Oprettet 2016
Sidste ændring 17 arpil 2024
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter sted i Skarrild sogn

Steder i Skarrild sogn (disse, de understregede steder, bearbejdes eller er færdige):
Degneliste Skarrild
Præsteliste Skarrild
Barslund, Bekhus
, Døvling
, Gejlbjerg, Gammelgaard
, Grene-Skarrild
, Grene-Nørre
, Heesgaard
, Hesselvig
, Karstoft-Nørre, Karstoft-Sønder, Lustrup
, Pilgaard
, Pindvig, Ronnum, Silstrup, , Skarrild By, Skarrild Grene, Skarrild Krog, Skarrild Mølle , Skave (efter 1841 Classonsborg), Øvig
, .
Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
HamTing Hammerum Herreds Tingbog mest i Jørn Jensens udskrift 1688-1700.
DAA Danmarks Adels Aarbog.
Stednavne i Skarrild sogn
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1683 Markbogen
1743 Skattemandtal, mænd med navne, koner, børn og tjenestefolk uden. Ejere med navne.

Tak til Hugo Dynesen for en del rettelser 2020.

KORT OVER SKARRILD SOGN
Oversigtskort med steder i Skarrild sogn, baserer på Videnskabernes Selskabs kort 1803, men tilføjet forskellige andre steder og med korrekt stavede steder overhovedet. Steder i nabosognene vises. Navnene er sat med ny tekst for læselighedens skyld.
Oversigtskort med steder i Skarrild sogn, baserer på Videnskabernes Selskabs kort 1803, men tilføjet forskellige steder som Pindvig, Krog, Øvig, Barslund og med korrekt stavede steder overhovedet. Navnene er sat med ny tekst for læselighedens skyld. Steder i nabo sognene vises. De hvide pletter er dyrkede arealer. Som man ser er det meste af sognet hede på den tid.
Den punktede linie er Nørvang Herreds grænse. Skarrild ligger jo i Hammerum Herred.

Detaljeret kort over Skarrild og omsogne 1803 (Videnskabernes Selskab). Stedbetegnelser eventyrlige som Dövsing (Døvling) og Greve (Grene) i Skarrild , Torp (Tarp) i Sønder Felding, Bakkier (Bukkær) i Assing, Tavdal (Tovdal) i Arnborg, Halmbek (Hallundbæk) i Sønder Omme.

Slægtsbøger:
Dansk Slægtsforskning, Fredericia: Peder Clausen, født 1804, gårdejer i Skave, Skarrild sogn, senere bl. a. gårdejer i Søndergård i Olling, Assing sogn, og hutru Mette Marie Pedersdatter, deres forfædre og efterkommere. 250 sider. (1967).


Skarrild degneliste begynder her ↓
DEGNELISTE

Skarrild degneliste 1695-
1695- Christen Thomsen Degn i Silstrup †1709+.
Gift med hans kone (1699).
Ses i liste over Skarrild sognemænd 27. Juli 1695 i Hammerum Herreds Tingbog.
Hans syn blev så dårligt, at han gik på pension i 1709 og fik 6 slettedaler i pension, vel årligt.

Skarrild degneliste 1709
1709 - 1731 Niels Jensen Birch *1680cc †1731.08.26 Skarrild.
Degne-ed 10. august 1709. Gav 1714 4 mark i krigsstyr, skal have været meget fattig.
Børn:
Barn *1724- †1726.01.27 Skarrild.

Skarrild degneliste 1734
1734 Søren Rasmussen Degn †1771.02c (skifte Øster Horne herred gejstlig #31) Tistrup.
Gift 1. med Cathrine Christensdatter.
Gift 2. med M. Lauridsdatter †1771+.
Skiftet efter ham siger, at han var degn i Skarrild 1731 - 1743. Han blev efter Skarrild degn i Horne - Tistrup.
Børn:
Hans Morsing Sørensen *1734.06.14 Skarrild, lever 1771 kalder sig Hans Ørbæk.
Jørgen Sørensen *1737 Skarrild, lever 1771 kalder sig Jørgen Ørbæk.

Skarrild degneliste 1739
1739 Mads Degn †1758.06.24 Silstrup, Skarrild.
Gift med hans kone †1747.04.21 Skarrild.
Mads Degn og datter nævnt som fadder 1739. Hans børn kaldes degnesøn og degnedatter senere ikke degnens søn, for degnen var efter 1743 Laurids Ebbesen Degn.
Mads Degn begyndte degnens kirkebog i 1739.
Børn:
Cort Madsen *1740-.
Helene Madsdatter *1740-.
Laurids Madsen *1740-.

Skarrild degneliste 1743
1743 Laurids Ebbesen Degn (Them) *1700cc Them? †1782.05.18 Skarrild.
Gift med Maren Christensdatter *1697c †1789.11.18 Skarrild, 92 år gammel.
Han nævnes i Brorsons visitats 1758:

Degnen Laurids Ebbesen holder Skole og fik derfor som for hans øvrige Opførsel et godt Skudsmaal.

Han førte degnens kirkebog 1743-74.
Børn:
Christen Lauridsen *1734- ikke i Skarrild.
Fadder 1751 i Skarrild. Får datter, er død før FT 1787, hvor hun ses ved broderen Evert.
Børn:
Maren Christensdatter *1758c,
FT 1787 "Værkbruden" ved farbror Evert Lauridsen i Lustrup.
Anne Margrethe *1743.10.10 Skarrild †1748.05.08 Skarrild fire et halvt år gammel.
Evert Lauridsen *1746.11.09 Skarrild †1801+. Gift med Anne Jakobsdatter *1756c.
Døbt Ebbert. FT 1787 selvejer i Lustrup. Hans mor ses FT 1787 som Maren Christensdatter.
Anne Margrethe Lauridsdatter *1750.03.26 Skarrild

Skarrild degneliste 1782
1782 Christen Hansen Karstoft *1749.04.27 Sønder Karstoft †1817.12.18 Ølby.
Gift 1782.06.14 i Borris med jomfru Malene Spend.
Se under faderen Hans Eskesen i Sønder Karstoft.
Christen Karstoft var degn i Skarrild 1782-86.
Degnens kone er fadder 1786, da præsten Nicolaus Hegelahrs datter Martha døbes. Maren Degns fadder 15. dec. 1786 og 1788 er muligvis forrige degn Laurids Ebbesens enke Maren Christensdatter, men muligvis den Maren Degn der den 21. maj 1790 troloves med Ole Skræder, som vel er Maren Christensdatters søn Christens datter Maren Christensdatter *1758c.

Skarrild degneliste 1798
1798 Christen Pedersen Lustrup *1751.12.19 Lustrup †1832 Grene, Skarrild søn af Peder Lustrup *1714c †1792.12.13 i degneboligen, Lustrup?, Skarrild.
Gift 1. 1770c i Skarrild? med Maren Gødesdatter *1747.02.20 (nøjagtige aldersangivelse ved begravelse) †1776.07.12 datter i Lustrup af Gøde Johansen Richard *1712c †1782.01.31.
Trolovet 2. 1777.12.27 i Skarrild med af Heesgaard Margrethe Pedersdatter *1745c †1800.10.26 Skarrild.
Trolovet 3. 1801.01.02 i Skarrild med af Toxvig Anne Troelsdatter *1760c Store Sandfeld, Brande †1821 Lustrup datter af Troels Jørgensen og Maren Pedersdatter i Store Sandfeld, Brande men boede længere tid i Togsvig, Arnborg ved hendes kusine (fars bror Peder Jørgensens datter Ane Marie Pedersdatter gift i Togsvig).
Gift 4. 1820.08.18 med hans tjenestepige Johanne Katrine Nielsdatter *1795c.
1776 i Lustrup, skifte efter 1. kone (Brejl Ulfborg Møltrup #1):
1 Maren Gødesdatter i Lustrup i Skarrild sogn. 9.8.1776, fol.3B. E: Christen Pedersen. B: Peder 4, Gøde Richard, Ingeborg Kirstine 6 mdr. FM: morfar Gøde Johansen Richard i Lustrup, Oluf Olufsen Minds i Skarrild.
Bor FT 1787 i Gammel Arnborg som Skolemester og selvejerbonde.
I FT 1801 i Lustrup vel i degnboligen, kaldes degn og gaardbeboer.
Bor 1809c i et hus i Grene, Arnborg. I begravelsen betegnes han som "husmd: af Green"
Børn med 1 kone Maren Gødesdatter:
Peder Christensen Lustrup *1772c Lustrup (Skarrild kirkebog ikke ført) †1849.05.15 Overby, Skarrild.
Overtager degnehvervet som kirkesanger og skolelærer i Skarrild fra faderen, se nedenfor.
Gøde Richard *1774.03.20 Lustrup †1781.12.24 Lustrup knap otte år gammel.
Ingeborg Kirstine Lustrup *1776.01.01 Lustrup.
Gift 1816.07.14 i Skarrild med enkemand og snedker Jonas Pedersen *1766c.
FT 1801 er Ingeborg i hjemme i Lustrup.
Da hun gifter sig skriver præsten Lustrupsdatter.
Børn med 2. kone Margrethe Pedersdatter:
Nikolaj Hegelahr Christensen Lustrup *1778.07.05 Lustrup, i FT 1801 hjemme i Lustrup.
Opkaldt efter præsten i Skarrild Nicolaj Hegelahr.
Jens Christensen Lustrup *1779.05.16 Lustrup †1855-60? Strellev?.
Copuleret 1811.12.08 i Strellev med Maren Madsdatter *1785c Horne sogn †1850-55 Adsbøl datter af Mads Jensen *1754c og Anne Hansdatter *1751c.
Bosat i Adsbøl i Strellev sogn.
Skrives 1816 i søsterens bryllup af Øllegaard sogn. Snedker.
Kendte Børn:
Anne Jensdatter *1818c Strellev.
Anne Marie Jensdatter *1825c Strellev.
Folketælling 1801 Lustrup Christen Pedersen Lustrup   3die
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Degn Gård- beboer mand 3Christen Pedersen Lustrup501751 Lustrup Skarrild 1832 Skarrild- Grene Skarrild Dåb nr.2228
*1751.12.19. FT 1787 i Gammel Arnborg med 2. kone Margrethe Pedersdatter.
kone 3 41cAnne Troelsdatter41c1760c Sandfeld- Store Brande 1821 Lustrup Skarrild  
søn 2 Nicolaj Hegelahr Christensen Lustrup231778 Lustrup Skarrild 1832  Dåb nr.2459
*1778.07.05. Moderen er Margrethe Pedersdatter
dat. 1 Ingeborg Kirstine Christensdatter Lustrup251776 Lustrup Skarrild  Dåb nr.2429
*1776.01.14: Moderen er 1. kone Maren Giødesdatter.

Skarrild degneliste 1802
1802c Peder Christensen Lustrup *1772c Lustrup (Skarrild kirkebog ikke ført) †1849.05.15 Overby, Skarrild.
Trolovet 1802.10.14 med Christiane Christensdatter *1771c Timring †1850 Skarrild?.
Kirkesanger og skolelærer i Skarrild FT 1834 i Silstrup.
Ikke i Skarrild i FT 1801.
Ses i Skarrild fra september 1802 - 1809.
I 1811 fødes en datter Maren i Grene i Arnborg, som grænser til Skarrild sogn.
Børn:
01 Christen Pedersen Lustrup *1803.12.16 Degneboligen, Lustrup, Skarrild †1875.09.16 Rind Fattighus.

Gift 1. 1829.12.09 i Skarrild med husjomfru i Skarrild Præstegaard Thomasine Dorthea Marie Bruun *1798.11.24 Skælskør sogn, Sorø Amt †1848.06.29 Mølbakhus, Idum sogn, Ringkøbing Amt datter af købmand i Skælskør Thomas Bruun *1761c †1803.09.21 Skælskør og (gift 1791.07.22 Sæby, Holbæk Amt) Dorthea Marie Frydendahl *1763c †1801.12.04 Skælskør.

Gift 2. 1859.06.09 i Rind med Karen Henriksdatter *1816.08.04 Nørre Nissum sogn, Ringkøbing Amt †1917.03.04 Danmarksgade 4, Herning datter af husmand Hendrik Nielsen *1770.09.24 Birkild, Asp sogn, Ringkøbing Amt †1855.06.20 Fattighuset Nørre Nissum og (gift 1802.02.12 i Rom, Ringkøbing Amt) Ane Kirstine Christensdatter *1775c Vandborg sogn, Ringkøbing Amt †1855.09.30 Fattighuset Nørre Nissum.

Christen Pedersen Lustrup var først skolelærer i Idum sogn i Ringkøbing Amt.
Efter fængelsopholdet ses han i Lind i Rind sogn i Ringkøbing Amt, hvor han også gifter sig 2. gang.
Christen Pedersen Lustrup dømt ved Hjerm Ginding herreders ekstraret d. 15. maj 1843 idømt 3 års tugthus for ”Blodskam”; Indsat i Viborg Tugthus 1843.11.23; Løsladt 1846.11.24.
Hjerm Ginding herreders Justitsprotokol.
Udtog herfra.

...at hverken Lustrups kone eller hans datter Christiane under nogen af de optagne forhører har givet mindste tegn til lidenskabeligheder, men at de bestandigt har afgivet deres forklaringer med fuldkommen rolighed og uden nogen slags vaklen...

Børn med 1. kone Thomasine Dorthea Marie Bruun:
01a Christiane Marie Lustrup *1827.09.12 Skindergade 23, Vor Frue sogn, Kbh †1860.05.13 Høvids Mark, Tvis sogn.
Gift 1853.03.28 i Tvis med Søren Christensen *1833.02.11 Høvids †1892.11.15 Krathus, Aulum sogn søn af gårdmand Christen Nielsen *1798.01.10 Lindballehus, Tvis †1886.03.18 Fjaldene, Nørre Omme sogn og (gift 1821.10.26 i Tjørring) Mette Johanne Gregersdatter *1793.08.17 Tjørring sogn †1835.04.01 (Død af Gift; dog vides ei med Vished hvorledes hun har faaet samme) Høvids.
Søren Christensen var:
Husmand i Tvis sogn.
Husmand i Aulum sogn i Ringkøbing Amt.
Søren Christensen gift 2. 1860.12.20 i Aulum med Anne Kirstine Pedersen*1828.09.07 Vilhelmsborg, Lomborg sogn, Ringkøbing Amt †1898.05.26 Krathus, Aulum sogn.
01b Peder Lustrup *1831.12.16 Idum sogn, Ringkøbing Amt †1916.07.02 Vorgod By.
Gift 1857.04.13 i Sønder Omme med Abelone Jensdatter *1831.01.31 Bøvl, Sønder Omme †1921.04.17 Vorgod By datter af husmand Jens Christian Christensen *1797.03.26 Bøvl †1832.11.28 Bøvl og (gift 1821.10.13 Sønder Omme) Mette Andersdatter *1799.05.19 Omvraa, Sønder Omme †1885.11.06 Bøvl Nørregaard som var datter af husmand Anders Mikkelsen *1769c †1833.12.22 Lundager, Omvraa, Sønder Omme og - gift 1798.09.30 Sønder Omme - Karen Andersdatter *1778.07.12? Mikkelborg, Sønder Omme †1860.01.29 Lundager.
Peder Lustrup var:
FT1890 Tømrer i Sønder Omme.
FT1901 Husmand i Stakroge i Sønder Omme.
Mette Andersdatter ovenfor gift 2. 1833.07.14 i Sønder Omme med husmand i Bøvl Andreas Pedersen *1804.04.28 Kvie, Ansager sogn, Ribe Amt †1869.10.23 Bøvl.
01c Hanna Cecilia Cathrine Lustrup *1834.02.10 Idum sogn, Ringkøbing Amt †1893.06.03 Vesterbro 12 Budolfi sogn Aalborg.
Gift 1873.06.21 i Skrave sogn Haderslev Amt med Jacob Jørgensen *1809.05.22 Harreby, Hygum sogn, Haderslev Amt †1890.09.08 Vesterbro 12 Budolfi sogn Aalborg søn af husmand Jørgen Christensen *1780.08.05 Harreby †1840.12.01 Harreby og (gift 1804.07.20 Hygum) Maren Jacobsdatter *1785.01.18 Harreby †1865.01.22 Harreby.
Jacob Jørgensen var husmand i Langetved i Skrave sogn i Haderslev Amt.
01d Ovene Claudine Lustrup *1836.04.22 Idum sogn, Ringkøbing Amt †1882.08.08 Rødding sogn, Haderslev Amt.
Gift 1863.09.04 i Rødding med Hans Jacob Petersen *1831.07.16 Kabdrup, Bjerning sogn, Haderslev Amt †1882 Sindssygehospitalet i Slesvig søn af Sukkerkoger i Hamburg Johann David Petersen * i Uhlhorn Hamburg og (gift 1831.04.30 Bjerning, Haderslev Amt) Anna Sophie Pedersen *1806.05.29 Sommersted sogn, Haderslev Amt som var datter af gårdmand i Kastvraa, Sommersted Ebbe Pedersen *1758.03.21 Kabdrup, Bjerning sogn, Haderslev Amt †1815.03.05 Kastvraa og (gift 1796c) Ingier Knudsdatter *1770.11.30 Bramdrup, Moltrup sogn, Haderslev Amt †1849.05.22 Sommersted.
Hans Jacob Petersen var skoleholder i Rødding 1866-1874.
Billede af ham fra ”Rødding skole 500 år : 100 år på Rytterdam” / red. Erling Aaskov. - Rødding, 2013, s. 26.
I FT 1845 er Hans Jacob Petersen plejesøn hos sin mormor Ingier Knudsdatter (”Ingkjer Ebbes”) Ebbe er hendes mand, se ovenfor:

Haderslev, Gram, Sommersted sogn, Kastvraa Bye, Aftægtsvng. [Aftægtsvaaning], 54
Ingkjer Ebbes 74 Enke Aftægtsnyder Fødested: Moltrup
Hans Jakob Petersen 13 Pleiesøn Fødested: Hjerning

01e Conrad *1838.02.18 Idum sogn †1839.02.22 et år gammel.
01f Dorthea Sophie Lustrup *1839.12.06 Idum sogn, Ringkøbing Amt †1878.06.17 Nørup sogn, Vejle Amt.
Gift 1868.06.06 i Bredsten, Vejle Amt med Søren Andersen *1841.05.03 Kærbølling, Bredsten †1903.06.06 Vedelsgade 103, Vejle søn af husmand og væver Anders Sørensen *1813.03.02 Kærbølling †1854.10.02 Trollerup, Nørup sogn og (gift 1838.11.24 Bredsten) Ane Iversdatter *1815.11.08 Sødover Mark, Nørup †1892.03.06 Limskov, Nørup
Søren Andersen var husmand og daglejer i Nørup sogn, i Vejle Amt.
Ane Iversdatter gift 2. 1855.10.19 i Nørup med gårdmand i Limskov Jørgen Christensen *1828.03.28 Limskov, Nørup †1885.02.17 Limskov.
Karen Henriksdatters barn med slagter i Ribe Langemann:
Anne Kirstine Nyegaard *1842.03.14 Skovby, Gjellerup sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1870.04.25 i Tapdrup, Viborg Amt med Anders Laursen Olesen *1847.11.13 Faarup mark, Vindum sogn, Viborg Amt †1907.06.08 Lindum Skov, Lindum sogn, Viborg Amt.
Anders Laursen Olesen var skovarbejder i Lindum Skov i Lindum sogn i Viborg Amt.
Karen Henriksdatters barn med Jeppe Andersen:
Mette Veien *1847.12.05 Nørrevejenhus, Rind sogn †1866.04.24 (Hængte sig hos Peder Skole Christensen i Lind) Lind, Rind 19 år gammel.
Ugift tjenestepige. Tragedie.
Børn med 2. kone Karen Henriksdatter:
Børn:
01g Jutta *1853.03.09 Gjellerup sogn †1858.05.17 Lind, Rind sogn fem år gammel.
01h Nicoline Marie Henriksen *1857.03.11 Lind, Rind sogn †1945.10.20 Godthaabsvej 95, Herning.
Gift 1880.12.14 i Herning med Gyde Christian Jensen *1853.07.09 Silstrup, Skarrild †1929.01.05 Kæret, Herning søn af gårdmand Jens Jensen (Tornvig) *1815.01.16 Silstrup †1871.12.21 Gejlbjerg, Skarrild og (gift 2. 1844.07.21 Skarrild) Mette Marie Gjødesdatter *1817.12.27 Kirkeby, Sønder Omme †1900.04.15 Herning.
Gyde Christian Jensen var vognmand i Herning.
01i Christian Lustrup *1859.04.09 Lind, Rind sogn †1939.09.26 Markedsgade 11 Sankt Peders sogn Randers.
Gift 1882.10.28 i Mariager med Ane Marie Pedersen *1855.11.27 Trinderup, Mariager sogn, Randers Amt †1920.01.04 Vestergade, Mariager datter af husmand af Hou Mark, Mariager østre Landsogn, Randers Amt Peder Jørgensen *1827.04.02 Alstrup, Mariager Landsogn †1901.01.15 Hou Mark og (gift 1853.07.02 Mariager) Kirsten Andersdatter *1827.07.21 Vindblæs sogn, Randers Amt †1914.03.22 Hou Mark.
Christian Lustrup var arbejdsmand i Mariager i Randers Amt.
01j Jutta Lustrup *1863.05.18 Lind, Rind sogn †1953.05.10 Ulrikkenborg Plads 5, Lyngby, Christians sogn, Kbh Amt.
Gift 1889.08.06 i Herning med Christen Christensen *1860.07.27 Remme mark, Sinding sogn, Ringkøbing Amt †1919.01.14 Danmarksgade 4, Herning søn af husmand Christen Nielsen (Remme) *1830.08.20 Sinding †1899.06.21 Poulsgaard mark, Tjørring sogn og (gift 1853.04.28 Sinding) Ane Magrethe Christensdatter *1826.04.10 Hulmose, Vinding sogn, Ringkøbing Amt †1874.02.08 Tjørring sogn.
Christen Christensen var arbejdsmand i Herning.
02 Mads Christian Pedersen Lustrup *1808.11.18 Skarrild se husmand i Over Silstrup.
03 Maren Pedersdatter Lustrup *1811.05.07 Grene, Arnborg †1897.01.20 Kibæk, Assing.
Gift 1847.01.03 i Skarrild med Jürgen Christian Dietrich August Kosack *1815.07.01 i Tribbekau, Hannover †1903.06.11 Kibæk søn af Johan Carl Kosack og Catharina Margareta Groten *Tribbekau.
Hun konfirmeres i Skarrild 1825.04.10 og er i FT 1845 hjemme. Jürgen Kosack kom som snedkermester til fabrikken i Clasonsborg i Skarrild.
Tribbekau — nu landsbyen Tripkau, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen — ligger ved den nordlige Elbbred 70 km sydøst for Hamburg, 30 km øst for Lüneburg.
Det meste af dette udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2017).
Børn:
Carl Christian Peter Kosack *1847.11.15 Clasonsborg †1931.12.16 i Kibæk, Assing.
Gift 1878.08.30 i Arnborg sogn med Margrethe Pedersen *1854.05.11 Skovbjerg Mark, Arnborg †1928.06.07 Kibæk datter af Peder Sørensen *1816c Herning og Else Pedersdatter *1814.11.20 Store Hjøllund, Arnborg †1892 Arnborg (datter af Peder Hansen *1750c Olling Vestergaard, Assing †1826 Store Hjøllund og Maren Jensdatter *1780 Nørre Karstoft Mark, Skarrild †1860 Store Hjøllund.)
Carl Christian Peter Kosack var tømrermester og snedkermester i Kibæk i Assing sogn.
Peder August Kosack *1850.04.01 Clasonsborg †1922.03.18 i Øster Skjern.
Gift 1885.04.01 i Sønder Felding sogn med Mathilde Andersen *1867.09.24 Sandet, Sønder Felding †1927.04.21 i Skjern datter af Anders Hartvigsen *1821 Elkær, Sønder Felding †1884.10.23 Sandet og Ane Arvad Nielsdatter *1825 Gammelager, Assing †1888.01.01 Sandet.
Peder August Kosack var landmand i Kærhede i Sønder Felding sogn.
Herman August Kosack *1852.11.09 Clasonsborg †1916.03.29 Kommunehospitalet, Kbh.
Gift 1881.11.19 Sankt Stefans sogn, Kbh med Inger Martha Marie Rasmussen *1858.09.27 Strandgaden 39, Vor Frelsers sogn, Kbh. †1934.06.01 Overbyes Allé 26,2 Timotheus sogn, Kbh. datter af Niels Rasmussen *1828c Mørkhøj, Kbh. Amt og Maren Kirstine Andersen *1833c Langebek, Præstø Amt.
Herman August var værkfører på Burmeister & Wain.
Boede Amalie Skrams Allé 25, Kbh.
Skarrild degneliste ender her ↑


Skarrild skolemestre begynder her ↓
SKOLEMESTRE

Skarrild skoleholdere 1758
1758 Erik Ottesen skoleholder i Arnborg.

Skarrild skoleholdere 1787
1787 Jens Nielsen *1714c, bor i Silstrup.
Skarrild skolemestre ender her ↑


Skarrild-Arnborg præsteliste begynder her ↓
Skarrild-Arnborg præsteliste
PRÆSTELISTE
De tidlige præster op til Hegelahr omkring 1800 er behandlet så udførligt som muligt, de havde som eneste embedsmand i sognene en stor og vigtig rolle som kontakt til øvrigheden med indberetninger, kirkebog og folketællinger osv.
Præsternes betydning efter ca. 1840 er langt mindre end før den tid for de fleste sager blev så behandlet i fattigkommisionen og sogneforstanderskabet, ikke mere af præsten. Og de fleste kunne selv læse og skrive. Disse senere præster er ikke beskrevet så udførligt.
Johan C. Sulkjærs "Arnborg Sogn", 1939 Herning ss. 127 - 146 er benyttet i udstrakt grad tillige med en del andre kilder. August Eriksen, som Sulkjær citerer flittigt, blev født 1858 i Hjøllund, Arnborg hvor han voksede op og levede. Han var formand for det første sogneråd i Arnborg 1906-09. Som pensionist boede han i 1939 i Kibæk, Assing sogn. Han havde skrevet en del sider om Arnborg, som Sulkjær benyttede. Jensine Jensen fra Østersognet (senere Vildbjerg) havde skrevet "Mands Minde" om tiden i Arnborg, som Sulkjær brugte. Hun blev født omkring 1877c og var datter af lærer Christen Jensen i Skibbild, senere blev hun selv lærerinde i Vildbjerg i 1902.
Præsterækken 1897 - 2002 i Skarrild med tak til Erna Bjerregaard og Harry Øvig Madsen i Kolding (2016).

Skarrild-Arnborg præsteliste
1512- Peder Poulsen.
Han ses i 1512 hvor han fik lovhævd (laugheffd) "induard" Drongstrup, den østre gård i Tarp, den vestre gård i Nederby og nogen eng altsammen i nabosognet Sønder Felding.
Det drejer sig altså om en gård i Tarp, en gård i Nederby begge i Sønder Felding og noget andet "induard" i stedet Drongstrup, Sønder Felding.
Fra "De ældste danske Archivregistranter" 5 bind udgivet 1854-1910, side 241 i et af bindene:
C. 4. En laufheffd paa Hammerumherritzting vdgiffuit, ther vdj her Peder Pouellszen sogne prest thill Sharild haffuer mett sin laufheffd jnduard Drungstrup met sin rette thilliggelsze, jthem thend östre gard i Torp, thend westerste gaard i Neyrby mett thesz rette thilliggelsze, öde og byget, saa och nogen engediell {enge-del} ther vdj beneffndt.
Vnder datum 1512.
Han levede naturligvis i den katolske tid.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1530- Laurids
Hr. Laurids nævnes 1533, da han skylder 6 Orte Korn af Engleje, hvilket er for 3 Aar.
Da næste præst ses 1537 lige efter reformationen, er Hr. Laurids gået af før det år, frivilligt eller ufrivilligt (eventuelt som katolik) eller er død.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1537- Dynes
Hr. Dynes skylder 1537 kirken 5 mark ; i 1541 er gælden blevet 20 mark, hvoraf han senere betaler 2 Daler som er 12 mark.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1550- Anders Christensen †1562-63 Skarrild.
I 1550 skylder Hr. Anders 3 Daler, så han må have været der flere år. I 1554 og 1562 står han i restance; men i 1563 nævnes Hr. Anderses Arvinger, så han er død 1562-63.
Han har mindst to gårde: præstegården i Skarrild og annexgården (kaldet Kirkegaard) i hans andet sogn Arnborg. I annexgården fæster Thomas Christensen og præsten har forhøjet landgilden med 1 kg smør og 2 mark og 2 skilling om året, hvilket Thomas ikke helt betaler, så præsten beklager sig til kongen, der lader lensmanden på Lundenæs få herredsfogeden i Hammerum herred til at bevirke "ret" i sagen, så præsten ikke har mere at beklage sig over.
Se kongens svar til lensmanden om dette.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1563c Christen Andersen, søn af formand.
Han ses i Viborg Landstings Dombog den 23 april 1569:

hr Christen i Skarrild havde stævnet Christen Poulsen ved Arnborg kirke og Niels Hansen sst for en kontrakt, der i fordum lensmands tid skulle være gjort imellem hans salig far hr Niels og Tomas Christensen, som da boede i fornævnte præstegaard, fornævnte to mænd iboer, som er præstens anneksgaard, og de ikke ville udgive deres smørskyld af samme gaard, som kontrakten paalægger, og fremlagde samme kontrakt aar MDLV {1555} udgivet, som bemelder salig Peder Bilde høvedsmand paa Riberhus, hr Niels Envoldsen og hr Christen Hvid at have udgivet. derefter blev afsagt, saa efterdi fordum lensmand paa Riberhus samme kontrakt forseglet har, da vidste dommerne intet derom at dømme

Hvis præsten hedder hr Christen Andersen, så kan meningen ikke være "hans salig far hr Niels". Ellers skulle præsten hedde hr Christen Nielsen. Men at der var en tvist (ikke en kontrakt som her hævdes) mellem faderen hr Anders Christensen og Thomas Christensen ses ovenfor.
Nævnes i Herredsbogen 1590.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1626- - 1652+ Laurids Nielsen Grejs †1661.
Den senere præst Hegelahr oplister alle tingsvidner og bevillinger, der findes i præstegården i 1773, derunder:

No. 6. En Bevilling af Kong Christian d. Fjerde, at Hr. Lauritz Nielsen og Efterkommere maae for billig Fæste nyde Cronens Anpart Tiende af Arnborg Sogn. – Coldinghus Slot d. 16. Jan. Anno 1635.

Indberetning 1638 om Arnborg.
Han kom i slagsmål med en af hans bønder i Gammel Arnborg (Abildtrup "Søren Kierkegaards Tipoldefar", 1952. ss. 12-13, citatet nedenfor fra Viborg Landstings Dombog C 1634, Fol. 219):
"Lidt Syd for Arnborg Kirke laa to Gaarde, kaldet Gammel Arnborg. Niels Nielsen boede i den ene og Las Pedersen i den anden. Disse to nære Naboer var bleven bitre Fjender paa Grund af en garnmel Engstrid, og den førstnævnte Mand bar desuden et alvorligt Nag til Præsten, da han formente, at denne forlangte mere af ham i Korntiende, end han havde Ret til. En Dag slog Naget ud i lys Lue, og ovennævnte Jens Mogensen blev Vidne dertil. Han fortæller selv derom paa Herredstinget den 23. August 1634 saaledes:

»Forrige Onsdag sidst forleden var han med Las Pedersen i Gammel Arnborg paa Hr. Lavst Nielsen i Skarrild hans Vegne hos Niels Nielsen samme Sted og tilspurgte ham, om han vilde gaa til Hr. Lavst og tælle hans Korn med ham, hvis han vilde have det talt. Saa gik han straks med til Hr. Lavst paa Las Pedersens Toft; men saa kom de straks i Skænderi. Saa bad Hr. Lavst Peder Thomsen i Gren, som ogsaa var til Stede paa Toften, om at hjælpe ham af sin Kjortel (Præstekjole), og saa drog han den af ham. Jens Mogensen, der nu forstod, hvad der vilde ske, advarede dem alvorligt imod at komme i Slagsmaal og formanede dem til at komme til Forligelse. Dette beroligede dem, og saa drog Hr. Lavst i sin Kjortel igen og satte sig op paa sin Hest. Han var kommen ridende til Gammel Arnborg fra sin Præstegaard i Skarrild Sogn, og Niels Nielsen gik hen ad sit Skjeldige for at vende hjem. Da fortrød Præsten imidlertid, at han havde fulgt Jens Mogensens Raad. Han stod af sin Hest og gav Tømmen til Peder Thomsen og gik hen efter Niels Nielsen. Saa kom de i Favnen sammen, og de faldt begge omkuld, og Hr. Lavst kom under, saa greb Las Pedersen Niels Nielsen, der nu var helt fra Sans og Samling af Had, og kun med megen Besvær fik ham rykket bort fra Hr. Lavst. Derefter tog Jens Mogensen Præsten til Side, og saa kom Niels Nielsen op og løb bort.«

Under Slagsmålet havde Kvinderne i Gammel Arnborg stået omme på Las Pedersens Toft og været Vidner til det voldsomme og blodige Sammenstød mellem Præsten og Bonden, de havde begge givet hinanden nogle slemme Slag og Stød, så Blodet flød. .... Der blev naturligvis en Retssag ud af det. Sagen gik først til Herredstinget og derefter til Landstinget, hvor den blev forligt." Så vidt Abildtrup.
Den 4 januar 1652 anklager han hans bonde Clemmen Jensen i Feldingbjerg i Sønder Felding at have bortført rug fra to agre ved Arnborg Kirkegaard. Clemmen Jensen havde et pantebrev fra afdøde Mogens Clemmensen i Arnborg Kirkegaard, at hvis det ikke blev betalt, kunne han tage afgrøden på de to rugmarker.

var skikket velb Frederik von Buchwald til Nedergaard hans fuldmægtig Gregers Hvid, ridefoged til Mariager kloster, med en opsættelse her af landstinget 5/11 sidst forleden, lydende han da at have stævnet Laurits Pedersen i gammel Arnborg og Peder Christensen sst for et forbudsvidne, som de har afhjemlet til Hammerum herreds ting 16/8 sidst forleden, at de paa hr Laurits Nielsen i Skarrild hans vegne skal have forbudt hans tjener Clemend Jensen i Feldingbjerg og hans medfølgere at flytte og føre det rug, som de havde høstet paa de to vestre rugagre, liggende til Arnborg kirkegaard, hvilken forbudsvidne Frederik von Buchwald formener ikke er saa nøjagtig gjort eller dreven, idet hans tjener Clemend Jensen har paa fornævnte to agre lovlig pantebrev af salig Mogens Clemendsen, som boede og døde i Arnborg Kirkegaard, hvori han sig forpligtet, saafremt pengene ikke til rette tid blev betalt, da skulle samme korn og afgrøde være solgt og købt for samme penge til Clemend Jensen: efter flere ord dem imellem var, blev det nu her saaledes for retten forhandlet, at hr Laurits Nielsen afstod samme indstævnte vidner, ransed og dis forfølgning, saa hr Laurits Nielsen skal beholde det omtvistede rug, halmen undtagen, som ved gaarden skal forblive, hvorimod hr Laurits lovede at give Clemend Jensen i rede penge, ingen andre varer, med forderligste at betale 15 sletdaler, og dermed er sagen imellem dem paa begge sider ganske ophævet og bilagt

Sagen blev, som set ovenfor, bilagt. Præsten fik kornet og Clemen Jensen halmen.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1661 Peder Pedersen Sommer *1622.10.09 Sønder Felding †1688.12.15 Skarrild.
Gift med NN.
Sulkjær:
... skal have været gift med Præsten Niels Christensens Datter fra Gjødstrup, og hun gik, ligesom Embedet, i Arv til Eftermanden ...
Børn:
Mads Pedersen Sommer *1673c- Skarrild.
Han stævner i 1698 på hans stedfar Hans Winkels (næste præst) vegne Peder Jensen Møller i Skarrild Mølle, der hørte under præstegården

Skarrild-Arnborg præsteliste
1689 Hans Hansen Winkel *1658c †1702.01.09 Skarrild.
Gift med formands enke.
Student fra Odense 1678.
Han indberetter 1690 til Herredsbogen at Annexgaarden er brøstfældig; dens landgilde er 1½ tønde smør og alle tre tiender (Konge-, Kirke- og Korntiender). Der sås 4 tønder rug og 1½ tønde blandkorn.
I aarene 1698 - 1700 trættes han bestandig med Peder Jensen Møller i Skarrild Mølle, der hører under præstegaarden. Denne fik fæstekontrakt den 26. maj 1696 ud fra Nybro Mølle, Ørre sogn, hvor han vel før var møller eller svend.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1702 Oluf Jensen Due *1666 Græsted, Sjælland af Bønder †1709.01.09 Skarrild
Gift Frue Kirke, Kbh. 1701.06.21 med Margrethe Andersdatter Braadt †1745.03.13 Skarrild datter af Slotsmurmester Braadt i Kbh.
Sulkjær beretter fra Hammerum Tingbog, at Due i 1701 havde gjort bøn i Arnborg kirke for en sindsforvirret pige, datter af kirkeværgen Peder Larsen.
I skattemandtallet jan. 1743 "Sl. Sgr Oluf Dues Enke og Daatter drager om i Herredet og tigger af Præsterne". De bor i et hus på enken Helvig Christensdatter Haderups grund, hun er enke efter næste præst Christen Thomsen Lund.
Kendt barn:
Cecilie Olufsdatter Due *1703c Skarrild †1777.11.04 (almisselem) Skarrild.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1709 Christen Thomsen Lund *1683.02.08 Sunds †1728.07.10 Ølgod søn af Thomas Thomsen Lund til Bjødstrup i Gjellerup sogn *1654c †1746 Rybjerg, Velling og Ellen Christensdatter †1752 (skifte) Rybjerg, Velling.
Gift 1705.06.11 med Helvig Christensdatter Haderup *1679c Haderup †1766.10.10 (ved datterdatter) Skarrild datter af præst i Haderup Christen Jensen *1632c †1704 Haderup og Karen Jørgensdatter Serup †1793c-.
Student 1701, cand. Theol. 1703, sognepræst i Rødding-Løvel-Pederstrup, Viborg amt den 8. Februar 1705. Skarrild & Arnborg sogne, Ringkøbing amt 1709, og Ølgod, Ribe amt den 5 August 1724; provst i Øster Horne Herred 1724. Han ejede en gård i Lund (Gjellerup?).
Han ejer kirken i Assing fra før 1721 og enken ejer den videre indtil 1759c, da den blev solgt til Niels Pedersen Alle.
Henvisning til det store materiale om familien Lund (fra Gjellerlup Lund) udarbejdet med angivne kilder af Gert Hviid (2009).
Levende børn 1752 (skiftet efter hans mor Ellen Christensdatter):
Helene Christensdatter Lund †1737.02.26 Skarrild, ugift.
Jens Christensen Lund *1710c †1775 Sinding.
1744.10.17 er han cand. Minist: og får et tingsvidne udstedt på Hammerum Herredsting i sagen om hans bror feltskæreren Thomas, som var død ugift, og der var strid om arven. Deri opføres alle 7 børn af faderen Christen Thomsen Lund, hvoraf tre er døde: Helene, Thomas feldskærer og Christen studiosus theologie. Jens Lund har bragt to vidner fra Skarrild med sig: Otte Pedersen af Skarrild By og Christen Pedersen af Øvig.
Degn i Aulum 1769-1774, byttede så med degnen i Sinding.
Student 1752 ved moderen i Søndergaard, Skarrild.
Abelone Christensdatter Lund, gift med efterfølger, se nedenfor.
Ellen Christensdatter Lund *1713c Skarrild †1762.01.24 Søndergaard, Skarrild.
Gift i Søndergaard, Skarrild med hosekræmmer Bent Pedersen Øvig *1707c Øvig †1760.01.26 Krog, Skarrild søn af Peder Bentsen Skonning *1664 Qvistofe, Skaane †1713.03.19 Øvig og Anne Christensdatter ?*Krog, Skarrild †1737.05.21 Øvig.
Josva Christensen Lund *1715c †1767.05.31 Bording, degn i Bording.
1744 ved urmager Kornsten? i Kbh. 28 år gammel.
Gift 1751.06.16 med af Grøde, Ikast Kirsten Sørensdatter *1723c. FT 1787 vanfør i Skarrild.
Thomas Christensen Lund Holstenske Regiment Feltskærer *1716c Skarrild †1744.06.17 Kbh.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1724 Arnt Nielsen Bisted *1696 Tem †1758.12.24 Skarrild søn af Niels Cortsen Bisted *1649c Viborg †1707.10.14 Them og Ellen Ottosdatter Grønbæk/Grave *1675 Grønbæk †1753.03.19.
Gift 1725.06.10 i Skarrild med datter af formand Abelone Christensdatter Lund *1700cc †1769-75 Skarrild.
Han var tilsyneladende en populær præst for der hænger en mindetavle over ham i Arnborg kirke:

D. O. M. S.
Herunder hviler den i livet velærværdige og højlærde, hos Gud salige, Hr. Arent Bisted, som var født i Tem A. 1691. Blef senere Sognepræst for Skarrild og Arnborg Menigheder; imidlertid i Ægtestand med sin dydædle, fromme Kjæreste, Apelone Cathrine Lund, med hvilken han avlede 14 Børn, af hvilde de 10 med sin bedrøvede Moder efterlever, som Gud selv trøste og opholde. Den salig mand døde i sin Alders 67. Aar og Embeds 33. Aar.

I 1729 køber birkedommer Paaske herregården Nørre Karstoft, som skal bringe offer til kirken, men Paaske betaler ikke. Det kommer til et forlig i Brande præstegård arrangeret af pastor Risum der i 1735, hvorved Paaske lover at betale 2 rigsdaler til hver af de to store højtider, altså 4 rigsdaler om året, men han betaler viderehen og bestandig ikke, så i skiftet efter Paaske i 1753 fordrer Bisted pengene. Se Paaske skiftet dokument W1 forliget, fordring W. Bisted var Paaske ikke mægtig, Paaske lovede uden at gøre, det kunne Bisted ikke klare.
Ikke nok med det, for Bisted fik i 1747 skøde på Store Hjøllund i Arnborg sogn bestående af to fjerdepartsgårde af hver hartkorn 1 5 2 2½ og et husmandssted med 0 4 0 2. Fjerdepartsgårdene sælger han, men beholder husmandsstedet. Paaske havde ikke vedligeholdt sin jordebog (arvingerne er lige ved at få en bøde for det) for Nørre Karstoft gods, så skifteforvalteren lader møjsommeligt lave en ny jordebog ved at spørge fæsterne. Derved angives Store Hjøllund inklusive husmandsstedet med hartkorn 3 3 1 2, som Paaske havde udstillet et fæstebrev på og lige så stille havde inkluderet husmandstedet. Dette hartkorn er allerede solgt ved auktion over Nørre Karstoft kort efter Paaskes begravelse, så Bisted vil have erstatning. Arvingernes repræsentanter er meget grundige og indvilliger fair efter at have set Bisteds skøde.
Bisted har haft 4 stude til fodring på Mindstrup og lejet enge af Paaske ved Nørre Karstoft, hvor han i 1742 havde 18 stude på græs, 14 i 1744 og 7 i 1745, dette trækkes fra hans fordringer. Man ser, at Bisted drev en betydelig studenhandel. Den betyngede, svage mand Bisteds klagebrev til af fælles studium, broder i Christo, from og fornuftig mand, arvingernes repræsentant, Pastor Bang i Balle:

X3
Velædle og Velærværdige Hr. Provst Bang.
Høit estimerede Ven.
Som mig er forrebragt, at en Session atter den 5. Martij skal anlegges udi Deres Huus i Balle Bræstegaard efter afgangne Birke Dommer Paaske, og ieg samme som en accableret {betynget} svag Mand ey kand bievære, da det er mig saa langt fraværendes, saa tager ieg mig erbødigst den friehed atter at insinuere efter Deres goede Løfte, Dem som Lavvværge i hans Sterfboe min juste Pastand sl. først angaaende Restancerne af Gaardens Ofringer til de aarlig Høitiider.
Siden sidste oprettede Forlig imellem afgangne Paasche og mig, at De dog propter cumune studiom {på grund af fælles studium} og fælles Broderskab i Christo vilde behageligst see derhen, at ieg samme uden nogen Slags Krænkelse efter indgivne og paategnede Reigning af Stervboens Indhold kunde optinere, saasom ieg aldeles intet urimeligt, langt mindre ubilligt har fordret, og end mindre paastaaet, men ald det, som De og eenhver retskaffen Arbeidere kunde have sig forbeholden af en Sædegaard i Deres eller min Sogne paa 20 Tdr. Hartkorn, heldst efter fælles vedtagne kierlig Forliig udi forhen holdte Voldgifts Ret, som er efterseet og paateignet udi bemeldte Sterfboe.
Dernæst efterdi ieg saa tydelig har demonstreret min Eiendoms Rettigheder til de saa ofte omskrevne 4 Skp. 2 Alb. Skyld udi Stoer Hiølund i Arnborg Sogn sc. først hos Bonden selv, da velædle Sr. Thistrup holdte Requisition om Fæstebrevenes Beskaffenhed ved Gaarden Nør Carstofft. Dernæst udi en anden Session for Dem ...
...
.... at søge Lovens Lydende angaaende Ting, som ikke kand hiemles og dog pantsættes og sælges, og som sligt er mit Væsen saa modstaaende, beder allerkierligst, at De dog som en from og fornuftig Mand vil herudi gratificere mig og give mig et behageligt Giensvar, enten til Omme Præstegaard, som kunde mig med Hr. Svitzer indhændiges, eller til Brande Præstegaard ved Hr. Risom. Derudi tienes den meer, end de skulde tænke for mine svage Kræfters skyld, som næst ald guddommelig Velsignelses Overflødigheds Tilønskning med saa stor Høiagtelse som Hengivenhed continuerer.
Scharild Præstegaard en 1 Martij 1754
Velædle og Velærværdige Hr. Provst Bang, Høitestimerede vens ærbødigste Tienner
A. Bisted

Den 5. december 1744 forhandles en skattesag for Hammerum Herredsting, hvor Bisted i Skarrild-Arnborg og præsten Bagge i Ikast bliver dømt til at betale 10 rigsdaler for mandtal af 1743-44 med for få mennesker talt. Consumptionsskatten var forpagtet ud og forpagteren klagede. Se hammerum-herred.dk.
Da altså Pastor Bisted alligevel skulle til Ting i Hammerum, benytter han lejligheden til at klage over Jens Nielsen i Vester Døvling, som han mener ikke har betalt nok korntiende. I høsten august 1744 var der "tiende-tagere" undervejs, men da de ikke var kommet til Jens Nielsen kl. 14, blev han nødt til at redde høsten i hus, hvis det skulle have regnet. Bisted tilbydes 10 kg korn i erstatning, men han dømmes til at betale sagsomkostninger.
Biskop Brorson af Ribe visiterer 1752 i Skarrild:

Den 17. ejusd. som var Dom. 16 post Trinit, i Skarrild Kirke. Sogne Præsten Hr. Arend Bisted prædikede skikelig om den nødvendige Forberedelse til en salig Død, catechiserede ogsaa efter Prædikken om den anden Articul ret smukt, og blev intet klaget.

og igen i 1758:

I Skarrild Kirke d. 25. Maji, Sogne Præsten Hr. Arndt Bidsted var svagelig, og en studiosus navnlig Christian Svitzer hafde begiert at prædike for mig, som og skeede over Psalm XVI 3 opbyggelig.

Johan C. Sulkjær i bogen "Arnborg Sogn", 1939, beretter at en gammel mand i Arnborg fortalte følgende (180 år efter, forenklet gengivet):

Han holdt mere af Arnborg end Skarrild. Den sidste gang han døbte et barn i Arnborg havde forældrene jo valgt et navn, men han ville have det opkaldt efter sig selv og sagde: "Jo, det skal hedde Arent efter mig; thi nu lever jeg ikke ret længe og kommer ikke til at døbe flere børn."

Arent Jensen blev døbt 5. nov. 1758, Arent Bisted blev begravet næste måned.
Fik med konen 14 børn på 26 år:
Niels *1726.04.13 Skarrild †1726.06.02 Skarrild, 8 dage gammel.
Ellen Marie Arntsdatter Bisted *1727.11.09 Skarrild.
Gift med Hans Busch i Vejle, Klokker og Kateket.
Christiana Hedvig Arndtsdatter Bisted *1728.11.14 Skarrild.
Gift med Baltazar Frederik Woetmann.
1769 intendant på Silkeborg slot, 1775 på Nøragergaard.
Niels Arntsen Bisted *1731.09.09 Skarrild †1757.07.20 Præstegaarden, Skarrild 25 år 10 måneder gammel.
Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted *1733.08.22 Skarrild gift med efterfølger i præsteembedet, se nedenfor.
Christen Arntsen Bisted *1734.11.25 Skarrild †1748.10.27 Skarrild 14 år gammel.
Anne Marie Arntsdatter Bisted *1735.12.13 Skarrild †1775-.
Gift 1766- med guldsmed i Aarhus Laurids Tendrup.
Opholdt sig 1775 i Gammelby nær Christiania (Oslo), Norge.
Laurids *1737.08.04 Skarrild †4 måneder gammel.
Lorentze Margrethe Arntsdatter Bisted *1738.10.24 Skarrild †1803.04.16 Nicolai, Vejle.
1775 i København, FT 1787 hospitalslem i Vejle Hospital.
Cort Arntsen Bisted *1741.06.25 Skarrild †1780.12.23 Nicolai, Vejle.
1775 Skoleholder på Kølholt ved Vejle, 1780 farversvend.
Otte Christian Arntsen Bisted *1742.09.02 Skarrild †1775+.
1775 Ridefoged på Gjessinggaard v. Randers.
Anne Malene Arntsdatter Bisted *1745.05.23 Skarrild †1775+
Gift 1. 1766- med købmand i Aarhus Holger Hammer.
Gift 2. 1775- med købmand og skipper i Aarhus Behr.
Thomas Arntsen Bisted *1747.08.06 Skarrild †1775+.
1775 i Bergen, Norge.
Mette Marie Arntsdatter Bisted *1751.01.01 Skarrild †1786.06.15 Vejle Hospital.
1775 og 1786 i Vejle Hospital.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1758 Christen Clausen Svitzer *1728.03.29 Juellingsholm, Sønder Omme †1773.02.14 (skifte Hammerum gejstlig #41) Skarrild søn af ejer af Juellingholm Sønder Omme Claus Eriksen Svitzer *1692c Højrup †1767.09.03 Skarrild og Elonora Jensdatter Thaulow *1698c Varde †1779.03 Gislingegaard.
Gift med datter af formand Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted *1733.08.22 Skarrild †1776.02c (skifte #45 Hammerum gejstlig) Burgaard, Vildbjerg.
Svitzer døde 45 år gammel og var kun præst i 15 år. Han må have været svagelig mod enden for i de sidste to år 1771-73 findes i kirkebogen ingen døbte, kun begravede. Præstens kirkebog holder op i 1765 og kun degnens føres 1765-73.
Børnene er mellem 2 og 13, da han dør. En af dem, Anne Margrethe, kommer til hendes farbror Frederik Svitzer i Jernved, Ribe amt, hvor hun ses FT 1787 og hvor hun gifter sig.
Børn (1787 skifte Anne Kirstine Fogh):
Eleonora (døbt Lenore) Christensdatter Svitzer *1760.08.11 Skarrild, nævnes 1787
Arent Christensen Svitzer *1762.05.04 Skarrild.
FT 1787 Cofferdie Styrmand i kbh. Antonistræde 311-12. Logerer ved Christian Deinboldt.
Claus Christensen Svitzer *1763.12.27 Skarrild, nævnes 1787.
Abelone Katrine *1765.05.15 Skarrild †12 uger gammel.
Abelone Katrine Christensdatter Svitzer *1767 Skarrild †1846.
Gift med amtsprovst Jakob Lemvigh *1748.03 Kbh. †1831.06.24 Vemmelev søn af Canc. Raad amtsforvalter Frederik Ludvig Lemvigh *1717.03.27 Kbh. †1779.09.17 Kongens Lyngby og Gjertrud Elisabeth Klinge *1722.11.11 †1766.03.11.
Erik *1768.08.05 Skarrild †14 dage gammel.
Anne Margrethe Svitzer *1772c (glemt i kirkebogen, år fra alder 15 FT 1787) Skarrild.
FT 1787 i Jernved, Ribe amt ved faderens bror Frederik Svitzer.
Gift 1798.11.23 i Darum med enkemand Søren Pedersen *1752c Sønderby, Darum søn af Peder Sørensen Hollænder *1715.09.22 Darum †1774.06.19 Darum og Kirsten Christensdatter *1725.05.21 Vestterp, Vester Starup †1788.08.27 Darum.
FT 1801 bosat Darum, Gørding herred, Ribe amt.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1773 Nicolaus Hegelahr *1746 Hassing †1822.02.23 Gjellerup søn af Johan Hermansen Hegelahr *1708.10.13 Bergen, Norge †1764.03.31 Karleby, Maribo amt og 2. kone Karen Pedersdatter Goiske *1710 Vestervig, Thisted †1784 Stege.
Gift 1775.10.25 Sønder Felding Maren Andersdatter Skovby *1744.08.16 Skovby, Ikast †1811.08.31 Skarrild datter af Anders Hansen †1784.11.22 (skifte #852 Lundenæs) Vester Suderbæk, Ikast og Sophie Cahtrine Poulsdatter.
Lærer for arveprins Frederik
Nikolaus Hegelahr var i 1769-71 lærer om sommeren for arveprins Frederik, der var søn af Frederik V og hans anden kone Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel. Arveprins Frederik var født den 11. oktober 1753 han var således 17 år gammel, da Hegelahr underviste ham i bredt set matematik.
Fra Hegelahrs Liber Daticus i Skarrild:

Aar 1769 i Martio tog jeg Examen Philosophicum med Laudabilem. Samme Aar i Maje begyndte jeg at informere H. K. H. Prints Friderich, Kong C. 7. Broder i de mathematiske Videnskaber. Samme Sommer indformerte jeg ham i Hydrostati, Aerometi og Hydroliqwe. Sidst i October forlod jeg Fredensborg og fik af Prinsen 20 Rdr. Deucøer.
...
D. 9. Nov. 1770 forlod jeg atter Fredensborg efterat jeg samme Sommer havde informeret Printsen i Perspection. Jeg drog strax ind paa Valkendorphs Collegium og fik Klosteret i sam-me Maaned. Fik af Prindsen 30 Rdr. af I: Maria 10.
...
Derpaa drog jeg under Guds Bestyrelse i Maj 1771 til Fredensborg, hvor jeg begyndte at undervise ham i Mathematikken og Fortificationen var den første Videnskab Dette Aar.

Arveprins Frederik blev far til Christian VIII og var i praksis regent (under stærkeste indflydelse fra moderen enkedronning Juliane Marie) fra Struenses fald i 1772 indtil 1784, da hans halvbror Christian VII tog magten. Han døde den 7. december 1805.
Hegelahr er inderlig og stærkt forbundet til kongedømmet (fra Liber Daticus):

Vel siger Arild Hvidtfeld i Kong Chr. 2. Historie pag. 104, at den ringeste Bonde i Danmark er hans saa mægtig som Kongen sit m.m.; Men her maa agtes, det var før Souverainiteten. Men det var en souverain Konge, som for 100 Aar siden gav Loven. Jeg er Kongens, af mine Indkomster skylder jeg Kongen Skat. Jordegodset i mine betroede Sogne er just Kilden til mine Indkomster. Jeg slutter da, at ingen privat Person har Ret at tilstoppe denne Kilde - ja, jeg raaber højt om Hjælp knælende for min Konges Trone.

Souverainiteten er et fint ord for enevælden, der indførtes 1660 ved et statskup.
Hegelahr var altså pænt forbundet i de øvre kredse, og fik da også usædvanligt hurtig efter teologisk embedseksamen i 1772 kaldet i Skarrild-Arnborg i 1773. Det var lidt af en ændring at komme fra det rige slot ud i to fattige sogne på heden.

Præstegaarden i Skarrild
Han køber præstegården for 300 rigsdaler i 1773. Dertil udstedes to pantebreve den 16. maj 1774, hver på 150 rigsdaler, på hartkornet. Disse pantebreve udslettes den 29. marts 1783 i Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol, da Hegelahr har betalt pengene tilbage med renter.
Præstegården har hartkorn 7 7 1 0, hvilket er en meget stor gård, fire gange så stor som en normal "halvgård" i sognet. Hegelahr holder en forpagter til at drive landbruget. Fra 1808 fremad er det hans svigersøn Jens Terkelsen gift med datteren Pauline Hegelahr.
Til Præstegården hører en Mølle på Lustrup Bæk lige nabo til præstegården (se kort). Møllens mølleskyld i hartkorn er ikke set, men fæsteren betaler 9 tønder rug og 1 tønde byg i årlig landgilde af den. Desuden hører et lidet Huus tæt ved til præstegården.
Annexgården (Kirkegaard i Arnborg harkorn 6 3 2 1) tilhører Skarrild Kirke ikke præsten. Til Arnborg Kirke hører Arnborg Kirke Eng med hartkorn 0 6 1 1, landgilde 2 tønder rug til kirkeejeren. Hennings Vig i Arnborg Grene står for til vin og brød i Arnborg Kirke.

Digtsamlig "Forlystelser i Heederne", 1788
I 1788 udgav han "Forlystelser i Heederne", Haderslev, som Jeppe Aakjær genoptrykte 1926 med en fortale. Man spørger sig uvilkårligt, hvilke forlystelser han nu mener. Men her er et eksempel med lyngen:

Naar Skoven falmer, bidt af Ormens skarpe Tand,
naar Bøgen klædes af og Kløverroden slumrer,
da smykker dette Lyng sin Top, og Bier kommer,
at suge Honningsaft af dette tørre Land.
...
Bedst kun at have nok, at bo, hvor Herren vil,
han som kan byde Vand at springe frem af Stene,
ja, lade moden Frugt udgro paa tørre Grene,
gid hver da nøjsom tog det Brød, ham deltes til.

Denne "Ormens skarpe Tand" der har bidt løvet i skoven er ufordøjelig hård sproglig kost. Har en orm tænder? Det er svært at forestille sig, at Grundtvig ville have tilladt ormen at bide skovens blade.
Derimod er "hvor Herren vil" til at forstå: heden og Skarrild mod og arveprinsen og København.

Klog mand
Nikolaus Hegelahr var præst hele 43 år i Skarrild og Arnborg. I følge Evald Tang Christensen troede folk, han var en klog mand og kunne hekse. Mens han prædikede i kirken stjal en kælling en sæk tørv i hans tørvehus, pludselig sagde han midt i prædikenen til forundring "Stå!", hun kunne ikke bevæge sig før han kom ud og forløste hende.
Hegelahr var en opildnet mand. Han skrev talrige indgivelser til kongen og øvrigheden, når han så sig tilbagesat især financielt. Han gik bestandig for retten og lå nærmest i krig med møller Niels Rasmussen Winde, der fæstede Møllen af ham. På et tidspunkt var møllerens kone gravid og syg og det var da sædvane, at præsten kom ud med nadveren. Men det ville han ikke til møllerens kone. Mølleren beder så om at blive tilladt selv at vælge sin præst. Hegelahr og Poul Østergaard, der selv var særdeles opildnet, lå i stadig strid, som det ses nedenfor.
Konen Maren Andersdatter Skovby var i sagen om den hvide ko den udlignende partner, der dyssede konflikten ned. For uden dette, som Hegelahr selv har beskrevet i "Liber Daticus", er der ikke set direkte dokumentation om, hvordan hun var.
Så når August F. Schmidt i "Nogle Oplysninger om Nicolaus Hegelahr" (Personalhistorisk Tidskrift, 1933, ss. 156-159, PDF) beretter meget negativt om hende, så er det første spørgsmål, hvor han har det fra. Han beretter, at Evald Tang Kristensen meddelte Jeppe Aakjær (da denne genudgav "Forlystelser i Heederne") at Hegelahr var inspirationen til Mads Uhrs fortælling i Blichers "E Bindstouw", hvor præsten i Sunds kone rendte efter præsten med en kniv og "vil gjø Nød (noget) ve ham". Hegelahr var præst i Sunds 1815-19. Blicher var præst i Torning og Lysgaard 1819-25. Så Schmidt konstruerer, at Blicher kendte til Hegelahr og hans kone, men han indrømmer, at Hegelahr ingen kone havde i Sunds, for hun var død i Skarrild i 1811. Dog mener han, at rygter fra Skarrild er nået op til Torning. Det er meget tyndt. Schmidt tager historien fra Sunds bogstaveligt, men Bindstouw er jo en digtet fortælling, Blicher kan have lagt historien i Sunds og inspirationen var andetsteds fra.
Evald Tang Kristensen indsamlede fortællinger og viser fra omkring 1870, hvilket er mere end 60 år efter Hegelahr levede i Skarrild, det kan blive til gode skrøner om tiden om 1800, men det kan ikke uden ordentlig dokumentation tages for god viden om Hegelahrs kone Maren Andersdatter Skovby. Tang Kristensen samlede jo ikke historisk viden men fortællinger og historier — det er en anden kategori. Og selv om det er teoretisk muligt, at en god historie ikke er løwn, så er det sjældent.
Så Maren Skovby: du er posthum rehabiliteret og var en udlignende ægtepartner, der ikke beredte din mand et hundsk liv. At du efter sagnet skal have nynnet en melodi i Skarrild kirke, hvis tekst var sjofel, beviser nok mere om sagnets ophavsmand end om dig

Går løs på kirkebogen
Hegelahr kommer 1773 til kaldet fuld af organiseringslyst og fuld af manglende erfaring. Han reorganiserer kirkebogen, så der bliver et mægtigt rod med op til tre kirkebøger samtidigt (to af ham og en af degnen). Det tager ham længe at indse dette, men i 1788 er han så vidt og anlægger een enlig kirkebog for både Skarrild og Arnborg i tidslig rækkefølge - ikke mere opdelt i fødte og døde eller efter sogn. Desuden bliver degnens kirkebog ikke ført mere. Denne enlige kirkebog føres fra april 1788 til maj 1789, hvor Hegelahr så har mærket, at han ikke let kan finde indførsler mere.
Så kommer den sidste reorganisation i maj 1789 "Her begynder Særskildt Register", hvor de døbte, begravede, copulerede og introducerede opføres hver for sig og igen inddelt efter sogn. Det første halve af bogen reserveres til Skarrild, det sidste halve til Arnborg - dette var en bedre organisation end i 1774, hvor han kun havde sat få sider af til hvert sogn og indførselstype. Kirkebogen fra 1788 - 1815 er væsentlig bedre ført end 1774 - 1788, på den anden side mangler korrektivet gennem en uafhængig ført degne-kirkebog, som ofte i tiden før havde nyttige forskelle som fx Jens Jensens kone i den ene kirkebog og Maren Pedersdatter i den anden, hvilket var en stor hjælp til at identificere folk.
I perioden 1774 - 88 er der op til tre indføjelser for samme begivenhed, hvilket ikke letter oversigten. Eller for at sige det anderledes: det er noget skrækkeligt rod.

