Oprettet 24. december 2017
Sidste ændring 12. december 2019
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter steder i Borris sogn

Steder i Borris sogn:
Ahlergaard, Borris Kirkeby, Brunbjerg, Dalager, Debelmose, Duedal, Egvig, Feldsing, Flodgaard, Foldager-Blaabjerg, Gjaldbæk, Gosvig (Tarp), Gaasdal- Lille, Gaasdal- Store, Gravel, Grønborg, Helgaard, Hjoptarp, Hvollig, Kodbøl- Vester, Kodbøl- Øster, Kringeltoft, Krog- Borris, Kvisthuse, Lindvig, Nygaard, Odderskær, Skobæk, Skravhøj, Slikdal, Stier, Sønderby, Tarp (Borris), Vindelbo, Votkær.

Dette Borris er Sønder Borris. I Viborg Amt ligger Borris, sådan kaldt indtil 1950, hvor navnet blev ændret til Nørre Borris, som igen ændredes i 2007 til Sparkær sogn.
Denne side indeholder steder og folk i Borris sogn.


Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
BS: Lundsgård, Chr.: Borris Sogn og dets beboere 1688-1988. Eget forlag, 1989. 468 s. (Hertil Indholdsfortegnelse ... udarb. af Ove Navntoft Enevoldsen. Eget Forlag, 1997. Indeholder: Indholdsfortegnelse over personer og, Indholdsfortegnelse ... efter gade/vej navne og numre samt matrikkel numre. 13 s.).
Rettelser til Lundsgaard.
SG: Helgaard, Viste: Borris Søndre Grandelag og Omegn, 214 sider, før 1972. (Medvirkende: Emma Holm Jacobsen). Maskinskrevet.
PM: Hofmansen P. K., Carl Kofoed Christensen og Egon Gosvig: Pedersminde i Borris, 109 sider pdf på hammerum-herred.dk. (Indeholder Debelmose, Grønborg, Tarp etc mest 1664 til efter 1800, pastor Jensen Hviids indberetning til Ole Worm 1638 to sider, pastor Hauchs indberetning til biskoppen 1766 fem sider). Teksten en del steder blandet med specielle hændelser (hængning fx) nævnt i kirkebogen, men ikke sagen vedrørende.
KB: Kancelliets Brevbøger.
DAA: Danmarks Adels Aarbog.
1498 Borris i Lundenæs Jordebog af 1498.
1664 Matrikel 1664 Borris skrevet ud af Ove Navntoft Enevoldsen 1986.
1688 Ny Matrikel 1688 Borris skrevet ud af Ove Navntoft Enevoldsen 1986.
1705 Borris Mandtall 1705.
1728 Lundenæs Restancer 1728 i Bølling Tingbog.
1736 Lundenæs hoveri i Borris, Faster, Bølling og Skjern sogne 1736.
1738 Ahlergaard Jordebog. 1738.
1739 Lundenæs fæsteprotokol Borris og Faster 1739 - 77.

Bølling Herreds Tingbøger generelt 1728 - 1821.

Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1683 Markbogen.
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84

Borris generelt
Borris ligger i Bølling Herred og grænser til både Nørre Horne og Hammerum Herred.

Oversigtskort over sogne omkring Borris  i Bølling, Nørre Horne og Hammerum Herreder.
Sogne omkring Borris.
Borris er et stort sogn, det nævnes første gang 1330-48 i Ribe Oldemor som Burigs. Borris sogn i Bølling Herred var tidligere et udpræget hedesogn som mange sogne i Vestjylland. Det deles af Skjern Å i Nørrelandet nord for og Sønderlandet syd for. Store dele af Sønderlandet er Danmarks største hedeareal 4.700 hektar endda med urfugle og er militærets areal for skydeøvelser og kaldes Borris Skydeterræn.
Ahlergaard var i 1680 en meget lille hovedgård med 6 tønder hartkorn, den var i familien Rostrups eje 1655-93. Derefter familien Harboe, senere familien Rahbek der fik den op på knap 30 tønder hartkorn (1755).
Tienden af Skjern og Borris sogne bliver i 1565 forlenet til Laurids Hansen til Kærgaard i Skjern sogn (TRAP V regner den dels til Borris sogn) med 17 tønder Hartkorn (KB3 s. 682).
Borris Slægtsbøger
Slægtsbog over Visti Madsen Rahbek Borris og Christen Christensen Rahbek, Albæk : forældre og efterkommere, Slægtshistorisk Institut, 1871, 3 optryk.

Søren Lauridsen: "Slægtsbog?", i Nørre Feldsing i Borris (nævnt 1986 i BS).

"Slægten Rahbek fra Ahlergaard i Borris sogn" om Mads Madsen Rabek *1774 †1839 og Else Beck *1766 †1849 og deres aner og efterkommere. Slægtshistorisk Institut 1967-68, Viborg.

Slægtsbog [anetavle for Christen Pedersen [Vendelbo/Rahbek], født 1833 i Borris Sogn, og hustru Jensine Christine Jensdatter, født 1831 i Nørre Vium Sogn]. Dansk Slægtshistorie, 1970.

Slægtsbog. Anetavle for Mads Knudsen [født 1828 i Borris Sogn] og Ide Cathrine Andersdatter [født 1832 i Nørre Vium Sogn]. Dansk Slægtshistorie, 1972. Slægtsgårdsarkivet.

Slægtsbog. Anetavle for Niels Møller Madsen [født 1815 i Borris Sogn] og Ane Knudsdatter [født 1821 i Borris Sogn]. Dansk Slægtshistorie, 1972.

Slægtsbog. Anetavle for Niels Peder Knudsen [født 1840 i Borris Sogn] og Ellen Marie Jensen [født 1841 i Vorgod Sogn]. Dansk Slægtshistorie, 1972.

Slægtsbog. Anetavle for Thyge Knudsen [født 1825 i Borris Sogn] og Ane Marie Frandsdatter [født 1836 i Snejbjerg Sogn]. Dansk Slægtshistorie, 1974.

Borris sogn
Oversigtskort over Borris sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1802 og Borris Østerland fra flytningen af herredesgrænsen 1843 mellem Hammerum og Nørre Horne Herreder. I Borris Sønderland stederne: Sønderskov, Kodbøl, Gjaldbæk, Mosgård, Odderskær, Lindvig, Gravel, Helgård og Hvollig. I Borris Nørreland: Debelmose, Hjoptarp, Sønderby, Borris Kirkeby, Dalager, Grønborg, Brunbjerg, Egvig, Kringeltoft, Lille og Store Gaasdal Feldsing og Vindelbo. I Borris Østerland: Ahlergaard.

(Klik på kortet for det originale uændrede, uretoucherede kort i stor opløsning.)
Oversigtskort over Borris sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1802.
En ændring er Borris Østerland, som tilhørte Hammerum Herred 1802 (Vorgod Å var grænsen), men kom 1843 til Borris sogn i Nørre Horne Herred. Det var et naturligt bagland for Ahlergaard, som jo ligger nord for Skjern Å.
Dele af omliggende sogne Skjern, Faster, Oddum (Aadum), Sønder Felding og Nørre Vium ses.
I Borris Sønderland stederne: Sønderskov, Kodbøl, Gjaldbæk, Mosgård, Odderskær, Lindvig, Gravel, Helgård og Hvollig.
I Borris Nørreland: Debelmose, Hjoptarp, Sønderby, Borris Kirkeby, Dalager, Grønborg, Brunbjerg, Egvig, Kringeltoft, Lille og Store Gaasdal Feldsing og Vindelbo.
I Borris Østerland: Ahlergaard.


Ahlergaard
Egnen omkring Ahler i Borris sogn omkring 1970. Ahlergaard, Ahler Vestergaard, Ahler Brohus 1861-89.

Egnen omkring Ahler i Borris sogn circa 1970. Ahlergaard, Ahler Vestergaard, Ahler Brohus 1861-89, Lindvig.
(Klik på billedet for større billede.)
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2018.)
Ahlergaard
1 Introduktion
TRAP V siger Ahlergaard "har været" en hovedgård. Dette betvivles herved kraftigst, hvornår skulle det være?
Hovedgård vil sige skattefrihed, men en hovedgård med hartkorn 6 0 0 0 som denne har i 1680 er sjældent set. De allerfleste hovedgårde ligger over 12 tønder hartkorn.
I markbogen nedenfor er Ahlergaard simpelthen en enlig gård og der er ingen indikation af skattefrihed, som formodentlig har været tilbage omkring 1660, hvor Gunde Rostrup ejede gården.
I markbogen 1683:

Ahlergaard, enlig gård, til Sophie Rostrup til Deiberiglund.
Forpagter: Jacob Andersen 16 rigsdaler årlig.

Først Mads Christensen Kjær i perioden 1712 - 1740 drev Ahlergaard op til hartkorn 8 4 0 0 for Ahlergaard selv og 21 tønder hartkorn gods.
Hartkorn for Ahlergaard i Borris 1680 - 1850
Ahlergaard i Borris
Hartkorn 1680 - 1850
Denne hartkorns-række er ikke fuldstændig, specielt mod enden af perioden, men den viser det grove forløb. Jakob Harboe står for det halve af hartkornet, svigersønnen Mads Kjær køber det andet halve til.
Tallene fra 1741 og 1755 er 8,5 tønder hartkorn for selve Ahlergaard og 21 tønder hartkorn i andre ejede gårde mest i Borris sogn.
Ahlergaard udstykkes meget, meget sent i 1886 af Jens Thomsen.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

1623- Niels Madsen i Ahler.
Nævnes også 1625. Skjern Å har lagt sig et andet leje og laksegården, der var fælles med Bertel Thommesen i Lindvig, og dermed skal skellet sættes nyt (se også Lindvig):

... var skikket Bertel Tomasen i Lindvig hans visse bud Christen Olufsen, ridefoged til Lundenæs, og havde stævnet Niels Madsen i Aller for et vidne, som han til Hammerum herredsting 29/1 1623 vidnet har, anlangende om Skjern å, som skulle være brudt igennem Aller mark, og at han derefter skulle have haft hans brug og drift over samme å, som skulle være igennem brudt, hvilket vidne han ikke har vidnet på nogen visse dag eller tid. Disligeste havde stævnet adskillige personer for efterskrevne vidner, de har vidnet om bemeldte åsteder, hvor åen har haft sit løb og gang, og om laksegårde og brug, de mænd fra Aller og Lindvig har haft tilsammen, samt om markskel imellem de to byer: da efterdi Christen Olufsen giver til kende, allerede at være kaldt på sandemænd ret markskel imellem Aller og Lindvig at gøre, da bør samme vidner på begge sider ikke at forhindre sandemænd retfærdig markskel imellem Aller og Lindvig at udsværge og gøre, når de dertil bliver tilfulgt, som det sig bør.


Ahlergaard hartkorn ny Matrikel (1688) 8 4 0 0.
1655- Gunde Hansen Rostrup til Staarupgaard *1580cc (1594 i Sorø skole) †1656 Ahlergaard (se teksten nedenfor) søn af Hans Rostrup til Sjelleskov og Risager †1611+ og Anne Gundersdatter Lange (tre roser) til Kjeldet *1541c+.
Gift i Viborg med Kirsten Jakobsdatter Skram datter af Jakob Skram *1547 †1625.11.12 78 år gammel og Dorte Godskedatter Friis til Vadskærgaard †1638+.
Hans omtrendtlige fødselsår ud fra at han kom i Sorø skole 1594 og at han studerede i Wittenberg 1600.
I året 1625 takseres han til 329 tønder hartkorn, så han var på det tidspunkt en meget rig mand. Senere måtte han sælge Randrup og pantsætte Starupgård. Til sidst gik det ham økonomisk skidt og han blev givet en gård Grønborg i Borris sogn (som kaldes Grønborggård i DAA, men det var vare en almindelig halvgård i Markbogen 1683 og regnes i 1688 til hartkorn 3 4 1 0 hvilket ikke engang er en stor gård). Han må også være kommet i besiddelse af Ahlergaard - som var en stor gård med hartkorn 8 4 0 0 - for han dør der i 1655.
Af børnene bliver tre i nærheden. Sophie i Dejbjerglund i Dejbjerg, Hans i Juellingsholm i Sønder Omme, Jørgen vel delvis i Omvraa i Sønder Omme.
Den 11. april 1655 stævnes Gunde Rostrup som det ses i Viborg Landstings Dombog C:

var skikket velb Gjord Galt {*1652 †1684 begravet Hørby Kirke, Hjørring amt søn af Knud Galt †1650 til Sønderbygaard i Borris sogn Birgitte Nielsdatter Juul} til Rækkergaard {Hanning sogn} hans fuldmægtig Niels Olufsen på Rækkergaard med en opsættelse her af landstinget i dag seks uger, lydende ham da at have stævnet velb Gunde Rostrup til Ahlergaard {Borris sogn} for en summa penge, nemlig 420 rigsdaler in specie, efter to skadesløs breves formelding, og eftersom samme breve skulle formelde på pant i en bondegård, kaldes stor Skindbjerg {Store Skindbjerg i Dejbjerg sogn}, at dersom fornævnte kapitaler med deres forfaldne rente, interesse og skadegæld ikke til udlovede termin bliver erlagt, som det sig burde, hvorfor Gjord Galt formener sig deri stor uret at være sket og mener, det Gunde Rostrup bør pligtig at være fornævnte penge med rede penge nu straks at betale, eller og derfor efter lovlig forfølgning i hans jordegods og bedste løsøre ved to mænd at have indvisning efter recessen: efterdi for os i rette lægges bemeldte to udgivne breve på fornævnte resterende summaer penge, til Henrik Lange udgivet, hvorfor han eller hans arvinger efter forordningen at lade annamme i stor Skindbjerggård sin fulde nøjagtig betaling, både for den summa 220 rigsdaler såvel som for den første summa 420 rigsdaler in specie efter bemeldte Gunde Rostrups hustrus {Kirsten Jakobsdatter Skram} salig mors {Dorte Godskedatter Friis til Vadskærgaard} pantebrevs indhold, både for hovedstol og efterstående rente, hvorfor vi og tilfinder velb Knud Sørensen til Holm {Holmgaard, Sønder Lem sogn} og Frederik Sachs til Rybjerg {Velling sogn}, som Gjord Galts fuldmægtig nævnt har, inden i dag seks uger dem at forsamle og efter fornævnte breves forskrivning for berørte summaer penge og gælds fordring at gøre Gjord Galt likvidering i fornævnte pantsatte gård Skindbjerg med des tilliggelse og herlighed, og det efter recessen som de vil ansvare og være bekendt.

Sagen her går om gæld paa 420 rigsdaler som hans kone havde i gården Store Skindbjerg i Dejbjerg sogn og om 220 rigsdaler som hendes mor skyldte på samme gård. Det var en større gård som i 1688 havde 10 tønder hartkorn. Konen Kirsten Jakobsdatter Skrams far skrev sig til Store Skindbjerg som senere lå under Dejbjerglund. I dommen tillades det Gjord Galt at pante sig til Store Skindbjerg.
Den 26. september 1655 stævnes Gunde Rostrup igen til Viborg Landsting:

var skikket velb Gjord Galt til Viumgaard hans fuldmægtig Jens Mikkelsen, borger i Viborg, med en opsættelse her af landstinget 15/8 sidst forleden, formeldende ham da efter andre opsættelsers indhold at have stævnet Gunde Rostrup til Ahlergaard, anlangende at han har været forårsaget ved gode mænd efter foregående dom at lade annamme Skindbjerggaard for hvis gæld, Gunde Rostrup ham har været skyldig og i pant sat efter hans salig mor Dorte Friises pantebrevs videre formelding og gode mænds indførsel, derefter gjort, vidtløftig udviser, hvorfor Gjord Galt formener samme pantsatte gods ved gode mænd likvideres, og annammet gods bør for ejendom at følge: da efterdi med gode mænds indførsels brev for os bevislig gøres, Gjord Galt for sin gælds fordring at være indført i fornævnte gårds skyld og landgilde, som forskrevet står, og ikke Gunde Rostrup eller nogen på hans vegne er mødt herimod at svare, så vi imod recessen uden bevilling ikke kan gøre længere ophold, da ved vi efter slig lejlighed ikke andet derom at sige, end fornævnte gård jo bør efter fornævnte indførsels lydelse at følge Gjort Galt for ejendom, med mindre det ham inden år og dag fraløses, eller og fornævnte indførsel bliver for tilbørlig dommer rykket.

Den 27. februar 1656 stævnes Gunde Rostrup for 163 rigsdaler af Bodil Christensdatter i Sønderby til Viborg Landsting:

var skikket Bodil Christensdatter i Sønderby {vel i Stauning sogn}, salig Christen Olufsens efterleverske, hendes fuldmægtig Christen Jespersen sst med en opsættelse her af landstinget i dag seks uger, lydende hende da højligen at være forårsaget at have ladet stævne velb Gunde Rostrup til Ahlergaard for en summa pending, nemlig hovedsum 163 rigsdaler efter hans derpå udgivne skadesløs brevs indhold med sin tilbørlig rente, og den gode mand sig forholder ikke at ville fornævnte penge betale, uanseet han derfor til hans værneting, nemlig Hammerum herreds ting, 1/10 sidst forleden er dom overgangen, hvilken dom hun formener ret at være, og hende her af landstinget to gode mænd at tilnævnes, som hende kan gøre udlæg af hans bo og bedste løsøre: da efterdi for os i rette lægges Gunde Rostrups udgivne skadesløs brev på 163 rigsdaler in specie, til Bodil Christensdatter, salig Christen Olufsens i Stavning udgivet, så sagen derom til hjemting er indkaldt, såvel som og i lige måde her til landstinget indstævnet, og i seks uger til i dag optaget, så imod recessen uden bevilling ikke kan gøres længere ophold, da ved vi efter slig lejlighed ikke andet derom at sige, end Gunde Rostrup jo pligtig er og bør at betale Bodil Christensdatter samme summa penge med rente og interesse, og fordi tilfinder velb Knud Sørensen til Holmgaard og Frederik Sachs til Rybjerg, som Christen Jespersen tilnævnt har, med forderligste lejlighed og inden i dag seks uger dem at forsamle og med herredsfogden drage for Gunde Rostrups bopæl, der udæske og gøre Bodil Christensdatter udlæg af hans løsøre, det rigtig og for billig værd at taksere og imod gælden likvidere, sker dem der ikke fyldest, da Bodil Christensdatter i andet Gunde Rostrups løsøre og jordegods, hvor det findes kan, at indvise, så hun bekommer fuld udlæg for sin gæld, som de efter recessen vil ansvare og være bekendt.

Gunde Rostrup lever den 27. februar 1656. Han er med sikkerhed død før den 9. januar 1660 (se nedenfor) da børnene frasiger sig arven efter ham.
Den 3. marts 1668 ses i Nørvang Herreds Tingbog:

Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgaard ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for 200 speciedaler efter obligation af 1.2.1656 fra Hartvig Rostrup til Ahlergaard. Hans Rostrup fremlægger undsigelsesbrev af 9.1.1660 fra Jørgen Rostrup til Broholm på Fyn, der på egne vegne, på sin bror Hans Rostrup og på sine 2 søstre Elsebeth Dorthe Rostrup og Sofie Rostrups vegne, frasiger arv og gæld efter deres far Gunde Rostrup til Staarupgaard og bror Hartvig Rostrup. Læst på Viborg landsting 15.2.1660.
Sagen overgives til overdommer.

Undsigelsen eller frasigelsen, som det som regel kaldes, er for arv og gæld efter faderen Gunde Rostrup og efter broderen Hartvig Rostrup. Det betyder sikkert, at Hartvig også er død før januar 1660, DAA skriver ham død 1658+, dermed regnes han for død 1658-59 på Ahlergaard.
Gunde Rostrups søn Hartvig Rostrup i februar 1656 udsteder en obligation på 200 speciedaler vel på Ahlergaard.
Både Gunde og sønnen Hartvig Rostrup har været fallit, derfor undsiger de andre børn i 1660 arv og gæld efter dem, men forvalteren på Hvolgaard Mads Rasmussen søger i 1668 stadig at få hans 200 speciedaler tilbage. Alligevel lykkes det Sophie Rostrup til sidst at beholde Ahlergaard vel gennem hendes mand på Dejbjerglund.
Børn født længe før familien flytter til Ahlergaard 1655:
Hartvig Gundesen Rostrup *1620cc †1658-59 Ahlergaard, prøver at overtage gården, se nedenfor.
Hans Gundesen Rostrup til Juellingsholm †1683+ (ikke på Juellingsholm).
Gift 1662 med Elsebe Christoffersdatter Friis datter af Christoffer Jørgensen Friis *1585c †1657.03.12 Viborg og Vibeke Jensdatter Juel *1595+
Hans Rostrup har ikke haft penge til at købe Juellingsholm, han giftede sig til den.
Han kan næppe eller knap være død på Juellingsholm, for kirkebogen i Sønder Omme begynder i juli 1685 og han ses i live 1683.
Ove Gundesen Rostrup.
Elsebe Dorte Gundesdatter Rostrup †1664+
Skøde på syv gårde i Hammerum og Bølling herreder fra fætter Hans Juul til Starupgård.
Brug af gården Ahlergaard 1660-61 overladt broder Jørgen (DAA).
Ses i matriklen 1664 vel boende på Ahlergaard.
Sophie Gundesdatter Rostrup til Dejbjerglund †1725 Rekkergård, Hanning sogn.
Gift 1660.04.04c med Christen Lange (en Rose) til Dejbjerglund †1667 søn af Henrik Lange (en Rose) til Dejbjerglund *1574 Bramminge Hovedgård †1650.12.25 Dejbjerglund og Ellen Andersdatter Skram til Dejbjerglund †1628.
Ses senere som ejer af Ahlergaard og Dejbjerglund. I Markbogen for Borris sogn 1683 ses hun at eje en del gårde i Borris sogn. I 1675 får hun skøde på Ahlergaard; det hævdes et par steder, at hun har levet på Ahlergaard (ikke set), som hun 1693 solgte til borgmester Christoffer Carstensen i Ribe.
Jørgen Gundesen Rostrup til Vraagaard (?Omvraa, Sønder Omme) og Lydum †1673 (i slette kår).
Gift 1654 med Sidsel Christoffersdatter Friis af Vadskærgård *1623+ †1660- 36 år datter af Christoffer Friis til Vadskærgård og Farskov *1581+ †1657 75 år og Vibeke Jensdatter Juel *1595+.
Ses kongehyldningen 1655, kaptajn 1658.
1660 skriver han sig til Broholm på Fyn.

1656 Hartvig Gundesen Rostrup *1620cc †1658-59 Ahlergaard søn af formand.
At han er død 1658-59 er en betragtning ud fra at han i 1657 ses som ritmester, i 1656 udsteder han en obligation på Ahlergaard. I januar 1660 undsiger hans søskende arv og gæld efter ham, da må han være død.
Nørvang Herreds Tingbog 3. marts 1668:

Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for 200 speciedaler efter obligation af 1.2.1656 fra Hartvig Rostrup til Allergård. Hans Rostrup fremlægger undsigelsesbrev af 9.1.1660 fra Jørgen Rostrup til Broholm på Fyn, der på egne vegne, på sin bror Hans Rostrup og på sine 2 søstre Elsebeth Dorthe Rostrup og Sofie Rostrups vegne, frasiger arv og gæld efter deres far Gunde Rostrup til Stårupgård og bror Hartvig Rostrup. Læst på Viborg landsting 15.2.1660.
Sagen overgives til overdommer.

DAA:
1643 i Paris udstedte gældsbevis på 1.500 franc (1656 dømt til at betale).
1646 løjtnant ved udskrivning af Ribe Stift.
1657 Ritmester.
Han skriver sig til Ahlergaard.

1660- Elsebe Rostrup †1664+ søster til formand.
Hun ses i matriklen 1664 i Ahlergaard med gammelt hartkorn 6 2 0 0. Som skrevet ville det se ud til, at hun boede der i 1664 for der er ikke som ellers angivet navn på en fæster.
Brugen af Ahlergaard overlader hun 1660-61 til broderen Jørgen Rostrup (DAA).

1668- Anders Nielsen forpagter †1676 (skifte 1676.05).
Gift med Maren Pedersdatter †1705.12.23 Ahlergaard.
Han ses 1668 på Ahlergaard, men er måske kommet dertil allerede i 1660, da Harvig Rostrup døde.
Børn:
Lene Andersdatter *1676c Ahlergaard †1705c Trøstrup, Herborg.
Gift med Hans Christensen Trøstrup i Vorgod *1648.04c †1732.05.26 (skifte) Lille Trøstrup, Vorgod søn af Christen Christensen †1672c Lille Trøstrup.
Hans Christensen Trøstrup gifter sig 2. gang 1705c med Kirsten Nielsdatter. Deres første datter kaldet Lene er *1706c i Trøstrup, Herborg.

1677 Jakob Andersen Harboe forpagter, *1650cc Ribe †1737.04.04 Ahlergaard søn i Ribe af Anders Jensen Guldsmed *1607.03.31 Ribe †1659.09.16 Ribe og Karen Rasmusdatter Harboe *1615+ Ribe †1661+ Ribe.
Gift 1. 1677c med enken Maren Pedersdatter se ovenfor.
Gift 2. 1706.10.11 i Lyhne med Else Marie Nielsdatter Boltrup *1690c †1762.04.25 Borris datter af Niels Andersen Boltrup *1638c †1709 Frøstrup, Lunde og Else Madsdatter *1650cc Varde.
Jakob Andersen Harboe beskrives i SG og mange anelister som fæstebonde. Det var han ikke, han var forpagter.
Else Marie Nielsdatter Boltrup blev 1738.10.15 gift 2. gang i Borris med studehandler Jens Bodsen af Øvig i Skarrild, efter hans død 1760 flytter hun tilbage til Borris, hvor hun begraves to år efter.
Citeret fra Elisabet Østergaard Petersen på eop.dk, fuldmagt fra Jakob Harboe til en fætter 1700 for arv efter broderen Jens Andersen Klyne:

Højtærede kiære fætter Seigr. Knud Jørgensen Hauch. Som jeg endelig behøfer at giøre en Rejse Hiem til mit huus {antagelig Ahlergaard}, og muelig ej kand faa thid at komme her hid igien naar skifte og registrering efter min sahlig broder Jens Andersen Klyne foretages skall, da er jeg herved venlig begierendes at min kiære fætter ville være af dend goedhed, og paa mine vegne indfinde sig udi stervboen, naar den velædle og velviese Magistrat behager skifte og regiestrering efter bemelte min salig broder at foretage og mit gafn paa beste maade at iagttage; til hvilken ende jeg hannem herved dertil fuldkommelig befuldmægtiger og i saa maader paa mine vegne at maa slutte giøre og lade ligesaa fuldkommen, som jeg self var til stede.
Alene hvad den lod og anpart angaar, som mig kunne tiltenches i dend huus som merbemelte min salig broder iboede med der tilliggende enge og jorder, da følger samme efter min salig broders anordning, min svover, Sr. Oluf Christiansen Engeltoft kiereste, og hans havende børn med min salig søster {Margrethe Andersdatter Klyne}, og ingen prætention efter dessen beskaffenhed paa mine vegne derudi giøres. Jeg forseer mig visselig til mine kiære fætters villighed herudi og gierne tiener hennem igien i alle muelige maader, som den der er og stedse næst bedste ønske forbliver.
Jacob Harboe Andersen

Arven efter hans farbror guldsmed og juveler Jens Andersen Klyne i Ribe By var stor - efter udgifter til epitafier og begravelsespladsen inde i kirken blev den ottendedel han fik til 299 rigsdaler. Deraf var 182 rigsdaler kontanter og rest i effekter fra boet som sølv, perler og en guldkæde.
Jakob har lånt Sofie Rostrup mange penge, som hun til sidst må give ham skøder for (foruden Ahlergaard selv i 1700). I 1699 får han skøde på følgende steder med hartkorn loddet Egvig 0 7 2 2 og gårdene Vindelbo 2 2 1 0 og Nørgaard i Hioptarp 3 0 0 0 (skøde) alle i Borris sogn i alt hartkorn 6 1 3 2.
Ahlergaard er hartkorn 8 4 2 1 og bøndergods 6 1 3 2 tilsammen 14 6 2 0.
Men i 1702 er Jakob Ahler kommet i økonomiske vanskeligheder med lån, der skal tilbagebetales. Han må "indstendig" ombede hans svigersøn Morten Jensen Sønderby om et stort lån på 590 rigsdaler. Se pantebrevet fra maj 1702. Det er ikke umuligt at datteren Karen giftede sig med Morten for pengenes skyld. Morten bekoster udsæden i 1702 og syner gården før han giver lånet. Af pantet fremgår at svigersønnen Morten med datteren Karen tager bo i Egvig, men de er snart flyttet til Ahlergaard, hvor Morten jo begraves fra i vinteren 1705.
Efter Jakob sælger Ahlergaard i 1705 bor han bl. a. i Østergaard i Lyhne sogn og Tøstrup i Oddum sogn og fra 1710 - 1730 i Grønborg i Borris sogn, som han køber. Muligvis bor han derefter en tid ved sønnen Christoffer i Brunbjerg i Borris. Se hammerum-herred.
Børn med 1. kone Maren Pedersdatter:
Karen Jakobsdatter Ahler *1678c Ahlergaard †1738.04.19 (skifte) Ahlergaard.
Gift 1. 1702.05- (før maj 1702) i Borris med Morten Jensen af Søndergaard, Tarp, Borris †1705 Ahlergaard.
Gift 2. 1707 i Borris med Mads Christensen Kjær overtager gården, se nedenfor.
Morten Jensen lever på Ahlergaard, men dør ung, så han når ikke at overtage den.
Børn:
Else Mortensdatter *1703c Ahlergaard †1743.04.08 (Knud Ølgaards kærest) St. Jacobi, Varde.
Gift 1730+ med enkemand (efter Anne Cathrine Nielsdatter †1730.05.01 St. Jacobi, Varde) Knud Ølgaard †1754 (fallit, se registrering i Brejl #105).
Knud kaldes også Ølgod og var kræmmer og avler i Varde By indberetning 1735:

Kræmere og de, som holder Hæste og Vogne, at kiøre med Fragt og til deres Arbeide. Knud Ølgaard, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af Kræmerie og Aufling, holder 4re Hæster til samme at drive og ei videre.

Kirsten Jakobsdatter Harboe *1679.12.28 Ahlergaard †1756.02.06 Vester Tarp, Sønder Felding.
Gift med Lars Thuesen *1675cc †1740+
Bosat Tarp, Sønder Felding
Børn med 2. kone Else Marie Nielsdatter Boltrup:
Christoffer Jakobsen *1710c †1788.03.02 (ved datter Johanne Christoffersdatter) Thorup, Sunds.
Gift 1731.05.06 i Nørre Vium med Maren Skomager.
1730 fæster i Brunbjerg i Borris.

1700 Jakob Andersen Harboe bliver ejer, køber Ahlergaard som han før forpagtede, ellers se ovenfor.
Simuleret Folketælling 1705 Ahlergaard Jakob Andersen Harboe Ejer: Jakob Andersen Harboe
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Jakob Andersen Ahler Harboe65cc 1650cc Ribe 1737 Ahlergaard Borris †1737.04.04 Ahlergaard
kone 98Maren Pedersdatter   1705 Ahlergaard Borris Begravet nr.6044
†1705.12.23, kort efter Mandtall.
dat. 98Karen Jakobsdatter Adler27c 1678c Ahlergaard Borris 1738 Ahlergaard Borris †1738.04.19 (skifte) Ahlergaard
dat. mand170598Morten Jensen Sønderby Ahler   1705 Ahlergaard Borris Begravet nr.6028
 
dat. dat.174380Else Mortensdatter2c 1703c Ahlergaard Borris 1743 Skt. Jacobi Varde Vel født mellem juni og oktober i kirkebogshulle i Borris kirke (ca. 4 sider mangler). †1743.04.08 (Knud Ølgaards kærest) St. Jacobi, Varde.


1712 Mads Christensen (Kjær) Ahler *1685cc Fasterkær?, Faster †1740.11.14 Ahlergaard søn af i Fasterkær Christen Sørensen *1660cc †1715.07.28 Fasterkær, Faster og formodentlig Mette Madsdatter †1726.07.10 Ahlergaard.
Gift 1706.10.28 i Borris med Karen Jakobsdatter Ahler *1678c Ahlergaard †1738.04.19 (skifte) Ahlergaard datter af formand.
Mads Christensen Kjær er manden, der gør Ahlergaard stor. Ingen af de sidste adelige ejere boede rigtigt på gården, dertil var den for lille. Men Mads drev den op og købte til. Så Ahlergaards storhed har meget lidt med adelen at gøre, men så meget mere med Jakob Harboe og Mads Kjær.
I 1737 fremtræder Sr. Mads Christensen Ahler i Bøllings herreds ret og anklager på Brejninggaards vegne to fæstere.
I skiftet efter konen Karen Jakobsdatter Ahler den 19. maj 1738 opføres, hvilke gårde Ahlergaard havde skøde på (Ahlergaard Jordebog 1738, her angivet efter dato):
1701.08.17 og 1711.07.03 Nørgaard Hjoptarp 6 0 0 1
1710.11.19 Duedal boel, Christen Pedersen, 1 2 3 2
1710.11.19 Brunbjerg boel, Christoffer Jakobsen, 1 0 1 0
1712.10.14 Ahlergaard, Mads Christensen Kiær, 8 4 2 1
1712.10.14 Egvig 0 7 2 2
1717.05.01 Lille Gaasdal , Peder Tomsen, 2 3 2 2
1720.11.13 Tarp, Thomas Jensen, 3 0 3 1
1720.11.13 Meldgaard Hjoptarp, Niels Jensen, 2 5 3 1
1720.11.13 Grønbjerg boel, Eske Pedersen, 1 7 0 0
1720.11.13 Lodal (sønder), Faster, Christen Poulsen, 2 1 1 2
1720.11.13 Hvolvig to steder, forlængst solgt igen
1730.03.05 Grønborg boel, Niels Thomasen, 1 5 1 0
I alt knap 32 tønder hartkorn, ikke en herregård, men en meget stor gård. Deraf havde Jakob Andersen Harboe i hans tid samlet knap 12 tønder hartkorn, mens Mads Christensen Kjær havde købt 20 tønder hartkorn til.
Børn:
Mette Madsdatter Ahler *1707.09.29 Ahlergaard overtager gården, se nedenfor.
Maren *1710.10.06 Ahlergaard †1710.11.05 en måned gammel.
Catrine Marie Madsdatter Ahler *1717.05.19 Ahlergaard †1778.09.06 Bølling sogn.
Gift 1741.05.16 i Borris med Christen Pedersen Hannerup *1707.03.27 Meldgaard, Hannerup, Faster sogn †1755 Brandholm, Brande søn af Peder Nielsen Hannerup †1755-62? Brogaard?, Brande? og 2. kone Kirsten Christensdatter Bjerrebo *1688c †1762 Nordre Kirkegaard, Assing.
1743 Trøstrup i Timring sogn.
1747 Brandholm i Brande sogn.
Christen Pedersen Hannerup handlede stort med får og stude, arven efter ham var 2.400 rigsdaler.
Se mere under Brandholm i Brande.
Efter hans død flytter Catrine til stedet Brogaard i Brande 1755-62+ og flytter 1771- til Bølling sogn til datteren Kirsten Christensdatter Hannerup.

1741 Jens Christensen Rahbek *1689cc Rahbek, Oddum sogn †1780.06.08 Ahlergaard (91 år) skal være søn af Christen Iversen Rahbek *1660cc Stoustrup, Oddum og Karen Jensdatter *1665c Rahbek, Oddum..
Gift 1731.05.27 i Borris med Mette Madsdatter Adler *1707.09.29 Ahlergaard †1777.03.07 Bølling datter af formand.
Bor 1734-41 i Øster Kodbøl i Borris, hvor deres første søn fødes.
For hans forældre se Slægtsbog over Visti Madsen Rahbek, Borris og Christen Christensen Rahbek, Albæk. Slætshistorisk Institut, 1970-71.
Han får i 1740 fæste på livstid af en fjerdepart af Kodbøl Ødegårds enge fra enken på Østergaard i Lyne sogn, der ejede Kodbøl. En fjerdepart svarer til syv en halv slette-dage altså en meget stor eng med store mængder garanteret hø, for engene vandedes af Skjern å.

No 19 C6tus 1740 Tolfskilling No 3498.—
Tilstaar Jeg underskrefne at have Stæd og Fæst , saa som Jeg og her med Stæder og fæster til Velfornemme Mand Jens Christensen Raabeck nu boendies i Qvodbøl , og hans Søn Madz Jenßen Raabech dend 4 part dend Ødegaardz Enge i Qvodbøl, som Sahl: Mads {Christensen Kjær} Aller forhen har haftt i fæste og brug , hvilchet fornefte 4de part Enge bemelte Jens Christenßen Raabeck og hans søn Mads Jenßen for mig og Mine Arfvinger , skal Nyde og Beholde i fæste deris Livs tiid , Naar Een af begge Aarligen til hver St Hansdag til mig og Mine Arfvingers betaler 7 rdr Siger Siuf Rixdaler , Og Er mig bleven Betalt til fæste af samme 4de par Enge fire Rixdaler af hver Jens Raabeck og søn Madz Jenßen , Det til Stadfæstelse under Min haand, at dette u Rygelige skal holdes og Eftterkommes ,
Østergaard den 2den Decmbr Ao 1740:
Birgitte Cathrine {Christensdatter} Sahl: Jacob Knudsens (L:S:)

Som det ses af fæstebrevet var det praktisk et arveligt fæste. Formanden på Ahlergaard — Jens Rahbeks svigerfar — Mads Christensen Kjær havde haft engen i fæste før han døde i 1740, så i 1740 Jens Rahbek her og i samme fæstebrev skrives sønnen Mads Jensen Rahbek (5 år gammel) ind, som først overtager Ahlergaard i 1755.
I 1754 købes Kodbøl af forpagter Frich på Lundenæs fra Østergaard i Lyne. Han vil straks selv have engene og går for retten, men der bliver han standset for fæstebrevene er på livstid og de står ved magt. Sagen bliver behandlet på Bølling Herredsting, deri protokolleres fæstebrevet ovenfor.

1755 Mads Jensen Rahbek *1735.09.25 Kodbøl, Borris †1803.04.22 Ahlergaard søn af formand.
Gift med Maren Vistesdatter *1735.02.20 Kodbøl †1815.05.18 Ahlergaard datter af Viste Christensen Rahbek *1703c Stoustrup, Aadum †1779.08.05 Kodbøl og 1. kone Karen Andersdatter Vindelbo *1710 Vindelbo, Borris †1743 Kodbøl.
Mads Rahbek kom til Lundenæs i Skjern sogn som knægt, hvor en skolemester Anders Jensen stod for "information" af forpagter Johan Christoffer Kochs børn og Mads. Mads var der mindst 1744-46, da 8 - 10 år gammel. Uddrag fra Johan Kochs skifte i Lundenæs Skifteprotokol 23. marts 1746:

...
6: Jens Rahbeck i Ahler skyldig for hans Søn Mads Rahbehs som H: Koch holdt til Kost og Skoele med sin Egen børn, men derimod haver bemt Sr Jens Rahbech til Gode for 2de par Stude som blev Kiøbt i aaret 1744 for 40 rd, naar hand Decourteres disse penge var det Sahl: Kochis Villie at indtet meere maatte fordris af ham uden hand skulle betale Skoele Mæsteren Anders Jensen for Sønnens Information som best kunde accordere i det mindste [8] rd, men hvis Jens Rabechs ej ville jndgaae dete, skulle Prætenderes for kost og Information ugentlig Jf.

Hvor stor en gård Ahlergaard er ses nedenfor i folketællingen 1787. Der er en skolholder på gården, nemlig degnen Schandorffs søn, men han dør en måned efter folketællingen. Der er syv tjenestefolk, hvilket er et meget stort folkehold. Foruden Ahlergaard ejer Mads Rahbek Borris kirke.
Dette holder ved i FT 1801 hvor der også er syv tjenestefolk plus to voksne sønner. Mads Rahbek kaldes i 1801 "Godsejer af adskilligt strøgods". Dette strøgods er mindst tre gårde (Dalagergaard og Rahbjerg 1789, Meldgaard i Hjoptarp i Borris Nørreland) som han køber af andre efter Lundenæs var gået fallit 1779.
Børn:
Jens Madsen Rahbek *1763.06.24 Ahlergaard †1833.06.24 Dalagergaard, Borris.
Gift i Larvig? i Norge med Ragne Hansdatter *1767c Norge †1819.10.10 Dalagergaard, Borris datter af Hans Eriksen og Geirtrud Olsdatter.
Boede i Dalager i Borris sogn.
Viste Madsen Rahbek *1767.12.20 Ahlergaard, Borris †1830.04.07 Skobæk, Borris.
Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger *1768.10.02 (tvilling) Agger, Borris †1839.03.05 Skobæk, Borris datter af Jens Bertelsen *1728.06.06 Agger †1795.12.18 Agger og Kirsten Nielsdatter *1738c †1801+.
Øster Høgild i Rind sogn 1793 - 1805.
1805+ Skobæk i Borris sogn.
Mads Madsen Rahbek *1774.02.27 Ahlergaard, overtager gården, se nedenfor.
Christen Madsen Rahbek *1776.06.30 Ahlergaard †1858.09.14 Mosgaard, Borris.
Gift med Ane Kirstine Hansdatter *1782.03.13 Juellingsholm, Sønder Omme †1865.08.03 Mosgaard datter af Hans Frederik Berentsen *1727.10.12 Grindsted †1802.03.07 Juellingsholm og Kirsten Marie Joensdatter *1745c †1827.01.15.
Bosat Mosgaard i Borris sogn.

Folketælling 1787 Ahlergaard Mads Jensen Rahbek   Matr: 1 Sønderl.   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer Kirke- ejer mand 1Mads Jensen Rahbek521735 Kodbøl- Øster Borris 1803 Ahlergaard Borris *1735.09.25 †1803.04.22.
kone 1Maren Vistesdatter531735 Kodbøl- Vester Borris 1815 Ahlergaard Borris *1735.02.20 †1815.05.18
søn Viste Madsen Rahbek201767 Ahlergaard Borris 1830 Skobæk Borris *1767.12.20 †1830.04.07. Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger.
søn Mads Madsen Rahbek141774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
søn Christen Madsen Rahbek121776 Ahlergaard Borris 1858 Mosgaard Borris *1776.06.30 †1858.09.14. Gift med Ane Kirstine Hansdatter.
skole- dreng Christen Fischer91778c    
skole- holder Jørgen Conrad Schandorph251762c  1787 Ahlergaard Borris Søn af degnen i Borris 1762-95 Frederik Schandorff. Jørgen er skoleholder på Ahlergaard. Begravet †1787.08.08 en måned efter folketællingen.
tj-karl Niels Madsen? Rosendal201766 Rosendal Oddum  ?*1766.03.28 Rosendal, Oddum. ?søn af Mads Nielsen.
tj-karl Niels Sørensen301757c   Ikke set født i Borris.
soldat tj-karl Laust Gregersen211766 Brunbjerg Borris  *1766.11.01 Brunbjerg, Borris søn af Gregers Michelsen Brunbjerg og Edel Lauridsdatter..
tj-dreng Peder Thomsen151772c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Margrethe Pedersdatter301757 Hvollig Borris  *1757.04.03 datter af Peder Hvollig.
tj-pige Mette Rasmusdatter22c1765c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Birte Pedersdatter151771 Debelmose Borris  *1771.03.06 datter af Peder Cornelisen og Kirsten Christensdatter Fonager.

Folketælling 1801 Ahlergaard Mads Jensen Rahbek   Matr: 1 Sønderl.   31
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gods- ejer mand 1Mads Jensen Rahbek661735 Kodbøl- Øster Borris 1803 Ahlergaard Borris *1735.09.25 †1803.04.22. "Godsejer af adskilligt strøegods."
kone Maren Vistesdatter671735 Kodbøl- Vester Borris 1815 Ahlergaard Borris *1735.02.20 †1815.05.18
søn Mads Madsen Rahbek271774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
søn Christen Madsen Rahbek251776 Ahlergaard Borris 1858 Mosgaard Borris *1776.06.30 †1858.09.14. Gift med Ane Kirstine Hansdatter.
tj-karl Jens Christian Sørensen331768c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Laurids Andersen241777c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Christen Nielsen221779c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Frands Pedersen141787c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Mette Andersdatter301772 Hvollig Borris  *1772.03.11 datter af Anders Jensen og Voldborg Andersdatter.
tj-pige Ellen Katrine Christensdatter261772 Gaasdal- Lille Borris  *1772.03.29 Lille Gaasdal datter af Christen Eskesen og Maren Thygesdatter.
tj-pige Lisbeth Sørensdatter141787c   Ikke set født i Borris.
pleje- barn Christopher Johansen Fromberg121789 Borris  *1789.07.19 søn af skomager Johannes Fromberg og Anne Eleonora Schandorff. "Antaget som plejebarn."


1803 Mads Madsen Rahbek *1774.02.27 Ahlergaard †1839.03.19 Ahlergaard søn af formand.
Gift 1803.09.18 i Borris med enke efter præst i Sønder Felding Rasmus Christen Rahr Else Bech *1766.01.10 (døbt) Snested/Snodstrup sogn, Frederiksborg Amt †1849.07.18 Ahlergaard datter af præst i Skærbæk Mathias Lauridsen Bech *1721.02.02 Ribe †1789.07.26 Skærbæk og Elisabeth Henriksdatter Wederkinch *1732 Søborg †1807.03.27.
Børn:
Marie Elisabeth Rahbek *1804.06.12 Ahlergaard †1883.09.22 Lindvig, Borris.
Gift 1825.10.02 i Borris med Otto Jakob Fuglede *1799.03.29 Bøvling sogn †1874.10.05 Lindvig søn af pastor Hans Nielsen Fuglede *1745.09.07 Vesterbygaard †1814.04.19 Bøvling og Marie Cathrine Bech *1763.08.16 Snogstrup †1818.03.01 Dejbjerg
Boer i Lindvig i Borris sogn lige over Skjern Å fra Ahlergaard.
Mads Madsen Rahbek *1806.07.01 Ahlergaard, overtager gården, se nedenfor. .
Rasmus Madsen Rahbek *1807.08.25 Ahlergaard †1878.09.22 Votkær, Borris.
Gift 1. 1840.05.17 i Borris med Mette Katrine Nielsdatter *1813.02.03 Hvollig, Borris †1850.05.25 Hvollig, Borris datter af Niels Nielsen *1776c ?Give †1850.03.03 Hvollig og Maren Christensdatter *1773.12.13 Aagaard, Borris †1849.11.19 Hvollig. Gift 2. 1850.11.10 i Borris med Mariane Pedersdatter *1822.09.25 Borris †1889.12.09 Borris.
Boer i Hvolling i Borris sogn i Sønderlandet ved Omme Å.
Mette Katrine Madsdatter Rahbek *1809.07.18 Ahlergaard †1883.08.23 Flodgaard, Borris.
Gift 1835.010.11 i Borris med Mads Jensen Flodgaard *1802.12.31 Tarp, Borris †1869.12.12 Borris søn af Jens Olufsen *1761c og Kirsten Madsdatter *1766c.
Boer i Flodgaard i Borris sogn.

1830 Mads Madsen Rahbek *1806.07.12 Ahlergaard †1863.03.13 Store Gaasdal, Borris.
Gift 1829.10.11 i Borris med Mette Katrine Jensdatter *1804.01.23 Aagaard, Borris †1864.01.13 Store Gaasdal, Borris datter af Jens Enevoldsen *1758c †1850+ og Mariane Pedersdatter *1768c †1850+ (datter af Peder Nielsen Aagaard *1728.08.22 Aagaard †1799.03.13 og Mette Andersdatter *1719c).
Delte Ahlergaard op i parceller i 1849.
Solgte hovedparcellen hartkorn 4 4 0 0 i 1851.
Fire af de ti børn begraves unge.
I FT 1834 er der ni tjenestefolk, Ahlergaard er stadig en meget stor gård, som i 1787 og 1801 hvor der var syv tjenestefolk.
Børn:
Mads *1830.07.18 Ahlergaard †2 dage gammel.
Mads Madsen Rahbek *1832.03.25 Ahlergaard †1888.11.16 Viumkrog, Nørre Vium.
Gift 1861.06.09 i Nørre Vium med Bodil Kirstine Rahbek *1834.01.23 Viumkrog, Nørre Vium †1923.05.14 Viumkrog datter af Christen Vistesen Rahbek *1803.08.20 døbt 1803.10.09 Øster Høgild, Rind †1874.06.07 Viumkrog og Anna Pedersdatter *1799.05.03 Krog, Borris †1890.07.10 Nørre Vium.
Hans farfar Mads Madsen Rahbek var bror til hendes farfar Viste Madsen Rahbek.
Jens Madsen Rahbek *1833.03.28 Ahlergaard †1912.12.06 Lille Gaasdal, Borris.
Gift 1868.06.05 i Borris med Karen Raaberg *1838.10.20 Raaberg, Snejbjerg †1923.06.16 Lille Gaasdal datter af fruentimmer Marianne Jensdatter og udlagt enkemand Niels Christensen Tvermose i Holingholdt i Sunds sogn.
Mathias Christian Madsen Rahbek *1836.05.21 Ahlergaard †1915.04.15 Sønderby, Borris.
Gift 1861.10.20 i Borris med Mette Madsen *1835.06.24 Sønderby, Borris †1917.03.21 Sønderby datter af Mads Hansen *1800.08.14 Sønderby †1893.10.20 Sønderby og Ane Jensdatter Eg *1813.02.24 Eg, Grindsted †1836.03.20 Sønderby.
Else Rahbek *1836.03.19 Ahlergaard †1898.01.02 Degneboligen, Dejbjerg.
Gift 1860.10.14 i Borris med degn Gjøde Jensen Plauborg *1837.03.12 Krarup, Tistrup sogn †1922.02.17 Rabjerg, Dejbjerg søn af Jens Hansen Plauborg *1790c Tistrup †1850-60 og Ane Maria Gjødesdatter *1802c Tistrup †1880+.
Mariane Katrine Kirstine *1842.05.23 Ahlergaard †1849.05.26 Ahlergaard syv år gammel.
Enevold Peder *1842.05.23 Ahlergaard †1842.10.18 fem måneder gammel.
Birgitte Katrine Petrea Rahbek *1847.10.01 Ahlergaard †1922.10.17 Asylet, Borris.
Gift 1872.04.14 i Dejbjerg (skilt 1873-77) med gårdmand Laurids Tang Knudsen *1847c Bundsbæk Mølle, Dejbjerg søn af Knud Bendtsen *1820c Hanning og Johanne Marie Jespersdatter *1807c Rindom.
Ved datteren Mette Katrines fødsel står der usædvanligt under forældre: "Gaardmand Laurits Tang Knudsens Hustru, Birgitte Cathrine Petrea Rahbek paa Aagaard Mark". Normalt står der "Gaardmand NN og Hustru NN i stedet XX", det betyder at Laurids Tang Knudsen ikke er faderen og barnet får heller ikke navnet Knudsen.
Barnet er blevet til omkring en måned før hun gifter sig, det har ført til skilsmissen.
I FT 1880 ses Birgitte Rahbek fraskilt i Tarm som tjenestepige ved købmand Anders Mouridsen.
Barn med hendes fætter Mathias Christian Vilhelm Rahr Madsen *1845c søn af faderens søster Mette Katrine Rabek, se ovenfor:
Mette Katrine Madsine Rahbek *1873.01.05 Aagaard Mark, Borris †1913.02.22 Skjern.
Gift 1902.11.11 i Faster med banearbejder Niels Michael Christensen *1877.02.18 Guldager
Lars Henrik Bech Rahbek *1849.01.29 Ahlergaard †1917.01.15 Viumkrog (Troldhede kirke).
Handelsmand, ugift.
Mariane Katrine Kirstine *1850.09.11 Ahlergaard †1851.02.08 Ahlergaard fem måneder gammel.
Folketælling 1834 Ahlergaard Mads Madsen Rahbek   Matr: 1 Sønderl.  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mads Madsen Rahbek261806 Ahlergaard Borris 1863 Ahlergaard Borris *1806.07.01 †1863.03.13.
kone 1Mette Katrine Jensdatter311804 Aagaard Borris 1864 Ahlergaard Borris *1804.01.23 Aagaard
søn Mads Madsen Rahbek21832c Ahlergaard Borris   
søn Jens Madsen Rahbek11833c Ahlergaard Borris   
aftægt mands far 1Mads Madsen Rahbek621774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
aftægt mands mor Else Rahr691765c Snodstrup 1849 Ahlergaard Borris  
tj-karl Mads Jensen321802 Tarp Borris 1869 Borris *1802.12.31, giftede sig 1835 med husbondens søster Mette Katrine Madsdatter, ses nedenfor.
tj-karl mands bror Rasmus Madsen Rahbek271807 Ahlergaard Borris 1878 Votkær Borris *1807.08.25 Ahlergaard †1878.09.22 Votkær.
tj-karl Claus Pedersen341800c Nørre Felding  Gift i Borris med Mette Jensdatter *1810c Borris, bosat Viskjerhus i Borris.
tj-karl Mads Pedersen341800c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Søren Karstensen16c1818c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Laurids Pedersen141821 Kvisthus Borris 1859+  *1821.01.15 Laust Christian, ses i lægdsrullen indtil 1859.
tj-pige Sidsel Christensdatter231811c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Karen Larsdatter261808c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Karen Jakobsdatter171817c   Ikke set født i Borris.
mands søster 0Katrine Madsdatter Rahbek251809 Ahlergaard Borris 1883 Tarp Borris "Gaardens Eiers Søster". Døbt Mette Katrine Madsdatter Rahbek. *1809.07.18 †1883.08.23.


1851 Jens Thomsen *1816.08.01 Sønder Urup, Grindsted †1905.05.13 Dalgas Allé Herning søn af Thomas Hansen *1778.09.06 Sønder Urup †1861.07.19 Sønder Urup og Sophie Amalie Jensdatter *1779.07.13 Ulkær Mølle, Give †1872.07.23 Sønder Urup (datter af Jens Knudsen).
Gift 1851.09.28 i Grindsted med Caroline Pedersdatter *1824.12.02 Eg, Grindsted †1908.01.15 Dalgas Allé Herning (begravet Borris) datter af Peder Hans Christoffersen *1794.04.13 Paabøl, Hoven †1867.04.17 Eg (søn af Hans Christopher Pedersen *1762.02.07 Paabøl og Anne Christine Jensdatter *1772c Brandlund, Brande †1794 Paabøl) og Maren Nielsdatter Kloster *1786.09.10 Horsbøl, Grindsted †1875.04.12 Eg.
Jens Thomsen var først studehandler i Gammel Hoven.
Gårdejer i Urup i Grindsted.
FT 1855, FT 1860, FT 1870, FT 1880 i Ahlergaard.
Medvirkede ved Dalgas kanalen.
Plantede 90 tønder land til med nåletræer.
Delte omkring 1886 Ahlergaard op i fire dele:

Ahlergaard selv: sønnen Thomas Jensen
Ahler Østergaard: sønnen Johannes Jensen Ahler.
Ahler Nørgaard: sønnen Peder Jensen Ahler.
Ahler Vestergaard: faderen Jens Thomsen selv.

Det er en meget sen udstykning.

1891c Thomas Jensen *1855.04.06 Ahlergaard †1928.11.15 Ahlergaard søn af formand.
Gift med Hansine Marie Katrine Jensen *1866.10.22 Lindvig, Borris †1904.04.09 Ahlergaard datter af Jens Jensen *1822 Debelmose, Borris †1900 Lindvig og Else Fuglede *1827 Lindvig †1909 Lindvig.

1928 Viggo Jensen søn af formand.

Ahlergaarde 1914c. Ahlergaard selv, Ahler Vestergaard, Ahler Østergaard, Ahler Nørgaard.
Ahlergaarde 1914c.
Ahlergaard selv, Ahler Vestergaard, Ahler Østergaard, Ahler Nørgaard.

Ahler Vestergaard matrikel 1O Østerlandet 1886 starter her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2019.
Realregister Ahlergaard, matrikel 1O, Realregister nyere, Digitaliserede tingbøger.
1891c Jens Thomsen forejer af Ahlergaard.
Se ovenfor under Ahlergaard. Da Jens Thomsen afgiver Ahlergaard til sønnen Thomas flytter han og konen på aftægt til Ahler Vestergaard som de beboer 1891c - 1902, derefter de flytter videre til Herning.

Ahler Vestergaard matrikel 1O Østerlandet
1902.04.04 skøde Hans Christian Marinus Jensen *1878.12.10 Sønder Felding Mølle †1957.04.21 Borris Stationsby søn af møller i Sønder Felding Mads Chr Jensen *1844.10.05 Sønder Felding †1922.01.24 Sønder Felding og (gift 1877.06.17 Sønder Felding) Christence Hansen *1847.06.01 Sønder Felding Mølle †1908.11.17 Ahler Vestergaard.
Gift 1. 1903.10.14 i Borris med Ane Kirstine Mouridsen *1881.05.26 Smedegaard, Sønder Felding †1905.02.01 Ahler Vestergaard datter af gårdmand i Smedegaard Jens Mouridsen*1837.04.24 Paarup, Assing †1916.02.06 Gravel, Borris og (gift 1868.11.17 Sønder Felding) Cathrine Pedersen *1835.09.15 Mosegaard, Sønder Felding †1915.09.18 Gravel.
Gift 2. 1909.05.27 i Borris med Dorthea Kirstine (Madsen) Gosvig *1888.03.23 Debelmose, Borris †1973.07.31 Borris datter af gårdmand i Debelmose Anders Madsen (Gosvig, navneændring 1905) *1859.03.27 Dalager, Borris †1932.08.19 Debelmose og (gift 1885.10.22 Borris) Ane Kathrine Pedersen *1858.09.19 Debelmose †1924.09.28 Debelmose.
Hans Christian Marinus Jensen drev Ahler Vestergaard 1902-40.
BS side 77:

Der var en del år, Borris havde tre sognefogeder, H.C. Jensen var gennem mange år en af dem. Han var også sognerådsmedlem i tre perioder, en tid også sognerådsformand. Senere blev han bogholder i Borris Andelskasse. Kirstine og H.C. Jensen fik 8 børn, fire piger og fire drenge: Stinne, Anna, Signe, Grethe, Jens, Anders, Emil og Åge.

Børnene passer ikke helt.
Børn med Ane Kirstine Mouridsen:
01 Mads Kristian Jensen *1905.01.26 Ahler Vestergaard †1933.02.17 Ahler Vestergaard 28 år gammel.
Ugift. Tjenestekarl hjemme.
Børn med Dorthea Kirstine Gosvig:
02 Anders Gosvig Jensen *1910.03.11 Ahler Vestergaard, overtager gården, se nedenfor.
03 Jens Mourids Jensen *1911.04.09 Ahler Vestergaard †2002.01.26 Asmild sogn, Viborg Amt.
Gift 1938.05.31 i Borris sogn med Mette Kristine Mouridsen *1908.10.22 Gravel, Borris †1991.02.20 Asmild datter af husmand i Gravel Mourids Christian Mouridsen *1870.12.05 Smedegaard, Sønder Felding †1940.02.13 Borris Kirkeby og (gift 1900.10.18 Faster) Jørgine Bergitte Nielsen *1875.02.05 Klokmose, Faster †1964.02.22 Borris Kirkeby.
Jens Mourids Jensen var plejeassistent i Asmild sogn i Viborg Amt.
04 Johannes Vestergaard Jensen *1912.09.02 Ahler Vestergaard †1933.12.02 Amtssygehuset, Lemvig
Ugift. Johannes var seminarieelev i Nørre Nissum Seminarium.
05 Ane Kirstine Kristence Jensen *1915.04.20 Ahler Vestergaard †2003.08.08 Gravlagt Borris.
Gift 1944.05.27 i Borris med Gunnar Christian Hede *1915.08.08 Vester Ølby, Ølby sogn, Ringkøbing Amt †1946.01.15 Østre Skole, Sønder Nissum sogn søn af købmand af Staden, Vester Ølby Peder Pedersen Hede *1881.03.04 Tangshus, Humlum sogn †1940.07.06 Struervej 59, Holstebro og gift (1910.11.15 Holstebro) Thora Jakobsen *1882.08.30 Sønder Nybo, Tvis sogn †1968.11.11 Sysselting 2, Holstebro.
Gunnar Christian Hede var lærer i Østre Skole i Sønder Nissum sogn i Ringkøbing Amt.
06 Anna Kathrine Jensen *1917.08.01 Ahler Vestergaard †2000.11.16 gravlagt Tarm kirkegaard, Egvad.
Gift 1940.05.27 i Borris sogn med Viggo Ejnar Mouridsen *1916.04.30 Gravel, Borris †1999.09.28 Gravlagt Tarm kirkegaard forældre se barn 03s kone Mette Kristine Mouridsen ovenfor.
Viggo Ejnar Mouridsen var husmand i Faster sogn i Ringkøbing Amt.
07 Aage Vestergaard *1919.07.03 Ahler Vestergaard †1920.04.25 ni måneder gammel.
08 Signe Marie Jensen *1922 Ahler Vestergaard.
09 Aage Immanuel Jensen *1923.09.11 Ahler Vestergaard †1996.12.29 Borris.
10 Emil Vestergaard Jensen *1925.11.28 Ahler Vestergaard †2008.08.19 Brabrand sogn, Aarhus Amt.
Gift 1955.05.06 i Tved sogn, Randers Amt med Else Gerda Nørgaard Christiansen *1933.01.03 Eg, Tved †2000.04.19 Brabrand datter af gårdmand i Eg Kristian Sigurd Kristiansen *1892.03.18 Eg By, Tved †1965.08.20 Eg og (gift 1925.05.15 Knebel) Marie Kirstine Kruse *1904.04.15 Eg By †2000.01.21 Tved.
Emil Vestergaard Jensen var landbrugskonsulent i Brabrand i Aarhus Amt.
11 Ellen Margrethe Jensen *1927 Ahler Vestergaard.

Ahler Vestergaard matrikel 1O Østerlandet
1940.12.02 Anders Gosvig Jensen *1910.03.11 Ahler Vestergaard †1979.09.27 Borris søn af formand.
Anders Gosvig Jensen var ugift.
Han drev Ahler Vestergaard fra 1940-75.
BS side 77:

Anders forblev ugift, og da det efterhånden blev vanskeligt at få kvalificeret medhjælp, solgte han besætningen og nedrev avlsbygningerne, men fortsatte med at drive jorden, plantede en hel del træer og gjorde meget ud af haven. Da Anders' helbred begyndte at svigte, solgte han gården den 22/8 1975 til sin niece Hanne og hendes mand Peder Knudsen.


Anders Gosvig Jensen:
"... gjorde meget ud af haven ..."Klik for større billede.


Ahler Vestergaard matrikel 1O Østerlandet
1975.08.22 Peder Knudsen *Nørhede, Ølstrup sogn.
Ahler Vestergaard matrikel 1O Østerlandet ender her ↑


Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet 1886 starter her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2019.
Realregister nyere, Digitaliserede tingbøger.
1891.01.02 Johannes Sophus Jensen *1865.02.11 Ahlergaard †1938.02.05 Ahler Østergaard søn af Jens Thomsen på Ahlergaard.
Gift 1892.05.20 i Borris med Ane Mathilde Marie Rahbek *1870.07.22 Sønderby, Borris †1904.02.04 Ahler Østergaard datter af gårdmand Sønderbygaard, Sønderby, Borris Mathias Christian Rahbek *1836.05.21 Ahlergaard †1915.04.13 Sønderbygaard og (gift 1861.10.20 Borris) Mette Madsen *1835.06.24 Sønderbygaard †1917.03.17 Sønderbygaard.
Ahler Østergaard er udstykket fra Ahlergaard den 4. dec. 1886.
BS side 74-75:

Det er sønnen Johannes Sofus Jensen fra Ahlergaard, der overtager den nyopførte gård Ahler Østergaard. Inden Johannes slog sig til ro ved landbruget, havde han været til søs og temmelig sikkert oplevet en del. Han blev gift med Anna Rahbæk fra Sønderbygaard, og de fik fire børn: Kaja, Mette, Kresten Rahbæk og Jens Thomsen, alle med efternavnet Jensen.
Da Johannes overtog Ahler Østergaard, var jorden for en stor dels vedkommende hede og mose, men Johannes var i besiddelse af en mægtig energi, så foruden at drive landbrug gik han også igang med at anlægge fiskedamme. Sådant noget var ikke set på egnen her før. Det fortælles da også, at faderen skældte ud, og moderen græd, det har der nok ingen grund været til, det var blot en foregangsmand, der var kommet til. Vandet til fiskedammene kom fra en grøft nordøst for gården, og da arealet skrånede meget, der hvor gårdens bygninger lå, udnyttede han vandets fald, så gården fik eget elektricitetsværk. Det har nok ikke været uden problemer at starte et stort dambrug på daværende tidspunkt, indehaveren skulle jo selv gøre sine erfaringer.
Når ørrederne var leveringsfærdige skulle de leveres levende. Til det formål havde Johannes konstrueret en vandtank på en almindelig vogn. For at holde vandet i bevægelse, så det kunne blive iltet hele tiden, var der anbragt en anordning, så vognhjulene trak et røreværk oppe i vandbeholderen. Engang karlen var kørt af sted med en ladning fisk i omtalte indretning, kom Johannes selv cyklende bagefter og opdager til sin skræk, at kædetrækket ikke virkede. Han springer da af cyklen og råber til karlen: »Hvordan har fiskene det«? Karlen, der sikkert har haft et roligt temperament, vender sig langsomt om og ser på fiskene, hvorefter han svarer: »De haar et godt, a ka sie æ maw o dem aal sammel«.
Der blev også plantet omkring gården og fiskedammene, så det kan godt siges, at Ahler Østergaard optræder som en oase, om ikke i ørkenen så i det mindste i en mager egn.

Lige for en sikkerheds skyld: når karlen kunne se maven på fiskene, var de døde. Som Lundsgaard fortæller det, er det en vittighed.
Ahler Østergaard fiskedamme 1914c.
Ahler Østergaard fiskedamme 1914c.
Hvad Johannes Sophus Jensen byggede op med fiskedamme var ikke småting, det var et meget stort anlæg. Når Lundsgaard ovenfor fortæller at dennes far skældte ud og moderen græd, så er det ikke uden grund. Lundsgaard visker det væk, men betænkeligheden er til at forstå.
Lundsgaard skrev i 1986, da var det klart at fiskedammene var en god investering, men omkring 1900 skulle dette først bevises. Man må se situationen, når den er der og ikke bagud, når man kender resultatet. Det er for let.
På et kort fra 1954 ses fiskedammene stadig, men i 2005 er der øjensynlig kun circa en tredjedel tilbage. I 2011 er alle dækket til, men man kan se hvor tredjedelen har været.
Set tilbage må man anerkende Johannes Sophus Jensens store mod og kunnen.
Børn:
Jens Thomsen Jensen *1894.04.03 Ahler Østergaard, overtog gården, se nedenfor.
Karoline Sophie (Kaja) Jensen *1895.03.28 Ahler Østergaard †1954.08.26 Ahlergaard.
Gift 1930.04.04 i Borris med Niels Peder Mikael Nielsen *1900.12.26 Hjøllund, Arnborg †1975.03.06 Borris søn af husmand i Hjøllund Hans Marius Nielsen *1875.04.12 Hjøllund †1944.02.15 Bjerggaard, Sønder Vium og (gift 1900.10.05 Assing) Karen Jensen *1877.02.19 Hesselvig, Skarrild †1938.02.04 Hjøllund.
Niels Peder Mikael Nielsen var fiskemester i Ahler Østergaard i Borris sogn.
Mette Rebekke Jensen *1898.04.08 Ahler Østergaard †1977.09.23 Borris.
Mette Rebekke (Rahbek) Jensen var vinterlærer ved Lindvig skole i Sønderlandet i Borris sogn.
Christian Rahbek Jensen *1901.04.07 Ahler Østergaard †1966.09.28 Sønderbygaard, Sønderby, Borris.
Gift 1928.10.24 i Skarrild sogn med Thora Kristine Jensen *1902.07.26 Hvedde, Assing †1958.07.27 Sønderbygaard datter af husmand i Hvedde Mads Fuglede Jensen *1852.01.13 Lindvig, Borris †1932.02.10 Skarrild By og (gift 1876.03.26) i Oddum med Else Katrine Thomsen *1855.06.14 Vittarp, Oddum †1935.04.19 Skarrild By.
Christian Rahbek Jensen var:
Gårdmand i Ny Ahlergård.
Gårdmand Sønderbygård i Sønderby i Borris sogn.
Thyra *1902.09.07 Ahler Østergård †1903.06.01 ni måneder gammel.

Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet
1924.01.07 Jens Thomsen Jensen *1894.04.03 Ahler Østergaard †1972.12.09 Borris, søn af formand.
Gift 1923.10.24 i Borris med Kristine Toftgaard Pedersen *1893.11.20 Østergaard By, Lyne sogn †1972.03.12 Borris datter af husmand i Østergaard, Lyne sogn Poul Toftgaard Pedersen *1865.11.07 Kragmosehus, Bølling †1929.12.13 Debelmose, Borris og (gift 1892.11.10 Lyne) Kirstine Marie Cathrine Nielsen *1865.08.04 Østergaard, Lyne †1907.12.24 Østergaard.
Jens Thomsen Jensen drev Ahler Østergaard videre efter hans far.
For Poul Toftgaard Pedersen i Lyne sogn se også her.
BS side 76:

... Jens Thomsen Jensen, der blev gift med Kirstine Toftgaard, datter af Poul Toftgaard, Debelmose. De fik to døtre, Anne Marie og Asta. Jens Thomsen havde arvet faderens interesse for fiskedammene, men havde også andre interesser, han var sognerådsformand i Borris Kommune i mange år, repræsentant i Vest- og Sønderjydsk Kreditforening, også i mange år. De sidste år tilbragte J. Thomsen på plejehjemmet i Borris, det hjem, han som sognerådsformand, havde gjort så meget for.

Børn:
Anne Marie Jensen *1925 Ahler Østergaard
Terapeut i Aarhus.
Overtager ejerskabet af gården med søster Asta.
Asta Jensen *1932 Ahler Østergaard
Ansat ved avisen "Vestkysten" i Skjern.
Overtager ejerskabet af gården med søster Anne Marie.

Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet
1971.07.01 Anne Marie Jensen *1925 Ahler Østergaard, datter af formand, overtager halvdelen.
BS side 77:

Døtrene havde i 1971, den 1/7, overtaget Ahler Østergaard. De var ikke landmænd, Ane Marie er fysioterapeut og bor i Aarhus, medens Asta er journalist og har været ansat på Vestkystens kontor i Skjern i mange år. Så såvel landbrug som dambrug er forpagtet ud; men idyllen hører stadig Ahler Østergaard til.


Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet
1971.07.01 Asta Jensen *1932 Ahler Østergaard, datter af formand, overtager halvdelen.

Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet
1992.05.011 Ny Ejer.
Bygningerne i Ahler Østergaard er blevet fjernet mellem 2011 og 2018, så Ahler Østergaard eksisterer ikke mere.
Tilsyneladende er den blevet erstattet af Ny Ahlergaard, der ligger 100 m vest for.
Ahler Østergaard matrikel 1C Østerlandet 1886 ender her ↑


Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet 1889 starter her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2019.
Realregister Ahler Nørgaard, Realregister Ahler Nørgaard nyere.

Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet
1889.07.21 Peder Jensen *1858.06.26 Ahlergaard †1908.02.13 Ahler Nørgaard, søn af udstykker Jens Thomsen i Ahlergaard.
Gift 1896.03.20 i Hanning med Ane Katrine Nielsen *1859.04.23 Landtind, Hanning sogn †1952.10.12 Aast, Lindeballe sogn datter af gårdmand i Landtind Niels Andersen *1823.04.06 Landtind †1900.01.08 Landtind og (gift 1856.11.02 Hanning) Maren Jensdatter *1827.12.20 Hanninggaard, Hanning †1906.08.23 Landtind.
Peder Jensens tid på Ahler Nørgaard blev ikke lang: ni år. Han blev kun knap 50 år gammel. Enken Ane Katrine Nielsen drev gården videre i 8 år derefter før hun købte en gård i Lindeballe sogn i Vejle Amt.
Børn:
01 Jens Ahler Nørgaard Jensen *1897.03.20 Ahler Nørgaard †1972.08.03 Grindsted.
Gift 1936.12.18 i Lindeballe, Vejle amt med Ingeborg Jensen *1911.10.27 Rækker Mølle, Hanning †1987.10.19 Grindsted datter af møllebestyrer i Rækker Mølle Jens Peder Sophus Jensen *1879.02.06 Sønder Grene, Skarrild †1951.06.09 Hjerm Stationsby og (gift 1909.06.11 Egvad) Ane Marie Nielsen *1885.12.01 Foersum, Egvad †1914.01.03 Rækker Mølle.
Jens Ahler Nørgaard Jensen ca. 1944.
Jens Ahler Nørgaard Jensen
Omkring 1944.
Overtager matrikel 4A Aast ejerlav i Lindeballe i Vejle Amt efter moderen i 1936. Fra "Danske Landmænd og deres Indsats", Herning 1944:

Jensen, Jens Ahler Nørgaard.
Gdr., "Nørgaard" pr. Vandel.
Født i Borris 20. Marts 1897, søn af fhv. Gdr. Peder Jensen, Ahler pr. Borris. gift med Ingeborg Jensen, født Jensen, født i Hanning Sogn 27. Oktbr 1911, Datter af fhv. Møller Sophus Jensen, Rækkemølle pr. Sædding.
Gaardens navn er Nørgaard, den er ca. 300 Aar gammel, Stuehuset er fra 1840, har været Slægtsgaard i 2 Generationer i 28 Aar og er overtaget af Jensen som Bestyrer 1916 og som Ejer 1936. Der var dengang ca. 80 Tdr. Land, hvoraf 20 Tdr. Land var Skov, hvilket er det samme som nu.
Ejendomsskyld Kr. 30.000, Grundskyld Kr. 15.900.
Besætningen var ved Overtagelsen 2 Heste, 9 Køer, 9 Ungkvæg, 2 Søer og 15 Svin, den er nu 1 Føl, 1 Plag, 4 Heste, 18 Køer, 18 Ungkvæg, 3 Søer og 30 Svin.
Jensen har været paa Krabbesholm Højskole, ef Formand for Randbøl Hesteforsikring.
Indtil 1936 var det Enkefru Katrine Jensen {født Nielsen} der ejede Gaarden. 1922 blev der tilkøbt 14 Tdr. Land.
02 Niels Landting Jensen *1898.08.07 Ahler Nørgaard †1983.09.13 Randbøl sogn, Vejle Amt.
Gift 1934.09.12 i Randbøl sogn med Ibbe Kristine Lie Sørensen *1898.10.25 Daldover, Randbøl sogn, Vejle amt †1988.05.05 Randbøl datter af købmand i Daldover Søren Larsen Sørensen *1870.09.29 Daldover †1932.06.22 Randbøldal, Randbøl og (gift 1898.07.23 Egtved) Karoline Jørgensen *1873.08.24 Liegaard, Egtved †1943.04.16 Randbøldal
Moustgaard:

Niels Landting Jensen gik i skole i Borris og var 1918-1919 elev på Ry højskole. Han blev uddannet ved landbruget og var blandt andet 3 år på Borris forsøgsgård. Han rejste til USA 1923 og arbejdede ved landbruget i Minnesota til 1927. Han var forpagter af Randbølgaard indtil 1943 og overtog derefter et depot for Carlsberg og Tuborg i Randbøl. Denne virksomhed havde han til 1952, da han overtog Carlsbergdepotet i Jelling. Han har desuden siden 1947 haft en landejendom i Frederikshaab. Han har været medlem af bestyrelsen for Den konservative vælgerforening

03 Karoline Mathilde Jensen *1900.02.27 Ahler Nørgaard.
Gift 1922.11.07 i Vor Frelsers Sogn, Vejle med Alfred Leth Nissen *1899.09.18 Hørning sogn, Skanderborg Amt søn af gårdmand i Hørning sogn, Skanderborg Amt Julius Peder Leth Nissen *1860.05.19 Hørning Mark †1919.10.08 Hostrupsgade 35, Silkeborg og (gift 1886.11.16 Elev sogn, Aarhus amt) Johanne Marie Sørensen *1867.01.02 Elev †1939.04.04 Hostrupsgade 35 Silkeborg
Alfred Leth Nissen var gårdmand i Gantrup i Voerladegaard sogn i SkanderborgAmt.
04 Harald Jensen *1901.08.26 Ahler Nørgaard, konfirmeret i Borris 1915.10.03.
Ikke set efter 1915.

Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet
1908 Ane Katrine Nielsen enken, se ovenfor.
Ane Katrine Nielsen og børn flytter til Vester Aast i Lindeballe sogn 1916 og overtager matrikel 4A i Aast ejerlav: se under sønnen Jens Ahler Nørgaard Jensen ovenfor.

Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet
1915.12.18 skøde Thomas Rosbjerg (Thomsen) (navneændring 1926, "Thomsen" slettet.) *1872.09.15 Gasdalgaard, Bølling †1950.05.14 Borris søn af gårdmand Hans Thomasen *1834.07.28 Gasdalgaard †1873.12.12 (Lungebetændelse) Gasdalgaard og (gift 1862.05.25 Sædding) Mariane Jensen *1840.05.11 Clausager, Sædding †1878.01.11 Gasdalgaard.
Gift 1895.05.17 i Nøvling med Maria Kathrine Christensen *1869.04.21 Nøvlingskov, Nøvling sogn †1946.10.05 Ahler Nørgaard datter af gårdmand Jens Christian Christensen *1844.03.09 Nøvlingskov †1888.07.24 Nøvlingskov og (gift 1868.04.28 Gjellerup) Caroline Fløe Pedersen *1845.11.20 Gjellerup †1922.10.06 Ahler Nørgaard (datter af Peder Pallesen Fløe i Rind sogn søn af Palle Christensen Fløe).
Thomas Rosbjerg Thomsen var:
Mejerist i Bølling
Mejerist i Nøvling, 1896
Mineralvandsfabrikant i Skjern, 1897
Købmand i Nøvling, 1902
Husmand i Nyborghus i Nøvling, 1907
1914 gårdmand her i Ahler Nørgaard i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Børn:
01 Hans Rosbjerg Thomsen *1896.03.05 Nøvling Mejeri †1981 Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1941.05.29 i Vorgod Fjelstervang kirkedistrikt med Mariane Christine Clausen *1905.03.27 Barde Hede, Vorgod †1997 Fjelstervang datter af husmand i Barde Hede Christen Clausen *1874.02.26 Barde Hede †1956.12.11 Vorgod Kirkeby og (gift 1900.10.17 Vorgod) Dorthea Sørensen *1881.01.29 Fjaldene, Nørre Omme sogn †1949.06.10 Vorgod Kirkeby,
Hans Rosbjerg Thomsen var:
Fra 1925 gårdbestyrer af Søndergaard i Fjelstervang i Vorgod sogn.
Ejer af Søndergaard fra 1941.
02 Karoline Fløe Rosbjerg *1897.11.22 Skjern †1947.06.20 (faldt fra sporvogn) Valby Langgade 216C, Frederiksberg sogn, Kbhs Amt.
Gift 1932.07.26 i Maria sogn, Kbh. med Aage Larsen *1907.10.19 Guldborg, Majbølle sogn, Maribo Amt søn af bager i Guldborg Jørgen Kristian Theodor Larsen *1880.10.29 Ringsted sogn, Sorø Amt †1957.12.08 Nakskov Alderdomshjem, Sankt Nikolaj sogn og (gift 1906.05.04 Vaalse sogn, Maribo Amt) Andrea Eleonora Jakobsen *1888.01.11 Vaalse †1963.01.22 Kløvervænget 22c, Sankt Nikolaj sogn, Nakskov.
03 Kristian Skov Rosbjerg *1900.01.29 Skjern.
Gift 1933.12.26 i Vartov Hospitals Menighed, Kbh. med Gudrun Danø *1906.06.04 Sankt Jakobs sogn, Kbh. datter af ingeniør ved Statens Vandbygningsvæsen Iver Christian (Jensen) Danø (navneændring 1904) *1872.07.27 Gudum sogn †1946.11.08 Ringkøbing sogn og (gift 1903.12.28 i Tømmerup, Holbæk Amt) Asta Jørgine Jørgensen *1878.06.14 Ubberup, Tømmerup †1949.03.23 Amager Fælledvej 22, Sundby sogn, Kbhs Amt.
04 Peder Rosbjerg *1902.02.05 Nybo, Nøvling †1977.11.24 Højbjerg sogn, Viborg Amt.
Gift 1931.05.01 i Sønder Starup, Haderslev amt med Marie Møller *1899.09.03 Mammen Mølle, Mammen sogn, Viborg Amt †1955.02.13 Gammel Kjærsgaard, Højbjerg datter af møllebestyrer i Mammen Otto Rasmussen Møller *1875.09.10 Herkegaard, Mammen †1937.07.13 Mammen og (gift 1899.04.18 Mammen) Martine Marie Laursen *1874.02.06 Mammen Søndermark †1942.02.07 Bjerringbro.
05 Mariane Clausager Rosbjerg *1903.10.06 Nybo, Nøvling †1981.07.05 Borris.
Ugift, havde forretning med grønthandel i Borris.
06 Viggo Rosbjerg *1905.10.11 Nyborghus, Nøvling †1979.10.10 Borris.
Viggo Rosbjerg var landmand og medhjælper hjemme på Ahler Nørgaard.
07 Kristen Kammersgaard *1907.11.19 Nyborghus, Nøvling †1908.04.06 fire måneder gammel.
08 Olga Margrethe Rosbjerg *1909.05.28 Nyborghus, Nøvling †2007.12.15 Troldhede.
Gift 1946.12.28 i Borris sogn med Hans Enrico Thomsen *1904.05.24 Tjæreborg sogn †2000.02.03 Troldhede søn af gårdmand og engmester i Tjæreborg Thomas Thomsen *1858.02.05 Søvang, Nordborg sogn, Sønderborg Amt †1954.10.12 Sædding Hvilehjem, Guldager sogn, Ribe Amt og (gift 1889.09.14 Tjæreborg) Everine Margrethe Nielsen *1866.11.08 Tjæreborg †1937.01.14 Tjæreborg.
Hans Enrico Thomsen var fabriksarbejder i Troldhede i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
09 Frede Christen Kammersgaard Rosbjerg *1912.01.31 Nyborghus, Nøvling, overtager gården, se nedenfor.
10 Karen Margrethe Rosbjerg *1914.06.20 Ahler Nørgaard †1999.03.31 Skarrild.
Gift 1941.07.27 i Herning med Thomas Aaderup Kjær *1918.10.17 Skibbild, Arnborg †1985.03.31 Skarrild søn af gårdmand i Overgaard Ludvig Kjær *1883.05.16 Overgaard, Gammel Arnborg †1965.05.31 Fasterholt, Arnborg og (gift 1912.04.28 Arnborg) Marie Elisabeth Jensen *1884.08.23 Hvedde, Assing †1977.05.13 Fasterholt.
Thomas Aaderup Kjær var gårdmand i Skarrild sogn i Ringkøbing amt.

Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet
1946 Frede Christen Kammersgaard Rosbjerg *1912.01.31 Nyborghus, Nøvling †2002.02.07 Borris, søn af formand.
Gift 1946.12.28 i Borris med Maren Mathilde (Maja) Jespersen *1916.04.28 Vester Herborg, Herborg †2005.04.06 Borris datter af gårdmand i Vester Herborg Jesper Nielsen Jespersen *1880.09.08 Langkær, Stauning †1963.12.04 De gamles Hjem, Troldhede, Nørre Vium og (gift 1910.03.20 Assing) Ottea Kirstine Madsen Aagaard *1885.07.13 Hedegaard Mark, Assing †1968.02.05 De gamles Hjem, Troldhede.
Han blev kaldt Frede Kammersgaard.
BS side 78:

Det blev Kammesgaard, der i 1946, den 15/11, overtog Ahler Nørgaard. Han blev gift med Maja Jespersen fra Herborg. I dette ægteskab er der fire børn: Maria, Tove, Bodil og Hans. Da ingen af børnene var interesseret i landbrug, solgte Kammesgaard gården den 25/8 1966 til Ove Enevoldsen ...


Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet
1966.08.25 Ove Navntoft Enevoldsen *Hoven.
BS side 78:

Gården drives i dag {skrevet 1986}, som så mange andre, udelukkende med salgsafgrøder og uden animalsk produktion.

Ahler Nørgaard matrikel 1N Østerlandet 1889 ender her ↑


Ahler Brohus 1861 - 1889 starter her ↓
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
Broen over Vorgod Å blev bygget 1861 af Jens Thomsen på Ahlergaard, som forpagtede den ud til flere forskellige familier i ret hurtig rækkefølge i de 28 år der blev taget bropenge. Indtil Jens Thomsen forærede broen til Borris kommune i 1889. Huset blev så nedbrudt og fjernet, se billedet ovenfor, hvor stedet huset stod er markeret og tegningen fra 1871 nedenfor.
Disse familier er her fulgt gennem ni dåb i Ahler Brohus i kirkebogen og dels i folketællinger. Fortjenesten har været ringe, for folk flytter snart væk igen.
Ahler Brohus over Vorgod Å 1861-89, tegning målebordsblad 1871
Ahler Brohus ved Vorgod Å 1861-89
Tegning målebordsblad 1871.
1864-68 Niels Flinker Jensen.
*1864 juli, Ahler Brohus, Jens Peder
*1866 marts, Ahler Brohus, Jens Peder
*1867 februar, Ahler Brohus, Mariane
*1868 marts, Ahler Brohus, Johanne
*1869 juli, Ahler Hede, Søren
1877c Peder Kristian Nielsen.
*1878 marts, Ahler Brohus, Niels Christian
*1880 februar, Ahler Brohus, Jens Mathias
*1881 dec., Vesterby Borris, Marie
1883 Morten Christensen.
*1881 juli, Troldhede, Kristen Peder
*1883 august, Ahler Brohus, Christen Laurids
*1890 marts, Ahler Hede, Thomas
1888 Hans Andreas Christensen.
*1889 jan., Ahler Brohus Signe Dorthea
*1890 sept., Dalager Borris, Signe Kirstine
1889 Peder Christian Jørgensen.
*1886 dec., Ølgod, Jørgen Peder
*1889 juni, Ahler Brohus, Morten.
1864 Niels Flinker Jensen *1835.10.16 Agger, Borris †1883.07.20 Ahlerhede, Borris søn af gårdmand i Agger (Borrisager), matr. 19a Nørrelandet, Borris Jens Jørgen Christensen *1791.07.18 Rindum †1854.12.07 Agger og (gift 1822.12.28 Rindum) Marianne Pedersdatter *1798.06.10 Ringkøbing sogn †1856.01.23 Agger.
Gift 1864.05.04 i Borris med væverske i Brohuset ved Borriskrog (Skjern Å) Mette Cathrine Jensen *1835.06.01 Øster Skjern †1909.11.26 Ahlergaards Mark datter af tjenestepige i Øster Skjern Johanne Jacobsdatter *1807.10.14 Øster Skjern †1868.03.15 Kjelstrup, Faster og udlagt Jens Christian Christensen i Albæk i Skjern.
Broforpagter i Ahler Brohus (ikke matrikuleret). 1868 husmand på Ahler Hede.
Veteran fra 1864 12. Reg. 2.Comp. Menig nr.363. Adresse 1876: Borris.
Efter Niels Flinker Jensens død blev Mette Cathrine Jensen gift 2. 1888.12.18 i Borris med enkemand Frederik Jensen *1828.06.03 i Borup i Brande sogn. De bedrev matr. 1K Ahler ejerlav, Frederik Jensen fik skøde 1868.07.08.
Børn:
Jens Peder *1864.07.11 Brohuset †1864.08.15 en måned gammel.
Jens Peter Jensen *1866.03.25 Ahler Brohus konf. 1880.04.04 Ahlerhede †1939.11.14 Borris Stationsby.
Gift 1896.11.03 i Borris med Andrea Henriksen *1869.12.23 Hee, Ringkøbing Amt †1936.10.22 Borris Stationsby datter af ugift Johanne Marie Jensen *1840.09.06 Hover sogn, Ringkøbing Amt †1909.06.23 Koustrup, Velling sogn, Ringkøbing amt og udlagt barnefader ungkarl forpagter Henrik Husted af Bilring i Brejning sogn, Ringkøbing amt..
Gårdmand matr. 47B Nørrelandet i Borris sogn.
Mariane Jensen *1867.02.25 Ahler Brohus †1937.02.17 De Gamles Hjem i Borris.
Gift 1892.01.29 i Borris med enkemand på Ahlerhede Laurids Antonius Nielsen *1857.08.11 Ladegårdsvejen 57, Frederiksberg sogn, Københavns Amt †1913.09.03 Ahlergaards Mark søn af arbejdsmand Laurits Nielsen *1816c Århus og Karen Knudsen *1822c Svendborg.
Hendes far kaldes ved hendes dåb broforpagter.
Hun blev konfirmeret 1881.04.10 af Ahlerhede.
Laurids Antonius Nielsen var husmand på Ahlergaards Mark, matr. 1k Ahler ejerlav (Borris Østerland). Skøde på matr. 1k Ahler ejerlav 1883.09.16.
Laurids Antonius Nielsens første kone: Else Marie Sophie Frederikke Jensen *1859.10.15 Pårup, Assing †1891.01.22 Ahlerhed var datter af Frederik Jensen *Borup, Brande og Mariane Hansen.
Johanne Jensen *1868.03.12 Ahler Brohus †1940.01.27 Borris Stationsby.
Gift 1895.10.05 Borris sogn med lærer ved Gaasdal Østre skole Niels Svendsen *1853.03.27 Ahlergaards Mark †1925.12.06 Dalager, Borris søn af husmand på Ahlergaards Mark, Borris sogn Svend Mortensen *1818.10.29 Kjelstrup, Faster †1899.02.22 Gaasdal (Ahlerhede) og (gift 1847.06.06 i Borris) Birthe Katrine Nielsdatter *1814.11.22 Feldsing, Borris †1868.06.29 Ahlerhede.
Lærer ved Gaasdal Østre skole fra 1890, matr. 1u, Ahler ejerlav (udstykket fra matr. 1H) Lærer ved Borris Hovedskole.
Bopæl fra 1906: matr. 13c Borris Nørreland.
Citat fra BS side 171 under matr. 13C Anrborgsvej 33:

N. Svendsen var lærer ved Borris Hovedskole i mange år. Man kan vist godt sige, at han var af den gamle type. Han gik til skole hver dag lige ned over marken og banen. Han gik altid med træsko og havde et par tøjsko med til brug i skolen. Ikke nogen dårlig fodbeklædning. Han gik også altid med sort krave, har sikkert aldrig haft hvidt kravetøj på. Han holdt op i skolen omkring 1924,og har ikke levet så længe derefter {†1925.12.06}, for den 22/7 1927 har enken fået skifteretsskøde på huset.

Søren *1869.07.10 Ahlerhede †1869.09.15 Ahlerhede to måneder gammel.
Birte Katrine Jensen *1874.11.21 Ahlerhede †1955.02.28 Videbæk By.
Gift 1902.01.28 i Herborg, Ringkøbing Amt med Mads Marinus Nielsen *1869.02.02 Mosegårdhus, Brejning sogn †1934.09.30 Trøstrup, Herborg søn af husmand i Brejning sogn, Ringkøbing Amt Peder Christian Nielsen *1830.06.11 Skibbild, Nøvling sogn †1901.03.12 Mosegårdhus, Brejning og Kirsten Marie Madsen *1839.10.09 Mosegårdhus †1890.05.20 Mosegårdhus.
Hun er konfirmeret 1889.04.14 af Ahlerhede.
Gårdmand i Trøstrup i Herborg sogn i Ringkøbing Amt.
Søren *1876.07.29 Ahlerhede †1889.05.01 Ahlerhede knap 13 år gammel.
Else Jensen *1878.09.09 Ahlerhede †1908.09.04 Ahlergaards Mark.
Gift 1900.08.11 i Sønder Felding sogn med Otto Jensen *1877.05.28 Gammelmark, Sønder Felding †1953.08.21 Absalonsgade 18, Silkeborg søn af husmand og landpost i Sønder Felding sogn Jens Jensen (Leding) *1829.08.07 Sønderby, Stauning †1914.09.24 Lyngbygade 4, Silkeborg og (gift 1857.10.11 i Skjern) Mette Cathrine Ovesen *1836.07.13 Kærgaard Mark, Skjern †1915.01.26 De gamles Hjem i Silkeborg
Husmand Ahlerhede senere arbejdsmand i Silkeborg.

Ahler Brohus
1878- Peder Kristian Nielsen *1850.05.30 Vorgod Hede, Vorgod †1941.02.07 (begravet Hee sogn) Stoholm, Feldingbjerg sogn, Viborg Amt (Viborg Sygehus) søn af husfæster Niels Christian Nielsen *1801c Timring og (gift 1847.03.28 Vorgod) Maren Pedersdatter *1811c Gjellerup †1888.07.28 Vorgod.
Gift 1876.02.27 Oddum sogn med Mette Cathrine Jensen *1850.08.10 Blinkbjerg, Oddum †1908.05.30 (begravet Hee sogn) Banevogterhus 109 i Hjerm sogn, Ringkøbing Amt datter af Snedker i Oddum Jens Mathias Pedersen *1815.03.15 Blinkbjerg †1884.10.10 Vittarp, Oddum og (gift 1847.05.02 Oddum) Maren Hansdatter *1823.04.12 Lille Topgård, Strellev sogn, Ringkøbing Amt †1897.11.13 Vittarp.
FT 1890: Ledvogter ved jernbanen Kjærgaard Mark, Dejbjerg sogn.
FT 1901, 1906: Ledvogter, Voldbjerg Vogterhus, Hee sogn.
FT 1911, 1916: Ledvogter, Vogterhus 109, Hjerm sogn.
FT 1921:Ledvogter, Vogterhus 107, Maabjerg sogn.
FT 1925, 1930: Ophold hos datteren: familien Vestergaard i Stoholm.
Børn i Peder Kristian Nielsen og Mette Katrine Jensens ægteskab født efter bopæl i Borris sogn er ikke medtaget.
Børn:
Maren Bolette Marie Nielsen *1876.07.11 Vittarp, Oddum †1936.06.09 Feldingbjerg sogn, Viborg amt.
Gift 1906.02.15 Feldingbjerg sogn, Viborg amt med skrædder i Stoholm, Feldingbjerg Peder Vestergaard *1876.06.16 Fusager, Gammelstrup sogn, Viborg amt †1954.11.02 Vestergade, Stoholm,.
Skrædder i Stoholm i Feldingbjerg sogn i Viborg amt.
Niels Christian Nielsen (Noudal) *1878.03.23 Ahler Brohus †1958.01.30 Odden, Nordby sogn, Fanø.
Gift 1908.02.27 Nordby med Marie Ende *1885.11.12 Odden, Nordby †1950.06.08 Odden.
Skibsfører i Odden i Nordby sogn på Fanø.
Jens Matias Nielsen *1880.09.28 Ahler Brohus
FT 1901 Slangerup landsogn, Frederiksborg amt. Sømand.
Udvandret 22 år gammel til USA. Ankomst New York 1902.11.16. Destination Kansas City, Missouri, USA. Ikke set derefter.
Marie Nielsen *1881.12.29 Vesterby, Borris †1903.08.23 Vogterhuset ved Voldbjerg, Hee sogn 22 år gammel.

Ahler Brohus
1883- Morten Christensen *1851.10.08 Brejning sogn, Ringkøbing amt †1932.09.05 Borris Kirkeby søn af husmand Christen Thomsen *1829.12.04 Brejning †1901.02.20 Stalderhøjhus, Nørre Omme sogn, Ringkøbing Amt og (gift 1851.06.09 Brejning) Sidsel Mortensdatter *1827.09.23 Bjerg, Brejning †1907.08.02 Sig, Nørre Omme.
Gift 1879.09.14 i Sædding sogn, Ringkøbing Amt med Kirsten Christiansen *1847.09.30 Øster Skjern, Skjern sogn †1919.12.05 Ahlergaards Mark datter af gårdmand i Kjelstrup i Faster sogn Christian Peter Bjerrum *1806.12.02 Degneboligen, Borris †1848.04.22 Kjelstrup, Faster og (Gift 2. 1841.06.27 i Skjern) Johanne Jacobsdatter *1807.10.14 Øster Skjern †1868.03.15 Kjelstrup.
Husmand i Troldhede.
Broforpagter i Ahler Brohus.
Husmand på Gaasdal og Ahler Hede, Borris sogn.
Børn:
Kristen Peder Bjerrum Kristensen *1881.07.30 Troldhede, Sønder Felding †1948.12.29 Skarrild
Arbejdsmand i Skarrild sogn. Ugift.
Christen Laurids Christiansen *1883.08.18 Ahler Brohus †1971.03.07 (Kristian Kristiansen) Herning sogn.
Gift 1923.07.08 i Assing med Maren Okkels Christensen Overgård *1892.08.05 Holtbjerg Mark, Herning sogn †1957.08.19 Ny Møllevej 55, Sct. Johannes sogn, Herning.
Møller i Herning.
Thomas Christiansen *1890.03.12 Ahler Hede, Borris †1947.04.07 Vostrup, Lønborg sogn
Arbejdsmand i Vostrup i Lønborg sogn. Ugift.

Ahler Brohus
1888- Hans Andreas Christensen *1864.08.18 Fattigheden, Borris †1941.03.03 Alkjærsig, Dejbjerg sogn søn af fæstehusmand på Fattigheden, Borris Christen Christensen Boling *1829.11.06 Borris †1899.07.14 Fattiggården, Borris (søn af Christen Andersen og Maren Nielsdatter) og (gift 1854.11.26 Brejning) Sidsel Nielsdatter *1822.05.22 Brejning †1865.11.08 Skjern.
Gift 1. 1886.11.16 i Vorgod med Bodil Kirstine Christensen *1864.10.03 Skærbækhede, Nørre Vium sogn †1915.10.01 Gødsvang, Tistrup sogn, Ribe Amt datter af husmand Peder Christensen *1835.01.05 Faster †1911.04.26 Vorgod By og (gift 1863.11.15 Nørre Vium) Karen Jensen *1836.08.10 Skærbæk, Nørre Vium †1869.04.28 (Barselsseng) Vorgod.
Gift 2. 1920.05.11 i Brøndum sogn, Ribe Amt med fraskilt Jensine Christine Jensen *1872.07.14 Vognbjerg, Dejbjerg sogn †1931.10.01 Dejbjerg datter af tjenestekarl i Dejbjerg sogn Niels Christian Jensen (Niels Kvembjerg) *1844.02.15 Dejbjerg †1934.07.07 "Aahvile", Vardevej, Skjern og (gift 1870.11.11 i Dejbjerg) Mette Marie Sophie Johansen (Mette Mus) *1851.03.20 Tugthuset, Viborg †1933.06.12 "Aahvile", Vardevej, Skjern.
Gift 3. 1940.08.18 i Dejbjerg med Mariane Christine Christensen *1887.01.23 Torslev sogn, Hjørring Amt datter af skomager i Torslev sogn, (Dronninglund herred) Hjørring Amt Lars Christian Christensen *1853.07.19 Sterup Mark, Jerslev sogn, Hjørring Amt †1889.03.04 Rævbakhus, Torslev og (gift 1882.10.20 Torslev) Andreasine Villadsen *1862.04.28 Nørre Rævbak, Torslev †1939.11.17 Nørhavens Mark, Taars sogn, Hjørring Amt.
Hans Andreas Christensen er født i Borris i Fattigheden, som er heden øst for Skobæk og Hjoptarp. Navnet Fattigheden består ikke mere.
1880: tjenestekarl i Flodgaard i Borris.
1889: Ahler Brohus.
1895: Ledvogter i Spangsbjerg, Jerne sogn.
1898: Ledvogter Ahler Hede, Borris sogn.
1906: Banemand i Skodsbøl, Oddum sogn, hustruen billetsælger ved Skodsbøl Trinbræt.
1907: Ledvogter Gødsvang, Tistrup sogn.
1920: Banevogter, Vogterhus 37, Gjesing, Brøndum sogn.
1925: Pensioneret banearbejder.
Hans Andreas Christensen 2. kone Jensine Christine Jensen er ud af rakkerslægt; hendes forældre er Niels Kvembjerg og Mette Mus som nogen steder kaldes de sidste rakkere i Danmark. Niels og Mette fik mange børn af hvilke nogen emigrerede til Amerika. De boede fra 1898c til 1932 i Bjørnemosen i Dejbjerg. I 1932 kom de på plejehjemmet i Skjern, han var 86 og hun 81.
Se Dejbjerg Byportal Niels Kvemberg og Mette Mus.
Se Årbog for Vardemuseerne & Ringkøbing-Skjern Museum 2017 side 46.
Se "FRAM" - årbog for Ringkøbing Museum, 1994, museumsinspektør, Skjern-Egvad Museum, Kim Clausen.
Børn:
Signe Dorthea *1889.01.04 Ahler Brohus †1890.08.20 Borris knap to år gammel.
Signe Kirstine Christensen *1890.09.07 Dalager, Borris †1959.05.30 Østergaard, Lyhne sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1919.10.15 i Tistrup sogn med Kristen Peter Madsen *1885.01.28 Nørre Omme †1960.11.06 Ølgod.
Gårdmand i Østergaard i Lyhne sogn i Ringkøbing Amt.
Katrine Christine Christensen *1892.08.23 Aggerhuse, Borris.
Gift 1916.04.28 i Tistrup med banearbejder Jørgen Jørgensen *1881.03.28 Tarm, Egvad sogn †1953.11.01 Nørrebrogade 7, Vor Frelsers sogn, Esbjerg.
Katrine er fejl indført i kirkebogen som Petrine. Jørgen Jørgensen: Banearbejder i Esbjerg.
Petrine Kirstine Christensen *1895.09.22 Spangsbjerg, Jerne sogn, Ribe Amt.
Gift 1. 1913.04.01 Tistrup med landmand i Tistrup Claus Henrik Henriksen *1891.06.16 Øster Bjerge, Sønder Felding †1920.03.01 Vester Marup, Skjern.
Gift 2. 1921.11.17 i Skjern med bror til 1. mand enkemand Christen Henriksen *1894.05.16 Ilderhede, Sønder Felding.
Claus Henrik Henriksen: Teglværksarbejder i Vester Marup, Skjern.
Christen Henriksen: FT 1930: Slagteriarbejder i Skjern.
Nielsine Marie Christensen *1897.03.31 Spangsbjerg, Jerne †1924.04.06 Spangsberg Sanatorium, Brøndum sogn, Ribe Amt 27 år gammel.
Gift 1919.01.07 i Tistrup med Rasmus Emil Rasmussen *1893.02.11 Gødsvang, Tistrup †1940.03.17 Kongsholm, Hanning sogn (Holstebro)
Banearbjeder i Sædding sogn.
Ledvogter Kongsholm i Hanning sogn.
Peder Christian Christensen *1899.06.20 Ahlerhede, Borris †1991.01.11 Oddum.
Gift 1921.07.08 i Oddum med Madsine Villadsen *1899.01.22 Ølgod †1965.04.29 "Hvilehøj" Oddum
Arbejdsmand i Oddum sogn.
Karen Christensen *1901.03.31 Ahlerhede, Borris.
Gift 1920.11.23 i Herning med Jens Johannes Rasmussen *1890.01.27 Tårnborg sogn, Sorø amt.
FT 1930, 1940: Jord- og betonarbejder med bopæl Blichersvej 18 i Fredericia.

Ahler Brohus
1889 Peder Christian Jørgensen *1854.09.14 Ølgod †1925.12.07 Tarm søn af husmand Jørgen Pedersen *1817.10.12 Vallund, Ølgod †1899.01.26 Troldhede, Nørre Vium og (gift 1853.10.02 Vorgod) Anne Cathrine Nielsdatter *1826.03.23 Brejning †1903.04.20 Troldhede.
Gift 1881.10.18 i Egvad med Mette Kirstine Larsen *1855.02.12 Lønborg †1907,04.05 Tarm datter af husmand og murermester i Lavstrup, Lønborg sogn Lars Mathiesen *1813.01.23 Kastkær, Lunde sogn, Ribe Amt og (gift 1853.12.28 Lønborg) Mette Johanne Mortensdatter *1825.09.12 Lavstrup.
Familien er flyttet ind i Ahler Brohus mellem januar og juli 1889 og må være flyttet væk igen kort derefter, da broen blev overgivet til kommunen.
Børn i Peder Christian Jørgensen og Mette Kirstine Larsens ægteskab født efter bopæl i Borris sogn er ikke medtaget.
Børn:
Mette Katrine Jørgensen *1883.03.29 Vallund, Ølgod †1911.11.27 Krages, Egvad sogn.
Gift 1907.11.26 Egvad sogn med gårdmand af Krages Søren Sørensen *1882.05.12 Kyvling, Lønborg †1960.12.24 Egvad.
Gårdmand i Krages i Egvad sogn.
Larsine Jørgensen *1885.03.06 Vallund, Ølgod †1957.11.16 Vor Frelsers sogn, Vejle.
Gift 1919.12.21 Vor Frelsers sogn med enkemand tømrermester i Vejle Andreas Elkjær Mathisen *1874.05.06 Haastrup, Smidstrup sogn, Vejle Amt †1923.10.05 Vedelsgade 107, Vor Frelsers sogn.
Tømrermester i Vejle.
Jørgen Peder Jørgensen *1886.12.22 Vallund, Ølgod.
Gift 1908.05.31 Kongsted, Præstø Amt med Rasmine Sofie Ejlersen *1887.02.20 Allerslev sogn, Præstø Amt.
Blikkenslager senere postbud i Tarm i Egvad sogn.
Morten Jørgensen *1889.06.26 Ahler Brohus †1956.06.29 Vissingsgade 22, Sankt Nicolai sogn, Vejle
Gift 1916.11.25 (senere skilt) i Egense, Svendborg amt med Mathilde Hansen *1889.09.18 Rantzausminde, Egense.
Skomagermester i Vejle.
Ahler Brohus 1861-89 ender her ↑
6 Andet
7 Skøder
1699 Skøde på Nørgaard i Hjoptarp i Borris til Jakob Andersen Ahler.
1702 Pantebrev på Ahlergaard og Egvig fra Jakob Ahler til svigersøn Morten Jensen Sønderby.


Borris Kirkeby
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup, Dejbjerglund.
4 Familier med børn

Kirkehus (ved Kirken, æ Kjerkbank), se også matr. 53A nedenfor.

Kirkehus ved Borris Kirke
Kirkehus ved Borris Kirke ca. 1890
Dette sted ses allerede i Markbogen 1683:

Kirkehus tilhører fru Sophie på dejbjerglund
beboes af Mas Olß

I kirkebogen efter 1724 kaldet det "ved Kirken".
Omkring 1950 kaldtes det "æ kjerkbank" (Holger Ejby Villadsens erindring).

Kirkehus i Borris  1683-1860c og 1860c+.
Kirkehus ca. 1860 og derefter


Borris Kirkeby, Ved Kirken starter her ↓
1683- Mads Olsen.

Borris Kirkeby, Ved Kirken
Ved kirken:
1705- Jens Villadsen †1728+.
Gift med hans kone †1715+.
I Mandtall 1705 beskrevet:

En fattig Huusmand, som er lam paa sin eene Been, er desforuden gandske suag, huilcken undertiden, naar Legmens Styrche det vil tillade, arbeide for got Folch nogit lidet med Hammer og Øxe, derved at fortiene en ringe Skilling til sin fattige Hustruis og smaae Børns Underholdning.

Sete børn:
Villads Jensen *1702- (før kirkebogen) †1711.08.16 Ved Kirken.
Niels Jensen også kaldet Villadsen †1758.01.06 Debbelmose, Borris.
Gift 1742.04.08 i Borris med Maren Nielsdatter Gravel.
Hans ses første gang som fadder 1728.08.22 nævnt som Jens Villadsens søn. Dermed er han født før 1712, men ikke set født i kirkebogen 1702-12. Hvis han er født før kirkebogen er han i 1742, da han gifter sig, over 40 år, hvilket synes en lille smule usandsynligt.
Parret bor i Debelmose.

Borris Kirkeby, Ved Kirken
Hus 1 ved kirken:
1782- Laust Sørensen (Klokmose) *1741.04.23 Klokmose, Faster †1816.11.25 Ved Kirken, Borris By søn af Søren Lauridsen Aas *1712.10.25 Faster sogn †1796.07.09 Faster og Maren Lauridsdatter Lodal *1708.04.01 Faster †1798.03.17 Faster.
Gift 1. 1781- med Anne Larsdatter *1748.08.08 Meldgaard, Hjoptarp, Borris †1799.12.13 Ved Kirken datter af Lars Nielsen Meldgaard *1713.07.28 Meldgaard †1792.01.19 Meldgaard, Hjoptarp og 1. kone.
Gift 2. 1800 med Dorte Andersdatter *1756c.
Børn:
Søren Lauridsen *1782.02.03 Ved Kirken, Borris By.
Lars Lauridsen *1784.11.01 Ved Kirken, Borris By.
Tjener FT 1801 ved Niels Sørensen Rosendal forpagter af Præstegaarden.
Jens *1787.01.01 Ved Kirken, Borris By †1799.06.26 Ved Kirken tolv år gammel.
Jakob Peder *1790.02.07 Ved Kirken, Borris By †1790.11.12 ni måneder gammel.
Folketælling 1787 Borris By Laust Sørensen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand mand 1Laust Sørensen Klokmose461741 Klokmose Faster 1816 Borris By Borris *1741.04.23. Klokmose ses i søn Jenses dåb. Han er søn af Søren Lauridsen Aas *1712.10.25 Faster sogn †1796.07.09 Faster og Maren Lauridsdatter Lodal *1708.04.01 Faster †1798.03.17 Faster.
kone 1Anne Larsdatter401748 Hjoptarp Borris 1799 Borris By Borris *1748.08.08. Datter af Lars Nielsen Meldgaard *1713.07.28 Meldgaard †1792.01.19 Meldgaard, Hjoptarp og 1. kone.
søn Søren Lauridsen61782 Borris By Borris  *1782.02.03.
søn Lars Lauridsen31784c Borris By Borris  *1784.11.01. Tjener FT 1801 ved Niels Sørensen Rosendal forpagter af Præstegaarden.
søn Jens Lauridsen11787 Borris By Borris  *1787.01.01.

Folketælling 1801 Borris By Laust Sørensen   21
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Laust Sørensen Klokmose611741 Klokmose Faster 1816 Borris By Borris *1741.04.23. †1816.11.25. Klokmose ses i søn Jenses dåb. "Husmand med lidt Jord". Han er søn af Søren Lauridsen Aas *1712.10.25 Faster sogn †1796.07.09 Faster og Maren Lauridsdatter Lodal *1708.04.01 Faster †1798.03.17 Faster.
kone 2 1Dorte Andersdatter451756c    


Hus 2 ved kirken:
1724 Hans Skrædder *1700cc †1739.11.08 Kirkehus, Borris Kirkeby (sognefattig).
Gift 1724.05.09 med Kirsten Poulsdatter *1687c †1763.08.11 Kirkehus.
Sønnen Poul Skrædder menes at overtage Kirkehus.
Børn:
Christen †1725.05.27 Borris Kirkeby. Vel hjemmedøbt og død før kirkedåben.
Søn *1726.07.14 Kirkehus †1727.04.20 Borris Kirkeby.
Poul Hansen *1733.02.15 Kirkehus, overtager huset og skrædderiet.
Ane *1736.03.11 Kirkehus †1736.03.11 Borris Kirkeby.
Mette *1736- †1736.03.11 Borris Kirkeby.
Christen Hansen *1738.06.01 Kirkehus, konf. 1854 †1810.04.20 Debelmose?, Borris.
Gift 1771.10.20 i Borris "ved Kirken" med Margrethe Nielsdatter Gjaldbæk *1731.12.02 Gjaldbæk, Borris †1799.10.25 Debelmose datter af Niels Gjaldbæk..
Børn:
An Marie Christensdatter *1773.10.24 Debelmose.
FT 1801 væverske, 28, ugift, Debelmose.

1739 Kirsten Poulsdatter enken, *1687c †1763.08.11 Kirkehus, se ovenfor.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1761c Poul Hansen Skrædder *1733.02.15 Kirkehus †1778.01.24 (druknet ved Skjern Bro) Borris søn af formand.
Gift med Gertrud Pedersdatter *1731c (ikke set født i Borris) †1793.04.14 Huset ved Kirken, Borris.
Konens navn Gertrud Pedersdatter indirekte identificeret. Hendes første søn hedder Hans fra manden, anden søn Peder dermed antages at hun hedder Pedersdatter. Hun begraves 1793 61 år gammel, altså er hun omkring 55c i FT 1787. Den eneste passende kandidat er Gertrud Pedersdatter i Huset ved Kirken, som også passer.
Der en god sandsynlighed for at Poul overtog huset hans forældre havde, Kirkehus, men det kan være et andet hus "ved kirken".
Børn:
Kirsten *1763.04.24 Borris †1772.08.23 Borris ni år gammel (kirkebog 11).
Hans *1766.03.05 Borris †1766.06.15 Borris tre måneder gammel.
Ane Poulsdatter *1767.10.04 Borris overtager senere huset, se nedenfor.
Peder Poulsen *1770.12.09 Debelmose (lægdsrullen), Borris †1824.07.05 (druknet i Omme Å ved Gravel i Borris) Fattighuset ved Borris kirke.
Gift 1797- med Birthe Marie Andersdatter *1767c †1827.02.25 Borris.
Peder Poulsen konfimeret 1791 i Borris.
Lægdsrullen 1792: Lam på begge ben. Afsked 1793.
Husmand og skrædder i Skobækhus i Borris sogn.
Børn:
Gjertrud Marie *1797.08.15 Skobækhus, Borris †1797.12.21 fire måneder gammel.
Hans Christian Pedersen *1799.04.13 Skobækhus, Borris †1871.04.20 Loft, Grindsted.
Gift 1827c med Bodil Marie Christensdatter *1800.08.03 Loft †1875.06.12 Loft datter af gårdmand, matr. 2 Loft, Grindsted Christen Sørensen *1775c Krog, Grene sogn †1829.07.08 Loft og (gift 1799.10.13 Sønder Omme af Møllen vel tjenestepige) Kirsten Nielsdatter *1774c ikke set født i Sønder Omme †1843.06.19 Loft.
Hans Christian Pedersen: Gårdmand i Loft, matr. 2, ejerlav Loft, Grindsted sogn.
Kirsten *1774.04.29 Borris †1774.05.15 to uger gammel.
Hans Poulsen *1775.09.10 Debelmose (lægdsrullen), Borris †1850.09.30 Varde Købstad, fattiglem. Gift 1815.02.12 i Varde Købstad med pigen Karen Christensdatter *1784.10.10 Borre, Aal sogn, Ribe Amt †1864.01.02 Varde købstad lem på Fattiggården datter af Christen Theodosiusen *1756c Borre og Ingeborg Pedersdatter *1757c Marcheskield.
Han kommer hurtigt ud at tjene og ses FT 1787 i Helgård i Borris ved Eske Jessen 12 år gammel, og i lægdsrullen 1790 nævnes han i Helgård.
Konfirmeret 1793 af Borriskrog.
I 1817 betegnes han som daglejer i Varde.
FT 1845 Skovbrogade i Fattiggården i Varde.
Børn:
Poul Hansen *1817.10.28 Varde Købstad Poul Hansen †1858.03.04 Lem i Varde fattiggård, væver, fraskilt.
Gift som væver 1844.10.11 Varde købstad med Mette Marie Pedersdatter *1816.06.30 Hjerting, Guldager sogn, Ribe amt †1864+ ?Vejle datter af Peder Rasmussen *1782c og Mette Nielsdatter *1782c.
Væver.
Skilt før 1855.
Mette Marie Pedersdatter er i FT 1860 husholder for Thomas Jensen i Søskov i Bredsten. Flytter i nov. 1864 til Vejle ikke set derefter, hun er da 58 år gammel.

1778 Gertrud Pedersdatter Poul Hansen Skrædders enke *1731c †1793.04.14 Huset ved Kirken, Borris
Folketælling 1787 Borris By Gertrud Pedersdatter   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
enke 1eGertrud Pedersdatter561731c  1793 Borris By Borris  
enke 1eDorte Nielsdatter60   


1793 Ane Poulsdatter *1767.10.04 Kirkehus †1836.09.01 Faster datter af forkvinde.

1799 Enevold Christensen *1748.07.28 Barde, Vorgod †1815.12.20 (omkom i snefog på heden) ved Kirken søn af Christen Enevoldsen *1721c og Karen Christensdatter *1717c (Christen og Karen ser ud til at være flyttet ud af Vorgod sogn, for de er ikke begravede der).
Gift 1799.04.21 i Borris med Ane Poulsdatter *1767.10.04 Kirkehus †1836.09.01 Faster (almisselem) forkvinde, datter af Poul Hansen Skrædder ovenfor.
At Enevold Christensen kommer fra Barde formodes fordi en fadder ved Enevold Christensens søn Christens dåb 1800.05.11 er Maren Christensdatter fra Barde vel hans søster *1752.09 Barde og dermed 48 gammel ved dåben. Og hans alder passer med fødslen i Barde 1748.
Barn med Mikkel Gregersen af Brunbjerg i Borris *1762.09.29 Borris †1804.07.15 Brunbjerg (søn af Gregers Gaasdal):
Gregers Mikkelsen *1798.10.09 Kirkehus, konf. 1814.04.17, lægdsrullen 1832 "i Ribe Amt", ikke set derefter.
Børn med manden Enevold Christensen:
Christen Enevoldsen *1800.05.11 ved Borris Kirke †1867.05.24 (skrives *ved Borris Kirke) Faster .
Gift 1. gang med: NN.
Gift 2. 1837.06.18 i Dejbjerg med Mette Katrine Christensdatter *1808.04.06 Rabjerg, Dejbjerg †1890.04.10 fattiglem Mosegård (fattiggård), Borris datter i Øster Rabjerg i Dejbjerg af Christen Andersen *1773c og Ane Laustdatter *1771c.
Folketælling 1801 Kirkehus Enevold Christensen   5te Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus-mand uden Jord mand 1Enevold Christensen531748 Barde Vorgod 1815 Borris Hede Borris "Husmand uden Jord og gaar i Dagleje." *1748.07.28 Barde, Vorgod.
kone 1Ane Poulsdatter331767 Kirkehus Borris 1836 Faster *1767.10.04.
søn Christen Enevoldsen11800 Kirkehus Borris 1867 Faster  *1800.05.11.


Kirkestedet eller Kirkehus matrikel 53A Nørrelandet hartkorn 0 1 0 2¼ (ca. 3 hektar):
Kirkestedet eller Kirkehus er et meget lille husmandssted med ca. 6 tønder land jord i en akavet slange op mod nord fra kirken.
Indtil efter 1847 ligger det lige øst for kirkegårdsmuren men huset flyttes vel af Margrethe Eskesdatter omkring 1860 ud på marken matr. 53A lidt nord for Skobæk vejen, hvor Fattighuset tidligere lå.
I 1855 køber Margrethe Katrine Eskesdatter fattighusgrunden til. I 1857 køber hun hartkorn 0 2 2 2½ til fra matr. 33 Damsø (fra 4A Albæk), dette er dobbelt så meget som Kirkehuset selv havde; det blev solgt fra i 1882 igen.
I 1875 hører et stykke hede mod nord matr. 81A Nørrelandet til Kirkehuset.
Margrethe Eskesdatter opfører et hus "vesten for Stedets Bygninger" som hun går på aftægt på i 1875, da hun er 75 år gammel.
Matrikel 53 og 81A Nørrelandet i Borris:
Realregister.
Realregister fortsat.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1828.06.24 Christen Larsen *1788.06.29 Nørre Vium sogn †1880.06.13 Kvisthuse, Borris søn af Lars Christensen (Las Skave) *1761.04.30 Silstrup, Skarrild sogn †1842.08 20 i Arnborg (almisselem 78 år) og (gift 1788.03.25 Nørre Vium) Maren Nielsdatter af Egeris, Nørre Vium sogn *1757c ?†1829.06.30 Fattighuset, Skarrild.
Gift 1811.08.25 Borris sogn med Ane Sørensdatter på Borrisager *1781.06.15 Nederby, Sønder Felding †1859.12.17 Kvisthuse datter af gårdmand i Nederby Søren Jensen (Paarup) *1740c †1813.02.24 Nederby, Gammelmark, Sønder Felding og (gift 1772.08.23 Sønder Felding) Mette Christensdatter Lundfod *1737.10.23 Sønder Felding †1801+ (datter af Christen Lundfod).
Skødet ikke tinglyst, men nævnt i næste skøde af 1832.06.12 med dato 1828.
Christen Larsen var husmand i Kirkestedet i fire år og derefter i Kvisthuse i Borris sogn.

1832.06.12 Jørgen Conrad Johansen Fromberg *1798.05.03 Hus ved kirken i Borris (ses ved konfirmation) †1873.05.07 Aftægtsmand og husmand ved Borris kirke søn af skomager i Borris sogn Johan Christoffersen Fromberg *1758.10.15 Vor Frelsers Sogn, Horsens ?†1800c Borris (søn af Skomager i Horsens Christopher Fromberg) og (gift 1788.12.26 Borris) Ane Eleonora Schandorph *1757.01.30 Vildbjerg sogn †1816.02.18 Grønborg, Borris (datter af degn i Borris Frederik Schandorph).
Gift 1831.11.27 i Borris med Mariane Christensdatter *1804.05.15 Odderskær, Borris †1882.11.22 Mosegaard, Borris datter af Christen Pedersen *1761.07.26 Lindvig †1832.01.18 Store Gaasdal, Borris og Lene Mathiasdatter *1762c Odderskær †1839.10.03 Store Gaasdal.
Flytter fra Kirkehuset til Dalager i Borris.
Jørgen Conrad Johansen Fromberg var murermester i Borris sogn.
Børn:
Sara Cathrine *1832.07.08 Kirkehuset †1834.05.13 knap to år gammel.
Johan Christian Fromberg *1834.01.20 Kirkehuset †1881.08.07 huset ved kirken, Borris.
Kromand, begravet som indsidder i huset ved Borris kirke.
Eliane Cathrine Fromberg *1839.01.06 Kirkehuset †1924.09.18 De gamles Hjem, Varde.
Ugift.
Helene Fromberg *1845.02.05 Dalager, Borris †1927.11.17 Bredgade 7, Skjern.
Folketælling 1834 Kirkehus Jørgen Conrad Fromberg   41
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Muur- mæster mand 1Jørgen Conrad Johansen Fromberg361798 Kirkehus Borris 1873 Kirkehus Borris *1798.05.03.
kone 1Mariane Christensdatter301804 Odderskær Borris 1882 Mosegaard Borris *1804.05.15.
dat. Sara Cathrine Fromberg21832 Kirkehus Borris 1834 Kirkehus Borris *1832.07.08.
søn Johan Christian Fromberg11834 Kirkehus Borris 1881 Kirkehus Borris *1834.01.20, blev kromand.
tj-pige Henriette Christensdatter201814 Engsig Skjern 1894 Stauning *1814.04.15 datter af Christen Nielsen og Sidsel Christensdatter i Engsig i Skjern sogn.


1840.06.20 Thyge Christensen bor i Velhusted i Assing.
Gårdmand.
Han har ikke boet i kirkestedet, kun spekuleret med husmandsbruget.
I skødet nævnes Fattighuset, der "står ved Landevejen norden Kirken".
Thyge Christensen købte stedet for 300 Rigsbankdaler rede sølv - solgte året efter for 400. - Vel en god handel - fortjenesten svarer til værdien af 2-3 stude.

1841.05.06 Kirstine Sandgaard Thorning *1816.04.20 Tvis Mølle, Tvis sogn.
Gift 1844.12.12 i Borris sogn, 28 år, med skipper Simon Jensen Brostrup *1817.10.12 i Ringkøbing sogn, 27 år.
Kirstine Sandgaard Thorning købte "Kirkestedet" for 400 Rigsbankdaler og solgte det for 300 efter at have ejet det i 3½ år. - Et tab på 100 Rigsbankdaler.
Afgang 1844.12.12 fra Borris til Ringkøbing ankomst 1844.12.18.

1844.11.25 Magrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris †1882.12.02 Kirkehuset datter af gårdmand i Grønborg Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg †1833.02.12 Grønborg og (gift 1784.11.01 Borris) Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Borris †1828.01.04 Grønborg.
Gift i Borris 1821.09.30 med Niels Christensen *1792.08.21 Lille Gaasdal, Borris †1839.07.28 Lille Gaasdal søn af gårdmand af Lille Gaasdal Christen Eskesen (Gaasdal) *1737.05.12 Grønborg og (gift som enkemand af Lille Gaasdal 1770.10.28 Sønder Felding) Maren Thygesdatter *1747c †1828.03.31 Lille Gaasdal (konfirmeret 1762.04.18 i Sønder Felding: "Maren Thygesdatter af Overbye i Felding" datter af sognefoged i Sønder Felding Thyge Christian Frederiksen Brock, )
Niels Christensen var gårdmand i Lille Gaasdal i Borris.
Efter hans død i 1839 flytter enken i 1844 til Kirkehuset, som hun får skøde på (kirkehuset østen Borrisk kirke) og beholder til 1875.
I 1855.10.27 køber hun fattighusgrunden med havejord til.
I 1857 køber hun hartkorn 0 2 2 2½ til fra matr. 33 Damsø (fra 4A Albæk), dette er dobbelt så meget som Kirkehuset selv havde; det blev solgt fra i 1882 igen.
Margrethe opfører et hus "vesten for Stedets Bygninger" hvor hun går på aftægt på i 1875 75 år gammel. Aftægten er indført i Skøde- og Panteprotokollen, hvor der desuden er aftægt for hendes ugifte tjenestepige i FT 1850-80 Mette Cathrine Christensen (*1813c Sønder Felding), som først udslettes 1893.06.22.

Kirkehus i Borris ca. 1860 og matr. 53A Nørrelandet.
Kirkehus ca. 1860 og derefter

1875.02.21 Christen Pedersen *1821.02.24 Nygaardhus, Bølling sogn †1892.08.30 Skovsende, Sønder Omme søn af skrædder i Nygaardhus i Bølling Peder Christensen *1793.12.26 i Odderskær, Borris †1883.02.13 Sandet, Sønder Felding og Kirsten Christensdatter *1796.12.14 Nygaardhus †1868.05.07 Sandet.
Gift 1853.11.20 i Sønder Felding Bodil Marie Poulsdatter *1833.03.11 Nørre Bandsby, Nysogn †1910.09.06 Bisgaardsgade 19, Holstebro datter af gårdmand i Nørre Bandsby Poul Jørgensen *1803.09.11 Bandsby †1848.09.26 Nørre Bandsby og (gift 1827-) Christiane Simonsdatter *1805.09.01 Søgaards mark, Nysogn †1849.05.09 Nørre Bandsby.
Skøde 1875.02.21 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A. "...med undtagelse af det af mig (Margrethe Cathrine Eskesdatter) vesten for Stedets Bygninger opførte Hus."
Barn født i Kirkehuset:
Johan Christian Christensen *1875.05.02 Kirkehuset †1951.09.18 Stakroge, Sønder Omme.
Gift 1895.12.07 i Sønder Omme med enke Ane Jensen *1863.09.17 Møbjerg, Sønder Omme †1944.07.02 Stakroge datter af husmand på Bøvl Mark, Sønder Omme Niels Jensen *1834.09.20 Bøvl Norge, Sønder Omme †1893.09.17 Bøvl og (gift 1860.12.16 i Sønder Omme) Maren Gjødesen *1841.01.17 Vester List, Ølgod †1898.03.22 Omvraa, Sønder Omme.
Johan Christian Christensen var arbejdsmand i Stakroge i Sønder Omme.

1876.06.17 Christian Peder Christensen *1839.12.24 Gammelmark, Sønder Felding †1887.12.17 Vesterhede, Timring sogn.
Skøde 1876.06.17 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A.
Begravet som husmand i Vesterhede i Timring sogn.

1876.11.06 Peder Christensen *1821.11.20 Vorgod bys mark †1880.07.23 Kirkehuset søn af udlagt Christen Pedersen og enke Maren Jakobsdatter *1785.04.10 Uhre, Brande †1868.03.04 Vorgod.
Gift 1853.07.23 Nørre Omme med Mette Kirstine Pedersdatter *1826.11.04 Grøntoft, Nørre Omme †1905.08.10 Videbæk, Vorgod datter af husmand på Grøntoft mark, Nørre Omme sogn Peder Madsen *1790.04.05 Vind sogn †1859.04.26 Grøntoft og (gift 1825.10.16) Magrethe Nielsdatter *1797.04.28 Lybæk, No, Hee sogn †1859.05.02 Grøntoft.
Mgeskifteskøde 1876.11.06 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A med matr. 4c 5i og 10c i Barde, Vorgod sogn.

1888.12.21 Christen Christensen Bøndergaard *1811.11.17 Bøndergaard, Gammelsogn, Holmsland †1897.03.25 Vesterbjerge mose, Sønder Felding søn af Maren Pedersdatter af Gammelsogn, Holmsland (se skifte) udlagt far Christen Poulsen af Nørre Lyngvig, Holmsland Klit.
Gift 1835.10.13 i Vorgod med Bodil Christensdatter *1808.04.27 Abildtrup, Vorgod †1892.01.06 Lybæk, No sogn datter af Christen Nielsen (Christian Cornelius i Holland, eventyrlig matros i nederlandsk tjeneste) *1767.03.29 Baggesgaard, Sønder Omme †1839.06.26 Abildtrup og (gift 1798.04.20 Vorgod) Kirsten Marie Christensdatter *1783.04.27 Abildtrup †1856.10.27 Abildtrup.
Christen Christensen Bøndergaard havde været skolelærer og kirkesanger i No sogn.
Pensioneret med mageskifteskøde; han beholder kun stedet i to år.
Ses i lægdsrullen.
Børn:
Andreas Christian Bøndergaard *1842.03.27 No by, Hee sogn †1917.11.02 Blaabjerg, Borris.
Gift 1872.11.14i Sønder Felding med Kirstine Christensen *1854.07.15 Tanholm, Oddum sogn †1931.11.14 Blaabjerg.
Kendte Børn:
Kristen Bøndergaard *1880.06.19 Høgsvig mark, Sønder Felding †1950.09.02 Blaabjerg, Borris.
Gift 1927.09.08 i Borris med Karen Hansen *1892.02.17 Tørvedal, Sønder Felding †1968.01.11 De gamles Hjem, Sønder Felding datter af husmand Ove Christen Hansen *1866.06.28 Nygaard, Borris †1957.04.01 De gamles Hjem, Borris og (gift 1891.03.31 Borris) Christine Bolette Nielsen *1866.02.15 Øster Skjern, Skjern †1899.03.11 (tuberkulose) Tørvedal, Sønder Felding.
Mette Marie Bøndergaard *1844.05.17 No skole, Hee sogn †1903.08.18 Høgsvig, Sønder Felding.
Gift 1871.10.15 Hee sogn med Jens Severin Jensen *1845.03.29 Bolkvig, Borris †1896.05.20 Vesterbjerge Mose.
Set barn:
Anton Jensen *1887.01.21 Vesterbjerge, Sønder Felding. Gift 1911.07.29 i Borris med Maren Kristine Villadsen *1890.09.06 Blaabjerg, Borris datter af Jakob Villadsen i Blaabjerg.

1890.03.26 Peder Hansen *1857.08.01 Nobjerg mark, No, Hee sogn †1940.11.11 Borris Kirkeby søn af boelsmand på Nobjerg mark Hans Christian Frandsen *1822.11.18 Mejlby, Rindum sogn †1901.11.27 Østerby, Rindum og (gift 1855.04.22 Velling) Mette Kirstine Pedersdatter *1829.06.19 Elkær, Velling †1867.03.24 (tuberkulose) Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1. 1881.05.08 i No med Ane Marie Poulsen *1857.05.09 i Lybæk, No (Hee kirkebog) †1892.09.29 Kirkehuset datter af gårdmand Poul Christensen *1823.07.26 Lybæk †1889.09.05 Lybæk (Middelfart) og (gift 1844.11.17 Hee) Maren Mortensdatter *1816.06.11 Vesttarp, Velling †1892.11.17 Lybæk.
Gift 2. 1893.11.21 i Borris med husholderske i Kirkehuset Jensine Kristensen *1865.09.24 Hulsig, Velling †1947.03.01 Borris Kirkeby datter af Pedersine Christensen *1841.10.05 Søndergaard, Nørre Omme †1908.02.08 Fjaldene, Nørre Omme og benægtende udlagt far.
Peder Hansen fik mageskifts skøde i 1890 og blev 24 år på stedet.
Peder Hansen og Jensine Christensen fik ni børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).
Han var husmand og slagter i Borris.

1914.01.26 Jens Jensen *1873.09.19 Revn, Vejlby sogn, Djurs Sønder herred, Randers amt †1941.05.11 Borris Stationsby søn af indsidder i Revn Johannes Jensen *1838.03.27 Skramsø Mølle, Tirstrup sogn, Randers amt Lyngby, Randers amt †1907.05.22 Lyngby og (gift 1869.03.27 Lyngby) Rasmine Sørensen Grav *1849.12.23 Revn †1933.10.15 Storegade 39, Grenaa.
Gift 1898.04.29 i Borris med Ane Marie Meedom *1859.02.27 Agger, Borris †1947.01.31 Borris Stationsby datter af gårdmand og forligelseskommissær Christen Medom (fra Medum i Ølgod) *1819.02.17 Flodgaard, Borris †1867.01.11 Agger og (gift 1851.05.27 Borris) Marie Cathrine Jensen *1825.11.05 Aagaard, Borris †1905.01.18 Aggerhus, Borris.
Kun to år på stedet.
Jens Jensen var skrædder of fiskehandler i Borris.
Børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).

1916.03.29 Jens Christian Jensen *1886.02.19 Abildtrup, Vorgod sogn †1967.11.30 Kjærkbank (østdansk omskrevet kirkebakken), Borris søn af gårdmand i Abildtrup i Vorgod Jens Jensen *1859.01.10 Mosegaard, Assing †1945.07.17 Skolegade 68, Herning og (gift 1885.05.12 Vorgod) Maren Kirstine Thomsen *1863.04.12 i Østerhoved, Nøvling sogn †1937.06.19 Haunstrup By.
Gift 1916.05.05 i Borris sogn med Karen Hansen *1893.05.02 Overby Gammelmark, Sønder Felding datter af husmand i Overby Gammelmark Mads Hansen *1860.09.28 Nygaard, Borris †1932.05.08 Marupvej 20, Skjern og (gift 1885.10.30 Sønder Felding) Kirsten Meldgaard Jensen *1866.02.05 Overby, Sønder Felding †1955.10.10 De gamles Hjem, Skjern.
Havde og beholdte som husmand tilsyneladende Kirkehuset "o æ Kjærkbank" længe, han døde der i 1967.
Børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).

6 Andet


Brunbjerg
1 Introduktion
Brunbjerg kaldes også bierg eller bjerre i kirkebogen. Navnet Brunbjerg findes foruden i Borris også i Grene, Haurum, Tøstrup, Vorgod, Hejnsvig, Lindknud og Stadil sogne.
For Brunbjergs position på et kort se Kvisthus.
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup, Dejbjerglund i Dejbjerg sogn
1700cc Ellen Kirstine Lange, datter i Karsbæk Kloster i Sønder Lem sogn.
1710 Ahlergaard.
1808 selveje Mikkel Madsen.
4 Familier med børn

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0 starter her ↓
Realregister.
Realregister nyere.
Digitaliseret tingbog.

1664- Jens Christensen.
Jens Christensen ses også i Markbogen 1683.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1692- Mads Christensen.
Se Sophie Rostrup af Dejbjerglunds pantebrev 1692.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1705- Christen Bjerre.
Gift med hans kone.
Christen Bjerre forstået som Christen Brunbjerg, dette kan anfægtes.
Børn:
Maren Christensdatter *1705.05.03 Brunbjerg.
Simuleret Folketælling 1705 Brunbjerg Christen Bjerre
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Christen Bjerre     
kone1705100? Christen Bjerres kone     
dat.170598Maren Christensdatter0.07 1705 Brunbjerg Borris  Dåb nr.2043
*1705.05.03.


Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1724- Niels Lauridsen.
Gift med hans kone.
Sidsel Kirstine Brundbjerg nævnes 1725 som fadder, hun er muligvis Niels Lauridsens kone.
Ved den anden datter Mettes dåb i okt. 1725 nævnes Kirsten Borup Brunbjerg.
Børn:
Mette *1724.07c hjemmedøbt †1724.07.30 Brunbjerg.
Mette Nielsdatter *1725.10.14 Brunbjerg.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1731 Christoffer Jakobsen (Boltrup) *1710c (ikke i Borris kirkebog) †1788.03.02 (ved datter Johanne Christoffersdatter) Thorup, Sunds søn af Else Marie Nielsdatter Boltrup *1690c †1762.04.25 Borris og Jakob Andersen Harboe *1650cc Ribe †1737.04.04 Ahlergaard, Borris.
Gift 1731.05.06 i Nørre Vium kaldet Christoffer Andreas Harboe med Maren Skomager †1751-87 (Christoffer FT 1787 enke i Sunds).
En Maren Skomager nævnes 1757 i Vindelbo i Borris.
Christoffer Jakobsen nævnes i en sag i Bølling Herreds Ting i 1754, hvor han og to andre fra Nørrelandet i mange år har haft engene på en ødegård i Kodbøl i Sønderlandet i Borris i fæste. Men forpagteren Johan Frich på Lundenæs — lige over Skjern å fra Kodbøl — købte i 1752 Kodbøl Gårde til sig selv og vil i retssagen have brugen af de store enge tilbage.
Markerne på en ødegård lå ofte udyrkede hen, men stedvis blev de drevet fra en nabogård, i dette tilfælde blev de dyrket fra den anden gård i Kodbøl. Engene på en ødegård derimod var eftertragtede og blev altid lejet ud og altid brugt for høet var guld værd. Engene ved Votkær — mellem Omme og Skjern å hvor de forenes — er kæmpestore.
Fæstebrev på livstid af en fjerdepart af Kodbøl Ødegårds enge:

No 19: C6tus 1754 fire og tyveskilling , No 2240:
Haver Jeg underskrefne Stæd og Fæst , saa som Jeg og her med Stæder og Fæster til Velagte Christopher Andreas Boltrup paa Brunbierg dend 4de part af dend Ødegaards Enge i Qvodbøl, som hans Sahl: fader Jacob Andersen forhen haver haftt i Brug , hvilchen fornefnte 4de part Enge bemelte Christopher Andreas Boltrup skal nyde i fæste hans Lifstid , Naar hand der af aarligen til hver St Hansdag betalter Siuf Rixdaler Siiger =7rdr , og haver hand gived til Fæste af samme 4de part Enge fiire Rixdaler . Dette til Stadæfstelse under min og Lauverges haand ,
Østergaard dend 25de April 1737:
Birgitte Cathrine {Christensdatter} Sahl: Jacob Knudsens (L:S:)

Christopher arver så at sige eng-fæstet efter hans far Jakob Andersen Ahler, der vel har boet mindst en tid på Brunbjerg efter han i 1812 skødede Ahlergaard videre til datteren Karen Jakobsdatter og svigersønnen Mads Christensen Kjær.
Børn:
Johanne Christofffersdatter *1734c, konf. 1749 i Borris †1787+.
Gift 1758.04.23 i Borris med af Linaa i Sunds sogn Niels Christensen Ildsgaard *1731c †1787+.
Johanne burde være født i Brunbjerg, men er ikke set født i Borris kirkebog.
1759 bosat i Linaa i Sunds sogn.
FT 1787 i Thorup i Sunds sogn.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1762- Gregers Michelsen Brunbjerg/Gaasdal *1724c
Gift 1761- med Edel Laustdatter *1732c +1787+.
Børn:
Mikkel Gregersen *1762.09.29 Brunbjerg overtager gården, se nedenfor.
Laust Gregersen (Brunbjerg) *1766.11.01 Brunbjerg, FT 1787 soldat i Ahlergaard
Dødfødt 1769.04.09.
Barn 1770.09c, ud fra konens introduktion 1770.11.25
Dødfødt 1772.04.26.
Folketælling 1787 Brunbjerg Gregers Michelsen   Matr: Nørrelandet 38   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus-mand skræd- der mand 1Gregers Michelsen631724c  1787+   
kone 1Edel Laustdatter551732c  1787+  Ikke set født i Borris.
søn Michel Gregersen251762 Brunbjerg Borris 1804 Brunbjerg Borris *1762.09.29 Brunbjerg †1804.07.15 Brunbjerg.
almisse 0Mette Nielsdatter661721c    


Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1788 Mikkel Gregersen *1762.09.29 Brunbjerg †1804.07.15 Brunbjerg søn af formand.
Gift 1787.09.30 i Borris med Johanne Pedersdatter *1753c †1806.03.02 (Michel Biergs enke, 52 år) Brunbjerg.
I hartkornspecifikationen 1788 ejes Brundbjerg af Ahlergaard.
Konen kunne vel ikke få børn, men Mikkel fik et barn Gregers med Ane Poulsdatter ved kirken, som voksede op her i Brunbjerg.
Mikkels barn med Ane Poulsdatter ved Kirken:
Gregers Michelsen *1798.10.09 Borris
Folketælling 1801 Brunbjerg Michel Gregersen   Matr: Nørrelandet 38   48
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Boels- mand mand 1Michel Gregersen391762 Brunbjerg Borris 1804 Brunbjerg Borris *1762.09.29 Brunbjerg †1804.07.15 Brunbjerg.
kone 1Johanne Pedersdatter481762c  1806 Brunbjerg Borris  †1806.03.02 (Michel Biergs enke, 52 år) Brunbjerg
søn Gregers Michelsen21798 Kirken- Ved Borris   *1798.10.09 Borris. Hans mor var Ane Poulsdatter ved kirken.
50c tj-pige 0Karen Giødesdatter541751c   Ses FT 1787 i Sønderskov i Borris ved faderen Giøde Sønderskov, som kom til Sønderskov før 1757. FT 1787 bedre alder.


Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
Herfra udforsket af Holger Ejby Villadsen.
1804c 1808.02.10 skøde Mikkel Madsen *1768.04.18 Øster Herborg, Vorgod †1849.03.26 Grønborg, Borris søn af Mads Andersen *1721c Stauning †1787.01.15 Vester Herborg, Vorgod og 3. kone Maren Michelsdatter *1733.03.25 Storgaard †1821.10.04 Storgaard.
Gift ?(1798.05.24 i Ringkøbing) med Ane Katrine Pedersdatter *1768c †1829.06.03 Grønborg, Borris.
Michel Madsen er vel kommet til Brunbjerg som fæster i 1804, da Mikkel Gregersen døde.
Mads Madsen Rahbek på Ahlergaard sælger den 10. februar 1808 Brunbjerg for 498 rigsdaler til Mikkel Madsen. Hartkornet er svært at læse, men synes at være 1 0 0 (2 19/20), hvorved de 2 19/20 album ellers er angivet som 1 fjerdingkar, som jo er tre album.
Der er ingen aftægt fortegnet.
I skødet 1819, da han sælger stedet, nævnes at han har købt en eng i Votkær, "som jeg bragte til Stedet." Engen i Votkær har hartkornet 0 2 1 2 19/20. Engen beholder Mikkel Madsen og lægger den til Grønborg. Om dette er samme eng, som Christoffer Jakobsen her på Brunbjerg i 1737 fik fæste på men i Kodbøl, er ikke klart.
Før Brunbjerg boede Michel Madsen 1799 - 1804 nabo til i husmandsstedet Sønder Kvisthus også i Borris.
Den 6. september 1820 køber Michel Madsen Grønborg matr. 22a Nørrelandet i Borris.
Vielsen i 1798 i Ringkøbing er en antagelse. Konen Anne Katrine Pedersdatter kan være konfirmeret i Rindum sogn i 1781.
Barn: Mads Mikkelsen, se Kvisthus.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1819.09.01 skøde Morten Svendsen *1779.08.29 Aanum, Skjern †1878.10.20 Brunbjerg søn af gaardmand i Aanum Svend Nielsen *1724.01.01 Skjern †1813.03.19 Aanum og (gift 1774.06.19 Faster) Else Bendtsdatter *1738.02.23 Faster †1814.08.06 Aanum (datter af Bendt Ejstrup).
Gift 1817.10.12 i Faster med Kirsten Larsdatter *1793.12.26 Lodal, Faster †1878.10.20 Brunbjerg datter af gårdmand i Lodal Lars Madsen *1755c †1832.03.29 Nørre Lodal og (gift 1790.04.13 Vorgod) 2.? kone Anna Madsdatter *1770.07.12 Øster Herborg, Vorgod †1862.11.17 Lodal (søster til forrige ejer Mikkel Madsen).
Konen Kirsten Larsdatter er datter af Anna Madsdatter, der er søster til forrige ejer Mikkel Madsen.
I skødet i 1819 inklusive Konge-, korn- og Qvægtiemde er hartkornet igen 1 0 1 0 og prisen er 480 rigsdaler sølv.
I 1837 deles Hjoptarp hede og Brunbjerg får en andel.
Da parret sælger Brunbjerg i 1850 bliver det med en aftægtskontrakt som slettes den 25. august 1892. Morten Svendsen bliver 99 år gammel.
Børn:
01 Svend Mortensen *1818.10.29 Kjelstrup, Faster †1899.02.22 Gaasdal, Borris.
Gift 1847.06.06 i Borris sogn med Birthe Cathrine Nielsdatter *1814.11.22 Feldsing, Borris †1868.06.29 (tæring) Borris datter af Niels Hansen *1781.03.18 Feldsing †1850.03.30 Feldsing.
Svend Mortensen var husmand på matrikel 1H Ahler Hede i Borris Østerland.
02 Lars Mortensen *1820.05.17 Brunbjerg †1850.06.01 (underernæring) Brunbjerg.
Lars tjente hjemme i Brunbjerg og var ugift.
03 Ane Else Mortensdatter *1822.09.27 Brunbjerg, overtager gården, se nedenfor.
04 Niels Mortensen *1825.12.11 Brunbjerg †1885.05.06 Vorgod By.
Gift 1857.10.25 i Vorgod med Maren Nielsdatter *1826.01.30 Gjellerup †1901.12.17 Vorgod By datter af husmand Niels Pedersen *1792.07.29 Gjellerup †1864.09.10 Snerlund, Snejbjerg og (gift 1814.10.08 Gjellerup) Inger Marie Christensdatter *1789.02.22 Gjellerup †1832.04.21 Spandbjerg, Snejbjerg.
Niels Mortensen var husmand og vejmand i Abildtrup i Vorgod sogn.
05 Jens Mortensen *1830.05.01 Brunbjerg †1896.08.17 Tirslund, Brørup sogn, Ribe Amt.
Gift 1859.10.30 i Grindsted med Else Jensdatter *1832.07.17 Eg, Grindsted †1908.03.16 Tirslund datter af gårdmand i Eg Jens Christensen *1800.04.06 Eg †1873.03.11 Eg og (gift 1825.12.29 Øse) Maren Poulsdatter *1802.03.18 Øse †1879.02.13 Eg.
Jens Mortensen drev et husmandssted i Tirslund i Brørup sogn i Ribe Amt.
Folketælling 1834 Brunbjerg    Matr: 38 Nørrelandet   26
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Morten Svendsen551779 Aanum Skjern 1878 Brunbjerg Borris *1779.08.29 Aanum, Skjern †1878.10.20 Brunbjerg. Stedet kaldes i FT 1834 Bjerg.
kone 1Kirsten Larsdatter411793 Lodal Faster 1878 Brunbjerg Borris  *1793.12.26 Lodal, Faster †1878.10.20 Brunbjerg.
søn Lars Mortensen141820 Brunbjerg Borris 1850 Brunbjerg Borris  *1820.05.17 Brunbjerg †1850.06.01 Brunbjerg
dat. Ane Else Mortensdatter121822 Brunbjerg Borris 1898 Brunbjerg Borris *1822.09.27 Brunbjerg †1898.09.28 Brunbjerg.
søn Niels Mortensen91825 Brunbjerg Borris 1885 Vorgod By Vorgod  *1825.12.11 Brunbjerg †1885.05.06 Vorgod By
søn Jens Mortensen41830 Brunbjerg Borris 1896 Tirslund Brørup *1830.05.01 Brunbjerg †1896.08.17 Tirslund, Brørup sogn, Ribe Amt.
ind- sidder eMaren Nielsdatter Boeling441788 Vesterby Borris 1871 Borris Fødsel muligvis forkert *1788.10.05 Vesterby, Borris †1871.02.09 Borris. Tjener sept. 1828 i Gjaldbæk 39 Aar gammel. Gift 1828.09.21 i Borris med Christen Andersen 39 år tjenestekarl i Gjaldbæk.
inds. søn Christen Christensen41829 Brunbjerg? Borris  *1829.11.06 Borris søn af afdøde Christen Andersen og Maren Nielsdatter


Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1850.12.01 skøde Søren Agerfeld Carstensen *1819.03.25 Harreskov, Assing †1877.04.22 Brunbjerg søn af gårdmand og smed i Harreskov Carsten Carstensen (Smed) *1783.08.14 Kibæk, Assing †1856.07.19 Olling, Assing og (gift 1812.03.26 Assing) Mariane Sørensdatter *1787.12.14 Neder Kirkegaard, Assing †1834.02.06 Over Kirkegaard, Assing.
Gift 1843.11.05 i Borris med Ane Else Mortensdatter *1822.09.27 Brunbjerg †1898.09.28 Brunbjerg datter af formand.
Søren Carstensens far Carsten Smed nævnes i Kjærsig og Sulkjærs "Assing Sogn i Hammerum Herred", 1935, side 210:

...Gaarden var brændt for C a r s t e n  S m e d derude i Harreskov, og han havde foreløbig faaet Husveje {husrum, logi} i Fattighuset…
...Senere boede Carsten i Bukkjær, og der brændte Huset ogsaa for ham, hvorefter han gravede sig en Bolig ind i en Høj og havde Smedie i en anden Høj, lige nord for. Omsider døde han i 1856 i Olling, han var da 76 Aar gl. {72 år 11 måneder} og kaldes Fattiglem og Smed.

