Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1685 - 1700
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1685.12.09 Anne Michelsdatter, Bøvl.
MAND: Lars Kær, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9. Decmb blef Anne Michelsd. som var Las Kiers hust[..] i Bøfvel begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6002 1685.12.13 ? Niels/en/datter, Kirkeby, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1685.07.26. FAR: Niels Pedersen Kirkeby. MOR: ? Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Decmb Niels {Pedersen} Kirchebys Barn blef begrafvit i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2002

Nr. 6003 1685.12.20 ? Christens/en/datter, Simmel. FAR: Christen Sørensen Simmel. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 20. Decmb. Christen {Sørensen} Simmels Barn blef begrafvet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Moderens navn fra præstens kirkebog 1693.

Nr. 6004 1686.04.18 Mette Pedersdatter, Omvraa, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1686.04.10. FAR: Peder Andersen. MOR: Inger Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Aprilis, blef Peder Andersøns barn i Omvraa, begrafvet, ved Nafn, Mette.
NOTITS: Ca. to uger gammel. Moderens navn fra præstens kirkebog 1692.
Dåb nr. 2008

Nr. 6005 1686.04.22 Maren Larsdatter, Kærgaard. FAR: Lars Olufsen. MOR: ? Lars Olufsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 22 Aprilis, blef Las Olufsøns barn i Kiær, ved nafn Maren Lasdatter i Omme Kirchegaard begrafvet.

Nr. 6006 1686.05.05 Anne Nielsdatter, Omvraa. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Maij blef Niels Olufsøns Barn i Omvraa, ved Nafn Anne Nielsdatter begravet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6007 1686.06.13 Niels Brande, Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Die Domin. 3 Penteco{..} blef Niels Brande i Bøfvel begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6008 1686.07.18 Kirstine Pedersdatter, Bøvl. FAR: Peder Lauridsen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dmica. 7 post Trinit. blef Peder Lauritzsøns daatter af Bøfvel ved nafn Kirstine Pedersda. begravet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6009 1686.08.11 ? Niels/en/datter, Baggesgaard. FAR: Niels Baggesgaard. MOR: ? Niels Baggesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Augusti blef Niels Bagisgaards Barn begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6010 1686.10.08 Maren Olesdatter, Skovsende.
MAND: Anders Skomager, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8 Octob. blef Maren Olesdatter Anders Skomagers Hustru af SkofsEnd begrafvet i Omme Kirchegaar[.].

Nr. 6011 1686.10.17 Inger Olesdatter, Skovsende.
MAND: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20 Trinit. som var den 17 Octob. blef Inger Olesd, Peder Christensøns Hustru af SkofsEnd begravit i Omme Kirchegaard.

Nr. 6012 1686.10.31 Maren Jespers, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 22 post Trinit. blef Maren Jespers af SkofsEnd begrafvt i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Formodentlig ikke Jespersdatter, men en Jespers kone.

Nr. 6013 1686.11.21 Dødfødt, Bøvl, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Lars Olufsen Kær. MOR: Mette.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 25 post Trinit. blef Las {Olufsen} Kiers Barn begrafvit som var et drengebarn i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Forældrene gift i juni 1686. Da degnen ellers sætter navne på børn antages her, at det drejer sig om et dødfødt barn.
Dåb nr. 1999

Nr. 6014 1686.12.05 Maren Olesdatter, Kirkeby.
MAND: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 2. Søndag i Advent blef Maren Olesdatter Jens pedersøns den Ældris Hustru i Kircheby begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6015 1687.01.12 Dødfødt, Hallundbæk, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 12 januarij blef Christen Lassøns i Hallendbech Barn som var dødfød begrafvet i Omme Kircheg.
Dåb nr. 1998

Nr. 6016 1687.01.23 Dødfødt, Stakroge, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Torbensen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. Septuagesim blef Niels Terbensøns barn i Stakrog, naunlig et drengebarn som var dødfød, begrafvet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Moderens navn i præstens kirkebog 1692.
Dåb nr. 1997

Nr. 6017 1687.02.23 Ingeborg Gregersdatter, Skovsende.
MAND: Mads Jensen, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23 februarij blef Jngeborg Gre[.]ersdaatter, Matz Jenssøns Hustru i SkofsEnd begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6018 1687.05.25 Peder Jensen, Kirkeby, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1686.06.06. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 25 Maij blef Peder Jens, som var Jens Pedersøn den yngris barn i Kircheby befrafvet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2011

Nr. 6019 1687.12.20 Johanne Christensdatter, Bøvl, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1686.04.18. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 20 Decmb. blef Christen Pedersøns barn i Bøfl ved Nafn Jahan Christensdatter begrafvet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2009

Nr. 6020 1688.03.25 Mathis Pedersen, Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominica Lætare blef Matthis Pedersøn i Bøfl, begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6021 1688.12.13 Jens Eskesen, LilleBrande, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1648c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Decembr. blef Jens Eskesøn af Lilibra{...} begrafvet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Født i Tarp i Borris sogn. Dette ses i pantebrevet fra 1681 nedenfor. Han kaldes der i karl vel betydende ungkarl. I Markbogen 1683 er han ejer af den halve gård i Grarup i Brande. Da han kan låne 99 rigsdaler ud i 1681 må han være noget over 30 på den tid.
LINK: Pantebrev 1681 Grarup i Brande fra Jakob Ulfeld til Jens Eskesen.

Nr. 6022 1688.12.19 Peder Christensen, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Decembr. blef Peder Christensøn af SkofsEnd begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6023 1689.02.02 Oluf Tøgersen, Bøvl, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1689.01.27. FAR: Thøger Lassen. MOR: ? Thøger Lassens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 2 Februarij blef Tøger Lassøns barn i Bøvl, ved Nafn Oluf Tøgers begrafvet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2040

Nr. 6024 1689.03.06 Anders Knudsen, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Martij blef Anders Knudsøn i Skofsend begrafvet Omme Kirchegaard.

