Oprettet 24. december 2017
Sidste ændring 11 oktober 2023
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter steder i Borris sogn

Steder i Borris sogn:
Degne,
Aagaard, Agger/Borrisager, Ahlergaard, Borris Kirkeby, Borris Stationsby, Borrislejren, Brunbjerg, Busk, Dalager, Debelmose, Duedal, Egvig, Feldsing, Flodgaard, Foldager-Blaabjerg, Fonager, Gjaldbæk, Gosvig (Tarp), Gaasdal- Lille, Gaasdal- Store, Gravel, Grønborg, Helgaard, Hjoptarp, Hvollig, Kodbøl- Vester, Kodbøl- Øster, Kringeltoft, Krog- Borris, Kvisthuse, Lindvig, Moesgaard, Nygaard, Odderskær, Skobæk, Skravhøj, Slikdal, Stier, Sønderby, Sønderskov, Tarp (Borris), Vinbæk, Vindelbo, Votkær, Aagaard, Skifter, Slægter, Vandkanal.

Dette Borris er Sønder Borris. I Viborg Amt ligger Borris, sådan kaldt indtil 1950, hvor navnet blev ændret til Nørre Borris, som igen ændredes i 2007 til Sparkær sogn.
Denne side indeholder steder og folk i Borris sogn.


Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
BS: Lundsgård, Chr.: Borris Sogn og dets beboere 1688-1988. Eget forlag, 1989. 468 s. (Hertil Indholdsfortegnelse ... udarb. af Ove Navntoft Enevoldsen. Eget Forlag, 1997. Indeholder: Indholdsfortegnelse over personer og, Indholdsfortegnelse ... efter gade/vej navne og numre samt matrikkel numre. 13 s.).
Rettelser til Lundsgaard.
SG: Helgaard, Viste: Borris Søndre Grandelag og Omegn, 214 sider, før 1972. (Medvirkende: Emma Holm Jacobsen). Maskinskrevet.
PM: Hofmansen P. K., Carl Kofoed Christensen og Egon Gosvig: Pedersminde i Borris, 109 sider pdf på hammerum-herred.dk. (Indeholder Debelmose, Grønborg, Tarp etc mest 1664 til efter 1800, pastor Jensen Hviids indberetning til Ole Worm 1638 to sider, pastor Hauchs indberetning til biskoppen 1766 fem sider). Teksten en del steder blandet med specielle hændelser (hængning fx) nævnt i kirkebogen, men ikke sagen vedrørende.
KB: Kancelliets Brevbøger.
DAA: Danmarks Adels Aarbog.
1498 Borris i Lundenæs Jordebog af 1498.
1646 Ahlergaard Jordebog 1646.
1664 Matrikel 1664 Borris skrevet ud af Ove Navntoft Enevoldsen 1986.
1688 Ny Matrikel 1688 Borris skrevet ud af Ove Navntoft Enevoldsen 1986.
1692 Sophie Rostrups pantebrev 1692.
1705 Borris Mandtall 1705.
1728 Lundenæs Restancer 1728 i Bølling Tingbog.
1736 Lundenæs hoveri i Borris, Faster, Bølling og Skjern sogne 1736.
1738 Ahlergaard Jordebog 1738.
1739 Lundenæs fæsteprotokol Borris og Faster 1739 - 77.
1788 Ahlergaard Jordebog 1788.
1788 Harkornfortegnelsen Borris 1788 udskrift fra original.
1788 Hartkorn Borris 1788 sammenholdt med Ny Matrikel 1688.
Bølling Herreds Tingbøger generelt 1728 - 1821.
Efternavnet Rabhek stor norsk oversigt.
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1683 Markbogen.
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84

Borris generelt
Borris ligger i Bølling Herred og grænser til både Nørre Horne og Hammerum Herred.

Oversigtskort over sogne omkring Borris  i Bølling, Nørre Horne og Hammerum Herreder.
Sogne omkring Borris.
Borris er et stort sogn, det nævnes første gang 1330-48 i Ribe Oldemor som Burigs. Borris sogn i Bølling Herred var tidligere et udpræget hedesogn som mange sogne i Vestjylland. Det deles af Skjern Å i Nørrelandet nord for og Sønderlandet syd for. Store dele af Sønderlandet er Danmarks største hedeareal 4.700 hektar endda med urfugle og er militærets areal for skydeøvelser og kaldes Borris Skydeterræn.
Ahlergaard var i 1680 en meget lille hovedgård med 6 tønder hartkorn, den var i familien Rostrups eje 1655-93. Derefter familien Harboe, senere familien Rahbek der fik den op på knap 30 tønder hartkorn (1755).
Tienden af Skjern og Borris sogne bliver i 1565 forlenet til Laurids Hansen til Kærgaard i Skjern sogn (TRAP V regner den dels til Borris sogn) med 17 tønder Hartkorn (KB3 s. 682).
Borris Slægtsbøger
Slægtsbog over Visti Madsen Rahbek Borris og Christen Christensen Rahbek, Albæk : forældre og efterkommere, Slægtshistorisk Institut, 1971, 3 optryk, 495 sider.

Søren Lauridsen: "Slægtsbog?", i Nørre Feldsing i Borris (nævnt 1986 i BS).

"Slægten Rahbek fra Ahlergaard i Borris sogn" om Mads Madsen Rabek *1774 †1839 og Else Beck *1766 †1849 og deres aner og efterkommere. Slægtshistorisk Institut 1967-68, Viborg.

Slægtsbog [anetavle for Christen Pedersen (Vendelbo/Rahbek), født 1833 i Borris Sogn, og hustru Jensine Christine Jensdatter, født 1831 i Nørre Vium Sogn]. Dansk Slægtshistorie, 1970.

Slægtsbog. Anetavle for Mads Knudsen [født 1828 i Borris Sogn] og Ide Cathrine Andersdatter [født 1832 i Nørre Vium Sogn]. Dansk Slægtshistorie, 1972. Slægtsgårdsarkivet.

Slægtsbog. Anetavle for Niels Møller Madsen [født 1815 i Borris Sogn] og Ane Knudsdatter [født 1821 i Borris Sogn]. Dansk Slægtshistorie, 1972.

Slægtsbog. Anetavle for Niels Peder Knudsen [født 1840 i Borris Sogn] og Ellen Marie Jensen [født 1841 i Vorgod Sogn]. Dansk Slægtshistorie, 1972.

Slægtsbog. Anetavle for Thyge Knudsen [født 1825 i Borris Sogn] og Ane Marie Frandsdatter [født 1836 i Snejbjerg Sogn]. Dansk Slægtshistorie, 1974.

Borris sogn
Oversigtskort over Borris sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1802 og Borris Østerland fra flytningen af herredesgrænsen 1843 mellem Hammerum og Nørre Horne Herreder. I Borris Sønderland stederne: Sønderskov, Kodbøl, Gjaldbæk, Mosgård, Odderskær, Lindvig, Gravel, Helgaard og Hvollig. I Borris Nørreland: Debelmose, Hjoptarp, Sønderby, Tarp, Vesterby, Borris Kirkeby, Dalager, Grønborg, Brunbjerg, Egvig, Kringeltoft, Lille og Store Gaasdal Feldsing og Vindelbo. I Borris Østerland: Ahlergaard.

(Klik på kortet for det originale uændrede, uretoucherede kort i stor opløsning.)
Oversigtskort over Borris sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1802. En ændring er Borris Østerland, som tilhørte Hammerum Herred 1802 (Vorgod Å var grænsen), men kom 1843 til Borris sogn i Bølling Herred. Det var et naturligt bagland for Ahlergaard, som jo ligger nord for Skjern Å. Grænsen til Hammerum herred og Sønder Felding sogn er forkert trukket på det originale kort, Vinbæk hører under Borris Østerland Ahlergaard matrikel 1C. Dele af omliggende sogne Skjern, Faster, Oddum (Aadum), Sønder Felding og Nørre Vium ses.
I Borris Sønderland stederne: Sønderskov, Kodbøl, Gjaldbæk, Moesgaard, Borriskrog, Odderskær, Lindvig, Gravel, Helgaard, Hvollig og Nygaard.
I Borris Nørreland: Debelmose, Hjoptarp, Sønderby, Borris Kirkeby, Dalager, Grønborg, Skobæk, Brunbjerg, Egvig, Kringeltoft, Lille og Store Gaasdal, Feldsing og Vindelbo. I Borris Østerland: Ahlergaard og Vinbæk.


Borris degne
Denne liste af degne støtter sig stærkt på Ejnar Poulsens "Hardsyssels Degnehistorie, Bind 2, siderne 539 - 542. Desuden på Brejls uddrag af gejstlige skifter i Ringkøbing Amt, Bølling herred. Og på egne udskrifter af kirkebøger og skattemandtal. Og på Hugo Dynesens Excel ark over Borris kirkebøger.

Borris degne begynder her ↓
1625- Niels (Christensen) Degn nævnt 1625, 1632 og matriklen 1664.
Han nævnes i Viborg Landstings Dombog første gang den 5 november 1625:

var skikket velb Jørgen Skram til Fruergaard {Sønder Felding sogn} hans visse bud Jørgen Jørgensen i Døvelmose og havde stævnet Christen Pedersen i Odderskær og hans medbrødre kirkenævninger i Borris sogn, for de har svoret Anne Pedersdatter i Døvelmose kirkenævn oversvoret, mente samme deres ed og tov burde ved magt at blive: så og efterdi Peder Nielsen og hans medbrødre vidnesbyrd har vidnet efter rygte og tidende, og tilmed i deres egen sag, og ikke samme deres vidner med andre uvildige vidner bestyrkes, det Anne Pedersdatter skulle have været med dem i nogen trætte eller lovet dem ondt, som dem efter hendes løfte på liv, gods eller velfærd skulle være hændt og vederfaret, forbemeldte Jacob Skram såvel som og Niels Degn, Jens Sørensen og Jørgen Jørgensen deres sigtelser ...

Han nævnes i Viborg Landstings Dombog fx den 3 november 1632:

var skikket Jens Pedersen i Agard hans visse bud Peder Jensen sst og havde stævnet Mads Christensen i Djævelmose, Niels Degn i Borris og Faster, Christen Mouridsen i Djævelmose og velb Ulrik Sandberg til Kvelstrup, KM {Kongelige Majestæts} befalingsmand på Lundenæs {i Skjern, kun 6 km fra Borris kirke }, for en udlæggelse og bekendelse, de dem af berømmer, efter en misdæder Anne Friiskone hendes mund og ord skulle have forhvervet nogle kort tid, førend hun for sin misgerning er blevet henrettet, hvori hun skulle udlagt Karen Jenskone i Agard ...

Dette er i sagen om Anne Friiskone, der blev henrettet for troldom. Djævelmose er Debelmose og Agard er Aagaard i Borris.
Han nævnes i Gamme Matrikel 1664:

Borris Kirke Bol som Niels Christensen Degn bruger.


Borris degne
1664 Bertel Clemmensen Humble *1640cc †1699.05.22 (skifte Brejl Bølling Gejstlig #13) Kirkeboelet, Borris.
Gift med enke Bodil Christensdatter *1635c †1709.05.01 Ved Kirken, Borris.
Bertel aflagde ed den 27 august 1664 og var sædedegn i Borris og Faster sogne. Hans kones navn Bodil Christensdatter står ikke i hans skifte men i svigersønnen Jens Handskemagers skifte (Brejl Bølling Gejstlig #14); hun kaldes Bodil degns, da hun begraves 1709.
Bodil Christensdatter havde været gift før og havde en datter gift med Anders Nielsen i Sandager i Dejbjerg sogn. Hun siges i skattemandtallet 1705 at være 70 år gammel.
Børn:
Clemmen Bertelsen *1670cc Borris.
Gift 1693cc med Kirsten? Pedersdatter †1717.09.09 Skobæk
Han driver gården Skobæk ikke langt fra kirken i Borris.
Kirsten Bertelsdatter *1670cc Borris, gift med eftermand, se nedenfor.

Borris degne
1699 Jens Jakobsen Handskemager †1702.02c (skifte Brejl Bølling Gejstlig #14) Borris søn af handskemager i Holstebro Jakob Jensen †1702+.
Gift 1700c i Borris med Kirsten Bertelsdatter *1670cc Borris †1718.04.24 (ved bror Clemmen) Skobæk, Borris datter af formand.
Han var i 1699, da han blev degn, ugift og havde en tjenestepige.
I skattemandtallet 1705 skrives:

I Borris Sogn findis 2'de forarmede Degne-Enker, Moderen og Datteren. Den eene er 70 Aar gammel, den anden har tvende smaae Børn, og sidder de begge i stor Elændighed, ti har de intet til Lifvitz ophold uden det, som de med it Traaed at spinde sig kand fortiene.

Moderen er Bodil Christensdatter.
Datteren er Kirsten Bertelsdatter.
Børn:
? Jensdatter *1701c Borris.
Jens Jensen *1702.09.17 Borris.
Født efter faderens død "salig Jens Degns søn".
Dette er i øvrigt den første dåb registreret i den overleverede Borris kirkebog.

Borris degne
1702 Jakob Christensen Kyndius (Kyndesen) *1640cc (kaldes 80 år gammel 1719) †1729.02.18 Degneboligen, Borris søn af Christen Kyndesen Schmidt †1696.03c (skifte 1696.04.15, nævnt i konen Ane Dues skifte) Holstebro.
Gift med Ane Knudsdatter Due †1727.12.12 (skifte Brejl Bølling Gejstlig # 40) Degneboligen, Borris.
Aflagde ed den 20 august 1702.
Ingen børn set eller nævnt.
I skiftet efter Ane Knudsdatter Due nævnes Jakobs tre søskende i Holstebro.
Han var degn af navn men ikke af gavn. Han kaldes 1719:

... elendig, ganske uden Fornuft og Forstand med hans gl. Hustru, 80 Aar, fattig og arm med Substituten allernaadigst for skaanet! {forskånet for skat}.

Substituten, der nævnes i teksten, er Christen Pedersen Degn, som i hvert fald fra 1703 og fremad, som det fremgår af kirkebogen, er den effektive degn af gavn i Borris og Faster sogne. Formelt er Jakob Kyndesen degn frem til hans død 1729, men kun hans kone nævnes i kirkebogen og kun som fadder. Dog reelt har han kun fungeret som degn et år fra 1702 til 1703. Christen Pedersen kaldes - allerede da han gifter sig i maj 1703 - "Christen Pedersen degn".
Jakob Christensen Kyndesen må have haft gode forbindelser i det gejstlige miljø for at kunne holde sig som degn i 26 år, hvor han ikke kunne udføre embedet. Han beholdte degneboligen. En eller flere har holdt hånden over ham.
Simuleret Folketælling 1705 Degnebolig Jacob Christensen Kyndesen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
degn170298Jacob Christensen Kyndesen65c 1640cc Holstebro 1729 Degnebolig Borris Ikke nævnt i Mandtall. Jacob var uden fornuft, derfor har præsten vel ikke nævnt ham.(den udførende degn var Christen Pedersen Degn ofte nævnt i kirkebogen, som boede i Debelmose). Han ses i edslisten for Ribe stift i 1702 og er nævnt indirekte 8. okt. 1709, hvor Jacob Degns kone er fadder. I 1719 er han "elendig, ganske uden Fornuft og Forstand med hans gl. Hustru, 80 Aar, fattig og arm med Substituten allernaadigst forskaanet". Forskånet for skat. Han var ikke aktiv degn for Borris og Faster sogne i 28 år! Hans far var Christen Kyndesen Schmidt i Holstebro, skifte 1696.04.15.
kone170598Anne Knudsdatter Due30+ 1675c-  1727 Degnebolig Borris Ikke nævnt i Mandtall. Skifte 13.12.1727. Begravet †1727.12.12. Hun nævnes 1705.09.23 og 1709.10.08.


Borris degne
1729 Christen Pedersen Degn *1680cc †1740.05.08 Debelmose, Borris.
Gift 1. 1703.05.03 i Borris med af Debelmose Kirsten Nielsdatter *1680cc †1726.08.04 Debelmose, Borris datter af Elles Simonsdatter †1720.03.23 Debelmose og Niels i Debelmose.
Gift 2. 1727.09.21 i Borris med Sophie Jensdatter †1728- datter af Jens Huusmand i Skravhøj i Borris og 1. kone Else.
Trolovet 3. 1728.10.03 i Hemmet med Else Thuesdatter.
Han boede i Debbelmose.
Han kaldes, da han gifter sig tredje gang i Hemmet Christen Pedersen Skjern. Med det navn skulle han være født i Skjern. Men i Borris kirkebog kaldes han altid Christen Degn så helt klart er det ikke, for folk i Borris bor jo nabo til Skjern og ville vel normalt bruge navnet Skjern.
Han var den fungerede degn i Borris og Faster sogne fra 1703 til hans død i 1740. Officielt var han 1703-29 substitut for forrige degn Kyndesen, der ikke kunne udføre embedet men beholdt degenboligen til hans død.
Hans første kone Kirsten Nielsdatter anses som søster til Bodil Nielsdatter gift med Jens Christensen Stier i Stier. Bodil Nielsdatter bærer tre af hendes børn.
I 1718 har Christen en substitut kaldet Niels Skjerne.
Børn med 1. kone Kirsten Nielsdatter:
Maren *1704.01.01 Debelmose, Borris †1711.03.22 syv år gammel.
Ellis Christensdatter *1704.12.07 Debelmose, Borris.
Fadder 1730 ved halvsøster Kirsten og 1736 ved halvbroder Peder.
Karen Christensdatter *1706.07.18 Debelmose, Borris.
Peder Christensen *1708.04.29 Debelmose, Borris.
Kirsten Christensdatter *1709.12.22 Debelmose, Borris.
Maren Christensdatter *1712.03.28 Debelmose, Borris.
Fadder 30 år gammel 1742.
Dorte *1713.10.08 Debelmose, Borris formodet død spæd.
Dorte Christensdatter *1715.06.02 Debelmose, Borris †1777.09.14 Bølling.
Gift 1750.03.25 i Faster med Niels Christensen *1725.12.02 Bølling †1795.04.04 Bølling søn af Christen Nielsen Skomager og (gift 1724.06.06 Sædding) Bodil Jensdatter.
Margrethe *1719.08.13 Debelmose †1726.09.01 Borris.
Børn med 3. kone Else Thuesdatter:
Kirsten Christensdatter *1730.04.23 Debelmose, Borris †1807.10.18 Borris.
Gift 1756.06.08 i Borris med Peder Corneliusen †1799.01.06 Borris.
Hun kaldes ved vielsen Kirsten Fonager.
Peder Corneliusen er i FT 1787 husmand i Debelmose.
Else Christensdatter *1733.03.08 Debelmose, Borris †1810.02.07 Borris, ugift.
Hun ses i FT 1787 ved Niels Jensen i Hjoptarp i Borris.
Peder Christensen *1736.15.04 Debelmose, Borris.

Borris degne
1741 Hans Jensen Brun *1699c †1760.02.21 61 år Borris By (skifte Brejl Bølling Gejstlig #65) søn af præst i Kvong og Lyne Jens Knudsen Bruun *1679c †1712.02.13 Kvong og Margrethe Laugesdatter *1681c Nordby, Fanø †1712 (31 år) Kvong.
Gift med enke efter sognepræst Peder Lauridsen Fønss Lene Marie Markusdatter Listo *1701- †1765.04.01 Gesing, Skast sogn, Ribe Amt datter af Markus Jensen †1737 Øster List, Ølgod og 1. kone Lisbeth Iversdatter Listo *1654c †1701 (47 år 17 uger) Øster List.
I juni 1741 betegnes han som degn her i Borris og holdt skole for hele hovedsognet:

... og er derudi flittig, saavelsom i Levned skikkelig!

Han fik 30 rigsdaler om året.
Skiftet 1760 med udarv efter ham nævner 4 halvsøskende ved navn Bagger, men ingen børn.
Ingen børn

Borris degne
1760c Gregers Andersen.
Gift med hans kone bærer den 11. februar 1762.
Nævnt som efterfølger i Borris i 1760 (Hardsyssels Degnehistorie).
Denne degn lever i skyggerne. Ejnar Poulsen ved praktisk intet om ham og kirkebogen siger kun "degnen" ved tre børn, som kunne være hans.
Hvem så end degnen er har han en tjenestepige Bodil, som gentagent er fadder. Degnen i disse dåbstekster kunne også være den næste degn Schandorf.
Børn:
?(Mads Gregersen *1761 Borris, Hardsyssels Degnehistorie).

Borris degne
1762 Frederik Schandorf *1722c †1795.01.04 Borris Degnebolig, Ved Kirken.
Gift 1748c med Othilia *1726.04c Holstebro †1801.05.10 (75 år 3 uger) Seest sogn.
Hardsyssels Degnehistorie side 541:

Degnen Schandorf klager 1766 over Jens Ahler {se nedenfor}, en Selvejer af store Midler og Ejer af Borris, Vorgod og Vium Kirker, der vægrer sig ved at betale mere til Degnekorn end de allerfattigste Bønder i Sognet. Han betalte 1 Rdl. aarlig i Offer.

Ejer af Ahlergaard i 1766 var Mads Jensen Rahbek. Schandorf beklager sig vel over hans far Jens Christensen Rahbek, men der mangler en bekræftelse for at denne virkelig ejede de tre kirker.
Hardsyssels Degnehistorie har 10 børn for Schandorf, men to piger menes at være den samme, så her opføres 9 børn, hvorved degnehistoriens Karen er helt usikker.
Skiftet efter Frederik Schandorf (Brejl #27):

27 Frederik Schandorf, degn i Borris og Faster. 7.1.1795, fol.262B, 275B, 280, næste protokol fol.282B.
Enke: Ottilie. LV: Niels Nielsen Mosegaard i Borris sogn, Christen Kovstrup {senere gift med datteren Sara Cathrine}.
Børn:

1) Anne Eleonora Schandorf gift med Johan Fromberg i Borris sogn
2) Sara Cathrine Schandorf 29. Formynder: Mads Sønderby i Borris sogn
3) Regitse Cathrine Schandorf gift med Strøyer, skytte på Rønnebæksholm ved Næstved
4) Marie Cathrine Schandorf gift, uvist hvor. FM: Jens Ager ved søn Mads Jensen Ager.


Som det ses lever i 1795, da Frederik Schandorf begraves, kun fire af hans otte eller ni børn.
Børn:
01 (Anne) Margrethe Frederiksdatter Schandorf *1749c (ud fra FT 1787 Stadil) †1801+.
Gift 1766.01.24 med enke og degn i Stadil Mogens Guldager *1740c Stadil †1787.06.03 Stadil søn af degn i Stadil Christen Guldager *1706 †1761.09.12 Stadil og Johanne Marie Andersdatter.
02 Hans Christian *1757.01.30 Vildbjerg sogn, tvilling. Formodet død før 1758.12 (næste søn af samme navn).
03 Ane Eleonora Schandorf *1757.01.30 Vildbjerg sogn, tvilling †1816.02.18 Grønborg, Borris.
Gift 1788.12.26 i Borris med skomager Johan Christoffersen Fromberg *1758.10.15 Vor Frelsers Sogn, Horsens ?†1800c Borris (søn af Skomager i Horsens Christoffer Fromberg).
Lever 1795 i faderens skifte.
04 Hans Christian Schandorf *1758.12.03 Vildbjerg.
Død før faderens skifte 1795.
05 Birgithe Cathrine Schandorf *1760.03.23 Vildbjerg.
Gift 1790c med skytte på Rønnebæksholm ved Næstved Hans Strøyer *1761c †1822+.
Lever 1795 i faderens skifte, hvor hun kaldes Regitze Cathrine.
FT 1801 er Hans Strøyer tjener? ved Grev Wedele Sparre i Næstved.
Hans Strøyer var 1822 skovfoged på Falster.
06 Jørgen Conrad Schandorf *1762.09.19 Borris †1787.08.08 Ahlergaard, Borris 25 år gammel.
I FT 1787 holder Jørgen skole på Ahlergaard.
07 ?Karen Schandorf *1762 (fra Hardsyssels Degne, ret usikker).
Ikke set født i Borris, dog kirkebog mangelhaft.
Ikke i faderens skifte 1795.
08 Maren/Marie Cathrine/Kristiana Schandorf *1765.04.21 Borris.
Gift med hendes mand (ses i skiftet efter faderen 1795).
Lever 1795 i faderens skifte, hvor hun kaldes Marie Cathrine.
Det vides ikke hvor hun befinder sig 1795?!
09 Sara Cathrine Schandorf *1767.04.12 Borris †1841.04.02 Varde.
Gift 1797c med degn i Seest Christen Koustrup *1764c †1807.03.07 Gørding.
FT 1801 Seest, moderen flytter til hende efter faderens død 1795.
Folketælling 1787 Borris Kirkeby (Degnebolig)   
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Sogne- degn mand 1Frederik Schandorf641722c  1795 Borris Kirkeby Borris *1722c †1795.01.04 Borris Degenebolig.
kone 1Othilia611726 Holstebro? 1801 Seest *1726.04c Holstebro †1801.05.10 (75 år 3 uger) Seest sogn.
dat. Ane Eleonora Schandorf291757 Vildbjerg 1816 Grønborg Borris *1757.01.30 Vildbjerg sogn, tvilling †1816.02.18 Grønborg, Borris. Hendes angivne alder skulle være 31, sjældent at angivet alder for lav.
dat. Maren Cathrine Schandorf221765 Borris Kirkeby Borris   *1765.04.21 Borris..
dat. Sara Cathrine Schandorf201767 Borris Kirkeby Borris 1841 Varde *1767.04.12 Borris †1841.04.02 Varde.

Borris degne
1795 Otto Dietrich Bjerrum *1760 Ribe †1819.09.29 Borris søn af borger i Ribe Christian Peter Bjerrum *1710c †1788.11.22 Ribe (78 år, søn af Otto Didrik på Lundgaard i Farup †1743 Gravengard i Brørup og Karen Pedersdatter Schonning) og (gift 1758.09.22 Ribe Domsogn) Karen Jakobsdatter *1724c †1787+.
Gift 1. 1795.04.09 i Borris med Else Marie Nielsdatter *1769c †1809.12.01 Borris.
Gift 2. 1810.09.30 i Brande med Kristine Nielsdatter *1780.01.09 Brande sogn †1852.03.22 Borris datter af Niels Christensen Donnerup *1746c Donneruplund, Give †1820.06.30 Sønderholm, Brande og Margrethe Elisabeth Brochman *1739.11.07 Grindsted †1833.08.08 Borris.
I FT 1801 angives 1. kone Else Marie Nielsdatters bror Mads Nielsen *1777c at bo i degneboligen. Hverken Else Marie Nielsdatter eller Mads Nielsen (Hardsyssels Degnehistorie: af Bolvig) ses født i Borris sogn.
Barn med 1. kone Else Marie Nielsdatter:
Christian Peter Bjerrum *1806.12.02 Borris †1848.04.22 Faster.
Gift 1. 1826.05.04 i Skjern med Kirsten Jakobsdatter *1802.03.07 Mosgaard, Skjern †1840.04.07 Skjern datter af Jakob Madsen *1760c †1834.03.17 Skjern og (gift 1793.04.14 i Skjern) Karen Jensdatter *1770.01.21 Aanum Skjern †1849.05.15 Skjern.
Gift 2. 1841.06.27 i Skjern med søster til 1. kone Johanne Jakobsdatter *1807.10.14 Østerskjern, Skjern †1868.03.15 Faster se forældre ovenfor.
Christian Peter Bjerrum var gårdmand i Østerskjern i Skjern sogn.
Folketælling 1801 Borris Kirkeby (Degneboligen) Otto Dietrich Bjerrum   19
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Sogne- degn student mand 1Otto Dietrich Bjerrum411760 Ribe 1819 Borris Kirkeby Borris  *1760 Ribe †1819.09.29 Borris. I FT 1801 Ved Kirken.
kone 1 1Else Marie Nielsdatter321769c  1809 Borris Kirkeby Borris *1769c †1809.12.01 Borris.
tj-pige Sidsel Andersdatter211780c   Ikke set født i Borris.
kones bror Mads Nielsen241777c   Ikke set født i Borris.

Borris degne
1819 Anders Christensen Medom *1788.11.09 Medom, Ølgod †1864.11.06 Agger, Borris søn af Christen Madsen *1734.04.11 Medom (søn af Mads Nielsen Medom *1700 Ølgod †1785 Ølgod og Karen Pedersdatter *1685 Ølgod †1763 Ølgod) og (gift 1767.08.08 Ølgod) Maren Christensdatter Knyel *1744.05.31 Hoven †1823.11.09 Frøstrupgaard, Lunde sogn.
Gift 1816.08.25 i Ølgod med Anne Marie Jørgensdatter *1781.03.11 Vallund, Ølgod †1857.12.07 Agger, Borris datter af tømmermand Jørgen Christensen Tarp *1754.08.25 Vallund †1794.10.19 Vallund (søn af Christen Tarp) og (gift 1780.06.29 Ølgod) Margrethe Pedersdatter *1759c †1794+.
Anders Christensen Medom gik på Borris Seminarium, hvor han dimiterede i 1812. Derefter var han landmand i Flodgaard i Borris og lærer ved Seminariet indtil han 1819 blev lærer og kirkesanger (den nye betegnelse for det gamle degn) i Borris.
Han blev afskediget i 1859, da han var 70.
Børn:
Jørgen Christian Medom *1817.05.12 Flodgaard, Borris se Flodgaard.
Christen Medom *1819.02.17 Flodgaard, se Flodgaard.
Folketælling 1834 Borris Kirkeby (Degnebolig) Anders Christensen Medom   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Kirke- sanger skole- lærer mand 1Anders Christensen Medom461788 Medom Ølgod 1864 Agger Borris  *1788.11.09 Medom, Ølgod †1864.11.06 Agger, Borris
kone 1Anne Marie Jørgensdatter531781 Vallund Ølgod 1857 Agger Borris *1781.03.11 Vallund, Ølgod †1857.12.07 Agger, Borris.
Hjelpe- skole- lærer logerer Christen Johansen251809c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Marianne Eriksdatter271807c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Margrethe Damgaard131821c   Ikke set født i Borris.

Borris degne ender her ↑ .


Borris Agger/Borrisager 5 0 2 2
Borris Agger 5 0 2 2 begynder her ↓
Agger er en stor gård, men den nævnes ikke i den gamle matrikel 1664, hvor den i følge den Ny Matrikel 1688 skulle have haft gammel hartkorn 6 1 3 (1 2/5).
I Markbogen 1683 beboes den af fæster Jens Nielsen, der dør i 1720.
Gården kaldes i gammel tid Agger med hårdt g senere også Borrisager med blødt g. Det udbredte efternavn Agger udtales med hårdt g.
Folk i det tyvende århundrede sagde Borrisager.

Borris Agger 5 0 2 2
1683- Jens Nielsen Agger *1660cc- †1720.07.28 Agger.
Gift 1700c- med Maren Agger *1675cc †1758.12.07 Borris (navn i #2020 1704).
Han ses første gang i Markbogen 1683 og derefter i Kvægskatten 1687:

1 Tjenestepige
1 Hoppe
1 Plag under 3 Aar
1 Koe
1 Quie i 2det Aar
2 Faar

Konens navn ses i dåb #2020 i 1704:

d: 28 febr: blef Morten Bush hans Søn Niels døbt, frembaarn af Jens aggers Kone Maren, ...

Maren Agger, som konen kaldes, gifter sig 2. 1726.05.24 i Borris med enke Christen Knudsen i Krog og flytter til Krog i Borris.
I 1703 og 1704 ses Mads Pedersen fra Lem i Agger, han kaldes endda Agger i trolovelsen 1704 med Else Madsdatter enke efter Dynes Debbelmose, som antages at have giftet sig til Vestergaard i Debelmose, hvor Else antages født. Mads Pedersen flytter så til Vestergaard, hvor han kaldes den Mads Vestergaard den Yngre.
Børn:
?Niels Jensen *1702- ?Agger.
Johanne Jensdatter *1702-? †1710.05.02 Agger.
Lucie Jensdatter *1706.09.19 Agger, fadder 1725, †1739.12.13 Skobæk.
Gift 1725.11.26 i Borris med Bertel Clemmensen i Skobæk i Borris.
Jens Jensen Agger *1709.07.02 Agger †1796.11.10 Skjern By.
Gift 1746.12.14 i Skjern med enke efter Skjern Bro forpagter Peder Hansen Roepstorp Birgitte Thomasdatter *1707cc †1791.04.16 (skifte) Skjern.
Jens Jensen Agger blev godt gift og birkeskriver i Skjern Birk og kaldes Herr Birkeskriver i kirkebogen og Mons. Jens Agger.
Birgitte Thomasdatter børn med 1. mand Peder Hansen Roepstorp †1746.06.01 Skjern:
Elisabeth Pedersdatter Roepstorp *1737.07.10 Skjern †1791+ (lever i skifte 1791.07.04 i Skjern efter moderen).
Faderen Peder Roepstorp beskrives som birkefoged.
Hans Pedersen Ropstorp *1740.02.20 Skjern †1773.09.20 Sønder Felding.
Gift 1769.09.24 i Oddum med Karen Christensdatter af Stoustrup.
Birgitte Thomasdatter barn med 2. mand Jens Jensen Agger:
Marie Jensdatter Agger *1747.10.29 Skjern †1781.07.06 Nygaard Øster Starup sogn.
Gift 1775 (ægteskabsbevilling) med Sønnike Møller (Sønniche Müller) *1748.08.30 Nøvling †1807.02.10 Laage Sindbjerg søn af degnen Niels Sørensen Balm (Ballum) *1694c †1779 Nørre Felding.
Marie Jensdatter Agger får mindst tre børn, hvorved hun dør i barselsseng ni dage efter en dødfødt pige i 1781.
Sønnike Møller ses 1777 på Voldbjerg i Hee sogn, 1781 Nygaard Øster Starup sogn Koldinghus Amt, 1785 i Søndersthoved i Give sogn, videre se Sønnike Møller i Søndersthoved i Give sogn.. Han gifter sig anden gang 1787.02.23 med Bodil Sophie Hartvigsen af Skanderup sogn i Ribe Amt.
Nygaards Sedler: bevilling til uskiftet bo til Sønnike Møller, der beskrives som forpagter af Nygaard Øster Starup sogn i Koldinghuus Amt.
Se tråd (Inger Toudal) i Danske Slægtsforskeres Forum.
Børn:
Martha *1775.10.30 Skjern †1775.11.03 nogle dage gammel.
Martha Sønnekesdatter Møller *1780c. Lever 1791.
Ikke ved faderen i FT 1787 i Farre Mølle i Give sogn.
Derimod ses hun FT 1787 ved bedsteforældrene Jens Jensen Agger og Birgitte Thomasdatter i Skjern By.
Dødfødt datter 1781.06.27 Nygaard Øster Starup sogn.
Johanne Jensdatter *1712.05.08 Agger.
Gift fra Krog i Borris 1738.10.01 i Borris med Niels Olufsen *1702+ Vejle, Skjern søn af Ole Jensen Aagaard *1680c- (søn af Jens Olesen i Aagaard) og (gift 1702 Skjern) Anne Nielsdatter *1684c- Vejle?.
Hendes mor Maren Agger bliver gift 2. 1726 med Christen Knudsen i Krog.
Karen Jensdatter *1715.12.27 Agger
Trolovet 1738.20.21 i Borris med af Sønder Felding Thyge Christian Frederiksen Brock *1709c †1776c.
Karens mor Maren Agger har i 1726 giftet sig med enke Christen Knudsen i Krog i Borris. Derfor kaldes Karen da hun gifter sig Karen Krog.
Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger †1808.10.10 Borris- Krog .

Trolovet 1. 1739.06.26 i Borris med Laurids Olesen Vejle †1743.02.11 Borris.

Trolovet 2. 1743.09.08 i Borris med Hans Nielsen †1754.04.23 Borris.

Drev gård i Borris-Krog.
Simuleret Folketælling 1705 Agger Jens Nielsen Agger
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Jens Nielsen Agger45+ 1660c-    
kone170850Maren Agger    #2096 i 1708.
mand170490Mads Pedersen Agger35c+ *1680c- Lem  Viet nr.7913
Gifter sig 1704 med Else Madsdatter enke efter Dynes Debbelmose.


Borris Agger 5 0 2 2
1725- Niels (Jensen) Agger *1702c- †1744.04.26 Agger formodet søn af formand.
Trolovet 1738.11.20 i Borris med Bodil Thomasdatter (kongelig Dispensation) *1698cc Ejstrup, Faster †1787.01.30 (89 år Bodil Agger) Borris datter af Thomas Ejstrup (ses 1702 og 1708) i Ejstrup i Faster sogn.
Han er vel født før kirkebogen begynder i 1702. Konen Bodil gifter sig igen i november 1745.
Her er den kongelige dispensation, Kermit #233:

Bevilger og tillader, at Niels Jensen Agger, og Bodil Thomasdatter Eistrup, bønderfolk af Borris sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.
Frederiksborg den 17 oktober 1738.

Bodil Agger gifter sig anden gang 1745.11.01 med af BorrisKrog eller Nørre Vium Krog (eller Skarrild Krog) Mads Krog, som ikke er identificeret..

Borris Agger 5 0 2 2
1739- Jens Agger.
Jens Agger boede sikkert i Agger, men det er ikke klart, om han var fæster. Den Jens Agger, der ses 1739 i kirkebogen, kan ikke være næste fæster Jens Bertelsen, for denne er da kun 11 år gammel.
I 1750 er Jens Bertelsen 22 og er næppe den Jens Agger kirkebogen har.
Jens Agger 1755, 1759, 1761, 1762, 1763, 1764 kan være begge. En hypotese er, at Jens Agger 1759-64 er Jens Bertelsen, han er da over 30 år.
Jens Agger af 1739 kan være Niels Jensen Aggers bror Jens Jensen Agger der i 1746 bliver gift i Skjern med enke Birgitte Thomasdatter og bliver birkeskriver.

Borris Agger 5 0 2 2
1745 Mads Agger *1720c- †1769+.
Gift 1745.11.01 i Borris med Bodil Thomasdatter *1698cc Ejstrup, Faster †1787.01.30 (89 år Bodil Agger) Borris enke efter formand Niels Jensen Agger.
Mads Krog i vielsen kaldes senere Mads Agger var fæster i Agger. Han giftede sig med Enken.
Ved Jens (Bertelsen) Aggers tvillinger i oktober 1768 Mads og Bodils dåb er Mads Agger fadder — sønnen er tydeligt opnævnt efter ham og datteren Bodil efter hans kone.
Mads Agger nævnes 1747 (med kone), 1757, 1758, 1759, 1760, 1769.

Borris Agger 5 0 2 2 matrikel 19A Nørrelandet
1768 Jens Bertelsen *1728.06.06 Skobæk, Borris †1795.12.18 Agger søn af Bertel Clemmensen i Skobæk i Borris.
Gift med Kirsten Nielsdatter *1738c †1842.01.21 Borris.
Foruden Agger selv med hartkorn 5 0 2 2, driver Jens Bertelsen hartkorn 0 3 1 2¼ i Rundbæk ved præstegården som tilhører Provst Stephansen. Rundbæk var vel eng til hø.
Børn:
Mads Jensen Agger *1768.10.02 Agger, Borris
Mads førte gården Agger videre fra 1795 og var i 1801 sognefoged og lægdsmand. I 1806 solgte han Agger til hans tvillingssøster Bodil og hendes mand. Se nedenfor.
Bodil (Kirstine) Jensdatter *1768.11.02 Agger †1839.03.05 Borris, tvilling.
Gift 1793.04.28 i Borris med Viste Madsen Rahbek *1767.12.20 Ahlergaard, Borris †1830.04.07 Skobæk, Borris søn af Mads Jensen Rahbek *1735.09.25 Kodbøl, Borris †1803.04.22 Ahlergaard
Bodil er i FT 1787 hjemme. Øster Høgild i Rind sogn 1793 - 1805. Efter 1805+ Skobæk i Borris sogn.
Folketælling 1787 Agger Jens Bertelsen   Matr: 19A   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jens Bertelsen591728 Skobæk Borris 1795 Agger Borris  *1728.06.06 Skobæk, Borris †1795.12.18 Agger, Borris.
kone 1Karen Nielsdatter491738c  1842 Borris  *1738c †1842.01.21 Borris.
søn Mads Jensen Agger191768 Agger Borris 1842 Tørring *1768.10.02 Agger, Borris †1842.01.21 Vadskærgaard, Tørring sogn
dat. Bodil Jensdatter191768 Agger Borris  *1768.10.02 Agger, Borris.
tj-pige Elles Nielsdatter151772c   Ikke set født i Borris.


Borris Agger 5 0 2 2 matrikel 19A Nørrelandet
1795 Mads Jensen Agger *1768.10.02 Agger, Borris †1842.01.21 Vadskærgaard, Tørring sogn, Skodborg Herred, søn af formand.
Gift med Karen Nielsdatter Øllgaard *1770.06.19 Varde †1852.09.09 datter af Niels Sørensen Øllgaard *1728c Varde †1781.01.26 Varde og Kristiane Nielsdatter Nyeland *1740c †1779.09.08.
Mads førte først gården Agger videre og var i 1801 sognefoged og lægdsmand.
Mads Jensen Agger blev en stor mand. Han købte i 1807 den mindre herregård Vadskærgaard i Tørring sogn i Skodborg Herred seks km nord for Lemvig for 10.600 rigsdaler. Vadskærgaard havde i 1775 21 tønder hartkorn til gården og 20 i bøndergods og 6 i kirkegods. Mads overtog gården i den periode, da herregårde blev udstykket. Skødede Vadskærgaard til sønnen Jens Christian Agger i 1835.
Børn:
01 Jens Madsen Agger *1796.11.02 Agger, Borris †1824.01.29 Vadskærgaard, Tørring sogn, Ringkøbing Amt 27 år gammel.
Lægdsrullen Ringkøbing 1823 nr 42-35.
02 Dødfødt søn 1798.10.04 Agger, Borris.
03 Christiana Madsdatter *1799.10.26 Agger, Borris †1878.06.18 Vejlinggaard, Dybe sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1823.10.25 i Tørring med enkemand Poul Christian Christensen *1792.02.09 Vejlinggaard †1833.03.26 Vejlinggaard søn af Karen Offersdatter *1749c †1823 Dybe og 2. mand sognefoged og lægdsmand Christen Christensen Vejling *1749c †1823 Vejling.
04 Kiersten *1802.04.16 Agger, Borris †1 dag gammel.
05 Niels *1803.08.30 Agger, Borris †1819.04.17 Vadskærgaard, Tørring sogn knap seksten år gammel.
Kaldes Niels Ølgaard Madsen i lægdsrullen.
06 Stephan Madsen Agger *1805.12.26 Vadskærgaard, Tørring †1871.09.09 Kallesø, Tørring.
Gift 1831.06.17 i Tørring med Anne Kirstine Jeppesdatter Søegaard *1793.08.14 Søgaard, Tørring †1863.07.30 Kallesø, Tørring datter af Jep Jensen Søgaard *1738c †1801+ og Mette Willsdatter *1750c †1801+.
Stephan Madsen Agger var gårdmand i Kallesø i Tørring sogn i Ringkøbing Amt.
07 Jens Christian Agger *1808.04.09 Vadskærgaard, Tørring †1864.10.29 (tyfus) Vadskærgaard.
Gift 1834.03.22 i Tørring med Ceciliana Johanne Schmidt *1802.05.04 Brapanden 9, Viborg Købstad konf. 1819 Heldum ved Lemvig †1867.04.16 (Hove kirkebog) Vadskærgaard datter af konsumptions betjent Jørgen Jørgensen Schmidt *1760c †1801-19 Randers og Bolette Catrine Kastberg *1762c †1819+.
Jens Christian Agger overtager Vadskærgaard fra faderen.
Konen opholder sig, da hun konfirmeres 1819, i Heldum sogn ved Lemvig. Konen og moderen opholder sig på Ballegaard i Heldum.
Lemvig i Skodborg Herred ligger øst for Heldum sogn, der igen ligger lige syd for Tørring sogn, hvor Vadskærgaard ligger.
08 Niels *1810.05.29 Vadskærgaard begravet 1 dag gammel.
09 Hans Ølgaard Madsen Agger *1811.06.16 Vadskærgaard †1891.03.29 Hjermhede, Hjerm sogn.
Gift 1838.11.30 i Dybe sogn, Ringkøbing Amt med Johanne Kirstine Olesdatter *1814.07.27 Herup, Dybe †1872.04.13 Hjermhede datter af gårdmand Ole Pedersen Snabe *1777c Hove sogn †1870.08.16 Dybe og (gift 1808.07.17 Dybe) Mette Marie Poulsdatter *1780c Dybe †1859.05.08 Dybe (datter af Poul Christian Simonsen Bromsgaard *1754c Fjaltring †1835.08.24 Dybe og Johanne Kirstine Eskildsdatter *1751c Dybe †1834.06.27 Dybe).
Hans Ølgaard Madsen Agger var gårdmand og sognefoged i Hjerm sogn i Ringkøbing Amt.
Folketælling 1801 Agger Mads Jensen Agger   Matr: 19a   18
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer Sogne- foged Lægsmand mand 1Mads Jensen Agger331768 Agger Borris 1842 Tørring *1768.10.02 Agger, Borris †1842.01.21 Vadskærgaard, Tørring sogn
kone 1Karen Nielsdatter Øllgaard311770 Varde 1852  *1770.06.19 Varde †1852.09.09.
søn Jens Madsen Agger51796 Agger Borris 1824 Tørring *1796.11.02 Agger, Borris †1824.01.29 Vadskærgaard.
dat. Christiana Madsdatter21799 Agger Borris 1878 Vejling Dybe *1799.10.26 Agger, Borris †1878.06.18 Vejlinggaard, Dybe sogn.
mands mor eKirsten Nielsdatter651738c  1842 Borris  *1738c †1842.01.21 Borris. Bedre alder fra FT 1787.
tj-karl Jens Sørensen201781c   Muligvis født i Marup i Skjern til Søren Mortensen og Karen Jensdatter.
tj-kone Elles Andersdatter411760c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Jakob Pedersen161785c   FT 1787 vel plejebarn i Marup i Skjern.


Borris Agger 5 0 2 2 matrikel 19A Nørrelandet
1806.06.29 Viste Madsen Rahbek *1767.12.20 Ahlergaard, Borris †1830.04.07 Skobæk, Borris søn af Mads Jensen Rahbek *1735.09.25 Kodbøl, Borris †1803.04.22 Ahlergaard.
Gift 1793.04.28 i Borris med Bodil (Kirstine) Jensdatter *1768.11.02 Agger †1839.03.05 Borris søster til formand.
Viste og Bodil bor i Øster Høgild i Rind sogn 1793 - 1805 derefter i Agger og Skobæk i Borris sogn.

Borris Agger 5 0 2 2 ender her ↑ .

Borris Agger Hus begynder her ↓
Borris Agger Hus
Agger og Skobæk og det der kaldes Ved Kirken ligger nær hverandre. Nogen gange regnes det til Agger, andre til Skobæk og også til Ved Kirken. Den blinde Jens Nielsen Egvig begraves fra Ved Kirken 1796.

Borris Agger Hus
1787- Jens Nielsen Egvig *1730.12.24 Egvig konfirmeret 1747 i Borris †1796.09.29 ved Borris Kirke søn af Niels Larsen Egvig.
Gift 1768.05.12 i Borris med enken Gunner/Gunder Jensdatter *1730c †1801+.
Ses her i Agger 1787.
Ses ved Kirken i Borris 1796.
Gunner Jensdatter 1801 i Skobæk.
Folketælling 1787 Agger Jens Nielsen Egvig   2 familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
almisse blind mand 2 1Jens Nielsen Egvig581730 Egvig Borris 1796 Kirken- Ved Borris Jens Nielsen var blind allerede 1768, da han giftede sig med Gunder. Jens Nielsen Egvig *1730.12.24 Egvig, Borris †1796.09.29 ved Borris Kirke. Han føres her under Agger, men Agger Skobæk og Ved Kirken betegner visse gange samme sted.
aftægt kone 2Gunder Jensdatter571730c  1801+  *1730c. Gift 1. 1755.09.21 i Borris med Christen Sørensen Lervad †1764.04.01 Borris. Gift 2. 1768.05.12 i Borris med Jens Nielsen Egvig. Gunder ses FT 1801 i Skobæk.

Borris Agger hus ender her ↑ .Borris Ahlergaard sener matrikel 1A Sønderlandet begynder her ↓
Ahlergaard
Egnen omkring Ahler i Borris sogn omkring 1970. Ahlergaard, Ahler Vestergaard, Ahler Brohus 1861-89.
Egnen omkring Ahler i Borris sogn circa 1970. Ahlergaard, Ahler Vestergaard, Ahler Brohus 1861-89, Lindvig.
(Klik på billedet for større billede.)
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2018.)
Ahlergaard
1 Introduktion
TRAP V siger Ahlergaard "har været" en hovedgård. Dette betvivles herved kraftigst, hvornår skulle det være?
Hovedgård vil sige skattefrihed, men en hovedgård med hartkorn 6 0 0 0 som denne har i 1680 er sjældent set. De allerfleste hovedgårde ligger over 12 tønder hartkorn.
I markbogen nedenfor er Ahlergaard simpelthen en enlig gård og der er ingen indikation af skattefrihed, som formodentlig har været tilbage omkring 1660, hvor Gunde Rostrup ejede gården.
I markbogen 1683:

Ahlergaard, enlig gård, til Sophie Rostrup til Deiberiglund.
Forpagter: Jacob Andersen 16 rigsdaler årlig.

Først Mads Christensen Kjær i perioden 1712 - 1740 drev Ahlergaard op til hartkorn 8 4 0 0 for Ahlergaard selv og 21 tønder hartkorn gods.
Hartkorn for Ahlergaard i Borris 1680 - 1850
Ahlergaard i Borris
Hartkorn 1680 - 1850
Denne hartkorns-række er ikke fuldstændig, specielt mod enden af perioden, men den viser det grove forløb. Jakob Harboe står for det halve af hartkornet, svigersønnen Mads Kjær køber det andet halve til.
Tallene fra 1741 og 1755 er 8,5 tønder hartkorn for selve Ahlergaard og 21 tønder hartkorn i andre ejede gårde mest i Borris sogn.
Ahlergaard udstykkes meget, meget sent i 1886 af Jens Thomsen.
Ahlergaard føres fra omkring 1800 som matrikel 1A i Borris Sønderland. Egentlig hører den til Borris Østerland, men dertil er der ikke lavet matrikelnumre. Gården ligger jo nord for Skjern å, så den kunne også have hørt til Borris Nørreland.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1623- Niels Madsen i Ahler.
Nævnes også 1625. Skjern Å har lagt sig et andet leje og laksegården, der var fælles med Bertel Thommesen i Lindvig, og dermed skal skellet sættes nyt (se også Lindvig):

... var skikket Bertel Tomasen i Lindvig hans visse bud Christen Olufsen, ridefoged til Lundenæs, og havde stævnet Niels Madsen i Aller for et vidne, som han til Hammerum herredsting 29/1 1623 vidnet har, anlangende om Skjern å, som skulle være brudt igennem Aller mark, og at han derefter skulle have haft hans brug og drift over samme å, som skulle være igennem brudt, hvilket vidne han ikke har vidnet på nogen visse dag eller tid. Disligeste havde stævnet adskillige personer for efterskrevne vidner, de har vidnet om bemeldte åsteder, hvor åen har haft sit løb og gang, og om laksegårde og brug, de mænd fra Aller og Lindvig har haft tilsammen, samt om markskel imellem de to byer: da efterdi Christen Olufsen giver til kende, allerede at være kaldt på sandemænd ret markskel imellem Aller og Lindvig at gøre, da bør samme vidner på begge sider ikke at forhindre sandemænd retfærdig markskel imellem Aller og Lindvig at udsværge og gøre, når de dertil bliver tilfulgt, som det sig bør.

Se et billede med det formodede sted for Skjern Ås gennembrud 1623 under Lindvig. Ahlergaard mistede dermed en stor eng på den afskårede sløjfe af åen, som nu kun var normalt tilgængelig fra Lindvig ikke som før fra Ahlergaard.

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
Ahlergaard hartkorn ny Matrikel (1688) 8 4 0 0.
1646- Gunde Hansen Rostrup til Staarupgaard *1580cc (1594 i Sorø skole) †1656 Ahlergaard (se teksten nedenfor) søn af Hans Rostrup til Sjelleskov og Risager †1611+ og Anne Gundersdatter Lange (tre roser) til Kjeldet *1541c+.
Gift i Viborg med Kirsten Jakobsdatter Skram datter af Jakob Skram *1547 †1625.11.12 78 år gammel og Dorte Godskedatter Friis til Vadskærgaard †1638+.
Hans omtrendtlige fødselsår ud fra at han kom i Sorø skole 1594 og at han studerede i Wittenberg 1600.
I året 1625 takseres han til 329 tønder hartkorn, så han var på det tidspunkt en meget rig mand. Senere måtte han sælge Randrup og pantsætte Starupgaard. Til sidst gik det ham økonomisk skidt og han blev givet en gård Grønborg i Borris sogn (som storladent kaldes Grønborggård i DAA, men det var vare en almindelig halvgård i Markbogen 1683 og regnes i 1688 til hartkorn 3 4 1 0 hvilket ikke engang er en stor gård). Han må også være kommet i besiddelse af Ahlergaard - som var en stor gård med hartkorn 8 4 0 0 - for han dør der i 1655.
Af børnene bliver tre i nærheden. Sophie i Dejbjerglund i Dejbjerg, Hans i Juellingsholm i Sønder Omme, Jørgen vel delvis i Omvraa i Sønder Omme.
I 1646 ses Gunde Rostrup at være på Ahlergaard (Viborg Landsting 17. februar 1646):

1646 17/2 (Viborg). Gældsbrev fra Gunde Raaestrup til Frederich von Buchwaldt, fru Lußia von Quallenn og sal. Pouell Randtzous arvinger på 2832 rdl. in specie at betale med 6 pct. årlig rente til snapsting 1647.
Efterdi han ingen forlovere har stillet, har han pantsat flg. gods:
i Fiendz h. i Domerbye s. Dalsgaardt, i Hiuffsleff s. Winchell 2 gde,
i Hammerum h. Felding s.
1 gd. Høgswigh,
item Gaarßuigh,
item Borre Aller {Ahlergaard}, som Gunde selv bruger,
i Bølling h. Borre s.
1 gd. Hiorptorptt {Hjoptarp},
Grønberig,
Meel Hiorptorpt {Meldgaard i Hjoptarp},
Windelboe ½ gd.,
Jeegwigh {Egvig},
Thorp {Tarp}.
Dersom hovedstolen ikke bliver dem betalt med rente og interesse til snapsting, må de have fuldmagt til uden proces at lade forme bøndergde annamme og gøre sig dem så nyttige som deres egne, indtil samme sum bliver dem betalt med rente og interesse. Godset er ikke solgt eller pantsat til nogen anden og skal heller ikke sælges eller opbydes, førend det bliver fraløst dem lovligt. —
Sig.: Erich Juell; Mogens Høgh. (36r-37r)

Den 4. februar 1651 må Gunde Rostrup afstå temmelig meget gods:

1651 4/2 (Viborg). Skøde fra Peder Langhe t. Kiergaardt og Gunde Rosenk[rantz] t. Windinge på egne og deres medinteresserede hr. Fre- derich Ridtz, Wendtzill Rotkirch, Jørgenn Rosen [krantz], sal. Oue Juell t. Brusgaardt og Michell Thygesen i Randers deres vegne og efter deres fuldmagt til Hans Juell t. Schouffg[aar]dt på den del af Starupgaardt, som H. J. ikke har i pant, og flg. gods:
i Fiendz h. Høgxleff s, og by
....
Winkel by
item Starup mølle, i Høg [is] leff s.
...
endnu i Bøling h. i Bore s.
Slichedall,
nok Dudall, desligeste
Christen Kudsch i Kollinghusstedt el. Kringeltofft,
item Peders kone i Grønborigh,
Peder Giermandsen i Broenberig,
Michell Laursenn ved Boridz kirke.
Godset havde Gunde Roestrup pantsat for forløfter og gæld, og da deres breve og forløfter ikke blev indfriet, har de måttet tiltræde det og ved gode mænd lade det annamme til evindelig ejendom. —
Forseglet og underskrevet af P. L. og G. R.
Sig.: Erick Juell;
hr. Franndz Powisch. (23r-24r) [72

Den 11. april 1655 stævnes Gunde Rostrup som det ses i Viborg Landstings Dombog C:

var skikket velb Gjord Galt {*1652 †1684 begravet Hørby Kirke, Hjørring amt søn af Knud Galt †1650 til Sønderbygaard i Borris sogn Birgitte Nielsdatter Juul} til Rækkergaard {Hanning sogn} hans fuldmægtig Niels Olufsen på Rækkergaard med en opsættelse her af landstinget i dag seks uger, lydende ham da at have stævnet velb Gunde Rostrup til Ahlergaard {Borris sogn} for en summa penge, nemlig 420 rigsdaler in specie, efter to skadesløs breves formelding, og eftersom samme breve skulle formelde på pant i en bondegård, kaldes stor Skindbjerg {Store Skindbjerg i Dejbjerg sogn}, at dersom fornævnte kapitaler med deres forfaldne rente, interesse og skadegæld ikke til udlovede termin bliver erlagt, som det sig burde, hvorfor Gjord Galt formener sig deri stor uret at være sket og mener, det Gunde Rostrup bør pligtig at være fornævnte penge med rede penge nu straks at betale, eller og derfor efter lovlig forfølgning i hans jordegods og bedste løsøre ved to mænd at have indvisning efter recessen: efterdi for os i rette lægges bemeldte to udgivne breve på fornævnte resterende summaer penge, til Henrik Lange udgivet, hvorfor han eller hans arvinger efter forordningen at lade annamme i stor Skindbjerggård sin fulde nøjagtig betaling, både for den summa 220 rigsdaler såvel som for den første summa 420 rigsdaler in specie efter bemeldte Gunde Rostrups hustrus {Kirsten Jakobsdatter Skram} salig mors {Dorte Godskedatter Friis til Vadskærgaard} pantebrevs indhold, både for hovedstol og efterstående rente, hvorfor vi og tilfinder velb Knud Sørensen til Holm {Holmgaard, Sønder Lem sogn} og Frederik Sachs til Rybjerg {Velling sogn}, som Gjord Galts fuldmægtig nævnt har, inden i dag seks uger dem at forsamle og efter fornævnte breves forskrivning for berørte summaer penge og gælds fordring at gøre Gjord Galt likvidering i fornævnte pantsatte gård Skindbjerg med des tilliggelse og herlighed, og det efter recessen som de vil ansvare og være bekendt.

Sagen her går om gæld paa 420 rigsdaler som hans kone havde i gården Store Skindbjerg i Dejbjerg sogn og om 220 rigsdaler som hendes mor skyldte på samme gård. Det var en større gård som i 1688 havde 10 tønder hartkorn. Konen Kirsten Jakobsdatter Skrams far skrev sig til Store Skindbjerg som senere lå under Dejbjerglund. I dommen tillades det Gjord Galt at pante sig til Store Skindbjerg.
Den 26. september 1655 stævnes Gunde Rostrup igen til Viborg Landsting:

var skikket velb Gjord Galt til Viumgaard hans fuldmægtig Jens Mikkelsen, borger i Viborg, med en opsættelse her af landstinget 15/8 sidst forleden, formeldende ham da efter andre opsættelsers indhold at have stævnet Gunde Rostrup til Ahlergaard, anlangende at han har været forårsaget ved gode mænd efter foregående dom at lade annamme Skindbjerggaard for hvis gæld, Gunde Rostrup ham har været skyldig og i pant sat efter hans salig mor Dorte Friises pantebrevs videre formelding og gode mænds indførsel, derefter gjort, vidtløftig udviser, hvorfor Gjord Galt formener samme pantsatte gods ved gode mænd likvideres, og annammet gods bør for ejendom at følge: da efterdi med gode mænds indførsels brev for os bevislig gøres, Gjord Galt for sin gælds fordring at være indført i fornævnte gårds skyld og landgilde, som forskrevet står, og ikke Gunde Rostrup eller nogen på hans vegne er mødt herimod at svare, så vi imod recessen uden bevilling ikke kan gøre længere ophold, da ved vi efter slig lejlighed ikke andet derom at sige, end fornævnte gård jo bør efter fornævnte indførsels lydelse at følge Gjort Galt for ejendom, med mindre det ham inden år og dag fraløses, eller og fornævnte indførsel bliver for tilbørlig dommer rykket.

Den 27. februar 1656 stævnes Gunde Rostrup for 163 rigsdaler af Bodil Christensdatter i Sønderby til Viborg Landsting:

var skikket Bodil Christensdatter i Sønderby {vel i Stauning sogn}, salig Christen Olufsens efterleverske, hendes fuldmægtig Christen Jespersen sst med en opsættelse her af landstinget i dag seks uger, lydende hende da højligen at være forårsaget at have ladet stævne velb Gunde Rostrup til Ahlergaard for en summa pending, nemlig hovedsum 163 rigsdaler efter hans derpå udgivne skadesløs brevs indhold med sin tilbørlig rente, og den gode mand sig forholder ikke at ville fornævnte penge betale, uanseet han derfor til hans værneting, nemlig Hammerum herreds ting, 1/10 sidst forleden er dom overgangen, hvilken dom hun formener ret at være, og hende her af landstinget to gode mænd at tilnævnes, som hende kan gøre udlæg af hans bo og bedste løsøre: da efterdi for os i rette lægges Gunde Rostrups udgivne skadesløs brev på 163 rigsdaler in specie, til Bodil Christensdatter, salig Christen Olufsens i Stavning udgivet, så sagen derom til hjemting er indkaldt, såvel som og i lige måde her til landstinget indstævnet, og i seks uger til i dag optaget, så imod recessen uden bevilling ikke kan gøres længere ophold, da ved vi efter slig lejlighed ikke andet derom at sige, end Gunde Rostrup jo pligtig er og bør at betale Bodil Christensdatter samme summa penge med rente og interesse, og fordi tilfinder velb Knud Sørensen til Holmgaard og Frederik Sachs til Rybjerg, som Christen Jespersen tilnævnt har, med forderligste lejlighed og inden i dag seks uger dem at forsamle og med herredsfogden drage for Gunde Rostrups bopæl, der udæske og gøre Bodil Christensdatter udlæg af hans løsøre, det rigtig og for billig værd at taksere og imod gælden likvidere, sker dem der ikke fyldest, da Bodil Christensdatter i andet Gunde Rostrups løsøre og jordegods, hvor det findes kan, at indvise, så hun bekommer fuld udlæg for sin gæld, som de efter recessen vil ansvare og være bekendt.

Gunde Rostrup lever den 27. februar 1656. Han er med sikkerhed død før den 9. januar 1660 (se nedenfor) da børnene frasiger sig arven efter ham.
Den 3. marts 1668 ses i Nørvang Herreds Tingbog:

Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgaard ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for 200 speciedaler efter obligation af 1.2.1656 fra Hartvig Rostrup til Ahlergaard. Hans Rostrup fremlægger undsigelsesbrev af 9.1.1660 fra Jørgen Rostrup til Broholm på Fyn, der på egne vegne, på sin bror Hans Rostrup og på sine 2 søstre Elsebeth Dorthe Rostrup og Sofie Rostrups vegne, frasiger arv og gæld efter deres far Gunde Rostrup til Staarupgaard og bror Hartvig Rostrup. Læst på Viborg landsting 15.2.1660.
Sagen overgives til overdommer.

Undsigelsen eller frasigelsen, som det som regel kaldes, er for arv og gæld efter faderen Gunde Rostrup og efter broderen Hartvig Rostrup. Det betyder sikkert, at Hartvig også er død før januar 1660, DAA skriver ham død 1658+, dermed regnes han for død 1658-59 på Ahlergaard.
Gunde Rostrups søn Hartvig Rostrup i februar 1656 udsteder en obligation på 200 speciedaler vel på Ahlergaard.
Både Gunde og sønnen Hartvig Rostrup har været fallit, derfor undsiger de andre børn i 1660 arv og gæld efter dem, men forvalteren på Hvolgaard Mads Rasmussen søger i 1668 stadig at få hans 200 speciedaler tilbage. Alligevel lykkes det Sophie Rostrup til sidst at beholde Ahlergaard vel gennem hendes mand på Dejbjerglund.
Børn født længe før familien flytter til Ahlergaard 1655:
Hartvig Gundesen Rostrup *1620cc †1658-59 Ahlergaard, prøver at overtage gården, se nedenfor.
Hans Gundesen Rostrup til Juellingsholm †1683+ (ikke på Juellingsholm).
Gift 1662 med Elsebe Christoffersdatter Friis datter af Christoffer Jørgensen Friis *1585c †1657.03.12 Viborg og Vibeke Jensdatter Juel *1595+
Hans Rostrup har ikke haft penge til at købe Juellingsholm, han giftede sig til den.
Han kan næppe eller knap være død på Juellingsholm, for kirkebogen i Sønder Omme begynder i juli 1685 og han ses i live 1683.
Ove Gundesen Rostrup.
Elsebe Dorte Gundesdatter Rostrup †1664+
Skøde på syv gårde i Hammerum og Bølling herreder fra fætter Hans Juul til Starupgård.
Brug af gården Ahlergaard 1660-61 overladt broder Jørgen (DAA).
Ses i matriklen 1664 vel boende på Ahlergaard.
Sophie Gundesdatter Rostrup til Dejbjerglund †1725 Rekkergaard, Hanning sogn.
Gift 1660.04.04c med Christen Lange (en Rose) til Dejbjerglund †1667 søn af Henrik Lange (en Rose) til Dejbjerglund *1574 Bramminge Hovedgård †1650.12.25 Dejbjerglund og Ellen Andersdatter Skram til Dejbjerglund †1628.
Ses senere som ejer af Ahlergaard og Dejbjerglund. I Markbogen for Borris sogn 1683 ses hun at eje en del gårde i Borris sogn. I 1675 får hun skøde på Ahlergaard; det hævdes et par steder, at hun har levet på Ahlergaard (ikke set), som hun 1693 solgte til borgmester Christoffer Carstensen i Ribe.
Jørgen Gundesen Rostrup til Vraagaard (?Omvraa, Sønder Omme) og Lydum †1673 (i slette kår).
Gift 1654 med Sidsel Christoffersdatter Friis af Vadskærgård *1623+ †1660- 36 år datter af Christoffer Friis til Vadskærgård og Farskov *1581+ †1657 75 år og Vibeke Jensdatter Juel *1595+.
Ses kongehyldningen 1655, kaptajn 1658.
1660 skriver han sig til Broholm på Fyn.

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1656 Hartvig Gundesen Rostrup *1620cc †1658-59 Ahlergaard søn af formand.
At han er død 1658-59 er en betragtning ud fra at han i 1657 ses som ritmester, i 1656 udsteder han en obligation på Ahlergaard. I januar 1660 undsiger hans søskende arv og gæld efter ham, da må han være død.
Nørvang Herreds Tingbog 3. marts 1668:

Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for 200 speciedaler efter obligation af 1.2.1656 fra Hartvig Rostrup til Allergård. Hans Rostrup fremlægger undsigelsesbrev af 9.1.1660 fra Jørgen Rostrup til Broholm på Fyn, der på egne vegne, på sin bror Hans Rostrup og på sine 2 søstre Elsebeth Dorthe Rostrup og Sofie Rostrups vegne, frasiger arv og gæld efter deres far Gunde Rostrup til Stårupgård og bror Hartvig Rostrup. Læst på Viborg landsting 15.2.1660.
Sagen overgives til overdommer.

DAA:
1643 i Paris udstedte gældsbevis på 1.500 franc (1656 dømt til at betale).
1646 løjtnant ved udskrivning af Ribe Stift.
1657 Ritmester.
Han skriver sig til Ahlergaard.

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1660- Elsebe Rostrup †1664+ søster til formand.
Hun ses i matriklen 1664 i Ahlergaard med gammelt hartkorn 6 2 0 0. Som skrevet ville det se ud til, at hun boede der i 1664 for der er ikke som ellers angivet navn på en fæster.
Brugen af Ahlergaard overlader hun 1660-61 til broderen Jørgen Rostrup (DAA).

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1668- Anders Nielsen forpagter †1676 (skifte 1676.05).
Gift med Maren Pedersdatter †1705.12.23 Ahlergaard.
Han ses 1668 på Ahlergaard, men er måske kommet dertil allerede i 1660, da Harvig Rostrup døde.
Børn:
Lene Andersdatter *1676c Ahlergaard †1705c Trøstrup, Herborg.
Gift med Hans Christensen Trøstrup i Vorgod *1648.04c †1732.05.26 (skifte) Lille Trøstrup, Vorgod søn af Christen Christensen †1672c Lille Trøstrup.
Hans Christensen Trøstrup gifter sig 2. gang 1705c med Kirsten Nielsdatter. Deres første datter kaldet Lene er *1706c i Trøstrup, Herborg.

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1677 Jakob Andersen Harboe forpagter, *1650cc Ribe †1737.04.04 Ahlergaard søn i Ribe af Anders Jensen Guldsmed *1607.03.31 Ribe †1659.09.16 Ribe og Karen Rasmusdatter Harboe *1615+ Ribe †1661+ Ribe.
Gift 1. 1677c med enken Maren Pedersdatter se ovenfor.
Gift 2. 1706.10.11 i Lyhne med Else Marie Nielsdatter Boltrup *1690c †1762.04.25 Borris datter af Niels Andersen Boltrup *1638c †1709 Frøstrup, Lunde og Else Madsdatter *1650cc Varde.
Jakob Andersen Harboe beskrives i SG og mange anelister som fæstebonde. Det var han ikke, han var forpagter.
Else Marie Nielsdatter Boltrup blev 1738.10.15 gift 2. gang i Borris med studehandler Jens Bodsen af Øvig i Skarrild, efter hans død 1760 flytter hun tilbage til Borris, hvor hun begraves to år efter.
Citeret fra Elisabet Østergaard Petersen på eop.dk, fuldmagt fra Jakob Harboe til en fætter 1700 for arv efter broderen Jens Andersen Klyne:

Højtærede kiære fætter Seigr. Knud Jørgensen Hauch. Som jeg endelig behøfer at giøre en Rejse Hiem til mit huus {antagelig Ahlergaard}, og muelig ej kand faa thid at komme her hid igien naar skifte og registrering efter min sahlig broder Jens Andersen Klyne foretages skall, da er jeg herved venlig begierendes at min kiære fætter ville være af dend goedhed, og paa mine vegne indfinde sig udi stervboen, naar den velædle og velviese Magistrat behager skifte og regiestrering efter bemelte min salig broder at foretage og mit gafn paa beste maade at iagttage; til hvilken ende jeg hannem herved dertil fuldkommelig befuldmægtiger og i saa maader paa mine vegne at maa slutte giøre og lade ligesaa fuldkommen, som jeg self var til stede.
Alene hvad den lod og anpart angaar, som mig kunne tiltenches i dend huus som merbemelte min salig broder iboede med der tilliggende enge og jorder, da følger samme efter min salig broders anordning, min svover, Sr. Oluf Christiansen Engeltoft kiereste, og hans havende børn med min salig søster {Margrethe Andersdatter Klyne}, og ingen prætention efter dessen beskaffenhed paa mine vegne derudi giøres. Jeg forseer mig visselig til mine kiære fætters villighed herudi og gierne tiener hennem igien i alle muelige maader, som den der er og stedse næst bedste ønske forbliver.
Jacob Harboe Andersen

Arven efter hans farbror guldsmed og juveler Jens Andersen Klyne i Ribe By var stor - efter udgifter til epitafier og begravelsespladsen inde i kirken blev den ottendedel han fik til 299 rigsdaler. Deraf var 182 rigsdaler kontanter og rest i effekter fra boet som sølv, perler og en guldkæde.
Jakob har lånt Sofie Rostrup mange penge, som hun til sidst må give ham skøder for (foruden Ahlergaard selv i 1700). I 1699 får han skøde på følgende steder med hartkorn loddet Egvig 0 7 2 2 og gårdene Vindelbo 2 2 1 0 og Nørgaard i Hioptarp 3 0 0 0 (skøde) alle i Borris sogn i alt hartkorn 6 1 3 2.
Ahlergaard er hartkorn 8 4 2 1 og bøndergods 6 1 3 2 tilsammen 14 6 2 0.
Men i 1702 er Jakob Ahler kommet i økonomiske vanskeligheder med lån, der skal tilbagebetales. Han må "indstendig" ombede hans svigersøn Morten Jensen Sønderby om et stort lån på 590 rigsdaler. Se pantebrevet fra maj 1702. Det er ikke umuligt at datteren Karen giftede sig med Morten for pengenes skyld. Morten bekoster udsæden i 1702 og syner gården før han giver lånet. Af pantet fremgår at svigersønnen Morten med datteren Karen tager bo i Egvig, men de er snart flyttet til Ahlergaard, hvor Morten jo begraves fra i vinteren 1705.
Efter Jakob sælger Ahlergaard i 1705 bor han bl. a. i Østergaard i Lyhne sogn og Tøstrup i Oddum sogn og fra 1710 - 1730 i Grønborg i Borris sogn, som han køber. Muligvis bor han derefter en tid ved sønnen Christoffer i Brunbjerg i Borris. Se hammerum-herred.
Børn med 1. kone Maren Pedersdatter:
Karen Jakobsdatter Ahler *1678c Ahlergaard †1738.04.27 (skifte) Ahlergaard.
Gift 1. 1702.05- (før maj 1702) i Borris med Morten Jensen af Søndergaard, Tarp, Borris †1705.02.08 Ahlergaard.
Gift 2. 1707.03.20 i Borris med Mads Christensen Kjær overtager gården, se nedenfor.
Morten Jensen lever på Ahlergaard, men dør ung, så han når ikke at overtage den.
Børn:
Else Mortensdatter *1703c Ahlergaard †1743.04.08 (Knud Ølgaards kærest) St. Jacobi, Varde.
Gift 1730+ med enkemand (efter Anne Cathrine Nielsdatter †1730.05.01 St. Jacobi, Varde) Knud Ølgaard †1754 (fallit, se registrering i Brejl #105).
Knud kaldes også Ølgod og var kræmmer og avler i Varde By indberetning 1735:

Kræmere og de, som holder Hæste og Vogne, at kiøre med Fragt og til deres Arbeide. Knud Ølgaard, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af Kræmerie og Aufling, holder 4re Hæster til samme at drive og ei videre.

Kirsten Jakobsdatter Harboe *1679.12.28 Ahlergaard †1756.02.06 Vester Tarp, Sønder Felding.
Gift med Lars Thuesen *1675cc †1740+
Bosat Tarp, Sønder Felding
Børn med 2. kone Else Marie Nielsdatter Boltrup:
Christoffer Jakobsen Boltrup *1708.12.12 Tøstrup i Oddum sogn †1788.03.02 (ved datter Johanne Christoffersdatter) Thorup, Sunds.
Gift 1731.05.06 i Nørre Vium med Maren Skomager.
1730 fæster i Brunbjerg i Borris.

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1700 Jakob Andersen Harboe bliver ejer, køber Ahlergaard som han før forpagtede, ellers se ovenfor.
Simuleret Folketælling 1705 Ahlergaard Jakob Andersen Harboe Ejer: Jakob Andersen Harboe
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Jakob Andersen Ahler Harboe65cc 1650cc Ribe 1737 Ahlergaard Borris †1737.04.04 Ahlergaard
kone 98Maren Pedersdatter   1705 Ahlergaard Borris Begravet nr.6044
†1705.12.23, kort efter Mandtall.
dat. 98Karen Jakobsdatter Adler27c 1678c Ahlergaard Borris 1738 Ahlergaard Borris †1738.04.19 (skifte) Ahlergaard
dat. mand170598Morten Jensen Sønderby Ahler   1705 Ahlergaard Borris Begravet nr.6028
 
dat. dat.174380Else Mortensdatter2c 1703c Ahlergaard Borris 1743 Skt. Jacobi Varde Vel født mellem juni og oktober i kirkebogshulle i Borris kirke (ca. 4 sider mangler). †1743.04.08 (Knud Ølgaards kærest) St. Jacobi, Varde.


Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1712 Mads Christensen (Kjær) Ahler *1685cc Fasterkær?, Faster †1740.11.14 Ahlergaard søn af i Fasterkær Christen Sørensen *1660cc †1715.07.28 Fasterkær, Faster og formodentlig Mette Madsdatter †1726.07.10 Ahlergaard.
Gift 1706.10.28 i Borris med Karen Jakobsdatter Ahler *1678c Ahlergaard †1738.04.27 (skifte) Ahlergaard datter af formand.
Mads Christensen Kjær er manden, der gør Ahlergaard stor. Ingen af de sidste adelige ejere boede rigtigt på gården, dertil var den for lille. Men Mads drev den op og købte til. Så Ahlergaards storhed har meget lidt med adelen at gøre, men så meget mere med Jakob Harboe og Mads Kjær.
I 1737 fremtræder Sr. Mads Christensen Ahler i Bøllings herreds ret og anklager på Brejninggaards vegne to fæstere.
I skiftet efter konen Karen Jakobsdatter Ahler den 19. maj 1738 opføres, hvilke gårde Ahlergaard havde skøde på (Ahlergaard Jordebog 1738, her angivet efter dato):
1701.08.17 og 1711.07.03 Nørgaard Hjoptarp 6 0 0 1
1710.11.19 Duedal boel, Christen Pedersen, 1 2 3 2
1710.11.19 Brunbjerg boel, Christoffer Jakobsen, 1 0 1 0
1712.10.14 Ahlergaard, Mads Christensen Kiær, 8 4 2 1
1712.10.14 Egvig 0 7 2 2
1717.05.01 Lille Gaasdal , Peder Tomsen, 2 3 2 2
1720.11.13 Tarp, Thomas Jensen, 3 0 3 1
1720.11.13 Meldgaard Hjoptarp, Niels Jensen, 2 5 3 1
1720.11.13 Grønbjerg boel, Eske Pedersen, 1 7 0 0
1720.11.13 Lodal (sønder), Faster, Christen Poulsen, 2 1 1 2
1720.11.13 Hvolvig to steder, forlængst solgt igen
1730.03.05 Grønborg boel, Niels Thomasen, 1 5 1 0
I alt knap 32 tønder hartkorn, ikke en herregård, men en meget stor gård. Deraf havde Jakob Andersen Harboe i hans tid samlet knap 12 tønder hartkorn, mens Mads Christensen Kjær havde købt 20 tønder hartkorn til.
Børn:
Mette Madsdatter Ahler *1707.09.29 Ahlergaard overtager gården, se nedenfor.
Maren *1710.10.06 Ahlergaard †1710.11.05 en måned gammel.
Catrine Marie Madsdatter Ahler *1717.05.19 Ahlergaard †1778.09.06 Bølling sogn.
Gift 1741.05.16 i Borris med Christen Pedersen Hannerup *1707.03.27 Meldgaard, Hannerup, Faster sogn †1755 Brandholm, Brande søn af Peder Nielsen Hannerup †1755-62? Brogaard?, Brande? og 2. kone Kirsten Christensdatter Bjerrebo *1688c †1762 Nordre Kirkegaard, Assing.
1743 Trøstrup i Timring sogn.
1747 Brandholm i Brande sogn.
Christen Pedersen Hannerup handlede stort med får og stude, arven efter ham var 2.400 rigsdaler.
Se mere under Brandholm i Brande.
Efter hans død flytter Catrine til stedet Brogaard i Brande 1755-62+ og flytter 1771- til Bølling sogn til datteren Kirsten Christensdatter Hannerup.
Christen Madsen Ahler *1723c Ahlergaard konf. 1741 i Borris.

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1741 Jens Christensen Rahbek *1689cc Rahbek, Oddum sogn †1780.06.08 Ahlergaard (91 år) skal være søn af Christen Iversen Rahbek *1660cc Stoustrup, Oddum †1725 Stoustrup og Karen Jensdatter *1665c Rahbek, Oddum †1752.
Gift 1731.05.27 i Borris med Mette Madsdatter Adler *1707.09.29 Ahlergaard †1777.03.07 Bølling datter af formand.
Bor 1734-41 i Øster Kodbøl i Borris, hvor deres første søn fødes.
For hans forældre se Slægtsbog over Visti Madsen Rahbek, Borris og Christen Christensen Rahbek, Albæk. Slætshistorisk Institut, 1970-71.
Han får i 1740 fæste på livstid af en fjerdepart af Kodbøl Ødegårds enge fra enken på Østergaard i Lyne sogn, der ejede Kodbøl. En fjerdepart svarer til syv en halv slette-dage altså en meget stor eng med store mængder garanteret hø, for engene vandedes af Skjern å.

No 19 C6tus 1740 Tolfskilling No 3498.—
Tilstaar Jeg underskrefne at have Stæd og Fæst , saa som Jeg og her med Stæder og fæster til Velfornemme Mand Jens Christensen Raabeck nu boendies i Qvodbøl , og hans Søn Madz Jenßen Raabech dend 4 part dend Ødegaardz Enge i Qvodbøl, som Sahl: Mads {Christensen Kjær} Aller forhen har haftt i fæste og brug , hvilchet fornefte 4de part Enge bemelte Jens Christenßen Raabeck og hans søn Mads Jenßen for mig og Mine Arfvinger , skal Nyde og Beholde i fæste deris Livs tiid , Naar Een af begge Aarligen til hver St Hansdag til mig og Mine Arfvingers betaler 7 rdr Siger Siuf Rixdaler , Og Er mig bleven Betalt til fæste af samme 4de par Enge fire Rixdaler af hver Jens Raabeck og søn Madz Jenßen , Det til Stadfæstelse under Min haand, at dette u Rygelige skal holdes og Eftterkommes ,
Østergaard den 2den Decmbr Ao 1740:
Birgitte Cathrine {Christensdatter} Sahl: Jacob Knudsens (L:S:)

Som det ses af fæstebrevet var det praktisk et arveligt fæste. Formanden på Ahlergaard — Jens Rahbeks svigerfar — Mads Christensen Kjær havde haft engen i fæste før han døde i 1740, så i 1740 Jens Rahbek her og i samme fæstebrev skrives sønnen Mads Jensen Rahbek (5 år gammel) ind, som først overtager Ahlergaard i 1755.
I 1754 købes Kodbøl af forpagter Frich på Lundenæs fra Østergaard i Lyne. Han vil straks selv have engene og går for retten, men der bliver han standset for fæstebrevene er på livstid og de står ved magt. Sagen bliver behandlet på Bølling Herredsting, deri protokolleres fæstebrevet ovenfor.

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1755 Mads Jensen Rahbek *1735.09.25 Kodbøl, Borris †1803.04.22 Ahlergaard søn af formand.
Gift med Maren Vistesdatter *1735.02.20 Kodbøl †1815.05.18 Ahlergaard datter af Viste Christensen Rahbek *1703.02.17 Rahbæk, Oddum †1779.08.05 Kodbøl (søn af Christen Iversen) og 1. kone Karen Andersdatter Vindelbo *1710.03.19 Vindelbo, Borris †1743 Kodbøl.
Mads Rahbek kom til Lundenæs i Skjern sogn som knægt, hvor en skolemester Anders Jensen stod for "information" af forpagter Johan Christoffer Kochs børn og Mads. Mads var der mindst 1744-46, da 8 - 10 år gammel. Uddrag fra Johan Kochs skifte i Lundenæs Skifteprotokol 23. marts 1746:

...
6: Jens Rahbeck i Ahler skyldig for hans Søn Mads Rahbehs som H: Koch holdt til Kost og Skoele med sin Egen børn, men derimod haver bemt Sr Jens Rahbech til Gode for 2de par Stude som blev Kiøbt i aaret 1744 for 40 rd, naar hand Decourteres disse penge var det Sahl: Kochis Villie at indtet meere maatte fordris af ham uden hand skulle betale Skoele Mæsteren Anders Jensen for Sønnens Information som best kunde accordere i det mindste [8] rd, men hvis Jens Rabechs ej ville jndgaae dete, skulle Prætenderes for kost og Information ugentlig Jf.

Hvor stor en gård Ahlergaard er ses nedenfor i folketællingen 1787. Der er en skolholder på gården, nemlig degnen Schandorffs søn, men han dør en måned efter folketællingen. Der er syv tjenestefolk, hvilket er et meget stort folkehold. Foruden Ahlergaard ejer Mads Rahbek Borris kirke.
Dette holder ved i FT 1801 hvor der også er syv tjenestefolk plus to voksne sønner. Mads Rahbek kaldes i 1801 "Godsejer af adskilligt strøgods". Dette strøgods er mindst tre gårde (Dalagergaard og Rahbjerg 1789, Meldgaard i Hjoptarp i Borris Nørreland) som han køber af andre efter Lundenæs var gået fallit 1779.
Ahlergaards jordebog 1788 ud fra Hartkornfortegnelsen 1788:
Ahlergaards jordebog 1788Hartkorn
Sted Fæster Tdr. Skp. Fjk. Alb.
Kvodbøl Lars Jakobsen 612½
Dalager Ole Jensen Busch 4120
Grønborg Eske Pedersen 1700
Grønborg Christen Pedersen 1510
Hjoptarp Christen Eskesen 2000
Hjoptarp Gregers Michelsen 0322
Egvig Niels Pedersen 1410
Skobæk Anders Jensen 2402
Duedal Niels Michelsen 1232
Brunbjerg Michel Gregersen 1010
Vinbæk Søren Bertelsen 0400
SUM 2322½
Ahlergaard selv Mads Jensen Rabek 7400
AHLERGAARD GODS I ALT 3062½

Ahlergaard er ingen herredgård, men den har lige så meget hartkorn, som mange små herregårde i Midtjylland.
Børn:
Jens Madsen Rahbek *1763.06.24 Ahlergaard †1833.06.24 Dalagergaard, Borris.
Gift i Larvig? i Norge med Ragne Hansdatter *1767c Norge †1819.10.10 Dalagergaard, Borris datter af Hans Eriksen og Geirtrud Olsdatter.
Boede i Dalager i Borris sogn.
Viste Madsen Rahbek *1767.12.20 Ahlergaard, Borris †1830.04.07 Skobæk, Borris.
Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger *1768.10.02 (tvilling) Agger, Borris †1839.03.05 Skobæk, Borris datter af Jens Bertelsen *1728.06.06 Agger †1795.12.18 Agger og Kirsten Nielsdatter *1738c †1801+.
Øster Høgild i Rind sogn 1793 - 1805.
1805+ Skobæk i Borris sogn.
Mads Madsen Rahbek I *1774.02.27 Ahlergaard, overtager gården, se nedenfor.
Christen Madsen Rahbek *1776.06.30 Ahlergaard †1858.09.14 Moesgaard, Borris.
Gift med Ane Kirstine Hansdatter *1782.03.13 Juellingsholm, Sønder Omme †1865.08.03 Moesgaard datter af Hans Frederik Berentsen *1727.10.12 Grindsted †1802.03.07 Juellingsholm og Kirsten Marie Joensdatter *1745c †1827.01.15.
Bosat Moesgaard i Borris sogn.

Folketælling 1787 Ahlergaard Mads Jensen Rahbek   Matr: 1 Sønderl.   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer Kirke- ejer mand 1Mads Jensen Rahbek521735 Kodbøl- Øster Borris 1803 Ahlergaard Borris *1735.09.25 †1803.04.22.
kone 1Maren Vistesdatter531735 Kodbøl- Vester Borris 1815 Ahlergaard Borris *1735.02.20 †1815.05.18
søn Viste Madsen Rahbek201767 Ahlergaard Borris 1830 Skobæk Borris *1767.12.20 †1830.04.07. Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger.
søn Mads Madsen Rahbek141774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
søn Christen Madsen Rahbek121776 Ahlergaard Borris 1858 Moesgaard Borris *1776.06.30 †1858.09.14. Gift med Ane Kirstine Hansdatter.
skole- dreng Christen Fischer91778c    
skole- holder Jørgen Conrad Schandorph251762c  1787 Ahlergaard Borris Søn af degnen i Borris 1762-95 Frederik Schandorff. Jørgen er skoleholder på Ahlergaard. Begravet †1787.08.08 en måned efter folketællingen.
tj-karl Niels Madsen? Rosendal201766 Rosendal Oddum  ?*1766.03.28 Rosendal, Oddum. ?søn af Mads Nielsen.
tj-karl Niels Sørensen301757c   Ikke set født i Borris.
soldat tj-karl Laust Gregersen211766 Brunbjerg Borris  *1766.11.01 Brunbjerg, Borris søn af Gregers Michelsen Brunbjerg og Edel Lauridsdatter..
tj-dreng Peder Thomsen151772c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Margrethe Pedersdatter301757 Hvollig Borris  *1757.04.03 datter af Peder Hvollig.
tj-pige Mette Rasmusdatter22c1765c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Birte Pedersdatter151771 Debelmose Borris  *1771.03.06 datter af Peder Cornelisen og Kirsten Christensdatter Fonager.

Folketælling 1801 Ahlergaard Mads Jensen Rahbek   Matr: 1 Sønderl.   31
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gods- ejer mand 1Mads Jensen Rahbek661735 Kodbøl- Øster Borris 1803 Ahlergaard Borris *1735.09.25 †1803.04.22. "Godsejer af adskilligt strøegods."
kone Maren Vistesdatter671735 Kodbøl- Vester Borris 1815 Ahlergaard Borris *1735.02.20 †1815.05.18
søn Mads Madsen Rahbek271774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
søn Christen Madsen Rahbek251776 Ahlergaard Borris 1858 Moesgaard Borris *1776.06.30 †1858.09.14. Gift med Ane Kirstine Hansdatter.
tj-karl Jens Christian Sørensen331768c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Laurids Andersen241777c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Christen Nielsen221779c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Frands Pedersen141787c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Mette Andersdatter301772 Hvollig Borris  *1772.03.11 datter af Anders Jensen og Voldborg Andersdatter.
tj-pige Ellen Katrine Christensdatter261772 Gaasdal- Lille Borris  *1772.03.29 Lille Gaasdal datter af Christen Eskesen og Maren Thygesdatter.
tj-pige Lisbeth Sørensdatter141787c   Ikke set født i Borris.
pleje- barn Christopher Johansen Fromberg121789 Borris  *1789.07.19 søn af skomager Johannes Fromberg og Anne Eleonora Schandorff. "Antaget som plejebarn."


Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1803 Mads Madsen Rahbek I *1774.02.27 Ahlergaard †1839.03.19 Ahlergaard søn af formand.
Gift 1803.09.18 i Borris med enke efter præst i Sønder Felding Rasmus Christen Rahr Else Bech *1766.01.10 (døbt) Snested/Snodstrup sogn, Frederiksborg Amt †1849.07.18 Ahlergaard datter af præst i Skærbæk Mathias Lauridsen Bech *1721.02.02 Ribe †1789.07.26 Skærbæk og Elisabeth Henriksdatter Wederkinch *1732 Søborg †1807.03.27.
Børn:
Marie Elisabeth Rahbek *1804.06.12 Ahlergaard †1883.09.22 Lindvig, Borris.
Gift 1825.10.02 i Borris med Otto Jakob Fuglede *1799.03.29 Bøvling sogn †1874.10.05 Lindvig søn af pastor Hans Nielsen Fuglede *1743.09.08 Hjembæk sogn, Holbæk amt †1814.04.06 Bøvling og (gift 1788.10.17 Skærbæk, Tønder Amt) Maria Cathrine Bech *1763.08.16 Snostrup sogn, Frederiksborg Amt †1818.03.01 Dejbjerg sogn.
Boer i Lindvig i Borris sogn lige over Skjern Å fra Ahlergaard.
Mads Madsen Rahbek II *1806.07.01 Ahlergaard, overtager gården, se nedenfor. .
Rasmus Madsen Rahbek *1807.08.25 Ahlergaard †1878.09.22 Votkær, Borris.
Gift 1. 1840.05.17 i Borris med Mette Katrine Nielsdatter *1813.02.03 Hvollig, Borris †1850.05.25 Hvollig, Borris datter af Niels Nielsen *1776c ?Give †1850.03.03 Hvollig og Maren Christensdatter *1773.12.13 Aagaard, Borris †1849.11.19 Hvollig. Gift 2. 1850.11.10 i Borris med Mariane Pedersdatter *1822.09.25 Borris †1889.12.09 Borris.
Boer i Hvolling i Borris sogn i Sønderlandet ved Omme Å.
Mette Katrine Madsdatter Rahbek *1809.07.18 Ahlergaard †1883.08.23 Flodgaard, Borris.
Gift 1835.010.11 i Borris med Mads Jensen Flodgaard *1802.12.31 Tarp, Borris †1869.12.12 Borris søn af Jens Olufsen *1761c og Kirsten Madsdatter *1766c.
Boer i Flodgaard i Borris sogn.

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1830 Mads Madsen Rahbek II *1806.07.12 Ahlergaard †1863.03.13 Store Gaasdal, Borris.
Gift 1829.10.11 i Borris med Mette Katrine Jensdatter *1804.01.23 Aagaard, Borris †1864.01.13 Store Gaasdal, Borris datter af Jens Enevoldsen *1758c †1850+ og Mariane Pedersdatter *1768c †1850+ (datter af Peder Nielsen Aagaard *1728.08.22 Aagaard †1799.03.13 og Mette Andersdatter *1719c).
Delte Ahlergaard op i parceller i 1849.
Solgte hovedparcellen hartkorn 4 4 0 0 i 1851.
Fire af de ti børn begraves unge.
I FT 1834 er der ni tjenestefolk, Ahlergaard er stadig en meget stor gård, som i 1787 og 1801 hvor der var syv tjenestefolk.
Børn:
Mads *1830.07.18 Ahlergaard †2 dage gammel.
Mads Madsen Rahbek III *1832.03.25 Ahlergaard †1888.11.16 Viumkrog, Nørre Vium.
Gift 1861.06.09 i Nørre Vium med Bodil Kirstine Rahbek *1834.01.23 Viumkrog, Nørre Vium †1923.05.14 Viumkrog datter af Christen Vistesen Rahbek *1803.08.20 døbt 1803.10.09 Øster Høgild, Rind †1874.06.07 Viumkrog og Anna Pedersdatter *1799.05.03 Krog, Borris †1890.07.10 Nørre Vium.
Hans farfar Mads Madsen Rahbek var bror til hendes farfar Viste Madsen Rahbek.
Jens Madsen Rahbek *1833.03.28 Ahlergaard †1912.12.06 Lille Gaasdal, Borris.
Gift 1868.06.05 i Borris med Karen Raaberg *1838.10.20 Raaberg, Snejbjerg †1923.06.16 Lille Gaasdal datter af fruentimmer Marianne Jensdatter og udlagt enkemand Niels Christensen Tvermose i Holingholdt i Sunds sogn.
Mathias Christian Madsen Rahbek *1836.05.21 Ahlergaard †1915.04.15 Sønderby, Borris.
Gift 1861.10.20 i Borris med Mette Madsen *1835.06.24 Sønderby, Borris †1917.03.21 Sønderby datter af Mads Hansen *1800.08.14 Sønderby †1893.10.20 Sønderby og Ane Jensdatter Eg *1813.02.24 Eg, Grindsted †1836.03.20 Sønderby.
Else Rahbek *1836.03.19 Ahlergaard †1898.01.02 Degneboligen, Dejbjerg.
Gift 1860.10.14 i Borris med degn Gjøde Jensen Plauborg *1837.03.12 Krarup, Tistrup sogn †1922.02.17 Rabjerg, Dejbjerg søn af Jens Hansen Plauborg *1790c Tistrup †1850-60 og Ane Maria Gjødesdatter *1802c Tistrup †1880+.
Mariane Katrine Kirstine *1842.05.23 Ahlergaard †1849.05.26 Ahlergaard syv år gammel.
Enevold Peder *1842.05.23 Ahlergaard †1842.10.18 fem måneder gammel.
Birgitte Katrine Petrea Rahbek *1847.10.01 Ahlergaard †1922.10.17 Asylet, Borris.
Gift 1872.04.14 i Dejbjerg (skilt 1873-77) med gårdmand Laurids Tang Knudsen *1847c Bundsbæk Mølle, Dejbjerg søn af Knud Bendtsen *1820c Hanning og Johanne Marie Jespersdatter *1807c Rindom.
Ved datteren Mette Katrines fødsel står der usædvanligt under forældre: "Gaardmand Laurits Tang Knudsens Hustru, Birgitte Cathrine Petrea Rahbek paa Aagaard Mark". Normalt står der "Gaardmand NN og Hustru NN i stedet XX", det betyder at Laurids Tang Knudsen ikke er faderen og barnet får heller ikke navnet Knudsen.
Barnet er blevet til omkring en måned før hun gifter sig, det har ført til skilsmissen.
I FT 1880 ses Birgitte Rahbek fraskilt i Tarm som tjenestepige ved købmand Anders Mouridsen.
Barn med hendes fætter Mathias Christian Vilhelm Rahr Madsen *1845c søn af faderens søster Mette Katrine Rabek, se ovenfor:
Mette Katrine Madsine Rahbek *1873.01.05 Aagaard Mark, Borris †1913.02.22 Skjern.
Gift 1902.11.11 i Faster med banearbejder Niels Michael Christensen *1877.02.18 Guldager
Lars Henrik Bech Rahbek *1849.01.29 Ahlergaard †1917.01.15 Viumkrog (Troldhede kirke).
Handelsmand, ugift.
Mariane Katrine Kirstine *1850.09.11 Ahlergaard †1851.02.08 Ahlergaard fem måneder gammel.
Folketælling 1834 Ahlergaard Mads Madsen Rahbek II   Matr: 1 Sønderl.  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mads Madsen Rahbek261806 Ahlergaard Borris 1863 Ahlergaard Borris *1806.07.01 †1863.03.13.
kone 1Mette Katrine Jensdatter311804 Aagaard Borris 1864 Ahlergaard Borris *1804.01.23 Aagaard
søn Mads Madsen Rahbek21832c Ahlergaard Borris   
søn Jens Madsen Rahbek11833c Ahlergaard Borris   
aftægt mands far 1Mads Madsen Rahbek621774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
aftægt mands mor Else Rahr691765c Snodstrup 1849 Ahlergaard Borris  
tj-karl Mads Jensen321802 Tarp Borris 1869 Borris *1802.12.31, giftede sig 1835 med husbondens søster Mette Katrine Madsdatter, ses nedenfor.
tj-karl mands bror Rasmus Madsen Rahbek271807 Ahlergaard Borris 1878 Votkær Borris *1807.08.25 Ahlergaard †1878.09.22 Votkær.
tj-karl Claus Pedersen341800c Nørre Felding  Gift i Borris med Mette Jensdatter *1810c Borris, bosat Viskjerhus i Borris.
tj-karl Mads Pedersen341800c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Søren Karstensen16c1818c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Laurids Pedersen141821 Kvisthus Borris 1859+  *1821.01.15 Laust Christian, ses i lægdsrullen indtil 1859.
tj-pige Sidsel Christensdatter231811c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Karen Larsdatter261808c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Karen Jakobsdatter171817c   Ikke set født i Borris.
mands søster 0Katrine Madsdatter Rahbek251809 Ahlergaard Borris 1883 Tarp Borris "Gaardens Eiers Søster". Døbt Mette Katrine Madsdatter Rahbek. *1809.07.18 †1883.08.23.


Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1851 Jens Thomsen *1816.08.01 Sønder Urup, Grindsted †1905.05.13 Dalgas Allé Herning søn af Thomas Hansen *1778.09.06 Sønder Urup †1861.07.19 Sønder Urup og Sophie Amalie Jensdatter *1779.07.13 Ulkær Mølle, Give †1872.07.23 Sønder Urup (datter af Jens Knudsen).
Gift 1851.09.28 i Grindsted med Caroline Pedersdatter *1824.12.02 Eg, Grindsted †1908.01.15 Dalgas Allé Herning (begravet Borris) datter af Peder Hans Christoffersen *1794.04.13 Paabøl, Hoven †1867.04.17 Eg (søn af Hans Christopher Pedersen *1762.02.07 Paabøl og Anne Christine Jensdatter *1772c Brandlund, Brande †1794 Paabøl) og Maren Nielsdatter Kloster *1786.09.10 Horsbøl, Grindsted †1875.04.12 Eg.
Jens Thomsen var først studehandler i Gammel Hoven.
Gårdejer i Urup i Grindsted.
FT 1855, FT 1860, FT 1870, FT 1880 i Ahlergaard.
Medvirkede ved Dalgas kanalen.
Plantede 90 tønder land til med nåletræer.
Delte omkring 1886 Ahlergaard op i fire dele:

Ahlergaard selv: sønnen Thomas Jensen
Ahler Østergaard: sønnen Johannes Jensen Ahler.
Ahler Nørgaard: sønnen Peder Jensen Ahler.
Ahler Vestergaard: faderen Jens Thomsen selv.

Det er en meget sen udstykning.

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1891c Thomas Jensen *1855.04.06 Ahlergaard †1928.11.15 Ahlergaard søn af formand.
Gift med Hansine Marie Katrine Jensen *1866.10.22 Lindvig, Borris †1904.04.09 Ahlergaard datter af Jens Jensen *1822 Debelmose, Borris †1900 Lindvig og Else Fuglede *1827 Lindvig †1909 Lindvig.

Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet
1928 Viggo Jensen søn af formand.
Borris Ahlergaard senere matrikel 1A Sønderlandet ender her ↑ .

Ahlergaarde 1914c. Ahlergaard selv, Ahler Vestergaard, Ahler Østergaard, Ahler Nørgaard.
Ahlergaarde 1914c.
Ahlergaard selv, Ahler Vestergaard, Ahler Østergaard, Ahler Nørgaard.

Ahler Vestergaard matrikel 1O Østerlandet 1886 starter her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2019.
Realregister Ahlergaard, matrikel 1O, Realregister nyere, Digitaliserede tingbøger.
1891c Jens Thomsen forejer af Ahlergaard.
Se ovenfor under Ahlergaard. Da Jens Thomsen afgiver Ahlergaard til sønnen Thomas flytter han og konen på aftægt til Ahler Vestergaard som de beboer 1891c - 1902, derefter de flytter videre til Herning.

Ahler Vestergaard matrikel 1O Østerlandet
1902.04.04 skøde Hans Christian Marinus Jensen *1878.12.10 Sønder Felding Mølle †1957.04.21 Borris Stationsby søn af møller i Sønder Felding Mads Chr Jensen *1844.10.05 Sønder Felding †1922.01.24 Sønder Felding og (gift 1877.06.17 Sønder Felding) Christence Hansen *1847.06.01 Sønder Felding Mølle †1908.11.17 Ahler Vestergaard.
Gift 1. 1903.10.14 i Borris med Ane Kirstine Mouridsen *1881.05.26 Smedegaard, Sønder Felding †1905.02.01 Ahler Vestergaard datter af gårdmand i Smedegaard Jens Mouridsen*1837.04.24 Paarup, Assing †1916.02.06 Gravel, Borris og (gift 1868.11.17 Sønder Felding) Cathrine Pedersen *1835.09.15 Mosegaard, Sønder Felding †1915.09.18 Gravel.
Gift 2. 1909.05.27 i Borris med Dorthea Kirstine (Madsen) Gosvig *1888.03.23 Debelmose, Borris †1973.07.31 Borris datter af gårdmand i Debelmose Anders Madsen (Gosvig, navneændring 1905) *1859.03.27 Dalager, Borris †1932.08.19 Debelmose og (gift 1885.10.22 Borris) Ane Kathrine Pedersen *1858.09.19 Debelmose †1924.09.28 Debelmose.
Hans Christian Marinus Jensen drev Ahler Vestergaard 1902-40.
BS side 77:

Der var en del år, Borris havde tre sognefogeder, H.C. Jensen var gennem mange år en af dem. Han var også sognerådsmedlem i tre perioder, en tid også sognerådsformand. Senere blev han bogholder i Borris Andelskasse. Kirstine og H.C. Jensen fik 8 børn, fire piger og fire drenge: Stinne, Anna, Signe, Grethe, Jens, Anders, Emil og Åge.

Børnene passer ikke helt.
Børn med Ane Kirstine Mouridsen:
01 Mads Kristian Jensen *1905.01.26 Ahler Vestergaard †1933.02.17 Ahler Vestergaard 28 år gammel.
Ugift. Tjenestekarl hjemme.
Børn med Dorthea Kirstine Gosvig:
02 Anders Gosvig Jensen *1910.03.11 Ahler Vestergaard, overtager gården, se nedenfor.
03 Jens Mourids Jensen *1911.04.09 Ahler Vestergaard †2002.01.26 Asmild sogn, Viborg Amt.
Gift 1938.05.31 i Borris sogn med Mette Kristine Mouridsen *1908.10.22 Gravel, Borris †1991.02.20 Asmild datter af husmand i Gravel Mourids Christian Mouridsen *1870.12.05 Smedegaard, Sønder Felding †1940.02.13 Borris Kirkeby og (gift 1900.10.18 Faster) Jørgine Bergitte Nielsen *1875.02.05 Klokmose, Faster †1964.02.22 Borris Kirkeby.
Jens Mourids Jensen var plejeassistent i Asmild sogn i Viborg Amt.
04 Johannes Vestergaard Jensen *1912.09.02 Ahler Vestergaard †1933.12.02 Amtssygehuset, Lemvig
Ugift. Johannes var seminarieelev i Nørre Nissum Seminarium.
05 Ane Kirstine Kristence Jensen *1915.04.20 Ahler Vestergaard †2003.08.08 Gravlagt Borris.
Gift 1944.05.27 i Borris med Gunnar Christian Hede *1915.08.08 Vester Ølby, Ølby sogn, Ringkøbing Amt †1946.01.15 Østre Skole, Sønder Nissum sogn søn af købmand af Staden, Vester Ølby Peder Pedersen Hede *1881.03.04 Tangshus, Humlum sogn †1940.07.06 Struervej 59, Holstebro og gift (1910.11.15 Holstebro) Thora Jakobsen *1882.08.30 Sønder Nybo, Tvis sogn †1968.11.11 Sysselting 2, Holstebro.
Gunnar Christian Hede var lærer i Østre Skole i Sønder Nissum sogn i Ringkøbing Amt.
06 Anna Kathrine Jensen *1917.08.01 Ahler Vestergaard †2000.11.16 gravlagt Tarm kirkegaard, Egvad.
Gift 1940.05.27 i Borris sogn med Viggo Ejnar Mouridsen *1916.04.30 Gravel, Borris †1999.09.28 Gravlagt Tarm kirkegaard forældre se barn 03s kone Mette Kristine Mouridsen ovenfor.
Viggo Ejnar Mouridsen var husmand i Faster sogn i Ringkøbing Amt.
07 Aage Vestergaard *1919.07.03 Ahler Vestergaard †1920.04.25 ni måneder gammel.
08 Signe Marie Jensen *1922 Ahler Vestergaard.
09 Aage Immanuel Jensen *1923.09.11 Ahler Vestergaard †1996.12.29 Borris.
10 Emil Vestergaard Jensen *1925.11.28 Ahler Vestergaard †2008.08.19 Brabrand sogn, Aarhus Amt.
Gift 1955.05.06 i Tved sogn, Randers Amt med Else Gerda Nørgaard Christiansen *1933.01.03 Eg, Tved †2000.04.19 Brabrand datter af gårdmand i Eg Kristian Sigurd Kristiansen *1892.03.18 Eg By, Tved †1965.08.20 Eg og (gift 1925.05.15 Knebel) Marie Kirstine Kruse *1904.04.15 Eg By †2000.01.21 Tved.
Emil Vestergaard Jensen var landbrugskonsulent i Brabrand i Aarhus Amt.
11 Ellen Margrethe Jensen *1927 Ahler Vestergaard.


Ahler Vestergaard matrikel 1O Østerlandet
1940.12.02 Anders Gosvig Jensen *1910.03.11 Ahler Vestergaard †1979.09.27 Borris søn af formand.
Anders Gosvig Jensen var ugift.
Han drev Ahler Vestergaard fra 1940-75.
BS side 77:

Anders forblev ugift, og da det efterhånden blev vanskeligt at få kvalificeret medhjælp, solgte han besætningen og nedrev avlsbygningerne, men fortsatte med at drive jorden, plantede en hel del træer og gjorde meget ud af haven. Da Anders' helbred begyndte at svigte, solgte han gården den 22/8 1975 til sin niece Hanne og hendes mand Peder Knudsen.


Anders Gosvig Jensen:
"... gjorde meget ud af haven ..."Klik for større billede.


Ahler Vestergaard matrikel 1O Østerlandet
1975.08.22 Peder Knudsen *Nørhede, Ølstrup sogn.
Ahler Vestergaard matrikel 1O Østerlandet ender her ↑


Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet 1886 starter her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2019.
Realregister nyere, Digitaliserede tingbøger.
1891.01.02 Johannes Sophus Jensen *1865.02.11 Ahlergaard †1938.02.05 Ahler Østergaard søn af Jens Thomsen på Ahlergaard.
Gift 1892.05.20 i Borris med Ane Mathilde Marie Rahbek *1870.07.22 Sønderby, Borris †1904.02.04 Ahler Østergaard datter af gårdmand Sønderbygaard, Sønderby, Borris Mathias Christian Rahbek *1836.05.21 Ahlergaard †1915.04.13 Sønderbygaard og (gift 1861.10.20 Borris) Mette Madsen *1835.06.24 Sønderbygaard †1917.03.17 Sønderbygaard.
Ahler Østergaard er udstykket fra Ahlergaard den 4. dec. 1886.
BS side 74-75:

Det er sønnen Johannes Sofus Jensen fra Ahlergaard, der overtager den nyopførte gård Ahler Østergaard. Inden Johannes slog sig til ro ved landbruget, havde han været til søs og temmelig sikkert oplevet en del. Han blev gift med Anna Rahbæk fra Sønderbygaard, og de fik fire børn: Kaja, Mette, Kresten Rahbæk og Jens Thomsen, alle med efternavnet Jensen.
Da Johannes overtog Ahler Østergaard, var jorden for en stor dels vedkommende hede og mose, men Johannes var i besiddelse af en mægtig energi, så foruden at drive landbrug gik han også igang med at anlægge fiskedamme. Sådant noget var ikke set på egnen her før. Det fortælles da også, at faderen skældte ud, og moderen græd, det har der nok ingen grund været til, det var blot en foregangsmand, der var kommet til. Vandet til fiskedammene kom fra en grøft nordøst for gården, og da arealet skrånede meget, der hvor gårdens bygninger lå, udnyttede han vandets fald, så gården fik eget elektricitetsværk. Det har nok ikke været uden problemer at starte et stort dambrug på daværende tidspunkt, indehaveren skulle jo selv gøre sine erfaringer.
Når ørrederne var leveringsfærdige skulle de leveres levende. Til det formål havde Johannes konstrueret en vandtank på en almindelig vogn. For at holde vandet i bevægelse, så det kunne blive iltet hele tiden, var der anbragt en anordning, så vognhjulene trak et røreværk oppe i vandbeholderen. Engang karlen var kørt af sted med en ladning fisk i omtalte indretning, kom Johannes selv cyklende bagefter og opdager til sin skræk, at kædetrækket ikke virkede. Han springer da af cyklen og råber til karlen: »Hvordan har fiskene det«? Karlen, der sikkert har haft et roligt temperament, vender sig langsomt om og ser på fiskene, hvorefter han svarer: »De haar et godt, a ka sie æ maw o dem aal sammel«.
Der blev også plantet omkring gården og fiskedammene, så det kan godt siges, at Ahler Østergaard optræder som en oase, om ikke i ørkenen så i det mindste i en mager egn.

Lige for en sikkerheds skyld: når karlen kunne se maven på fiskene, var de døde. Som Lundsgaard fortæller det, er det en vittighed.
Ahler Østergaard fiskedamme 1914c.
Ahler Østergaard fiskedamme 1914c.
Hvad Johannes Sophus Jensen byggede op med fiskedamme var ikke småting, det var et meget stort anlæg. Når Lundsgaard ovenfor fortæller at dennes far skældte ud og moderen græd, så er det ikke uden grund. Lundsgaard visker det væk, men betænkeligheden er til at forstå.
Lundsgaard skrev i 1986, da var det klart at fiskedammene var en god investering, men omkring 1900 skulle dette først bevises. Man må se situationen, når den er der og ikke bagud, når man kender resultatet. Det er for let.
På et kort fra 1954 ses fiskedammene stadig, men i 2005 er der øjensynlig kun circa en tredjedel tilbage. I 2011 er alle dækket til, men man kan se hvor tredjedelen har været.
Set tilbage må man anerkende Johannes Sophus Jensens store mod og kunnen.
Børn:
Jens Thomsen Jensen *1894.04.03 Ahler Østergaard, overtog gården, se nedenfor.
Karoline Sophie (Kaja) Jensen *1895.03.28 Ahler Østergaard †1954.08.26 Ahlergaard.
Gift 1930.04.04 i Borris med Niels Peder Mikael Nielsen *1900.12.26 Hjøllund, Arnborg †1975.03.06 Borris søn af husmand i Hjøllund Hans Marius Nielsen *1875.04.12 Hjøllund †1944.02.15 Bjerggaard, Sønder Vium og (gift 1900.10.05 Assing) Karen Jensen *1877.02.19 Hesselvig, Skarrild †1938.02.04 Hjøllund.
Niels Peder Mikael Nielsen var fiskemester i Ahler Østergaard i Borris sogn.
Mette Rebekke Jensen *1898.04.08 Ahler Østergaard †1977.09.23 Borris.
Mette Rebekke (Rahbek) Jensen var vinterlærer ved Lindvig skole i Sønderlandet i Borris sogn.
Christian Rahbek Jensen *1901.04.07 Ahler Østergaard †1966.09.28 Sønderbygaard, Sønderby, Borris.
Gift 1928.10.24 i Skarrild sogn med Thora Kristine Jensen *1902.07.26 Hvedde, Assing †1958.07.27 Sønderbygaard datter af husmand i Hvedde Mads Fuglede Jensen *1852.01.13 Lindvig, Borris †1932.02.10 Skarrild By og (gift 1876.03.26) i Oddum med Else Katrine Thomsen *1855.06.14 Vittarp, Oddum †1935.04.19 Skarrild By.
Christian Rahbek Jensen var:
Gårdmand i Ny Ahlergård.
Gårdmand Sønderbygård i Sønderby i Borris sogn.
Thyra *1902.09.07 Ahler Østergård †1903.06.01 ni måneder gammel.

Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet
1924.01.07 Jens Thomsen Jensen *1894.04.03 Ahler Østergaard †1972.12.09 Borris, søn af formand.
Gift 1923.10.24 i Borris med Kristine Toftgaard Pedersen *1893.11.20 Østergaard By, Lyne sogn †1972.03.12 Borris datter af husmand i Østergaard, Lyne sogn Poul Toftgaard Pedersen *1865.11.07 Kragmosehus, Bølling †1929.12.13 Debelmose, Borris og (gift 1892.11.10 Lyne) Kirstine Marie Cathrine Nielsen *1865.08.04 Østergaard, Lyne †1907.12.24 Østergaard.
Jens Thomsen Jensen drev Ahler Østergaard videre efter hans far.
For Poul Toftgaard Pedersen i Lyne sogn se også her.
BS side 76:

... Jens Thomsen Jensen, der blev gift med Kirstine Toftgaard, datter af Poul Toftgaard, Debelmose. De fik to døtre, Anne Marie og Asta. Jens Thomsen havde arvet faderens interesse for fiskedammene, men havde også andre interesser, han var sognerådsformand i Borris Kommune i mange år, repræsentant i Vest- og Sønderjydsk Kreditforening, også i mange år. De sidste år tilbragte J. Thomsen på plejehjemmet i Borris, det hjem, han som sognerådsformand, havde gjort så meget for.

Børn:
Anne Marie Jensen *1925 Ahler Østergaard
Terapeut i Aarhus.
Overtager ejerskabet af gården med søster Asta.
Asta Jensen *1932 Ahler Østergaard
Ansat ved avisen "Vestkysten" i Skjern.
Overtager ejerskabet af gården med søster Anne Marie.

Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet
1971.07.01 Anne Marie Jensen *1925 Ahler Østergaard, datter af formand, overtager halvdelen.
BS side 77:

Døtrene havde i 1971, den 1/7, overtaget Ahler Østergaard. De var ikke landmænd, Ane Marie er fysioterapeut og bor i Aarhus, medens Asta er journalist og har været ansat på Vestkystens kontor i Skjern i mange år. Så såvel landbrug som dambrug er forpagtet ud; men idyllen hører stadig Ahler Østergaard til.


Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet
1971.07.01 Asta Jensen *1932 Ahler Østergaard, datter af formand, overtager halvdelen.

Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet
1992.05.011 Ny Ejer.
Bygningerne i Ahler Østergaard er blevet fjernet mellem 2011 og 2018, så Ahler Østergaard eksisterer ikke mere.
Tilsyneladende er den blevet erstattet af Ny Ahlergaard, der ligger 100 m vest for.
Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet 1886 ender her ↑


Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet 1889 starter her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2019.
Realregister Ahler Nørgaard, Realregister Ahler Nørgaard nyere.

Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet
1889.07.21 Peder Jensen *1858.06.26 Ahlergaard †1908.02.13 Ahler Nørgaard, søn af udstykker Jens Thomsen i Ahlergaard.
Gift 1896.03.20 i Hanning med Ane Katrine Nielsen *1859.04.23 Landtind, Hanning sogn †1952.10.12 Aast, Lindeballe sogn datter af gårdmand i Landtind Niels Andersen *1823.04.06 Landtind †1900.01.08 Landtind og (gift 1856.11.02 Hanning) Maren Jensdatter *1827.12.20 Hanninggaard, Hanning †1906.08.23 Landtind.
Peder Jensens tid på Ahler Nørgaard blev ikke lang: ni år. Han blev kun knap 50 år gammel. Enken Ane Katrine Nielsen drev gården videre i 8 år derefter før hun købte en gård i Lindeballe sogn i Vejle Amt.
Børn:
01 Jens Ahler Nørgaard Jensen *1897.03.20 Ahler Nørgaard †1972.08.03 Grindsted.
Gift 1936.12.18 i Lindeballe, Vejle amt med Ingeborg Jensen *1911.10.27 Rækker Mølle, Hanning †1987.10.19 Grindsted datter af møllebestyrer i Rækker Mølle Jens Peder Sophus Jensen *1879.02.06 Sønder Grene, Skarrild †1951.06.09 Hjerm Stationsby og (gift 1909.06.11 Egvad) Ane Marie Nielsen *1885.12.01 Foersum, Egvad †1914.01.03 Rækker Mølle.
Jens Ahler Nørgaard Jensen ca. 1944.
Jens Ahler Nørgaard Jensen
Omkring 1944.
Overtager matrikel 4A Aast ejerlav i Lindeballe i Vejle Amt efter moderen i 1936. Fra "Danske Landmænd og deres Indsats", Herning 1944:

Jensen, Jens Ahler Nørgaard.
Gdr., "Nørgaard" pr. Vandel.
Født i Borris 20. Marts 1897, søn af fhv. Gdr. Peder Jensen, Ahler pr. Borris. gift med Ingeborg Jensen, født Jensen, født i Hanning Sogn 27. Oktbr 1911, Datter af fhv. Møller Sophus Jensen, Rækkemølle pr. Sædding.
Gaardens navn er Nørgaard, den er ca. 300 Aar gammel, Stuehuset er fra 1840, har været Slægtsgaard i 2 Generationer i 28 Aar og er overtaget af Jensen som Bestyrer 1916 og som Ejer 1936. Der var dengang ca. 80 Tdr. Land, hvoraf 20 Tdr. Land var Skov, hvilket er det samme som nu.
Ejendomsskyld Kr. 30.000, Grundskyld Kr. 15.900.
Besætningen var ved Overtagelsen 2 Heste, 9 Køer, 9 Ungkvæg, 2 Søer og 15 Svin, den er nu 1 Føl, 1 Plag, 4 Heste, 18 Køer, 18 Ungkvæg, 3 Søer og 30 Svin.
Jensen har været paa Krabbesholm Højskole, ef Formand for Randbøl Hesteforsikring.
Indtil 1936 var det Enkefru Katrine Jensen {født Nielsen} der ejede Gaarden. 1922 blev der tilkøbt 14 Tdr. Land.
02 Niels Landting Jensen *1898.08.07 Ahler Nørgaard †1983.09.13 Randbøl sogn, Vejle Amt.
Gift 1934.09.12 i Randbøl sogn med Ibbe Kristine Lie Sørensen *1898.10.25 Daldover, Randbøl sogn, Vejle amt †1988.05.05 Randbøl datter af købmand i Daldover Søren Larsen Sørensen *1870.09.29 Daldover †1932.06.22 Randbøldal, Randbøl og (gift 1898.07.23 Egtved) Karoline Jørgensen *1873.08.24 Liegaard, Egtved †1943.04.16 Randbøldal
Moustgaard:

Niels Landting Jensen gik i skole i Borris og var 1918-1919 elev på Ry højskole. Han blev uddannet ved landbruget og var blandt andet 3 år på Borris forsøgsgård. Han rejste til USA 1923 og arbejdede ved landbruget i Minnesota til 1927. Han var forpagter af Randbølgaard indtil 1943 og overtog derefter et depot for Carlsberg og Tuborg i Randbøl. Denne virksomhed havde han til 1952, da han overtog Carlsbergdepotet i Jelling. Han har desuden siden 1947 haft en landejendom i Frederikshaab. Han har været medlem af bestyrelsen for Den konservative vælgerforening

03 Karoline Mathilde Jensen *1900.02.27 Ahler Nørgaard.
Gift 1922.11.07 i Vor Frelsers Sogn, Vejle med Alfred Leth Nissen *1899.09.18 Hørning sogn, Skanderborg Amt søn af gårdmand i Hørning sogn, Skanderborg Amt Julius Peder Leth Nissen *1860.05.19 Hørning Mark †1919.10.08 Hostrupsgade 35, Silkeborg og (gift 1886.11.16 Elev sogn, Aarhus amt) Johanne Marie Sørensen *1867.01.02 Elev †1939.04.04 Hostrupsgade 35 Silkeborg
Alfred Leth Nissen var gårdmand i Gantrup i Voerladegaard sogn i SkanderborgAmt.
04 Harald Jensen *1901.08.26 Ahler Nørgaard, konfirmeret i Borris 1915.10.03.
Ikke set efter 1915.

Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet
1908 Ane Katrine Nielsen enken, se ovenfor.
Ane Katrine Nielsen og børn flytter til Vester Aast i Lindeballe sogn 1916 og overtager matrikel 4A i Aast ejerlav: se under sønnen Jens Ahler Nørgaard Jensen ovenfor.

Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet
1915.12.18 skøde Thomas Rosbjerg (Thomsen) (navneændring 1926, "Thomsen" slettet.) *1872.09.15 Gasdalgaard, Bølling †1950.05.14 Borris søn af gårdmand Hans Thomasen *1834.07.28 Gasdalgaard †1873.12.12 (Lungebetændelse) Gasdalgaard og (gift 1862.05.25 Sædding) Mariane Jensen *1840.05.11 Clausager, Sædding †1878.01.11 Gasdalgaard.
Gift 1895.05.17 i Nøvling med Maria Kathrine Christensen *1869.04.21 Nøvlingskov, Nøvling sogn †1946.10.05 Ahler Nørgaard datter af gårdmand Jens Christian Christensen *1844.03.09 Nøvlingskov †1888.07.24 Nøvlingskov og (gift 1868.04.28 Gjellerup) Caroline Fløe Pedersen *1845.11.20 Gjellerup †1922.10.06 Ahler Nørgaard (datter af Peder Pallesen Fløe i Rind sogn søn af Palle Christensen Fløe).
Thomas Rosbjerg Thomsen var:
Mejerist i Bølling
Mejerist i Nøvling, 1896
Mineralvandsfabrikant i Skjern, 1897
Købmand i Nøvling, 1902
Husmand i Nyborghus i Nøvling, 1907
1914 gårdmand her i Ahler Nørgaard i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Børn:
01 Hans Rosbjerg Thomsen *1896.03.05 Nøvling Mejeri †1981 Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1941.05.29 i Vorgod Fjelstervang kirkedistrikt med Mariane Christine Clausen *1905.03.27 Barde Hede, Vorgod †1997 Fjelstervang datter af husmand i Barde Hede Christen Clausen *1874.02.26 Barde Hede †1956.12.11 Vorgod Kirkeby og (gift 1900.10.17 Vorgod) Dorthea Sørensen *1881.01.29 Fjaldene, Nørre Omme sogn †1949.06.10 Vorgod Kirkeby,
Hans Rosbjerg Thomsen var:
Fra 1925 gårdbestyrer af Søndergaard i Fjelstervang i Vorgod sogn.
Ejer af Søndergaard fra 1941.
02 Karoline Fløe Rosbjerg *1897.11.22 Skjern †1947.06.20 (faldt fra sporvogn) Valby Langgade 216C, Frederiksberg sogn, Kbhs Amt.
Gift 1932.07.26 i Maria sogn, Kbh. med Aage Larsen *1907.10.19 Guldborg, Majbølle sogn, Maribo Amt søn af bager i Guldborg Jørgen Kristian Theodor Larsen *1880.10.29 Ringsted sogn, Sorø Amt †1957.12.08 Nakskov Alderdomshjem, Sankt Nikolaj sogn og (gift 1906.05.04 Vaalse sogn, Maribo Amt) Andrea Eleonora Jakobsen *1888.01.11 Vaalse †1963.01.22 Kløvervænget 22c, Sankt Nikolaj sogn, Nakskov.
03 Kristian Skov Rosbjerg *1900.01.29 Skjern.
Gift 1933.12.26 i Vartov Hospitals Menighed, Kbh. med Gudrun Danø *1906.06.04 Sankt Jakobs sogn, Kbh. datter af ingeniør ved Statens Vandbygningsvæsen Iver Christian (Jensen) Danø (navneændring 1904) *1872.07.27 Gudum sogn †1946.11.08 Ringkøbing sogn og (gift 1903.12.28 i Tømmerup, Holbæk Amt) Asta Jørgine Jørgensen *1878.06.14 Ubberup, Tømmerup †1949.03.23 Amager Fælledvej 22, Sundby sogn, Kbhs Amt.
04 Peder Rosbjerg *1902.02.05 Nybo, Nøvling †1977.11.24 Højbjerg sogn, Viborg Amt.
Gift 1931.05.01 i Sønder Starup, Haderslev amt med Marie Møller *1899.09.03 Mammen Mølle, Mammen sogn, Viborg Amt †1955.02.13 Gammel Kjærsgaard, Højbjerg datter af møllebestyrer i Mammen Otto Rasmussen Møller *1875.09.10 Herkegaard, Mammen †1937.07.13 Mammen og (gift 1899.04.18 Mammen) Martine Marie Laursen *1874.02.06 Mammen Søndermark †1942.02.07 Bjerringbro.
05 Mariane Clausager Rosbjerg *1903.10.06 Nybo, Nøvling †1981.07.05 Borris.
Ugift, havde forretning med grønthandel i Borris.
06 Viggo Rosbjerg *1905.10.11 Nyborghus, Nøvling †1979.10.10 Borris.
Viggo Rosbjerg var landmand og medhjælper hjemme på Ahler Nørgaard.
07 Kristen Kammersgaard *1907.11.19 Nyborghus, Nøvling †1908.04.06 fire måneder gammel.
08 Olga Margrethe Rosbjerg *1909.05.28 Nyborghus, Nøvling †2007.12.15 Troldhede.
Gift 1946.12.28 i Borris sogn med Hans Enrico Thomsen *1904.05.24 Tjæreborg sogn †2000.02.03 Troldhede søn af gårdmand og engmester i Tjæreborg Thomas Thomsen *1858.02.05 Søvang, Nordborg sogn, Sønderborg Amt †1954.10.12 Sædding Hvilehjem, Guldager sogn, Ribe Amt og (gift 1889.09.14 Tjæreborg) Everine Margrethe Nielsen *1866.11.08 Tjæreborg †1937.01.14 Tjæreborg.
Hans Enrico Thomsen var fabriksarbejder i Troldhede i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
09 Frede Christen Kammersgaard Rosbjerg *1912.01.31 Nyborghus, Nøvling, overtager gården, se nedenfor.
10 Karen Margrethe Rosbjerg *1914.06.20 Ahler Nørgaard †1999.03.31 Skarrild.
Gift 1941.07.27 i Herning med Thomas Aaderup Kjær *1918.10.17 Skibbild, Arnborg †1985.03.31 Skarrild søn af gårdmand i Overgaard Ludvig Kjær *1883.05.16 Overgaard, Gammel Arnborg †1965.05.31 Fasterholt, Arnborg og (gift 1912.04.28 Arnborg) Marie Elisabeth Jensen *1884.08.23 Hvedde, Assing †1977.05.13 Fasterholt.
Thomas Aaderup Kjær var gårdmand i Skarrild sogn i Ringkøbing amt.

Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet
1946 Frede Christen Kammersgaard Rosbjerg *1912.01.31 Nyborghus, Nøvling †2002.02.07 Borris, søn af formand.
Gift 1946.12.28 i Borris med Maren Mathilde (Maja) Jespersen *1916.04.28 Vester Herborg, Herborg †2005.04.06 Borris datter af gårdmand i Vester Herborg Jesper Nielsen Jespersen *1880.09.08 Langkær, Stauning †1963.12.04 De gamles Hjem, Troldhede, Nørre Vium og (gift 1910.03.20 Assing) Ottea Kirstine Madsen Aagaard *1885.07.13 Hedegaard Mark, Assing †1968.02.05 De gamles Hjem, Troldhede.
Han blev kaldt Frede Kammersgaard.
BS side 78:

Det blev Kammesgaard, der i 1946, den 15/11, overtog Ahler Nørgaard. Han blev gift med Maja Jespersen fra Herborg. I dette ægteskab er der fire børn: Maria, Tove, Bodil og Hans. Da ingen af børnene var interesseret i landbrug, solgte Kammesgaard gården den 25/8 1966 til Ove Enevoldsen ...


Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet
1966.08.25 Ove Navntoft Enevoldsen *Hoven.
BS side 78:

Gården drives i dag {skrevet 1986}, som så mange andre, udelukkende med salgsafgrøder og uden animalsk produktion.

Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet 1889 ender her ↑


Ahler Brohus 1861 - 1889 starter her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
Broen over Vorgod Å blev bygget 1861 af Jens Thomsen på Ahlergaard, som forpagtede den ud til flere forskellige familier i ret hurtig rækkefølge i de 28 år der blev taget bropenge. Indtil Jens Thomsen forærede broen til Borris kommune i 1889. Huset blev så nedbrudt og fjernet, se billedet ovenfor, hvor stedet huset stod er markeret og tegningen fra 1871 nedenfor.
Disse familier er her fulgt gennem ni dåb i Ahler Brohus i kirkebogen og dels i folketællinger. Fortjenesten har været ringe, for folk flytter snart væk igen.
Ahler Brohus over Vorgod Å 1861-89, tegning målebordsblad 1871
Ahler Brohus ved Vorgod Å 1861-89
Tegning målebordsblad 1871.
1864-68 Niels Flinker Jensen.
*1864 juli, Ahler Brohus, Jens Peder
*1866 marts, Ahler Brohus, Jens Peder
*1867 februar, Ahler Brohus, Mariane
*1868 marts, Ahler Brohus, Johanne
*1869 juli, Ahler Hede, Søren
1877c Peder Kristian Nielsen.
*1878 marts, Ahler Brohus, Niels Christian
*1880 februar, Ahler Brohus, Jens Mathias
*1881 dec., Vesterby Borris, Marie
1883 Morten Christensen.
*1881 juli, Troldhede, Kristen Peder
*1883 august, Ahler Brohus, Christen Laurids
*1890 marts, Ahler Hede, Thomas
1888 Hans Andreas Christensen.
*1889 jan., Ahler Brohus Signe Dorthea
*1890 sept., Dalager Borris, Signe Kirstine
1889 Peder Christian Jørgensen.
*1886 dec., Ølgod, Jørgen Peder
*1889 juni, Ahler Brohus, Morten.

Ahler Brohus 1861 - 1889
1864 Niels Flinker Jensen *1835.10.16 Agger, Borris †1883.07.20 Ahlerhede, Borris søn af gårdmand i Agger (Borrisager), matr. 19a Nørrelandet, Borris Jens Jørgen Christensen *1791.07.18 Rindum †1854.12.07 Agger og (gift 1822.12.28 Rindum) Marianne Pedersdatter *1798.06.10 Ringkøbing sogn †1856.01.23 Agger.
Gift 1864.05.04 i Borris med væverske i Brohuset ved Borriskrog (Skjern Å) Mette Cathrine Jensen *1835.06.01 Øster Skjern †1909.11.26 Ahlergaards Mark datter af tjenestepige i Øster Skjern Johanne Jacobsdatter *1807.10.14 Øster Skjern †1868.03.15 Kjelstrup, Faster og udlagt Jens Christian Christensen i Albæk i Skjern.
Broforpagter i Ahler Brohus (ikke matrikuleret). 1868 husmand på Ahler Hede.
Veteran fra 1864 12. Reg. 2.Comp. Menig nr.363. Adresse 1876: Borris.
Efter Niels Flinker Jensens død blev Mette Cathrine Jensen gift 2. 1888.12.18 i Borris med enkemand Frederik Jensen *1828.06.03 i Borup i Brande sogn. De bedrev matr. 1K Ahler ejerlav, Frederik Jensen fik skøde 1868.07.08.
Børn:
Jens Peder *1864.07.11 Brohuset †1864.08.15 en måned gammel.
Jens Peter Jensen *1866.03.25 Ahler Brohus konf. 1880.04.04 Ahlerhede †1939.11.14 Borris Stationsby.
Gift 1896.11.03 i Borris med Andrea Henriksen *1869.12.23 Hee, Ringkøbing Amt †1936.10.22 Borris Stationsby datter af ugift Johanne Marie Jensen *1840.09.06 Hover sogn, Ringkøbing Amt †1909.06.23 Koustrup, Velling sogn, Ringkøbing amt og udlagt barnefader ungkarl forpagter Henrik Husted af Bilring i Brejning sogn, Ringkøbing amt..
Gårdmand matr. 47B Nørrelandet i Borris sogn.
Mariane Jensen *1867.02.25 Ahler Brohus †1937.02.17 De Gamles Hjem i Borris.
Gift 1892.01.29 i Borris med enkemand på Ahlerhede Laurids Antonius Nielsen *1857.08.11 Ladegårdsvejen 57, Frederiksberg sogn, Københavns Amt †1913.09.03 Ahlergaards Mark søn af arbejdsmand Laurits Nielsen *1816c Århus og Karen Knudsen *1822c Svendborg.
Hendes far kaldes ved hendes dåb broforpagter.
Hun blev konfirmeret 1881.04.10 af Ahlerhede.
Laurids Antonius Nielsen var husmand på Ahlergaards Mark, matr. 1k Ahler ejerlav (Borris Østerland). Skøde på matr. 1k Ahler ejerlav 1883.09.16.
Laurids Antonius Nielsens første kone: Else Marie Sophie Frederikke Jensen *1859.10.15 Pårup, Assing †1891.01.22 Ahlerhed var datter af Frederik Jensen *Borup, Brande og Mariane Hansen.
Johanne Jensen *1868.03.12 Ahler Brohus †1940.01.27 Borris Stationsby.
Gift 1895.10.05 Borris sogn med lærer ved Gaasdal Østre skole Niels Svendsen *1853.03.27 Ahlergaards Mark †1925.12.06 Dalager, Borris søn af husmand på Ahlergaards Mark, Borris sogn Svend Mortensen *1818.10.29 Kjelstrup, Faster †1899.02.22 Gaasdal (Ahlerhede) og (gift 1847.06.06 i Borris) Birthe Katrine Nielsdatter *1814.11.22 Feldsing, Borris †1868.06.29 Ahlerhede.
Lærer ved Gaasdal Østre skole fra 1890, matr. 1u, Ahler ejerlav (udstykket fra matr. 1H) Lærer ved Borris Hovedskole.
Bopæl fra 1906: matr. 13c Borris Nørreland.
Citat fra BS side 171 under matr. 13C Anrborgsvej 33:

N. Svendsen var lærer ved Borris Hovedskole i mange år. Man kan vist godt sige, at han var af den gamle type. Han gik til skole hver dag lige ned over marken og banen. Han gik altid med træsko og havde et par tøjsko med til brug i skolen. Ikke nogen dårlig fodbeklædning. Han gik også altid med sort krave, har sikkert aldrig haft hvidt kravetøj på. Han holdt op i skolen omkring 1924,og har ikke levet så længe derefter {†1925.12.06}, for den 22/7 1927 har enken fået skifteretsskøde på huset.

Søren *1869.07.10 Ahlerhede †1869.09.15 Ahlerhede to måneder gammel.
Birte Katrine Jensen *1874.11.21 Ahlerhede †1955.02.28 Videbæk By.
Gift 1902.01.28 i Herborg, Ringkøbing Amt med Mads Marinus Nielsen *1869.02.02 Mosegårdhus, Brejning sogn †1934.09.30 Trøstrup, Herborg søn af husmand i Brejning sogn, Ringkøbing Amt Peder Christian Nielsen *1830.06.11 Skibbild, Nøvling sogn †1901.03.12 Mosegårdhus, Brejning og Kirsten Marie Madsen *1839.10.09 Mosegårdhus †1890.05.20 Mosegårdhus.
Hun er konfirmeret 1889.04.14 af Ahlerhede.
Gårdmand i Trøstrup i Herborg sogn i Ringkøbing Amt.
Søren *1876.07.29 Ahlerhede †1889.05.01 Ahlerhede knap 13 år gammel.
Else Jensen *1878.09.09 Ahlerhede †1908.09.04 Ahlergaards Mark.
Gift 1900.08.11 i Sønder Felding sogn med Otto Jensen *1877.05.28 Gammelmark, Sønder Felding †1953.08.21 Absalonsgade 18, Silkeborg søn af husmand og landpost i Sønder Felding sogn Jens Jensen (Leding) *1829.08.07 Sønderby, Stauning †1914.09.24 Lyngbygade 4, Silkeborg og (gift 1857.10.11 i Skjern) Mette Cathrine Ovesen *1836.07.13 Kærgaard Mark, Skjern †1915.01.26 De gamles Hjem i Silkeborg
Husmand Ahlerhede senere arbejdsmand i Silkeborg.

Ahler Brohus
1878- Peder Kristian Nielsen *1850.05.30 Vorgod Hede, Vorgod †1941.02.07 (begravet Hee sogn) Stoholm, Feldingbjerg sogn, Viborg Amt (Viborg Sygehus) søn af husfæster Niels Christian Nielsen *1801c Timring og (gift 1847.03.28 Vorgod) Maren Pedersdatter *1811c Gjellerup †1888.07.28 Vorgod.
Gift 1876.02.27 Oddum sogn med Mette Cathrine Jensen *1850.08.10 Blinkbjerg, Oddum †1908.05.30 (begravet Hee sogn) Banevogterhus 109 i Hjerm sogn, Ringkøbing Amt datter af Snedker i Oddum Jens Mathias Pedersen *1815.03.15 Blinkbjerg †1884.10.10 Vittarp, Oddum og (gift 1847.05.02 Oddum) Maren Hansdatter *1823.04.12 Lille Topgård, Strellev sogn, Ringkøbing Amt †1897.11.13 Vittarp.
FT 1890: Ledvogter ved jernbanen Kjærgaard Mark, Dejbjerg sogn.
FT 1901, 1906: Ledvogter, Voldbjerg Vogterhus, Hee sogn.
FT 1911, 1916: Ledvogter, Vogterhus 109, Hjerm sogn.
FT 1921:Ledvogter, Vogterhus 107, Maabjerg sogn.
FT 1925, 1930: Ophold hos datteren: familien Vestergaard i Stoholm.
Børn i Peder Kristian Nielsen og Mette Katrine Jensens ægteskab født efter bopæl i Borris sogn er ikke medtaget.
Børn:
Maren Bolette Marie Nielsen *1876.07.11 Vittarp, Oddum †1936.06.09 Feldingbjerg sogn, Viborg amt.
Gift 1906.02.15 Feldingbjerg sogn, Viborg amt med skrædder i Stoholm, Feldingbjerg Peder Vestergaard *1876.06.16 Fusager, Gammelstrup sogn, Viborg amt †1954.11.02 Vestergade, Stoholm,.
Skrædder i Stoholm i Feldingbjerg sogn i Viborg amt.
Niels Christian Nielsen (Noudal) *1878.03.23 Ahler Brohus †1958.01.30 Odden, Nordby sogn, Fanø.
Gift 1908.02.27 Nordby med Marie Ende *1885.11.12 Odden, Nordby †1950.06.08 Odden.
Skibsfører i Odden i Nordby sogn på Fanø.
Jens Matias Nielsen *1880.09.28 Ahler Brohus
FT 1901 Slangerup landsogn, Frederiksborg amt. Sømand.
Udvandret 22 år gammel til USA. Ankomst New York 1902.11.16. Destination Kansas City, Missouri, USA. Ikke set derefter.
Marie Nielsen *1881.12.29 Vesterby, Borris †1903.08.23 Vogterhuset ved Voldbjerg, Hee sogn 22 år gammel.

Ahler Brohus
1883- Morten Christensen *1851.10.08 Brejning sogn, Ringkøbing amt †1932.09.05 Borris Kirkeby søn af husmand Christen Thomsen *1829.12.04 Brejning †1901.02.20 Stalderhøjhus, Nørre Omme sogn, Ringkøbing Amt og (gift 1851.06.09 Brejning) Sidsel Mortensdatter *1827.09.23 Bjerg, Brejning †1907.08.02 Sig, Nørre Omme.
Gift 1879.09.14 i Sædding sogn, Ringkøbing Amt med Kirsten Christiansen *1847.09.30 Øster Skjern, Skjern sogn †1919.12.05 Ahlergaards Mark datter af gårdmand i Kjelstrup i Faster sogn Christian Peter Bjerrum *1806.12.02 Degneboligen, Borris †1848.04.22 Kjelstrup, Faster og (Gift 2. 1841.06.27 i Skjern) Johanne Jacobsdatter *1807.10.14 Øster Skjern †1868.03.15 Kjelstrup.
Husmand i Troldhede.
Broforpagter i Ahler Brohus.
Husmand på Gaasdal og Ahler Hede, Borris sogn.
Børn:
Kristen Peder Bjerrum Kristensen *1881.07.30 Troldhede, Sønder Felding †1948.12.29 Skarrild
Arbejdsmand i Skarrild sogn. Ugift.
Christen Laurids Christiansen *1883.08.18 Ahler Brohus †1971.03.07 (Kristian Kristiansen) Herning sogn.
Gift 1923.07.08 i Assing med Maren Okkels Christensen Overgård *1892.08.05 Holtbjerg Mark, Herning sogn †1957.08.19 Ny Møllevej 55, Sct. Johannes sogn, Herning.
Møller i Herning.
Thomas Christiansen *1890.03.12 Ahler Hede, Borris †1947.04.07 Vostrup, Lønborg sogn
Arbejdsmand i Vostrup i Lønborg sogn. Ugift.

Ahler Brohus
1888- Hans Andreas Christensen *1864.08.18 Fattigheden, Borris †1941.03.03 Alkjærsig, Dejbjerg sogn søn af fæstehusmand på Fattigheden, Borris Christen Christensen Boling *1829.11.06 Borris †1899.07.14 Fattiggaarden, Borris (søn af Christen Andersen og Maren Nielsdatter) og (gift 1854.11.26 Brejning) Sidsel Nielsdatter *1822.05.22 Brejning †1865.11.08 Skjern.
Gift 1. 1886.11.16 i Vorgod med Bodil Kirstine Christensen *1864.10.03 Skærbækhede, Nørre Vium sogn †1915.10.01 Gødsvang, Tistrup sogn, Ribe Amt datter af husmand Peder Christensen *1835.01.05 Faster †1911.04.26 Vorgod By og (gift 1863.11.15 Nørre Vium) Karen Jensen *1836.08.10 Skærbæk, Nørre Vium †1869.04.28 (Barselsseng) Vorgod.
Gift 2. 1920.05.11 i Brøndum sogn, Ribe Amt med fraskilt Jensine Christine Jensen *1872.07.14 Vognbjerg, Dejbjerg sogn †1931.10.01 Dejbjerg datter af tjenestekarl i Dejbjerg sogn Niels Christian Jensen (Niels Kvembjerg) *1844.02.15 Dejbjerg †1934.07.07 "Aahvile", Vardevej, Skjern og (gift 1870.11.11 i Dejbjerg) Mette Marie Sophie Johansen (Mette Mus) *1851.03.20 Tugthuset, Viborg †1933.06.12 "Aahvile", Vardevej, Skjern.
Gift 3. 1940.08.18 i Dejbjerg med Mariane Christine Christensen *1887.01.23 Torslev sogn, Hjørring Amt datter af skomager i Torslev sogn, (Dronninglund herred) Hjørring Amt Lars Christian Christensen *1853.07.19 Sterup Mark, Jerslev sogn, Hjørring Amt †1889.03.04 Rævbakhus, Torslev og (gift 1882.10.20 Torslev) Andreasine Villadsen *1862.04.28 Nørre Rævbak, Torslev †1939.11.17 Nørhavens Mark, Taars sogn, Hjørring Amt.
Hans Andreas Christensen er født i Borris i Fattigheden, som er heden øst for Skobæk og Hjoptarp. Navnet Fattigheden består ikke mere.
1880: tjenestekarl i Flodgaard i Borris.
1889: Ahler Brohus.
1895: Ledvogter i Spangsbjerg, Jerne sogn.
1898: Ledvogter Ahler Hede, Borris sogn.
1906: Banemand i Skodsbøl, Oddum sogn, hustruen billetsælger ved Skodsbøl Trinbræt.
1907: Ledvogter Gødsvang, Tistrup sogn.
1920: Banevogter, Vogterhus 37, Gjesing, Brøndum sogn.
1925: Pensioneret banearbejder.
Hans Andreas Christensen 2. kone Jensine Christine Jensen er ud af rakkerslægt; hendes forældre er Niels Kvembjerg og Mette Mus som nogen steder kaldes de sidste rakkere i Danmark. Niels og Mette fik mange børn af hvilke nogen emigrerede til Amerika. De boede fra 1898c til 1932 i Bjørnemosen i Dejbjerg. I 1932 kom de på plejehjemmet i Skjern, han var 86 og hun 81.
Se Dejbjerg Byportal Niels Kvemberg og Mette Mus.
Se Årbog for Vardemuseerne & Ringkøbing-Skjern Museum 2017 side 46.
Se "FRAM" - årbog for Ringkøbing Museum, 1994, museumsinspektør, Skjern-Egvad Museum, Kim Clausen.
Børn:
Signe Dorthea *1889.01.04 Ahler Brohus †1890.08.20 Borris knap to år gammel.
Signe Kirstine Christensen *1890.09.07 Dalager, Borris †1959.05.30 Østergaard, Lyhne sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1919.10.15 i Tistrup sogn med Kristen Peter Madsen *1885.01.28 Nørre Omme †1960.11.06 Ølgod.
Gårdmand i Østergaard i Lyhne sogn i Ringkøbing Amt.
Katrine Christine Christensen *1892.08.23 Aggerhuse, Borris.
Gift 1916.04.28 i Tistrup med banearbejder Jørgen Jørgensen *1881.03.28 Tarm, Egvad sogn †1953.11.01 Nørrebrogade 7, Vor Frelsers sogn, Esbjerg.
Katrine er fejl indført i kirkebogen som Petrine. Jørgen Jørgensen: Banearbejder i Esbjerg.
Petrine Kirstine Christensen *1895.09.22 Spangsbjerg, Jerne sogn, Ribe Amt.
Gift 1. 1913.04.01 Tistrup med landmand i Tistrup Claus Henrik Henriksen *1891.06.16 Øster Bjerge, Sønder Felding †1920.03.01 Vester Marup, Skjern.
Gift 2. 1921.11.17 i Skjern med bror til 1. mand enkemand Christen Henriksen *1894.05.16 Ilderhede, Sønder Felding.
Claus Henrik Henriksen: Teglværksarbejder i Vester Marup, Skjern.
Christen Henriksen: FT 1930: Slagteriarbejder i Skjern.
Nielsine Marie Christensen *1897.03.31 Spangsbjerg, Jerne †1924.04.06 Spangsberg Sanatorium, Brøndum sogn, Ribe Amt 27 år gammel.
Gift 1919.01.07 i Tistrup med Rasmus Emil Rasmussen *1893.02.11 Gødsvang, Tistrup †1940.03.17 Kongsholm, Hanning sogn (Holstebro)
Banearbjeder i Sædding sogn.
Ledvogter Kongsholm i Hanning sogn.
Peder Christian Christensen *1899.06.20 Ahlerhede, Borris †1991.01.11 Oddum.
Gift 1921.07.08 i Oddum med Madsine Villadsen *1899.01.22 Ølgod †1965.04.29 "Hvilehøj" Oddum
Arbejdsmand i Oddum sogn.
Karen Christensen *1901.03.31 Ahlerhede, Borris.
Gift 1920.11.23 i Herning med Jens Johannes Rasmussen *1890.01.27 Tårnborg sogn, Sorø amt.
FT 1930, 1940: Jord- og betonarbejder med bopæl Blichersvej 18 i Fredericia.

Ahler Brohus
1889 Peder Christian Jørgensen *1854.09.14 Ølgod †1925.12.07 Tarm søn af husmand Jørgen Pedersen *1817.10.12 Vallund, Ølgod †1899.01.26 Troldhede, Nørre Vium og (gift 1853.10.02 Vorgod) Anne Cathrine Nielsdatter *1826.03.23 Brejning †1903.04.20 Troldhede.
Gift 1881.10.18 i Egvad med Mette Kirstine Larsen *1855.02.12 Lønborg †1907,04.05 Tarm datter af husmand og murermester i Lavstrup, Lønborg sogn Lars Mathiesen *1813.01.23 Kastkær, Lunde sogn, Ribe Amt og (gift 1853.12.28 Lønborg) Mette Johanne Mortensdatter *1825.09.12 Lavstrup.
Familien er flyttet ind i Ahler Brohus mellem januar og juli 1889 og må være flyttet væk igen kort derefter, da broen blev overgivet til kommunen.
Børn i Peder Christian Jørgensen og Mette Kirstine Larsens ægteskab født efter bopæl i Borris sogn er ikke medtaget.
Børn:
Mette Katrine Jørgensen *1883.03.29 Vallund, Ølgod †1911.11.27 Krages, Egvad sogn.
Gift 1907.11.26 Egvad sogn med gårdmand af Krages Søren Sørensen *1882.05.12 Kyvling, Lønborg †1960.12.24 Egvad.
Gårdmand i Krages i Egvad sogn.
Larsine Jørgensen *1885.03.06 Vallund, Ølgod †1957.11.16 Vor Frelsers sogn, Vejle.
Gift 1919.12.21 Vor Frelsers sogn med enkemand tømrermester i Vejle Andreas Elkjær Mathisen *1874.05.06 Haastrup, Smidstrup sogn, Vejle Amt †1923.10.05 Vedelsgade 107, Vor Frelsers sogn.
Tømrermester i Vejle.
Jørgen Peder Jørgensen *1886.12.22 Vallund, Ølgod.
Gift 1908.05.31 Kongsted, Præstø Amt med Rasmine Sofie Ejlersen *1887.02.20 Allerslev sogn, Præstø Amt.
Blikkenslager senere postbud i Tarm i Egvad sogn.
Morten Jørgensen *1889.06.26 Ahler Brohus †1956.06.29 Vissingsgade 22, Sankt Nicolai sogn, Vejle
Gift 1916.11.25 (senere skilt) i Egense, Svendborg amt med Mathilde Hansen *1889.09.18 Rantzausminde, Egense.
Skomagermester i Vejle.
Ahler Brohus 1861-89 ender her ↑
6 Andet
7 Skøder
1699 Skøde på Nørgaard i Hjoptarp i Borris til Jakob Andersen Ahler.
1702 Pantebrev på Ahlergaard og Egvig fra Jakob Ahler til svigersøn Morten Jensen Sønderby.
1738 Ahlergaard Jordebog.
1788 Ahlergaard Jordebog.


Borris Kirkeby
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup, Dejbjerglund.