I skødet 1850 til Søren Aggerfeld Carstensen angives Brunbjerg til hartkorn 0 6 3 1¾ og en eng i Aanum i Skjern til 0 1 2 ½ tilsammen 1 0 1 2¼. Denne eng i Aanum er ikke set købt til og har vel været en del af gården i lang tid fra før 1808, hvor første skøde på gården er overleveret.
Engen i Aanum med hartorn 0 1 2 ½ skødes i 1865 til Søren Mikkelsen i Aanum i Skjern sogn.
I 1865 købes en eng i Damsø i Skjern med hartkorn 0 1 1 2 fra nr. 15 Nørrelandet.
I 1874 kommer fra matrikel 27 i Sønderlandet 0 0 1 2 til og 28E i Sønderlandet en lille mark eller eng 0 0 0 2½ altså to et halvt album.
Enken Ane Else Mortensdatter har skøde på gården i bare fire måneder efter Sørens død. Hun får samtidig en aftægtskontrakt fra 1878, som udslettes den 26. august 1912.
Børn:
01 Mariane Sørensen *1845.09.28 Brunbjerg †1946.04.16 Borris Stationsby.
Gift 1871.06.21 i Borris med Christen Østergaard Hansen *1847.10.02 Overby, Sønder Felding †1925.07.29 Hjoptarp, Borris søn af gårdmand og forpagter i Overby Hans Jensen *1814.09.21 (angivet ved konfirmation) Kyvling, Lønborg †1882.09.10 Ilderhede, Sønder Felding og (gift 1841.05.31 Stauning) Kirsten Jensdatter *1822.02.20 Høllet, Stauning †1898.11.27 Fusgaard, Egvad.
Christen Østergaard Hansen var dels gårdmand og dels landpost i Fonager i Hjoptarp "ejerlav" i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
02 Morten Agerfeld Sørensen *1849.05.04 Brunbjerg overtager gaarden, se nedenfor.
03 Lars Bjerg Sørensen *1851.10.10 Brunbjerg †1872.08.22 (tyfus) rekrut i Viborg begravet i Borris 20 år gammel.
04 Kirsten Marie Sørensen *1854.09.30 Brunbjerg †1920.04.28 Tarp, Sønder Felding.
Gift 1882.11.05 i Borris med Carsten Christiansen *1856.09.24 Tarp †1935.03.28 Tarp søn af gårdmand i Tarp Christian Peter Andersen *1811.05.24 Tarp †1891.05.02 Herning begravet Sønder Felding og (gift 1834.04.20 Skarrild) Karen Larsdatter *1811.12.24 Bæktoft, Skarrild †1890.12.07 Tarp Kærgaard, Sønder Felding (datter af Lars Carstensen *1749c Nederby, Sønder Felding †1828.10.26 Bæktoft).
Carsten Christiansen førte et husmandssted i Tarp i Sønder Felding sogn.
05 Jens Christian Sørensen *1858.04.25 Brunbjerg †1919.01.13 Duedal, Borris.
Gift 1891.09.19 i Borris sogn med Hanne Jensen *1869.02.15 Rejkærhus, Tim sogn †1937.09.08 Hjoptarp, Borris datter af husmand Rejkærhus Jens Jørgensen Mikkelsen *1838.07.19 Vernergaard, Staby sogn †1921.05.21 Rejkær, Tim og (gift 1865.11.10 Hee) Ane Marie Nielsen *1838.10.28 Nogaard, No sogn †1880.06.08 Rejkærhus.
Jens Christian Sørensen var landpostbud og husmand i Duedal i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
06 Nielsine Caroline Sørensen *1862.09.09 Brunbjerg †1894.05.26 Vogterhus på Ahlerhede, Borris.
Gift 1881.09.29 i Borris med Christopher Michelsen *1853.11.25 Demstrup Mark, Raaby sogn, Randers Amt †1942.12.20 Borris Stationsby søn af husmand Demstrup Mark Mikkel Christensen *1826.05.18 Sem sogn, Randers Amt †1859.11.10 Sem og (gift 1853.04.10 Raaby) Ane Sørensdatter *1829.07.26 Sem †1916.09.23 Sankt Peders sogn, Randers.
Christopher Michelsen blev næstformand ved Statsbanerne i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Christoffer blev gift 2. gang 1895.11.16 i Borris med Louise Charlotte Jensen *1863.04.23 Ledhuset ved Siem Skov, Siem sogn, Aalborg Amt †1928.10.23 Borris Stationsby.
07 Ottilia Sørensen *1866.09.29 Brunbjerg †1937.06.11 Vestergade 26, Hammerum, Gjellerup sogn.
Gift 1886.05.01 i Borris med Christen Vestergaard Jensen *1860.07.25 Nederby, Sønder Felding †1923.02.14 Agerskov, Gjellerup søn af husmand i Nederby Jens Christensen *1809.07.31 Bukkær Vestergaard, Assing †1880.06.14 Øster Døvling, Skarrild og (gift 1846.02.15 Nørre Vium) Mette Cathrine Jensdatter *1825.09.28 (tvilling) Viumkrog, Nørre Vium †1911.01.01 Døvling, Skarrild..
Christen Vestergaard Jensen var ledvogter i Agerskov i Gjellerup sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1878.03.17 skøde Morten Agerfeld Sørensen *1849.05.04 Brunbjerg †1937.04.06 Brunbjerg søn af formand.
Gift 1878.04.23 i Faster med Maren Pedersen *1853.04.25 Hannerup, Faster †1916.11.16 Brunbjerg datter af gårdmand og vognsmed i Hannerup Peder Miltersen *1809.09.30 Fastergaard, Faster †1900.01.02 Hannerup og (gift 1839.05.20 Faster) Mariane Madsdatter *1814.08.04 Astrup, Faster †1873.05.29 Hannerup.
I skødet 1878 angives følgende hartkorn:
0 6 3 1¾ matrikel 38 Nørrelandet
0 0 1 0    matrikel 94c ibidem
0 1 1 1     matrikel 32 Damsø i Skjern
0 0 1 2    matrikel 27D i Sønderlandet
0 0 0 2½ matrikel 28E i Sønderlandet
Købesummen er 2.800 kr hvoraf 800 kr er for løsøre. Der hviler 2.000 kr gæld på gården. Værdien af aftægten til Morten Svendsen sættes til 500 kr. Værdien af aftægten til enken og børnene sættes til 1.400 kr.
Der nævnes et tinglyst dokument af 7 dec 1876 med Ane Kirstine Nielsdatter, nøjagtig hvad det drejer sig om har ikke kunnet tydes.
I 1882 ses en beheftelse for en Afvandingskontrakt for engen matrikel 32 i Damsø i Skjern sogn.
Børn:
01 Ane Else Sørensen *1879.04.09 Brunbjerg †1954.01.20 Troldhede, Nørre Vium.
Gift 1908.06.23 i Borris med Kristoffer Kristoffersen *1880.02.04 Linaa mark, Linaa sogn, Skanderborg Amt †1975.06.22 Troldhede søn af landmand og skrædder i Linaa Anders Christophersen *1838.04.29 Linaa mark †1920.05.15 Resenbro, Linaa og (gift 1873.10.07 Linaa) Inger Pedersen *1850.11.01 Linaa †1934.01.17 Resenbro Stationsby, Linaa.
Kristoffer Kristoffersen blev bog- og papirhandler i Troldhede i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
02 Mariane Sørensen *1881.01.29 Brunbjerg †1956.12.01 Gammel Mølle, Sønder Lem.
Gift 1913.12.09 i Borris med Peder Nielsen Pedersen Bundgaard *1873.07.01 Bundgaard, Tulstrup, Ikast †1957.11.05 Højmark, Sønder Lem søn af gårdmand i Bundgaard, Tulstrup, Ikast Søren Pedersen (1905: Søren Pedersen Bundgaard) *1845.02.17 Ravnsvad, Ikast †1933.05.27 Tulstrup og (gift 1870.04.29 Ikast) Anne Cathrine Carlsen *1841.04.25 Skibbild, Nøvling sogn †1880.12.06 Bundgaard, Tulstrup, Ikast.
Peder Nielsen Pedersen Bundgaard drev en gård i Nørby i Sønder Lem sogn i Ringkøbing Amt.
03 Peder Sørensen *1883.10.09 Brunbjerg †1968.09.24 Dalgasgade 14, Troldhede, Nørre Vium.
Gift 1912.12.06 i Aaker sogn, Bornholms Amt med Agnete Marie Klitgaard *1893.01.09 Villerslev By, Villerslev sogn, Thisted amt †1966.05.23 Troldhede datter af møllebygger i Villerslev Niels Anton Christian Klitgaard *1856.09.03 Grindsted skole, Hammer sogn, Aalborg Amt †1925.01.04 Hurup By, Hurup sogn, Thisted amt og (gift 1882.03.19 Bodilsker sogn, Bornholms Amt) Catherine Marie Brandi *1858.02.01 Thisted sogn, Thisted Amt †1949.06.07 Villerslev By.
Peder Sørensen drev ”Dalgård” matrikel 1H i Østerlandet i Borris sogn.
04 Laura Marie Sørensen *1885.12.28 Brunbjerg †1975.04.28 Borris, ugift.
05 Sørgine (Gine) Kirstine Sørensen *1888.03.22 Brunbjerg †1900.08.02 (ramt af lyn) Hedegaard, Borris 12 år gammel.
BS side 278:

Gine havde omkring århundredskiftet plads hos Mette og Viste Jensen i Hedegaard i Dalager. En dag hun var ude for at flytte køerne, blev hun slået ihjel af lynet.

06 Johannes Sørensen *1890.11.09 Brunbjerg, overtager gården, se nedenfor.
07 Agnes Mathilde Sørensen *1893.04.30 Brunbjerg †1981.06.15 Borris.
Blev på gården og bestyrede huset for broderen Johannes Sørensen.
08 Otto Frederik Sørensen *1896.10.07 Brunbjerg †1973.06.21 Borris.
Blev på gården og var medhjælp ved broderen Johannes Sørensen.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1921.09.23 skøde Johannes Sørensen *1890.11.09 Brunbjerg †1992.10.01 Borris søn af formand.
Hartkornet er det samme som i 1878 ovenfor. Betinget købesum er 23.000 kr hvoraf 13.000 kr skyldes til Vest- og Sønderjydske Kreditforening. Af hensyn til det stemplede papir skønnes at værdien af ejendommen ikke overstiger 21.000 kr og løsøret ansættes til 7.600 kr. De to beløb tilsammen er 28.600 kr. så det ville synes sønnen Johannes Sørensen har fået 5.600 kr. rabat.
Johannes Sørensen drev Brunbjerg i 36 år fra 1921 til 1957. Han var ikke gift. Hans søskende (Otto) Frederik og Agnes blev på gården.
BS side 277-78:

Det blev Johannes, der overtog gården efter forældrene. Det var den 23/9 1921.Han er i dag {1987} 97 år, men kan både huske og fortælle om alt, hvad der er sket inden for de sidste 90 år. Han har ikke været gift, hvad hans søskende Agnes og Frederik heller ikke har, og de tre hjalp hinanden med at drive Brunbjerg i 36 år ...

Johannes Sørensen blev 101 år og 11 måneder gammel.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1957.06.21 Jens Jeppesen *1908.05.13 i Østerkær, Rindum sogn †1982.05.03 Skjern søn af husmand og gartner i Rindum Niels Laurids Jeppesen *1880.01.01 Lybæk, No sogn †1963.07.11 Kirkeby, Rindum og (gift 1904.10.27 Holmsland Nysogn) Marie Kirstine Jensen *1879.04.02 Røjklit, Holmsland Nysogn †1918.02.02 Kærby, Rindum.
Gift 1930.11.19 i Dejbjerg med Mette Clausen *1907.11.30 Vestergaard, Hanning †1979.12.30 Skjern datter af Husmand i Vestergaard Ole Kristian Klavsen *1875.09.07 Sønderby, Rindum †1955.12.04 Nygade 31, Skjern og (gift 1907.04.12 Hanning) Else Olesen *1883.03.02 Skaarup, Hanning †1959.05.28 Nygade 31, Skjern.
BS side 278:

Jens Jeppesen slog sig på fåreavl, og det gik meget godt i flere år, men efterhånden var rentabiliteten i det ikke god, og han gik så over til mere traditionel drift. Jeppesens havde haft en gård i Kjelstrup før, og var ikke helt unge, da de købte Brunbjerg. De levede da heller ikke så mange år, de døde begge først i firserne, og sønnen Ejnar Jeppesen fik den 27/5 1983 skifteretsskøde på gården, som han stadig har {1987} og driver.

Set barn:
Ejner Jeppesen, overtager gården, se nedenfor.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0
1983.05.27 Ejner Jeppesen søn af formand.

Borris Brunbjerg matrikel 38 Nørrelandet hartkorn 1 0 1 0 ender her ↑


Dalager
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
Matrikel 13A Nørrelandet:
1779- Lundenæs.
1779 Godsejer Jermin.
1795 Villads Madsen, selvejer.
1815 Anders Jespersen.
1854 Mads Pedersen.
1898 Nikolaj Villadsen.
1915 Gården nedlagt.
1957 Niels Busk Knudsen, gården genoprettet.
4 Familier med børn
Dalagergaard matrikel først 10A så 1907 10N hartkorn 3 7 3 2 ejer Lundenæs.
En halvgård:
1664 Anders Jensen
1683 Christen Jensen Dalagger
1728 Mads Jakobsen

Den anden halvgård:
1664 Maren Jakobsdatter
1683 Jakob Olsen Daller
1728 Peder Jakobsen

Helgaard, havgaardene sammen:
1748- Steen Danielsen Rask
1757 NN
1780 Johannes Nielsen Nyboe
1789 Mads Jensen Rahbek
1790 Jens Rahbek
1818 Mads Jensen Rahbek gift med Øllegaard Constance Krarup,
1867 Ernst Bruhn gift med Birgitte Buch.
1874c Nikolaj Bech
1883 Svend Kresten Bech
1893 Søren Eskesen Grønborg.
1937 Lars Eskesen Grønborg
1962 Søren Grønborg, søstersøn.


Matrikkel 13A en gård hartkorn 1 7 3 2½.

1683- Niels Christensen.
En halvgård: hartkorn 2 0 0 0. Lundenæs.
Hvorfor der tages ½ album væk fra hartkornet senere er ikke klart, i hvert fald kommer det så lige under 2 0 0 0. Gården er identificeret i 1815 over hartkornet.

1705- Christen (Olesen?) Dalager.
Gift med Maren, fadder 1704.
Christen Dalager ses 1705 i skattemandtallet.
1728 Christen Olesen i restancelisten til Lundenæs i Tingbogen.
Simuleret Folketælling 1705 Dalager Christen Olesen Dalager
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Christen Olesen Dalager    Der er kun to Christen i Dalager: Christen Toft og Christen Dalager, Olesen er den sidste, for i #2010 er hans kone Maren fadder ved Christen Toft..
kone170370Maren    Se dåb #2010.
søn170760Oluf Christensen16c 1689c   Se dåb d. 27. marts 1707, hvor han første gang er fadder, regnet til 18 år.
dat171350Ellen Christensdatter15c 1690c   Gift 1713.10.26 med Jøs Gjaldbæk.
dat.170960Mette Christensdatter14c 1691c   Se dåb 1. januar 1709. Fadder første gang antaget 18 år.
søn171350Peder Christensen13 1700c Dalager Borris  Se dåb d. 07. maj 1713.
søn171450Mads Christensen9c 1696c   Se dåb den 14. januar 1714.


1746- Christen Daller *1691c †1763.02.13 Dalager.
Gift 1749.06.24 i Borris med Else Nielsdatter (Daller) *1718.03.07 Grønborg, Borris †1783.11.28 Dalager datter af Niels Thomassen Grønborg *1690cc †1739.12.20 Grønborg og hans kone *1695c- †1772.03.08 Grønborg.
Set barn:
Dorthea Elisabeth Christensdatter *1750.03.30 Dalager overtager senere gården
Niels Christensen *1752.09.06 Dalager.
Sidsel Christensdatter *1756.05.27 Dalager †1757.06.26. Tvilling.
Søn *1756.05.27 Dalager †1756.05.30, tvilling.
Dødfødt 1760.10.12 Dalager.
Peder Christensen *1761.11.22 Dalager †1786.06.05 Dalager.

1763.10.20 Christen Pedersen *1724c †1810.07.11 (Christen Dalager den Yngre 84) Dalager.
Gift 1763.11.01 i Borris med enken Else Nielsdatter (Daller) se ovenfor.
Fæstebrev fra Lundenæs den 30. okt. 1763.
Folketælling 1787 Dalager Christen Pedersen   Matr: 13A   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand eChristen Pedersen631724c  1810 Dalager Borris †1810.07.11
sted- dat. 0Dorthea Elisabeth Christensdatter371750 Dalager Borris 1831 Dalager Borris *1750.03.30 †1831.04.18.
tj-karl Mads Christensen261760 Develmose Borris 1849 Faster *1760.07.02 †1849.12.21.


1788 Villads Madsen *1760.04.20 Borris †1844.12.25 Borris søn af Mads Christensen (Husted) *1727.06.29 Hanning sogn †1810.02.04 Borris og (trolovet 1759.07.07 Borris) Sophie Villadsdatter (Sophie Aagaard) *1736.10.21 Borris †1830.02.10 Borris.
Gift 1788.09.28 i Borris med Dorthea Christensdatter *1750.03.30 Dalager †1831.04.18 Borris steddatter af formand.
Børn:
Christen *1792.08.23 Dalager †1798.12.02 Dalager.
Folketælling 1801 Dalager Villads Madsen   Matr: 13A Nørrelandet   62
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Villads Madsen411760 Dalager Borris 1844 Dalager Borris *1760.04.20
kone 1Dorthea Elisabeth Christensdatter511750 Dalager Borris 1831 Dalager Borris *1750.03.30 †1831.04.18.
kones sted- far 1eChristen Pedersen701724c  1810 Dalager Borris †1810.07.11 alder udfra FT 1787 anset som bedre.
tj-pige Karen Sørensdatter191783 Hjoptarp Borris 1864 Rind *1783.01.26 Søndergaard, Hjoptarp †1864.07.24 Rind. Datter af Søren Knudsen og Kirsten Knudsdatter. Gift 1822.05.27 i Borris med Niels Jepsen *1777c Snejbjerg †1851.12.08 Rind.


1815 Anders Jespersen *1788.07.20 Faster Præstegaard †1863.07.31 Dalager.
Gift 1819.04.04 i Borris med Mette Jensdatter *1789.03.10 Fjelstervang, Vorgod †1876.04.09 Dalager datter af ?(Jens Jensen Sigt *1746c) og Karen Christensdatter *1747c (FT 1801 Dalager).
Køber gården 1815 af Villads Madsen.
Børn:
Villads Andersen *1820.06.24 Dalager †1904.12.12 Borris.
Gift 1848.04.24 i Borris med Elles Jensdatter *1813.02.03 Borris †1902.06.10 Borris.
Driver gården Slikdal i Borris sogn.
Jesper Andersen *1822.11.25 Dalager †1901.04.17 Borris. Ugift.
Husmand i Debelmose i Borris sogn.
Johanne Andersdatter *1825.06.30 Dalager †1899.02.03 Borris.
Gift 1851.04.21 i Borris med Søren Knudsen *1819.06.21 Hjoptarp, Borris †1880.10.29 Borris søn af Knud Sørensen *1789.01.01 Søndergaard, Hjoptarp †1870.04.17 Borris og (gift 1817.09.28 Nørre Vium) Kirsten Thygesdatter *1798.07.10 Nørre Vium †1875.03.04 Hjoptarp.
Gårdmand i Hjoptarp i Borris sogn.
Karen Andersdatter *1828.09.02 Dalager, overtager gården, se nedenfor.
Jens Peder Andersen *1831.05.05 Dalager †1885.03.14 Borris.
Gift 1864.10.23 i Borris med Kirsten Marie Hansen *1842.02.26 Borris †1879.08.12 Borris datter af Karen Kirstine Vistedsdatter *1803.09.15 Kodbøl †1850.05.01 Kodbøl og Niels Hansen *1803.08.14 Trøstrup, Vorgod †1880.10.04 Ringkøbing.
Folketælling 1834 Dalager Anders Jespersen   Matr: 13A Nørrelandet   12
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Anders Jespersen461788 Præste- gaarden Faster 1863 Dalager Borris *1788.07.20 †1863.07.31.
kone 1Mette Jensdatter461789 Fjelstervang Vorgod 1876 Dalager Borris *1789.03.10 †1876.04.09.
søn Villads Andersen141820 Dalager Borris 1904 Borris *1820.06.24 †1904.12.12.
søn Jesper Andersen121822 Dalager Borris 1901 Borris *1822.11.25 †1901.04.17.
dat. Johanne Andersdatter91825 Dalager Borris 1899 Borris *1825.06.30 †1899.02.03.
dat. Karen Andersdatter61828 Dalager Borris 1921 Debelmose Borris *1828.09.02 †1921.12.08.
søn Jens Peder Andersen31831 Dalager Borris 1885 Borris *1831.05.05 †1885.03.14.
aftægt 1eVillads Madsen741760 Dalager Borris 1844 Dalager Borris *1760.04.20. Han nævnes i originalen på første sted, men der er Anders Jespersen der har gården allerede 20 år.


1851 Mads Pedersen (Gosvig) *1821.04.04 Gosvig †1875.03.16 Dalager, Borris søn af Peder Eskesen *1786.09.17 Grønborg, Borris †1826.03.09 Borris og (gift 1819.05.01 Borris) Mette Kirstine Madsdatter *1797.11.03 Gosvig †1882.02.20 Tarp, Borris .
Gift 1851.04.21 i Borris med Karen Andersdatter *1828.09.02 Dalager †1921.12.08 (Karen Gosvig) Debelmose, Borris datter af formand.
Børn:
Mette Madsen *1851.12.06 Dalager †1906.01.31 Dalager.
Gift 1874.03.29 (højre side) i Borris med Jens Madsen *1841.01.26 Flodgaard, Borris †1882.12.10 Dalager.
Jens Madsen var husmand i Dalager i Borris sogn.
Ole Peder Madsen *1854c Dalager.
Mette Kirstine Madsen *1856c Dalager.
Anders Madsen *1859c Dalager.
Peder Gosvig Madsen *1863c Dalager.
Peder Christian Madsen *1866c Dalager.
Mads Flodgaard Madsen *1875c Dalager.

1879 Karen Andersdatter enken.
Karen Gosvig (Andersdatter)  *1828.09.02 Dalager, Borris †1921.12.08 (som Karen Gosvig) Debelmose, Borris
Karen Gosvig (Andersdatter) *1828.09.02 Dalager, Borris †1921.12.08 Debelmose, Borris.
Egentlig var det hendes mand Mads Pedersen, der var født i Gosvig i Tarp i Borris, men navnet hæftede ved hende.
I FT 1880 er Karen enke, 51, og driver selv gården med børnene. Fem børn er hjemme, Peder Gosvig er ude at tjene og Mette Madsen er allerede gift.
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2019).

1897 (Claus) Nicolai Villadsen *1854.04.05 præstegaarden, Borris †1930.12.04 Borris søn af forpagter Villads Simonsen *1818.04.07 Aanum, Skjern †1876.09.11 Borris og Nielsine Eybye *1816.10.20 Skjern †1893.03.25 Borris.
Gift med Petrea Pedersen *1856.02.16 Alkjærsig, Dejbjerg sogn †1937.01.02 Borris datter af Eske Pedersen Alkjærsig *1823.03.26 Tarp, Borris †1890.07.20 Dejbjerg og Ane Marie Christensdatter *1824.11.19 Kodbøl, Borris †1896.03.09 Alkærsig, Dejbjerg.
Hingst Adler II med ejer Nikolai Villadsen, 1903c Dalager, Borris. Hingst Adler II, Nicolai Villadsen, 1903c Dalager, Borris.
Annonce for hingsten Adler II fra marts 1903 i Herning Folkeblad. Annonce marts 1903 Herning Folkeblad.
(Billeder stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2019).
Nikolaj Villadsen var gårdhandler og købte og solgte en del gårde. Her i Dalager boede han 1897 - 1909. På billedet er Nikolaj Villadsen omkring 50 og i særdeles god fodring. Man ser vist tre længer i baggrunden, to stråtækte og en med et nyere tag med gavlen til.
Parantesen i annoncen skulle være sluttet efter "undtagen", teksten siger:

Min Hingst "Adler II" møder
til Bedækning paa Afholdshjemmet i
Troldhede Fredag den 3 April og frem=
deles hver Fredag (Langfredag undtagen.
og Mandag fra Kl. 11 Fmd. til 7 Aften).
Bedækningspengene som forhen.
Hingsten har første Klasses Stamtavle
og giver et talrigt og meget godt Afkom.
Dalager i Borris, i Marts 1903.
Nicolai Villadsen.

Nicolai Villadsen boede vist i alt 19 steder:
1878 - 1893 i Sønderby i Borris.
1893 - 1909 i Dalager i Borris.

1909 Johan Jensen forpagter.
Gift med Nikoline.

1915 Anton Knudsen Busk.
Fjerner bygningerne og lægger jorden under gården Busk.

1957 Niels Busk Knudsen.
Gift med Ellen.
Sætter bygninger på gården igen.


Debelmose
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup, Dejbjerglund.
4 Familier med børn
Første halvgård Debelmose Nørrelandet matr. 25, Ny Matrikel 1688 hartkorn 2 1 1 1:
(Matriklen 1844 nyt hartkorn 2 0 0 2¼.)

1664- Peder Madsen.
Formodet søn:
?Mads Pedersen *1660c-.

1683- Mads Pedersen *1660c formodet søn af formand.
Simuleret Folketælling 1705 Debelmose Mads Pedersen den Yngre
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Mads Pedersen den Yngre Vestergaard   1711 Debelmose Borris †1711.10.19 Debelmose. Han kaldes den 9. august 1705 i dåb #2049 Mads Vestergaard. Der er to fæstere paa Vestergaard denne Mads Pedersen og saa Jens Christensen.
kone170480? Mads Pedersen Vestergaard den Yngre    Dåb #2015.
søn170698Peder Madsen4+ 1702-  1706 Debelmose Borris †1706.06.27


1757.10.11 Laurs Pedersen †1787-.
Gift 1758.04.21 i Borris med Margrethe Nielsdatter *1719c †1799.01.09 Borris.
Fæstebrev fra Lundenæs den 11. oktober 1757.
Børn:
Ellen Larsdatter *1759.06.04 Debelmose, overtager gården, se nedenfor.

1783c Jeppe Hansen (Gjaldbæk) *1745.06.24 Gjaldbæk, Borris †1832.03.25 Borris søn af Hans Jeppesen Hjarup (Gjaldbæk) †1752.06.20 Gjaldbæk og (gift 1740.10.23 Borris) Karen Gjaldbæk (gift 2. i Borris 1753.03.08 i Borris med Niels Husted).
Trolovet 1783.08.24 i Borris med Ellen Larsdatter *1759.06.04 Debelmose †1829.07.08 Borris datter af formand.
Køber gården til selveje 1795.06.01 for 200 rigsdaler.
Flytter 1799 til Stier i Borris sogn.
For deres børn se Jeppe (Helgaard) Hansen (Stier).
Børn:
Hans *1785.01.02 Debelmose †1786.02.12 seks uger gammel.
Andre børn se Stier.
Folketælling 1787 Debelmose Jeppe Hansen (Gjaldbæk)   Matr: #25 Nørrelandet   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jeppe Hansen Gjaldbæk411745 Gjaldbæk Borris 1832 Borris *1745.06.24 Gjaldbæk, Borris †1832.03.25 Borris
28.01 kone 1Ellen Larsdatter271759 Debelmose Borris 1829 Borris  *1759.06.04 Debelmose †1829.07.08 Borris
dat. Margrethe Jepsdatter11787 Debelmose Borris 1855 Hjoptarp Borris  *1787.01.21 Debelmose †1855.09.30 Hjoptarp, Borris
kones mor eMargrethe Nielsdatter681719c  1799 Borris  *1719c †1799.01.09 Borris.


1795.06.01 Jesper Hansen fra Kirkegaard i Hanning.
Gift med Johanne Christensdatter *1747c †1819.07.01 Debelmose.
Johanne Christensdatter barn med Jesper:
Anders Jespersen *1788c.

1798.12.18 Peder Nielsen (Præst) *1769c Hanning.
Gift 1. med enke efter formand Johanne Christensdatter *1747c †1819.07.01 Debelmose.
Gift 2. 1819c med Ane Nielsdatter *Egvig, Borris.
Skøde for 98 rigsdaler den 18. dec. 1798.
Børn med 2. kone Ane Nielsdatter:
Johanne Pedersdatter *1820.07.15 Debelmose.
Ane Margrethe Pedersdatter *1823 Debelmose.
Folketælling 1801 Debelmose Peder Nielsen   82
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 2 1Peder Nielsen Præst321769c    
kone 2Johanne Christensdatter541747c  1819 Debelmose Borris  
kones søn Anders Jespersen131788c    


1853.12.18 Jesper Andersen *matr. Nørrelandet søn af Anders Jespersen *Faster.

1864.09.21 Jens Peder Andersen *matr. Nørrelandet bror til formand †1884-.
Gift 1864 i Borris med Kirsten Marie Hansen *Vester Kodbøl, Borris †1884- datter af Karen Kirstine Vistedsdatter *1803c †1850.05.01 Kodbøl og Niels Hansen *1803c.
Børn:
Mette Marie Andersen *1868 †1939 Ringkøbing.
Andrea Andersen *1876 †1963 Ringkøbing.
Anders Andersen *1878.

1884 Anders Madsen (Gosvig) *Dalager, Borris †1936 Borris søn af formands søster.
Gift med Ane K. Pedersen †1936 Borris.

Anden halvgård Debelmose Nørrelandet matr. 26?, Ny Matrikel 1688 hartkorn 2 1 1 1:
(Matriklen 1844 nyt hartkorn 2 0 0 2¼.)

1664- Christen Lauridsen.

1683- Niels Nielsen.

1688- ?Søren Nielsen.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1761c Jens Jakobsen *1723c ?(Odderskær) †1771.08.18 Debelmose.
Gift 1758.04.27 i Sønder Felding med Ane Marie Pedersatter *1737.06.10 Overby, Sønder Felding †1806.05.23 (skifte, se også nedenfor under Jens Pedersen Færgemand) Færgehuset, Borris datter af Peder Klink †1758.04.27 Sønder Felding.
Konen Ane Marie Pedersdatter er søster til Niels Pedersen Klink (*1731c.) i Overby i Sønder Felding. Denne får ingen børn men adopter hans søsters sidste barn Peder Jensen Klink *1782.
Børn:
Anne Sohie Jensdatter *1759.06.04 Sønder Felding †1829.04.29 Fattighuset, Vorgod.
Faderen kaldes i dåben Jens Jakobsen Odderskær, så han kunne komme fra Odderskær i Borris.
I FT 1801 i Vorgod By passer hun en ældre præstedatter Sophia Dorthea Vogelius, der døde i 1804 i Vorgod.
I 1807 i skiftet efter morbroderen Niels Pedersen i Overby i Sønder Felding opholder hun sig i Nørre Vium.
Har i 1819 ophold i Sønder Felding præstegård ved pastor Johan Engelken — præst i Sønder Felding 1799-1827.
Kirsten Jensdatter *1762.06.06 Debelmose, Borris †1825.12.30 (skifte 1826.02.15) Vorgod By.
Gift 1797c med Peder Christensen (Nørgaard) *1768c Ølstrup †1850.06.30 Fattighuset, Vorgod.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
I Vorgod By. Peder Christensen gift to gange.
Hendes børn i skiftet:
Charlotte Helene 1826 gift med Jens Christian Christensen.
Jens Christian, 24, 1826 soldat i Kbh.
Kirsten, 21, 1826 ugift.
Børn:
Charlotte Helene Pedersdatter *1800.07.19 Vorgod By †1872.03.06 Herning.
Gift 1. 1825.04.05 i Snejbjerg sogn med enkemand af Lervadskjær i Snejbjerg Jens Christian Christensen *1786.01.29 Snejbjerg †1853.10.03 Herning by søn af Christen Skjern og Christiane Christensdatter.
Jens Christian Christensen var husmand i Snejbjerg, i FT 1834 skrives "Ernærer sig af gårdens avling, og har et lidet teglverk" I FT 1845 "Huusleier, her Næring deels af Jordlodden, deels af Dagleie og har iøvrigt også Understøttelse fra Fattigvæsnet, der eier Stedet ".
Gift 2. 1854.07.21 i Herning med af Birk i Gjellerup enkemand Peder Pedersen Ståholm *1795.04.26 Aastrup, Føvling sogn, Skanderborg Amt †1871.01.05 Herning by søn af Peder Pedersen Ståholm *1755c Føvling †1836.02.06 Føvling og Birthe Pedersdatter *1757c †1832.03.20 Føvling.
Peder Pedersen Ståholm var husmand, tømrer og hjulmand. Gift 1. 1818.10.11 i Føvling med Mette Hansdatter *1789c Føvling †1851.03.22 i Asklev, Them sogn. I 1853.07.30, 54 år, tømrer og med "Godt Skudsmål" flytter han som enkemand til Herning By og gifter sig året efter med Charlotte Helene.
Jens Christian Pedersen *1802.10.01 Vorgod By †1889.01.13 Nørre Vium.
Gift 1830.10.17 i Nørre Vium.
Augustinus Pedersen *1805.03.14 Vorgod By, tvilling †1814.
Kirsten Pedersdatter *1805.03.14 Vorgod By, tvilling †1864.11.
Peder Jensen *1765.06.30 Debelmose (i følge lægdsrullen) †1806+.
Gift med Ane Marie Pedersdatter *1759c †1801+.
1806 gårdmand i Vognslund i Ølgod sogn.
Dorthea Jensdatter *1768.10.02 Debelmose †1831.09.27 (skifte Fol. 252) Slikdal, Borris.
Gift 1790.09.09 i Borris med snedker og husmand enkemand Jens Christensen Slikdal *1743c †1820.11.16 Slikdal.
Bor i Slikdal i Borris.
Jens Christensen var husmand og tømmermand og gift 1. med Else Nielsdatter kaldet Slikdal .
Dorthea Jensdatter er i FT 1787 tjenestepige i huset i Slikdal og bliver derefter gift med husbonden, da konen dør.
Maren Jensdatter *1771.10.06 Debelmose.
Ses i FT 1801 ved forældrene.
Kaldes som fadder den 6. okt. 1805 Maren Færgepige, hvilket kan tydes sådan, at hun har betjent færgen regelmæssigt.
Skyldes i 1806 ti års løn af 8 rigsdaler i alt 80 rigsdaler i skiftet efter moderen.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1775.10.31 Jens Pedersen Hus/Færgemand *1741c †1806+.
Gift 1775.07.23 i Borris kaldet Hus med enken efter Jens Jakobsen Ane Marie Pedersdatter se ovenfor, †1806.05.23 (skifte) som Jens Færgemands hustrue.
Fæstebrev fra Lundenæs den 31. oktober 1775.
Familien bor i hvert fald fra 1775 op til 1782 i Debelmose. I FT 1787 ses han i et hus på Skobæks grund i Borris.
Omkring 1796 eller før bliver han færgemand ved vadestedet ved Borris kirke ober Skjern Å. Der ses han indtil 1806.
Skiftet efter Ane Marie Pedersdatter i uddrag {kommentar} [tydning usikker]:

Skifte efter Anne Marie Pedersdatter 11. juli 1806 i Færgehuset, Skobæk, Borris.
Bølling herredsfoged Skifteprotokol 1805 - 1818.

Aar 1806 den 11 Juli , blev skiftet foretaget på herredsfogedens Contoir i Ringkiøbing efter afgangen Anne Marie Pedersdatter , Jens Pedersen Færgemands Hustru i Skobek i Borres , herved tilstæde Enke manden som [.....] at den dødes Arvinger var ,

hendes Børn af 1ste Ægteskab med [.....] afdød Jens Jacobsen i Develmoose 1 Søn og 4 Døttere , nemlig
Peder Jensen i Vognslund i Ølgod Sogn myndig ,
Anne Sophie 40 Aar Gl. ugift er i [Vium] ,
Kirsten , gift med Peder Nørgaard i Vorgod .
Dorthea gift med [Jens] {Christensen} [Slikdal] {kaldes Dalager FT 1801} , hertil stæde ,
Maren Jens Datter hiemme i [...boe] [...] 30 år gl. ugift:

og af Ægteskab med Enke Mande 2 Sønner
Jens 30 Aar Gl så værend. uden at vide hvor han er, og
Peder Jensen 25 Aar gl. boende i Felding ;

fordi fød således er [særkuld] børn , så var ald stervboets tilhørende ved dødesfaldet af Sognefogden Optaget og Vurderet således :
....
{I alt} 35 Rigsdaler 4 Mk. 7 sk.

{Skylder forkellig med 15 rigsdaler
Enkemand skylder steddatteren Maren Jensdatter 10 års løn à 8 rigsdaler i alt 80 rdlr.
Plus 10 rigsdaler lånt af steddatteren.
Da udestående gæld var langt over vurderingen af boet, var der intet at arve og skiftet blev straks sluttet.}

Ane Marie Pedersdatters børn med Jens Pedersen Færgemand:
Jens Jensen *1776.07.21 Debelmose.
1806 i skiftet efter moderen, uvist hvor.
Peder Jensen (Klink) *1782.10.06 Debelmose (i følge lægdsrullen) †1851.01.19 (ved datter Sophie og hendes mand Søren Nielsen) Over Simmelkjær, Ørre sogn.
Gift 1. 1804.09.23 i Assing med Mette Sørensdatter *1780.06.16 Bukkær, Assing †1831.06.27 Bjødstrup mark, Gjelleup datter af Maren Thomasdatter *1739.06.12 Holtum, Arnborg †1822.08.25 Bukkær (datter af Thomas Pedersen Holtum) og 2. mand Søren Jensen Bukkær *1757.04.07 Birkebæk, Arnborg †1825.03.31 Bukkær.
Gift 2. 1832.09.27 i Gjellerup med Inger Mortensdatter, enke i Nørre Fastrup, 61 år *1768.09.29 Ikast †1844.01.08 Nørre Fastrup datter i Ikast af Helvig og udlagt Morten Eriksen 1768 af Ejstrup sogn.
Han kommer tidligt til hans morbror Niels Pedersen Klink i Overby i Sønder Felding *1731c, hvor han ses allerede i FT 1787. I FT 1801 kaldes han et antaget barn.
1806 i Sønder Felding.
Afgang Sønder Felding sogn 1828: Peder Klink og hustru Mette Sørensdatter samt Karen Marie 15½ år til Bjødstrup i Gjellerup sogn. Ført i tilgang Gjellerup sogn.
Hans 2. kone Inger Mortensdatter tjener FT 1787 i Grøde, Ikast ved Iver Henriksen. I FT 1801 er hun indpige i præstegården i Ikast.
Barn med Bodil Christensdatter
Ane Cathrine Pedersdatter *1803.06.21 Overby, Sønder Felding †1846.04.22 Gammelmark, Sønder Felding.
Gift 1844.01.01 i Sønder Felding med Søren Jensen *1792.05.17 Tarp, Borris †1871.08.18 Borris.
Bosat Flodgaard i Tarp i Borris.
Børn med 1. kone Mette Sørensdatter:
Ane Magdalene Pedersdatter *1806.10.20 Overby, Sønder Felding †1841.04.26 (barselsseng) Meldgaard Mark, Skjellund, Bjødstrup, Gjellerup.
Gift 1833.08.09 i Gjellerup med Søren Pedersen *1808.04.18 Skjellund, Gjellerup †1885.02.16 Skjellund søn af Peder Laursen og Maren Sørensdatter *1778c Kragelund sogn, Viborg Amt †1860+..
Konfirmeret 1822 i Assing sogn. Vaccineret af "Fryd".
Søren Pedersen var gårdmand i Bjødstrup i Gjellerup sogn.
Søren Pedersen gift 2. 1841.09.17 i Gjellerup med Ane Marie Christensdatter *1807.07.05 Øster Høgild, Rind datter af Christen Ibsen *1767.03.08 Holte, Rind †1841.08.07 Øster Høgild og Kirsten Jensdatter *1777c Bassumgård, Snejbjerg †1851.01.31 Øster Høgild.
Karen Marie Pedersdatter *1812.10.06 Nederby Gammelmark, Sønder Felding.
Gift 1831.11.25 i Gjellerup med Jens Svendsen *1793.12.26 Vraa, Gjellerup †1864.11.29 Vraa søn af strømpebinder Svend Nielsen *1765c Gjellerup †1831.01.11 Vraa (søn af Niels Svendsen *1731c og Anne Sørensdatter *1744c Gjellerup †1789.11 Vraa) og Abelone Jensdatter *1763.03.02 Kollund, Rind †1805.04 Gjellerup (datter af Jens Lauridsen i Kollund i Rind).
Konfirmeret 1827 i Assing sogn. Vaccineret af kirurg Fryd.
Jens Svendsen var gårdmand i Vraa i Gjellerup sogn.
Sophie Pedersdatter *1819.08.05 Nederby, Sønder Felding †1912.02.19 Over Simmekjær Mark, Simmelkjær sogn.
Gift 1843.11.14 i Gjellerup sogn med Søren Nielsen (Tranholm) *1809.07.24 Tranholm, Vildbjerg sogn †1882.04.21 Vesterager, Over Simmelkjær, Ørre sogn søn af husmand Niels Sørensen *1767c Vildbjerg †1845+ ?Fastrup, Gjellerup og 1. kone Karen Henriksdatter †1834-
Ved dåben båret af hendes faster Anna Sophie Jensdatter, der har ophold ved pastor Johan Engelken i Sønder Felding præstegård - præst i Sønder Felding 1799-1827.
Konfirmeret i Gjellerup 1833, afdøde mor Mette Sørensdatter stedmor Inger Mortensdatter af Nørre Fastrup i Gjellerup.
Søren Nielsen var landmand i Vesterager i Over Simmekjær i Ørre sogn.

1787 Christen Hansen *1738c †1809.04.20 Borris 74 år.
Gift med Margrethe Nielsdatter *1727c †1801+
Christen Hansen kommer til fæstet mellem 1783 og 1787.
Han ejede i 1789 foruden denne gård matr. 25 Nørrelandet også matr. 27 hartkorn 0 6 3 2.
I 1805 er han stadig ejer og jorden vurderes til 200 rigsdaler per tønde hartkorn. I matriklen 1844 fik gården matrikel nummer 26 og nyt hartkorn 1 3 0 1.
Kendt barn:
Anne Marie Christensdatter *1773.12.12 Debelmose, overtager gården se nedenfor.
FT 1801 ugift, hjemme, væverske.
Folketælling 1801 Debelmose Christen Hansen   81
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer enke- mand 1eChristen Hansen611738c  1809 Debelmose Borris †1809.04.20.
Væverske dat. 0Anne Marie Christensdatter281773 Debelmose Borris 1850+  *1773.12.12.


1802c Andreas Pedersen *1765c †1820.09.30 Debelmose 55 år.
Gift 1802.10.10 i Borris med Ane Marie Christensdatter *1773.12.12 Debelmose †1850+ datter af formand.
Børn:
Peder Christian Andreasen *1804.06.24 Debelmose.
Margrethe Andreasdatter *1806.01.05 Debelmose.
Anders Andreasen *1808.02.07 Debelmose.
Jens Christian Andreasen *1814.04.24 Debelmose.
Poul Christian Andreasen *1815.12.12 Debelmose

1821 Ane Marie Christensdatter *1772c †1850+ enke efter formand.


Et sted.
1707- Christen Christensen .
Gift med hans kone.
Børn:
Christen Christensen *1707.02.02 Debelmose.


Borris Debbelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet starter her ↓.
Præstens Mark ses i dåben 1748.02.04 af Niels Jensen Villadsens datter Kirstine Marie. Præstegården i Borris havde det ganske usædvanligt store hartkorn 14 2 0 1, hvilket er mere end de små herregårde havde med fx 12 tønder hartkorn. Præstegården i Borris hører egentlig under stedet Tarp, men gården er så stor at dele af den ligger i Debelmose videre mod nordvest. Derfor regnes stedet under Debelmose. At præsten lader dele af præstegårdens jord dyrke af husmænd er til at forstå. Men hartkornet forblev under præstegården, således at fx i hartkornsspecifikationen fra 1788 har dette husmandssted ikke noget separat hartkorn og er ikke opført. Hartkornet fik det først i 1810, da præstegården blev udstykket.
Dette sted har i 1810, da det udskilles fra præstegaarden, før haft hartkornet 1 0 3 0, måske omkring 30 tønder land, men siges i 1810 at være 0 7 0 1¼. Matrikel 250 i Skjern med 0 6 1 ¾ regnes til husmandstedet, men der ses intet skøde. Der nævnes tre enge to i Skjern og en i Borris i 1803-08. Se realregister.
Realregister nyere.
Digitaliserede tingbøger.

Borris Debbelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1741- Niels Jensen (kaldet Villadsen) *1702-? før kirkebogen †1758.01.06 Debbelmose, Borris søn af Jens Villadsen †1728+.
Trolovet 1741.11.03 gift 1741.11.05 i Borris med af Develmose Maren Poulsdatter *1712c †1782.03.16 Debelmose 70 år gammel.
Som det ses nedenfor skulle Maren og Niels giftes. Præstens Mark nævnes 1748 i en daab nedenfor.
Maren Poulsdatter gift 2. 1759 i Borris med Jens Christensen Kastbjerg, hun begraves 1782 som Jens Kastbjergs kone.
I PM nævnes han som tømmermand:

...Fæstebonde Niels Jensen i Develmose, der ifølge en Indberetning, dateret Borris Præstegaard 1/10 1743, fra Pastor Hauch i Anledning af Ekstraskatter 1743-1744 "hugger ved Bønderhuse, naar hand kand faae Arbejde" ...

Børn:
Jens Nielsen *1742.07.08 Debelmose †1786.12.15 (skifte) Vium By, Nørre Vium.
Gift 1776.08.18 i Nørre Vium med Karen Pedersdatter †1836.06.12 Nørre Vium datter af Peder Pedersen Vestergaard *1714.08.26 Nørre Vium †1776.04.12 Vestergaard, Vium By og (gift 1744.06.10 Nørre Vium) af Skærbæk Anne Christensdatter *1709c †1789.05.16 Nørre Vium.
Jens Nielsen identificeret over broderen Villads Nielsen i Gravel i Borris.
Skifte abstrakt (Brejl #920):

920 Jens Nielsen i Nørre Vium. 20.1.1787, fol.547B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Thyge Nielsen Møller i Egeris Mølle. B: Anne Marie 8, Marie Anne 2. FM: farbror Villads Nielsen i Gravl. Ophold til enkens mor Anne Christensdatter, enke efter Peder Pedersen, [skifte 13.5.1776 lbnr.575]. LV: Christen Thygesen Egeris og til enkens bror Christen Pedersen.

Børn:
Anne Marie Jensdatter *1779.03.03 Vestergaard, Nørre Vium By †1799.08.19 Nørre Vium 20 år gammel.
Dødfødt *1782.05.04 Vestergaard
Mariane Jensdatter *1785.03.28 Vestergaard †1852.10.03 Vorgod.
Gift 1808.01.25 i Nørre Vium med Christen Pedersen *1779.02.05 Vorgod †1862.09.28 Vorgod.
Bosat i Barde i Vorgod sogn.
Søn *1744.10c hjemmedøbt Debelmose †1744.10.11 opprimeret.
Moderen skrifter for opprimeringen (ligget ihjel).
Poul Nielsen *1746.01.09 Debelmose, konf. 1762.
Kirstine Marie Nielsdatter *1748.02.04 Præstens mark †1793.05.17 (Mads Schorups hustrue) Debelmose.
Gift 1779.09.12 i Borris med Mads Nielsen Skaarup (Schorup) *1742.04.11 Skaarup, Hanning †1822.05.22 Faster søn af Niels Madsen †1787- og Elles Mortensdatter *1711.05.14 Sædding †1797.11.21 Hanning.
Ses i FT 1787 i Debbelmose.
Niels Madsen Skaarup gift igen 1795.05.27 i Faster med af Klokmose Ane Catrinee Christensdatter *1767.06.14 Faster †1829.05.01 Faster. Med hende fik han flere børn.
Børn:
Niels Madsen *1780.10.08 Debelmose †1859.02.18 Hanning.
Gift 1. 1809.06.18 i Hanning med Maren Pedersdatter *1783.07.20 Bratborg, Hanning †1828.03.26 Hanning datter af Peder Hansen *1755c og Maren Thomasdatter *1760c.
Gift 2. 1828.08.02 i Oddum med væverske Kirsten Marie Nielsdatter af Kirkeby, Oddum *1781c datter af Niels Christensen *1736c og Mette Christensdatter *1738c.
Boede i Høghøj i Hanning.
Maren Madsdatter *1782.04.21 Debelmose †1854.04.05 hus i Tarm, Egvad.
Gift 1832.05.20 i Borris med enkemand Laurids Pedersen *1774c †1834.070.24 Egvad.
Husmandssted i Tarm by.
Villads Nielsen *1750.05.18 Debelmose konf. 1767 †1814.07.17 Gravel.
Gift 1. 1784.08.22 i Borris med Mette Andersdatter *1751.04.12 Gravel †1794.11.05 (skifte) Gravel datter af Anders Nielsen Gravel *1717.09.17 Gravel †1793 Gravel og Sidsel Andersdatter *1721c ?Ørbæk, Hoven †1794.11.05 Gravel.
Gift 2. 1795.05.17 i Borris med Else Marie Andersdatter *1759.04.22 Gravel †1831.05.29 Borris søster til 1. kone.
Ole Christian Nielsen *1753.02.23 Debelmose
Johannes Nielsen *1757.11.20 Debelmose

Borris Debbelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen og Villy M. Sorensen 2019.
1759 Jens Christensen Kastbjerg *1734.02.11 Store Kastbjerg, Bølling †1798.07.19 Debelmose søn af i Kastbjerg Christen Christensen Kastbjerg *1673c †1738.03.02 Kastbjerg og hans 2. kone (gift 1729.09.18 Bølling) Anne Christensdatter *1705cc †1763.07.24 Sædding.
1. trolovet 1759.04.26 gift 1759.07.01 i Borris med enken Maren Poulsdatter *1712c †1782.03.16 Debelmose 70 år.
Gift 2. 1782.10.22 i Nørre Vium med Mette Christensdatter *1749c ?Nørre Vium †1807.07.24 Debelmose.
Jens Kastbjergs far Christen Kastbjergs død omtales i "Slægters spor i Bølling Sogn" side 221:

Chr. Kastbjerg havde været ved Ganer Mølle i Skjern for at få malet noget korn, og under denne tur var han faldet af vognen, hvilket medførte hans død. Anna Christensdatter blev boende i Kastbjerg med sine børn og flyttede først omkring 1762 med datteren og svigersønnen til Sædding, hvor hun døde året efter.

Muligt barn med 1. kone Maren Poulsdatter:
Datter *1759 †1760.01.27 Debelmose.
Kirkebogsteksten er:

Begrov Jens Kastbergs datter, 1 år gl.

Datteren er ikke set født. Trolovet bliver Jens og Maren i maj 1759 dertil lægges 9 måneder giver februar 1760, hvilket er efter begravelsen. Datteren er altså blevet til nogle måneder før trolovelsen. At der står 1 år gammel betyder normalt ikke 12 måneder men mere end nogle uger.
Moderen alder ved begravelsen, 70, formodes omkring 3 år for høj, hvilket ville få hende født ikke i 1712c men 1715c, hun ville så være omkring 44 i 1759, da hun fik barnet. Selv med 47 ville det være muligt at få en datter.
Men i Bølling sogn troloves en Jens Christensen og Dorte Nielsdatter den 11. marts 1756. De får en datter Anne *1759.02.25 Bølling. Dorte Nielsdatter er ikke fundet begravet i Bølling og Jens Christensen forsvinder også fra sognet. Muligvis er han Jens Christensen Kastberg og Anna er Jens Kastbergs datter, der begraves her i Borris.
Børn med 2. kone Mette Christensdatter:
01 Maren Jensdatter *1783.07.27 Debelmose †1860.07.22 Klokmose, Faster.
Gift 1816.08.04 i Borris med enkemand Michel Pedersen *1751c †1828.01.15 Nørre Omme.
FT 1801 hjemme.
Mikkel Pedersen var Husmand på Skrubstrup Mark i Nørre Omme sogn i Ringkøbing Amt.
02 Johanne *1785.05.29 Debelmose ?†1787-
Ikke i FT 1787, formodet glemt død lille.
03 Christen Jensen *1787.01.07 Debelmose †1865.01.18 Nørre Omme.
Trolovet 1813.05.27 Vorgod med Inger Marie Jørgensdatter *1780.04.24 Vorgod †1845.04.05 Søndergaardhus, Nørre Omme datter af gårdmand i Øster Herborg, Vorgod Jørgen Christensen Mindsted *1744.03.11 Vorgod By †1794.12.12 Vorgod (søn af Jena Olufsdatter *1717c) og (gift 1773.10.30 Bølling) Inger Marie Larsdatter *1746.01.23 Bølling †1838.07.24 Vorgod (datter af Laust Graversen Polder og Mette Olufsdatter).
Christen Jensen var husmand i Nørre Omme sogn i Ringkøbing amt.
04 Anne Johanne Jensdatter *1790.02.28 Debelmose †1873.05.11 Nørre Vium.
Gift 1828.09.28 i Borris med enkemand Christen Pedersen *1767.04.11 Nørre Vium †1842.08.11 Nørre Vium søn af fæster af Østergaard i Nørre Vium Peder Christensen (Peder Felding) *1735.01.31 Nørre Vium (søn af Christen Jensen (Felding) og Johanne Michelsdatter) †1809.01.12 Nørre Vium og (gift 1. 1763.06.21 Gjellerup) Anna Pedersdatter *1743.04.28 Lille Langlund, Gjellerup †1773.04.09 Nørre Vium
Christen Pedersen var gårdmand i halvdelen af annexgaarden, Kirkegaard i Nørre Vium sogn i Ringkøbing amt.
05 Michel Jensen *1794.01.12 (fødselsdato i lægdsrullen) Debelmose †1833.04.09 Lendemark, Bylderup sogn, Tønder Amt.
Gift 1830.04.18 i Bylderup med Anna Sophia Nissen Schmidt *1800.06.20 Bylderup †1833.01.12 Bylderup datter af smed og husmand i Bylderup Nis Petersen (Schmidt) *1765.07.06 Bylderup †1847.04.30 Bylderup (søn af Peter Nissen og Bodild Nicolaysen) og (gift 1789.03.28 Bylderup) Anna Petersen *1763.04.15 Hajstrup Bylderup †1816.04.25 Bylderup (datter af Peter Thoysen/Tüchsen og Metta Petersen).
Boede i Bylderup sogn i Tønder Amt.
Folketælling 1787 Debbelmose (Præstens Mark) Jens Christensen Kastbjerg   Matr: 6A Nørrelandet   20
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Jens Christensen Kastbjerg561734 Kastbjerg Bølling 1798 Debelmose Borris *1734.02.11 Store Kastbjerg, Bølling †1798.07.19 Debelmose
kone 1Mette Christensdatter361751c Nørre Vium? 1807 Debelmose Borris *1751c ?Nørre Vium †1807.07.24 Debelmose.
dat. Maren Jensdatter41783c Debelmose Borris 1860 Klokmose Faster *1783.07.27 Debelmose †1860.07.22 Klokmose, Faster.
 Christen Jensen11787 Debelmose Borris 1787 Nørre Omme  *1787.01.07 Debelmose †1865.01.18 Nørre Omme.
tj-pige Mette Larsdatter171769 Nørre Vium  *1769.04.22 Nørre Vium? datter af Lars Madsen Ikke helt afsikret.


Borris Debbelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1798 fæster Christen Jensen Kastbjerg *1763.09.11 Tantbjerg, Sædding †1830.04.15 Borris søn af Jens Lauridsen Tantbjerg (Rytter) *1725.03.07 Sædding †1799.02.12 Sædding og hans kone †1765.07.23 Sædding.
Gift 1. 1798.12.16 i Borris med enken Mette Christensdatter *1749c †1807.07.24 Debelmose 58 år.
Gift 2. 1807.11.22 i Borris med Kirstine Christensdatter *1768c †1831.06.17 Debelmose 63 år.
Den 3. nov. 1810 køber Christen Jensen Kastbjerg dette sted til selveje, da præstegården udstykkes. Han har mellem 1800 og 1808 allerede købt engparceller til.
Christen Jensen er ikke i familie med forrige ejer. Han er fra Tantbjerg i Sædding men navnet Kastbjerg klæber fra forrige mand til stedet i Debelmose på præstens mark.
Skifte efter Christen Jensens søster Mette Jensdatter 14. marts 1805 Brejl #1581:
Mette Jensdatter i Sædding sogn. 14.3.1805.
E: Jens Hansen Tantberg (eller Bratborg/Bratberg). B: Hans 3½. FM: morbror Christen Jensen Kastbjerg i Debelmose i Borris sogn.
Mette Jensdatter *1758.06.25 Sædding sogn. (Hendes far: Jens Rytter)
Mette Jensdatter og Jens Hansen Bratberg gift i Sædding 1789.08.16
Børn:
Christen *1810.04.19 Debelmose †1812.05.24 Debelmose to år gammel.
Folketælling 1801 Debbelmose (Præstens Mark) Christen Jensen Kastbjerg   Matr: 6A Nørrelandet   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand mand 2 1Christen Jensen Kastbjerg381763 Tantbjerg Sædding 1830 Borris *1763.09.11 Tantbjerg, Sædding †1830.04.15 Borris.
kone 2Mette Christensdatter531751c Nørre Vium? 1807 Debelmose Borris *1751c ?Nørre Vium †1807.07.24 Debelmose.
dat. 1 Maren Jensdatter 1783 Debelmose Borris 1860 Klokmose Faster Navn Christensdatter forkert i originalen. *1783.07.27 Debelmose †1860.07.22 Klokmose, Faster.
søn 1 Michel Jensen71794 Debelmose Borris 1833 Lendemark Bylderup Navn Christensen forkert i originalen. *1794.01.12 (fødselsdato i lægdsrullen) Debelmose †1833.04.09 Lendemark, Bylderup sogn, Tønder Amt.


Borris Debbelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1827.12.18 skøde Mads Christensen (Kastbjerg) *1803.11.13 Albæk, Skjern †1872.02.23 Borris søn af Christen Andersen (Stier) *1744.05.24 Oddum †1816.02.07 Kjelstrup, Faster og (gift 1802.04.19 Skjern) 2. kone Anna Margrethe Madsdatter *1774.01.27 Skjern †1847.06.28 Kjelstrup. Gift 1829.10.18 i Borris (forlover Christen Kastbjerg) med Else Cathrine Lauridsdatter *1808.07.18 Nørgaard, Skjern †1846.11.26 (barselsseng) Debelmose datter af husmand med jord (Nørgaard før 1794) Laurids Lauridsen *1751c †1810.10.20 Lille Nørgaard, Skjern 59½ år og (gift 1781.09.26 Gimsing) Anna Pedersdatter 1763.09.11 Nørgaard, Gimsing †1817.11.13 Lille Nørgaard, Skjern.
Navnet Kastbjerg klæber stadig til gården.
Laurids Lauridsen og Anne Pedersdatters forbindelse til Gimsing og Ølby sogne ses ved ældste søns fødsel: Peder Lauridsen, hjemmedøbt 1787.11.24 Ølby sogn, Ringkøbing Amt.
Peder Lauridsen gift 1818.10.18 Skjern †1856.08.18 Skjern.
Skødet i 1827 er på fire lodder for i alt 192 rigsdaler og aftægtskontrakt:

a. Selve husmandsstedet hartkorn 0 7 0 1¼ fra 3. nov. 1810.
b. Parcel No 2 fra Laust Marrups gård i Skjern 0 2 3 3/11 fra 1 . feb. 1800.
c. Engparcel No 6 fra Søndergaard i Sædding 0 1 2 2½ fra 16. aug. 1804.
d. Eng Parcel No 19 fra [Old?] i Skjern 0 0 2 2 fra 15. juni 1808.

Børn:
01 Kirsten *1831.04.02 Debelmose †1831.04.03 en dag gammel.
02 Ane Margrethe Madsen *1832.03.06 Debelmose †1874.02.20 (tæring) Borris.
Gift 1858.10.17 i Borris med Niels Christian Hullig *1833.06.07 Hvollig, Borris †1875.04.21 Borris søn af udlagt Peder Thomsen af Albek i Skjern og Margrethe Nielsdatter *1803.01.08 Hvollig †1888.04.01 Borris.
Bosat i Egvig i Borris sogn.
03 Ane Madsen *1834.03.09 Kastbjerg, Debelmose †1909.12.18 Faster.
Gift 1. 1855.10.28 i Borris med Mads Jensen *1820.02.07 Lodal, Faster †1858.07.18 Lodal søn af Jens Madsen *1786.04.17 Faster †1867.12.02 Faster og (gift 1816.10.20 Borris) Karen Christensdatter *1780.11.12 Borris †1868.04.25 Faster (datter af Christen Eskesen og Maren Thygesdatter i Lille Gaasdal i Borris).
Gift 2. 1859.05.15 i Faster med Peder Christensen *1834.03.20 Faster †1921.04.02 Faster søn af gaardmand i Klokmose i Faster Christen Hansen, se under Laurids Christian Madsen nedenfor.
04 Laurids Christian Madsen *1837.04.13 Debelmose overtager gården, se nedenfor.
05 Niels Madsen *1840.03.14 Debelmose †1888.09.10 Herning (begravet Borris).
Gift 1866.10.16 i Borris med Mette Kirstine Jensen *1840.09.20 Olling, Assing †1923.04.29 Brande datter af Jens Henningsen *1798.02.16 Paarup, Assing †1870.06.19 Paarup og (gift 1826.10.28 Brande) Karen Knudsdatter *1804.06.17 (Orig.) Økær, Borup, Brande †1883.01.30 Olling, Assing.
Fik udstykning af matrikel 6, nemlig nr. 6B.
06 Erik *1842.07.04 Debelmose †1842.07.05 en dag gammel. Tvilling.
07 Dødfødt pige 1842.07.04 Debelmose. Tvilling.
08 Erik Madsen *1844.02.02 Debelmose †1886.05.19 Skjern.
Gift 1870.06.21 i Skjern med Cathrine Marie Sørensen *1845.08.27 Skjern †1904.09.30 Hedeby, Skjern datter af gårdmand i Hedeby Søren Jespersen *1811.09.03 Hedeby †1897.01.29 Hedeby og (gift 1840.10.25 Skjern) Laurine Jensdatter *1819.02.02 Skjern †1910.02.06 Skjern.
Erik Madsen var gårdmand i Hedeby i Skjern sogn i Ringkøbing amt.
09 Kirstine Cathrine *1846.11.06 Debelmose †1847.01.18 to måneder gammel.
Folketælling 1834 (Præstens Mark) Mads Christensen (Kastbjerg)    Matr: 6A Nørrelandet  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mads Christensen Kastbjerg311803 Albæk Skjern 1872 Borris  *1803.11.13 Albæk, Skjern †1872.02.23 Borris.
kone 1Else Katrine Lauridsdatter261808 Nørgaard Skjern 1846 Debelmose Borris  *1808.07.18 Nørgaard, Skjern †1846.11.26 (barselsseng) Debelmose.
dat. Ane Margrethe Madsen21832 Debbelmose Borris 1874 Borris  *1832.03.06 Debelmose †1874.02.20 Borris.
tj-pige Maren Pedersdatter231811c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Ane Christensdatter12*1822c   Ikke set født i Borris.


Borris Debbelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1862.12.18 skøde Laurids Christian Madsen *1837.04.13 Debelmose †1897.07.06 Borris søn af formand.
Gift 1862.10.12 i Faster med Christine Christensen *1838.10.07 Vestergaard, Klokmose, Faster †1908.03.06 Borris datter af gårdmand Christen Hansen *1793.01.27 Klokmose, Faster †1875.08.10 Faster og (gift 1822.10.19 Brejning) og Maren Andersdatter *1800.02.06 Brejning †1888.07.28 Faster (Maren søster til Abelone Andersdatter i Borriskrog.
Skødet i 1862 er på de samme fire lodder som for faderen 1827 men engene punkte b c og d er lagt sammen med nyt hartkorn 0 6 1 ¾ og kaldet matrikel nr. 250 Skjern Mark. De tre lodder havde tilsammen gammel hartkorn 0 5 0 1¾.
Købt til er parcel no. 8 fra Niels Hansen [Larsen?] i [.....] Skjern hartkorn 0 0 1 ¾.
Prisen for det hele er 1.000 rigsdaler.
Børn:
01 Mads Madsen *1863.07.26 Debelmose †1895.02.07 Debelmose.
Gift 1893.04.07 i Vorgod med Johanne Christensen *1865.04.18 i Solsøhede, Vorgod †1944.12.19 Estrupsgade 22, Silkeborg datter af husmand i Solsøhede Anders Christensen *1831.03.02 Kongensholm Mark, Dejbjerg †1913.02.10 Vestergade, Skjern og (gift 1864.09.16 Vorgod) Karen Christensen (Madsen) *1833.06.23 Dejbjerg †1890.01.31 Solsøhede.
Mads Madsen var gårdmand i Debelmose i Borris sogn i Ringkøbing Amt. Han blev kun 32 år gammel.
02 Christen Madsen *1865.03.16 Debelmose †1931.11.18 Finderup, Hanning.
Gift 1890.03.28 i Faster med Sara Andrea Sørensen *1866.02.23 Astrup, Faster †1916.02.20 Finderup datter af gårdmand i Astrup Søren Christensen *1814.10.20 Astrup †1895.05.12 Astrup og (gift 1841.10.24 Faster) Ane Christensdatter *1823.09.16 Vestergaard, Klokmose, Faster †1912.10.08 Astrup.
Christen Madsen var gårdmand i Finderup i Hanning sogn i Ringkøbing Amt.
03 Jens Madsen (1905 navnforandrig: Kastbjerg) *1867.01.05 Debelmose †1949.02.04 Skjern.
Gift 1904.03.26 i Hanning med Mette Hansen *1875.04.08 Hestkær, Hanning †1936.08.14 Grønnegade, Skjern datter af landpost og husmand i Hestkær Peder Hansen *1841.05.02 Hestkær †1906.12.21 Finderup, Hanning og (gift 1865.04.09 Hee) Karen Marie Knudsen *1840.02.17 Lybæk, Hee †1927.08.05 De gamles Hjem, Skjern.
Jens Kastbjerg var købmand i Skjern i Ringkøbing Amt.
04 Else Katrine *1869.11.07 Debelmose †1870.01.24 elleve uger gammel.
05 Søren Vestergaard *1871.03.16 Debelmose †1876.03.11 Debelmose fem år gammel.
06 Anders Madsen (Kastbjerg) *1873.09.12 Debelmose, overtager gården, se nedenfor.
07 Else Kathrine Madsen *1876.09.14 Debelmose †1902.10.22 Debelmose.
Gift 1900.11.01 i Borris med Mikkel Jensen *1871.10.13 Debelmose †1941.10.27 Debelmose søn af gårdmand i Debelmose Poul Jensen *1825.01.05 Debelmose †1904.05.10 Debelmose og (gift 1856.11.09 Bølling) Else Hansdatter *1833.07.26 Bøllinglide, Bølling †1924.04.11 Debelmose.
Mikkel Jensen var gårdmand på matrikel 4A Nørrelandet i Debelmose i Borris sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Debbelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1897.10.12 skøde Anders Madsen (Kastbjerg) *1873.09.12 Debelmose †1948.08.31 (Ringkøbing kirkebog) Borris søn af formand
Gift 1899.11.22 i Hover sogn i Ringkøbing amt med Andrea Poulsen *1874.05.27 Sønder Muldbjerg, Hover †1945.04.23 Storegade 5, Skjern datter af husmand i Sønder Muldbjerg Poul Andersen *1827.07.27 Bilring, Brejning †1894.01.06 Muldbjerg og (gift 1857.03.22 Hover) Ane Kristine Pedersen Sand *1838.09.18 Gammelsogn †1890.06.14 Tarp mark, Hover.
Skødet i 1897 består af:

Matrikel 6A Nørrelandet hartkorn 1 0 3 0 (forhøjet noget).
Matrikel 25B Nørrelandet 0 1 1 ½.
Matrikel 250 Skjern Mark 0 6 1 ¾.
Matrikel 91 Eng i Skjern 0 0 0 ½.

Prisen er 8.500 kr. hvoraf besætningen udgør 4.000 kr.
Ved tinglysningen præciseres:

at der af 6A svares kornafgift til Borris Præsteembede 4 7/8 skæpper rug og 4 7/8 skæpper havre.
at adkomsten til [....?] i matrikel 91 og kongetiende til matrikel 25B er mangelfuld.
at ejeren af matrikel 6B har ret til at bjerge lyng i matrikel 6As hede.

BS side 152:

Det er dem, der har skænket tårnuret til kirken. De har ingen børn


Borris Debbelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1930.01.24 Janus Kjærgaard Pedersen (Søndergaard) *1903.03.27 Hannerup, Faster †1962.07.10 Debelmose søn af gårdmand i Hannerup Mads Pedersen (Søndergaard) *1866.12.23 Hannerup †1932.01.16 Hannerup og (gift 1893.04.25 Oddum) Jørgine Frederikke Sørensen Fæster *1867.05.05 Vittarp, Oddum †1924.02.02 Hannerup.
Gift 1929.10.30 i Faster med Dagny Elisabeth Madsen *1908.03.21 Fastergaard, Faster †2000.10.20 Borris datter af gårdmand i Fastergaard Jens Astrup Madsen *1883.07.14 Fastergaard †1981.12.11 Faster og (gift 1907.04.05 Sædding) Thora Ottilia Hansen *1883.06.10 Slumstrup Mølle, Sædding †1937.02.11 Fastergaard.
BS side 152:

... Dagny og Janus Søndergaard, der begge er fra Faster og af Fastergaardslægten. De deltog flittigt i, hvad der rørte sig i sognet, det være såvel inden for det kulturelle som inden for erhvervs- og kommunalpolitik. De var medstiftere af Borris Aftenhøjskole, der stadig fungerer {1986}. Janus var formand for skolekommissionen og også for foderstofforeningen, samt medlem af Sognerådet i to perioder. Han blev desværre ikke nogen gammel mand, han døde allerede i 1962. To år senere afstod Dagny gården til sønnen og svigerdatteren Tove og Erling

Børn:
Mads Søndergaard *1930
Jens Astrup Søndergaard *1932, overtager gården, se nedenfor.
Gunnar Søndergaard *1935.03.02 Borris †1971.01.31 Borris.
Erling Søndergaard *1939, overtager gården, se nedenfor.
Rigmor Søndergaard *1939
Niels Jørgen Søndergaard *1947

Borris Debbelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1964 Erling Søndergaard *1939 Borris søn af formand.
Gift med Tove.

Borris Debbelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet.
1968.02.01 Jens Astrup Søndergaard *1932 Borris bror til formand.
Gift med Bodil.
BS side 152:

... Bodil og Jens Astrup. Også de deltager flittigt i sognets kulturelle og offentlige liv. De er stærkt haveinteresseret og har en stor og flot have.
Gården drives udelukkende med svineproduktion {1986}, og så selvfølgelig planteavl.
De har tre døtre: Hanne, Lene og Tine og de har hver en bror, og han hedder Jørgen.

Borris Debbelmose Præstens Mark, senere 6A Nørrelandet ender her ↑


Borris Debbelmose VESTERGAARD senere matrikel 33A starter her ↓
1742- Niels Jensen (Debelmose) Vestergaard *1709c †1800.12.28 Debbelmose 85 år (81c nærmere fra FT 1787).
1. kone trolovet 1742.02.13 gift 1742.04.08 i Borris med Maren Nielsdatter Gravel †1753.07.05 Vestergaard, Debelmose.
Gift 2. 1753.11.11 i Skjern med Kirsten Mikkelsdatter *1728.09.19 Aanum, Skjern †1798.09.01 Debelmose datter af Michel Michelsen *1690cc †1781.01.17 Aanum (levet i ægteskab 56 år).
Ses 1754 i Bølling Herreds Tingbog.
Børn med 1. kone Maren Nielsdatter Gravel:
Jens Nielsen *1743.03.17 Vestergaard.
Niels Nielsen *1746.09.25 Vestergaard
Thomas Nielsen *1750.06.14 Vestergaard.
Børn med 2. kone Kirsten Mikkelsdatter:
Maren Nielsdatter *1755.03.23 Debelmose.
An Nielsdatter *1757.06.24 Debelmose.
Michel *1759.04.29 †dage gammel.
Søn †1760.05.04 Debelmose.
Christen *1760.12.14 Debelmose.
Michel *1762.05.16 Debelmose. †1762.08.11 tre måneder gammel.
Dorthe Margrethe *1763.07.10 Debelmose.
Michel *1766.02.09 Debelmose.
Johanne Cathrine *1767.12.13 Debelmose †1768.01.01 (opprimeret) 10 dage gammel.
Johanne Cathrine Nielsdatter *1769.03.25 Debelmose overtager gården, se nedenfor.

Borris Debbelmose VESTERGAARD senere matrikel 33A
1791 Mads Jørgensen *1761c Foersum?, Egvad †1835.07.31 Debelmose.
Gift 1791.04.17 i Borris med Johanne Cathrine Nielsdatter *1769.03.25 Debelmose †1825.08.04 Debelmose datter af formand.
Børn:
Borris Debbelmose VESTERGAARD senere matrikel 33A ender her ↑


Et sted.
1758- Christen Christensen (Hvid) *1724c †1806.11.23 Borris 83 år (gl. Kristen Hvid).
Gift 1. 1759.09.30 i Borris med enke Kirsten Hvid *1717c †1766.01.29 (49 år) Borris.
Gift 2. 1766.09.14 i Borris med Johanne Michelsdatter *1733c †1801-.
Christen kaldes sent i livet Hvid efter 1. kone.
Sepstrup får Kirsten til at begraves i 1800, men det er en kone med et andet navn, i kirkebogen står kun Christen Hvids kone.
Kirsten Hvid var første gang gift 1753.01.09 i Borris med enkemand Mads Daller †1759.03.18 Borris (tak til Mona Skov Jensen 2018).
Hans 2. kone Johanne Michelsdatter ses i skifte 507 Johanne Jørgensdatter i Døvling i Skarrild sogn. 18.8.1773, fol.85, hendes søskende er:
Søren Mikkelsen i Arreskov i Nørre Snede sogn
Christen Mikkelsen i Tovstrup i Snejbjerg sogn
Dorthe Mikkelsdatter g.m. Anders Madsen i Silstrup i Skarrild sogn
Anne Mikkelsdatter i Snejbjerg. FM: Christen Pedersen Døvling i Skarrild sogn
Maren Mikkelsdatter i Bølling sogn. FM: Peder Jepsen Døvling, Laurids Pedersen i Tarp i Borris sogn
Børn med 1. kone Kirsten Hvid:
Mads Christensen (Hvid) *1760.07.02 Debelmose †1849.12.21 Klokmose, Faster.
Gift 1798.08.19 i Faster med Anne Kirstine Jensdatter *1774.05.02 Fasterlund †1823.11.16 Fasterlund datter af Jens Mortensen (Lund) *1736c †1801+ og Anne Madsdatter *1731c †1801+.
Boede i Fasterlund i Faster sogn.
Børn:
Jens Madsen *1799.09.06 Vestergaard, Debelmose †1854.03.10 Fasterlund.
Gift 1827.04.28 i Faster med Karen Lauridsdatter *1801.05.03 Hanning †1853.04.22 Fasterlund datter af Laust Hansen *1766c Hanning og Karen Gregersdatter *1765c Hanning.
Christen *1763.11.13 Debelmose.
Børn med 2. kone Johanne Michelsdatter:
Michel Christensen *1767.07.02 Debelmose.
Gift 1791c med Anne Pedersdatter Hat *1765.06.20 Skrillinge, Kauslunde, Odense Amt datter af Peder Hansen Hat *1728c og Anna Hansdatter *1731.08.28 Kauslunde †1773.03.28 (Skifte Hindsgavl) Skrillinge.
I FT 1801 bor de i Middelfart købstad. Han er enroulleret matros altså i marinen.
Børn:
Jens Michelsen *1792.02.06 Middelfart.
Peder Michelsen *1794.12.02 Middelfart.
Christen Michelsen *1801.10.10 Middelfart.
Laurs Michelsen *1808.07.21 Middelfart.
Kirsten *1769 Debelmose †1 dag gammel.
Mette Kirstine Christensdatter *1770.03.25 Debelmose, ses FT 1801.
Svend *1779.08.01 Debelmose †1796.05.31 Borris seksten år.
Ses FT 1787 hjemme.
Folketælling 1787 Debelmose Christen Christensen   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Christen Christensen631724c  1801+   
kone 1Johanne Michelsdatter541733c  1801-   
søn Svend Christensen81779 Debelmose Borris  *1779.08.01.