Nr. 6025 1689.08.28 Jørgen Brun, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 28 Augusti blef Jørgen Brun i SkofsEnd begravet i Omme Kirchegard.

Nr. 6026 1689.10.20 Karen Jørgensdatter, Hallundbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Octobr. Blef Karen Jørgensdaatt{..} af Hallendbech begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6027 1689.11.06 Niels Pedersen, Hallundbæk. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Novemb. blef Peder Nielsøns barn i Hallendbech begrafvet i Omme Kirchegaard ved Nafn Niels.
NOTITS: Her begynder en epidemi, der i løbet af fem måneder fra nov. 1689 til marts 1690 koster 12, mest børn, livet i Sønder Omme sogn.

Nr. 6028 1689.12.15 Christen Nielsen, Filskov, SAND ALDER: 2.09 (å.m), DØBT: 1687.03.25. FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Decembr. blef Niels Michelsøns barn i Filskov Christen Nielsøn begrafvit i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2017

Nr. 6029 1689.12.18 Anders Nielsen, Filskov, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1689.03.03. FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Decembr. blef Niels Michelsøns barn i filskov Anders Nielsøn begravit i Omme Kirerchegaard.
Dåb nr. 2042

Nr. 6030 1690.01.13 Maren Christensdatter, Skovsende. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: ? Christen Krogs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13. januarij blef Christen Krogis daatter i Stakrog {ellers altid Skovsende}, ved Nafn Maren Christensdaatter begravet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6031 1690.01.19 Bodil Pedersdatter, Kirkeby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen d 19 januarij blef Bodel Pedersd. af kircheby begrafvet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6032 1690.02.10 Maren Christensdatter, Bøvl. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Februarij blef Christen Pedersøns barn nafnlig, Maren Christensdaatter af Bøvl begrafvet i Omme Kirchegrd.

Nr. 6033 1690.02.16 Anne Larsdatter, Bøvl. FAR: Lars Pedersen. MOR: ? Lars Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Februarij blef Las Pedersøns barn i Bøvl nafnlig, Anne Lasdatter begravet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6034 1690.02.17 Anders Christensen, Østerby, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1688.10.07. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 17 Februarij blef Christen Chrisensøns barn i Østerby, nem[p..] Anders Christensøn, begravet i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2038

Nr. 6035 1690.02.20 Abbelone Larsdatter, Bøvl. FAR: Lars Pedersen. MOR: ? Lars Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Februarij blef Las Pedersøns Barn i Bøvl, ved Nafn Apelone Lasdaatter begrafvet i Omme kircheg.

Nr. 6036 1690.02.24 Jakob Jensen, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Februarij blef Jens Pedersøns den ældris Barn i Kircheby, ved Nafn Jacob Jensøn begravet i Omme Kirchegaard.

Nr. 6037 1690.03.05 Maren Nielsdatter, Filskov.
MAND: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Martij blef Maren Nielsdaatter, Oluf Olufsøns Hustru i filskov begrafvit i Omme Kirchegaard.

Nr. 6038 1690.03.23 Kirsten Christensdatter, .
HUSBOND: Christen Pedersen, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 3 Søndag i Faste blev Christen Pedersøns Pige, ved Nafn Kirsten Christensd. begravet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Her ender en epidemi, der i løbet af fem måneder fra nov. 1689 til marts 1690 koster 12, mest børn, livet i Sønder Omme sogn.

Nr. 6039 1690.05.21 Maren Jensdatter, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 May blef Jens Pedersøns den Ældres barn, Ved Nafn, Maren Jensd. af Kircheby, begrafvit i Omme Kirchegrd.

Nr. 6040 1690.08.24 Kirsten Hansdatter, Filskov, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1690.05.04. FAR: Hans Eskesen. MOR: Anne Mouridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 post Trinit. blef Hans Eskisøns barn i filsko begravet, som var et Pige barn ved Nafn Kirsten.
Dåb nr. 2054

Nr. 6041 1690.09.29 Anne Nielsdatter, Filskov. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skt. Michels dag blev Niels Pedersens barn i Filskof, ved Nafn Anne Nielsdaatter begrafvit i Omme Kirchegaard.
Dåb nr. 2055

Nr. 6042 1691.01.18 Johanne Frandsdatter, Simmelshus, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1691.01.06. FAR: Frands Christensen, Gyris, Oddum. MOR: Maren Torbensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Januarij blev Marin Terbensdatters barn, ved Nafn Johanne begravit i Omme Kirchegrd.
NOTITS: Den udlagte far Frands Christensen angives i dåben.
Dåb nr. 2061

Nr. 6043 1691.02.08 Christen Andersen, Østerby, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1691.02.04. FAR: Anders Sørensen. MOR: ? Anders Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Febr. blef Anders Sørensøns barn i Østerby begravit ved Nafn Christen.
Dåb nr. 2063

Nr. 6044 1691.05.11 Oluf Nielsen Lejerskov, Kirkeby, SAND ALDER: 39c, DØBT: 1652c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 May blev Sl. Hr. Oluf Nielsen Lejerskov begravit i Synder=Omme Kir[..] døde d 4 May.
NOTITS: Præst i Sønder Omme 1684-91. Født i Lejerskov, hvor hans far Niels Olufsen var præst fra 1645c - 1655.

Nr. 6045 1691.06.21 Mette Christensdtter, Omvraa.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Juny Mette Christensdatter af Omvraa begrafvit i Omme Kirchegaa[rd].

Nr. 6046 1692.01.19 Michel Lassen, LilleBrande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 19 jnaurij blef Michel Lassøn i Lild Brand begravet i Omme Kirchegaard.
DKB: Anno 1692 d 19 Januarij . blefMichel Lassøn i Lildbrand begravet.


