Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Skriftemål  1702 - 1754
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per skrifte være bedre. Bruges også hvis man kender skriftets nummer.

Skriftemål i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Født bruges her for døbe dato eller år.


Nr. 1001 1702.10.29 Jens Christensen, Ahlergaard, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: ? Jakobsdatter, Ahlergaard, Borris
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris, Pigens far.
29. Octbr blev Jens Christens_som hafde besofvet Jacob Alers Datter publice absolveret.
NOTITS: Jakob Andersen Harboe har to kendte døtre Karen gift før maj 1702 med Morten Jensen af Søndergaard og Kirsten gift med Lars Thuesen af Tarp Sønder Felding. Muligvis er en tredje datter involveret, ikke afklaret.
LINK: Affotografering.

Nr. 1002 1703.12.10 ? Peder Knudsen?, Klokmose, sogn: Faster, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Birthe Mathiasdatter, Faster
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen, Klokmose, Faster, Husbond for manden.
d: 10 December schriftede ieg P[…..] Knud […..]des_: tjenendis Just Klochmoes sin begangne synd imod det 6 bud med Birthe Mathiasdatter {……} .
NOTITS: Barn ikke døbt i Borris eller Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 1003 1703.12.10 Birthe Mathiasdatter, Klokmose, sogn: Faster, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: ? Peder Knudsen?, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen, Klokmose, Faster, Husbond for manden.
d: 10 December schriftede ieg P[…..] Knud […..]des_: tjenendis Just Klochmoes sin begangne synd imod det 6 bud med Birthe Mathiasdatter {……} .
NOTITS: Barn ikke døbt i Borris eller Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 1004 1705.08.30 ? Jørgen Helgaards 1. kone, Helgaard, sogn: Borris, SKRIFTET: 5. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
d 30 Augustj absolverede ieg Jørgen Hælgds Kone s hafte opprimeret sit barn udj Søfne .
NOTITS: Barnet Kirsten blev tre uger gammelt.
Dåb nr. 6033
Begravelse nr. 2042
LINK: Affotografering.

Nr. 1005 1705.10.04 Peder Jespersen, , sogn: Borris, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Karen Pedersdatter, Borris
d 4 Octbr absolverede ieg Peder Jespersen tillige med Caren Pedersdatter som af ham var besofvt .
NOTITS: Barn ikke døbt i Borris eller Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 1006 1705.10.04 Karen Pedersdatter, , sogn: Borris, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jespersen, Borris
d 4 Octbr absolverede ieg Peder Jespersen tillige med Caren Pedersdatter som af ham var besofvt .Caren Pedersdatter .
NOTITS: Barn ikke døbt i Borris eller Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 1007 1705.11.08 Niels Huus, Kirken-Ved, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Kirsten Nielsdatter, Borris
d 8 Novbr: skriftede ieg Niels huus tillige med den qvinde hd hafde besofvet nafnli_ Kiersten Nielsdatter .
Dåb nr. 2052
LINK: Affotografering.

Nr. 1008 1705.11.08 Kirsten Nielsdatter, Kirken-Ved, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Niels Huus, Borris
d 8 Novbr: skriftede ieg Niels huus tillige med den qvinde hd hafde besofvet nafnli_ Kiersten Nielsdatter .
Dåb nr. 2052
LINK: Affotografering.

Nr. 1009 1705.11.08 Abbelone Sørensdatter, , sogn: Borris, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Christian Høyer, Borris
d 8 Novbr: jtem Apollone Sørinsdatter . som var besofvit af Corporalen Christian Høyer . da hun tiendte Mor[t]en bush. .
LINK: Affotografering.

Nr. 1010 1705.11.08 Christian Høyer, , sogn: Borris, SKRIFTET: 6. Bud.
NÆVNT Nr. 1: Abbelone Sørensdatter, Borris
d 8 Novbr: jtem Apollone Sørinsdatter . som var besofvit af Corporalen Christian Høyer . da hun tiendte Mor[t]en bush. .
Dåb nr. 2053
Begravelse nr. 6047
LINK: Affotografering.

Nr. 1011 1706.08.29 Appollone Sørensdatter Bush, , sogn: Borris, SKRIFTET: Opprimering.
UDLAGT: Christian Højer.
29. aug., absolverede ieg publice Appolone {Sørensdatter} Bush, som hafde opprimeret sit barn i søfne, besofvet tilforn af Corporal Christian Højer. .
Dåb nr. 2053
Begravelse nr. 6047
LINK: Affotografering.