Strid med Poul Østergaard på Nørre Karstoft
I 1783 går en strid om kopulationspenge mellem herremanden Poul Østergaard paa Nørre Karstoft og Hegelahr for retten. Så de to er ikke gode venner.
I 1784 kommer det til et drama med Poul Østergaard, der vil have hans bror Anders Jensen gift med Margrethe Vipskov af Brande sogn. Hegelahr ved godt om baggrunden, som er at Poul Østergaard har handlet meget med gårde i Brande sogn og opholdt sig meget der, Brande By er kun 15 km fra Nørre Karstoft. Og han havde gårde i Grarup, Brande, hvor Margrethe Vipskov boede. I 1780 fik hun som 31 årig en datter uden at en far blev udlagt. I februar 1784 er hun igen 5 måneder henne og har vel sat Poul Østergaard kniven på struben. Han er gift, men hans bror Anders er lige blevet enke. Hegelahr holder hen, først skal Anders Jensen forevise beviser hvem barnefaderen til qvinden (ikke pigen som ellers) Margrethe Vipskovs datter er. Poul Østergaard er en voldsom utålmodig og braldrende mand, der bestandig blander sig: Han vil ikke vente og sender fire mænd, der skal få Hegelahr til at trolove Anders og Margrethe (se originalteksen).
Hegelahr spørger så mændene, om de vil sværge, at Anders og Margrethe ikke er nær beslægtede eller besvogrede. Her benytter han et kneb, for selv om faderen til datteren skulle være Poul Østergaard, var denne jo ikke gift med Margrethe. Han argumenterer implicit at faderen kunne være Poul Østergaard og så er den potentielle brudgom hans bror, Hegelahr har måske set det sådan eller han har været stærkt imod det lejermål han mener Poul og Margrethe har begået. Fejlen i argumentet er at Margrethe og Poul ikke er beslægtede, så reglerne for beslægtede giftermål griber ikke.
De fire mænd vil ikke sværge, men kort efter sender Poul Østergaard fire andre, hvoraf to vil sværge. Men Hegelahr siger det kan de ikke — det har han lagt sig til rette i mellemtiden — så længe han ikke har fået præsten i Brandes attest om barnefaderen.
Hegelahr er rystet over voldsomheden og skriver "jeg var desuden ikke frisk og ikke i dag betænkt paa denne forretning", hvilket er en undskyldning, hvis det hele skulle gå for retten (hvor Poul Østergaard var en hyppig gæst) og han fik uret. Han helgarderer sig der.
Udgangen er overfor dette prosaisk. Præsten i Brande gifter to måneder efter Anders og Margrethe og barnet fødes to måneder after vielsen. Barnet fører patronymet Andersen fra brudgommen, som ikke er faderen. Det første barn står i FT 1787 kun som Anne Kirstine uden patronym (Konens barn, avlet uden for ægteskab), senere ses hun i Skarrild sogn som Anne Kirstine Andersdatter fra moderens mand.
Hegelahr er en ret verdensfjern moralist, som man ser af hans forord til folketællingen 1787, som han har udført:

Teksten til folketællingen 1787 i Skarrild og Arnborg

I forestaaende Scharrild og Arnborg Sogne seer da at de fleeste Gaardbeboere ere Selveyere. Men iblandt disse findes fornemmelig i Scharrild Sogn faae i den Stand, som udfordres til at drive deres Livlang. De fleeste udvælge Sig derfor andre Nærings Veye. Hvosom ikke have lært andet haandværk, binde uldne Strømper, hvilken fabriqve {fabrikering} virkeligen kunde indbringe ikke alleene Kongelige skatter af Hartkornet, men endog [leren] meget til Fødens Jndkiøb for Beboerne saame i Jordløse Huuse, som gaarde: dersom dens Opkomst blev med tienlige Midler befordret. Disse Midler Jværksættelse kunde fornemmelig have til Formaal følgende Synspuncter:

a. Uldets Jndkiøb for billigere Priser.
b. De fabriquerede Varers fordeelagtigste Afsættelse:
c. En bestemt Maade i Fabrikens Brug, at den ikke skulle overdrives

enten til forsinkelse i Landbruget, eller til forhindring i hiemmegiorte Tøyers forfærdigelse; i hvis Mangel saa meget til Klæder andesteds fra ja udenlands fra indkiøbes.
Enhver maae tilstaae, at iblandt den danske Almue findes næppe nogen, der ligne denne Egns folk i Nøysomhed, Venskabelighed og Sparsommelighed. Men tillige findes faa Steder saa bequemme for den riges gierrighed til at forfordeele den armod i Handelen; Thi i 6 til 8 Miles Frastand fra nærmeste Kiøbstæder findes her faae, som kand med Heste og Vogne indhente de nødvendiste Vare: Jern, Tyrer, Tran, Træe, Korn, Frisk Sæbe, Farver etc: Disse tage altfor stor Vinding, naar de igien skal til den fattige sælges disse hiemførte Vare. Derimod bliver den ringeste Priis igien sat paa landets egen forfærdigede Vare: Smør, Ost, Huder, Talg, Strømper etc: naar den fattige af Forlegenhed skal afhænde den til hine Prangere. Saa at den der er fattig gaaer mestendeels tilbage i Evnen, den rige gaaer frem: Dog blive slige selvjorte handelsmænd sielden bestændige; Thi de ere ikke oplærte i Handels Regninger. Her midt i Landet ville Handelens Opkomst blive en riig Kilde til borgernes velstand.
Saaledes er denne Tællings Liste for Scharrild og Arnborg Sogne allerunderdanigst forfattet
af
NN Hegelahr, Sognepræst
Scharrild Præstegaard den 10de Augusti 1787.

Problemet er jo, at der ikke er mange at handle med i de udstrakte hedesogne som Skarrild og Arnborg, så handlerne må slå stort op for at kunne tjene noget.
Hegelahr og Niels Møller, der fæster møllen af Hegelahr, lever i stadig spændig og regelmæssig strid. I 1785 går Hegelahrs hvide ko i møllerens korn og hyrden har ikke bemærket det. Mølleren tager koen og ville have 1 mark for skaden, hvad Hegelahr ikke vil høre tale om. Konen skikker mølleren en 24 skillings mønt (1 mark er kun 16 skilling) og får koen tilbage, da Hegelahr kommer hjem skikker han en pige til mølleren, at det var mod hans vilje og han ville have penge for mælken, som mølleren havde taget. Se DEN HVIDE KO.
I 1787 har Hegelahrs kone i hans enggård optaget en fremmed ko, som tilhører mølleren. Hegelahr vil have 8 skilling i indtagelsespenge, som han tilsyneladende ikke får.

Visitation af Biskop Middelboe
I 1790 visiterer Biskop Middelboe fra Ribe:

Dom 8va visiterede jeg i Skarrild Hoved Sogn, hvor og var tilstæde Annexet Arnborg. Sogne Præsten Hr Nicolaus Hegelahr, en brav og retsindig Mand, prædikede i Anledning af Dagens Evangelio over Guds Navns rette Helligelse og forklarede det opbyggelig. Catechiserer godt. Degnen {JChristian Pedersen Lustrup, Selejerbonde og Skolemester, 37 Aar} som tillige er Hoved Skoleholder, er en efter sine Indsigter flittig Mand, catechiserer, saavel som skoleholderen {?} for Annexet {Arnborg sogn}, maadelig, men lærer børnene at læse godt og tydeligt. Der var ingen Klage enten fra Lærernes eller Meenighedens Side. Ungdommen Kundskab var god.

Familie:
I 1801 underholder han hans søster Sophia Catharina Hegelahr i præstegården med et bidrag fra Ribe Hospital.

Begraver to voksne sønner:
Sønnen Jacob Bering Hegelahr begraves i 1804 22 år gammel og i 1807 dør Johan Herman Hegelahr 29 år gammel. Dertil digter han dette vers, som blev anbragt på Jacob Berings kiste og sunget ved Johan Hermans begravelse.

Staa lidet: Vandrings Mand ,
see frem og see tilbage .
Hvad var , hvad er nu han,
hvis matte Barn [nu] drage
Os var han kiær , som Søn
- som Broder - og som Ven !
Vi ønskede ham løn
- dertil tog Gud ham hen .

Børn:
Maren Hegelahr *1776.10.04 Skarrild †1839.01.16 Skarrild.
FT 1801 hjemme i Skarrild. Begravet 63 år gammel og ugift.
Elisabeth Hegelahr *1777.08.18 Skarrild †1828.01.10 Gjellerup.
Gift 1. 1804.10.11 i Ringkøbing med Frederik Christian Lang Oppenhagen.
Gift 2. 1817.10.25 i Sunds med Niels Henningsen.
Johan Herman Hegelahr *1779.02.14 Skarrild †1807.07.04 Skarrild, 29 år gammel.
FT 1801 hjemme i Skarrild.
Pouline Hegelahr *1780.02.16 Skarrild †1836.10.03 Hesselvig, Skarrild.
FT 1801 hjemme i Skarrild.
Gift 1808.08.18 i Skarrild med Jens Terkelsen *1784.07.15 Karstoft, Skarrild †1868.03.30 Overby, Sønder Felding søn af Terkel Jensen *1747c †1820.12.14 Skarrild og Anne Jensdatter *1741c †1830.02.08 Skarrild.
I FT 1834 er de på aftægt ved datter Ane Jensdatter og hendes mand Niels Christensen.
Jacob Bering Hegelahr *1782.04.22 Skarrild †1804.07.01 Skarrild, 22 år gammel.
Lydia Birgitte Hegelahr *1784.08.24 Skarrild.
FT 1801 hjemme i Skarrild.
Hun er i 1810 husholderske for gifte Jens Traberg i Ronnum, der lod sig skille.
Trolovet 1811.10.19 i Sønder Felding gift 1811.11.10 i Skarrild (noteret i Sønder Felding KB) med fraskildte Jens Andersen Traberg *1768c Bording †1845.02.01 (almisselem) Mikkelsborg, Assing.
Bosat Kibæk Mølle i Assing.
Harreskov i Assing.
Barn med Jens Traberg:
?Christian Gudum Jensen Traberg *1810 ?Ronnum, Skarrild.
Martha *1786.04.07 Skarrild †1790.11.08 fire år gammel.
Folketælling 1787 Skarrild By (Præstegaarden) Nicolaus Hegelahr   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Sogne- præst mand 1Nicolaus Hegelahr421745 Præstegaarden Hassing 1822 Gjellerup Viet nr.8001
*1745.12.19 †1822.02.23 Gjellerup.
kone 1Maren Andersdatter Skovby431744 Skovby Ikast 1811 Skarrild By Skarrild Viet nr.8001
Begravet nr.6743
*1744.08.16 †1811.08.31 Skarrild.
søn Johan Herman Hegelahr91779 Skarrild By Skarrild 1807 Skarrild By Skarrild Dåb nr.2465
Begravet nr.6709
*1779.02.14 †1807.07.04 Skarrild 28 år gammel.
søn Jakob Bering Hegelahr61782 Skarrild By Skarrild 1804 Skarrild By Skarrild Dåb nr.2496
Begravet nr.6686
*1782.04.22 †1804.07.01 Skarrild 22 år gammel.
dat. Maren Hegelahr121776 Skarrild By Skarrild 1839 Skarrild Dåb nr.2436
*1776.10.04 †1839.01.16 Skarrild.
dat. Elisabeth Hegelahr101777 Skarrild By Skarrild 1828 Gjellerup Dåb nr.2452
*1777.08.18 †1829.01.10 Gjellerup.
dat. Pouline Hegelahr81780 Skarrild By Skarrild 1836 Hesselvig Skarrild Dåb nr.2475
Viet nr.8099
*1780.03.01 †1836.10.03 Hesselvig, Skarrild. Gift 1808 i Skarrild med Jens Terkelsen.
dat. Lydia Birgitte Hegelahr31784 Skarrild By Skarrild 1852 Assing Dåb nr.2524
*1784.08.24 †1852.04.28 Assing.
dat. Martha Hegelahr21786 Skarrild By Skarrild 1790 Skarrild By Skarrild Dåb nr.2542
Begravet nr.6559
*1786.04.07 †1790.11.08 fire år gammel.

Folketælling 1801 Skarrild By- Nederby (Præstegaarden) Nicolaus Hegelahr   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Sogne- præst mand 1Nicolaus Hegelahr561745 Præstegaarden Hassing 1822 Gjellerup Viet nr.8001
*1745.12.19 †1822.02.23 Gjellerup.
kone 1Maren Andersdatter Skovby571744 Skovby Ikast 1811 Skarrild By Skarrild Viet nr.8001
Begravet nr.6743
*1744.08.16 †1811.08.31 Skarrild.
søn Johan Herman Hegelahr231779 Skarrild By Skarrild 1807 Skarrild By Skarrild Dåb nr.2465
Begravet nr.6709
*1779.02.14 †1807.07.04 Skarrild 28 år gammel.
dat Maren Hegelahr251776 Skarrild By Skarrild 1839 Skarrild Dåb nr.2436
*1776.10.04 †1839.01.16 Skarrild.
dat. Pouline Hegelahr211780 Skarrild By Skarrild 1836 Hesselvig Skarrild Dåb nr.2475
Viet nr.8099
*1780.03.01 †1836.10.03 Hesselvig, Skarrild. Gift 1808 i Skarrild med Jens Terkelsen.
dat. Lydia Birgitte Hegelahr171784 Skarrild By Skarrild 1852 Assing Dåb nr.2524
*1784.08.24 †1852.04.28 Assing.
tj-karl Niels Gertsen251776 Skarrild By Skarrild  *1776.11.03.
tj-karl Peder Olesen201780c   Ikke set født i Skarrild sogn.
tj-pige Johanne Christensdatter111790 Skarrild- Grene Skarrild  *1790.05.26
mands søs. 0Sophia Cathrine Hegelahr491751c   "Underholdes af Huusbonden, sin Broder, med et Bidrag fra Hospitalet i Ribe."


Skarrild-Arnborg præsteliste
1816 Laurids Henrik Hjorth *1775 Rø, Bornholm †1833.05.15 Frøslev søn af Jens Michael Pedersen Hjorth *1725.12.06 Rønne †1795.11.04 Ibsker og Antonette Larsdatter Hjorth *1743.10.21 Aaker †1825.11.13 Rø.
Gift 1812c med Frederikke Lytz *1785c †1855.01.06 Sønderhaa (kisteplade i Sønderhaa Kirke).
Børn:
Michael Karl Frederik Hjorth *1816.02.15 Præstegaarden, Skarrild.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1824 Hans Hermann Selchier *1799.09.11 Nørregade, Odense †1863.10.08 Balslev søn af Lieutenant FT 1801 Odense (kaptajn af armeen 1802) Hans Christian Selchier *1762 Eker nær Kongsberg, Norge og (gift 1798.08.18 St Nicolai, Kbh.) Margrethe Elisabeth Lange *1771c Kongsberg, Norge †1848.03.12 Balslev (hun er datter af amtmand i Buskerud Herman Lange).
Gift 1. gang med NN.
Gift 2. 1824 gang med Christine Vilstrup *1809.08.24 Borris †1869 datter af sognepræst i Borris Claus Nicolai Vilstrup *1784.01.25 Viborg †1871.11.12 Borris og Christine Sophie Drothe Krarup *1791.02.08 Naur †1854.10.21 Borris.
Sulkjær:

P . Kragsig fortæller, at Selchier skal have anlagt den smukke Præstegaardshave fra ny af ...

E. Tang Kristensen har et Par Historier om, at han kunde "stille Ild".
Han blev i 1832 kaldet til Balslev på Fyn, hvor han blev resten af sit liv. Mange af hans børn dør ret unge 18-36 år gamle.
Kendte børn med 2. kone Christine Vilstrup:
Margrethe Elisabeth Selchier *1828.08.29 Skarrild †1851.09.11, 23 år gammel.
Nicolai Christian Selchier *1831.07.31 Skarrild †1849.09.30, 18 år gammel.
Hans Christian Selchier *1835.01.26 Balslev †1871.03.26, 36 år gammel.
Sophie Christine Elise Selchier *1839 Balslev nær Middelfart †1868.01.28 Fole nær Gram, 29 år gammel.
Gift 1865 med præst i Fole Andreas Christian Ludvig Grove-Rasmussen *1836.09.08 Horsens †1904.03.31 Odense søn af Peter Carl Junius Rasmussen og Andrea Christiane Nicoline Grove.
Mariane Augusta Selchier *1841c Balslev.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1832 Dines Peder Lind *1792.09.15 Naur †1881 Aarhus søn af Knud Peder Lind *1769.07.24 Aarhus †1833.07.06 og Birgitte Øllgaard *1769.05.28 Ribe †1858.06.10 Uldsund ved Lemvig.
Gift 1832.09.15 med Sophie Amalie Lund *1803.12.24 Lemvig datter af Johannes Lund *1769.06.10 Hellested †1813.11.22 Lemvig og Mette Kirstine Møller *1777 Kbh. †1850.05.28 Lemvig.
Førte en af de flere processer om Tagknud end, der lå på Brande sogn siden af Skjern å, ofte gik det om vej-ret forbi Lille Sandfeld i Brande. Lind tabte processen.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1839 Christian Christiansen *1795.03.16 Høgsholt, Ravsted sogn, Slesvig †1866.09.03 Skarrild søn af Christian Christiansen og Ane Marie.
Gift 1833.05.10 med Johanne Christine Laura Wolf *1809.04.25 Magstrup †1889.03.09 datter af Hans Eiler Wolft *1777.06.28 Kbh. †1844.04.15 Magstrup? og Cathrine Elisbeth Groth *1782.09.21 Svenborg †1872.01.12.
Han blev kaldt til Vandborg 1853, men valgte at blive i Skarrild. Der er mange historier om ham. I sogneforstanden gjorde Niels Kragelund ham regelmæssigt gal, han var en så hidsig type, at han kunne besvime over det.
Sulkjær:

En Kone i Fattighuset døde, og saa fandt de 80 Specier efter hende i Sengehalmen. I Ligtalen over hende sagde Præsten saa : „Hun var ikke som en Høne, der gør et lidet Æg og gør derover stor Alarm; men hun var som en Ko, der gør en stor Dynge og derefter gaar stiltiende bort.”

Eller lidt mere troværdigt:

Niels Holtum skændtes engang med ham om Skolevæsenet; han vilde have Præsten til at se gennem Fingre med, at Hjorddrenge slet ikke gik i Skole om Sommeren. Men Præsten sagde : „Det, der er Lov, skal baade I og jeg rette os efter!”

I 1840 kom en storkøbmand fra Hamborg, Nis Clason til Skarrild og oprettede en stor fabrik til uldbehandling i Skave, som han fik lov fra 1841 at kalde Clasonsborg. I 1845 vil han desuden oprette et bomuldspinderi og sender en ansøgning derom til kongen. Denne ansøgning sendes fra Hammerum Herredskontor til Skarrild sogneforstanderskab, hvor Christiansen indføjer følgende forgiftede "anbefaling" ( Hardsyssels Aarbog 1940, H. P. Hansen "Nis Clason og Clasonsborg" side 27-28):

I følge Fabrikant N. Clasons egne Ord havde han fattet den Ide at anlægge et Uldspinderi i Skarrild Sogn for derved at ophjælpe Egnen, ved at fordele Garnet rundt omkring i Hammerum Herred til dem, der for Betaling vilde forfærdige Strømper deraf. Dette blev ogsaa for omtrent 4 Aar siden sat i Værk og det i de faa Aar ved ret god Fremgang, da ikke faa Fattige derved fandt Beskjæftigelse og nogenlunde Fortjeneste. Dette foranledigede N. Clason til Tid efter anden at nedtrykke Arbejdslønnen saaledes, at en god Strømpebinder paa egen Kost næppe kunde fortjene 4 Rbsk. daglig, og det maatte blive en Selvfølge, at de hellere vilde strikke for de holstenske (sønderjyske) Strømpehandlere, da de derved kunde fortjene langt mere, og Fabrikkens Fremgang maatte, som en naturlig Følge heraf standse, da næsten ingen vilde have noget med Clason at bestille.
Med det ham allernaadigst forundte store Handelsprivilegium forholder det sig omtrent paa samme Maade, da de i N. Clasons Ansøgning udtalte Løvter om at forsyne denne Egn med gode og billige Varer aldeles ikke opfyldes, saa at de, der kunne faa deres Fornødenheder andetsteds, neppe søge Clasonsborg.
Angaaende den paatænkte Klædefabrik etc. »da maa det under nærværende Bestyrelse befrygtes. at det vil gaa hermed som med det øvrige, og det er mere end sandsynligt, at Sædeligheden vil lide betydeligt ved at indkalde Udlændinge, da de gode danske hverken ville eller kunne arbeide i Fællesskab med disse.«
Skarrild Præstegaard, den 17. October 1845.
C. Christiansen,
Sogncpræst til Skarild og Arnborg.
Paa Sogneforstanderskabets Vegne

Man ser, at Christiansen ikke kunne lide Clason og fabrikken. Han bekender, at de fattige har kunnet tjene penge ved at strikke for Clason, men at næsten ingen vil mere. Dette er ikke troligt, for der var ikke mange andre der anbød at aftage strikkevarer, præstens holstenske strømpehandlere lyder noget opfundet.
Men ansøgningen går jo om et bomuldsspinderi, som Christiansen slet ikke behandler. Derimod kommer han med en opspundet ide at sædeligheden vil lide.
Herredsfoged Toxwerdt kvaser den ide med det samme som "aldeles ubegrundet". Han kan se, at det er en stor fordel for Skarrild sogn og Hammerum herred at have arbejdspladser. Herredsfogeden bemærker at Christiansen ikke har læst ansøgningen for forstanderskabet i Skarrild, dvs. hans tekst har han ikke som angivet ladet godtage der.
Christiansen fremstår her som en noget begrænset mand, der ikke kan se meget videre end til præstegårdens skel og bruger ret ubillig polemik. Han er selv født i Ravsted nær Aabenraa i det der nu kaldes Sønderjylland og dengang Slesvig. Øvrighedssproget der var tysk, ikke dansk, så han kendte til Slesvig og Holsten. At han afgiver sin egen mening udenom forstanderskabet taler ikke for ham.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1866 Gottlob Carl August Richardt *1824.01.04 Kalundborg søn af købmand Hans Richardt og Erasmine Marie Møller.
Gift med Christiane Margrethe Schmidt datter af skibsfører Henning Christensen og Johanne Margrethe Schultz.
Sulkjær:
Aug. Eriksen fortæller følgende om ham:
„Richardt var en høj Mand med et myndigt Udseende; han havde derfor ikke vanskeligt ved at indgyde Resepekt. Han var en dygtig Prædikant, som vistnok helt fordunklede Forgængeren. Han blev snart valgt ind i Sognerådet og blev straks Formand, hvilken Stilling han beholdt til 1870, da N. Birkebæk (den Yngre) overtog Hvervet. Det var en bevæget Tid, mens Richardt var Formand, da der i den Tid var Forhandling om, at Arnborg skulde have sin første Skolebygning. Herom blev holdt en Mængde Møder. Nogle vilde have Skolen ved Kirken, andre i Gottenborg.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1873 Theodor Demetrius Ferdinand Mathiesen *1835.12.12 Rye, Roskilde amt †1896+ søn af Frederik Christian Mathiesen *1798.09.21 Rye †1865.12.29 Højby og Louise Borch †1873.10.14 Frederiksberg.
Gift †1869.11.12 Vartov, Kbh. med Louise Møller *1851.03.12 Kbh. †1911 datter af Hans Peter Koefoed Møller *1810 †1865 Middelfart og Juliane Marie Bruun *1813.09.17 †1904.02.01 Middelfart.
Sulkjær:
Om ham fortæller Aug . Eriksen således:
„Han var paa en vis Maade en Mand med Initiativ, men ikke i den Retning, som man kunde vente af en Præst. Han fik bortsolgt alt Præstegaardsjorden . Den store Eng oppe ved Sandfeld (Tagknud) fik han Lov til at sælge Afgrøden af i Stedet for at bjerge den hjem til Præstegaarden. Han fik ogsaa Lov til at bortforpagte Gaarden og faa en Forpagterbolig opført. En gammel Mand sagde - Han splette jo ren æ Præjstgor aj! -
Noget, som laa inden for hans Kald, nemlig Indførelsen af Konventssalmebogen, maatte han opgive, da Modstanden var for stor. Han tog noget hidsigt paa det hele. Da han blev uenig med Forpagteren og ligeledes med Degnen, blev hans Stilling noget vanskelig. Som Prædikant var han uensartet. Til Tider kunde han tale helt godt, navnlig da der var Bispevisitats, og ligeledes den Dag, da han paa Provstens Vegne indsatte Jørgensen. Det lod til, at der ingen var, som længtes efter ham."

Skarrild-Arnborg præsteliste
1876 Hans Fischer Jørgensen *1847.02.25 Tisted søn af Jørgen Frederik Jørgensen *1807.10.18 Opager ved Maribo †1876.03.07 Trige og Marie Sophie Michaeline Rist *1808.09.02 datter af Overkrigscomminar Hans Ulrik Rist og Ane Susanne Margrethe Fischer.
Gift med Hulda Susanne Meta Christence Rist *1850.06.22 Rist datter af Oberst Johannes Michelsen Fischer Rist og Margrethe Christine Gunderup.
Sulkjær:
Aug. Eriksen fortæller:
„Jørgensen tog paa alting paa en rolig og besindig Maade og stod sig godt med Befolkningen. Var jævn og ligefrem. Han klappede de gamle Mænd paa Skulderen og var i det hele saa venlig af Væsen. „Han er da en herlig Mand!” blev der sagt. Det varede ikke længe, inden den ny Salmebog blev indført — uden Modstand!
...
Fru Jørgensen sang meget kønt, og det var højtideligt, naar hun var med i Arnborg Kirke."

Skarrild-Arnborg præsteliste
1881 V. C. Dahlman *1851.11.01 Kbh. †1909 Kbh søn af kongelig sadelmager Laurids Theodor Dahlman og Cathinka Jensine Knusen.
Gift 1882.03.15 Helligaandskirken, Kbh. med Emma Eugenie Amondsen *1858.09.16 Kbh. datter af en højt dekoreret skibsfører Kongelige Grønlandske Handel Carl Christopher Theodor Amondsen *1820c †1880+ og Caroline Marie Bencke.
Havde enten svært ved eller ville ikke forstå jysk og grinede ad jysk. Børnene blev derved flove over jysk. Man stiller spørgsmål.
August Eriksen kalder ham en decideret embedsmand.
Jensine Jensen, datter af skolelærer Christen Jensen i Skibbild i østersognet af Arnborg, har skrevet en spillevende skildring af Balslevs bispevisitats 1887 i Skarrild kirke, hvor Dahlman ikke var fornøjet som ellers men besværet og svedede mægtigt under prædikenen for biskoppen. Børnene blev udspurgt og læreren blev rød i hovedet, når det hjaltede. Se Sulkjærs Arnborg Sogn, ss. 153-5.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1889 P. Johannes Broe *1856c †1934
Var to gange fængselspræst i Horsens.
Sulkjær:
Engang var han faldet af Hesten og havde faaet nogle Skrammer i Ansigtet og paa Hænderne. Gamle Abelone Skibbild var da saa uheldig, efter at have spurgt til hans Befindende, at anføre det gamle Ordsprog : „Gale Katte faar revet Skind!”; det blev han vred over.
Mens han var i Skarrild blev han indre missionsk.

Skarrild-Arnborg præsteliste
1896 N. J. A Nikolaisen *1867 †1939+
Skarrild-Arnborg fælles præsteliste ender her ↑ .

I 1897 blev kaldet Arnborg og Skarrild skilt ad og Nikolaisen fortsatte i Arnborg. Herefter præsterne i Skarrild sogn alene.
Skarrild præsteliste begynder her ↓ .

Skarrild præsteliste
1897 Anton Vilhelm Petersen *1864.04.02 Skanderborg søn af mursvend Jens Peter Petersen *1826c Bret, Barrit, Vejle amt og Frederikke Vilhelmine Friis *1832c Ingerslev, Aarhus amt.
Gift 1898.01.12 i Ristinge Kapel, Humble, Langeland med Anna Catarina Lorentzen *1873.08.19 i Ristinge-Hesselbjerg Skole, Humble datter af skolelærer Christian Peder Lorentzen *1843c Humble og Annine Nielsen *1845c Humble.

Skarrild præsteliste
1913 Niels Nielsen Lund *1875.02.02 Uhre, Ikast †1945.03.02 Dyreghavevej 4, Sankt Nikolaj, Kolding søn af Jens Lund Nielsen *1832.05.30 Uhre †1913.01.17 Uhre og Mette Marie Hansine Rasmussen *1855 Vrads sogn †1886.02.01 Uhre.
Gift 1911.10.14 i Frederiksberg med Kristine Marie Svensson *1884.11.02 Sankt Matthæus, Sokkelund †1969.03.02 begravet Ikast datter af Janus Peter Svensson *1851.03.12 Øster Kastrup, Sverige og Anthonia Christensen *1861.08.20 Tranekær, Langeland.
Kendte børn:
Sonna Nielsen Lund *1918.04.15 Skarrild †1947 Kysthospitalet, Juelsminde, begravet Ikast. Økonoma.
Gift 1941.04.10 Sønder Stenderup med Ingvard Skov Jørgensen *1915.11.11 Lerup, Ryslinge, Svendborg amt †2000, undervisningsinspektør med speciale særundervisning, søn af gårdejer Niels Christian Rasmus Jørgensen *1880 †1953 og Ingeborg Skov *1884 †1973. (Gift 2. gang 1952.02.24 i Væhr med Erna Kirstine Madsen.)
Skilt 1945.
Minna Nielsen Lund *1913.05.16 Skarrild, organist Skærbæk kirke.
Gift 1935.12.26 i Sønder Stenderup, Haderslev amt med købmand Peder Hansen Steffensen *1911.09.03 Øster Linne †1970.02.07 Skærbæk søn af Marie Steffensen.

Skarrild præsteliste
1919 Niels Lauge Kokkenborg *1888.10.04 Kbh. †1951.04.06 Amtssygehustet Aarhus, begravet i Kolt.
Gift 1. 1920.03.18 i Sankt Thomas, Kbh. med Karen Dam *1895.02.21. Skilt.
Gift 2. med Sofie Julane Pag.
I FT 1906 ses han i Udenbys Klædebo Kvarter, Aaboulevard 1 som Volontør ved Oluf Valdemar Olsen, bygningskonduktør og Cecilie Elisabeth (Olsen) *1860.07.10 Folding, Jylland. Cecilie Elisabeth kom i 1882 til Kbh. Niels Lauges erhvervsomraade: Københavns Asfalt Kompagni.

Skarrild præsteliste
1924 Povel Høy Blicher Winther *1900.02.16 Kettinge, Maribo amt †1981.04.26 Sandur, Færøerne søn af Hans Olaf Winther *1872.08.06 Vittinge †1952.07.13 Nyborg og Sophie Amalie Blicher *1860.11.11 Femø, Maribo amt †1941.04.16 Kettinge.
Gift 1924.11.02 Kettinge med Clara Herniette Dieriksen *1901.02.10 Kettinge †1981.01.10 Plejebo, Saxogade, Kbh. datter af Frederik Kristian Dideriksen *1879.04.16 Kettinge †1945.04.30 Ringsted og Johanne Christine Bolette Clausen *1878.09.27 Kettinge †1945.07.18 Ringsted.
Han var studiekammerat med Kaj Munk, som han i 1929 viede i Skarrild til Lise Marie Jørgensen, der kun var 19 år.

Skarrild præsteliste
1930 Henrik Stampe Valeur Ingerslev *1902.03.29 Jerne Præstegaard †1976.06.21 Kibæk, Assing søn af sognepræst Ludvig Jacob Christian Ingerslev *1864.11.25 Vor Frue, Aarhus †1930.02.06 Odense og Gunild Margrethe Valeur *1864.09.12 Budolfi, Aalborg †1931.01.23 St. Joseps Hospital, Odense.
Ugift.
Hans bedstefar (morfar) var Henrik Stampe Valeur, der ejede bryggeriet Urban i Aalborg og havde 1877-80 Nørre Vosborg i Vemb ved Nissum Fjord, som han giftede sig til. Hans enke, denne præsts stedmor, Christina Lorentze Tang drev Nørre Vosborg videre 1880-1923.

Skarrild præsteliste
1950 Jens Laustsen *1907.02.19 Hvilsom †1972.10.26 Skarrild søn af Jørgen Sofus Laustsen *1879.05.17 Simested og Dorthe Marie Christensen *1879.03.08 †1938.
Gift 1938.08.24 Sortebrødre, Viborg med Agnes Mary Olesen *1911.11.23 Hvilsom †1994.04.30 Centralsygehuset, Herning begravet i Skarrild datter af arkivar i Viborg Landsarkiv Martin Olesen.
Hans kone Agnes har skrevet den gamle Skarrild kirkebog 1724-1814 ud i forkortet form med skrivemaskine (en del fejl ikke anbefalet mere, brug Skarrild Kirkebog 1724-1820). Se detaljeret beskrivelse af Skarrilds kirkebøger 1724-1820.
Hendes far, arkivaren Martin Olesen, har beskrevet stederne i Skarrild fra 1664 fremad til ca. 1850, hvert sted omtrendt en halv side.

Skarrild præsteliste
1972 Anders Christian Studsgaard (født Larsen) (navneændring 1944) *1923.02.07 Havervad, Brøns †1993.07.05 Sønderborg, begravet i Brøns søn af lærer Lars Jensen Studsgaard Larsen *1890.11.24 Harreskov, Assing †1978.03.28 Herning og Mette Marie Andersen *1894.03.27 Normsted, Brøns †1978.12.11 Herning.
Gift 1948.07.11 i Brøns med Vibeke Christiansen *1928.01.15 Timotheus sogn, Valby †1996.03.19 Brøns.
Fra nekrologen 1993:
Han hørte hjemme på kirkens højre fløj, og sammen med en kollga tog han i et opsigtsvækkende skrift fat på spørgsmålet: Hvad er højkirkelighed. Efter sin eksamen i 1953 var han bl. a. udsendt af Den danske Sømandskirke til Antwerpen, Gent og Bruxelles, men var siden 1961 sognepræst i Oxenvad, Lyngby og senest Skarrild i Vestjylland til han gik på pension i 1986.
Anders Studsgaard og Poul Ulsdal "Hvad er Højkirkelighed?" Tidskriftet Re-Formatio 1.-3. årgang 1958-60, 190 sider.

Skarrild præsteliste
1986 Kurt Ettrup Larsen *1955.04.15 Voldum ved Hadsten søn af statshusmand Folmer Larsen og Ella Jensen.
Gift 1980.06.10 Løsning med lægesekretær Bodil Virhøj Therkelsen.
Professor ved Menighedsfakultetet i Aarhus, dr. theol. Ph. d. 2000 "Vilhelm Beck, kirken og den indre mission - en studie i forholdet mellem vækkelsesbevægelse og folkekirke i perioden 1849-1901", 268 sider. Aarhus Universitet. En del bøger og utallige artikler. Tilhænger af Indre Mission, som han i 2010 mente havde den laveste tilslutning i hundrede år.
I Skarrild spillede han fodbold på oldboys lokale serie 3-hold, knoldesparker for herren.

Skarrild præsteliste
1998 Peder Østergaard Jacobsen *1971.10.15 Silkeborg.
Gift med sygeplejerske Marianne.
{Min kommentar, Villy M. Sorensen.}
1998 cand. theol. fra Aarhus Universitet og straks sognepræst i Skarrild og Rind sogne. Derfra i 2002 til stillingen som sogne- og garnisonspræst i Sct. Michaelis Sogn, Fredericia, hvor han jævnligt holder feltgudstjenester for soldaterne.
Han lægger stor vægt på at formidle kristendommen i et nutidigt sprog og var i 2007 medformatter til Haderslevartiklerne 2007 - et forsøg på at formulere den Augsburgske Bekendelse {25. Juni 1530, 28 punkte, det centrale lutherske kirkefundament - lige til påmindelse, først kommer den Augsburgske Bekendelse i betydning, derefter i dens lys Det nye Testamente, Det gamle spiller ingen rolle der} i et nutidigt sprog.

Skarrild præsteliste
2002 Morten Meiner *1969c Tarm.
Gift med Inge Lisbeth.
Citeret fra Kristeligt Dagblad 2. juli 2005 Jørgen Steens:
... gudstjenestefornyelse, Morten Meiner tog initiativ til for et halvt år siden. Som en forsøgsordning, med tilladelse fra biskoppen, holdes der nu "frimesser" hver søndag i en af sognets to kirker. Her står man op ved salmesangen, og der er rytmiske lovsange og musikalske indslag. Sangtekster og illustrationer projiceres op, og præsten bliver på gulvet, når han holder sin prædiken. Ideen er at skabe en gudstjeneste med mere nærhed og frirum, samtidig med at de traditionelle led fra højmessen fastholdes.
Fra artikel i Indre Missions Tidende 2008 nr. 31 af Anette Ingemansen:
Morten har noget af det kreative i sig. Han spiller musik og har skrevet en ungdomsroman på Credo Forlag, mens han læste teologi i Århus. Derudover har han undervist i drama på Grejsdalens Efterskole.
»Jeg er nok selv et kreativt menneske, som gerne vil udfordres. Jeg kan ikke lide kasser og kan lide åbne slutninger på ting, uden at der skal gives en færdig løsning,« fortæller han.
Sammen med en svoger, som er professionel kameramand, har Morten Meiner lavet en novellefilm på dvd, hvor de har nyfortolket Jesu lignelse om de onde vingårdsmænd. Der medvirker skuespillere i filmen, og Morten og svogeren har selv instrueret og lavet klippearbejdet. En folkekirkelig internetkanal, tvtro.dk, har købt filmen, og de overvejer, hvordan de vil bruge den.
Se en af hans prædikener fra 2014 Ringeagtens trivsel.

Skarrild præsteliste
2018 Bjarke Nørholm Pihl *1981c Lolland.
Gift med hans kone.
I 2018 hedder det Skarrild-Karstoft-Ilderhede Pastorat.
Han blev kun to år i embedet og optog så arbejdet i Luthersk Mission i Ølgod.

Skarrild præsteliste
2020 Christian Dalsgaard Thomsen *1989c Skævinge Præstegaard, søn af præst i Skævinge Michael Thomsen *1963.
Gift med Lene.
Han og familien flyttede fra øen Sjælland til Hovedlandet.
Skarrild præsteliste ender her ↑ .


BEKHUS
Bekhus eller Bækhus ligger i Nørre Karstoft ejerlag, det har været en smedje omkring år 1800. Peder Jensen Glejbjerg kaldes Avlsbruger paa en Parcel i FT 1801.

Børnene udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2023.
Skarrild Bekhus parcel af Nørre Karstoft begynder her ↓
Skarrild Bekhus parcel af Nørre Karstoft
1800 Peder Jensen Glejbjerg *1755c Glejbjerg?, Aastrup sogn? †1811.12c (skifte) Tvillinghus, Nørre Snede.
Gift 1800.10.19 i Assing med Anne Marie Brunsdatter *1767.06.07 Mosgaard, Assing †1842.11.05 Store Thorlund, Ejstrup datter af Brun Andersen *1705c †1786.06.10 Mosgaard, Assing og 3.? kone Karen Christensdatter *1726c (ud fra FT 1787) ikke i Assing †1798.01.30 Assing.
Peder Jensen Glejbjerg var smed.
Familien flytter 1809c til Tvillinghus i Nørre Snede.
Han har en bror Jens Jensen Glejbjerg som ses 1795 i Skibbild i Arnborg, 1800 i Borup i Brande sogn, 1812 i Lyngholm i Nørre Snede og 1814 i Eskildlund på Lille Bredlund Mark i Vrads sogn.
Skifte efter Peder Jensen Glejbjerg 1812:

194 Peder Jensen i Tvillinghus i Nørre Snede sogn. 31.1.1812, fol.290B, 293B.
Enke: Anne Marie Brunsdatter. Lovværge: Peder Jensen i Kejlstrup.
Børn:
Jens 10,
Karen 7,
Søren 4,
Anne Marie 1.
FM: farbror Jens Jensen i Lyngholm, {Nørre Snede}.

På GENI angives Anne Marie Brunsdatters mor som Karen Christensdatter *1730 Nederkirkegaard, Assing. Dette er forkert, for Karen Christensdatter *1730.05.21 bliver gift med Christen Mortensen og beholder hendes fødegård. Hun begraves †1756.12.03 i Nederkirkegaard.
Den Karen Christensdatter, der er mor til Anne Marie Brunsdatter, er i følge FT 1787 født circa *1726c og ikke i Assing, hvor kirkebogen begynder 1723.
Anne Marie Brunsdatter gift 2. gang med Thøger Andersen bosat Nørre Snede.
Børn:
Jens Pedersen *1802.01.24 Bekhus, Skarrild konfirmeret 1819.04.18 Arnborg kirke †1885.03.20 (begravet uden kirkelig ceremoni) Rønslunde, Ejstrup sogn.
Gift 1835.12.29 i Nørre Snede med enke af Lottesminde Nørre Snede Mark Marie Kirstine Nielsdatter *1793c Ejstrup †1878.02.21 i Rønslunde (Nørre Snede kirkebog).
(Marie Kirstine gift 1. gang 1818c med Jens Laursen *1788c †1834 - ikke i Nørre Snede - fem børn i Lottesminde Nørre Snede By).
Jens Pedersen i lægdsrullen:
1802 Skarrild Lægd 33 Jens Pederen nr 96.
1811 nr 53-37 Streget Til 11=Hammer sogn i 1813 nr 168
1821 Hammer, Skanderborg amt Lægd 1 nr K196-159 Streget Til 44=Ring A=1826 nr 92
1828 Nim Lægd 42 nr C225-187 26 år amtspas 1828.11.01 til Bonderupgaard i Sjælland
1832 Hammer Lægd 1 nr G195 Streget Til 45=Føvling v. Horsens J=1834 nr 179 29 år
1834 Føvling Lægd 45 nr J179-157 Streget Til 40=Lundum/Træden K=1835 nr 129 ”Jens Bekhuus” 32 år
1836 Hammer/Nørre Snede Lægd 1 nr L220-
1837 Hammer/Nørre Snede Lægd 1 nr L220 Fripas session 1838
Jens Pedersen i til- og afgangslister:
33 aar afgang Føvling til Lundumskov 1. nov. 1834
35 aar fra Lundumskov, Lundum til Nørre Snede 27. nov. 1835
35 aar tilgang Nørre Snede Jens Pedersen Høien Vacc. 19/11 1814 Arntzen
37 aar afgang fra Bjørnskov mark, Nørre Snede til Nebel sogn 11. juni 1838 (Gift her i Menigheden, hvor hans kone og børn opholde sig)
Dette Høien i 1835 stammer fra Jens Pedersens bror Søren Pedersen der bliver gift i Nørre Snede som ungkarl af Højen paa Nortvig Mark i Nørre Snede. Dvs da Jens Pedersen flyttede tilbage til Nørre Snede boede han ved broderen i Højen på Nortvig Mark.
Holger Ejby Villadsen 2023:

I folketællingerne ses Jens Pedersen og Marie Kirstine Nielsdatter at leve hver for sig.
Jens Pedersen rejser fra Bjørnskov mark, Nørre Snede i sommeren 1838. Jens Pedersen er tjenestekarl og senere røgter forskellige steder i de kommende år. I alle de fundne tilfælde er han noteret som gift, men hustruen ses ikke i sognet, hvor han opholder sig.
Marie Kirstine Nielsddater opholder sig i Nørre Snede sogn i de kommende år. Hun er noteret som ”gift” og her noteres i 1840 og 1845, at manden tjener i fremmed sogn. I årene derefter noteres hun stadig som ”gift”, men mandens navn ses ikke.

Folketællinger:

Marie Kirstine Nielsdatter:
FT 1840 Bjørnskov Nørre Snede 46 gift, Huuskone, Manden tjener i fremmed Sogn.
FT 1845 Bjørnskov Nørre Snede 51 gift, *Ejstrup Lever af sin jordlod, Manden tjener i fremmed Sogn.
FT 1850 Hus, Bjørnskov Nørre Snede 55 gift, (ved datter Kirsten Marie Jensen).
FT 1855 Hus, Bjørnskov Nørre Snede 61 gift, aftægt.
FT 1860 Hus, Bjørnskov Nørre Snede 65 gift, aftægt.
FT 1870 Hus, Bjørnskov Nørre Snede 74 gift, aftægt.
Jens Pedersen:
FT 1845 Baastrup, Hylke, 47 gift tjenestefolk. Hustru ikke i sognet.
FT 1860 Viby Præstegaard, 60 gift tjenestekarl. Hustru ikke i sognet.
FT 1870 Nebel sogn, hustru ikke i sognet.
FT 1880 Rønslunde, Ejstrup 78 Enkemand Forsørges af Fattigvæsenet. *Skarrild.

Børn:
Jensine Jensen *1836.11.06 Bjørnskov Mark, Nørre Snede †1837.01.18 ti uger gammel.
Karen Pedersdatter *1804.03.09 Bekhus, Skarrild †1840.05.09 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 1836.01.16 i Ejstrup med enke Niels Sørensen Kidmose *1763c Kidmose?, Ejstrup ?†1842.01.14 (fattiglem) ?Nørre Snede.
Karen Pedersdatter sættes i pleje - vel efter faderens død 1811 hvor hun er 7 år gammel - ved Peder Hansen og Karen Christensdatter i Nortvig i Nørre Snede, hvor hun konfirmeres 1822.
Søren Pedersen *1807.11.08 Bekhus, Skarrild konfirmeret 1823 i Nørre Snede †1897.01.11 Yding By, Yding sogn, Skanderborg Amt.

Gift 1. 1835.07.04 i Nørre Snede med Ane Sophie Jensdatter *1808.11.21 Vinding, Skanderborg Amt †1855.01.19 (Tæring) Skaarup, Fruering sogn, Skanderborg Amt datter af Jens Pedersen (Hamborg) *1761c †1844.04.19 Vinding sogn, Skanderborg Amt og Inger Marie Nielsdatter *1768c †1825.08.21 Vinding.

Gift 2. 1855.05.15 i Fruering med Anne Rasmusdatter *1829.09.06 Gram, Skanderup sogn, Skanderborg Amt †1865.05.26 Skaarup, Fruering datter af Rasmus Nielsen *1786.10.22 Illerup, Dover sogn, Skanderborg Amt †1853.11.29 (Blev af en Tyr stanget og fik tre Ribben knækket) Fuldbro Mølle Skanderup og (gift 1816.02.23 Skanderup) Voldborg Pedersdatter *1793.09.22 Alken, Dover †1834.11.25 Gram mark, Skanderup.

Gift 3. 1866.02.17 i Fruering med enke Anna Cathrine Berg *1822.05.30 (Konfirmation) Kbh †1893.10.27 Vrold Mark, Skanderup datter af skomagermester i København Johannes Thomasen Berg og Gjertrud Kristine Bech.

Søren Pedersen (Bæk) var husmand og gartner i Fruering og Skanderup sogne i Skanderborg Amt.
Anne Marie Pedersdatter *1810.01.08 (ses ved 2. vielse) Nørre Snede †1892.12.15 Krejbjerg, Ejstrup.

Gift 1. 1844.10 26 i Ejstrup med enkemand Jørgen Jensen Juul *1792.09.29 Brigsted, Søvind sogn, Skanderborg Amt †1865.11.20 Krejbjerg Mark søn af gårdmand i Brigsted Jens Nielsen Juul *1765.05.05 Brigsted †1834.02.18 Brigsted og (gift 1791.10.21 i Kattrup sogn Skanderborg Amt) Mette Jørgensdatter *1774.06.12 Kattrup †1842.01.06 Brigsted.
Jørgen Jensen Juul var:
Handelsmand i Horsens.
Husmand i Grættrup i Nørre Snede sogn.
Husmand på Krejbjerg Mark i Ejstrup sogn.
Jørgen Jensen Juul gift 1. 1818.05.18 Vor Frelsers sogn i Horsens med Anne Margrethe Thomsen *1785c †1841.12.31 Grættrup Mark.

Gift 2. 1867.03.19 i Ejstrup med enke4 Jens Christian Larsen *1800.09.24 (fødselsdato i lægdsrullen) Nygaard, Ejstrup †1877.09.14 Krejbjerg, Ejstrup søn af gårdmand Lars Jensen *1760c †1825.05.10 Nygaard og Birte Jensdatter *1768c †1825.10.01 Nygaard.
Jens Christian Larsen var gårdmand i Nygaard i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.

Folketælling 1801 Karstoft- Nørre (Bekhus) Peder Jensen Glejbjerg   4de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Avls- Bruger Parcel mand 1Peder Jensen Glejbjerg451755c  1812 Tvillinghus Nørre Snede "Avlsbruger paa en Parcel ." Broderen Jens Jensen Glejbjerg ses i Skibbild i Arnborg og i Borup i Brande. Stedet kaldes 1804 i kirkebogen Bekhus (nær ved Bektoft), da de får en datter Karen døbt.
kone 1Anne Marie Brunsdatter341767 Assing 1842 Ejstrup *1767.06.08 Assing †1842.11.05 Ejstrup. Datter af Bruun Moesgaard Andersen *1705c †1786.06.10 Assing og Karen Christensdatter *1726c †1798.01.30 Assing.
Skarrild Bekhus parcel af Nørre Karstoft ender her ↑ .


DØVLING 1 Introduktion
Døvling som stednavn ses første gang i 1582 dokumenteret i "Danske Domme", Bind 4, dom nr. 514:

... enn huß och fold, som skulle vere opsatt paa fuortte emellum Døuffling og Skierlund och nogett jord, som aff fuortte vid same hus och fold schull ver opbrøtt ...

hvor "fold" betyder indhegning på marken til husdyr og "fuortte" græsgang, fælled, overdrev. Mellem Skærlund i Brande og Døvling i Skarrild lå vide hedestrækninger. Deri havde Ove Juul, heri af herregården Brandholm i Brande, ladet dette hus og indhegning lave og var blevet dømt for det på Hammerum Herredsting. Han anker til Viborg Landsting, hvor den citerede dom udstedes.
2 Generelt
Ses nævnt den 6 august 1625 hvor Jakob Skram til Fruergaard i Sønder Felding får skøde på en gård i Vester Døvling fra Kirstin Juell til Grundet i Vejle Amt.

1625 6/8 (Grunditt). Skøde fra fru Kierstin Juell til Grunditt til Jacob Schramb paa 1 gaard i Wester Døulingh, Hamerum herred. — Sig.: Niels Kragh; Erich Juell. (51v)


1649— Mauritii dag (22/9) (Deyberiglundt). Brev fra Jacob Wlffeldtt. Karsthofft til Hendrich Langhe på 390 rdl. at betale med 6 pct. på Deyberig Lundt til Mauritii (22/9) 1650. Derfor pantsat 1 gd. i Hammerum h. i Scharild s., som kaldes Deufflingh, (Staphen Jensen). — Forseglet og underskrevet af J. W.

Der findes hartkornslister med fæstere i 1688, nogen spredte 1700-1720, gårdene i Øster Døvling under Nørre Karstoft i 1744 og 1753, Hegelahrs hartkornliste 1787. Navnene fra 1753 er vanskelige at forbinde frem til 1787.
Denne vanskelighed skyldes tildels det ændrede hartkorn. De fire gårde i Øster Døvling som før havde hartkornet to halvgårde á 2 5 3 2 og to andre halvgårde á 2 5 3 1½ ændres til fire gange lige store gårde á 2 6 0 0, hvorved hartkornet er gjort lidt større (snyde-hartkorn 0 0 1 2). Dette er egentlig typisk for Andres Bagger, der købte Nørre Karstoft 1766, men da var Døvling allerede solgt fra, Døvling er ikke opført i skødet. Det ændrede hartkorn betyder, at man ikke kan følge hartkornet mere.
At forbinde gårdene i Døvling fra Nørre Karstoft jordebog 1753 frem til Hegelahrs jordebog 1787 er vanskeligt. Muligvis er der fæsternavne i skødet 1766 til Andreas Bagger på Hastrup.

3 Fæsterliste
1649 Steffen Jensen

4 Ejerliste
I matrikelkortet fra 1817 ses med kvadratalen omregnet til hektar:

No. 1 Christen Pedersen Sandfeld, Vester Døvling, 915 ha.
No. 2 Jens Christensen Tovdal, 276 ha.
No. 3 Christen Andersen Hvedde, 508 ha.
No. 4 Christen Pedersen Øvig, 145 ha.
No. 5 Anders Jensen, 35 ha.
(De store hektar-tal forleder, dyrket per gård kun omkring 20 ha, resten hede).
Grene Enge ligger i Døvling ejerlav hver matrikel ca. 1 ha i en strimmel:

No. 6, 7, 8, 9, 10, 17. Ejere fra Skarrild-Grene.

Eng og mark ved Døvling Bæk:

No. 15 Eskild Tøgersen 22 ha.
No. 16 Hans Laursen Krog 0,4 ha.5 Familier med børn

Skarrild Vester Døvling 2 0 2 0 begynder her ↓
1653- Morten Lauridsen.
Herredsfogeden Jakob Mortensen af Bjødstrup dømmer på Hammerum Herredsting, at Jakob Ulfeld på Nørre Karstoft i Skarrild ikke er ejer af en anpart af Vester Døvling og derfor er Morten Lauridsen ikke hans fæster.
Landretten i Viborg omstøder ikke denne dom den 12 oktober 1653, men kritiserer at herredsfogeden ikke har villet se Jakob Ulfelds skøde dateret Ringkjøbing 1. august 1651 fra præst hr. Hans Hansen Kjær på en andel af Vester Døvling.
I stedet siges at Laurids Baggesen og Jens Nielsen har givet fuldmagt til Mads Rasmussen til at fæste vel deres anpart i Vester Døvling, hvilket han har gjort til Morten Lauridsen. Dette fæste er funderet og ved magt at blive.
I abstraktet fra Viborg Landsting kan ikke ses hvem Laurids Baggesen, Jens Nielsen eller Mads Rasmussen er eller hvor de bor.

Skarrild Vester Døvling 2 0 2 0
1683 Ødegaard.

Skarrild Vester Døvling 2 0 2 0
1687 Peder Pedersen Høgsvig †1705+.
Gift med NN Olesdatter datter af Ole Nielsen †1692- Silstrup, Skarrild og Birgitte Andersdatter.
Her ses tydeligt, hvordan navnene i Ny Matrikel 1688 er fra Markbogen 1683, for i Ny Matrikel 1688 er gården øde, mens den i virkeligheden blev drevet af Peder Høgsvig.
Han boede før i Østergaard i Tjørring sogn. Han kaldes Peder Høgsvig i Vester Døvling, fordi der er en anden Peder Pedersen i Øster Døvling.
Peder Pedersen Høgsvig frakendes fæstet i Vester Døvling i 1705, se Alfred Kaa "Fæster og Husbonde", Lemvig, 1971, side 73-74.

I gården Vester Døvling havde Peder Pedersen Høgsvig arbejdet siden 1687 på at skabe en gård igen med huse, agre og husdyr . Han fik sit fæstebrev dette år, og gården havde ligget øde i mange år, da han fik den . I 1702 blev han af daværende ejer af Karstoft, Hans Andersen, stævnet for at have sit fæste forbrudt. Som motiv opgives, at han skal have udlejet noget af gårdens tilliggende og ikke været sin husbonde hørig og lydig, men ham og hans folk „meget uhøflig begegnet”. Peder Høgsvig svarede igen med at stævne husbonden for at høre hans fæstebrev, og fordi han havde slået hans søn og tilkendt sig og klippet hans fæ og øg {øremærket som var det hans eget}.
Han lod sin gård syne for at vise, hvad arbejde han havde udført for at rejse huse i den fuldstændig nedfaldne gard . Der var et salshus på 14 fag, en lade på 8 fag, som stormen delvis havde ødelagt . Tømmeret var dog til stede og kunne igen stilles op . Norden og vesten i gården var to sådhuse overlagt med lyng og tørv. Primitive selvbyggede huse .

Retssagen 1702 går videre og i 1704 skøder Hans Andersen formelt Vester Døvling til Jørgen Jessen Stensbæk, som siger han har ikke andre steder at bo, så Peder Høgvig må flytte ud. Dette var et trick. Men Peder Høgsvig vil se skødet, som ikke er tinglyst og først bliver det i 1705. Han flytter så ud med besætning efter et forlig at dommen er annuleret. I 1706 er skødet gået tilbage til Hans Andersen (her var tricket) og han klager på sin bonde Jørgen Stensbæks vegne mod forulempelser af Peder Høgsvig og sønner.
Peder Høgsvig er nævnt mange steder i Hammerum Herreds Tingbog. Hans søskende er:

Jep Pedersen i Tjørring
Maren Pedersdatter i Sivebæk
Kirsten Pedersdatter
gift med Laurs Jørgensen i Lillelund

Familien gengives i Hammerum Herreds Tingbog i 1692 den 9. januar og den 23. april.
Børn:
Ole Pedersen
Per Pedersen
Anders Pedersen
Anne Pedersdatter
Maren Pedersdatter
Birgitte Pedersdatter *1672c-
Gift 1692 med Niels Christensen.

Skarrild Vester Døvling 2 0 2 0
1705 Jørgen Jessen Stensbæk.
Han ses i Hammerum Herreds Tingbog i kontroversen mellem Peder Høgsvig, forrige fæster, og Hans Andersen på Nørre Karstoft. I 1704 påstår Hans Andersen at Jørgen Stensbæk har skøde på Vester Døvling, men der er intet tinglyst. Et nyt skøde til Jørgen Stensbæk på Vester Døvling tinglæses den 17. juni 1705 på Viborg Landsting.
Men dette var et trick, en finte, for at få Peder Høgsvig udvist af gården fordi Hans Andersen på Nørre Karstoft var kommet på kant med ham. Allerede næste år 1706 er skødet tilbage til Hans Andersen, som på sin bondes Jørgen Jessen Stensbæk vegne klagede mod Peder Høgsvig for forulempelse.

Skarrild Vester Døvling 2 0 2 0
1713 Peder Nielsen.
Hartkornet 2 0 2 0 angives da han fæster.

Skarrild Vester Døvling 2 0 2 0
1718 Niels Pedersen (Døvling).
Gift med hans kone.
Niels Pedersen er muligvis på en anden gård.
I 1727 stævnes Niels Pedersen, fæster i Døvling, og protokollerer hans fæstebrev:

Haver jeg Peder Madsen Lillelund Sted og Fæst til Niels Pedersen, barnefødt i Deuling en halv Gaard i Deuling, som hans salig Fader paaboede....
Lundenæs d. 14 jan. 1718

Niels Pedersen ikke set død i Skarrild.
Børn:
Karen Nielsdatter *1725.04.15 Døvling.
?Gift med Niels Madsen i Døvling.
Peder Nielsen *1727.11.23 Døvling.
Ikke set efter dåb.

Skarrild Vester Døvling 2 0 2 0
1741- Henrik Clausen Linderot †1757 Kbh søn af Claus Linderot *1650c †1713 og Sofie Iversdatter Krabbe *1652c †1735 Resen Præstegaards Grund.
Ugift.
Han ses første gang nævnt af Vester Døvling i 1741 i et skifte.
Der formodes at være en fæster mere mellem 1713 og 1741.
Kaptajn Henrik Linderot er 1743 i skattelisten selvejer af Vester Døvling angivet med 2 tønder hartkorn altså 2 0 0 0, men dette er en omtrentlig gengivelse og skal ikke passe på skæpper, fjerdingkar og album.
Han var ikke gift, men havde to børn, som han i 1748 lyser i kuld og køn. I skattelisten 1743 angives at han på gården har en dreng, en karl og en pige. I den simulerede folketælling nedenfor antages at drengen og pigen er hans børn, hvilket er en hypotese. Men hans børn har med ret stor sikkerhed været på gården i 1748, da han lyser dem i kuld og køn. Datteren Dorte vies fra Vester Døvling i 1757.
H. A. Brorsons "Fortegnelse over adelige i Ribe stift aar 1748":

Udi Scharrild Sogn paa Vester-Dofling opholder sig Henric Linderothj en Søn af Claus Linderoth og Sophie Krabbe, har forhen under 3de Konger staaet udi Dansk Tieneste og tilsidst været Capitain, indtil hand formedelst hans høje Alderdom under Høyst Salige Kong Christian den Siette fick sin Dimission. Hans Omstændigheder ere meget fattige. Hans Far-Fader Henric linderoth, som først var Obrist Lieutenant under Høy-Salig Kong Christian den Fierde, er af Høystbemelte Hans Majestæt nobiliteret d. 1 Dec. 1646, blev siden Commandant i Fridericia, hvor hand forblev i Stormen af de Svendske under General Wrangel.