Nr. 6047 1692.02.28 Peder Mathiasen, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 28 Februarij blef Peder Matthisøn i SkofsEnd begravet i Omme kirchegaard.
DKB: d 28 Febr. blef Peder Matthisøn i SkofsEnd begravet.


Nr. 6048 1692.03.03 Maren Christensdatter, Omvraa.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 3 Martij blefMaren Christensdaatt{er} af Omvraa begravet i Omme Kirchegaa{..}.
DKB: d 3 Martij blef Maren Christensdaatter af Ommvraa begrafvet.


Nr. 6049 1692.04.13 Mette Nielsdatter, Bøvl.
MAND: Peder Laursen, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 13 Aprilis blef Mette Nielsdaatter, Peder Laurs{..} Hustru begravet .
DKB: d 13 Aprilis blef Mette Nielsdaatter af Bøvl begravet.


Nr. 6050 1692.04.17 Maren Christensdatter, Østerby.
MAND: Anders Jensen, Sønder Omme, Afdød 1684-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 17 Aprilis blef Maren Christensd. Sl. anders Jensens hustru befravet .
DKB: d 17 Aprilis blef Maren Christensdaater af Østerby begrafvet.

NOTITS: Hendes mand Anders Jensen † før kirkebogen begynder i 1685, men ses i markbogen 1683.

Nr. 6051 1692.06.02 Dorte Jensdatter, Skovsende.
MAND: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 2 junij . blef Dorethe Jensdatt{..} Christen {Nielsen} Krogis Hust{..} begrafvet i Omme Kirchegaard.
DKB: d 2 Junij blef Dorthe Jensdaatter af SkofsEnd begravet..


Nr. 6052 1693.03.19 Kirsten Michelsdatter, Skovsende.
MAND: Niels Sørensen, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 19 Martij blefKirs{...} Michelsd. Niels Sørensens hustru i SkofsEnde begrafvet.
DKB: Anno 1693 d 19 Martij blef Kirsten Michelsdaatter af SkofsEnd begravet.


Nr. 6053 1693.03.29 Niels Sørensen, Skovsende.
KONE: Kirsten Michelsdtter, Skovsende, Sønder Omme, Begravet 10 dage før ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 29 {Aprilis fra sammnehæng} blef Niels Sørensøn i SkofsEnd begrafvet .
DKB: d 29 Martij blef Niels Sørensen af SkofsEnd begravet..


Nr. 6054 1693.07.05 Christen Christensen, Skovsende, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1693.04.23. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 5 Julij blef Christen {..}velsøns barn begrafvet ved Nafn Christen.
DKB: d 5 Julij blef Christen Povelsøns Barn ved Nafn Christen af SkofsEnd begrafvet.


Nr. 6055 1693.07.30 Johanne Nielsdatter, Bøvl. FAR: Niels Torbensen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 30 Julij blef Niels Tor{...}søns bran , ved Nafn Johanne begr{...}.
DKB: d 30 julij blef Niels Torbensøns Barn ved NafnJohanne af Bøvl begrafvet..


Nr. 6056 1693.08.13 Dorte Nielsdatter, Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 13 Augusti blef Dorethe Nielsdaatter af Bøvl begravet.

NOTITS: Muligvis gift med Lars Olufsen? Kjær. Glemt i præstens kirkebog.

Nr. 6057 1693.09.11 Dødfødt, Østerby (Midtgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1693.09.06. FAR: Christen Christensen Midtgaard. MOR: Sidsel Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: [paelø] blef begravet it dødfød barn sc: Christ Mitgaa{..}.

NOTITS: Glemt i præstens kirkebog. Begravelsen før er 13. aug begravelsen efter 25 september, der i mellem ligger denne begravelse.

Nr. 6058 1693.09.25 Marie, Skovsende, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1693.09.17. FAR: ? Soldat. MOR: ? Poulsdatter.
MORBROR: Christen Nielsen Krog, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 25 Sept: død Christ {Nielsen} Krogs Søsters barn {Marie} var en Soldattes S[ome] barn var [.]elt i [narie.].

NOTITS: Glemt i præstens kirkebog.
Dåb nr. 2090

Nr. 6059 1693.11.01 Jens Madsen Baggesgaard, Baggesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 1 Nov: blef Jens {Madsen} Baggisgaard begrafve[.].

NOTITS: Glemt i præstens kirkebog.

Nr. 6060 1693.11.12 Maren Pedersdatter, Bøvl, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1691.08.02. FAR: Peder Jensen. MOR: Abelone Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 12 Novemb blef Peder Jensøns barn ved Nafn Maren Pedersd{...} af bøvl begravet.

NOTITS: Glemt i degnens kirkebog. Tvilling.
Dåb nr. 2070

Nr. 6061 1694.01.02 Maren Jensdatter Baggesgaard, Baggesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11 Januarij blef Maren Jensdatter af Bagosgaard begravet.
DKB: Anno 1694 d. jj Janvary blef Maren Baggisgaard begravit.


Nr. 6062 1694.01.14 Peder Andersen, Omvraa.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 14 januarij blef Peder Andersøn i Omvraa begrafvet
DKB: d 14 Janv: blef Peder andersøn i Omvraa begrafvet.


Nr. 6063 1694.01.21 Niels Bertelsen, Hjortlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 januarij blef Niels Bertelsen Hiortlund begrafvet.
DKB: d 21 Janv: blef Niels Hiortlund begravit.


Nr. 6064 1694.03.07 Maren Christensdatter, Østerby.
MAND: Christen Eskelsen, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 7 Martij blef Maren Christensdatter Christen Eskelsøns hustru i Østerby begrafvet.
DKB: d 7 Martij blef Maren østerbye begrafvit [proximodis?] hendis Søn Chri{...}.