4 Familier med børn


Kirkehus (ved Kirken, æ Kjerkbank), se også matr. 53A nedenfor.
Kirkehus ved Borris Kirke
Kirkehus ved Borris Kirke ca. 1890
Dette sted ses allerede i Markbogen 1683:

Kirkehus tilhører fru Sophie på dejbjerglund
beboes af Mas Olß

I kirkebogen efter 1724 kaldet det "ved Kirken".
Omkring 1950 kaldtes det "æ kjerkbank" (Holger Ejby Villadsens erindring).

Kirkehus i Borris  1683-1860c og 1860c+.
Kirkehus ca. 1860 og derefter


Borris Kirkeby, Ved Kirken begynder her ↓

Borris Kirkeby, Ved Kirken;
1648- Iver Nielsen.
Viborg Landsting den 16. februar 1648 Gunde Rostrup sikkerhed: "Iffuer Nielsenn ved Boridz kirke."
Se Ahlergaard jordebog 1646.

Borris Kirkeby, Ved Kirken;
1651 Michel Laursen.
Se Ahlergaard jordebog 1646.

Borris Kirkeby, Ved Kirken;
1683- Mads Olsen.

Borris Kirkeby, Ved Kirken
Ved kirken:
1705- Jens Villadsen †1728+.
Gift med hans kone †1715+.
I Mandtall 1705 beskrevet:

En fattig Huusmand, som er lam paa sin eene Been, er desforuden gandske suag, huilcken undertiden, naar Legmens Styrche det vil tillade, arbeide for got Folch nogit lidet med Hammer og Øxe, derved at fortiene en ringe Skilling til sin fattige Hustruis og smaae Børns Underholdning.

Sete børn:
Villads Jensen *1702- (før kirkebogen) †1711.08.16 Ved Kirken.
Niels Jensen også kaldet Villadsen †1758.01.06 Debelmose, Borris.
Gift 1742.04.08 i Borris med Maren Nielsdatter Gravel.
Hans ses første gang som fadder 1728.08.22 nævnt som Jens Villadsens søn. Dermed er han født før 1712, men ikke set født i kirkebogen 1702-12. Hvis han er født før kirkebogen er han i 1742, da han gifter sig, over 40 år, hvilket synes en lille smule usandsynligt.
Parret bor i Debelmose.

Borris Kirkeby, Ved Kirken
Hus 1 ved kirken:
1782- Laust Sørensen (Klokmose) *1741.04.23 Klokmose, Faster †1816.11.25 Ved Kirken, Borris By søn af Søren Lauridsen Aas *1712.10.25 Klokmose, Faster sogn †1796.07.09 Faster og Maren Lauridsdatter Lodal *1708.04.01 Klokmose, Faster †1798.03.17 Faster.
Gift 1. 1781- med Anne Larsdatter *1748.08.08 Meldgaard, Hjoptarp, Borris †1799.12.13 Ved Kirken datter af Lars Nielsen Meldgaard *1712.07.31 Meldgaard †1792.01.19 Meldgaard og Anne Marie Jensdatter (Marie Hvollig) *1721c †1791.04.23 Meldgaard.
Gift 2. 1800.05.13 i Borris med Dorte Andersdatter *1758.01.08 Hvollig, Borris †1830.01.03 Borris datter af Anders Knudsen (Hvollig) *1724.07.09 Nørgaard, Hjoptarp og Mette Jensdatter *1725c †1790.03.07 Hvollig.
Børn:
Søren Lauridsen *1782.02.03 Ved Kirken, Borris By.
Lars Lauridsen *1784.11.01 Ved Kirken, Borris By.
Tjener FT 1801 ved Niels Sørensen Rosendal forpagter af Præstegaarden.
Jens *1787.01.01 Ved Kirken, Borris By †1799.06.26 Ved Kirken tolv år gammel.
Jakob Peder *1790.02.07 Ved Kirken, Borris By †1790.11.12 ni måneder gammel.
Folketælling 1787 Borris By Laust Sørensen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand mand 1Laust Sørensen Klokmose461741 Klokmose Faster 1816 Borris By Borris *1741.04.23. Klokmose ses i søn Jenses dåb. Han er søn af Søren Lauridsen Aas *1712.10.25 Faster sogn †1796.07.09 Faster og Maren Lauridsdatter Lodal *1708.04.01 Faster †1798.03.17 Faster.
kone 1Anne Larsdatter401748 Hjoptarp Borris 1799 Borris By Borris *1748.08.08. Datter af Lars Nielsen Meldgaard *1713.07.28 Meldgaard †1792.01.19 Meldgaard, Hjoptarp og 1. kone.
søn Søren Lauridsen61782 Borris By Borris  *1782.02.03.
søn Lars Lauridsen31784c Borris By Borris  *1784.11.01. Tjener FT 1801 ved Niels Sørensen Rosendal forpagter af Præstegaarden.
søn Jens Lauridsen11787 Borris By Borris  *1787.01.01.

Folketælling 1801 Borris By (Hus1 ved Kirken) Laust Sørensen   21
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Laust Sørensen Klokmose611741 Klokmose Faster 1816 Borris By Borris *1741.04.23. †1816.11.25. Klokmose ses i søn Jenses dåb. "Husmand med lidt Jord". Han er søn af Søren Lauridsen Aas *1712.10.25 Faster sogn †1796.07.09 Faster og Maren Lauridsdatter Lodal *1708.04.01 Faster †1798.03.17 Faster.
kone 2 1Dorte Andersdatter451756 Hvollig Borris 1830 Borris *1758.01.08 Hvollig.


Borris Kirkeby, Ved Kirken
Hus 2 ved kirken:
1724 Hans Skrædder *1700cc †1739.11.08 Kirkehus, Borris Kirkeby (sognefattig).
Gift 1724.05.09 med Kirsten Poulsdatter *1687c †1763.08.11 Kirkehus.
Sønnen Poul Skrædder menes at overtage Kirkehus.
Børn:
Christen †1725.05.27 Borris Kirkeby. Vel hjemmedøbt og død før kirkedåben.
Søn *1726.07.14 Kirkehus †1727.04.20 Borris Kirkeby.
Poul Hansen *1733.02.15 Kirkehus, overtager huset og skrædderiet.
Ane *1736.03.11 Kirkehus †1736.03.11 Borris Kirkeby.
Mette *1736- †1736.03.11 Borris Kirkeby.
Christen Hansen *1738.06.01 Kirkehus, konf. 1754 †1810.04.20 Debelmose?, Borris.
Gift 1771.10.20 i Borris "ved Kirken" med Margrethe Nielsdatter Gjaldbæk *1731.12.02 Gjaldbæk, Borris †1799.10.25 Debelmose datter af Niels Gjaldbæk..
Børn:
An Marie Christensdatter *1773.10.24 Debelmose.
FT 1801 væverske, 28, ugift, Debelmose.

Borris Kirkeby, Ved Kirken
1739 Kirsten Poulsdatter enken, *1687c †1763.08.11 Kirkehus, se ovenfor.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
Borris Kirkeby, Ved Kirken
1761c Poul Hansen Skrædder *1733.02.15 Kirkehus †1778.01.24 (druknet ved Skjern Bro) Borris søn af formand.
Gift med Gertrud Pedersdatter *1731c (ikke set født i Borris) †1793.04.14 Huset ved Kirken, Borris.
Konens navn Gertrud Pedersdatter indirekte identificeret. Hendes første søn hedder Hans fra manden, anden søn Peder dermed antages at hun hedder Pedersdatter. Hun begraves 1793 61 år gammel, altså er hun omkring 55c i FT 1787. Den eneste passende kandidat er Gertrud Pedersdatter i Huset ved Kirken, som også passer.
Der en god sandsynlighed for at Poul overtog huset hans forældre havde, Kirkehus, men det kan være et andet hus "ved kirken".
Børn:
Kirsten *1763.04.24 Borris †1772.08.23 Borris ni år gammel (kirkebog 11).
Hans *1766.03.05 Borris †1766.06.15 Borris tre måneder gammel.
Ane Poulsdatter *1767.10.04 Borris overtager senere huset, se nedenfor.
Peder Poulsen *1770.12.09 Debelmose (lægdsrullen), Borris †1824.07.05 (druknet i Omme Å ved Gravel i Borris) Fattighuset ved Borris kirke.
Gift 1797- med Birthe Marie Andersdatter *1767c †1827.02.25 Borris.
Peder Poulsen konfimeret 1791 i Borris.
Lægdsrullen 1792: Lam på begge ben. Afsked 1793.
Husmand og skrædder i Skobækhus i Borris sogn.
Børn:
Gjertrud Marie *1797.08.15 Skobækhus, Borris †1797.12.21 fire måneder gammel.
Hans Christian Pedersen *1799.04.13 Skobækhus, Borris †1871.04.20 Loft, Grindsted.
Gift 1827c med Bodil Marie Christensdatter *1800.08.03 Loft †1875.06.12 Loft datter af gårdmand, matr. 2 Loft, Grindsted Christen Sørensen *1775c Krog, Grene sogn †1829.07.08 Loft og (gift 1799.10.13 Sønder Omme af Møllen vel tjenestepige) Kirsten Nielsdatter *1774c ikke set født i Sønder Omme †1843.06.19 Loft.
Hans Christian Pedersen: Gårdmand i Loft, matr. 2, ejerlav Loft, Grindsted sogn.
Kirsten *1774.04.29 Borris †1774.05.15 to uger gammel.
Hans Poulsen *1775.09.10 Debelmose (lægdsrullen), Borris †1850.09.30 Varde Købstad, fattiglem. Gift 1815.02.12 i Varde Købstad med pigen Karen Christensdatter *1784.10.10 Borre, Aal sogn, Ribe Amt †1864.01.02 Varde købstad lem på Fattiggården datter af Christen Theodosiusen *1756c Borre og Ingeborg Pedersdatter *1757c Marcheskield.
Han kommer hurtigt ud at tjene og ses FT 1787 i Helgaard i Borris ved Eske Jessen 12 år gammel, og i lægdsrullen 1790 nævnes han i Helgaard.
Konfirmeret 1793 af Borriskrog.
I 1817 betegnes han som daglejer i Varde.
FT 1845 Skovbrogade i Fattiggården i Varde.
Børn:
Poul Hansen *1817.10.28 Varde Købstad Poul Hansen †1858.03.04 Lem i Varde fattiggård, væver, fraskilt.
Gift som væver 1844.10.11 Varde købstad med Mette Marie Pedersdatter *1816.06.30 Hjerting, Guldager sogn, Ribe amt †1864+ ?Vejle datter af Peder Rasmussen *1782c og Mette Nielsdatter *1782c.
Væver.
Skilt før 1855.
Mette Marie Pedersdatter er i FT 1860 husholder for Thomas Jensen i Søskov i Bredsten. Flytter i nov. 1864 til Vejle ikke set derefter, hun er da 58 år gammel.

Borris Kirkeby, Ved Kirken
1778 Gertrud Pedersdatter Poul Hansen Skrædders enke *1731c †1793.04.14 Huset ved Kirken, Borris
Folketælling 1787 Borris By Gertrud Pedersdatter   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
enke 1eGertrud Pedersdatter561731c  1793 Borris By Borris  
enke 1eDorte Nielsdatter60   


Borris Kirkeby, Ved Kirken
1793 Ane Poulsdatter *1767.10.04 Kirkehus †1836.09.01 Faster datter af forkvinde.

Borris Kirkeby, Ved Kirken
1799 Enevold Christensen *1748.07.28 Barde, Vorgod †1815.12.20 (omkom i snefog på heden) ved Kirken søn af Christen Enevoldsen *1721c og Karen Christensdatter *1717c (Christen og Karen ser ud til at være flyttet ud af Vorgod sogn, for de er ikke begravede der).
Gift 1799.04.21 i Borris med Ane Poulsdatter *1767.10.04 Kirkehus †1836.09.01 Faster (almisselem) forkvinde, datter af Poul Hansen Skrædder ovenfor.
At Enevold Christensen kommer fra Barde formodes fordi en fadder ved Enevold Christensens søn Christens dåb 1800.05.11 er Maren Christensdatter fra Barde vel hans søster *1752.09 Barde og dermed 48 gammel ved dåben. Og hans alder passer med fødslen i Barde 1748.
Ane Poulsdatters søn med Mikkel Gregersen af Brunbjerg i Borris *1762.09.29 Borris †1804.07.15 Brunbjerg (søn af Gregers Gaasdal):
Gregers Mikkelsen *1798.10.09 Kirkehus, konf. 1814.04.17, lægdsrullen 1832 "i Ribe Amt", ikke set derefter.
Børn med manden Enevold Christensen:
Christen Enevoldsen *1800.05.11 ved Borris Kirke †1867.05.24 (skrives *ved Borris Kirke) Faster .
Gift 1. 1822.12.17 i Bølling (skilt før 1827) med Karen Kirstine Christensdatter *1800.05.30 Debelmose, Borris †1829.09.06 Faster datter af Christen Jensen *1761c og Anne Pedersdatter *1769c.
Gift 2. 1837.06.18 i Dejbjerg med Mette Katrine Christensdatter *1808.04.06 Rabjerg, Dejbjerg †1890.04.10 fattiglem Mosegård (fattiggård), Borris datter i Øster Rabjerg i Dejbjerg af Christen Andersen *1773c og Ane Laustdatter *1771c.
Christen Enevoldsen og 1. kone Karen Kirstine Christensdatter i "Slægters spor i Bølling sogn" side 354:

De boede i Faster. I 1827 – 4 år efter giftermålet – fødte hun en søn, hvor præsten skriver: Chr. Enevoldsens hans fra Bord og Seng fraskilte Hustru. Med andre ord: de blev skilt.

Karen Kirstine Christensdatters søn med udlagt ungkarl Mads Christian Andersen af Brejning:
Christen Madsen *1827.10.11 Faster †1850.07.25 Isted Hede, Slesvig (Lægdsrullen).
Folketælling 1801 Kirkehus Enevold Christensen   5te Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus-mand uden Jord mand 1Enevold Christensen531748 Barde Vorgod 1815 Borris Hede Borris "Husmand uden Jord og gaar i Dagleje." *1748.07.28 Barde, Vorgod.
kone 1Ane Poulsdatter331767 Kirkehus Borris 1836 Faster *1767.10.04.
søn Christen Enevoldsen11800 Kirkehus Borris 1867 Faster  *1800.05.11.
Borris Kirkeby, Ved Kirken ender her ↑ .

Borris Kirkehus 53A begynder her ↓
Kirkestedet eller Kirkehus matrikel 53A Nørrelandet hartkorn 0 1 0 2¼ (ca. 3 hektar):
Kirkestedet eller Kirkehus er et meget lille husmandssted med ca. 6 tønder land jord i en akavet slange op mod nord fra kirken.
Indtil efter 1847 ligger det lige øst for kirkegårdsmuren men huset flyttes vel af Margrethe Eskesdatter omkring 1860 ud på marken matr. 53A lidt nord for Skobæk vejen, hvor Fattighuset tidligere lå.
I 1855 køber Margrethe Katrine Eskesdatter fattighusgrunden til. I 1857 køber hun hartkorn 0 2 2 2½ til fra matr. 33 Damsø (fra 4A Albæk), dette er dobbelt så meget som Kirkehuset selv havde; det blev solgt fra i 1882 igen.
I 1875 hører et stykke hede mod nord matr. 81A Nørrelandet til Kirkehuset.
Margrethe Eskesdatter opfører et hus "vesten for Stedets Bygninger" som hun går på aftægt på i 1875, da hun er 75 år gammel.
Matrikel 53 og 81A Nørrelandet i Borris:
Realregister.
Realregister fortsat.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
Borris Kirkehus martrikel 53A
1828.06.24 Christen Larsen *1788.06.29 Nørre Vium sogn †1880.06.13 Kvisthuse, Borris søn af Lars Christensen (Las Skave) *1761.04.30 Silstrup, Skarrild sogn †1842.08 20 i Arnborg (almisselem 78 år) og (gift 1788.03.25 Nørre Vium) Maren Nielsdatter af Egeris, Nørre Vium sogn *1757c ?†1829.06.30 Fattighuset, Skarrild.
Gift 1811.08.25 Borris sogn med Ane Sørensdatter på Borrisager *1781.06.15 Nederby, Sønder Felding †1859.12.17 Kvisthuse datter af gårdmand i Nederby Søren Jensen (Paarup) *1740c †1813.02.24 Nederby, Gammelmark, Sønder Felding og (gift 1772.08.23 Sønder Felding) Mette Christensdatter Lundfod *1737.10.23 Sønder Felding †1801+ (datter af Christen Lundfod).
Skødet ikke tinglyst, men nævnt i næste skøde af 1832.06.12 med dato 1828.
Christen Larsen var husmand i Kirkestedet i fire år og derefter i Kvisthuse i Borris sogn.

Borris Kirkehus martrikel 53A
1832.06.12 Jørgen Conrad Johansen Fromberg *1798.05.03 Hus ved kirken i Borris (ses ved konfirmation) †1873.05.07 Aftægtsmand og husmand ved Borris kirke søn af skomager i Borris sogn Johan Christoffersen Fromberg *1758.10.15 Vor Frelsers Sogn, Horsens ?†1800c Borris (søn af Skomager i Horsens Christopher Fromberg) og (gift 1788.12.26 Borris) Ane Eleonora Schandorph *1757.01.30 Vildbjerg sogn †1816.02.18 Grønborg, Borris (datter af degn i Borris Frederik Schandorph).
Gift 1831.11.27 i Borris med Mariane Christensdatter *1804.05.15 Odderskær, Borris †1882.11.22 Mosegaard, Borris datter af Christen Pedersen *1761.07.26 Lindvig †1832.01.18 Store Gaasdal, Borris og Lene Mathiasdatter *1762c Odderskær †1839.10.03 Store Gaasdal.
Flytter fra Kirkehuset til Dalager i Borris.
Jørgen Conrad Johansen Fromberg var murermester i Borris sogn.
Børn:
Sara Cathrine *1832.07.08 Kirkehuset †1834.05.13 knap to år gammel.
Johan Christian Fromberg *1834.01.20 Kirkehuset †1881.08.07 huset ved kirken, Borris.
Kromand, begravet som indsidder i huset ved Borris kirke.
Eliane Cathrine Fromberg *1839.01.06 Kirkehuset †1924.09.18 De gamles Hjem, Varde.
Ugift.
Helene Fromberg *1845.02.05 Dalager, Borris †1927.11.17 Bredgade 7, Skjern.
Folketælling 1834 Kirkehus Jørgen Conrad Fromberg   41
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Muur- mæster mand 1Jørgen Conrad Johansen Fromberg361798 Kirkehus Borris 1873 Kirkehus Borris *1798.05.03.
kone 1Mariane Christensdatter301804 Odderskær Borris 1882 Mosegaard Borris *1804.05.15.
dat. Sara Cathrine Fromberg21832 Kirkehus Borris 1834 Kirkehus Borris *1832.07.08.
søn Johan Christian Fromberg11834 Kirkehus Borris 1881 Kirkehus Borris *1834.01.20, blev kromand.
tj-pige Henriette Christensdatter201814 Engsig Skjern 1894 Stauning *1814.04.15 datter af Christen Nielsen og Sidsel Christensdatter i Engsig i Skjern sogn.


Borris Kirkehus martrikel 53A
1840.06.20 Thyge Christensen bor i Velhusted i Assing.
Gårdmand.
Han har ikke boet i kirkestedet, kun spekuleret med husmandsbruget.
I skødet nævnes Fattighuset, der "står ved Landevejen norden Kirken".
Thyge Christensen købte stedet for 300 Rigsbankdaler rede sølv - solgte året efter for 400. - Vel en god handel - fortjenesten svarer til værdien af 2-3 stude.

Borris Kirkehus martrikel 53A
1841.05.06 Kirstine Sandgaard Thorning *1816.04.20 Tvis Mølle, Tvis sogn.
Gift 1844.12.12 i Borris sogn, 28 år, med skipper Simon Jensen Brostrup *1817.10.12 i Ringkøbing sogn, 27 år.
Kirstine Sandgaard Thorning købte "Kirkestedet" for 400 Rigsbankdaler og solgte det for 300 efter at have ejet det i 3½ år. - Et tab på 100 Rigsbankdaler.
Afgang 1844.12.12 fra Borris til Ringkøbing ankomst 1844.12.18.

Borris Kirkehus martrikel 53A
1844.11.25 Magrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris †1882.12.02 Kirkehuset datter af gårdmand i Grønborg Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg †1833.02.12 Grønborg og (gift 1784.11.01 Borris) Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Borris †1828.01.04 Grønborg.
Gift i Borris 1821.09.30 med Niels Christensen *1792.08.21 Lille Gaasdal, Borris †1839.07.28 Lille Gaasdal søn af gårdmand af Lille Gaasdal Christen Eskesen (Gaasdal) *1737.05.12 Grønborg og (gift som enkemand af Lille Gaasdal 1770.10.28 Sønder Felding) Maren Thygesdatter *1747c †1828.03.31 Lille Gaasdal (konfirmeret 1762.04.18 i Sønder Felding: "Maren Thygesdatter af Overbye i Felding" datter af sognefoged i Sønder Felding Thyge Christian Frederiksen Brock, )
Niels Christensen var gårdmand i Lille Gaasdal i Borris.
Efter hans død i 1839 flytter enken i 1844 til Kirkehuset, som hun får skøde på (kirkehuset østen Borrisk kirke) og beholder til 1875.
I 1855.10.27 køber hun fattighusgrunden med havejord til.
I 1857 køber hun hartkorn 0 2 2 2½ til fra matr. 33 Damsø (fra 4A Albæk), dette er dobbelt så meget som Kirkehuset selv havde; det blev solgt fra i 1882 igen.
Margrethe opfører et hus "vesten for Stedets Bygninger" hvor hun går på aftægt på i 1875 75 år gammel. Aftægten er indført i Skøde- og Panteprotokollen, hvor der desuden er aftægt for hendes ugifte tjenestepige i FT 1850-80 Mette Cathrine Christensen (*1813c Sønder Felding), som først udslettes 1893.06.22.

Kirkehus i Borris ca. 1860 og matr. 53A Nørrelandet.

Kirkehus ca. 1860 og derefter

Borris Kirkehus martrikel 53A
1875.02.21 Christen Pedersen *1821.02.24 Nygaardhus, Bølling sogn †1892.08.30 Skovsende, Sønder Omme søn af skrædder i Nygaardhus i Bølling Peder Christensen *1793.12.26 i Odderskær, Borris †1883.02.13 Sandet, Sønder Felding og Kirsten Christensdatter *1796.12.14 Nygaardhus †1868.05.07 Sandet.
Gift 1853.11.20 i Sønder Felding Bodil Marie Poulsdatter *1833.03.11 Nørre Bandsby, Nysogn †1910.09.06 Bisgaardsgade 19, Holstebro datter af gårdmand i Nørre Bandsby Poul Jørgensen *1803.09.11 Bandsby †1848.09.26 Nørre Bandsby og (gift 1827-) Christiane Simonsdatter *1805.09.01 Søgaards mark, Nysogn †1849.05.09 Nørre Bandsby.
Skøde 1875.02.21 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A. "...med undtagelse af det af mig (Margrethe Cathrine Eskesdatter) vesten for Stedets Bygninger opførte Hus."
Barn født i Kirkehuset:
Johan Christian Christensen *1875.05.02 Kirkehuset †1951.09.18 Stakroge, Sønder Omme.
Gift 1895.12.07 i Sønder Omme med enke Ane Jensen *1863.09.17 Møbjerg, Sønder Omme †1944.07.02 Stakroge datter af husmand på Bøvl Mark, Sønder Omme Niels Jensen *1834.09.20 Bøvl Norge, Sønder Omme †1893.09.17 Bøvl og (gift 1860.12.16 i Sønder Omme) Maren Gjødesen *1841.01.17 Vester List, Ølgod †1898.03.22 Omvraa, Sønder Omme.
Johan Christian Christensen var arbejdsmand i Stakroge i Sønder Omme.

Borris Kirkehus martrikel 53A
1876.06.17 Christian Peder Christensen *1839.12.24 Gammelmark, Sønder Felding †1887.12.17 Vesterhede, Timring sogn.
Skøde 1876.06.17 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A.
Begravet som husmand i Vesterhede i Timring sogn.

Borris Kirkehus martrikel 53A
1876.11.06 Peder Christensen *1821.11.20 Vorgod bys mark †1880.07.23 Kirkehuset søn af udlagt Christen Pedersen og enke Maren Jakobsdatter *1785.04.10 Uhre, Brande †1868.03.04 Vorgod.
Gift 1853.07.23 Nørre Omme med Mette Kirstine Pedersdatter *1826.11.04 Grøntoft, Nørre Omme †1905.08.10 Videbæk, Vorgod datter af husmand på Grøntoft mark, Nørre Omme sogn Peder Madsen *1790.04.05 Vind sogn †1859.04.26 Grøntoft og (gift 1825.10.16) Magrethe Nielsdatter *1797.04.28 Lybæk, No, Hee sogn †1859.05.02 Grøntoft.
Mgeskifteskøde 1876.11.06 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A med matr. 4c 5i og 10c i Barde, Vorgod sogn.

Borris Kirkehus martrikel 53A
1888.12.21 Christen Christensen Bøndergaard *1811.11.17 Bøndergaard, Gammelsogn, Holmsland †1897.03.25 Vesterbjerge mose, Sønder Felding søn af Maren Pedersdatter af Gammelsogn, Holmsland (se skifte) udlagt far Christen Poulsen af Nørre Lyngvig, Holmsland Klit.
Gift 1835.10.13 i Vorgod med Bodil Christensdatter *1808.04.27 Abildtrup, Vorgod †1892.01.06 Lybæk, No sogn datter af Christen Nielsen (Christian Cornelius i Holland, eventyrlig matros i nederlandsk tjeneste) *1767.03.29 Baggesgaard, Sønder Omme †1839.06.26 Abildtrup og (gift 1798.04.20 Vorgod) Kirsten Marie Christensdatter *1783.04.27 Abildtrup †1856.10.27 Abildtrup.
Christen Christensen Bøndergaard havde været skolelærer og kirkesanger i No sogn.
Pensioneret med mageskifteskøde; han beholder kun stedet i to år.
Ses i lægdsrullen.
Børn:
Andreas Christian Bøndergaard *1842.03.27 No by, Hee sogn †1917.11.02 Blaabjerg, Borris.
Gift 1872.11.14i Sønder Felding med Kirstine Christensen *1854.07.15 Tanholm, Oddum sogn †1931.11.14 Blaabjerg.
Kendte Børn:
Kristen Bøndergaard *1880.06.19 Høgsvig mark, Sønder Felding †1950.09.02 Blaabjerg, Borris.
Gift 1927.09.08 i Borris med Karen Hansen *1892.02.17 Tørvedal, Sønder Felding †1968.01.11 De gamles Hjem, Sønder Felding datter af husmand Ove Christen Hansen *1866.06.28 Nygaard, Borris †1957.04.01 De gamles Hjem, Borris og (gift 1891.03.31 Borris) Christine Bolette Nielsen *1866.02.15 Øster Skjern, Skjern †1899.03.11 (tuberkulose) Tørvedal, Sønder Felding.
Mette Marie Bøndergaard *1844.05.17 No skole, Hee sogn †1903.08.18 Høgsvig, Sønder Felding.
Gift 1871.10.15 Hee sogn med Jens Severin Jensen *1845.03.29 Bolkvig, Borris †1896.05.20 Vesterbjerge Mose.
Set barn:
Anton Jensen *1887.01.21 Vesterbjerge, Sønder Felding. Gift 1911.07.29 i Borris med Maren Kristine Villadsen *1890.09.06 Blaabjerg, Borris datter af Jakob Villadsen i Blaabjerg.
Borris Kirkehus martrikel 53A
1890.03.26 Peder Hansen *1857.08.01 Nobjerg mark, No, Hee sogn †1940.11.11 Borris Kirkeby søn af boelsmand på Nobjerg mark Hans Christian Frandsen *1822.11.18 Mejlby, Rindum sogn †1901.11.27 Østerby, Rindum og (gift 1855.04.22 Velling) Mette Kirstine Pedersdatter *1829.06.19 Elkær, Velling †1867.03.24 (tuberkulose) Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1. 1881.05.08 i No med Ane Marie Poulsen *1857.05.09 i Lybæk, No (Hee kirkebog) †1892.09.29 Kirkehuset datter af gårdmand Poul Christensen *1823.07.26 Lybæk †1889.09.05 Lybæk (Middelfart) og (gift 1844.11.17 Hee) Maren Mortensdatter *1816.06.11 Vesttarp, Velling †1892.11.17 Lybæk.
Gift 2. 1893.11.21 i Borris med husholderske i Kirkehuset Jensine Kristensen *1865.09.24 Hulsig, Velling †1947.03.01 Borris Kirkeby datter af Pedersine Christensen *1841.10.05 Søndergaard, Nørre Omme †1908.02.08 Fjaldene, Nørre Omme og benægtende udlagt far.
Peder Hansen fik mageskifts skøde i 1890 og blev 24 år på stedet.
Peder Hansen og Jensine Christensen fik ni børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).
Han var husmand og slagter i Borris.

Borris Kirkehus martrikel 53A
1914.01.26 Jens Jensen *1873.09.19 Revn, Vejlby sogn, Djurs Sønder herred, Randers amt †1941.05.11 Borris Stationsby søn af indsidder i Revn Johannes Jensen *1838.03.27 Skramsø Mølle, Tirstrup sogn, Randers amt Lyngby, Randers amt †1907.05.22 Lyngby og (gift 1869.03.27 Lyngby) Rasmine Sørensen Grav *1849.12.23 Revn †1933.10.15 Storegade 39, Grenaa.
Gift 1898.04.29 i Borris med Ane Marie Meedom *1859.02.27 Agger, Borris †1947.01.31 Borris Stationsby datter af gårdmand og forligelseskommissær Christen Medom (fra Medum i Ølgod) *1819.02.17 Flodgaard, Borris †1867.01.11 Agger og (gift 1851.05.27 Borris) Marie Cathrine Jensen *1825.11.05 Aagaard, Borris †1905.01.18 Aggerhus, Borris.
Kun to år på stedet.
Jens Jensen var skrædder of fiskehandler i Borris.
Børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).

Borris Kirkehus martrikel 53A
1916.03.29 Jens Christian Jensen *1886.02.19 Abildtrup, Vorgod sogn †1967.11.30 Kjærkbank (østdansk omskrevet kirkebakken), Borris søn af gårdmand i Abildtrup i Vorgod Jens Jensen *1859.01.10 Mosegaard, Assing †1945.07.17 Skolegade 68, Herning og (gift 1885.05.12 Vorgod) Maren Kirstine Thomsen *1863.04.12 i Østerhoved, Nøvling sogn †1937.06.19 Haunstrup By.
Gift 1916.05.05 i Borris sogn med Karen Hansen *1893.05.02 Overby Gammelmark, Sønder Felding datter af husmand i Overby Gammelmark Mads Hansen *1860.09.28 Nygaard, Borris †1932.05.08 Marupvej 20, Skjern og (gift 1885.10.30 Sønder Felding) Kirsten Meldgaard Jensen *1866.02.05 Overby, Sønder Felding †1955.10.10 De gamles Hjem, Skjern.
Havde og beholdte som husmand tilsyneladende Kirkehuset "o æ Kjærkbank" længe, han døde der i 1967.
Børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).
Borris Kirkehus martrikel 53A ender her ↑ .

6 Andet


Borris Stationsby
1 Introduktion
Borris Stationsby opstod, da jernbanen kom til sognet i 1881, og stationen blev lagt et godt stykke nord for Borris Kirkeby, som ligger syd for jernbanen. Stationsbyen ligger nord for jernbanen på gården Stiers jorder matrikel 16 Nørrelandet og dens størrelse følger Stiers skel (se Borris Stationsby ca. år 2000). Se et billede af købmandsbutikken 1947.
Borris Stationsby kom snart til at overskygge den gamle Borris Kirkeby. Alt forretningslivet kom til Stationsbyen og mejeri og elektricitetsværk. Denne dominans varede omkring hundrede år indtil bilerne tog over og forretninger blev lukket en efter den anden, hvor folk så handler i den næste større by, som er Skjern.

Matrikel 16K købmandsforretning.
Matrikel 16U bageri.
Matrikel 16CI lægebolig.
Matrikel 15CM Borris Frysehus 1950c - 1975.
Matrikel 15V Smedje 1891 - 1983.
Matrikel 16CE Boghandel 1907 - 2001?.

4 Familier med børn
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
Borris Stationsby Strygejern, matrikler 16K (købmandsbutik) og 16U (bageri). Borris Stationsby med forskellige forretninger og virksomheder.
Specielt de gule huse købmandsbutikken matrikel 16K, bageriet 16U, lægeboligen 16CI, Borris Frysehus 15CM og Smejde 15V.

Borris Stationsby matrikel 16K købmandforretning begynder her ↓
Denne købmandsforretning blev bygget i eller før 1882 i een etage men omkring 1900 ombygget til to-etager med butik i stueetagen og beboelse ovenpå og tjenestefolk i tagetagen. Først var det bageri og værtshus men Christian David Eybye gik konkurs i 1885 og tog til Amerika.
Derefter kom svogeren Søren Christian Sørensen, der begyndte som den første købmand i Borris Stationsby. Han gik også konkurs. Laurids Lauridsen førte forretningen 1910-50 og derefter overtog kommis Erik Madsen, der drev butikken længe og nedlagde den før 1980 - boede dog videre i huset.
Holger Ejby Villadsen fra Egvig i Borris skriver om hans barndom i 1950'erne, da Erik Madsen var købmanden:

Denne forretning var min barndoms købmandsbutik. Vi leverede æg til købmanden og fik vores dagligvarer fra butikken. Regnskabet foregik i en såkaldt kontrabog.
...og under loftet i butikken hang en rulle snor, der altid var parat til afklipning af et passende stykke, som kommis'en med stor fingerfærdighed slog om købmandspakken...

Desuden var der jo kaffemøller med et stort svinghjul og skuffer og beholdere bag disken, hvor man blev betjent, ikke noget med at tage selv dengang.
Realregister.
Realregister forsat Fol 497.
Tillæget Fol 52.
Affotograferet Tingbog.
Se købmandforretningen matrikel 16K på kortet.

Borris Stationsby matrikel 16K købmandforretning
1882.11.25 skøde Fritz Eybye *1824.05.01 Lundenæs, Skjern.
Gift med Christine Christian Pedersdatter *1826.09.20 Østerskjern.
Fritz Ejbye boede længe i Skravhøj matrikel 56 Nørrelandet.
Han køber i 1882 matrikel 16K, 16M og 16O for 300 kroner fra Søren Villumsen. Matriklerne er udstykket fra gården Stier. Det attesteres den 3. december 1882, at der er opført et hus på grunden.

Borris Stationsby matrikel 16K købmandforretning
1884.02.27 skøde Christian David Eybye (Chris Eibey) *1857.03.09 Sønder Felding præstegaard †1933.03.13 Ogden, Boone County, Iowa, USA søn af formand.
Gift 1880.11.09 i Hee med Jenssine Caroline Christiansen (Caroline Eibey) *1858.10.21 Haelby, Hee sogn †1948.09.16 Ogden datter af husmand og skomager i Haelby Kristian Peder Pedersen *1830.02.25 Nørby, Gammelsogn, Holmsland †1905.11.17 Kirkebyen, Hee og (gift 1857.04.13 Nysogn, Holmsland) Kristine Katrine Sand *1826.03.24 Østertoft, Nysogn †1913.09.05 Tovstrup, Hee.
Christian David Eybye køber den 27. februar 1884 matriklerne 16K og og 16M af faderen Fritz Eybye for 300 kroner.
Han fik i 1882.05.31 næringsbrev i Troldhede som høker og den 22. december 1884 som værtshusholder i Borris.
Han drev også et bageri i matrikel 16K og 16M.
Men den 27. maj 1885 gik han konkurs, som først blev afsluttet den 14. juli 1886, med domsudskrift 19. oktober 1886, men da var han allerede udvandret.
Hans ti børn blev gennemsnitlig lige knap 90 år gamle.
Christian David Eybye og kone udvandrede i maj 1885 til USA hvor han blev farmer i Ogden, Boone County, Iowa. I Amerika blev han kaldt Chris Eibey. Hans fætter Johannes Eybye Villadsen kaldet John Wilson i Amerika var i 1872 kommet til Ogden.
The Ogden Reporter (året ligger mellem 1933 og 1948):

”Mrs. Chris Eibey is First Member of the Reporter’s Diamond Jubilee Club"
Mrs. Caroline Eibey, one ot the first members of T'he Reporter’s Diamond Jubilee Club probably has as interesting a history about the early pioneer days as any of our old time residents and it is fitting that we should start this series of life sketches with a story about her and her husband, Chris Eibey, who died in 1933.
The story of Mrs. Eibey would not be complete unless one would bring in the earlv days of their married life when she and Chris came to America in the month of Mav 1885 and settled in Chicago, where in the metropolitan atmosphere discovered the same as did nearly all the immigrants, that city life, city ways and city prices were not meant for them, so that when in the same year an opportunity presented itselt to come to Iowa and Ogden they found new hope and opportunity. Here, after a short time a farm was rented and with steady thrifty managing after twelve years they managed to save enough to purchase a 100 acre farm for $50 per acre. The story of this familv's early struggle and success in securing from Mother Nature a living and an estate was recorded by J. B. Weaver in "The World's Work" under the heading of "Iowa Farmers."
In this story it is related how Chris bought this farm and built a new home and new buildings and how prosperity continued in his wake. It was in 1908 that he sold his coal rights on that farm for the same amount that he originally paid for the land, and it was in 1910 that he sold his farm and retired to a 25 acre tract on the southeast edge of town.
Here he enjoyed living in ease and comfort in his Sunset days and no doubt the pleasant days of today will take the harsh edges off the memories of those early days when it took hard work and much of it to build this estate out of the soil. Today Mrs. Eibey finds time to take an active part in the work of her church, the Immanuel Lutheran congregation here at Ogden, and enjoys quilting and crocheting many beautiful hand pieces.

The World's Work 1900-32 var et månedligt big business magasin med artikler.
Kort genfortalt: Chris Eibey og kone Caroline kom til Chicago i maj 1885, men ville ikke bo i en for dyr by. De tog til Ogden, hvor de forpagtede en gård gennem 12 år for senere selv i 1897 at købe en farm på 100 acres (40 hektar) for 5.000 $, historien derom er fortalt i The World's Work. I 1908 solgte de kulgravnings rettighederne for 5.000 $ og i 1910 udskildte de 25 acres nær Ogden og solgte resten. Chris døde i 1933 og fru Eibey er derefter aktiv i den lutherske kirke i Ogden og hækler gerne.
Børn:
01 Fritz Eyby *1881.03.11 Sanddal, Hee sogn †1959.08.03 Manchester, Delaware County, Iowa, USA.
Gift 1909.02.22 i Ogden, Boone County, Iowa med Edla Wilhelmina Charlotta Gustafsdotter (Ella Hagberg) *1886.07.06 Kråksmåla, Kalmar, Sverige †1935.10.06 Manchester, Delaware County, Iowa datter af Gustaf Emil Erlandsson (Gustave Hagberg) *1854.11.22 Kråksmåla, Kalmar, Sverige †1923.11.29 Ogden (og gift 1881.09.25 Maria Magdalena kyrka, Stockholm) Thilda Sofia Hansdotter (Mathilda Hanson) *1854.03.05 Kråksmåla, Kalmar †1932.06.17 Boone, Boone County, Iowa.
Boone County Democrat 26. februar 1909:

Miss Ella Hagberg og Mr. Fritz Eiby, to kendte og vellidte unge mennesker fra Ogden blev gift i al stilhed i byen, mandag formiddag. Efter højtideligheden tog de rutebilen til Des Moines, hvor de skal besøge slægtninge og venner et lille stykke tid, hvorefter de vil slå sig ned i Ogden, fulgt af de bedste ønsker fra deres mange venner, om et lykkeligt ægteskab.

Eibey 60th Renunion Papers 1938-1990:

Fritz was born March 11, 1881 in Denmark. He came to America at an early age with his parents. They lived in Chicago for a short time and then moved to Ogden, Iowa where he grew to young manhood and received his education.
He was united in marriage to Ella W .C. Hagberg and they farmed in Boone County until 1921, when they moved to Delaware County, farming there until Ella’s death in 1935. Fritz continued farming until 1945 when he retired and moved to Manchester, Iowa, where he passed away August 3. 1959 at age 78 with burial in the Manchester Cemetery.

De havde en datter Ethel *1911 †2002, som korresponderede med Holger Ejby Villadsen af Borris.
02 Kristine Katrine Sand Ejby *1882.08.20 Troldhede, Nørre Vium sogn †1981.09.13 (Christine Eibey Treloar), (begravet Buena Vista Memorial Park Cemetery, Storm Lake) Buena Vista County, Iowa.
Gift 1900.05.30 i Ogden, Boone County, Iowa med James Henry Treloar *1872.02.20 Ogden, Iowa †1951.11.27 Storm Lake, Buena Vista County, Iowa søn af farmer in Marcy township, Boone County, Iowa Joseph Treloar *1827.06.25 Wendron, Cornwall, England †1915.10.30 Des Moines, Polk County, Iowa og (gift 1855.06.14 Dodgeville, Iowa) Susan Craze *1838.12.27 Camborne, Cornwall, England †1923.03.17 Pomona, Los Angeles County, California.
James Henry Treloar var farmer i Iowa.
Kvæghandler i Ogden.
Bopæl Storm Lake, Iowa fra 1930.
03 Sigrid Christine Eybye *1884.03.01 Stier mose, Borris †1971.04.15 Ogden, Boone County, Iowa.
Gift 1905.03.07 Boone, Boone County, Iowa med Erik Axel Hammarstedt *1883.10.22 Torsåker, Gævleborgs Læn, Sverige †1963.04.21 (begravet Glenwood Cemetery, Ogden) Ogden, Boone County, Iowa.
Erik Axel Hammarstedt was a farmer in Ogden, Boone County, Iowa.
04 Octavia Camilla Eibey *1887.10.12 Ogden, Boone County, Iowa †1981.04.28 Ogden.
Gift 1910.06.02 i Des Moines, Polk County, Iowa med Thomas E. Jones *1886.06.08 Shawnee, Salt Lick Township, Perry County, Ohio †1933.03.03 (begravet Glenwood Cemetery) Ogden.
Thomas E. Jones was a coal miner.
05 Frederikke Petrea Eibey *1889.10.30 Ogden, Boone County, Iowa †1991.12.21 – 102 år gammel – Burial: Glenwood Cemetery, Ogden, Boone County, Iowa.
Gift 1910.12.23 Boone, Boone County med William Dude Jones *1884.11.11 Shawnee, Salt Lick Township, Perry County, Ohio †1962.04.25 begravet Glenwood Cemetery, Ogden, Boone County, Iowa.
William Dude Jones was a coal miner in Ogden.
06 Kathrine Hansine (Kate) Eibey *1891.10.01 Ogden, Boone County, Iowa †1987.01.06 (Glenwood Cemetery) Ogden.
Gift 1916.11.29 Fort Dodge, Webster County, Iowa med John W. Morris *1893.11.04 Des Moines, Polk County, Iowa †1990.01.11 (Glenwood Cemetery) Ogden.
John W. Morris was a carpenter.
07 Charles Peder Eibey *1893.07.29 Ogden, Boone County, Iowa †1964.08.20 (Glenwood Cemetery) Ogden.
Gift 1915.02.20 Boone, Boone County med Mary Ann Curry *1898.02.13 Dawson, Iowa †1975.01.01 (Glenwood Cemetery) Ogden.
Charles Peder Eibey worked as a Machine Operator for Boone County.
08 John William Eibey *1895.08.16 Ogden, Boone County, Iowa †1985.05.24 (Glenwood Cemetery) Ogden.
Gift 1917.04.26 Boone, Boone County med Sylvia Laveta McCaskey *1900.10.12 Boone †1978.11.20 (Glenwood Cemetery) Ogden.
John William Eibey worked for Boone County Road Department.
09 Minnie Elisabeth Eibey *1897.07.22 Ogden, Boone County, Iowa †1986.04.10 (Glenwood Cemetery) Ogden.
Gift 1. 1920.10.22 Ogden med James Gerald Richey *1892.08.03 Farwell, Pope County, Minnesota †1965.03.11 Davenport, Scott, Iowa.
Gift 2. Robert L. Cole *1923.03.16 †1995.04.19 (Glenwood Cemetery) Ogden.
James Gerald Richey was a telegraph operator.
Minnie Elisabeth Eibey worked in women's retail clothing. Sales clerk for Lane Bryant stores.
10 Cora Marie Eibey *1900.12.06 Ogden, Boone County, Iowa †1992.07.09 Ceylon, Martin County, Minnesota (Glenwood Cemetery Ogden).
Gift 1920.04.30 Fort Dodge, Webster County, Iowa med Ariel Leroy Paul *1897.05.23 Dayton, Webster County, Iowa †1957.09.29 Ames, Story County, Iowa (Glenwood Cemetery Ogden).
Ariel Leroy Paul: Barber Shop in Ames, Story County, Iowa.

Borris Stationsby matrikel 16K købmandforretning
1886.09.23 skøde Søren Christian Sørensen *1857.07.26 Korsdal, Sønder Lem †1899.06.24 Drewsensvej 14, Silkeborg begravet Borris søn af fabriksbestyrer af Nymølle papirfabrik Mads Sørensen *1823.05.16 Lærkeborg, Hanning †1882.11.28 Agger, Borris og (gift 1856.04.04 Borris) Nicoline Sophie Amalie Hansen *1826.05.01 Arnum, Højrup sogn, Tønder Amt †1877.07.19 Agger.
Gift 1880.03.29 i Borris med Marie Kirstine Eybye *1859.08.24 Sønder Felding præstegaard †1898.11.25 Borris Stationsby søster til formand (se far Fritz Eybye i Skravhøj i Borris).
Søren Christian Sørensen var købmand i dette hus. Han købte i 1886 matriklerne 16K, 16M, 16L og 16N af fallitboet efter David Eybye for 6.000 kroner.
Senere købmand i Troldhede.
Til sidst handelsrejsende i Silkeborg.
Han gik også konkurs. Der blev holdt tvangsauktion over matriklerne den 12 februar 1898. Mads Rahbek Sørensen i Olling i Assing og Vilhem Christensen i Borris havde pant for 3.000 kr og F. Starup i Kolding 1. prioritet for 4.000 kr. Men der var intet bud på den størrelse.
BS side 219:

... så køber Chr. Sørensen ejendommen. Han er den første købmand i stationsbyen, og han sælger flere grunde fra ejendommen. Forretningen sælger han til Maren og Chr. Klitgaard ...


Borris Stationsby matrikel 16K købmandforretning
1904.03.12 skøde Peder Christian Legind Klitgaard *1871.05.30 Visby skole, Visby sogn, Thisted Amt †1939.01.23 Borris Stationsby søn af lærer og kirkesanger i Visby Peder Christian Nielsen (Klitgaard) *1827.03.31 Klitten, Hjardemål sogn, Thisted amt †1908.05.01 Visby og (gift 1853.05.03 i Søndbjerg sogn, Thisted Amt) Catrine Sophie Aggerholm *1832.11.24 Søndbjerg †1906.11.10 Visby.
Gift 1899.04.18 i Oddum med Maren Hans-Pedersen *1874.02.09 Oddum †1954.02.24 Borris Stationsby datter af husmand i Oddum Niels Christian Hans-Pedersen *1842.02.17 Odderup, Oddum †1926.06.20 Oddum Kirkeby og (gift 1873.10.12 Skjern) Ane Thygesen *1849.05.04 Aanum, Skjern †1924.02.23 Ådum Oddum Kirkeby.
Det anses for sandsynligt, at Klitgaard lejede butikken 1899-1904 før han fik skøde. I hvert fald bor han allerede i FT 1901 på denne matrikel. Panthaverne har søgt at få alle deres 7.000 kr igen, men det lykkedes ikke. De måtte nøjes med 5.000.
Peder Christian Legind Klitgaard købte på auktion for 5.000 kroner matriklerne 16K, 16M og 16N tinglysning den 21. marts 1904.
Klitgaard var:

Kolonialhandler i Borris fra 1899.
Købmand i Billund, Grene sogn, Ribe Amt


Borris Stationsby matrikel 16K købmandforretning
1910.07.16 skøde Laurids Lauridsen *1874.11.25 Sønderstgaard, Tim sogn, Ringkøbing Amt †1955.08.13 Borris Stationsby søn af husmand Niels Lauridsen *1841.08.08 Nygaardhus, Bølling sogn †1922.05.24 Borris Stationsby og (gift 1871.03.16 Bølling) Marie Kirstine Jensen *1846.09.24 Østerby, Sønder Omme †1878.09.28 Olling Hede, Assing.
Gift 1903.09.11 i Ølstrup med Mette Ravnsbjerg Madsen *1878.08.23 Søndergaard, Ølstrup †1944.09.07 Borris Stationsby datter af gårdmand af Søndergaard Anders Madsen Siig Søndergaard *1832.05.28 Siig, Hover sogn, Ringkøbing Amt †1912.02.29 Søndergaard og (gift 1872.11.13 Ølstrup) Anemarie Magdalene Nielsen *1839.05.28 Lille Nogaard, No, Hee sogn †1936.11.28 Nørby, Sønder Lem sogn.
Laurids Lauridsen var købmand matrikel 16K i Borris Stationsby, Ringkøbing Amt. Han havde også 16M og 16N. Han købte stedet med:

... paastaaende Bygninger, diesses mur- og sømfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne Komfurer og indmurede Kjedler, elektriske Lysledninger, Butiksinventar, bestaaende af Diske, Reoler, Hylder, Vægte og Kassekontrolapparat og alt andet Inventar i Butikken uden Undtagelse samt øvrigt rette tilhørende og Tilliggende.
for 15.000 kr og 3.300 kr for løsøret. Den overtagne gæld var 4.000 kr til Husmandskreditforeningen og 1.600 kr til Jydsk Land Hypothekforening i Herning. Dette skete den 16. juli 1910.
Allerede i 1910 havde huset elektrisk lys, som det ses ovenfor.

BS side 219:

Det blev efterhånden en glimrende forretning. Som omtalt andetsteds blev hotellet tørlagt i 1914, og Lauridsen er herefter den eneste, der har spiritusbevilling, og derudover havde han leveringen af varer til Borrislejren. Det var før den tid, lejren indhentede tilbud på varerene, så det var en god forretning. Lauridsen drev forretningen til 1950, da solgte han til sin førstemand Erik Madsen, der er søn af Anne og Gøde Madsen


Borris Stationsby købmandbutik Borgergade 14 i 1947, Laurids Lauridsen.
Borris Stationsby købmandbutik Borgergade 14.

Bygningen er opført i 1882. Der attesteres i det første skøde, at der er står et hus på matrikel 16K i december 1882.
Der er to butikker i bygningen. Til venstre er købmanden med to vinduer en dør og et vindue til.

1882 Fritz Ejby, værtshus.
1884 Christen Ejby, købmand.
1886 Søren Christian Sørensen, købmand.
1904 Klitgaard, købmand.
1910 Laurids Lauridsen, købmand (billede 1947).
1950 Erik Madsen, købmand.


Borris Stationsby matrikel 16K købmandforretning
1950.01.09 Tingbog Erik Madsen *1917.01.01 Borris Stationsby †1989.06.13 Borris Stationsby søn af smedemester i Borris Stationsby Gjøde Frandsen Madsen *1884.09.26 Engsig, Skjern †1960.06.23 Borris Stationsby og (gift 1911.05.04 Skjern) Anne Marie Pedersen Oldager *1889.03.16 Skjern.
Gift 1949.09.24 i Hemmet med Rosa Alvilda Jensen *1927 Bandsbøl, Hemmet datter af gårdmand i Bandsbøl Hans Adolf Jensen *1898.03.14 Koldkærhus, Vinding sogn, Ringkøbing Amt †1986.05.20 Hemmet og (gift 1922.05.05 Hemmet) Johanne Marie Jensen *1899.04.12 Bandsbøl †1993.04.07 Hemmet.
Erik Madsen var købmand matrikel 16K Storegade 14 i Borris Stationsby, Ringkøbing Amt. Han købte stedet den 9. januar 1950 for 60.000 kr. Dvs 16M og 16K må Laurids Lauridsen have solgt fra.
BS side 219:

Erik bliver gift med Rosa fra Hemmet, og de driver købmandsforretningen videre i en del år. Men tiderne skifter. Ved den tid Rosa og Erik købte forretningen, kunne tre købmænd, foruden Brugsforeningen, leve af deres forretning og forsørge en familie og endda leve godt. Men så kom omslaget, først lukkede en købmandsforretning, og da det viste sig, at to købmænd og en Brugsforening også var for meget i en by som Borris, besluttede de at nedlægge forretningen, men blive boende i huset, hvad de stadig gør {1986}.

Borris Stationsby matrikel 16K købmandforretning ender her ↑


Borris Stationsby matrikel 16U bageri begynder her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
De første år 1891-96 boede her skomagere. Fra 1896 til før 1980 var det et bageri ført af Christen Jensen, af hans sønner, og senere Karlo Dynesen og derefter et beboelseshus. Se kortet ovenfor for placeringen i Borris Stationsby. Se billedet af huset fra 1959.
Holger Ejby Villadsen fra Egvig i Borris om ture til bageriet i 1950'erne:

Jeg husker, at min mor gjorde 2-3 plader med pebernødder klar nogle dage før jul. Og med de tildækkede plader gik vi så over til landevejen og tog Uhre-Skjern rutebilen de 3½ km til Borris. Her var man om eftermiddagen velkommen i bageriet. Pladerne blev sat ind i den varme ovn, efter at rugbrødene var kommet ud. Der var kaffe i køkkenet og (masser af) god snak mens pebernødderne blev bagt. Hjemad igen med halvfem-rutebilen..

Realregister.
Tillægget Fol 3.
Realregister nyere.
Affotograferet Tingbog.
Se bageriet matrikel 16U på kortet.

Borris Stationsby matrikel 16U bageri
1891.05.11 skøde Iver Christensen Overgaard *1855.10.30 Hug by, Vedersø sogn †1935.06.20 Borris Kirkeby søn af gårdmand i Hug by Andreas Christian Christensen *1822.12.17 Torsted sogn, Ringkøbing Amt †1886.04.19 Bjerregaard, Vedersø og (gift 1855.04.24 Vedersø) Mette Kirstine Nielsdatter *1831.06.24 Hug †1905.02.11 Tim Stationsby.
Gift 1880.04.01 i Torsted med Ane Marie Nielsen *1858.09.20 Torsted †1944.08.21 Borris Kirkeby datter af Christen Moustesgaard Nielsen *1830.05.03 Staby †1909.05.04 Bredgade, Ringkøbing Stad og (gift 1858.04.08 Torsted †1909.05.04) Maren Jacobsen *1839.03.24 Sønder Esp, Torsted †1924.10.20 Bredgade 20, Ringkøbing Stad.
Iver Christensen Overgaard købte grunden 1891 for 214 kroner og 25 ører af Simon Villumsen. Sognerådet attesterer at stedet er bebygget den 5. juli 1891. Der findes altså et hus på matriklen.
Iver Overgaard var:

Skomager i Stationsbyen Borris, Borris sogn.
(BS side 221 siger han var murer og selv byggede huset, men i skødet kaldes han direkte skomager).
Landmand Bakkely, Borris sogn, Ringkøbing Amt.

Ved de tre første børn angiver kirkebogen fødestedet som ”Busk mose”, som er det område, hvor stationsbyen opstår efter 1881. Fra omkring 1890 skrives der generelt ”Stationsbyen” som fødested.
Matrikel 16U i Borgergade 5 er sandsynligvis bebygget før 1886 ud fra første barns fødsel, selv om skødet først udstedes i 1891
Efter fem år i dette hus mageskifter Iver Overgaard med skomager Niels Clausen af Troldhede. Denne matrikel 16U sættes til værdi 5.300 kroner, som byttes med matrikel 1x i Viumkrog i Nørre Vium hvis værdi er 3.625 kroner. 16U har gæld på også 3.635 kroner, som køberen Niels Clausen overtager. Dette siges ikke i skødet, men implikationen er at Niels Clausen betaler forskellen 1.675 kroner til Iver Overgaard. Det ser ikke ud til at Iver beboede stedet i Viumkrog.
Børn:
01 Andreas Kristian Overgaard *1886.02.02 Busk Mose, Borris †1960.08.10 Nørregade 13, Ølgod.
Gift 1912.11.23 i Ølgod med Anna Dagny Andersen *1890.09.17 Vor Frelsers sogn, Esbjerg †1974.04.03 Ølgod datter af farver i Esbjerg Anders Kristian Andersen *1859.02.06 Revsing mark, Gesten sogn, Ribe Amt †1949.06.28 Ekknudvej 27, Ølgod og (gift 1888.04.21 Esbjerg) Kirstine Marie Christensen *1863.04.21 Store Darum, Darum sogn, Ribe Amt †1897.12.05 Østbæk, Ølgod.
Andreas Kristian Overgaard var tømrermester i Ølgod sogn i Ribe Amt.
02 Christen Overgaard *1888.01.21 Busk Mose, Borris †1968.01.03 Grønnegade 17, Sct. Catharinæ sogn, Ribe.
Gift 1913.11.21 i Ringkøbing med Anna Mejstrup *1890.11.21 i Ringkøbing datter af skomager i Ringkøbing Jesper Nielsen Meistrup*1849.08.01 Ringkøbing †1913.07.11 ved Fjorden, Ringkøbing og (gift 1875.10.29 Ringkøbing) Inger Pedersen *1853.07.14 Nørre Rombyhus, Rom sogn †1903.04.05 ved Fjorden, Ringkøbing.
Christen Overgaard var:
Overmatros ved Statens Vandbygningsvæsen.
Slusemester ved Ribe Kammersluse.
03 Thora Amalie Overgaard *1889.04.29 Busk Mose, Borris †1979.01.26 Borris.
Gift 1911.04.29 i Borris med Christian Julius Christensen *1881.12.31 Kærhuset, Borris †1922.07.19 Lundsgaard, Borris søn af husmand i Kærhuset Christen (Brosbøl) Christensen *1836.12.24 Rabjerg, Dejbjerg sogn †1884.03.01 Kærhuset og (gift 1877.11.29 Borris) Maren Thomsen *1849.09.05 Gravel, Borris †1915.05.08 Kærhuset (Maren datter af Thomas Christensen i Gravel).
Christian Julius Christensen var (efterslægt ændret til navn Lundsgaard 1971):

Gårdmand i Ilderholm i Sønderlandet i Borris sogn.
Gårdmand i Lundsgaard i Sønderlandet i Borris sogn i Ringkøbing Amt.

Christen Brosbøl Christensens far var Christen Sørensen i Rabjerg hvis far var Søren Christensen Brosbøl †1820.11.19 i Outrup sogn i Ribe Amt, derfra navnet Brosbøl.
Kendt barn:
Christen Lundsgaard *1912.11.09 Borris †1993.12.15 Borris.
Forfatter af bogen "Borris Sogn" 1989.
04 Iver Christensen Overgaard *1892.04.03 Borris Stationsby †1977.12.31 Borris.
Gift 1922.12.12 i Borris med Anna Marie Nielsen *1904.12.12 Lindviggaard, Borris †1971.04.01 Borris datter af gårdmand i Lindviggård Søren Kristjan Nielsen *1876.03.12 Bassumgaards mark, Snejbjerg †1938.07.01 Brande By og (gift 1900.10.16 Snejbjerg) Ane Katrine Jensen *1874.04.30 Havnstrup Mark, Snejbjerg †1937.02.06 Brande By.
Iver Christensen Overgaard var:
Landmand i Borris sogn.
Kolonnearbejder ved Danske Statsbaner (DSB).

Borris Stationsby matrikel 16U bageri
1892.06.10 mageskifte skøde Niels Clausen *1856.07.18 Toftum Mark, Hemmet sogn †1931.10.06 Lindbjerg Mark, Ølgod søn af husmand Toftum Mark Claus Adamsen *1826.08.28 Vejrup, Sønder Vium †1916.05.04 Nørre Bøel, Lønborg og (gift 1854.06.01 Hemmet) Abelone Kirstine Nielsdatter *1831.05.03 Bandsbøl, Hemmet †1894.06.13 Rabæk, Oddum.
Gift 1890.11.26 i Nørre Vium med Birte Marie Lauridsen *1864.11.26 Stoustrup, Oddum †1941.05.13 De gamles Hjem i Tarm, Egvad sogn datter af gårdmand i Stoustrup Laurids Nielsen *1803.11.20 Sønder Bork sogn †1870.01.12 Oddum og (gift 1846.11.01 Oddum) Karen Kirstine Olesdatter *1821.06.29 Havlund, Ølgod †1899.09.30 Odderup, Oddum.
Se mageskifte skødet ovenfor under Iver Overgaard.
Niels Clausen var skomager. Efter de fire år i Borris slår han sig ned som skomagermester i Tarm i Egvad sogn.
Børn født i Borris Stationsby:
01 Klara Abelone Klausen *1893.02.13 Borris Stationsby †1977.03.18 Vorgod.
Gift 1920.05.16 i Lønborg med Niels Laurids Christensen *1895.01.16 Tarm Vestermark, Egvad sogn †1952.12.07 Rimmerhus, Vorgod søn af husmand i Tarm Vestermark Christen Nielsen Christensen *1863.01.11 Bandsbøl, Hemmet †1925.07.24 Tarm Vestermark (og gift 1892.03.31 Egvad) Kirsten Marie Christine Nielsen *1870.08.20 Tarm †1926.10.29 Tarm Vestermark.
Niels Laurids Christensen blev mejeribestyrer i Vorgod sogn i Ringkøbing Amt.
02 Mette Marie Clausen *1894.07.18 Borris Stationsby †1985.12.06 Bejsnap, Ølgod.
Gift 1923.04.27 i Lønborg med Søren Astrup Nielsen *1890.12.10 Lindbjerg Mark, Ølgod †1973.07.01 Bejsnap søn af husmand og smed i Lindbjerg Mark Jørgen Nielsen *1864.12.14 Bjergene, Ølgod †1945.11.19 Krusbjerg, Ølgod og (gift 1888.10.26 Faster) Petrine Sørensen *1861.01.01 Astrup, Faster †1921.08.22 Lindbjerg Mark.
Søren Astrup Nielsen drev en gård på Lindbjerg Mark i Ølgod sogn i Ribe Amt.
03 Adam Klausen *1896.04.03 Borris Stationsby †1974.01.10 Haunstrup sogn.
Gift 1923.12.02 i Haderup med Karen Marie Nielsen *1895.08.29 Over Feldborg, Haderup sogn †1970.04.30 Haunstrup datter af husmand i Over Feldborg Bertel Nørgaard Nielsen *1854.05.25 Øster Hedegaard, Idum sogn †1936.09.07 Fjelstervang Vestermark, Vorgod og (gift 1879.11.28 Haderup) Ane Johanne Jensen *1858.08.26 Feldborg Hede, Haderup †1913.03.22 Over Feldborg.
Adam Klausen levede som husmand i Fjelstervang i Vorgod sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Stationsby matrikel 16U bageri
1896.07.17 skøde Christen Jensen *1865.02.27 Vester Assels sogn, Morsø, Thisted Amt †1923.01.01 Borris Stationsby søn af ugift Mette Johanne Jensdatter *1837.07.29 Sillerslev, Øster Assels sogn, Morsø †1918.08.25 Øster Assels og udlagt Poul Vestergaard Madsen, fraskilt, tjenende i Skive.
Gift 1893.12.08 i Borris med Ane Magdalene Mette Kirstine Thomsen *1867.09.04 Donslund Mølle, Hejnsvig sogn †1921.05.13 Borris Stationsby datter af mølleejer i Donslund, Hejnsvig sogn, Ribe Amt Hans Christian Thomsen *1819.05.17 Kummerlev, Brede sogn, Tønder Amt †1872.06.26 Donslund Mølle og (gift 1854.04.11 Holsted sogn, Ribe Amt) Mette Marie Vodder *1825.10.15 Harres, Brede sogn †1921.09.24 Borris Stationsby.
Christen Jensen køber matrikel 16U for 5.400 kroner den 17. juli 1896. Der er 1.800 kroner gæld til Kreditforeningen. Der er et pantebrev på 1.000 kroner udstedt til købmand Christen Sørensen med flere. Forskellen er 2.600 kroner som Christen Jensen skal udrede, det nævnes ikke i skødet hvordan.
Den 7. juli 1910 køber Christen Jensen matrikel 16AK til som er opført sammen med 16U. 16AK sælger sønnerne Mads og Viggo til deres anden bror (Thomas Jensen), som drev en sølvsmedeforretning i dette hus.
Christen Jensen var bagermester i Borris Stationsby i 27 år. Efter ham overtog tre af hans sønner, dels efter hverandre, og førte bageriet videre. Bagerforretningen blev i familien fra 1896 til 1968 eller 72 år i alt.
BS side 221:

... den 17/7 1896 til Lene og Chr. Jensen. De driver bagerforretning her i mange år. De fik også seks sønner: Kristian, Mads, Viggo, Johannes, Thomsen Jensen og Hermann. Mads og Viggo er tvillinger.

Børn:
01 Mads Christian Jensen *1895.03.27 Borris Stationsby †1964.12.16 De gamles Hjem, Borris.
Mads Christian Jensen var bagermester i Stationsbyen Borris, Borris sogn, Ringkøbing amt. Ugift. Se nedenfor.
02 Johannes Jensen *1896.12.04 Borris Stationsby †1974.02.18 Videbæk sogn.
Gift 1950.11.12 i Nøvling med Martha Boline Pedersen *1909.04.20 Videbæk, Herborg sogn †1990.01.12 Videbæk datter af slagtermester i Videbæk, Herborg Jes Pedersen *1873.04.20 Esbøl, Sønder Vium †1939.10.13 Videbæk by, Videbæk sogn og (gift 1902.11.25 Ringkøbing) Louise Lindenberg *1874.03.23 Vester Tredie, Sønder Lem sogn †1941.09.18 Videbæk by, Videbæk sogn.
Johannes Jensen var stationsarbejder i Videbæk By i Videbæk sogn i Ringkøbing Amt.
03 Mads Wodder Jensen *1899.05.02 Borris Stationsby †1952.07.26 Borris Stationsby. Tvilling.
Mads Wodder Jensen: Bagersvend i Borris Stationsby i Borris sogn i Ringkøbing Amt. Ugift.
Navnet Wodder fra moderen. Vodder er et sogn i Tønder Amt.
04 Viggo Jensen *1899.05.02 Borris Stationsby †1963.02.26 Borris Stationsby. Tvilling.
Viggo Jensen fungerede som bagermester i Borris Stationsby i Borris sogn i Ringkøbing Amt. Ugift.
05 Hans Christian Thomsen Jensen *1901.06.17 Borris Stationsby.
Gift 1927.03.30 i Borris med Gerda Løjborg *1907.01.07 Alken station, Dover sogn, Skanderborg Amt datter af portør ved Alken Station, Dover sogn, Skanderborg Amt Laurits Jensen Løjborg *1873.03.15 Fejrup, Helgenæs sogn, Randers Amt †1937.03.14 Vindingland, Vinding sogn, Vejle Amt og (gift 1904.06.19 Sankt Pauls sogn, Aarhus) Petra Marie Christensen *1884.07.07 Banegårdsvej 28, Vor Frue sogn, Aarhus.
Hans Christian Thomsen Jensen virkede som sølvsmed og urmager i Borris Stationsby i Borris sogn i Ringkøbing Amt. Faderen havde købt matrikel 16AK, som Hans Jensens brødre solgte videre til ham. Den er bygget sammen med bageriet og han drev han sølvsmedeværksted der.
06 Herman Jensen *1904.09.30 Borris Stationsby †1992 Videbæk sogn bror til formand.
Gift 1939.08.06 i Jelling med Herdis Madsen *1917.12.02 Videbæk By †1998 Videbæk sogn datter af købmand i Videbæk By Christen Peder Madsen *1877.05.26 Solsøhede, Vorgod †1956.01.31 Videbæk By og (gift 1909.08.29 Sædding) Kirsten Andersen *1885.04.25 Rækker Mølle, Sædding †1967.02.05 Fortegaarden 203, Vejlby, Aarhus Amt.
Herman Jensen var skotøjshandler i Videbæk By i Videbæk sogn i Ringkøbing Amt.
Herman køber bageriet af hans tvillingsbrødre Mads og Viggo, da deres helbred svigter. Han er 1963-68 kun ejer bageriet, som forpagtes ud.
07 Carl *1906.11.20 Borris Stationsby †1907.07.29 otte måneder gammel.

Borris Stationsby matrikel 16U bageri
1930.12.08 skøde tinglyst Mads Christian Jensen *1895.03.27 Borris Stationsby †1964.12.16 De gamles Hjem, Borris søn af formand.
Sameje med broderen Viggo Jensen. Faderen døde 1923.
BS side 221:

... Mads og Viggo er tvillinger. Disse to og den ældste forbliver ugifte, og det er de tre, der i 1941, den 29/7 {29/8}, overtager forretningen efter forældrene. I 1963 begynder helbredet af svigte, og de afhænder hus med forretning til broderen Hermann, der har en skomagerforretning i Videbæk. Han forpagter forretningen ud et stykke tid, men den 14/3 1968 sælger han den til bagermester Karlo Dynesen og hustru Elsa.


Borris Stationsby matrikel 16U bageri
1930.12.08 skøde tinglyst Viggo Jensen *1899.05.02 Borris Stationsby †1963.02.26 Borris Stationsby søn af formand.
Sameje med broderen Mads Christian Jensen. Faderen døde 1923.

Borris Stationsby matrikel 16U bageri
1941.08.29 skøde tinglyst Viggo Jensen se ovenfor.
Fra 1941 eneejer.

Borris Stationsby Bageri Borgergade 5 i 1959, Viggo Jensen
Borris Stationsby Bageri Borgergade 5.

Bygningen er formentlig opført 1886. I første skøde juli 1891 nævnes et hus på matrikel 16U.
Bageriet er venstre halvdel med et for solen tildækket vindue og personer foran.

1891 Iver Overgaard, skomager.
1892 Niels Clausen, skomager.
1896 Christen Jensen, bageri.
1923 Mads og Viggo Jensen, bageri.
1941 Viggo Jensen, bageri (billedet er fra 1959).
1963 Forpagter, bageri (ejer Herman Jensen).
1968 Kristian Karlo Dynesen, bageri.


Borris Stationsby matrikel 16U bageri
1963 Forpagter.
Navne på forpagter eller forpagtere 1963-68 er ikke kendt.
Broderen Herman Jensen til tvillingsbrødrene ovenfor er kun ejer af bageriet (skøde 1963.08.13), han driver selv en skotøjshandel i Videbæk.

Borris Stationsby matrikel 16U bageri
1968.03.14 skøde Kristian Karlo Dynesen *1923.07.05 Burlund, Vildbjerg sogn †2002.08.10 Borris søn af husmand i Vildbjerg Andreas Nicolaj Dynesen *1889.06.22 Burlund †1968.01.02 Vestergade 11, Vildbjerg og (gift 1918.10.22 i Thorsager sogn, Randers Amt) Jensine Kirstine Jensen *1885.08.31 Rostved Mark, Thorsager †1954.12.27 Vestergade 11, Vildbjerg.
Gift med Elsa.
Kristian Karlo Dynesen var bagermester i Borris Stationsby.
BS side 221:

... Karlo Dynesen og hustru Elsa. Også de driver bagerforretning i mange år på stedet, men efterhånden må det nok erkendes, at to bagerforretninger i Borris er én for meget. Else og Karlo besluttede at lukke butikken, men bebor stadigvæk {1988} huset. De har to drenge: Hans og John.

Borris Stationsby matrikel 16U bageri ender her ↑ .


Borris Stationsby matrikel 16CI lægeboligen begynder her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
Storegade 42 i Borris Stationsby.
Lægeboligen er opført 1907 under 16CI, men føres nu (2020) under 16CK. Borris Lægebolig A/S fik 1908.01.17 skøde på matrikel 16CI. Den blev opført for at kunne få en læge til Borris, hvilket også lykkedes i 1916. Der er tre matrikler til den alle udstykkede fra matrikel 16A Stier Nørrelandet, nemlig 16CI udstykket 12. december 1907, 16CK samme dato og 16BH udstykket 19. august 1905.
Realregistre:

Realregister 16A og 16B.
Realregister 16CI.
Realregister 16A udstykninger.
Realregister 16CK.
Affotograferet tingbog.

16BH er 1.075 qm, 15BU 3.410 qm, 16CK 1.257 qm og 16GQ 935qm.
Se lægeboligen matrikel 16CI på kortet.

Borris Stationsby matrikel 16CI lægeboligen
1908.01.17 skøde Niels Lykke Sørensen sammen med Søren Eskesen.

Borris Stationsby matrikel 16CI lægeboligen
1908.01.17 skøde Søren Eskesen sammen med Niels Lykke Sørensen.

Borris Stationsby matrikel 16CI lægeboligen
1922.10.26 skøde Harald Lassen *1888.04.14 Hornbæk sogn, Viborg Amt †1966.06.18 Stoustrup Skole, Oddum sogn søn af lærer i Hornbæk Christen Hans Christiansen Lassen *1842.02.01 Aalum sogn, Viborg Amt †1908.05.03 Ny Markedsgade 1a, Sankt Mortens sogn, Randers og (gift 1884.10.30 Estruplund sogn, Randers Amt) 2. kone Hansine Sørensen *1852.04.03 Store Sjørup, Estruplund †1922.04.01 Borris Stationsby.
Gift 1. 1916.10.12 i Herning Valgmenighedskirke med Christiane Sophie Frederikke Randrup Godskesen *1884.04.22 Silkeborg †1941.09.13 Borris Stationsby datter af købmand i Silkeborg Carelius Elenius Godskesen *1855.08.31 Nykøbing Mors sogn †1922.08.09 Trekronervej 7, Viborg Søndre Sogn og (gift 1883.10.30 i Rybjerg, Viborg Amt) Cecilie Marie Christensen *1860.01.17 Yttrup, Rybjerg †1934.05.18 Jyllandsgade 15, Viborg Søndre Sogn.
Gift 2. 1943.09.26 Sankt Peders sogn i Randers med halvniece Karen Ingrid Møller *1904.10.22 Middelgade 14, Sct. Mortens sogn, Randers †1966.07.25 Stoustrup Skole, Oddum datter af ølhandler i Randers Anders Ladefoged Møller Mogensen *1867.05.15 Haslund By, Haslund sogn, Randers Amt †1942.06.12 Vestergade 34, Sankt Mortens sogn, Randers og (gift 1895.09.27 Hornbæk sogn, Viborg Amt) Bodil Cathrine Christiansen Lassen *1871.04.22 Aalum sogn, Viborg Amt †1929.12.09 Storegade 10, Sankt Mortens sogn, Randers.
Harald Lassens 2. kone Karen Ingrid Møller var datter af Bodil Cathrine Christiansen Lassen *1871.04.22 Sejling, Aalum som var hans ældre halvsøster deres far Christen Hans Christiansen Lassen var gift to gange.
Skøde 1922.10.30 på 16BH og 16CK.
Han købte flere grunde til fx 16D[EN], 15BU og 15BO mellem 1918 og 1923. Han sælger huse og grunde i 1963 for 85.100 kroner til Borris Kommune, som sælger det videre til sønnen Knud Lassen fire år senere i 1967 for 160.000 kroner.
Harald Lassen var læge fra 1916 til 1963 i Borris Stationsby, Borris sogn, Ringkøbing Amt. Det er i alt 47 år, hvilket er en meget lang tid.
BS side 194:

Den 1/5 1916 kom læge Harald Lassen og hustru Sofie Lassen til Borris, de havde købt lægepraksis her, men ikke beboelse. Det voldte imidlertid ikke problemer, for der var et aktieselskab under navnet Borris Lægebolig, og i den bolig kom lægefamilien til at bo. Det var jo under Første Verdenskrig, og Lassen blev indkaldt. Der gik dog ikke lang tid, inden han fik lov til at komme hjem for at passe de syge mennesker, der var her. Den 9/11 1922 købte Lassen huset og beboede det indtil 1963. Sofie og Harald Lassen fik tre børn: Bodil, Knud og Erik. I sommeren 1927 havde de den sorg at miste datteren uden forudgående sygdom. I 1939 {1941} døde fru Lassen. Nogle år efter giftede Lassen sig igen, og hans anden kone hed Ingrid. Da tiden nærmede sig, at der skulle være lægeskift igen, solgte Lassen huset til kommunen, der mente, at det var lettere at få en læge igen, når der var en bolig.

