Første version nov. 2016
Sidste ændring 07 maj 2024
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter sted i Vester sogn

Steder i Vester sogn (disse, de understregede steder, bearbejdes eller er færdige):
Katballe (Lille Lindet), Lindet, Risager, Rørbæk, Rørbæk Mark, Skovsbøl, Vesterlund.Ejnar Bjerres "Thyregod og Vester Gårdhistorie", som står i mange ringbind på Give Lokalarkiv behandler hele sognet og Vester sogn, er blevet brugt. Der er tilføjet nyt materiale fra Vrads og Nørvang herreders tingbøger (Brejl), fra Brejls skifter, fra FT 1845 og en hel del andre kilder.

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84
1762 To nøjagtige skattemandtal, næsten kun mændene med angivne navne, koner, børn og tjenestefolk uden navne. Ejere med navne.


Katballe (Lille Lindet)
1 Introduktion
Katballe her bygger på Ejnar Bjerres beskrivelse, men mange dokumenter specielt skifter er dukket op og beskrevet efter hans tid, sådan at der er ret meget nyt.
2 Fæstere
3 Ejere
Rørbæk hovedgaard indtil 1793.
1793 Selveje.
4 Familier med børn

1704- Mads Madsen Katballe †april 1711 - oktober 1713 Katballe.
Muligvis gift med Gertrud Jensdatter *1666c †1743 Skovsbøl, se nedenfor, gift med næste fæster.
Står i skattelisten 1704.
Tak til Jane Nilsson 2018 for at påpege Jens Madsen Lindet og Gertrud som evt. kone.
Børn:
Anne *1705c †1718.03.30 Katballe.
?Jens Madsen Lindet *1712c Katballe †1793.04.26 (skifte) Ejstrup By.
Gift 1. 1740 i Aale med Helvig Sophie Sinding †1758 (skifte) Ejstrup By.
Gift 2. 1759c med Margrethe Andersdatter *1739c †1801+ .
Jens Madsen var i 1740 tjener ved Major Ingenhoff i Aale, da han gifter sig 1. gang.
Jens Madsen Lindet blev senere degn i Ejstrup.
Børn med 1. kone Helvig Sophie Sinding:
Christoffer Frederik Lindet.
1793 Degn i Norge.
Else Marie Lindet.
Gift 1779- med podemester i Sjælland Hans Jørgen Guldrath.
Børn med 2. kone Margrethe Andersdatter:
Christen Leth Lindet.
1793 Skriverdreng ved tolderen i Frederiksstad, Norge.
Andreas Lindet *1776c Ejstrup By.
Gift 1798.11.14 i Vejle med enke Margrethe Sofie Bager *1775c.
1793 Guldsmededreng ved Nikolaj Brandt i Horsens, 17c år.
Barn Margrethe *1799.05.17 Vejle.
Helvig Sofie Lindet.
1793 tjenestepige ved degnen Viby i Frederiksberg, Kbh.
Anne Marie Lindet *1769c Ejstrup By.
Anne Katrine Lindet *1781c Ejstrup By.
Ved moderen i Ejstrup FT 1787 og FT 1801.
Mads *1713c †1717.07.04 Katballe.

1713- Jens Jensen *1690c Rønslunde, Ejstrup †1741 Skovsbøl søn af Jens Christensen †1736 (skifte) Rønslunde og Sidsel Pedersdatter †1736+.
Gift med Gertrud Jensdatter *1666c †1743 Skovsbøl.
Flytter til Skovsbøl i Vester 1720.
Skifte i Rønslunde i Ejstrup sogn under Rørbæk (Brejl #11).

11 Jens Christensen i Rønslunde. 25.4.1736, side 106.
E: Sidsel Pedersdatter. B:
1) Peder Jensen i Thyregodlund
2) Christen Jensen i Rønslunde
3) Jens Jensen i Skovsbøl [i Vester sogn]
4) Niels Jensen i Skovsbøl
5) Søren Jensen i Lille Thorlund
6) Mads Jensen på stedet g.m. Kirsten Madsdatter af Skovsbøl
7) Anders Jensen, uvist hvor.

Børn:
Sejer Jensen *1715.06.23 Katballe.
Jens Jensen *1717.03.17 Katballe, overtager fæstet i Skovsbøl efter moderen.
Fæster i Katballe 1739-41.
1741 fæster efter moderen i Skovsbøl.
Mads Jensen *1719.09.03 Katballe. Overtager senere fæstet her i Katballe.
Overtager 1741c senere fæstet her i Katballe

1720 Niels Sørensen Skovsbøl *1680-90c Knob, Vrads sogn †1754.12.20 Kærbølling, Bredsten.
Gift 1. 1710- med Anne Mikkelsdatter †1741 Kærbølling.
Se Skovsbøl, hvor han behandles udførligt.
1714 - 1720 i Skovsbøl i Vester.
1720 - 1740c Katballe.
1740c - 1754 Kærbølling i Bredsten sogn.
Fire børn fødes i Katballe: Sejer, Niels, Svenning og Peder. Sejer er opnævnt efter herremanden Johan Jakob Sejer på Rørbæk hovedgård, som ligger ganske nær Katballe, der hørte under hovedgårdens takst (var skattefri).
Niels Sørensen Skovsbøl kunne læse og skrive og hjalp administrativt Sejer på Rørbæk og repræsenterede ham på tinge. Det er sikkert en grund til, han flyttede fra Skovsbøl til Katballe, som lå nærmere og lige ved Rørbæk hovedgård.

1739 Jens Jensen søn af Jens Jensen ovenfor.
Faderen Jens Jensen flyttede jo til Skovsbøl i 1920. Sønnen her Jens Jensen var i 1739 22 år gammel og overtager to år efter i 1741 moderens gård i Skovsbøl. Hans bror Mads Jensen overtager så Katballe, se nedenfor.

1741 Mads Jensen søn af Jens Jensen set her 1720 ovenfor.
Hele familien havde et nært forhold til herremanden Johan Jakob Sejer på Rørbæk.

1745 Jens Jonassen *1716c Rønslunde?, Ejstrup? †1786 Katballe.
Gift 1743.11.13 i Rind med Inger Nielsdatter (Kovstrup) *1714c Kovstrup, Rind †1776.03.06 Katballe datter af Niels Pedersen †1751 Kovstrup, Rind og Anne Jakobsdatter,
Bror til Peder Jonasen i Rønslunde i Ejstrup sogn som ses i skiftet 1751 i Kovstrup i Rind (Brejl):

20 Niels Pedersen i Kovstrup i Rind sogn. 23.2.1751, fol.74.
E: Anne Jacobsdatter. LV: Laurids Nielsen Amtrup i Lind i Rind sogn.
B: Bodil g.m. Mads Fonnesbæk i Tværmose i Sunds sogn,
Inger g.m. Jens Jonasen Katballe i Vester sogn,
Anne, død, var g.m. Peder Jonasen i Rønslunde i Ejstrup sogn.
1B: Anne, død, var g.m. Gregers Julsgaard i Ikast sogn
Karen,
Karen,
Maren,
Johanne.
FM: morbror Peder Jacobsen Skytte i Fjederholt i Rind sogn.

Ejnar Bjerre, der ikke kendte dette skifte, skriver:

Jens Jonasen var født i 1716, og han var gift med Inger Nielsdatter, der var født i 1714. Det ser ud til, at hun havde en søster Anne i Rønslunde, Bodil i Tværmose og Karen i Koutrup, det mest sandsynlige er, at hun var fra Sunds sogn.

Dette er næsten alt sammen rigtige hypoteser ud fra fadderlisterne. Sunds skulle være Kovstrup i Rind sogn.
Jens Jonassens landgilde var 4 rigsdaler penge og 4 tønder rug.
I følge Rørbæk jordebog 1770 skulle han gøre hoveri efter aftale og betale alle tiender (kirke, konge og kvæg).
Børn:
Anne Jensdatter formodet *1743c (ikke i Vester, Thyregod eller Rind; Ejstrup?) †1801+ Tindet?, Øster Nykirke?.
Gift 1767.06.16 i Vester med af Sønder Hindskov i Thyregod Niels Jensen *1727c (ikke i Thyregod) †1801+ Tindet?.
De flytter mellem 1768 og 1770 til Tinnet i Øster Nykirke, hvor de ses FT 1787 med mange børn. Der må være død et par børn mellem 1770 og 1774.
Børn:
Jens Nielsen *1768.06.24 Hindskov, Thyregod.
Ane Nielsdatter *1775c Nørre Tindet, Øster Nykirke.
Jens Nielsen *1777c Nørre Tindet.
Jørgen Nielsen *1779c Nørre Tindet.
Peder Nielsen *1781c Nørre Tindet.
Ellen Nielsdatter *1783c Nørre Tindet.
Marie Nielsdatter *1785c Nørre Tindet.
Rasmus Nielsen *1793c Nørre Tindet.
Niels *1747.10.15 Katballe †1749.03.19 Katballe et år og fem måneder gammel.
Niels Jensen *1750.01.06 Katballe overtager gården, se nedenfor.
Ellen Jensdatter *1752.12.27 Katballe.
Anne Marie Jensdatter *1755.10.05 Katballe.
Gift 1. 1776.06.04 i Vester med enkemand af Tørring Jens Andersen (Tømmermand) *1744c †1777 Tørring.
Gift 2. 1778 i Tørring med ungkarl Hans Jensen af Haustrup i Øster Nykirke sogn.
Jens Andersen (Tømmermand?) ungkarl gift 1. 1775 med Anne Pedersdatter *1739c †1775 Tørring.
Han ses i Stougaard Jordebog 1769 i et boelshus Jens Tømmermand 8 rigsdaler og for tiende 1 rigdsdaler. Dette er næsten dobbel så meget som de felste andre i boelshuse, han må altså have haft et større husmandssted.
Hans Jensen er søgt i Tørring kirkebog og i FT 1787 men ikke fundet.
Barn med 1. mand Jens Andersen Tømmermand:
Jens Jensen *1777 Tørring (født efter faderens død).

1776 Niels Jensen *1750.01.06 Katballe †1825.02.17 Katballe søn af formand.
Gift 1776.06.04 i Vester med Anne Cathrine Jensdatter *1757c †1824.10.25 Katballe, af Nyhus, Rørbæk Mark, Vester datter af Jens Jørgensen Møller Nyhus *1727 †1801 og kone *1720c †1775.10.22 Vester (Jens Jørgensen er søn af landsoldat Jørgen Andersen i Lindet).
Niels Jensen købte i juni 1793 gården til selveje af Christen Christensen på Rørbæk. Hartkorn 2 2 0 1, købesum 325 rigsdaler. Disse penge lånte han af Justitsraad de Thygesen på Mattrup hovegaard.
Børn:
Jens Nielsen *1777.04.13 Katballe.
Inger Marie Nielsdatter *1779.07.19 Katballe.
Jørgen *1783.04.26 Katballe †1787.07.22 Katballe fire år tre måneder gammel.
Niels Nielsen *1787.05.19 Katballe overtager gården, se nedenfor.
Jørgen Nielsen *1790.05.08 Katballe †1809 (druknet) Lille Bjerre, Aale.
Han var karl ved Anders Nielsen Skovsbøl i Aale sogn, druknede sammen med dennes søn Niels.
Peder Nielsen *1793.09.22 Katballe.
Gift 1828.10.25 i Vester med Inger Kirstine Nielsdatter *1808c Hedegaard, Ejstrup datter af Niels Christian Lauridsen *1781c Hedgaard og Anne Christine Nielsdatter *1776c Hedegaard.
FT 1834 tømmermand på Rørbæk Mark.
Folketælling 1787 Katballe Niels Jensen   23
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Niels Jensen351750 Katballe Vester 1825 Katballe Vester *1750.01.06.
kone 1Anne Katrine Jensdatter301757c  1824 Katballe Vester .
søn Jens Nielsen91777 Katballe Vester  *1777.04.13.
dat. Inger Marie Nielsdatter71779 Katballe Vester  *1779.07.19.
søn Jørgen Nielsen41783 Katballe Vester 1787 Katballe Vester *1783.04.26. Begravet tre uger efter folketællingen.
søn Niels Nielsen11787 Katballe Vester 1859 Katballe Vester *1787.05.19.

Folketælling 1801 Katballe Niels Jensen   19
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Niels Jensen541750 Katballe Vester 1825 Katballe Vester *1750.01.06.
kone Anne Katrine Jensdatter461757c  1824 Katballe Vester  
søn Niels Nielsen131787 Katballe Vester 1859 Katballe Vester *1787.05.19.
søn Jørgen Nielsen101790 Katballe Vester  *1790.05.08
søn Peder Nielsen81793 Katballe Vester  *1793.09.22.
dat. Inger Marie Nielsdatter211779 Katballe Vester  *1779.07.19.


1815 Niels Nielsen *1787.05.19 Katballe †1859.02.03 Katballe søn af formand.
Gift med Maren Christensdatter *1796.07.17 Vesterlund †1872.12.06 Katballe datter af Christen Nielsen *1730.11.19 Lindet †1798.10.12 Overgaard, Vesterlund og 2. kone Ane Marie Madsdatter Overgaard *1759c Lindet †1826.05.01 Overgaard, Vesterlund.
Niels Nielsen lånte 300 rigsdaler af landmåler N. A. Thyregod på Rørbæk mod 1. prioritet i Katballe.
Børn:
Niels Peder Nielsen *1823.12.09 Katballe overtager gården, se nedenfor.
Inger Marie Katrine Nielsdatter *1825.09.05 Katballe.
Tog til Sindbjerg sogn.
Anne Marie Nielsdatter *1828.01.01 Katballe.
Tog til Gaarslev sogn.
Maren Nielsdatter *1829.12.28 Katballe.
Christen Nielsen *1832.01.08 Katballe.
Nogen år træskomand i Katballe.
Mette Marie *1834.04.10 Katballe †4 måneder gammel.
Jørgen Nielsen *1835.08.14 Katballe.
Peder Nielsen *1837.09.24 Katballe.

1851 Niels Peder Nielsen *1823.12.09 Katballe søn af formand.
Gift 1852.05.29 i Vester Marie Kirstine Jensdatter *1830.05.10 Lindet datter af Jens Peter Thomsen *1801.07.12 Lindet †1844.06.16 Lindet og Sidsel Christensdatter *1798.03.11 Vesterlund †1883.01.24 Lindet.
1860c blev han sognefoged.
Børn:
Jens Peder Nielsen *1853.04.08 Katballe.
Mette Marie Nielsen *1854.09.06 Katballe.
Gift 1881 med mølleforpagter Lars J. P. Nielsen i Laage.
Niels (Nielsen) Katballe *1855.12.05 Katballe.
Sidsel Marie Nielsen *1857.12.14 Katballe.
Maren Nielsen *1860.01.03 Katballe.
Thomas Peder Nielsen *1864.03.27 Katballe.
Nielsine *1867.01.12 Katballe †1869.01.10 to år gammel.
Nielsine Marie Nielsen *1869.03.18 Katballe, overtager gården, se nedenfor.
Kristian Nielsen *1870.12.25 Katballe.
Niels Peder Nielsen *1872.09.11 Katballe.
Dusine Nielsen *1874.07.02 Katballe.
Nr. 11. Der må mangle et barn, måske død spæd.

1894 Jens Christian Nielsen Skovsbøl *1862.06.11 Aaale †1941.04.28 Thyregod By søn af Niels Pedersen Skovsbøl *1837.09.15 Aale Mark og Bodil Jensdatter *1834.06.21 Hvirring By, skilt 1868-80.
Gift 1. med Nielsine Marie Nielsen *1869.03.18 Katballe †1902-08 Katballe datter af formand.
Gift 2. med Konradine Kirstine Rasmussen *1883.08.22 Skjold.
For navnet Skovsbøl i Aale se Niels Jensen 1719 i Skovsbøl og hans børn.
Blev sogenfoged.
I 1912 flyttede han til matr. 2 i Skovsbøl.
I 1918 til Thyregod Mølle.
Børn med 1. kone Nielsine Marie Nielsen:
Kasper Nielsen Skovsbøl *1895.06.21 Katballe †1960.05.24 Give Sygehus, begravet Thyregod.
Gift 1929.01.03 i Thyregod med Ane Marie Overgaard *1900.01.03 Langkjær Mølle, Brande †1969.12.10 Give Sygehus, begravet Thyregod datter af Troels Martinussen Overgaard *1866.10.07 Lønaa, Thyregod og Ane Sofie Frederikke Sørensen *1867.07.20 Ejstrup Kro, Ejstrup.
Overtager 1928 faderens mølle i Thyregod By matr. 3.
Alma *1902.04.12 Katballe.
Barn med 2. kone Konradine Kirstine Rasmussen:
Margrethe Skovsbøl *1912.03.28 Katballe.
Gift 1938.06.15 i Thyregod med Martin Andreas Tollesen *1908.04.22 Ommel, Marstal landsogn †1970.09.18 Ærøskøbing sygehus (begravet Marstal) søn af Hans Rasmussen Tollesen *1882.01.12 Ommel †1942.01.03 Ærøskøbing sygehus (begravet Marstal) og Ellen Katrine Albertsen *1886.12.24 Ommel †1947.08.02 Ommel.
Bosat Marstal.

1912 Peder Christensen Overgaard *1881.07.16 Thyregod By †1926c søn af Christen Pedersen *1850.10.09 Vesterlund og Dorthea Kirstine Marie Sørensen *1856c Øster Snede.

6 Andet


Lindet
1 Introduktion
I Markbogen 1683 er der tre gårde i Lindet og fem boelshuse:

Propriet: Andreas Rode
1 fgd: Peder Sørensen ½ Niels Christensen ½
1 fgd: Mechell Christensen og Weßter Madsen
1 fgd: Niels Lauerstsen nu Lauers Niels. og Mads Christensen
Boelshuuser:
1 Jens Glarmester
2 Peder Lassen
3 Anne Madsdatr
4 Jens Jensen
5. Jens Lauers.

Hver gård og boelshus har en Kaalhauge (køkkenhave), gårdene har tofter hvor et høved kan græsses.
Paa den senere matr. 4 var Niels Lauridsen der i 1683 men er mellem 1683 og den Ny Matrikel 1688 blevet afløst af sønnen Laurids Nielsen (nu Lauers Niels.).
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Lindet matr. 1 hartkorn 3 1 1 2:
Første halvgård.
1661- Isak Nielsen.
Nævnes 1668 i Tingbogen for ægtkørsel.
Nævnes 1670 i Tingbogen da Valdemar Skram til Todbøl, Kallerup sogn, Thy sæger til Hammergaard i Hammer sogn bl. andet Isak Nielsens sted i Lindet.
I et skøde fra 1674 er Isak Nielsen flyttet til Vesterlund.

1674- Peder Larsen.
Han ses i skødet på Hammergaard af den 10. juni 1674 og i næste skøde paa Hammergaard den 22 . marts 1679. I 1681 er Peder Sørensen fæster af denne gård.

1661- Peder Sørensen.
Gift med Maren Sørensdatter.
I 1681 kom gården fra Hammergaard tilbage til Rørbæk hovedgård, og da er Peder Sørensen fæster af den.

Anden halvgård.
1661- Niels Christensen.
I 1670 har han kun en fjerdeparts gaard og den anden fjerdepart har endda to fæstere.

Anden halvgård 1. fjerdepart.
1670- Niels Christensen.
I 1670 har han kun en fjerdeparts gaard.

Anden halvgård 2. fjerdepart.
1670- Peder Pedersen.
Han afløses snart af Jens Damgaard Sørensen.

1670- Jens Damgaard Sørensen formodet søn af Søren Jensen i Damgaard i Tinnet, Øster Nykirke.
Søren Jensen er fra Ejnar Bjerres Vester Gårdhistorie..

Anden halvgård samlet igen:
1683- Niels Christensen †1688+.
Omkring 1670 i hvert fald til 1674 var der en fæster mere på halvgården, som nu igen er samlet under Niels Christensen. Da der specielt i Markbogen 1683 for Vester sogn, i andre sogne ikke set, er angivet, hvis der er nye fæstere efter 1683 (nu ...) i arbejdet til Ny Matrikel 1688, er Niels Christensen vel død efter 1688. (I andre sogne er navnene fra 1683 selv om matriklen er fra 1688.)

Hele Havreballegaard matr. 1.

1706c Ebbe Jørgensen *1680cc †1731.05.27 (skifte) Vesterlund.
Gift 1. 1705c med hans første kone.
Gift 2. 1709c med Anne Jensdatter *1680cc †1773.04.18 Vesterlund 97 år.
Mellem 1688 og antagelig (fra børnenes fødselsår) 1706c samles hele gaarden under en fæster nemlig Ebbe Jørgensen.
Ejnar Bjerre antager rimeligt at Peder Ebbesen *1712c †1741 Lindet er en søn af Ebbe Jørgensen, men han er ikke i skiftet efter denne i 1731, så han er ikke søn af Ebbe Jørgensen. Rørbæk skifteprotokol er først bevidst fundet på Landsarkivet i Viborg i 2018, så Ejnar Bjerre er undskyldt.
Skiftet efter Ebbe Jørgensen (Brejl):

4 Ebbe Jørgensen i Vesterlund. 23.6.1731, side 77, no.16.
E: Anne Jensdatter. B:
2) Jens Ebbesen
3) Jørgen Ebbesen 7
4) Kirsten Ebbesdatter 20
5) Birgitte Ebbesdatter 16
Af første ægteskab B:
1) Niels Ebbesen, gift i Hvirring.
Afdøde døde 21.5.1731.

Anne Jensdatter angives at være 97 år gammel, da hun begraves. Da dødsalderen som næsten altid er for høj ansættes hun her til 93c, hvilket giver født 1680cc, dette passer også godt med børnenes fødeår.
I 1718 har han en aftakket soldat Pofvel Zeidel til huse, der får et barn døbt.
Barn med 1. kone:
Niels Ebbesen *1707c Vesterlund.
Gift 1730 som landsoldat i Hvirring med enke Anne Jørgensdatter efter Clemen Hyrde af Hvirring.
Børn med 2. kone Anne Jensdatter:
Kirsten Ebbesdatter *1711c Vesterlund †1797.01.08 Vesterlund.
Gift med Jens Clausen *1712c †1759.09.29 Vesterlund.
Overtog efter hendes mor Vestergaard i Vesterlund i Vester sogn.
Jens Ebbesen *1713-.
Sikker født før 1713-, for eller ville han stå i kirkebogen.
Birgitte Ebbesdatter *1715.11.10 Vesterlund.
Jørgen Ebbesen *1724.10.15 Vesterlund.

1717 Jens Christensen *1666cc †1754.01.27 Lindet.
Gift med Maren Pedersdatter *1668cc †1761.01.11 Lindet.
Kendte børn:
Christen Jensen *1692c, overtog gården, se nedenfor.
?Peder Jensen *1700cc.
Formodet søn, fadder ved bror Christen Jensens søn Niels *1725.10.14 #2230.
?Jakob Jensen *1700cc.
Trolovet 1729.01.05 i Vester med Maren Hansdatter.
Formodet søn, faddere ved hans barn Jens *1729.04.10 #2291 er Christen Jensen, Peder Jensen og faderen Jens Christensen.

1739 Christen Jensen *1692c †1784.02.11 Lindet søn af formand.
Gift 1. 1724.03.12 i Vester med Karen Nielsdatter *1700c Vestergaard, Vesterlund †1726.07.07 Lindet datter af Niels Madsen og Abelone Michelsdatter.
Gift 2. 1726c med Maren Pedersdatter *1698c †1773.01.10 Lindet.
Skifte efter 2. kone (Brejl):

31 Maren Pedersdatter i Linnet. 10.1.1773, side 204, no.41.
E: Christen Jensen. B:
1) Maren Christensdatter g.m. Mathias Andersen i Nørre Kollemorten
2) Karen Christensdatter g.m. Peder Graversen i Nørre Kollemorten
3) Jens Christensen i Linnet
4) Peder Christensen i Skovsbøl.