Den senere skolemester i Skarrild sogn, Jens Nielsen, opkalder i Vester Døvling hans søn i 1744 Henrik.
Børn (moder eller mødre ukendt):
Claus Jensen Linderot *1732 †1799.07c (skifte) Gjellerup.
Gift med Anne Danielsdatter Lysgaard *1738 †1808.02 Gjellerup datter af Daniel Andersen Lysgaard †1735+ og Bodil Jensdatter Fusager †1744.
Claus Linderot er i 1787 så svag, at han ikke kan udføre degneembedet - han kaldes senere lam. Claus Sehested får sin tjener Mads Skov til at undervise i Gjellerup. Denne bliver så i 1799 udnævnt som efterfølger. Se "Mads Schou paa Holtbjerg" i Hardsyssels Aarbog 1932.
Dorte Jakobsdatter Linderot *1735 †1794.03.02 (Peder Andersens enke, 59) Ørbæk, Hoven sogn.
Gift 1757 med Peder Andersen *1733.06.24 Ørbæk, Hoven †1777.04.27 Ørbæk søn af Anders Pedersen *1692.03.02 Ørbæk og ?Mette Christensdatter *1699.08.17 Rabæk, Oddum †1765.07.28 Hoven.
Dorte ses i Skarrild kirkebog 1753-57. Hun bærer børn født i Døvling fire gange og er fadder een gang. I FT 1787 er hun enke i Ørbæk i Hoven.
Børn:
Henrik Linderoth Pedersen *1758.08.20 Ørbæk, Hoven.
Anders Pedersen *1765.09.08 Ørbæk.
Anna Marie Pedersdatter *1767.11.01 Ørbæk †1789.03.15 Ørbæk.
Hun er i FT 1787 tjenestepige i Hvolmose i Hoven ved Christen Jensen.
Flere dødfødte børn.
Simuleret Folketælling 1743 Døvling Henrik Clausen Linderot Ejer: Linderot
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1743100Henrik Clausen Linderot  1695c  1757 København Søn af Claus Linderot *1650c †1713 og Sofie Iversdatter Krabbe *1652c †1735 Resen. Han er enke og skrives allerede 1741 af Vester Døvling. Han nævnes 1753 som fadder i Døvling, hvor datter Dorte bærer. I skiftet af 14. juli 1757 kaldes han Kaptajn i Vester Døvling i Skarrild sogn.
søn175750Claus Jensen Linderot12 1732  1799 Gjellerup Lyst i kuld og køn 5.10.1748 som 16-årig som Claus Linderot. Degn i Gjellerup. †1799.07.06 Gjellerup gift med Anne Danielsdatter Lysgaard *1738 †1808.02 Gjellerup.
LINK: Anne Danielsdatter Lysgaard.
dat.175750Dorte Jakobsdatter Linderot8 1735  1794  Lyst i kuld og køn 5.10.1748 som 13-årig som Dorthe Linderot, der nu (1757) ægter Peder Andersen *1733 Ørbæk, Hoven †1777.
tj-karl1743100X18+ 1731-    


Skarrild Vester Døvling 2 0 2 0
1757 Ukendt.
Det er ikke kendt, hvem der overtager Vester Døvling i 1757 efter Henrik Linderots død.

Skarrild Vester Døvling 2 0 2 0
1777- Knud Olesen Overby *1724.06.09 Sønder Felding †1790.09.17 Døvling søn af Oluf Knudsen *1680cc †1755.05.24 Drongstrup, Sønder Felding.
Gift med Abelone Nielsdatter *1715c †1802.09.27 Døvling.
Knud Olesen ses som ejer af hartkorn 1 5 2 0 i Døvling i Hegelahrs hartkornsliste i 1783. Han ses 1777 som fadder i Døvling ved hans datter Bartholine Knudsdatter barn se #2448. Han har altså købt Vestergaard i Døvling i Skarild i 1777 eller før. En aftægtsmand Jens Nielsen er angivet med 0 3 0 0, de to hartkorn (1 5 2 0 og 0 3 0 0) giver tilsammen 2 0 2 0, hvilket er det hartkorn, der angives for Vestergaard i Døvling. Jens Nielsen er Jens Nielsen Skolemester. Det er uvist, om han har ejet eller ført Vestergaard.
Set barn:
Bartoline Birgitte Knudsdatter *1752c Drongstrupgaard, Overby, Sønder Felding, overtager gården, se nedenfor.

Skarrild Vester Døvling 2 0 2 0
1784c Jens Jakobsen *1753c Tarp, Sønder Felding †1825.06.01 Vestergaard, Døvling søn af Jakob Tarp Lassen *1710c †1773.05.02?? (samme som konen??) Sønder Felding og Maren Tarp Sørensdatter *1722c †1773.05.02 Sønder Felding.
Gift 1772.10.09 i Sønder Felding med Bartoline Birgitte Knudsdatter *1752c Drongstrupgaard, Overby, Sønder Felding †1841.08.19 Vestergaard, Døvling datter af formand.
Jens Jakobsen er bror til Laurids Jakobsen Fonager i Kodbøl i Borris (Fonager er et sted i Borris).
Børn:
Jakob Ole Døvling Jensen *1774.08.15 Sønder Felding †1851.12.08 Drongstrup, Sønder Felding.
Gift 1808.10.22 i Sønder Felding med Inger Kirstine Knudsdatter *1783.07 Drongstrup †1870.01.03 Sønder Felding datter af Knud Pedersen *1764.05.07 Drongstrup †1822.07.06 Sønder Felding og (gift 1782.10.13 Sønder Felding) Maren Nielsdatter *1757.03.17 Drongstrup †1830.12.21 Drongstrup.
Boede i Drongstrup i Sønder Felding sogn.
Abelone Jensdatter *1776.01.15 Skovbjerg, Sønder Felding overtager gården, se nedenfor.
Knud Jensen *1777.05.25 Døvling.
Niels Jensen *1779.12.19 Døvling †1848.09.09 Sønder Felding.
Gift 1811.11.03 i Skarrild med Anna Cecilia Friedrichsdatter *1784.03.14 Sønder Felding †1862.04.30 Sønder Felding datter af Friedrich Johan Christiansen *1760c og Johanne Jensdatter *1763c Snejbjerg †1847.05.28 Snejbjerg.
Boede i Sønder Felding sogn.
Jens Jensen Døvling *1781.12.30 Døvling †1866.01.30 Helgaard, Borris.

Gift 1. 1814.10.23 i Borris med enke Karen Pedersdatter *1775.02.05 Sønderskov, Borris †1816.07.19 (skifte) Borris datter af Peder Jensen *1743.05.12 Sønderskov †1803.04.24 Sønderskov og (trolovet 1768.05.17 Borris) Birte Marie Jensdatter *1744c Sønderby? Borris? †1805.03.06 Sønderskov.

Gift 2. 1817.03.30 i Borris med Maren Knudsdatter *1784.03.17 Sønderby, Borris †1869.02.20 Helgaard datter af Knud Peder Jensen *1755.03.31 Sønderby †1836.11.17 Sønderby og Karen Jakobsdatter *1760.06.16 Tarp, Sønder Felding †1850.01.15 Sønderby.
Giftede sig med 1. kone til Votkærhus i Sønderlandet i Borris sogn.
1822 køber han en gård i Helgaard i Borris og flytter 1831c derhen.
Maren Jensdatter *1784.04.04 Døvling †1787.08.21 Døvling.
Ole *1785.12.04 Døvling begravet †3 uger gammel.
Ole *1787.04.05 Døvling †1801.03.08 Døvling fjorten år gammel.
Jens *1789.04.13 Døvling †1789.12.13 otte måneder gammel.
Jens Christian Jensen *1791.02.20 Døvling †1846.01.23 Odderskær, Borris.
Gift med Mariane Hansdatter *1796.09.11 Borris †1865.04.15 Borris datter af Hans Poulsen *1761c †1829.04.14 Odderskær, Borris og Elles Nielsdatter *1769c Sønder Askær, Brande †1817 Odderskær, Borris.
Levede i Odderskær i Borris sogn hartkorn 4 4 0 0.
Lars Jensen *1793.07.07 Døvling †1846.03.11 Trinitatis, Kbh.
Gift 1826.06.20 i Kbh med Petronelle Jensen *1796 Kbh †1845+.
I FT 1845 Silke- og Klædehandler i Kbh i Købmager Kvarter, Store Kjøbmagergade 8, 2. sal. med en søn og en datter.
Folketælling 1787 Døvling Jens Jakobsen   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 1Jens Jakobsen341753c Tarp Sønder Felding 1845 Døvling Skarrild  
kone 1Bartholine Knudsdatter351752c Overby Sønder Felding 1841 Døvling Skarrild †1841.08.19 Vestergaard, Døvling.
dat. Abelone Jensdatter121776 Skovbjerg Sønder Felding 1856 Døvling Skarrild *1776.01.15 Skovbjerg, Sønder Felding †1856.12.16 Vestergaard, Døvling
søn Knud Jensen111777 Døvling Skarrild  Dåb nr.2448
*1777.05.25 Døvling.
søn Niels Jensen81779 Døvling Skarrild 1848 Sønder Felding Dåb nr.2471
*1779.12.19 Døvling †1848.09.09 Sønder Felding
søn Jens Jensen Døvling61781 Døvling Skarrild 1866 Helgaard Borris Dåb nr.2493
*1781.12.26 Døvling †1866.01.30 Helgaard, Borris.
dat. Maren Jensdatter41784 Døvling Skarrild 1787 Døvling Skarrild Dåb nr.2516
Begravet nr.6533
*1784.01.31 Døvling †1787.08.21 Døvling
søn Ole Jensen11787 Døvling Skarrild 1801 Døvling Skarrild Dåb nr.2551
Begravet nr.6665
*1787.01.26 †Feb. 1801.
kones far 1Knud Olesen Overby621724  1790 Døvling Skarrild Begravet nr.6557
*1724.06.09. Nyder Aftægt. †1790.09.17 Døvling.
kones mor 1Abelone Nielsdatter721715c  1802 Døvling Skarrild Begravet nr.6675
Nyder Aftægt. †1802.09.27.

Folketælling 1801 Døvling Jens Jakobsen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Jens Jakobsen501753c Tarp Sønder Felding 1845 Døvling Skarrild  
kone 1Bartholine Knudsdatter501752c Overby Sønder Felding 1841 Døvling Skarrild †1841.08.19 Vestergaard, Døvling.
dat. Abelone Jensdatter251776 Skovbjerg Sønder Felding 1856 Døvling Skarrild *1776.01.15 Skovbjerg, Sønder Felding †1856.12.16 Vestergaard, Døvling
26.05 søn Jakob Jensen271774 Sønder Felding 1851 Drongstrup Sønder Felding *1774.08.15 Sønder Felding †1851.12.08 Drongstrup, Sønder Felding
søn Jens Jensen Døvling201781 Døvling Skarrild 1866 Helgaard Borris Dåb nr.2493
*1781.12.26 Døvling †1866.01.30 Helgaard, Borris.
søn Jens Christian Jensen111791 Døvling Skarrild 1846 Odderskær Borris *1791.01.04 Døvling †1846.01.23 Odderskær, Borris.
søn Lars Jensen81793 Døvling Skarrild 1846 Trinitatis København *1793.06.01 Døvling †1846.03.11 Trinitatis, Kbh.
kones mor 1Abelone Nielsdatter871715c  1802 Døvling Skarrild Begravet nr.6675
Nyder Aftægt. †1802.09.27 Døvling.


Skarrild Døvling 2 1 0 0 Vestergaard
1804 Christen Pedersen Sandfeld *1772c Store Sandfeld †1861 Skarrild søn af Peder Jørgensen *1714c Store Sandfeld †1788.04.20 Store Sandfeld og 2. kone Maren Christensdatter *1746c Tarp, Brande †1821.07.29 Store Sandfeld.
Gift 1804.09.30 i Skarrild med Abelone Jensdatter *1776.01.15 Skovbjerg, Sønder Felding †1856.12.16 Vestergaard, Døvling, Skarrild datter af formand.
Han kaldes mest Christen Sandfeld.
Vestergaard var ved udstykningen den største gård i Døvling med fire længer. Dette ses på det fra udstykningen kopierede matrikelkort i 1817. Den har da 23.213.570 kvadrat alen eller 915 hektar hede syd og vest for Døvling Bæk og circa 20 hektar dyrket jord.
Tre af hans døtre gifter sig med sønner af Niels Christensen Olling i Overkirkegaard i Assing sogn.
Børn:
Maren Christensdatter *1805.09.29 Døvling.
Birte Marie Christensdatter *1807.06.28 Døvling.
Gift 1829.10.11 i Skarrild med Jens Christian Nielsen *1804.10.26 Overkirkegaard, Assing †1900.03.27 Assing søn af Niels Christensen Olling *1772.06.24 Fiskbæk, Nørre Vium †1827.06.20 Assing.
Maren Kirstine Christensdatter *1809.04.30 Døvling †1848.08.07 Kærsig, Assing.
Gift 1837.05.04 i Skarrild med Jens Nielsen *1807.10.11 Overkirkegaard, Assing †1859.05.08 Assing søn af Niels Christensen Olling *1772.06.24 Nørre Vium †1827.06.20 Assing og (gift 1803.11.13 i Assing) Ane Jensdatter Valderbæk *1770.03.12 Assing †1828.07.18 Assing (datter af Jens Valderbæk).
Først i Bukkær i Assing sogn.
FT 1845 i Kærsig i Assing.
Peder Christensen *1811.04.14 Døvling †1846.12.01 Døvling 35 år gammel.
I FT 1845 tjenestekarl ved broder Jens Christensen, der driver gården.
Jens Christensen *1813.09.05 Døvling, overtager gården, se nedenfor.
Anne Christensdatter *1815.11.12 Døvling †1892.01.22 Assing.
Gift 1841.04.23 i Skarrild med Christen Nielsen *1812c Overkirkegaard, Assing søn af Niels Christensen Olling.
De havde en gård i Kibæk i Assing.
Ane Marie Christensdatter *1821.10.11 Døvling †1903.09.01 Sønder Karstoft, Skarrild.
Gift 1844.10.27 i Skarrild med Peder Hesselvig Jensen *1818.06.28 Elkær, Skarrild †1897.09.03 Sønder Karstoft Mark søn af Jens Lauridsen Elkær *1787.05.27 Elkær, Skarrild †1861.06.14 Elkær og (gift 1812.03.26 Skarrild) Anne (døbt Maren) Pedersdatter *1791.01.02 Hesselvig, Skarrild †1871.03.04 Elkær.
Folketælling 1834 Døvling Christen Pedersen Sandfeld   9 en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Christen Pedersen Sandfeld641772c Sandfeld- Store Brande 1861 Døvling Skarrild *1772c Store Sandfeld †1861 Skarrild.
kone 1Abelone Jensdatter581776 Skovbjerg Sønder Felding 1856 Døvling Skarrild *1776.01.15 Skovbjerg, Sønder Felding †1856.12.16 Vestergaard, Døvling
søn Peder Christensen231811 Døvling Skarrild 1846 Døvling Skarrild Dåb nr.2803
*1811.04.14 Døvling †1846.12.01 Døvling
søn Jens Christensen211813 Døvling Skarrild 1892 Skarrild Dåb nr.2826
*1813.09.05 Døvling †1892.03.09 Skarrild.
dat. Maren Kirstine Christensdatter251809 Døvling Skarrild 1848 Kærsig Assing Dåb nr.2782
*1809.04.30 Døvling †1848.08.07 Kærsig, Assing
dat. Anne Christensdatter191815 Døvling Skarrild 1848 Kjærsig Assing Dåb nr.2847
*1815.11.12 Døvling †1848.08.07 Kjærsig, Assing.
dat. Ane Marie Christensdatter13Døvling Skarrild 1903 Karstoft- Sønder Skarrild *1821.10.11 Døvling †1903.09.01 Sønder Karstoft
Aftægt kones mor 1eBartoline Knudsdatter831752c Overby Sønder Felding 1841 Døvling Skarrild †1841.08.19 Vestergaard, Døvling.


Skarrild Døvling 2 1 0 0 Vestergaard
1840c Jens Christensen *1813.09.05 Døvling †1892.03.09 Skarrild søn af formand.
Gift 1840c med Karen Eriksdatter *1818.06.07 Sønder Karstoft, Skarrild †1913.07.23 Skarrild datter af Erik Terkelsen og Birgitte Marie Jensdatter.
Ses FT 1845-1880 i Døvling.
Skarrild Døvling Vestergaard 2 1 0 0 ender her ↑

Skarrild Vester Døvling Hus begynder her ↓
1744 Jens Nielsen Skolemester *1713c †1791.11.09 Silstrup.
Gift 1744- med (enke?) Kirsten Jensdatter *1702cc †1782.10.21 Vester Døvling.
Jens Nielsen bor i et hus i Vester Døvling og opkalder hans søn efter Henrik Linderot, der har gården Vester Døvling på den tid (1744). I 1782, da konen Kirsten Jensdatter begraves, bor de der stadig. Men derefter er Jens Nielsen flyttet til Silstrup, hvor han er indsidder ved Peder Jensen Pindvig i FT 1787.
I julen 1776 giver han og konen i Jule-Offer til præsten Hegelahr:

Jens Nielsen og Hustru i Deufling       12 Sk.

I samme år 1776 kommer det til en stor kontroverse om skolehold i Sønderlandet i Skarrild. Det er Ronnum, Sønder Karstoft, Døvling, Skave og Skarrild-Grene. Den gamle skoleholder, som Jens Nielsen kaldes, er 63c og Christen Hansen Karstoft - der er 27 - vil overtage. Biskoppen i Ribe vil have Christen Hansen Karstoft men præsten Hegelahr vil beholde Jens Nielsen Skoleholder. Dog har biskoppen lovet Jens videre løn, hvilket Hegelahr stiller i tvivl. Hegelahr vil have forstået fra Jens at han vil trække sig fra embedet, men det har Jens ikke sagt, kun hvis han ikke fik løn.
Det trækker ud og Hegelahr beretning i Liber Daticus er partisk og forviklet.

Den 24. Jan. 1777 ankom en Ordre fra Biskopen og Provsten angaaende Skoleholdet paa Søndre-Land i Scharrild Sogn, hvilken blev samme Dag bekiendtgjort vedkommende saaledes:
Den 24. Jan. 1777 blev i Sønder Carstoft hos Jens Jensen bekiendtgjort en Ordre fra Biskopen af 11. Jan. Og fra Pro-sten af 20. ejusdem om Skolehold paa Søndre-Land i Scharrild Sogn for Christen Hansen, Jens Nielsen /: den gamle Skolemester :/ og følgende Sognemænd: Søren Ronnum, Jens Jensen, Terkel Jensen og Bent Jensens Søn Jens, som mødte paa sin Faders vegne og blev da afgiort og talt følgende:
1. Da der nu efter Fundatsen er fire Uger tilbage af Skoletiden, saa tilholdes Christen Hansen af Sognepræsten at begynde Skolen i Skave Dagen efter d. 25. hujus.
2. Jens Nielsen indvendte, at han ikke fragik Skolen uden han lovlig bliver afsat; da Sogne-mændene havde lovet ham sin Løn og tillige ere fornøjede med ham.
3. De nærværende Sognemænd paastode, at de ikke ville slippe Jens Nielsen førend Øvrigheden frakiendte ham Skoleholdet.
4. Men da Oster Jensen i Skave var efter sigende ikke hjemme, saa tilholdtes Christen Hansen at begynde Skolen i Morgen hos sin Fader indtil den ovenmeldte Biskopelige og Provstelige Ordre kunde blive i Overmorgen bekiendtgjort for Sognemændene i Kirken og offentlig tillyst hvor han skulde begynde Skolen.

Det ender med at Christen Hansen Karstoft bliver skoleholder og senere degn 1782 - igen efter en kontroverse med Hegelahr. Hegelahr er en pirrelig herre og Christen Hansen var ikke sådan at koste omkring med.
Børn med formodet 1. mand:
NN *1731c †1765.07.14 Døvling.
Barn med Jens Nielsen:
Henrik *1744.05.01 Døvling †1744.12.18 syv måneder
Skarrild Vester Døvling Hus
1782 Knud Olesen Overby *1724.06.09 †1790.09.17 Døvling.
Gift med Abelone Nielsdatter *1715c †1802.09.27 Døvling.
Parret er Bartoline Knudsdatter på Vester Døvlings forældre fra Sønder Felding, de formodes at have boet i dette hus, da der i FT 1787 ikke angives andre. Datteren Bartoline Knudsdatter er gift med Jens Jakobsen Vester Døvling.
Set datter:
Bartoline Birgitte Knudsdatter *1752c Drongstrupgaard, Overby, Sønder Felding †1841.08.19 Vestergaard, Døvling.
Gift med Jens Jakobsen her i Vester Døvling.
Skarrild Vester Døvling Hus ender her ↑


Skarrild Døvling 4 1 0 0 begynder her ↓
1760c Bendt Jensen *1722c Silstrup †1778.01.25 Døvling søn af Jens Bennetsen †1747.05.13 Silstrup og Birgitte Nielsdatter *1695cc †1751+.
Gift 1. 1748.07.22 i Sønder Omme med Mette Pedersdatter af Bøvl *1717.06.24 Stakroge †1772.08.29 (55 år) Øster Døvling datter af Peder Christensen.
Gift 2. 1773.11.02 noteret i Assing KB med Kirsten Andersdatter *1727c ?†1805.09.14 Overkirkegaard, Assing.
Han overtager først faderens gård i Silstrup i Skarrild. Der bliver han circa 12 år før han flytter her til Døvling.
Se børnene under Silstrup.
Kirsten Andersdatter gift 2. 1780.07.03 i Skarrild med Jens Nielsen Bukkær *1722c †1792.12.28 Bukkær, Assing . I FT 1787 husmand i Annexgaarden, Bukkær, Assing.

Skarrild Døvling 4 1 0 0
1778c Jens Bendtsen *1749.11.09 Silstrup Skarrild, søn af formand.
Gift 1779c (ikke i Skarrild) med Kirsten Marie Christensdatter *1751c †1810.03.18 Døvling.
Jens Bendtsen er født i Silstrup og flytter med faderen Bendt Jensen til Døvling omkring 1760, da han er 11 år gammel.
Jens Bendtsen nævnes 1786 med hartkorn 5 3 3 0 og har to heste i et tillæg 1786 til præst Hegelahrs hartkornsliste. I 1787 med 4 1 0 0, hvilket tal anses for mere troværdigt.
Børn:
Bendt Jensen *1781.06.24 Døvling †1803.04.19 Døvling.
Christen Jensen *1783.04.06 Døvling, Skarrild †1822.03.29 Assing.
Gift 1. 1812.03.30 i Assing med Ellen Henningsdatter *1788.09.08 Nederby, Sønder Felding †1827.03.24 Paarup Vestergaard, Assing datter af Henning Jensen *1757.12.11 Kirkegaard, Arnborg †1814 Paarup, Assing (søn af Jens Henningsen) og (gift 1782c) med Kirsten Mouridsdatter *1761c †1824 Paarup, Assing.
Mette Kristine Jensdatter *1784.12.26 Døvling, overtager gården, se nedenfor.
Samuel *1787.01.14 Døvling †1788.11.01 to år gammel.
Gunner Marie Jensdatter *1789.03.01 Døvling †1862.03.20 Skarrild.
Gift 1815.06.18 i Assing med Jens Henningsen *1786 Nederby, Sønder Felding †1832.03.31 Skarrild søn af Henning Jensen *1757.12.11 Kirkegaard, Arnborg †1814 Paarup, Assing (søn af Jens Henningsen) og Kirsten Mouridsdatter *1761c †1824 Paarup, Assing.
Fadder 1813-19. Gift i Assing. Flytter tilbage til Skarrild før 1832.
Samuel *1791.04.25 Døvling †1794.03.02 begravet knap 3 år
Peder *1793.04.01 Døvling, tvilling 1793.09.01 fem måneder gammel.
Anne Malene *1793.04.01 Døvling, tvilling †1793.07.08 tre måneder gammel.
Anne Malene Jensdatter *1794.09.21 Døvling †1844.03.18 Hvedde, Assing.
Gift 1. 1820.04.03 i Assing med Peder Jakobsen *1796.03.20 Hvedde †1833.06.07 Hvedde søn af Jakob Pedersen *1761.08.16 Hvedde †1830.03.07 Hvedde og Kirsten Pedersdatter *1757.02.11 Bøvl, Sønder Omme †1829.02.03 Hvedde.
Gift 2.1833.12.15 i Assing med Jens Bertelsen *1794.12.07 Fjelstervang, Vorgod †1874.12.07 Assing søn af Bertel Larsen *1763.08.22 Vorgod †1812.03.15 Vorgod og (trolovet 1791.01.21 Vorgod) Gertrud Nielsdatter *1773.08.26 Vorgod †1853.03.10 Vorgod.
Samuel *1798.04.08 Døvling †1800.03.23 to år gammel.
Folketælling 1787 Døvling Jens Bendtsen   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 1Jens Bendtsen39*1748c Silstrup Skarrild  Dåb nr.2210
*1749.11.09 Silstrup †1813.04.19 Assing.
kone 1Kirsten Marie Christensdatter361751c  1810 Døvling Skarrild Begravet nr.6726
*1751c †1810.03.18 Døvling
søn Bendt Jensen71781 Døvling Skarrild 1803 Døvling Skarrild Dåb nr.1993
Begravet nr.6679
*1781.05.21 †1803.04.19 Døvling.
søn Christen Jensen51783 Døvling Skarrild 1822 Assing Dåb nr.2507
*1783.04.06 †1822.03.29 Assing.
dat. Mette Kirstine Jensdatter31784 Døvling Skarrild 1829 Døvling Skarrild Dåb nr.2528
*1784.11.25 †1829.03.26 Skarrild
søn Samuel Jensen11786 Døvling Skarrild 1788 Døvling Skarrild Dåb nr.2549
Begravet nr.6541
*1786.12.07 Thodal 1788.11.01.
mands søs. 0Else Bendtsdatter291758c Silstrup Skarrild 1829 Skibbild Arnborg Dåb nr.2281
*1758.08.06 †1829 Skibbild, Arnborg.
tj-dreng Niels Nielsen131774c   Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.

Folketælling 1801 Døvling Jens Bendtsen   2den
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Jens Bendtsen531749 Silstrup Skarrild 1813 Assing Dåb nr.2210
*1749.11.09 Silstrup †1813.04.19 Assing.
kone 1Kirsten Marie Christensdatter491751c  1810 Døvling Skarrild Begravet nr.6726
*1751c †1810.03.18 Døvling.
søn Bendt Jensen201781 Døvling Skarrild 1803 Døvling Skarrild Dåb nr.1993
Begravet nr.6679
*1781.05.21 †1803.04.19 Døvling.
søn Christen Jensen181783 Døvling Skarrild 1822 Assing Dåb nr.2507
*1783.04.06 †1822.03.29 Assing.
dat. Mette Kirstine Jensdatter171784 Døvling Skarrild 1829 Døvling Skarrild Dåb nr.2528
*1784.11.25 †1829.03.26 Skarrild
dat. Gunnar Marie Jensdatter131788 Døvling Skarrild 1862 Skarrild Dåb nr.2567
*1788.12.10 †1862.03.20 Skarrild.
dat. Anne Malene Jensdatter71794 Døvling Skarrild 1844 Hvedde Assing Dåb nr.2639
*1794.08.16 †1844.03.18 Hvedde, Assing.


Skarrild Døvling 4 1 0 0
1811c Christen Andersen Hvedde *1785.07.08 Hvedde, Assing †1857.05.31 Skarrild søn af Anders Christensen *1749.02.02 Bøvl, Sønder Omme †1816.01.14 Døvling og Maren Jakobsdatter Hvedde *1744c Hvedde †1824.04.19 Døvling.
Gift 1. 1811.09.27 i Assing med Mette Kirstine Jensdatter *1784.12.26 Døvling †1829.03.26 Skarrild datter af formand.
Gift 2. 1830.04.12 i Skarrild med Ane Johanne Nielsdatter *1802.10.31 Pindvig, Skarrild †1871.03.08 Skarrild datter af Niels Christensen Haulund *1764.05 Haulund, Ølgod †1838.02.01 Skarrild og Kirstine Nielsdatter *1770.02.02 Sønder Omme †1837.04.27 Skarrild.
Otte ud af ni børn dør i barnealderen. Kun et barn Jens Christensen bliver voksen og han bliver kun 45 år gammel. Hvis det er genetisk hænger det sammen med Christen Andersen Hvedde for det betræffer børn med begge koner.
Børn med 1. kone Mette Kirstine Jensdatter:
Anders *1812.06.28 Døvling †1812.10.25 fire måneder gammel.
Jens Christensen *1813.08.08 Døvling †1858.04.26 Omvraa Mark, Sønder Omme.
Gift 1839.12.26 i Faster (Skarrild kirkebog) med Ane Kierstine Christensdatter *1815.07.04 Sædding †1901.01.15 Omvraa Mark, Blaahøj sogn datter af Karen Christensdatter *1790.02.24 Bukkær, Assing †1886.02.18 Klokmose, Faster og (gift 1814.04.03 Sædding) Christen Lauridsen *1784.10.10 Leding, Dejbjerg †1834.09.14 Sædding.
Ses FT 1834 hjemme.
Anders *1812.08.09 Døvling †1812.10.25 to måneder gammel.
Anders Hvedde Christensen *1814.12.26 Døvling †1831.02.10 Skarrild seksten år gammel.
Dødfødt dreng 1816.09.26 Døvling 1816.09.26.
Maren *1818.05.10 Døvling †1821.06.05 Døvling tre år gammel.
Peder Bendtsen *1820.10.01 Døvling †1833.01.02 tolv år gammel.
Christen Christensen *1822.07.17 Døvling †1839.12.25 Døvling sytten år gammel.
Ses FT 1834 hjemme.
Barn med 2. kone Ane Johanne Nielsdatter:
Anders *1831.04.06 Døvling †1836.09.18 Døvling fem år gammel.
Ses FT 1834 hjemme.
Folketælling 1834 Døvling Christen Andersen Hvedde  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 2Christen Andersen Hvedde481785 Hvedde Assing 1857 Døvling Skarrild *1785.07.08 Hvedde, Assing †1857.05.31 Skarrild
kone 2 1Ane Johanne Nielsdatter311802 Pindvig Skarrild 1871 Skarrild *1802.10.31 Pindvig, Skarrild †1871.03.08 Skarrild.
søn 1 Jens Christensen211813 Døvling Skarrild 1858 Omvraa Mark Sønder Omme *1813.08.08 †1858.04.26 Omvraa Mark, Sønder Omme. Jens fejllæst som Søren på AO.
søn 1 Christen Christensen121822 Døvling Skarrild 1839 Døvling Skarrild *1822.07.17 Døvling †1839.12.25 Døvling.
søn 2 Anders Christensen41831 Døvling Skarrild 1836 Døvling Skarrild *1831.04.06 Døvling †1836.09.18 Døvling
tj-dreng Peder Ostersen101823 Skarrild- Grene Skarrild 1885.03.27 Vejle By *1823.07.31 Skarrild Grene, søn af Oster Pedersen og Elisabeth Jensdatter.
Skarrild Døvling 4 1 0 0 ender her ↑


Skarrild Døvling 2 5 3 1½ begynder her ↓
1732c Peder Christensen (Døvling) *1695c †1767.07.02 Døvling.
Trolovet 1732.10.20 i Grindsted med af Morsbøl i Grindsted Margrethe Christensdatter *1705c Morsbøl †1770.05.25 Døvling.
Peder Døvling ses i skattelisten 1743 og i kirkebogen. I 1744 og i 1753 nævnes han af Øster Døvling i Nørre Karstofts jordebøger.
I Nørre Karstofts jordebog 1753 fæster han hartkorn 2 5 3 1½, men de fire gårde får mellem 1753 og 1787 ændret hartkornet så alle har 2 6 0 0 og man kan så ikke mere kende forskel på gårdene over hartkornet.
Foruden denne Peder Christensen Døvling er der en Peder Andersen vel i Døvling, de ses begge sammen som faddere i #2236.
Børn:
Kirsten Pedersdatter *1738.04.03 Døvling †1778.05.16 (Christen Pedersens kone i Døvling).
Gift 1773 i Skarrild? med Christen Pedersen den Gamle *1714c Skarrild-Grene? †1782.12.10 Døvling.
Hun er fadder og bærer 1763 se #2325.
Se #2418:

Faderens {Christen Pedersen den Unges} Syster den gamle Christen Pedersens Hustru bar det frem.

Christen Pedersen Døvling *1741.03.05 Døvling †1811.03.22 Assing.
?Gift 1772- med Ane Larsdatter *1733c (ikke set født i Assing) †1801+.
Havde en af Annexgaardene i Bukkær i Assing sogn.
FT 1787 og FT 1801 i Annexgaarden i Bukkær.
Christen Pedersen *1744.11.01 Døvling †1782.07.07 Døvling.
Han er fadder i 1760 i Døvling, se #2293.
Og han begraves 37 år gammel i 1782.
Simuleret Folketælling 1743 Døvling Peder Christensen Døvling Ejer: Mad. Lillelund
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1743100Peder Christensen Døvling  1695c  1767 Døvling Skarrild Begravet nr.6335
†1767.07.02 Døvling. Grindsted viede: "1732 d. 30 okt. Gift d. 23 nov. Peder Christensen af Døuling i Scharlef sogn og Margretha Christensdatter af Morsbøl".
kone1743100Margrethe Christensdatter  1705c Morsbøl Grindsted 1770 Døvling Skarrild Begravet nr.6357
†1770.05.25.
dat.173860Kirsten Pedersdatter5 1738 Døvling Skarrild  Dåb nr.2126
*1738.04.03.

Skarrild Døvling 2 5 3 1½
1767c Christen Pedersen den Unge *1744.11.01 Døvling †1782.07.07 Døvling søn af formand.
Gift 1767c med hans kone.
Han overtager gården efter hans fars død 1767.
Der findes to Christen Pedersen i Døvling på den tid, nogen gange angiver kirkebogen det fx med Christen Døvling senior, andre gange skal det undersøges, men mest kan det bestemmes hvem det er. Christen Pedersen den Gamle er gift 2. gang med Kirsten Pedersdatter se #2418 som er Christen Pedersen den Unges søster.
Børn:
Peder Christensen *1769.02.28 Døvling
Karen Christensdatter *1771.04.01 Døvling
Lars Christensen *1775.01.12 Døvling †1820.06.02 Meldgaard, Paarup, Assing.
Gift 1803.10.30 i Assing med Karen Sørensdatter *1771.03.13 Kjærsig, Bukkær, Assing †1859.03.11 (88 år) Paarup, Assing datter af Søren Christensen *1737c †1782.02.05 Kjærsig.
Dødfødt dreng 1780.03.07 Døvling

1782 NN
Skarrild Døvling 2 5 3 1½ ender her ↑ .


Skarrild Døvling 2 5 3 1½ B begynder her ↓
1725- Niels Pedersen *1700c- †1755.12.21 Døvling.
Gift med hans kone (Else eller Anne fra opkaldelser) *1700c-.
Niels Pedersen ses i skattelisten 1743 og i Nørre Karstofts jordebog 1744 men i jordebogen 1753 ses Niels Madsen i hans sted.
Børn født efter 1724:
Karen Nielsdatter *1725.04.15 Døvling overtager gården, se nedenfor.
Peder Nielsen *1727.11.23 Døvling.

Skarrild Døvling 2 5 3 1½ B
1753- Niels Madsen *1730c- †1765+.
Gift 1751c i Skarrild med Karen Nielsdatter *1725.04.15 Døvling †1765+ datter af formand.
Ses i Nørre Karstofts jordebøger 1753 og 1759 og får børn frem til 1765 og forsvinder så fra sognet. Familien er søgt i sogne i Ringkøbing, Vejle, Skanderborg og Ribe amter, men ikke fundet i FT 1787. Forældrene kan være døde i 1787, dermed ville børnene være sværere at identificere.
At konen hedder Karen Nielsdatter ses i dåb #2316 når man sammenligner præstens "Karen Niels daatter" med degnens "Niels Madsens Hustru":

{PKB:} Føde Anno 1763. d [2]: Janvarius blev jacob Bexgaar Baren Døbt Anne Kiersten Christen daatter bar dend, Faderne Morten stusgar, og Olle Mins kort Laurisen Peder Lustrup Karen Niels daatter ,
{DKB:} J Jesu Nafn Ao 1763. d 1sted Janvirus da Blev Jacob B[æ]exgaard Baren Døbt Nafl: Anne Kiersten Christen daatter udi heesgaard Bar dend Faderne Morten {Pedersen} stusgad kort Laurissen og Olle {Nielsen} Minds [..] Peder Lustrup konne Niels Madsen Hustru ,

Børn:
Else *1753.03.25 Døvling †3 måneder gammel.
Mads Nielsen *1754.05.19 Døvling.
Anne Nielsdatter *1756.12.27 Døvling.
Rasmus Nielsen *1757.12.11 Døvling.
Inger *1760.03.16 Døvling †spæd?
Karen Nielsdatter *1761.07.02 Døvling.
Inger Nielsdatter *1765.03.03 Døvling.
Skarrild Døvling 2 5 3 1½ B ender her ↑ .


Skarrild Døvling 2 5 3 2B begynder her ↓
1743- Søren Olesen.
Gift med hans kone ??(Karen Jakobsdatter *1695c-? †1757.01.24 Døvling, datter af Jakob Jensen Harreskov †1742-).
Han kaldes Søren Døvling i skattelisten 1743. Olesen ses i dåb #2239. Han har kone og en søn og en datter over 12 år. Den mulige kone Karen Jakobsdatter nævnes i skiftet i Søndervang gods skifteprotokol G 442-2. 1711-1787, foliosider 111-113 efter bror Christen Jensen, Over-Kirkegaard, Assing begravet 24. dec. 1742. Hendes far Jakob Jensen har tre levende børn i 1742: Niels Jacobsen i Ahrenborg (Gammel Arnborg) *1700cc, Karen Jacobsdatter i Deufling og Kiersten Jacobsdatter i Moesgaard.
Børn:
?Jakob Sørensen *1717c †1773.04.10 Døvling, mulig søn, overtager gården.
Jens Sørensen *1723c-, overtager gården.
? Sørensdatter *1731-.

Skarrild Døvling 2 5 3 2 B
1744- Jens Sørensen *1723c-.
Ikke set efter 1744, det år står han i Nørre Kartofts jordebog.

Skarrild Døvling 2 5 3 2 B
1753 Jakob Sørensen *1717c †1773.04.10 Døvling.
Gift med Elisabeth Andersdatter *1725c (fra FT 1801 Skarrild Overby) †1801.03.21 Hedehus, Skarrild.
Jakob kan være bror til formand Jens Sørensen og dermed søn af Søren Olesen fra 1743, men det er kun een mulighed.
Konen nævnes uden navn i dåb #2251, #2292 og i begravelsen #6242. Der er en lang vej - som det tillades at betvivle - til hendes navn. I FT 1801 i Skarrild Overby sidder enke Elisabeth Andersdatter 84 almisselem i et hus sammen med datteren Inger Jakobsdatter 44 år gammel dermed *1756c, hvilket passer med Jakobs datter Inger *1754 Døvling. I FT 1787 ses Elisabeth Andersdatter også i Skarrild By som inderste ved Niels Mortensen men uden datter. Hun binder strømper.
Jakob Sørensen mest kaldet Jakob Døvling ses i Nørre Karstofts jordebøger af 1753 og 1759 på hartkorn 2 5 3 2. Han var kun 56, da han døde. Han kan have givet gården videre før han døde, men ikke nødvendigvis.
Børn:
Søren Jakobsen *1753.03.09 Døvling
Ikke set derefter.
Inger Jakobsdatter *1754.06.03 Døvling †1801+.
Ses FT 1801 i Skarrild Overby ved moderen.
Karen *1756.07.11 Døvling †1756.10.14 fire måneder gammel.
Skarrild Døvling 2 5 3 2 B ender her ↑ .


Skarrild Døvling 2 5 3 2 begynder her ↓
1683- Peder Ibsen *1650c- †1699+.
Han ses i Markbogen 1683.
Peder Ibsen ulve, således set i Hammerum Tingbog i 1688:

29. juni 1688:
Peder Ibsen i Døvling fanget 3 ulveunger i en ulvegrav på Døvling Mark i Skarrild sogn
20. juli 1688:
3 ulveunger fremvist af Peder Ibsen i Døvling, men Peder Ibsen blev mistænkt for at have tilforhandlet sig ungerne i et andet herred i Koldinghus amt. Peder Ibsen påstod at ulveungerne blev fanget på Guds og hans egen mark af ham og hans søn.

Peder Ibsen betaler praktisk ingen landgilde, så Karen Kjeldsdatter til Slumstrup, der havde arvet gårdene i Øster Døvling, stævner i Hammerum Tingbog i 1691:

31. maj 1691:
Peder Ibsen i Døvling har overhovedet næsten ikke betalt landgilde

I 1697 har han igen fanget ulve:

29. maj 1697:
Peder Ibsen i Døvling, Anders Jakobsen sst. og [.....] med en ulvebælg og 2 ulveunger fanget på Døvling mark.

Børn:
Jep Pedersen Døvling *1675cc Døvling.
Karen Pedersdatter *1670cc.
Hun nævnes i stævningen om hedebrand Hammerum Tingbog 21. juni 1690:

... Stævning oplæst for Anders Jakobsens hustru, for Peder Ibsens datter Karen Pedersdatter og for Peder Pedersen ...


Skarrild Døvling 2 5 3 2
1720cc Jep (Pedersen?) Døvling *1675cc †1749.02.15 Døvling.
Gift med hans (første) kone.
?Gift med hans anden kone.
Det formodes, at det er denne Jep Pedersen, der har fanget ulveunger (Hammerum tingbog 23. maj 1691):

Endvidere Christen Poulsen Døvling og Jep Pedersen sst {sammesteds: Døvling} 3 andre ulveunger som var fanget mellem Bjørslev og Olling i Assing sogn. Raderne blev ophængt. Ligningen straks gjort. Overalt i herredet af hver tønde hartkorn 1 skilling. Sognefogeden opkræver og betaler til tinget om 3 uger.

Årstallet 1720cc betyder 1720 +-15 år, det er altså et meget omtrentligt år.
Sønnen Niels Jepsen er født før kirkebogen, men Peder Jepsen skulle have været der i 1731. Dette stiller et spørgsmålstegn ved denne opstilling — at tage til efterretning.
Børn:
Niels Jepsen *1721c, overtager gården, se nedenfor.
Peder Jepsen *1731c †1773.10.15 Døvling.
Simuleret Folketælling 1743 Døvling Jep Døvling Ejer: Mad. Lillelund
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1743100Jep Døvling   1749 Døvling Skarrild Begravet nr.6192
†1749.02.15.
kone1743100? Jep Døvlings kone     
søn1745100Niels Jepsen24 1721c Døvling Skarrild  Begravet nr.6445
Da navnet Jep eller Jeppe går igen fra 1683 og fremad i Døvling regnes han for født der.
søn175440Peder Jepsen24 1731c Døvling Skarrild 1773 Døvling Skarrild Begravet nr.6398
†1773.10.15. Ikke fundet født i Skarrild, formodet glemt i KB. Fadder 1754 i Døvling. Noget usikker.
tj-pige 100y12+ 1731-  1778 Døvling Skarrild  


Skarrild Døvling 2 5 3 2
1744 Niels Jepsen *1721c Døvling? †1778.11.28 Døvling.
Gift 1. med hans første kone †1775-.
Gift 2. 1775.10.06 i Skarrild (noteret og trolovet i Assing kirkebog) med Sidsel Thomasdatter †1787.05.16 Skarrild.
Niels Jepsen ses som fæster i 1744 i Nørre Karstofts jordebog og igen 1753 med hartkorn 2 5 3 2.
Niels Jepsen og kone af Døvling give Jule-Offer i 1776 noteret af præsten Hegelahr.

Skarrild Døvling 2 5 3 2
1763c Peder Jepsen *1741c †1773.10.15 Døvling søn af Jep Døvling *1675cc †1749.02.15 Døvling.
Gift 1761c med Ane Nielsdatter *1739c (ikke set født i Skarrild eller Arnborg) †1796.10.30 Døvling.
At Peder Jepsen er på denne gård er en antagelse, som kan antvivles. Han kan også have drevet et husmandssted, som ikke ellers er registreret.
At han giver begge de to sidste piger navnet Maren og at den første ikke er død, da den anden bliver døbt, er usædvanligt.
Børn:
Jeppe Pedersen *1763.06.12 Døvling.
Gift 1785.11.29 i Skarrild med af Lustrup Abelone Christensdatter.
FT 1801 er Jeppe Pedersen karl på Nørre Karstoft. Konen Abelone Christensdatter ikke fundet i den folketælling.
Anne *1764.09.23 Døvling †1767.08.24 Døvling tre år gammel.
Mette Pedersdatter *1766.07.08 Døvling †1848.01.17 Skarrild.
Gift 1800.09.28 i Skarrild med af Lustrup Niels Nielsen Pilgaard *1771c †1804.03.10 (druknet i Rind å).
Bosat Pilgaard i Lustrup.
Maren Pedersdatter *1768.05.01 Døvling, Skarrild †1855.02.19 Hallundbæk, Sønder Omme.
Gift 1798.07.01 i Sønder Omme med Claus Pedersen *1773c †1817.09.28 Hallundbæk.
Maren *1770.03.12 Døvling †1772.03.05 to år gammel.

Skarrild Døvling matrikel 2 hartkorn 2 6 0 0
1774 Anders Andersen *1747c †1796- (ingen begravelse fundet, men konen dør som enke 1796).
Gift 1774c med enken Ane Nielsdatter *1739c †1796.10.30 Døvling (enke efter Peder Ibsen/Jepsen).
Anders Andersen er enten glemt begravet i Skarrild Kirkebog eller begravet i et andet sogn. Han er død i årene 1787-95.
I 1783 opfører præsten Hegelahr følgende hartkorn for Anders:

2 6 0 0 Fæstebonde af Hr. Bang præst i Sønder Omme.
1 2 2 0 Samme er Selvejer af.

Hypotesen er nu, at Hr. Bang har solgt hartkornet 2 6 0 0 til Christen Poulsen Tovdal og Anders har beholt hartkornet 1 2 2 0 eller 1 3 0 0 som det skrives i 1787. For i dette aar noteres Christen Thodal for 2 6 0 0 og Anders Andersen for 1 3 0 0.
Børn:
Dødfødt dreng 1777.12.09 Døvling †1777.12.09.
Folketælling 1787 Døvling Anders Andersen   1. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 1Anders Andersen401747c  1796-  Konen Anne Nielsdatter kaldes enke, da hun begraves †1796.10.30.
kone 2Anne Nielsdatter581729c  1796 Døvling Skarrild Begravet nr.6620
Begravet †1796.10.30.
kones dat. Mette Pedersdatter211766 Døvling Skarrild 1848 Skarrild Dåb nr.2353
*1766.07.08 †1848.01.17 Skarrild. Gift 1800.09 i Skarrild med Niels Nielsen Pilgaard (Juulsgaard).


Skarrild Døvling matrikel 2
1787 Christen Poulsen Tovdal *1715c †1798.04.29 Døvling.
Gift 1748.10.23 i Faster sogn med Bodil Christensdatter *1725.07.01 Faster †1800.01.09 Tovdal, Arnborg.
At det er Anders Andersens gård Christen Poulsen Tovdal får skøde på er sluttet af at Anders ses op til 1787 men ikke derefter og sikkert er død før 1796, da hans kone begraves som enke. Muligvis er denne slutning forkert. Sikkert er at begge havde en gård i Døvling.
Christen Poulsen driver Tovdal i Arnborg fra 1748c til 1787, hvor han afstår gården til svigersønnen Lars Andersen. Han køber så denne matrikel nr. 2 i Døvling, hvor han ses i Hegelahrs jordebog i 1787 som Christen Thodal på hartkorn 2 6 0 0. Han skøder straks i 1787 denne gård videre til sønnen Jens Christensen Tovdal.
Børn bosat i Skarrild (andre børn se Tovdal i Arnborg):
Jens Christensen Tovdal *1768.06.02 Tovdal, Arnborg overtager gården, se nedenfor.
Poul Christensen Tovdal *1756.07.04 Tovdal †1831 Skarrild Grene.
Gift 1785 i Snejbjerg med Anne Pedersdatter af Bassumgaard *1755 Sønder Felding †1825 Skarrild datter af Peder Jensen Tarp og Mette Larsdatter.
Bosat Skarrild-Grene nabo til Døvling.

Skarrild Døvling matrikel 2
1787 Jens Christensen Tovdal *1768.06.02 Tovdal, Arnborg †1826 Skibbild, Arnborg søn af formand.
Trolovet 1793.09.10 i Skarrild med Else Bendtsdatter *1758.08.06 Silstrup, Skarrild †1829 Skibbild, Arnborg datter af Bendt Jensen *1720c †1777.01.17 Døvling og Mette Pedersdatter *1717.06.24 Stakroge, Sønder Omme †1772.08.29 Øster Døvling.
Hans første nævnelse i kirkebogen er i marts 1789.
Se Skibbild i Arnborg efter 1818.
Børn:
Christen Jensen *1795.03.01 Døvling †1856.11.23 Torup Mark, Vrads sogn.
Gift 1. 1834.11.09 i Arnborg med Abelone Marie Jensdatter Nedergaard *1791 Stakroge, Sønder Omme †1833.12.08 Skibbild, Arnborg datter af eftermand Jens Pedersen Nedergaard, se nedenfor.
Gift 2. 1834.11.09 i Arnborg med enke2 Else Nielsdatter *1799.01.31 Lykkenspil, Løve, Bryrup sogn, Skanderborg Amt †1881.02.04 Arreskov, Nørre Snede.
Overtager 1826 gården i Skibbild i Arnborg fra faderen. Flytter 1837 til Nørre Snede, senere Vrads sogn. Se Christen Jensen udførligt under Skibbild i Arnborg.
Mette *1796.04.15 Døvling begravet †21 dage gammel.
Bendt *1797.06.04 Døvling begravet †3 år gammel.
Bodil Kirstine Jensdatter *1799.08.18 Døvling †1866.04.19 Ejstrup, Skanderborg Amt.
Gift 1818.09.14 i Arnborg (senere skilt) med Christen Pedersen *1795.05.31 Paarup, Assing †1849.08.09 Them Kro, Them sogn søn af Peder Christensen *1763.07.24 Paarup †1834+ og (trolovet 1794.10.05 Skarrild) Else Kirstine Jensdatter *1771.11.03 Sønder Karstoft, Skarrild †1834.06.11 Sønder Felding.
Bosat Vrads sogn 1819, Ejstrup Gludsted 1822, Nørre Snede Kejlstrup 1834-40.
Christen Pedersen beskrives i begravelsen som gårdmand og kreaturhandler i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
Børn:
01 Jens Christensen *1819.01.10 Hulmosehus, Vrads sogn, Skanderborg Amt †1857+.
Jens Christensen i lægdsrullen:

I nogle år tjenestekarl i Viby sogn, Aarhus amt.
Ses 1853 i Nørre Snede sogn.
Afsked fra rullen 1857.

02 Else Marie Christensdatter *1822.02.17 Gludsted mark, Ejstrup †1904.04.14 Øster Bording, Balle sogn, Viborg Amt.
Gift 1852.10.22 i Nørre Snede med Clemen Feddersen *1825.10.10 Tørring sogn, Skanderborg Amt †1902.12.11 Øster Bording søn af Mette Marie Pedersdatter i Tørring udlagt kammerraad og toldinspektør i Horsens Polycarpus Andreas Henrik Feddersen *1791 Kaltenkirchen, Holsten †1851.02.17.
Fra toldhistorie blogspot:

Polycarpus Andreas Henrik Feddersen (søn af sognepræst Broder F. og Regine Margrethe Wildenrath), født 1791 i Kaltenkirchen, Holstein, død 17. februar 1851.
Gift 17. august 1814 i Randers Skt. Mortens kirke med Anne Margrethe Caspersen (datter af bagermester Gotfred C. og Birgitte Sparre), født 17. januar 1792 i Randers, død 26. juli 1863 i Randers.
Månedsløjtnant. Konstitueret grænsetoldkontrollør ca. 1813, fast ansat 25. januar 1820, bosat i Skodborghus. Told- og konsumtionsinspektør i Horsens 25. maj 1824. Tillige vejer og måler sst. 8. august 1827. Konstitueret overkontrollør over Sjælland, Lolland-Falster samt Fyn og Langeland 3. februar 1835, toldinspektør i København 12. august 1844.
Kammerråd 1820. Justitsråd 1828. Etatsråd 1840. D.M. 1813. R. 1836.

Clemen Feddersen var husmand i Nørre Snede sogn og senere arbejdsmand i Silkeborg sogn i Skanderborg Amt.
03 Else Kirstine Christensdatter *1825.06.02 Vester Kejlstrup, Nørre Snede †1915.10.30 Sankt Pauls sogn, Aarhus.
Gift 1865.04.25 i Viby, Aarhus Amt med enkemand Peder Christiansen *1816.08.17 Ingerslev, Tiset sogn, Aarhus Amt †1875.10.29 Ingerslev søn af Christian Pedersen *1786c †1868.04.24 Ingerslev Mark og (gift 1815.03.14 Tiset) Karen Laursdatter *1797.01.08 Tiset †1871.08.06 Solbjerg Mark, Tiset.
Peder Christiansen var gårdmand i Ingerslev i Tiset sogn i Aarhus Amt.
Peder Christiansen gift 1. 1851.05.31 Hylke, Skanderborg Amt med Ane Marie Jensdatter *1822.10.06 Baastrup, Hylke †1864.05.08 Ingerslev Mark.
04 Peder Christensen *1828.05.21 Vester Kejlstrup, Nørre Snede †1876.11.19 Nim sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1867.10.11 i Klovborg med Karen Steffensen *1846.05.11 Rishede Mark, Klovborg †1906.03.19 Sindssygeanstalten i Viborg, Søndre sogn datter af Stephan (Steffen) Pedersen *1817.01.11 Klovborg †1887.03.18 Gribstrup, Klovborg og (gift 1841.11.20 Klovborg) Kirsten Sørensdatter *1819.05.23 Floris, Klovborg †1898.11.07 Nim.
Peder Christensen var husmand og snedker i Nim sogn i Skanderborg Amt.
Bendt *1801.03.29 Døvling begravet †1801.08.02 seks måneder gammel.
Dødfødt dreng 1803.05.12 Døvling 1803.05.15 dødfødt.
Folketælling 1801 Døvling Jens Christensen Tovdal   3die Fam :
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Jens Christensen Tovdal321768 Tovdal Arnborg 1826 Skibbild Arnborg *1768.06.02.
LINK: *1768.06.02 Tovdal i Arnborg.
kone 1Else Bendtsdatter411758 Silstrup Skarrild 1829 Skibbild Arnborg Dåb nr.2281
*1758.08.06
søn Christen Jensen71795 Døvling Skarrild 1870 Skibbild Arnborg *1795.01.10 Døvling †1870.0714 Skibbild, Arnborg.
dat Bodil Kirstine Jensdatter21799 Døvling Skarrild 1866 Ejstrup *1799.08.18 Døvling †1866.04.19 Ejstrup.
tj.pige Maren Christensdatter201780c   Ikke umiddelbart set født i Skarrild, Brande eller Arnborg.


Skarrild Døvling matrikel 2
1818 Jens Pedersen Nedergaard *1763 Adsbøl, Strellev †1821.11.13 Døvling, Skarrild søn af Peder Jensen kaldet Kjærgaard og Abelone Hansdatter *1735 Horne †1799 Tarp, Brande.
Gift 1785 i Ansager med Maren Pedersdatter *1759c Lærkeholt †1836 Skarrild.
Se Jens Pedersen Nedergaard (tilnavnet fra den Nedre Gaard i Skibbild i Arnborg):

1791 - 1794 Brandlund og Borup i Brande.
1794 - 1800 Tarp i Brande.
1800 - 1818 Nedergaard, Skibbild, Arnborg (se hans børn der).

1818 her i Døvling, han skøder straks gården videre til sønnen Peder Christian Jensen, der dør året efter.
Børn der optræder her i Døvling:
Peder Christian Jensen kaldet Nedergaard *1786 Nørtarp, Strellev, overtager gården her i Døvling.
Mette Jensdatter *1799.03.25 Tarp, Brande, overtager gården her i Døvling efter broderen Peder Christian Jensen.

Skarrild Døvling matrikel 2
1819 Peder Christian Jensen kaldet Nedergaard *1786 Nørtarp, Strellev †1819.06.06 Skarrrild.
Gift 1818.10.04 i Hoven med af Ørbæk Anne Madsdatter *1782.09.29 Ørbæk datter Mads Jensen *1752c Asbøl, Lejerskov sogn og (gift 1773.11.21 Hoven) Mette Pedersdatter *1748.07.21 Ørbæk.
Han når lige at få skøde på gården, før han dør.

Skarrild Døvling matrikel 2A
1820 Peder Sørensen *1795.10.25 Ronnum †1857.04.19 Døvling søn af Søren Pedersen *1732c †1805.01.02 Ronnum og Anne Marie Andersdatter *1758 Skarrild-Grene †1833.04.10 Skarrild-Grene.
Gift 1819.11.07 Skarrild med Mette Jensdatter *1799.03.25 Tarp, Brande †1874.05.04 Ronnum, Skarrild søster til formand, datter af forformand Jens Pedersen Nedergaard.
Peder Sørensen driver gården omkring 36 år.
Han køber matrikel 5A - en lang strimmel jord op mod Sønder Karstoft - og 5B til som er 35 hektar og matrikel 3C som er ca. 40 hektar. Han havde dermed i alt 350 hektar, hvoraf det meste har været hede.
I 1846 mageskifter han sig til matrikel 3C mod 2B fra hans gård med Christen Mouridsen (se Skarrild Lokalarkiv).
I 1847 sælger han udstykningen matrikel 2C fra. Denne matrikel ikke fundet på matrikelkortet 1817-64 eller 1864-1920, men formodes at være på samme størrelse som 2D, der har ca. 50 hektar (se Skarrild Lokalarkiv).
I FT 1855 har forældrene syv børn hjemme, Søren 26, Jensine 28, Ane 23, Peder Christian 20, Abelone 17, Mette 13 og Niels Christian 9.
Mette Jensdatter bor ved sønnen Søren Pedersen her i Døvling, ses fx FT 1870. Hun er formentligt efter 1870 flyttet til familie i Brande for ved hendes død i Skarrild kirkebog noteres:

Død under et Besøg hos hendes Søn Søren Pedersen i Ronnum . Begravet i Brande sogn.

