Oprettet 14. november 2019
Sidste ændring 10. december 2019

Skjern, Lundenæs Hoveri 1736.

Liste over bønder med hoveri til Lundenæs i Skjern, Faster, Bølling og Borris sogne i 1736. Listen er opført i skiftet efter forpagter på Lundenæs Johan Christoffer Koch 23. marts 1746.
Hoveriydelsen regnes i dele af en hel gård. Disse dele er en fjerdepart, en tredjepart, en halvpart, to tredjedele part og en helpart. Der listes 13 fjerdeparts gårde, 10 halvparts gårde, 12 to tredjeparts gårde, 1 helparts gård (som dog har to fæstere) eller i alt 36 delgårde med 46 fæstere (ved nogen delgårde opføres to fæstere).
Nedenfor er antallet af uger af seks arbejdsdage som en tredjepart gård skulle yde hvilket bliver til 12 uger eller tre måneder af året.Hoveri til Lundenæs: Skjern, Faster, Bølling og Borris sogne
Skjern sogn
Sted Fæster 1736 Del af gård
Old (Aal) Niels Jensen 1/2
Engsig ... Manden er Død ... 1/2
Engsig, Nørre Christen Christensen 1/4
Ganer Lars Christensen 1/3
Ganer Niels Christensens enke
Hedeby (Hede) Niels Nielsen 1/4
Kragsig Peder Madsen 2/3
Christen Madsen
Ladekær Mads Bonde 1/3
Marup, Øster Offer Nielsen 1/3
Marup, Øster Peder Nielsen 1/3
Marup, Vester Anders Jensen 1/3
Rakbæk Morten Eriksen 1/2
Smedgaard Jens Jespersen 1/3
Michel Jensen
Ulstoft Jens Nielsen 1/4
Vraa Niels Nielsen 1/4
VraaVejle Olle Jensens enke 1/3
{Ikke angivet} Peder Smed 1/4
{Ikke angivet} Henrik Jensen 1/4
Øster Skjern
Sted Fæster 1736 Del af gård
Aanum Niels Nielsen 1/4
Albæk Enevold Christensen 1/2
Nørgaard Gravers Jensen 1/4
Skjern Øster Søren Jensen 1/2
Gjøde Nielsen
Skjern Øster Niels Nielsen 1/2
Skjern By Jesper 1/4
Skjern By Jakob 1/4
{Ikke angivet} Jens Pallesen 1/3
Borris sogn
Sted Fæster 1736 Del af gård
Dalager Mads Jakobsen 2/3
Peder Jakobsen
Debelmose Gravers Pedersen 1/3
Mosgaard Christen Jakobsen 1/2
Tarp, Vester Niels Andersen 1/3
Votkær Erik Christensen 1/2
Niels Nielsen
{Gjaldbæk?} Niels Nielsen 1/1
Jakob
{Ikke angivet} Claus Poulsen 1/2
Peder Knudsen
{Ikke angivet} Niels Larsen 2/3
Peder Federsen
Faster sogn
Sted Fæster 1736 Del af gård
Handerup Peder Nielsen 1/2
Bølling sogn
Sted Fæster 1736 Del af gård
Poul Christensen 1/4
Østerbye Olle [.rag] mesters enke 1/3
{Ikke angivet} Niels Melchersen 1/4


Lundenæs hoveri efter gaardens størrelse
Del af gaardDags arbeide 2 hester bereginet til 8 ß4 hester bereignet til 12 ßDags [gaf.] bereignet til 4 ß Kornkiørsel paa 3 Miile til 1 MkTørv [...] [...] læs = 12 ß
1 hel 9824766 48
2/3 6616525 27
1/2 4912383 20
1/3 33826 13½
1/4 24½619 10

Spalte-overskrifterne med deres "bereignet til x ß" formodes at betyde, at hvis hoveriet fx med en dags arbejde med to heste ikke blev udført skulle der betales 8 skilling. En dag med mand, to heste og en vogn kaldes andetsteds en spanddag. Gangdage var hvor en mand mødte op til arbejde. Kørsel med vogne kaldes andetsteds ægtkørsel.
Hvordan en delgård skulle kunne stille med 4 heste er mig ikke klart - lånte så den ene bonde heste fra den anden? Ikke alle gårde havde to heste.
Der er 46 fæstere i listen med i alt 15 helgårde, det giver en middelstørrelse på 1/3 gård, som havde 33 dage med to heste, 8 dage med 4 heste og 26 dage mand-arbejde(?) og to en halv kornkørsler op til tre mil og tretten en halv læs tørv. Det er om året syv uger med heste og fire uger med en mand plus to dage kornkørsel med vogn og circa 4 dage tørvkørsel med vogn. Alt i alt synes det en stor belastning for bønderne skulle jo også drive deres egne marker. Man kan her se grunden til at hoveriet blev indberetningspligtigt i 1770 (Struense) for herremændene havde overdrevet det hårdt og utilbørligt.
Historikerne siger, at hoverilister, som er hvad herremanden maksimalt vil kunne kræve, og det som virkelig blev ydet er to forskellige ting. Dette kan gå i begge retninger - mere eller mindre hoveri end i listen. Det største problem var, at hoveriet normalt ikke var skriftligt fastlagt — listen her for Lundenæs er en undtagelse — og derfor kunne herremanden i praksis forlange flere dage. Fæstebreve siger ikke noget om hoveri, kun om landgilde og lydighed - fæstere betegnes som tienere, de tjener en herremand.