Nr. 1012 1707.02.02 Dorethe Stier, Stier, Borris, Stier, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Peder Søndergaard, Hjoptarp, Borris.
Samme dag {d 2 febr} absolverede ieg Peder Syndergd og Dorethe Stier som med hinanden hafde syndt mod d 6te bud.
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
Dåb nr. 2075
Begravelse nr. 6075
LINK: Affotografering.

Nr. 1013 1707.02.02 Peder Søndergaard, Hjoptarp, Borris, Hjoptarp, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
KVINDE: Dorothe Stier, Stier, Borris.
Samme dag {d 2 febr} absolverede ieg Peder Syndergd og Dorethe Stier som med hinanden hafde syndt mod d 6te bud.
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
Dåb nr. 2075
Begravelse nr. 6075
LINK: Affotografering.

Nr. 1014 1707.07.24 Christen Laugesen Sønderby, Sønderby, Borris, Sønderby, sogn: Borris, SKRIFTET: lille barn druknet.
d 24 Julji absolverede ieg Christen {Laugesen} Synderbye og hds Hustrue fordi deris barn var druchnit .
NOTITS: Sønnen Lauge druknede knap to år gammel.
Dåb nr. 2050
Begravelse nr. 6076
LINK: Affotografering.

Nr. 1015 1707.07.24 ? Christen Laugesen Sønderbys kone, Sønderby, Borris, Sønderby, sogn: Borris, SKRIFTET: lille barn druknet.
d 24 Julji absolverede ieg Christen {Laugesen} Synderbye og hds Hustrue fordi deris barn var druchnit .
NOTITS: Sønnen Lauge druknede knap to år gammel.
Dåb nr. 2050
Begravelse nr. 6076
LINK: Affotografering.

Nr. 1016 1708.11.01 Jens Larsen, Duedal, Borris, Duedal, sogn: Borris, SKRIFTET: Horeri.
d 1 blef Jens Lassen af Dudal publice absolveret for horeri.
NOTITS: Ikke set med hvem. Søn af Lars Larsen i Duedal i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 1017 1709.04.28 An Hansdatter [P..]foed, Klokmose, Faster, Klokmose, sogn: Faster, SKRIFTET: 6. Bud.
UDLAGT: Oluf Thomasen Ur.
HUSBONDE: Laust Klokmose, Klokmose, Faster.
Samme dag {d 28 april} absolverede Jeg i Faster Kirche for Lætfærdighed An Hansdatter [P..]foed som tiente Laust Klochmoes udlagde til barnefader Olluf Tomas_ Soldat ellers Olluf Ur .
NOTITS: Barn ikke ført som født i Borris eller Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 1018 1710.07.13 Maren Rasmusdatter, Dalager, Borris, Dalager, sogn: Borris, SKRIFTET: hor.
UDLAGT: Niels Madsen Sorte Niels, Dalager, Borris.
HUSBOND: Hans Jakob, Dalager, Borris, Maren Rasmusdatter tjener ved ham..
d 13 absolverede ieg publice Maren Rasmusdatter for horeri . som tiente Hans Jacob i Dalagger . udlagt til barnefader Sort Niels som er soldat.
NOTITS: Datter *1710.06.22 i Dalager. Han er blevet kaldt Swot Njels.
Dåb nr. 2145
LINK: Affotografering.

Nr. 1019 1710.11.16 Niels Madsen Soldat, Dalager, Borris, Dalager, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. Bud.
TJENESTEPIGE: Maren Rasmusdatter, Dalager, Borris.
HUSBOND: Hans Jakob, Dalager, Borris, Tjenestepige Maren Rasmusdatter og Sorte Niels Madsen også..
Noch {d 16 Novbr} publice absolverede for lætfærdighed Niels Matzen soldat {Sorte Niels}, som tiente Hans Jacob j Daller og hafde beliget hds Pige {tjenestepige Maren Rasmusdatter}.
Dåb nr. 2145
LINK: Affotografering.