NOTITS: Præsten noterer sønnen Christens begravelse separat. Proximodis? skal måske betyde tidsligt nær sønnen.

Nr. 6065 1694.03.09 Christen Christensen, Østerby, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1694.02.25. FAR: Christen Eskildsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 9 Martij blef Christen Eskelsøns barn ved nafn Christen af Østerby begrafvet.
DKB: d 7 Martij blef Maren østerbye begrafvit [proximodis?] hendis Søn Chri{...}.

NOTITS: Christen er tvilling. Moderen begravet to dage før.

Nr. 6066 1694.09.02 Anne Jensdatter, Filskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: D. 13 post Trinit blef Anne Jensd. af Filskof begravit som var d 2 septembr.
DKB: d 2 Septembr . blef Anne Jensdaatter af Filsko beravet .


Nr. 6067 1694.10.26 Mads Christensen, Skovsende, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1694.10.07. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: ? Christen Krogs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 Ocobr blef Christen Krogis barn ved Nafn Matz begravet.
DKB: d 26 Octobr blef Christen Krogis barn ved Nafn Matz begravet.

Dåb nr. 2108

Nr. 6068 1694.12.02 Niels Christensen Krog, Stakroge?.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 1 Advent blef Niels Christens_ Krog begravet.
DKB: d 1 Advent . blef Niels Christensøn Krog begravet.


Nr. 6069 1695.04.16 Margrethe Jensdatter, LilleBrande. FAR: Jens Larsen den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Aprilis blef Jens Lassøns d yngris barn ved Nafn Margrete, begrafvet.
DKB: Anno 1695 d 18 Aprilis blef Jens Lassøns d yngris barn af Brand begravet [nempl] Margret{..}.

NOTITS: Jens Larsen den Yngre gifter sig 1691, der er ikke set nogen Margrethe født 1691-95, muligvis glemt døbt.

Nr. 6070 1695.05.11 Mette Larsdatter, Møbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11 May blef s[.] Mette Lasdaatter paa Mødbierg begrafvet .
DKB: d. 11 Maij blef Sl. Mette Lasdaatter af Mødberg begravet .

NOTITS: Vendingen "paa Mødbierg" betyder vel, at hun og stedet var noget særligt.

Nr. 6071 1695.06.09 Johanne Thomasdatter, Bøvl.
MAND: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 9 junij blef Johanne Thomisdaatter, Niels Michelsøns hustru i bøvl begravet.
DKB: d. 9 Junij blef Johanne Thomisdaatter af bøvl begravet.


Nr. 6072 1695.07.09 Peder Nielsen, Skovsende, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1695.04.28. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 9 julij blef Niels Christensøns barn ved Nafn Peder . af SkofsEnd begravet.
DKB: d 9 julij blef Niels Christensøns barn ved Nafn Peder, af SkofsEnd begravet.

Dåb nr. 2116

Nr. 6073 1695.07.17 Anders Pedersen, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 17 Julij blef Anders Peders_ af SkofsEnd begraf{..}.
DKB: d 17 julij blef Anders Pedersen af SkofsEnd begravet.


Nr. 6074 1695.10.30 Anna Dorthea Sørensdatter Hærup, Kirkeby (Præstegaarden), SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1694.09.21. FAR: Søren Michelsen Hærup. MOR: Dorothea Hedvig Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 30 Octobr. blef Anna Dorethea Hr. Sørens {Michelsen Hærups, sognepræsten} daatter begrafvit i Omme Kirche .
DKB: d 30 Octobr . blef Anna Dorothea Hr Sørens daatter begravet.

NOTITS: Hun blev begravet i kirken, normalt skulle faderen Hr. Søren så være ejer af kirken.
Dåb nr. 2107

Nr. 6075 1695.11.24 Peder Pedersen, Hallundbæk, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1684-. FAR: Peder Gregersen. MOR: ? Peder Gregersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 24 Novembr blef Peder gregersøns barn Nafnlig Peder begravet.
DKB: d 24 Novembr . blef Peder Gregersøns barn ved Nafn Peder begravet.

NOTITS: Peder Gregersen formodes gift to gange. 2. gang 1693c for efter 1694 får han flere børn.

Nr. 6076 1695.12.01 Oluf Jepsen, Omvraa.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 1 Decembr. blef Oluf Jepsøn i Omvraa begrafv{..}.
DKB: d 1 December . blef Oluf Jepsøn i Omvraa begravet .


Nr. 6077 1696.01.16 Henrik Gabriel Sørensen Hærup, Kirkeby (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1696.01.06. FAR: Søren Michelsen Hærup. MOR: Dorothea Hedvig Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 16 januarij blef hp. Sørens {Michelsen Hærups} lille Søn, ved Nafn Henrich Gabriel , begravet i Omme Kirche .
DKB: d 16 januarij blef Henrich-Gabriel Hr. Sørens Lille Søn begravet.

NOTITS: Hjemmedøbt 10 dag før begravelsen.

Nr. 6078 1696.02.09 Christen Pedersen Smidstrup, Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 9 Februarij blef Christen Pedersøn Smidstrup begrafvet.
DKB: d 9 Februarij blef Christen Pedersøn Smidstrup begrafvet.


Nr. 6079 1696.03.11 Mette Christensdatter Krog, Skovsende.
MAND: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11 Marij blef Mette Christensdatter Krog af SkofsEnd begravet.
DKB: d 11 Martij blef Mette Christensdatter Krogaf SkofsEnd begravet.

NOTITS: Christen Nielsen Krogs barn Dorte født 1. marts 10 dage før. Mette Christensdatter Krog er vel Christen Nielsen Krogs kone og død i barselsseng. Hun er i så fald Christen Krogs 2. kone. Første kone Dorte Jensdatter begravet 1692.