Der er nogen uklarhed om matrikelnumrene. Boligen, der ifølge OIS.DK er opført 1907 ligger i dag på matrikel 16CK. A/S Borris Lægebolig ejede oprindelig matrikel 16CI, som senere er inddraget under 16BH, der er nabogrund til 16CK.
Forklaringen kan være, at boligen oprindelig er opført som privatbolig til andet formål på matrikel 16CK og derefter er blevet tilknyttet A/S Borris Lægeboligs byggegrund 16CI.
Børn:
01 Bodil *1917.12.11 Borris Stationsby †1927.09.20 Borris Stationsby knap ti år gammel.
02 Knud Lassen *1919.02.10 Borris Stationsby, overtager læge praksisen, se nedenfor.
03 Erik Lassen *1920.09.13 Borris Stationsby †1963.11.20 Charlottenlund (begravet i Borris).

Borris Stationsby matrikel 16CI lægeboligen
1963.08.19 Borris Kommune.

Borris Stationsby matrikel 16CI lægeboligen
1967.06.22 Knud Lassen *1919.02.10 Borris Stationsby †1990.09.26 Borris søn af forformand Harald Lassen.
Gift 1951.09.29 (vielsesdato ved datters fødsel) i Gimsing med Inge Margrethe Lund *1926.07.17 Tranebjerg, Samsø †2009.04.01 Borris datter af læge Haakon Lund *1898.06.27 Ulbølle, Svendborg Amt †1974.05.17 Struer og (gift 1925.09.19 Frederiksberg, Kbh) Ingerid Jacobsen *1897.02.14 Sarpsborg, Norge (nær Fredrikstad) †1970.10.29 Struer (datter af Dampskibs[før] Thomas Jakobsen *1863 og Petra [Holmesland] *1864).
Knud Lassen køber de fire matrikler for 160.000 kroner i 1967 og sælger dem for 1.100.000 kroner i 1989 til næste læge Jørgen Laursen.
Inge Margrethe Lunds far Haakon Lund køber i 1971 matrikel 16CT Storegade 44 i Borris Stationsby men bliver syg og sælger huset igen et år efter.
Holger Ejby Villadsen skriver (2020):

Én gang, har jeg mødt Knud Lassen, og har nok en del at takke ham for. Under leg som 5 årig i 1950 brækkede jeg venstre arm. Jeg blev kørt til Tarm sygehus i en sort ambulance. Husker endnu det store skinnende monstrum af et røntgenapparat, hvor man førte en tragtlignende genstand ned mod armen. Dagen efter blev jeg hentet af min faster og hendes mand i Troldhede - de havde bil.
Der var blevet lagt et tykt lag gips på. Tæt ved tommetykt. Efter nogle dage begyndte hånden at blive blå. Gipsen strammede vel for meget. Så kommer det billede, der står ganske klart for mig:
En aften kom den unge læge eller lægestuderende Knud Lassen sammen med en kollega til mit hjem. Gipsen skulle af med et samme, var beskeden. Jeg ser det som et klart billede idag. Den skarpt skinnende køkkenlampe. Mig på skødet af min mor og Knud Lassen, med sveden drivende ned ad panden, kæmpende, men forsigtigt, med en stor saks for at arbejde sig gennem det tykke gipslag. Efter mere end en time lykkedes det, og alle var lettede.
Jeg fik et par skinner lagt på med en lettere forbinding... og derefter alt vel. - Det var mit heldige møde med Knud Lassen.
I hans lægetid i Borris mødte jeg ham ikke. Jeg var flyttet fra Borris.


Borris Stationsby matrikel 16CI lægeboligen
1989.02.07 Jørgen Laursen *1951 Silkeborg.
Gift med Ellen Mellerup *Rødby.
Cand. Med. Almen Medicin, Aarhus Universitet 1979.
Jørgen Laursen meddeler 2020 ("praktiserende læge i Borris i 26 år og 3 måneder" {tilføjelser}):

Jeg købte 1.4.1989 en solopraksis i Borris. Praksis bestod af 1150 patienter. Herudover var det en betingelse, at jeg købte huset, som praksis lå i. Dengang var det i modsætning til i dag sælgers marked, så jeg begyndte med en pæn gæld.
Praksis voksede støt indtil 2002, hvor jeg lukkede for tilgangen af patienter. På det tidspunkt var der 2450 patienter hovedsagelig fra Borris, Troldhede, Sønder Felding og Rækker Mølle i Sædding sogn og i mindre grad fra Videbæk, Skjern og Tarm.
Indtil 2003 drev jeg praksis med min hustru, der er sygeplejerske. I 2003 ansatte jeg en sekretær, da arbejdspresset blev for stort for min hustru.
Da jeg startede i 1989 var journalsystemet {somatisk (legemlig) eller psykiatrisk, dokumentere behandlingsforløb diagnoser og recepter, meldepligtige infektioner, ulykker, telefonkontakter hvis behandlingsrelevant, opbevares 10 år}. meget sparsomt, bestod af meget mangelfulde papirnotater + epikriser {har intet som helst med kriser at gøre, fra græsk epikrisis "bedømmelse", fra een læge til en anden, fx udskrivelse fra sygehus med diagnose og journal-resumé til egen læge, krav til efterbehandlig (om lægen har pligt til kontakte patienten fx selv om denne ikke selv melder sig) }, røntgensvar og enkelte laboratorieprøver. Jeg begyndte pr. 1.4.1989 med et tidssvarende journalsystem, der i 1995 afløstes af EDB. Da jeg solgte praksis, var journalsystemet gennem digitaliseret {dvs: både tekster og billeder forelå i digital form ikke som papir}.
Det har været nogle gode og priviligerede arbejdsår, hvor arbejdet i almen praksis har været under rivende udvikling. Det priviligerede var at være sololæge og være sin egen herre og følge op til tre generationer i familierne.
Til min store glæde og overraskelse meldte der sig i 2014 en køber til praksis. Det var nu købers marked. Vi handlede til en symbolsk pris.
Vi bor fortsat {2020} i det gamle lægehus, som vi holder meget af og er faldet godt til i det vestjyske og agter at blive boende her.

Journalsystemet kan vel betegnes som rygraden i en læge praksis. Når en patient videreledes til et sygehus, kan systemet sende journaloptegnelserne elektronisk. Dette sker fx i XML format, hvilket nævnes her, da dette format også bruges på disse sider til kirkebogsindførelser (se Borris kirkebog). XML er meget generelt og kan tilpasses alle mulige formål.
Jørgen Laursen overdrog sin lægepraksis i juni 2015 til Martin Fjeldsted Aagaard, der selv tegnede den ny lægeklinik på Storegade i Borris ud fra erfaringer i Norge.
Da det var overraskende, at en læge ville overtage praksisen, blev der lavet en fjernsynsserie på TV Midtvest i fire afsnit kaldet "Læge langt ude", eller se artiklen i Dagens Medicin 21. oktober 2015. Serien viser også Jørgen Laursen.
Den ny lægepraksis 2015 blev ikke indrettet i lægeboligen men nær ved i bygningen, hvor Skjern Bank havde haft filiale.
Lægeboligen 16CI Borris Stationsby Lægeboligen 16CI
Borris Stationsby 2020.
Læge Jørgen Laursen 1989 - 2015 Borris Stationsby Jørgen Laursen
Læge 1989-2015 Borris.
Lægeboligen matrikler 15BU, 16BH, 16CK og 16GQ Borris Stationsby Lægeboligen matrikler efter 1966
Lægeboligen har fra 1966 følgende matrikelnumre:

15BU 3.410 qm.
16BH 1.075 qm.
16CK 1.257 qm (herunder 16CI).
16GQ 935 qm.
I alt: 6.677 qm.

Borris Stationsby matrikel 16CI lægeboligen ender her ↑


Borris Stationsby matrikel 15CM Borris Frysehus begynder her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
Borris Andels Fryseanlæg Realregister 15CM.

1950 Borris Andels Fryseanlæg 1950 - 1975-.

Borris sogn. Borris Andels Fryseanlæg luftbillede 1955c.
Borris Andels Fryseanlæg
Se Frysehuset matrikel 15CM på kortet.
Smedemestrene Jens Madsen og Thomas Oldager Madsen sælger i 1950 en lille parcel for 500 kroner (9.000 i værdi 2020). Parcellen udstykkes 1950.03.08 fra et areal, de ejer i fællesskab og får matrikel nr. 15CM Nørrelandet i Borris sogn. Her opføres på andelsbasis et frysehus, hvor sognets beboere kan leje hyldeplads til deres hjemmeslagt.
Før den tid var konservering af kød foregået ved røgning, tørring og hovedsagelig ved saltning i saltkar, men omkring 1950 er fryseteknologien ved at være økonomisk overkommelig som følge af den gunstige udvikling i årene efter krigen. På den tid opførtes circa 3000 af den slags små frysehuse i hele landet og således også i Borris stationsby.
Frysehuset i Borris havde fra begyndelsen en fast åbningstid, og var indrettet med et lille forrum, hvor den kone, der stod for betjeningen, kunne fordrive ventetiden med sit strikketøj. Opvarmning af forrummet var der på forhånd ikke tænkt på – det var jo et frysehus – så derfor stod der på gulvet ved hendes fødder en elektrisk varmeovn, der var med til at gøre opholdet tåleligt.
Borris Stationsby Borris sogn. Borris Andels Fryseanlæg luftbillede 1960c.
Når hjemmeslagteren havde været på gårdene og havde slagtet og parteret, blev kødet pakket i fedttæt papir og pakken overtrukket med et net. Derefter forsynet med en fastbundet mærkeseddel, der var nummereret. Den ene halvdel af mærkesedlen beholdt man selv som dokumentation. Den var til brug for betjeningen, når den ønskede pakke igen skulle findes frem i frysehuset ved afhentningen. Man kunne nu få fersk kød året rundt, og det var et stort fremskridt, selv om der er mere smag ved maden med de gamle måder at konservere på.
De fleste af de små frysehuse fik en forholdsvis kort levetid. Velstandsstigningen fortsatte, og efter en snes år havde mange fået råd til egen kummefryser. Brugerne af frysehusene faldt fra, og efterhånden blev de urentable.
Dette skete også i Borris. Hvornår frysehuset stoppede driften vides ikke præcist, men det fremgår af matrikeloversigten, at matrikel 15CM er udgået af matriklen i 1975. Arealet er derefter en del af foderstofforretningen Vestjyllands Andel grund.
Frysehusene, vaskemaskinerne og den lille grå Ferguson ændrede livet på landet i 1950erne.

Sammenligning med Thyregod Andelsfrysehus (Villy M. Sorensen).
Thyregod Frysehus målte circa 8 x 12 meter og lå bag ved Thyregod Mejeri, som stod for kølingen. Det var indrettet med frysekummer i fire eller seks rækker, som hver havde en lås. Et meget omtrentligt skøn uden garanti ville være, at der var omkring 70 kummer. Man fik en nøgle til selve Frysehuset, så man kunne komme ind. Dvs. huset var ikke kølet som i Borris Frysehus kun kummerne. Skolebørnene fra gårdene fik så nøglerne med og skulle hente en pakke fars eller medister eller andet til middagsmaden næste dag. Dertil hev man de hårde pakker ud som skøjtede rundt og forsøgte at læse skriften på dem, hvilket delvis var en hård prøvelse. Det var ikke altid det bestilte virkelig blev bragt hjem til en bebrejdende mor - skal vist have briller eller en ny hukommelse.
Der foreligger kun få årstal, men der udstedes i 1951 et skøde på matrikel nummer 6CØ i Thyregod By fra Thyregod Andelsmejeri til Thyregod Andelsfrysehus, som skøder det tilbage i 1961. Familiehukommelsen fortæller at omkring 1962 blev Andelfrysehuset med sikkerhed ikke mere brugt i vores familie. Det synes som om driften blev indstillet allerede i 1961. Thyregod Andelsfrysehus var dermed et kort glimt i historien.
Borris Stationsby matrikel 15CM Borris Frysehus ender her ↑


Borris Stationsby matrikel 15V Smedje begynder her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
Denne smedje bestod fra 1891 til 1984 hvor smedjebygningen blev brudt ned. Beboelseshuset blev bibeholdt og findes stadig (2020).
Der udstedes et væld af pantebreve og skadesløshedsbreve på beløb mellem 1.000 og 3.000 kr omkring århundredeskiftet 1900. Nogle af beløbene fx 1.000 kr fra 1902 og 3.000 kr fra 1908 står til 1947 og 1951 før de udslettes.
Udstykning Realregister 15V.
Realregister fortsat.
Realregister fortsat.
Affotograferet tingbog.

Smedemestre:

1891 Christen Pedersen (Kræ Pæjsen).
1898 Peder Bjerregaard, søn.
1913 Gjøde Frandsen Madsen.
1934 Jens Madsen, søn og
1934 Thomas Oldager Madsen, søn.
1984 Nedbrudt.

Se smedjen matrikel 15V på kortet.

Borris Stationsby matrikel 15V Smedje
1891.05.04 skøde Christen Pedersen (Kræ Pæjsen) *1835.10.17 Hvidbjerg sogn, Morsø, Thisted Amt †1908.08.13 Borris Stationsby søn af smed i Hvidbjerg Peder Christian Christensen*1802.12.13 Hvidberg †1886.01.27 Ørding sogn, Morsø, Thisted og (gift 1825.11.25 Hvidbjerg) Ane Nielsdatter 1793c Nautrup sogn, Viborg Amt †1869.01.04 Vester Hvidbjerg, Hvidbjerg.
Gift 1858.03.19 i Redsted, Thisted Amt med Anne Kirstine Jensdatter *1840.08.31 Sindbjerg, Redsted †1926.02.18 Borris Stationsby datter af Jens Nielsen (Bjerregaard) *1815.08.19 Sindbjerg †1891.05.14 Sindbjerg og (gift 1845.06.01 Redsted) Karen Pedersdatter *1818.02.18 Skjoldborg sogn, Thisted Amt †1898.07.19 Sindbjerg by.
Christen Pedersen var først smedemester Debelmose derefter fra 1891 her i Borris Stationsby. Han købte matrikel 15V i maj 1891 for 244 kr og det bevidnes at stedet er bebygget. Husene skal være bygget af Christen Pedersen. Historien "han ligger inde i sengen" er en vandrehistorie, der blandt andet under dens vandringer også er set i Nørvang herred.
BS side 190:

Kræ Pæjsen var morsingbo, men havde i flere år boet og drevet smedeforretning i Debelmose {i Borris sogn}. Han var veteran fra 1864, hvor han blev taget til fange af tyskerne, men det lykkedes ham at flygte, og ved hjælp af en falden kammerats papirer lykkedes det ham at komme hjem til Danmark. Her mødte sognefogeden op for at meddele, at Pedersen var faldet, hvortil hans hustru skal have svaret: »Nej, det er han ikke, for han ligger inde i Sengen«.
Hvor længe han drev smedeforretning i byen ligger ikke helt klart, men han har været en meget dygtig mand. Han blev særlig kendt for sine leblade og sine tørvespader, der blev brugt lige så længe, der blev gravet hedetørv. Men han kunne også lave større ting. Han håndsrnedede en plov, der fik præmie på en udstilling i København. Ploven findes nu {1986} på museet Bundsbæk Mølle.
Da Kræ Pæjsen afstod forretningen, flyttede han og hans hustru over på den modsatte side af gaden, hvor de boede til deres død. Derefter overtog datteren Otilie og hendes mand dræningsmester Anton Rahbæk huset. De boede der også, så længe de levede, hvorefter deres datter Kathrine og hendes mand Jens Gravesen overtog det.

Børn:
01 Niels Peter Christensen (1905 til Bjerregaard) *1858.04.29 Sindbjerg, Redsted sogn †1921.08.27 Exnersgade 47, Vor Frelsers sogn Esbjerg.
Gift 1. 1881.10.30 i Hvidbjerg sogn, Morsø, Thisted Amt med Madsine Kristine Hansen *1862.06.21 Vester Hvidbjerg, Hvidbjerg, Morsø †1915.12.15 Islandsgade 25, Zions sogn, Esbjerg datter af Hans Christian Christensen *1832.11.18 Mollerup sogn, Thisted Amt †1923.06.05 M.M.C. Holmsgade 5, Nykøbing Mors og (gift 1860.05.25 Hvidbjerg) Sidsel Marie Michelsen *1833.01.09 Øster Hvidbjerg, Hvidbjerg †1910.01.17 Vester Hvidbjerg.
Gift 2. 1917.11.25 i, Esbjerg med Emma Franciska Henriette Schottmann *1871.06.19 Skolegade 26 Aarhus Domsogn †1927.01.12 Jernevej 18, Vor Frelsers sogn, Esbjerg datter af bogholder i Aarhus Frederik Carl Christian Schottmann *1832.09.05 Vor Frue sogn, Aarhus †1916.06.28 Fælledvejens Passage 4,Sankt Johannes sogn, Kbh. og (gift 1860) med Marie Christine Henriette Hagge *1839.07.20 Rendsborg, Slesvig.
Niels Peter Bjerregaard var maskinpasser i Esbjerg i Ribe Amt.
02 Ane Christine Christensen *1859.10.10 Redsted, Redsted sogn, Morsø †1928.09.16 Luverne Steele County, North Dakota, USA.
Gift 1882.04.09 i Borris med Christian Madsen *1857.07.13 Møgelkær, Hundborg sogn, Thisted Amt †1904.06.01 Rødeledsvej 8, Svendborg søn af husmand i Møgelkær Mads Christensen *1808.06.11 Aarup, Snedsted sogn, Thisted Amt †1870.03.13 Hundborg og (gift 1846.06.01 Hundborg) Sidsel Marie Andersdatter *1818.01.29 Istrup, Hvidbjerg Vesten Aa sogn, Thisted Amt †1880.12.31 Hundborg.
03 Kathrine Christensen *1862.12.31 Redsted, Redsted sogn, Morsø.
Formodet udvandret eller begravet.
04 Jens Christensen (1905 Bjerregaard) *1865.08.13 Redsted sogn, Morsø †1940.03.23 Adelgade 4, Hobro.
Gift 1. 1891.10.07 Vor Frelsers sogn i Esbjerg med Christine Spanggaard *1871.07.14 Torsted sogn, Thisted Amt †1920.03.12 Hobro Tuberkulosehospital, Hobro datter af husmand i Torsted Peder Christensen Spanggaard *1831.12.01 Torsted By †1886.03.08 Thisted sogn, Thisted Amt og (gift 1861.05.03 Torsted) Kirstine Christensdatter *1832.04.12 Torsted By †1875.02.07 Torsted.
Gift 2. borgerligt 1923.02.17 i Hobro med Laura Christine Christensen *1888.07.13 Underaare, Serritslev sogn, Hjørring Amt †1957.07.10 Morellgade 5, Hobro datter af Mariane Larsen *1864.11.02 Jerslev sogn, Hjørring Amt.
Jens Bjerregaard var maskinmester ved De danske Spritfabrikker i Hobro i Randers Amt.
05 Peder Christian Christensen *1866.12.08 Redsted, Redsted sogn, Morsø †1943.12.04 Kirkeby, Oddum sogn.
Gift 1892.05.25 i Borris med Mette Christensen Broesbøl *1868.09.18 Krarup, Tistrup sogn, Ribe Amt †1954.07.06 De gamles Hjem, Kirkeby, Oddum datter af husmand i Krarup Martin Christensen Broesbøl *1842.01.13 Fruerlund, Horne sogn, Ribe Amt †1924.07.06 Tistrup Stationsby og (gift 1865.04.20 Tistrup) Bodil Thomsen *1843.07.28 Krongaard, Ansager sogn, Ribe Amt †1905.10.06 Tistrup Stationsby.
Peder Christian Christensen var smedemester.
Cykelsmed og cykelhandler i Oddum sogn i Ringkøbing Amt.
06 Peder Bjerregaard Christensen *1868.07.31 Redsted, Redsted sogn, Morsø, Thisted Amt, overtager smedjen, se nedenfor.
07 Ottilde Christensen *1871.04.17 Redsted, Redsted sogn, Morsø †1955.02.20 Borris Stationsby.
Gift 1891.12.29 i Borris med Jens Anton Rahbek Jensen *1866.02.12 Vesterby, Borris †1955.02.20 Borris Stationsby søn af gårdmand i Vesterby, Borris Viste Jensen *1825.11.11 Odderskær, Borris †1913.08.28 Borris Stationsby og (gift 1852.10.17 Borris) Karen Kirstine Jacobsen *1830.09.04 Sønderby, Borris †1905.11.26 Borris Stationsby.
Jens Anton Rahbek var dræningsmester i Borris sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Stationsby matrikel 15V Smedje
1898.10.27 skøde Peder (Christensen slettet 1805) Bjerregaard *1868.07.31 Redsted, Redsted sogn, Morsø, Thisted Amt †1945.11.20 De gamles Hjem, Vildbjerg sogn (begravet Borris kirkegård) søn af formand.
Gift 1. 1892.12.29 i Borris med Ane Jensen *1867.03.25 Højlandhus, Vind sogn, Ringkøbing Amt †1916.06.25 Rigshospitalet, København med bopæl Troldhede datter af husmand i Højlandhus Jens Jensen *1834.12.20 Ulfkær, Ulfborg sogn †1907.09.27 Voldstedhus, Vind og (gift 1860.04.09 Vind) Karen Madsen *1835.09.20 Vind †1916.07.31 Asylet, Borris.
Gift 2. 1918.04.14 i Borris med enke Nielsine Marie Christensen *1877.09.22 Vibeke Mark, Alslev sogn, Ribe Amt †1935.04.09 Vildbjerg by, (begravet Borris kirkegård) datter af husmand Vibeke mark Hans Christensen *1844.05.08 Ribe, Sct.Catharinæ sogn, Ribe Amt †1891.06.14 Vibæk mark, Alslev og (gift 1872.12.27 Varde Maren Jespersen *1846.10.13 Toftnæs, Alslev †1930.03.18 Graastengaard, Alslev.
Peder Bjerregaard overtager smedjen fra faderen i juni 1898 for 5.000 kr med

4 Kakkelovne, 1 Komfur og 1 Grubekjedel samt Smedebygning med Tilbehør.

Han overtager pantegæld af 1.700 kr. Betaler 1.000 kr kontant. Overtager to obligationer af 500 og 400 kr og udsteder for restsummen en panteobligation på 1.400 kr til faderen.
Peder Bjerregaard var:
Smedemester i Borris sogn.
Smedemester i Troldhede, Nørre Vium sogn.
Smedeforretning i Vildbjerg sogn, Ringkøbing Amt.
Nielsine Marie Christensen gift 1. 1901.05.15 i Ørting sogn, Aarhus amt med opsynsmand i Borrislejren Rasmus Rasmussen Svejgaard *1875.12.16 Ørting mose, Ørting †1917.07.10 Lejrboligen, Borrislejren, Borris
Børn:
01 Anne Kjerstine Cathrine Bjerregaard (Christensen) *1893.12.31 Græsholmene, Svendborg †1969.03.05 De gamles Hjem i Troldhede.
Gift 1911.11.23 i Borris sogn med Niels Rahbek *1882.01.27 Lille Gaasdal, Borris †1961.02.27 Troldhede søn af gårdmand i Lille Gaasdal Jens Rahbek *1833.03.28 Ahlergaard †1912.12.06 Lille Gaasdal og (gift 1868.06.05 Borris) Karen Raaberg *1838.10.20 Raaberg, Snejbjerg †1923.06.16 Lille Gaasdal.
Niels Rahbek var:
Tømrer i Borris.
FT1940: Skovarbejder i Troldhede, Nørre Vium sogn i Ringkøbing amt.
Gårdmand i Troldhede.
Ved Niels Rahbeks død står der i kirkebogen ”Forhenværende gårdejer af ”Rødegård”, Resenbro, Linå sogn, Skanderborg amt” Her er noget galt! - Kordegnen/præsten må have misforstået situationen: Ved hustruen død 8 år senere står der ”Sidste fælles bopæl Troldhede”. ”Rødegård” i Resenbro er et plejehjem og havde allerede i 1951 plads til 16 beboere. Der må Niels Rahbek have været indlagt i sin sidste tid.
02 Jens Bjerregaard (Christensen) *1896.04.20 Agerfeld Smedje, Vinding sogn, Ringkøbing Amt †1960.03.30 Søby, Gylling sogn, Århus Amt.
Gift 1917.12.29 i Troldhede med Anna Elvida Dusine Jensen Frøslev *1894.02.01 Troldhede, Nørre Vium sogn datter af landpostbud i Troldhede Jens Jensen Frøslev *1845.07.23 Frøslev sogn, Morsø †1926.01.11 Troldhede By og (gift 1873.02.13 i Staby) Anne Marie Christiansen *1852.06.09 Højris mark, Ikast †1923.02.01 Troldhede By.
Jens Bjerregaard:
FT1930: Maskinhandler i Vildbjerg i Ringkøbing Amt.
FT1940: Smedemester. Cykelreparation i Søby By i Gylling sogn i Aarhus Amt.
03 Karen Bjerregaard (Christensen) *1900.06.22 Borris.
Gift 1920.12.12 i Vildbjerg (ægteskabet opløst) med Allan Henry Permin *1894.08.17 Abel Cathrinesgade 1, Sankt Matthæus sogn, Kbh. søn af postexpedient Carl Otto Permin *1863.04.08 Sønderho og (gift 1890.03.21 Matthæus Kirke, Kbh.) Elna Johanne Frederikke Langberg *1871.05.23 Kbh.
Allan Henry Permin var malermester i Odder.
Se Slægten Permin i Danmark.
Kendt barn:
Anna Lise Permin *1922.07.11 Odder.

Borris Stationsby matrikel 15V Smedje
1913.02.01 skøde Gjøde Frandsen Madsen *1884.09.26 Engsig, Skjern †1960.06.23 Borris Stationsby og (gift 1911.05.04 Skjern) Anne Marie Pedersen Oldager *1889.03.16 Skjern.
Gjøde Frandsen Madsen køber i 1913 matriklerne 15V og 15AS i Nørrelandet i Borris Stationsby og 23C i Sønderlandet. Alle tre er små parceller nominelt angivet hver med ¼ album.
Peder Bjerregaard sælger, som før købt Kakkelovne osv men nu med:

... Ledninger i Anledning af Vandværk og elektriske Ledninger med Lamper og andet Tilhørende, et telefonapparet som endelig samtlige af min i min Smedeforretning til Brug der havende maskiner og Værktøj o. d. s. l.
Smedeforretningen havde tidlig telefon. Købesummen er 12.500 kr, deraf overtages 4.700 kr i Kreditforeningslån. Løsøret udgjør 4.000 kr. og ejendomsskyldværdi er 8.000 kr.

I 1934 blev han bestyrer af kommunekontoret.
BS side190:

Gjøde Madsen drev selv forretningen, indtil han i 1934 blev bestyrer af Kommunekontoret; derefter forpagtede sønnerne Jens og Thomas smedien.

1934 overtager den ældste søn Jens Madsen smedjen sammen med broderen Thomas Oldager Madsen. Der er ikke fundet papirer på sønnernes overtagelse af smedjen efter faderen Gjøde Frandsen Madsen. Chr. Lundsgaard kalder det en forpagtning. Thomas Oldager Madsen dør i 1971 og efter Jens Madsens død i 1983 nedrives smedjen. Beboelseshuset ved siden af smedjen købes den 9. september 1983 af elektriker Hans Hansen.
Børn:
01 Jens Madsen *1912.02.08 Marken, Ringkøbing sogn †1983.06.07 Borris.
Gift med Anna Rigmor Olesen *1905.04.09 Tarp, Borris †1973.02.08 Borris datter af Hans Olesen *1877.12.10 Tarp, Borris †1950.12.19 Bakkegaard, Tarp, Borris og (gift 1900.09.26 Sædding) Ane Katrine Hansen *1877.03.18 Slumstrup mølle, Sædding †1939.01.17 Tarp.
Jens Madsen overtog 1934 faderens smedje i Borris Stationsby.
02 Ruth Mariane Madsen *1913.03.06 Borris Stationsby †1965.01.23 (Radiumstationen, Aarhus) Store Kastbjerg, Bølling sogn.
Gift 1936.05.26 i Borris med Knud Peter Johansen *1913.04.21 Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, USA †2003.07.01 Bølling søn af pastor (1920-46) i Borris sogn William Viggo Johansen *1879.08.28 Faaborg sogn, Svendborg Amt †1969.12.03 De gamles Hjem i Vorgod og (gift 1908.01.24 Sct. Johannes sogn, Aarhus) Agnes Hvalsøe *1878.09.20 Sankt Peders sogn, Næstved †1958.07.02 Toftegaarden, Skovgade, Vor Frelsers sogn, Vejle.
Knud Peter Johansen var gårdmand Store Kastbjerg i Bølling sogn i Ringkøbing Amt.
03 Johanne Marie Madsen *1914.05.24 Borris Stationsby †2002.12.24 Skjern.
Gift 1940.07.10 i Borris med Niels Peter Rædkær Christensen *1914.11.13 Vellingshøj, Sankt Olai sogn, Hjørring †1993.10.10 Skjern søn af bestyrer Lars Marinus Andreas Christensen *1882.12.05 Sønderholm sogn, Aalborg Amt †1958.10.15 De Gamles Hjem i Hjørring, Sankt Catharina sogn og (gift 1913.12.05 Asdal sogn, Hjørring Amt) Elvine Emilie Nielsen *1890.06.26 Rædkær, Asdal †1953.08.23 Sæbyvej 20, Hjørring, Sankt Catharina sogn.
Niels Peter Rædkær Christensen var tapetserer i Skjern i Ringkøbing Amt.
To døtre.
04 Thomas Oldager Madsen *1915.06.23 Borris Stationsby †1971.05.19 Borris.
Gift 1949.05.26 i Borris med Marie Busk Knudsen *1926.05.17 Busk, Borris †1993.09.08 Borris datter af gårdmand i Busk Anton Knudsen (Busk) *1868.02.13 Rækkergaard, Hanning †1947.08.15 Busk og (gift 1915.11.18 Borris) Karoline Kristine Eriksen *1892.08.12 Lundsbyhus, Lomborg sogn, Ringkøbing Amt †1975.09.13 Borris.
Thomas Oldager Madsen var smedemester i Borris Stationsby.
05 Erik Madsen *1917.01.01 Borris Stationsby
Driver købmandsforretningen matrikel 16K i Borris Stationsby. Se link.
06 Ellen Margrethe Madsen *1918.07.06 Borris Stationsby †1988.10.19 Skjern.
Gift 1943.05.30 i Borris med Peder Thorlund Haahr *1911.03.17 Skjern Mejeri †1978.10.16 Skjern søn af mejeribestyrer i Skjern Martin Pedersen Haahr *1870.05.21 Hungerbjerg, Ølgod †1922.04.27 Skjern og (gift 1897.05.06 Skjern) Nielsine Marie Christensen *1877.05.03 Aanum, Skjern †1918.05.31 Bredgade, Skjern.
Peder Thorlund Haahr var bogbindermester i Skjern By i Skjern sogn i Ringkøbing Amt.
07 Herluf Madsen *1920.10.03 Borris Stationsby.
Gift 1943.10.24 Sankt Peders sogn i Randers med Frida Mønster Christensen *1922.04.16 Gimming By, Gimming sogn, Randers Amt datter af tømrer i Gimming Anders Christensen *1884.08.15 Gimming †1963.10.21 De gamles Hjem Sankt Mortens sogn i Randers og (gift 1907.12.21 Tvede, Randers Amt) Jensine Jensen *1882.11.19 Tvede sogn †1960.01.23 Lodsejervej 8, Sankt Peders sogn, Randers.
Ifølge Chr. Lundsgaard i BS side 190 udvandret til Canada, hvor Herluf levede i 1986, da bogen blev skrevet.
08 Anne Elisabeth Madsen *1923.08.28 Borris Stationsby.
Gift 1946.11.21 i Borris med Børge Hjorth Christensen *1922.03.19 Bredgade 28, Skjern †1997.01.10 Skjern søn af kornhandler i Skjern Jens Hjorth Christensen *1882.09.25 Store Oldager, Skjern †1954.04.16 Bredgade 89, Skjern og (gift 1907.03.26 Bodilsker, Bornholm) Anna Petrea Jacobsen *1885.06.09 Præstegaardens parcel, Bodilsker sogn †1958.10.17 Løvensgade 17A Skjern.
Børge Hjorth Christensen var møbelpolstrer.

Borris Stationsby matrikel 15V Smedje
1934c Jens Madsen *1912.02.08 Marken, Ringkøbing sogn †1983.06.07 Borris, søn af formand.
Se ovenfor under faderen.
Jens Madsen forpagter sammen med broderen Thomas smedjen, da faderen i 1934 blev bestyrer af Kommunekontoret. Da Jens Madsen dør i 1983 opgives smedjen og bygningen bliver revet ned. I skiftet efter ham med 16 arvinger sælges beboelseshuset.

Borris Stationsby matrikel 15V Smedje
1934c Thomas Oldager Madsen *1915.06.23 Borris Stationsby †1971.05.19 Borris, søn af formand.
Se ovenfor under faderen.
Thomas Oldager Madsen forpagter sammen med broderen Jens smedjen, da faderen i 1934 blev bestyrer af Kommunekontoret.
Holger Ejby Villadsen beretter 2020:

Det har nok været i 1955. Jeg var 10 år. Mit kæreste eje, en lille dampmaskine var blevet utæt i kedlen.
"Du må over til smeden", sagde min far.
Jeg cyklede fra Egvig til Borris og vovede mig ind i smedjen ad den åbne port, der altid stod åben ud mod gaden. Inde i halvmørket ved ambolten stod Thomas Smed, og i baggrunden glødede kullene i essen. Han kiggede noget på den lille maskine. Tog den så i sine smedehænder og lovede, at den nok skulle blive tæt igen.
Efter en uges tid hentede jeg min dampmaskine. Nu var den tætnet med nogle tydelige lodninger. Hvad det kostede?
"Nej, det ska’ do et’ gi’ nowwet for."
Jeg gætter nok på, at den lille maskine har været en tur inde hos naboen, Hans Elektriker og hans loddekolbe. Smedjen var mere til landbrugsmaskiner af en anden størrelsesorden.


Borris Stationsby matrikel 15V Smedje
1984 Smedjebygningen fjernes.
Beboelsesbygningen bliver bestående.
Borris Stationsby matrikel 15V Smedje ender her ↑


Borris Stationsby matrikel 16CE Boghandel begynder her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
Denne parcel blev udstykket fra matrikel 16AØ den 7. september 1907.
Udstykning fra 16AØ Realregister 16CE.
Vort sogns historie:

Mikkelsens Boghandel i Borgergade 10 i Borris etableres af Chr. Mikkelsen, der begyndte som bogbinder i 1897 og åbnede boghandel 1900 i Lauridsens ejendom i en mindre butik. 1902 købte han hus af skomager Clausen (senere skrædder Ibsens hus). Han solgte huset i 1908 og lod opføre nuværende ejendom med forretningen, som består af butikslokale med 2 vinduer og beboelse. Forretningen er nu (omkring 1955) en moderne boglade, der handler med bøger, papir, lædervarer, galanteri, tobak og legetøj. Mikkelsen har fulgt byens udvikling og haft de poster, der dermed følger.

Boghandlere:

1907 Christian Mikkelsen
1925 Christine Villadsen (enken)
1954 Niels Mosegaard Mikkelsen, søn
1972 Tage Kristian Mikkelsen, søn
2001 Bente Tang Dalgaard, kun ejer

Se boghandelen matrikel 16CE på kortet.

Borris Stationsby matrikel 16CE Boghandel
1907.11.16 skøde Christen (Bogbinder) Mikkelsen *1877.12.01 Kærhus, Timring sogn †1925.05.04 Borris Stationsby søn af husmand i Kærhus Niels Moesgaard Mikkelsen *1848.12.28 Moesgaard, Timring †1878.04.07 (Lungetæring) Ris Mark, Timring og (gift 1870.06.11 Timring) Karen Johanne Pedersen *1840.08.06 Vester Herborg, Vorgod †1878.02.13 Timring.
Gift 1900.09.29 i Borris med Christine Villadsen *1875.05.16 Alkærsig, Dejbjerg †1954.12.29 Borris Stationsby datter af Claus Nicolai Villadsen *1854.04.05 Præstegaarden, Borris †1930.12.04 Borris Kirkeby og Petrea Eskesen *1856.02.16 Alkærsig, Dejbjerg †1937.01.02 Borris Kirkeby.
Christian Mikkelsens forældre døde da han var få måneder gammel. Han kom så i pleje ved sin morbror husmand Jens Christian Pedersen og hustru Johanne Jacobsen på Vesterby Hede i Debelmose i Borris sogn.
BS side 218:

Opført i 1908 af Chr. Mikkelsen, der kom fra Debelmose, hvor han var plejesøn på en gård, hvilken vides ikke {Vesterby Hede}. Han begyndte for sig selv i en meget ung alder i en anden ejendom i Borris. Der begyndte han med indramning af billeder og bogbinderi. Det er nok derfor, han i hele sit voksne liv gik under navnet Bogbinder Mikkelsen. Da han fik ejendommen her op at stå, oparbejdede han en forretning, som er et særsyn i en lille landsby, og dog kører den nu {1988} i tredje generation.

Se også omtalen på siden Boghandlere i Danmark.
Børn:
01 Niels Mosegaard Mikkelsen *1901.09.17 Borris Stationsby, overtager boghandelen, se nedenfor.
02 Karen Marie *1904.02.10 Borris Stationsby †1905.08.13 halvandet år gammel.
03 Esther Marie Augusta *1908.08.04 Borris Stationsby †1908.11.02 tre måneder gammel.

Borris Stationsby matrikel 16CE Boghandel
1925 Christine Villadsen enken efter Christian Mikkelsen, se ovenfor.
Formelt var Christine Villadsen ejer af boghandelen indtil hun døde i 1954, men den blev drevet af sønnen Niels Mosegaard Mikkelsen.
Christine havde en sindslidelse og blev i 1925 per dekret umyndiggjort og værgen blev hendes søster Marie Villadsens mand hotelejer Christian Christensen i Troldhede.

...at den nævnte Enke befinder sig i en saadan Tilstand, at hun ikke er i Stand til at forstaa Betydningen af Spørgsmaalet om sin Umyndiggørelse…


Borris Stationsby matrikel 16CE Boghandel
1954 Niels Mosegaard Mikkelsen *1901.09.17 Borris Stationsby †1977.11.17 Borris Stationsby søn af forkvinde.
Gift 1926.06.14 i Mørke sogn i Randers Amt med (Christiane) Camilla Stæhr Pedersen *1901.08.19 Ommestrup, Mørke sogn †1981.07.31 Borris Stationsby datter af gårdmand i Ommestrup Niels Pedersen *1864.06.23 Ommestrup †1937.11.21 Ommestrup og (gift 1894.05.22 Hvilsager sogn, Randers Amt) Caroline Clemmensen Stæhr *1870.01.02 Termestrup, Hvilsager sogn †1941.05.05 Ommestrup.
Niels Mosegaard Mikkelsen *1901 †1977 boghandler i Borris Stationsby Niels Mosegaard Mikkelsen
Niels Mosegaard Mikkelsen blev udlært som boghandler hos N.P. Holm i Ringkøbing 1915-21 og medhjælper hos Carl Beck i Hjørring.
Fra 1921 bestyrede han hans fars boghandel i Borris, som han først formelt overtog i 1955, da moderen døde.
Han drev boghandelen indtil 1972, hvor han overgav den til sønnen Tage Kristian Mikkelsen.
Børn:
01 Tage Kristian Mikkelsen *1926.12.08 Borris Stationsby overtager boghandelen, se nedenfor.
02 Bente Karoline Mikkelsen *1932.03.02 Borris Stationsby †1992 Holstebro.
Gift 1957.06.02 i Borris med Frode Kristensen *1930.03.26 Fiskbæk, Nørre Vium †1987 Holstebro søn af arbejdsmand i Fiskbæk, Nørre Vium Kristen Peder Kristensen *1896.07.27 Krogstrup Mark, Snejbjerg †1984.04.19 Herborg sogn og (gift 1925.01.23 Engesvang, Viborg Amt) Karen Andersen*1904.10.26 Hvinningdals Mark, Balle sogn, Viborg Amt †1997.02.27 Herborg sogn.
Bente Karoline Mikkelsen blev udlært i Brande Boghandel 1951-53 og var 1953-1957 medarbejder i denne boghandel i Borris Stationsby.
Frode Kristensen var repræsentant og boede i Holstebro.
03 Aage Mosegaard Mikkelsen *1937.10.10 Borris Stationsby † (nekrolog Aarhus Stiftstidende) Skaade sogn, Aarhus Amt.
Gift 2. 1998 med professor ved Aarhus Universitet Elisabeth Hall *1938.
Aage Mosegaard Mikkelsen blev:
1956 student fra VGT i Tarm.
1965 læge med afsluttet medicin studium i Aarhus.
1981 Urolog faglæge.
1983 - 2003 overlæge ved Silkeborg Sygehus.
Desuden opgaver i University of Wisconsin School of Medicine i Madison og amerikanske militærhospitaler i Saudi Arabien.
Elisabeth Hall har publiceret megen forskning specielt om sygepleje (nursing).

Borris Stationsby matrikel 16CE Boghandel
1972.10.01 Tage Kristian Mikkelsen *1926.12.08 Borris Stationsby †2011.09.23 Borris søn af formand.
Gift 1966 med Gerda Jensen *1930.09.13 Ternholm, Stauning †1983.10.12 Borris datter af fisker i Stauning Søren Kristian Jensen *1899.09.23 Strandby, Stauning †1966.12.09 Strandby og (gift 1926.11.05 Stauning) Johanne Christine Vestergaard *1903.02.25 Sønderby, Stauning †1976.10.17 Stauning.
Gerda Jensen var hjemmesygeplejerske i Borris og Faster sogne.
Tage Kristian Mosegaard Mikkelsen overtog faderenes boghandlen i Borris Stationsby. Boghandelen eksisterede videre til engang efter 2001.
1943-47 Han blev udlært hos N.P. Holm i Ringkjøbing.
1947-48 militærtjeneste.
1948 medhjælper ved hans far Niels Mosegaard Mikkelsens Boghandel
1948-50 Ramsgaard, Skive
1950-51 Niels Mosegaard Mikkelsen, faderen.
1951-52 Flensborg i Roskilde
1952-72 ved faderen Niels Mosegaard Mikkelsen
1972 overtog han boghandelen i Borris Stationsby.

Borris Stationsby matrikel 16CE Boghandel
2001 Bente Tang Dalgaard.
Bente Tang Dalgaard fører et investeringsfirma i Dalgaard, Skjern ApS som ejer denne ejedom på matrikel 16CE i Borris Stationsby.
Borris Stationsby matrikel 16CE Boghandel ender her ↑


Borris Borrislejren begynder her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021.

Borrislejren
Borrislejren eller skydeterrænet blev åbnet 1902-03 og stadig udvidet derefter. Praktisk hele resten af Borris Sønderland blev købt til 1953.

Borris Borrislejren
1903c Johan Christian Jensen *1863.04.30 Dyrvig Mark, Hoven sogn †1954.09.15 Stakroge, Ilderhede sogn søn af husmand i Dyrvig Mark Jens Jacobsen *1810.08.19 Øster Gammelager, Hoven †1902.04.11 Dyrvig og (gift 1849.03.11 Sønder Omme) Ane Kirstine Christensdatter *1819.06.23 Madum sogn †1905.10.19 Ørbæk, Hoven.
Gift 1896.05.08 i Blåhøj sogn med Else Marie Jensen *1875.10.05 Norge Mark, Sønder Omme †1956.10.07 Stakroge, Ilderhede sogn datter af husmand Norge Mark Niels Jensen *1834.09.20 Bøvl Norge, Sønder Omme †1893.09.17 Bøvl Mark og (gift 1860.12.16 Sønder Omme) Maren Gjødesen *1841.01.17 Vester List, Ølgod †1898.03.22 Omvraa Mark, Sønder Omme.
Familien bor 1901 i Sønder Omme agerbrug og lærer.
Borrislejren eller skydeterrænet blev åbnet 1902-03.
Familien bor 1906 i Borrislejren hvor han er opsynsmand og skolelærer.
Og 1911 Opsynsmand i Borrislejren.
I 1916 brækker ægteskabet, for konen Else Marie Jensen render væk (se Lundsgaard i BS side 95 citeret) med naboen i Moesgaard Søren Kristjan Nielsen. De ses sammen på en gård på Donneruplund Mark i Give han FT 1916 og hun FT 1916; det er samme gård men han står på den næste side. Hun har husmandstedet, han beskrives som bestyrer på stedet.
Johan Christian Jensen bliver fyret som lærer i Lindvig skole i borris fordi konen er umoralsk løbet væk.
Men Søren Kristjan Nielsen vender før 1921 tilbage til hans kone, de slår sig først ned i matrikel 7N i Borup i Brande sogn, senere i Blæsbjerg.
Men Else Marie Jensen og Johan Christian Jensen lever i 1821 hver for sig. Han i Fasterkær i Faster sogn FT 1821 og hun FT 1821 i Ejstrup By i Ejstrup sogn. Men i FT 1930 har de fundet sammen igen i Stakroge i Ilderhede sogn og bliver sammen til de begraves.
Børn:
Niels Richart Jensen *1899.02.07 Sønder Omme.
Jens Augustinus *1900.05.16 Sønder Omme †1903-.
Jens Augustinus Birkedal Jensen *1903.05.30 Borris.
Maren Kirstine Jensen *1905.04.21 Borris.

Borris Borrislejren ender her ↑ .


Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0 starter her ↓
Brunbjerg
1 Introduktion
Brunbjerg kaldes også bierg eller bjerre i kirkebogen. Navnet Brunbjerg findes foruden i Borris også i Grene, Haurum, Tøstrup, Vorgod, Hejnsvig, Lindknud og Stadil sogne.
For Brunbjergs position på et kort se Kvisthus.
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup, Dejbjerglund i Dejbjerg sogn
1700cc Ellen Kirstine Lange, datter i Karsbæk Kloster i Sønder Lem sogn.
1710 Ahlergaard.
1808 selveje Mikkel Madsen.
4 Familier med børn

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
Realregister.
Realregister nyere.
Digitaliseret tingbog.


Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1648- Niels.
Viborg Landsting 16. februar 1648 Gunde Rostrup sikkerhed: "1 gd. i Bruneberig (Niels)".

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1651 Peder Gjermandsen *1630c- †1709.02.02 Kvisthus, Borris.
Se Ahlergaard Jordebog 1646 Gunde Rostrup.
I 1683 fæster han en gård 3 0 3 1 i Tarp i Borris.
Han ses 1705 i Kvisthus i Borris.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1664- Jens Christensen.
Jens Christensen ses også i Markbogen 1683.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1692- Mads Christensen.
Se Sophie Rostrup af Dejbjerglunds pantebrev 1692.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1705- Christen Bjerre.
Gift med hans kone.
Christen Bjerre forstået som Christen Brunbjerg, dette kan anfægtes.
Børn:
Maren Christensdatter *1705.05.03 Brunbjerg.
Simuleret Folketælling 1705 Brunbjerg Christen Bjerre
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Christen Bjerre     
kone1705100? Christen Bjerres kone     
dat.170598Maren Christensdatter0.07 1705 Brunbjerg Borris  Dåb nr.2043
*1705.05.03.


Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1724- Niels Lauridsen.
Gift med hans kone.
Sidsel Kirstine Brunbjerg nævnes 1725 som fadder, hun er muligvis Niels Lauridsens kone.
Ved den anden datter Mettes dåb i okt. 1725 nævnes Kirsten Borup Brunbjerg, som ikke er hans kone.
Børn:
Mette *1724.07c hjemmedøbt †1724.07.30 Brunbjerg.
Mette Nielsdatter *1725.10.14 Brunbjerg.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1731 Christoffer Andreas Jacobsen Boltrup *1708.12.12 Tøstrup i Oddum sogn †1788.03.02 (ved datter Johanne Christoffersdatter) Thorup, Sunds søn af Else Marie Nielsdatter Boltrup *1690c †1762.04.25 Borris og Jakob Andersen Harboe *1650cc Ribe †1737.04.04 Ahlergaard, Borris.
Gift 1731.05.06 i Nørre Vium kaldet Christoffer Andreas Harboe med Maren Skomager †1751-87 (Christoffer FT 1787 enke i Sunds).
En Maren Skomager nævnes 1757 i Vindelbo i Borris.
Christoffer Jakobsen nævnes i en sag i Bølling Herreds Ting i 1754, hvor han og to andre fra Nørrelandet i mange år har haft engene på en ødegård i Kodbøl i Sønderlandet i Borris i fæste. Men forpagteren Johan Frich på Lundenæs — lige over Skjern å fra Kodbøl — købte i 1752 Kodbøl Gårde til sig selv og vil i retssagen have brugen af de store enge tilbage.
Markerne på en ødegård lå ofte udyrkede hen, men stedvis blev de drevet fra en nabogård, i dette tilfælde blev de dyrket fra den anden gård i Kodbøl. Engene på en ødegård derimod var eftertragtede og blev altid lejet ud og altid brugt for høet var guld værd. Engene ved Votkær — mellem Omme og Skjern å hvor de forenes — er kæmpestore.
Fæstebrev på livstid af en fjerdepart af Kodbøl Ødegårds enge:

No 19: C6tus 1754 fire og tyveskilling , No 2240:
Haver Jeg underskrefne Stæd og Fæst , saa som Jeg og her med Stæder og Fæster til Velagte Christopher Andreas Boltrup paa Brunbierg dend 4de part af dend Ødegaards Enge i Qvodbøl, som hans Sahl: fader Jacob Andersen forhen haver haftt i Brug , hvilchen fornefnte 4de part Enge bemelte Christopher Andreas Boltrup skal nyde i fæste hans Lifstid , Naar hand der af aarligen til hver St Hansdag betalter Siuf Rixdaler Siiger =7rdr , og haver hand gived til Fæste af samme 4de part Enge fiire Rixdaler . Dette til Stadæfstelse under min og Lauverges haand ,
Østergaard dend 25de April 1737:
Birgitte Cathrine {Christensdatter} Sahl: Jacob Knudsens (L:S:)

Christopher arver så at sige eng-fæstet efter hans far Jakob Andersen Ahler, der vel har boet mindst en tid på Brunbjerg efter han i 1812 skødede Ahlergaard videre til datteren Karen Jakobsdatter og svigersønnen Mads Christensen Kjær.
Børn:
Johanne Christophersdatter *1733.09.20 Brunbjerg, konf. 1749 i Borris †1787+.
Gift 1758.04.23 i Borris med af Linaa i Sunds sogn Niels Christensen Ildsgaard *1731c †1787+.
Johanne burde være født i Brunbjerg, men er ikke set født i Borris kirkebog.
1759 bosat i Linaa i Sunds sogn.
FT 1787 i Thorup i Sunds sogn.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1762- Gregers Michelsen Brunbjerg/Gaasdal *1724c
Gift 1761- med Edel Laustdatter *1732c +1787+.
Børn:
Mikkel Gregersen *1762.09.29 Brunbjerg overtager gården, se nedenfor.
Laust Gregersen (Brunbjerg, Ahle) *1766.11.01 Brunbjerg †1847.04.14 Vester Herborg, Vorgod.
Gift 1802.04.19 i Borris med Mette Chatrine Mortensdatter *1782.11.10 Store Gaasdal, Borris †1841.04.17 Vester Herborg datter af Morten Thomsen (Gaasdal) *1751.10.31 Sønderbygaard, Bølling †1825.10.19 Rækkergaards Mark, Hanning og 1. kone Mette Poulsdatter *1756.11.14 Store Gaasdal †1786.01.23 Store Gaasdal.
FT 1787 soldat i Ahlergaard.
Dødfødt 1769.04.09.
Barn 1770.09c, ud fra konens introduktion 1770.11.25
Dødfødt 1772.04.26.
Folketælling 1787 Brunbjerg Gregers Michelsen   Matr: Nørrelandet 38   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus-mand skræd- der mand 1Gregers Michelsen631724c  1787+   
kone 1Edel Laustdatter551732c  1787+  Ikke set født i Borris.
søn Michel Gregersen251762 Brunbjerg Borris 1804 Brunbjerg Borris *1762.09.29 Brunbjerg †1804.07.15 Brunbjerg.
almisse 0Mette Nielsdatter661721c    


Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1788 Mikkel Gregersen *1762.09.29 Brunbjerg †1804.07.15 Brunbjerg søn af formand.
Gift 1787.09.30 i Borris med Johanne Pedersdatter *1753c †1806.03.02 (Michel Biergs enke, 52 år) Brunbjerg.
I hartkornspecifikationen 1788 ejes Brunbjerg af Ahlergaard.
Konen kunne vel ikke få børn, men Mikkel fik et barn Gregers med Ane Poulsdatter ved kirken, som voksede op her i Brunbjerg.
Mikkels barn med Ane Poulsdatter ved Kirken:
Gregers Michelsen *1798.10.09 Borris
Folketælling 1801 Brunbjerg Michel Gregersen   Matr: Nørrelandet 38   48
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Boels- mand mand 1Michel Gregersen391762 Brunbjerg Borris 1804 Brunbjerg Borris *1762.09.29 Brunbjerg †1804.07.15 Brunbjerg.
kone 1Johanne Pedersdatter481762c  1806 Brunbjerg Borris  †1806.03.02 (Michel Biergs enke, 52 år) Brunbjerg
søn Gregers Michelsen21798 Kirken- Ved Borris   *1798.10.09 Borris. Hans mor var Ane Poulsdatter ved kirken.
50c tj-pige 0Karen Giødesdatter541751c   Ses FT 1787 i Sønderskov i Borris ved faderen Giøde Sønderskov, som kom til Sønderskov før 1757. FT 1787 bedre alder.


Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
Herfra udforsket af Holger Ejby Villadsen.
1804c 1808.02.10 skøde Mikkel Madsen *1768.04.18 Øster Herborg, Vorgod †1849.03.26 Grønborg, Borris søn af Mads Andersen *1721c Stauning †1787.01.15 Vester Herborg, Vorgod og 3. kone Maren Michelsdatter *1733.03.25 Storgaard †1821.10.04 Storgaard.
Gift ?(1798.05.24 i Ringkøbing) med Ane Katrine Pedersdatter *1768c †1829.06.03 Grønborg, Borris.
Michel Madsen er vel kommet til Brunbjerg som fæster i 1804, da Mikkel Gregersen døde.
Mads Madsen Rahbek I på Ahlergaard sælger den 10. februar 1808 Brunbjerg for 498 rigsdaler til Mikkel Madsen. Hartkornet er svært at læse, men synes at være 1 0 0 (2 19/20), hvorved de 2 19/20 album ellers er angivet som 1 fjerdingkar, som jo er tre album.
Der er ingen aftægt fortegnet.
I skødet 1819, da han sælger stedet, nævnes at han har købt en eng i Votkær, "som jeg bragte til Stedet." Engen i Votkær har hartkornet 0 2 1 2 19/20. Engen beholder Mikkel Madsen og lægger den til Grønborg. Om dette er samme eng, som Christoffer Jakobsen her på Brunbjerg i 1737 fik fæste på men i Kodbøl, er ikke klart.
Før Brunbjerg boede Michel Madsen 1799 - 1804 nabo til i husmandsstedet Sønder Kvisthus også i Borris.
Den 6. september 1820 køber Michel Madsen Grønborg matr. 22a Nørrelandet i Borris.
Vielsen i 1798 i Ringkøbing er en antagelse. Konen Anne Katrine Pedersdatter kan være konfirmeret i Rindum sogn i 1781.
Barn: Mads Mikkelsen, se Kvisthus.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1819.09.01 skøde Morten Svendsen *1779.08.29 Aanum, Skjern †1878.10.20 Brunbjerg søn af gaardmand i Aanum Svend Nielsen *1724.01.01 Skjern †1813.03.19 Aanum og (gift 1774.06.19 Faster) Else Bendtsdatter *1738.02.23 Faster †1814.08.06 Aanum (datter af Bendt Ejstrup).
Gift 1817.10.12 i Faster med Kirsten Larsdatter *1793.12.26 Lodal, Faster †1878.10.20 Brunbjerg datter af gårdmand i Lodal Lars Madsen *1755c †1832.03.29 Nørre Lodal og (gift 1790.04.13 Vorgod) 2.? kone Anna Madsdatter *1770.07.12 Øster Herborg, Vorgod †1862.11.17 Lodal (søster til forrige ejer Mikkel Madsen).
Konen Kirsten Larsdatter er datter af Anna Madsdatter, der er søster til forrige ejer Mikkel Madsen.
I skødet i 1819 inklusive Konge-, korn- og Qvægtiemde er hartkornet igen 1 0 1 0 og prisen er 480 rigsdaler sølv.
I 1837 deles Hjoptarp hede og Brunbjerg får en andel.
Da parret sælger Brunbjerg i 1850 bliver det med en aftægtskontrakt som slettes den 25. august 1892. Morten Svendsen bliver 99 år gammel.
Børn:
01 Svend Mortensen *1818.10.29 Kjelstrup, Faster †1899.02.22 Gaasdal, Borris.
Gift 1847.06.06 i Borris sogn med Birthe Cathrine Nielsdatter *1814.11.22 Feldsing, Borris †1868.06.29 (tæring) Borris datter af Niels Hansen *1781.03.18 Feldsing †1850.03.30 Feldsing.
Svend Mortensen var husmand på matrikel 1H Ahler Hede i Borris Østerland.
02 Lars Mortensen *1820.05.17 Brunbjerg †1850.06.01 (underernæring) Brunbjerg.
Lars tjente hjemme i Brunbjerg og var ugift.
03 Ane Else Mortensdatter *1822.09.27 Brunbjerg, overtager gården, se nedenfor.
04 Niels Mortensen *1825.12.11 Brunbjerg †1885.05.06 Vorgod By.
Gift 1857.10.25 i Vorgod med Maren Nielsdatter *1826.01.30 Gjellerup †1901.12.17 Vorgod By datter af husmand Niels Pedersen *1792.07.29 Gjellerup †1864.09.10 Snerlund, Snejbjerg og (gift 1814.10.08 Gjellerup) Inger Marie Christensdatter *1789.02.22 Gjellerup †1832.04.21 Spandbjerg, Snejbjerg.
Niels Mortensen var husmand og vejmand i Abildtrup i Vorgod sogn.
05 Jens Mortensen *1830.05.01 Brunbjerg †1896.08.17 Tirslund, Brørup sogn, Ribe Amt.
Gift 1859.10.30 i Grindsted med Else Jensdatter *1832.07.17 Eg, Grindsted †1908.03.16 Tirslund datter af gårdmand i Eg Jens Christensen *1800.04.06 Eg †1873.03.11 Eg og (gift 1825.12.29 Øse) Maren Poulsdatter *1802.03.18 Øse †1879.02.13 Eg.
Jens Mortensen drev et husmandssted i Tirslund i Brørup sogn i Ribe Amt.
Folketælling 1834 Brunbjerg    Matr: 38 Nørrelandet   26
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Morten Svendsen551779 Aanum Skjern 1878 Brunbjerg Borris *1779.08.29 Aanum, Skjern †1878.10.20 Brunbjerg. Stedet kaldes i FT 1834 Bjerg.
kone 1Kirsten Larsdatter411793 Lodal Faster 1878 Brunbjerg Borris  *1793.12.26 Lodal, Faster †1878.10.20 Brunbjerg.
søn Lars Mortensen141820 Brunbjerg Borris 1850 Brunbjerg Borris  *1820.05.17 Brunbjerg †1850.06.01 Brunbjerg
dat. Ane Else Mortensdatter121822 Brunbjerg Borris 1898 Brunbjerg Borris *1822.09.27 Brunbjerg †1898.09.28 Brunbjerg.
søn Niels Mortensen91825 Brunbjerg Borris 1885 Vorgod By Vorgod  *1825.12.11 Brunbjerg †1885.05.06 Vorgod By
søn Jens Mortensen41830 Brunbjerg Borris 1896 Tirslund Brørup *1830.05.01 Brunbjerg †1896.08.17 Tirslund, Brørup sogn, Ribe Amt.
ind- sidder eMaren Nielsdatter Boeling441788 Vesterby Borris 1871 Borris Fødsel muligvis forkert *1788.10.05 Vesterby, Borris †1871.02.09 Borris. Tjener sept. 1828 i Gjaldbæk 39 Aar gammel. Gift 1828.09.21 i Borris med Christen Andersen 39 år tjenestekarl i Gjaldbæk.
inds. søn Christen Christensen41829 Brunbjerg? Borris  *1829.11.06 Borris søn af afdøde Christen Andersen og Maren Nielsdatter


Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1850.12.01 skøde Søren Agerfeld Carstensen *1819.03.25 Harreskov, Assing †1877.04.22 Brunbjerg søn af gårdmand og smed i Harreskov Carsten Carstensen (Smed) *1783.08.14 Kibæk, Assing †1856.07.19 Olling, Assing og (gift 1812.03.26 Assing) Mariane Sørensdatter *1787.12.14 Neder Kirkegaard, Assing †1834.02.06 Over Kirkegaard, Assing.
Gift 1843.11.05 i Borris med Ane Else Mortensdatter *1822.09.27 Brunbjerg †1898.09.28 Brunbjerg datter af formand.
Søren Carstensens far Carsten Smed nævnes i Kjærsig og Sulkjærs "Assing Sogn i Hammerum Herred", 1935, side 210:

...Gaarden var brændt for C a r s t e n  S m e d derude i Harreskov, og han havde foreløbig faaet Husveje {husrum, logi} i Fattighuset…
...Senere boede Carsten i Bukkjær, og der brændte Huset ogsaa for ham, hvorefter han gravede sig en Bolig ind i en Høj og havde Smedie i en anden Høj, lige nord for. Omsider døde han i 1856 i Olling, han var da 76 Aar gl. {72 år 11 måneder} og kaldes Fattiglem og Smed.

I skødet 1850 til Søren Aggerfeld Carstensen angives Brunbjerg til hartkorn 0 6 3 1¾ og en eng i Aanum i Skjern til 0 1 2 ½ tilsammen 1 0 1 2¼. Denne eng i Aanum er ikke set købt til og har vel været en del af gården i lang tid fra før 1808, hvor første skøde på gården er overleveret.
Engen i Aanum med hartorn 0 1 2 ½ skødes i 1865 til Søren Mikkelsen i Aanum i Skjern sogn.
I 1865 købes en eng i Damsø i Skjern med hartkorn 0 1 1 2 fra nr. 15 Nørrelandet.
I 1874 kommer fra matrikel 27 i Sønderlandet 0 0 1 2 til og 28E i Sønderlandet en lille mark eller eng 0 0 0 2½ altså to et halvt album.
Enken Ane Else Mortensdatter har skøde på gården i bare fire måneder efter Sørens død. Hun får samtidig en aftægtskontrakt fra 1878, som udslettes den 26. august 1912.
Børn:
01 Mariane Sørensen *1845.09.28 Brunbjerg †1946.04.16 Borris Stationsby.
Gift 1871.06.21 i Borris med Christen Østergaard Hansen *1847.10.02 Overby, Sønder Felding †1925.07.29 Hjoptarp, Borris søn af gårdmand og forpagter i Overby Hans Jensen *1814.09.21 (angivet ved konfirmation) Kyvling, Lønborg †1882.09.10 Ilderhede, Sønder Felding og (gift 1841.05.31 Stauning) Kirsten Jensdatter *1822.02.20 Høllet, Stauning †1898.11.27 Fusgaard, Egvad.
Christen Østergaard Hansen var dels gårdmand og dels landpost i Fonager i Hjoptarp "ejerlav" i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
02 Morten Agerfeld Sørensen *1849.05.04 Brunbjerg overtager gaarden, se nedenfor.
03 Lars Bjerg Sørensen *1851.10.10 Brunbjerg †1872.08.22 (tyfus) rekrut i Viborg begravet i Borris 20 år gammel.
04 Kirsten Marie Sørensen *1854.09.30 Brunbjerg †1920.04.28 Tarp, Sønder Felding.
Gift 1882.11.05 i Borris med Carsten Christiansen *1856.09.24 Tarp †1935.03.28 Tarp søn af gårdmand i Tarp Christian Peter Andersen *1811.05.24 Tarp †1891.05.02 Herning begravet Sønder Felding og (gift 1834.04.20 Skarrild) Karen Larsdatter *1811.12.24 Bæktoft, Skarrild †1890.12.07 Tarp Kærgaard, Sønder Felding (datter af Lars Carstensen *1749c Nederby, Sønder Felding †1828.10.26 Bæktoft).
Carsten Christiansen førte et husmandssted i Tarp i Sønder Felding sogn.
05 Jens Christian Sørensen *1858.04.25 Brunbjerg †1919.01.13 Duedal, Borris.
Gift 1891.09.19 i Borris sogn med Hanne Jensen *1869.02.15 Rejkærhus, Tim sogn †1937.09.08 Hjoptarp, Borris datter af husmand Rejkærhus Jens Jørgensen Mikkelsen *1838.07.19 Vernergaard, Staby sogn †1921.05.21 Rejkær, Tim og (gift 1865.11.10 Hee) Ane Marie Nielsen *1838.10.28 Nogaard, No sogn †1880.06.08 Rejkærhus.
Jens Christian Sørensen var landpostbud og husmand i Duedal i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
06 Nielsine Caroline Sørensen *1862.09.09 Brunbjerg †1894.05.26 Vogterhus på Ahlerhede, Borris.
Gift 1881.09.29 i Borris med Christopher Michelsen *1853.11.25 Demstrup Mark, Raaby sogn, Randers Amt †1942.12.20 Borris Stationsby søn af husmand Demstrup Mark Mikkel Christensen *1826.05.18 Sem sogn, Randers Amt †1859.11.10 Sem og (gift 1853.04.10 Raaby) Ane Sørensdatter *1829.07.26 Sem †1916.09.23 Sankt Peders sogn, Randers.
Christopher Michelsen blev næstformand ved Statsbanerne i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Christoffer blev gift 2. gang 1895.11.16 i Borris med Louise Charlotte Jensen *1863.04.23 Ledhuset ved Siem Skov, Siem sogn, Aalborg Amt †1928.10.23 Borris Stationsby.
07 Ottilia Sørensen *1866.09.29 Brunbjerg †1937.06.11 Vestergade 26, Hammerum, Gjellerup sogn.
Gift 1886.05.01 i Borris med Christen Vestergaard Jensen *1860.07.25 Nederby, Sønder Felding †1923.02.14 Agerskov, Gjellerup søn af husmand i Nederby Jens Christensen *1809.07.31 Bukkær Vestergaard, Assing †1880.06.14 Øster Døvling, Skarrild og (gift 1846.02.15 Nørre Vium) Mette Cathrine Jensdatter *1825.09.28 (tvilling) Viumkrog, Nørre Vium †1911.01.01 Døvling, Skarrild..
Christen Vestergaard Jensen var ledvogter i Agerskov i Gjellerup sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1878.03.17 skøde Morten Agerfeld Sørensen *1849.05.04 Brunbjerg †1937.04.06 Brunbjerg søn af formand.
Gift 1878.04.23 i Faster med Maren Pedersen *1853.04.25 Hannerup, Faster †1916.11.16 Brunbjerg datter af gårdmand og vognsmed i Hannerup Peder Miltersen *1809.09.30 Fastergaard, Faster †1900.01.02 Hannerup og (gift 1839.05.20 Faster) Mariane Madsdatter *1814.08.04 Astrup, Faster †1873.05.29 Hannerup.
I skødet 1878 angives følgende hartkorn:
0 6 3 1¾ matrikel 38 Nørrelandet
0 0 1 0    matrikel 94c ibidem
0 1 1 1     matrikel 32 Damsø i Skjern
0 0 1 2    matrikel 27D i Sønderlandet
0 0 0 2½ matrikel 28E i Sønderlandet
Købesummen er 2.800 kr hvoraf 800 kr er for løsøre. Der hviler 2.000 kr gæld på gården. Værdien af aftægten til Morten Svendsen sættes til 500 kr. Værdien af aftægten til enken og børnene sættes til 1.400 kr.
Der nævnes et tinglyst dokument af 7 dec 1876 med Ane Kirstine Nielsdatter, nøjagtig hvad det drejer sig om har ikke kunnet tydes.
I 1882 ses en beheftelse for en Afvandingskontrakt for engen matrikel 32 i Damsø i Skjern sogn.
Børn:
01 Ane Else Sørensen *1879.04.09 Brunbjerg †1954.01.20 Troldhede, Nørre Vium.
Gift 1908.06.23 i Borris med Kristoffer Kristoffersen *1880.02.04 Linaa mark, Linaa sogn, Skanderborg Amt †1975.06.22 Troldhede søn af landmand og skrædder i Linaa Anders Christophersen *1838.04.29 Linaa mark †1920.05.15 Resenbro, Linaa og (gift 1873.10.07 Linaa) Inger Pedersen *1850.11.01 Linaa †1934.01.17 Resenbro Stationsby, Linaa.
Kristoffer Kristoffersen blev bog- og papirhandler i Troldhede i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
02 Mariane Sørensen *1881.01.29 Brunbjerg †1956.12.01 Gammel Mølle, Sønder Lem.
Gift 1913.12.09 i Borris med Peder Nielsen Pedersen Bundgaard *1873.07.01 Bundgaard, Tulstrup, Ikast †1957.11.05 Højmark, Sønder Lem søn af gårdmand i Bundgaard, Tulstrup, Ikast Søren Pedersen (1905: Søren Pedersen Bundgaard) *1845.02.17 Ravnsvad, Ikast †1933.05.27 Tulstrup og (gift 1870.04.29 Ikast) Anne Cathrine Carlsen *1841.04.25 Skibbild, Nøvling sogn †1880.12.06 Bundgaard, Tulstrup, Ikast.
Peder Nielsen Pedersen Bundgaard drev en gård i Nørby i Sønder Lem sogn i Ringkøbing Amt.
03 Peder Sørensen *1883.10.09 Brunbjerg †1968.09.24 Dalgasgade 14, Troldhede, Nørre Vium.
Gift 1912.12.06 i Aaker sogn, Bornholms Amt med Agnete Marie Klitgaard *1893.01.09 Villerslev By, Villerslev sogn, Thisted amt †1966.05.23 Troldhede datter af møllebygger i Villerslev Niels Anton Christian Klitgaard *1856.09.03 Grindsted skole, Hammer sogn, Aalborg Amt †1925.01.04 Hurup By, Hurup sogn, Thisted amt og (gift 1882.03.19 Bodilsker sogn, Bornholms Amt) Catherine Marie Brandi *1858.02.01 Thisted sogn, Thisted Amt †1949.06.07 Villerslev By.
Peder Sørensen drev ”Dalgård” matrikel 1H i Østerlandet i Borris sogn.
04 Laura Marie Sørensen *1885.12.28 Brunbjerg †1975.04.28 Borris, ugift.
05 Sørgine (Gine) Kirstine Sørensen *1888.03.22 Brunbjerg †1900.08.02 (ramt af lyn) Hedegaard, Borris 12 år gammel.
BS side 278:

Gine havde omkring århundredskiftet plads hos Mette og Viste Jensen i Hedegaard i Dalager. En dag hun var ude for at flytte køerne, blev hun slået ihjel af lynet.

06 Johannes Sørensen *1890.11.09 Brunbjerg, overtager gården, se nedenfor.
07 Agnes Mathilde Sørensen *1893.04.30 Brunbjerg †1981.06.15 Borris.
Blev på gården og bestyrede huset for broderen Johannes Sørensen.
08 Otto Frederik Sørensen *1896.10.07 Brunbjerg †1973.06.21 Borris.
Blev på gården og var medhjælp ved broderen Johannes Sørensen.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1921.09.23 skøde Johannes Sørensen *1890.11.09 Brunbjerg †1992.10.01 Borris søn af formand.
Hartkornet er det samme som i 1878 ovenfor. Betinget købesum er 23.000 kr hvoraf 13.000 kr skyldes til Vest- og Sønderjydske Kreditforening. Af hensyn til det stemplede papir skønnes at værdien af ejendommen ikke overstiger 21.000 kr og løsøret ansættes til 7.600 kr. De to beløb tilsammen er 28.600 kr. så det ville synes sønnen Johannes Sørensen har fået 5.600 kr. rabat.
Johannes Sørensen drev Brunbjerg i 36 år fra 1921 til 1957. Han var ikke gift. Hans søskende (Otto) Frederik og Agnes blev på gården.
BS side 277-78:

Det blev Johannes, der overtog gården efter forældrene. Det var den 23/9 1921.Han er i dag {1987} 97 år, men kan både huske og fortælle om alt, hvad der er sket inden for de sidste 90 år. Han har ikke været gift, hvad hans søskende Agnes og Frederik heller ikke har, og de tre hjalp hinanden med at drive Brunbjerg i 36 år ...

Johannes Sørensen blev 101 år og 11 måneder gammel.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1957.06.21 Jens Jeppesen *1908.05.13 i Østerkær, Rindum sogn †1982.05.03 Skjern søn af husmand og gartner i Rindum Niels Laurids Jeppesen *1880.01.01 Lybæk, No sogn †1963.07.11 Kirkeby, Rindum og (gift 1904.10.27 Holmsland Nysogn) Marie Kirstine Jensen *1879.04.02 Røjklit, Holmsland Nysogn †1918.02.02 Kærby, Rindum.
Gift 1930.11.19 i Dejbjerg med Mette Clausen *1907.11.30 Vestergaard, Hanning †1979.12.30 Skjern datter af Husmand i Vestergaard Ole Kristian Klavsen *1875.09.07 Sønderby, Rindum †1955.12.04 Nygade 31, Skjern og (gift 1907.04.12 Hanning) Else Olesen *1883.03.02 Skaarup, Hanning †1959.05.28 Nygade 31, Skjern.
BS side 278:

Jens Jeppesen slog sig på fåreavl, og det gik meget godt i flere år, men efterhånden var rentabiliteten i det ikke god, og han gik så over til mere traditionel drift. Jeppesens havde haft en gård i Kjelstrup før, og var ikke helt unge, da de købte Brunbjerg. De levede da heller ikke så mange år, de døde begge først i firserne, og sønnen Ejnar Jeppesen fik den 27/5 1983 skifteretsskøde på gården, som han stadig har {1987} og driver.

Set barn:
Ejner Jeppesen, overtager gården, se nedenfor.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1983.05.27 Ejner Jeppesen søn af formand.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0 ender her ↑


Busk
1 Introduktion

4 Familier med børn


Borris Busk 15Q Nørrelandet begynder her ↓
Et hus 475 qm matrikel 15Q Nørrelandet udstykket 1888.
Huset skifter tit ejer.

