Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1725 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 1725.01.07 Peder Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Husmand. MOR: ? Christen Husmands kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 1: ?1 Pedersdatter, Toudal, Arnborg, Formodet over 16 år.
FADDER Nr. 2: ?2 Pedersdatter, Toudal, Arnborg, Formodet over 16 år.
FADDER Nr. 3: Niels Mikkelsen, Arnborg, Ellers ikke set i Arnborg.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Peder Tovdal, Tovdal, Arnborg, To døtre faddere.
NÆVNT Nr. 3: ? Peder Skyttes Kone, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 4: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt Dom: 2 p Epiph: Christen HuusMands barn ved Kierken nafnl Peder, jens [Mick] {Mikkelsen} Kone {Maren Pedersdatter} bar dend, faddere Peder [Toudals] Pige tvende Døttre Peder [Shyttes] hustrue, Niels Michelsen.
Begravelse nr. 6029


Nr. 2002 1725.02.04 Mette Villadsdatter, Gammel Arnborg?. FAR: Villads Pedersen Skytte. MOR: ? Villads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jensens kone, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Patronym fra begravelsen.
FADDER Nr. 4: Casper Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Arnborg, Kone bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapd: Dom Sexag: villats [shytes] barn nafnl Mette Peder Jensens Kone bar dend fader Peder Sh[ytes] og [hustr], Anders [ßmed] Casper Arnb: hossteende.
NOTITS: Villads patronym fra hans begravelse nr. 6047 i 1735. "hossteende" der dem der "staar hos" eller rettere korrekt jysk "staar ved".


Nr. 2003 1725.07.22 Anne Mikkelsdatter, Søby. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? tjenestepige, Peder Skyttes, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 8 post Trinit: Michel {Lauridsen} Sø[byes] barn Nafnl Anne [dens] [moders] ßyster {NN Jensdatter} bar dend, fadere Peder [Skyte] og hustrue, Peder {Jensen} Tovdal, Peders Shyt]es t[jste]pige.
NOTITS: "Lauridsen" fra skiftet efter faderen 1738, så vel som moderens navn. Moderens søster bar barnet, hendes navn eller sted kendes ikke.


Nr. 2004 1725.10.07 Mette Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 1: ? Syster, Randen beskadiget, hvem sin søster mangler.
FADDER Nr. 2: Jens Rasmussen, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Tovdal, Tovdal, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Grene, Grene, Arnborg, Død 1735.
NÆVNT Nr. 2: Christen Husmand, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 19 p. Trinit Jens Michels: bar døbt. kaldet Mete, Pe[der] Grenes kone bar dend, fadere Niels s[.des], jens Rasmussen, Peder Toudal, Christen HuusMands kone.


Nr. 2005 1725.12.30 Anders Pedersen, Togsvig. FAR: Peder Andersen, Arnborg. MOR: Anne Andersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Faderen Peder Andersen tjente ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
ob[.]: døbt [.ste] Søndag Eftter jul Anders Toxvigs pige barn Nafnlig Anne {Andersdatter}, barnefader blev udlagt Peder Anders: som tiendte Peder jensen, samme Uegte barn blev kaldet [Anders] som nogle uger derefter døde blev begrafven. Dom Sexag.
Begravelse nr. 6003
NOTITS: Død 1 måned gammel.


Nr. 2006 1726.01.13 Anders Kaspersen, Gammel Arnborg. FAR: Kasper Arnborg. MOR: ? Kasper Arnborgs kone.
BÅREN AF: Maren Foelager?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Skytte, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Skyttes kone, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Jensen
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen Degn Brandt, Brande By, Brande, 19c år gammel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom p. Epiph: Casper Arnborgs barn, Nafnl. Anders, fadere Peder Shyt og hustr:, Anders {Lauridsen} Smed Peder jensen, Peder {Nielsen Brandt} degn i brand {Brande sogn}, Maren [foelager] bar dd.
Begravelse nr. 6004
NOTITS: Død 1 måned gammel.


Nr. 2007 1726.01.20 Peder Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Skytte. MOR: ? Peder Skyttes kone.
BÅREN AF: Sine Stekone, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Peder Jensens kone, Arnborg
FADDER Nr. 4: Kasper Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Dom p Epiph Peder Skyttes barn, nafnln: Peder, faddere, Ander {Lauridsen} ßmed. Peder Jensen og Hustrue, Casper Arnborg, Sine [ste]koene bar dd.
Begravelse nr. 6005
NOTITS: Begravet to måneder gammel.


Nr. 2008 1726.07.14 Kirsten Jensdatter, Tornvig. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Tovdal, tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Pedersen, Tovdal, Arnborg, Peder Tovdals søn.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Peder Tovdals datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt. Dom 4 p Trini jens Rasmussens barn Nafnl: Kirsten, Præstk: {Abelone Katrine Christensdatter Lund} bar dend, fadere jens Michelsen og hustrue {Maren Pedersdatter} Peder {Jensen} tovdal og ßøn og daatter.
Begravelse nr. 6026
NOTITS: Begravet godt 4 år gammel. Præsten fra den 16. sept. 1724 i Skarrild og Arnborg er Arnt Nielsen Bisted *1697 Tem †1758 Skarrild. Gift med formandens datter Abelone Katrine Christensdatter Lund.


Nr. 2009 1726.09.08 Maren Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: ? Olufsdatter, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mikkel Larsen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg, Mikkel Larsen Søbys kone.
FADDER Nr. 3: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 12 post Trinit Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Maren, Mickel {Larsen} Søbyes og [hos] hustrue {Johanne Jensdatter} Peder Shyt og hustrue Anders {Lauridsen} ßmed [stoed] fadder[en]: hands ßyster [NN Olufsdatter] bar dd.
NOTITS: Patronym fra faderen Christen Togsvigs død 1740.


Nr. 2010 1727.03.11 Søren Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Husmand. MOR: ? Christen Husmands kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone død 1740.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Død 1745.
FADDER Nr. 2: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Her kaldet Arnborg for Gammel Arnborg, andre Anderser ikke set der.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 dom i fasten Christen HuusMands barn Nafnl Søfren, jens Michels: hustrue {Maren Pedersdatter} bar dd, fadere Peder {Jensen} Tovdal og daaatter og ßøn, Anders {Lauridsen Smed} Arnborg.
NOTITS: Anders Arnborg = Anders Smed, ikke andre Anders set i Gammel Arnborg.


Nr. 2011 1727.03.18 Peder Caspersen, Gammel Arnborg. FAR: Casper Arnborg.
BÅREN AF: Maren Faelager?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Degn Brandt, Brande By, Brande, 20 år, degnesøn i Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Dom i fasten Døbt, Caspers barn udj Arnb: Nafnl: Peder Maren [Folager] bar dend. fadere, Anders {Lauridsen} ßmed Peder Shyt og hustrue Peder {Nielsen Brandt} degn af Brand.
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet knap to år gammel.


Nr. 2012 1727.05.04 Peder Christensen, Tornvig. FAR: Christen Tornvig. MOR: ? Christen Tornvigs kone.
BÅREN AF: ? Konens broders kone, Brande
FADDER Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Skibbild, Arnborg, Nikolaj Rasmussens kone. Død 1737.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Maren Nielsdatters far.
FADDER Nr. 4: Johanne Thomasdatter Vendelbo, Holtum, Arnborg, Niels Pedersen Holtums kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt 3 dom: p pashe Christen Tornvigs Barn Nafnl: Peder, Nicolaj {Rasmussen} Shivield og hustrue {Maren Nielsdatter}, Niels {Pedersen} Holtum og hustr {Johanne Thomasdatter Vendelbo} vare fadere. Hende Broders kone af Brand ßogn bar dend etc:
NOTITS: Måske begravet 1731.03.11 #6028. Konen broders kone fra Brande kan ikke identificeres.


Nr. 2013 1727.06.15 Kirsten Thomasdatter, Birkebæk. FAR: Thomas Jespersen Birkebæk. MOR: Maren Thomas Jeppesens kone.
BÅREN AF: ? Kasper Arnborgs kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Maren Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Troelsen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Kasper Arnborg, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Troelsen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom p Trinit Thomas {Jespersen} Birchibechs barn nafnl Kirsten, Caspers Kone bar dend, Maren Kierch, Peder {Troelsen} bierchibechs hustrue, Ander {Lauridsen} ßmeed etc:


Nr. 2014 1728.02.29 Christen Pedersen, Birkebæk. FAR: Peder Troelsen Birkebæk. MOR: ? Peder Troelsen Birkebæks kone.
BÅREN AF: Maren Thomas Jeppesens kone, Birkebæk, Arnborg, Navn fra næste datter efter hendes død i 1743.
FADDER Nr. 1: Thomas Jeppesen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 3 ßøndag i fasten Peder BBeechs barn Nafnl Xsten, Thomas {Jeppesen} bbechs kone {Maren} bar dend, fadere Thomas {Jeppesen} Bbech, anders {Lauridsen} smed peder Shyt og hustrue etc.


Nr. 2015 1728.03.25 Maren Mikkelsdatter, Søby. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Moderens Johanne Pedersdatters søster.
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Christen Olufsen Togsvigs kone, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? tjenestepige, Peder Skyttes, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Michel {Lauridsen} Søbyes barn nafnl Maren: paa Mar. bebudelsesdag. [dends] Moster {NN Jensdatter} bar den, Fadere vare Christen {Olufsten} Toxvig og hustrue, Peder Shytte og Tiennistepige etc:
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Død 23 år gammel i 1752.


Nr. 2016 1728.03.28 Jens Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Skytte. MOR: ? Peder Skyttes kone.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Peder Jensens kone, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Die [Pach?]: Peder shyttes barn nafnl jens Præste: kone {Abelone Katrine Christensdatter Lund} bar dend. fadere vare Anders {Lauridsen} Smid, Peder Jensen og hustr. Jens Michelsen etc.
Begravelse nr. 6017
NOTITS: Død 7 måneder gammel.


Nr. 2017 1728.09.22 Christen, ?. FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Pedersen, Tovdal, Arnborg, Søn af Peder Tovdal.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Datter af Peder Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 22 Sept: Nafnl: Xsten præst Konen bar dd. fadere vare jens Michelsen og hustr. {Maren Pedersdatter}, Peder {Jensen} Toudal og ßøn og daatter.
NOTITS: Præsten har glemt faderens navn her. Tak til Inger Toudal for tydning af navnet Xsten.


Nr. 2018 1729.04.19 Christen Nielsen, Hjøllund. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Togsvigs kone, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Mikkelsen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Død 1736.
FADDER Nr. 2: ? Mikkelsen Hjøllunds kone, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Datter af Peder Jensen Tovdal.
NÆVNT Nr. 1: Anders Togsvig, Togsvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 3 paeschedag Niels hiølunds barn; nafnl Christen Anders tovigs kone bar dend, Peder {Mikkelsen} Hiølund og hustr og daatter fadere, item Peder {Jensen} Toudal og daatter.
Begravelse nr. 6031
NOTITS: Begravet 3 år gammel i 1732.


Nr. 2019 1729.05.08 Birte Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: ? Christen Olufsen Togsvigs kone.
BÅREN AF: ? Konens brors kone
FADDER Nr. 1: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mikkel Lauridsen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg, Mikkel Lauridsen Søbys kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 3 p. Pasche Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Berethe, hendes broders kone bar dend, peder Shytte og hustr: Michel {Lauridsen}Søbye og hustrue {Johanne Jensdatter} stod fader.


Nr. 2020 1729.05.26 Niels Nielsen, Grene. FAR: Niels Thomsen Grene. MOR: ? Niels Thomasen Grenes kone.
BÅREN AF: Birte Selstrup, Selstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Filskov, Arnborg?
FADDER Nr. 2: ? Anders Filskovs kone, Arnborg?
FADDER Nr. 3: Thomas Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: xsti himmelfartsdag Niels Thomesen ßøn Nafnl Niels, Birrethe ßelstrop bar dend. Anders filshov og hustr. thomas green, [hans] {Rasmussen} gren og hustrue stod fadere.
Begravelse nr. 6255
NOTITS: Begravet 61 år 40 uger gammel, skulle have været 60 år.


Nr. 2021 1729.12.26 Thomas Hansen, Grene. FAR: Hans Rasmussen Grene. MOR: ? Hans Rasmussen Grenes kone.
BÅREN AF: Malene Simonsdatter, Skibbild, Arnborg, Rasmus Hansen af Skibbilds kone.
FADDER Nr. 1: Rasmus Hansen Skibbild, Skibbild, Arnborg, Formodentlig faderens far.
FADDER Nr. 2: ? Rasmusdatter, Skibbild, Arnborg, Datter af Rasmus Hansen.
FADDER Nr. 3: Nikolaj? Rasmussen, Skibbild, Arnborg, Kunne ogsaa være Klemmen. Søn af Rasmus Hansen.
FADDER Nr. 4: Niels Thomasen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 3 juledag Hans Rasmussens barn Nafnl: Thomas, hans Moder bar dend, fadere vare Rasmus {Hansen} Shivild, og daatter og søn Niels {Thomassen} green etc:
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Begravet 1780 52 år gammel.


Nr. 2022 1730.01.29 Maren Mikkelsdatter, Søby. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Christen Olufsen Togsvigs kone, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Skytte, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Skyttes kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 4 Dom post Epiph. Michel {Lauridsen} Søbyes barn, nafnl Maren [Hins] Moster bar dend, fadere vare Christen {Olufsen} toxvig og hustrue {Maren} Peder shytte og hustr.
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Død 23 år gammel i 1752 i Søby.


Nr. 2023 1730.04.30 Inger Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Jens Rasmussen, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Rasmussens kone, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Datter af Peder Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt. 3 Dom p pasch: jens Michelsen barn Nafnl Inger Præstens k: bar dd, fadere Jens Rasmussen og hustr., Peder {Jensen} Tovdal og daatter etc:


Nr. 2024 1730.05.07 Søren Madsen, Fasterholt. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Bjerres kone, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Christensen, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mikkel Lauridsen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 p. Pasch: Mat. Søfrensens barn nafnl. Søfren, Michel {Lauridsen} Søbye og hustr: {Johanne Jensdatter} Christen bierre og ßøn, Christen Bierres Kone bar dend
Begravelse nr. 6025
NOTITS: Død 5 måneder gammel 1730.


Nr. 2025 1730.06.18 Anders Jakobsen, Fasterholt. FAR: Jakob Andersen. MOR: ? Jakob Andersens kone.
BÅREN AF: ? Jakob Andersens kones søster
FADDER Nr. 1: Anders Sørensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, KAAE "Fæster og Husbonde", s. 90. Faderens far.
FADDER Nr. 2: ? Anders Sørensen Fasterholts kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, Jakob Jensens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 p. Trinit jacob Anders: barn nafnl.Anders Hans Kones syster bar dend. fadere. Anders {Sørensen} fasterholt og hustrue, jacob Jensen, Jacob jenßens syster.
Begravelse nr. 6024
NOTITS: Død 1 måned gammel 1730.


Nr. 2026 1730.10.22 Rasmus Jensen, Tornvig?. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Datter af Peder Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 20 p Trinit jens Rasmussens ßøn nafnl Rasmus, præstens kone bar dend. fadere jens Michels: og hustrue {Maren Pedersdatter}, Peder {Jensen} Tovdal og daatter.
NOTITS: Ikke set død i Arnborg. Formodet død før 1744, hvor Jens Rasmussen igen døber en søn Rasmus.


Nr. 2027 1731.01.14 Thomas Nielsen, Grene. FAR: Niels Thomsen Grene. MOR: ? Niels Thomsen Grenes kone.
BÅREN AF: ? Jens Bennetsens kone, Selstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Rasmussen, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Jens Rasmussens kone, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 søndag p Epip: Niels {Thomsen} greens barn nafnl Thomas Jens benneds: hustru bar dd, fad: Hans {Rasmussen} gren og hustrue, jens Michelsen Jens Rasmussen og hustru etc:


Nr. 2028 1731.07.15 Johanne Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: ? Christen Togsvigs kone.
BÅREN AF: Kirsten Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Mikkel Lauridsen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg, Mikkel Lauridsen Søbys kone.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Christen Togsvigs, Togsvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 8 dom p Trinit Christen {Olufsen} Toxvigs barn Nafn johane, Kirsten Toxvig bar dd, faddere, Peder Lassen, Michel {Lauridsen} Søbye og hustr: {Johanne Jensdatter} Christen Toxvigs Pige etc:
Begravelse nr. 6318
NOTITS: 75 år 7 måneder gammel. *Fasterholt.


Nr. 2029 1731.07.22 Anne Pedersdatter, Birkebæk. FAR: Peder Troelsen. MOR: ? Peder Troelsens kone.
BÅREN AF: Helvig Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 25c, Patronym fra begravelsen 1778.
FADDER Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Christen Togsvigs kone, Togsvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 9 Dom p Trinit Peder Trovels: barn udj Birchibech Nafnl Anne, Helvig {Nielsdatter} Arnb: {Gammel Arnborg} bar dd. fad: Thomas {Jespersen} Bbech og Hustrue Christen {Olufsen} Toxvig og hustr. etc:


Nr. 2030 1731.08.09 Dødfødt, Hjøllund- Lille. FAR: Jens Pedersen Lille-Hjøllund. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 Aug: føde Jens {Pedersen} Lil hjølunds kone et dødfød barn.
Begravelse nr. 6030


Nr. 2031 1731.08.12 Inger Madsdatter, Fasterholt. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 31, gift med Anders Lauridsen Smed
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 trinit Matz Søfrens: barn udj fasterholt Nafnl inger Jens Michels: kone {Maren Pedersdatter} bar dd. Fadere jens Michelsen, jacob {Andersen} fasterholt, jacob Jensen , Johanne Michelsd: etc.


Nr. 2032 1731.08.26 Christen Jensen, Hjøllund- Store. FAR: Jens Pedersen Skræder. MOR: ? Jens Pedersen Skræders kone.
BÅREN AF: ? Jens Rasmussens kone, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Ellers ikke set.
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Rasmussen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom: 14 a Trinit, jens Peders: {Skræders} Barn døbt Nafnl Christen jens raßmuss: kone bar dd fadere Peder Hiølund, Anders {Lauridsen} ßmed, Mete Jens daatter etc:


Nr. 2033 1731.11.13 Mette Jensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Jens Pedersen Lille Hjøllund. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kones søster, Arnborg?
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Lars Gaasdal, Arnborg?, Evt. i Borris sogn.
FADDER Nr. 3: ? Jens Skræders kone, Hjøllund Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 13 Nov: jens pederßens barn udi L Hiølund Nafnl. Mette hans kones ßyster bar dd fad: Anders {Lauridsen} smed {Gammel Arnborg}, Lars gosdal jens {Pedersen} skræders {Store Hjøllund} kone Mette Pedersdatter etc.
NOTITS: Jens Pedersen her kaldes ogsaa Jens Lille Hjøllund. Jens (Pedersen) Skræder bor i Store Hjøllund.


Nr. 2034 1732.01.27 Søren Jakobsen, Fasterholt. FAR: Jakob Andersen. MOR: ? Jakob Andersens kone.
BÅREN AF: ? Mads Sørensens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels ga, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Niels ga's kone, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mads, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 27 janv: jacob [Ands]: barn døbt Nafnl: søfren, Matz Søfrens: kone bar dend, fad: Niels ga[.]: og hustr., jacob jens:, Matz [....] etc.
NOTITS: En Søren Jakobsen død 1742, men ser ud til at være voksen.


Nr. 2035 1732.01.30 Anne Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Maren Folager, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels ga, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels ga's kone, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Anders Smeds, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 30 dito {jan.} jens Niels: barn udj arnb døbt Nafnl Anne, Maren [folager] bar dend, fad: Anders {Lauridsen} smid, Niels ga[.]: og Hust Anders {Lauridsen} smids pige.


Nr. 2036 1732.01.30 Karen Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Pedersen, Tovdal, Arnborg, Peder Jensen Tovdals søn.
FADDER Nr. 4: ? Jens Rasmussens kone, Tornvig?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Eodem Die {30. Jan.} jens Mich. barn Nafnl Karen Pr. H: bar dd fad: Peder {Jensen} Tovdal, søn og datter jens Rasm: hustrue {Tornvig?} etc.


Nr. 2037 1732.03.12 Maren Nielsdatter, Gammel Arnborg?. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 4: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 12 mars: Niels jens: barn Nafnl, Maren, jens Mich: kone {Maren Pedersdatter} bar dd, fad: jens Niels: og hustrue, jens Michels: Anders {Lauridsen} ßmed etc:


Nr. 2038 1732.04.10 Dødfødt, Togsvig. FAR: Christen Husmand. MOR: ? Christen Husmands kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 Apr: Christen huusMands barn udj Toxvig dødfød.
Begravelse nr. 6033


Nr. 2039 1732.06.03 Anne Jensdatter, ?. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Niels Thommesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Niels Thommesen Grenes kone, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 jun jens Rasm: barn Nafnl Anne Jens {Pedersen} Skræders kone bar dd, fad: Hans {Rasmussen} gren, Niels {Thommesen} gren og begges hustr etc:


Nr. 1991 1731.07.01 Navnløs, Toxvig. FAR: Christen Olufsen Toksvig. MOR: ? Christen Olufsen Toksvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen ' Sepult d. 3 Aug Christen Toxv: barn .' }
Begravelse nr. 6035
NOTITS: Et levende barn udøbt antaget ud fra begravelsen. Barnet før: Johanne *1731 begraves i 1807, så hun lever, det kan ikke være hende.


Nr. 2040 1732.10.01 Dødfødt, Holtum. FAR: Mikkel Clemmensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Michel clemmens: barn i Hold: {Holtum} dødfød.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Dato mellem 3. Aug. og 17. Dec.


Nr. 2041 1733.03.25 Anne Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: ? Christen Olufsen Togsvigs kone.
BÅREN AF: ? Christen Togsvigs kones søster
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Lars Clemmensen Hyvild, Hyvild?, Brande?, Søren Kierkegaards oldefar.
FADDER Nr. 3: Jørgen Jakobsen, Arnborg
FADDER Nr. 4: Kirsten Togsvig, Togsvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 25 Mart: Christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Anne hans kones ßyster bar dend fad: Peder Lassen Lars {Clemmensen} Huvild {Hyvild? Brande}, jørgen jacobs: Kirsten Toxvig etc:


Nr. 2042 1733.04.12 Maren Nielsdatter, Grene. FAR: Niels Thomsen Grene. MOR: ? Niels Thomsen Grenes kone.
BÅREN AF: Birte Bennetsdatter Selstrup, Selstrup, Skarrild, Patronym se Skarrild 1. daab 1739.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Selstrup, Skarrild, Er gift 1729 i Skarrild kirkebog. Selstrup under døde 1730, Skarrild kirkebog.
FADDER Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Grene?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 Apr: Niels grenes barn døbt nafnl Maren Birrethe Selstrop bar dd fad: jens Bennetsen, Hans {Rasmussen} green, Maren jens daatter.
NOTITS: Niels Thomsen Grenes kone kunne være en Bennetsdatter.


Nr. 2043 1733.06.14 Malene Hansdatter, Grene. FAR: Hans Rasmussen Grene. MOR: ? Hans Rasmussen Grenes kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen, Fasterholt?, Arnborg
FADDER Nr. 2: Rasmus Hansen, Skibbild, Arnborg, Barnet opnævnt efter hans kone Malene Simonsdatter †1736 Skibbild.
FADDER Nr. 3: Clemmen Rasmussen
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Niels Thomsen Grenes, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Thomsen, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Jun: Hans {Rasmussen} greenes barn navnl Malene, fad: jacob jensen {Fasterholt?} Rasmus [h]ansen {Skibbild} Clemen Rasmussen {? sted} Niels {Thomsen} greens pige etc.


Nr. 2044 1733.06.21 Christen Nielsen, Gammel Arnborg?. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens ?, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Peder Jensens, Hjøllund?, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 21 jun Niels Jacobs: barn Nafnl Christen Jens Niels: kone bar dd, fad: jens [......s]: Anders {Lauridsen} ßmed, Christen {Olufsen} Toxvig Peder jensens pige etc:
Begravelse nr. 6271
NOTITS: Begravet 1796 knap 63 år gammel.


Nr. 2045 1733.08.09 Maren Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Husmand. MOR: ? Christen Husmands kone.
BÅREN AF: ? Christen Olufsen Togsvigs kone, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jørgen Jakobsen, Arnborg
FADDER Nr. 3: Kirsten Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Olufsdatter, Togsvig?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 9 Aug Christen huusmand barn nafnl Maren Christen {Olufsen} Toxvig {s kone} bar b Fadere Christen toxvig jørgen jacobs: Kirsten Toxvig Christen Toxvigs ßyster etc:


Nr. 2046 1733.09.29 Anne Jensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Jens Andersen Lille-Hjøllund. MOR: ? Jens Andersen Lille Hjøllunds kone.
BÅREN AF: ? Herredsfogeds Carl Christoffersens enke, Hjøllund- Store, Arnborg, Han nævnes 1710-11 i Rind i et skattemandtal.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Niels Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter Hjøllund, Kirkegaard?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 29 Sept: jens Lilhiølunds barn nafnl Anna hr. herretsfogets Enche bar dd fadere Jens {Pedersen} Skræder {Store Hjøllund} Anders {Lauridsen} ßmid Niels Hiølund Mette Pedersdatter etc:


Nr. 2047 1733.09.23 Søren Larsen, ?. FAR: Lars Sørensen, Vester Kirke, Vester. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: fs: Bapt: d 23 Sept: Anne Michelsdaatters barn som var uegte nafnl: Søfren udlagt til barnefader Lars Søfrensen ved Vester kierche.
NOTITS: Anne Mikkelsdatter må være mindst 16, dvs. født før 1717.


Nr. 2048 1734.01.04 Mette Thomasdatter, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren? Nielsdatter, Skibbild, Arnborg, Identifikation sandsynlig men ikke 100% sikker. Gift med Nikolaj Rasmussen.
FADDER Nr. 1: Nikolaj Rasmussen, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Hans Rasmussen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 janv: Thomas Holtums barn nafnl Mette hands kones Syster {?Maren Nielsdatter af Skibbild, gift med Nikolaj Rasm.} bar dd, fadere Nicolaj Rasmussen Hans {Rasmussen} green Jens Michels og hustru {Maren Pedersdatter} etc:
Begravelse nr. 6315


Nr. 2049 1734.04.07 Niels Jakobsen, Grene. FAR: Jakob Nielsen Skophus. MOR: Benedikte Thomasdatter Lund.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Simmelkær, Høgild- Øster, Rind
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen
FADDER Nr. 4: Peder Vium, Nørre Vium?
FADDER Nr. 5: Karen Mortensdatter, Jens Nielsen Skophus's kone.
FADDER Nr. 6: ? Christensdatter Simmelkær, Høgild- Øster, Rind
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Skophus, Høgild- Øster, Rind
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 7 Apr Jacob skophuuses barn nafnl Niels Pr: K: bar dend fadere Christen {Pedersen} Simmeelkiær Christen Lauritsen, Bendt Pedersen Peder vium, jens {Nielsen} skophuusens hustru {Karen Mortensdattter} Christen {Pedersen} Simmelkiers daatter.
NOTITS: Jakob Skophus ejer Arnborg kirke, som han i 1738 sælger til Christen Simmelkær. Barnet her Niels Jakobsen Skophus bliver degn paa Lyø, men brugte ikke navnet Skophus, som stammer fra tysk Schafshus, et sted i Holingholt.


Nr. 2050 1734.04.30 Karen Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Jensens kone, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Marquor Nielsen, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Tovdal?, Arnborg, Han kaldes normalt Peder Tovdal, men der findes en Peder Jensen i Hjølllung, der dog er gammel.
FADDER Nr. 3: Merete Christensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 30 {april} jens Niels: [daatter] Kaldet Karen, Niels Jensens kone bar dd, Marqvor Nielsen Peder jensen Merete Christensdatter etc:
NOTITS: Maaske begravet †1738.07.06 #6067.


Nr. 2051 1734.05.03 Jens Jakobsen, Fasterholt. FAR: Jakob Jensen. MOR: ? Jakob Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jakob Andersens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mads Sørensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Fasterholt?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 maj jacob jens: barn Nafnl jens fadere jacob Anders: og hustrue Matz [Søren]sen, johanne Nielsdaatter.
Begravelse nr. 6205
NOTITS: Begravet 1778 af Fasterholt.


Nr. 2052 1734.06.06 Jens Pedersen, ?. FAR: Peder Michelsen, Gammel Arnborg, Arnborg. MOR: Maren Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: obs: Maren Olufs uægte barn døbt d 6 jun Nanfl jens, udlag[te] fader Peder Michelsen.
NOTITS: Moderen muligvis? fra Togsvig, søster til Michel Olufsen. Faderen ses i Gammel Arnborg og er gift.


Nr. 2053 1734.09.09 Mikkel Jensen, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Niels Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Må være indsidder eller husfolk ved Christen Jakobsen.
FADDER Nr. 2: ? Niels Kirkes kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Marqvor Nielsen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Marqvor Nielsen Tovdals kone
FADDER Nr. 5: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 9 Sept: jens Michelse: barn nafnl Michel Pr: K. {Præstens kone} bar dend Niels Kierck: og og hustr. Marquor {Nielsen} Tovdal og hustru. Hans {Rasmussen} green etc.


Nr. 2054 1734.09.13 Søren Madsen, Fasterholt. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jakob Andersens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Sørensen, Ikke klart hvor de hører hen.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Sørensens kone, Ikke klart hvor de hører hen.
FADDER Nr. 5: Christen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 13 Sept: Matz Søfrens: barn nafnl Søfren, fad: jacob Anders: og hustr. Jacob Søffrensen og hustru, Christen Bierre etc:


Nr. 2055 1734.10.17 Johanne Mikkelsdatter, ?. FAR: Mikkel Clemmensen. MOR: ? Mikkel Clemmensens kone.
FADDER Nr. 1: Mikkel Nielsen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 17 oct: Michel Clemens: barn Nafnl: Johanne fadere vare Michel {Nielsen} Holtum og daatter Johanne Michelsdaatter.
NOTITS: Anderledes end normalt, læses her at det er Mikkel Holtums datter der hed Johanne Mikkelsdatter.


Nr. 2056 1735.02.27 Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Arnborg, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Holtum?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 27 febr. Niels jacobs barn nafnl. Mette Præst: K. bar dd fadere jens {Nielsen} Arnborg, Christen jens: Anders {Lauridsen} ßmed, johanne Michelsdaatter etc.
Begravelse nr. 6196
NOTITS: Begravet 1777 i Togsvig. Moderen døde i barselseng, begravet dagen før dåben.


Nr. 2057 1735.04.03 Anders Pedersen, Birkebæk. FAR: Peder Troelsen. MOR: ? Peder Troelsens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Thomassen, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, ?, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Kone og søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 Apr: Peder Trovels: søn Nafnl. Anders, jens Michelsen hustru bar dd fadere jens Nielsen, Thomas {Jespersen} Bbechs ßøn Thomas {Jespersen} bercheb: hustr Johanne michelsdaatter etc:


Nr. 2058 1735.12.14 Kirsten Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: ? Christen Olufsen Togsvigs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 dec: christen {Olufsen} Toxvigs barn nafnl Kirsten fadere var Peder Lassen og hustr jens Nielsen og hustrue etc.


Nr. 2059 1736.03.25 Jakob Madsen, Fasterholt. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Jakob Andersens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Jakob Jensens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Stiester?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Palme ßøndag døbt Matz Søfrensens barn Nafnl jacob jacob Anders: kone bar dd faderne jacob Anders: jacob jensen og hustrue, Maren s[tie]ster etc:


Nr. 2060 1736.05.18 Anne? Andersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Ellen Lauridsdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Jakobsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Niels Jakobsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 18 maj blev Anders Laurits: {Smed} barn døbt nafn [Anne?] [E]llen Laurits daatter bar dd Jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} fadere Niels jacobs: og hustru etc. Jens Nielsen og hustr.
NOTITS: Dette er en af de få steder hvor manden kaldes Anders Lauridsen i stedet for Anders Smed.


Nr. 2061 1736.06.24 Rasmus Nikolajsen, Skibbild. FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Arnborg, Kan ikke være datter af Thomas Holtum, som først blev gift 1732c, fire år før denne dåb.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Thomas Pedersen Holtums kone.
FADDER Nr. 3: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Vel bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Clemmen Rasmussen, Vel bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt St. Hans dag Nicolaj {Rasmussen} skivilds barn nafnl Rasmus Maren Thomas daatter bar dd faderne Thomas {Pedersen} Holtum og hustrue {Karen Nielsdatter}, Hans {Rasmussen} green, Clemend Rasmussen etc:


Nr. 2062 1736.08.05 Christen Nielsen, Grene. FAR: Niels Thomsen Grene. MOR: ? Niels Thomsen Grenes kone.
BÅREN AF: ? Larsdatter, Hjøllund, Arnborg, Mulig far Lars Weilgaard i Hjøllund, men han er måske senere.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnbrog
FADDER Nr. 3: Johanne Mikkelsdatter, ?, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Lars Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 5 Aug blev Niels [Tom]esens barn døbt nafnl. Christen, Las Hiølunds daatter bar dd faderne jens Niels: og hustr Johanne Mich: datter etc.
Begravelse nr. 6059
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel 1736.


Nr. 2063 1736.08.26 Johanne Thomasdatter, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Pedersen? Holtums kone, Holtum, Arnborg, Problematisk: Niels Pedersen Holtum er omkring 70 år gammel, hans 2. kone Johanne Thomasdatter Vendelbo er død to år før i 1734, han skulle altså være gift 3. gang, hvis det er denne Niels Holtum.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Mikkelsdatter, ?, Arnborg
FADDER Nr. 4: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Hans Rasmussens kone, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen? Holtum, Holtum, Arnborg, Niels Pedersen dør først 1739, men han skal så være gift 3. gang efter 1734, hvor hans anden kone dør.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 26 Aug Thomas {Pedersen} Holt: barn døbt nafnl Johanne Niels {Pedersen?} Holt: hustr bar, jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} joHanne Michelsdaatter Hans {Rasmussen} green og hustr etc.
NOTITS: Datteren opnævnt efter moderen afdøde moder Johanne, der døde 1734.


Nr. 2064 1736.12.13 Inger Johanne Jakobsdatter Skophus, Grene. FAR: Jakob Nielsen Skophus. MOR: Benedikte Thomasdatter Lund.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Øster Høgild, Rind, Datter af Christen Simmelkær.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Hans Rasmussens kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Niels Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Niels Kirkes kone, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Simmelkær, Øster Høgild, Rind, Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d. 13 Decemb. Seigr jacob {Nielsen} skophuußes Barn Nafnl inger johanne Christen {Pedersen} Simmelkærs datter bar dd faderene, jens michelsen og hustr {Maren Pedersdatter}, Hans {Rasmussen} gren og hustr Niels Kierch og hustr etc.
NOTITS: Hans Rasmussen er en nabo i Grene. Niels Kirk af Kirkegaard kendes kun som fadder et par gange.


Nr. 2065 1736.12.23 Maren Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: Niels Jakobsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Niels Jakobsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom 4 Adv: jens Michelsens barn Nafnl Maren fad: Anders {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} Niels jacobs: og hustr.


Nr. 2066 1737.01.13 Maren Mikkelsdatter, Holtum?. FAR: Mikkel Clemmensen. MOR: ? Mikkel Clemmensens kone.
BÅREN AF: Birgitte Thomasdatter, Holtum?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Michel Nielsen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Mikkel Nielsen Holtums kone, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Thomas Pedersen Holtums kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt Dom 1 p Epiph. Michel clemensens barn nafnl Maren Bergithe Thomas daatter bar dend faderne Michel Holtum og hustr og daatter Thomas holt: og hustr.
NOTITS: Mikkel Clemmensen får tre børn - dette er det sidste - alle med faddere i Holtum, hvor han formodes at være. Birgitte Thomasdatter kunne være en søster til Niels Pedersens afdøde kone Johanne Thomasdatter.


Nr. 2067 1737.07.01 Mette Jensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Jens Pedersen Skræder. MOR: ? Jens Pedersen Skræders kone.
BÅREN AF: ? Jens Pindvigs kone, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Ikke ellers set, muligvis ikke i Arnborg sogn.
FADDER Nr. 2: Niels Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Rasmussen, Tornvig?, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Jens Rasmussens kone, Tornvig?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jens {Pedersen} shreders daatter nafnl Mette, jens Pindvigs kone bar dend. fadere Peder Pedersen, Niels hiølund og daatter, jens Rasmussen og hustr.
NOTITS: Dato efter 13. jan. og før 1. dec. 1737. Dato sat midt imellem arbitrært.


Nr. 2068 1737.12.13 Dødfød, Grene. FAR: Anders Eriksen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB d 13 Dec: føde maren Søfrensdaatter, ßom opholder sig udj greene et dødfød barn, udlagte barnefader Anders Eriksen.
NOTITS: Anders Eriksen ses 1738 som fadder ved Niels Olufsens barn Oluf. Maren Sørensdatter må være fra et andet sogn.


Nr. 2069 1737.12.20 Dødfødt, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 Dec: Niels {Jakobsen} Syndergrd {Gammel Arnborg} hustr: dødføde barn, ßom var nafnløs fød.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Tvilling til Jens Nielsen *19.01.1738 #2070.


Nr. 2070 1738.01.19 Jens Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Niels Søndergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom: 2 p Epiph: Niels {Jakobsen} Syndergdr barn nafnl jens fadere jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter} Anders {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} etc:
NOTITS: Tvilling til dødfødt barn begrvet 20. dec. 1737.


Nr. 2071 1738.02.23 Mikkel Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Niels Søndergaards kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 1-ste ßøndag i fasten Anders {Lauridsen} ßmids ßøn Nafnl Michel Peder jens - daatter bar dd fadere Niels {Jakobsen} ßyndergrd og hustr: og daatter, jens Michels: og hustr: {Maren Pedersdatter}
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Begravet i Arnborg Grene 61 år gammel.


Nr. 2072 1738.04.04 Oluf Nielsen, Togsvig?. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Togsvig?, Arnborg, En Maren Eriksdatter dør 1762 i Togsvig, *1706c.
FADDER Nr. 1: Otte? Pedersen, ?
FADDER Nr. 2: Hans? Christensen, ?
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, ?
FADDER Nr. 4: Anders Eriksen, Togsvig?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels olufsen barn Oluf. Døbt Langfredag, Maren Ericks D: bar dend, faderne Othe peder-ßen, [Hans] Christen Peder christensen Anders Erichsen, etc:
NOTITS: Fadder navnene er ukendte i Arnborg sogn, formodentlig kommer de fra et andet sogn.


Nr. 2073 1738.04.21 ?, . FAR: Peder Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fød og begraven d 21 Apr: Peder jensen {s barn, således her forstået}. {Peder Jensens barn}.
Begravelse nr. 6066
NOTITS: Ingen passende Peder Jensen set. Barnet selv ville ikke blive kaldet Peder Jensen i kirkebogen på den tid, men "liden søn xxx". Barnet er sikkerlig blevet hjemmedøbt.


Nr. 2074 1738.12.14 Mikkel Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Rasmussens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Thomas Pedersen Holtums kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg, 21, lige blevet gift fra Sandfeld, Brande til Holtum, Arnborg lige over åen (Skjern å).
FADDER Nr. 4: ? Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg, Peder Jørgensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Rasmussen, Tornvig, Arnborg, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 14 dec: Matz Michels: barn nafnl Michel jens Rasmussens kone bar dend faderne Thomas {Pedersen} Holt: og hustr {Karen Nielsdatter} Peder jørgens: og hustr {NN Mikkelsdatter} etc.


Nr. 2075 1738.12.20 Kirsten ?datter, Fasterholt?. FAR: ? Jakobsen. MOR: ? Jakobsens kone.
BÅREN AF: ? Jakobsdatter, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg, Måske faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Bjerre, Fasterholt-Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Fasterholt-Bjerre, Arnborg, Søn af Christen Bjerre.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Fasterholt-Bjerre, Arnborg, Datter af Christen Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 20 decembr jacobsen hans barn nafnl Kirsten. Hands ßyster bar dend faderne jacob Andersen, Christen {Christensen} Bierre søn og daater etc:


Nr. 2076 1739.06.12 Maren Thomasdatter, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren ? Nikolaj Rasmussen Skibbilds 2. kone, Skibbild, Skibbild
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg, Nabo i den anden gaard i Holtum.
FADDER Nr. 2: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 3: Clemmen Rasmussen, Skibbild, Arnborg, Bror til Nikolaj Rasmussen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 jun Thomas {Pedersen} Holt: harn, nafnl Maren Nicolaj {Rasmussen} Schivilds kone bar dend, Peder jørgensen, Nicolaj {Rasmussen} Schivild og broder {Clemmen Rasmussen}, Maren Peders-daatter etc:
NOTITS: Nikolaj Skibbilds kone bærer, vel fordi datteren bliver opkaldt efter hans første kone Maren Nielsdatter, der anses for at være søster til moderen, og som lige er død. Degnen har andre faddere, men som undtagelse her skønnes præsten bedre infomeret (ellers anses degnen som den primære kilde og præsten som afskrivende sekundær). DKB: "D: 14 November Blef Thomas holtdoms baren døbt Nafl: Maren [.....] hustrue bar den faderne peder Jørgensen og hans broder og maren peder daatter". Om præsten med den 12. juni eller degnen med den 14 november har den rigtige dato kan ikke siges.


Nr. 2077 1739.06.19 Peder Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Niels Søndergaards kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 4: Sidsel Jensdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg, Niels Søndergaards søster?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 19 jun Niels {Jakobsen} ßyndergaards barn udj g Arnborg nafnl Peder , jens Niels: hustr bar dd, Ander {Lauridsen} ßmed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} og Nels Syndergds ßøn Zihzel jensdaatter etc:
NOTITS: Degnens version er temmelig anderledes: DKB: "d: 22 dito {November} blef niels Søndergaars baren dø{..} Nafl: peder faderne jens Nielsen og hustru og anders smed og hans Søster og broder." Hans (Niels Søndergaards) søster tages her som Sidsel Jensdatter, hvilket ville sige at han hedder Niels Jensen Søndergaard, men kaldes Søndergaard for at adskille ham fra Niels Jensen også i Arnborg (datter Maren 1732, søn død 1741).


Nr. 2078 1739.07.02 Anne Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Niels Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 jul: jens Niels: barn døbt nafnl Anne faderne Ander {Lauridsen} ßmed, Christen Pedersen, jens Michelsen og hustr {Maren Pedersdatter}.


Nr. 2079 1739.09.07 Peder Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Peder Larsens kone.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter? Døslund, Dørslund, Brande, Måske 49, Mette Pedersdatter gift med Laurids Christensen (ses i skifte 1711).
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 4: Christen Olufsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige, Christen Togsvigs, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 6: Jens Larsen, ? bror til faderen?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 7 Sept: Peder Lass: barn nafnl Peder Mette Døslund bar dd, Christen Peders: Anders {Lauridsen} smed og hustr {Johanne Mikkelsdatter} vare fadere it: Christen {Olufsen} Toxvig og pige, jens Lassen etc:
NOTITS: Barnet er den senere så navnkundige Peder Arnborg, der bor i Brande sogn og kan skrive og læse - hans far var skolemester - og hvis underskrift ses på mangfoldige skøder og skfiter. Jens Larsen ses kun denne ene gang, vel fra et andet sogn. Peder Larsen kaldes i skiftet efter ham 1778 Lauridsen.


Nr. 2080 1740.01.24 Laurids Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels Søndergaards kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 24 janv: Anders {Lauridsen} smeds barn, nafnl Laurits. jens Niels: kone bar dend faderne jens Michels., Niels ßyndergrd og hustr Christen Peders: jens Michels: daat: {20, Ellen Jensdatter}.


Nr. 2081 1740.03.13 Else Sørensdatter, Hjøllund?. FAR: Søren Pedersen. MOR: ? Søren Pedersens kone.
BÅREN AF: Christiane Lund, Grene?, Arnborg?, Vel familie til Jakob Nielsen Skophus kone Benedikte Thomasdatter Lund.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens kone.
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 5: Bent Pedersen
FADDER Nr. 6: Jens Olesen, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 13 Marstinus 2. Blev Søren peders baren døbt naflig Else Jomfru {Christiane} Lund bar dend faderne Christen Jachopsen og jens Mechelsen hustru {Maren Pedersdatter} og daatter {Ellen Jensdatter} bent pedersen Jens ollesen.
NOTITS: Præsten skriver ikke det hele af. PKB: "Bapt. d 12 Mart. søfren Pedersens barn døbt nafnl else, Christiane Lund bar dend faderne Christen jacobsen Jens Mich: og hustr etc:"


Nr. 2082 1740.03.17 Søren Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen. MOR: ? Christen Jakobsens 1. kone.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Senere vel gift med Jens Ostersen i Birkebæk?
FADDER Nr. 1: Marquor Nielsen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Marquor Nielsen Tovdals kone, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 4: Jens Madsen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 17 Mart: Christen jacobsens barn nafnl Søfren Johanne Søfrensd: bar dd, Marquor {Nielsen} tovdal og hustr jens michelsens daatter {20c, Ellen Jensdatter} jens Matzen.
NOTITS: DKB: "d: 17 Mars: blev Christen jachopsen baren døbt Nafl: Søren Johanne Sørensdatter bar den, faderne Marku todald og hustru og jens Mechelsen daatter."


Nr. 2083 1740.03.27 Else Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Olufsen Togsvig. MOR: ? Christen Olufsen Togsvigs kone.
BÅREN AF: ? Christen Togsvigs kones søter
FADDER Nr. 1: Peder Smed, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Tjenestepige, Peder Smeds, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 5: ? Christen Togsvigs kones bror
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 27 Mart. Christen {Olufsen} Toxvig barn nafnl Else, [hands] Kones syster bar dend faderne Peder ßmed og hds pige, jens Michelsen og daatter etc.
NOTITS: DKB: "d: 27 mars: blev Christen {Olufsen} toxvigs baren døbt Nafnl: Else hendes søster bar dend fadere peder Smed og hans Pige og jens Mechelsen og daatter {20c, Ellen Jensdatter} og hendes broder."


Nr. 2084 1740.04.06 Maren Nikolajsdatter, Skibbild. FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Maren.
BÅREN AF: ? Nikolaj Skibbilds kone Marens søster
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 3: Niels Thomassen
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 6 Apr: Nicolaj Ramuss: barn nafnl Maren, hendes syster bar dd, faderne jens Michelsen og daatter {20c, Ellen Jensdatter}, Maren Thomasdaatter Niels Thomasen etc:
NOTITS: DKB: "{.... beskadiget} April blev [...kulaes] baren døbt nafl: Maren faderne Hans Rasmussen og Jens Mechelsen og Niels thomassen og henne Søster bar den." Moderen Maren dør i barselsseng, begraves 5 dage efter dåben.


Nr. 2085 1740.09.18 Mikkel Pedersen, Holtum. FAR: Peder Jørgensen. MOR: ? Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Ane Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Jørgensen den Ældre, Sandfeld- Store, Brande, Faderens storebror af samme navn.
FADDER Nr. 4: Lars Jørgensen, Brande, Faderens bror. I Flø eller Store Sandfeld.
FADDER Nr. 5: ? Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Mindst 16, *1724- ikke kendt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 18 7br Peder jørgens {21c, den yngre} barn nafnl Michel, faderne jørgen {Pedersen} Sandfelds hustr {Ane} bar dd Thomas pedersen jørgen {Pedersen} Sanfeld peder jørgensen {26c, den ældre} og syster.
NOTITS: DKB: "d: 18 September Blev Peder Jørgensen barn døbt nafl: Mechel Jøren {Pedersen} Sanfelds hustru {Ane} bar dend faderne thomas Pedersen og hustru og og broder {Peder Jørgensen?} og Lars Jørgensen." Peder Jørgensen den Yngre i Holtum, Peder Jørgensen den Ældre i Store Sandfeld, Brande og Lars Jørgensen er sønner af Jørgen Pedersen Sandfeld af Store Sandfeld, Brande, som er direkte nabo til Holtum.

LINK: Store Sandfeld, Brande


Nr. 2086 1740.10.07 Peder Jensen, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: eodem die {7. okt.} jens Michels: barn ßom var hiemdøbt nafnl Peder.
Begravelse nr. 6075
NOTITS: Moderen Maren Pedersdatter døde samme dag i barselsseng. DKB: "Datum dito {7. okt.} døde barnet Peder Jensen som gud var lofvet for sin [....]"


Nr. 2087 1741.04.03 Maren Jensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hjøllunds kone
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Skræder, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Skræders kone, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Konen Maren Mortensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Fer. 2 pasch jens peders: barn af Lil Hiølund Nafnl Maren [...] Niels hiølunds kone bar dd faderne jens {Pedersen} skræder og hustr, Peder skræder og hustr. etc:
NOTITS: Hjemmedøbt først, se DKB: "d Anden paaske dag da blev Jens pedersen baren døbt nafl: Maren som blev hiem døbt for Sin Svaghed skyld udi hiølund." Der er to Jens Pedersener i Hjøllund paa denne tid: denne Jens Pedersen i Lille Hjøllund og Jens Pedersen Skræder i Store Hjøllund.


Nr. 2088 1741.04.15 Karen Jensdatter, Tornvig. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Mikkelsens 2. kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 15 Apr: jens Rasmussens barn nafnl Karen jens skræders kone bar dd, faderne Jens Michels: og hustr, jens Søfrens: og Maren jensdaatter etc:
{DKB:} d: 15 April Jens Rasmus {... beskadiget} {Ba}ren nafnl karen Jens {beskadiget .......} helsen hustru {beskadiget ........} ed faderne Jens [...............] ensen daatter og S[...] Andersen og Jens [Mech...]

NOTITS: Degnen har delvis andre faddere og bærer. Degnen og præsten kan ikke bringes helt i velklang med hverandre.


Nr. 2089 1741.05.02 Mikkel Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Rasmussen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Jørgensen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg, Peder Jørgensen Holtums kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Konen Karen Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 2 Maj Matz Michelsens barn nafnl Michel Thomas {Pedersen Holtums} Hust: {Karen Nielsdatter} bar dd faderne, jens Rasmussen og Peder {Jørgensen} Holt: og hustr {? Michelsdatter} etc.
NOTITS: DKB: "d: 2den maj Blev Mas Mechelsen Barn bødt Nafl: Mechel Thomas {Pedersen} Holtom hustru {Karen Nielsdatter} bar dend faderne jens Rasmussen og peder {Jørgensen} Holtdom og hustrue {? Michelsdatter}." Faderen Mads Mikkelsen skrives 1744 af Tornvig, han kunne 1741 være andetsteds.


Nr. 2090 1741.06.02 Jens Nielsen, Grene. FAR: Niels Thomsen Grene. MOR: ? Niels Thomsen Grenes kone..
BÅREN AF: ? Jens Bennetsens kone, Selstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Selstrup, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Jensen, Selstrup, Skarrild, Jens Bennetsens søn.
FADDER Nr. 3: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, DKB.
FADDER Nr. 5: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20c, Jens Mikkelsens datter. DKB.
NÆVNT Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 jun blev Niels {Thomsen} greens barn døbt nafnl jens, jens bennets: hustrue bar dd, fad jens bennetsen og hands ßøn Hans {Rasmussen} greens hustr etc:
NOTITS: DKB: "d: 2den Juius blev Niels grens baren bødt Nafl: Jens, Jens bensen hustru bar dend faderne hans {Rasmussen} gren og hustru og Jens Mechelsen og daatter {Ellen Jensdatter}."


Nr. 2091 1742.01.15 Christen Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Michelsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20, Jens Michelsens datter
FADDER Nr. 4: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Michelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 15 janv: Anders {Lauridsen} smeds barn nafnl Christen, jens Michelsens kone {Maren Pedersdatter} bar dd Peder Lass: og hustr og pige, Niels ßyndergd og daatter stod faddere etc:
NOTITS: DKB: "d: 18 janv: blev Anders {Lauridsen} Smeds baren døbt nafnl: Christen Jens Mechelsen hustru {Maren Pedersdatter} bar dend faderne peder lassen og hustru og Jens Mechelsen daatter {Ellen Jensdatter}."


Nr. 2092 1742.04.10 Jørgen Pedersen, Holtum. FAR: Peder Jørgensen. MOR: ? Michelsdatter.
BÅREN AF: Inger Lauridsdatter, Lars Sandfelds kone fra Bjødstrup, Gjellerup.
FADDER Nr. 1: Michel Nielsen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? tjenestepige Thomas Pedersen Holtums, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen Sandfeld, Flø?, Brande, Bror til faderen. Født i Store Sandfeld, Brande, men ser ud til at have boet i Flø (usikkert).
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Far til faderen og Lars Sandfeld.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 10 Apr: Peder jørgensens barn nafnl jørgen, Lars {Jørgensen} Sandfelds kone {Inger Lauridsdatter} bar dd fad: Michel {Nielsen} holtum Thomas Peders:, Anders {Lauridsen} smeds hustr. Thomas {Pedersen} Holt: pige.
{DKB:} d: 10 April blev {.........} Jørgensen {...........} {..}bt nafl Jørgen Sa[..]feld hustrue Bar dend faderne Michel {Nielsen} holtdoms og thomas pedersen og Anders {Lauridsen} smed og Thomas pige.

NOTITS: . Lars Jørgensen Sandfeld er faderens bror. Michel Nielsen er moderens far. Degnen og præsten er uenige om hvem si kuen bår. Da han er opkaldt efter bedstefaderen Jørgen Pedersen Sandfeld, ville det være mest naturligt hvis hans kone bar, hendes navn kendes ikke.


Nr. 2093 1742.04.22 Inger Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Christen Pedersens søster og Peder Larsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Bror til bæreren.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Anders Smeds, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anne Amme, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen NN Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 22 Apr: jens Niels: barn nafnl inger, Christen Peders: syster bar dd, fad: Anders {Lauridsen} ßmed og hustr og pige, Anne Amme etc.
Begravelse nr. 6086
NOTITS: DKB: "og samme dag {10 april 1742} Jens Nielssen baren Dø{bt} Enger peder larssen hustru bar faderne Anders {Lauridsen} Smed og Christen peder." Noteres at Peder Larsens kone er Christen Pedersens søster.


Nr. 2094 1742.05.20 Niels Thomasen, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussens kone, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Klemmen Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg, Er hjemme hos broderen Nikolaj.
FADDER Nr. 3: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: NN Michelsdatter, Holtum, Arnborg, Peder Jørgensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Rasmusdatter, Skibbild?, Arnborg, Søster til Nikolaj Rasmussen Skibbild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 20 Maj Thomas Peders: barn Nafnl Niels. Nicolaj {Rasmussen} Schivilds hustr bar dd faderne Peder jørgens: Nicolaj {Rasmussen} Schivild og broder Peder jørgens: hustru etc:
NOTITS: DKB: "d: 20 May blev thomas {Pedersen} holtdom baren døbt nafl: Niels Neohklai hustrue bar den faderne peder Jørgensen og hustrue og Neohkulai og broder og Søs."


Nr. 2095 1742.06.05 Maren Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 2: Dorte Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone
FADDER Nr. 5: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5 jun: jens Michels: barn nafnl Maren, P. K: bar dend, fad: Dorethe pinvig Anders {Lauridsen} ßmid og hustr {Johanne Mikkelsdatter} hds [...] etc.
NOTITS: DKB: "d: 15 Junius Jens Mechelsen barn døbt nafl: Maren Præ{stens beskadiget} hustru bar dend {........ beskadiget} , Anders {Lauridsen} Smed og hustru hans {Rasmussen} gren og h{....}."


Nr. 2096 1742.06.05 Jakob Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen. MOR: ? Christen Jakobsens 1. kone.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Tovdal, Arnborg, Marqvor Nielsen Tovdals kone, identificeret over forskellen mellem præstens og degnens version.
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Thomesen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels Thomesen Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Søren Olles, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Niels Søndergaards kone, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Marqvor Nielsen Tovdal, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem Die {5. juni} døbt Christ: jacobs: døbt jacob. Marqv: {Nielsen} tovdals hustr {Johanne Sørensdatter}, Fad: Hans {Rasmussen} gren, Niels Thomesen og hustr hds pige etc.
Begravelse nr. 6364
NOTITS: DKB: "samme dag {15 Juni} Christen Jachopsen baren Døbt Nafl: Jachop Johanne Søren Daatter bar den faderne, Søren Olles og Niels Søndergaard og hu{...}." Her findes navnet på Marquor Nielsen Tovdals kone: Johanne Sørensdatter.


Nr. 2097 1742.07.22 Dødfødt, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Niels Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 9 dom Trinit Niels {Jakobsen} Syndergds barn, ßom var død fød.
Begravelse nr. 6084


Nr. 2098 1742.08.12 Inger Thøgersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Thøger Sørensen Hjøllund. MOR: Mette Larsdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Harreskov, Assing, Jens Jørgensen Harreskovs kone
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Lars Olesen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Moderens far
FADDER Nr. 4: Ole Larsen, Hjøllund, Arnborg, Moderens bror
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Hjøllund, Arnborg, Ole Larsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 12 dom p Trinit: Thøger Søfrensens barn nafnl enger, jens {Jørgensen} Harreschovs hustr {Mette Andersdatter} bar dd, faderne jens Michels. og hustr Laz {Olesen} hiølund oluf Lassen og Hustrue {Anne Sørensdatter}.
NOTITS: DKB: "d 12 søndag i trinta[..] blev Tøger hioll[..] baren døbt nafl. Enger, Jens {Jørgensen} hareSkof hustrue {Mette Andersdatter} bar dend faderne Jens Mechelsen og hustru og Las ollesen."

