Oprettet 30. januar 2018
Sidste ændring 06. februar 2018
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Rettelser til Lundsgaards "Borris Sogn og dets beboere 1688-1988 trykt 1989."

Kort beskrivelse af bogen "Borris Sogn og dets beboere 1688-1988", Lundsgaard 1989.
Denne bog er en nogenlunde normal sognehistore med hovedvægten på de sidste to hundrede år konkret 1787 - 1987. Gårdene beskrives efter matrikel nummer og hvad Lundsgaard selv husker mest fra Borris Sønderland er levende historie og guld værd. Lundsgaard er god til at indflette korte rammende anekdoter til at live op i fortællingen.
Hoveddelen er "Ejendomme og ejere i sognet gennem de sidste 200-300 år" på i alt 130 sider og inddelt efter matrikelnumrene fra omkring 1825. 1688 i titlen kommer fra den Ny Matrikel der kom i 1688 og fastsatte et länge accepteret hartkorn per gård, men dette bliver kun lige nævnt med navnene derfra. Men den allerstørste del af materialet er efter 1787, som er året for den første folketælling i Danmark. Kirkebogen 1704-87 er ikke blevet brugt meget. Lundsgaard følger navnene i folketællingerne, hvilket er den letteste indgang til arkivmaterialet.
Borris Stationsby får 120 sider.

Side 23: Borris Kirkes præster efter reformationen:
... første gang med Kirsten Lavritsdatter, ...
Skal være: ... første gang med Kirsten Jensdatter Vorup, ...

Han død i 1701.
Skal være: Han døde i august 1713.

Kun 14 år gammel må han have taget studentereksamen ...
Skal være: Han tog studentereksamen i Ribe i 1718 tyve år gammel.

Side 31: Degne i Borris:
... på et tidspunkt, da der kun var få skoler på landet. ... oprettet den 20. marts 1741 ...
Skal være: ... på et tidspunkt, da der generelt i alle sogne blev oprettet skoler.

Side 33: Degne i Borris:
Han var gift med Else Marie Nielsdatter, som var søster til Mads Nielsen Bolkvig i Borris.
Skal være: Han var gift første gang med Else Marie Nielsdatter, som var søster til Mads Nielsen Bolkvig i Borris; anden gang 1810 i Brande med Christine Nielsdatter Donnerup født i Brande.

Side 66: Veje og broer i sognet (små detalje korrekturer)
I 1889 bebos brohuset i Ahler af Peder Chr. Nielsen og hustru Mette Katrine Jensen. De får en søn den 28/9 1880, han får navnet Jens Mathias Nielsen. I 1882 hedder beboerne Kirstine og Morten Kristensen, de får en søn, Kresten L. Christensen, den 18/8 1882.
I 1889 hedder beboerne i Ahler brohus Hans Andreas Kristensen og hustru Bodil Kirstine Kristensdatter, den 14/1 1889 får de en datter, Signe Dorthea Kristensen. Og det er de sidste mennesker vi møder i Ahler brohus.

Skal være: I 1889 bebos brohuset i Ahler af Peder Chr. Nielsen og hustru Mette Katrine Jensen. De får en søn den 28/9 1880, han får navnet Jens Mathias Nielsen. I 1883 hedder beboerne Kirsten og Morten Kristensen, de får en søn, Kresten L. Chrstiansen, den 18/8 1883.
I 1889 hedder beboerne i Ahler brohus Hans Andreas Kristensen og hustru Bodil Kirstine Kristensdatter, den 04/1 1889 får de en datter, Signe Dorthea Kristensen. Og derefter kommer kun et hold beboere mere i Ahler brohus

Side 67: Matr. nr. 1a Borris Sønderland, Ahlergaard:
... nr. 1a Borris Sønderland, Ahlergaard ...
Skal være: ... matr. 1A Borris Østerland, Ahlergaard ...

Side 67: Matr. nr. 1a Borris Sønderland, Ahlergaard:
... beboes af Jakob Andersen Harboe, der således må have været fæstebonde..
Skal være: I følge Markbogen 1683 — grundlagsarbejdet for Ny Matrikel 1688 — er Jakob Andersen forpagter.

Side 68: Matr. nr. 1a Borris Sønderland, Ahlergaard:
... 1740 har den med tilhørende gårde ca. 32 tdr. hartkorn ...
Skal være: I følge TRAP V 29,5 tønder hartkorn.

Side 121: Matr. nr. 18 Borris Sønderland (Odderskær):
... Hans Poulsen, der er søn af Poul Skrædder og født i 1766. Han er døbt i Borris Kirke den 5. marts 1766.
Skal være: Hans Poulsen er ikke søn af Poul Skræder. Den Poul der døbes den 5. marts 1766 begraves den 15. juni 1766 tre måneder gammel. Hans Poulsens herkomst har ikke kunne afklares.