Barn med 1. kone Karen Nielsdatter:
Niels Christensen *1725.10.14 Lindet.
Børn med 2. kone Maren Pedersdatter:
Karen Christensdatter *1727.08.17 Lindet †1773+.
Gift med i Nørre Kollemorten Peder Graversen †1773+.
Karen lever 1773 i skiftet efter moderen.
Maren *1729.06.06 Lindet formodet død spæd.
Maren Christensdatter *1731.07.08 Lindet †1799 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke.
Gift 1759 i Vester med smed Mathias Andersen *1737 Vesterlund, Vester †1796 Nørre Kollemorten søn af smed Anders Nielsen *1714 Vestergaard, Vesterlund, Vester †1785 Vesterlund og Johanne Mathiasdatter *1707c †1745 Vesterlund.
Ses i Nørre Kollemorten i Øster Nykirke FT 1787, men hendes alder 39 skulle være 56!
Jens Christensen *1733.06.07 Lindet, overtager gården, se nedenfor.
Anne *1735.09.04 Lindet formodet død spæd.
Anne *1737.04.14 Lindet †1737.09.29 seks måneder gammel.
Peder Christensen *1740.07.31 Lindet †1800.07.24 Skovsbøl, Vester.
Gift 1. 1766 med Anne Marie Nielsdatter.
Gift 2. 1779 med Maren Jensdatter.
Gift 3. 1780 med Anna Barbara Andersdatter.
Gift 4. 1788 med Marie Andersdatter.
Se Skovsbøl i Vester sogn.
Anne *1743.08.04 Lindet †1743.09.29 ni uger gammel.

1761 Jens Christensen *1733.06.07 Lindet †1799.09.01 Lindet søn af formand.
Gift 1. 1761.10.18 i Vester med Sidsel Pedersdatter *1741c Brande By †1770.03.09 (barselsseng) (skifte) Lindet datter af Peder Madsen *1705c †1750c Brande By og Anne Mortensdatter *1707c Hesselbjerre, Thyregod †1770 Sejrup, Thyregod.
Gift 2. 1770.08.15 i Vester med Anne Jensdatter *1742.07.02 Søndergaard Thyregodlund Thyregod †1801.08.16 Vester datter af Jens Hansen Borup *1704c Borup?, Brande †1787.02 Thyregodlund og Mette Mortensdatter *1716.10.04 Hesselbjerre, Thyregod †1797.02.21 Thyregodlund.
Jens Christensen drev gården fra 1761 indtil 1783. I 1783 blev to af de tre gårde i Lindet delt i to dele. Denne gård blev delt i Havreballegaard matr. 1 hartkorn 2 0 1 1½, som sønnen Peder Jensen, der lige var blevet gift, overtog og Heinagergaard matr. 2 også hartkorn 2 0 1 1½ som Jens Christensen beholdt indtil hans død i 1799.
Jens Christensen var sognefoged i Vester sogn.
Børn med 1. kone Sidsel Pedersdatter:
Peder Jensen *1762.08.22 Lindet, overtager gården, se nedenfor.
Overtager 1783 halvdelen af gården, som så blev kaldt Havreballegaard. Havreballe ses som et marknavn i Markbogen 1683.
Christen Jensen *1764.06.03 Lindet.
Mads Jensen *1767.06.12 Lindet †1785.03.28 Lindet 17 år gammel.
Anne Marie *1770.03.09 †1770.04.09 fem uger gammel.
Børn med 2. kone Anne Jensdatter:
Jens Jensen *1771.07.21 Lindet.
Sidsel *1773.02.17 Lindet †1773.04.30c elleve uger gammel.
Sidsel *1774.02.27 Lindet †1776.04.14 tre år gammel.
Jakob Jensen *1776.02.05 Lindet.
Bendix *1777.11.29 Lindet †1778.07.12 ni uger gammel.
Christian Jensen *1779.02.20 Lindet, overtager 1801 Heinagergaard det halve af fødegaarden, se nedenfor..
Mette Marie Jensdatter *1781.02.10 Lindet.

Hartkorn formindsket til 2 0 1 1½.
1783 Peder Jensen *1762.08.22 Lindet †1827.08.30 Lindet søn af formand.
Gift 1783 (glemt i Vester kirkebog) med Karen Martinusdatter *1757.10.30 Risager †1829.02.28 Lindet datter af Martinus Nielsen *1707c Vesterlund Vester †1768 Risager, Vester og Ane Christensdatter *1713c ?Gludsted, Ejstrup †1801.12 Risager.
Overtager 1783 halvdelen af gården, som så blev kaldt Havreallegaard. Havreballe ses som et marknavn i Markbogen 1683. Den anden halvdel Heinagergaard beholdt faderen.
I 1791 blev den firelængede Havreballegaard brandforsikret som følger:
a). 8 fag Stuehus, 7½ alen dyb, straa-og lyngtækket, egebindingsværk med kline de vægge, det vendte i øst og vest, der var 3 skillevægge, 6 døre, 4 faste sengesteder, 2 stenkakkelovne, 1 ovn og 2 skorstene af ler og sten, 3 fag panelvægge, loft over alle 8 fag, vurderet til 200 rd.
b). 12 fag Lade, 7½ alen dyb, straa-og lyngtækket, egebindingsværk med klinede vægge, vendte i øst og vest, 3 skillevægge, 2 døre, vurderet til 180 rd.
c). 7 fag Fåresti og Porte 5½ alen dyb, lyngtækket, egebindingsværk med klinede vægge, vendte i syd og nord, 2 skillevægge, 2 døre, vurderet til 40 rd.
d). 8 fag Stald og Fæhus, 6 alen dyb, lyngtækket, egebindingsværk med klinede vægge, vendte i syd og nord, 2 skillevægge, 2 døre, vurderet til 60 rd.
Samlet vurderingssum: 480 rd.
Det er en høj vurderingssum for den tid og en god gård.
I maj 1791 får Peder Jensen skøde på gården og dermed ikke mere fæster und Rørbæk. Han laante 296 rigsdaler af Jørgen hansen der tjente ved købmand Søren Henrik Bredstrup i Horsens.
I juni 1794 køber han matr. x i Lindeet hartkorn 1 2 2 0 og skovskyld 0 0 1 2 2/5 for 90 rigsdaler.
I august 1808 skøde på Marienlund hartkorn 0 6 3 2 for 285 rigsdaler.
Han ejede dermed i alt noget over 4 tønder hartkorn i Lindet.
Peder Jensen var sognefoged i Vester sogn.
Børn:
Martinus Pedersen *1784.01.31 Lindet.
Jens Pedersen *1786.05.15 Lindet, overtager gården.
Sidsel Pedersdatter *1787.11.18 Lindet.
Marianne Pedersdatter *1795.12.26 Lindet.
Ane Pedersdatter *1798.03.07 Lindet.
Folketælling 1787 Lindet Peder Jensen   Matr: 1   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Jensen241762 Lindet Vester 1827 Lindet Vester *1762.08.22.
kone 1Karen Martinusdatter261757 Risager Vester 1829 Lindet Vester *1757.10.30.
søn Martinus Pedersen31784 Lindet Vester  *1784.01.31.
søn Jens Pedersen11786 Lindet Vester 1839 Lindet Vester *1786.05.15.
tj-dreng Peder Pedersen161770 Lindet Vester  *1770.06.04 søn af Peder Thomasen i Lindet.

Folketælling 1801 Lindet Peder Jensen   Matr: 1   29
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Jensen391762 Lindet Vester 1827 Lindet Vester *1762.08.22.
kone 1Karen Martinusdatter431757 Risager Vester 1829 Lindet Vester *1757.10.30.
søn Martinus Pedersen151784 Lindet Vester  *1784.01.31.
søn Jens Pedersen121786 Lindet Vester 1839 Lindet Vester *1786.05.15.
dat. Sidsel Pedersdatter121787 Lindet Vester   *1787.11.18.
dat. Marianne Pedersdatter51795 Lindet Vester  *1795.12.26.
dat. Ane Pedersdatter31798 Lindet Vester  *1798.03.07.
tj-pige Birgitte Nielsdatter231778c    Ikke set født i Thyregod eller Vester sogne.


1826 Jens Pedersen *1791.04.25 Lindet †1869.07.31 Lindet søn af formand.
Gift 1821.10.20 i Vester med Ane Marie Nielsdatter *1789.06.09 Over Amtrup, Snejbjerg †1861.01.13 Lindet datter af Niels Andersen *1757c †1820 (almisselem) Rind og 2. kone Maren Elisabeth Falk *1759c †1827 (almisselem) Rind.
Børn:
Peder Jensen *1822.09.19 Lindet, overtager gården, se nedenfor.
Marianne Elisabeth Jensdatter *1825.02.21 Lindet. Gift med Niels Peder Poulsen *1811.10.13 Lindet †1876.10.09 Lindet søn af Poul Jakobsen Bøllund *1781.10.28 Bøllund, Give †1852.04.16 Lindet og Inger Nielsdatter *1774.09.11 Skovsbøl, Vester †1840.08.28 Lindet.
Bosat matr. 4 i Lindet.
Niels Jensen *1827.04.23 Lindet.
FT 1834, 1840 hjemme,

1849 Peder Jensen *1822.09.19 Lindet †1865.09.01 Lindet søn af formand.
Gift 1860.11.16 i Vester med Christine Christoffersen *1841.10.01 Vesterlund datter af smed Christoffer Andersen *1805.05.23 Vesterlund, Vester †1882.05.06 Vesterlund og Ane Hansdatter *1803.10.23 Hindskov, Thyregod †1884.02.15 Vesterlund.
Børn:
Anne Marie Pedersen *1861.11.30 Lindet
Hjemme i FT 1880.
Christoffer Pedersen *1863.12.15 Lindet, overtager senere gården efter stedfaderen, se nedenfor.

1865 Christine Christoffersen enken, se ovenfor.
Hun drev gården to år før hun giftede sig igen.

1867 Peder Nielsen *1837.09.24 Katballe, Vester søn af Niels Nielsen *1787.05.19 Katballe †1859.02.03 Vesterlund og Maren Christensdatter *1786.07.17 Vesterlund †1872.12.06 Vesterlund.
Gift 1867.01.18 med enken Christine Christoffersen se ovenfor.
Han drev Havreballegaard indtil 1889, hvor han overgav den til stedsønnen Christoffer Pedersen. Selv overtog han dette år konen Maren Christensdatter fødegård smedegården i Vesterlund.
Børn:
Petrea Nielsen *1867.12.13 Lindet.
Ane Martine Nielsen *1870.03.27 Lindet.

1889 Christoffer Pedersen *1863.12.15 Lindet †1954.01.09 Lindet.
Gift 1892.07.15 i Thyregod med Mariane Nielsen *1870.10.08 Kokborghuse, Thyregod †1932.01.04 Lindet Vester datter af Niels Knudsen *1822.09.30 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1876.10.29 Thyregod og (Ane) Katrine Jensdatter *1823.07.21 Kokborghuse †1899.04.28 Thyregod By.
Han fik i juli 1889 skøde på Lindet matr. 1A og 1D.
Børn:
Alfred Pedersen *1892.06.27 Lindet †1960.10.04 Vester.
Gift med Sine Pedersen *1890.02.03 †1962.04.05 Vester.
Agnete Pedersen *1895.05.06 Lindet.
Adolf Pedersen *1899.12.16 Lindet overtager gården, se nedenfor.
Ansgar Pedersen *1904.01.12 Lindet.
Gift med Emma Vinther Knudsen *1902.10.19 Vester Ørum datter af Jørgen Vinther Knudsen og Sørine Pedersen.
Arnold *1907.11.02 Lindet.

1932 Adolf Pedersen *1899.12.16 Lindet †1960.11.22 Vester.
Gift med Marie Gade Nielsen *1903.08.18 Rind †1983.03.28 Vester datter af købmand Hans Peder Nielsen og Lene Katrine Madsen i Rind.
I 1945 havde Havreballegaard 56 tønder land med to heste, 9 køer og 7 ungkvæg.Lindet matr. 2 Heinagergaard fra 1783 hartkorn 2 1 1 2 skovskyld 0 0 1 2 2/5:
Udstykket 1783 fra matr. 1 Havreballegaard.
1783 Jens Christensen*1733.06.07 Lindet †1799.09.01 (skifte) Lindet
For Jens Christensen se ovenfor inklusive børnene.
Jens Christensen og sønnen Peder Jensen deler gården matr. 1 i to dele i 1783. Det var en side af at Rørbæk lavede hartkornet og gårdene i Lindet om i 1783: ud af de tidligere tre gårde blev to delt og sådan at der blev fem gårde og hartkornet blev ligeligt fordelt mellem dem.

1799 Anne Jensdatter enken, *1742.07.02 Søndergaard, Thyregodlund, Thyregod datter af Jens Hansen Borup *1704c Borup?, Brande †1786.02 Thyregodlund og Mette Mortensdatter *1716.10.04 Hesselbjerre, Thyregod †1797.02.21 Thyregodlund.

Hartkorn 1 7 3 2 3/5 (0 1 1 2 2/5 taget ud).
1801 Christian Jensen *1779.02.20 Lindet †1850.07.04 Lindet søn af forkvinde.
Gift 1815c med Karen Jensdatter *1783.12.07 Vesterlund †1858.07.08 Lindet datter af Jens Jensen *1750.07.26 Vesterlund †1832.04.26 Vesterlund og Abbelone Nielsdatter *1751.07.18 Lindet †1824.10.01 Vesterlund.
Christen Jensen var, som faderen Jens Christensen, sognefoged i Vester sogn.
Kendte børn:
Jens Christiansen *1816.08.24 Lindet, overtager gården, se nedenfor.
Ane Christiansdatter *1819.01.01 Lindet.
Børn:

1843 Jens Christiansen *1816.08.24 Lindet †1884.05.11 Lindet søn af formand.
Gift 1850c med Ane (Marie) Margrethe Jensdatter *1828.03.15 Hammerhus, Hammer sogn †1896 Lindet datter af Jens Jensen *1802.03.24 Hammer †1871.12.12 Nørre Snede og Anne Dorothea Knudsdatter Møller *1806.08.25 Vargaarde Mark, Hjels sogn, Vejle Amt †1838.01.17 Hammer.
Børn:
Christian Jensen *1853.01.01 Lindet.
Ane Dorthea Jenssen *1855.08.04 Lindet.
Gift 1883.12.08 i Vester med husmand i Thyregodlund Anton Mølgaard Iversen *1851.02.09 Enkelund, Thyregod søn af Iver Christensen *1817.11.11 Enkelund †1870+ og Ane Kirstine Madsdatter *Mølgaard, Øster Nykirke.
Anton var nogle år ringer og graver ved Thyregod kirke.
Bosat i et husmandssted i Thyregodlund.
Jens Jensen *1858.06.29 Lindet, overtager gården, se nedenfor.
Karl Elias Jensen *1864.12.16 Lindet.
Jørgen Jensen *1867.08.27 Lindet.

1884 Ane Margrethe Jensdatter enken, se ovenfor.
Hun drev gården i 12 år sikkerlig med sønnernes hjælp.

1896 Jens Jensen *1858.06.29 Lindet †1919.11.01 Lindet søn af forkvinde.
Gift 1888.08.03 i Thyregod med (Mette) Marie Christensen *1860.06.27 Thyregodlund, Thyregod †1934.03.29 Vesterlund datter af Erik Christensen *1828c Vindelev og Mette Jensen *1836c Øster Nykirke.
Jens Jensen var udlært smed. Han boede 8 år i Thyregodlund vel fra 1888-96.
Børn:
Jens Christian Jensen Hein *1890.06.12 Thyregodlund, Thyregod †1956.05.23 Vester.. Gift med Marie Kirstine Gandrup (Larsen) *1903.12.30 Nørskov, Klovborg †1977.10.13 Vester datter af Kristen Gandrup og Maren senere af Vesterlund.
Han overtog Heinagergaard i maj 1927.
Kirstine Jensen Hein *1893.06.25 Thyregodlund †1970.02.22 Vester.
I følge gravsten formodet ugift.

1920 (Mette) Marie Christensen enken *1860.06.27 Thyregodlund †1934.03.29 Vesterlund.
Efter gravstenen at dømme blev hun kaldt Marie Christensen.Lindet matr. 3 hartkorn 3 3 1 1:
Første halvgård matr. 3 hartkorn 1 4 2 2.
1662- Niels Jensen.
Landgilden var 1 fjerding smør, 1 foderokse, 1 brændsvin og 1 rigsdaler gæsteri. Udsæden var 1 tønde rug og ½ tønde byg. 4 læs hø.

1680- Michel Christensen †1704- Lindet.
Gift med Maren Christensdatter †1704-13 Lindet?.
Han ses i et Rørbæk skøde af 1680 og i Markbogen 1683.
Konens navn fra skattelisten, hvor besætningen nævnes:

1 fole under 3 år,
1 ungnød under 2 år og
2 får.

Maren Christensdatter bor som enke 1704 i et af gadehusene i Lindet for 1 rigsdaler årlig huspenge.

1704- Thomas Nielsen *1664c †1743.10.24 Lindet.
Gift 1. 1695cc med NN Thomasdatter *1671c †1741.05.19 Lindet.
Gift 2. 1741c med Kirsten Jensdatter Hauge *1681c †1764.01.22 Lindet.
Nævnes i en Rørbæk jordebog 1719 med hartkorn 1 4 2 2.
At første kone hed Thomasdatter ses indirekte i følgende skifte (Brejl):

21 Maren Thomasdatter i Hjortsvang. 1.6.1717, fol.71B.
E: Christen Jespersen, degn. [Første ægteskab med Peder Christensen, degn i Linnerup, skifte 25.10.1708 lbnr.16]. B: Maren 31 g.m. Jens Nielsen sst, Anne 27, Cathrine 25, Christen 22, Poul 19. FM: mosters mand Thomas Nielsen i Lindet, morbror Hans Thomsen i Grarup, Hans Nielsen i Skovborg, Christen Christensen i Linnerup.

Anden kone med tilnavnet Hauge kunne komme fra Linnerup eller fra Øster Nykirke.
Efter han afgav fæstet til sønnen i 1727 beholdt han nogen jord og havde mere end een ko. Ejnar Bjerre skriver:

Pastor Bering mente derfor, at han burde betale skole-og fattigpenge og tiende til præsten, men til hans fortrydelse ville assessor Bredal på Rørbæk ikke gå ind på det.

Formodede børn (som er sikre søskende):
?Thomas Thomsen *1707c ?Lindet.
Dorothe Thomasdatter *1794c Lindet?.
Gift 1717.07.18 i Vester med Jens Larsen i Gludsted i Ejstrup sogn.
Bosat Gludsted i Ejstrup sogn.
Anne Thomasdatter *1700c Lindet †1743 Skovsbøl, Vester.
Gift 1718.06.19 i Vester med Niels Jensen *1700c Rønslunde, Ejstrup †1762.12.25 Skovsbøl søn af Jens Christensen †1736 Rønslunde og Sidsel Pedersdatter †1736+.
Bosat Skovsbøl i Vester sogn.
Else Thomasdatter *1702cc Lindet?
Gift 1723.03.21 i Vester med Mads Pedersen *Kejlstrup.
Bosat Kejstrup i Nørre Snede sogn.
Mette Thomasdatter *1705cc.
Gift 1725.02.04 i Vester med Mads Pedersen..
Tilsyneladende ikke bosat i Vester sogn.

1725 Thomas Thomsen *1707c Lindet? †1784.06.04 Lindet formodet søn af formand.
Gift 1726c med Maren Pedersdatter *1697cc Kejlstrup, Nørre Snede †1779.04.18 Lindet
I april 1725 nævnes Ellen som tjenestepige ved Thomas Nielsen, i april 1726 nævnes Ellen som tjenestepige ved sønnen Thomas Thomsen, som altså har overtaget fæstet i det interval.
Maren Pedersdatter har mindst to brødre i Kejlstrup: Mads Pedersen og en til.
Børn:
Peder Thomsen *1727.11.01 Lindet, overtager gården, se nedenfor.
Thomas Thomsen *1729.06.09 Lindet.
Anne Thomasdatter *1731.10.07 Lindet.
Gift 1753 i Vester med Peder Madsen i Kejlstrup, Nørre Snede.
Kusine gift med fætter.
Søren Thomsen *1734.02.28 Lindet.
Ingeborg Thomasdatter *1736.11.11 Lindet.
Gift 1761.12.10 i Vester med nabo Laurids Nielsen *1733.07.19 Lindet †1818.03.11 Lindet søn af Niels Lauridsen *1683c †1761.02.11 Lindet og 2. kone Maren Pedersdatter *1693c Sillesthoved, Give †1736.02.17 Lindet.

1757 Peder Thomsen *1727.11.01 Lindet †1840.08.14 Lindet1793.11.24 Lindet søn af formand.
Gift 1761.11.5 i Thyregod med Anne Pedersdatter *1743.03.17 Odderbæk, Thyregod †1830.01.10 Lindet datter af Peder Christensen *1699c Tykskov?, Ejstrup †1779 Odderbæk og Anne Nielsdatter *1708 Ullerup, Give †1777 Odderbæk.
Af deres ni børn dør tre kort efter fødslen, seks bliver voksne.
Anne Pedersdatter er glemt i FT 1787.
Børn:
Anne Pedersdatter *1763.02.27 Lindet†1841 Holmlund, Thyregodlund, Thyregod.
Gift 1790.04.04 i Vester med Peder Knudsen *1759 Holmlund †1827.12.27 Holmlund.
Bosat i Holmlund, Thyregodlund i Thyregod sogn.
Thomas Pedersen *1765.07.21 Lindet overtager gården, se nedenfor.
Søn *1767.12.13 Lindet †1767.12.27 tre uger gammel.
Peder *1768.12.26 Lindet †1769.06.11 seks måneder gammel.
Peder Pedersen *1770.06.04 Lindet.
Maren Pedersdatter *1775.04.17 Lindet.
Niels *1777.11.20 Lindet †1778.03.18 tre måneder gammel.
Mads Pedersen *1780.09.18 Lindet.
Christian Pedersen *1785.04.21 Lindet.

1792 Thomas Pedersen *1765.07.21 Lindet †1840.08.14 Lindet søn af formand.
Gift 1792.10.09 i Vester med Maren Jensdatter *1758c Jelling †1851.11.12 Lindet datter af Jens Jensen Skærhoved *1728.06.27 Givskov, Give †1787.03.15 Lindet og Ingeborg Madsdatter *1721c †1790.02.07 Lindet.
Fem af hans seks børn bliver voksne.
Børn:
Ingeborg Thomasdatter *1793.11.24 Lindet †1830+. Gift 1818.12.14 i Vester med enkemand i Pomphole i Thyregod fra Mindstrup i Hvejsel Knud Jensen *1784c Løve, Bryrup †1830.04.06 Pomphole søn af Jens Nielsen *1745 Løve, Bryrup sogn †1792 Løve og Birthe Marie Knudsdatter *1752 Vinding †1804 Løve.
Peder Thomsen *1795.11.15 Lindet.
Ane Thomasdatter *1798.04.09 Lindet.
Jens Peder *1799.09.19 Lindet † seks måneder gammel.
Jens Peder Thomsen *1801.07.12 Lindet overtog gården, se nedenfor.
Anne Marie Tomasdatter *1803.08.14 Lindet.