LINK: Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol nr. 150 for Jens Jørgensen Harreskov.


Nr. 2099 1742.11.18 Anna Mikkelsdatter, Togsvig. FAR: Mikkel Christensen Togsvig. MOR: Karen Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Mikkelsdatter, Søby, Arnborg, 17, steddatter af Lars Christensen Søby.
FADDER Nr. 5: Mette Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 6: Anne Skytte, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Søby, Søby- Sønder, ARnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 26 Dom p Trinit Michel {Christensen} Toxvigs barn nafnl Anna faderen vare Peder Lassen, Christen Birchibech, Las {Christensen} søbyes Datter {Anne Mikkelsdatter} Matz hiølund, Anne shyttes.
NOTITS: DKB: "d: 26 Søndag i tri Blev Mechel {Christensen}Toxvigs baren døbt Nafnl Ann[.] {.........} [...ster] bar den fad Peder larsen og Hustru berche berch og Las Søbye daatter og Mette hiølund."


Nr. 2100 1743.04.21 Anne Jensdatter, . FAR: Jens Christensen Pindvig. MOR: ? Jens Pindvigs kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Lille, Arnborg, Problematisk, for i skattelisten 1743 har han ingen kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 6: Kirsten Pedersdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 21 Apr: Jens {Christensen} Pindvigs barn Nafnl Anne, jens {Pedersen} skræders kone bar dd faderne jens Mich: og hustr, Christen jacobs: Christen peders: Maren Jensdaatter Kirsten Pedersdaatter.
NOTITS: DKB: "d 2[1] April blef Jens {Christensen} pinvigs barn fød Nafg: Anna Jens {Pedersen} skreders Hustru bar den fader Jens Mechelsen og Christen Jacobsen og Christen Pedersen og Maren Jensdatter og Kirsten Pedersdatter." Pindvig ligger i Skarrild sogn, hvor Jens Christensen bor i skattemandtallet 1743, så der er vel tale om en "forkert" indførsel i Arnborg kirkebog. På den anden side er alle fadderne fra Arnborg, hvilket kunne tyde på, at Jens Pindvig boede i Arnborg.


Nr. 2101 1743.05.19 Margrethe Olesdatter, Hjøllund- Store. FAR: Ole Larsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Larsdatter, Hjøllund?, Arnborg, Sikkert faderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Olesen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thøger Sørensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 19 maj oluf Lassen nafnl Mag[grethe] Mette Lasd bar dd, Fad. Las {Olesen} Hiølund Thøger {Sørensen} hiølund, Peder Lassen og hustr:
NOTITS: DKB: "d 19 Maiius blef Olle Lassens barn døbt Navlg Magrete, Mette lasdat bar den." Se daab #2109, hvor moderen identificeres fordi degnen skriver hendes navn og præsten hendes mands.


Nr. 2102 1743.06.14 Maren Olufsdatter, Birkebæk. FAR: Oluf Pedersen Birkebæk. MOR: ? Oluf Pedersen Birkebæks kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Togsvig, Arnborg, Mikkel Christensen Togsvigs kone
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, ?, Ellers ikke set, måske fra et andet sogn.
FADDER Nr. 2: Mikkel Harreskov, Harreskov, Assing, Formodet fra Assing.
FADDER Nr. 3: Maren Skytte, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Laurids Jørgensen Skræders kone, Hjøllund- Lille, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Laurids Jørgensen Skræder, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 14 jun oluf birchibech barn nafnl Maren Michel {Christensen} Toxvigs kone {Karen Jensdatter} bar dd, faderne Christen Thomesen, Michel [...flens] {Harreskov}: Maren shytte Lauritz {Jørgensen} Skræders hustr
NOTITS: DKB: "d 14 Juni blef Lille {..........} barn døbt [.....] Toxvig koene bar den faderne Christen Tom[...]sen og Mekel Hare[....] og Maren skøt og Lauris skreder Hustru."


Nr. 2103 1743.10.14 Maren Lauridsdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Laurids Jørgensen Skræder. MOR: ? Laurids Jørgensen Skræders kone.
BÅREN AF: Anne Eriksdatter, ?
FADDER Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Thomasen, Birkebæk, Arnborg, Søn af Thomas Jespersen Birkebæk.
FADDER Nr. 3: Hans Rasmussen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 oct: Lauritz jørgens: barn nafnl: maren Anne Erichsdaatter bar dd, Thomas berchebech og søn, hans gren og hustr etc:
Begravelse nr. 6087
NOTITS: DKB: "d 14 October blev Laur[..] Jørgensen barn Døbt Navlig Maren." Begravet knap en måned gammel.


Nr. 2104 1744.02.24 Kaspar Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Elllen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 24c, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 24 Feb: blef Anders Smeds baren døbt naflig Kasper Jens Nielssen og Hustru og Christen Jensen og Jens Mekelsen Daatter bar den.

NOTITS: PKB: "Bapt: d 24 febr: døbt Anders ßmeds barn Nafnl Kasper jens Niels. hustr bar dd, fadere Christen peders:, jens Michels: og datter etc:" Præsten mener Jens Nielsens kone bar, degnen at det var Jens Mikkelsens datter, den sidste er her antaget.


Nr. 2105 1744.04.14 Niels Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Pedersdatter.
BÅREN AF: Helvig Nielsdatter Arnborg, Gammel Arnborg, Arnborg, †1778.
FADDER Nr. 1: Gøde Pedersen, Søby?, Rind?
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Niels Jakobsen Søndergaard?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 14 Apr Peder Lass: barn Nafnl Niels Helvig Arnb bar dd, faderne var [gjøde] Peders:, Anders smeed, jens Niels: Niels [Jacob]sen og hustr etc.
NOTITS: DKB: "d 14 April Peder Lassen barn Døbt Navlig Niels."


Nr. 2106 1744.10.02 Jørgen Lauridsen, Hjøllund- Lille. FAR: Laurids Jørgensen Skræder. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Anne Eriksdatter, Arnborg?, Moderens søster, se skifte efter denne søn 1764 Hammerum, Brejl. Kan være fra et andet sogn, præsten skriver sjældent sogne til.
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Thomasdatter, Grene, Arnborg, Hans Rasmussens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Niels Thomesen Grenes kone, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 2 oct: laurits jørgens. barn Nafnl jørgen, Anne [Erichs]daatter bar dend hans Rasmussen og hustr. {Maren Thomasdatter} Niels {Thomesen} grene og hustr etc:
NOTITS: DKB: "d 2 october Lauris Jørgensen Barn døbt Jørgen." Moderens navn Maren Eriksdatter fra Kaae "Fæster og Husbonde" s. 43 fra året 1747. Bæreren Anne Eriksdatter er moderens søster, se skifte efter denne søn Jørgen Lauridsen i Sinding, 1764 Hammerum, Brejl.


Nr. 2107 1744.10.20 Rasmus Jensen, Tornvig. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussen Skibbilds kone, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift 1743-44.
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Thomas Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 20 oct: jens Rasmuss: barn Nafnl Rasmus. Nicolaj Schilvild kone bar dd, faderne vare Jens Skræder og hustr: Thomas Holt, og hds pige etc:


Nr. 2108 1744.09.03 Maren Thomasdatter, Birkebæk. FAR: Thomas Jespersen Birkebæk. MOR: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone.
BÅREN AF: Anne Eriksdatter, Arnborg
FADDER Nr. 1: Kirsten Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: Oluf Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Oluf Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 3 Sept: Thomas [Bbech]s barn Nafnl Maren, Anne [Erichs]dat bar dt, fadere vare, Kirsten birchebech oluf birchebech og hustr etc.
NOTITS: DKB: "d 6 Sep: Thomas berke beks Barn døbt navlig Marn."


Nr. 2109 1744.09.20 Anne Lisbeth Thøgersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Thøger Sørensen Hjøllund. MOR: Mette Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Hjøllund, Arnborg, Faderens søster, Ole Larsens kone
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift 1743-44.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Thøger Sørensen Hjøllunds, Hjøllund- Store, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Ole Larsen, Hjøllund, Arnborg, Konen Anne Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 20 Sept: Thøger hiøl: barn Nafnl Anne Lisbeth, oluf Lassen Kone bar dd, faderne jens skræder og hustr jens Nielsen Thøgers pige etc:
NOTITS: DKB: "d 20 Sept: Tøger Sørensen barn døbt Navlig Anna Lisbet Anna Sørrensdatter bar den og 5 fader." Her identificeres Oluf Lassens kone som Anna Sørensdatter.


Nr. 2110 1744.11.02 Peder Sørensen, Gammel Arnborg. FAR: Søren Olufsen. MOR: ? Søren Olufsens kone.
BÅREN AF: ? Olufsdatter, Arnborg, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: ? Niels Jakobsens 2. kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Niels Jakobsen Søndergaards søn
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Nov: Søren olufs: barn nafnfl Peder, Niels jacobs: Hustr Niels jacobs Niels jacobs: ßøn Peder Lassen og pige stod fadere og Søren olufs: ßyster bar dend etc:
NOTITS: DKB: "d 2 novemb: Sørren Ollesen barn naflig peder og hans søster bar den."


Nr. 2111 1744.12.25 Christen Mikkelsen, Togsvig. FAR: Mikkel Christensen Togsvig. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Oluf Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Oluf Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Eriksdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa juele dag Døbt Michel Toxvigs barn Nafnl Christen Thomas Birchibechs hustr bar dd Christen Pedersen, Oluf birchibech og hustr: Anne Erichsd. var fadere.
NOTITS: DKB: "Paa Julledag blef Meckel Christensen barn døbt Navlig Christen thomas berke bech Hustru bar den og 5 fader." Begravet 1809.


Nr. 2112 1745.02.10 Karen Christensdatter, Birkebæk. FAR: Christen Pedersen Birkebæk. MOR: Anna Birkebæk.
BÅREN AF: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 1: Oluf Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Oluf Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Niels Jakobsen Søndergaards datter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 febr: Christen birchebechs barn nafnlig Karen Thomas Bbechs hustr bar dd fadere Oluf birchebech og hustr, Christen Pedersen og Niels Syndergaard etc: og daatter.
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.


Nr. 2113 1745.02.25 Inger Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Herredsfoged Carl Christophers enke, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels Jakobsen Søndergaards 2. kone, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Peder Lassens, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 25 febr: jens Niels: barn udj g Arnb: nafnl inger. Sl. Herretzfogets carl Christophers bar dd, faderne var Anders ßmed Niels syndergd og hustr og daatter Peder Lass: pige etc:


Nr. 2114 1745.04.19 Kirsten Madsdatter, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Rasmussens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens, Kan være Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 2 Paaske dag Mads Micekelßen barn døbt nafnlg Kirsten Jens Rasmussens hustrue bar dd fad jens Rasmussen Thomas {Pedersen} holtum og Niels {Jakobsen} Søndergaard og Jens.
NOTITS: DKB: "d 2 paaske dag blev Mads Mikelsen barn døbt Naflig Kirsten Jens Ras{........} Hustru bar d[...] [.....................] og Thomas Holdom [....] Niels Sønderg[...] Jens Mekelsens datter."


Nr. 2115 1745.04.25 Lars Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Peder Larsens kone.
BÅREN AF: Maren Folager, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 1 Søndag Efter Paashe Peder Lassens barn døbt Nafnl Las [Marie] {Maren} folager bar dd fader, Christen Pedersen og Anders Smed og hustrue og jens Nielssen.
NOTITS: DKB: "d 1 Søndag Efter paaske blev peder Lassen barn døbt Naflig Las Maren folager bar den fader Christen pedersen og Anders ßmed og Hustru og Jens Nielsen h[.....]." Bæreren kaldes også tidligere i kirkebogen for Maren Folager.


Nr. 2116 1745.06.20 Margrethe Thomasdatter, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussens kone, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 25, bor lige ved kirken, hentes til for at fylde fadderne op.
NÆVNT Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Datter Ellen Jensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 1 Søndag i Trinitatis Thomas Holtoms barn døbt Magrete Nicolau Hustrue bar dd fad peder Jørgensen og hustrue og Jens Michelsen.
NOTITS: DKB: "d 1 søndag i trinitades blev Thomas Holtoms barn døbt Magrete Nekunikaj Hustrue bar den fader Peder Jørgensen og Hustru og Jens Meckelsens datter."


Nr. 2117 1745.10.22 Niels Jensen, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kones søster, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Uklart om den ældre eller yngre, vel snarere den yngre.
FADDER Nr. 3: ? shostus?? datter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 22 October Jens Nielsens barn døbt navnlig [Niels] og hans Moster bar dd faderne Niels Hiøllund og hustrue og [B....] sh{ostu]s Datter.
{DKB:} d 22 october blev Jens Nielssen barn Døbt Nafn. Niels hans moders Søster bar den fader Niels [......] og Hustru [.....].

NOTITS: DKB: ""


Nr. 2118 1745.11.15 Niels Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen. MOR: ? Christen Jakobsens 1. kone.
BÅREN AF: Abelone Katrine Christensdatter Lund, Præstegaarden, Skarrild, Præstekonen.
FADDER Nr. 1: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Niels Jakobsen Søndergaards datter.
FADDER Nr. 2: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 25, datter af Jens Mikkelsen.
FADDER Nr. 3: ? Christen Jakobsens kones mor, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Datter er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Datter Ellen er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Konen er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d 15 November blev [Christen] Jacobsens barn døbt Niels Præstens Kone bar dd fader Niels{Jakobsen} Syndergaars datter og Jens Michelsens Datter og Hans Groeens og Hustrue.
{DKB:} [.................] [.....] barn døbt Navlig Niels Præstens Hustru bar den fader Neils ßøndergaards datter og jens Mechelsen datter og hendes Moder og hans grens Hustrue.


Nr. 2119 1746.04.11 Jens Jensen, Kirkegaard?. FAR: Jens Ibsen. MOR: ? Jens Ibsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Jakobsens kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Rasmussen, Tornvig, Arnborg, Degnen har hans kone som fadder.
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen, Grene, Arnborg, 17, søn af Hans Rasmussen i Grene.
FADDER Nr. 4: ? Niels Thomesen Grenes kone, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 2 Paaske dag Jens Jbssen barn døbt kaldet Jens Chresten Jacobsens hustru bar dd fader Jens Mecelsen og Jens Rasmussen og Thomas Hansen {Grene} og Niels {Thomasen} Grens hustru.
{DKB:} d 2 Søndag Efter paaske blev Jens Jbsen barn døbt navlig Jens Chresten Jacobsen Hustru {bar} den fader jens Mekelsen og Jens Rasmussen Hustru og Thomas gren og Niels g H. {Niels grenes Hustru}

Begravelse nr. 6098


Nr. 1994 1746.07.01 ? Andersen, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '
{DKB:} d: 2 javaruis døde sl: Anders Hiøllund søn..'}

Begravelse nr. 6136
NOTITS: Dato ganske arbitrær. Han har en anden søn Peder, men han ses at leve indtil 1812.


Nr. 2121 1746.11.01 Lars Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 25, datter af Jens Mikkelsen.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg, Datter Ellen er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 1 November blev Anders {Lauridsen} Smeds barn døbt Navnl Las, Peder Lassens hustru bar dd fad Jens Nielsen og Jens Mikelßen datter {26, Ellen Jensdatter} og Maren Jens Datter.
{DKB:} {..} 1 November Blev Anders {..}eds Barn døbt navlig Las fader peder Lassen og Hustru og Jens Nielssen og Jens Mekelsen datter og Maren Jens datter.

Begravelse nr. 6114
NOTITS: Begravet to år gammel.


Nr. 2122 1747.01.14 Inger Mikkelsdatter, Togsvig. FAR: Mikkel Christensen Togsvig. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Mikkel Togsvigs huskone, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 5: Thomas Pedersen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 6: Mette? Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 12 aar, Thomas Pedersens lille datter, tidligere døtre ikke bekendt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 14 Janvari Mekel {Christensen} Toxvigs barn Døbt nafnlg Enger og hans huus Kone bar dd fad: Peder Lassen og Thomas hansßen og Maren peders Datter og Maren [..nstens] Datter og Thomas Pederßen.
{DKB:} 'd 14 Janvi: blev Mekel {......} barn døbt navlig {........} og [...s] [....] Larsen og Thomas [......] Maren pedersdatter og [.......] Chrestensdatter og Thomas [.....]sens Lel datter.'


Nr. 2123 1747.05.14 Maren Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg, Lars Christensen Søbys kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Mikkelsdatter, Søby, Arnborg, Lars Christensen Søbys steddatter.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 14 Majus Christen Pedersen barn døbt nafnl Maren Las {Christensen} Søybys hustru bar dd fad las Siøbyes og Datter {steddatter Maren Mikkelsdatter} Jens Nielsßen og Peder ladßens hustru.
{DKB:} 'd 14 Majus Christen Pederßen baren Navlig Maren las Søybye hustru bar den faderene Las Søybye og hans datter jens Nielssen og Peder Lassen og hustru.'

NOTITS: Christen Pedersen gift 1743-46.


Nr. 1996 1747.06.24 Navnløs 1, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {1}.'}
Begravelse nr. 6101
NOTITS: Dato omtrentlig.


Nr. 1995 1747.04.26 Navnløs 2, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {2}.'}
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Dato omtrentlig.


Nr. 2124 1747.07.02 Niels Christensen, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Larsens kone, Arnborg, Ellers ikke set i Arnborg.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen den ældre?, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensen den ældres? kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 2 Julli Cresten Cristenßen {Hjøllund} barn Døbt navnlig Niels og Cresten Ladßen hustru bar dd fad Cresten Cristensen og Hustru Cresten Datter.
{DKB:} d 2 Jul Chresten Chrestensen baren døbt Navlig Niels og faderer.

Begravelse nr. 6103
NOTITS: Nogen tvivl om faderen er Christen Christensen i Hjøllund- Store eller i Fasterholt-Bjerre. Men se #2143 hvor Christen Larsen er fadder ved Christen Hjøllunds næste søn Niels, for den her fødte Niels døde jo nogle dage gammel.


Nr. 2125 1747.11.26 Christen Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møller gammels kone, Arnborg, Ellers ikke set.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 27, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Christen Jakobsens karl, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Else Pindvig, Skarrild eller Arnborg?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} Bapt: d 26 November Mads MekelsSen barn Døbt Nafl Cresten gl Cresten Møller {ca. 3 bogstaver, rand beskadiget} [.utru] bar dd fad jens Meckelsen {ca 5 bogstaver, rand beskadiget} Cresten Jacobsen og {resten mangler}.
{PKB:}'d 26 Novem Mas Mechelsen baren Chresten [gl:] Chresten Møllers Hustru bar den faderne Jens Mekelsen og Hans datter og Chresten Jacobsen og hans Karel og Else Pinvig.'


Nr. 2126 1748.01.14 Else Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen. MOR: ? Christen Jakobsens 1. kone.
BÅREN AF: ? Palles kone, Denne Palle ikke ellers kendt.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 24, kunne ogsaa være Ellen. Datter af Jens Mikkelsen.
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Olesen, Arnborg
FADDER Nr. 5: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Janv. cresten Jacobsen barn Døbt Else Palis hustru bar dd fader Jens Mekelssens hustru og Datter og jens Pinvig kone Jens Olleßen.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: DKB: "d 14 Janvari blev Chresten Jacobsen Navlig Else, Palis [.......] bar den faderne {............} {.........} Jens Pinvigs koene [......] Mechelsen datter og [..... .....] og Chresten [.........] Mads Mekelsen."


Nr. 2127 1748.02.25 Anne Christensdatter, Birkebæk. FAR: Christen Pedersen Birkebæk. MOR: Anne? Christen Pedersen Birkebæks kone.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Formodet Thomas Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Mikkelsdatter, Togsvig, Arnborg, Formodentlig *1732, ikke døbt i Arnborg kirkebog.
FADDER Nr. 3: ? Tjenestepige Christen Jakobsens, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jakob Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Bliver i 1752 af Gammel Arnborg gift i Rind med Johanne Lauridsdatter af Fjederholt.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Fastenlavens Søndag Cresten Pedersen {Birkebæk} barn nafnl Anne Thomas PederSens hustrue bar dd fad Peder ladsen Mekel toxvigs Datter og Cresten Jacobsen pige og Jacob Nielsßens A.
Begravelse nr. 6112
NOTITS: DKB: "Paa fastelavns ßøndag Blefe Chresten Pedersen Barn Døbt navlg Anna, Thomas Berche Beches Hustru faderne peder Ladsen jacob Nielssen Mechel Chrestens: Datter Christen Jacobs: Pige." Se begravelse #6094, hvor præstens og degnens kirkebogsindførsel viser at det drejer sig om Christen Pedersen i Birkebæk.


Nr. 2128 1748.04.10 Dødfødt, Hjøllund. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 dito i fast jens Nielssßen barn Dødt født A. DKB: d 2 dito Jens Nielsen barn død født udi hiøllund.
Begravelse nr. 6106


Nr. 2129 1748.07.10 Maren Andersdatter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund. MOR: ? Anders Hjøllunds kone.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ole Minds, Minds, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 24, kunne ogsaa være Ellen. Datter af Jens Mikkelsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt. d 10 Julius Anders Hiøllund døbt navl Maren Maren Mortens datter bar dd fad: Chresten Chrestensen og Olle Mins og Jens skræder og hustru Jens Mekelsßen datter.
{DKB: d 20de Julius blev Anders hiølund døbt navl: Maren Maren Mortensdat bar dend, faderne Christen Chrestensen og Olle mins og Jens skreder hustru jens mechelsen datter {......}sen [...sen] d[..].


Nr. 2130 1748.08.11 Edel Christensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Harreskov, Assing, Jens Jørgensens kone
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Se link til skifte nedenfor.
FADDER Nr. 2: Peder Jørgensen, Harreskov, Assing, Bror til Jens Jørgensen.
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersen Skræders kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Lars Christensen, Hjøllund, Arnborg, Ikke ellers kendt.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Hjøllund, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 11 Aguestini Chresten Chresten barn døbt Naf. Edel Jens Jørgensen hustru bar dd fader Peder Jørgenßen og Jens Jørgensen og Jens skræders hustru og Las Chrestensen og søster.
{DKB: d 11 Agusti blev Chresten Chrestensen {Hjøllund} af staare hiøllund hans baren døbt nafl: Edel Jens Jørgensen hustrue af hareskof bar dend, faderne peder Jørgensen og Jens Jørgensen og skreders hustrue og las Chrestensen og søster af hiøllund.}

LINK: Skifte #215 og andre.


Nr. 2131 1749.02.16 Mikkel Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Mikkelsens 2. kone
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 24, kunne ogsaa være Ellen. Datter af Jens Mikkelsen.
FADDER Nr. 5: ? Jens Jbsens kone, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Jbsen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa fastelauns Søndag blev Mads Meckelsen baren døbt navnlig Meckel Jens Meckelsens hustru bar den faderne Chresten jacobsen og Niels gren og Thomas Hanssen og Jens [Jbßsens] hustru og Jens Meckelsens Datter.
{DKB:} d. Paa fastelavns ßøndag blev mads meckelsßen baren Døbt navlig Meckel, Jens Mekelßen Hustru bar dd fad. Chresten Jacobsen og Niels gren ogThomas Hansßen og Jens Jbßen Hus[....] [.....] Mec{............}.


Nr. 2132 1749.03.12 Mette Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Mikkelsens 2. kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Chresten Jakobsen, Kirkegaard, Arnbrog
FADDER Nr. 2: Søren Olesen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 24, kunne ogsaa være Ellen. Datter af Jens Mikkelsen.
FADDER Nr. 4: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Søn Thomas Hansen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 4 Onsdag i fastet blev Chresten Pouelsens baren døbt Nafnlig Mette jens Mieckelsens hustru bar den fadere Chresten jacobsen og søren Ollesen og Jens Meckelsens Datter og Niels Gren og Thomas.
{DKB:}{...} ons dag i Fasten blev Chresten Pallesen baren Døbt Nafl: Mette, jens Meche hustrue bar og Chresten Jachopsen og Søren Olle og Jens Mechelse daatter, Niels gren og hans gren [søn].

NOTITS: Søren Olesen ses i 1744 at faa et barn Peder baaret af en søster NN Olesdatter. Se sidste fadder: præsten har Thomas og degnen Hans Grene søn, det er altsaa Thomas Hansen *1729.


Nr. 2133 1749.05.11 Morten Jensen, Hjøllund. FAR: Jens Nielsen. MOR: Maren? Mortensdatter.
BÅREN AF: ? Præstens datter, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Anders Hjøllunds kone, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 3: Kirsten Mortensdatter, Arnborg, Konens søster, fremgår af sammenligning mellem præsten og degnens tekst.
FADDER Nr. 4: Niels Jakobsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 6: ? Jakobsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Niels Søndergaards søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5 te søndag eftter Paaske blev jens Nielssens baren døbt navlig Morten Præstens Datter bar den fader Anders og hustru og Kirsten Mortensdatter og Niels Sønder gaard Søn og Søster.
{DKB:} d 5te Søndag efter paaske blev jens nilsen baren udi hiøllund døbt Moten præsten datter bar dend, faderne Anders og hustru og Kones Søster og niels søndergaar Søn og Søster,

Begravelse nr. 6115
NOTITS: Hjøllund fra begravelsen i juli samme år, 1749. Se dåb #2121 for Maren Mortensdatter, som menes at være Jens Nielsens kone her.


Nr. 2134 1749.06.15 Karen Christensdatter, Birkebæk. FAR: Christen Pedersen Birkebæk. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Jørgensdatter Christen Pedersens kone, Gammel Arnborg, Arnborg, Christen Pedersen i Gammel Arnborgs kone.
FADDER Nr. 3: Maren Mikkelsdatter, Søby, Arnborg, 29, Lars Christensen Søbys steddatter
FADDER Nr. 4: Jakob Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Jakob Andersens, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Søby, Søby, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Maren Jørgensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 2 Søndag eftter Trinitatis blev Chresten Pedersen af barn Døbt Navlig Karen, Peder Lassens hustru bar dd fader Peder Lassen og jacob pedersens {fejl for Andersen} Pige og Maren Siøbye.
{DKB:} Anden Søndag i Trinitaus {.......} blev Chresten [............] Karen peder [....]sen hustru bar dd faderne peder [...]sen, og Jachop Nielsen chresten Peders hustru Jacob Andersen pige og las Søbye daatter.

Begravelse nr. 6150


Nr. 2135 1749.06.22 Elisabet, . FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsen Søndergaards 2. kone, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 1: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Mikkelsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Hagen Søby, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d. 3 søndag udj Trinitatis blev en fattig baren døbt navnlig Elisabet, Niels Sønders gaard hustru bar dend faderne Mas Mickelsens hustrue og jens meckelsen og hagen af Siøbye og Niels Søndergaard Datter.
{DKB:}d. Tridie Søndag udi Tritastus da blev En fattig baren døbt Naflig Elisabet Niels Søngaard hustru bar dend faderne Mas Mechelsen Hustru og Jens Michelsen daatter og hagen af Sønder Søbye og Niels sønder ga Søn [ja]skep.


Nr. 2136 1750.03.29 Malene Andersdatter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund. MOR: ? Anders Hjøllunds kone.
BÅREN AF: Margrethe Jensdatter Laurids Nielsen Amtrups kone, Lind, Rind, Se link til skifte nedenfor.
FADDER Nr. 1: Niels Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 5: Niels Nielsen, Grene, Arnborg, 21, søn af Niels Thomesen Grene.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen Amtrup, Lind, Rind, Se link til skifte nedenfor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 Paaske dag blev Ander Hiølluns baren døbt nafvlig Malen Laues Binteru[.s] hustru bar den fader Niels hiøllund og Christen Chresten og hustru Maren Mortens datter og Niels Nielsßen af gren.
{DKB:}d: første Paaske dag da blev Anders Hiølunds Barn Døbt Naflige Malen, Lauris Amtrup Koene {Margrethe Jensdatter} bar dend faderne Niels Hiølund Chresten Chrestensen og hustru Maren Morten daatter og Niels nielsen af gren.

NOTITS: Laurids Nielsen Amtrup *1697c †1770 Lind, Rind.

LINK: Skifte nr. 20 Lovværge "Laurids Nielsen Amtrup i Lind i Rind sogn".
LINK: Nygaards Sedler: "Laurids Nielsen Amtrup".


Nr. 2137 1750.04.05 Karen Mikkelsdatter, Togsvig. FAR: Mikkel Christensen Togsvig. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Arnborg, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen Gren, Grene, Arnborg, 21, søn af Hans Rasmussen Grene.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mette Thomasdatter, Holtum, Arnborg, Thomas Pedersen Holtums datter.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt 1. Søndag efter Paaske blev Meckels toxviges baren døbt navlig Karen hendes Søster bar den peder Jens Meckel sen og Thomas gren og Maren jens datter og Thomas Pedersens Datter.
{DKB:}anden Paaske dag blev Meckel Toxvig baren døbt nafnl Anne dend søster bar den faderen Jens Mechelsen og thomas gren og maren Jens datter.


Nr. 2138 1750.06.24 Karen Thomasdatter, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussens 3. kone, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg, Fornavnet kan læses som Mors eller Mars.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Peder Jørgensens , Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenetepige Jakob Fasterholts, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 24 Junius. blev Thomas Holtdoms barn døbt Navlig Karen Nekolai hustru bar den fader Peder Jørgensen og Nekulai M[ad]s Mekkelsen og Peder Jørgensens pige og Jacob fasterholts pige.
{DKB:}d: 24 Junius Da blev Thomas Holt dom baren døbt naflig Karen, nechulai hustru bar dend {....} peder {.....}sen Nechulaj {......} [......] hustru og [... ....] gensen pige og Jacob Andersen tienstpig.

Begravelse nr. 6117


Nr. 2139 1750.07.07 Peder Andersen, Gammel Arnborg. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Pedersens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 28, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 18, Jens Nielsens datter. Kunne også være Karen, 16.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Peder Larsens 2. kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d: 7 Jullius blev [Anders] {Lauridsen} Smeds barn døbt navnlig Peder Christen Pedersen hustru bar den fader jens Meckelsen og datter {18, Karen Jensdatter} jens Nielssøn og datter Peder Larsen Hustru.
{DKB:} d 7de Julius, da blev Anders Smed barn Døbt Nafl. Peder Chresten pedersen hustru bar dend faderne Jens Meckelsen og datter Jens Nielss: og datter Peder Lass: hustr.


Nr. 2140 1750.09.29 Christen Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Niels Jakobsens Søndergaards 2. kone.
BÅREN AF: Abelone? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Barnets søster.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Pedersdatter, Peder Larsens 2. kone.
FADDER Nr. 3: Jakob Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 18, Jens Mikkelsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt Paa Sant M[ile]kedag blev Neils Søndergaards døbt navlig Chresten Hans Datter bar den faderene Jens Ollesen og Peder Lassen Hustru og Jacob Nielssen og jens Meckels Datter.
{DKB:}Paa sant Me[c]kels Blev Niels Søndergaars baren Døbt naflig Chresten faderne Jens olesen og jachop Nielssen og daatter bar den Appeloene og peder Lassen hustru og Jens meckelsen daater.


Nr. 2141 1751.01.01 Maren Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 18, formodet, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Sørensens kone, Hjøllund, Arnbrog
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Peder Sørensen, Hjøllund, Arnborg, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 janvari blev Chresten Povelsen baren døbt navnlig Maren Jens Nielsßen hustru bar den faderene Jens Me[ckel]sen og Datter Thomas hansen og Sørren pedersen hustru.
{DKB:} 1st [........] blev Christen povelsen baren døbt nafnl Maren jens [.....]. hustru i gl Arenborg fadere Jens Mechels: og dat: thomas Hanssen Søren peder hust.


Nr. 2142 1751.01.04 Karen Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen. MOR: ? Christen Jakobsens 1. kone.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Poulsen, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 31, datter af Jens Mikkelsen, nabo.
FADDER Nr. 4: Else Pindvig, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 janvari blev Chresten Jacobsen baren døbt navnlig Karen jomfru bisted bar den faderne Sørren pedersen og Chresten povelsen Ellen jensdatter og Else Pinvig.
{DKB:}d 4de Janv: blev Chresten Jachopsen baren Døbt Naflig Karen Jomfru Bisted bar faderne Søren pedersen og Christen Povelsen Elen jensda og Else pinvig.


Nr. 2143 1751.01.06 Niels Christensen, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Harreskov, Assing, 20?, Jens Jørgensens datter. Hun er forlovet med Niels Pedersen af Olling, Assing.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Datter Kirsten bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Larsen, Arnborg, Ses også som fadder 1734, sted uklar.
FADDER Nr. 3: Jens Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Formodentlig Jens Nielsen, der i Hjøllund 1758 får sønnen Laurids.
FADDER Nr. 4: ? Jens Hjøllunds kone, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Paa hellig trekongers dag blev Chresten {Christensen} Hiøllunds baren døbt: Navlig Niels Jens {Jørgensen} Hareskovs datter {Kirsten Jensdatter} bar dd faderne Chresten Larsen og Jens hiøllund og hustru.
{DKB:}Paa hellig 3 Kongers dag, blev Christ Christensen udi hiølund hans baren døbt naflig Niels Jens Jørgensen datter bar dend {....}er Jørgens: og Hust{ru} {......}tejgs Niels hust {......} [er].

Begravelse nr. 6137


Nr. 2144 1751.03.25 Mette Larsdatter, Hjøllund. FAR: Lars Weilgaard. MOR: ? Lars Weilgaards kone.
BÅREN AF: Karen? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 19, formodet, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen? Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 17, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 5: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: Niels Nielsen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 7: ? Lars Weilgaards kones søster., Arnborg?
NÆVNT Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 25 Martius blev Las Hiøllund baren døbt Navnlig Mette Jens Meckelsen datter bar den fader Neils Søndergaard og Søn Anders Smeds Hustru Niels gren og Hans pige.
{DKB:}d 28 Margt ble Las hiøllund baren Døbt nafl: Mette jens Mechels datter bar dend faderne Niels Sønder gaar og Søn, Anders smed hustru, Niels gren Søn Niels, og hans hustrus søster.


Nr. 2145 1751.11.21 Sidsel Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Olesen. MOR: Abelone Nielsdatter .
BÅREN AF: ? Niels Jakobsen Søndergaards 2. kone, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen? Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 18, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 3: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 24 Søndag eftter Trinitates blev jens Ollesen baren døbt Navlig Zisßel Niels Søndergaards hustru bar den fad:= Niels Sønderg og Søn Thomas Jespersen og Chresten pedersens pige.
{DKB:}d 24 Søndag eftter trintas blev Jens Ollesen baren Døbt navlig Zisßjel Niels Sønder gaards Hustru bar den faderne Niels Søndergaard og Søn Thomas Jespersen Christen pedersens pig og [dolae] Gr[...]ster [.....].

Vielse nr. 7998
Begravelse nr. 6379
NOTITS: Moderen Abelone Nielsdatter identficeret over hendes død ved denne datter Sidsel Nielsdatter i Grene i Arnborg 1798.

LINK: Abelone Nielsdatters begravelse fra Grene.


Nr. 2146 1751.11.28 Johanne Jensdatter, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Else Mikkelsdatter, Kibæk, Assing, Christen Ostersen Skræders kone, faderens svigerinde.
FADDER Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Thomas Jespersen Birkebæks kone, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Jakobs Nielsens, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Ostersen Skræder, Kibæk, Assing, Bror til faderen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 28 November Jens Ostersen Baren døbt navnlig Joehana Chresten skræders hustru i Kibech bar dd fader Thomas Jespersen og hustru Jacob Nielsen og Pig.
{DKB:}d 25 novemb blev Jens osters Baren døbt navl Joehan Chresten skræders hustru i [....] bar den faderne Thomas {..........} Peder Jacob{.........}.

LINK: Christen Ostersen Skræder i Kibæk, Assing.


Nr. 2147 1752.08.06 Christen Andersen, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund. MOR: ? Anders Hjøllunds kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arentsdatter Bisted, Arnborg, 16, Præstens datter *1736. Moderen er Apolona Katrine Lund †1759+.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Mortensdatter, Hjøllund?, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Bjerre, Fasterholt Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Mortensdatter, Hjøllund, Arnborg, Jens Nielsens kone. Se #2121 og 2125.
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Jens Nielsens, Hjøllund, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d [10] Søndag eftter Trinitatis blev Anders Hiøllund baren døbt Navlig Chresten, Jomfru Anne Liste[t] bar den faderne Chresten Jacobsen Chresten Biere og Jens Hiøllunds hustru og Pige.
{DKB:} d 10 Søndag i Trinitates blev Anders hiølund baren døbt Christen præste datter bar dd: faderne Christen Jachobsen Maren Mortens dater Christen biere Jens Nielsen pige.

Begravelse nr. 6126


Nr. 2148 1753.01.14 Lars Christensen, Hjøllund. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Harreskov, Assing, Ser ud til at være søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: Peder Jørgensen, Harreskov, Assing, Bror til Jens Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Helvig Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Jens Bjerres datter.
FADDER Nr. 5: ? Søren Olesens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Jensdatter, ´Arnborg, Jens Ibsens datter
FADDER Nr. 7: Christen Olesen, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Bjerre, Fasterholt Bjerre, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Søren Olesen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen fadder
NÆVNT Nr. 3: Jens Ibsen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Søndag eftter hellig tre Konger dag blev Chresten {Christensen} Hiøllund baren døbt navnlig Las Jens Jørgensen hustru bar den fader jens Jørgensen og broder Jens [bjere] datter og Søren Ollesen Hustru.
{DKB:}d: 3 Søndag efter hellig træ Kongers dag Blev Christen {Christensen} hiølund baren Døbt Nafl: Las, Jens Jørgensen hustrue bar dend faderne Jens Jørgensen og broder pindvig, helvig Arborg Jens Ibsen dater og gr[..] Jensen, og Christen Olesen.


Nr. 2149 1753.01.21 Kirsten Mikkelsdatter, Togsvig. FAR: Mikkel Christensen Togsvig. MOR: Karen jensdatter.
BÅREN AF: Birgit Jensdatter, Arnborg, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Laurids Volsgaard, Volsgaard (Volsgaard), Snejbjerg, Thue Jensen var i Volsgaard før og på det tidspunkt, kunne være hans søn.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Skræder, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Sørensdatter, Birkebæk, Arnborg, Jens Ostersens kone.
FADDER Nr. 4: Ellen? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Ostersen, Birkebæk, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 dito blev Mechel Toxvig baren døbt kaldet Kirsten hendes søster bar den fader Laurids Wolsgaard og jens skræder Jens [Oster]ssen og hustru og Jens Michels datter.
{DKB:}d 4de Søndag efter {hellig} træKongers dag blev mechel Toxvigs barn døbt nafl: Kiersten hendes Egen Søster bar hende naflig Beret, faderne Lauris Wolsgaar og jens skræder og Jens ostersen hustru og [Jeps] Jens Mechelsen daatter.


Nr. 2150 1753.03.04 Anne Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By, Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ellen? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Arnborg, Hjøllund eller Gammel Arnborg?
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Grene, Arnborg, Niels Thommesens datter. Ikke set født i kirkebogen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Thommesen Grene, Grene, Arnborg, Datter Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 4 Marti blev Chresten Povelsen baren døbt navnlig Anne, Jumfru Christiana Tovdal fad Jens Mechelsen og dater og Jens Nielssen og Maren Niels Datter i gren.
{DKB:}d: 4de Marsi: blev Christen Povelsen udj toedald hans baren døbt nafl: anne Præsten datter Chriane bar dend faderne Jens Mechelsen og daatter Søren pedersen Jens Nielssen Niels gren daatter.

LINK: Begravet 1753 Lille Hestlund, Give.


Nr. 2151 1753.03.25 Dødfødt, Tornvig. FAR: Christen Rasmussen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Martius Chresten Torrenvigs Baren.
{DKB:} J Jsu nafn Anno 1753 Døde d: 25 mars Christen Rasmussen baren som var død fød en datter.

Begravelse nr. 6127


Nr. 2152 1753.04.15 Peder Thomassen, Holtum. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussens 3. kone, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Skibbild, Skibbild, Arnborg, 27, Søn af Nikolaj Rasmussen.
FADDER Nr. 2: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg?, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg, Mulig ogsaa ham i Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB: Paa Palme Søndag blev Thomas {Pedersen} holtdo{m} Baren døbt Nafl{:} peder Ski{.....} [....] dend faderene peder Jørgensen og [....] Jens Nielsen hustrue [...]culai Søn Rasmus [....] gren daatter.
{DKB:}Bapt: Paa Palme søndag blev Thomas Holdtoms baren Skivel kone bar den fad Peder Jørgenen Rasmus skivel A:


Nr. 2153 1753.04.19 Christen Jensen, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne? Osterdatter, *1723c Eller Johanne *1726c, faderens søster. Begge født i Mosgaard, Assing.
FADDER Nr. 1: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: Kirsten? Thomasdatter, Birkebæk, Arnborg, 26, Datter af Thomas Jespersen Birkebæk.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Paa Skiærtorsdag blev {rand beskadiget: Je}ns Ostersen baren døbt Nav{nlig rand beskadiget ...}sten hans søster {Anne/Johanne Ostersdatter} bar dd. {rand beskadiget: fadere} Thomas {Jespersen} berchebech A:
{DKB:}Paa skiertaars dag Blev jens Ostersen baren Døbt nafl: Christen hans Søster bar dend fader Thomas {Jespersen} bercheberch med hans datter {Kirsten Thomasdatter} Christen Nielssen {Gammel Arnborg}.

LINK: Oster Jensen, Mosgaard Assings børn.


Nr. 2154 1753.05.31 Mikkel Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Peders Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Klemmen Rasmussen, Arnborg
FADDER Nr. 4: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Paa Christ himmelfa[..] dag blev Christen pedersen Baren udj gl: Arenborg, Døbt Nafl: Meckel, peder lassen koene bar den fader Andreas smed jens N: hustru Klemmen Rasmussen Niels gren [.......].
{DKB:}Bapt Paa Chisti Hemmelfartsdag blev Chresten Pedersen baren døbt Navlig Mechel, fad peder lasßen og Hustru A:


Nr. 2155 1753.07.04 Ole Jensen, Gammel Arnborg. FAR: Jens Olesen. MOR: Abelone Nielsdatter .
BÅREN AF: ? Peders Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen? Nielsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 20, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Ellen? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jens Mikkelsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: 4de Jul: blev Jens Ollesens baren døbt udi gl: Arenborg Naflig Olle peder lassens hustrue bar dend faderne Niels Søndergaar og søn Jachp [.....es] Jenssen og Hustrue tovdald [hu] [....] [....] Mechelsen og daatter.
{DKB:}Bapt: d 4 Julli blev Jens Ollesen baren døbt Navlig Olle peder Lasßen hustru bar dd fader Niels Søndergd og hustru A:

LINK: Moderens navn Abelone Nielsdatter identificeret.


Nr. 2156 1753.07.13 Christen Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Arnborg, Peder NNs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 17, Jens Mikkelsens 4. datter ifølge kirkebogen.
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Thomas Hansen, Grene, Arnborg, 24, søn af Hans Rasmussen i Grene.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 5te Juli Mas Mechelsen baren naflig Christen Peder [.......] hustru bar d[...] faderne Jens Mechelsen og jens {Pedersen} Pendvig hustru og Jens Mechelsen 4de dater {Maren Jensdatter} og [Hans] {Rasmussen} gren søn Thomas {Hansen}.
{DKB:}Bapt: 13 Juli blev Mads Mechelsen barn døbt N: Chresten Maren pedersdatter bar dd fad Jens Mechelsen og Jens hustru.


Nr. 2157 1753.08.26 Anne Nielsdatter, Grene. FAR: Niels Nielsen Grene. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Grene?, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Thomasen, Grene, Arnborg, 57, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peders Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Malene Hansdatter, Grene, Arnborg, 20, Hans Rasmussen Grenes datter.
FADDER Nr. 6: ? Thomas Jespersen Birkebæks 2. kone, Birkebæk, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Datter Malene fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Hans 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: 26 Augustis Blev Niels Nielssen grene baren Døbt naflig Ann{e} Maren Niels bar dend fa{.....} Niels Thomasen Christen Pedersen af Arenborg Thomas hansen af gren Thomas berchebech hustru peder lassen hustru hans gren datte{r}.
{PKB:} Bapt d 26 Augstus blev Niels Nielssen baren døbt Navlig Anne Maren Niels datter bar den fad: Niels Thomassen Chresten pedersen og Thomas Hanssen og Peder Lassen hustru Malen af gren.


Nr. 2158 1754.01.01 Peder Andersen, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund. MOR: ? Anders Hjøllunds kone.
BÅREN AF: ? Anders Hjøllunds søster, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Christen Christensen Hjøllunds kone.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Sammenlign degnens (DBK) med præstens (PKB) kirkebog nedenfor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 2 december blev Ander hiølunds Baren døbt naflig Peder og hans søster bar dend faderne Christen {Christensen} {Store} Hiølund og hustru Maren Maatendaatter {Mortensdatter} og Ma[nd].
{PKB:} Bapt: d 1 janvari blev Anders Hiølluns baren døbt Navnl Peder hans Søster bar dd fader Chresten {Christensen} Hiøllund og hustru {Else Nielsdatter} Jens Nielsßen og hustru.

Begravelse nr. 6344
NOTITS: Her må Jens Nielsen og hustru være de samme som Maren Mortensdatter og mand dvs: Jens Nielsens kone er Maren Mortensdatter.


Nr. 2159 1754.01.17 Inger Larsdatter, Hjøllund. FAR: Lars Weilgaard. MOR: ? Lars Weilgaards kone.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arentsdatter Bisted, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Olufsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Søren Olufsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 17, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Jens Nielsens, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 17 Javari blev Las Weielgaards barn født navlig Enger Jumfru Anne Lisbet bar den fader Sørren Olufs og hustru Jens Michelsen og Jens Jørgensen pige.
{DKB:}d: 16 Julius [Balrtizar] hiølunds baren døbt Enge [Jaf.] Jomfru Anne [lisbeth] Bar den farenner Sørren O[luf]s og kone Jens Mechelsen og dat Jens Nielssen pige.

Begravelse nr. 6129


Nr. 2160 1755.07.06 Jens Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
BÅREN AF: Bodil Christensdatter, Tovdal, Arnborg, Christen Poulsen Tovdals kone.
FADDER Nr. 1: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 17, Jens Mikkelsens datter.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 6te søndag efter Trinetauts blev Mas Mechelsen Baren døbt nafl Søren, Christen toldals hustru bar dend faderne Neils gren Søren pedersen Christen Jacobsen Jens Mechelsen daatter Anne Nielsdat.
{PKB:} Bapt d. 6 Søndag eftter Trinitatis blev [....] Michelsens barn døbt naflig Jens Christen [....] Hustru bar den faderne Niels [....] Sørren pederßen Christen [.....] [......] daatter Anne Niels daatter:


Nr. 2161 1755.08.31 Mathis Jensen, Gammel Arnborg. FAR: Jens Troelsen, Flø, Brande. MOR: ?.
BÅREN AF: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Arnborg, Vel Jens Christensen *1716c †1777, uklart, hvor han hører hen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 14 Søndag i tritae blev den uægte barn af gl: Arenborg døbt Naflig Matiis og udlagt til baren fader Jens Trolesen af Fløe udi Brand Sogn. Peder lassen hustrue bar dend thomas gren [.as] fader - Christen Pedersen hustrue, peder lassen, Jens Christensen.
{PKB:} Bapt: d 14 Søndag efter Trinitat blev [uægte] [.....] af gammel Arnborg døbt naflig [.......] og udlagt til Barne Fader Jens Troelsen udj Brane Sogn. faderne Peder Jensen Hustru bar dd thomas gren Chresten pedersen hustru peder hansen Jens Christensen.

NOTITS: Moderens navn er ikke angivet.


Nr. 2162 1755.09.07 Jens Christensen, Tornvig. FAR: Christen Hansen Tornvig. MOR: ? Christen Hansen Tornvigs kone.
BÅREN AF: ? Christen Hansen Tornvigs kones søster., Arnborg
FADDER Nr. 1: Lars Weilgaard, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Fasterholt Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Troelsen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: ? Jens Troelsens kone, Flø, Brande
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 15 Søndag Trinitatis blev Christen Hansens barn døbt Nanfl Jens Hans faster bar den faderne Lars [Weilgd] Christeen biere Jens Fløe og [Hus....rd] Karen Jensdaatter.
{DKB:} d 15 Søndag i trinitaus Blev Christen TaarenVigs baren døbt nafl: Jens hans faster bar ham faderne las Wilel gaar, Christen bere Jens flø og hustrue Karen Jens daatter.

NOTITS: For Jens Troelsen i Flø, Brande se dåben før denne, #2152. En Jens Troelsen er ikke blevet set i Flø, Brande på den tid.


Nr. 2163 1755.12.14 Bodil Andersdatter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund. MOR: ? Anders Hjøllunds kone.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Hjøllund, Arnborg, Jens Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Søren Olesens kone, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Hjøllund, Arnborg, Konen Maren Mortensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Olesen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 3de Søndag i Advent blev Anders høllund Baren døbt nafnl Bolle, jens Nielsens hustru bar dend. faderne Christen Hiølund Thomas Hannssen Søren Ollesen Hustru Mette Christen Daatter.
{PKB:} Bapt: d: 3 søndag i Advent blev Anders Hjøllund barn døbt Nafnlig Boel Jens Nielssen hustru bar dend faderene Christen hiøllund [.ha..des] hands [sees] Sørren Ollesen Hustru Mette Christens daatter.


Nr. 2164 1756.01.25 Jens Nielsen, Grene. FAR: Niels Nielsen Grene. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Thomesen Grene, gammel, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Hansdatter, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: 3die Søndag eftter Hellig TreKonger dag Blefr Niels greenes barn døbt navlig Jens Peder Larssens Hustr bar den fader gammel Niels gren og Thomas berchebech og Thomas Hanssen og Søster og Christen Pedersen hustru.
{DKB:}Bapt d: 3 Søndag eftter Hellig Tre kongersdag blev Neils greens barn døbt naflig Jens Peder Larsen Hustru bar den faderne gammel [......] gren og Thomas berchebech og Thomas Hansen og søster og Jens Pedersen hustru.


Nr. 2165 1756.02.29 Mikkel Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter Søby, Søby, Arnborg, Lars Christensen Søbys kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anne? Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 24, Jens Nielsens datter. Eller Karen, 17.
FADDER Nr. 4: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Christen Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Paa Fastelavens Søndag, blef Christen pedersen udi gl: Arnborg hans baren døbt nafl: Meckel Johanne {Jensdatter} Sybye {Lars Christensen Søbys kone} bar dend las Christensen {Søby} Jens Nielsen hustru og datter thomas gren og Christen Nielsen.
{PKB:}Bapt Paa fastelauvns Sønddag blev Chresten Pedersen i gl: Arenborg hans barn døbt Naflig Mickel Johanne Syøbye bar den Las Christensen Jens [Menter]sen Hustru og daatter tommes gren og Christen Nielsen.


Nr. 2166 1756.07.01 ? Madsdatter, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen. MOR: ? Mads Mikkelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION fra begravelsen #6144 i 1760: 'd: 19 dito {janvwrius} døde Mas Mechelsen dat 4 a{ar}.'
Begravelse nr. 6144
NOTITS: Ingen datter set født i kirkebogen, der tidsligt kunne passe.


Nr. 2167 1756.07.04 Poul Christensen, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Poulsen, Arnborg, Bror til faderen, eller knap nok muligt til Mads Mikkelsen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Jakobsens kone, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 3 Søndag i tritas blev Christen povelsen baren døbt Naflig Povel og Jens Nielssen hustru bar dend fader hans gren og Mas Mechelsen og hustru og hans [broder] Christen Jachobs hustru.


Nr. 2168 1756.09.19 Johanne Nielsdatter, Hjøllund. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Mette Pedersdatter Niels Hjøllunds kone.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Drongstrup, Sønder Felding, Jakob Drongstrups kone, se link nedenfor.
FADDER Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Muligvis gammel og den far til Jens Christensen som ses i skattemandtallet 1743 (Hammerum Tingbog).
FADDER Nr. 2: ? Christen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Fruergaard (Fruergaard), Sønder Felding, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Elkær, Elkær, Sønder Felding, Bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Christen Elkær, Elkær, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jakob Iversen Drongstrup, Drongstrup, Sønder Felding
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d:14 Søndag i trintus Blev Niels Hiølund Baaren døbt nafl: Johanne, Jacob drunstrup Hustrue bar dend, faderne Christen penWig og hustrue peder Peders og broder af Felding Christen Elkier.
{PKB:}Bapt d: 14 Søndag i trinitat blev Niels Hiøllund Barn døbt naflig Johanne Jacob [Drunstru..] Hustru bar den faderne Christen Pinvig og Hustru Peder Pedersen og Broder og Christen [El]kier.

LINK: BREJL: Drongstrup fra skifte nr 434 i Fjelstervang
LINK: HAMMERUM-HERRED: Drongstrup tråd.


Nr. 2169 1756.11.07 Jørgen Christensen, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Harreskov, Assing, Jens Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: Lars Mikkelsen, Fasterholt, Arnborg, Dør i Fasterholt 1760.
FADDER Nr. 3: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: Else Sørensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Mortensdatter, Hjøllund, Arnborg, Jens Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Hjøllund, Arnborg, Konen Maren Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 7de November da Blev Christen {Christensen} Hiølund baren døb{.} Nafl: Jørgen, Jens {Jørgensen} Hareskof hustru Bar dend. fadere Jens jørgensen og Lars Mechelsen Else Sørren Datter Jens Nielsen hustru {Maren Mortensdatter} Mas Mechels.
{PKB:} Bapt d: 7 Novembr blev Christen {Christensen} Hjøllund barn døbt naflig Jørgen Jens [Harn....] Hustru bar den faderene Jens Jørgensen og Las Michelsen [ellen] Sørrens daatter Jens Nielssen Hustru {Maren Mortensdatter} Mads Michelsen.

NOTITS: PKB: ""


Nr. 2170 1757.04.07 Søren Jensen, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Anna Mikkelsdatter, Togsvig, Arnborg, 15, Mikkel Togsvigs datter
FADDER Nr. 1: Lars Weilgaard? Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ole Jensen, Arnborg, ?
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Christen Jakobsens 1. kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Tjenestepige Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg, Tjenestepigen står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 7 April blev iens Ostersen barn døbt nafli Sørren Michel toxvigs daatter bar den faderne Las {Weilgaard?} Hjøllund olle iensen Christen Nielssen {Gammel Arnborg?} Christen Jachobsen Hustru {Kirkegaard} og Jens Henningsens pige.
{DKB:} d: 7de April blef Jens ostersen baren døbt Søren Mechel toxvigs daatter bar dend faderne Lars hiølund olle jensen Christen Nielsen Chri[...] Jackopsen hustru og Jens Henningsen pige.


Nr. 2171 1757.07.02 Anne Larsdatter, Hjøllund. FAR: Lars Weilgaard Hjøllund. MOR: Maren Ostersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Fasterholt Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Poulsen, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Else Sørensdatter, Arnborg, Ses flere gange som fadder i Hjøllund.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Hjøllund- Store, Arnborg, Datter fadder. Jens Nielsen får barn i Store Hjøllund 1758
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 2 Julii blev Las {Weilgaard} Hiølluns barn døbt nafl Anne, Christen Christensens Hustru bar den faderne Christen {Christensen} Hjølund og Christen Povelsen Else Sørrensdaatter og iens Nielssens daatter.
{DKB:} d [.] Juli [Blev ... hiølunds baren Døbt] Anne Christen Christen hustru bar den[.] faderne Christen [...]und og Christen Povelsen Else Sørren daatter og Jens Nielsen daatter.

NOTITS: Moderens navn i FT 1787 Lille Hjøllund.


Nr. 2172 1757.12.11 Henning Jensen, Kirkegaard. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 5: Karen Mikkelsdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d. 11. December blev jens Henningsen barn døbt Naflig Henning faderne [......] Mads michelsen og Hustru Anders {Lauridsen} smed og Hustru {Karen Mikkelsdatter} og Karen [Mi]chels daatter.
{DKB: står under døde} d 11 Decem Jens Henning Sen baren døbt navlig Henning fader Mas Meckel Sen og hustru Anders smed og hustru Karen Meckel Sen.


Nr. 2173 1758.02.04 Peder Nielsen, Hjøllund. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Christensdatter, Tovdal, Arnborg, Christen Poulsen Tovdals kone.
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Konen Bodil Christensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Pindvig, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Christen Elkær, Elkær, Skarrild, Også fadder i 1756 #2159, 1743 i skattelisten.
FADDER Nr. 6: ? Degnens søn, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 4 Febru[.]ari blev Niels Hjølund bar døbt naflig peder Chresten {Poulsen} Tovdal Hustru {Bodil Christensdatter} bar den faderne Christen Pindvig og Hustru og Degn søn Thommes Hanssen udj gren Chresten Elkier udj Skarrild.
{DKB:} d 4de Februr Blev Niels Hiøllund Baren dø[..] Nafl: Peder Christen Todald hustru baar dend faderne Christen PenWig og hustru og degne Søn Thomas hansen udi gren Christen Elkier udi Skarild.