Folketælling 1801 Debelmose Christen Christensen   67
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2eChristen Christensen771724c  1801+  "Jordløs huusmand og almisselem".
dat. Mette Kirstine Christensdatter301770 Debelmose Borris  *1770.03.25Duedal
1 Introduktion
I markbogen 1683:

Et boelshus.

Duedal gård findes i Borris og i Sønder Tranders i Aalborg Amt. Duedal huse findes i Vissenbjerg sogn i Odense Amt.
En del folk med navnet Duedahl stammer fra Duedal i Borris sogn både i Danmark og Amerika. Evald Tang Christensens første kone Frederikke Duedahls far voksede op i Duedal i Borris.
For Duedals position på et kort se Kvisthus.
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup på Dejbjerglund i Hanning sogn.
4 Familier med børn

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet starter her ↓
Et boelshus med hartkorn 1 2 3 2:
1678- Jens Christensen.
Skatteliste 1678: Jens Christensen i Duedal fæster stedet Skravhøj.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1683- Christen Pedersen.
Ses i Markbogen 1683, ejeren er Sophie Rostrup på Dejbjerglund i Hanning sogn.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1692- Lars Larsen Duedal *1660cc †1727.08.10 Duedal.
Gift med An Duedal †1738.11.01 Duedal.
Ses i Sophie Rostrups pantebrev 1692 med navn Laß Lassen.
Ses i skattemandtallet 1705.
Konen har en søster i Assing i 1712.
Også ses Søren Dudal †1710.03.23.
I 1712 nævnes Mette og Anne Duedal.
Børn:
Jens Larsen *1686c-, fadder 1704.
Soldat 1705.
1708 "publice absolveret for horeri".
Mette Larsdatter *1696c- †1742.02.28 Debelmose, Borris.
Fadder 1712.
1714 Las Dudals datter Mette fadder.
1719-22 indepige i præstegården.
Bodil Larsdatter *1699c-, tjener 1710 i Gjaldbæk overtager gården, se nedenfor.
Niels Larsen *1696c-, 1714 soldat.
Gift 1718.07.17 i Borris med Maren Jakobsdatter Væver ved Borris kirke.
Simuleret Folketælling 1705 Duedal Lars Larsen Duedal
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1704100Lars Larsen Duedal55cc 1660cc  1727 Duedal Borris *1660cc †1727.08.10 Duedal.
kone173840Ane?55cc 1660cc  1738 Duedal Borris ?Ane Duedal †1738.11.01 Duedal, hun kan have været kone nr. 2.
søn170480Jens Larsen19c *1686c-   Soldat 1705, 1708 "publice absolveret for horeri".
søn171440Niels Larsen10c+ 1695c-   Gift 1718.07.17 i Borris med Maren Jakobsdatter Væver ved Borris kirke.
dat.171240Mette Larsdatter9c+ 1696c-  1742 Debelmose Borris *1696c- †1742.02.28 Debelmose
dat.171050Bodil Larsdatter9c+ 1696c-  1732 Duedal Borris *1696c- †1732.12.04, tjener 1710 i Gjaldbæk.
person1705100Søren Duedal Søren Dudal ibid. 1710 Duedal Borris  †1710.03.23. Begravet som "Søren Dudal". Da han i Mandtall skrives som "Søren Dudal" antages, at han boede på Duedal i en eller anden funktion vel på aftægt.


Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1716- Lars Madsen Duedal den Unge †1736.07.01 Duedal.
Gift 1. 1711.03.15 i Borris med Bodil Larsdatter Duedal *1696c- †1732.12.04 ("Ung Las dudals hustrue") Duedal.
Gift 2. 1733.02.08 i Borris med Johanne †1739.11.18 Duedal (Johanne Dudal).
I 1716 og 1732 i kirkebogen kaldet Las Duedal den Unge.
Børn med 2. kone Johanne:
Bodil Larsdatter *1733.12.13 Duedal.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1736 Christen Duedal *1708c †1778.03.12 Duedal.
Gift med hans kone †1771+.
Det er nærliggende at undersøge, om han blev gift med enken Johanne.
Konen fadder 1771.06.09.
Børn:
Peder Christensen *1738.05.26 Duedal.
Fadder 1755.
Anne Marie Christensdatter *1741.07.30 Duedal †1758.02.12 Duedal 17 år gammel.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1774- Mikkel Nielsen Duedal *1720.10.27 Vestergaard, Vesterlund, Vester sogn †1786.05.14 Duedal søn af Niels Madsen *1667c †1745.10.10 Vesterlund og Abelone Mikkelsdatter *1677cc †1763.01.23 (navn nævnt ved begravelsen) Vesterlund.
Gift med Marie Katrine Christensdatter *1736.12.16 Skarrild Mølle †1799.04.19 Duedal datter af Christen (Jensen / Christensen) Møller i Skarrild Mølle.
Identifikation af Mikkel Duedal under forbehold. Den er set i GENI.COM angivet af Hanne Duedahl 2007.
Mikkel nævnes i Borris kirkebog kun som Mickel Duedal. I lægdsrullen 1790 ses han som Nielsen og sønnen Niels Christian angives da 26 år gammel.
En Mikkel Nielsen i Skarrild får 1769 en datter Anne, det menes at være hende nedenfor.
I FT 1787 ses Marie Katrine Christensdatter som enke, Mikkel døde 1786, med børnene Niels og Anne. Uklart hvad der blev af Sidsel og Johanne.
Børn:
Niels Christian Mikkelsen *1764c. Overtager gården, se nedenfor.
Anne Mikkelsdatter *1769.12.16 Skarrild sogn.
Sidsel Mikkelsdatter *1774.11.20 Duedal.
Johanne Mikkelsdatter *1777.08.17 Duedal.
Folketælling 1787 Duedal Marie Katrine Christensdatter   Matr: 35A   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- kone enke 1eMarie Katrine Christensdatter501736 Skarrild Mølle Skarrild  *1736.12.16. Manden Mikkel Nielsen Duedal begravet 1786.05.14 godt et år før folketællingen FT 1787.
søn Niels Mikkelsen221765c  1835 Kvisthus- Sønder Borris  
dat. Anne Mikkelsdatter161769 Skarrild  *1769.12.16
almisse 0Mette Nielsdatter631724c   "Nyder Almisse"

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1788c Niels (Christian) Mikkelsen *1765c †1835.12.15 Kvisthuse, Borris søn af formand.
Gift 1787.11.11 Borris med Anne Nielsdatter *1758.06.24 Skravhøj, Borris †1837.03.27 Kvisthuse datter af Niels Jensen (Velling Skravhøj) *1726c †1816.05.11 Kvisthuse og (trolovet 1756.07.25 i Borris, viet 1756.08.15 i Borris) Maren (Amme) Nielsdater (Skravhøj) *1722cc †1818.02.01 Kvisthuse?, Hjoptarp, Borris.
Navnet "Niels Christian" fra lægdsrullen.
I FT 1801 ses at sønnen Mikkel Nielsen allerede som ti-årig er sendt ud at tjene.
Børn:
Else Nielsdatter *1788.12.07 Duedal konf. 1805.04.21 Borris.
Ikke set efter 1805.
Maria Nielsdatter *1789.12.26 Duedal konf. 1805.04.21 Borris.
Ikke set efter 1805.
Michel Nielsen *1791.03.20 Duedal †1833.09.07 (ulykke) Almindelig Hospital, Helligaands sogn, Kbh.
Gift 1819 04.23 Garnisons sogn, Kbh. Amt Michel Nielsen Duedahl, Musquet Marken, Liv-Regimentet med Anne Margrethe Lyhe *1796c Kbh. †1853.08.18 (kolera) Løngangsplads 155, Vor Frue sogn, Kbh., Helligaands kirkegård datter af marskandiser Lyhe.
Michel var arbejdsmand i Kbh.
Lægdsrullen:
1792 Borris Lægd 22, indført som nr 137, Duedal, 1 år
1810 til Paabøl i Hoven sogn
1813 til Lundenæs, Skjern sogn
1814 Soldat i København
1820 Amtspas fra Ringkøbing amt. Ophold København
1824 Lægd 1, Hvidovre, derefter København.
Konen Ane Margrethe Duedal er i 1840 Gønhandlerske i Vognmagergade i Gaarden no 69 i Kjælderen.
I FT 1845 er handler hun med grønsager i Snarens Kvarter København, Magstræde 34 Kjælderen og kaldes Dydahl og har de yngste tre børn hjemme.
Børn:
Nicoline Jacobine Cecilie Dudahl *1820.12.17 (konfirmations oplysning) Trinitatis sogn, Kbh.
Gift 1842 på Frederiksberg med Johan Ludvig Christian Scharff
Jacob Christian Ludvig Mikkelsen (Dudahl) *1823.04.05 Vognmagergade 86, Trinitatis sogn, Kbh.
Ane Christine Jensine Mikkelsen (Dudahl) *1826.06.02 Vognmagergade 86, Trinitatis sogn, Kbh.
Gift 1852 Holmens Kirke med tømmersvend Johan Edward Ørsted *1832c Kbh.
Frederikke Lovise Marie Dudahl *1828.10.15 Vandkunsten 181, Vor Frue sogn, Kbh.
Gift 1853 Vor Frue Kbh. med bagermester Peter Wilhelm West.
Andrea Hansine Margrethe Dudahl *1831.06.23 Hjørnet af Rådhusstræde og Vandkunsten nr. 146, Vor Frue sogn, Kbh. †1890.08.10 Wesselgade 22 Kbh.
Gift 1862.09.28 Holmens Kirke med sukkerarbejder Henrik Valdemar Lønholt *1836c †1913.03.01 Tyralsgade 10, Sundby, Sokkelund.
Niels Nielsen *1792.07.08 Duedal †1817.05.05 i Frankrig knap 25 år gammel.
Han var 63½ tommer høj, 166 cm.
Lægdsrullen:
1792 Borris Lægd 22, indført som nr 138, Duedal, 1/4 år
1795 Borris Lægd 41 nr 103
Død 1817.05.05 i Frankrig.
Danmark kæmpede på fransk side 1807-14. Napoleon tabte ved Waterloo 1814, Danmark havde satset på den forkerte hest, måtte afstå Norge og erklære Frankrig krig ved at stille to hjælpekorps, hvoraf kun det ene kom til Frankrig som grænsevagt. Niels Nielsens skrives i lægdsrullen død i Frankrig med dato. Se Dronningens Liv Regiments Soldaterforening.
Dødfødt tvilling 1 †1794.04.17 Duedal.
Dødfødt tvilling 2 †1794.04.17 Duedal.
Maren Nielsdatter *1795.07.15 Duedal †1871.02.09 Fattiggården, Borris.
Gift 1818.11.08 i Borris med Peder Christensen.
Hendes far Niels Mikkelsen flytter til Sønder Kvisthuse, som Maren overtager med hendes mand.
Jens Nielsen *1797.08.24 Duedal †1858.03.15 Ravlund, Hallundbæk mark, Sønder Omme sogn.
Gift 1829.06.02 Sønder Omme med Ane Marie Jørgensdatter *1804.05.27 Dyvelsrække, Grindsted †1881.11.14 Ravlund, Blaahøj sogn datter af gårdmand Jørgen Sørensen *1756.03.14 Dyvelsrække †1837.12.10 Dyvelsrække og (gift 1794.10.05 Grindsted) Anna Andersdatter *1764.01.06 Dal, Grindsted †1826.12.11 Dyvelsrække,
Jens Nielsen var husmand i Ravlund i Hallundbæk i Sønder Omme sogn.
Kendt søn:
Jørgen Jensen *1836.09.28 Ravlund †1914.02.18 Omvraa.
Bosat i Omvraa i Sønder Omme sogn.
21 børn med to koner.
Mads Nielsen *1799.03.16 Duedal †1879.03.06 Ravlund, Blaahøj sogn.
Gift 1. 1828.11.04 i Grindsted med Dorthe Nielsdatter *1799.04.10 af Lamborg, Grindsted †1847.05.01 Ravlund datter af gårdmand Niels Jessen *1765.10.27 Grindsted†1840.12.29 Lamborg og (gift 1791.04.17 Grindsted) Anna Marie Christensdatter *1766.10.12 Nollund, Grindsted †1844.07.31 Lamborg.
Gift 2. 1847.10.17 i Brande med Ane Marie Hansdatter af Nørholm i Brande *1807.10.11 Juellingsholms Mølle, Sønder Omme †1870.05.06 Ravlund datter af Hans Christensen (Østerby) *1762.11.17. Møbjerg, Sønder Omme †1839.12.22 Nørholm, Brande og (gift 1807.08.08 Sønder Omme) Margrethe Nielsdatter *1784.11.07 Juellingsholm mølle †1830.10.22 Nørholm, Brande.
Marie Elisabeth Nielsdatter *1803.05.30 Duedal †1839.05.11 (almisselem) Ølgod.
Gift 1826.09.24 i Oddum med enkemand Jens Peter Rasmussen *1780c †1834.06.21 (indsidder) Lindbjerg Mølle, Ølgod.
Boede i Ølgod.
Folketælling 1801 Duedal Niels Mikkelsen   Matr: 35A   51
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Boels- mand mand 1Niels Mikkelsen381765c  1835 Kvisthus- Sønder Borris Stedet angives som Hioptarp, men det drejer sig om Duedal i Hioptarp så at sige.
kone 1Anne Nielsdatter451758 Skravhøj Borris 1837 Kvisthus- Sønder Borris  *1758.06.24.
dat. Else Nielsdatter131788 Duedal Borris  *1788.12.07.
dat. Marie Nielsdatter111789 Duedal Borris  *1789.12.26.
søn Niels Nielsen91792 Duedal Borris 1817 Frankrig *1792.07.08.
dat. Maren Nielsdatter61795 Duedal Borris 1871 Fattiggaarden Borris *1795.07.15.
søn Jens Nielsen41797 Duedal Borris 1858 Hallundbæk Sønder Omme *1797.08.24.
søn Mads Nielsen21799 Duedal Borris 1879 Hallundbæk Sønder Omme *1799.03.16.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1804.12.11 Christian Christensen *1753c Dallund Mølle, nær Odense, Fyn †1838.11.26 Duedal søn af Anne *1707c †1787+ ?Rind.
Gift 1782 med Birte Poulsdatter *1749c †1839.10.16 Duedal.
Aftægtsfolk i FT 1834 ved tredje ejer af gården efter dem, se Peder Madsen Hedegaard nedenfor.
En familie, der kalder sig Duedahl, stammer fra dette par over sønnen Laurids Duedahl, der blev lærer i Hygum ved Vejle og fik en datter gift med Evald Tang Christensen. Flere af familien udvandrede til Amerika.
Se bogen: Risbjerg, Knud. Slægten Duedal fra Gaarden Duedal i Borris sogn, Brande: Johs. Duedal, 1932, 192 sider.
Muligvis har andre uafhængig af denne familie kaldt sig Duedal.
Set barn:
Ane Christiansdatter *1780c †1800.03.17 Fjederholt, Rind.
Birte Christiansdatter *1782c, overtager gården, se nedenfor.
Christen Christiansen *1785.10.09 Fjederholt, Rind.
Maren Christiansdatter *1787.10.07 Fjederholt, Rind.
Kirsten Marie *1789.03.25 Fjederholt, Rind formodes død lille.
Niels Christiansen *1791.09.04 Fjederholt, Rind.
Kirsten Marie Christiansdatter *1793.02.10 Fjederholt, Rind.
Karen Christiansdatter *1794.10.26 Fjederholt, Rind.
Ferdinand Christiansen *1796.03.28 Fjederholt, Rind.
Laurids Christiansen Duedahl *1798.09.30 Fjederholt, Rind †1879 Taps, Kolding.
Gift 1825 i Ribe Domkike med Elisabeth Christensdatter Skaderis *1794 †1847.
Laurids Duedahl voksede op i Duedal og blev uddannet som lærer.
Var lærer i Hygum sogn indtil 1858.
Konen Elisabeth var svanger af biskoppen i Ribe, som fik Laurids Duedahl til at gifte sig med hende.
Kendte børn:
Christian Christiansen Duedahl *1828.03.15 Hygum †Illinois.
?Gift med Johanne Hellevadt fra Hoptrup, nær Haderslev.
Var hjuler (karetmager). Rejste til Amerika i 1854.
Barn med Inger Marie Hansdatter Møller:
Hans Christian Duedahl *1851.01.02 Ødis sogn.
Barn med Johanne Hellevadt:
Ivar Christiansen Duedahl *1854.06.03
Faderen tog til Amerika før han blev født. Ivar rejste som voksen til Amerika for at finde faderen. Evald Tang Christensen: "Ingen har hørt fra nogen af dem siden."
Else Katrine Duedahl *1829 Hygum.
Christen Duedahl *1835 Hygum †Kbh.
Rejste med broderen Christian til Amerika i 1854, kom tilbage, blev lærer i Gelsted, Fyn.
Frederikke Duedahl *1840.07.17 Hygum †1866.11.02 Gjellerup.
Gift 1866.05.16 i Øster Velling med folkeminde-samleren Evald Tang Christensen *1843.01.24 Nørre Bjert ved Kolding †1929.04.09 Mølholm søn af degn Anders Kristensen *1811 †1846 og Ane Persine Sand *1813 Holmsland †1891.
Både barnet og Frederikke døde i barselsseng.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1808.06.21 Poul Jepsen *1779c Rind.
Gift med Birte Christiansdatter *1782c Rind? datter af formand.
Flytter 1817 til Nørre Vium.
Fødesteder fra FT 1845 Nørre Vium, men ikke fundet født i Rind.
Poul Jepsen konfirmeret 1794 fra Skærbæk, Rind.
Børn:
Birte Katrine Poulsdatter *1807.07.13 Duedal.
Christian Poulsen *1810.01.20 Duedal.
FT 1834 i Nørre Vium.
Anne Poulsdatter *1811.11.12 Duedal.
Anne Katrine Poulsdatter *1815.01.14 Duedal, Borris †1875.07.16 Smækbjerg, Timring.
Gift 1863.11.29 i Timring med Peder Andersen *1834.05.19 Birkmose, Timring †1922.05.18 Timring Kirkeby søn af Anders Trøstrup Jensen *1794.02.23 Sønderager, Herning sogn †1878.07.08 Birkmose og Mette Pedersdatter *1805.09.07 Krog †1871.05.11 Birkmose Østergaard, Timring.
Peder Andersen var boelsmand og tagtækker i Smækbjerg i Timring sogn i Ringkøbing Amt.
Sidsel Poulsdatter *1820c.
FT 1834 i Nørre Vium.
FT 1845 Vium By, væverske.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1817.10.14 Mads Nielsen Svarte.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1826.04.29 Peder Madsen Hedegaard *1795.01.21 Bølling †1869.04.12 Lille Gaasdal, Borris søn af gårdmand (FT 1801 i Debelmose, Borris) Mads Lauridsen Hedegaard *1758.02.11 Hanning Hedegaard og (gift 1791 Faster) Mette Pedersdatter 1762c.
Gift 1818c med og skilt fra før 1840 Karen Lauridsdatter *1789.01.11 Voldbro, Gamtofte, Odense Amt †1863.04.11 Debelmose, Borris datter af Else Henriksdatter *1759c og udlagt Lars Larsen ?(*1771c Voldbro) af Voldbro.
Peder Madsen Hedegaard ses i 1825 som forpagter i Agger i Borris.
Flytter 1836c til Stier i Borris, ses FT 1840 som fraskilt daglejer.
FT 1845 kludesamler i et hus i Skobek i Borris. Han kan have været alkoholiker.
Karen Lauridsdatter er i FT 1860 som almisselem i et hus i Tarp i Borris.
Børn:
Mette Kirstine Pedersdatter *1820c.
FT 1860 væverpige i Tarp, Borris ved moderen.
Laurids Pedersen *1822c.
Mads Pedersen *1825.08.31 Agger, Borris.
Else Katrine Pedersen *1828.02.07 Duedal †1896.12.21 Fattigaarden, Mosegaard, Borris.
Folketælling 1834 Duedal Peder Madsen Hedegaard   Matr: 35A   25
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gård- mand mand 1Peder Madsen Hedegaard401795 Bølling 1869 Gaasdal- Lille Borris *1795.01.21 Bølling. Stedet ikke angivet i den originale FT, men sikkert ud fra skøder. Skilt før FT 1840.
kone 1Karen Lauridsdatter461788c Gamtofte 1863 Debelmose Borris  Skilt før FT 1840. Gamtofte i Odense Amt.
dat. Mette Kirstine Pedersdatter141820c    
søn Laurids Pedersen121822c    
søn Mads Pedersen91825 Agger Borris  *1825.08.31.
dat. Else Katrine Pedersen71828 Duedal Borris  *1828.02.07
Aftægt mand 1Christian Christensen811753c Dallund Mølle Søndersø 1838 Duedal Borris Datter Birte Christiansdatter overtog gården to skøder tilbage (flyttede til Nørre Vium) men har stadig aftægt vel tinglyst.
Aftægt kone 1Birte Poulsdatter781749c  1839 Duedal Borris  

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1836.03.14 Laust Jensen Tarp/Busk *1799.09.16 Borris †1858.10.11 (gulsot) Busk søn af Jens Lauridsen Aagaard og Maren Jeppesdatter.
Gift 1831.10.23 i Borris med Ane Nielsdatter *1800.10.22 Borris †1874.03.12 Borris datter af Niels Sørensen og Kirsten Olufsdatter.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1840.02.15 Peder Jespersen *1794.03.03 Over Kirkegaard, Assing konf. 1811.04.21 Herning †1878.03.18 Duedal, Borris søn af gårdmand af Over Kirkegaard, Assing Jesper Jensen *1742.07.01 Nederby, Oddum †1823.06.02 Gullestrup, Herning og (gift 1774.11.22 Assing) Maren Ibsdatter *1747cc †1833.02.12 Gullestrup, Herning.
Gift 1. 1817.04.02 i Herning med Abelone Christensdatter *1792.08.12 Herning, konf. 1808.04.24 Rind, †1854.01.15 Duedal.
Gift 2. 1854.06.11 i Borris med Mette Marie Christensdatter *1814.04.03 Ahler Hus, Borris †1892.01.22 Borris datter af Christen Larsen.
Peder Jespersen:
Fra 1817 gårdmand i Gullestrup i Herning sogn.
Fra 1830 gårdmand i Olling i Assing sogn.
Fra 1843 gårdmand i Duedal i Borris sogn.
Børn med 1. kone Abelone Christensdatter:
Christen Pedersen *1818.05.17 Gullestrup, Herning overtager 1852 gården, se nedenfor.
Maren Pedersdatter *1820.01.21 Gullestrup.
Jesper Pedersen *1822.02.24 Gullestrup.
Bliver i FT 1855 forsørget af gården her i Duedal.
I FT 1860 er han ikke mere på gården, men ved broderen Christen Pedersen i Vium By.
Jens Christian Pedersen *1824.03.20 Gullestrup overtager 1857 gården se nedenfor.
Ane Katrine Pedersdatter *1826.04.21 Gullestrup. Tvilling.
Kirsten *1826.04.26 Gullestrup †uger gammel. Tvilling.
Kirsten Pedersdatter *1828.09.05 Gullestrup.
Jakob Pedersen *1831.04.02 Olling, Assing.
Thomas Pedersen *1835.09.05 Olling, Assing.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen.
1852.06.26 skøde Christen Pedersen *1818.05.17 Gullestrup, Herning †1875.04.08 Fælled, Vorgod sogn søn af formand.
Gift 1842.03.19 i Arnborg med Ane Christensdatter *1814.03.13 Lille Hjøllund, Arnborg †1899.11.06 Raghede, Nørre Vium datter af gårdmand og smed i Arnborg Christen Jacobsen *1778.09.22 Anneksgaarden (Kirkegaard), Arnborg †1852.07.24 (ved søn Niels Christensen Meldgaard) Meldgaard, Nørre Vium og (gift 1804.09.21 Arnborg) Abelone Christensdatter *1786.01.28 Toksvig, Arnborg †1863.03.06 Meldgaard.
Christen Pedersen var:
1845-48 Nørre Vium.
1852 for kort tid gårdmand her i Duedal i Borris sogn (kun 1 barn født i Duedal).
I 1855- - 1857 bliver gården i Duedal drevet med bestyrer.
1855+ Gårdmand og høker i Meldgaard i Vium By i Nørre Vium sogn.
Husmand i Fælled i Vorgod sogn.
DUEDAL bliver i FT 1855 bestyret af Henning Jensen *1819c Assing, der har en husholderske Kirstine Jensen *1823c Ulfborg? med en søn. Christen Pedersens bror Jesper Pedersen forsørges af gården. Der er en tjenestepige og to skræddere som indsiddere.
Børn:
01 Abelone Marie *1845.03.23 Meldgaard mark, Nørre Vium †1845.04.14 tre uger gammel.
02 Peder Christensen *1846.05.21 Viumbys mark, Nørre Vium †1924.01.11 Tarm, Egvad.
Gift 1885.04.24 i Vorgod sogn med enke og jordemoder Karen Marie Klegod *1848.11.16 Klegod, Nysogn, Holmsland †1915.03.02 Tarm datter af ugift af Klegod Mette Tarbensen *1812.04.19 Klegod †1877.09.22 Nymindegab, Lønne sogn og udlagt strandridder af Klegod Jens Madsen Kamp *1820.09.09 Ringkøbing sogn †1865.07.07 (Toldopsynsmand og gårdmand) Søndervig, Nysogn.
Valdemar Nørlund Christensen "Vorgod Bogen" side 418:

Karen Marie Klegod, f. 16.11.1848 i Søndervig, Holmsland. Moderen var Mette Tarbensdatter og faderen strandrider Jens Madsen Kamp, begge ugifte.
Faderen blev året efter gift med Karen Mortensdt. kaldet Karen Kløv. Og hun (Karen Marie) voksede op i deres hjem.
Karen Marie Klegod blev gift 8.12.1871 i Ny Sogn med Niels Laurits Larsen. De boede først i Lønne. Han var skomager, men hans arbejde førte ikke til ret meget. Men hun var energisk og tog så uddannelse som jordemoder. De havde da to drenge, der kom til hendes barndomshjem i Søndervig…
...Her i Lønne blev hun jordemoder. Derpå fik hun stillingen som distriksjordemoder i Vorgod med bolig i jordemoderhuset på Vorgod bymark. Manden syede fodtøj og reparerede støvler. Men han var kvartalsdranker, og så var det rigtig galt, ellers var han en god fader. Han døde 19.1.1883 af drikfældighed.
Men jordemoderen giftede sig igen den 24.2.1885. Manden hed Peder Christensen, f. 21.5.1846 i Nr. Vium. Det var en opofrende gerning at være jordemoder ...
... Kom det højt kunne hun hos en gårdmand få 6 kr. Hos en ung pige kun l krone.

03 Abelone Christensen *1848.10.26 Vium by, Nørre Vium †1925.07.25 Skovby, Nørre Vium.
Gift 1872.06.05 i Nørre Vium med Peder Nielsen (Garner) *1844.02.08 Nederby, Sønder Felding †1925.02.09 Skovby søn af husmand i Nederby Niels Peter Nielsen *1812.06.22 Tjæreborg †1873.04.10 Degneboligens mark, Borris og (gift 1840.10.18 Borris) Ane Marie Pedersdatter *1819.07.17 Egvig †1885.10.22 Degneboligens mark.
Peder Nielsen har FT 1870 en gård i Nørre Vium By.
04 Abelone Marie Christensen *1852.07.15 Duedal, Borris †1911.04.27 Egerisgaard, Nørre Vium.
Gift 1875.03.21 i Nørre Vium med Mads Svendsen *1847.10.02 Ravnsbjerg, Brejning sogn †1940.01.21 Nørre Vium By søn af gårdmand og krovært i Brejning Svend Bendtsen *1814.07.08 Faster †1902.11.19 Egeris, Nørre Vium og (gift 1846.12.26 Brejning) Mette Lauridsdatter *1809.12.26 Egeris †1876.12.06 Ravnsbjerg.
Mads Svendsen driver Egerisgaard i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
05 Thomas Christian Christensen *1855.09.21 Vium by, Nørre Vium †1925.09.20 Nørre Vium By.
Gift 1879.06.02 i Assing med Mette Bentsen *1858.09.22 Hvedde, Assing †1932.11.03 Nørre Vium Bys Mark datter af gårdmand i Hvedde Benth Pedersen *1826.01.15 Hvedde †1870.02.27 Hvedde og (gift 1856.03.24 Vorgod) Else Pedersen *1835.09.16 Fjelstervang, Vorgod †1917.01.16 Hammerum, Gjellerup sogn.
Thomas Christian Christensen var:
FT 1890 og FT 1901 Møller og jordbruger Bundsbæk mølle i Dejbjerg sogn.
FT 1921 Husmand i Nørre Vium sogn.
06 Christine Christensen *1858.04.19 Vium by, Nørre Vium †1932.03.11 Trøstrup, Herborg sogn.
Gift 1. 1876.12.08 i Nørre Vium med Hans Egeris Madsen *1842.04.02 Ravnsbjerg, Brejning sogn †1899.02.19 Raghede, Nørre Vium søn af gårdmand og kromand i Ravnsbjerg Mads Andersen *1804.01.07 Ravnsbjerg †1846.05.29 Ravnsbjerg og (gift 1828.10.11 Nørre Vium) Mette Lauridsdatter *1809.12.26 Egeris, Nørre Vium †1876.12.06 Ravnsbjerg.
Gift 2. 1907.11.17 i Nørre Vium sogn med Christen Tegltoft Jacobsen *1857.03.07 Heeager, Hee †1938.02.04 Trøstrup, Herborg søn af indsidder og skomager i Hee Jacob Sørensen *1826.08.27 Storgaards mark, Vorgod †1907.09.09 Fiskbæk, Nørre Vium og (gift 1856.11.09 Hee) Mette Kathrine Christensen *1827.11.14 Hee †1909.03.23 Fiskbæk.
Hans Egeris Madsen og Christen Tegltoft Jakobsen var husmænd i Raghede i Nørre Vium sogn.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1857 Jens Christian Pedersen *1824.03.20 Gullestrup, Herning †1896.02.17 Overby, Sønder Felding bror til formand.
Gift 1851.11.07 i Skarrild med Ane Johanne Jensdatter *1818.10.30 Silstrup, Skarrild †1909.02.08 Overby datter af gårdmand i Silstrup Jens Jensen *1781.09.16 Sønder Karstoft, Skarrrild †1846.12.19 Silstrup og (gift 1808.10.09 Arnborg) Kirsten Nielsdatter *1782.08.09 Silstrup †1847.11.28 Silstrup.
I Nørre Vium By 1854, Duedal i Borris 1856-61 og Overby i Sønder Felding efter 1861.
Børn:
01 Abelone Jensen *1854.02.11 Nørre Vium mark †1918.12.26 Ilderhede, Sønder Felding.
Gift 1881.03.25 i Sønder Felding med Christian Jensen *1854.03.25 Barslund mark, Hoven sogn †1918.07.24 Ilderhede søn af husmand i Barslund Jens Povlsen *1822.10.18 Hennebjerg, Henne sogn, Ribe Amt †1876.05.08 Østbæk Fattiggaard, Ølgod og (gift 1848.10.08 Ølgod) Anna Magdalene Jørgensdatter *1820.05.08 Agersnap, Ølgod †1886.04.07 Barslund Mark.
Christian Jensen var husmand og vognmand i Ilderhede i Sønder Felding sogn.
02 Kirstine *1856.03.13 Duedal †1872.08.16 (tæring) Overby, Sønder Felding seksten år gammel.
03 Jens Christian Jensen *1859.01.27 Duedal †1935.09.02 Overby, Sønder Felding.
Gift 1. 1883.11.07 i Sønder Felding med Ellen Jensen *1856.07.28 Skovsende mark, Sønder Omme †1889.11.01 (barselsseng) Overby datter af husmand i Skovsende Jens Christian Jensen *1828.11.29 Sønderby, Stauning †1910.11.23 Sandet, Sønder Felding og (gift 1855.11.09 Sønder Omme) Ane Marie Jensdatter *1819.12.29 Hedegaard, Oddum †1914.04.26 Sandet.
Gift 2. 1890.10.17 i Snejbjerg med Ane Kirstine Gjæsten *1863.02.09 Ørskov, Snejbjerg †1947.02.20 Simmelkær sogn datter af husmand i Ørskov Christen Thomsen Gjæsten *1820.10.25 Snejbjerg †1864.03.15 Ørskov og (gift 1857.10.07 Snejbjerg) Johanne Jensdatter *1822.03.17 Nybohus, Nøvling †1908.03.30 Ørskov
Jens Christian Jensen var husmand i Overby i Sønder Felding sogn.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1861.08.25 mageskifte Jens Jensen Fonnesbech *1795.05.25 Gjellerup †1865.05.16 (koldfeber?) Duedal søn af gårdbeboer og strømpebinder i Gjellerup Jens Jensen Fonnesbæk *1745.08.01 Gjellerup †1831.03.06 Kirkestederne, Gjellerup og 2. kone (gift 1794.09.19 Gjellerup) Karen Troelsdatter *1764.01.22 Gjellerup †1827.04.13 Kirkestederne.
Gift 2. 1843.06.02 i Gjellerup sogn med væverpige Ane Margrethe Pedersdatter (Fonnesbeck) *1820.05.01 Snejbjerg †1900.03.26 Smithfield, Cache County, Utah, USA (begravet Logan City Cemetery) datter af husmand i Snejbjerg Peder Mølsted Sørensen *1782.11.22 Snejbjerg †1856.05.24 Bassumgaards Mark, Snejbjerg og (gift 1812.04.11 Snejbjerg) Anne Marie Villadsdatter *1778.04.15 Tarp, Sønder Felding †1840.03.06 Bassumgaards Mark
Jens Jensen Fonnesbech var:
Gårdmand i Gjellerup sogn.
Gårdmand i Overby i Sønder Felding sogn.
Mageskifte til Duedal i Borris sogn i 1861.
Desuden var han dranker og han blev umyndiggjort i august 1863 for "Drikfeldighed og Udygtighed til at bestyre sine egne Anliggender"", da han var 68 år gammel.
Enken Ane Margrethe Pedersdatter fører Duedal videre i tre aar. I 1884 rejser hun 64 år gammel med hendes yngste søn og datter til Utah i USA.
Jens Fonnesbech og Ane Margrethe havde ni børn, hvoraf alle var født før familien kom til Duedal i Borris. Findagrave nævner at Ane Margrethe usædvanligt lærte sig selv at læse og skrive engelsk, hvor hun dog har været omkring 70 . Findagrave anfører børnene af hvilke flere blev mormoner endda før de udvandrede. Af ni børn udvandrede fem til Utah og een til Australien.
Børn:
01 Marthinus Jensen Fonnesbech *1844.04.20 †1918.02.09 Logan, Cache Country, Utah, USA.
02 Johann Peder (John Peter) Jensen Fonnesbech *1846.07.26 †1929.12.29 Smithfield, Cache County, Utah, USA.
03 Jens Christian Fonnesbech *1848 †1858 Danmark.
04 Maren Jensen Fonnesbech *1850 †1875 ugift.
05 Ane Marie Jensen Fonnesbech *1852.04.29 †1923.11.11 Smithfield, Cache County, Utah, USA.
06 Christen Jensen Fonnesbech *1854 †1910 Danmark.
07 Troels Jensen Fonnesbech *1856.04.26 †1939.10.21 Kalgoorlie-Bolder, Western Australia.
Udvandrede til Australien.
08 Jens Christian (Chris) Jensen Fonnesbech *1858.08.27 Overby, Sønder Felding †1938.07.17 Logan, Cache Country, Utah, USA.
Skomager, se tekst om ham på findagrave.
09 Christine Jensen Fonnesbech *1860.12.03 Overby, Sønder Felding †1884.08.11 (Rocky Mountain Spotted Fever) Salt Lake City, USA 23 år gammel.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1865 Ane Margrethe Pedersdatter enken, se ovenfor.
Enken Ane Margrethe Pedersdatter mageskifter Duedal matrikel 35 Nørrelandet i Borris med matrikel 2h, 1b, og 21b Ørbæk i Hoven sogn, som Christen Thomsen havde haft skøde på.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1868.09.20 mageskifte Christen Thomsen *1823.11.02 Nørre Rind, Lynderup sogn, Viborg Amt †1890.03.17 Silstrup, Skarrild søn af gårdmand i Rind, Lynderup Thomas Nielsen *1785.10.09 Gjørup, Ulbjerg sogn, Viborg Amt †1832.05.26 Rind (søn af Niels Thomasen *1748c †1817 og Karen Mortensdatter *1755c) og (gift 1815.11.10 Laastrup sogn, Viborg Amt) Ane Christensdatter *1790c Lynderup †1857.11.30 Lynderup.
Gift 1855.11.03 i Skals i Viborg Amt med Maren Mortensdatter *1826.08.10 Overby Gammelmark, Sønder Felding †1905.09.02 Skovbjerg, Sønder Felding datter af indsidder i Sønder Felding Morten Christensen *1802.05.12 Borris †1874.03.19 Bukkær, Assing og (gift 1824.02.29 Sønder Felding) Margrethe Poulsdatter *1799.09.14 Sønder Felding †1856.10.29 Skals sogn, Viborg Amt.
Christen Thomsen og familie bliver kun et halvt år i Duedal.
Christen Thomsen var en flyt-omkring:

FT1860 Husmand i Skringstrup i Skals sogn, Viborg Amt.
1862: Husmand Lakkenborg mark i Hoven sogn i Ringkøbing Amt.
1868/69 Ejer af Duedal i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
FT1870 Husmand i Bukkjær i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
FT1880 Arbejdsmand i Viborg købstad.
FT1890 Under fattigforsørgelse i Silstrup i Skarrild sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1869.03.25 mageskifte Niels Madsen *1837.07.15 Borup, Brande †1893.12.26 Lindbjerggaard, Tykskov, Ejstrup sogn (begravelse i Brande) søn af gårdmand i Borup Mads Andersen *1801.09.20 Flø, Brande †1883.03.28 Harridsbæk, Brande og (gift 1831.10.09 Brande) Mette Nielsdatter *1800.11.23 Uhre, Brande †1881.10.22 Harridsbæk.
Gift 1871.11.17 i Borris med Mette Marie Lauridsen *1850.08.04 Silstrup, Skarrild †1938.08.08 Alderdomshjemmet, Brande datter af husmand i Silstrup Lars (Laurids) Nielsen (Aarberg) *1803.04.04 Aarbjerg, Torsted sogn, Ringkøbing Amt †1881.10.16 Silstrup og (gift som fraskilt 1841.11.21 Sønder Felding) Ane Kirstine Jensdatter *1817.10.13 Overby Gammelmark, Sønder Felding †1899.07.09 Kibæk, Assing.
Mageskiftet er med matrikel 6A Borup i Brande, men i Brande Gårdhistorie, hefte 3 Borup ses ingen Niels Madsen, som skulle have haft 6A før 1869 eller Christen Thomsen der skulle have fået det i 1869. Dette er ikke afklaret - Borup i Brande er et matrikel moras.
Duedal skrives i hartkorn:

Nørrelandet matrikel 35A er 1 1 3 1¾.
Nørrelandet matrikel 94B er 0 0 0 2½.
Tilsammen hartkorn 1 2 0 1¼.

Niels Madsen var:

Gårdmand Duedal, Borris sogn.
FT 1880: Husmand og landpost i Borup, Brande sogn.
Gårdmand Lindbjerggaard i Ejstrup sogn.

Mette Marie Lauridsen blev gift 2. 1909.08.31 i Ejstrup sogn med husmand i Ejstrup sogn Erik Andersen
Barn født i Duedal i Borris (andre børn se Brande):
Niels Christian Madsen *1872.09.15 Duedal †1954.03.24 Flensborggade 1,3 Sankt Matthæus sogn, København.
Gift 1900.03.20 i Vinding, Skanderborg Amt med Edle Henriette Nielsen *1874.09.18 Neden Vinding Skov, Vinding †1943.05.07 St. Hans Hospital, Sankt Jørgensbjerg sogn, Københavns Amt datter af fæstehusmand og træskomand i Neden Vinding Skov Thomas Nielsen *1839.06.11 Salten, Them †1907.04.29 Vinding skov og (gift 1869.02.06 Vinding) Kirsten Pedersen *1846.03.17 Næsgaard, Them †1932.03.21 (Vinding kirkebog) Alderdomshjemmet, Bryrup.
Niels Christian Madsen var banearbejder i København.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1875.07.01 tinglæst skøde Lars Madsen *1843.04.16 Leding, Dejbjerg †1916.08.09 Fiskbæk, Nørre Vium søn af Mads Larsen *1809.01.01 Stauning †1853.01.11 Leding og (gift 1838.04.08 Dejbjerg) Else Hansdatter *1809.05.18 Leding †1888.05.19 Leding. Gift 1. 1867.12.06 i Borris med Thomasine Jensen *1839.05.26 Gammelmølle, Sønder Lem †1886.04.19 Duedal, Borris datter af gårdmand og møller i Gammelmølle Jens Jensen (Toft) *1805.07.21 Sønder Lem †1862.04.02 Røgind kro, Hee og 1. kone (gift 1835.06.21 Sønder Lem) Mette Marie Laugesdatter *1800.12.12 Rindum †1867.03.06 Nørre Vium.
Gift 2. 1896.11.18 i Dejbjerg med enke efter Jens Nielsen Barbara Nielsen *1857.04.18 i Vorgod hede, Vorgod †1945.02.25 De gamles Hjem, Skjern datter af husmand Niels Christian Nielsen (Niels Tiphede) *1801.05.09 Timring (gift 1847.03.28 Vorgod) Maren Pedersdatter *1811.07.14 Nørum, Gjellerup †1888.07.28 Vorgod.
Lars Madsen var:
Husfæster i Duedal, Borris sogn
1872 gårdmand i Duedal
FT 1890: Enkemand. Snedker. Bopæl: Borris stationsby
Husmand i Leding, Dejbjerg sogn
FT 1901: Tømrer i Leding, Dejbjerg sogn
1904.02.27 Tømrer Lars Madsen køber matr. 7F ejerlav Vorgod by
FT 1906: Landmand Lars Madsen og familie på matr. 7F i Vorgod sogn.
1908.04.02 Lars Madsen køber matr. 8F i Engsig ejerlav, Skjern sogn
FT 1911: Lars Madsen og familie på matr. 8F i Engsig, Skjern sogn Tømrer og alderdomsunderstøttelse
1912.03 19 Lars Madsen køber matr. 1BA, ejerlav Fiskbæk by, Fiskbæk, Nørre Vium sogn.
Børn født i Duedal i Borris af Thomassine Jensen (for de andre se andre sogne):
01 Jens Metinus Madsen *1869.01.22 Duedal †1930.01.18 (17. Jan fejl for 18.) Salt Lake City (Cemetery), Salt Lake County, Utah, USA.
Gift 1898.11.30 Salt Lake City med Gustafva Amalia Larsson *1867.08.08 Trollhättan, Älvsborgs Län, Sverige †1924.07.27 Salt Lake City.
Self employed carpenter.
02 Mads Christian Madsen (Navneændring 1911) Dyrehøj *1872.11.23 Duedal †1945.07.20 Niels Juelsgade 5, Zions sogns søndre distrikt, Esbjerg.
Gift 1897.03.20 i Dejbjerg med Hedevig Nielsen *1876.08.31 Bækbo, Dejbjerg †1945.07.20 Niels Juelsgade 5, Zions sogn, Esbjerg.
Mads Christian Dyrehøj var i 1940 redaktør i Tønder.
03 Henrik Karl Madsen *1874.12.09 Duedal †1917.05.12 Middelfat sogn.
Henrik Karl Madsen var plejer på sindssygehospitalet i Middelfart. Ugift.
04 Elias Madsen *1877.12.18 Duedal.
Elias Madsen var:
FT 1890 tjenestedreng i Tarp i Borris sogn.
FT 1901 møllersvend i Egvad sogn.
Marius *1880.10.15 Duedal †1881.02.18 fire måneder gammel.
Borris Duedal matrikel 35 Nørrelandet 1 2 3 2
1888.02.24 skøde Anders Christian Pedersen *1848.04.18 Tangsgaard, Bur sogn, Ringkøbing Amt †1917.05.13 Asylet, Borris søn af gårdmand i Tangsgaard Peder Christensen *1796.06.15 Sønder Hjerm, Hjerm sogn, Ringkøbing Amt †1866.03.22 Tangsgaard og (gift 1837.11.14 Bur) Anne Christensdatter *1808.08.28 Tangsgaard †1879.04.26 Pindvig Mark, Skarrild.
Gift 1877.03.13 i Borris med Kirsten Sørensen *1833.02.01 Flodgaard, Borris †1918.01.29 Asylet, Borris datter af gårdmand i Flodgaard Søren Jensen (Tarp) *1792.05.17 Tarp, Borris †1871.08.18 Borris.
Anders Christian Pedersen var:

1877 husmand Vejlgaard Mark i Assing sogn.
1888 gårdmand i Duedal, Borris sogn.
Tækkemand i Borris sogn.

Da han sælger i 1795 til Peder Hansen, der kun handler med gården og kun beholder den knap fem måneder, har Mette Marie Christensen - Peder Jespersens enke - stadig aftægt og værdien ansættes til 200 kr. Peder Jespersen er ni ejere tilbage i tiden så ofte har Duedal skiftet ejer.
Anders Christian Pedersen sælger gården for 4.500 kr, men får kun udbetalt 1.000 kr resten ("afgøres paa andre Maader") har vel været gælden på 3.500 kr.
Peder Hansen sælger inden for kort til videre til Tobias Tobiasen.
Borris Duedal matrikel 35A Nørrelandet 1 2 3 2
1895.09.08 skøde Tobias Tobiasen *1866.05.31 Store Sinkær, Nørre Omme sogn †1941.02.03 Hjoptarp, Borris søn af gårdmand i Heager i No sogn Jacob Tobiassen *1840.08.27 Heager †1913.02.07 Hee kirkeby og (gift 1866.03.13 Hee) Mette Marie Bilgrav *1839.01.27 Voldborg mølle, Hee †1905.03.05 Hee Kirkeby.
Gift 1895.11.02 i Borris sogn med Nikoline Kirstine Jensen *1871.09.06 Sønderskov, Borris †1926.07.23 Hjoptarp, Borris datter af gårdmand i Sønderskov, Borris Jens Christian Jensen *1837.12.03 Tarm, Egvad sogn †1888.04.01 Sønderskov og (gift 1865.05.07 i Egvad) Ane Kirstine Eriksdatter *1833.10.02 Vognslund, Ølgod †1894.12.05 Sønderskov.
I skødet af den 8. september 1895 fra handelsmanden Peder Hansen til Tobias Tobiasen:

... paastaaende Bygninger med [...] og [...] faste Gjendstande derunder Kakkelovne, Komfur og indmuret Kjedle , samt Besætning og Udboe derunder 2 Mejerispand.
Den betingede Kjøbesum udgjør 6500 Kr, skriver Sex Tusinde Fem Hundrede Kroner, hvoraf [.. ...] medfulgte Besætning og øvrige Løsøre 1500 Kr, der afgjøres ved, at Kjøberen overtager til fremtidig Forrentning og Afbetaling paa statutmæssig Maade den i Ejendommen indestaaende Gjæld til den vest- og sønderjydske Kreditforeining stor 3500 Kr og ved at Kjøberen udsteder Panteobligation til mig for 1000 Kr samt ved Kontant Betaling af Resten 2000 Kr ...

Peder Hansen havde købt Duedal for 4.500 kr og sælger den videre for 6.500 kr, men foruden de 2.000 kr han får kontant, lader han sig udstede en panteobligation for 1.000 kr, som vel er for de 1.000 kr han udbetalte for gården, således at han har tjent 2.000 kr på handelen. At 2 mejerispande nævnes specielt har vel dermed at gøre, at der ni år før er kommet et mejeri til Borris i 1886. Mejerispande har kostet en del penge.
Nyt i skødet er matrikel 94b et lille stykke hede.
I 1902 køber Tobias Tobiasen matrikel 42C i Nørrelandet til og lægger det under Duedal. Hartkornet er 0 1 0 ¾ altså måske 10 tønder land eller så.
Lundsgaard BS side 273 i Duedal matrikel 35A (men FT 1906 har dem i 35B fejl for 35A) Nørrelandet:

Peder Hansen, der dog straks, den 8/9 {1895} sælger til Line og Tobias Tobiasen. De har ejendommen i 45 år; de har ikke selv børn, men en plejedatter der var gift med en ikke landmand, så da de blev ældre, solgte de ejendommen til deres købmand Anders Nørgaard Jakobsen i Borris.

Plejebarn:
Oline Kristine Nielsen *1904.08.29 Ulfborg sogn
Hun var datter af Tobias' søster Jenny Christine Tobiasen *1870.08.18 Heager i Hee og hendes mand Christen Holm Nielsen †1908.01.29 Ulfborg. Hun kan dermed være kommet til Duedal efter 1908.
Borris Duedal matrikel 35A Nørrelandet 1 2 3 2
1940.10.01 skøde Anders Nørgaard Jacobsen *1898.01.18 Fiskbæk, Nørre Vium †1960.04.06 Borris Stationsby søn af husmand og cementstøber Mads Anthon Jacobsen *1868.07.03 Fiskbæk †1952.10.25 De gamles Hjem, Skjern og (gift 1895.11.12 Nørre Vium) Nielssine Andersen *1873.11.12 Nørgaard, Sædding †1938.12.24 Østergade 51, Skjern.
Gift 1924.05.16 i Borris sogn med Andrea Merrild Jeppesen *1895.08.01 Borris Stationsby †1981 Borris datter af tømmerhandler i Borris Stationsby Jeppe Christian Jeppesen *1869.02.26 Pungstoft, Flynder sogn †1944.01.14 Borris Stationsby og (gift 1894.11.23 Rind) Ellen Johanne Merrild Jensen *1872.03.03 Fjelstervang, Vorgod †1944.01.30 Borris Stationsby.
Anders Nørgaard Jacobsen var købmand i Borris Stationsby matrikel 16x Nørrelandet i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Anders var kun ejer, han drev ikke gården. Den blev drevet af en bestyrer som egentlig her skulle nævnes ved navn.
Borris Duedal matrikel 35A Nørrelandet 1 2 3 2
1943.05.07 skøde Peder Vinther Pedersen *1919.02.22 Klokmose, Faster †2012.10.05 Faster søn af husmand i Klokmose Christen Holt Pedersen *1878.11.07 Fjelstervang, Vorgod †1961.01.30 Klokmose og (gift 1908.04.10 Troldhede - Faster kirkebog) Jensine Jensen *1886.04.06 Bukkær, Assing †1973.01.23 Faster.
Gift 1943.05.19 i Gjellerup med Elisabeth (Lis) Studsgaard Madsen *1919.09.04 Lundgårde, Gjellerup †2000.07.01 Faster datter af landmand i Lundgaarde Mads Medom Studsgaard Madsen *1884.11.06 Lundgaarde †1971 Gjellerup og (gift 1912.08.03 Gjellerup) Mette Holm Lauridsen *1885.04.25 Hjørnholm, Gjellerup †1969 Gjellerup.
Drev gården i hele 54 år.
BS side 273:

... Lis og Peder Winther Pedersen, der nu har drevet den i 44 år og gør det stadig {1987}, dog uden besætning. Den 5/2 1985 købte de naboejendommen matrikel nr. 35B. Der er fire børn i ægteskabet: Eigild, Bodil, Ingolf og Henry.

Borris Duedal matrikel 35A Nørrelandet 1 2 3 2
1997.10.20 skøde Henning Johansen
Borris Duedal matrikel 35A Nørrelandet 1 2 3 2 ender her ↑Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet starter her ↓
Kort over Duedal hede, Hjoptarp, Søndergaard, Brunbjerg, Fonager og matr. 94Y Nørrelandet i Borris sogn.
Matr. 94Y i Borris Nørreland omgivet af Hjoptarp, Duedal, Brunbjerg, Fonager og Søndergaard.
1896 Hans Laurids Mikkelsen Ahle.
1900 Niels Jensen.
1928 Hans Christian Jensen.
1934 Iver Lauridsen Olesen.
1976 Arnold Nielsen.

Kort 1911.
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet 0 0 0 ¼
Duedal hede matr. 94y Nørrelandet hartkorn 0 0 0 ¼ meget lille.
Udarbejdet 2018 af Holger Ejby Villadsen.
1896.05.25 Hans Laurids Mikkelsen Ahle *1851.04.14 Klokmosehede, Ejstrup, Faster sogn †1912.09.20 Klokmose, Faster søn af husfæster i Klokmosehede Mikkel Lauridsen *1814.01.04 Lille Alle, Vorgod †1867.12.08 Klokmosehede og (gift 1841.12.26 Faster) Ane Madsdatter *1813.03.11 Vorgod †1902.02.08 Klokmosehede.
Gift 1876.10.31 i Faster med Ane Kirstine Jensen *1848.08.20 Store Gaasdal, Borris †1935.02.14 Østergade 70, Skjern datter af indsidder i Store Gaasdal, Jens Meldgaard Thygesen *1825.11.10 Melgaard, Vium by, Nørre Vium og (gift 1848.04.01 Borris) Lene Iversdatter *1819.06.10 Store Gaasdal †1905.11.14 Meldgaard, Hee sogn (gift 2. 1851.11.09 i Borris med Jens Nielsen*1819.01.19 Assing sogn †1877.05.29 Faster).
Tobias Tobiasen (ejer af Duedal, matr. 35a og matr. 94b) sælger 1896.05.25 til Hans Laurids Mikkelsen det stykke af ejendommen 94b, som Hans Laurids Mikkelsen hidtil har haft i fæste, og som er udstykket 1896.05.09 og skyldsat under matr. 94y.
Skøde 1896.05.25 for 300 kr.
Hans Mikkelsen bliver bare fire år på stedet. Hans børn er født på Klokmosehede og Ejstrup i Faster sogn, Skovsende i Sønder Omme, degneboligen i Borris og de sidste to på Duedal Hede i Borris.
Efter salget af dette sted flytter Hans og Ane Kirstine tilbage til Klokmose i Faster sogn. Ane Kirstine flytter som enke efter 1912 videre til Skjern.
Navneændring 1906 til Ahle.
Børn:
01 Jens Melgaard *1877.09.25 Klokmosehede, Faster †1886.03.05 Klokmosehede otte et halvt år gammel.
02 Lars Mikael Mikkelsen Ahle *1879.03.24 Klokmosehede, Faster †1950.04.21 Søndergade 24, Herning.
Gift 1. 1902.12.08 i Faster med Andrea Kirstine Frederiksen *1878.12.08 Viborg, ægteskab skilt 1917-, †1960.11.20 De gamles Hjem, Faster, datter af arbejdsmand i Viborg Frederik Anton Vilhelm Frederiksen *1843.01.05 Viborg †1909.10.28 Forsørgelsesanstalten, Viborg og (gift 1870.05.31 Viborg) Ane Kirstine Lauritzen *1839.06.25 Hørup, Vester Bjerregrav sogn, Viborg amt †1900.08.09 (efternavn fejl) Lille Sct. Hansgade 21st, Viborg.
Gift 2. 1917.10.17 borgerlig i Herning med Ane Christence Ager *1890.06.11 Ahler hede, Borris †1958.10.24 Nørregade 13B, Herning datter af Husmand Ahler hede Husmand i Dalager i Borris Jens Christensen *1855.12.05 Agger, Borris †1936.12.10 Dalager, Borris og (gift 1889.10.25 i Borris )Kirsten Marie Henriksen *1865.06.13 Røgind, No, Hee sogn †1948.03.29 Dalager, Borris.
Lars Mikael Mikkelsen Ahle var smedemester i Assing og Troldhede senere montør og maskinhandler i Herning.
03 Jens *1881.04.04 Ejstrup, Faster (tvilling) †1881.06.04 Ejstrup to måneder gammel.
04 Andreas Mikkelsen Ahle *1881.04.05 Ejstrup, Faster (tvilling) †1942.05.31 Jerne sogn, Ribe Amt.
Gift 1909.01.12 i Ansager med Else Marie Vinding *1886.05.09 Stenderup, Ansager †1946.07.06 Outrup datter af husmand i Stenderup, Ansager Claus Søren Vinding *1845.03.02 Hofmanslyst, Randbøl †1899.12.02 Stenderup mark, Ansager (gift 1870.12.28 Vorbasse) Maren Knudsen *1846.07.31 Vrenderup, Faaborg sogn, Ribe amt †1928.12.07 Stenderup.
Andreas Mikkelsen Ahle var:
Landbruger/daglejer Faster sogn.
Husmand i Leding, Dejbjerg sogn.
Husmand i Stenderup, Ansager sogn, Ribe Amt.
05 Jens Kristen Mikkelsen *1883.04.06 Skovsende mark, Sønder Omme.
FT1925: Tilflyttet fra udlandet. Bopæl: Vesterhavsgade 1, Esbjerg - Smed. Ugift. Ikke set derefter.
06 Jens Melgaard Mikkelsen Ahle *1887.05.22 Degneboligens mark, Borris †1954.01.02 Absalonsgade 22, Silkeborg.
Gift 1909.10.24 i Silkeborg med Inger Johanne Marie Nielsen *1885.10.25 Haarup, Linaa sogn, Skanderborg Amt datter af husmand i Hårup, Linå sogn, Skanderborg Amt Peder Nielsen *1862.12.17 Vejlby sogn, Århus Amt †1950.01.18 De gamles Hjem, Alderslyst sogn, Silkeborg og (gift 1885.08.09 i Linaa) Karen Andersen *1861.09.23 Haarup †1916.03.05 Silkeborg
Jens Melgaard Mikkelsen Ahle var smed i Silkeborg.
07 Mads Helenus Mikkelsen Ahle *1890.01.01 Duedal Hede †1954.04.20 Korning sogn, Vejle Amt.
Gift 1. 1911.11.05 i Dalum, Odense Amt med Karoline Sofie Nielsen *1880.01.26 Alléhuset, Nørre Lyndelse sogn, Odense Amt †1915.10.17 Tarup, Sønder Næraa Sogn, Odense amt datter af røgter på Bramstrup i Nørre Lyndelse sogn Anders Nielsen *1851.06.12 Sankt Hans sogn, Odense †1938.05.02 Alléhuset, Bramstrup og (gift 1873.03.07 Nørre Lyndelse) Maren Kirstine Hansen *1851.01.27 Nørre Lyndelse †1931.08.18 Alléhuset, Bramstrup.
Gift 2. 1919.03.30 Skjern sogn med Otteline Nielsen *1885.02.16 Rasdal, Aars sogn, Aalborg Amt †1925.06.07 Aanum mark, Skjern datter af husmand i Rasdal, Aars sogn, Aalborg Amt Niels Gregersen *1832.06.26 Halsmandsbro huse, Ejdrup Sogn, Aalborg amt †1909.02.01 Sjøstrup, Aars og (gift 1866.03.23 Suldrup sogn, Aalborg) Troelsine Madsen *1843.09.28 Foldager, Aarestrup Sogn, Aalborg amt †1913.02.25 Sjøstrup.
Gift 3. 1925+ med Karen Marie Eline Madsen *1896.09.11 Hedensted mark, Hedensted datter af husmand Hedensted mark Carl Martin Madsen *1865.03.27 Engum sogn, Vejle Amt †1936.01.21 Stensballe Sund, Søvind sogn, Skanderborg Amt og (gift 1894.11.10 Hedensted) Jenssine Dorthea Nielsen *1866.09.25 Stenvad, Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers Amt †1953.04.28 Hedensted.
Mads Helenus Mikkelsen Ahle kom vidt omkring:
Fabriksarbejder i Dalum, Odense amt,
Husmand i Tarup, Sønder Næraa sogn, Odense amt,
Husmand Aanum mark, Skjern sogn,
Husmand i Daldover, Randbøl sogn, Vejle amt,
Arbejdsmand i Korning sogn, Vejle amt.
08 Helene Marie Ottilie Mikkelsen Ahle *1894.11.04 Duedal Hede †1945.12.29 Vejlevej, Brande By.
Gift 1921.01.09 i Skjern sogn med Karl Thorup *1897.11.09 Vogterhus nr. 40, Torrup by, Alslev sogn, Ribe Amt †1944.06.17 Middelfart søn af banearbejder i Torrup Carl Mathæus Madsen Thorup *1863.04.19 Strands, Vistoft sogn, Randers amt †1930.02.22 Skjern birk, Skjern og (gift 1887.08.26 Helgenæs sogn, Randers Amt) Nielsine Christensen *1863.07.07 Vejlby sogn, Aarhus Amt †1937.06.16 De gamles Hjem, Skjern.
Karl Thorup var banearbejder.
I 1921 i Brande.
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet 0 0 0 ¼
1900.06.04 Niels Jensen *1863.06.05 Brinkhus, Tim sogn †1956.02.02 De gamles Hjem, Borris søn af husmand i Brinkhus Jens Christian Nielsen (Munk) *1802.01.31 Tim †1868.04.09 Brinkhus og (gift 1844.08.08 Tim) Kirsten Jensdatter (Juulsgaard) *1821.04.03 Torsted sogn †1864.10.23 Brinkhus.
Gift 1895.12.11 i Brejning sogn med Maren Lauridsen *1872.05.06 Brondbjerg mark, Staby sogn †1953.01.01 Røgind, Velling sogn, begravet Borris, datter af husmand og rokkedrejer i Staby Laurids Jeppesen *1826.12.12 Brondbjerg mark †1897.06.20 Fattiggaarden, Staby og (gift 1860.01.25 Staby) Marie Hedevig Simonsen *1832.10.30 (dato ved vielsen) Havetoftløjt, Havetofte sogn, Sydslesvig †1895.02.27 Fattiggaarden, Staby.
Skøde 1900.06.04 for 1.100 kr.
I 1925.05.07 køber Niels Jensen matr. 94AI til som er en lille strimmel land ca. 1/3 af 94Y i størrelse.
BS side 310:

... Niels Jensen, der, meget fornuftigt, startede med et stort hønsehold, hvilket resulterede i, at han fik tilnavnet Hønsekonge. Det ville han ikke have siddende på sig og solgte derfor hønsene. Han og familien, der var mange børn, levede af ejendommen i 25 år, så kunne det tilsyneladende ikke gå længere ...

Forfatteren har det på anden hånd, der kan have været andre grunde til at sælge hønsene.
Niels Jensen går fallit og stedet sælges på fogedudlægsskøde.
Kort over matrikkelnumre 94 i Nørrelandet i Borris sogn.
Kort over dele af matrikkelnumrene 94 i Nørrelandet i Borris sogn.
94Y
94AI købt til 94Y af Niels Jensen i 1925.
94B.
94BV

Kort 1911. Se omegn foran.
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet 0 0 0 ¼
1928.12.15 Hans Christian Jensen *1904.09.04 Halkjær, Stadil †1978.03.05 Sønder Felding søn af gårdmand i Halkær, Stadil sogn Milter Jensen *1865.09.27 Albæk, Assing sogn †1924.10.16 Paarup mark, Assing og (gift 1891.05.21 Ringkøbing) Karen Marie Christensen *1869.05.21 Ringkøbing †1924.07.14 Paarup mark.
Gift 1935.05.21 i Sønder Felding med enke af Kærhede Jensine Severine Jensen *1899.08.31 Vester Bjerge, Sønder Felding †1988.11.01 Sønder Felding datter af husmand i Graahede Marinus Jensen *1874.09.30 Graahede, Oddum sogn †1966.07.04 Øster Aastrup, Aastrup sogn, Ribe Amt og (gift 1898.11.24 i Sønder Felding) Mette Marie Christiansen *1873.07.18 Tarm, Egvad sogn †1945.06.12 Glejbjerg, Aastrup.
Hans Christian Jensen var:
Husmand Duedal Hede i Borris sogn,
Husmand Kærhede i Sønder Felding sogn.
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet 0 0 0 ¼
1934.11.27 Iver Lauridsen Olesen *1910.06.26 (navn Jens) Ørbæk mark, Hoven sogn konfirmation (navn Iver) †1979.01.31 Borris søn af husmand på Ørbæk mark Jens Martin Theodor Olesen *1879.09.11 Ølgod †1960.11.19 Borris Kirkeby og (gift 1907.11.08 Grindsted) Ane Kirstine Lauridsen *1881.04.20 Nollund, Grindsted †1961.03.13 Borris Kirkeby.
Gift med hans kone †2008-18.
Skøde 1934.11.27.
Iver havde skøde på stedet i 42 år indtil den 25. juni 1976.
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet 0 0 0 ¼
1976.06.25 Arnold Nielsen
Radioforhandler af Skjern.
Borris Duedal Hede matrikel 94y Nørrelandet ender her ↑

6 Andet
Bølling Herreds Tingbog 28. September 1728: Niels Duedahl af Lem anklaget for landgilde af husbond Sr. Thomas Pedersen til Østertoft.

7 Skøder
1692 Sophie Rostrups Pantebrev.


Egvig
1 Introduktion
Den østre side af Vorgod Å er hede, men den vestre side har frugtbare jorder og en stribe gårde eller gårdansamlinger. Ikke så langt fra Skjern Å i retning mod nord begynder det med Egvig og derefter Lille Gaasdal, Store Gaasdal, Feldsing og Vindelbo. Den største landbrugsflade er Store Gaasdal.
Egvig føres under matrikel 45A i Nørrelandet i Borris sogn. Det er historisk et lille sted, et halvt bol, først set nævnt 1664. Det ligger tæt på en bøjning af Vorgod Å.
I 1885 deles Egvig i to gårde til to brødre, der hidtil har ejet den sammen. Den originale gård tager navnet Egviggaard og matrikelnummeret 45A og er den nordligste. Syd derfor oprettes den nye gård Lille Egvig med nr. 45B.
Af speciel interesse er et udarvingsskifte fra 1796 i Store Gaasdal, hvor fætre og kusiner bliver arvinger, da det afdøde par ingen børn har. Derudfra var Niels Larsen i Egvig fra 1716 bror til Lars Larsen i Store Gaasdal fra 1709.
2 Fæstere
1664 Niels Christensen
1683 Villum Nielsen Egvig
1716 Knud Jensen Egvig
1716 Niels Larsen Egvig
1751 Peder Nielsen Egvig
1783 Niels Pedersen Egvig
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup i Dejbjerglund.
1699 Ahlergaard (Jakob Andersen Harboe).
4 Familier med børn
Hartkornet i Egvig er 0 7 2 2.

1664- Niels Christensen.
Niels Christensen skrives af ½ boel og yder i landgilde:
1½ tønde rug.
1 Gaas.
2 Høns.

1683- Villum Nielsen Egvig *1660cc †1730.12.22 Egvig.
Gift med hans kone.
I 1683 ses han i Markbogen.
I 1702 ses han i et pantebrev fra Ahlergaard.
Efter maj 1702 har Morten Jensen Sønderby og Karen Jakobsdatter — Jakob Ahlers datter — efter pantebrevet at dømme boet nogen tid i Egvig.
I skattelisten 1705 Villem Eegwiig.
Ses som fadder 1705, 1708 og 1730.
Konen er fadder i 1705.
En datter, formodentlig Else, er fadder i 1708.
Børn:
Else Villumsdatter *1680cc overtager gården, se nedenfor.
Maren Villumsdatter *1690cc.
Gift 1717.08.21 i Borris med enkemand Niels Jensen af Brandlund, Brande.
Bosat i Brandlund i Brande sogn.
Simuleret Folketælling 1705 Egvig Villem Egvig
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Villum Nielsen Egvig45cc 1660cc  1730 Egvig Borris *1660cc †1730.12.22 Egvig.
kone1705100? Villum Nielsen Egvigs kone   1705+   
dat.171760Else Villumsdatter25c 1680cc  1751  *1680cc †1753.10.21 Egvig .
dat.171740Maren Villumsdatter15c 1690cc   Gift 1717.08.21 i Borris med enkemand Niels Jensen af Brandlund, Brande.
LINK: Niels Jensen af Brandlund.


1706 Knud Jensen Egvig (Bjerre) *1680cc Bjerget?, Bølling †1743.07.07 Egvig (begrov stachelen Knud Egvig).
Gift 1706.07.25 i Borris med Else Villumsdatter *1680cc †1753.10.21 Egvig datter af formand.
Formodentlig gik det Knud Egvig skidt med helbredet og Niels Larsen overtog fæstet omkring 1716. Knud bliver kaldt stakkel i begravelsen.
Børn:
Jens Knudsen *1711.06.14 Egvig.
Karen Knudsdatter *1716.04.01 Egvig.
Barn med hosekræmmer Peder Christensen:
Knud *1745.08.29 Borris †1746.10.16 fjorten måneder gammel.
Kirsten Knudsdatter *1721c i kirkebogshullet 1721-23.
Barn med Christen Toft
Ane *1740.04.03 Borris †1740.12.08 Egvig otte måneder gammel.
Barn med Christen Madsen fra (ikke i) Synden.
Else *1748.05.10 Borris †1748.12.01 syv måneder gammel.

1716c Niels Larsen Egvig *1690cc †1752-.
Gift med hans kone †1752.08.16 Egvig (Peder Egvigs mor).
Han ses første gang i kirkebogen i 1716.
Han er bror til Lars Larsen i Store Gaasdal i Borris. Dette ses i et udarvsskifte (person uden børn, hvor den fjernere familie arver) af 1796.
1418 Peder Lassen i Gaasdal i Borris sogn. 23.6.1796, fol.380B, Lundenæs protokol 1790-1798, VII, fol.34. (Brejl #1418):

A:
1) søskendebarn Laurids Nielsen i Nordenaa i Hemmet sogn
2) søskendebarn Jacob Nielsen i Neder Kirkegaard i Assing sogn
3) søskendebarn Jens Nielsen Egvig ved Borris Kirke
4) søskendebarn Peder Nielsen, død. 4B:
a Niels Pedersen i Egvig i Borris sogn
b Mette Marie Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Nordenaa
c Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Mikkel Nielsen i Nordenaa
d Maren Pedersdatter
5) søskendebarn Ib Pedersen ved Assing Kirke
6) søskendebarn Karen Jacobsdatter g.m. Poul Andersen Hareskov
7) søskendebarn Laurids Christensen i Debelmose, død. 3B:
a Abelone Lauridsdatter g.m. Aksel Nielsen i Aarup i Hanning sogn
b Mette Lauridsdatter g.m. Laurids Christian [Gregersen] i Kjelstrup
c Gravers Lauridsen i Grindsted sogn.

Som en slags advarsel: Dette skifte er særdeles kompliceret at udrede. Se lang tråd på dis-danmark. I den tråd må fx Karen Jakobsdatter, der er nævnt her som arving, pludselig forsørges med en ny far for at få slægtsrelationerne til at passe. Der diskuteres, hvordan arverettighederne var i Danske Lov, hvad fulde søskendebørn er og andre søskendebørn og nevøer og niecer, altsammen vidunderligt kompleks.
Niels Egvig omtales i kirkebogen 1727 både som Niels Egvig og som Niels Larsen Egvig. Ved hans søn Jens dåb 1730 er faderen Las Gaasdal og datter faddere.
Dermed har vi følgende:
Lars et sted, Gaasdal ikke sandsynligt, i et sogn med sønner:
Lars Larsen i Store Gaasdal.
Gift 1709.06.30 i Borris med Inger Jakobsdatter *1690c Bølling †1724.07.23 Gaasdal.
Peder Larsen *1714 Store Gaasdal †1795 (dette skifte) Store Gaasdal.
Gift 1 1756.11.01 i Borris med El Grønborg *1720c †1773.05.04 Store Gaasdal.
Gift 2. 1775.06.05 i Borris med Maren Enevoldsdatter *1733c.
Han kunne ikke få børn, derfor udarvsskifte.
Han har en bror som dør ung og ugift, en bror død 8 dage gammel, og to søstre Inger og Anna begge gift men må være døde uden børn før 1796.
Niels Larsen i Egvig i Borris.
Laurids Nielsen, NordenAa i Hemmet
Jakob Nielsen (Skrædder) Neder Kirkegaard, Assing.
Jens Nielsen Evig (blind) ved Borris kirke.
Peder Nielsen i Egvig.
Niels Pedersen i Egvig i Borris sogn
Mette Marie Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Nordenaa
Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Mikkel Nielsen i Nordenaa
Maren Pedersdatter
Der mangler nu at gøre rede for fætteren Ib Pedersen ved Assing kirke, fætteren Laurids Christensen i Debelmose i Borris og kusinen Karen Jakobsdatter gift med Poul Andersen Veilgaard bosat i Harreskov, Assing i 1796.
Karen Jakobsdatter *1742c Assing †1796.01.10 Harreskov, Assing er datter af Jakob Gaasdal og Anne Andersdatter. Det vil sige at slægtskabet vel er over Jakob Gaasdal, som så skal være bror til Lars Larsen eller Inger Jakobsdatter og dermed hedde Jakob Larsen Gaasdal eller Jakob Jakobsen Gaasdal. Jakob Gaasdal spiller en stor rolle i skifter i Assing sogn.
Ib Pedersen *1721c Hvedde, Assing †1804.04.04 Overkirkegaard, Assing. Hans far hedder Peder Jensen (ikke Larsen eller Jakobsen) dvs Ib må være fætter over hans mor, hvis navn ikke kendes men skulle efter dette være enten en Larsdatter eller en Jakobsdatter.
Laurids Christensen (Las Debelmose) †1796- i Debelmose betyder vel at en søster af Lars Larsen eller af Inger Jakobsdatter har været gift med en Christen, der fik denne søn Laurids.
Børn:
Peder Nielsen Egvig *1718c Egvig? †1784.10.06 Egvig overtager gården.
Ikke noteret født i kirkebogen, men ses i skiftet 1796.
Laurids Nielsen *1722c Egvig?
Gift 1. Ane Iversdatter.
Gift 2. med Ane Knudsdatter *1724c.
Laurids ikke noteret født i kirkebogen, men ses i skiftet 1796.
Bosat Nordenaa i Hemmet sogn.
Christen Nielsen *1724.05.25 Egvig, måske død spæd, ikke i skiftet 1796.
Jakob Nielsen *1727.08.31 Egvig (tvilling)
Gift 1. 1755.10.26 i Assing med enke Kirsten Christensdatter af NederKirkegaard.
Gift 2. Mette Christensdatter *1748c
1755.10.26 i Assing trolovet: Jacob Nielsen Egvig {i Assing kaldet Skrædder} af Borris sogn med enken Kirsten Christensdatter af NederKirkegaard {gift 1. gang med Jens Skrædder †1755.06-}.
Maren Nielsdatter *1727.08.24 Egvig (tvillling), måske død spæd, ikke i skiftet 1796.
Jens Nielsen Egvig *1730.12.24 Egvig †1796.09.29 ved Borris Kirke.
Gift 1768.05.12 i Borris med Gunner Jensdatter *1730c †1814 Faster.
Jens Nielsen Egvig var blind. Boede i husene ved Borris kirke.
Børn:
Niels Jensen Egvig *1770.08.26 Borris †1837.05.08 Lodal, Faster.
Gift 1805.12.26 i Borris med Marie Cathrine Jensdatter *1776.0823 Dejbjerg †1846.03.26 Sudergaard, Bølling sogn datter af Jens Jensen Rabjerg *1746c †1816 Borris og Karen Christensdatter *1747c †1833 Borris.
Boede 1805-22 i Hannerup, Faster. Senere Lodal i Faster, efter 1837 da manden døde flyttede Marie til datteren Magdalene i Sudergaard i Bølling sogn.