Huset matrikel 15Q i Nørrelandet i Busk lige nord for Borris By. Stod 1888 - 2000c. Dette hus ved pilen på billedet matrikel 15Q Nørrelandet i Borris på 475 qm grund blev bygget i eller lidt før 1888 og stod godt 100 år indtil det blev nedrevet før 2005. Fra topografisk kort 1980-2001.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
1888.07.22 skøde Andreas Mikkelsen *1846.12.04 Mosens mark, Brejning sogn †1902.09.15 Dalager, Borris søn af husfæster og snedker i Mosens Mark Mikkel Andersen *1807.02.03 (lægdsrullen) døbt 1807.03.15 Amtrup, Snejbjerg †1870.03.03 Mosens Mark og (gift 1836.01.24 Brejning) Cathrine Kristine Harder *1813.07.28 Rindum sogn †1892.01.29 Finderup, Hanning.
Gift 1883.04.05 i Borris med Johanne Olesen *1856.03.21 Borris †1922.09.05 Borris Stationsby datter af husmand, hørbereder og murer i Dalager i Borris Ole Jensen *1805.11.18 Tarp, Borris †1874.10.20 Dalager (bror til Søren Jensen Tarp) og (gift 1844.04.28 Borris) Ingeborg Schmidt *1816.05.24 Frøstrup, Lunde sogn, Ribe Amt †1889.02.23 Dalager.
Grunden af 475 qm, men bebygget, og koster 200 kroner i 1888. Hartkorn 0 0 0 ¾. Det er et hus med have.
Andreas Mikkelsen var landpost i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Børn:
01 Katrine Kirstine *1883.05.30 Søndergaard Mark; Hjoptarp, Borris †1883.06.27 fire uger gammel.
02 Ole Jensen Mikkelsen *1884.07.05 Søndergaard Mark, Hjoptarp †1955.07.24 Odinsgade 46, Sankt Nicolai sogn, Vejle.
Gift 1913.05.21 i Falling sogn, Aarhus Amt med Karoline Margrethe Sørensen *1889.03.15 Aalstrup, Falling sogn, Aarhus Amt datter af gårdbestyrer Jens Peter Sørensen *1862c Alrøe sogn, Aarhus Amt og Laura Marie Bolette Petersen *1863c Hundslund sogn, Aarhus Amt.
Ole Jensen Mikkelsen var:
FT 1901: Malerlærling i Borris
1913: Maler og afholdsvært i Falling sogn, Aarhus amt
FT 1940: Ejendomsmægler i Odinsgade 46, Vejle
03 Mikkel Karl Kristian Mikkelsen *1887.12.13 Dalager, Borris †1953.02.15 Bethaniagade 33, Herning.
Gift 1919.11.30 (mangler i KB, ses ved søns fødsel) i Borris med Botilde Kristensen *1897.08.06 Ljørring mark, Aulum sogn †1965.12.18 Porsvænget 22, Sct. Johannes sogn, Herning datter af husmand Christen Christensen og Mette Jensen *1864c.
Mikkel Karl Kristian Mikkelsen er i FT1940 Jord- og betonarbejder i Herning.
04 Hans Nikolaj Møller Mikkelsen *1891.11.29 Dalager, Borris (Busk) .
Gift 1916.01.02 i Frederikssund sogn, Frederiksborg Amt med Olga Marie Jørgensen *1896.04.20 Frederikssund datter af bagersvend Hans Kristian Jørgensen *1873c Udesundby sogn, Frederiksborg Amt og Nielsine Petra Jensen *1870c.
Hans Nikolaj Møller Mikkelsen var i FT1940 Direktør i A/S Nysted Trælasthandel, Nysted, Maribo Amt.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
1902 Johanne Olesen enken, se ovenfor.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
1909.11.15 skøde Kirstine Eskildsen *1884.11.14 Tarm Fattiggaard, Egvad sogn †1961.06.17 Astrup, Faster datter af ugift Anne Eskildsen *1849.09.17 Foersum, Egvad †1915.07.05 (slået ihjel af lyn) Dalager, Borris.
Gift 1913.10.01 i Faster sogn med Christen Nielsen (Lund) *1883.05.18 Astrup Hede, Faster †1966.02.01 De gamles Hjem, Faster søn af gårdmand i Fasterlund, Faster sogn Anders Nielsen *1848.06.26 Fasterlund †1896.09.17 Astrup Hede og (gift 1879.02.14 Faster) Lise Kirstine Jensen *1850.09.02 Astrup Hede †1921.06.15 Fasterlund.
I FT 1911 bebos huset i Dalager matrikel 15Q af Kirstine Eskildsens mor, Anne Eskildsen samt Kirstine Eskildsens datter, Clara Agnes Eskildsen *1905.09.03 Stier, Borris. Kirstine Eskildsen er ført som midlertidigt nærværende på tællingsdagen. Hun har 1911 tjeneste i Skarrild sogn.
Kirstine Eskildsen bliver gift 1913 med Christen Nielsen og flytter til Faster sogn. Kirstine Eskildsens mor, Anne Eskildsen bebor huset i Dalager til hendes død i juli 1915. I 1916 overgår huset til næste ejer.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
1913 vielsesattest Christen Nielsen bliver ejer, gifter sig med ejerinde, se ovenfor.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
1916.03.03 skøde Niels Christensen *1873.12.27 Vester Finderup, Hanning †1961.07.16 H.C. Ørstedsvej 15A, Herning søn af husmand og smed i Vester Finderup Niels Bjerregaard Christiansen *1848.03.27 Sirsbæk, Hee sogn †1906.08.24 Finderup og (gift 1869.11.14 Sønder Lem) Else Marie Nielsen *1850.01.01 Hatkærhus, Sønder Lem †1927.01.22 Finderup.
Borgerligt ægteforenet 1909.02.05 Tinghuset i Ringkøbing med Mette Marie Pedersen *1875.12.28 Laastrup sogn, Viborg Amt datter af Birgithe Kathrine Pedersen *1840.11.11 Thisted hede, Tapdrup sogn, Viborg Amt †1918.06.10 Ibsgade 8, Viborg Domsogn og tømrer på Vejrum hede Anders Andersen.
Niels Christiansen var murer i Fasterlund i Faster sogn ved overtagelsen af matrikel 15Q.
Børn født i Busk matrikel 15Q:
Sigfred Edvard Christiansen *1916.09.03 Dalager, Borris †1970.04.02 Herning.
Sigrid Marie Christiansen *1916.09.03 Dalager †1993.12.18 Sønder Felding.
Gift 1938.02.12 i Herning med Eli Anders Christensen *1911.11.27 Sønder Felding †1993.09.02 Sønder Felding søn af husmand i Overby, Sønder Felding Iver Koed Christensen *1873.10.04 Gammelmark, Sønder Felding †1940.11.15 Troldhede, Nørre Vium og (gift 1911.05.18 Sønder Felding) Madsine Frandsen *1880.05.31 Vittarp, Oddum †1948.09.15 (fødselsogn forkert i begravelsen) Troldhede.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
1917.12.05 skøde Christen Pedersen.
Christen Pedersen var ejendomshandler og boede ikke i huset.
Han beholdt skødet i 10 måneder før han solgte igen.
Han købte for kroner 2.500, hvoraf 1.000 er lån fra en Kreditforening og 600 kr pant til Christen Nielsen i Fasterlund i Faster, der havde ladet disse 600 stå i huset, da han i 1916 solgte til Niels Christensen, der her sælger til Christen Pedersen.
Christen Pedersen sælger igen for kroner 3.500 med køberens overtagelse af gæld på 1.000 kr og 600 kr samme som nævnt ovenfor. Han tjente dermed 1.000 kr på handelen.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
1918.10.11 skøde Johannes Sørensen *1892.03.25 i Tarm, Egvad †1959.04.13 Nederby, Sønder Felding søn af husmand Tarm Nørremark, Egvad Laurids Sørensen *1848.10.02 Østerby, Daler sogn, Tønder Amt †1904.04.05 Tarm Nørremark, Egvad og (gift 1879) Ane Johanne Margrethe Grønborg *1854.09.22 Bastrup mark, Vamdrup sogn, Ribe Amt †1937.02.15 Davding mark, Grædstrup sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1916.11.14 i Borris med Ottine Mathilde Villadsen *1892.12.13 Blaabjerg (Dalagergårds søndre hede) †1985.02.23 Sønder Felding datter af Jakob Villadsen *1850.11.15 Hedeager, Lindvig mark, Borris †1927.03.29 Blaabjerg, Borris.
Som nævnt ovenfor er købesummen 3.500 kr, hvorved gælden er 1.000 og 600, så det bliver kontant 1.900 kr.
Familien flytter efter et par år til Sønder Felding, hvor Johannes Sørensen var vognmand.
Barn født i matrikel 15Q Busk:
Niels Sørensen *1919.01.22 Dalager, Borris †1999.08.20 Sønder Felding.
Gift 1949.12.17 i Nørre Vium med Kirsten Marie Urbak Larsen *1926.03.06 Skærbæk, Nørre Vium †1996.12.01 Sønder Felding datter af husmand Jens Kristian Larsen *1899.06.21 og Karen Jensen Urbak *1901.12.24.
Niels Sørensen var arbejdsmand i Sønder Felding sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
1920.02.20 skøde Hans Christian Hansen *1862.07.26 Hjoptarp, Borris †1948.09.14 De gamles Hjem, Borris søn af husmand i Hjoptarp Jens Peter Hansen *1823.06.27 Lille Bølling, Bølling †1904.03.23 Borris Kirkeby og (gift 1857.03.29 Lønborg) Johanne Kirstine Christensen *1834.05.03 Vostrup, Lønborg †1912.05.13 Hjoptarp.
Gift 1891.11.04 i Borris sogn med Ane Christensen *1869.05.22 Vigkærhus, Borris †1949.03.28 De gamles Hjem, Borris datter af husmand i Vigkærhus Cornelius Christensen *1829.11.16 Debelmose, Borris †1909.05.06 Ahlergaards Mark, Borris og (gift 1865.02.26 Hanning) Karen Sørensen *1833.10.30 Pig, Hanning †1914.06.15 Vigkærhus.
Hans Christian Hansen var først husmand i Hjoptarp i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Da han i 1920 var 68 solgte han husmandsstedet i Hjoptarp til sønnen Jens Hansen og købte dette hus 15Q.
Hans Christian Hansen og Ane Christensen bor i dette hus i 27 år.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
1947.09.01 Kristen Tornvig Olesen *1905.01.09 Skovby, Nørre Vium †1975.09.22 Faster søn af husmand i Skovby Ole Peder Olesen *1877.02.19 Øster Herborg, Vorgod †1962.08.10 Skovby og (gift 1904.03.01 Nørre Vium) Elise Pedertrine Nielsen *1883.07.22 Egeris Hede, Nørre Vium †1949.04.19 Skovby.
Gift 1935.08.16 i Borris med Bertha Marie Jensen *1913.03.18 Laustrup, Lønborg †2001.05.23 Faster datter af Husmand i Laustrup Niels Christian Jensen *1879.08.08 Arnborg-Grene, Arnborg †1965.02.21 De gamles Hjem, Borris og (gift 1910.04.13 Hanning) Karen Nielsen*1876.08.18 Løvstrup, Hanning †1958.09.22 De gamles Hjem, Borris .
Kristen Tornvig Olesen købte huset 15Q i lige sameje med Vagn Sørensen.
Kristen var vognmand i Faster sogn i Ringkøbing Amt
Ingen af ejerne boede i huset som Kristen overlod til hans kones forældre Niels Christian Jensen og Karen Nielsen (se ovenfor). Efter 11 år i huset flytter de 1958 ned på Borris Plejehjem.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
1958.07.31 Harry Aarup Andersen *1909.09.18 Aarup, Torsted sogn, Ringkøbing Amt †1983.01.03 Borris søn af gårdmand i Aarup Poul Kristian Andersen *1875.01.29 Aarup †1970.05.07 Skjern og (gift 1904.06.03 Sønder Nissum) Karen Magdalene Jensen *1881.04.14 Flak, Nørre Gørding †1944.01.28 Skolegade 7, Skjern.
Gift 1945.05.06 i Skjern med Signe Olivia Lauridsen *1922.03.19 Yllebjerg, Hodsager †2010.07.05 Borris datter af Knud Christian Lauritsen *1861.05.26 Spaabæk, Vinding sogn, Ringkøbing Amt †1923.03.12 Yllebjerg og (gift 1899.05.26 Hodsager) Else Marie Andersen *1878.07.18 Munkhave, Rom sogn †1922.04.27 (barselsfeber) Yllebjerg.
Harry Aarup Andersen var arbejdsmand i Borris sogn i Ringkøbing Amt. Konen Signe Olivia Lauridsen får skifteretsskøde på huset efter hans død.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
1984.06.25 Signe Olivia Lauridsen enken, se ovenfor.

Borris Busk 15Q Nørrelandet
2005- Huset nedrevet før 2005.
Huset var allerede i 2005 væk, men træerne og buskene var der endnu. I 2020 er alt væk, grunden er nu en del af en græsmark.
Borris Busk 15Q Nørrelandet ender her ↑ .


Dalager
1 Introduktion
Dalager ligger midt i den bedste jord i Borris sogn. Det hørte delvis under Lundenæs og tiltrak vigtige folk som herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup.
Forvalter på Lundenæs lige over grænsen til Skjern sogn Daniel Filip Rasch †1735.11.17 i Skjern. Han ses ofte som fadder i Dalager, men har i følge Skjern kirkebog boet i Skjern 1710, 1712, 1718. 1719 køber han Faster Kirketiende. I 1721 og 1723 er han forvalter på Fastergaard i Faster sogn. Gift med Christine Steensdatter *1680cc †1749.01.02 (ved datter Johanne Mette) i Smorup Præstegaard, Brorstrup, Aalborg Amt.
Daniel Filip Raschs børn i følge Nygaards sedler:

Johanne Mette Rasch *1706.02.10 Varde

Gift 1727 med Anders Heeboe Holst. 1742 testamente.

Lambert Rasch *1708.04.18 Varde †1754.07.07 Borris, får børn 1738.

Gift 1737.05.23 i Sønder Lem på Holmgaard med Margrethe Odderbech.

Steen Danielsen Rasch *1710.09.21 Lundenæs, Skjern †1757.05.27 Borris.

Gift med Agnete Katrine Tistrup †1794 (skifte) Nørre Snede. Fem børn i Borris 1748-55, Forvalter Lundenæs 1738-55, enken fratrådte gæld 1758.

Johanne Kirstine Rasch *1713.09.15 Lundenæs, Skjern.

(Enke 1738 efter herredsfoged Knud Jakobsen)


Steen Danielsen Rasch overtager gården Dalager før 1748.
2 Fæstere
3 Ejere
Matrikel 13A Nørrelandet:
1779- Lundenæs.
1779 Godsejer Jermin.
1795 Villads Madsen, selvejer.
1815 Anders Jespersen.
1854 Mads Pedersen.
1898 Nikolaj Villadsen.
1915 Gården nedlagt.
1957 Niels Busk Knudsen, gården genoprettet.
4 Familier med børn
Dalagergaard matrikel først 10A så 1907 10N hartkorn 3 7 3 2 ejer Lundenæs.
En halvgård:
1664 Anders Jensen
1683 Christen Jensen Dalagger
1728 Mads Jakobsen

Den anden halvgård:
1664 Maren Jakobsdatter
1683 Jakob Olsen Daller
1728 Peder Jakobsen

Helgaard, havgaardene sammen:
1748- Steen Danielsen Rask
1757 NN
1780 Johannes Nielsen Nyboe
1789 Mads Jensen Rahbek
1790 Jens Rahbek
1818 Mads Jensen Rahbek gift med Øllegaard Constance Krarup,
1867 Ernst Bruhn gift med Birgitte Buch.
1874c Nikolaj Bech
1883 Svend Kresten Bech
1893 Søren Eskesen Grønborg.
1937 Lars Eskesen Grønborg
1962 Søren Grønborg, søstersøn.Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½ begynder her ↓
Matrikel 13A Nørrelandet gård hartkorn 1 7 3 2½.

Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1683- Niels Christensen.
En halvgård: hartkorn 2 0 0 0. Lundenæs.
Hvorfor der tages ½ album væk fra hartkornet senere er ikke klart, i hvert fald kommer det så lige under 2 0 0 0. Gården er identificeret i 1815 over hartkornet.

Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1705- Christen (Olesen) Dalager *1660cc †1728+.
Gift med Maren, fadder 1704.
Christen Dalager ses 1705 i skattemandtallet.
1728 Christen Olesen i restancelisten til Lundenæs i Tingbogen.
Simuleret Folketælling 1705 Dalager Christen Olesen Dalager
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Christen Olesen Dalager    Der er kun to Christen i Dalager: Christen Toft og Christen Dalager, Olesen er den sidste, for i #2010 er hans kone Maren fadder ved Christen Toft..
kone170370Maren    Se dåb #2010.
søn170760Oluf Christensen16c 1689c   Se dåb d. 27. marts 1707, hvor han første gang er fadder, regnet til 18 år.
dat171350Ellen Christensdatter15c 1690c   Gift 1713.10.26 med Jøs Gjaldbæk.
dat.170960Mette Christensdatter14c 1691c   Se dåb 1. januar 1709. Fadder første gang antaget 18 år.
søn171350Peder Christensen13 1700c Dalager Borris  Se dåb d. 07. maj 1713.
søn171450Mads Christensen9c 1696c   Se dåb den 14. januar 1714.


Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1746- Christen Daller *1691c †1763.02.13 Dalager.
Gift 1749.06.24 i Borris med Else Nielsdatter (Daller) *1718.03.07 Grønborg, Borris †1783.11.28 Dalager datter af Niels Thomassen Grønborg *1690cc †1739.12.20 Grønborg og hans kone *1695c- †1772.03.08 Grønborg.
Set barn:
Dorthea Elisabeth Christensdatter *1750.03.30 Dalager overtager senere gården
Niels Christensen *1752.09.06 Dalager.
Sidsel Christensdatter *1756.05.27 Dalager †1757.06.26. Tvilling.
Søn *1756.05.27 Dalager †1756.05.30, tvilling.
Dødfødt 1760.10.12 Dalager.
Peder Christensen *1761.11.22 Dalager †1786.06.05 Dalager.

Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1763.10.20 Christen Pedersen *1724c †1810.07.11 (Christen Dalager den Yngre 84) Dalager.
Gift 1763.11.01 i Borris med enken Else Nielsdatter (Daller) se ovenfor.
Fæstebrev fra Lundenæs den 30. okt. 1763.
Folketælling 1787 Dalager Christen Pedersen   Matr: 13A   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand eChristen Pedersen631724c  1810 Dalager Borris †1810.07.11
sted- dat. 0Dorthea Elisabeth Christensdatter371750 Dalager Borris 1831 Dalager Borris *1750.03.30 †1831.04.18.
tj-karl Mads Christensen261760 Develmose Borris 1849 Faster *1760.07.02 †1849.12.21.


Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1788 Villads Madsen *1760.04.20 Borris †1844.12.25 Borris søn af Mads Christensen (Husted) *1727.06.29 Hanning sogn †1810.02.04 Borris og (trolovet 1759.07.07 Borris) Sophie Villadsdatter (Sophie Aagaard) *1736.10.21 Borris †1830.02.10 Borris.
Gift 1788.09.28 i Borris med Dorthea Christensdatter *1750.03.30 Dalager †1831.04.18 Borris steddatter af formand.
Børn:
Christen *1792.08.23 Dalager †1798.12.02 Dalager.
Folketælling 1801 Dalager Villads Madsen   Matr: 13A Nørrelandet   62
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Villads Madsen411760 Dalager Borris 1844 Dalager Borris *1760.04.20
kone 1Dorthea Elisabeth Christensdatter511750 Dalager Borris 1831 Dalager Borris *1750.03.30 †1831.04.18.
kones sted- far 1eChristen Pedersen701724c  1810 Dalager Borris †1810.07.11 alder udfra FT 1787 anset som bedre.
tj-pige Karen Sørensdatter191783 Hjoptarp Borris 1864 Rind *1783.01.26 Søndergaard, Hjoptarp †1864.07.24 Rind. Datter af Søren Knudsen og Kirsten Knudsdatter. Gift 1822.05.27 i Borris med Niels Jepsen *1777c Snejbjerg †1851.12.08 Rind.


Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1815 Anders Jespersen *1788.07.20 Faster Præstegaard †1863.07.31 Dalager.
Gift 1819.04.04 i Borris med Mette Jensdatter *1789.03.10 Fjelstervang, Vorgod †1876.04.09 Dalager datter af ?(Jens Jensen Sigt *1746c) og Karen Christensdatter *1747c (FT 1801 Dalager).
Køber gården 1815 af Villads Madsen.
Børn:
Villads Andersen *1820.06.24 Dalager †1904.12.12 Borris.
Gift 1848.04.24 i Borris med Elles Jensdatter *1813.02.03 Borris †1902.06.10 Borris.
Driver gården Slikdal i Borris sogn.
Jesper Andersen *1822.11.25 Dalager †1901.04.17 Borris. Ugift.
Husmand i Debelmose i Borris sogn.
Johanne Andersdatter *1825.06.30 Dalager †1899.02.03 Borris.
Gift 1851.04.21 i Borris med Søren Knudsen *1819.06.21 Hjoptarp, Borris †1880.10.29 Borris søn af Knud Sørensen *1789.01.01 Søndergaard, Hjoptarp †1870.04.17 Borris og (gift 1817.09.28 Nørre Vium) Kirsten Thygesdatter *1798.07.10 Nørre Vium †1875.03.04 Hjoptarp.
Gårdmand i Hjoptarp i Borris sogn.
Karen Andersdatter *1828.09.02 Dalager, overtager gården, se nedenfor.
Jens Peder Andersen *1831.05.05 Dalager †1885.03.14 Borris.
Gift 1864.10.23 i Borris med Kirsten Marie Hansen *1842.02.26 Borris †1879.08.12 Borris datter af Karen Kirstine Vistedsdatter *1803.09.15 Kodbøl †1850.05.01 Kodbøl og Niels Hansen *1803.08.14 Trøstrup, Vorgod †1880.10.04 Ringkøbing.
Folketælling 1834 Dalager Anders Jespersen   Matr: 13A Nørrelandet   12
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Anders Jespersen461788 Præste- gaarden Faster 1863 Dalager Borris *1788.07.20 †1863.07.31.
kone 1Mette Jensdatter461789 Fjelstervang Vorgod 1876 Dalager Borris *1789.03.10 †1876.04.09.
søn Villads Andersen141820 Dalager Borris 1904 Borris *1820.06.24 †1904.12.12.
søn Jesper Andersen121822 Dalager Borris 1901 Borris *1822.11.25 †1901.04.17.
dat. Johanne Andersdatter91825 Dalager Borris 1899 Borris *1825.06.30 †1899.02.03.
dat. Karen Andersdatter61828 Dalager Borris 1921 Debelmose Borris *1828.09.02 †1921.12.08.
søn Jens Peder Andersen31831 Dalager Borris 1885 Borris *1831.05.05 †1885.03.14.
aftægt 1eVillads Madsen741760 Dalager Borris 1844 Dalager Borris *1760.04.20. Han nævnes i originalen på første sted, men der er Anders Jespersen der har gården allerede 20 år.


Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1851 Mads Pedersen (Gosvig) *1821.04.04 Gosvig †1875.03.16 Dalager, Borris søn af Peder Eskesen *1786.09.17 Grønborg, Borris †1826.03.09 Borris og (gift 1819.05.01 Borris) Mette Kirstine Madsdatter *1797.11.03 Gosvig †1882.02.20 Tarp, Borris .
Gift 1851.04.21 i Borris med Karen Andersdatter *1828.09.02 Dalager †1921.12.08 (Karen Gosvig) Debelmose, Borris datter af formand.
Børn:
Mette Madsen *1851.12.06 Dalager †1906.01.31 Dalager.
Gift 1874.03.29 (højre side) i Borris med Jens Madsen *1841.01.26 Flodgaard, Borris †1882.12.10 Dalager.
Jens Madsen var husmand i Dalager i Borris sogn.
Ole Peder Madsen *1854c Dalager.
Mette Kirstine Madsen *1856.09.25 Dalager †1918.09.17 Borris Stationsby.
Gift 1880.04.25 i Borris med Thomas Christian Barslund Jensen *1852.07.11 Aagaard †1936.08.20 (Borris kirkebog) Tarm sygehus søn af Peder Jensen Aagaard *1800.12.03 Aagaard †1888.02.20 Odderskærhus, Borris og 2. kone Mette Kirstine Mortensdatter *1827.04.12 Madehus, Nysogn †1905.02.19 Smedegaard, Sønder Felding.
Thomas Christian Barslund Jensen var:
Gårdmand i Damhuset, Odderskjærhus, Matrikel 25, Borris Sønderland.
Gårdmand i Smedegaard i Sønder Felding sogn i Ringkøbing Amt.
Anders Madsen *1859c Dalager.
Peder Gosvig Madsen *1863c Dalager.
Peder Christian Madsen *1866c Dalager.
Mads Flodgaard Madsen *1875c Dalager.

Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1879 Karen Andersdatter enken.
Karen Gosvig (Andersdatter)  *1828.09.02 Dalager, Borris †1921.12.08 (som Karen Gosvig) Debelmose, Borris
Karen Gosvig (Andersdatter) *1828.09.02 Dalager, Borris †1921.12.08 Debelmose, Borris.
Egentlig var det hendes mand Mads Pedersen, der var født i Gosvig i Tarp i Borris, men navnet hæftede ved hende.
I FT 1880 er Karen enke, 51, og driver selv gården med børnene. Fem børn er hjemme, Peder Gosvig er ude at tjene og Mette Madsen er allerede gift.
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2019).


Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1897 (Claus) Nicolai Villadsen *1854.04.05 præstegaarden, Borris †1930.12.04 Borris søn af forpagter Villads Simonsen *1818.04.07 Aanum, Skjern †1876.09.11 Borris og Nielsine Eybye *1816.10.20 Skjern †1893.03.25 Borris.
Gift med Petrea Pedersen *1856.02.16 Alkjærsig, Dejbjerg sogn †1937.01.02 Borris datter af Eske Pedersen Alkjærsig *1823.03.26 Tarp, Borris †1890.07.20 Dejbjerg og Ane Marie Christensdatter *1824.11.19 Kodbøl, Borris †1896.03.09 Alkærsig, Dejbjerg.
Hingst Adler II med ejer Nikolai Villadsen, 1903c Dalager, Borris. Hingst Adler II, Nicolai Villadsen, 1903c Dalager, Borris.
Annonce for hingsten Adler II fra marts 1903 i Herning Folkeblad. Annonce marts 1903 Herning Folkeblad.
(Billeder stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2019).
Nikolaj Villadsen var gårdhandler og købte og solgte en del gårde. Her i Dalager boede han 1897 - 1909. På billedet er Nikolaj Villadsen omkring 50 og i særdeles god fodring. Man ser vist tre længer i baggrunden, to stråtækte og en med et nyere tag med gavlen til.
Parantesen i annoncen skulle være sluttet efter "undtagen", teksten siger:

Min Hingst "Adler II" møder
til Bedækning paa Afholdshjemmet i
Troldhede Fredag den 3 April og frem=
deles hver Fredag (Langfredag undtagen.
og Mandag fra Kl. 11 Fmd. til 7 Aften).
Bedækningspengene som forhen.
Hingsten har første Klasses Stamtavle
og giver et talrigt og meget godt Afkom.
Dalager i Borris, i Marts 1903.
Nicolai Villadsen.

Nicolai Villadsen boede vist i alt 19 steder:
1878 - 1893 i Sønderby i Borris.
1897 - 1909 her i Dalager i Borris.
For hans børn se (Claus) Nicolai Villadsen i Sønderby i Borris.

Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1909 Johan Jensen forpagter.
Gift med Nikoline.

Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1915 Anton Knudsen Busk.
Fjerner bygningerne og lægger jorden under gården Busk.

Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½
1957 Niels Busk Knudsen.
Gift med Ellen.
Sætter bygninger på gården igen.
Borris Dalager matrikel 13A Nørrelandet hartkorn 1 7 3 2½ ender her ↑

Borris Dalager Nygaard matrikel 10A ny Nørrelandet begynder her ↓
Dalager Nygaard matrikel 10A ny udstykning 1908 ca. 125 tønder land.
(Den gamle gård får et nyt matrikelnummer 10N).
Realregister 10A
Realregister 10A – nu Dalager Nygaard
Realregister 10A – nu Dalager Nygaard fortsat
Affotograferede tingbøger
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2019.

Borris Dalager Nygaard matrikel 10A ny Nørrelandet
1908 Svend Christensen Bech *1844.03.02 Brøns sogn, Tønder Amt †1933.11.15 (Sundby, begravet Borris) Englandsvej 8c, Sundby sogn, Kbh. søn af gårdmand i Havervad, Brøns Nicolai Sørensen Bech *1802.11.22 Hjemsted, Skærbæk sogn, Tønder amt †1893.07.21 Dalagergaard, Borris og (gift 1841.10.28 Brøns) Marie Kirstine Holm *1821.04.27 Havervad †1887.01.12 Dalagergaard.
Gift 1878.06.16 i Borris med Maren Kirstine Jensen Møller *1854.06.02 Arreskov Mølle, Øster Hæsinge sogn, Svendborg Amt †1932.09.20 (Sundby, begravet Borris) Frankrigsgade 2, Sundby datter af møller i Arreskov Mølle Jens Hansen *1806.11.03 Arreskov Mølle †1856.06.07 Arreskov Mølle (gift 1846.11.06 Øster Hæsinge) Katrine Pedersdatter *1822.06.04 Aabylund, Øster Hæsinge †1874.11.21 Arreskov Mølle.
Svend Christensen Bech 1889 Dalager Borris.
Svend Christensen Bech
1889, 45 år
BS side 164:

Svend Bech er nok klar over, at det store hedeareal, der hørte til Dalagergaard, er af god beskaffenhed, hvorfor han begynder opdyrkningen af den. Da han har fået tilstrækkelig opdyrket, bygger han en gård (Dalager Nygaard) på arealet, der har været på circa 125 tønder land.
I 1907 flytter familien op på den nye gård, der sikkert har været hypermoderne; stuehuset står endnu {1986} og virker stadig ikke umoderne. Dalagergaard har indtil nu haft matrikel nr. 10A, men det nummer tager Bech med til den nye gård, og herefter har Dalagergaard 10N. Bech var medlem af sognerådet i Borris og også formand et år.
Parret fik ikke mindre end otte børn {10}, hvoraf kun en bosatte sig i Borris, nemlig datteren Anna, der blev gift med forsøgsleder Klitgaard, og parret boede på Forsøgsgaarden i 47 år. Da familien Bech flyttede op på Ny Dalagergaard, solgte han Dalagergaard til Søren Eskesen (Grønborg), der lige havde solgt sin gård i Tarp til den nyoprettede Landbrugsskole.

Børn:
01 Marie Kristine Beck *1879.10.07 Dalagergaard †1903.10.28 Dalagergaard 24 år gammel.
02 Katrine Margrete *1881.02.26 Dalagergaard †1891.01.16 Dalagergaard ti år gammel.
03 Agnes Sofie Beck *1882.08.14 Dalagergaard †1940+.
1914: Pensionatsværtinde i Aalborg.
FT 1940 Driver sommerpensionat i Espergærde i Tikøb sogn i Frederiksborg Amt.
Ugift.
04 Jenny Petra Beck *1884.05.26 Dalagergaard †1952.01.11 Ry, Dover sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1911.10.08 i Borris med Christen Hahne Christensen*1880.10.06 Bovsø, Stauning sogn †1954.01.15 Ry søn af købmand i Bovsø Andreas Christensen *1850.12.12 Øster Skjern, Skjern †1923.11.19 Bredgade, Skjern og (gift 1878.10.13 Stauning) Ane Christensen *1853.09.23 Mejlby, Stauning †1939.05.22 Bredgade 16, Skjern
Christen Hahne Christensen:
FT 1940: Ry kro, matr 52a Skanderborg amt. Kromand og købmand.
Bankkasserer i Ry ved død.
05 Nikoline Sørence Beck *1886.08.04 Dalagergaard.
Gift 1922.08.17 i Gilleleje, Frederiksborg Amt med Carl Lehmann Petersen Falck *1869.08.28 Nyborg sogn, Svendborg Amt †1944.05.25 Paludan Müllersvej 9,3 Frederiksberg sogn, Kbh. søn af postekspedient i Nyborg Eduard Valdemar Petersen *1834.09.13 Sankt Nikolaj sogn, Kolding †1896.03.02 Posthuset, Nykøbing Mors sogn, Thisted Amt (Postmester i Nykøbing) og (gift 1868.06.03 Sankt Knuds sogn, Odense) Andrine Nielsine Falck *1841.05.05 Sankt Hans sogn, Odense †1913.09.01 Halmtorvet 31, Maria sogn, Staden Kbh.
Carl Lehmann Petersen Falck var:
Postmester i Gilleleje i Frederiksborg Amt.
Kongelig translatør i fransk.
06 Margarete Frederikke Beck *1888.09.13 Dalagergaard †1940+
FT 1916: Kbh i Frankrigsgade 2, ved forældrene, hjælp i huset.
FT 1930: Patient Skt. Hans Hospital, Skt. Jørgensbjerg sogn, Kbhs Amt. (Indlagt Skt. Hans Hospital 1919.04.07).
FT 1940: Samme sted ”Uden stilling”.
07 Anna Kirstine Beck *1890.08.12 Dalagergaard †1959+.
Gift 1912.07.02 i Borris med Niels Christian Klitgaard *1883.06.16 Tranum Klit, Tranum sogn, Hjørring Amt †1969.02.24 Dreyersvej 34, Rungsted kyst, Hørsholm sogn, Frederiksborg Amt søn af husmand i Tranum Klit Søren Christian Jensen (Klitgaard) *1836.08.18 Øster Klitgaard, Klim sogn, Thisted Amt †1906.09.06 Brovst Stationsby, Brovst sogn, Hjørring Amt og (gift 1866.12.11 Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring Amt) Ane Kirstine Nielsdatter *1839.04.03 Alsbjerg, Torslev †1891.09.17 Lille Klitgaard, Tranum.
Niels Christian Klitgaard var landmand og forsøgsleder Borris Forsøgsgård i Borris sogn.
08 Katrine Margrete Beck *1892.07.08 Dalagergaard.
Gift 1925.07.26 i Frederiks sogn, Kbh med Svend Bondrop Steenberg *1888.08.07 Rørby, Holbæk Amt søn af bageriejer i Rørby Svend Bondrop Steenberg *1859.07.01 Skovshoved, Gentofte sogn, Kbhs Amt †1941.09.16 Rørby og (gift 1886.06.18 Rørby) Kirstine Louise Jacobsen *1866.08.14 Svallerup sogn, Holbæk Amt †1949.03.22 Baunegårdsvej 72, Helleruplund sogn, Staden Kbh.
Svend Bondrop Steenberg var maskinmester på Nordvestsjællands Elektricitetsværk i Svinninge i Holbæk Amt.
09 Nikolaj Beck *1894.11.19 Dalagergaard †1984 Calgary, Alberta Canada (Burial: Mountain View Memorial Gardens, Calgary).
Gift 1920.12.07 i Frederiks sogn, Kbh med Catharina Anna Marga Jensen *1897.12.22 Flensborg, Tyskland †1969 Calgary (Burial: Mountain View Memorial Gardens, Calgary) datter af tømrermester i Flensborg Fritz Georg Anton Jensen og Catharina Maria Oxevang.
Udrejse 1925.05.01 Liverpool ankomst Quebec Canada 1925.05.10.
10 Gotfred Møller Beck *1896.11.27 Dalagergaard
Udrejse sammen med broderen Nikolaj Beck 1925.05.01 Liverpool ankomst Quebec Canada 1925.05.10.

Borris Dalager Nygaard matrikel 10A ny Nørrelandet
1916.05.13 købekontrakt og skøde Christen Jensen Kildsgaard *1872.09.07 Linaa, Sunds sogn †1940.08.23 Th. Nielsensgade 41, Herning søn af gårdmand i Kildsgaard, Linaa Jens Mikkelsen *1840.09.09 Sunds †1885.06.12 Kildsgaard, Sunds og (gift 1863.05.21 Sunds) Maren Christensen *1843.09.19 Torup, Sunds †1897.02.24 Store Kildsgaard, Linaa.
Gift 1895.05.30 i Sunds med Birthe Marie Madsen *1872.09.14 Sønderos, Sunds †1949.01.21 Th. Nielsensgade 41, Herning datter af gårdmand i Sønderos Mads Christensen *1824.12.18 Linaa †1899.03.02 Sønderos og (gift 1868.03.12 Sunds) Kirsten Marie Nielsen *1836.12.14 Frøsig, Tjørring sogn †1908.07.07 Aulum By.
Prisen var 55.000 kr, hvorved Christen Kildsgaard skal overtage 12.000 kr lån i gården, kontant 15.000 kr og køberen skal for resten udstede en panteobligation på 28.000 kr. Han sælger gården igen efter halvandet år for 77.500 kr.
Matrikelnumrene var:
10A Nørrelandet hartkorn 1 5 1 ¼
42 Lundenæs 0 3 1 ½
15I Nørrelandet 0 0 0 1¾
15H Nørrelandet 0 0 0 1½
17N Nørrelandet 0 0 0 0 (formodentlig en hedelod)
Heden 33 tønder land en række ikke angivne matrikelnumre

Christen Jensen Kildsgaard beholdt kun Dalager Nygaard halvandet år.
Han var:
Gårdmand i Tjørring i Ringkøbing Amt.
Gårdmand her i Dalager Nygaard i Borris i Ringkøbing Amt 1916-18.
Linnedfabrikant i Herning i Ringkøbing Amt.

Borris Dalager Nygaard matrikel 10A ny Nørrelandet
1918.01.31 skøde Lars Ørskov Christensen *1870.01.25 Ørskov, Snejbjerg sogn †1948.10.28 Borris Stationsby søn af husmand og smed i Ørskov Chresten Pedersen *1827.06.01 Sædding †1884.01.21 Amtrup, Snejbjerg og (gift 1855.04.13 Snejbjerg) Else Gjesten (Buur) *1833.02.11 Langvadbjerg, Snejbjerg †1895.12.14 Haunstrup, Snejbjerg.
Gift 1894.11.09 i Vorgod med Ane Katrine Christensen Fjord *1868.02.01 Klokmose, Faster †1963.01.07 De gamles Hjem, Troldhede, Nørre Vium sogn datter af husmand i Klokmose Niels Christensen Fjord *1836.02.25 Venner, Velling †1917.01.19 Fjelstervang, Vorgod og (gift 1863.04.28 Skjern) Bodild Christensen *1837.01.31 Hjoptarp, Borris †1899.12.10 Fjelstervang.
Lars Ørskov Christensen var:
Indtil 1918 smedemester og landmand i Vorgod sogn i Ringkøbing Amt.
1918-19 her i Dalager Nygaard, som han skødede til sønnen Niels Fjord Ørskov Christensen.
Han køber gården for 77.500 kr.
Børn:
01 Else Gjesten *1895.07.29 Vorgod Hede, Vorgod †1909.06.25 Vorgod By fjorten år gammel.
Niels Fjord Ørskov Christensen *1897.01.14 Vorgod By, overtager gården, se nedenfor.

Borris Dalager Nygaard matrikel 10A ny Nørrelandet
1919.01.30 skøde Niels Fjord Ørskov Christensen *1897.01.14 Vorgod By †1987 Borris søn af formand.
Gift 1919.06.24 i Sønder Felding med Margrethe Nielsen *1896.12.08 Fruergaard, Sønder Felding †1972 Dalager Nygaard datter af gårdmand i Fruergaard Kjeld Nielsen *1854.03.17 Andrup, Stauning †1937.10.30 Fruerby, Sønder Felding og (gift 1882.10.25 Sønder Lem) Jensine Jensen *1859.05.18 Faarborg, Sønder Lem †1942.04.21 Nederby, Sønder Felding.
Skødet er på matriklerne (der er mange bitte små hartkorn, udfra skødet i 1916 er det 33 tønder land hede i alt):

10A ny: hartkorn 1 5 1 ¼ og kontrakt om vandingskanal fra 1870.
10B: 0 0 0 ¼
11C: 0 0 0 ¼
12C: 0 0 0 0 (ingen hartkorn er mærkeligt).
13D: 0 0 0 ¼
15H: 0 0 0 1½
15I: 0 0 0 1¾ med gravhøj.
15AC: 0 0 0 ¼
16AM: 0 0 0 ¼
17E: 0 0 0 ¼
17N: 0 0 0 0
22K: 0 0 0 0
23G: 0 0 0 ¼
37D: Mangehøjmose, ikke nævnt under hartkornet men under delingsplan.
44C: 0 0 0 ¼
57D: 0 0 0 ¼
60E: 0 0 0 0
42 Lundenæs 0 3 1 ½ (må være en eng)

Besætningen er ret stor: 5 heste, 26 kreaturer, 1 får og 7 svin. Købesummen 60.000 kr, hvoraf løsøret er ansat til 25.000 kr og gælden er 12.000 kr. BS side 164:

... Niels Fjord Ørskov Kristensen. Han er gift med Magda fra Fruergaard i Sdr. Felding. De har gården i 42 år. De får mange børn: Anna, Signe, Else, Elly, Karla, Inga, Erling, Kjeld og Lars. Den 24/1 1961 overtager sønnen Lars gården, og forældrene flytter til Borris.

Af tolv børn dør tre drenge spæde i en alder af 4 måneder.
Børn:
01 Anna Else Kathrine Fjord Ørskov Christensen *1919.12.20 Dalager Nygaard †2005.07.12 Sønder Omme.
Borgerligt ægteforenet 1947.06.03 i Vejle med Sigvald Vesterby *1914.04.23 Nederby, Sønder Felding †1992.05.06 Sønder Omme søn af tømrer Jens Christian Madsen Vesterby *1887.08.05 Vorgod Hede (søn af husmand Mads Madsen *1832c Borris og Maren Christensdatter *1848c Vinding sogn, Aarhus Amt) og (gift 1910.10.14 Sønder Felding) Ane Magdalene Hansine Hansen *1888.08.13 Ilderhede, Sønder Felding (datter i Fruergaard Mark af husmand Mads Hansen *1861.06.20 Agersnap, Ølgod og afdøde Ane Kirstine Sørensen *1860.07.20 Risbjerg, Brande †1910-).
02 Kjeld *1920.12.09 Dalager Nygaard †1921.03.13 fire måneder gammel.
03 Kjeld *1922.03.31 Dalager Nygaard †1922.08.05 Dalager Nygaard fire måneder gammel.
04 Signe Fjord Ørskov Christensen *1923.09.30 Dalager Nygaard †1962.11.25 Dalager, Borris.
Gift 1943.07.06 i Borris med Anton Christensen *1901.08.08 No by, No sogn †1972.04.21 Borris.
05 Lars *1924.09.25 Dalager Nygaard †1925.02.11 fire måneder gammel.
06 Else Fjord Ørskov Christensen *1925 Dalager Nygaard.
Gift 1949.09.30 i Borris med Holger Jensen *1919.10.31 Kringeltoft, Borris †1997.08.23 Skjern søn af gårdmand i Kringeltoft Laurids Jensen *1873c og (gift 1902.11.14 Borris) Karen Jakobsen *1880c.
07 Elly Fjord Ørskov Christensen *1927.01.15 Dalager Nygaard †2006.07.22 Troldhede.
Gift 1949.06.04 i Borris sogn med Hans Aage Jensen Pradsgaard *1920.05.04 Bjørslev, Nørre Vium †1999.08.27 Troldhede søn af Jens Kristian Jensen Pradsgaard *1890c og Kirstine Johansen *1894c.
08 Inga Fjord Ørskov Christensen *1928 Dalager Nygaard.
Gift 1951.07.27 i Borris med Jesper Grau Kølbæk *1928 Vester Bjerge, Sønder Felding.
09 Lars Fjord Ørskov Christensen *1930.03.26 Dalager Nygaard overtager gården, se nedenfor.
10 Kjeld Fjord Ørskov Christensen *1933.09.28 Dalager Nygaard †2002.12.28 Kvong sogn, Ribe Amt.
Gift 1959.07.30 i Guldager sogn, Ribe Amt med Kirsten Marie Nielsen *1933.
11 Karla Fjord Ørskov Christensen *1937 Dalager Nygaard.
Gift 1955.09.10 i Borris med Villy Theede *1933.07.08 Højer sogn, Tønder Amt †2003.11.24 Vejen sogn, Ribe Amt.
12 Erling Fjord Ørskov Christensen *1939.05.04 Dalager Nygaard †1991.02.12 Sct. Jacobi sogn, Varde.
Gift 1957 i Horne, Ribe Amt med Jytte Brøndum Christensen *1939.

Borris Dalager Nygaard matrikel 10A ny Nørrelandet
1961.01.24 Lars Fjord Ørskov (Christensen) *1930.03.26 Dalager Nygaard †2002.07.05 Borris søn af formand.
Gift 1961.03.18 med Nanna Elisabeth Søndergaard *1936.
BS side 164:

Den 24/1 1961 overtager sønnen Lars gården, og forældrene flytter til Borris.
Lars er gift med Hanna {Nanna} Søndergaard Tylvad fra Hanning. Hun er, foruden at være landhusmoder, hjemmesygeplejerske og medlem af Skjern Byråd for anden periode. De har fire børn: Marianne, Jeppe, Ole og Niels. Gården drives med alsidigt landbrug {1986}, og bygningerne er moderne, de er nemlig brændt to gange i de sidste 40 år, i 1949 ved lynnedslag og ved korntørring. Det bør dog lige nævnes, at det kun var avlsbygningerne, der brændte.


Borris Dalager Nygaard matrikel 10A ny Nørrelandet
1992.09.03 Ole Fjord Ørskov søn af formand.
Ole overtager gården sammen med broderen Jeppe.

Borris Dalager Nygaard matrikel 10A ny Nørrelandet
1992.09.03 Jeppe Fjord Ørskov søn af formand.
Ole overtager gården sammen med broderen Ole.

Borris Dalager Rabjerg matrikel 17A Nørrelandet begynder her ↓
Rabjerg i Dalager i Borris 1871c. Rabjerg i Dalager i Borris 1871c.
Rabjerg blev udstykket fra Dalagergaard i Borris i 1794, hvor det har været mest hede. Rabjerg fik navn efter den første ejer Jens Jensen kaldet Rabjerg fra stedet Rabjerg i Dejbjerg sogn, hvor Jens Jensen havde boet 1776 til før 1783.
Rabjerg begynder med 26 tønder land areal i to parceller à tretten tønder land. Det sammenlagte hartkorn er 0 6 2 2 (1/20) hvori 2 1/20 er antallet to plus en tyvendedel af album. I 1810 og 1818 kommer yderligere to parceller til 0 1 0 1 (19/25) og 0 1 3 4/10 i alt eller omkring 43 tønder land areal.
Rabjerg blev en slægtsgård i syv generationer fra 1794 til efter 1986.
Realregister.
Realregister.
Realregister.
Auktionsskøde af 1795.07.21 på bebygget parcel af Dalagergaard tinglyst 1795.07.27 hartkorn 0 3 1 2 (1609/2851).
Tilføjelse dertil af 1800.10.28 hartkorn 0 1 1 9/20 for 50 rigsdaler. (Dette hartkorn ikke set under matrikel 17A derimod 0 1 0 1 (19/25).)
Adkomst 1801.07.10 på en parcel fra Dalagergaard tinglyst 1801.07.21 1 — 681. Hartkorn 0 3 0 2½.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2022.
Borris Dalager Rabjerg matrikel 17A Nørrelandet
1795.07.21 Auktionsskøde Jens Jensen (Rabjerg) *1747.01.22 Kirkeby, Velling †1816.05.04 Dalagergaards Mark, Borris søn af Jens Mortensen *1707.02.22 Velling †1783.03.02 Kirkeby (søn af Morten Graversen *1670cc og - gift 1699.10.08 Velling - Gunder Jensdatter *1666cc Klaptoft, Velling †1742.07.21 Velling) og (gift 1742.09.28 Velling) Maren Jensdatter *1714c †1788 Kirkeby (tak til Christian Vilandt 2022).
Gift 1775.10.15 i Borris med Karen Christensdatter *1747.06.04 Vesterby, Borris †1833.02.04 Rabjerg, Borris datter af Christen Christensen Kousgaard *1715.05.05 Kousgaard, Skjern †1780.10.02 Vesterby, Borris og (gift 1739.06.24 Borris) Maren Nielsdatter*1712.09.18 Vesterby †1798.07.08 Vesterby
Trolovet 1775.09.08 i Velling:

D. 8. dito {september 1775} Karen Christensdatter på Rybjerg med ladefogeden ibidem navnlig Jens Jensen af Kirkeby.

Tilføjelse til skøde 1800.10.28.
Skødet af 1795.07.21 er på 13 tønder land areal og hartkorn 0 3 1 2 (1609/2851) for 42 rigsdaler.
Skøde på en anden parcel fra Dalagergaard 1801.07.10 tinglyst 1801.07.21. I skødet er det nævnt, at Jens Jensen Rabjerg købte denne anden parcel allerede 1794.01.24. Hartkorn 0 3 0 2½.
FT 1787 Jens Jensen 41 år i Hover sogn.
Jens Jensen kaldet Siig før 1795 muligvis fra Hoversig i Muldbjerg i Hover sogn.
Han gifter sig 1775 i Borris ved en stiv fejl i kirkebogen med efternavn Nielsen med Karen Christensdatter af Vesterby i Borris. De flytter i begyndelsen meget omkring:

1776 Rabjerg i Dejbjerg sogn.
1783 Bjerget i Ølstrup sogn.
1786 Mulberg i Hover sogn i Ringkøbing Amt.
1789 Fjelstervang i Vorgod sogn.
1795 Dalager i Borris sogn, gården kaldet Rabjerg.

At familien flytter til Dalager i 1795 ses i lægdsrullen ved sønnerne Jens og Gravers.
I Dalager bliver Jens Jensen Rabjerg så i 21 år til han begraves derfra.
Børn:
01 Marie Cathrine Jensdatter *1776.06.23 Øster Rabjerg, Dejbjerg †1846.03.26 Sudergaard, Bølling sogn (Navn: Maren ved vielse og død).
Gift 1804.12.26 i Borris med Niels Jensen Egvig *1770.08.26 Ved Kirken, Borris †1837.05.08 Lodal, Faster søn af Jens Nielsen Egvig *1730.12.24 Egvig †1796.09.29 Ved Kirken, Borris og (gift 1805.12.26 Borris) Gunner Jensdatter *1730c †1814 Faster.
Boede 1805-22 i Hannerup, Faster. Senere Lodal i Faster, efter 1837 da manden døde flyttede Marie til datteren Magdalene i Sudergaard i Bølling sogn.
02 Christen Jensen *1778.09.13 Øster Rabjerg, Dejbjerg sogn, overtager gården, se nedenfor.
03 Jens Jensen (Rabjerg) *1781.04.16 Dejbjerg †1860.04.26 Præstegaardens Mark, Borris.
Gift 1811.10.27 i Borris med Johanne Chatrine Poulsdatter *1791.09.25 Debelmose, Borris †1873.05.02 Præstegaardens Mark, Borris datter af Poul Thomsen *1750c Stauning? †1819.08.06 Debelmose og (2. kone gift 1790c Stauning?) Elles Laugesdatter *1761.03.08 Hanningaard, Hanning sogn +1825-07.24 Debelmose (datter i Hanninggaard af Laurids Jensen †1796.11c - skifte - Hanning og 1. kone Karen Hansdatter †1766-. ).
Drev en gård i Debelmose i Borris.
04 Christence Jensdatter *1783.11.09 Bjerget, Ølstrup sogn †1864.07.27 Kragsig, Skjern.
Gift 1818.10.18 i Skjern sogn med Peder Lauridsen *1787.11.24 Øster Ølby, Ølby sogn, Ringkøbing Amt †1856.08.18 Kragsig, Skjern søn af i Øster Ølby i Ølby sogn Laurids Lauridsen *1751c og Ane Pedersdatter *1763c.
05 Gravers Jensen *1786.07.02 Hover sogn, Ringkøbing Amt †1809.08.04 Rabjerg, Borris 23 år gammel.
Fødsel i to kirkebøger:
1 ”Jens Siig en søn fød kaldet Gravers”.
2 ”Jens Jensen Siig og Karen Christensdatters barn af Hover kaldet Grauis”.
06 Mette Jensdatter *1789.03.10 Fjelstervang, Vorgod sogn †1876.04.09 Dalager, Borris.
Gift 1819.04.04 i Borris med Anders Jespersen *1788.07.20 Faster Præstegaard, Faster †1863.07.31 Dalager søn af i Faster Præstegaard Jesper Andersen *1736c †1791.05.13 Faster Præstegaard og (gift 1776.10.25 Vorgod) Johanne Christensdatter *1747c †1819.07.01 Debelmose.

Borris Dalager Rabjerg matrikel 17A Nørrelandet
1808.06.24 Christen Jensen *1778.09.13 Øster Rabjerg, Dejbjerg sogn †1826.10.21 Rabjerg, Borris.
Gift 1805.10.20 i Sønder Vium (Borris kirkebog) med Ane Marie Christensdatter *1765.03.10 Debelmose, Borris †1847.05.24 Rabjerg, Borris datter af husmand i Debelmose Christen Jakobsen *1738c ikke i Hjoptarp i Borris †1830.12.08 Borris (søn af Karen Jørgensdatter *1710.07.20 Helgaard, FT 1787 †1788.09.07 Debelmose og Jakob Christensen Aagaard *1707.04.21 Aagaard, Borris †1787-) og (gift 1759.09.02 Borris) Maren Nielsdatter *1731.06.17 Tarp †1799.01.13 Borris.
Skødet til Christen Jensen for 400 rigsdaler af 24 juni 1808 tinglyst 11 november 1808 er på hartkorn 0 6 2 2 (1/20), hvilket ikke helt passer med faderens to lodder 0 3 2 2 (1609/2851) plus 0 3 0 2½ hvilket giver 0 3 2 (6,44/100) ikke (5/100 = 1/20). Men dette er nær nok.
Købekontrakten var dateret den 20 juni 1807.
Børn:
01 Jens Christensen *1806.01.19 Rabjerg, Borris overtager gården, se nedenfor.

Borris Dalager Rabjerg matrikel 17A Nørrelandet
1826.10.21 Ane Marie Christensdatter enken, se ovenfor.
Skiftebrev tinglyst 27 februar 1834.

Borris Dalager Rabjerg matrikel 17A Nørrelandet
1848.01.05 Jens Christensen *1806.01.19 Rabjerg, Borris †1873.11.11 Rabjerg, Borris søn af formand.
Gift 1836.10.14 i Torsted sogn, Ringkøbing amt med Karen Andersdatter *1816.04.25 Sørup, Torsted †1853.10.13 Rabjerg, Borris datter af sognefoged i Torsted sogn i Ringkøbing Amt Anders Jensen *1773c og 2. kone Dorthea Michelsdatter.
Skødeprotokol 12 ikke fundet på AO.
Børn:
01 Anders Sjørup Jensen *1839.09.20 Rabjerg, Borris †1880.07.06 Borris 41 år gammel.
Han får i 1873 i skødet til broderen Christen Jensen aftægt resten af sit liv på gården; han må have været handikappet på en eller anden måde.
02 Dorthea Marie Jensen *1842.05.03 Rabjerg, Borris †1923.01.26 Ganer, Skjern.
Gift 1869.10.31 i Borris sogn med Jens Peder Ostersen *1842.09.20 Sædding sogn, Ringkøbing Amt †1923.12.15 Ganer søn af Oster Pedersen *1815.05.15 Sædding †1865.10.13 Sædding og (gift 1841.12.26 Sædding) 1. kone Mariane Jensdatter *1820.04.27 Vorgod †1858.01.03 Sædding.
03 Christen Jensen *1849.01.04 Rabjerg, Borris overtager gården, se nedenfor.

Borris Dalager Rabjerg matrikel 17A Nørrelandet
1873.11.02 skøde Christen Jensen *1849.01.04 Rabjerg, Borris †1932.09.13 Rabjerg søn af formand.
Gift 1874.10.21 i Borris med Ane Cathrine Jensen *1854.09.10 Debelmose, Borris †1900.03.06 Rabjerg datter af indsidder Jens Pedersen Kjær *1825.06.29 Debelmose, Borris †1913.04.07 Borris og Christine Olesdatter *1825.03.22 Fasterlund, Faster †1912.04.15 Borris.
Skødet omfatter for 900 rigsdaler:

Matrikel 17 Nørrelandet hartkorn 1 1 2 1½ med paastaaende bygninger.
Andel i matrikel 80 Nørrelandet 0 0 0 ¼.
Matrikel 2E Sønderlandet 0 1 3 1¾.
Matrikel 94W Nørrelandet 0 0 0 ½.
Matrikel 30 Damsø i Skjern 0 1 0 2¾ (vel en eng).
Matrikel 272 [Marsken] i Skjern 0 3 0 2.
Desuden:.
Matrikel 60 Nørrelandet 1 2 3 1½ med paastaaende bygninger købt 20 april 1872 af faderen Jens Christensen. Sønnen Christen Jensen sælger matrikel 60 den 10 juni 1875 til Anders Poulsen. Tilsyneladende handlede faderen og sønnen med matrikel 60.
Købesummen var 900 rigsdaler, men aftægten til Jens Christensen og sønnen Anders Sjørup Jensen (må have været sygelig) var 1.000 rigsdaler værd, hvilket normalt ville betyde, at køberen fik penge for at overtage gården.

Et barn dør spæd, to dør i tyverne og tre bliver ældre.
Børn:
Karen Jensen *1875.12.13 Rabjerg Borris †1927.09.13 Aalborgvej, Viborg Domsogn.
Gift 1899.03.14 i Borris med Søren Vestergaard Andersen (Busk) *1871.03.15 Hannerup, Faster †1929.05.02 Sparregade 9, Viborg Søndre sogn søn af husmand Svend Andersen *1839.05.25 Hannerup, Faster †1903.12.20 Borris og Abelone Sørensen *1842.06.30 Klokmose, Faster.
Christine Jensen *1877.11.24 Rabjerg †1906.09.17 Rabjerg 28 år gammel.
Jensine Rabekke Jensen *1880.08.22 Rabjerg †1961.05.11 Gammel Landevej 22, Herning.
Ugift syerske i Herning.
Jens Kjær Jensen *1883.12.13 Rabjerg, overtager gården, se nedenfor.
Ane Petrea *1886.12.21 Rabjerg †1888.06.12 Rabjerg halvandet år gammel.
Andrea Petrea Jensen *1891.05.12 Rabjerg †1916.04.26 Rabjerg 24 år gammel.

Borris Dalager Rabjerg matrikel 17A Nørrelandet
1921.11.04 skøde Jens Kjær Jensen *1883.12.13 Rabjerg †1954.05.17 Borris Stationsby søn af formand.

Gift 1. 1921.11.10 (AO mangler denne side) i Borris med Mariane Pedersen *1894.02.21 Vesterby, Borris †1926.05.16 Rabjerg datter af Bendt Kirkegaard Pedersen *1860.11.02 Faster †1944.04.23 Hanning og Christine Madsen *1863.04.13 Faster †1942.09.03 Borris.

Gift 2. 1930.06.09 i Ølgod med Kirsten Gudrun Madsen *1897.01.24 Adsbøl, Strellev sogn, Ringkøbing Amt †1975.08.19 Borris? datter af gårdmand Christen Peder Madsen *1856.05.07 Strellev †1901+ og Karen Marie Christensen *1860.10.08 Sønder Bork †1901+.
Børn:
Anna Rabjerg Jensen *1922.11.13 Rabjerg.
Gift 1945.06.15 i Borris med Bendt Petersen Raunkjær *1920.06.24 Østergaard, Lyne sogn, Ringkøbing Amt †2009.02.23 Lyne søn af gårdmand i Østergaard Kristian Hansen Raunkjær *1887.09.05 Lyne †1967.05.19 Egvad (begravet Lyne) og (gift 1917.05.01 Lyne) Else Petersen *1893.06.24 Østergaard †1982.01.17 Lyne.
Kristen Rabjerg (Jensen) *1924.02.12 Rabjerg, overtager gården, se nedenfor.

Borris Dalager Rabjerg matrikel 17A Nørrelandet
1951.04.28 tinglyst Kristen Rabjerg Jensen *1924.02.12 Rabjerg †2011.08.01 Borris søn af formand.
Gift 1949.05.20 i Strellev i Ringkøbing Amt med Ester Faurbye Thomsen *1925.12.27 Præstbro, Oddum sogn †2003.06.16 Borris datter af Sigurd Byskov Tang Thomsen *1898.05.09 Bolsgaard, Nøvling sogn †1972.05.23 Borris og (gift 1924.10.12 Borris) Helga Faurbye *1902.05.06 Fauerby, Sønder Lem sogn †1988.12.25 Borris.

Borris Dalager Rabjerg matrikel 17A Nørrelandet ender her ↑ .

6 Andet
Hoven KB 1733: Kirsten Andersdatter fra Dalager 16. aug.


Debelmose
1 Introduktion
Debelmose nævnes første gang 1501, da Alhed Lagesdatter Lange til Sønder Urup i Grindsted pantsatte en gård i Döuilmosse (PM side 1).
I 1617 fik rigskansler Christen Thomesen Sehested til Tanderup i Snejbjerg sogn tilskødet:

Borris Tarp helgaard Stier halvgaard Døvelmoes et boel

I 1626 yderligere:

5 Gaarde i “Dommelmosse” (Debelmose).
Gaarden “Ludal” (Lodal) i Faster Sogn.

I Lundenæs Jordebog 1645-46 nævnes fæstere i Debelmose:

Jørgen Michelsen
Christen Lauridsen
Anders Pedersen

Disse tre fik deres landgilde sat ned til en tredjedel lige efter Torstensonkrigen 1644-45. Ingen af disse navne ses tyve år senere i matriklen 1664.
I skødet på Lundenæs fra kongen til Peter von Uffeln 1661 nævnes i Debelmose:

1 Bol,
5 Halvbol og
1 Fjerdingbol i Døfvelmoesse

I Gammel Matrikel 1664 nævnes i Debelmose:

Kirsten Smidskone gammel hartkorn 3 1 2 0.
Christen Christensen og Peder Madzen gammel hartkorn 3 3 (1 3/5) 0.
?Hans Pakierder gammel hartkorn 2 1 1 1.
Jens Pedersen i en halv Vestergaard gammel hartkorn 3 5 0 (1 2/5).
Hans Nielsen i Debelmose (ejer Hans Rastenburg) gammel hartkorn 1 0 0 0. Landgilde 1 tønde rug.

2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup, Dejbjerglund.
4 Familier med børn

Borris Debelmose en gård
1552 Peder Olufsen.
Peder Olufsen er den første fæster i Debelmose, der kendes med navn.
Landgilde:

2 Tønder Rug,
2 Tønder 4 Skæpper Byg,
1 Mark som Afløsning for Gæsteri,
1 Skovvogns Transport,
1 Svin
samt 1 Mark i Arbejdspenge, “naar (da) han ikke arbejder hid til Gaarden”, (d.v.s. Clausholm.)

Ejeren var Fru Eline Gøye til Clausholm enke efter Moruids Olesen Krognos. Clausholm ligger i Voldum sogn i Galten herred i Randers Amt omkring 15 km syd for Randers. Så teksten "ikke arbejder hid til Gaarden" er nærmest ironisk, for Peder Olufsen kunne ikke arbejde hid til en herregård, der lå 150 km væk.

Borris Debelmose matr. 25 Nørrelandet ½Vestergaard begynder her ↓
Første halvgård Debelmose Nørrelandet matr. 25, Ny Matrikel 1688 hartkorn 2 1 1 1:
(Matriklen 1844 nyt hartkorn 2 0 0 2¼.)

Borris Debelmose matr. 25 Nørrelandet ½Vestergaard
1664- Peder Madsen.
Formodet søn:
?Mads Pedersen *1660c-.

Borris Debelmose matr. 25 Nørrelandet ½Vestergaard
1683- Mads Pedersen den Gamle *1660c †1712.10.19 Debelmose formodet søn af formand.
Hans svigersøn Mads Pedersen kaldes derimod efter 1704 Vestergaard en Yngre.
Sete børn:
Peder Madsen *1702- †1706.06.27 Debelmose.
Ingen alder angivet, han kan være født længe før 1702, hvor kirkebogen begynder.
Else Madsdatter *1680c- Debelmose.
Gift 1. med Dynes Debelmose †1704.01.16 Debelmose.
Gift 2. med af Lem sogn Mads Pedersen Agger kaldet Vestergaard den Yngre.
Else Madsdatter formodes at være datter af Mads Pedersen, som efter 1704 kaldes den Gamle Mads Pedersen og Mads Pedersen Agger kaldes den Yngre.

Borris Debelmose matrikel 25 Nørrelandet ½Vestergaard
1702- Dynes Debelmose †1704.01.16 Debelmose søn af hans mor †1704.02.21 Debelmose.
Gift med Else Madsdatter *1680c- Debelmose †1748.04.24 Debelmose datter af formand.
Både Dynes og hans mor får den sidste olie - beredelse - 8 januar og 14 februar 1704, en uge før de begraves. Det kan have været noget smitsomt. I øvrigt har præsten Peder Pedersen Stauning kun brugt og indskrevet 11 beredelser og kun i året 1704, derefter ikke mere.
"Pedersminde i Borris" går ud fra at Dynes Debelmose er far til Jens Dynesen i en anden gård i Debelmose, dvs at Dynes var gammel, da han døde i 1704. Her anses at han var yngre, da hans mor også dør i 1704. Hvis hun var omkring 60 på det tidspunkt kunne han være omkring 35 og det ville passe med at have giftet sig til Vestergård. I Mandtallet 1705 ses Jens Dynesen og fattig Christen Dynesen i Debelmose, een af dem kunne være Dynes Debelmoses far.
Børn:
?Dorte ?Dynesdatter *1700c Debelmose, fadder 1718.
Mads Vestergaard den Yngres steddatter.

Borris Debelmose matrikel 25 Nørrelandet ½Vestergaard
1704 Mads Pedersen Vestergaard den Yngre *1680c- Lem †1748+.
Trolovet 1704.04.13 i Borris med Else Madsdatter *1680c- Debelmose †1748.04.24 Debelmose ("Mads Vestergaards hustrue") enken efter formand.
Mads Pedersen skrives i trolovelsen Mads Pedersen Agger og i vielsen Mads Pedersen Lemb. Han har tjent i Agger i Borris og har giftet sig til Vestergaard i Debelmose gennem enken efter Dynes Debelmose Else Madsdatter.
Børn:
Dynes Madsen *1710.06.15 Debelmose.
Opkaldt efter enkens første mand Dynes Debelmose.
Simuleret Folketælling 1705 Debelmose Mads Pedersen den Yngre
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Mads Pedersen den Yngre Vestergaard  1680cc Lem  Viet nr.7913
Han kaldes den 9. august 1705 i dåb #2049 Mads Vestergaard. Der er to fæstere på Vestergaard denne Mads Pedersen og så Jens Christensen.
kone170490Else Madsdatter  1680c- Debelmose Borris  Viet nr.7913
Gift 1. gang med Dynes, 2. gang 1704 i Borris med Mads Pedersen den Yngre
søn170698Peder Madsen4+ 1702-  1706 Debelmose Borris Begravet nr.6055
†1706.06.27 ingen alder angivet.
aftægt?171298Mads Vestergaard gammel   1712 Debelmose Borris Begravet nr.6158
†1712.10.19 gammel Mads Vestergaard. Han er muligvis på den anden halvgård ved Jens Christensen.


Borris Debelmose matr. 25 Nørrelandet ½Vestergaard
1757.10.11 Laurs Pedersen †1787-.
Gift 1758.04.21 i Borris med Margrethe Nielsdatter *1719c †1799.01.09 Borris.
Fæstebrev fra Lundenæs den 11. oktober 1757.
Børn:
Ellen Larsdatter *1759.06.04 Debelmose, overtager gården, se nedenfor.

Borris Debelmose matr. 25 Nørrelandet ½Vestergaard
1783c Jeppe Hansen (Gjaldbæk) *1745.06.24 Gjaldbæk, Borris †1832.03.25 Borris søn af Hans Jeppesen Hjarup (Gjaldbæk) †1752.06.20 Gjaldbæk og (gift 1740.10.23 Borris) Karen Gjaldbæk (gift 2. i Borris 1753.03.08 i Borris med Niels Husted).
Trolovet 1783.08.24 i Borris med Ellen Larsdatter *1759.06.04 Debelmose †1829.07.08 Borris datter af formand.
Køber gården til selveje 1795.06.01 for 200 rigsdaler.
Flytter 1799 til Stier i Borris sogn.
For deres børn se Jeppe (Helgaard) Hansen (Stier).
Børn:
Hans *1785.01.02 Debelmose †1786.02.12 godt et år gammel.
Andre børn se Stier.
Folketælling 1787 Debelmose Jeppe Hansen (Gjaldbæk)   Matr: #25 Nørrelandet   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jeppe Hansen Gjaldbæk411745 Gjaldbæk Borris 1832 Borris *1745.06.24 Gjaldbæk, Borris †1832.03.25 Borris
28.01 kone 1Ellen Larsdatter271759 Debelmose Borris 1829 Borris  *1759.06.04 Debelmose †1829.07.08 Borris
dat. Margrethe Jepsdatter11787 Debelmose Borris 1855 Hjoptarp Borris  *1787.01.21 Debelmose †1855.09.30 Hjoptarp, Borris
kones mor eMargrethe Nielsdatter681719c  1799 Borris  *1719c †1799.01.09 Borris.


Borris Debelmose matr. 25 Nørrelandet ½Vestergaard
1798.12.18 Peder Nielsen (Præstegaard) *1770.03.11 Gammel Hanning, Hanning †1855.11.22 Aagaard, Borris søn af gårdmand i Gammel Hanning Niels Pedersen *1732c †1816.12.08 Gammel Hanning og Ane Bendtsdatter *1748.11.07 Hanning †1830.08.30 Gammel Hanning.
Gift 1. 1791.10.16 i Faster med enke Johanne Christensdatter *1747c †1819.07.01 Debelmose.
Gift 2. 1819.10.31 i Faster med Ane Nielsdatter døbt *1786.10.01 Egvig, Borris (født 1786.09.05- moderens dødsdag) †1869.02.26 Aagaard, Borris datter af Niels Pedersen Egvig *1753.09.09 Egvig †1832.06.10 Egvig og (gift 1782.10.06 Borris) Lisbeth Margrethe Knudsdatter *1750.04.05 Søndergaard, Hjoptarp, Borris †1786.09.05 Egvig .
Skøde for 98 rigsdaler den 18. dec. 1798.
Johanne Christensdatter var 1. gang gift 1776.10.25 i Vorgod med Jesper Andersen †1791.05.13 Faster Præstegaard og boede i Faster Præstegaard.
Børn med 2. kone Ane Nielsdatter:
Johanne Pedersdatter *1820.07.15 Debelmose.
Gift med Niels Pedersen Kjær i Aagaard i Borris.
Ane Margrethe Pedersdatter *1823c Debelmose.
Folketælling 1801 Debbelmose Peder Nielsen Præstegaard   82
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 2 1Peder Nielsen Præstegaard321769c    
kone 2Johanne Christensdatter541747c  1819 Debbelmose Borris  
kones søn Anders Jespersen131788 Præste- gaarden Faster  Faderen er Jesper Andersen †1791.05.13 Faster Præstegaard.


Borris Debelmose matr. 25 Nørrelandet ½Vestergaard
1853.12.18 Jesper Andersen *matr. Nørrelandet søn af forkone og Anders Jespersen i Faster Præstegaard.

Borris Debelmose matr. 25 Nørrelandet ½Vestergaard
1864.09.21 Jens Peder Andersen *matr. Nørrelandet bror til formand †1884-.
Gift 1864 i Borris med Kirsten Marie Hansen *Vester Kodbøl, Borris †1884- datter af Karen Kirstine Vistedsdatter *1803c †1850.05.01 Kodbøl og Niels Hansen *1803c.
Børn:
Mette Marie Andersen *1868 †1939 Ringkøbing.
Andrea Andersen *1876 †1963 Ringkøbing.
Anders Andersen *1878.

Borris Debelmose matr. 25 Nørrelandet ½Vestergaard
1884 Anders Madsen (Gosvig) *Dalager, Borris †1936 Borris søn af formands søster.
Gift med Ane K. Pedersen †1936 Borris.
Borris Debelmose matr. 25 Nørrelandet ½Vestergaard ender her ↑ .

Borris Debelmose matr. 26 Nørrelandet 2. ½Vestergaard begynder her ↓
Anden halvgård Debelmose Nørrelandet matr. 26?, Ny Matrikel 1688 hartkorn 2 1 1 1:
(Matriklen 1844 nyt hartkorn 2 0 0 2¼.)

Borris Debelmose matr. 26 Nørrelandet 2. ½Vestergaard
1664- Christen Lauridsen.

Borris Debelmose matr. 26 Nørrelandet 2. ½Vestergaard
1683- Niels Nielsen.

Borris Debelmose matr. 26 Nørrelandet 2. ½Vestergaard
1688- ?Søren Nielsen.

Borris Debelmose matr. 26 Nørrelandet 2. ½Vestergaard
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1761c Jens Jakobsen *1723c ?(Odderskær) †1771.08.18 Debelmose.
Gift 1758.04.27 i Sønder Felding med Ane Marie Pedersdatter *1737.06.10 Overby, Sønder Felding †1806.05.23 (skifte, se også nedenfor under Jens Pedersen Færgemand) Færgehuset, Borris datter af Peder Klink †1758.04.27 Sønder Felding.
Konen Ane Marie Pedersdatter er søster til Niels Pedersen Klink (*1731c.) i Overby i Sønder Felding. Denne får ingen børn men adopter hans søsters sidste barn Peder Jensen Klink *1782.
Børn:
Anne Sohie Jensdatter *1759.06.04 Sønder Felding †1829.04.29 Fattighuset, Vorgod.
Faderen kaldes i dåben Jens Jakobsen Odderskær, så han kunne komme fra Odderskær i Borris.
I FT 1801 i Vorgod By passer hun en ældre præstedatter Sophia Dorthea Vogelius, der døde i 1804 i Vorgod.
I 1807 i skiftet efter morbroderen Niels Pedersen i Overby i Sønder Felding opholder hun sig i Nørre Vium.
Har i 1819 ophold i Sønder Felding præstegård ved pastor Johan Engelken — præst i Sønder Felding 1799-1827.
Kirsten Jensdatter *1762.06.06 Debelmose, Borris †1825.12.30 (skifte 1826.02.15) Vorgod By.
Gift 1797c med Peder Christensen (Nørgaard) *1768c Ølstrup †1850.06.30 Fattighuset, Vorgod.
I Vorgod By. Peder Christensen gift to gange.
Hendes børn i skiftet:
Charlotte Helene 1826 gift med Jens Christian Christensen.
Jens Christian, 24, 1826 soldat i Kbh.
Kirsten, 21, 1826 ugift.
Børn:
Charlotte Helene Pedersdatter *1800.07.19 Vorgod By †1872.03.06 Herning.
Gift 1. 1825.04.05 i Snejbjerg sogn med enkemand af Lervadskjær i Snejbjerg Jens Christian Christensen *1786.01.29 Snejbjerg †1853.10.03 Herning by søn af Christen Skjern og Christiane Christensdatter.
Jens Christian Christensen var husmand i Snejbjerg, i FT 1834 skrives "Ernærer sig af gårdens avling, og har et lidet teglverk" I FT 1845 "Huusleier, her Næring deels af Jordlodden, deels af Dagleie og har iøvrigt også Understøttelse fra Fattigvæsnet, der eier Stedet ".
Gift 2. 1854.07.21 i Herning med af Birk i Gjellerup enkemand Peder Pedersen Staaholm *1795.04.26 Aastrup, Føvling sogn, Skanderborg Amt †1871.01.05 Herning by søn af Peder Pedersen Staaholm *1755c Føvling †1836.02.06 Føvling og Birthe Pedersdatter *1757c †1832.03.20 Føvling.
Peder Pedersen Staaholm var husmand, tømrer og hjulmand. Gift 1. 1818.10.11 i Føvling med Mette Hansdatter *1789c Føvling †1851.03.22 i Asklev, Them sogn. I 1853.07.30, 54 år, tømrer og med "Godt Skudsmål" flytter han som enkemand til Herning By og gifter sig året efter med Charlotte Helene.
Jens Christian Pedersen *1802.10.01 Vorgod By †1889.01.13 Nørre Vium.
Gift 1830.10.17 i Nørre Vium.
Augustinus Pedersen *1805.03.14 Vorgod By, tvilling †1814.
Kirsten Pedersdatter *1805.03.14 Vorgod By, tvilling †1864.11.
Peder Jensen *1765.06.30 Debelmose (i følge lægdsrullen) †1806+.
Gift med Ane Marie Pedersdatter *1759c †1801+.
1806 gårdmand i Vognslund i Ølgod sogn.
Dorthea Jensdatter *1768.10.02 Debelmose †1831.09.27 (skifte Fol. 252) Slikdal, Borris.
Gift 1790.09.09 i Borris med snedker og husmand enkemand Jens Christensen Slikdal *1743c †1820.11.16 Slikdal.
Bor i Slikdal i Borris.
Jens Christensen var husmand og tømmermand og gift 1. med Else Nielsdatter kaldet Slikdal .
Dorthea Jensdatter er i FT 1787 tjenestepige i huset i Slikdal og bliver derefter gift med husbonden, da konen dør.
Maren Jensdatter *1771.10.06 Debelmose.
Ses i FT 1801 ved forældrene.
Kaldes som fadder den 6. okt. 1805 Maren Færgepige, hvilket kan tydes sådan, at hun har betjent færgen regelmæssigt.
Skyldes i 1806 ti års løn af 8 rigsdaler i alt 80 rigsdaler i skiftet efter moderen.