Nr. 2174 1758.03.06 Kirsten Christensdatter, Fasterholt Bjerre. FAR: Christen Christensen Bjerre. MOR: ? Christen Christensen Bjerre den Yngres kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Simmelkær, Høgild- Øster, Rind
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 16 Mars blev Christen {Christensen} Biere barn døbt Naflig kiersten og 5 faderne Christen {Pedersen?} Simmelkiær.
{DKB:} d 6 Mars blef Christen Biere baren døbt Na[..] Kierten og 5 fader Christen simmel kier.

NOTITS: Christen Pedersen Simmelkær *1690c †1770 Øster Høgild, Rind en rig og vigtig mand.


Nr. 2175 1758.05.20 Laurids Jensen, Hjøllund- Store. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Søren Pedersens kone, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Klemmen Rasmussen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 20 may blev Jens Nielssen barn døbt naflig Lauridz Sørren Pedersen Hustru bar dend faderne Sørren pedersen Thomas hanssen [Kl]emmen Rasmussen Christen Nielsen.
{DKB:} d 20 May da blev jens Nielssen Baren [......S?]taare hiølund Døbt Lauris Søren peders: hustru bar dend faderne Søren pedersen, thomas Hanssen Klemmen Rasmussen Christen Nielsen.


Nr. 2176 1758.11.05 Arendt Jensen, Gammel Arnborg. FAR: Jens Olesen. MOR: Abelone Nielsdatter .
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Datter af Niels Søndergaard
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 24, kan også være Anne 26.
FADDER Nr. 3: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Søn af Niels Søndergaard.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 26, Datter af Niels Søndergaard.
FADDER Nr. 6: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 5t November blev jens Ollesens udi gl: Arenborg hans barn døbt Naflig Arentz Niels Søndergaard daatter bar den fadderne Jens Niels og daa{tter ... rand beskadiget} og Niels Søndergaa{rds ... rand beskadiget} og søn og daatter laurids Andersen.
{DKB:} d 5te Nover Blev Jens ollesen udi gl: Areborg hans Baren døbt nafl. Arendt, Niels søndergaard daater bar dend faderne Jens Nielsen og daatter og Niels sønder gaard og søn og dat Lauris Andersen.

NOTITS: Opnævnt efter præsten Arnt Nielsen Bisted i Skarrild- Arnborg sogne, der dør en måned senere.

LINK: Moderens navn Abelone Nielsdatter identificeret.


Nr. 2177 1758.11.05 Niels Nielsen, Grene. FAR: Niels Nielsen Grene. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Arnborg?, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Thomesen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far, ogsaa kaldet gammel Niels Grene.
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Malen Hansdatter, Tornvig, Arnborg, Søster til Thomas Hansen, gift med Peder Hansen i Tornvig.
FADDER Nr. 4: Hans Rasmussen, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt Samme dag {5t November} Niels {Nielsen} Gren barn døbt naflig Niels og Hans faster bar den faderne gl. Niels {Thomesen} Gren og Thomas hansen og søster Malene {Hansdatter} og Hans Rasmussen gren.
{DKB:} Samme dag {5te November} Niels gren baren døbt nafl: Niels og han[..] fster Bar ham faderne gl: Niels gren og thomas hanssen og Søster Malene og hans Rasmussen gren.

Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet 12.05.1759. Alle faddere undtagen Malene Hansdatter bor i Grene i Arnborg.


Nr. 2178 1759.03.22 Peder Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Jørgensdatter, Snejbjerg, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Søster til faderen se 1742. Gift med Peder Larsen.
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg, 20, Jens Nielsens datter.
FADDER Nr. 4: Laurids Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? NN Jørgensdatters mand, Snejbjerg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg, Datteren Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn Laurids Andersen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 22 Marsis blev Christen pedersen udi gl: ArenBorg hans Baren Døbt nafl: Peder hans Moester {NN Jørgensdatter} bar dend, faderen peder Lassen og hustru {NN Pedersdatter} Jens Nielssen daatter Anne {Jensdatter, Gammel Arnborg}, Anders {Lauridsen} smed {Gammel Arnborg} Søn Lauris {Andersen, Gammel Arnborg} og hans Moster {der bærer NN Jørgensdatter} mand af Sneiberg Sogn.
{DKB:} d: 22 Marsi da Blev Christen pedersen baren udi gl Arenborg Døbt Nafl. Peder og hans Moster bar ham faderne lassen og hustru og Jens Nielsen datter og Lauris Anders og hans Morster Mand af Sneiberg Sogn

NOTITS: Peder Larsens kone NN Pedersdatter er søster til faderen.


Nr. 2179 1759.04.17 Anne Kirstine Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 20, Jens Nielsen datter.
FADDER Nr. 1: Mads Michelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Faster Kær, Faster, Moderens søster
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 5: Lars Jensen, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Elsted?, Gammel Arnborg, Arnborg, Datteren Else Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: ? Christensen?, Faster Kær, Faster, Moderens bror eller mosterens mand. Kun nævnt af degnen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 3die Paaskedag Blev Christen Povelsen i todald hans barn Døbt Anne Kirstine jens Nielsens Elsted daatter bar dend faderne Mas Mechelsen thomas Hansen og hends Moster af faster ki[er?] og Mette Jens daatter.
{DKB:} Paa 3di Paashe dag da Blev christen povelsen udi todald hans barn Døbt nafl: Anne Kirstine og Jens Nielsen Elsted daatter bar dend, faderne Mas mechelsen og hendes morbroder af faster Kier og Las Jensen thomas hanssen og Mette jens daatter.

NOTITS: Tak til Ruth Neumeister 2018 for rettelse af "hands" til "hends" moster.


Nr. 2180 1759.07.24 Jens Christensen, Hjøllund. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Harreskov, Assing, Faderens søster, enke efter Jens Jørgensen Harreskov, Assing.
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Harreskov, Assing, Bror til afdøde Jens Jørgensen.
FADDER Nr. 2: Maren Larsdatter, Harreskov, Assing, Peder Jørgensens kone. Se link nedenfor.
FADDER Nr. 3: Jørgen Pedersen, Harreskov, Assing, 28, Søn af Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 4: Maren? Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Datter af Jens Michelsen.
FADDER Nr. 5: ? Jens Michelsens 2. kone, Kirkegaard, Arnborg, Jens Michelsens 2. kone gift 1741c.
FADDER Nr. 6: Niels Jensen Harreskov, Harreskov, Assing, Ogsaa kaldet Risbjerg af Hastrup gods i Brande sogn. Gift 1759 med enken Karen Christensdatter, som bærer.
FADDER Nr. 7: Anne? Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 20, datter af Jens Nielsen
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, †1758 året før. Enken Karen Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Michelsen, Kirkegaard, Arnborg, Kone NN og datter Maren?, 23, fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Datter Anne?, 20, fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 24 Juli da blev Christen Hiøllund Baren døbt nafl: Jens Sl: Jens Jørgensen hustru {Karen Christensdatter, Harreskov, Assing} bar dend faderne peder Jørgensen og Hustru {Maren Larsdatter, Harreskov, Assing} og søn Jørgen {Pedersen} og Jens Mechelsens daatter {Maren? Jensdatter, 20, Kirkegaard} Koene {2. kone} og Niels {Jensen Risbjerg} hareskof {Assing} og jens Nielsens dat {..........} [.....] {Anne?, Gammel Arnborg}.
LINK: Peder Jørgensens kone Maren Larsdatter (Jens V. Olsens sider).


Nr. 2181 1759.08.14 Margrethe Christensdatter, Fasterholtbjerre. FAR: Christen Christensen Bjerre, den yngre.
BÅREN AF: Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted, Skarrild By, Skarrild, Præsten Svitzers trolovede, gifter sig en maaned senere.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg, 29, søn af Jakob Andersen.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Fasterholtbjerre, Arnborg, Niels Christensens kone.
FADDER Nr. 4: ? Niels Christensens tjenestepige, Fasterholtbjerre, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Clausen Svitzer, Skarrild By, Skarrild, Præsten i Skarrild og Arnborg sogne.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Bjerre, Fasterholtbjerre, Arnborg, Konen Johanne Jensdatter og tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 14 Agustis Blev Christen B[iere] [.h..v..] døbt nafl Magrete Præsten {Christen Clausen Svitzer, Skarrild} Kiærested {Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted} Bar den faderne Jacob Anders {Fasterholt} og Jens Jacobs: {29, søn af Jakob Andersen, Fasterholt} og Niels {Christensen} biere hustru {Johanne Jensdatter} og pige.


Nr. 2182 1759.09.15 Joahnne Christensdatter, Søby. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Søster til faderen, gift med Peder Larsen i Gammel Arnborg.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Jens Nielsens kone, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Christen Christensen Bjerres tjenestepige, Fasterholtbjerre, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Jørgensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Christen Pedersens tjenestepige, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Bjerre, den yngre, Fasterholtbjerre, Arnborg
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 4: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} søndagen d: 15 Septem Blev Christen Pedersen udi Søby hans Baren døbt Naflig Johanne, Peder lassens hustru bar den, faderne peder lassen Jens Nielsen Hustru Jens Lassen holt christen biers pige, Christen peders Koene og pige.
{PKB:} D: 15 septemb; blev Christen pedersen [udj] Søbye hans Baren døbt Johanne peder Lassen hustrue bar dend faderen Peder Lassen Jens fasterholt og hans pige Mette

NOTITS: Degnen og præsten er ikke helt enige om fadderne, her er antaget, at degnen vidste bedre end den nye præst.


Nr. 2183 1760.02.17 Maren Jensdatter, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Lars Mikkelsens kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Ole Jensen Pindvig, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Larsen, Tarp?, Sønder Felding?
FADDER Nr. 3: Bodil Christensdatter, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 21, men døbt Anne.
NÆVNT Nr. 1: Lars Mikkelsen, Fasterholt, Arnborg, Død senere paa aaret 1760 i Fasterholt, ikke set i Fasterholt før 1756.
NÆVNT Nr. 2: Christen Poulsen, Tovdal, Arnborg, Konen Bodil Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Datteren Anne Marie Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Søndagen d: 17 Febr: Blev jens ostersen Baren udi berchebech {Birkebæk} hans Barn Døbt nafl: Maren Las Mechelsen Hustru bar dend faderne Olle Jensen {Pindvig, Skarrild?} Christen Larsen Christen Povelsen Hustru {Bodil Christensdatter} og Jens Nielsen dat Anne Marie {Jensdatter}.
{PKB:} d: 17 Februar[..] blev Jens Ostersen udi BercheBech hans barn Døbt nafl: Maren Las Mechelsen hustru Bar dend faderne Olle jens Pinvig Christen Tarp Jens Niels daatter.


Nr. 2184 1760.03.30 Jens Jensen, Kirkegaard. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
BÅREN AF: Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted, Skarrild By, Skarrild, Præsten Svitzers kone.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Anders Lauridsen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 21, men døbt Anne.
FADDER Nr. 5: Birte Sørensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Datteren Anne Marie Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Paa Palem Søndag Blev jens henningsen baren døbt Naf Jens, Præsten Koene {Anna Elisabeth Arndtsdatter Bisted} bar hannem faderne Anders smed og hustru Mas Mechelsen jens Nielssen d. Bert Sørendaatter.
{PKB:} Paa Pallme Syindag Jens Henningsen Barn døbt Jens Præsten Konne bar dend fadern Anders smed og hustru Mas Mechelsen og Jens Nielsen dat.

Begravelse nr. 6171


Nr. 2185 1760.04.07 Christen Nielsen, Grene. FAR: Niels Grene. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Mikkelsdatter, Søby, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Simmelkær, Høgild- Øster, Rind
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Malene Handatter, Grene, Arnborg, 27, Thomas Hansens søster
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Arnborg?, Præsten har måske taget fejl af navnet.
FADDER Nr. 5: ? Niels Nielsen Grenes tjenestepige, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Søby, Søby, Arnborg, Konen Anne Mikkelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Paa anden Paashe dag Blev Niels gren Baren Døbt nafl: Christen Christen {Pedersen} Søbyes hustru {Anne Mikkelsdatter} bar dend faderne Christen {Pedersen} Simmel Kier {Øster Høgild, Rind} og thomas hanssen {Grene} og Søster {Malene Hansdatter, Grene} og Peder {?Nielsen} og Niels {Nielsen} grens pige.
{PKB:} Paa anden Paahedag blev Niels grens Barn døbt Christen og Christen S[e]mmel Kirge hustru Bar den faderne thomas gren og Syster og peder Nielsen.


Nr. 2186 1761.01.04 Anne Mari Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Søster til faderen, gift med Peder Larsen.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn af Anders Lauridsen Smed
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 22, Jens Nielsens datter.
FADDER Nr. 4: ? Jens Olesens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn Laurids er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Datteren Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Olesen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 4de blev Christen pedersen udi gl. ArenBorg, baren døbt nafl: anne mari peder lassen hustru {Maren Jørgensdatter, Gammel Arnborg} bar den faderne peder lassen, og anders {Lauridsen} Smed søn Lauris {Andersen} og Jens Nielsen daatter {22, Anne Jensdatter} og Jens Ollesen Hustru {Gammel Arnborg} og Anne Jens Niels dat {gentagelse}.
{PKB:} d: 4de Janvaius Blev Christen Pedersen udj gl. ArenBorg hans barn Døbt Anne Mari Pindvig Las hustru Bar dend faderne Peder Lassen Mads smed Søn Jens Nielsen daatter.

NOTITS: Degnen nævner Jens Nielsen datter to gange, den ene gang med navn: Anne.


Nr. 2187 1761.11.06 Johanne Nielsdatter, Hjøllund. FAR: Niels Hjøllund den yngre. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Datter af Jens Nielsen.
FADDER Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig?, Skarrild?
FADDER Nr. 2: ? Christen Pindvigs kone, Pindvig?, Skarrild?
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 5: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 6: Jens Nielsen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Konen Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Søndagen d: 6te efter Tritat blev Niels hiøl[...] Baren Døbt nafl Johanne Jens Nielssen datter Bar dend faderne Christen penvig Peder Lass [dersen] Jens pedersen og Christen Hiølund hustru jens Hiølund.
{PKB:} d: 6te November Blev Niels hiølund Barn Døbt Johanne Jens Nielsen daatter bar dd faderne Christen Pinvig, og hustru.


Nr. 2188 1761.11.12 Niels Nielsen, Grene. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Pedersen Simmelkærs tjenestepige, Høgild- Øster, Rind
FADDER Nr. 1: Niels Thomsen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen Grene, Grene, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Malene Hansdatter, Grene, Arnborg, Thomas Hansens søster, nabo.
FADDER Nr. 4: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 6: Christen Nielsen den ældre, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} Søndg d: 12 Novembr blev niels gren bar[..] Døbt Niels Christen {Pedersen} Simmelkiers {Øster Høgild, Rind} pige bar dend, fader Niels {Thomsen} gren thomas {Hansen} gren og Male hans daatter {søster! Malene Hansdatter, Grene} og Mas Mechelsen {Tornvig} Christen Nielsen {Gammel Arnborg}.
{DKB:} d: 12 dito {November} Blev Niels grenes barn døbt Niels, Christen [Som...] kone Mas Michelsen, og hustru Christen Nielsen.

NOTITS: Niels Thomsen er faderens far. DKB: ""


Nr. 2189 1762.01.20 Christen Christensen, Tovdal. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Datter af Jens Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Thomas Hansen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Malene Hansdatter, Grene, Arnborg, Thomas Hansens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 2[.] Janvaris blev Christen {gennemstreget: Jacobsen} povelsen hidttelse barn fød Christen Jens Nielssen udj gl: Arenborg hans daatter {Anne Jensdatter} bar dend. faderne Mas Mechelsen {Tornvig} Thomas {Hansen} gren og Søster Malene {Hansdatter, Grene}.
{PKB:} d: 20 Janvaius Blev Christen Povelsen udj todald hans Baren Døbt Christen Jens Nielses daatter Bar den faderne Mas Mechelsen Thomas gren og ha{n}s søster Maleene.

Begravelse nr. 6162
NOTITS: Hittebarn?!, det ville betyde at Christen Poulsen og Bodil Christensdatter ikke er forældrene. De to faar børn før og efter dette aar, saa det var ikke umuligt for dem at faa børn. Naar de accepterer et hittebarn, skulle man tro en kvindelig slægtning eller ægtemanden er involveret.


Nr. 2190 1762.05.09 Anne Kirstine Christensdatter, Fasterholt. FAR: Christen Christensen? Fasterholt. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Jens Jakobsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg, Nabo. Konen Johanne Madsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Kirkegaard, Arnborg, 22, søn af Christen Jakobsen
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 9 May Blev Christen {?Christensen Fasterholtbjerre} fasterholt hans baren Døbt Anne Kirstine Jens Jacobsen hustru {Johanne Madsdatter} Bar dend faderne Jens Jacobsen Christen Jacobsen {Kirkegaard} og Søn Søren {22, Christensen}.
{DKB:} d: 9 May Christen fasterholt hans dat Anne Kierstin Jens jacobsen hustru Bar dend faderne jens jacobs Jacob Christensen Ved Kierchen.

Begravelse nr. 6191
NOTITS: Begravet tretten år gammel. Problem om dette er Christen Christensen Fasterholtbjerre, for ingen Christen set i Fasterholt. Degnen har vel forkert Jacob Christensen i stedet for Christen Jakobsen, som passer.


Nr. 2191 1762.05.20 Christen Christensen, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Christensen Hesselvig den gamles kone, Hesselvig, Skarrild, Dette er ikke Peder Nielsen Øvig, som kun er 32 aar, men hans forgænger Peder Hesselvig nævnt i skattelisten 1743.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hesselvig, den gamle, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, 19, datter af gammel Peder Christensen Hesselvig.
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 5: Peder Jørgensen, Harreskov, Assing, Bror til afdøde Jens Jørgensen sammesteds.
FADDER Nr. 6: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, †1758. Enken, som er gift igen, Karen Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 20 May Christen {Christensen} høllund søn Christen og gl: peder hesselvigs {Skarrild, voksen i 1743} hustru Bar dend faderne peder Jørgensen {Harreskov, Assing} og peder Sørensen af hiøllund og Sl. Jens {Jørgensen} harreskof {Assing} hustrue {Karen Christensdatter} og peder hesselvig daatter Maren {Pedersdatter}.
{PKB:} d 20 May Blev Christen hiølund Barn døbt Christen Peder fasterholts koene Bar den faderne peder Sørensen gl: peder hesselvig og daatter Mas Mechelsen hustr.

NOTITS: Da præsten er ret ny, tages degnens kirkebog som rigtigere.Peder Hesselvig er ikke Peder Nielsen Øvig i Hesselvig, som kun er 32 år, men hans forgænger Peder Hesselvig nævnt i skattelisten 1743. Jens Jørgensen i Harreskov død 1758.


Nr. 2192 1762.09.01 Karen Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Nielsen den Ældre. MOR: Anne Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION udfra begravelse #6161 i 1763: 'Christen Nielsens Karen udi gl: Arenborg udi sin første alder 17 ug.'
{DKB:} d: 4de janv døde Christen Nielsen barn udi Aren Borg udi hans alder ... 17 ugr.

Begravelse nr. 6161


Nr. 2193 1762.10.01 Anders Jensen, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION udfra begravelse #6160 i 1762: 'd: 24 December Døde Jens ostersens Søn udi hans korte alder - 10 ugr.'
{DKB:} 'd 24 Decber døde Jens ostersen Søn Anders udi hans som er kort - 10 ugr'

Begravelse nr. 6160


Nr. 2194 1762.10.15 Anne Kirstine Nielsdatter, Fasterholtbjerre. FAR: Niels Christensen. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION udfra begravelse #6159 i 1762:
{DKB:} 'd: 2 dend November [døde] Niels Christensen [datter] Anne Kirstine. udj hindes alder --- 2 uger'

Begravelse nr. 6159
NOTITS: Begravet to uger gammel.


Nr. 1993 1763.02.28 Anne Kirstine Jensdatter, Fasterholt. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Bjerre den Yngres kone, Fasterholt Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Bjerre den Yngre, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Bjerre, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Har overtaget gården Fasterholt Bjerre.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Niels Christensen Bjerres kone.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 28 Februs Blev Jens Jacobsen udi Faster holt hans Baren Døbt Nal: Anne Kiertin Christen bere kone Bar dend Faderne Christen {Christensen} Bere {Bjerre den Yngre} Niels {Christensen} Bere og hustru {Johanne Jensdatter} Anne Marie Jens Daatter.

NOTITS: Degnen har indført denne dåb i Skarrild ikke i Arnborg kirkebog, hvor den hører hen.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2195 1763.09.14 Henning Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Nielsen den Ældre. MOR: Anne Henningsdatter.
BÅREN AF: ? Henningsdatter, ?, ?
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen, Gammel Arnborg?, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter Søndergaard, Gammel Arnborg?, Arnborg, Faderens mor, Niels Jakobsens kone
FADDER Nr. 3: Peder? Nielsen, Gammel Arnborg?, Arnborg, 24, søn af Niels Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Mette? Nielsdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg, 24, senere 1774- i Brande By, hvor han kaldes Peder Arnborg.
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn Peder staar fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 14 septembr Christen Nielsen udi gl: Aren Borg hans søn Døbt henning og hans Moster {NN Henningsdatter} Bar ham, faderene Niels jacobsen {Gammel Arnborg} og hustru {Maren Jensdatter} og Søn {Christen? Nielsen} og daatter {Mette Nielsdatter} peder lassen søn peder {Pedersen kaldet Arnborg senere i Brande By}.
{PKB:} d 14 September Christen Nielsen Baren udi gl: Aren Borg døbt hos mig, hans Moster Bar den faderne Niels Jacobsen peder lassen søn peder.

NOTITS: Præsten glemmer barnets navn.


Nr. 2196 1763.09.26 Anders Jensen, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn af Ander Lauridsen Smed.
FADDER Nr. 4: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Jens Ostersens tjenestepige, Birkebæk, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen NN Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 26 septembr: jens ostersen Berche Bech hans Baren Døbt Anders peder Lassens Koene bar dend faderne Mas Mechelsen og hustru Lauris Andersen Jacob Christensen ved Kirchen Jens ostersen pige.


Nr. 2197 1763.11.01 Jørgen Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Var 67 år, døde en måned senere.
FADDER Nr. 3: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mette ? Anders Lauridsen Smeds tjenestepige, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen NN Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Paa alle hellegn dag Blev Christen pedersen Baren Døbt Nafl: Jørg{..} peder lassen hustrue bar dend faderne Jens Nielsen Ander {s Lauridsen} smed h[...] Søn {Laurids Andersen} og pige Mette.
{PKB:} d: 1 november Blev Christen pedersen udi gl arenborg hans Baren døbt Jørgen peder lassens koene Bar dend


Nr. 2198 1763.11.01 Niels Jensen, Kirkegaard. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen
FADDER Nr. 2: ? Mads Mikkelsens kone, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Niels Søndergaards søn.
NÆVNT Nr. 1: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Samme dag Blev Jens Henningsen ved kierche gaarden og hustru {Ellen Jensdatter} Søster {Karen Jensdatter} bar dend faderne og barnes nafn er Niels faderne Mas Mechelsen hustru, Niels syndergaars søn peder {Nielsen, Gammel Arnborg}.
{PKB:} Samme dag Jens Henningsen Baren Ved kierchen døbt Niels, hans kones søster Bar dend faderne Mas Andersen og koene.

NOTITS: Præsten har et forkert navn.


Nr. 2199 1763.11.20 Anne Nielsdatter?, Hjøllund. FAR: Niels Hjøllund den yngre. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, ?
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Olesen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anne Mari, Arnborg, Formodet over 18 år.
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Konen Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: 1 Søndag udi Adven, da Blev sl: Niels hiølund Enches {Mette Pedersdatter} baren døbt Anne, og hendes Moster bar den faderne Søren hiølund og Jens olles: Anne Mari og Christen {Christensen Store} Hiøllund hustru {Else Nielsdatter}.
{PKB:} Dend Nye Kierche Aar dend første Søndag I advent Blev Niels hiølund Baren døbt Anne hendes Moster Bar den faderne, Søren hiølund Jens Ollesen Christen hiølund hustru.

NOTITS: Niels Hjøllund den unge blev begravet den 12. maj. 1762. Dvs. faderen er en anden mand, for barnet fødes 19 måneder senere. Her angives den sociale afdøde far.


Nr. 2200 1764.05.24 Maren Rasmusdatter, Skibbild. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: Maren? Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 25, Thomas Pedersen Holtoms datter.
FADDER Nr. 1: Hans Larsen Døslund, Dørslund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Mikkel Jepsen, Arnborg, Ellers ikke set i Arnborg.
FADDER Nr. 3: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Thomas Hansen, Grene, Arnborg, 25, vel lige gift.
FADDER Nr. 5: Anne Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen Holtdom, Holtdom, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} [.....] Pinse dag blev Rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skiefwels Baren Døbt Maren thomas {Pedersen} holdom datter {Maren? Thomasdatter} Bar dend faderne hans {Larsen} døslund {Dørslund, Brande} og Mechel Jepsen og hans {Rasmussen} gren og Søn {Thomas Hansen} og koene {Anne Johanne Christensdatter} Jens daatter.
{PKB:} d: 24 May blev Rasmus skiefvels Baren døbt Maren, Thomas holtdom daatter Bar den faderene Hans Døslund Mechel [T..]sen hans gren og Søn thomas.

NOTITS: Hans Larsen Døslund er moderens far. Jensdatter står alene, kan ikke bruges til noget.


Nr. 2201 1765.01.01 Jens Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Nielsen den Ældre. MOR: Anne Henningsdatter.
BÅREN AF: ? Henningsdatter, Søster til Moderen
FADDER Nr. 1: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 26.
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Larsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Degnen kalder ham Peder Smed.
FADDER Nr. 5: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa Nytaars Dag, Blev Christen Nielsen udi gl: Aren Borg hans Baren døbt Jens hans Koene Søster {NN Henningsdatter} Bar Dend, faderne Niels Søndergaard og søn peder {Nielsen} og daatter peder Lassen og Koene.
{DKB:} Paa Nytaarsdag, da blev Christen Nielsen baren udi gl. Aren borg døbt Jens, hans faster bar ham faderne Niels Søndergaar og daatter peder smed og peder Niels.


Nr. 2202 1765.01.17 Anne Jensdatter, Birkebæk. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Birkebæk, Arnborg, 21, Thomas Jeppesen Birkebæks datter.
FADDER Nr. 1: Thomas Jeppesen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Datteren Maren bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Lassen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Kan være Peder 26, Niels 21 eller Lars 20.
FADDER Nr. 4: ? Peder Larsens tjenestepige, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jens Henningsen.
FADDER Nr. 6: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 26, Niels Søndergaards søn.
NÆVNT Nr. 1: Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d anden søndag efter hellig tre konger dag, Blev Jens ostersen barn døbt Anne thomas {Jeppensen} Berchebech daatter {Maren Thomasdatter} bar dend fader Peder lassen og Søn {Peder/Niels/Lars} og pige Jens henning{sens} koene {Ellen Jensdatter} peder Nielsen.
{PKB:} d: 14 may {degnens dato 17. januar anses for rigtigt} blev jens ostersen Baren døbt Anne, faderne thomas BercheBech og hans daatter Bar dend, Peder Lassen og pige.

Begravelse nr. 6256
NOTITS: Begravet 25 et halvt år gammel i Birkebæk.


Nr. 2203 1765.02.11 Anne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Mikkel Andersen. MOR: ? Mikkel Andersens kone.
BÅREN AF: Anne? Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 26, Jens Nielsens datter
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Laurids Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn af Anders Lauridsen Smed
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn af Niels Søndergaard
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Peder Larsens tjenestepig, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Niels Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: 11 Februus Blev Mechel Andersen Baren udi gl: Aren borg døbt Anne, Anne [Mechelsens] dat bar dend faderne Anders {Lauridsen} smed og Niels Søndergaar Søn peder {Nielsen}, Peder lassen og pige Maren Jens dat.
{PKB:} d 12 Februvai Blev Mechel Andersen udi gl: Arenborg Døbt Anne, Jens Nielsen dat bar dend faderne Anders smed og Søn Niels Søndergaer.

Begravelse nr. 6168
NOTITS: Forskellen mellem degnens og præstens version kan læses sådan at Jens Nielsen er gift med Anne Mikkelsen og deres datter bar.


Nr. 2204 1765.03.27 Christen Thomasen, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren, Grene, Arnborg, Hans Rasmussen Grenes kone.
FADDER Nr. 1: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Grene, Arnborg, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Jakob Christensen, ?
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Arnborg, hvis 33 år gammel, så Kirkegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Paa Pallum Syndag Blef thommas {Hansen} gren Baren døbt Christen Maren sl daatter - Bar dend faderne Bertel heesgaard Jacob Christensen Karen Jensdaatter Niels {Nielsen} gren og hustrue {Maren Jensdatter}.
{PKB:} Paa Pallum søndag Blev thomas grens hans Baren døbt christen maren hans gren Bar dend faderne [Bertel] h[e]sgaar og hans gren og Niels gren og Kone.

NOTITS: Bærerens navn er problematisk.


Nr. 2205 1765.03.27 Inger Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Poulsen Tovdal. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: ? Sørensdatter, Hjøllund, Arnborg, Søren Pedersen Hjøllunds datter.
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, 19, Peder Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 3: Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Jens Henningsens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Ogsaa kaldet Ødevig, hvor han er født i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} og samme dag Christen Povelsen baren udj Todald Nafl: Enger, Søren {Pedersen} hiølund daatter Bar dend, fader Mas Mechelsen og peder {Nielsen} hesselvigs koene {Maren Christensdatter} og jens Henningsen og hans pige Maren.


Nr. 2206 1765.06.16 Mette Rasmusdatter, Skibbild. FAR: Rasmus Nikolajsen Skibbild. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: ? Hans Larsen Døslunds kone, Dørslund, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Hans Larsen Døslund, Dørslund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Hansen, Dørslund, Brande, Moderens bror. Hans Larsen Døslunds søn.
FADDER Nr. 3: Thomas Hansen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg, Thomas Hansen Grenes kone.
FADDER Nr. 5: ? Thomas Hansen Grenes tjenestepige, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: Niels Thomasen Grene, gammel, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 7: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 8: ? Hans Rasmussen Grenes kone, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 9: Maren Jensdatter, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 Junius Rasmus {Nikolajsen} skiefvel baren døb Mette, hans Koenes {Inger Hansdatter} Moder {Hans Larsen Dørslunds kone} bar dend faderne Hans {Larsen} Døslund Thomas {Hansen} gren og koene {Johanne Christensdatter} og pige gl Niels {Thomesen} gren.
{DKB:} d 16 Junius Blev Rasmus {Nikolajsen} skifvels Baren døbt Mette hans koenes {Inger Hansdatter} Moeder bar dend faderne Hans {Larsen} Døslund og søn {Lars Hansen} Hans {Rasmussen} gren og Koene Maren Jensdaatter.

NOTITS: Moderens mor bærer og hendes far Hans Larsen fra Dørslund i Brande er fadder. Hendes bror Lars Hansen er også fadder.


Nr. 2207 1766.02.02 Henning Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Nielsen den Ældre. MOR: Anne Henningsdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 46, Niels Søndergaards datter, gift med Jens Olesen †1764.
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Faderens bror
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Faderens mor, Niels Søndergaards Kone
FADDER Nr. 4: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 2 dend Februvares Blev Christen Nielsen {den Ældre} udj gl Aren Borg hans Barn Døbt Henning, Niels {Jakobsen} Sønder{gaards} Daatter {Abelone Nielsdatter} Bar dend faderne Niels {Jakobsen} søndergaar og søn peder {Nielsen} og hustru {Maren Jensdatter} Lauris {Andersen} smed.


Nr. 2208 1766.07.19 Jakob Jensen, Fasterholt. FAR: Jens Jakobsen Fasterholt. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Fasterholts kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 26, Niels Søndergaards søn vel.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 19 Julius Blev Jens {Jakobsen} fasterholt hans barn Døbt Jacob Christen f[ast]holt koene bar dend faderne Christen fasterholt Peder Niels{en} Maren Jens dat.


Nr. 2209 1767.02.22 Jakob Christensen, Fasterholt. FAR: Christen Fasterholt. MOR: ? Christen Fasterholts kone.
BÅREN AF: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholtbjerre, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen, Ikke Identificeret.
FADDER Nr. 3: Rasmus Jensen, Ikke Identificeret.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Ikke Identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg, Konen Johanne Madsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 22 Februvius Blev Christen fasterholt hans Baren døbt Nafl: Jacob Jens Jens {2 x Jens original} Jacobsen Koene bar dend faderne Niels bier og Søn Jøren pedersen og Rasmus Jens og Maren Nielsdat


Nr. 2210 1767.08.09 Nikolaj Rasmussen, Skibbild. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Nylig gift med Lars Hansen.
FADDER Nr. 1: Hans Nielsen Grene, Grene, Arnborg, 26, søn af Niels Thomasen Grene.
FADDER Nr. 2: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Lars Hansen Døslund, Dørslund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Michal Jepsen, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Lassen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 9 Augsti Blev Rasmus {Nikolajsens} skiefvels {Skibbilds} Baren, diøbt nafl: Nechulai han[s] koenes Broders {Lars Hansen} Koene {Karen Pedersdatter} bar dend fader Hans {Rasmussen} gren Peder lassen kone Thomas h[a.t] [da..]datter Las {Hansen} døslund og Mechel Jepsen.


Nr. 2211 1767.09.12 Jens Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Maren, Arnborg?, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Peder Larsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Niels Søndergaards søn.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 12 September Blev Niels Massen udi gl Arenborg, hans barn døbt Jens og hans Moster Maren bar ham faderne Peder lassen og Koene Laurids {Andersen} smed peder Nielsen, [Maren] [Jen.]daatter.


Nr. 2212 1767.09.12 Maren Thomasdatter, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Malene Hansdatter, Grene, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen, Arnborg?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Arnborg?, Ikke identificeret
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Grene, Arnborg, Gift med Niels Nielsen Grene.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg, Konen Maren Jensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 4de Octbr blev thomas Hanssen udi gren hans barn døbt Maren Male{ne} hans dat bar dend faderne, hans {Rasmussen} gren jacob Christensen Anne Jensdat og [...] Niels gren Koene {Maren Jensdatter}.


Nr. 2213 1768.01.30 Christen Jensen, ?. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
BÅREN AF: ? Jens Bukkærs kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 1: Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Bukkær, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 3: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 30 Janvai Blev Jens Christensen Barn døbt Christen og Jens [Puch?] Kier{"kone" mangler, eller skal det være Kiereste} bar dend faderne Jens henningsen {Gammel Arnborg} Jens Puchkire {Bukkær, Assing} Lauris Andersen {Smed, Gammel Arnborg} Peder {Nielsen} hesselvigs koene {Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild}, Maren Jensdaatter {Arnborg}.


Nr. 2214 1768.02.20 Jens Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Madsen Skovbjerg. MOR: Ane Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION: Niels Madsen i Gammel Arnborg en søn hjemmedøbt Jens. Udfra begravelsen 20. marts 1768 '
{DKB:} d 20 Marsi Niels Massen Søn Jens --- 27 dag udi gl Arenborg.'

Begravelse nr. 6172


Nr. 2215 1768.05.09 Christen Christensen, Fasterholbjerre. FAR: Christen Christensen Bjerre. MOR: Johanne Christensdatter .
BÅREN AF: ? Niels Christensen Bjerre tjenestepige, Fasterholtbjerre, Arnborg
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 24, søn af Mikkel Christensen Togsvig.
FADDER Nr. 3: Anne Mikkelsdatter, Togsvig, Arnborg, 26, datter af Mikkel Christensen Togsvig. Kunne være Inger, 19.
FADDER Nr. 4: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 5: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Jens Jakobsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholtbjerre, Arnborg, Hans tjenestepige bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 9de May Blev Christen {Christensen} Biere udi fasterholt hans baren døbt Christen Niels {Christensen} Biere pige bar dend faderne Mechel {Christensen} toxvig og søn {24, Christen Mikkelsen} og daatter {26, Anne, evt Inger, 19, Mikkelsdatter} Jens [Jacbsen] og Koene {Johanne Madsdatter, Fasterholt} 5 fader.


Nr. 2216 1768.06.02 Jens Christensen, Tovdal. FAR: Christen Poulsen Tovdal. MOR: Bodil Christensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Søn af Christen som også er fadder
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 4: Jens Kjeldsen, Ikke set i Arnborg sogn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} torsdag d 2 den Junius blev Christen {Poulsen} todald {Tovdal} Barn døbt Jens peder hesselvig koene bar dend faderne Christen [...frei] og Søn Søren {Christensen} Mette Christensdaatter Jens Kielssen.


Nr. 2217 1768.07.17 Jens Nielsen, Grene. FAR: Niels Grene. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Moderen Maren Jensdatters søster
FADDER Nr. 1: Niels Thomsen Grene, den gamle, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter Grene, Grene, Arnborg, Gift med Thomas Hansen i Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Syndagen d: 17 Jullius blev Niels grenes baren døbt Jens og hans koenes Søster Bar dend, fadrene Niels gren Niels Mass: peder Nielss: johanne {Christensdatter} green Niels Mass: koene.


Nr. 2218 1769.03.18 Maren Jørgensdatter, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Faderens farbror.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Dørslund, Brande, Bror til moderen, som er født i Dørslund.
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 30, nabo, datter af Thomas Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 5: ? Jørgen Pedersen Holtums tjenestepige, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Holtum, Holtum, Skarrild, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag d 18te Mars blev Jørgen {Pedersen} holtdom Baren døbt Naf Maren Peder {Jørgensen} holtom hustrue {NN Mikkelsdatter} Bar dend fadere Trovel {Troels Jørgensen} Sandfuld og jens jacobsen og hendes broder {Peder Nielsen} Maren Thomasdaater og hans tienstedpige.
NOTITS: Se også Skarrild #2376. Denne dåb er fejl placeret i Skarrild i stedet for Arnborg kirkebog.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2219 1769.07.02 Christen Sørensen, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Mølle, Arnborg?
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg, 27, søn af Christen Jakobsen.
FADDER Nr. 3: ? Jakobsdatter, Kirkegaard, Assing, 29+ år gammel, født før 1740, hvor Christen Jakobsen synes at være kommet til Arnborg og fæstet i Kirkegaard.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, 30, søn af Niels Søndergaard
FADDER Nr. 5: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 25, søn af Mikkel Christensen Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 2 dend Julius blev Søren Christensen Barn Døbt Christen Ane Møl bar dend faderne Christen Jacobsen og Søn Jacob {Christensen, Kirkegaard} og søster {NN Christensdatter, 29+} Peder {Nielsen} smed og Christen {Mikkelsen} Toxvig.
NOTITS: Jakob Christensens søster Else døde 1768, så det er ikke hende. Der er ikke andre søstre født efter 1740 i Arnborg. Denne søster formodes født før det år men kunne også være glemt i kirkebogen og dermed yngre.


Nr. 2220 1769.07.23 Nikolaj Rasmussen, Skibbild. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Nikolajsdatter, Søster til faderen, uvist om hun er i Arnborg.
FADDER Nr. 1: Hans Larsen Dørslund, Dørslund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Hansen, Dørslund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg, Gift med Thomas Hansen Grene.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn af Peder Larsen.
FADDER Nr. 5: Mikkel Jepsen, Arnborg, Sted uvist.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Hansen, Grene, Arnborg, Konen Johanne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 23 Julius Blev Rasmus skiefvel Baren døbt Niculai hans Søster Bar dend, faderne hans døslund og søn thomas hanssen Kone, Peder pedersen cechel Jepsen.
NOTITS: Hans Larsen Dørslund er moderens far og Lars Hansen Dørslund hendes bror.


Nr. 2221 1769.09.05 Mads Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Madsen Skovbjerg. MOR: Ane Marie Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 4: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Ellen Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Sandsynligvis Peder Larsens 2. kone, men kunne være første NN Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 2. kone? Ellen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 5 september blev Niels Massen udi Gl: ArBorg hans Baren døbt Naflig Mas hans Bar den, faderne Niels gren og hustru Maren jensdaatter Lauris smed peder [Las]sen hustru.


Nr. 2222 1770.02.04 Anne Margrethe Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Sørensdatter Anders Pallesens kone, 31, faderens søster. Anders Pallesens kone, se skifte i Brejl link.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Faderens far
FADDER Nr. 2: Peder Rasmussen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Ikke identificeret. Datter af Peder Rasmussen.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Anders Pallesen, Konen Else Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 4de Februvarius Blev peder Sørensen udi {Store} hiølund hans Baren døbt Anne Magrete Anders palisen {Pallesen} hustru {Else Sørensdatter} bar dend faderne Søren {Pedersen} hiølund Peder Rasmussen og daatter anne Jens dat.
LINK: Skifte efter Anders Pallesen, Grene, Skarrild 1789.


Nr. 2223 1770.02.19 Jakob Jensen, Fasterholt. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Fasterholts kone, Fasterholt, Arnborg, For patronym Christensen se dåb 1775.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Thomasdatter, Bukkær?, Assing?, Formodet datter af Thomas Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 3: Niels Thomsen, Holtum, Arnborg, 28, formodet søn af Thomas Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 4: Anne Thomasdatter, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, For patronym Christensen se dåb 1775.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 19 Februvius blev jens Jacobsen udi fasterholt hans baren døbt Jacob Christen faster holt kone bar dend, faderne Christen {Pedersen} faster fasterholt Jørgen pedersen {Holtum} Maren thomasd Niels thomesen {Holtum} Anne [Thomasd].


Nr. 2224 1770.09.02 Inger Lauridsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Laurids Andersen Smed. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Jens Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Smedesvend, nabodreng.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Nørre Vium By (Vestergaard), Nørre Vium
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Ane Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} vid Die 15te Junii 1770. Syndag d: 2 september blev Laurids {Andersen} smed Baren døbt Inger Maren Jens Dat bar den, faderne Jens Henningsen {Kirkegaard} Peder Nielsen {smedesvend, Gammel Arnborg} og hendes fader {Peder Pedersen, Nørre Vium} og Christen pedersen {Gammel Arnborg} Niels Massen hustrue {Ane Marie Jensdatter}.


Nr. 2225 1771.04.01 Helvig Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Pedersens kones søster
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Skolemester?, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Smedesvend, nabodreng.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Arnborg, Frølund eller Søby?
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 1 April blev Christen Pedersen udi gl Aren Borg hans Baren døbt helvig hans koenes Søster Bar dend, faderne er Anders lassen Niels skolem Peder Nielsen Christen pedersen og Anne Jensdatter.
NOTITS: Faderen kan daarlig være Christen Pedersen Frølund, for hans kone Maren Jørgensdatter er 54 aar gammel. Der er ogsaa en fadder Christen Pedersen vel enten kaldet Frølund eller Søby, to forskellige personer..


Nr. 2226 1771.04.26 Hans Thomasen, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Hansdatter, Skibbild, Arnborg, Gift med Rasmus Nikolajsen.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen, Skibbild, Arnborg, Konen bærer også.
FADDER Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 4: Niels Thomsen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 5: Malene Hansdatter, Tornvig, Arnborg, Faderens søster, gift med Peder Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Tornvig, Arnborg, Konen Malene Hansdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 26 April blev Thomas Hanssen udi gren hans baren døbt hans, rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skiefvel koene {Inger Hansdatter} bar dend faderne hans {Rasmussen} gre Rasmus {Nikolajsen, Skibbild} skifve Maren jens daatter Niels {Thomsen} holt dom Peder hansens kone.
NOTITS: Hans Rasmussen er faderens far. Malene Hansdatter hans søster.


Nr. 2227 1771.07.01 Karen Jørgensdatter, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter i Holtum en datter Karen.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året


Nr. 2228 1771.07.02 Christian Sørensen, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Mølle, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 2 Julius Blev Søren Christensen Ved Arenborg kierche, hans Baren døbt Nafl: Christian Anne Møler Bar dend, faderne.


Nr. 2229 1772.07.01 Sidsel Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Peder Sørensen og Maren Pedersdatter i Hjøllund en datter Sidsel.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året


Nr. 1997 1772.07.01 Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION (udfra FT 1801): Jacob Christensen og Maren Christensdatter i Kirkegaard en datter Brigitte.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året


Nr. 2230 1772.07.01 Jens Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Madsen Skovbjerg. MOR: Ane Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION (udfra FT 1787): Niels Madsen Skovbjerg og Ane Marie Jensdatter en søn Jens.
NOTITS: Dato arbitrær 1. juli midt i året


Nr. 2232 1773.08.29 Mette Kirstine Jørgensdatter, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XII post Trin: den 29de aug: blev døbt i Kirken, Jørgen Pedersens Barn af Holtum døbt navnlig Mette Kirstine.


Nr. 2233 1774.03.16 Mette Kirstine Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Hjøllund, Arnborg, Datter af Christen Jensen Hjøllund.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 16 Martii peder Sørensens Barn af Høelund Mette Kirstine, døbt Christen Høelunds Datter bar det.


Nr. 2234 1774.03.26 Birte Katrine Sørensdatter, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de sammes {Martii} Søren Christensens Barn af Annexgaarden, døbt Berthe Cathrine.
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.


Nr. 2235 1774.04.04 Hans Pedersen, Tornvig. FAR: Peder Hansen. MOR: ? Peder Hansens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Paaske Dag Peder Hansens barn af thornvig døbt Hans.
Begravelse nr. 6189


Nr. 2236 1774.05.23 Else Jakobsdatter, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Pinse=Dag Jacob Christensens Barn af Annexgaarden døbt Else. Søren Christensens kone {Sidsel Christensdatter, Kirkegaard} bar det.


Nr. 2237 1774.07.10 Andreas Eriksen Wickmann, Skibbild. FAR: Erik Zachariasen Wickmann. MOR: Else Katrine Andersdatter Wong.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod, Gift med Anders Bagger på Hastrup.
NÆVNT Nr. 1: Anders Bagger, Hastrup, Thyregod, Konen Bodil Andersdatter Wong bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 10 Julii fremstillet Herren i Kirken Monsr: Wickmans nemlig Erick {Zachariasen} Wichmans barn af Schibild navnlig Andreas, som den 23 Junii var hiemmedøbt Mad: {Anders} Bagger {Bodil Andersdatter Wong} af hastrup bar det.


Nr. 2238 1774.09.07 Marie Thomasdatter, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 7. Sept: Thomas Hansens Barn af Greene døbt navnl: Marie Mette Christensd: af Heesgaard bar det -.


Nr. 2239 1774.12.18 Johanne Jensdatter, Fasterholt. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Fasterholts kone, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Henningsen, Sønder Felding, Tidligere i Kirkegaard, Arnborg.
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Sønder Felding, Jens Henningsens kone.
FADDER Nr. 4: Rasmus Jensen, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Niels Christenen Bjerres tjenestepige, Fasterholtbjerre, Arnborg
FADDER Nr. 6: ? Hans Rasmussens tjenestepige, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Fasterholtbjerre, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Hans Rasmussen, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 4de Søndag udi Afven Jens Jacobsen barn udi Fasterholt Johanne Christen fasterholt kone bar dend Christen fasterholt Jens Henningsen {Sønder Felding, tidligere Kirkegaard Arnborg} Rasmus Jensen {Lille Hjøllund} Jens henning Koene {Ellen Jensdatter} Niels {Christensen} Biere Pige hans {Rasmussen} grene Pige. {tilføjet senere:} barn Navn Johanne.
{PKB:} fredagen d 16 Decembr: bestælte Jens Jacobsen i Fasterholt mig til [at] døbe sit Barn, som skulle kaldes {her afbryder præst Hegelahr, næste indførelse er så dåben i kirken.} Dom: 4 Adventus d 18 Decembr: blev døbt Jens Jacobsens Datter af Fasterholt navnlig Johanne. Christen Fasterholts kone bar det frem.

NOTITS: Jens Henningsen boede tidligere i Kirkegaard, Arnborg.


Nr. 2240 1775.05.21 Peder Nielsen, Grene. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Høgild- Øster, Rind, Ib Pedersen Skærbæks 2. kone.
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen Skærbæk, Høgild- Øster, Rind
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsens kone, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anna Nielsdatter, Grene, Arnborg, 21, Niels Grenes datter
FADDER Nr. 6: Thomas Hansen, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 5te Søndag efter Paaske Blev Niels Nielsen i gren hans barn døbt Peder Jb Pedersen Kone {Kirsten Jensdatter} udi Høgiel {Høgild, Rind} bar dend, faderne Jb pedersen {kaldet Skærbæk, Øster Høgild, Rind} og Niels Massen og koene Maren Todald Niels gren dat. og Thomas Hansen i gren.
NOTITS: Ib Pedersen Skærbæks 1. kone død 1773 (Nygaards Sedler), 2. kone fra FT 1787.


Nr. 2241 1775.08.27 Katrine Sørensdatter, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Ib Christensen, Formodet broder til moderen eller faderen.
FADDER Nr. 2: Jens Henningsen, Nederby, Sønder Felding, Tidligere fæster af gaarden indtil 1768.
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Nederby, Sønder Felding, Jens Henningsens kone, født paa gaarden.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Nederby?, Sønder Felding?, 33, ugift søster til Ellen Jensdatter, gifter sig to år senere til Brande.
FADDER Nr. 5: Peder Christensen, Ser ikke ud til at være fra Arnborg, muligvis broder til moder eller fader.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: XI p Trin: var Søren Christensen og Sidsel Christensdatters 4de Barn i kirke navnlig Cathrine, som var hiemmedøbt forrige Søndag Dom: 10 p Trinit: {20. august 1775} hiemme i Annexgaarden.
{DKB:} D 11 søndag udi Trinitius Søren Christensen barn Catrine hans Koenes søster Anne bar dend faderne Jb Christensen Jens henningsen og Koene Maren Jensdat Peder Christensen.

NOTITS: Anne Christensdatter, der bærer, er moderens søster. At det er det fjerde barn passer efter Arnborg kirkebog. Det tredje barn døde tidligt.


Nr. 2242 1775.09.24 Ole Christensen, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Snejbjerg, Christen Mikkelsen Togsvigs fæstemø.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholtbjerre, Arnborg
FADDER Nr. 2: Rasmus Jensen, Tornvig, Arnborg, 31
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 5: Kirsten Mikkelsdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen, Togsvig, Arnborg, 31, fæstemø Mette Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 15 Søndag i Trinitats Blev Christen {Christenen} fasterholt Barn døbt Olle, og Christen {Mikkelsen} Toxvigs FæstedMøe {Mette Nielsdatter af Snejbjerg} bar dend, faderne Niels {Christensen} bere {Fasterholtbjerre} og Rasmus Jensen Jens [Jacbsen] og Maren Christend. Kirsten Mechelsdat.
Begravelse nr. 6193
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. PKB: "Dom: 15 p Trinit: d 24 Septembr: blev døbt Christen Christensens Barn af Fasterholt navnlig Ole." Her ses at Christen Fasterholt hedder Christensen.


Nr. 2243 1776.01.01 Simon Thomassen, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Olling, Assing, Niels Sørensen Ollings kone, gift 1763c.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Olling, Olling, Assing, Konen Kirsten Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Jens Henningsen, Nederby, Sønder Felding
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nytaarsdag døbt Thomas Greenes Søn navnlig Simon Moderens Syster fra Aalling {Olling, Assing sogn} bar det.
{DKB:} Blev først Jan{... beskadiget} Thomas Hansen udi gren hans barn døbt Simmon hans Koenes søster {Kirsten Christensdatter, Olling, Assing} bar dend faderne Niels {Nielsen} grene og niels {Sørensen} olling og Jacob Christensen og Søren Christensen og Jens Henningsen.

Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet i jan. 1776 5 uger gammel.


Nr. 2244 1776.03.20 Dødfødt, Tornvig. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Hansen i Tornvigs søn begravet dødfødt.
Begravelse nr. 6195


Nr. 2245 1776.05.05 Johanne Lauridsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Laurids Andersen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ellen Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Peder Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 4de Søndag efter Paaske Laurs Andersen udi gl Aren borg hans baren døbt Johanne Peder Larsen udi gl Aren Borg hans koene Els {Ellen Nielsdatter} og 5 fader.


Nr. 2246 1776.06.23 Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Søren Christensen Kirkes kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 3: Henning Jensen, 19, Jens Henningsens søn.
FADDER Nr. 4: Hans Madsen, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Anne Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2 post Trin: hiemmedøbt Jacob Christensens Barn i Annex gaarden navnlig Christen som var i Kirke Dom: 3 post Trin:
{DKB:} d 3 søndag efter Træfoldig{hed} Jacob Christensen udi Kierche gaarden var hans hans baren til daab Nafl: Christen og Søren Christensen Koene {Sidsel Christensdatter, Kirkegaard} bar de faderne Christen Jacobsen {Kirkegaard} og Søren {Christensen} Kierche og henning jensen og hans Madsen Anne Todald.


Nr. 2247 1776.08.25 Anne Jørgensdatter, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Madsdatter, Holtum?, Arnborg, Moderens mor, vel flyttet fra Dørslund i Brande til Holtum før 1776, men hun kan også være kommet fra Dørslund. Hendes søn Peder Nielsen i Dørslund var død ung i 1773.
FADDER Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, 19, datter af Troels Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Niels Thomsen, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 12 Søndag i Trinitaus Blev Jørgen {Pedersen} Holtom Barn døbt Anne og hans Koenes {Maren Nielsdatter} Moder {Karen Madsdatter} bar dend. Fadderne Trovel sandfuld {Troels Jørgensen, Store Sandfeld, Brande} og dat {Kirsten Troelsdatter} Niels Thomassen {Holtum} og S[...] Hansens Koene og hendes søster [Maren?].
NOTITS: Moderens mor, vel flyttet fra Dørslund i Brande til Holtum før 1776. Hendes søn Peder Nielsen i Dørslund var død ung i 1773. Karen Madsdatter navn fra ekstraskatten 1762-63 i Dørslund, Brande hvor hun er enke, og hendes begravelse i Holtum, men skrevet af Dørslund, 1785 #6236.


Nr. 2248 1776.09.15 Thomas Nielsen, Holtum. FAR: Niels Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Poul Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Rasmus gammel
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Henning Jensen, Arnborg
FADDER Nr. 4: Stine? Pedersdatter, Hundshoved?, Nørre Snede, Søster til moderen. Stine har med hendes mand Mads Sørensen overtaget Hundshoved i Nørre Snede.
FADDER Nr. 5: Kirsten Lauridsdatter, Arnborg, Ikke identificeret
NÆVNT Nr. 1: Poul Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 15 post trin: blev Niels Thomasens Søns /:Thomas:/ Daab confirmeret i kirken.{DKB:} d 15 Søndg ef Trinitaus blev Niels Holtdom barn døbt Thomas Povel Hessel {Hesselvig, Skarrild} Koene bar dend faderne gl: Rasmus h[...sen] og Jørgen {Pedersen} Holtdom. Henning Jensen og hendes Søster {?Stine Pedersdatter, Hundshoved, Nørre Snede} og Kirsten Lauris daatter {Gammel Arnborg}.
{PKB:} Niels Thomasens Søn Thomas af Holtum Onsdagen d 7 Augusti heimmedøbt døbt i Præstegaarden


Nr. 2249 1776.09.29 Maren Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Birte? Pedersdatter, Moderens søster, hun har en søster til Anne Maire, men hun er kun 15c aar gammel.
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Nederkirkegaard, Assing, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Pallesen, Gift med faderens søster Else.
FADDER Nr. 3: Else Sørensdatter, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Jørgen? Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 5: ? Jørgen? Hjøllunds søster, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 17 Søndag i Trinitatus blev Peder Sørensen udi Hiølund hans baren døbt Anne og hans koenes {Maren Pedersdatter} søster {Birte? Pedersdatter} bar dend faderne Peder Rasmussen {Nederkirkegaard, Assing} og Anders Pallisen og koene {Else Sørensdatter} og [Jørgen?] hiøllund og søster.
NOTITS: Peder Rasmussen er moderens far. Else Sørensdatter er faderens søster.


Nr. 2250 1777.01.03 Dødfødt, Togsvig. FAR: Christen Mikkelsen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 3di Janwarie døde Mette Niels datter med hendes dødfød Pige Baren i sin alder 41.
NOTITS: Moderen døde i barselsseng.


Nr. 2251 1777.02.09 Maren Thomasdatter, Grene. FAR: Thomas Hansen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Ikke identificeret. Siden barnet er opnævnt efter hende skulle hun være familie.
FADDER Nr. 1: Anders Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, 18, Christen Pedersens søn.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: Malene Hansdatter, Tornvig, Arnborg, Søster til faderen, gift med Peder Hansen i Tornvig.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Tovdal, Arnborg, 23c, datter af Christen Poulsen Tovdal.
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter Kirkegaard, Kirkegaard, Arnborg, 35, Datter af Jens Mikkelsen og Mare Pedersdatter i Kirkegaard. Hun gifter sig kort efter til Brande.
FADDER Nr. 7: Anne Nielsdatter, Grene, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg
NÆVNT Nr. 3: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} Fastelavns Søndag hiemmedøbt Thomas hansen Barn af grene Navnlig Maren - Ovenmeldte Barn var i kirke 2 Paaske Dag Fadderne: Maren Heesgaar bar det Fadderne vare Christen Pedersens Søn Peder af Gam: Arnborg Peder hansen af Thornvig og Hustru {Malene Hansdatter}. Christen {Poulsen} Thodals Datter Anne {Christensdatter} og Niels {Nielsen} Greenes Datter Anne {Nielsdatter}.
{DKB:} dend anden Paaskedag blev Tomas Hanssen baren døbt Maren og Maren [hees] gaar bar dend faderne Peder Hanssen og Anders hesgaar Peder Christensen Maren {Jensdatter} Kierche gaard Anne Neils daatter udi gren.