1751c Peder Nielsen Egvig *1718c Egvig? †1784.10.06 Egvig søn af formand.
Trolovet 1751.06.27 i Borris med Anne Jensdatter Hvollig *1725.12.02 Hvollig, Borris †1773.08.22 Egvig datter af Jens Christensen Rindum *1678c Rindum? †1766 Hvollig og Mette Andersdatter *1703c †1790.05.28 Hvollig.
Børn:
Niels Pedersen Egvig *1753.09.09 Egvig overtager gården.
Mette Marie Pedersdatter *1756.01.25 Egvig, Borris.
Gift 22.03.1793 i Hemmet med Jens Jensen.
Ane Kirstine (Marie) Pedersdatter *1759.02.04 Egvig †13.02.1843 i Hemmet, begravet 19.02.1843 i Hemmet.
Gift 06.11.1789 i Hemmet med Mikkel Nielsen *1755.10.05 Sønder Vium †1839.03.08 Hemmet præstegaards mark søn af Niels Mikkelsen *1729.10.13 Padborg, Sønder Vium †1803.02.23 Hemmet og Mette Marie Nielsdatter *1730.11.19 Oddum †1817.08.17 Hemmet.
Maren *1763.03.16 Egvig, †1766.02.09 Egvig knap tre år gammel.
Maren Pedersdatter *1767.08.09 Egvig †1827.02.25 Borris (gl pige).
Tjener 1787 i Egvig ved broderen Niels Pedersen.

(Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2019)
1783- Niels Pedersen Egvig *1753.09.09 Egvig †1832.06.10 søn af formand.
Gift 1. 1782.10.06 i Borris med Lisbeth Margrethe Knudsdatter *1750.04.05 Søndergaard, Hjoptarp, Borris †1786.09.05 Egvig datter af Knud Christensen Søndergaard *1720.09c Søndergaard †1784.05.25 og Mette Sørensdatter *1709.05.12 Klokmose, Faster †1790.12.28 Søndergaard.
Gift 2. 1787.09.16 i Borris med tjenestepigen Ane Marie Pedersdatter *1755.04.20 Vesterby, Tarp, Borris †1822.10.14 (skifte) Egvig datter af Peder Christensen Vesterby *1712.03.10 Østerbygaard, Bølling †1783.11.12 Vesterby og (gift 1746.09.25 Borris) Mette Madsdatter *1722c Tarp?, Borris (Kirkebog defekt 1722. "Mette Madsdatter Tarp" konfirmeret i Borris 1740) †1793.12.19 Vesterby.
I skiftet 1822 efter Ane Marie Pedersdatter ses, at der ikke er noget at fordele. Det bliver kun til skriver gebyrer. Der en hoppe og fire køer i stalden. Ualmindeligt er, at alle børnene er hjemme nemlig en myndig søn og fem ugifte døtre 26-36 år gamle. Det er mange ugifte døtre.
Børn med 1. kone Lisbeth Margrethe Knudsdatter:
01 Peder *1783.09.21 Egvig †1783.10.05 fjorten dage gammel.
02 Anne *1785.04.10 Egvig
Antages død før næste datter Anne i september 1786. Ikke set begravet.
03 Anne Nielsdatter døbt *1786.10.01 (født 1786.09.05- moderens dødsdag) †1869.02.26 Aagaard, Borris.
Gift 1819.10.31 i Faster med enkemand og gårdmand i Debelmose Peder Nielsen (Præstegaard) *1770.03.11 Gammel Hanning, Hanning †1855.11.22 Aagaard søn af gårdmand i Gammel Hanning Niels Pedersen *1732c †1816.12.08 Gammel Hanning og Ane Bendtsdatter *1748.11.07 Hanning †1830.08.30 Gammel Hanning.
Peder Nielsen (Præstegaard eller Præst) var:
Gårdmand i matrikel 25 i Debelmose i Borris sogn.
Senere på aftægt ved datter Johanne og svigersøn Niels Pedersen Kjær i Aagaard.
Børn med 2. kone Ane Marie Pedersdatter:
04 Lispet (Elisabeth) Magrethe Nielsdatter *1788.06.15 Egvig †1864.01.15 Fattighuset, Sønder Felding.
Gift 1826.01.08 i Borris med Peder Jensen *1800.04.18 Overby, Sønder Felding †1844.09.20 (dræbt af møllevinge) Vesterbjerge, Sønder Felding søn af husmand i Overby, Sønder Felding Jens Jensen *1753c †1833.01.08 Færgehuset, Sønder Felding og Mette Christensdatter *1768.10.10 Nederby, Sønder Felding †1802.02.13 Gammelmark, Sønder Felding
Peder Jensen var fæstehusmand i Vesterbjerge, Sønder Felding sogn.
05 Mette Nielsdatter *1789.11.08 (far fejl i kirkebogen: Jens Egvig) Egvig †1861.08.30 Vinbæk, Østerlandet, Borris.
Gift 1825.10.02 i Borris med Christen Christensen *1799.01.13 Højmark, Sønder Lem sogn †1872.08.27 Vinbæk søn af husmand i Højmark Christen Jensen *1753c og Maren Christensdatter *1766c.
De blev gift mellem den 2. og 8. oktober i Borris kirke uden dato.
Christen Christensen (Højmark) var husmand i Vinbæk i Østerlandet i Borris sogn.
06 Barbera Nielsdatter *1791.03.25 Egvig konf. 1807 i Borris, †1822+.
Sidst set i moderens skifte 1822 ugift.
07 Peder Nielsen *1792.09.09 Egvig overtager gården, se nedenfor.
08 Else Kirstine Nielsdatter *1794.12.28 Egvig †1874.06.26 Faster. Gift 1825.09.25 i Faster med Peder Christensen *1796.04.02 Borris †1875.01.27 Faster søn af husmand i Hannerup Christen Pedersen (Gartner) *1763c †1841.05.24 Hannerup, Faster og Maren Jensdatter *1768c †1842.06.11 Hannerup.
Peder Christensen var gårdmand i Hannerup i Faster sogn.
09 Anne Kierstine Nielsdatter *1796.08.01 Egvig †1880.05.20 Fattiggaarden Mosegaard, Borris. Ugift.
10 Peder Christian *1798.07.12 Egvig †1800.02.09 knap to år gammel.
Folketælling 1787 Egvig Niels Pedersen Egvig   Matr: 45 Nørrelandet   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1eNiels Pedersen Egvig341753 Egvig Borris 1832 Egvig Borris  *1753.09.09.
dat. Anne Nielsdatter11786 Egvig Borris 1869 Aagaard Borris  *1786.09.05 †1869.02.26.
tj-pige Ane Marie Pedersdatter331755 Tarp Borris 1822 Egvig Borris  *1755.04.20. Bliver to måneder efter FT 1787 gift med husbonden.
mands søs. Maren Pedersdatter201767 Egvig Borris 1827 Borris *1767.08.09. †1827.02.25 Borris. Begraves som gammel pige.
tj-pige Anne Andersdatter101778 Hvollig Borris 1817 Debelmose Borris *1778.03.01 datter af Anders Jensen og Voldborg Andersdatter. †1817.02.18 (lungetuberkulose) Debelmose.

Folketælling 1801 Egvig Niels Pedersen Egvig   Matr: 45   40
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 2Niels Pedersen Egvig481753 Egvig Borris 1832 Egvig Borris  *1753.09.09.
kone 1Ane Marie Pedersdatter461755 Tarp Borris 1822 Egvig Borris  *1755.04.20.
dat. 1 Anne Nielsdatter151786 Egvig Borris 1869 Aagaard Borris *1786.09.05 †1869.02.26.
dat. 2 Lisbeth Nielsdatter131788 Egvig Borris 1864 Fattighuset Sønder Felding *1788.06.15 Egvig †1864.01.15 Fattighuset, Sønder Felding.
dat. 2 Mette Nielsdatter121789 Egvig Borris 1861 Østerlandet Borris  *1789.11.08 †1861.08.30 Vinbæk, Østerlandet, Borris.
dat. 2 Barbara Nielsdatter101791 Egvig Borris 1822+   *1791.03.25.
søn 2 Peder Nielsen81792 Egvig Borris 1838 Egvig Borris *1792.09.09 †1838.03.29.
dat. 2 Else Kirstine Nielsdatter71794 Egvig Borris 1874 Faster  *1794.12.28 Egvig †1874.06.26 Faster.
dat. 2 Anne Kirstine Nielsdatter51796 Egvig Borris 1880 Mosegaard Borris  *1796.08.01 Egvig †1880.05.20 Fattiggaarden Mosegaard, Borris.


1830.12.11 skøde Peder Nielsen *1792.09.09 Egvig †1838.03.29 (tuberkulose) Egvig søn af formand.
Gift 1818.11.15 i Borris med Anne Cathrine Christensdatter af Store Gaasdal i Borris *1796.05.04 Odderskær, Borris †1841.02.28 (tuberkulose) Egvig datter af Christen Pedersen *1761.07.26 Lindvig, Borris †1832.01.18 Store Gaasdal og (gift 1783.11.23 Borris) Lene Mathiasdatter *1762c †1839.10.03 Store Gaasdal.
Peder Nielsen er 38 år gammel da han får skøde på gården. Faderen Niels Pedersen, der afgiver gården, er da 76 altså meget sent i livet.
Der er to skøder lige efter hverandre i skødeprotokollen, det første fra Niels Pedersen, der aldrig har haft adkomst, for 40 rigsdaler (det er nærmest ment som en slags aftægtskontrakt for Niels og konen) til sønnen Peder Nielsen og så det egentlige skøde fra Mads Rahbek til Peder Nielsen af samme dato for 480 rigsdaler. I Skødet fra Niels Pedersen er der et tomrum til datoen for hans skøde, men dette skøde blev aldrig udstedt. Det ville have kostet ekstra tinglysningspenge og Peder Nielsen skulle jo have skøde, så han fik fornuftigt skødet direkte fra Mads Rahbek.
I 1830, altså temmelig sent, bliver Peder Nielsen selvejer på Egvig. Gården står til hartkorn 1 4 1 0 hvilket vil sige at der er blevet lagt adskilligt til fra de 0 7 2 2 Egvig oprindeligt havde. Købesummen er 40 rigsdaler, hvilket er alt for lavt. Skødeprotokollen bemærker, at der ingen adkomst er for faderen Niels Pedersen, der "sælger" gården.
I følge FT 1834 var Peder Nielsen foruden gårdmand også tømmermand.
Børn:
Ane Marie Pedersdatter *1819.07.17 Egvig, overtager gården, se nedenfor.
Maren Pedersdatter *1821.05.13 Egvig †1895.11.07 Kirkegaard, Assing.
Gift 1856.03.24 i Nørre Vium med Jakob Pedersen *1831.04.02 Olling, Assing †1905.07.19 Kirkegaard søn af gårdmand i Olling Peder Jespersen *1794.03.03 Over Kirkegaard, Assing †1878.03.18 Duedal, Borris og (gift 1817.04.26 Herning) Abelone Christensdatter *1792.08.12 Gullestrup, Herning †1854.01.15 Duedal.
FT 1850 tjener Jakob Pedersen ved søsteren Maren i Olling i Assing.
FT 1860 husmand i Skærbæk i Nørre Vium.
FT 1870 jordbruger i et hus i Egeris Mark i Nørre Vium.
FT 1880 jordbruger i et hus i Hvedde i Assing.
For Peder Jespersen se Jens V. Olsen.
Barn med gårdmand Søren Nielsen i Stier i Borris:
Ane Chatrine Pedersen *1848.10.09 Egvig, Borris †1914.08.03 Herborg.
Gift 1870.04.18 i Nørre Vium med Peder Fiskbæk Hansen *1846.01.08 Vorgod †1916.08.11 Herborg søn af Hans Peder Clemmensen *1820.10.04 Tolsgaard, Vorgod †1912.09.07 Skarild og Mette Kirstine Pedersdatter *1820.03.14 Fiskbæk, Nørre Vium †1906.01.01 Skarrild.
Sete børn med manden Jakob Pedersen:
Thomas Peder Jakobsen *1856.11.12 Nørre Vium †1931.01.16 Assing.
Gift 1878.11.08 i Assing med Karen Marie Christensen *1857.05.15 Assing †1955.05.25 Herning begravet Assing datter af (Poul) Christen Mortensen *1824.05.15 Mosgaard, Sønder Felding †1906.12.23 Vorgod og Abelone Kirstine Olesen (Kjærgaard) *1824.02.03 Assing †1911.08.24 Assing.
Abelone Maria Jakobsen *1859.06.06 Nørre Vium †1926.04.25 Assing
Gift 1877.04.27 i Assing med Knud Christian Nielsen *1854.08.26 Hjoptarp, Borris †1919.01.13 Assing søn af tømmermand Niels Møller Madsen *1815.10.27 Bolkvig, Borris †1913.02.12 Nørre Vium og Ane Knudsdatter *1821.01.06 Søndergaard, Hjoptarp, Borris †1902.10.07 Nørre Vium.
Niels Christian Pedersen *1823.03.19 Egvig †1893.10.13 Kirkehus, Bølling sogn.
Gift 1858.09.26 i Bølling med Abelone Nielsdatter *1824.12.21 Sudergaardhus, Østerby, Bølling †1874.05.08 Sudergaardhus datter af husmand og murer i Sudergaardhus Niels Lauridsen *1792.10.12 Store Sudergaard †1858.05.01 Sudergaardhus og (gift 1821.09.30 Bølling) Kirsten Marie Hansdatter *1785.01.16 Feldsing, Borris †1860.03.06 Sudergaardhus.
Folketælling 1834 Egvig Peder Nielsen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard-mand tømmer- mand mand 1Peder Nielsen421792 Egvig Borris 1838 Egvig Borris *1792.09.09 Egvig †1838.03.29 (tuberkulose) Egvig.
kone 1Anne Kirstine Christensdatter381796 Odderskær Borris 1841 Egvig Borris *1796.05.04 Odderskær, Borris †1841.02.28 (tuberkulose) Egvig
dat. Ane Marie Pedersdatter151819 Egvig Borris 1885 Degne- boligens Mark Borris *1819.07.17 Egvig †1885.10.22 Degneboligens mark
dat. Maren Pedersdatter131821 Egvig Borris 1895 Kirkegaard Assing *1821.05.13 Egvig †1895.11.07 Kirkegaard, Assing
søn Niels Christian Pedersen111823 Egvig Borris 1893 Kirkehus Bølling  *1823.03.19 Egvig †1893.10.13 Kirkehus, Bølling
tj-karl Jens Christian Nielsen181817 Feldsing Borris  *1817.07.16 søn af Niels Hansen og Mette Christensdatter.


1838 Anne Cathrine Christensdatter enken †1841.02.28 (tuberkulose) Egvig, se ovenfor.
I FT 1840 ses enken Ane Cathrine Christensdatter med datteren Ane Marie Pedersdatter.
Niels Peder Nielsen, som datteren kort efter gifter sig med, er tjenestekarl på gården.

1840.10.31 skøde Niels Peter Nielsen *1812.06.22 Tjæreborg †1873.04.10 Degneboligens mark, Borris. søn af gårdmand i Stier, Borris Niels Nielsen Stier *1781c i Søndertarp, Lunde sogn, Ribe Amt †1856.12.09 Stier og Mariane Pedersdatter *1781.04.08 i Kapellanboligen, Hjerm sogn, Ringkøbing Amt †1871.10.06 Stier.
Gift 1840.10.18 i Borris med Ane Marie Pedersdatter *1819.07.17 Egvig †1885.10.22 Degneboligens mark datter af forkvinde.
1840-43 Egvig i Borris sogn.
1844 Nederby i Sønder Felding sogn.
1846-52 Agersig i Assing sogn.
1855 og 1860 er Niels Peder Nielsen tjenestekarl i Dalager ved Christen Jensen Toft.
FT 1870 bestyrer Niels Peder Nielsen degneboligens Mark.
FT 1855 Ane Marie Pedersdatter i Skobæk (vel Kirkehuset) i Borris sogn.
FT 1860 bor Ane Marie Pedersdatter i Kirkehuset i Borris med 4 børn.
Børn:
01 Ane Katrine Nielsen *1841.03.31 Egvig †1880+.
Gift 1876.08.05 i Vorgod med enkemand Niels Hansen *1832.08.01 Leding Mark, Dejbjerg †1913.01.24 Nørre Vium søn af Hans Lauridsen *1782.06.30 Dejbjerg †1862.02.16 Dejbjerg og (gift 1817.02.16 Dejbjerg) Ane Marie Knudsdater *1791c Hee †1866.06.11 Dejbjerg.
FT 1880 i et hus i Vorgod By.
02 Niels Christian Nielsen *1842.11.16 Egvig †1890.12.20 (Tarm Sygehus) Skjern.
Gift 1868.10.13 i Borris med Simonsine Poulsen *1845.10.26 Nysogn, Holmsland †1916.02.12 Skjern datter af Poul Jørgensen *1803.09.11 Bandsby, Nysogn †1848.09.26 Bandsby og Christiane Simonsdatter*1805.09.01 Søegaard Mark, Nysogn †1849.05.09 Bandsby..
FT 1880 i et hus i Øster Skjern By.
03 Peder Nielsen *1844.0.08 Nederby, Sønder Felding †1925.02.09 Nørre Vium.
Gift 1872.06.05 i Nørre Vium med Abelone Christensen *1848.10.26 Nørre Vium By †1925.07.25 Nørre Vium datter af Christen Pedersen *1818.05.17 Gullestrup, Herning †1875.04.08 Vorgod og (gift af Borris 1842.03.19 i Arnborg) Ane Christensdatter ?*1814.05.01 ?Lille Hjøllund, Arnborg.
FT 1870 en gård i Nørre Vium By.
04 Mariane Nielsen *1846.03.04 Agersig, Assing †1913.07.24 Vorgod.
Gift 1874.12.29 Vorgod med Niels Christian Jensen *1849.12.23 Vorgod †1931.03.10 Fjelstervang søn af Jens Andersen *1811.03.04 Vorgod By †1873.02.27 Vorgod og (gift 1841.11.14 Vorgod) Ane Larsdatter *1812.04.30 Vorgod †1882.01.25 Vorgod.
Bosat i Vorgod sogn.
05 Peder Christian Nielsen *1848.06.25 Agersig, Assing †1912.05.04 Herborg.
Gift 1874.11.19 i Vorgod med Ane Jespersen *1852.01.11 Vester Herborg, Vorgod †1834.11.24 Herborg datter af Jesper Jørgensen *1827.12.23 Sønder Lem †1910.10.02 Herborg og (gift 1850.05.12 Hanning) Else Katrine Sørensdatter *1831.01.15 Piig, Hanning †1918.04.03 (datter af Søren Andersen og Maren Madsdatter).
Boede i Herborg i Vorgod sogn.
06 Christen *1852.02.02 Agersig, Assing †1853.01.13 Agersig elleve måneder gammel.
07 Christen Nielsen *1854.11.09 Kirkehuset, Borris.
Gift 1884.12.29 Ringkøbing med Else Cathrine Jørgensen *1862.12.22 Kollund Skole, Rind datter af skolelærer Anders Christian Jørgensen *1837c Mejrup sogn †1870+ (søn af Jørgen Christensen *1804c Mejrup og Else Cathrine Andersdatter *1803c Mejrup) og Johanne Mickelsen *1823c.
08 Else Marie Nielsen *1857.02.23 Kirkehuset, Borris †1930.07.08 Borris.
Gift 1. 1883.02.16 i Borris med Christen Antonius Christensen *1851.03.03 Aal, Ribe Amt †1899.08.25 Borris søn af skolelærer Jakob Christensen *1820.02.12 Vrøgum, Aal †1879.04.10 Sønder Felding og (gift 1848.10.31) Else Marie Christensdatter Grauengaard *1823.05.16 Hemmet (datter af Christen Christensen Grauengaard *1783.03.26 Hemmet og Ane Olesdatter *1791.12.27 Hemmet).
Gift 2. 1902.06.12 i Borris med enkemand Jakob Eriksen *1871.04.16 Debelmose, Borris †1935.08.03 Borris søn af Jakob Eriksen *1841.03.12 Vognslund, Ølgod †1915.03.25 Vejlen, Skjern og 1. kone (gift 1864.10.16 Oddum) Maren Chatrine Jakobsdatter *1831.09.04 Graahede, Oddum †1900.11.03 Østerby mark, Bølling.
Bosat et husmandssted i Dalager i Borris sogn.

1843.12.03 skøde Margrethe Nielsdatter *1803.01.05 Hvollig, Borris †1888.04.01 Debelmose, Borris datter af Niels Nielsen *1776c ?Give †1850.03.03 Hvollig og (gift 1799.11.24 Borris) med Maren Christensdatter *1773.12.13 Aagaard, Borris †1849.11.19 Hvollig.
Gift 1844.10.20 i Borris med Niels Christian Jensen *1813.03.21 Store Gaasdal, Borris †1881.10.09 Debelmose søn af Jens Pedersen *1767.08.30 Borris †1837.03.01 Store Gaasdal og (gift 1809.05.11 Borris) Marie Kirstine Christensdatter *1786.11.19 Borris †1853.06.10 Store Gaasdal.
Det var den fyrre årige Margrethe Nielsdatter der købte gården og fik skødet i 1843, hun må have været foretagsom og sparret penge. Ifølge skødet var "Margrethe Nielsdatter en datter af Niels Nielsen i Hvollig i Borris." Da hun giftede sig med den ti år yngre Niels Christian Jensen, fik han skøde gennem vielsesattesten, som det var brug dengang.
Ti år før i 1833 fik hun en søn Niels Christian Hullig født i Hvollig, der i FT 1840 opfostres ved hendes forældre i Hvollig. Den udlagde far Peder Thomassen i Albek i Skjern sogn "Fralagde sig Paterniteten ved Ed", derfor er Niels Christians efternavn ikke Pedersen men Hullig.
Hun fik ikke flere børn, så Niels Christian Hullig overtager gården Egvig.
I FT 1845 ses Margrethe Nielsdatter og Niels Christian Jensen med hendes søn Niels Christian og aftægtsfolkene Niels Nielsen *1780c i Borris og hans kone Maren Christensdatter *1774c i Borris..
Barn med en mand:
Niels Christian Hullig *1833.06.07 Hvollig, Borris overtager gården, se nedenfor.

1844.10.20 vielsesattest Niels Christian Jensen se ovenfor.
I een forstand giftede Niels Christian Jensen sig til gården.
I FT1850 ses Niels Christian Jensen og Margrethe Nielsdatter alene på gården.
Allerede i 1860 står dog stedsønnen Niels Christian Hullig betegnet som gårdmand, men moderen og stedfaderen nævnes som aftægtsfolk, men "søger endnu intet særskilt bord".

1874.12.25 skøde Niels Christian Hullig *1833.06.07 Hvollig, Borris †1875.04.21 Borris stedsøn af formand.
Gift 1858.10.17 i Borris med Ane Margrethe Madsen *1832.03.06 Debelmose, Borris †1874.02.20 (tæring) Borris datter af gårdmand i Debelmose Mads Christensen (Kastbjerg) *1803.11.13 Albæk, Skjern †1872.02.23 Præstegaardens mark, Borris og (gift 1829.10.18 Borris) Else Cathrine Laustdatter *1808.07.17 Nørgaard, Skjern †1846.11.26 Debelmose.
Han var efter folketællingerne at dømme skolelærer mindst fra han var 18 til 27 år gammel.
FT1850: Skolelærer i Kvodbøl i Borris sogn.
FT1855: Skolelærer i Lindvig i Borris sogn.
FT1860: Gårdmand i Egvig og biskolelærer i Gaasdal i Borris sogn
FT1870: Gårdmand i Egvig. Der er deres 4 børn hjemme og aftægtsfolkene Niels Christian Jensen og kone og to daglejere, som vel er indsiddere og lejer bolig.
Efter hans død gik gården på auktion vel for at udrede arven til børnene.
Børn:
01 Margrethe Nielsen *1859.08.08 Egvig †1913.11.01 Ørnhøj, Nørre Omme sogn.
Gift 1881.08.16 i Borris med Christen Stinus Pedersen *1858.02.20 Skarrildhuse, Skarrild †1913.11.01 Ørnhøj søn af Gårdmand i Skarrildhuse Peder Mouridsen *1814.03.03 Søby, Arnborg †1874.07.30 Overby, Skarrild og (gift 1851.08.17 Skarrild) Anne Marie Lauridsdatter *1820.05.11 Sønderup, Nørre Vium †1903.03.20 Overby.
02 Niels Christian Nielsen *1861.10.29 Egvig, konf. 1875.10.03 Borris.
Ikke set efter konfirmation.
03 Mads Nielsen *1863.07.01 Egvig, konf. 1877.09.30 Borris.
Ikke set efter konfirmation.
04 Else Katrine *1865.06.02 Egvig †1878.05.26 Egvig knap tretten år gammel.
05 Jens Rahbek Nielsen *1867.12.23 Egvig konf. 1882.04.16 Borris.
Ikke set efter konfirmation.
06 Niels Marinus Nielsen (Rahbek) *1871.02.09 Egvig, konf. 1885.04.12 Borris †1897.05.28 (tuberkulose, testamente 1897.05.21 på engelsk) Cedar Falls, Black Hawk County, Iowa 26 år gammel.
Niels Marinus Nielsen (Rabhek), præst i Iowa og Texas, 1897. Niels Marinus Nielsen (Rabhek), præst i Iowa og Texas, 1897.
Niels Marinus emigrerede til Amerika i 1891. 1891-94 studerede han ved Elk Horn Højskole, hvor han traf Eline Arildsen, der var født i Cedar Falls til danske forældre. Han fik tuberkulose og var kort tilbage i Danmark i 1895. Navnet Rahbek antog han i Amerika, fordi det rungede og var et stort navn i hans fødesogn Borris.
I 1896 fik han teologisk eksamen og tog efter ordinationen i oktober dette år et kald til Bethany Danish Evangelical Lutheran Church (eller United Brethren Church) som lå i byen Arcola i Texas. Denne kirke findes tilsyneladende ikke mere (2019).
Eline Arildsen og Niels Marinus skulle giftes den 1. maj 1897, men han blev syg og døde den 28. maj 1897. Hun arvede 40 acres i Brazoria County i Texas nabo til Arcola.
Dødsannoncen i Cedar Falls Gazette 1. juni 1897:

After an illness of some months of lung trouble, Rev. N.M. Rahbeck, pastor of the United Brethren Church of Arcola, Texas, died in E. Cedar Falls Saturday evening. Rev. Rahbeck lived in Cedar Falls several years ago, but owing to failing health went to Texas, where he has been ever since, coming here about six weeks since. He was a Christian man of strong character, beloved by a large circle of friends who regret his untimely demise. The funeral will be held next Friday afternoon.

Se skæbne. Cedar Falls i Iowa tre hundrede km vest for Chicago havde dengang i 1897 omkring 5.000 indbyggere.
Arcola i Fort Bend County ved Houston er et meget lille og lavtliggende sted omtrent 25 km syd for Houstons centrum. Det hører nu under Houston Metropolitan Area.

1876.07.27 auktionsskøde Jesper Andersen *1822.11.25 Dalager, Borris †1901.04.17 Fattiggaarden Mosegaard, Borris søn af gårdmand af Dalager Anders Jespersen.
Husmand Jesper Andersen af Debelmose højstbydende med 14.050 Kr i 1876. Han havde kun gården et år. Hans køb var spekulativt og han har ikke boet på gården og er simpelthen ikke en del af dens historie.

1877.06.20 skøde Niels Christian Sørensen *1850.08.08 Hedeby, Skjern søn af gårdmand i Hedeby Søren Jespersen *1811.09.03 Hedeby †1897.01.29 Hedeby og (gift 1840.10.25 Skjern) Laurine Jensdatter *1819.02.02 Skjern †1910.02.06 Skjern.
Niels Christian Sørensen og broderen Jens Sørensen (se nedenfor) ejer i otte år 1877-85 gården Egvig sammen.
I FT 1880 ses både Niels Christian Sørensen og Jens Sørensen på gården som kaldes Egvig i Aller Hede, selv om Aller hede ligger på den anden side af Vorgod Å mod øst. Deres søster Bodil Marie Sørensen, hvis søn senere overtager gården, bor der også som husholderske 23 år gammel.
Og Niels Christian Jensen og Margrethe Nielsdatter fra 1843 er i 1880 stadig på aftægt på gården.

1885.05.18 skøde Jens Sørensen *1848.03.05 Hedeby, Skjern †1932.06.18 Pileallé 10, Skjern søn af Søren Jespersen (se broderen Niels Christian Sørensen ovenfor).
Gift 1887.11.04 i Faster med Johanne Hansen *1856.11.24 Hannerup, Faster †1944.11.14 Pileallé 10, Skjern datter af husmand i Hannerup Hans Lauridsen *1820.02.29 Klokmose, Faster †1915.12.18 Hannerup og (gift 1851.05.11 Borris) Ane Jørgensdatter *1822.03.19 Borris †1895.04.01 Hannerup.
Ingen børn set.

1913.02.01 skøde Søren Kristen Kristensen *1887.11.28 Skjern †1975.12.01 Ølgod søn af Træhandler i Skjern Mads Peter Christensen *1854.03.08 Fjelstervang, Vorgod †1926.05.02 Jernbanegade 4, Skjern og (gift 1884.10.30 Borris) søster til formand Bodil Marie Sørensen *1856.07.22 Hedeby, Skjern †1917.09.01 Jernbanegade, Skjern.
Gift 1912.10.17 i Lønborg sogn med Ane Else Jensen *1888.11.12 Vostrup, Lønborg †1919.04.17 Nygade, Skjern datter af husmand i Vostrup Jeppe Jensen *1855.02.22 Kirkebyen, Velling sogn †1911.10.13 Vostrup og (gift 1880.10.29 Ringkøbing) Ane Marie Toft *1854.03.19 Ringkøbing †1934.02.12 Nørregade 27, Skjern.
Plejesøn og søstersøn af formand.
Gårdmand i Egvig i Borris sogn.
Gårdmand Lindbjerg Møllegård i Ølgod sogn i Ribe amt.

1919.02.03 skøde Christen Christensen Løkkehuus (Chr. Lykke) *1870.04.18 Nørlem sogn, Ringkøbing Amt †1928.02.02 Borris søn af Mariane Løkkehuus i Lemtorp *1846c og udlagt tjenestekarl Peder Nielsen.
Gift 1898.10.29 (Maabjerg kirkebog) i Holstebro med Maren Pedersen *1876.04.10 Porskærhus, Hjerm †1936.04.15 Egvig datter af husmand i Porskærhus, Hjerm Peder Christensen *1818.10.31 (oplyst ved konfirmation) Lille Perregaard, Borbjerg †1876.02.26 Porskærhus og (gift 1863.04.09 Sahl) Elisabet Marie Nielsdatter *1837.06.14 Kvium, Hjerm †1919.04.19 Sevel.
Fattiggaardsbestyrer i Tarm i Egvad sogn.
Husmand i Astrup i Faster sogn.
Gårdmand i Søndertoft i Hee sogn.
Gårdmand i Egvig i Borris sogn.

1928 Maren Pedersen enken, se ovenfor.

1931 Anders Christensen Andersen (Anders Sejer) *1881.04.20 Vester Herborg, Herborg †1958.01.06 De gamles Hjem, Bække sogn, Ribe Amt søn af husmand Vester Herborg Sejer Andersen *1849.09.22 Flade Klitte, Flade sogn, Morsø Nørre herred, Thisted Amt †1927.07.21 Videbæk By og (gift 1874.05.31 Galtrup Thisted Amt) Nikoline Christine Frost *1850.09.08 Øster Jølby, Morsø Nørre herred, Thisted Amt †1929.08.07 Videbæk By.
Gift 1931.02.15 i Rind med enke efter formand Maren Pedersen, se ovenfor.
Præstegårdsforpagter i Borris sogn.
Vognmand i Ølstrup sogn.
Gårdmand i Søby i Rind sogn.
Havde gården i Egvig i Borris sogn, som han giftede sig til, i otte år, hvorefter der blev gjort udlæg i den og han mistede den.
Handelsmand i Bække sogn i Ribe amt.

1939.02.04 foged udlægsskøde Jens Valdemar Emil Mikkelsen *1907.09.05 Donslund mark, Vorbasse †1999.01.10 Vejle By søn af husmand på Donslund Mark Jens Christian Michael Mikkelsen *1873.12.22 Donslund Mark og (gift 1903.03.26 Hejnsvig) Maren Jensen *1881.07.29 Askær, Hejnsvig.
Gift 1935.10.15 i Hejnsvig med Karen Marie Kristine Pedersen *1912.09.07 Nebel mark, Vorbasse †2006.11.16 Vejle By datter af husmand på Nebel Mark Hans Pedersen*1884.03.10 Nebel †1957.11.25 Vorbasse By og (gift 1905.02.24 Vorbasse) Marie Christine Christensen *1886.05.20 Vorbasse †1917.01.19 Nebel Mark.
Jens Valdemar Emil Mikkelsen havde gården Egvig i 6 år fra han var 32 til 38 år gammel.

1945.07.27 skøde tinglyst Johannes Ladegaard Andersen *1903.10.01 Grejs Østermark, Grejs sogn †1987.06.21 Ikast søn af gårdmand Grejs Østermark Anders Ladegaard Andersen *1857.05.06 Erritsø sogn, Vejle Amt †1921.04.04 Grejs Østermark og (gift 1891.11.12 Grejs) Maren Nielsen *1864.03.19 Grejs Mark †1918.10.23 Grejs Mark.
Gift1938.11.27 i Terndrup kirke, Lyngby sogn, Aalborg Amt med Anna Mathilde Krogh *1908.06.14 Østermarkhus, Akseltorp mark, Astrup sogn, Aalborg Amt †1995.09.04 Ikast datter af husmand af Østermarkhus Jens Marinus Krogh *1875.04.16 Terndrup skovmark, Lyngby †1948.01.16 (Lyngby sogns kirkebog) Gunderup By, Gunderup sogn, Aalborg Amt og (gift 1907.08.17 Astrup) Elsine Caroline Andersen *1883.08.11 Borup, Astrup sogn †1922.08.14 Tvorup By. Lyngby.
Vort sogns historie:

Ladegaard købte gården i 1945 med 113 tdr. land, hvoraf 95 er opdyrket, resten hede. 25 kreaturer, 5 heste og 100 svin.

Egviggaard var en stor gård.
I 1952 brændte hele gården undtagen stuehuset, Holger Ejby Villadsens skildring (dengang 7 år gammel):

Det havde tordnet om eftermiddagen og strømmen var derfor blevet afbrudt. Ved 18-tiden var vi {i nabogården Lille Egvig} ved at drive køerne ind til aftenmalkning, og vi hørte da nogle skarpe knald i retning af Egviggaard, hvor vi så røg stige op. De skarpe knald skyldtes, at eternitplader på vesterhuset sprang.
Ilden var opstået ved hovedmåleren i laden, da strømmen ind under aften kom igen. Den store lade var indrettet med svinestier under halmlofter. Tililende naboer slog huller i lademuren for at få grisene ud, men forgæves. De panikslagne dyr ville ikke ud!
Omsider kom brandbilen, men da var udlængerne brændt ned. Det hører med til historien, at brandbilen havde tabt motorsprøjten undervejs, så den måtte man tilbage efter.


Luftfoto 1954 Lille Egvig, Borris. Luftfoto 1954 Lille Egvig, Borris.
Der ses tre nye længer i Egviggaard efter branden 1952.

Lille Egvig, matrikel nr. 45B Nørrelandet, udstykket 1885 fra Egviggaard.
Realregister Deling af gården Egvig 1885.05.18, tinglyst 1885.05.28.
Realregister.
Realregister nyere.
Digitaliseret tingbog.

1885.05.18 skøde Niels Christian Sørensen *1850.08.08 Hedeby, Skjern †1931.02.11 Nørre Bøel, Lønborg søn af gårdmand i Hedeby Søren Jespersen *1811.09.03 Hedeby †1897.01.29 Hedeby og (gift 1840.10.25 Skjern) Laurine Jensdatter *1819.02.02 Skjern †1910.02.06 Skjern.
Gift 1886.03.30 i Nørre Vium sogn med Birgitte Marcussen *1849.09.19 Skærbæk, Nørre Vium †1938.03.30 Nørre Bøel, Lønborg sogn datter af gårdmand i Skærbæk Marcus Simonsen *1807.05.17 Skærbæk †1878.02.27 Skærbæk og (gift 1839.11.03 Vorgod) Mette Lønborg Christensdatter *1811.10.17 Øster Herborg, Vorgod †1897.12.20 Skærbæk.
I 1885 deler Niels Christian Sørensen og broderen Jens Sørensen gården Egvig op i to dele. Matrikel 45B Lille Egvig bliver fraskilt ved ministeriets resolution af 1884.12.13 med Deklaration om Bevanding, Skel og Vejret.
Jens Sørensen beholder den gamle gård, som så kaldes Egviggaard 45A og Niels Christian får den nye 45B kaldet Lille Egvig, som han så må sætte bygninger på.
Niels Christian Sørensen var:
Husmand her i Lille Egvig i Borris sogn.
Gårdmand i Nørre Bøel i Lønborg sogn.
Børn:
Søren Kristian Sørensen 1887.01.19 Lille Egvig †1962.11.15 Nørre Bøel, Lønborg.
Gift 1914.11.05 i Faster med Else Marie Vestergaard *1888.03.13 Astrup, Faster †1981.01.10 Lønborg datter af husmand i Astrup Christen Vestergaard Sørensen *1856.02.16 Astrup †1922.04.22 Astrup og (gift 1884.11.07 Skjern) Mette Cathrine Mikkelsen *1856.09.18 Ladekær, Skjern †1944.03.22 Astrup.
Søren Christian Sørensen overtog hans fars gård i Nørre Bøel i Lønborg sogn og blev sognefoged.

1910.06.15 skøde Torkil Jakobus Husted Kristensen *1884.11.11 Degneboligen, Borris Kirkeby †1967.11.04 (begravet Blaahøj kirkebog) Plejehjemmet i Tofterup, Vester Starup sogn, Ribe Amt søn af forpagter af Borris skolelod Christen Antonius Christensen *1851.03.03 Vester Vrøgum, Aal sogn, Ribe Amt †1899.08.25 Dalager, Borris og (gift 1883.02.16 Borris) Else Marie Nielsen *1857.02.23 Kirkehuset, Borris †1930.07.08 Borris Kirkeby (datter af Niels Peter Nielsen på Egviggaard).
Gift 1910.05.27 i Borris med Tora Petrine Jensen *1888.06.11 Skobæk, Borris †1972.02.13 Blaahøj datter af gårdmand i Skobæk Jens Green Mouritsen *1839.07.11 Paarup, Assing †1916.12.29 Borris Kirkeby og (gift 1881.03.04 Borris) Else Marie Christine Pedersen *1862.08.14 Sejstrup, Hunderup sogn, Ribe Amt †1936.01.03 De Gamles Hjem, Borris.
Torkil Jakobus Husted Kristensen var:
Husmand Lille Egvig i Borris sogn to et halvt år.
Vognmand i Blaahøj stationsby i Vejle amt.
Vognmand i Tofterup i Vester Starup sogn i Ribe amt.
Begravet bliver han og konen dog i Blaahøj ved sønnen og hans familie.
Børn:
Christian Antonius Christensen *1912.02.27 Lille Egvig †1973.08.31 Blaahøj. Gift 1936.07.22 i Brande med Dagny Pouline Kristence Jensen *1914.04.17 Alkærlund, Brande †1995.06.03 Blaahøj datter af husmand i Alkærlund Jens Marinus Jensen *1877.04.03 Løve, Bryrup sogn †1970.07.21 Blaahøj og (gift 1903.04.27 Brande) Madsine Kristine Larsen *1875.11.10 Husum, Brande †1962.01.14 Blaahøj (datter af Lars Christian Madsen i Husum).
Christian Antonius Christensen var:
Husmand i Agersnap i Ølgod sogn.
Gårdmand i Trællund i Blaahøj sogn.

1912.10.11 skøde Anders Peder Pedersen *1885.12.29 Øster Vedsted, Ribe Domkirkes landsogn søn af husejer i Øster Vedsted Søren Clausen Petersen *1856.02.19 Kærgaard mark, Hunderup sogn, Ribe Amt †1896.11.18 Jyllandsgade, Vor Frelsers sogn, Esbjerg og (gift 1883.11.16 Hunderup) Karen Kirstine Iversen *1863.04.18 Ribe Domsogn †1936.07.27 Vardevej 65, Zions sogn, Esbjerg.
Gift 1. 1913.02.28 i Borris sogn med Anna Marie Jensen *1891.09.02 Skobæk, Borris †1917.07.23 Lille Egvig søster til forrige ejers kone Tora Petrine Jensen se hendes forældre ovenfor.
Gift 2. 1923.07.29 i Skærlund kirke, Brande sogn med Signe Eriksen *1900.04.03 Amaliegade 19, Aarhus Domsogn datter af arbejdsmand Erik Christian Eriksen og Nielsine Petrine Pedersen *1876c.
Anders Peter Petersen var:
Husmand Lille Egvig i Borris sogn seks år alder 27-33.
I Lille Egvig købte han matrikel 94AA til fra gården Skobæk skøde 1911.11.22, som oprindelig var en del af Hjoptarps Hede udskiftet i 1837.
Forpagter af "Solbakken" i Hallundbæk i Blaahøj sogn.
Havnearbejder i København (FT 1940) alder 55.

1918.06.22 skøde Peder Jensen Pedersen *1876.03.15 Oldager, Skjern †1956.10.15 Vestergade, Skjern søn af arbejdsmand Hans Jørgen Pedersen *1845.08.01 Vejrup, Sønder Vium †1902.07.16 Vejrup og (gift 1875.11.19 Skjern) Kirsten Pedersen *1855.01.11 Oldager †1876.09.24 Oldager.
Gift 1906.11.16 i Egvad med Gerda Jensine Petrea Hansen *1885.04.09 Krages, Egvad †1974.03.27 Skjern datter af husmand i Krages Jens Christian Hansen *1855.11.16 Ilderhede, Sønder Felding †1937.02.24 Krages og (gift 1878.12.03 Oddum) Ane Marie Margrethe Petersen *1854.04.07 Vor Frue sogn, Haderslev †1888.01.27 Krages.
Mellem Anders Peder Pedersen og Peder Jensen Pedersen var en Jens Pedersen ejer i tre måneder med skøde af 1918.03.05.
Peder Jensen Pedersen var:
Husmand Lille Egvig i Borris sogn.
Arbejdsmand i Skjern sogn.
Set barn:
Kjersner Johannes Pedersen *1919.07.01 Lille Egvig †1986.03.11 Skjern.

1924.08.12 skøde Peder Ejby Villadsen *1896.11.05 Søndervang, Ølgod †1974.09.15 Borris søn af gårdmand Søndervang Claus Nicolai Villadsen *1854.04.05 Præstegaarden, Borris †1930.12.04 Borris Kirkeby og (gift 1876.04.09 Dejbjerg) Petrea Eskesen *1856.02.16 (fødselsdag ved konfirmation) Alkærsig, Dejbjerg †1937.01.02 Borris Kirkeby.
Gift 1924.10.29 i Sønder Felding med Dagny Christine Eskesen *1905.05.19 i Sønder Grene, Skarrild †1985.04.26 Borris datter af indsidder af Sønder Grene Eske Knudsen Eskesen *1870.05.30 Filskov mark, Sønder Omme †1957.11.02 De gamles Hjem, Sønder Felding og (gift 1893.11.28 Ringive) Nielsine Kirstine Pedersen *1873.08.04 Stilbjerg, Ringive †1952.01.13 Sandet, Sønder Felding (datter af Anders Pedersen i Stilbjerg).
Dagny og Peder Ejby Villadsen 1945, Lille Egvig, Borris. Dagny og Peder Ejby Villadsen 1945.
Peder Ejby Villadsen overtog 1924 de 63 tønder land i Lille Egvig:
38 tønder land ager,
8,5 tønder land eng,
7 tønder land skov,
9,5 tønder land hede.
Der var en vandingskanal langs Vorgod Å som gik gennem gårdens jorder, der blev brugt de første 30 af i alt 50 år på gården, kanalen blev nedlagt i 1950erne.
Holger Ejby Villadsen skriver 2019:

Mine forældre havde Lille Egvig mere end 50 år. Landskabsmæssigt var det en perle. Der var ager, eng, hede og skov.
Skoven forsynede os med brændsel, og det samme gjorde heden, hvor der hvert år blev gravet en passende mængde hedetørv, der blev lagt i tørvehuset. En hedetørv i komfuret med et par stykker brænde ovenpå, så var der tændt op.
Engen havde i tidligere tid stor betydning, da agerlandet ikke var af bedste bonitet og kunne blive tør i nogle somre. Ved delingen af Egviggaard er reglerne for kanalens udnyttelse udpenslet ret nøje. Men i begyndelsen af 50erne enedes lodsejerne om at nedlægge kanalen. Engvanding og bjergning af enghø var meget arbejdskrævende og blev efterhånden urentabelt. Roedyrkning fortrængte enghøet, som mistede betydning.
En anden grund til at nedlægge kanalen var også, at den gjorde agerstrimler neden for kanalen vandlidende på grund af et ret stort vandtab fra kanalens bund og sider. Den havde jo sit forløb langs kanten af Vorgod å's hedebrinker.
Chr. Lundsgaard skriver {BS side 59}, at beboerne i Borris Kirkeby var kede af det, da kanalen blev nedlagt. Den gjorde deres haver til oaser. Det samme gjorde den ved Lille Egvigs have.
Hver dag blev vore otte røde køer drevet til vands ved kanalen og de løb altid det sidste stykke...

Hedetørv?

En hedetørv er en lyngtørv, skåret med en flad spade og er ca. 20 x 40 cm i bredde og længde. I højden består den af lynglaget og de øverste ca. 5 cm af morlaget.
Den flade spade var udformet sådan, at den kunne skubbes vandret frem gennem morlaget; kunsten var at afgrave tørven sådan, at der ikke fulgte sand med. Hedetørvede blev stillet på kant, to og to, og stod en tid i heden, til de var tørre.
Det siger næsten sig selv, at de var meget lette at få ild i, når de blev lagt i komfuret. En halv hedetørv med en lille skovlfuld brunkul ovenpå - så var varmen på vej.

Fire børn, hvoraf et er:
Holger Ejby Villadsen *1944 Lille Egvig.
Lokalhistoriker.
Har lavet meget af Borris sogn for disse internetsider og en del af Brande, Arnborg, Skarrild, Sønder Omme og Ringive.

Gården Lille Egvig i Borris 1950c. Gården Lille Egvig i Borris 1950c. Bygningerne er forlængst fjernet.

Lille Egvig i Borris 1961 fra luften. Lille Egvig i Borris 1961 fra luften, se kornet i traver på marken, en vogn med en grå Ferguson foran, tre høstakke ved gården. Til højre nedenfor Vorgod å. Neden for billeder med første farvefilm på jorden samme dag.
Klik på billedet for et stort billede.

Lille Egvig i Borris 1961 gummivogn med Ferguson traktor foran. På vognen Peder Ejby Villadsen, på traktoren: nabo. Lille Egvig i Borris 1961 gummivogn med Ferguson traktor foran, samme dag som luftbilledet ovenfor. På vognen Peder Ejby Villadsen, på traktoren: nabo. Klik for stort billede.
Lille Egvig, Borris 1961. Sidste las korn i hus. Til venstre Peder Ejby Villadsen til højre konen Dagny, midt i en nabo. Sidste las korn i hus. Til venstre Peder Ejby Villadsen til højre konen Dagny Christine Eskesen, midten nabo. Klik for stort billede.

Lille Egvig i Borris 1961 kornstakke. Lille Egvig i Borris 1961 kornstakke. Samme dag som luftbilledet ovenfor. Klik for stort billede.

6 Andet

7 Skøder og Pantebreve
1702 Pantebrev på Ahlergaard og Egvig fra Jakob Ahler til svigersøn Morten Jensen Sønderby.


Feldsing
1 Introduktion
Kort over Feldsing 1817 og 2019 ved Store Gaasdal.
Navnet ses første gang i Lundenæs Jordebog af 1498 som Fylsingh. Kort efter 1664 er stedet blevet øde og forbliver det længe, nemlig i over 100 år.
Feldsing er en halvgård og har hartkornet 2 1 0 0, næsten lige så stort som Vindelbo nabo til i nord.
Gårdmændene i Feldsing bliver usædvanligt længe på gården:

Ejer af gården Feldsing Antal År Årstal
Hans Lauridsen 38 1771-1809
Niels Hansen, søn 34 1809-1843
Niels Christian Nielsen, søn 36 1843-1880
Niels Laurids Nielsen, søn 36 1880-1916
Niels Christian Nielsen, søn 13 1916-1929

Hans Lauridsen og hans efterkommere ejer gården Feldsing i 158 år og fem generationer.
Indtil 1878 er der en gård en Feldsing, I 1878 bliver fra den egentlige gård matrikel 42A udstykket 70 tønder land kaldet Nørre Feldsing matrikel 42B. I 1889 udstykkes matrikel 42C, som er et lille husmandssted, til en svigersøn.
2 Fæstere
1498 Jess Nielsen
1664 Anne Jenskone
1665 Øde
1771 Hans Lauridsen
3 Ejere
1498 Lundenæs.
1809 Niels Hansen, søn
1843 Niels Christian Nielsen, søn
1880 Niels Laurids Nielsen, søn
1916 Niels Christian Nielsen, søn
1929 Jens Clausager Rindom
1949 Kjeld Nielsen
1950 Thorvald Jensen
1986 Per Harald Jensen, søn
4 Familier med børn
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2019.

Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 2 1 0 starter her ↓
Realregister matrikel 42A.
Realregister matrikel 42A nyere.
Realregister matrikel 42A digitaliseret tingbog.

Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1498- Jess Nielsen.
Ses i Lundenæs Jordebog 1498. Ydelsen til Lundenæs er:

1 ørte rug,
skoffswin,
2 ß leding oc setgerd,
2 skip haffre kongstet.


Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1664- Anne Jenskone.
Manden er vel omkommet i krigen 1660.
Gården betegnes som een af tre gårde i Borris som jordegen, hvilket ord ikke er fundet i gamle danske ordbøger (Kalkar fx). Men det burde betyde selvejer her i 1664. Herligheden, hvilket er jagten og fiskeriet, har vel hørt under Lundenæs.
Anne Jenskone noteres til følgende ydelser:

2 fdk., 2 ørte leding
1 faar
1 gaas
2 høns
1 ørte Rug,
1 svin,
2 ß leding oc setgerd,
Gæsteri: 1 rixdaler og 4 skæpper haffre.

Overfor 168 år før er landgilden steget med et får, en gås, to høns og 1 rigsdaler 2 skæpper havre mere. Det er en stor stigning.
Markbogen 1683 skriver:

Felssing ½ ødegaard, til Lundenæs, ingen bygning. øde ungefær 20 aars tid. Eng lejes af Thommes Jensen i Vindelboe for avls afgift.

De ungefær 20 år det ligger øde ville være 1663, men i 1664 er Anne Jenskone på gården, som hun må være død fra eller have forladt kort efter 1664. I 1683 er jorden ikke lejet ud, men ligger vel brak. Kun engen lejes af nabo til Thomas Jensen i Vindelbo.

Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1665 Øde over hundrede år.
Gården ligger øde i godt hundrede år. I den tid lejes engen ud, for enge var for værdifulde til at lade ligge brak. I 1683 er Thomas Jensen i Vindelbo lejer engen.

Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1771 Hans Lauridsen *1739.10.25 Store Boel, Bølling sogn †1827.01.10 Feldsing søn af gårdmand Store Boel Laurids Knudsen (Boel) †1782.03.24 Store Boel og Abelone Jeppesdatter *?Bisgaard, Egvad sogn †1754.09.17 Store Boel.
Gift 1770.10.21 i Oddum med Birgitte Nielsdatter *1744.09.06 Sejrup, Oddum †1813.12.21 Feldsing datter af gårdmand i Sejrup Niels Larsen/Laursen/Lauridsen og Kirsten Pedersdatter †1790.05.04 Sejrup
I 1771 bliver Feldsing igen dyrket eften at have været øde længe. Feldsing er ikke nævnt i kirkebogen mellem 1702 og 1770. Kirkebogen begynder i 1702, så der er ingen optegnelser 1683 - 1701 fx.
I 1705 noteres alle husholdninger i Borris sogn i Mandtall. I denne liste optræder Feldsing ikke. Det har ikke været beboet.
Muligvis er markerne før 1771 blevet drevet fra Vindelbo eller fra Gaasdal, begge nabo til. Hans Lauridsen må have haft nogle dyrkede marker for at kunne begynde driften af gården, ligeledes må han have sat bygninger på gården i 1770 eller 1771.
Hans Lauridsen driver Feldsing usædvanligt længe i 38 år.
Børn:
01 Laust *1771.10.20c Feldsing †1771.10.27 Feldsing.
Borris Kirkebog 1771:

Dom 22 à trin: begrov Hans felsings søn Laußt - - - - 2 dage.

02 Appelone Hansdatter *1772-73c Feldsing †1823.11.24 Præstegaarden, Bølling.
Gift 1. 1797.11.05 i Borris med Hans Pedersen (Gaasdal) *1759.10.28 (tvilling) Hejbøl, Ølgod †1814.07.06 Bertelsbo, Bølling søn af Peder Jensen *1722.09.06 Hejbøl †1794.05.11 Hejbøl og Karen Pedersdatter *1725c †1807.12.13 Hejbøl.
Gift 2. 1815.04.09 i Bølling sogn med avlskarl Skjern præstegaard Anders Nielsen *1779.08.12 Halby, Stauning †1858.07.17 Strandby, Stauning søn af gårdmand i Halby Niels Andersen *1735.05.31 Stauning †1804.07.29 Halby og (gift 1770.09.30 Stauning) Else Jespersdatter *1737.08.18 Stauning †1790.04.11 (begravet som Pedersdatter) Halby.
1. mand Hans Pedersen var:
1798-1809 gårdmand Store Gaasdal, Borris sogn.
1811-1814 gårdmand i "Bertelsbo" Bølling sogn .
2. mand Anders Nielsen var:
Præstegårdsforpagter i Bølling sogn.
1815-1828 ejer af "Bertelsbo" i Bølling sogn.
FT1840 til 1858: aftægtsmand i Strandby i Stauning sogn.
Barn med 1. mand Hans Pedersen:
02a Birthe Katrine Hansdatter *1809.12.03 (født i et hus ved Borris kirke, oplyst ved begravelse) Borris †1862.04.24 (hængte sig) Sønderby, Bølling.
Gift 1839.10.27 i Bølling med Christen Jensen *1806.04.12 Rosbjerg, Bølling †1887.12.21 Sønderby, Bølling søn af fæstegårdmand i Rosbjerg i Bølling sogn Jens Thomasen *1757.04.07 Sønderbygaard †1843.08.24 Rosbjerg og (gift 1795.04.06 Bølling) Margrethe Christensdatter *1769c †1830.05.14 Rosbjerg.
Christen Jensen var husmand og tømrer i Sønderby i Bølling sogn i Ringkøbing amt.
03 Karen *1773.03.25 Feldsing.
Ikke set FT 1787, ikke set efter dåben.
Kan formodes død spæd.
04 Kirsten *1776.03.10 Feldsing, formodet død spæd.
Navn Kirsten bruges igen året efter.
05 Kirsten Hansdatter *1777.11.30 Feldsing †1859.06.18 Hannerup, Faster.
Gift 1803.10.16 i Borris med Svend Andersen *1768.07.10 Bølling †1829.05.23 Hannerup søn af gårdmand i Søndergaard Anders Christensen *1734.04.01 Søndergaard, Sædding †1811.01.30 Sønderbygaard, Bølling og (gift 1767.10.04 Skjern, 3. kone) Maren Mortensdatter *1734.02.24 Skjern †1778.06.13 Hannerup.
Svend Andersen var gårdmand i Hannerup i Faster sogn i Ringkøbing Amt.
Børn:
05a Birthe Marie Svendsdatter *1804.09.22 Hannerup, Faster †1901.12.26 Fastergaard, Faster.
Gift 1830.04.03 i Faster med Mads Madsen *1803.02.04 Astrup, Faster †1866.04.10 (druknet i Vorgod Å) Fastergaard søn af gårdmand i Astrup Mads Jensen *1775.08.27 Kirkegaard, Nørre Vium †1838.05.07 Astrup og (gift 1799.10.06 i Faster) Dorthe Marie Madsdatter *1777.05.08 Fastergaard †1840.07.24 Astrup, Faster.
Mads Madsen drev Fastergaard i Faster sogn.
Druknet 1866 i Vorgod Å i nærheden af Ahler bro på vej hjem fra Dalager marked, da en tæt tåge henimod aften lagde sig over egnen. Da Fastergaard er i den stik modsatte retning fra Dalager, må han være gået helt i vilde.
05b Karen Svendsdatter *1807.06.03 Hannerup †1898.06.02 Kronborg, Oddum.
Gift 1827.03.24 i Oddum sogn med Veste Hansen *1773.06.06 Finderup, Hanning †1856.12.07 Kronborg, Oddum søn af Hans (Christian Nielsen) Ladefoged i Finderup i Hanning *1730c- †1775+.
Veste Hansen var gårdmand i Kronborg i Oddum sogn i Ringkøbing Amt. Faderen Hans Christian Nielsen Ladefoged i Finderup står i Vennergaard jordebog som fæster i 1755 og hans sidate barn Frantz Hansen er født 1775. Hans kone er ikke kendt. Se DIS-tråd.
05c Kirsten Svendsdatter *1809.10.02 Hannerup, Faster †1893.07.27 Tarm, Egvad.
Gift 1835.10.04 i Faster sogn med Niels Christensen *1812.10.15 Store Kastbjerg, Bølling †1894.02.25 Tarm søn af gårdmand i Høj, Bølling Christen Nielsen *1789.02.05 Høj †1847.05.08 Lille Kastbjerg, Bølling og gift (1811.09.29 Bølling) Anna Margrethe Lauridsdatter *1787.02.10 Øster Marup, Skjern †1846.05.21 Lille Kastbjerg.
Niels Christensen var:
Gårdmand i Store Kastbjerg i Bølling sogn.
Gårdmand i Nørlund i Bølling sogn.
Gårdmand i Høj i Bølling sogn i Ringkøbing Amt.
05d Maren *1812.06.26 Hannerup, Faster †1815.03.21 Hannerup knap tre år gammel.
05e Anders Svendsen *1815.02.08 Hannerup, Faster †1887.10.31 Hannerup.
Gift 1836.04.04 i Borris sogn med Ingeborg Sørensdatter *1816.07.13 Grønborg, Borris †1876.01.28 Hannerup datter af Søren Eskesen i Grønborg.
05f Hans Christian Svendsen *1820.06.30 Hannerup, Faster †1905.12.03 Nørgaard, Hjoptarp, Borris.
Gift 1848.05.14 i Borris sogn med enke i Nørgaard Christence Nielsdatter *1810.03.23 Hvollig, Borris †1896.07.26 Nørgaard, Hjoptarp, Borris datter af Niels Nielsen i Store Hvollig, Borris.
06 Niels Hansen *1781.03.18 Feldsing, overtager gården se nedenfor.
07 Kirsten Marie Hansdatter *1785.01.16 Feldsing †1860.03.06 Sudergaardhus, Bølling.
Gift 1821.09.30 i Bølling med Niels Lauridsen *1792.10.12 Store Sudergaard, Bølling †1858.05.01 Sudergaardhus søn af gårdmand i Store Sudergaard Laurids Christensen *1740c †1828.01.04 Østerby, Bølling og (gift 1790.10.17 Bølling) Kirsten Nielsdatter (Skaarup) *1767.07.12 Ledgaard, Bølling †1837.06.03 Sudergaard.
Niels Lauridsen levede som husmand og murer i Sudergaardhus i Bølling sogn.
Børn:
07a Laurids Nielsen *1822.11.22 Forpagterboligen, Bølling Præstegaard †1846.02.06 død ved 8. Bataillon, garnision 1842-52 i Kbh.
Laurids Nielsen var fra den 30. maj 1845 soldat ved 8. batailon.
07b Appelone Nielsdatter *1824.12.21 Østerby, Bølling †1874.05.08 Sudergaardhus, Bølling.
Gift 1858.09.26 i Bølling med Niels Christian Pedersen *1823.03.19 Egvig, Borris †1893.10.13 Kirkehus, Bølling søn af Peder Nielsen i Egvig i Borris.
Niels Christian Pedersen var snedker i Bølling sogn.
Folketælling 1787 Feldsing Hans Lauridsen   Matr: 42A   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Hans Lauridsen511739 Boel- Store Bølling 1827 Feldsing Borris *1739.10.25 Store Boel, Bølling sogn †1827.01.10 Feldsing
kone 1Birgitte Nielsdatter441744 Sejrup Oddum 1813 Feldsing Borris  *1744.09.06 Sejrup, Oddum †1813.12.21 Feldsing
dat. Appelone Hansdatter141772c Feldsing Borris 1823 Præste- gaarden Bølling *1772-73c (dåb glemt i kirkebogen) Feldsing †1823.11.24 Præstegaarden, Bølling.
dat. Kirsten Hansdatter91777 Feldsing Borris 1859 Hannerup Faster *1777.11.30 Feldsing †1859.06.18 Hannerup, Faster.
søn Niels Hansen71781 Feldsing Borris 1850 Feldsing Borris  *1781.03.18 Feldsing †1850.03.30 Feldsing.
dat. Kirsten Marie Hansdatter31785 Feldsing Borris 1860 Sudergaard- hus Bølling  *1785.01.16 Feldsing †1860.03.06 Sudergaardhus, Bølling.
tj-karl Mads Knudsen281759c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Niels Jensen161770 Kirken- Ved Borris 1837 Lodal Faster *1770.08.26 Kirken- Ved, Borris †1837.05.08 Lodal, Faster.
tj-pige Mette Christensdatter151770 Aagaard Borris 1851 Borris *1770.11.25 Aagaard, Borris †1851.08.14 Borris.

Folketælling 1801 Feldsing Hans Lauridsen   Matr: 42A   35
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Hans Lauridsen631739 Boel- Store Bølling 1827 Feldsing Borris *1739.10.25 Store Boel, Bølling sogn †1827.01.10 Feldsing
kone 1Birgitte Nielsdatter571744 Sejrup Oddum 1813 Feldsing Borris  *1744.09.06 Sejrup, Oddum †1813.12.21 Feldsing
dat. Kirsten Hansdatter241777 Feldsing Borris 1859 Hannerup Faster *1777.11.30 Feldsing †1859.06.18 Hannerup, Faster.
søn Niels Hansen201781 Feldsing Borris 1850 Feldsing Borris  *1781.03.18 Feldsing †1850.03.30 Feldsing.
dat. Kirsten Marie Hansdatter161785 Feldsing Borris 1860 Sudergaard- hus Bølling  *1785.01.16 Feldsing †1860.03.06 Sudergaardhus, Bølling.


Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1809.03.02 skøde Niels Hansen *1781.03.18 Feldsing †1850.03.30 Feldsing søn af formand.
Gift 1809.05.11 i Borris sogn med af præstegaarden Mette Christensdatter *1780.06.04 Aagaard, Borris †1858.07.06 Feldsing datter af gårdmand i Aagaard Christen Nielsen *1733.02.01 Aagaard †1787.05.19 Aagaard og (gift 1769.11.12 Borris) Magrethe Villadsdatter *1746.09.18 Aagaard †1834.05.04 Slikdal, Borris.
Køber gården af hans far for 300 rigsdaler i marts 1809. Hartkornet er da 2 6 2 2 2/20 , så der er kommet 0 5 2 2 til, måske i udskiftningen. Naboen Peder Jensen underskriver skødet som vidne.
Hans kone Mette Christensdatters mor Magrethe Villadsdatter blev gift 2. gang i oktober 1790 med præstegaardsforpagteren Niels Sørensen Rosendal, derfor skrives Mette af præstegaarden, da hun gifter sig i maj 1809.
Søren Nielsen i Rosendal Oddum fik to sønner med 18 måneder mellemrum og giver dem begge samme navn Niels Sørensen Rosendal. Dette har gjort livet besværligt for nogen genealoger, der fx får en mand til at dø to gange.
Niels Hansen har gården i 34 år.
Børn:
01 Hans Nielsen *1810.09.07 Feldsing †1886.06.13 Vester Herborg, Vorgod.
Gift 1852.04.12 i Vorgod sogn med Mariane Pedersdatter *1820.08.15 Højmark, Sønder Lem sogn †1885.04.14 Øster Herborg, Vorgod datter af husmand og smed i Højmark Peder Christian Pedersen *1798.07.22 Sønder Lem †1870.10.17 Fjelstervang, Vorgod og (gift 1819.10.17 Sønder Lem) Else Marie Andreasdatter *1800.10.12 Ringkøbing †1843.02.28 Ristoft, Torsted sogn.
Hans Nielsen drev en går i Øster Herborg i Vorgod sogn i Ringkøbing Amt.
02 Magrethe Nielsdatter *1812.05.20 Feldsing †1874.12.09 Store Gaasdal Gammelmark, Borris.
Gift 1834.03.23 i Borris sogn med Mads Larsen *1806.06.21 Lodal, Faster †1873.06.28 Store Gaasdal Gammelmark søn af gårdmand i Lodal Lars Madsen *1755c †1832.03.29 Lodal og (gift 1790.04.13 Vorgod) Anna Madsdatter *1770.07.12 Øster Herborg, Vorgod †1862.11.17 Lodal.
Mads Larsen var:
Præstegårdsforpagter i Bølling sogn,
gårdmand i Overby i Sønder Felding sogn,
gårdmand i Faster sogn.
03 Birthe Katrine Nielsdatter *1814.11.22 Feldsing †1868.06.29 Ahler hede, Borris.
Gift 1847.06.06 i Borris med Svend Mortensen *1818.10.29 Kjelstrup, Faster †1899.02.22 Gaasdal, Borris søn af gårdmand i Kjelstrup Morten Svendsen *1779.08.29 Aanum, Skjern †1867.10.17 Brunbjerg, Borris og (gift 1817.10.12 Faster) Kirsten Larsdatter *1793.12.26 Faster †1878.10.20 Brunbjerg.
Svend Mortensen var husmand på matrikel 1H Ahler Hede i Borris Østerland.
04 Niels Christian Nielsen *1817.07.16 Feldsing, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1834 Feldsing Niels Hansen   Matr: 42A   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Niels Hansen541781 Feldsing Borris 1850 Feldsing Borris  *1781.03.18 Feldsing †1850.03.30 Feldsing.
kone 1Mette Christensdatter541780 Aagaard Borris 1858 Feldsing Borris  *1780.06.04 Aagaard, Borris †1858.07.06 Feldsing
søn Hans Nielsen241810 Feldsing Borris 1886 Herborg- Vester Vorgod  *1810.09.07 Feldsing †1886.06.13 Vester Herborg, Vorgod.
dat. Magrethe Nielsdatter221812 Feldsing Borris 1874 Gaasdal- Store Borris *1812.05.20 Feldsing †1874.12.09 Store Gaasdal Gammelmark, Borris
dat. Birthe Katrine Nielsdatter201814 Feldsing Borris 1868 Ahler Hede Borris Birthe Katrine Nielsdatter *1814.11.22 Feldsing †1868.06.29 Ahler hede, Borris.
søn Niels Christian Nielsen17Feldsing Borris 1908 Feldsing- Nørre Borris  *1817.07.16 Feldsing †1908.07.13 Nørre Feldsing


Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1843.09.18 skøde Niels Christian Nielsen *1817.07.16 Feldsing †1908.07.13 Nørre Feldsing.
Gift 1844.10.27 i Bølling sogn med Karen Magrete Lauritsdatter *1820.06.18 Vesterbæk, Brejning sogn †1894.03.11 Feldsing hede, Borris datter af gårdmand i Vesterbæk i Brejning sogn Laurits Andersen *1779c †1843.10.27 Vesterbæk og (gift 1810.10.21 Bølling) Abelone Knudsdatter *1780.08.25 Bølling †1848.01.12 Vesterbæk.
Skødet i 1843:

Underskreven Niels Hansen af Feldsing ...
til min Søn Niels Christian Nielsen sammesteds, følgende mig tilhørende Eiendomme, navnlig:
1, Gaarden Feldsing i Borris sogn [....] Bygninger og Jorden til Htkorn - - - - - - 2 Td 6 Skp 2 fkr 2 2/10 alb.
med Anpart Konge- Korn og Qvegtiende.
2, en Englod Jonas Jacobsens Gaard i Ranum i Skjern til Landinspektørernes Beregning for Udstykningen af [....] Gaard er anført [under] [No 1?], [høst] kaldet med Hartkorn - - - - - - 2 Skp 3 fkd 2 1260/1964 alb.

Købesummen er 272 rigsdaler; den er lav for der ligger to obligationer på gården Feldsing:

1. 110 rigsdaler tinglæst 19. Decb. 1826.
2. 160 rigsdaler tinglæst 9de Juli 1835 til Christen Handerup Mikkelsen i Debelmose i Borris.

Skødet på englodden er tinglæst den 10de Novbr. 1818 eller 1828.
Det noteres, at der ingen tinglæst adkomst til Tienderne er fundet.
Aftægtskontrakt til forældrene af samme dato den 18. september 1843.
I 1870 kom Vandingskanalen, der begyndte lidt nord for Vindelbo og gik ned til Borris By langs med Vorgod og Skjern åer. Den gjorde markerne ned til åerne frugtbare.
Niels Christian Nielsen ejer gården i 36 år.
Børn:
01 Mette *1845.07.29 Feldsing †1847.03.23 Feldsing knap to år gammel.
02 Niels Laurids Nielsen *1847.10.01 Feldsing overtager gården, se nedenfor.
03 Mette Nielsen *1850.06.17 Feldsing †1940.02.11 Staby Efterskole, Staby.
Gift 1876.04.26 i Borris med Søren Lauridsen *1850.04.14 Borris †1927.10.11 Dalager, Borris søn af Laurids Nielsen i Gjaldbæk *1818.02.14 Gjaldbæk †1882.11.07 Gjaldbæk og (gift 1844.09.29 Borris) Maren Sørensdatter *1824.06.19 Grønborg †1880.02.26 Gjaldbæk (datter af Søren Eskesen i Grønborg).
Fik en udstykning matrikel 42B af fødegården Feldsing.
04 Abelone Nielsen *1853.01.08 Feldsing †1943.10.13 Tarp, Borris.
Gift 1. 1882.10.31 i Borris sogn med Christen Rahbek Hansen *1849.03.11 Nørgaard, Hjoptarp, Borris †1886.03.09 Nørgaard søn af Hans Christian Svendsen i Nørgaard.
Gift 2. 1892.03.23 i Oddum med Peder Gosvig Madsen *1862.04.07 Dalager, Borris †1895.08.25 Tarp Mark, Borris søn af Mads Pedersen (Gosvig) i Dalager.
Abelones 1. mand Christen Rahbek Hansen førte Nørgaard i Hjoptarp i Borris sogn.
Abelones 2. mand kaldes også Peder Gaasvig Madsen; han var husmand på Tarp Mark i Borris sogn.
05 Laura *1859.05.17 Feldsing †1860.02.16 (Kighoste) Feldsing knap to år gammel.
06 Laura Nielsen *1861.03.06 Feldsing †1946.04.15 Kibæk, Assing.
Gift 1889.04.05 i Borris med Niels Nielsen *1861.06.13 Egvad.
Fik vel en udstykning af denne hendes fødegård Feldsing, et husmandssted kaldet Nørre Feldsing matrikel 42C.


Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1880.02.24 skøde Niels Laurids Nielsen *1847.10.01 Feldsing †1932.04.04 Grønborg, Borris søn af formand.
Gift 1879.11.03 i Borris med Karen Eskesen *1855.06.16 Grønborg †1938.09.01 Egeskovgaard, Borris datter af Eske Sørensen i Grønborg.
Børn:
01 Niels Christian Nielsen *1884.02.14 Feldsing, overtager gården, se nedenfor.
02 Birte Katrine Karoline Nielsen *1886.05.17 Feldsing †1969.10.06 De gamles Hjem, Borris.
Gift 1912.09.24 i Borris sogn med Laurids Johannes Jensen *1884.02.25 Krog, Borris †1961.10.16 Borris Stationsby søn af gårdmand i Krog Anders Jensen *1842.10.03 Krog †1930.12.26 Krog og (gift 1874.10.25 Oddum) Maren Jensen *1846.05.10 Graahede, Oddum †1927.12.09 Krog.
03 Karen Margrete *1890.05.09 Feldsing †1890.06.05 Feldsing en måned gammel.

Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1916.11.22 skøde Niels Christian Nielsen *1884.02.14 Feldsing †1955.05.15 (Borris kirkebog) Troldhede kirkedistrikt, Nørre Vium søn af formand.
Gift 1. 1918.06.01 i Borris med Abelone Marie Pedersen *1893.07.17 Nørgaard, Hjoptarp, Borris †1921.03.20 Feldsing datter af gårdmand i Nørgaard Jens Halby Pedersen.
Gift 2. 1936.10.13 i Engesvang med Ragna Kirstine Rahbek *1897.07.01 Viumkrog, Nørre Vium †1978.10.29 Troldhede kirkedistrikt, Nørre Vium datter af gårdmand Viumkrog Christen Rahbek *1862.10.13 Viumkrog †1944.05.12 Troldhede kirkedistrikt, Nørre Vium og (gift 1888.03.21 Dejbjerg) Ane Marie Plauborg *1865.10.09 Dejbjerg degnebolig †1939.04.22 Viumkrog, Troldhede kirkedistrikt.
Niels Christian Nielsen var:
1916 gårdmand her i Feldsing i Borris sogn.
1928 husmand i Troldhede kirkedistrikt i Nørre Vium sogn.
Ingen børn set.

Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1928.04.19 tinglyst Jens Clausager Rindom *1896.04.01 Andrup, Stauning †1957.10.28 Borris Kirkeby søn af gårdmand i Andrup i Stauning Jacob Jepsen Rindom *1851.11.02 Mejlby, Stauning †1917.07.14 Andrup og (gift 1884.10.31 Sædding) Kirsten Marie Andersen *1859.12.14 Sædding †1937.06.06 Andrup.
Gift 1941.09.19 i Vor Frelsers sogn, Esbjerg, Ribe Amt med Ane Kirstine Jensen *1896.12.01 Knaplund, Hoven †1968.08.11 De gamles Hjem, Borris datter af husmand i Knaplund i Hoven Jens Knudsen Jensen *1859.02.19 Agersnap Mark, Ølgod †1923.09.25 Tarp, Sønder Felding og (gift 1888.11.02 Hoven) Mariane Pedersen *1866.05.01 Odderup, Oddum†1936.04.15 Tarp, Sønder Felding.
Jens Clausager Rindom drev Felding i 21 år; han var bror til Jens Laurits Rindom i nabogården Vindelbo.
BS side 283:

Niels Chr. Nielsen afstår Feldsing den 12/4 1928 til J. Clausager Rindum, en broder til Jens Rindum i Vendelbo. Clausager er ugift, da han køber gården, men bliver senere gift med sin husholderske Anna. De får en søn, Jakob, der stadig {1986} bor i Borris.


Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1949.01.11 Kjeld Nielsen *1925.
Gift med Karen Margrethe Jensen *1926.
Kjeld Nielsen ejede kun gården Feldsing i to år.

Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1950.12.12 Thorvald Jensen *1923.07.21 Frøstrupgaard, Lunde sogn, Ribe Amt †2001.09.24 Borris søn af gårdmand Frøstrupgård Peter Kristian Jensen *1891.10.28 Hallum, Kvong sogn, Ribe Amt †1977.08.18 Lunde sogn (gift 1914.07.31 Lunde) Johanne Marie Mathilde Petersen *1892.10.30 Hallum by, Kvong †1967.02.05 Frøstrupgaard.
Gift 1950.12.09 i Lunde, Ribe amt med Magny Sørine Hansen *1922.07.01 Sønder Lydum, Lydum sogn, Ribe Amt †1999.07.24 Borris datter af gårdmand i Sønder Lydum Harald Hans Hansen *1895.07.18 Nørtarp, Lunde †1970.01.20 Lydum og (gift 1920.11.26 Lydum) Sigrid Kirstine Madsen *1897.06.08 Vejrup, Sønder Vium †1963.01.21 Lydum.
Thorvald Jensen førte gården Feldsing i 36 år, hvorefter han overdrog gården til hans søn Per Harald.

Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0
1986 Per Harald Jensen *1956 Feldsing, søn af formand.
Borris Feldsing matrikel 42A Nørrelandet hartkorn 2 1 0 0 ender her ↑

Borris Nørre Feldsing matrikel 42B Nørrelandet 70 tønder land starter her ↓
Realregister matrikel 42B hartkorn 0 1 1 ½.
1878 Søren Lauridsen *1850.04.14 Borris †1927.10.11 Dalagerlund, Borris søn af Laurids Nielsen i Gjaldbæk *1818.02.14 Gjaldbæk †1882.11.07 Gjaldbæk og (gift 1844.09.29 Borris) Maren Sørensdatter *1824.06.19 Grønborg †1880.02.26 Gjaldbæk (datter af Søren Eskesen i Grønborg).
Gift 1876.04.26 i Borris med Mette Nielsen *1850.06.17 Feldsing †1940.02.11 Staby Efterskole, Staby datter af Niels Christian Nielsen *1817.07.16 Feldsing †1908.07.13 Nørre Feldsing.
BS side 283:

42B er udstykket fra 42A ifølge tingbogen den 11/6 1878; men overtagelsen må have fundet sted noget tidligere. Det er datteren Mette fra Feldsing og svigersønnen Søren Lauridsen fra Gjaldbæk, der overtager det udstykkede areal på ca. 70 tdr.land, mest hede. Af den slægtsbog, Søren Lauridsen senere har skrevet, fremgår det, at der kom bygninger på i 1876. Det skinner frem af slægtsbogen, at det ikke er som landmand S. Lauridsen har gjort sig mest bemærket, selvom han altid klarede sine forpligtelser. Han havde mange offentlige hverv. Han var således medlem af sognerådet i godt 14 år og formand i godt 5 år. Han fik den 1. august 1908 af kong Frederik d.8. overrakt Dannebrogsordenen, med ret til at bære samme.

Lundsgaards bemærkning "ikke er som landmand S. Lauridsen har gjort sig mest bemærket" er lidt spids. Det er ikke enhver der får en Dannebrogsorden.
Søren Lauridsen har forfattet en slægtsbog, som det fremgår af Lundsgaards tekst.
Børn:
01 Laurids Gjaldbæk Lauridsen *1878.06.04 Feldsing †1955.04.13 River Grove, Cook County, Illinois, USA.
Gift 1912.12.14 Cook County, Illinois med Emma Martine Stabell Hansen *1892.01.21 Sjællandsgade 101, Aarhus Domsogn †1985.12.20 (Burial: Irving Park Cemetery, Chicago, Illinois, USA. ) 5656 N Newcastle Ave, Chicago, Cook County, Illinois datter af typograf i Aarhus Olaf Valdemar Hansen *1852.06.14 Ny Adelgade 324, Helligaands sogn, Kbh. †1932.07.31 Steen Billesgade 20, Sct. Johannes sogn, Aarhus og (gift 1879.10.26 Hammel Skanderborg Amt) Metty Marie Stabell *1854.01.20 Brusgaard, Ølst sogn, Randers Amt †1940.09.29 De gamles Hjem, Sankt Lukas sogn, Aarhus.
Laurids Gjaldbæk ses:
FT1901 Samsøgade 23, Århus. Stilling: Tømrerforbundter.
Udvandret til Amerika på skibet "Texas" ankomst 1910.06.11.
Naturalization 1918.06.14. Tømrer/Carpenter i Chicago.
Indkaldelse til WW I (1. Verdenskrig) Registration 1918.09.12 (link kræver MyHeritage medlemsskab).
1918 Bopæl: 1656 N. Keeler Av. Chicago. Stilling: Carpenter.
1942 Bopæl: 1718 N, St. Louis Av. Chicago.
Emma Martine Stabell Hansen udvandrede til Amerika 1912.
02 Hans Lauridsen *1880.11.08 Feldsing †1918.12.21 Strellev kirkeskole, Strellev sogn.
Gift 1906.09.24 i Horne sogn, Ribe Amt med Johanne Katrine Bakkensen *1883.10.26 Horne †1957.11.09 Strellev By datter af hjulmand og karetmager i Horne Niels Jensen Bakkensen *1855.10.21 Tarp, Billum sogn, Ribe Amt †1905.09.11 Horne By og (gift 1882.05.23 Horne) Ane Mettelene Cecilie Cathrine Marie Christine Christensen *1856.04.27 Vester Vrøgum, Aal sogn, Ribe Amt †1929.12.20 Horne Kirkeby.
Hans Lauridsen var førstelærer og kirkesanger 1909-18 i Strellev sogn, Ringkøbing Amt.
03 Karen Margrethe Lauridsen *1883.11.02 Feldsing †1977.03.21 Feldsing, Borris.
Gift 1921.08.19 (ses i FT 1940, kirkebogssider mangler i hvert fald i affotografering) i Borris med forstander i Staby efterskole Jens Kristian Kristiansen Kjær *1881.08.09 Tarp Kærgaard, Sønder Felding †1954.01.09 (begravet Borris) Korsvang, Kirkebyen, Ulfborg sogn søn af husmand i Tarp Kærgaard Anders Christiansen Kjær *1838.08.03 Silstrup, Skarrild †1910.02.08 Tarp skole, Sønder Felding og (gift 1870.09.25 Sønder Felding) Inger Kirstine Jensen *1846.07.06 Gammelmark, Sønder Felding †1926.06.04 Nederby, Sønder Felding.
Jens Kristian Kristiansen Kjær var skoleforstander 1923-47 Staby Efterskole, Staby sogn, Ringkøbing Amt.
Jens Kjær: Stabybogen. Et stykke vestjydsk skolehistorie. 157 s., Christensens forlag, Struer 1952).
Karen Margrethe Lauridsen var:
FT1911 Elev på Statens Forskoleseminarium i Vejle.
FT 1916 og FT 1921 ærerinde ved Rindum skole i Rindum sogn.
Lærerinde på Staby efterskole.
Hæfter med foredrag 1923-41 bevaret.
Boede 1975 i Dalagerlund i Borris sogn.
04 Maren Lauridsen *1886.03.26 Feldsing †1974.03.07 Hee sogn.
Gift 1908.10.09 i Borris med Mads Christian Christensen *1886.05.16 Vrønding skole, Tamdrup sogn, Skanderborg Amt †1965.07.29 Hee søn af lærer i Tamdrup sogn (kendt som konseilspræsident I. C. Christensen) Jens Christian Christensen *1856.11.21 Paabøl, Hoven †1930.12.19 Hee Kirkeby og (gift 1879.11.21 Hoven) Karen Kirstine Pedersen *1857.02.01 Sønder Grene, Hoven †1935.02.11 Hee Kirkeby.
Mads Christian Christensen var gårdmand i Hee sogn i Ringkøbing Amt.
Og svigersøn af I. C. Christensen, den bekendte.
05 Nielsine Christiane (Jane) Lauridsen *1888.08.14 Feldsing †1980.01.27 Borris.
Nielsine Kristiane (Jane) Lauridsen var:
FT 1921 Tjenestepige ved landbrug i Hee sogn.
FT 1925 Kokkepige og gymnastiklærerinde Staby Efterskole
FT 1930 og 1940 Køkkenchef Staby Efterskole.
Boede 1975 i Dalagerlund i Borris sogn med søsteren Karen Margrethe.
Ugift.
06 Christine *1890.12.14 Feldsing †1891.04.02 fire måneder gammel.

Borris Nørre Feldsing matrikel 42B Nørrelandet 70 tønder land
1918.11.19 Rasmus Chr. Rasmussen *Thy.
Gift med Charlotte *Fyn.

Borris Nørre Feldsing matrikel 42B Nørrelandet 70 tønder land
1923.08.31 Jens Lund Pedersen †1953+.
Gift med Laura Thomsen *1902.05.04 Gaasdal Gammelmark, Borris †1941.08.05 Gaasdal Gammelmark datter af Thomas Christian Thomsen *1870.01.13 Borris †1941.04.11 Borris og Knudtilde Kathrine Christensen *1878.05.20 Ejstrup, Faster †1957.10.12 Borris.

Borris Nørre Feldsing matrikel 42B Nørrelandet 70 tønder land
1953.01.05 Anders Toft Jespersen.
Gift med Esther.
Opfører flot stuehus.
Seks børn.

Borris Nørre Feldsing matrikel 42B Nørrelandet 70 tønder land
1974.11.28 Henning Dyrvig.
Gift med Kirsten.
Borris Nørre Feldsing matrikel 42B Nørrelandet 70 tønder land ender her ↑

Borris Nørre Feldsing matrikel 42C Nørrelandet starter her ↓
Realregister matrikel 42C.
1889.06.11 Niels Nielsen *1861.06.13 Egvad †1933.05.15 (Troldhede kirkebog) Nørre Feldsing søn af husmand og høker i Foersum i Egvad sogn Christen Nielsen *1829.04.13 Bisgaard, Egvad †1912.07.25 (Troldhede kirkebog) Feldsing og (gift 1854.11.09 Egvad) Anne Marie Thomasdatter *1819.11.17 Tarm, Egvad †1893.02.28 Foersum.
Gift 1889.04.05 i Borris med Laura Nielsen *1861.03.06 Feldsing †1946.04.15 Kibæk, Assing datter af udstykker Niels Christian Nielsen her i Feldsing i Borris.
Muligvis bygget som aftægtssted for Niels Christian Nielsen og Karen Magrete Lauritsdatter omkring 1880, da de afhænder Feldsing 42A til sønnen Niels Laurids Christensen. Datteren Laura og hendes mand får så skøde i 1889.
Aftægtskontrakt til Niels Christian Nielsen og kone 11. juni 1889, de er forældre til konen Laura Nielsen.
Matrikel 42C er efter hartkornet et meget lille husmandssted.

Borris Nørre Feldsing matrikel 42C Nørrelandet
1902.08.02 Tobias Tobiasen *1866.05.31.
Tobias Tobiasen i Duedal matrikel 35A lægger matrikel 42C - som kun havde hartkorn 0 1 0 ¾ - under Duedal. Denne udstykning blev således opgivet som selvstændigt husmandsbrug.
Borris Nørre Feldsing matrikel 42C Nørrelandet ender her ↑

6 Andet


Flodgaard
1 Introduktion
Flodgaard er matrikel 52A i Nørrelandet i Borris sogn.
I følge realregisteret:

Dette Sted er (….) 1/3 Part af Laust Jepsens nedlagte Gaard i Tarp.

Husmandsstedet har til at begynde med hartkornet 0 7 3 1½.
Dermed havde Laust Jepsens gård 3 x ( 0 7 3 1½) hartkorn eller 2 7 2 1½, hvilket vil sige at det i 1775 var den gård Christen Jensen fæstede, i FT 1787 ses Laust Jepsen der.
Foruden det ovennævnte hartkorn hører der en eng i Damsø i Skjern til gården. Denne eng har hartkornet 0 0 3 2 og desuden skæve 546005/3090000 album eller omkring 1/6 af en album.
Men Flodgaard er en ny gård der ligger på marken et godt stykke nord for Tarp By. Formodentlig er den oprettet i udstykningen, der må være foretaget mellem 1787 og 1801.
Familien der er på Flodgaard omkring 1900 tager 1924 navneændring fra Pedersen til Flodgaard.
Realregister Flodgaard.
Realregister nyere.
Skødeprotokollen.
2 Fæstere
Alle selvejere.
3 Ejere
4 Familier med børn
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2019.

1800c Peder Lauridsen (Flodgaard) *1768.01.31 Tarp †1816.06.18 Tarp søn af Laurids Pedersen (Laust Tarp) *1734c †1800.06.23 Tarp og (gift 1758.11.01 Borris) Johanne Nielsdatter (Aagaard) *1726.05.05 Aagaard, Borris †1815.01.19 Tarp.
Gift 1801.10.18 i Borris med Maren Madsdatter *1767.08.02 Dalager, Borris †1856.04.27 Borris datter af husmand og smed i Dalager, Borris Mads Christensen (Husted) *1727.06.29 Hanning sogn †1810.02.04 Borris og (trolovet 1759.07.07, gift 1759.09.09 Borris) Sophie Villadsdatter (Aagaard) *1736.10.21 Borris †1830.02.10 Borris.
Peder Lauridsen var gårdmand i Flodgaard matrikel 52 i Nørrelandet i Borris sogn.
Før han blev gift ses at moderen holdt hus for ham i FT 1801 i februar.
Peder Lauridsen Flodgaard er identisk med Peder Lauridsen Tarp, hvilket ses i et skøde af 1812.02.04. Da sælger "underskrevne Peder Lauridsen Tarp boende i Flodgaard i Borris sogn" gården Flodgaard, matr. 52 til Morten Sørensen Klokmose.
Børn:
01 Johanne *1803.01.27 Flodgaard, Borris †1803.01.29 to dage gammel.
02 Johanne Pedersdatter *1805.05.14 Flodgaard, Borris †1898.09.08 Astrup, Velling sogn
Skrædderske i Borris sogn. Ugift.
FT1855 om søstrene Johanne og Sophie Pedersdatter i Tarp, Borris sogn: ”Tvende søstre, som haver huus tilfælles og ernærer sig ved haandarbeide.”
FT1870: Johanne: ”Syepige” - Sophie: ”Ernæres ved den ældre søsters haandarbeide”
03 Sophie Pedersdatter *1808.03.15 Flodgaard, Borris †1888.07.19 Stier mark, Borris.
Strikkerske i Borris sogn. Ugift.
Bor sammen med søsteren i et hus, se ovenfor.
Folketælling 1801 Flodgaard Peder Lauridsen Flodgaard   Matr: 52 Nørrelandet   15
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Boels- mand mand 0Peder Lauridsen Flodgaard341768 Tarp Borris 1816 Flodgaard Borris *1768.01.31
mands mor 1eJohanne Nielsdatter Aagaard751726 Aagaard Borris 1815 Flodgaard Borris *1726.05.05
tj-pige Johanne Nielsdatter211780c   Ikke set født i Borris.


1812.02.04 skøde Morten Sørensen *1782.08.18 Klokmose, Faster †1853.09.04 Bjerg, Brejning sogn søn af gårdmand i Klokmose Søren Christensen (Østergaard) *1729c Faster sogn (formodentlig *1731.05.27 barn uden navn far Christen Østergaard) †1814.06.03 (ved Niels Kjær i Debelmose, Borris sogn) og (gift 1766.04.03 Borris) Sidsel Pedersdatter *1741.05.07 Tarp, Borris †1806.03.16 Klokmose.
Gift 1824.04.19 i Sønder Lem med Ingeborg Katrine Sørensdatter *1800.06.29 Sønder Lem †1856.12.29 Bjerg, Brejning datter af husmand i Lambæk, Sønder Lem Søren Madsen (Husted) *1749c (formodet *1747.07.16 i Borris søn af Mads Gaasdal) — gift 1. 1776.10.27 i Hover med Mariane Nielsdatter Hjelm *1751c †1795.03.31 — og anden kone gift 1795.11.22 i Velling Mariane Ivarsdatter *1760.02.17 Nørby, Velling.
Morten Sørensen købte Flodgaard for 200 rigsdaler, havde den fire år, så kom tvangsauktionen.
Derefter blev han husmand i Bjerg i Brejninge sogn.
Mortens formodede far Søren Madsen kaldes "Søren Husted" ved søns død i 1848 og ved datters død i 1862.

1816.10.30 auktionsskøde Jens Lauridsen Aagaard bror til første ejer Peder Lauridsen Flodgaard ovenfor.
Dette er en nabogård til Tarpgaard som tilhører Jens Lauridsen Aagaard, der køber Flodgaard da hans bror dør for at for at redde hans brors enke, som får ophold på gården — aftægt — indført i skødeprotokollen ved denne lejlighed, og hun bliver på gården under de næste tre ejere og ses i FT 1834. Desuden betaler han al gælden på gården. Han har den kun tre måneder, før han sælger den videre for 480 rigsdaler.

1817.01.20 skøde Anders Christensen Meedom *1787.12.09 Medum, Ølgod †1864.11.06 Agger, Borris søn af husmand i Medum Christen Madsen *1734.04.11 i Medum †1808.04.08 Medum og (gift 1767.08.08 Hoven) Maren (Kyel) Christensdatter *1744.05.31 Hoven †1823.11.09 Frøstrupgaard, Lunde sogn (aftægtsenke ved datter Cathrine Marie gift med Johan Smidt, Frøstrupgaard).
Gift 1816.08.25 i Ølgod med Anna Marie Jørgensdatter *1781.03.11 Østbæk, Ølgod †1857.12.08 Degneboligen, Borris datter af husmand og tømmermand i Vallund, Ølgod sogn Jørgen Christensen (Tarp) *1754.08.25 Vallund †1794.10.19 Vallund, Ølgod og (trolovet 1780.06.29 gift 1780.10.22 Ølgod) Margrethe Pedersdatter *1759c.
Anders Christensen Meedom var:
Seminarielærer ved Borris Seminarium.
Gårdmand i Flodgaard i Borris sogn.
Skolelærer og kirkesanger i Borris sogn.
Børn:
01 Jørgen Christian Meedom *1817.06.15 Flodgaard †1906.05.11 Lergrav, Aulum sogn.
Gift 1844.10.13 i Borris med Regine Katrine Rahbek *1820.03.12 Dalagergaard, Borris 1867.01.05† Visgaard, Sinding sogn 48 år datter af gårdmand i Dalagergaard Mads Jensen Rahbek *1796.04.05 Dalagergaard †1877.03.19 Engsig, Skjern og (gift 1817.10.08 Borris) Øllegaard Constance Krarup *1795.12.10 Præstegaarden, Borris †1850.08.15 Dalagergaard.
Jørgen Christian Meedom var gårdmand Visgaard i Sinding sogn i Ringkøbing amt.
02 Christen Medom *1819.02.17 Flodgaard †1867.01.11 Agger, Borris.
Gift 1851.05 27 i Borris med Marie Cathrine Pedersdatter *1825.11.05 Aagaard, Borris †1905.01.18 Aggerhus, Borris datter af gårdmand i Aagaard, Borris Peder Jensen *1800.12.03 Aagaard †1888.02.20 Odderskærhus, Borris og (gift 1820.10.22 Borris) Birgitte Cathrine Fuglede *1797.04.20 (døbt 1797.06.29) Præstegården, Bøvling sogn †1847.02.11 Aagaard.
Christen Medom var gårdmand i Agger i Borris sogn i Ringkøbing Amt.

1829.06.11 skøde Søren Jensen (Tarp) *1792.05.17 Tarp, Borris †1871.08.18 Borris søn af gårdmand i Tarp Jens Olesen *1761.09.13 Borris †1836.09.08 Tarp og (gift 1786.09.24 Borris) Kirsten Madsdatter *1767c †1823.02.13 Tarp.
Gift 1. 1829.10.18 i Skarrild med tjenende på Nørre Karstoft Ane Christensdatter *1808.04.18 Amtrup, Snejbjerg †1841.09.29 (skifte 56 og 361) Velhusted, Assing sogn datter af Christen Olsen Smed *1759 Over Amtrup Snejbjerg †1836 Lind, Rind og Ane Thomasdatter *1767c Ejstrup sogn, †1841 Timring sogn.
Gift 2. 1844.01.01 i Sønder Felding med enke Ane Cathrine Pedersdatter *1803.06.21 Overby, Sønder Felding †1846.04.22 Gammelmark, Sønder Felding datter af Bodil Christensdatter i Overby, Sønder Felding og udlagt ungkarl tjenende ved Niels Pedersen Klink i Overby Peder Jensen søn af Jens Pedersen Hus/Færgemand *1741c †1806+ og Ane Marie Pedersdatter †1806.05.23 Borris.
1829-36 Flodgaard i Borris sogn, som han køber for 400 rigsdaler.
1836+ Velhusted i Assing sogn.
1844-46 Gammelmark, Sønder Felding.
Børn:
Jens Sørensen Dalager *1830.08.17 Debelmose, Borris †1854.04.18 Rendsborg, Slesvig (begravet Kiel) 24 år gammel.
Tjener FT 1845 i Skobæk.
Død Rendsborg set i DIS-DK.
Kirsten Sørensen *1833.02.01 Flodgaard †1918.01.29 Asylet, Borris.
Gift 1877.03.13 i Borris med Anders Christian Pedersen *1848.04.18 Bur søn af Peder Christensen *1796.06.15 Hjerm sogn †1866.03.22 Tangsgaard, Bur og Anne Christensdatter *1808.08.28 Bur †1879.04.26 Pindvig Mark, Skarrild.
Bosat i et husmandssted Vejlgaard Mark i Assing sogn.
Derefter gården Duedal i Borris sogn.
Christen Sørensen*1835.09.19 Flodgaard †1846.08.07 (druknet i Omme Å) Hvollig, Borris elleve år gammel.
Niels Rabech Sørensen *1838.09.03 Velhusted, Assing †1864.04.18 Dybbøl 26 år gammel.
FT1860: Tjenestekarl i Gjaldbæk i Borris sogn
Mindetavle i Borris Kirke over faldne i krigen 1864.
Ane Sørensen *1841.08.04 Velhusted, Assing †1860.04.10 (druknet i Vorgod Å) Store Gaasdal, Borris

Druknet i Vorgod Å ved at falde eller springe ud af en baad ved Store Gåsdal, hvor hun og nogle flere fiskede. Hun døde d. 10. april, liget fandtes først, ved Egvig omtrent, den 1. maj; begravet d. 4. maj med øvrighedens tilladelse.

Folketælling 1834 Flodgaard Søren Jensen Tarp   Matr: 52 Nørrelandet   20
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Søren Jensen Tarp421792 Tarp Borris 1871 Borris *1792.05.17.
kone 1Ane Christensdatter261808 Amtrup Snejbjerg 1841 Velhusted Assing *1808.04.18.
søn Jens Sørensen41830 Debelmose Borris 1854 Rendsborg *1830.08.17.
dat. Kirsten Sørensen21833 Flodgaard Borris 1918 Asylet Borris 1833.02.01.
tj-karl Niels Pedersen261808 Debelmose Borris  *1808.06.12 søn af Peder Nielsen og Maren Kirstine Andersdatter.
tj-dreng Hans Lauridsen151819c   Ikke set født i Borris.
aftægt eMaren Madsdatter671767 Dalager Borris 1856 Borris  *1767.08.02. Hun var gift med 1. ejer af Flodgaard Peder Lauridsen der døde i 1816, hun er stadig på aftægt i denne FT 1834 ved 5. ejer af gården Søren Jensen Tarp.
Skræd- der aftægt dat. 0Johanne Pedersdatter291805 Flodgaard Borris 1898 Astrup Velling *1805.05.14
aftægt dat. 0Sophie Pedersdatter261808 Flodgaard Borris 1888 Stier Borris *1808.03.15 kaldes "svag".


1836.04.26 Mads Jensen *1802.12.31 Tarp, Borris †1869.12.12 Flodgaard bror til formand Søren Jensen, se der for forældre.
Gift 1835.10.11 i Borris med Mette Katrine Rahbek *1809.07.17 Ahlergaard, Borris †1883.08.23 Flodgaard datter af gårdmand i Ahlergaard Mads Madsen Rahbek *1774.02.27 Ahlergård †1839.03.19 Borris og (gift 1803.09.18 Borris) med enke "Madame Rahr" Else Bech *1766.01.10 Snostrup sogn, Frederiksborg Amt †1849.07.18 Ahlergaard.
Madame Rahr var enke efter sognepræst i Sønder Felding Rasmus Christensen (Rahr), der døde 1799.06.03 Sønder Felding.
Børn:
Else Madsen *1836.09.25 Flodgaard †1917.10.11 Asylet, Borris.
Else Madsen lavede daglejerarbejde i Borris sogn.
Ugift.
Mads Rahbek Madsen *1838.10.13 Flodgaard †1866.07.29 Borris knap 28 år gammel.
Mads Rahbek Madsen var snedker i Borris sogn.
Ugift.
Jens Madsen *1841.01.26 Flodgaard †1882.12.10 Dalager, Borris.
Gift 1874.03.29 (højre side) i Borris med Mette Madsen *1851.12.06 Dalager †1906.01.31 Dalager datter af Mads Pedersen i Dalager i Borris *Gosvig.
Jens Madsen var husmand i Dalager i Borris sogn.
Kirstine Mariane Madsen *1843.03.21 Flodgaard †1917.03.05 Asylet, Borris.
Gift 1869.11.10 (højre side) i Borris med Jørgen Poulsen *1831.04.30 Nørre Bandsby, Nysogn, Ringkøbing amt †1905.03.14 Faster søn af gårdmand i Nørre Bandsby Poul Jørgensen *1803.09.11 Bandsby †1848.09.26 ("Kommende med et læs klynetørv faldt han af vognen på vejen, brækkede begge ben og døde 4 dage derefter") Nørre Bandsby og (gift 1830.10.24 Nysogn) Kristiane Simonsdatter *1805.09.01 Nysogn †1849.05.09 (Brystfeber, syg i 14 dage) Nørre Bandsby.
Jørgen Poulsen var landmand i Klokmose i Faster sogn.
Mathias Christian Vilhelm Rahr Madsen *1845.06.16 Flodgaard †1921.01.05 Tarm, Egvad sogn.
Gift 1874.10.30 Egvad sogn med Anne Jensen *1847.11.15 Gammelmark, Sønder Felding †1919.06.10 Tarm datter af gårdmand Gammelmark Jens Jeppesen *1822.07.25 Bliddal, Snejbjerg sogn †1897.05.02 Troldhede, Nørre Vium sogn og (gift 1846.10.25 Skarrild) Mette Kirstine Nielsdatter *1823.05.30 Studsgaard, Skarrild †1849.10.27 Gammelmark.
Mathias Christian Vilhelm Rahr Madsen var staldforpagter i Tarm i Egvad sogn.
Peter Markus Madsen *1847.11.29 Flodgaard †1919.11.16 Odderup, Oddum sogn.
Gift 1875.07.09 (højre side) i Borris med Ane Nielsen *1844.08.02 Debelmose, Borris †1922.10.28 Odderup datter af gårdmand i Debelmose Niels Pedersen (Kjær) *1819.12.29 Debelmose †1897.05.18 Aagaard, Borris og (gift 1841.10.31 Borris) Johanne Pedersdatter *1820.07.15 Debelmose †1872.07.29 Aagaard.
Peter Markus Madsen var landmand og kroejer i Hoven sogn.

1869.12.12 Mette Katrine Rahbek enken, se ovenfor.

1870.06.20 skøde Christen Jeppesen *1839.09.23 Tarp, Borris †1886.10.05 Flodgaard søn af Jeppe Jensen (Tarp) *1801.04.11 Tarp †1879.02.03 Tarp i Tarpgaard og Petronella Christensdatter *1813.05.02 Kodbøl, Borris †1901.01.20 Borris.
Gift 1871.04.20 i Egvad sogn med Anne Mikkelsen *1848.03.02 Tarm, Egvad †1931.12.24 Borris Stationsby datter af gårdmand i Tarm Mikkel Christiansen *1811.08.27 Egvad †1881.10.23 (fra lægdsrullen) Tarm og (gift 1839.03.11 Egvad) Maren Christiansdatter *1817.11.11 Tarm †1853.02.19 Tarm.
Christen Jeppesen var gårdmand og købmand i Flodgaard i Borris sogn.
Børn:
01 Petronille Jepsen *1872.04.03 Flodgaard †1949.04.11 Hovedskolen, Borris.
Petronille Jepsen var sygeplejerske og husassistent i Borris sogn.
Ugift.
02 Jeppe Tarp Jepsen *1873.06.10 Flodgaard †1942.03.24 Ejstrup, Faster.
Gift 1894.10.12 i Borris med Mette Kirstine Villumsen *1874.08.14 Karsbæk, Sønder Lem sogn †1956.08.27 Ejstrup datter af Simon Villumsen og Nielsine Sørensen i Stier, Borris
Jeppe Tarp Jepsen var landmand i Ejstrup i Faster sogn.
03 Ane Katrine *1875.01.17 Flodgaard †1886.02.04 Flodgaard elleve år gammel.
04 Mikkel Jepsen *1877.01.13 Flodgaard †1945.09.30 Hovedskolen, Borris.
Mikkel Jepsen var arbejdsmand i Borris sogn.
Ugift.
05 Jens Aagaard Jepsen *1879.10.14 Flodgaard †1960.11.19 De gamles Hjem, Borris.
Jens Aagaard Jepsen var maler og musiker i Borris sogn.
Ugift.

1886.10.05 Anne Mikkelsen enken, se ovenfor.

1897.03.15 skøde Peder Sørensen Pedersen/Flodgaard navneændring 1924 til Flodgaard *1874.03.11 Gammel Hanning, Hanning †1943.12.15 Flodgaard søn af gårdmand Gammel Hanning Søren Pedersen *1847.07.14 Finderup, Hanning †1875.10.15 Gammel Hanning (Svindsot) og (gift 1872.11.14 Hanning) Anne Madsen *1844.12.07 Tarm, Egvad sogn †1885.02.23 (Tæring) Gammel Hanning.
Gift 1897.04.06 i Hanning sogn med Karen Jakobsen *1873.03.09 Lille Gadegaard, Hanning †1965.01.18 De gamles Hjem, Borris datter af husmand i Lille Gadegaard Jacob Jacobsen *1837.08.08 Hannerup, Faster sogn †1910.11.14 Lille Gadegaard og (gift 1862.03.02 Hee) Johanne Marie Olesen *1837.03.02 Voldbjerg Vestermark, Hee †1912.03.02 Lille Gadegaard.
Børn:
01 Anna Sørine Pedersen *1898.01.10 Flodgaard †1981.01.16 Nørre Vium.
Gift 1923.05.01 i Borris med Knud Toftgaard (Pedersen) *1895.01.02 Østergaard, Lyne †1979.12.16 Nørre Vium søn af husmand i Østergaard, Lyne sogn Poul Toftgaard Pedersen *1865.11.07 Kragmosehus, Bølling sogn †1929.12.13 Debelmose, Borris og (gift 1892.11.10 Lyne) Kirstine Marie Cathrine Nielsen *1865.08.04 Østergaard, Lyne †1907.12.24 Østergaard.
Knud Toftgaard var gårdmand i Nørre Vium sogn.
Navneændring 1944.12.04: Efternavnet "Pedersen" slettet.
02 Jakob Gadegaard *1899.08.10 Flodgaard †1899.10.14 to måneder gammel.
03 Johanne Marie Flodgaard *1901.01.21 Flodgaard †1993 Hørup, Kjellerup.
Gift 1925.12.30 i Borris sogn med Frede Mortensen *1893.05.07 Tolstrup, Vejlby sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt †1979 Hørup søn af gårdejer og mejerist i Vejlby sogn, Djurs Sønder Herred, Randers Amt Rasmus Anton Mortensen *1853.04.24 Tolstrup, Vejlby †1931.05.14 Lyngby mark, Lyngby sogn, Randers Amt og (gift 1890.12.09 Skjern) Maren Sofie Nielsen *1870.05.04 Torup mark, Sønder Vinge sogn †1953.10.02 Trustrup, Lyngby sogn.
Frede Mortensen var landbrugsonsulent i Kjellerup i Hørup sogn i Viborg Amt.
04 Søren Bendt Flodgaard *1902.12.07 Flodgaard overtager gården, se nedenfor.
05 Jakob Kristian Karl Flodgaard *1904.02.27 Flodgaard.
Gift 1933.11.05 i Borris med Johanne Christine Hem (Pedersen) *1905.07.30 i Hørsholmsgade 18, Sankt Stefans sogn, Kbh. datter af postbud i Kbh. Peder Christian Hem (Pedersen) *1878.02.21 Krarup, Hem sogn, Viborg amt †1917.08.05 Henrik Ibsensvej 12, Frederiksberg sogn, Kbh. og (gift 1902.06.08 Helligkors sogn, Kbh.) Marie Gertrud Kristine Ipsen *1879.02.28 Kapelvej 21, Sankt Stefans †1912.08.14 Godthaabsvej 64, Mariendals sogn, Kbh.
Jakob Kristian Karl Flodgaard var gårdmand 1933-1964 "Lillevang" i Aaderup i Skt. Mortens sogn (Næstved) i Præstø Amt.
06 Katrine Kristine Flodgaard *1907.07.27 Flodgaard.
Katrine Kristine Flodgaard:
FT1930 Husassistent i København.
Ikke set derefter.
07 Albert Flodgaard *1909.07.08 Flodgaard.
Gift 1936.10.08 i Nørre Omme sogn med Nikoline Frederikke Hansen *1912.02.03 Kærgaard, Nørre Omme datter af gårdmand i Kærgaard Hans Kristian Hansen *1871.05.02 Mølgaard, Nørre Omme sogn †1948.01.15 Grønbjerg, Nørre Omme sogn og (gift 1894.02.09 Nørre Omme) Hansine Graversen *1873.10.18 Kærgaard †1952.05.15 Grønbjerg.
Albert Flodgaard:
FT1940 var han smedemester i Skjern sogn i Ringkøbing amt.
Ikke fundet derefter.
08 Astrid Flodgaard *1910.11.30 Flodgaard.
Gift 1931.08.28 i Borris sogn med Jens Alfred Jensen *1903.10.04 Hedegaard, Borris †1946.11.02 Borris Stationsby søn af Vidsted Jensen *1865.02.09 Tarp mark, Borris †1930.01.26 Hedegaard og (gift 1893.10.25 Borris) Mette Olesen *1870.03.14 Tarp, Borris †1950.09.30 Hedegaard.
Jens Alfred Jensen var arbejdsmand i Borris Stationsby.

1943.12.15 Karen Jakobsen enken, se ovenfor.

1944.03.10 Søren Bendt Flodgaard *1902.12.07 Flodgaard †1996.01.19 Borris søn af formand.
Gift 1927.06.30 i Borris med Marie Toftgaard Pedersen *1899.07.28 Østergaard By, Lyne sogn †1986.12.12 Borris datter af Poul Toftgaard Pedersen se under Søren Bendts søster Anne Sørine Pedersen ovenfor.

1954.03.05 Ny ejer.


Foldager
1 Introduktion
Foldager er opnævnt efter banken Foldager nordøst for gården, som blev udstykket 1859 fra en hedelod af Kodbølgaard. Men gården lå meget nærmere Helgaard en Kodbøl.
Den første ejer Niels Jensen Meldgaard boede før i Nygaardhus på jord der tilhørte gården Nygaard. I 1859 køber han matr. 7B. Gården ligger ved Borris-Ørbæk landevejen syv km fra Borriskrog bro. Her ses familien i tre generationer, indtil Staten i 1952 overtager denne ejendom og mange andre i forbindelse med udvidelsen af det militære øvelsesterræn.
Lidt sydøst for Foldager lå tidligere en landevejskro, der blev kaldt "Sorte Kro". Dette sted forsvinder, men navnet overføres til stedet Foldager, der så blev kaldt "Sorte Kro To".
I 1952 var det slut. Forsvaret købte — eksproprierede — gårdene i Sønderlandet og brød husene ned.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

1859.06.08 Niels Jensen Meldgaard *1802.02.10 Meldgaard, Hjoptarp †1876.01.11 Borris søn af Jens Larsen *1761.09.27 Meldgaard, Hjoptarp †1818.12.05 Borris og Mette Christensdatter *1771.11.25 Aagaard, Borris †1851.08.14 Meldgaard.
Gift 1836.05.23 i Borris med Kirsten Jensdatter *1811.03.04 Tarp, Borris †1908.04.24 Foldager, Borris, datter af Jens Olesen Dalager *1761.11.16 Dalager †1836.09.08 Tarp og Kirsten Madsdatter *1765c †1823.02.13 Tarp.
Skøde tinglæst 1859.06.16 kan ikke se på AO, da Tingbog 17 mangler (2018). Men den er noteret i realregistret under datoen ovenfor.
Børn:
01 Kirsten Nielsen *1839.11.13 Borris †1927.01.25 Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1876.05.19 i Snejbjerg med enkemand og husmand i Tovstrup, Snejbjerg sogn, Nicolai Iversen *1848.03.11 Tovstrup, Snejbjerg †1926.02.06 søn af husmand i Tovstrup Iver Holgersen *1795.09.20 Sunds sogn †1878.11.27 Trøstrup, Timring sogn og (gift 1836.11.10 Snejbjerg) Kirsten Marie Sørensdatter *1804.12.26 Herning by †1870.06.10 Tovstrup.
Kirsten Nielsdatter fik først et barn uden for ægteskab med gift mand Simon Villumsen i Stier i Borris, Niels Meldgaard Nielsen født den 23. maj 1869. Samme dag fødtes en anden søn af Simon Villumsen nemlig Søren Stier Villumsen med hans kone Nielsine Sørensen gift en måned før fødslen. Simon Villumsen fik altså to sønner på samme dag med to forskellige kvinder, den ene hans kone den anden Kirsten Nielsdatter her.
Barnet Niels Meldgaard Nielsen blev opdraget ved bedsteforældrene Niels Jensen Meldgaard og Kirsten Jensdatter her i Foldager.
Hun gifter sig syv år efter med Nicolai. Andre eventuelle børn i Vorgod ikke behandlet her.
Nicolai Iversen var husmand i Fjelstervang i Vorgod sogn.
Barn med Simon Villumsen i Stier, Borris:
Niels Meldgaard Nielsen *1869.05.23 Foldager †1967.04.26 De gamles Hjem, Hoven. Gift 1892.04.12 i Hoven med Bodil Marie Hansen *1873.10.12 Okslund, Hoven †1938.06.22 Østbæk, Ølgod datter af gårdmand Bertel Ørbek Hansen *1837.04.06 Okslund †1920.09.05 Knaplund, Hoven og (gift 1870.11.08 Sønder Vium) Ane Marie Kristensen *1850.08.13 Vejrup, Sønder Vium †1941.06.20 Knaplund, Hoven.
Niels Meldgaard Nielsen var husmand i Østbæk i Ølgod sogn i Ribe amt.
02 Jens Meldgaard Nielsen *1843.02.26 Nygaard, Borris †1931.03.24 Søndre Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1. 1882.02.28 i Sunds med Kirstine Pedersen *1854.08.24 Linaa, Sunds †1903.07.03 Fjelstervang datter af gårdmand Peder Jensen *1818.05.31 Linaa †1861.05.16 Linaa og (gift 1841.09.30 Herning) Mette Catrine Jensdatter *1820.04.09 Gullestrup, Herning †1890.05.31 Linaa. Gift 2. 1912.01.23 i Vorgod med enke Jensine Madsen *1871.03.26 Skærbæk, Nørre Vium †1943.02.27 Søndre Fjelstervang, Vorgod datter af husmand i Skærbæk Jakob Madsen *1835.09.04 Fjelstervang †1923.11.19 Olling, Assing og (gift 1860.04.01 Assing) Ellen Jensen *1832.04.15 Olling †1912.08.16 Olling.
Jens Meldgaard Nielsen var husmand i Fjelstervang i Vorgod sogn.
03 Jens Dalager Nielsen *1849.09.02 Nygaardhus, Borris, overtager gården, se nedenfor.
04 Christen Nygaard Nielsen *1856.01.11 Nygaard mark, Borris, overtager gården, se nedenfor.

1876 Kirsten Jensdatter enken, se ovenfor.

1877.12.31 Jens Dalager Nielsen *1849.09.02 Nygaardhus, Borris †1909.05.10 Juellingsholm, Sønder Omme.
Gift 1892.02.12 Hoven sogn med Kirstine Frantsen *1865.03.17 Adsbøl, Strellev sogn †1945.05.12 Juellingsholm Mark, Sønder Omme datter af Frands Sørensen *1823.09.08 Solbjerg, Skads sogn, Ribe Amt †1900.01.18 Haarkær, Hoven og (gift 1856.03.14 Lunde) Ane Marie Larsen *1833.07.17 Hodde Præstegaard, Hodde sogn †1905.12.02 Østerby, Sønder Omme.
Jens Dalager Nielsen var:
Husmand i Foldager i Borris sogn. Skøde tinglyst 1878.01.10.
Senere husmand Juellingsholm i Sønder Omme sogn.

1881.11.30 ny Christen Nygaard Nielsen (Kræ Meldgaard) *1856.01.11 Nygaard mark, Borris †1946.08.21 Foldager.
Gift 1883.05.05 i Borris med Mariane Christensen *1851.03.17 Madum sogn, Ringkøbing Amt †1929.05.06 Foldager datter af gårdmand i Bjerg i Madum sogn Christen Larsen *1819.04.09 Højen, Stadil †1890.01.21 Ulfborg, begravet Madum og (gift 1845.12.26 Dejbjerg) Trine Svendsdatter *1817.11.19 Dejbjerg †1876.11.17 Madum (datter af Svend Jørgensen og Mette Laustdatter)
Christen Nygaard Nielsen (Kræ Meldgaard) var husmand i Foldager i Borris sogn.
Skøde tinglyst 1882.09.21.
Viste Helgaard i "Borris Sønder Grandelag":

Ved folketællingen i 1890 er både Jens Dalager og Niels Meldgaard forsvunden af billedet, og Kristen Nygaard Nielsen (Kræ Meldgaard) er bleven gift og har ejendommen. Listen ser således ud: Kristen Nygaard Nielsen, 34 år, gift, født i Borris, husmand. Mariane Kristensen, 38 år, gift, født i Madum, husmoder. Hun var datter af Chr. Larsen, født i Madum, som en tid ejede Nygaard; Deres børn: Niels Meldgaard Nielsen, 6 år. Kristen Høj Nielsen, 4 år. Kirsten Jensen (Kjæn Meldgaard), 78 år, enke, aftægtskone.
I 1901. Denne tælling udviser, at de har fået datteren Kirstine, der er 9 år. Kræ Meldgaards moder, Kirsten (Kjæn Meldgaard), er nu 90 år, idet hun er født den 4/3 1811.
I 1906 finder vi de samme. Kjæn Meldgaard er levende endnu og er altså 95 år. Jeg kan lige huske hende, men ikke hvornår hun døde. Sønnen, Niels Meldgaard, døde som ung omkring 1905-06. Datteren »Kirstine blev gift med en mand ved navn Højstrup og flyttede hjemmefra. Sønnen, Chr. Høj, tjente nogle år, men forblev derefter hjemme og hjalp til i bedriften. Bygninger var efterhånden bleven gamle, og der byggedes ny stald sidst i tyverne.

Børn:
01 Niels Melgaard Nielsen *1883.06.06 Foldager †1907.03.03 Borris knap 24 år gammel.
Tjenestekarl i Borris sogn, ugift.
02 Christen Høj Nielsen *1885.09.14 Foldager, overtager gården, se nedenfor.
03 Kirstine Nielsen *1892.08.19 Foldager †1928.12.16 Størsbøl, Vester Nykirke sogn, Ribe Amt.
Gift 1916.05.29 i Borris med mejerist Kristian Højstrup Sørensen *1891.04.03 Torupstrand, Vester Torup sogn, Thisted Amt søn af Marie Kirstine Sørensen *1873.11.28 Torupstrand og udlagt Martin Salmonsen, Thisted.

1940.02.08 Christen Høj Nielsen *1885.09.14 Foldager †1962.02.17 Borris Stationsby.
Gift 1920.11.20 i Sønder Omme sogn med Ane Kirstine Dagny Jensen *1898.07.08 Trællund, Blaahøj sogn †1943.01.15 Foldager datter af husmand i Trællund Kristian Jensen *1864.02.26 Vinding sogn, Vejle Amt †1916.12.12 (ved kones begravelse) Skovsende, Sønder Omme og (gift 1888.01.17 Sønder Omme) Mariane Berthelsen *1861.02.25 Nederby Gammelmark, Sønder Felding †1938.06.05 Sønder Omme.
Christen Høj Nielsen var husmand i Foldager i Borris sogn.
Viste Helgaard i "Borris Sønder Grandelag":

Chr. Høj blev gift med Dagny fra Trælund ved Blåhøj , og da Mariane var død, overtog de unge ejendommen, og Kræ Meldgaard fik ophold hos dem til sin død. Dagny var en energisk kvinde, der fulgte sin mand overalt i mark og stald, og ejendommen blev drevet godt frem. De havde to døtre: Mary og Kirstine, som begge efterhånden hjalp godt til. De byggede nyt stuehus. Da Mary var 12-13 år, kom hendes mor ud for en ulykke, idet hun i laden gled ned fra stanget og fik skaftet af en fork op i underlivet. Hun havde et langt ophold på Tarm sygehus. Dog kom hun helt godt over det og virkede i en del år derefter. Hun døde i 1943. Kristen Høj og døtrene virkede sammen, til militæret overtog gården. De købte derefter Afholdshjemmet i Borris, hvor Kristen Høj døde i 1962.


1952.10.31 Forsvarsministeriet.
Husene brydes ned og Foldager ophører at eksistere som landbrug og gård.

6 Andet


Gosvig (Tarp)


Gosvig2.gif.
Kort over Gosvig i Borris sogn 1900c med Tarp, Præstegaarden, Debelmose, Flodgaard, Station, Borris Kirkeby, Stier, Dalager og Grønborg.

Gosvig (Tarp)
1 Introduktion
Gosvig er hovedsagelig udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
I Ny Matrikel 1688 formodentlig denne halvgård:

Fæster Christen Pedersen hartkorn 2 3 2 1.
Ejer Fru Sophie Rostrup på Dejbjerglund i Dejbjerg sogn (1683).

I realregistret for matrikel 51 i Nørrelandet angives 2 3 2 1¾, hvilket er nær det originale hartkorn. Derefter har gården på et tidspunkt mistet hartkorn for i skødet fra den 2. juni 1795 angives det med 1 7 2 1. Året efter i 1796 køber Mads Jensen 0 7 3 1½ til fra Laust Jepsens nedlagte gård..
2 Fæstere
1683 Christen Pedersen.
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup til Dejbjerglund.
4 Familier med børn

Halvgård hartkorn 2 3 2 1
1683- Christen Pedersen.

1695cc Søren Gosvig.
Gift med hans kone †1707.07.10 Gosvig (Christen Gosvigs kones mor).
Søren ses da kirkebogen begynder og har da allerede voksne børn. Datteren Mette gifter sig 1704, så hun skulle være født omkring 1680, men da var Christen Pedersen i Gosvig, så hun er næppe født i Gosvig.
Børn:
Mette Sørensdatter *1680c vel ikke i Gosvig. Overtager gården.
Sidsel Sørensdatter *1685c- †1748.03.17 Tarp, Borris.
Gift 1710.03.09 i Borris med Peder Pedersen af Tarp †1748+.
Søren Sørensen *1702- †1725.04.15 Gosvig.

1704c Christen Jensen Gosvig *1680c- †1726.02.10 Gosvig.
Gift 1704.07.26 i Borris med Mette Sørensdatter †1734.10.24 Gosvig datter af formand..
I Mandtallet 1705 kan dette ikke være Christen Kiær i Tarp, for han har voksne børn.
Børn:
Søren Christensen *1705.08.02 Gosvig.
Jens *1708.01.22 Gosvig †1711.02.11 Borris.
Jens Christensen *1711.08.02 Gosvig, overtager gården, se nedenfor.
Niels Christensen *1714.04.27 Gosvig.
Simuleret Folketælling 1705 Debelmose Christen Jensen Gosvig
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Christen Jensen Gosvig  Borris  Viet nr.7920
Gosvig fra trolovelsen.
kone1705100Mette Sørensdatter35c 1680c Gosvig Borris 1734 Tarp Borris †1734.10.24.
søn1705100Søren Christensen0.03 1705 Debbelmose Borris  Dåb nr.2048
*1705.08.02.
kones søs.171070Sidsel Sørensdatter20c 1685c Gosvig Borris 1748 Tarp Borris †1748.03.17 Tarp. Gift 1710.03.09 i Borris med Peder Pedersen af Tarp †1748+.
kones mor170760? Christen Jensens Kones mor50+ 1757c-  1707 Gosvig Borris Begravet nr.6077
†1707.07.10 Gosvig som Christen Jensens kones mor, skrevet af Debelmose (Gosvig ligger mellem Tarp og Debelmose).


1726 Mette Sørensdatter enken (formodentlig) †1734.10.24 Gosvig
Ikke set gift igen i Borris.
Gosvig ikke set nævnt i kirkebogen 1734-52.

1734 Jens Christensen Gosvig *1711.08.02 Gosvig †1793.12.12 Gosvig søn af formand
Gift 1. 1752.06.07 i Borris med Kirsten Madsdatter †1757-87.
Gift 2. 1787- med Mette Jensdatter *1715c †1789.03.18 Gosvig.
Det formodes, at han overtog gården, da moderen døde, og at moderen ikke blev gift igen, da hun skulle være gift i Borris og der ses ikke noget giftermål.
Han ses måske som Jens Tarp fadder i 1741, men Jens Tarp senere er en anden person.
Han blev kaldt Jens Gosvig og drev Gosvig mindst i 25 mest sandsynlig dog i 43 år.
Børn med 1. kone Kirsten Madsdatter:
Mette Jensdatter *1753.05.10 Gosvig.
Mads Jensen Gosvig *1757.04.07 Gosvig, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Tarp (Gosvig) Jens Christensen Gosvig   Matr: 51A Nørrelandet   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Jens Christensen Gosvig761771 Tarp Borris 1793 Tarp Borris  *1711.08.02 Gosvig †1793.12.12 Gosvig.
kone 2 1Mette Jensdatter721715c  1798 Tarp Borris †1789.03.18 Gosvig (Jens Gosvigs kone).
søn 1 0Mads Jensen Gosvig311757 Tarp Borris 1819 Tarp Borris *1757.04.07 Gosvig †1819.03.05 Gosvig.
tj-pige Maren Nielsdatter241764 Develmose Borris  *1764.06.26 far Niels Poulsen.


1787c Mads Jensen Gosvig *1757.04.07 Gosvig †1819.03.05 Gosvig, søn af formand.
Gift 1787.10.21 i Borris med Dorthe Kirstine Olufsdatter *1768.08.07 Stier, Borris †1837.03.28 Tarp, Borris datter af Oluf Christensen (Stier) *1725.02.21 Stier †1799.01.08 Stier og (gift 1754.10.27 Borris) Ane Knudsdatter *1737.04.03 Borris †1793c.
Mads er først fæster, men bliver selvejer gennem et auktionsskøde fra Lundenæs, som blev tinglyst den 1. juni 1795.
Mads Jensen Gosvig drev gården Gosvig i Tarp i Borris.
Folketælling 1801 Tarp (Gosvig) Mads Jensen Gosvig   Matr: 51A Nørrelandet   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- bebloer mand 1Mads Jensen Gosvig441757 Tarp Borris 1819 Tarp Borris *1757.04.07 Gosvig †1819.03.05 Gosvig.
kone 1 Dorthe Kirstine Olufsdatter331768 Stier Borris 1837 Tarp Borris *1768.08.07 Stier, Borris †1837.03.28.
dat. Anne Madsdatter10Tarp Borris 1863 Vesterby Borris  *1791.09.25 Gosvig †1863.01.29 Vesterby, Borris.
søn Ole Madsen71794 Tarp Borris 1827 Bording  *1794.12.26 Gosvig †1827.05.04 Bording.
dat. Mette Kirstine Madsdatter41797 Tarp Borris 1882 Tarp Borris  *1797.11.03 †1882.02.20.
Børn:
01 Jens Madsen (Gosvig) *1789.03.01 Gosvig, Tarp, Borris †1855.06.29 Østre Skole, Hjerm sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1814.07.06 i Hjerm sogn med enke Birgitte Marie Kjærulf*1783.06.26 Ørre Præstegaard, Ringkøbing Amt †1861.04.27 Østre Skole, Hjerm datter af sognepræst i Ørre og Hodsager Niels Kjærulff *1742.10.18 Jelstrup †1804.09.03 Ørre præstegaard og degnedatter Abelone Ottesdatter Severin *1751.03.14 Byrum sogn, Læsø, Hjørring Amt †1800.10.04 Ørre.
Pedersminde i Borris side 76:

Jens Madsen Gosvig søgte det for ham let tilgængelige Seminarium i Hjemsognet Borris, og efter endt Uddannelse blev han kaldet til Lærer i Hjerm østre Skole 25/4 1813, i hvilken Stilling han virkede til sin Død 29/6 1855.

Jens Madsen (Gosvig) blev dimitteret fra Borris Seminarium 1809 med karakteren ”Meget Duelig”.
Han blev skolelærer i Hjerm Østre skole i Ringkøbing Amt.
02 Ane Madsdatter (Gosvig) *1791.09.25 Gosvig †1863.01.29 Vesterby, Borris.
Gift 1. 1827.10.14 i Borris med Mads Jørgen Nielsen *1801.01.06 Vesterby †1837.05.10 Vesterby søn af ugift Maren Madsdatter af Vesterby *1782c og udlagt Niels Christian Jørgensen *1886c tjenende i Borris Krog.
Gift 2. 1838.04.08 i Borris med Jens Christian Mikkelsen *1812.04.27 Lysgaard mark, Vildbjerg sogn †1871.02.25 Vesterby søn af husmand på Lysgaard Mark Michel Jensen *1769.09.03 Vestre Aulumhus, Aulum sogn †1853.11.17 Lysgaard Mark og (gift 1807.11.15 Timring) Birthe Christensdatter *1779.01.10 Timring †1847.11.01 Lysgaard Mark.
Begge mænd var gårdmænd i Vesterby i Borris sogn.
03 Ole Madsen (Gosvig) *1794.12.26 Gosvig †1827.05.04 Bording.
Gift 1817.02.01 i Borris med Anna Kirstine Nielsdatter *1793.01.26 Østerskjern, Skjern †1868.12.12 Tulstrup, Ikast datter af gårdmand i Østerskjern Niels Markussen *1755c (mulig *1755.12.26 Farup, Ribe Amt) †1818.09.28 Østerskjern og (gift 1788.10.12 Skjern) Abelone Hansdatter *1766.03.09 Østerskjern †1841.11.20 Østerskjern.
Anna Kirstine Nielsdatter gift 2. 1828.01.14 i Bording med enkemand og gårdmand Knud Pedersen (Brunbjerg) *1788.01.01 Brunbjerg, Bording †1839.04.19 Brunbjerg.
Ole Madsen (Gosvig) dimitterede fra Borris Seminarium 1816 med karakteren ”Meget Duelig”
Derefter belv han skolelærer og kirkesanger i Bording sogn i Ringkøbing Amt.
04 Mette Kirstine Madsdatter *1797.11.03 Gosvig, overtager gården, se nedenfor. Gift 1. 1819.05.01 i Borris med Peder Eskesen.
Gift 2. 1826.11.12 i Borris med Ole Sørensen (Kjær).
05 Christen *1801.04.21 Gosvig †1801.08.23 Gosvig fire måneder gammel.
06 Niels Christian Madsen (Gosvig) *1802.07.15 Gosvig †1883.02.02 Vejrum sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1842.10.21 i Hjerm med Birthe Kirstine Poulsdatter *1816.04.19 Skanderborg, Humlum sogn, Ringkøbing Amt †1892.06.28 Overdal, Vejrum datter af husmand og daglejer i Resen sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt Poul Sørensen (Skanderborg) *1784.12.01 Humlum †1856.05.14 Øster Makholm, Resen sogn og (gift 1811.03.09 Humlum) Birgithe (Birthe) Kirstine Jensdatter *1785.10.10 Resen †1856.02.02 Øster Makholm.
Niels Christian Madsen (Gosvig) dimitterede fra Borris Seminarium i 1823 med karakteren ”Meget Duelig”.
Lærer og kirkesanger i Vejrum sogn i Ringkøbing Amt.
07 Anne Kirstine Madsdatter (Gosvig) *1806.07.01 Gosvig †1867.08.13 Kærbølling, Rejsby sogn, Tønder Amt.
Gift 1. 1828.07.19 i Højrup sogn, Tønder Amt med Skrædder Jacob Jepsen Schmidt *1796.10.25 i Arnum, Højrup †1841.01.01 Arnum søn af husmand og skrædder i Arnum Jeppe Jacobsen *1768.11.10 i Bedsted sogn, Aabenraa amt †1849.10.17 Arnum og (gift 1794.02 12 Højrup) Mette Hansdatter (ved vielsen Christensdatter, far Hans Christian) *1768.07.31 Højrup †1810.01.25 Arnum.
Gift 2. 1846.11.26 i Rejsby, Tønder Amt med enkemand Jacob Holm af Kærbølling, Rejsby sogn *1800.04.10 Kærbølling, Rejsby †1877.02.12 Kærbølling søn af husmand og snedker i Kærbølling Christen Nielsen Thiim *1758.02.24 Havervad, Brøns sogn, Tønder Amt †1843.04.29 Rejsby og (gift 1781.05.04 Rejsby) Marie Elisabeth Pedersdatter *1760.06.05 Rejsby †1815.01.15 Kærbølling, Rejsby sogn.
Som så mange andre vestjyske karle og piger rejste Anne Kirstine Gosvig ”sønderud” til Slesvig på sommertjeneste. Hun ses ankommet til Højrup i 1827 og igen i 1828. Det bliver hendes skæbne. I Højrup møder hun skræddersvend Jacob Jepsen Schmidt, som hun bliver gift med i juli 1828.
Jacob Jepsen Schmidt var skrædder i Arnum i Højrup sogn i Tønder Amt.
Jacob Holm var Skomager i Kærbølling i Rejsby sogn i Tønder Amt
08 Kjersten *1810.10.04 Gosvig †1810.10.11 Gosvig en uge gammel.

1819.01.28 skøde Peder Eskesen *1786.09.17 Grønborg, Borris †1826.03.09 Borris søn af gårdmand i Grønborg Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg †1833.02.12 Grønborg og Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Nørgaard, Hjoptarp, Borris †1828.01.04 Grønborg.
Gift 1819.05.01 i Borris med Mette Kirstine Madsdatter *1797.11.03 Gosvig †1882.02.20 Tarp, Borris datter af formand.
Peder Eskesen drev gården i Gosvig.
Børn:
01 Mads Pedersen*1821.04.04 Gosvig †1875.03.16 Dalager, Borris.
Gift 1851.04.21 i Borris med Karen Andersdatter *1828.09.02 Dalager †1921.12.08 (Karen Gosvig) Debelmose, Borris datter af gårdmand i Dalager Anders Jespersen *1788.07.20 Faster Præstegaard †1863.07.31 Dalager og (gift 1819.04.04 Borris) Mette Jensdatter *1789.03.10 Fjelstervang, Vorgod †1876.04.09 Dalager.
Mads Pedersen var gårdmand i Dalager i Borris sogn.
02 Eske Pedersen *1823.03.26 Gosvig †1890.07.20 Alkærsig, Dejbjerg sogn.
Gift 1850.10.13 i Borris med Ane Marie Christensdatter *1824.11.19 Kodbøl, Borris †1896.03.09 Alkærsig datter af Gårdmand "Kodbølgård", Matr. 7, Sønderlandet Christen Jensen *1783.09.14 Kodbøl †1851.04.26 Kodbøl og (gift 1812.03.30 Borris) Karen Lauridsdatter *1791.03.27 Gjaldbæk, Borris †1883.01.16 Kodbøl.
Eske Pedersen var gårdmand og købmand i Alkjærsig i Dejberg sogn.
03 Jens Peder Pedersen *1826.01.30 Gosvig †1894.07.28 (druknet) Alkærsig, Dejbjerg.
Gift 1853.12.26 i Sønder Lem med enke Kirsten Marie Nielsdatter *1815.06.18 Karsbæk, Sønder Lem sogn, Ringkøbing Amt †1877.12.06 Karsbæk datter af Niels Villumsen *1770c †1856.02.24 Karsbæk og Kirsten Mortensdatter *1781c Stauning †1860+ ?Karsbæk.
Kirsten Marie Nielsdatter var gift 1. gang med Mads Mortensen.
Jens Peder Pedersen blev husmand i Karsbæk i Sønder Lem sogn i Ringkøbing Amt.
Holstebro Dagblad 2. august 1894:

Ulykkestilfælde.
En ældre mand, Peder Pedersen af Dejbjerg, er i lørdags under en beruselse falden i en kompostmødding og fandtes kvalt i mudderet.


1826.11.12 adkomst Ole Sørensen (Kjær) *1796.07.10 Fasterkær, Faster †1879.01.22 Tarp, Borris søn af gårdmand i Fasterkær Søren Olesen *1745.02.21 Tøstrup, Oddum sogn †1826.01.18 Fasterkær og (gift 1783.08.03 Faster) Kirsten Christensdatter *1752c †1814.07.28 Faster.
Gift 1826.11.12 i Borris med enken Mette Kirstine Madsdatter *1797.11.03 Gosvig †1882.02.20 Tarp, Borris se ovenfor.
Drev gården i Gosvig.
Folketælling 1834 Tarp (Gosvig) Ole Sørensen   Matr: 51A Nørrelandet   8 Tarp
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Ole Sørensen Kjær381796 Fasterkær Faster 1879 Tarp Borris *1796.07.10 Fasterkær †1879.01.22 Tarp
kone 2Mette Kirstine Madsdatter371797 Tarp Borris 1882 Tarp Borris  *1797.11.03 †1882.02.20.
søn 1 Mads Pedersen131821 Tarp Borris 1875 Dalager Borris *1821.04.04 Gosvig †1875.03.16 Dalager, Borris
søn 1 Eske Pedersen111823 Tarp Borris 1890 Alkærsig Dejbjerg  *1823.03.26 Gosvig †1890.07.20 Alkærsig, Dejbjerg.
søn 1 Jens Peder Pedersen91826 Tarp Borris 1894 Alkærsig Dejbjerg  *1826.01.30 Gosvig †1894.07.28 (druknet) Alkærsig, Dejbjerg.
dat. 2 Dorthe Kirstine Olesdatter61828 Tarp Borris 1905 Floriggaard Borris *1828.03.14 Tarp, Borris †1905.07.30 Floriggaard, Borris.
søn 2 Peder Olesen31831 Tarp Borris 1855 Kiel? *1831.06.26 Gosvig †1855.06.26.
tj-karl Ole Jensen291805c    
tj-pige Ane Kirstine Andersdatter201814c    
Børn:
01 Dorthe Kirstine Olesdatter *1828.03.14 Tarp, Borris †1905.07.30 Floriggård, Borris.
Gift 1853.05.16 i Borris sogn Peder Pedersen *1820.07.23 Debelmose, Borris †1876.05.19 Debelmose søn af gårdmand i Debelmose Peder Pedersen *1782.09.22 Debelmose †1842.04.12 Debelmose og (gift 1819.05.01 Borris) Anne Cathrine Eskesdatter *1793.05.20 Grønborg, Borris †1869.02.10 Debelmose (datter af Eske Pedersen i Grønborg).
Peder Pedersen var gårdmand i Debelmose i Borris sogn.
02 Peder Olesen *1831.06.26 Gosvig †1855.06.26 (lægdsrulleoplysning) 24 år gammel.
Peder Olesen var soldat ved 8. Bataljon med garnison i Kiel og Neumünster.
Lægdsrullen angiver ikke hvor han døde eller hvor han blev begravet, men formodentlig i Kiel eller Neumünster.
03 Søren Olesen *1835.11.24 Tarp, Borris overtager gården, se nedenfor.

1863.03.13 skøde Søren Olesen *1835.11.24 Tarp, Borris †1916.01.25 Tarp søn af formand.
Gift 1862.04.13 i Faster med Ane Sørensen *1838.01.05 Klokmose, Faster †1918.01.04 Tarp, Borris datter af gårdmand i Klokmose Søren Hansen *1777c †1848.12.05 Klokmose og (gift 1834.10.12 i Nørre Vium) Mette Jensdatter *1805.02.21 Vium by, Nørre Vium †1895.10.19 Klokmose.
Drev gården i Gosvig.
Ane Sørensens far Søren Hansen:

Lægdsrullen: Født i Klokmose, Faster sogn, men Sørens dåb ses ikke i Faster kirkebog.
Sørens forældre, Hans Sørensen og Anna Lauridsdatter blev gift 1777.04.09 i Sædding sogn. Søren ses ikke født i Sædding sogn

I følge FT 1845 skal han være født i Faster. Muligvis glemt i Faster kirkebog.
Børn:
01 Mette Kirstine*1862.12.11 Tarp, Borris †1863.01.23 Tarp seks uger gammel.
02 Ole Gosvig Olesen *1864.01.22 Tarp, Borris †1918.04.15 Borris Stationsby.
Gift 1886.04.09 i Borris sogn med Henrikke Madsen *1862.05.26 i Debelmose, Borris †1938.06.12 Borris Stationsby datter af sognefoged og gårdmand i Debelmose Mads Peder Jørgensen *1824.06.18 Vesterby, Borris †1886.08.10 Debelmose og (gift 1853.11.13 Borris) Johanne Katrine Henriksen *1829.11.29 Vestergaard, Debelmose †1890.06.27 Vestergaard.
Ole Gosvig Olesen var gårdmand Ny Vestergård matrikel 33c i Debelmose.
Sparekasseformand i Borris Stationsby.
03 Mette Kirstine Olesen *1866.05.27 Tarp, Borris †1913.12.25 Tarp.
Var hjemme ved forældrene i Gosvig, ugift.
04 Søren Vestergaard *1868.04.19 Tarp †1869.04.29 Tarp et år gammel.
05 Mette Olesen *1870.03.14 Tarp, Borris †1950.09.30 Hedegaard, Borris.
Gift 1893.10.25 i Borris med Vidsted Jensen *1865.02.09 Tarp mark, Borris †1930.01.26 Hedegaard søn af gårdmand Tarp mark Jens Madsen Rahbek *1823.11.23 Agger, Borris †1894.12.02 Tarp mark og (gift 1852.11.14 Borris) Margrethe Pedersdatter *1829.03.11 Debelmose, Borris †1901.09.22 Tarp mark.
Vidsted Jensen var gårdmand i Hedegaard (kaldet Præstegaardens Hede), Grøndal 13, Matrikel 1r Nørrelandet i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
06 Hanssine Sørence Olesen *1872.12.07 Tarp, Borris †1950.05.18 Hausøgaard, Sønderby, Borris.
Gift 1900.10.25 i Borris sogn med (Jens) Laurids Hansen *1875.02.11 Slumstrup Mølle, Sædding sogn †1960.10.23 De gamles Hjem, Borris søn af møller i Slumstrup Mølle Anders Hansen *1846.01.19 Kirkegaard, Hanning †1907.07.19 Slumstrup Mølle og (gift 1869.11.19 Bølling) Birgitte Marie Jensen *1849.12.02 Lille Bølling (Bøllinglide), Bølling †1923.08.27 Nørholm, Herning.
Jens Laurids Hansen var gårdmand i Hausøgaard matrikel 20 Nørrelandet i Borris sogn.
07 Peder Gosvig Olesen *1875.11.18 Tarp, Borris overtog gården, se nedenfor.
08 Hans Olesen *1877.12.10 Tarp, Borris †1950.12.19 Bakkegaard, Tarp, Borris. Gift 1900.09.26 i Sædding med Ane Katrine Hansen *1877.03.18 Slumstrup mølle, Sædding †1939.01.17 Tarp datter af Anders Hansen se Hanssine Sørence Olesen ovenfor.
Hans Olesen blev gift med hans søster Hanssines mands søster fra Slumstrup Mølle.
Hans Olesen var gårdmand i Bakkegaard i Tarp matrikel 51B Nørrelandet i Borris sogn. Bakkegaard er udstykket 1901 fra Gosvig af Hans Olesens far Søren Olesen.

1902.06.29 skøde Peder Gosvig Olesen *1875.11.18 Tarp, Borris †1926.10.08 Tarp søn af formand.
Gift 1902.06.20 i Faster sogn med Ingeborg Thygesen *1877.02.11 Aanum, Skjern †1961.06.13 De gamles Hjem, Borris datter af gårdmand i Aanum Mads Mølle Thygesen *1841.12.20 Aanum †1920.09.12 Aanum og (gift 1871.04.10 Faster) Karen Andersen *1841.10.11 Hannerup, Faster †1918.01.07 Aanum.
Drev gården Gosvig i Tarp i Borris sogn. BS side 296:

Peder Olesen bliver gift med Ingeborg Thygesen fra den gård i Aanum, der er beliggende nord for vejen. Hun er dog opvokset hos sine morbrødre i Handerup i Faster Sogn. Morbrødrene hed Peder og Viste Handerup. Ingeborg og Peder Olesen får 8 børn, hvoraf det ældste døde som lille. De syv andre kom til at hedde: Anna, Karen, Petra, Agnes, Esther, Søren og Møller. I 1927 {1926} døde Peder Olesen og Ingeborg drev, ved sønnen Sørens hjælp, gården videre indtil 7/4 1930.

Børn:
01 Anna *1903.05.18 Tarp, Borris †1904.06.04 Tarp et år gammel.
02 Anna Olesen *1904.06.02 Tarp, Borris †1984.03.28 Borris.
03 Karen Olesen *1905.07.10 Tarp, Borris †1996.09.16 (gravsten Borris) Sydenham, Bromley, London, England.
Gift med Charles William Alfred Barnes *1911.01.08 Timsbury, Hampshire county, England †1994.11.03 (gravsten Borris) Sydenham søn af Charles William John Barnes *1878.09.04 Nursling, Hampshire county †1955 Romsey, Hampshire county og (gift 1907 Romsey, Hampshire county) Eliza Louisa Newman *1883.12.03 Nursling, Hampshire county †1956 Romsey, Hampshire county,
04 Petra Viktoria Olesen *1906.09.01 Tarp, Borris †1995.10.29 (begravet i Borris).
FT 1930: Sygeplejeelev i Frederiksberg kommune, København.
1938.11.25 til Rua Senador Vergueiro 164, Rio de Janeiro, Brasilien som guvernante.
05 Søren Olesen *1907.11.01 Tarp, Borris †1994.07.29 Ry, Dover sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1944.07.16 i Vorgod med Mette Jensen *1914.03.12 Vorgodhede, Vorgod sogn †2003.12.10 Dover? datter af gårdmand i Vorgodhede Jens Hansen Jensen *1878.03.25 Ljørring, Aulum sogn †1934.05.25 Vorgod Østerby, Vorgod og (gift 1909.03.25 Vorgod) Ane Madsen Vesterby *1874.09.23 Vorgod.
Søren Olesen var:
Møller i Ejstrupholm i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Møller i Ry i Dover sogn i Skanderborg Amt.
06 Agnes Sofie Olesen *1909.04.12 Tarp, Borris †1994.03.03 Give sogn, Vejle Amt.
Gift 1942.05.02 Sct. Johannes sogn, Aarhus med kommuneassistentOle Tom Hvitved *1905.12.04 Ebeltoft †1990.09.26 Give søn af bogholder i Ebeltoft Rasmus Sørensen Hvitved *1876.12.04 Balle mark, Rosmus sogn, Randers Amt †1945.05.10 Adelgade 7, Ebeltoft og (gift 1905.02.17 Rosmus) Rasmine Tomsen *1881.06.03 Rosmus by †1954.06.07 Torvet 6, Ebeltoft.
Ole Tom Hvitved blev kæmner i Give i Vejle Amt.
Agnes Sofie Olesen var i 1942 sygeplejerske.
07 Mads Møller Olesen *1910.04.27 Tarp, Borris †1973.12.06 Borris.
08 Ester Olesen *1911.11.28 Tarp, Borris †1987.02.23 Flynder sogn, Ringkøbing Amt.
Gift med Christian Møller *1913.10.05 †1984.12.31 Flynder.
Den 4. januar 1948 som pige af Borris fadder i Give.

1930.04.07 skøde Harald Brodersen Nissen *1904.10.08 Vinterslev mark, Nørre Galten sogn, Randers Amt søn af bygmester og højskolelærer i Hadsten Broder Nissen Hansen *1867.10.30 Oustrup mark, Egtved sogn, Vejle Amt †1956.10.19 Pilevej 1, Hadsten, Nørre Galten sogn og (gift 1903.10.23 Laurbjerg) Agnete Marie Sørine Sofie Sørensen *1882.05.14 Essendrup, Laurbjerg sogn, Randers Amt †1962.06.30 Alderdomshjemmet i Hadsten.
Gift 1930.05.15 i Roskilde Domsogn med Elinor Elise Laurberg Nielsen *1907.05.15 Jørgenssæde, Abbedtved, Kirke Saaby sogn, Københavns Amt datter af proprietær af Jørgenssæde, Abbetved Niels Kristian Konrad Nielsen *1876.11.20 Kornerup, Københavns amt †1946.10.04 Kornerup Vænge 10, Roskilde Domsogn og (gift 1900.04.18 Kirke Saaby) Ane Margrethe Andersen *1876.02.04 Abbetved †1928.07.07 Abbetved.
Harald Brodersen Nissen var:
Gårdmand i Borris og lærer på Borris Landbrugsskole.
Fra 1944 forstander på Lægaard Landbrugsskole ved Holstebro.