Nr. 6080 1696.03.25 Niels Andersen, Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 Martij blef Niels anders_ i Bøvl begrafvet.
DKB: d 25 Martij blef Niels Andersøn i Bøvl begrafvet .


Nr. 6081 1696.09.16 Mette Nielsdatter, Bøvl, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1696.03.22. FAR: Niels Michelsen. MOR: Inger Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 16 Septembr blef Niels Michelsøns barn {Mette} i Bøvl begravet.
DKB: d 16 Septembr. blef Niels Michelsøns barn {Mette} i Bøvl begrafvet.

NOTITS: Moderen begravet ugen efter.
Dåb nr. 2124

Nr. 6082 1696.09.20 Kirsten Pedersdatter, Stakroge.
MAND: Jens Hiulund, Stakroge, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 20 Septembr. blef Kirsten Pedersd. Jens Hiulunds hustru begrafvet .
DKB: d 20 Septembr - blef Kirten Pedersdatter, Jens Hiulunds hustru begrafvet .


Nr. 6083 1696.09.23 Inger Lauridsdatter, Bøvl.
MAND: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 23 Septemb: blef Jnger Lauritzdatter Niels Michelsøns hustru i bøvl begrafvet .
DKB: d 23 Septembr. blef Jnger Lauritzdatter, Niels Michelsøns hustru i bøvl begravet.


Nr. 6084 1696.10.07 Peder Jensen, Stakroge, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1696.08.30. FAR: Jens Hiulund. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 7 Octobr . blef Jens Hiulunds Barn , ved Nafn Peder, begrafvet.
DKB: d 7 Octobr. blef Jens Hiulunds barn ved Nafn Peder begrafvet .

Dåb nr. 2133

Nr. 6085 1696.12.20 Inger Jensdatter, Østerby.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 20 Decembr. blef Jng Jensdaatter i Østerby , begrafvet .
DKB: d 20 Decembr . blef Jng Jensdaatter i Østerby begrafvet .


Nr. 6086 1697.04.08 Dorothe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden).
MAND: Søren Michelsen Hærup, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8 Aprilis blef S[.] dorethe Hr. Sørens {Michelsen Hærups} begrafvet.
DKB: d 8 Aprils blef S[.] Dorothe Sørensdaatter. Hr: Sørens begrafvet.

NOTITS: Sognepræst Søren Michelsen Hærups 1. kone.

Nr. 6087 1697.05.02 Laurids Andersen, Hallundbæk, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1684-. FAR: Anders. MOR: Birgitte.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 2 Maij. blef birgitis dreng ved Nafn Lauritz Anders_ begravet.
DKB: d 2 maij blef Birgittis dreng, Nafnlig Lauritz Anders begrafvet.

NOTITS: Ikke set døbt i Sønder Omme 1685-96

Nr. 6088 1697.05.09 Maren Hansdatter, Filskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 9 Maij blef Maren Hansdaatter af Filsh{..} begrafvet .
DKB: d 9 Maij blef Maren Hansdaatter af Filskov begrafvet.


Nr. 6089 1697.05.30 Maren Sørensdatter, Bøvl, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1697.05.09. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 30 Maij blef blef{!} Søren Jensøns barn i bøvl ved Nafn Maren begravet .
DKB: d 30 Maij blef Søren Jensøns barn i bøvl, Ved Nafn Mren begrafvet.

NOTITS: Begravet circa to uger gammel.
Dåb nr. 2137

Nr. 6090 1697.08.15 Mourids Jespersen, Filskov, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1635cc.
KONE: Bodil Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1697 d 15 Aug{...} blef Moridtz Jespe{...} begravet.
DKB: d 15 Augusti blef Moritz Jespersøn i Filskof begraven .


Nr. 6091 1697.10.08 Abelone Nielsdatter, Bøvl, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1697.09.19. FAR: Niels Michelsen. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anno 1697 d 8 Octobr. blef N{...} Michelsøns barn i bøvl, ved Nafn Apel{..} begrafvet.
DKB: d 8 Octobr . blef Niels Michelsøns barn i bøvl ved Nafn Aprelone begrafvet.

NOTITS: Begravet circa to uger gammel.
Dåb nr. 2142

Nr. 6092 1697.10.17 Peder Nielsen, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 17 Octobr blef Niels Christensøns barn i SkofsEnde ved Nafn Peder, begrafvet.
DKB: d 17 Octobr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd ved Nafn Peder begrafv{..}.


Nr. 6093 1697.11.21 Dorothe Christensdatter, Skovsende, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1696.03.01. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: ? Christen Krogs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 Novembr . blef Christen {Nielsen} Krogis Barn i SkofsEnd ved Nafn Dorethe , begrafvet .
DKB: d 21 Novembr. blef Christen {Nielsen} Krogs barn i SkofsEnd ved Nafn Dorethe begravet.

Dåb nr. 2123

Nr. 6094 1698.01.02 Christen Pedersen, Filskov.
KONE: Kirsten Christenskone, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2. januarij ante{...} blef Christen Peders_ af Filsho begravet.
DKB: ANNO 1698 d 2 januarij blef Christen Pedersøn af Filskof begravet .

NOTITS: For Kirsten Christenskone se #2055.

Nr. 6095 1698.01.30 Oluf Pedersen, Skovsende, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1697.09.21. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 30 januarij blef Peder Christensøns barn ved Nafn Oluf af SkofEnd begravet.
DKB: d 30 Januarij blef Peder Christensøns barn Oluf af SkofsEnd begrafvet .

Dåb nr. 2143

Nr. 6096 1698.02.11 Niels Pedersen, Filskov.
HUSBOND: Mathis Hansen, Filskov, Sønder Omme, †1701 Filskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11 Febr. blef Niels Pedersøn, Matthies Sv{...} af Filsho begrafven.
DKB: d 11 Februarij blef Niels Peders_ Matthisis Svend af Filsko begravet

NOTITS: Mathis Hansen i Filskov er muligvis smed, fadder 1693.