1829 Jens Peder Thomsen *1801.07.12 Lindet †1844.06.16 (tuberkulose) Lindet søn af formand.
Gift 1823.11.22 i Vester med Sidsel Christensdatter *1798.03.11 Vesterlund †1883.01.24 Lindet datter af Christen Christensen *1762.01.31 Vesterlund †1837.04.16 Vesterlund og Ane Kirstine Nielsdatter *1764.05.06 Skovsbøl †1837.04.14 Vesterlund.
Børn:
Marianne Jensdatter *1824.10.25 Lindet.
Ane Kirstine Jensdatter *1826.08.27 Lindet.
Ane Marie Jensdatter *1828.02.13 Lindet.
Maria Kirstine Jensdatter *1830.05.10 Lindet.
Gift 1852.05.29 i Vester Niels Peder Nielsen *1823.12.09 Katballe søn af Niels Nielsen *1787.05.19 Katballe †1859.02.03 Katballe og Maren Christensdatter *1796.07.17 Vesterlund †1872.12.06 Katballe.
Bosat Katballe i Vester sogn.
Thomas Peder Jensen *1832.10.23 Lindet.
Christen Jensen *1835.10.01 Lindet, overtager gården, se nedenfor.
Niels Christian *1838.04.22 Lindet †7 måneder gammel.
Niels Christian Jensen *1840.08.10 Lindet.

1844 Sidsel Christensdatter enken †1883.01.24 Lindet, se ovenfor.
Hun drev gården i 17 år med børnene og tjenestefolk.

1861 Christen Jensen *1835.10.01 Lindet søn af forkvinde.
Gift 1. med Maren Johannesen *1841.10.02 Gammel Arnborg +1876.05.13 Lindet datter af husmand Johannes Christensen *1813.04.18 Arnborg †1860-70 Arnborg? og Abbelone Larsdatter *1817c Rind †1870+ Sønder Felding?. Gift 2. med Ane Justine Jensen *1853.07.02 Grættrup, Nørre Snede datter af Jens Peder Villadsen *1814c Nørre Snede og Ane Jørgensdatter *1816c Hundslund sogn, Aarhus Amt.
Christen Jensen bytter i 1883 først gård med Jens Peder Nielsen matr. 4A i Lindet. Få måneder senere byttede han matr. 4A for en gård i Øster Nykirke. Efter 1883 boede han således i Øster Nykirke.
Børn med 1. kone Maren Johannesen:
Jens Peder Jensen *1869.06.16 Lindet.
Sidsel Marie Jensen *1874.07.09 Lindet.
Børn med 2. kone Ane Justine Jensen:
Martin Peder Jensen *1877.12.15 Lindet.
Ane Jensen *1879.08.18 Lindet.
Karl Peder Jensen *1881.05.19 Lindet.

1883 Jens Peder Nielsen *1850.10.30 Lindet †1914c Lindet søn af Niels Peder Poulsen *1811.10.13 Lindet †1876.10.09 Lindet og 2. kone Mariane Elisabeth Jensdatter *1825.02.21 Lindet †1898.02.18 Lindet
Fra Lindet matr. 4B. Ugift. Købte 1876 matr. 4K Lindet, som han lagde sammen med denne matr. 3.

1915 Laust Nielsen m. fl. arvinger bror til formand.


Anden halvgård matr. 3, hartkorn 1 4 2 2:
1662- Mads Nielsen.
Aarstallene fra Rørbæk skøder.

1680- Vester Madsen.
Ses også 1683 i Markbogen, med forbehold 1688 i Ny Matrikel.
I skattelisten 1687 har han to får.

Anden halvgård 1. fjerdedelsgård blev drevet fra anden halvgård i matr. 4:
1704- Christen Madsen.

1719- Knud Andersen.

Anden halvgård 2. fjerdedelsgård:
1704- Laurids Nielsen.
Efter 1727 er første og anden halvgård lagt sammen igen. Se Thomas Thomsen ovenfor.
Laurids Nielsen er fra matr. 4, se der, men drev altså nogle år også en fjerdedel af matr. 3.Lindet matr. 4 hartkorn 3 3 1 1:
Første halvgård.
1640c Laurids *1590cc †1625cc+.
Denne Laurids er en REKONSTRUKTION, der er ingen arkivalier for det. Men af hans formodede børn kendes tre sønner, der alle indstævnes for Nørvangs Herredsting i 1663 for slagsmål med Kollemorten folk. De menes at være brødre.
Laurids er ikke nødvendigvis født i Lindet, han kan være flyttet derhen efter sønnerne blev født.
Børn:
Christen Lauridsen *1615cc
Nævnes i tingbogen 1663.
Niels Lauridsen *1620cc, se nedenfor.
Nævnes i tingbogen 1663.
Jens Lauridsen *1625cc.
Nævnes i tingbogen 1663.
Nævnes i Markbogen 1683 i et gadehus i Lindet.
I skattelisten 1687 på denne gård med 2 får.

1662- Niels Lauridsen*1620cc †1667-87 Lindet.
Han blev indstævnet for Nørvangs herredsting i juni 1663, havde med slagsmål jaget Kollemortenfolk væk der huggede brændsel i Lindets skov eller krat.
Nævnes i tingbogen 14. juni 1670 for restance i Tiende.
Den 4. oktober stævner Christen Thomsen i Kovtrup Niels Lauridsen i Lindet for 10 mark.

I matriklen 1662 nævnes at udsæden var 1 td. rug og ½ td. byg, og der avledes 4 læs hø. Landgilden var 1 fjerding smør, 1 brændsvin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 2 traver tag.... men i jordebogen står, at gården også skulle svare 1 rd. gæsteri, og at den havde oldenskov til 3 svin.

Børn:
Laurids Nielsen *1643c Lindet, overtager gården, se nedenfor.

1687- Laurids Nielsen *1643cc Lindet †1726.01.27 Lindet
Gift med jordemoder Abbelone Pedersdatter *1662.01.01 †1748.02.11 Lindet.
I skattemandtallet 1787 har han 1 fole under tre år og 1 ko.
Børn:
Niels Lauridsen *1683c, overtager gården, se nedenfor.
Kirsten Lauridsdatter *1685cc.
Bærer 1725.04.18 #2218 i Lindet, med stor sikkerhed datter af Laurids Nielsen.
Muligvis (Ejnar Bjerres formodning) gift med Jørgen Andersen Soldat i Lindet.
? Lauridsdatter *1700cc.
Niels Lauridsens yngste søster (så mindst to søstre) fadder 1727 #2267.

1713 Niels Lauridsen *1683c †1761.02.11 (skifte) Lindet.
Gift 1. 1713c med Maren Christensdatter *1694c Linnerup †1715.04.28 Lindet.
Gift 2. 1715c i Give med Maren Pedersdatter *1693c Sillesthoved, Give †1736.02.17 Lindet datter af Peder Nielsen *1659c †1727 Sillesthoved og Johanne Nielsdatter †1730+.
Gift 3. 1737.10.08 i Givskud med Karen Pedersdatter *1713c Lerager, Givskud †1760.11.09 (skifte) Lindet datter af Peder Lauridsen *1672c Lerager †1743.04.12 Lerager og Mette Madsdatter *1678c †1755.01.17 Lerager.
Begge hans to børn med 1. kone begraves små.
Af hans otte børn med 2. kone begraves fire små.
Af hans ni børn med 3. kone begraves to små.
Dermed bliver elleve af hans 19 børn voksne.
Bror Niels Pedersen i Sillesthoved til 2. kone Maren Pedersdatter gift er sig 1725 med Mette Thomasdatter af Vesterlund. Bosat Sillesthoved i Give sogn.
Skifte i Rørbæk skifteprotokol efter 2. kone Maren Pedersdatter (Brejl #12):

12 Maren Pedersdatter i Lille Linnet. 19.2.1737, side 116, no.23.
E: Niels Lauridsen. B:
1) Peder Nielsen 18
2) Niels Nielsen 12
3) Christen Nielsen 7
4) Laurids Nielsen 4
5) en datter, nyfødt.
Afdøde døde 9.2.1737.

Levende børn af tredje ægteskab med Karen Pedersdatter listes med opholdssted i skiftet efter hendes far Peder Lauridsens barnløse rige søster Kirsten Lauridsdatter †1768 Lerager i Givskud - skiftet er sluttet 12. april 1769.
Skifte i Rørbæk skifteprotokol efter 3. kone Karen Pedersdatter (Brejl #18):

18 Karen Pedersdatter i Linnet i Vester sogn. 1.11.1760, side 174, no.29, side 211.
E: Niels Lauridsen. B:
1) Peder Nielsen 21
2) Johannes Nielsen 18
3) Jens Nielsen 15. Ved afkald 22.5.1776 bor han i Linnet
4) Bendix Nielsen 12
5) Else Nielsdatter 11
6) Abelone Nielsdatter 9
7) Mette Nielsdatter 7.
FM:
1 Jens Lauridsen i Kollemorten, som nærmeste værge
2 Søren Pedersen i Lerager, som født værge
3 Thomas Thomsen i Linnet.
Enkemandens første ægteskab med Maren Pedersdatter, skifte 19.2.1737 lbnr.12. Arv til B:
1) Laurids Nielsen 27

Skifte i Rørbæk skifteprotokol efter Niels Lauridsen selv (Brejl #19):

19 Niels Lauridsen i Linnet i Vester sogn. 5.2.1761, side 178, no.30, side 233, 269.
Enkemand efter Karen Pedersdatter, skifte 1.11.1760 lbnr.18. B:
5) Peder Nielsen
6) Johannes Nielsen
7) Jens Nielsen
8) Bendix Nielsen
9) Else Nielsdatter. Ved afkald 12.12.1788 er hun g.m. Jens Pedersen i Grarup
10) Abelone Nielsdatter
11) Mette Nielsdatter. Ved afkald 14.5.1783 er hun g.m. Oluf Knudsen i Oksenbjerge i [Øster] Nykirke sogn.
FM:
1 Jens Lauridsen i Kollemorten
2 Søren Pedersen i Lerager.
Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 19.2.1737 lbnr.12]. B:
1) Peder Nielsen i Hundshoved i Nørre Snede sogn
2) Christen Nielsen i Vesterlund
3) Niels Nielsen, der tjener i Vonge i Øster Nykirke sogn på Sneumgård gods
4) Laurids Nielsen.

Børn 1. kone Maren Christensdatter:
Laurids *1714.04.22 Lindet †1716.05.21 godt to år gammel.
Maren *1715.04.21 Lindet †1 dag gammel.
Børn 2. kone Maren Pedersdatter:
Peder *1716.11.08 Lindet †1716.11.15 tre uger gammel.
Peder Nielsen *1718.12.04 Lindet †1787-1801 Hundshoved, Nørre Snede.
Gift 1757- med Karen Rasmusdatter *1727c †1801+.
1761 ved skiftet i Hundshoved i Nørre Snede.
Kendte børn:
Anne Kirstine Pedersdatter *1758c Hundshoved, Nørre Snede.
Gift med Mads Sørensen *1759c ?Kovtrup, Hammer †1826.09.12 Hundshoved søn af Anne Marie Knudsdatter *1731.08.05 Bøgballe, Øster Snede †1797.01.28 Kovtrup og 2. mand Søren Olesen *1726.01.07 Hjortsvang, Linnerup †1812.04.11 (ved datter Karen Sørensdatter) Linnerup.
Anne Marie Knudsdatter gift 1. 1749.01.21 i Thyregod med Mads Jensen af Kovtrup i Hammer sogn †1754.06.16 Kovtrup. Se Kjærulf.
Christen Pedersen *1760c Hundshoved †1842.02.16 Kovtrup, Hammer.
Gift 1783c med Karen Sørensdatter søster til Mads Sørensen ovenfor *1757c Kovtrup †1831.11.12.
Laurids *1724.02.11 Lindet †2 år gammel.
Niels Nielsen *1726.07.07 Lindet
1761 ved skiftet tjener i Vonge i Øster Nykirke sogn på Sneumgaard.
Laurids *1729.03.20 Lindet †8 uger gammel.
Christen Nielsen *1730.11.19 Lindet.
1761 ved skiftet i Vesterlund i Vester sogn.
Laurids Nielsen *1733.07.19 Lindet, overtager gården, se nedenfor.
Maren *1737.02.17 Lindet †2 år gammel.
Børn 3. kone Karen Pedersdatter:
Peder Nielsen *1739.02.11 Lindet †1807-14 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke.
Gift 1765.07.04 i Øster Nykirke med Birte Jensdatter *1746c †1799-1801 Nørre Kollemorten datter af Jens Jensen Graversen *1717 Nørre Kollemorten †1798 Nørre Kollemorten og Kirsten Lauridsdatter *1723 Nørre Kollemorten †1799+.
Lever 1761 ved skiftet. 1768 i Nørre Kollemorten i Øster Nykirke.
Maren *1740.05.15 Lindet †3 år gammel.
Thyregod-Vester kirkebog døbt nr. 327:

Dom. Catate, i Kirken fermstillet, tilforne in extremo vitæ periculo hiemdøbt af Jordemoderen Abelonne Sl. Laurids Nielsens, Niels Lauridsens Datter, Maren. Faddere Peder Lauridsen af Leerager, Peder Nielsen af Linnet, Thomas Thomasens Kone af Linnet, Anne Glarmester ib.

Jordemoderen er hendes bedstemor.
Mette *1742.05.20 Lindet †12 uger gammel.
Johannes Nielsen *1743.07.21 Lindet.
Lever 1761 ved skiftet. 1768 i Kbh.
Jens Nielsen *1745.05.30 Lindet.
Lever 1761 ved skiftet. 1768 i Lindet
Bendix Nielsen *1747.04.03 Lindet.
Lever 1761 ved skiftet. 1768 Føhr i Holsten.
Else Nielsdatter *1749.06.08 Lindet †1801.03.15 Grarup, Brande.
Gift 2. 1787.10.29 i Øster Nykirke med enkemand i Grarup Jens Pedersen *1739c Store Langkær, Brande †1813 Grarup søn af Peder Jensen †1763-73 Brande og kone †1763-73 Brande.
Gift 1. bosat Oksenbjerre i Øster Nykirke.
Gift 2. bosat Grarup i Brande.
Abbelone Nielsdatter *1751.07.18 Lindet †1824.10.01 Vesterlund, Vester.
Gift 1780.12.02 i Vester med Jens Jensen *1750.07.26 Vesterlund †1832.04.26 Vesterlund søn af Jens Clausen *1712c †1759.09.29 Vesterlund og Kirsten Ebbesdatter *1711c Vesterlund †1797.01.08 Vesterlund.
Lever 1761 ved skiftet. Tjener 1768 hjemme.
Bosat Vestergaard i Vesterlund i Vester sogn.
Mette Nielsdatter *1753.07.29 Lindet †1801+.
Gift 1782c ?Øster Nykirke med enkemand Oluf Knudsen *1733c Tørring †1801+.
Lever 1761 ved skiftet. Tjener 1768 hjemme. Okstenbjerre ved afkald 1783.
Bosat i Oksenbjerre i Øster Nykirke sogn.

1761 Laurids Nielsen *1733.07.19 Lindet †1818.03.11 Lindet søn af formand.
Gift 1761.12.10 i Vester med Ingeborg Thomasdatter *1735.11.20 Lindet †1803.12.06 Lindet nabodatter af Thomas Thomsen *1706c Lindet †1784.06.04 Lindet og Maren Pedersdatter *1692cc Kejlstrup, Nørre Snede †1774.04.18 Lindet.
Børn:
Maren Lauridsdatter *1763.11.06 Lindet.
Niels Lauridsen *1766.06.15 Lindet, overtog gården, se nedenfor.
Thomas Lauridsen *1770.03.11 Lindet †1808.11.27 (tyfus) Anesminde, Sejrup, Thyregod.
Gift 1799.10.11 i Thyregod med Ane Nielsdatter *1777.01.01 Sejrup †1809.01.29 (tyfus) Sejrup datter af Niels Pedersen *1750.05.19 Sejrup †1813.11.10 Sejrup og Ane Marie Laugesdatter *1749c Oksenbjerre, Øster Nykirke †1834.01.20 Sejrup.
Folketælling 1787 Lindet Laurids Nielsen   Matr: 4   8
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Laurids Nielsen541733 Lindet Vester 1818 Lindet Vester *1733.07.19.
kone 1Ingeborg Thomasdatter541735 Lindet Vester 1803 Lindet Vester  *1735.11.20.
Natio- nal Soldat søn Niels Lauridsen211766 Lindet Vester 1809 Lindet Vester *1766.06.15
søn Thomas Lauridsen161770 Lindet Vester 1808 Sejrup Thyregod *1770.03.11. Senere Anesminde i Sejrup i Thyregod.
tj-pige Else Marie Sørensdatter111776c   Ikke set født i Vester eller Thyregod.


1789 Niels Lauridsen *1766.06.15 Lindet †1809.03.12 (tyfus) Lindet søn af formand.
Gift 1. med Anne Marie *1765c †1790.10.26 (barselsseng) Lindet.
Gift 2. 1792c i Nørre Snede? med Anne Jensdatter *1767c Nortvig, Nørre Snede †1793.08.18 (barselsseng) Lindet datter (se skifte Vrads #43 Brejl) af Karen Nielsdatter *1739c †1801+ og Jens Pedersen †1783c.
Gift 3. 1794.11.13 i Vester med Inger Nielsdatter *1774.09.11 Skovsbøl, Vester †1840.08.28 Lindet datter af Niels Martinusen *1736.01.22 Risager, Vester †1812.05.24 Vesterlund, Vester og Bodil Villadsdatter *1727c †1797.11.12 Skovsbøl.
Barn med 1. kone Anne Marie:
Ingeborg Nielsdatter *1790.10.26 Lindet.
Barn med 2. kone Anne Jensdatter:
Anne Marie Nielsdatter *1793.08.18 Lindet.
Opkaldt efter 1. kone.
Børn med 3. kone Inger Nielsdatter:
Niels Nielsen *1795.07.25 Lindet.
Laurids *1797.12.26 Lindet †1798.02.04 Lindet otte uger gammel.
Ane Nielsdatter *1799.03.21 Lindet.
Lars Nielsen *1802.04.19 Lindet †1858.05.19 Lindet.
Gift 1834.12.13 i Vester med Ane Andersdatter *1801.08.16 Vesterlund, Vester †1878.04.15 Lindet datter af Anders Madsen *1772c Nørhoved, Nørre Snede †1839.08.14 Vesterlund og Ane Kirstine Jensdatter *1757.12.04 Kokborg, Thyregod †1842.02.08 Vesterlund.
Husmand og Hjulmand i Lindet. Fik matr. 4B Lindet hartnorn 0 5 2 2½ af halvbroderen Niels Peder Poulsen for 200 rigsdaler.
Bodil Marie Nielsdatter *1805.04.11 Lindet.
Jens Nielsen *1808.03.27 Lindet.
Folketælling 1801 Lindet Niels Lauridsen   Matr: 4  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 3Niels Lauridsen381766 Lindet Vester 1809 Lindet Vester *1766.06.15.
kone 3 1Inger Nielsdatter281774 Skovsbøl Vester 1840 Lindet Vester *1774.09.11
søn 3 Niels Nielsen61795 Lindet Vester  *1795.07.25.
dat. 3 Ane Nielsdatter21799 Lindet Vester  *1799.03.21
dat. 1 Ingeborg Nielsdatter101790 Lindet Vester  *1790.10.26.
mands far 1eLaurids Nielsen701733 Lindet Vester 1818 Lindet Vester *1733.07.19.
mands mor 1Ingeborg Thomasdatter65.021735 Lindet Vester 1803 Lindet Vester  *1735.11.20. Glemt i folketællingen.


1808 Inger Nielsdatter enken, se ovenfor.
Hun drev gården tre år før hun giftede sig igen.

1811 Poul Jakobsen Bøllund *1781.10.28 Bøllund, Give †1852.04.16 Lindet søn af Jakob Pedersen Odderbk *1748 Odderbæk, Thyregod †1831.12.04 Lindet og Else Poulsdatter *1748c Ravnsholt, Fyn †1801+
Gift 1811.01.05 i Vester med enken Inger Nielsdatter, se ovenfor.
Pouls forældre flyttede 1784c til Thorlund i Ejstrup, 1807 til Pomphole i Thyregod og 1811 med sønnen til Lindet.
Børn:
Niels Peder Poulsen *1811.10.13 Lindet, overtager gården, se nedenfor.
Else Marie *1815.02.20 Lindet

1834 Niels Peder Poulsen *1811.10.13 Lindet †1876.10.09 Lindet, søn af formand.
Gift 1. 1842.10.01 i Vester med Ane Kristine Christensdatter *1823.03.05 Bregnagergaard, Lindet †1849.06.10 Lindet datter af sognefoged Christen Christensen *1796.02.21 Østergaard, Vesterlund †1868.05.16 Lindet og Ane Pedersdatter *1798.03.07 Lindet †1836.03.22 Lindet.
Gift 2. 1849.10.27 i Vester med Mariane Elisabeth Jensdatter *1825.02.21 Lindet †1898.02.18 Lindet datter af Jens Pedersen *1791.04.25 Lindet †1869.07.31 Lindet og Ane Marie Nielsdatter *1790c Snejbjerg (Rind i FT 1850 vel forkert) †1861.01.13 Lindet.
Børn med 1. kone Ane Kristine Christensdatter:
Inger Nielsdatter *1843.01.18 Lindet.
Poul Christian Nielsen *1845.05.17 Lindet.
Christen Nielsen *1847.04.24 Lindet.
Ane Kirstine Nielsdatter *1849.06.05 Lindet.
Børn med 2. kone Mariane Elisabeth Jensdatter:
Jens Peder Nielsen *1850.10.30 Lindet, overtog gården, se nedenfor.
Anton Nielsen *1852.05.14 Lindet.
Karen Marie Nielsen *1854.04.21 Lindet †1940.10.09. Gift med Martin Stilou Sørensen *1854.08.19 †1929.04.11.
Andrea Nielsen *1856.03.23 Lindet.
Jakob Peder Nielsen *1857.06.27 Lindet.
Niels Christian Nielsen *1859.09.06 Lindet.
Laurids Nielsen *1861.12.07 Lindet.
Arver 1915 med søskende efter broderen Jens Peder Nielsen matr. 3A og 4K i Lindet, som straks sælges til Laust Kristian Laursen.
Nielsine Martine Nielsen *1864.10.16 Lindet.

1876 Jens Peder Nielsen *1850.10.30 Lindet †1914c Lindet søn af formand.
Ugift.
Han bytter sig 1883 til matr. 3A i Lindet hvor han bor resten af hans dage.

1883 Christen Jensen *1835.10.01 Lindet søn af Jens Peder Thomsen *1801.07.12 Lindet †1844.06.16 (tuberkulose) Lindet Sidsel Christensdatter *1798.03.11 Vesterlund †1883.01.24 Lindet.
Gift med Maren Johannesen *1841.10.02 Arnborg †1876.05.13 Lindet datter af husmand Johannes Christensen *1813.04.18 Arnborg og Abbelone Larsdatter *1818c Rind.
Kom fra matr. 3A Lindet og byttede (mageskifte) med Jens Peder Nielsen. Kort derefter bytter han videre med Johan Rasmussen fra Øster Nykirke.

1883 (Jens) Johan Rasmussen *1837c Høver, Storring, Aarhus Amt søn af Rasmus Rasmussen *1796c Miesing, Skanderborg Amt og Maren Rasmusdatter *1810c Framlev, Aarhus Amt..
Gift med Ane Marie Hansen *1847c Sattrup, Østbirk datter af Hans Nielsen *1811c Østbirk og Karen Knudsdatter *1816c Tamdrup, Skanderborg Amt.
Kom fra Øster Nykirke. Johan Rasmussen var da 46c år gammel.

