Borris Kommenteret Kirkebog 
Skriftemål  1702 - 1710
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per skrifte være bedre. Bruges også hvis man kender skriftets nummer.

Skriftemål i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Født bruges her for døbe dato eller år.


Nr. 1001 1702.10.29 Jens Christensen, Ahlergaard, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: ? Jakobsdatter, Ahlergaard, Borris
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris, Pigens far.
29. Octbr blev Jens Christens_som hafde besofvet Jacob Alers Datter publice absolveret.
NOTITS: Jakob Andersen Harboe har to kendte døtre Karen gift før maj 1702 med Morten Jensen af Søndergaard og Kirsten gift med Lars Thuesen af Tarp Sønder Felding. Muligvis er en tredje datter involveret, ikke afklaret.
LINK: Affotografering.

Nr. 1002 1703.12.10 ? Peder Knudsen?, Klokmose, sogn: Faster, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Birthe Mathiasdatter, Faster
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen, Klokmose, Faster, Husbond for manden.
d: 10 December schriftede ieg P[…..] Knud […..]des_: tjenendis Just Klochmoes sin begangne synd imod det 6 bud med Birthe Mathiasdatter {……} .
LINK: Affotografering.

Nr. 1003 1703.12.10 Birthe Mathiasdatter, Klokmose, sogn: Faster, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: ? Peder Knudsen?, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen, Klokmose, Faster, Husbond for manden.
d: 10 December schriftede ieg P[…..] Knud […..]des_: tjenendis Just Klochmoes sin begangne synd imod det 6 bud med Birthe Mathiasdatter {……} .
LINK: Affotografering.

Nr. 1004 1705.08.30 ? Jørgen Helgaards 1. kone, Helgaard, SKRIFTET: 5. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
d 30 Augustj absolverede ieg Jørgen Hælgds Kone s hafte opprimeret sit barn udj Søfne .
LINK: Affotografering.

Nr. 1005 1705.10.04 Peder Jespersen, , SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Karen Pedersdatter, Borris
d 4 Octbr absolverede ieg Peder Jespersen tillige med Caren Pedersdatter som af ham var besofvt .
LINK: Affotografering.

Nr. 1006 1705.10.04 Karen Pedersdatter, , SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jespersen, Borris
d 4 Octbr absolverede ieg Peder Jespersen tillige med Caren Pedersdatter som af ham var besofvt .Caren Pedersdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 1007 1705.11.08 Niels Huus, Kirken-Ved, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Kirsten Nielsdatter, Borris
d 8 Novbr: skriftede ieg Niels huus tillige med den qvinde hd hafde besofvet nafnli_ Kiersten Nielsdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 1008 1705.11.08 Kirsten Nielsdatter, Kirken-Ved, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Niels Huus, Borris
d 8 Novbr: skriftede ieg Niels huus tillige med den qvinde hd hafde besofvet nafnli_ Kiersten Nielsdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 1009 1705.11.08 Abbelone Sørensdatter, , SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Christian Høyer, Borris
d 8 Novbr: jtem Apollone Sørinsdatter . som var besofvit af Corporalen Christian Høyer . da hun tiendte Mor[t]en bush. .
LINK: Affotografering.

Nr. 1010 1705.11.08 Christian Høyer, , SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Abbelone Sørensdatter, Borris
d 8 Novbr: jtem Apollone Sørinsdatter . som var besofvit af Corporalen Christian Høyer . da hun tiendte Mor[t]en bush. .
LINK: Affotografering.

Nr. 1011 1706.08.29 Appollone Sørensdatter Bush, , SKRIFTET: Opprimering.
UDLAGT: Christian Højer.
29. aug., absolverede ieg publice Appolone {Sørensdatter} Bush, som hafde opprimeret sit barn i søfne, besofvet tilforn af Corporal Christian Højer. .
Dåb nr. 2053
Begravelse nr. 6047
LINK: Affotografering.

Nr. 1012 1707.02.02 Dorethe Stier, Stier, Borris, Stier, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Peder Søndergaard, Hjoptarp, Borris.
Samme dag {d 2 febr} absolverede ieg Peder Syndergd og Dorethe Stier som med hinanden hafde syndt mod d 6te bud.
LINK: Affotografering.

