Oprettet 21. december 2017
Sidste ændring 15. februar 2018
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter nogle steder i Borris sogn

Steder i Borris sogn:
Ahlergaard, Borris Kirkeby, Gravel, Heldgaard, Hvollig, Kringeltoft, Kodbøl- Vester, Kodbøl- Øster, Lindvig, Odderskær.

Dette Borris er Sønder Borris. I Viborg Amt ligger Borris, sådan kaldt indtil 1950, hvor navnet blev ændret til Nørre Borris, som igen ændredes i 2007 til Sparkær sogn.
Denne side indeholder nogen steder i Borris sogn, der har tilknytning til andre sogne som Sønder Felding, Skarrild, Arnborg, Sønder Omme eller Brande. Det er ikke planen, at lave alle steder i Borris, kun dem hvor materiale og arkivoptegnelser findes i tilstrækkelig omfang mest og hovedsagelig andre steder fra.


Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
BS: Lundsgaard, Chr.: Borris Sogn og dets beboere 1688-1988. Eget forlag, 1989. 468 s. (Hertil Indholdsfortegnelse ... udarb. af Ove Navntoft Enevoldsen. Eget Forlag, 1997. Indeholder: Indholdsfortegnelse over personer og, Indholdsfortegnelse ... efter gade/vej navne og numre samt matrikkel numre. 17, 13 s.).
Rettelser til Lundsgaard.
SG: Heldgaard, Viste: Borris Søndre Grandelag og Omegn, 214 sider, før 1972. (Medvirkende: Emma Holm Jacobsen). Maskinskrevet.
KB: Kancelliets Brevbøger.

Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1683 Markbogen.
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84

Borris generelt
Borris ligger i Bølling Herred og grænser til både Nørre Horne og Hammerum Herred.

Oversigtskort over sogne omkring Borris  i Bølling, Nørre Horne og Hammerum Herreder.
Sogne omkring Borris.
Borris er et stort sogn, det nævnes første gang 1330-48 i Ribe Oldemor som Burigs. Borris sogn i Bølling Herred var tidligere et udpræget hedesogn som mange sogne i Vestjylland. Det deles af Skjern Aa i Nørrelandet nord for og Sønderlandet syd for. Store dele af Sønderlandet er Danmarks største hedeareal 4.700 hektar endda med urfugle og er militærets areal for skydeøvelser og kaldes Borris Skydeterræn.
Ahlergaard var i 1680 en meget lille hovedgård med 6 tønder hartkorn, den var i familien Rostrups eje 1655-93. Derefter familien Harboe, senere familien Rahbek der fik den op på knap 30 tønder hartkorn (1755).
Tienden af Skjern og Borris sogne bliver i 1565 forlenet til Laurids Hansen til Kærgaard i Skjern sogn (TRAP V regner den dels til Borris sogn) med 17 tønder Hartkorn (KB3 s. 682).

Borris sogn
Oversigtskort over Borris sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1802 og Borris Österland fra flytningen af herredesgrænsen 1843 mellem Hammerum og Nørre Horne Herreder. I Borris Sønderland stederne: Sønderskov, Kodbøl, Gjaldbæk, Mosgaard, Odderskær, Lindvig, Gravel, Helgaard og Hvollig. I Borris Nørreland: Debbelmose, Hjoptarp, Sønderby, Borris Kirkeby, Dalager, Grønborg, Brunbjerg, Egvig, Kringeltoft, Lille og Store Gaasdal Feldsing og Vendelbo. I Borris Østerland: Ahlergaard.
(Klik på kortet for det originale uændrede, uretoucherede kort i stor opløsning.)
Oversigtskort over Borris sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1802.
En ændring er Borris Østerland, som tilhørte Hammerum Herred 1802 (Vorgod Å var grænsen), men kom 1843 til Borris sogn i Nørre Horne Herred. Det var et naturligt bagland for Ahlergaard, som jo ligger nord for Skjern Å.
Dele af omliggende sogne Skjern, Faster, Aadum, Sønder Felding og Nørre Vium ses.
I Borris Sønderland stederne: Sønderskov, Kodbøl, Gjaldbæk, Mosgaard, Odderskær, Lindvig, Gravel, Helgaard og Hvollig.
I Borris Nørreland: Debbelmose, Hjoptarp, Sønderby, Borris Kirkeby, Dalager, Grønborg, Brunbjerg, Egvig, Kringeltoft, Lille og Store Gaasdal Feldsing og Vendelbo.
I Borris Østerland: Ahlergaard.


Ahlergaard
Egnen omkring Ahler i Borris sogn omkring 1970. Ahlergaard, Ahler Vestergaard, Ahler Brohus 1861-89.
Egnen omkring Ahler i Borris sogn circa 1970. Ahlergaard, Ahler Vestergaard, Ahler Brohus 1861-89, Lindvig.
(Klik på billedet for større billede.)
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2018.)
Ahlergaard
1 Introduktion
TRAP V siger Ahlergaard "har været" en hovedgård. Hvornår?
Hovedgård vil sige skattefrihed, men en hovedgård med hartkorn 6 0 0 0 som denne har i 1680 er sjældent set. De allerfleste hovedgårde ligger over 12 tønder hartkorn.
I markbogen nedenfor er Ahlergaard simpelthen en enlig gård og der er ingen indikation af skattefrihed, som formodentlig har været tilbage omkring 1660, hvor Gunde Rostrup ejede gården.
I markbogen 1683:

Ahlergaard, enlig gaard, til Sophie Rostrup til Deiberiglund.
Forpagter: Jacob Andersen 16 rigsdaler aarlig.

Først Mads Christensen Kjær i perioden 1712 - 1740 drev Ahlergaard op til hartkorn 8 4 0 0 for Ahlergaard selv og 21 tønder hartkorn gods.
Hartkorn for Ahlergaard i Borris 1680 - 1850
Ahlergaard i Borris
Hartkorn 1680 - 1850
Denne hartkorns-række er ikke fuldstændig, specielt mod enden af perioden, men den viser det grove forløb. Jakob Harboe står for det halve af hartkornet, svigersønnen Mads Kjær køber det andet halve til.
Tallene fra 1741 og 1755 er 8,5 tønder hartkorn for selve Ahlergaard og 21 tønder hartkorn i andre ejede gårde mest i Borris sogn.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Ahlergaard hartkorn ny Matrikel (1688) 8 4 0 0.
1655c Gunde Hansen Rostrup til Staarupgaard *1580cc (1594 i Sorø skole) †1655+ Ahlergaard søn af Hans Rostrup til Sjelleskov og Risager †1611+ og Anne Gundersdatter Lange (tre roser) til Kjeldet *1541c+.
Gift i Viborg med Kirsten Jakobsdatter Skram datter af Jakob Skram *1547 †1625.11.12 78 år gammel og Dorte Godskedatter Friis til Vadskærgaard +1638+.
Hans omtrendtlige fødselår ud fra at han kom i Sorø skole 1594 og studerede i Wittenberg 1600.
1625 takseres han til 329 tønder hartkorn, så han var på det tidspunkt en meget rig mand. Senere måtte han sælge Randrup og pantsætte Starupgaard. Til sidst gik det ham økonomisk skidt og han blev givet en gård Grønborg i Borris sogn (som kaldes Grønborggaard i DAA, men det var vare en almindelig halvgård i Markbogen 1683 og regnes i 1688 til hartkorn 3 4 1 0 hvilket ikke engang er en stor gård). Han må også være kommet i besiddelse af Ahlergaard - som var en stor gård med hartkorn 8 4 0 0 - for han dør der.
´Af børnene bliver tre i nærheden. Sophie i Dejbjerglund i Dejbjerg, Hans i Juellingsholm i Sønder Omme, Jørgen vel i Omvraa i Sønder Omme.
Børn født længe før familien flytter til Ahlergaard 1655:
Hartvig Gundesen Rostrup skriver sig til Ahlergaard †1658+.
1643 i Paris udstedte gældsbevis paa 1.500 franc (1656 dømt til at betale).
1646 løjtnant ved udskrivning af Ribe Stift.
1657 Ritmester.
Han skriver sig til Ahlergaard.
Hans Gundesen Rostrup til Juellingsholm †1683+ (ikke på Juellingsholm).
Gift 1662 med Elsebe Christoffersdatter Friis datter af Christoffer Jørgensen Friis *1585c †1657.03.12 Viborg og Vibeke Jensdatter Juel *1595+
Hans Rostrup har ikke haft penge til at købe Juellingsholm, han giftede sig til den.
Han kan næppe eller knap være død på Juellingsholm, for kirkebogen i Sønder Omme begynder i juli 1685 og han ses i live 1683.
Ove Gundesen Rostrup.
Elsebe Dorte Gundesdatter Rostrup †1660+
Skøde på syv gårde i Hammerum og Bølling herreder af fætter Hans Juul til Starupgaard.
Brug af gården Ahlergaard 1660-61 overladt broder Jørgen.
Sophie Gundesdatter Rostrup til Dejbjerglund †1725 Rekkergaard.
Gift 1660.04.04c med Christen Lange (en Rose) til Dejbjerglund †1667 søn af Henrik Lange (en Rose) til Dejbjerglund *1574 Bramminge Hovedgaard †1650.12.25 Dejbjerglund og Ellen Andersdatter Skram til Dejbjerglund †1628.
Ses senere som ejer af Ahlergaard og Dejbjerglund. I Markbogen for Borris sogn 1683 ses hun at eje en del gårde i Borris sogn. I 1675 får hun skøde på Ahlergaard; det hævdes et par steder, at hun har levet på Ahlergaard (ikke set), som hun 1693 solgte til borgmester Christoffer Carstensen i Ribe.
Jørgen Gundesen Rostrup til Vraagaard (?Omvraa, Sønder Omme) og Lydum †1673 (i slette kår).
Gift 1654 med Sidsel Christoffersdatter Friis af Vadskærgaard *1623+ †1660- 36 år datter af Christoffer Friis af Vadskærgaard, til Vadskærgaard og Farskov *1581+ †1657 75 år og Vibeke Jensdatter Juel *1595+.
Ses kongehyldningen 1655, kaptajn 1658

1668- Anders Nielsen forpagter †1676 (skifte 1676.05).
Gift med Maren Pedersdatter †1705.12.23 Ahlergaard.
Børn:
Lene Andersdatter *1676c Ahlergaard †1705c Trøstrup, Herborg.
Gift med Hans Christensen Trøstrup i Vorgod *1648.04c †1732.05.26 (skifte) Lille Trøstrup, Vorgod søn af Christen Christensen †1672c Lille Trøstrup.
Hans Christensen Trøstrup gifter sig 2. gang 1705c med Kirten Nielsdatter. Deres første datter kaldet Lene er *1706c i Trøstrup, Herborg.

1677 Jakob Andersen Harboe forpagter, *1650cc Ribe †1737.04.04 Ahlergaard søn i Ribe af Anders Jensen Guldsmed *1607.03.31 Ribe †1659.09.16 Ribe og Karen Rasmusdatter Harboe *1615+ Ribe †1661+ Ribe.
Gift 1. 1677c med enken Maren Pedersdatter se ovenfor.
Gift 2. 1706.10.11 i Lyhne med Else Marie Nielsdatter Boltrup *1690c †1762 Borris datter af Niels Andersen Boltrup *1638c †1709 Frøstrup, Lunde og Else Madsdatter *1650cc Varde.
Jakob Andersen Harboe beskrives i SG og mange anelister som fæstebonde. Det var han ikke, han var forpagter.
Else Marie Nielsdatter Boltrup blev 1738.10.15 gift 2. gang i Borris med studehandler Jens Bodsen af Øvig i Skarrild, efter hans død 1760 flytter hun tilbage til Borris, hvor hun begraves to år efter.
Citeret fra Elisabet Østergaard Petersen på eop.dk, fuldmagt fra Jakob Harboe til en fætter 1700 for arv efter broderen Jens Andersen Klyne:

Højtærede kiære fætter Seigr. Knud Jørgensen Hauch. Som jeg endelig behøfer at giøre en Rejse Hiem til mit huus {antagelig Ahlergaard}, og muelig ej kand faa thid at komme her hid igien naar skifte og registrering efter min sahlig broder Jens Andersen Klyne foretages skall, da er jeg herved venlig begierendes at min kiære fætter ville være af dend goedhed, og paa mine vegne indfinde sig udi stervboen, naar den velædle og velviese Magistrat behager skifte og regiestrering efter bemelte min salig broder at foretage og mit gafn paa beste maade at iagttage; til hvilken ende jeg hannem herved dertil fuldkommelig befuldmægtiger og i saa maader paa mine vegne at maa slutte giøre og lade ligesaa fuldkommen, som jeg self var til stede.
Alene hvad den lod og anpart angaar, som mig kunne tiltenches i dend huus som merbemelte min salig broder iboede med der tilliggende enge og jorder, da følger samme efter min salig broders anordning, min svover, Sr. Oluf Christiansen Engeltoft kiereste, og hans havende børn med min salig søster {Margrethe Andersdatter Klyne}, og ingen prætention efter dessen beskaffenhed paa mine vegne derudi giøres. Jeg forseer mig visselig til mine kiære fætters villighed herudi og gierne tiener hennem igien i alle muelige maader, som den der er og stedse næst bedste ønske forbliver.
Jacob Harboe Andersen

Arven efter hans farbror guldsmed og juveler Jens Andersen Klyne i Ribe By var stor - efter udgifter til epitafier og begravelsespladsen inde i kirken blev den ottendedel han fik til 299 rigsdaler. Deraf var 182 rigsdaler kontanter og rest i effekter fra boet som sølv, perler og en guldkæde.
Jakob har laant Sofie Rostrup mange penge, som hun til sidst maa give ham skøder for (foruden Ahlergaard selv i 1700). I 1699 får han skøde på følgende steder med hartkorn loddet Egvig 0 7 2 2 og gaardene Vindelbo 2 2 1 0 og Nørgaard i Hioptarp ca. 4 4 1 2 alle i Borris sogn i alt hartkorn 7 6 1 1.
Ahlergaard er hartkorn 8 4 0 0 og bøndergods 7 6 1 1 tilsammen 16 2 1 1. Efter Jakob sælger Ahlergaard i 1705 bor han bl. a. i Østergaard i Lyhne sogn og Tøstrup i Oddum sogn og fra 1710 - 1730 i Grønborg i Borris sogn, som han køber. Muligvis bor han derefter en tid ved sønnen Christoffer i Brunbjerg i Borris. Se hammerum-herred.
Børn med 1. kone Maren Pedersdatter:
Karen Jakobsdatter Adler *1678c Ahlergaard †1738.04.19 (skifte) Ahlergaard.
Gift 1. 1702c i Borris med Morten Jensen †1705 Ahlergaard. Gift 2. 1707 i Borris med Mads Christensen Kjær overtager gården, se nedenfor.
Morten Jensen lever på Ahlergaard, men dør ung, så han når ikke at overtage den.
Børn:
Else Mortensdatter *1703c Ahlergaard †1743.04.08 (Knud Ølgaards kærest) St. Jacobi, Varde.
Gift 1730+ med enkemand (efter Anne Cathrine Nielsdatter †1730.05.01 St. Jacobi, Varde) Knud Ølgaard †1754 (fallit, se registrering i Brejl #105).
Knud kaldes også Ølgod og var kræmmer og avler i Varde By indberetning 1735:

Kræmere og de, som holder Hæste og Vogne, at kiøre med Fragt og til deres Arbeide. Knud Ølgaard, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af Kræmerie og Aufling, holder 4re Hæster til samme at drive og ei videre.

Kirsten Jakobsdatter Harboe *1679.02 Ahlergaard †1756.02.06 Vester Tarp, Sønder Felding.
Gift med Lars Thuesen *1675cc †1740+
Bosat Tarp, Sønder Felding
Børn med 2. kone Else Marie Nielsdatter Boltrup:
Christoffer Jakobsen *1710c †1788.03.02 (ved datter Johanne Christoffersdatter) Thorup, Sunds.
Gift 1731.05.06 i Nørre Vium med Maren.
1730 fæster i Brunbjerg i Borris.

1700 Jakob Andersen Harboe bliver ejer, køber Ahlergaard som han før forpagtede, ellers se ovenfor.

1712 Mads Christensen Kjær *1675c Skobæk?, Borris †1740 Ahlergaard.
Gift 1707 i Borris med Karen Jakobsdatter Ahler *1678c Ahlergaard †1738.04.19 (skifte) Ahlergaard datter af formand.
Mads Christensen Kjær er manden, der gør Ahlergaard stor. Ingen af de sidste adelige ejere boede rigtigt på gården, dertil var den for lille. Men Mads drev den op og købte til. Så Ahlergaards storhed har meget lidt med adelen at gøre, men så meget mere med Jakob Harboe og Mads Kjær.
Børn:
Mette Madsdatter Ahler *1707.09.29 Ahlergaard overtager gården, se nedenfor..
Catrine Marie Madsdatter Ahler *1717.05.19 Ahlergaard †1778.09.06 Bølling sogn.
Gift 1741.05.16 i Borris med Christen Pedersen Hannerup *1707 Meldgaard, Hannerup, Faster sogn †1755 Brandholm, Brande søn af Peder Nielsen Hannerup †1755-62? Brogaard?, Brande? og 2. kone Kirsten Christensdatter Bjerrebo *1688c †1762 Nordre Kirkegaard, Assing.
1743 Trøstrup i Timring sogn.
1747 Brandholm i Brande sogn.
Han handlede stort med får og stude, arven efter ham var 2.400 rigsdaler.
Se mere under Brandholm i Brande.
Efter hans død flytter Catrine til stedet Brogaard i Brande 1755-62+ og flytter 1771- til Bølling sogn til datteren Kirsten Christensdatter Hannerup.

1741 Jens Christensen Rabæk *1689cc Rabæk, Oddum sogn †1780.06.08 Ahlergaard (91 år) skal være søn af Christen Iversen Rahbek *1660cc Stoustrup, Oddum og Karen Jensdatter *1665c Rabæk, Oddum..
Gift 1731.05.27 i Borris med Mette Madsdatter Adler *1707.09.29 Ahlergaard †1777.03.07 Bølling datter af formand.
Bor 1734-41 i Øster Kodbøl i Borris, hvor deres første søn fødes.
For hans forældre se Slægtsbog over Visti Madsen Rahbek, Borris og Christen Christensen Rahbek, Albæk. Slætshistorisk Institut, 1970-71.

1755 Mads Jensen Rabæk *1735c †1803.04 Ahlergaard søn af formand.
Gift med Maren Vistesdatter *1735.02.20 Kodbøl, Borris †1815.05.18 Ahlergaard.
Børn:
Viste Madsen Rahbek *1767.12.20 Ahlergaard, Borris †1830.04.07 Borris.
Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger *1768c †1839.03.05 Skobæk, Borris datter af Jens Nielsen Agger *1728c Agger, Borris og Kirsten Nielsdatter *1738c.
Øster Høgild 1793 - 1805.
1805+ Borris.

1803 Mads Madsen Rabæk *1770c †1838 Ahlergaard.
Gift 1803 med enke Else Rahr *1765c Snested sogn, Frederiksborg Amt.

1830 Mads Madsen Rabæk †1863 Ahlergaard.
Gift med Mette Katrine Jensdatter *1803c.
Delte Ahlergaard op i parceller i 1849.
Solgte hovedparcellen hartkorn 4 4 0 0 i 1851.

1851 Jens Thomsen *1816.08.01 Sønder Urup, Grindsted †1905.05.13 Dalgas Allé Herning søn af Thomas Hansen *1778.09.06 Sønder Urup †1861.07.19 Sønder Urup og Sophie Amalie Jensdatter *1779.07.13 Ulkær Mølle, Give †1872.07.23 Sønder Urup (datter af Jens Knudsen).
Gift 1852c med Caroline Pedersdatter *1824.12.02 Eg, Grindsted †1908.01.15 Dalgas Allé Herning (begravet Borris) datter af Peder Hans Christoffersen *1794.04.13 Paabøl, Hoven †1867.04.17 Eg (søn af Hans Christopher Pedersen *1762.02.07 Paabøl og Anne Christine Jensdatter *1772c Brandlund, Brande †1794 Paabøl) og Maren Nielsdatter Kloster *1786.09.10 Horsbøl, Grindsted †1875.04.12 Eg.
Jens Thomsen var først studehandler i Gammel Hoven.
Gårdejer i Urup i Grindsted.
FT 1855, FT 1860, FT 1870, FT 1880 i Ahlergaard.
Medvirkede ved Dalgas kanalen.
Plantede 90 tønder land til med nåletræer.
Delte omkring 1891 Ahlergaard op i fire dele:

Ahlergaard selv: sønnen Thomas Jensen
Ahler Østergaard: sønnen Johannes Jensen Ahler.
Ahler Nørgaard: sønnen Peder Jensen Ahler.
Ahler Vestergaard: faderen Jens Thomsen selv.

Det er en sen udstykning.

1891c Thomas Jensen *1855.04.06 Ahlergaard †1928.11.15 Ahlergaard søn af formand.
Gift med Hansine Marie Katrine Jensen *1866.10.22 Lindvig, Borris †1904.04.09 Ahlergaard datter af Jens Jensen *1822 Debelmose, Borris †1900 Lindvig og Else Fuglede *1827 Lindvig †1909 Lindvig.