1901 Jens Peder Nielsen fra 1876 igen, se ovenfor.
.
Udlægsskøde for gæld. Gården var nu en del mindre efter udstykninger.Anden halvgård af matr. 4:
1662- Mads Suderbæk Christensen ?*Suderbæk, Sunds sogn.
Børn:
?Christen Madsen.

1704- Christen Madsen ?søn af formand.
Formodet søn af formand.
Christen Madsen drev sammen med Laurids Nielsen på den anden halvgård det halve af matr. 3.

1715- Knud Andersen *1680c †1742 Skovsbøl 62 år.
?Gift med Malene Christensdatter *1681c †1747 Skovsbøl 66 år.
Det er ikke dokumenteret at Knud og Malene var gift med hverandre, det er en antagelse. Begge døde i Skovsbøl uden at være set gift med andre.
Ejnar Bjerre spekulerer, at Malene Christensdatter kunne være datter af Christen Nielsen i Ronnum i Skarrild, hvis kone bærer hendes søn Christen i 1719. Dette er ikke muligt, da Christen Nielsen Ronnum er født ca. 1680-1700 og hans kone Maren Christensdatter er født 1683c. Det kan formodes, at Maren Christensdatter er søster til Malene Christensdatter her, siden hun bærer.
Sammen med Niels Lauridsen på den anden halvgård drev de den anden halvgård af matr. 3.
Mindst tre af Knud Andersens børn dør små.
Børn:
Anders Knudsen *1712c Lindet †1741 Lindet.
Knud Knudsen *1716.10.25 Lindet.
Christen *1719.05.14 Lindet †1722.04.02 Lindet.
Margrethe *1723.06.23 †1724.06.18 et år gammel.
Søren *1725.04.27 †1726.07.28 et år tre måneder gammel.
Søren Knudsen *1727.10.05 Lindet.
Margrethe Knudsdatter *1732.05.04 Lindet.

1738 Halvgården brændte lagt til 1. halvgård så helgård.
Efter gården brændte kunne Knud Andersen ikke klare landgilden mere og flyttede til et hus i Skovsbøl her i Vester sogn.Første husmandssted senere matr. 5 i Lindet:
1757 Johan Jakob (Sejer?).
Betaler 2 rigsdaler og 2 tønder rug landgilde, så det har været næsten en gård.

Andet husmandssted senere matr. 5 i Lindet:
1757 Elias Marcussen.
Betaler 1 rigsdaler og 2 mark landgilde, så det har været et ret lille sted.

Bregnagergaard matr. 5 i Lindet hartkorn 1 5 1 2¾:
Sammenlægning af hvad der havde været to husmandssteder.
1770 Jens Jensen (Skærhoved) *1728.06.27 Givskov, Give †1787.03.15 Lindet, Vester søn af Jens Jensen Skærhoved *1686cc Skærhoved, Give †1756.03.07 Give By og hans kone †1734+.
Gift 1754c med Ingeborg Madsdatter *1721c ?Jelling †1790.02.07 Lindet.
Bor 1754- til 1770c i Jelling.
Overtager 1770 den nyskabte gård senere matr. 5 i Lindet. Jens Skærhoved er 38 år gammel, da han kommer til Lindet.
I 1783 laver Johan Jakob Sejer på Rørbæk om på hartkornet idet alle 5 gårde får lige hartkorn 2 0 1 1½ også denne gård.
Børn:
Jens Jensen Skærhoved *1756c Jelling, overtager gården, se nedenfor.
Maren Jensdatter *1758c Jelling †1851.11.12 Lindet.
Gift 1792.11.13 i Vester med Thomas Pedersen *1765.07.21 Lindet †1840.08.14 Lindet søn af Peder Thomsen *1727.11.01 Lindet †1793.11.13 Lindet og Anne Pedersdatter *1743.03.17 Odderbæk, Thyregod †1830.01.10 Lindet.
Bosat matr. 3 Lindet.
Bodil Marie *1760c Jelling †1764.03.11 Lindet fire år gammel.

Bregnagergaard matr. 5 i Lindet hartkorn 2 0 1 1½:
1785c Jens Jensen (Skærhoved) *1756c Jelling søn af formand.
Gift 1. 1785.11.27 i Vester med Kirsten Jensdatter *1753.05.06 Lindet †1786.06.01 (barselsseng) (skifte) Lindet, datter af Jens Vestesen *1724c †1784.01.04 Lindet og Maren Sørensdatter *1717c †1787.01.14 Lindet.
Gift 2. 1786.11.24 med Maren Nielsdatter fra Koutrup, Hammer sogn.
Fire børn født i Vester sogn.
I udskiftning 1792 og gården mistede meget af dens hartkorn.
Familien forlader Vester sogn 1792 vel som følge af udskiftningen, hvor den ikke har været tilfreds, og flytter til Koutrup i Hammer sogn, hvor 2. kone Maren Nielsdatter kommer fra. I FT 1801 har de 6 børn.
Børn med 1. kone Kirsten Jensdatter:
Ingeborg Jensdatter *1786.05.23 Lindet, Vester †1860+.
Gift 1813c med Niels Pedersen Lund *1787c Hvirring †1860+ søn af Peder Christensen Lund i Honum *1743c og Birte Nielsdatter *1749c.
Bosat Honum By, Hvirring, Skanderborg amt.
Børn med 2. kone Maren Nielsdatterr:
Jens Jensen *1787.10.24 Lindet.
Kirsten Jensdatter *1789.08.26 Lindet.
Niels Jensen *1791.12.26 Lindet.
Gift 1818- med Barbara Christensdatter *1795c Øster Nykirke.
Bosat FT 1834 og 1840 Kovtrup i Hammer, et barn født 1826 i Øster Nykirke.
Niels Jensen har vel overtaget forældrenes gård i Kovtrup
Bodil Marie Jensdatter *1793c Hammer.
Peder Jensen *1797c Hammer.
Hanna Jensdatter *1800c Hammer.

Hartkorn nedsat til 1 2 2 0 (lidt over det halve af førhen).
1794 Peder Jensen i Havreballegaard Lindet matr. 1.
Købesummen meget lav med 90 rigsdaler. Ejnar Bjerre:

... det tyder ikke på, at den har været velholdt


1801- Christen Jensen *1764.06.03 Lindet bror til ejeren Peder Jensen sønner på Havreballegaard af Jens Christensen *1733.06.07 Lindet †1799.09.01 Lindet og 1. kone Sidsel Pedersdatter *1741c Brande By †1770.03.09 Lindet.

1824 Christen Christensen *1796.02.21 Østergaard, Vesterlund †1868.05.16 Lindet søn af Christen Christensen *1762.02.01 Vesterlund †1837.04.16 Østergaard og Anne Kirstine Nielsdatter *1764.05.06 Skovsbøl †1837.04.14 Østergaard.
Gift 1. 1822.12.07 i Vester med Ane Pedersdatter *1798.03.07 Havreballegaard, Lindet †1833.06.22 (skifte) Lindet datter af Peder Jensen *1762.08.22 Lindet †1827.08.30 Lindet og Karen Martinusdatter *1757.10.30 Risager †1829.02.28 Lindet.
Gift 2. 1833.12.14 i Vester med Kirsten Pedersdatter *1812.03.30 Jelling †1886.02.28 Lindet datter af Peder Poulsen og Mette Kirstine [Bendtsdatter].
Christen Christensen var sognefoged i Vester sogn i mange år.
Da Lindet Krat deles i juli 1836 fik Christen en nake ved Skovsbøl og Tinnet, Øster Nykirke skel.
I jan 1843 købte han engmarkslod matr. 9B Vesterlund af Niels Jensen i Vestergaard, Vesterlund.
Børn med 1. kone Ane Pedersdatter:
Ane Kirstine Christensdatter *1823.03.05 Lindet †1849.06.10 Lindet.
Gift 1842.10.01 i Vester med Niels Peder Poulsen *1811.10.13 Lindet †1876.10.09 Lindet Poul Jakobsen Bøllund *1781.10.28 Bøllund, Give †1852.04.16 Lindet og Inger Nielsdatter *1774.09.11 Skovsbøl, Vester †1840.08.28 Lindet.
Drev matr. 4 i Lindet.
Christen Christensen *1827.01.24 Lindet.
Gift 1860c med Ane Bertelsen *1832c Hvejsel.
FT 1870 i et hus i Alsted i Øster Nykirke sogn.
Karen Marie Christensdatter *1831.01.16 Lindet.
Gift 1. 1856.09.29 i Vester med Niels Christian Hansen *1833.12.19 Thyregodlund †1858.10.28 Rørbæk Mark, Vester søn af Hans Jensen *1799.05.01 Odderbæk, Thyregod †1870-80 Stenagerhus, Oksenbjerre, Øster Nykirke og Kirsten Pedersdatter *1798.07.15 Østergaard, Sejrup, Thyregod †1870-80 Stenagerhus.
Gift 2. 1859.12.09 i Vester med bror til første mand daglejer Peder Hansen *1831.03.08 Thyregodlund †1860.08.01 Vesterlund.
Hun fik i 1864 en udstykning af gården med hartkorn 0 1 0 ¾ matr. 5B.
Barn med 1. mand Niels Christian Hansen:
Kristen Hansen *1856.09.29 Rørbæk Mark, Vester.
Barn med 2. mand Peder Hansen:
Niels Kristian Hansen *1860.04.13 Vesterlund.
Marie Kirstine Christensdatter *1833.06.06 Lindet.
FT 1860 tjenestepige ved Thomas Jakobsen i Ildved i Hvejsel.
Børn med 2. kone Kirsten Pedersdatter:
Ane *1835.04.24 Lindet †1840.09.19 fem et halvt år gammel.
Niels Peder Christensen *1837.01.25 Lindet.
FT 1860 hjemme.
Fik 1864 obligation på arv efter faderen
Johanne Kirstine Christensen *1838.04.28 Lindet.
FT 1860 tjenestepige ved Christen Bertelsen i Sandvad i Hvejsel.
Fik 1864 obligation på arv efter faderen
Ane *1841.02.15 Lindet †5 dage gammel.
Juliane Christensen *1843.03.05 Lindet †1883.01.03 Sejrup, Thyregod.
Gift 1861.05.07 i Vester med Anders Andersen *1840.07.08 Uldum søn af Ane Kirstine Andersdatter *1816c Uldum og udlagt fra Hjortsvang Anders Sørensen *1815c Hjortsvang, Linnerup.
Anders Andersen er FT 1845 plejebarn ved Karen Andersdatter i Hjortsvang i Linnerup sogn.
Bosat matr. 5C og 4B i Sejrup i Thyregod. Fik 11 børn.
Jens Peder Christensen *1846.06.06 Lindet.
FT 1860 hjemme.
Fik 1864 obligation på arv efter faderen
Anton Christensen *1856.08.21 Lindet.
FT 1860 hjemme.
Fik 1864 obligation på arv efter faderen

Matr. 5A Lindet 1864 hartkorn 1 1 3 2¼:
1864 Søren Michael Jensen *1821 Hjortsvang, Linnerup søn af Jens Sørensen *1793c Klovborg †1864+ Lindet og Dorthea Sophie Vogelius *1793c Hundslund, Aarhus Amt †1860 Hjortsvang.
Gift med Sofie Hansen *1822c Vindelev.
Prisen på gården var 1.800 rigsdaler hvoraf Christen Christensen fire børn Niels Peder Christensen, Jens Peder Christensen, Johanne Kirstine Christensen og Anton Christensen fik en del i arv i 1864.
Formanden Christen Christensen og 2. kone Kirsten Pedersdatter fik aftægt på gården. Han levede kun fire år efter 1864, men hun levede i 22 år på aftægt.
Søren Jensen var sognefoged og lægdsmand.
Han blev kun 6 år på Bregnagergaard indtil 1870 og byttede så med en parcel af Thisgaard i Dørken, der tilhørte Niels Christiansen. Tre år senere i 1873 byttede han igen gård, uklart hvor han kom hen.
Børn:
Juliane Sofie Sørensen *1851c Linnerup.
Jens Sørensen *1853c Linnerup.
Hans Sørensen *1855c Linnerup.
Johanne Dorthea Sørensen *1859c Linnerup.
Henrikke Sørensen *1864.06.28 Lindet.

1870 Niels Christiansen *1833.05.16 Thisgaard, Dørken, Thyregod †1911 (aftægt) Bregnagergaard, Lindet søn af Christian Christensen (Æ stærk mand i Dørken) *1799.09.02 Enkelund, Thyregod †1867+ og Abelone Mathiasdatter *1898.10.31 Thisgaard †1862.01.24 Thisgaard
Gift med Maren Knudsen *1836.12.21 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke †1885.06.24 Dørken datter af Knud Nielsen *1794c Nørre Snede og Maren Mouridsdatter *1796c Øster Nykirke (datter af Mourids Pedersen *1768c †1816 Sønder Kollemorten og Marie Mathiasdatter *1773c †1845 Nørre Kollemorten).
Niels Christiansen var en flytomkring.

1884 Knud Nielsen Christiansen *1859.10.21 Dørken, Thyregod søn af formand.
Gift med Kristiane Larsen Nygaard *1864c Klovborg.
Faderen Niels Christiansen købte denne gaard tilbagei 1890. Dette er ikke tinglyst.
Børn:
Marie Martine Christiansen *1885.04.17 Lindet.

1892 Christian Christiansen *1867.04.08 Dørken, Thyregod †1923.01.20 Lindet bror til formand.
Gift 1892 med Kristine Nissen *1873.10.10 Aalbæk, Thyregod †1944.08.15 Bregnagergaard, Lindet datter af Nis Peter Christiansen *1827 Aalbæk †1892 Aalbæk og 2. kone Anne Margrethe Pedersen *1842.01.20 Løvdal, Thyregod (som giftede sig 2. gang med Christian Christiansens far Niels Christiansen ovenfor).
Christian Christiansen blev 31 år på Bregnagergaard. Anne Margrethe Pedersen havde Christian Christiansen som svigersøn og ved hendes andet ægteskab fik hun ham også som stedsøn. Så hun kunne både mødre og svigermødre ham.
Børn:
Maren Christiansen *1897.03.31 Bregnagergaard, Lindet overtager
Niels Peder Christiansen.
Marie Elisabeth Christiansen.

1926 Maren Christiansen *1897.03.31 Bregnagergaard, Lindet.
Gift med Jens Gandrup *1897.07.27 Klovborg søn af Kristen Jensen Gandrup *1864.12.31 Vesterlund Mark †1943.11.28 Heinagergaard, Lindet og Maren Madsen *1865.06.09 Aale sogn †1943.12.10 Heinagergaard, Lindet.
Adkomsten 1926 var for Kristine Nissen og hendes tre børn. Derefter fik Maren Christiansen arveudlægsskøde.

Raunshus matr. 6 i Lindet:
1792 Jens Enevoldsen *1757c †1837.03.20 Lindet.
Gift 1792.01.17 i Øster Nykirke med Karen Andersdatter *1769 Damgaard, Øster Nykirke †1848.02.25 Lindet datter af Anders Jakobsen *1730 Ørnsholt, Øster Nykirke †1787+ og Anne Sørensdatter *1731c Tindet, Øster Nykirke †1787+ .
Børn:
Peder Jensen *1792 Damgaard, Tinnet, Øster Nykirke.
Ved moderen Karen Andersdatters forældre.
Anders *1795.04.02 Lindet.
Ane Kirstine *1797.09.10 Lindet.
Ane *1800.06.22 Lindet †14 uger gammel.
Ane Jensdatter *1801.09.06 Lindet †1857- Lindet?.
Gift med Jens Vestesen *1795.07c Hedeby, Ringive †1860+, søn af Veste Henriksen *1753.11.11 Hedeby, Ringive og 2. kone Johanne Pedersdatter *1760.10.19 Gammelby, Ringive.
Bosat Lindet. Jens gift 2. gang med Ane Kirstine Nielsen *1814c Nørre Snede.
Hans Frederik *1805.06.03 †1 år gammel.
Hans Frederik Jensen *1807.11.01 Lindet.
Søren Jensen *1811.07.07 Lindet overtog gården, se nedenfor.
1831 Søren Jensen *1811.07.07 Lindet †1874 Lindet.
Gift med Mette Jensdatter *1805.10.06 Uhre, Brande †1876 Lindet, datter Jens Christensen Bundgaard *1760c Uhre †1819 Uhre og Karen Poulsdatter *1773c Risbjerg, Brande †1832 Uhre.
Prisen var 100 rigsdaler.
Han købte i juli 1836 matr. 1B i Odderbæk i Thyregod hartkorn 0 0 1 ¾.
Børn:
Jens Sørensen *1838.06.17 Lindet.
Blev væver i Enkelund og Sejrup i Thyregod sogn.
Jens Christian Sørensen *1840.02.14 Lindet.
Hans Peder Sørensen *1842.02.18 Lindet, overtager gården, se nedenfor.
Betegnes FT 1870 hjemme som skrædder.
Karen Sørensen *1846.09.06 Lindet.
Væverpige i Thyregod sogn.
Karen Marie Sørensen *1849.01.21 Lindet.
Væverpige i Thyregod sogn.
1874 Hans Peder Sørensen *1842.02.18 Lindet †1919.08.25 Lindet søn af formand.
Gift 1876.11.25 i Vester med Else Marie Hansen *1849.02.16 Vesterlund †1887.12.24 datter af Christiane Andersdatter *1823.02.26 Brejl, Ejstrup (datter af Anders Christensen *1779c og Inger Nielsdatter *1799c Ejstrup) og udlagt tjenende på Rørbæk Hans Nielsen *1827.05.06 Oksenbjerre, Øster Nykirke (søn af Niels Frandsen og jordemoder Else Marie Andersdatter *1788c).
Gården kostede 500 rigsdaler, hvilket var værdien af aftægten.
Besætning i 1869 var 2 stude, 2 køer, 1 kvie, 5 får og 1 kalv.
I 1873 købte Hans Peder Sørensen matr. 5B i Lindet, der lå lige op ad Raunshus for 300 kr.
I nov. 1902 købte han et engskifte matr. 1AC i Hasstrup af Jens Jensen i Lindet for 400 kr.
I juli 1906 købte han et tørveskifte i den største mose på hele egnen: Vorslunde Mose i Give sogn. De gamle mindre moser var ved at blive gravet tomme.
Børn:
Søren Jesper Sørensen *1879.10.11 Lindet.
Morten Sørensen *1885.03.10 Lindet.
Smed.
Mette Marie Sørensen *1878.01.22 Lindet †1920.04.22 Give Sygehus (begravet Vester).
Gift med Iver Chr. Iversen Skovsbøl *1881.04.26 †1955.12.30 Vester.
Kristiane Magdalene Sørensen *1881.11.28 Lindet.
Hansine Marie Sørensen *1883.02.27 Lindet.
Ane Ingeborg *1886.11.07 Lindet †1889.01.25 godt to år gammel.
1906+ Ny Ejer.


Husmandssteder i Lindet:
1751- Jens Vestesen *1724c †1784.01.04 Lindet.
Gift 1751- Maren Sørensdatter *1717c †1787.01.14 Lindet.
Ikke meget set om denne familie.
Jens Vestesen fadder 1751 af Lindet.
Maren Sørensdatter fadder 1757, 1758, 1760, bærer 1761.
Datter Kirsten bærer 1775 i Lindet.
Børn:
Kirsten Jensdatter *1753.05.06 Lindet †1786.06.01 (barselsseng) Lindet.
Gift 1785.11.27 i Vester med Jens Jensen (Skærhoved) *1756c Jelling søn af Jens Jensen Skærhoved *1728.06.27 Givskov, Give †1787.03.15 Lindet og Ingeborg Madsdatter *1721c ?Jelling †1790.02.07 Lindet.
Mette Jensdatter *1758.03.05 Lindet.

6 Andet
Viborg Landstings Dombøger;
1616 Mads Madsen i Lindet
1616 Christen Christensen i Lindet, 1625, 1631
1624 Terkel Terkeldsen i Lindet, 1631.
1624 (1622) Anders Rasmussen i Lindet
1625 Peder Christensen i Lindet
1631 Niels Ibsen i Lindet
1635 Peder Graversen i Lindet
1636 Peder Gregersen


Rørbæk

Vester Rørbæk hovedgaard begynder her ↓

Vester Rørbæk hovedgaard
1487 Per Marquardsen.

Vester Rørbæk hovedgaard
1542 Hans Johansen Lindenov til Fovslet i Sellerup sogn *1510c- †1568.09.27 Kbh. søn af Hans Johansen Lindenov til Fovslet †1536- og Berete Eriksdatter Rosenkrantz †1537+.
Gift med Riborg Lauridsdatter Tinhuus (Skinkel) til Julskov †1572.06.02 Kbh.
Han var 1540-46 Lensmand på Kjærstrup.

Vester Rørbæk hovedgaard
1561 Anders Hansen Lindenov til Fovslet og Rørbæk bror til formand.
Gift 1538- med Margrethe Thomesdatter Lange (tre Roser) til Alnerup og Løjtved *1504+ Alnerup, Lydum, Vester Horne †1554 Fovslet, Sellerup, Gauerslund.
Han skriver sig til Rørbæk, men har formodentlig ikke boet der.
Her nævnt barn:
Else Andersdatter Lindenov *1538+ se nedenfor.

Vester Rørbæk hovedgaard
1612- Else Andersdatter Lindenov *1538+ †1613.07.23 Løjtved Hovedgård, Stenstrup, Sunds, Svendborg, Danmark datter af formand
Gift med Absalon Gøye *1539.07.22 †1602.04.15 Dalum Klosten, Odense.
Så vidt set har hun ikke boet på Rørbæk, men på Løjtved ved Svendborg på Fyn.
I Viborg dombog 1616 skal Thomas Jensen i Skovsbøl nabo til Rørbæk betale 30 rigsdaler til Else Lindenov.
I 1619 bor hun på Løjtved og har en foged Peder Poulsen på Rørbæk, som anker en dom fra Nørvang Herredsting om noget rug til Landsretten i Viborg.
Hendes arving var Breide von Rantzau, som havde et barn med datteren Karen. Breide †1618 hans arvinger begærer 1621 skifte efter Else Lindenov. Iblandt godset Rørbæk hovedgaard.
Børn:
Karen Absalonsdatter Gøye †1599.04.13 Løjtved Hovedgaard, Stenstrup, Sunds, Svenborg Amt.
Gift 1598.05.07 i Odense med Breide von Rantzau til Rantzausholm *1556.10.13 Segeberg, Holsten †1618.01.10 Kbh. søn af Henrik von Rantzau til Breitenburg *1526.03.11 Breitenburg, Holsten †1598.12.31 Breitenburg og (gift 1554.10.23 Segeberg) Christina von Halle til Drakenburg *1535.02.11 Drakenburg, Niedersachsen †1603.07.26 Itzehoe, Holsten.

Vester Rørbæk hovedgaard
1623 Erik Bille til Kærsgaard *1561c †1641 søn af Steen Bille til Kærsgaard *1522.03.12 Gladsaxe, Skaane †1590.10.21 Kærsgaard, Brenderup sogn Vends Herred Odense Amt og Helvig Hartvigsdatter Ulfeldt *1531 †1601.06.23 Kærsgaard.
Gift 1. 1591 med Magdalene Andersdatter Emmiksen til Grøftebjerg *1522+ †1598.04.03 Grøftebjerg, Vissenbjerg, Odense.
Gift 2. 1605- med Mette Lavesdatter Beck til Havrelykke *1571 †1630.
Erik Bille var godt nok ejer af Rørbæk og drev gården, men han synes ikke at have boet der. Han boede på Kærsgaard i Brenderup sogn på Fyn.
August 1625 nævnes i Viborg Domsbog Erik Bille til Rørbæk.
I Viborg Domsbog i april 1631 nævnes Erik Billes foged Peder Pedersen på Rørbæk.
Erik Bille vil med vold og magt have Thomas Jensen i Skovsbøl lige ved Rørbæk frataget hans fæste. Sagerne blev anket for Viborg Landsting over mange år fra 1623 til 1638. De er beskrevet af Hans Fussing i "Herremand og Fæstebonde", Kbh 1942, 518 sider.
Nævnt barn:
Lave Bille *1607.05.17 †1679.06.15.
Thomas Jensen i Skovsbøl i Vester sogn laver forlig med Erik Billes søn Lave omkring 1638.