Nr. 2252 1777.06.21 Kirsten Larsdatter, Søby. FAR: Lars Jørgensen Søby. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Edel Pedersdatter, Okkelshus, Rind, Gift med moderens bror Mikkel Christensen.
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Kollund, Rind, 29, Faderens halvbror. Søn af 1. ægteskab med Kirsten Lauridsdatter
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Kollund, Rind, 28, gift med Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen, 25, bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Niels Jørgensen Donsig, Donsig, Rind, 31, bror til faderen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Katrine Jørgensdatter, 16, søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Christensen, Okkelshus, Rind, Moderens bror. Hans kone Edel Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Løverdagen d 21 Junii hiemmedøbt i Søebye Lars Jørgensens og Maren ChristensDatter Barn navnlig Kirsten Samme Barn var i Kirke d 4. Julii Christen Toxvigs kone {præsten har så vidt det kan ses taget fejl her, Christen Mikkelsen Togsvig blev gift tre uger før i Brande med Anne Marie Pedersdatter fra Store Sandfeld, ikke familie} bar det, fadderne: Fader brødrene, Peder, Knud og Niels.
{DKB:} d 9 Juni{juli?} blev Las Jørgensen udi Søby hans barn døbt navlig Kirsten Mechel Christensen koene {Edel Pedersdatter, Okkelshus, Rind} bar dend faderne Peder Jørgensen {Kollund, Rind} og hans brødre Knud og Niels og Peder Jørgensen Koene {Karen Pedersdatter} og Kirsten Catrine Jørgen dat.

NOTITS: Undtagen bæreren, som er gift med moderens bror, er alle fadere faderens søskende og halvsøskende. Moderen Maren Christensdatter dør 14 dage efter fødslen.


Nr. 2253 1777.09.28 Jens Pedersen, Tornvig. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen Holtum, Holtum, Arnborg, Svigerfar til Maren Nielsdatter som bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Rasmussen Grene, Grene, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg, Thomas Hansen Grenes kone.
FADDER Nr. 4: ? Laurids Andersen Smeds tjenestepige, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Thomas Hansen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d: 18de post Trin: døbt i kirken Peder hansens barn af Thornvig navnlig Jens Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det faderne vare (:NB denne Søndag var d 28 Septembr:) Hans {Rasmussen} Greene, Peder {Jørgensen} Holtum, Thomas {Hansen} Greenes Kone og Lauritz {Andersen} Arnborgs Pige.
{DKB:} d 18 Søndag efter 3 foldighed Peder hansen udi Torrenvig døbt Jens Jørgen fa Koene bar dend faderne hans {Rasmussen} gren [P...] {Peder Jørgensen} holtdom Jørgen hiølund {?} thomas {Hansen} gren koene {Johanne Christensdatter} Anders {Lauridsen, Gammel Arnborg} smeds Pige.

Begravelse nr. 6203
NOTITS: Begraves 3 uger gammel. Præsten har Laurids Andersens tjenestepige, degnen hans far Anders Smeds tjenestepige, som vel er den samme.


Nr. 2254 1778.01.18 Dødfødt, Holtum. FAR: Niels Thomassen Holtum. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag Dom 2de post Epiph: begravet Niels {Thomassen} Holtums dødfødde barn. Et dødfød barn /:Dreng:/ af Niels Holtum og ........ in Januar:
Begravelse nr. 6205
NOTITS: Moderen begraves to måneder senere.


Nr. 2255 1778.02.22 Jens Jensen, Fasterholt. FAR: Jens Jakobsen Fasterholt. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Ellen Jensdatter, Sønder Felding?, Gift med Jens Henningsen.
FADDER Nr. 1: Jens Henningsen, Sønder Felding?, Hans kone Ellen Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Henning Jensen, Sønder Felding?, Søn af Jens Henningsen.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Arnborg?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Sexagesima døbt i Kirken den forhen afdøde Jens Fasterholts barn navnlig Jens. Jens Henningsens Hustrue {Ellen Jensdatter} bar det. Fadderne Jens Henningsen, Christen {Christensen} fasterholdt, Henning Jensen etc:
{DKB:} d 22 Febr blev sl. Jens Jacobsen barn Jens Jens hennings Kone bar dend faderne Christen Fasterholt Jens Hennings Søn Christ [fasters] [Anne] Jensdaatter

Begravelse nr. 6209
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2256 1778.05.10 Kirsten Christensdatter, Gottenborg. FAR: Christen Nielsen den Yngre. MOR: Birte Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Larsdatter
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen den Ældre, Gammel Arnborg, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Kirsten Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Laurids Andersen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Togsvig?, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Arnborg, Peder Nielsens tjenestepige
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Kirsten Pedersdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3 Søndag efter Paaske døbt Christen Nielsen {den Yngre} i Gottenborg hans Barn døbt Kirsten Karen Larsdatter bar det fadderne faderens broder Christen {Nielsen den Ældre, Gammel Arnborg} Lauritz Andersen {Gammel Arnborg} Karen Pedersdatter.
{DKB:} d 3die Søndag efter Paaske blev Christen Nielsen udi Arenborg barn døbt Kirsten [M|K]aren Lasdatter bar dend faderne hans broder Christen Lauris smeds Koene Peder Nielsen og hans Pige.

NOTITS: Det er første gang gården Gottenborg nævnes i Arnborg kirkebog, degnen regner det stadig til Gammel Arnborg. Det ligger mellem Gammel Arnborg og Hjøllund. I folketællingen 1787 regnes gården til Gammel Arnborg. Her ses også en tjenestepiges navn, degnen har Peder Nielsen tjenestpige og præsten nævner navnet Karen Pedersdatter direkte.


Nr. 2257 1778.08.02 Mikkel Christensen, Togsvig. FAR: Christen Mikkelsen Togsvig. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Mikkelsdatter, Ringstrup, Gjellerup, Faderens søster gift 1776 til Gjellerup med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Moderens far
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, 25, Senere kaldet Usseltoft, fordi han køber den gaard i 1784.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Formodes at være denne Anne Marie. Lige gift med Christen Mikkelsen, Togsvig.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Problematisk, skal være datter af Jens Pedersen i Brande By, men den Jens Pedersen der findes der har ingen datter Maren.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Bror til moderen, har lige giftet sig til en gård i Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 Søndag efter Trin: Christen {Mikkelsen} toxvigs barn døbt Michel faderens Syster Inger {Mikkelsen, Ringstrup, Gjellerup} bar det Fadderne Michel {Christensen} Thornvig Peder {Jørgensen, Store-Sandfeld, Brande} Sandfeld og Søn {Peder Pedersen}. Maren Jensdatter - .
{DKB:} d 7de Søndag efter 3 foldig blev Christen Toxvigs baren døbt Michel og hans søster Enger faderne Christen fasterholt og Koene Peder Pedersen af Sanfuld og hans Søster Maren Jens Pedersen af brande {fejl for Uhre, Brande} bye.

NOTITS: Peder Jørgensen er moderens far og Peder Pedersen hendes bror. Inger Mikkelsdatter er faderens søster fra Ringstrup, Gjellerup. Moderens bror Jens Pedersen hører ikke til i Brande By i 1778, men i Uhre By, Brande sogn.


Nr. 2258 1778.09.22 Christen Jakobsen Smed, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Bodil Christensdatter, Tovdal, Arnborg, Moderens mor, gift med Christen Poulsen Tovdal.
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens far. Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Henningsen, ?, Arnborg?
FADDER Nr. 3: Poul Christensen, Tovdal, Arnborg, 22, bror til moderen, søn af Christen Poulsen.
FADDER Nr. 4: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 27, søster til faderen, ikke entydig identifikation.
FADDER Nr. 6: ? Christensdatter, Tovdal, Arnborg, Mette 29, eller Anne 25, eller Anne Kirstine 19.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Sept: hiemmedøbt i Præstegaarden Jacob Christensens Barn af Annexgaarden navnlig Christen, Christen {Poulsen} Thodals Hustrue {Bodil Christensdatter} bar det, fadderne vare Jens Henningsen, Christen {Poulsen} Thodal. det døbte Barn var i Kirke Dom: 15 p: Trin:
{DKB:} d 12 Søndag Jacob {Christensen} Kirche baren chresten hans Pige bar faderne Christen {Poulsen} Todal og søn {22, Poul Christensen} Søren {Christensen} Kirche og Faster {?27, ?Karen Christensdatter} og hans koenes {Maren Christensdatter} Søster {Mette 29, eller Anne 25, eller Anne Kirstine 19, Christensdøtre}.

NOTITS: Præsten og degnen er vildt uenige om faddere og hvem der bærer. Alle disse folk levede og er derfor opført, hvem der virkelig var i kirken den dato er en anden sag. Christen Poulsen Tovdal er moderens far og Poul Christensen hendes bror. Faderens søster Mette, Anne eller Anne Kirstine.


Nr. 2259 1779.01.10 Inger? Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Anders Pedersen, Tønder. MOR: Karen Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Laurids Andersen Smeds tjenestepige, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 p Epipan: var Koenen Karen Larsdatter /: hindes Mand er i NB: :/ uægte barn til daaben i Kirken for public: Daaben d 7 Jan: 1779 og blev udlagt til barne fader Anders Pedersen Snedker og Enkemand af Tønder.
{DKB:} d første Søndag efter Nytaars dag blev En Ud ægte barn døbt af gl Arenborg Nafl [Enger] [Karen] Las datter [...] [.....] [..] dend og Anders Pedersen af holtsten Som gaf sig an for [.........lag] til fader og Maren Mortensdaatter bar dend faderne Christen {Mikkelsen} Toxvig Peder Christensen {Frølund, Gammel Arnborg} Laurits {Andersen, Gammel Arnborg} smeds Pige.

NOTITS: Barnet blev altså hjemmedøbt den 7. januar og publicerede dåben i kirken den 10. januar. Moderen er gift med en mand, som er væk og får et barn med en anden mand.


Nr. 2260 1779.02.25 Peder Jørgensen, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, 22, datter af Troels Jørgensen i Store Sandfeld, Brande.
FADDER Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Datteren Kirsten bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Pedersen Holtums tjenestepige, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 5: Peder Arve?
FADDER Nr. 6: Jens Arve?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 Febr: Jørgen {Pedersen} Holtums barnd døbt navnl: Peder døbt i Kirken.
{DKB:} Søndagen d 28 Febrius Jørgen {Pedersen} holtdom baren døbt Peder Trovel {Troels Jørgensen, af Brande sogn} Sandfuld daater {22, Kirsten Troelsdatter} bar dend faderene Trowel fuld {Troels Jørgensen Store Sandfeld, Brande} Niel holtdom {Niels Thomsen} og koene {2. kone Maren Pedersdatter} Peder [a]rve og Søn Jens [a]rve og Søn Jørgen holtdom Pige.

NOTITS: Troels Jørgensen er faderens fars, Jørgen Pedersen den Yngres, bror. Altså en faderens farbror. Hvad Peder og Jens [a]rves virkelige tilnavn er, er ikke kendt.


Nr. 2261 1779.04.25 Peder Nielsen, Holtum. FAR: Niels Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Rasmusdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Thomsen, Holtum, Arnborg, 26, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Jørgen Pedersen Holtums kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jørgen Pedersen Holtums tjenestepige, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Konen Maren Nielsdatter står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 April Niels Holtums barn døbt i Kirken navnlig Peder.
{DKB:} d 25 April blev Niels {Thomassen} holtdom baren døbt Peder hans koenes {Maren Pedersdatter} M[o]rder {Karen Rasmusdatter, Hundshoved, Nørre Snede} bar dend faderne hans fader {Thomas Pedersen Holtum} og søn {Peder Thomsen} Jørgen {Pedersen} holdtdom koene {Maren Nielsdatter} og tienst Pige Maren


Nr. 2262 1779.04.25 Søren Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie? Pedersdatter, Nederkirkegaard, Assing, 18, søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Anders Pallesen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med faderens søster Else Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Else Sørensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Sandfeld, Uhre, Brande, Opvokset i Store Sandfeld, Brande, gift 1775 til Uhre i Brande med Anna Larsdatter, som først var gift med Peder Sørensen *1697 Uhre, Brande †1770-73 Brande. Slægtsforbindelse helt uklar.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 29, nabo, datter af Christen Christensen og Else Nielsdatter i Store Hjøllund.
FADDER Nr. 5: Jørgen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, 23, nabo i Store Hjøllund, søn af Christen Christensen og Else Nielsdatter i Store Hjøllund, bror til Edel, som også er fadder.
NÆVNT Nr. 1: Peder Rasmussen, Nederkirkegaard, Assing, Moderens far. Hans datter Anne Marie, moderens søster, bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 3 Søndag efter Paaske Peder Sørensens barn Søren publicert [...] hiemmedaab.
{DKB:} d [3]di Søndag efter Paasche Peder Sørensen Baren døbt Søren. Peder Rasmussens datter {18, Anne Marie? Pedersdatter, Nederkirkegaard} af Assing bar dend faderne Anders Pallisen og koene {Else Sørensdatter} Jens Pedersen af Sanfuldt {efter 1775 i Uhre, Brande} og Edel Christensdaatter og broder Jøgen {af Store Hjøllund}.

NOTITS: Peder Rasmussen er moderens far, Anne Marie Pedersdatter hendes søster. Anders Pallesen er gift med faderens søster Else Sørensdatter. Edel Christensdatter og broderen Jørgen Christensdatter er naboer.


Nr. 2263 1779.04.25 Jens Sørensen, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christensen.
FADDER Nr. 1: Jens Henningsen, Arnborg?
FADDER Nr. 2: Henning Jensen, Arnborg?, 22, søn af Jens Henningsen, der før 1768 fæstede gaarden som Søren Christensen overtog i Kirkegaard.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakob Christensens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anne Søren Christensens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Hans kone Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {3 Søndag efter Paaske} public: Hiemmedaab for Søren Kirkes barn Jens.
{DKB:} Samme dag {d [3]di Søndag efter Paasche} Søren Christensen baren ved kirchen døbt Jens Jacob Christensen koene {Maren Christensdatter}ved Kirchen bar dend faderne Jens henningsen og Søn {Henning Jensen} Maren Nielsdatter Jacob {Christensens} Pig Kirsten Sørens {Christensen} Pige Anne.


Nr. 2264 1779.08.22 Dødfødt, Søby. FAR: Lars Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 22 aug: begr: Lars Søebyes {....} barn dødfødde barn. {under Døde 1779}. Dom: XI post Trin: blev begravet et dødfød barn fra Søebye Drengebarn. {under fødde 1779}.
{DKB:} d 22 Augusti Las Søby [l.ge] død fød baren.

NOTITS: Lars og Johanne blev gift året før i 1778.


Nr. 2265 1779.09.12 Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt. FAR: Palle Pedersen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Karen/Kirsten Mikkelsdatter, Togsvig, Arnborg, Karen er 29 og Kirsten 26.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Henningsen, Arnborg?
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Flø, Brande, 24, halvbror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Datter Karen/Kirsten bærer, hans andre døtre er gift og ville blive beskrevet som kone af.
NÆVNT Nr. 2: Anne Pedersdatter, Fasterholt, Arnborg, 23, halvsøster til faderen, som opholder sig i Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 5 {præsten glemmer 1-tallet: 15} Søndag efter Trin: Palle Fasterholts barn Anne Marie døbt i Kirken.
{DKB:} d 15te Søndag i trintaus Peder Pallesen {omvendt: Palle Pedersen} barn døbt Anne Marie Mechel {Christensen} Toxvig datter bar dend fadere Christen fasterholt Jens h[en]nings Peder Palesen {omvendt: Palle Pedersen} broder og Søster Anne Pedersdat af fasterholt {søsterens navn}.


Nr. 2266 1780.06.18 Maren Nielsdatter, Kirkegaard. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: Inger Karstoft, Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 1: Rasmus Karstoft, Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Hegelahr, Broder til præsten Hegelahr.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jakob Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg, Også kaldet smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 4de Søndag efter Trini Niels Pedersen Baren ved kirchen døbt Maren Inger Castoft bar dend fadere rasmus Castoft hr. heglar broder Maren Christendatter. Anne Pedersdatter Peder {Nielsen, Gammel Arnborg} Søndergaar.
Begravelse nr. 6219
NOTITS: Barnet begravet 7 uger gammel. Niels Pedersen ikke kendt. Inger og Rasmus kaldes Karstoft. Rasmus Nicolaisen og Inger Hansdatter skrives af præstegården og Heesgaard i Skarrild, så det kan næppe være dem.


Nr. 1999 1780.07.01 Christen Ovesen, Gammel Arnborg. FAR: Ove Christensen. MOR: ? Ove Christensens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra folketælling FT 1787: 'Ove Christensen og 1. kone i Gammel Arnborg deres søn Christen.'}
NOTITS: Faderen får skøde i Gammel Arnborg i juni 1779, er altså i Gammel Arnborg, da sønnen bliver døbt, men glemt i kirkebogen. Sønnen ses i FT 1787 som 7-årig. Dato arbitrær midt i året.


Nr. 1992 1780.07.01 Christen Lauridsen, Søby- Sønder. FAR: Lars Jørgensen . MOR: Johanne Christensdatter .
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra folketælling FT 1787: 'Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter i Sønder Søby deres søn Christen.'}
NOTITS: Før denne søn ses i kirkebogen og Ft 1787 datteren Kirsten *1777 Sønder Søby, efter ham ses datteren maren *1784 Sønder Søby.


Nr. 2267 1780.12.26 Jesper Jakobsen, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Møllekonen, Slumstrup Mølle, Sædding
FADDER Nr. 1: ? Møller, Slumstrup Mølle, Sædding
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, 35, kan ogsaa være Søren Christensen, 40. Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen Kirke.
FADDER Nr. 4: ? Niels Pedersens kone, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Sidsel Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} anden julle dag jacob {Christensen} Kierches baren Jesper Slomstrup {Slumstrup Mølle i Sædding sogn} Møller Koene bar fadere Møler og hans broder Søren {Christensen} Kirches koene Niels Pedersen koene Anne Peder dat.


Nr. 2268 1780.12.26 Christen Larsen, Søby. FAR: Laurids Jørgensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Der står kun Niels datter.
FADDER Nr. 1: Jens Thomassen
FADDER Nr. 2: Søren Jensen
FADDER Nr. 3: Jørgen Larsen
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Karen Jensdatter?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Samme dag {anden julle dag} Las {Laurids Jørgensen} Søbye hans Baren Christen og Niels datter bar dend faderne Jens thomassen {?} Søren Jensen {?} og Jøren lassen {?} Christen {Christensen} fasterholt koene Las Søbye {?} Karen Jens.


Nr. 2269 1781.04.15 Jens Sørensen, Kirkegaard. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Arnborg, Anne Nielsdatter, 67, i Gammel Arnborg, gift med Jens Pedersen er den eneste kendte. Ikke sandsynlig fra navnene.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Smed, Gammel Arnorg (Søndergaard), Arnborg, Nabo
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Gammel Arnorg (Søndergaard), Arnborg, Kan være den ældre, 49, eller den yngre, 31. Nabo, bror til Peder Nielsen Smed
FADDER Nr. 3: Christen Møls, Skarrild?
FADDER Nr. 4: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Aftægtsmand i den anden gård i Kirkegaard.
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Arnborg
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Grene, Arnborg, 27, datter af Niels Nielsen Grene.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} Paaske dag Søren {Christensen} kirche Baren døbt Jens Anne Nielsdat bar dend faderne Peder {Nielsen Smed} Cmed {Gammel arnborg} og broder {Christen Nielsen den Yngre, 31, eller den Ældre, 49} Christen Møls Christen Jacobsen {Kirkegaard} Anne Pederdatter Niels {Nielsen} gren datter Anne {Nielsdatter, 27}.
NOTITS: Anne Nielsdatter, der bærer, ikke identificeret.


Nr. 2270 1781.06.10 Jens Christensen, Gammel Arnborg (Søndergaard). FAR: Christen Nielsen? Søndergaard.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Arnborg, Formodentlig Anders Andersen Døvlings kone, for han er også fadder.
FADDER Nr. 1: Anders Andersen, Døvling, Skarrild, Gift med Anne Nielsdatter *1729c †1787+, som er gift 2. gang. Hun var gift 1. gang før 1766 med Peder Jepsen *1731c †1773 Døvling, Skarrild, datter Mette Pedersdatter *1766 i Døvling.
FADDER Nr. 2: Christen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
FADDER Nr. 3: ?, Gammel Arnborg?, Arnborg, Christen Søndergaards bror
FADDER Nr. 4: ? Jakob Christensens Tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Arnborg
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Grene, Arnborg, Niels Madsens Kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Grene, Arnborg, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} 3foldig Søndag Christen Søndergaar barn døbt Jens Anders {Andersen} Døfling {Døvling, Skarrild} koene {Anne Nielsdatter} Bar dend, faderne Anders Ander{sen} Døfling Christen Søndergaar hans broder og Jacob {Christensen, Kirkegaard} Kierche Pige Maren Jensdaatter Niels Madsen koene {Karen Jensdatter, Grene}.
Begravelse nr. 6224
NOTITS: Begravet et halvt år gammel.


Nr. 2271 1781.09.16 Anne Marie Jørgensdatter, Holtum. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Jensens kone, Tarp, ?
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Tarp, Sønder Felding?
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Pedersen Holtums Tjenestekarl, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Pedersen Holtums Tjenestepige, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 14 Søndag i Tritius Jørgen {Pedersen} holtdom baren døbt Anne Mari peder Jens{ens} koene i Tarp bar den faderne Peder Jensen [Niel] {Thomsen} holtdom Jørgen K[arel?] og tienste Pige.


Nr. 2272 1781.09.30 Peder Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Nederkirkegaard, Assing, 37, søster til moderen gift året efter med Christian Madsen, vel af Tarp, Sønder Felding.
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Nederkirkegaard, Assing, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen
FADDER Nr. 3: Else Sørensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Anders Pallesens kone. Søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pallesen, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d 16 Sønd T: Peder Sørensen baren døbt Peder hans koenes Syster [Anne Pedersdatter] bar dend faderne Peder Rasmussen {Nederkirkegaard, Assing} Jørgen [Christensen] [Anne Jens dat] Anders Pallisens koene {Else Sørensdatter Lille Hjøllund}.
NOTITS: Peder Rasmussen fra Assing er moderens far. Else Sørensdatter er søster til faderen.


Nr. 2273 1781.10.28 Margrethe Andersdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
BÅREN AF: Edel Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 33, datter af nabo Christen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund- Store, Hjøllund, Arnborg, Nabo, datteren Edel bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Octobr: hiemmedøbt i Lille Høelund Anders Pallesen og Else Sørensdatter tvilling Døttre Magrethe og Anne.{DKB:} d 20 Søndag J trituius Ander Pallisen 2de børen Magrtt og Anne Jacob {Christensen} kierche {Kirkegaard} koene {Maren Christensdatter} bar Anne Christen {Christensen} {Store} hiølund dat {Edel Christensdatter} bar Magret og hafde 7 [b.d..].
NOTITS: Tvilling til Anne, Christen Christensen og datteren Edel er naboer i Store Hjøllund.


Nr. 2274 1781.10.28 Anne Andersdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
sd 15 Octobr: hiemmedøbt i Lille Høelund Anders Pallesen og Else Sørensdatter tvilling Døttre Magrethe og Anne.
{DKB:} d 20 Søndag J trituius {28. okt. 1781} Ander Pallisen 2de børen Magrtt og Anne Jacob {Christensen} kierche {Kirkegaard} koene {Maren Christensdatter} bar Anne Christen {Christensen} {Store} hiølund dat {Edel Christensdatter} bar Magret og hafde 7 [b.d..].

NOTITS: Tvilling til Margrethe


Nr. 2275 1781.10.29 Peder Bartholomæusen, Skibbild. FAR: Bartholomæus Pedersen Purup. MOR: Anne Kirstine Rasmusdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Bering, Arvad Mølle, Brande, Gift med Morten Eriksen Luxdorf
FADDER Nr. 1: Jonas Eriksen Harrild, Harrild- Vester, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Tornvig, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Morten Eriksen Luxdorf, Arvad Mølle, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 29 Oct: blev Barth: {olomæus Pedersen} Purups og Anne Kirstine Rasmusd: Barn af Schibild, Peder fremstillet Herren. Mad: Luxdorfp {Elisabeth Bering} fra Arvad=Mølle bar det, fadderne: Monsr {Morten Eriksen} Luxdorfph af Arvad Mølle. Jonas {Eriksen} Harild. Peder Hansen af Thornvig.
{DKB:} Mandagen d 5te Novembr Monsiur [Burup}] og Anne Rasmusdatters og [.....] og Baren ti [Kierche] og hastrup Mølle kone bar dend faderene hastrup Møller [J...] Pige hans søn og hans [kierst].

NOTITS: Forældrene forlovet 6 måneder før. Degnens kirkebog er, det var ikke Hastrup Mølle i Thyregod det drejede sig om, men Arvad Mølle i Brande.


Nr. 2276 1782.02.27 Mette Katrine Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Mikkelsen Togsvig. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB: Christen Toxvigs barn Pige barn var i kirken D - ------ navnlig Mette Cathrine /:det var Hiemmedøbt i Annexgaarden d 27 Februar:/.
NOTITS: Datoen er hjemmedøbelsen.


Nr. 2277 1782.02.24 Karen Nielsdatter, Holtum. FAR: Niels Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter Ødevig, Ødevig, Skarrild, Søster til faderen. Død 1783.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Ødevig, Ødevig, Skarrild, Margrethe Thomasdatters 2. mand.
FADDER Nr. 2: Karen Rasmusdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens mor.
FADDER Nr. 3: Rasmus Pedersen, Hundshoved, Nørre Snede, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Stine Pedersdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens søster.
FADDER Nr. 5: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 6: Mette Hesselvig, Hesselvig?, Skarrild?
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens far. Hans kone og to børn er faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 8 Januar: hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Thomassen og Maren Pedersdatters barn Karen af Holtum. Samme barn var i kirken 2 søndag i faste Magrethe {hul i papiret ......} {Thomas}Datter af Ødevig bar det, Fadderne Peder Niel{sens} Hustrue {Karen Rasmusdatter}, Søn {Rasmus Pedersen} og Datter {Stine Pedersdatter} af Hundshoved {Nørre Snede}. Jørgen {hul i papiret ......}.
{DKB:}Samme dag {Anden søndag i fasten} Niels Holdom baren Døbt navlig Karen Magrette{Thomasdatter} udi Øvig {Skarrild} bar den faderne Jørgen {Pedersen} holdom Peder {Christensen} Øvig og Niels {Thomassen} holdom koenes {Maren Pedersdatter, moderen} broder {Rasmus Pedersen} og Syster {Stine Pedersdatter af Hundshoved, Nørre Snede} og Mette heselvig {Skarrild?}.

NOTITS: Margrethe Thomasdatter, der bærer, er søster til faderen. Moderens far er Peder Nielsen af Hundshoved, Nørre Snede med kone Karen Rasmusdatter og søn Rasmus og datteren Stine, der med hendes mand Mads Sørensen har gaarden i Hundshoved i 1787.


Nr. 2278 1782.07.07 Johanne Christensdatter, Birkebæk. FAR: Christen Jensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Birkebæk, Arnborg, Tjenestepige ved forældrene i Birkebæk.
FADDER Nr. 1: Oster Jensen, Skave, Skarrild, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Arent Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Birkebæk?, Arnborg?, Bror til faderen
FADDER Nr. 4: Maren Clemmensdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Kirkegaard?, Arnborg?, Hun kan være Jakob Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{hul i papiret ......ca. 6. søndag i} Trin: Christen Jensen og Cidsel Jensdatters barn Af {hul i papiret ......Birke}bek navnl: Johanne Pigen Maren Jensdatter bar {det} Fadderne Oster {Jensen} Schave {Skave, Skarrild}, Arent Jensen {Gammel Arnborg}. Søren Jensen. Maren Clemensdatter. Kirsten Nielsdatter Maren Christensd:
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Dåbsdato usikker


Nr. 2279 1782.11.10 Gøde Richard Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen Skolemester. MOR: Margrethe Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen.
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Konen Anne Marie Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Ove Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Grene, Arnborg, Ungkarl.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Peder Andersen
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 24 Post: Trinitatis Christen {Pedersen Lustrup} Skoelemester og Magrette PedersDaatter deres barn af gl Ahrnborg Gøtthi Richardt. Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Anne Marie Pedersdatter} bar den, faddere Christen {Mikkelsen} Toxvig Ove Christenß, Christen Nielsen i [Grene] Peder Anders{ens} Kone {Karen Pedersdatter} i Hiøllund Pigen Mette NielsDaatter {Gammel Arnborg}.
{DKB:} 24de Søndag eftter Trinitatis - - var Til Daab i Ahrnborg Kircke Christen skolemester og Magrette deres barn Navnl: Gøtthi richardt Christen Toxvigs Kone bar den fadderne, Christen Toxvigs ove Christens: i gl: Ahrnborg, ung Karl Christen Niels: i greene Peder Anders Kone i Hiøllund Pigen Mette NielsDatter fra gl: Ahrnborg.

Begravelse nr. 6240
NOTITS: Begravet 4 år gammel 1786. Anne Marie Pedersdatter, der bærer, er ikke søster til moderen. Navnet Gøde Richard fra faderens første kones (Maren Gødesdatter †1776 Lustrup, Skarrild) far Gøde Johansen Richard i Lustrup, Skarrild.


Nr. 2280 1783.02.02 Bodil Jakobsdatter, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen Kirke. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Tovdal, Arnborg, 30, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Sidsel Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen. Degnen kalder hende Sidsel Kirke.
FADDER Nr. 4: Christen Thomasen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Christen Olesen, Kirkegaard (Annexgaarden), Arnborg, Han er gammel, usikkert hvor han kommer fra. Kunne evt. være moderens far. Moderen er ikke født i Arnborg.
FADDER Nr. 6: Ane Kirstine Christensdatter, Tovdal, Arnborg, 24, søster til moderen.
FADDER Nr. 7: Karen Pedersdatter, Arnborg?
FADDER Nr. 8: Peder Andersen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 9: Christen Sigting, Arnborg?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndag efter Hellig 3 Kongers dag hiemmedøbt og 4 søndag efter hellig 3 Kongers Dag fremstillet Herren i Kirken Jacob Christensens og Maren Christensdatter egtebarn navnlig Bodild Anne Christensdatter af Thodal bar det, fadderne Søren {Christensen} [Kirke] og Hustrue {Sidsel Christensdatter}. Christen Thomassen af Greene Christen Olesen af Annexgaarden. Forældrene bor i Annexgaarden {stedet kaldes Kirkegaard}.
{DKB:} Ao 1783 d 26de Janv: hiemmedøbt, Jacob Christens: og Maren Christens Daatter deres Barn Naunl: Bodild .- dend 2den Febr fremstillet Herren i Kirchken Anne {Christensdatter} Toudal bar dend fadderne, Søren {Christensen} Kircke, Christen Sigting Peder Andersen {Store Hjøllund, Arnborg}, Christen Tomsen i greene An Kirstine {Christensdatter} i Toudal karen Pedersdaatter, Zidsel {Christensdatter, Kirkegaard} Kircke.-

NOTITS: Anne Christensdatter, 30 ugift, og Ane Kirstine, 24 ugift, er moderens søstre, alle født i Tovdal, Arnborg. Søren Christensen er bror til faderen. Christen (Andersen? FT 1787 Gjellerup By ) Sigting, som lever 1793 som fadder, evt søn Anders Christensen Sigting.


Nr. 2281 1783.05.16 Rasmus Bortholomæusen, Skibbild. FAR: Bartholomæus Pedersen Purup. MOR: Anne Kirstine Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Almindelig Bededag d 16 Maji Hiemmedøbt i Annexgaarden Bartholomæus Purups og Anne Kirstine Rasmusdatters ægte Barn af Skibild navnlig Rasmus. død d 28 ejusdem.
{DKB:} fredagen dend 16de May hiemmeDøbt, Bartolomæus Purup og an Kiertine Rasmus Daatter i Skibild Deres barn navnl Rasmus død dend 28de Ditto, begravet den 1 Juni

Begravelse nr. 6227
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.


Nr. 2282 1783.06.22 Anne Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Nielsen Søndergaard, den Yngre. MOR: Birte Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Clemmensdatter, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen den Ældre, Gammel Arnborg, Arnborg, Også kaldet den Store.
FADDER Nr. 2: Arnt Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo, med kone og tjenestepige.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Arnt Jensens kone.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Arnt Jensens, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Christen Thomsen, Arnborg?
FADDER Nr. 6: Anne Hansdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 post Trin: hiemmedøbt Unge Christen {Nielsen, den Yngre} Søndergaards og Berthe Jensdatters Barn i G: Arnbrg navnlig Anne. Dette sidstmeldte Barn var i Kirken 2 Søndag efter Trinit: Pigen i Birkebek Karen Clemensdatter bar det; Fadderne, Christen Nielsen den Ældre {Gammel Arnborg} Arent Jensen {Gammel Arnborg}. Christen Thomasen. Arents kone Pige Anne Hansdatter.
{DKB:} Dend 22 Junj Er Christen Nielsen den yngre og Bergitte Jens Daatter i Gml Ahrnborg Deres Daatter hiemme døbt naunl: Anne, Pigen karen Clemens Daatter, fadderne Store Christen Søndergrd Arnt Jensen Christen Thomsen, Arnts Kone [pig] Anne Hans Daatter - -

NOTITS: I forrige datters dåb 1778 skrives forældrene af Gottenborg.


Nr. 2283 1783.11.16 Jens Christensen, Togsvig. FAR: Christen Jensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Lilleholm, Brande, Hendes stedmor Johanne Sørensdatter er mor til faderen. Lilleholm er et fæste under Brandholm.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, 35, han er født i Store Sandfeld, Brande, hans søster Anne Marie er konen i Togsvig.
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Barnet hjemmedøbes i hans gård.
FADDER Nr. 3: Arent Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Arent Jensens kone.
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen, Togsvig, Arnborg, Daglejer i hus i Togsvig.
FADDER Nr. 6: ? Tjenestepige, Christen Mikkelsens, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 7: Anne Johanne Christensdatter, Birkebæk, Arnborg, Nabo, Niels Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande, Lilleholm er et fæste under Brandholm.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{SKARRILD KIRKEBOG:} d 8 Octobr: hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og [Sids]el Jensdat{..} Barn af Toxvig navnl: Jens NB Dette Hører til Arnborg.
{PKB:}Sidsel Jensdatters Barn af Toxvig {først skrevet: "Birkebek", understreget, direkte derover Toxvig} navnlig Jens. fremstillet i Kirken Dom: 22 post Trin: Jens {Christensen} Skræders kone {Karen Christensdatter} fra Brandtholm {Lilleholm} bar det. Fadderne: Jens Pedersen i Uhre. christen {Mikkelsen} Toxvig. Arent Jensen. Peder Nielsen {Togsvig}. Niels {Christensen} Birkebeks kone {Anne Johanne Christensdatter}. Arents Kone {Johanne Jensdatter}. Toxvig=Pige.
{DKB:} Dend 6te Octobre er Christen Jensen og cidsel Jens Daatter Deres Søn navnl: Jens hiemme Døbt i Toxvig fremstillet herren i Kircken 22de post: Trin: Jens Skræders kone fra Brandholm bar den, faddere Jens Peders: i uhre Christen {Mikkelsen} Toxvig, Arnt Jensen, Peder Niels, Niels {Christensen} Birckebæchs Kone {Anne Johanne Christensdatter}. Arnts Kone {Johanne Jensdatter} Toxvig Pige . -

NOTITS: Karen Christensdatter stedmor Johanne Sørensdatter i Birkebæk er stedmor til Christen Jensen. Jens Pedersen i Uhre, Brande er bror til Christen Mikkelsens kone, Anne Marie Pedersdatter begge født i Store Sandfeld, Brande. Niels Christensen og kone er naboer i Birkebæk. I Skarrild kirkebog siges hjemmedåben at ske i prøstegården i Skarrild, i Arnborg kirkebog derimod i Toxvig selv.

LINK: Hjemmedåb i Skarrild Præstegaard 8. okt.


Nr. 2284 1783.11.30 Maren Pedersdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Edel Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jørgen Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, 20, Christen Pedersen Frølunds søn.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christensen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Mortensdatter?, Arnborg?
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Andersens og Karen Pedersdatters Barn Maren hiemmedøbt i Lille Høelund Dom: 1 Advent: d 30 Novembr: 1783. Dette Barn fremstillet Herren i Kirken Dom 4de post Epiphania. Edel Christensdatter bar det. Fadderne: Christen {Jensen} Thornvig {Lille Hjøllund} Peder Sørensen. Jørgen Christensen Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}.
{DKB:} 1 Søndag i Advent d 30te Nov: 1783 hieme døbt peder andersßen og Karen Peders Daatter i Lild hiøllund deres Daatter ved Navn Maren fremstillet herren J Kircken 4de Søndag Efter Hellig 3 Kong: Dag, Edel {Christensdatter} Hiøllund bar den, fadere Christen {Jensen} Tornvig i Lild hiøllund, Peder Sørensen i hiøllund {-Store}, Jørgen Christensen [...] {Gammel Arnborg} Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}, Pigen Kirsten [Morts] Daatter . -

NOTITS: Begraves 19 år gammel i 1802 af Hedehus, Arnborg. Forældrene skrives her af Lille Hjøllund, men er i FT 1787 i Store Hjøllund. Faderen er født 1754 i Hjøllund, søn af Anders Hjøllund †1756c i Hjøllund.


Nr. 2285 1784.04.11 Niels Nielsen, Holtum. FAR: Niels Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Trine Pedersdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens søster, gift med Mads Sørensen.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Hundshoved, Nørre Snede, Konen Trine Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Rasmus Pedersen, Hundshoved, Nørre Snede, 14, moderens broder, ungkarl.
FADDER Nr. 3: Jørgen Pedersen, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Peder Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Ungkarl.
FADDER Nr. 6: Maren Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 16, nabo, datter af Jørgen Pedersen.
FADDER Nr. 7: Anne Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Tjenestepige eller ganske muligvis datter af Niels Thomsen uden dåb i kirkebogen.
FADDER Nr. 8: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 26 Februar: himmedøbt i Præstegaarden Niels Thomassens og Maren Pedersdatters barn af Holtum navnlig Niels. den I Paaske Dag var ovenmeldte Niels Thomassens barn af Holtum i Kirken navn: Niels Mads Sørensens Kone fra {Hundshoved, Nørre} Snede bar det: Fad: Mads Sørensen {Hundshoved, Nørre Snede}, Jørgen {Pedersen} Holtum. Anders {Christensen} Greene Rasmus Pedersen fra Hundshoved {Nørre Snede}.
{DKB:} Onsdag dend 25 Febrij= er Niels Thomasen og Maren Peders Daatter i Holtum deres Liden Søn fød og hiemme Døbt, naunl: Niels fremstillet herren i Kirken Paaske Dag Mads Sørens: Kone {Trine Pedersdatter} fra {Nørre} Snede bar den, fadderne unge Karle Rasmus Pedersen fra Hundshoved {Nørre Snede} Peder Sørenßen ved Ahrnborg kircke Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}, Pigerne Maren Jørgens Daatter og Anne Niels Daatter i Holtum.

NOTITS: Moderen er fra Hundshoved, Nørre Snede og hendes søster Trine bærer og hendes svoger Mads Sørensen og hendes bror Rasmus Pedersen er faddere.


Nr. 2286 1784.04.12 Rasmus Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Se dåb #2272. Moderens søster, gift med Christen Madsen.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Hans kone Anne Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Rasmussen, Nederkirkegaard, Assing, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jørgen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Datter af Christen Christensen i Store Hjøllund.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Peder Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 31 Martii Himmedøbt i Præstegaarden Peder Sørensens og Maren Pedersdatters barn af Store Høelund navnlig Rasmus. den II Paaske Dag var ovenmeldte Peder Sørensens barn af Store Høelund i Kirken navnl: Rasmus Christian Madsens Kone bar det. Fadderne: Peder Rasmussen. Christian Madsen. Jørgen Høelund. Edel {Christensdatter} Høelund.
{DKB:} Onsdag d 31 Martj hiemme døbt peder Sørens: og Maren P: Daatter i hiøllund deres Søn naunlig Rasmus, Christen Mads: Kone bar den. Paa 2den Paaske dag fremstillet herren i Kircken fadderne Peder Rasmuss {Nederkirkegaard, Assing}. Christen Mads: Jørgen hiøllund ædell {Christensdatter} hiøllund Peder Anderß: Kone {Karen Pedersdatter} i L: hiøl:

NOTITS: Anne Pedersdatter er moderens søster, Peder Rasmussen hendes fader. Resten ser ud til at være naboer.


Nr. 1998 1784.04.04 Birgitte Hansdatter, Tornvig. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Gift med Jørgen Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Tornvig, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Ikke ellers set.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christensen Kirke.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Holtum, Arnborg, Tjenestepige i Holtum.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Palmar: døbt i Kirken Hans Pedersens og Anne Larsdatters barn af Thornvig navnlig Berthe, Jørgen {Pedersen} Holtums Hustru {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne: Peder {Hansen} Thornvig, Jørgen {Pedersen} Holtum, Peder Sørensen ved Arnborg Kirke. Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}.
{DKB:} Hans Pedersen i Tornvig og Anne Lars Daatter deres Daatter ved navn Bergitte, fremstillet herren i kircken ved den hellige Daab Palme Søndag, Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter} bar den, fadderne Peder hansen ibidem Jørgen {Pedersen} Holtum Peder Sørensen ved Arnbrg Kircke Jacob {Christensen} Kierckes Kone {Maren Christensdatter} Pigen Anne ChrißensDaatter i Holtum. —

NOTITS: Ud over faderens far Peder Hansen ses ingen direkte familie. Familien er ikke fra Arnborg, men vel nogle sogne væk. Tillysning 1813.07.01 i Sønder Omme med Mathias Jeppesen af Hallundbæk, hvor de bosætter sig..


Nr. 2287 1784.04.12 Maren Larsdatter, Søby- Sønder. FAR: Lars Jørgensen Søby. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Edel Pedersdatter, Stokildhoved, Rind, Svigerinde til moderen.
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Stokildhoved, Stokildhoved, Rind, Bror til moderen. Konen Edel Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Kirsten Katrine Jørgensdatter, Togsvig, Arnborg, Søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Grene, Arnborg, 31, Mads Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag Lars {Jørgensen} Søebyes og Johanne Christensdat: barn døbt i Kirken navnlig Maren Fadderne: Michels {Christensen} Kone {Edel Pedersdatter} af StockelHoved {Stokildhoved, Rind} bar det. Fadderne: fornævnte Michel Peder Frøelund {formodentlig tager præsten fejl her, han hedder Christensen og er ikke af Frølund-slægten}. Kirsten Catrine Jørgensdatter. Anne Nielsdatter i Greene. Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}.
{DKB:} 2den Paaske dag Lars Jørgensen og Johanne Christens Datter i Søbye deres liden Daatter Navnl: Maren fremstillet herren i Kircken ved den hellige Daab Mickel {Christensen} i Stockellhoved hans Kone {Edel Pedersdatter} bar den faddere, Mickel [forb...f.tt], Peder {Christensen} frøelu Kiersten Cathrine Jørgens Daatter i toxvig Anne Niels Daatter i greene, jacob {Christensen} Kierckes Kone {Maren Christensdatter}.

NOTITS: Mikkel Christensen i Stokildhoved, Rind er bror til moderen.


Nr. 2288 1784.06.06 Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg. FAR: Ove Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Laurids Andersen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Arnt Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Birkebæk?, Arnborg?, 24.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg?, 33, tjenestepige ved Peder Christensen i FT 1787.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Arnt Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Trefoldigheds Fest blev døbt i Kirken Ove Christensens og Mette Nielsdatter Ægte=Barn af Gam: Arnborg navnl: Ellen Kirstine. Laurids {Andersen} Arnborgs Hustrue bar det, Fadderne: Niels {Madsen} Skoubierg, Jørgen {Christensen} Frøelund. Arnt Jensens Hustrue {Johanne Jensdatter}. Pigen Maren Jensdatter og Maren Christensdatter.
{DKB:} Ove Christensen og Mette NielsDaatter Deres Daater naunlig Ellen Kierstin fremstillett herren i Kircken ved den Hellige Daab Trinitatis søndag [Laus] {Andersen} Anborgs Kone bar den, faddere Niels {Madsen} Skoubierg, Jørgen {Christensen} frøelund, Arnt Jens{ens} Kone {Johanne Jensdatter}, Pigen maren JensDaatter {24, Birkebæk?} og Maren Christens Daatter. -


Nr. 2289 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, sogn: Skarrild. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand boende i Deufling, at være sin Barnefader.
testere ut supra.
Evert Lauridsen.
Lars Karstensen.
Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.

Begravelse nr. 6231
NOTITS: Denne fødsel hører Skarrild sogn til, men er noteret i Arnborg kirkebog. Indførslen i Skarrild kirkebog er: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling." (Tak til Susanne Vestergaard, som gør opmærksom paa at Jens Jacobsen var gift og ikke enkemand. Han flyttede 1777 fra Sønder Felding til Døvling i Skarrild allerede gift, i FT 1787 er han gift med samme kvinde Bartholine Knudsdatter *1752c).


Nr. 2290 1785.03.20 Dødfødt, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen Kirke. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13 Martii fød Jacob Christensens og Maren Christensdatters dødfødte Pige Barn i Annexgaarden.
{PKB:} II. Jacob Kirckes Dødføde Barn Begravet Palme Søndag.

Begravelse nr. 6233


Nr. 2291 1785.08.21 Jens Pallesen, Fasterholt. FAR: Palle Pedersen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, 22, halvsøster til moderen, faderen var Jens Jakobsen †1777.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Uhre, Brande, Gift med Else Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Søster til faderen, gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 3: Jonas Eriksen Harrild, Harrild- Vester, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Harrild- Vester, Ejstrup, Jonas Eriksens 2. kone, halvsøster til faderen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Stedmor til faderen.
FADDER Nr. 6: Niels Pedersen, Flø, Brande, Halvbror til faderen.
FADDER Nr. 7: Hans Pedersen, Flø, Brande, Halvbror til faderen.
FADDER Nr. 8: Else Tjenestepige, Niels Christensens, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 21 Augusti døbt i Kirken Palli Pedersens og Johanne Andersdatters Barn af Fasterholt navnlig Jens. Halv=Systeren Anne Kirstine {Jensdatter} bar det - fadderne: Peder Nielsen af Uhre og Hustrue Jonas {Eriksen} Harild og Hustrue {Anne Pedersdatter}. Maren Nielsdatter i Fløe og hendes 2de Sønner Niels {Pedersen} og Hans {Pedersen}. Pigen Else i Bierge.
{PKB:} II. Pallie Pedersen og Johanne MadsDaatter i Fasterholt Deres liden Søn fød dend 19 Augustii. fremstilled herren i Kirken Søndagen den 21de Augusti samme Dag døbt Navnl Jens, hans Søster Ane kirstine bar ham, faderne Peder Nielsen i Uhre og Hustru, Jonahs Harild og hustru. Maren Niels Daatter i fløe og hende 2de Sønner Niels og hans Pedersen, Bierge Piige Else.

NOTITS: Næsten alle er familie. Ane Kirstine Jensdatter er halvsøster til moderen, Else Pedersdatter søster til faderen (født i Flø, Brande), hvis stedmor er Maren Nielsdatter og halvbrødre Niels og Hans Pedersen. Anne Pedersdatter er halvsøster til faderen.


Nr. 2292 1785.09.19 Apollone Nielsdatter, Birkebæk. FAR: Niels Christensen. MOR: Anne Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Else Jørgensdatter, Mosgaard, Sønder Felding, Navn fra FT 1801 Mosgaard, Sønder Felding. Gift 2. med Poul Christensen. Gift 1. gang med en Christen Mikkelsen †1775-. Slægtsforbindelse uklar.
FADDER Nr. 1: Poul Christensen, Mosgaard, Sønder Felding, Konen Else Jørgensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Mikkel Christensen, Togsvig, Arnborg, 78, på aftægt.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Se #2278 fra 1782.
FADDER Nr. 4: Sidsel Jensdatter, Birkebæk, Arnborg, Christen Jensen Birkebæks kone.
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen, Birkebøk, Arnborg, Ungkarl, se dåb #2294.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jakob Christensen Kirkes kone.
FADDER Nr. 7: Maren Thomasdatter, Birkebæk, Arnborg, 18 moderens datter fra 1. ægteskab med Thomas Hansen i Grene, halvsøster til barnet.
FADDER Nr. 8: Kirsten Katrine Jørgensdatter, Togsvig?, Arnborg, 27, måske i Togsvig, som i FT 1787.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 18 Sept: døbt i Præstegaarden Niels Christensens og Anne Johanne Christensdatters barn af Birkebek navnlig Apollone fremstillet i Kirken Dom: 18de post Trin: Poul {Christensen} Moe{s}gaards Kone {Else Jørgensdatter} af Felding bar det: Fadderne: Samme Poul {Christensen} Moesgaard Michel {Christensen} Toxvig Christen {Jensen} Birkebek Ung karl Peder Nielssen. Christen {Jensen} Birkebeks Kone {Sidsel Jensdatter} Jacob {Christensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}. Pigerne Maren Thomasdatter og Kirsten Cathrine Jørgensdatter.
{PKB:} III. Niels Christensen og Anne Johanne Christens Daatter i Birckebech deres Liden Daatter fød d 17 September og himme døbt d. 19 ditto Navnlig Appolonne.- fremstillet Herren i Kirken 18de post: Trin: Poul {Christensen} Moosgaards Kone {Else Jørgensdatter} bar den. Faddere Poul {Christensen} Moßgaard i felding. Michel {Christensen} Toxvig Christen Jensen i Toxvig ung karl Peder Nielsen, Christen {Jensen} Birkebeks kone Jakob {Christensen} Kirches kone {Maren Christensdatter} Pigerne Maren Thomas Daatter og Kirsten Catrine Jørgens Daatter.

NOTITS: For Poul Moesgaard se skifte 1777 efter Kirsten Crhsitensdatter Bindesbøl, Bjergene, Ølgod. Og FT 1801 Sønder Felding (han er glemt i FT 1787 der). Se Brejls skifteuddrag 553 Mette Cathrine Mikkelsdatter i Foersum i Egvad sogn. 21.7.1775, fol.310. Familieforhold uklare. Maren Thomasdatter er moderens barn af 1. ægteskab i Grene med Thomas Hansen.


Nr. 2293 1785.12.11 Birgitte Sørensdatter, Kirkegaard (Annexgaarden). FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Olesen Sigtings kone, Kirkegaard (Annexgaarden), Arnborg
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Svigerinde, gift med Jakob Christensen, bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg, 26, nabo.
FADDER Nr. 3: Inger Christensdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 21, datter i Tovdal. Maren Christensdatters søster.
FADDER Nr. 4: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Datter Inger Christensdatter fadder. Maren Christensdatter er hans datter.
FADDER Nr. 5: Mette Poulsdatter, Grene, Arnborg, 23, datter i Grene.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard (Annexgaarden), Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Bror til faderen. Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, 72, far til Jakob Christensen i Kirkegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6te Decembr: 1785 døbt i Præstegaarden Søren Christensen og Cidsel Christensdatters Barn navnlig Berthe af Annexgaarden. Sidstmeldte Barn fremstillet i Kirken Dom: IIItia Adventus 1785. Christen Olesens {Sigting} Hustrue bar det Fadderne: Jacob {Christensen} Kirkes Hustrue {Maren Christensdatter}. Peder {Christensen} Frøelund af Arnborg. Christen {Poulsen} Thodals Datter Inger {Christensdatter}. Mette Poulsdatter i Greene.
{PKB:} I 1785. Dend 6 Decbr fød og hiemmedøbt Søren Xstensen og Zidsel XstensDaatter ved Ahrenborg Kircke, deres Liden Daatter naunlig Bergitte . fremstillet Herren i Kircken. Christen {Olesen} Sigtings Kone bar den faddere Christen Jacobsen {Kirkegaard}, Peder {Christensen} frølund i Arnborg Jacob {Christensen} Kirckes kone {Maren Christensdatter}, Inger {Christensdatter} Toudal. Mette Pouls Datter i greene.

Begravelse nr. 6237
NOTITS: Begravet to uger gammel. Gennem forskellen mellem de to indførsler "Christen Olesens Hustrue bar" og "Christen Sigtings kone bar" ser man at manden hedder Christen Olesen Sigting. Jakob Christensen er bror til faderen.


Nr. 2294 1786.02.05 Apollone Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Jensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Christen Mikkelsen Togsvigs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Søndergaard, den Ældre, Gammel Arnborg, Arnborg, Kaldes også her Store Christen Søndergaard og gamle Christen Søndergaard.
FADDER Nr. 2: Arent Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Arent Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Birkebæk, Arnborg, Ungkarl.
FADDER Nr. 5: Anne Johanne Christensdatter, Birkebæk, Arnborg, Gift med Niels Christensen.
FADDER Nr. 6: ? Tjenestepige, Jakob Christensen Kirkes, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Konen Anne Marie Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
den 29de Januarii hiemmedøbt Christen Jensens og Cidsel Jensdatters Barn af Toxvig navnl: Apollone. fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag efter H: t. Kr. Christen {Mikkelsen} toxvigs Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} bar det. faderne gamle Christen {Nielsen} Søndergaard. Arent Jensen ung Karl Peder Nielssen i Birkebek Niels {Christensen} Birkebeks Kone {Ane Johanne Christensdatter}. Jacob {Christensen} Kirkes Pige.
{PKB:} II. Christen Jensen og Zidsel Jens Datter i Toxvig deres Liden Daatter fød dend 28de Jan 86. hiemme Døbt d 29de Ditto Naunlig Appolonne.- fremstille Herren i Kirken 5te Søndag efter Hell: 3 Kong= Dag. Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Anne Marie Pedersdatter} bar den. faddere Store Christen {Nielsen} Søndergrd {den Ældre}. Arnt Jensen ung karl Peder Nielsen i Birckebek. Niels {Christensen} birkebecks Kone Arnt {Jensen} hans Kone {Johanne Jensdatter}. Jacob {Christensen} Kirkes Pige -

NOTITS: Christen Jensen flytter mellem februar 1786 og juli 1787 fra Togsvig til Gammel Arnborg, hvor han er i FT 1787. Christen Jensen er opvokset i Birkebæk, derudover familieforhold uklare.


Nr. 2295 1786.04.02 Anne Malene Hansdatter, Tornvig. FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, 23, Palle Pedersen i Fasterholts steddatter.
FADDER Nr. 1: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard (Annexgaarden), Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jakob Christensen Kirkes kone.
FADDER Nr. 4: Ane Johanne Christensdatter, Birkebæk, Arnborg, Gift med Niels Christensen.
FADDER Nr. 5: Maren Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 18, datter af Jørgen Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5te Søndag i Fasten døbt i Kirken Hans Pedersen og Anne Larsdatter ægte Barn navnl: Anne Malene. Anne Kirstine Jensdatter af Fasterholt bar det. Fadderne Christen {Olesen} Sigting. Peder Nielssen {Birkebæk} Jacob {Christensen} Kierkes Kone {Maren Christensdatter}. Niels {Christensen} Birkebeks Kone {Ane Johanne Christensdatter}. Maren Jørgensd: af Holtum.
{PKB:} III. Hans Pederen og Anne LarsDaatter i Tornvig deres Liden Daatter Anne Malena fremstillet Herren i Kircken ved den hellige Daab 5te dag i fasten. Anne Kirstiine i fasterholdt bar den faddere Christen Sigting Peder Nielsen. Jacob {Christensen} Kirckes Kone {Maren Christensdatter}. Niels {Christensen} Birckebecks kone {Ane Johanne Christensdatter}, Maren Jørgens Daatt i holtum.-

NOTITS: Faderen er søn af Peder Hansen og Malene Hansdatter i Tornvig, se FT 1787. Familieforhold helt uklare.