Borris Debelmose matr. 26 Nørrelandet 2. ½Vestergaard
1775.10.31 Jens Pedersen Hus/Færgemand *1741c †1806+.
Gift 1775.07.23 i Borris kaldet Hus med enken efter Jens Jakobsen Ane Marie Pedersdatter se ovenfor, †1806.05.23 (skifte) som Jens Færgemands hustrue.
Fæstebrev fra Lundenæs den 31. oktober 1775.
Familien bor i hvert fald fra 1775 op til 1782 i Debelmose. I FT 1787 ses han i et hus på Skobæks grund i Borris.
Omkring 1796 eller før bliver han færgemand ved vadestedet ved Borris kirke ober Skjern Å. Der ses han indtil 1806.
Skiftet efter Ane Marie Pedersdatter i uddrag {kommentar} [tydning usikker]:

Skifte efter Anne Marie Pedersdatter 11. juli 1806 i Færgehuset, Skobæk, Borris.
Bølling herredsfoged Skifteprotokol 1805 - 1818.

Aar 1806 den 11 Juli , blev skiftet foretaget på herredsfogedens Contoir i Ringkiøbing efter afgangen Anne Marie Pedersdatter , Jens Pedersen Færgemands Hustru i Skobek i Borres , herved tilstæde Enke manden som [.....] at den dødes Arvinger var ,

hendes Børn af 1ste Ægteskab med [.....] afdød Jens Jacobsen i Develmoose 1 Søn og 4 Døttere , nemlig
Peder Jensen i Vognslund i Ølgod Sogn myndig ,
Anne Sophie 40 Aar Gl. ugift er i [Vium] ,
Kirsten , gift med Peder Nørgaard i Vorgod .
Dorthea gift med [Jens] {Christensen} [Slikdal] {kaldes Dalager FT 1801} , hertil stæde ,
Maren Jens Datter hiemme i [...boe] [...] 30 år gl. ugift:

og af Ægteskab med Enke Mande 2 Sønner
Jens 30 Aar Gl så værend. uden at vide hvor han er, og
Peder Jensen 25 Aar gl. boende i Felding ;

fordi fød således er [særkuld] børn , så var ald stervboets tilhørende ved dødesfaldet af Sognefogden Optaget og Vurderet således :
....
{I alt} 35 Rigsdaler 4 Mk. 7 sk.

{Skylder forkellig med 15 rigsdaler
Enkemand skylder steddatteren Maren Jensdatter 10 års løn à 8 rigsdaler i alt 80 rdlr.
Plus 10 rigsdaler lånt af steddatteren.
Da udestående gæld var langt over vurderingen af boet, var der intet at arve og skiftet blev straks sluttet.}

Ane Marie Pedersdatters børn med Jens Pedersen Færgemand:
Jens Jensen *1776.07.21 Debelmose.
1806 i skiftet efter moderen, uvist hvor.
Peder Jensen (Klink) *1782.10.06 Debelmose (i følge lægdsrullen) †1851.01.19 (ved datter Sophie og hendes mand Søren Nielsen) Over Simmelkjær, Ørre sogn.
Gift 1. 1804.09.23 i Assing med Mette Sørensdatter *1780.06.16 Bukkær, Assing †1831.06.27 Bjødstrup mark, Gjelleup datter af Maren Thomasdatter *1739.06.12 Holtum, Arnborg †1822.08.25 Bukkær (datter af Thomas Pedersen Holtum) og 2. mand Søren Jensen Bukkær *1757.04.07 Birkebæk, Arnborg †1825.03.31 Bukkær.
Gift 2. 1832.09.27 i Gjellerup med Inger Mortensdatter, enke i Nørre Fastrup, 61 år *1768.09.29 Ikast †1844.01.08 Nørre Fastrup datter i Ikast af Helvig og udlagt Morten Eriksen 1768 af Ejstrup sogn.
Han kommer tidligt til hans morbror Niels Pedersen Klink i Overby i Sønder Felding *1731c, hvor han ses allerede i FT 1787. I FT 1801 kaldes han et antaget barn.
1806 i Sønder Felding.
Afgang Sønder Felding sogn 1828: Peder Klink og hustru Mette Sørensdatter samt Karen Marie 15½ år til Bjødstrup i Gjellerup sogn. Ført i tilgang Gjellerup sogn.
Hans 2. kone Inger Mortensdatter tjener FT 1787 i Grøde, Ikast ved Iver Henriksen. I FT 1801 er hun indpige i præstegården i Ikast.
Barn med Bodil Christensdatter
Ane Cathrine Pedersdatter *1803.06.21 Overby, Sønder Felding †1846.04.22 Gammelmark, Sønder Felding.
Gift 1844.01.01 i Sønder Felding med Søren Jensen *1792.05.17 Tarp, Borris †1871.08.18 Borris.
Bosat Flodgaard i Tarp i Borris.
Børn med 1. kone Mette Sørensdatter:
Ane Magdalene Pedersdatter *1806.10.20 Overby, Sønder Felding †1841.04.26 (barselsseng) Meldgaard Mark, Skjellund, Bjødstrup, Gjellerup.
Gift 1833.08.09 i Gjellerup med Søren Pedersen *1808.04.18 Skjellund, Gjellerup †1885.02.16 Skjellund søn af Peder Laursen og Maren Sørensdatter *1778c Kragelund sogn, Viborg Amt †1860+..
Konfirmeret 1822 i Assing sogn. Vaccineret af "Fryd".
Søren Pedersen var gårdmand i Bjødstrup i Gjellerup sogn.
Søren Pedersen gift 2. 1841.09.17 i Gjellerup med Ane Marie Christensdatter *1807.07.05 Øster Høgild, Rind datter af Christen Ibsen *1767.03.08 Holte, Rind †1841.08.07 Øster Høgild og Kirsten Jensdatter *1777c Bassumgård, Snejbjerg †1851.01.31 Øster Høgild.
Karen Marie Pedersdatter *1812.10.06 Nederby Gammelmark, Sønder Felding.
Gift 1831.11.25 i Gjellerup med Jens Svendsen *1793.12.26 Vraa, Gjellerup †1864.11.29 Vraa søn af strømpebinder Svend Nielsen *1765c Gjellerup †1831.01.11 Vraa (søn af Niels Svendsen *1731c og Anne Sørensdatter *1744c Gjellerup †1789.11 Vraa) og Abelone Jensdatter *1763.03.02 Kollund, Rind †1805.04 Gjellerup (datter af Jens Lauridsen i Kollund i Rind).
Konfirmeret 1827 i Assing sogn. Vaccineret af kirurg Fryd.
Jens Svendsen var gårdmand i Vraa i Gjellerup sogn.
Sophie Pedersdatter *1819.08.05 Nederby, Sønder Felding †1912.02.19 Over Simmekjær Mark, Simmelkjær sogn.
Gift 1843.11.14 i Gjellerup sogn med Søren Nielsen (Tranholm) *1809.07.24 Tranholm, Vildbjerg sogn †1882.04.21 Vesterager, Over Simmelkjær, Ørre sogn søn af husmand Niels Sørensen *1767c Vildbjerg †1845+ ?Fastrup, Gjellerup og 1. kone Karen Henriksdatter †1834-
Ved dåben båret af hendes faster Anna Sophie Jensdatter, der har ophold ved pastor Johan Engelken i Sønder Felding præstegård - præst i Sønder Felding 1799-1827.
Konfirmeret i Gjellerup 1833, afdøde mor Mette Sørensdatter stedmor Inger Mortensdatter af Nørre Fastrup i Gjellerup.
Søren Nielsen var landmand i Vesterager i Over Simmekjær i Ørre sogn.

Borris Debelmose matr. 26 Nørrelandet 2. ½Vestergaard
1787 Christen Hansen *1738c †1809.04.20 Borris 74 år.
Gift med Margrethe Nielsdatter *1727c †1801+
Christen Hansen kommer til fæstet mellem 1783 og 1787.
Han ejede i 1789 foruden denne gård matr. 25 Nørrelandet også matr. 27 hartkorn 0 6 3 2.
I 1805 er han stadig ejer og jorden vurderes til 200 rigsdaler per tønde hartkorn. I matriklen 1844 fik gården matrikel nummer 26 og nyt hartkorn 1 3 0 1.
Kendt barn:
Anne Marie Christensdatter *1773.12.12 Debelmose, overtager gården se nedenfor.
FT 1801 ugift, hjemme, væverske.
Folketælling 1801 Debelmose Christen Hansen   81
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer enke- mand 1eChristen Hansen611738c  1809 Debelmose Borris †1809.04.20.
Væverske dat. 0Anne Marie Christensdatter281773 Debelmose Borris 1850+  *1773.12.12.


Borris Debelmose matr. 26 Nørrelandet 2. ½Vestergaard
1802c Andreas Pedersen *1765c †1820.09.30 Debelmose 55 år.
Gift 1802.10.10 i Borris med Ane Marie Christensdatter *1773.12.12 Debelmose †1850+ datter af formand.
Børn:
Peder Christian Andreasen *1804.06.24 Debelmose.
Margrethe Andreasdatter *1806.01.05 Debelmose.
Anders Andreasen *1808.02.07 Debelmose.
Jens Christian Andreasen *1814.04.24 Debelmose.
Poul Christian Andreasen *1815.12.12 Debelmose

Borris Debelmose matr. 26 Nørrelandet 2. ½Vestergaard
1821 Ane Marie Christensdatter *1772c †1850+ enke efter formand.
Borris Debelmose matr. 26 Nørrelandet 2. ½Vestergaard ender her ↑ .


Borris Debelmose et sted begynder her ↓
Et sted.
1707- Christen Christensen *1687-.
Gift med hans kone *1687- †1707+.
Børn:
Christen Christensen *1707.02.02 Debelmose †1738.02.23 Borris.
Trolovet 1726.06.11 i Borris med af Debelmose Mette Jakobsdatter.
Simuleret Folketælling 1705 Debelmose Christen Christensen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Christen Christensen   1724 Debelmose Borris Kone ikke set. Søn Christen Christensen den Yngre *1707 Debelmose †1738.02.23, gift 1726.06.11 med Mette Jakobsdatter af Debelmose.

Borris Debelmose et sted ender her ↑ .Borris Debelmose Præstens Mark
En del af Præstegaardens Mark op fra Vesterby i Tarp op mod Debelmose kaldes både Præstegaardens Mark, Debelmose,Vesterby og Tarp i dåbene og fik senere efter 1820c matrikelnummerene 2A-6A i Debelmose. 7A kaldes også Præstegaardens Mark men ligger på den anden side af Tarp ikke over mod Debelmose.
Oversigt over fæstere og ejere:
Nørrelandet matrikel 2A:
1760c Niels Jørgensen og Kirsten Kousgaard og Mette Marie Pedersdatter.
1809 Mette Marie Pedersdatter.
1811 Jørgen Nielsen (Huus), søn, og Margrethe Larsdatter.
1853 Mads Peder Jørgensen, søn, og Johanne Katrine Henriksen.
1861 Jens Pedersen, svoger, og Sophie Jørgensen.
1895 Jesper Christian Jespersen, svigersøn, og Pedersine Christine Pedersen.
1938 Jakob Jespersen, søn og Anine Dusine Andersen.
1978 Pagh Damgaard Jespersen, søn, ugift.

Matrikel 3A:
1810- Jens Jensen (Huus) og Maren Christensdatter.

Matrikel 4A:
1785- Poul Thomsen og Johanne Katrine Nielsdatter.

Matrikel 5A:
1779 Mads Nielsen Skaarup og Kirstine (Marie) Nielsdatter.
1794c Christen Lauridsen og Anne Kirstine Andersdatter.
1800 Michel Christensen og enken Anne Kirstine Andersdatter.
1838 Christen Handerup Michelsen, søn, og Ane Kirstine Christensdatter.
1868 Lauest Pedersen og Ane Cæcilie Christensen.
1882 Anders Lauridsen og Maren Nielsdatter Vindelbo.
1893 Martinus Pedersen og Elisabeth Marie Andreasen.
1940 Viggo Pedersen, søn, og Karen Jensen.
1964 Robert Lindberg og Maren.
1978 Viggo Nielsen og Elin.

Matrikel 6A:
1741 Niels Jensen (kaldet Villadsen) og Maren Poulsdatter.
1759 Jens Christensen Kastbjerg og enke Maren Poulsdatter og Mette Christensdatter.
1798 Christen Jensen og enke Mette Christensdatter og Kirstine Christensdatter.
1827 Mads Christensen og Else Cathrine Lauridsdatter.
1862 Laurids Christian Madsen, søn, og Christine Christensen.
1897 Anders Madsen (Kastbjerg), søn, og Andrea Poulsen.
1930 Janus Kjærgaard Pedersen (Søndergaard) og Dagny Elisabeth Madsen.
1964 Erling Søndergaard, søn, og Tove.
1968 Jens Astrup Søndergaard, bror, og Bodil.

Matrikel 7A:
1810- Jens Jensen (Drongsen) og Bodil Jeppesdatter.

Borris Præstegaardens Mark matrikler 2A, 3A, 4A, 5A, 6A og 7A.

Præstegaardens Mark matrikler 2A, 3A, 4A, 5A, 6A og 7A Nørrelandet i Borris sogn.
Gårdene på 3A og 5A lå oprindeligt i marken, deres position i 1817 er indtegnet med rødt.
Kortet der tjener som grundlag er fra 1980 - 2001.
Ved Holger Ejby Villadsen 2020.

Disse 6 husmandssteder på Præstegaardens Mark havde omkring 25-50 tønder land hver og har matrikel numrene 2A, 3A, 4A, 5A, 6A og 7A som blev solgt fra præstegården i 1810 hvad der blev kaldt en auktion, men var salg til de fæstere, der havde gårdene. Men der havde været fæstegårde eller husmandssteder på dem længe før fx matrikel 6A omkring 1741 og stedet her 2A som ses fra 1760 og fremad. Præstegaarden i Borris havde et enormt hartkorn 17 tønder med vidder af hede, som så bliver til Præstegaardens Mark.
Afgiften af rug og havre mellem 100 og 200 kg i alt per år per gård er noget særligt, der fremtræder som en usædvanlig fortsættelse af landgilden. Den bestod, så vidt det kan ses, i over hundrede år: fx for matrikel 5A blev den først udslettet i 1919 efter at have bestået i hundrede og ni år.

Præstegaardens Mark BorrisÅrlig til præsten Først/første
Matrikel Nørlandet Køber 1810 Rigsdaler Hartkorn Hek- tar Rug Skp. Havre Skp. Nævnt Person
2A Mette Marie Pedersdatter 130 0 4 3 2 12 3 3/8 3 3/8 1760c Niels Jørgensen
3A Jens Jensen 120 0 4 3 ¼ 13 3 1/8 3 1/8 1801? Jens Jensen Huus
4A Poul Thomsen 270 1 2 1 2¾ 24 7 1/4 7 1/4 1785- Poul Thomsen
5A Mikael Christensen 190 0 7 3 2¼ 21 5 1/2 5 1/2 1779 Mads Nielsen Skaarup
6A Christen Jensen Kastbjerg 180 0 7 0 1¼ 22 4 7/8 4 7/8 1741c Niels Jensen (Villadsen)
7A Jens (Jensen) Drongsen 110 0 4 0 1¾ 7 2 7/8 2 7/8 1794 Jens Jensen Drongsen
Summer 1.000 4 3 2 0 99 27 27

Een skæppe korn er et rum mål med 17,4 liter og svarer til 12,4 kg korn i vægt mål. Dermed skulle de 6 gårde på præstens mark levere omtrent 340 kg rug og 340 kg havre til præstegården om året. Det er gennemsnitlig i alt 113 kg per gård eller godt en tønde korn.
Salget af gårdene på Præstegaardens Mark 1809 foregik ved auktion, men det ser mistænkeligt ud, for priserne er alle runde tal. Det ser snarere ud til at gårdene blev solgt for omkring 25 rigsdaler per skæppe land. Når man regner det ud, ligger tallene per skæppe land mellem 24 og 27 men fire af de seks tal lige omkring 25. Summen af alle købspriserne er lige nøjagtig 1.000 rigsdaler, som er en i forvejen fastlagt sum, sikkerlig, der så blev delt op efter hartkorn. Så vidt det kan ses, er det beboerne, der allerede var på gårdene, der køber dem. Der bliver altså ikke budt af andre end beboere. Det kan dårligt kaldes en auktion. Forklaringen er vel, at præsten på den måde slipper for selv at inddrive pengene, udstede skøder og lignende. Dette gøres af Lundenæs Amt i dette tilfælde.


Borris Debelmose Præstens Mark, senere 2A Nørrelandet 0 4 3 2 starter her ↓
Matrikel 2A Nørrelandet har hartkornet 0 4 3 2, hvilket er et husmandssted med 12 hektar. Købt til selveje 1810 af Niels Jørgensens enke Mette Marie Pedersdatter. Det nævnes første gang 1760c i kirkebogen.
Se kortet over Præstegaardens Mark ovenfor.
Realregister 2A Nørrelandet
Realregister 2A Nørrelandet nyere
Affotograferede tingbøger

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 2A Nørrelandet.
1760c Niels Jørgensen *1726.03.24 Borris konf. 1744 Borris †1806.01.19 Debelmose søn af Jørgen Nielsen Skrædder *1700cc †1746.06.03 Borris og 2. kone.
Gift 1. 1760.10.03 i Borris med Kirsten Kousgaard †1779.10.01 Borris.
Trolovet 2. 1780.02.01 i Borris med af præstegården Mette Marie Pedersdatter *1749c (ud fra FT 1787, ikke set født i Borris) †1822.02.09 (78 år) Præstegaardens Mark, Borris.
BS side 147:

Matr.nr. 2a Nørrelandet, Toftgårdsvej 2, Debelmose.
Det er den først udstykkede ejendom fra præsteembedet. I 1787 hedder ejeren Niels Jørgensen, han er 61år og gift anden gang med Mette Marie Pedersdatter, 39 år. De har en søn, der er født i 1780, han hedder Jørgen Nielsen. Der kommer tilsyneladende ikke flere børn, for ved folketællingen i 1801 er han stadig eneste barn. Det bliver da også ham, der overtager ejendommen efter forældrene. Det er enken Mette Marie Pedersdatter, altså hans moder, der den 03/11 1810 tilskøder ham ejendommen. Han har nu fået tilnavnet Huus. Jørgen Huus bliver både sognefoged, lægdsmand og Dannebrogsmand.

Barn med 2. kone Mette Marie Pedersdatter:
Jørgen Nielsen *1781.07.01 Præstegaardens Mark, Borris overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Debelmose (Præstegaardens Mark) Niels Jørgensen   Matr: 2A Nørl.   22
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Niels Jørgensen611726 Borris 1806 Debelmose Borris  *1726.03.24 Borris konf. 1744 Borris †1806.01.19 Debelmose.
kone 2 1Mette Marie Pedersdatter381749c  1822 Debelmose Borris †1822.02.09 (78 år) Præstegaardens Mark.
søn 2 Jørgen Nielsen71781 Debelmose Borris 1859 Debelmose Borris  *1781.07.01 Præstegaardens Mark †1859.11.16 Debelmose

Folketælling 1801 Debelmose (Præstegaardens Mark) Niels Jørgensen   Matr: 2A Nørl.   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Afbygger mand 2Niels Jørgensen751726 Borris 1806 Debelmose Borris  *1726.03.24 Borris konf. 1744 Borris †1806.01.19 Debelmose. Tekst: "Afbygger paa præstegaarden med jord".
kone 2 1Mette Marie Pedersdatter551749c  1822 Debelmose Borris †1822.02.09 (78 år) Præstegaardens Mark.
søn 2 Jørgen Nielsen201781 Debelmose Borris 1859 Debelmose Borris  *1781.07.01 Præstegaardens Mark †1859.11.16 Debelmose, overtager 1811 gården efter moderen.


Borris Debelmose Præstens Mark, senere 2A Nørrelandet.
1809.06.07 auktion & skøde Mette Marie Pedersdatter enken se ovenfor.
Hun får skøde 1810 på hartkorn 0 4 3 2 og købesummen er 130 rigsdaler. Auktionen var i 1809.
Der hviler en forpligtelse på gården at levere til Mortensdag 3 3/8 skæpper rug og 3 3/8 skæpper byg til sognepræsten i Borris. Denne forpligtelse nævnes stadig som bestående i 1895. Det er en slags fortsættelse af landgilden.
En skæppe er et rum-mål med 17,4 liter, det er ikke et vægt-mål, hvad der bruges nu. 3 3/8 skæpper svarer til 42 kg altså knap en halv tønde korn.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 2A Nørrelandet.
1811.09.01 skøde Jørgen Nielsen (Huus) *1781.07.01 Præstegaardens Mark †1859.11.16 Debelmose søn af forkvinde.
Gift 1814.03.27 i Faster med Magrethe Larsdatter *1791.04.25 Lodal, Faster †1877.07.07 Præstegaardens Mark, Borris datter af gaardmand i Lodal Lars Madsen *1755c †1832.03.29 Nørre Lodal og (gift 1790.04.13 Vorgod) Anna Madsdatter *1770.07.12 Øster Herborg, Vorgod †1862.11.17 Lodal
Skødet 1811 har købesummen 300 rigsdaler, gården blev jo købt to år før for 130, men da var indbo, besætning og løsøre ikke med for det havde beboerne indtil da, altså hans forældre, selv stillet. På de gamle fæstegårde ellers hørte det hele med til fæstet.
Jørgen Nielsen Huus var foruden gårdmand også sognefoged og Dannebrogsmand.
Børnene kom ud at tjene. I FT 1834 er sønnerne Niels 19 og Lars 17 ude at tjene; Lars tjente i Fastergaard i Faster sogn, Niels ser ud til at have været skolelærer i Vindelbo i Borris i 1834. Dog var der seks børn hjemme fra 3 til 15 år gamle til at hjælpe med på gården.
Børn:
01 Niels Jørgensen *1815.05.03 Debelmose †1897.06.18 Østergaard, Klokmose, Faster.
Gift 1842.11.06 i Faster sogn med Dorthe Marie Pedersdatter *1821.01.21 Klokmose †1899.02.12 Østergaard, Klokmose datter af Peder Jensen *1790.12.26 Østergaard, Klokmose †1866.07.09 Østergaard og (gift 1818.10.25 Borris) Mette Jensdatter *1793.10.27 Slikdal, Borris †1849.10.10 Østergaard.
Niels Jørgensen var gårdmand i Østergaard i Klokmose i Faster sogn.
02 Lars Jørgensen *1817.03.18 Debelmose †1901.05.12 Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1845.05.18 i Sønder Felding med Maren Jacobsdatter *1822.08.16 Drongstrup, Sønder Felding †1915.02.24 Fjelstervang datter af gårdmand i Drongstrup, Sønder Felding Jacob Jensen *1774.08.15 Skovbjerg, Sønder Felding †1851.12.08 Drongstrup og (gift 1808.10.22 Sønder Felding) Inger Kirstine Knudsdatter *1783.07.20 Drongstrup †1870.01.03 Drongstrup.
Lars Jørgensen var husmand i Fjelstervang i Vorgod sogn i Ringkøbing Amt.
03 Mette Marie Jørgensdatter *1819.06.24 Debelmose †1891.10.08 Albæk, Skjern.
Gift 1845.05.25 i Borris med Henrik Olesen *1814.06.24 Albæk †1877.05.06 Albæk søn af husmand i Albæk Ole Madsen *1777.10.02 Albæk Mølle, Skjern †1842.02.08 Albæk og (gift 1810.10.28 Borris) Maren Sørensdatter *1776.03.10 Vinbæk, Borris †1845.01.09 Albæk.
Henrik Olesen var husmand i Albæk i Skjern sogn i Ringkøbing Amt.
04 Ane Jørgensdatter *1822.03.19 Debelmose †1895.04.01 Hannerup, Faster.
Gift 1851.05.11 i Borris med enkemand Hans Lauridsen *1820.02.29 Klokmose, Faster †1915.12.18 Hannerup søn af Laurids Hansen *1794.06.25 Sædding †1874.06.26 Skovsende, Sønder Omme og (gift 1817.12.28 Faster) Karen Jensdatter *1794.06.09 Klokmose, Faster †1866.05.25 Skovsende.
Hans Lauridsen var:
Husmand og smed i Faster sogn.
Husmand i Nørre Vium sogn.
Husmand i Kjelstrup i Faster sogn i Ringkøbing Amt.
05 Mads Peder Jørgensen *1824.06.18 Vesterby, Borris overtager gården se nedenfor.
06 Johanne Jørgensdatter *1826.07.12 Vesterby, Borris †1848.07.29 (Tæring) Debelmose.
Tæring er det gamle navn for tuberkulose.
Død 22 år gammel.
07 Maren Jørgensdatter *1829.01.31 Vesterby †1927.10.21 Aanum, Skjern.
Gift 1861.04.01 i Borris med Niels Christian Mouridsen *1827.01.28 Skjern By †1911.07.07 Aanum søn af gårdmand i Skjern By Mourids Andersen *1791.12.19 Ledgaard, Bølling †1872.02.16 Skjern Birk og (gift 1824.11.07 Skjern) Anna Margaretha Christensdatter *1802.12.10 Skjern By †1836.04.29 Skjern By.
Niels Christian Mouridsen var gårdmand i Aanum i Skjern sogn i Ringkøbing Amt.
08 Sophie Jørgensen *1831.04.07 Debelmose overtager gården se nedenfor.
09 Kirsten Jørgensen *1835.02.24 Debelmose †1929.06.29 Sædding, Nørre Nebel sogn, Ribe Amt.
Gift 1867.05.05 i Borris sogn med Jens Mathias Christensen *1823.06.06 Sønderskov, Borris †1888.03.23 Sønderskovgaard, Sønderskov søn af gårdmand i Sønderskov Christen Sørensen *1775.07.16 Viumgaard, Sønder Vium †1851.05.12 Sønderskov og (gift 1804.04.02 Borris med Cornelius Mortensens enke) Birthe Christensdatter *1781.08.12 Adsbøl, Strellev sogn, Ringkøbing Amt †1831.05.23 Sønderskovgaard.
Jens Mathias Christensen var gårdmand i Sønderskovgaard matrikel 12A Sønderlandet i Sønderskov i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Folketælling 1834 Debelmose (Præstegaardens Mark) Jørgen Nielsen   Matr: 2A Nørl.   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
sogne- foged mand 1Jørgen Nielsen Huus531781 Debelmose Borris 1859 Debelmose Borris  *1781.07.01 Præstegaardens Mark †1859.11.16 Debelmose, overtog 1811 gården efter moderen.
kone 1Magrethe Larsdatter431791 Lodal Faster 1877 Debelmose Borris *1791.04.25 Lodal, Faster †1877.07.07 Præstegaardens Mark
dat. Mette Marie Jørgensdatter151819 Debelmose Borris 1891 Albæk Skjern  *1819.06.24 Debelmose †1891.10.08 Albæk, Skjern.
dat. Ane Jørgensdatter121822 Debelmose Borris 1895 Hannerup Faster  *1822.03.19 Debelmose †1895.04.01 Hannerup, Faster.
søn Mads Peder Jørgensen101824 Debelmose Borris 1886 Debelmose Borris *1824.06.18 Vesterby, Borris †1886.08.10 Debelmose, overtager gården 1853.
dat. Johanne Jørgensdatter81826 Debelmose Borris 1848 Debelmose Borris *1826.07.12 Vesterby, Borris †1848.07.29 (Tæring) Debelmose begravet 22 år gammel, tuberkulose.
dat. Maren Jørgensdatter61829 Vesterby Borris 1925 Aanum Skjern  *1829.01.31 Vesterby †1927.10.21 Aanum, Skjern.
dat. Sophie Jørgensdatter31831 Debelmose Borris 1911 Debelmose Borris *1831.04.07 Debelmose †1911.10.22 Præstegaardens Mark.


Borris Debelmose Præstens Mark, senere 2A Nørrelandet.
1853.12.30 skøde Mads Peder Jørgensen *1824.06.18 Præstegaardens Mark, Borris †1886.08.10 Debelmose søn af formand.
Gift 1853.11.13 i Borris sogn med Johanne Katrine Henriksen *1829.11.29 Vestergaard, Debelmose †1890.06.27 Vestergaard datter Henrik Mikkelsen (Rakbæk) *1803.07.28 Rakbæk, Skjern †1837.03.08 Vestergaard og (gift 1826.10.22 Borris) Karen Kirstine Madsdatter *1799.08.15 Debelmose, Borris †1872.06.05 Vestergaard (gift 2. 1838.10.21 i Borris med Niels Peder Jensen *1810c Stauning sogn).
I skødet i 1853 har gården fået nyt hartkorn 0 7 1 2½ det gamle var 0 4 3 2. Matriklerne nummer 83, 91 og 92 i Nørrelandet er kommet til. Desuden enge i Albæk i Skjern sogn matrikel 6,7 og 9. Prisen er 550 rigsdaler desuden skal han bekoste tre ugifte søstres brylluper og aftægten til forældrene, dette sættes til en værdi af 450 rigsdaler. Det vil sige, han har kontant betalt 100 rigsdaler for gården.
Man ser, at Jørgen Nielsen Huus har drevet gården mægtigt op i de 42 år han drev den. Ikke for intet var han sognefoged.
Mads Peder Jørgensen og Johanne Katrine Henriksen driver kun gården i otte år og Mads Peder er kun 37, da han sælger den til hans søster Sophie Jørgensen. Grunden er, at han køber Vestergaard matrikel 33A i Debelmose, hvor hans ses FT 1870 og hvor han som faderen er sognefoged.
Børn født på Præstegaardens Mark:
01 Johanne Margrethe Madsen *1854.10.14 Præstegaardens Mark †1879.05.02 Skjern.
Gift 1873.10.09 i Borris med Thomas Christian Mikkelsen *1846.10.02 Albæk, Skjern †1928.01.08 Skjern søn af gårdmand Mikkel Danielsen *1807.09.01 Aanum, Skjern †1886.03.16 (lungebetændelse) Skjern og (gift 1840.04.05 Skjern) Mette Helene Thomasdatter *1812.08.09 Albek, Skjern †1886.03.16 (lungebetændelse) Skjern.
Boede i Albæk i Skjern.
Thomas Christian Mikkelsens forældre Mikkel og Mette Helene døde samme dag den 16. marts 1886, men det var ikke selvmord. De havde begge lungebetændelse.
02 Henrik *1856.06.15 Præstegaardens Mark †1861.02.05 (skarlagensfeber) Vestergaard, Debelmose fire år gammel.
03 Karen Kirstine Madsen *1858.09.22 Præstegaardens Mark †1932.01.31 Borris.
Gift 1878.04.12 i Borris med Daniel Mikkelsen *1853.02.06 Skjern †1907.01.03 Borris, som er bror til søsteren Johannes mand Thomas Christian Mikkelsen ovenfor, se hans forældre.
Bosat i Borris.
Børn efter 1861, se Debelmose 33A.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 2A Nørrelandet.
1861.02.04 skøde Jens Peder Christiansen (Jens Pedersen) *1829.08.06 Rækkergaards Mark, Hanning †1917.11.18 Præstegaardens Mark, Borris søn af gårdmand i Rækkergaards Mark Peder Christian Nielsen (Bork) *1794.07.20 Stadil †1870.01.13 Gaasdal, Hanning og (gift 1820.05.06 Stadil) Johanne Marie Pedersdatter *1794.04.02 Gravesgaard, Stadil †1879.02.22 Gaasdal, Hanning.
Gift 1860.03.25 i Borris med Sophie Jørgensen *1831.04.07 Debelmose †1911.10.22 Præstegaardens Mark søster til formand.
Jens Pedersen, som han kaldes, drev gården i 34 år. Da han købte den i 1861 for 1.500 rigsdaler, bestod den af følgende matrikler i Borris Nørreland:

Matrikel 2A hartkorn 0 6 2 1½
Matrikel 58E hartkon 0 1 0 2¾
Matrikel 9A Albæk i Skjern hartkorn 0 2 1 ¼
I alt hartkorn: 1 2 0 1½

Gården er fra 1809 til 1861 fordoblet i størrelse til omkring 60 tønder land. Stadig hviler forpligtelsen fra 1810 at levere til Mortensdag 3 3/8 skæpper rug og 3 3/8 skæpper byg til sognepræsten i Borris.
To af døtrene dør på sindsygehospitaler i Viborg og Middelfart.
Børn:
01 Margrethe Pedersen *1861.02.18 Præstegaardens Mark †1922.03.12 Bindesbøl, Oddum sogn.
Gift 1893.04.21 i Borris med Anders Eskesen *1853.07.29 Bindesbøl †1937.07.03 Bindesbøl søn af husmand i Bindesbøl Eske Jepsen *1820.02.17 Bukkær, Assing †1900.05.05 Bindesbøl og (gift 1852.10.03 Oddum) Ane Pedersdatter *1829.02.10 Lundsby, Oddum †1897.01.21 Bindesbøl
Anders Eskesen var husmand i Bindesbøl i Oddum sogn i Ringkøbing Amt.
02 Johanne Marie Pedersen *1863.02.16 Præstegaardens Mark †1926.09.30 Sindssygehospitalet, Viborg Søndre Sogn (begravet Borris).
Johanne Marie Pedersen drev et landbrug matrikel 6C i Vorgod By i Vorgod sogn.
Ugift, i 1926 var hun indsidderske i Vorgod By.
03 Johanne Pedersen *1866.03.09 Præstegaardens Mark †1917.09.08 Sindssygehospitalet, Middelfart (begravet Skjern).
Gift 1901.09.19 i Skjern med enkemand Villads Miltersen *1856.08.28 Kragsig, Ganer, Skjern †1932.10.10 Kragsig, Ganer søn af gårdmand i Kragsig Milter Hansen *1825.02.10 Kragsig †1901.01.15 Kragsig og (gift 1847.04.18 Skjern) Mette Cathrine Didriksdatter *1821.08.04 Mosegaardhus, Skjern †1906.08.02 Langkær, Stauning.
Villads Miltersen var gårdmand i Kragsig i Ganer i Skjern sogn i Ringkøbing Amt.
04 Jørgine Pedersen *1868.06.17 Præstegaardens Mark †1933.10.29 Ibsgaard, Nørre Snede sogn.
Gift 1900.11.22 i Borris med Anton Andersen *1867.07.25 Ibsgaard †1923.01.06 Ibsgaard søn af gårdmand i Ibsgaard Anders Andersen *1829.12.18 Ibsgaard, Nørre Snede †1912.07.03 Ibsgaard og (gift 1856.03.14 Nørre Snede) Birthe Marie Bendtsen *1833.05.10 Kærsgaard, Nørre Snede †1904.12.01 Ibsgaard.
Anton Andersen var boelsmand i Ibsgaard i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
05 Pedersine Christine Pedersen *1872.04.29 Præstegaardens Mark overtager gården se nedenfor.
06 Nielssine Pedersen *1875.04.16 Præstegaardens Mark †1909.09.24 Vorgod By.
Gift 1898.11.08 i Borris med Niels Christian Jespersen *1873.10.21 Vorgod Hede †1948.08.15 Grønnegade 54, Herning søn af Jacob Jespersen *1843.12.18 Grene, Sædding hede, se Niels Christians bror Jesper Christian Pedersen nedenfor for forældrene.
Niels Christian Jespersen var:
Husmand i Vorgod sogn.
Gartner i Herning.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 2A Nørrelandet.
1895.06.14 skøde Jesper Christian Jespersen *1870.05.07 Skærbæk, Nørre Vium sogn †1916.07.07 Præstegaardens Mark søn af husmand i Skærbæk Jacob Jespersen *1843.12.18 Grene, Sædding Hede, Sædding sogn †1877.03.31 (tæring) Vorgod og (gift 1868.04.05 Nørre Vium) Christine Christensen *1841.01.27 Kjelstrup, Faster †1917.01.12 Vorgod Østerby, Vorgod.
Gift 1894.11.08 i Borris med Pedersine Christine Pedersen *1872.04.29 Præstegaardens Mark †1938.08.06 Debelmose datter af formand.
Hartkornet i skødet 1895 er det samme som i 1861. Købesummen er 5.500 kr hvoraf besætning og løsøre udgør 2.500 kr. Der hviler 5.000 kr. gæld på gården, hvoraf en del er afdraget (meget skulle være afdraget, eller kan prisen på gården ikke passe). Aftægten sættes til en værdi af 2.200 kr. Der svares stadig kornafgift til sognepræsten, som set ovenfor, knap en tønde korn i alt om året, som her i 1895 sættes til en årlig værdi af 140 kr.
Der hviler fra 1878 en deklaration om en Brandlinie mod Borris Plantage på gården.
BS side 148:

Kirstine {Pedersen} og Jesper Chr. Jespersen fik fem {seks} børn: Kirstine, Sofie, Sigurd, Jakob og Kristian.
Den 18/11 1926 får Kristine skifteretsskøde på ejendommen. Hun beholder den til sin død i 1938, sønnen Kristian er hjemme og forestår driften. Men efter hendes død er det sønnen Jakob, der overtager ejendommen den 10/10 1938.

Børn:
01 Jens Gaasdal Jespersen *1895.07.22 Præstegaardens Mark, Debelmose, Borris †1916.04.06 Præstegaardens Mark (20 år gammel).
Han var lærlig ved en købmand i Give sogn i Vejle Amt.
02 Sofie Jespersen *1897.10.03 Præstegaardens Mark †1969.06.05 Nylandsvej 17, Skjern.
Gift 1921.09.14 (fra folketælling) med Laurids Marinus Nielsen *1898.04.03 Vejlgaard Mark, Troldhede, Assing †1969.04.08 Nylandsvej 17, Skjern søn af husmand Vejlgaard Mark, Troldhede, Assing sogn Lars Nielsen 1861.10.02 Vejlgaard Mark †1937.03.30 Troldhede og (gift 1887.05.27 Assing) Maren Hansen *1860.12.04 Bomhuset, Skjern †1928.11.01 Troldhede By, Nørre Vium.
Laurids Marinus Nielsen var:
FT 1940: Gårdmand i Ilderhede i Sønder Felding sogn.
Arbejdsmand i Skjern sogn i Ringkøbing amt.
03 Jakob Jespersen *1903.06.03 Præstegaardens Mark overtager gården se nedenfor.
04 Kristine Jespersen *1906.07.09 Præstegaardens Mark †1990.10.20 Lønborg sogn.
Gift 1934.11.08 i Borris med Andreas Madsen (1935: Green) *1906.11.13 Hedeby, Skjern †1963.03.01 Lønborg By søn af gårdmand i Hedeby Mads Madsen (1935: Green) *1872.09.20 Skærbæk, Nørre Vium †1962.04.21 Vestergade 21, Skjern og (gift 1899.11.24 Skjern) Bodil Berthelsen Lunde *1876.04.02 Sønder Vognbjerg, Stauning †1948.07.09 Vestergade 21, Skjern.
Andreas Green var gårdmand i Lønborg sogn i Ringkøbing Amt.
05 Kristian Nielsen Jespersen *1911.04.27 Præstegaardens Mark †1965.05.25 Engly, Øster Marie sogn, Bornholms amt.
Gift 1941.04.10 i Svaneke sogn, Bornholms Amt med Edith Marie Mathilde Henryette Frederiksen *1917.08.14 i Svaneke †1994.12.11 Øster Marie, Bornholm datter af bagermester i Svaneke Christian Marius Frederiksen *1882.01.19 Neksø sogn, Bornholm †1959.02.05 Svaneke og (gift 1912.10.26 Øster Marie) Karen Nicoline Nielsen *1882.05.26 Øster Marie †1947.05.20 Svanemølle, Svaneke.
Kristian Nielsen Jespersen var:
Først gårdmand i Randbæk i Brejning sogn i Ringkøbing Amt.
Derefter gårdmand i ”Engly” i Øster Marie sogn på Bornholm.
06 Sigurd Mejer Jespersen *1913.09.29 Præstegaardens Mark.
Gift 1938.09.15 i Hinge sogn, Viborg Amt med Anna Ester Nielsen *1914.09.30 Hinge Mark datter af boelsmand i Hinge Niels Peter Nielsen *1871.01.29 Hinge Mark †1954.03.08 Lillehede, Sjørslev sogn, Viborg Amt og (gift 1897.03.25 Grønbæk, Viborg Amt) Christiane Larsen *1874.09.01 Iller, Grønbæk sogn †1933.08.23 Hinge Mark.
Sigurd Mejer Jespersen var købmand i Bryrup sogn i Skanderborg Amt.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 2A Nørrelandet.
1926.11.18 skiftrets-skøde Pedersine Christine Pedersen enken, se ovenfor.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 2A Nørrelandet.
1938.10.10 skøde Jakob Jespersen *1903.06.03 Præstegaardens Mark †1982.11.23 Borris søn af forkvinde.
Gift 1929.04.01 i Bølling med Anine Dusine Andersen *1908.03.13 Damgaard, Bølling †1990.12.24 Borris datter af gårdmand i Damgaard Anders Nielsen *1855.02.25 Holk, Bølling †1933.06.11 Damgaardsminde, Bølling og (gift 1888.07.05 Faster) Kirsten Knudsen *1865.07.04 Fasterlund, Faster †1957.02.12 Damgaardsminde.
Jakob Jespersen var:
Først fra 1929 gårdmand i Kongsholm i Dejbjerg sogn.
Siden fra 1938 driver han denne hans fødegård matrikel 2A Nørrelandet i Debelmose i Borris sogn.
BS side 148:

Den 18/11 1926 får Kristine skifteretsskøde på ejendommen. Hun beholder den til sin død i 1938, sønnen Kristian er hjemme og forestår driften. Men efter hendes død er det sønnen Jakob, der overtager ejendommen den 10/10 1938. Han har haft en ejendom nord for Skjern. Jakob er gift med Anine Damgaard fra Bølling. De har fire børn: Ketty, Krista, Sonja og Pagh.

Børn:
Pagh Damgaard Jespersen *1941.01.01 Debelmose overtager gården se nedenfor.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 2A Nørrelandet.
1978.02.08 skøde Pagh Damgaard Jespersen *1941.01.01 Debelmose.
BS side 148:

Pagh overtager ejendommen den 27/12 1978. Han er ugift, men moderen bor hos ham, hun har mistet benene, så hun sidder i rullestol. Jakob er død for flere år siden. Ejendommen drives {1986} som almindeligt landbrug, dog uden malkekvæg.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 2A Nørrelandet ender her ↑ .


Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet begynder her ↓
Hvornår dette husmandssted på Præstegaardens Mark er opstået er ikke klart, men det er i 1779 eller før. I 1779 ses Niels Madsen Skaarup på matriklen. Gården lå dengang nærmest til Debelmose ikke nær præstegården. Gården blev senere flyttet så den lå på vejen til præstegården.
Stedet har hartkorn 0 7 3 2¼ altså et husmandssted ikke en gård for grænsen var 1 0 0 0 tønde hartkorn: Dette sted var lige under, for der går 8 skæpper på en tønde hartkorn. Det var i 1810 på 21 hektar og kostede 190 rigsdaler og skulle de næste knap hundrede år levere omkring 130 kg korn til præstegården om året.
Se kortet over Præstegaardens Mark ovenfor.
Realregister.
Realregister nyere.
Affotograferede Tingbøger

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet.
1779 Mads Nielsen (Skaarup) *1742.04.11 Skaarup, Hanning †1822.05.22 Faster søn af Niels Madsen †1787- og Elles Mortensdatter *1711.05.14 Sædding †1797.11.21 Hanning.
Gift 1779.09.12 i Borris med Kirstine (Marie) Nielsdatter *1748.02.04 Præstens mark †1793.05.17 (Mads Schorups hustrue) Debelmose datter af Niels Jensen (kaldet Villadsen) Præstegaardens Mark.
Mads Nielsen Skaarup fæster en gård, senere 5A Nørrelandet i Borris, på Præstegaardens Mark og gifter sig med nabo Niels Jensens datter Kirstine Marie. Da hun dør i 1793 gifter han sig anden gang til en gård i Klokmose i Faster med hans 2. kone Ane Catrine Christensdatter *1767.06.14 Faster †1829.05.01 Faster med hvem fik han flere børn.
Børn:
Niels Madsen *1780.10.08 Debelmose †1859.02.18 Hanning.
Gift 1. 1809.06.18 i Hanning med Maren Pedersdatter *1783.07.20 Bratborg, Hanning †1828.03.26 Hanning datter af Peder Hansen *1755c og Maren Thomasdatter *1760c.
Gift 2. 1828.08.02 i Oddum med væverske Kirsten Marie Nielsdatter af Kirkeby, Oddum *1781c datter af Niels Christensen *1736c og Mette Christensdatter *1738c.
Boede i Høghøj i Hanning.
Maren Madsdatter *1782.04.21 Debelmose †1854.04.05 hus i Tarm, Egvad.
Gift 1832.05.20 i Borris med enkemand Laurids Pedersen *1774c †1834.070.24 Egvad.
Husmandssted i Tarm by.
Folketælling 1787 Debelmose (Præstegaardens Mark) Mads Nielsen Skaarup   Matr: 5A Nør.   19
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 1Mads Nielsen Skaarup441742 Skaarup Hanning 1822 Faster  *1742.04.11 Skaarup, Hanning †1822.05.22 Faster.
kone 1 1Kirsten Marie Nielsdatter391748 Præstens Mark Borris 1793 Præstens Mark Borris *1748.02.04 Præstens mark †1793.05.17 (Mads Schorups hustrue) Debelmose
søn Niels Madsen71780 Præstegaardens Mark Borris 1859 Hanning *1780.10.08 Debelmose †1859.02.18 Hanning.
dat. Maren Madsdatter51782 Præstegaardens Mark Borris 1854 Tarm Egvad *1782.04.21 Debelmose †1854.04.05 Tarm, Egvad.
tj-pige Mette Pedersdatter151771 Hvolmose? Borris  Formodentlig datter af Peder Jussen i Hvolmose *1771.09.01.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet.
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
1794c Christen Lauridsen *1770.02.04 Hjoptarp †1799.07.19 (29 år, druknet i Damsøen in Skjern Enge) Debelmose, Borris søn af Laurids Knudsen Nørgaard *1727.10.15 Nørgaard, Hjoptarp †1806.03.12 og 1. kone (gift 1754.09.22 Borris) Ane Kirstine Christensdater Stier *1727.07.13 Stier, Borris †1774.11.06 Hjoptarp Gift 1794.05.18 i Faster med Anna Kirstine Andersdatter af Hannerup, Faster *1766.08.17 Bølling †1859.01.27 Borris datter af gårdmand Store Sudergaard, Bølling Anders Christensen (kaldet Anders Svends) *1734.04.01 Sædding †1811.01.30 Bølling og (gift 1765.10.06 Faster) Kirsten Mortensdatter (Kirsten Astrup) *1733.09.20 Faster †1766.08.21 Store Sudergaard.
Børn:
01 Ane Kirstine Christensdatter *1795.02.08 Debelmose †1876.04.19 Hindbo, Bølling.
Gift 1828.05.27 i Bølling med enkemand Hans Eskesen *1782.07.31 Lille Bølling, Bølling †1849.09.21 Hindbo søn af gårdmand i Lille Bølling (Bøllinglide) Eske Hansen (Kragmose) *1736.11.18 Kragmose, Bølling †1820.07.13 Lille Bølling og (gift 1772.06.08 Borris) Karen Christensdatter *1752.03.31 Vindelbo, Borris †1802.09.23 Lille Bølling.
Hans Eskesen var gårdmand i Lille Bølling og i Hindbo begge i Bølling sogn i Ringkøbing Amt
02 Sidsel Christensdatter *1799.05.01 Debelmose †1881.06.06 Bøgild, Ikast.
Gift 1821.10.21 i Borris med Jens Christian Jensen *1796.09.27 Slikdal, Borris †1882.09.13 Bøgild søn af Jens Christensen Slikdal *1743c †1820.11.16 Slikdal og (gift 1790.09.09 Borris) 2. kone Dorthea Jensdatter *1768.10.02 Debelmose, Borris †1831.09.27 Slikdal.
Jens Christian Jensen var gårdmand i Mosegaard i Hesselbjerg i Ikast sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet.
1800c Michel Christensen *1772.08.16 Kragmose, Bølling †1848.03.13 Debelmose søn af gårdmand i Kragmose Christen Hansen *1733.11.15 Kragmose †1825.08.16 Gasdalgaard, Bølling og (gift 1765.10.03 Bølling) Inger Michelsdatter *1736c †1826.09.20 Gasdalgaard, Bølling.
Gift 1800.04.14 i Borris med enke Anne Kirstine Andersdatter *1766.08.17 Store Sudergaard, Bølling se ovenfor.
Auktionsskøde 1810.11.30.
Børn:
01 Inger Kierstine Michelsdatter *1801.01.12 Debelmose †1889.04.10 Østerno, Hee sogn.
Gift 1827.12.26 i Sønder Lem med enkemand Jacob Madsen (Bonde) *1786.03.22 Stauning †1861.09.09 Østerno søn af gårdmand i Stauning Mads Christensen (Bonde) *1746.11.20 Bousøgaard, Stauning †1801.06.16 Stauning og (gift 1768c) Anne Jacobsdatter *1746c †1815.01.15 Stauning.
Jacob Madsen Bonde var gårdmand i Østerno i Hee sogn i Ringkøbing Amt.
02 Kristence Michelsdatter *1803.01.12 Debelmose †1877.08.11 Kragelund sogn, Viborg Amt.
Gift 1825.02.20 i Borris med Mads Pagh Andersen *1803.08.07 Vaadde, Ikast †1862.10.10 Bording søn af gårdmand i Vaadde Anders Christensen Hvirgel *1769.08.06 Øster Suderbæk, Ikast †1845.05.06 Flaskegaard, Ikast og (gift 1798.03.02 Ikast) Marie Margrethe Petersen *1766.01.02 Sankt Nikolaj sogn, Kolding †1846.02.13 Flaskegaard.
Mads Pagh Andersen var degn i Bording sogn i Ringkøbing Amt.
Ikast kommunes degnehistorie:

Ikast skoles omgangslærere: Mads Pagh Andersen,
1823-1828 Boende i Mortensgård (Ikast sogn).
1829 dimitteret fra Borris Seminarium.
1828-1862 Lærer (og degn) i Bording sogn.
Død i embedet i Bording 1862

03 Kirsten Michelsdatter *1805.03.05 Debelmose, Borris †1886.10.30 Vindelbo, Borris.
Gift 1825.10.16 i Borris med Anders Pedersen *1792.12.26 Vindelbo †1865.12.17 Vindelbo søn af Peder Jensen *1762.11.28 Nørgaard, Hjoptarp, Borris
Gårdmand i Vendelbo i Borris sogn.
04 Christen Handerup Michelsen *1807.11.04 Debelmose, næste ejer, se nedenfor.
Folketælling 1801 Debelmose (Præstegaardens Mark) Michel Christensen   Matr: 5A Nør.   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Afbygger Soldat mand 2 1Michel Christensen291772 Kragmose Bølling 1848 Debelmose Borris  *1772.08.16 Kragmose, Bølling †1848.03.13 Debelmose.
kone 2Ane Kirstine Andersdatter341766 Bølling 1859 Sudergaard- Store Borris *1766.08.17 Bølling †1859.01.27 Borris
dat. 1 Ane Kirstine Christensdatter71795 Debelmose Borris 1876 Hindbo Bølling  *1795.02.08 Debelmose †1876.04.19 Hindbo, Bølling
dat. 1 Sidsel Christensdatter21799 Debelmose Borris 1881 Bøgild Ikast  *1799.05.01 Debelmose †1881.06.06 Bøgild, Ikast.
dat. 2  Michelsdatter11801 Debelmose Borris 1889 Østerno Hee  *1801.01.12 Debelmose †1889.04.10 Østerno, Hee sogn
tj-pige Inger Marie Andersdatter161785c   Ikke set født i Borris.
Folketælling 1834 Debelmose (Præstegaardens Mark) Michel Christensen   Matr: 5A Nør.   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 2 1Michel Christensen671772 Kragmose Bølling 1848 Debelmose Borris  *1772.08.16 Kragmose, Bølling †1848.03.13 Debelmose.
kone 2Ane Kirstine Andersdatter681766 Bølling 1859 Sudergaard- Store Borris *1766.08.17 Bølling †1859.01.27 Borris
søn 2 Christen Handerup Michelsen271807 Debelmose Borris 1880 Debelmose Borris *1807.11.04 Debelmose †1880.07.03 Præstegaardens Mark.
tj-pige Johanne Marie Jensdatter271807c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Christen Knudsen161818c   Ikke set født i Borris.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet.
1838.04.29 skøde Christen Handerup Michelsen *1807.11.04 Debelmose †1880.07.03 Præstegaardens Mark, Borris søn af formand.
Gift 1835.04.20 i Borris med enke Ane Kirstine Christensdatter *1811.02.13 Aarup, Hanning †1892.07.10 Præstegaardens Mark datter af gårdmand i Aarup Christen Eskesen *1756c Egvad sogn, Ringkøbing Amt †1823.04.29 Aarup og Kirsten Christiansdatter *1768c Egvad †1833.10.04 Aarup.
Skødet i april 1838 for 300 rigsdaler mod aftægt indeholder følgende matrikler:

Senere 5A Præstegaardens Mark: hartkorn 0 7 3 2¼.
Eng fra Hjoptarp i Borris beliggende ? 0 0 2 4/10.
Eng Guldeng? kaldet 0 1 2 2/3?
Parcel No. 8 i Bølling Øster Hestholm? 0 3 0 1 1/5.
Eng Øster Hestholm? 0 2 0 0.

Christen og Ane Kirstine driver gården i 30 år fra 1838 indtil 1868.
Børn:
01 Ane Kirstine Christensen *1836.01.07 Debelmose †1896.08.22 Astrup, Faster.
Gift 1859.10.16 i Borris med Mads Christian Jensen *1838.06.01 Astrup †1901.01.08 Faster søn af gårdmand i Astrup Jens Madsen *1805.10.26 Astrup †1887.03.24 Astrup og (gift 1831.10.09 Faster) Christine Madsdatter *1808.02.25 Vestergaard, Klokmose, Faster †1880.08.30 Astrup.
Mads Christian Jensen gårdmand i Astrup i Faster sogn i Ringkøbing Amt.
02 Jeppe Christensen *1837.10.10 Debelmose †1918.04.24 Lille Skindbjerg, Dejbjerg.
Gift 1865.12.07 i Dejbjerg med Ane Pedersdatter *1832.02.05 Hjortlund sogn, Ribe Amt †1913.04.06 Lille Skindbjerg datter af gårdmand i Hjortlund (samme forældre som ses ved 07) Peder Jørgensen *1795.02.08 Hjortlund †1880.09.14 Hjortlund og (gift 1826.11.11 Hjortlund) Anna Cathrine Madsdatter *1802.03.21 Sønder Lovrup, Sønder Gørding sogn, Ribe Amt †1860.07.15 Hjortlund.
Jeppe Christensen var husmand i Lille Skindbjerg i Dejbjerg sogn i Ringkøbing Amt.
03 Mikkel Christensen *1840.01.27 Debelmose †1912.10.20 Minneapolis, Minnesota, USA.
Gift 1865.04.30 i Borris med Maren Villadsen *1843.01.07 Nørgaard, Skjern †1920.04.11 Minneapolis, USA datter af Villads Simonsen i Sønderby i Borris.
Grene i Hoven sogn.
Indsiddere i Sønderby i Borris sogn.
1882 Mikkel Christensen emigrerer til Minneapolis.
1885 Maren Villadsen (Mary Christianson) emigrerer til Minneapolis.
1894 bor ikke mere sammen.
For mere se under Villads Simonsen inklusive Maren og Mikkels 12 børn.
04 Kirsten Christensen *1842.04.06 Debelmose †1872.12.06 Præstegårdens Mark, Debelmose, Borris tredive år gammel.
Kirsten var ugift tjenestepige i Borris sogn.
05 Christen *1844.01.05 Debelmose †1844.01.06 een dag gammel.
06 Christence Christensen *1845.01.19 Debelmose †1914.10.26 Krages, Egvad sogn.
Gift 1866.10.21 i Borris med Poul Pedersen *1836.09.30 Egvad †1908.11.30 Krages søn af gårdmand i Krages Peder Jeppesen *1794c Egvad †1879.02.16 Krages og (gift 1833.03.31 Egvad) Johanne Poulsdatter *1801c Tarm, Egvad †1894.01.18 Krages.
Poul Pedersen var gårdmand i Krages i Egvad sogn i Ringkøbing Amt.
07 Ane Cæcilie Christensen *1847.06.26 Debelmose overtager gården se nedenfor.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet.
1868.12.25 skøde Lauest Pedersen *1834.09.27 Hjortlund sogn, Ribe Amt †1927.11.23 Hee Stationsby søn af gårdmand i Hjortlund (samme forældre som ved 02 ovenfor) Peder Jørgensen *1795.02.08 Hjortlund †1880.09.14 Hjortlund og (gift 1826.11.11 Hjortlund) Anna Cathrine Madsdatter *1802.03.21 Sønder Lovrup, Sønder Gørding sogn, Ribe Amt †1860.07.15 Hjortlund.
Gift 1866.04.29 i Borris med Ane Cæcilie Christensen *1847.06.26 Debelmose †1935.11.28 Rudeholm, Birkerød sogn, Frederiksborg Amt datter af formand.
Skødet fra december 1868 nu med de nye matrikelnumre:

Matr. 5A Præstegaardens Mark: hartkorn 0 7 3 2¼.
Matr. 59 hartkorn 0 0 3 2.
Matr. 94A hartkorn 0 0 0 ¼.
Matr. 250 i Skjern hartkorn 0 6 0 2¾.
Matr. 12 Albek hartkorn 0 0 3 ¼.
Matr. 46B Damsø i Skjern hartkorn 0 0 2 1½.
Matr. 28 Bølling sogn sydlige del hartkorn 0 0 0 ¾ .
Matr. 9 Handrup i Faster Sogn hartkorn 0 0 0 ¾ .

Desuden nævnes hartkornet og eng-navnene fra 1838, men de passer ikke med matrikellisten - begge lister angives i skødet. Det nævnes at der mangler tinglæst adkomst til matriklerne 251 i Skjern Mark, 9 i Handrup i Faster og 22 i Faster. Prisen er 1.250 rigsdaler og der er en aftægtskontrakt.
Lauest Pedersen flyttede noget rundt:

Præstegårdsforpagter i Borris sogn
1768-82 gårdmand matrikel 5A (denne gård) Præstegårdens Mark i Debelmose i Borris sogn.
Gårdmand i Randbæk i Brejning sogn.
Gårdmand i Hvingel i Hee sogn i Ringkøbing Amt.

Han og konen blev 14 år i denne hendes fødegård.
Børn født på Præstegaardens Mark i Borris:
01 Ane Katrine Pedersen *1867.11.09 Præstegården, Borris †1951.11.21 Østergade 52, Ringkøbing Stad.
Gift 1889.11.08 i Nørre Vium med Mads Rahbek *1865.08.20 Viumkrog, Nørre Vium †1905.06.22 Tim stationsby, Tim sogn søn af gårdmand i Viumkrog Mads Madsen Rahbek *1832.03.25 Ahlergaard, Borris †1888.11.16 Viumkrog og (gift 1861.06.09 Nørre Vium) Bodil Kirstine Rahbek *1834.01.23 Viumkrog, Nørre Vium †1923.05.14 Viumkrog.
Mads Rahbek var gæstgiver i Tim By i Tim sogn i Ringkøbing Amt.
02 Ane Kirstine Pedersen *1870.03.31 Præstegaardens mark †1942.07.01 Filskov sogn. Gift 1894.06.07 i Filskov med Jens Moustgaard Jensen *1864.09.08 Filskov, Sønder Omme †1935.11.06 Moustgaard, Filskov sogn søn af gårdmand i Moustgaard Iver Jensen *1818.04.08 Filskov †1910.09.12 Filskov By og (gift 1863.09.18 Give) Anna Marie Nielsen *1837.03.19 Neder Donnerup, Give †1921.03.09 Moustgaard (datter af Niels Emanuel Hansen *1804.04.15 Dørken, Thyregod †1880.10.29 Give og Birte Kirstine Christensdatter *1813.05.23 Dørken †1882.04.02 Give).
Jens Moustgaard Jensen var gårdejer i Filskov i Sønder Omme sogn i Vejle Amt.
03 Christen Mikkelsen Pedersen *1872.05.27 Præstegaardens Mark †1958.04.01 Perstrup Mark, Nødager sogn, Randers Amt.
Gift 1902.11.06 i Nødager med Rasmine Dorthea Rasmussen *1877.01.17 Nødager †1951.02.23 Nødager By datter af gårdmand i Nødager Mikkel Rasmussen *1835.11.05 Nødager †1919.08.26 Nødager og (gift 1869.10.16 Nødager) Jensine Christensen *1841.10.22 Fjellerup sogn, Randers †1914.12.16 Nødager.
Christen Mikkelsen Pedersen var gårdmand i Nødager sogn i Randers Amt.
04 Peder *1874.06.07 Præstegaardens mark †1874.11.22 fem måneder gammel.
05 Petrine Jørgine Pedersen *1875.06.12 Præstegaardens Mark †1960.06.14 Søndre Ringgade 63, Sankt Lukas sogn, Aarhus.
Gift 1901.06.08 i Tim med Rasmus Jokumsen *1873.05.01 Teglgårdsstræde 3, Aarhus Domsogn , Aarhus †1958.12.02 Søndre Ringgade 63, Sankt Lukas sogn, Aarhus søn af tømrer i Aarhus Niels Jokumsen *1829.01.27 Nøttrup mark, Raarup sogn, Vejle Amt †1893.03.13 Frederiks Allé 89, Sankt Pauls sogn, Aarhus og (gift 1872.10.05 Stenderup sogn, Vejle Amt) Maren Rasmussen *1838.03.25 Raarup †1926.05.23 Frederiks Allé 89, Sankt Pauls sogn, Aarhus.
Rasmus Jokumsen var lokomotivfører ved Danske Statsbaner.
06 Søren Christian Pedersen *1876.07.02 Præstegaardens Mark †1937.09.04 Edisonsvej 12, Frederiksberg sogn, Kbhs Amt.
Gift 1915.12.03 i Solbjerg Kbhs Amt med Sexta Carstens *1885.09.17 Østoftegaard, Østofte sogn, Maribo Amt datter af gårdejer i Østoftegaard Peter Bogislaus Carstens *1851.10.16 Ærøskøbing sogn, Svendborg Amt †1915.06.14 Holsteinsgade 44, Frihavns Sogn, Kbh og (gift 1878.03.03 Sorø) Elisabeth Marie Louise Guldberg *1856.03.03 Sølyst, Sorø sogn †1916.03.12 Sygehuset Køge, Kbhs Amt.
Søren Christian Pedersen var:
Staldforpagter i Ulfborg.
Handelsmand i Kbh.
07 Kristoffer Frederik Larsen Pedersen *1877.11.04 Præstegaardens Mark †1960.12.25 (begravet Mount View Cemetery) Dillon, Beaverhead County, Montana, USA.
Gift 1913.06.14 i Beaverhead County, Montana med Anna Hansen *1887.03.11 Ølgod †1970.12.26 (begravet Mount View Cemetery) Dillon, Beaverhead County, Montana datter af husmand i Hedehuse, Ølgod Johannes Hansen *1852.06.21 Vester List Mark, Ølgod og (gift 1876.12.06 Ølgod) Karen Pedersen *1857.09.05 Galtho Hede, Tistrup sogn, Ribe Amt †1913.05.29 Bjerge, Ølgod.
Kristoffer Frederik Larsen Pedersen var:
FT1901 staldkarl i Ringkøbing
Udvandret 1902.04.23 med skibet ”Oscar II”
Naturalization 1908.05.08 Dell, Beaverhead Conty, Montana
Farmer i Dell Beaverhead i Montana.
08 Otto Pedersen *1879.06.02 Præstegaardens Mark †1966.11.16 Aastrup, Soderup sogn, Holbæk Amt.
Gift 1923.05.19 i Sankt Matthæus sogn, Kbh med Norma Elisabeth Magnussen *1901.11.11 Hvessinge, Glostrup sogn, Kbhs Amt datter af mælkeforpagter i Hvessinge, Glostrup sogn Karl Alfred Magnusson *1870.04.17 Östra Frölunda Församling, Älvsborgs Län, Sverige †1945.07.26 Hvedstrup By, Hvedstrup sogn, Kbhs Amt og (gift 1897.07.04 Trinitatis sogn, Kbh) Anna Nordblad *1869.01.17 Brösarps Församling, Kristianstads Län, Sverige †1941.04.12 Hvedstrup By.
Otto Pedersen var vægter på Aastrup Kloster i Soderup sogn i Holbæk Amt.
09 Jeppe Antonius Pedersen *1880.07.03 Præstegaardens Mark †1962.04.12 Plejehjemmet i Aulum (noteret i Holstebro sogn).
Gift 1910.10.07 i Fjellerup, Randers Amt med Agnes Cecilie Marie Jensen *1888.10.29 Skovgaard, Nørager sogn, Randers Amt †1963.01.01 Bopæl Aulum (noteret i Holstebro sogn) datter af gårdmand i Skovgaard Anders Jensen (Skipper) *1841.09.25 Ørsted sogn, Randers Amt †1904.05.02 Skovgaard og (gift 1870.11.25 Nørager) Nielsine Cecilia Maria Sørensen *1849.02.05 Vor Frue sogn, Aarhus †1937.01.01 Fjellerup By.
Jeppe Antonius Pedersen var:
Mølleforpagter i Flynder sogn.
Købmand i Skjern By i Ringkøbing Amt.
Barn født i Randbæk i Brejning sogn:
10 Kirstine Viktorie Pedersen *1884.09.28 Randbæk, Brejning sogn †1959 Tim sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1911.12.13 i Tim med Jens Poul Hansen Slots *1878.01.05 Forlev Mark, Vemmelev sogn, Sorø Amt †1961 Tim søn af landmand og træskomand i Forlev Mark Jens Peder Hansen *1846.02.03 Forlev mark †1916.11.05 Næsby Fed, Kirke Stillinge sogn, Sorø Amt og (gift 1876.06.02 Vemmelev) Marie Jensen *1852.11.21 Ormeslev, Vemmelev †1904.09.03 Slots Bjergby mark, Slots Bjergby sogn, Sorø Amt.
Jens Poul Hansen Slots var elektricitetsværksbestyrer og installatør i Tim sogn i Ringkøbing Amt.
Børn født i Hvingel i Hee sogn:
11 Thora Dagmar Pedersen *1885.11.04 Hvingel, Hee sogn †1982.04.20 San Mateo County, California.
Gift 1910.09.24 Kalispell, Flathead County, Montana med Hother Dines Martin Nielsen *1881.02.16 Ny Vestergade 13, Vor Frue sogn, Kbh †1961.09.15 (Alta Mesa Memorial Park, Palo Alto) Santa Clara County, California søn af kontorbud i Kbh Jens Frederik Nielsen *1857.07.24 Nybølle, Stege Landsogn, Præstø Amt †1917.01.14 Overgaden oven Vandet 88, Vor Frelsers sogn, Kbh og (gift 1878.05.12 Holmens sogn) Ane Sophie Olsen *1848.02.10 Ferslev sogn, Frederiksborg Amt.
Først bosat i Montana.
Senere i Santa Clara County syd for San Francisco.
12 Viggo Thorvald Pedersen *1887.11.29 Hvingel, Hee sogn †1979.04.25 (Golden Gate National Cemetery, San Bruno, San Mateo County) Federal Way, King County, Washington (stat).
Gift 1920.05.30 i Enumclaw, King County, Washinton, USA med Anna Elenore Brøns *1897.07.13 Elk Horn, Shelby County, Iowa datter af Niels Nissen Brøns *1859.11.05 Brøns sogn, Tønder Amt †1945.07.22 (Solvang Cemetery) Solvang, Santa Barbara County, California og (gift 1883.11.05 Elk Horn, Shelby County, Iowa) Ida Constance Boysen *1865.09.13 Chicago, Cook County, Illinois, USA †1919.01.19 (Enumclaw Evergreen Memorial Park) Enumclaw, King County, Washington.
Bosat i San Mateo County lige syd for San Francisco.
13 Anna Rebekka Pedersen *1890.06.04 Hvingel, Hee sogn. Gift 1915.08.29 i Hee med Svend Andersen *1886.11.25 Snage, Tullebølle sogn, Svendborg Amt søn af skovfoged i Tullebølle Karl Johan Andersen *1859.02.17 Snage †1924.04.01 Broløkke, Magleby sogn, Svendborg Amt og (gift 1880.05.22 Tullebølle) Antonie Nielsen *1855.07.10 Tressebølle, Snøde sogn, Svendborg Amt †1941.03.18 Magleby.
Svend Andersen var skovfoged ved statsskovvæsenet i Rude skov i Birkerød sogn i Frederiksborg Amt.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet.
1882.06.28 skøde Anders Lauridsen *1817.08.06 Nørgaard, Sædding sogn †1889.11.25 Præstegaardens Mark søn af gårdmand i Nørgaard Laurids Andersen *1777.03.05 Nørgaard †1836.05.14 Nørgaard og (gift 1814.10.30 Sædding) Kirsten Bojesdatter *1792.05.26 Dejbjerg sogn †1860.11.27 Nørgaard.
Gift 1852.10.21 i Sædding med Maren Nielsdatter Vindelbo *1831.04.05 Sædding †1905.08.20 Lille Holk, Bølling sogn datter af Niels Pedersen *1797.12.01 Vindelbo, Borris †1847.07.19 Søndergaard, Sædding og (gift 1828.05.17 Sædding) Mariane Andersdatter *1803.08.12 Høj, Bølling †1884.08.29 Dejbjerg Fattiggaard, Dejbjerg.
Prisen i juni 1882 for gården var 10.500 koner. der er 3.200 kroner gæld på gården til Vestsønderjyden Creditforening. Aftøgten til Christen Handerup Michelsen og kone regnes til 2.510 kroner. Besætning og udbo angives til 3.000 kroner, men dette er med i købesummen. Anders Lauridsen har måttet udrede omkring 5.000 kroner kontant eller delvis i lån. Hartkorn matrikler der listes er:

5A Nørrlandet 1 3 2 0 (forøget - nyt hartkorn i matriklen 1844 vel)
59 Nørrelandet 0 0 3 2
94R 0 0 0 ¼ (fæstet af P. C. Gregersen 27 Mai 1869)
46B Damsø i Skjern 0 0 2 1½
28 Bølling sydlig Del 0 0 0 ¾

En del enge er forsvundet overfor skødet i 1868. Over en tønde korn til Borris Præstegaard årligt svares stadig i 1882.
Anders Lauridsen var:

1852-82 først gårdmand i hans fødegård Nørgaard i Sædding sogn i Ringkøbing amt.
1882-89 dernæst gårdmand på Præstegaardens Mark (denne gård) i Debelmose i Borris sogn i Ringkøbing Amt.

Børn:
01 Kirsten Andersen *1855.02.13 Nørgaard, Sædding †1878.11.06 Nørgaard 23 år gammel.
02 Mariane Andersen *1860.01.23 Nørgaard, Sædding †1929.05.24 Ringkøbing Stad.
Gift 1881.11.04 i Sædding med Simon Pedersen *1856.07.11 Uglbjerg Mark, Dejbjerg †1935.03.22 Øster Strandgade 13, Ringkøbing Stad søn af husmand Skaarup mark, Hanning Peder Laugesen *1826.04.21 Opsund, Brejning †1909.01.18 Skaarup og (gift 1852.11.21 i Hover, Ringkøbing Amt) Karen Simonsdatter *1825.04.07 Bolsgaard, Nøvling sogn †1914.05.19 Skaarup.
Simon Pedersen var:
Husmand i Bølling sogn.
Arbejdsmand i Ringkøbing sogn i Ringkøbing Amt.
03 Laurids Andersen (navneændring til:) Nørgaard *1866.10.31 Nørgaard, Sædding †1931.07.02 (begravet Herborg sogn) Fiskbæk, Nørre Vium.
Gift 1893.11.09 i Nørre Vium med Nielsine Madsen *1869.04.03 Tødsø sogn, Thisted †1961.05.19 (begravet Herborg sogn) De gamles Hjem, Videbæk datter af husmand i Tødsø Anders Filtenborg Madsen *1835.02.04 Erslev sogn, Thisted Amt †1929.02.04 Abildaa, Nørre Omme sogn, Ringkøbing Amt og (gift 1861.04.19 Erslev) Karen Johanne Nielsdatter *1840.05.25 Flade sogn, Thisted Amt †1898.08.04 Lille Kærgaard, Rindum sogn, Ringkøbing Amt.
Laurids Nørgaard var husmand i Fiskbæk i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
04 Nielssine Andersen *1873.11.12 Nørgaard, Sædding †1938.12.24 Østergade 51, Skjern By.
Gift 1895.11.12 i Nørre Vium med Mads Anthon Jacobsen *1868.07.03 Fiskbæk, Nørre Vium †1952.10.25 De gamles Hjem, Skjern By søn af husmand i Fiskbæk Jacob Sørensen *1826.08.27 Storgaards mark, Vorgod †1907.09.09 Fiskbæk og (gift 1856.11.09 Hee sogn) Mette Cathrine Christensdatter *1827.11.14 Hee †1909.03.23 Fiskbæk.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet.
1889 Maren Nielsdatter Vindelbo enken, se ovenfor.
Enken Maren Nielsdatter Vindelbo fører gården videre i fire år efter manden Anders Lauridsens død.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet.
1893.10.02 skøde Martinus Pedersen *1865.07.19 Lille Hvollig, Borris †1947.02.12 Borris Stationsby søn af gårdmand i Lille Hvollig Peder Olesen *1826.01.16 Store Kragmose, Bølling †1897.04.23 Lille Hvollig og (gift 1858.12.26 Ansager) Marie Jensdatter *1831.09.07 Ansager By †1905.05.31 Lille Hvollig.
Gift 1893.09.28 i Skjern med Elisabeth Marie Andreasen *1867.08.12 Lundenæs Mark, Skjern †1953.06.09 Borris Stationsby datter af gårdmand på Lundenæs Mark Johan Peter Andreassen *1838.05.06 Kjelstrup, Faster †1892.10.28 Lundenæs og (gift 1867.03.27 Skjern) Abigael Marie Cathrine Christensen *1847.05.26 Tarm, Egvad †1914.11.04 Lundenæs.
Skødet i oktober 1893 har de samme matrikelnumre som skødet i 1882. Af besætningen vil sælgeren Maren Nielsdatter beholde en følhoppe. Gården sælges for 11.000 kr. Aftægtskontrakten for Maren Nielsdatter regnes for 1.500 kr. Af obligationen fra 1888 på 3.200 kr overtages den ikke betalte hoveddel. Noget over en tønde korn til Borris Præstegaard årligt ydes stadig.
Martinus Pedersen beholdte gården i 47 år.
BS side 151:
Den 2/10 1893 køber Elisabeth og Martinus Pedersen ejendommen. Elisabeth er fra Lille Lundenæs i Aanum {i Skjern sogn} og Martinus fra gården Øster Hvollig {i Borris sogn}. Martinus var medlem af Borris Sogneråd i otte år, deraf to år som formand. De fik otte børn: Marie, blev gift med Niels Storbjerg i Oddum. Elna, som var ugift, var i mange år husbestyrerinde for fætteren Laurids Pedersen, Hjoptarp. Abigail døde som ung. Johan Peder blev gift med Ane fra Ny Vestergaard {i Debelmose i Borris sogn}, som de overtog i 1919. Peder Olesen blev gift med Mathilda fra Vestergaard. Chr. Olesen blev gift med Jenny, også fra Vestergaard, som de overtog i 1937. Thorvald blev gift med Edith fra Aanum, hvor de købte en gård. Viggo blev gift med Karen fra Bjørslev {Hee Præstegaard}, og det var dem, der overtog gården i Debelmose den 29/9 1940.