1928 Viggo Jensen søn af formand.

Ahler Brohus 1861 - 1889.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
Ahler Brohus over Vorgod Å 1861-89, tegning målebordsblad 1871
Ahler Brohus ved Vorgod Å 1861-89 tegning målebordsblad 1871.
Broen over Vorgod Å blev bygget 1861 af Jens Thomsen på Ahlergaard, som forpagtede den ud til flere forskellige familier i ret hurtig rækkefølge i de 28 år der blev taget bropenge. Indtil Jens Thomsen forærede broen til Borris kommune i 1889. Huset blev så nedbrudt og fjernet.
Disse familier er her fulgt gennem dåb i kirkebogen og dels i folketællinger.
1764-68 Niels Flinker Jensen.
1864 Niels Flinker Jensen *1835.10.16 Agger, Borris †1883.07.20 Ahlerhede, Borris søn af gårdmand i Agger (Borrisager), matr. 19a Nørrelandet, Borris Jens Jørgen Christensen *1791.07.18 Rindum †1854.12.07 Agger og (gift 1822.12.28 Rindum) Marianne Pedersdatter *1798.06.10 Ringkøbing sogn †1856.01.23 Agger.
Gift 1864.05.04 i Borris med væverske i Brohuset ved Borriskrog (Skjern Å) Mette Cathrine Jensen *1835.06.01 Øster Skjern †1909.11.26 Ahlergaards Mark datter af tjenestepige i Øster Skjern Johanne Jacobsdatter *1807.10.14 Øster Skjern †1868.03.15 Kjelstrup, Faster og udlagt Jens Christian Christensen i Albæk i Skjern.
Broforpagter i Ahler Brohus (ikke matrikuleret). 1868 husmand på Ahler Hede.
Veteran fra 1864 12. Reg. 2.Comp. Menig nr.363. Adresse 1876: Borris.
Efter Niels Flinker Jensens død blev Mette Cathrine Jensen gift 2. 1888.12.18 i Borris med enkemand Frederik Jensen *1828.06.03 i Borup i Brande sogn. De bedrev matr. 1K Ahler ejerlav, Frederik Jensen fik skøde 1868.07.08.
Børn:
Jens Peder *1864.07.11 Brohuset †1864.08.15 en måned gammel.
Jens Peter Jensen *1866.03.25 Ahler Brohus konf. 1880.04.04 Ahlerhede †1939.11.14 Borris Stationsby.
Gift 1896.11.03 i Borris med Andrea Henriksen *1869.12.23 Hee, Ringkøbing Amt †1936.10.22 Borris Stationsby datter af ugift Johanne Marie Jensen *1840.09.06 Hover sogn, Ringkøbing Amt †1909.06.23 Koustrup, Velling sogn, Ringkøbing amt og udlagt barnefader ungkarl forpagter Henrik Husted af Bilring i Brejning sogn, Ringkøbing amt..
Gårdmand matr. 47B Nørrelandet i Borris sogn.
Mariane Jensen *1867.02.25 Ahler Brohus †1937.02.17 De Gamles Hjem i Borris.
Gift 1892.01.29 i Borris med enkemand på Ahlerhede Laurids Antonius Nielsen *1857.08.11 Ladegårdsvejen 57, Frederiksberg sogn, Københavns Amt †1913.09.03 Ahlergårds Mark søn af arbejdsmand Laurits Nielsen *1816c Århus og Karen Knudsen *1822c Svendborg.
Hendes far kaldes ved hendes dåb broforpagter.
Hun blev konfirmeret 1881.04.10 af Ahlerhede.
Laurids Antonius Nielsen var husmand på Ahlergaards Mark, matr. 1k Ahler ejerlav (Borris Østerland). Skøde på matr. 1k Ahler ejerlav 1883.09.16.
Laurids Antonius Nielsens første kone: Else Marie Sophie Frederikke Jensen *1859.10.15 Paarup, Assing †1891.01.22 Ahlerhed var datter af Frederik Jensen *Borup, Brande og Mariane Hansen.
Johanne Jensen *1868.03.12 Ahler Brohus †1940.01.27 Borris Stationsby.
Gift 1895.10.05 Borris sogn med lærer ved Gaasdal Østre skole Niels Svendsen *1853.03.27 Ahlergaards Mark †1925.12.06 Dalager, Borris søn af husmand på Ahlergaards Mark, Borris sogn Svend Mortensen *1818.10.29 Kjelstrup, Faster †1899.02.22 Gaasdal (Ahlerhede) og (gift 1847.06.06 i Borris) Birthe Katrine Nielsdatter *1814.11.22 Feldsing, Borris †1868.06.29 Ahlerhede.
Lærer ved Gaasdal Østre skole fra 1890, matr. 1u, Ahler ejerlav (udstykket fra matr. 1H) Lærer ved Borris Hovedskole.
Bopæl fra 1906: matr. 13c Borris Nørreland.
Citat fra BS side 171 under matr. 13C Anrborgsvej 33:

N. Svendsen var lærer ved Borris Hovedskole i mange år. Man kan vist godt sige, at han var af den gamle type. Han gik til skole hver dag lige ned over marken og banen. Han gik altid med træsko og havde et par tøjsko med til brug i skolen. Ikke nogen dårlig fodbeklædning. Han gik også altid med sort krave, har sikkert aldrig haft hvidt kravetøj på. Han holdt op i skolen omkring 1924,og har ikke levet så længe derefter {†1925.12.06}, for den 22/7 1927 har enken fået skifteretsskøde på huset.

Søren *1869.07.10 Ahlerhede †1869.09.15 Ahlerhede to måneder gammel.
Birte Katrine Jensen *1874.11.21 Ahlerhede †1955.02.28 Videbæk By.
Gift 1902.01.28 i Herborg, Ringkøbing Amt med Mads Marinus Nielsen *1869.02.02 Mosegaardhus, Brejning sogn †1934.09.30 Trøstrup, Herborg søn af husmand i Brejning sogn, Ringkøbing Amt Peder Christian Nielsen *1830.06.11 Skibbild, Nøvling sogn †1901.03.12 Mosegaardhus, Brejning og Kirsten Marie Madsen *1839.10.09 Mosegaardhus †1890.05.20 Mosegaardhus.
Hun er konfirmeret 1889.04.14 af Ahlerhede.
Gårdmand i Trøstrup i Herborg sogn i Ringkøbing Amt.
Søren *1876.07.29 Ahlerhede †1889.05.01 Ahlerhede knap 13 år gammel.
Else Jensen *1878.09.09 Ahlerhede †1908.09.04 Ahlergaards Mark.
Gift 1900.08.11 i Sønder Felding sogn med Otto Jensen *1877.05.28 Gammelmark, Sønder Felding †1953.08.21 Absalonsgade 18, Silkeborg søn af husmand og landpost i Sønder Felding sogn Jens Jensen (Leding) *1829.08.07 Sønderby, Stauning †1914.09.24 Lyngbygade 4, Silkeborg og (gift 1857.10.11 i Skjern) Mette Cathrine Ovesen *1836.07.13 Kærgaard Mark, Skjern †1915.01.26 De gamles Hjem i Silkeborg
Husmand Ahlerhede senere arbejdsmand i Silkeborg.

1878- Peder Kristian Nielsen *1850.05.30 Vorgod Hede, Vorgod †1941.02.07 (begravet Hee sogn) Stoholm, Feldingbjerg sogn, Viborg Amt (Viborg Sygehus) søn af husfæster Niels Christian Nielsen *1801c Timring og (gift 1847.03.28 Vorgod) Maren Pedersdatter *1811c Gjellerup †1888.07.28 Vorgod.
Gift 1876.02.27 Oddum sogn med Mette Cathrine Jensen *1850.08.10 Blinkbjerg, Oddum †1908.05.30 (begravet Hee sogn) Banevogterhus 109 i Hjerm sogn, Ringkøbing Amt datter af Snedker i Oddum Jens Mathias Pedersen *1815.03.15 Blinkbjerg †1884.10.10 Vittarp, Oddum og (gift 1847.05.02 Oddum) Maren Hansdatter *1823.04.12 Lille Topgaard, Strellev sogn, Ringkøbing Amt †1897.11.13 Vittarp.
FT 1890: Ledvogter ved jernbanen Kjærgaard Mark, Dejbjerg sogn.
FT 1901, 1906: Ledvogter, Voldbjerg Vogterhus, Hee sogn.
FT 1911, 1916: Ledvogter, Vogterhus 109, Hjerm sogn.
FT 1921:Ledvogter, Vogterhus 107, Maabjerg sogn.
FT 1925, 1930: Ophold hos datteren: familien Vestergaard i Stoholm.
Børn i Peder Kristian Nielsen og Mette Katrine Jensens ægteskab født efter bopæl i Borris sogn er ikke medtaget.
Børn:
Maren Bolette Marie Nielsen *1876.07.11 Vittarp, Oddum †1936.06.09 Feldingbjerg sogn, Viborg amt.
Gift 1906.02.15 Feldingbjerg sogn, Viborg amt med skrædder i Stoholm, Feldingbjerg Peder Vestergaard *1876.06.16 Fusager, Gammelstrup sogn, Viborg amt †1954.11.02 Vestergade, Stoholm,.
Skrædder i Stoholm, Feldingbjerg sogn, Viborg amt.
Niels Christian Nielsen (Noudal) *1878.03.23 Ahler Brohus †1958.01.30 Odden, Nordby sogn, Fanø.
Gift 1908.02.27 Nordby med Marie Ende *1885.11.12 Odden, Nordby †1950.06.08 Odden.
Skibsfører i Odden i Nordby sogn på Fanø.
Jens Matias Nielsen *1880.09.28 Ahler Brohus
FT 1901 Slangerup landsogn, Frederiksborg amt. Sømand.
Udvandret 22 år gammel til USA. Ankomst New York 1902.11.16. Destination Kansas City, Missouri, USA. Ikke set derefter.
Marie Nielsen *1881.12.29 Vesterby, Borris †1903.08.23 Vogterhuset ved Voldbjerg, Hee sogn 22 år gammel.

1883- Morten Christensen *1851.10.08 Brejning sogn, Ringkøbing amt †1932.09.05 Borris Kirkeby søn af husmand Christen Thomsen *1829.12.04 Brejning †1901.02.20 Stalderhøjhus, Nørre Omme sogn, Ringkøbing Amt og (gift 1851.06.09 Brejning) Sidsel Mortensdatter *1827.09.23 Bjerg, Brejning †1907.08.02 Sig, Nørre Omme.
Gift 1879.09.14 i Sædding sogn, Ringkøbing Amt med Kirsten Christiansen *1847.09.30 Øster Skjern, Skjern sogn †1919.12.05 Ahlergaards Mark datter af gårdmand i Kjelstrup i Faster sogn Christian Peter Bjerrum *1806.12.02 Degneboligen, Borris †1848.04.22 Kjelstrup, Faster og (Gift 2. 1841.06.27 i Skjern) Johanne Jacobsdatter *1807.10.14 Øster Skjern †1868.03.15 Kjelstrup.
Husmand i Troldhede.
Broforpagter i Ahler Brohus.
Husmand på Gaasdal og Ahler Hede, Borris sogn.
Børn:
Kristen Peder Bjerrum Kristensen *1881.07.30 Troldhede, Sønder Felding †1948.12.29 Skarrild
Arbejdsmand i Skarrild sogn. Ugift.
Christen Laurids Christiansen *1883.08.18 Ahler Brohus †1971.03.07 (Kristian Kristiansen) Herning sogn.
Gift 1923.07.08 i Assing med Maren Okkels Christensen Overgaard *1892.08.05 Holtbjerg Mark, Herning sogn †1957.08.19 Ny Møllevej 55, Sct. Johannes sogn, Herning.
Møller i Herning.
Thomas Christiansen *1890.03.12 Ahler Hede, Borris †1947.04.07 Vostrup, Lønborg sogn
Arbejdsmand i Vostrup i Lønborg sogn. Ugift.

1888- Hans Andreas Christensen *1864.08.18 Fattigheden, Borris †1941.03.03 Alkjærsig, Dejbjerg sogn søn af fæstehusmand på Fattigheden, Borris Christen Christensen Breling *1829.11.06 Borris †1899.07.14 Fattiggaarden, Borris (søn af Christen Andersen og Maren Nielsdatter) og (gift 1854.11.26 Brejning) Sidsel Nielsdatter *1822.05.22 Brejning †1865.11.08 Skjern.
Gift 1886.11.16 i Vorgod med Bodil Kirstine Christensen *1864.10.03 Skærbækhede, Nørre Vium sogn †1915.10.01 Gødsvang, Tistrup sogn, Ribe Amt datter af husmand Peder Christensen *1835.01.05 Faster †1911.04.26 Vorgod By og (gift 1863.11.15 Nørre Vium) Karen Jensen *1836.08.10 Skærbæk, Nørre Vium †1869.04.28 (Barselsseng) Vorgod.
Hans Andreas Christensen er født i Borris i Fattig-Heden, som efter faddernes bosteder at dømme nærmest er heden øst for Skobæk og Hjoptarp, Navnet Fattigheden består ikke mere.
1889: Ahler Brohus.
1895: Ledvogter i Spangsbjerg, Jerne sogn.
1898: Ledvogter Ahler Hede, Borris sogn.
1906: Banemand i Skodsbøl, Oddum sogn, hustruen billetsælger ved Skodsbøl Trinbræt.
1907 Ledvogter Gødsvang, Tistrup sogn.
Børn:
Signe Dorthea *1889.01.04 Ahler Brohus †1890.08.20 Borris knap to år gammel.
Signe Kirstine Christensen *1890.09.07 Dalager, Borris †1959.05.30 Østergaard, Lyhne sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1919.10.15 i Tistrup sogn med Kristen Peter Madsen *1885.01.28 Nørre Omme †1960.11.06 Ølgod.
Gårdmand i Østergård i Lyhne sogn i Ringkøbing Amt.
Katrine Christine Christensen *1892.08.23 Aggerhuse, Borris.
Gift 1916.04.28 i Tistrup med banearbejder Jørgen Jørgensen *1881.03.28 Tarm, Egvad sogn †1953.11.01 Nørrebrogade 7, Vor Frelsers sogn, Esbjerg.
Katrine er fejl indført i kirkebogen som Petrine. Jørgen Jørgensen: Banearbejder i Esbjerg.
Petrine Kirstine Christensen *1895.09.22 Spangsbjerg, Jerne sogn, Ribe Amt.
Gift 1. 1913.04.01 Tistrup med landmand i Tistrup Claus Henrik Henriksen *1891.06.16 Øster Bjerge, Sønder Felding †1920.03.01 Vester Marup, Skjern.
Gift 2. 1921.11.17 i Skjern med bror til 1. mand enkemand Christen Henriksen *1894.05.16 Ilderhede, Sønder Felding.
Claus Henrik Henriksen: Teglværksarbejder i Vester Marup, Skjern.
Christen Henriksen: FT 1930: Slagteriarbejder i Skjern.
Nielsine Marie Christensen *1897.03.31 Spangsbjerg, Jerne †1924.04.06 Spangsberg Sanatorium, Brøndum sogn, Ribe Amt 27 år gammel.
Gift 1919.01.07 i Tistrup med Rasmus Emil Rasmussen *1893.02.11 Gødsvang, Tistrup †1940.03.17 Kongsholm, Hanning sogn (Holstebro)
Banearbjeder i Sædding sogn.
Ledvogter Kongsholm i Hanning sogn.
Peder Christian Christensen *1899.06.20 Ahlerhede, Borris †1991.01.11 Oddum.
Gift 1921.07.08 i Oddum med Madsine Villadsen *1899.01.22 Ølgod †1965.04.29 "Hvilehøj" Oddum
Arbejdsmand i Oddum sogn.
Karen Christensen *1901.03.31 Ahlerhede, Borris.
Gift 1920.11.23 i Herning med Jens Johannes Rasmussen *1890.01.27 Taarnborg sogn, Sorø amt.
FT 1930, 1940: Jord- og betonarbejder med bopæl Blichersvej 18 i Fredericia.

1889 Peder Christian Jørgensen *1854.09.14 Ølgod †1925.12.07 Tarm søn af husmand Jørgen Pedersen *1817.10.12 Vallund, Ølgod †1899.01.26 Troldhede, Nørre Vium og (gift 1853.10.02 Vorgod) Anne Cathrine Nielsdatter *1826.03.23 Brejning †1903.04.20 Troldhede.
Gift 1881.10.18 i Egvad med Mette Kirstine Larsen *1855.02.12 Lønborg †1907,04.05 Tarm datter af husmand og murermester i Lavstrup, Lønborg sogn Lars Mathiesen *1813.01.23 Kastkær, Lunde sogn, Ribe Amt og (gift 1853.12.28 Lønborg) Mette Johanne Mortensdatter *1825.09.12 Lavstrup.
Familien er flyttet ind i Ahler Brohus mellem januar og juli 1889 og må være flyttet væk igen kort derefter, da broen blev overgivet til kommunen.
Børn i Peder Christian Jørgensen og Mette Kirstine Larsens ægteskab født efter bopæl i Borris sogn er ikke medtaget.
Børn:
Mette Katrine Jørgensen *1883.03.29 Vallund, Ølgod †1911.11.27 Krages, Egvad sogn.
Gift 1907.11.26 Egvad sogn med gårdmand af Krages Søren Sørensen *1882.05.12 Kyvling, Lønborg †1960.12.24 Egvad.
Gårdmand i Krages i Egvad sogn.
Larsine Jørgensen *1885.03.06 Vallund, Ølgod †1957.11.16 Vor Frelsers sogn, Vejle.
Gift 1919.12.21 Vor Frelsers sogn med enkemand tømrermester i Vejle Andreas Elkjær Mathisen *1874.05.06 Haastrup, Smidstrup sogn, Vejle Amt †1923.10.05 Vedelsgade 107, Vor Frelsers sogn.
Tømrermester i Vejle.
Jørgen Peder Jørgensen *1886.12.22 Vallund, Ølgod.
Gift 1908.05.31 Kongsted, Præstø Amt med Rasmine Sofie Ejlersen *1887.02.20 Allerslev sogn, Præstø Amt.
Blikkenslager senere postbud i Tarm i Egvad sogn.
Morten Jørgensen *1889.06.26 Ahler Brohus †1956.06.29 Vissingsgade 22, Sankt Nicolai sogn, Vejle
Gift 1916.11.25 (senere skilt) i Egense, Svendborg amt med Mathilde Hansen *1889.09.18 Rantzausminde, Egense.
Skomagermester i Vejle.


Borris Kirkeby
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup, Dejbjerglund.
4 Familier med børn

Kirkehus (ved Kirken, æ Kjerkbank)
Kirkehus ved Borris Kirke
Kirkehus ved Borris Kirke ca. 1890
Dette sted ses allerede i Markbogen 1683:

Kirkehus tilhører fru Sophie paa dejbjerglund
beboes af Mas Olß

I kirkebogen efter 1724 kaldet det "ved Kirken".
Omkring 1950 kaldtes det "æ kjerkbank" (Holger Ejby Villadsens erindring).

1683- Mads Olsen.

1724 Hans Skrædder *1700cc †1739.11.08 Kirkehus, Borris Kirkeby (sognefattig).
Gift 1724.05.09 med Kirsten Poulsdatter *1687c †1763.08.11 Kirkehus.
Sønnen Poul Skrædder menes at overtage Kirkehus.
Børn:
Christen †1725.05.27 Borris Kirkeby. Vel hjemmedøbt og død før kirkedåben.
Søn *1726.07.14 Kirkehus †1727.04.20 Borris Kirkeby.
Poul Hansen *1733.02.15 Kirkehus, overtager huset og skrædderiet.
Ane *1736.03.11 Kirkehus †1736.03.11 Borris Kirkeby.
Mette *1736- †1736.03.11 Borris Kirkeby.
Christen Hansen *1738.06.01 Kirkehus, konf. 1854 †1810.04.20 Debbelmose?, Borris.
Gift 1771.10.20 i Borris "ved Kirken" med Margrethe Nielsdatter Gjaldbæk *1731.12.02 Gjaldbæk, Borris †1799.10.25 Debbelmose datter af Niels Gjaldbæk..
Børn:
An Marie Christensdatter *1773.10.24 Debbelmose.
FT 1801 væverske, 28, ugift, Debbelmose.

