Sidste ændring 11. september 2017
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter sted i Vester sogn

Steder i Vester sogn (disse, de understregede steder, bearbejdes eller er færdige):
Katballe, Lindet, Risager, Rørbæk, Rørbæk Mark, Skovsbøl, Vesterlund.Ejnar Bjerres "Thyregod og Vester Gårdhistorie", som står i mange ringbind på Give Lokalarkiv behandler hele sognet og Vester sogn, er blevet brugt. Der er tilføjet nyt materiale fra Vrads og Nørvang herreders tingbøger (Brejl), fra Brejls skifter, fra FT 1845 og en hel del andre kilder.

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84
1762 To nøjagtige skattemandtal, næsten kun mændene med angivne navne, koner, børn og tjenestefolk uden navne. Ejere med navne.


Skovsbøl
Skovsbøl, Vester sogn 1825 Matrikel kort
Matrikelkort Skovsbøl, Vester sogn opmålt 1825.
Matr. nr. 3 er udstykket fra nr. 1 i 1818 før kortet blev opmålt, nr. 1b bliver ved nr. 1 indtil 1870. Nr. 2 blev udstykket i 1859 af Jens Peder Nissen, men 2a og 2b blev sammen og kun de små stykker 2c, 2d og 2e på ca. 5, 2 og 2 hektar blev handlet frem og tilbage og på tværs.
Omtrendt halvdelen er hede i 1825: en stor strimmel på den østlige (højre) side og den sydlige halvdel af nr. 1b.
Husene er tegnet ca. 5 gange naturlig størrelse.

Skovsbøl
1 Introduktion
Skovsbøl nævnes første gang 1456. Det har i 1688 hartkorn 6 4 0 1. I 1612 ses en fæster, omkring 1700 deles gården i to halvgårde, der officielt først angives med hver deres hartkorn i 1770.
I følge TRAPs stedregister findes der kun et sted i Danmark af navn Skovsbøl, nemlig dette i Vester sogn.
Denne opstilling bygger på Ejnar Bjerres arbejde, se hans tekst om ejerlavet Skovsbøl skrevet omkring 1995. Mange andre kilder er benyttet: kirkebogen i Vester og andre sogne, Brejls tingbogs ekstrakter fra Vrads og Nørvang herreder, Extraskatten 1762, folketællinger, Brejls skifter, forskellige seriøse slægtssider i internettet.
Skovsbøl som efternavn.
I Skovsbøl selv her i Vester sogn ses dette af og til men ikke gennemgående. Men i Tørring og Aale ses fra omkring 1780 to sønner af Niels Jensen †1762 Skovsbøl på det senere matr. nr. 2, nemlig Anders og Jens og begge kaldes i kirkebøgerne konsekvent Skovsbøl. Både Jens og Anders Skovsbøl får en del børn, og af dem fører i hvert fald nogle Skovsbøl navnet videre.
Fra 1803 ses næste generation fra matr. nr. 2 en søn af Peder Christensen, nemlig Niels Pedersen Skovsbøl i Aale, hvis søn igen Peder Nielsen også kalder sig Skovsbøl.
Det umiddelbare indtryk er at af de mange med efternavn Skovsbøl, kunne de fleste stamme fra Aale og Tørring ikke direkte Skovsbøl i Vester sogn.
Folk der kalder sig Skovsbøl i Tørring kirkebog:
1779+ Anders Nielsen Skovsbøl, flytter 1792c til Aale, se nedenfor.
1797+ Christen Jørgensen Skovsbøl, Gravenslund, Stougaard Mark.
Folk der kalder sig Skovsbøl i Aale kirkebog:
Se også ane 128 og 130 J. P. Jørgensen.
1788+ Jens Nielsen Skovsbøl i Aale By *1755.03.09 Skovsbøl, Vester †1837.01.17 Aale.
Gift 1. med Maren Frandsdatter *1754c †1790 (i barselsseng) Aale.
Gift 2. 1791 med Birthe Marie Pedersdatter *1760c †1836.08.08 Aale.
Mette Marie Jensdatter *1799 Aale †1854.12.22 Aale.
1793+ Anders Nielsen Skovsbøl i Lille Bjerre. (Bror til Jens Nielsen) *1751.12.12 Skovsbøl †1838 Lille Bjerre, Aale.
Gift med Mette Jensdatter *1758c †1834- Lille Bjerre?.
1803+ Jens Andersen Skovsbøl, søn af Anders Nielsen Skovsbøl, flytter til Hvirring.
1814 Johanne Marie Andersdatter Skovsbøl ikke copuleret med Peder Frandsen af Hvirring.
1791 Jens Jensen Skovsbøl af Horsens (muligvis *1752.11.12 Skovsbøl) gift med Karen Simonsdatter af Aale.
1803+ Niels Pedersen Skovsbøl i Aale Mark *1767.12.06 Skovsbøl †1830.06.17 Aale gift med Inger Nielsdatter *1773.10.16 Klovborg †1852.07.20 Aale.
Peder Nielsen Skovsbøl *1802c Øster Nykirke †1876.06.12 Aale..

2 Fæstere
1612- — 1663+ Thomas Jensen
Første halvgård, senere matr. 1:
1705- Jens Thomsen, søn
1720 Jens Jensen fra Rønslunde
1741 Gertrud Jensdatter, enken
1745 Jens Jensen fra Katballe
1757 Niels Martinusen, gift med enken
1798 Jens Nielsen, søn
1841 Christen Christensen Tornvig fra Arnborg, svigersøn
1874 Christen Christensen Junior, svigersøn
1912 Marie Kristine Christensens, enken
1916c Kristen Steffen Kristensen, svigersøn
1942c Kristian Kristensen, søn
1986 Steen Jensen
Anden halvgård, senere matr. 2:
1681- Mads Pedersen
1714 Niels Sørensen Skovsbøl
1719 Niel Jensen
1763 Niels Jensens enke
1766 Peder Christensen, svigersøn
1798 Christen Pedersen, søn
1819 Birgitte Marie Christiansdatter (Thorlund)
1823 Jens Peder Nissen, søn
1866 Peder Hansen Schmidt (Vindelev)
1866 Peder Jensen
1886 Marie Mogensine Poulsen, enke
1889 Niels Peder Pedersen, gift med enken
1912 Madsine Bertemine Madsen, enke
1918 Christian Adolf Jensen
Matr. 3 udstykket 1818 fra nr. 1:
1818 Jørgen Jørgensen (Bril)
1856 Mathias Rahbek Sørensen, søn
1902 Sidsel Kirstine Christensen, enke
1902 Jørgen Jørgensen, søn
1930 Mathias Rahbæk Jørgensen, søn
1941 Jørgen Jørgensen, søn

3 Ejere
Mest ejere af Rørbæk hovedgård (der ejede Skovsbøl):
1487 Per Marquardsen
1542 Hans Johansen Lindenov
1561 Anders Hansen Lindenov, bror
1612- Else Lindenov, datter (skifte 1621)
1630- Erik Bille til Kjærsgaard †1641
1642 Levin Bülow
1659- Mogen Høegh Banner
1662- Valdemar Skram til Todbøl og Otte Krafse til Egholm.
1662- Krafses halvdel: til Steffen Rohdes arvinger
1667 Skrams halvdel: til Steffen Rodes arvinger
1681 Andreas Rohde fra Sivert Urnte til Billeshave
1688 Frands Rohde (bror), fra Albert Sejer og Marcus Glede
1713 Sejer Sejersen
1715 Johan Jakob Sejer, bror
1739- Gertrud, enke efter birkedommer Stribolt i Middelfart
1739 Kromand Peder Simonsen Schiøning, Nørre Snede
1741 Jens Jørgen Bredal til Hammergaard, Hammer sogn.
1755 Jean de Trappaud
1756 Arnt Peter Engwari på havhus
1764 Johan Jakob Sejer †1797
1790 Christen Christensen af Egholm Mølle