Sønnen Søren Pedersen er ikke i Ronnum, men her i Døvling. Hun må efter FT 1870 være flyttet til familie i Brande - ikke set hvem.
Børn:
Anne Marie Pedersdatter *1822.09.30 Døvling †1875.08.31 Nørre Snede.
Gift 1849.12.02 i Skarrild med Jakob Jensen *1819.01.11 Hampen, Nørre Snede †1902.07.24 Nørre Snede søn af Jens Jakobsen *1795c Hampen og (gift 1817.08.09 Arnborg) Maren Jensdatter *1794.10.19 Tarp, Brande (datter af Jens Pedersen Kjærgaard/Nedergaard og Maren Pedersdatter).
Overtager hans fødegård i Hampen i Nørre Snede sogn.
Hendes mor er søster til hans mor, de er fætter og kusine.
Maren Pedersdatter *1825.01.19 Døvling †1897.10.16 Herning (begravet Snejbjerg).
Gift 1847.03.28 i Skarrild med Mikkel Pedersen *1820.08.22 Sædding †1889.04.14 Snejbjerg søn af Peder Nielsen Oster *1785c Egvad †1845.04.13 Sædding og (gift 1814.04.24 Sædding) Anne Pedersdatter *1791.09.04 Assing †1860.03.134 Sædding.
FT 1845 væverske hjemme.
1850 i Arnborg sogn.
Bosat Snejbjerg FT 1880 hus i Tanderupkjær.
Jensine Pedersdatter *1827.06.03 Døvling †1870.06.28 Sønder Felding.
Gift 1859.10.16 i Skarrild med Mikkel Jensen *1832.07.08 Sønder Felding †1897.10.18 Nørre Vium søn af Jens Sørensen *1803.10.20 Skarrild †1855.09.03 Sønder Felding og (gift 1831.09.25 Sønder Felding enke) Benedikte Andersdatter *1806.09.27 Sønder Felding †1895.05.18 Sønder Felding.
FT 1845 sypige hjemme.
Søren Pedersen *1829.11.06 Døvling overtager gården, se nedenfor.
Ane Pedersen *1832.06.06 Døvling †1876.03.15 Nørre Vium.
Gift 1858.11.07 i Skarrild med Knud Christian Thomsen *1832.08.14 Sønder Felding †1924.03.05 Videbæk søn af præstegårdsforpagter Overby i Sønder Felding Thomas Christensen *1788.03.30 Grønborg †1860.10.04 Skarrild og (gift 1820.10.11 Skarrild) Kirsten Jensdatter Kirsten Jensdatter *1792.10.14 Nørre Vejen, Rind †1867.02.07 Skarrild.
Peder Christian Pedersen *1835.10.04 Døvling †1901.09.24 Skarrild.
Gift 1865.11.03 i Nørre Snede med Anne Nielsen *1845.06.28 Rosendal, Nørre Snede Mark, Nørre Snede By †1926.03.11 Skarrild datter af Niels Stephansen *1819.01.02 Nørre Snede Mark †1884.10.24 Rosendal, Nørre Snede Mark og (gift 1843.04.08 Nørre Snede) Anne Cathrine Jensdatter *1823.09.07 Hampen, Nørre Snede †1908.06.10 Nørre Snede Mark.
Boede i et hus i Døvling i Skarrild sogn.
Abelone Marie Pedersen *1838.11.17 Døvling †1916.01.30 Skarrild.
Gift 1865.10.22 i Skarrild med Søren Pedersen *1843.08.10 Skarrild Grene †1930.05.11 Skarrild søn af Peder Sørensen *1811.04.22 Nørre Grene †1875.01.31 Nørre Grene og (gift 1839.09.29 Skarrild) Karen Jakobsdatter *1818.05.02 af Hoven Grene †1909.12.12 Nørre Grene, Skarrild.
FT 1860 i et hus i Døvling med moderen Mette Jensdatter.
Mette Marie Pedersen *1842.09.29 Døvling †1875.12.06 Nørre Vium.
Gift 1864.04.22 Skarrild med Jens Andersen *1827.06.11 Vesterbjerge, Sønder Felding †1898.03.29 Vorgod søn Anders Jørgensen *1791.02.18 Sønder Felding †1871.08.05 Sønder Felding og (gift 1820.09.20 i Borris) Kirsten Corneliusdatter *1792.01.01 Borris †1880.01.04 Skarrild (begravet Sønder Felding).
Folketælling 1834 Døvling Peder Sørensen   Matr: 2A   10
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Peder Sørensen391795 Ronnum Skarrild 1857 Døvling Skarrild Dåb nr. 2653
Viet nr.8126
*1795.10.25 Ronnum †1857.04.19 Døvling.
kone 1Mette Jensdatter361799 Tarp Brande 1874 Ronnum Skarrild Viet nr.8126
*1799.03.25 Tarp, Brande †1874.05.04 Ronnum, Skarrild
søn Søren Pedersen51829 Døvling Skarrild 1874 Døvling Skarrild  *1829.11.06 Døvling †1874.06.02 (druknet) Døvling.
dat. Ane Marie Pedersdatter12Døvling Skarrild 1875 Nørre Snede *1822.09.30 Døvling †1875.08.31 Nørre Snede. Original FT 1834 Pedersen, men fejl.
dat. Maren Pedersdatter101825 Døvling Skarrild 1897 Snejbjerg *1825.01.19 Døvling †1897.10.16 Herning (begravet Snejbjerg). Original FT 1834 Pedersen, men fejl.
dat. Jensine Pedersdatter71827 Døvling Skarrild 1870 Sønder Felding *1827.06.03 Døvling †1870.06.28 Sønder Felding. Original FT 1834 Pedersen, men fejl.
dat. Ane Pedersen21832 Døvling Skarrild 1876 Nørre Vium *1832.06.06 Døvling †1876.03.15 Nørre Vium. Hun kaldes virkelig Pedersen i kirkebogen ved dåben.
aftægt kones mor eMaren Pedersdatter701759c Lærkeholt Ansager 1836 Skarrild *1759c Lærkeholt †1836.07.11 Skarrild. Hun er her gjort 4 år for ung i forhold til alderen i FT 1787. Var gift med Jens Pedersen Nedergaard/Kærgaard.


Skarrild Døvling matrikel 2A, 3C, 5A og 5B
1856 Søren Pedersen *1829.11.06 Døvling †1874.06.02 (druknet) Døvling søn af formand.
Gift 1855.11.11 i Skarrild med Ane Marie Christensdatter *1834.09.21 Lille Langelund, Gjellerup †1874.05.17 (brystsyg, 39 år) Døvling datter af Christen Christensen Ramsted *1798 Gjelllerup og Maren Clemmensdatter *1812c Bording sogn.
Skødet i 1856 udskrevet i Skarrild Lokalarkiv.
I FT 1870 lever Søren Pedersens mor Mette Jensdatter stadig på gården.
I 1874 rammer skæbnen og halverer denne familie. Moderen Mette Jensdatter dør den 4. maj, derefter konen Ane Marie Christensen den 17. maj af tuberkulose, til sidst drukner dattere Maren fjorten år gammel i Døvling Bæk og faderen ligeså, da han forsøger at redde Maren:

druknet under Forsøg paa redde sin Datter i Døvling Bæk nedenfor sin Gaard.

Fire i familien er døde, tilbage er fire børn Mette 18, Peder 12, Christen 10 og Juliane 7. Holger Ejby Villadsen har nedenfor opsporet dem (2023).
Gården skødes i 1876 til Nis Clason af Clasonsborg.
Børn:
Mette Pedersen *1856.12.25 Døvling †1890.10.01 Sønder Felding.
Gift 1881.01.31 i Thyregod med Laust Olesen *1850.10.15 Søndergaard i Skarrild †1938.06.19 Meldgaard, Sønder Felding søn af Ole Nielsen *1787.04.26 Skarrild Mølle †1874.02.08 Skarrild og (gift 1839.05.05 Skarrild) Birthe Jensdatter *1814.12.14 Elkær, Skarrild †1894.12.15 Søndergaard (datter af Jens Lauridsen Elkjær og Ane Pedersdatter).
Laust Olesen var gårdmand i Meldgaard i Sønder Felding sogn i Ringkøbing Amt. Ejnar Bjerre i Thyregod Gaardhistorie om kroen i Thyregod By matrikel 6:

I 1880 var Laurs Olesen fra Skarrild krovært, han blev d. 31. jan. 1881 gift med sin husbestyrerinde Mette Pedersen fra Skarrild, han var 30 år, og hun var 24 år.

Maren Pedersen *1860.04.25 Døvling †1874.06.02 (14 år, druknet i Døvling Bæk).
Faderen forsøger at redde hende, men drukner selv også.
Peder Pedersen *1862.04.29 Døvling †1934.05.23 Skodsborg, Vedbæk sogn, Kbh Amt.
Gift 1885.07.31 i Rind med Johanne Sophie Nielsen *1868.06.17 Bærslund, Rind sogn †1947.04.06 Blidahpark 19, Maglegaards sogn, Kbh datter af handelsmand, landmand og sogneforstander i Bærslund Niels Merrild Madsen *1818.10.11 Vildbjerg sogn †1889.10.23 Bærslund og (gift 1840.09.25 Rind) Ellen Hansdatter Bank *1823.04.09 Høgild, Rind †1904.01.29 Bærslund.
Peder Pedersen var grosserer og fabrikant i København.
Christen Pedersen *1864.09.11 Døvling, konfirmeret 1878 i Nørre Snede †1880+.
Ikke set efter FT 1880, hvor han tjener ved Jens Christensen i Skovbjerg i Sønder Felding sogn.
Juliane Pedersen *1867.07.17 Døvling†1934.11.18 (Hellerup kirkebog) Slagelsegade 14, Staden Kbh.
Gift 1894.12.01 i Sankt Nikolaj sogn Kolding med Hans Nielsen *1870.08.15 i Ansager sogn, Ribe Amt †1947.10.14 De gamles Bys Menighed, Staden Kbh søn af indsidder Jens Christian Nielsen *1839.12 01 Hesselvig, Skarrild †1933.08.23 Hvidsminde Sankt Nikolaj sogn Kolding .
(- søn af Ane Jensdatter og Niels Birch Christiansen *Vraa, Gjellerup.
-)
og (gift 1869.12.01 Ansager) Christiane Margarethe Hansen *1841.08.23 Hoptrup Mark, Hoptrup sogn, Haderslev Amt †1929.03.19 Hvidsminde, Bramdrup sogn.
Hans Nielsen (Vraa) var manufakturhandler i København Navnet Vraa fra hans farfars fødested.

Skarrild Døvling matrikel 2A, 3C og 5B
1876.06.02 Nis Clason *1806.04.26 Tønning, Eiderstedt †1881.03.30 Bonn.
Dette er Nis Clason af Clasonsborg. Stedet Skave blev nydøbt til Clasonsborg som er nabo til Døvling.
Skarrild Døvling matrikel 2 ender ↑


Skarrild Døvling et hus begynder her ↓
1770c Christen Pedersen den Gamle (Grene) *1714c Skarrild-Grene? †1782.12.10 Døvling.
Gift 1. med hans første kone *1711c †1773.07.16 Døvling.
Gift 2. 1773 i Skarrild? med Kirsten Pedersdatter *1738.04.03 Døvling datter af Peder Christensen Døvling og søster til Christen Pedersen den unge.
Gift 3. 1778.09.17 i Skarrild med Johanne Marie Thomasdatter *1754.06.03 Hesselvig †1791.08.13 Hesselvig datter af Thomas Madsen Hesselvig og (gift 1745.05.06 Sønder Omme) Kirsten Marie Terkelsdatter *1712.04.10 Omvraa, Sønder Omme.
Der findes to Christen Pedersen på den tid, nogen gange angiver kirkebogen det fx med Christen Døvling senior, andre gange skal det undersøges, men mest kan det bestemmes, hvem det er.
Christen Pedersen den Gamle er først gift med Christen Pedersen den Unges søster Kirsten Pedersdatter se #2418.
Børn:
Mette Johanne *1774.10.06 †3maaneder gammel.
Jakob Christensen *1775.09.24 Døvling.

Skarrild Døvling et hus
1782 Morten Pedersen *1756c (siges af Grene i Hoven, ikke fundet der) †1830.06.07 Skarrild
Gift 1782.10.22 i Skarrild med enken Johanne Marie Thomasdatter *1754.06.03 Hesselvig †1791.08.13 Hesselvig, se ovenfor.
De bor først en tid i Døvling, men flytter så 1784c til hendes fødegård Hesselvig her i Skarrild.
Barn født i Døvling (ellers se Hesselvig):
Dødfødt 1783.06.28 Døvling.
Skarrild Døvling et hus ender her ↑


Skarrild Døvling et hus 0 3 0 0 begynder her ↓
1744- Jens Nielsen Skolemester *1713c †1791.11.09 Silstrup, Skarrild.
Gift med Kirsten Jensdatter *1702cc †1782.10.21 Vester Døvling.
I FT 1787 er han indsidder i Silstrup ved Peder Jensen Pindvig, der ikke er set som han søn.
Hans datter der dør 1765 i Døvling 34 år gammel er født i 1731c og da er Jens Nielsen 18c år gammel; konen Kirsten Jensdatter er circa 11 år ældre end ham og har sikkert været gift før. Datteren skulle dermed være en steddatter.
Jens Nielsen ses i Døvling 1744, 1754, 1757, 1763, 1765 og 1782 i Vester Døvling. I skattelisten 1743 er der kun nævnt een indsidder i Døvling, men ingen i Vester Døvling.
I januar 1783 nævnes Jens Nielsen som aftægtsmand i Døvling med hartkornet 0 3 0 0. Hvilken gård dette hartkorn skal komme fra er ikke nævnt, men i linjen før skrivers selvejer Knud Olesen i Deufling til 1 5 2 0, de to tilsammen ville være 2 0 2 0, som er Vestergaard i Døvlings hartkorn.
I 1775-77 er der stor strid om skolemester embedet i Sønderlandet i Skarrild, hvilket er syd og vest for Skjern å nemlig Ronnum, Karstoft, Døvling, Skave og Skarrild-Grene. Jens Nielsen, der er 62, har holdt skole i Karstoft og i Døvling, præsten Hegelahr vil nu tvinge ham til at holde skole de andre steder også. Biskoppen har tilsagt Jens Nielsen løn fremover. Så blander provsten sig, for den unge Christen Hansen i Sønder Karstoft vil være skolemester, og denne har provstens øre (mod præsten Hegelahr). Hegelahr beskriver striden i Liber Daticus. Hegelahr vil have forslagsret til hvem der skal blive skolemester, men provsten benægter dette.
Selv et år efter i januar 1777 vil Jens Nielsen ikke fragå skolen uden at han bliver lovlig afsat og beboerne vil beholde ham. Men provsten og biskoppen sætter Christen Hansen igennem.
Præsten Hegelahr havde sagt Christen Hansen, at han ikke skulle "forbigaa" ham, altså ikke henvende til højere instanser, for så ville Hegelahr foreslå flere kandidater. Det lyder som en trudsel. Men Christen Hansen går til provsten, der examinerer ham og vil have ham som skolemester. Derpå går Hegelahr så i gang med breve og indvendiger til biskoppen i Ribe. Disse har han skrevet ind i Liber Daticus.
Børn:
Steddatter *1731c (ikke i Skarrild) †1765.07.14 Døvling.
Fadder 1754, 1757, 1760.
Henrik *1744.05.01 Døvling †1744.12.18 syv måneder gammel.


Skarrild Døvling et sted begynder her ↓
1800 Tønnes Hansen *1761.04.05 Udde Ansager sogn †1812.05.10 (skifte 1812) Dal Grindsted søn af Hans Mogensen *1720.06.18c (ikke i Ansager) †1773.11.16 (skifte 1775) Udde Ansager og Sidsel Kirstine Nielsdatter *1730.03.29 Udde †1795.07.26 Sønder Omme datter af Niels Nielsen Bundsgaard *1690c †1760.07.27 Udde og Maren Tønnesdatter *1702c †1769.11.12 Udde.
Gift 1788.10.10 i Grindsted med af Dal Ellen Marie Mortensdatter *1770.09.08 Kærbølling Bredsten †1836 Dal datter af Morten Nielsen Stokholm *1738c Stockholm Skibet sogn †1813.05.20 Dal og (gift 1768.05.28 Nørup sogn) Anne Johanne Jensdatter Bredstrup *1739c Stockholm †1813.02.13 Dal.
Tak til Jens Erik Starup af horsboel.dk for hjælp med to skifter 2024 og til rau-tonnesen.dk.
Tønnes eller Tonnes er opkaldt efter hans mor Sidsel Kirstine Nielsdatters mor Maren Tønnesdatters far Tønnes Christensen *1669c †1751.11.28 Udde i Ansager sogn. Altså efter hans oldefar.
Tønnes er døbt Anthonius, men er kun set kaldet Tønnes / Tonnes /Thomas.
I følge Dansk Navneleksikon:

Navnet Tønnes er en gammel jysk, frisisk og nordtysk kæleform af helgennavnet Antonius.

I FT 1787 ses Tønnes Hansen ved hans mor Sidsel Nielsdatter, som ejer 6 skæpper hartkorn i Morsbøl i Grindsted. Han gifter sig 1788 og familien bor først i Dal i Grindsted, så i Vester Starup sogn, senere igen i Dal i Grindsted, i Sønderby i Grindsted, her i Døvling i Skarrild 1800-03 og derefter indtil hans død i Dal i Grindsted på et lille sted med 3 skæpper hartkorn købt omkring 1804c.
Børn:
Johanne Marie Tønnesdatter *1789.05.03 Dal Grindsted.
Lever 1812 i skifte efter faderen.
Navnløs *1790.05c Dal Grindsted †1790.05.16 Dal.
Sidsel Kirstine *1791.03.09 Vester Starup sogn †1791.06.16 Vester Starup.
Anne Malene Tønnesdatter / Thomasdatter *1792.07.01 Vester Starup sogn †1832.05.01 Vester Aast Lindeballe.
Gift 1826.03.15 i Grindsted med enkemand Lars Eskildsen *1787.09.02 Hinnum Grindsted †1835.04.03 Vester Aast søn af Eskild Larsen *1742.08.15 Hinnum.
Boede i Vester Aast i Lindeballe sogn.
Elisabeth Marie Tønnesdatter *1795.10.04 Dal Grindsted †1868.03.19 Nollund Grindsted.
Gift 1814.12.28 i Grindsted med Hans Jensen *1788.05.25 Kirkeby Sønder Omme †1876.10.23 Nollund søn af Jens Jensen *1758.11.12 Kirkeby †1813.05.09 Kirkeby og (gift 1786.12.27 Sønder Omme) Ingeborg Hansdatter *1763c †1796 Bøvl Sønder Omme.
Boede i Nollund i Grindsted.
Hans Tonnesen *1798.04.29 Sønderby Grindsted †1883.03.19 Fattighuset i Haderslev.
Gift 1833.02.02 Vor Frue Haderslev med Anna Christensen Bonde Damgaard *1809.03.21 Nederaastrup Aastrup sogn Haderslev Amt †1875.11.06 Gammel Haderslev datter af Christen Jensen Damgaard og Maria Cathrine Tøgesdatter.
Sidsel Kirstine Tønnesdatter *1800.04.30 Døvling Skarrild †1888.04.03 Dal Grindsted.
Gift 1830.10.30 i Grindsted med Peder Hansen *1804.04.29 Feuling †1844.02.20 Dal Grindsted søn af Hans Pedersen *1776c og Christian Kirstine Hansdatter *1771c.
Overtager vel husmandsstedet efter faderen.
Ingeborg Marie Tønnesdatter *1803.03.17 Døvling Skarrild.
Lever 1812 i skifte efter faderen.
Konfirmeret 1817.04.13 i Grindsted.
Maren Tønnesdatter *1807.11.18 Dal Grindsted.
Lever 1812 i skifte efter faderen.
Konfirmeret 1821.04.29 i Grindsted.
Folketælling 1801 Døvling Tønnes Hansen   4de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Tønnes (Thomas) Hansen401761 Udde Ansager 1812 Dal Grindsted *1761.04.05 Udde Ansager sogn †1812.05.10 (skifte 1812) Dal Grindsted. Ses 1800-03 i Døvling. Familien før og efter i Grindsted.
kone 1Ellen Marie Mortensdatter311770 Kærbølling Bredsten 1836 Dal Grindsted Gift 10. okt. 1788 i Grindsted. *1770.09.09 Kærbølling Bredsten †1836 Dal Grindsted
dat. Anne Malene Tønnesdatter (Thomasdatter)91792 Vester Starup 1832 Vester Aast Lindeballe Anne Malene *1792.07.01 Vester Starup Ribe Amt †1832.05.01 Vester Aast Lindeballe gift 1826.03.15 i Grindsted med Lars Eskildsen *1787.09.02 Hinnum, Grindsted.
dat. Elisabeth Marie Tønnesdatter (Thomasdatter)51795 Dal Grindsted 1868 Nollund Grindsted *1795.10.04 Dal Grindsted †1868.03.19 Nollund Grindsted. Gift 1814 i Grindsted med Hans Jensen.
søn Hans Tønnesen (Thomasen)31798 Sønderby Grindsted 1883 Fattighuset Haderslev *1798.04.29 Sønderby Grindsted †1883.03.19 Fattighuset i Haderslev. Gift 1833 i Vor Frue Haderslev med Anna Christensen Bonde Damgaard.
dat. Sidsel Kirstine Tønnesdatter (Thomasdatter)11800 Døvling Skarrild 1888 Dal Grindsted Dåb nr.2703
*1800.04.30 Døvling Skarrild †1888.04.03 Dal Grindsted gift 1830 i Grindsted med Peder Hansen.

Skarrild Døvling et sted ender her ↑

7 Andet
Dansk Slægtsforskning, Fredericia: Peder Christian Nielsen, født 1819 {Sønder Felding}, husmand og Hjulmand i Døvling, Skarrild sogn, og hustru Ane Johanne Thomasdatter {*1831c Assing}, deres forfædre og efterkommere. 59 sider. (1961).


GAMMELGAARD 1 Introduktion
Familien Gammelgaard i Gammelgaard i Skarrild By er vidtforgrenet. Den begynder med Peder Pedersen Brosbøl og hans børn:
Peder Christian Pedersen Gammelgaard i Heesgard i Skarrild.
Peder Pedersen Gammelgaard den Unge i Gammelgaard i Skarrild.
Petronille Pedersdatter Gammelgaard i Hesselvig i Skarrild.
Kirsten Pedersdatter gift med Peder Olesen i Skave i Skarrild.

2 Generelt

3 Fæsterliste

4 Ejerliste

5 Familier med børn

Skarrild Gammelgaard starter her ↓
1683- Niels Christensen.
Ses i Markbogen 1683 under Skarrild By.
Ejeren enke efter ejer af Nørre Karstoft Mourids Olesen Karen Kjeldsdatter Ulfborg til Slumstrup indstævner den 31. maj 1690 syv fæstere i Skarrild for restancer til landgilden blandt andet:

Niels Christensen i Gammelgaard i Skarrild .

Se Alfred Kaae "Fæster og Husbonde i Hammerum Herred", side 89.

Skarrild Gammelgaard
1727- Jens Gammelgaard fadder 1727.
Se #2022, hvor han ses som fadder .

Skarrild Gammelgaard
1734- Palle Andersen †1759.02.02 Gammelgaard.
Gift med hans kone.
Kaldes i 1743 "Palle ggd" = gammelgaard. Ses i skattelisten 1743 i Gammelgaard.
De følgende er samtidige på Gammelgaard:

Palle Andersen
Christen Sørensen (sønnen Søren Christensen)
Oluf Pedersen
Oluf Thomsen

De ses alle under Gammelgaard i Skattelisten 1743 (Christen Sørensen da død).
Børn:
Anne *1734.05.14 Gammelgaard †1738.02.11 Gammelgaard tre år otte måneder gammel.
Jakob *1737.08.10 Gammelgaard †1737.08.10 seks måneder gammel.
Anders Pallesen *1739.12.26 Gammelgaard †1785.06.02 (skifte 1789) Skarrild Grene.
Gift med Else Sørensdatter *1740.03.13 Store Hjøllund, Arnborg †1801+ datter af Søren Pedersen *1716.07.24 †1775.02.15 Store Hjøllund.
Else Sørensdatter gifter sig 2. gang 1789.10.21 i Skarrild med Peder Nielsen Hauge.

Skarrild Gammelgaard
1735- Christen Sørensen Gammelgaard †1741.11.13 Gammelgaard.
Gift med hans kone †1743+.
Nævnes i Skattelisten 1743 "".

Sl. Søren Christensens enke
1 Søn Steden i fæste (Søren Christensen)
1 Datter
1 vanfør søn.

Børn:
Søren Christensen *1710cc, overtager fæstet sammen med moderen..
? Christensdatter *1705cc.
Vanfør søn.

Skarrild Gammelgaard
1737- Søren Christensen Gammelgaard.
Gift med hans kone.
Nævnes i Skattelisten 1743 som søn og "Steden i fæste"
Børn:
Knud Sørensen *1737.05.19 Gammelgaard.

Skarrild Gammelgaard
1738- Oluf Pedersen †1743+.
Gift med hans kone.
Nævnt i Skattelisten 1743. Der er flere Oluf Pedersener i Skarrild sogn på denne tid, fx her i Gammelgaard og i Silstrup og i Lustrup.

Skarrild Gammelgaard
1739- Oluf Thomsen †1743+.
Gift med hans kone.
Fadder 1739-42. Nævnt i Skattelisten 1743.

Skarrild Gammelgaard
1787- Peder Pedersen Brosbøl (Gammelgaard) *1729c Egvad †1810.12.26 Gammelgaard, Skarrild.
Gift 1766c i Egvad? med enke Karen Nielsdatter *1729c Lyne †1811.02.17 Gammelgaard.
Peder kaldes i FT 1787 Brosbøl.
Peder Pedersen Brosbøl køber Gammelgaard i Skarrild By til selveje.
Skifte efter Karen Nielsdatters første mand også kaldet Peder Pedersen Brosbøl (Brejl Lundenæs #364):

364 Peder Pedersen Brosbøl i Foersum i Egvad sogn. 2.4.1764, fol.144.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Lauridsen i Foersum. B: Ellen Kirstine 8, Peder Christian 1 måned. FM: mors stedfar Oluf Lauridsen i Foersum, Peder Jensen sst.

Da Karen Nielsdatter døde havde hun 29 levende børnebørn.
Karens barn med 1. mand Peder:
Peder Christian Pedersen *1764.03 Foersum, Egvad †1804.03.18 Rind å.
Gift 1789 i Borris med Mette Rasmusdatter *1765 Skibbild, Arnborg †1821 Heesgaard datter af Rasmus Nikolajsen *1736 Skibbild, Arnborg †1818 Heesgaard og jordemoder Inger Hansdatter *1742c Dørslund, Brande †1808.04.10 Heesgaard
Bosat i Heesgaard i Skarrild.
Karens børn med 2. mand Peder Pedersen Brosbøl:
Kirsten Pedersdatter *1765c Forsum, Egvad †1834 Søndergaard, Olling, Assing.
Gift med Peder Olesen *1755c †1841 Olling søn af Ole Olesen Minds *1713c †1797.09.06 Skarrild By og Maren Pedersdatter.
Bosat først i Skave i Skarrild, senere i Olling i Assing.
Peder Pedersen Gammelgaard den Unge *1767c Egvad overtog gården, se nedenfor.
Petronille (Pernille) Pedersdatter *1771c Egvad †1830 Hesselvig, Skarrild.
Gift 1792.01.12 i Skarrild med Morten Pedersen *1756c †1830.06.07 Hesselvig.
Bosat Hesselvig i Skarrild.
Folketælling 1787 Gammelgaard Peder Pedersen Brorsbøl   Skarrild Bye nr. 4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 1Peder Pedersen Brorsbøl581729c Egvad 1810 Gammel- gaard Skarrild  
kone 2Karen Nielsdatter581729c Lyne 1811 Gammel- gaard Skarrild  
søn 1 Peder Christian Pedersen241763c    
søn 2 Peder Pedersen Gammelgaard201767c   Gift med Else Kirstine Terkelsdatter
dat. 2 Kirsten Pedersdatter181765c Forsum Egvad 1834 Olling Assing Gift med Peder Olufsen.
dat. 2 Pernille Pedersdatter161763c    
tj-dreng Christen Jakobsen121775c    


Skarrild Gammelgaard
1792c Peder Pedersen Gammelgaard den Unge *1767c Egvad †1848.01.17 Skarrild søn af formand.
Gift 1792.04.10 i Skarrild med Else Kirstine Terkelsdatter *1774.07.31 Sønder Karstoft, Skarrild †1848.03.19 Ronnum datter af Terkel Jensen *1748.03.24 Bøvl, Sønder Omme †1820.12.14 Sønder Karstoft og Anne Jensdatter *1743c †1830.02.08 Sønder Karstoft.
Peder Gammelgaard den Unge bliver før 1797 sognefoged i Skarrild sogn.
Alle børnene undtagen de sidste to blev født i Gammelgaard i Skarrild By, de sidste to i Ronnum i Skarrild som faderen købte i 1812c. Alle børnene undtagen de første to voksede op i Ronnum.
I FT 1834, se under Ronnum, er Peder Pedersen blevet 67 år gammel, men han holder seks voksne børn hjemme til at gøre arbejdet: pigen Anne og fem sønner i aldrene 18 - 32.
I FT 1840 har sønnen Knud Pedersen overtaget gården Ronnum og kun broderen Jens Jørgen er stadig hjemme foruden forældrene på aftægt.
Børn:
Terkel Peder Pedersen *1793.09.13 Gammelgaard †1866 Skibbild, Arnborg.
Gift med Anne Katrine Michelsdatter *1788.01.02 Kibæk, Assing datter af Michel Christensen *1747c og 1. kone (trolovet 1778.06.14 Assing) Mette Marie Jensdatter *1748c †1788c.
Først bosat i Assing sogn.
FT 1845 gårdmand i Skibbild i Arnborg sogn.
Ib Pedersen *1795.07.19 Gammelgaard †1862.04.13 Heesgaard, Skarrild..
Gift 1821 med Ane Christensdatter *1788.09.07 Toxvig †1848.10.09 Heesgaard, Skarrild datter af Christen Mikkelsen Toxvig *1744.12.25 Toxvig †1809.07.07 Toxvig og (gift 1777.06.15 Brande) Anne Marie Pedersdatter *1756c Store Sandfeld, Brande †1843 Toxvig
Ib Pedersen ses 1820 i Ronnum som bud i sagen om rakkeren Johannes Axelsen, se Ronnum.
Gårdmand i Heesgaard i Skarrild By.
Børn:
Else Kirstine Ibsdatter *1822.0501 Heesgaard.
Christen Ibsen *1824.03.28 Heesgaard.
Ane Marie Ibsen *1830c.
Bodil Katrine Pedersdatter *1797.09.03 Gammelgaard †1854.08.26 Vorslunde, Give.
Gift 1826.07.29 i Skarrild med Troels Madsen *1791.03.13 Drantum, Brande †1858.07.03 Vorslunde, Give søn af Mads Nielsen *1760c Drantum?, Brande †1816.09.22 Drantum og Kirsten Troelsdatter *1753c †1827 Drantum.
Drev en gård i Store Vorslunde i Give sogn.
Anne Pedersdatter *1799.11.29 Gammelgaard †1850-55 Tarp, Sønder Felding.
Gift 1837.03.12 i Skarrild med enkemand Frederik Jensen af Tarp i Sønder Felding *1793.11.29 Tarp †1862.09.16 Tarp søn af Jens Svendsen *1764c ?Overkirkegaard, Assing †1834.09.18 Tarp og (gift 1792 Sønder Felding) Kirsten Pedersdatter *1753c †1827.09.16 Tarp (datter af Mette Larsdatter).
Drev en gård i Tarp i Sønder Felding sogn.
Peder Pedersen Ronnum *1802.04.08 Gammelgaard †1889.
Gift 1839c med Kirsten Andersdatter *1817c Sønder Felding.
Husmand i Skarrild-Grene.
Niels Pedersen (Ronnum) *1804.06.07 Gammelgaard †1870+.
Gift 1842c med Ellen Marie Christensdatter *1821 Vorgod †1860-70 Kølkær, Rind.
FT 1845 husmand i Fasterholt i Arnborg sogn
FT 1850 Skibbild, Arnborg (måske samme sted som Fasterholt).
FT 1855-70 husmand i Kølkær i Rind (kaldes heri Ronnum).
Peder Christian Pedersen *1807.01.20 Gammelgaard †1860+.
Gift 1838.11.18 i Skarrild med Mette Katrine Knudsdatter *1815.11 Lille Hjøllund, Arnborg †1860+ (vokset op i Øvig i Skarrild) datter af Knud Christensen Bjørlev *1780.03.16 Bjørslev, Nørre Vium †1824.04.03 Lille Hjøllund og Mette Katrine Svendsdatter *1797.11.05 Øvig, Skarrild †1864.03.22 Harreskov, Assing.
FT 1834 hjemme i Ronnum.
Husmand i Ronnum i Skarrild sogn.
Sete børn:
Knud Kristian Pedersen *1850.03.04 Ronnum, Skarrild †1899.07.28 Sønder Askær, Brande.
Gift 1873.12.13 i Brande med Jensine Jeppesen *1849.07.13 Sønder Askær †1922.01.24 Brande datter Jeppe Jensen *1817 Sønder Askær †1884 Sønder Askær og Maren Nielsdatter *1818 Uhre, Brande †1902 Sønder Askær.
Overtager hendes fødegård matrikel 2A Sønder Askær i Brande.
Karen Brasch *1808.11.18 Gammelgaard †1808.11.25 en uge gammel tvilling.
Karen *1808.11.18 Gammelgaard †1808.11.25 en uge gammel tvilling.
Knud Pedersen *1810.03.13 Gammelgaard, overtager gården Ronnum efter faderen.
Gift 1841c med Birte Iversdatter *1816.07.30 Hesselvig, Skarrild datter af sognefoged (1834) Iver Olesen *1779.06.27 Skovsende, Sønder Omme †1851.03.15 Hesselvig og Ane Malene (Lene) Lauridsdatter *1785.08.07 Elkær, Skarrild †1872.05.16 Ronnum, Skarrild.
Else Marie *1812.09.02 Ronnum, Skarrild †1815.09.04 Ronnum tre år gammel.
Jens Jørgen Pedersen *1815.12.13 Ronnum, Skarrild †1903.06.05 Ulkind, Ringive (begravet i Give kirkegaard).
Gift 1841c med Mette Kirstine (Stine) Christensdatter *1825.09.24 Vildbjerg †1898.09.24 Ulkind, Ringive (begravet i Give).
Bosat Lille Vorslunde i Give sogn 1843-76.
Folketælling 1801 Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard   Skarrild Nederbye 2den
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G Sogne- foged Lægds- mand mand 1Peder Pedersen Gammelgaard341767c Forsum? Egvad?   
kone 1Else Kirstine Terkelsdatter251774 Karstoft- Sønder Skarrild  Dåb nr.2416
*1774.07.31
søn Ib Pedersen61795 Gammelgaard Skarrild  *1795.05.06
dat. Bodil Katrine Pedersdatter41797 Gammelgaard Skarrild  *1797.08.01
dat. Anne Pedersdatter21799 Gammelgaard Skarrild  *1799.11.29
tj-karl Jonas Pedersen341766c    
tj-pige Mette Katrine Pedersdatter211779c   Ikke set født i Skarrild
tj-dreng Christen Christensen131787c   Navn for almindeligt til identifikation.
Aftægt mands far 1Peder Pedersen Brorsbøl731729c Egvad 1810 Gammel- gaard Skarrild "Nyde Underholdning af Huusbonden, deres Søn ."
Aftægt mands mor 2Karen Nielsdatter731729c Lyne 1811 Gammel- gaard Skarrild "Nyde Underholdning af Huusbonden, deres Søn ."


Skarrild Gammelgaard
1811 Niels Jensen af Døvling *1779.12.19 Døvling søn af Jens Jakobsen *1753c Tarp, Sønder Felding †1825.06.01 Vestergaard, Døvling og Bartoline Birgitte Knudsdatter *1752c Drongstrupgaard, Overby, Sønder Felding †1841.08.19 Vestergaard.
Gift med 1811.11.03 i Skarrild med af Snejbjerg Anne Cecilie Friderichsdatter *1784.03.14 Snejbjerg †1862.04.26 Sønder Felding datter af (se FT 1787 Snejbjerg By) Friderich Johan Christensen *1760.06.22 †1801+ Tarp og (gift 1783.05.27 Snejbjerg) Johanne Jensdatter *1750c.
Børn:
Frederik Johan Nielsen *1812.10.11 Gammelgaard.
Johanne Nielsdatter *1814.07.10 Gammelgaard.

Skarrild Gammelgaard
1817c Niels Christensen Rahbek *1788.02.22 Rabæk, Oddum †1865.10.02 Sønder Felding.
Gift 1813.05.24 i Sønder Felding med Margrethe Nielsdatter Bjerre *1789.10.30 Øster Bjerre, Sønder Felding †1864.09.22 Sønder Felding datter af Niels Christensen og Anne Frandsdatter.
Flytter 1856 til Sønder Felding med datteren Mette Marie Nielsdatter.
Sete børn:
Karen Nielsdatter *1814.08.05 Øster Bjerre, Sønder Felding †1883.04.16 Thyregod.
Gift 1842.11.08 i Brande med Søren Pedersen *1815c †1867 Kokborg?, Thyregod?.
Kristen (Christen) Nielsen Rahbek *1817.02.23 Gammelgaard †1897.11.19 Hammer i Skanderborg Amt.
Gift 1847.04.23 i Vrads med Maren Nielsen *1825c †1882.
Ane Margethe Nielsdatter *1819.03.09 Gammelgaard †1886.10.06 Sønder Felding, overtager gården, se nedenfor.
Gift 1. 1841.06.13 i Skarrild med Peder Madsen *1812.08.13 Sønder Felding †1853 Gammelgaard.
Gift 2. 1857.12.06 i Sønder Felding med Christen Christensen *1834c Bukkær, Assing †1880+ søn af Christen Christensen *1804c Assing og Karen Nielsdatter *1803c Vorgod (Christen og Karen flytter 1845- til Overby i Sønder Felding.
Niels Nielsen Rahbek *1821.04.04 Gammelgaard †1867.04.27 (hængte sig) Rind.
Gift 1843.06.02 i Rind med Inger Kirstine Christensdatter *1823.02.09 Gammelbosig, Rind †1907.05.27 Vejrum Fattiggaard datter af Christen Jensen *1780.09.02 Ikast †1872.11.03 Siig, Rind og Kirsten Katrine Poulsdatter *1794.03.02 Rind †1852.08.30 Siig.
Hans Christian Nielsen *1823.03.22 Gammelgaard †1864.07.18 Tersløse, Holbæk Amt.
Gift 1856.03.16 i Lynge Sorø Amt med Karen Sophie Mouritsen (gift anden gang med tvillingsbror Jens til første mand).
Just Nielsen Rahbek *1826.06.01 (Tvilling) Gammelgaard †1866.06.25 (hængning) Jelling.
Gift 1851.06.01 Ringive med Ingeborg Pedersen Bang *1823c †1890.
Jens Nielsen Rahbek *1826.06.01 (tvilling) Gammelgaard.
Gift 1. 1866.11.07 i Nordrupøster med Ane Cathrine Jensen *1845.11.07 Ringsted †1875.
Gift 2. 1876.05.02 i Ringsted med enke efter broderen Karen Sophie Mouritsen.
Mette Marie Nielsen Rahbek *1833.04.04 Gammelgaard †1887.03.19 (Brystsyge) Sønder Felding.
Barn med Christen Christensen Holt *1834.05.27 Assing †1908.08.30 i Sønder Felding.
Væver, bor FT 1880 med et barn ved søster Ane Margrethe.
Børn:
Niels Christensen Rahbek *1873.11.29 Sønder Felding, banearbejder.
Gift 1895.03.29 i Borris med Marianne Timm *1875.04.17 Hee.

Skarrild Gammelgaard
1850- Peder Madsen *1812.08.13 Sønder Felding †1853 Gammelgaard søn af Mads Christensen Rahbek *1780.11.20 Oddum †1871.08.04 Ørbæk, Hoven og (gift 1811.08.23 Sønder Felding) Kirsten Marie Pedersdatter *1791c †1862.
Gift 1841.06.13 i Skarrild med Ane Margrethe Nielsdatter *1819.03.09 Gammelgaard †1886.10.06 Sønder Felding datter af formand.
Peder Madsen døde kun 41 år gammel.

Skarrild Gammelgaard ender her ↑

7 Andet

SKARRILD GRENE 1 Introduktion
Skarrild Grene ligger mod syd i Skarrild sogn. Senere efter 1800 tales om Sønder og Nørre Grene begge i Skarrild sogn sydlige del. Grene bruges også vidt i andre sogne som Arnborg og Hoven.
2 Generelt
I FT 1787 er der to gårde og nogle huse i Grene, i FT 1801 er er fem gårde og nogle huse. Grene er altså blevet udstykket mellem 1787 og 1801, måske i udskiftningen.
3 Fæsterliste

4 Ejerliste

5 Familier med børn Skarrild Grene
Skarrild-Grene Nørre en halvgård 1 4 1 0 begynder her ↓
En halvgård.
1670- Jens Sørensen †1695+.
Gift med hans kone.
Ses i Markbogen 1683 og Hammerum Tingbog 1695.
Børn:
Søren Jensen *1670c Grene.
Gift 1. 1696.03.22 i Sønder Omme med af Bøvl Maren Nielsdatter †1715.02.27 Bøvl datter af ?Niels Torbensen/Andersen.
Gift 2. 1716c (ikke i Sønder Omme) med NN.
Bosat Bøvl i Sønder Omme. Omkring 11 børn.
? Jensdatter †1707+.
Fadder i 1707 i Bøvl i Sønder Omme ved broderen Søren Jensen beskrevet som søster.

Skarrild-Grene Nørre en halvgård 1 4 1 0
1713- Peder Pedersen Grene *1690c- †1733.01.06 Grene.
Gift med hans kone.
Peder Pedersen nævnes i skiftet 1713 efter Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild og enken ses i skattelisten 1743 — salig Peder Grenes enke.
Børn:
? Peders/en/datter *1725- †1726.04.13 Skarrild Grene.
? Peders/en/datter Tvilling 1 †1725.07.21 Skarrild Grene.
? Peders/en/datter Tvilling 2 †1725.07.21 Skarrild Grene.

Skarrild-Grene Nørre en halvgård 1 4 1 0
1733 Peder Pedersens enke.
Simuleret Folketælling 1743 Grene Peder Pedersens enke Gods: Nørre Karstoft Ejer: Peder Paaske
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
enke1743100? Peder Pedersens enke   1744+   
tj-pige1744100y12+ 1732-    


Skarrild-Grene Nørre en halvgård 1 4 1 0
1749- Jens Greisen.
Gift med hans kone.
Jens Greisen er kun set to gange i Skarrild - her i 1749 og konen er fadder 1758.
Børn:
Karen Jensdatter *1749.09.22 Grene.
Skarrild-Grene Nørre en halvgård 1 4 1 0 ender her ↑ .

Skarrild-Grene Nørre en anden halvgård begynder her ↓
En anden halvgård.
1683- Jens Pedersen.

Skarrild-Grene Nørre en anden halvgård
1720 Anders Jensen Grene *1675cc †1741.01.07 Grene mulig søn af Jens Sørensen set 1683 eller Jens Pedersen også set 1683.
Gift med hans kone *1695cc †1744+.
Han har en blind søster, der døde †1741.04.10.
Han er i familie med Peder Jensen i Tovdal i Arnborg, som er fadder ved begge dåb. Måske er de brødre.
Konen ses som enke i skattelisten 1743. Hun skønnes til 44c i 1729, da hun ingen børn får mere.
Han døde nytårsnat 1740-41 og karlen i gården, Laurids Madsen, døde usædvanligt også. Det kan ikke være af naturlige årsager, men kunne eventuelt være et resultat af noget de har drukket som fx giftig selvlavet alkohol.
Børn:
Maren Andersdatter *1726.10.27 Skarrild Grene gift med eftermand, se nedenfor.
Kirsten Andersdatter *1729.09.11 Skarrild Grene.

Skarrild-Grene Nørre en anden halvgård
1741 Anders Jensen Grenes enke ses i skattelisten 1743 som fæster.
I 1743 i skattelisten har hun 1 karl og 1 datter (Maren Andersdatter) se nedenfor.
Simuleret Folketælling 1743 Grene Anders Jensen Greens enke Gods: Nørre Karstoft Ejer: Peder Paaske
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
enke1743100? Anders Jensen Grenes enke   1744+   
dat.1744100Maren Andersdatter17.09 1726 Grene Skarrild 1797 Grene Skarrild Dåb nr.2019
Gift 1749c med Anders Nielsen Grene, som overtager fæstet. Hun nævnes som "1 Daatter" i juli 1743.
karl1744100X18+ 1726-    


Skarrild-Grene Nørre en anden halvgård
1749c Anders Nielsen Grene *1728.03.06 (angivet ved begravelsen, hvor? ikke i Skarrild eller Arnborg) †1776.03.17 (skifte skrevet ud af Harry Øvig) Grene.
Gift 1749c i Skarrild med Maren Andersdatter *1726.10.27 Skarrild Grene †1797.12.17 Grene datter af forkvinde/formand.
Marens far begraves 1741, da hun er 15. Da kan Anders Nielsen sandsynligvis ikke have overtaget gården som svigersøn.
Børn:
Bennet Andersdatter *1751.05.02 Skarrild Grene †1825.05.26 Tarp, Sønder Felding.
Gift 1776.10.13 i Skarrild med af Mosgaard i Assing Christen Jensen *1743c ?Mosgaard, Assing †1819.01.23 Tarp, Sønder Felding.
Bosat i Tarp i Sønder Felding. Ses FT 1787 og FT 1801 der.
Børn:
Ellen Marie Christensen *1777 Skarrild Grene.
Anders Christensen *1779.10 Skarrild Grene †1836.04.18 Tarp, Sønder Felding.
Gift med Johanne Christensdatter *1779.07 Grønborg, Borris †1829.03.04 Tarp, Sønder Felding ?datter af Christen Pedersen Studsgaard *1742c †1812.02.25 Borris og Kirsten Thomasdatter Grønborg *1754.06.03 Borris †1815.03.26 Borris.
Børn:
Benedikte Andersdatter *1806.09.27 Tarp, Sønder Felding †1895.05.18 Tarp.
Gift 1. Mikkel Sørensen *1801.11.10 Skarrild Grene †1831.03.26 Tarp søn af Søren Michelsen *1775 Krogstrup, Snejbjerg †1857 Nørre Grene, Skarrild og Kirsten Jensdatter Øvig *1777 Øvig, Skarrild †1843 Nørre Grene.
Gift 2. med bror til 1. mand Jens Sørensen *1803.10 Nørre Grene, Skarrrild †1855.09.03 Tarp, se forældre ovenfor.
Christen Andersen *1808.12.19 Tarp, Sønder Felding.
Christian Peder Andersen *1811.05.24 Tarp, Sønder Felding.
Thomas Andersen *1814.03.08 Tarp, Sønder Felding.
Kirsten Andersdatter *1817.04.09 Tarp, Sønder Felding.
Karen Andersdatter *1821.06.18 Tarp, Sønder Felding.
Maren Kirstine Christensdatter *1783c.
Anne Marie *1755.03.03 Skarrild Grene, vel begravet som Anne Margrethe i KB †1757.03.14 Skarrild Grene.
Da næste datter igen kaldes Anne Marie, formodes denne Anne Marie død beskrevet som Anne Margrethe.
Anne Marie Andersdatter *1758.03.22 Skarrild Grene †1833.04.10 Skarrild.
Maren Andersdatter *1761.03.19 Skarrild Grene.
Karen Andersdatter *1764.10.07 Skarrild Grene.
Mette (Katrine) Andersdatter *1769.07.12 Skarrild Grene †1832.02.18 Assing.
Trolovet 1798.09.30 i Skarrild med Peder Mortensen *1769.02.12 Studsgaard, Skarild †1824.05.25 Kibæk, Assing søn af Morten Pedersen Studsgaard *1737.10.28 Studsgaard †1797.05.16 Studsgaard og (gift 1764.10.16 Assing) Maren Ibsdatter *1738.04.16 Aggersig, Assing †1807.04.30 Skarrild.

Skarrild-Grene Nørre en anden halvgård
1775- Anders Bertelsen *1735.10.09 Ørbæk, Hoven †1785.04.22 Grene søn af Bertel Andersen *1793c †1748.02.11 Ørbæk.
Gift med Anne Margrethe Pedersdatter *1744c †1802.02.07 Skarrild Nederby.
Bertel Andersen er 1764 fadder i Ørbæk i Hoven.
I FT 1787 bor Anne Margrethe ved Maren Skomager i Skarrild By og går i dagleje. Senere i FT 1801 er hun almisselem i Skarrild Nederby i et jordløst hus.
Børn:
Bertel Andersen *1770 hvor i Skarrild?.
Dødfødt 1775.04c Grene.
Peder *1783.03c Grene †1784.10.26 halvandet år gammel.
Skarrild-Grene Nørre en anden halvgård ender her ↑ .

Skarrild Sønder Grene matrikel 4A starter her ↓
1793.12.24 Jens Christensen Drantum *1766c (ikke set født i Ikast kirkebog) søn af Christen Jensen *1733c og Mette Pedersdatter *1727c (ses i FT 1787 i Drantum i Ikast).
Gift 1793.10.18 i Ikast med af Rom Margrethe Christensdatter ?*1765.04.04 muligvis datter af Christen Bøgeskov.
Matrikeloplysninger fra Gert i Herning.
Jens Christensen ikke set født i Ikast 1764-69 i kirkebogen.
Hverken Jens Christensen eller Margrethe Christensdatter er fundet døde i Skarrild 1813-45. De er heller ikke fundet i FT 1834. Døtrene Mette og Else ikke set døde eller gifte i Skarrild 1815-45, ikke set i fadderlister 1815-34. Dette skulle betyde, at familien er flyttet til et andet sogn formodentlig omkring 1815.
Jens Christensen Drantum flytter rigtig meget omkring i Skarrild sogn og måske også senere i andre sogne:

1793 Skarrild Grene matrikel 4A
1798 Lustrup
1800 Beksgaard i Skarrild By
1801 (FT, se nedenfor) Skarrild Overby
1804 - 1815+ Skarrild Grene matrikel 7

Af ti børn dør mindst otte unge. Mette bliver 38 og Else Jensdatter er ikke set efter 1801 og ikke set begravet i Skarrild op til 1815.
Børn:
Christen *1794.06.29 Beksgaard, Skarrild By †1794.10.05 tre måneder gammel.
Mette Jensdatter *1795.10.04 Skarrild-Grene †1834.04.06 (almisselem) Katrineborg, Lindet, Vester.
Gift 1821.09.30 i Thyregod med Peder Jakobsen *1787c Kokborg, Thyregod ?†1842.10.04 Dørken, Thyregod (alder 62, otte år gal, FT 1840 enkemand i Thyregodlund) søn af Jakob Jensen *1743 Kokborg †1801 Kokborg og (gift 1773 Thyregod) Birgitte Sørensdatter *1748 Aalbæk, Thyregod †1829.01.14 Kokborg.
De boede FT 1834 i Skomagerhuset vel også kaldet Katrineborg i Lindet i Vester sogn.
Jens Christian *1797.02.12 Beksgaard, Skarrild By †1801-.
Han ses ikke i FT 1801 ved forældrene, hvor han skulle være, derfor må han være død før 1801.
Else Jensdatter *1798.06.24 Lustrup, Skarrild.
Ses i FT 1801 ved forældrene i Skarrild Overby.
Christen *1800.06.15 Beksgaard, Skarrild By †1801.05.31 Beksgaard elleve måneder gammel.
Christen *1802.07.18 Beksgaard, Skarrild By †1810.01.07 Skarrild-Grene otte et halvt år gammel.
Else Marie *1805.02.03 Skarrild-Grene †1806.11.30 Skarrild-Grene to år gammel.
Sidsel Marie *1807.03.26 Skarrild-Grene †1815.07.24 Skarrild-Gren otte år gammel.
Søren *1809.08.20 Skarrild-Grene †1811.02.07 Skarrild-Grene knap to år gammel.
Christen *1811.11.10 Skarrild-Grene †1813.05.09 Skarrild-Grene halvanden år gammel.
Folketælling 1801 Skarrild By Overby Jens Christensen Drantum   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Jens Christensen Drantum361766c   Han kommer fra Drantum i Ikast, men er ikke fundet født der. FT 1787 hjemme i Drantum i Ikast. Søn af Christen Jensen *1733c og Mette Pedersdatter *1727c i Drantum i Ikast.
kone 1Margrethe Christensdatter361765c Ikast  ?*1765.04.04 Ikast. Muligvis flytter familien efter 1815 til Ejstrup.
dat. Mette Jensdatter61795 Skarrild- Grene Skarrild 1834 Lindet Vester Dåb nr.2651
*1795.10.04 Skarrild-Grene †1834.04.06 Katrineborg, Lindet, Vester. Gift 1821.09.30 i Thyregod med Peder Jakobsen *1787c Kokborg, Thyregod.
dat. Else Jensdatter31798 Lustrup Skarrild 1815+  Dåb nr.2682
*1798.05.11. Ikke set efter FT 1801, ikke begravet i Skarrild indtil 1815, hvor familien forlader sognet.
søn Christen Jensen11800 Beksgaard Skarrild 1801 Beksgaard Skarrild Dåb nr.2702
Begravet nr.6668
*1800.05.08 †1801.05.31 Beksgaard, Skarrild.

Skarrild Sønder Grene matrikel 4A ender her ↑

Skarrild Sønder Grene hartkorn 1 4 1 0 begynder her ↓
En gård med hartkorn 1 4 1 0.
1794.03.22 Michel Andersen Arnborg *1738.02.23 Gammel Arnborg †1799.04.02 (skifte) Grene, Skarrild søn af Anders Lauridsen Smed *1698c Gammel Arnborg †1767 Gammel Arnborg og Johanne Mikkelsdatter *1708c †1789 Gammel Arnborg.
Gift 1764.08 i Snejbjerg med Dorte Sørensdatter *1735c †1811.03.13 Grene, Skarrild.
Skødeuddrag Hammerum Herred:

1794 Skøde fra Peder Pedersen Skovbjerg, Sønder Felding til Mikkel Andersen Paarup Assing paa hans gaardspart i Skarrild 1 4 1 0.

Michel Andersen flytter meget omkring:
1764 Snejbjerg.
1768 Velhusted, Assing.
1772-75 Krogstrup, Snejbjerg.
1778 Overkirkegaard, Assing (FT 1787 daglejer).
1793- Paarup, Assing.
1794 Nørre Grene i Skarrild.
Skifte 1799 efter Mikkel Andersen Arnborg (se Brejl #1769):

#1769 Mikkel Andersen i Grene i Skarrild sogn. 17.7.1799. VII, fol.29B.
Enke: Dorthe Sørensdatter. Logværge: Terkild Jensen i Sønder Karstoft.
Børn:
Søren,
Anne g.m. Mads Christensen i Grene,
Johanne 32. FM: Peder Olufsen i Skave.

Det vil sige at Anders er død før 1799.
Børn:
Anne (Marie) Michelsdatter *1766.06.15 Snejbjerg.
Gift 1798.05.28 i Skarrild med af Nederby Mads Christensen *1765c.
Først husmand i Grene i Skarrild.
Flytter 1801 til Sønder Felding Mølle, hvor han er husmand med jord og går i dagleje.
Sete børn:
Anna Madsdatter *1798.05.11 Grene.
Michel Madsen *1800.04.07 Grene.
Johanne Michelsdatter *1768.07.03 Velhusted, Assing.
Gift 1800.11.10 i Skarrild med Niels Pedersen (Rytter) af Fogstrup, Them sogn *1744.01.01 Fogstrup †1808.10.02 (skifte) Fogstrup søn af Peder Eskesen *1714c †1782c Fogstrup og Ester Jensdatter *1715c Velling, Bryrup †1762.11.09 Fogstrup..
Skifteuddrag Niels Pedersen:

96 Niels Pedersen i Fogstrup. 25.10.1808, fol. 146B, 149B.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Jacob Eskildsen i Ålhøj. B: Anne Dorthe 7, Peder 6, Mikkel 3. FM: farbror Jørgen Pedersen i Løve.

Børn:
Ane Dorthea Nielsdatter *1801.10.01 Fogstrup, Them.
Peder Nielsen *1803.03.21 Fogstrup.
Michel Nielsen *1805.06.12 Fogstrup.
Anders Michelsen *1772 Krogstrup, Snejbjerg †1799- (ikke i skiftet efter faderen).
Søren Michelsen *1775.02c Krogstrup, Snejbjerg overtager gården se nedenfor.
Maren *1778.05.23 Overkirkegaard, Assing †1778.10.25 fem måneder gammel.

Skarrild Sønder Grene hartkorn 1 4 1 0
1800 Søren Michelsen *1775.02c Krogstrup, Snejbjerg †1857.02.12 Nørre Grene søn af formand.
Gift 1800.12.22 i Skarrild med Kirsten Jensdatter *1777.07.03 Øvig, Skarrild †1843.01.07 Nørre Grene, Skarrild datter af Jens Nielsen *1734.10.03 Øvig †1781.04.09 Øvig og Margrethe Thomasdatter *1745.06.20 Holtum, Arnborg †1783.03.07 Øvig.
Børn:
Mikkel Sørensen *1801.11.10 Nørre Grene †1831.03.26 Tarp, Sønder Felding.
Gift med Benedikte Andersdatter *1806.09.27 Tarp †1895.05.18 Tarp datter af Anders Christensen *1779.10 Grene, Skarrild †1836.04.18 Tarp og Johanne Christensdatter *1779.07 Grønborg, Borris †1829.03.04 Tarp.
Jens Sørensen *1803.10.02 Nørre Grene †1855.09.03 Tarp, Sønder Felding.
Gift med bror Mikkels enke Benedikte, se ovenfor.
Dorte *1806.05.06 Nørre Grene †1806.09.14 fire måneder gammel.
Peder Sørensen *1811.04.22 Nørre Grene overtager gården, se nedenfor.
Margrethe Sørensdatter *1817 Nørre Grene.
Gift 1839.09.29 i Skarrild med Christian Peder Jakobsen bror til Margrethes bror Peder Sørensens kone, se nedenfor.
Folketælling 1801 Skarrild- Grene Søren Michelsen   4de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Søren Michelsen271775 Krogstrup Gjellerup 1857 Nørre Grene Skarrild *1775.02 Krogstrup, Snejbjerg, søn af Michel Andersen Grene *1738.02.23 Gammel Arnborg †1799.04.02 (skifte) Grene, Skarrild
kone 1Kirsten Jensdatter251777 Øvig Skarrild 1843 Nørre Grene Skarrild Dåb nr.2444
*1777.07.03 Øvig. Gift 1800.12.26 i Skarrild, hun af Øvig, han af Grene
Aftægt mands mor 1eDorte Sørensdatter641735c  1811 Skarrild- Grene Skarrild "Nyder Ophold af Gaarden ." Gift med Michel Andersen Grene. Gift i Snejbjerg, hvor hun sandsynligvis er født.


Skarrild Sønder Grene hartkorn 1 4 1 0
1839 Peder Sørensen *1811.04.22 Nørre Grene †1875.01.31 Nørre Grene søn af formand.
Gift 1839.09.29 i Skarrild med Karen Jakobsdatter (Banke) *1818.05.02 af Hoven Grene †1909.12.12 Nørre Grene, Skarrild datter af (flyttet fra Hoven til Nørre Grene 1831) Jakob Peder Jensen *1780,06.26 Fruergaard, Sønder Felding †1833.05.26 Nørre Grene og Anne Christensdatter *1788.10.12 Nørre Vium †1840.06.22 Nørre Grene.
Barn set:
Jacob Peder Pedersen *1840.08.08 Grene, overtager gården, se nedenfor.
Søren Pedersen *1843.08.10 Sønder Grene †1930.05.11 Sønder Grene.
Gift med Abelone Marie Pederen *1838.11.17 Døvling, Skarrild †1916.01.30 Sønder Grene datter af Peder Sørensen *1795.09.11 Ronnum, Skarrild †1857.04.19 Døvling og Mette Jensdatter *1799.03.25 Tarp, Brande †1874.05.04 Ronnum (begravet Brande).
Kendt barn:
Anders Pedersen *1870.06.04 Grene, Skarrild †1946.11.15 Skarrild By.
Gift 1898.04.01 i Arnborg med Ane Poulsen *1872.02.26 Holtum †1947.08.01 Silstrup, Skarrild Poul Hesselvig Nielsen *1815.11.30 Ronnum, Skarrild †1889.04.07 Holtum og 1848.04.16 i Skarrild med Kirstine Iversdatter *1825.05.14 Hesselvig, Skarrild †1902.03.21 Holtum dd.
Husmandssted i Arnborg Grene.
Kirsten Pedersen *1849.12.09 Grene.
Ane Pedersen *1852.06.27 Grene.

Skarrild Sønder Grene hartkorn 1 4 1 0
1870c Jacob Peder Pedersen *1840.08.10 Grene †1904.09.11 Skarrild.
Gift med Else Katrine Christensdatter *1849.07.06 Assing †1924.07.09 Skarrild datter af Christen Bjørnslev Knudsen *1820.02.28 Skarrild †1889.12.26 Snejbjerg og Anne Katrine Jensen Studsgaard *1826.07.16 Studsgaard, Snejbjerg †1906.
Børn:
Karen Pedersen *1870 †1946.09.11 Skarrild.
Peder Pedersen *1873.07.10 Skarrild.
Christen Knudsen Pedersen *1876.01.29 Skarrild †1957.
Else Marie Pedersen *1879 †1909 begravet 20 år gammel.
Jensine Pedersen *1881.09.11 Skarrild †1958.08.08 Skarrild.
Kirstine Pedersen *1884.03.27 Skarrild †1964.01.10 Snejbjerg.
Gift med Christen Christensen *1881.10.28 Døvling, Skarrild †1962.04.25 De Gamles Hjem, Snejbjerg søn af Peder Christensen *1858c Skarrild og Sidsel Marie Jensen *1859c Sønder Felding.
Søren Kristian Pedersen *1886 †1957
Margrethe Secher Pedersen *1887.05.29 Grene †1972.12.22 Give.
Gift med Anders Brodersen Møller Secher *1885.07.12 Mygind, Mygend sogn †1965.08.14 Give søn af Markus Anker Secher *1849.05.13 Mygendgaard, Mygend †1925.11.05 Store Hestlund, Give og Cecilie Marie Møller *1883.03.10 Døstrup, Tønder Amt †1936.04.22 Give.
Anton Christian *1893 †1900 syv år gammel.
Skarrild Sønder Grene hartkorn 1 4 1 0
1904 Efterfølger.
Skarrild Sønder Grene hartkorn 1 4 1 0 ender her ↑ .

Skarrild Grene gård begynder her ↓ .

Skarrild Grene gård.
1801- Hans Pedersen (Ravnholt) *1749c Bording? †1814.01.09 Skarrild Grene.
Gift 1777.10.05 i Bording i og af Bording med Kirstine Pedersdatter *1746c Bording †1810.11.11 Skarrild Grene.
Ægteparret ses i FT 1787 i Ravnholt i Bording; han beskrives som "husmand gaar i Dagleye". Men børnene Peder og Jens ses ikke, de er enten glemt eller i et sogn udenfor hammerum herred for de ses ikke FT 1787 i dette herred.
Kirstine Pedersdatter er søster til den rige Søren Pedersen i Ronnum i Skarrild, dette ses her i skiftet efter ham (Brejl):

1626 Søren Pedersen i Ronnum i Skarrild sogn. 26.4.1805.
E: Anne Marie Andersdatter.
LV: Laurids Lange til Nørre Karstoft. B: Peder 10, Maren 8. FM: fasters {Kirstine Pedersdatter} mand Hans Pedersen i Grene i Skarrild sogn, mosters mand Niels Knudsen i Silstrup i Skarrild sogn.