1739 Kirsten Poulsdatter enken, *1687c †1763.08.11 Kirkehus, se ovenfor.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1761c Poul Hansen Skrædder *1733.02.15 Kirkehus †1778.01.24 (druknet ved Skjern Bro) Borris.
Gift med hans kone *1732c †1793.04.14 Borris.
Der en god sandsynlighed for at Poul overtog huset hans forældre havde, Kirkehus, men det kan være et andet hus "ved kirken".
Børn:
Kirsten *1763.04.24 Borris †1772.08.23 Borris ni år gammel (kirkebog 11).
Hans *1766.03.05 Borris †1766.06.15 Borris tre måneder gammel.
Ane Poulsdatter *1767.10.04 Borris overtager senere huset, se nedenfor.
Peder Poulsen *1770.12.09 Debbelmose (lægdsrullen), Borris †1824.07.05 (druknet i Omme Å ved Gravel i Borris) Fattighuset ved Borris kirke.
Gift 1797- med Birthe Marie Andersdatter *1767c †1827.02.25 Borris.
Peder Poulsen konfimeret 1791 i Borris.
Lægdsrullen 1792: Lam paa begge ben. Afsked 1793.
Husmand og skrædder i Skobækhus i Borris sogn.
Børn:
Gjertrud Marie *1797.08.15 Skobækhus, Borris †1797.12.21 fire måneder gammel.
Hans Christian Pedersen *1799.04.13 Skobækhus, Borris †1871.04.20 Loft, Grindsted.
Gift 1827c med Bodil Marie Christensdatter *1800.08.03 Loft †1875.06.12 Loft datter af gårdmand, matr. 2 Loft, Grindsted Christen Sørensen *1775c Krog, Grene sogn †1829.07.08 Loft og (gift 1799.10.13 Sønder Omme af Møllen vel tjenestepige) Kirsten Nielsdatter *1774c ikke set født i Sønder Omme †1843.06.19 Loft.
Hans Christian Pedersen: Gårdmand i Loft, matr. 2, ejerlav Loft, Grindsted sogn.
Kirsten *1774.04.29 Borris †1774.05.15 to uger gammel.
Hans Poulsen *1775.09.10 Debbelmose (lægdsrullen), Borris †1850.09.30 Varde Købstad, fattiglem. Gift 1815.02.12 i Varde Købstad med pigen Karen Christensdatter *1784.10.10 Borre, Aal sogn, Ribe Amt †1864.01.02 Varde købstad lem på Fattiggården datter af Christen Theodosiusen *1756c Borre og Ingeborg Pedersdatter *1757c Marcheskield.
Han kommer hurtigt ud at tjene og ses FT 1787 i Helgaard i Borris ved Eske Jessen 12 år gammel, og i lægdsrullen 1790 nævnes han i Helgaard.
Konfirmeret 1793 af Borriskrog.
I 1817 betegnes han som daglejer i Varde.
FT 1845 Skovbrogade i Fattiggården i Varde.
Børn:
Poul Hansen *1817.10.28 Varde Købstad Poul Hansen †1858.03.04 Lem i Varde fattiggård, væver, fraskilt.
Gift som væver 1844.10.11 Varde købstad med Mette Marie Pedersdatter *1816.06.30 Hjerting, Guldager sogn, Ribe amt †1864+ ?Vejle datter af Peder Rasmussen *1782c og Mette Nielsdatter *1782c.
Væver.
Skilt før 1855.
Mette Marie Pedersdatter er i FT 1860 husholder for Thomas Jensen i Søskov i Bredsten. Flytter i nov. 1864 til Vejle ikke set derefter, hun er da 58 år gammel.

1778 Poul Hansen Skrædders enke *1732c †1793.04.14 Borris

1793 Ane Poulsdatter *1767.10.04 Kirkehus †1836.09.01 Faster datter af forkvinde.

1799 Enevold Christensen *1748.07.28 Barde, Vorgod †1815.12.20 (omkom i snefog på heden) ved Kirken søn af Christen Enevoldsen *1721c og Karen Christensdatter *1717c (Christen og Karen ser ud til at være flyttet ud af Vorgod sogn, for de er ikke begravede der).
Gift 1799.04.21 i Borris med Ane Poulsdatter *1767.10.04 Kirkehus †1836.09.01 Faster (almisselem) forkvinde, datter af Poul Hansen Skrædder ovenfor.
At Enevold Christensen kommer fra Barde formodes fordi en fadder ved Enevold Christensens søn Christens dåb 1800.05.11 er Maren Christensdatter fra Barde vel hans søster *1752.09 Barde og dermed 48 gammel ved dåben. Og hans alder passer med fødslen i Barde 1748.
Barn med Mikkel Gregersen af Brunbjerg i Borris *1762.09.29 Borris +1804.07.15 Brunbjerg (søn af Gergers Gaasdal):
Gregers Mikkelsen *1798.10.09 Kirkehus, konf. 1814.04.17, lægdsrullen 1832 "i Ribe Amt", ikke set derefter.
Børn med manden Enevold Christensen:
Christen Enevoldsen *1800.05.11 ved Borris Kirke †1867.05.24 (skrives *ved Borris Kirke) Faster .
Gift 1. gang med: NN.
Gift 2. 1837.06.18 i Dejbjerg med Mette Katrine Christensdatter *1808.04.06 Rabjerg, Dejbjerg †1890.04.10 fattiglem Mosegaard (fattiggaard), Borris datter i Øster Rabjerg i Dejbjerg af Christen Andersen *1773c og Ane Laustdatter *1771c.

6 Andet


Gravel
1 Introduktion
I markbogen 1683:
Gravel 1 gaard
No. 1 halvgaard Niels Nielsen og Christen Pedersen, til Jacob Ulfelds arvinger.
No. 2 en halv ødegaard, til hører velb. [zvorens] Marsuin.
haver Peder Christensen i Hullig {Hvollig} i feste.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

En fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Niels Nielsen.
Gift med hans kone.
Kendt barn:
Niels Nielsen Gravel *1694c Gravel †1757 Farre, Give sogn.
Gift med hans kone (muligvis død i kirkebogshullet i Give 1745-54).
Han får børn 1730-42 i Farre i Give sogn, hvor sønnen — også Niels Nielsen Gravel — tilsyneladende overtager gården 1757 da han dør.
?Christen Nielsen Gravel af Simmelshus, Sønder Omme.
Gift med hans kone *1703c †1766.11.17 Sønder Omme.
Nævnt 1735-56 i Simmelshus i Sønder Omme. To børn født.
Margrethe Nielsdatter Gravild *1708 Hoven, skal være søster til Christen Nielsen Gravild.

1705- Niels (Nielsen?) Gravel.

En anden fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Christen Pedersen.

1705- Jakob Gravel.

Den anden halvgård hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Peder Christensen i Hvollig fæster denne ødegård.

1705- Peder Gravel.

1746- Anders Gravel.
Gift med hans kone (fadder 1746).

Gravel matr. 16A, Sønderlandet.
1783c Villads Nielsen *1750c.
Gift 1. med Mette Andersdatter *1750c datter af Anders Nielsen *1717c og Sidsel Andersdatter *1721c.
Gift 2. 1795.05.17 i Borris med Else Marie Andersdatter *1760c.
Børn:
Sidsel Villadsdatter *1785c Gravel.
Maren Villadsdatter *1788c Gravel.
Niels Villadsen *1796c, overtager gården, se nedenfor.
Mette Villadsdatter *1797c Gravel.

1823c Niels Villadsen *1796.07.20 Gravel †1873.12.28 Gravel søn af formand.
Gift 1819.10.10 i Sønder Felding Mette Katrine Pedersdatter *1800.07.13 Overby, Sønder Felding †1873.11.23 Gravel datter af Peder Pedersen *1771c Overby (søn af Peder Bertelsen *1734c) og Abelone Hansdatter *1763c.
Børn:
Villads Nielsen *1825.03.06 Gravel, overtager gården, se nedenfor.
Peder Nielsen *1832c Gravel.
Jens Nielsen *1837c Gravel.

1864c Villads Nielsen *1825.03.06 Gravel †1884.02.20 Gravel søn af formand.
Gift 1864.06.05 i Borris med Birgitte Jensdatter *1822.06.11 Kodbøl †1865.07.13 Gravel, Borris datter af Jens Jensen på Heldgaard.
Villads Nielsen: Gårdmand i Gravel matr. 16a Sønderlandet i Boris sogn.
Børn:
Niels Nielsen *1865.07.08 Gravel.

6 Andet
1795 Christen Thomsen af Gravild gift i Sønder Omme med Mariane Jensdatter af Omvraa.
*1809.05.21 Gravild; Christen Christensen †1890.03.04 Teglgaard, Hejnsvig gift 1843.11.05 i Hejnsvig med Johanne Jensdatter *1815.02.26 Hejnsvig By datter af Jens Iversen *1788.08.03 Hejnsvig †1872.03.04 Teglgaard og Ingeborg Jørgensdatter *1783.05.16 Spjelderup By †1841.04.24 Hejnsvig Mark.
Hoven KB: 1708 d. 30 sep. blev Niels Gravilds barn af Ørbæk døbt kaldet Margrethe. Faddere: Johanne Gjaldbæk, Mads Vestesen.
Hoven:
Niels Gravild *1672cc †1754.04.07 Ørbæk, Hoven.
Gift med Kirsten Madsdatter *1678c †1725.10.05 Ørbæk, Hoven.
En del børn.Heldgaard
1 Introduktion
I markbogen 1683
Hellegaard enlig gaard, ligger til Lundenæs.
beboes af Jens Christensen og Jeßper Christensen.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

En halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0.
1683- Jens Christensen.

1705- Lars Heldgaard.

Den anden halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0.
1683- Jeßper Christensen.

1705- Jørgen Heldgaard.

1770- Eske Jessen *1732c †1788.01.23 Heldgaard.
Gift med Sidsel Clemmensdatter *1733c †1801+.
Han ses 1770 i Hoverireglementet fra Lundenæs. Men i 1775 føres gården ikke mere under Lundenæs og må være blevet købt til selveje af Eske Jessen 1770-75.
Børn:
Jes Eskesen *1760c overtager gården, se nedenfor.
Clemmen Eskesen *1762c.
Mette Eskesdatter *1768c.
Anne Eskesdatter *1769c.
Katrine Eskesdatter *1772c.

1796c Jes Eskesen *1760c.
Gift med Karen Pedersdatter *1772c.
Set barn:
Eske Jessen *1797c Heldgaard.

1825c Eske Jessen *1797c Heldgaard.
Gift 1837c med Kirsten Pedersdatter *1812c Aulum?/Tvis? sogn.
Han spillede kort og tabte mange penge. Gården gik på tvangsauktion.
Viste Helgaard fortæller i SG side 156:

Eske Jessen, der var eneste søn, var i høj grad forkælet og var meget lidt interesseret i gårdens drift. Gården var stor den gang, hvilket bl. a. kan ses der af, at da de største gårde i sognet havde de øverste stole i kirken, og Heldgaard havde den fjerde øverste stol.

Og videre side 157:

Eske Heldgaard, som han kaldtes, førte et ret uroligt liv, og, som Kaaren Frederiks sagde, han. var jo "sin fars søn", som ikke for alvor fik lært at bestille noget, gården var jo stor, og der var velstand til huse. Han deltog ofte i kortspil, og engang havde han spillet med nogle i Rahbek. Pengene slap op for Eske, og han pådrog sig en efter den tids målestok større spillegæld. De blev da enige om, at han i stedet for penge, som ikke var lette at malke af den gamle Jes Eskesen, skulle betale en tønde rug, og kornet skulle han så sejle ad åen de 6-7 km til Rahbek. I Heldgaard havde de en båd liggende nede i åen for at kunne sejle over under højvande. Der var ellers køre- og vadested, og en vej der førte over Gundesbøl hede til den gamle Tarm-Vejle landevej.
En dag, medens faderen sov middagssøvn, fik Eske rugen fragtet ned til båden, og i mørkningen gik han ned i båden for at begynde sejladsen. Men faderen, som havde lagt mærke til, at knægten havde noget særligt for, begav sig ned mod åen, men da Eske så, at faderen var i farvandet, vippede han rugen udenbords, for at den gamle ikke skulle opdage noget. Der blev rugen sikkert liggende, men hvorledes han klarede gælden, vidste Kaaren Frederiks ikke.
...
Allerede inden hans moder døde, var Eske tit i pengebetryk, da hans forbrug var for stort. De havde et møbel, med en skuffe, hvori hans moder, der var gammel, gemte en det dalere. Men skuffen var "Tabu", og moderen havde både nøglen og Vetoretten. En dag da der var lystige gæster, gik Eske hen til skuffen, og bankede på den, idet han sagde til. Dalerne: Glæder eder, thi eders udløsning stunder til. Han ventede jo efter, at han ved moderens død kunne komme i besiddelse af de dejlege dalere ......
Efter tvangsauktionen blev Eske med kone og børn installeret på Borris fattiggård. I en af de gamle forhandlingsprotokoller står optegnet, at fattiggårdsbestyreren beklager sig til Sogneforstanderskabet over, at han ikke kan få Eske Heldgaard til at bestille noget og foreslår ham anbragt på en arbejdsanstalt, men der omtales ikke, at der blev gjort noget. Et andet sted i samme protokol omtales, at Eskes kone ansøger om beskæftigelse, så hun kan være i stand til at førsørge sig og børnene. "Jow", sagde Kaaren Frederiks, "Eske waa sku en skidt knæjt".

Eske var ikke gift, da gården gik på tvangsauktion, han bor i FT 1834 stadig på gården som ugift indsidder. Han blev først gift 1837c. Desuden er Eske og kone i 1838 er i Assing sogn, i 1841 i Holstebro og 1845 tilbage i Borris og i fattighuset i Skobæk.
Børn:
Jes Eskesen *1848c Assing sogn.
Karen Eskesen *1841c Holstebro.
Søren Eskesen *1848c Borris.

1834- Jens Jensen fra Kodbøl i Borris.
Købte gården på tvangsauktion og flyttede fra Kodbøl til Heldgaard. Senere delte han gården op mellem to af hans sønner. Jens Jensen skal ved opdelingen have sagt (SG, side 162):

Vel I virk, æ dæ nok, å vel I æt virk, æ dæ osse nok.

Se børnene ved Jens Jensen i Kodbøl.

Heldgaard matr. 14A, Sønderlandet.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1857c Vidsted Jensen *1818.02.17 Kodbøl †1888.07.02 Heldgaard, Borris søn af formand.
Gift 1857.04.26 i Skjern med Karen Nielsen *1833.06.17 Albæk, Skjern †1889.12.06 Heldgaard datter af gårdmand i Albæk Niels Hansen Iversen *1792.10.15 Albæk †1862.04.05 Albæk og (gift 1817.11.22 i Sønder Vium) Jytte Bodil Catrine Olesdatter *1789.02.01 Sønder Vium †1852.03.02 Albæk.
Børn:
Maren *1858.07.12 Heldgaard †1865.12.10 Heldgaard syv år gammel.
Jens Jensen *1860.08.01 Heldgaard.
Gift 1885 i Borris med Marianne Kristensen datter af tømrer Hans Kristensen i Debelmose, Borris.
Fik udstykket 9 tønder land eng og en del uopdyrket mose syd for Omme Å.
Judith Bodild Kathrine Jensen *1863.07.24 Heldgaard.
Maren Jensen *1865.01.17 Heldgaard.
Nielsine Maria Jensen *1868.04.15 Heldgaard.
Niels Jensen *1870.11.21 Heldgaard.

1886 Niels Pedersen *1844c Hvollig †1926 De gamles Hjem, Borris søn af Peder Thygesen i Hvollig Vestergaard.
Ugift.
1910 Søren Busk *Busk, Borris.
Gift med Karen Jensen datter af sognefoged Kristen Jensen (Kræ Rahbjerg).


Heldgaard matr.14B i Sønderlandet, udstykning, ny gård.
1854c Jens Peder Jensen *1829.02.01 Kodbøl †1895.03.31 Heldgaard, Borris søn af Jens Jensen ovenfor.
Gift 1854.10.22 Borris sogn med kusine af Odderskær Petronille Jensen *1830.05.16 Odderskær, Borris †1902.04.16 Heldgaard datter af gårdmand i Odderskær Jens Christian Jensen *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 (Tarmslyng) Odderskær og (gift 1818.10.17 Borris) Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvolling, Borris †1865.04.15 Odderskær.
Jens Peder Jensen: Gårdmand i Heldgaard matr. 14b i Sønderlandet i Borris sogn.
Kun det første barn, Karen Marie, blev gift af de seks børn.
Børn:
Karen Marie Jensen *1856c Heldgaard †1937.10.06 Necochea, Argentina..
Gift med Ingustinus Kristiansen ?*Blaahøj †1940.08.28 Necochea.
Veste Heldgaard i SG side 162:
Ingustinus Kristiansen i Tandil i Argentina
Ingustinus Kristiansen i Tandil i Argentina.

Hun blev gift med en, mand, der hed Ingustinus Kristiansen, vistnok fra Blaahøj. De opholdt sig forskellige steder. Ingustinus var en mand med mangfoldige interesser og havde ondt ved at slå rod, og det lykkedes ham ikke at komme i en fast, varig stilling. Han havde i sine unge dage været vinterlærer, og tillige havde han været i Argentina.
De boede en tid i Hvidemose ved Vinderup, og senere blev han uddeler i en vareindkøbsforening i Stakroge. Men derefter rejste de i halvfemserne til Tandil i Argentina, hvor de ernærede sig ved strikkeri. Hans interesser lå en del over, hvad der var almindeligt hos almuefolk, og han var en af pionererne i arbejdet for oprettelse af De danske Husmandsforeninger.


De var hjemme på besøg, da krigen i l9l4 brød ud, og de kunne ikke komme tilbage, mens krigen varede. Jens Jensen købte da et hus i Borris stationsby, som Ingustinus og Karen Marie flyttede ind i. Her åbnede de en lille blandet forretning. Da krigen var forbi, rejste de tilbage til deres 5 børn og børnebørnene. De døde begge, så vidt jeg ved, i trediverne.

Mariane Jensen *1858c Helgaard †1922.
Husbestyrerinde for broderen Jens Kristian Jensen.
Karen Jensen 1865c Helgaard †1920 Tarm Sygehus.
Husbestyrerinde for broderen Jens Jensen.
Jens Jensen *1868c Helgaard.
Jens Kristian Jensen *1871c Helgaard.
Fik udstykning syd for Omme Å.
Peder Kristian *1873c Helgaard †1948.

1895c Jens Jensen *1868c Helgaard †1932 Helgaard søn af formand.
Ugift. Havde søsteren Karen Jensen som husbestyrerinde.
SG side 163:

På denne gård holdtes de gamle traditioner højt i ære, måske kan man sige, at de gamle skikke holdt sig noget længe. Jens Jensen byggede gårdens tre udlænger om og lod stuehuset restaurere, i parentes bemærket var det smækfuld af rotter, der havde fri adgang omtrent alle vegne. Dette stuehus, som blev bygget til hans forældre, blev nu renset for rotter og stod, da militæret overtog gården, det var da ca. loo år gammelt.


Heldgaard 14H, udstykket 1896 fra 14B.
1896 Jens Kristian Jensen *1871c Helgaard †1937 Heldgaard bror til formand.
Ugift. Havde søsteren Mariane Jensen som husbestyrerinde.
SG side 163:

Jens Kristian var en lidt indesluttet og grublende natur, og om efteråret i l9o2 slog det hele klik for ham, og han blev i perioder at betragte som sindssyg. Foreløbig fik han ophold på fødegården, men året efter solgtes hans ejendom til Karl Nielsen fra Lønborg, hvis kone, Marie, var fra Møgelmose i Ådum. Jens Kristian fik nu ophold hos disse unge, og med hans sygdom gik det op og ned. Til tider deltog han i arbejdet, og til andre tider lå han til sengs. Da det blev for besværligt for dem at have ham, kom han hjem på fødegården, hvor han døde i l937.


1903 Karl Nielsen *Lønborg.
Gift med Marie *Møgelmose, Oddum sogn.

6 Andet


Hvollig
1 Introduktion
I markbogen 1683 er der to halvgårde og et boel i Hvollig. TRAP V nævner ikke Hvollig, men navnet er gammelt. Det er set nævnt i Mandtall 1611 og det ligger i Sønderlandet midt på Omme Å strækningen.

Huollig 2 halvgaarde og et beboelseshus (ex bondehus)
No. 1 Peder Christensen 1/2 gaard, tilhører Hr. Jørgen Pedersens arfvinger i Jelling Præstegaard.
No. 2 Christen Christensen fru Viveche Rosenkrantz
Et Boelshuss tilhører Hr. Jørgen Pedersens arfvinger i Jelling Præstegaard. drives af Peder Christensen.

Hartkornet er ret stort med halvgårde der andetsteds med det hartkornstal ville være helgårde: 4 7 2 2, 4 7 2 2 og 2 5 2 0. I 1741 ses et andet hartkorn, nemlig 1 5 ½ 0 Jens Christensen og 1 3 ½ 0 Jacob Jensens enke hvilket tilsammen er 3 0 1 0, som jo nærmest ville passe på 2 5 2 0; forskellen er 0 2 3 0 altså to skæpper tre fjerdingkar, som må være kommet fra en eller begge af de to halvgårde. Men dette ville betyde at et boel var delt i to, hvilket fra betegnelsen boel er ganske usædvanligt.
Se skøde 1741 fra Maren Larsdatter i LilleBrande i Sønder Omme til hendes bror samme sted Jens Lassen, hvor stedet kaldes Hollig i Borris.
Navnet Jakob Jensens enke ser rigtigt ud for Jakob Hvollig nævnes 1705, 36 år før.
Det er ikke set hvordan hartkornet ser ud senere. Det er sjældent, at hartkornet helt ændres som her.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

1. halvgård hartkorn 4 7 2 2:
1683- Peder Christensen.