Nr. 1020 1711.05.03 Mette Laielsdatter?, , sogn: Borris, SKRIFTET: Horeri.
UDLAGT: Niels Jensen, Capitain Vinds kompagni..
d 3 absolverede jeg publice for horeri Met [Laiels]datter som udlagt til barnefader Niels Jensen tienner ved soldat under Capt. Winds Compagnie.
NOTITS: Barn ikke ført som født i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 1021 1712.11.27 Kirsten Nielsdatter, Borris, , sogn: Borris, SKRIFTET: 6. Bud.
UDLAGT: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris.
d 27 novb absolverede jeg Kirsten Nielsdatter som hafde tiendt herredsfogeden {Jakob Pedersen Skanderup} g udlagt ham til barne=fader.
NB d 13 var herredsfogeden {Jakob Pedersen Skanderup} til Guds bord.

NOTITS: Barn ikke set født i Borris.
LINK: Jakob Pedersen Skanderup i Nygaards Sedler.
LINK: Affotografering.

Nr. 1022 1716.07.30 Maren Koch, Borris, , sogn: Borris, SKRIFTET: Mord.
PRAEST: Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaarden), Borris.
NB: d 30 Julij fuldte jeg {Peder Pedersen Stauning, præst i Borris} Maren Koch til rætterstedet, som blef hals huggen paa Bølling Herridt, fordi hun haft myrdet sit barn j det hun hafde kastet dend for svin.
NOTITS: Med det navn Koch er Maren Koch noget særligt, ikke en hvem som helst. Der er vel et personlig kendskab mellem hende og præsten Peder Stauning, fordi han følger hende til hendes henretning. Hun kan have boet i præstegården eller måske Ahlergaard. Bølling Herreds overleverede Tingbog begynder først 12 år senere i 1728. Manden hun indlod sig med var Erik Christensen i Votkær i Borris, der absolveres for dette i næste skrifte #1023. Han antages at have været ret ung i 1716. Han gifter sig først omkring 1731 og får to kendte børn med konen.
Dåb nr. 1990
Begravelse nr. 5994
LINK: Affotografering.

Nr. 1023 1716.11.01 Erik Christensen, Votkær, sogn: Borris, SKRIFTET: .
KVINDE: Maren Koch, Borris.
Samme dag {d 1ste Novembr 1716} absolverede Jeg Erich Christens_ af Votkiær publice for sin begangne Lætfærdighed med Maren Koch.
NOTITS: Se #1022 for Maren Koch, der henrettes den 30 juli på Bølling Herredsting for at have myrdet hendes barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 1024 1718.05.29 Jens Christensen Lysgaard, Klokmose, sogn: Faster, SKRIFTET: 6. bud.
Kvinde: Kirsten Andersdatter, Debelmose, Borris.
NÆVNT Nr. 1: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Kvindens far.
d 29 Maji absolverede Jeg Jens lysgrd i Klochmoes som j hds ægtetid hafde krenchit hds thieniste pige Kirsten {Andersdatter} Anders Debelmosis datter.
NOTITS: Får datter Maren, der dør 11 uger gammel. Jens Christensen af Lysgaard i Vildbjerg sogn blev 1716.09.20 gift i Faster med Mette Jensdatter af Astrup i Faster. De bosatte sig i Klokmose i Faster sogn.
Dåb nr. 2296
Begravelse nr. 6236
LINK: Affotografering.

Nr. 1025 1718.09.18 Kirsten Larsdatter Knippelkone, Kirken- Ved, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Peiter Hof, Borris.
Samme dag { d 18 Septbr} absolverede Jeg Kirsten Knippelkone Ved Borris Kirche - Ellers Kirsten Lasdatter for letfærdighed . Hun udlagte til barne fader Chargiant Pejter Hof .
Dåb nr. 2306
LINK: Affotografering.

Nr. 1026 1720.10.20 Jens Markussen, Hannerup, sogn: Faster, SKRIFTET: 6. bud.
KVINDEN: Inger Graversdatter, Debelmose, Borris.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Olufsen Debelmose, Debelmose, Borris, Kvindens far.
d 20 Octbr {1720} absolverede jeg Jens Marcussen af Hannerup for lætfærdighed i sin ægteskab, som han hafde begaaet med Inger {Graversdatter}, Grauers {Olufsen} Debelmoesis datter.
NOTITS: Barnet Gravers Jensen begravet 14 dage gammel. Jens Markussen blev gift før 1708 med hans kone.
Dåb nr. 2340
Begravelse nr. 6263
LINK: Affotografering.