4 Familier med børn
1612- — 1668+ Thomas Jensen *1590c- †1668+ Skovsbøl.
Gift 1. med NN.
Gift 2. med Maren Pedersdatter *Leret, Nørre Snede †1671+ datter af Johanne Madsdatter †1661c Leret.
Han er med sikkerhed gift mere end een gang, for hans sikre søn Jens (se afkald Vrads herreds Tingbog i 1661) lever endnu i 1714 med levende kone i Skovsbøl og hvis han blev 80 ville han være født 1634, men faderen var fæster allerede i 1612. Den Niels Thomsen Skovsbøl, der nævnes 1671 i Hedensted er ikke søn af Maren Pedersdatter, ellers ville han være opført som arving. At han er søn af Thomas Jensen anses som ret sikkert. Thomas Jensen kan have været gift mere end to gange, men altså mindst to gange.
I den følgende retssag (se Fussings bog s. 399) nævnes i januar 1636 på landstinget i Viborg Thomas Jensens hustru og stiftbørn, hvilket bl. a. må være Niels Thomsen af Thomas Jensens første ægteskab. Da stedbørnene er gamle nok til at vidne er de født før 1616, hvilket passer godt. Der siges børn, dvs. man må antage to eller flere børn, ellers ville der vel stå stifbarn.
Stor konflikt med Erik Bille på Rørbæk 1623-1636 (Fussing), dømmes fra fæstet, men får dommen omstødt. Bille forsøger påny, mest får han ret ved Nørvang Herredsting, mens Thomas Jensen kan omstøde ved Landsretten i Viborg.
Erik Bille forfølger ondt, han sætter uretfærdige retsprocesser i gang og bliver ved med det. Han får ret ved Nørvangs Herredsting, som ikke ser godt ud, uret i Viborgs Landsting, som fortjener respekt, og ret ved Rettertinget (Kongen), som traditionelt hældede til adelen.
Ejnar Bjerres referat fra Fussings "Herremand og Fæstebonde":
I 1623 opstod der strid imellem Erik Bille og Thomas Jensen om en restance på landgilde, nemlig 1 gås og 1 skp. Havre, som Erik Bille krævede af Thomas Jensen, men som denne påstod ikke var nævnt i Rørbæks gamle jordebog, som Erik Bille ikke ville fremlægge i herredstinget. D. 13. Juli 1624 blev Thomas Jensen fradømt fæstet ved Nørvang herredsting. D. 2. juli 1625 omstødte landstinget dommen, da restancen ikke var specificeret og godtgjort for fogden.
D. 24 marts 1625 lod Erik Bille foretage syn på Skovsbøl, som han mente, at Thomas Jensen havde været for længe om at istandsætte. D. 22. juni samme år fik han igen Thomas Jensen fradømt fæstet, denne gang på grund af bygfæld. Forinden havde Thomas Jensen ladet foretage nyt syn på gården, som han havde forbedret for 90 rigsdaler, og den blev fundet forsvarlig. D. 2. juli dømte landstinget, at dette syn ikke kunne omstødes.
Den sidste dom havde Erik Bille ikke afventet, han lod folkene fra Rørbæk harve en mark på Skovsbøl og tilså den med boghvede, selvom Thomas Jensen allerede havde sået byg i den. Nogle af Erik Billes folk blev dømt for hærværk, og til gengæld prøvede Erik Bille at få Thomas Jensen dømt for hærværk, fordi han havde dyrket i jorden, efter at han vår blevet fradømt gården.
Der gik så en halv snes år, hvor Erik Bille og Thomas Jensen måske har fået andet at tænke på, men d. 21. oktober 1635 fik bille igen Thomas Jensen fradømt fæstet af Skovsbøl, denne gang på grund af en landgilderestance for årene 1625 og 26. Efter flere retssager stadfæstede rettertinget dommen i 1638. Med hensyn til hærværkssagen, så henviste Thomas Jensen til, at han havde indgået forlig med Erik billes søn Lave Bille. Udgangen på sagen kendes ikke, men i den ældste jordebog står Thomas Jensen som fæster før 1660, så muligvis er forliget blevet afslutningen. Erik Bille, der var født i 1561, døde i 1641. Både han og hans kone Magdalene Emmicksen var kendt som stridbare bondeplagere. En grundig beskrivelse af sagen findes i Fussings: Herremand og Fæstebonde. Fussing mener, at Billes håndtering af sagen var retslig uangribelig, den var i alt fald mærkelig. I den ældste jordebog er der iøvrigt nok nævnt en gås, men ingen havre.
Thomas Jensen kunne læse og skrive og var ingen almindelig fæster, som man kan se af følgende i tingbogen.
Nørvang Herreds Tingbog 14. juli 1663:
25 - fol.18B - tiende
Jens Mikkelsen i Risager og Thomas Jensen i Skovsbøl tilbyder Wolf von Buchwald, lensmand på Koldinghus, at opkræve kongens korntiende for 1662 og 1663 for Vester sogn.
I marts 1668 ses han i ægtkørsels listen i Nørvang Herreds Tingbog.
Børn 1. kone NN:
?Niels Thomsen *1612c Skovsbøl, nævnt sept. 1671 i Hedensted (Nørvangs Tingbog), men han nævnes ikke som arving i 1661. Nævnt som stifbarn 1636 gammel nok til at vidne.
NN Thomas/sen/datter *1614c Skovsbøl, nævnt som stifbarn 1636, gammel nok til at vidne. Der kan være flere end dette barn.
Børn 2.? kone Maren Pedersdatter:
Jens Thomsen *1638c Skovsbøl, se lovbud Vrads Tingbog 29. maj 1661, se nedenfor.
Johanne Thomasdatter *1636c Skovsbøl se lovbud Vrads Tingbog 29. maj 1661, nævnt sammen med broderen Jens Thomsen.

Gården delt i to halvgårde.
Senere matr. 1 Skovsbøl.
1705- Jens Thomsen *1661- †1714+ søn af formand.
Gift med hans kone †1714+ (fadder juni 1714 #2017).
Ses i skattelister 1705 og 1714. Det er ikke muligt at se hvilken halvgård Jens Thomsen var på, det kan have været den anden. Han er ikke set begravet i Vester og er formodentlig flyttet ud af sognet.
1720 Jens Jensen *1690c Rønslunde, Ejstrup †1741 Skovsbøl søn af Jens Christensen og Sidsel i Rønslunde
Gift med Gertrud Jensdatter *1666c †1743 Skovsbøl.
Konen mener Ejnar Bjerre (grund ikke set) kommer evt. fra Damgaard i Tinnet, Øster Nykirke.
Jens Jensen ses som fadder i Damgaard, Tinnet, Øster Nykirke i 1727, hvor Jens Jensen i Damgaard får en datter Giertrud døbt.
I dec. 1734 bærer hans søster Kirsten Jensdatter fra Rønslunde Jens Jensen Damgaard i Tindets datter Karen.
Børn:
Sejer Jensen *1715.06.23 Katballe
Jens Jensen *1717.03.17 Katballe, overtager fæstet, se nedenfor.
Mads Jensen *1719.09.03 Katballe.
1741 Enken Gertrud Jensdatter, se ovenfor.
1745c Jens Jensen *1717.03.17 Katballe, Vester †1756.10.17 Skovsbøl søn af formand.
Gift 1744c med Bodil Villadsdatter *1727c †1797.11.12 Skovsbøl datter af Villads Thorlund i 1727 Hjøllund, Vrads, senere Kærshoved og Thorlund, Ejstrup.
Af hans otte børn dør fire spæde.
Børn:
Jens *1745.04.04 Skovsbøl †9 uger.
Gjertrud *1746.10.30 Skovsbøl †7 uger.
Niels *1747.10.15 Skovsbøl †1 år gammel.
Gjertrud *1750.03.15 Skovsbøl.
Niels *1751.05.02 Skovsbøl.
Jens *1752.11.12 Skovsbøl.
Anne *1754.08.11 Skovsbøl †18 uger gammel.
Villads *1755.11.30 Skovsbøl.
1757 Niels Martinussen *1736.01.22 Risager, Vester †1812.05.24 Vesterlund søn af Martinus Nielsen *1707c Vesterlund Vester †1768 Risager og Ane Christensdatter *1713c ?Gludsted, Ejstrup †1801.12 Risager.
Gift 1. 1757 i Vester med enke efter formand Bodil Villadsdatter, se der.
Gift 2. 1799 i Vester med enke efter Christen Nielsen Overgaard i Vesterlund Ane Marie Madsdatter (han flytter til hende i Overgaard).
Niels Martinusen blev i 1792 selvejer, da han købte gården fra Rørbæk. Konen Bodil Villadsdatter fik 8 børn med 1. mand og 6 børn med denne mand i alt 14 børn. I Extraskattemandtallet 1762 har Niels og konen ingen børn hjemme over 12 år og ingen tjenestefolk.
Børn med 1. kone Bodil Villadsdatter:
Jens *1759.02.25 Skovsbøl †5 år gammel.
Martinus *1761.10.11 Skovsbøl †5 år gammel.
Anne Kirstine Nielsdatter *1764.05.06 Skovsbøl †1837.04.14 Vesterlund.
Gift 1794 i Vester med enkemand Niels Laursen i Lindet.
Martinus Nielsen *1767.03.22 Skovsbøl.
Gift 1793.11.08 i Linnerup med Barbara Andersdatter *1776c Linnerup By datter af Anders Madsen *1723c Anne Jensdatter *1750c, gård i Linnerup..
Jens Nielsen *1770.02.25 Skovsbøl, overtager gården, se nedenfor.
Inger Nielsdatter *1774.09.11 Skovsbøl †1840.08.28 Lindet, Vester.
Gift 1. 1794.10.02 i Vester med Niels Laursen *1763c †1809.03.12 Lindet søn af Laurs Nielsen *1733.06.07 Lindet †1815.03.11 Lindet og Ingeborg Thomasdatter *1736.11.11 Lindet †1803.12.06 Lindet..
Gift 2. 1810.12.09 i Vester med Poul Jakobsen Bøllund fra Pomphole *1781.10.28 Bøllund, Give †1845+ søn af Jakob Pedersen Odderbæk *1748 Odderbæk, Thyregod †1831 Lindet, Vester (ved denne søn) og Else Poulsdatter *1748c Ravnholt, Fyn.
Simuleret Folketælling 1762 Skovsbøl Niels Martinussen Gods: Rørbæk Ejer: Sejer
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Niels Martinussen26 1736 Risager Vester 1812 Vesterlund Vester  
kone 11762100Bodil Villadsdatter35c 1727c Hjøllund? Vrads? 1797 Skovsbøl Vester  
søn175998Jens Nielsen3 1759 Skovsbøl Vester 1764 Skovsbøl Vester  
søn176198Martinus Nielsen1 1761 Skovsbøl Vester 1766 Skovsbøl Vester  

Folketælling 1787 Skovsbøl Niels Martinussen   Matr: 1  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Niels Martinussen521736 Risager Vester 1812 Vesterlund Vester  
kone 2Bodil Villadsdatter581727c Hjøllund? Vrads? 1797 Skovsbøl Vester  
søn Martinus Nielsen201767 Skovsbøl Vester  Gift 1793 i Linnerup med Barbara Andersdatter, overtager hendes fødegård.
søn Jens Nielsen161770 Skovsbøl Vester  Overtager gården 1798.
dat. Inger Nielsdatter121774 Skovsbøl Vester 1840 Lindet Vester Gift 1. 1794 med Niels Laursen af Lindet, Vester.