1705- Anders Hvollig.

2. halvgård hartkorn også 4 7 2 2:
1683- Christen Christensen.

1705- Jakob Jensen Hvollig *1680c- †1728.09.22 Hvollig.
Gift med hans kone †1741+.
Skattelisten 1705 siger Jakob Hvollig, men i skødet fra 1741 ses Jakob Jensens enke på stedet.
Mette Andersdatter af Hvollig nævnes som fadder 1725.
Begravet 1729.01.16 Sidsel Hvollig.
Børn:
Jens Jakobsen *1713c- Hvolvig, fadder 1725 af Hvolvig.
Niels Jakobsen *1707c- Hvolvig, fadder 1725, 1732, 1733 af Hvolvig.
Laurs Jakobsen *1707c- Hvolvig, fadder 1725 af Hvolvig.

1725- Jens Jakobsen *1700cc Hvolvig †1743.02.17 Hvollig, søn af formand.
Gift 1. med NN1, set 1725 som bærer †1726.12.18 Hvolvig.
Gift 2. 1728.10.21 i Sønder Omme med Margrethe Jensdatter *1702.08.24 LilleBrande, Sønder Omme datter af Jens Larsen den Yngre *1663c †1747 Lillebrande og Karen Pedersdatter af Juellingsholm ?(*1672c †1751.04.09 Lillebrande).
Børn:
Anne †1725.11.24 Kodbøl.
Christen Jensen *1725.12.02 Kodbøl.
Jakob Jensen *1733.07.05 Kodbøl.
Anne Jendatter *1735.05.31 Kodbøl.
Moderens bror Lars Jensen af LilleBrande i Sønder Omme fadder.

3. boel hartkorn 2 5 2 0:
1683- Poul Andersen (vel afdød).

1726- Jens Christensen.
Gift med hans kone, introduceret 1726.
Børn:
Ane Jensdatter *1725.12.02 Hvolvig.

Store Hvollig matr. 13A:
1779 Niels Nielsen (Hvollig, Askær) *1734c Sønder Askær, Brande sogn †1793 (skifte) Hvollig søn af Niels Knudsen †1755-61 Sønder Askær og Maren †1763-73 Sønder Askær.
Gift 1760c med Maren Jensdatter *1737c (hypotese: født i Risbjerg, Brande) †1801+ (ikke set begravet i Borris).
At Niels Nielsen kom fra Sønder Askær i Brande sogn ses i hans søster Karen Nielsdatter mand Christen Jensens skifte 1783 i Sønder Askær, hvor han kaldes morbroder til de arvende børn Niels Nielsen Hollig af Borres Sogn.
Niels Nielsen Askær eller Hvollig flyttede en del rundt i Nørvang herred før han slog sig ned i Hvollig, da han var 45 år gammel. Her er en oversigt.
1761-710 det halve af faderens gård i Sønder Askær i Brande. Selvejer.
1772-75 i Store Hestlund i Give sogn.
1776-77 ikke fundet.
1778 Lille Karlskov i Ringive sogn.
1779-93 i Hvollig i Borris sogn.
Konen Maren Jensdatter sandsynlige mor hed Ellis i Risbjerg i Brande. En datter er vel opkaldt efter hende. Der er to Karen, hvoraf den ene sandsynlig er navnet på hans mor.
Børn:
Karen Nielsdatter *1763c Sønder Askær, Brande.
FT 1787 hjemme i Hvollig, Borris.
Jens Nielsen *1767c Sønder Askær, Brande.
FT 1787 hjemme i Hvollig, Borris.
Ellis Nielsdatter *1769c Sønder Askær, Brande †1817 Odderskær, Borris.
Gift 1796 i Borris med Hans Poulsen *1766 Borris †1829 Odderskær søn af Poul Skrædder.
Karen Nielsdatter *1771c Sønder Askær? †1803.01.16 (barselsseng) Hvollig, Borris.
Gift 1798.09.23 i Borris med Thyge Pedersen *1766.02.09 Hovgaard, Vorgod søn af Peder Thygesen *1718.07.19 Vorgod †1797.03.30 Vorgod og Lene Marie Christensdatter *1727c †1806.02.19 Borris.
FT 1787 hjemme i Hvollig, Borris.
Børn:
Lene Marie Thygesdatter *1800 Hvollig.
Dødfødt 1803.01.08 Hvollig.
Niels Nielsen *1776c overtager gården i Hvollig, se nedenfor.
Knud Nielsen Stier *1778.02.15 Lille Karlskov, Ringive (FT 1845 har *Give men fejl) †1847 Hjoptarp, Borris.
Gift 1810 i Borris med Margrethe Jeppesdatter af Stier *1787 Borris †1855 Hjoptarp datter af Jeppe Hansen og Ellen Larsdatter.

1793 Niels Nielsen *1776c
Gift med Maren Christensdatter.
Sete børn:
Margrethe Nielsdatter *1804c Hvollig.
Mette Katrine Nielsdatter *1823c Hvollig, gift med eftermand, se nedenfor.

1840c Rasmus Madsen Rahbæk *1807.08.24 Ahlergaard, Borris †1878.09.22 Votkjær, Borris.
Gift 1. i Borris 1843c med Mette Katrine Nielsdatter *1813.05 Hvollig †1850.05.25 Hvollig datter af formand.
Gift 2. 1850c i Borris Mariane Pedersdatter *1822.09.25 Debelmose (Aagaard?) †1889.12.09 Votkjær, Borris datter af Peder Nielsen Kjær *1788.08.07 Debelmose †1878.12.27 Debelmose og Anne Jensdatter *1791 Aagaard, Borris †1880.11.06 Debelmose.
Marianne Pedersdatter ses i FT 1880 i Votkjær i Borris.
Børn med 1. kone Mette Katrine Nielsdatter:
Niels Rahbek *1841.05.04 Hvollig †1909.10.10 Hodde.
Gift 1. med NN *1842 †1894. Gift 2. med Anne Dorthea Pallesen *1865c.
Mads Rahbek *1842.11.27 Hvollig †1923.06.23 Borris. Gift med Kirstine Marie Christensen *1840.04.04 †1923.05.07 Borris datter Christen Christensen Bøndergaard *1811c †1897.04.02 Borris og Bodil Christensdatter *1808.04.27 ?Abildtrup, Vorgod?.
Lars Henrik Rahbek *1844.08.31 Hvollig †1857.08.21 Hvollig tretten år gammel.
SG side 143:

Den gang brugte man som jagtgeværer forladere, og der var blandt andre den store ulempe ved dem, at man ikke kunne se, om bøssen var ladt eller ej. En aften, da faderen og drengene sad omkring bordet, tog faderen bøssen og ville prøve, om tællelyset kunne pustes ud ved det lufttryk, som kom ud gennem bøsseløbet, når han satte en fænghætte på på knaldrøret og trykkede af. Ulykkeligvis var bøssen ladt, og skuddet ramte drengen, som døde.

Maren Rasmussen Rahbek *1846.06.05 Hvollig.
Børn med 2. kone Mariane Pedersdatter:
Mette Katrine Rahbek *1851c Hvollig †1927.07.15 Sønder Bork.
Gift med Niels Simonsen *1846.02.17 Sønder Bork †1927.09.20 Sønder Bork søn af Simon Nielsen.
Larsine Henrikke Rahbek *1858.12.13 Hvollig †1881.06.28 Borris.
Gift med Peder Nielsen *1851.09.16 Aagaard, Debelmose, Borris †1933.12.18 Aagaard.
Henrik Rahbek *1861.04.23 Hvollig †1915.08.02 Votkjær, Borris.
Gift med Christine Andersen *1949.03.16 Borris †1949.03.16 Borris.
Peder Kjær Rahbek *1862.10.13 Hvollig.
Mads Rahbek *1868.03.29 Hvollig †1940.04.02 Blovstrød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.
Andrea Knudsine Nielsen *1869.03.23 Landting? †1931.04.09 Blovstrød.
Plejebørn FT 1860:
Birgitte Rahbek *1837c.
Lars H. Rahbek *1849c ?.

1879- Peder Kristian Evald Krarup *1837.05.07 Naur †1922.07.21 Frederiksberg. Ingeniør, søn af pastor Ove Thomas Nicolaj Krarup *1799.12.19 Aale †1862.06.19 Flødstrup, Svendborg Amt og Susanne Mathilde Tang fra Nørre Vosborg *1805.06.24 Nørre Vosborg, Ulfborg †1899.09.26 Frederiksberg.
Gift med Caroline Amalie Schousbo *1847.01.18 Oddense, Viborg Amt †1933.09.15 Odense datter af Peter Sølling Schousboe *1807.09.27 Taasinge, Svendborg Amt †1877.11.12 Faaborg, Fyn og Juliane Regine Reddelien *1810.12.25 Taasinge †1851.01.02 Odense.
SG side 144:

Han havde en hjorddreng, som skulle passe de løsgående ungkteaturer. Samme dreng var slem til at lægge sig ned og faldt undertiden i søvn i marken. Dette blev efterhånden Krarup for meget, og en dag, det gentog sig, og kreaturerne var på forbudne veje, tog Krarup sin bøsse, listede sig tæt hen til den sovende dreng og skød bøssen af. Den arme dreng sprang op som en skoldet abe, men Krarup råbte "Hvad, ramte jeg dig ikke? Da kan du stole på, at hvis du een gang til lægger dig til at sove i marken, skal jeg nok ramme dig". Drengen turde ikke oftere lægge sig ned i marken.

Børn født i Borris:
Anna Lucie Krarup *1879.09.13 Hvollig †1930.09.09 Ringe, Svendborg Amt.
Gift med Oscar Christian Ludvig Kaaber *1875.01.16 Kolding †1949.06.23 Ringe.
Tandlæge Nykøbing Mors og Ringe.
Janus Frederik Krarup *1886.08.08 Hvollig.
Gift med Margrethe Olivia Bøgelund *1897.12.27 †1970 Ulfborg.
Overretssagfører, gårdejer.

1887c Grev Petersdorf fra Fyn.
Han boede der ikke, men havde en forvalter proprietær Matzen, Slumstrup i Sædding.

1890- Kristian Karl Vilhelm von Schultz *1834c Rendsburg, pensioneret kaptajn.
Gift med Julia Angelica Slønning *1863c Kbh †1905c Berlin.
Forpagtede af Grev Petersdorf.
Viste Heldgaard beretter von Schultz kæmpede på tysk side i treårskrigen 1848-50, men da var han 14 år, så det er en skrøne. Derimod kæmpede han på dansk side i 1864 og var dansk militær.
SG side 145-6:

En stor del af de store engstrækninger blev skilt fra gårdens forpagtning, og høafgrøderne på denne del blev hvert år bortlejet ved auktion. Kaptajnen var jo ikke landmand, og gårdens drift gik i hans tid stærk tilbage. I de sidste år, han havde gården, havde han kun 4-5. køer og et par magre heste, og når de så holdt pige og karl samt en hjorddreng om sommeren, er det forståeligt, at økonomien var hårdt spændt. Pensionen var ikke stor.
...
I kaptajnens tid brændte gården to gange med få års mellemrum. Første gang brændte hele gården, men anden gang — l894-95 — brændte kun udhusene. Disse bygninger stod ved militærets overtagelse med det herskabelige stuehus, tækket med skifer, samt den rummelige kørelade (agerumlade) og stalden, hvor der var plads til ca. 4o kreaturer og 5-6 heste. Kaptajnen avancerede til oberstløjtnant, men skønt denne forfremmelse ikke influerede på pensionen, var det dog en stor begivenhed, thi som fruen sagde: Man er jo glad ved titlen. Morgenen efter udnævnelsen gik oberstløjtnanten ind i folkestuen, hvor tjenerskabet indtog deres morgenmåltid, og forkyndte dem, at herefter skulle de tiltale ham: Hr. oberstløjtnant. De rejste i l9o3 til Berlin. Nogle få år efter stod en notits i Ringkøbing Amts Dagblad, at fru Schultz og datteren havde skudt sig selv, om årsagen nævntes intet.


1904 Niels Andersen *Torning, murermester.
Gift med Kirsten.

Øster Hvollig:
1787- Peder Nielsen *1745c.
Gift 1. med NN.
Gift 2. 1780c med Karen Pedersdatter *1746c.
Sete børn med 1. kone NN:
Niels Pedersen *1775c.
Lars Pedersen *1777c.
Sete børn med 2. kone Karen Pedersdatter:
Anne Pedersdatter *1782c.

1840- Ole Christensen *1795c Kragmose, Bølling †1887 Hvollig.
Gift 1824- med Ellen Pedersdatter *1796c Sønder Felding †1870+.
Børn:
Peder Olesen *1825c Bølling.
Maren Olesdatter *1828c Bølling.
Jens Olesen *1830c Bølling.

1858c Peder Olesen *1826.01.16 Store Kragmose, Bølling †1897.04.23 Hvollig, søn af formand.
Gift 1858c med Marie Jensen *1831.09.07 Ansager †1905.05.13 Hvollig datter af Jens Jespersen *1802 Ølstrup sogn †1867.04.14 Ansager og Ane Kirstine Nielsdatter *1803c Ansager †1896 Ansager.
Børn:
Jens Ole Pedersen *1859.05.06 Hvollig †1940.07.15 Oddum.
Gift 1884.03.06 i Sønder Omme med Marentse Elise Bang Pedersen *1857.10.24 Møbjerg, Sønder Omme †1949.02.06 Oddum .
Ane Kirstine *1863.10.01 Hvollig †1877.08.09 Hvollig.
Jens Pedersen *1865c Hvollig overtager gården, se nedenfor..
Martinus Pedersen *1865.07.19 Hvollig †1947.02.12 Borris.
Gift 1893.09.28 i Skjern med Elisbeth Marie Andreasen *1867.08.12 Lundenæs, Skjern †1953.06.09 Borris.
Hans Kristian Pedersen *1868.04.03 Hvollig †1955.08.16 Hørle?, Sverige.
Gift 1903.10.08 med Helga Pedersen *1880.03.25 Kbh.
Ellen Kirstine Pedersen *1869c Hvollig †1904 Hvollig.
Marie Elisabeth Pedersen *1871.07.13 Hvollig †1958.04.10 Borris?
Gift 1922.03.14 med Ole Engelbrecht Olesen *1873.06.22 †1925.09.14.
Hun plejede den syge Ellen. Flyttede 1905 til Borris Kirkeby og oprettede en broderiforretning.
Ebbe Kristian Pedersen *1874.07.03 Hvollig †1948.11.11. Gift 1902.10.30 med Maren Kirstine Korsholm *1877.12.11 Fiskbæk, Vorgod †1948.07.01.

1897 Jens Pedersen *1865c Hvollig †1958.02.15 Borris Alderdomshjem, søn af formand.
Moderen var husholderske for ham til hun døde 1905, derefter havde han forskellige husholdersker. Solgte gården 1913.

1913 Peder Pedersen *Holmsland.
Flyttede efter nogle år til Oddum.

Vester Hvollig (eller Hvollig Vestergaard):
1787- Anders Jensen *1728.09.29 Borris †1814.04.07 Hvollig søn af Mette Andersdatter *1703c †1790.05.28 Hvollig og Jens Christensen.
Gift med Voldborg Andersdatter *1747.09.29 Borris †1815.12.22 Hvollig datter af Anders Gravel.
Børn:
Mette *1769.10.15 Hvollig †1771.04.01 halvandet år gammel.
Mette Andersdatter *1772.03.11 Hvollig.
Sidsel Andersdatter *1775.01.08 Hvollig †1848.06.20 Rindum.
Gift med Niels Jensen *1784c †1859.10.25 Rindum.
Anne *1778.03.01 Hvollig †1787-.
Jens Andersen *1780c Hvollig †1863.03.09 Paarup, Assing.
Gift med enke Karen Rasmusdatter *1788.04.30 Kibæk, Assing †1816.07.01 Paarup, Assing datter af Rasmus Jensen *1760c og enke efter Niels Madsen Mette Marie Christensdatter *1756c Bjørslev, Nørre Vium.
Maria Andersdatter *1783.09.14 Hvollig.
Anders Andersen *1786.10.29 Hvollig †1866.05.05 Assing.
Ikke set gift.
Bodil Marie *1789.10.25 Hvollig.

1801.04.17 Thyge Pedersen *1766.02.09 Vorgod †1841.05.11 Lille Hvollig søn af Peder Thygesen *1718.07.19 Hovgaard, Vorgod By †1797 Hovgaard og Lene Marie Christensdatter *1727c †1801+ Hvollig.
Gift 1. 1798.09.23 i Borris med Karen Nielsdatter *1771c Sønder Askær, Brande †1803.01.18 (barselsseng, dødfødt søn) Hvollig datter af Niels Nielsen Askær/Hvollig.
Gift 2. 1803.11.20 Hoven med Anna Pallesdatter *1784.04.12 Paabøl, Hoven †1837.09.10 Hvollig (datter af Palle Nielsen *1740c og Mette Christensdatter *1746c).
Thyge Pedersen fæstede først faderens gård Hovgaard i 1790, købte den til selveje 1794, men solgte den i 1800, da han flytter til Borris.
Se DIS-Danmark tråd Peder Tygesen fra 2005.
Børn med 1. kone Karen Nielsdatter:
Lene Marie Thygesdatter *1800.04.28 Hvollig.
Dødfødt søn 1803.01.08 Hvollig.
Børn med 2. kone Anna Pallesdatter:
Peder Thygesen *1805.01.20 Hvollig, overtager gården, se nedenfor.
Undfanget i april 1803, brylluppet i november 1803. Anna Pallesdatter har måske været tjenestepige i Hvollig.

1832c Peder Thygesen *1805.01.20 Hvollig †1890+ søn af formand.
Gift 1832c med Maren Christensdatter *1810c Lyhne †1890+.
Svend Skoleholder bor ved dem i 1834.
Børn:
Ane Pedersdatter *1833c Hvollig.
Thyge Pedersen *1838.06.12 Hvollig overtager gården, se nedenfor.
Mads Christian Pedersen *1841c Hvollig.
Niels Pedersen *1844c Hvollig †1926 De gamles Hjem, Borris .
Overtager Heldgaard matr. 14A i 1886. Ugift.
Peder Christian Medum Pedersen *1846c Hvollig.
Ebbe Pedersen *1849c Hvollig.
Anton Christian Pedersen *1854c Hvollig.

1875c Thyge Pedersen *1838.06.12 Hvollig †1925.07.16 Hvollig søn af formand.
Gift 1. 1870cc med NN †1880-.
Gift 2. 1884c med Ane Marie Hansen *1856c Oddum †1925.07.06 Hvollig.
Børn:
Maren Kirstine Pedersen *1886c Hvollig.
Peder Pedersen *1888c Hvollig.
Else Marie Birgitte Pedersen *1889c Hvollig.
Hans Pedersen *1891cc, overtog gården, se nedenfor.
X Pedersen.

1925c Hans Pedersen *1891cc Hvollig søn af formand.
Gift med Anna Lauridsen datter Jens Peder Lauridsen, Kjelbækhede.
Borris Søndre Grandelag, s. 153:

Bygningerne i Hvollig Vestergård var gamle, og de byggede et nyt østerhus med hestestald m.m. og restaurerede den gamle kostald. Iøvrigt blev gammel sæd og skik holdt i hævd i den gamle slægtsgård, ikke således, at Anna og Hans ikke fulgte med i tidens udvikling, tværtimod, men der var een ting, der sattes højt i gården, nemlig den gode, gammeldags gæstfrihed. Anna var en sjælden dygtig husmor. Hvor var det godt at bænkes ved hendes herlige kaffebord.

I 1952 solgte de gården til militæret. De flyttede til Ølgod og derefter til et hønseri i Oksbøl.
Børn:
Aksel Pedersen.
Elly Pedersen.
Tage Pedersen.

1952 MILITÆRET!

6 Andet
1725 Peder Hvolvig fadder, 1735.
1733 Peder Hvolvigs kone fadder.
1746 Peder Hvolvig fadder.Kodbøl generelt
1707 Jens Kodbøl, søn Morten døbt.
1707 Erik Kodbøls kone bærer.
1725 Erik Kodbøls kone fadder, 1730 fadder.
1731 Maren Kodbøl begravet.
1731 Visted Kodbøl fadder.

1625 Søren Lauridsen nævnt 1625 i Kodbøl.
Han indstævnede Jakob Skram paa sin søster Ane Lauridsdatter vegne. Jakob Skram beskyldet hende for at være en heks fordi han var blevet syg. Hun havde truet ham og sagt en sygdom ville æde ham op.
Først blev hun frikendt ved Landsretten i Viborg, ved næste ankelse for Landsretten blev hun dømt og brændt.
Vester Kodbøl
1 Introduktion
Hartkorn 6 1 2 ½.
I markbogen 1683 nævnes to helgårde i Kodbøl, hvoraf en er øde.

Koedbølle, 2 gaarde.
No. 1 Morten Olß: Jens Søfrenß, 1 helgaar, Giort Galt til Viumgaard.
No. 2 een Ødegaard ingen bygning.

2 Fæstere
1683 Morten Olsen
1683 Jens Sørensen.
3 Ejere
1683 Gjord Galt til Viumgaard.
4 Familier med børn
1683- Jens Sørensen.