Vester Rørbæk hovedgaard
1667 Rohde familien.

Vester Rørbæk hovedgaard
1702 Morten Jensen Bach forpagter af Rørbæk.
Gift med hans kone.
Ses i kopskatten 1705 som forpagter på Rørbæk:

Forpagteren Sr Morten Bach og Hustrue, har
j Daatter,
j Tieniste Dreng
j Tieniste Pige .

Senere 1722 birkefoged ved Hastrup Birk i Thyregod sogn. I 1722 boede han i Dyringhave i Ejstrup sogn.
Set barn:
? Mortensdatter *1704-.

Vester Rørbæk hovedgaard
1713 Sejer Sejersen Løjtnant †1715.06.22 Risager, Vester søn af Albert Sejer.
Boede på Risager, nabo til Rørbæk.

Vester Rørbæk hovedgaard
1714 Johan Jakob Sejer *1677c bror til formand.
Gift med Ide Birgitte Vinther.
Fra 1714-1720 forpagtes Rørbæk af Sr. Mads Pedersen.
Johan Jakob Sejer boede først på Risager men flyttede 1720 til Rørbæk Hovedgaard.
Børn med Bente Sørensdatter:
Johan Jakob Jakobsen? *1717.08.08 Risager.
Sejer Johansen *1720.04.26 Risager †1721.04.27 et år gammel.
Børn med konen Ide Birgitte Vinther:
Albert Christian Sejer *1723.01.14 Rørbæk.
Andreas Johansen *1724.12.28 Rørbæk †1725.02.02 11 uger gammel.
Margrethe Kirstine Johansdatter *1726.05.27 Rørbæk †1727.04.14 begravet et år gammel.
Johan Jakob Sejer *1727.09.20 Rørbæk, overtager gården, se nedenfor.

Vester Rørbæk hovedgaard
1739 Gertrud enke efter birkedommer Stribolt i Middelfart.

Vester Rørbæk hovedgaard
1739 Peder Simonsen Schiøning Kromand, Nørre Snede .

Vester Rørbæk hovedgaard
1741 Jens Jørgen Bredal til Hammergaard i Hammer sogn..
Herrisk. Behandlede præsten i Thyregod skidt.

Vester Rørbæk hovedgaard
1755 Jean de Trappaud .

Vester Rørbæk hovedgaard
1756 Arnt Peter Engwaer på Havhus.

Vester Rørbæk hovedgaard
1764 Johan Jakob Sejer *1727.09.20 Rørbæk, Vester †1797.04.10 Vesterdam, Thyregod.
Gift 1756.11.20 i Thyregod med Elisabeth Bering *1728.06.08 Thyregodlund, Thyregod †1796.11.08 Vesterdam datter af sognepræst Hans Pedersen Bering *1697c Hjarup †1769 Thyregodlund Karen Madsdatter Humblet *1699 Sest †1769 Thyregodlund.
Børn:
Ide Birgitte Sejer *1757.07.06 Rørbæk †1799.0911 Vesterdam.
Gift 1797.01.13 i Thyregod med Søren Pedersen *1758c.
De overtager Vesterdam i Thyregod 1797-1804.
Johannes *1758.09c Rørbæk †1759 syv måneder gammel..
Katrine (Humlet) Sejer *1760.04.15 Rørbæk.
Gift 1791.09.09 i Vester med sognedegn i Nørre Snede Andreas Maltha *1764c
Elisabeth Sejer *1764.12 Rørbæk †1832 Horsens.
Gift 1795.03.31 i Hastrup i Thyregod med forvalter på Hastrup Claus Adam Niemann *1756 Uth †1800 Farre Mølle, søn af degnen Hans Mattisen Niemann *1715c †1782 Uth og datter af formand Gertrud Klausdatter Winther *1722 Uth †1780 Uth.
Se Farre Mølle i Give sogn.
Anne Kirstine Bering *1767.03.01 Rørbæk †1777.01.01 knap 10 år gammel.
Johanne Sejer *1762.04.12 Rørbæk †1790.03.25 Hastrup, Thyregod.
Gift 1782.08.23 i Vester med junker Erhart Karl Christian Stiernholm senere af Hastrup *1764.05.06 Selde søn af Junker Rasmus Stiernholm *1712.07.25 Keldgaard, Selde, Salling †1777.02.08 Keldgaard og Anna Kristine Øllegaard Hvass *1733.12.09 Aarhus †1783.02.05 Keldgaard.

Vester Rørbæk hovedgaard
1790 Christen Christensen fra Egholm.

Vester Rørbæk hovedgaard
1800- Søren Holst *1742c ugift.
Datter med en kvinde:
Ane Bodille Holst *1782c.

Vester Rørbæk hovedgaard
1821 Erik Jensen *1796.02.06 Thyregodlund †1860+ Ejstrup By? søn af Jens Jensen sognefoged *1754.10.13 Thyregodlund †1816.07.29 Thyregodlund og 1. kone Maren Eriksdatter *1759c Hedegaard, Ejstrup †1809.05.23 (skifte) Thyregodlund datter i Hedegaard af Erik Andersen *1720c- †1774-87.
Gift 1. 1821.04.12 i Ejstrup med Ellen Eriksdatter *1800c Ejstrup †1825.11.29 Nørre Snede datter af Erik Jonasen *1765c Over Harrild, Ejstrup †1839.01.10 Hygild, Ejstrup og Maren Andersdatter *1771c †1829.07.19 Ejstrup.
Gift 2. 1831.10.08 i Ejstrup med Ane Kirstine Eriksdatter *1812c Hedegaard, Ejstrup †1860+, datter i Hedegaard af Erik Pedersen *1781c Hedegaard †1834- og Maren Jonasdatter *1785c Harrild, Ejstrup.
Han drev først en Kjærsgaard i Nørre Snede og købte saa Rørbæk paa auktion i 1821 for 1.505 rigsbankdaler sølv. I 1831 gav han broderen Niels Andreas Thyregod kaldet N.A. Thyregod skøde. Derefter blev Erik Jensen kroholder i Ejstrup By.

Vester Rørbæk hovedgaard
1831 Niels Andreas (Jensen) Thyregod *1789.12.07 Thyregodlund, Thyregod †1843.03.16 Rørbæk, Vester bror til formand, se der.
Gift 1822.07.05 i Ejstrup med Inger Eriksdatter *1803.07 Hedegaard?, Ejstrup †1869.04.02 Rørbæk (driver som enke Rørbæk med sønnen Erik) datter af Erik Jonasen *1766c †1839.01.10 Ejstrup By og Maren Andersdatter *1771c †1829.07.19 Ejstrup By.
Seminarieuddannet Borris 1810.
Landmåler.
Børn:
Jens Nielsen Thyregod *1823 Rørbæk †1861 overtager gården, se nedenfor.
Marie Nielsen Thyregod *1825.01.09 Rørbæk overtager gården, se nedenfor.
Maren Nielsen Thyregod *1827 Rørbæk †1861.
Ellen Marie Nielsen Thyregod *1829 Rørbæk †1866.
Erik Nielsen Thyregod *1831.04.19 Rørbæk †1867.04.26 Vejle sogn.
Gift 1861.07.27 i Hover med Ane Dorthea Sørensen *1844.06.29 Høgsholt, Hover sogn, Vejle Amt †1916.06.13 Langskov sogn, Vejle Amt.
Erik Nielsen Thyregod var lærer ved Borgerskolen i Vejle..
Ane Dorthea Sørensen gift 2. 1868.12.04 i Vejle med Peter Julius Stephensen *1841.09.20 Kokspang, Hostrup sogn, Ribe Amt †1928.03.14 Sankt Josephs hospital, Sankt Pauls sogn, Aarhus.
Mette Marie Kirstine *1834 Rørbæk †1839.

Vester Rørbæk hovedgaard
1843 Inger Eriksdatter enken, *1803.07 Hedegaard?, Ejstrup †1869.04.02 Rørbæk se ovenfor.

Vester Rørbæk hovedgaard
1846 Jens Nielsen Thyregod *1823 Rørbæk †1861 søn af forkvinde.

Vester Rørbæk hovedgaard
1867 Jacob Helms *1821.06.30 Lundumskov, Lundum sogn †1889.08.11 Rørbæk søn af Nikolaj Gotfred Helms *1788.06.09 †1867.02.16 og Anna Kirstine Olufsdatter Mandix *1799.04.11 Bisgaard, Tamdrup †1870.09.24 Gedvedgaard.
Gift med Marie Nielsen Thyregod *1825.01.09 Rørbæk †1801.05.15 Øster Snede præstegård (begravet Vester) søster til formand.
Før han overtog Rørbæk havde Helms været lærer på det kortlivede Hastrup Landvæsensinstitut i nabosognet Thyregod og forpagter af Skaarupgaard i Randers Amt.

Vester Rørbæk hovedgaard
1889 Marie Nielsen Thyregod enken, *1825.01.09 Rørbæk †1801.05.15 Vester se ovenfor.
Fru Helms drev Rørbæk i 9 år.
Jens Peter Hansen af Givskud og senere Vestbjerggaard i Sejrup i Thyregod sogn var omkring 1896 27 år gammel blevet bestyrer eller forkarl på Rørbæk for fru Helms (fra interview 1985 med hans søn Laurids Hansen i Vestbjerggaard):

Han tint o Rørbæk jen år. Han wa wol båd forkål o bestyrer. Det wa ve en fru Helms, som gik fallit. Da wa Rørbæk møj større, end det er idaw {1985}.

Fra interview 1987 med Jens Peters søn Johannes Hansen i Nørre Snede:

Den føst daw om monneren, han wa æ ant end li got å wal kommen op, så kom dæe en mand i æ går, om det wa ham, dæe wa bestyrer no. Ja, det wa et jo da. Jammen han sku mæ æ mand - en karetmager - i æ skow, det wa en bestæmt træ, æ mand sku ha. Men han wa æ in i et enno. Æ mand vælt det hæe træ. Hen o æ daw wa fruen {Fru Helms} kommen op, så håed fåe {far - Johannes Hansens far Jens Peter Hansen} jo aflæjen rapport.
"Nå, så håe han ligot hat hæld ået" såe Fruen.
Æ mand måt æ fo en, det hæe træ, for det wa jæn dæ æ sku ha wan fældet. For den træ håd æ mand wan ud atte før, no udnøttet han li chancen o tar det hæe ny mand. "A wa nøj sue o et," såe far "men a kom jo uskylle i et."

Der blev altså skovet i Rørbæk skov.

Vester Rørbæk hovedgaard
1898 Iver Hansen Nielsen fra Tranum.
Han blev senere mælkekusk i Lindet i Vester sogn.

Vester Rørbæk hovedgaard
1902 Niels Jensen af Thyregodlund.
Børn:
Karoline Jensen *1892c overtager gaarden.

Vester Rørbæk hovedgaard
1913 Jens Jensen Ørnsholt fra Ørnsholt.
Gift med Karoline Jensen datter af formand.
Børn:
Henning Jensen *1914 overtager gården.

Vester Rørbæk hovedgaard
1952 Henning Jensen Ørnsholt *1914 †1985 søn af formand.
Gift med Eli Ballegaard *1914 †1992.

Vester Rørbæk hovedgaard
1985 Eli Ballegaard enken *1914 †1992.

Vester Rørbæk hovedgaard
1991 Aage V. Jensens Fond.

Vester Rørbæk hovedgaard
2002 Bo Anders Olesen *1962.05.
Gift med Gurli Eiskjær.
Bo og Gurli Olesen overtager Rørbæk Hovedgaard i 2002 og lod bygningerne renovere. Bo Anders Olesen har og har haft et væld af bestyrelsposter vigtigst i byggebranchen som Ikast Byggeinstrustri A/S og Danske Stenhuggerier A/S.
Der er 160 hektar let jord til gården, som fra 2010 blev forpagtet ud.
Desuden er der 740 hektar sø, skov og hede det meste fredet.
Restaurant Vester Mølle med en begyndelse 1935 blev i 2009 omdøbt til restaurant Rørbæk Sø. I 2017 og 2021 angives den som ikke åben.

Vester Rørbæk hovedgaard ender her ↑ .


Skovsbøl
Skovsbøl, Vester sogn 1825 Matrikel kort
Matrikelkort Skovsbøl, Vester sogn opmålt 1825.
Matr. nr. 3 er udstykket fra nr. 1 i 1818 før kortet blev opmålt, nr. 1b bliver ved nr. 1 indtil 1870. Nr. 2 blev udstykket i 1859 af Jens Peder Nissen, men 2a og 2b blev sammen og kun de små stykker 2c, 2d og 2e på ca. 5, 2 og 2 hektar blev handlet frem og tilbage og på tværs.
Omtrendt halvdelen er hede i 1825: en stor strimmel på den østlige (højre) side og den sydlige halvdel af nr. 1b.
Husene er tegnet ca. 5 gange naturlig størrelse.

Skovsbøl
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Skovsbøl nævnes første gang 1456. Det har i 1688 hartkorn 6 4 0 1. I 1612 ses en fæster, omkring 1700 deles gården i to halvgårde, der officielt først angives med hver deres hartkorn i 1770.
I følge TRAPs stedregister findes der kun et sted i Danmark af navn Skovsbøl, nemlig dette i Vester sogn.
Denne opstilling bygger på Ejnar Bjerres arbejde, se hans tekst om ejerlavet Skovsbøl skrevet omkring 1995. Mange andre kilder er benyttet: kirkebogen i Vester og andre sogne, Brejls tingbogs ekstrakter fra Vrads og Nørvang herreder, Extraskatten 1762, folketællinger, Brejls skifter, forskellige seriøse slægtssider i internettet.
Skovsbøl som efternavn.
I Skovsbøl selv her i Vester sogn ses dette af og til men ikke gennemgående. Men i Tørring og Aale ses fra omkring 1780 to sønner af Niels Jensen †1762 Skovsbøl på det senere matr. nr. 2, nemlig Anders og Jens og begge kaldes i kirkebøgerne konsekvent Skovsbøl. Både Jens og Anders Skovsbøl får en del børn, og af dem fører i hvert fald nogle Skovsbøl navnet videre.
Fra 1803 ses næste generation fra matr. nr. 2 en søn af Peder Christensen, nemlig Niels Pedersen Skovsbøl i Aale, hvis søn igen Peder Nielsen også kalder sig Skovsbøl.
Det umiddelbare indtryk er at af de mange med efternavn Skovsbøl, kunne de fleste stamme fra Aale og Tørring ikke direkte Skovsbøl i Vester sogn.
Folk der kalder sig Skovsbøl i Tørring kirkebog:
1779+ Anders Nielsen Skovsbøl, flytter 1792c til Aale, se nedenfor.
1797+ Christen Jørgensen Skovsbøl, Gravenslund, Stougaard Mark.
Folk der kalder sig Skovsbøl i Aale kirkebog:
Se også ane 128 og 130 J. P. Jørgensen.
1788+ Jens Nielsen Skovsbøl i Aale By *1755.03.09 Skovsbøl, Vester †1837.01.17 Aale.
Gift 1. med Maren Frandsdatter *1754c †1790 (i barselsseng) Aale.
Gift 2. 1791 med Birthe Marie Pedersdatter *1760c †1836.08.08 Aale.
Mette Marie Jensdatter *1799 Aale †1854.12.22 Aale.
1793+ Anders Nielsen Skovsbøl i Lille Bjerre. (Bror til Jens Nielsen) *1751.12.12 Skovsbøl †1838 Lille Bjerre, Aale.
Gift med Mette Jensdatter *1758c †1834- Lille Bjerre?.
1803+ Jens Andersen Skovsbøl, søn af Anders Nielsen Skovsbøl, flytter til Hvirring.
1814 Johanne Marie Andersdatter Skovsbøl ikke copuleret med Peder Frandsen af Hvirring.
1791 Jens Jensen Skovsbøl af Horsens (muligvis *1752.11.12 Skovsbøl) gift med Karen Simonsdatter af Aale.
1803+ Niels Pedersen Skovsbøl i Aale Mark *1767.12.06 Skovsbøl †1830.06.17 Aale gift med Inger Nielsdatter *1773.10.16 Klovborg †1852.07.20 Aale.
Peder Nielsen Skovsbøl *1802c Øster Nykirke †1876.06.12 Aale..

2 Fæstere
1612- — 1663+ Thomas Jensen
Første halvgård, senere matr. 1:
1705- Jens Thomsen, søn
1720 Jens Jensen fra Rønslunde
1741 Gertrud Jensdatter, enken
1745 Jens Jensen fra Katballe
1757 Niels Martinusen, gift med enken
1798 Jens Nielsen, søn
1841 Christen Christensen Tornvig fra Arnborg, svigersøn
1874 Christen Christensen Junior, svigersøn
1912 Marie Kristine Christensens, enken
1916c Kristen Steffen Kristensen, svigersøn
1942c Kristian Kristensen, søn
1986 Steen Jensen
Anden halvgård, senere matr. 2:
1681- Mads Pedersen
1714 Niels Sørensen Skovsbøl
1719 Niel Jensen
1763 Niels Jensens enke
1766 Peder Christensen, svigersøn
1798 Christen Pedersen, søn
1819 Birgitte Marie Christiansdatter (Thorlund)
1823 Jens Peder Nissen, søn
1866 Peder Hansen Schmidt (Vindelev)
1866 Peder Jensen
1886 Marie Mogensine Poulsen, enke
1889 Niels Peder Pedersen, gift med enken
1912 Madsine Bertemine Madsen, enke
1918 Christian Adolf Jensen
Matr. 3 udstykket 1818 fra nr. 1:
1818 Jørgen Jørgensen (Bril)
1856 Mathias Rahbek Sørensen, søn
1902 Sidsel Kirstine Christensen, enke
1902 Jørgen Jørgensen, søn
1930 Mathias Rahbæk Jørgensen, søn
1941 Jørgen Jørgensen, søn

3 Ejere
Mest ejere af Rørbæk hovedgård (der ejede Skovsbøl):
1487 Per Marquardsen
1542 Hans Johansen Lindenov
1561 Anders Hansen Lindenov, bror
1612- Else Lindenov, datter (skifte 1621)
1630- Erik Bille til Kjærsgaard †1641
1642 Levin Bülow
1659- Mogen Høegh Banner
1662- Valdemar Skram til Todbøl og Otte Krafse til Egholm.
1662- Krafses halvdel: til Steffen Rohdes arvinger
1667 Skrams halvdel: til Steffen Rodes arvinger
1681 Andreas Rohde fra Sivert Urnte til Billeshave
1688 Frands Rohde (bror), fra Albert Sejer og Marcus Glede
1713 Sejer Sejersen
1715 Johan Jakob Sejer, bror
1739- Gertrud, enke efter birkedommer Stribolt i Middelfart
1739 Kromand Peder Simonsen Schiøning, Nørre Snede
1741 Jens Jørgen Bredal til Hammergaard, Hammer sogn.
1755 Jean de Trappaud
1756 Arnt Peter Engwari på havhus
1764 Johan Jakob Sejer †1797
1790 Christen Christensen af Egholm Mølle

4 Familier med børn
1612- — 1668+ Thomas Jensen *1590c- ?Risager, Vester †1668+ Skovsbøl formodet søn af Jens Thomasen set 1634 i Risager (KancBrev).
Gift 1. med enke efter en Jens Inger Jørgensdatter †1637+.
Gift 2. 1637+ med Maren Pedersdatter *Leret, Nørre Snede †1671+ datter af Johanne Madsdatter †1661c Leret.
Han er med sikkerhed gift mere end een gang, for hans sikre søn Jens (se afkald Vrads herreds Tingbog i 1661) lever endnu i 1714 med levende kone i Skovsbøl og hvis han blev 80 ville han være født 1634, men faderen var fæster allerede i 1612. Den Niels Thomsen Skovsbøl, der nævnes 1671 i Hedensted er ikke søn af Maren Pedersdatter, ellers ville han være opført som arving. At han er søn af Thomas Jensen anses som ret sikkert. Thomas Jensen kan have været gift mere end to gange, men altså mindst to gange.
Hans første kone Inger Jørgensdatter ses i Viborg Landstings Dombog den 20. januar 1636:

... var skikket velb Erik Bille til Kærsgård hans visse bud Peder Gregersen i Lindet og havde stævnet Inger Jørgensdatter i Skovsbøl og hendes børn Albret Jensen, som tjente og rømte fra Hammergård, og Anne Jensdatter i Bjerlev for et vidne, de til Nørvang herreds ting 15/12 1625 vidnet har, at de 19/9 og 3/1 1 tilforn i samme år skal have været i Rørbæk for Tomas Jensen i Skovsbøl med hans landgilde: så og efterdi samme landstings dom ikke lyder ydermere, indtil sagen blev stævnet på ny, og det nu sket er, da bør den ikke længere magt at have, og efterdi det befindes Inger Jørgensdatter at være Tomas Jensens egen hustru, og Albret Jensen og Anne Jensdatter hans stedbørn, og i så måder vildige ham til behjælpning og befrielse samme vidner at have vidnet, og ikke sådan deres kundskab med andre uvildige vidner bestyrkes eller bekræftes, da finder vi efter sådan lejlighed samme vidner magtesløs at være.