Nr. 1013 1707.02.02 Peder Søndergaard, Hjoptarp, Borris, Hjoptarp, SKRIFTET: 6. bud.
Samme dag {d 2 febr} absolverede ieg Peder Syndergd og Dorethe Stier som med hinanden hafde syndt mod d 6te bud.
LINK: Affotografering.

Nr. 1014 1707.07.24 Christen Laugesen Sønderby, Sønderby, Borris, Sønderby, SKRIFTET: lille barn druknet.
d 24 Julji absolverede ieg Christen {Laugesen} Synderbye og hds Hustrue fordi deris barn var druchnit .
NOTITS: Sønnen Lauge druknede knap to år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 1015 1707.07.24 ? Christen Laugesen Sønderbys kone, Sønderby, Borris, Sønderby, SKRIFTET: lille barn druknet.
d 24 Julji absolverede ieg Christen {Laugesen} Synderbye og hds Hustrue fordi deris barn var druchnit .
NOTITS: Sønnen Lauge druknede knap to år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 1016 1708.11.01 Jens Larsen, Duedal, Borris, Duedal, SKRIFTET: Horeri.
d 1 blef Jens Lassen af Dudal publice absolveret for horeri.
NOTITS: Ikke set med hvem. Søn af Lars Larsen i Duedal i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 1017 1709.04.28 An Hansdatter [P..]foed, Klokmose, Faster, Klokmose, sogn: Faster, SKRIFTET: 6. Bud.
UDLAGT: Oluf Thomasen Ur.
HUSBONDE: Laust Klokmose, Klokmose, Faster.
Samme dag {d 28 april} absolverede Jeg i Faster Kirche for Lætfærdighed An Hansdatter [P..]foed som tiente Laust Klochmoes udlagde til barnefader Olluf Tomas_ Soldat ellers Olluf Ur .
LINK: Affotografering.

Nr. 1018 1710.07.13 Maren Rasmusdatter, Dalager, Borris, Dalager, SKRIFTET: hor.
UDLAGT: Niels Madsen Sorte Niels, Dalager, Borris.
HUSBOND: Hans Jakob, Dalager, Borris, Maren Rasmusdatter tjener ved ham..
d 13 absolverede ieg publice Maren Rasmusdatter for horeri . som tiente Hans Jacob i Dalagger . udlagt til barnefader Sort Niels som er soldat.
NOTITS: Datter *1710.06.22 i Dalager. Han er blevet kaldt Swot Njels.
LINK: Affotografering.

Nr. 1019 1710.11.16 Niels Madsen Soldat, Dalager, Borris, Dalager, SKRIFTET: 6. Bud.
TJENESTEPIGE: Maren Rasmusdatter, Dalager, Borris.
HUSBOND: Hans Jakob, Dalager, Borris, Tjenestepige Maren Rasmusdatter og Sorte Niels Madsen også..
Noch {d 16 Novbr} publice absolverede for lætfærdighed Niels Matzen soldat {Sorte Niels}, som tiente Hans Jacob j Daller og hafde beliget hds Pige {tjenestepige Maren Rasmusdatter}.
LINK: Affotografering.

Nr. 1020 1711.05.03 Mette Laielsdatter?, , SKRIFTET: Horeri.
UDLAGT: Niels Jensen, Capitain Vinds kompagni..
d 3 absolverede jeg publice for horeri Met [Laiels]datter som udlagt til barnefader Niels Jensen tienner ved soldat under Capt. Winds Compagnie.
NOTITS: Barn ikke ført som født i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 1021 1712.11.27 Kirsten Nielsdatter, Borris, , SKRIFTET: 6. Bud.
UDLAGT: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris.
d 27 novb absolverede jeg Kirsten Nielsdatter som hafde tiendt herredsfogeden {Jakob Pedersen Skanderup} g udlagt ham til barne=fader.
NB d 13 var herredsfogeden {Jakob Pedersen Skanderup} til Guds bord.

NOTITS: Barn ikke set født i Borris.
LINK: Jakob Pedersen Skanderup i Nygaards Sedler.
LINK: Affotografering.

Nr. 1022 .. , , sogn: , SKRIFTET: .

.
LINK: Affotografering.