Nr. 2296 1786.09.24 Karen Nielsdatter, Holtum. FAR: Niels Thomassen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Stine Pedersdatter, Hundshoved, Nørre Snede, Moderens søster, gift med Mads Sørensen.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Hundshoved, Nørre Snede, Svoger til moderen, gift med hendes søster Stine Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, Nabo, 18, datter af Jørgen Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 4: Jens Svendsen, Holtum, Arnborg, Tjenestekarl i Holtum ved Jørgen Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 5: Mette Poulsdatter, Grene, Arnborg, Optræder ofte som fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII post Trinit: døbt i Annexgaarden Niels Thomassens og Maren Pedersdatters Barn af Holtum navnlig Karen. Dom XV Post Trinit: var sidstmeldte Barn fra Holtum i Kirken. Moederens Syster {Stine Pedersdatter} fra Hundshoved bar det. Fadderne vare: Jørgen Holtum og Datter Maren {Jørgensdatter} etc. Jens Svendsen {tjenestekarl ved Jørgen Pedersen Holtum} den unge Svoger fra Hundshoved {Mads Sørensen}.
{PKB:} IV. Niels Thomasen og Maren Peders Daatter i Holtum Deres Liden Daatter Hiemme Døbt 8de post: Trin: Naunlig Karen. fremstillet herren i Kircken 15de post: Trin: hendes Moster {Stine Pedersdatter} fra Hundshoved Bar den fadderne den unge Mand {Mads Sørensen} fra bemdte hundshoved, Jørgen {Pedersen} Holtum, Jens Svendsen {tjenestekarl ved Jørgen Pedersen Holtum}, Maren Jørgensdatter fra bemelte holtum. Mette Pouls Datter fra Greene . -


Nr. 2297 1786.10.08 Karen Jakobsdatter, Kirkegaard (Annexgaard). FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Nabo, Jørgen Pedersen Holtums kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Nabo, konen Maren Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Tovdal, Arnborg, 33, moderens søster, gifter sig kort efter til Lille Hestlund, Give.
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 22, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Christen Jakobsens kone. Faderens mor.
FADDER Nr. 6: Margrethe Jakobsdatter, Arnborg?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 7: Mads Christensen Helstrup, Arnborg, Gifter sig seks måneder senere med Anne Nielsdatter i Grene i Arnborg.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Konen Karen Pedersdatter fadder. Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:}Dom: XVI post Trin: hiemmedøbt Jacob Christensens og Maren Christensdatters Barn i Annexgaarden navnlig Karen. Dette Barn var i Kirke Dom: XVII post Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne vare: Christen {Poulsen} Thodal, Mads {Christensen} Helstrup Anne Christensdatter af Thodal, Christen Jacobsens Hustrue {Karen Pedersdatter} Jørgen {Pedersen} Holtum.
{PKB:} VI. Jacob Christensen og Maren Christensdaater ved Arnborg Kircke deres Liden Daatter fød den 30te Septbr og hiemme Døbt den 1ste octobr Nl: Karen fremstillet herren i Kircken 17de post: Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums kone {Maren Nielsdatter} bar den, fadere Jørgen {Pedersen} Holtum Christen {Poulsen} Toudal, Mads {Christensen} Helstrup, Christen Jacobsens kone {Karen Pedersdatter}, Inger {Christensdatter} Toudal, Magretta jacobs Daatter.-

NOTITS: Christen Poulsen Tovdal er moderens far. Inger og Anne Christensdatter af Tovdal hendes søstre. Helstrup ligger i Snejbjerg sogn. Christen Jakobsen og Karen Pedersdatter er faderens forældre.


Nr. 2298 1786.10.15 Kirsten Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Ødevig?, Skarrild?, Faderens søster. Hun ser ud til at tjene i Ødevig, Skarrild i juli 1787 i folketællingen.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen Sigting, Hjøllund- Store, Arnborg, Er i FT 1787 i Kirkegaard, Arnborg.
FADDER Nr. 2: Else Pedersdatter Studsgaard, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Jens Olesen.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: Bodil Kirstine Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Datter af Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 20de Sept døbt i Præstegaarden Peder Andersens og Karen Pedersdatters barn navnl: Kirsten af Store Høelund. Dom XVIII post Trin: var i Kirke sidst d 20 Sept: ovenmeldte Peder Andersen og Karen Pedersdatters barn af Store Høelund, navnl: Kirsten. Fasteren Bodild Andersdatter bar det, Faddere Jens Olesen og Hustrue i Store Høelund, Jens Christensen af Thodal etc:
{PKB:} V. Peder andersen og Karen Peders Daatter fra Hiøllund [Deres] liden Daatter fød og hiemme døbt d: 20 Septbr Naunl: Kiesten, fremstillet herren i Kircken 18. post. Trin: hendes faster Bodill AndersDaatter bar den fadere Jens {Olesen} Sigting. Jens {Christensen} Toudal, Else {Pedersdatter} Studsgaard {Jens Olesen Sigtings kone} Bodill Kierstiine christens Daatter. -

NOTITS: Else Studsgaard må være identisk med Jens Olesens kone Else Pedersdatter. Bodil Kirstine Christensdatter er datter af Christen Christensen i Store Hjøllund. Bodil Andersdatter er faderens søster og tjener vel juli 1787 i Ødevig, Skarrild.


Nr. 2299 1786.11.01 Dødfødt, Kirkegaard (Annexgaard). FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: begravet Allehelgens Dag Søren Kirkes og Cidsels Christensdatters dødfødde Pige barn.
{PKB:} V. Søren Kirckes Dødføde Barn Nl: 1 Pige Begr. Alle H: f.


Nr. 2300 1787.01.07 Christen Christensen, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
BÅREN AF: Anne Mikkelsdatter Søby, Søby- Sønder, Arnborg, Nabo, konen i Søby, Johanne Christensdatters mor.
FADDER Nr. 1: Lars Jørgensen Søby, Søby- Sønder, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Står meget ofte fadder, bliver tilsyneladende hentet når der mangler nogen. Jakob Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Katrine Jørgensdatter, Arnborg, Søster til Lars Jørgensen.
FADDER Nr. 6: Mette Poulsdatter, Grene, Arnborg, Står ofte fadder.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Sønd: eftter Hellig 3 Kongers Dag. [...]: Anne {Mikkelsdatter} Søbye bar den faddere Lars {Jørgensen} Søbye Christen {Jensen} Birkebeck, Peder {Christensen} Frøelund, Jacob {Chritensen} Kirkes Kone {Maren Christensdatter}, Kirsten Catrine JørgensD: Mette PoulsDaattr i greene.-
{PKB:} I Dend 9de Januarj fød og hiemme Døbt deres liden Søn Christen, Huusmanden i Søebye Christen xstens: {Bondegaard} og Anne Marie ChristophersDaatter bemelte Barn, fremstillet Herren i Kirken.


Nr. 2301 1787.01.31 Anne Rasmusdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Rasmus Jensen. MOR: Else Marie Gregersdatter.
BÅREN AF: Edel Lauridsdatter, Brunbjerg, Borris, Moderens mor, Gregers Mikkelsen Bjerres (af Brubjerg, Borris) kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Uklart om dette er sønnen, 25, eller faderen 71.
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Maren Pedersdatter, som også er fadder.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Peder Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Står tit fadder, bor lige ved kirken. Gift med Jakob Christensen Kirkegaard.
FADDER Nr. 6: Kirsten Madsdatter, Arnborg?, Måske tjenestepigen i Skibbild, 49.
NÆVNT Nr. 1: Gregers Mikkelsen Bjerre, Brunbjerg, Borris, Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Maren Christensdater fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} II Rasmus Jensen og Else Marie Gregersdattr i Lille Høelund deres Liden Daattr fød den den 30te Januarj og hiemme Døbt d 31 Ditto Nf: Anne fremstillet herren i Kirken Spetuagesima Gregers {Mikkelsen} Bierges {Brunbjerg, Borris} Kone {Edel Lauridsdatter} bar den, faddere Christen {Jensen} Tornvig {Lille Hjøllund} Christen Xstensen i Store Hiøllund, Peder Sørensen og Koene {Maren Pedersdatter} Jakob {Christensen} Kirkes kone {Maren Christensdatter} Pigen Kirsten Madsdatter.
NOTITS: Familien Rasmus Jensen ses FT 1801 i Lustrup By Skarrild.


Nr. 2302 1787.12.03 Anne Katrine Sørensdatter, Kirkegaard (Annexgaard). FAR: Søren Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Faderens mor gift med Christen Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, 17, søn af faderen.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Uklart om dette er sønnen, 25, eller faderen 71.
FADDER Nr. 4: Mette Poulsdatter, Grene, Arnborg, Står ofte fadder.
FADDER Nr. 5: Inger Christensdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, Står ofte fadder, datter af Christen Poulsen i Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Baptizati. Søren Christensens og Cidsel Christensdatters Barn i Annexgaarden født den 2 Dec: 1787 hiemmedøbt den 3die sammes {Dec.} navnlig Anne Catrine. fremstillet Herren i Kirken IIden Søndag i Advent Christen Jacobsens kone {Karen Pedersdatter} bar det Testes Jacob {Christensen} Kirke. Christian Sørensen Christen {Christensen} Høelund. Mette {Poulsdatter} Greene. Inger {Christensdatter} Thodal.
{PKB:} I. Sørren Christensen og Cisel Chrd: deres Liden datter fød d 2de Decemb: og Hiemme Døbt den 3die dennes: Nf: Anne Catrine - fremstilet Herren i Kirken den 2den Søndag i Advent: Christen Jacobsens Kone {Karen Pedersdatter} bar den, faderne vare Jacob {Christensen} Kierke, og Christian Sørensen {Kirkegaard}, christen {Christensen} Hiølund Mette {Poulsdatter} greene, og Enger {Christensdatter} Toudal. -

NOTITS: Karen Pedersdatter er faderens mor, Jakob Christensen hans bror. Christen Sørensen, 17, er forældrenes søn.


Nr. 2303 1788.01.21 Dødfødt, Grene. FAR: Mads Christensen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21 januar: fødde mads {Christensen} Greenes Hustrue Anne Nielsdatter et dødfødt barn og Dagen efter nestefter et levende. Begge vare Drenge. Det levende blev strax af Faderen hiemmedøbt navnl: Christen.
Begravelse nr. 6245
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2304 1788.01.27 Christen Madsen, Grene. FAR: Mads Christensen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: ? ? Christensens kone, Farbroderens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Mette Poulsdatter, Grene, 25, Anders Christensen Grenes steddatter.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen, Grene, Arnborg, 18, Anders Christensen Grenes stedsøn, tjente seks måneder før i FT 1787 i Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} III [.........] {læs dette sammen med begravels 6245} deres Liden Søn fød d 22de ditte samme Dag hiemme døbt Navnl: Christen: Samme Dag Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter af Sønder Søbye deres Liden datter fød. døbt i kirken og den bege [.....] fremstillet herren Søndag Sexagesima den fra greene bar farbroderens kone {? Christensens kone}. IV. Michel af [Stokildhoved] hans kone bar Pigen som blev kaldet Anna faderne vare Mads greenes broder , Anders {Christensen} greene, Søn Thomas {Poulsen}, og Datter Mette {Poulsdatter}, Peder frølund, og hans tieneste Pige Jens giødesen, og Niels Madsens Kone, og Anne Marie Huskone i Sønder Søby.
Samme 22 januarii født Lars Jørgensens og Johanne Christensdatters barn som var et Pige=Barn, af Søbye. Begge sidstnævnte Børn vare i Kirke Dom: Sexagesima. Det hiemmedøbte fra Green, blev frembaaren af ------------ Mickels Kone af [Stockildhoved] bar Pigebarnet som blev døbt og kaldet Anna fadderne vare mads Greenes Broder. Anders Grenne og deres Sted=Søn Thomas og Sted Datter mette. Peder [Frølund] og hans tieneste=Pige. Jens Giødensen. Niels Madsens Kone Anne Marie, som er Huuskone i Siøbye.

Begravelse nr. 6246
NOTITS: Begravet syv dage gammel. Fadderne i denne dåb i én liste sammen med næste dåb, her er de adskildt i henhold til kendskab til familierne i Grene og Søby.


Nr. 2305 1788.01.27 Anne Larsdatter, Søby- Sønder. FAR: Lars Jørgensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Edel Pedersdatter, Stokildhoved, Rind, Svigerinde til moderen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Tjenestepige, Peder Christensen Frølunds, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Gjødesen, Søby- Nørre, Rind, 46, gift med Ane Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anne Marie Christoffersdatter, Søby- Sønder, Arnborg, Huskone i Sønder Søby, gift med Christen Christensen, husmand i Sønder Søby.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Christensen Stokildhoved, Stokildhoved, Rind, Bror til moderen. Konen Edel Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Anne Marie Jensdatter fadder og huskone i Sønder Søby.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} III [.........] {læs dette sammen med begravelse #6245} deres Liden Søn fød d 22de ditte samme Dag hiemme døbt Navnl: Christen: Samme Dag Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter af Sønder Søbye deres Liden datter fød. døbt i kirken og den bege [.....] fremstillet herren Søndag Sexagesima den fra greene bar farbroderens kone. IV. Michel {Christensen} af [Stokildhoved] hans kone {Edel Christensdatter} bar Pigen som blev kaldet Anna faderne vare Mads greenes broder, Anders greene, Søn Thomas, og Datter Mette, Peder frølund, og hans tieneste Pige Jens giødesen, og Niels Madsens Kone, og Anne Marie Huskone i Sønder Søby.
Samme 22 januarii født Lars Jørgensens og Johanne Christensdatters barn som var et Pige=Barn, af Søbye. Begge sidstnævnte Børn vare i Kirke Dom: Sexagesima. Det hiemmedøbte fra Green, blev frembaaren af ------------ Mickels {Christensen} Kone {Edel Pedersdatter} af [Stockildhoved] bar Pigebarnet som blev døbt og kaldet Anna fadderne vare mads Greenes Broder. Anders Grenne og deres Sted=Søn Thomas og Sted Datter mette. Peder {Christensen} [Frølund] og hans tieneste=Pige. Jens Giødensen. Niels Madsens {Skovbjerg} Kone Anne Marie {Jensdatter}, som er {fejl i kirkebogen, se ovenfor, huskonen hedder Anne Marie ligesom Niels Madsens kone, men hendes patronym er Christoffersdatter og hun er gift med husmanden Christen Christensen i Sønder Søby} Huuskone i Siøbye.

NOTITS: Fadderne for denne og forrige daab #2304 i én liste, her adskildt efter hvilket barn de menes at høre til. Mikkel Christensen i Stokildhoved, Rind er bror til moderen.


Nr. 2306 1788.04.13 Abelone Johanne Christensdatter, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
BÅREN AF: Johanne Christoffersdatter, Thorup, Sunds, Gift med Niels Christensen, Thorup, Sunds.
FADDER Nr. 1: Lars Jørgensen, Søby- Sønder, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Søby- Sønder, Arnborg, Nabo, Lars Jørgensens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} V. Christen Christensen af Sønder Søebye og Anne maria deres Liden Datter døbt i Kierken den 13de Aprilj Nl: Apolone Johan{ne} faderne vare Lars {Jørgensen} Søbye og Hans hustrue {Johanne Christensdatter} og barnets Moster Johanne {Christoffersdatter} bar hende, og ungkarl [fa.der] I[v]ar [.ee]s farbroder Christen Christensen.
{Skarrild kirkebog:} Den 13de April Dom: Jubilate blev døbt i Arnborg Kirke Huusmandens i Søebye Christen Christensens {Bondegaard} og Hustrues Anne Marie Christophersdatter Barn, navnlig Apollone Johanne. Barnets Moster Johanne {Christoffersdatter} bar det. Fadderne vare Lars {Jørgensen} Søbye og hans Hustrue {Johanne Christensdatter}, og barnets farbroder Christen Christensen.

NOTITS: Moderen og Johanne Christoffersdatter er døtre i Herning By, Rind af Christoffer Engelbrechtsen, søn af Engelbrecht Henriksen født i Ringkøbing, Jylland.


Nr. 2307 1788.05.18 Jens Rasmussen, Hjøllund- Lille. FAR: Rasmus Jensen. MOR: Else Marie Gregersdatter.
BÅREN AF: Johanne Olufsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Christen Jensen Tornvigs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard (Annexgaard), Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Store Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Vel den unge, 26.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard (Annexgaard), Arnborg, Tit fadder.
FADDER Nr. 5: Sidsel Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Far Peder Sørensen Store Hjøllund.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, den gamle?, Hjøllund- Store, Arnborg, Kaldet Chresten her.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} VI. Rasmus {Jensen} Hiølund og Else Marie {Gregersdatter} deres Liden søn Jens hiemmedøbt den 12te Mai fremstillet herren i kirken den 18de dennes Christen {Jensen} tornvigs kone {Johanne Olufsdatter i Lille Hjøllund} var hannem faderne Vare Christen {Jensen} Torenvig Christen {Olesen} Sigtting {Kirkegaard} Christen {Christensen} Store hiøllund Maren {Christensdatter} Kierke Cresten {Christesen, den gamle?} Hiølund.
{Skarrild Kirkebog:} Samme Dag {Den 12te Maji} hiemmedøbt i Annexgarden, Rasmus Jensens og Else Marie {Gregersdatter} Deres ægte barn af Lile Høelund navnl: Jens som blev fremstillet i Kirken den 18de Sammes, Christen {Jensen} Thornvigs Hustrue {Johanne Olufsdatter i Lille Hjøllund} bar det, Fadderne: Christen {Jensen} Thornvig, Christen {Olesen} Sigting Christen {Christensen} Store Høelund. Maren {Christensdatter} Kierke, Cidsel {Pedersdatter, 16, datter af Peder Sørensen} Høelund.

Begravelse nr. 6247
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2308 1788.09.07 Anne Christensdatter, Togsvig. FAR: Christen Mikkelsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Moderens søster, gift 2. med Anders Christensen.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Moderens søster, gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 5: Hans Birkebæk, Birkebæk?, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Skarrild kirkebog:} Den 7de Augusti hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Michelsens og Anne Marie Pedersdatters ægte Barn af Toxvig navnlig Anne.
{PKB:} VII Christen Mikelsen og Annmarie {Pedersdatter} toxvig deres Liden datter fød og hiemme døbt den 8 August [J...] Anne. fremstillet herren i kirken d 7de Septb Peder {Jørgensen} Sandfulds Enke Maren {Christensdatter, Store Sandfeld, Brande} bar hinde Faderne Vare Peder {Usseltoft; Brande} og Jens Pedersener {Uhre, Brande} og barnets Mosterer Karen {Dørslund, Brande} og Mette Peders Datterer {Flø, Brande}, og Hans Birkebæk.


Nr. 2309 1788.10.12 Jens Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Jensen Birkebæk. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Søndergaard, Yngre/Ældre, Gammel Arnborg, Arnborg, Kan være både den ældre og den yngre.
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Peder Christensen Frølunds bror.
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Bukkær, Assing, Gift med faderens bror Søren Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Arent Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo, konen Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} VIII Christen Jensen og Cissel Jensdatter deres Liden Søn fød og hiemme døbt den 7de Octb: navnl: Jens fremstillet Herren i Kierken den 12te Octobr Ahents {Arent Jensens} kone Johanne {Jensdatter, Gammel Arnborg} bar [.....] faderne Var Christen {Nielsen} søndergrd {Gammel Arnborg} søren [Jensen] og Jørgen Christensen {Gammel Arnborg} og Maren Thomasdatter {Bukkær, Assing}.
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.


Nr. 2310 1788.11.09 Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jensen. MOR: Apellone Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift 1787-88 med Christen Christensen den unge.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, den Unge, Hjøllund- Store, Arnborg, Hans Kone Anne Hansdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Rasmus Jensen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 3: Else Marie Gregersdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Rasmus Jensen Hjøllunds kone.
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Datter i Birkebæk.
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter, Skibbild?, Arnborg, Tjenestepigen i Skibbild i FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} 9 Den 3 Novembr. hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og Apellone Jensd: ægtebarn af Lille Høelund navnl: Johanne som blev fremstillet Dom XXV post Trin: Anna hansd: bar hende faderne Rasmus {Jensen} Hiølund og Hustrue {Else Marie Gregersdatter} Maren {Thomasdatter?} Birkebæk Christen {Christensen} Hiøllund Kirsten madsdatt. {?Skibbild}
Begravelse nr. 5999
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, kun noteret i Skarrild Kirkebog.


Nr. 2311 1789.04.13 *1789.03.18 Niels Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 19, søster til barnet.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Junior, Hjøllund- Store, Arnborg, 27, søn af Christen Christensen den Ældre.
FADDER Nr. 2: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard?, Arnborg, Ses 1783 i Kirkegaard, 1801 i Sønder Søby.
FADDER Nr. 3: Else Sørensdatter, Grene, Skarrild, Faderens søster, gift i Grene, Skarrild med Anders Pallesen.
FADDER Nr. 4: Sidsel Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Forældrenes datter, 17.
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gifter sig fem måneder senere med Christen Christensen Junior, som også er fadder her. Hun er formodentlig pige på gården i Store Hjøllund. Hun kommer fra Sønder Karstoft i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Skarrild kirkebog:} Samme 18de Martii hiemmedøbt Peder Sørensens og Maren Pedersdatters Barn af Store Høelund navnlig Niels{Skarrild kirkebog:} Samme anden Paaske=Dag fremstillet Herren i Kirken Peder Sørensens og Maren Pedersdatters Barn af Store Høelund navnlig Niels, som var hiemmedøbt den 18de Martii sidst. Barnets Syster Magrethe {Pedersdatter, 19} bar det. Fadd: Christen {Christensen, 27} Høelund Junior, Christen {Olesen} Sigting, Else Sørensdatter {Grene, Skarrild}, Cidsel Pedersdatter {17, Store Hjøllund}. Anne Hansdatter —


Nr. 2312 1789.05.30 *1789.05.08 Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal. FAR: Lars Andersen. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 17, datter af Jakob Christensen kaldet Kirke og Maren Christensdatter, som er søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Datter Birgitte bærer, gift med moderens søster Maren.
FADDER Nr. 3: Ebenezer Pedersen Perle, Grene, Arnborg, Gifter sig samme år med Kirstine Nielsdatter af Grene.
FADDER Nr. 4: Mette Thomasdatter Grene, Grene, Arnborg, Gift med Anders Christensen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen.
FADDER Nr. 6: Anne Larsdatter, Kirkegaard?, Arnborg, Formodentlig Christen Olesen Sigtings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Lars Andersens og Inger Christensdatters Barn af Thodal døbt den 8de Maji navnlig Anne Kirstine fre{mstill}et i Kirken den 30 Maji Berthe Jacobsdatter bar det. Fadd: Christen Thodal, Jacob Kirke Ebenezer. Mette Greene, Anne Larsdatter og Sidsel Kirke.


Nr. 2313 1789.06.21 Niels Christian Madsen, Grene. FAR: Mads Christensen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Pedersdatter, Flø?, Brande, Moderens bror Jens Nielsen Grenes 2. kone. Flytter meget, 1780-96 i Brande.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Flø?, Brande, Konen Johanne Marie Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Mads Greenes og Anne Nielsdatters Søn navnl: Niels Christian døbt i Kirken den 2de p. Trin. Morbroderes Hustru {2. kone} Johanne Marie {Pedersdatter, Brande} bar det. Fadd: Morbroderen {Jens Nielsen Grene i Brande}.
NOTITS: Morbroderen er Jens Nielsen Grene, der flytter rundt i Brande sogn 1780-96 og hans 2. Kone Johanne Marie Pedersdatter bærer.


Nr. 2314 1790.04.10 *1790.02.23 Christen Christensen, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Edel Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Faderens søster gift med Christen Nielsen Jegin i Lustrup, Skarrild.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Hans kone Edel Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Christensen, Formodentlig faderens bror, 37, uvist hvor.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, 20.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo, gift med Peder Sørensen.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo, 16. Datter af Peder Sørensen.
FADDER Nr. 6: Karen Christensdatter, Niels Harreskovs enke. Hun kunne muligvis være søster til faderens far Christen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Sørensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo, konen Maren Pedersdatter og datter Mette Pedersdatter er faddere.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Harreskov, Harreskov, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1 Den 23de Febr: hiemmedøbt i Store Høelund Christen Christensens og Anne Hansdatters Barn, navnl: Christen.
Fremstillet i Kirken den 10 April Fasteren Edel {Christensdatter} bar det. fadd: Christen {Nielsen} Jegin, Lars Christensen, Thomas {Poulsen} Greene. Peder Sørensens Hustr: {Maren Pedersdatter}; og Datter Mette {Pedersdatter, 16} og Sal: Niels {Jensen} Hareschous {Harreskov, Assing} Enke Karen {Christensdatter, 75}.

NOTITS: Lars Christensen er formodentlig faderens bror, i så fald 37.


Nr. 2315 1790.03.07 *1790.03.01 Anne Andersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Anders Jensen, Holsten. MOR: Inger Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Søndergaard, Lille, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, Også kaldet "Christen Nielsen den Yngre".
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 38, Arent Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 52, ugift søster til Anne Marie Jensdatter gift med Niels Madsen Skovbjerg.
FADDER Nr. 5: Inger Lauridsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 20, datter af Laurids Andersen smed.
NÆVNT Nr. 1: Inger Hansdatter, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Gift med Rasmus Nikolajsen fra Skivild, Arnborg.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Andersen Arnborg, Gammel Arnborg, Arnborg, Også kaldet Smed.
NÆVNT Nr. 3: ? Degnen i Skarrild/Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1 Martii kom til Præstegaarden at døbes et Pigebarn fra Gammel Arnborg, hvis Moder Inger Jensdatter er ugift, men besovet, og har udlagt som Barnefader en Holstensk Kræmer Jens Andersen. Det var Jordemoderens Inger Hansdatter Udsigende, som Holdt dette Barn til daaben - Nærværende Vidner; Degnen, Laurids {Andersen Smed} Arnborg etc.
Den 7de Martii var dette Barn i Kirken til Daabens Publication og blev der udlagt som Barnefader en Holstensk Kræmer Anders Jensen Indmeldt til Amtstuen den 23de Martii.
Ovenmeldte den 1ste Martii i Præstegaarden døbte Barn, blev kaldet Anne. Ved fremstillelsen i Kirken bar Maren Christensdatter {Kirkegaard} det. Fadderne Lille Christen {Nielsen} Søndergaard. Jørgen {Christensen} Frøelund. Johanne Jensdatter Maren Jensdatter og Inger Lauridsdatter {alle af Gammel Arnborg}.

NOTITS: Her tages den udlagde faders navn fra dåben, ikke fra jordemoderens udsagn, som vel har forvekslet for- og bagnavn. Alle faddere af Gammel Arnborg.


Nr. 2316 1790.04.27 Jens Jensen, Tornvig. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Husum, Brande, Søster til faderen. Gifter sig i 1792 med Christen Thomsen, Alkærlund, Brande. Efter fødegården i Flø, Brande blev solgt af hendes bror i 1789c (da han flytter til Tornvig) opholder hun sig ved søsteren Maren, der er gift i Husum.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Husum, Brande, Gift med faderens søster Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Faderens søster gift med Peder Poulsen.
FADDER Nr. 3: Mads Jensen, Blæsbjerg, Brande, Faderens bror, se dåb 1797.
FADDER Nr. 4: Mette Holtum, Kunne være Mette Kirstine Jørgensdatter i Holtum, 17, eller Mette Thomasdatter, 57, født i Holtum, bor i Hesselvig, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
II den 27 April Jens Jensens og Hustrues {Kirsten Jensdatter} barn døbt i Thornvig navnl: Jens. Fremstillet Herren i Kirken Trefoldigheds Søndag. Fasteren Else Jensdatter {Husum, Brande} bar det. Fadd: Peder {Poulsen} Husum, Fasteren Maren Jensdatter {Husum, Brande}. Farbroderen {Mads Jensen, Blæsbjerg, Brande} og Mette Holtum.


Nr. 2317 1790.09.19 *1790.08.05 Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jensen Tornvig. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Søby- Sønder, Arnborg
FADDER Nr. 1: Niels Mouridsen, Søby- Sønder, Arnborg, Konen Else Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Rasmus Jensen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Bror til faderen, fik gården fire år før.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Bruges som fyld-fadder.
FADDER Nr. 4: Else Sørensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Født i Hjøllund, 50, gift med Peder Nielsen Hauge i Sønder Karstoft, Skarrild. Kan vel betvivles.
FADDER Nr. 5: Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 18, fyld-fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Den 5 Augusti døbt i Præstegaarden Christen Jensens og Apollone Jensdatters Barn Johanne af Lille Høelund -- Fremstillet Herren i Kirken den 16de Søndag efter Trinitatis. Niels Mourridsens Hustrue {Else Pedersdatter} i Sønder Søbye bar det. Fadderne bemeldte Niels Mouridsen. Rasmus {Jensen} Hjøelund, Thomas {Poulsen} Greene Else Sørensdatter {? Sønder Karstoft, Skarrild.} og Berthe Kirke {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard}.
NOTITS: Bæreren Abelone Jensdatter er ikke i familie, så vidt det kan ses.


Nr. 2318 1790.10.03 *1790.09.16 Thomas Jakobsen, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Birkebæk, Arnborg, 23, født i Grene datter af Anne Johanne Christensdatter og afdøde Thomas Hansen. Hvis der er en familieforbindelse så vel over hendes mor Anne Johanne. Siden barnet kaldes Thomas og hun er en Thomasdatter skulle det være familie.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Gift med moderens søster Inger Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Inger Christensdatter, Tovdal, Arnborg, Moderens søster.
FADDER Nr. 3: Hans Thomassen, Arnborg, 19, født i Grene, FT 1787 tjener han i Togsvig.
FADDER Nr. 4: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Bruges også som fyld-fadder.
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Tovdal, Tovdal, Arnborg, 22, bror til moderen.
FADDER Nr. 6: Karen Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 18, datter af Jørgen Pedersen i Holtum.
FADDER Nr. 7: Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 18, nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III Den 16de Septebr: Hiemmedøbt Jacob Christensens i Annexgaarden og Hustrues Maren Christensdatters Barn navnl: Thomas. Fremstillet Herren i Kirken, den 3die Octogr: Maren Thomasdatter i Birkebek bar ham, Fadd: Lars {Andersen] Thodal og Hustrue Inger {Christensdatter}. Hans Thomassen. Thomas Poulsen {Grene, Arnborg}. Jens {Christensen} Thodal. Karen Jørgensdatter Holtum og Birthe Kirke {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard}.


Nr. 2319 1791.02.05 *1791.01.29 Maren Larsdatter, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Dorte Sørensdatter Risbjerg, Risbjerg, Brande, Gift med faderens bror Søren Andersen.
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Jensen Risjberg, Risjberg, Brande, Gift med faderens søster Mette Andersdatter.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter? Tovdal, Hestlund- Lille, Give, Moderens søster gift i Give. Lille Hestlund i Give er kun to km fra Risbjerg, så hun kunne køre med derfra.
FADDER Nr. 4: Bodil Skræder, Arnborg
FADDER Nr. 5: Else Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 16, datter af moderens søster Maren Christensdatter og Jakob Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. D. 29 januar Lars Thodals og Hustr: Inger {Christensdatters} Barn født, som i Daaben blev kaldet Maren.
Fremstillet Herren i Kirken 5 Sønd: effter H: T: K: Dag Dorthe {Sørensdatter} Riisbierg {Brande} bar det, Fadd: Christen {Poulsen} Thodal. Mads {Jensen} Riisberg. Anne {Christensdatter} Thodal {Lille Hestlund, Give} Bodild Skræder, Else {Jakobsdatter, 16} Kirke.

NOTITS: Altsammen familie: Dorte Sørensdatter er gift med faderens bror Søren Andersen i Risbjerg, Brande. Mads Jensen er gift med faderens søster Mette. Anne Christensdatter er moderens søster gift en to km fra Risbjerg i Lille Hestlund, Give. Christen Poulsen Tovdal er moderens far. Bodil Skræder ikke identificeret.


Nr. 2320 1791.04.25 *1791.03.19 Johanne Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Jensen Birkebæk. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Ikke identificeret - ingen i Arnborg af det navn, der kunne passe, vel udensogns.
FADDER Nr. 1: Ole Jensen, Ikke set i Arnborg sogn. Ikke bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Bukkær, Bukkær, Assing, 34, bror til faderen, også født i Birkebæk, gift med Maren Thomasdatter fra Holtum, som er gift 2. gang.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, 19 år, nabo i Gammel Arnborg, ikke familie.
FADDER Nr. 4: Johanne Sørensdatter Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Faderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. D 19 Martii Christen Birkebek og Hustr: Sidsels Barn født, som i Daaben kaldtes Johanne —
Fremstillet Herren i Kken 2 Paaske Dag Mette Pedersdatter bar det, Fadd: Ole Jensen, Søren Bukkiær, Jens Skovberg Johanne Birkebek.

NOTITS: Christen Jensen Birkebæk er født i Birkebæk, men bor i Gammel Arnborg. Mellem 1791 og 1797 flytter han til Grene.


Nr. 2321 1791.04.10 *1791.04.10 Sidsel Christensdatter, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. D. 10 April Christen {Christensen} Bondegaards og Hustrues {Anne Marie Christoffersdatter} Barn fød og døbt, Sidsel — — — —
Død strax.

Begravelse nr. 6258


Nr. 2322 1791.06.13 *1791.04.30 Lauge Pedersen, Skibbild. FAR: Peder Iversen. MOR: Else Laugesdatter.
BÅREN AF: Karen Pallesdatter, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Christen Iversen, Strellev?, Broder til faderen, i FT 1787 nationalsoldat ved deres far Iver Christensen i Strellev.
FADDER Nr. 3: Oluf Pallesen
FADDER Nr. 4: Jørgen Madsen
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter
FADDER Nr. 6: Maren Larsdatter, Fasterholt -Bjerre, Arnborg, Gift med Niels Christensen Bjerre
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Konen Maren Larsdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III. 30te April Peder Iversens og Else Laugesdatter Barn født som i Daaben kaldtes Lauge
Fremstillet Herren i Kirken 2den Pindse Dag Karen Pallesdatter bar det, Fadd: Christen Sørensen Christen Iversen. Oluf Pallesen Jørgen Madsen Kirsten Madsdatter og Niels {Christensen} Bierges Kone {Maren Larsdatter}.

NOTITS: Christen Iversen er formodentlig faderens bror. De andre må være familie, men er ikke identificeret. Karen Pallesdatter kunne være fra Tarm, Egvad, hvor Peder Iversen er født, se FT 1787 og 1801. Christen Iversen, 24, er faderens bror, ses FT 1787 ved hans far i Strellev.


Nr. 2323 1791.07.10 *1791.05.30 Christen Christensen, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Den eneste passende Johanne Jensdatter i Arnborg er Arnt Jensens kone i Gammel Arnborg. Det kunne være hende, men mere sandsynligt er evt. moderens familie fra Ejstrup.
FADDER Nr. 1: Kjeld, Fasterholt, Arnborg, Tjenestekarl
FADDER Nr. 2: Maren Larsdatter, Fasterholt -Bjerre, Arnborg, Gift med Niels Christensen Bjerre
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen Togsvig.
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Konen Maren Larsdatter er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Konen Anne Marie Pedersdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
IV D. 30te Maji født og hiemmedøbt Christen {Christensen} Fasterholdts og Hustr: {Inger Christensdatter} Barn navn: Christen
Fremstillet Herren i Kken 3 Sønd: efter Trin: Johanne Jensdatter bar det, Fadd: Karlen Kield Niels {Christensen} Bierges Kone {Maren Larsdatter}. Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustr: {Anne Marie Pedersdatter} Palle {Pedersen} Fasterholdt.

NOTITS: Bæreren Johanne Jensdatter ikke identificeret.


Nr. 2324 1791.09.11 *1791.07.29 Ove Henningsen, Gammel Arnborg. FAR: Henning Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen i Togsvig.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen den Ældre, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 59, nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Smed, Arnborg?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Hans Thomasen? Togsvig, Togsvig, Arnborg, Tjener FT 1787 i Togsvig, *1771 Grene, Arnborg. Identifikation ikke helt sikker.
FADDER Nr. 4: Jørgen Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo, Laurids Andersen Smeds kone.
FADDER Nr. 6: Karen Poulsdatter, Grene, Arnborg, Står ofte fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Konen Anne Marie Pedersdatter er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
VI. D. 29 Julii født Henning Christensens og Hustr: {Mette Nielsdatter} barn som i Daaben kaldtes Ove.
Fremstillet Herren i Kken 12 Sønd: eft: Trin: Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustr Anne Marie {Pedersdatter} bar det, Fadd: gamle Christen {Nielsen den Ældre} Søndergaard, Søren Smed. Hans {Thomasen?} Toxvig, Jørgen {Christensen} Frøelund [Laurids Arnborgs] [tjenste?] , Kirsten Pedersdatter. Karen Poulsdatter


Nr. 2325 1791.11.13 *1791.10.09 Edel Rasmusdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Rasmus Jensen Hjøllund. MOR: Else Marie Gregersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Tornvigs 2. kone, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- Lille, Arnborg, Bror til faderen ifølge FT 1787.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Sørensdatter, Sønder Karstoft?, Skarrild, Født i Store Hjøllund.
FADDER Nr. 4: Bodil Skræder, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. D. 9de Oct: fød og hiemdøbt Rasmus {Jensen} Høelunds og Hustrues {Else Marie Gregersdatter} Barn Edel
Fremstillet Herren i Kken 21 Sønd: effter Trin: Christen {Jensen} Tornvigs {2.} Kone bar det, Fadd: Christen {Jensen} Tornvig Christen {Christensen} Høelund {- Store}, Else Sørensdatter {? Sønder Karstoft, Skarrild} og Bodild Skræder.


Nr. 2326 1792.02.26 *1792.01.24 Birte Christensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: ? Søren Borchs kone, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, 65, FT 1787 selvejer og skræder.
FADDER Nr. 2: Edel Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Søster til faderen, gift med Christen Nielsen Jegin.
FADDER Nr. 3: Bodil Christensdatter Jegin, Må være datter af et første ægteskab, far Christen Nielsen Jegin mor Anne Madsdatter *1727c †1785 Lustrup, Skarrild.
FADDER Nr. 4: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard?, Arnborg, Set i Kirkegaard 1783, senere i Sønder Søby.
FADDER Nr. 5: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, 23, ikke familie, så vidt set.
NÆVNT Nr. 1: Søren Borch, Hjøllund- Store, Arnborg, Stor og fin mand. Ejede ret meget jord, død kort efter i 1792. Ikke familie.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
i d. 24 januar: hiemdøbt Christen Christensens og Anne Hansdatters Barn of Høelund navnl: Birthe
Fremstillet i Kirken d 26 febr: Søren Borkes Hustr bar det, Fadd: Christen {Nielsen} Jegin og Hustrue {Edel Christensdatter} og Datter Bodild Christen {Olesen} Sigting Mads {Nielsen} Skouberg.

Begravelse nr. 6260
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.


Nr. 2327 1792.04.22 *1792.03.22 Jens Jensen, Tornvig. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Holing, Herning, Moderens søster, gift med Christen Larsen, Herning tidligere Tjørring sogn.
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Holing, Herning, Herning tidligere Tjørring sogn. Konen Maren Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Iversen, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 3: Else Laugesdatter, Skibbild, Arnborg, Gift med Peder Iversen, Skibbild.
FADDER Nr. 4: Birte Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 20, ofte fadder, ikke familie. Bor lige ved kirken og kan hentes some ekstra fadder til enhver tid.
FADDER Nr. 5: Anne Larsdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg, Evt. tjenestepigen Anne Larsdatter, 19, som i FT 1787 var ved Ove Christensen i Gammel Arnborg. Usikker identifikation.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
II d 22 Martii Hiemmedøbt Jens Thornvigs og Hustr: Mette Jensdatters barn navnlig Jens.
Fremstillet i Kirken d 22 April Mosteren {Maren Jensdatter} fra Haaling {Holing Herning} bar det, Fadd: Dennes Mand {Christen Larsen}, Peder {Iversen} Skibbild og Hustrue {Else Laugesdatter}, Birthe {Jakobsdatter, 20} Kirke Pigen Anne Larsdatter.

LINK: Jens V. Olsen side, Christen Larsen og Mette Jensdatter i Holing, Herning.


Nr. 2328 1792.10.21 *1792.10.06 Peder Christensen, Togsvig. FAR: Christen Mikkelsen Togsvig. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens bror, begge født i Store Sandfeld, Brande. Hans kone Ane Larsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Gift med moderens søster Mette Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Moderens søster gift med Søren Sørensen Flø.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III D. 6te Octobr Hiemdøbt Christen Mickelsens og Anne Marie Pedersdatters barn i Toxvig navnl: Peder.
Fremstillet i Kirken Dom: XX post Trinit: Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} af Uhre {Brande} bar det, Fadd: Jens Pedersen af Uhre. Søren {Sørensen} Fløe af Brande Sogn og Hustrue {Mette Pedersdatter}.


Nr. 2329 1792.11.25 *1792.10.09 Magdalene Pedersdatter, Hedehus. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Ødevig?, Skarrild, Faderens søster, FT 1787 i Ødevig, Skarrild.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Harreskov, Harreskov, Assing, 53.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Harreskov, Assing, 43.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, 22.
FADDER Nr. 4: Maren Birkebek, Uklar. Svær: Muligvis Maren Jensdatter *1760 Birkebæk gift 1788 i Skarrild med Christen Josvasen, bosat Skarrild. Muligvis *1743 i Birkebæk, †1819 Hedehuset, Arnborg, gift 1792 i Rind med Peder Madsen Sig *1748.08 Sig, Rind †1810 Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4 d 9de Octobr hiemdøbt Peder Andersens og Hustrues Karen Pedersdatters barn af Hedehuuset navnl: Magdalene.
Fremstillet i Kirken D. 25 Novembr: Fasteren Bodild {Andersdatter} bar det. Fadd: Jens {Pedersen} Hareskou {Assing} og Hustrue {Anne Christensdatter}; Thomas {Poulsen, 22} Greene og Maren Birkebek.


Nr. 2330 1792.12.26 *1792.11.02 Ib Madsen, Grene. FAR: Mads Christensen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Pedersdatter, Flø?, Brande, Gift med Jens Nielsen Grene.
FADDER Nr. 1: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, 22, nabo.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christenen.
FADDER Nr. 3: Karen Poulsdatter, Grene, Arnborg, Nabo, søster til fadder Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Hvedde, Assing, Ikke identificeret. Ikke klart om hun er født der, eller er tjenestepige der. Ikke set der i FT 1787 eller 1801.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Flø?, Brande, Moderens bror. Ses 1791 i Flø og 1793 i Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
V. D. 2den Novembr. hiemdøbt Mads Grenes og Anne Nielsdatters barn af Greene navnl: Ib
Fremstillet i Kirken 2den Juule Dag. Jens {Nielsen} Greenes Kone {Johanne Marie Pedersdatter} af Brande bar det. Fadd: Niels {Madsen, 62} Skouberg {Gammel Arnborg}. Thomas {Poulsen} Greene. Maren Kirke {Christensdatter, Kirkegaard} Karen Poulsdatter {Grene}. Anne Pedersd: Hvede {Hvedde, Assing}.

NOTITS: Jens Nielsen Grene i Brande er moderens bror.


Nr. 2331 1792.11.11 Margrethe Katrine Christensdatter, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, Muligvis tjenestepigen Johanne Jensdatter FT 1787 Fasterholtbjerre ved Niels Christensen, hun ville være 18 år gammel.
FADDER Nr. 1: Niels Mouridsen, Søby- Sønder, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensen Bondegaards tjenestepige, Søby- Sønder, Arnborg
FADDER Nr. 3: ? Jensdatter Jens Rømers datter
FADDER Nr. 4: Hans Thomasen? Togsvig, Togsvig, Arnborg, Tjener FT 1787 i Togsvig, *1771 Grene, Arnborg. Identifikation ikke helt sikker.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Dom: XXIII post Trinit: døbt i Kirken Christen {Christensen} Bondegaards og Hustr: Anne Marie {Christoffersdatter} Engelbrethsdatter {ikke rigtigt, faderen var Christoffer Engelbrechtsen} Barn af Søebye navnl: Magrethe Cathrine. Johanne Jensdatter af Fasterholdt bar det, Fadd: Niels Mouridsen {Sønder Søby}. Tieneste Pigen Jens Rømers Datter hans toxvig.


Nr. 2332 1793.01.01 *1792.12.29 Bodil Larsdatter, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Jakob Christensen i Kirkegaard.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med moderens søster Maren Christensdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Birte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20. Datter af Jakob Christensen og Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Slags nabo. Gift med Christen Olesen Sigting.
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Tovdal, Tovdal, Arnborg, 25, moderens bror.
FADDER Nr. 6: Bodil Andersdatter, Arnborg?, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. D. 29. Dec: Lars {Andersen} Thodals og Inger Christensdatters barn døbt navnl Bodild.
Fremstillet i Kirken Nytaarsdag. Mosteren Maren {Christensdatter} Kirke bar det. Fadd: Jacob {Christensen} Kirke og Datter Berthe {Jakobsdatter}. Christen {Olesen} Sigting og Hustrue {Ane Larsdatter}. Jens {Christensen} Thodal. Bodild Andersdatter.


Nr. 2333 1793.03.17 *1793.01.28 Hans Christian Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Henriksdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, 27, moderens søster, gift med Jens Thøgersen i fødegården i Uhre, Brande.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Gift med moderens søster Ane Marie Henriksdatter.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 5: Ane Henriksdatter Lille, Uhre, Brande, 24, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
II D. 28 Januarii blev Peder Nielsens og Maren Henrichsdatters Barn af Store Høelund døbt navn: Hans Christian.
Fremstillet i Kirket 5 Søndag i Faste Anna Henrichsdatter {27, Ane Marie, Uhre, Brande} bar det, Fadd: Jens Thygesen {Thøgersen, Uhre} Christen {Christensen} Høelund og Hustrue {Anne Hansdatter} Thomas {Poulsen} Greene og Lille Anne Henrichsdatter {24} af Uhre {Brande}.


Nr. 2334 1793.04.01 *1793.02.11 Kirsten Pedersdatter, Skibbild. FAR: Peder Iversen. MOR: Else Laugesdatter.
BÅREN AF: Birgitte Marie Christensdatter, Smedebæk Mølle, Ejstrup, Gift med Nis Jensen Fisker.
FADDER Nr. 1: Nis Jensen Fisker, Smedebæk Mølle, Ejstrup, Han ejer møllen, gift med Birgitte Marie Christensdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Larsdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Nabo, gift med Niels Christensen Bjerre.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Tornvig, Tornvig, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Larsdatter, Skibbild, Arnborg, Tjenestepigen i Skibbild.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Flø?, Brande, Næsten nabo til Fasterholt-Bjerre. Identifikation ikke helt sikker.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Den 11te Febr: blev Peder Iversens, og Else Laugesdatters Barn af Skibild døbt navnl: Kirsten.
Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag. Smidebek Møllers Kone {Birgitte Marie Christensdatter} bar det. Fadd: Smidebek Møller {Nis Jensen Fisker}. Niels {Christensen} Bierge og Hustru {Maren Larsdatter} Jens {Jensen} Tornvig. Pigen Anne Larsdatter. Jens {Nielsen?} Greene {Flø?, Brande}.

NOTITS: Smedebæk Mølle i Ejstrup sogn ejedes 1793 af Nis Jensen Fisker *1743 Krages, Egvad †1800 Smedebæk Mølle, Ejstrup gift med Birgitte Marie Christensdatter *1756c Tarm, Egvad †1830 Kokborg, Thyregod.

LINK: Lidt om forældrene Peder Iversen og Else Laugesdatter inklusive vielse.


Nr. 2335 1793.07.07 *1793.06.10 Niels Christensen, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Nabo, gift med Niels Christensen bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup, 66, gift med Maren Laursdatter. Familiesammenhæng usikker.
FADDER Nr. 3: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Nabo, gift med Palle Pedersen Fasterholt.
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, Steddatter af Palle Pedersen Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
IV. D. 10 Junii Christen Fasterholts og Inger Christensdatters barn døbt navnl: Niels.
Fremstillet i Kirken Dom: VI post Trin: Maren {Larsdatter} Bierges bar det. Fadd: Niels {Christensen} Bierge Christen {Sørensen} Skiøtte af Harild {Mellem Harrild, ejstrup} Palli {Pedersen} Fasterholdt og Hustr {Johanne Madsdatter} og Datter {steddatter} Johanne {Jensdatter}.

NOTITS: Niels Christensen Bjerre er faderens bror.


Nr. 2336 1793.09.22 *1793.08.15 Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Henning Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Poulsdatter, Grene, Arnborg, Datter af Poul Nielsen og Mette Thomasdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Søndergaard, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo, også kaldet Christen Nielsen den Ældre.
FADDER Nr. 2: Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Palsbjerg?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter Greme, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 19, vel fyld-fadder, datter af Jakob Christensen i Kirkegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. D 15 Aug: blev Henning Christensens og Mette Nielsdatters Barn af Gam: Arnborg døbt navnl: Anne.
Fremstillet i Kirken Dom: XVII post Trin: Mette Poulsdatter fra Grene bar det. Fadd: Gamle Christen {Nielsen} Søndergaard. Niels {Madsen} Skoubierg. Søren [Palsbierg]. Peder {Christensen} Froelund. Anne {Nielsdatter} Greene. Else {Jakobsdatter} Kirke.

NOTITS: Familieforhold uklare.


Nr. 2337 1794.01.26 *1794.01.23 Maren Jensdatter?, . FAR: Jens? Nielsen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Christen Christensen Fasterholt.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Konen Inger Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen
FADDER Nr. 3: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 19, vel fyld-fadder, datter af Jakob Christensen i Kirkegaard.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Konen Johanne Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
I. D 23 Januar: Anne Nielsdatters uægte Barn født i Fasterholt.
Fremstillet i Kirkn, 3 Søndag efter Hl: 3 K: og døbt navnlig Maren. Christen {Christensen} Fasterholdts kone {Inger Christensdatter} bar det og udlagde som Barnefader [Jens] Nielsen Greene Landsoldat. Fadderne: Christen {Christensen} Fasterholt Jacob Jensen Palle {Pedersen} Fasterholts hustr {Johanne Madsdatter} og Else {Jakobsdatter} Kirke.

Begravelse nr. 6266
NOTITS: En Anne Nielsdatter, 21, tjener ved Niels Christensen i Fasterholt Bjerre i FT 1787, hun kunne være moderen.


Nr. 2338 1794.02.25 *1794.02.25 Dødfødt, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d. 25 Februar Christen Christensens og Hustrues Anne Hansdatters dødfødte Datter i Store Høelund.
Begravelse nr. 6265


Nr. 2339 1794.04.27 *1794.04.25 Christen Jensen, Tornvig. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Jørgensdatter Holtum, Holtum, Arnborg, 21, datter Jørgen Pedersen i Holtum.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Holtum, Arnborg, Gifter sig til gården 1793.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen Holtum, Holtum, Arnborg, Gifter sig 1787c til den anden gård i Holtum.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen? Grene, Flø?, Brande, Født i Grene, Arnborg, bor en tid lige over Holtum å fra Tornvig i Flø, Brande, identifikation kan uhindret betvivles.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter? Grene, Grene, Arnborg, Gift med Mads Christensen i Grene, identifikation kan uhindret betvivles.
FADDER Nr. 5: Bodil Andersdatter Provst, Skarrild, Søster til Peder Andersen Provst i Hedehuset.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III. D. 25 April Jens Tornvigs og Hustrue Mette Jensdatter Søn født og døbt i Kirken navnlig Christen den 27de sammes. Mette Holtum bar det, fadderne: Hans Holtum Niels Holtum, Jens Greene, Anne Greene Bodild {Andersdatter} Provst {Skarrild}.


Nr. 2340 1794.09.21 *1794.08.16 Anders Jakobsen, Kirkegaard. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Kirstine Pedersdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Gift med moderens søster Inger Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter Tovdal, Hestlund- Lille, Give, Gift med Søren Nielsen af Lille Hestlund, Give.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, 18, bror til barnet.
FADDER Nr. 4: Birte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 22, søster til barnet.
FADDER Nr. 5: Else Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 20, søster til barnet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
IV. D. 16 August Jacob Christensens og Maren Christensdatters Barn ved Arnborg Kirke hiemdøbt navnl. Anders.
Fremstillet Herren i Kirken 14 søn: efter Trin: Karen {Kirstine Pedersdatter} Kirke bar det. Fadd: Lars {Andersen} Thodal. Anne {Christensdatter} Thodal. Barnets Syskende: Christen {Jakobsen, 18}, Birthe {Jakobsdatter, 22} og Else {Jakobsdatter, 20}.

Begravelse nr. 6267


Nr. 2341 1794.10.05 *1794.08.23 Gregers Rasmussen, Hjøllund- Lille. FAR: Rasmus Jensen. MOR: Else Marie Gregersdatter.
BÅREN AF: Edel Lauridsdatter Oldemor, Brunbjerg, Borris, Oldemor = bedstemor.
FADDER Nr. 1: Iver, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Ivers kone, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jens Gregersen, Brunbjerg?, Borris, Moderens bror, 19.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Kirstine Lustrup, Lustrup?, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
V. D. 23. Aug. Rasmus {Jensen} Høelunds og Hustrues Else Marie Gregersdatter Barn født og hiemdøbt navn: Gregers.
Fremstillet Herren 16 Sønd: eft: Trinit: Oldemodern {Edel Lauridsdatter} fra Borris bar det, Fadderne Iver og Hustrue i Lille Høelund. Jens Gregersen {Borris} Ingeborg Kirstine Lustrup.

NOTITS: Else Marie Gregersdatters forældre (FT 1787 Brunbjerg, Borris): Gregers Mikkelsen *1724c og Edel Laustdatter *1732c Stockildhoved?, Rind gift i Rind 1753. En søn Jens Gregersen *1775 Borris †1848 Ølgod gift med Mette Andersdatter Birk *1765 Sønder Felding (barn født Rasmus 1803 i Sønder Felding). Hun er datter af Anders Pedersen Birk *1740c. En anden søn er Michel Gregersen *1763c gift med Johanne Pedersdatter *1753c i FT 1801 bosat i Hiotarp, Borris. Det er uklart om "Ingeborg Kirstine Lustrup" skal læses som Ingeborg og Kirstine Lustrup.


Nr. 2342 1794.10.11 *1794.10.11 Eskild Madsen, Skibbild. FAR: Mads Jensen Skibbild. MOR: Birte Eskildsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI. D. 11 Octobr: Mads Schibilds og Hustrues Birthe Escd: Søn født og Hiemdøbt navnlig Eschild.
Fremstillet Herren i Kirken Dom: XXIII post Trin:

NOTITS: Familien ses 1797 i Tornvig, 1800- i Pedersborg, Brandlund, Brande, 1802c Borup, Brande.


Nr. 2343 1794.11.09 *1794.11.04 Johanne Jakobsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard). FAR: Jakob Christensen, Fasterholt- Bjerre, Arnborg. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Grene, Arnborg, Gift med Mads Christensen Helstrup, sognefogeden.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Helstrup, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Arnt Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Johanne Jensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 4 Novembr: fødde Maren Christensdatter i Søndergaard et uægte Barn, som blev døbt i Kirken Dom: XXI post Trin: navnl: Johanne.
Fremstillet i Kirken 21 Sønd: efter Trin: og udlagt til Barnefader Jacob Christensen i Biere her i Sognet. Sognefogeden Mads Christensens {Helstrup} Hustr: {Anne Nielsdatter} bar barnet. Faddere: Henning {Christensen} og Hustrue {Mette Nielsdatter} Mads Christensen {Helstrup} Jens {Nielsen} Skouberg Arents {Jensen} Hustr. Johanne Jensdatter.

NOTITS: Moderen bestemmes i FT 1801 Gammel Arnborg, hvor hendes forældre Christen Nielsen den Yngre og Birte Jensdatter angives. Moderen mangles født i Arnborg kirkebog, men formodes født 1772c da kirkebogen er meget sporadisk. Faderen Jakob Christensen, 27, af Fasterholt Bjerre gifter sig senere 1798c med en anden udensogns pige. Johanne Jakobsdatter ses som enke i Harrild, Ejstrup i et hus FT 1855.


Nr. 2344 1794.11.09 *1794.11.05 Maren Hansdatter, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Mette Kirstine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Moderens mor..
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Gift med moderens søster Karen Jørgensdatter, Moderens farfars far var Jørgen Pedersen i Store Sandfeld, som også var Jørgen Troelsens farfar. Desuden nabo lige over Skjern å.
FADDER Nr. 3: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderen søster, gift med Jørgen Troelsen.
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 6: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg, 24, Palle Fasterholts stedsøn.
FADDER Nr. 7: Anne Jørgensdatter Holtum, Holtum, Arnborg, 18, søster til Moderen.
FADDER Nr. 8: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 24, datter af Jakob Christensen Kirke.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 5. Nov: født Hans {Pedersen} Holtums og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatter barn som blev døbt i Kirken Dom XXI post Trin: navnl: Maren.
Fremstillet i Kirken Dom: XXI p Trin: Jørgen {Pedersen} Holtums Hustrue {Maren Nielsdatter} bar det, Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum, Jørgen {Troelsen} Sandfeld {Store Sandfeld, Brande} og Hustrue {Karen Jørgensdatter}. Palle {Pedersen} Fasterholdt og Hustrue {Johanne Madsdatter} og Søn {stedsøn Jakob Jensen, 24}. Anna {Jørgensdatter, 18} Holtum Else {Jakobsdatter, 24} Kirke {Kirkegaard}.