Børn:
01 Johan Peder *1894.07.04 Præstegaardens Mark †1894.09.12 to måneder gammel.
02 Johan Peter Andreasen Pedersen *1895.07.17 Præstegaardens Mark †1968.04.09 Borris.
Gift 1920.03.07 (dato fra FT 1940, viede mangler 1920 i kirkebogen) i Borris med Ane Olesen *1894.12.21 Ny Vestergaard, Debelmose, Borris †1981.05.04 Borris datter af Ole Gosvig Olesen *1864.01.22 Tarp, Borris †1918.04.15 Borris Stationsby og (gift 1886.04.09 i Borris) Henrikke Madsen *1862.05.26 i Debelmose, Borris †1938.06.12 Borris Stationsby.
Johan Peter Andreasen Pedersen var gårdmand Ny Vestergaard i Debelmose i Borris sogn i Ringkøbing Amt. Han overtog gården matrikel 33c i Borris Nørreland efter svigerfaderen Ole Gosvig Olesen.
03 Peder Olesen Pedersen *1897.05.01 Præstegaardens Mark †1983.07.23 Borris.
Gift 1925.03.26 i Borris med Mathilde Madsen *1894.01.13 Vestergaard, Debelmose, Borris †1975.03.10 Borris datter af gårdmand i Vestergaard Peder Christian Madsen *1865.09.11 Dalager, Borris †1936.03.21 Debelmose og (gift 1886.06.28 Borris) Nielsine Petrine Madsen *1867.09.09 Debelmose †1906.02.21 Vestergaard.
Peder Olesen Pedersen blev gårdmand i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
04 Marie Pedersen *1898.10.07 Præstegaardens Mark †1982.11.18 Tarm, Egvad.
Gift 1925.09.10 i Borris med Niels Storbjerg Kristensen *1900.08.23 Bodrøgel, Flynder sogn, Ringkøbing Amt †1976.12.02 Tarm søn af gårdmand i Bodrøgel Søren Kristensen *1873.11.16 Storbjerg, Bøvling sogn †1928.05.06 Bodrøgel og (gift 1899.11.17 Flynder) Mette Nielsen (Vinther) *1872.07.30 Nødager sogn, Randers Amt †1926.05.23 Bodrøgel.
Niels Storbjerg Kristensen havde en gård i Bindesbøl i Oddum sogn i Ringkøbing Amt.
05 Abigael Marie Katrine Pedersen *1900.04.15 Præstegaardens Mark †1919.04.29 Præstegaardens Mark nitten år gammel.
06 Christian Olesen Pedersen *1903.01.29 Præstegaardens Mark †1954.02.14 Vestergaard, Debelmose, Borris.
Gift 1925.03.26 i Borris med Mette Jenny Madsen *1897.06.27 Vestergaard †1972.03.23 Vestergaard datter af gårdmand i Vestergaard Peder Christian Madsen *1865.09.11 Dalager, Borris (se ovenfor under 03 Peder Olesen Pedersen).
Christian Olesen Pedersen giftede sig til Vestergaard i Debelmose i Borris sogn.
07 Viggo Pedersen *1906.05.05 Præstegaardens Mark overtager gården, se nedenfor.
08 Elna Kirstine Pedersen *1908.02.14 Præstegaardens Mark †2002.12.25 Borris 94 år gammel.
Elna Kirstine Pedersen var ugift og husbestyrerinde blandt andet for fætteren Laurids Pederse i Hjoptarp i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
09 Thorvald Emil Pedersen *1911.04.01 Præstegaardens Mark †1992.02.01 Skjern.
Gift 1934.10.19 i Faster med Helga Emilie Faartoft *1915.04.06 Silstrup, Skarrild sogn †1968.07.30 Borrisvej, Skjern datter af husmand i Silstrup Jakob Kristjan Faartoft *1880.10.13 Flade sogn, Morsø, Thisted Amt †1955.08.15 Fasterkær, Faster og (gift 1904.03.29 Skarrild) Kirsten Marie Jeppesen *1882.01.15 Overby, Skarrild †1944.10.19 Fasterkær.
Thorvald Emil Pedersen var:
Først gårdmand i Lundenæs.
Senere handelsmand i Skjern sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet.
1940.09.20 Viggo Pedersen *1906.05.05 Præstegaardens Mark †1998.07.07 Skjern søn af formand.
Gift 1940.06.09 i Troldhede kirkedistrikt, Nørre Vium sogn med Karen Jensen *1916.05.14 Hee Præstegaard, Hee sogn †1976.03.25 Skjern datter af præstegårdsforpagter i Hee Esper Jensen *1877.06.08 Alrum, Stadil sogn †1950.07.14 Troldhede sogn og (gift 1908.10.25 i Hee) Christiane Johnsen *1886.03.28 Sønderby, Hee †1974.02.04 Troldhede.
Viggo Pedersen driver gården i 24 år. BS side 151:
Viggo blev gift med Karen fra Bjørslev {Hee Præstegaard}, og det var dem, der overtog gården i Debelmose den 29/9 1940.
Som sin fader var Viggo medlem af Borris Sogneråd i to perioder. Han solgte gården to år efter, han havde trukket sig ud af Sognerådet, og de flyttede til Skjern. De havde da fem børn: Karen, Kirsten, Ellen, Åge og Knud Erik.


Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet.
1964.02.10 Robert Lindberg.
Gift med Maren.
Robert Lindberg havde gården indtil den 10. februar 1973. BS side 152:
De nye ejere, der fik tinglyst skøde på ejendommen den 28/6v1964, var Maren og Robert Lindberg. De solgte jorden fra til naboejendommene, der samtidig fik foretaget en jordfordeling. Bygningerne solgte de den 25/3 1974 til overlærer Åge P. Simonsen og hustru. De groede dog ikke fast til stedet, idet de den 11/7 1978 solgte til Elin og Viggo Nielsen. De kom fra egnen omkring Limfjorden og er begge overlærere ved Borris Skole.


Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet.
1978.07.11 Viggo Nielsen.
Gift med Elin.
BS side 152:
... den 11/7 1978 solgte til Elin og Viggo Nielsen. De kom fra egnen omkring Limfjorden og er begge overlærere ved Borris Skole. Viggo sidder i Skjern Byråd på tredje periode.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 5A Nørrelandet ender her ↑ .


Borris Debelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet begynder her ↓
Præstens Mark ses i dåben 1748.02.04 af Niels Jensen Villadsens datter Kirstine Marie. Præstegården i Borris havde det ganske usædvanligt store hartkorn 14 2 0 1, hvilket er mere end de små herregårde havde med fx 12 tønder hartkorn. Præstegården i Borris hører egentlig under stedet Tarp, men gården er så stor at dele af den ligger i Debelmose videre mod nordvest. Derfor regnes stedet under Debelmose. At præsten lader dele af præstegårdens jord dyrke af husmænd er til at forstå. Men hartkornet forblev under præstegården, således at fx i hartkornsspecifikationen fra 1788 har dette husmandssted ikke noget separat hartkorn og er ikke opført. Hartkornet fik det først i 1810, da præstegården blev udstykket.
Dette sted har i 1810, da det udskilles fra præstegaarden for 180 rigsdaler, før haft hartkornet 0 7 0 1¼ (i realregistret ses 1 0 3 0) og er på 22 hektar og regnes for et husmandssted. Matrikel 250 i Skjern med 0 6 1 ¾ regnes til husmandstedet, men der ses intet skøde. Der nævnes tre enge - to i Skjern og en i Borris i 1803-08.
Se kortet over Præstegaardens Mark ovenfor.
Se realregister.
Realregister nyere.
Digitaliserede tingbøger.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1741- Niels Jensen (kaldet Villadsen) *1702-? før kirkebogen †1758.01.06 Debelmose, Borris søn af Jens Villadsen †1728+.
Trolovet 1741.11.03 gift 1741.11.05 i Borris med af Develmose Maren Poulsdatter *1712c †1782.03.16 Debelmose 70 år gammel.
Som det ses nedenfor skulle Maren og Niels giftes. Præstens Mark nævnes 1748 i en dåb nedenfor.
Maren Poulsdatter gift 2. 1759 i Borris med Jens Christensen Kastbjerg, hun begraves 1782 som Jens Kastbjergs kone.
I PM nævnes han som tømmermand:

...Fæstebonde Niels Jensen i Develmose, der ifølge en Indberetning, dateret Borris Præstegaard 1/10 1743, fra Pastor Hauch i Anledning af Ekstraskatter 1743-1744 "hugger ved Bønderhuse, naar hand kand faae Arbejde" ...

Børn:
Jens Nielsen *1742.07.08 Debelmose †1786.12.15 (skifte) Vium By, Nørre Vium.
Gift 1776.08.18 i Nørre Vium med Karen Pedersdatter †1836.06.12 Nørre Vium datter af Peder Pedersen Vestergaard *1714.08.26 Nørre Vium †1776.04.12 Vestergaard, Vium By og (gift 1744.06.10 Nørre Vium) af Skærbæk Anne Christensdatter *1709c †1789.05.16 Nørre Vium.
Jens Nielsen identificeret over broderen Villads Nielsen i Gravel i Borris.
Skifte abstrakt (Brejl #920):

920 Jens Nielsen i Nørre Vium. 20.1.1787, fol.547B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Thyge Nielsen Møller i Egeris Mølle. B: Anne Marie 8, Marie Anne 2. FM: farbror Villads Nielsen i Gravl. Ophold til enkens mor Anne Christensdatter, enke efter Peder Pedersen, [skifte 13.5.1776 lbnr.575]. LV: Christen Thygesen Egeris og til enkens bror Christen Pedersen.

Børn:
Anne Marie Jensdatter *1779.03.03 Vestergaard, Nørre Vium By †1799.08.19 Nørre Vium 20 år gammel.
Dødfødt *1782.05.04 Vestergaard
Mariane Jensdatter *1785.03.28 Vestergaard †1852.10.03 Vorgod.
Gift 1808.01.25 i Nørre Vium med Christen Pedersen *1779.02.05 Vorgod †1862.09.28 Vorgod.
Bosat i Barde i Vorgod sogn.
Søn *1744.10c hjemmedøbt Debelmose †1744.10.11 opprimeret.
Moderen skrifter for opprimeringen (ligget ihjel).
Poul Nielsen *1746.01.09 Debelmose, konf. 1762.
Kirstine Marie Nielsdatter *1748.02.04 Præstens mark †1793.05.17 (Mads Schorups hustrue) Debelmose.
Gift 1779.09.12 i Borris med Mads Nielsen Skaarup (Schorup) *1742.04.11 Skaarup, Hanning †1822.05.22 Faster
Fæster nabogården senere 5A Præstengaardens Mark.
Villads Nielsen *1750.05.18 Debelmose konf. 1767 †1814.07.17 Gravel.
Gift 1. 1784.08.22 i Borris med Mette Andersdatter *1751.04.12 Gravel †1794.11.05 (skifte) Gravel datter af Anders Nielsen Gravel *1717.09.17 Gravel †1793 Gravel og Sidsel Andersdatter *1721c ?Ørbæk, Hoven †1794.11.05 Gravel.
Gift 2. 1795.05.17 i Borris med Else Marie Andersdatter *1759.04.22 Gravel †1831.05.29 Borris søster til 1. kone.
Ole Christian Nielsen *1753.02.23 Debelmose
Johannes Nielsen *1757.11.20 Debelmose

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen og Villy M. Sorensen 2019.
1759 Jens Christensen Kastbjerg *1734.02.11 Store Kastbjerg, Bølling †1798.07.19 Debelmose søn af i Kastbjerg Christen Christensen Kastbjerg *1673c †1738.03.02 Kastbjerg og hans 2. kone (gift 1729.09.18 Bølling) Anne Christensdatter *1705cc †1763.07.24 Sædding.
1. trolovet 1759.04.26 gift 1759.07.01 i Borris med enken Maren Poulsdatter *1712c †1782.03.16 Debelmose 70 år.
Gift 2. 1782.10.22 i Nørre Vium med Mette Christensdatter *1749c ?Nørre Vium †1807.07.24 Debelmose.
Jens Kastbjergs far Christen Kastbjergs død omtales i "Slægters spor i Bølling Sogn" side 221:

Chr. Kastbjerg havde været ved Ganer Mølle i Skjern for at få malet noget korn, og under denne tur var han faldet af vognen, hvilket medførte hans død. Anna Christensdatter blev boende i Kastbjerg med sine børn og flyttede først omkring 1762 med datteren og svigersønnen til Sædding, hvor hun døde året efter.

Muligt barn med 1. kone Maren Poulsdatter:
Datter *1759 †1760.01.27 Debelmose.
Kirkebogsteksten er:

Begrov Jens Kastbergs datter, 1 år gl.

Datteren er ikke set født. Trolovet bliver Jens og Maren i maj 1759 dertil lægges 9 måneder giver februar 1760, hvilket er efter begravelsen. Datteren er altså blevet til nogle måneder før trolovelsen. At der står 1 år gammel betyder normalt ikke 12 måneder men mere end nogle uger.
Moderen alder ved begravelsen, 70, formodes omkring 3 år for høj, hvilket ville få hende født ikke i 1712c men 1715c, hun ville så være omkring 44 i 1759, da hun fik barnet. Selv med 47 ville det være muligt at få en datter.
Men i Bølling sogn troloves en Jens Christensen og Dorte Nielsdatter den 11. marts 1756. De får en datter Anne *1759.02.25 Bølling. Dorte Nielsdatter er ikke fundet begravet i Bølling og Jens Christensen forsvinder også fra sognet. Muligvis er han Jens Christensen Kastberg og Anna er Jens Kastbergs datter, der begraves her i Borris.
Børn med 2. kone Mette Christensdatter:
01 Maren Jensdatter *1783.07.27 Debelmose †1860.07.22 Klokmose, Faster.
Gift 1816.08.04 i Borris med enkemand Michel Pedersen *1751c †1828.01.15 Nørre Omme.
FT 1801 hjemme.
Mikkel Pedersen var Husmand på Skrubstrup Mark i Nørre Omme sogn i Ringkøbing Amt.
02 Johanne *1785.05.29 Debelmose ?†1787-
Ikke i FT 1787, formodet glemt død lille.
03 Christen Jensen *1787.01.07 Debelmose †1865.01.18 Nørre Omme.
Trolovet 1813.05.27 Vorgod med Inger Marie Jørgensdatter *1780.04.24 Vorgod †1845.04.05 Søndergaardhus, Nørre Omme datter af gårdmand i Øster Herborg, Vorgod Jørgen Christensen Mindsted *1744.03.11 Vorgod By †1794.12.12 Vorgod (søn af Jena Olufsdatter *1717c) og (gift 1773.10.30 Bølling) Inger Marie Larsdatter *1746.01.23 Bølling †1838.07.24 Vorgod (datter af Laust Graversen Polder og Mette Olufsdatter).
Christen Jensen var husmand i Nørre Omme sogn i Ringkøbing amt.
04 Anne Johanne Jensdatter *1790.02.28 Debelmose †1873.05.11 Nørre Vium.
Gift 1828.09.28 i Borris med enkemand Christen Pedersen *1767.04.11 Nørre Vium †1842.08.11 Nørre Vium søn af fæster af Østergaard i Nørre Vium Peder Christensen (Peder Felding) *1735.01.31 Nørre Vium (søn af Christen Jensen (Felding) og Johanne Michelsdatter) †1809.01.12 Nørre Vium og (gift 1. 1763.06.21 Gjellerup) Anna Pedersdatter *1743.04.28 Lille Langlund, Gjellerup †1773.04.09 Nørre Vium
Christen Pedersen var gårdmand i halvdelen af annexgaarden, Kirkegaard i Nørre Vium sogn i Ringkøbing amt.
05 Michel Jensen *1794.01.12 (fødselsdato i lægdsrullen) Debelmose †1833.04.09 Lendemark, Bylderup sogn, Tønder Amt.
Gift 1830.04.18 i Bylderup med Anna Sophia Nissen Schmidt *1800.06.20 Bylderup †1833.01.12 Bylderup datter af smed og husmand i Bylderup Nis Petersen (Schmidt) *1765.07.06 Bylderup †1847.04.30 Bylderup (søn af Peter Nissen og Bodild Nicolaysen) og (gift 1789.03.28 Bylderup) Anna Petersen *1763.04.15 Hajstrup Bylderup †1816.04.25 Bylderup (datter af Peter Thoysen/Tüchsen og Metta Petersen).
Boede i Bylderup sogn i Tønder Amt.
Folketælling 1787 Debelmose (Præstens Mark) Jens Christensen Kastbjerg   Matr: 6A Nørrelandet   20
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Jens Christensen Kastbjerg561734 Kastbjerg Bølling 1798 Debelmose Borris *1734.02.11 Store Kastbjerg, Bølling †1798.07.19 Debelmose
kone 1Mette Christensdatter361751c Nørre Vium? 1807 Debelmose Borris *1751c ?Nørre Vium †1807.07.24 Debelmose.
dat. Maren Jensdatter41783c Debelmose Borris 1860 Klokmose Faster *1783.07.27 Debelmose †1860.07.22 Klokmose, Faster.
 Christen Jensen11787 Debelmose Borris 1787 Nørre Omme  *1787.01.07 Debelmose †1865.01.18 Nørre Omme.
tj-pige Mette Larsdatter171769 Nørre Vium  *1769.04.22 Nørre Vium? datter af Lars Madsen Ikke helt afsikret.


Borris Debelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1798 fæster Christen Jensen Kastbjerg *1763.09.11 Tantbjerg, Sædding †1830.04.15 Borris søn af Jens Lauridsen Tantbjerg (Rytter) *1725.03.07 Sædding †1799.02.12 Sædding og hans kone †1765.07.23 Sædding.
Gift 1. 1798.12.16 i Borris med enken Mette Christensdatter *1749c †1807.07.24 Debelmose 58 år.
Gift 2. 1807.11.22 i Borris med Kirstine Christensdatter *1768c †1831.06.17 Debelmose 63 år.
Den 3. nov. 1810 køber Christen Jensen Kastbjerg dette sted til selveje, da præstegården udstykkes. Han har mellem 1800 og 1808 allerede købt engparceller til.
Christen Jensen er ikke i familie med forrige ejer. Han er fra Tantbjerg i Sædding men navnet Kastbjerg klæber fra forrige mand til stedet i Debelmose på præstens mark.
Skifte efter Christen Jensens søster Mette Jensdatter 14. marts 1805 Brejl #1581:
Mette Jensdatter i Sædding sogn. 14.3.1805.
E: Jens Hansen Tantberg (eller Bratborg/Bratberg). B: Hans 3½. FM: morbror Christen Jensen Kastbjerg i Debelmose i Borris sogn.
Mette Jensdatter *1758.06.25 Sædding sogn. (Hendes far: Jens Rytter)
Mette Jensdatter og Jens Hansen Bratberg gift i Sædding 1789.08.16
Børn:
Christen *1810.04.19 Debelmose †1812.05.24 Debelmose to år gammel.
Folketælling 1801 Debelmose (Præstens Mark) Christen Jensen Kastbjerg   Matr: 6A Nørrelandet   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand mand 2 1Christen Jensen Kastbjerg381763 Tantbjerg Sædding 1830 Borris *1763.09.11 Tantbjerg, Sædding †1830.04.15 Borris.
kone 2Mette Christensdatter531751c Nørre Vium? 1807 Debelmose Borris *1751c ?Nørre Vium †1807.07.24 Debelmose.
dat. 1 Maren Jensdatter 1783 Debelmose Borris 1860 Klokmose Faster Navn Christensdatter forkert i originalen. *1783.07.27 Debelmose †1860.07.22 Klokmose, Faster.
søn 1 Michel Jensen71794 Debelmose Borris 1833 Lendemark Bylderup Navn Christensen forkert i originalen. *1794.01.12 (fødselsdato i lægdsrullen) Debelmose †1833.04.09 Lendemark, Bylderup sogn, Tønder Amt.


Borris Debelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1827.12.18 skøde Mads Christensen (Kastbjerg) *1803.11.13 Albæk, Skjern †1872.02.23 Borris søn af Christen Andersen (Stier) *1744.05.24 Oddum †1816.02.07 Kjelstrup, Faster og (gift 1802.04.19 Skjern) 2. kone Anna Margrethe Madsdatter *1774.01.27 Skjern †1847.06.28 Kjelstrup.
Gift 1829.10.18 i Borris (forlover Christen Kastbjerg) med Else Cathrine Lauridsdatter *1808.07.18 Nørgaard, Skjern †1846.11.26 (barselsseng) Debelmose datter af husmand med jord (Nørgaard før 1794) Laurids Lauridsen *1751c †1810.10.20 Lille Nørgaard, Skjern 59½ år og (gift 1781.09.26 Gimsing) Anna Pedersdatter 1763.09.11 Nørgaard, Gimsing †1817.11.13 Lille Nørgaard, Skjern.
Navnet Kastbjerg klæber stadig til gården.
Laurids Lauridsen og Anne Pedersdatters forbindelse til Gimsing og Ølby sogne ses ved ældste søns fødsel: Peder Lauridsen, hjemmedøbt 1787.11.24 Ølby sogn, Ringkøbing Amt.
Peder Lauridsen gift 1818.10.18 Skjern †1856.08.18 Skjern.
Skødet i 1827 er på fire lodder for i alt 192 rigsdaler og aftægtskontrakt:

a. Selve husmandsstedet hartkorn 0 7 0 1¼ fra 3. nov. 1810.
b. Parcel No 2 fra Laust Marrups gård i Skjern 0 2 3 3/11 fra 1 . feb. 1800.
c. Engparcel No 6 fra Søndergaard i Sædding 0 1 2 2½ fra 16. aug. 1804.
d. Eng Parcel No 19 fra [Old?] i Skjern 0 0 2 2 fra 15. juni 1808.

Børn:
01 Kirsten *1831.04.02 Debelmose †1831.04.03 en dag gammel.
02 Ane Margrethe Madsen *1832.03.06 Debelmose †1874.02.20 (tæring) Borris.
Gift 1858.10.17 i Borris med Niels Christian Hullig *1833.06.07 Hvollig, Borris †1875.04.21 Borris søn af udlagt Peder Thomsen af Albek i Skjern og Margrethe Nielsdatter *1803.01.08 Hvollig †1888.04.01 Borris.
Bosat i Egvig i Borris sogn.
03 Ane Madsen *1834.03.09 Kastbjerg, Debelmose †1909.12.18 Faster.
Gift 1. 1855.10.28 i Borris med Mads Jensen *1820.02.07 Lodal, Faster †1858.07.18 Lodal søn af Jens Madsen *1786.04.17 Faster †1867.12.02 Faster og (gift 1816.10.20 Borris) Karen Christensdatter *1780.11.12 Borris †1868.04.25 Faster (datter af Christen Eskesen og Maren Thygesdatter i Lille Gaasdal i Borris).
Gift 2. 1859.05.15 i Faster med Peder Christensen *1834.03.20 Faster †1921.04.02 Faster søn af gaardmand i Klokmose i Faster Christen Hansen, se under Laurids Christian Madsen nedenfor.
04 Laurids Christian Madsen *1837.04.13 Debelmose overtager gården, se nedenfor.
05 Niels Madsen *1840.03.14 Debelmose †1888.09.10 Herning (begravet Borris).
Gift 1866.10.16 i Borris med Mette Kirstine Jensen *1840.09.20 Olling, Assing †1923.04.29 Brande datter af Jens Henningsen *1798.02.16 Paarup, Assing †1870.06.19 Paarup og (gift 1826.10.28 Brande) Karen Knudsdatter *1804.06.17 (Orig.) Økær, Borup, Brande †1883.01.30 Olling, Assing.
Fik udstykning af matrikel 6, nemlig nr. 6B.
06 Erik *1842.07.04 Debelmose †1842.07.05 en dag gammel. Tvilling.
07 Dødfødt pige 1842.07.04 Debelmose. Tvilling.
08 Erik Madsen *1844.02.02 Debelmose †1886.05.19 Skjern.
Gift 1870.06.21 i Skjern med Cathrine Marie Sørensen *1845.08.27 Skjern †1904.09.30 Hedeby, Skjern datter af gårdmand i Hedeby Søren Jespersen *1811.09.03 Hedeby †1897.01.29 Hedeby og (gift 1840.10.25 Skjern) Laurine Jensdatter *1819.02.02 Skjern †1910.02.06 Skjern.
Erik Madsen var gårdmand i Hedeby i Skjern sogn i Ringkøbing amt.
09 Kirstine Cathrine *1846.11.06 Debelmose †1847.01.18 to måneder gammel.
Folketælling 1834 (Præstens Mark) Mads Christensen (Kastbjerg)    Matr: 6A Nørrelandet  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mads Christensen Kastbjerg311803 Albæk Skjern 1872 Borris  *1803.11.13 Albæk, Skjern †1872.02.23 Borris.
kone 1Else Katrine Lauridsdatter261808 Nørgaard Skjern 1846 Debelmose Borris  *1808.07.18 Nørgaard, Skjern †1846.11.26 (barselsseng) Debelmose.
dat. Ane Margrethe Madsen21832 Debelmose Borris 1874 Borris  *1832.03.06 Debelmose †1874.02.20 Borris.
tj-pige Maren Pedersdatter231811c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Ane Christensdatter12*1822c   Ikke set født i Borris.


Borris Debelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1862.12.18 skøde Laurids Christian Madsen *1837.04.13 Debelmose †1897.07.06 Borris søn af formand.
Gift 1862.10.12 i Faster med Christine Christensen *1838.10.07 Vestergaard, Klokmose, Faster †1908.03.06 Borris datter af gårdmand Christen Hansen *1793.01.27 Klokmose, Faster †1875.08.10 Faster og (gift 1822.10.19 Brejning) og Maren Andersdatter *1800.02.06 Brejning †1888.07.28 Faster (Maren søster til Abelone Andersdatter i Borriskrog.
Skødet i 1862 er på de samme fire lodder som for faderen 1827 men engene punkte b c og d er lagt sammen med nyt hartkorn 0 6 1 ¾ og kaldet matrikel nr. 250 Skjern Mark. De tre lodder havde tilsammen gammel hartkorn 0 5 0 1¾.
Købt til er parcel no. 8 fra Niels Hansen [Larsen?] i [.....] Skjern hartkorn 0 0 1 ¾.
Prisen for det hele er 1.000 rigsdaler.
Børn:
01 Mads Madsen *1863.07.26 Debelmose †1895.02.07 Debelmose.
Gift 1893.04.07 i Vorgod med Johanne Christensen *1865.04.18 i Solsøhede, Vorgod †1944.12.19 Estrupsgade 22, Silkeborg datter af husmand i Solsøhede Anders Christensen *1831.03.02 Kongensholm Mark, Dejbjerg †1913.02.10 Vestergade, Skjern og (gift 1864.09.16 Vorgod) Karen Christensen (Madsen) *1833.06.23 Dejbjerg †1890.01.31 Solsøhede.
Mads Madsen var gårdmand i Debelmose i Borris sogn i Ringkøbing Amt. Han blev kun 32 år gammel.
02 Christen Madsen *1865.03.16 Debelmose †1931.11.18 Finderup, Hanning.
Gift 1890.03.28 i Faster med Sara Andrea Sørensen *1866.02.23 Astrup, Faster †1916.02.20 Finderup datter af gårdmand i Astrup Søren Christensen *1814.10.20 Astrup †1895.05.12 Astrup og (gift 1841.10.24 Faster) Ane Christensdatter *1823.09.16 Vestergaard, Klokmose, Faster †1912.10.08 Astrup.
Christen Madsen var gårdmand i Finderup i Hanning sogn i Ringkøbing Amt.
03 Jens Madsen (1905 navnforandrig: Kastbjerg) *1867.01.05 Debelmose †1949.02.04 Skjern.
Gift 1904.03.26 i Hanning med Mette Hansen *1875.04.08 Hestkær, Hanning †1936.08.14 Grønnegade, Skjern datter af landpost og husmand i Hestkær Peder Hansen *1841.05.02 Hestkær †1906.12.21 Finderup, Hanning og (gift 1865.04.09 Hee) Karen Marie Knudsen *1840.02.17 Lybæk, Hee †1927.08.05 De gamles Hjem, Skjern.
Jens Kastbjerg var købmand i Skjern i Ringkøbing Amt.
04 Else Katrine *1869.11.07 Debelmose †1870.01.24 elleve uger gammel.
05 Søren Vestergaard *1871.03.16 Debelmose †1876.03.11 Debelmose fem år gammel.
06 Anders Madsen (Kastbjerg) *1873.09.12 Debelmose, overtager gården, se nedenfor.
07 Else Kathrine Madsen *1876.09.14 Debelmose †1902.10.22 Debelmose.
Gift 1900.11.01 i Borris med Mikkel Jensen *1871.10.13 Debelmose †1941.10.27 Debelmose søn af gårdmand i Debelmose Poul Jensen *1825.01.05 Debelmose †1904.05.10 Debelmose og (gift 1856.11.09 Bølling) Else Hansdatter *1833.07.26 Bøllinglide, Bølling †1924.04.11 Debelmose.
Mikkel Jensen var gårdmand på matrikel 4A Nørrelandet i Debelmose i Borris sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1897.10.12 skøde Anders Madsen (Kastbjerg) *1873.09.12 Debelmose †1948.08.31 (Ringkøbing kirkebog) Borris søn af formand
Gift 1899.11.22 i Hover sogn i Ringkøbing amt med Andrea Poulsen *1874.05.27 Sønder Muldbjerg, Hover †1945.04.23 Storegade 5, Skjern datter af husmand i Sønder Muldbjerg Poul Andersen *1827.07.27 Bilring, Brejning †1894.01.06 Muldbjerg og (gift 1857.03.22 Hover) Ane Kristine Pedersen Sand *1838.09.18 Gammelsogn †1890.06.14 Tarp mark, Hover.
Skødet i 1897 består af:

Matrikel 6A Nørrelandet hartkorn 1 0 3 0 (forhøjet noget).
Matrikel 25B Nørrelandet 0 1 1 ½.
Matrikel 250 Skjern Mark 0 6 1 ¾.
Matrikel 91 Eng i Skjern 0 0 0 ½.

Prisen er 8.500 kr. hvoraf besætningen udgør 4.000 kr.
Ved tinglysningen præciseres:

at der af 6A svares kornafgift til Borris Præsteembede 4 7/8 skæpper rug og 4 7/8 skæpper havre.
at adkomsten til [....?] i matrikel 91 og kongetiende til matrikel 25B er mangelfuld.
at ejeren af matrikel 6B har ret til at bjerge lyng i matrikel 6As hede.

BS side 152:

Det er dem, der har skænket tårnuret til kirken. De har ingen børn


Borris Debelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1930.01.24 Janus Kjærgaard Pedersen (Søndergaard) *1903.03.27 Hannerup, Faster †1962.07.10 Debelmose søn af gårdmand i Hannerup Mads Pedersen (Søndergaard) *1866.12.23 Hannerup †1932.01.16 Hannerup og (gift 1893.04.25 Oddum) Jørgine Frederikke Sørensen Fæster *1867.05.05 Vittarp, Oddum †1924.02.02 Hannerup.
Gift 1929.10.30 i Faster med Dagny Elisabeth Madsen *1908.03.21 Fastergaard, Faster †2000.10.20 Borris datter af gårdmand i Fastergaard Jens Astrup Madsen *1883.07.14 Fastergaard †1981.12.11 Faster og (gift 1907.04.05 Sædding) Thora Ottilia Hansen *1883.06.10 Slumstrup Mølle, Sædding †1937.02.11 Fastergaard.
BS side 152:

... Dagny og Janus Søndergaard, der begge er fra Faster og af Fastergaardslægten. De deltog flittigt i, hvad der rørte sig i sognet, det være såvel inden for det kulturelle som inden for erhvervs- og kommunalpolitik. De var medstiftere af Borris Aftenhøjskole, der stadig fungerer {1986}. Janus var formand for skolekommissionen og også for foderstofforeningen, samt medlem af Sognerådet i to perioder. Han blev desværre ikke nogen gammel mand, han døde allerede i 1962. To år senere afstod Dagny gården til sønnen og svigerdatteren Tove og Erling

Børn:
Mads Søndergaard *1930
Jens Astrup Søndergaard *1932, overtager gården, se nedenfor.
Gunnar Søndergaard *1935.03.02 Borris †1971.01.31 Borris.
Erling Søndergaard *1939, overtager gården, se nedenfor.
Rigmor Søndergaard *1939
Niels Jørgen Søndergaard *1947

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1964 Erling Søndergaard *1939 Borris søn af formand.
Gift med Tove.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1968.02.01 Jens Astrup Søndergaard *1932 Borris bror til formand.
Gift med Bodil.
BS side 152:

... Bodil og Jens Astrup. Også de deltager flittigt i sognets kulturelle og offentlige liv. De er stærkt haveinteresseret og har en stor og flot have.
Gården drives udelukkende med svineproduktion {1986}, og så selvfølgelig planteavl.
De har tre døtre: Hanne, Lene og Tine og de har hver en bror, og han hedder Jørgen.

Borris Debelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet ender her ↑

Borris Debelmose VESTERGAARD 33A Nørrelandet begynder her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2022.
Realregister.
Realregister, næste side.
Realregister fortsat.
Realregister indscannet tingbog.

Borris Debelmose VESTERGAARD senere 33A Nørl.
1742- Niels Jensen (Debelmose) Vestergaard *1715.12.22 Vestergaard †1800.12.28 Debelmose 85 år søn af Jens Christensen Vestergaard *1680cc †1739.07.02 og Margrethe ?Jensdatter *1680cc †1742.01.14 Vestergaard.
1. kone trolovet 1742.02.13 gift 1742.04.08 i Borris med Maren Nielsdatter Gravel †1753.07.05 Vestergaard, Debelmose.
Gift 2. 1753.11.11 i Skjern med Kirsten Mikkelsdatter *1728.09.19 Aanum, Skjern †1798.09.01 Debelmose datter af Michel Michelsen *1690cc †1781.01.17 Aanum (levet i ægteskab 56 år) altså gift 1725c med hans kone.
Niels Jensen Vestergaard ses 1754 i Bølling Herreds Tingbog.
Børn med 1. kone Maren Nielsdatter Gravel:
Jens Nielsen *1743.03.17 Vestergaard.
Niels Nielsen *1746.09.25 Vestergaard
Thomas Nielsen *1750.06.14 Vestergaard.
Børn med 2. kone Kirsten Mikkelsdatter:
Maren Nielsdatter *1755.03.23 Debelmose.
An Nielsdatter *1757.06.24 Debelmose.
Michel *1759.04.29 †dage gammel.
Søn †1760.05.04 Debelmose.
Christen *1760.12.14 Debelmose.
Michel *1762.05.16 Debelmose. †1762.08.11 tre måneder gammel.
Dorthe Margrethe *1763.07.10 Debelmose.
Michel *1766.02.09 Debelmose.
Johanne Cathrine *1767.12.13 Debelmose †1768.01.01 (opprimeret) 10 dage gammel.
Johanne Cathrine Nielsdatter *1769.03.25 Debelmose overtager gården, se nedenfor.

Borris Debelmose VESTERGAARD matrikel 33A
1795.06.02 auktionsskøde Mads Jørgensen *1761c Foersum?, Egvad †1835.07.31 Debelmose søn af gårdmand i Foersum Jørgen Jensen *1735c †1821.03.17 Foersum og Karen Madsdatter *1738c †1823.03.11 Foersum.
Gift 1791.04.17 i Borris med Johanne Cathrine Nielsdatter *1769.03.25 Debelmose †1825.08.04 Debelmose datter af formand.
Hartkorn 2 7 1 2½ altså en større gård. Købesum 320 rigsdaler.
Mads Jørgensen ses i Foersum i Egvad sogn, da lægdsrullen begynder.
To af sønnerne, der begge bliver skolelærer, gifter sig med to søstre fra Voldby sogn nær Aarhus men i Skanderborg Amt. Jørgen Madsen skolelærer i Voldby sogn og Michel Madsen Vestergaard skolelærer i Tørring i Tulstrup sogn ved Ry i Skanderborg Amt.
Børn:
01 Niels Madsen *1792.04.15 Vestergaard, Debelmose †1836.02.07 Vestergaard.
Gift 1825.05.23 i Sønder Lem med Ane Jeremiasdatter *1800.10.05 Præstegaarden, Vorgod sogn †1883.01.14 Debelmose, Borris datter af gårdmand Jeremias Hansen *1751c Ølstrup? †1828.03.18 Refstrup, Sønder Lem og Maren Christensdatter *1761c Bække (FT 1845) sogn, Ribe Amt †1848.02.02 (ved datter Ane Jeremiasdatter) Debelmose.
Niels Madsen (Vestergaard) var:
Gårdmand i Refstrup, Sønder Lem sogn.
Gårdmand matrikel 32A Debelmose i Borris sogn.
Ane Jeremiasdatter gift 2. 1836.07.03 i Borris med Niels Jensen *1807.07.24 Debelmose †1864.02.22 Debelmose søn af husmand matrikel 3A Præstegaardens Mark gift 2. gang Jens Jensen (Huus) *1757.02.02 Borris †1837.05.13 Præstegaardens Mark (søn af Jens Jepsen Risbjerg *1713c Risbjerg, Brande †1790.11.15 Borris og Maren Jensdatter) og (gift 1806.06.29 Borris) Anne Michelsdatter *1782.05.12 Torager, Sir sogn, Ringkøbing Amt †1871.01.25 Præstegaardens Mark.
Jens Jensen Huus drev matrikel 32A Debelmose videre.
Den nævnte Jeremias Hansen blev konfirmeret i Ølstrup. Boede i Agerfeld, Vinding ved de tre børns fødsel, så præstegårdsforpagter i Vorgod 1800-06c, i Overgaard i Nørre Omme 1806-15 (se Blade af Nr.Omme sogns historie), derefter Ølstrupvej 5 i He 1815-18 (se HS s. 488), derefter Refstrup i Sønder Lem (se Lem sogn s. 324).
02 Jørgen Madsen *1794.08.13 (døbt 1794.09.28 ses i lægdsrullen) Vestergaard, Debelmose.
Gift 1821.11.10 i Voldby i Skanderborg Amt med Maren Nielsdatter *1800.07.14 Voldby †1849.11.27 Voldby datter af gårdmand i Voldby Niels Johnsen *1751c †1809.06.01 Voldby og Anne Jensdatter *1767c Voldby (FT 1845) †1845.10.24 Voldby
Jørgen Madsen (Vestergaard):
Dimitteret fra Borris Seminarium 1816 med karakteren ”Meget Duelig”
Blev skolelærer og kirkesanger i Voldby sogn i Skanderborg Amt.
03 Jens Madsen *1797.06.28 Vestergaard, Debelmose †1854.03.10 Fasterlund, Faster sogn.
Gift 1827.04.08 i Faster med Karen Lauridsdatter *1801.05.03 Hanning sogn †1853.04.22 Fasterlund datter af Laurids Hansen *1765c †1842.06.28 Fasterlund og Karen Gregersdatter *1767c †1846.05.01 Fasterlund.
Jens Madsen var husmand på matrikel 7 i Fasterlund i Faster sogn i Ringkøbing Amt.
04 Karen Kirstine Madsdatter *1799.08.15 Vestergaard, Debelmose †1872.06.05 Vestergaard.

Gift 1. 1826.10.22 i Borris med Henrik Mikkelsen *1803.07.28 Rakbæk, Skjern sogn †1837.03.08 Vestergaard søn af gårdmand i Rakbæk, Ganer, Skjern sogn Michel Nielsen *1766.02.09 Vestergaard, Debelmose, Borris †1836.06.02 Rakbæk og (gift 1802.10.10 Skjern) Kirsten Christensdatter *1773c Lønborg sogn †1848.05.14 Rakbæk.

Gift 2. 1838.10.21 i Borris med Niels Peder Jensen *1810.10.28 (faderens efternavn fejl Nielsen for Thomsen) Østerby, Stauning sogn †1890.05.21 Vestergaard søn af gårdmand i Stauning Jens Thomsen *1778.07.05 Stauning †1828.01.24 Høllet, Stauning og (gift 1808.12.11 Stauning) Karen Marie Pedersdatter *1776.12.29 Stauning †1864.10.27 Høllet.

Både 1. mand Henrik Mikkelsen og 2. mand Niels Peder Jensen drev konen Karen Kirstine Madsdatters fødegård matrikel 33A Debelmose i Borris sogn. Denne gård.
05 Michel Madsen (Vestergaard) *1802.09.04 Vestergaard, Debelmose †1850.07.16 (Ben-edder) Tørring, Tulstrup sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1831.10.01 i Voldby sogn i Skanderborg Amt med Birthe Marie Nielsdatter *1808.01.21 Voldby †1874.03.25 Bomholt, Alling sogn, Skanderborg Amt søster til broderen Jørgen Madsens kone Maren ovenfor.
Michel Madsen (Vestergaard):
Dimitteret fra Borris Seminarium 1823.
Skolelærer og kirkesanger i Tørring i Tulstrup sogn i Skanderborg Amt (ikke Tørring sogn).
06 Mads Madsen *1805.07.01 Vestergaard, Debelmose †1875.01.20 Langkær, Stauning sogn.
Gift 1830.05.02 i Stauning (noteret i Borris kirkebog) med Mariane Jensdatter *1810.10.14 Langkær †1871.09.27 Langkær datter af gårdmand i Langkær Jens Nielsen *1774.07.24 Langkær †1835.10.07 Langkær, og (gift 1798.04.29 Stauning) Christiane Christensdatter *1780.10.08 Stauning †1867.03.22 Langkær.
Mads Madsen (Vestergaard) var gårdmand og sognefoged i Stauning sogn i Ringkøbing Amt.
07 Morten Madsen *1811.07.25 Vestergaard, Debelmose †1892.02.07 Debelmose.
Gift 1850.12.01 i Borris sogn med Bodild Kirstine Jeppesdatter *1822.05.10 Engsig, Skjern sogn †1892.01.11 Debelmose datter af husmand i Engsig Jeppe Lauridsen *1782.01.18 Engsig †1869.01.08 Engsig og Mette Graversdatter *1790c †1834.03.06 Engsig.
Morten Madsen var husmand i Debelmose i Borris sogn.

Borris Debelmose VESTERGAARD matrikel 33A
Skøder 1829.11.06 ½ 33A 1830.06.10 ½ 33A Henrik Mikkelsen *1803.07.28 Rakbæk, Skjern sogn †1837.03.08 Vestergaard søn af gårdmand i Rakbæk, Ganer, Skjern sogn Michel Nielsen *1766.02.09 Vestergaard, Debelmose, Borris †1836.06.02 Rakbæk og (gift 1802.10.10 Skjern) Kirsten Christensdatter *1773c Lønborg sogn †1848.05.14 Rakbæk.
Gift 1826.10.22 i Borris med Karen Kirstine Madsdatter *1799.08.15 Vestergaard, Debelmose †1872.06.05 Vestergaard datter af formand.
Henrik Mikkelsen drev konen Karen Kirstine Madsdatters fødegård Vestergaard i Debelmose i Borris sogn i syv år. Han blev kun 33 år gammel. Konen giftede sig anden gang med Niels Peder Jensen nedenfor.
De to halvdele i de to skøder kaldes den vestlige og den østlige gård. Dog er det klart fra matriklen 1818 Nørrelandet at Vestergaard det år var een firelænget gård. Der har været to gårde i 1794, som det ses af de ældste skøder, men de blev lagt sammen i 1801, da Mads Sørensen blev eneejer. Så den østlige og den vestlige gård står dermed for forskellige matrikler i og for sig ikke for gård-huse.
Børn:
01 Mads *1828.11.29 Vestergaard †1829.01.28 Vestergaard to måneder gammel.
02 Johanne Katrine Henriksen *1829.11.29 Vestergaard overtager gården, se nedenfor.
03 Kirsten Henriksen *1832.10.10 Vestergaard †1868.05.02 Gaardsvig, Sønder Felding.
Gift 1859.02.22 i Borris med Peder Skaarup Thygesen *1840.03.16 Aanum, Skjern †1931.02.19 Alderdomshjemmet i Esbjerg, Zions sogn, Ribe Amt.
Se Borris Votkær 9A

Borris Debelmose VESTERGAARD matrikel 33A
1837.04.10 skiftebrev Karen Kirstine Madsdatter enken, se ovenfor.

Borris Debelmose VESTERGAARD matrikel 33A
Skøde 1839.09.29 vielsesattest som adkomst Niels Peder Jensen *1810.10.28 (faderens efternavn fejl Nielsen for Thomsen) Østerby, Stauning sogn †1890.05.21 Vestergaard søn af gårdmand i Stauning Jens Thomsen *1778.07.05 Stauning †1828.01.24 Høllet, Stauning og (gift 1808.12.11 Stauning) Karen Marie Pedersdatter *1776.12.29 Stauning †1864.10.27 Høllet. Gift 1838.10.21 i Borris med enken på gården Karen Kirstine Madsdatter se ovenfor.

Borris Debelmose VESTERGAARD matrikel 33A
Skøde 1860.02.24 skøde begge gårde svigersøn Mads Peder Jørgensen *1824.06.18 Præstegaardens Mark, Borris †1886.08.10 Debelmose søn af Jørgen Nielsen (Huus) *1781.07.01 Præstegaardens Mark, Borris.
Gift 1853.11.13 i Borris med Johanne Katrine Henriksen *1829.11.29 Vestergaard †1890.06.27 Vestergaard steddatter af formand.
Mads Peder Jørgensen overtager først faderen Jørgen Nielsen Huuses gård Præstegaardens Mark matrikel 2A 1853 - 1860. I 1860 sælger han fødegården og overtager konen Johanna Katrine Henriksens fødegård Vestergaard i nabolaget Debelmose.
For deres første to børn se Præstegaardens Mark matrikel 2A, hvor de er født.
Børn:
Se første tre børn født på Præstegaardens Mark 2A.
04 Henrikke Madsen *1862.05.26 Vestergaard, Debelmose.
Overtager med hendes mand Ole Gosvig Olesen en udstykning matrikel 33C kaldet Ny Vestergaard.
05 Jørgen Huus Madsen (Vestergaard) *1865.02.03 Vestergaard, Debelmose †1911.02.14 Borris Stationsby
Gift 1887.10.13 i Borris med Mette Andersen *1867.06.27 Hannerup Mark, Faster †1934.01.20 Borris Stationsby datter af af gårdbestyrer i Busk i Borris Svend Andersen *1839.05.25 Hannerup, Faster †1903.12.20 Borris Stationsby og (gift 1865.10.29 Faster) Abelone Sørensen *1842.06.30 Klokmose, Faster †1892.04.07 Busk, Dalager, Borris.
Jørgen Huus Madsen (Vestergaard) var slagter i Borris Stationsby i Ringkøbing Amt.
06 Nielsine Petrine Madsen *1867.09.09 Vestergaard, Debelmose.

Borris Debelmose VESTERGAARD matrikel 33A
Deklaration 1886.08.05 enken Johanne Katrine Henriksen *1829.11.29 Vestergaard †1890.06.27 Vestergaard.
Johanne Katrine Henriksen får bevilling til at udstykke Vestergaard den 6. juli 1887, hvilket hun benytter til at skøde matrikel 33C til en datter og hendes mand.

Borris Debelmose VESTERGAARD matrikel 33A
Skøde 1890.06.08 Peder Christian Madsen *1865.09.11 Dalager, Borris †1936.03.21 Vestergaard, Debelmose søn af Mads Pedersen (Gosvig) *1821.04.04 Gosvig, Borris †1875.03.16 Dalager.
Gift 1886.06.18 i Borris med Nielsine Petrine Madsen *1867.09.09 Vestergaard, Debelmose †1906.02.21 Vestergaard datter af formand.
Peder Christian Madsen drev Vestergaard i hele 47 år.
Børn:
01 Mads Peder Vestergaard Madsen *1886.08.14 Vestergaard, Debelmose †1956.05.07 (begravet Borris) Storvorde sogn, Aalborg Amt.

Gift 1. 1916.12.06 i Varde med Johanne Nielsen *1893.06.02 Gjaldbæk, Borris †1917.06.08 (begravet Borris) Storvorde sogn datter af Enevold Peder Nielsen *1854.02.04 Aagaard, Borris.

Gift 2. 1921.04.29 i Budolfi sogn, Aalborg Amt med Johanne Petrea Jensen *1895.03.03 Refsnæs kær, Komdrup sogn, Aalborg Amt datter af landmand Cilius Jensen *1856.08.21 Komdrup †1936.10.16 Sønder Kongerslev By, Sønder Kongerslev sogn, Aalborg Amt og (gift 1890.10.31 i Gudum, Aalborg Amt) Maria Kirstine Nielsen *1869.03.25 Nørre Kongerslev sogn †1952.06.01 Sønder Kongerslev By.

02 Johanne Katrine Margrete Madsen *1888.09.04 Vestergaard, Debelmose †1965.03.25 Borris Stationsby.
Gift 1916.10.19 i Borris med Søren Christian Nielsen Fusgaard *1886.09.19 Fusgaard, Hemmet sogn, Ringkøbing Amt †1937.04.29 Debelmose søn af gårdmand Jens Nielsen (Fusgaard) *1865.01.14 Hemmet †1942.05.23 Nørregade 12, Skjern og (gift 1885.10.20 Nørre Bork) Ane Marie Pedersen *1861.01.21 Nørre Bork †1930.07.20 Engsig, Skjern.
Søren Christian Nielsen Fusgaard fik en udstykning konens fødegård Vestergaard ny matrikel 33Q i Debelmose i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
03 Karen Madsen *1890.11.15 Vestergaard, Debelmose †1963.08.03 Borris Stationsby.
Karen Madsen var husbestyrerinde og syerske i Borris Stationsby i Ringkøbing Amt. Ugift.
04 Johanne Margrete Madsen *1892.12.20 Vestergaard, Debelmose †1958.04.14 Borris Stationsby.
Gift 1917.11.26 i Borris med Henning Lund Rasmussen *1891.08.16 Frijsenborg, Hammel sogn, Skanderborg Amt †1968.04.06 Nagelsvej 15, Højbjerg, Skaade sogn, Aarhus Amt søn af gartner på godset Frisenborg Jens Mathias Marius Rasmussen *1852.07.20 Ørum mark, Sindbjerg sogn, Vejle Amt †1920.12.22 Frijsenborg Gartnerbolig og (gift 1889.04.24 Sankt Johannes sogn Kbh) Inger Marie Lund *1861.01.25 Gammel Strand 20, Kbh †1916.01.25 Frijsenborg Gartnerbolig.
Henning Lund Rasmussen var gartner i Borris Stationsby i Ringkøbing Amt.
05 Mathilde Madsen *1894.01.13 Vestergaard, Debelmose †1975.03.10 Borris.
Gift 1925.03.26 i Borris med Peder Olesen Pedersen *1897.05.01 Præstegaardens Mark, Borris †1983.07.23 Borris søn af Martinus Pedersen.
Peder Olesen Pedersen var:
FT 1930 og FT 1940: Landmand i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
06 Mads Gosvig Madsen *1895.02.25 Vestergaard, Debelmose †1963.05.22 Moldevej 3, Vor Frelsers sogn, Vejle.
Gift 1920.10.24 i Grene sogn i Ribe Amt med Anne Marie Jakobsen *1901.02.20 Gammelmark, Sønder Felding †1968.03.27 Plejehjemmet i Ringkøbing, Ringkøbing Amt datter af ugift Kristine Marie Jakobsen og udlagt Lars Thomsen i Faster sogn.
Mads Gosvig Madsen var uddeler i Borris Brugsforening i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Sogneraadsformand 1937 - 1943.
Han ejer en tid matrikel 4 i Sønderlandet senere indlemmet i Borris Øvelsesområde under Hæren.
07 Mette Jenny Madsen *1897.06.27 Vestergaard, Debelmose overtager gården, se nedenfor.
08 Alfred Otto Madsen*1906.02.07 Vestergaard, Debelmose †1962.09.14 Vester Strandgade 9, Ringkøbing.
Gift 1932.03.13 i Hee med Asta Højberg *1911.05.12 Stationsbyen Hee Stationsby, Hee sogn datter af murer Niels Christian Nielsen Højberg *1879.05.11 Agersbæk, Hee sogn †1958.12.07 Hee og (gift 1908.10.17 Hee) Maria Jensen *1882.06.19 Omvraa mark, Blaahøj sogn, Vejle Amt †1935.01.17 Hee Stationsby.
Alfred Otto Madsen var uddannet kommis, handelsmand

Borris Debelmose VESTERGAARD matrikel 33A
1937.05.29 Christian Olesen Pedersen *1903.01.29 Præstegaardens Mark †1954.02.14 (faldt død om, blodprop) Vestergaard, Debelmose søn af Martinus Pedersen
Gift 1925.03.26 i Borris med Mette Jenny Madsen *1897.06.27 Vestergaard, Debelmose †1972.03.23 Vestergaard, Debelmose datter af formand.
Christian Olesen Pedersen førte Vestergaard i 17 år og døde tidlig 51 år gammel, konen drev Vestergaard videre.
Børn:
Sine Elisabeth Pedersen *1925.12.03 Troldhede, Assing (Borris kirkebog).
Peder Pedersen.
Martinus Pedersen *1930.03.06 Vestergaard, Debelmose, overtager gården, se nedenfor.

Borris Debelmose VESTERGAARD matrikel 33A
1956.02.17 (uskiftet bo) Mette Jenny Madsen enke efter formand, se ovenfor.
Mette Jenny Madsen drev Vestergaard i syv år.

Borris Debelmose VESTERGAARD matrikel 33A
1961.01.26 Martinus Pedersen *1930.03.06 Vestergaard, Debelmose søn af forkvinde.

Borris Debelmose VESTERGAARD senere 33A Nørl. ender her ↑

Borris Debelmose NY VESTERGAARD 33C Nørl. begynder her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2022.

Ny Vestergaard er udstykket fra den gamle Vestergaard matrikel 33A i 1888 af Mads P. Jørgensens enke Johanne Kathrine Henriksen til svigersønnen Ole Gosvig Olesen. Hartkornet er 1 7 3 0, men der er tillige 0 5 2 2¾ i marsken i Skjern og 6 småstykker i Nørrelandet omkring 0 0 5 0 tilsammen.
Realregister
Realregister
Indscannet tingbog

Borris Debelmose NY VESTERGAARD 33C
1888.02.23 Skøde Ole Gosvig Olesen *1864.01.22 Tarp, Borris †1918.04.15 Borris Stationsby søn af Søren Olesen *1835.11.24 Tarp, Borris.
Gift 1886.04.09 i Borris med Henrikke Madsen *1862.05.26 Vestergaard, Debelmose †1938.06.12 Borris Stationsby datter af Mads Peder Jørgensen på den gamle Vestergaard 33A.
Ole Gosvig Olesen blev valgt ind i sognerådet i marts 1917, men døde så året efter.
Han drev Ny Vestergaard i 30 år.
Ud af de ni børn dør seks spæde og tre bliver voksne.
Børn:
01 Mads Peder Vestergaard Olesen *1887.07.23 Ny Vestergaard, Debelmose †1974.03.17 Borris.

Gift 1. 1911.11.24 i Læborg Ribe Amt med Else Marie Holm *1886.04.08 Vesterholm, Læborg sogn †1914.06.01 Faster Kirkeby, Faster sogn datter af gårdmand Jens Nielsen (Holm) *1849.02.21 Vesterholm, Læborg †1912.07.12 Vesterholm og (gift som enkemand 1885.10.08 Læborg) Marie Elisabeth Schmidt *1859.04.15 Barsbøl, Lintrup sogn, Haderslev Amt †1923.09.11 Vesterholm.

Gift 2. 1918.03.22 i Nørre Vium med Kamilla Handrup *1888.04.30 Atterup Skole, Øster Egede sogn, Præstø Amt †1918.12.14 Sønderup, Nørre Vium sogn datter af skolelærer ved Atterup skole Niels Andersen Handrup *1848.09.01 Hannerup, Faster sogn †1907.11.13 Atterup Skole og (gift 1879.07.25 i Brejning sogn i Ringkøbing Amt) Ellen Kirstine Christiansen Jacobsen *1860.02.21 Hevring, Ørsted sogn, Randers Amt †1925.10.13 Cedar Falls Township, Black Hawk County, Iowa, USA.

Gift 3. 1920.11.05 i Skjern med Kristiane Petrine Pedersen *1894.06.10 Jelling Mark †1972.03.04 Borris datter af husmand og snedker Jelling Mark Niels Pedersen *1855.04.20 Farre, Give sogn †1916.03.18 Jelling By
(- søn af husmand i Farre i Give sogn Peder Pedersen *1812.09.27 Uhre, Brande †1893.05.16 Jelling Mark gift 1845.10.26 i Ovsted sogn, Skanderborg Amt med Christiane Sofie Rasmusdatter *1814.03.18 Nørreby, Klinte sogn, Odense Amt †1889.03.16 Jelling
-)
og (gift 2. 1884.05.12 Jelling) Mette Kirstine Thomsen *1851.01.10 Hvejsel sogn, Vejle Amt †1933.01.04 Strandgade 43 Klosterkirke sogn, Horsens.

Mads Peder Vestergaard Olesen var:
Brugsforeningsuddeler i Borris
Gårdmand i Jelling sogn i Vejle amt
Gårdmand i Borris sogn i Ringkøbing Amt
02 Søren *1889.04.30 Ny Vestergaard †1890.03.01 ni måneder gammel.
03 Søren Olesen *1890.12.27 Ny Vestergaard, Debelmose †1963.12.14 Hunderupvej 32 Sankt Knuds Domsogn, Odense.
Gift 1919.04.19 Nørre Søby sogn, (Nørre Lyndelse kirke) Odense Amt med Astrid Nielsen *1892.07.04 Nørre Søby datter af gårdmand Søren Nielsen *1866.08.05 Lumbygaard, Nørre Lyndelse sogn †1953.11.16 Sanderum by, Sanderum sogn, Odense Amt og (gift 1891.07.28 Allested sogn, Svendborg Amt) Johanne Marie Hansen *1865.04.08 Allested sogn †1941.09.17 Sanderum By.
Søren Olesen var advokat i Odense.
04 Johannes *1892.10.04 Ny Vestergaard †1892.10.05 26 timer gammel.
05 Ane Olesen *1894.12.21 Ny Vestergaard, Debelmose overtager gården, se nedenfor.
06 Johannes Vestergaard *1896.10.07 Ny Vestergaard †1897.01.17 død 14 uger gammel.
07 Johannes *1899.05.21 Ny Vestergaard †1899.05.21 død 1 time gammel, tvilling.
08 Georg *1899.05.21 Ny Vestergaard †1899.05.21 død en time gammel, tvilling.
09 Johannes *1903.10.14 Ny Vestergaard †1908.03.08Ny Vestergaard fire år gammel.

Borris Debelmose NY VESTERGAARD 33C
1917.12.28 Skøde Niels Kristian Kristensen *1886.08.08 Vostrup, Lønborg sogn, Ringkøbing Amt †1949.02.02 Borris Stationsby søn af husmand og skrædder Christen Christensen *1848.04.02 Hanneruphus, Faster †1908.03.04 Debelmose, Borris og gift (1879.01.17 Lønborg) Marie Cathrine Nielsen *1856.06.28 Kyvling, Lønborg †1941.08.29 Borris Stationsby.

Gift 1. 1909.03.18 i Borris med Bodil Kirstine Jensen *1886.08.30 Debelmose, Borris †1912.09.20 Debelmose datter af Thomas Jensen *1856.04.16 Hjoptarp, Borris †1916.10.18 Debelmose og (gift 1885.11.20 Borris) Christence Rasmussen *1867.03.22 Skovbjerg, Sønder Felding †1944.04.05 Debelmose.

Gift 2. 1923.11.02 i Borris med Ane Marie Sørensen *1893.11.01 Duedal, Borris†1984.06.24 Borris datter af Jens Christian Sørensen *1858.04.25 Brunbjerg †1919.01.13 Duedal, Borris og Hanne Jensen *1869.02.15 Rejkærhus, Tim sogn †1937.09.08 Hjoptarp, Borris.

Niels Kristian Kristensen var gårdmand, træhandler og cykelhandler i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Hans børn er født i Debelmose i Borris men ikke i Ny Vestergaard.
Børn med 1. kone Bodil Kirstine Jensen:
01 Marie Rebekka Christensen *1909.02.20 Debelmose †1973.12.24 Borris.
Gift 1928.04.02 i Borris med Nikolaj Bay Lund *1898.12.19 Degneboligens Mark, Borris †1977.08.25 Borris søn af arbejdsmand Michael Christian Lund *1855.04.04 Dalager, Boris †1923.04.20 Asylet, Borris
(- søn af farver i Dalager, Borris Nicolai Bay Lund *1827.01.01 Sct. Catharinæ sogn, Ribe Amt †1869.03.07 (Død af Betændelse i et Skudsaar i Skulderen, hvor han blev ramt ved Midsunde eller Mysunde 12. September 1850 ) Dalager, Boris og (gift 1853.06.28 Sct. Catharinæ sogn) Else Marie Mikkelsen *1820.04.16 Tved, Sct. Catharinæ sogn, Ribe †1887.12.28 Ribe Domsogn
-)
og (gift 1887.10.29 Borris) Ane Maria Pedersen *1861.06.19 Gjaldbæk Mark, Borris †1936.12.21 De gamles Hjem, Borris.
Nikolaj Bay Lund var arbejdsmand i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
02 Thomas Søndergaard Christensen *1910.05.21 Debelmose †1980 Borris.
Gift 1944.03.19 i Borris med Karen Vig Andersen *1909.03.26 Borris Stationsby †1992 Borris datter af træhandler Hans Christian Andersen *1878.12.22 Busk, Borris †1940.12.05 Borris Stationsby og (gift 1906.08.19 Borris) Maren Katrine Lauridsen *1880.01.03 Kjelstrup, Faster †1952.07.27 Borris Stationsby.
Thomas Søndergaard Christensen var mekaniker og cykelhandler i Borris Stationsby i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
03 Christence Katrine Christensen *1911.06.14 Debelmose, Borris †1929.11.14 (Lungetuberkulose) Borris atten år gammel.
Børn med 2. kone Ane Marie Sørensen:
04 Jens Kristian Kristensen *1924.04.19 Borris Stationsby †1940.01.13 (styrtet ned fra træ) Sønderby, Borris.
05 Kristen Emil *1925.07.19 Borris Stationsby †1929.07.17 (Lungetuberkulose) Borris Stationsby fire år gammel.
06 Kristen Emil Kristensen *1931.02.14 Borris Stationsby.
Gift 1954.11.04 i Bølling med Eva Knudsen *1926.07.08 Mejeribyen, Bølling.

Borris Debelmose NY VESTERGAARD 33C
1919.12.06 Skøde Johan Peder Andreasen Pedersen *1895.07.17 Præstegaardens Mark, Borris †1968.04.09 Agervej 7, Borris Stationsby søn af Martinus Pedersen i Præstegaardens Mark.
Gift 1920.03.07 (vielsesdato set i FT 1940) med Ane Olesen *1894.12.21 Ny Vestergaard, Debelmose †1981.05.04 Borris datter af forformand.
Ingen børn set.

Borris Debelmose NY VESTERGAARD 33C
1939.03.14 Jens Marinus Nielsen *1903.02.26 Fasterkær, Faster †1960.07.24 Debelmose søn af gårdmand Otto Nielsen *1863.04.21 Klokmose, Faster †1917.12.13 Fasterkær og (1888.04.06 Nøvling) Ane Kathrine Thomsen *1866.01.25 Gasdalgaard, Bølling †1948.03.03 Fasterkær.
Gift 1928.11.02 i Faster med Else Katrine Madsen *1904.01.26 Klokmose, Faster †1981.11.12 Faster datter af husmand Jens Madsen *1856.09.06 Astrup, Faster †1955.01.05 De gamles Hjem, Faster og (gift 1891.10.20 Gammelsogn Ringkøbing Amt) Andersine Kirstine Pedersen *1867.09.02 Brorstrup Mark, Ølstrup sogn, Ringkøbing Amt †1912.11.08 Pedersborg, Bølling sogn.
Jens Marinus Nielsen var:
1929 - 1939 gårdmand i Østtarp i Strellev sogn i Ringkøbing Amt
1939 - 1960 gårdmand her i Debelmose i Borris sogn i Ringkøbing Amt
Ane Kathrine Thomsen ovenfor er søster til gårdmand i Ahler Nørgård i Borris sogn Thomas Rosbjerg Thomsen.
Børn:
Otto Holk Nielsen 1929.04.12 Østtarp, Strellev sogn, Ringkøbing Amt
Cand. agro. 1962
Jens Madsen Nielsen * 1931.07.14 Østtarp, Strellev †2008.10.07 Tarm, Egvad sogn, Ringkøbing Amt.
Frede Nielsen *1937.02.10 Østtarp, Strellev overtager gården, se nedenfor.
Sigvald Nielsen *1938.11.05 Østtarp, Strellev.
Revisor i Bikuben i Silkeborg.

Borris Debelmose NY VESTERGAARD 33C
1960 Else Katrine Madsen enken.
Der er ikke set et dokument om, at hun overtager gården, men det næste skøde den 24 juni 1964 er fra E. K. Nielsen (født Madsen gift Else Katrine Nielsen) til sønnen Frede Nielsen.

Borris Debelmose NY VESTERGAARD 33C
1964.06.24 Frede Nielsen *1937.02.10 Østtarp, Strellev sogn, Ringkøbing Amt søn af formand.
Gift med Emma Hansen *Skarrild.

Borris Debelmose NY VESTERGAARD 33C
1994.03.16 Jan (Nielsen) Schrøder.

Borris Debelmose NY VESTERGAARD 33C Nørl. ender her ↑

Borris Debelmose et sted 2 begynder her ↓
Et sted 2 i Debbelmose.

Borris Debelmose et sted 2
1753 Mads Jakobsen Daller (Debelmose) *1696c- Dalager Borris †1759.03.18 Debelmose Borris.
Trolovet 1. 1719.12.17 Borris med Maren Andersdatter I †1727.08.03 Dalager, Borris.
Trolovet 2. 1727.10.12 Borris Maren Andersdatter II †1752.12.06 Dalager, Borris.
Trolovet 3. 1753.01.09 i Borris med Kirsten Hvid *1717c †1766.01.29 (49 år) Borris.
Mads Daller er fadder 1714, derudfra er han født før 1696c eller som her afkortet *1696c-.
Før han 1753 flytter til Debelmose bor Mads Jakobsen Daller fra 1719-53 i Dalager, hvor han er gift med to kvinder efter hverandre begge af navn Maren Andersdatter. Med Maren Andersdatter I får han tre børn der enten er dødfødte eller død spæde, for der findes kun moderens introduktion, ikke nogen dåb. Med Maren Andersdatter II får han ingen børn.
Kirstens efternavn skrives her Hvid for at adskille hende fra den tidligere præste-datter og -frue Kirsten Jensdatter Hviid i Borris.
Mads Debelmoses datter Maren 1753 bæres af Offe Pedersen Dallers kone Johanne Olufsdatter, dermed menes Mads Debelmose og Mads Daller at være identiske.
Jakobsen fra fadderlisten i dåb 1755.07.20 Offe Dallers søn Peder.
Mads Dallers børn med 1. kone Maren Andersdatter I:
Barn *1720.10.13c Dalager, Borris dødfødt eller død spæd, kun moderens introduktion findes.
Barn *1724.02.01c Dalager, dødfødt eller død spæd, kun moderens introduktion findes.
Dødfødt *1726.08.27c Dalager †1726.09.01 Dalager.
Kirsten Hvids (29c) barn med Peder Andersen norden Holstebro:
Maren Pedersdatter *1746.11.27 Borris. Moderen skrifter.
Mads Dallers børn med 3. kone Kirsten Hvid:
Maren Madsdatter *1753.10.14 Debelmose.
Jakob Madsen *1755.09.21 Debelmose.
Muligvis FT 1787 karl i Albek i Skjern.

Borris Debelmose et sted 2
1758- Christen Christensen (Hvid) *1724c †1806.11.23 Borris 83 år (gl. Kristen Hvid).
Gift 1. 1759.09.30 i Borris med enke Kirsten Hvid *1717c †1766.01.29 (49 år) Borris.
Gift 2. 1766.09.14 i Borris med Johanne Michelsdatter *1733c †1801-.
Christen kaldes sent i livet Hvid efter 1. kone.
Kirsten Hvid barn med Peder Andersen norden Holstebro:

Maren Pedersdatter *1746.11.27 Borris. Moderen skrifter.

Kirsten Hvid trolovet 1. 1753.01.09 i Borris med Mads Daller †1759.03.20 Debelmose. Sepstrup får Kirsten til at begraves i 1800, men det er en kone med et andet navn, i kirkebogen står kun Christen Hvids kone.
Kirsten Hvid var første gang gift 1753.01.09 i Borris med enkemand Mads Daller †1759.03.18 Borris (tak til Mona Skov Jensen 2018).
Hans 2. kone Johanne Michelsdatter ses i skifte 507 Johanne Jørgensdatter i Døvling i Skarrild sogn. 18.8.1773, fol.85, hendes søskende er:
Søren Mikkelsen i Arreskov i Nørre Snede sogn
Christen Mikkelsen i Tovstrup i Snejbjerg sogn
Dorthe Mikkelsdatter g.m. Anders Madsen i Silstrup i Skarrild sogn
Anne Mikkelsdatter i Snejbjerg. FM: Christen Pedersen Døvling i Skarrild sogn
Maren Mikkelsdatter i Bølling sogn. FM: Peder Jepsen Døvling, Laurids Pedersen i Tarp i Borris sogn
Børn med 1. kone Kirsten Hvid:
Mads Christensen (Hvid) *1760.07.02 Debelmose †1849.12.21 Klokmose, Faster.
Gift 1798.08.19 i Faster med Anne Kirstine Jensdatter *1774.05.02 Fasterlund †1823.11.16 Fasterlund datter af Jens Mortensen (Lund) *1736c †1801+ og Anne Madsdatter *1731c †1801+.
Boede i Fasterlund i Faster sogn.
Børn:
Jens Madsen *1799.09.06 Vestergaard, Debelmose †1854.03.10 Fasterlund.
Gift 1827.04.28 i Faster med Karen Lauridsdatter *1801.05.03 Hanning †1853.04.22 Fasterlund datter af Laust Hansen *1766c Hanning og Karen Gregersdatter *1765c Hanning.
Christen *1763.11.13 Debelmose.
Børn med 2. kone Johanne Michelsdatter:
Michel Christensen *1767.07.02 Debelmose.
Gift 1791c med Anne Pedersdatter Hat *1765.06.20 Skrillinge, Kauslunde, Odense Amt datter af Peder Hansen Hat *1728c og Anna Hansdatter *1731.08.28 Kauslunde †1773.03.28 (Skifte Hindsgavl) Skrillinge.
I FT 1801 bor de i Middelfart købstad. Han er enroulleret matros altså i marinen.
Børn:
Jens Michelsen *1792.02.06 Middelfart.
Peder Michelsen *1794.12.02 Middelfart.
Christen Michelsen *1801.10.10 Middelfart.
Laurs Michelsen *1808.07.21 Middelfart.
Kirsten *1769 Debelmose †1 dag gammel.
Mette Kirstine Christensdatter *1770.03.25 Debelmose, ses FT 1801.
Svend *1779.08.01 Debelmose †1796.05.31 Borris seksten år.
Ses FT 1787 hjemme.
Folketælling 1787 Debelmose Christen Christensen   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Christen Christensen631724c  1801+   
kone 1Johanne Michelsdatter541733c  1801-   
søn Svend Christensen81779 Debelmose Borris  *1779.08.01.

Folketælling 1801 Debelmose Christen Christensen   67
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2eChristen Christensen771724c  1801+  "Jordløs huusmand og almisselem".
dat. Mette Kirstine Christensdatter301770 Debelmose Borris  *1770.03.25

Borris Debelmose et sted 2 ender her ↑

Borris Debelmose matrikel 27 Nørrelandet hartkorn 1 5 1 0 begynder her ↓
"Pedersminde i Borris" blander matrikel 27 og 28 sammen, matrikelnummer med forbehold.

Borris Debelmose Nørrelandet matrikel 27
1756 Peder Corneliusen *1730c †1799.01.06 Debelmose, Borris.
Trolovet 1756.03.23 i Borris med Kirsten Christensdatter *1730.11.19 Fonager, konf. 1747 i Borris †1801+ datter af Christen Fonager Smed.
Familien drev hvad der kaldes et husmandssted i Debelmose, men hartkornet 1 5 1 0 kaldes ellers en gård. Han fik skøde på gården den 27 juni 1786 for 150 rigsdaler.
Børn:
01 Cornelius Pedersen *1760.04.20 Debelmose †1801+.
Han overtager gården 1799 og er husmand og murermester.
02 Birgitte *1764.05.31 Debelmose †1765.11.24 halvandet år gammel.
03 Christen Pedersen *1766.05.04 Debelmose.
04 An Margrethe Pedersdatter *1769.02.12 Debelmose †1807.10.04 Debelmose.
Tjener FT 1801 i Gjaldbæk ved Laurids Olesen.
05 Birgitte Pedersdatter *1771.03.06 Debelmose ?(†1845+ Ølgod).
Tjener FT 1787 i Ahlergaard.
I FT 1801 hjemme som væverske i Debelmose ved broderen Cornelius Pedersen.
06 Christen *1772.05.10 Debelmose †1772.06.21 seks uger gammel.
07 Christen Pedersen *1773.04.25 Debelmose.
08 Laust Pedersen *1774.09.04 Debelmose.
09 Anne Katrine *1778c Debelmose †1779.05.16 Debelmose et år gammel.
Fødsel eller dåb ikke fundet. Moderen er 48 år gammel i 1778, da hun fødes.
10 Johanne Katrine Pedersdatter *1780.04.16 Debelmose.
Moderen er 50 år gammel ved fødslen. Johanne Katrine er det eneste barn hjemme i FT 1787. Det er ret usædvanligt, da forældrene jo dog har en del børn, der kunne hjælpe hjemme.
Folketælling 1787 Debelmose Peder Corneliusen   Matr: 27A   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 1Peder Corneliusen571730c  1799 Debelmose Borris *1730c †1799.01.06 Debelmose, Borris.
kone 1Kirsten Christensdatter571730 Fonager Borris 1801+  *1730.11.19 Fonager, Borris.
dat. Johanne Katrine Pedersdatter71780c   *1780.04.16 Debelmose. Moderen skulle være 50 år gammel ved fødslen.

Borris Debelmose Nørrelandet matrikel 27
1791.11.19 Cornelius Pedersen *1760.04.20 Debelmose †1808+ søn af formand.
Gift 1790c med Helene Christensdatter Petersen *1765c †1830.01.20 Debelmose.
Han overtager gården i 1791 fra faderen og er husmand og murermester. Han er ikke fundet begravet i Borris sogn.
Helene Petersen er examineret jordemoder. Hun kaldes i FT 1801 Helene Petersen og i kirkebogen Lene Christensdatter.
Børn:
01 Kirsten Corneliusdatter *1792.01.01 Debelmose †1880.01.04 Skarrild (begravet Sønder Felding).
Gift 1820.09.20 i Borris med Anders Jørgensen *1791.02.18 Sønder Felding †1871.08.05 Sønder Felding.
02Peder Corneliusen *1794.01.24 Debelmose †1864.08.09 Borris.
Gift 1. 1819.04.12 i Borris med Johanne Marie Pedersdatter †1832.12.12 Borris.
Gift 2. 1833.03.31 i Borris med Johanne Nielsdatter *1792.01.15 Tarp, Borris †1867.10.31 Borris datter af i Tarp Niels Christensen *1743c og Kirsten Michelsdatter *1754c.
Husmand og Smed i Dalager.
03 Anna Magdalena Corneliusdatter *1797.01.12 Debelmose †1848.02.21 Sønder Felding.
Gift 1830.05.02 i af Nederby Sønder Felding med Niels Nielsen*1800.11.16 Sønderlund, Sinding sogn, Hammerum Herred †1851.01.07 Sønder Felding søn af Niels Andersen *1771c og Anne Nielsdatter *1772c.
04 Christen Corneliusen *1799.09.22 Debelmose overtager stedet, se nedenfor.
05 Jakob Corneliusen *1802.04.15 Debelmose.
06 Anne Magrethe Corneliusdatter *1805.04.25 Debelmose †1881.02.19 Andst, Ribe Amt.
Gift 1833c med daglejer Hans Nielsen Hals *1806c Gjesten sogn Ribe Amt †1870 - 81.
07 Niels Christian Corneliusen *1808.01.19 Debelmose.
Folketælling 1801 Debelmose Cornelius Pedersen   Matr: 27A   80
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand muur- mester mand 1Cornelius Pedersen431760 Debelmose Borris 1808+  *1760.04.20 Debelmose †1808+
jorde- moder kone 1Helene Petersen361765c  1830 Debelmose Borris Hun er examineret jordemoder. *1765c †1830.01.20 Debelmose. Stavninge Petersen kunne tyde på hun er fra Sønderjylland.
dat. Kirsten Corneliusdatter101791c Debelmose Borris 1880  *1792.01.01 Debelmose †1880.01.04 Skarrild (Sønder Felding).
søn Peder Corneliusen7*1794c Debelmose Borris 1864 Borris *1794.01.24 Debelmose †1864.08.09 Borris
dat. Anna Magdalena Corneliusdatter51796c Debelmose Borris 1848 Sønder Felding *1797.01.12 Debelmose †1848.02.21 Sønder Felding. Gift 1830.05.02 Sønder Felding.
søn Christen Corneliusen21799 Debelmose Borris 1881 Borris *1799.09.22 Debelmose †1881.03.15 Borris
Væverske mands søs. 0Birgitte Pedersdatter301771 Debelmose Borris  *1771.03.06 Debelmose. Mandes søster der væver.
aftægt mands mor e1Kirsten Christensdatter721730 Fonager Borris   *1730.11.19 Fonager, konf. 1747 i Borris †1801+.