1798 Jens Nielsen *1770.02.25 Skovsbøl.
Gift 1797c med Sidsel Kirstine Jensdatter *1779c Rønslunde, Ejstrup †1865.01.18 Skovsbøl, vel datter af Jens Madsen *1734c †1801+ Rønslunde? og Maren Laursdatter *1738c †1801+ Rønslunde?.
Børn:
Bodil Maria *1798.12.26 Skovsbøl.
Niels *1800.12.15 Skovsbøl.
Maren *1803.05.30 Skovsbøl.
Jens Jensen Skovsbøl *1805.10.06 Skovsbøl †1850+. Væver i Klejs By, Raarup 1845.
Gift 1834c med Bodil Katrine Jørgensdatter *1809c Sønderby, Glud datter af Jørgen Pedersen *1764c og Ane Kirstine Laursdatter *1771c. Hans søn Jens kaldes også Skovsbøl.
Martinus Jensen *1808.05.01 Skovsbøl †1867.07.26 Hedegaard, Ejstrup.
Gift 1834.11.01 Ejstrup med Inger Marie Christensdatter *1814.03.02 Rønslunde, Ejstrup †1880.06.02 Hedegaard, Ejstrup datter af Christen Mortensen *1782c Hygild, Ejstrup (søn af Morten Pedersen *1749c og Marie Pedersdatter *1741c) og Ane Marie Laustdatter *1777c Hedegaard, Ejstrup (datter af Laurids Christensen *1757c og Inger Christensdatter *1747c).
Ane Jensdatter *1811.03.10 Skovsbøl.
Gift 1841c med Ole Andersen *1814c Dørken,Thyregod søn af Anders Pedersen Skjærlund *1779.12.19 Skærlund, Brande †1833.04.22 Dørken og Kirstine Marie Olesdatter *1789.07.21 Dørken.
Jens Peter Jensen *1813.05.16 Skovsbøl.
Gift 1841c med Maren Christensdatter *1812c Rønslunde, Ejstrup datter af Christen Mortensen *1782c Ejstrup †1850-55 Ejstrup? og Ane Marie Lauridsdatter *1777c Ejstrup †1850-55 Ejstrup? . Bosat Rønslunde, Ejstrup.
Sidsel Kirstine Jensdatter *1815.09.03 Skovsbøl gift med eftermand, se nedenfor.
Niels Peter *1818.03.31 Skovsbøl.
Laurids Jensen *1821.11.21 Skovsbøl.
Gift 1862.11.21 i Thyregod? med Ane Kirstine Eriksdatter fra Toftløs, overtog hendes fars fæste af nr. 1ab Hastrup.
FT 1801 Skovsbøl.
Jens Nielsen 31 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Zidsel Kirstine Jensd. 21 Gift Hans Kone
Niels Jensen 1 Ugift Deres Barn
Bodil Marie Jensd. 3 Ugift Deres Barn

1841 Christen Christensen Tornvig *1813.06.20 Tornvig, Arnborg †1884.07.05 Skovsbøl søn af Christen Christensen *1787 Nederkirkegaard, Assing †1869 Tornvig og Ane Marie Sørensdatter *1789.09.20 Dørslund, Brande †1876 Tornvig.
Gift 1. i Vester med datter af formand Sidsel Kirstine Jensdatter *1815.09.03 Skovsbøl †1874.07.20 (skifte) Skovsbøl.
Gift 2. 1874.09.10 i Vester med enke efter Søren Andersen i Katballe Abelone Marie Laursdatter *1802 Vesterlund, Vester †1888.07.01 Vesterlund datter i Vestergaard af Laurs Hansen *1770 Vesterlund †1839 Vesterlund og Maren Pedersdatter *1774c Ibsgaard, Nørre Snede †1858 Vesterlund.
Børn med 1. kone Sidsel Kirstine Jensdatter:
Jens Christensen *1842.07.18 Skovsbøl †1913.12.27 Kærgaard, Thyregod.
Gift 1869.11.12 Thyregod med Ane Pedersen *1851.11.02 Kærgaard †1935.01.22 Kærgaard, datter af Peder Nielsen i Kjærgaard *1818.10.26 Kærgaard †1886.08.03 Thyregod By og Else Marie Eilersdatter kaldet Kjærgaard *1826c Stabildal, Navr, Ringkøbing amt †1900+ Thyregod By.
Christen Christensen Junior *1844.10.26 Skovsbøl, overtager gården.
Ane Kirstine Christensen *1847.07.29 Skovsbøl †1918+.
Gift 1. 1867.11.30 med Jens Christensen i Thyregodlund *1843.01.14 Thyregodlund †1871.02.06 Thyregodlund. Gift 2. 1871.12.15 i Thyregod Iver Hansen fra Hesselballe †1912.08.29 Thyregodlund. Matr. 7A.
Udvalgt barn med 1. mand Jens Christensen:
Ane Kirstine Christensen *1868.04.21 Thyregodlund, gift med moderens bror i Skovsbøl Christen Christensen Junior.
Ane Marie Christensen *1850.06.10 Skovsbøl.
Gift 1873.11.19 med fætter Jens Nielsen Jensen i Røndslunde *1844.02.23 Rønslunde, Ejstrup søn af Jens Peter Jensen *1813c Vester og Maren Christensdatter *1812c Rønslunde, Ejstrup.
Niels Christensen *1853.02.09 Skovsbøl †1884.05.28 Vesterdam, Thyregod.
Gift 1878.05.21 i Thyregod med Ane Judithe Sørensen *1856.10.14 Ejstrup datter af Søren Larsen Yde i Vesterdam *1819c Barslev By, Hvidbjerg, Thisted amt †1887.08.17 Vesterdam og Anne Katrine Pedersdatter *1829c.
Anders Christensen *1855.07.13 Skovsbøl †1909+.
Gift 1882.05.19 med Maren Sørensen i Lille Mosgaard, Thyregod *1848.08.15 Dørslund, Brande, enke efter Christen Clausen Laursen *1840.11.23 Lille Mosgaard †1881.03.14 Lille Mosgaard datter af Søren Pedersen og Mette Jensdatter.
Bodil Marie Christensen *1858.06.17 Skovsbøl.
Gift 1886.07.15 i Vester? Med Søren Jensen Kokborg i Ny Hastrup, Thyregod.
1874 Christen Christensen Junior *1844.10.26 Skovsbøl †1912.05.03 Skovsbøl søn af formand.
Gift 1889.12.13 i Thyregod? med kusine Marie Kirstine Christensen *1868.04.21 Thyregodlund †1956.02.27 Skovsbøl datter af Jens Christensen *1846c Uldum og Ane Kirstine Christensen *1848c Vester.
Børn:
Cecilie Kirstine Kristensen *1890.08.29 Skovsbøl, gift med eftermand.
Niels Kristian Kristensen *1892.01.29 Skovsbøl †1929.10.01 Skovsbøl.
Ane Jensine Kristensen *1895.03.30 Skovsbøl †1920.07.29 Skovsbøl.
1912 Marie Kirstine Christensen enken, se ovenfor.
1916c Kristen Stefffen Kristensen *1885.04.27 Hammer.
Gift med datter af formand Cecilie Kirstine Kristensen *1890.08.29 Skovsbøl †1924.05.22 Vejle Sygehus.
Børn:
Kristian Kristensen *1916c
Kristian Kristensen *1922.07.05 Skovsbøl overtager gården, se nedenfor.
1942c Kristian Kristensen *1922.07.05 Skovsbøl †1983.01.27 Thyregod.
Gift med Else Lang fra Thyregod.
1986 Steen Jensen.

