Oprettet 30. januar 2018
Sidste ændring 21. maj 2019
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Rettelser til Lundsgaards "Borris Sogn og dets beboere 1688-1988 trykt 1989."

Kort beskrivelse af bogen "Borris Sogn og dets beboere 1688-1988", Lundsgaard 1989.
Denne bog er en nogenlunde normal sognehistore med hovedvægten på de sidste to hundrede år konkret 1787 - 1987. Gårdene beskrives efter matrikel nummer og hvad Lundsgaard selv husker mest fra Borris Sønderland er levende historie og guld værd. Lundsgaard er god til at indflette korte rammende anekdoter til at live op i fortællingen.
Hoveddelen er "Ejendomme og ejere i sognet gennem de sidste 200-300 år" på i alt 130 sider og inddelt efter matrikelnumrene fra omkring 1825. 1688 i titlen kommer fra den Ny Matrikel der kom i 1688 og fastsatte et länge accepteret hartkorn per gård, men dette bliver kun lige nævnt med navnene derfra. Men den allerstørste del af materialet er efter 1787, som er året for den første folketælling i Danmark. Kirkebogen 1704-87 er ikke blevet brugt meget. Lundsgaard følger navnene i folketællingerne, hvilket er den letteste indgang til arkivmaterialet.
Borris Stationsby får 120 sider.

Side 23: Borris Kirkes præster efter reformationen:
... første gang med Kirsten Lavritsdatter, ...
Skal være: ... første gang med Kirsten Jensdatter Vorup, ...

Han død i 1701.
Skal være: Han døde i august 1713.

Kun 14 år gammel må han have taget studentereksamen ...
Skal være: Han tog studentereksamen i Ribe i 1718 tyve år gammel.

Side 31: Degne i Borris:
... på et tidspunkt, da der kun var få skoler på landet. ... oprettet den 20. marts 1741 ...
Skal være: ... på et tidspunkt, da der generelt i alle sogne blev oprettet skoler.

Side 33: Degne i Borris:
Han var gift med Else Marie Nielsdatter, som var søster til Mads Nielsen Bolkvig i Borris.
Skal være: Han var gift første gang med Else Marie Nielsdatter, som var søster til Mads Nielsen Bolkvig i Borris; anden gang 1810 i Brande med Christine Nielsdatter Donnerup født i Brande.

Side 66: Veje og broer i sognet (små detalje korrekturer)
I 1889 bebos brohuset i Ahler af Peder Chr. Nielsen og hustru Mette Katrine Jensen. De får en søn den 28/9 1880, han får navnet Jens Mathias Nielsen. I 1882 hedder beboerne Kirstine og Morten Kristensen, de får en søn, Kresten L. Christensen, den 18/8 1882.
I 1889 hedder beboerne i Ahler brohus Hans Andreas Kristensen og hustru Bodil Kirstine Kristensdatter, den 14/1 1889 får de en datter, Signe Dorthea Kristensen. Og det er de sidste mennesker vi møder i Ahler brohus.

Skal være: I 1889 bebos brohuset i Ahler af Peder Chr. Nielsen og hustru Mette Katrine Jensen. De får en søn den 28/9 1880, han får navnet Jens Mathias Nielsen. I 1883 hedder beboerne Kirsten og Morten Kristensen, de får en søn, Kresten L. Chrstiansen, den 18/8 1883.
I 1889 hedder beboerne i Ahler brohus Hans Andreas Kristensen og hustru Bodil Kirstine Kristensdatter, den 04/1 1889 får de en datter, Signe Dorthea Kristensen. Og derefter kommer kun et hold beboere mere i Ahler brohus

Side 67: Matr. nr. 1a Borris Sønderland, Ahlergaard:
... nr. 1a Borris Sønderland, Ahlergaard ...
Skal være: ... matr. 1A Borris Østerland, Ahlergaard ...

Side 67: Matr. nr. 1a Borris Sønderland, Ahlergaard:
... beboes af Jakob Andersen Harboe, der således må have været fæstebonde..
Skal være: I følge Markbogen 1683 — grundlagsarbejdet for Ny Matrikel 1688 — er Jakob Andersen forpagter.