Nr. 2345 1795.01.18 *1795.01.11 Sidsel Larsdatter, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 23, moderens søster Maren Christensdatter
FADDER Nr. 1: Jens Madsen Risbjerg, Risbjerg, Brande, 19, søn af faderens søster Mette Andersdatter og Mads Jensen Risbjerg.
FADDER Nr. 2: Inger Kirke, Kirkegaard, Arnborg, ?Inger Jensdatter, 65, *1730 Annexgaarden? som ellers ikke er set død eller gift.
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg, 24.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Den 11. Januar hiemdøbt Lars {Andersen} Thodals og Inger Christensdatters Datter Cidsel.
Anden Søndag efter H. 3 Konger fremstillet i Kirken. Birthe Jacobsdatter {Kirkegaard} bar det, Fadderne vare Jens Madsen Riisberg {Brande}, [Inger] Kirke {Kirkegaard} Jacob Jensen {Fasterholt?}.

Begravelse nr. 6278
NOTITS: Begravet 2 år gammel. Jens Madsen Risbjerg er søn af faderens søster Mette Andersdatter og Mads Jensen Risbjerg


Nr. 2346 1795.05.25 *1795.04.30 Birte Christensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 75, fadermoder.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Karlskov, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Henriksdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Peder Nielsen Karlskov.
FADDER Nr. 3: Ingeborg Christensdatter, Arnborg?, Ikke fundet i kirkebogen eller i FT 1787 eller FT 1801. Måske tjenestepige fra andet sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Den 30. April døbt i præstegaarden Christen Christensen Høelund og Anne Hansdatters Barn navnlig Birthe.
2den Pindse Dag fremstillet i Kirken. Fadermoderen {Else Nielsdatter} bar det. Faddere: Peder {Nielsen} Karlskou og Hustrue {Maren Henriksdatter}, Ingeborg Christensdatter.


Nr. 2347 1795.05.24 Dødfødt, Gammel Arnborg. FAR: Mads Christensen Helstrup. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {under fødte:} 2. Mads {Christensen} Helstrups og Anne Nielsdatters dødføde Drengebarn af G. Arnborg begravet 1ste Pindse Dag.


Nr. 2348 1795.06.14 Knud Jensen, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, 26, Palle Pedersen Fasterholts datter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Glejbjerg, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg, 25, Palle Pedersen Fasterholts stedsøn.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Væring, Hjøllund- Lille, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Datter Anne Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Jordemoderen, der døbte.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom II. post Trinit fremstillet i Kirken Jens Knudsens og Hustrues Giertrud Nielsdatters - Søn navnlig Knud af Schibild. Palle Fasterholdts Datter Anne Marie bar det og bevidnede, at det var døbt af Jordemoderen Maren boende i Flø. Fadderne: Jens {Jensen} Glejberg {Skibbild}. Jacob Jensen {Fasterholt}. Christen {Nielsen} Væring {Lille Hjøllund}.
Begravelse nr. 6331


Nr. 2349 1795.11.01 *1795.09.13 Kirsten Marie Jensdatter, Tornvig. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Sept: døbt i Kirkegaarden Jens {Jensen} Tornvigs og Hustrues Mette Jensdatters Barn navnl: Kirsten Marie.
Allehelgens Dag fremstillet i Kirken.

Begravelse nr. 6270
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2350 1795.11.08 *1795.10.11 Johanne Christensdatter, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen.
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Konen Ane Marie Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christenen, Togsvig, Arnborg, Ingen søn af det navn set født i Arnborg kirkebog, men hans første kone, som døde 1776-7, kan være død hjemme i Snejbjerg, hvor hun kom fra og have fået et første barn, evt. denne Christen.
FADDER Nr. 3: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg, Palle Fasterholts stedsøn.
FADDER Nr. 5: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Dom: XIX p Trin: den 11 Oct: døbt i Kirkegaarden Christen {Christensen} Fasterholdts og Inger Christensdatters Barn navnlig Johanne.
Dom XXIII p Trin: fremstillet Herren i Kirken Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustrue {Ane Marie Pedersdatter} bar det. Fadderne Christen {Mikkelsen} Toxvig og Søn Christen {Christensen}. Palle {Pedersen} Fasterholt og Stedsøn Jacob {Jensen} og Jacob {Christensen} Bierge.


Nr. 2351 1796.02.14 Hans Pedersen, Hjøllund- Lille. FAR: Peder Christensen. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Christensdatter Jens Drantums kone, Grene, Skarrild, Fra FT 1801. Gift med Jens Iversen.
FADDER Nr. 1: Jens Iversen Drantum, Grene, Skarrild, Fra FT 1801, konen Anne Margrethe Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Helstrup, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Iver Sand, Arnborg?
FADDER Nr. 4: Maren Henriksdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Peder Nielsen Karlskov.
FADDER Nr. 5: Anne Kirstine Andersdatter, Arnborg?, Ikke ellers set.
FADDER Nr. 6: Jens Karl i Tovdal, Tovdal, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Maren, Lustrup, Skarrild, Jordemoderen ved fødslen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Søndag i Faste fremstillet i Kirken Peder Christensens og Kirsten Hansdatters Barn af Lille Høelund navnlig Hans, som bevidnedes at være hiemdøbt af Jordemoderen Maren i Lustrup. Jens {Iversen} Drantums Hustrue {Anne Margrethe Christensdatter} af Scharild Greene bar det. Fadderne: Mads {Christensen} Helstrup. Iver Sand Maren Henrichsdatter, Anne Kirstine Andersdatter, Karlen Jens i Todal.


Nr. 2352 1796.04.24 *1796.03.06 Mette Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Nielsen Karlskov. MOR: Maren Henriksdatter.
BÅREN AF: Mette Henrikdatter, Uhre?, Brande, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen Hvedde, Hvedde, Assing, 19, søn af Anders Christensen *1748c Bøvl?, Sønder Omme og Maren Jakobsdatter *1743c Hvedde, Assing. Uklart om familie.
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Andersdatter, Arnborg?, Fadder i dåben før denne.
FADDER Nr. 5: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndag d. 6. Martii hiemdøbt Peder Ka[lskovs] og Maren Henrichsdatters Barn af Store Høelund navnlig Mette .
Fremstillet 4 Søndag efter Paaske. Mette Henrichsdatter {Uhre?, Brande} bar det. Fadderne Christen {Christensen} Høelund og Hustr. {Anne Hansdatter} Jacob Andersen Hvede. Anne Kirstine Andersdatter Henrich {Pedersen} Uhre {Brande}.


Nr. 2353 1796.04.17 *1796.04.17 Jens Christian Lauridsen, Hjøllund- Lille. FAR: Laurids Christensen. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 17 April hiemdøbt Laurids Christensens og Ingeborg Poulsdatters Barn af Lille Høelund Navnlig Jens Christian.
Døde samme Nat nest efter.

Begravelse nr. 6272
NOTITS: Begravet 1 dag gammel.


Nr. 2354 1796.05.01 Dødfødt, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Søndag efter paaske be{gravet} Christen Bundegaards {... rand beskadiget ...} Et Pige Barn, dødfødt.
Begravelse nr. 6273


Nr. 2355 1796.05.16 *1796.05.09 Anders Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Pedersen Smed. MOR: Kirsten Andersdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Smed, Arnborg?
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Arnborg?, Søn af Peder Smed.
FADDER Nr. 3: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen.
FADDER Nr. 6: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 22, datter af Jakob Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 9de maji døbt i Præstegaarden Christen Pedersen Smeds og Hustrues Kirsten Andersdatter Søn Anders af Annexgaarden.
Fremstillet i Kirken 2den Pindse Dag. Fadd: Peder Smed og søn Anders. Christen {Mikkelsen} Toxvig. Inger {Christensdatter} Toudal. Cidsel {Christensdatter} Kirke. Else {Jakobsdatter, 24} Kirke.

NOTITS: Forældrene ses kun denne ene gang i Arnborg sogn. Sønnen Anders Christensen †1850+ Enner, Tamdrup? bliver gift 1. gang med Johanne Pedersdatter skilt 1838. Gift 2. gang i Tamdrup med Marianne Sørensdatter *1804 Enner, Tamdrup †1851 Enner datter af Søren Pedersen Haahr *1739c †1817 Enner og Mette Katrine Thomasdatter *1761 Underup. Gift 3. gang 1851 i Nørre Snede med Anne Marie Israelsdatter *1825c Ejstrup.


Nr. 2356 1796.08.21 *1796.08.14 Kirsten Andersdatter, Gottenborg. FAR: Anders, Synder-fra. MOR: Mette Jepsdatter, Volsgaard, Snejbjerg.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Gottenborg, Arnborg, Gift med sognefoged Mads Christensen.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Helstrup, Gottenborg, Arnborg, Sognefoged, konen Anne Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg, 26, stedsøn af Palle Fasterholt.
FADDER Nr. 3: Inger Christensdatter, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 4: Karen Poulsdatter, Grene, Arnborg, Datter af afdøde Poul Nielsen og Mette Thomasdatter.
FADDER Nr. 5: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 22, datter af Jakob Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14de Aug: Dom: XII p Trin: kom et uægte Barn til Præstegaarden at døbes begæret af Mads {Christenen} Helstrups Kone fra Gottenborg, hvor det var født. Moderen er uugivt Qvinde Mette Jepsdatter fra Voldsgaard i Snejberg Sogn, som efter hendes Sigende, som bar det, har udlagt som Barnefader en Kræmmer ud af Synden nanvlig Anders. Barnet blev døbt og kaldet Kirsten.
Dette Barn fremstilledes i Arnborg Kirke Dom: XIII post Trin. da en Kræmer af Synden blev udlagt som Barnefader. Mads {Christensen} Helstrups Hustr: {Anne Nielsdatter} Bar det; fadderne: Mads {Christensen} Helstrup Jacob Jensen Fasterholt. Lars {Andersen} Thodals Hustr: {Inger Christensdatter} Karen Poulsdatter af Greene og Else Jacobsdatter af Kirkegaarden.


Nr. 2357 1796.11.27 *1796.10.30 Peder Pedersen, Hedehus. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Hegelahrs kone, meget sjældent set i Arnborg.
FADDER Nr. 1: Hans Lauridsen Buch, Kibæk Mølle, Kibæk, *1770 †1817, søn af Laurids Madsen Hansen Buch og Ingeborg Lauridsdatter Nyboe på Tanderup, Snejbjerg.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 85.
FADDER Nr. 3: Laurids Pedersen? Hvedde, Hvedde, Assing, 25?
FADDER Nr. 4: Bodil Andersdatter Provst, Skarrild, Faderens søster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 30 Oct: hiemdøbt i Præstegaarden Peder Andersen og Hustrues Karen Pederdatters Søn af Hedehuset navnlig Peder.
Dom 1ma Adventis fremstillet i Kirken. Præstens {Nikolaj Hegelahr} Hustrue {Maren Andersdatter Skovby} bar det, Fadderne: Hans {Lauridsen} Buchk fra Kibek Mølle {Assing}. Christen {Jakobsen} Kirke, Laurids {Pedersen?} i Hvede {Assing} Bodild {Andersdatter} Provst {Skarrild}.

LINK: Buch familien.


Nr. 2358 1796.12.04 *1796.11.02 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Christensen Frølund. MOR: Kirsten Katrine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Gottenborg, Arnborg, Gift med faderens bror Jørgen Christensen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen Gottenborg, Gottenborg, Arnborg, Faderens bror, hans kone Maren Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Mikkel Christensen, Togsvig, Arnborg, 16, Christen Mikkelsens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 2den Novembr: 1796 hiemdøbt i Præstegaarden Peder Christensens {Frølund} og Hustrues Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn af Gam: Arnborg, navnlig Maren.
Dom: iide Adventis fremstillet i Kirken Jørgen {Christensen} Gottenborgs Hustrue bar det, Fadderne: Christen {Mikkelsen} Toxvig og Søn Michel {Christensen, 16}.

Begravelse nr. 5997
NOTITS: Begravet to måneder gammel.


Nr. 2359 1797.03.26 *1797.01.31 Mads Jensen, Tornvig. FAR: Jens Jensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Gift med faderens bror Mads Jensen Blæsbjerg.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Tornvig, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Else Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 23, fyld-fadder.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 2: Niels Hansen Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 31 januar: Hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmand Jens Jensens og Hustrues Mette Jensdatters Barn af Tornvig navnlig Mads.
Midfaste Søndag fremstillet i Kirken. Farbroderens Mads {Jensen} Blesbergs {i Brande} Hustrue {Else Marie Jensdatter} bar det, Fadderne. Mads {Jensen} Tornvig. Peder Nielsen Holtum, Peder Nielsen Greene, Else Jacobsdatter {Kirkegaard} og Niels {Hansen} Holtums Hustrue {Maren Pedersdatter}.


Nr. 2360 1797.04.13 *1797.03.01 Karen Larsdatter, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter Risjberg, Risbjerg, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Gift med faderens søster Mette Andersdatter
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter Tovdal, Hestlund- Lille, Give, Moderens søster, gift med Søren Nielsen
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Gift med moderens søster Anne Christensdatter Tovdal.
FADDER Nr. 4: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 21, hans mor Maren Christensdatter er søster til moderen.
FADDER Nr. 5: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 23, hendes mor Maren Christensdatter er søster til moderen.
FADDER Nr. 6: Inger Jensdatter, Arnborg, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Martii døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Inger Christensdattes Barn af Thodal navnl: Karen.
Fremstillet i Kirken paa Skiærtorsdag. Mette {Andersdatter} Risberg {Brande} bar det. Fadderne: Mads {Jensen} Risberg. Anne {Christensdatter} Toudal og hendes Mand {Søren Nielsen, Lille Hestlund, Give}. Christen {Jakobsen} Kirke og Else {Jakobsdatter} Kirke. Inger Jensdatter.


Nr. 2361 1797.04.30 *1797.04.09 Anne Madsdatter, Tornvig. FAR: Mads Jensen. MOR: Birte Eskildsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de April som var Palme=Søndag døbt i Annexgaarden Mads Jensen og Hustrues Berthe Eschildsdatters Barn af Tornvig navnlig Anne
Fremstillet i Kirken Dom: Misericord: dom:


Nr. 2362 1797.05.25 Dødfødt, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {fødte:} Sidst i Maji Christen Høelunds og Anne Hansdatters dødfødte Drengebarn.
Begravelse nr. 6277


Nr. 2363 1797.10.29 Maren Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Jensen Glejbjerg. MOR: Anne Nielsdatter Nygaard.
BÅREN AF: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, 18, Palle Pedersen Fasterholts datter.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Jordemoder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: XX p Trin: fremstilledes et Pige Barn i Arnborg Kirke, navnlig Maren, hvis Forældre vare Jens {Jensen} Glejberg og Hustrue Anne Nielsdatter Nygaard af Schibild; Det bevidnedes, at Barnet var døbt af Jordemoderen Maren i Fløe. Palli {Pedersen} Fasterholdts Datter {Anne Marie Pallesdatter, 18} bar det. Fadderne Palli {Pedersen} Fasterholdt.


Nr. 2364 1798.03.11 *1798.01.30 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Christensen Frølund. MOR: Kirsten Katrine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Madsen Tømmermand, Arnborg, Tømmermand fordi der også findes en Niels Madsen Skovbjerg i Gammel Arnborg.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Niels Madsen Tømmermand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te januar: døbt i Præstegaarden Peder Christensens og Hustrues Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig: Maren.
Fremstillet i Kirken 3 Søndag i Faste. Christen {Mikkelsen} Toxvigs Hustrue {Ane Marie Pedersdatter} bar det, Fadderne Christen {Mikkelsen} Toxvig. Niels Madsen Tømmermand og Hustr: {Karen Jensdatter}


Nr. 2365 1798.03.18 *1798.02.11 Anne Marie Christensdatter, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, Muligvis Christen *1777- eller Mikkel *1780c, men det er Peder der overtager gården.
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 5: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, 19.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 11te Febr: døbt i Annexgaarden Christen Christensens og Hustrues Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig Anne Marie.
Fremstillet i Kirken Midfaste Søndag den 18de Martii _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bar det Fadderne vare: Christen {Mikkelsen} Toxvig, Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} og Søn. Palli {Pedersen} Fasterholdt og Datter {Anne Marie Pallesdatter}.


Nr. 2366 1798.03.03 *1798.03.03 Anne Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen Mølsted. MOR: Bodil Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 3 Martii døbt i Præstegaarden Christen Pedersen Mølstæds og Hustruees Bodild Marie Nielsdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig Anne Magrethe.
Begravet 3 Søndag i Faste. den 11te Martii.

Begravelse nr. 6280
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.


Nr. 2367 1798.07.29 *1798.06.26 Anne Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Villadsdatter, Tarp By, Sønder Felding, 20, se FT 1787 Tarp Sønder Felding.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Væring, Lind, Rind
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Christen Nielsens Tornvigs tjenestepige, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Væring, Hjøllund- Lille, Arnborg, *1759c †1824 Lille Hjøllund, FT 1787 gift med Bodil Jørgensdatter *1739c. Ses fra 1795 i Lille Hjøllund med kone Kirsten Nielsdatter *1767c †1817 Lille Hjøllund.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 26de Junii døbt i Præstegaarden Jens Knudsens og Hustrues Giertrud Nielsdatters Barn af Schibild navnlig Anne.
Fremstillet i Kirken Dom: VIIIve post Trinit: Christen {Nielsen} Værings Stæddatter {Anne Marie Villadsdatter, 20} af Felding Tarp bar det. Fadderne: Hans {Pedersen} Holtum, Niels {Nielsen} Væring af Lind. Christen {Nielsen} Thornvig og Hans Pige. Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter}.


Nr. 2368 1798.09.09 *1798.07.17 Jens Lauridsen, Hjøllund- Lille. FAR: Laurids Christensen. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Grene, Arnborg, 25, moderens halvsøster, begge født af fader Poul Nielsen Hesselvig, Skarrild. Ingeborg af 1. kone Mette NN, og Karen af 2. kone Mette Thomasdatter.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Døde 1800. Også kaldet Filskov, hvor han var født, søn af Peder Nielsen Karlskov og Maren Henriksdatter i Store Hjøllund.
FADDER Nr. 2: Laurids Pedersen? Hvedde, Hvedde, Assing, 25
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Else Jakobsdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 24, fyld-fadder, bor lige ved kirken.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de Julii døbt i Præstegaarden Laurids Christensens og Ingeborg Poulsdatters ægtebarn af Lille Høelund, navnlig: Jens.
Fremstillet i Kirken Dom: XIVta post Trin: den 9de Sept: Karen Poulsdatter af Greene bar det, Fadderne: Henrich {Pedersen Filskov} Høelund, Laurids {Pedersen?} Hvede, Anders {Christensen} Grene, Else {Jakobsdatter} Kirke.

NOTITS: Ingeborg Poulsdatter *1758 Hesselvig, Skarrild datter af Poul Nielsen Hesselvig og Mette NN.


Nr. 2369 1798.09.18 *1798.09.18 Christen Larsen, Tovdal. FAR: Lars Andersen. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Septembr hiemdøbt i Thodal Lars Andersens og Inger Christensdatters ægte Barn navnlig Christen.
Begravet Dom: XXma porst Trin:

Begravelse nr. 6283
NOTITS: Begravet tre uger gammel.


Nr. 2370 1799.03.25 *1799.02.10 Peder Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Pedersen Mølstæd. MOR: Bodil Marie Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Tømmermand, Gammel Arnborg, Arnborg, Flyttet fra Grene til Gammel Arnborg mellem 1787 og 1801.
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, FT 1801.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 22, Niels Madsen Tømmermands søn.
FADDER Nr. 4: Karen Marie Nieldatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 16, Niels Madsen Tømmermands datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 10de Februarii 1799 hiemdøbt i Arnborg Kirkegaard. Christen Pedersen Mølstæds og Hustrues Bodild Marie Nielsdatters søn, af Gammel Arnborg, navnlig Peder.
Fremstillet i Kirken 2den paaske Dag _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bar det, Fadderne. Niels Madsen og Hustrue {Karen Jensdatter} og Søn {Jens Nielsen} og Datter {Karen Marie Nielsdatter}.


Nr. 2371 1799.04.14 *1799.04.09 Maren Christensdatter, Tovdal. FAR: Christen Pedersen, Holstebro?. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Tovdal, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9de April Hiemdøbt i Thodal een sig der opholdende Inderstes og ugivt Qvindes Anne Larsdatters uægte Pigebarn, navnlig Maren. Som Barnefader blev udlagt Christen Pedersen fra Holstebroe Kanten. Dete er anden gang, at denne Qvinde er befunden i Lejermaal.
Domin: Jubilate blev sidstnævnte uægte Barn fremstillet til Daabs Bekiendgiørelse udi Arnborg Kirke. Lars {Andersen} Thodals Hustrue Inger Christensdatter bar det; fadderne vare 5; Hvor da blev udlagt, til Barnefader, ligesom ved Hiem=Daaben, Christen Pedersen fra Holstebroe=Kanten. Anmeldt til Amtsstuden i Maji Maaned.


Nr. 1990 1799.07.01 *1799.07.01 Else Christensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Den 9de Maji begravet Christen Christensens Barn Else af Store Høelund, som var i sit 2det Aar. Text Rom: 8, 17 Ere vi da Børn, saa ere vi og Arvinger. ' }
Begravelse nr. 6291
NOTITS: Hun er glemt født mellem 1798.05 og 1799.05.


Nr. 2372 1799.10.27 *1799.10.17 Anders Larsen, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 17de Octobr: hiemdøbt Lars Andersens og Inger Christendatters Søn af Thodal navnlig Anders.
Fremstillet i Kirken Dom: XXIII post. Trin.


Nr. 2373 1799.12.08 *1799.11.06 Peder Hansen, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Mette Kirstine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande, Moderens søster, gift med Niels Pedersen Flø.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Flø, Flø, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Niels Hansen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 4: Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Datter af Palle Pedersten Fasterholt.
FADDER Nr. 6: Ane Eriksdatter, Tornvig, Arnborg, Christen Nielsen Tornvigs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6te Novembris Hiemdøbt i Præstegaarden Gaardmands Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn af Holtum navnlig Peder.
Fremstillet i Kirken Dom: 2de Adventis. Niels {Pedersen} Fløes Kone Maren {Jørgensdatter} bar det, Fadderne: Palli {Pedersen} Fasterholdt, Niels {Hansen} Holtum. Peder Jørgensen {20} Holtum. Palli {Pedersen} Fasterholdts Datter {Anne Marie Pallesdatter, 20}. Christen {Nielsen} Tornvigs Kone {Ane Eriksdatter}. Niels {Pedersen} Fløe.

NOTITS: To brødre fra Flø, Brande Niels og Hans Pedersen gift med to søstre fra Holtum Mette Kirstine og Maren Jørgensdatter.


Nr. 2374 1800.03.30 *1800.02.02 Johanne Knudsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Knud Christensen Fredensborg. MOR: Dorte Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Niels Madsen Tømmermand.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Harrskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: Else Nielsdatter, Harreskov, Assing, 33, Mads Harreskovs kone.
FADDER Nr. 3: Niels Søndergaard, Borup, Brande, Ikke identifieret.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande, Flytter paa aftægt til Tarp, Brande omkring denne tid.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Borup, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Kirsten Marie Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 16, Niels Madsen Tømmermands datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen Tømmermand, Gammel Arnborg, Arnborg, 49, Konen Karen Jensdatter bærer og datter Kirsten Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 2den Februar hiemdøbt i Gammel Arnborg Knud Gades {Christensen Fredensborg} og Hustrues Dorthe Nielsdatters Barn navnlig Johanne.
Fremstillet i Kirken 5te Søndag i Fasten den 30 Martii. Niels Madsens Hustrue af Gam: Arnborg bar det. Fadderne: Mads Hareschou, Niels Søndergaard og Jens Søndergaard af Baarup Mads Hareschous Hustrue. Mette Nielsdatter af Baarup og Kirsten Marie Nielsdatter {Niels Madsen Tømmermands datter} af Arnborg.

NOTITS: Faderen ogsfredensborg kaldet Gade, men kun denne ene gang tilsyneladende. En søn Niels *18.05.1798 Snejbjerg begravet i september i Arnborg. Familien flytter 1800 til Paarup i Assing. Knuds rigtige navn fra FT 1801 Assing.


Nr. 2375 1800.05.02 *1800.03.30 Karen Christensdatter, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Karen? Jensdatter?, Harrild, Ejstrup, 60, Bedstemoderen, mormoderen, fra Harrild, Ejstrup. Identifikation usikker.
FADDER Nr. 1: Christen? Sørensen?, Harrild, Ejstrup, 70. Identifikation usikker.
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen, Togsvig, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Christen Mikkelsen Togsvigs kone.
FADDER Nr. 4: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 5: Jens Pallesen, Fasterholt, Arnborg, 15, Palle Pedersen Fasterholts søn.
FADDER Nr. 6: Anne Marie Pallesdatter, 21, Palle Pedersen Fasterholts datter.
FADDER Nr. 7: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 8: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 20, søn af Christen Mikkelsen Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te Martii Hiemdøbt i Annexgaarden Christen Christensens og Hustrues Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig: Karen.
Fremstillet i Kirken Festo Ascens: Bestemoderen fra Harild bar det. Fadderne Bestefaderen, Chr: Toxvig. Palle Fasterholdt. Jacob Bierge. Michel Toxvig, Palle Fasterholdts Søn og Datter. Chr: Toxvigs Kone.


Nr. 2376 1800.12.26 *1800.11.10 Christen Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Christensen Frølund. MOR: Kirsten Katrine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Mette Katrine Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 18, Christen Mikkelsen Togsvigs datter.
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen, Togsvig, Arnborg, Datteren Mette Katrine bærer.
FADDER Nr. 2: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 20. Christen Mikkelsen Togsvigs søn.
FADDER Nr. 3: Anne Troelsdatter, Togsvig, Arnborg, 33, født i Store Sandfeld, Brande. Konen i Togsvig Anne Marie Pedersdatter er hendes kusine.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 10de Novembr: døbt i Præstegaarden Peder Christensens og Hustrues Kirsten Cathrines Jørgensdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Christen.
Fremstillet 2den Juule Dag i Kirken Christen Toxvigs Datter {Mette Katrine Christensdatter, 18} bar det; fadderne vare: Christen Toxvig og Søn Michel, Anne Troelsdatter {født Store Sandfeld, Brande, opholder sig ved kusine Anne Marie Pedersdatter, konen i Togsvig}.


Nr. 2377 1801.02.15 *1800.12.22 Else Christensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Niels Madsen Tømmermand.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Tømmermand, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Thomas Poulsen, Grene, Arnborg, 31.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: IVta Advent: Hiemmedøbt Christen Christensens og Anne Hansdatters Datter af Store Høelund navnlig Else.
Fremstillet i Kirken Fastelavns Søndag. Niels Madsens {Tømmermands} Hustrue {Karen Jensdatter} bar det. Fadderne: Niels Madsen {Tømmermand, Gammel Arnborg}. Thomas Poulsen {Grene}.


Nr. 2378 1801.02.26 *1801.01.13 Niels Jensen, Gammel Arnborg (Skovbjerg). FAR: Jens Nielsen Skovbjerg. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Pedersdatter, Næstholtgaard, Snejbjerg, Moderen ældste søster, gift med Jens Mikkelsen i Snejbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 13de Januarij døbt i Præstegaarden Gaardmand Jens Nielsens Skoubiergs og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatter Søn af Gammel Arnborg navnlig Niels.
Fremstillet i Kirken 2den Søndag i Faste. Moderens Ældste Syster {Anne Margrethe Pedersdatter, Næstholtgaard, Snejbjerg} bar det. Fadderne: {...tomme linjer...}


Nr. 2379 1801.03.04 *1801.01.19 Christen Jakobsen, Fasterholt- Bjerre. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Faderens stedmor
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Fasterholt
FADDER Nr. 2: Ane Marie, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Faderens (halv?)søster. Ikke set født i Arnborg, måske steddatter fra moderens første ægteskab i Bukkær, Assing.
FADDER Nr. 3: Jens, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Faderens (halv?)bror. Ikke set født i Arnborg, måske stedsøn fra moderens første ægteskab i Bukkær, Assing.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 5: Mads Christensen, Moderens bror, sogn ukendt.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Faderens far Christensen Christensen Bjerres bror, hjemmedøber barnet, fordi præsten ikke var hjemme.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 19de Januar var Jacob Christensen af Bierge i Præstegaarden med sin og sin Hustrues Johanne Christensd: Søn for at faae dette Barn døbt; Men, saasom Sognepræsten var ikke hjemme, lod Faderen sin Farbroder Niels Christensen i Bierge hiemmedøbe Barnet. Rigtigheden herom blev bevidnet i Kirken ved Barnets Fremstillelse.
Fremstillet i Kirke Dominica Oculi. Christen Fasterholdts kone {faderens stedmor: Johanne Christensdatter} bar det, Fadderne: Christen {Christensen} Fasterholdt og Datter Ane Marie {Christensdatter?}, søn Jens {Christensen?} og Maren {Christensdatter} Kirke og Ungkarl Barnets Morbroder Mads Christensen. Barnets Navn er Christen.

Begravelse nr. 6326
NOTITS: Christen Fasterholt kan ikke være ham *1768, hans børn er for unge til at være fadder. Det skulle altså være Christen Christensen Bjerre den Yngre, faderens far, men han er død før 1787, for da er moderen enke. Flere ting her passer ikke sammen.


Nr. 2380 1801.05.10 *1801.04.05 Sidsel Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med moderens bror Christen Nielsen Væring.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Katrine Sørensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Fyld-fadder, 26.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Fyld-fadder, 32.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Væring, Hjøllund- Lille, Arnborg, Moderens bror, hans kone Kirsten Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1ste Paaske Dag den 5te April hiemdøbt i Kirkegaarden Jens Knudsens og Gjertrud Nielsdatters Ægtebarn af Schibild navnlig Cidsel.
Fremstillet i Kirken Dom Rogate Christen {Nielsen} Værings Hustrue {Kirsten Nielsdatter} bar det. Fadd: Jens Pedersen {Nedergaard} af Schibild. Pigen Cathrine Sørensdatter {26} og hendes Broder Christen {Sørensen, 32} af Annexgaarden.


Nr. 2381 1802.02.16 *1802.02.16 Christen Larsen, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 16de Februar: døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Inger Christensdatters ægte barn af Thodal, navnlig Christen. Dødt og begraven Domin: Reminiscere.
Begravelse nr. 5996
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2382 1802.04.19 *1802.02.23 Margrethe Christensdatter, Tornvig. FAR: Christen Nielsen Tornvig. MOR: Anne Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Gift med faderens bror Søren Nielsen.
FADDER Nr. 1: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift en måned senere med Peder Thomsen.
FADDER Nr. 2: Peder Thomsen, Tornvig, Arnborg, Gift en måned senere med Anne Marie Pallesdatter.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Datteren Anne Marie er fadder med hendes forlovede Peder Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Febr døbt i Præstegaarden Christen {Nielsen} Tornvigs og Hustrues Anne Erichsdatter ægte Datter af Tornvig navnlig Magrethe.
Fremstillet d 19de April. Konen Maren Poulsdatter af Døslund bar det, Fadderne: Palle {Pedersen} Fasterholts Datter {Anne Marie Pallesdatter} og hendes Kiereste {Peder Thomsen}.

NOTITS: Anne Marie Pallesdatter og Peder Thomsen er forlovede og gifter sig en måned senere i Arnborg. Bæreren Maren Poulsdatter er gift i Dørslund, Brande med faderens bror Søren Nielsen.


Nr. 2383 1802.06.07 *1802.04.23 Niels Christian Christensen, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Olke?? Nielsdatter, Bukkær, Assing, Søster til moderen. Usikker Olke? ses FT 1801 i Bukkær gift med Laurids Christensen.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Væring, Rind?, Faderens bror, ses tidligere i Rind.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Ungkarl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de April døbt i Præstegaarden Christen Nielsen Værings og Hustrues Kirsten Nielsdatter Barn af Lille Høelund navnlig Niels Christian.
Fremstillet i Kirken 2de Pindse Dag. Mosteren {Olke?? Nielsdatter} fra Bukkiær {Assing} bar det. Fadderne Niels {Nielsen} Væring. Niels Nielsen Ungkarl.

NOTITS: Fornavnet på moderens søster fra Bukkær, Assing er ganske usikkert.


Nr. 2384 1802.11.07 *1802.10.03 Christen Thomassen, Skibbild. FAR: Thomas Christensen. MOR: Birte Thomasdatter.
BÅREN AF: Sidsel Kirstine, Måske ikke fra Arnborg, da præsten ikke kender efternavnet.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 33, søn af Søren Christensen i Kirkegaard
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Gift med en Inger her i 1802. Ikke set i Arnborg. Måske broder til faderen.
FADDER Nr. 3: Inger, Gift med Søren Christensen. Ikke set i Arnborg.
FADDER Nr. 4: Peder Andersen? Odderbæk, *1778 i Odderbæk, Thyregod, gift 1806 i Brande, bosat Borup, Brande. Identifikation usikker.
FADDER Nr. 5: Henrik Poulsen, Hygild, Ejstrup, *1753c †1834 Hygild, Ejstrup gift med Maren Thomasdatter.
FADDER Nr. 6: Maren Thomasdatter, Hygild, Ejstrup, *1754c †1806 Hygild, Ejstrup. Måske søster til moderen. Gift med Henrik Poulsen.
FADDER Nr. 7: Gertrud Henriksdatter, 19c, datter af Henrik Poulsen og Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3 Octobr døbt i Annexgaarden Thomas Christensens og Berthe Thomasdatters Barn af Schibild navnlig Christen.
Fremstillet i Kirken Dom XXIma post Trin: d 7de Novembr: Pigen Cissel Kirstine {...tom plads til patronym...} bar det, fadderne: Christen Sørensen Kirke, Peder {Andersen?} Odderbek, Søren Christensen og Hustrue Inger. Henrik [Poulsen] og Hustrue Maren {Thomasdatter} og Datter Gertrud {Henriksdatter, af Hygild, Ejstrup}.

Begravelse nr. 6309
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel. Parret viet i sep. 1801 i Arnborg kirke. Han var landsoldat og med på skibet Jylland (ikke fregatten), da Slaget på Reden fandt sted 1801, stor historie i kirkebogen med indsamling i tre sogne til brudeparret. Birte Thomasdatter dør 1806 i Skibbild og Thomas Christensen ser ud til at forlade sognet kort efter.


Nr. 2385 1802.11.01 *1802.10.14 Inger Jakobsdatter, Fasterholt- Bjerre. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB: endnu i dette Kirkeaar født et Pigebarn i Bierge, som siges, at være hiemmedøbt af Faderen Jacob Christensen, hvorom maae ventes Bekræftelse ved Fremstillielsen i Kirken.
Fremstillet i Kirken Dom 1ma Adventus sidsnævnte Barn navnlig Inger, som er Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensd: Barn, var hiemdøbt af Faderen.

NOTITS: Datoerne ikke angivet i kirkebogen, så de er omtrendtlige, datoerne ligger mellem indførsler af den 7 okt.og den 29. nov.


Nr. 2386 1802.12.26 Christiane Christensdatter, Fasterholt. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen Tornvig.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Hjemmedøbte barnet også. Faderens broder.
FADDER Nr. 2: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Palle Pedersen Fasterholts kone.
FADDER Nr. 4: Jens Pallesen, Fasterholt, Arnborg, 17, Søn af Palle Pedersen Fasterholt.
FADDER Nr. 5: Eva Christensdatter, Fasterholt, Arnborg, 17, hyrdepige ved Palle Pedersen Fasterholt, "Gebrækkelig paa den højre Arm" i FT 1801.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anden Jule Dag fremstillet i Kirken Enkens Inger Christensdatters Barn af Fasterholdt navnlig Christiane aflet i ægteskab med Christen Christensen, som nu er død. Barnet var Hiemmedøbt af sin farbroder Jacob Christensen bierge. Christen {Nielsen} Toxvigs Hustrue {Anne Marie Pedersdatter} bar det. Fadderne: Jacob {Christensen} Bierge Palle {Pedersen} Fasterholdt, Hustrue {Johanne Madsdatter} og Søn {Jens Pallesen, 17}. Pigen Eva Christensdatter {hyrdepige ved Palle Pedersen Fasterholt}.


Nr. 2387 1803.04.03 Anne Jensdatter, Skibbild (Nedergaard). FAR: Jens Pedersen Nedergaard. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Harrild, Ejstrup, Gift med Jonas Eriksen.
FADDER Nr. 1: Jonas Eriksen Harrild, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Jens Knudsen, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, 17, faderens og moderens søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Palme Søndag den 3 April fremstillet i Kirken Jens {Pedersen} Nedergaards og Hustrues Maren Pedersdatter Barn af Schibild navnlig Anna , som var hiemdøbt af Faderen, efter dennes offfentlig tilstaaelse; Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup} Hustrue {Anne Pedersdatter} bar det. Fadderne: Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup}, Jens Knudsen {Skibbild}, Barnets Broder {Peder Christian Jensen, 17}.
Begravelse nr. 6307
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2388 1803.09.11 *1803.05.16 Anders Thomassen, Hjøllund- Lille. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
BÅREN AF: Anne Bukkær, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 1: ? Broder til Anne Bukkær, Bukkær, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konens far.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, 27, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg, Faderens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 16de Maji døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Hustrues Else Jacobsdatters Søn af Lille Høelund navnlig Anders. Fremstillet i Kirken Dom 14te post Trin: Anne Bukkier bar det. Fadd: Dennes broder fra Bukkiær. Jacob {Christensen} Kirke og Søn Christen {Jakobsen, 27}, Anders {Christensen} Greene.


Nr. 2389 1803.09.04 *1803.07.17 Laurids Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Andersen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Gammel, Arnborg, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen, Mosgaard, Assing, 29, faderens bror.
FADDER Nr. 2: Niels Christian Andersen, Mosgaard, Assing, 23, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
FADDER Nr. 4: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
FADDER Nr. 5: Edel Andersdatter, Mosgaard, Assing, 35, i FT 1801 ugift.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de Julii hiemdøbt i Annexgaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatters søn af Gammel Arnborg navnlig Laurids.
Fremstillet i Kirken dom: XIII post Trin: den 4de Sept: Mosteren {Johanne Lauridsdatter} bar det. Fadderne:2de Farbrødre {Jens og Niels Christian Andersen} fra Moesgaard i Assing Jens {Nielsen} og Mads {Nielsen} Schoubierg. Fasteren {Edel Andersdatter}.


Nr. 2390 1803.09.11 *1803.07.24 Christen Larsen, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Else Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, Gift med moderens broder Jens Chrisetnsen Tovdal
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Bror til moderen, hans kone Else Bendtsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Søn af moderens søster Maren Christensdatter, har overtaget gaarden i Kirkegaard.
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Søn af Søren Chrsitensen i den anden annexgaard i Kirkegaard.
FADDER Nr. 4: Katrine Sørensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Datter af Søren Chrsitensen i den anden annexgaard i Kirkegaard.
FADDER Nr. 5: Christiane, Tovdal, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Thomas Poulsen. Datter af moderens søster Maren Christensdatter i Kirkegaard.
FADDER Nr. 7: Karen Kirstine Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gamle Christen Jakobsens enke i Kirkegaard.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Poulsen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Else Jakobsdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 24de Julii hiemdøbt i Thodal Lars Andersens og Hustrues Inger Christensdatters søn af Thodal navnlig Christen. Fremstillet i Kirken Dom: XIV ma post Trin: den 11 Sept: Jens {Christensen} Thodals kone Else {Bendtsdatter} fra Deuling bar. Fadderene: Jens {Christensen} Thodal {Døvling, Skarrild}. Christen Kirke. Jens Sørensen {Kirkegaard}, Cathrine {Sørensdatter} Kirke, Christiane i Thodal, Thomas {Poulsen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter} og Karen Kirstine Pedersdatter {Christen Jakobsens enke i Kirkegaard}.


Nr. 2391 1803.09.18 *1803.08.17 Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg). FAR: Jens Nielsen Skovbjerg. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo, Henning Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 5: Søren Pedersen, Kirkeby, Ikast, 24, moderen Mette Katrine Pedersdatters bror, født i Store Hjøllund.
FADDER Nr. 6: Rasmus Pedersen, Kirkeby, Ikast, 19, moderen Mette Katrine Pedersdatters bror, født i Store Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de August døbt i Præstegaarden Jens Nielsens Skoubergs og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Gammel Arnborg, Anne Marie.
Fremstillet i Kirken Dom XV post Trin d 18de Sept: Pigen {...tom plads til navnet...} bar det. Fadderne Niels Andersen, Henning Christensen og Hustrue Mads {Nielsen} Skouberg. 2de Morbrødre af Barnet {Søren, 24, og Rasmus, 19, Pedersen af Ikast kirkeby}.

NOTITS: Morbroderen Niels Pedersen er kun 14 r gammel, så unge ikke set som faddere.


Nr. 2392 1803.10.09 *1803.09.08 Jørgen Hansen, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Mette Kirstine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 27, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far på aftægt.
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Moderens mor på aftægt.
FADDER Nr. 3: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo, gift med Palle Pedersen Fasterholt.
FADDER Nr. 5: Jens Pallesen, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo, Palle Pedersen Fasterholts søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Sept: Hiemdøbt Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn af Holtum navnlig Jørgen. Blev døbt i Præstegaarden.
Fremstillet i Kirken Dom: XVII d 9de Octobr: Mosteren Anne {Jørgensdatter} bar det. Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum og Hustru {Maren Nielsdatter}, Palle {Pedersen} Fasterholt, Søn {Jens Pallesen}, og Hustrue {Johanne Madsdatter}.


Nr. 2393 1804.01.08 *1804.01.08 Niels Jensen, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8de Januar: døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Gjertud Nielsdatters Søn af Schibild Navnlig Niels.
Begravet domin: Sexagesiam.

Begravelse nr. 6308
NOTITS: Begravet tre uger gammel.


Nr. 2394 1804.03.18 *1804.01.22 Maren Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, 32, faderens søster, hjemme i Kirkegaard.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Gift med Inger Christensdatter, søster til faderens mor.
FADDER Nr. 3: Inger Christensdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, Søster til faderens mor Maren Christensdatter. Faderens moster.
FADDER Nr. 4: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 5: Christen Jakobsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, 26, faderens bror, gifter sig 1804 med Abelone Christensdatter af Grene.
FADDER Nr. 6: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, 35, søn af faderens fars bror Søren Christensen, altså fætter.
FADDER Nr. 7: Sidsel Christensdatter Kirke, Christen Sørensens mor, gift med Søren Christensen faderens fars bror. Faderens tante.
FADDER Nr. 8: Abelone Christensdatter Grene, Grene, Arnborg, Gifter sig dette aar med Christen Jakobsen Smed.
FADDER Nr. 9: Christian, Tovdal, Arnborg, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
den 22de Januar: hiemdøbt, Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Datter af Kirkegaarden navnl: Maren.
Fremstillet i Kirken den 18de Martii. Fasteren Birthe Jacobsdatter bar det. fadderne. Anders {Christensen} Green. Lars {Andersen} Thodal. Jacob {Christensen} Kirke. Christen {Jakobsen} Smed {Gammel Arnborg} Christen Sørensen {Kirkegaard}. Inger {Christensdatter} Thodal. Cidsel {Christensdatter} Kirke, Apollone {Christensdatter} Green. Christian i Thodal.


Nr. 2395 1804.02.05 *1804.02.03 Jørgen Nielsen, Kirkegaard. FAR: Niels Jørgensen Kat, Rind. MOR: Karen Marie Jensdatter Svin, Madum.
BÅREN AF: Katrine Sørensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 29, datter af Søren Christensen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Holtum, Arnborg, Gift med Niels Hansen Holtum.
FADDER Nr. 4: Christiane, Tovdal, Arnborg, Lars Andersens tjenestpige.
FADDER Nr. 5: Karen Mikkelsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Tjener formodentlig ved Søren Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Moderen nedkom med barnet i hans gaard.
NÆVNT Nr. 2: Niels Hansen, Holtum, Arnborg, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domin: Sexagesima 5te Februar døbt i Kirket et Drenge Barn navnlig Jørgen, som den 3die Februar næst forhen var født i Søren Christensens Huus ved Arnborg Kirke, [hvortil] forældrene kom, da fødsels Smerterne allerede var paakomne Moderen. Faderen kalder sig Niels Jørgensen {Kat} af Rind Sogn og Moderen Karen Marie Jensdatter {Svin} af Madum Sogn. De tilstode begge, at de ikke var ægteviede. dog havde de et Barn {Else Nielsdatter}, som var henimod 2 Aar, hvilket de og sagde at være deres eget. De ere af de ulykkelige Natmandsfolk.
Barnet blev baaret til Daaben af Pigen Cathrine Sørensdatter. Fadderne var Jens {Pedersen} Nedergaard {Skibbild}, Christen {Jakobsen} Smed {Gammel Arnborg}, Niels {Hansen} Holtums Kone {Maren Pedersdatter}, Pigen Christiane i Thodal, Pigen Karen Michelsdatter i Kirkegaarden.
Tilmedt Herredsfogden ved skrivelse af 6. Februar 1804. anmeldt til Amtstuen den 6. April.

NOTITS: Denne søn ses tilsyneladende ikke senere, så måske er han død spæd. Forældrenes kaldenavne Kat og Svin, som de var kendt under, kendes fra andre kilder. Barnet, som var henimod 2 Aar, var Else Nielsdatter *1802, Lindum, Selde sogn, hvor forældrene omtales som løsgjængere. Moderen Karen Marie Jensdatter Svin døde 1807 i Ølstrup, Evald Tang Christensen har en historie om begravelsen. Hendes far blev kaldt Svinet.

LINK: Niels Jørgensen Kat


Nr. 2396 1804.04.02 *1804.02.15 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Olesen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Februar: døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Hustrues Johanne Christensdatters barn af gammel Arnborg navnlig Maren.
Fremstillet 2den Paaskedag.


Nr. 2397 1804.03.29 Mette Katrine Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Christiane Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Moderens søster, Peder Christensen Lustrups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Lille Hjøllund, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Senere degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Skiærtorsdag den 29de Martii døbt i Kirken et uægte Barn fra Store Hjøllund navnlig Mette Cathrine. Moderen er ugivt Qvinde Anne Christensdatter i Store Høelund hvis Hosbonde sammesteds Peder Hansen boende der, som er med Bevilling adskilt ved sin Hustrue fra Bord og Seng, blev udlagt som barnefader. Mosteren Christiane {Christensdatter}, Peder {Christensen} Lustrups Hustrue, bar det. Fadderne: Christen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund}.
Anmeldt til Amtstuen den 16 April.
NB Moderen har een Gang før ladet sig besove {lodret i margenen}.

NOTITS: Faderen flytter i året 1803 fra Olling Vestergaard, Assing til Store Hjøllund - bytter gård med Jens Jakobsen Birkmos. Moderen har allerede fået et uægte barn i Sønder Felding. Peder Christensen Lustrup, søn af degnen Christen Pedersen Lustrup, som gifter sig 1802 i Skarrild med Christiane Christensdatter af Timring sogn *1771c Øse (se FT 1850 Skarrild), Ribe amt †1851 Skarrild.


Nr. 2398 1804.09.09 *1804.07.23 Edel Kirstine Christensdatter, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Fornager, Borris, Gift med Christen Mortensen i Borris. (? Hun skal ifølge nogen internetsider være født i Heesgaard, Skarrild)
FADDER Nr. 1: Christen Mortensen, Fornager, Borris, Konen Mette Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 3: Laurids Skolemester, Arnborg, Efter Christen Lustrup, som var skolemester i Arnborg, er blevet degn i Skarrild, er Laurids vel den nye skolemester.
FADDER Nr. 4: Else Hansdatter, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Sidsel Pedersdatter, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Julii hiemdøbt i Præstegaarden Christen Christensens og Hustrues Anne Hansdatters Datter af Store Høelund, navnlig Edel Kirstine.
Fremstillet i Kirken dom: XVde post Trin: Mette Christensdatter fra Borris bar det. fadderne: Dennes Mand Christen Mortensen {Fornager, Borris}. Peder Hansen {Store Hjøllund}, Laurids Skolemester {Arnborg?}. Else Hansdatter. Cidsel Pedersdatter Mette Christensdatter.


Nr. 2399 1804.12.02 *1804.10.23 Maren Jakobsdatter, Fasterholt- Bjerre. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Lars Jørgensen Fasterholt.
FADDER Nr. 1: Lars Jørgensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Thomsen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Gift med Anne Marie Pallesdatter.
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Peder Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Octobr døbt i Præstegaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christendatters Barn af Bjerge navnlig Maren.
Fremstillet i Kirken Dom: 1ma Adventus den 2den Decembr: Lars {Jørgensen} Fasterholdts kone {Inger Christensdatter} bar det, fadderne: Peder {Thomsen} Fasterholt og Hustrue {Ane Marie Pallesdatter}, Lars {Jørgensen} Fasterholdt.

NOTITS: Peder Thomsen er blevet gift med Palle Pedersen Fasterholts datter Anne Marie og har overtaget gården.


Nr. 2400 1805.03.24 *1805.01.01 Anne Marie Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdater, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Gift med Jakob Christensen Bjerre.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Konen Johanne Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Sigten, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Skibbild, Arnborg, Anders Christensen Sigtens søn.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Christen Nielsen Værings kone.
FADDER Nr. 6: Karen Mikkelsdatter, Arnborg, Tjener 1804 i Kirkegaard.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Væring, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nytaarsdag døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Giertrud Nielsdatter Barn af Schibild navnlig: Anne Marie.
Fremstillet i Kirken den 24de Martii Midfaste Søndag. Jacob {Christensen} Bierges Hustrue {Johanne Christensdatter} bar det. Fadderne: Jacob {Christensen} Bierge. Anders {Christensen} Sigten og Søn {Christen Anderen}. Christen {Nielsen} Tornvig. Christen {Nielsen} Værings Hustrue {Karen Nielsdatter}. Pigen Karen Michelsdatter.


Nr. 2401 1805.04.15 *1805.03.05 Anne Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Andersen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Edel Andersdatter, Mosgaard, Assing, 37, faderens søster
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Mosgaard, Assing, 35, faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Mosgaard, Assing, 29, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Kirsten Katrine Jørgensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Mads Nielsen Skovbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Henning Christenen.
FADDER Nr. 5: Christen Skræder, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 6: Johanne Lauridsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 29, moderens søster.
FADDER Nr. 7: Kirsten Marie Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 21c, datter af Niels Madsen Tømmermand, gift 1815 af Lille Hjøllund.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Konen Kirsten Katrine Jørgensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 5te Martii døbte i præstegaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatters Barn af Gam: Arnborg navnlig Anne.
Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag. Fasteren Edel Andersdatter {Mosgaard, Assing} bar det. Faddere Poul og Jens {Andersen} Moesgaard {Assing} Mads {Nielsen Skovbjerg} og Hennings {Christensens} Hustruer {Kirsten Katrine Jørgensdatter og Mette Nielsdatter} i Gam: Arnborg, Christen Skræder, Johanne Lauridsdatter og Kirsten Maria Nielsdatter.


Nr. 2402 1805.05.05 *1805.04.07 Inger Margrethe Thomasdatter, Skibbild. FAR: Thomas Christensen. MOR: Birte Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de April døbt i Annexgaarden Thomas Christensens og Hustrues Birthe Thomasdatters Barn af Schibild navnlig Inger Margrethe.
Fremstillet i Kirken Dom: Jubilate.

Begravelse nr. 6317
NOTITS: Begravet 1 år gammel i samme grav som moderen, der døde samtidigt.


Nr. 2403 1805.06.21 *1805.06.21 Dødfødt, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Inger Hansdatter, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Jordemoderen.
NÆVNT Nr. 2: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Thomas Christensen.
NÆVNT Nr. 3: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Christen Christensen.
NÆVNT Nr. 4: Nikolaj Hegelahr, Skarrild By, Skarrild, Præsten i Skarrild og Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1805 den 21. Junii meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter mig følgende mundtlige Forklaring om et dødfødt Barn, ved hvis Fødsel hun havde været brugt. I Dag Klokken 11 Formiddag blev det født, var et Pigebarn. Faderen er Christen Nielsen Væring, boende i Lille Høelund Arnborg Sogn, Moderen Kirsten Nielsdatter. Denne kom ikke for tidlig. Fosteret fandtes levende i gaar morges, men døde af de langvarende Fødselssmerter, og var gandske steendødt i Dag, da Moderen blev forløst. Her blev intet Haandgreb giort, for at bringe det til Live, saasom dette ansaaes unyttigt. Moderen har aldrig før født noget dødfødt Barn, men har i samme Ægteskab født 2de Sønner, som leve og ere friske.
Scharild Præstegaard ut supra
N. Hegelahr - Sognepræst for Scharild og Arnborg
Anno 1805 den 29. September har Sognepræsten lydelig oplæst for os den ovenstaaende Forklaring af Gjordemoderen, og vi tilstaar, at hun deri har fulgt den blotte Sandhed.
Datum i Arnborg Kirke ut supra
Kirsten Nielsdatter - Barnets Moder
Som nærværende ved Fødselen underskriver vi tvende Nabokoner
Else Jacobsdatter af Lille Høelund
Anne Hansdatter af Store Høelund
Denne Indberetning blev tilligemed Listen over copulerede, fødte og døde indsendt til Provsten den 28. Nov. 1805


Nr. 2404 1805.08.25 *1805.07.24 Niels Nielsen, Birkebæk. FAR: Niels Jepsen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Birkebæk?, Arnborg, *1777 Grene, moderens søster gennem hendes mor (Anne) Johanne Christensdatter, moderen født af dennes 2. mand Niels Christensen i Birkebæk.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Birkebæk, gamle, Birkebæk, Arnborg, 65c, moderens far.
FADDER Nr. 2: Inger Stemmesbøl?
FADDER Nr. 3: Mikkel Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 85, aftægt.
FADDER Nr. 4: Jens Jepsen, Ørbæk, Hoven, 30c, faderens bror.
FADDER Nr. 5: Inger Lauridsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: Mette Katrine Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 23, datter af Christen Mikkelsen Togsvig.
FADDER Nr. 7: Anne Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 17, datter af Christen Mikkelsen Togsvig.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Togsvig, Togsvig, Arnborg, To døtre Mette Katrine og Anne faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 24 Julii døbt i Præstegaarden Niels Jepsens og Hustrues Apollone Nielsdatters Søn af Birkebek navnlig Niels.
Fremstillet i Kirken Dom XIma post Trinit den 25de August. Moderens Halvsyster Maren Thomasdatter bar det. Fadderne: Gamle Niels {Christenen} Bierkebek. Inger [Stemmesbøl]. Michel {Christensen} Toxvig. Jens Jepsen Ørbek {Hoven}. Inger {Lauridsdatter} Arnborg {Gammel Arnborg}. Christen {Mikkelsen} toxvigs 2de Døttre {Mette Katrine Christensdatter, 23, og Anne Christensdatter, 17}.

NOTITS: Forældrene blev gift 1803 i Arnborg.


Nr. 2405 1805.09.08 *1805.08.05 Jakob Thomasen, Hjøllund- Lille. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
BÅREN AF: Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Moderens søster gift i 1812 til Over Isen, Ikast.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 36
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 16, Lars Andersen Tovdals datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Den 5te August døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Hustru Else Jacobsdatters Barn af Lille Høelund navnlig Jacob.
Dom XIIItia post Trin: den 8de Septembr fremstillet i Kirken Mosteren Bertha {Birgitte Jakobsdatter, Kirkegaard} bar det; Fadderne: Jacob {Christensen} Kirke Anders {Christensen} Green. Christen {Sørensen} Kirke. Anna Kirstine Larsdatter i Thodal.


Nr. 2406 1805.10.13 *1805.08.14 Hans Nikolajsen, Kirkegaard. FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Rasmusdatter, 39, faderens søster, i FT 1801 tjener hun ved Vilhelmine Lynbech, Lind By, Rind.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ramus Nikolajsen, Skarrrild By (Heesgaard), Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, 36, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, 26, moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14de August døbt i Præstegaarden Nicolaji Rasmussens og Hustrues Catharina Sørensdatters søn af Annexgaarden navnlig Hans.
Fremstillet i Kirken Dom: XVIIIva post Trin: den 13de Octobr. Fasteren Maren {Rasmusdatter} bar det. Fadderne Christen Jacobsen {Kirkegaard}. Rasmus Nicolajsen {Heesgaard, Skarrild By}. Christen og Jens Sørensen {Kirkegaard}.


Nr. 2407 1805.10.27 *1805.10.06 Dorte Pedersdatter, Fasterholt. FAR: Peder Thomsen. MOR: Anne Marie Pallesdatter.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Gift med Jakob Christensen Bjerre.
FADDER Nr. 3: Lars Jørgensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 4: ? Lars Jørgensen Fasterholts tjenestepige, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 5: Kirsten Søndergaard, Ikke identificeret, Søndergaard i Fasterholt eller Fasterholt Bjerre eller andetsteds? (ikke Søndergaard i Gammel Arnborg).
FADDER Nr. 6: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Kommer vel med svigersønnen Mads Pedersen.
FADDER Nr. 7: Mads Pedersen, Askær- Nørre, Brande, Gift med Christen Nørre Askærs datter Ane, skøde paa gaarden 1803 som Mads Pedersen af Tornvig. Faderen er også opvokset i Tornvig.
FADDER Nr. 8: Mourids Nielsen Søby, Søby, Arnborg, 27, slags nabo, søn af Niels Mouridsen i Sønder Søby.
FADDER Nr. 9: Mette Thomasdatter Holtum, Grene, Arnborg, Der er ingen Mette i Holtum på den tid, men Mette i Grene kaldes undertiden Mette Holtum, hvor hun var født.
FADDER Nr. 10: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande, Slags nabo, født i Holtum, gift med Niels Pedersen i Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6de Octobr: døbt i Annexgaarden Peder Thomsens og Hustrues Anne Marie Pallisdatters Datter af Fasterholdt navnlig Dorthe.
Fremstillet i Kirken Dom: XXma post Trin: den 27de Octobr: Fadderne: Jacob {Christensen} Bjerge og Hustrue {Johanne Christensdatter}, Lars {Jørgensen} Fasterholdt og Pige Kirsten Søndergaard. Christen {Jensen Nørre Askær Brande} og Mads {Pedersn} Asskiær {Nørre Askær, Brande}. Mourids {Nielsen} Søbye. Mette {Thomasdatter} Holtum {af Grene}. Maren Jørgensdatter {Flø, Brande}.