Børn:
Peder Hansen Ravnholt *1780c Ravholt, Bording, overtager gården, se nedenfor.
Jens Hansen Ravnholt *1783.12.07 Ravnholt, Bording, overtager gården efter broderen Peder, se nedenfor.
Anne Hansdatter *1787c Bording?
Ses FT 1801 ved forældrene i Skarrild Grene, se nedenfor.
Folketælling 1801 Skarrild- Grene Hans Pedersen   5te
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Hans Pedersen521749c  1814 Skarrild- Grene Skarrild Begravet nr.6753
FT 1787 Ravnholt i Bording sogn. †1814.01.09 .
kone 1Kirstine Pedersdatter551746c  1810 Skarrild- Grene Skarrild Begravet nr.6734
Søster til Søren Pedersen i Ronnum i Skarrild. †1810.11.11 .
søn Peder Hansen Ravnholt211780c  1810 Skarrild- Grene Skarrild Begravet nr.6725
†1810.03.11 . Gift med Margrethe Jensdatter, som enke gift med Jens Hansen Drantum.
dat. Anne Hansdatter141787c    


Skarrild Grene gård.
1805 Peder Hansen Ravnholt *1780.01.04c Bording? †1810.03.11 Skarrild Grene.
Gift 1805.08.04 i Skarrild med af Lind i Rind strømpebinder Maren/Margrethe Jensdatter *1768c.
Peder Hansen Ravnholt dør efter kun godt fire års ægteskab.
Et barn er dødfødt og to dør spæde.
Børn:
Dødfødt pige 1808.01.14 †1808.01.14 Skarrild Grene.
Hans*1809.10.15 Skarrild Grene †1810.02.18 Skarrild Grene fem måneder gammel.
Pernille (Kirstine) *1810.10.07 Skarrild Grene †1811.01.27 Skarrild Grene fire måneder gammel.
Født efter faderens død.

Skarrild Grene gård.
1811 Jens Hansen Ravnholt *1783.12.07 Ravnholt, Bording †1858.06.02 Nyborg, Omvraa Mark, Sønder Omme bror til formand søn af forformand.
Gift 1811.04.11 i Sønder Felding med Inger Christensdatter *1783.02.02 Bukkær †1860.08.18 Omvraa Mark, Sønder Omme datter af Christen Madsen *1750c †1829.02.09 Gammelmark, Sønder Felding og (gift 1777.10.19 Assing) med Mette Ibsdatter *1753c Overkirkegaard, Assing †1828.12.23 Gammelmark, Sønder Felding.
Jens Hansen var husmand i:
1811-15 Skarrild Grene.
1818-22 Gammelmark, Overby, Sønder Felding.
1824 Skarrild Grene.
1834-45 Døvling i Skarrild.
FT 1850 aftægt i Døvling i Skarrild.
Børn:
01 Mette Kirstine Jensdatter *1811.09.01 Skarrild Grene.
Konfirmeret 1827 Skarrild, ikke set derefter.
02 Kirsten Jensdatter *1815.03.14 Skarrild Grene.
Konfirmeret 1830 Skarrild, ikke fundet derefter.
03 Abelone Jensdatter *1818.05.21 Gammelmark, Overby, Sønder Felding.
Konfirmeret 1833 Skarrild, ikke fundet derefter.
04 Hans Peder *1821.03.21 Gammelmark, Overby, Sønder Felding †1821.06.07 (Kighoste) to måneder gammel.
05 Petrine Jensdatter *1822.05.19 Gammelmark, Overby, Sønder Felding †1850.04.20 Barslund, Skarrild.
Petrine Jensdatter var væverske. Ugift.
06 Else Marie Jensdatter *1824.08.22 Skarrild Grene †1889.12.07 Hallundbæk, Sønder Omme.
Gift 1850.10.06 i Skarrild med af Hallundbæk enkemand Thomas Christian Sørensen *1799.10.27 Hinnum, Grindsted †1878.12.08 Omvraa Mark, Sønder Omme søn af bonde og gårdbeboer i Hinnum Søren Larsen *1750.09.13 Hinnum †1820.06.08 Dal, Grindsted og (gift 1787.08.10 Grindsted) Bodil Marie Thomasdatter *1767.03.18 Grindsted †1825.03.09 Hinnum.
Thomas Christian Sørensen var gårdmand i Hallundbæk i Sønder Omme sogn i Vejle Amt.
Skarrild Grene gård ender her ↑ .

6 Andet


HEESGAARD 1 Introduktion

2 Generelt

3 Fæsterliste

4 Ejerliste
1683

5 Familier med børn

Skarrild Heesgaard 1/3 begynder her ↓
Hartkorn 1/3:
1683- Lars Pedersen.

Skarrild Heesgaard 1/3
1726- Peder Heesgaard.
Barn død 1726, vel over 12 år, *1714-
Skarrild Heesgaard 1/3 ender her ↑ .

Skarrild Heesgaard 2/3 begynder her ↓
Hartkorn 2/3:
1683- Terkel Sørensen *1660c- †1691+.
I 1689 var han sognefoged. Jørn Jensens uddrag af Hammerum Tingbog 17. aug. 1689:

17. aug Sognefoged Therkel Sørensen Heesgaard i Skarrild sogn, syn over Nørre Karstoft mark, synsmænd Ole Jakobsen og Jens Jakobsen Assing kirkegaard, Per Pedersen i Døvling, Ole Poulsen i Hesselvig.


Skarrild Heesgaard 2/3
1692- Lars Christensen
Jørn Jensens uddrag af Hammerum Tingbog 21. maj 1692:

21. maj For retten fremstod 4 synsmænd, Jens Jensen Ronum, Lars Christensen i Skarrild Heesgård, Peder Ibsen og Anders Jakobsen i Døvling.


Skarrild Heesgaard 2/3
1698- Morten (Olsen) Heesgaard †1732.03.16 Heesgaard.
Jørn Jensens uddrag af Hammerum Tingbog 27. aug. 1698:

27. aug Jakob Knudsen Tanderup paa sin herres bondes vegne som var Christen Pedersen Skarrild Krog, varselsmænd Hans Hansen i Pinvig, Niels Pedersen tj. Skarrild Krog, varslet Iver Poulsen og Morten Olesen i Skarrild Heesgaard vedr. brug af Bastvig eng i Skarrild krog.

Fadder 1728.
Karen Heesgaard er fadder 1725.
Børn:
Christen Mortensen *1710cc Heesgaard, overtager gården.
?Christen Mortensen *1720c Skarrild †1773.02 Assing
Gift med Anne Nielsdatter *1735c Assing †1813.06.28 Assing.
Havde gaard i Kibæk i Assing i hvert fald i 1763. Der er ikke set andre Morten'er i Skarrild som han kunne være søn af.

Skarrild Heesgaard 2/3
1734- Christen Mortensen Heesgaard *1710cc Heesgaard †1756.07.12 Heesgaard søn af formand.
Gift med Maren Ibsdatter *1706cc Assing †1796.01.31 Becksgaard, Skarrild datter af Ib Pedersen i Aggersig i Assing og Maren Ibsdatter *1685c †1755 Aggersig 70 år gammel.
Kirsten Heesgaard er fadder ved sønnen Ib i 1736.
Børn:
Morten *1735.05.30 Heesgaard †1736.01.07 seks måneder gammel.
Ib Christensen Heesgaard *1736.11.11 †1789.08.09 (skifte) Becksgaard, Skarrild.
Gift med hans kone †1789+.
Var brændevinsbrænder i København, vel død på besøg hjemme.
Dødfødt 1741.06.18
Anne Johanne Christensdatter *1742.09.23 †1812.06.09 Birkebæk, Arnborg.
Gift 1. med Thomas Hansen *1729.12.26 Arnborg- Grene †1780.08.04 (skifte) Arnborg- Grene søn af Hans Rasmussen Grene *1700c †1779.08.02 Arnborg- Grene og ?Maren Thomasdatter *1691c †1768.12.08 Arnborg- Grene.
Gift 2. 1783.05.27 i Arnborg med Niels Christensen *1740c ?Sønder Felding †1824 Birkebæk.
Dødfødt 1745.05.01
Dødfødt 1746.07.02
Ole Christensen Heesgaard/Becksgaard *1747.12.15 Heesgaard †1804.07.15 Becksgaard, Skarrild.
Trolovet 1772.12.29 i Assing med Agnete Hansdatter *1748c Olling, Assing datter af Hans Pedersen Olling †1771 Olling og Else Nielsdatter *1719c †1799.01.11 Olling
1773 bosat i Bukkær i Assing.
1775 bor familien i Becksgaard i Skarrild.
Børn:
Bertel Olesen Becksgaard *1773.05.31 Bukkær, Assing †1840.09.14 (hr. Berthel Bechsgaard Kirkesanger og Skolelærer, 67) Stadil.
Gift 1807- med Maren Larsdatter *1775.10.01 Sønder Bork, Ringkøbing Amt datter af Lars Eskesen *1723.08.10 Sønder Bork †1813.07.20 Sønder Bork og (trolovet 1774.10.07 Sønder Bork) Dorte Jakobsdatter *1751.04.04 Sønder Bork.
Ses i FT1787 i Sønder Bork ved moderens fars søster Marie Gertrud Pedersdatter *1711c.
Opkaldt efter faderen Ole Becksgaards mors 2. mand Bertel.
Blev kirkesanger og skolelærer i Stadil, se DIS-Forum.
Hans *1775.03.05 Beksgaard †1775.05.23 ti uger gammel.
Else *1776.05.27 Beksgaard †1776.08.25 sytten uger gammel.
Maren Olesdatter *1777.06.29 Becksgaard.
Anne Marie Olesdatter *1783.11.19 Becksgaard.
Dødfødt 1750.09.01
Marianne Christensdatter *1752.11.05 Heesgaard †1821 Beksgaard.
Gift 1773c Skarrild med Søren Christensen *1748.05.05 Lustrup †1810.04.01 Becksgaard søn af Christen Eriksen Lustrup *1717c †1785.02.23 Lustrup.
Først bosat Heesgaard 1775-80.
Efter 1784 i Beksgaard i Skarrild By.
Mette (Katrine) Christensdatter *1755.04.20 †1801+.
Gift 1775c (ikke i Skarrild) med Thomas Jensen (Grene, Mølle) (ikke Elkær) *1744c †1798.11.26 Lustrup, Skarrild.
Internettet har Mette Christensdatter gift 2. gang med Christen Mortensen Fonager i Borris, men det er en anden Mette Christensdatter *1758.02.07 i Silstrup datter af Christen Christensen Silstrup. Forvekslingen kommer ved en for høj alder i FT 1801 i Fonager og derved den skønnede fødsel *1756 (1755), hvor den rigtige er 1758.
Først bosat i et andet sogn.
Får barn 1786 i Lustrup i Skarrild.
Tre små børn dør indenfor ni dage af en smitsom sygdom i dec. 1786 og jan. 1787.
Bor 1791 og 1794 i Skarrild- Grene.
Før 1801 flytter Mette til et husmandssted i Silstrup.
Børn:
Marianne Thomadatter *1776c.
Ses i FT 1801 ved moderen i Silstrup.
Christen Thomasen *1779c †1792.03.18 (druknet i Skjern Å) Skarrild- Grene.
Maren *1781c †1786.12.31 Lustrup.
Jens *1783c †1786.12.28 Lustrup.
Karen *1786.12.25 Lustrup †1787.01.06 Lustrup.
Maren Thomasdatter *1787.12.20 Lustrup.
Jens Thomasen *1791.03.08 Skarrild- Grene.
Ses i FT 1801 ved moderen i Silstrup.
Christiana Thomasdatter *1794.08.28 Skarrild- Grene.
Ses i FT 1801 ved moderen i Silstrup.

Skarrild Heesgaard 2/3
1765 Bertel Lauridsen Heesgaard *1722c †1773.04.05 Heesgaard.
Gift med enken Maren Ibsdatter *1709c Assing †1796 Becksgaard, se ovenfor.
Lauridsen fra skifte 1765:

368 Bertel Nielsen og hustru Karen Jensdatter i Lustrup i Skarrild sogn. 9.2.1765, fol.159B.
B: Margrethe 32, Anne Kirstine 30, Niels 27, Hans 25, Maren 17. FM: Bertel Lauridsen i Heesgård, Peder Christensen i Lustrup.

Han ses som fadder fx i Arnborg- Grene ved konens datter Ane Johanne Christensdatter og kaldes Bertel Heesgaard.
Datteren der nævnes som fadder i 1772 i Skarrild kirkebog er vel steddatteren Mette eller Marianne Christensdatter som begge er giftefærdige.

Skarrild Heesgaard 2/3
1774c Rasmus Nikolajsen *1736 Skibbild, Arnborg †1818 Heesgaard, Skarrild søn af Nikolaj Rasmussen Skivild *1685cc †1760 Skibbild og 1. kone Maren Nielsdatter †1737.07.02 Skibbild.
Gift 1762c i Brande? med Inger Hansdatter (Jordemoder) *1742c Dørslund, Brande †1808.04.10 Heesgaard, Skarrild formodet datter af Hans (Larsen) Dørslund, Brande som ses som fadder ved hende 1764-69 i Arnborg kirkebog.
For børn født i Arnborg se Skibbild.
I begravelsen i kirkebogen står:

Sagdes at have som Gjordemoder imodtaget 736 Børn.


Hvis man antager, at hun begyndte som jordemoder, da hun var 30 år gammel, har hun i 36 år taget imod 736 børn. Det betyder gennemsnitlig 20 børn per år. Hun blev 30 år i 1772 og boede i Arnborg 1772-74 og i Skarrild 1775-1808.
Arnborg fødte 1772-1774: 11 børn (1772 mangler en del dåb i KB).
Skarrild fødte 1775-1808: 351 børn.
Tilsammen: 362 børn.
Men begge sogne sammen 1772-1808:
Arnborg: 201 børn.
Skarrild: 370 børn.
Tilsammen 571.
Dermed har hun været aktiv i andre sogne end Arnborg og Skarrild for der mangler 165 børn. Hendes navn er ikke set i Brande sogn.

Børn:
Folketælling 1787 Heesgaard Rasmus Nikolajsen Skibbild   Skarrild Bye nr. 22
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 1Rasmus Nikolajsen521736 Skibbild Arnborg 1818 Heesgaard Skarrild  
LINK: Dåb *1736.06.24 i Skibbild i Arnborg.
kone 1Inger Hansdatter451742c Dørslund Brande 1808 Heesgaard Skarrild  
dat. Maren Rasmusdatter251764 Skibbild Arnborg   
LINK: Dåb 1764.05.24 i Skibbild i Arnborg.
dat. Anne Rasmusdatter161771c   Formodet glemt i Arnborg eller Skarrild kirkebog.
søn Nikolaj Rasmussen131774 Heesgaard Skarrild 1851 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2414
*1774.07.10. Gift 1804 i Arnborg med Katrine Sørensdatter af Kirkegaard.
søn Hans Rasmussen101778 Heesgaard Skarrild  Dåb nr.2456
*1778.03.29.


Skarrild Heesgaard 2/3
1789c Peder Christian Pedersen *1764.03 Foersum, Egvad †1804.03.18 (skifte Lundenæs) druknet i Rind å (dramatisk historie i kirkebogen), søn af Karen Nielsdatter *1729c †1811 Gammelgaard, Skarrild og 1. mand Peder Pedersen Brosbøl †1764 (skifte Brejl) Foersum, Egvad.
Gift 1789 i Borris med Mette Rasmusdatter *1765 Skibbild, Arnborg †1821 Heesgaard datter af formand.
Hans død kort fortalt ud fra Skarrild kirkebog:

Peder Christian af Heesgaard, 40, og Niels Nielsen Piilgaard, 34, Lustrup, Skarrild vidnede d. 10 marts 1804 på herredstinget i Hammerum mod Niels Vinde i Skarrild Mølle om jagtvæsen. På tilbagevejen om natten mellem Høgild i Rind og Togsvig i Arnborg ville de søge genvej og krydse fra den østre over til den vestre side af Rind å hen mod Birkebæk. Trods advarsel fra Peder Christian Hjuler af Silstrup gik Niels ud på isen, brast igennem, råbte om hjælp, Peder Christian gik ud med en kæp for at redde ham, brast også igennem. Deres legemer blev fundet næste dag og Herredsfogedens kjendelse var, at de måtte få en hæderlig begravelse

Peder Christian, som han næsten altid kaldes (uden efternavn), var et særdeles afholdt menneske. Syv børn menes opnævnt Peder Christian efter ham i 1806-15, hvoraf seks er sikre opnævnelser i den forstand, at det er i familien eller folk knyttet til familien eller som ved Svend Eriksen drengenavnet Peder Christian Heesgaard. Ved Peder Andersens søn Peder Christian er enken Mette Rasmusdatter fadder.
Drenge født i Skarrild opnævnt Peder Christian efter ham:

1. sep. 1804 søn af Morten Pedersen og Petronille Pedersdatter (hans halvsøster)
2. okt. 1805 søn af Svend Eriksen og Mette Marie Christensdatter.
3. jul. 1806 søn af Peder Andersen og Kirsten Pedersdatter i Lustrup.
4. mar. 1807 søn af bror Peder Pedersen Gammelgaard og Else Kirstine Terkelsdatter.
5. maj. 1808 søn af Jens Pedersen og Maren Larsdatter i Lustrup.
6. nov. 1808 (begravet 1811) søn af Jonas Pedersen (tjente i Gammelgaard) og Mette Katrine Pedersdatter
7. jul. 1815 søn af Jonas Pedersen og Mette Katrine Pedersdatter

Navnet Peder Christian var så stærkt, at det endda vendte om på navnekonventionen, at børnenes efternavn tages fra første fornavn her Peder. Hans søn Rasmus kaldes fx i 1815 Rasmus Peder Christiansen.
Peder Christian drev Heesgaard i femten år fra 1789 til 1804 og blev fyrre år gammel.
Børn:
Rasmus *1790.10.07 Heesgaard †1790.10.24 ni dage gammel.
Else Kirstine Pedersdatter *1792.05.06 Heesgaard †1808.09.16 seksten år gammel.
Rasmus Peder Christiansen eller Rasmus Pedersen *1794.04.17 Heesgaard †1856.01.10 Krog, Skarrild.
Gift 1817.04.07 i Arnborg med Ane Kirstine Larsdatter *1789.05.30 Tovdal †1862 Bukkær, Assing (ved søn Lars Rasmussen) datter Lars Andersen *1750c Risbjerg, Brande †1837 Lustrup, Skarrild Inger Christensdatter Tovdal *1765.03.27 Tovdal, Arnborg †1831 Hedegaard, Ejstrup.
Her er Peder Christian opfattet som et enkelt navn. Derfor ved vielsen Rasmus Peder Christiansen, der skildres som smed i Hjøllund i Arnborg ved denne vielse. I FT 1834 nævnes han som Rasmus Pedersen.
Inger Katrine Pedersdatter *1797.04.17 Heesgaard.
Dødfødt pigebarn 1799.09.03 †1799.09.08 Heesgaard.
Peder *1801.12.26 Heesgaard †1802.05.02 fem måneder gammel.
Anne Pedersdatter *1803.11.13 Heesgaard.
Folketælling 1801 Heesgaard Peder Christian Pedersen   Skarrild Overbye 6te Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Peder Christian Pedersen391764c Forsum Egvad 1804 Heesgaard Skarrild Druknet 10. marts 1804 i Rind Å, ville redde en anden mand, men brød igennem isen.
kone 1Mette Rasmusdatter381765 Skibbild Arnborg 1821 Heesgaard Skarrild *1765.06.16 Skibbild †1821.02.16 Heesgaard. Gift 1. 1789 i Borris med denne mand Peder Christian Pedersen.
LINK: *1765.06.16 Skibbild i Arnborg.
dat. Else Kirstine Pedersdatter91792 Heesgaard Skarrild 1808 Heesgaard Skarrild Dåb nr.2607
Begravet nr.6716
*1792.05.02 †1808.09.16 .
søn Rasmus Pedersen71794 Heesgaard Skarrild 1856 Krog Skarrild Dåb nr.2631
*1794.03.07 †1856.01.10 gift 1817 i Arnborg med Ane Kirstine Larsdatter *1789 Tovdal, Arnborg.
dat. Inger Katrine Pedersdatter41797 Heesgaard Skarrild  *1797.03.18
tj-pige Maren Jensdatter201780 Karstoft- Nørre Skarrild  Dåb nr.2482
 
Aftægt kones far 1Rasmus Nikolajsen651736 Skibbild Arnborg 1818 Heesgaard Skarrild *1736.06.24
LINK: Dåb *1736.06.24 i Skibbild i Arnborg.
Jorde- moder kones mor 1Inger Hansdatter591742c Dørslund Brande 1808 Heesgaard Skarrild Begravet nr.6712
"Hun er Jordemoder ." †1808.04.10 .
Pige kones fars dat. 0Anne Rasmusdatter291771c  1804 Heesgaard Skarrild Begravet nr.6683
"gaaer Forældrene til Haande". Formodet glemt døbt i Arnborg eller Skarrild kirkebog. †1804.02.09 .


Skarrild Heesgaard 2/3
1808 Christen Pedersen af Hesselvig *1781.02.11 Hesselvig.
Gift 1808.10.28 i Skarrild med enken Mette Rasmusdatter *1765 Skibbild se ovenfor.
Skarrild Heesgaard 2/3 ender her ↑ .

6 Andet
1757 Anders Heesgaard fadder i Skarrild.
1777 Anders Heesgaard fadder i Arnborg.


HESSELVIG 1 Introduktion
Hesselvig drives som een gård i 1688 og en årrække derefter. Omkring 1730 ses to halvgårde og i skattelisten 1743 ses tre familier Peder, Bertel og Henrik Hesselvig. I skattelisten juli 1744 ses Thomas (Madsen) Hesselvig og Peder Hesselvig begge gift.
2 Generelt

3 Fæsterliste

4 Ejerliste
1622 Bendix Norby til Urup, del i Hesselvig, Slavs Herreds Tingbog
1688 Viborg Hospital
Ses ikke i Nørre Karstofts jordebøger.
1743 Sr. Svitzer til Juellingsholm i Sønder Omme.

5 Familier med børn Hesselvig
Skarrild Hesselvig samlet begynder her ↓
1666- Peder Jensen †1688-93.
Gift med Maren Larsdatter †1688-93.
Peder Jensen blev i 1666 kirkeværge for Skarrild kirke.
I 1688 ses i Hammerum Herreds Tingbog, at Peder Jensen er gift med Maren Larsdatter og at han har en bror Thomas Jensen †1688-. Desuden hvem to af døtrene er gift med.
Børn:
NN1 Pedersdatter.
Gift med Ole Poulsen
Overtager gården.
NN2 Pedersdatter.
Gift med i Øvig i Skarrild Laurs Jørgensen †1696+.
Laurs Jørgensen stæves af svogeren Ole Poulsen i 1688 for gæld til svigerfaderen Peder Jensen.
Niels Pedersen *Hesselvig.
Stævner svoger Ole Poulsen i juni 1793 for arvepart efter Peder Jensen og Maren Larsdatter. Hammerum Herreds Tingbog 1692:

3. juni For retten Niels Pedersen barnefødt i Hesselvig mod sin svoger Ole Poulsen boende i Hesselvig. Niels Pedersen krævede arvepart efter hans salige forældre Peder Jensen og Maren Lasdatter.

Laurs Pedersen *Hesselvig.
Synsmand 1690 (se Jørn Jensen udskrift):

For retten fremstod synsmand Laurs Christensen i Hesgård, Peder Jensen i Ludstrup, Laurs Pedersen i Hesselvig, Jakob Pedersen i Begsgård, Jakob Pedersen var forhindret på grund af sygdom. Vedr. syn og besigtigelse af øde engskifter til Søndergård i Skarrild i Ronnum.

Skarrild Hesselvig samlet
1688- Ole Poulsen †1698+.
Gift med NN1 Pedersdatter †1693+ datter af formand Peder Jensen.
Nævnes som vidne i Hammerums Tingbog 24. september 1698.
Der er ingen arkivalier set efter 1698 for Ole Poulsen, udskrifter af Tingbogen efter 1700 ikke set; det kan formodes at Ole Poulsen dukker op der.
Skarrild Hesselvig samlet ender her ↑ .


Skarrild Hesselvig en halvgård begynder her ↓
En halvgård:
1728- Peder Christensen Hesselvig †1751 Sønder Karstoft.
Gift 1. med Maren †1737.04.10 Hesselvig.
Gift 2. med NN.
Børn med 1. kone Maren:
Valborg Pedersdatter ?*1724- †1750.10.09 Hesselvig.
Hun skrives datter som normalt i denne kirkebog betyder over en vis alder — ellers skrives barn. Hun kan formodes døbt før kirkebogen begynder i 1725. Dette er usikkert.
Niels Pedersen *1728.02.08 Hesselvig †1808.05.26 Skarrild.
?Gift 1. i Sønder Felding med Kirsten Jensdatter *1730.04.16 Pindvig Skarrild †1765.04.12 Skarrild, datter af Jens Ibsen Pindvig *1704c Pindvig? †1773 Sønder Karstoft, Skarrild og Kirstine Christensdatter.
Tre børn i Sønder Felding, et i Skarrild
Gift 2. Karen Jensdatter *1744c Assing †1792.03.09 Skarrild?, ?datter af Jens Pedersen.
Fire børn i Skarrild, to i Sønder Felding.
Gift 3. 1792 Skarrild med Sidsel Jensdatter *1749c †1812.01.19 Skarrild datter af Jens Povelsen og Anne Maria Larsdatter i Bukkær, Assing.
Erik Pedersen *1731.03.04 Hesselvig.
Dødfødt 1737.04.06 Hesselvig.
Moderen Maren døde i Barselssengen.
Børn med 2. kone:
NN Pedersdatter †1748.03.18 blind.
Børn med 1. eller 2. kone:
Maren Pedersdatter *1743.06.16 Hesselvig.
Hun ses som fadder 1762 i Store Hjøllund i Arnborg sammen med faderen.
Simuleret Folketælling 1743 Hesselvig Peder Christensen Hesselvig Gods: Juellingsholm Ejer: Claus Eriksen Svitzer
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1744100Peder Christensen Hesselvig40cc  1751 Karstoft- Sønder Skarrild Begravet nr.6211
For "Christensen" se hans begravelse #6211 i degnens kirkebog. Kaldes gammel Peder Christensen, da han begraves.
kone 21744100? Peder Christensen Hesselvigs 2. kone  1724-  1746+   
dat.174498Valborg Pedersdatter26c+1 datter som har vandføre Hænder og indtet kand giøre. Formodes at være Valborg, men dette er usikkert.1724-  1750 Hesselvig Skarrild Begravet nr.6203
Når hun nævnes med navn betyder det normalt i denne kirkebog, at hun er voksen, da hun ikke ses døbt i kirkebogen, der begynder 1725 anses hun for født før 1725.
dat. 21744100Maren Pedersdatter1.00 1743 Hesselvig Skarrild 1762+  Dåb nr.2162
*1743.06.16. Hun er fadder i Store Hjøllund i Arnborg i 1762 nitten år gammel.
LINK: Maren fadder i Store Hjøllund den 20. juni 1762.
dat. 100? Pedersdatter Peder Christensen Hesselvigs datter Blind og svag 1748 Hesselvig Skarrild Begravet nr.6179
 


Skarrild Hesselvig en halvgård
1744 Thomas Madsen Hesselvig *1720c- †1755+.
Gift 1. 1742- med Ingeborg †1745.03.11 Hesselvig.
Gift 2. 1745.05.06 i Sønder Omme med Kirsten Marie Terkelsdatter *1712.04.10 Omvraa datter af Terkel Knudsen Dover *1675c Dover, Lintrup sogn †1745.01.08 Omvraa og Margrethe Pedersdatter *1685c †1721.04.03 Omvraa
1. kones navn fra første datter Ingeborg med 2. kone.
Børn med 1. kone Ingeborg:
Mette Thomasdatter *1743.06.14 Hesselvig.
Dødfødt 1745.03.07 Hesselvig †1745.03.11.
Børn med 2. kone Kirsten Marie Terkelsdatter:
Ingeborg Thomasdatter *1746.04.03 Hesselvig.
Inger Thomasdatter *1747.04.04 Hesselvig.
Terkel Thomasen *1749.10.19 Hesselvig.
Mads Thomasen *1751.05.22 Hesselvig.
Knud *1752.10.29 Hesselvig.
Johanne Thomasdatter *1754.06.03.
Gift 1. 1778.09.13 i Skarrild med i Døvling Christen Pedersen *1712c †1782.12.10 Døvling.
Gift 2. 1782.10 i Skarrild med Morten Pedersen af Hoven, se nedenfor.
Overtager med 2. mand Morten Pedersen gården, se nedenfor.
Simuleret Folketælling 1743 Hesselvig Thomas Madsen Hesselvig Gods: Juellingsholm Ejer: Claus Eriksen Svitzer
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1744100Thomas Madsen Hesselvig     
kone 11744100Ingeborg30cc 1713cc  1745 Hesselvig Skarrild Begravet nr.6152
 
dat.1744100Mette Thomasdatter1.00 1743 Hesselvig Skarrild  Dåb nr.2161
*1743.06.14
tj-pige1744100y tjenestepige12+ 1732c-    


Skarrild Hesselvig en halvgård
1782 Morten Pedersen *1756c †1830.06.07 Skarrild.
Gift 1. 1782.10.22 i Skarrild af Grene i Hoven med enke Johanne Marie Thomasdatter *1754.06.03 Hesselvig †1791.08.13 Hesselvig datter af formand.
Gift 2. 1792.04.24 i Skarrild med Petronille Pedersdatter *1771c Egvad sogn †1861.07.02 Skarrild (90 år gammel) datter af Peder Pedersen Brosbøl (Gammelgaard) *1729c Egvad †1810.12.26 Gammelgaard, Skarrild og Karen Nielsdatter *1729c Lyne †1811.02.17 Gammelgaard.
Morten Pedersen er i FT 1787 selvejer i Hesselvig. Han er ikke set født i Hoven, men han har en gift bror i Hoven se dåb #2672 1797.
Børn med 1. kone Johanne Thomasdatter:
01 Dødfødt *1784.06.25 Døvling, Skarrild †1783.06.25.
02 Thomas Christen Mortensen *1784.09.26 Hesselvig.
03 Peder Christen Mortensen *1786.10.29 Hesselvig.
04 Christen *1789.03.26 Hesselvig †1791.08.07 to et halvt år gammel.
Børn med 2. kone Petronille Pedersdatter:
05 Johanne Marie Mortensdatter *1792.12.05 Hesselvig †1853.05.07 Dyrvig 61 år gammel.
Gift 1818.10.23 i Hoven med Søren Olesen *1793.09.22 Dyrvig †1856.01.30 Dyrvig søn af i Dyrvig i Hoven Ole Enevoldsen *1768.06.10 Dyrvig †1831.07.27 Dyrvig (søn af Enevold Olufsen *1718c †1781.02.26 og Anna Sørensdatter *1734c) og Anne Marie Hansdatter *1758.09.03 Dyrvig †1828.12.24 Dyrvig.
Bosat i Dyrvig i Hoven sogn, FT 1840 på aftægt.
06 Peder Mortensen *1794.04.18 Hesselvig †1868.05.23 Skarrild.
Gift 1817.08.10 i Skarrild med Kirsten Marie Christiansdatter *1793.02.03 Fjederholt, Rind †1877.09.20 Lustrup, Skarrild datter af Christen Christiansen *1753.08.02 Dallund Mølle, Søndersø sogn, Odense Amt †1838.11.26 Duedal, Borris og (gift 1782.06.10 Sønder Bjert) Birgitte Katrine Poulsdatter *1756.08.08 Fonager †1839.10.16 Duedal, Borris.
Bosat Lustrup.
07 Karen Mortensdatter *1795.12.27 Hesselvig.
Gift 1821.09.30 i Skarrild med Ferdinand Christiansen *1796c Fjederholt, Rind søn af Christen Christiansen *1753.08.02 Dallund Mølle, se under broderen Peder Mortensen ovenfor.
Bosat Fiskbæk i Nørre Vium FT 1845.
08 Mette Cathrine Mortensdatter *1797.06.07 Hesselvig.
Gift 1821.09.30 i Skarrild med Jens Jensen *1793 Uhre, Brande †1865 Skærlund, Brande.
Bosat 13A Skærlund, Brande.
09 Ellen Kirstine (Stine) Mortensdatter *1799.02.21 Hesselvig, konf. 1815 i Skarrild.
Gift 1822c med Carsten Pedersen *1800c Sønder Felding.
Bosat Skarrild 1822c. 1834 i Gundesbøl i Aadum sogn.
1840 i Gundesbøl, hvor han er skolelærer og gårdmand.
1845 i Nørre Vium By.
1850 i Vilhusted i Assing sogn.
10 Anne Mortensdatter *1802.01.29 Hesselvig, konf. 1817 i Skarrild.
11 Peder Christian Mortensen *1804.07.22 Hesselvig, konf. 1817 i Skarrild.
12 Karen Mortensdatter *1806.07.13 Hesselvig, konf. 1820 i Skarrild †1871.04.02 Vester Aast Lindeballe sogn.

Gift 1. 1832.11.10 i Grindsted med enkemand Lars Eskildsen *1787.09.02 Hinnum Grindsted †1835.04.03 Vester Aast søn af Eskild Larsen *1742.08.15 Hinnum †1802.03.10 Hinnum og (gift 1780.05.15 Hejnsvig) Ellen Madsdatter *1758.01.01 Gilberg Hejnsvig †1834.11.20 Hinnum.

Gift 2. 1835.07.05 i Lindeballe med Jens Peder Pedersen *1812.11.14 Hinnum Grindsted †1886.12.08 Vester Aast Lindeballe søn af Peder Nielsen *1766.01.27 Nørre Urup Grindsted †1822.11.25 Hinnum og (gift 1784c Hejnsvig) Karen Hansdatter *1775c Fugdal Hejnsvig †1825.07.20 Hinnum.

Udforsket af Holger Ejby Villadsen 2024.
Bosat Vester Aast Lindeballe.
Karen Mortensdatter første mand Lars Eskildsen gift 1. 1826.03.15 i Grindsted med Anne Malene Tonnesdatter / Tønnesdatter / Thomasdatter *1792.07.01 Vester Starup sogn Ribe Amt †1832.05.01 Vester Aast Lindeballe datter af Tønnes / Thomas / (døbt Anthonius) Hansen *1761.04.05 Udde Ansager †1812 Dal Grindsted og (gift 1788.10.10 Grindsted) Ellen Marie Mortensdatter *1770.09.09 Kærbølling Bredsten †1836 Dal.
Karen Mortensdatter anden mand Jens Peder Pedersen blev efter hendes død gift 2. 1872.06.07 i Lindeballe med enke Johanne Mouritzdatter *1817.12.13 Bindesbøl Lindeballe †1897.11.22 ( fejl fødselsdata) Nørrebrogade 17 Vejle (Lindeballe kirkebog) datter af Mouritz Nielsen og Kirstine Christensdatter.
Johanne Mouritzdatter havde været gift 1. Lindeballe med Johan Peder Nielsen *1819.05.14 Lindeballe †1860.10.21 Lindeballe Mark søn af gårdmand Niels Pedersen og Marie Katrine Johannesdatter.
13 Else Kirstine Mortensdatter *1809.01.05 Hesselvig †1894.01.23 Brændgaard Lindeballe sogn.

Gift 1. 1835.10.04 i Sønder Omme med enkemand Niels Thomsen *1779.04.18 Nørby Velling sogn Ringkøbing Amt †1838.06.26 Kirkeby Sønder Omme søn af Thomas Olufsen og Abelone Christensdatter.

Gift 2. 1840.07.05 i Lindeballe med enke2 Anders Madsen *1804.12.30 Givskud By Givskud sogn †1854.03.04 Brændgaard Lindeballe søn af Mads Thomsen *1738.11.16 Givskud By
(- søn af Thomas Christensen og 2. kone Anne Jensdatter)
-)
og 2. kone Cathrine Andersdatter *1772c.

Holger Ejby Villadsens arbejde 2024:
Bosat Kirkeby Sønder Omme med 1. mand Niels Thomsen.
Bosat et husmandssted i Brændgaarde i Lindeballe sogn med 2. mand Anders Madsen.
Niels Thomsen gift 1. 1814.04.11 i Hee sogn Ringkøbing Amt med Johanne (Marie) Ibsdatter *1789.10.04 Tim sogn Ringkøbing Amt †1834.09.16 Kirkeby Sønder Omme datter af Ib Christensen Toft og Anne Kristine Andersdatter Bølling.
14 Elisabeth Masine *1811.02.11 Hesselvig †1812.04.05 knap to måneder gammel.
15 Lisbeth Masine *1813.06.05 Hesselvig †1814.03.30 ni måneder gammel.
16 Mads Mortensen *1815.07.02 Hesselvig .
Folketælling 1787 Hesselvig Morten Pedersen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer mand 1Morten Pedersen311756c  1830 Hesselvig Skarrild  
kone 1Johanne Thomasdatter321754 Hesselvig Skarrild 1791 Hesselvig Skarrild Dåb nr.2245
 
søn Thomas Christen Mortensen31784 Hesselvig Skarrild   
søn Peder Christen Mortensen11786 Hesselvig Skarrild   
Pleje- barn Jakob Christensen121775 Døvling Skarrild  1775.09.24 døbt Christen Pedersen seniors barn af Døvling Jacob.
tj- pige Maren Jensdatter401747c   Ikke set født i Skarrild.

Folketælling 1801 Hesselvig Morten Pedersen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 2Morten Pedersen491756c  1830 Hesselvig Skarrild  
kone 1Petronille Pedersdatter301771c Egvad 1861 Skarrild  
søn 2 Peder Mortensen71794c Hesselvig Skarrild 1868 Skarrild Gift med Kirsten Marie Christiansdatter af Rind eller Borris. Bosat Skarrild.
dat. 2 Karen Mortensdatter61796 Hesselvig Skarrild  Gift med Ferdinand Christensen af Fjederholt, Rind, bosat Fiskbæk i Nørre Vium.
dat. 2 Mette Katrine Mortensdatter41797 Hesselvig Skarrild  Gift 1821 i Skarrild med Jens Jensen.
dat. 2 Ellen Kirstine Mortensdatter21799 Hesselvig Skarrild  Gift med Carsten Pedersen bosat Gundesbøl i Aadum, Nørre Vium og Vilhusted i Assing sogn.
mands søn 1 Thomas Christen Mortensen161785c Hesselvig Skarrild   

Skarrild Hesselvig en halvgård ender her ↑ .

Skarrild Hesselvig anden halvgård begynder her ↓
Den anden halvgård hartkorn 1 3 3 2:
1731- Poul Hesselvig.
Gift med hans kone.
Ikke set efter 1737. Ikke nævnt i skattelisten 1743. Formodes flyttet væk.
Børn:
Peder Poulsen *1731.09.29 Hesselvig.
Lars Poulsen *1737.04.06 Hesselvig.

Skarrild Hesselvig anden halvgård
1757- Poul Nielsen Hesselvig *1728.02.10c (ikke i Skarrild) †1780.03.08 Hesselvig 52 år 4 uger gammel.
Gift 1. med Mette (fra første datter med 2. kone) *1726c †1761.01.07 Hesselvig (barselsseng).
Gift 2. 1761c (vel i Arnborg) med Mette Thomasdatter *1733 Holtum, Arnborg †1806 Grene, Arnborg datter af Thomas Pedersen Holtum *1703c †1772 Holtum og formodet Karen Nielsdatter *1712c Holtum †1774 Holtum.
Mette Thomasdatter gifter sig 2. gang 1781 i Skarrild med Anders Christensen Elkær og flytter til Arnborg Grene.
Børn med 1. kone Mette:
Ingeborg Poulsdatter *1758.02.07 Hesselvig †1804.11.11 Lundfod, Brande.
Gift 1783.01.11 i Brande med Lars Christensen Bundgaard *1755c Uhre, Brande †1807-21 søn af Christen Christensen †1767-73 Uhre og kone *1718c †1798 Uhre.
Bosat i Uhre i Brande 1783-84 i Brandlund i Brande 1786-95, flytter så til Lundfod i Brande, hvor hun dør 1804.
Lars Bundgaard gifter sig 1805 igen med Kirsten Hansdatter og i 1807 fødes deres barn Mette, som efter rnormal brug skulle have heddet Ingeborg efter første kone
Barn som fæstemø (trolovet) med Lars Christensen skrevet af Uhre i Brande:
Poul Larsen *1782.12.12 Hesselvig.
Ses FT 1787 i Brandlund i Brande.
Sidsel *1784.10.24 Uhre, Brande †5 uger gammel.
Mette Larsdatter *1786.09.10 Brandlund, Brande.
Ses FT 1787 i Brandlund, men formodes død, for Lars Bundgaards første barn 1807 med 2. kone kaldes også Mette.
Sidsel *1789.05.03 Brandlund †halvandet år gammel.
Børn med 2. kone Mette Thomasdatter:
Mette Poulsdatter *1763 Hesselvig, Skarrild (degnens kirkebog) †1804-22 ?Ikast.
Gift 1795.12.17 i Arnborg med Niels Nielsen Tyvkær *1774.10.02 Sunds †1845+ søn af Niels Uldborg i Torup i Sunds.
Boede i Tyvkær i Ikast. FT 1801 gaardbeboere, FT 1834 er han indsidder og daglejer med nogen understøttelse fra Fattigvæsenet og gift med hans 2. kone. Mette Poulsdatter død før 1834.
Sete børn:
Mette Nielsdatter *1797c Tyvkær.
Marie Nielsdatter *1800c Tyvkær.
Niels Poulsen *1767c (glemt i kirkebogen) Hesselvig †1836 Egebjerghus, Arnborg.
Gift 1814.10.09 i Arnborg med Ane Christensdatter *1790c Skarrild †1862 Arnborg.
Hans dåb er glemt i kirkebogen men faderen Poul Nielsen får børn døbt i 1763 og 1770 i Hesselvig og han nævnes 1767 som fadder i Hesselvig.
66¼ tommer høj.
Bosat Egebjerghus i Arnborg Grene.
Thomas Poulsen *1770 Hesselvig, Skarrild overtager stedfaderens gård i Arnborg Grene.
Gift med Else Jakobsdatter *1774 Øster Kirkegaard, Arnborg datter af Jakob Christensen og Maren Christensdatter.
Karen Poulsdatter *1773 Hesselvig, Skarrild †1843 Østre Annexgaard, Arnborg.
Gift 1803.04.06 i Arnborg med Christen Jakobsen Kirke *1776.06.23 Øster Kirkegaard, Arnborg †1851 Østre Kirkegaard søn af Jakob Christensen Kirke i Kirkegaard og Maren Christensdatter.

Skarrild Hesselvig anden halvgård
1774c Peder Nielsen Øvig *1731.01.02 Øvig, Skarrild †1811.07.28 Hesselvig søn af Niels Nielsen Øvig *1697c †1771.11.10 Øvig og Johanne Pedersdatter Skonning *Øvig †1750 Øvig.
Gift 1774c Maren Christensdatter *1746c †1827.04.07 Hesselvig datter af Christen Pedersen *1713c †1787+ og Anne Christensdatter *1709c †1790.01.22 Hesselvig.
Maren Christensdatter ikke set født i Skarrild, Arnborg eller Sønder Omme.
Børn:
Dødfødt 1775.08.05c 1775.08.09 Øvig.
Johanne *1776.06.15 Hesselvig †1776.07.02 tvilling to uger gammel.
Kirsten *1776.06.15 Hesselvig †1776.07.02 tvilling to uger gammel.
Niels Pedersen *1778.01.18 Hesselvig 1808.11.02 Hesselvig 30 år gammel.
Gift 1808.10.02 i Skarrild med Anne Malene (Magdalene) Lauridsdatter *1785.08.07 Elkær, Skarrild datter af Laurids Jensen Elkær *1752.05.20 Bøvl, S. Omme †1820.10.06 Elkær og Birgitte Bentsdatter *1755 Døvling
Niels Pedersen døde en måned efter han blev gift. Havde vel skullet overtage gården Hesselvig.
Christen Pedersen *1781.02.11 Hesselvig.
Gift 1808.10.28 i Skarrild med enke Mette Rasmusdatter i Heesgaard.
Gifter sig til Heesgaard.
Jens *1785.07.28 Hesselvig †1787.04.23 et trekvart år gammel.
Johanne Pedersdatter *1788.07.22 Hesselvig †1869.02.11 Skarrild Mølle.
Gift 1812.03.26 i Skarrild med Rasmus Nielsen Winde *1785.03.10 Skarrild Mølle †1865.05.16 Skarrild Mølle søn af Niels Rasmussen Winde *1753c †1818.04.11 Skarrild Mølle og Margrethe Olufsdatter *1761c †1801+.
Maren Pedersdatter *1791.01.02 Hesselvig †1871.03.04 Elkjærgaard.
?Gift med Jens Pedersen *1787.05.20 Elkær †1861.06.14 Skarrild. Overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Hesselvig Peder Nielsen Øvig   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer strøm- pehand- ler mand 1Peder Nielsen Øvig561731 Øvig Skarrild 1811 Hesselvig Skarrild Dåb nr.2052
 
kone 1Maren Christensdatter41c1746c  1827 Hesselvig Skarrild  
søn Niels Pedersen101778 Hesselvig Skarrild   
søn Christen Pedersen71780c Hesselvig Skarrild  Ikke set født i kirkebogen
Aftægt kones far 1Christen Pedersen741713c  1790+   
kones mor 1Anne Christensdatter781709c  1790 Hesselvig Sakrrild  
tj- pige Maren Andersdatter261761 Grene Skarrild  Datter af Anders Nielsen Grene.

Folketælling 1801 Hesselvig Peder Nielsen Øvig   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G strøm- pehand- ler mand 1Peder Nielsen Øvig701731 Øvig Skarrild 1811 Hesselvig Skarrild Dåb nr.2052
*1731.01.02 Øvig, Skarrild
kone 1Maren Christensdatter541746c  1827 Hesselvig Skarrild  
søn Niels Pedersen221778 Hesselvig Skarrild  *1778.01.18
søn Christen Pedersen191782c Hesselvig Skarrild  *1781.02.11
dat. Johanne Pedersdatter121788 Hesselvig Skarrild  *1788.07.22
dat. Anne Pedersdatter101791c Hesselvig Skarrild  *1791.01.02


Skarrild Hesselvig anden halvgård
1808 Niels Pedersen *1778.01.18 Hesselvig 1808.11.02 Hesselvig 30 år gammel søn af formand.
Gift 1808.10.02 i Skarrild med Anne Malene (Magdalene) Lauridsdatter *1785.08.07 Elkær, Skarrild †1872.05.16 Ronnum, Skarrild datter af Laurids Jensen Elkær *1752.05.20 Bøvl, S. Omme †1820.10.06 Elkær og Birgitte Bentsdatter *1755 Døvling.
Niels Pedersen dør en måned efter bryllupet, men når at få et barn med konen, der bliver født syv måneder efter hans begravelse.
Barn:
Nicoline Nielsdatter *1809.04.25 Hesselvig †1896 Store Sandfeld, Brande.
Gift 1831.06.26 i Skarrild med Peder Nielsen *1796.09.25 Store Sandfeld †1845 Store Sandfeld søn af Niels Pedersen *1755 Uhre, Brande †1834 Store Sandfeld og (gift 1780.10.29 i Brande) Kirsten Troelsdatter *1757c Store Sandfeld †1827 Store Sandfeld.

Skarrild Hesselvig anden halvgård
1809 Iver Olesen *1779.06.27 Skovsende, Sønder Omme †1851.03.15 Hesselvig søn af Oluf Iversen *1733c og Maren Christensdatter *1739c.
Gift 1809.06.15 i Skarrild med enken Anne Malene Lauridsdatter, se ovenfor.
Iver Olesen blev sognefoged som det ses i FT 1834 og FT 1840..
Sete børn:
Maren Iversdatter *1811.04.11 Hesselvig, Skarrild †1883 Tulstrup, Ikast.
Gift 1829 i Skarrild med Mads Christian Pedersen *1806.12.26 Gammel Arnborg (Gottenborg) †1874 Gammel Arnborg søn af Peder Pedersen Sig *1780.12.10 Siig, Rind †1862.03.14 Fasterholt Mark, Arnborg og 1. kone (gift 1806.02.22 Rind) Anne Madsdatter *1777c †1833 Lille Hjøllund, Arnborg.
Niels Hesselvig Iversen *1813.12.12 Hesselvig †1906.04.24 (ved datter Nielsine Nielsen) Skarrild.
Gift 1836.10.23 i Arnborg med Ane Marie Thomasdatter *1807.05.15 Lille Hestlund, Give †1874.03.02 datter af Thomas Nielsen *1776.09.15 Holtum, Arnborg †1852 Grøndal, Lille Hestlund, Give og (gift 1805.06.02 Give) Karen Jakobsdatter *1786.10.08 Øster Kirkegaard, Arnborg †1852 Grøndal.
Boede i Fennegaarden imellem Holtum og Arnborg Grene.
Børn:
Maren Kirstine Nielsen *1838 Fennegaarden †1929 Heesgaard, Skarrild.
Gift 1858.05.16 i Arnborg med Christen Ibsen *1824.03.28 Heesgaard †1900 Heesgaard.
Drev Heesgaard i Skarrild sogn.
Ane Malene Nielsen *1840.02.10 Fennegaarden †1929.03.02 Skarrild.
Gift 1865.05.03 i Arnborg med Niels Nielsen Birkebæk *1834.07.18 Birkebæk, Arnborg †1921.08.07 Skarrild søn af Niels Nielsen (Birkebæk) *1805.08.25 Birkebæk, †1896 Skarrild og (gift 1830 Arnborg) Dorte Pedersdatter *1805.10.27 Fasterholt, Arnborg †1855 Birkebæk.
Drev gården Birkebæk i Arnborg sogn til 1875, hvor denne gaard blev solgt.
Drev derefter Fennegaarden i Holtum i Arnborg.
Karen Nielsen *1842.02.26 Fennegaarden †1926.09.18 Søndergaard, Skarrild By.
Gift 1873 med Niels Olesen *1839.09.26 Søndergaard †1916.05.21 Søndergaard søn af Ole Nielsen (Winde) *1787.05.28 Skarrild Mølle †1874.02.08 Søndergaard (søn af Niels Rasmussen Winde i Skarrild Mølle) og Birte Jensdatter *1815.01.22 Elkær, Skarrild †1894.12.15 Søndergaard.
Drev Søndergaard i Skarrild By og sogn.
Nielsine Nielsen *1844.07.11 Fennegaarden, Arnborg †1924.02.29 Holtum, Arnborg.
Gift 1873.04.19 i Arnborg med Laust Frandsen *1851.03.18 Tovdal, Arnborg †1947.02.12 Holtum søn i Tovdal af Frands Jakobsen *1817.12.20 Skærlund, Brande †1870+ (søn af Jakob Frandsen i Skærlund) og Ane Margrethe Christensdatter *1816.06.03 Kirkegaard, Arnborg †1860.04.14 Tovdal.
Fik en udstykning af Fennegaarden i Holtum i Arnborg i 1873, da de giftede sig.
Birte *1816.07.30 Hesselvig †1816.08.04 tre dage gammel.
Birte Hesselvig Iversdatter *1817.08.17 Hesselvig †1897.06.13 Ronnum, Skarrild.
Gift med Knud Pedersen *1810.04.22 Gammelgaard, Skarrild By †1889.02.24 Ronnum søn af Peder Pedersen Gammelgaard *1765c Egvad †1848.01.17 Ronnum og Else Kirstine Terkelsdatter *1774.07.26 Sønder Karstoft, Skarrild †1848.03.19 Ronnum.
Hesselvig, Ronnum, Gammelgaard i Skarrild.
Marie Iversdatter *1820.03.30 Hesselvig.
Kirstine Iversdatter *1825.05.14 Hesselvig.
Laust Peder Iversen *1829.09.07 Hesselvig.
Skarrild Hesselvig anden halvgård ender her ↑

6 Andet

NØRRE KARSTOFT 1 Introduktion Nørre Karstoft

2 Nørre Karstoft generelt

3 Fæsterliste Nørre Karstoft

4 EjerlisteNørre Karstoft

5 Familier med børn Nørre Karstoft
Skarrild Nørre Karstoft hovedgård begynder her ↓
1613 Peder Munk ejer, til Estvadgaard.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1614 Jakob (Nielsen) Lykke †1630+ søn af Niels Eilersen Lykke til Torp og Tanderup *1542c Torp, Thisted Amt †1575.02.14 og Karen Mogensdatter Gylderstierne til Torp *1545c Store Restrup, Aalborg Amt †1627-.
Gift med Sophie Eriksdatter Rud †1624- datter af Erik Knudsen Rud *1519.02.19 †1577.06 Fuglsang, Toreby, Maribo Amt og Anne Jakobsdatter Hardenberg til Sandholt *1534+ †1575.
Tanderup er en herregård i Snejbjerg sogn, der ud fra har han vel købt Nørre Karstoft, hvor han ikke har boet for det var stadigvæk en normal fæstegård. Han skriver sig til Tanderup, men han ses ikke i ejerlisten der. Han gik 1630 fallit.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1635 Christina Rantzau ejer, til Breitenburg *1618c Haderslevhus Slot †1680.03.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1636 Iver Mogensen Krabbe ejer, til Begeholm.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1636 Corfits Mogensen Ulfeldt ejer, til Tviskloster.
Tre gårde og et bol. Skøder til broderen til Jakob Mogensen Ulfeldt nedenfor.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
Herfra vel som sædegård at regne, 27 (gammel matr.) tønder hartkorn.
1638 Jakob Mogensen Ulfeldt *1600c †1671-74 søn af Mogens Ulfeldt *1569.04.22 Selsø, Frederiksborg Amt †1616.06.15 og Anne Christensdatter Munk (Lange) til Tranemosegaard *1575c †1648+.
Gift 1. 1632 i Viborg med Maren Pedersdatter Juel *1580+ †1635- datter af Peder Jensen Juel til Alsted †1604+ Alsted, Øster Nykirke og Margrethe Gregersdatter Ulfstand *1557c †1612.09.21 Alsted.
Gift 2. 1640- med (ugift 1639) Regitze Axeldatter Galt datter af Axel Galt til Tyrrestrup *1576+ †1614 og Mette Bendixdatter Rantzau †1627.
DAA:

til Krogsdal (1624), Nørre Karstofte, Hammerum H., Skarrild S. (1636), havde i 1620 i rum Tid været anholdt i Haag for Gæld til en Købmand, s. A. fik Markvard Bille Befaling at paatage sig hans Sag ved Skiftet efter Faderen, 1624 sagsøgt for fornævnte Gæld, var 1644 Ltnt., fik 1648 Reins Kloster, var en lærd Mand, „levede end 1670, men havde da ligget til Sengs næsten 20 Aar".

I begyndelsen af 1620 holdes skifte efter hans far Mogens Ulfeldt, hvor han må have arvet rigtig meget. Tilsyneladende giver han straks store mængder penge ud og det ses i Kancelliets Brevbøger (i alt 6 missiver om sagen) i dec. 1620 at han er anholt i Gravenhagen i Holland for 15.000 rigsdaler gæld. Kongen hører om dette og befaler, der skal sælges så meget af hans jordegods, at han kan komme ud af fængslet. Han er i 1620 mindreårig (det vil vel sige under 25 år, altså er han født 1595+), så andre må gøre det for ham. I feb. 1622 er han stadig i fængsel i Holland. I juli 1623 ses igen missiver, der antyder at han stadig er fængslet i Holland. En Claus Janssen fra den Haag i Holland kommer til København for at indkræve gælden. En Annike Adrian optræder også for skyld til hendes husbond. Han har efter dette siddet fængslet to et halvt år i Holland. Summen 15.000 rigsdaler er meget høj, normalt skal man spille for at komme op på slige summer. Og han må have arvet mange gårde for at kunne betale sig ud af den gæld. (Bendix Bendixen Rantzau på nabo herregården Brandholm i Brande spillede omkring ti år før circa 9.000 rigsdaler væk i Venedig, men han havde ikke dækning for dem, hvad Jakob Mogensen Ulfeldt dog havde.)
I 1640 skal han gøre udlæg i Erik Lykke på Højris ejendele (Viborg Landstings Dombog 1640.01.15):

... var skikket velb Iver Vind til Nørholm, KM befalingsmand på Lundenæs, hans visse bud Mads Jensen i Tørring med en opsættelse her af landstinget 18/12 sidst forleden, lydende ham da efter en måneds opsættelse at have stævnet og efter en seks ugers stævning givet til kende, hvorledes han til Hammerum herredsting 14/9 sidst forleden har ladet forhverve dom over velb Erik Lykke Hansen til Højris for halvt andet hundrede rigsdaler, han til Sorø akademi for sin kost og exercitier er skyldig bleven,
...
Erik Lykke han jo er pligtig samme penge at betale,
...
og fordi tilfinder velb Knud Sørensen til Tredje og Jacob Ulfeld til Karstoft, som Mads Jensen på Iver Vinds vegne dertil nævnt har, med førdeligste lejlighed og inden i dag seks uger dem at forsamle og med herredsfogden drage for Erik Lykkes bopæl, der udæske og gøre Iver Vind udlæg af hans løsøre ...

I missivet nedenfor ses indirekte, at han er gift 2. gang i 1640, og at han har fået mindst to børn før den tid med en tjenestekvinde. Hans 1. kone døde før 1635.
Han beboer Nørre Karstoft, så vidt det kan ses som den første adelige ejer til at bo der. Han skriver sig til Nørre Karstoft. Fra 1635- til 1640c er han enkemand og avler nogle børn med en tjenestekvinde (Kanc. Brevbøger):

J.R. 10, 50. b k. Juni 1640.
Aabent Brev, hvorved Jacob Ulfeldt til Karstoft, der har berettet, at han i den Tid, da han var Enkemand,har avlet nogle Børn, med et Kvindfolk, som tjente ham, og at han derfor ikke maa faa Adgang til Alternes Sakramente, før han har staaet aabenbart Skrifte, hvorfor han har ansøgt om at fritages herfor, faar Bevilling paa at fritages for at staa aabenbar Skrifte, dog at han til Hospitalet i Varde betaler 100 Rdl. og leverer dem til Hospitalsforstanderen inden førstkommende Paaske.

Det var dyrt ikke at ville stå åbenbart skrifte.
Jakob Mogensen Ulfeldt om svenskekrigens plyndringer på Karstoft (i O. Nielsen i Samlinger til jysk Histrie og Topografi, 10. Bind 1. Hefte, side 6. Villy M. Sorensen kommentarer i {}):

Til allerunderdanigst erklæring efter hans kgl. Majestæts naadigste skriftlige befaling dateret Kbnhavn den 4. sept. 1660 paa huis jeg udi denne fejdetid haver udgivet til de svenske, allierede eller H. kgl. Majestæts egne folk, da har jeg udi denne tid ikke kunnet udgive noget til nogen af dem alle, eftersom jeg, som bor her paa en almindelig strog {passage}, hvor alle Partier, i hvor de skulde hen udi Landet, paa det næste skulle forbi, og jeg desforuden af mange skarns folk var hos fjenderne og andre udspist og ingen synderlig til kvarter er bleven assigneret, og derfor været baade de svenskes, kejserliges, Brandeborgeres og Polakkers daglige rov og bytte, hvilke alle har plyndret og frarøvet mig (foruden hvis de modvilligevis dagligen for mig fattige mand har ruineret) alt mit bo og boskab, heste og hopper, kretter og fæ, stor og smaat, korn og kærne, og intet efterladt uden en bar, øde gaard,
ja saaledes at jeg fattige mand paa somme tider længer end 6 eller 8 uger har maattet ligge, med gunst at skrive, udi det bare halm alene, saa godt som nøgen og sulten, indtil at godtfolk forbarmede sig over mig og sendte mig noget at ligge paa igen, hvilket dog ikke længe varede, førend andre tog det med bort, og har jeg end ikke kunnet blive forskaanet for landsens egne indbyggere, bønder og andre, som maade med ryttere, besynderlig de svenske og selv uden ryttere dog forklædte udi rytterhabit mig plyndrede nat og dag lige ved vore fjender, og ikke levnede mig blot allerringeste,
da eftersom jeg udi al denne tid for armods skyld og stor usikkerheds har saa godt som ingen folk kunnet holde her paa gaarden og de faa, der kunde stjæle sig til imellem plyndringerne lidet at forblive ved gaarden, har dog alle øjeblik; naar partierne kom, maat løbe deres kaas {idiomatisk: flygte} at forstikke sig udi moser og kiær, saa at ingen mennesker kunde blive tilstede uden jeg selv alene, som laa syg og kunde ingensted komme, og derfor ofte maatte lide baade slag og alt hvad de vilde gøre ved mig,
da kan jeg ikke egenlig vide al min skade efter alt hvad jeg har mist, eftersom mig er frarøvet alt det jeg har ejet og her derfor maat lide og endnu maa lide største armod og elendighed, besynderlig efterdi næsten halvparten af mit gods er herforuden ganske øde og næsten nedbrudt af onde mennesker og de andre saa forarmede, at jeg ingen hjælp hos dem kan bekomme, saa gud véd min armod og elendighed, hvorfor og ingen af alle, være sig svenske, kejserlige, Brandenborgere eller Polakker, efter at de har set min elendighed, har videre anmodet mig om nogen kontribution for min person, mens hver taget mens her var noget at tage.
Af Hans kgl. Majestæts eget folk véd jeg mig for min person ingen skade at være tilføjet eller om noget anmodet, videre end hvis uret mine fattige overblevne bønder af rytterne og officerer er tilføjet, og for kommissarierne klage, eftersom jeg intet havde selv at leve af, uden af en officer ved navn Jørgen Kaas Iversen, hvis hustru med nogle af hans folk drog til en af mine bøndergaarde og der imod min vilje med magt tog den boendes svend bort, som var mig nogle bøder skyldig, til at stille ham for paa den sidste mønstring til at komplettere hans kompagni med, som der sagdes, og dermed skille mig til min forrige nød ved samme bøder, hvilket jeg fattige mand, som af alle andre tilforn er ruineret, saaledes endnu maa forsmerte og med en lang Næse efterse, saa længe saadan gevalt skal gaa for retten.
Dette er saaledes min underdanigste erklæring paa samme efterskrevne kgl. missive.
Dateret Karstoft, den 20. Okt. 1660.
Jacob Wllfeldt m p.