Side 68: Matr. nr. 1a Borris Sønderland, Ahlergaard:
... 1740 har den med tilhørende gårde ca. 32 tdr. hartkorn ...
Skal være: I følge TRAP V 29,5 tønder hartkorn.

Side 104: Matr. nr. 9i, Sønderlandet.
Korrektur af Holger Ejby Villadsen 2019.
Matr.nr. 9i, Sønderlandet En parcel, der er udstykket fra matr. nr. 9a i Votkjær i 1875 af Jens Nielsen til Chr. Christensen og Chr. Vilhelm Eskesen. (Fejl: Jes Jensen, Foldager Banke, sælger 9i og flere parceller til Chr. Christensen og Chr. Vilhelm Eskesen i 1906). Den 25/11 1913 bliver P.C. Bøjgaard i Sdr. Felding ejer af parcellen. Den 11/2 1921 sælger han til Niels og Chr. Tarp (Fejl: Trab), der den 4/2 1927 sælger til enken Ane Andersen (Fejl: Ane Pedersen gift Madsen). Den 5/5 1930 får Margrethe og Niels Sangill tinglyst skøde på jorden (Forklaring: Ane Pedersen gift Madsen sælger 9i (samt 10c og 12h) fra Foldager Banke til Niels Sangill og beholder Foldager Banke, der efter delingen får matr. nr. 9m).

Side 104: Matr. nr. 9A, Sønderlandet.
Korrektur af Holger Ejby Villadsen 2019.
De får kun et barn, datteren Mette Cathrine Andersen, født i 1830. Det er hende, der overtager Votkjær (Fejl: ikke Cornelius Andersens datter Mette Cathrine Andersen, men Anders Nissens datter Mette Andersen), omkring 1860, men hun bor der ikke, for hun er blevet gift med Eske Sørensen i Grønborg, og hun tager forældrene med til Grønborg, hvor de kommer på aftægt og bliver til deres død. (Misforståelse af Chr. Lundsgaard: den Mette Andersen, der overtager Votkær 1865, er ejer G Anders Nissens datter, Mette Andersen, født 1844 og ikke Cornelius Andersens datter, Mette Kathrine Andersen.) Votkjær sælger Mette Cathrine Andersen den 27/7 1865 til Peder Thygesen, (forkert: det er Mette Andersen, der sælger til Peder Thygesen, og ikke 27/7 1865, men 11/3 1866) der dog straks afhænder den til datteren og svigersønnen, (forkert: til søsteren og svogeren) Kirsten Marie Thygesen og Jens Nielsen. I 1890 har de børnene: Thyge Madsen Nielsen, 19 år, Gyritte Marie Nielsen, 9 år, og Hans Kodbøl Nielsen. Jens Nielsen døde først af ægtefællerne, for den 29/6 1911 overdrager Kirsten Marie gården til sønnen Hans Kodbøl Nielsen. Han sælger den igen den 14/4 1919 til ejeren af Øster Kodbøl, Jens Kodbøl Jensen, der dog ikke flytter til Votkjær, men sælger den i 1923 (fejl: 1925) til Søren Feldager Hansen

Side 108: Matr. nr. 11i, Sønderlandet, Blaabjerg.
Korrektur af Holger Ejby Villadsen 2018.
Henvisning: Lundsgaard følger Viste Helgaards tekst, der også har disse fejl.
Er udstykket i 1875 fra 11b, men ellers er det meget vanskeligt at finde nogen linie i ejerforholdet til denne ejendom. I 1870 beboes stedet af Ane Margrethe Madsen og Niels Pedersen (Fejl: Niels Pedersen boede på matr. 36, som er det ældste Blåbjerg), de har tre børn på det tidspunkt. Deres navne er: Maren Nielsen, f. 19/9 1861, Mads Christian Nielsen, f. 15/3 1864, og Ane Else Nielsen, f. 25/3 1868. Da alle tre børn er født på Blaabjerg, må forældrene jo have boet der længe før ejendommen er udstykket, (nej, netop ikke. De boede på matr. 36. Deraf misforståelsen) men det kan udmærket være tinglysningen, der halter bagefter.
I 1873 må de være flyttet, for da bliver der født en søn på Blaabjerg, der hedder Søren Sørensen og forældrene er Oline Marie Thomsen, datter af Thomas Kristensen, Graul, og Hans Peder Sørensen (Første ejer af matr. 11i).