Nr. 6097 1698.03.16 Peder Christensen Smidstrup, Bøvl, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1640cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 16 Martij blef Peder Christensøn Smidstrup begrafven.
DKB: d 16 Martij blef Peder Christensen Smidstrup af Bøvl begrafven.

NOTITS: Ses 1664 og 1688 i Ny Matrikel.

Nr. 6098 1698.03.27 Laurids Nielsen Møller, Juellingholm (Møllen), SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1640cc.
KONE: Kirsten Nielsdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 27 Martij blef Lauridtz Nielsøn Møller begrafven.
DKB: d 27 Martij blef Lauritz Niels_ Møller begrafven .

NOTITS: Laurids Nielsen ses i Juellingsholms Mølle 1664. Konen Kirten Nielsdatter begravet 1. dec. 1705.

Nr. 6099 1698.03.27 Maren Christensdatter, Østerby.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 27 Martij eodem die blef Maren Christensdaatter af Østerby begravet.
DKB: d 27 Martij . blef Maren Christensdaatter af Østerby begrafven .


Nr. 6100 1698.04.10 Karen Nielsdatter, Baggesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 10 Aprilis blef Karen Nielsdaatter af Bagisgrd begrafvet.
DKB: d 10 Aprilis blef Karen Nielsdaatter af Bagisgaard begrafvet .


Nr. 6101 1698.04.13 Niels Nielsen, Kirkeboy.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 13 Aprilis blef Niels Nielsøn af Kircheby begrafven.
DKB: d 13 Dito {Aprilis} blef Niels Niels_ af Kircheby begrafvet.


Nr. 6102 1698.04.25 Anders Christensen, Østerby, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1698.03.16. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 Aprilis blef Christen Christensøns barn i Østerby ved Nafn Anders begrafv{..}.
DKB: d 25 Dito {Aprilis} blef Christen Christensøns barn Ander af Østerby begraven.

NOTITS: Begravet circa fire uger gammel.

Nr. 6103 1698.05.15 Anne Nielsdatter, Baggesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 15 Maij blef Anne Nielsdaatter bagisgr{..} begrafvet .
DKB: d 15 Maij blef Anne Nielsdaatter bagisgaard begrafvet .


Nr. 6104 1698.10.30 Niels Olufsen, Filskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB:
DKB: d 30 Octobr . blef Niels Olufsøn af Filskof begrafven .


Nr. 6105 1698.11.20 Jens Jakobsen, Hvelplund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 20 Novembr blef Jens Jacobs_ af Hvelplund begrafvet .
DKB: d 20 Novembr. blef Jens Jacobsøn af Hvelplund begrafven .


Nr. 6106 1699.01.01 Maren Pedersdatter, Stakroge. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {..} 1 jnauarij blef Ped{..} Jensøns barn ved Naf{.} Maren, af Stakrog begra{.}vet .
DKB: ANNO 1699 d 1 Januarij blef Peder Jensøns Barn ved nafn Maren af Stakrog begrafvet.

NOTITS: Peder Jensen af Bøvl får i 1691 en tvilling Maren født.

Nr. 6107 1699.01.15 Ingeborg, Skovsende.
HUSBOND: Peder Nielsen Filskov, Skovsende, Sønder Omme, Se #6123.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 15 januarij blef en qvinde af Holst{...} ved NafnJngeborg, som var til Peder {Nielsen} Filshous i SkofsEnd, begrafvet.
DKB: d 15 januarij blef en Qvinde ved Nafn Jngeborg af SkofsEnd begrafvet .


Nr. 6108 1699.02.02 Jens Jørgensen, Juellingholm (Mølle). FAR: Jørgen Møller. MOR: ? Jørgen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 2 Februarij blev Jørgen Møllers Søn Nafnlig Jens begrafve{.}.
DKB: d 2 Februarij blef Jørgen Møllers Søn , ved Nafn Jens, begrafven .

NOTITS: Ikke født i Sønder Omme, Jørgen Møller er lige kommet til Juellingsholm Mølle fra et andet sogn efter Laurids Nielsen Møllers død.

Nr. 6109 1699.03.12 Peder Lauridsen, Bøvl.
KONE: Mette Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme, †1692.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 12 Martij blef Peder Lauridtzen af bøvl begrafvet .
DKB: d 12 Martij blef Peder Laruidsøn af Bøvl befrafven .


Nr. 6110 1699.03.22 Oluf Bertelsen, Filskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 22 Martij blef Oluf Bertelsøn af Filsko begraven.
DKB: d 22 Martij blef Oluf Bertelsøn af Filsko begraven.


Nr. 6111 1699.06.11 Mette Nielsdatter, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11 junij blef M{...} {..}elsdatter af Skof{....} begravet.
DKB: d 11 junij blef Mette Nielsdatter af SkofsEnd begrafvet .


Nr. 6112 1699.07.05 Kirsten Jensdatter, Omvraa, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1699.04.01. FAR: Jens Karstoft. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {..} julij blef Jens {..}rtofttis barn {..} Omvraa begrav{..} nempa Kirst{..}.
DKB: d 5 julij blef Jens Kastoftts barn af Omvraa , Nafnlig Kirsten , begrafvet .

Dåb nr. 2167

Nr. 6113 1699.07.09 Peder Larsen, Hvelplund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {...} julij bl{..} {.....} af Hvelplund {...}rafvet .
DKB: d 9 julij blef Peder Lassøn af Hvelplund begrafven .


Nr. 6114 1699.07.21 Christen Jensen, Østerby.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {..} 21 julij blef Christen Jensøn af Østerby begrafven .
DKB: d 21 Julij blef Christen Jensøn af Østerby begrafven .