Senere matr. 2 Skovsbøl.
1681- Mads Pedersen *1655c †1715.12.01 Skovsbøl.
Gift med hans kone †1714+ (fadder juni 1714 #2017).
Nævnes i skøde på Rørbæk i maj 1681 og i 1688. Mads Pedersen var enefæster i Skovsbøl indtil omkring 1700. Vrads herreds tingbog 8. december 1706 (Brejl):
3 - fol.5B - fæste
Morten Jensen Bach på Rørbæk Christen Nielsen, der har fået 8 skilling i fæstepenge af Mads Pedersen i Skovsbøl og skulle møde 14 dage efter, men mødte ikke. Bevidnet af Christen Christensen i Kovtrup og hustru Maren Davidsdatter.
Der siges fæstepenge, ikke landgilde, men måske menes det samme.
I skødet fra 1681 nævnes skov til 100 svins olden, hvilket er alt for meget og må bero på en alvorlig fejltagelse. Fejlen gentages i et skøde fra 1688.
Da Mads Pedersen nævnes som enefæster må Thomas Jensens søn Jens Thomsen vel være fæster et andet sted og kommet tilbage til Skovsbøl omkring 1700. Han er nemlig født en del år før 1661, hvor han nævnes som arveberettiget i Vrads Herreds Tingbog. Han må være over 50 i 1700. Se den anden halvgård ovenfor.
Kendt barn:
Kirsten Madsdatter *1690cc Skovsbøl.
Gift 1713.11.12 i Vester med Niels Peder Nielsen, Nortvig, Nørre Snede.
Maren Madsdatter *1702c Skovsbøl †1735 Silleshoved, Give.
Gift 1726.08.11 i Vester med Niels Pedersen *1702c? Sillesthoved, Give †1762 Lindeballe søn af Peder Nielsen *1659c †1727 Sillesthoved og Johanne Nielsdatter †1730+.
1714 Niels Sørensen Skovsbøl *1680-90c Knob, Vrads sogn †1754.12.20 (skifte Engelsholm) Kærbølling, Bredsten søn af Søren Nielsen Knob *1651c †1699 Knob (søn af Niels Poulsen, Vrads Tingbog 28. juli 1680) og Kirsten Pedersdatter *1666c †1730 (skifte Skanderborg Rytterdistrikt) Davding, Grædstrup (2. gift med Peder Nielsen i Davding †1708 Davding)
Gift 1. 1710- med Anne Mikkelsdatter †1741 (skifte Engelsholm) Kærbølling, Bredsten datter af Karen Ibsdatter (se dåb 1717) og en Mikkel.
Gift 2. 1741-46 med Anne Katrine Rasmusdatter (i nærheden af Bredsten)
Nævnes i kirkebogen fra 1714. Han flytter 1720 til Katballe (tidligere Lille Lindet) i Vester og 1740c til Kærbølling, Bredsten sogn. Hans børn bliver behandlet her, men de sidste af dem blev født i Katballe.
Niels Sørensen Skovsbøl har gået i skole og kan læse og skrive; i 1720 repræsenterer han som fuldmægtig Johan Jakob Sejer på Rørbæk mod fæster Christen Christensen i Koutrup, Hammer sogn (Nygaards Sedler).
I 1745 udfører han en Reqvisition på Oberstlieutnant de Anteschou til Haraldskærs vegne i Vejle By i Hans Hansen Varmarckes Logemente for et til hans svigersøn Apoteker Hans Christen Mulensteds udstedt pantebrev. Apothekeren var gået fallit og svigerfaderen haftede. Dette indføres i Nørvang-Tørrild Herreders Skøde- og Panteprotokol.
Mindst to af hans børn lader han gå i skole. Sønnen Sejer går 1736 - 45 i Horsens Latinskole, det har kostet penge. Sønnen Svenning går også i skole for han bliver skoleholder i Sædder sogn, Præstø amt, Sjælland, hvor han ses 1772.
I 1761 ses ved Svenning første datter en fadder Mons. Skovsbøl (se andet) af Conradsborg ved Ringsted, som formodes at være en bror til Svenning, evt. Sejer der jo gik i Horsens Latinskole. Denne Mons. Skovsbøl nævnes 1764 af Køge by.
Børn med 1. kone Anne Mikkelsdatter:
Søren Nielsen Skovsbøl *1711c Skovsbøl †1781.01.04 Kollund, Rind.
Gift 1767.07.03 i Rind med Anne Jensdatter Schophus *1729.12.22 Rind/Herning †1803.10.23 Kollund (datter af Jens Schophus).
Han fødes lige før kirkebogen begynder, alder fra skifter og begravelsen. Lever 1754 i skiftet efter faderen.
Bor efter 1767 i Kollund i Rind.
Et barn:
Ane Malene Sørensdatter *1770.07.29 Lind, Rind †1846.02.27 Lind 76 år.
Gift 1815.10.21 i Rind med Søren Christensen Flø *1767c Flø, Brande †1846.11.04 Lind, Rind 80 3/4 år søn af Christen Pallesen i Flø i Brande.
Karen Nielsdatter *1713c. Lever i 1741, er død i 1754.
Gift med Hans NN i Løvet, Grædstrup sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt.
Børn:
Anne Marie Hansdatter.
Katrine *1714.06.10 Skovsbøl †1718.06.06 Skovsbøl, 4 år gammel.
Navnløs *1717.08.01 Skovsbøl †1717.08.08 to dage gammel. Tvilling.
Kirsten *1717.08.08 Skovsbøl †1718.06.06 10 måneder gammel. Tvilling.
Katrine Nielsdatter *1719.04.11 Skovsbøl. Lever 1754 i skiftet efter faderen.
Sejer Sejersen Nielsen (Skovsbøl) *1722.02.08 Katballe, Vester.
Opkaldt efter ejeren af Rørbæk. Lever 1754 i skiftet. Han går 1736-45 i Horsens Latinskole, student 1745 med 23.
Børn:
Søren Seyersen *1748c, FT 1787 hjulmand i Lund huse, Bredsten, gift med Anne Dorthe Jepsdatter *1750c.
Niels Nielsen *1724.09.24 Katballe, lever i 1754.
Svenning (Svend) Nielsen (Skovsbøl) *1727.05.11 Katballe †1794.10.21 Haarlev sogn, Roskilde amt.
Gift 1759c med Christine Marie Pihl *1727.09c †1772.10.28 Algestrup, Sædder.
1747 tjener på Hvolgård, Langskov sogn (udlagt far i Gadbjerg).
1761 - 1765c Hegnerup, Sædder sogn, Præstø amt.
1765c - 1785? skoleholder Algestrup skole, Sædder.
1785 - 1794 Rytterskolen i Haarlev nær Køge (bygningen eksisterer stadig 2015, se også "Hårlev og Himlingøje sogne" af Axel P. Jensen, udgivet 1951, s. 44-51).
Ringive, Gadbjerg og Lindeballe kirkebog:
1747 den 16 maj blev Anne Marie Thomasdatters uægte barn af Gadbjerg hjemdøbt navnlig Thomas formedelst svaghed og feria 2 pentacostes ført til kirke af Mette Margrethe Jesdatter. Blev udlagt til barnefader Svenning Nielsen Skousbøll på Hvolgård tjenende.

{Ses 1772 i Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, Præstø amt}
108 Christine Marie Pihl i Algestrup. 23.11.1772, fol.185, 219.
E: Svenning Skovsbøl, skoleholder i Algestrup. B:
1) Anne Elisabeth Skovsbøl 10
2) Karen Skovsbøl 7.

Svenning Nielsen i Ljørslev, Thisted amt (fx FT 1787) er en anden person af samme alder som Svenning Skovsbøl.