Det bemærkes at datteren Anne Margrethe begraves i 1734 i Klovborg kirkebog med alder 75 år, hun skulle så være født ca. 1659 eller mere realistisk omkring 1662 for alderen angives ved begravelser mest for høj, at alderen er for lav er meget sjældent. DAA fører kun Mette og Jakob af 2. ægteskab.
Børn (ses i Markbogen 1683 at eje gårde i Skarrild og Brande sogne, 1673 egne værger, inkl. Mette, se Nygaards Sedler for børnene):
Maren Jakobsdatter Ulfeldt.
Gift med Johannes/Jean Andreas Rosdorf †1705-.
1710 enke bosat Katterup ved ?Holstebro.
Margrethe/Dorte? Jakobsdatter Ulfeldt †1713c.
1697 i Nørskov, Klovborg ved søster Anne Margrethe.
1699 forarmet, se søster Anne Margrethe nedenfor.
Børn med tjenestekvinde 1635- til 1640c (evt. mere end to):
NN1 *1636c.
NN2 *1637c.
Børn med Regitze Galt:
Anne Margrethe Jakobsdatter Ulfeldt *1659c (snarere *1662c) †1734.05.15, 75 år, Nørskovgaard, Klovborg.
1699 forarmet, Nørskov, Klovborg.
1707 fik med hendes søster Margrethe 6 gårde i Silkeborg Amt i stedet for en årlig pension på 94 rigsdaler.
Efter Margrethes død får Anne Margrethe lov at beholde de 6 gårde.
1714 jomfru på Nørskovgaard
Jakob Jakobsen Ulfeldt †1695c, overtager 1683- Nørre Karstoft, se nedenfor.
Mette Jakobsdatter Ulfeldt.
Gift 1685 med Enevold Clausen Kaas (Sparre) *1615c †1695+ Lyngholm, Thisted Amt søn af Claus Kaas (Sparre) †1652- og Margrete Clausdatter Prip *1580 †1652-.
DAA:
til Lyngholm (Hassing H.), kom 1632 i Sorø Skole, skrev sig 1638 til Sø og taxeredes da kun til 62 Tdr. Hk., blev 1644 ansat ved Armeen, kjøbte 1644 Nandrup af sin Svoger Henrik Roth, 1647 Løjtnant ved Axel Urups Reg., kjøbte 1653—54 Lyngholm af Mogens Kaas, solgte 1654 Sø til sin Søster Agnete og pantsatte 1655 Toftum til Iver Kaas, 1657 Oberstvagtmester ved jydske Reg. til Fods, var 1687 fhv. Major, fik 1693 paa Grund af Sandflugt et Aars Skattefrihed af Lyngholm.
Han underskriver en slags skøde til en gård i Skærlund den 1. marts 1695 i Lyngholm. Gården var hans kones arv.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1670 Jakob Ulfeldts børn.
Jakob Jakobsen, Mette, Maren, Margrethe og Anne Margrethe
1678- Jakob Jakobsen Ulfeldt †1695c, søn af formand.
Gift 1675.10.12 (kongelig bevilling) med Karen Jespersdatter Friis af Hesselager *1640 †1708 datter af Jesper Friis af Hesselager *1591.08.10 Hesselager, Svendborg Amt †1641.04.15 Ørbæklunde Gods, Ørbæk, Svendborg Amt og Elsebet Ulfeldt *1609.07.10 Hagenskov, Odense Amt †1676.06.21 Svendborg.
Skrives til Nørre Karstoft i 1678 og 1683. Pantsætter i 1681 en halvgård i Grarup i Brande for 99 rigsdaler til Jens Eskesen i LilleBrande i Sønder Omme.
Konen Karen Friis i DAA:
til Brudagergaard (1695), boede 1683 i Odense, fik 1698, da nær 60 Aar, i Henseende til hendes Armod og slette Tilstand tilsit og sine faderløse Børns Underhold udbetalt 40 Rdl. af Nyborg Amtstue.
1685 Trøstrup, Timring sogn (Nygaards Sedler).

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1683 Niels Kjeldsen Ulfborg *1638.07.02 Ulfborg †1687 Ølstrup søn af sognepræst Kjeld Nielsen *1594c Ulfborg †1646.02.14 Ulfborg og Anne Jensdatter *1607c †1675.03.09.
Gift 1667 i Tim med Anne Andersdatter Svendborg †1687+.
Han var præst i Ølstrup og Hover, havde en forpagter på Nørre Karstoft.
I skiftet efter ham opføres hovedgården med 27 tønder gammel hartkorn efter 1664 matriklen, og tre gårde med i alt 29 tønder gammel hartkorn i Ronnum, Døvling og en i Skarrild By.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1687 Arvinger efter Niels Kjeldsen Ulfborg.
der ikke bekymrer sig om Nørre Karstoft.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1688 Christen Knudsen forpagter.
Han "undviger" i 1688 fra Nørre Karstoft. Hans navn ses i Markbogen 1683, hvor han var forpagter under Niels Kjeldsen Ulfborg.
I synet 1692 af Nørre Karstoft siges, at beboelseshuset brændte nogle år før, hvilket kunne være en grund til for forpagteren at forlade gården, men hovedgrunden var jo at Niels Kjeldsen Ulfborg var død og at arvingerne ikke ville tage sig af gården.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1689 Knud Pedersen Søltoft *1650cc †1706c Snejbjerg, herredsfoged i Hammerum Herred, drev Nørre Karstoft.
Gift 1. 1665c med Hylleborg? Nielsdatter †1676-83.
Gift 2. 1683c med enke efter sognepræst af Smidstrup Clemend Sørensen †1681 Dorte Jespersdatter (Holst?).
Knud Pedersen Søltoft var 1675 regimentsskriver ved det Synder Judsche Regement og boede i Brejning i Gauerslund sogn. Han blev udnævnt til herredsfoged i Hammerum herred i 1687.
Driver Nørre Karstoft for øvrighedens regning indtil 1692, da han flytter til Snejbjerg.
I 1689 gøres to syn af Nørre Karstoft fordi amtmanden vil se hvad det koster øvrigheden at have Knud Pedersen til at føre gården. Det første syn i juni er af engene, det andet i august lige efter høsten hvor udbyttet bestemmes.
Denne familie findes med mange umulige angivelser i internettet.
Året 1730c nedenfor er fra skiftet efter Lisbeth Pedersdatter Søltoft i Vinding Præstegaard Gejstlig skifteprotokol Tyrsting herred 1730-1772 C 30 G - 3 (Brejl #31):

31 Lisbeth Pedersdatter Søltoft i Vinding Præstegaard. ca. 1730, fol.8. Enke efter Holger [Jensen] Bredal, [præst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup].
Arvinger:
1) bror Knud Pedersen, [foged i Hammerum herred], død.
5 Børn:

a Christian [Knudsen] Søltoft. præst i Nørre Snede
b Just Søltoft, død. 1 Barn: Hylleborg {Justdatter}
c Øllegaard Sofie Knudsdatter g.m. major Kraft
d Margrethe Cathrine Søltoft i Horsens
e Hylleborg Knudsdatter g.m. Christen Jespersen i Snejbjerg

...

Se tråd Herredsfoged Knud Pedersen Søltoft på hammerum-herred.dk.
Børn:
Øllegaard Sofie Knudsdatter *1670c Snejbjerg †1747.06.01 Nørre Snede.
Gift 1. med Jens Sørensen Hesberg †1698c.
Gift 2. med Poul Maes †1720c.
Gift 3. 1726 med major Jens Kraft (ses 1730c) †1751 Raastrup, Hundborg.
Christen Knudsen Søltoft *1673c Koldinghuus Amt †1745.11 Nørre Snede, præst i Nørre Snede.
Gift 1711.05.12 med Dorothea Kirstine Pedersdatter Bang †1754+.
Just Søltoft †1711.07.31 Holmens Kirke, skoleholder i Nyboder.
Gift med Kirstina Jørgensdatter *1661c †1711.07.31 Holmens Kirkegaard.
Børn:
Hilleborg Justdatter Søltoft *1711- Kbh †1741.12.26 Nørre Snede (ved bror Christen Knudsen Søltoft).
Margrethe Katrine Søltoft, 1730c i Horsens.
Hylleborg Knudsdatter.
Gift med Christen Jespersen i Snejbjerg (1730c).

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1692 KRONEN gården indraget under Kronen for skatteskyld.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1692 Hans Andersen *1670c- †1722+ forpagter.
Gift med hans kone *1670c- †1720+.
Den 21. maj 1692 er der syn på Nørre Karstoft hovedgård som vel skal på auktion fra kronen, som har inddraget godset for skatteskyld. Derved nævnes også at beboelseshuset brændte for nogle år siden, hvilket vil sige 1687c. Murstensbunkerne ses stadig på den tomt hvor huset stod. Der er et salshus (stuehus) med 11 fag og et fæhus med 11 fag, en lade med 21 fag og en meget stor kornlade. Tegningen er tilrettelagt ud fra beskrivelsen i synet:

Nørre Karstoft i Skarrilds bygninger i 1692 fra et syn.
Nørre Karstofts bygninger i 1692 fra et syn.

Hans Andersen ses allerede d. 21 maj 1692 på Karstoft da gården synes. Han er den vigtige person, han var og boede på Nørre Karstoft. Der var forskellige ejere, som alle ikke boede på godset. De var

1692 Ole Justsen, skøde.
1694 John Nielsen, skøde.
1695 Knud Hansen Winfeld, skøde.

I 1697 fik Hans Andersen selv skøde på Nørre Karstoft og blev derved også formelt ejer.
Hans Andersen er som godsedjer en standsperson, han ses i 1696, 1698 og 1701 som fadder på nabogodset Juellingholm i Sønder Omme sogn, i 1698 i Omvrå, 1701 i Præstegaarden, og 1707 i Lillebrande alle i Sønder Omme sogn. I 1707 i Juellingholm som fadder nævnes hans brors datter af Karstoft, broderen eller hans datter er ellers ikke set.
I 1699 har Jakob Christensen i Skave vel sagt nogle ord om Simon Hansen på Nørre Karstoft:

1699 29. juli Hans Andersen på Karstoft, varselsmænd Mads Hansen og Peder Christensen tj. Karstoft, varlslet Jakob Christensen i Skau vedr. ærerørige ord mod Simon Hansen på Karstoft, vidner varslet Knud Sørensen Øvig, Søren Madsen Skau, Peder Madsen sst.

Før Hans Andersen kommer til Nørre Karstoft er øde Vester Døvling 2 tønder hartkorn blevet fæstet til Peder Pedersen Høgsvig i 1687. Han driver gården op og bliver snart en velstående og anset person, han er således ottermand på Hammerum Herreds Ting i 1693. I 1704 kommer han og Hans Andersen på kant. Han skal have været ulydig og lejet jord ud, hvorfor han skal rømme gården. Dette med lydigheden var dengang skrevet ind i fæstebrevene, men det blev brugt som ulødigt middel mod fæstere. Det nævnes netop ikke hvad ulydigheden skulle være, derfor ulødigt. Peder Høgsvig klager for Viborg Landsting og får ret, at intet skøde eksisterede. Dette skøde skrives så og han må forlade stedet i 1705, men med besætning, som Hans Anderen forstyrrende uretfærdigt havde villet tage fra ham (se Alfred Kaa "Fæster og Husbonde").
I april 1713 låner Hans Andersen Karstoft 1.050 rigsdaler af præsten Søren Mikkelsen Hærup i Sønder Omme mod sikkerhed i Nørre Karstoft der skrives til hartkorn 19 7 3 1 og seks gårde i Skarrild og Arnborg med 18 3 1 1 i alt 38 3 0 2. Dette lån består til 1720, hvor formynderen for Søren Hærups sønner opsiger det. Hvilket fører til at Hans Andersens svigersøn Jens Poulsen Skanderup må tage affære og få lånet afbetalt. Gårdene er Vester Døvling, Skarrild Grene, Bæksgaard og Klink i Skarrild sogn og de store gårde i Tornvig og Skibbild i Arnborg sogn.
JENS POULSEN SKANDERUP
Den 4. januar 1715 får Jens Poulsen Skanderup kongelig bevillig til at måtte søge Faster kirke i stedet for hans egentlige kirke i Sædding, hvor hovedgården Slumstrup han havde ligger.
Han er gift 1. gang med Mette Nielsdatter og nævnes 1716, da han får kongelig konfirmation på et testamente mellem ham og konen der ingen børn har. Hun dør 1719 på Slumstrup.
I 1720 betegner Hans Andersen Karstoft ham som svigersøn, så han er vel 2. gift med NN Hansdatter. Dette år sælger han Slumstrup til Thomas Thomasen Lund og køber formelt Sønder Karstoft, som i 1722 sælges ikke af Jens Poulsen men af Hans Andersen til Trappaud.
I 1722 køber Jens Poulsen Ørnhoved i Tjørring sogn, som han i 1731 solgte til Lars Nielsen Schophuus.
Han har en bror Søren Poulsen Skanderup †1709, der var gift med enke Dorthe Jørgensdatter Seidelin (gift 1. med Peder Ejlersen Schiøler på Slumstrup) og med hende havde en søn Peder Sørensen der i 1718 arver mange penge efter moderen, disse 1.600 rigsdaler låner Jens Poulsen ud i 1720 til Thomas Thomasen Lund, der får skøde på Slumstrup. Skifte Skandeborg (Brejl #1259):

1259 Ejler Pedersen Schiøler, barn der døde 20.5.1710 i Sneptrup Præstegård i [Ovsted sogn]. 3.10.1718.
A: søster Ida Lisbeth Schiøler, halvbror Peder Sørensen. FM: [morbror] Nichel Seidelin, præst i Skanderborg, Jens Poulsen på Slumstrup. Skifte Lundenæs Amt 4.12.1709 efter far Peder Ejlersen Schiøler på Slumstrup. Afdødes mor Dorthe Jørgensdatter Seidelin var gift anden gang med [Søren Poulsen Skanderup].

Skifte Lundenæs (Brejl #3 ):

50 Indberetning om formynderskab. 29.4.1724, fol.288.
Jens Poulsen på Ørnhoved blev FM 1709 for sin bror Søren Poulsens B: Peder, nu 16 år gammel i latinskole i Gødstrup Præstegård, der også har arv efter halvbror Ejler Pedersen Schiøler i Skanderborg.


OVERSIGT OVER SLUMSTRUP FAMILIERNE Slumstrup hovedgård i Sædding sogn.
1697 Peder Eilersen Schiøller †1705 Slumstrup.
gift med Dorthe Jørgensdatter Seidelin †1709.01.29 datter af Elisabeth Jørgensdatter Seidelin †1698.03.14 Dallerup og regimentsskriver Laurids Ditlevsen Møller †1705.
Ejler Pedersen Schiøler †1710 (skifte) Sneptrup Præstegaard, Ovsted sogn.
Ida Lisbeth Schiøler †1737-.
Gift med løjtnant Adam Levin Hølling i Hylke, 5 børn.
1705 Søren Poulsen Skanderup †1709 Slumstrup
gift med enken Dorthe Jørgensdatter Seidelin ovenfor.
Peder Sørensen *1708c Slumstrup, (formynder 1709 Jens Poulsen, arver 1.600 rigsdaler i 1718)
1724 16 år i latinskole i Gødstrup Præstegaard.
1737 købmand i Holstebro.
1709 herredsskriver Joh. Hagensen, svoger til Jens Poulsen
gift med NN Poulsdatter
1714 Jens Poulsen Skanderup
gift 1. med Mette Nielsdatter†1719.06.03 Slumstrup (Faster kirkebog).
gift 2. 1719 i Skarrild med Karen Hansdatter, datter af Hans Andersen Karstoft.
1720 Thomas Thomasen Lund *1686c †1750.02.16 Slumstrup, Sædding søn af Thomas Thomsen Lund *1654c †1746.03.28 Rybjerg, Velling sogn og Ellen Christensdatter *1662c †1752.02.21 Rybjerg.
Gift med Abbelone Pedersdatter *1697c Hedegaard, Hanning †1747 Slumstrup datter af Peder Pedersen Møller *1669c †1751.03.15 (gravsten i Hanning kirke) og Maren Tygesdatter Vium

I august 1720 og august 1721 ses Hans Andersen med kone som forpagter på Hastrup i Thyregod. I maj 1723 er der en ny forpagter Niels Qvistgaard på Hastrup.
Kendt barn:
Karen Hansdatter *1695cc.
Gift 1719c i Skarrild? med enkemand Sr. Jens Poulsen Skanderup.
1714-19 på Slumstrup i Sædding sogn.
1720-22 overtager Nørre Karstoft.
1722-31 Ørnhoved i Tjørring sogn, som ligger lige nord for Herning og Snejbjerg sogne. Det er et lille sogn.
Ikke set derefter.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1720 Jens Poulsen Skanderup *1690c- †1731+.
Gift 1. med Mette Nielsdatter †1719.06.03 Slumstrup (Faster kirkebog).
Gift 2. 1719c med Karen Hansdatter *1695cc datter af formand.
Se familierne på Slumstrup i Sædding sogn ovenfor.
Sr. Jens Poulsen fik skøde i 1720, men må have solgt tilbage til svigerfaderen Hans Andersen Karstoft, for det er ham der i 1722 skøder hovedgården til Christian Trappaud.
Jens Poulsen Skanderup nævnes i skødet 1722 med hans "forhen tilhørende hovedgaard Nørre Karstoft kaldet". Men han underskriver som sagt ikke, så han er ikke mere ejer i 1722.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1722 Christian Trappaud †1729-.
Gift med Ide Sophie von Wielchen, enke 1729.
Skøde på Nørre Karstoft den 7. april 1722.
Han ses i Skarrild kirkebog 1725-26, er død mellem 1726 og 1729, men han er ikke begravet eller glemt i Skarrild.
I 1728 ses forpagteren Jens Jensen Høgild på Nørre Karstoft, dermed er Christian Trappaud mest sandsynlig død 1726-28.
I følge Nygaards Sedler blev Christian Trappau "reduceret" (? ud af hæren), var i september 1726 i "meget slet tilstand" og døde midt i 1727 i "største armod".

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1728 Jens Jensen Høgild forpagter *1700- Rind †1745c Arvad Mølle, Brande søn af Jens Christensen *Simmelkær †1716 Øster Høgild, Rind og Anne Mikkelsdatter (gift 2. gang, 1. gang med Jens Jørgensen i Fastrup).
Gift 1727- med Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup *1701c Nøvling †1786 i Hoven datter af Christen Sørensen Svendstrup *1664 Kollerup †1724 Nøvling, præst i Nøvling og Edel Sørensdatter Winding *1670c Nøvling †1748 Sunds.
Se Jens Jensen Høgild i Arvad Mølle, Brande. Han ses på Nørre Karstoft i to år fra januar 1728 indtil januar 1730 og flytter derefter til Salholt i Herning og i 1738c til Arvad Mølle i Brande sogn, hvor han dør 1745c.
Han har måske delvis været bestyrer i 1729 for næste ejer Paaske, som fik skøde den 22. feb. 1729 og Jens Jensen Høgild blev på Nørre Karstoft et år derefter.
Børn født i Skarrild (ellers se Arvad Mølle):
Dorothea Augusta Jensdatter Høgild *1728.01.25 Nørre Karstoft.
Hun er ikke set begravet i Skarrild eller Herning dvs. hun kunne leve i 1738c.
Jens Jensen Høgild *1729.03.06 Nørre Karstoft.
Ses i Reseverullen 1741 i Arvad Mølle.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1729 Peder (Paaskesen) Paaske *1695 Stege, Møn †1753 (skifte) Hastrup Mølle, Thyregod søn af Paaske Pedersen *1660c †1706 inde i Stege kirke og Anna Kirstine Sørensdatter *1665cc †1711+.
Gift 1. gang 1728.09.29 (Quistgaard) i Sinding med Margrethe Pedersdatter Vium {Vimb} *1707.07.18 Rørkær, Rønbjerg, Ginding herred, Ringkøbing amt †1732 Hastrup Mølle, Thyregod datter af forpagter på Rørkær Peder Christensen Vium *1665.01.05 †1710.05.19 Rørkær og Dorte Lauridsdatter Ziir *1670c †1744.02.20.
Gift 2. gang 1733.07.05 i Aale med Magdalene Christensdatter Møller *1711c Bjerre Mølle, Aale †1765 Hastrup Mølle,Thyregod, datter af Christen Jensen *1661c †1729 (skifte Vrads herred) Bjerre Mølle, Aale og Mette Sørensdatter *1682c †1769+ (som i 1729 giftede sig 2. gang med Søren Laursen Egeriis †1751 Bjerre Mølle).
Peder Paaske var en meget dygtig mand, der har gået i skole og havde en uddannelse, hvilken er ikke klart. Han ses først som ridefoged på Hastrup i 1723. I 1724 får han fæstet af Hastrup Mølle, men forbliver ridefoged på Hastrup. Han bliver birkeskriver før 1728 i Hastrup Birk og i 1742 birkedommer i samme birk. Han administrerede Hastrup hovedgård i mange år, hvor ejerinden Ide Sophie Gedde hellere boede på Bjerre hovedgård i Aale sogn. Da han dør, vælger Ide Sophie Gedde at sælge Hastrup.
Han driver stor handel med gods og med stude. Hans skifte fra 1753-55 er godt 100 sider lang med et væld af gæld og detaljer.
Han blev boende i Hastrup Mølle og lod en ladefoged tage vare på Nørre Karstoft. I årene 1739-54 var ladefogeden Lars Pedersen Dørslund (Døsling) som må være fra Dørslund i Brande. Han bestrider både driften og betaler de kongelige skatter og folkeløn og står for indtægterne landgilde, engpenge (ca. 30 rigsdaler i kvartalet), skolepenge og græspenge (fx for køer) foruden at besvangre husholdersken.
Ladefogedens seng og karlens seng vurderes i 1753 i registreringen men pigens - husholderske Inger Pedersdatters - seng ikke. Der er en storstue, et huggehus, en bagestue, en lade og et loft med 47 tønder korn foruden kostalden med dyr.
Folkeholdet i 1753 er syv i antal:

Lars Pedersen Dørslund, ladefoged.
Jens Nielsen, tjenestekarl.
Knud Sørensen, røgter.
Inger Pedersdatter, husholderske.
Johanne Poulsdatter, tjenestepige.
Inger Enevoldsdatter, tjenestepige. Datter af Enevold Nielsen i Vesterdam, Thyregod.
Christen Pedersen, tjenestedreng.

Besætningen i 1753 er:

3 hest og 3 plage
13 stude (dels plovstude, dels vel fedestude)
8 køer
2 kvier
5 kalve
16 geddebukke (dels skårne)
19 gamle gedder
15 gedde kid

Man bemærker, at Nørre Karstoft ikke holder får, hvilket overrasker. Det må være Paaskes beslutning, han har vel ikke anset det som udbytterigt.
Nørre Karstoft hovedgård har hartkorn 19 7 3 1 og vurderes til 35 rigsdaler per tønde i alt 1699 rigsdaler. Et hus på hovedgårdsmarken bruger 4-6 skæpper land som vurderes til 16 rigsdaler.

Husholdersken Inger Pedersdatters børn:
Med ladefoged Lars Pedersen Dørslund:
Peder Larsen *1744.02.02 Nørre Karstoft.
Med Mads Sørensen af Sønder Karstoft:
Søren Madsen *1749.12.29 Nørre Karstoft.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1754 Peder Simonsen Schiønning *1705cc Nørre Snede †1778+
Gift 1731c med Anne Hylleborg Søltoft *1712 Nørre Snede †1782 Nørre Snede datter af Christen Knudsen Søltoft præst i Nørre Snede *1673c, Snejbjerg †1745 Nørre Snede og Dorothea Kirstine Pedersdatter Bang *1691 Ribe †1754+
Peder Schiønning var kroholder og storhandelsmand i Nørre Snede. Han købte Nørre Karstoft på auktion beskrevet i Paaskes skifte for 6.000 rigsdaler en meget høj sum. Hovedgården har 20 tønder hartkorn og der er 114 tønder hartkorn gårde til i sognene Skarrild, Arnborg, Assing, Rind i Hammerum herred. Af disse sælger han 68 tønder hartkorn fra i de fem år han beholder Nørre Karstoft. Schiønning var altså en godsslagter. Det samme gælder for de to næste ejere.
Han må have haft en forvalter, men kirkebogen har ingen navne på Nørre Karstoft 1754-58.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1759 Poul Jensen Østergaard 1. gang *1736c †1797 Bording Mølle søn af Jens Andersen Østergaard *1700c †1787+.
Gift 1. 1758 i Kolding med Anne Dorthe Liebe *1733c Kolding †1774.06.21 (skifte) Nørre Karstoft, Skarrild, datter enebarn af vejer, måler og accisemester i Kolding Poul Gotfred Liebe †1733.03c (skifte) Kolding og Margrethe Louise/Lucie Saltou †1790.11.17 (Skifte) Kolding.
Gift 2. gang med Ambrosia Brink, se Nørre Karstoft 2. gang nedenfor.
Allerede i 1758 ses han på Nørre Karstoft, da sønnen Poul Gotfred døbes. Skøde får han i 1759.

Sr. Peder Simonsen Schiønning, hands skiøde til Sr Poul Østergaard, paa Carstoft-Hovedgaard med viedere dertil Liggende Bøndergods, i alt Hartkorn 65 tdr 6 skp. 1 f. ½ alb., Dat 1ste Maji 1759.
68. Kiendes jeg underskrevne Peder Simons Schiønning, Priviligeret Kroemand i Nør-Sneede , og hermed for alle tilstaar, at jeg haver solgt o afhendet lidesom jeg og hermed , Sælger skiøder og aldeeles afhender fra mig og mine Arvinger til Sr. Poul Østergaard og hands Arvinger , dende mig tilhørende Hovetgaard Carstoft kaldet , beliggen udi Riiber - Stift , Londenis Amt, Hammerup Herreed, Scharild Sogn, der er tiend frie, og frie for Soldaterhold og Ægtfrie, bestaaende af Hartkorn Agger og Eng Hovedgaards taxt 19 td: 7 skp 3 f: 1 alb. tilligemed
et Huus Beliggende paa Hovedgaardens Mark,
som beboes af Lars Hansen og har i brug af dito March 6 skp. Land, hvoraf hand forrette 2 ugedage aarlig og svarrer ej vider , samt efterskrefne mig tilhøren bøndergods, neml: ,
Scharild Sogn og Bye,

Jens Thomsens Enke hk. 1 td: 5 skp 3 f., svarer aarlig Ldgl: 3 rdl 2 Mk
Ole Klink hk. 1 td 1 skp. 2 f. 2 alb ; svarer aarlig Landgl: 2 rd 4 Mk:,
Jens Pedersen hk. 2 td. 1 skp. 1½ alb, svarer Aarl. Landgl 4 rdr 3 Mk: ,
Niels Mortensen hk. 2 td: 1 skp 1½ alb, savrer Aarl. Ldgl: 4 rd 3Mk . ,
Bertel Larsen hk. 4 td. 4 skp: 1 alb , svarer Aarl. 9 Rdr .
Michel Christensen hk. 6 skp. , svarer Aarl: Ldgl 1 rd 4 Mk: ,
Palle Andersen hk. 6 skp:, svarer Aarl: Ldgl: 1 rd 4 Mk
et huus som beboes af Lars Skomager og Søren Skrærder, savre Aarl: Ldgl: 3 rd 2 mk.,

Selstrup

Jens Madsen og Søn hk. 1 td: 2 skp. 2 alb, svarer Aarl. Landgl: 2 rd,
Ander Madsen og Christen Christensen hk. 1 td: 2 skp 1 alb , svarer Aarl: Landgl: 2 rd

Scharild Green

Anders Nielsen ht. 4 Td. 3 f. , svarer Aarl. Ldgl: 5 rd 2 Mk.,
Christen Pedersen hk. 3 td. 3 Mk, svarer Aarl: Landgl 4 rd,
Margrethe Enke hk. 1 [td]. , svarer Aarl: 1 rd 2 mk.,

Øster Døvling

Jacob Sørensen ht. 2 td. 5 skp. 3 f. 2 alb, svarer Aarlig Landgl 4 rd,
Niels Madsen hk. 2 td: 5 skp. 3 f. 1¾ alb, svarer Aarl: Landgl. 4 rd ,
Peder Christensen hartk: 2 td 5 skp. 3 f. ¾ alb, svarer Aarl: Landgl: 4 rd: ,
{Niels Jepsen hk. 2 td: 5 skp: 3 f. 2 alb., svarer Aarlig Landgl: 4 rd. (glemt, ses i pantet samme dato)}

Ronum

Peder Pedersen hk. 4 td 1 f. 1 alb, svarer Aarl: Ldgl: 6 rd,
Niels Christensen hk. 4 td 1 f. 1 alb, svarer Aarlig Landgl: 6 Rdr,

Lustrup

Ole Pedersen hk. 1 td 3 skp. 2 f: 1 alb, svarer Aarl: Landgl. 3 rd,
Lars Nielsen og Christen Nielsen hk. 1 td 3 skp. 2 f. 1 alb , svarer Aarlig Landgl. 3 rdr,

tilsammen Hartkorn 65 td: 6 sk. 1 f: ½ alb.

Hvor Poul Østergaard kommer fra er ikke bekendt, han ses første gang i Kolding, da han gifter sig 1758.
Skøde 1. maj 1759 fra Peder Simonsen Schiønning til Poul Østergaard. I 1766 skøder han Nørre Karstoft, 20 tønder hartkorn i hovedgården og 22 tønder bøndergods, for 4.454 rigsdaler til Andreas Bagger af Hastrup, Thyregod. Derefter køber han Hammergaard i Hammer sogn, som han ejer 1766-70. I 1770 køber han Vejen Mølle som han beholder til 1774, hvor han sætter den på auktion.
Generelt om Poul Østergaard.
Børn:
Poul Gotfred Liebe *1758.09.22 Nørre Karstoft †1763.07.01 fire år gammel.
Jannes *1760.01.13 Nørre Karstoft †1761.06.30, halvandet år gammel.
Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard *1761.01.14 Nørre Karstoft †1798.12.07 Skarrild By.
Hun ses 1796 som fadder i Klink i Skarrild ved søsteren Charlotte Amalie Østergaard. Der dør hun i 1798.
Jens *1762.01.13 Nørre Karstoft †19 uger gammel.
Poul Gotfred Poulsen *1763c (glemt i kirkbogen), ses i skiftet 1774. 1797 opholdsted ukendt.
Jens Toflin? *1764.07.31 Nørre Karstoft .
Jannes *1765.10.13 Nørre Karstoft .
Charlotte Amalia Poulsdatter Østergaard *1767 Hammergaard, Hammer sogn †1844 Skarrild Huse.
Gift 1786 i Skarrild med Jens Christensen Nexgaard *1756.05.09 Annexgaarden, Hoven Sogn †1843 Nexgaard, Lustrup by, Skarrild søn af Christen Christensen *1718c †1773.07.07 Annexgaarden, Hoven.
Ole Christian *1768 Hammergaard †5 uger gammel.
Ole Secher Poulsen *1769c (udfra skiftet 1774, dåb ikke set), 1797 opholdsted ukendt.
Jens Poulsen Østergaard *1774 Nørre Karstoft, Skarrild †1801-34 Bording.
Gift 1798 i Bording med Inger Nielsdatter *1766c †1834+

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1766 Andreas Bagger *1724c †1794 Vejle, prokurator, politischer agitator og spekulant. Se Hastrup hovedgård i Thyregod.
Gift 1759 på Donneruplund i Give med Bodil Andersdatter Wong *1742c Donneruplund †1783 Hastrup, Thyregod datter af Anders Nielsen Wong *1714 Vonge, Øster Nykirke †1777 Vesterdam, Thyregod og Birthe Marie Albertsdatter *1712c Hastrup Mølle, Thyregod †1793 Thyregodlund.
Skødet fra Poul Østergaard til Andreas Bagger (Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol 1763-68 bog 45 folioside 389):

bemte Østergaards Skiøde til Procurator Bager til Hastrup paa Sædegaarden Nørre Karstoft og tilliggende i Hamrum herred i alt Hkorn 52 - 3 - " - 1 4/5 — dat: 26 apr 1766 —
39 Jeg Poul Østergaard til Hammergaard kiendes og hermed Vitterlig giør, at have solgt og afhendet, ligesom ieg og hermed sælger, Skiøder og afhænder fra mig og mine Arvinger til Procurator Sr. Anders Bager til Hastrup og hans arvinger efterskreven mig tilhørende Jordegoeds, der er beliggende udi Lundenes amt, Hamrup herred, neml: i Skarrild Sogn,

Sædegaarden Nørre - Karstoft der er Hovedgaards Taxt agger og Eng 19 - 7 - 3 - 1 Alb.
Skarild Kirke og Kirketiende Hk 10 - 6- 1 - 1 4/5 alb:

og Bøndergoeds
Assing Sogn,

Vilhuusted H? Andersen Enke og Mikkel Jacobsens Stæd Hrk 5 - 5 skp: giver aarl: ldgl: 9 rdlr 2 s .

Arenborg sogn

Gammel Arenborg Peder Nielsen og Christen Nielsen hk: 4 3 1 1 alb Ldgl: 4 rdr og
Skivild Rasmus Nicoljisen 6 - 3 - 2 - 1 alb: Ldgl: 5 rd 2 s ,

og forretter eenhver af bemte Beboere en lang Ægt , 1 dags høst, 1 dags Slætt, 2 Dags Møg Agen og 1 Dags Plouning ,
i alt
Hovedgaards taxt 19 - 7 - 3 - 1 alb
Kirketiende 10 - 6 - 1 - 1 4/5 alb: og
Bøndergoeds 21 - 4 - 3 - 2 alb. {mangler 5 2 0 0}
tilsammen Hr: efter Landmaal: nye Matricul 52 - 3 - " - 1 4/5

...
oppebaaret nøiagtig betaling med 4454 rdlr.
...

Andreas Bagger er ejer af Hastrup hovedgaard i Thyregod, hvor han bor. Han har ikke boet på Nørre Karstoft, som har haft en bestyrer i hans tid. Han sælger de sidste 21 tønder hartkorn i gårde fra, sådan at Nørre Karstoft ingen gårde mere har.
Handlede furiost med herregårde og andre gårde og gik 1781 fallit på det. Sælger 1771 Nørre Karstoft uden andre gårde for 4.454 rigsdaler - en meget høj pris - til næste ejer herredsfoged Linnet.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1771 Hans Ditlevsen Linnet *1726c †1785.04.23 (skifte) Gjellerup.
Gift 1. gang 1759.06.13 i Kolding med Anne Margrethe Christiansdatter/Jørgensdatter Fogh *1738c †1772.07.02 Nørre Karstoft.
Gift 2. i Bording 1779.12.17 i Bording af Gjellerup med af Nørlund, Gjellerup? Christiana Carolina Hansdatter Kjersgaard *1757c (boede som enke i Anneberg, Bording) datter af Hans Kjersgaard *1724c †1784 og Anne Sophia Deichmann *1724c.
Han er i 1759, da han gifter sig i Kolding, fuldmægtig ved tolder Skyborg/Schyberg.
I 1768 blev han udnævnt til herredsfoged og herredsskriver i Hammerum herred. I 1777 desuden til birkedommer i Herningholm birk.
Han ses allerede 1770 på Nørre Karstoft da hans datter Caline fødes. Han køber 29 tønder hartkorn i gods til i de fire år han har gården, sådan at Nørre Karstoft igen har lidt gods.
Børn med 1. kone Anne Margrethe Fogh:
Ditlev Hansen Linnet *1759.09.10 Kolding. Fuldmægtig Pallisbjerg (som broderen Jørgen Rudolph overtog 1795), Staby sogn.
Caroline *1759c Kolding †1770.12.01 Nørre Karstoft 12 år gammel.
Jørgen Christian Linnet *1760.08.30 Kolding †1814.11.07.
Gift 1789.03.21 i Levring med Charlotte Amalie Hjorth *1761c
Christoffer Linnet *1761.12.23 Kolding, lever 1778 (skifte efter mors søster Anne Elisabeth Jørgensdatter Fogh 1778) †1785- (ikke i skiftet efter faderen 1785).
Peder Linnet *1762.12.14 Kolding, lever 1778 (skifte efter mors søster Anne Elisabeth Jørgensdatter Fogh 1778) †1785- (ikke i skiftet efter faderen 1785).
Jørgen Rudolph Linnet *1764.01.04 Kolding †1835.03.28 Staby.
Gift 1802.07.30 i Staby med Karen Strandbygaard *1779c Ringkøbing †1857.09.15 Staby.
1785 skriverkarl på Højris, Ikast, 1793 fulmægtig Tvis Kloster, 1795 Pallisberg, Staby, 1801 forvalter Pallisberg. 1804-26 ejer af Staby Kærgaard. 1826-35 husmand Kronborg, Pallisbjerg mark.
Otto Linnet *1766, lever 1785 (i skiftet efter faderen 1785).
Caline *1770.07.07 Nørre Karstoft †1778- (ikke i skifte efter mors søster Anne Elisabeth Jørgensdatter Fogh 1778).
Børn med 2. kone Chritiana Carolina Kjersgaard:
Anna Margrethe Linnet *1781.07.01 Gjellerup.
Anna Sophia Karoline Linnet *1782.09.29 Gjellerup.
Hans Linnet *1783c Gjellerup.
Anne Elisabeth Hansdatter *1785.03.24 Gjellerup.

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1775 Poul Jensen Østergaard 2. gang.
Gift 2. gang 1775 i Brande med Ambrosia Brink †1781- af Brande Præstegård.
Allerede i marts 1774 er Poul Østergaard tilbage på Nørre Karstoft. Første gang ovenfor var fra 1759-66 eller 7 år i alt, anden gang er fra 1774-88 altså 14 år.
Generelt om Poul Østergaard.
Poul Østergaard er en mindre herremand, der handler med små sædegårde og møller. Han er godsslagter, men ikke nogen god, og sælger dets dele for mere end det samlet kostede. Han ses på to sædegårde nemlig her på Nørre Karstoft og tre år på Hammergaard i Hammer sogn, desuden på tre møller i Vejen, Klode og Bording og på tinge, hvor han fører uendelig sager. Han er gift tre gange først med Anne Dorthe Liebe af Kolding, derefter med Ambrosia af Brande Præstegård og til sidst Karen Humble Bering fra Nørre Omme præstegård. Ved hans død lever fem børn af det første ægteskab og et af det sidste. Han er en spreder, han solgte fra for at holde sig i live økonomisk. Men der bliver flere gange gjort udlæg - udpantning - i hans gårde. Han låner bestandig penge.
I 1778 brænder Nørre Karstoft af og han må indkalde sine kreditorer og gården overtages af svogeren Ole Secher - der dør året efter - derefter dennes enke Mette Marie Maltesdatter Friis, som dog lader Poul blive på den i yderligere 10 år. Han forsøger 1784 forgæves at mase sig ind som forpagter af den neddrevne hovedgård Søndersthoved i Give sogn. Derfra går det nedad, han kan heller ikke klare Klode Mølle ved Silkeborg.
Poul Østergaard er stor på den, ophidselig, har affærer med kvinder, tilrettevises i retten, som han flittigt besøger, og har overalt den fineste omgang med standsfolk.
I 1774 dør hans første kone Anne Dorthe Liebe på Nørre Karstoft. I Poul Østergaards samfrænde snyde-skifte efter hendes ses at besætningen på Nørre Karstoft i 1774 er stor med 8 stude, 24 kør og kvier, 90 får, 6 heste og 8 svin vurderet til i alt 362 rigsdaler. Han snyder bl. a. ved at angive hartkornet til 12 tønder, hvor det er 20 og dermed mindre værd. Han får værdien af Nørre Karstoft minus lån til at være 240 rigsdaler, hvoraf han selv skal have det halve. Tre levende sønner skal hver have 30 rigsdaler, som de sikkert aldrig har fået, de to døtre hver 15 rigsdaler, som betales i den afdøde moders gangklæder!
Folketælling 1787 Karstoft- Nørre Poul Østergaard   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
ejer mand Poul Jensen Østergaard511736c  1797 Bording Mølle Bording  
kone 2 1Karen Humble Bering221764 Præstegaarden Nørre Omme  *1764.06.27 Nørre Omme datter af præst Mathias Bering og Christiane Ide Marie Jensdatter Brasch.
søn 1 Jens Poulsen Østergaard141774 Karstoft- Nørre Skarrild 1801-34 Bording  
mands far eJens Andersen Østergaard871700c  1787+   
jomfru 0Karen Brasch191768 Aarupgaard Tamdrup  1807 Karstoft- Nørre Skarrild  *1768.05.08. Bliver gift med efterfølgeren på Nørre Karstoft: Laurids Lasson Jørgensen Lange. Hendes alder i originalen 36 er gættet af præsten, fordi kværulanten Poul Østergaard ikke ville angive den.
Niels Christian61781c   


Skarrild Nørre Karstoft hovedgård
1788 — 1817 Laurids Lasson Jørgensen Lange *1747.07.30 Redsted, Mors †1825.05.31 Tørring søn af forvalter, tolder, birkedommer Jørgen Andreasen Lange *1717c †1790+ og 1. kone Helle Trolle Post *1720 Glomstrup, Mors †1753.08 Vindblæs ved Mariager (hun er ud af højadelig familie).
Gift 1. med Anne Marie Christensdatter Bloch *1740c Kbh. †1782.04.28 Skibelund.
Gift 2. 1789.11.06 i Sønder Omme med Karen Brasch *1768.05.08 Aarupgaard, Tamdrup ved Horsens †1807.03.12 Nørre Karstoft datter af Mogens Brasch *1744.07.22 Lime, Ringkøbing amt †1770 Aarupgaard og Mette Katrine Wellejus *1738.05.30 Præstegaarden, Sønder Omme †1801+
Han ses første gang i Nørre Karstoft i maj 1788, hvor han må have været forpagter, men i 1792 får han auktionsskøde på gården..
Før den tid ses han 1774 på Friisholt og Herningholm, 1780-82 Skibelundgaard i Sahl sogn, 1783 Kærsholm i Thorning sogn.
Karen Brasch er allerede i FT 1787 på Nørre Karstoft som ugift Jomfru Brasch, 19 år gammel (i folketællingen har Hegelahr gættet 36, som slet ikke passer, fordi kværulanten Poul Østergaard ikke ville angive alderen. Præsten og ham var mest på tværs og deri mest Poul Østergaard). Hun er kun 39 år gammel, da hun bliver begravet i 1807.
Karen Brasch bliver så vellidt i Skarrild, at børn opnævnes efter hende. Sognefogeden Peder Pedersen Gammelgaard får tvillinger i 1808: Karen Brasch og Karen, men de lever ikke.
Friskolelærer i Bøvling Jørgen Jørgensen Borup (*1867 Brande †1952 Bøvling), der var født i Flø i Brande og gift med et oldebarn af Laurids Lange forskede længe i familien og skrev en vægtig, lang artikel i Hardsyssels Aarbog (bladre version) 1939 "Fra Adel til Bonde" siderne 29 - 87. (Pdf-fil: 18 MByte, hele Hardsyssels Aarbog 1939). Han fik hjælp af hans søn Ernst Borup ved arbejde i Rigsarkivet, og stærk hjælp af Arkivar Send Aakjær i Viborg Landsarkiv og gennem direktør J. Arthur Langes optegnelser om diverse Lange slægter. Dette var vigtigt, da både Karen Brasch og Laurids Langes herkomster ikke er sådan lige at gå til, de er født langt væk fra Nørre Karstoft. Karens familie er præster, Laurids adelige.
Artiklen er solid og vel underbygget, der er mindre fejl i nogen af slægterne. Jørgen Jørgensen Borup er en levende fortæller med anekdoter, mange billeder og mange gamle tekster. Afsnittet "Lidt Historie" er sådan lidt lommefilosofi, der leder op til stavnsbåndets ophævelse. Derefter fortæller han Usseltofts og udstykningen Søndertofts historie i Brande sogn — hans kone var født i Søndertoft.
Denne artikel fra 1939 blev i 1979 grundlaget for en slægtsbog "Lange Slægten" udgivet af Sydjysk Slægtsforskning i Kolding. Denne bog formår at bruge alting i Jørgen Jørgensen Borups artikel uden at nævne den. Det er naturligvis anerne, der i hovedsagen er tale om. Bogen overtager generøst også de fejl, der er i artiklen, altså rub og stub. Den tilføjer en del rigtige aner fra Danmarks Adels Aarbog, nogen forkerte, og fra andre kilder også Kaptajn Krampe, der ikke var Kaptajn og kaptajnen hed ikke Krampe og et væld af ugyldige adelige forfædre (Maaneskiold, Maccabæus). Men hovedarbejdet var efterkommerne, hvoraf der var flere hundrede sider. Kvaliteten af bogen er hvad anerne angår lav, men selv dette kan ikke gøre det af med de rigtige og mægtige adelige forfædre.
Bogen er så indflydelsrig, at den er blevet opdateret af Nordisk Slægtsforsking i 2014 på 475 sider med 1.600 efterkommere, bogen er ikke billig (2016). Nordisk Slægtsforsking har navn for kvalitet.
Børn med 1. kone Anne Marie Christensdatter Bloch:
Søren Laursen Lange *1776c †1798.03.14 Randers, ugft tobaksspindersvend.
Helle Trolle Cathrine *1777 Herningholm †1778 Sunds.
Helle Trolle †1781.02.25 Skibelund, Sahl.
Jørgen Lange *1782.03.28 Sahl †1801.12.07 Frederiksbergs Hospital, Kbh.
Børn med 2. kone Karen Brasch:
Dødfødt 1790.08.04 Nørre Karstoft.
Ane Marie Lange *1792 Nørre Karstoft †1861 Egsgaard, Thyregod (ved søn Søren Jakobsen).
Gift 1812 i Skarrild med Jakob Frandsen *1781c Tarm By, Egvad †1867 Egsgaard søn af Frands Laursen *1747c Tarm †1796-1801 Tarm og Lene Marie Jakobsdatter *1754.09.01 Sønder Bork †1824 Skærlund, Brande.
Førte en gård i Skærlund, Brande.
Dødfødt datter 1793.08.29 Nørre Karstoft.
Johanne Marie Sofie *1795.06.25 Nørre Karstoft †1800.03.21 Nørre Karstoft knap 5 år gammel.
Helle Katrine Margrethe Lange *1797.11.06 Nørre Karstoft †1828.09.27 Tørring.
Gift 1817.11.22 i Vinding med Steffen Lauridsen *1792c †1850 Ring.
Købte kroen i Brædstrup i følge "Lange Slægten".
Johanne Marie Sophie Lange *1801.03.05 Nørre Karstoft †1859.10.11 Usseltoft, Brande.
Gift 1822.11.24 i Brande med Jørgen Pedersen *1800.06.29 Usseltoft †1874.12.21 Usseltoft søn af Peder Pedersen Usseltoft *1755c Store Sandfeld, Brande †1818.06.29 Usseltoft og Ane Christensdatter *1753c Brande †1831.07.30 Usseltoft.
Folketælling 1801 Karstoft- Nørre Laurids Lange   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Avls- bruger Ejer Skarrild Kirke mand 2Laurids Lasson Jørgensen Lange541747 Redsted Mors 1825 Tørring *1747.07.30
kone 2 1Karen Brasch331768 Aarupgaard Tamdrup 1807 Karstoft- Nørre Skarrild *1768.05.08
dat. 2 Anne Marie Lange91792 Karstoft- Nørre Skarrild 1861 Egsgaard Thyregod *1792.02.06. Gift 1812 i Skarrild med Jakob Frandsen *1781c Tarm By, Egvad †1867 Egsgaard.
LINK: Jakob Frandsen i Skærlund i Brande.
dat. 2 Helle Katrine Margrethe Lange41797 Karstoft- Nørre Skarrild 1828 Tørring *1797.11.06. Gift 1817 i Skarrild med Steffen Lauridsen †1850.03.18 Ring sogn.
tj-karl 1Jeppe Pedersen381763 Døvling Skarrild  Dåb nr.2320
*1763.06.12. Var FT 1787 husmand i Skave i Skarrild gift med Abelone Christensdatter. Uklart hvor konen er FT 1801.
tj-dreng Niels Pedersen151785c    
tj-pige Anne Kirstine Andersdatter191781c    
tj-pige Dorte Nielsdatter201780c    

Skarrild Nørre Karstoft hovedgård ender her ↑ .

Skarrild Nørre Karstoft gård begynder her ↓
1817 Niels Christian Sørensen Hauge *1784.12.26 Hauge, Gjellerup †1842.03.16 Nørre Karstoft søn af Else Christensdatter *1758.08.13 Nørre Fastrup, Gjellerup og 1. mand Søren Christensen *1753.02.25 Hauge †1791.12.07 Hauge, Gjellerup.
Gift 1817.06.02 i Snejbjerg med (enke efter Poul Andersen *1764.01.01 Gjellerup †1816.10.07 Voldsgaard, Snejbjerg købte Voldsgaard i Snejbjerg 1802) Ellen Kirstine Christensdatter *1781.11.04 Guldforhoved, Bording †1850.02.22 Nørre Karstoft datter af Christen Jeppesen *1752c †1824.07.01 i Guldforhoved og Anne Jensdatter *1752c †1826.06.17 Guldforhoved.
Niels Christian Sørensen Hauge sælger Voldsgaard og køber Nørre Karstoft i 1817.

Kiendes jeg underskrevne Laurits Lange og vitterliggiør ifølge høikongelig rentekammers bevilling af 28. juli 1798, herved at have solgt og skiødet og afhændet fra mig og mine arvinger til Niels Christian Hauge, min forhen iboende og selveiende sædegaard Nørre Karstoft, beliggende i Skarrild sogn, Hammerum herred og Ringkiøbing amt, som bestaar af følgende parceller, der efter landinspektør Bies beregninger af juni 1789 er ansat til hartkorn ufri hovedgaardtaxt saaledes:
Nr. 1 som er hovedparcellen af hartkorn 8 tdr. 0 skp. 3 fdr. 2 13/24 alb.
Nr. 2 som er hovedparcellen af hartkorn 3 tdr. 0 skp. 3 fdr. 1 11/12 alb.
Nr. 3 som er hovedparcellen af hartkorn 2 tdr. 7 skp. 3 fdr. 2 21/48 alb.
Nr. 4 som er hovedparcellen af hartkorn 1 tdr. 0 skp. 0 fdr. 0 19/24 alb.
Tilsammen 15tdr. 0 skp. 3 fdr. 1 43/48 alb.
Disse parceller med de paa hovedparcellen værende bygninger og tilhørende eiendomme af ager en, hede mose med samme somalt har tilhørt mig efter auctionsskiøde af dato 15. august 1792, skal herefter tilhøre ovennævnte kiøber for kiøbesummen 11.500 rbd. normal værdie.
Og tillige paa vilkaar at yde mig saa længe jeg lever 4 tdr. rug og 2 tdr. byg alt rent sundt og godt, som befordres til min bopæl i Brandlund eller ogsaa 2 miil fra Karstoft om forlanges.
Underskrift og forsegling bekræftes.
Skrevet paa Brandlund den 11. december 1817.
L. Lange

Ellen Kirstine Christensdatters børn med Poul Andersen:
Inger (Julsgaard) Poulsdatter *1808.08.07 Volsgaard, Snejbjerg †1875.01.20 Brande.
Gift 1837.11.05 i Skarrild med Jens Ottesen *1802.11.28 Uhre, Brande †1852.12.19 Uhre søn af Otte Sørensen *1772c Uhre †1847 Uhre og Sidsel Sørensdatter *1774 Flø, Brande †1839 Uhre.
Bosat i Uhre i Brande sogn.
Anders Christian Poulsen *1812.04.13 Volsgaard, Snejbjerg †1892.05.30 Uhe, Ringive.
Gift 1843.09.30 i Give med Maren Christiansdatter Skov *1820.05.10 Vestergaard Møllegaard, Give By †1875.02.06 Give By datter af Christen Peder Johannesen *1788.07.06 Give By †1860+ og Birte Jakobsdatter Skov *1790.01.24 Give By †1860+.
Overtager hendes fødegård i Give By.
Bolette Poulsdatter *1815.05.15 Volsgaard, Snejbjerg †1881.02.14 Lindeballe, Vejle Amt.
Gift 1839.09.08 i Skarrild med Hans Pedersen Skytte *1818.10.08 Lindeballe †1880+ søn af Peder Sørensen Skytte *1759c †1834+ og Else Nielsdatter *1793c Lindeballe †1860+.
Boede i Nedvad senere i Lindeballe By i Lindeballe sogn i Vejle Amt.
Ellen Kirstine Christensdatters børn med Niels Christian Hauge:
Pouline Elsine Nielsdatter *1817.11.26 Nørre Karstoft †1892.11.24 Sønder Nissum.
Gift 1840.05.07 i Skarrild med Henrik Andreas Rosenvoer de Hauch *1811.02.12 Hastrup Hovedgaard †1861.05.01 Tim søn af Peter Tetens de Hauch *1784.06.15 Viborg †1842.01.05 Hastrup og Hedevig Marie Speitzer *1790.01.31 Sindinggaard †1853.02.15 Lervanggaard.
Havde 1840-43 hans fødegård Hastrup Herregård i Thyregod, derefter Lervanggaard ved Ringkøbing og senere Timgaard i Tim sogn.
Plejedøtre:
Ane Nielsdatter *1819c.
Kristine Nielsdatter *1823c.

Skarrild Nørre Karstoft gård
1842 Philipp Julius Knudsen *1791.02.12 Snoldelev sogn, Roskilde Amt †1850.10.13 Garnisons sogn, Kbh., overprokurist, søn af sognepræst Peder Adolf Knudsen *1761.12.31 Kbh. †1820.01.18 Skelby, Maribo Amt og 1. kone Sophie Frederikke Oppenheim *1766.04.05 †1798.03.23 Snoldelev.
Gift med Julie Zuschlag *1791.03.12 Kbh. †1860.11.19 Kbh. datter af Kancellist i Søetatens revisionskontor og billedskærer Frederik Ludvig Zuschlag *1759.02.14 Jystrup, Ringsted Herred, Sorø Amt †1808.01.18 og 1. kone (søster til Sophie Frederikke) Loiuse Augusta Oppenheim *1767.05.04 †1798.07.12 Kbh..
I 1818 er han Prøveprokurator ved Landsoverretten.
Han beskrives som enkemand i FT 1845 på Nørre Karstoft, hvilket vel er en misforståelse for konen lever men formodentlig i Kbh. Han holder 10 tjenestefolk, hvoraf 4 er vesterfra.
I FT 1845 betegnes han kun som Knudsen, hvilket kunne tyde på, at han har ladet Niels Peder Jensen der er 25 og kaldes tjenestekarl drive gården. Formodentlig har han ikke boet på Nørre Karstoft. Han skrives som født i Snoldelev, hvilket passer, men det siges at være i Kbh.s Amt, hvilket ikke passer, for Snodelev ligger i Roskilde Amt; en sådan fejl ville ikke været sket, hvis Ph. J. Knudsen selv havde angivet hans fødested.

Skarrild Nørre Karstoft gård
1855 — 1868 Christian Johan Lodberg Rahbek *1830.02.28 Borris †1905.10.27 Sokkelund, Kbh. søn af Mads Jensen Rahbek *1796.04.05 Borris †1877.03.19 Skjern og Øllegaard Constance Krarup *1795.12.10 Præstegaarden, Borris †1850.08.15 Borris.
Gift 1855.05.10 Sædding med Sophie Charlotte Julie Koefoed *1825.04.04 Tim sogn †1904.04.02 Viborg datter af landvæsens og strandingskommisær Andreas Carl Conradsen Kofoed *1795.11.06 Ribe †1879.01.21 Aldershvile, Ringkøbing og Ingeborg Lassen *1799.09.23 Ringkøbing amt? †1882.02.06 Aldershvile, Ringkøbing.
Han er kun 38, da han i 1868 forlader Nørre Karstoft. Han holder otte tjenestefolk og en husjomfru.
I 1872 ses han som ejer af Rindum Nygaard i Rindum sogn.
Børn:
Christian Johan *1858.05.09 †1 dag gammel.
Alfred Johan Sophus Rahbek *1860.03.08 Nørre Karstoft †1929.06.17 Grækenland.
Gift 1. med Sevasti Ploumou *1864 Athen †1905.
Gift 2. 1905 med Louse Philipsen *1871c.
I Grækenland kongelig dyrlæge og til sidst oberstløjtnant i hæren, havde et gods i Thesalien og et mejeri i Athen. Var med i krig mod Bulgarien.
Ragna Marie Rahbek *1861.03.18 Nørre Karstoft †1892.09.02 Nygaard, Rindum.
Gift 1890.10.20 i Rindum med arkitekt Claudius August Wiinholt *1855.08.24 Røved, Ødum sogn †1905.09.19 Sparkær søn af landvæsenskommissær, proprietær Frits Erik Bang Wiinholt *1812.07.08 Laurvig, Norge †1878.04.24 Ødum, Randers og Maren/Mette Anthony Munk *1814.07.17 Vellev, Viborg †1861.05.04 Ødum.
Han var arkitekt, tegnede Herning og Bording og 15 andre kirker og Teknisk skole i Viborg, hvor han var lærer og forstander. Kendt for historicistisk stil.
Dagmar *1863.09.18 Nørre Karstoft †1872.07.21 Nygaard, Rindum knap 9 år gammel.

Skarrild Nørre Karstoft gård
1868 Anders Brodersen Møller *1834.10.09 Døstrup sogn, Tønder Amt †1869.07.27 Nørre Karstoft 34 år.
Gift 1856.05.28 i Døstrup med Maren Hansen *1829.10.09 Forballum, Mjolden sogn, Tønder Amt †1914.02.08 Skarrild.
Han er kun på Nørre Karstoft et år og dør kun 34 år gammel. Enken overtager indtil sønnen tyve år senere kan overtage.
Kendt barn:
Niels Andersen Møller *1859.01.19 Døstrup, overtager Nørre Karstoft, se nedenfor.

Skarrild Nørre Karstoft gård
1869 Maren Hansen *1829.10.09 Forballum, Mjolden sogn, Tønder Amt †1914.02.08 Skarrild, enken.
Se ovenfor.

Skarrild Nørre Karstoft gård
1888 Niels Andersen Møller *1859.01.19 Døstrup, Tønder Amt †1947.04.24 Herning søn af forkvinde.
Gift 1888.04.20 i Rind med Maren Medom Jensen *1861.11.12 Svendlund, Rind †1954.03.19 Karstoft, Skarrild 92 år datter af Johan Christian Jensen *1822.12.03 Amtrup, Snejbjerg †1904.06.26 Rind og Johanne Cathrine Nielsen (tilsyneladende fejl i kirkebogen ved Maren Medoms dåb 1861 i Rind kirkebog) *1828c (?FT Ane Johanne Eriksen? *1824.08.21 Sønder Karstoft, Skarrild, gift 1853.04.24 Skarrild, †1907.11.29 Rind).
Børn:
Anders Brodersen Møller *1889.03.11 Nørre Karstoft †1979.04.24 90 år.
Gift 1923.10.23 i Skarrild med Ane Petrea Madsen *1887.09.15 Karstoft †1940.01.25.
Johan Christian Møller *1890.09.29 Nørre Karstoft †1974.10.02.
Gift med Dina Johanne *1893.06.05 †1982.02.27.
Johannes Møller *1893.03.13 Nørre Karstoft †1979.10.30.
Gift 1931.05.08 i Ryslinge Valgmenighedskirke med Johanne Jensen *1902.09.05 Villumstrup †1999.02.04 Karstoft, Skarrild.
Fire børn.
Martin Møller *1895.10.02 Nørre Karstoft †1987.10.26 Brejning.
Gift 1921.05.12 i Faster med Ane Katrine Jansen *1896.07.05 Sædding †1958.09.17 Brejning datter af gårdmand i Sædding Anders Jansen og Maren Christensen
Gårdmand i Brejning sogn.
Vilhelm Møller *1897.03.17 Nørre Karstoft.
Gift 1925.05.22 i Arnborg med Inga Line Marie Nielsen *1904.03.13 Hjøllund, Arnborg datter af landmand i Hjøllund Hans Marius Nielsen *1875.04.12 Hjøllund, Arnborg †1944.01.15 Bjerggaard, Sønder Vium og Karen Jensen *1877.02.19 Hesselvig, Skarrild †1938.02.04 Hjøllund, Arnborg.
Helga Møller *1900.12.05 Nørre Karstoft †1992.06.22 Studsgaard sogn (Karstoft?) 91 år.
Gift 1928.04.25 i Herning med Johannes Karstoft *1900.12.16 Rind †1991.11.14 Studsgaard sogn (Karstoft?) søn af Erik Karstoft Jensen *1866.03.10 †1943.05.20 Rind og (gift 1896.09.01 Rind) Karen Marie Holm Pedersen *1874.02.25 Rind †1964.06.11 Rind.
Skarrild Nørre Karstoft gård ender her ↑ .


Skarrild Nørre Karstoft Egebjerg begynder her ↓
1787 Niels Nielsen Knude *1737c ?(Knude, Hvejsel) †1796.12.18 Egebjerg, Nørre Karstoft.

Gift 1. med Anne Madsdatter *1749c †1796.10.30 Egebjerg.