Nr. 6115 1699.08.02 Kirsten Jensdatter, Østerby, SAND ALDER: 6.11 (å.m), DØBT: 1692.08.28. FAR: Jens Andersen. MOR: Gunder Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: [2] Augusti blef Jens Andersøns liden daatter nempe Kirsten begrafvet {..} Østerby.
DKB: d 2 Augusti blef Jens Andersøns barn af Østerby, Nafnlig Kirsten begrafvet.

NOTITS: Her i august 1699 begynder en epidemi, der løber 23 måneder i Sønder Omme indtil juni 1701. Der dør dobbelt så mange per år som ellers. Før epidemien dør børn mest spæde, her i epidemien også større børn.
Dåb nr. 2077
LINK: Antal begravede i Sønder Omme 1686 - 1726.

Nr. 6116 1699.08.06 Elle Pedersdatter, Østerby, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1698.11.16. FAR: Peder Nielsen. MOR: Elisabet Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 6 Augusti blef Elle Pedersdaatter {...}er Nielsøns barn {.}f Østerby begrafvet
DKB: d 6 Augusti blef Peder Nielsøns barn af Østerby, Nafnlig Elle , begrafvet.

Dåb nr. 2163

Nr. 6117 1699.08.06 Jens Pedersen, Østerby, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1699.04.03. FAR: Peder Ottesen, Gørklint, Holsted. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme dag {d 6 Augusti} blef Karen {....}daatters barn {..}d Nafn Jens af Østerby begrafvet .
DKB: d 6 Augusti blef Karen Jensdaatters barn ved Nafn Jensaf Østerby begrafvet.

Dåb nr. 2168

Nr. 6118 1699.08.27 Anne Mortensdatter, Skovsende, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1699.05.29. FAR: Morten Pedersen. MOR: Dorte Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {..}7 Augusit blef {..r}ten Pedersøn{.} {.....} d Nafn Anne {..} {.kofsE} begrafvet.
DKB: d 27 Augusti blef Morten Pedersøns barn ved Nafn Anne af SkofsEnd begrafvet .

Dåb nr. 2170

Nr. 6119 1699.09.07 Else Nielsdatter, Omvraa, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1698.01.12. FAR: Niels Olufsen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Torsdagen d 7 Sept blef Niels Olufsøns barn, Nafnlig Else af Omvraa begrafvet.
DKB: d 7 Septembr. blef Niels Olufsøns barn ved Nafn Else af Omvraa begrafvet.


Nr. 6120 1699.10.01 Mette Christensdatter, Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Søndagen d 1 Octobr blef Mette Christensdaater af Bøvl begrafvet.
DKB: d 1 Octobr . blef Mette Christensdaatter af Bøvl begrafvet .


Nr. 6121 1699.10.08 Peder Jensen, LilleBrande, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1698.02.27. FAR: Jens Larsen den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Søndagen d 8 Octobr blef Jens Lassøns den yngris barn af Lilbrand ved Nafn Peder Jens_ begrafven .
DKB: d 8 Octobr . blef Jens Lassøns d yngris barn ved Nafn Peder af Brande begrafven.


Nr. 6122 1699.12.10 Christen Jensen, Kirkeby, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1697.06.06. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 10 Decembr . blef Jens Pedersøns den yngris barn , nafnlig Christen Jens_. af Kircheby begrafvet.
DKB: d 10 Decembr: Ung Jensis {Pedersens} barn ved Nafn Christen af Kircheby begrafven .

Dåb nr. 2138

Nr. 6123 1699.12.13 Peder Nielsen Filskov, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 13 Decembr. blef Peder Niels_ Filsko af SkofsEnd begrafvet.
DKB: d 13 Decembr . blef Peder Nielsøn filsko af SkofsEnd begraven .


Nr. 6124 1699.12.17 Niels Jensen, Hvelplund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 17 Decembr. blef Niels Jensøn af Hvelplund begrafven.
DKB: d 17 Decembr . blef Niels Jensøn af Hvelplund begrafven.


Nr. 6125 1700.01.07 Christen Nielsen Krog, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 7 januarij blef Christen {Nielsen} Krog af SkofsEnd begrafvet -
DKB: ANNO 1700 . d 7 januarij blef Christen {Nielsen} Krog af SkofsEnd begrafven.

NOTITS: Christen Krog og Christen Olufsen er forskellige personer i Skovsende, se #2048.

Nr. 6126 1700.01.07 Peder Jensen, Kirkeby, SAND ALDER: 15+, DØBT: 1685-. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: Maren Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme dag {d 7 januarij} blef Peder Jensøn af Kircheby begrafven . Gl. Jensis Søn.
DKB: Samme dag {d 7 januarij} blef Peder Jensøn , gl. Jensis Søn af Kirckeby begrafven .

NOTITS: 1. kone Maren Olesdatter †1686.

Nr. 6127 1700.01.10 Lars Larsen, LilleBrande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 10 januarij blef Las Lassøn af brand begrafv{..}.
DKB: d 10 januarij blef Las Lassøn af Lild Brande begrafven .


Nr. 6128 1700.01.17 Mette Jensdatter, Kirkeby, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1699.03.26. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 17 januarij blef gl. Jensis barn, nenp: Mette . af Kircheby begrafvet.
DKB: d 17 januarij blef gl . Jensis {Pedersens} barn af Kircheby, Nafnlig Mette begrafvet.

Dåb nr. 2166

Nr. 6129 1700.01.28 Peder Nissen, Hallundbæk, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1698.08.28. FAR: Nis Andersen Hallundbæk. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 28 januarij blef Nis {Andersen} Hallundbechs barn begrafvet nemp Peder Niss_.
DKB: d 28 januarij blef Nis Hallundbechs barn , Nafnlig Peder Nissøn begrafven.