{Skifte 1794 Haarlev sogn, nabo til Sædder, Brejl}
142 Svenning Skovsbøl, skoleholder i Haarlev. 31.10.1794, fol.248B, 250B, 251B.
Enkemand efter [Christine Marie Pihl, skifte 23.11.1772 lbnr.108]
1) Anne Elisabeth Skovsbøl 34, i København
2) Karen Skovsbøl 31, i København.
Afdøde døde 21.10.1794.
Børn:
Anne Elisabeth (Svenningsdatter) Skovsbøl *1761 Algestrup, Sædder, Præstø amt, 1794 i København tilsyneladende ugift.
Karen (Svenningsdatter) Skovsbøl *1764 Algestrup, 1794 i København tilsyneladende ugift.
Peder Nielsen *1730.10.22 Katballe, lever i 1754.
Børn med 2. kone Anne Katrine Rasmusdatter:
Anne Marie Nielsdatter *1748.02.25 Kærbølling, Bredsten.
Kirsten Nielsdatter *1750c Kærbølling.
Rasmus Germand Nielsen *1753c Kærbølling.
1719 Niels Jensen *1694c †1762 Skovsbøl.
Gift 1. 1718.06.19 i Vester med Anne Thomasdatter *1700c Lindet †1743 Skovsbøl, datter af Thomas Nielsen *1664c †1743 Lindet og 1. kone *1671c †1741.
Gift 2. 1744c med Maren Andersdatter *1712c Nørre Snede †1789.07-12 Skovsbøl.
I Extraskattemandtallet 1762 har Niels og 2. kone tre børn hjemme over 12 år. Ejnar Bjerre mener han kan være søn af Jens Thomsen, men dennes kone kunne være for gammel.
To af sønnerne flytter først til Tørring og derefter til Aale og de bliver kaldt Skovsbøl og deres børn delvis også.
Børn med 1. kone Anne Thomasdatter:
Thomas *1719.08.17 Skovsbøl.
Sidsel *1722.10.18 Skovsbøl
Jens *1725.04.22 Skovsbøl.
Anne *1728.02.28 Skovsbøl.
Maren *1731.04.08 Skovsbøl †1737.10.13 begravet 6 år 7 måneder gammel.
Else Nielsdatter *1734.09.05 Skovsbøl †1760c (glemt begravet i kirkebogen) Tinnet, Øster Nykirke.
Gift 1755 i Vester med af Tinnet Christen Nielsen *1727c †1796+ (sidst set i Lille Mosgaard, Thyregod).
Christen Nielsen kaldet Bach 1762 i Extraskattemandtallet, Christen Give er senere fadder ved en dåb, kan dermed ikke være faderen. Bosat Tinnet 1755- — 1777+, før 1787 flyttede de til Lille Mosgaard i Thyregod sogn, hvor en Christen Bach også ses som Ejnar Bjerre kalder Christen Hansen - Hansen er vel fejl. En Christen Nielsen af Tinnet bliver 1761.10.03 i Øster Nykirke copuleret med Anne Pedersdatter i Vonge *1733c. Else Nielsdatter ikke set begravet i 1760-61.
Børn med Christen Nielsen Bach:
Niels Christensen *1756 Tinnet.
Ane Christensdatter *1758 Tinnet.
Maren Christensdatter *1760 Tinnet. Faddere Niels Skovsbøl og kone (Maren) moderens forældre.
Christen Nielsen Bachs børn med 2. kone Anne Pedersdatter:
Peder Christensen *1762 Tinnet.
Gift med Anne Marie Christensdatter *1766c.
Ses FT 1787 ved hans forældre i Lille Mosgaard, ikke fundet i FT 1801
.
Else Christensdatter *1764 Tinnet.
Gift 1791 i Thyregod med Peder Sørensen i Ullerup, Give.
Ikke fundet i FT 1801 i Vejle, Skanderborg, Ringkøbing og Ribe amter. Han ser ikke ud til at være fra Give.
.
Niels *1766 Tinnet †12 uger.
Anders *1768 Tinnet †17 uger. Tvilling, den anden tvilling dødfødt.
Kirsten Christensdatter *1773 Tinnet.
Hans Christensen *1777 Tinnet
Gift 1797.12.01 i Give med af Højgaard Ane Kirstine Sørensdatter *1776c Højgaard/Bæksgaard, Give formodet datter af Søren Sørensen *1734 Nederdonnerup †1812 Bæksgaard, Give og Birte Pedersdatter *1732c Ørnsholt, Øster Nykirke †1800-05?.
Bosat Bæksgaard, Give.
.
Johanne *1737.06.16 Skovsbøl
Peder *1740.04.25 Skovsbøl
Børn med 2. kone Maren Andersdatter:
Anders *1745.01.17 Skovsbøl †1 år gammel.
Anne Marie Nielsdatter *1746.08.21 Skovsbøl, overtager med hendes mand fæstet
Anders Nielsen Skovsbøl *1751.12.12 Skovsbøl †1838 Lille Bjerre, Aale.
Gift med Mette Jensdatter *1758c †1834- Lille Bjerre?.
Ses i Tørring 1779, 1780 er han fæster af 3 6 2 0 under Stougaard og FT 1787, fra 1793 i Lille Bjerre, Aale.
Børn:
Niels *1779 Tørring.
Jens Andersen Skovsbøl *1781 Tørring †1848.12.17 Kodallund, Hvirring. Daglejer.
Gift 1802 i Aale med Karen Jensdatter *1779.08.25 Kodallund †1848.11.18 Kodallund datter af Jens Christensen Bødker *1750c Kodallund og Anne Nielsdatter *1753c Molger, Tamdrup †1784 Kodallund.
En søn Anders Jensen kalder sig Skovsbøl *1804 Aale mark..
Dødfødt 1783 Tørring.
Maren *1784 Tørring †3 måneder gammel.
Maren Andersdatter *1786 Tørring.
Johanne Marie Andersdatter *1788 Tørring.
Anne Andersdatter *1789 Tørring.
Niels *1793 Lille Bjerre †1809 (druknet) Lille Bjerre, 16 år gammel.
Mads Andersen *1797 Lille Bjerre.
Peder Andersen *1800 Lille Bjerre.
Gift med Mette Laursdatter *1807c Skærup, Vejle amt.
Overtager først gården Lille Bjerre i Aale. Flytter mellem 1840-45 til et hus i Ørum, Sindbjerg. Ikke fundet FT 1850.
Jens Nielsen Skovsbøl *1755.03.09 Skovsbøl †1837.01.17 Aale. Bosat Aale. Kaldes i FT 1787 Kusk.
Gift 1. gang med Maren Frandsdatter *1754c †1790 (i barselsseng) Aale.
Gift 2. gang 1791 med Birte Marie Pedersdatter *1766c Føvling By †1836.08.08 Aale datter af Peder Pedersen *1721cc †1805 (skifte) Føvling og Birte Mikkelsdatter *1745c.
Børn med 1. kone Maren Frandsdatter:
Frands *1788 Aale.
Marie Kirstine Jensdatter *1790 Aale. Moderen døde kort efter fødslen.
Børn med 2. kone Birte Marie Pedersdatter:
Peder Jensen *1793 Aale.
Thomas Jensen *1796 Aale.
Mette Marie Jensdatter *1799 Aale †1854.12.22 Aale Mark.
Gift med Peder Nielsen Skovsbøl *1802c Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1876.06.12 Aale Mark.
Børn:
Inger Pedersdatter *1833c Aale Mark.
Jensine Pedersdatter *1835c Aale Mark.
Niels Pedersen Skovsbøl *1837.09.15 Aale Mark.
Gift 1861.10.05 i Hvirring med Bodil Jensdatter *1834.06.21 Hvirring By, skilt 1868-80, datter af Jens Christensen Sommer *1787c Hornborg †1867.04.25 Boring, Hvirring og Gertrud Sophie Hansdatter *1802c Hornstrup †1879.06.19 Boring.
Børn:
Jens Kristian Nielsen Skovsbøl *1862.06.10 Aaale Mark †1941.04.28 Vester.
Gift 1. 1893.11.18 i Vester med Nielsine Marie Nielsen *1869.03.18 Katballe, Vester †1902.09.05 Katballe datter af Niels Peter Nielsen *1823.12.09 Katballe og Marie Kirstine Jensdatter *1830.05.10 Lindet, Vester.
Gertrud Sophie Nielsen *1868c Linnerup?, ses FT 1880 Hvirring.
Simuleret Folketælling 1762 Skovsbøl Niels Jensen Gods: Rørbæk Ejer: Sejer
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Niels Jensen68c 1694c  1762 Skovsbøl Vester  
kone1762100? Niels Jensens kone  1726- Nørre Snede 1766+   
dat. 1173750Johanne Nielsdatter17 1737 Skovsbøl Vester   
søn 1174060Peder Nielsen22 1740 Skovsbøl Vester  Mulig også Else *1734.
dat. 2174698Anne Marie Nielsdatter16 1746 Skovsbøl Vester 1779 Skovsbøl Vester Overtager 1766 gården med hendes mand Peder Christensen *1740 Lindet, Vester.
søn 2175190Anders Nielsen11 1751 Skovsbøl Vester   
søn 2175590Jens Nielsen7 1755 Skovsbøl Vester   