Trolovet 2. 1796.11.19 i Borris med Karen Offersdatter *1747c †1811.01.20 Brandlund, Brande.
En måned efter sin 2. trolovelse dør Niels Nielsen Knude. Karen Offersdatter bliver seks måneder senere i juni 1797 gift i Brande med Peder Andersen af Pedersborg i Brandlund i Brande.
Hugo Dynesen 2020:

En mulig kandidat for Niels Nielsen Knude er en Niels Nielsen født i Skjern 1737.12.01, desværre uden stedsangivelse. Niels Nielsen Knudes kone Ane Madsdatter dør 1796.10.24.
Allerede tre uger efter 1796.11.19 bliver han forlovet i Borris med Karen Offersdatter. En vielse findes ikke, sikkert fordi han dør et par uger senere. Karen Offersdatter anføres da også som ugift ved vielsen i Brande med Peder Andersen. (Hun skrives i Brande af Skarrild, men i Skarrild af Borris).
(Gad vide hvad der mon sker med Niels Nielsens børn. Da de ikke bliver gift er det vel naturligt, at de ikke tager med Karen Offersdatter til Brande. Med mindre at det ”tiltagende barn” Søren er en misforståelse for Sejer.)
Karen Offersdatter er et sjældent navn. I Skjern er en Karen Offersdatter født 1741.10.01, men der bliver hendes alder 6 år for høj overfor FT 1801 i Brande. I Skjern vies en Karen Offersdatter 1780.04.09 med en Christen Christensen uden anført alder. I FT 1787 bor de i Dybe sogn og hun dør 1823 også i Dybe 75 år gammel.

Børn:
Jens Nielsen *1779c (ikke i Skarrild).
Anne Marie Nielsdatter *1781c (ikke i Skarrild).
Jens Christian Nielsen *1785c (ikke i Skarrild).
Sejer Nielsen 1788.05.25 Egebjerg, Nørre Karstoft.
Dorte 1795.05.14 Egebjerg †1795.07.05 tre måneder gammel.
Folketælling 1787 Karstoft- Nørre (Egebjerg) Niels Nielsen Knude   Nr. 4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Daglejer mand 1Niels Nielsen Knude501737c  1797 Karstoft- Nørre Skarrild Begravet nr.6623
†1796.12.18. "Giør Uge=Dage og gaar i Dagleje." Knude er et sted i Hvejsel sogn.
kone 1Anne Madsdatter381749c  1796 Karstoft- Nørre Skarrild Begravet nr.6621
†1796.10.30 Egebjerg.
søn Jens Nielsen81779c   Ikke født i Skarrild.
dat. Anne Marie Nielsdatter61781c   Ikke født i Skarrild.
søn Jens Christian Nielsen21785c    


Skarrild Nørre Karstoft Egebjerg
1795 Mads Jepsen *1757c †1836.
Gift med Birte Christensdatter *1757c †1822.
Denne familie er kun kort i Egebjerg. FT 1787 i Ejstrup By, FT 1801 i Høgild i Ejstrup.
Kendte børn:
Maren Katrine Madsdatter *1791c Ejstrup.
Christen Madsen *1795.10.06 Egebjerg, Skarrild †1864.03.15 Højen Mark, Højen sogn.
Gift 1820.11.12 i Smidstrup med Maren Pedersdatter *1796c Over Isen, Ikast †1866.06.20 Højen Fattighus, datter af Peder Nielsen Bøvl *1754.,12.08 Bøvl, Sønder Omme †1828.11.02 Ikast og Abel Cathrine Jensdatter *1759.09.16 Ikast †1821.05.28 Ikast (datter af Jens Ulf *1717c †1788).

Skarrild Nørre Karstoft Egebjerg
1800- Peder Jensen *1754c søn af Anne Katrine Pedersdatter *1729c †1805.04.15 Egebjerg (Trendeshuus).
Gift med Kirsten Nielsdatter *1768c.
Ikke at forveksle med Peder Jensen Glejbjerg, der også bor i Nørre Karstoft i 1801.
Familien ses indtil 1805 i Egebjerg i Nørre Karstoft.
Familien flytter ud af Skarrild sogn, ingen af forældrene er set døde i Skarrild indtil 1820.
Børn:
Birte Pedersdatter *1790c (ikke i Skarrild).
Anne Katrine Pedersdatter *1796.08.09 Lustrup, Skarrild.
Gift med Peder Jensen *1801c Nørup.
FT 1845 i Tørftballe i Nørup sogn.
FT 1850 hus i Brændgaard i Lindeballe sogn.
To plejebørn.
Niels Pedersen *1804.05.21 Egebjerg (Trendeshuus) †1870.12.06 Kølkær, Rind.
Gift 1843.11.14 i Arnborg med Ellen Marie Christensdatter *1820.09.06 Vesterager, Vorgod †1869.05.04 Rind datter af Christen Nielsen *1768c og Kirsten Christensdatter *1778c.
Husmand i Fasterholt i Arnborg.
FT 1845 og 1850 hus i Skibbild i Arnborg.
FT 1855 og 1860 et hus i Kølkær i Rind.
Børn:
Else Kirstine Nielsen *1843.11.17 Hjøllund, Arnborg.
To sønner i FT 1870 i Kølkær i Rind.
Folketælling 1801 Karstoft- Nørre Peder Jensen   2den
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Avls- bruger mand 1Peder Jensen461754c    
kone 1Kirsten Nielsdatter321768c   Datter af Niels Michelsen FT 1787 ved Herning kirke.
dat. Birte Pedersdatter101790c    
dat. Anne Katrine Pedersdatter51796 Lustrup Skarrild  Dåb nr.2662
*09.08.1796.
mands mor 1eAnne Katrine Pedersdatter72c1729c  1805 Karstoft- Nørre Skarrild Begravet nr.6691
†1805.04.15 Egebjerg


Skarrild Nørre Karstoft Egebjerg
1832 Peder Christensen *1803.02.06 Bøvl, Sønder Omme †1854.01.14 Egebjerg, Nørre Karstoft, Skarrild søn af Christen Pedersen 1765c †1816.07.06 Bøvl og Maren Jensdatter *1767.03.11 Bøvl (datter af Jens Skrædder).
Gift 1830.10.30 i Øster Nykirke med Ane Pedersdatter *1808.01.10 Sillesthoved †1886.06.07 Skarrild datter af Peder Christensen *1769.10.08 Sillesthoved, Give †1857.08.10 Sillesthoved og (gift 1804.11.27 Brande) Maren Christensdatter *1778.08.09 Nørre Askær, Brande †1857.03.31 Sillesthoved.
Driver Egebjerg på Nørre Karstoft Mark i Skarrild sogn.
Børn:
Inger Marie Pedersen *1831.01.21 Sillesthoved, Give †1870 Gamst, Andst, Ribe amt.
Gift med Poul Christian Hansen *1826 Gamst †1906 Gamst, søn af Hans Andersen og Anna Poulsdatter.
Christen Pedersen Egebjerg *1832.04.03 Egebjerg, Skarrild †1924.01.30 Skærlund, Brande (begravet Karstoft, Skarrild).
Gift 1861 i Skarrild med Sidsel Kierstine Bertelline Nielsen *1837.10.16 Døvling, Skarrild †1909.05.31 Skærlund, Brande datter Niels Poulsen *1798.02.04 Gjellerup og (gift 1834.11.30 Skarrild) 3. kone Anna Christensdatter *1807.02.28 Rimerhus, Vorgod †1891.05.19 Skarrild (datter af Christen Pedersen og Bodil Marie Nielsdatter).
Peder Pedersen *1833.12.26 Egebjerg, Skarrild overtager husmandsstedet, se nedenfor.
Jens Christian Pedersen *1835.12.29 Egebjerg, Skarrild †1911.02.23 Skærlund, Brande.
Gift 1867.07.26 i Givskud med Johanne Larsen *1846.12.28 Vester Sogn †1941.07.12 Nørre Karstoft, Skarrild datter af Lars Nielsen *1815.10.10 Herslev †1897.01.13 Givskud og Johanne Marie Jensdatter *1821.12.11 Vester sogn †1881.11.02 Givskud.
Lejede matrikel 11D i Skærlund i Brande sogn i 1870 (dengang et stykke hede).
Fik skøde på gården den 12 februar 1889.
H. P. Hansen "Hedebønder i tre slægtled", 2. udgave, Kbh. 1959, om Johanne Larsen (tak til Hans Smedegaard 2020 for henvisningen):

Få mennesker har haft en så hård og i vore øjne umenneskelig tilværelse som "Åld'e" (oldemor), som man kaldte den 93årige Johanne Larsen, hvem jeg besøgte i et hjem øst for Karstoft i Skarrild i 1939. Hun var født i 1846 i Vester, nabosogn til Tyregod. Forældrene var meget fattige, o de wa trøt ti'er {og de/det var ..... tider}, som hun sagde. Faderen drak, og moderen var svagelig.
Da Johanne kom til at gå i skole, blev hun ræd for degnen, der truede børnene med klø, hvis de ikke kunde deres lektier, og derfor lærte hun ikke meget i skolen, og læreren havde indtryk af, at hun heller ikke kunde lære noget. Så kom hun til at gå til præst; præsten var en forstående mand, og så fik hun, til stor overraskelse for såvel degnen som hende selv, så meget ud af undervisningen, at hun kom til at stå som no. 1 på kirkegulvet.
I tre år kom hun nu til at tjene på en gård i Ilved, hvor hun fik en forfærdelig stor løn, 22 daler - "o de hå ald'er hør så gal' fa'," {og de har aldrig hørt så galt før} sagde den gamle. Det var omkring 1862.
På Kollemorten marked blev hun kendt med Jens P. Pedersen fra Egebjerg i Skarrild, og de blev gift i 1867. I 1871 fik de 40 tønder land sort hede i Skjærlund, Brande sogn, og der boede de i 63 år.
Først gravede de et firkantet hul ind i "æ Skomagerbank'", lagde rafter og store tørv over som tag. Af mandens bror, hjemmedyrlæge P. Egebjerg, havde de fået en ko, som de boede sammen med, indtil de næste sommer fik opført et bedre hus.
Af en anden bror lånte de et par studekalve, hvormed de æltede ler og toplyng sammen og af dette materiale stampede de et hus op, der stod endnu, da jeg i 1939 besøgte Johanne. Ja, sagde oldingen, da hun pegede på billedet af hendes første hjem: "Dæ' hå a toskn manne tønder ku'n!" {Der har jeg tærsket mange tønder korn}.
Manden havde været med i krigen 1864, og der havde han taget skade, dog kunde han arbejde de første år, de var gift. Han arbejdede dels ved landevejen mellem Varde og Ribe og dels i Sønderjylland; men de sidste år, han levede, var han meget ringe, navnlig de sidste syv år.
Det var derfor Johanne, der måtte drive ejendomen op. Hun brækkede ene de 40 tdr. land hede op, merglede, gravede, pløjede, såede, høstede og tarsk osv. Og da hun fik ti børn, vil man forstå, at hun var godt med. Det var i sandhed et langt liv i slid og slæb.
Da manden hverken vilde have "fut'mjælk" (centrifugemælk) eller margarine, så kærnede hun stadig smør indtil tre år før de måtte forlade ejendommen.
De første år, de boede der, avlede de hverken rug eller kartofler, og da de først såede rug, groede den godt nok op, men så syntes hun, det voksede nedad igen. Et år avlede de kun 4 skæpper; men efter at de havde fået merglet, blev avlen dog god.
Engang, de manglede brødkorn, var de både her og der, ingen havde noget; men til sidst lykkedes det dem at få en skæppe mel. Og når Johanne bryggede øl, så brugte hun pors, rølliker eller malurt i stdet for humle, der kostede penge.
Efterhånden oparbejdede Johanne en god ejendom og da deres yngste søn i 1904 overtog denne, havde de 18 høvder, og deraf var der 4 stude. I 1911døde manden; men Johanne blev ved med at slide så længe, hun kunde blive i hjemmet. Hun malkede; hændte det, at en ko sparkede til den gamle malkepige, så hun trimlede, ja så kravlede hun op og tog fat igen. Og hun gik og mugede såvel ved kørene som hos svinene. Senere så man den 80årige kvinde ligge og kravle i naboens kartoffelager.
Så kom tragedien. Sønnen faldt langt fra stammen, han manglede moderens arbejdsmod, og skønt han kun skulde give 1800 kroner for hjemmet, klarede han sig ikke ret længe, og også moderens skillinger røg. En skønne dag blev hjemmet stillet til tvangsauktion, og på auktionsdagen måtte den gamle hårdtprøvede kvinde forlade det hjem, hun havde oparbejdet, og hvor hun havde lagt sit livs bedste kræfter, forlade det ligeså fattigt, som da hun begyndte.
Hun kom nu hen til en datter {Ane Petrea Andrea Pedersen i Karstoft i Skarrild sogn og svigersøn Kristian Lind Haubjerg *1881 i Blaahøj}. og levede af sin aldersrente, 41 kroner 50 øre per måned; men som hun sagde, "A tæ'r jo et' møj!" Jeg tærer (spiser) jo ikke meget, og tiden gik nu med at strikke hoser og vanter til hendes børne-børns-børn.

Barn med Mette Pedersen *1826.10.22 Sønder Felding tjenende i Silstrup i Skarrild:
Peder Egebjerg Pedersen *1862.03.12 Skarrild
Børn med konen Johanne Larsen:
Ane Marie Kirstine Pedersen *1868.02.11 Givskud.
Ane Petrea Pedersen *1869.08.15 Rostrup Mark, Gadbjerg †1955.07.09 Skarrild.
Gift med Kresten Lind Haubjerg *1881.02.22 Blaahøj, Sønder Omme †1954.02.13 Karstoft, Skarrild søn af Peder Carstensen Haubjerg *1842.05.18 Skarrild †1882.04.21 Blaahøj, Sønder Omme og Else Marie Christensen *1852.01.20 Bryrup †1886.02.06 Blaahøj.
Larsine Marie Pedersen *1871.11.02 Skærlund, Brande †1932.07.19 Yankton, South Dakota, Amerika.
Gift 1895.11.18 i Portland, Maine, USA med Jens Peder Christensen *1854.12.10 Karstoft, Skarrild †1938.04.14 Yankton søn af smed Christen Mathias Pedersen *1815.11.19 Fasterholt Bjerre, Arnborg (søn af Karen Pedersdatter og formodet far Peder Hansen i Store Hjøllund i Arnborg) og Kiersten Marie Laugesdatter *1819.04.19 Brande By (datter af husmand Laurs Olesen *1779c og Johanne Pedersdatter *1778c).
Mindst tre børn: Ane Christine, Jens August, Jens Christian.
Inger Marie Pedersen *1874.02.07 Skærlund, Brande.
Peder Kristian Pedersen *1876.08.22 Skærlund, Brande †1890+.
Maren Johanne Pedersen *1883.01.30 Skærlund, Brande †1958.08.28 Kibæk?, Assing.
Gift 1902.05.02 i Assing med Christian Mourits Pedersen *1861.09.02 Assing, konf. 1875.19.03 Assing, †1926.11.17 Assing søn af Peder Mouritsen *1833.02.01 Assing †1905.04.26 Assing og (gift 1854.05.07 Arnborg) Ane Marie Christensdatter *1833.01.15 Arnborg †1913.11.24 Assing.
Havde en gård i Aggersig i Assing.
Fik 12 børn hvoraf 11 blev voksne.
Tak til Hans Smedegaard 2020.
Karoline Marie Pedersen *1885.08.23 Skærlund, Brande †1890+.
Peder Pedersen *1887.04.07 Skærlund, Brande.
Gift 1. 1912.04.12 i Brande med Marie Kirstine Jepsen *1893.01.29 Thøstrup, Oddum †1918.12.01 Skærlund.
Gift 2. 1919.07.24 i Brande med Kirsten Marie Pedersen *1895.10.12 Sønder Lem, Ringkøbing Amt.
Peder Pedersen overtog matrikel 11D i Skærlund fra faderen.
Jens Pedersen *1838.03.15 Egebjerg, Skarrild †1920.02.17 ?Verst ?Vejen Skov, Vejen, Ribe Amt.
Gift 1865 i Verst med Mette Katrine Pedersen *1829.10.14 Verst, Ribe amt †1912.03.30 Verst datter af Peder Hansen og Mette Sørensdatter.
Arbejdsmand i Verst i Ribe Amt.
Maren Pedersdatter *1839.11.21 Egebjerg, Skarrild †1925 Kalvslund, Ribe amt.
Gift 1868 i Skarrild med Christian Jakobsen *1843 Lunding, Sønder Starup, Haderslev amt †1923 Tobøl, Føvling, Ribe amt søn af Mads Jakobsen og Karen Nielsen
Kiersten Marie *1841.03.10 Egebjerg, Skarrild.
Abelone Marie Pedersen *1843.06.17 Egebjerg, Skarrild †1929 Sandet, Sønder Felding.
Gift 1864 i Skarrild med Jens Kristian Jensen *1824 Grene, Arnborg †1903 Sønder Felding.
Christine Pedersen *1845.02.11 Egebjerg, Skarrild †1929.
Gift 1875 med Hans Kristian Christensen *1832 Lem †1915.
Søren Christian Pedersen Egebjerg *1847.02.19 Egebjerg, Skarrild †1929 Alderdomshjemmet, Brande.
Gift 1880 i Thyregod med Ane Marie Jørgensen *1855 Sejrup, Thyregod †1929 Uhre, Brande.
Navneændring 1906.01.29 til Egebjerg.
Peder Pedersen *1849.03.19 Egebjerg, Skarrild †1921 Ribe (begravet Kalvslund).
Gift med hans kone.

Skarrild Nørre Karstoft Egebjerg
1854 Ane Pedersdatter enken *1808.01.10 Sillesthoved, Give †1886.06.07 Skarrild.
Driver med børnene Egebjerg på Nørre Karstoft Mark i Skarrild sogn.
I Ft 1870 bor hun i et hus i Egebjerg på aftægt med sønnen Søren Christian Pedersen, 22, jordarbejder.

Skarrild Nørre Karstoft Egebjerg
1867c Peder Pederssen *1833.12.26 Egebjerg, Skarrild †1920 Drantum, Brande søn af forkone.
Gift 1. 1867 i Skarrild med Else Kierstine Jensen *1839 Assing †1891 Nørre Karstoft, Skarrild datter af Jens Pedersen og Sophie Knudsdatter Bukkær.
Gift 2. 1896 Skærlund kirke i Brande med Maren Jensdatter *1848 Ravlund?, Sønder Omme?.
Kaldes husfader og jordbruger. Moderen Ane Pedersdatter bor ved ham FT 1880.
Børn med 1. kone Else Kirstine Jensen:
Peder Pedersen *1869c Egebjerg.
Ane Pedersen *1773c Egebjerg.
Sofie Pedersen *1775c Egebjerg.
Skarrild Nørre Karstoft Egebjerg ender her ↑ .

6 Andet

SØNDER KARSTOFT
1 Introduktion
Sønder Karstoft ligger syd for Karstoft Aa, hvor hovedgården Nørre Karstoft ligger nord for. I matrikelkortet fra 1818 ses matrikelnumrene 1A, 2A og 3A med angivelse af hvor mange kvadrat alen gårdene er udmålt til. Det bliver til to gange 340 hektar og en gang 304 hektar, hvilket er næsten alt sammen hede. Dyrket har der ikke været meget over 20 hektar til hver gård. Heden her, som næsten overalt, bliver til udstykkede gårde senere.
3 Fæsterliste
4 Ejerliste
5 Familier med børn

Skarrild Sønder Karstoft matrikel 3A 2 6 0 2½ begynder her ↓
Matrikel nr. 3A hartkorn 2 6 0 2½ og 8.645.210 q-alen 340 hektar:
1743 Hans Eskesen *1714c Sønder Karstoft? †1792.02.08 (druknet i Skjern Å) Sønder Karstoft søn af NN xdatter †1743+.
Gift 1744c med Birte Christensdatter *1724c †1791.12.24 Sønder Karstoft.
Hans Eskesen ses i skattelisten 1743 som ungkarl på gården med hans mor og søster. Da moderen og søsteren er på gården formodes han født der i Sønder Kartoft.
Mindst seks af deres tolv børn dør spæde eller få år gamle. Nogenlunde sikker er syv døde, men der kan være nogle, der er glemt begravede i kirkebogen.
Den 8. februar 1792 begraves Christen Hesselvig og da stedet Hesselvig er syd for Skjerg Aa og Skarrild kirke nord for måtte ligfølgen passere et vadested over Skjern Aa, hvor Hans Eskesen Karstoft druknede tillige med Anders Jensen Østergaard Bæktoft, der var bror til Poul Østergaard på Nørre Karstoft.
Børn:
Eske Christian *1746.11.01 Sønder Karstoft †4 år gammel.
Christen Hansen Karstoft *1749.04.27 Sønder Karstoft †1817.12.18 Ølby.
Gift 1. 1782.06.14 i Borris med Malene Spend *1740.07.06c Vildbjerg †1796.07.22 (skifte) Ølby Præstegaard datter af præst Christian Nicolaj Poulsen Spend *1702.05.26 Sjørring Præstegaard †1753 Vildbjerg og Cathrine Mikkelsdatter Vogelius *1709.09.11 Øsløs Præstegaard †1773 Tarp Borris (1764 enke i Tarp i Borris).
Gift 2. 1796.11.11 i Ølby med Dorthea Wenster *1751c.
Præsten i Skarrild Nicolaus Hegelahr ville ikke have ham som degn i 1782, men biskoppen i Ribe tvang ham igennem.
Han var studeret, måske student, og fuld af ambition.
Degn i Skarrild 1782-86.
Degn i Nørre Nissum 1787.
Degn i Ølby 1796.05.23.
Else Hansdatter *1751.04.14 Sønder Karstoft, overtager gården, se nedenfor.
Anne *1753.03.18 Sønder Karstoft formodet død spæd.
Anne *1755.06.22 Sønder Karstoft †2½ år gammel.
Eske Christian (Eskild) Hansen *1758.07.23 Sønder Karstoft †1802.06.07 Grarup, Brande.
Gift 1785.07.03 i Brande med Birte Nielsdatter *1757c †1843 Borup, Brande.
Han kaldes i Brande Eskild Hansen.
Drev et husmandssted i Grarup i Brande sogn.
Anne Hansdatter *1761.01.18 Sønder Karstoft †1848 Toudal, Arnborg.
Gift 1789.09.29 i Skarrild med Christen Christensen *1762.05.20 Store Hjøllund, Arnborg †1841 Tovdal søn af Christen Christensen *1719c †1790 Store Hjøllund og Else Nielsdatter *1720c †1799 Store Hjøllund
De bor i Store Hjøllund i Arnborg sogn.
Eske *1763.06.03 Sønder Karstoft †14 dage gammel.
Mette Kirstine *1764.12.01 Sønder Karstoft †5 uger gammel.
Else Kirstine *1766.03.09 Sønder Karstoft †13 uger gammel.
Mette Kirstine *1767.05.15 Sønder Karstoft.
FT 1787 ved broderen degn Christen Karstoft i Nørre Nissum.
Hans *1770.04.08 Sønder Karstoft †3 uger gammel.
Simuleret Folketælling 1743 Karstoft- Sønder Hans Eskesen Ejer: Justitsraad Lassen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1743100Hans Eskesen Karstoft29c 1714c Karstoft- Sønder? Skarrild 1792 Karstoft- Sønder Skarrild Druknet i Christen Hesselvigs ligfølge i Skjerg Aa.
mands søs.1743100? Eskesdatter 1 Syster1725- Karstoft- Sønder? Skarrild   
mands mor1743100? Hans Eskesens mor53c+hans gl: Moder ßom er aldrende skrøblig og intet kand fortiene1690c-  1744+   


Skarrild Sønder Karstoft matrikel 3A 2 6 0 2½
1781 Knud Jensen *1758.05.28 Hallundbæk, Sønder Omme †1833.01.09 (kaldes i begravelsen Knud Jensen Mose) Sønder Karstoft søn af Jens Andersen *1720.10.20 Bøvl, Sønder Omme og Anne Terkelsdatter *1717.11.07 Omvraa, Sønder Omme †1778.07.18 Hallundbæk, Sønder Omme.
Gift 1. 1781.04.17 i Skarrild med Else Hansdatter *1751.04.14 Sønder Karstoft †1823.06.29 Sønder Karstoft datter af formand.
Gift 2. 1823.10.19 i Skarrild med Anne Marie Christensdatter *1784.07.11 Alkærlund, Brande datter af Christen Thomsen *1760c Alkærlund †1831 Alkærlund og Birte Nielsdatter *1751c ?Tromborg, Give †1791.07.25 Alkærlund.
I matrikelkortet 1817 står Knud Jensen stadig som ejer af matr. 3A.
Han er bror til Terkel Jensen på en nabogård i Sønder Karstoft.
To børn dødfødte og et begravet fem uger gammel. De fik ingen overlevende børn.
Børn:
Dødfødt pigebarn 1782 februar, marts eller april Sønder Karstoft.
Anne Margrethe *1784.04.07 Sønder Karstoft †5 uger gammel.
Dødfødt pige 1790.06.12 Sønder Karstoft.
Folketælling 1787 Karstoft- Sønder Knud Jensen   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer mand 1Knud Jensen291758 Hallundbæk Sønder Omme 1833 Karstoft- Sønder Skarrild  
kone 1Else Hansdatter371751 Karstoft- Sønder Skarrild 1823 Karstoft- Sønder Skarrild Dåb nr.2222
Gift 1781 i Skarrild.
Aftægt kones far 1Hans Eskesen731714c Karstoft- Sønder? Skarrild 1792 Karstoft- Sønder Skarrild  
Aftægt kones mor 1Birte Christensdatter631724c  1791 Karstoft- Sønder Skarrild  
tj-pige Kirsten Jakobsdatter291758c   Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.

Folketælling 1801 Karstoft- Sønder Knud Jensen   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Knud Jensen451758 Hallundbæk Sønder Omme 1833 Karstoft- Sønder Skarrild *1758.05.28 Hallundbæk, Sønder Omme.
kone 1Else Hansdatter501751 Karstoft- Sønder Skarrild 1823 Karstoft- Sønder Skarrild Dåb nr.2222
*1751.04.14 Sønder Karstoft. Gift 1781 i Skarrild.
tj-pige Kirsten Andersdatter481753c   Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
mands mors bror eKnud Terkelsen881713 Omvraa Sønder Omme 1802 Karstoft- Sønder Skarrild *1713.10.01 Omvraa, Sønder Omme. Hans søster Anne Terkelsdatter har sønnen Knud Jensen som er gårdmanden her.
Skarrild Sønder Karstoft matrikel 3A 2 6 0 2½ ender her ↑ .
Skarrild Sønder Karstoft matrikel 2A 4 1 1 ¾ begynder her ↓
Matrikel 2A Sønder Karstoft 8.651.440 q alen 340 hektar:
1738- Niels Olufsen †1759.10.22 Sønder Karstoft.
Gift Ane Eriksdatter *1718c †1773.07.12 (skifte) Sønder Karstoft.
Skifte se Brejl #500:

500 Anne Eriksdatter i Sønder Karstoft i Skarrild sogn. 12.7.1773, fol.60B.
E: Jens Troelsen. Af første ægteskab {med Niels Olufsen} B:
1) Oluf Nielsen
2) Ellen Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Sejrup i Thyregod sogn
3) Anne Nielsdatter g.m. Jens Jensen i Sønder Karstoft
4) Erik Nielsen i Sønder Karstoft, [skifte 12.7.1773 lbnr.499], var g.m. Anne Jensdatter. 1B: Jens 9.
Enkemandens B: Niels Jensen 12.

Børn:
Ole Nielsen (Nørgaard) *1738.04.04 Sønder Karstoft †1782.02.17 Give By.
Gift 1761.06.14 i Give med enke Maren Jespersdatter *1731.05.20 Uhe, Ringive †1811 Dørken, Thyregod datter af Jesper Christensen *1689c †1737 Uhe og Mette Nielsdatter *1691c †1771.06.14 Uhe.
Gård i Give By.
Ellen Kirstine Nielsdatter *1741.07.23 Sønder Karstoft †1787+.
Gift med Peder Pedersen *1734.12.27 Sejrup, Thyregod sogn †1782.07.07 Sejrup søn af Peder Troelsen *1709c †1769.06.04 Sejrup og Karen Pedersdatter *1708c †1779.12.05 Sejrup.
Matr. 2 Anesminde i Sejrup i Thyregod. Ellen Kirstine forlod Thyregod sogn efter mandens død i 1782 og ses i FT 1787 i Sønder Karstoft, hvor hun binder strømper.
Anne Nielsdatter *1744.09.20 Sønder Karstoft, tvilling †1829.10.12 Sønder Karstoft.
Gift i Sønder Karstoft med Jens Jensen Pindvig *1745c †1845.05.22 Sønder Karstoft 100 år gammel.
Maren *1744.09.20 Sønder Karstoft †1744.11.14, tvilling. Lagt ihjel to måneder gammel.
Erik Nielsen *1746c Sønder Karstoft †1773.05.14 Sønder Karstoft .
Gift med Anne Jensdatter.
Skifte Brejl #499:

499 Erik Nielsen i Sønder Karstoft i Skarrild sogn. 12.7.1773, fol.58.
E: Anne Jensdatter. LV: Poul Østergaard til Nørre Karstoft. B: Jens 9 mdr. FM: farbror Oluf Nielsen i Give.
Afdødes stedfar Jens Troelsen bor i den anden halvgaard.


Skarrild Sønder Karstoft matrikel 2A 4 1 1 ¾
1760 Jens Troelsen ?*1722c †1807 Uhre, Brande.
Gift med enken Ane Eriksdatter *1718c †1773.07.12 Sønder Karstoft, se ovenfor.
Jens Troelsen er 1778 i Sønder Karstoft og formodes at være flyttet til Uhre i Brande, hvor en mand med det navn ses 1783 og i FT 1787 gift 2. med Mette Nielsdatter. Jens Troelsen i Uhre *1722c †1807 Uhre.
Børn:
Niels Jensen *1761.08.23 Sønder Karstoft.

Skarrild Sønder Karstoft matrikel 2A 4 1 1 ¾
1771 Jens Jensen Pindvig *1745c.
Gift med Anne Nielsdatter *1744c.
Der er tre gårde i Sønder Karstoft i FT 1787. De to andre gårde har allerede navne på ejere, så Jens Jensen Pindvig må være på denne.
Børn:
Else Kirstine Jensdatter *1771.11.03 Sønder Karstoft †1834.06.11 Sønder Felding.
Trolovet 1794.06.04 i Skarrild med Peder Christensen *1763.07.24 Paarup, Assing †1834+ søn af Christen Jakobsen *1714c †1795.07.30 Assing og (gift 1759.10.10 Sønder Felding) Mette Pedersdatter *1731 Fruergaard, Sønder Felding †1801.01.28 Assing (datter af Peder Fruergaard *1690cc †1769c og Johanne Jensdatter *1691cc †1769.10.26 Fruergaard).
Først bosat i Paarup i Assing.
Ses 1816 i Sønder Felding.
Børn:
Christen Pedersen *1795.05.31 Paarup, Assing.
Ane Pedersdatter *1798.09.21 Paarup, Assing.
Mette Pedersdatter *1801.09.04 Paarup, Assing.
Jens Pedersen *1805.02.16 Paarup, Assing †1878.09.12 Snejbjerg (begravet Herning).
Gift 1. 1827.10.14 (skilt 1842) i Sønder Felding med Sophie Knudsdatter *1799.12.16 Drongstrup, Sønder Felidng †1876.06.12 Snejbjerg datter af Knud Pedersen *1764c og Maren Nielsdatter *1757c Drongstrup (datter af Niels Lauridsen *1727 Drongstrup).
Gift 2. 1846c med Maren Jensdatter *1815.09.30 Herning †1902.07.01 Herning.
Niels Jensen *1773.10.24 Sønder Karstoft †1810+.
?Gift 1803.06.26 i Assing med Mette Johanne Christensdatter *1773c †1810+.
Bosat Kibæk i Assing sogn mindst 1803-10.
Set barn med navnet Pindvig:
Jens Pindvig Nielsen *1809.05.19 Kibæk, Assing.
Gift med Mariane Pedersdatter *1800c Vind sogn
Bosat Gjellerup By.
Ib Jensen *1776.04.08 Sønder Karstoft †1839.08.18 Torp, Underup sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1. 1804c i Ejstrup? med enken Johanne Nielsdatter *1770c Brejl, Ejstrup †1808-14 Brejl? datter af Niels Pedersen *1743c og Margrethe Knudsdatter *1731c †1801+.
Skilt 1806.07.03 i Brejl, Ib Jensen da på Karstoft i Skarrild sogn.
Gift 2. 1811.05.01 Underup med Anne Sørensdatter *1787.06.17 Underup †1853.04.23 Torp, Underup datter af Søren Jensen (Vestergaard) *1740c Underup og Maren Christensdatter *1743c Underup †1811.07.24 Torp.
Ingen børn set med Johanne Nielsdatter.
To børn 1812-13 med Anne Sørensdatter i Silstrup i Skarrild.
Senere i Torp i Underup sogn.
Anne Jensdatter *1778.12.01 Sønder Karstoft.
Gift med Bertel Christensen.
Bosat Sønder Karstoft, overtager gården.
Jens *1780.01.16 Sønder Karstoft formodet død spæd.
Hvis ikke død ville han have stået i FT 1787, men der ses kun næste Jens, samme navn givet til næste søn, som det ofte ses.
Jens Jensen *1781.09.16 Sønder Karstoft †1846.12.19 Silstrup.
Gift 1808.10.09 i Skarrild (noteret i Arnborg KB) med Kirsten Nielsdatter *1782.08.09 Silstrup †1847.11.28 Silstrup datter af Niels Nielsen Ronnum af Silstrup.
Christen *1784.06.06 Sønder Karstoft †1786.04.13 Sønder Karstoft knap to år gammel.

Skarrild Sønder Karstoft matrikel 2A 4 1 1 ¾
1804c Bertel Christensen *1766.04.20 Morsbøl, Grindsted †1842.05.05 Sønder Karstoft søn af Christen Bertelsen *1737.02.24 Morsbøl †1806.08.19 Morsbøl og (gift 1762.11.02 Grindsted) Karen Mortensdatter *1739.12.06 Morsbøl †1811.11.17 Morsbøl.
Gift 1804.06.24 i Skarrild med Ane Jensdatter *1778.11.27 Skarrild †1855.12.26 Sønder Karstoft datter af formand.
Børn:
Jens Bertelsen *1805.11.24 Sønder Karstoft, overtager gården, se nedenfor.
Anne Katrine Bertelsdatter *1815.11.22 Sønder Karstoft †1863 Skerris, Brande.
Gift 1836.06.19 i Skarrild med Anders Christian Jensen *1811.12.13 Lille Langkær †1852 Skerris søn af Jens Christensen og Ane Kirstine Dynesdatter.
Christen Bertelsen *1819.10.13 Sønder Karstoft †1890.10.10 Skærlund, Brande.
Gift 1858.11.16 i Brande med Lene Christensdatter *1832.02.23 Skærlund †1888.05.10 Skærlund datter af Christian P. Schaltz *1773c og (gift 1815.06.18 Brande) Dorte Nielsdatter *1790.07.18 Store Sandfeld, Brande.
Matrikel 12A i Skærlund i Brande sogn.

Skarrild Sønder Karstoft matrikel 2A 4 1 1 ¾
1834 Jens Bertelsen *1805.11.24 Sønder Karstoft †1878.09.27 Sønder Karstoft søn af formand.
Gift 1834.06.15 i Grindsted med Maren Kirstine Nielsdatter *1804.09.09 Nollund, Grindsted †1865.06.09 Sønder Karstoft datter af Niels Jensen *1772.01.08 Dal, Grindsted †1835.07.31 Nollund og (gift 1799.11.10 Grindsted) Anne Sørensdatter *1773 Nollund †1860.09.27 Nollund.
Børn:
Ane Jensdatter *1836.10.08 Sønder Karstoft.
Bertel Jensen *1838.04.30 Sønder Karstoft.
Niels Jensen *1839c Sønder Karstoft.
Søren Jensen *1840.06.16 Sønder Karstoft.
Jens Christian Jensen *1843c Sønder Karstoft.
Christian Jensen *1847c Sønder Karstoft.
Får 1866 skøde på gården mod aftægt til forældrene.
Skarrild Sønder Karstoft matrikel 2A 4 1 1 ¾ ender her ↑ .


Skarrild Sønder Karstoft matrikel 1A 4 1 1 ¾ begynder her ↓
Matrikel 1A Sønder Karstoft 7762306 q alen 305 hektar:

1769c Erik Nielsen Karstoft *1746c †1773.05.14 Sønder Karstoft søn af Niels Olufsen †1746.04.26 Sønder Karstoft og Ane Eriksdatter.
Gift 1769c med Anne Jensdatter *1743c †1830.02.08 Sønder Karstoft ?datter af Jens Ibsen *1704c †1773.07.02 Sønder Karstoft.
Børn:
Jens (Eriksen) *1772.12c Sønder Karstoft †1773.08.12.

Skarrild Sønder Karstoft matrikel 1A 4 1 1 ¾
1773 Terkel Jensen *1748.03.24 Bøvl, Sønder Omme †1820.12.14 Sønder Karstoft søn af Jens Andersen (Smed) *1720.10.20 Bøvl †1792.06.05 Sønder Karstoft og Anne Terkelsdatter *1717.11.07 Omvraa †1778.07.18 Hallundbæk.
Gift 1773.09c i Skarrild? med enke efter Erik Nielsen Karstoft Anne Jensdatter *1743c †1830.02.08 Sønder Karstoft.
Terkel Jensen fra Bøvl i Sønder Omme gifter sig til denne gård. Han er bror til Knud Jensen på en nabogård i Sønder Karstoft.
Børn:
Else Kirstine Terkelsdatter *1774.07.31 Sønder Karstoft †1848.03.19 Ronnum, Skarrild.
Trolovet 1792.04.10 i Skarrild med Peder Pedersen Gammelgaard *1765c Egvad †1848.01.17 Ronnum søn af Peder Pedersen Brosbøl (Gammelgaard) *1729c Egvad †1810 Gammelgaard.
Boede i Gammelgaard i Skarrild By 1792-1812.
Efter 1812 i Ronnum i Skarrild sogn.
Bodil Margrethe Terkelsdatter *1776.12.01 Sønder Karstoft.
Erik Terkelsen *1779.05.24, overtager gården, se nedenfor.
Jens *1781.07.01 Sønder Karstoft †1784.06.16 Sønder Karstoft tre år gammel.
Jens Terkelsen *1784.08.22 Sønder Karstoft †1868.03.30 Overby, Sønder Felding..
Gift 1808.08.18 i præstegaarden i Skarrild med Pauline Hegelahr *1780.02.16 Præstegaarden, Skarrild †1836.10.03 Hesselvig, Skarrild datter af præsten i Skarrild og Arnborg sogne Nicolaus Hegelahr *1746 Hassing.
Jens Terkelsen forpagtede Præstegaarden af svigerfaderen præst Nicolaus Hegelahr.
Folketælling 1787 Karstoft- Sønder Terkel Jensen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 1Terkel Jensen401748 Bøvl Sønder Omme 1820 Karstoft- Sønder Skarrild *1748.03.24 Bøvl Sønder Omme †1820.12.14 Sønder Karstoft
kone 2Anne Jensdatter441743c  1820 Karstoft- Sønder Skarrild †1830.02.08 Sønder Karstoft.
dat. Else Kirstine Terkelsdatter131774 Karstoft- Sønder Skarrld  Dåb nr.2416
*1774.07.31, gift med Peder Pedersen Gammelgaard i Skarrild.
søn Erik Terkelsen91779 Karstoft- Sønder Skarrld  Dåb nr.2467
*1779.05.24
søn Jens Terkelsen31784 Karstoft- Sønder Skarrld  *1784.07.18.
tj-pige Mette Andersdatter181769 Grene Skarrild  Dåb nr.2378
*1769.07.12 Grene.

Folketælling 1801 Karstoft- Sønder Terkel Jensen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Terkel Jensen541748 Bøvl Sønder Omme 1820 Karstoft- Sønder Skarrild *1748.03.24 Bøvl Sønder Omme †1820.12.14 Sønder Karstoft
 2Anne Jensdatter591743c  1820 Karstoft- Sønder Skarrild †1830.02.08 Sønder Karstoft.
søn Erik Terkelsen211779 Karstoft- Sønder Skarrld  Dåb nr.2467
*1779.05.24
søn Jens Terkelsen171784 Karstoft- Sønder Skarrld  *1784.07.18.
dat. søn Terkel Peder Pedersen81793 Gammelgaard Skarrild  *1793.09.09. Datteren er Else Kirstine Terkelsdatter *1774.07.31 og hendes mand Peder Pedersen Gammelgaard.
tj-pige Anne Marie Hansdatter171783c   Ikke set født i Skarrild, Brande eller Arnborg


Skarrild Sønder Karstoft matrikel 1A 4 1 1 ¾
1807.06.24 Erik Terkelsen *1779.05.01 Sønder Karstoft †1869.07.27 Sønder Karstoft søn af formand.
Gift med Birgitte Marie Jensdatter 1785.08.08 Hoven Mølle †1871.04.08 Sønder Karstoft datter af Jens Knudsen *1745c Arvad Mølle †1796.10.27 Hoven Mølle (søn af Knud Terkelsen *1713 Omvraa, Sønder Omme) og Karen Christensdatter *1744 Randbøl †1816.12.09 Hoven Mølle (datter af Christen Andersen Smed *1701c †1764 Randbøl og Anne Christensdatter *1712c Hovborg †1764 Randbøl).
Børn:
Terkel Eriksen *1809.09.01 Sønder Karstoft, overtager gården, se nedenfor.
Jens Eriksen *1812.04.06 Sønder Karstoft †1889.08.01 Snejbjerg.
Gift med Mette Christine Jensdatter *1817.02.20 Snejbjerg †1880.10.11 Snejbjerg datter af Jens Kølbek Dynesen *1790.03.30 Hundkær, Snejbjerg †1877.04.21 Over Amtrup, Snejbjerg og Maren Medom *1794c Ølgod †1876.
Ane Jørgine/Georgine Eriksdatter *1815.03.14 Sønder Karstoft overtager gården, se nedenfor.
Karen Eriksdatter *1818.06.07 Sønder Karstoft.
Gift med Jens Christensen *1813.09.05 Døvling søn af Christen Pedersen Sandfeld og Abelone Jensdatter.
Drev hans fødegård i Døvling i Skarrild.
Jens Christian Karstoft Eriksen *1820.08.24 Sønder Karstoft.
Ane Johanne Eriksen *1824.08.21 Sønder Karstoft †1907.11.29 Rind.
Gift 1853.04.24 i Skarrild med Johan Christian Jensen *1822.12.03 Amtrup, Snejbjerg †1904.06.26 Rind søn af Jens Dynesen Kølbech *1790.03.30 Hundkjær, Snejbjerg †1877.04.21 Over Amtrup, Snejbjerg og Maren Medom Madsdatter *1794.04.21 Medum, Ølgod †1876.01.22 Over Amtrup.
Boede i Rind sogn.

Skarrild Sønder Karstoft matrikel 1A 4 1 1 ¾
1832.03.28 Terkel Eriksen *1809.09.01 Sønder Karstoft †1881.06.18 søn af formand.
Gift 1839.04.21 i Sønder Omme med Dorte Kirstine Jensdatter *1814.11.23 Møbjerg, Sønder Omme datter af Jens Christian Christensen *1780.02.13 Møbjerg (søn af Christen Hansen *1728c †1804.01.22 Sønder Omme og - gift 1760.12.27 Sønder Omme - Dorte Kirstine Lauridsdatter *1740.12.04 Filskov, Sønder Omme †1783.05.04 Møbjerg ) og Kirsten Marie Pedersdatter *1790c.
Terkel Eriksen flytter til Møbjerg i Sønder Omme sogn. Han overtog en del, en udstykning måske, af konen Dorte Kirstine Jensdatters fødegård. I FT 1840 er der tre gårde i Møbjerg.

Skarrild Sønder Karstoft matrikel 1A 4 1 1 ¾
1837.11.06 Mads Eg Jensen *1811.01.18 Eg, Grindsted †1893.06.13 Sønder Karstoft søn af Jens Madsen Eg *1784.05.02 Eg †1819.03.25 Eg og Maren Nielsdatter Kloster *1786.09.10 Horsbøl, Grindsted †1875.04.12 Eg.
Gift med Ane Jørgine Eriksdatter *1815.03.13 Sønder Karstoft †1880.11.24 Sønder Karstoft søster til formand.
Mads Jensen Eg får i 1837 skøde for 600 rigsdaler på gården med hartkorn 3 6 0 1¾. Hammerum herreds skøde- og panteprotokol nr. 11, fol 618 (citeret fra GENI "Privat User" om Mads Eg Jensen):

Undertegnede Terkel Eriksen af Sdr. Karstoft i Skarrild Sogn, Hammerum Herred, Ringkiøbing Amt, giør hermed vitterligt, at jeg haver solgt, skjødet og afhændet fra mig og mine Arvinger til min Svoger Mads Jensen Eeg og hans Arvinger min iboende og selveiende Gaard i forbemeldte Sønderkarstoft, staaende for Hartkorn Ager og Eng - efter Fradrag af Parcellen No. 2, der i medhold af Rentekammerets Bevilling af 7. Sept. 1833 er bortsolgt fra Gaarden - 3 Tønder, 6 Skpr., og 1 3/4 Alb., bemelte Gaard med paastaaende Bygninger og tilliggende Jorder af Ager og Eng, Hede og Mose med samme Rettigheder og Herligheder, som jeg det nu ejer efter Fradrag af Parcellen, intet deraf undtagen eller forbeholden i nogen Maade af hvad Navn nævnes kan, men skal herefter tilhøre forbem. min Svoger Mads Jensen Eeg og hans Arvinger, dersom jeg derfor har modtaget den imellem os efter mundtlig Accort udlovede Kiøbesumma 600 Rdr. skriver Sex hundrede Rigsbank daler Sølv og tillige paa de Vilkaar at opfylde og efterkomme i alle Maader den imellem mig og min Fader Erik Terkelsen og Moder Birthe Marie Jensdatter underskrevne Opholdscontract af 1ste Maj 1837, saalænge de lever. Og da Kiøberen Mads Jensen har betalt mig bemelte Kiøbesumma 600 Rdr. Sølv og tillige forpligtet sig at opfylde den imellem mig og mine Forældre oprettede Opholdscontract, saa haver jeg eller øvrige Arvinger ingen videre ret eller Rettighed til det herved solgte i nogen Maade - men skal være ham og hans Arvinger tilhørende og eiende - hvorfor jeg indestaar ham for lovlig Hjemmel, som jeg det selv ejet haver, hvilket herved med min Underskrift bekræftes og af tvende Vidner stadfæstes.

Sønder Karstoft d. 6 Novbr. 1837.
Terkild Eriksen


Skarrild Sønder Karstoft matrikel 1A 4 1 1 ¾ ender her ↑ .

6 Andet

LUSTRUP
1 Introduktion
Lustrup er et gammelt navn, som ses første gang i 1587 som Ludstrup.
3 Fæsterliste
4 Ejerliste
5 Familier med børn

Skarrild Lustrup hartkorn 1 3 0 0 begynder her ↓
Hartkorn 1 3 0 0, kører 1785 med 2 stude.
1783 Niels Nielsen Debelmose ?*1746.09.25 Vestergaard, Debelmose, Borris †1821.03.01 Klink, Skarrild søn af Niels Jensen Vestergaard i Vestergaard i Debelmose gift 1742.04.08 i Borris med Maren Gravild, Borris.
Gift 1777c med Ane Pedersdatter *1756c ?†1825.11.20 aftægtskone (71 år).
Han formodes født i Debelmose (Develmose) i Borris sogn, Borris KB 1746 (opslag 27, venstre side nederst):

Ditto {Den 16 i Trin:} døbte Niels vestergaards Søn, Niels, baaren af Anders Graulds hustrue, Faddere Jens Andersen , Peder hvolvig , og sin broder Anders , Maren Pedersdaatter og Ane Jensd: i ß[ønderbye?]

I Hegelahrs hartkornsliste i 1783 er han skrevet som ejer af et sted, der drives af Lars Madsen men som kun har hartkorn 0 5 3 ½. Niels Develmoses kone Anne Pedersdatter ses som fadder i 1783, så han må være kommet til Lustrup i 1783.
I FT 1787 står han som selvejer.
Imellem 1817 og 1820 flytter Niels Develmose til Klink i Skarrild og begraves 1821 som:

Niels Nielsen Develmose. Gmd: paa Klink

Dette ses i stedsønnen Oles opholdssteder i lægdsrullerne, se nedenfor.
Meget særpræget er at hans kone i 1792 får et barn Ole i kirkebogen med udlagt gift far Anders Jensen af Elkærgaard i Skarrild. Der må være en grund til at hun udlægger en far. Normalt ville ingen kvinde angive en anden mand som far, men lade manden være far. Det er helt uklart, hvad baggrunden er.

V. Et u ægte Barn d 3 Martii hiemmedøbt navnlig Oluf . Moderen er Anne Pedersdatter, Niels Deulmoses Hustrue af Lustrup . udlagt som Barne Fader . Huusmand Anders Jensen givt i Elkiærgaarden.

Anders Jensen i Elkær var i oktober 1784 blevet gift med Birgitte Bendtsdatter.
I FT 1801 bemærker Hegelahr udfor Ole Andersen:

Konens uægte Søn, avlet medens ægteskabet varede.

Præsten Hegelahr har altså undret sig, at ægteskabet kunne holde det ud. Hegelahrs bemærkning betyder ikke, at ægteskabet ikke mere eksisterer i 1801. Han havde bedre skrevet "varer", ægteskabet blev ikke opløst.
Ironisk er at dette barn Ole Andersens får et stedbarn Niels Christensen der forses med tilnavnet Debelmose. Niels Christensen er født i Vinding og har kun med Debelmose at gøre gennem at hans stedfar Ole Andersens stedfar i Lustrup Niels Debelmose var fra Debelmose i Borris.
Børn:
Maren Nielsdatter *1779c (vel ikke i Skarrild) †1835.07.04 (skifte) Gaarsdahlshus, Vester Høgild, Rind.
Gift med Christen Jensen *1797c Store Stovbæk, Aulum, Ringkøbing Amt søn af Jens Christensen *1775c og Else Jensdatter *1777c.
Maren ses i FT 1787 (nedenfor).
Tak til Susanne Vestergaard 2018.
Anna Nielsdatter *1784.12.31 Lustrup †1872.11.28 (88 11/12 år gammel) i Madum.
Gift med husmand Christen Jensen Silbjerg *1792c Madum †1853.04.30 Vognborghus, Madum søn af Jens Jensen *1750c og Maren Christensdatter *1764c.
Børn:
Maren Christensdatter *1816 Staby.
Gift 1846- med Jens Christian Jensen *1812c Idom sogn.
Mads Christensen *1818c.
Mariane Christensdatter *1821.
Christen Christensen *1824c
Anne Pedersdatters (36 år) barn med gift mand Anders Jensen (34 år) af Elkærgaard i Skarrild (udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018):
Ole Andersen *1792.03.03 Lustrup †1841.05.16 (enkemand, almisselem, 48 år) Vinding.
Gift 1824.11.21 i Vinding med enke efter Christen Nielsen (†1821 Vinding) Bodil Johanne Nielsdatter *1791.05.08 Najbjerg, Timring sogn †1838.12.29 Vinding datter af gårdmand i Najbjerg Niels Enevoldsen *1742c †1822.10.02 (længe lidende af kræft i ansigtet), 80 år, Neder Bjerre, Vildbjerg sogn og (gift 1777.12.12 i Timring) Anne Jensdatter *1756.07.14 Najbjerg, Timring †1836.12.07 Bjerre, Vildbjerg.
Ses i FT 1801 (nedenfor).
Ole Andersen i Lægdsrullerne, hvor han kaldes uægte søn af Ane Deuelmose i Lustrup:

År SognLægd.Nummer Alder Sted Bemærkninger
1792Skarrild43.79 1 Lustrup Hjemme. Moder Anna Deuelmose.
1795Skarrild33.79-70 4 Lustrup Hjemme. Moder: Anna Deuelmose.
1798Skarrild33.70-57 7Lustrup Uægte, hjemme. Moder: Anna Deulmose
1801Skarrild 33.57-3910 Lustrup Uægte, hjemme. Moeder : Anna Deulmoses
1804Skarrild 33.29-2813 Lustrup Til lægd 31=Assing år C=1805.
1805Assing 3.8213 Kibæk Til lægd3=Strellev, år D=1806
1806 Strellev 3.8313 Nørtarp Til lægd 34=Snejbjerg år E=1808.
1808Snejbjerg34.161-116 16 NæstholtTil lægd 27=Sønder Felding, år F=1809.
1809Sønder Felding27.85 16 FruergaardTil lægd 33=Skarrild, år H=1811.
1811Skarrild116-90 19Skarrild Mølle Øjensynlig svag af Tæring - Helbredes.
1814Skarrild33.90-77 22Lustrup Samme Tilstand, er aldeles udtæret og tjner til Intet - Helbredes.
1817Skarrild33.77-61 25Lustrup Samme Tilstand Session 1818 og 1819.
1820Skarrild33.61-54 28Klink 60 tommer = 157 cm. Aldeles udtæret. Tjenlig til Kystmilits
1823Skarrild33.54-46 31Klink Aldeles udtæret. Tjenlig til Kystmilits. - Flyttes til lægd 65=Vinding, år A=1826.
1826Vinding65.149 34{Vinding} Anna Develmose, uægte. Aldeles udtæret. Tjenlig til Kystmilits. Fripas session 1828.

Det ses, at han var lille af vækst som voksen nemlig 157 cm høj og havde tuberkulose, hvoraf han var aldeles udtæret. Han tjente i Assing, Strellev, Snejbjerg og i Skarrild Mølle. Da han er 22 "tjener han til intet" og er hjemme. Da stedfaderen flytter til Klink i Skarrild i 1817-20 flytter han med. Han gifter sig så til Vinding sogn, men bliver kun 48 år gammel.
I 1824 føres han som tilgang til Vinding fra Skarrild: Ole Andersen. 32. Tjenestekarl.
Folketællingen 1834 i Østergaard i Vognstrup i Vinding:

Ole Andersen 43 Gift Husmand 
Bodil Johanne Nielsdatter 45 Gift hans Kone
Niels Christian Christensen 13 Ugift deres {hendes} Barn
Anders Christian Olesen 9 Ugift deres Barn
Ane Cecilia Olesdatter 6 Ugift deres Barn
Jens Olesen 4 Ugift deres Barn

Bodil Johanne Nielsdatters barn med 1. mand Christen Nielsen:
Niels Christensen (Debelmose) *1819.02.09 Vognstrup, Vinding sogn, Ringkøbing amt †1891.05.23 Herning Fattiggaard, Herning sogn (fødesogn forkert angivet).
Gift som enkemand 1864.11.22 i Mejrup med Maren Pedersdatter *1825.10.03 Moesbyhus, Mejrup hede, Mejrup sogn †1888.11.22 Herning Fattiggaard.
Set barn:
Ane Marie Nielsen *1866.08.25 Knudmosehus, Herning †1903.05.26 Smedegade, Herning.
Gift 1894.05.02 i Herning med Peder Christian Pedersen (Vinbæk) *1864.02.06 Brohuset, Borriskrog †1933.03.04 Fonnesbechsgade 12, Herning (søn af bromand Andreas Pedersen i Borris).
Bodil Johanne Nielsdatters barn med 2. mand Ole Andersen:
01 Anders Christian Olesen *1825.09.21 Vognstruphus, Vinding sogn †1912.10.31 Asylet, Flynder sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1856.09.27 i Sinding med Ane Magrethe Christensdatter *1825.07.25 Snejbjerg †1891.10.14 Kragsnap mark, Sinding datter af i Toustrup i Snejbjerg Johanne Marie Andersdatter *1795.05.30 Herning †1884.10.02 Mosehuset, Sinding og udlagt barnefader Christen Christensen Amtrup.
Folketælling FT 1870 Kragsnap Mark i Sinding sogn:

Navn:          Alder:    Status:    Stilling i familien:    Fødested:    Erhverv:
Anders Chr. Olsen 44 Gift Huusfader Vinding Sogn Huusfæster, jordbruger
Ane Margrethe Christensen 44 Gift Huusfader Sneiberg Sogn
Mathias Andersen 13 Ugift Søn Vildberg Sogn
Bodil Johanne Andersen 11 Ugift Datter Aulum Sogn
Niels Chr. Andersen 8 Ugift Søn Sinding Sogn
Johanne Marie Andersen 4 Ugift Datter Sinding Sogn
Jens Chr. Andersen 1 Ugift Søn Sinding Sogn

02 - Anne Cicilia Olesdatter *1828.09.29 Vognstruphus, Vinding †1849.12.10 Agerfeld, Vinding.
FT 1834 hjemme
FT 1840 hos husmandsfamilie i Spåbækhus, Vinding sogn. Forsørges af fattigvæsenet.
FT 1845 tjenestepige i Vind sogn. 17 år.
Hun var tjenestepige i Agferfeld i Vinding sogn og blev kun 21 år gammel.
03 Jens Olesen *1831.05.09 Vognstrup Østergaardhus, Vinding †1909.04.18 Nørregaardhus, Nørhede, Maabjerg sogn, Ringkøbing Amt. Gift 1858.05.21 Aulum med Marie Cathrine Christiansdatter *1830.02.15 Krathuset, Aulum †1909.12.13 Nørregårdhus, Nørhede datter af Johanne Marie Nielsdatter *1797c (ifølge FT i Aulum, ikke fundet) †1877.04.21 Nørgårdhus og udlagt barnefader Christian Christiansen i Troelstrup.
Manden tjener FT 1870 i Hjerm sogn, men der angives i Maabjerg Jens Olesens hus:

Navn:          Alder:    Status:    Stilling i familien:    Fødested:    Erhverv:
Marie Katrine Kristensen 39 Gift Husmoder Auulum Arbeidskone
Johanne Marie Nielsen 69 Ugift Aftægtskvinde Aulum  
Ole Olesen 11 Ugift Barn Aulum  
Johan Olesen 9 Ugift Barn Aulum  
Peder Olesen 5 Ugift Barn Hjerm

Moderens mor bor ved familien.
Jens Olesen ses:
FT 1834 hjemme
FT 1840 hos en gårdmandsfamilie i Vind sogn. Forsørges af sognet.
FT 1845 tjenestekarl i Vind sogn. 13
FT 1850 tjenestekarl i Vind sogn. 19
FT 1855 tjenestekarl i Sinding sogn. 24
FT 1870 tjenestekarl i Hjerm sogn. 39
FT 1880 Røgter i Ausumgaard, Vejrum sogn. 48 år.
04 Mariane *1833.10.11 Østergårdhus i Vognstrup, Vinding †1834.01.21 Østergårdhus fire måneder gammel.
05 Anne Kirstine Olesen *1835.11.13 Vognstrup Østerhus, Vinding †1894.02.11 Struer, Gimsing sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1. 1861.10.11 i Venø sogn, Ringkøbing Amt med Niels Poulsen Bruun *1834.08.18 Ørding sogn, Thisted Amt †1884.08.04 Gimsing sogn søn af husmand i Ørding sogn, Thisted amt Poul Jensen (Bruun) *1809.07.24 Øster Assels sogn, Thisted Amt †1870.06.27 Ørding og (gift 1830.11.21 i Ovtrup sogn, Thisted Amt) Karen Marie Jensdatter *1809.03.10 Ovtrup †1879.02.18 Ørding.
Niels Poulsen Bruun var arbejdsmand i Struer og landpost i Struer.
Gift 2. 1887.11.08 i Struer med af Vemb enkemand Peter Christian Damhus *1850.08.05 Damhus, Vemb sogn †1903.09.29 Vemb søn af ugift Johanne Kirstine Pedersdatter *1820.11.28 Vemb †1909.03.24 Sønder Bundgaard, Nørre Gørding sogn, Ringkøbing Amt og udlagt barnefader gift gårdmand af Sønderby i Nørre Gørding Christen Christensen *1790c Gørding.
Peder Christian Damhus var teglværksarbejder i Struer og arbejdsmand i Vemb sogn.
Hans mor Johanne Kirstine Pedersdatter tjente 1850 ved Christen Christensen i Sønderby i Gørding, der var 60 og gift og som blev far til ham.
Anne Pedersdatters barn med ægtemanden Niels Develmose:
Kirstine Nielsdatter *1796.08.19 Lustrup
Ses i FT 1801.
FT 1834 vel almisselem i Silstrup i Skarrild, ugift 37 år.
Barn med Ole Thomsen af Rolighed, Grindsted:
Niels Peder Annas Olesen 1819.12.13 Klink, Skarrild.
Folketælling 1787 Lustrup Niels Nielsen Debelmose   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- eyer- bonde mand 1Niels Nielsen Debelmose411746 Debelmose Borris 1821 Klink Skarrild Han skrives Niels Deulemose i originalen.
kone 1Ane Pedersdatter311756c  1825 Skarrild  
dat. Maren Nielsdatter81779c    
dat. Anne Nielsdatter31784 Lustrup Skarrild 1872 Madum Gift med Christen Jensen Silbjerg i Madum sogn.

Folketælling 1801 Lustrup Niels Nielsen Debelmose   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Niels Nielsen Debelmose551746 Debelmose Borris 1821 Klink Skarrild Han skrives Niels Develmose i originalen
kone 1Ane Pedersdatter451756c  1825 Skarrild  
u- søn Ole Andersen91792 Lustrup Skarrild 1841 Vinding *1792.03.03. Faderen gift mand Anders Jensen i Elkærgaard i Skarrild. Ole Andersen gift 1824 i Vinding med enke Bodil Johanne Nielsdatter.
dat. Kirstine Nielsdatter51796 Lustrup Skarrild 1834+  *1796.08.19.
Skarrild Lustrup hartkorn 1 3 0 0 ender her ↑ .