Nr. 6130 1700.02.07 Anders Sørensen, Baggesgaard, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1693.10.15. FAR: Søren Michelsen Baggesgaard. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 7 Febrarij . blef Søren {Michelsen} bagisgaards Søn Nafnlig Anders Sørens_ af Bagisgaard begrafvet.
DKB: d 7 Februarij blef Søren Bagisgaards Søn , Nafnlig Anders begrafven.


Nr. 6131 1700.02.18 Anne Christensdatter, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Februarij som var d 1 Søndag i Faste blef Anne Christensdaatter af SkofsEnd begrafvet.
DKB: d 18 Februarij blef Anne Christensdaatter af SkofsEnd begrafvet.


Nr. 6132 1700.03.25 Stephan Nielsen, Skovsende, SAND ALDER: 1.04 (å.m), DØBT: 1698.11.02. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 Martij antea blef Niels Christensøns barn {..}aflig Stephan af {.}kofsEnd begrafvet.
DKB: d 25 Martij, antea {"før", står i kirkebogen efter begravelsen 1. april blef Niels Christensøns barn, Nafnlig Stephan af SkofsEnd begrafvet.


Nr. 6133 1700.04.01 Maren Johannesdatter, Juelligsholm, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1700.01.02. FAR: Johannes Jørgensen Hauch. MOR: Maren Lauridsdatter Borch.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Torsdagen d 1 Aprili{.} blef Johanns Jørgensens barn ved Nafn. [.]aren af Jullingsholm begrafv{..}.
DKB: d 1 Aprilis blef Johannes Jørgensøns barn, Nafnlig Maren af Jullingsholm begrafvet.

NOTITS: Johannes Jørgensen Hauch er ejer af Juellingsholm.
Dåb nr. 2173

Nr. 6134 1700.04.09 Hans Mathisen, Filskov, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1698.11.01. FAR: Mathis Hansen Filskov. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1700 Langfredag d 9 April blef Matthis Hansøns barn , nafnlig Hans af Filsko begrafven .
DKB: d 9 Aprilis blef Matthis {Hansen} Filskofs barn , Nafnlig Hans af Filskof begrafven.

Dåb nr. 2161

Nr. 6135 1700.04.12 Niels Torbensen, Bøvl.
KONE: Inger Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anden Paaskedag d 12 April. blef Niels Terbensen af Bøvl begrafv{.}.
DKB: d 12 Aprilis blef Niels Torbensøn af Bøvl begrafven.


Nr. 6136 1700.04.13 Christen Clemmensen, Østerby.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Tredie Paaskedag blef Christen Clemeds_ af Østerby begrafven.
DKB: d 13 Aprilis blef Christen Clemmedsøn af Østerby begrafven.


Nr. 6137 1700.04.28 Anne Christensdatter, Simmelshus.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 28 Aprilis blef Anne Christens{..} af Simmelshu{..} begrafvet .
DKB: d 28 Aprilis blef Anne Christensdatter af Simmelshuus begrafvet .


Nr. 6138 1700.05.02 Mette Christensdatter, Skovsende, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1699.03.08. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 2 Maij Christen Povelsøns barn {....} Mette af SkofEnd begrafvet .
DKB: d 2 Maij blef Christen Povelsøns barn, af SkofsEnd, Nafnlig Mette begravet .

Dåb nr. 2165

Nr. 6139 1700.05.02 Kirsten Pedersdatter, Hallundbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 2 Maij Samme dag blef Kirsten Pedersd{..} af Hal[......] {..}grafvet .
DKB: Samme dag {d 2 Maij} blef Kirsten Pedersdatter af Hallundbech begrafvet .


Nr. 6140 1700.05.23 Christen Nielsen Kræmmer, Bøvl.
KONE: Inger Jensdatter, Bøvl, Sønder Omme, †1701 Bøvl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 23 Maij blef Christen Nielsøn Kremmer af Bø{..} begrav{..}.
DKB: d 23 Maij blef Christen Nielsen {.....} af [.....] begrafvet .


Nr. 6141 1700.06.20 Jesper Christensen, Simmelshus, SAND ALDER: 4.03 (å.m), DØBT: 1694.02.28. FAR: Christen Sørensen Simmel. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d [..] junij blef Chris{...} {.}immels barn ved {.}afn Jesper begrafve{..}
DKB: d 20 junij blef Chrisetn Simmels barn, Nafnlig Jesper ebgrafvet .

Dåb nr. 2096

Nr. 6142 1700.06.25 Elisabeth Andersdatter, Kirkeby.
MAND: Hans Pedersen Hegelund, Sønder Omme, †1684c Kirkeby, Sønder Omme.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Fredagen d 25 Ju{..} {.}lef Elisabeth Andersdaatter begrafvet.
DKB: d 25 junij blef Elisabeth Andersdaatter Sl. Hr: Hansis {Hegelunds} begrafvet .

NOTITS: Hans Pedersen Hegelund var præst i Sønder Omme 1674-84.

Nr. 6143 1700.08.22 Kirsten Dørslund, Skovsende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 22 Augusti blef Kirsten døsling begrafvet.
DKB: d 22 Augusti blef Kirsten Døsling af SkofsEnd begrafvet .

NOTITS: Døsling er Dørslund i Brande sogn.

Nr. 6144 1700.08.29 Karen Christensdatter, Omvraa.
MAND: Jens Sørensen, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 29 Augusti blef {.}aren Christensdaatter {.}ens Sørensøns hustru {.}f Omvraa begrafve{.}.
DKB: d 29 Augusti blef Karen Christensdatter Jens Sørensøns hustru af Omvraa begrafvet.


Nr. 6145 1700.09.09 Peder Jensen, LilleBrande. FAR: Jens Larsen den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 9 Septembr . blef Jens Lassøns d yngris barn ved Nafn Peder begrafvet af brand.
DKB: d 9 Septembr . blef Jens Lassøns d yngris barn Nafnlig Peder af Brand begrafvet.