Borris Debelmose Nørrelandet matrikel 27
1820cc Helene Christensdatter Petersen enken, se ovenfor.

Borris Debelmose Nørrelandet matrikel 27
1828.05.16 Christen Corneliussen *1799.09.22 Debelmose †1881.03.15 Borris søn af forkvinde.
Gift 1825.10.01 i Faster med Ane Lauridsdatter *1804.01.15 Skaarup, Hanning †1872.10.14 Borris datter af Laurids Hansen *1765c og Karen Gregersdatter *1765c.
Har et husmandssted i Debelmose i Borris sogn.

Borris Debelmose Nørrelandet matrikel 27 hartkorn 1 5 1 0 ender her ↑ .


Duedal
1 Introduktion
I markbogen 1683:

Et boelshus.

Duedal gård findes i Borris og i Sønder Tranders i Aalborg Amt. Duedal huse findes i Vissenbjerg sogn i Odense Amt.
En del folk med navnet Duedahl stammer fra Duedal i Borris sogn både i Danmark og Amerika. Evald Tang Christensens første kone Frederikke Duedahls far voksede op i Duedal i Borris.
For Duedals position på et kort se Kvisthus.
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup på Dejbjerglund i Hanning sogn.
4 Familier med børn

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet starter her ↓
1648- Jørgen Thomesen.
Viborg Landsting 16. februar 1648 Gunde Rostrup kautionisters sikkerhed: "nok Dudall (Jørgen Thomesen)".
Se Ahlergaard jordebog 1646.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet
Et boelshus med hartkorn 1 2 3 2:
1678- Jens Christensen.
Skatteliste 1678: Jens Christensen i Duedal fæster stedet Skravhøj.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1683- Christen Pedersen.
Ses i Markbogen 1683, ejeren er Sophie Rostrup på Dejbjerglund i Hanning sogn.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1692- Lars Larsen Duedal *1660cc †1727.08.10 Duedal.
Gift med An Duedal †1738.11.01 Duedal.
Ses i Sophie Rostrups pantebrev 1692 med navn Laß Lassen.
Ses i skattemandtallet 1705.
Konen har en søster i Assing i 1712.
Også ses Søren Dudal †1710.03.23.
I 1712 nævnes Mette og Anne Duedal.
Børn:
Jens Larsen *1686c-, fadder 1704.
Soldat 1705.
1708 "publice absolveret for horeri".
Mette Larsdatter *1696c- †1742.02.28 Debelmose, Borris.
Fadder 1712.
1714 Las Dudals datter Mette fadder.
1719-22 indepige i præstegården.
Bodil Larsdatter *1699c-, tjener 1710 i Gjaldbæk overtager gården, se nedenfor.
Niels Larsen *1696c-, 1714 soldat.
Gift 1718.07.17 i Borris med Maren Jakobsdatter Væver ved Borris kirke.
Simuleret Folketælling 1705 Duedal Lars Larsen Duedal
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1704100Lars Larsen Duedal55cc 1660cc  1727 Duedal Borris *1660cc †1727.08.10 Duedal.
kone173840Ane?55cc 1660cc  1738 Duedal Borris ?Ane Duedal †1738.11.01 Duedal, hun kan have været kone nr. 2.
søn170480Jens Larsen19c *1686c-   Soldat 1705, 1708 "publice absolveret for horeri".
søn171440Niels Larsen10c+ 1695c-   Gift 1718.07.17 i Borris med Maren Jakobsdatter Væver ved Borris kirke.
dat.171240Mette Larsdatter9c+ 1696c-  1742 Debelmose Borris *1696c- †1742.02.28 Debelmose
dat.171050Bodil Larsdatter9c+ 1696c-  1732 Duedal Borris *1696c- †1732.12.04, tjener 1710 i Gjaldbæk.
person1705100Søren Duedal Søren Dudal ibid. 1710 Duedal Borris  †1710.03.23. Begravet som "Søren Dudal". Da han i Mandtall skrives som "Søren Dudal" antages, at han boede på Duedal i en eller anden funktion vel på aftægt.


Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1716- Lars Madsen Duedal den Unge †1736.07.01 Duedal.
Trolovet 1. 1711.03.15 i Borris med Bodil Larsdatter Duedal *1696c- †1732.12.04 ("Ung Las dudals hustrue") Duedal.
Gift 2. 1733.02.08 i Borris med Johanne Duedal †1739.11.18 Duedal (Johanne Dudal).
I 1716 og 1732 i kirkebogen kaldet Las Duedal den Unge.
Børn med 2. kone Johanne:
Bodil Larsdatter *1733.12.13 Duedal.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1736 Christen Duedal *1708c †1778.03.12 Duedal.
Gift med hans kone †1771+.
Det er nærliggende at undersøge, om han også blev gift med enken Johanne Duedal.
Konen fadder 1771.06.09.
Børn:
Peder Christensen *1738.05.26 Duedal.
Fadder 1755.
Anne Marie Christensdatter *1741.07.30 Duedal †1758.02.12 Duedal 17 år gammel.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1774- Mikkel Nielsen Duedal *1720.10.27 Vestergaard, Vesterlund, Vester sogn †1786.05.14 Duedal søn af Niels Madsen *1667c †1745.10.10 Vesterlund og Abelone Mikkelsdatter *1677cc †1763.01.23 (navn nævnt ved begravelsen) Vesterlund.
Gift med Marie Katrine Christensdatter *1736.12.16 Skarrild Mølle †1799.04.19 Duedal datter af Christen (Jensen / Christensen) Møller i Skarrild Mølle.
Identifikation af Mikkel Duedal under forbehold. Den er set i GENI.COM angivet af Hanne Duedahl 2007.
Mikkel nævnes i Borris kirkebog kun som Mickel Duedal. I lægdsrullen 1790 ses han som Nielsen og sønnen Niels Christian angives da 26 år gammel.
En Mikkel Nielsen i Skarrild får 1769 en datter Anne, det menes at være hende nedenfor.
I FT 1787 ses Marie Katrine Christensdatter som enke, Mikkel døde 1786, med børnene Niels og Anne. Uklart hvad der blev af Sidsel og Johanne.
Børn:
Niels Christian Mikkelsen *1764c. Overtager gården, se nedenfor.
Anne Mikkelsdatter *1769.12.16 Skarrild sogn.
Sidsel Mikkelsdatter *1774.11.20 Duedal.
Johanne Mikkelsdatter *1777.08.17 Duedal.
Folketælling 1787 Duedal Marie Katrine Christensdatter   Matr: 35A   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- kone enke 1eMarie Katrine Christensdatter501736 Skarrild Mølle Skarrild  *1736.12.16. Manden Mikkel Nielsen Duedal begravet 1786.05.14 godt et år før folketællingen FT 1787.
søn Niels Mikkelsen221765c  1835 Kvisthus- Sønder Borris  
dat. Anne Mikkelsdatter161769 Skarrild  *1769.12.16
almisse 0Mette Nielsdatter631724c   "Nyder Almisse"

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1788c Niels (Christian) Mikkelsen *1765c †1835.12.15 Kvisthuse, Borris søn af formand.
Gift 1787.11.11 Borris med Anne Nielsdatter *1758.06.24 Skravhøj, Borris †1837.03.27 Kvisthuse datter af Niels Jensen (Velling Skravhøj) *1726c †1816.05.11 Kvisthuse og (trolovet 1756.07.25 i Borris, viet 1756.08.15 i Borris) Maren (Amme) Nielsdater (Skravhøj) *1722cc †1818.02.01 Kvisthuse?, Hjoptarp, Borris.
Navnet "Niels Christian" fra lægdsrullen.
I FT 1801 ses at sønnen Mikkel Nielsen allerede som ti-årig er sendt ud at tjene.
Børn:
Else Nielsdatter *1788.12.07 Duedal konf. 1805.04.21 Borris.
Ikke set efter 1805.
Maria Nielsdatter *1789.12.26 Duedal konf. 1805.04.21 Borris.
Ikke set efter 1805.
Michel Nielsen *1791.03.20 Duedal †1833.09.07 (ulykke) Almindelig Hospital, Helligaands sogn, Kbh.
Gift 1819 04.23 Garnisons sogn, Kbh. Amt Michel Nielsen Duedahl, Musquet Marken, Liv-Regimentet med Anne Margrethe Lyhe *1796c Kbh. †1853.08.18 (kolera) Løngangsplads 155, Vor Frue sogn, Kbh., Helligaands kirkegård datter af marskandiser Lyhe.
Michel var arbejdsmand i Kbh.
Lægdsrullen:
1792 Borris Lægd 22, indført som nr 137, Duedal, 1 år
1810 til Paabøl i Hoven sogn
1813 til Lundenæs, Skjern sogn
1814 Soldat i København
1820 Amtspas fra Ringkøbing amt. Ophold København
1824 Lægd 1, Hvidovre, derefter København.
Konen Ane Margrethe Duedal er i 1840 Gønhandlerske i Vognmagergade i Gaarden no 69 i Kjælderen.
I FT 1845 er handler hun med grønsager i Snarens Kvarter København, Magstræde 34 Kjælderen og kaldes Dydahl og har de yngste tre børn hjemme.
Børn:
Nicoline Jacobine Cecilie Dudahl *1820.12.17 (konfirmations oplysning) Trinitatis sogn, Kbh.
Gift 1842 på Frederiksberg med Johan Ludvig Christian Scharff
Jacob Christian Ludvig Mikkelsen (Dudahl) *1823.04.05 Vognmagergade 86, Trinitatis sogn, Kbh.
Ane Christine Jensine Mikkelsen (Dudahl) *1826.06.02 Vognmagergade 86, Trinitatis sogn, Kbh.
Gift 1852 Holmens Kirke med tømmersvend Johan Edward Ørsted *1832c Kbh.
Frederikke Lovise Marie Dudahl *1828.10.15 Vandkunsten 181, Vor Frue sogn, Kbh.
Gift 1853 Vor Frue Kbh. med bagermester Peter Wilhelm West.
Andrea Hansine Margrethe Dudahl *1831.06.23 Hjørnet af Rådhusstræde og Vandkunsten nr. 146, Vor Frue sogn, Kbh. †1890.08.10 Wesselgade 22 Kbh.
Gift 1862.09.28 Holmens Kirke med sukkerarbejder Henrik Valdemar Lønholt *1836c †1913.03.01 Tyralsgade 10, Sundby, Sokkelund.
Niels Nielsen *1792.07.08 Duedal †1817.05.05 i Frankrig knap 25 år gammel.
Han var 63½ tommer høj, 166 cm.
Lægdsrullen:
1792 Borris Lægd 22, indført som nr 138, Duedal, 1/4 år
1795 Borris Lægd 41 nr 103
Død 1817.05.05 i Frankrig.
Danmark kæmpede på fransk side 1807-14. Napoleon tabte ved Waterloo 1814, Danmark havde satset på den forkerte hest, måtte afstå Norge og erklære Frankrig krig ved at stille to hjælpekorps, hvoraf kun det ene kom til Frankrig som grænsevagt. Niels Nielsens skrives i lægdsrullen død i Frankrig med dato. Se Dronningens Liv Regiments Soldaterforening.
Dødfødt tvilling 1 †1794.04.17 Duedal.
Dødfødt tvilling 2 †1794.04.17 Duedal.
Maren Nielsdatter *1795.07.15 Duedal †1871.02.09 Fattiggården, Borris.
Gift 1818.11.08 i Borris med Peder Christensen.
Hendes far Niels Mikkelsen flytter til Sønder Kvisthuse, som Maren overtager med hendes mand.
Jens Nielsen *1797.08.24 Duedal †1858.03.15 Ravlund, Hallundbæk mark, Sønder Omme sogn.
Gift 1829.06.02 Sønder Omme med Ane Marie Jørgensdatter *1804.05.27 Dyvelsrække, Grindsted †1881.11.14 Ravlund, Blaahøj sogn datter af gårdmand Jørgen Sørensen *1756.03.14 Dyvelsrække †1837.12.10 Dyvelsrække og (gift 1794.10.05 Grindsted) Anna Andersdatter *1764.01.06 Dal, Grindsted †1826.12.11 Dyvelsrække,
Jens Nielsen var husmand i Ravlund i Hallundbæk i Sønder Omme sogn.
Kendt søn:
Jørgen Jensen *1836.09.28 Ravlund †1914.02.18 Omvraa.
Bosat i Omvraa i Sønder Omme sogn.
21 børn med to koner.
Mads Nielsen *1799.03.16 Duedal †1879.03.06 Ravlund, Blaahøj sogn.
Gift 1. 1828.11.04 i Grindsted med Dorthe Nielsdatter *1799.04.10 af Lamborg, Grindsted †1847.05.01 Ravlund datter af gårdmand Niels Jessen *1765.10.27 Grindsted†1840.12.29 Lamborg og (gift 1791.04.17 Grindsted) Anna Marie Christensdatter *1766.10.12 Nollund, Grindsted †1844.07.31 Lamborg.
Gift 2. 1847.10.17 i Brande med Ane Marie Hansdatter af Nørholm i Brande *1807.10.11 Juellingsholms Mølle, Sønder Omme †1870.05.06 Ravlund datter af Hans Christensen (Østerby) *1762.11.17. Møbjerg, Sønder Omme †1839.12.22 Nørholm, Brande og (gift 1807.08.08 Sønder Omme) Margrethe Nielsdatter *1784.11.07 Juellingsholm mølle †1830.10.22 Nørholm, Brande.
Marie Elisabeth Nielsdatter *1803.05.30 Duedal †1839.05.11 (almisselem) Ølgod.
Gift 1826.09.24 i Oddum med enkemand Jens Peter Rasmussen *1780c †1834.06.21 (indsidder) Lindbjerg Mølle, Ølgod.
Boede i Ølgod.
Folketælling 1801 Duedal Niels Mikkelsen   Matr: 35A   51
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Boels- mand mand 1Niels Mikkelsen381765c  1835 Kvisthus- Sønder Borris Stedet angives som Hioptarp, men det drejer sig om Duedal i Hioptarp så at sige.
kone 1Anne Nielsdatter451758 Skravhøj Borris 1837 Kvisthus- Sønder Borris  *1758.06.24.
dat. Else Nielsdatter131788 Duedal Borris  *1788.12.07.
dat. Marie Nielsdatter111789 Duedal Borris  *1789.12.26.
søn Niels Nielsen91792 Duedal Borris 1817 Frankrig *1792.07.08.
dat. Maren Nielsdatter61795 Duedal Borris 1871 Fattiggaarden Borris *1795.07.15.
søn Jens Nielsen41797 Duedal Borris 1858 Hallundbæk Sønder Omme *1797.08.24.
søn Mads Nielsen21799 Duedal Borris 1879 Hallundbæk Sønder Omme *1799.03.16.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1804.12.11 Christen Christiansen *1753.08.02 Dallund Mølle, Søndersø sogn, Odense Amt †1838.11.26 Duedal, Borris søn af tømmersvend i Søndersø sogn Christen Larsen *1719c †1759.09.05 Sønder Bjert sogn, Vejle Amt og (gift 1753.02.26 Fjelsted sogn, Odense Amt med enke) Anne Rasmusdatter *1725.07.01 Skovs Højrup, Brenderup sogn, Odense Amt †1806.04.30 (ved søn Ferdinand Christensen) Holt, Rind sogn .
Gift 1782.06.10 i Sønder Bjert med Birgitte Katrine Poulsdatter *1756.08.08 Fonager †1839.10.16 Duedal, Borris datter af formand.
Aftægtsfolk i FT 1834 ved tredje ejer af gården efter dem, se Peder Madsen Hedegaard nedenfor.
Familien udførlig beskrevet under Fonager i Borris specielt børnene. Da det 11te barn Laurids Christensen tager navnet Duedal er han beskrevet her under stedet Duedal.
En familie, der kalder sig Duedahl, stammer fra dette par over sønnen Laurids Duedahl, der blev lærer i Hygum ved Vejle og fik en datter gift med Evald Tang Christensen. Flere af familien udvandrede til Amerika.
Se bogen: Risbjerg, Knud. Slægten Duedal fra Gaarden Duedal i Borris sogn, Brande: Johs. Duedal, 1932, 192 sider.
Muligvis har andre uafhængig af denne familie kaldt sig Duedal.
Anne Rasmusdatter gift 1.1745.10.29 i Middelfart med tømmermand Christen Poulsen †1750.03.11 Bubel, Ingslev sogn, Odense Amt. Søn:
Ferdinant Christensen *1749.07.20 Bubel †1823.07.29 Holt, Rind sogn. Gift 1798.06.08 i Rind sogn med Karen Gjødesdatter *1757.08.14 Søby, Rind †1839.11.30 Holt.
I FT 1787 kaldes Ferdinant Christensen hosbonden Ferdinand Christensens broder, halvbroder er rigtigt.
Børn:
01 Anne Chatrine Christensdatter *1781.01.28 Borris †1800.03.17 Rind nitten år gammel.
02 Christen *1783.01.26 Fonager, Borris †ganske spæd.
03 Birte Christensdatter *1784.03.25 Fonager, Borris, overtager gården, se nedenfor.
04 Christen Christensen *1785.10.09 Fjederholt, Rind.
05 Maren Christensdatter *1787.10.07 Fjederholt, Rind.
06 Kirsten Marie *1789.03.25 Fjederholt, Rind †1791.03 to aar gammel.
07 Niels Christensen *1791.09.04 Fjederholt, Rind. Rømt til Sverige.
08 Kirsten Marie Christensdatter*1793.02.10 Fjederholt, Rind †1877.09.20 Skarrild.
Gift 1817.08.10 i Skarrild med Peder Mortensen *1794.04.15 Hesselvig, Skarrild †1868.05.23 Skarrild søn af Morten Pedersen *1756c †1830.06.07 Skarrild og Petronille Pedersdatter *1771c Egvad sogn †1861.07.02 Skarrild
09 Karen Christensdatter *1794.10.26 Fjederholt, Rind.
Bærer søster Kirsten Maries første barn 1817 i Hesselvig i Skarrild. Hun tjener det år i Bølling Præstegaard.
10 Ferdinand Christensen *1796.03.28 Fjederholt, Rind.
Fadder af Duedal ved søster Kirsten Maries første barn 1817 i Hesselvig i Skarrild.
11 Laurids Christensen Duedahl *1798.09.30 Fjederholt, Rind †1879.04.17 Taps, Kolding.
Gift 1825 i Ribe Domkike med Elisabeth Christensdatter Skaderis *1794 †1847.
Laurids Duedahl voksede op i Duedal og blev uddannet som lærer.
Var lærer i Hygum sogn indtil 1858.
Konen Elisabeth var svanger af biskoppen i Ribe, som fik Laurids Duedahl til at gifte sig med hende.
Kendte børn:
Christian Christiansen Duedahl *1828.03.15 Hygum †Illinois.
?Gift med Johanne Hellevadt fra Hoptrup, nær Haderslev.
Var hjuler (karetmager). Rejste til Amerika i 1854.
Barn med Inger Marie Hansdatter Møller:
Hans Christian Duedahl *1851.01.02 Ødis sogn.
Barn med Johanne Hellevadt:
Ivar Christiansen Duedahl *1854.06.03
Faderen tog til Amerika før han blev født. Ivar rejste som voksen til Amerika for at finde faderen. Evald Tang Christensen: "Ingen har hørt fra nogen af dem siden."
Else Katrine Duedahl *1829 Hygum.
Christen Duedahl *1835 Hygum †Kbh.
Rejste med broderen Christian til Amerika i 1854, kom tilbage, blev lærer i Gelsted, Fyn.
Frederikke Duedahl *1840.07.17 Hygum †1866.11.02 Gjellerup.
Gift 1866.05.16 i Øster Velling med folkeminde-samleren Evald Tang Christensen *1843.01.24 Nørre Bjert ved Kolding †1929.04.09 Mølholm søn af degn Anders Kristensen *1811 †1846 og Ane Persine Sand *1813 Holmsland †1891.
Både barnet og Frederikke døde i barselsseng.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1808.06.21 Poul Jepsen *1779.05.09 Sønder Fastrup, Gjellerup †1863.02.13 Vestergaard, Nørre Vium søn af Jeppe Nielsen *1744c †1827.06.08 Rind og (gift 1776.10.11 Gjellerup) Anne Poulsdatter *1745c †1804.11.22 Rind.
Gift 1806.10.12 i Borris med Birte Christensdatter *1784.03.25 Fonager, Borris †1867.10.23 Vestergaard, Nørre Vium sogn datter af formand.
Flytter 1817 til Nørre Vium.
Poul Jepsen konfirmeret 1794 fra Skærbæk, Rind.
Børn:
Birte Katrine Poulsdatter *1807.07.13 Duedal.
Christian Poulsen *1810.01.20 Duedal.
FT 1834 i Nørre Vium.
Anne Poulsdatter *1811.11.12 Duedal.
Anne Katrine Poulsdatter *1815.01.14 Duedal, Borris †1875.07.16 Smækbjerg, Timring.
Gift 1863.11.29 i Timring med Peder Andersen *1834.05.19 Birkmose, Timring †1922.05.18 Timring Kirkeby søn af Anders Trøstrup Jensen *1794.02.23 Sønderager, Herning sogn †1878.07.08 Birkmose og Mette Pedersdatter *1805.09.07 Krog †1871.05.11 Birkmose Østergaard, Timring.
Peder Andersen var boelsmand og tagtækker i Smækbjerg i Timring sogn i Ringkøbing Amt.
Sidsel Poulsdatter *1820c.
FT 1834 i Nørre Vium.
FT 1845 Vium By, væverske.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1817.10.14 Mads Nielsen Svarte.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1826.04.29 Peder Madsen Hedegaard *1795.01.21 Bølling †1869.04.12 Lille Gaasdal, Borris søn af gårdmand (FT 1801 i Debelmose, Borris) Mads Lauridsen Hedegaard *1758.02.11 Hanning Hedegaard og (gift 1791 Faster) Mette Pedersdatter *1762c.
Gift 1818c med og skilt fra før 1840 Karen Lauridsdatter *1789.01.11 Voldbro, Gamtofte, Odense Amt †1863.04.11 Debelmose, Borris datter af Else Henriksdatter *1759c og udlagt Lars Larsen ?(*1771c Voldbro) af Voldbro.
Peder Madsen Hedegaard ses i 1825 som forpagter i Agger i Borris.
Flytter 1836c til Stier i Borris, ses FT 1840 som fraskilt daglejer.
FT 1845 kludesamler i et hus i Skobek i Borris. Han kan have været alkoholiker.
Karen Lauridsdatter er i FT 1860 som almisselem i et hus i Tarp i Borris.
Børn:
Mette Kirstine Pedersdatter *1820c.
FT 1860 væverpige i Tarp, Borris ved moderen.
Laurids Pedersen *1822c.
Mads Pedersen *1825.08.31 Agger, Borris.
Else Katrine Pedersen *1828.02.07 Duedal †1896.12.21 Fattigaarden, Mosegaard, Borris.
Folketælling 1834 Duedal Peder Madsen Hedegaard   Matr: 35A   25
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gård- mand mand 1Peder Madsen Hedegaard401795 Bølling 1869 Gaasdal- Lille Borris *1795.01.21 Bølling. Stedet ikke angivet i den originale FT, men sikkert ud fra skøder. Skilt før FT 1840.
kone 1Karen Lauridsdatter461788c Gamtofte 1863 Debelmose Borris  Skilt før FT 1840. Gamtofte i Odense Amt.
dat. Mette Kirstine Pedersdatter141820c    
søn Laurids Pedersen121822c    
søn Mads Pedersen91825 Agger Borris  *1825.08.31.
dat. Else Katrine Pedersen71828 Duedal Borris  *1828.02.07
Aftægt mand 1Christian Christensen811753c Dallund Mølle Søndersø 1838 Duedal Borris Datter Birte Christiansdatter overtog gården to skøder tilbage (flyttede til Nørre Vium) men har stadig aftægt vel tinglyst.
Aftægt kone 1Birte Poulsdatter781749c  1839 Duedal Borris  

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1836.03.14 Laust Jensen Tarp/Busk *1799.09.16 Borris †1858.10.11 (gulsot) Busk søn af Jens Lauridsen Aagaard og Maren Jeppesdatter.
Gift 1831.10.23 i Borris med Ane Nielsdatter *1800.10.22 Borris †1874.03.12 Borris datter af Niels Sørensen og Kirsten Olufsdatter.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1840.02.15 Peder Jespersen *1794.03.03 Over Kirkegaard, Assing konf. 1811.04.21 Herning †1878.03.18 Duedal, Borris søn af gårdmand af Over Kirkegaard, Assing Jesper Jensen *1742.07.01 Nederby, Oddum †1823.06.02 Gullestrup, Herning og (gift 1774.11.22 Assing) Maren Ibsdatter *1747cc †1833.02.12 Gullestrup, Herning.
Gift 1. 1817.04.02 i Herning med Abelone Christensdatter *1792.08.12 Herning, konf. 1808.04.24 Rind, †1854.01.15 Duedal.
Gift 2. 1854.06.11 i Borris med Mette Marie Christensdatter *1814.04.03 Ahler Hus, Borris †1892.01.22 Borris datter af Christen Larsen.
Peder Jespersen:
Fra 1817 gårdmand i Gullestrup i Herning sogn.
Fra 1830 gårdmand i Olling i Assing sogn.
Fra 1843 gårdmand i Duedal i Borris sogn.
Børn med 1. kone Abelone Christensdatter:
Christen Pedersen *1818.05.17 Gullestrup, Herning overtager 1852 gården, se nedenfor.
Maren Pedersdatter *1820.01.21 Gullestrup.
Jesper Pedersen *1822.02.24 Gullestrup.
Bliver i FT 1855 forsørget af gården her i Duedal.
I FT 1860 er han ikke mere på gården, men ved broderen Christen Pedersen i Vium By.
Jens Christian Pedersen *1824.03.20 Gullestrup overtager 1857 gården se nedenfor.
Ane Katrine Pedersdatter *1826.04.21 Gullestrup. Tvilling.
Kirsten *1826.04.26 Gullestrup †uger gammel. Tvilling.
Kirsten Pedersdatter *1828.09.05 Gullestrup.
Jakob Pedersen *1831.04.02 Olling, Assing.
Thomas Pedersen *1835.09.05 Olling, Assing.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen.
1852.06.26 skøde Christen Pedersen *1818.05.17 Gullestrup, Herning †1875.04.08 Fælled, Vorgod sogn søn af formand.
Gift 1842.03.19 i Arnborg med Ane Christensdatter *1814.03.13 Lille Hjøllund, Arnborg †1899.11.06 Raghede, Nørre Vium datter af gårdmand og smed i Arnborg Christen Jacobsen *1778.09.22 Anneksgaarden (Kirkegaard), Arnborg †1852.07.24 (ved søn Niels Christensen Meldgaard) Meldgaard, Nørre Vium og (gift 1804.09.21 Arnborg) Abelone Christensdatter *1786.01.28 Toksvig, Arnborg †1863.03.06 Meldgaard.
Christen Pedersen var:
1845-48 Nørre Vium.
1852 for kort tid gårdmand her i Duedal i Borris sogn (kun 1 barn født i Duedal).
I 1855- - 1857 bliver gården i Duedal drevet med bestyrer.
1855+ Gårdmand og høker i Meldgaard i Vium By i Nørre Vium sogn.
Husmand i Fælled i Vorgod sogn.
DUEDAL bliver i FT 1855 bestyret af Henning Jensen *1819c Assing, der har en husholderske Kirstine Jensen *1823c Ulfborg? med en søn. Christen Pedersens bror Jesper Pedersen forsørges af gården. Der er en tjenestepige og to skræddere som indsiddere.
Børn:
01 Abelone Marie *1845.03.23 Meldgaard mark, Nørre Vium †1845.04.14 tre uger gammel.
02 Peder Christensen *1846.05.21 Viumbys mark, Nørre Vium †1924.01.11 Tarm, Egvad.
Gift 1885.04.24 i Vorgod sogn med enke og jordemoder Karen Marie Klegod *1848.11.16 Klegod, Nysogn, Holmsland †1915.03.02 Tarm datter af ugift af Klegod Mette Tarbensen *1812.04.19 Klegod †1877.09.22 Nymindegab, Lønne sogn og udlagt strandridder af Klegod Jens Madsen Kamp *1820.09.09 Ringkøbing sogn †1865.07.07 (Toldopsynsmand og gårdmand) Søndervig, Nysogn.
Valdemar Nørlund Christensen "Vorgod Bogen" side 418:

Karen Marie Klegod, f. 16.11.1848 i Søndervig, Holmsland. Moderen var Mette Tarbensdatter og faderen strandrider Jens Madsen Kamp, begge ugifte.
Faderen blev året efter gift med Karen Mortensdt. kaldet Karen Kløv. Og hun (Karen Marie) voksede op i deres hjem.
Karen Marie Klegod blev gift 8.12.1871 i Ny Sogn med Niels Laurits Larsen. De boede først i Lønne. Han var skomager, men hans arbejde førte ikke til ret meget. Men hun var energisk og tog så uddannelse som jordemoder. De havde da to drenge, der kom til hendes barndomshjem i Søndervig…
...Her i Lønne blev hun jordemoder. Derpå fik hun stillingen som distriksjordemoder i Vorgod med bolig i jordemoderhuset på Vorgod bymark. Manden syede fodtøj og reparerede støvler. Men han var kvartalsdranker, og så var det rigtig galt, ellers var han en god fader. Han døde 19.1.1883 af drikfældighed.
Men jordemoderen giftede sig igen den 24.2.1885. Manden hed Peder Christensen, f. 21.5.1846 i Nr. Vium. Det var en opofrende gerning at være jordemoder ...
... Kom det højt kunne hun hos en gårdmand få 6 kr. Hos en ung pige kun l krone.

03 Abelone Christensen *1848.10.26 Vium by, Nørre Vium †1925.07.25 Skovby, Nørre Vium.
Gift 1872.06.05 i Nørre Vium med Peder Nielsen (Garner) *1844.02.08 Nederby, Sønder Felding †1925.02.09 Skovby søn af husmand i Nederby Niels Peter Nielsen *1812.06.22 Tjæreborg †1873.04.10 Degneboligens mark, Borris og (gift 1840.10.18 Borris) Ane Marie Pedersdatter *1819.07.17 Egvig †1885.10.22 Degneboligens mark.
Peder Nielsen har FT 1870 en gård i Nørre Vium By.
04 Abelone Marie Christensen *1852.07.15 Duedal, Borris †1911.04.27 Egerisgaard, Nørre Vium.
Gift 1875.03.21 i Nørre Vium med Mads Svendsen *1847.10.02 Ravnsbjerg, Brejning sogn †1940.01.21 Nørre Vium By søn af gårdmand og krovært i Brejning Svend Bendtsen *1814.07.08 Faster †1902.11.19 Egeris, Nørre Vium og (gift 1846.12.26 Brejning) Mette Lauridsdatter *1809.12.26 Egeris †1876.12.06 Ravnsbjerg.
Mads Svendsen driver Egerisgaard i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
05 Thomas Christian Christensen *1855.09.21 Vium by, Nørre Vium †1925.09.20 Nørre Vium By.
Gift 1879.06.02 i Assing med Mette Bentsen *1858.09.22 Hvedde, Assing †1932.11.03 Nørre Vium Bys Mark datter af gårdmand i Hvedde Benth Pedersen *1826.01.15 Hvedde †1870.02.27 Hvedde og (gift 1856.03.24 Vorgod) Else Pedersen *1835.09.16 Fjelstervang, Vorgod †1917.01.16 Hammerum, Gjellerup sogn.
Thomas Christian Christensen var:
FT 1890 og FT 1901 Møller og jordbruger Bundsbæk mølle i Dejbjerg sogn.
FT 1921 Husmand i Nørre Vium sogn.
06 Christine Christensen *1858.04.19 Vium by, Nørre Vium †1932.03.11 Trøstrup, Herborg sogn.
Gift 1. 1876.12.08 i Nørre Vium med Hans Egeris Madsen *1842.04.02 Ravnsbjerg, Brejning sogn †1899.02.19 Raghede, Nørre Vium søn af gårdmand og kromand i Ravnsbjerg Mads Andersen *1804.01.07 Ravnsbjerg †1846.05.29 Ravnsbjerg og (gift 1828.10.11 Nørre Vium) Mette Lauridsdatter *1809.12.26 Egeris, Nørre Vium †1876.12.06 Ravnsbjerg.
Gift 2. 1907.11.17 i Nørre Vium sogn med Christen Tegltoft Jacobsen *1857.03.07 Heeager, Hee †1938.02.04 Trøstrup, Herborg søn af indsidder og skomager i Hee Jacob Sørensen *1826.08.27 Storgaards mark, Vorgod †1907.09.09 Fiskbæk, Nørre Vium og (gift 1856.11.09 Hee) Mette Kathrine Christensen *1827.11.14 Hee †1909.03.23 Fiskbæk.
Hans Egeris Madsen og Christen Tegltoft Jakobsen var husmænd i Raghede i Nørre Vium sogn.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1857 Jens Christian Pedersen *1824.03.20 Gullestrup, Herning †1896.02.17 Overby, Sønder Felding bror til formand.
Gift 1851.11.07 i Skarrild med Ane Johanne Jensdatter *1818.10.30 Silstrup, Skarrild †1909.02.08 Overby datter af gårdmand i Silstrup Jens Jensen *1781.09.16 Sønder Karstoft, Skarrrild †1846.12.19 Silstrup og (gift 1808.10.09 Arnborg) Kirsten Nielsdatter *1782.08.09 Silstrup †1847.11.28 Silstrup.
I Nørre Vium By 1854, Duedal i Borris 1856-61 og Overby i Sønder Felding efter 1861.
Børn:
01 Abelone Jensen *1854.02.11 Nørre Vium mark †1918.12.26 Ilderhede, Sønder Felding.
Gift 1881.03.25 i Sønder Felding med Christian Jensen *1854.03.25 Barslund mark, Hoven sogn †1918.07.24 Ilderhede søn af husmand i Barslund Jens Povlsen *1822.10.18 Hennebjerg, Henne sogn, Ribe Amt †1876.05.08 Østbæk Fattiggaard, Ølgod og (gift 1848.10.08 Ølgod) Anna Magdalene Jørgensdatter *1820.05.08 Agersnap, Ølgod †1886.04.07 Barslund Mark.
Christian Jensen var husmand og vognmand i Ilderhede i Sønder Felding sogn.
02 Kirstine *1856.03.13 Duedal †1872.08.16 (tæring) Overby, Sønder Felding seksten år gammel.
03 Jens Christian Jensen *1859.01.27 Duedal †1935.09.02 Overby, Sønder Felding.
Gift 1. 1883.11.07 i Sønder Felding med Ellen Jensen *1856.07.28 Skovsende mark, Sønder Omme †1889.11.01 (barselsseng) Overby datter af husmand i Skovsende Jens Christian Jensen *1828.11.29 Sønderby, Stauning †1910.11.23 Sandet, Sønder Felding og (gift 1855.11.09 Sønder Omme) Ane Marie Jensdatter *1819.12.29 Hedegaard, Oddum †1914.04.26 Sandet.
Gift 2. 1890.10.17 i Snejbjerg med Ane Kirstine Gjæsten *1863.02.09 Ørskov, Snejbjerg †1947.02.20 Simmelkær sogn datter af husmand i Ørskov Christen Thomsen Gjæsten *1820.10.25 Snejbjerg †1864.03.15 Ørskov og (gift 1857.10.07 Snejbjerg) Johanne Jensdatter *1822.03.17 Nybohus, Nøvling †1908.03.30 Ørskov
Jens Christian Jensen var husmand i Overby i Sønder Felding sogn.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1861.08.25 mageskifte Jens Jensen Fonnesbech *1795.05.25 Gjellerup †1865.05.16 (koldfeber?) Duedal søn af gårdbeboer og strømpebinder i Gjellerup Jens Jensen Fonnesbæk *1745.08.01 Gjellerup †1831.03.06 Kirkestederne, Gjellerup og 2. kone (gift 1794.09.19 Gjellerup) Karen Troelsdatter *1764.01.22 Gjellerup †1827.04.13 Kirkestederne.
Gift 2. 1843.06.02 i Gjellerup sogn med væverpige Ane Margrethe Pedersdatter (Fonnesbeck) *1820.05.01 Snejbjerg †1900.03.26 Smithfield, Cache County, Utah, USA (begravet Logan City Cemetery) datter af husmand i Snejbjerg Peder Mølsted Sørensen *1782.11.22 Snejbjerg †1856.05.24 Bassumgaards Mark, Snejbjerg og (gift 1812.04.11 Snejbjerg) Anne Marie Villadsdatter *1778.04.15 Tarp, Sønder Felding †1840.03.06 Bassumgaards Mark
Jens Jensen Fonnesbech var:
Gårdmand i Gjellerup sogn.
Gårdmand i Overby i Sønder Felding sogn.
Mageskifte til Duedal i Borris sogn i 1861.
Desuden var han dranker og han blev umyndiggjort i august 1863 for "Drikfeldighed og Udygtighed til at bestyre sine egne Anliggender"", da han var 68 år gammel.
Enken Ane Margrethe Pedersdatter fører Duedal videre i tre år. I 1884 emigrerer hun 64 år gammel med hendes yngste søn og datter til Utah i USA.
Jens Fonnesbech og Ane Margrethe havde ni børn, hvoraf alle var født før familien kom til Duedal i Borris. Findagrave nævner at Ane Margrethe usædvanligt lærte sig selv at læse og skrive engelsk, hvor hun dog har været omkring 70 . Findagrave anfører børnene af hvilke flere blev mormoner før de udvandrede. Af ni børn udvandrede fem til Utah og een til Australien.
Børn:
01 Marthinus Jensen Fonnesbech *1844.04.20 †1918.02.09 Logan, Cache Country, Utah, USA.
02 Johann Peder (John Peter) Jensen Fonnesbech *1846.07.26 †1929.12.29 Smithfield, Cache County, Utah, USA.
03 Jens Christian Fonnesbech *1848 †1858 Danmark.
04 Maren Jensen Fonnesbech *1850 †1875 ugift.
05 Ane Marie Jensen Fonnesbech *1852.04.29 †1923.11.11 Smithfield, Cache County, Utah, USA.
06 Christen Jensen Fonnesbech *1854 †1910 Danmark.
07 Troels Jensen Fonnesbech *1856.04.26 †1939.10.21 Kalgoorlie-Bolder, Western Australia.
Udvandrede til Australien.
08 Jens Christian (Chris) Jensen Fonnesbech *1858.08.27 Overby, Sønder Felding †1938.07.17 Logan, Cache Country, Utah, USA.
Skomager, se tekst om ham på findagrave.
09 Christine Jensen Fonnesbech *1860.12.03 Overby, Sønder Felding †1884.08.11 (Rocky Mountain Spotted Fever) Salt Lake City, USA 23 år gammel.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1865 Ane Margrethe Pedersdatter enken, se ovenfor.
Enken Ane Margrethe Pedersdatter mageskifter Duedal matrikel 35 Nørrelandet i Borris med matrikel 2h, 1b, og 21b Ørbæk i Hoven sogn, som Christen Thomsen havde haft skøde på.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1868.09.20 mageskifte Christen Thomsen *1823.11.02 Nørre Rind, Lynderup sogn, Viborg Amt †1890.03.17 Silstrup, Skarrild søn af gårdmand i Rind, Lynderup Thomas Nielsen *1785.10.09 Gjørup, Ulbjerg sogn, Viborg Amt †1832.05.26 Rind (søn af Niels Thomasen *1748c †1817 og Karen Mortensdatter *1755c) og (gift 1815.11.10 Laastrup sogn, Viborg Amt) Ane Christensdatter *1790c Lynderup †1857.11.30 Lynderup.
Gift 1855.11.03 i Skals i Viborg Amt med Maren Mortensdatter *1826.08.10 Overby Gammelmark, Sønder Felding †1905.09.02 Skovbjerg, Sønder Felding datter af indsidder i Sønder Felding Morten Christensen *1802.05.12 Borris †1874.03.19 Bukkær, Assing og (gift 1824.02.29 Sønder Felding) Margrethe Poulsdatter *1799.09.14 Sønder Felding †1856.10.29 Skals sogn, Viborg Amt.
Christen Thomsen og familie bliver kun et halvt år i Duedal.
Christen Thomsen var en flyt-omkring:

FT1860 Husmand i Skringstrup i Skals sogn, Viborg Amt.
1862: Husmand Lakkenborg mark i Hoven sogn i Ringkøbing Amt.
1868/69 Ejer af Duedal i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
FT1870 Husmand i Bukkjær i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
FT1880 Arbejdsmand i Viborg købstad.
FT1890 Under fattigforsørgelse i Silstrup i Skarrild sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1869.03.25 mageskifte Niels Madsen *1837.07.15 Borup, Brande †1893.12.26 Lindbjerggaard, Tykskov, Ejstrup sogn (begravelse i Brande) søn af gårdmand i Borup Mads Andersen *1801.09.20 Flø, Brande †1883.03.28 Harridsbæk, Brande og (gift 1831.10.09 Brande) Mette Nielsdatter *1800.11.23 Uhre, Brande †1881.10.22 Harridsbæk.
Gift 1871.11.17 i Borris med Mette Marie Lauridsen *1850.08.04 Silstrup, Skarrild †1938.08.08 Alderdomshjemmet, Brande datter af husmand i Silstrup Lars (Laurids) Nielsen (Aarberg) *1803.04.04 Aarbjerg, Torsted sogn, Ringkøbing Amt †1881.10.16 Silstrup og (gift som fraskilt 1841.11.21 Sønder Felding) Ane Kirstine Jensdatter *1817.10.13 Overby Gammelmark, Sønder Felding †1899.07.09 Kibæk, Assing.
Mageskiftet er med matrikel 6A Borup i Brande, men i Brande Gårdhistorie, hefte 3 Borup ses ingen Niels Madsen, som skulle have haft 6A før 1869 eller Christen Thomsen der skulle have fået det i 1869. Dette er ikke afklaret - Borup i Brande er et matrikel moras.
Duedal skrives i hartkorn:

Nørrelandet matrikel 35A er 1 1 3 1¾.
Nørrelandet matrikel 94B er 0 0 0 2½.
Tilsammen hartkorn 1 2 0 1¼.

Niels Madsen var:

Gårdmand Duedal, Borris sogn.
FT 1880: Husmand og landpost i Borup, Brande sogn.
Gårdmand Lindbjerggaard i Ejstrup sogn.

Mette Marie Lauridsen blev gift 2. 1909.08.31 i Ejstrup sogn med husmand i Ejstrup Erik Andersen
Barn født i Duedal i Borris (andre børn se Brande):
Niels Christian Madsen *1872.09.15 Duedal †1954.03.24 Flensborggade 1,3 Sankt Matthæus sogn, København.
Gift 1900.03.20 i Vinding, Skanderborg Amt med Edle Henriette Nielsen *1874.09.18 Neden Vinding Skov, Vinding †1943.05.07 St. Hans Hospital, Sankt Jørgensbjerg sogn, Københavns Amt datter af fæstehusmand og træskomand i Neden Vinding Skov Thomas Nielsen *1839.06.11 Salten, Them †1907.04.29 Vinding skov og (gift 1869.02.06 Vinding) Kirsten Pedersen *1846.03.17 Næsgaard, Them †1932.03.21 (Vinding kirkebog) Alderdomshjemmet, Bryrup.
Niels Christian Madsen var banearbejder i København.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1873 1875.07.01 tinglæst skøde Lars Madsen *1843.04.16 Leding, Dejbjerg †1916.08.09 Fiskbæk, Nørre Vium søn af Mads Larsen *1809.01.01 Stauning †1853.01.11 Leding og (gift 1838.04.08 Dejbjerg) Else Hansdatter *1809.05.18 Leding †1888.05.19 Leding.
Gift 1. 1867.12.06 i Borris med Thomasine Jensen *1839.05.26 Gammelmølle, Sønder Lem †1886.04.19 Duedal, Borris datter af gårdmand og møller i Gammelmølle Jens Jensen (Toft) *1805.07.21 Sønder Lem †1862.04.02 Røgind kro, Hee og 1. kone (gift 1835.06.21 Sønder Lem) Mette Marie Laugesdatter *1800.12.12 Rindum †1867.03.06 Nørre Vium.
Gift 2. 1896.11.18 i Dejbjerg med enke efter Jens Nielsen Barbara Nielsen *1857.04.18 i Vorgod hede, Vorgod †1945.02.25 De gamles Hjem, Skjern datter af husmand Niels Christian Nielsen (Niels Tiphede) *1801.05.09 Timring (gift 1847.03.28 Vorgod) Maren Pedersdatter *1811.07.14 Nørum, Gjellerup †1888.07.28 Vorgod.
Lars Madsen var:
Husfæster i Duedal, Borris sogn
1872 gårdmand i Duedal
FT 1890: Enkemand. Snedker. Bopæl: Borris stationsby
Husmand i Leding, Dejbjerg sogn
FT 1901: Tømrer i Leding, Dejbjerg sogn
1904.02.27 Tømrer Lars Madsen køber matr. 7F ejerlav Vorgod by
FT 1906: Landmand Lars Madsen og familie på matr. 7F i Vorgod sogn.
1908.04.02 Lars Madsen køber matr. 8F i Engsig ejerlav, Skjern sogn
FT 1911: Lars Madsen og familie på matr. 8F i Engsig, Skjern sogn Tømrer og alderdomsunderstøttelse
1912.03 19 Lars Madsen køber matr. 1BA, ejerlav Fiskbæk by, Fiskbæk, Nørre Vium sogn.
Børn født i Duedal i Borris af Thomassine Jensen (for de andre se andre sogne):
01 Jens Metinus Madsen *1869.01.22 Duedal †1930.01.18 (17. Jan fejl for 18.) Salt Lake City (Cemetery), Salt Lake County, Utah, USA.
Gift 1898.11.30 Salt Lake City med Gustafva Amalia Larsson *1867.08.08 Trollhättan, Älvsborgs Län, Sverige †1924.07.27 Salt Lake City.
Self employed carpenter.
02 Mads Christian Madsen (Navneændring 1911) Dyrehøj *1872.11.23 Duedal †1945.07.20 Niels Juelsgade 5, Zions sogns søndre distrikt, Esbjerg.
Gift 1897.03.20 i Dejbjerg med Hedevig Nielsen *1876.08.31 Bækbo, Dejbjerg †1945.07.20 Niels Juelsgade 5, Zions sogn, Esbjerg.
Mads Christian Dyrehøj var i 1940 redaktør i Tønder.
03 Henrik Karl Madsen *1874.12.09 Duedal †1917.05.12 Middelfat sogn.
Henrik Karl Madsen var plejer på sindssygehospitalet i Middelfart. Ugift.
04 Elias Madsen *1877.12.18 Duedal.
Elias Madsen var:
FT 1890 tjenestedreng i Tarp i Borris sogn.
FT 1901 møllersvend i Egvad sogn.
05 Marius *1880.10.15 Duedal †1881.02.18 fire måneder gammel.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1888.02.24 skøde Anders Christian Pedersen *1848.04.18 Tangsgaard, Bur sogn, Ringkøbing Amt †1917.05.13 Asylet, Borris søn af gårdmand i Tangsgaard Peder Christensen *1796.06.15 Sønder Hjerm, Hjerm sogn, Ringkøbing Amt †1866.03.22 Tangsgaard og (gift 1837.11.14 Bur) Anne Christensdatter *1808.08.28 Tangsgaard †1879.04.26 Pindvig Mark, Skarrild.
Gift 1877.03.13 i Borris med Kirsten Sørensen *1833.02.01 Flodgaard, Borris †1918.01.29 Asylet, Borris datter af gårdmand i Flodgaard Søren Jensen (Tarp) *1792.05.17 Tarp, Borris †1871.08.18 Borris.
Anders Christian Pedersen var:

1877 husmand Vejlgaard Mark i Assing sogn.
1888 gårdmand i Duedal, Borris sogn.
Tækkemand i Borris sogn.

Da han sælger i 1895 til Peder Hansen, der kun handler med gården og kun beholder den knap fem måneder, har Mette Marie Christensen - Peder Jespersens enke - stadig aftægt og værdien ansættes til 200 kr. Peder Jespersen er ni ejere tilbage i tiden så ofte har Duedal skiftet ejer.
Anders Christian Pedersen sælger gården for 4.500 kr, men får kun udbetalt 1.000 kr resten ("afgøres paa andre Maader") har vel været gælden på 3.500 kr.
Peder Hansen sælger inden for kort til videre til Tobias Tobiasen.
Borris Duedal matrikel 35A Nørrelandet 1 2 3 2
1895.09.08 skøde Tobias Tobiasen *1866.05.31 Store Sinkær, Nørre Omme sogn †1941.02.03 Hjoptarp, Borris søn af gårdmand i Heager i No sogn Jacob Tobiassen *1840.08.27 Heager †1913.02.07 Hee kirkeby og (gift 1866.03.13 Hee) Mette Marie Bilgrav *1839.01.27 Voldborg mølle, Hee †1905.03.05 Hee Kirkeby.
Gift 1895.11.02 i Borris sogn med Nikoline Kirstine Jensen *1871.09.06 Sønderskov, Borris †1926.07.23 Hjoptarp, Borris datter af gårdmand i Sønderskov, Borris Jens Christian Jensen *1837.12.03 Tarm, Egvad sogn †1888.04.01 Sønderskov og (gift 1865.05.07 i Egvad) Ane Kirstine Eriksdatter *1833.10.02 Vognslund, Ølgod †1894.12.05 Sønderskov.
I skødet af den 8. september 1895 fra handelsmanden Peder Hansen til Tobias Tobiasen:

... paastaaende Bygninger med [...] og [...] faste Gjendstande derunder Kakkelovne, Komfur og indmuret Kjedle , samt Besætning og Udboe derunder 2 Mejerispand.
Den betingede Kjøbesum udgjør 6500 Kr, skriver Sex Tusinde Fem Hundrede Kroner, hvoraf [.. ...] medfulgte Besætning og øvrige Løsøre 1500 Kr, der afgjøres ved, at Kjøberen overtager til fremtidig Forrentning og Afbetaling paa statutmæssig Maade den i Ejendommen indestaaende Gjæld til den vest- og sønderjydske Kreditforeining stor 3500 Kr og ved at Kjøberen udsteder Panteobligation til mig for 1000 Kr samt ved Kontant Betaling af Resten 2000 Kr ...

Peder Hansen havde købt Duedal for 4.500 kr og sælger den videre for 6.500 kr, men foruden de 2.000 kr han får kontant, lader han sig udstede en panteobligation for 1.000 kr, som vel er for de 1.000 kr han udbetalte for gården, således at han har tjent 2.000 kr på handelen. At 2 mejerispande nævnes specielt har vel dermed at gøre, at der ni år før er kommet et mejeri til Borris i 1886. Mejerispande har kostet en del penge.
Nyt i skødet er matrikel 94b et lille stykke hede.
I 1902 køber Tobias Tobiasen matrikel 42C i Nørrelandet til og lægger det under Duedal. Hartkornet er 0 1 0 ¾ altså måske 10 tønder land eller så.
Lundsgaard BS side 273 i Duedal matrikel 35A (men FT 1906 har dem i 35B fejl for 35A) Nørrelandet:

Peder Hansen, der dog straks, den 8/9 {1895} sælger til Line og Tobias Tobiasen. De har ejendommen i 45 år; de har ikke selv børn, men en plejedatter der var gift med en ikke landmand, så da de blev ældre, solgte de ejendommen til deres købmand Anders Nørgaard Jakobsen i Borris.

Plejebarn:
Oline Kristine Nielsen *1904.08.29 Ulfborg sogn
Hun var datter af Tobias' søster Jenny Christine Tobiasen *1870.08.18 Heager i Hee og hendes mand Christen Holm Nielsen †1908.01.29 Ulfborg. Hun kan dermed være kommet til Duedal efter 1908.
Borris Duedal matrikel 35A Nørrelandet 1 2 3 2
1940.10.01 skøde Anders Nørgaard Jacobsen *1898.01.18 Fiskbæk, Nørre Vium †1960.04.06 Borris Stationsby søn af husmand og cementstøber Mads Anthon Jacobsen *1868.07.03 Fiskbæk †1952.10.25 De gamles Hjem, Skjern og (gift 1895.11.12 Nørre Vium) Nielssine Andersen *1873.11.12 Nørgaard, Sædding †1938.12.24 Østergade 51, Skjern.
Gift 1924.05.16 i Borris sogn med Andrea Merrild Jeppesen *1895.08.01 Borris Stationsby †1981 Borris datter af tømmerhandler i Borris Stationsby Jeppe Christian Jeppesen *1869.02.26 Pungstoft, Flynder sogn †1944.01.14 Borris Stationsby og (gift 1894.11.23 Rind) Ellen Johanne Merrild Jensen *1872.03.03 Fjelstervang, Vorgod †1944.01.30 Borris Stationsby.
Anders Nørgaard Jacobsen var købmand i Borris Stationsby matrikel 16x Nørrelandet i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Anders var kun ejer, han drev ikke gården. Den blev drevet af en bestyrer som egentlig her skulle nævnes ved navn.
Borris Duedal matrikel 35A Nørrelandet 1 2 3 2
1943.05.07 skøde Peder Vinther Pedersen *1919.02.22 Klokmose, Faster †2012.10.05 Faster søn af husmand i Klokmose Christen Holt Pedersen *1878.11.07 Fjelstervang, Vorgod †1961.01.30 Klokmose og (gift 1908.04.10 Troldhede - Faster kirkebog) Jensine Jensen *1886.04.06 Bukkær, Assing †1973.01.23 Faster.
Gift 1943.05.19 i Gjellerup med Elisabeth (Lis) Studsgaard Madsen *1919.09.04 Lundgårde, Gjellerup †2000.07.01 Faster datter af landmand i Lundgaarde Mads Medom Studsgaard Madsen *1884.11.06 Lundgaarde †1971 Gjellerup og (gift 1912.08.03 Gjellerup) Mette Holm Lauridsen *1885.04.25 Hjørnholm, Gjellerup †1969 Gjellerup.
Drev gården i hele 54 år.
BS side 273:

... Lis og Peder Winther Pedersen, der nu har drevet den i 44 år og gør det stadig {1987}, dog uden besætning. Den 5/2 1985 købte de naboejendommen matrikel nr. 35B. Der er fire børn i ægteskabet: Eigild, Bodil, Ingolf og Henry.

Borris Duedal matrikel 35A Nørrelandet 1 2 3 2
1997.10.20 skøde Henning Johansen
Duedal 2009 matrikel 35 Nørrelandet i Borris sogn.
Duedal 2009.
Stuehuset må have været fra før 1900.
Bygningerne er blevet fjernet mellem 2009 og 2019.

Borris Duedal matrikel 35A Nørrelandet 1 2 3 2 ender her ↑Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet starter her ↓
Kort over Duedal hede, Hjoptarp, Søndergaard, Brunbjerg, Fonager og matr. 94Y Nørrelandet i Borris sogn.
Matr. 94Y i Borris Nørreland omgivet af Hjoptarp, Duedal, Brunbjerg, Fonager og Søndergaard.
1896 Hans Laurids Mikkelsen Ahle.
1900 Niels Jensen.
1928 Hans Christian Jensen.
1934 Iver Lauridsen Olesen.
1976 Arnold Nielsen.

Kort 1911.
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet 0 0 0 ¼
Duedal hede matr. 94y Nørrelandet hartkorn 0 0 0 ¼ meget lille.
Udarbejdet 2018 af Holger Ejby Villadsen.
1896.05.25 Hans Laurids Mikkelsen Ahle *1851.04.14 Klokmosehede, Ejstrup, Faster sogn †1912.09.20 Klokmose, Faster søn af husfæster i Klokmosehede Mikkel Lauridsen *1814.01.04 Lille Alle, Vorgod †1867.12.08 Klokmosehede og (gift 1841.12.26 Faster) Ane Madsdatter *1813.03.11 Vorgod †1902.02.08 Klokmosehede.
Gift 1876.10.31 i Faster med Ane Kirstine Jensen *1848.08.20 Store Gaasdal, Borris †1935.02.14 Østergade 70, Skjern datter af indsidder i Store Gaasdal, Jens Meldgaard Thygesen *1825.11.10 Melgaard, Vium by, Nørre Vium og (gift 1848.04.01 Borris) Lene Iversdatter *1819.06.10 Store Gaasdal †1905.11.14 Meldgaard, Hee sogn (gift 2. 1851.11.09 i Borris med Jens Nielsen*1819.01.19 Assing sogn †1877.05.29 Faster).
Tobias Tobiasen (ejer af Duedal, matr. 35a og matr. 94b) sælger 1896.05.25 til Hans Laurids Mikkelsen det stykke af ejendommen 94b, som Hans Laurids Mikkelsen hidtil har haft i fæste, og som er udstykket 1896.05.09 og skyldsat under matr. 94y.
Skøde 1896.05.25 for 300 kr.
Hans Mikkelsen bliver bare fire år på stedet. Hans børn er født på Klokmosehede og Ejstrup i Faster sogn, Skovsende i Sønder Omme, degneboligen i Borris og de sidste to på Duedal Hede i Borris.
Efter salget af dette sted flytter Hans og Ane Kirstine tilbage til Klokmose i Faster sogn. Ane Kirstine flytter som enke efter 1912 videre til Skjern.
Navneændring 1906 til Ahle.
Børn:
01 Jens Melgaard *1877.09.25 Klokmosehede, Faster †1886.03.05 Klokmosehede otte et halvt år gammel.
02 Lars Mikael Mikkelsen Ahle *1879.03.24 Klokmosehede, Faster †1950.04.21 Søndergade 24, Herning.
Gift 1. 1902.12.08 i Faster med Andrea Kirstine Frederiksen *1878.12.08 Viborg, ægteskab skilt 1917-, †1960.11.20 De gamles Hjem, Faster, datter af arbejdsmand i Viborg Frederik Anton Vilhelm Frederiksen *1843.01.05 Viborg †1909.10.28 Forsørgelsesanstalten, Viborg og (gift 1870.05.31 Viborg) Ane Kirstine Lauritzen *1839.06.25 Hørup, Vester Bjerregrav sogn, Viborg amt †1900.08.09 (efternavn fejl) Lille Sct. Hansgade 21st, Viborg.
Gift 2. 1917.10.17 borgerlig i Herning med Ane Christence Ager *1890.06.11 Ahler hede, Borris †1958.10.24 Nørregade 13B, Herning datter af Husmand Ahler hede Husmand i Dalager i Borris Jens Christensen *1855.12.05 Agger, Borris †1936.12.10 Dalager, Borris og (gift 1889.10.25 i Borris )Kirsten Marie Henriksen *1865.06.13 Røgind, No, Hee sogn †1948.03.29 Dalager, Borris.
Lars Mikael Mikkelsen Ahle var smedemester i Assing og Troldhede senere montør og maskinhandler i Herning.
03 Jens *1881.04.04 Ejstrup, Faster (tvilling) †1881.06.04 Ejstrup to måneder gammel.
04 Andreas Mikkelsen Ahle *1881.04.05 Ejstrup, Faster (tvilling) †1942.05.31 Jerne sogn, Ribe Amt.
Gift 1909.01.12 i Ansager med Else Marie Vinding *1886.05.09 Stenderup, Ansager †1946.07.06 Outrup datter af husmand i Stenderup, Ansager Claus Søren Vinding *1845.03.02 Hofmanslyst, Randbøl †1899.12.02 Stenderup mark, Ansager (gift 1870.12.28 Vorbasse) Maren Knudsen *1846.07.31 Vrenderup, Faaborg sogn, Ribe amt †1928.12.07 Stenderup.
Andreas Mikkelsen Ahle var:
Landbruger/daglejer Faster sogn.
Husmand i Leding, Dejbjerg sogn.
Husmand i Stenderup, Ansager sogn, Ribe Amt.
05 Jens Kristen Mikkelsen *1883.04.06 Skovsende mark, Sønder Omme.
FT1925: Tilflyttet fra udlandet. Bopæl: Vesterhavsgade 1, Esbjerg - Smed. Ugift. Ikke set derefter.
06 Jens Melgaard Mikkelsen Ahle *1887.05.22 Degneboligens mark, Borris †1954.01.02 Absalonsgade 22, Silkeborg.
Gift 1909.10.24 i Silkeborg med Inger Johanne Marie Nielsen *1885.10.25 Haarup, Linaa sogn, Skanderborg Amt datter af husmand i Hårup, Linå sogn, Skanderborg Amt Peder Nielsen *1862.12.17 Vejlby sogn, Århus Amt †1950.01.18 De gamles Hjem, Alderslyst sogn, Silkeborg og (gift 1885.08.09 i Linaa) Karen Andersen *1861.09.23 Haarup †1916.03.05 Silkeborg
Jens Melgaard Mikkelsen Ahle var smed i Silkeborg.
07 Mads Helenus Mikkelsen Ahle *1890.01.01 Duedal Hede †1954.04.20 Korning sogn, Vejle Amt.
Gift 1. 1911.11.05 i Dalum, Odense Amt med Karoline Sofie Nielsen *1880.01.26 Alléhuset, Nørre Lyndelse sogn, Odense Amt †1915.10.17 Tarup, Sønder Næraa Sogn, Odense amt datter af røgter på Bramstrup i Nørre Lyndelse sogn Anders Nielsen *1851.06.12 Sankt Hans sogn, Odense †1938.05.02 Alléhuset, Bramstrup og (gift 1873.03.07 Nørre Lyndelse) Maren Kirstine Hansen *1851.01.27 Nørre Lyndelse †1931.08.18 Alléhuset, Bramstrup.
Gift 2. 1919.03.30 Skjern sogn med Otteline Nielsen *1885.02.16 Rasdal, Aars sogn, Aalborg Amt †1925.06.07 Aanum mark, Skjern datter af husmand i Rasdal, Aars sogn, Aalborg Amt Niels Gregersen *1832.06.26 Halsmandsbro huse, Ejdrup Sogn, Aalborg amt †1909.02.01 Sjøstrup, Aars og (gift 1866.03.23 Suldrup sogn, Aalborg) Troelsine Madsen *1843.09.28 Foldager, Aarestrup Sogn, Aalborg amt †1913.02.25 Sjøstrup.
Gift 3. 1925+ med Karen Marie Eline Madsen *1896.09.11 Hedensted mark, Hedensted datter af husmand Hedensted mark Carl Martin Madsen *1865.03.27 Engum sogn, Vejle Amt †1936.01.21 Stensballe Sund, Søvind sogn, Skanderborg Amt og (gift 1894.11.10 Hedensted) Jenssine Dorthea Nielsen *1866.09.25 Stenvad, Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers Amt †1953.04.28 Hedensted.
Mads Helenus Mikkelsen Ahle kom vidt omkring:
Fabriksarbejder i Dalum, Odense amt,
Husmand i Tarup, Sønder Næraa sogn, Odense amt,
Husmand Aanum mark, Skjern sogn,
Husmand i Daldover, Randbøl sogn, Vejle amt,
Arbejdsmand i Korning sogn, Vejle amt.
08 Helene Marie Ottilie Mikkelsen Ahle *1894.11.04 Duedal Hede †1945.12.29 Vejlevej, Brande By.
Gift 1921.01.09 i Skjern sogn med Karl Thorup *1897.11.09 Vogterhus nr. 40, Torrup by, Alslev sogn, Ribe Amt †1944.06.17 Middelfart søn af banearbejder i Torrup Carl Mathæus Madsen Thorup *1863.04.19 Strands, Vistoft sogn, Randers amt †1930.02.22 Skjern birk, Skjern og (gift 1887.08.26 Helgenæs sogn, Randers Amt) Nielsine Christensen *1863.07.07 Vejlby sogn, Aarhus Amt †1937.06.16 De gamles Hjem, Skjern.
Karl Thorup var banearbejder.
I 1921 i Brande.
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet 0 0 0 ¼
1900.06.04 Niels Jensen *1863.06.05 Brinkhus, Tim sogn †1956.02.02 De gamles Hjem, Borris søn af husmand i Brinkhus Jens Christian Nielsen (Munk) *1802.01.31 Tim †1868.04.09 Brinkhus og (gift 1844.08.08 Tim) Kirsten Jensdatter (Juulsgaard) *1821.04.03 Torsted sogn †1864.10.23 Brinkhus.
Gift 1895.12.11 i Brejning sogn med Maren Lauridsen *1872.05.06 Brondbjerg mark, Staby sogn †1953.01.01 Røgind, Velling sogn, begravet Borris, datter af husmand og rokkedrejer i Staby Laurids Jeppesen *1826.12.12 Brondbjerg mark †1897.06.20 Fattiggaarden, Staby og (gift 1860.01.25 Staby) Marie Hedevig Simonsen *1832.10.30 (dato ved vielsen) Havetoftløjt, Havetofte sogn, Sydslesvig †1895.02.27 Fattiggaarden, Staby.
Skøde 1900.06.04 for 1.100 kr.
I 1925.05.07 køber Niels Jensen matr. 94AI til som er en lille strimmel land ca. 1/3 af 94Y i størrelse.
BS side 310:

... Niels Jensen, der, meget fornuftigt, startede med et stort hønsehold, hvilket resulterede i, at han fik tilnavnet Hønsekonge. Det ville han ikke have siddende på sig og solgte derfor hønsene. Han og familien, der var mange børn, levede af ejendommen i 25 år, så kunne det tilsyneladende ikke gå længere ...

Forfatteren har det på anden hånd, der kan have været andre grunde til at sælge hønsene.
Niels Jensen går fallit og stedet sælges på fogedudlægsskøde.
Kort over matrikkelnumre 94 i Nørrelandet i Borris sogn.
Kort over dele af matrikkelnumrene 94 i Nørrelandet i Borris sogn.
94Y
94AI købt til 94Y af Niels Jensen i 1925.
94B.
94BV

Kort 1911. Se omegn foran.
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet 0 0 0 ¼
1928.12.15 Hans Christian Jensen *1904.09.04 Halkjær, Stadil †1978.03.05 Sønder Felding søn af gårdmand i Halkær, Stadil sogn Milter Jensen *1865.09.27 Albæk, Assing sogn †1924.10.16 Paarup mark, Assing og (gift 1891.05.21 Ringkøbing) Karen Marie Christensen *1869.05.21 Ringkøbing †1924.07.14 Paarup mark.
Gift 1935.05.21 i Sønder Felding med enke af Kærhede Jensine Severine Jensen *1899.08.31 Vester Bjerge, Sønder Felding †1988.11.01 Sønder Felding datter af husmand i Graahede Marinus Jensen *1874.09.30 Graahede, Oddum sogn †1966.07.04 Øster Aastrup, Aastrup sogn, Ribe Amt og (gift 1898.11.24 i Sønder Felding) Mette Marie Christiansen *1873.07.18 Tarm, Egvad sogn †1945.06.12 Glejbjerg, Aastrup.
Hans Christian Jensen var:
Husmand Duedal Hede i Borris sogn,
Husmand Kærhede i Sønder Felding sogn.
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet 0 0 0 ¼
1934.11.27 Iver Lauridsen Olesen *1910.06.26 (navn Jens) Ørbæk mark, Hoven sogn konfirmation (navn Iver) †1979.01.31 Borris søn af husmand på Ørbæk mark Jens Martin Theodor Olesen *1879.09.11 Ølgod †1960.11.19 Borris Kirkeby og (gift 1907.11.08 Grindsted) Ane Kirstine Lauridsen *1881.04.20 Nollund, Grindsted †1961.03.13 Borris Kirkeby.
Gift med hans kone †2008-18.
Skøde 1934.11.27.
Iver havde skøde på stedet i 42 år indtil den 25. juni 1976.
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet 0 0 0 ¼
1976 Arnold Nielsen
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet 0 0 0 ¼ ender her ↑


Borris Duedal Hus (uden matrikel nummer) starter her ↓
Duedal Hus (uden matrikel nummer)
Udarbejdet 2019 af Holger Ejby Villadsen.
Kort over Duedal og Duedal Hus i Nørrelandet i Borris sogn.
Duedal Hus i 1871.
Duedal Hus syd for Duedal selv ses fra 1859 frem til noget efter 1875, men er fjernet før 1914, hvor målebordsbladet ikke viser noget hus mere.

Borris Duedal Hus (uden matrikel nummer)
1859.07.24 Mikkel Madsen *1830c Grønborg, Borris søn af Mads Mikkelsen *1799.04.02 Sønder Kvisthus, Borris og (gift 1829.12.26 Borris) Kirsten Marie Hansdatter *1803.04.18 Ølgod datter af Hans Christensen Skovlund og (gift 1829.12.26 Borris) Mette Jeppesdatter *1762.11.24 Vester Starup, Ribe Amt †1886.11.14 Grønborg. .
Gift med Ane Katrine Pedersdatter *1826c Herning.
Mikkel Madsen fæstede Duedal Hus og nogle agre i 1859 fra Jens Christian Pedersen i selve Duedal:

Jens Christian Pedersen af Duedal

fæster til Mikkel Madsen af Grønborg følgende af min gård Duedal matrikulerede ejendomme, nemlig 8½ ager i Vester- og 4 ager i Østerenden, som ligge sønden for gården Duedal indtil Skobæk By

fra 11. juni 1859 at regne.

Mikkel Madsen er smed og hans kone syerske.
I FT 1860 har Mikkel Madsen en kostgænger Jens Christian Henriksen *1855c i Borris.
I FT 1870 ses han som smed i Gammelmark i Nederby i Sønder Felding sogn. Han har ingen børn.

Borris Duedal Hus (uden matrikel nummer)
1868.02.25 fæstebrev Thomassine Jensen (Toft) *1839.05.26 Gammelmølle, Sønder Lem, Ringkøbing Amt, konf. 1854 i Hee sogn †1886.04.19 Duedal (se under Duedal selv).
Gift 1867 med Lars Madsen i som i 1873 overtager selve Duedal.
Det er Thomassine, der har fæstet på huset og hun gifter sig derefter, men fæstebrevet er så først blevet udstedt godt to måneder efter vielsen. Da manden Lars Madsen overtager selve Duedal 35A i 1873 lader han fæstebrevet fra 1868 udslette 1873.09.04 (randbemærkning i og til det originale fæstebrev).

Borris Duedal Hus (uden matrikel nummer)
1914- Nedlagt før 1914.
Borris Duedal Hus (uden matrikel nummer) ender her ↑


6 Andet
Bølling Herreds Tingbog 28. September 1728: Niels Duedahl af Lem anklaget for landgilde af husbond Sr. Thomas Pedersen til Østertoft.

7 Skøder
1692 Sophie Rostrups Pantebrev.


Fonager
Fonager Borris med Søndergaard i Hjoptarp, Duedal og Brunbjerg tegnet ind. Huse circa dobbelte størrelse
Fonager i Borris 1817 og efter med Søndergaard i Hjoptarp, Duedal og Brunbjerg tegnet ind. Huse circa dobbelte størrelse i rød farve.
Fonager var et husmandssted med hartkorn 0 5 0 2 men blev delt 1780c i to husmandsteder hver med det halve hartkorn 0 2 2 1. De to matrikler 62 og 63 i Nørrelandet blev lagt sammen igen til et husmandsted 1883.
De store gamle gårde Søndergaard, Duedal og Brunbjerg er tre- og fire-længede mens de to gårde i Fonager er to-længede.
Fonager
1 Introduktion
Fonager kaldes delvis også Faunager, Favnager eller Fanager. Første gang navnet ses er i Markbogen 1683 som Fonager Hus, der i dette år ingen fæster har. Markbogen 1683:

Fonager hus, tilhører Sofie Rostrup, Jens Christensen i Hioptarp lejer jorden.

Hartkornet i Ny Matrikel 1688 er 0 5 0 2.
2 Fæstere
1703- Christen Madsen Fonager Smed
1728- Christen Christensen Fonager Smed
1755c Poul Christensen Fonager
3 Ejere
1683 og 1692 Sophie Rostrup, Dejbjerlund
1782- Christen Mortensen
Matrikel 62:

1783 Christen Christiansen
1785 Jens Mortensen
1797 Knud Lauridsen
1828 Christen Knudsen
1883 Christen Østergaard Hansen

Matrikel 63:

1783- Christen Mortensen
1819 Christen Sørensen
1823 Christen Sørensen II
1826 Just Olesen Bush
1865 Laust Nielsen
1875 Abelone Duedal, enken.
1875 Christian Christensen, gift med enken
1877 Christen Østergaard Hansen

Matrikel 63 derunder 62 sammenlagt:
1883 Christen Østergaard Hansen
1920 Søren Peder Karl Hansen
1945 Karl Hansen
1975 Knud E. Pedersen
1982 Henning Johansen
4 Familier med børn
6 Andet
7 Skøder og Pantebreve
1 Introduktion
Fonager ses ikke i matriklen 1664. I Markbogen 1683 er der ingen fæster på Fonager, der angives med hartkorn 0 5 0 2 et husmandssted. Ejer i 1683 og 1692 er Sophie Rostrup på Dejbjerglund.
Christen Smed også kaldet Christen Fonager ses over en årrække fra 1703 fremad. Det må imidlertid være to forskellige personer for den første har en datter, der bærer 1703 - hvis man sætter hendes alder til mindst 17 ville hun være født før 1686, dvs. faderen Christen Smed må være født før 1666. Den næste Christen Fonager Smed, der ses efter 1730 i Fonager, dør 1765 og angives da 69 år gammel dvs født 1694c, så de to er som sagt forskellige.
Husmandsstedet Fonager hartkorn 0 5 0 2 deles noget før 1783 i to dele. Hver del får det halve nemlig hartkorn 0 2 2 1; disse dele bliver 1817 til Nørrelandets matrikler 62 og 63. I 1817 har matrikel 62 kun 2,4 hektar og matrikel 63 endnu mindre 2,1 hektar - det er usædvanlig små steder.
Realregister 1 for matrikel 62 i Nørrelandet.
Realregister 2 for matrikel 62 i Nørrelandet.
Realregister 1 for matrikel 63 i Nørrelandet.
Realregister 2 for matrikel 63 i Nørrelandet.
Borris Fonager i Nørrelandet begynder her ↓

Borris Fonager Nørrelandet
1683 Ingen fæster.
Ejer Sophie Rostrup til Dejbjerglund se pantebrev 1692, hvor der heller ingen fæster findes i Fonager.

Borris Fonager Nørrelandet
1703 Christen Madsen Fonager Smed *1660c- †1725.12.16 Fonager.
Gift med Kirsten *1668c- †1740.07.06 Fonager (er fadder 1703.04.05).
Christen Smed ses i Mandtallet 1705 og der bor yderligere en kvinde El i Fonager, som dør 1711.06.21.
Madsen ses kun i begravelsen 1725.
Børn:
? Christensdatter *1686c- †1711.03.04 Fonager.
Fadder 1703.12.30 og 1709.08.03.
Simuleret Folketælling 1705 Fonager Christen Madsen Fonager
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Christen Madsen Fonager Smed  1660c-  1725 Fonager Borris Begravet nr.6326
 
kone170590Kirsten Christen Fonagers kone