1763 Enken Maren Andersdatter se ovenfor.
Enken overtager fæstet efter Niels Jensens død indtil datteren Anne Marie bliver 20 og gifter sig med Peder Christensen.
1766 Peder Christensen *1740.07.31 Lindet †1800.07.24 Skovsbøl søn af Christen Jensen *1692c Lindet †1784.02.11 Skovsbøl og Karen Nielsdatter *1700c Vesterlund †1726.07.07 Skovsbøl.
Gift 1. 1766.06.25 i Vester med datter af formand Anne Marie Nielsdatter *1746.08.21 Skovsbøl †1779.02.04 Skovsbøl.
Gift 2. 1779.10.24 i Brande med Maren Jensdatter *1742c Brande †1780.05.15 Skovsbøl, (Ejnar Bjerre mener hun er datter af Jens Troelsen den yngre i Borup, Brande).
Gift 3. 1780.10.29 i Brande med Anna Barbara Andersdatter *1750c †1788.03.28 Skovsbøl datter af i Økær, Borup, Brande af Anders Rasmussen Økær †1769-73 Økær, Borup.
Gift 4. 1788 i Tørring med Marie Andersdatter *1750 Lønaa datter af Anders Gregersen *1713 Thyregodlund †1776 Lønaa og Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa †1785 Lønaa. (Hun flytter efter mandens død i 1800 til Ildved, Hvejsel.)
Peder Christensens første kone er datter af formand Niels Jensen. Han bliver gift tre gange mere, i alt 4 gange. Ejnar Bjerre har 3. kones mor som Maren Andersdatter, men denne er 1. kones mor (hendes navn først da hun begraves i 1789, i 1785 kaldes hun gl. svigermoder).
Hans 4. kone Marie Andersdatter bærer ved søsteren Johanne Andersdatter i Give 1795 #3328.
Se skifte i Klovborg 1816 (Brejl, Tyrsting herred #37):
37 Maren Pedersdatter i Jørgenslyst på Klovborg Mark. 19.2.1816, fol.76B.
E: Rasmus Hansen. B: Sidsel Marie 8, Hans Peder 5. FM: morbrødre Niels Pedersen Skovsbøl på Åle Mark, Christen Pedersen i Skovsbøl.
Børn med 1. kone Anne Marie Nielsdatter:
Niels Pedersen Skovsbøl *1767.12.06 Skovsbøl †1830.06.17Aale.
Gift 1799c med Inger Nielsdatter *1773.10.16 Klovborg †1852.07.20 Aale datter af Niels Truelsen *1735c og Maren Jensdatter *1740c.
FT 1801 kromand i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke, efter 1804 husmand i Aale Mark.
Børn:
Niels Nielsen *1800 Nørre Kollemorten.
Peder Nielsen Skovsbøl *1802c Øster Nykirke †1876.06.12 Aale.
Gift med Mette Marie Jensdatter *1799 Aale †1854.12.22 Aale datter af (se ovenfor) i Aale Jens Nielsen Skovsbøl *1755 Skovsbøl, Vester og 2. kone Birte Marie Pedersdatter *1766c Føvling By.
Overtager husmandsstedet på Aale Mark. ?Hun er i FT 1860 kokkekone ved gilder, alder 72 er 10 år for høj.
Anne Marie *1804 Aale Mark.
Dødfødt 1807 Aale Mark.
Inger *1809 Aale Mark.
Anders *1811 Aale Mark.
Sidsel Maria *1771.01.27 Skovsbøl
Maren Pedersdatter *1773.12.12 Skovsbøl †1816 (skifte, se ovenfor) Jørgenslyst, Klovborg Mark.
Gift 1806c med Rasmus Hansen.
Barn med Peder Larsen af Tørrild:
Ane Marie *1804.01.06 Skovsbøl †1 dag gammel.
Børn med Rasmus Hansen:
Sidsel Marie Rasmusdatter *1808c.
Hans Peder Rasmussen *1811c.
Christen Pedersen *1776.05.21 Skovsbøl, overtager gården.
Else Marie *1779.02.04 Skovsbøl
Barn med 2. kone Maren Jensdatter:
Jens *1780.05.01 Skovsbøl †lille
Børn med 3. kone Anna Barbara Andersdatter:
Anne Maria Pedersdatter *1783.03.26 †1847 Rask Mark, Hvirring.
Gift med Mads Sørensen Skovfoged *1780 Kodallund, Hvirring †1859 Rask Mark.
Jens *1785.07.14 †lille
Dødfødt dreng †1788.01.20 Skovsbøl, moderen døde to måneder derefter.
Barn med 4. kone Marie Andersdatter:
Anne Marie *1790.12.26
Folketælling 1787 Skovsbøl Peder Christensen   Matr: 2  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 3Peder Christensen481740 Lindet Vester 1800 Skovsbøl Vester  
kone 1Anna Barbara Andersdatter371750c  1788 Skovsbøl Vester 3. kone.
søn 1 Niels Pedersen191767 Skovsbøl Vester   
søn 1 Maren Pedersdatter121773 Skovsbøl Vester   
søn 1 Christen Pedersen91776 Skovsbøl Vester 1819-34  Overtager gården
dat. 3 Anne Marie Pedersdatter41783 Skovsbøl Vester   

1798 Christen Pedersen *1776.05.21 Skovsbøl †1819-34 søn af formand.
Gift med Karen Christensdatter *1778c Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1869.03.14 Vesterlund Mark datter i Nørre Kollemorten af Christen Pedersen *1751c og Ane Olufsdatter *1739c.
Christen Pedersen får Skiøde af Christen Christensen til Rørbæk på en gård i Schousbøl, Vester Sogn, Hartk: 3 Tdr 2 Skpr 1/2 Alb. Skovsk. 1 fkr 1 1/2 Alb. dat: 16de Jun: 1798.
Familien flyttede 1819 til Hvejsel sogn, men efter Christen Pedersens død flytter Karen Christensdatter tilbage til Vester, se FT 1834 Rørbæk Mark.
Børn:
Christen Christensen *1807.03.08 Skovsbøl †1885.10.28 Rørbæk Mark, Vester. Væver.
Gift 1846.12.18 i Vester med Ane Kirstine Pedersdatter *1825.07.26 Lindet, Vester †1885.11.10 Rørbæk Mark, datter af husmand Peder Christensen *1780cc Nørre Snede †1850.11.28 Lindet og væverske Christiane Nielsdatter *1800c Vester †1868.01.08 Rørbæk Mark.
Anne Marie *1810.02.18 Skovsbøl. Ikke fundet FT 1845.
Ane *1812.07.05 Skovsbøl. Ikke fundet FT 1845.
1819 Birgitte Marie Christiansdatter i Thorlund, Ejstrup *1756c Tarm †1830.10.13 Kokborg, Thyregod, enke efter Nis Jensen Fisker Smedebæk Mølle, Ejstrup *1743c Krages, Egvad †1800 Smedebæk Mølle.
Hun køber gården til hendes søn Jens Peder Nissen, der får skøde 1823. Efter alt at dømme har hun ikke selv boet på gården.
1823 Jens Peder Nissen *1795c Smedebæk Mølle, Ejstrup †1869.05.03 Skovsbøl, søn af forkvinde.
Gift 1819.05.05 i Vester med Ane Christensdatter *1800.06.15 Østergaard, Vesterlund †1859.08.15 Skovsbøl datter af Christen Christensen og Ane Kirstine Nielsdatter.
Parret flytter straks ind på gården efter bryllupet i 1819. I FT 1850 er alle børn hjemme undtagen Birgitte Marie. I FT 1860 er Niels Peder og Marie Kirstine hjemme.
Børn:
Nis Fisker Jensen *1821.08.09 Skovsbøl †1874.07.09 Ildved, Hvejsel, FT 1850 i krigstjeneste.
Gift 1. 1856 i Hvejsel med enke Karen Jensdatter *1821c †1858.10.05 Ildved.
Gift 2. 1871 i Hvejsel med Kirstine Jensdatter *1844.12.04 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke datter af Jens Peder Mouridsen *1821.04.04 Sønder Kollemorten og Else Marie Nielsdatter *1820c Hornborg, Skanderborg. Bosat Ildved, Hvejsel.
Christen Jensen *1823.05.13 Skovsbøl, †1903.08.05 Vesterlund, Vester.
Gift 1850.01.21 i Vester med Susanne Christensen *1811.11.17 Risager, Vester †1895 Vesterlund.
FT 1880 en gård i Vesterlund
Birgitte Marie Jensdatter *1824.06.21 Skovsbøl.
Gift 1852 i Vester med daglejer af Linnerup Jens P. Martinussen *1820c Linnerup By søn af Martinus Nielsen *1767c og Barbara Andersdatter *1777c. Bosat Føvling, Føvling.
Ane Kirstine Jensdatter *1827.03.12 Skovsbøl †1891+.
Gift 1870- med Knud Rasmussen *1836c Øster Snede †1882.12.13 Sejrup, Thyregod.
FT 1860 er hun tjenestepige i Harresø Kro, Givskud. I 1864 får hun det andet barn vel gift med Knud Rasmussen i Vindelev. De flytter derefter i 1870 til Sejrup i Thyregod sogn.
Barn med en Jensen?:
Christine Jensen *1867c Vester.
Barn med mand Knud Rasmussen:
Jens Peder Rasmussen *1864c Vindelev.
Jens Christian *1830.01.28 Skovsbøl, ikke i Vejle amt FT 1880.
Niels Peter Jensen *1833.01.04 Skovsbøl, i FT 1880 husmand i Vesterlund.
Gift 2. med Johanne Nielsen *1855c Thyregod.
Tre børn.
Marie Kirstine Jensen *1835.12.12 Skovsbøl, FT 1880 i et hus i Borup, Brande. Gift med Knud Jensen *1835c Tørring.
Børn født 1867c Hvejsel, 1870c og 1873c i Brande.
Niels *1843.04.15 Skovsbøl †5 dage gammel.
Plejedatter i FT 1860:
Karolinse Nissen *1857 Hvejsel, ?(Ejnar Bjerre mener datter af sønnen Nis Fisker Jensen ovenfor, men tvivlsom) ses FT 1860.
1866 Peder Hansen Schmidt skolelærer i Vindelev *1815c.
Gift med Ane Pedersdatter *1826c Vindelev. Ses FT 1860 i Vindelev.
Han udstykker gården. 2A og 2B til Peder Jensen, 2C til Mads Peder Hansen. Han har ikke selv boet på gården i Skovsbøl.
Matr. 2A og 2B:
1866 Peder Jensen *1831c Laage, Sindbjerg †1886.03.18 Skovsbøl søn af Jens Christensen *1790c †1858.12.24 Sindbjerg og Johanne Jensdatter *1798c †1845.11.24 Sindbjerg.
Gift 1. med Maren Pedersen *1843c Ørum, Sindbjerg †1873.10.31 (skifte) Skovsbøl datter af Hjulmand Peder Rasmussen *1816c Vejle og Mette Marie Sørensdatter *1816c Hover sogn.
Gift 2. 1887.07.26 i Vester? med Marie Mogensine Poulsen *1849 Vonge, Øster Nykirke datter af væver Poul Mogensen og Kirstine Christensen (som senere flytter til Vester og Hindskov).
Børn med 1. kone Maren Pedersen:
Jens *1867.03.14 Skovsbøl †4 dage gammel.
Johanne Jensen *1868.05.05 Skovsbøl †1942.02.08 Thyregod By (Parkinson).
Gift med Hans Elias Hansen (kaldet købmand Hansen) *1865.11.20 Vonge kro, Øster Nykirke †1955.10.03 Thyregod By søn af Frederik Severin Hansen *1839 Vonge †1880+ og 1. kone Maren Cathrine Anthonia Schurmann *1835.03.24 Hover sogn †1875.03.24 Vonge.
Hans Elias Hansen overtog købmand Lorentzens forretning i Thyregod By og drev den mange år.
Jens Kristian Theobaldus *1871.07.01 Skovsbøl
Børn med 2. kone Marie Mogensine Poulsen:
Marius *1875.05.30 Skovsbøl
Poul Kristian Peter *1877.01.20 Skovsbøl
Emma Kirstine *1879.02.28 Skovsbøl
Ane Kirstine Jensen *1881.08.20 Skovsbøl.
Ses 1902 i Politiets Registerblade. Flytter fra Typograf Jensen i Rosenborggade 5 i Roskilde til moderen Sine Poulsen i Hindskov, Thyregod.
1886 Enken Marie Mogensine Poulsen se ovenfor.
Hun gifter sig igen med næste ejer.
1889 Niels Peder Pedersen *1864.08.02 Hedegaard, Ejstrup †1912c Skovsbøl.
Gift 1. 1887.07.26 i Vester med enke efter formand Marie Mogensine Poulsen, se ovenfor. Separeret 1901c FT 1901 er han i Skovsbøl, hun i Hindskov, Thyregod med børnene.
Gift 2. gang 1905- med Madsine Bertemine Johanne Madsen *1875.08.24.
Børn med 1. kone Marie Mogensine Poulsen:
Peder Jensen Pedersen *1888.06.01 Skovsbøl
Børn med 2. kone Madsine Bertemine Johanne Madsen:
Lars Kristian Sigvald *1905.06.18 Skovsbøl
1912 Enken Madsine Bertemine Johanne Madsen se ovenfor.
1912 Jens Christian Nielsen (Skovsbøl) *1862.06.11 Aale †1941.04.28 Thyregod By.
Gift 1. med Nielsine Marie Nielsen *1869.03.18 Katballe, Vester †1902-08 Katballe datter af Niels P. Nielsen og Marie Kirstine Jensen.
Gift 2. med Konradine Kirstine Rasmussen *1883.08.22 Skjold.
Boede først i Katballe 1894 - 1912, sognefoged. 1912 Skovsbøl, 1918 Thyregod Mølle.
Børn med 1. kone Nielsine Marie Nielsen:
Kasper Nielsen Skovsbøl *1895.06.21 Katballe, overtager 1928 faderens mølle i Thyregod By matr. 3.
Alma *1902.04.12 Katballe.
Børn med 2. kone Konradine Kirstine Rasmussen *1883.08.22 Skjold.
Margrethe Skovsbøl *1912.03.28 Katballe. Bosat Marstal.
Gift 1938.06.15 i Thyregod med Martin Andreas Tollesen *1908.04.22 Ommel, Marstal landsogn †1970.09.18 Ærøskøbing sygehus (begravet Marstal) søn af Hans Rasmussen Tollesen *1882.01.12 Ommel †1942.01.03 Ærøskøbing sygehus (begravet Marstal) og Ellen Katrine Albertsen *1886.12.24 Ommel †1947.08.02 Ommel.
1918 Christian Adolf Jensen.