NOTITS: Faderen og Mads Pedersen er begge opvokset i Tornvig, Arnborg, men ikke på samme tid. Mads' far (egentlig bror) bytter 1787 gård med Christen Nielsen i Dørslund, Brande, hvorefter faderen opvokser i Tornvig, hvor Mads kommer hen vides ikke, men han gifter sig 1801 i Brande af Tornvig med Christen Nielsen Nørre Askærs datter Ane. Mads og faderen er ikke direkte i familie så vidt vides, men kender sig vel fra Tornvig.


Nr. 2408 1805.11.24 *1805.10.20 Anne Larsdatter, Fasterholt. FAR: Lars Jørgensen. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de Octobr hiemdøbt Lars Jørgensens og Inger Christensdatters barn af Fasterholdt navnlig Anne.
Fremstillet i Kirken Dom: XXIV den 24de Novembr:


Nr. 2409 1805.11.03 *1805.12.26 Mette Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Gift med Inger Christensdatter, faderens moders søster. Onkel til faderen.
FADDER Nr. 2: Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 16, Lars Andersen Tovdals datter. Faderens kusine, datter af hans mor Maren Christensdatters søster Inger.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 5: Katrine Sørensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Nabo, gift med Nikolaj Rasmussen.
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Nederkirkegaard?, Assing?, ?56, søster til Inger Christensdatter i Tovdal.
FADDER Nr. 7: Jesper Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, 25, bror til faderen.
FADDER Nr. 8: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg, 22, Christen Jensen i Grenes søn, ikke set som familie.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Else Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3die Novembr: hiemdøbt Christen Jacobsens og hustrues Karen Poulsdatter Barn af Annexgaarden navnlig Mette.
Fremstillet i Kirken 2den Juuledag Thomas {Christensen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter} bar den. Faddere: Lars {Andersen} Thodal og Datter Anne Kirstine {Larsdatter}. Anders {Christensen} Green. Nicolaj {Rasmussen} Kirke. Mette Christensdatter {? Nederkirkegaard, Assing}. Cathrine Sørensdatter {Kirkegaard, Nikolaj Rasmussens kone}. Jesper Jacobsen {Kirkegaard} og Jens {Christensen} Green.


Nr. 2410 1805.12.09 *1805.12.09 Christen Nielsen, Pindvig. FAR: Niels Christensen Hjøllund. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9. December døbt i Præstegaarden Niels Høelunds og Hustrues Søn Christen af Pindvig fra Scharild Sogn.
NOTITS: Barnet døbt i Skarrild 16. feb. 1806 med navnet Christen Jonsen Nielsen.


Nr. 2411 1805.12.30 *1805.12.30 Maren Jensdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg). FAR: Jens Nielsen Skovbjerg. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke Aar 1806 Den 30. Dec. 1805 døbt i Præstegaarden Jens Nielsens {Skovbjergs} og Hustrues Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Maren.
Blev ikke fremstillet i Kirken.

Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.


Nr. 2412 1806.05.25 *1806.04.27 Jens Hansen, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Mette Kirstine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Faderens halvbror.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Flø, Flø, Brande, Faderens helbror.
FADDER Nr. 3: Jens Pallesen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, 21, søn af Palle Pedersen Fasterholt.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Holtum, Holtum, Arnborg, 27, søn af Niels Thomsen og Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Holtum, Holtum, Arnborg, Gift med Niels Thomsen.
FADDER Nr. 6: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg, 24, datter af Maren Pedersdatter og afdøde Niels Thomsen i Holtum.
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Konen Anne Marie Pallesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 27 April døbt i Annexgaarden Hans Pedersens og Hustrues Mette Kirstine Jørgensdatters Søn Jens af Holtum.
Fremstillet i Kirken paa første Pindse dag, da Moderen og blev introduceret. Peder {Thomsen} Fasterholdts kone {Anne Marie Pallesdatter} bar det. Faddere: Palle {Pedersen, i Fasterholt} og Niels {Pedersen} Fløe {Brande}. Jens {Pallesen} Fasterholdt. Peder Nielsen Holtum, Maren {Pedersdatter} Holtum og Datter Karen {Nielsdatter, 24}.


Nr. 2413 1806.09.07 *1806.08.12 Mette Kirstine Andersdatter, Grene. FAR: Anders Christensen Grene. MOR: Christiane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 12te August døbt i Præstegaarden Anders {Christensen} Greenes og Hustrues Christiane Christensdatters Barn af Greene, navnlig Mette Kirstine.
Fremstillet i Kirken den 7de Septembr, 14de Søndag efter trinit:

NOTITS: Christiane Christensdatter er Anders Christensen Grenes 2. kone, ikke set gift i Arnborg, Skarrild, Brande. Hans 1. kone var Mette Thomasdatter †1806 i april.


Nr. 2414 1806.08.25 *180.08.25 Hans Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25. August døbt i Præstegaarden et Drengebarn fra Store Høelund navnlig Hans. Moderen er Maren Jensdatter, som tiener Peder Hansen. Denne Mand, som er adskilt i Henseende til Bord og Seng fra sin Kone, mødte frem med Barnet og tilstod sig at være Barnefader, og havde besluttet at indlade sig i Ægteskab med Moderen, hvorfor han længe siden havde allerunderdanigst søgt og forventede endnu Allernaadigst Bevilling til at indtræde i Ægteskab. Dom. XXII. den 2. Novembr: var dette Barn til Fremstillelse i Kirken, hvor da Forældrene bleve Navngivne, nemlig: Peder Hansen i Høelund og hans Forlovede Maren Jensdatter.
NOTITS: Forældrene blev gift tre måneder senere den 27. nov. 1806.


Nr. 2415 1806.12.26 *1806.10.30 Mads Christian Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30. Octobr. døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Hustrues Anne Madsdatters Søn Mads Christian af Gammel Arnborg.
Fremstillet i Kirken paa 2. Juuledag.


Nr. 2416 1807.03.29 *1807.03.01 Niels Jakobsen, Fasterholt- Bjerre. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Lars Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Lars Jørgensen, Fasterholt, Arnborg, Konen Inger Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Mette Christensdatter, Arnborg, Muligvis hyrdepigen, 18, i Kirkegaard fra FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Martii døbt i Annexgaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensdatters Barn af Bjerge navnlig: Niels.
Fremstillet i Kirken 1ste Paaskedag den 29de Martii. Lars {Jørgensen} Fasterholdts Hustrue {Inger Christensdatter} bar det Fadd: Lars {Jørgensen} Fasterholdt selv, Pigen Mette Christensdatter.

Begravelse nr. 6323
NOTITS: Begravet godt et år gammel.


Nr. 2417 1807.07.26 *1807.07.26 Dødfødt, Grene. FAR: Niels Christian Andersen. MOR: Abelone Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Junii begravet Niels Christian Andersens dødfødte Drengebarn af Green. Ingen Anmeldelse er mig given fra Gjordemoderen endnu. Men nu følger den:
Anno 1807 den 26de Julii mødte Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe et Dødfødt Barns tilfældigheder saaledes: Den 15de dennes Kl: 3 Eftermiddag kom det til Verden, efter 4 timers Barnenød. Forældrene ere Niels Christian Andersen og Apollone Christensdatter af Green i Arnborg Sogn.
...

Begravelse nr. 6320


Nr. 2418 1807.08.09 *1807.07.01 Peder Larsen, Tovdal. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdater.
BÅREN AF: Else Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, Gift med moderens bror Jens Christensen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Moderens lillebror.
FADDER Nr. 2: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Bror til Jens Christensen Tovdals kone Else Bendtsdatter.
FADDER Nr. 3: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med søster Maren Christensdatter til moderen.
FADDER Nr. 4: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Søn af Jakob Christensen, hans mor Maren Christensdatter er søster til moderen, altså er moderen hans moster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Julii døbt i Præstegaarden Lars Andersens og Hustrus Inger Christensdatters barn Peder af Thodal.
Fremstillet i Kirken Dom: XIma p Trin: den 9de August. Jens {Christensen} Thodals Kone bar det. Fadd: Jens {Christensen} Thodal {Døvling, Skarrrild}, Jens Bendsen {Døvling, Skarrrild}. Jacob {Christensen} og Christen {Jakobsen} Kirke.

Begravelse nr. 6343
NOTITS: Begravet godt 6 år gammel.


Nr. 2419 1807.08.20 *1807.08.20 Dødfødt, Hjøllund- Store. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1807 den 20de August meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter Tilfældighederne ved et dødfødt Barns fødsel: forældrene ere Christen Christensen og Hustru Anne Hansdatter af Høelund, Arnborg Sogn. Fosteret var af Mandkiøn. I 10de Maaned af Svangerskabet.
...

Begravelse nr. 6321


Nr. 2420 1807.12.06 *1807.10.06 Jens Madsen, Tornvig. FAR: Mads Jensen. MOR: Birte? Eskildsdatter?.
BÅREN AF: ? Mads Olesens kone, Søby- Nørre, Rind, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Mads Olesen, Søby- Nørre, Rind, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild, Arnborg, 21, søn af Jens Pedersen Nedergaard.
FADDER Nr. 3: Dorte Christensdatter, Tornvig, Arnborg, 16, Christen Nielsen Tornvigs datter, født i Dørslund, Brande.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg, Datteren Dorte fadder.
NÆVNT Nr. 3: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 15. Novembr., efter at jeg den 13. s. M. havde affærdiget til Krigscommissairen Af- og tilgangslisten over Fødte og Døde, hvori jeg meldte min Uvidenhed om Mads Jensens Søn i Tornvig, meldte Faderen mig i Arnborg Kirke, at denne hans Søn var døbt i Octobr: navnlig Jens. Nærmere Oplysning maa søges i sin Tid.
Den 6. Decembr. Dom. II. Advent var dette Barn i Kirken. Faderen bevidnede, at det var døbt den 6. Octobr., og i Kirken blev bevidnet, at Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe {Brande} havde døbt det. Mads Olesens Hustrue af Søebye i Rind Sogn bar det. Fadderne: Mads Olesen, Jens Nedergaards Søn Peder Christian {Jensen Nedergaard}, Christen {Nielsen} Tomvigs Datter {Dorte Christensdatter, 16}.

NOTITS: En Mads Jensen gift med Birte Eskildsdatter får i 1797 datteren Ane i Tornvig, derefter flytter familien til Brande og igen væk fra Brande kort efter 1804. Det kunne være denne familie, som er tilbage i Tornvig.


Nr. 2421 1808.01.03 *1807.12.25 Jakob Christensen, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Faderens mor, på aftægt.
FADDER Nr. 1: Thomas Nielsen Holtum, 31, gift i Give to år før, bosted usikker.
FADDER Nr. 2: Karen Jakobsdatter, Faderens søster, gift i Give to år før, bosted usikker.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Else Jakobsdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens søster, gift med Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 5: Christen Jakobsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 6: Abelone Christensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Christen Jakobsen Smed, bror til faderen.
FADDER Nr. 7: Niels Poulsen Hesselvig, Grene?, Arnborg?, Moderens bror.
FADDER Nr. 8: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, 38, ved faderen Søren Christensen.
FADDER Nr. 9: Sidsel Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Søren Christensens kone, Christen Sørensens mor.
FADDER Nr. 10: ? Nikolaj Rasmussens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 25de decbr 1807 døbt i Annexgaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Søn af Annexgaarden, navnlig Jacob.
Fremstillet den 3die januar: Maren {Christensdatter} Kirke Farmoderen bar det. Faddere Thomas {Nielsen} Holtum og Hustr: {Karen Jakobsdatter} Thomas {Poulsen} Høelund og Hustr: {Else Jakobsdatter} Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}. Niels Poulsen Hesselvig: Christen Sørensen. Cedsel {Christensdatter} Kirke. Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige.

Begravelse nr. 6322
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2422 1808.01.01 *1807.12.25 Mette Mølle Madsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Mads Nielsen. MOR: Anne Marie Madsdatter.
BÅREN AF: Gunder Marie, Rækkermølle, Hanning, Vel tjenestepige. Kunne også være i Sædding. Gunder Marie Andersdatter, 24, i FT 1801 ved forældrene Anders Christensen, 54, og Maren Jakobsdatter i Hvedde, Assing. Anden mulighed: Gunder Marie Christensdatter, 23, i FT 1801 ved forældrene Laurids Christensen, 50, og Olke Nielsdatter, 47, i Bukkær By, Assing.
FADDER Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Konen fadder.
FADDER Nr. 3: Mette Katrine Pedersdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Jens Nielsen Skovbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Niels Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 27, søn af blinde Niels Pedersen, Gammel Arnborg.
FADDER Nr. 6: Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 23, Henning Christensens steddatter.
FADDER Nr. 7: Johanne Lauridsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 33, Laurids Andersen Smeds datter.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Datter Johanne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Do Dato {25de decbr 1807} døbt sammesteds {Annexgaarden} tillige Mads Nielsens og Anne Marie Madsdatter Datter af Gammel Arnborg, navnlig Mette Mølle
Fremstillet den 1ste Januar 1808 Gunner Maria fra Rekkemølle bar det. Faddere: Henning {Christensen, Gammel Arnborg}, Jens {Nielsen} Skouberg, Niels Andersen {Gammel Arnborg}, Peder Nielsen {Gammel Arnborg}. Jens {Nielsen} Skoubers {Skovbjerg, Gammel Arnborg} Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter}, Hennings {sted}Datter {Ellen Kirstine Ovesdatter}, Laurids {Andersen} Arnborgs Datter Johanne {Lauridsdatter, 33}.

NOTITS: FT 1801 Rækkermølle, Hanning: Jakob Jørgensen 36, Kirsten Marie Hansdatter 51, Anne Andersdatter 17, Christen Andersen 15, Anders Andersen 12.


Nr. 2423 1808.02.14 *1807.12.27 Kirsten Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Andersen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 31, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Christian Andersen Grene, Grene, Arnborg, Faderens bror * Mosgaard, Assing.
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter, Grene, Arnborg, Gift med Niels Christian Andersen.
FADDER Nr. 4: Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 23, Henning Christensens steddatter.
FADDER Nr. 5: Ove Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 15, Henning Christensens søn
FADDER Nr. 6: ? Nikolaj Rasmussens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Steddatter Ellen Kirstine Ovesdatter og søn Ove Henningsen faddere.
NÆVNT Nr. 2: Nikolaj Rasmussen, Kirkegaard, Arnborg, Hans tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 27de døbt i Annexgaarden Niels Andersens og Hustrues Inger Lauridsdatter Datter af Gam: Arnborg navnlig Kirsten.
Fremstillet i Kirken Dom: Sptuagesima den 14de Februar: Mosteren {Johanne Lauridsdatter, 31} bar det. Fadd. Mads {Nielsen} skouberg, Niels Christian {Andersen} Green og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Hennings {Christensens} Steddatter {Ellen Kirstine Ovesdatter, 23} og Søn {Ove Henningsen, 15} Ove {Henningsen} Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige.


Nr. 2424 1808.04.18 *1808.02.17 Bodil Katrine Christensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, 18, søn af Christen Christensen *1762.
FADDER Nr. 3: Niels Madsen Tømmermand, Hjøllund- Lille, Arnborg, Flyttet fra Gammel Arnborg til Lille Hjøllund
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Niels Madsen Tømmermand.
FADDER Nr. 5: ? Ovesdatter, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de Febr døbt i Præstegaarden Christen {Nielsen} Værings og Kirsten Nielsdatter Barn af Lille Høelund navnlig Bodild Cathrine
Fremstillet Kirken Paaskedag den 18de April: Christen {Christensen} Høelunds Kone bar det. Fadd. Christen {Christensen} Høelund og Søn {Christen Christensen, 18} Niels Madsen {Tømmermand} og Kone {Karen Jensdatter} Most{[eren] ...blækklat} Oves Datter.


Nr. 2425 1808.04.14 *1808.03.02 Gertrud Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Gift med Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, 18, søn af Christen Christensen *1762.
FADDER Nr. 3: Niels Madsen Tømmermand, Hjøllund- Lille, Arnborg, Flyttet fra Gammel Arnborg til Lille Hjøllund
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Niels Madsen Tømmermand.
FADDER Nr. 5: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Thomas Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Poulsen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Else Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 2den Martii døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Høelund navnlig Gjertrud.
Fremstillet i Kirken Skjærtorsdag den 14de April. Christen {Christensen} Høelunds Hustrue {Anne Hansdatter} bar det. Fadd: Christen {Christensen} Høelund og søn {Christen Christensen, 18}. Niels Madsen og Hustrue {Karen Jensdatter}, Thomas {Poulsen} Høelunds Hustrue {Else Jakobsdatter}.


Nr. 2426 1808.04.18 *1808.03.28 Søren Nikolajsen, Kirkegaard. FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, 37, moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christian Sørensen, 35, moderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Christian Sørensens kone
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, 29, moderens bror.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Nabo
FADDER Nr. 6: Else Pedersdatter Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, 18, datter af faderens søster Mette Rasmusdatter og Peder Christian Pedersen i Heesgaard, Skarild.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Moderens far, konen Sidsel Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 28de Martii døbt i Præstegaarden Nicolaj Rasmussens og Cathrine Sørensdatters Søn navnlig Søren af Annexgaarden.
Fremstillet 2den Paaskedag den 18de April. Søren {Christensen} Kirkes Hustrue {Sidsel Christensdatter} bar det. Faddere: Christen {Sørensen} Kirke. 3de Morbrødre Christen {Sørensen, 37}, Christian {Sørensen, 35} og Jens {Sørensen, 29}. Christians Kone, Maren {Christensdatter} Kirke. Else {Pedersdatter, 18} Heesgaard {Skarrild By}.


Nr. 2427 1808.09.18 *1808.07.29 Ellen Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de Julii døbt hiemme Peder Pedersens og Anna Madsdatters Datter Ellen i Gammel Arnborg.
Fremstillet den 18de Septembr:


Nr. 2428 1808.09.18 *1808.07.29 Maren Jensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Jens Nielsen Skovbjerg. MOR: Mette Matrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Ringstrup, Gjellerup, Gift med moderens bror Jens Pedersen, svigerinde.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Ringstrup, Gjellerup, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Mads Degn
FADDER Nr. 5: ? Mads Degns kone.
FADDER Nr. 6: Niels Pedersen, Ikast kirkeby, Ikast, Moderens bror, hjemme ved faderen som er blevet degn i Ikast.
FADDER Nr. 7: Peder Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 27, søn af blinde Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {29de Julii} døbt Hjemme Jens {Nielsen} Schoubergs og Mette Cathrine Pedersdatters Datter Maren i Gammel Arnborg.
Fremstillet den 18de Septembr: Maren Pedersdatter af Ringstrup {Gjellerup} bar det. Fadd. dennes Mand Jens {Pedersen, Ringstrup, Gjellerup}, Mads {Nielsen} Skouberg {Gammel Arnborg}. Henning {Christensen, Gammel Arnborg}. Mads Degn og Kone. Niels Pedersen af Ikast og Peder Nielsen {27, Gammel Arnborg}.

NOTITS: Jens Pedersen af Ringstrup, Gjellerup er moderens bror. Niels Pedersen af Ikast ligeså.


Nr. 2429 1808.08.19 *1808.08.19 Navnløs, Fasterholt. FAR: Lars Jørgensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Peder Thomsen, Fasterholt, Arnborg, Gift med Anne Marie Pallesdatter
NÆVNT Nr. 3: Johanne Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Gift med Jakob
NÆVNT Nr. 4: Jakob Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1808 den 28de August: meldte Peder Thomsens Kone Anne Marie Pallisdatter af Fasterholdt og Jacob {Christensen} Bjerges Kone Johanne Christensdatter, at deres Naboes Lars {Jørgensen} Fasterholdts kone i Arnborg Sogn Inger Christensdatter, nedkom i Barselseng den 19de dennes saa hastig, at ingen Gjordemoder kunde komme. Disse koner bevidner, at Barnet, som død strax efter fødslen, var en dreng. Moderen kom ikke for tidlig. fødselen varede en Timestid. Ingen Midler brugtes, at oplive det. Dette var Moderens 8de Barn; De syv leve endnu.
...

Begravelse nr. 6325
NOTITS: Se begravelsen.


Nr. 2430 1808.11.13 *1808.09.26 Anne Nielsdatter, Grene. FAR: Niels Christian Andersen. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Edel Andersdatter, Mosgaard, Assing, 40, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Lauridsen, Kibæk, Assing, 65, fra FT 1801, Abelone er da 22 år. Moderen er Sidsel Pedersdatter *1739c.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Kibæk, Assing, Gift med moderens søster Mette Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 26de Septembr døbt i Præstegaarden Niels Christian Andersens og Apollone Christensdatters datter af Green navnlig Anne.
Fremstillet den 13de Novbr: Dom: XXIIma post Trin. Fasteren {Edel Andersdatter, Mosgaard} fra Assing bar det. Fadderne Morfaderen {Christen Lauridsen} fra Kibek. Niels Jensen ibid:

NOTITS: Faderen Niels Christian Andersen *1779 Mosgaard, Assing søn af Anders Poulsen *1744c Mosgaard, Assing †1799 Mosgaard, Assing gift 1767 i Assing med Anne Nielsdatter *1737 Fjelstervang, Vorgod †1802 Mosgaard, Assing. Niels Jensen Kibæk er gift med moderens søster Mette Johanne Christensdatter, og flytter før 1812 fra Kibæk til Gammel Arnborg.


Nr. 2431 1808.12.26 *1808.10.31 Søren Hansen, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Mette Kirstine Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen, Holtum, Arnborg, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 31te Octobr: døbt i Præstegaarden Hans Pedersens og Mette Kirstine Jørgensdatters barn af Holtum, navnlig Søren. Fremstillet 2den Juledag Maren Nielsdatter Holtum bar det. Fadd: Jørgen {Pedersen} Holtum.


Nr. 2432 1809.03.05 *1809.01.09 Margrethe Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Tovdal, Arnborg, Kusine til faderen, faderens mor Maren Christensdatter er søster til hendes mor Inger Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Jesper Jakobsen?, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror, han gifter sig to år senere i 1811 og flytter til Skarrild.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, 40, søn i den anden gård i Kirkegaard.
FADDER Nr. 4: ? Nikolaj Rasmussen Kirkes tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9de Januarii døbt i Præstegaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters barn af Annexgaarden navnlig: Margrethe. —
Fremstillet i Kirken 3die Søndag i Faste den 5te Martii. Maren Larsdatter af Thodal bar det fadderne: Nicolaj {Rasmussen} Kirke, Jesper [ Jakobsen? {...blækklat}], Christen Sørensen Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Tjenestepige. m. fl.

Begravelse nr. 6354


Nr. 2433 1809.04.23 *1809.03.12 Niels Christian Jakobsen, Fasterholt- Bjerre. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Nabo, Jens Pedersen Nedergaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Jens Pedersen Nedergaards søn.
FADDER Nr. 2: ? Lars Jørgensen Fasterholts tjenestepige, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skibbild, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Nabo. Kaldes ellers altid Nedergaard. Hans kone Maren Pedersdatter bærer og sønnen Peder Christian er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jørgensen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 3: Peder Thomsen, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 12te Martii døbt i Annexgaarden Jacob Christensens og Hustrues Johanne Christensdatters Søn af Bjerge navnl: Niels Christian.
Fremstillet Dom: jubilate, den 23de April. Jens {Pedersen Nedergaard} Skibilds kone {Maren Pedersdatter} bar det. fadd: Jens {Pedersen Nedergaard} Skibild. Jens {Pedersen} Nedergaars Søn {Peder Christian Jensen} Lars Fasterholdts Pige Peder Thomsens Kone {Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt}.


Nr. 2434 1809.04.03 *1809.02.12 Niels Jensen, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Nabo, Jens Pedersen Nedergaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Jens Pedersen Nedergaards søn.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Dorte Christensdatter, Tornvig, Arnborg, Christen Tornvigs datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Nabo. Hans kone Maren Pedersdatter bærer og sønnen Peder Christian er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg, Datter Dorte er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Paaskedag den 3die April fremstillet i Kirken Jens Knudsens og Hustrues Gjertrud Nielsdatter Søn af Schibild navnlig Niels, som bevidnedes at være Hjemmedøbt af faderen. Jens {Pedersen}Nedergaards Hustrue {Maren Pedersdatter} bar det. Faddere Hans {Pedersen} Holtum. Jens {Pedersen} Nedergaards søn {Peder Christian Jensen}, hendes Søsters Søn. Christen {Nielsen} Tornvigs Datter {Dorte Christensdatter, 18}.
Ovennævnte Jens Knudsens Barn Niels af Schibild blev i Listen til Krigs=Commissairen antegnet at være Hjemmedøbt den 12te Februarii 1809.

NOTITS: "Hendes Søsters Søn" ville normalt betyde moderens søsters søn. Men moderen har ingen levende søstre, kun brødre, som det ses af afkaldet 1797.


Nr. 2435 1809.04.09 Anne Jensdatter, Kirkegaard. FAR: Jens Christensen, Grene, Arnborg. MOR: Karen Mikkelsdatter.
BÅREN AF: ? Nikolaj Rasmussens tjenestepige, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Sidsel Mikkelsdatter, Dørslund, Brande, Moderens søster, gift med Peder Clemmensen.
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen Kirke.
FADDER Nr. 4: Jesper Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, 29, hjemme ved broderen Christen Jakobsen.
NÆVNT Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Tjenestepigen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Sidsel Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Moderen tjente ved ham da hun mødte faderen Jens Christensen.
NÆVNT Nr. 4: Joachim Otto Schach From, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præst i Brande 1808-23.
NÆVNT Nr. 5: Peder Otto Rosenørn, Rindumgaard, Rindum, *1778 †1828, 1805 udnævnt til amtmand over Ringkøbing Amt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Søndag efter Paaske, 9de April blev et uægte Barn døbt i Arnborg Kirke navnlig Anne. Moderen anmeldtes, at være Karen Michelsdatter, en ugivt Qvinde, som nys var kommen fra sin Tjeneste hos Christen Jacobsen i Annexgaarden, og opholder sig hos sin Svoger Peder Clemensen i Døslund, Brande Sogn. Som Barnefader blev udlagt Jens Christensen i Arnborg Green, som er ugivt. Nicolaj {Rasmussen} Kirkes Pige bar det. Fadderne: Peder Clemensen af Døslund {Brande}, Søren {Christensen} Kirkes Hustrue {Sidsel Christensdatter}, bemeldte Peder Clemensens Hustrue {Sidsel Mikkelsdatter, Dørslund} og Jesper Jacobsen {Kirkegaard}.
Den 10. April, skrev jeg Hr. From, Sognepræsten i Brande til og forsikrede, at jeg skal give Indberetning om dette Lejermaal til sine Steder. Samme Dag udbad jeg Amtmand Rosenørns Bistand, at paalægge Barnefaderen en aarlig Udgivt til Barnets Opdragelse.

NOTITS: Moderen Karen Mikkelsdatter *1782 Hyvild Brande, datter af Mikkel Pedersen Hyvild *1728c †1797 Hyvild, Brande og Johanne Jensdatter *1745c Risbjerg Brande †1812 Brandlund, Brande. Hendes søster Sidsel Mikkelsdatter *1769c blev i 1792 gift i Brande med Peder Clemmensen *1771c Skerris, Brande bosat Dørslund, Brande.


Nr. 2436 1809.05.21 *1809.04.22 Niels Mouridsen, Søby- Sønder. FAR: Mourids Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: ? Mikkel Hallundbæks kone, Hallundbæk, Hallundbæk i Sønder Omme?
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Brændgaarde, Herning, Gift med faderens søster Mette Kirstine Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Mette Kirstine Nielsdatter, Brændgaarde, Herning, Faderens søster.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 31, slags nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 21, søster til Peder Christensen Togsvig.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Hallundbæk, Hallundbæk, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 22. April hjemmedøbt Mourids Nielsens og Hustrues Mette Christensdatters Søn Niels i Sønder Søebye.
Fremstillet i Kirken den 21. maji. Michel Hallundbechs Kone bar det. Fadd.: Peder {Andersen} Brændgaard og Kone {Mette Kirstine Nielsdatter}, Peder {Christensen} Toxvig og Syster Anne {Christensdatter}.


Nr. 2437 1809.10.08 *1809.09.08 Kirstine Nielsdatter, Birkebæk. FAR: Niels Jepsen. MOR: Abelone Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8. Septembr. døbt i Præstegaarden Niels Jepsens og Hustrues Apollone Nielsdatters Barn af Birkebek navnlig Kirstine.
Fremstillet i Kirken Dom: XIX. post Trinit:


Nr. 2438 1810.04.23 *1810.03.08 Abelone Johanne Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 20, datter af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen Gottenborg, Gottenborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Gottenborg, Arnborg, Gift med Jørgen Christensen Gottenborg.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Steddatter af Henning Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Steddatter. Datter Anne er 16, det kunne være henden, men steddatteren er ugift og skal afsættes.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Marti døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Hustr: Anne Madsdatters Barn af Gam: Arnborg, navnlig: Apollone Johanne.
Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag, den 23de April. Anne Kirstine {Larsdatter} i Thodal bar det, Fadderne Jørgen {Christensen} Gottenborg og Hustru {Maren Christensdatter}. Lars {Andersen} Thodal, Hennings Datter {Steddatter: Ellen Kirstine Ovesdatter}.


Nr. 2439 1810.05.06 *1810.03.28 Maria Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Skræders kone, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, 20, nabo, søn af Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 3: Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 15, nabo, datter af Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 17.
NÆVNT Nr. 1: Anders Skræder, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 28de Martii Hjemdøbt Peder Hansens og Hustrues Maren Jensdatters Barn navnlig Maria i Store Høelund.
Fremstillet i Kirken Dom: misericord: Anders Skræders Kone bar det. fadd: Christen {Christensen} Høelund, Søn {Christen Christensen} og Datter {Birte Christensdatter}. Bodil {Larsdatter} Thodal.


Nr. 2440 1810.08.19 *1810.07.26 Johanne Pedersdatter, Fasterholt. FAR: Peder Thomsen. MOR: Anne Marie Pallesdatter.
BÅREN AF: Maren? Pedersdatter?, Arnborg, Niels Hansens kone, identifikation usikker.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Holtum?, Arnborg, Ikke sikker.
FADDER Nr. 2: Maren? Pedersdatter?, Holtum?, Arnborg
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen, Borup (Økær), Brande, Gift med Johanne Jensdatter *1774 Fasterholt.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup (Økær), Brande, Hun er født i Fasterholt, gift med Knud Jørgensen Økær i Borup, Brande.
FADDER Nr. 5: Christen Christensen, Fasterholt, Arnborg
FADDER Nr. 6: Inger? Christensdatter, Fasterholt, Arnborg, 18, søster til Christen Christensen Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 26de Julli døbt i Præstegaarden Peder Thomsens og Anne Marie Pallisdatters Barn af Fasterholdt navnlig Johanne.
Fremstillet i Kirken dom: IXna post Trin: Niels Hansens Kone {Maren? Pedersdatter?} bar det Fadd. Niels Hansen Knud {Jørgensen} Økjær {Borup, Brande} og Hustrue {Johanne Jensdatter} Christen {Christensen, 19} Fasterholdt og Syster {Inger? Christensdatter, 18}.


Nr. 2441 1810.09.09 *1810.09.09 Else Mouridsdatter, Søby- Sønder. FAR: Mourids Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de September døbt i Annexgaarden Mourids Nielsens og Hustrues Mette Christensdatters Barn af Søebye, navnlig Else


Nr. 2442 1810.11.25 *1810.10.17 Poul Thomasen, Hjøllund- Lille. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Jesper Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Abelone Jensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Ove Christian Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Edel Rasmusdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Ove Christian Christensen Hjøllunds steddatter, kunne også være Anne Jensdatter, 23
NÆVNT Nr. 1: Ove Christian Christensen Hjøllund, Hjøllund- Lille, Arnborg, Konen Abelone Jensdatter og steddatteren Edel Rasmusdatter er faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de October døbt i Præstegaarden Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Søn af Lille Høelund navnlig Poul.
Fremstillet den 25de Novbr: Christen {Jakobsen} Kirkes Hustru bar det. Fadd: Lars {Andersen} Thodal, Christen {Jakobsen} Kirke, Jesper Jacobsen Ove {Christian Christensen} Høelunds Hustru {Abelone Jensdatter} og Datter {steddatter Edel Rasmusdatter}.


Nr. 2443 1810.12.09 *1810.10.23 Sidsel Jensdatter, Grene. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Søster til faderen
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Grene, Grene, Arnborg, Se dåb #2444.
FADDER Nr. 2: ? Mikkel Grenes tjenestepige, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 4: Katrine Sørensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Nikolaj Rasmussen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Søren Christensen, mor til Katrine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de October døbt i Præstegaarden Jens Christensens og Hustrues Mette Christensdatters Barn af Green navnlig Cidsel. —
Fremstillet den 9de Decembr. Fasteren Johanne {Christensdatter} bar det. Fadd: Michel {Christensen} Green og Pige. Nicolaj {Rasmussen} Kirke og Hustr: Cidsel {Christensdatter} Kirke.


Nr. 2444 1810.11.25 *1810.11.25 Kirsten Katrine Mikkelsdatter, Grene. FAR: Mikkel Christensen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25de Novbr Hjemdøbt Michel Christensens og Hustrues Magrethe Sørensdatters Datter i Green, navnlig Kirsten C[a]thrine.
Dette Barn begravet den 30te December; da Moderen blev introduceret.

Begravelse nr. 5996
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2445 1811.06.23 *1811.05.20 Maren Pedersdatter, Grene. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Christiane Jensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Christensdatter, Skarrild?, 35, faderens søster *1776 Skarrild. FT 1801 ugift ved faderen degn Christen Pedersen Lustrup i Skarrild.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Mette Christensdatter, Grene, Arnborg, Gift med Jens Christensen Grene.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 4: Christen Skræder, Arnborg
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter Grene, Grene, Arnborg, 20, datter af Christen Jensen i Grene.
FADDER Nr. 6: Anne Kirstine Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 22, datter af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 7: Jesper Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den [..]de Maji døbt i Præstegaarden Peder Christensen Lustrups, Skoleholder og Hustrues Christiane Jensdatter Barn af Green navnlig Maren.
Fremstillet Dom 2da p Trin: Fasteren Ingeborg {Christensdatter, Skarrild?} bar det; Fadd: Jens {Christensen} Green, Kone {Mette Christensdatter}, Thomas {Poulsen} Green. Christen Skræder. Johanne {Christensdatter} Green, Anne Kirstine {Larsdatter} Thodal. Jesper {Jakobsen} Kirke.

NOTITS: Fødselsdato arbitrær fastsat i maj. Måneden er rigtig. Faderen er søn af degnen i Skarrild Christen Pedersen Lustrup. Faderen og moderen gift 1802 i Skarrild, men lyst i Timring kirke, hvor moderen evt. kommer fra.


Nr. 2446 1811.07.28 *1811.06.10 Inger Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10de Junii døbt i Præstegaarden Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Datter navnlig Inger af Kirkegaarden.
Fremstillet den 28de Julii.

Begravelse nr. 6340
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2447 1811.07.02 *1811.06.27 Mette Katrine Jensdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg). FAR: Jens Nielsen Skovbjerg. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Moderens søster, tre muligheder: Anne Margrethe, 41, gift i Snejbjerg eller Sidsel, 39, gift i Ikast eller Maren 35 formodet i Ikast, hvor deres forældre flyttede hen fra Store Hjøllund i Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 27de Junii døbt i Præstegaarden Enkens Mette Cathrine Pedersdatter af Gammel Arnborg, navnlig Mette Cathrine. Moderen døde igaar strax hun var forløst, Faderen Jens Nielsen {Skovbjerg} døde den 17de dennes og begravet den 23de dennes.
Den 2den Julii blev Barnet fremstillet Herren paa Moderens Begravelses dag. Dets Moster {...tomme linjer...}


Nr. 2448 1811.10.13 *1811.09.08 Maren Christensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Brigitte Jakobsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Faderens søster, gifter sig året efter til Ikast.
FADDER Nr. 1: Jesper Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Maren Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 20, datter af Lars Andersen Tovdal, gifter sig dette år med Jesper Jakobsen, også fadder i denne dåb.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Septembr døbt Hjemme Christen Jacobsens og Apollone Pedersdatters {skal være: Christensdatters} Datter i Lille Høelund, navnlig Maren.
Fremstillet i Kirken den 13de October. Fasteren Birthe {Brigitte Jakobsdatter} Kirke bar det. Fadd. Jesper {Jakobsen} Kirke, Maren {Larsdatter} Thodal.

NOTITS: Tilsyneladende viet 1804, men da hedder moderen Abelone Christensdatter af Grene, Pedersdatter formodentlig fejl af præsten.


Nr. 2449 1812.01.26 *1812.12.15 Karen Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3tia Advent. den 15de December døbt i Annexgaarden Jens Knudsens og Hustrues Gjertrud Nielsdatters barn af Schibild navnlig Karen.
Fremstillet Dom: Septuag: den 26de Januar:


Nr. 2450 1812.02.02 *1811.12.27 Rasmus Nikolajsen, Kirkegaard (Annexgaarden). FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Gift med Mette Rasmusdatter, faderens søster.
FADDER Nr. 2: Rasmus Nikolajsen Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Maren Rasmusdatter, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, 47, ugift, hjemme. Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Christen Harreskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 5: Søren Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Moderns far.
FADDER Nr. 6: Christen Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 7: Jens Sørensen, Kirkegaard, Arnborg, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 27de December døbt i Præstegaarden Nicolai Rasmussen og Hustrues Cathrine Sørensdatters barn af Annexgaarden navnlig Rasmus.
Fremstillet den 2. Februar dom: Sexagesima, Mette {Rasmusdatter} Heesgaard {Skarrild} bar det. Fadderne Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard og Datter Maren {Rasmusdatter}. Christen {Pedersen} Heesgaard. Christen Harreskou. Søren {Christensen} Kirke, Sønner Christen {Sørensen, 42} og Jens {Sørensen, 32}.

NOTITS: På gården i Kirkegaard lever forældrene her og deres børn, hendes forældre på aftægt og to af hendes brødre.


Nr. 2451 1812.02.03 *1812.02.03 Maren Christensdatter, Hedehuset. FAR: Christen Nielsen, Hallundbæk, Hodsager. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Moderens moster.
FADDER Nr. 1: Magdalene Pedersdatter, Hedehuset, Arnborg, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3die Februar døbt i Præstegaarden ugivt Qvinde Kirsten Pedersdatters uægte Barn af Hedehuset, navnlig Maren, Moderens Moster Anne Pedersdatter af Lustrup og hendes Syster Magdalene Pedersdatter af Hedehuset udsagde, at Moderen havde udlagt som Barnefader en ugift Karl Christen af en Bye norden for Holstebroe. Jeg paalagde Vidnerne, at sige Moderen, at jeg forlangte nøiere Forklaring herom.
Dette Barn begravet den 16de Februarii d. A.
Den 4de Februar meldte ovenmeldte Anne Pedersdatter, at den til bemeldte uægte Barn udlagte Barnefader Christen opholder sig hos sin Fader, Gaardmand i Hallembek, norden for Holstebroe, men i hvad Sogn vidstes ikke endnu at forklare, førend Barnets Moder blev nøiere tilspurgt. Karlen sagdes at være Landeværnsmand og heder Christen Nielsen.
Den 18de Febr: udlagde Moderen selv for mig, at hendes Barnefader er Ungkarl Christen Nielsen fra Hallemsbæk, en Gaard norden for Holstebro, men vidste ikke Sognets Navn.

Begravelse nr. 6346
NOTITS: Hallundbæk, Hodsager sogn er østen for Holstebro ikke norden for.


Nr. 2452 1812.03.30 *1812.02.18 Peder Pedersen, Gammel Arnborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Rind, Faderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: Inger Christensdatter, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 18, kan også være steddatteren Ellen Kirstine Ovesdatter, 28. Nabo.
FADDER Nr. 5: ? Jens Christians kone, Arnborg, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christian, Arnborg, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme 18de Februar Hjemdøbt Peder Pedersens {Sigs} og Hustrues Anne Madsdatters Barn af Gammel Arnborg, navnlig Peder.
Fremstillet anden Paaske Dag den 30te Martii. Enken Maren Olesdatter i Rind sogn bar det. Fadderne Lars {Andersen} Thodal og Kone {Inger Christensdatter}. Henning {Christensen} og Datter {Anne Henningsdatter, 18}. [Marker] Høgild Jens Christians Kone.

Begravelse nr. 6356
NOTITS: Begravet 2 år gammel. Hennings datter kan også være steddatteren Ellen Kirstine Ovesdatter, 28. Begge døtre er ugifte.


Nr. 2453 1812.03.26 *1812.02.19 Christen Mouridsen, Søby- Sønder. FAR: Mourids Nielsen. MOR: Mette Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Mouridsen, Søby- Sønder, Arnborg, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 22, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Lars Jørgensen Søby, Søby- Nørre, Rind
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter, Søby- Nørre, Rind, Lars Jørgensen Søbys kone.
FADDER Nr. 5: Inger Christensdatter, Søby- Nørre, Rind, Lars Jørgensen Søbys steddatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26de Marts, Skjærtorsdag fremstilledes et ægte Barn af Søbye navnlig Christen. Forældrene vare Gaardmand Mourids Nielsen og Hustru Mette Catrine Christensdatter. Mosteren {Anne Christensdatter} af Toxvig bar det. Fadderne: Niels Mouridsen, Peder {Christensen} Toxvig, Lars {Jørgensen} {Nørre} Søeby {Rind} og Kone {Inger Christensdatter} og {sted}Datter {Inger Christensdatter}.
Sidstnævnte Barn døbt af mig forhen i Annexgaarden den 19de Februarii.

NOTITS: Lars Jørgensen er flyttet fra Fasterholt, Arnborg til Nørre Søby, Rind.


Nr. 2454 1812.07.26 *1812.06.19 Hans Buck Nielsen, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jensen Kibæk. MOR: Mette Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 33, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Bertel Christensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med faderens søster Anne Jensdatter
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Kibæk, Assing, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Ib Jensen, 36, sted ikke set.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen, 31, faderens bror, måske hjemme i Sønder Karstoft.
FADDER Nr. 5: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 6: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, 67, faderens far.
FADDER Nr. 7: ? Niels Jensen Kibæks karl, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 8: Niels Poulsen Hesselvig, Skarrild?, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 19de Junii døbt i Præstegaarden Niels Jensen Kibæks og Hustrues Mette Johanne Christensdatters Søn af Gammel Arnborg navnlig Hans Buck.
Fremstillet Dom IXna den 26de Julii. Berthel {Christensen} Karstofts Kone bar det. Fadd: Berthel {Christensen} Karstoft, Christen Lauridsen {Kibæk, Assing}, Ib Jensen, Jens Jensen, Henning Christensen {Gammel Arnborg}, Jens {Jensen} Pindvig {Sønder Karstoft, Skarrild}, Niels {Jensen} Kibeks Tjenestekarl, Niels Poulsen Hesselvig {Skarrild?}.

NOTITS: Niels Jensen ser ud til at være født i Sønder Karstoft, Skarrild *1773 søn af Jens Jensen Pindvig *1745c og Anne Nielsdatter *1744c. Ib og Jens er hans brødre.


Nr. 2455 1812.09.13 *1812.07.21 Kirsten Marie Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 17, datter af Christen Christensen, Store Hjøllund.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Datter Birte bærer.
FADDER Nr. 2: Anne Hansdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Tjenestepige i Lille Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 21de Julii døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Hølund navnlig Kirsten Marie.
Dom XVIta den 13de September blev dette Barn fremstillet i Kirken. Christen {Christensen} Hølunds Datter {Birte Christensdatter, 17} bar det. Fadderne: Christen {Christensen} Hølund og Hustrue {Anne Hansdatter} og Pigen Johanne Christensdatter i Lille Høelund.


Nr. 2456 1812.09.20 *1812.07.24 Sidsel Marie Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Andersen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg
FADDER Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ove Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 20, søn af Henning Christensen.
FADDER Nr. 3: Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 18, datter af Henning Christensen.
FADDER Nr. 4: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 24de Julii døbt i Præstegaarden Niels Andersens og Inger Lauridsdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig [Sidel] Marie.
Fremstillet Dom 17ma den 20 Septbr: Mosteren {Johanne Lauridsdatter} bar det. Fadd: Henning Christensen {Gammel Arnborg}, Søn {Ove Henningsen, 20} og Datter {Anne Henningsdatter, 18}, Mads {Nielsen} Skouberg {Gammel Arnborg}.


Nr. 2457 1812.11.01 *1812.10.04 Thomas Pedersen, Fasterholt. FAR: Peder Thomassen. MOR: Anne Marie Pallesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de October døbt i Annexgaarden Peder Thomassens og Anne Marie Pallisdatters Barn af Fasterholdt navnlig Thomas.
Fremstillet den lste November.


Nr. 2458 1813.02.28 *1813.01.01 Jens Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Mortensdatter, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, FT 1801 har kun en pige af det navn som tjener i Vejrmøllen i Ørre sogn, ville være 26 år her. Må være datter af Morten Pedersen i Hesselvig.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Datter Johanne Marie bærer.
FADDER Nr. 2: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Gift med Morten Pedersen, fra FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa Nytaarsdag døbtes i Annexgaarden Skoleholder Peder Nielsens og Hustrues Mette Kirstine Jensdatters Søn af Gottenborg navnlig Jens.
Fremstilledes i Kirken Fastelavns Søndag den 28 Februarii. Johanne Marie Mortensdatter af Præstegaarden bar det. Fadd: Morten Hesselvig og Hustrue.

Begravelse nr. 6353
NOTITS: Peder Nielsen nævnes her for første gang som skolemester. Den senere sognefoged.


Nr. 2459 1813.01.10 Inger Katrine Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Poulsen, Kibæk, Assing. MOR: Mette Lauridsdatter.
BÅREN AF: Anne Madsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Peder Pedersen Sigs kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, 45, bror til Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 3: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med Christen Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 19, datter af Henning Christensen.
FADDER Nr. 5: Bodil? Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 20, datter af Lars Andersen Tovdal.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Sig, Gammel Arnborg, Arnborg, Konen Anne Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Karen Poulsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 4: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Datteren Bodil, 20, eller Anne Kirstine, 24.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1ma p Epiph: den 10de Januarii døbt i Kirken et uægte Barn navnlig Inger Cathrine. Moderen var ugivt Qvinde Mette Lauridsdatter opholdende sig hos Peder Pedersen Siig i Gammel Arnborg. Som Barnefader blev udlagt ugivt Karl Christen Poulsen, tjenende i Kibæk. Peder {Pedersen} Siigs {Gammel Arnborg} Kone {Anne Madsdatter} bar Barnet. Fadderne: Thomas {Poulsen} Green, Niels Poulsen, Christen {Jakobsen} Kirkes Kone {Karen Poulsdatter}, Hennings {Christensen, Gammel Arnborg} Datter {Anne Henningsdatter, 19} og Lars {Andersen} Thodals Datter {Bodil? Larsdatter, 20}.
Begravelse nr. 6352
NOTITS: Thomas og Niels Poulsen og Karen Poulsdatter er børn af Poul Nielsen *1728 †1780 Hesselvig, Skarrild, hvis enke gifter sig til Grene i Arnborg. Måske er Christen Poulsen også en af de søskende.


Nr. 2460 1813.04.18 *1813.03.07 Johannes Christensen, Gammel Arnborg. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Maren Johannesdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter Jegin, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Første Søndag i Faste 7de Martii døbt i Annexgaarden Christen Christensen Jegin og Kones Maren Johannesdatters Søn af Gammel Arnborg navnlig Johannes.
Paaskedag den 18de April fremstilles dette Barn i Kirken, Fasteren Anne Christensdatter Jegin bar det. Fadd: {...tomme linjer...}

NOTITS: Anne Christensdatter Jegin, faderens søster, ser ud til at bo i Gammel Arnborg, se dåb #2469.


Nr. 2461 1813.05.14 *1813.04.01 Inger Jespersdatter, Tovdal. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 24, moderens søster, Lars Andersen Tovdals datter.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: Bodil Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 20, moderens søster.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med faderens bror Christen Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 6: Abelone Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med faderens bror Christen Jakobsen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste April Døbt i Præstegaarden Jesper Jacobsens og Hustrues Maren Larsdatters Barn af Thodal navnlig Inger.
Den 14de Maji fremstillet i Kirken. Lars {Andersen} Thodals ældste Datter {Anne Kristine Larsdatter, 24} bar det. Fadderne, Lars Thodal og yngre Datter {Bodil Larsdatter, 20}, Christen Jacobsen og Hustrue {Karen Poulsdatter} af Kirkegaarden, Christen Jacobsen {Smed} og Hustrue {Abelone Christensdatter} af {Lille} Høelund.


Nr. 2462 1813.05.09 Maren Katrine Andersdatter, Skibbild. FAR: Anders Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Marie? Jensdatter, Skibbild, Arnborg, 23, Jens Pedersen Nedergaards datter. Kunne ogsaa være Maren, 19.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Skibbild, Arnborg, Datter Abelone Marie, 23, eller Maren, 19, bærer.
NÆVNT Nr. 1: ? Ane Marie Henriksdatter, Skibbild, Arnborg, 47, hun er jordemoder og hjemmedøbte barnet. Jens Thygesens kone.
NÆVNT Nr. 2: Jens Thygesen, Skibbild, Arnborg, 60, konen Ane Marie Henriksdatter er jordemoder ved denne fødsel. De er flyttet 1812c fra Uhre i Brande til Skibbild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9de Maji, Dom Jubilate fremstillet i Kirken et uægte Barn Maren Cathrine fra Schibild, som bevidnedes at være hjemdøbt af Gjordemoderen, Jens Thygesens Hustrue i Schibild. Barnets Moder anmeldtes at være Mette Christensdatter, og Barnefader udnævnet Anders Christensen, begge af Schibild.
Jens Nedergaards Datter {Abelone Marie? Jensdatter} af Schibild bar det. Faddere: Jens {Pedersen} Nedergaard.

NOTITS: Begravet 11 måneder gammel 30. april 1814 i Skarrild. Faderen er måske Anders Chrisensen Sigten *1764c og set i FT 1801 i Skibbild, han er gift. Jens Thygesen/Thøgersen og Ane Marie Henriksdatter har en gård i Uhre Brande fra 1787 i hvert fald til 1802. De ses i Brande indtil 1811. 1813-21 i Skibbild, Arnborg. Ane Marie ses 1834 i et hus i Skibbild ved hendes datter Maren Jensdatter.

LINK: Begravelse 1814.04.20 i Skarrild.
LINK: Jens Thygesen i Uhre, Brande.
LINK: Jens Thygesen i Skibbild, Arnborg.


Nr. 2463 1813.06.07 *1813.05.13 Maren Thomasdatter, Grene. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter, Birkebæk, Arnborg, Niels Jepsens kone
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Moderen bror.
FADDER Nr. 2: Abelone Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med moderens bror Christen Jakobsens Smed.
FADDER Nr. 3: Jesper Jakobsen, Tovdal, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Larsdatter, Tovdal, Arnborg, Gift med moderens bror Jesper Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Grene, Arnborg, Gift med Jens Christensen.
FADDER Nr. 7: Anders Christensen Grene, Give, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 8: Laurids Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 9: Ove Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 21, søn af Henning Christensen.
FADDER Nr. 10: Niels Poulsen, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 11: Thomas Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 23, moderens bror.
FADDER Nr. 12: Bodil Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 20, Lars Andersen Tovdals datter.
FADDER Nr. 13: Anne Skræder, Arnborg, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jepsen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn Ove fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 13de Maji hjemdøbt Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Tvillingdøttre i Green navnlig Maren og Mette.
Begge fremstillede i Kirken den 7de Junii. Maren blev baaren af Niels {Jepsen} Birkebæks Kone {Abelone Nielsdatter}, Mette af Pigen Ellen Kirstine Ovesdatter {Gammel Arnborg}. Faddere: Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Jesper {Jakobsen} og Hustrue {Maren Larsdatter}, Jens {Christensen} Green og Hustrue {Mette Christensdatter}, Anders {Christensen} Green af Give Sogn og Laurids Bæksgaard, Hennings {Christensens} Søn {Ove Henningsen, 21}, Niels Poulsen, Thomas {Jakobsen} Kirke, Bodild {Larsdatter} Thodal, Anne Skræder.


Nr. 2464 1813.06.07 *1813.05.13 Mette Thomasdatter, Grene. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
BÅREN AF: Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Henning Christensens steddatter.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Moderen bror.
FADDER Nr. 2: Abelone Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med moderens bror Christen Jakobsens Smed.
FADDER Nr. 3: Jesper Jakobsen, Tovdal, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Larsdatter, Tovdal, Arnborg, Gift med moderens bror Jesper Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 6: Mette Christensdatter, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 7: Anders Christensen Grene, Give, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 8: Laurids Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 9: Ove Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 21, søn af Henning Christensen.
FADDER Nr. 10: Niels Poulsen, Arnborg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 11: Thomas Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, 23, moderens bror.
FADDER Nr. 12: Bodil Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 20, Lars Andersen Tovdals datter.
FADDER Nr. 13: Anne Skræder, Arnborg, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jepsen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Søn fadder og steddatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 13de Maji hjemdøbt Thomas Poulsens og Else Jacobsdatters Tvillingdøttre i Green navnlig Maren og Mette .
Begge fremstillede i Kirken den 7de Junii. Maren blev baaren af Niels {Jepsen} Birkebæks Kone {Abelone Nielsdatter}, Mette af Pigen Ellen Kirstine Ovesdatter {Gammel Arnborg}. Faddere: Christen {Jakobsen} Smed og Hustrue {Abelone Christensdatter}, Jesper {Jakobsen} og Hustrue {Maren Larsdatter}, Jens {Christensen} Green og Hustrue {Mette Christensdatter}, Anders {Christensen} Green af Give Sogn og Laurids Bæksgaard, Hennings {Christensens} Søn {Ove Henningesen, 21}, Niels Poulsen, Thomas {Jakobsen} Kirke, Bodild {Larsdatter} Thodal, Anne Skræder.

Begravelse nr. 6357
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.


Nr. 2465 1813.06.20 *1813.05.23 Søren Christensen, Tornvig. FAR: Christen Christensen Tornvig. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Dørslund, Brande, 25, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Nedergaard, Neder- Kirkegaard, Assing, Gift med Inger Ibsdatter, men kunne også være sønnen af samme navn, 26.
FADDER Nr. 2: Simon Christensen, Assing, 21c, set i FT 1787.
FADDER Nr. 3: ? Simon Christensens kone, Assing
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen, Dørslund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 5: Mads Sørensen, Dørslund, Brande, 22, moderens bror.
FADDER Nr. 6: Jakob Sørensen, Tornvig, Arnborg, 27, moderens bror, gift i Tornvig, Arnborg.
FADDER Nr. 7: Christen Hus, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 8: Christen Nielsen, Tornvig, Arnborg, Moderens far Søren Nielsens bror.
FADDER Nr. 9: Abelone Marie Jensdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, 22, datter af Jens Pedersen Nedergaard.
FADDER Nr. 10: Kirsten Jensdatter, Skibbild, Arnborg, 20, formodet datter af Jens Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Maji, Dom: Rogate hjemdøbt i Tornvig Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Tvillingsønner navnlig Søren og Christen.
Mærk: Konens Moder {Maren Poulsdatter}, som endnu lever, var selv en Tvilling, og havde 2de Gange født Tvillinger.
Fremstillede i Kirken den 20de Junii, Dom: lma p. Trin. Mosteren Magrethe {Sørensdatter} bar den ældre og Morbroderens {Jakob Sørensens} Kone Magrethe {Katrine Christensdatter} bar den yngre. Faddere: Christen {Christensen} Nederkirkegaard af Assing, Simon {Christensen?} samme Steds og Hustrue, Søren {Nielsen} Døslund og Søn Mads {Sørensen}, Jacob {Sørensen}, Christen Huus og Christen Nielsen af Tornvig, Apollone Marie {Jensdatter} og Kirsten Jensdatter af Skibild.

NOTITS: Se næste dåb #2466.