1683- Morten Olsen.
Børn:
?Jens Mortensen †1725.06.03 Kodbøl.

1725- Jens Mortensen †1725.06.03 Kodbøl.
Måske passer han bedre på Øster Kodbøl.

1732 Visti Christensen Rahbek *1703c Stoustrup, Aadum †1779.08.05 Kodbøl.
Gift 1. 1732 i Borris med Karen Andersdatter Vendelbo *1710 Vendelbo, Borris †1743 Kodbøl datter af Anders Thomsen *1680c †1745.10.17 Borris og Maren Christensdatter *1680cc †1715.10.17 Vendelbo.
Gift 2. med Maren Jensdatter *1719c †1801 Kodbøl.
Barn med Karen Andersdatter Vendelbo:
Maren Vistesdatter *1733.05.25 Kodbøl +1734.01.01.
Maren Vistisdatter Rahbek *1735.02.20 Kodbøl †1815.05.18 Ahlergaard, Borris. Gift med Mads Jensen Ahler Rahbek *1735c Kodbøl †1803.04 Ahlergaard søn af Jens Christensen Rahbek *1690.03 Rahbek, Aadum †1780.06.04 Ahlergaard og Mette Madsdatter Ahler 1707 †1777.03c Ahlergaard.
Børn med Maren Jensdatter:
Karen Vistisdatter Rahbek *1743 Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.

1768 Laurids Jacobsen Fonager *1744c †1798.
Gift 1. 1768 med Karen Vistisdatter *1743 Kodbøl †1773 Kodbøl, datter af formand.
Gift 2. med Kirsten Jensdatter Sønderby *1751c.
Børn med Kirsten Jensdatter Sønderby:
Visted Lauridsen *1773c Kodbøl overtager gården, se nedenfor.
Karen Larsdatter *1775c Kodbøl.
Maren Larsdatter *1781c Kodbøl.
Herefter udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1801 Visti Lauridsen *1773c †1813.05 (skifte) Kodbøl søn af formand.
Gift med Karen Pedersdatter *1776c †1816.07.19 (skifte) Kodbøl.
Børn:
Karen Kirstine Vistedsdatter *1803c Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.

1814 Jens Jensen *1781.11.11 Døvling, Skarrild †1866.01.30 Heldgaard, Borris søn af selvejer i Døvling Jens Jacobsen Tarp *1753c ?Sønder Felding †1825.06.01 Døvling (og gift 1772.10.09 i Sønder Felding) Bartholine Birgithe Knudsdatter *1752c ?Sønder Felding †1841.08.24 Døvling.
Gift 1. med enken Karen Pedersdatter *1776c se ovenfor.
Gift 2. 1814.10.23 i Borris med Maren Knudsdatter *1784.03.17 Sønderby, Borris †1869.02.20 Heldgaard datter af gårdmand i Sønderby Knud Peter Jensen *1755.04.13 Sønderby †1836.11.17 Sønderby og (gift 1781.04.29 i Sønder Felding) Karen Jacobsdatter *1760.06.16 Tarp, Sønder Felding †1850.01.15 Sønderby.
Af deres børn slår tre sig ned i Heldgaard og nabo Gravl i den sydligste ende af Borris sogn ved Omme Å. Et barn kommer til Grarup i Brande og et til Bølling og Gammelgaard i Sædding.
Børn med 2. kone Maren Knudsdatter:
Vidsted Jensen *1818.02.17 Kodbøl †1888.07.02 Heldgaard, Borris.
Gift 1857.04.26 i Skjern med Karen Nielsen *1833.06.17 Albæk, Skjern †1889.12.06 Heldgaard datter af gårdmand i Albæk Niels Hansen Iversen *1792.10.15 Albæk †1862.04.05 Albæk og (gift 1817.11.22 i Sønder Vium) Jytte Bodil Catrine Olesdatter *1789.02.01 Sønder Vium †1852.03.02 Albæk.
Gårdmand i Heldgaard, matr. 14a Sønderlandet, Borris sogn.
Karen Jensdatter *1820.02.20 Kodbøl †1861.02.17 Heldgaard, Borris.
Gift 1853.10.16 i Borris med ungkarl Anders Jensen af Lille Kragmose i Bølling sogn *1826.02.09 Sønderby, Bølling †1902.12.15 Gammelgård, Sædding sogn søn af gårdmand af Sønderbygård, Bølling sogn Jens Andersen *1784.10.31 Handerup, Faster sogn †1864.06.22 Lille Kragmose og (gift 1817.04.20 i Bølling) Ane Kirstine Nielsdatter *1792.02.10 Toftgård, Bølling †1830.03.24 Sønderbygård.
Anders Jensen: Gårdmand i Lille Kragmose i Bølling sogn 1854-1859 derefter i Gammelgaard i Sædding sogn.
Børn:
Dødfødt 1855.07.01 Lille Kragmose, Bølling.
Birgitte Jensdatter *1822.06.11 Kodbøl †1865.07.13 Gravl, Borris.
Gift 1864.06.05 i Borris med enkemand Villads Nielsen *1825.03.06 Gravl †1884.02.20 Gravl søn af indsidder senere gårdmand i Gravl Niels Villadsen *1796.07.20 Gravl †1873.12.28 Gravl og (gift 1819.10.10 i Sønder Felding) Mette Katrine Pedersdatter *1800.07.13 Overby, Sønder Felding †1873.11.23 Gravl.
Villads Nielsen: Gårdmand i Graul matr. 16a Sønderlandet i Boris sogn.
Børn:
Niels Nielsen *1865.07.08 Graul, Borris.
Karen Marie Jensdatter *1824.04.29 Kodbøl †1903.08.14 Østerholm, Brande.
Gift 1845.05.12 i Borris med Knud Thomsen *1816.04.11 Grarup, Brande †1857.08.05 Grarup søn Thomas Knudsen *1783.08.21 Lundfod, Brande †1846.03.10 Grarup og Ane Marie Sørensdatter *1794.08.17 Grarup †1838.06.19 Grarup.
Bosat Grarup i Brande sogn.
Jens Peder Jensen *1829.02.01 Kodbøl †1895.03.31 Heldgaard, Borris.
Gift 1854.10.22 Borris sogn med af Odderskær Petronille Jensen *1830.05.16 Odderskær, Borris †1902.04.16 Heldgaard datter af gårdmand i Odderskær Jens Christian Jensen *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 (Tarmslyng) Odderskær og (gift 1818.10.17 Borris) Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvolling, Borris †1865.04.15 Odderskær.
Jens Peder Jensen: Gårdmand i Heldgaard matr. 14b i Sønderlandet i Borris sogn.

1834- Niels Hansen *1803c.
Gift med Karen Kirstine Vistedsdatter *1803c †1850.05.01 Kodbøl steddatter af formand.

6 Andet

Øster Kodbøl
1 Introduktion
Hartkorn 6 1 1 ½.
En af Kodbøl gårdene er øde i markbogen 1683 og den anden er delt i halvgårde med hver deres fæster Morten Olsen og Jens Sørensen. Man bemærker navnet Morten Olsen for i 1744 ses på Øster Kodbøl en Morten, der får en datter Maren.
2 Fæstere
1683 øde, formodentlig. (Kunne være den vestlige gård).
3 Ejere
1683 Gjord Galt til Viumgaard.
1768- Christen Hansen, Assessor på Lønborggaard.
1768 selveje: Peder Mortensen i Øster Kodbøl.
1779 Jens Christensen Tolder.
4 Familier med børn
1683- Øde.

1734- Jens Christensen Rahbek *1690 †1780 Ahlergaard, Borris.
Gift med Mette Kadsdatter Kier*1707 Ahlergaard †1777 Ahlergaard datter af Mads
Børn:
Mads Jensen *1735.09.25 Kodbøl.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1741c Morten Kodbøl.
Gift 1727.02.23 i Borris med Margrethe Christensdatter af Hioptarp, datter af Christen Minds.
I 1741 flytter forejeren Jens Christensen Rahbæk til hans kones fødegård Ahlergaard, det antages at Morten Kodbøl har overtaget fæstet på det tidspunk.
Børn:
Anne Mortensdatter *1728.06.15 Kodbøl, Borris
Jens Mortensen *1729.09.29 Kodbøl.
??Peder Mortensen (Langkjær) *1734c ?Stauning
Han kaldes Langkjær da han gifter sig 1759 og der findes en Langkjær i Stauning sogn, hvor en Peder fødes med far Morten i 1734. Dermed ses Peder Mortensen med ret stor sikkerhed født i Langkjær i Stauning sogn. Om denne far Morten er flyttet fra Stauning til Kodbøl i Borris 1734-44 vides ikke. Det kan være en anden Morten.
Maren Mortensdatter *1744 Kodbøl

1768c Peder Mortensen (Langkjær) *1734 Langkjær, Stauning †1809.01.12 Rabæk, Oddum, søn af ?Morten Gresen.
Gift 1. 1759.04.17 i Oddum med Kirsten Nielsdatter *1738.02.16 Sejrup, Oddum †1781.03.04 Rabæk datter af Niels Lauridsen.
Gift 2. 1781.11.24 med Karen Nisdatter *1753.02.25 Præstbro, Oddum †1833.01.28 Rabæk, Oddum datter af Nis Knudsen *1725c †1785.01.05 Præstbro.
Denne Peder Mortensen køber Øster Kodbøl til selveje i 1768 fra Assessor Christen Hansen på Lønborgaard. I 1779 sælger han denne østre gård i Kodbøl til Jens Christensen Tolder af Rahbek, se skødet udskrevet nedenfor.
Børn med 1. kone Kirsten Nielsdatter:
Else Pedersdatter *1768c Kodbøl, Borris †1837.03.05 Stoustrup (Atægtsk: af Stoustrup født i Kodbøl i Borris Sogn fader Peder Mortensen og Moder Kjesten Niels_).
Gift 1786.06.15 i Oddum med Niels Christensen Degn *1754c †1826.05.20 Stoustrup
Bosat Stoustrup i Oddum sogn.
Set barn:
Kirsten Nielsdatter *1790.01.22 Stoustrup, Oddum †1869.05.04 Gammelby, Ringive (angivet født i Stoustrup).
Gift med Ivar Hansen Skrædder *1790.12.01 Dørken, Thyregod †1881.08.14 Ringive Mark søn af Hans Iversen Skrædder *1767.08.02 Dørken †1843.08.15 Neder Donnerup, Give og Else Nielsdatter *1764c Drantum, Brande †1836.06.28 Neder Donnerup, Give.
Slotsgaarden i Uhre i Brande sogn.
Kirsten Pedersdatter *1778.05.03 Øster Kodbøl, Borris †1869.01.22 Uhre, Brande 90 år gammel (ved søn Jens Peder Jensen).
Gift 1803.04.24 i Oddum med Jens Pedersen (Slot) *1771.07.28 Høllet, Stauning sogn †1853.03.14 Uhre, Brande søn af gårdmand i Høllet Peder Jensen.
Slotsgaarden i Uhre i Brande sogn.
Jens Pedersen lægdsrullen:
Født Høllet i Stauning sogn. Fader: Peder Jensen.
Til Oddum sogn, sted: Rabæk i 1794.
Amtspas til Brande sogn 1803-
Morten †1779.05.05 Rabæk, Oddum.
Børn med 2. kone Karen Nisdatter:
Nis Pedersen *1782.07.13 Rabæk, Oddum.
Anders Pedersen *1784.08.06 Rabæk, Oddum, tvilling.
Kirsten Pedersdatter *1784.08.06 Rabæk, Oddum, tvilling.
Ide Christine Pedersdatter *1786.04.29 Rabæk, Oddum.
Anna *1790.05.19 Rabæk, Oddum †1790.12.19.
Morten Pedersen *1792.11.25 Rabæk, Oddum, tvilling.

1779 Jens Christensen Tolder *1745.02.13 Rahbæk, Oddum søn af Christen Christensen Tolder *1689c †1774.11.17 Rabæk.
Gift 1773.11.23 med Petronella Hansdatter *1749 Skodsbøl, Oddum
Skøde på Øster Kodbøl den 4. juni 1779:

Kiender ieg Underskrevne Peder Mortensen Boende i Rabech udi Oddum Sogn, og hermed Vitterlig giør, det ieg haver Solgt Skiødet og afhændet; ligesom ieg og hermed Sælger Skiøder og Aldeeles afhænder, fra mig og mine Arvinger en mig efter lovlig Skiøde tilhørende Bonde Gaard, beliggende i Lundenis Amt Bølling Herret Borris Sogn Qvodbøll Kaldet, som ieg selv nu sidst har paaboed og fra fløttet Staaendes i nye Landmaalings Matricul for Hartkorn; med det dertil, tilhørende ødegaards Hartkorn i beregnet: 6 tdr. 1 skp. 1 fdk. ½ alb. til Velfornemme Mand Jens Christensen Tolder af Rabech med alle dends tilliggende, det være sig af Ager, Eng, Kiær og Moese, Fæegang og Fiske Vand Lyngslet Tørve Skiær ald fællig, Waat og Tørt, Inden Marcke Skiæl og uden fore, Samt Bygning og ald anden Heerlighed og Rettighed indtet undtagen i nogen Maader, dermed Rette tillige bør.
Saa at ieg Peder Mortensen herved Kiendes for mig og mine Arvinger, Aldeles ingen Ydermere Lod Deel Rett eller Rettighed at have til eller udi forbemelte Bondegaard det være sig Landgilde, Ægt og Arbeide, og ald anden dertil med Rette henhørende Herlighed og Rettighed, mens herved for mig og mine Arvinger lover al Frie Frelse og Hiemle bemelte Jens Christensen Tolder og hans Arvinger afbemelte Bonde Gaard som hand og de maae giøre Sig saa nyttig, som de best maae, vil og kand til Evindelig Arv og Eiendom, efter som hand mig til ald Nøye og fornøyelse, saa som hand same Bondegaard haver Betalt med 1090 Rdl. Siger Et Túsinde og Halv Femsindstüge Rigsdaler. –
Og om det imod ald for Haabning skullr Skee at bemelte Gaard eller noget af dens Eiendom blev formedelst min Vanhiemel bemelte Jens Christensen Tolder eller hans Arvinger af eller fravunden med Rettergang og Process endten i Særdeleshed eller i Almindelighed, da bepligter ieg mig og mine Arvinger herved Een for alle, eller nogen for En at igien give Hannem eller Arvinger ind en Bürger liigesaa got og beliggeligt Eiendom som der er bleven af eller eller fravunden, eller og i dets Stæd, Hannem med Reede Penge Skadesløs i alle Maader fuldkomelig at fornøye efter som det er bemelte Jens Christensen Tolder Solgt for et uigienkaldelig Kiøbt Kiøb, til Evindelig Arv og Eie og Eiendom; da ieg og mine Arvinger forpligter os Ydermere, at holde fornefte Kiøbere og hans Arvinger uden Skade og Skadeslidelse i alle optænckelige Maader. –
Dette til bekræftelse haver ieg Dette mit Skiøde Egenhændig Underskrevet og Forsieglet, som til Tinge maa Læses og Protocolleres hvor og naar forlanges uden mig derfor at kalde; Samt nemlig ombedet Sr. Nils Fischer i Qvodbøll og Jens Jensen i Schodsbøll dette med mig til Vitterlighed at ville underskrive og forseigle. –
Datum Rabech den 4'de Junii 1779'ne.
Peder Mortensen.
At om forestaaende kiøb ingen Kiøbe Contract eller Skriftlige Conditioner mellem os haver været oprettet ei paa vores Vegne, det vil Vi med Eed Bekræfte naar forlanges. –
Peder Mortensen.
Jens Christensen.
Efter Begæring Til Vitterlighed haver Vi denne Skiøde Underskreven og Forseiglet.
Nils Fischer (L.S.)
Jens Jensen Schodsbøl (L.S.)

Børn:
Hans Jensen *1778c Kodbøl, overtager kort gården, se nedenfor.
Mette Jensdatter *1781c Kodbøl.
Christen Jensen *1784c Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.

1807 Hans Jensen *1777c søn af formand.
Gift 1808.10.21 i Strellev med Kirsten Marie Christensdatter *Adsbøl i Strellev sogn datter af Christen Pedersen.

1808 Christen Jensen *1783c Borris †1851.04.26 Borris bror til formand.
Gift med Karen Lauridsdatter *1791.03.27 Gjalbæk, Borris †1883.01.16 Borris datter auf Laurids Olesen *1755 Borris Krog (FT 1845) †1845.07.05 Gjalbæk og Katrine Marie Nielsdatter *1754.08.18 Borris †1841.06.13 Gjalbæk (datter af Niels Christensen Husted *1725.07.07 Hanning †1801+ Borris? og gift 1753.10.14 i Borris Karen Gjalbæk).
Børn:
Petronelle Christensdatter *1813.05.02 Kodbøl.
Katrine Marie *1815.09.06 Kodbøl †1816.02.08 fire måneder gammel.
Jens Christensen *1817.01.13 Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.
Laurids Christensen *1819.08.21 Kodbøl.
Katrine Marie Christensdatter *1822.03.03 Kodbøl.
Gift med Mikkel Christiansen *1811c Egvad.
Gård i Egvad sogn.
Ane Marie Christensdatter *1824.11.19 Kodbøl.
Hansine Christensdatter *1827.10.20 Kodbøl.
Mette Katrine Christensdatter *1830.03.21 Kodbøl.
Niels Christian Christensen *1832.08.21 Kodbøl.

1849 Jens Christensen *1817.01.13 Kodbøl, Borris †1880+ søn af formand.
Gift med Ane Katrine Sørensdatter *1819c Grønborg, Borris †1880+ datter af Søren Eskesen *1789c Dalager, Borris (søn af Eske Pedersen *1759c Borris? †1833.02.12 Grønborg og Ingeborg Jensdatter *1760c Borris? †1828.01.04 Borris) og Karen Hansdatter *1791 Fjederholt, Rind sogn (datter af Hans Christensen Brande *1751c Brandlund, Brande †1829.03.08 Fjederholt og Anne Katrine Nielsdatter *1766.08.14 Lind, Rind †1834+ Fjederholt).
Børn:
Christen Jensen *1848c Kodbøl.
Søren Jensen *1850c Kodbøl.

1884 Christen Jensen (Kræ Kodbøl) *1849c Borris †1907 Kodbøl søn af formand.
Gift med kusine Christiane Mikkelsen *1851c Egvad datter af Mikkel Christiansen *1811c Egvad og Katrine Marie Christensdatter *1822.03.03 Borris søster til formand (se ovenfor).
I FT 1870 ses Christen Jensen som skolelærer i sognet.
Christiane Mikkelsens mor Katrine Marie er søster til Christen Jensens far Jens Christensen.
Børn:
Jens Kodbøl Jensen, overtager gården, se nedenfor.

1907 Jens Kodbøl Jensen *Kodbøl †1941+.
Ugift.

6 Andet


Kringeltoft
1 Introduktion
Stednavnet Kringeltoft findes ikke i TRAP V. Men der er mindst to steder i Danmark, der kaldes Kringeltoft (Borris sogn) eller Kringeltoften (Vester Hassing sogn). Kringeltoft i Borris er et meget lille sted, et boel eller husmandssted med harkorn 0 5 1 0. Det opføres ikke separat i FT 1787.
I følge Peder Gammeltofts "Stednavne i Ringkøbin-Skjern", 2011, ses Kringeltoft første gang i 1651.
2 Fæstere
1683 Christen Olsen.
1705 Jens Kringetoft.
1753 Niels Kringeltoft.
1787 Rasmus Thomsen
1801 Peder Nicolaj Larsen
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup til Dejbjerglund.
4 Familier med børn
Kringeltoft hartkorn 0 5 1 0

1683- Christen Olsen-.

1700- Niels Kringeltoft †1726.11.06 Kringeltoft.
Gift med An †1726.09.08 Kringeltoft.
I 1709 og i 1718 er Niels Kringeltofts datter fadder.
1711 er Niels Kringeltoftes Kone An fadder.
Børn:
? Nielsdatter *1691c-.
?Jens (Nielsen?) Kringeltoft, evt. søn.

1705- Jens Kringeltoft.
Ses i skattelsiten 1705.
I 1714 er Mette Kringeltoft fadder, søster eller kone?
1728 Maren Nielsdatter af Kringeltoft fadder.

1731- Iver Kringeltoft.
Gift med hans kone.
Børn:
Niels Iversen *1731.12.09 Kringeltoft.

1753- Niels Kringeltoft.