Stor konflikt med Erik Bille på Rørbæk 1623-1636 (Fussing), dømmes fra fæstet, men får dommen omstødt. Bille forsøger påny, mest får han ret ved Nørvang Herredsting, mens Thomas Jensen kan omstøde ved Landsretten i Viborg. (Se Fussings bog s. 399).
Erik Bille forfølger ondt, han sætter uretfærdige retsprocesser i gang og bliver ved med det. Han får ret ved Nørvangs Herredsting, som ikke ser godt ud, uret i Viborgs Landsting, som fortjener respekt, og ret ved Rettertinget (Kongen), som traditionelt hældede til adelen.
Ejnar Bjerres referat fra Fussings "Herremand og Fæstebonde":
I 1623 opstod der strid imellem Erik Bille og Thomas Jensen om en restance på landgilde, nemlig 1 gås og 1 skp. Havre, som Erik Bille krævede af Thomas Jensen, men som denne påstod ikke var nævnt i Rørbæks gamle jordebog, som Erik Bille ikke ville fremlægge i herredstinget. D. 13. Juli 1624 blev Thomas Jensen fradømt fæstet ved Nørvang herredsting. D. 2. juli 1625 omstødte landstinget dommen, da restancen ikke var specificeret og godtgjort for fogden.
D. 24 marts 1625 lod Erik Bille foretage syn på Skovsbøl, som han mente, at Thomas Jensen havde været for længe om at istandsætte. D. 22. juni samme år fik han igen Thomas Jensen fradømt fæstet, denne gang på grund af bygfæld. Forinden havde Thomas Jensen ladet foretage nyt syn på gården, som han havde forbedret for 90 rigsdaler, og den blev fundet forsvarlig. D. 2. juli dømte landstinget, at dette syn ikke kunne omstødes.
Den sidste dom havde Erik Bille ikke afventet, han lod folkene fra Rørbæk harve en mark på Skovsbøl og tilså den med boghvede, selvom Thomas Jensen allerede havde sået byg i den. Nogle af Erik Billes folk blev dømt for hærværk, og til gengæld prøvede Erik Bille at få Thomas Jensen dømt for hærværk, fordi han havde dyrket i jorden, efter at han vår blevet fradømt gården.
Der gik så en halv snes år, hvor Erik Bille og Thomas Jensen måske har fået andet at tænke på, men d. 21. oktober 1635 fik bille igen Thomas Jensen fradømt fæstet af Skovsbøl, denne gang på grund af en landgilderestance for årene 1625 og 26. Efter flere retssager stadfæstede rettertinget dommen i 1638. Med hensyn til hærværkssagen, så henviste Thomas Jensen til, at han havde indgået forlig med Erik billes søn Lave Bille. Udgangen på sagen kendes ikke, men i den ældste jordebog står Thomas Jensen som fæster før 1660, så muligvis er forliget blevet afslutningen. Erik Bille, der var født i 1561, døde i 1641. Både han og hans kone Magdalene Emmicksen var kendt som stridbare bondeplagere. En grundig beskrivelse af sagen findes i Fussings: Herremand og Fæstebonde. Fussing mener, at Billes håndtering af sagen var retslig uangribelig, den var i alt fald mærkelig. I den ældste jordebog er der iøvrigt nok nævnt en gås, men ingen havre.
Thomas Jensen kunne læse og skrive og var ingen almindelig fæster, som man kan se af følgende i tingbogen.
Nørvang Herreds Tingbog 14. juli 1663:
25 - fol.18B - tiende
Jens Mikkelsen i Risager og Thomas Jensen i Skovsbøl tilbyder Wolf von Buchwald, lensmand på Koldinghus, at opkræve kongens korntiende for 1662 og 1663 for Vester sogn.
I marts 1668 ses han i ægtkørsels listen i Nørvang Herreds Tingbog.
Stedbørn af 1. kone Inger Jørgensdatter
Albret Jensen *1605c-.
Anne Jensdatter *1605c-.
1636 i Bjerlev i Hvejsel sogn.
Børn 1. kone Inger Jørgensdatter:
Ingen børn set.
Børn 2. kone Maren Pedersdatter:
Jens Thomsen *1638c Skovsbøl, se lovbud Vrads Tingbog 29. maj 1661, se nedenfor.
Johanne Thomasdatter *1636c Skovsbøl se lovbud Vrads Tingbog 29. maj 1661, nævnt sammen med broderen Jens Thomsen.

Gården delt i to halvgårde.
Senere matr. 1 Skovsbøl.

1705- Jens Thomsen *1661- †1714+ søn af formand.
Gift med hans kone †1714+ (fadder juni 1714 #2017).
Ses i skattelister 1705 og 1714. Det er ikke muligt at se hvilken halvgård Jens Thomsen var på, det kan have været den anden. Han er ikke set begravet i Vester og er formodentlig flyttet ud af sognet.

1720 Jens Jensen *1690c Rønslunde, Ejstrup †1741 Skovsbøl søn af Jens Christensen †1736 (skifte) Rønslunde og Sidsel Pedersdatter †1736+.
Gift med Gertrud Jensdatter *1666c †1743 Skovsbøl.
Konen mener Ejnar Bjerre (grund ikke set) kommer evt. fra Damgaard i Tinnet, Øster Nykirke.
Jens Jensen ses som fadder i Damgaard, Tinnet, Øster Nykirke i 1727, hvor Jens Jensen i Damgaard får en datter Giertrud døbt.
I dec. 1734 bærer hans søster Kirsten Jensdatter fra Rønslunde Jens Jensen Damgaard i Tindets datter Karen.
I 1736 i skiftet efter Jens Christensen i Rønslunde, ses Jens Jensens bror Niels Jensen også i Skovsbøl.
Børn med 1. mand:
? Jensdatter *1708c- Katballe.
Fadder 1724.08.20 #2203 . Jens Skovsbøls datter.
Børn med 2. mand Jens Jensen Skovsbøl:
Sejer Jensen *1715.06.23 Katballe
Jens Jensen *1717.03.17 Katballe, overtager fæstet, se nedenfor.
Mads Jensen *1719.09.03 Katballe.


1741 Enken Gertrud Jensdatter, se ovenfor.

1745c Jens Jensen *1717.03.17 Katballe, Vester †1756.10.17 (skifte Rørbæk, Brejl) Skovsbøl søn af formand.
Gift 1. 1744c med Anne Nielsdatter †1750 Skovsbøl datter af Niels Madsen i Kærshoved, Vrads.
Gift 2. 1750c med Bodil Villadsdatter *1727c †1797.11.12 Skovsbøl datter af Villads Andersen i Store Thorlund; i 1727 Hjøllund, Vrads, senere Kærshoved og Store Thorlund i Ejstrup.
Af hans otte børn dør fire spæde.
Børn med 1. kone Anne Nielsdatter:
Jens *1745.04.04 Skovsbøl †9 uger.
Gjertrud *1746.10.30 Skovsbøl †7 uger.
Niels *1747.10.15 Skovsbøl †1 år gammel.
Gjertrud *1750.03.15 Skovsbøl, ses i skiftet 1756.
Børn med 2. kone Bodil Villadsdatter:
Niels *1751.05.02 Skovsbøl.
Jens *1752.11.12 Skovsbøl.
Anne *1754.08.11 Skovsbøl †18 uger gammel.
Villads *1755.11.30 Skovsbøl.

1757 Niels Martinussen *1736.01.22 Risager, Vester †1812.05.24 Vesterlund søn af Martinus Nielsen *1707c Vesterlund Vester †1768 Risager og Ane Christensdatter *1713c ?Gludsted, Ejstrup †1801.12 Risager.
Gift 1. 1757 i Vester med enke efter formand Bodil Villadsdatter, se der.
Gift 2. 1799 i Vester med enke efter Christen Nielsen Overgaard i Vesterlund Ane Marie Madsdatter (han flytter til hende i Overgaard).
Niels Martinusen blev i 1792 selvejer, da han købte gården fra Rørbæk. Konen Bodil Villadsdatter fik 8 børn med 1. mand og 6 børn med denne mand i alt 14 børn. I Extraskattemandtallet 1762 har Niels og konen ingen børn hjemme over 12 år og ingen tjenestefolk.
Børn med 1. kone Bodil Villadsdatter:
Jens *1759.02.25 Skovsbøl †5 år gammel.
Martinus *1761.10.11 Skovsbøl †5 år gammel.
Anne Kirstine Nielsdatter *1764.05.06 Skovsbøl †1837.04.14 Vesterlund.
Gift 1794 i Vester med enkemand Niels Laursen i Lindet.
Martinus Nielsen *1767.03.22 Skovsbøl.
Gift 1793.11.08 i Linnerup med Barbara Andersdatter *1776c Linnerup By datter af Anders Madsen *1723c Anne Jensdatter *1750c, gård i Linnerup..
Jens Nielsen *1770.02.25 Skovsbøl, overtager gården, se nedenfor.
Inger Nielsdatter *1774.09.11 Skovsbøl †1840.08.28 Lindet, Vester.
Gift 1. 1794.10.02 i Vester med Niels Laursen *1763c †1809.03.12 Lindet søn af Laurs Nielsen *1733.06.07 Lindet †1815.03.11 Lindet og Ingeborg Thomasdatter *1736.11.11 Lindet †1803.12.06 Lindet..
Gift 2. 1810.12.09 i Vester med Poul Jakobsen Bøllund fra Pomphole *1781.10.28 Bøllund, Give †1845+ søn af Jakob Pedersen Odderbæk *1748 Odderbæk, Thyregod †1831 Lindet, Vester (ved denne søn) og Else Poulsdatter *1748c Ravnholt, Fyn.
Simuleret Folketælling 1762 Skovsbøl Niels Martinussen Gods: Rørbæk Ejer: Sejer
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Niels Martinussen26 1736 Risager Vester 1812 Vesterlund Vester  
kone 11762100Bodil Villadsdatter35c 1727c Hjøllund? Vrads? 1797 Skovsbøl Vester  
søn175998Jens Nielsen3 1759 Skovsbøl Vester 1764 Skovsbøl Vester  
søn176198Martinus Nielsen1 1761 Skovsbøl Vester 1766 Skovsbøl Vester  

Folketælling 1787 Skovsbøl Niels Martinussen   Matr: 1  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Niels Martinussen521736 Risager Vester 1812 Vesterlund Vester  
kone 2Bodil Villadsdatter581727c Hjøllund? Vrads? 1797 Skovsbøl Vester  
søn Martinus Nielsen201767 Skovsbøl Vester  Gift 1793 i Linnerup med Barbara Andersdatter, overtager hendes fødegård.
søn Jens Nielsen161770 Skovsbøl Vester  Overtager gården 1798.
dat. Inger Nielsdatter121774 Skovsbøl Vester 1840 Lindet Vester Gift 1. 1794 med Niels Laursen af Lindet, Vester.

1798 Jens Nielsen *1770.02.25 Skovsbøl.
Gift 1797c med Sidsel Kirstine Jensdatter *1779c Rønslunde, Ejstrup †1865.01.18 Skovsbøl, vel datter af Jens Madsen *1734c †1801+ Rønslunde? og Maren Laursdatter *1738c †1801+ Rønslunde?.
Børn:
Bodil Maria *1798.12.26 Skovsbøl.
Niels *1800.12.15 Skovsbøl.
Maren *1803.05.30 Skovsbøl.
Jens Jensen Skovsbøl *1805.10.06 Skovsbøl †1850+. Væver i Klejs By, Raarup 1845.
Gift 1834c med Bodil Katrine Jørgensdatter *1809c Sønderby, Glud datter af Jørgen Pedersen *1764c og Ane Kirstine Laursdatter *1771c. Hans søn Jens kaldes også Skovsbøl.
Martinus Jensen *1808.05.01 Skovsbøl †1867.07.26 Hedegaard, Ejstrup.
Gift 1834.11.01 Ejstrup med Inger Marie Christensdatter *1814.03.02 Rønslunde, Ejstrup †1880.06.02 Hedegaard, Ejstrup datter af Christen Mortensen *1782c Hygild, Ejstrup (søn af Morten Pedersen *1749c og Marie Pedersdatter *1741c) og Ane Marie Laustdatter *1777c Hedegaard, Ejstrup (datter af Laurids Christensen *1757c og Inger Christensdatter *1747c).
Ane Jensdatter *1811.03.10 Skovsbøl.
Gift 1841c med Ole Andersen *1814c Dørken,Thyregod søn af Anders Pedersen Skjærlund *1779.12.19 Skærlund, Brande †1833.04.22 Dørken og Kirstine Marie Olesdatter *1789.07.21 Dørken.
Jens Peter Jensen *1813.05.16 Skovsbøl.
Gift 1841c med Maren Christensdatter *1812c Rønslunde, Ejstrup datter af Christen Mortensen *1782c Ejstrup †1850-55 Ejstrup? og Ane Marie Lauridsdatter *1777c Ejstrup †1850-55 Ejstrup? . Bosat Rønslunde, Ejstrup.
Sidsel Kirstine Jensdatter *1815.09.03 Skovsbøl gift med eftermand, se nedenfor.
Niels Peter *1818.03.31 Skovsbøl.
Laurids Jensen *1821.11.21 Skovsbøl.
Gift 1862.11.21 i Thyregod? med Ane Kirstine Eriksdatter fra Toftløs, overtog hendes fars fæste af nr. 1ab Hastrup.
FT 1801 Skovsbøl.
Jens Nielsen 31 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Zidsel Kirstine Jensd. 21 Gift Hans Kone
Niels Jensen 1 Ugift Deres Barn
Bodil Marie Jensd. 3 Ugift Deres Barn


1841 Christen Christensen Tornvig *1813.06.20 Tornvig, Arnborg †1884.07.05 Skovsbøl søn af Christen Christensen *1787 Nederkirkegaard, Assing †1869 Tornvig og Ane Marie Sørensdatter *1789.09.20 Dørslund, Brande †1876 Tornvig.
Gift 1. i Vester med datter af formand Sidsel Kirstine Jensdatter *1815.09.03 Skovsbøl †1874.07.20 (skifte) Skovsbøl.
Gift 2. 1874.09.10 i Vester med enke efter Søren Andersen i Katballe Abelone Marie Laursdatter *1802 Vesterlund, Vester †1888.07.01 Vesterlund datter i Vestergaard af Laurs Hansen *1770 Vesterlund †1839 Vesterlund og Maren Pedersdatter *1774c Ibsgaard, Nørre Snede †1858 Vesterlund.
Børn med 1. kone Sidsel Kirstine Jensdatter:
Jens Christensen *1842.07.18 Skovsbøl †1913.12.27 Kærgaard, Thyregod.
Gift 1869.11.12 Thyregod med Ane Pedersen *1851.11.02 Kærgaard †1935.01.22 Kærgaard, datter af Peder Nielsen i Kjærgaard *1818.10.26 Kærgaard †1886.08.03 Thyregod By og Else Marie Eilersdatter kaldet Kjærgaard *1826c Stabildal, Navr, Ringkøbing amt †1900+ Thyregod By.
Christen Christensen Junior *1844.10.26 Skovsbøl, overtager gården.
Ane Kirstine Christensen *1847.07.29 Skovsbøl †1918+.
Gift 1. 1867.11.30 med Jens Christensen i Thyregodlund *1843.01.14 Thyregodlund †1871.02.06 Thyregodlund. Gift 2. 1871.12.15 i Thyregod Iver Hansen fra Hesselballe †1912.08.29 Thyregodlund. Matr. 7A.
Udvalgt barn med 1. mand Jens Christensen:
Ane Kirstine Christensen *1868.04.21 Thyregodlund, gift med moderens bror i Skovsbøl Christen Christensen Junior.
Ane Marie Christensen *1850.06.10 Skovsbøl.
Gift 1873.11.19 med fætter Jens Nielsen Jensen i Røndslunde *1844.02.23 Rønslunde, Ejstrup søn af Jens Peter Jensen *1813c Vester og Maren Christensdatter *1812c Rønslunde, Ejstrup.
Niels Christensen *1853.02.09 Skovsbøl †1884.05.28 Vesterdam, Thyregod.
Gift 1878.05.21 i Thyregod med Ane Judithe Sørensen *1856.10.14 Ejstrup datter af Søren Larsen Yde i Vesterdam *1819c Barslev By, Hvidbjerg, Thisted amt †1887.08.17 Vesterdam og Anne Katrine Pedersdatter *1829c.
Anders Christensen *1855.07.13 Skovsbøl †1909+.
Gift 1882.05.19 med Maren Sørensen i Lille Mosgaard, Thyregod *1848.08.15 Dørslund, Brande, enke efter Christen Clausen Laursen *1840.11.23 Lille Mosgaard †1881.03.14 Lille Mosgaard datter af Søren Pedersen og Mette Jensdatter.
Bodil Marie Christensen *1858.06.17 Skovsbøl.
Gift 1886.07.15 i Vester? Med Søren Jensen Kokborg i Ny Hastrup, Thyregod.
1874 Christen Christensen Junior *1844.10.26 Skovsbøl †1912.05.03 Skovsbøl søn af formand.
Gift 1889.12.13 i Thyregod? med kusine Marie Kirstine Christensen *1868.04.21 Thyregodlund †1956.02.27 Skovsbøl datter af Jens Christensen *1846c Uldum og Ane Kirstine Christensen *1848c Vester.
Børn:
Cecilie Kirstine Kristensen *1890.08.29 Skovsbøl, gift med eftermand.
Niels Kristian Kristensen *1892.01.29 Skovsbøl †1929.10.01 Skovsbøl.
Ane Jensine Kristensen *1895.03.30 Skovsbøl †1920.07.29 Skovsbøl.
1912 Marie Kirstine Christensen enken, se ovenfor.
1916c Kristen Stefffen Kristensen *1885.04.27 Hammer.
Gift med datter af formand Cecilie Kirstine Kristensen *1890.08.29 Skovsbøl †1924.05.22 Vejle Sygehus.
Børn:
Kristian Kristensen *1916c
Kristian Kristensen *1922.07.05 Skovsbøl overtager gården, se nedenfor.
1942c Kristian Kristensen *1922.07.05 Skovsbøl †1983.01.27 Thyregod.
Gift med Else Lang fra Thyregod.
1986 Steen Jensen.

Senere matr. 2 Skovsbøl.
1681- Mads Pedersen *1655c †1715.12.01 Skovsbøl.
Gift med hans kone †1714+ (fadder juni 1714 #2017).
Nævnes i skøde på Rørbæk i maj 1681 og i Markbogen 1683. Mads Pedersen var enefæster i Skovsbøl indtil omkring 1700. Vrads herreds tingbog 8. december 1706 (Brejl):
3 - fol.5B - fæste
Morten Jensen Bach på Rørbæk Christen Nielsen, der har fået 8 skilling i fæstepenge af Mads Pedersen i Skovsbøl og skulle møde 14 dage efter, men mødte ikke. Bevidnet af Christen Christensen i Kovtrup og hustru Maren Davidsdatter.
Der siges fæstepenge, ikke landgilde, men måske menes det samme.
I skødet fra 1681 nævnes skov til 100 svins olden, hvilket er alt for meget og må bero på en alvorlig fejltagelse. Fejlen gentages i et skøde fra 1688.
Da Mads Pedersen nævnes som enefæster må Thomas Jensens søn Jens Thomsen vel være fæster et andet sted og kommet tilbage til Skovsbøl omkring 1700. Han er nemlig født en del år før 1661, hvor han nævnes som arveberettiget i Vrads Herreds Tingbog. Han må være over 50 i 1700. Se den anden halvgård ovenfor.
Kendt barn:
Kirsten Madsdatter *1690cc Skovsbøl.
Gift 1713.11.12 i Vester med Niels Peder Nielsen, Nortvig, Nørre Snede.
Maren Madsdatter *1702c Skovsbøl †1735 Silleshoved, Give.
Gift 1726.08.11 i Vester med Niels Pedersen *1702c? Sillesthoved, Give †1762 Lindeballe søn af Peder Nielsen *1659c †1727 Sillesthoved og Johanne Nielsdatter †1730+.
1714 Niels Sørensen Skovsbøl *1680-90c Knob, Vrads sogn †1754.12.20 (skifte Engelsholm) Kærbølling, Bredsten søn af Søren Nielsen Knob *1651c †1699 Knob (søn af Niels Poulsen, Vrads Tingbog 28. juli 1680) og Kirsten Pedersdatter *1666c †1730 (skifte Skanderborg Rytterdistrikt) Davding, Grædstrup (2. gift med Peder Nielsen i Davding †1708 Davding)
Gift 1. 1710- med Anne Mikkelsdatter †1741 (skifte Engelsholm) Kærbølling, Bredsten datter af Karen Ibsdatter (se dåb 1717) og en Mikkel.
Gift 2. 1741-46 med Anne Katrine Rasmusdatter (i nærheden af Bredsten)
Nævnes i kirkebogen fra 1714. Han flytter 1720 til Katballe (tidligere Lille Lindet) i Vester og 1740c til Kærbølling, Bredsten sogn. Hans børn bliver behandlet her, men de sidste af dem blev født i Katballe.
Niels Sørensen Skovsbøl har gået i skole og kan læse og skrive; i 1720 repræsenterer han som fuldmægtig Johan Jakob Sejer på Rørbæk mod fæster Christen Christensen i Koutrup, Hammer sogn (Nygaards Sedler).
I 1745 udfører han en Reqvisition på Oberstlieutnant de Anteschou til Haraldskærs vegne i Vejle By i Hans Hansen Varmarckes Logemente for et til hans svigersøn Apoteker Hans Christen Mulensteds udstedt pantebrev. Apothekeren var gået fallit og svigerfaderen haftede. Dette indføres i Nørvang-Tørrild Herreders Skøde- og Panteprotokol.
Mindst to af hans børn lader han gå i skole. Sønnen Sejer går 1736 - 45 i Horsens Latinskole, det har kostet penge. Sønnen Svenning går også i skole for han bliver skoleholder i Sædder sogn, Præstø amt, Sjælland, hvor han ses 1772.
I 1761 ses ved Svenning første datter en fadder Mons. Skovsbøl (se andet) af Conradsborg ved Ringsted, som formodes at være en bror til Svenning, evt. Sejer der jo gik i Horsens Latinskole. Denne Mons. Skovsbøl nævnes 1764 af Køge by.
Børn med 1. kone Anne Mikkelsdatter:
Søren Nielsen Skovsbøl *1711c Skovsbøl †1781.01.04 Kollund, Rind.
Gift 1767.07.03 i Rind med Anne Jensdatter Schophus *1729.12.22 Rind/Herning †1803.10.23 Kollund (datter af Jens Schophus).
Han fødes lige før kirkebogen begynder, alder fra skifter og begravelsen. Lever 1754 i skiftet efter faderen.
Bor efter 1767 i Kollund i Rind.
Et barn:
Ane Malene Sørensdatter *1770.07.29 Lind, Rind †1846.02.27 Lind 76 år.
Gift 1815.10.21 i Rind med Søren Christensen Flø *1767c Flø, Brande †1846.11.04 Lind, Rind 80 3/4 år søn af Christen Pallesen i Flø i Brande.
Karen Nielsdatter *1713c. Lever i 1741, er død i 1754.
Gift med Hans NN i Løvet, Grædstrup sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt.
Børn:
Anne Marie Hansdatter.
Katrine *1714.06.10 Skovsbøl †1718.06.06 Skovsbøl, 4 år gammel.
Navnløs *1717.08.01 Skovsbøl †1717.08.08 to dage gammel. Tvilling.
Kirsten *1717.08.08 Skovsbøl †1718.06.06 10 måneder gammel. Tvilling.
Katrine Nielsdatter *1719.04.11 Skovsbøl. Lever 1754 i skiftet efter faderen.
Sejer Sejersen Nielsen (Skovsbøl) *1722.02.08 Katballe, Vester.
Opkaldt efter ejeren af Rørbæk. Lever 1754 i skiftet. Han går 1736-45 i Horsens Latinskole, student 1745 med 23.
Børn:
Søren Seyersen *1748c, FT 1787 hjulmand i Lund huse, Bredsten, gift med Anne Dorthe Jepsdatter *1750c.
Niels Nielsen *1724.09.24 Katballe, lever i 1754.
Svenning (Svend) Nielsen (Skovsbøl) *1727.05.11 Katballe †1794.10.21 Haarlev sogn, Roskilde amt.
Gift 1759c med Christine Marie Pihl *1727.09c †1772.10.28 Algestrup, Sædder.
1747 tjener på Hvolgård, Langskov sogn (udlagt far i Gadbjerg).
1761 - 1765c Hegnerup, Sædder sogn, Præstø amt.
1765c - 1785? skoleholder Algestrup skole, Sædder.
1785 - 1794 Rytterskolen i Haarlev nær Køge (bygningen eksisterer stadig 2015, se også "Hårlev og Himlingøje sogne" af Axel P. Jensen, udgivet 1951, s. 44-51).
Ringive, Gadbjerg og Lindeballe kirkebog:
1747 den 16 maj blev Anne Marie Thomasdatters uægte barn af Gadbjerg hjemdøbt navnlig Thomas formedelst svaghed og feria 2 pentacostes ført til kirke af Mette Margrethe Jesdatter. Blev udlagt til barnefader Svenning Nielsen Skousbøll på Hvolgård tjenende.

{Ses 1772 i Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, Præstø amt}
108 Christine Marie Pihl i Algestrup. 23.11.1772, fol.185, 219.
E: Svenning Skovsbøl, skoleholder i Algestrup. B:
1) Anne Elisabeth Skovsbøl 10
2) Karen Skovsbøl 7.