Matr. 3 Skovsbøl 0 7 2 2.
1818 Jørgen Jørgensen (Bril) *1788c †1862.09.11 Skovsbøl søn af Jørgen Jørgensen Bril *1755 Brillen, Tørring (tvilling) †1834 Skovsbøl og Elisabeth Pedersdatter *1749c ?Viborg †1818 (skifte) Viborg (på besøg ved søster Kirsten gift med avlsmand i Viborg Hans Andersen Møller).
Gift med Kirsten Enevoldsdatter *1793.11.24 Ullerup, Give datter af Enevold Knudsen *1762.02.14 Vesterdam, Thyregod †1842.11.14 Ullerup og Johanne Andersdatter *1761 Lønaa, Thyregod †1838.03.24 Ullerup.
Jørgens forældre Jørgen og Elisabeth fik den første datter Kirsten Marie døbt i Graabrødre, Viborg 1776.09.01. Navnet Bril er fra Stougaard Tørring, hvor et hus blev opført 1750-51, der blev kaldt Brillen, hvor faderen blev født.
Jørgens forældre boede i FT 1801 i Hundshoved, Nørre Snede. De er søgt i FT 1787 i Skanderborg og omliggende amter, men ikke fundet.
Børn:
Johanne *1820.11.12 Skovsbøl.
Enevold Peter Jørgensen *1824.03.28 Skovsbøl †1849.08.24 (tyfus, indkaldt under krigen) Skovby, Fyn.
Lisbeth Jørgensdatter *1827.10.18 Skovsbøl, gift med Jens Jensen fra Hørup.
Mathias Rahbek Jørgensen *1834.10.31 Skovsbøl, overtog gården, se nedenfor.
1856 Mathias Rahbek Jørgensen *1834.10.31 Skovsbøl †1902 Skovsbøl.
Gift 1856 med Sidsel Kirstine Christensen *1839.03.11 Kollemorten, Øster Nykirke.
Børn:
Jørgen Jørgensen *1857.11.05 Skovbøl, overtager gården, se nedenfor.
Christen *1860.09.10 Skovsbøl.
Enevold Peter *1863.07.05 Skovsbøl †1869 (skarlagensfeber) Skovsbøl.
Anton Kristian *1866.01.25 Skovsbøl †1869 (skarlagensfeber) Skovsbøl.
1902 Sidsel Kirstine Christensen, enken se ovenfor.
1902 Jørgen Jørgensen *1857.11.05 Skovbøl søn af formand.
Gift 1882 med Johanne Hansen *1860.02.03 Aale.
Boede på gården 1882-1902, men faderen beholdt skødet.
Børn:
Kristen Jørgensen *1882.09.27 Skovsbøl †1950.09.06 Vester, malermester i Vester sogn.
Gift med Karen *1883.10.23 †1976.02.07 Vester.
Hans *1886.08.21 Skovsbøl.
Mathias Rahbæk Jørgensen *1889.12.17 Skovsbøl, overtager gården, se nedenfor.
Kirstine *1896.06.17 Skovsbøl.
1930 Mathias Rahbæk Jørgensen *1889.12.17 Skovsbøl †1966.08.22 Vester søn af formand.
Gift med Jensine Jørgine *1893.09.12 †1932.03.26
Et barn:
Jørgen Jørgensen *1919.03.31 Skovsbøl, overtager gården, se nedenfor.
1941 Jørgen Jørgensen *1919.03.31 Skovsbøl †2001.05.23 Vester søn af formand.

Husmandssted matr. 1b.
1870 Hans Nielsen *1827.05.06 Øster Nykirke †1917.02.19 Skovsbøl. Skøde fra Christen Christensen.
Gift 1860 med Berthe Maria Andersen *1832.09.03 Ejstrup.
1896 Hans Peder Sørensen *1842.02.18 Raunshus, Lindet, Vester søn af Søren Jensen *1811.07.07 Raunshus †1874.04.20 Raunshus og Mette Jensdatter *1805 Uhre, Brande †1876.03.08 Raunshus.
Gift 1876.11.25 i Vester med Else Marie Hansen *1849.01.21 Vesterlund, Vester †1887.12.24 Raunshus, opvokset i Grost, Ejstrup datter af tjenestekarl Hans Nielsen (på Rørbæk) og fruetimmer tjenende i Vesterlund Christiane Andersdatter *1822c Ejstrup (senere gift 1850c med Jens Christian Andersen *1812c Nørre Snede, FT 1860 i Grost).
Ejede Raunshus i Lindet, Vester. Deres børn se Raunshus i Lindet. I FT 1901 er hans søn Søren Jesper Sørensen *1879.10.11 bestyrer og hans søster Karen Sørensen husbestyrerinde og væver.
1907 Iver Kristian Iversen *1881.04.26 Karstoft Hede, Skarrild †1955.12.30 Thyregod søn af Søren Christian Iversen Laudal *1856 Givskud Mark †1930 Bording og Elles Marie Jensen *1856 Selstrup, Skarrild †1933 Skovsbøl, Vester.
Gift 1. 1903.12.05 i Vester med Mette Marie Sørensen *1878.01.22 Lindet, Vester †1920.04.22 Vester datter af formand.
Gift 2. 1922.12.01 i Vester med Karoline Hansine Kristoffersen *1883.12.02 Ejstrup datter af Jens Kristian Kristoffersen *1844c Ejstrup og Ane Kirstine Henriksen *1848c Brejl, Ejstrup.
Iver Christian Iversen købte i 1925 Risager matr. 1b og 2e og lagde dem sammen med Skovsbøl matr. 1b. Se slægtsbog "En Slægt Iversen fra Givskud-Thyregod", Nordisk Slægtsforskning, 1972, 77 sider.
Børn:
Hans Peter *1904.08.09 Skovsbøl, død straks efter fødslen.
Elmer Iversen *1905.06.28 Skovsbøl †1983.05.01.
Gift 1. 1930.04.06 i Thyregod med Jenny Bruun *1909.12.12 Ejstrup †1952.08.04 Ammitsbøl, Ødsted datter af slagtermester Hans Jakob Bruun *1876.01.02 Grejs †1950.10.10 og Olga Christine Rasmussen *1882 Brande †1978.12.08.
Gift 2. 1955.04.06 i Vejle med Ruth Nielsen *1930.12.24 Aastrup, Løvel, Viborg amt datter af Kristen Lassen Nielsen og Ida Marie Jensine Andersen.
Ely Marie *1908.01.07 Skovsbøl †5 måneder gammel.
Eli Iversen *1909.01.15 Skovsbøl.
Søren Kristina Iversen *1911.08.06 Skovsbøl.
Harry Iversen *1913.02.12 Skovsbøl. Overtager husmandsstedet.
Holger Hartvig Iversen *1914.09.19 Skovsbøl.
1950 Harry Iversen *1913.02.12 Skovsbøl, havde i 1995 stadig gården.