I udskriften:
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
_ mest endelsen sen i forkortelser, men også arf_ hvor arfuinger ment

Hoverilisten ses i skifte efter forpagter på Lundenæs Johan Christoffer Koch 23. marts 1746. Skifteprotokol Lundenæs og Bøvling Amter 1741-1749, B 8 - 1078, fs. 819B. Opslag 138.
Hoveriliste 1736 for Lundenæs
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2019.

{Hoveriliste Lundenæs for 1736 i Skjern, Borris, Faster og Bøllund sogne}
Arbeids Register.
Specification over hvor mange bønders[br] Nærværende tid giør Virchelig Hou og [hvad] en hver bonde er pligtig at Giøre som følger.

Lundenæs hoveri 1736
Skjern sogn
Nr.StedNavne DelDags arbeide 2 hester bereginet til 8 ß4 hester bereignet til 12 ßDags [gaf.] bereignet til 4 ß Kornkiørsel paa 3 Miile til 1 MkTørv [...] [...] læs = 12 ß
1 Engsig er forenderværende [...] udenbleven da Manden er Død, giør ½ gaard 1/2 4912383 20
2 Smedgaard Jens Jespersen og Michel Jensen 1/3 33826 13½
3. Øster Marup Offer Nielsen 1/3del 33826 13½
4.de Vester Marup Anders Jensen 1/3del 33826 13½
5.5te og 16te VraaVejle Olle Jensens Enche 1/3del 33826 13½
6te Nøre Engsig Christen Christensen 1/4 part 24½619 10
8 og 18 Øster Marup Peder Nielsen 1/3 33826 13½
19 Peder Smed 1/4 24½619 10
9 Ganer Lars Christensen 1/3 33826 13½
10. Krasig Peder Madsen og Christen Madsen 2/3 6616525 27
13. Heede Niels Nielsen 1/4 24½619 10
14. Ulstoft Jens Nielsen 1/4 24½619 10
15. LadeKier Mads Bonde 1/3 33826 13½
17. Vraae Niels Nielsen 1/4 24½619 10
20. Ganer Niels Christensens Enche 1/4 24½619 10
21. Rabech Morten Eriksen 1/2 4912383 20
22. Henrich Jensen 1/4 24½619 10
23. Aal Niels Jensen 1/2 4912383 20
Øster Skjern
Nr.StedNavne DelDags arbeide 2 hester bereginet til 8 ß4 hester bereignet til 12 ßDags [gaf.] bereignet til 4 ß Kornkiørsel paa 3 Miile til 1 MkTørv [...] [...] læs = 12 ß
24. Øster Schiern Sogn Søren Jens: og Giøde Niels: 1/2 4912383 20
25. Albech Enevold Christensen 1/2 4912383 20
28. Øster Schiern Neils Nielß: 1/2 4912383 20
29. Schiern bye Jesper 1/4 24½619 10
31. Jens Pallesen 1/3 33826 13½
32. Nørgaard Gravers Jenßen 1/4 24½619 10
35. Aanum Christen Pallesen 1/3 33826 13½
37. Schiern bye Jacob1/4 24½619 10
40. Aanum Niels Nielsen 1/4 24½619 10
Borris sogn
Nr.StedNavne DelDags arbeide 2 hester bereginet til 8 ß4 hester bereignet til 12 ßDags [gaf.] bereignet til 4 ß Kornkiørsel paa 3 Miile til 1 MkTørv [...] [...] læs = 12 ß
22. Claus Povels: og Peder Knuds: 1/2 4912383 20
82. Niels Lars: og Peder Feders: 2/3 6616525 27
86 Moesgaard Christen Jacobs: 1/2 4912383 20
87. Niels Niels: og Jacob giør begge 1 halv grd hou Arbeide {1 hel} 9824766 48
88 Votkier Erich Christens: og Niels Niels: 1/2 4912383 20
89. Dalager Mads Jacobs: og Peder Jacobs: 2/3 6616525 27
91 Vester Tarp Niels Anders: 1/3 33826 13½
94 Develmoesse Gravers Peders: 1/3 33826 13½
Faster sogn
156. Handerup Peder Nielsen 1/2 4912383 20
Bølling sogn
169 Niels Melcherßen 1/4 24½619 10
170. Povel Christensen 1/4 24½619 10
171 Østerbye Olle [.]rag Mæestes Enche 1/3 33826 13½
Summa Alt Hou Arbejdet = 1499 3661171100½616½

Forretter 15 heele {15 1/4} paa Londenis af 15 Martj 1736.
De Hegendanch.

{Slut}