Svenning Nielsen i Ljørslev, Thisted amt (fx FT 1787) er en anden person af samme alder som Svenning Skovsbøl.

{Skifte 1794 Haarlev sogn, nabo til Sædder, Brejl}
142 Svenning Skovsbøl, skoleholder i Haarlev. 31.10.1794, fol.248B, 250B, 251B.
Enkemand efter [Christine Marie Pihl, skifte 23.11.1772 lbnr.108]
1) Anne Elisabeth Skovsbøl 34, i København
2) Karen Skovsbøl 31, i København.
Afdøde døde 21.10.1794.
Børn:
Anne Elisabeth (Svenningsdatter) Skovsbøl *1761 Algestrup, Sædder, Præstø amt, 1794 i København tilsyneladende ugift.
Karen (Svenningsdatter) Skovsbøl *1764 Algestrup, 1794 i København tilsyneladende ugift.
Peder Nielsen *1730.10.22 Katballe, lever i 1754.
Børn med 2. kone Anne Katrine Rasmusdatter:
Anne Marie Nielsdatter *1748.02.25 Kærbølling, Bredsten.
Kirsten Nielsdatter *1750c Kærbølling.
Rasmus Germand Nielsen *1753c Kærbølling.
1719 Niels Jensen *1694c Rønslunde, Ejstrup †1762.12.25 (skifte) Skovsbøl søn af Jens Christensen †1736 (skifte) Rønslunde og Sidsel Pedersdatter †1736+..
Gift 1. 1718.06.19 i Vester med Anne Thomasdatter *1700c Lindet †1743 Skovsbøl, datter af Thomas Nielsen *1664c †1743 Lindet og 1. kone *1671c †1741.
Gift 2. 1744c med Maren Andersdatter *1712c Nørre Snede †1789.07-12 Skovsbøl.
I Extraskattemandtallet 1762 har Niels og 2. kone tre børn hjemme over 12 år. Ejnar Bjerre mener han kan være søn af Jens Thomsen, men dennes kone kunne være for gammel.
To af sønnerne flytter først til Tørring og derefter til Aale og de bliver kaldt Skovsbøl og deres børn delvis også.
Børn med 1. kone Anne Thomasdatter:
Thomas Nielsen *1719.08.17 Skovsbøl, 1762 i Leret, Nørre Snede.
Sidsel *1722.10.18 Skovsbøl
Jens *1725.04.22 Skovsbøl.
Anne Nielsdatter *1728.02.28 Skovsbøl.
Gift med Mads Jørgensen i Aale, Bjerregaard gods (1762).
Maren *1731.04.08 Skovsbøl †1737.10.13 begravet 6 år 7 måneder gammel.
Else Nielsdatter *1734.09.05 Skovsbøl †1760c (glemt begravet i kirkebogen) Tinnet, Øster Nykirke.
Gift 1755 i Vester med af Tinnet Christen Nielsen Bach *1727c †1796+ (1762 i Tinnet, sidst set i Lille Mosgaard, Thyregod).
Christen Nielsen kaldet Bach 1762 i Extraskattemandtallet, Christen Give er senere fadder ved en dåb, kan dermed ikke være faderen. Bosat Tinnet 1755- — 1777+, før 1787 flyttede de til Lille Mosgaard i Thyregod sogn, hvor en Christen Bach også ses som Ejnar Bjerre kalder Christen Hansen - Hansen er vel fejl. En Christen Nielsen af Tinnet bliver 1761.10.03 i Øster Nykirke copuleret med Anne Pedersdatter i Vonge *1733c. Else Nielsdatter ikke set begravet i 1760-61.
Børn med Christen Nielsen Bach:
Niels Christensen *1756 Tinnet.
Ane Christensdatter *1758 Tinnet.
Maren Christensdatter *1760 Tinnet. Faddere Niels Skovsbøl og kone (Maren) moderens forældre.
Christen Nielsen Bachs børn med 2. kone Anne Pedersdatter:
Peder Christensen *1762 Tinnet.
Gift med Anne Marie Christensdatter *1766c.
Ses FT 1787 ved hans forældre i Lille Mosgaard, ikke fundet i FT 1801
.
Else Christensdatter *1764 Tinnet.
Gift 1791 i Thyregod med Peder Sørensen i Ullerup, Give.
Ikke fundet i FT 1801 i Vejle, Skanderborg, Ringkøbing og Ribe amter. Han ser ikke ud til at være fra Give.
.
Niels *1766 Tinnet †12 uger.
Anders *1768 Tinnet †17 uger. Tvilling, den anden tvilling dødfødt.
Kirsten Christensdatter *1773 Tinnet.
Hans Christensen *1777 Tinnet
Gift 1797.12.01 i Give med af Højgaard Ane Kirstine Sørensdatter *1776c Højgaard/Bæksgaard, Give formodet datter af Søren Sørensen *1734 Nederdonnerup †1812 Bæksgaard, Give og Birte Pedersdatter *1732c Ørnsholt, Øster Nykirke †1800-05?.
Bosat Bæksgaard, Give.
.
Johanne Nielsdatter *1737.06.16 Skovsbøl.
Gift med Christen Pedersen Morsing i Tørring (1762).
Peder Nielsen *1740.04.25 Skovsbøl (ugift 1762).
Børn med 2. kone Maren Andersdatter:
Anders *1745.01.17 Skovsbøl †1 år gammel.
Anne Marie Nielsdatter *1746.08.21 Skovsbøl, overtager med hendes mand fæstet
Anders Nielsen Skovsbøl *1751.12.12 Skovsbøl †1838 Lille Bjerre, Aale.
Gift med Mette Jensdatter *1758c †1834- Lille Bjerre?.
Ses i Tørring 1779, 1780 er han fæster af 3 6 2 0 under Stougaard og FT 1787, fra 1793 i Lille Bjerre, Aale.
Børn:
Niels *1779 Tørring.
Jens Andersen Skovsbøl *1781 Tørring †1848.12.17 Kodallund, Hvirring. Daglejer.
Gift 1802 i Aale med Karen Jensdatter *1779.08.25 Kodallund †1848.11.18 Kodallund datter af Jens Christensen Bødker *1750c Kodallund og Anne Nielsdatter *1753c Molger, Tamdrup †1784 Kodallund.
En søn Anders Jensen kalder sig Skovsbøl *1804 Aale mark..
Dødfødt 1783 Tørring.
Maren *1784 Tørring †3 måneder gammel.
Maren Andersdatter *1786 Tørring.
Johanne Marie Andersdatter *1788 Tørring.
Anne Andersdatter *1789 Tørring.
Niels *1793 Lille Bjerre †1809 (druknet) Lille Bjerre, 16 år gammel.
Mads Andersen *1797 Lille Bjerre.
Peder Andersen *1800 Lille Bjerre.
Gift med Mette Laursdatter *1807c Skærup, Vejle amt.
Overtager først gården Lille Bjerre i Aale. Flytter mellem 1840-45 til et hus i Ørum, Sindbjerg. Ikke fundet FT 1850.
Jens Nielsen Skovsbøl *1755.03.09 Skovsbøl †1837.01.17 Aale. Bosat Aale. Kaldes i FT 1787 Kusk.
Gift 1. gang med Maren Frandsdatter *1754c †1790 (i barselsseng) Aale.
Gift 2. gang 1791 med Birte Marie Pedersdatter *1766c Føvling By †1836.08.08 Aale datter af Peder Pedersen *1721cc †1805 (skifte) Føvling og Birte Mikkelsdatter *1745c.
Børn med 1. kone Maren Frandsdatter:
Frands *1788 Aale.
Marie Kirstine Jensdatter *1790 Aale. Moderen døde kort efter fødslen.
Børn med 2. kone Birte Marie Pedersdatter:
Peder Jensen *1793 Aale.
Thomas Jensen *1796 Aale.
Mette Marie Jensdatter *1799 Aale †1854.12.22 Aale Mark.
Gift med Peder Nielsen Skovsbøl *1802c Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1876.06.12 Aale Mark.
Børn:
Inger Pedersdatter *1833c Aale Mark.
Jensine Pedersdatter *1835c Aale Mark.
Niels Pedersen Skovsbøl *1837.09.15 Aale Mark.
Gift 1861.10.05 i Hvirring med Bodil Jensdatter *1834.06.21 Hvirring By, skilt 1868-80, datter af Jens Christensen Sommer *1787c Hornborg †1867.04.25 Boring, Hvirring og Gertrud Sophie Hansdatter *1802c Hornstrup †1879.06.19 Boring.
Børn:
Jens Kristian Nielsen Skovsbøl *1862.06.10 Aaale Mark †1941.04.28 Vester.
Gift 1. 1893.11.18 i Vester med Nielsine Marie Nielsen *1869.03.18 Katballe, Vester †1902.09.05 Katballe datter af Niels Peter Nielsen *1823.12.09 Katballe og Marie Kirstine Jensdatter *1830.05.10 Lindet, Vester.
Gertrud Sophie Nielsen *1868c Linnerup?, ses FT 1880 Hvirring.
Simuleret Folketælling 1762 Skovsbøl Niels Jensen Gods: Rørbæk Ejer: Sejer
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Niels Jensen68c 1694c  1762 Skovsbøl Vester  
kone1762100? Niels Jensens kone  1726- Nørre Snede 1766+   
dat. 1173750Johanne Nielsdatter17 1737 Skovsbøl Vester   
søn 1174060Peder Nielsen22 1740 Skovsbøl Vester  Mulig også Else *1734.
dat. 2174698Anne Marie Nielsdatter16 1746 Skovsbøl Vester 1779 Skovsbøl Vester Overtager 1766 gården med hendes mand Peder Christensen *1740 Lindet, Vester.
søn 2175190Anders Nielsen11 1751 Skovsbøl Vester   
søn 2175590Jens Nielsen7 1755 Skovsbøl Vester   

1763 Enken Maren Andersdatter se ovenfor.
Enken overtager fæstet efter Niels Jensens død indtil datteren Anne Marie bliver 20 og gifter sig med Peder Christensen.

1766 Peder Christensen *1740.07.31 Lindet †1800.07.24 Skovsbøl søn af Christen Jensen *1692c Lindet †1784.02.11 Skovsbøl og 2. kone Maren Pedersdatter *1698c †1773.01.10 Lindet.
Gift 1. 1766.06.25 i Vester med datter af formand Anne Marie Nielsdatter *1746.08.21 Skovsbøl †1779.02.04 Skovsbøl.
Gift 2. 1779.10.24 i Brande med Maren Jensdatter *1742c Brande †1780.05.15 Skovsbøl, (Ejnar Bjerre mener hun er datter af Jens Troelsen den yngre i Borup, Brande).
Gift 3. 1780.10.29 i Brande med Anna Barbara Andersdatter *1750c †1788.03.28 (skifte) Skovsbøl datter af i Økær, Borup, Brande af Anders Rasmussen Økær †1769-73 Økær, Borup.
Gift 4. 1788 i Tørring med Marie Andersdatter *1750 Lønaa datter af Anders Gregersen *1713 Thyregodlund †1776 Lønaa og Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa †1785 Lønaa. (Hun flytter efter mandens død i 1800 til Ildved, Hvejsel.)
Peder Christensens første kone er datter af formand Niels Jensen. Han bliver gift tre gange mere, i alt 4 gange. Ejnar Bjerre har 3. kones mor som Maren Andersdatter, men denne er 1. kones mor (hendes navn først da hun begraves i 1789, i 1785 kaldes hun gl. svigermoder).
Hans 4. kone Marie Andersdatter bærer ved søsteren Johanne Andersdatter i Give 1795 #3328.
Se skifte i Klovborg 1816 (Brejl, Tyrsting herred #37):
37 Maren Pedersdatter i Jørgenslyst på Klovborg Mark. 19.2.1816, fol.76B.
E: Rasmus Hansen. B: Sidsel Marie 8, Hans Peder 5. FM: morbrødre Niels Pedersen Skovsbøl på Åle Mark, Christen Pedersen i Skovsbøl.
Børn med 1. kone Anne Marie Nielsdatter:
Niels Pedersen Skovsbøl *1767.12.06 Skovsbøl †1830.06.17Aale.
Gift 1799c med Inger Nielsdatter *1773.10.16 Klovborg †1852.07.20 Aale datter af Niels Truelsen *1735c og Maren Jensdatter *1740c.
FT 1801 kromand i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke, efter 1804 husmand i Aale Mark.
Børn:
Niels Nielsen *1800 Nørre Kollemorten.
Peder Nielsen Skovsbøl *1802c Øster Nykirke †1876.06.12 Aale.
Gift med Mette Marie Jensdatter *1799 Aale †1854.12.22 Aale datter af (se ovenfor) i Aale Jens Nielsen Skovsbøl *1755 Skovsbøl, Vester og 2. kone Birte Marie Pedersdatter *1766c Føvling By.
Overtager husmandsstedet på Aale Mark. ?Hun er i FT 1860 kokkekone ved gilder, alder 72 er 10 år for høj.
Anne Marie *1804 Aale Mark.
Dødfødt 1807 Aale Mark.
Inger *1809 Aale Mark.
Anders *1811 Aale Mark.
Sidsel Maria *1771.01.27 Skovsbøl
Maren Pedersdatter *1773.12.12 Skovsbøl †1816 (skifte, se ovenfor) Jørgenslyst, Klovborg Mark.
Gift 1806c med Rasmus Hansen.
Barn med Peder Larsen af Tørrild:
Ane Marie *1804.01.06 Skovsbøl †1 dag gammel.
Børn med Rasmus Hansen:
Sidsel Marie Rasmusdatter *1808c.
Hans Peder Rasmussen *1811c.
Christen Pedersen *1776.05.21 Skovsbøl, overtager gården.
Else Marie *1779.02.04 Skovsbøl
Barn med 2. kone Maren Jensdatter:
Jens *1780.05.01 Skovsbøl †lille
Børn med 3. kone Anna Barbara Andersdatter:
Anne Maria Pedersdatter *1783.03.26 †1847 Rask Mark, Hvirring.
Gift med Mads Sørensen Skovfoged *1780 Kodallund, Hvirring †1859 Rask Mark.
Jens *1785.07.14 †lille
Dødfødt dreng †1788.01.20 Skovsbøl, moderen døde to måneder derefter.
Barn med 4. kone Marie Andersdatter:
Anne Marie *1790.12.26
Folketælling 1787 Skovsbøl Peder Christensen   Matr: 2  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 3Peder Christensen481740 Lindet Vester 1800 Skovsbøl Vester  
kone 1Anna Barbara Andersdatter371750c  1788 Skovsbøl Vester 3. kone.
søn 1 Niels Pedersen191767 Skovsbøl Vester   
søn 1 Maren Pedersdatter121773 Skovsbøl Vester   
søn 1 Christen Pedersen91776 Skovsbøl Vester 1819-34  Overtager gården
dat. 3 Anne Marie Pedersdatter41783 Skovsbøl Vester   

1798 Christen Pedersen *1776.05.21 Skovsbøl †1819-34 søn af formand.
Gift med Karen Christensdatter *1778c Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1869.03.14 Vesterlund Mark datter i Nørre Kollemorten af Christen Pedersen *1751c og Ane Olufsdatter *1739c.
Christen Pedersen får Skiøde af Christen Christensen til Rørbæk på en gård i Schousbøl, Vester Sogn, Hartk: 3 Tdr 2 Skpr 1/2 Alb. Skovsk. 1 fkr 1 1/2 Alb. dat: 16de Jun: 1798.
Familien flyttede 1819 til Hvejsel sogn, men efter Christen Pedersens død flytter Karen Christensdatter tilbage til Vester, se FT 1834 Rørbæk Mark.
Børn:
Christen Christensen *1807.03.08 Skovsbøl †1885.10.28 Rørbæk Mark, Vester. Væver.
Gift 1846.12.18 i Vester med Ane Kirstine Pedersdatter *1825.07.26 Lindet, Vester †1885.11.10 Rørbæk Mark, datter af husmand Peder Christensen *1780cc Nørre Snede †1850.11.28 Lindet og væverske Christiane Nielsdatter *1800c Vester †1868.01.08 Rørbæk Mark.
Anne Marie *1810.02.18 Skovsbøl. Ikke fundet FT 1845.
Ane *1812.07.05 Skovsbøl. Ikke fundet FT 1845.

1819 Birgitte Marie Christiansdatter i Thorlund, Ejstrup *1756c Tarm †1830.10.13 Kokborg, Thyregod, enke efter Nis Jensen Fisker Smedebæk Mølle, Ejstrup *1743c Krages, Egvad †1800 Smedebæk Mølle.
Hun køber gården til hendes søn Jens Peder Nissen, der får skøde 1823. Efter alt at dømme har hun ikke selv boet på gården.

1823 Jens Peder Nissen *1795c Smedebæk Mølle, Ejstrup †1869.05.03 Skovsbøl, søn af forkvinde.
Gift 1819.05.05 i Vester med Ane Christensdatter *1800.06.15 Østergaard, Vesterlund †1859.08.15 Skovsbøl datter af Christen Christensen og Ane Kirstine Nielsdatter.
Parret flytter straks ind på gården efter bryllupet i 1819. I FT 1850 er alle børn hjemme undtagen Birgitte Marie. I FT 1860 er Niels Peder og Marie Kirstine hjemme.
Børn:
Nis Fisker Jensen *1821.08.09 Skovsbøl †1874.07.09 Ildved, Hvejsel, FT 1850 i krigstjeneste.
Gift 1. 1856 i Hvejsel med enke Karen Jensdatter *1821c †1858.10.05 Ildved.
Gift 2. 1871 i Hvejsel med Kirstine Jensdatter *1844.12.04 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke datter af Jens Peder Mouridsen *1821.04.04 Sønder Kollemorten og Else Marie Nielsdatter *1820c Hornborg, Skanderborg. Bosat Ildved, Hvejsel.
Christen Jensen *1823.05.13 Skovsbøl, †1903.08.05 Vesterlund, Vester.
Gift 1850.01.21 i Vester med Susanne Christensen *1811.11.17 Risager, Vester †1895 Vesterlund.
FT 1880 en gård i Vesterlund
Birgitte Marie Jensdatter *1824.06.21 Skovsbøl.
Gift 1852 i Vester med daglejer af Linnerup Jens P. Martinussen *1820c Linnerup By søn af Martinus Nielsen *1767c og Barbara Andersdatter *1777c. Bosat Føvling, Føvling.
Ane Kirstine Jensdatter *1827.03.12 Skovsbøl †1891+.
Gift 1870- med Knud Rasmussen *1836c Øster Snede †1882.12.13 Sejrup, Thyregod.
FT 1860 er hun tjenestepige i Harresø Kro, Givskud. I 1864 får hun det andet barn vel gift med Knud Rasmussen i Vindelev. De flytter derefter i 1870 til Sejrup i Thyregod sogn.
Barn med en Jensen?:
Christine Jensen *1867c Vester.
Barn med mand Knud Rasmussen:
Jens Peder Rasmussen *1864c Vindelev.
Jens Christian *1830.01.28 Skovsbøl, ikke i Vejle amt FT 1880.
Niels Peter Jensen *1833.01.04 Skovsbøl, i FT 1880 husmand i Vesterlund.
Gift 2. med Johanne Nielsen *1855c Thyregod.
Tre børn.
Marie Kirstine Jensen *1835.12.12 Skovsbøl, FT 1880 i et hus i Borup, Brande. Gift med Knud Jensen *1835c Tørring.
Børn født 1867c Hvejsel, 1870c og 1873c i Brande.
Niels *1843.04.15 Skovsbøl †5 dage gammel.
Plejedatter i FT 1860:
Karolinse Nissen *1857 Hvejsel, ?(Ejnar Bjerre mener datter af sønnen Nis Fisker Jensen ovenfor, men tvivlsom) ses FT 1860.

1866 Peder Hansen Schmidt skolelærer i Vindelev *1815c.
Gift med Ane Pedersdatter *1826c Vindelev. Ses FT 1860 i Vindelev.
Han udstykker gården. 2A og 2B til Peder Jensen, 2C til Mads Peder Hansen. Han har ikke selv boet på gården i Skovsbøl.
Matr. 2A og 2B:

1866 Peder Jensen *1831.12.16 Laage Mark, Sindbjerg †1886.03.18 Skovsbøl søn af Jens Christensen *1790c †1858.12.24 Sindbjerg og Johanne Jensdatter *1798c †1845.11.24 Sindbjerg.
Gift 1. 1866.11.30 i Sindbjerg med Maren Pedersen *1844.01.27 Ørum, Sindbjerg †1873.10.31 (skifte) Skovsbøl datter af Hjulmand Peder Rasmussen *1816c Vejle og Mette Marie Sørensdatter *1816c Hover sogn.
Gift 2. 1874.10.223 i Vester med Marie Mogensine Poulsen *1849.10.10 Vonge Øster Nykirke †1930.07.14 Dæmningen 24,1 Vor Frelsers sogn Vejle datter af væver Poul Mogensen og Kirstine Christensen (som senere flytter til Vester og Hindskov).
Børn med 1. kone Maren Pedersen:
Jens *1867.03.14 Skovsbøl †4 dage gammel.
Johanne Jensen *1868.05.05 Skovsbøl †1942.02.08 Thyregod By (Parkinson).
Gift med Hans Elias Hansen (kaldet købmand Hansen) *1865.11.20 Vonge Kro Øster Nykirke †1955.10.03 Thyregod By søn af Frederik Severin Hansen *1839 Vonge †1880+ og 1. kone Maren Cathrine Anthonia Schurmann *1835.03.24 Hover sogn †1875.03.24 Vonge.
Hans Elias Hansen overtog købmand Lorentzens forretning i Thyregod By og drev den mange år.
Jens Kristian Theobaldus *1871.07.01 Skovsbøl
Børn med 2. kone Marie Mogensine Poulsen:
Marius *1875.05.30 Skovsbøl
Poul Kristian Peter *1877.01.20 Skovsbøl
Emma Kirstine *1879.02.28 Skovsbøl
Ane Kristine Jensen *1881.08.20 Skovsbøl.
Ses 1902 i Politiets Registerblade. Flytter fra Typograf Jensen i Rosenborggade 5 i Roskilde til moderen Sine Poulsen i Hindskov, Thyregod.
Jens Jørgen Jensen *1885.02.23 Skovsbøl.

1886 Enken Marie Mogensine Poulsen se ovenfor.
Hun gifter sig igen med næste ejer.
1889 Niels Peter Pedersen *1864.08.02 Hedegaard, Ejstrup †1911.10.22 Skovsbøl.
Gift 1. 1887.07.26 i Vester med enke efter formand Marie Mogensine Poulsen, se ovenfor. Separeret 1901c FT 1901 er han i Skovsbøl, hun i Hindskov, Thyregod med børnene.
Ægteskabet ophævet ved kgl. bevilling af 1904.08.18. Marie Mogensine Poulsen ses i København FT 1916-1921-1925.
Gift 2. gang 1904.10.28 med Madsine Bertine Johanne Madsen *1875.08.18 Hampen Nørre Snede †1966.04.04 Frederiksberggade Give By Give sogn.
Børn med 1. kone Marie Mogensine Poulsen:
Peder Jensen Pedersen *1888.06.01 Skovsbøl
Børn med 2. kone Madsine Bertine Johanne Madsen:
Lars Kristian Sigvald *1905.06.18 Skovsbøl

1912 Enken Madsine Bertemine Johanne Madsen se ovenfor.
Gift 2. 1913.09.09 i Give sogn med Marius Rasmussen*1886.07.10 Katrineminde Mejrup sogn Ringkøbing Amt †1966+.