Nr. 1027 1720.10.20 Jens Nielsen Soldat, Dalager, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
KVINDE: Anne, Borris.
NÆVNT Nr. 1: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter på Lundenæs.
Samme dag {d 20 Octbr 1720} i Borris, absolveret soldaten Jens Nielsen, som hafde tient forvalteren {Daniel Filip Rasch} paa Dalagger, ligeledes for lætfærdighed begangen med Anna {.....}sdatter [hyrdens?] amme.
NOTITS: Ingen dåb fundet i Borris kirkebog.
LINK: Affotografering.

Nr. 1028 1725.05.27 Dorte Dynesdatter, Debelmose, Debelmose, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Hans Jensen, SønderFra.
Samme dag {d: 27 Maij} publice absolv : Dorthe Dynisdaatter Develmose , som udlagde til barnefadder en karl af synden NafnL: Hans Jensen , samme qvindis barn blev dødfød —.
Dåb nr. 2399
Begravelse nr. 6320
LINK: Affotografering.

Nr. 1029 1733.09.27 Ane Marie Svendsdatter, Dalager?, Borris, Dalager?, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Christen Christensen, Debelmose, Borris, Tjente en kort tid i Debelmose..
Ditto {Dom : 17 à Trin:} publice absolv Ane Marie svendsd:, som udlagde til barnefader Christen Christensen ligesom ved barnedaaben Dom: j à Trin : er meldt —.
Dåb nr. 2522
LINK: Affotografering.

Nr. 1030 1738.03.25 Christence Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, Lindvig, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Christen Jensen, Debelmose, Borris.
Festo viridium absolverede publice Christence {Jakobsdatter} Lindvig der udlagde til barnefader Land Soldatten Christen Jensen develmose .
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Moderen Christence er datter af Jakob Jensen Barfod i Lindvig. Datoen er tilnærmelig, den er efter Lætare den 16 marts, som er indførslen før denne og før 20 april som er indførslen efter denne. Viridium ikke identificeret.
Dåb nr. 2581
Begravelse nr. 6483
LINK: Affotografering.

Nr. 1031 1739.11.29 Maren Mortensdatter, Hannerup, Faster, Hannerup, sogn: Faster, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Hannerup, Faster.
Dom : 1ma Adv: publ: absolv: Maren Mortensd : i Handrup , ligesom tilforn udlagt til barnefadder , Oluf Christian {Tranmose}.
Dåb nr. 2600
LINK: Affotografering.

Nr. 1032 1740.04.03 Oluf Christian Pedersen Tranmose, Hannerup, sogn: Faster, SKRIFTET: 6. bud.
Dom : Judica publ: absolverede Oluf Christian {Pedersen} Tranmose
NOTITS: Barn med Maren Mortensdatter i Hannerup.
Dåb nr. 2600
LINK: Affotografering.

Nr. 1033 1740.06.04 Christen Toft, Debelmose, Borris, Debelmose, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
d: 4 Junij absolv: Christen Toft i develmose —.
NOTITS: Barn med Kirsten Knudsdatter.
Dåb nr. 2606
Begravelse nr. 6512
LINK: Affotografering.

Nr. 1034 1740.06.19 Kirsten Knudsdatter, Egvig, Borris, Egvig, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Christen Toft, Debelmose, Borris.
Dom : jma à Trin: absolv: Kiersten Knudsdaatter for begangen Lejermaal med Christen Toft , der tilforn findes absolveret .
Dåb nr. 2606
Begravelse nr. 6512
LINK: Affotografering.

Nr. 1035 1740.06.26 Maren Nielsdatter, Aagaard, Borris, Aagaard, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Otto Jensen, Strellev.
Dca 2da à Trin: absolv: Maren Nielsd: i Aagaard for begangen Lejermaal med Otto Jensen nu tienendis Herredsfoegit Fischer i Öster Nørre [...] . Samme Qvindis uægte barn blev dødfød , og er tilforn begravet —
Dåb nr. 2608
Begravelse nr. 6505
LINK: Affotografering.

Nr. 1036 1740.07.17 Otto Jensen, , sogn: Strellev, SKRIFTET: 6. bud.
Ditto {Dom : 5 à Trin : } publice absolv: Otto Jensen i Strelluf —
NOTITS: Barn med Maren Nielsdatter i Aagaard i Borris.
Dåb nr. 2608
Begravelse nr. 6505
LINK: Affotografering.

Nr. 1037 1743.03.31 Giøde Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SKRIFTET: 5. bud opprimering.
1ste Søndag efter Midfaste publice absolv : Giøde Jensen Gaasdal og hustrue .
NOTITS: Opprimering af barn, ligget ihjel.
Begravelse nr. 6543
LINK: Affotografering.