6 Andet
Vrads Herreds Tingbog (Brejl):
29. maj 1661
138 - fol.115 - lovbud
Peder Jensen i Leret lovbød sin halve selvejergård i Leret med det halve hus på dets grund til fædrene og mødrene frænder:
Mads Jørgensen og Jens Jørgensen i Leret
Maren Pedersdatter, Jens Thomsen og Johanne Thomasdatter i Skovsbøl [i Vester sogn]
Sidsel Pedersdatter, Jens Hansen og Barbara Hansdatter i Uhre.
30. oktober 1661, Leret i Nørre Snede sogn.
186 - fol.149 - afkald
Afkald til Peder Jensen in Leret fra
1) Maren Pedersdatter g.m. Thomas Jensen i Skovsbøl
2) Sidsel Pedersdatter g.m. Jens Christensen i Uhre
3) Barbara Pedersdatter g.m. Jens Vistisen i Leret
for arv efter mor Johanne Madsdatter i Leret.
4. oktober 1671:
444 - fol.90B - lovbud
Peder Jensen i Leret og hustru Karen Pedersdatter lovbyder deres fjerdedels gård i Leret til frænder:
1) Barbara Pedersdatter i Leret
2) Maren Pedersdatter i Skovsbøl
3) Sidsel Pedersdatter i Uhre (Ure)
4) Mads Jørgensen i Kovtrup
5) Jens Jørgensen i Kovtrup
6) Anders Pedersen i Vesterlund
7) Christen Pedersen i Vesterlund
8) Maren Pedersdatter i Give
9) Maren Nielsdatter i Krejbjerg
10) afdøde Sidsel Andersdatter børn i Bøgeskov
11) afdøde Kirsten Pedersdatters børn i Hejnsvig.
Nørvang Herreds tingbog 24. marts 1668:
524 - fol.70 - gæld
Iver Krabbe til Mindstrup ved fuldmægtig Christen Henriksen i Givskud tager sit 3. ting til Jacob Terkildsen i Skovsbøl for 1 rdl efter bevis.

Nørvang Herreds tingbog (Brejl):
5. september 1671:
932 - fol.53B - arv
Niels Thomsen i Hedensted, født i Skovsbøl, beder Niels Jensen, smed i Lindved om bevis for sin adkomst til at bruge den halve selvejergård i Lindved, som Hans Thomsen og hans søskende har arvet efter deres brordatter Maren Christensdatter, der døde i krigens tid, og som hun havde arvet efter sine forældre og sin søster, hvilke bevidnes af Maren Christensdatters moster Anne Madsdatter i Merring og af Mads Jensen i Merring efter tingsvidne af Hatting herredsting af 7.8.1671.

Skifte Engelsholm i Aast, Lindeballe (Brejl):
66 Kirsten Nielsdatter i Åst. 6.10.1726, fol.28B.
E: Christen Bentsen. B: Bent 25, Karen 15, Mette 9. FM: morbror Niels Nielsen Sejerup i Skovsbøl, morbror Jens Nielsen i Stovstrup, Peder Poulsen i Åst.
Kirsten Nielsdatter må være født omkring 1680cc og hendes bror Niels Nielsen Sejrup (Thyregod sogn) ikke alt for langt derfra. Der er ingen Niels Nielsen Sejrup set i Skovsbøl i 1726 i andre kilder. Han må være omkring 50cc år gammel og med nogen sandsynlighed født i Sejrup.
Stoustrup ligger i Ullerup sogn ved Fredericia.

Kirkebogudtog for Svenning Nielsen Skovsbøl i Sædder sogn, Præstø amt.
Datter Anne Elisabeth *1761.09.06 Hegnerup, Sædder:
Dom: 16 p: Trin: Christenet Sr Svenning Schousbølles Datter af Hegnerup Nom: Anna Elisabeth, som tilforn for svagheds skyld var af Præsten Hiemmedøbt, baaret af Thomas Neergaards Kone fra Ulstrup Kroe, Test: Monsr Schousbølle fra Conradsborg, Mester Skræder Andreas fra Kiøbenhavn, Peder Jørgensen af Sædder.
Baroniet Conradsborg - oprettet 1743 af Conrad Ditlev Knuth - bestod af hovedgårdene Sørup syd for Ringsted (25 km til Sædder), Sandbygaard i Glumsø (29 km) og Rosengaard seks km øst for Ringsted (20 km) og i alt 800 tønder hartkorn. Mons. (i kontrast til Sr.) Skovsbøl formodes at være en bror til Svenning. Mons. Skovsbøl ses 1764 i Køge by. Han er søgt i folketællinger og Køge kirkebog 1764-65 men ikke fundet.
Mons. Skovsbøls kone af Køge nævnt 1764.03.25
Dato {Fest: Annunciat: Maria} døbt Thomas Christensens Datter Kisten af Hegnerup, baaret af Monsr Schousbølles Kiæreste fra Kiøge. Test: Thomas Sørensen af Giørslev, Jørgen Sørensen, Niels Nielsens og Rasmus Hansens qder alles af Hegnerup, H: Ørslevs Datter Maria af Sædder.
Datter Karen *1764.11.18 Hegnerup, Sædder:
Dom: 22 p: Trin: døbt Sr Schousbølles Datter Karen af Hegnerup, baaret af Sr Borrebyes Datter Cathrine Hedevig af Giørslev Kroe, Test: Thomas Christensen, Jørgen Sørensen, Ole Larsens og Niels Nielsens qder, alle af Hegnerup.
Søn Niels begravet, levede 4 timer 1768.04.17, Algestrup:
Dato {Dom: Misericorias Domini} Jordet Skoleholder Schousbølles nyefødde og hiemmedøbte Søn Niels af Alchestrup. 4 Timer gl:.
Konen Christine Marie Pihls begravelse †1772.10.28 Algestrup, Sædder:
Onsdagen d 28de Octobr: Jordet Skoleholder Sr. Svenning Schousbølles Hustrue Christine Maria Pihl af Alchestrup, - 47 Aar, 3: Uger, 3 Dage gl:, for Klokkeren givt 4 S:.VESTER SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Skovsbøl
SKOVSBØL
Gård hartkorn 6 4 0 1:
1612- — 1663+ Thomas Jensen

1. halvgård, senere matr. 1, 1a (83 ha)
1705- Jens Thomsen, søn af formand
1720 Jens Jensen fra Rønslunde
1741 Gertrud Jensdatter, enke
1745 Jens Jensen fra Katballe
1757 Niels Martinusen gift med enken
1798 Jens Nielsen, søn
1841 Christen Christensen Tornvig, svigersøn
1874 Christen Christensen Junior, svigersøn
1912 Marie Kristine Christensen, enken
1916c Kristen Steffen Kristensen, svigersøn
1942c Kristian Kristensen, søn
1986 Steen Jensen

2. halvgård, senere matr. 2, 2a+2b (72ha)
1681- Mads Pedersen
1714 Niels Sørensen Skovsbøl
1719 Niels Jensen
1763 Niels Jensens enke
1766 Peder Christensen, svigersøn
1798 Christen Pedersen, søn
1819 Birgitte Marie Christiansdatter (Thorlund)
1823 Jens Peder Nissen, søn
1866 Peder Hansen Schmidt (Vindelev)
1866 Peder Jensen
1886 Marie Mogensine Poulsen, enke
1889 Niels Peder Pedersen, gift med enken
1912 Madsine Bertemine Madsen, enke
1918 Christian Adolf Jensen

Matr. 3, udstykket 1818 fra nr. 1. (26 ha)
1818 Jørgen Jørgensen (Bril)
1856 Mathias Rahbek Sørensen, søn
1902 Sidsel Kirstine Christensen, enke
1902 Jørgen Jørgensen, søn
1930 Mathias Rahbæk Jørgensen, søn
1941 Jørgen Jørgensen, søn

Matr. 1b, udstykket 1870 fra nr. 1. (28 ha)
1870 Hans Nielsen
1896 Hans Peder Sørensen
1907 Iver Kristian Iversen, svigersøn
1950 Harry Iversen