1912 Jens Christian Nielsen (Skovsbøl) *1862.06.11 Aale †1941.04.28 Thyregod By.
Gift 1. med Nielsine Marie Nielsen *1869.03.18 Katballe, Vester †1902-08 Katballe datter af Niels P. Nielsen og Marie Kirstine Jensen.
Gift 2. med Konradine Kirstine Rasmussen *1883.08.22 Skjold.
Boede først i Katballe 1894 - 1912, sognefoged. 1912 Skovsbøl, 1918 Thyregod Mølle.
Børn med 1. kone Nielsine Marie Nielsen:
Kasper Nielsen Skovsbøl *1895.06.21 Katballe, overtager 1928 faderens mølle i Thyregod By matr. 3.
Alma *1902.04.12 Katballe.
Børn med 2. kone Konradine Kirstine Rasmussen *1883.08.22 Skjold.
Margrethe Skovsbøl *1912.03.28 Katballe. Bosat Marstal.
Gift 1938.06.15 i Thyregod med Martin Andreas Tollesen *1908.04.22 Ommel, Marstal landsogn †1970.09.18 Ærøskøbing sygehus (begravet Marstal) søn af Hans Rasmussen Tollesen *1882.01.12 Ommel †1942.01.03 Ærøskøbing sygehus (begravet Marstal) og Ellen Katrine Albertsen *1886.12.24 Ommel †1947.08.02 Ommel.

1918 Christian Adolf Jensen.

Matr. 3 Skovsbøl 0 7 2 2.
1818 Jørgen Jørgensen (Bril) *1789c Nortvig Nørre Snede †1862.09.11 Skovsbøl søn af Jørgen Jørgensen Bril *1755.03.02 Brillen, Tørring (tvilling) †1834 Skovsbøl og Elisabeth Pedersdatter *1749c ?Viborg †1818 (skifte) Viborg (på besøg ved søster Kirsten gift med avlsmand i Viborg Hans Andersen Møller).
Gift med Kirsten Enevoldsdatter *1793.11.24 Ullerup, Give datter af Enevold Knudsen *1762.02.14 Vesterdam, Thyregod †1842.11.14 Ullerup og Johanne Andersdatter *1761 Lønaa, Thyregod †1838.03.24 Ullerup.
Jørgens forældre Jørgen og Elisabeth fik den første datter Kirsten Marie døbt i Graabrødre, Viborg 1776.09.01. Navnet Bril er fra Stovgaard i Tørring, hvor et hus blev opført 1750-51, der blev kaldt Brillen, hvor faderen blev født.
Jørgens forældre boede i FT 1801 i Hundshoved, Nørre Snede. De blev først søgt i FT 1787 i Skanderborg og omliggende amter, men ikke fundet. Grunden til at de ikke blev fundet var at en DDD udskriften havde Jørgen Christensen i stedet for Jørgen Jørgensen. Dette er blevet opdaget af Holger Ejby Villadsen 2024.

Nortvig i Nørre Snede FT 1787:
Jørgen Jørgensen 41 gift husbond Bonde & Gaardbeboer
Lisbeth Pedersdatter 34 gift hans kone
Kirsten Jørgensdatter 10 ugift deres datter

Ilægdsrullen 1789 ses Jørgen Jørgensen 32 år. I lægdsrullen 1792 kaldes han Jørgen Brill og skrives som far til Jørgen 3 år der er blevet "Opdaget".
Børn:
Johanne *1820.11.12 Skovsbøl.
Enevold Peter Jørgensen *1824.03.28 Skovsbøl †1849.08.24 (tyfus, indkaldt under krigen) Skovby, Fyn.
Lisbeth Jørgensdatter *1827.10.18 Skovsbøl, gift med Jens Jensen fra Hørup.
Mathias Rahbek Jørgensen *1834.10.31 Skovsbøl, overtog gården, se nedenfor.

1856 Mathias Rahbek Jørgensen *1834.10.31 Skovsbøl †1902 Skovsbøl.
Gift 1856 med Sidsel Kirstine Christensen *1839.03.11 Kollemorten, Øster Nykirke.
Børn:
Jørgen Jørgensen *1857.11.05 Skovbøl, overtager gården, se nedenfor.
Christen *1860.09.10 Skovsbøl.
Enevold Peter *1863.07.05 Skovsbøl †1869 (skarlagensfeber) Skovsbøl.
Anton Kristian *1866.01.25 Skovsbøl †1869 (skarlagensfeber) Skovsbøl.

1902 Sidsel Kirstine Christensen, enken se ovenfor.
1902 Jørgen Jørgensen *1857.11.05 Skovbøl søn af formand.
Gift 1882 med Johanne Hansen *1860.02.03 Aale.
Boede på gården 1882-1902, men faderen beholdt skødet.
Børn:
Kristen Jørgensen *1882.09.27 Skovsbøl †1950.09.06 Vester, malermester i Vester sogn.
Gift med Karen *1883.10.23 †1976.02.07 Vester.
Hans *1886.08.21 Skovsbøl.
Mathias Rahbæk Jørgensen *1889.12.17 Skovsbøl, overtager gården, se nedenfor.
Kirstine *1896.06.17 Skovsbøl.

1930 Mathias Rahbæk Jørgensen *1889.12.17 Skovsbøl †1966.08.22 Vester søn af formand.
Gift med Jensine Jørgine *1893.09.12 †1932.03.26
Et barn:
Jørgen Jørgensen *1919.03.31 Skovsbøl, overtager gården, se nedenfor.

1941 Jørgen Jørgensen *1919.03.31 Skovsbøl †2001.05.23 Vester søn af formand.

Husmandssted matr. 1b.

1870 Hans Nielsen *1827.05.06 Øster Nykirke †1917.02.19 Skovsbøl. Skøde fra Christen Christensen.
Gift 1860 med Berthe Maria Andersen *1832.09.03 Ejstrup.
1896 Hans Peder Sørensen *1842.02.18 Raunshus, Lindet, Vester søn af Søren Jensen *1811.07.07 Raunshus †1874.04.20 Raunshus og Mette Jensdatter *1805 Uhre, Brande †1876.03.08 Raunshus.
Gift 1876.11.25 i Vester med Else Marie Hansen *1849.01.21 Vesterlund, Vester †1887.12.24 Raunshus, opvokset i Grost, Ejstrup datter af tjenestekarl Hans Nielsen (på Rørbæk) og fruetimmer tjenende i Vesterlund Christiane Andersdatter *1822c Ejstrup (senere gift 1850c med Jens Christian Andersen *1812c Nørre Snede, FT 1860 i Grost).
Ejede Raunshus i Lindet, Vester. Deres børn se Raunshus i Lindet. I FT 1901 er hans søn Søren Jesper Sørensen *1879.10.11 bestyrer og hans søster Karen Sørensen husbestyrerinde og væver.
1907 Iver Kristian Iversen *1881.04.26 Karstoft Hede, Skarrild †1955.12.30 Thyregod søn af Søren Christian Iversen Laudal *1856 Givskud Mark †1930 Bording og Elles Marie Jensen *1856 Selstrup, Skarrild †1933 Skovsbøl, Vester.
Gift 1. 1903.12.05 i Vester med Mette Marie Sørensen *1878.01.22 Lindet, Vester †1920.04.22 Vester datter af formand.
Gift 2. 1922.12.01 i Vester med Karoline Hansine Kristoffersen *1883.12.02 Ejstrup datter af Jens Kristian Kristoffersen *1844c Ejstrup og Ane Kirstine Henriksen *1848c Brejl, Ejstrup.
Iver Christian Iversen købte i 1925 Risager matr. 1b og 2e og lagde dem sammen med Skovsbøl matr. 1b. Se slægtsbog "En Slægt Iversen fra Givskud-Thyregod", Nordisk Slægtsforskning, 1972, 77 sider.
Børn:
Hans Peter *1904.08.09 Skovsbøl, død straks efter fødslen.
Elmer Iversen *1905.06.28 Skovsbøl †1983.05.01.
Gift 1. 1930.04.06 i Thyregod med Jenny Bruun *1909.12.12 Ejstrup †1952.08.04 Ammitsbøl, Ødsted datter af slagtermester Hans Jakob Bruun *1876.01.02 Grejs †1950.10.10 og Olga Christine Rasmussen *1882 Brande †1978.12.08.
Gift 2. 1955.04.06 i Vejle med Ruth Nielsen *1930.12.24 Aastrup, Løvel, Viborg amt datter af Kristen Lassen Nielsen og Ida Marie Jensine Andersen.
Ely Marie *1908.01.07 Skovsbøl †5 måneder gammel.
Eli Iversen *1909.01.15 Skovsbøl.
Søren Kristina Iversen *1911.08.06 Skovsbøl.
Harry Iversen *1913.02.12 Skovsbøl. Overtager husmandsstedet.
Holger Hartvig Iversen *1914.09.19 Skovsbøl.
1950 Harry Iversen *1913.02.12 Skovsbøl, havde i 1995 stadig gården.

6 Andet
Vrads Herreds Tingbog (Brejl):
29. maj 1661
138 - fol.115 - lovbud
Peder Jensen i Leret lovbød sin halve selvejergård i Leret med det halve hus på dets grund til fædrene og mødrene frænder:
Mads Jørgensen og Jens Jørgensen i Leret
Maren Pedersdatter, Jens Thomsen og Johanne Thomasdatter i Skovsbøl [i Vester sogn]
Sidsel Pedersdatter, Jens Hansen og Barbara Hansdatter i Uhre.
30. oktober 1661, Leret i Nørre Snede sogn.
186 - fol.149 - afkald
Afkald til Peder Jensen in Leret fra
1) Maren Pedersdatter g.m. Thomas Jensen i Skovsbøl
2) Sidsel Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Uhre
3) Barbara Pedersdatter g.m. Jens Vistisen i Leret
for arv efter mor Johanne Madsdatter i Leret.
4. oktober 1671:
444 - fol.90B - lovbud
Peder Jensen i Leret og hustru Karen Pedersdatter lovbyder deres fjerdedels gård i Leret til frænder:
1) Barbara Pedersdatter i Leret
2) Maren Pedersdatter i Skovsbøl
3) Sidsel Pedersdatter i Uhre (Ure)
4) Mads Jørgensen i Kovtrup
5) Jens Jørgensen i Kovtrup
6) Anders Pedersen i Vesterlund
7) Christen Pedersen i Vesterlund
8) Maren Pedersdatter i Give
9) Maren Nielsdatter i Krejbjerg
10) afdøde Sidsel Andersdatter børn i Bøgeskov
11) afdøde Kirsten Pedersdatters børn i Hejnsvig.
Nørvang Herreds tingbog 24. marts 1668:
524 - fol.70 - gæld
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud tager sit 3. ting til Jacob Terkildsen i Skovsbøl for 1 rdl efter bevis.

Nørvang Herreds tingbog (Brejl):
5. september 1671:
932 - fol.53B - arv
Niels Thomsen i Hedensted, født i Skovsbøl, beder Niels Jensen, smed i Lindved om bevis for sin adkomst til at bruge den halve selvejergård i Lindved, som Hans Thomsen og hans søskende har arvet efter deres brordatter Maren Christensdatter, der døde i krigens tid, og som hun havde arvet efter sine forældre og sin søster, hvilke bevidnes af Maren Christensdatters moster Anne Madsdatter i Merring og af Mads Jensen i Merring efter tingsvidne af Hatting herredsting af 7.8.1671.

Skifte Engelsholm i Aast, Lindeballe (Brejl):
66 Kirsten Nielsdatter i Åst. 6.10.1726, fol.28B.
E: Christen Bentsen. B: Bent 25, Karen 15, Mette 9. FM: morbror Niels Nielsen Sejerup i Skovsbøl, morbror Jens Nielsen i Stovstrup, Peder Poulsen i Åst.
Kirsten Nielsdatter må være født omkring 1680cc og hendes bror Niels Nielsen Sejrup (Thyregod sogn) ikke alt for langt derfra. Der er ingen Niels Nielsen Sejrup set i Skovsbøl i 1726 i andre kilder. Han må være omkring 50cc år gammel og med nogen sandsynlighed født i Sejrup.
Stoustrup ligger i Ullerup sogn ved Fredericia.

Kirkebogudtog for Svenning Nielsen Skovsbøl i Sædder sogn, Præstø amt.
Datter Anne Elisabeth *1761.09.06 Hegnerup, Sædder:
Dom: 16 p: Trin: Christenet Sr Svenning Schousbølles Datter af Hegnerup Nom: Anna Elisabeth, som tilforn for svagheds skyld var af Præsten Hiemmedøbt, baaret af Thomas Neergaards Kone fra Ulstrup Kroe, Test: Monsr Schousbølle fra Conradsborg, Mester Skræder Andreas fra Kiøbenhavn, Peder Jørgensen af Sædder.
Baroniet Conradsborg - oprettet 1743 af Conrad Ditlev Knuth - bestod af hovedgårdene Sørup syd for Ringsted (25 km til Sædder), Sandbygaard i Glumsø (29 km) og Rosengaard seks km øst for Ringsted (20 km) og i alt 800 tønder hartkorn. Mons. (i kontrast til Sr.) Skovsbøl formodes at være en bror til Svenning. Mons. Skovsbøl ses 1764 i Køge by. Han er søgt i folketællinger og Køge kirkebog 1764-65 men ikke fundet.
Mons. Skovsbøls kone af Køge nævnt 1764.03.25
Dato {Fest: Annunciat: Maria} døbt Thomas Christensens Datter Kisten af Hegnerup, baaret af Monsr Schousbølles Kiæreste fra Kiøge. Test: Thomas Sørensen af Giørslev, Jørgen Sørensen, Niels Nielsens og Rasmus Hansens qder alles af Hegnerup, H: Ørslevs Datter Maria af Sædder.
Datter Karen *1764.11.18 Hegnerup, Sædder:
Dom: 22 p: Trin: døbt Sr Schousbølles Datter Karen af Hegnerup, baaret af Sr Borrebyes Datter Cathrine Hedevig af Giørslev Kroe, Test: Thomas Christensen, Jørgen Sørensen, Ole Larsens og Niels Nielsens qder, alle af Hegnerup.
Søn Niels begravet, levede 4 timer 1768.04.17, Algestrup:
Dato {Dom: Misericorias Domini} Jordet Skoleholder Schousbølles nyefødde og hiemmedøbte Søn Niels af Alchestrup. 4 Timer gl:.
Konen Christine Marie Pihls begravelse †1772.10.28 Algestrup, Sædder:
Onsdagen d 28de Octobr: Jordet Skoleholder Sr. Svenning Schousbølles Hustrue Christine Maria Pihl af Alchestrup, - 47 Aar, 3: Uger, 3 Dage gl:, for Klokkeren givt 4 S:.VESTER SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Katballe (Lille Lindet)
Lindet
Rørbæk
Skovsbøl
KATBALLE (Lille Lindet)
Matr. 2 Rørbæk:
1713 Jens Jensen
1720 Niels Sørensen
1739 Jens Jensen
1741 Mads Jensen
1745 Jens Jonassen, *Rønslunde
1776 Niels Jensen, søn
1815 Niels Nielsen, søn
1851 Niels Peder Nielsen, søn
1894 Jens Christian Nielsen Skovsbøl, svigersøn
1912 Peder Christensen Overgaard, *Thyregod By
LINDET
Matr. 1 Havreballegaard 3 1 1 2:
Første halvgård af matr. 1:
1661 Isak Nielsen
1674 Peder Lauridsen
1681- Peder Sørensen
Anden halvgård af matr. 1:
1661- Niels Christensen
Anden halvgård af matr. 1, første fjerdedelsgaard:
1670- Niels Christensen
Anden halvgård af matr. 1, anden fjerdedelsgaard:
1670- Peder Pedersen
1674- Jens Damgaard Sørensen
Anden halvgård af matr. 1:
1683- Niels Christensen
Hele gaarden matr. 1:
1706c Ebbe Jørgensen
1717 Jens Christensen
1739 Christen Jensen, søn
1761 Jens Christensen, søn
1783 Peder Jensen, søn
1826 Jens Pedersen, søn
1849 Peder Jensen, søn
1865 Christine Christoffersen, enken
1867 Peder Nielsen, gift med enken
1889 Christoffer Pedersen, stedsøn
1932 Adolf Pedersen, søn

Matr. 2 Heinagergaard 1783 fra matr. 1. 2 1 2 2:
1783 Jens Christensen, fra matr. 1
1799 Anne Jensdatter, enken
1801 Christian Jensen, søn
1843 Jens Christiansen, søn
1884 Ane Margrethe Jensdatter, enken
1896 Jens Jensen, søn
1919 Mette Marie Christensen, enken

Matr. 3 :
Første halvgård af matr. 3 hk 1 4 2 2 :
1662 Niels Jensen
1680- Michel Christensen
1704 Thomas Nielsen
1725 Thomas Thomsen, søn?
1757- Peder Thomsen, søn
1792 Thomas Pedersen, søn
1829 Jens Peder Thomsen, søn
1844 Sidsel Christensdatter, enken
1861 Christen Jensen, søn
1883 Jens Peder Nielsen, fra matr. 4b
1915 Laust Nielsen m. fl., bror
Anden halvgård af matr. 3 hk 1 4 2 2:
1662 Mads Nielsen
1680 Vester Madsen
Anden halvgård 1. fjerdedelsgaard:
1704- Christen Madsen
1719 Knud Lauridsen
Anden halvgård 2. fjerdedelsgaard:
1704- Laurids Nielsen
Anden halvgård lagt til første halvgård (Thomas Thomsen 1727 ovenfor).

Matr. 4 harkorn 3 3 1 1:
Første halvgård af matr. 4 :
1662- Niels Lauridsen
1687- Laurids Nielsen
1713- Niels Lauridsen
1761 Laurids Nielsen
1790 Niels Lauridsen
1808 Inger Nielsdatter, enken
1811 Poul Jakobsen Bøllund, gift med enken
1834 Niels Peder Poulsen, søn
1876 Jens Peder Nielsen, søn
1883 Christen Jensen fra matr. 3A
1883 Johan Rasmussen, *Storring
1901 Christen Jensen, igen, udlægsskøde
Anden halvgård af matr. 4 :
1662- Mads Suderbæk Christensen
1704 Christen Madsen, søn?
1715 Knud Andersen
1738 gården brændt, lagt til 1. halvgård

Matr. 5 Bregnagergaard 1770 hk 1 5 1 2¾:
1783 hk 2 0 1 1½ :
Jens Jensen Skærhoved *Skærhoved, Give
1785c Jens Jensen (Skærhoved) *Jelling
1794 hk 1 2 2 0 :
1794 Peder Jensen, matr. 1
1801- Christian Jensen, bror, forpagter?
1824 Christen Christensen, svigersøn af Peder Jensen
1864 Søren Michael Jensen, fra Hjortsvang
1870 Niels Christiansen, mageskifte 1C Dørken
1884 Knud Nielsen Chritiansen, søn
1892 Christian Christiansen, bror
1926 Kristine Nissen, enken

Matr. 6 Raunshus 1792 hk 0 1 0 2/5 fra matr. 1:
1792 Jens Enevoldsen
1831 Søren Jensen, søn
1874 Hans Peder Sørensen, søn
1906+ Ny Ejer

Matr. 7A Vilsborg 1774 hk 0 1 1 2:
1774 Christen Villadsen
1794 Villads Christensen, søn
1829 Laust Villadsen, søn
1836 Johan Christian Villadsen, bror
1870 Søren Jørgensen, svigersøn
1884 Christen Pedersen, *Kollerup
1907 Anton Pedersen, søn

Matr. 7B 1937 udstykket fra 7A:
1937 Bøggild Christensen
1955 Thomasine Christensen, enken

Matr. 8 Bækhus 1793 udstykket fra matr. 2 hk 0 1 1 2 2/5:
1793 Niels Sørensen, fra Sejrup
1826 Peder Christensen, svigersøn
1850 Christiane Nielsdatter, enken
1866 Mads Peder Sørensen, *Grejs
1890 Hans Pedersen, udlægsskøde
1898 Christen Christensen, *Pjedsted
1928 Ellen Marie Hansen *Nielsen

Matr. 9 Margrethelund (Knokkelborg) fra m. 2 hk 0 2 0 1¾:
1811 Hans Olesen Thorup
1818 Niels Sørensen
1841 Nis Fisker Christensen
1846 Poul Christensen, fra Skovsende
1851 Rasmus Mikkelsen *Vrads
1865 Johanne Andersdatter, enken
1867 Jens Hansen *Øsby
1871 Simon Peder Jensen, søn
1881 Jens Ludvig Hansen
1915 Kirstine Marie Pedersen, enken
RØRBÆK
Hovedgaard:
1487- Per Marquardsen
1542 Hans Johansen Lindenov til Fovslet
1561 Anders Hansen Lindenov til Fovslet og Rørbæk, bror
1612 Else Andersdatter Lindenov til Løjtved, datter
1623 Erik Bille
1667 Rohde familie
1702 Morten Jensen Bach forpagter
1713 Sejer Sejersen
1714 Johan Jakob Sejer, bror
1739 Gertrud (Stribolt)
1739 Peder Simonsen Schiøning kromand
1741 Jens Jørgen Bredal til Hammergaard
1755 Jean de Trappaud
1756 Arnt Peter Engwaer
1764 Johan Jakob Sejer
1790 Christen Christensen fra Egholm
1800 Søren Holst ?ejer
1821 Erik Jensen
1831 Niels Andreas Thyregod
1843 Inger Eriksdatter, enken
1846 Jens Nielsen Thyregod, søn
1867 Jakob Helms, gift søster formand
1889 Marie Nielsen Thyregod, enken
1898 Iver Hansen Nielsen
1902 Niels Jensen
1913 Jens Jensen Ørnsholt, svigersøn
1952 Henning Jensen Ørnsholt, søn
1985 Eli Ballegaard
1991 Aage V. Jensens Fond
2001 Bo Anders Olesen
SKOVSBØL
Gård hartkorn 6 4 0 1:
1612- — 1663+ Thomas Jensen

1. halvgård, senere matr. 1, 1a (83 ha)
1705- Jens Thomsen, søn af formand
1720 Jens Jensen fra Rønslunde
1741 Gertrud Jensdatter, enke
1745 Jens Jensen fra Katballe
1757 Niels Martinusen gift med enken
1798 Jens Nielsen, søn
1841 Christen Christensen Tornvig, svigersøn
1874 Christen Christensen Junior, svigersøn
1912 Marie Kristine Christensen, enken
1916c Kristen Steffen Kristensen, svigersøn
1942c Kristian Kristensen, søn
1986 Steen Jensen

2. halvgård, senere matr. 2, 2a+2b (72ha)
1681- Mads Pedersen
1714 Niels Sørensen Skovsbøl
1719 Niels Jensen
1763 Niels Jensens enke
1766 Peder Christensen, svigersøn
1798 Christen Pedersen, søn
1819 Birgitte Marie Christiansdatter (Thorlund)
1823 Jens Peder Nissen, søn
1866 Peder Hansen Schmidt (Vindelev)
1866 Peder Jensen
1886 Marie Mogensine Poulsen, enke
1889 Niels Peder Pedersen, gift med enken
1912 Madsine Bertemine Madsen, enke
1912 Jens Christian Nielsen (Skovsbøl)
1918 Christian Adolf Jensen

Matr. 3, udstykket 1818 fra nr. 1. (26 ha)
1818 Jørgen Jørgensen (Bril)
1856 Mathias Rahbek Sørensen, søn
1902 Sidsel Kirstine Christensen, enke
1902 Jørgen Jørgensen, søn
1930 Mathias Rahbæk Jørgensen, søn
1941 Jørgen Jørgensen, søn

Matr. 1b, udstykket 1870 fra nr. 1. (28 ha)
1870 Hans Nielsen
1896 Hans Peder Sørensen
1907 Iver Kristian Iversen, svigersøn
1950 Harry Iversen