1787- Rasmus Thomsen *1718c †1798 Borris.
Gift med Anne Ottesdatter Høyer *1734.03.16 Ringkøbing †1801+ datter af præst Otto Offesen Høyer *1695.07.29 Uldum †1757.09.17 Hee sogn og første kone Christence Jensdatter Taulow (Tolder vel egentlig, hendes far var Jens Tolder) *1700cc Varde †1739.04.01 Ringkøbing.
Da de selv ingen børn får, tager de hendes brors datter Christence som deres egen datter, men hun beholder hendes navn. Hendes far Christen Ottesen Høyer blev afskediget i Nørre Omme for at have fået et barn for tidligt efter vielsen. Han levede nogle år i Ringkøbing før han fik lov til at blive degn i Brande sogn.
Testamente citeret fra Kermit:

906
Testamente for Rasmus Thomasen, og hustru Anna Ottosdatter Højer af Kringeltoft i Borris sogn. I teksten: Rasmus Thomsen, selvejer af et lidet sted 5 skp 1 fc 1 alb hartkorn Kringeltoft kaldet i Borris sogn. Når den længstlevende afgår ved døden, skal Christence Christensdatter Høyer, en datter af afg Christen Ottosen Høyer, forrige sognedegn i Brande, som de have taget til sig, og opfødt som deres egen datter, være begges eneste universelle arving.
23 november 1798.

Steddatter:
Christence Christensdatter Høyer *1773.08.06 Ringkøbing datter af degn i Brande Christen Ottesen Høyer og Maren Halvorsdatter Østerdam. Overtager gården, se nedenfor.

1800 Peder Nicolaj Larsen *1767.12.27 LilleBrande, Sønder Omme †1837.04.01 (skifte kun navne) Kringeltoft søn af Lars Jensen *1707.10.18 LilleBrande †1779.01.21 LilleBrande og Karen Jensdatter *1729c †1801+.
Gift 1800.10.05 Borris sogn med Christence Christensdatter Høyer *1773.08.06 Ringkøbing, konfirmeret i Faster 1787 †1832.09.04 Kringeltoft steddatter af formand.
Hun beskrives som gift første gang med Christen Fonager, hvilket ikke passer. Det stammer fra en mislæsning af Borris kirkebog, hvor præsten angiver faddere som "Chresten Fonagers hustru, Chrestentze Høyer" hvilket betyder at både Christen Fonagers kone var fadder og at Christence Høyer var fadder.
Deres børn kommer alle til Lindeballe sogn.
Børn:
Dødfødt søn 1802.05.29 Kringeltoft.
Maren Bjørn Pedersdatter *1803.11.21 Kringeltoft †1872.11.02 Nørskov Mark, Lindeballe sogn.
Gift 1836.10.12 i Lindeballe med enkemand på Nørskov Mark Peder Pedersen *1792.10.21 Nørskov søn af Bonde og gårdbeboer i Nørskov Peder Nielsen (Bindesbøl) *1733.04.19 Bindesbøl, Lindeballe †1819.05.07 Nørskov og (gift 3. 1791.09.12 Sønder Omme) Anne Marie Pedersdatter (?*1760.10.05 Omvraa, Sønder Omme) †1840.08.18 Nørskov.
Peder Pedersen var husmand på Nørskov Mark, Lindeballe. Han solgte stedet allerede syv år efter bryllupet og Maren Bjørn og han gik på aftægt.
Maren Bjørn var opkaldt efter hendes fars fars mor Maren Jakobsdatter Bjørn gift med Jens Bertelsen Tolder som var borgmester i Varde. Hun blev en berømt spåkone i Lindeballe.
Tre og fyrre år efter hendes død samlede sognepræsten i Gadbjerg Hans Kau alt hvad han kunne høre fortælle om hende af folk der havde kendt hende og publicerede det i Vejle Amts Aarbog 1915 under titlen "Maren Bjørn, en seerske og en sandsigerske" siderne 137 - 157.
Nytårsaften kunne hun et bestemt sted se hvor mange lig der i det næste år ville blive bragt til kirken endda fra hvilken side. Hun kunne også se hvem i nytårsselskabet, der ville dø i det næste år. Hun kunne se skæbner i kaffegrums. Kaffen måtte betales, men det var mere spågebyr, som ellers ikke måtte tages. Personen måtte drikke kaffen derefter hældte hun så kaffegrumsen på en underkop. Hun kunne sige, hvor mange skorstene man ville få, eet er et husmandssted, to en gård og tre noget meget stort. Hun spåede at det første barn ville dø, At en ung mand ikke behøvede at se efter pigerne, de ville ikke have ham; han blev aldrig gift. Per Smed sagde, der var nu ikke meget kunst i det hvad ham betraf, for hun havde hørt det hele fra hans faster fx at han snår sku gywtes.
Digt af Iver Lauridsen i Smidstrup "Til Minde om Spaakvinden elle Profetinden Maren Bjørn" (mues: mose, mosen var i hendes nærhed, når der blev skåret tørv havde hun selskab og kunder):

Nær te Folk di begynt o mues
Dier ued ve Maren Bjøen,
Saa kam di o vild spues,
Æ ung Folk o æ Bøen,
Faa dier wa jo mannen Tosse,
Te dær trou, te hun ku sie
Mier end di ku osse
I æ Grums, hwa der vild skie, -
Æ Piger miest nysgjerre
War -- de æ di oldtier,
...
No legger hon i æ Juer,
Wo gammel Maren Bjøen.

Børn:
Christence Høyer *1842.12.11 Nørskov Mark †1843.02.07 tre måneder gammel.
Maren Pedersdatter *1805.11.07 Kringeltoft †1842.03.05 (ved bror Jens Pedersen) Smidstrup Mark, Gadbjerg
Hun kunne efter det nedenstående ikke tage vare på barnet.
Barn med sendkersvend Jens Madsen:
Kristian Peder Jensen *1834.01.11 Lindeballe †1919 Plejehjemmet i Give.
Har et omskiftetligt liv. Kort i pleje ved jordemoderen, som etårig til Brande sogn, 1837 treårig i Lindeballe, 1842 som otteårig til Uhre i Brande, hvor han konfirmeres. I 1845 er han plejebarn ved lærer Søren Jørgensen i Brande By, som første gang var gift med Inger Høyer, der var søster til hans bedstemor Christence Høyer. I FT 1850-55 er han karl i Skerris og Borup i Brande. I 1854 vedtegning i lægdshovedrullen:

Session 1856: Ej mødt, skal være i tugthuset. Ved højesteretsdom af 1/8 55 idømt 2 års forbedringshusarbejde for tyveri, efter skrivelse fra herredskontoret i Kolding af 10/8 og 15/12 55. - Straffet med fængsel på vand og brød i 2 x 5 dage.
Var derefter i Sønderjylland og kommer tilbage til Brande 1895.
Ugift.
Jens Pedersen *1808.01.03 Kringeltoft, konf. 1825 Borris, †1879.03.26 Nørskov Mark, Lindeballe.
Gift 1. 1840.11.29 i Gadbjerg med enke af Smidstrup Mark Sidsel Nielsdatter *1798.04.22 Bøvl, Sønder Omme datter af Niels Jensen *1748c †1812.06.14 Bøvl og (gift 1796.11.13 Sønder Omme) Kirsten Marie Christensdatter *1767.10.18 Hvelplund, Sønder Omme †1814.04.22 Bøvl.
Gift 2. 1855.12.15 i Lindeballe med pigen Ane Dorthea Christensdatter *1809.03.09 Givskud By †1879.04.02 Nørskov Mark, Lindeballe datter af gårdmand i Givskud Christen Hansen *1773 Givskud By †1842 Givskud By og (gift 1801 i Nørup) Maren Olesdatter *1777c Mørup, Nørup †1842.05.20 Givskud By.
FT 1834 er han smedesvend i Borris ved Jens Christensen.
Jens Pedersen var husmand og smed i Gadbjerg og Lindeballe sogne. Hans Kau, Vejle Amts Aarbog 1915, side 138:

Han kaldtes Jens Bjørn og boede paa Nørskov Mark. Han havde et Træben og var en Slags Tusindkunstner, der ved Siden af lidt Landbrug drev Smedehaandværk, var Stenkløver, Brolægger osv. Han hed egentlig ikke »Bjørn«, men kun Jens Pedersen. Bjørnenavnet har han sagtens faaet fra Søsteren. Stedet, hvor han boede, blev ofte for Spøg og bliver det stundom endnu kaldt for »Bjørnereden«.


6 andet
1732.01.16 Christen Toft fadder.


Lindvig
1 Introduktion
Lindvig kaldes en enestegård. Det nævnes første gang 1553 som Linduigh. Karen Mortensdatter Lindvig nævnes på Sønderbygaard i Borris:

I 1721 er ejeren af Sønderbygård herredsfogeden i Lønborg Birk og i Øster-Nørre Horne Herred Jacob Knudsen (ca 1658 – 1729). Efter hans død ejer hans enke, Birgitte Christensdatter gården frem til hendes død i 1750. I begyndelsen af 1700-tallet hed fæstebønderne på de to halvpartgårde: Knud Jensen og Birgitte Mickelsdatter Købke på den ene halvpart og Christen Laugesen og Karen Mortensdatter Lindvig på den anden. En søn i begge familier overtager senere fæstemålet: Jens Michael Knudsen og Lauge Christensen.
Det fortælles at Morten Christensen købte gården fri i 1756 - han var tilsyneladende bror til Lauge Christensen.

Den 18. juni 1798 går gården på tvangsauktion, selve gården overtages af Christen Olesen Stier mens Mads Jensen fra Borrisager køber hartkorn 2 tønder 5 skæpper fra.
Gården har let sandjord med ringe avl, men tidligere var engene ved Skjern Å næsten det vigtigste. Efter vandingsanlæggene kom 1970+ kunne der avles meget på sandjorden.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
Lindvig hartkorn 7 5 5 0

1618- Bertel Thommesen *1598cc-.
Kongens Skøder 27. Marts 1618 fra Christen Hansen (Baden) til Kongen i Bølling Herred, Borris sogn:

1 Enstedgaard, der bruges af Bertel Thommessen i Lindvig.


1680c- Morten Jensen †1709.12.09 Lindvig.
Gift med hans kone.
I markbogen 1683 beboes Lindvig af Morten Jensen, der indtil 1681 drev en laksegaard ved Skern Aa sammen med Jakob Andersen (Harboe) paa Adlergaard paa den anden side lige over åen:

Fiskrij hafuer hand udj Skiern aae stauet hanß Gaard Grund streker sig, tillige med Jacob Anderß paa Aaller Gaar haur til de halfuer haft en Laxe gaard huilchen nu paa 2 Aarß tid haue verit Øde, formedelst de ej kand formaae at holde dend ved liige.

Sete børn:
Karen Mortensdatter Lindvig *1680c Lindvig †1759.04.18 Borris.
Gift 1704.08.13 i Borris med Christen Lauridsen Colding *1684c Lending, Dejbjerg †1735.
Skal være opvokset på gården Kolding i Stauning sogn.
Lisbeth Mortensdatter fadder 1707.
Gift 1708.08.26 i Borris med Peder Pedersen af Skarrild Grene.
Jens Mortensen fadder 1707 og 1709.

1711 Jakob Jensen Barfod Lindvig *1660cc Rødding, Vildbjerg †1736.06.14 Lindivg søn af herredsfoged i Ulfborg Herred Jens Jacobsen *1621c Bjødstrup †1688.03.31 Rødding, Vildberg sogn og Maren Jensdatter *1630c Vildberg †1704.03.21 Kastbjerg, Bølling sogn.
Gift 1. 1685c med Kirsten Christensdatter Rind *1660cc †1706+.
Gift 2. 1711.06.28 i Borris med Margrethe Nielsdatter Boltvig *1690c †1758.05 Borris.
I følge TRAP hedder 2. kone Margrethe Nielsdatter Bolderup datter af Niels Andersen Bolderup på Østergård i Lyne sogn.
Se Barfod literaturen:
Barfoed Sagaen, udgivet 1992.
Nitten Generationer, Slægten Barfod-Barfoed, udgivet 1960.
Børn med 1. kone Kirsten Christensdatter Rind:
Inger Jakobsdatter *1690 Kastbjerg, Bølling †1710+ Lindvig.
Gift 1710.11.30 i Borris med Lars Gaar(s)dal.
Anne Marie Jakobsdatter*1692 Kastbjerg †1735.11.27 Borris.
Trolovet 1711.06.29 copuleret 1711.09.20 i Borris med Niels Gjaldbæk.
Navnet Jakob Barfod explicit i copulationen.
Kirsten Jakobsdatter *1696c Kastbjerg †1764.08.07.
Gift 1724.08.16 i Borris med af Sønder Felding Laurids Ibsen.
Sophie Jakobsdatter *1700c Kastbjerg †1733.10.04 Borris.
Gift 1732.11.09 i Borris med Villads Aagaard.
Sophie dør i første barselsseng.
Jens *1704.05.31 Kastbjerg †1704.07 juli.
Børn med 2. kone Margrethe Nielsdatter Boltvig:
Niels *1712.02.23 Lindvig †1712.05.11.
Niels *1713.05.21 Lindvig †5 uger.
Karen Rind Jakobsdatter *1714.03.27 Lindvig.
FT 1787 Odderskær i Borris, 72 år.
Else Jakobsdatter *1715.11.14 Lindvig †1743+.
Christence Jakobsdatter *1717.11.24 Lindvig †1741.08.13.
Christen *1720.08c †17 måneder gammel.
Anne Jakobsdatter *1722c †1747+.
Peder Jakobsen *1724c †1747+.
Niels *1725.06.17 Lindvig.
Maren Jakobsdatter *1727.03.05 Lindvig.
FT 1787 Odderskær i Borris, 59 år.
Daniel Filip *1731.09.12 Lindvig †1731.
Daniel Filip *1733.07c Lindvig †1733.

1739 Jens Hjøllund
Gift 1739.10.22 i Borris med enken Margrete Nielsdatter Boltvig †1758.05 Borris.

1754c Peder Lindvig *1713c †1773.07.22 Lindvig.
Gift 1754.09.29 i Borris med Karen Jensdatter *1731 Hvollig, Borris †1789.03.08 Lindvig datter af Jens Jakobsen †1743.02.17 Hvollig og Margrethe Jensdatter *1702.08.24 Lillebrande, Sønder Omme (datter af Jens Larsen den Yngre).
Kendte børn:
Mette Katrine Pedersdatter *1758 Lindvig †1831.07.10 Viumkrog, Nørre Vium sogn.
Gift 1772.09.08 i Borris med Jens Marcussen Krog *1756c Viumkrog †1802- søn af Marcus Jensen Krog *1706c †1776.10.10 Viumkrog og Anne Pedersdatter *1719.02.03 Viumkrog.
Christen Pedersen *1761.07.26 Lindvig. Gift 1783.11.23 i Borris med Lene Mathiasdatter *1762c datter af Maren Pedersdatter *1726c †1801+ og Mathias Pedersen †1773.
Bosat Odderskær i Borris.
?Peder Pedersen.

1773c Peder Pedersen.

1787.06.18 Eske Hansen Lindvig *1730c †1818.12.18 Gjellerup.
Gift med Mette Christensdatter *1737c,
Ses i FT 1787.

1798.06.18 Christen Olesen Stier *1758 Stier †1828.06.27 Store Kragmose, Bølling søn af Ole Christensen Stier *1726c †1799 Borris og Anne Knudsdatter *1737 Hjoptarp, Borris.
Gift med Ellen Christensdatter *1763c †1833.12.17 Øse sogn, Ribe Amt.
Køber gården på tvangsauktion
Børn:
Niels Christian Christensen Lindvig *1788.02.28 Stier, Borris +1876.03.15 Føvling sogn, Ribe Amt.
Gift med Helena Falck *1789c Bølling †1862.04.23 Bobøl, Føvling datter af degn i Bølling Hans Mickelsen Falck og Appolone Sørensdatter Kastberg.
Borris Seminarium 1810. Degn og lærer i Holsted og Bobøl i Føvling sogn 1813-62.
Anne Christensdatter *1789 Stier.
Sophie Christensdatter *1792c Stier †1874.10.07 Pilgaard, Lustrup, Skarrild.
Gift med Ole Andersen *1784c Borris †1871.01.27 Pilgaard, Skarrild søn af Anders Christensen Vendelbo *1757c †1822 Borris og Ingeborg Olesdatter Stier *1763.08.28 Stier †1828 Lindvig.
Bosat Pilgaard i Lustrup i Skarrild sogn.
Oluf *1794 Stier †1 dag gammel.
Ole Christensen *1795.09.18 Stier.
Morten Christensen Lindvig *1799 Lindvig †1854.07.15 Hovedskolen Ølgod.
Gift med Juliane Pedersdatter Vad *1802.10.04 Arnsbjerg, Raasted sogn, Ringkøbing Amt †1881.06.19 Vester List, Ølgod.
Christen Christensen *1802.08.05 Lindvig.

1801- Peder Andersen *1772c.
Gift med Anne Katrine Christensdatter *1759c.
Ses i FT 1801, tre familier i Lindvig.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1825c Otto Jakob Fuglede *1799.03.29 Bøvling sogn †1874.10.05 Lindvig, Borris. søn pastor i Bøvling Hans Nielsen Fuglede *1745.09.07 Vesterbygaard †1814.04.19 Bøvling og Marie Cathrine Bech *1763.08.16 Snogstrup †1818.03.01 Dejbjerg.
Gift 1825.10.02 i Borris med Marie (Maren) Elisabeth Rabek *1804.06.13 Ahlergaard, Borris †1883.09.22 Lindvig datter af Else Bech *1766.01.10 Snostrup, Frederiksborg Amt †1849.07.18 Borris og Mads Rahbech.
Otto Lindvig, som han blev kaldt, er en meget omtalt person nævnt mindst i følgende værker:

Slægtsbog: "Anetavle for Andreas Nicolajsen og Anania Nielsdatter".
H. P. Hansen "Kloge Folk".

Otto Lindvig kom i Aarhus Latinskole, blev overstuderet, var en vild krabat, stak af til søs to gange til Vestindien, hvor han efter sigende lærte sin sorte kunst af de sorte. Han fortalte senere skipperhistorier om lus så skjorterne måtte tæres indvendig.
Senere besøgte han hans moster Else Bech i Ahlergaard i Borris lige over åen fra Lindvig. Det blev bestemt at hendes datter Maren Elisabeth, en halvkusine, skulle giftes med ham uden at hun stort blev spurgt, hun var i øvrigt hemmeligt forlovet med en seminarist.
Klog mand (fra H. P. Hansen "Kloge Folk", side xxx):

En mærkelig størrelse og fuldblods original. Han var lille, klejn og kattesmidig. Når han var ude i embeds medfør, gik han i lang skødefrakke og med en gammel, grå, flosset hat, hvis skygge hang ned i nakken, og hvis puld var trykket ned i hatten. Om halsen gik han med en urimelig lang, tyk, strikket "mundkle", hvadenten det var sommer eller vinter, derimod gik han som regel med bare ben, selv i sneen.

Skrønen om Fanden, der kommer for at hente ham, fortælles også om Otto Lindvig foruden identisk den kloge mand Jørgen Birkebæk i Givskud sogn. De kæmper og til sidst beder Otto om tid til at binde sit hosebånd. Han snyder Fanden for han binder det aldrig siden.
Hugorme s. 344:

Om den kloge Otto Lindvig i Borris fortælles: Når hugormen lå sammenrullet med løftet hoved parat til at hugge, stod Otto og kredsede og korsede med hånden over dyret, og så greb han det pludselig i nakken, trykkede det underkæbe ned og spyttede i gabet på det (han skråede dog ikke), og så tog han en pind, som han gressede mod hugormens strube, og med et rask tag rev han hele skindet af på én gang. Dyret slyngede sin blodige korp om hans håndled, men han holdt stadig fast om dyrets nakke, indtil hugormen var død. Det så fælt ud ... Bagefter puttede Otto kroppen ned i sin lomme.

Han lavede sære spring (citeret fra eop.dk):

Når nogen sendte bud efter den kloge mand, tog han sine træsko i hånden, og så stak han af, det bedste han kunne, tværs over mark og mose, gennem bække og åer for at komme hurtigst muligt til hjælp. Dog blev retningen ikke helt lige, thi en gang imellem stod han stille, så tog han nogle højst umotiverede sidespring og hop, hvorefter han fortsatte fremad igen, for kort efter at foretage lignende sidespring til den ene eller anden side. Han kom heller ikke ind ad døren som andre folk. Nej, han hoppede over dørtrinet og gjorde samtidig et spring til siden, hvad der tog sig højst aparte ud. Og når han atter forlod stuen, tog han et stort spring ud og gjorde i det samme en vending, så han kom til at stå med front mod stuen, han gik ud af. Når han drog ud fra Lindvig, knælede han tre gange ned på jorden, inden han fortsatte sin tur. Når han gik i kirke eller var til bryllup, så gik han heller ikke som andre gennem kirkegårdsporten, men sprang over diget, og når han skulle ind i {kirke}stolen, skete dette også med nogle sære spring.

I 1874 lå han dødsyg og fik den idee, at ville ligge prøve som lig på bordet med et lagen over. En nabo kom, så og sagde: "No i Guds navn er dem gaml så lestet å" hvortil liget svarede: "Nej, fanden ta mæ er a æt."
Børn:
Else Fuglede *1827.05.28 Lindvig overtager gården, se nedenfor.
Mads Fuglede *1829.05.11 Lindvig †1850.04.23 Lindvig 20 år gammel.