Nr. 2466 1813.06.20 *1813.05.23 Christen Christensen, Tornvig. FAR: Christen Christensen Tornvig. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Katrine Christensdatter, Tornvig, Arnborg, Gift med moderes bror Jakob Sørensen.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Nedergaard, Neder- Kirkegaard, Assing, Gift med Inger Ibsdatter, men kunne også være sønnen af samme navn, 26.
FADDER Nr. 2: Simon Christensen, Assing, 21c, set i FT 1787.
FADDER Nr. 3: ? Simon Christensens kone, Assing
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen, Dørslund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 5: Mads Sørensen, Dørslund, Brande, 22, moderens bror.
FADDER Nr. 6: Jakob Sørensen, Tornvig, Arnborg, 27, moderens bror, gift i Tornvig, Arnborg.
FADDER Nr. 7: Christen Hus, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 8: Christen Nielsen, Tornvig, Arnborg, Moderens far Søren Nielsens bror.
FADDER Nr. 9: Abelone Marie Jensdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, 22, datter af Jens Pedersen Nedergaard.
FADDER Nr. 10: Kirsten Jensdatter, Skibbild, Arnborg, 20, formodet datter af Jens Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Maji, Dom: Rogate hjemdøbt i Tornvig Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Tvillingsønner navnlig Søren og Christen.
Mærk: Konens Moder {Maren Poulsdatter}, som endnu lever, var selv en Tvilling, og havde 2de Gange født Tvillinger.
Fremstillede i Kirken den 20de Junii, Dom: lma p. Trin. Mosteren Magrethe {Sørensdatter} bar den ældre og Morbroderens {Jakob Sørensens} Kone Magrethe {Katrine Christensdatter} bar den yngre. Faddere: Christen {Christensen} Nederkirkegaard af Assing, Simon {Christensen?} samme Steds og Hustrue, Søren {Nielsen} Døslund og Søn Mads {Sørensen}, Jacob {Sørensen}, Christen Huus og Christen Nielsen af Tornvig, Apollone Marie {Jensdatter} og Kirsten Jensdatter af Skibild.

NOTITS: Dette "Mærk" er interessant. Konens moder Maren Poulsdatter får to gange tvillinger, alle sønner, så det kunne være én-æggede. Første gang 1782 i Borup, Brande Niels og Poul, anden gang 1786 i Dørslund, Brande Christen (som dør spæd) og Jakob Sørensen, som er fadder her. Maren Poulsdatter er født 1755c i Husum, Brande og havde altså en tvilling, som må være død ung, for det ses aldrig i kirkebogen eller folketællinger eller andre kilder i Brande sogn.

LINK: Maren Poulsdatters tvillinger 1782.
LINK: Maren Poulsdatters tvillinger 1786.
LINK: Maren Poulsdatter født i Husum, Brande selv tvilling.


Nr. 2467 1813.11.26 *1813.11.26 Dødfødt, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jensen Kibæk. MOR: Mette Johanne Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Kirstine Larsdatter
NÆVNT Nr. 2: Nikolaj Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 26de Novembr 1813 gav Districts beskikkede gjordemoder, Kirstine Larsdatter, mig mundligen følgende anmeldelse om et dødfødt barn, til hvis fødsel hun den 5te d. M. havde været brugt: barnets forældre ere Niels Jensen og Hustru Mette Johanne Christensdatter, boende i Gammel Arnborg, Arnborg sogn. fødslen skeede i 10de Maaned efter Svangerskabet. fosteret var af mandkjøn — kom besværlig ved Vendig til Verden, her var intet Liv i det da det fødtes. Alle muelige Midler bleve brugte, for at bringe fostgeret til Live, nemlig: varmt Bad, Ribbenenes skyden op og ned , fel[el[se, for at prøve om Hjertet bankede, Slims bortrydning af Munden og Luftes Indblæsning, og flere Midler, som bruges paa Stiftelsen i Kiøbenhavn; men Alt var her forgjeves. Moderen har tilforn født 2 dødfødte Drengebørn.
Datum Skarild Præstegaard ut supra
N. Hegelahr Sognepræst til Skarild og Arnborg


Nr. 2468 1814.02.13 *1813.12.22 Jakob Christensen, Kirkegaard (Annexgaarden). FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Bodil Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 20, datter af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Datteren Bodil, 20, bærer.
FADDER Nr. 2: Jesper Jakobsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Poulsen, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Arentsen, Arnborg, 31, søn af Arent Jensen først Arnborg, senere Lustrup, Skarrild. FT 1801 karl i Tovdal.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Gammel Arnborg?, Arnborg, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Anne Christensdatter Jegin?, Gammel Arnborg, Arnborg, Søster til Christen Jegin, ses næste dåb igen, #2469.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
den 22de december hiemdøbt Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters søn i Annexgaarden navnlig Jacob.
Fremstillet Dom. Sexagesima den 13 Februar: Bodild {Larsdatter} Thodal bar det. Fadderne: Lars {Andersen} Thodal, Jesper {Jakobsen} Thodal, Niels Poulsen, Jens Arentsen, Anne Nielsdatter Anne Christensdatter.


Nr. 2469 1814.01.30 Anne Katrine Jensdatter, Skibbild. FAR: Jens Clausen Gjellerup, Viborg. MOR: Karen Andersdatter, Viborg.
BÅREN AF: Abelone Marie Jensdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, 23, Jens Pedersen Nedergaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Clausen, Viborg, Barnets fader, dette ses ellers aldrig i kirkebøger i midtjylland, hvor mødre og fædre ikke føres som faddere.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Jens Pedersen Nedergaards søn.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, 20, datter af Jens Pedersen Nedergaard.
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Sigting, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 5: Bodil Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 20, datter af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 6: Karen Larsdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg, 17, datter af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 7: Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 19, datter af Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 8: Anne Christensdatter Jegin, Gammel Arnborg, Arnborg, Søster til Christen Christensen Jegin.
FADDER Nr. 9: Thyge Jensen, Skibbild, Arnborg, Jens Thygesens søn.
NÆVNT Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Døtre Bodil og Karen faddere.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Hjøllund-, Hjøllund- Store, Arnborg, Datter Birte fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Thygesen, Skibbild, Arnborg, Søn Thyge fadder. Jens Thygesen har hjemmedøbt barnet.
NÆVNT Nr. 4: Anders Christensen Sigting, Skibbild, Arnborg, Barnet fødes i hans hus.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te Januar fremstildes til Daabs Publication i Arnborg Kirke et Pigebarn navnlig Anne Cathrine, som bevidnedes at være hjemdøbt af Gaardmanden Jens Thygesen i Skibild den 12te dennes. Forældrene meldtes at være Jens Poulsen {Clausen ... på linjen men ovenover Poulsen} Kildahl {Gjellerup ... på linjen men ovenover Kildahl} {Det rigtige navn er Jens Clausen Gjellerup, Jens Thygesen havde meldt det forkerte navn, se 23. august 1814 nedenfor} og Hustrue Karen Andersdatter af Viborg Bye; disse kom paa deres Rejse til Skibild, og Konen nedkom i Barselseng hos Huusmanden sammesteds Anders Christensen Sigting. Jens Nedergaards Datter Apollone Marie bar det.
Fadderne: Barnets Fader {Jens Clausen Kjellerup}, Jens {Pedersen} Nedergaards Søn Peder Christian {Jensen Nedergaard} og Datter Maren {Jensdatter}, Anders {Christensen} Sigting, Lars {Andersen} Thodals 2 yngste Døttre Bodild {Larsdatter} og Karen {Larsdatter}, Christen {Christensen} Høelunds Datter Birthe {Christensdatter}, Pigen Anne Christensdatter Jegin, Jens Thygesens Søn Thyge {Jensen}.
Tirsdagen den 23de August kom Faderen til det under 30te Januar d. A anmeldte Pigebarn Anne Cathrine, som var hjemmedøbt af Jens Thygesen, og begjerede Døbe-Attest for dette sit Barn. Da jeg nu forelæste ham her af Døbe=Bogen, at Faderen til dette Barn var tegnet med Navnet Jens Poulsen Kildahl, sagde han, at dette var ikke rigtigt, men at hans Navn var Jens Clausen Kjellerup, saa paa Grund af, at jeg kjendte, at han var den Person, som jeg saae ved Barnets Fremstillelse, og at han nu desuden foreviiste mig sit Reisepas, hvori stod Navnet Jens Clausen Kjellerup, saa tillagde jeg ham dette Navn, som Barnets Fader i Døbe=Attesten, og derfor sees dette forandret her i Døbebogen.
N. Hegelahr

NOTITS: Dåben er den 30. januar, erklæringen derefter er fra den 23. august 1814.


Nr. 2470 1814.04.10 *1814.02.24 Inger Nikolajsen, Kirkegaard (Annexgaarden). FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Katrine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24de Februarii døbt i Præstegaarden Nicolai Rasmussens og Cathrine Sørensdatters Barn af Annexgaarden navnlig Inger. Fremstillet lste Paaskedag den 10de April.


Nr. 2471 1814.04.11 *1814.02.20 Christen Jensen Birkebæk, Grene. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de Februarii døbt i Annexgaarden Jens Christensens og Mette Christensdatters Søn af Green navnlig Christen Birkebæk.
Fremstillet 2den Paaskedag den 11te April.


Nr. 2472 1814.05.30 *1814.03.03 Peder Mouridsen, Søby- Sønder. FAR: Mourids Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Nielsdatter, Brændgaarde, Herning, Faderens søster gift med Peder Andersen.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Brændgaarde, Herning
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter Togsvig, Togsvig, Arnborg, 26, datter af Christen Mikkelsen Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mourids Nielssens og Mette Christensdatters Søn Peder af Søbye siges døbt den 3 Martii. Fremstiltes i Kirken den 30te Maji og bevidnedes at være døbt af Provst Lassen. Fasteren {Mette Kirstine Nielsdatter} fra Herning Sogn bar det. Faddere: Barnets Fasters Mand Peder {Andersen, Brændgaarde, Herning} og Anne {Christensdatter} Toxvig.


Nr. 2473 1814.04.07 Mette Kirstine Pedersdatter, Gammel Arnborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skjærtorsdag den 7. April fremstiltes til Daabs Publication Peder Pedersen Siigs og Hustrues Anne Madsdatters Datter af Gammel Arnborg navnlig Mette Kirstine


Nr. 2474 1814.05.01 *1814.03.13 Anne Christensdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Martii døbt i Annexgaarden Christen Jacobsens og Apollone Christensdatters Datter Anne af Lille Hølund.
Fremstillet den 1ste Maji.


Nr. 2475 1814.05.29 *1814.04.21 Jens Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Lindberg, "tjenende paa Lindberg" lyder som om det er et gods.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Morten Pedersen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Sig, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Peder Pedersen Sig.
FADDER Nr. 5: Niels Jensen Øvig, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 6: Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Niels Jensen Øvig.
FADDER Nr. 7: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
FADDER Nr. 8: Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, 18, Mads Nielsens steddatter med konen Kirsten Katrine Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 21de April døbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Hustrues Kirstine Jensdatters Søn af Gottenborg navnlig Jens.
Fremstillet i Kirken lste Pintsedag den 29de Maji. Pigen Karen Jensdatter tjenende paa Lindberg bar det. Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustrue {Petronille Pedersdatter}, Peder {Pedersen} Siig og Hustrue {Anne Madsdatter}, Niels {Jensen} Øvig og Hustrue {Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg}, Mads {Nielsen} Skouberg og Steddatter {Maren Pedersdatter}.


Nr. 2476 1814.07.10 *1814.05.11 Peder Rasmussen, Grene. FAR: Rasmus Pedersen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: ? Jens Christensen Grenes tjenestepige, Grene, Arnborg
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Hjøllund- Store?, Arnborg
FADDER Nr. 4: Maren? Jensdatter?, Hjøllund- Store?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 11te Maji døbt i Præstegaarden Rasmus Pedersens og Johanne Christensdatters Barn af Green navnlig Peder.
Fremstillet i Kirken Dom Vta. p t. den 10de Julii. Fasteren Else Bar det. Fadd: Jens {Christensen} Green og Pige, Peder Hansen {?Store Hjøllund} og Kone {?Maren Jensdatter}.

Begravelse nr. 6359
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2477 1814.05.20 Dødfødt, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Anne Jørgensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Jordemoderen, gift med Jakob Christensen.
NÆVNT Nr. 2: Maren Pedersdatter, Holtum, Arnborg, Nabokone, Niels Thomsens kone i Holtum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anmeldelse om et dødfødt Barn, ved hvis fødsel Undertegnede har været brugt den 20de Maji 1814. forældrene Hans Pedersen og Anne Jørgensdatter boende i Holtum, Arnborg Sogn. Konen fødte 30 Uger efter Svangerskabet, fosteret var af mandkjøn. Aarsagen til den tidlige nedkomst vides ikke. fosteret blev baglænds født uden Instrumenter. der var intet Liv i det, da det fødtes. Her brugtes intet Middel for at faae det til Live, fordi dette ansaaes umuligt. Moderen har intet barn født før.
Denne Anmeldelse, som Sognepræsten har optegnet efter min mundtlige forklaring, bekræftes hermed med min Underskrivt.
Skarrild Præstegaard den 2den Junii 1814
Maren Christensdatter af Arnborg Kirkegaard med paaholdt Pen. Dette er rigtigt anmeldt, hvilket bevidnes af Barnets Moder {Anne Jørgensdatter} og Nabokone Anne Jørgensdatter {ment er: Maren Pedersdatter} med paaholdt Pen
Maren Pedersdatter med paaholdt Pen.


Nr. 2478 1814.10.02 *1814.08.30 Sidsel Marie Jespersdatter, Tovdal. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Bodil? Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 21, kunne også være Anne Kirstine, 25, eller Karen 17. Lars Andersen Tovdals datter.
FADDER Nr. 1: Karen? Larsdatter, Toudal, Arnborg, Lars Andersen Tovdals datter. Kunne også være Anne Kirstine eller Bodil.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Arentsen, Tovdal?, Arnborg, FT 1801 karl i Tovdal
NÆVNT Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Datter Bodil? bærer og Karen? er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te August døbt her i Præstegaarden Jesper Jacobsens og Maren Larsdatters Barn af Todal navnlig Cidsel Marie
Fremstillet Dom: XVIIma den 2den Octobr. Lars {Andersen} Todals Datter {Bodil?, 21} bar det. Fadd: Christen {Jakobsen} Kirke, Jens Arentsen {Tovdal?}, Lars Andersen Todals Datter {Karen, 17}.


Nr. 2479 1814.11.20 *1814.09.28 Else Pedersdatter, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne, Hjøllund, Arnborg, Rasmus Hjøllunds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Junior, Hjøllund- Store, Arnborg, 24, søn af Christen Christensen Hjøllund.
FADDER Nr. 3: Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 19, datter af Christen Christensen Hjøllund.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Hjøllund, Hjøllund?, Arnborg, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 28de Septbr: døbt i Præstegaarden Peder Hansens og Maren Jensdatters Barn af Store Hjølund navnlig Else
Fremstillet Dom: XXIVta p. T. den 20de Novbr: Rasmus Hølunds Kone Johanne bar det. Fadd. Niels Pedersen fra Hareskou, Christen {Christensen} Hølund junior og Syster {Birte Christensdatter}.


Nr. 2480 1815.05.15 *1815.04.02 Anne Marie Jakobsdatter, Tornvig. FAR: Jakob Sørensen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Marie Christensdatter, Rind, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Bundgaard, Thorning, Moderens far, tømmermand på aftægt.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Thorning, Måske gift med Karen Christensdatter, FT 1801.
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Holtum, Arnborg, Aftægtsmand
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen, Dørslund, Brande, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 4 April døbt i Præstegaarden Jacob Sørensens og Magrethe Christensdatters barn af Tornvig, navnlig Anne Marie.
Fremstillet den 15de Maji.

{NY KIRKEBOG:} Nr. 1 {Fødte Kvindkjøn} født 2 April 1815 Anne Marie Jacobsdatter. Døbt i Præstegaarden 4 April publiceret 15 Maj.
Forældre: Husmd: og Skræder Jacob Sørensen og Kone Margrethe Christensdatter.
Faddere: Barnets Moster Apellone Marie Christensdatter P: af Rind sogn. Morfader Christen Bundgaard Tømmermand i Torning, Aftægtmd. Christen Nielsen ibidem. Aftægtsmd: Niels Hansen i Holtum. Mads Sørensen i Døslund.


Nr. 2481 1815.06.04 *1815.05.02 Anne Katrine Christensdatter, Gammel Arnborg. FAR: Christen Christenen. MOR: Maren Johannesdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 1: Johannes Gjødesen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Laurids Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 3: Ove Henningsen, Gammel Arnborg, Arnborg, 23, søn af Henning Christensen.
FADDER Nr. 4: Ane Henningsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 22, datter af Henning Christensen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 2den Maji døbt i Præstegaarden Christen Christensens og Maren Johannesdatters Barn af Gammel Arnborg navnlig Anne Cathrine.
Fremstillet Dom 2da p. t. den 4 Junii. Pige Maren Thomasdatter af Birkebæk bar det. Fadd: {...tomme linjer...}
{NY KIRKEBOG:} Nr. 2 født 1ste Maij Ane Chatrine Christensdatter døbt i præstegaarden 25 Maij publiceret 4 Juni.
Forældre Gmd: og Skræder Christen Christensen og H Kone Maren Johannisdatter i Gl: Ahrnborg.
Faddere: P: Maren Thomasdatter af Birkebæk Skoflikker Johannes Gjødesen i Gl: Arnborg. Husmd Lauritz Nielsen K: Ove Henningsen og P: Ane Henningsdatter ibd.


Nr. 2482 1815.05.29 *1815.05.29 Niels Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29 Maji døbt i Præstegaarden Sognefoged Peder Nielsens og Kones Mette Kirstine Jensdatters Barn af Gottenborg navnlig Niels. Født den 29de Majii.
døde den 30te Maji, begravet den 4 Junii.
{NY KIRKEBOG:} Nr. 1 født 29. Maj 1815 Niels Pedersen, døbt i Præstegaard 29. Maj.
Forældre Gmd: Sognefoged Peder Nielsen og Kone Mette Kirstine Jensdatter i Gottenborg Udflyttersted af Byen gl. Arnborg.


Nr. 2483 1815.07.18 *1815.07.17 Christen Christensen, Tornvig. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Kirkegaard, Assing, Faderens søster, begge født i Neder Kirkegaard, Assing. Gift med Simon.
FADDER Nr. 1: Simon, Kirkegaard- MNeder, Assing, Gift med Ane Christensdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Sørenen, Bror til moderen. Husmand og skræder. Pedersen i kirkebogen er forkert, præsten er ny og kender ikke folk.
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Tornvig, Arnborg, Jakob Sørensens kone
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen, Dørslund, Brande, Den ny præst i den ny kirkebog har Anders, men der findes ingen Anders Sørensen i Dørlsund på den tid. Mads er moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Sidste dåb i den gamle gemytlige kirkebog:}
Den 18. Julii døbt paa Nør=Karstoft Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters Barn af Tornvig navnlig Christen.
{NY KIRKEBOG:} Nr. 2. født 17 Juli 1815 Christen Christensen døbt paa Nørre=Karstoft 18 Juli publiceret i Kirken 13 August.
Forældre: Christen Christensen og Kone Ane Marie Sørensdatter i Tornvig.
Faddere: Simons Kone ved Assing Kirke Ane Christensdatter og ham selv. Husmd: og Skræder Jacob Pedersen {skal være: Sørensen} og Kone Margrethe Christensdatter af Tornvig K. Anders {skal være: Mads} Sørensen Døslund.

NOTITS: Se navnene i dåb #2480, hvor moderens broder Jakob Sørensen får et barn døbt. Præsten er ny i Arnborg og får hele to navne forkert.


Nr. 2484 1815.10.27 *1815.10.26 Peder Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Pedersen Sig. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Bodil Katrine Pedersdatter, Herning By, Herning, Tjener ved Niels Brændegaarde.
FADDER Nr. 1: Niels Jepsen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: Abelone Christensdatter, Birkebæk, Arnborg, Niels Jepsens kone.
FADDER Nr. 3: Ove Henningesen, Gammel Arnborg, Arnborg
FADDER Nr. 4: Ellen Kirstine Ovesdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Den nye præstes Edel Kirstine er forkert, han kender ikke navnene. Hendes profession er væver.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Brændegaarde, Herning By, Herning, Gift med Abelone Pedersdatter *1769c. Familieforbindelse uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{NY KIRKEBOG:} Nr. 3 født 26 October 1815 Peder Pedersen døbt i præstegaarden 27 October i Kirke den 3die December.
Forældre: Husm: Peder Pedersen Ane Madsdatter i Gottenborg.
Faddere: Barnets Faster Bodil Katrine Pedersdatter tjenende hos Niels {Sørensen} Brændegaard i Herning Bye, Niels {Jepsen} Birkebæk og Kone Abelone {Christensdatter}, K. Ove Henningsen og {halv}Søster Edel {skal være: Ellen} Kirs. Væver {Ovesdatter}.


Nr. 2485 1815.11.19 *1815.11.15 Christen Mathias Pedersen, Skibbild (Hedehus). FAR: Peder Christensen Tyvkær, Skibbild (Hedehus), Arnborg. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Gottenborg, Arnborg, Gift med Niels Jensen Øvig.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Hjøllund- Store, Arnborg, Gårdmand.
FADDER Nr. 2: Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Øvig, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Tyvkær, Skibbild (Hedehus), Arnborg, Stærkt formodet at være faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{NY KIRKEBOG:} Nr. 4 født 15 November 1815 Christen Mathias døbt I Skibild 19. s. M. i Kirken Fastelavns søndag 1816.
Forældre: Moderen er Karen Pedersdatter der tjener Peder Tyvkjær i Hedehus østen for Fasterholt Bjerre.
Faddere: Niels {Jensen} Øvigs Kone i Gottenborg Margrethe Christensdatter, Gmd. Peder Hansen i Store Hjøllund, Pige Birthe Kristensdatter sammesteds.

NOTITS: Der er ingen udlagt fader, men i FT 1845 kaldes Christen Mathias for Pedersen, han tjener da i Uhre i Brande ved Niels Christian Christensen. Faderen antages at være Peder Christensen Tyvkær, med hvem Karen Pedersdatter har to andre børn nemlig Mads Christian *1812 i Gammelgaardshus, Skarrild og senere Petrine *1829 i Arnborg. Der er også et Hedehus mod vest i sognet vel vest for Lille Hjøllund ind mod Sønder Felding sogn. Dette er et andet Hedehus i den østlige del af Arnborg sogn tæt ved Skibbild.


Nr. 2486 1815.12.24 *1815.11.22 Mette Katrine Knudsdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Knud Christensen Bjørlev. MOR: Mette Katrine Svendsdatter.
FADDER Nr. 1: Elles Jensdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Svend Pedersen Smed, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Christensen Bjørslev, Bjørslev, Nørre Vium, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Abelone Christensdatter, Bjørslev?, Nørre Vium, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens halvbroder, se FT 1801 Øvig, Skarrild. Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{NY KIRKEBOG:} Nr. 3 født 22 November 1815 Mette Cathrine Knudsdatter hjemd: [paa?] [Assing] 22 November i Kirke d 24 December.
Gmd: Knud [Bjørle] og Moderen Mette Katrine Svendsdatter af Lille Hjølund.
Faddere: Kristen {Pedersen} Øvigs Kone, Elles Jensdatter af Deuling {Døvling, Skarrild}, Sven Øvig af Skarrild, Søren Bjørløv {Søren Christensen, Bjørslev, 27} og Søster Abelone {Christensdatter, 28} af N. Vium Sogn. Christen {Christensen} Gmd. i Store Hjølund.

NOTITS: Moderen ses FT 1840 i Øvig, Skarrild gift vel 2. gang med Christen Christensen *1786c. Faderen ses i FT 1801 Bjørslev, Nørre Vium. *1785c søn af Christen Knudsen *1743c og Kirsten Christensdatter *1751c "svag i hjernen". Moderen *1797 Øvig, Skarrild forældre Sven Pedersen *1757c og Mette Katrine Byrgesdatter *1753c.


Nr. 2487 1816.06.03 *1816.04.07 Ane Margrethe Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Mette Poulsdatter, Tyvkær, Ikast, Moderens søster, Niels Nielsen Tyvkærs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Tyvkær, Tyvkær, Ikast
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jesper Jakobsen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Christen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Dette ville være faderen, men det bruges ikke i Midtjylland. Den nye præst har igen taget fejl af navne.
FADDER Nr. 5: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 6: Else Jakobsdatter Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1 født 6 April. Ane Magrethe Christensdatter hjemd: d 7 April i Øster Høgild i Kirke 3 Juni 2d Pindsedag.
Forældre: Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Kone Karen Poulsdatter, Ahrnborg Kirke.
Faddere: Niels Tyvkjærs Kone Mette Poulsdatter af Ikast, Christen {Jakobsen} Smed af Hjølund, Jesper {Jakobsen} Thoudal, Kristen {Jakobsen} Kirke, P: Ane {Else Jakobsdatter} og Thomas {Poulsen} Green.

NOTITS: Præsten har taget fejl af to navne her. Ane Grene hedder Else, og faderen som selv står fadder er ikke brugt i Midtjylland, så navnet er vel forkert. Nr. 1 er første barn af kvindekøn født i året.


Nr. 2488 1816.06.23 *1816.04.12 Jakob Jespersen Tovdal, Tovdal. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med faderens bror Christen Jakobsen Kirke.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Karen Poulsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Anders, Tovdal, Arnborg, Lars Andersen Tovdals tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 23, søster til moderen.
FADDER Nr. 5: Karen Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 19, søster til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1. født 12 April Jacob Jespersen Toudal døbt i Rind Præstegrd: d 13 April i Kirke den 23 Juni 1816.
Forældre: Gmd: Jesper Jacobsen og Kone Maren Larsdatter Toudal.
Faddere: Kristen {Jakobsen} Kirkes Kone Karen Poulsdatter. Gmd: Lars {Andersen} Thoudal og Karl Anders Thoudal, Pige Bodil {Larsdatter, 23} og Karen {Larsdatter, 19} begge af Thoudal.

NOTITS: Nr. 1 er første barn mandkøn født i året. FT 1850 tjenestekarl i København, Stoere Kongensgade 264 & 265, gift med Boel Christensen *1821c Stege. To børn Ane 4 og Maren 2.


Nr. 2489 1816.08.25 *1816.07.20 Anne Marie Mouridsdatter, Søby- Sønder. FAR: Mourids Nielsen. MOR: Mette Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter Togsvig, Togsvig, Arnborg, 28, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen Brændgaarde, Brændgaarde, Herning, Gift med faderens søster Mette Kirstine Nielsdatter, se #2472.
FADDER Nr. 2: Mette Kirstine Nielsdatter, Brændgaarde, Herning, Faderens søster.
FADDER Nr. 3: Mikkel Christensen Togsvig, Hallundbæk, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Togsvig, Togsvig, Arnborg, 24, moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2. født 20 Julij Ane Marie Mouridsdatter hjemd 21 Julij i Kirken d 25 August.
Forældre Gmd: Mourids Nielsen Søbye og Kone Mette Katrine Christensd: Søbye.
Faddere: P: Ane {Christensdatter, 28} Toxvig. Gmd: Peder {Andersen} Brandegaard, dennes Kone Mette Kirstine {Nielsdatter} af Herning Sogn. Gmd: Mikkel {Christensen} Toxvig af {Hallundbæk} Ejstrup Sogn, K: Peder {Christensen} Toxvig af Ahrnborg Sogn.


Nr. 2490 1816.08.26 *1816.08.26 Niels Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nr. 2. født 26 August Niels Pedersen hiemd: d 26 August.
Forældre: Sognefoged Peder Nielsen i Gottenborg og Mette Kirstine Jensdatter.

Begravelse nr. 6365
NOTITS: Begravet 1 dag gammel.


Nr. 2491 1816.10.13 *1816.08.27 Peder Rasmussen, Grene. FAR: Rasmus Pedersen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, Faderens stedmor, moderen hedder Abelone Rasmusdatter og bor i Assing.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ane Marie, Grene, Arnborg, Tjenestepige ved Jens Christensen Grene.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Hjøllund- Store, Arnborg, Faderens far. Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg, Tjenestepigen Ane Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3. født 27 August Peder Rasmussen i Kirken d 13 October.
Forældre: Rasmus Pedersen Husmd: og Smed i {Gammel} Arnborg og Kone Johanne Christensdatter.
Faddere: Maren Jensdatter Peder Hansens Kone af Store=Hjøllund. Christen {Jakobsen} Smed af Lille=Hjøllund Gmd: Jens {Christensen} Greens Pige Ane Marie.

NOTITS: Stedet er Grene, hvoraf han skrives i næste dåb som fadder #2492. Faderen er født 1791 i Olling, Assing søn af Peder Hansen og Abelone Rasmusdatter.


Nr. 2492 1816.11.17 *1816.10.06 Ole Jensen Grene, Grene. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Tjenestepige ved Christen Jakobsen Kirke.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med faderens søster Abelone Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Abelone Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Rasmus Pedersen Smed, Grene, Arnborg, Gift med faderens søster Johanne Christensdatter.
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg, Søster til faderen, gift med Rasmus Pedersen Smed senere i Ikast kaldet Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 5. født 6. October Ole Jensen Green. i Kirke 17d November.
Forældre: Jens Kristensen Gmd: i Arnborg Green og Kone Mette {Christensdatter}.
Faddere Kristen {Jakobsen} Kirkes Pige Ane Jensdatter bar Barnet. Faddere Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed af {Lille} Hjøllund og Kone Abelone {Christensdatter}. Husmd: Rasmus {Pedersen} Smed af Green og Kone Johanne Kristensdatter.


Nr. 2493 1816.11.03 *1816.10.25 Christen Christensen, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Grene, Arnborg, Søster til moderen, gift med Rasmus Pedersen Smed senere i Ikast kaldet Hjøllund.
FADDER Nr. 1: Rasmus Pedersen Smed, Grene, Arnborg, Gift med moderens søster Johanne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Grene, Grene, Arnborg, Moderens bror, der har overtaget fødegården.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 27, hjemme ved faderen Lars Andersen Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 4. født 25 October. Christen Christensen i Kirken d 3die November.
Forældre: Christen Jacobsen Smed og Kone Abelone Kristensdatter.
Faddere: Husmd Rasmus {Pedersen} Smeds Kone Johanne Kristensdatter bar Barnet. Faddere Gmd: Jens {Christensen} Green og Husmd. og Smed Rasmus {Pedersen} Green og Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Pige Ane Kirstine Larsdatter Thoudal.


Nr. 2494 1816.12.01 *1816.11.27 Peder Pedersen, Fasterholt. FAR: Peder Thomsen. MOR: Anne Marie Pallesdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Jonasdatter, Harrild By, Ejstrup, Ane Kirstine er 1. kone der er død †1826, Tranholmgaard, Harrild, Ejstrup hendes efternavn i begravelsen. Christen Sørensen gift 2. gang med Ane Nielsdatter *1798c ses i FT 1834.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Harrild (Tranholmgaard), Ejstrup
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Maren Hansdatter, Holtum, Arnborg, 22, datter af Hans Pedersen.
FADDER Nr. 4: Søren Smed, Arnborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Inger Christensen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Gift med Lars Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 6 født 27 November Peder Pedersen hjmd: 1ste december i Kirke 26 Decembr.
Forældre: gmd: Peder Thomsen af Fasterholdt og Kone Ane Marie {Pallesdatter}.
Faddere: Gmd: Kristen Sørensen og Kone Ane Kirstine {Jonasdatter} af Harild i Ejstrup sogn. gmd: Hans Holtum og datter Maren og Gmd: Søren Smed og Kone Inger {Christensdatter} Thodal.

NOTITS: "Gmd: Søren Smed og Kone Inger Thodal" passer ikke. Inger Christensdatter Tovdal var gift med Lars Andersen. Søren Smed ikke identificeret.


Nr. 2495 1817.02.02 *1816.12.07 Sidsel Katrine Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Jensen Kibæk. MOR: Mette Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Kristian Andersen, Kibæk, Assing, Gift med søster til moderen Abelone Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Kibæk, Assing, Formodentlig moderens bror.
FADDER Nr. 3: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Bror til Niels Kristian Andersen.
FADDER Nr. 5: Karen Balzer, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3 født 7. December Sidsel Katrine Nielsdatter hjemd: 8d December i Kirke d 2den Februar.
Forældre: Niels Jensen Kibæk Gmd: i Gl: Ahrnborg og Kone Mette Johanne {Christensdatter}.
Faddere: Appelone {Christensdatter} Niels Kristians {Andersens} Kone i Kibæk. Niels Kristensen Gmd: i Kibæk. Gmd: Henning Kristensen Gmd: Niels Andersen begge af Ahrnborg Sogn. P: Karen Balzer.


Nr. 2496 1817.02.23 *1817.01.12 Mette Kirstine Hansdatter, Holtum. FAR: Hans Pedersen Holtum. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Holtum, Arnborg, 23, faderens datter med 1. kone Mette Kirstine Jørgensdatter, som døde 1811.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen Holtum, Holtum, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter Holtum, Holtum, Arnborg, 31, nabo, Niels Hansen Holtums datter.
FADDER Nr. 3: Peder Thomsen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 4 født 11 Januar Mette Kirstine Holtum hjmd: 12 Januar i Kirke d 23 Februar.
Forældre: Gmd: og Kirkeværge Hans Holtum og Kone Ane.
Faddere: Gmd: Hans Holtums datter Maren Gmd: Niels Holtum. P: Karen Holtum, Gmd: Peder Fasterholdt og Kone Ane Marie.


Nr. 2497 1817.04.07 *1817.03.23 Kirstine Knudsdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Knud Christensen Hjølund. MOR: Mette Katrine Svendsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Bjørslev, Bjørslev, Nørre Vium, 30, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Bjørslev, Bjørslev, Nørre Vium, 28, faderens bror, se dåb #2486.
FADDER Nr. 2: Sven Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Elles Øvig, Øvig, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderen halvbror, se dåb #2486.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 5. født 23 Marts Kirstine Knudsdatter Hjølund hjmd d 24 Marti i Kirke d 7de April.
Forældre: Gmd: Knud {Christensen} Hjølund og Kone Mette Katrine Svensd: af Lille=Hjølund.
Faddere: Pigen Abbelone Christensdatter Bjøsle og hendes Broder. K: Søren {Christensen, dette er broderen} Bjøsle af Vium Sogn {Bjørslev, Nørre Vium}, Sven og Christen {Pedersen} Øvig {Skarrild} begge Gmd. og den førstes {Sven?} Kone Elles.


Nr. 2498 1817.05.26 *1817.04.16 Maren Jakobsdatter, Tornvig. FAR: Jakob Sørensen. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Dørslund, Brande, 29, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen Dørslund, Dørslund, Brande, 26, faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg, Faderens far Søren Nielsens bror.
FADDER Nr. 3: Ane Eriksdatter, Tornvig, Arnborg, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande, Familieforbindelse ikke set.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 6. født 16 April Maren Jacobsdatter Tornvig Hjmd. d 20 April i Kirke 26 Maj.
Forældre: Husmd og Skræder Jacob Sørensen og Kone Magrethe Christensdatter i Tornvig.
Faddere: Pigen Magrethe Sørensdatter af Døslund hendes Broder K: Mads {Sørensen} Døslund af Brande Sogn. Kristen {Nielsen} Tornvig og sin Kone Ane Marie {rigtigt: Anne Eriksdatter uden Marie}. Gmd: Jens {Christensen} Bundgaard i Uhre Brande sogn.


Nr. 2499 1817.06.29 *1817.05.08 Jens Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter, Birkebæk, Arnborg, Ingen familieforbindelse set.
FADDER Nr. 1: Niels Jepsen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Junior, Hjøllund- Store, Arnborg, 27, nabo, søn af Christen Christensen den Ældre.
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Vel tjenestepige. Muligvis *1795 Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 7 født 8 Maj Jens Pedersen Hjøllund. Hjemd: 11 Maj i Kirken d 29 Junij.
Forældre: Gmd: Peder Hansen af Store=Hjøllund og Kone Maren Jensdatter.
Faddere: Gmd: Niels {Jepsen} Birkebæks Kone Appelone Nielsdatter og Gmd: Niels {Jepsen} Birkebæk og Gmd: Kristen Kristensen af Store Hjøllund og Søn Kristen {Christensen, Junior} Johanne Kristensd. af Lille Hjøllund.


Nr. 2500 1817.12.26 *1817.11.15 Lars Rasmussen, Skibbild. FAR: Rasmus Peder Christiansen. MOR: Anne Kirstine Larsdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Tovdal?, Arnborg, Flytter til Skibbild, år ikke set, måske 1818.
FADDER Nr. 1: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg, Moderens fader.
FADDER Nr. 2: Anders Larsen, Tovdal, Arnborg, 18, moderens broder, søn af Lars Andersen Tovdal.
FADDER Nr. 3: Peder Christian Jensen Nedergaard, Skibbild, Arnborg, Søn af Jens Pedersen Nedergaard.
FADDER Nr. 4: Karen Larsdatter, 20, søster til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 8. født 14 November Lars Rasmussen Skibbild. Hjmd: 15 November i Kirke 26 Decembr.
Forældre: Gmd: Rasmus Kristiansen og Kone Ane Kirstine Larsdatter.
Faddere: Gmd: Lars {Anderen} Thodals Kone Inger Christensdatter, Gmd: Lars Andersen og Søn Anders {Larsen}. K. Peder Kristian {Jensen Nedergaard} af Skibbild og P. Karen Larsdatter.

NOTITS: Senere gårdmand i Skarril Krog.


Nr. 2501 1818.03.20 *1818.02.05 Dorte Christensdatter, Tornvig. FAR: Christen Christensen. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Tornvig, Arnborg, 16, datter af aftægtsmanden Christen Nielsen i Tornvig, hans datter Dorte var gift med faderen men døde.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen? Tornvig, Arnborg, Ingen Christen Tornvig set i Assing, som kirkebogsteksten har. Formodet fejl i kirkebogen.
FADDER Nr. 2: Simon, Kirkegaard, Assing
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter Simons kone, Kirkegaard, Assing, Faderens søster gift med Simon i Kirkegaard, Assing. Se dåb #2483.
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen, Dørslund, Brande, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1 født 5 Februar Dorthea Christensdatter Tornvig Hjmd: d 7 Februar i Kirken d 20 Marts.
Forældre: Gmd: Kristen Kristensen Tornvig og Kone Ane Marie Sørensdatter.
Faddere: P. Magrethe Kristensdatter, Aftægtsmds datter af Tornvig. Gmd: Kristen {Nielsen?} Tornvig i Assing {formodet fejl for Arnborg, fader til Margrethe ville være naturligt efter hendes navn}. Simon og Kone Ane af Kirkegaarden i Assing sogn K: Mads {Sørensen} Dørslund af Brande Sogn.

NOTITS: Aftægtsmanden i Tornvig er Christen Nielsen, hans kone er lige død året før.


Nr. 2502 1818.05.11 *1818.04.13 Lars Jespersen, Tovdal. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Karen Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 21, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Gift med faderens søster Else Jakobsdatter.
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter, Tovdal, Arnborg, 25, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1. født 13 April. Lars Jespersen Thodal hjmd 14. April i Kirke 11 Maj.
Forældre Gmd: Jesper Jacobsen Thodal og Kone Maren Larsdatter.
Faddere: P. Karen Larsdatter Thodal. Kristen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund} og Kristen {Jakobsen} Kirke {Kirkegaard} og Thomas {Poulsen} Green Gmd: i Arnborg {Grene}. P. Bodil Larsdatter Thoudal.


Nr. 2503 1818.04.26 *1818.04.25 Niels Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nr. 2. født 25 April Niels Pedersen Gottenborg hjmd: 26 April.
Forældre: Gmd: Peder Nielsen Gottenborg og Kone Mette Kirstine Jensdatter.

Begravelse nr. 6372
NOTITS: Begravet 4 uger gammel. Alle deres børn døde ganske spæde.


Nr. 2504 1818.06.28 *1818.04.29 Jens Christensen, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirstine Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Birte Jensdatter, Sandgaard, Rind, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Mikkelsen Sandgaard, Rind, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Mette Kirstine Jensdatter, Gottenborg, Arnborg, Nabo, er ikke søster til moderen, men Mette Kirstine gift 1811 i Hoven med Peder Nielsen!
NÆVNT Nr. 1: Christen Sandgaard, Sandgaard, Rind, Konen Birte Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen, Gottenborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3 født 29 April Jens Christensen Hjøllund. Gjmd 30. April i Kirke 28 Juni.
Forældre: Gmd: Kristen {Christen Nielsen} Væring i Hjøllund og Kone Kirstine Marie Jensdatter.
Faddere: Gmd: Kristen Sandgaars Kone af Rind Sogn Birthe Jensdatter Kristen Sandgaard. Barnets Bedstefader Jens {Mikkelsen} Sandgaard. dets Broder R. Niels {Peder Nielsen} Sognefogeds kone Mette Kirstine {Jensdatter} Gottenborg.

NOTITS: Jens Mikkelsen Sandgaard se FT 1787 Rind. Jens Mikkelsen *1746c og Ellen Nielsdatter *1742c har i FT 1787 følgende børn Karen Jensdatter *1778c, Birte Jensdatter *1780c og Kirsten Marie Jensdatter *1782c.


Nr. 2505 1818.12.26 *1818.11.09 Ane Christensdatter, Kirkegaard. FAR: Christen Jakobsen Kirke. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med faderens bror Christen Jakobsen Smed.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Faderens bror gift med Abelone Christensdatter, som bærer.
FADDER Nr. 2: Thomas Jakobsen, Grene, Arnborg, Gift med Karen Larsdatter.
FADDER Nr. 3: Karen Larsdatter, Grene, Arnborg, Gift med Thomas Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Karen Marie Dynesdatter, Ikke identificeret. Ikke set i Ringkøbing, Vejle eller Skanderborg amter FT 1801 og 1834.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2 født 9 November Ane Kristensdatter Kirke. Hjmd. 10 Novembr i Kirke d 26 December.
Forældre Gmd: Kristen Jacobsen og Moderen Karen Poulsdatter.
Faddere: Gmd: Kristen {Jakobsen} Smeds Kone Apelone Kristensdatter, Gmd: Thomas {Jakobsen} Toudal og Kone Karen Larsdatter, Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed {Lille Hjøllund}. P: Karen Marie Dynisdatter.


Nr. 2506 1819.04.12 *1819.01.24 Jens Christensen, Skibbild. FAR: Christen Jensen. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Skibbild (Nedergaard), Arnborg, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Christian Jensen Nedergaard, Døvling, Skarrild, Moderens bror, der har giftet sig til en gård i Døvling, Skarrild. Han dør 32 år gammel en måned efter denne dåb.
FADDER Nr. 2: Ane, Døvling, Skarrild, Efternavn ikke kendt, gift med Peder Christian Nedergaard, som dør 1 måned efter denne dåb, ikke umiddelbart set gift igen i Skarrild sogn.
FADDER Nr. 3: Rasmus Pedersen Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, 25
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1. født 24 Januar Jens Kristensen Skibbild. Hjmd 25 januar. stedfæstelse i Kirken 12 April 2den Paaskdag.
Forældre: Gmds: Søn Kristen Jensen og Apelone Jensdatter af Skibbild.
Faddere: Barnets Moster P. Mette Jensdatter fra Nedergaard {Skibbild} Gmd: Peder Kristian {Jensen} Nedergaard og Kone Ane af Skarrild Smed Rasmus {Pedersen} Heesgaard {Skarrild}.


Nr. 2507 1819.05.23 *1819.04.09 Abelone Larsdatter, Hjøllund- Lille. FAR: Lars Nielsen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Arnborg?, Lars Søndergaards kone.
FADDER Nr. 1: Lars Søndergaard, Arnborg?, Ikke identificeret, konen Ane Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund- Lille, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Else Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 20, datter af Christen Christensen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1 født 9 April Apelone Larsdatter Hjølund. Hjmd: 11te April i Kirke 23 Maj 6te Søndag efter Paaske.
Forældre: Gmd: Lars Nielsen Moderen Johanne Kristensdatter Hjølund.
Faddere: Lars Søndergaards Kone Ane Nielsdatter. Gmd: Kristen {Jakobsen} Smed. K: Kristen Kristensen Hjølund. Gmd: Lars Søndergaard. P: Else Kristensdatter Hjølund.

NOTITS: Forældrene Lars Nielsen er født *1792 Lustrup, Skarrild og Johanne Christensdatter *1790 Lille Hjøllund, Arnborg, se FT 1845.


Nr. 2508 1819.05.16 *1819.05.15 Christen Lustrup Nielsen, Grene. FAR: Niels Poulsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Christen Jakobsen Kirkes kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Konen Karen Poulsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 15, meget ung fadder, Christen Jakobsens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg
FADDER Nr. 4: Else Jakobsdatter, Grene, Arnborg, Søster til Christen Jakobsen Kirke.
FADDER Nr. 5: Anders Thomasen, Grene, Arnborg, 16, søn af Thomas Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Kone Else Jakobsdatter og søn Anders Thomasen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2. født 15 Maj. Kristen Lustrup Nielsen. Jmd: 16 Maj i Kirke 4 Juli.
Forældre Husmd: Niels Poulsen og Moderen Ane Kristensdatter.
Faddere: Kristen {Jakobsen} Kirkes Kone, Karen Poulsdatter og datter Maren Kristensdatter. Gmd Kristen {Christensen} Hjøllund Thomas {Poulsen} Greens Kone Else Jacobsdatter og Søn Anders {Thomassen}.


Nr. 2509 1819.07.11 *1819.05.22 Niels Christensen, Hjøllund- Lille. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, 15, datter af faderens bror Christen Jakobsen Kirke.
FADDER Nr. 1: Lars Nielsen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Nabo, lige kommet til Lille Hjøllund.
FADDER Nr. 2: Else Jakobsdatter, Grene, Arnborg, Søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Anders Thomasen, Grene, Arnborg, 16, søn af Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 4: Maren Larsdatter, Tovdal, Arnborg, Gift med faderens bror Jesper Jakobsen. Præstens efternavn Jakobsdatter er fejl.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Bror til faderen. Datteren Maren bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Kone Else Jakobsdatter og søn Anders Thomasen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3. født 22 Maj. Niels Kristensen Hjøllund. hjmd 22 Maj i Kirken 11 Julj.
Forældre: Smed og Gmd: Kristen Jacobsen Moderen Apelone Kristensdatter Lille Hjøllund.
Faddere: Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirkes datter Maren {Christensdatter}, Gmd: Lars Nielsen Hjøllund, Gmd: Thomas {Poulsen} Greens kone Else Jacobsdatter og Søn Anders {Thomasen} P: Maren Jacobsdatter {Larsdatter!} i Thoudal.

NOTITS: Præsten tager fejl af Maren Larsdatters efternavn, hun er gift med Jesper Jakobsen.


Nr. 2510 1819.07.11 *1819.06.07 Peder Christian Pedersen, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Gottenborg, Arnborg, Gift med Niels Pedersen. *1767c Skarrild.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Væring, Tarp, Sønder Felding, Han er gift med Kirstine Knudsdatter, ingen familieforbindelse set.
FADDER Nr. 2: Niels Houberg, Skarrild?, Maaske Havbjerg i Skarrild.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Kirkegaard?, Arnborg?, ? ofte fadder, bor ved kirken.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Gottenborg, Arnborg, Konen Margrethe Christensdatter bærer. Dette er ikke Niels Pedersen fra FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 4. født 7 Junj Peder Kristian Pedersen. Hjmd: 8 Junj i Kirke 11 Juli.
Forældre: Gmd: og Sognefoged Peder Nielsen moderen Mette Kirstine Jensdatter i Gottenborg Arnborg Sogn.
Faddere: Niels Pedersens Kone i Gottenborg Magrethe Kristensdatter, Niels Pedersen. K. Niels {Nielsen} Væring {Tarp, Sønder Felding}. Gmd: Niels Houberg {Havbjerg? Skarrild?} P: Maren Kristensdatter.


Nr. 2511 1819.11.28 *1819.10.03 Ane Marie Jensdatter, Grene. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Larsdatter, Langkær, Brande, Kunne være en kusine, se NOTITS nedenfor.
FADDER Nr. 1: Nikolaj Rasmussen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
FADDER Nr. 2: Else Jakobsdatter, Grene, Arnborg, Søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Anders Thomasen, Grene, Arnborg, 16, søn af Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Ofte fadder, bor lige ved kirken.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Kone Else Jakobsdatter og søn Anders Thomasen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2 født 2 October Ane Marie Jensdatter Green Hjemd: d 3 October Publiceret d 28 November.
Forældre Gmd: Jens Kristensen i Ahrnborg Green moderen Mette {Christensdatter}.
Faddere: P: Ane Marie Larsdatter af Brande Langkjær. Gmd: Nicolaj Kirke Gmd Thomas {Poulsen} Greens Kone Else Jacobsdatter, Søn Anders. P: Maren Kristensdatter Kirke.

NOTITS: Bærerens Anne Marie Larsdatters mor, hvis født i Brande, er Maren Olesdatter, hvad der fører Anne Marie til Langkær er ikke klart, hun kunne være tjenestepige. Moderens mor hedder Ane Marie Olesdatter formodet født 1765cc i Lønaa, Thyregod. Måske er deres mødre søstre.


Nr. 2512 1820.04.02 *1820.01.11 Lars Thomsen, Tovdal. FAR: Thomas Jakobsen. MOR: Karen Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Larsdatter, Skibbild?, Arnborg, Moderens søster af Skibbild vel på det tidspunkt.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Christen Jakobsens kone.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Christen Jakobsens datter.
FADDER Nr. 4: Thomas Poulsen Grene, Grene, Arnborg, Gift med faderens søster Else Jakobsdatter.
FADDER Nr. 5: Anders Thomasen, Grene, Arnborg, 16, søn af Thomas Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Peder Christiansen Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Konen Ane Kirstine Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1. født 11 Januar Lars Thomsen Thoudal. Hjmd: 16 Januar i Kirke 1ste Paaskedag 2 april.
Forældre: Gmd: Thomas Jacobsen af Thoudal moderen Karen Larsdatter.
Faddere: Ane Kirstine Larsdater, Smed Rasmus {Peder Christiansen} Heesgaards kone {det er Ane Kirstine Larsdatter foran}, Gmd: Kristen {Jakobsen} Kirke og Kone Karen {Poulsdatter} og datter Maren {Christensdatter, 16}, Gmd: Thomas {Poulsen} Green og Søn Anders {Thomasen}.


Nr. 2513 1820.03.30 *1820.02.28 Christen Bjørsle Knudsen, Hjøllund- Lille. FAR: Knud Christensen Hjøllund. MOR: Mette Kirstine Svendsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter Bjørslev, Bjørslev, Nørre Vium, 24, faderens søster FT 1801 Bjørslev, Nørre Vium.
BÅREN AF: Søren Christensen Bjørslev, Bjørslev, Nørre Vium, 31, faderens bror.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 2: Else Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 21, Christen Christensen juniors søster.
FADDER Nr. 3: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2 født 28 Februar Kristen Bjørsle Hjølund hmd: 1. Marts i Kirke Skjærtorsdag 30 Marti.
Forældre: Gmd: Knud {Christensen} Hjølund og Moderen Mette Kirstine Svendsdatter af Lille Hjølund,
Faddere: P: Ane Kristensdatter Bjørsle hendes Broder Søren {Christensen} Bjørsle af Vium, K. Kristen {Christensen} Hjølund og Søster Else {Christensdatter}, Gmd: Svend {Pedersen} Øvig af Skarrild.


Nr. 2514 1820.05.22 *1820.03.19 Ane Kirstine Christensdatter, Søby- Sønder. FAR: Christen Christensen. MOR: Mette Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Søby- Nørre, Rind, 25, faderens søster, født i Fasterholt, Arnborg.
FADDER Nr. 1: Lars Jørgensen, Søby- Nørre, Rind, Stedfar, gift med moderen Inger Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Søby- Nørre, Rind, 27, faderens bror, født i Fasterholt, Arnborg.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Togsvig, Arnborg, 28, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Togsvig, Arnborg, 32, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 1 født 15 Marts Ane Kirstine Kristensdatter Hjmd: d . 19 Marts stedfæstelse i Kirken d 22 Maj. 2den Pindsedag.
Forældre: Gmd: Kristen Kristensen af Sønder=Søbye moderen Mette Katrine Kristensdatter.
Faddere: Barnets Faster P: Johanne Kristensdatter af Nøre=Søbye, Gmd: Lars Jørgensen {stedfar til faderen} og K: Niels {Christensen} af Nørre=Søbye K: Peder Kristensen og P: Ane Kristensdatter af Toxvig.


Nr. 2515 1820.10.29 *1820.09.08 Else Marie Pedersdatter, Gottenborg. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grene- Nørre?, Hoven, 38, moderen søster.
FADDER Nr. 1: Lars Nielsen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Johanne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Gift med Lars Nielsen.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Sig, Gottenborg, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Gottenborg, Arnborg, Nabo, gift med Peder Pedersen Sig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 2. født 8 September Else Marie Pedersdatter. Hjmd 10de September stedfæstet i Kirken 29de Octobr.
Forældre: Gmd: og Sognefoged Peder Nielsen i Gottenborg, moderen Mette Kristine Jensdatter af Ahrnborg sogn.
Faddere: Barnets Moster Karen Jensdatter, Gmd: Lars Nielsen Hjølund og Kone Johanne. Gmd: Peder {Pedersen} Siig med Kone Ane {Madsdatter} af Gottenborg.


Nr. 2516 1820.10.08 *1820.09.20 Peder Christian Christensen, Skibbild. FAR: Christen Jensen. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Hampen, Nørre Snede, Moderens søster, gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen Hampen, Hampen, Nørre Snede, Gift med moderens søster Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Døvling, Skarrild, Gift med moderens søster Mette Jensdatter.
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Døvling, Skarrild, Moderens søster, gift med Peder Sørensen.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen Nedergaard, Døvling, Skarrild, Konens far.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Konens mor, gift med Jens Pedersen Nedergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3. født 20 September Peder Kristian Skibild Hjmd: d 21. september stedfæstet i Kirken d 8de October.
Forældre: Gmds: Søn Kristen Jensen, Moderen Apelone Jensdatter af Skibild.
Faddere: Maren Jensdatter, Jens {Jakobsen} Hampens Kone af Snede, Jens {Jakobsen} Hampen, Gmd: Peder Sørensen Deuling {Døvling, Skarrild} og Kone Mette Bedsteforældrene Jens {Pedersen} Nedergaard og Kone Maren {Pedersdatter}.

NOTITS: Barnet opnævnt efter moderens bror Peder Christian Jensen, som døde lige gift og ung, 35, året før i Døvling, Skarrild.


Nr. 2517 1820.12.17 *1820.10.24 Niels Pedersen, Hjøllund- Store. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Gottenborg, Arnborg, 52c, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Gottenborg, Arnborg, Gift med Margrethe Christensdatter, som bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Hjøllund- Store, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Junior, Hjøllund- Store, Arnborg, 30, nabo, søn af Christen Christensen.
FADDER Nr. 4: Else Christensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 21, nabo, datter af Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 4. født 24 October. Niels Pedersen Hjølund hjmd: d 25de October i Kirken stedfæstet den 17de December.
Forældre: Gmd: Peder Hansen moderen, Maren Jensdatter Hjølund i Ahrnborg Sogn.
Fadderne: Niels Pedersens Kone i Gothenborg Magrethe Kristensdatter. Gmd.: Kristen Kristensen i Hjølund og Søn Kristen {Christensen}. Niels Pedersen og P: Kristen {Christensen} Hjølunds d: Else {Christensdatter}.


Nr. 2518 1820.12.26 *1820.11.15 Ib Christensen, Tornvig. FAR: Christen Christensen. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Nederkirkegaard, Assing, 32, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Nedergaard, Nederkirkegaard, Assing, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Margrethe Sørensdatter, Dørslund, Brande, 32, moderens søster.
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen Dørslund, Tornvig, Arnborg, 29, moderens bror, der er karl i gården i Togsvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 5. født 15de November. Ib Kristensen Tornvig Hjmd: 19de November i Kirken confirmeret den 26 December.
Forældre: Gmd: Kristen Kristensen Tornvig, Moderen Ane Marie Sørensdatter.
Faddere: Ane Kristensdatter fra Assing Nedergaard. Kristen {Nielsen} Tornvig Aftægtsmand. Gmd: Kristen Kristensen Nedergaard P: Margrethe Sørensdatter Karl Mads {Sørensen} Døslund.


Nr. 2519 1821.02.18 *1820.12.18 Maren Jespersdatter, Tovdal. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Else Jakobsdatter, Grene, Arnborg, Faderens søster, gift med Thomas Poulsen.
FADDER Nr. 1: Thomas Poulsen, Grene, Arnborg, Gift med faderens søster Else Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Thomas Jakobsen, Tovdal, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg, Faderens bror, gift med Karen Poulsdatter.
FADDER Nr. 4: Karen Poulsdatter, Kirkegaard, Arnborg, Gift med faderens bror Christen Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nr. 3 født 18 December Maren Jespersdatter Hjølund Himd d 19. December i Kirken stedfæstet d 18 Februar Septuagesima.
Forældre: Gmd: Jesper Jacobsen moderen Maren Larsdatter i en Udflyttet og Parcelgrd: af Toudal.
Faddere: Thomas Greens Kone Else Jacobsdatter Gmd: Thomas Poulsen i Green. Thomas Jacobsen i Toudal. Kristen Jacobsen ved Kirken og hans Kone Karen Poulsdatter.