Nr. 1038 1743.03.31 ? Giøde Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SKRIFTET: 5. bud opprimering.
1ste Søndag efter Midfaste publice absolv : Giøde Jensen og hustrue Giøde Jensen Gaasdals kone.
NOTITS: Opprimering af barn, ligget ihjel.
Begravelse nr. 6543
LINK: Affotografering.

Nr. 1039 1743.05.19 Abelone Nielsdatter, , sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Jens Nielsen Falk, ?.
Samme dag {Dom : 5ta p : Pascha} publice absolverede Apelone Nielsd: , udlagde til barnefader Jens Nielsen {Falk} , der tiendte i Daller , og kommer fra Heeboo.
NOTITS: Abelone Nielsdatter ikke ellers set. Ingen dåb noteret. Heeboo eventuelt Herborg i Vorgod sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 1040 1743.06.30 Jens Nielsen Falk, Dalager, Borris, , sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
KVINDE: Abelone Nielsdatter, Borris.
Dom : 3tia à Trin : publice absolv: Jens Nielsen Falk .
LINK: Affotografering.

Nr. 1041 1744.02.26 Kirsten Madsdatter, Odderskær, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Jens Pedersen, Oksvang, Skast.
d : 26 Febr : publice absolverede Kirsten Madsdaatter Odderskier , udlagde til barnefader Jens Peders: oxvang —
NOTITS: Kirsten Madsdatter er 28 år gammel, datter af Mads Svendsen Odderskær og Anna Laustdatter Nørgaard. Søn Svend Jensen *1743.09.18 Odderskær †1743.10.06 tre uger gammel.
Begravelse nr. 5989
LINK: Affotografering.

Nr. 1042 1744.10.21 Maren Poulsdatter, Debelmose, sogn: Borris, SKRIFTET: 5. bud opprimering.
MAND: Niels Jensen Villadsen.
d : 21 Oct : publ : abosolv : bemte {introduktion foran} Niels {Jensen} Villads: hustrue {Maren Poulsdatter} fordi hun havde opprim : sit Barn .
Begravelse nr. 6568
LINK: Affotografering.

Nr. 1043 1745.11.07 Karen Knudsdatter Egvig, Egvig, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Peder Christensen, Sønderfra.
VIDNE: Christen Christensen Kousgaard, Vesterby, Borris, Nabo til Præstegaarden..
VIDNE: Peder Christensen Vesterby, Vesterby, Borris, Nabo til Præstegaarden..
Dom : 21 à Trin : publice absolv : Karen {Knudsdatter} Egvig , udlagde til barnefader , ligesom forhen , en hosekremmer af Synden nafnl : Peder Christenßen , anden bekiendelse var ej at faas , alligevel foruden privatim ieg i 2de Mænds Sc: Christen {Christensen} Kousgaard og Peder {Christensen} Vesterbyis Nærværelse d : 5te Nov : examinerede hende forreholdt hendis lovens bydende i slige tilfelde, om anderleedes skulde opdagis, men hun var aldeelis uberegnlig —
NOTITS: Karen Egvig er 29 år gammel, datter af Knud Jensen Egvig Bjerre og Else Villumsdatter. Præsten har haft mistanke om, at faderen var en lokal mand (der ville have fået en bøde fx på 4 eller 6 rigsdaler) og at hun udlagde en udensogns mand for at beskytte denne lokale mand - "om anderleedes skulle opdages" nemlig at en lokal mand selv tilstod eller et andet vidne ville kunne bevise anderledes. Han taler med hende alene, privatim, og da det ikke hjælper henter han to naboer til. Men Karen Egvig var ikke sådan at bide skeer med for hun var "aldeelis uberegnelig" dvs præsten lykkedes det ikke at trænge hende op i hjørne med officielle ord og formaninger. Uberegnelig er præstens ord, men hun har været uberegnelig for præsten men ikke for andre.
LINK: Affotografering.

Nr. 1044 1746.07.24 Jens Lauridsen Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SKRIFTET: 5. bud opprimering.
KONE: Karen Pedersdatter.
Dom : 7 à Trin : publice absolv : Jens Laurids : helgd og H{ustrue} : —
Begravelse nr. 6591
LINK: Affotografering.