1944.03.04 skøde Sigurd Nielsen Nedergaard *1907.08.28 Sønder Bork skole, Ringkøbing amt †1992 Borris søn af skolelærer og kirkesanger i Sønder Bork sogn Niels Christian Nielsen (Nedergaard) *1865.11.25 Kirkeby, Sønder Omme †1945.09.25 Janderup By, Ribe amt og (gift 1892.04.07 i Øster Vandet sogn, Thisted Amt) Ane Berthelsen *1865.06.24 Øster Vandet †1941.03.04 Janderup By.
Gift 1935.01.04 i Janderup med Nanna Andersen *1912.12.11 Janderup By †1993 Borris datter af gårdmand Mads Jepsen Andersen *1872.08.11 Janderup †1958.03.06 Janderup By og (gift 1908.10.01 i Sønder Lem sogn, Ringkøbing Amt) Elline Iversen *1876.10.06 Refastrup, Sønder Lem †1961.12.01 Janderup By.
Sigurd Nielsen Nedergaard var:
Gårdmand i Lifstrup i Vester Nebel sogn, Ribe Amt.
Gårdmand i Tarp i Borris sogn.
BS side 296:

Gården her bliver da solgt til Nanne og Sigurd Nedergaard. De havde hidtil haft en ejendom beliggende syd for Varde, men ønskede at komme til at arbejde med noget bedre jord. De fik tre børn: Åge, Ole og Anna. Men da ingen af disse var landmænd, afstod de gården den 14/1 1976 til den selvejende institution, Borris Landbrugskole, så nu {1986} bliver jorden drevet derfra, medens avlsbygningerne forfalder.


1976.01.14 skøde Borris Landbrugsskole.


Gjaldbæk
1 Introduktion
Stednavnet Gjaldbæk findes kun et sted i Danmark og det er her i Borris sogn.
Gjaldbæk er en meget stor gård med hartkorn 12 6 3 2, hvilket er på størrelsen med en lille herregård.
Lundenæs Jordebog 1498:
Æski
Matriklen 1664:
Oluf Jakobsen
Niels Jensen
Anne Nielsdatter
I markbogen 1683:
Niels Lassen ½ gaard
Olle Olsen ¼ gaard
Jens Pedersen ¼ gaard
Mandtall 1705:
Niels Larsen
Christen Pedersen Smed
Lundenæs Restance 1728:
Niels Nielsen
Jep Merchesens enke
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Borris Gjaldbæk starter her ↓
1498 Eske.

Borris Gjaldbæk vestre gård senere Sønderlandet 6A starter her ↓
1664- Anne Nielsdatter.
Næppe den samme som næste kone An Nielsdatter.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A
1683- Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre †1711.02.20 Gjaldbæk.
Gift med An Nielsdatter †1717.06.13 Gjaldbæk (Niels Gjaldbæk - den Yngres - moder An Nielsdatter).
Niels Larsen ses i Markbogen 1683 og i Mandtall 1705 i Gjaldbæk.
Niels Larsen Gjaldbæks kone se dåb #2050.
Børn:
Johanne Nielsdatter *1682c Gjaldbæk †1748.04.12 Ørbæk, Hoven 66 år.
Trolovet 1703.11.27 gift 1704.04.27 i Borris med af Ørbæk i Hoven Jens Hansen *1675cc †1757.05.27 Ørbæk 82 år.
At hun hedder Nielsdatter ses endegyldigt i begravelsen 1757.
Hun kaldes i Hoven kirkebog Johanne Gjaldbæk.
I 1717.09.26 er Niels Gjaldbæk fadder ved hendes søn Niels i Hoven.
Niels Nielsen Gjalbæk den Yngre *1690c- Gjaldbæk overtager gården, se nedenfor.
Christen Nielsen Gjalbæk *1695cc Gjalbæk †1735+ Give?
Gift 1720.12.01 i Give med af Farre Dorthe Jensdatter †1735+ Give?
Han er landverge (? ikke fundet i Kalkars Ordbog).
Bosat i Farre i Give sogn, Vejle Amt.
Simuleret Folketælling 1705 Gjaldbæk Niels Larsen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre  1660c-  1711 Gjaldbæk Borris Begravet nr.6125
†1711.02.20 Gjaldbæk
kvinde170590An Nielsdatter Gjaldbæk   1717 Gjaldbæk Borris Niels Larsen Gjaldbæks kone, #2050. Muligvis Anne Marie #2171. Begravet †1717.06.13 som "Niels {den unge} Gjældbæks moder An Nielsdatter". Niels den Unge Gjaldbæk †1746.08.21 gift med Kirsten Gjaldbæk †1735.11.27 Gjaldbæk.
søn171160Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre  1690c Gjaldbæk Borris 1746 Gjaldbæk Borris *1690c- †1746.08.21 Gjaldbæk. Han er muligvis i et andet sogn i 1705, hans navn ses ikke sikkert før 1711 i Gjaldbæk.
kvinde171150El   1711 Gjaldbæk Borris Begravet nr.6129
Formodes at være en ældre kvinde. Kun nævnt i begravelsen. †1711.03.08. Muligvis ikke her men ved Christen Pedersen Smed i Gjaldbæk.


Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A
1711 Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre *1690c- †1746.08.21 Gjaldbæk søn af formand.
Trolovet 1711.06.29 viet 1711.09.20 i Borris med Anne Marie Jakobsdatter Barfod *1692c Kastbjerg, Bølling †1735.11.27 Borris datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig *1660cc Rødding, Vildbjerg †1736.06.14 Lindvig og 1. kone Kirsten Christensdatter Rind *1660cc †1706+.
Han overtager kort efter faderens død 1711 og gifter sig samtidig. Efternavnet Nielsen i Lundenæs Restance 1728:

Gialdbech
Nielß Nielßen og Jep Merchesens Enche med ders formænd Nielß Larßen og Christen Pedersen efter forrige domme 204 Mk 39 ß
1726 efter Accordt 12 Mk.
1727 efter Accort 12 Mk
1728 Martinj forfalden efter Accordt 12 Mk
tilsammen 240 Mk 39 ß.

Børn:
Karen Nielsdatter hjemmedøbt 1712.12.20, kirkedåb *1713.12.02 Gjaldbæk gift med eftermand.
Anna Nielsdatter *1714.11.18 Gjaldbæk.
Kirsten Nielsdatter *1717.12.12 Gjaldbæk fadder 1745-46.
Niels *1719.07.18 Gjaldbæk †1720.01.14 seks måneder gammel.
Ingeborg Nielsdatter *1720.11.16 Gjaldbæk †1741.03.22 Gjaldbæk tyve år gammel.
Barn *1724.02c (ingen dåb, introduktion).
Jakob *1726.03.24 Gjaldbæk †1727.05.29 fjorten måneder gammel.
Karen Nielsdatter *1728.07.25 Gjaldbæk.
Margrethe Nielsdatter Gjalbæk *1731.12.02 Gjaldbæk, Borris †1799.10.25 Debbelmose, Borris.
Gift med Christen Hansen *1738.06.01 Kirkehus, Borris †1810.04.20 Borris søn af Hans Skrædder *1700cc †1739.11.08 Kirkehus og (gift 1724.05.09 Borris) Kirsten Poulsdatter *1687c †1763.08.11 Kirkehus.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A
1746 NN.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A
1753 Niels Christensen Husted *1725.07.07 Hanning †1801+.
Gift 1753.10.14 i Borris med Karen Nielsdatter *1713.02.02 Gjaldbæk †1798.03.16 Gjaldbæk datter af forformand.
Børn:
Cathrine Marie Nielsdatter *1754.10.13 Gjaldbæk overtager gården, se nedenfor.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 6 3 1 2½
1778 Laurids Olesen *1755.06.22 Krog †1845.07.05 Gjaldbæk, Borris søn af Ole Pedersen *1722.12.25 Vorgod †1804.11.18 Krog og (gift 1754.09.25 Borris) Anne Jensdatter *1719.04.19 Agger, Borris †1808.10.10 Krog.
Gift 1778.10.18 i Borris med Cathrine Marie Nielsdatter *1754.10.13 Gjaldbæk †1841.06.10 Gjaldbæk datter af formand.
Laurids Olesen var først fæster og hans fæstebrev er bevaret (her citeret fra BS side 99-100):

Fæstebrev
På Høj ædle og Velbaarne Hrr. Etatsraad Klippe til Lundenæs hans Vegne og Approbation, haver jeg Sted og Fæst, saasom jeg og hermed steder og fæster en fri og Selvejerbondekarl navnlig Laust Ollesen fra Borriskrogh, som ved præsentation til soldat er bleven kasseret, en Halvgaard i Borris Sogn Gjaldbæk kaldet 6 Td. 3 Skp.1 Fjdk. 2½Alb., som forrige Beboer til Hannem afstaar, mod de Vilkaar at give ham og Hustru Aarlig Ophold, det som den imellem dem oprettede Kontrakt omformelder. Hvilket Sted med tilhørende Ejendom, som Formanden for ham brugt og havt haver, fornævnte Laust Ollesen maa nyde, bruge og beholde i Fæste hans Livstid paa de Konditioner,
at han i rette Tid betaler alle Kongelige Skatter, som er, eller herefter paabydet vorder,
samt Landgilde til hvert Aars Martini – 5 Rgd.,
forretter en halv Gaards Hoveri til Lundenæs,
foruden andre ekstra Kørsler og Arbejde naar Turen ham tilfalder,
Bygningen, Besætningen at holde i forsvarlig Aarlig Stand,
Marken til ingen upligt bruge eller lade, ikke heller noget deraf at bortleje, forvilde eller frakomme.
Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Lov og Forordninger at holde sig efterrettelig
med Lydigheds Beteelse imod Herskabet og Deres beskikkede Forvalter,
alt under dette Fæstebrevs Fortabelse.
I henseende at der af Stedet gjøres Houeri, og han som fri Karl her paa Godset er indgaaet, saa gives ikun 20 Rgd. til Indfæstning.
Dalagergaard, d. 18 Juli 1778.
Som Forvalter H. Andersen

Laurids Olesen er dermed fæster i 17 år fra 1778 kort før stavnsbaandet ophæves i 1788 og hoveri snart afløses. Selvejer bliver han i 1795 se 1795.06.01 tinglæst auktionsskøde. Skødet er fra auktion den 14. april 1794. Prisen er 1.300 rigsdaler og hartkornet nævnes svagt anderledes med 6 3 2 1.

1795 Auctions Skiøde fra [....... ....] j Bølling Herred til Laurs Olesen j Gialbech j Borris sogn , Bølling Herred paa hans paa[.....] gaard j Gielbech , kiøbt ved Auctionen den 14 april 1794 over Lundens bøndergods for Kiøbesumme 1300 Rdr: staar for Hartk: 6 Td 3 sk. 2 fr 1 alb med Bygning og Jorder til fornævnte Hartk: saaledes som han har havt det i fæste, [....] med den Ret og herlighed dertil hører.
Dat: Ringkiøbing den 1ste Junij 1795 Bork
og læst ved Bølling herreds Ting den 2den Junij 1795 af [Bork] givet [....] j Herredets skiøde og pante Protocoll paa 314 af G[ersø]

Den 13. juni 1802 køber han Konge=, Korn= og Qvægtiende til.
Børn:
01 Hans Lauridsen *1785.01.01 Gjaldbæk †1875.01.31 Kodbøl, Borris
Ugift.
I FT 1834 er han huslærer hjemme i Gjaldbæk, samtidig er der en skolelærer i huset.
I FT 1840 forsørges han i hjemmet i Gjaldbæk.
FT 1845 hjemme i Gjaldbæk ved broder Niels Lauridsens enke Mette Jensdatter.
02 Niels Lauridsen *1788.01.06 Gjaldbæk, overtager gården, se nedenfor.
03 Karen Lauridsdatter *1791.03.27 Gjaldbæk †1883.01.16 Kodbøl, Borris.
Gift 1812.03.30 i Borris (to par søskende viede) med Christen Jensen *1783.09.14 Øster Kodbøl †1852.04.26 Kodbøl søn af Jens Christensen Tolder i Øster Kodbøl.
Folketælling 1787 Gjaldbæk Laurids Olesen   Matr: Sønderlandet 6A   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Laurids Olesen321755 Krog Borris 1845 Gjaldbæk Borris  *1755.06.22 Krog †1845.07.05 Gjaldbæk
kone Cathrine Marie Nielsdatter32Gjaldbæk Borris 1841 Gjaldbæk Borris *1754.10.13 Gjaldbæk †1841.06.10 Gjaldbæk.
søn Hans Lauridsen31785 Gjaldbæk Borris 1875 Kodbøl Borris  *1785.01.01 Gjaldbæk †1875.01.31 Kodbøl, Borris.
aftægt kones far 1Niels Christensen Husted641725 Hanning 1801+  *1725.07.07 Hanning †1801+.
aftægt kones mor 1Karen Nielsdatter751713 Gjaldbæk Borris 1798 Gjaldbæk Borris  *1713.02.02 Gjaldbæk †1798.03.16 Gjaldbæk.
tj-karl Christen Madsen231764c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Kirsten Nielsdatter221765 Skravhøj Borris 1837 Fonager Borris ?*1765.12.08 Skravhøj †1837.04.05 Fonager, Borris. Ikke helt afsikret.
tj-pige Karen Christensdatter141773c   Ikke set født i Borris.

Folketælling 1801 Gjaldbæk Laurids Olesen   Matr: Sønderlandet 6A   97
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Laurids Olesen471755 Krog Borris 1845 Gjaldbæk Borris  *1755.06.22 Krog †1845.07.05 Gjaldbæk
kone 1Cathrine Marie Nielsdatter48Gjaldbæk Borris 1841 Gjaldbæk Borris *1754.10.13 Gjaldbæk †1841.06.10 Gjaldbæk.
søn Hans Lauridsen161785 Gjaldbæk Borris 1875 Kodbøl Borris  *1785.01.01 Gjaldbæk †1875.01.31 Kodbøl, Borris.
søn Niels Lauridsen131788 Gjaldbæk Borris 1839 Gjaldbæk Borris *1788.01.06 Gjaldbæk †1839.04.25 i Gjaldbæk.
dat. Karen Lauridsdatter101791 Gjaldbæk Borris 1883 Kodbøl Borris  *1791.03.27 Gjaldbæk †1883.01.16 Kodbøl, Borris.
aftægt kones far 1eNiels Christensen Husted761725 Hanning 1801+  *1725.07.07 Hanning †1801+.
tj-pige Anne Margrethe Pedersdatter331768c   ??Muligvis af Lind i Rind sogn.


Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 6 3 2 1
1812.02.25 skøde Niels Lauridsen *1788.01.06 Gjaldbæk †1839.04.25 (skifte) i Gjaldbæk søn af formand.
Gift 1812.03.30 i Borris med Mette Jensdatter *1780.05.04 Borris †1861.04.21 Gjaldbæk datter af gårdmand i Øster Kodbøl, Borris Jens Christensen Tolder.
Købesummen er 600 rigsdaler.
Børn:
01 Katrine Marie Nielsdatter*1814.10.28 Gjaldbæk †1902.03.09 Gjaldbæk.
Gift 1837.05.15 i Borris sogn med Christian Jensen Toft *1812.09.22 Dalager, Borris †1889.02.05 Skjern Aa.
Ingen børn. Svær skæbne, Christian Toft gik i Skjern Aa.
02 Laurids Nielsen*1818.02.14 Gjaldbæk †1882.11.07 Gjaldbæk. Gift 1844.09.29 i Borris med Maren Sørensdatter *1824.06.19 Grønborg †1880.02.26 Gjaldbæk (datter af Søren Eskesen i Grønborg).
Beboer den anden, den østre, gård i Gjaldbæk, se matrikel 5A i Sønderlandet.
03 Jens Peder Nielsen *1822.05.03 Gjaldbæk, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1834 Gjaldbæk Niels Lauridsen   Matr: Sønderlandet 6A + 5A  10
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Niels Lauridsen461788 Gjaldbæk Borris 1839 Gjaldbæk Borris *1788.01.06 Gjaldbæk †1839.04.25 i Gjaldbæk.
kone 1Mette Jensdatter551780 Kodbøl Borris 1861 Gjaldbæk Borris *1780.05.04 Borris †1861.04.21 Gjaldbæk
dat. Kathrine Marie Nielsdatter191814 Gjaldbæk Borris 1902 Gjaldbæk Borris *1814.10.28 Gjaldbæk †1902.03.09 Gjaldbæk.
søn Jens Peder Nielsen121822 Gjaldbæk Borris 1856 Gjaldbæk Borris *1822.05.03 Gjaldbæk †1856.01.26 Gjaldbæk.
Aftægt mands far 1Laurids Olesen791755 Krog Borris 1845 Gjaldbæk Borris  *1755.06.22 Krog †1845.07.05 Gjaldbæk
Aftægt mands mor 1Cathrine Marie Nielsdatter801754 Gjaldbæk Borris 1841 Gjaldbæk Borris *1754.10.13 Gjaldbæk †1841.06.10 Gjaldbæk.
Hus- lærer mands bror 0Hans Lauridsen501785 Gjaldbæk Borris 1875 Kodbøl Borris  *1785.01.01 Gjaldbæk †1875.01.31 Kodbøl, Borris. Bor ved broderen Niels Lauridsen.
For- sørges kvinde 0Maren Kathrine Nielsdatter311803c Borris  *1803.03.08 Gjaldbæk datter af Niels Jepsen Gjaldbæk og Mette Nielsdatter. Sindsyg i skødet/skiftet efter Niels Lauridsen 1839/1842. Hun får ophold på gården indskrevet i skødet.
tj-karl Troels Jespersen311803c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Ane Johanne Madsdatter311803c   Ikke set født i Borris.
skole- lærer Christen Bennedsen161818c   Ikke set født i Borris.


Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 6 3 2 1
1839 Mette Jensdatter enken, se ovenfor.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 5 6 1 1
1851.11.02 skøde Jens Peder Nielsen *1822.05.03 Gjaldbæk †1856.01.26 Gjaldbæk af halsbyld formodentlig kun 34 år gammel søn af forkvinde.
Gift 1851.11.30 i Borris sogn med Else Kathrine Iversdatter *1824.05.23 Store Gaasdal, Borris †1902.03.02 Dalager, Borris datter af gårdmand i Store Gaasdal Iver Christensen *1788.05.25 Odderskær, Borris †1878.01.21 Gjaldbæk og (gift 1817.11.23 Faster) Mette Marie Madsdatter *1794.12.07 Fasterkær, Faster †1871.03.24 Gjaldbæk.
Overtager gården i 1851 for 1.800 rigsdaler, der hæfter fra skifteretten 1839 desuden 2840 rigsdaler på gården. Der er tinglæst aftægt til Hans Lauridsen, Jens Peder Nielsens farbror.
Gården har nu hartkorn 5 6 1 1.
Har kun gården knap fem år før han dør 34 år gammel. Skal være død af en halsbyld.
Ingen børn.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 5 6 1 1
1857.03 boopgørelse Else Kathrine Iversdatter enken, se ovenfor.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 5 6 1 1
1857.03.01 vielsesattest Johan Peter Johannessen Eybye *1820.10.31 Lundenæs, Skjern †1892.02.27 Dalager, Borris søn af forpagter af Lundenæs avlsgård i Skjern Johannes Hansen Eybye *1779.10.29 Ullerslev sogn, Svendborg Amt †1862.05.15 Skjern og (gift 1813.09.24 Sct. Knuds sogn, Odense) Maren Andersdatter *1787.05.06 Aarslev sogn, Svendborg Amt †1859.02.28 (difteritis) Skjern..
Gift 1856.10.04 i Borris med Else Kathrine Iversdatter enken, se ovenfor.
Får skøde over vielsesattest i 1857. På gården hæfter aftægt til Mette Jensdatter.
Ingen børn.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 3 3 0 0
1876.02.06 skøde Jens Peder Hansen *1846.08.09 Vraa, Skjern †1923.03.31 Østergade, Skjern søn af gårdmand i Vraa Hans Christian Christensen *1818.07.29 Albæk, Skjern †1890.06.02 Vraa og (gift 1843.05.28 Skjern) Ædel Jensdatter *1817.11.02 Vraa †1888.09.29 Vraa.
Gift 1877.05.15 i Skjern sogn med Kirsten Jepsen *1853.01.05 Øster Marup, Skjern †1929.05.27 Østergade 59, Skjern datter af gårdmand i Øster Marup Jeppe Christensen *1817.07.14 Vong, Vester Nykirke sogn, Ribe Amt †1899.05.20 Marup og (gift 1850.11.10 Skjern) Mette Mikkelsdatter *1826.09.08 Smedegaard, Skjern †1894.07.25 Gravstedsoplysning Skjern kirkegård (ikke i kirkebogen eller i mængder af omliggende sogne).
I 1877 udstykkes gården i følge skødet til i alt 8 matrikler, hvoraf 6A er den eneste store med hartkorn 3 3 0 0. De syv andre er meget små, kun huse med en meget stor have ikke rigtige husmandssteder.
6A hartkorn 3 3 0 0
6B 0 0 1 1
6C 0 0 0 2¼
6D 0 0 1 2
6E 0 0 2 1¼
6Æ 0 0 3 ½
6Ø 0 0 3 ¾
6AA 0 0 3 1
Hartkorn 3 7 0 ¼ i alt
Der mangler hartkorn i de 5 6 1 1 fra 1857 dog 1 7 1 ¾ som må være udstykket mellem 1857 og 1877.
Børn:
01 Hans Vraae Hansen *1878.02.17 Gjaldbæk †1947.10.24 Gjaldbæk.
Gift 1927.11.18 i Borris med Alma Sørine Kristiansen *1903.08.02 Favrholt,Vrads sogn, Skanderborg Amt †1985.10.01 Borris datter af opsynsmand i Favrholt Anders Christiansen *1873.05.28 Vium sogn, Viborg Amt †1932.03.16 Klokmose, Faster og (gift 1899.01.02 Bording) Maren Pedersen *1876.09.14 Thisted Hede, Tapdrup sogn, Viborg Amt †1962.08.13 De gamles Hjem, Troldhede sogn.
Hans Vraae Hansen var gårdmand i Gjaldbæk i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
02 Ædel Mettea *1881.09.19 Gjaldbæk †1892.05.20 Gjaldbæk elleve år gammel.
03 Jeppe Hansen *1894.06.11 Gjaldbæk †1963.07.12 Brejning.
Gift 1924.12.07 i Borris sogn med Mette Rahbek *1890.09.04 i Floriggaard, Borris †1973 Brejning datter af gårdmand Floriggaard Hans Sønderby Rahbek *1864.10.29 Sønderby, Borris †1943.04.08 Borris Stationsby og (gift 1889.11.14 Borris) Oline Pedersen *1868.03.22 Debelmose, Borris †1943.09.20 Borris Stationsby.
Jeppe Hansen var gårdmand i Brejning sogn i Ringkøbing Amt.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 3 3 0 0
1918.05.18 skøde Jens Kølbæk.
Før Jens Kølbæk fik skøde havde Peder Christian Kjær Jensen haft den som handel i fire måneder skøde 1918.01.19.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 3 3 0 0
1947.09.08 Peder Tang Pedersen *1898.10.07 Kongensholm, Dejbjerg †1951.01.27 Borris søn af Christen Pedersen og Maren Andersen.
Gift med Kirstine T. Pedersen.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 3 3 0 0
1952 Gårdhandlere 6 styk.
Henry Bech 1952.06.21.
Ejnar Nielsen 1952.07.30. Ejnar Nielsen 1952.07.30.
Holger Holmgaard 1954.09.06.
Henry Bech 1954.11.11.
Sigurd Christensen 1954.11.11.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 3 3 0 0
1955.01.17 Carl Christensen.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 3 3 0 0
1961.02.24 Svend Nikolaj Nissen Jøker.
Fiskeeksportør i Esbjerg, køber 500 tønder land sammen bl. a. denne gård Gjalbæk Sønderlandet matrikel 6A. Uklart hvordan og hvorfra gården blev drevet.
Jøker var direktør i A/S JØKER fra 1961-95. Efter han trådte af, blev i hvert fald denne gård solgt igen.
Havde gården i 35 år.

Borris Gjaldbæk senere Sønderlandet 6A hartkorn 3 3 0 0
1996.10 30 Jørgen Hindhede.
Borris Gjaldbæk vestre gård senere Sønderlandet 6A ender her ↑

Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A starter her ↓
Borris Gjaldbæk Sønderlandet 5A.

Borris Gjaldbæk 1. halve østre gård starter her ↓
1664- Oluf Jakobsen.
Børn:
? Ole Olesen.

Borris Gjaldbæk 1. halve østre gård
1683- Olle Olesen.
Ses i Markbogen 1683, muligvis søn af Oluf Jakobsen.
Borris Gjaldbæk 1. halve østre gård ender her ↑

Borris Gjaldbæk 2. halve østre gård starter her ↓
1664- Niels Jensen.
Borris Gjaldbæk 2. halve østre gård
1683- Niels Larsen.
Borris Gjaldbæk 2. halve østre gård ender her ↑


Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A 6 3 2 1.
1705- Christen Pedersen Smed †1716+.
Gift med hans kone †1716+.
Simuleret Folketælling 1705 Gjaldbæk Christen Pedersen Smed
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand170470Christen Pedersen Smed   1716+  I kirkebogen 1704 #2020.
LINK: Christen Pedersen Smed i Gjaldbæk.
kone170850? Christen Pedersen Smeds kone   1716+   Fadder 1708.09.24.


Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A 6 3 2 1.
1714 Jeppe Gjaldbæk †1728.09.19 Gjaldbæk.
Gift med hans kone.
I Lundenæs Restance 1728 er konen enke.
Børn:
Jens *1716.01.19 Gjaldbæk †1716.02.23 fire uger gammel.
Marcus Jeppesen *1717.09.29 Gjaldbæk.
Dødfødt søn 1721.12.30 Gjaldbæk.

Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A 6 3 2 1.
1728 Jep ?Merchensens enke
Nævnes i Lundenæs Restance 1728 som enke:

Gialdbech
Nielß Nielßen og Jep Merchesens Enche med ders formænd Nielß Larßen og Christen Pedersen efter forrige domme 204 Mk 39 ß
1726 efter Accordt 12 Mk.
1727 efter Accort 12 Mk
1728 Martinj forfalden efter Accordt 12 Mk
tilsammen 240 Mk 39 ß.


Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A 6 3 2 1.
1730 Jakob Gjaldbæk *1695c †1772.06.14 Gjaldbæk
Gift med hans kone, enke efter formand.
Stedsøn Jens begravet 1730.09.24.

Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A 6 3 2 1.
1761 Jeppe Jakobsen Gjaldbæk *1732.09.17 Gjaldbæk søn af formand.
Trolovet 1761.09.20 i Borris med Karen Nielsdatter Aagaard *1736.04.08 Aagaard †1816 Gjaldbæk datter af Niels Christensen Aagaard †1748.05.15 Aagaard.
Børn:
Kirsten *1763.02.27 Gjaldbæk †1763.03.09 ti dage gammel.
Jakob Jeppesen *1764.01.29 Gjaldbæk †1794.08.01 Borris.
Kirsten Jeppesdatter *1765.11.17 Gjaldbæk †1802.10.07 Sønder Felding.
Gift 1791.04.25 i Borris med i Sønderby Søren Madsen *1765c Hoven †1835.12.10 Sønder Felding.
Maren Jeppesdatter *1767.06.21 Gjaldbæk †1842.02.28 Borris.
Gift 1798.10.21 i Borris med Jens Lauridsen Aagaard. *1762.12.19 Borris †1834.07.24 Borris.
Johanne Jeppesdatter *1769.05.15 Gjaldbæk †1840.05.10 Skjern.
Gift 1800.04.20 i Borris med Thomas Madsen *1768.03.25 †1824.10.12 Skjern.
Niels Jeppesen *1771.04.21 Gjaldbæk overtager gården, se nedenfor.
Anne Katrine Jeppesdatter *1775.05.25 Gjaldbæk.
Jens Jeppesen *1777.04.25 Gjaldbæk †1844.04.19 Nørre Vium.
Gift 1. 1804c i Nørre Vium med Ide Thomasdatter *1765c †1832.05.14 Nørre Vium.
Gift 2. 1832.09.30 i Vorgod med enke efter Peder Jensen Odderbæk Bodil Kirstine (Cathrine) Christensdatter *1783.05.11 Hanning †1855.06.16 Sønder Felding.
Folketælling 1787 Gjaldbæk Jeppe Jakobsen   Matr: 5A Sønderlandet  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Jeppe Jakobsen551732 Gjaldbæk Borris   *1732.09.17 Gjaldbæk.
kone 1Karen Nielsdatter Aagaard511736 Aagaard Borris 1816 Gjaldbæk Borris *1736.04.08 Aagaard †1816 Gjaldbæk
søn Jakob Jeppesen241764 Gjaldbæk Borris 1794 Borris *1764.01.29 Gjaldbæk †1794.08.01 Borris
dat. Kirsten Jeppesdatter221765 Gjaldbæk Borris 1802 Sønder Felding *1765.11.17 Gjaldbæk †1802.10.07 Sønder Felding
dat. Johanne Jeppesdatter161769 Gjaldbæk Borris 1840 Skjern *1769.05.15 Gjaldbæk †1840.05.10 Skjern.
dat. Anne Katrine Jeppesdatter121775 Gjaldbæk Borris  *1775.05.25 Gjaldbæk.
søn Jens Jeppesen101777 Gjaldbæk Borris 1844 Nørre Vium *1777.04.25 Gjaldbæk †1844.04.19 Nørre Vium.
tj-karl Anders Jeppesen321754 Sønderskov Borris  *1754.09.15 Sønderskov, Borris søn af Jep Sønderskov.
tj-pige Kirsten Jensdatter241762 Borris  ?*1762.06.06 Borris datter Jens Jakobsen.


Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A 6 3 2 1.
1799 Niels Jeppesen *1771.04.21 Gjaldbæk †1813.09.17 Gjaldbæk søn af formand.
Gift med Mette Nielsdatter *1777c.
Børn:
Jeppe *1801.08.19 Gjaldbæk †1803.07.24 Gjaldbæk to år gammel.
Maren Katrine Nielsdatter *1803.03.08 Gjaldbæk †1876.05.17 Borris.
FT 1834, 1845, 1850 forsørges på den anden gård i Gjaldbæk. Ugift.
Anne Magrethe Nielsdatter *1805.03.04 Gjaldbæk †1857.05.16 Lyne.
Gift 1826.03.27 i Hoven
Karen Kierstine Nielsdatter *1807.08.27 Gjaldbæk †1865.05.02 Ølgod.
Gift 1827.04.16 i Hoven med Niels Simonsen *1803c †1840-50.
I FT 1850 enke i Vognslund, Ølgod.
Jakob *1810.04.06 Gjaldbæk †1810.04.20 Gjaldbæk to uger gammel.
Mette Kirstine Nielsdatter *1811.04.20 Gjaldbæk †1860.11.08 Ølgod.
Gift 1830.11.07 Ølgod med Christen Jensen *1809c Ølgod.
Folketælling 1801 Gjaldbæk    Matr: 5A Sønderlandet  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Niels Jeppesen301771 Gjaldbæk Borris 1813 Gjaldbæk Borris *1771.04.21 Gjaldbæk †1813.09.17 Gjaldbæk.
kone Mette Nielsdatter241777   *1777c.
mands mor 1eKaren Nielsdatter Aagaard641736 Aagaard Borris 1816 Gjaldbæk Borris *1736.04.08 Aagaard †1816 Gjaldbæk
mands bror Jens Jeppesen241777 Gjaldbæk Borris 1844 Nørre Vium *1777.04.25 Gjaldbæk †1844.04.19 Nørre Vium.
tj-pige Kirstine Jensdatter181783c   Ikke set født i Borris.


Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A 6 3 2 1.
1813c Mette Nielsdatter enken, ingen adkomst læst.

Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A 6 3 2 1.
1826 Niels Lauridsen se Gjaldbæk 6A.
Niels Lauridsen ejer den anden gård i Gjaldbæk og køber denne matrikel 5A til. Hans søn Laurids Nielsen får den efter hans enke.
I FT 1834 er kun en husholdning opført i hele Gjaldbæk, nemlig Niels Lauridsen. Men der er 11 personer i den husholdning og nogen af dem har med sikkerhed boet på denne gård 5A og ikke 6A, som er Niels Lauridsens egentlige gård.
I FT 1840 ses een gård med enken Mette Jensdatter og to huse. I det ene hus ses skomager Anders Nielsen *1794c gift med Mette Kirstine Pedersdatter *1791c med søn Niels Peder Andersen *1828c.
I det andet hus ses Birte Marie Pedersdatter 62, *1778c og kaldes aftægtspige og Karen Lauridsdatter 51 *1789c almisselem og hendes datter Else Cathrine Pedersdatter 12 *1828c.
I FT 1845 er der igen to gårde. Enken Mette Jensdatter sidder i den ene 6A og sønnen Laurids Nielsen i den anden 5A denne gård.

Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A 6 3 2 1.
1839 Mette Jensdatter enken.
Se ovenfor. Hun bor på den anden gård i Gjaldbæk 6A og har indsiddere - lejere - i husene i denne gård 5A. I 1842 giver hun skøder hun denne gård til sønnen Laurids Nielsen.

Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A 6 3 2 1.
1842 Laurids Nielsen *1818.02.14 Gjaldbæk †1882.11.07 Gjaldbæk søn af i den anden gård 6A i Gjaldbæk Niels Lauridsen *1788.01.06 Gjaldbæk †1839.04.25 i Gjaldbæk og Mette Jensdatter *1780.05.04 Borris †1861.04.21 Gjaldbæk.
Gift 1844.09.29 i Borris med Maren Sørensdatter *1824.06.19 Grønborg †1880.02.26 Gjaldbæk datter af Søren Eskesen i Grønborg.
Laurids Nielsen får denne gård matrikel 5A og hans bror Jens Peder Nielsen fødegården 6A i Gjaldbæk.
Børn:
01 Niels Lauridsen *1846.05.04 Gjaldbæk †1906.05.02 Gjaldbæk.
Gift 1890.10.23 i Borris med Else Cathrine Marie Andersen *1846.12.30 Stoustrup, Oddum †1931.07.17 Votkær, Borris datter af Anders Nissen *1819.11.20 Rabæk Oddum †1908.08.20 Votkær og Maren Cathrine Knud-Christiansdatter *1822.08.07 Bisgaard Egvad †1873.06.17.
Niels Lauritsen var husmand i Gjaldbæk på en udstykning matrikel 5B af fødegården i 1884.
02 Mette Lauridsen *1848.03.20 Gjaldbæk †1925.01.25 Bejsnap, Ølgod.
Gift 1869.10.17 i Borris Søren Jensen Christensen *1844.09.10 Bejsnap Mark †1927.05.31 Bejsnap søn af husmand i Bejsnap Christen Jensen (Kusk) *1810.09.27 Lindbjerg mark, Ølgod †1877.07.10 Bejsnap og (gift 1835.03.01 Oddum) Marie Sørensdatter *1803.11.02 Gundesbøl, Oddum †1865.10.29 Bejsnap.
Søren Jensen Christensen var husmand i Bejsnap i Ølgod sogn i Ribe Amt.
03 Søren Lauridsen *1850.04.14 Gjaldbæk †1927.10.11 Dalager, Borris.
Gift 1876.04.26 i Borris sogn med Mette Nielsen *1850.06.17 Feldsing, Borris †1940.02.11 Staby Efterskole, Staby sogn søn af Niels Christian Nielsen i Feldsing i Borris.
De fik en udstykning af hendes fødegård, der kaldes matrikel 42B i Feldsing i Borris sogn.
04 Hans *1852.04.20 Gjaldbæk †1853.03.25 Gjaldbæk knap et år gammel.
05 Hans Lauridsen *1854.03.25 Gjaldbæk †1880.09.23 (druknet) Borris.
Tjenestekarl og skolelærer i Borris. Ugift.
Forsøgte at redde en fremmed op af Lille Å under flod; den fremmede blev reddet, Hans druknede.
Morsø Folkeblad 2. oktober 1880:

Druknet.
I Torsdags er, i Følge "Rinkj. Av.", Ungkarl Hans Lauridsen af Gjaldbæk i Borris komme{!} af Dage i Aaen ved Borris under et Forsøg paa at redde en anden, som var falden i Vandet. Det var en stærk Blæst den Dag, og Vandet var i Uro, hvad der yderligere gjorde det vanskeligt for Karlen at svømme med den reddede. Denne fik fat i et Reb, som kastedes ud til ham af nogle paa Bredden værende Folk, medens hans ulykkelige Redningsmand af Udmattelse gik under og først senere fiskedes op som Lig. Den afdøde, som saaledes maatte bøde med livet for sin Kjække Daad, var en ualmindelig oplyst ung Mand, der i nogle Aar havde virket som Biskolelærer.

06 Jens Peder Lauridsen (Navneændr. 1906:) Gjaldbæk *1856.02.16 Gjaldbæk †1928.03.15 Dalgas Avenue 1, Sankt Pauls sogn, Aarhus.
Gift 1884.10.14 i Borris sogn med Birthe Marie Jensen *1858.08.22 Debelmose, Borris †1954.05.22 Ansvej 28A, Silkeborg By, Skanderborg Amt datter af gårdmand i Tarp, senere Debelmose, Borris Jens Pedersen Kjær *1825.06.29 Debelmose †1913.04.07 Debelmose og (gift 1854.06.05 Borris) Christine Olesdatter *1825.03.21 Fasterlund, Faster †1912.04.15 Debelmose.
Jens Peder Gjaldbæk var førstelærer ved Ulfborg skole i Ulfborg Stationsby i Ringkøbing Amt.
07 Karen Lauridsdatter *1858.03.07 Gjaldbæk overtager gården, se nedenfor.
08 Magrethe Cathrine Lauridsen *1860.05.08 Gjaldbæk †1938.02.20 Nørregade 30, Aarhus Domsogn.
Gift 1901.10.22 i Borris med enkemand Jørgen Christian Jensen Urup *1835.05.01 Hørning mark, Hørning sogn, Skanderborg Amt †1914.11.10 Hørning Station søn af væver og indsidder Hørning mark Jens Olesen Urup *1796.03.25 Sønder Urup, Grindsted (søn af gårdmand Ole Nielsen og Kirsten Thuesdatter) †1838.09.06 Stilling og (gift 1833.02.02 Hørning) Kirsten Jørgensdatter *1802.08.16 Fregerslev, Hørning †1884.04.16 (begravet Hørning) Jeksen mark, Adslev sogn (Kirsten Jørgensdatter gift 2. 1845.07.27 i Stilling med enkemand Søren Rasmussen Munk).
Jørgen Christian Jensen Urup var husmand og væver i Hørning sogn i Skanderborg Amt.
09 Hanne Marie Lauridsen *1862.08.12 Gjaldbæk †1931.08.06 Klostergade 6-8, Aarhus Domsogn.
Gift 1886.10.20 i Borris sogn med Mads Sønderby Rahbek *1862.12.09 Sønderby †1921.06.15 Århus Valgmenigheds sogn søn af Mathias Christian Rahbek *1836.05.21 Ahlergaard †1915.04.13 Sønderbygaard og (gift 1861.10.20 Borris) Mette Madsen *1835.06.24 Sønderbygaard †1917.03.17 Sønderbygaard.
Mads Sønderby Rahbek var:
Landmand Borrisager, Matr. 19a, Nørrelandet, Borris sogn.
Købmand i Borris.
Købmand i Århus.
10 Christen *1864.12.07 Gjaldbæk †1868.04.23 Gjaldbæk tre et halvt år gammel.
11 Otto Lauridsen *1866.11.07 Gjaldbæk †1944.03.05 Aabyhøjvej 1, Hasle sogn, Aarhus amt.
Gift 1. 1894.11.07 i Vindblæs sogn, Randers Amt med Kirsten Andersen *1869.12.13 Rostrup sogn, Aalborg Amt †1916.06.29 Borup sogn, Københavns Amt datter af gårdmand i Rostrup Peder Andersen *1840.03.30 Sønder Højrup sogn, Svendborg Amt †1903.02.22 Bakkegaarden, Svansbjerg, Herfølge sogn, Præstø Amt og (gift 1869.03.18 Jordløse sogn, Svendborg Amt) Ane Dorthea Madsen *1838.12.28 Jordløse †1918.03.09 Bakkegaarden, Svansbjerg.
Gift 2. 1923.10.14 i Faarup sogn, Aarhus amt med søster til 1. kone Margrethe Andersen *1877.07.18 Lystrupgaard, Vindblæs, se forældre ovenfor.
Otto Lauridsen var stationsforstander ved Statsbanerne.
FT 1921: Forlev station, Vemmelev sogn, Sorø amt.
FT 1925: Mundelstrup station, Faarup sogn, Aarhus amt.

Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A.
1884 Enevold Peder Nielsen *1854.02.04 Aagaard, Borris †1935.07.06 Sønderby, Borris søn af Niels Pedersen (Kjær) *1819.12.29 Debelmose †1897.05.18 Aagaard, Borris og (gift 1841.10.31 Borris) Johanne Pedersdatter *1820.07.15 Debelmose †1872.07.29 Aagaard.
Gift 1881.10.26 i Borris sogn med Karen Lauridsdatter *1858.03.07 Gjaldbæk †1940.01.25 Borris Kirkeby datter af formand.
Borris Gjaldbæk østre gård senere Sønderlandet 5A ender her ↑

Borris Gjaldbæk ender her ↑


Gravel
1 Introduktion
I markbogen 1683:
Gravel 1 gård
No. 1 halvgård Niels Nielsen og Christen Pedersen, til Jacob Ulfelds arvinger.
No. 2 en halv ødegård, til hører velb. [zvorens] Marsuin.
haver Peder Christensen i Hullig {Hvollig} i feste.
(Tak til Ruth Neumeister for materiale om Niels Andersen Gravel og efterkommere, 2018.)
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

En fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Niels Nielsen.
Gift med hans kone.
Kendt barn:
Niels Nielsen Gravel *1694c Gravel †1757 Farre, Give sogn.
Gift med hans kone (muligvis død i kirkebogshullet i Give 1745-54).
Han får børn 1730-42 i Farre i Give sogn, hvor sønnen — også Niels Nielsen Gravel — tilsyneladende overtager gården 1757 da han dør.
?Christen Nielsen Gravel af Simmelshus, Sønder Omme.
Gift med hans kone *1703c †1766.11.17 Sønder Omme.
Nævnt 1735-56 i Simmelshus i Sønder Omme. To børn født.
Margrethe Nielsdatter Gravild *1708 Hoven, skal være søster til Christen Nielsen Gravild.

1705- Niels Nielsen Gravel *1680cc †1761 Gravel.
Gift med Voldborg.
Simuleret Folketælling 1705 Gravel Niels Nielsen Gravel
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Niels Nielsen Gravel25c 1680cc Gravel Borris 1761 Gravel Borris  
kone170595Voldborg Niels Gravels kone   1713+  Se dåb 1713.04.23, hvor hun bærer.
søn170595Niels Nielsen0.07 1705 Gravel Borris  Dåb nr.2041
*1705.03.22.
mands far1705100Niels Gammel Niels Gravel45ccNiels Gravels far1660cc  1711 Gravel Borris †1711.05.07. Ses 1683 i Markbogen.


En anden fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Christen Pedersen.

1705- Jakob Gravel.
Simuleret Folketælling 1705 Gravel Jakob Gravel
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Jakob Gravel   1713+  I 1709 "som tilforn boede i Grauild" og nu tjener Jakob Ahler i Ahlergaard. 1713 tilbage i Gravel. Ikke set efter 1713.
kone170590? Jakob Gravels kone    Hun bærer i #2041.
LINK: Jakob Gravels kone bærer.


Den anden halvgård hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Peder Christensen i Hvollig fæster denne ødegård.

1705- Peder Gravel †1731+.
Gift med hans kone †1731.02.02 Gravel.
Ikke Peder Christensen.
Får børn op til 1730.
Simuleret Folketælling 1705 Gravel Peder Gravel
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Peder Gravel   1731+   
kone170698? Peder Gravels kone   1731 Gravel Borris †1731.02.02.
søn170290Christen Pedersen3.01 1702 Gravel Borris  Dåb nr.2002
*1702.09.24.


En af gårdene, senere matr. 16A Sønderlandet:
1711 Niels Andersen Gravel *1680cc †1761.04.22 Gravel.
Gift 1711.03.22 Vorgod med Voldborg Thomasdatter *1687- Vadgaard, Vorgod †1732+ datter af Thomas Pedersen (Wad) *1644cc †1728.05.13 Vadgaard og Anne Jensdatter *1651c †1728.04.18 Vadgaard.
(Tak til Ruth Neumeister 2018).
Peder Gravild ses med Niels Gravel 1713.04.23, forskellige gårde.
Børn:
Maren Nielsdatter *1712.11.06 Gravel †1728.02.29 Gravel.
Anne Nielsdatter *1714.11.04 Gravel ?†1731.05.30 Gravel.
Anders Nielsen *1717.09.17 Gravel, overtager gården, se nedenfor.
Karen Nielsdatter *1726.06.05 Gravel ?†1747+ ?†1731.05.30 Gravel..
Barn *1732- Gravel, moderen introduceret 1732.11.01.

1743- Anders Nielsen Gravel *1717.09.17 Gravel †1793 Gravel.
Gift 1743.09.15- med Sidsel Andersdatter *1721c ?Ørbæk, Hoven †1794 Gravel.
Børn:
Anders Andersen *1745.04.19 Gravel †1794+ Sønder Felding?.
Nævnes 1794 i Overby i Sønder Felding i skiftet efter søsteren Mette Andersdatter.
Voldborg Andersdatter *1747.09.29 Gravel †1815 Debelmose.
Gift med Anders Jensen.
Voldborg fadder 1764.
Bosat Gravel. Senere i Debelmose.
Mette *1750.01.06 Gravel †spæd.
Mette Andersdatter *1751.04.12 Gravel, overtager gården, se nedenfor.
Fadder 1768
Niels *1754.03.31 Gravel †1771+.
Bertel Andersen *1756.09.05 Gravel
Nævnes 1794 i skiftet efter søsteren Mette Andersdatter.
Else Marie Andersdatter *1759.04.22 Gravel.
Nævnes 1794 i skiftet efter søsteren Mette Andersdatter.
Overtager gården efter søsteren Mettes død.
Maren Kirstine *1761.12.06 Gravel †1772.08.02 Gravel 10 år (begraves uden navn).
Ane Marie Andersdatter *1764.07.22 Gravel †1801+.
Ses FT 1801 i Debelmose i Borris.

Gravel matr. 16A, Sønderlandet.
Delvis udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1784 Villads Nielsen *1750.05.18 Debelmose †1814.07.17 Gravel søn af Niels Jensen (Villadsen) †1758.01.06 Debbelmose, Borris og Maren Nielsdatter Gravel.
Gift 1. 1784.08.22 i Borris med Mette Andersdatter *1751.04.12 Gravel †1794.11.05 (skifte) Gravel datter af formand.
Gift 2. 1795.05.17 i Borris med Else Marie Andersdatter *1759.04.22 Gravel †1831.05.29 Borris datter af formand, søster til 1. kone.
Børn med 1. kone Mette Andersdatter:
01 Sidsel Villadsdatter *1785.08.28 Gravel †1861.04.07 Skadkær, Sønder Felding.
Gift 1819.04.03 i Borris (vielse indført i Vorbasse kirkebog) med Jakob Christian Nielsen *1795.07.09 Bjerg, Bølling †1859.05.07 Skadkær, Sønder Felding søn af Niels Christensen (Bjerre) *1766.04.01 Bjerget, Oddum sogn †1849.11.02 Hedeager, Lindvig og Maren Christensdatter (Refstrup) *1756.09.19 Sønder Lem †1813.06.27 Lindvig.
Bosat Hedeager i Lindvig i Borris sogn.
02 Maren Villadsdatter *1787.11.04 Gravel, konfimeret 1802 Sønder Felding.
FT 1801 i Borris, se nedenfor.
Forgæves søgt med alle midler, ikke fundet.
03 Johanne Marie Villadsdatter *1789.08.23 Gravel †1853.04.07 Bøvl Kærgaard, Sønder Omme.
Gift 1817.10.25 i Hoven med Christen Pedersen (Kjær) *1790.04.30 Bøvl, Sønder Omme †1862.03.07 Bøvl Kærgaard søn af gårdmand i Bøvl, Sønder Omme Peder Christensen *1764.09.09 Bøvl †1832.03.27 Bøvl Kærgaard og (gift 1788.10.05 Sønder Omme) Abelone Kirstine Olesdatter *1765.08.04 Skovsende, Sønder Omme †1837.06.22 Bøvl Kærgaard.
Gårdmand i Bøvl Kærgaard matrikkel 1A Bøvl by i Sønder Omme sogn.
Realregister matr. 1A Bøvl.
Skøde 1846.06.11 Fra Christen Pedersen (Kjær) til sønnen Peder Kjær Christensen.
Set barn:
Peder Kjær Christensen *1823.01.24 Bøvl, Sønder Omme †1866.05.10 Bøvl Kærgaard.
Gift med Marineberg Therkildsdatter *1827.01.02 Omvraa , Sønder Omme †1914.01.30 Bøvl datter af Terkel Andersen *1797.12.23 Omvraa †1869 Sønder Omme og (gift 1825.06.11 Give) Ane Birgitte Andersdatter *1800.06 Store Hestlund, Give †1861.11.18 Sønder Omme
FT 1850 Bøvl, Sønder Omme, en gaard:
Peder (Kjær) Christensen 28 Gift ejer af gaarden, huusfader, Sønder Omme
Marie Berg Terkildsen 24 Gift hans kone, Sønder Omme
Mette Marie Pedersen 3 Ugift deres datter, Sønder Omme
Christen Pedersen 61 Gift huusfaders fader, forsørges af ham, Sønder Omme
Johanne Marie Willadsdatter 61 Gift hans kone, Borris sogn
04 Anders *1792.07.17 Gravel †1800.05.19 Gravel knap otte år gammel.
Børn med 2. kone Else Marie Andersdatter:
05 Niels Villadsen *1796.07.20, overtager gården, se nedenfor.
06 Mette *1797.08.14 Gravel †1807.11.01 (druknede i Omme Å, vogtede kvæg) Gravel ti år gammel.
Folketælling 1787 Gravel Villads Nielsen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Villads Nielsen371750 Debelmose? Borris 1814 Gravel Borris  
kone 1Mette Andersdatter371751 Gravel Borris 1794 Gravel Borris *1751.04.12.
dat. Sidsel Villadsdatter21785 Gravel Borris 1861 Skadkær Sønder Felding *1785.08.28.
tj-dreng Jakob Jensen121775c    
kones far 1Anders Nielsen701717 Gravel Borris 1793 Gravel Borris *1717.09.17.
kones mor 1Sidsel Andersdatter661721c Ørbæk Hoven? 1794 Gravel Borris  

Folketælling 1801 Gravel Villads Nielsen   85
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 2Villads Nielsen511750 Debelmose? Borris 1814 Gravel Borris  
kone 2 1Else Marie Andersdatter411759 Gravel Borris 1831 Gravel Borris  *1759.04.22 †1831.05.29.
dat. Maren Villadsdatter131787 Gravel Borris 1802+  *1787.11.04. Konfirmeret 1802 i Sønder Felding.
dat. Johanne Marie Villadsdatter101789 Gravel Borris 1853 Bøvl Sønder Omme  
søn Niels Villadsen51796 Gravel Borris 1873 Gravel Borris *1796.07.20.
dat. Mette Villadsdatter41797c Gravel Borris 1807 Gravel Borris Druknet i Omme Å.


1823c Niels Villadsen *1796.07.20 Gravel †1873.12.28 Gravel søn af formand.
Gift 1819.10.10 i Sønder Felding Mette Katrine Pedersdatter *1800.07.13 Overby, Sønder Felding †1873.11.23 Gravel datter af Peder Pedersen (Peder Bølling) *1772c Egvad sogn konf. 1788.03.30 i Bølling †1828.08.25 Overby, Sønder Felding (søn af Peder Bertelsen *1734c †1818 og Else Pedersdatter) og (gift 1794.05.01 Ølgod) Abelone Hansdatter *1760.03.02 List, Ølgod †1837.01.05 Overby.
"Slægters spor i Bølling sogn" Redaktion: Per Vig, Erik Villumsen og Jens Kristian Holmgaard, 2001, side 332 om Peder Pedersen Bøllings herkomst:

Peder Bertelsen og Else Pedersdatter fra Egvad købte Kjærsingaard (i Bølling sogn) ved auktion på Lundenæs i 1780. Peder Bertelsen var noget af en handelsmand, og hans navn optræder utallige gange i de gamle skøde- og panteprotokoller. I slutningen af 1790-eme optræder hans navn i handler med bl.a. Pedersborg, Nygaardshus, Meldgaard, Gasdalgaard, Dalgaard og selvfølgelig til sidst i 1797, hvor han solgte Kjærsingaard. I mellemtiden havde han købt Bertelsbo, og her boede familien så de følgende år. I 1801 blev Peder Bertelsen enkemand, men kort tid efter giftede han sig med Marie Jensdatter og bosatte sig i Lindvig i Borris. I 1818 døde Peder Bertelsen, 88 år gammel.
Børn:
1. Ane Catrine Peders datter, født 1768 i Egvad og død ugift i Bølling i 1795.
2. Peder Pedersen Bølling, født 1772 i Egvad og bosat i Overby i Sdr. Felding.
3. Bertel Pedersen, født 1775 i Egvad. Boede en tid i Bertelsbo og senere i Velling.
4. Hans Peder Pedersen, født 1776 i Egvad og død 1850 i Christiansfeld, hvor han havde haft ophold i Brødremenigheden.
5. Hans Peder Pedersen, født 1802 i Borris og gift med Sidsel Nielsdatter i Lindvig i Borris.

Børn:
01 Villads Nielsen *1825.03.06 Gravel, overtager gården, se nedenfor.
02 Peder *1828.03.02 Gravel †1830.05.19 Gravel to år gammel.
03 Peder Nielsen *1832.05.19 Gravel †1912.07.31 Gravel.
Gift 1856.09.07 i Borris med Anne Katrine Nielsen *1831.04.21 Silstrup, Skarrild †1910.05.23 Gravel datter af husmand i Silstrup i Skarrild Niels Larsen *1777.11.12 Nederby, Sønder Felding †1862.09.15 Silstrup og (gift 1830.05.05 Skarrild) Anne Olesdatter *1790c Arnborg? †1862.01.23 Silstrup.
Peder Nielsen var gårdmand i Gravel i Borris sogn.
04 Jens Nielsen *1837.02.28 Gravel †1922.10.08 Tarm, Egvad.
Gift 1862.10.05 i Sønder Felding med Johanne Magrethe Pedersen *1838.11.23 Vester Bjerge, Sønder Felding †1916.05.18 Vester Bjerge datter af husmand i Vester Bjerge Peder Henningsen *1806.07.05 Fjelstervang, Vorgod †1874.11.20 Vester Bjerge og (gift 1837.05.28 Sønder Felding) Birthe Marie Jacobsdatter *1811.09.27 Drongstrup, Sønder Felding †1896.01 15 Vester Bjerge.
Jens Nielsen var landmand i Vester Bjerge i Sønder Felding sogn.

1864c Villads Nielsen *1825.03.06 Gravel †1884.02.20 Gravel søn af formand.
Gift 1. 1861.11.17 i Borris med Kirsten Madsen *1839.12.27 Dalager, Borris †1863.01.23 (barselsseng) Gravel datter af gårdmand i Grønborg i Borris Mads Mikkelsen *1799.04.02 Sønder Kvisthus, Borris †1881.06.12 Grønborg og (gift 1829.12.26 Borris) med Kirstine Marie Hansdatter *1803.04.18 Søndervang, Ølgod †1886.11.14 Grønborg.
Gift 2. 1864.06.05 i Borris med Birgitte Jensdatter *1822.06.11 Kodbøl †1865.07.13 Gravel, Borris datter af Jens Jensen på Helgaard.
Gift 3. 1866.05.27 i Borris med Ane Johanne Thomsen *1836.11.26 Gravel †1913.01.19 Vester Bjerge, Sønder Felding datter af gårdmand Thomas Christensen *1805.09.21 Gravel †1883.08.17 Gravel og (gift 1834.09.28 Ølgod) Margrethe Olesdatter *1812.09.24 Hedeager, Ølgod †1898.06.18 Gravel.
Villads Nielsen var gårdmand i Gravel matr. 16a Sønderlandet i Boris sogn.
Kendt barn med 2. kone Birgitte Jensdatter:
Niels Nielsen *1865.07.08 Gravel.

6 Andet
1795 Christen Thomsen af Gravild gift i Sønder Omme med Mariane Jensdatter af Omvraa.
*1809.05.21 Gravild; Christen Christensen †1890.03.04 Teglgård, Hejnsvig gift 1843.11.05 i Hejnsvig med Johanne Jensdatter *1815.02.26 Hejnsvig By datter af Jens Iversen *1788.08.03 Hejnsvig †1872.03.04 Teglgård og Ingeborg Jørgensdatter *1783.05.16 Spjelderup By †1841.04.24 Hejnsvig Mark.
Hoven KB: 1708 d. 30 sep. blev Niels Gravilds barn af Ørbæk døbt kaldet Margrethe. Faddere: Johanne Gjaldbæk, Mads Vestesen.
Hoven:
Niels Gravild *1672cc †1754.04.07 Ørbæk, Hoven.
Gift med Kirsten Madsdatter *1678c †1725.10.05 Ørbæk, Hoven.
En del børn.Grønborg
1 Introduktion
I markbogen 1683:

Grønborg, 2 fjerdeparts gårde
No. 1 Peder Pedersen 1/4 gård, tilhører Sophie Rostrup
No. 2 Jens Nielsen 1/4 gård, tilhører Jens Mogensen Hviid foged i Øster Herrit.

I 1713 bor Elisabeth Marie Boltrup datter Niels Andersen Boltrup på Østergaard i Grønborg i Borris. Hun har arv efter hendes mor, som står hos faderen. Hendes formynder flytter væk og hun får en ny (Brejl):

3 Ansøgning om ny formynder i Grønborg i Borris sogn. 6.3.1713, fol.3B, 290B.
Elisabeth Marie Boltrup i Grønborg i Borris sogn ansøger om ny formynder for sig selv, da hun har arv efter mor, der står hos hendes far Niels [Andersen] Boltrup på Østergaard, da hendes formynder Jacob Jensen Kolding flytter til Oksbøl i Vester herred. Ny FM: Jacob Pedersen Schandrup, herredsfoged. Elisabeth Marie Boltrup er i 1724 g.m. Oluf Justesen i Oksbøl.

En god del af materialet om Grønborg er fra "Pederminde i Borris" (pdf på hammerum-herred.dk) af Arkivar P. K. Hofmansen, Carl Kofoed Christensen og Egon Gosvig ss. 32 - 60 med fyldige indskud om Dyrvig i Hoven og Sønderby i Borris.
2 Fæstere
3 Ejere
Hartkorn 1 5 1 0:
1664 Elsebe Dorthe Rostrup
1683 Sophie Rostrup
Hartkorn 1 7 0 0:
1664 Elsebe Dorthe Rostrup
1683 Jens Mogensen Hvid, herredsfoged i Øster (Horne) herred.
1789 Ahlergaard i Borris.
4 Familier med børn

Borris Grønborg hartkorn 1 5 1 0 start
Mindre fjerdepartsgård hartkorn 1 5 1 0.
1664- Peder Pedersen.
Ses endnu i 1683.

Borris Grønborg hartkorn 1 5 1 0
1692- Anders Vestesen Grønborg.
Gift med hans kone †1699-.
Ses i 1692 Anders Vestes: i Sophie Rostrups pantebrev, stadig 1 5 1 0.
I Kopskatten 1699 har han ingen kone men en tjenestepige.
Børn:
Jakob Andersen *1685cc.
Gift 1711- med Else Marie (nævnt som fadder 1715.06.02).
Niels Andersen *1690cc overtager gården, se nedenfor.
Voksen søn set februar 1704.
Simuleret Folketælling 1705 Grønborg Anders Vestesen Grønborg
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Anders Vestesen Grønborg45cc 1660cc  †1710+  Nævnt 1692 i Sophie Rostrups pantebrev. Sidst set 1710.07.20. Ingen kone set nævnt i kirkebogen.
LINK: Sophie Rostrups pantebrev 1692.
søn171150Jakob Andersen20cc 1685cc Grønborg Borris  Gift 1711- med Else Marie nævnt som fadder 1715.06.02.
hus- mand1705100Husmand Indrullered Hos hannem {Anders Grønborg} en fattig indrullered Huusmand.  1727.06.29 begrov Rejnholdt Grønborg?? Indrullered: antaget som soldat i lægsrullen.
Stak- kel1705100Stakkel {ved Anders Grønborg} item en anden stachels ben-bruden Mand tillige med sin Hustrue.   
Stak- kel kone1705100? Gift med Stakkel     


Borris Grønborg hartkorn 1 5 1 0
1710- Jakob Andersen Grønborg *1685cc Grønborg søn af formand.
Gift 1711c- med Else Marie (nævnt som fadder 1715.06.02).
Nævnes som husbonde for Anna Larsdatter *Helgaard, der begraves som tjenestepige ved ham 26 dec. 1710.

Borris Grønborg hartkorn 1 5 1 0
1716- Niels Thomasen Grønborg *1690cc †1739.12.20 Grønborg.
Gift 1715- med hans kone *1695c- †1772.03.08 Grønborg ("Thomas Grønborgs moder").
Konen har bror Thomas, fadder 1721.01.01 ved søn Thomas dåb.
Niels Grønborgs fulde navn ses i Ahlergaards Jordebog 1738.
Børn:
Anna Nielsdatter *1716.03.25 Grønborg †1720.10.20 Grønborg knap fem år gammel.
Else Nielsdatter (Daller) *1718.03.07 Borris †1783.11.28 Dalager.
Gift 1. 1749.06.24 i Borris med Christen Daller *1691c †1763.02.13 Dalager.
Gift 2. 1763.11.01 i Borris med Christen Pedersen †1787+.
Bosat Dalager.
Thomas Nielsen *1720.12.27 Grønborg overtager gården, se nedenfor.
Søren Nielsen *1726.09.15 Grønborg.

Borris Grønborg hartkorn 1 5 1 0
1740c Thomas Nielsen Grønborg *1720.12.27 Grønborg †1806.02.13 Grønborg søn af formand.
Gift 1745c i Oddum? med Johanne Jensdatter *1712c Oddum? †1801.10.29 Grønborg datter af Jens Knudsen †1737 Oddum og Kirsten Christensdatter.
Børn:
Niels *1746.10.04 Grønborg †1746.10.16 en uge gammel.
Sidsel Thomasdatter *1748.02.11 Grønborg, 1764 fadder.
Gift 1775.04.19 i Borris med Laust Nørgaard.
Kirsten Thomasdatter *1754.06.03 Grønborg, overtager gården se nedenfor.

Borris Grønborg hartkorn 1 5 1 0
1777c Christen Pedersen Studsgaard *1742.05.25 Studsgaard, Skarrild By †1812.04.25 Borris søn af Peder Studsgaard og hans kone *1695c †1767.03.28 Studsgaard.
Gift 1778.10.11 i Borris med Kirsten Thomasdatter *1754.06.03 Grønborg †1815.03.26 (smitsom Forraadnelsesfeber) Borris datter af formand.
Sammen med konen Kirsten Thomasdatter dør i 1815 to dage efter tjenestepigen Mette Kirstine Christensdatter, 18, også af smitsom forrådnelsesfeber.
Børn:
Johanne Christensdatter *1779.08.01 Grønborg †1829.03.04 Tarp, Sønder Felding.
Gift 1805.27.10 i Borris med Anders Christensen *1784.08.07 Minds, Sønder Felding †1836.04.18 Tarp, Sønder Felding søn af Christen Jensen *1743c ?Mosgaard, Assing †1819.01.23 Tarp og Bennet Andersdatter *1751.05.02 Skarrild- Grene †1825.05.26 Tarp.
Bosat i Tarp i Sønder Felding.
Margrethe Christensdatter *1780.08.06 Grønborg.
Ellen Marie *1784.12.26 Grønborg †1787.02.11 (alder 1 år forkert, 2).
Thomas Christensen *1788.03.30 Grønborg †1860.10.04 Skarrild.
Gift 1820.10.11 i Skarrild med Kirsten Jensdatter *1792.10.14 Nørre Vejen, Rind †1867.02.07 Skarrild datter af Jens Knudsen *1763.05.23 Brøllund, Ny Sogn †1819 Skibbild, Arnborg og 2. kone Gertrud Nielsdatter *1768 Lind, Rind †1839 Skibbild.
Bosat 1825 Assing, 1834 præstegårdsforpager i Sønder Felding.
I FT 1834 kaldes han fejlagtigt sognepræst i Sønder Felding.
Husmand i Silstrup og Hesselvig i Skarrild.
Sete børn:
Karen Thomsen *1822c.
Jens Thomsen *1825.01.31 Assing.
Gift 1855.11.02 i Skarrild med Maren Pedersdatter *1829.04.21 Nørre Felding †1874.05.07 Skarrild datter af Peder Mikkelsen og Karen Jakobsdatter *1799 †1838.08.01 Nørre Felding.
Gertrud Kirstine Thomsen *1827c.
Ane Johanne Thomsen *1830c
Knud Christian Thomsen *1832c.
Laust Thomsen *1837c Skarrild, tvilling.
Ellen Chatrine Christensdatter *1792.03.18 Grønborg.
Folketælling 1787 Grønborg Christen Pedersen Studsgaard   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Christen Pedersen Studsgaard451742 Studsgaard Skarrild 1812 Grønborg Borris *1742.05.25 Studsgaard, Skarrild By †1812.04.25 Borris
kone 1Kirsten Thomasdatter331754 Grønborg Borris 1815 Grønborg Borris *1754.06.03.
dat. Johanne Christensdatter81779 Grønborg Borris   *1779.08.01
dat. Margrethe Christensdatter61780 Grønborg Borris  *1780.08.06
kones far 1Thomas Nielsen Grønborg671720 Grønborg Borris 1806 Grønborg Borris  *1720.12.27. †1806.02.13
kones mor 1Johanne Jensdatter751712c Oddum? 1801 Grønborg Borris †1801.10.29.
almisse 0Else Ejstrup561731c Ejstrup? Faster? 1805 Ved Kirken Borris "Vanfør og nyder almisse". †1805.12.22.

Folketælling 1801 Grønborg Christen Pedersen Studsgaard   65
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Christen Pedersen Studsgaard611742 Studsgaard Skarrild 1812 Grønborg Borris *1742.05.25 Studsgaard, Skarrild By †1812.04.25 Borris
kone 1Kirsten Thomasdatter481754 Grønborg Borris 1815 Grønborg Borris *1754.06.03.
dat. Margrethe Christensdatter191780 Grønborg Borris  *1780.08.06
søn Thomas Christensen131788c    
søn Thomas Christensen51796c    
kones far 1Thomas Nielsen Grønborg811720 Grønborg Borris 1806 Grønborg Borris  *1720.12.27. †1806.02.13
kones mor 1Johanne Jensdatter901712c Oddum? 1801 Grønborg Borris Født år fra FT 1787, antaget bedre.
Haand- arbejde ind- sidder 0Else Kirstine Nielsdatter441757c    


Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0 start
Større fjerdepartsgård hartkorn 1 7 0 0.

1664- Jens Nielsen.
Ses endnu i 1683.
Kendte børn:
Karen Jensdatter, gift med senere fæster Peder Eskesen Grønborg.
Navn Karen nævnt 27. sept. 1716 "Karen Peder Grønborgs kone".
Johanne Jensdatter Grønborg *1680cc Grønborg.
Gift 1710.03.09 i Borris med Jep Andersen *1680cc Risbjerg, Brande †1739+ Brande søn af Anders Ibsen nævnt 1661-88+.
Fæster hans fars gård i Risbjerg i Brande sogn.
Mette Jensdatter
Gift 1702.11 i Borris med af Nørre Vium Peder Christensen.

Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0
1699- Niels Olling ?*Olling, Assing.

Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0
1701c Peder (Eskesen) Grønborg *1675cc Hoven †1725+ søn af Eske Nielsen †1720.02.11 Dyrvig, Hoven og Kirsten Olufsdatter *1643c †1727.02.11 Dyrvig.
Gift med Karen Jensdatter †1743.06.26 (Eske Grønborgs Moder) Grønborg datter af forformand.
Kendte børn:
Søn *1701c †1713.01.17 Grønborg 12 år gammel.
Eske Pedersen *1702.01.10 Grønborg, overtager fæstet, se nedenfor.
El Pedersdatter *1705.06.24 Grønborg.
Christen Pedersen *1708.04.15 Grønborg.
?Gift 1735.05.22 i Borris med Bodil Aaes.
Kirsten *1711.01.19 Grønborg †1711.03.15 to måneder gammel.
Niels *1714.03.25 Grønborg †1714.03.29 død straks, vanskabt.
Simuleret Folketælling 1705 Grønborg Peder Eskesen Grønborg
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Peder Eskesen Grønborg30cc 1675cc Dyrvig Hoven   *1675cc Hoven.
kone170598Karen Jensdatter30cc 1675cc Grønborg Borris 1743 Grønborg Borris †1743.06.26 (Eske Grønborgs Moder)
søn171360? Pedersen4c 1701c Grønborg Borris 1713 Grønborg Borris *1701c †1713.01.17 Grønborg 12 år gammel.
søn170298Eske Pedersen3.01 1702 Grønborg Borris 1750 Grønborg Borris Dåb nr.2005
*1702.10.01 Grønborg †1750.03.27 Grønborg
dat170598El Pedersdatter0.02 1705 Grønborg Borris  Dåb nr.2046
*1705.06.24 Grønborg.


Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0
1731 Eske Pedersen *1702.01.10 Grønborg †1750.03.27 Grønborg søn af formand.
Gift 1731.02.20 med Margrethe Cathrine Christensdatter (Margrethe Synderbye) *1708.02.29 Sønderby, Borris †1777.07.30 Grønborg datter af Christen Lauridsen Colding (navn fra gården Kolding i Stauning sogn) *1684c Lending, Dejbjerg †1735 og Karen Mortensdatter *1680c Lindvig †1759.04.18 Borris.
Børn:
Peder Eskesen *1733.04.26 Grønborg overtager gården.
Christen Eskesen (Lildgaasdal) *1737.05.12 Grønborg. †1812.11.22 Lille Gaasdal, 75 år.
Følgende angivelser af Arkivar P.K. Hofmansen markeret med ?foran har ikke kunnet findes i Faster eller Borris kirkebog. Derimod får Christen Gaasdal datteren Cathrine Marie døbt 1768.09.25, hvilket ikke passer med Kirsten nedenfor *1768.04.24 ?Borris.
?Gift 1. 1767.05.05 i ?Borris med El Fasterkær.
Kendt barn:
?Kirsten Christensdatter *1768.04.24 ?Borris.
Gift 2. 1770.10.28 i Sønder Felding med Maren Thygesdatter *1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal datter af sognefoged Thyge Christian Frederiksen Brock *1709c †1776.05.17 Overby, Sønder Felding og Karen Jensdatter Krog *1714c ?(Krog i Skarrild far Jens Krog, ingen Jens i Borris Krog) †1801.12.21 Sønder Felding.
Bosat Lille Gaasdal i Borris 1767+.
Cathrine Marie Eskesdatter *1746.05.13 Grønborg †1811+.
Gift 1. 1767.04.02 i Borris af Lille Gaasdal med Anders Jakobsen *1747.04.23 Klokmose, Faster †1791 (skifte) Kollund, Rind søn af Jakob Sørensen Klokmose *1715.02.10 Slumstrup Mølle, Sædding †1772.07.19 Faster og 1. kone Mette Andersdatter *1713.11.17 Vindelbo † †1747.10.15 - 1749.11.22 Klokmose.
Gift 2. med Christen Lauridsen *1759c †1811+.
Med 1. mand bosat Kollund i Rind sogn.
2. mand selvejer i Lervadskær i Snejbjerg sogn (FT 1801).
Børn:
Margrethe Cathrine Andersdatter *1776c.
Maren Andersdatter *1778c.
Anne Andersdatter *1784.08.08 Kollund, Rind.
Dødfødt søn 1748.03.10 Grønborg.

Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0
1750 Margrethe Cathrine Christensdatter enken, se ovenfor.

Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0
1758c Peder Eskesen *1733.04.26 Grønborg †1794.12.08 Grønborg søn af forkvinde.
Gift 1758c med Ane Sørensdatter *1736c †1798.05.13 Grønborg.
Børn:
Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg, overtager gården, se nedenfor.
Birgitte Cathrine Pedersdatter *1762.02.28 Grønborg.
Gift (som Berthe Marie) 1784.01.11 i Borris med Niels Jensen *1753c Hjoptarp søn af Anne Marie Mathiasdatter.
Set barn:
Jens Nielsen *1785c
Søren *1764.11.11 Grønborg †1765.03.28 fem måneder gammel.
Søren Pedersen *1766.09.21 Grønborg †1789.02.12 Borris Præstegård 22 år gammel.
Margrethe Cathrine *1775.02.19 Grønborg †1775.06.11 fire måneder gammel.

Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0
1784c Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg †1833.02.12 Grønborg søn af formand.
Gift 1784.10.17 i Borris med Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Nørgaard, Hjoptarp, Borris †1828.01.04 Gaasdal datter af Jens Nielsen Nørgaard *1713c †1787.02.13 Nørgaard og Ane Marie Jensdatter *1724c ?Fasterkær, Faster †1793.07.06 Nørgaard 69 år.
1789 fæster under Ahlergaard i Borris.
Købte 1796 eng hartkorn 0 3 0 3 fra Lindvig.
Børn:
Dødfødt 1785.08.28 Grønborg.
Peder Eskesen *1786.09.17 Grønborg †1826.03.09 Tarp, Borris.
Gift 1819.05.01 med Mette Kirstine Madsdatter *1797.11.03 Gosvig, Borris datter af Mads Jensen Gosvig og Dorthe Kirstine Olufsdatter Stier.
Bosat Tarp i Borris.
Mette Kirstine Madsdatter giftede sig 2. gang med Ole Sørensen af Faster Sogn *1796.07.10 Fasterkjær søn af Søren Olesen og Hustru Kirsten (Kirstine) Christensdatter.
Børn:
Mads Pedersen *1821.04.04 Tarp, Borris.
Eske Pedersen *1823.03.26 Tarp †1890.07.20 (Brystsvaghed) Alkjærsig, Dejbjerg.
Gift 1850.10.13 i Borris med Ane Marie Christensdatter *1824.11.19 Kodbøl, Borris †1896.03.09 Alkjærsig.
Kendt barn:
Petrea Eskesen*1856.02.16 Alkjærsig, Dejbjerg †1937.01.02 Kirkeby, Borris. Gift 1876.04.09 i Dejbjerg med Claus Nicolai Villadsen *1854.04.05 Præstegården, Borris
Bosat Alkjærsig i Dejbjerg.
Jens Peder Pedersen *1826.01.30 Tarp.
Søren Eskesen *1789.12.26 Grønborg overtog gården, se nedenfor.
Ane Cathrine Eskesdatter *1793.05.20.
Gift 1819.05.01 i Borris med gårdmand af Debelmose Peder Pedersen *1782.09.22 Debelmose søn af Peder Pedersen og Margrethe Thomasdatter.
Anne Marie Eskesdatter *1797.03.01 Grønborg.
Margrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris †1882.12.02 Kirkehuset, Borris.
Gift 1821.09.30 i Borris med Niels Christensen *1792.09.23 Lille Gaasdal †1839.07.28 søn af Christen Eskesen (LildGaasdal) *1737.05.12 Grønborg, Borris †1812.11.22 Lille Gaasdal og 2. kone Maren Thygesdatter *1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal.
Med Niels Christensen boede hun i Lille Gaasdal.
Som enke fra 1844 i Kirkehuset i Borris Kirkeby.
Folketælling 1787 Grønborg Eske Pedersen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Eske Pedersen281759 Grønborg Borris 1833 Grønborg Borris *1759.11.25
kone 1Ingeborg Jensdatter271760 Hjoptarp Borris 1828 Gaasdal Borris  *1760.11.01.
søn Peder Eskesen11786 Grønborg Borris 1826 Tarp Borris *1786.09.17.
Hyrde hyrde Sivert Jensen151772c   Ikke set født i Borris.
B&G mands far 1Peder Eskesen541733 Grønborg Borris 1794 Grønborg Borris *1733.04.26
mands mor 1Anne Sørensdatter51c1736c  1798 Grønborg Borris Ikke set født i Borris. †1798.05.13 Grønborg.

Folketælling 1801 Grønborg Eske Pedersen   66
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Eske Pedersen421759 Grønborg Borris 1833 Grønborg Borris *1759.11.25
kone 1Ingeborg Jensdatter411760 Hjoptarp Borris 1828 Gaasdal Borris  *1760.11.01.
søn Peder Eskesen151786 Grønborg Borris 1826 Tarp Borris *1786.09.17.
søn Søren Eskesen121789 Grønborg Borris 1855 Grønborg Borris *1789.12.26.
dat. Anne Katrine Eskesdatter81793 Grønborg Borris  *1793.05.20. Gift 1819 i Borris med Peder Pedersen af Debelmose.
dat. Anne Marie Eskesdatter4Grønborg Borris   *1797.03.01.
dat. Margrethe Katrine Eskesdatter11800 Grønborg Borris 1882 Borris By   *1800.07.27.
tj-pige Anne Viborg221779c Viborg?   

Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0
1815 Søren Eskesen *1789.12.26 Grønborg †1855.05.20 Grønborg.
Gift 1815.09.23 Rind med Karen Hansdatter *1791.03.06 Rind †1850 (tæring) Grønborg datter Hans Christensen Lund *1751c Brandlund, Brande †1829.03.08 Fjederholt, Rind og Anne Cathrine Nielsdatter *1766.08.14 Lind, Rind †1834+ Fjederholt.
Børn:
Ingeborg Sørensdatter *1816.07.13 Grønborg †1876.01.28 Hannerup, Faster.
Gift med Anders (Handrup) Svendsen *1815.02.08 Hannerup †1887.10.31 Hannerup søn af Svend Andersen *1768.07.10 Bølling sogn †1829.05.23 Hannerup og Kirsten Hansdatter *1777.11.30 Feldsing, Borris †1859.06.18 Faster (datter af Hans Lauridsen i Feldsing).
Børn:
Kirsten Andersen *1837.03.26 Hannerup, Faster †1853.09.11 Hannerup seksten år gammel.
Svend Andersen Busk *1839.05.25 Faster, Bølling sogn †1903.12.20.
Gift med Abelone Sørensdatter *1842.06.30 Vestergaard, Faster †1892.04.07 Busk, Borris datter af Søren Hansen *1778c Klokmose, Faster †1848.12.05 Vestergaard, Klokmose og Mette Jensdatter *1805.02.21 Nørre Vium †1895.10.19 Faster.
Karen Andersdatter *1841.10.11 Hannerup, Faster.
Søren Andersen *1843.11.21 Hannerup, Faster.
Peder Gaardsvig Andersen *1846.03.29 Hannerup, Faster.
Niels Andersen Handrup *1848.09.04 Hannerup, Faster.
Veste Andersen *1851.03.10 Hannerup, Faster.
Otto Andersen *1854.01.11 Hannerup, Faster.
Kirsten Andersen *1856.09.14 Hannerup, Faster.
Christen Lund *1859.12.28 Hannerup, Faster †1864.04.04 Hannerup godt fire år gammel.
Anne Cathrine Sørensdatter *1819.02.24 Grønborg †1888.09.02 Kodbøl, Borris.
Gift med Jens Christensen *1817.01.13 Kodbøl, Borris †1907.08.21 Kodbøl søn af Christen Jensen *1783.09.14 Kodbøl †1851.04.26 Kodbøl og Karen Lauridsdatter *1791.03.27 Gjaldbæk, Borris †1883.01.16 Kodbøl.
Bosat Kodbøl i Borris matr. 7 Sønderlandet.
Hans Lund Sørensen *1821.05.18 Grønborg †1905.02.26 Grønborg.
Tjenestekarl i Borris sogn, ugift.
Maren Sørensdatter *1824.06.19 Grønborg †1880.02.26 Gjaldbæk, Borris.
Gift med Laurids Nielsen *1818.02.14 Gjaldbæk †1882.11.07 Gjaldbæk søn af Niels Lauridsen *1788.01.06 Gjaldbæk †1839.04.25 Gjaldbæk og Mette Jensdatter *1780.05.04 Borris †1861.04.21 Gjaldbæk.
Eske Sørensen *1828.02.01 Grønborg overtager gården, se nedenfor.
Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0
1852c Eske Sørensen *1828.02.01 Grønborg †1897.09.12 Grønborg, søn af formand.
Gift 1852.10.10 i Borris med Mette Kathrine Andersen *1830.01.28 Votkær, Borris †1919.12.14 Grønborg datter af Cornelius Andersen Votkær *1806.12.23 Votkær †1867.02.25 Grønborg, Borris og Vidstedsdatter *1809.07.10 Kodbøl, Borris †1886.05.18 Grønborg.
Børn:
Søren (Grønborg) Eskesen *1854.01.06 Grønborg †1939.07.13 Dalagergaard, Borris.
Gift 1878.11.13 i Borris sogn med Ane Sofie Nielsine Larsen *1851.12.27 Sønder Omme †1925.10.15 Dalagergaard datter af husmand i Østerby i Sønder Omme Lars Jensen (Meldgaard) *1805.02.20 Meldgaard, Borris †1887.01.23 Østerby og (gift 1843.10.22 Borris) Kirsten Tarp Madsdatter (Rahbek) *1820.04.16 Agger, Borris †1872.05.24 Østerby.
Søren Eskesen var:
1880 gårdmand i Tarp Vesterby i Borris sogn.
1893 - 1937 gårdmand Dalagergaard, Borris sogn.
Karen Eskesen *1855c Grønborg.
Birte Katrine (Trine) Eskesen *1857c Grønborg.
Hysbestyrerinde for broderen Nikolaj kaldet Lund.
Else Marie Eskesen *1859c Grønborg.
Caroline Eskesen *1863c Grønborg.
Margrethe Katrine Eskesen *1865c Grønborg.
Nikolaj Lund Baj Eskesen *1872c Grønborg overtager gården, se nedenfor.
Anianus Eskesen *1874c Grønborg.
Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0
1899 Mette Kathrine Andersen enken, se ovenfor.
Tilladelse til uskiftet bo.
Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0
1908.08.22 Nikolaj Lund Baj Eskesen *1872c Grønborg søn af forkvinde.
Havde søstre Trine og Stine(? hvilken søster) som husberstyrerinde.
BS side 253:

Lund, som han altid kaldtes, forblev ugift. Han var en stor spøgefugl, men ikke nogen særlig dygtig landmand, hvad han af økonomiske grunde heller ikke havde behov for at være. Han havde to søstre Trine og Stine som husbestyrerinder. Den 22/12 1921 afstår de gården og flytter hen til Grønborghus.

Borris Grønborg hartkorn 1 7 0 0
1921.12.22 Albert Jensen.
Gift med Alma.
6 Andet
7 Skøder
1692 Sophie Rostrups Pantebrev.


Lille Gaasdal
1 Introduktion
Kort over Lille Gaasdal 1817 og 2019 ved Store Gaasdal.
Matriklen 1664:
Anders Madsen
I markbogen 1683:
Lille Gaasedahl, ejer Sophia Rostrup
Boelshus Thomes Pedersen
2 Fæstere
1683 Thomas Pedersen.
1705 Thomas i lille Gaasdall. 1709 Peder i Lille Gaasdal.
3 Ejere
1683 Sophia Rostrup i Dejbjerglund.
4 Familier med børn
Matrikel 46A senere:

1683- Thomas Pedersen *1660cc- †1708.04.15 Lille Gaasdal.
Gift med hans kone, fadder 1704, †1726.12.29 "Peder Gaasdalls moder".
Simuleret Folketælling 1705 Gaasdal- Lille Thomas Pedersen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Thomas Pedersen45c+ 1660cc-  1708 Gaasdal- Lille Borris †1708.04.15. Ses 1683 i Markbogen.
kone1705100? Thomas Pedersens kone40cc+ 1665cc  1726 Gaasdal- Lille Borris †1726.12.29 "Peder Gaasdalls moder".


1710- Peder (Thomasen?) Lille Gaasdal †1758.06.06/†1760.01.13 71 år, Lille Gaasdal.
Gift 1711.10.15 i Borris med Anne Mortensdatter af Kragmose i Bølling sogn vel datter af Morten Pedersen set i Markbogen 1683 i Kragmose.
Een Peder Lille Gaasdal *1689c †1760.01.13 71 år.
Børn:
Anne Christine Pedersdatter 1713.01.29 Gaasdal.
Thomas Pedersen *1714.10.21 Lille Gaasdal.
Kirsten *1716.04.17 Lille Gaasdal.

1735- Thomas Pedersen Lille Gaasdal.
Gift 1735- med hans kone, som er fadder 1735.12.11.

1753 Gregers Michelsen *1724c †1799 Borris.
Gift 1753 i Rind med Edel Lauridsdatter *1733 Stokildhoved, Rind †1801+ Borris datter af Laurids Jensen Hundkær †1750 (skifte Hammerum herred) Stokildhoved, Rind og Else Christensdatter.
Flytter 1766 i Borris til Brunbjerg, hvor han er husmand og skrædder i FT 1787.
Børn:
Ingeborg *1754.10.17 Lille Gaasdal †1755.03- opprimeret.
Else Marie Gregersdatter *1756.08.08 Lille Gaasdal †1817 almisselem Skarrild.
Gift 1786.04.17 i Borris med Rasmus Jensen *1744 Tornvig, Arnborg †1811 Toxvig, Arnborg.

1780 Borris Dom 23 p. trinit., 29/10, blev Else Marie Gregersdatters uægte barn døbt med navn Peder, faddere: Rasmus Feldbereders hustrue, Christen Søndergård, Niels Egvig, Bertel Schobech, Kiersten Lauridsdatter, og blev udlagt til barnefader Rasmus Jensen Tornvig af Arnborg, som tiente tilligemed ovenmeldte Else Marie hos Ib Pedersen i Høgild i Rind Sogn.

Bosat Lille Hjøllund i Arnborg, før 1801 i Lustrup i Skarrild sogn.
Michel *1759.06.17 Lille Gaasdal, formodet død spæd.
Datter begravet †1761.05.24 Lille Gaasdal.
Michel Gregersen *1762.09.29 Lille Gaasdal.
Gift 1797- med Johanne Pedersdatter *1753c.
Hjemme i Brunbjerg i FT 1787.
FT 1801 boelsmand (husmand) i Hioptarp i Borris.
Anne Ingeborg *1765.02.03 Lille Gaasdal.
Laurids Gregersen *1766.11.01 Brunbjerg, Borris.
FT 1801 ved moderen.
Dødfødt 1769.04.09 Brunbjerg, Borris.
Dødfødt 1772.04.26 Brunbjerg, Borris.
Jens Gregersen *1773.08.29 Brunbjerg, Borris †1848 Ølgod.
Gift med Mette Andersdatter Birk *1765.06.09 Sønder Felding datter af Anders Pedersen Birk *1741c †1807.

1766 Christen Eskesen (LildGaasdal) *1737.05.12 Grønborg, Borris †1812.11.22 Lille Gaasdal, 75 år, søn af Eske Pedersen *1702.01.10 Grønborg †1750.03.27 Grønborg og Margrethe Cathrine Christensdatter (Margrethe Synderbye) *1708.02.29 Sønderby, Borris †1777.07.30 Grønborg.
Gift 1. gang 1767.05.05 i Faster med Ellen Fasterkær *1740c †1768.10.09 Gaasdal "Dom 19 a Trin: begrov Chr. Gaasdals h. - - - 28".
Gift 2. 1770.10.28 i Sønder Felding med Maren Thygesdatter *1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal datter af sognefoged i Sønder Felding Thyge Christian Frederiksen Brock *1709c †1776.05.17 Overby, Sønder Felding og Karen Jensdatter Krog *1714c ?(Krog i Skarrild far Jens Krog, ingen Jens i Borris Krog) †1801.12.21 Sønder Felding.
Trolovelsen med 1. kone i Faster kirkebog (_ står for endelses-krusedulle):

d: 5te May trol: Christ_ Eskesen og El Fasterkier -

Vielsen i Faster kirkebog:

d: 7de Oct: cop. Christen Lildgarsdal og El [....]dåttr

Barn med 1. kone Ellen Fasterkær:
Katrine Marie Christensdatter *1768.09.25 Lille Gaasdal †1819 Studsgaard, Skarrild.
Gift 1800.04.27 i Borris med Christen Jensen Øvig *1769 Øvig, Skarrild †1836 Studsgaard søn af Jens Nielsen *1734.10.03 Øvig †1781.04.09 (skifte) Øvig og Kirsten Christensdatter *1735.12.14 Toksvig, Arnborg †1775.05.26 (skifte) Øvig.
Børn med 2. kone Maren Thygesdatter:
Ellen Katrine Christensdatter *1772.03.29 Lille Gaasdal
Thyge Christian Christensen *1775.04.09 Lille Gaasdal overtager gården, se nedenfor.
Eske Christensen *1778.02.15 Lille Gaasdal.
Karen Christensdatter *1780.11.12 Lille Gaasdal
(Katrine) Margrethe Christensdatter *1783.10.26 Lille Gaasdal
Mette Christensdatter *1787.03.25 Lille Gaasdal
Niels Christensen *1792.09.23 Lille Gaasdal, overtager senere gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Gaasdal- Lille Christen Eskesen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Christen Eskesen501737 Grønborg Borris 1812 Gaasdal- Lille Borris *1737.05.12
kone 2 1Maren Thygesdatter411746c Overby Sønder Felding 1828 Gaasdal- Lille Borris  
dat. 1 Katrine Marie Christensdatter191768 Gaasdal- Lille Borris 1819 Studsgaard Skarrild *1768.09.25
dat. 2 Ellen Katrine Christensdatter151772 Gaasdal- Lille Borris  *1772.03.29.
søn 2 Eske Christensen91778 Gaasdal- Lille Borris  *1778.02.15.
dat. 2 Karen Christensdatter61780 Gaasdal- Lille Borris  *1780.11.12.
dat. 2 Margrethe Christensdatter31783 Gaasdal- Lille Borris  *1783.10.26. Døbt Katrine Margrethe.
dat. 2 Mette Christensdatter11787 Gaasdal- Lille Borris  *1787.03.25.

Folketælling 1801 Gaasdal- Lille Christen Eskesen   38
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 2Christen Eskesen641737 Grønborg Borris 1812 Gaasdal- Lille Borris *1737.05.12
kone 2 1Maren Thygesdatter551746c Overby Sønder Felding 1828 Gaasdal- Lille Borris  
søn 2 Thyge Christian Christensen261775 Gaasdal- Lille Borris 1812 Gaasdal- Lille Borris *1775.04.09
søn 2 Eske Christensen231778 Gaasdal- Lille Borris  *1778.02.15.
dat. 2 Karen Christensdatter211780 Gaasdal- Lille Borris  *1780.11.12.
dat. 2 Mette Christensdatter141787 Gaasdal- Lille Borris  *1787.03.25.
søn 2 Niels Christensen91792 Gaasdal- Lille Borris 1839 Gaasdal- Lille Borris  *1792.09.23. †1839.07.28.


1806 Thyge Christian Christensen *1775.04.09 Lille Gaasdal †1812.06.07 Lille Gaasdal, 37 år, søn af formand.
Ikke set gift.

1812 Maren Thygesdatter*1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal moder til formand.

1821 Niels Christensen *1792.09.23 Lille Gaasdal †1839.07.28 søn af forkvinde.
Gift 1821.09.30 i Borris med Margrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris †1882.12.02 Kirkehuset datter af Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg og Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Nørgaard, Hjoptarp, Borris.

1831 Margrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris, enken, se ovenfor.
I FT 1845 er hun på aftægt på gården.
I FT 1850 har hun et hus på gården og nyder ophold og har en tjenestepige.
I FT 1855 bor hun i et hus i Skobek i Borris og har den samme tjenestepige.

1842 Peder Simonsen *1802.03.21 Skærbæk, Nørre Vium †1859.12.07 Rind søn af Simon Nielsen *1768.11.23 Skærbæk †1841.11.24 Skærbæk og Ane Johanne Pedersdatter *1776.05.09 Østergaard, Vium By, Nørre Vium †1860.11.27 Skærbæk.
Gift 1832.10.14 i Borris med Maren Nielsdatter *1801.03.14 Hvollig, Borris datter af Niels Nielsen *1776c og Maren Christensdatter *1775c.
Bor 1831 i Slikdal i Borris.
Ses FT 1845 i Lille Gaasdal i Borris.
Flytter før FT 1850 til Rind sogn.

1845 Mogens Christensen *1801c Vithen sogn, Aarhus Amt..
Gift med Mette Sørensdatter *1802c Hasle sogn, Aarhus amt.

1852 Christen Jeremiassen *1797.05.26 Svenstrup, Vinding, Ringkøbing Amt †1855.01.30 Lille Gaasdal søn af Jeramias Hansen *1752 +1828 og Maren Christensdatter *1760 †1848.
Forhold 1816 med Ane Johanne Jeppesdatter *1794.03.09 Torsted †1817+.
Gift 1. med Elisabeth Gjødesdatter *1793 †1855.
Gift 2. 1855 med Claudiane Nielsen *1816.06.09 Hanning †1894.04.26 Hee sogn. (gift 2. med Tyge Nielsen *1813)
Barn med Anne Johanne Jeppesdatter af Torsted:
Ane Marie Christensdatter *1817.07.01 Torsted
Børn med Elisabeth Gjødesdatter:

Matrikel 46B usdstykket 1852 fra 46A.

1852a Villads Kjeldsen.

Matrikel 46C usdstykket 1932 fra 46A.

1932 (Jens Green) Mourids Rahbek *1904.01.28 Lille Gaasdal †1968.12.23 Lærkevej, Borris Stationsby søn af Mads Rahbek *1874.05.11 Borris †1936.01.21 Nørre Vium (begravet Borris) og (gift 1901.11.21 i Borris) Julie Kristine Jensen.
Gift 1932.06.05 i Thyregod med Marie (Mie) Hansen *1913.09.22 Vestbjerggaard, Sejrup, Thyregod †1993.01.24 Borris Stationsby datter af Jens Peter Hansen *1869.03.04 Nørregaard, Givskud By †1949.06.14 Give Sygehus og Ane Christine Elise Olesen *1875.07.10 Givskud Mark †1967.08.24 Vestbjerggaard, Sejrup.
Mourits Rahbek og Marie (Mie) Hansen omkring 1967
Mourits Rahbek og Marie (Mie) Hansen omkring 1967.
Matrikel 46C Lille Gaasdal i Borris kaldet Søndertoft ca. 1945.
Matrikel 46C Lille Gaasdal i Borris kaldet Søndertoft ca. 1945.
Mie med hendes kønne smilehuller til venstre.
Mourits far købte i 1926 jord af Mads Sønderby Rahbek og lod opføre to ejendomme i stats-husmandsbrug format med bolig for enden af kostalden (stuehuset kom til senere). Et fik Mourits det andet fik søsteren Karen.
Moster Mies bror Hans var gift med Mourids søster, derved kom Mourids med på besøg i Vestbjerggaard i Sejrup. Han begyndte at skrive til Mie, da hun var 16 og hun havde en aftale med posten, at denne gav brevene direkte til hende, så moderen ikke fik nys af det.
Mourids voksede op i Lille Gaasdal. Han var på Ryslinge Højskole 1925 og Soldat i 1926 i Værløse. Bestyrelsesmedlem i sygekassen og Brugsforeningen.
Mie var kun 18, da hun blev gift, så hun havde kun arbejdet nogen tid ved broderen Hans, der havde et gartneri i Give.
Moster Mie var min {Villy M. Sorensen} favorit moster, Hun var egentlig blid og uhyre indsigtsfuld. Jeg besøgte hende, da jeg var på kostskolen VGT i Tarm 1959-62, kørte på cykel hen over Borris hede og enge. Kostinspektøren skrev op, at jeg ikke var der søndag middag og hvor tog jeg hen?
Til Mourids i Borris.
Mourids hvad?
Jeg realisere blitzartigt, at jeg aldrig havde hørt hans efternavn, simpelthen ikke vidste det, så jeg sagde Hansen, hvilket var hans kones fødenavn, noget skulle jeg jo sige.
Da jeg så ankom var det første jeg spurgte, hvad hedder du egentlig Mourids?
"Ved do æt det?"
Mourids var lille af vækst, næsten lun og mildnet noget af alderen på den tid, han havde før været ilter. Nu ville han gerne diskutere emner. Så jeg gav ham digtere som Goethe og filosoffer som Bertrand Russel. En søndag så han betydningsfuldt på mig og spurgte, om jeg nu også vidste, at vi havde en verdensberømt dansk filosof. Jo, såmænd. Jeg var klar over, at Mourids tog mål af berømmelsen for han ville aldrig selv havde beskæftiget sig med de skruede, forskruede radikale og konstruerede, særegene tankegange af en storslået stilist.
Han gav mig råd om sammenliv og sagde selv når Mie og ham var gale på hverandre og ikke havde vekslet et ord hele dagen, var det ham grumme vigtigt at der kom en lille hånd over i sengen.
Da Mie var blevet enke optog jeg på bånd et interview om familien med hende. Hun var excellent til at fortælle. Til sidst spurgte jeg hende sådan nærmest lidt pro forma hvis hun skulle leve livet igen, hvordan så? For at give hende anledning til sige det forventelige, at der var nogen mindre ting, men det hele var for det bedste og det havde været som det skulle være og hun var tilfreds.
Ganske anderledes!, sagde hun.
Jeg ville ikke have giftet mig for ung med 18 år, men i stedet arbejdet til jeg var 25, set noget i verden og oplevet sager og folk.
Og hun mente det.
Matrikel 46B:

Store Gaasdal


Kort over Store og Lille Gaasdal, Feldsing og Vindelbo i Borris sogn 1817 Matrikelkort.

Kort over Store og Lille Gaasdal, Feldsing og Vindelbo i Borris sogn 1817 Matrikelkort.
Man ser tydeligt i kortet, at de tre steder alle er del af sammenhængende frugtbart land op langs med Vorgod Å, det er ikke tre forskellige steder så at sige ud fra dyrkelsen.
Husene og tofterne er tegnet circa 3 gange rigtig størrelse.
Lille Gaasdal har en spids land mod syd, som er skåret af. Der er ingen vej tegnet i originalen hen til Lille Gaasdal, men der har været en.
Vindelbo har en lang tunge mod nord til en eng et godt stykke oppe, som ikke er med på kortet.
Store Gaasdal var to halvgårde før udskiftningen, de havde endda en lang længe sammen, som deles af skellet. Gården blev delt i matrikel 40 med 59 hektar (en god del hede) og matrikel 41 (Østergaard) med 50 hektar hvoraf 18 var ren hede. Østergaard har en lille firkant (eventuelt en grusgrav) og en større firkant som ellers ligger i den anden matrikel nr. 40, det ser ud som en lidt akavet udskiftning. Men Østergaard ser ugunstig ud.
Røde personnavne: 1817 circa.
Sorte personnavne: efter 1817 engang.
De grønne områder ved gårdene er tofter.


Kort over Store og Lille Gaasdal, Feldsing og Vindelbo i Borris sogn 1817 Matrikelkort.
Matrikelkort 1817
Kort over Store og Lille Gaasdal, Feldsing og Vindelbo i Borris sogn 2019.
2019

Til højre samme kort som matrikelkortet ovenfor men i året 2019. De røde bygninger er de gamle gårde, både Store og Lille Gaasdal flyttet længere væk fra Vorgod Å. Die mange violette bygninger er nye udstykkede gårde hovedsagelig efter 1880c.
De indtegnede sorte streger er der, hvor skellene fra 1817 ses endnu i hegn eller veje. Af de nye matrikel numre er kun et skrevet ind. Skellene er ikke tegnet ind.
Gårdene har mange flere bygninger nu, ofte fem eller seks. Nogen af gårdene holder tusinder af svin, hvor der ses runde bygninger er det gyldebeholdere.
Luftbillederne viser soleklart, at de store bygninger 2019 er ny og af høj kvalitet: Det højre billede viser kun circa det halve af de udstykkede gårde. Af banebrydende betydning er:

1. en gennemslående og høj mekanisering
2. at markerne nu kan vandes fra brønde
3. industrialisering og massefremstilling

Svin produceres industrielt tusind og atter tusinde; det har rent ud intet at gøre med bondegårde der før havde svin. Der er atter millioner investeret i disse 5 originale gårde og 8 udstykkede gårde vist på det højre kort.


Store Gaasdal
1 Introduktion
Matriklen 1664:
Ejer Giøde Galt.
Christen Jensen ½ Gaard. 4 1½ 0 2 1/5.
Jens Knudsen ½ Gaard. 2 6½ 0 2.
I markbogen 1683:
Store Gaasedahl, ejer Fru Sophia Rostrup
Christen Hansen
Jakob Christensen.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

En halvgård:
1683- Christen Hansen
Børn:
?NN Christensdatter *1675c- Store Gaasdal, overtager gården, se nedenfor.

1693c Jens Giødesen *1675cc †1724.04c Gaasdal søn af Giøde Jensen Slikdal *1640cc †1715.10.31 Slikdal og Maren Christensdatter †1714.11.14 Slikdal.
Gift 1693cc af Slikdal med datter i Gaasdal formodet NN Christensdatter *1675c- datter af formand †1708+.
Ses i Mandtallet 1705 som Jens Giødsen.
Børn (de første fire datoer helt omtrentlige (ses som faddere i kirkebogen):
Christen Jensen *1694cc.
Thomas Jensen *1695cc.
Kirsten Jensdatter *1696cc.
Gift 1724.10.29 i Borris med Anders Christensen af Forsum, Egvad.
Karen Jensdatter *1698cc.
Maren Jensdatter *1699cc.
Gift 1727.10.20 i Borris med Poul Jensen af Hannerup i Faster.
Giøde Jensen (Gaasdal) *1704.02.12 Gaasdal, Borris †1791.07.17 Gaasdal.
Gift i Gaasdal med hans kone †1784.07.11 Gaasdal.
Anne *1708.10.28 Gaasdal †1709.04.10 fem måneder gammel.
Simuleret Folketælling 1705 Gaasdal- Store Jens Giødsen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Jens Giødsen30c+ 1675c- Slikdal Borris 1724 Gaasdal- Store Borris  †1724.04c Gaasdal.
kone170490? Christensdatter30c+ 1675c- Gaasdal- Store Borris  Formodet datter af Christen Hansen i Store Gaasdal i Markbogen 1783, første sete søn Christen.
søn171560Thomas Jensen10c 1695cc Gaasdal- Store Borris  Fadder 1715.05.30.
dat.171560Kirsten Jensdatter9c 1696cc Gaasdal- Store Borris  Fadder 1715.05.30.
søn171560Peder Jensen8c 1697cc Gaasdal- Store Borris  Fadder 1715.08.25.
dat.171460Karen Jensdatter7c 1698cc Gaasdal- Store Borris  Fadder 1714.11.21.
søn172020Christen Jensen4c 1701cc Gaasdal- Store Borris  Fadder 1720.07.21.
søn170498Giøde Jensen Gaasdal1.09 1704 Gaasdal- Store Borris 1791 Gaasdal- Store Borris Dåb nr.2018
*1704.02.12 Gaasdal, Borris †1791.07.17 Gaasdal
enke1705100? Hermanns enke   1705+  Ikke identificeret, hun må bo på en af de to halvgårde i Store Gaasdal. Hun står i listen efter Jens Giødsen.


1736 Giøde Jensen (Gaasdal) *1704.02.12 Gaasdal, Borris †1791.07.17 Sønderskov søn af formand.
Gift med hans kone.
Han bor i FT 1787 i Sønderskov i Borris som Husmand og Almisselem, hans alder angivet somm 88 hvilket er fem år over de reale 83.
Børn:
Peder Giødesen *1736.04.22 Store Gaasdal.
Sidsel Katrine Giødesdatter *1741.08.06 Store Gaasdal.
Jens *1743.01.27 Store Gaasdal †1743.03.27 opprimeret.
Jens Giødesen *1747.08.27 Store Gaasdal
Karen Giødesdatter *1751.02.02 Store Gaasdal.
Bor ved faderen i Sønderskov i Borris i FT 1787.
Barn med en Jens:
Anne Jensdatter *1780c

En halvgård:
1683- Jakob Christensen formodet †1702- Store Gaasdal.
Gift med hans kone.
Han ses ikke død i kirkebogen, der begynder i 1702 og føres ret nøjagtigt. Men han nævnes 1704 "Jacob Gaasdal hans datter Inger", så han kan formodes død 1700-01.
Børn:
Peder Jakobsen Gaasdal *1680c- overtager gården, se nedenfor.
Fadder 1704.
Inger Jakobsdatter *1688c- overtager gården, se nedenfor.
Fadder 1704.02.12 "Jacob Gaasdal hans datter Inger."
Karen Jakobsdatter *1696c-.
Fadder 1712.06.05 "Inger Gaasdal søster Karen."
Jakob Jakobsen Gaasdal *1701c- †1742+.
Gift 1732- med Anne Andersdatter datter af Anders Jensen i Mosgaard i Assing †1742-.
Fadder 1719.01.22 "Jacob Ing Gaasdals broder."
Bosat 1742 i Hvedde i Assing sogn.
Han er genealogisk berømt i Assing sogn som Jacob Gaasdal, fordi han konstant forvekles med Jakob Pedersen i Hvedde.

1705- Peder Jakobsen Gaasdal *1686c- †1708.03.11 Store Gaasdal.
Fadder 1704, han nævnes 1. gang i feb. 1704.
Ses i Mandtallet 1705 som Peder Gaasdall.
Desuden bor i Store Gaasdal "Hermanss Enche", som ikke er identificeret.
Simuleret Folketælling 1705 Gaasdal- Store Peder Jakobsen Gaasdal
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Peder Jakobsen Gaasdal25c+ 1680c- Gaasdal- Store Borris 1708 Gaasdal- Store Borris †1708.03.11 Store Gaasdal. Ser ud til at have overtaget gården før 1702. Ingen kone set.
mands søs170490Inger Jakobsdatter17c+ 1688c- Gaasdal- Store Borris 1756 Gaasdal- Store Borris †1756.06.07 Store Gaasdal
mands søs171450Karen Jakobsdatter9c 1696c- Gaasdal- Store Borris  Fadder 1712.06.05 "Inger Gaasdal søster Karen."
mands bror171940Jakob Jakobsen Gaasdal6c 1701c- Gaasdal- Store Borris 1742+ Assing 1742 bosat i Hvedde i Assing sogn (ses i et stort skifte).


1709 Lars Larsen *1680cc †1760.03.23 Store Gaasdal.
Gift 1709.08.30 i Borris med Inger Jakobsdatter *1688c- Store Gaasdal †1756.06.07 Store Gaasdal søster af formand.
I sagen om Kodbøl Ødegårds Enge i 1754 nævnes Lars Larsen af Gaasdal, men fæstebrevet til engene er fra 1744 og det er i sønnen Peder Larsens navn. Peder var i 1744 30 år gammel og må derudfra være medfæster.
Børn:
Inger Larsdatter *1710.06.22 Gaasdal.
Gift 1732.10.15 med Poul Andersen.
Anne Larsdatter *1712.06.05 Gaasdal.
Gift 1744.01.19 med Christian Jensen fra Aarup.
Peder Larsen *1714.04.27 Store Gaasdal overtager gården, se nedenfor.
Jakob Larsen *1719.01.22 Gaasdal †1746.03.20 Gaasdal 27 år gammel.

1744c Peder Larsen *1714.04.27 Store Gaasdal †1795.10.11 (udarvingsskifte) Store Gaasdal søn af formand.
Gift 1. 1756 10.09 i Borris med Ellen Grønborg *1720c †1773.05.04 Store Gaasdal.
Gift 2. 1775.06.05 i Borris med Maren Enevoldsdatter *1737.06 Ganer, Skjern †1789.10.04 Borris datter af Enevold Henriksen *1709.03.17 †1750.07.19 Ganer (søn af Henrik Jensen) (gift 1732.04.20 Skjern) Apollone Pedersdatter.
Han er fadder 1747.07.16 og vel medfæster fra 1744-.
Peder Larsen får i 1744 - han er da 30 år gammel - fæste på en fjerdepart af Kodbøl Ødegårds Enge selv om faderen Lars Larsen beholder det i hans livstid:

Kiendes Jeg underskrefne Birgitte Cathrine {Christensdatter} Sahl: Herretzfoged Jacob Knudsens til Østergaard at have Stæd og Fæst Saa som Jeg og hermed Stæder og Fæster Peder Larsen i Gaasdal Borris Sogn dend 4de part af det Ødegaardz Ejendom ved Qvodbøl i bemelte Borris Sogn , som hand skal Nyde og beholde eftter faderens død hans Lifstiid , jmod hand Svarer og betalter til hver Aars St Hansdag Siuf Rixdaler. ,
Dog beholder faderen samme Ejendom som Melt saa Lenge hand Lever , Mens Eftter hans død tilholder Sønnen sig samme ,
til Bekræftelse under min og Lauverges Hænder og Signeter
Østergaard dend 18de Julij 1744:
Birgitte Cathrine {Christensdatter} Sahl: Jacob Knudsens (L:S:)

En fjerdepart af Kodbøl Ødegårds Eng var stort - syv en halv slettedage stort.
Ses FT 1787 som husmand i Gaasdal på aftægt.
Folketælling 1787 Gaasdal Peder Larsen   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Peder Larsen731714 Gaasdal- Store Borris 1795 Gaasdal- Store Borris  *1714.04.27 Store Gaasdal †1795 Store Gaasdal
kone 1Maren Enevoldsdatter541737 Ganer Skjern 1789 Gaasdal- Store? Borris *1737.06 Ganer, Skjern †1789.10.04 Borris angivet 64 år gammel, ville give *1735c, FT 1787 giver 1733c.


17xx Thomas Gaasdal †1733.07.26 Store Gaasdal.
Gift med Mette.

17xx Christen Gaasdal †1743.07.11 Store Gaasdal.
Gift med hans kone.


Gaasdal Hede:

Kort over Gaasdal Hede i Borris sogn med Moust Vems hus.
Antages at være Moust Vems Hus, Gaasdal Hede, Borris sogn.
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2018.)
Gaasdal Hede, et hus, menes revet ned 1916c.
Del af Gaasdal Hede matr. 2B ejer 1895-1903 Niels Svendsen, realregister.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.

1880 Mourids Hansen (Moust Vem) *1837.02.23 Damsted, Nørre Vium †1916.11.14 Asylet, Borris søn af gårdmand i Fiskbæk, Nørre Vium Hans Mouritsen *1809.05.22 Kirkegaard, Hoven †1863.03.30 Fiskbæk, Nørre Vium og (gift 1833.10.26 Nørre Vium) Magdalena (Malene) Christensdatter *1816.03.05 Damsted †1891.07.20 Fiskbæk.
Gift 1868.11.21 Oddum sogn med Hansine Katrine Poulsen *1837.09.14 Oddum †1924.04.16 (ved datteren Else Katrine) Vamdrup sogn, Ribe Amt datter af Poul Pedersen *1801.07.19 Herning By †1884.06.10 Odderup, Oddum og (gift 1830.01.03 i Egvad) Else Katrine Offersdatter *1809.09.20 (dato fra konf.) Foersum, Egvad †1893.02.03 Møgelmose, Oddum.

Moust Vem (Hansen) 1913c Gaasdal Hede, Borris sogn. Moust Vem (Mourids Hansen)
1913c Gaasdal Hede i Borris et sted i matriklen 2B.
Som billedet viser var Moust Vem en imposant skikkelse. Han var høj, kraftig og havde et gevaldigt, gråsprængt fuldskæg. På billedet er han omkring 75 år gammel men stadig en statelig mand. For at repræsentere i billedet har han de fine træsko på og en stor frakke. Det er sikkert hans fineste tøj. Man ser kæden til lommeuret hænge fra en knap til sidelommen.
Herkomsten af navnet Vem var ikke bekendt. Efter dette blev skrevet har Ruth Neumeister bidraget med herkomsten, se nedenfor.
Det er lidt usædvanligt, at Moust Vem og hans gamle hedehus blev udvalgt til et postkort i Troldhede. Hans ry har været stort og huset viser en tidligere periode langt før den tid. For i 1913 blev der bygget regelmæssige murstenshuse højere til loft med større vinduer og skiffertag. Man har villet vise et gammelt hedehus og villet vise Moust Vem, selv om hans navn ikke står på forsiden af postkortet.
Moust Vem fødtes 1837 i Fiskbæk i Nørre Vium og blev i 1868, da han var 31, gift med Hansine Katrine Poulsen i Oddum, som allerede havde to børn fem og et år gamle. De boede 1868-80 i Nørre Vium og fik fire børn sammen. I 1880 flytter de til Gaasdal hede, hvor Hansine forlader ham 1888 og tager til Jerne og senere Brøndum sogne i Ribe Amt. Officielt skilles de 1889.
Hansine tager i hvert fald Hans Mourids, 13 i 1888, og Else Katrine, 11 i 1888 med til Ribe Amt. Hendes ældste datter Ane Cathrine, 25 i 1888, gifter sig i Oddum og bliver i Ringkøbing Amt, hendes næstældste Andersine, 21 i 1888, følger moderen og gifter sig 1907 i Brøndum i Ribe Amt. Deres søn Poul Peder er 16 i 1888 og ser ud til at være gået hans egen vej; han ses 1898 i Fredericia. Hansine bliver 87 år gammel og dør 1924 ved datteren Else Katrine i Vamdrup.
Datteren Magdalene Marie Hansen, der er nitten år da moderen forlader familien, bliver ved faderen. Hun kaldes "abnorm" i FT 1916 uden at det vides, hvad det nærmere skal betyde. Hun blev ved faderen hele hendes liv. Omkring 1914 møder sognerådet op ved hedehuset i Gaasdal Hede og flytter Moust og Malene med magt til Asylet eller Alderdomshjemmet ved Borris kirke — dette er en hård fremgangsmåde, der muligvis kunne være blevet stoppet i en retssal. Moust dør 1916 79 år gammel,
Moust Vem betegnes i FT 1880, 1890 og 1901 som indsidder, daglejer, husfæster og skorstensfejer. Lundsgaard, ud af den besiddende klasse, i BS siderne 376-78 befatter sig med Moust Vem og de mange fortællinger om ham, som er af streng anekdotisk og lidt nedladende, tilfældig natur. Deri kommer kreaturtrækker, hvilket er nedladende, til som betegnelse. Et fair, afrundet billede af Moust Vem er ikke let at komme til.
Moust Vem skal have haft en umådeholden apppetit og er blevet kaldt grovæder.
Så meget er sikkert: Moust Vem var noget særligt, en original, ikke bare et almindeligt menneske. Muligvis kunne hans børnebørn eller oldebørn fortælle mere.

Navnet Vem eller Vemb (tak til Ruth Neumeister 2018):
Vemb er et sogn i Hjerm herred 10 km vest for Holstebro, Jens Vemb skulle efter navnet være født i eller have boet i Vemb.
Jens Vemb *1710- †1762.01.09 Tjørring gift med Kirsten (Vemb) *1703c †1768.12.19 Tjørring (ses i "Mandtall for January Termin 1743 Familie og Folckeskatt i Snejberg og Tiøring Sogner").
Deres søn skoleholder Peder Jensen Vemb *1737c †1792.03.21 Dovrehøj, Nørre Vium (skifte Brejl Peder Jensen Vemb i Dagshøjhus i Nørre Vium) gift 1763.01.27 i Tjørring med Maren Jakobsdatter *1731c †1807.02.11 Skærbæk, Nørre Vium.
Deres søn gevorben soldat Jens Pedersen (Vemb) *1764 Tjørring †1815+ bliver gift 1783.12.07 i Brejning med Magdalene Erikstatter *1744c †1815.02.11 Damsted, Nørre Vium.
Deres datter Karen Jensdatter *1785.05.20 Nørre Vium †1850.07.04 Kjelstrup, Faster sogn gift 1815.05.03 i Nørre Vium med Christen Jensen (Kolstrup) *1786 Kolstrup, Sønder Lem sogn †1765.10.19 Fiskbæk, Nørre Vium.
Deres datter er Moust Vems mor Magdalene Christensdatter *1816,03.05 Damsted, Fiskbæk By, Nørre Vium, hvis datoer ses ovenfor. Moust Vems lillebror døbes Jens Vem Hansen i 1847.
Hele Ruth Neumeisters dokument med flere oplysninger i linket 2018.
Hansine Katrine Poulsens barn med Hans Thomsen af Ølgod:
Ane Cathrine Poulsen *1863.07.23 Odderup, Oddum †1940+.
Gift 1885.12.05 i Oddum (skilt 1891-1901) med Andreas Jacobsen *1853.09.15 Gundesbøl, Oddum søn af fæstehusmand Jacob Pedersen *1810.03.11 Stauning sogn †1895.03.25 fattiggården i Vittarp, Oddum og Abelone Christiansdatter *1816.06.22 Gammelmark, Sønder Felding †1895.09.03 fattiggården i Vittarp, Oddum.
Andreas Jacobsen: Fattigunderstøttet. Tilfældigt arbejde i Oddum sogn.
Ane Cathrine Poulsen sidst set FT 1940 ved hendes søn frisørmester Viggo Poulsen og kone Thora Christensen Smedegård i Kompagnistræde 2, København.
Hansine Katrine Poulsens barn før ægteskab ingen fader nævnt:
Andersine Poulsen *1867.03.31 Odderup, Oddum †1912.06.03 Lifstrup, Vester Nebel sogn, Ribe Amt.
Gift 1907.10.26 i Brøndum med husmand i Lifstrup, Vester Nebel sogn Kornelius Adolf Gissemann *1879.10.29 Skads mark, Skads sogn, Ribe Amt søn af husmand og smed Jørgen Hansen Gissemann *1830.05.04 Kastrup, Gram sogn, Haderslev Amt †1891.01.06 Skads Mark, og Margrethe Jensen *1836.07.06 Stenderup, Øster Lindet sogn, Haderslev Amt †1902.04.28 Skads Mark.
Moust Vem og Hansine Katrine Poulsens børn:
Malene Marie Hansen *1869.07.10 Vium Bys Mark, Nørre Vium †1921.01.25 Asylet, Borris.
Konfirmeret 1883.09.30 i Borris sogn ved forældrene på Gaasdal Hede.
Blev som sagt ved hendes far hele livet.
Poul Peder Hansen (Hjerndrup) *1872.07.20 Nørre Vium †1952.07.08 Assensvej 161, Middelfart.
Gift 1. 1898.01.04 (skilt 1914.12.21) Trinitatis sogn i Fredericia med Dorthea Frederikke Petersen *1876.12.30 Skrave sogn, Haderslev Amt datter af snedker Andreas Petersen *1843.04.25 Skodborg sogn, Haderslev Amt †1913.07.03 Trinitatis, Fredericia og Anne Kirstine Krog *1845.04.18 Skodborg †1908.04.15 Prinsessegade 43, Trinitatis, Fredericia.
Gift 2. 1916.04.21 (skilt) i Middelfart med fraskilt Adolfine Rosine Vilhelmine Høxbro *1877.10.20 Ringkøbing sogn †1934.03.25 Sjællandsgade 59, Fredericia datter af maler Christian Frederik Vilhelm Høxbro *1846.10.30 Ringkøbing † ? og Esther Lovise Ytting *1845.12.20 Andkær, Gauerslund sogn, Vejle amt †1905.06.08 Øster Strandgade, Ringkøbing sogn.
Gift 3. 1929.03.11 borgerligt i Middelfart med Mary Johanne Rasmussen, født Henriksen *1901.11.06 Flemløse By, Odense Amt datter af stenhugger i Flemløse Niels Henriksen *1872.05.28 Helnæs sogn, Odense Amt †1948.06.11 Heftebjerg, Flemløse og Kirsten Hansen *1878.11.15 Ebberup, Kærum sogn, Odense amt †1943.07.23 Heftebjerg.
Navnebevis i Middelfart 1922.04.13: Poul Peder Hjerndrup.
Poul Peder (Hansen) Hjerndrup: Arbejdsmand i Fredericia. Fabriksarbejder i Middelfart.
Adolfine Rosine Vilhelmine Høxbro skilt ved bevilling 1911.12.13 fra farver Niels Peter Møller *1876.04.28 Tømmerby Kær, Tømmerby sogn, Thisted amt.
Hans Mourids Hansen *1875.09.29 Nørre Vium †1955.03.30 De gamles Hjem i Varde.
Gift 1902.04.23 i Brøndum med Ane Marie Hansen *1880.06.22 Forum, Brøndum sogn †1947.06.30 Østervold 3A, Varde datter af husmand og snedker i Brøndum Christen Hansen *1843.08.31 Varde tegllade †1912.11.27 Forum, Brøndumn og Andrea Christensen *1852.10.14 Forum †1918.05.04 Langsom, Alslev sogn, Ribe Amt.
Konfirmeret 1889.10.06 i Borris sogn faderen på Gaasdal Hede.
Hans Mourids Hansen: Husmand og snedkermester i Forum i Brøndum sogn. Bygmester i Varde.
Else Katrine Hansen *1877.08.10 Nørre Vium †1942.04.21 Søndergade 24, Tønder (begravet Vamdrup).
Gift 1906.08.13 Skanderup sogn, Ribe amt med Viggo Melsen *1878.12.07 Sankt Nikolaj sogn, Kolding †1931.04.23 Vestergade, Vamdrup søn af guldsmed i Kolding Peder Melsen (døbt Andersen, kaldet Melsen) *1843.03.06 Bjergby sogn, Thisted Amt †1930.06.21 Ottosgade 26, Kristkirkes sogn, Kolding og Anna Maria Friederike Jensen *1849.07.17 Vor Frue sogn, Haderslev †1940.02.20 De gamles Hjem, Sankt Nikolaj sogn, Kolding.
Viggo Melsen: Blikkenslagermester i Vamdrup sogn i Ribe amt.

Moust Vems Hus (Mourids Hansen) 1913c Gaasdal Hede, Borris sogn.
Moust Vems Hus (Mourids Hansen) 1913c Gaasdal Hede, Borris sogn.
(Klik på billedet for større billede.)
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2018.)


Helgaard
1 Introduktion
I markbogen 1683
Hellegård enlig gård, ligger til Lundenæs.
beboes af Jens Christensen og Jeßper Christensen.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

En halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0.
1683- Jens Christensen.

1705- Lars Helgaard †1717+.
Gift med hans kone †1712+.
Børn:
Anne Larsdatter *1689cc Helgaard? †1710.12.26 (tjenestepige) Grønborg, Borris.
Abbelone Larsdatter *1692c.
Gift 1714.10.28 i Borris med Christen Pedersen af Gravel, Borris.
Margrethe Larsdatter *1693c.
Gift 1715.03.07 i borris med Thomas Christensen.
Simuleret Folketælling 1705 Helgaard Lars Helgaard
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Lars Helgaard   1717+   
kone171230? Lars Helgaards kone   1712+   
dat.170740Anna Larsdatter16c 1689cc  1710 Grønborg Borris Begravet nr.6119
Fadder 1707.05.29 #2085. †1710.12.26 tjenestepige ved Jakob Andersen Grønborg.
dat.171450Abbelone Larsdatter13c 1692c   gift 1714.10.28 i Borris med Christen Pedersen af Gravel i Lille ?Bundgaard
dat.171540Margrethe Larsdatter12c 1693cc   Gift 1715.03.07 i borris med Thomas Christensen
søn?174120Jens? Lauridsen  1716c-   Usikker.


Den anden halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0.
1683- Jeßper Christensen Helgaard †1710.02.09 Helgaard.
Markbogen 1683.
Fadder 1706 #2060.

1705- Jørgen Helgaard †1730-38.
Gift 1. med Maren Helgaard †1708.12.26 Helgaard.
Gift 2. 1709.07.07 i Borris med Maren Thomasdatter.
Han ses i Mandtallet 1705 og i kirkebogen 1705+.
Børn:
Abbelone Jørgensdatter *1688c-.
Fadder i 1706 #2055.
Niels *1702- †1707.06.10 Helgaard.
Kirsten *1705.03.22 Helgaard †1705.04.13 (opprimeret) syv uger gammel.
Simuleret Folketælling 1705 Helgaard Jørgen Helgaard
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Jørgen Helgaard   1730+  +1738-, ikke fadder ved søn Jens' søn Jørgen.
kone170580Maren Helgaard   1708 Helgaard Borris Hun begraves 26 dec. 1708 som Maren Helgaard uden mands nævnelse, men Jørgen trolover sig igen den 7. juli 1709 i Borris med hans anden kone Maren Thomasdatter, derfor må Maren være hans kone.
dat.170690Abbelone Jørgensdatter15+ 1688c-   Fadder 1706 #2055.
aftægt1705100Jesper Christensen Helgaard75c+ 1640c-  1710 Helgaard Borris Begravet nr.6107
Han skrives fattig som Jesper Hælgaard, hvor han hører til. Kan også være ved Lars Helgaard. Han ses i matriklen 1664 og Markbogen 1683. Fadder 1706.07.04 ved Jørgen Helgaards søn Niels. †1710.02.09 som Jesper Helgaard.


1763- Eske Jessen *1732c †1788.01.23 (skifte) Helgaard.
Gift med Sidsel Clemmensdatter *1733c †1808.03.22 Helgaard.
Han ses 1770 i Hoverireglementet fra Lundenæs. Men i 1775 føres gården ikke mere under Lundenæs og må være blevet købt til selveje af Eske Jessen 1770-75.
Børn:
Jes Eskesen *1760c (ikke set født i Borris) overtager gården, se nedenfor.
Clemmen Eskesen *1763.01.16 Helgaard.
Maren Eskesdatter *1767.01.06 Helgaard.
Ses i skiftet.
Mette Eskesdatter *1768.03.13 Helgaard.
Anne (Marie) Eskesdatter *1769.10.29 Helgaard.
Katrine Eskesdatter *1773.02.28 Helgaard.
Folketælling 1787 Helgaard Eske Jessen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Eske Jessen551732c  1788 Helgaard Borris Skifte.
kone 1Sidsel Clemensdatter541733c  1808 Helgaard Borris  
søn Clemen Eskesen251763 Helgaard Borris  *1763.01.16.
dat. Mette Eskesdatter191768 Helgaard Borris  *1768.03.13.
dat. Anne (Marie) Eskesdatter181769 Helgaard Borris  *1769.10.29. Døbt Anne Marie.
dat. Katrine Eskesdatter151772c Helgaard Borris  *1773.02.28.
tj-dreng Hans Poulsen111775 Kirkehus Borris 1850 Varde By Varde *1775.09.10. Tjenestedreng.


1796c Jes Eskesen *1760c †1825.04.09 Helgaard.
Gift 1795.10.11 i Borris med Karen Pedersdatter *1771.08.04 Sønderskov, Borris †1834.04.12 Helgaard datter af Peder Jensen *1744c †1803.04.24 Sønderskov og Birte Jensdatter *1744c †1805.03.06 Sønderskov.
Set barn:
Eske Jessen *1797.02.04. Helgaard.
Folketælling 1801 Helgaard Jes Eskesen   86
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Jes Eskesen411760c  1825 Helgaard Borris  
kone 1Karen Pedersdatter291771 Sønderskov Borris 1834 Helgaard Borris *1771.08.04. †1834.04.12 Helgaard.
søn Eske Jessen41797 Helgaard Borris  *1797.02.04.
mands mor 1eSidsel Clemensdatter721733c  1808 Helgaard Borris Alder fra FT 1787 anset for bedre.
Rytter tj-karl Bendt Mortensen261775c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Jens Pedersen151786c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Anne Christensdatter111790c   Ikke datter af Christen Stier og Ellen Christensdatter (deres Anne hjemme i FT 1801). Ikke set født i Borris.


1825c Eske Jessen *1797c Helgaard.
Gift 1837c med Kirsten Pedersdatter *1812c Aulum?/Tvis? sogn.
Han spillede kort og tabte mange penge. Gården gik på tvangsauktion.
Viste Helgård fortæller i SG side 156:

Eske Jessen, der var eneste søn, var i høj grad forkælet og var meget lidt interesseret i gårdens drift. Gården var stor den gang, hvilket bl. a. kan ses der af, at da de største gårde i sognet havde de øverste stole i kirken, og Helgaard havde den fjerde øverste stol.

Og videre side 157:

Eske Helgaard, som han kaldtes, førte et ret uroligt liv, og, som Kåren Frederiks sagde, han. var jo "sin fars søn", som ikke for alvor fik lært at bestille noget, gården var jo stor, og der var velstand til huse. Han deltog ofte i kortspil, og engang havde han spillet med nogle i Rahbek. Pengene slap op for Eske, og han pådrog sig en efter den tids målestok større spillegæld. De blev da enige om, at han i stedet for penge, som ikke var lette at malke af den gamle Jes Eskesen, skulle betale en tønde rug, og kornet skulle han så sejle ad åen de 6-7 km til Rahbek. I Helgaard havde de en båd liggende nede i åen for at kunne sejle over under højvande. Der var ellers køre- og vadested, og en vej der førte over Gundesbøl hede til den gamle Tarm-Vejle landevej.
En dag, medens faderen sov middagssøvn, fik Eske rugen fragtet ned til båden, og i mørkningen gik han ned i båden for at begynde sejladsen. Men faderen, som havde lagt mærke til, at knægten havde noget særligt for, begav sig ned mod åen, men da Eske så, at faderen var i farvandet, vippede han rugen udenbords, for at den gamle ikke skulle opdage noget. Der blev rugen sikkert liggende, men hvorledes han klarede gælden, vidste Kåren Frederiks ikke.
...
Allerede inden hans moder døde, var Eske tit i pengebetryk, da hans forbrug var for stort. De havde et møbel, med en skuffe, hvori hans moder, der var gammel, gemte en del dalere. Men skuffen var "Tabu", og moderen havde både nøglen og Vetoretten. En dag da der var lystige gæster, gik Eske hen til skuffen, og bankede på den, idet han sagde til. Dalerne: Glæder eder, thi eders udløsning stunder til. Han ventede jo efter, at han ved moderens død kunne komme i besiddelse af de dejlege dalere ......
Efter tvangsauktionen blev Eske med kone og børn installeret på Borris fattiggård. I en af de gamle forhandlingsprotokoller står optegnet, at fattiggårdsbestyreren beklager sig til Sogneforstanderskabet over, at han ikke kan få Eske Helgaard til at bestille noget og foreslår ham anbragt på en arbejdsanstalt, men der omtales ikke, at der blev gjort noget. Et andet sted i samme protokol omtales, at Eskes kone ansøger om beskæftigelse, så hun kan være i stand til at førsørge sig og børnene. "Jow", sagde Kåren Frederiks, "Eske wå sku en skidt knæjt".

Eske var ikke gift, da gården gik på tvangsauktion, han bor i FT 1834 stadig på gården som ugift indsidder. Han blev først gift 1837c. Desuden er Eske og kone i 1838 er i Assing sogn, i 1841 i Holstebro og 1845 tilbage i Borris og i fattighuset i Skobæk.
Børn:
Jes Eskesen *1848c Assing sogn.
Karen Eskesen *1841c Holstebro.
Søren Eskesen *1848c Borris.

1834- Jens Jensen Døvling *1781.11.11 Døvling, Skarrild †1866.01.30 Helgaard, Borris.
Gift 2. 1814 med Maren Knudsdatter *1784.03.17 Sønderby, Borris †1869.02.20 Helgaard.
Kom fra Votkærhus og Kodbøl i Borris, se der.
Købte gården på tvangsauktion og flyttede fra Kodbøl til Helgaard. Gården her i Helgaard drev han fra 1834c indtil lidt efter 1850. Før 1855 delte han gården op mellem to af hans sønner. Jens Jensen skal ved opdelingen have sagt (SG, side 162):

Vel I virk, æ dæ nok, å vel I æt virk, æ dæ osse nok.

Se børnene ved Jens Jensen Døvling i Votkærhus og Kodbøl.
Folketælling 1834 Helgaard Jens Jensen   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Jensen521782c Døvling Skarrild 1866 Helgaard Borris  *1781.11.11 Døvling, Skarrild †1866.01.30 Helgaard.
kone 1Maren Knudsdatter501784 Sønderby Borris 1869 Helgaard Borris Maren Knudsdatter *1784.03.17 Sønderby, Borris †1869.02.20 Helgaard.
søn Visted Jensen161818 Kodbøl Borris 1888 Helgaard Borris *1818.02.17 Kodbøl.
dat. Birgitte Jensdatter131822 Kodbøl Borris 1865 Gravel Borris *1822.06.11
dat. Karen Marie Jensdatter101824 Kodbøl Borris 1903 Østerholm Brande  *1824.04.29 Kodbøl †1903.08.14 Østerholm, Brande.
søn Jens Peder Jensen61829 Kodbøl Borris 1895 Helgaard Borris *1829.02.01 Kodbøl †1895.03.31 Helgaard.
tj-karl Hans Nielsen341800c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Kirstine Jakobsdatter221812c   Ikke set født i Borris.
aftægt inder- ste 1eKaren Pedersdatter611771 Sønderskov Borris 1834 Helgaard Borris  *1771.08.04.
Gaard- mand enke søn 0Eske Jessen381797 Helgaard Borris 1845+  *1797.02.04.
skræd- der inder- ste Kirsten Jakobsdatter271807c   Ikke set født i Borris.
skræd- der inder- ste Kirstine Christiansdatter261808c   Ikke set født i Borris.


Helgaard matr. 14A, Sønderlandet.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1857c Vidsted Jensen *1818.02.17 Kodbøl †1888.07.02 Helgaard, Borris søn af formand.
Gift 1857.04.26 i Skjern med Karen Nielsen *1833.06.17 Albæk, Skjern †1889.12.06 Helgaard datter af gårdmand i Albæk Niels Hansen Iversen *1792.10.15 Albæk †1862.04.05 Albæk og (gift 1817.11.22 i Sønder Vium) Jytte Bodil Catrine Olesdatter *1789.02.01 Sønder Vium †1852.03.02 Albæk.
Børn:
Maren *1858.07.12 Helgaard †1865.12.10 Helgaard syv år gammel.
Jens Jensen *1860.08.01 Helgaard.
Gift 1885 i Borris med Marianne Kristensen datter af tømrer Hans Kristensen i Debelmose, Borris.
Fik udstykket 9 tønder land eng og en del uopdyrket mose syd for Omme Å.
Judith Bodild Kathrine Jensen *1863.07.24 Helgaard.
Maren Jensen *1865.01.17 Helgaard.
Nielsine Maria Jensen *1868.04.15 Helgaard.
Niels Jensen *1870.11.21 Helgaard.

1886 Niels Pedersen *1844c Hvollig †1926 De gamles Hjem, Borris søn af Peder Thygesen i Hvollig Vestergaard.
Ugift.
1910 Søren Busk *Busk, Borris.
Gift med Karen Jensen datter af sognefoged Kristen Jensen (Kræ Rahbjerg).


Helgaard matr.14B i Sønderlandet, udstykning, ny gård.
1854c Jens Peder Jensen *1829.02.01 Kodbøl †1895.03.31 Helgaard, Borris søn af Jens Jensen ovenfor.
Gift 1854.10.22 Borris sogn med kusine af Odderskær Petronille Jensen *1830.05.16 Odderskær, Borris †1902.04.16 Helgaard datter af gårdmand i Odderskær Jens Christian Jensen *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 (Tarmslyng) Odderskær og (gift 1818.10.17 Borris) Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvolling, Borris †1865.04.15 Odderskær.
Jens Peder Jensen: Gårdmand i Helgaard matr. 14b i Sønderlandet i Borris sogn.
Kun det første barn, Karen Marie, blev gift af de seks børn.
Børn:
Karen Marie Jensen *1856c Helgaard †1937.10.06 Necochea, Argentina..
Gift med Ingustinus Kristiansen ?*Blåhøj †1940.08.28 Necochea.
Veste Helgaard i SG side 162:
Ingustinus Kristiansen i Tandil i Argentina
Ingustinus Kristiansen i Tandil i Argentina.

Hun blev gift med en, mand, der hed Ingustinus Kristiansen, vistnok fra Blåhøj. De opholdt sig forskellige steder. Ingustinus var en mand med mangfoldige interesser og havde ondt ved at slå rod, og det lykkedes ham ikke at komme i en fast, varig stilling. Han havde i sine unge dage været vinterlærer, og tillige havde han været i Argentina.
De boede en tid i Hvidemose ved Vinderup, og senere blev han uddeler i en vareindkøbsforening i Stakroge. Men derefter rejste de i halvfemserne til Tandil i Argentina, hvor de ernærede sig ved strikkeri. Hans interesser lå en del over, hvad der var almindeligt hos almuefolk, og han var en af pionererne i arbejdet for oprettelse af De danske Husmandsforeninger.


De var hjemme på besøg, da krigen i l9l4 brød ud, og de kunne ikke komme tilbage, mens krigen varede. Jens Jensen købte da et hus i Borris stationsby, som Ingustinus og Karen Marie flyttede ind i. Her åbnede de en lille blandet forretning. Da krigen var forbi, rejste de tilbage til deres 5 børn og børnebørnene. De døde begge, så vidt jeg ved, i trediverne.

Mariane Jensen *1858c Helgård †1922.
Husbestyrerinde for broderen Jens Kristian Jensen.
Karen Jensen 1865c Helgård †1920 Tarm Sygehus.
Husbestyrerinde for broderen Jens Jensen.
Jens Jensen *1868c Helgård.
Jens Kristian Jensen *1871c Helgård.
Fik udstykning syd for Omme Å.
Peder Kristian *1873c Helgård †1948.

1895c Jens Jensen *1868c Helgaard †1932 Helgaard søn af formand.
Ugift. Havde søsteren Karen Jensen som husbestyrerinde.
SG side 163:

På denne gård holdtes de gamle traditioner højt i ære, måske kan man sige, at de gamle skikke holdt sig noget længe. Jens Jensen byggede gårdens tre udlænger om og lod stuehuset restaurere, i parentes bemærket var det smækfuld af rotter, der havde fri adgang omtrent alle vegne. Dette stuehus, som blev bygget til hans forældre, blev nu renset for rotter og stod, da militæret overtog gården, det var da ca. loo år gammelt.


Helgaard 14H, udstykket 1896 fra 14B.
1896 Jens Kristian Jensen *1871c Helgaard †1937 Helgaard bror til formand.
Ugift. Havde søsteren Mariane Jensen som husbestyrerinde.
SG side 163:

Jens Kristian var en lidt indesluttet og grublende natur, og om efteråret i 1902 slog det hele klik for ham, og han blev i perioder at betragte som sindssyg. Foreløbig fik han ophold på fødegården, men året efter solgtes hans ejendom til Karl Nielsen fra Lønborg, hvis kone, Marie, var fra Møgelmose i Oddum. Jens Kristian fik nu ophold hos disse unge, og med hans sygdom gik det op og ned. Til tider deltog han i arbejdet, og til andre tider lå han til sengs. Da det blev for besværligt for dem at have ham, kom han hjem på fødegården, hvor han døde i l937.


1903 Karl Nielsen *Lønborg.
Gift med Marie *Møgelmose, Oddum sogn.

6 Andet


Hjoptarp
1 Introduktion
Det egentlige Hjoptarp er Søndergaard, Meldgaard og Nørgaard, men i FT 1787 regnes Kringeltoft med og i FT1801 Sønder Kvisthus (se kort).
I markbogen 1683:
No. 1 Jens Chrestensen og Peder Jenß, 1 gaard, ligger til Lundenæs
No. 2 Jens Clemmenß 1/2 gaard til Peder Nelß? paa Kiergaar
No. 3 Nes Pederß, Christen frandß, Mikel Mikelß 1 gaard, Peder Nelß paa Kiergaard.
I Ny Matrikel 1688:
No. 1 Jens Christensen og Per Christensen 4 6 3 2
No. 2 Jens Clemmenß 2 5 3 1
No. 3 Nes Pederß, Christen frandß, Mikel Mikelß 6 0 0 1
Matrikelnumre fra 1818 i Borris Nørreland i Hjoptarp:
36 Meldgaard hartkorn 2 5 3 1 Realregister.
37 Søndergaard 1780 hartkorn 4 6 3 2 Realregister.
(38 Brunbjerg 1808 hartkorn 1 2 2 2 19/20 Realregister. Regnes normalt ikke til Hjoptarp.)
39 Nørgaard hartkorn (Store Nørgaard har 1802 hartkorn 3 0 0 0 (½ af 6 0 0 1 i 1688). Realregister.
64 Lille Nørgaard hartkorn 1 0 3 ¼ i 1800. Realregister.
65 Fra Store Nørgaard hartkorn 0 4 1 ¾ i 1803 (+ 0 5 3 11/20 fra Store Nørgaard i 1803, sælges snart fra igen). Realregister.
2 Fæstere
3 Ejere
Søndergaard:
1688 to halvgårde selvejere Jens Christensen og Per Christensen. Lundenæs ejer herligheden (vil sige jagten).
Meldgaard: Per Nielsen på Kjærgaard i Skjern.
Nørregaard: Per Nielsen på Kjærgaard i Skjern.
4 Familier med børn

Anden halvgård af Søndergaard i Hjoptarp hartkorn 2 2 2 1 som er ½ af 4 6 3 2:
1683- Jens Christensen.
Ikke ellers set.

Halvgård af Søndergaard i Hjoptarp hartkorn 2 4 1 1 som er ½ af 4 6 3 2:
1683- Per Christensen †1705+.
Gift med hans kone †1711.06.14 Hjoptarp.
Konen bærer 3. maj 1705.
1707.02.02 absolveret:

Samme dag, absolverede ieg Peder Syndergaard, og Dorethe Stier som med hinanden hafde syndet mod det 6te bud.

Peder Søndergaard kunne formodes at være en søn Peder Pedersen af Per Christensen, der normalt ville være for gammel til den slags.

Hele (formodet) Søndergaard i Hjoptarp hartkorn 4 6 3 2:
Senere matr. nr. 37 i Nørrelandet.

1705- Niels Søndergaard †1728+.
Hans 1. kone †1710.05.04 Søndergaard, Hjoptarp.
Gift 2. 1716.01.06 med Inger Christensdatter.
Ingen børn set, har i Mandtall 1705 Niels Nygaard og kone Bodil Hansdatter på aftægt. Disse dør 1705 og 1706.
Simuleret Folketælling 1705 Hjoptarp Niels Søndergaard
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1705100Niels Søndergaard   1716+  Gift 1. gang med føste kone †1710. Gift 2. 1716.01.06 med Inger Christensdatter.
kone 1171090? Niels Søndergaards 1. kone   1710 Hjoptarp  †1710.05.04.
aftægt1705100Niels Nygaard   1706 Hjoptarp Borris †1706.07.11. Muligvis ved datter eller søn i Hjoptarp.
aftægt kone170598Bodil Hansdatter   1705 Hjoptarp Borris Begravet nr.6042
†1705.11.26.


1708- Christen Jakobsen Minds (Søndergaard) *Minds?, Sønder Felding? †1728+.
Gift med hans kone †1722+.
Bliver praktisk altid kaldt Christen Søndergaard, men i en dåb i august 1709 Christen Minds dog i samme introduktion Christen Søndergaard. Patronym Jakobsen fra kirkebogen juli eller august 1724 (fadder) og Lundenæs Restanceliste 1729:

Hiop Tarp: Christen Jacobsens formand efter forrige domme 133 Mk 46 ß:

Denne restance efter formanden kunne være meget gammel eller også er Christen Jakobsen kommet senere til fæstet end formodet. Lundenæs er kendt for at ophobe restancer over mange år.
Har bror Jens (Jacobsen?) Søndergaard, fadder se dåb 1717.09.26.
Christen Syndergaards kone nævnes 1. jan. 1722 som fadder, han nævnes 1728 som fadder.
Børn:
Margrethe Christensdatter *1719c-.
Gift 1727.02.23 i Borris med Morten Kodbøl.
Bosat Øster Kodbøl.
Mette Christensdatter *1708.06.03 Søndergaard, Hjoptarp †1708.09.20 tre måneder gammel.
Jakob *1709.08.03 Hjoptarp †1713.04.07 Hjoptarp.
Faderen kaldes Christen Minds, bæreren og næsten alle faddere er fra Hjoptarp, så det må være Christen Jakobsen.
Peder Christensen *1711.04.07 Hjoptarp.
Jakob Christensen *1714.12.30 Hjoptarp.
Christen Christensen *1717.09.26 Hjoptarp.
?Knud Christensen *1720.09c Hjoptarp, overtager fæstet.
3. nov. 1720 Christen Syndergaard i Hioptarp hans kone introducered.
Dvs. hun må have fået et barn ca. en eller to måneder før. Dette barn menes at være Knud, der i følge dødsalderen skulle være født 1716, men dødsalderen er regelmæssigt for høj. Aldersforskellen til dødsalderen er nogenlunde normal. Der er ikke nogen dåb indført med navn Knud.

1741 Knud Christensen Søndergaard *1720.09c Søndergaard, Hjoptarp †1784.05.25 68 år angivet (vel 64 år gammel real) ?søn af formand.
Gift 1741.05.12 i Faster med Mette Sørensdatter *1709.05.12 Klokmose, Faster †1790.12.28 Søndergaard, Hjoptarp datter af Søren Madsen og Karen Jakobsdatter Møller *1682c Slumstrup Mølle, Sædding sogn †1758 Faster.
Får fæste 1741.05.12.
Køber 13. maj 1769 gården til selveje, men nævnes 1770 som hovbonde under Lundenæs.
Børn:
Christen Knudsen *1742.09.16 Hjoptarp †1807.02.25 Kvisthus, Borris.
Gift 1. 1775.09.17 i Borris med Else Kierstine Christensdatter *1748c †1776.02.17 Borris.
Gift 2. 1776.09.22 i Borris med Maren Pedersdatter *1745c †1805.12.08 Kvisthus.
Ane Katrine Knudsdatter *1744.03.08 Hjoptarp ?†1756.
Søren Knudsen *1746.04.03 Hjoptarp, overtager gården, se nedenfor.
Lisbeth Margrethe Knudsdatter *1750.04.05 Søndergaard, Hjoptarp †1786.09.05 Egvig, Borris.
Gift 1782.10.06 i Borris med af Egvig Niels Pedersen *1753.09.09 Egvig †1832.06.10 Egvig søn af Peder Nielsen Egvig *1718c Egvig? †1784.10.06 Egvig og Anne Jensdatter Hvollig *1725.12.02 Hvollig, Borris †1773.08.22 Egvig.
Bosat Egvig.
Børn:
Peder *1783.09.21 Egvig †nogle uger gammel.
Anne *1785.04.10 Egvig.
Anne *1786.10.01 (døbt, født 1786.09.05-) Egvig
?Karen Knudsdatter *1756 Hjoptarp †1756.

1771.03.07 Søren Knudsen *1746.04.03 Hjoptarp †1826.09.26 Borris.
Gift 1780.06.15 i Nørre Vium med Kirsten Knudsdatter *1758c (kirkebogshul) †1823.04.17 Borris datter af Knud Pedersen *1715.04c Skjern †1773.04.21 Bjørslev, Nørre Vium og Ane Christensdatter *1716.02.11 Nørre Vium †1773.03.28 Bjørslev.
Fæstebrev fra Lundenæs af den 7. marts 1771.
Testamente 1818 (citeret fra kirketorp):

Jeg underskrevne Søren Knudsen af Hjoptarp i Borris bye er enig med min kjære hustru Kirsten Knudsdatter, hvorledes skal forholdes efter vores død; og da jeg nu er til alders og ved ikke hvor snart den gode gud henkalder mig, og ønskede gerne, at alt siden kunne gaa efter omstændighederne, som jeg nøje har taget i overvejelse efter bedste skønsomhed, saa er jeg med bemeldte min kone bleven enig om med sund fornuft og velberaad hu at beslutte vor sidste vilje i kraft af Hans kgl. Majestæts forordning 13. maj 1769 §25 saaledes:
Min søn Knud Sørensen skal have min ejende gaard, der har hartkorn 5 t d. 3 skp., ikke alene med besætning ud- og inbo af hvad navn nævnes kan, men med gaardens konge-, korn- og kvægtiende, hvorimod han forpligtes til at give mig og min kone saa længe vi lever: Husværelse og ophold paa gaarden alt efter nærmere bestemmelse, som paa behørig stemplet papir skal blive forfattet.
Dernæst skal han udbetale til sine søskende i arv 192 rdlr. rede sølv og min gæld, som er ialt 250 rdb. Navne-værdi - saaledes.
Til min søn Mads Sørensen, 21 aar gl, 64 rdb rede sølv.
til min datter Anna g.m. Knud Jensen, 32 rdb. rede sølv.
til min datter Karen 33 aar gl, 32 rdb rede sølv.
til min datter Mette 30 aar gl. 32 rdb rede sølv.
til min datter Maren 25 aar gl. 32 rdb rede sølv.
Summa til arvingerne rede sølv: 192 rdb.
Og til gælden 250 rdb. Navne-værdi.
Hertil kommer endnu i tilfælde denne forandring: At dersom min søn Mads vedbliver at være svagelig og ikke kan fortjene sit brød, da skal min søn, som faar gaarden, medtage ham og forsyne ham med fri husværelse, føde og klæder, seng og varme, om behøves, pleje og opvartning, naar saadant er nødvendigt, og det saalænge han lever, - mod at Knud beholder hans arv paa 64 rdb. rede sølv. Bliver Mads derimod frisk og faar sit helbred igen og hellere ønsker at komme ud imellem fremmede, da skal hans broder Knud Sørensen udbetal ham hans tillagte arv. Til slutning erindres, at dersom en eller flere af vores 3 dørte: Karen, Mette og Maren skulle blive gift, da skal min søn Knud Sørensen uden betaling b