1850c Jens Jensen *1822.09.23 Præstens Mark, Debelmose, Borris †1900.11.08 Lindvig søn af Jens Jensen Rahbjerg *1781c Rabjerg, Dejbjerg sogn, Ringkøbing Amt †1860.04.26 Præstens Mark, Borris og (gift 1811.10.20 i Borris) Johanne Katrine Poulsdatter *1791.09.25 Debelmose †1873.05.02 Præstens Mark.
Gift 1851.05 09 i Borris med Else Fuglede *1827.05.28 Lindvig †1909.03.15 Lindvig datter af formand.
Gårdmand i Lindvig, Borris sogn. Sognerådsformand i Borris sogn 1860-1862.
I følge pastor A. M. Bårris i: "Bårris-slægtens historie", Kolding 1955, var han oppasser ved Oberst Læssøe i krigen 1848-50, lå engang ved Grindsted, hvor han skal have løbet 6 mil hjem til Borris om aftenen og 6 mil tilbage før morgengry, skal have været den første på volden i stormen på Fredericia den 6. juli 1849. Han fik senere Dannebrogskorset.
De 6 mil er en vild overdrivelse, der er omkring 27 km eller tre en halv mil fra Grindsted til Borris, lidt afhængig af de nøjagtige steder. Hvis man løber nogenlunde konstant og realistisk 9 km i timen er det tre timer hen og tre tilbage, det ville med forstærket hjemve synes muligt.
Børn:
Mads Fuglede Jensen *1852.01.13 Lindvig †1932.02.10 Skarrild By.
Gift 1876.03.26 i Aadum med Else Katrine Thomsen *1855.06.14 Vittarp, Aadum †1935.04.19 Skarrild By datter af gårdmand i Vittarp Thomas Hansen (Pedersen) *1827.07.15 Odderup, Aadum †1899.10.28 Odderup og (gift 1855.04.01 i Aadum med) Karen Pedersdatter *1832.10.23 Vittarp †1889.10.25 Odderup.
Bosat Assing sogn.
Marie Cathrine Elisabeth Jensen *1853.12.10 Lindvig †1898.11.10 Østerbrogade 7, Sankt Jakobs sogn, Kbh. Amt.
Gift borgerligt 1886.09.20 i Kbh. Julius Metz *1853.06.22 Horsens †1930.07.10 Dragør sogn, Kbh. Amt søn af Købmand og manufakturhandler Moses Abraham Metz *1821c Randers og Røschen Philipsen *1829c Viborg †1908.06.30 Øster Søgade 36, Kbh.
Maskiningeniør.
Overlærer og inspektør ved Teknisk Selskabs Skole i København.
Børn:
Røskva Margrethe Metz *1887.08.05 Sortedam Dossering 73,4, Kbh. †1968.02.26.
Gift 1920.05.12 i Kbh. med Christian Albrecht Schaffalizky de Muckadell *1894.08.21 Brobygaard Gods, Sønder Broby, Svendborg Amt †1978.07.01 søn af Albrecht Christopher Carl Ludvig lensgreve Schaffalitzky de Muckadell *1859.07.11 Arreskov Slot, Øster Hæsinge, Svendborg Amt †1939.08.10 Arreskov Slot og Charlotte Christiane Sofie Cederfeld de Simonsen *1862.12.12 Nyborg †1918.04.14 Arreskov Slot.
Elisabeth Else Fuglede Metz *1891.11.24 Øster Søgade 30 St. Kbh. †1918.03.31 London.
Gift med Samuel van Wyhe *1881.01.09 London †1917.09.06 Flandern, Belgien.
Engelsk officer, faldt i 1. Verdenskrig.
Jens Jensen *1855.11.24 Lindvig †1896.04.16 Lindvig.
Medhjælper. Ugift.
Efter BS side 124 rejste Jens Jensen til Amerika, vel for at besøge søsteren Katrine, og pådrog sig tuberkulose, kom hjem og smittede broderen Niels Otto, som døde året efter ham i 1897 og broderen Mads Rahbech der døde 1903. De andre søskende ville så først ikke bo på gården mere, det var en tid, hvor man troede tuberkulose kunne fæste sig i en gård.
Niels Otto Jacob Fuglede Jensen *1858.12.31 Lindvig †1897.09.06 Lindvig.
Medhjælper. Ugift.
Carl Johan Jensen (navneændring til) Lindvig *1862.01.12 Lindvig se Ny Lindvig nedenfor.
Johanne Kathrine Jensen (Kate Lindvig i Amerika) *1864.04.08 Lindvig †1957.02.01 (begravet i Greenwood Memorial Park) San Diego, San Diego County, California, USA.
Fra Gail M. Beaton "Colorado Women — A History" University Press of Colorado, 2012:

Kate Lindvig, Snowmass Chreek Valley, Aspen, Colorado
Cattle Queen:
Kate Lindvig of Snowmass
Creek Valley, Aspen, Colorado.
Another female homesteader who settled in the mountains rather than on the eastern plains og Colorado was Katherine (Kate) Jensen Lindvig. The "Cattle Queen of Snowmass" was born in Jutland, Denmark in 1865 {1864}. At age twenty-five she came to the United States as the mail-order bride of a Nebraska farmer. However, one look at her future husband and the plains of Nebraska convinced Lindvig to continue moving west. She settled in Aspen, where she was hired as a cook. Lindvig diligently saved her wages to open her own boardinghouse. She made up to 400 bag lunches a day for the region's miners. In 1896 she received a homestead in the upper Snowmass Creek Valley when one of her tenants could not pay his bill.
She homesteaded an adjacent property and bought two parcels. She named her 640-acre property Snowmass Falls Ranch, on which she raised hay, potatoes, and oats. In exchange for room and board, three older men helped with the ranch work. She ran eighty head of cattle on US Forest Service land. Each week she drove a sled or a wagon (depending on the season) to Aspen loaded with butter, eggs and the meat from two head of cattle to sell there. Physically strong and an astute businesswoman, Lindvig was charitable — feeding out-of-work miners — and in demand as a potential spouse. However, she spurned all offers of marriage. Over the years she rented horses to sightseers. In 1925 she expanded her ranching operation to include guest cabins, which she rented to fishermen. She packed people into Snowmass Lake, sometimes making three trips a day - a total of fifty-two miles. Later, Lindvig leased her place to her niece and moved in with her nephew. In the 1940s, {1943} before Aspen experienced rejuvenation as a ski resort, the Scandinavian native sold the ranch and moved to San Diego, where she died at age ninety-two. (General Federation of Women's Clubs, GFWC Volunteers, Washington, DC: 1986).

Kort fortalt på dansk:
Kate Lindvig 25 år gammel var bestilt som katalog brud til en mand i Nebraska. Da hun så ham, drog hun videre. Hun blev kok i Aspen i Colorado og fik hendes egen pension, hvor hun lavede 400 madpakker om dagen til minearbejdere. Hun overtog for gæld et homestead i Snowmass Creek Valley i 1894 og tog selv et homestead (skøde mod at dyrke det op) nabo til. Hun kaldte stedet Snowmass Falls Ranch. 80 høveder på offentlig land. Hver uge solgte hun kød, smør og æg i Aspen. Hun byggede en slags sommerhuse til leje. Hun flyttede senere ind ved nevøen Jens Lindvig nær ved og flyttede til sidst til søsteren Marie Sofies børn i San Diego, hvor hun døde i 1957 92 år gammel.
Johanne Kathrine Jensen: Udvandret til USA i 1888 (i følge US Census). Farmer. Snowmass Falls Ranch, Aspen, Pitkin County, Colorado, USA.
Census 1940: Owl Creek, Aspen, Pitkin, Colerado. Ved nevøen Jens Lindvig Christiansen og hustru Gladyce. - Kate Lindvig, aunt, 76.
Ugift.
Hansine Marie Katrine Jensen *1866.10.22 Lindvig †1904.04.19 Ahlergaard, Borris Gift 1896.10.16 i Borris sogn Thomas Jensen *1855.04.06 Ahlergaard †1928.11.15 Ahlergaard søn af Jens Thomsen *1816.08.01 Sønder Urup, Grindsted †1905.05.13 Dalgas Allé, Herning og (gift 1851.09.28 i Grindsted) Caroline Pedersdatter *1824.12.02 Eg, Grindsted †1908.01.15 Dalgas Allé 13, Herning.
Bosat Ahlergaard i Borris.
Mads Rahbech Jensen *1869.03.10 Lindvig overtog gården, se nedenfor.

1895c Mads Rahbech Jensen *1869.03.10 Lindvig †1903.07.10 (tuberkulose) Skanderborg Sygehus.
Får vel skøde.
Ugift.

1904 Søren Christian Nielsen.
Gift med Kathrine.
Har gården to år før søsteren til forrige ejer Marie Sofie Henrikke Jensen og hendes mand køber gården Lindvig tilbage.

1906 Mads Christiansen *1871.06.02 Kjelstrup, Faster sogn †1936 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen, Pitcin County, Colorado) El Centro, Imperial County, California søn af Jakob Christiansen *1832.12.04 Øster Skjern, Skjern sogn †1898.04.01 Lindvig og (gift 1863.05.17 i Faster) Mette Madsen *1839.05.26 Bølling præstegård, Bølling †1922.04.02 Asylet, Borris .
Gift 1895.10.05 i Borris med Marie Sofie Henrikke Jensen *1872.04.18 Lindvig †1948.12.02 (begravet Aspen) San Diego, San Diego County, California søster til ejeren Mads Rahbech Jensen ovenfor.
1900-05 bor familien i Ilderholm i Borris og flytter derefter i 1906 til hendes fødegård, denne gård i Lindvig.
I 1914 da faderen er 43, moderen 42 og børnene 17, 14, 12, 10, 8 og 6 udvandrer hele familien til Amerika. Først til en farm i Aspen nær Marie Sofies søster Kate Lindvig, senere i Inglewood Los Angeles og San Diego i Kalifornien.
Ankomst i USA den 16. juni 1914 i New York med skibet "Frederik VIII".
Census 1920: Farmer i Aspen, Pitkin County, Colorado.
Census 1930: Farmer i Inglewood, Los Angeles, California.
De to første børn Jack og Mette nedsætter sig i det sydlige Kalifornien, den tredje bliver ved Aspen i Colorado, fjerde til sjette flytter med til San Diego og El Centro i Kalifornien.
Børn:
Jakob (Jack) Bjerrum Christiansen *1897.07.11 Lindvig †1971.08.06 (begravet Evergreen Cemetery) El Centro, Imperial County Kalifornien.
Gift 1922.06.04 i Aspen, Colorado med Elizabeth (Bessie) Germain Carroll *1898.03.14 Pitkin County, Colorado datter af Myles Carroll *1854 Irland og Margaret Erskine *1872 Pennsylvania †1920 USA.
Bopæl 1940: 839 Holt, El Centro, Imperial County, California.
Occupation 1940: Jack: Proprietor, retail food store. - Bess: Bookkeeping, retail food store.
Sidste bopæl: El Centro, California 92243.
Mette Ottilie Christiansen*1900.03.14 Ilderholm, Borris †1985.08.26 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen) San Diego.
Gift 1923.03.27 i Aspen med Kenneth Stanley Watt *1899.01.15 Colorado †1974.03.18 Santa Fe, New Mexico søn af Stanley Watt og Helena M.
Kenneth Stanley Watt: Bopæl 1930: Inglewood, Los Angeles, California.
Occupation 1930: Oiler - Industry: Standard Oil.
Bopæl 1940: Woody Creek, Pitkin County, Colorado.
Mette Ottilie Watt: Last residence: San Diego, California 92119, USA.
Jens Lindvig Christiansen *1902.05.04 Ilderholm, Borris †1998.09.10 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen) Glenwood Springs, Garfield, Colorado.
Gift 1932.07.17 i Snowmass Village, Aspen med Gladyce M. Hart *1911.11.25 Aspen †2000.07.23 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen) Glenwood Springs datter af i Hart's grocery Mr. Hart *1880 Mason City, Iowa og kone *1884 Minnesota (årstal fra lydbåndet, se nedenfor).
1924 ranch, Hereford cattle.
Met at Country Dance 1929.
Bopæl 1930: Aspen, Pitkin, Colorado.
Bopæl 1940: Owl Creek, Aspen, Pitkin County. Farmer: "Glendale Stock Farm".
I 1943 flytter mosteren Kate Lindvig (se ovenfor) ind ved dem.
Bopæl 1995.10.01: 118 Virginia Rd, Glenwood Springs, Colorado 81601-4148.
Last residence: Glenwood Springs, Colorado 81601.
Jens Lindvig Christiansen 1981 paa hans farm
Jens Lindvig Christiansen
Glendale Stock Farm
Aspen, Colorado 1981.
I avisen Snowmass Sun meddeles den 9. juni 2104:
The Christiansens came to Aspen from Denmark in 1914 and met up with Jens Christiansen's aunt Kate Lindvig, aka the "Cattle Queen," {se ovenfor} who owned the Snowmass Falls Ranch. His family rented the property from the Bruntons and then purchased the property in 1924 to raise feeder cattle.

I 1967 sælger de Glendale Stock Farm som er 640 acres (en section siger amerikanerne en kvadrat mile, 260 hektar, 2,6 kvadrat km) til et firma i Houston, men beholder bygningerne og 10 acres.
Jens Lindvig Christiansen: Bopæl 1930: Aspen, Pitkin County, Colorado.
Bopæl 1940: Owl Creek, Aspen, Pitkin County, Colorado. Farmer: "Glendale Stock Farm".
Bopæl 1995.10.01: 118 Virginia Rd, Glenwood Springs, Colorado 81601-4148.
Last residence: Glenwood Springs, Colorado 81601.
Der findes et lydbånd med både Jens og Gladyces stemmer, kan høres i internettet. De fortæller hvordan de kom til Aspen eller hvordan forældrene kom til Aspen. Jens' stemme er aldersvag og Gladyce sidder for langt fra mikrofonen, så det kan være svært at forstå hende.
Else Fuglede Christiansen *1904.02.03 Ilderholm, Borris †1972.01.29 (begravet Greenwood Memorial Park, San Diego) La Mesa, San Diego, Kalifornien.
Gift med Joseph Martin Zeitvogel *1901.05.20 Rochester, Monroe, New York, USA †1980.09.02 (begravet Greenwood Memorial Park, San Diego) La Mesa, San Diego.
Bopæl 1930: Aspen, Pitkin County, Colorado.
Bopæl 1940: El Centro, Imperial, California.
Else last residence: 92041 La Mesa, San Diego, California.
Signe Elisabeth Lindvig Christiansen *1906.04.09 Lindvig †2006.04.26 (begravet Greenwood Memorial Park, San Diego) La Mesa, San Diego, Kalifornien.
Gift med NN †1930-40.
Bopæl 1930: Aspen, Pitkin County, Colorado.
Bopæl 1940: Signa Sullivan (Signa Christemann). Widowed. Enke, bor ved søsteren Else Fuglede.
Last residence: 91941 La Mesa, San Diego, California.
Marie Elisabeth Christiansen *1907.09.18 Lindvig †1989.07.04.
Gift med John Edward Carroll *1903.01.26 Colorado †1982.01.30 San Diego.
Home in 1940: El Centro, Imperial, California.
Occupation: Assessor Office.

1914.04c Christen L. Pedersen.
Gift med Nielsine.
En Jeppe Andersen har skøde tre måneder før dette par får skøde.
Drev gården seks år.

Ny Lindvig matr. 19B, udstykning 1888 mose og hede:
1888 Carl Johan Jensen (navneændring til) Lindvig *1862.01.12 Lindvig †1952.06.20 Ny Lindvig, Borris søn af Jens Jensen og Else Fuglede i Lindvig, se ovenfor.
Gift 1890.10.28 i Borris med Mette Kirstine Pedersen *1862.06.09 Debelmose, Borris †1956.10.28 Ny Lindvig datter af gårdmand i Debelmose Peder Pedersen *1820.07.23 Debelmose †1876.05.19 Debelmose og (gift 1853.05.16 i Borris) Dorthe Kirstine Olesdatter *1828.03.14 Tarp, Borris †1905.07.30 Floriggaard, Borris.
Gårdmand i Ny Lindvig i Borris sogn.
Byggede gården 1888.
Han var i sognerådet 8 år og kirkeværge 12 år.
Børn:
Jens Elias Fuglede Lindvig *1886.08.02 Lindvig overtager gården, se nedenfor.
Peder Lindvig (Jensen) *1891.08.23 Lindvig †1971.12.11 Fiskbæk, Nørre Vium.
Gift med Else Marie Sofie Frederikke Knudsen *1912.10.14 Høgdal, Nørre Vium †1962.12.10 Høgdal, Sønderup, Nørre Vium datter af husmand Knud Dahl Knudsen *1880.03.26 Egeris, Skovby, Nørre Vium †1952.10.15 Videbæk og (gift 1910.06.21 i Nørre Vium) Mariane Karoline Nielsen *1889.02.28 Ahlergaard, Borris (datter af husmand Laurids Antonius Nielsen og Else Marie Sofie Frederikke Jensen).
Bosat Høgdal, Nørre Vium.
Jens Lindvig *1894.04.08 Lindvig †1978.09.18 Fiskbæk, Nørre Vium sogn.
Gift 1926.11.16 i Borris med Else Jenny Ottilie Jensen *1902.04.13 Ahlergaard, Borris †1990.12.08 Borris datter af Thomas Jensen *1855.04.06 Ahlergaard †1928.11.15 (begravet Borris) Tarm Sygehus og Hansine Marie Katrine Jensen *1866.10.22 Lindvig †1904.04.10 Ahlergaard
Bosat Nørre Vium sogn.

1910c Jens Elias Fuglede Lindvig *1886.08.02 Lindvig †1984.02.02 Borris søn af formand.
Se Vort sogns historie Danske Landmænd og deres Indsats, 1948c.
Byggede Maskin- og Svinehus 1914.
Købte 10 tønder land til, i alt 70. 1948c: 24 kreaturer, 3 heste og 20 svin.
Vel ugift.

6 andet


Odderskær
1 Introduktion
Matrikel 18 i Sønderlandet med hartkornet 4 4 0 0. I 1770 føres gården under Lundenæs, mens det i 1775 ikke mere ses der. Sandsynligvis købt af fæsteren 1770-75.
2 Fæstere
3 Ejere
Christen Jensen boede først 1543 i Øster Herborg, 1550 i Odderskær.
1664 von Uefelen.
1683 - 1770 Lundenæs.
1775- selveje.
4 Familier med børn
Odderskær kaldes halvgård 1688 med i alt hartkorn 4 4 0 0
1664- Christen Christensen.

Et beboelseshus uden hartkorn
1683- Søren Nielsen.
Han ses i Markbogen 1683, huset formodes at eksistere videre gennem 1700 tallet for der er for mange folk nævnt i kirkebogen til at passe på to gårde, men det kan ikke ses uden videre, hvem der boede i beboelseshuset.

To trediedele af Odderskær hartkorn 3 0 0 0
1683- Svend Jørgensen Odderskær *1660c- †1714.11.14 Odderskær.
Gift med hans kone.
Nævnt i skattelisten 1705 som Svend Odderskær.
Kendte børn:
Maren Svendsdatter *1682cc.
Gift 1. 1704.01.27 i Borris med Klemmend Matzøn af Skjern sogn.
Gift 2. 1714 med Laurids Christensen af Øster Rabjerg, Dejbjerg sogn.
Muligvis havde Svend Odderskær to døtre af navn Maren.
Svend Odderkærs datter (Maren formodet)
Tvillinger 1704.03.09 begravet.
Kirsten Svendsdatter *1698cc-.
Fadder 1715.
Søn med Jens NN:
Jens Jensen *1724.11.27 Odderskær.

1705- Jens Jensen Odderskær †1730.03.15 Odderskær.
Gift 1705.01.01 i Borris med Kirsten Jensdatter Kye.
Nævnt i skattlisten 1705 som Jens Odderskær.
Ikke helt klart, at det er denne Jens Odderskær der er død 1730.
Der mangler en fæster vel 1730-52.

1752 Christen Odderskær.
Gift 1752 med Sara Eriksdatter.
Alle deres børn dør spæde undtagen det sidste Niels som opnår at blive 23.
Børn:
Else Marie *1754.02.11 Odderskær †1754.03.31 syv uger gammel.
Else Marie *1757.06.19 Odderskær †1760.11.30 tre et halvt aar gammel.
Peder *1759.06.10 Odderskær formodet død spæd.
Peder *1760.11.16 Odderskær formodet død spæd.
Peder *1761.09.19 Odderskær †1762.10.03 et år gammel.
Erik *1763.10.30 Odderskær †1763.11.20, tre uger gammel.
Erik *1765.03.25 Odderskær †1765.05.05, et år gammel.
Niels Christensen *1766.07.20 †1789.12.30 Odderskær 23 år gammel.

En tredjedel af Odderskær hartkorn 1 4 0 0
1683- Mads Laursen.