Side 109: Matr. nr. 12A, Sønderlandet, Sønderskovgaard
Matr.nr. 12a, Sønderskovgaard
I såvel 1664 som 1688 er det herremanden Gøie Galt, der er ejer af Sønderskovgaard.
Der er tre fæstebønder på Sønderskov både i 1664 og 1688, den ene af disse hedder Chr. Christensen i 1664, og han er der tilsyneladende stadig i 1688. Men hvornår gården går over til selveje, er det heller ikke her lykkedes at finde ud af.
I begyndelsen af 1700-tallet er der en Mathias Christensen Rahbæk, der bliver gift med Margrethe Jakobsdatter, datter af Jakob Andersen Harbo (forkert, datter af herredsfoged i Øster-Nørherred Jakob Knudsen , se skifte 1750 efter dennes enke Birgitte Cathrine Christensdatter på Østergaard i Lyne sogn, Brejl Lundenæs og Bøvling amters skifteuddrag: #251), der først var fæstebonde, men senere ejer af Ahlergaard. Margrethe er således søster til Karen Jakobsdatter, der som enke i 1707 gifter sig med Mads Christensen Kjær. Parret overtager Ahlergaard i 1712 efter Karens fader Jakob Andersen Harbo.


Side 121: Matr. nr. 18 Borris Sønderland (Odderskær):
... Hans Poulsen, der er søn af Poul Skrædder og født i 1766. Han er døbt i Borris Kirke den 5. marts 1766.
Skal være: Hans Poulsen er ikke søn af Poul Skræder. Den Poul der døbes den 5. marts 1766 begraves den 15. juni 1766 tre måneder gammel. Hans Poulsens herkomst har ikke kunne afklares.

Side 297: Matr. nr. 53a Nørrelandet, Kirkestedet.
Korrektur af Holger Ejby Villadsen 2018.
Henvisning: Kirkehuset ses allerede i Markbogen 1683.
Hvornår denne ejendom er oprettet vides ikke, men på et matrikelkort fra 1838 er den med jordtilliggende vist. Første handel, der er tinglyst, er den 12/6 1832, da sælger Chr. Larsen til Conrad Johansen, som den 20/6 1840 sælger til Thyge Kristensen, der 6/5 1841 sælger til Chr. Thorning Kirsten Thorning. Den 25/4 1844 får dennes enke Margrethe Kathrine Eskesdatter skifteretsskøde på stedet. I de to følgende år handles der med ejendommen mange gange. {Skøde til Christen Pedersen 21/2 1875. Skøde til Christian Peder Christensen 17/6 1876}. Den 6/11 1876 køber en Peder Kristensen ejendommen, og hans enke Mette Kathrine Kirstine Pedersen sælger den 21/2 1888 til skoleleder skolelærer Bøndergaard, der den 23/3 26/3 1890 sælger til Peder Hansen, der bliver der i 24 år, til den 26/1 1914. Da køber skrædder Jens Jensen stedet, men beholder det kun i to år til 29/3 1916. Denne dato får Karen og Jens Chr. Jensen tinglyst skøde på det. Karen er datter af Kirsten og Mads Hansen, der på daværende tidspunkt bor på »æ Bank« på Sønderlandet. Jens Chr. kom fra Snejbjerg. De fik syv børn: Lydia, Ernst, Kristian, Robert, Erik, Alfred og Åge. Jens Chr. døde i 1952 †1967.11.30, men Karen beholdt {fik fogedudlægsskøde 1952.06.27 på} ejendommen til den 11/12 1957, og var således kone på Kirkestedet i 41år. Det blev den yngste søn Åge Moesgaard Jensen, der overtog stedet efter moderen. Han giftede sig med sin kusine Birthe Hansen fra Skjern. Ejendommen har aldrig været nogen stor gård, og efterhånden som der er solgt en del byggegrunde fra, og alting skal være større, må den nu nærmest betegnes som en lystejendom.

Side 305: Matr.nr. 66 Nørrelandet, Sønder Kvisthuse:
... Janne bliver gift med Erland Linå fra Ahler Mark.
Skal være: Janne bliver gift med Erland Vinbæk fra Ahler Mark.