Nr. 1045 1746.07.24 Karen Pedersdatter, Helgaard, sogn: Borris, SKRIFTET: 5. bud opprimering.
MAND: Jens Lauridsen Helgaard.
Dom : 7 à Trin : publice absolv : Jens Laurids : helgd og H{ustrue} : {Karen Pedersdatter}
Begravelse nr. 6591
LINK: Affotografering.

Nr. 1046 1746.12.11 Kirsten Hviid, , sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Peder Andersen, Holstebro nord.
Ditto {Dom : 3tia Adv :} publice absolv : Kirsten Hvid , udlagt til barnefader , Peder Andersen, men ej kunde siges , hvar han hafde hiemme —
NOTITS: Norden Holstebro fra dåben.
LINK: Affotografering.

Nr. 1047 1748.06.16 Kirsten Knudsdatter Egvig, Egvig, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Jens Pedersen, Debelmose, Borris.
Samme dag {Dom : 1ma à Trin :} publice absolv : Kiersten {Knudsdatter} Egvig , og udlagde til barnefader Jens Pedersen i Develmose —
NOTITS: Det er anden gang Kirsten Egvig får et barn før ægteskab. Første skrifte juni1740 om og med Christen Toft i Debelmose. Ved dette barn Else i 1748 udlægger hun i dåben Christen Madsen sønderfra og her i skriftet har hun skiftet mening til Jens Pedersen i Develmose.
Begravelse nr. 6634
LINK: Affotografering.

Nr. 1048 1748.10.06 Jens Pedersen, Debelmose, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
KVINDE: Kirsten Knudsdatter Egvig, Egvig, Borris.
Dom : 17ma à Trin : publice absolv : Jens Pedersen Develmose —
NOTITS: Hendes navn i Skrifte #1047.
Begravelse nr. 6634
LINK: Affotografering.

Nr. 1049 1749.06.22 Karen Pedersdatter, , sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Niels Poulsen, Debelmose, Borris.
Ditto {Dom : 3tia à Trin :} publice absolv : Karen Pedersdatter for lejermaal med Niels Poulsen i develmose , som hun udlagde til barnefader —
NOTITS: Niels Poulsen blev i november 1748 trolovet og gift med Marie Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 1050 1749.09.07 Niels Poulsen, Debelmose, sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
KVINDE: Karen Pedersdatter, ?, Borris.
Dom : 14 à Trin : publice absolv : Niels Poulsen
NOTITS: Debelmose se #1049.
LINK: Affotografering.

Nr. 1051 1751.05.23 Maren Nielsdatter Kjeldstrup, , sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Christen Christensen Bork.
Dom : 6ta p : Pascha publice absolverede Maren Nielsdaatter Kielstrup , udlagde til barnefader Christen {Christensen} Bork , som tiendte med hende paa Deibergd —
NOTITS: Christensen fra dåben og hans skrifte #1052. 1746.08.19 introduktion Faster sogn Niels Kjeldstrup, samme 1751.07.04 i Faster. Maren Nielsdatter Kjeldstrup er muligvis hans datter. Dejbjerglund eller Dejbjerggaard ligger i Dejbjerg sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 1052 1751.06.06 Christen Christensen Bork, Bork, Nørre Bork, , sogn: Borris, SKRIFTET: 6. bud.
KVINDE: Maren Nielsdatter Kjeldstrup, Borris.
Dca s jtæ Trin : publice absolv : Christen Christensen Bork
NOTITS: Kan også være fra Sønder Bork, nabosognet til Nørre Bork sydlig til Ringkøbing Fjord.
LINK: Affotografering.

Nr. 1053 1751.09.22 Niels Poulsen, Debelmose, sogn: Borris, SKRIFTET: 5. bud opprimering.
KONE: Marie Debelmose.
d : 22 Sept : absolv : Niels Poulsen og hustrue {Marie Debelmose} —
NOTITS: Barnet begravet 1751.07.25 opprimeret i sengen ved forældrene.
LINK: Affotografering.

Nr. 1054 1751.09.22 Marie Debelmose, Debelmose, sogn: Borris, SKRIFTET: 5. bud opprimering.
MAND: Niels Poulsen.
d : 22 Sept : absolv : Niels Poulsen og hustrue {Marie Debelmose}
NOTITS: Barnet begravet 1751.07.25 opprimeret i sengen ved forældrene.
LINK: Affotografering.

Nr. 1055 .. , , sogn: Borris, SKRIFTET: .

.
LINK: Affotografering.