1714 Mads Odderskær *1686c †1767.01.03 (sognefattig) Odderskær.
Gift 1714.10.21 i Borris med Anna (Laustdatter) Nørgaard datter af Laust Nørgaard.
En hypotese ville være, at han hedder Mads Madsen, søn af formand.
Børn:
Kirsten Madsdatter *1715.08.18 Odderskær.
Søn med Jens Peder Oxvang:
Svend *1743.09.18 Odderskær †1743.10.06 tre uger gammel.
Svend Madsen *1717.10.24 Odderskær.
Inger Madsdatter *1720.01.21 †1742.04.15 Odderskær, 22 år gammel.
Anna Madsdatter *1722.03.15 Odderskær konfirmeret 1739 Borris.
Laurids Madsen *1725.03.25 Odderskær, overtager fæstet.
Clemend *1728.11.28 Odderskær †1728.12.19 tre uger gammel.
Clemend *1730.03.01 Odderskær 1733.07.26 tre år gammel.
Karen Madsdatter *1730.03.01 Odderskær, tvilling, konf. 1748

1757- Laurids Madsen *1725.03.25 Odderskær.
Gift med hans kone.
Nævnes kun få gange i kirkebogen.
Børn:
Mads Lauridsen *1761.02.11 Odderskær.

Hele gården Odderskær samlet hartkorn 4 4 0 0 (ikke mere delt i to halvgårde):
1770- Maren Pedersdatter Mathias Pedersens enke, *1726c †1801+.
Gift 1. med Mathias Pedersen +1773-.
Gift 2. 1773 i Borris med Iver Pedersen af Grønborg *1724c †1805.12.01 Odderkær.
Kendt barn med 1. mand Mathias Pedersen:
Lene Mathiasdatter *1762c, konf. 1779 Borris, gift med eftermand.

1798.07.09 Christen Pedersen *1761.07.26 Lindvig søn af Peder Lindvig *1713c †1773 Lindvig
Gift 1783.11.23 i Borris med Lene Mathiasdatter *1762c datter af forkvinde.
Skødet til Christen Pedersen som fører gården i FT 1787 kommer meget sent.
I 1806 til 1809 sælger han fire parceller fra.
Denne familie antages flyttet til et andet sted eller sogn i 1805-06. Som det ses i børnelisten bliver Peder konfirmeret 1810 i Borris og Kirsten gift 1819 i Borris, så der er stadig forbindelse til Borris.
Ingen af forældrene er set døde i Borris.
Børn:
Birte Marie Christensdatter *1785.11.06 Odderskær, konf. 1801.
Iver Christensen *1788.05.25 Odderskær, konf. 1804.
Maren Christensdatter *1791.04.17 Odderskær.
Peder Christensen *1793.12.26 Odderskær, konf. 1810 Borris.
Anne Christina Christensdatter *1796.04.17 Odderskær.
Mathias Christensen *1798.11.23 Odderskær †1865.02.28 Lejrskov By.
Gift 1830.06.06 i Hejnsvig med enke Kirsten Jensdatter *1787.11.08 Hejnsvig By †1855.01.24 Grindsted datter af Jens Jensen *1749c Lindknud og Anne Kirstine Christensdatter *1761.09.20 Hejnsvig By †1787.11.10 Hejnsvig.
Se Horsbøl.
Kirsten Christensdatter *1801.05.10 Odderskær †1849+.
Gift 1819.12.26 i Borris med Christen Pedersen *1793.04.28 Hesselho, Tistrup †1852.03.28 Gilberg, Hejnsvig
Tolv børn, se Horsbøl.
Marianne *1803.04.01 Odderskær †1803.07.10 tre måneder gammel.
Marianne Christensdatter *1804.05.15 Odderskær.

Herfra mest udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1809.02.27 Hans Poulsen (Votkjær) *1761c †1829.04.14 (skifte) Odderskær.
Gift 1796.06.19 Borris med Elles Nielsdatter *1769c Sønder Askær, Brande, konf. 1787.06.03 Skjern †1817.03.16 (skifte) Odderskær datter Niels Nielsen Askær/Hvollig *1734c Sønder Askær, Brande sogn †1793 Hvollig og Maren Jensdatter *1737c (hypotese: født i Risbjerg, Brande) †1801+.
Lundsgaard i SG side 121 får (som mange i internettet) Hans Poulsen til at være født *1766.03.05 i Borris søn af Poul Skrædder, men Poul Skrædders søn begraves †1766.06.15 tre måneder gammel, så det er ikke ham. Hans Poulsen er blevet søgt født i flere sogne uden held.
Elles Nielsdatters alder udfra tidligste angivelse i FT 1787.
Hans Poulsen ses allerede i juli 1807 i Odderskær, da hans datter Karen døbes der. I juni 1807 solgte han gården i Votkjær i Borris.
Børn:
Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvollig, Borris overtager gården, se nedenfor.
Ellen Marie *1800.05.11 Votkær, Borris †11 dage gammel.
Ellen Marie Hansdatter *1801.05.24 Votkær, Borris †1880.06.02 Sønder Omme.
Gift 1832.12.02 i Borris med husmand i Stakroge, Sønder Omme Peder Christian Laugesen *1801.11.22 Kirkeby, Sønder Omme †1877.06.28 Stakroge, Sønder Omme søn af husmand og daglejer i Kirkeby, Sønder Omme Lauge Christensen *1739c †1825.01.21 Kirkeby og gift (1793.02.07 Sønder Omme) Ane Elsebeth Pedersdatter *1761.09.13 Skovsende, Sønder Omme †1827.08.03 Kirkeby
Gårdmand i Stakroge i Sønder Omme sogn.
Børn:
Christen Pedersen *1833.09.10 Stakroge, vaccineret 1834.03.13 Christens, konf. 1848 Sønder Omme.
Ane Marie Pedersen *1835.07.28 Stakroge
Ses FT 1845, ikke set i FT og kirkebog derefter.
Hans *1840.01.19 Stakroge †1847.07.20 (epidemi 1847) Stakroge syv et halvt år gammel.
Else Kathrine *1845.11.13 Stakroge †1847.06.02 (epidemi 1847) Stakroge knap to år gammel.
Hansine Ane Cathrine Pedersen *1849.03.25 Stakroge, vaccineret 1857.08.27 Jensen, konf. 1863 Sønder Omme.
Karen Hansdatter *1807.07.25 Odderskær †1892.05.29 Kringeltoft, Borris.
Gift 1834.09.07 i Borris med Jacob Thygesen *1809.08.17 Hvollig, Borris †1891.09.23 Kringeltoft søn af gårdmand af Hvollig Thyge Pedersen *1766 Vorgod †1841 Lille Hvollig og 2. kone Anna Pallesdatter *1784 Paabøl, Hoven †1837 Hvollig.
Gårdmand i Kringeltoft matr. 55 Nørrelandet i Borris sogn.
Børn:
Jens Peder Jacobsen *1834.09.29 Borris
Hans Jacobsen *1838.04.20 Kringeltoft, Borris
Thyge Jacobsen *1841.08.15
Anne Katrine Hansdatter *1810.03.15 Odderskær †1874.02.04 (tæring, tuberkulose) Skovsende, Sønder Omme.
Gift 1847.12.26 i Sønder Omme med enkemand Niels Peder Nissen *1801.07.06 Ølgod †1875.07.08 Skovsende søn af gårdmand i Hjeding, Ølgod sogn Nis Jensen *1764c ?Gaarde, Tistrup konf. 1781 Tistrup †1837.01.13 Hjeding, Ølgod og (gift 1793.01.04 Ølgod) Ane Margrethe Pedersdatter *1767.01.06 Hjeding †1839.04.02 Hjeding.
Gårdmand i Skovsende i Sønder Omme sogn.
Børn:
Maren Nielsen *1848.10.06 Skovsende, konf. 1862 Sønder Omme.
Nielsine Nielsen *1852.01.21 Skovsende, konf. 1866 Sønder Omme.
Peder Christian Hansen *1813.10.27 Odderskær, vaccineret 1827.08.12 Gunst, konf. 1829 Borris, †1872.01.19 Heldgaard Mark, Borris.
Gift 1849.12.26 Ådum sogn med Birthe Kirstine Nisdatter *1820.04.17 Tanholm, Oddum sogn †1906.11.19 Heldgaard datter af husmand Nis Christensen *1786.05.12 Tanholm †1875.05.22 Heldgaard og (gift 1817.10.26 Oddum) Kirsten Jensdatter *1797.11.26 Tanholm †1880.04.19 Heldgaard.
Husmand i Sønder Heldgaard matr. 14C Sønderlandet i Borris sogn.
Ingen børn set.

1819.12.10 Jens Christian Jensen *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 (tarmslyng) Odderskær søn af selvejerbonde i Døvling Jens Jacobsen (Tarp) *1753c ?Sønder Felding †1825.06.01 Døvling (strømpehandler, aftægtsmand) og (gift 1772.10.09 Sønder Felding) Bartholine Birgithe Knudsdatter *1752c ?Sønder Felding †1841.08.24 Døvling
Gift 1818.10.17 i Borris med Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvollig, Borris †1865.04.15 Odderskær datter af formand.
Jens Christian fik ved sessionen 1814 Udygtighedspas på grund af tarmbrok.
Matr. 18 Sønderlandet realregister.
Lundsgaard fortæller i SG side 122, at Jens Christian anlagde Odderskær møllen og mølledammen:

Kærbækken, der går lige forbi gården Odderskjær, har et meget stort fald, det forstod Jens Chr. Jensen at udnytte. Han stemte bækken op et stykke op østpå og ledte vandet uden om gården til den jord, der var beliggende vest for gården, hvorved han fik en fin vandingseng, hvorpå de til helt ind i dette århundrede avlede store mængder hø. Derudover anlagde han en dam på ca. 10 tdr. land. Vandet fra denne dam trak et stort vandhjul, der trak både køllerne i stamperiet og kværnene.
Det er ofte diskuteret, hvornår Odderskjær Vandmølle i grunden er etableret. I betragtning af, at Jens Chr. Jensen kom til Odderskjær i 1818 og døde i 1846, kan man regne med, at mølleriet m.m. er kommet op at stå i 1830'erne. Hans yngste søn Lars Jensen (kaldet Las Odderskjær), kom til at bo i Sdr. Felding, og blev meget gammel.

Lars Christian Jensen fik Landhusholdningsselskabets store sølvbæger,
Børn:
Hans Jensen *1819.04.21 Odderskær, vaccineret 1827.08.12 Gunst, konf. 1834 Borris †1853.11.03 Borris.
Ikke set gift.
Bertheline Birgitte Jensdatter *1821.04.02 Odderskær, vaccineret 1824.06.28 Dalgaard †1892.02.27 Melgaard, Hjoptarp, Borris.
Ikke set gift.
Jens Jensen *1823.07.09 Odderskær, vaccineret 1825.06.28 Dalgaard, konf. 1838 Borris. Overtager gården, se nedenfor.
Viste Jensen *1825.11.11 Odderskær, vaccineret 1831.10.06 Distriktslægen, konf. 1842 Borris †1913.08.28 Borris Kirkeby.
Gift med Karen Kirstine Jakobsen *1830.09.04 Borris †1905.11.26 Borris datter af Jakob Knudsen *1796.07.20 Borris †1870.03.07 Borris og Maren Vistesdatter Rahbek *1801.08.01 Øster Høgild, Rind †1874.01.03 Borris.
Kendt barn:
Otto Diderik Jensen *1874.
Else Jensdatter *1827.12.28 Odderskær, vaccineret 1831.10.06 Distriktslægen, konf. 1842 Borris †1906.01.20 Skovsende, Sønder Omme.
Gft med Mads Nielsen *1826.11.21 Skovsende †1892.01.22 Skovsende søn af Nis Peder Nissen *1801.07.06 Ølgod pg Maren Madsdatter *1802.08.08 Tistrup sogn.
Petronille Jensen *1830.05.16 Odderskær, vaccineret 1831.10.06 Distriktslægen, konf. 1845 Borris †1902.05.16 Borris.
Ikke set gift.
Lars *1834.07.03 Odderskær †1839.04.14 Odderskær.
Lars Jensen Odderskær *1840.03.20 Odderskær, vaccineret 1841.06.17 Gunst, konf. 1854 Borris †1932.10.19 Sønder Felding.
Gift 1860.03.11 i Borris med Karen Jacobsen *1840.12.11 Sønderby, Borris †1923.05.27 Sønder Felding datter af Jacob Knudsen og Maren Vistisdatter Rahbæk.
Faderen døde, da han var seks, gift da han var 20 og Karen 19.
Købte i 1861 en gård i Overby i Sønder Felding.
I 1864 fik han en granatsplint i et øje, som blev blindt.
I 1890 skøde paa Lundgaard nordvest for Sønder Felding.
For en udførlig beskrivelse også af dere børn se ahler.net.

1846 Mariane Hansdatter *1796 Hvollig, Borris †1865 Odderskær, enken, se ovenfor.
Realregistret bemærker, at hun ingen tinglyst adkomst har.

1854.03.29 Jens Jensen *1823.07.09 Odderskær, vaccineret 1825.06.28 Dalgaard, konf. 1838 Borris †1876.06.01 Borris søn af forkvinde.
Gift 1856c med Marie Kirstine Jensen *1828c Poulsgaard, Debbelmose, Borris †1902.09.18 Borris.
Allerede 1848 får han skøde på nogen af parcellerne.
I 1854 på hoveddelen hartkorn 2 1 3 2½ godt det halve af den oprindelige gård.
Af børnene er Jens Jensen den eneste der blev gift, og det først da han var over 70 år.
Børn:
Jens Christian Jensen *1857c Odderskær overtager gården. Ugift.
Marianne Jensen *1861c Odderskær. Ugift.
Karen Jensen *1863c Odderskær. Ugift.
Jens Jensen *1873c Odderskær. Gift 1940c da han var over 70.

1880.06.13 Marie Kirstine Jensen enken.
Hun har i FT 1880 en gårdbestyrer Christen Jensen *1833c Borris.

1898.01.28 Jens Christian Jensen *1857c Odderskær †1926 Odderskær.
Hans søster Karen Jensen var husbestyrerinde for ham.
Senere kom også søsteren Marianne til at bo der.

1903.11.09 Statskassen.
Statskassen afhænder gården igen et år efter.

6 andet
1794-08 Anders Odderskær, to børn Jens *1704.09.14 og Anne *1708.10.13.
1707.06.11 Bodil Odderskær begravet, Niels, søn nævnt 1714 tjenende på Fasterkær.
1710.04.29 trolovet Michel Nielsen Ensig med Karen Odderskær.
1712 Niels Odderskær †1727.05.22 tre børn 1712, 1716 og 1719.
1728 Peder Odderskær *1728 Iver og 1731 dødfødt.
1737 Kirsten Odderskær fadder.
1740 Christen Odderskær konfirmeret.
1740 Hans Odderskær konfirmeret.
1740 Niels Odderskær konfirmeret.
1743 Ane Odderskær
1745 Hans Odderskær
1745 Jens Pedersen Odderskær konfirmeret
1769 Simon Odderskær konfirmeret
1774 Else Odderskær *1690cc †1774.07.29 Odderskær
1779 Erik Odderskær *1719c †1779.12.20 Odderkær.
1804 Maren Sørensdatter fadderBorris SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Ahlergaard
Borris Kirkeby
Gravel
Heldgaard
Hvollig
Kodbøl generelt
Kodbøl- Vester
Kodbøl- Øster
Kringeltoft
Lindvig
Odderskær
AHLERGAARD
En enlig gård 1688 hartkorn 8 4 2 0
1655 Gunde Hansen Rostrup.
1668- Anders Nielsen, forpagter.
1677 Jakob Andersen Harboe, forpagter.
1700 Jakob Andersen Harboe, ejer.
1712 Mads Christensen Kjær, svigersøn.
1741 Jens Christensen Rabæk, svigersøn.
1755 Mads Jensen Rabæk, søn.
1803 Mads Madsen Rabæk, søn.
1830 Mads Madsen Rabæk, søn.
1851 Jens Thomsen *Grindsted.
1891c Thomas Jensen, søn.
1928 Viggo Jensen, søn.

Ahler Brohus
1864 Niels Flinker Jensen, broforpagter.
1878- Peder Kristian Nielsen, broforpagter.
1883 Morten Christensen, broforpagter.
1888- Hans Andreas Christensen, broforpagter.
1889 Peder Christian Jørgensen, broforpagter.
BORRIS BY
Kirkehuset
1683- Mads Olsen.
1724- Hans Skrædder.
1739 Kirsten Poulsdatter, enken.
1761c Poul Hansen Skrædder.
1778 Poul Hansen Skrædders enke.
1793 Ane Poulsdatter, datter.
1799 Enevold Christensen, gift med forkvinde.
GRAVEL
1. fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Niels Nielsen
1705- Niels (Nielsen?) Gravel

2. fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Christen Pedersen
1705- Jakob Gravel

Den anden halvgård hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Peder Christensen i Hvollig
1705- Peder Gravel

Gravel matr. 16A Sønderlandet.
1783 Villads Nielsen
1823c Niels Villadsen, søn
1864c Villads Nielsen, søn
HELDGAARD
1. halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0:
1683- Jens Christensen.
1705- Lars Heldgaard.
2. halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0:
1683- Jeßper Christensen
1705- Jørgen Heldgaard.

1770- Eske Jessen.
1796c Jes Eskesen, søn
1825c Eske Jessen, søn
1834- Jens Jensen, fra Kodbøl

Heldgaard Matr. 14A i Sønderlandet
1857c Visted Jensen, søn

Heldgaard Matr. 14B i Sønderlandet
1854c Jens Peder Jensen, søn af Jens Jensen

HVOLLIG
1. halvgård hartkorn 4 7 2 2:
1683- Peder Christensen
1705- Anders Hvollig

2. halvgård hartkorn 4 7 2 2:
1683- Christen Christensen
1705- Jakob Hvollig

Boel hartkorn 2 5 2 0:
1683- (Poul Andersen, vel tidligere)
1726 ?Jens Christensen

Store Hvollig:
1779 Niels Nielsen (Askær)
1793 Niels Nielsen, søn
1843c Rasmus Rahbek
1880- Peder Kristian Evald Krarup, ingeniør
1887c Grev Petersdorf i Fyn.
1890- Kristian Karl Vilhelm von Schultz
1904 Niels Andersen, murmester.

Øster Hvollig:
1787 Peder Nielsen
1840- Ole Christensen
1858c Peder Olesen (1881+), søn
1897 Jens Pedersen, søn
1913 Peder Pedersen, fra Holmsland

Vester Hvollig (Vestergaard):
1787- Anders Jensen
1800 Thyge Pedersen
1832c Peder Thygesen, søn
1875c Thyge Pedersen, søn
1925 Hans Pedersen
KODBØL GENERELT
1625- Søren Lauridsen
KODBØL- VESTER
Hartkorn 6 1 2 ½.
1683- Jens Sørensen
1683- Morten Olsen
1732 Visti Christensen Rahbek
1768 Laurids Jacobsen Fonager, svigersøn
1801 Visti Lauridsen, søn
1813 Jens Jensen, gift med enken
1834 Niels Hansen, stedsvigersøn
KODBØL- ØSTER
Hartkorn 6 1 1 ½.
1683- Øde
1734- Jens Christensen Rahbek
1744- Morten Kodbøl
1768c Peder Mortensen (Langkjær)
1779 Jens Christensen Tolder *Rabæk, Oddum
1807 Hans Jensen, søn
1808 Christen Jensen, bror
1849 Jens Christensen, søn
1884 Christen Jensen, søn
1907 Jens Kodbøl Jensen, søn
KRINGELTOFT
Boel, hartkorn 0 5 1 0.
1683- Christen Olsen
1705 Jens Kringeltoft
1753 Niels Kringeltoft
1787- Rasmus Thomsen
1800 Peder Nicolaj Larsen, stedsvigersøn
LINDVIG
Hartkorn ca. 7 4 0 0.
1618- Bertel Thommesen
1680c- Morten Jensen
1711 Jakob Jensen Barfod Lindvig
1739 Jens Hjøllund, gift med enken
1754c Peder Lindvig
1773c Peder Pedersen
1787 Eske Hansen Lindvig
1798 Christen Olesen Stier
1801- Peder Andersen
1825c Otto Jakob Fuglede
1850c Jens Jensen, svigersøn
1895c Mads Rahbech Jensen, søn
1904 Søren Christian Nielsen
1906 Mads Christiansen, svigersøn af Jens Jensen
1914 Christen L. Pedersen

Ny Lindvig udstykket fra Lindvig 60 tønder land:
1890c Carl Johan Jensen Lindvig, søn af Lindvig
1910c Jens Elias Fuglede Lindvig, søn
ODDERSKÆR
Hartkorn 4 4 0 0
1664 Christen Christensen.

Beboelseshus uden hartkorn
1683- Søren Nielsen.

⅔ af halvgård hartkorn 3 0 0 0
1683 Svend Jørgensen Odderskær.
1705 Jens Jensen Odderskær
1752c Christen Odderskær

⅓ af halvgård hartkorn 1 4 0 0
1683 Mads Laursen.
1711 Mads Odderskær
1757- Laurids Madsen, søn

Hele gården samlet hartkorn 4 4 0 0
1770- Maren Pedersdatter, enke efter Mathias Pedersen
1783 Christen Pedersen, svigersøn
1809 Hans Poulsen (Votkjær)
1819 Jens Christian Jensen, svigersøn
1846 Marianne Hansdatter, enken
1856c Jens Jensen, søn
1880- Marie Kirstine Jensen, enken
1898 Jens Christian Jensen, søn
1903 statskassen