Skarrild Lustrup matrikel 14 begynder her ↑ .
Dette husmandssted matrikel 14 består af et etlænget hus i Lustrup By, en smal strimmel land mod øst og et stykke hede mod nord (24 hektar, ikke medregnet som dyrket land) med 4,1 hektar dyrket eller 104.760 kvadrat alen. Et meget lille sted. Ses i matrikelkortet fra 1817 opmålt 1804 i Nørrelandet i Skarrild.

Skarrild Lustrup matrikel 14
1780- Lars Madsen *1751c †1811.11.11 Lustrup.
Trolovet 1776.09.27 i Skarrild med af Lustrup Anne Pedersdatter *1756c †1820.11.17 Lustrup.
De troloves 1776 af Lustrup, første barn i Lustrup 1777, andet barn i Hesselvig 1778, derefter børn i Lustrup.
Lars Madsen og Anne Pedersdatter ses i FT 1787 i Skarrild By, men Skarrild By bør ikke overvurderes, for de får børn døbt i Lustrup 1780, 1782, 1791 og 1795. De anses hermed for at have boet i Lustrup fra 1780-. I FT 1787 betegnes Lars Madsen som husmand og daglejer - i FT 1801 som Husmand med Jord, hvilket siger at han havde et husmandssted.
I FT 1787 ses at Lars Madsen havde brok.
Børn:
Else Marie Larsdatter *1777.03.09 Lustrup, Skarrild †1820.09.24 Lustrup 43 år gammel.
?Peder Christian Larsen *1778.09.21 Hesselvig, Skarrild.
Faderen muligvis en anden Lars Madsen, Hesselvig er mistænkeligt.
Maren Larsdatter *1780.05.27 Lustrup, Skarrild †1820.12.27 Lustrup 40 år gammel.
Anne Kirstine Larsdatter *1782.07.14 Lustrup.
Mads *1785.04.20 Lustrup †1787.01.23 Lustrup knap to år gammel.
Troels Larsen *1788.05.12 Lustrup? †1870.01.31 Hobro.
Gift med Kirsten Hansdatter *1781.07.28 Heeboeltoft, Velling †1861.06.13 Høislev datter af Hans Christensen *1759c og Maren Jepsdatter *1745c.
Troels Larsen var papirmagersvend.
Marthe Larsdatter *1791.06.24 Lustrup, Skarrild †1870+ Skarrild.
I FT 1801 skrives:

Blind og nyder Almisse baade af Riber Hospital og af Sognet.

Dette af "Riber Hospital" er ikke umiddelbart indlysende. Naboen Evert Lauridsen, der er fadder til Marthe, var søn af degnen i Skarrild, måske havde han forbindelser.
Mads Larsen *1795.08.28 Lustrup †1820.09.11 Lustrup overtog stedet, se nedenfor.
Folketælling 1787 Skarrild By (Søndergaard) Lars Madsen   23, 24 og 25
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand Daglejer mand 1Lars Madsen361751c  1811 Lustrup Skarrild Begravet nr.6744
"Huusmand og gaar i Dagleye. Har Brok." †1811.11.11 Lustrup.
kone 1Anne Pedersdatter311756c  1820 Lustrup Skarrild Begravet nr.6808
†1820.11.17.
dat. Maren Larsdatter81780 Lustrup Skarrild 1820 Lustrup Skarrild Dåb nr.2478
Begravet nr.6811
*1780.05.27 †1820.12.27 Lustrup.
dat. Anne Kirstine Larsdatter61782 Lustrup Skarrild  Dåb nr.2497
*1782.07.14
Almisse  0Maren Vindelev721715c  1792 Skarrild- Grene Skarrild Begravet nr.6585
"Nyder Almisse af Sognet." Begraves 1792 som 75 år gammel, giver *1717c.
Binder Strøm- per  0Anne Kirstine Bertelsdatter441743 Hesselvig Skarrild 1787 Søndergaard Skarrild Dåb nr.2165
Begravet nr.6534
*1743.12.26 †1787.09.23.

Folketælling 1801 Lustrup Lars Madsen   8de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand med Jord mand 1Lars Madsen511751c  1811 Lustrup Skarrild Begravet nr.6744
FT 1787 i Skarrild By. †1811.11.11 Lustrup.
kone 1Anne Pedersdatter451756c  1820 Lustrup Skarrild Begravet nr.6808
†1820.11.17
søn Troels Larsen131788 Skarrild By? Skarrild 1870 Hobro *1788.05.12 †1870.01.31 Hobro, gift med Kirsten Hansdatter *1781.07.28 Velling †1861.06.13 Høislev datter af Hans Christensen og Maren Jepsdatter.
søn Mads Larsen61795 Lustrup Skarrild 1820 Lustrup Skarrild Dåb nr.2652
Begravet nr.6805
*1795.08.28 Lustrup †1820.09.11 Lustrup. Gift 1815- med Malene Pedersdatter fra Hedehuset i Arnborg.
dat. Marthe Larsdatter10*1791 Lustrup? Skarrild 1870+  *1791.06.24. "Blind og nyder Almisse baade af Riber Hospital og af Sognet." †1870+.


Skarrild Lustrup matrikel 14
1811 Anne Pedersdatter enken efter formand Lars Madsen.

Skarrild Lustrup matrikel 14
1815- Mads Larsen *1795.08.28 Lustrup †1820.09.11 Lustrup søn af formand.
Gift 1. 1815- med Malene (Lene) Pedersdatter *1792.11.25 Arnborg †1871.01.26 Overby, Skarrild "Enke efter huusmand Christen Sørensen Green boende i Skarrild Overbye" Skarrild datter af Peder Andersen Provst og Karen Pedersdatter i Hedehus i Arnborg.
Mads Larsens tid på jord bliver ganske kort — han dør lige før han bliver 25.
Børn:
Bodil Katrine Madsdatter *1815.09.17 Lustrup, Skarrild.
Hun ses FT 1834 som tjenestepige i Hvedde i Assing sogn.
Ses FT 1860 i Skarrild By ugift ved moderen. Kaldes Christensdatter i stedet for Madsdatter, på grund af moderens anden mand Christen Sørensen.
Anne Marie Madsdatter *1819.10.31 Lustrup, Skarrild.

Skarrild Lustrup matrikel 14
1820 Malene (Lene) Pedersdatter enke efter formand Mads Larsen, se ovenfor.
Enken Malene Pedersdatter driver husmandsstedet videre til 1824, hvor hun gifter sig igen.

Skarrild Lustrup matrikel 14
1824 Christen Sørensen *1785.05.29 Paarup, Assing †1836.06.07 Skarrild søn af udlagt Søren Christensen Lund eller Brande *1767c Brandlund †1843.12.06 Gjellerup og husqvinden Kirsten Madsdatter, 37 i Paarup, Assing *1748c.
Gift 1824.10.10 i Skarrild med enken Malene (Lene) Pedersdatter se ovenfor.
Christen Sørensen og Lene Pedersdatter, som hun kaldes fremad, får fire børn.
I FT 1840 ses hun i et hus i Lustrup By, som "Udflytter fra Lustrup" med samt hendes børn Mads Christensen og Kirstine Christensen.
Lene Pedersdatter ses i FT 1855 som enke "Lever af sit fæstested og haandarbeide". Det er ikke det samme sted, som hun havde med Christen Sørensen som ved hendes begravelse 1871 kaldes Green.
Børn (med tak til Arne Dahl 2023):
Mads Christian Christensen *1825.04.22 Skarrild †1864+.
Gift 1851.10.26 i Skarrild Kirstine Pedersdatter *1828.11.01 Sønder Grene, Skarrild †1864+ datter af Peder Poulsen *1791.11.04 Skarrild-Grene †1870.09.06 Skarrild-Grene og (gift 1821.04.22 Ringive) Else Marie Madsdatter *1792 Nørre Langelund, Ringive †1860+.
†1864+ fra sidste barn Martin Madsen *1864.10.15 Skarrild.
FT 1840 hjemme ved moderen i Lustrup By.
FT 1845 tjenestekarl ved Peder Kragsig i Døvling.
FT 1855 daglejer i Skarrild By, gift, to børn.
FT 1855 daglejer i Skarrild-Grene, gift, tre børn.
FT 1860 husmand i Skarrild-Grene, gift tre børn hjemme.
Marthe Christensen *1928.07.19 Skarrild †1902.02.09 Sønder Omme (begravet Vejle) pige af Kirkeby, Sønder Omme. Ugift.
Maren Kirstine *1831.09.11 Lustrup, Skarrild †1832.05.09 Lustrup otte måneder.
Kierstine *1833.06.16 Lustrup, Skarrild †1840.08.07 Skarrild syv år gammel.

Skarrild Lustrup matrikel 14
1836 Ny Ejer.
Ikke klart hvem der overtager husmandsstedet.

Skarrild Lustrup matrikel 14 ender her ↑ .

6 Andet


PILGAARD
1 Introduktion Pilgaard
Navnet Pilgaard ses sent. I kirkebogen nævnes det første gang i 1800, da Niels Nielsen Pilgaard gifter sig med Mette Pedersdatter af Skarrild. I FT 1801 kaldes han Niels Nielsen Juulsgaard og har overtaget en gård i Lustrup.
Pilgaard ligger længst væk fra Skjern Å i den øvre del af Silstrup ejerlag, som langsomt skifter navn omkring 1870 til Skarrild Overby.
Pilgaard er udskiftet vel fra Silstrup før 1804 og ses i matrikelkortet 1817 matrikel 18 med halvanden længe huse og en toft på dens egen mark, der har hartkornet 0 7 0 0 og er opmålt til 1.101.910 kvadrat alen eller 43 hektar, hvoraf i 1804 der var tre marker og meget hede. Det dyrkede areal skønnes til kun 3 hektar. Et lille sted.
3 Fæsterliste Pilgaard
4 Ejerliste Pilgaard
5 Familier med børn Pilgaard

Skarrild Pilgaard 0 7 0 0 matrikel 18 Nørrelandet begynder her ↓
1801- Niels Nielsen Pilgaard (Juulsgaard) *1771c †1804.03.10 (druknet i Rind Å isen brast).
Gift 1800.09.28 i Skarrild med Mette Pedersdatter *1766.07.08 Døvling, Skarrild †1848.01.17 Skarrild datter af Peder Jepsen *1731c †1773 Døvling og Anne Nielsdatter *1729c †1796.10.30 Døvling.
Børn:
Anne Marie Pedersdatter *1801.05.25 Pilgaard, Lustrup.
Nikoline Pedersdatter *1804.11.25 Lustrup.
Folketælling 1801 Lustrup Niels Nielsen Juulsgaard   4de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Niels Nielsen Juulsgaard301771c    
kone 1Mette Pedersdatter341766 Døvling Skarrild  Dåb nr.2353
*1766.07.08.
Aftægt Inder- ste 2eAnne Ibsdatter861725c  1802 Lustrup? Skarrild FT 1787 i Døvling gift med Ole Jensen. Alder fra FT 1787 regnes for bedre end FT 1801.


Skarrild Pilgaard 0 7 0 0
1805.10.20 Niels Christensen ?søn af Christen Pedersen *1734c og Anne Larsdatter *1729c i Annexgaard i Bukkær i Assing sogn.
Gift 1805.10.20 i Skarrild med enken Mette Pedersdatter se ovenfor.
Vidne ved vielsen 20.10.1805 er formodet bror Peder Christensen af Bukkær i Assing.

Skarrild Pilgaard 0 7 0 0 matrikel 18 Nørrelandet
1820 Ole Andersen *1784.10.31 Stier (korrekt jysk Stejer), Borris †1871.01.27 Skarrild søn af Anders Christensen *1757c †1822 Borris (søn af Christen Andersen Vindelbo og Maren Sørensdatter) og Ingeborg Olesdatter *1763.08.28 Stier †1828 Lindviggaard, Borris (datter af Ole Christensen Stier *1725.02.21 Borris †1799 Borris og Anne Knudsdatter *1737.04.03 Hjoptarp, Borris).
Gift 1812.10.26 i Bølling med kusine Sophie Christensdatter *1792.01.22 i Borris †1874.10.07 Skarrild datter af Christen Olesen Stier *1758 Stier, Borris †1828.06.27 Bølling (søn af Ole Christensen Stier, se ovenfor) og Ellen Christensdatter (Lindvig) *1763c †1833.12.17 Øse sogn, Ribe Amt.
Den anden søn af navn Anders er født i marts 1820 i Store Kragmose, Bølling og død i december 1820 i Lustrup, Skarrild. Den næste Anders er født i november 1821 i Lustrup og Christen er født i juli 1824 i Pilgaard. Her antages at Ole Andersen og familie flytter til Pilgaard, som i 1820 kaldes Lustrup i kirkebogen.
Det fleste oplysninger her efter Holger Ejby Villadsens henvisninger (2017).
Børn:
Anders *1812.12.31 Bølling †1815.05.15 to et halv år gammel.
Andresine *1815.07.01 Bølling †1816.02.06 Lille Kragmose, Bølling 7 måneder gammel.
Ellen Christine Olesdatter *1817.04.22 Lille Kragmose †1906.01.10 Silstrup, Skarrild.
Gift 1841.04.25 i Skarrild med Mads Christian Pedersen Lustrup *1808.11.19 Gammelgaard Hus, Skarrild †1859.01.03 Over Silstrup, Skarrild søn af Peder Christensen Lustrup og Christiane Christensdatter.
Gård i Over Silstrup i Skarrild nær Pilgaard.
Anders *1820.03.29 Store Kragmose, Bølling †1820.12.22 Lustrup, Skarrild 9 måneder gammel.
Anders Olesen (Pilgaard) *1821.11.17 Lustrup, Skarrild overtager gården, se nedenfor.
Christen Olesen Pilgaard *1824.07.15 Pilgaard †1846.09.21 Pilgaard 22 år gammel.
Ingeborg *1828.02.02 Pilgaard †1828.05.22 tre måneder gammel.
Else *1828.02.02 Pilgaard †1831.11.15 knap fire år gammel.
Niels Olesen Pilgaard *1833.08.27 Pilgaard se Silstrup.

Skarrild Pilgaard 0 7 0 0 matrikel 18 Nørrelandet
1848c Anders Olesen (Pilgaard) *1821.11.17 Lustrup, Skarrild †1891.03.13 Store Thorlund, Ejstrup søn af formand.
Gift 1849.11.25 i Borris med Maren Madsdatter *1828.11.15 Vesterby, Borris †1906.12.26 Store Thorlund Ejstrup datter af Mads Jørgen Nielsen *1800c †1837 Borris og Ane Madsdatter *1791c Gosviggaard, Borris.
Flytter efter 1874c til Store Thorlund i Ejstrup, hvor de har et hus.
Pilgaard ligger i Over Silstrup, som graduelt som børnene bliver født her skifter navn til Skarrildhuse og til Skarrild Overby. Familien flytter ikke, stednavnet ændres.
Børnene udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2017).
Børn:
Sophie Andersen *1851.12.29 Pilgaard †1909.10.18 Fonnesbæk, Ikast.
Gift 1877.04.15 i Skarrild med Christen Andersen *1850.01.10 Kousgaard, Skjern †1918.04.25 i Ringkøbing sogn søn af Anders Nielsen *1803c Bølling og Johanne Christensen *1824c Skjern.
Husmand i Fonnesbæk, Ikast. Christen Andersen var tvilling med Anders Andersen.
Mads Jørgen Andersen *1854.09.22 Pilgaard †1906.06.20 i Silstrup, Skarrild.
Gift 1883.06.01 i Skarrild med Maren Christine Jensen *1859.10.06 i Over Silstrup †1931.05.14 Søndergade 12, Herning datter af Jens Jensen Tornvig *1815.01.16 Silstrup †1871.12.21 Gejlbjerg, Skarrild og Mette Marie Gydesdatter *1816c Sønder Omme †1870+.
Husmand i Silstrup, Maren er enkekone med børn på gården i Silstrup ved FT 1911 Silstrup matr. nr. ?24b.
Ane Andersen *1858.04.27 Pilgaard †1923.07.04 i Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 1881.12.18 i Ejstrup med sadelmager Jens Pedersen *1853.02.26 Ibsgaard, Nørre Snede †1927.02.10 i Store Thorlund søn af Peder Laursen *1812.10.31 Nørre Snede †1894.01.13 Ibsgaard og Mette Katrine Jensdatter *1821.05.29 Sønder Tinnet, Øster Nykirke †1905.09.10 Ibsgaard.
Husmand og sadelmager i Store Thorlund, Ejstrup.
Ane Kjerstine *1861.02.12 i Skarrildhuse †11 dage gammel.
Ole Pilgaard Andersen *1863.03.11 Skarrildhuse †1931.12.22 Gødsvang, Tistrup sogn, Ribe amt.
Gift 1896.05.22 i Ikast med Mette Johanne Pedersen *1870.09.02 Bording Møllemark, Bording †1935.04.22 Tistrup sogn datter af Christen Pedersen *1828c Thorup, Sunds og Inger Pedersen *1832c Bording.
Husmand i Gødsvang i Tistrup sogn i Ribe amt..
Ane Kirstine Andersen *1867.05.07 i Skarrild Overby †1942.0820 i Brædstrup, Ring.
Gift 1898.11.25 i Ejstrup med af Brejl i Ejstrup Andreas Andersen *1861.03.01 i Hygild, Ejstrup †1922.08.23 Brejl søn af Anders Eriksen *1823.04.17 Hygild, Ejstrup †1906.02.01 Ejstrup Mark og Birte Marie Jensdatter *1824.11.04 Ejstrup †1901.11.03.
Husmand i Brejl i Ejstrup.
Jens Christian Andersen *1872.01.09 Skarrild Overby †1930.01.03 i Hammer sogn.
Gift 1892.12.04 i Vamdrup i Ribe amt med Marie Sophie Lind *1871.09.15 i Bastrup, Vamdrup †1949.03.10 Alderdomshjemmet i Middelfart datter af Jakob Peter Lind *1825c Vamdrup og Ane Sophie Vathe *1835c Slesvig.
Møller. Uldhandler.
Skarrild Pilgaard 0 7 0 0 matrikel 18 Nørrelandet ender her ↑ .

6 Andet Pilgaard


PINDVIG
1 Introduktion Pindvig
Stednavnet Pindvig findes kun i Skarrild sogn. Navnet — som også skrives Pinvig — ses nævnt første gang i 1683 i Markbogen. Da består den af et boel (delt i to husmandssteder) og en større øde gård. De to husmandssteder drives af Hans Hansen og Jens Jakobsen og halvdelen af hver er øde. Halvdelen af den store øde gård bruges af Hans Hansen og Jens Jakobsen, den anden halvdel af Ole/Oluf Nielsen i Silstrup.

2 Pindvig generelt

3 Fæsterliste Pindvig
1683- Hans Hansen
1683- Jens Jakobsen
1692- Christen Christensen
1713- Peder Christensen
1743 Peder Pindvig
1743 Jens Christensen
1745c Rasmus Bringelsen
1776 Lars Carstensen

4 Ejerliste Pindvig
1683 Christen Pedersen af Krog, Skarrild, "forrige" mands inspektør.
1743 Arnt Nielsen Bisted, præsten i Skarrild og Arnborg sogne.

5 Familier med børn Pindvig

Skarrild Lille Pindvig halve begynder her ↓
1683- Hans Hansen
Han ses i Markbogen på det halve af et bol hartkorn 0 6 1 0. Han nævnes 21. maj 1692 og 27. juli 1695 i Hammerum Herreds Tingbog.
Skarrild Lille Pindvig halve ender her ↑ .

Skarrild Lille Pindvig andet halve begynder her ↓
1683- Jens Jakobsen
Han ses i Markbogen på det halve af et bol hartkorn 0 6 1 0. Han nævnes 21. maj 1692 i Hammerum Herreds Tingbog.

Skarrild Lille Pindvig andet halve
1704- Ib Jensen (Pindvig) *1680cc †1730.03.12 Pindvig.
Gift med hans kone †1728.01.24 Pindvig.
Kirkebogen begynder i 1725 og han ses indtil 1730, da han begraves. Jens Ibsen i Pindvig regnes for hans søn og han er født 1704c.
Børn:
Jens Ibsen *1704c Pindvig? overtager gaarden, se nedenfor.
?Maren Ibsdatter *1710cc, ses som fadder 1733.
?Anne Ibsdatter *1718-.

Skarrild Lille Pindvig andet halve
1730 Jens Ibsen (Pindvig) *1704c Pindvig? †1773 Sønder Karstoft, Skarrild søn af formand.
Gift med 1. kone †1770-.
Gift 1770c med 2. kone (fæstemø i april 1770).
Har overtaget fæstet, da hans far døde 1730. Han flytter senere til Sønder Karstoft.
Børn:
Kirsten Jensdatter *1730.04.16 Pindvig.
Ib Jensen Pinvig *1731.09.23 Pindvig.
Gift med Bol Jensen *1718c +1787+.
Fiskehandler i Østergade 35, Øster Kvarter i Kbh.
Set barn:
Ele Maria Pindivg *1762c.
Christen Jensen *1733.05.17 Pindvig.
Thomas *1735.04.11 Pindvig †1737.01.21 knap 2 år gammel.
Jørgen Jensen *1739.12.20 Pindvig.
Barn med Johanne Knudsdatter af Skovsbøl, Vester sogn:
Malene Jensdatter *1743.01.06 Skovsbøl, Vester.

Ikke klart hvilken halvgård.

Skarrild Lille Pindvig halvgård
1743 Christen Pedersen Pindvig *1717c †1765.10.05 formodet søn af Peder Christensen Pindvig †1746.04.05 Pindvig .
Gift med hans kone *1716c+.
Meget lidt er kendt om denne familie.
I skattelisten juli 1743 er han ikke nævnt.
I skattelisten juli 1744:

Christen Pedersen og kone og en skrøbelig mand.

Derudfra skulle han være kommet til Pindvig mellem juli og december 1743 for det første barn Peder fødes i december 1743 i Pindvig. Den skrøbelige mand menes at være Peder Christensen Pindvig begravet 1746, som kunne være hans far.
At han kaldes Christen Pindvig næsten overalt i kirkebogen er fordi der samtidig findes en Christen Pedersen i Lustrup, der kaldes Christen Pedersen eller Christen Lustrup.
Kun tre af hans otte børn ses evt. at blive voksne. Sikkert er det kun for Peder Christensen Pinvig der i 1792c får datteren Johanne Marie Pinvig og for Sidsel Christensdatter gift i Silstrup. Kirsten er ikke fundet død i Skarrild sogn.
Børn:
Peder *1743.12.19 Pindvig †1748.04.21 Pindvig fire år gammel.
Niels Christensen*1746.07.17 Pindvig †1764.03.30 Pindvig 18 år gammel.
Anne Kirstine *1747.05.13 Pindvig †1753.09.02 Pindvig seks år gammel.
Sidsel Christensdatter *1749.02.09 Pindvig †1815.10.18 Silstrup.
Gift 1781.10.02 i Skarrild med Niels Nielsen Ronnum *1752.09.10 Ronnum †1812.01.17 Silstrup søn af Niels Christensen Ronnum *1714c †1792.11.09 Silstrup 78 år 40 uger.
Selvejer i Silstrup i Skarrild sogn.
Kirsten Christensdatter Pindvig *1751.03.14 Pindvig +1822.02.16 Assing.

Gift 1. 1787.11.07 i Vorgod med Jens Pedersen *1724c †1801.05.04 Assing.

Gift 2. 1801.10.15 i Assing med Poul Andersen *1770.02.21 Assing †1850.07.02 Assing søn af Anders Poulsen *1742c †1799.05.12 Mosgaard (søn af Poul Andersen Mosgaard) og Anne Nielsdatter *1737.09.17 Fjelstervang †1802.09.06 Mosgaard (datter af Niels Pedersen *Skarrild).
Kirsten Pindvig er FT 1787 tjenestepige i Fjelstervang i Vorgod sogn. Samtidig er Jens Pedersen 64 i Fjelstervang enkemand og bor på aftægt ved hans datter Kirsten og hendes mand Berndt Christensen. Jens Pedersens første kone formodentlig Inger Christensdatter *1724.02.25 Vorgod †1784.10.02 Vorgod.
Kirsten og Jens Pedersen ses FT 1801 i Mosgaard i Assing.
Anne Christensdatter *1753.03.14 Pindvig.
Degnen skriver navnet Anne, præsten Kirsten.
Peder Christensen Pinvig *1754.08.18 Pindvig †1792c+.
Gift med Marie Jochumsdatter Dreyer *1761c Ferslev datter af Jochum Dreyer.
Dokumentation meget kursorisk. Se Dohlmann.
Børn:
Johanne Marie Pinvig *1792c †1843.11.27 Store Grønnegade 288, Kbh, Helligaandskirken, Assistens Kirkegaard.
Gift 1. 1813.05.02 i Trinitatis Kbh. med Friederich Clemens von Seitzberg *1781.11.19 Kbh †1833.08.11 Skt. Mikkels sogn, Slagelse søn af Simon Philip Nerius von Seitzberg *1733.05.19 Straubing, Bayern †1790.05.27 huse Hvide Svane i Skt. Peder Stræde Kbh. og Christine Margrethe Borch *1751c Renborg, Holsten †1818.04 Kbh.
Gift 2. 1833+ med bror til første mand Christian Friderich August von Seitzberg *1785.02.05 Kbh. †1861.03.16 Store Kongensgade 278, Skt. Paul sogn, Kbh., Assistens Kirkegaard.
Anne Margrethe *1763.12.26 Pindvig †1767.01.14 tre år gammel.
Skarrild Lille Pindvig ender her ↑ .

Skarrild Store Pindvig 2 2 0 1 begynder her ↓
Store Pindvig hartkorn 2 2 0 1.
Denne gård er i 1683-88 øde. Da de andre fæstere i Pindvig på boelet er de samme i 1692 (Tingbogen) som i 1683, formodes at Christen Christensen, der nævnes første gang 1692, har fået den store gård i fæste.
I alle tilfælde bliver den gård som Jens Christensen Pindvig fæster i 1736 til hele Pindvig i 1822.

Skarrild Store Pindvig 2 2 0 1
1692- Christen Christensen
Formodet søn:
?Peder Christensen *1690cc, overtager fæstet.

Skarrild Store Pindvig 2 2 0 1
1713- Peder Christensen *1690cc Pindvig? †1746 Pindvig.
Gift med hans Kone.
Peder Christensen ses i følgende skifte (Brejl Lundenæs #6):

6 Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild sogn. 4.7.1713, fol.22, 287, 293.
B: Birgitte 18, der døde, Anne 15, Oluf 11, Niels 10, Anders 3, vanfør. FM: farbror Niels Olufsen i Silstrup, Peder Pedersen i Ronnum, Peder Pedersen i Skarrild Grene, Peder Christensen i Pindvig.

Børn:
?Kirsten Pedersdatter *1713c Pindvig? nævnt 1731-36.
Gift 1736 med eftermand Jens Christensen af Silstrup, se nedenfor.
Christen Pedersen *1717c †1765.09.12 Pindvig.
Nævnt 1737.

Skarrild Store Pindvig 2 2 0 1
1736 Jens Christensen (Pindvig) *Silstrup?, Skarrild †1744.10.04 Pindvig søn af Christen Jensen †1748 Pindvig.
Gift 1736 (kongelig bevilling) i Skarrild med af Pindvig Kirsten Pedersdatter *1713c Pindvig? †1765.07.04 (Rasmus Pindvigs Hustru) Pindvig vel datter af Peder Christensen (set i skifte 1713), Pindvig; hun gift 2. gang med eftermand.
Fra Kurt Kermit kongelige ægteskabsbevillinger:

Jens Christensen Selstrop {Silstrup} af Jylland ægteskabs bevilling i tredie led. Bevilger og tillader, at Jens Christensen Selstrop, og Kirsten Pedersdatter Sindvig {Pindvig}, bønderfolk af Skarrild sogn udi Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie [andet?] og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 marts 1736.

Børn:
Johanne *1737.05.05 Pindvig †1737.05.09 1 måned gammel.
Johanne Jensdatter *1739.10.10 Pindvig †1775.01.24 Nørre Vium By 34 år 9 måneder (35 år 3 måneder) gammel.
Gift 1773c i Skarrild? med enkemand Peder Christensen Felding *1735.01.31 Nørre Vium †1809.01.12 Nørre Vium søn af Christen Jensen (Felding) †1749-66 (kirkebogshul) og Johanne Michelsdatter *1706c +1773.08.16 Nørre Vium.
Peder Jensen Pindvig *1743.03.06 Pindvig, 1775 i Holsten? ved søskendebarn Jens Christensen i Paarup i Assing sogn.

Skarrild Store Pindvig 2 2 0 1
1744 — 1755 formodentlig enken Kirsten Pedersdatter *1713c Silstrup? †1765.07.04 Pindvig.

Skarrild Store Pindvig 2 2 0 1
1755 Rasmus Bringelsen *1726.10.13 Skarrild (By?) †1775.04.25 (skifte) Pindvig søn af Bringel Eilersen †1731+ (ikke set begravet i Skarrild) og hans kone.
Gift 1. i Skarrild 1754c med enken Kirsten Pedersdatter *1713c Pindvig? †1765.07.04 Pindvig.
Gift 2. 1765+ med Maren Jepsdatter *1725c †1808.04.27 Bæktoft, Skarrild., hun gifter sig 2. gang med Lars Carstensen, se nedenfor.
Maren Jepsdatter har 1775 en søster Kirsten Jepsdatter i Brøndlund, ses i skiftet efter Rasmus. Brøndlund vel i Nustrup sogn nær Gram i Haderslev amt. (Skifte Brejl Lundenæs #569):

569 Rasmus Bringelsen i Pindvig i Skarrild sogn. 21.6.1775, fol.335.
E: Maren Jepsdatter . LV: Søren Nielsen i Paarup i Assing sogn. A:
1) bror Peder Bringelsen i Skjoldborg i Vorbasse sogn
2) bror Oluf Bringelsen i Fjederholt i Rind sogn
3) søster Kirsten Bringelsdatter g.m. Niels Jensen i Hejnsvig
4) søster Johanne Bringelsdatter 40 hos FM: Laurids Andersen i Søndergård i Sædding sogn.
Afdødes første ægteskab med Kirsten Pedersdatter. Hendes første ægteskab med Jens Christensen. 2B:
1) Johanne Jensdatter, var g.m. Peder Christensen i Vium sogn og by. Hun døde for 6 mdr. siden uden livsarvinger
2) Peder Jensen Pindvig 26 i Holsten ved søskendebarn Jens Christensen i Pårup i Assing sogn.
Desuden nævnes enkens søster Kirsten Jepsdatter i Brøndlund.

Ingen børn.

Skarrild Store Pindvig 2 2 0 1
1776 Lars Carstensen *1749c Nederby, Sønder Felding †1828.10.26 Bæktoft søn af færgemand Carsten Iversen *1721c død Ahlergaard, Borris begravet †1777.01.04 Sønder Felding og jordemoder Karen Larsdatter (Skytte, hendes far blev kaldt Lars Skytte) *1723c Sønder Felding †1789.11.31 Overby, Sønder Felding.
Gift n.te gang i Skarrild 1776.05.23 i Skarrild med enke efter formand Maren Jepsdatter *1725c †1808.04.27 Bæktoft, Skarrild.
Gift n+1.te gang 1808.06.06 i Skarrild med af Sønder Karstoft Anne Kirstine Christensdatter *1780.03.23 Alkærlund, Brande †1864.12.18 (på besøg i Sønder Felding) begravet Skarrild datter af Christen Thomsen *1760c Alkærlund †1831 Alkærlund og 1. kone Birte Nielsdatter *1751c ?Tromborg, Give †1791.07.25 Alkærlund.
I FT 1787 fæstebonde på hartkorn 1 4 0 2 i Pindvig, men ejer en gård i Grene i Skarrild med hartkorn 2 0 0 0. Ses 1794 endnu i Pindvig, "Lars Pindvig og søn Niels" men flytter 1798 til en udskiftet parcel af Nørre Karstoft, Bektoft, som han ejer i 1828 da han dør.
Han ses i udskiftningen 1793, hvor han har alt hartkornet i Pindvig og får fem marker i Silstrup/Pindvig ejerlav.
Lars Carstensens barn (ikke med Maren Jepsdatter, for gammel):
Niels Larsen Pindvig *1776c.
Gift 1798.03.01 i Skarrild med Anne Katrine Eriksdatter af Lustrup *1762 Lustrup, Skarrild datter af selvejer Erik Pedersen *1723c †1791.01.12 Skarrild og Margrethe Svendsdatter *1731.12.16 Sønder Felding †1807.05.07 Silstrup (datter af Svend Christensen Gaarsvig *1682c †1762 Sønder Felding og Maren Nielsedatter †1731-37 Sønder Felding).
Bosat Silstrup, ser ud til at overtage hendes fødegård.
? Larsdatter.
Ses som fadder "faster" da broderen Niels Larsen Pindvig får et barn døbt 1805, se #2748.
Muligvis er faster brugt anderledes end som fars søster, for hun ses ikke i FT 1787.
Barn med 2. kone Anne Kirstine Nielsdatter:
Carsten Larsen 1809.09.18* Skarrild (tvilling) †1854.07.18 nær Holstebro (faldt af vognen og fik tømmen om halsen).
Gift med Abelone Pedersdatter *1804.09.10 Olling, Asing †1882.07.31 Gaardsvig, Sønder Felding datter af Peder Boedsen *1763.05.23 Kibæk, Assing †1843.12.30 Timring og Kirstine Marie Jensdatter *1771.05.09 Sønder Omme †1831.12.07 Timring.
Husmand på Nørre Karstoft Mark.
Børn:
Birthe Marie Carstensdatter *1834.07.31 Bæktoft †1910.02.15 Give (begravet Blaahøj).
Gift 1860.12.04 i Skarrild med Niels Jensen Lind *1834.10.26 Fjederholt, Rind †1913.01.06 Brande (begravet Blaahøj) søn af Jens Christensen *1794c †1842.01.01 Faurholt, Vrads sogn og Else Marie Andersdatter *1801.07.19 Sønder Omme.
Boede Sønder Karstoft. Niels er døbt Niels Jensen Elmholt.
Lars Carstensen *1836.03.26 Bæktoft †1908.06.02 Vesterdam, Uhre (Brande?).
Kirsten Marie *1837.12.30 Bæktoft †1846.02.24 otte år gammel.
Ane Kirstine Carstensen *1839.10.19 Bæktoft †1876.04.08 Skærlund Mark, Brande.
Peder Haubjerg Carstensen *1842.05.18 Bæktoft †1882.04.21 Blaahøj, Sønder Omme.
Christen Carstensen *1844.10.03 Bæktoft †1908.05.04 Sønder Omme.

Gift 1. 1870.01.28 i Sønder Omme med af Trællund Ane Jensdatter (huusmand Jens Ibsens enke?) *1835c Sønder Omme †1884.04.08 Store Karlskov Mark, Ringive.

Gift 2. 1884.10.24 i Ringive af Store Karlskov Mark med af Lille Karlskov Mark Sidsel Marie Juliane Jensen *1864.01.29 Hundshoved, Nørre Snede.
Boede først i Sønder Omme indtil 1878c, flyttede så til Store Karlskov i Ringive.
Birte Marie 1809.09.18 Bæktoft (tvilling)
Karen Larsdatter *1811.12.24 Bæktoft, Skarrild †1890.12.07 Sønder Felding.
Gift 1834.04.20 i Skarrild med Kristian Peder Andersen *1811.05.24 Tarp, Sønder Felding †1891.05.02 Herning begravet Sønder Felding søn af Anders Christensen *1784.08.07 Minds, Sønder Felding †1836.04.18 Tarp (søn af Christen Jensen *1743c ?Mosgaard, Assing †1819.01.23 Tarp og Bennet Andersdatter *1751.05.02 Skarrild- Grene †1825.05.26 Tarp) og (gift 1805.27.10 i Borris) Johanne Christensdatter *1779.08.01 Grønborg, Borris †1829.03.04 Tarp, Sønder Felding (datter af Christen Pedersen Studsgaard *1742.05.25 Studsgaard, Skarrild By †1812.04.25 Borris og Kirsten Thomasdatter *1754.06.03 Grønborg †1815.03.26 Borris.
I FT 1834 tjener hun i Tarp i Sønder Felding.
Først bosat i Silstrup i Skarrild.
Fra 1842c i Tarp i Sønder Felding.
Senere i Drongstrup i Sønder Felding sogn.
Christen Larsen *1816.02.15 Bæktoft, Skarrild †1874.10.17 (kvalt i mølle) Hindskov, Thyregod.
Gift 1836.11.06 i Brande med enken i Grarup Johanne Hansdatter *1804.10.07 Sønderholm, Brande †1861.05.13 Hindskov, Thyregod datter af Hans Christenen Kragsig *1772c Kragsig, Brande †1846 Sønderholm, Brande og Birte Nielsdatter Donnerup *1777.01.19 Brande †1852 Brande.
Folketælling 1787 Pindvig Lars Carstensen   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- Bonde mand 1Lars Carstensen381749c Nederby Sønder Felding 1828 Bektoft Skarrild "men eyer en gaard i Greene."
kone 2Maren Jepsdatter621725c  1808 Bektoft Skarrild  
mands søn Niels Larsen Pindvig111776c   Gift 1798 i Skarrild med Anne Katrine Eriksdatter af Lustrup.
tj-karl Peder Nielsen271760c   Måske *1761.03.08 Skarrild By.
tj-pige Johanne Marie Nielsdatter251762c   Ikke set født i Skarrild.


Skarrild Store Pindvig 2 2 0 1
1798 Niels Christensen Haulund *1764.05.06 Haulund/Havlund, Ølgod †1838.02.01 Skarrild søn af Christen Pedersen af Haulund *1728c †1787.08.09 Haulund og Anne Nielsdatter (Tarp) af Beisnap *1735.04.12 Bejsnap †1814.09.11 Haulund.
Gift 1797.01.08 i Ølgod med Kirstine Nielsdatter *1770.02.02 Sønder Omme †1837.04.27 Skarrild datter af forpagter af Lindbjerggaaard i Ølgod Niels Hansen Lindberg *1698c †1762.01 Skjern og Johanne Marie Joensdatter *1750.05.18 Strellev †1829.05.09 Sønder Omme.
Ved vielsen var Kirstine kokkepige i Ølgod præstegaard.
I hedeudskiftningen 1822 får Niels Christensen Haulund tillagt hartkorn 3 0 1 1, som i alt i ny matrikel af 1688 har hartkorn 3 0 1 0, så han har hele Pindvig. Han kaldes i FT 1801 "Bonde og Gaardbeboer" men den folketælling i Skarrild synes ikke at skelne mellem selvejere og fæstere.
Børn:
Niels Christian Nielsen *1797.04.30 Ølgod; døbt i Sønder Omme; †1866.01.21 Assing.
Gift 1825.02.06 i Vorgod med Mette Kirstine Bertelsdatter *1801.07.18 Vorgod †1860.02.02 Assing.
Børn:
Mette Kirstine Nielsen *1823c Assing.
Maren Nielsdatter *1826.08.22 Assing.
Gift med Jens Jørgen Jensen *1840.08.14.
Bosat Gjellerup 1861.
Ingeborg Kirstine Nielsen *1829.04.19 Assing.
Bertel Nielsen *1832.05.18 Assing.
Johanne Marie Nielsdatter *1799.02.21 Pindvig.
Overtager hendes fødegård, se nedenfor.
Folketælling 1801 Pindvig Niels Christensen Haulund   2den
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Niels Christensen Haulund381764 Haulund Ølgod 1838 Skarrild *1764.05.06 Haulund/Havlund, Ølgod.
kone 1Kirstine Nielsdatter341770 Sønder Omme 1837 Skarrild *1770.02.02 Sønder Omme
søn Niels Christian Nielsen41797 Ølgod 1866 Assing *1797.04.30 Ølgod.
dat. Johanne Marie Nielsdatter31799 Pindvig Skarrild 1838+  *1799.02.21.


Skarrild Store Pindvig 2 2 0 1
1828 Niels Rasmussen *1801.02.06 Kibæk, Assing †1876.06.22 Assing søn af Rasmus Jensen *1759 Gunderup (døbt 1759.12.16 Rind) og gift 2. gang Mette Marie Christensdatter *1756c Sønder Bjørslev, Nørre Vium datter af Christen Pedersen *1720.07.18 Sønder Bjørslev †1773.02.21 Sønder Bjørslev og Kirsten Nielsdatter *1726c †1773.01.04 Sønder Bjørslev.
Gift 1825.05.23 i Skarrild med datter af formand Johanne Marie Nielsdatter *1799.02.21 Pindvig †1856.04.16 Skarrild.
Overtog Johanne Marie Nielsdatters fødegård.
Børn:
Kirsten Marie Nielsdatter *1825.09.08 Assing †1898.12.09 Assing.
Gift 1845.10.17 i Skarrild med Jakob Christensen *1813.07.16 Bukkær, Assing †1899.07.27 Assing søn af Christen Jensen Valderbek *1776.11.10 Assing †1851.12.16 Assing og (gift 1808.08.21 Assing) Sidsel Pedersdatter *1789.10.16 Hvedde, Assing †1856.08.22 Assing.
Rasmus Nielsen *1828.07.16 Skarrild.
Overtager gården.
Niels John Nielsen *1830.10.10 Skarrild.
Karen Kirstine Nielsen *1833c Skarrild.
Mette Marie Nielsen *1835.04.07 Skarrild.
Jens Nielsen *1837.11.1837 Skarrild.

Skarrild Store Pindvig 2 2 0 1
1846c Rasmus Nielsen *1828.07.16 Pindvig †1887.07.23 Pindvig søn af formand.
Gift 1. 1848.10.08 i Skarrild med Ane Marie Pedersdatter *1818c Rind? (FT 1845 Clasonsborg siger Rind, ikke fundet født i Rind) †1849.02.02 Pindvig.
Gift 2. 1854.11.12 i Skarrild med af Ronnum Edel Kirstine Christensdatter *1833.03.20 Harreskov, Assing †1912.01.21 Pindvig datter af Christen Christensen Tornvig *1792.03.22 Snejbjerg †1871.11.29 Ronnum, Skarrild og Maren Christensdatter *1791 Rind †1862.04.26 Ronnum, Skarrild.
FT 1850 enkemand. Overtager gården.
Barn med Ane Marie Pedersdatter, Clasonsborg:
Johanne Marie Rasmussen *1847.11.22 Skarrild død 1 dag gammel, tvilling.
Niels Rasmussen *1847.11.22 Skarrild død 1 dag gammel, tvilling.
Barn med 1. kone Ane Marie Pedersdatter:
Johanne Marie Rasmussen *1849.01.23 Pindvig.
Moderen død kort efter fødslen.
Børn med 2. kone Edel Christensdatter:
Ane Marie Rasmussen *1855c Pindvig.
Niels Rasmussen *1857c Pindvig.
Christen Tornvig Rasmussen *1861c Pindvig.
Johan Marinus Rasmussen *1863c Pindvig.
Mathinus Rasmussen *1866c Pindvig.
Maren Rasmussen *1868c Pindvig.
Johanne Marie Rasmussen *1869c Pindvig.
Ane Johanne Rasmussen *1873c Pindvig.
Jensine Christine Rasmussen *1876.01.06 Pindvig †1914.07.05 Tarm Sygehus, begravet 1914.07.09 Assing.
Gift med Ole Christensen *1878.09.27 Assing †1918.05.30 Herning begravet 1918.06.04 Assing søn af Christen Sandfeld Jensen *1834.08.25 Assing †1916.03.08 Assing og Ellen Olesen *1837.10.24 Paarup, Assing †1886.03.27 Assing.
Johan Marinus Rasmussen *1879c Pindvig.
Skarrild Store Pindvig 2 2 0 1 ender her ↑ .

Skarrild Pindvig et sted begynder her ↓
Et sted i Pindvig:
1743- — 1767+ Christen (Larsen) Pindvig.
Gift 1. kone †1759.
Gift 2. kone 1763-.
Han kaldes Christen Pindvig i kirkebogen og i 1759 begraves "Christen Lassens hustru udi Pindvig".
Børn med 1. kone:
Peder Christensen *1743 Pindvig †1748 Pindvig.
? Niels *1746c †1764, 18 år gammel.
Sidsle Christensdatter *1749 Pindvig.
Gift 1781 i Skarrild med Niels Nielsen *1747c.
Kirsten *1751 †spæd vel (glemt i kirkebogen).
Kirsten *1753 †spæd.
Peder Christensen *1754.
Børn med 2. kone:
Anne Margrethe *1764 Pindvig †1767.
Skarrild Pindvig et sted ender her ↑ .

Skarrild Pindvig en gård begynder her ↓
En gård:
1774- Mads Nielsen *1708c †1799.01.18 Pindvig, selvejer FT 1787.
Gift 1. med NN1.
Gift 2. med NN2.
Gift 3. med NN3.
Gift 4. Johanne Andersdatter *1721c (FT 1787) †1791.12.13 Pindvig 67 år gammel.
Han nævnes første gang i kirkebogen 1782 som fadder, men Mads Madsen, der begraves 1774 af Pindvig, burde være en søn. I FT 1787 føres han som selvejer.
Formodet søn:
?Mads Madsen *1745c †1774 Pindvig 29 år.
Folketælling 1787 Pindvig Mads Nielsen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 4Mads Nielsen791708c  1799 Pindvig Skarrild Fire ægteskaber, de sidste 7 år levede han som enke.
kone 1Johanne Andersdatter661721c  1791 Pindvig Skarrild  
kone søs. 0Maren Andersdatter781709cc  1789 Pindvig Skarrild "Hører Assing Sogn til; men er her for Svagheds Skyld ."
tj-karl Christen Carstensen251762c    
tj-pige Margrethe Pedersdatter261762 Skave Skarrild  Dåb nr.2308
*1762.01.01
tj-pige Kirsten Pedersdatter111776 Hesselvig Skarrild  Dåb nr.2435
*1776.06.15
Skarrild Pindvig en gård ender her ↑

Skarrild Pindvig husmandssted begynder her ↓
Husmand vel med jord ses som vidne udskiftningen 1793 i Silstrup:
1793- Søren Nielsen (Flø) *1739.08.30 Bjødstrup, Gjellerup †1798.12.15 Vester Herborg, Vorgod søn af Niels Christensen Flø *1695cc †1752.02.08 Bjødstrup og kone *1694.02c Gjellerup? †1763. 03.07 Bjødstrup.
Gift med Anne Larsdatter *1741c †1796.12.14 Pindvig, Skarrild.
Søren Nielsen Flø ses:

1763 fadder i Gjellerup.
1773 i Haunstrup i Snejbjerg sogn (skifte efter søsteren Dorte).
1776 til 1787+ i Fjelstervang i Vorgod sogn.
1793 - 1797 her i Pindvig i Skarrild.
1798 død i Vester Herborg i Vorgod.

Efter konen Anne Larsdatters død i slutningen af 1796, flytter han 1797-98 til sønnen Niels i Vester Herborg, hvor han dør i december 1798.
Sønnen Niels Sørensen Flø overtager dette sted i ganske få år, før han flytter til et andet ikke bekendt sogn og derefter 1798 til Vester Herborg i Vorgod sogn, hvor han voksede op. Se nedenfor.
Faderen Niels Christensen Flø *1695cc †1752.02.08 Bjødstrup og hans kone *1694.02c Gjellerup? †1763.03.07 Gjellerup havde følgende børn:

Dorte Nielsdatter *1721.03c †1773.10.19 (skifte) Agerskov 52 år 8 måneder gammel.
Gift 1745.10.06 i Gjellerup med Peder Andersen bosat Agerskov.
I skiftet 1773 efter hende nævnes hendes bror Søren Nielsen i Haunstrup i Snejbjerg sogn (skifte Hammerum Herred Brejl #150):

150 Dorthe Nielsdatter i Agerskov. 14.11.1773, fol.281.
E: Peder Andersen. B: Jens 22, Niels 18, Anders 14, Christen 11. FM: morbror Søren Nielsen i Havnstrup i Snejbjerg sogn.

Anne Margrethe Nielsdatter *1727.03c †1763.04.17 36 aar - 3 uger.
Gift med Peder Christensen i Bjødstrud, Gjellerup. 1. kone.
?Kirsten Nielsdatter *1735c.
?Gift med Peder Christensen i Bjødstrud, Gjellerup. 4. kone.
Søren Nielsen Flø *1739.08.30 Bjødstrup, Gjellerup †1798.12.15 Vester Herborg, Vorgod.
Gift med Anne Larsdatter *1741c †1796.12.14 Pindvig, Skarrild.
Se ovenfor.
Niels Sørensen Flø *1766c
? Nielsen ?*1739- †1749.06.29 Bjødstrup.
Intet navn angivet.

Børn:
Niels Sørensen Flø *1766c, overtager stedet 1795c, se nedenfor.
Lars *1776.02.04 Fjelstervang, Vorgod †1776.04.24 Fjelstervang tre uger gammel.

Skarrild Pindvig husmandssted
1795c Niels Sørensen Flø *1766c, søn af formand.
Gift 1791.03.04 i Skarrild med Inger Hansdatter *1758.05.28 Bøvl, Sønder Omme datter af Hans Nielsen *1728.09.05 Bøvl †1812.12.13 Bøvl (søn af Niels Nielsen Grene *1690cc †1744+ og Anne Larsdatter *1690cc †1764.05.16 Bøvl) og Dorte Nielsdatter *1720c †1812.05.31 Bøvl.
Niels Sørensen Flø er en decideret flytomkring ses:

FT 1787, 20 år, hjemme i Fjelstervang i Vorgod.
1791 - 1792 i Lustrup i Skarrild.
1794 - 1794 i Kirkeby i Sønder Omme.
1796 - 1797 her i Pindvig i Skarrild.
1797 - 1798 ukendt sogn.
1798 - 1810+ i Vester Herborg i Vorgod sogn.

Børn:
Hans *1792.02.01 Lustrup, Skarrild †1792.02.19 Lustrup 4 uger 4 dage gammel. Tvilling.
Søren *1792.02.01 Lustrup, Skarrild †1796.08.26 Pindvig fire et halvt år gammel. Tvilling.
Hans Nielsen *1794.06.01 Kirkeby, Sønder Omme †1810.05.04 Vester Herborg i Vorgod.
Ses i FT 1801 6 år gammel i Vester Herborg i Vorgod.
Søren *1797.05.28 Pindvig formodet død †1801-.
Ikke i FT 1801 i Vester Herborg i Vorgod.
Peder Nielsen *1798c (ukendt sogn).
Ses i FT 1801 3 år gammel i Vester Herborg i Vorgod.
Skarrild Pindvig husmandssted ender her ↑

6 Andet
1743 Christen Pindvig døbt søn Peder.
1793 Udskiftning Pindvig og Silstrup.

RONNUM
1 Introduktion Ronnum
Ronnum kendes langt tilbage mindst fra 1605. Det er et af de få steder der går op i hartkorn fra matriklen 1664 til den nye matrikel 1688, nemlig fra 7 tønder hartkorn til 8 0 2 0. Den kaldes i Markbogen 1683 for en enestegård, men med det hartkorn er det to gårde ikke en gård bestående af to halvgårde (som normalt ville have været 2 tønder hartkorn eller mindre).
2 Ronnum generelt
De to Michelsen omkring 1666, Las Michelsen vel i den ene gård og Jens Mikkelsen i den anden er ikke i familie. Jens er født i Store Thorlund, Ejstrup og hans søskende kendes gennem afkald i Vrads herreds tingbog. Familien ser sådan ud:
Mikkel Jensen †1660c og Karen Jensdatter †1660c Store Thorlund, Ejstrup.
Børn:
Jens Mikkelsen i Ronnum, Skarrild gift med NN Thomasdatter *Nørre Snede.
Sidsel Mikkelsdatter, forlovet i 1761 med Jens Christensen *Ronnum formodet i Vester sogn, ikke i Skarrild.
Maren Mikkelsdatter i Bjørnskov, Nørre Snede.
Dette fremgår af dette afkald (Brejl Vrads Tingbog #92):
20. februar 1661
92 - fol.78 -afkald
Afkald til Jens Mikkelsen ved svoger Thomas Thomsen i Nørre Snede fra
1) Sidsel Mikkelsdatter forlovet med Jens Christensen Ronnum
2) Maren Mikkelsdatter i Bjørnskov med LV: Laurids Pedersen i Thorlund
for arv efter far Mikkel Jensen og mor Karen Jensdatter i Store Thorlund.
Dette er lidt knudret - Jens Mikkelsen får afkald fra to søstre Sidsel og Maren. Nu står der "ved" hans svoger Thomas Thomsen i Nørre Snede, denne kan ikke være gift med en søster til Jens, for Sidsel er forlovet med en anden og Maren Mikkelsdatter er ikke gift, ellers ville manden være hendes lovværge ikke Laurids Pedersen i Thorlund. Altså er Jens Mikkelsen gift med Thomas Thomsens søster NN Thomasdatter.
Det næste afkald er (Brejl Vrads Tingbog #32):
19. september 1660
32 - fol.24B - afkald
Afkald til Karen Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Lindet [i Vester sogn] fra Jens Christensen, født i Ronnum [i Skarrild sogn] og bror Christensen for arv efter far Christen Olufsen i Nørre Snede og efter halvbrødre Christen Christensen og Peder Christensen, begge sst.
Dette afkald er vanskeligt. Det letteste er at Jens Christensen er født i Ronnum og vel nu bor i Vester sogn, i hvert fald ikke i Ronnum. Hans far er Christen Olufsen som er død i Nørre Snede, dvs. Christen Olufsen må før have boet i Ronnum, hvor Jens blev født *1635cc. Afkaldet ser ikke ud til at gå til en arveberettiget for Karen Pedersdatter kan ikke være datter af Christen Olufsen, der skal ikke spekuleres videre her.

Navnet Ronnum ses i følge TRAP kun i Skarrild sogn, dvs. Kristen Hansen Ronnum i Ringkøbing og hans bror Johan Ronum borger i Kbh. stammer vel fra Ronnum i Skarrild. Familien von Fuiren, der ses nedenfor, ejede gårde 1664 fx i nabosognet Brande.
Hans Ronnum 1610cc - 1650c+, ikke kendt (se flere Ronum i Nygaards Sedler, se Nermo).
Christen Hansen Ronnum †1699.03.02 Ringkøbing, handelsmand, arv gigantisk 7363 rigsdaler, ingen egne børn, bror Johans børn arver.
Gift 1698.03.03 med Mette Jepsdatter Tarm. Bror til Lars Jepsen Tarm borger i Varde.
Johan Hansen Ronum, købmand, borger i Kbh. †1688.12.10 Kbh.
Gift 1. 1676c Maria Jacobsdatter Fuiren *1655c †1684.09.15 St Nicolaj, Kbh. datter af Rhinsk Vinhandler Jacob von Fuiren (Fuiren fra moderen) †1676.12.19 og Else Christophersdatter Trøner *1635c †1672.03.02 St. Nicolaj, Kbh.
Gift 2. 1685 med Birgitte Albersdatter Altewelt *1654 Ringsted †1717 Moss, Norge.
Børn født i Kbh., ses efter 1699 mest omkring Ringkøbing:
Marie Johansdatter Ronnum gift 1703 med Jens Pedersen Aboe forpagter på Vennergaard Velling sogn.
Mette Johansdatter Ronnum †1726 Ringkøbing 1699 trolovet med Laurids Jensen †1726-.
Hans Johansen Ronnum 1704 bevilliget egen værge.
Else Johansdatter Ronnum, lever 1699.
3 Fæsterliste Ronnum
4 Ejerliste Ronnum
5 Familier med børn Ronnum

Skarrild Ronnum begynder her ↓
1605 Oluf Christensen †1631+.
Oluf Christensen skænkede i 1605 to bronze lysestager til Skarrild kirke. Disse findes stadig fire hundrede år senere (2016) på alteret i Skarrild kirke. Han er i årene 1621-30 kirkeværge for kirken. Dette ses Skarrild kirkes regnskabsbog.
I 1631 hævder Oluf Christensen at Peder Jensen i Skarrild By skylder (rester) 4 skæpper rug i kirketiende (som Oluf vel enten skal opkræve eller har forpagtet, Viborg Landstings Dombog 1631.01.15) :

... var skikket Peder Jensen i Skarrild og havde stævnet Oluf Christensen i Ronum for en dele, han lader sig af berømme, han nogen tid siden til Hammerum herreds ting over ham forhvervet har, anlangende nogen kirketiende, Peder Jensen skulle reste med til ham at udgive på Skarrild kirkes vegne, uanseet ikke skal kan bevises, Peder Jensen skal reste med tiende til ham eller fornævnte kirke, så mødte Oluf Christensen med samme delsbrev af Hammerum herreds ting 18/7 1629, bemeldende Christen Lauritsen i Ronum på sin fars vegne iblandt andet at have ladet fordele Peder Beg for rug 4 skæpper: så og efterdi der tvistes om Peder Jensen er pligtig samme rug at betale eller ej, og ikke nogen dom tilforn til Hjemtinget derom er udganget, men Peder Jensen dog før er delt blevet, da finder vi efter sådan lejlighed Peder Jensen af den dele kvit at være.

I den anledning skal han have kaldt Peder Jensen i Skarrild By "en tyv" på kirkegården og skal have ladet modvidner sværge noget (Viborg Landstings Dombog 1631.01.15) :

... var skikket velb Ulrik Sandberg til Kvelstrup, KM befalingsmand på Lundenæs, hans visse bud Christoffer Hansen, ridefoged der sst, og havde stævnet Oluf Christensen i Ronum for en uendelig landstings dom, han lader sig af berømme at have bekommet over nogle vidner, som skal være over Peder Jensen i Skarrild forhvervet, for han skulle have kaldt Peder Jensen i Skarrild en tyv på Skarrild kirkegård i menighedens forsamling, uanseet fornævnte vidner ikke alle så lovlig at være stævnet, som det sig burde: så og efterdi samme landstings dom ikke lyder ydermere, indtil sagen blev stævnet på ny, og det nu sket er, da bør den ikke længere magt at have.

Altså en dom Oluf Christensen havde bekommet bliver underkendt fordi vidnerne ikke var lovlig stævnet.
Formodet søn:
?Christen Olufsen *1600cc Ronnum, overtager gården først, se nedenfor.

Skarrild Ronnum
1635cc Christen Olufsen *1600cc Ronnum? †1659c Nørre Snede.
Se dette afkald (Brejl Vrads Tingbog #32):
19. september 1660
32 - fol.24B - afkald
Afkald til Karen Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Lindet [i Vester sogn] fra Jens Christensen, født i Ronnum [i Skarrild sogn] og bror Christensen for arv efter far Christen Olufsen i Nørre Snede og efter halvbrødre Christen Christensen og Peder Christensen, begge sst.
hvor Jens Christensen, der forlover sig 1661 (se under Ronnum generelt ovenfor), antaget ca. 26 år gammel, så skal Christen Olufsen være i Ronnum 1635cc.
Christen Olufsen flytter fra Ronnum til Nørre Snede sogn, hvor han dør 1659c.
Børn med 1. kone:
Christen Christensen se afkaldet 1660.
Peder Christensen se afkaldet 1660.
Børn med 2. kone:
Jens Christensen Ronnum *1635cc Ronnum, senere vel Vester sogn.
Gift 1661 med Sidsel Mikkelsdatter *Store Thorlund, Ejstrup datter af Mikkel Jensen †1659c og Karen Jensdatter †1659c Store Thorlund.
NN Christensen, bror til Jens, nævnt i afkaldet.


Den østre gård, 4 0 1 1
Skarrild Ronnum østre gård, 4 0 1 1
1666 — 1683+ Jens Mikkelsen *1630cc Store Thorlund, Ejstrup †1683+ søn i Store Thorlund af Mikkel Jensen †1660c og Karen Jensdatter †1660c.
Jens Mikkelsen fæster Risager i Vester sogn før 1662 hvor han ses i matriklen. Risager sælges 1666 til Jochum Normand som selv vil bo på og føre gården og beder Jens om at flytte, hvilket denne gør i 1666 til Ronnum i Skarrild. Jochum Normand skylder ham 47 slettedaler, hvorfor der stævnes (Brejl Nørvang Tingbog #662):
3. februar 1669
662 - fol.17 - gæld
Jens Mikkelsen i Ronnum [i Skarrild sogn] stævner Jochum Nordmand til Risager for 47 slettedaler til rest efter obligation af 27.5.1666, da Jochum Nordmand til Dubnitz bad Jens Mikkelsen om at fraflytte Risager, fordi han selv ville bo der. Obligationen er medunderskrevet af Peder Christensen, byfoged i Horsens.
(Sml. lbnr.684).
Børn:
Mikkel Jensen *1663c-.

Skarrild Ronnum østre gård, 4 0 1 1
1689- Mikkel Jensen *1663c- søn af formand.
Ses i synet af Nørre Karstoft af august 1689 - efter i 1688 forpagteren var undviget og ejeren havde forladt gården - hvor Mikkel Jensen for herredsfogeden Knud Pedersen (Søltoft) har plovet, sået, høstet og lavet markarbejdet på dennes bekostning. Amtmanden Jørgen Grubbe Kaas vil vide, hvad herredsfogeden har tjent ved det.

Skarrild Ronnum østre gård, 4 0 1 1
1695- — 1705+ Thomas Jensen
Han ses 1695 i Ronnum i oversigten i Hammerum Tingbog over sognemændene i Skarrild sogn.
Udskrift Niels Munksgaard 2011:
Mandtal Skarrild - Arnborg, jan. 1744
Sr. Paasche - Bechsgaard - Peder Graversens Dtr: Sl. Jens Thomsens Encke - Hendes gl. Fader, som er gl: af fældig og indtet kand fortiene.
- 1 Huuskoene, Som faar af de fattiges Korn.
Se tråd hammerum-herred.dk.
Denne Jens Thomsen formodes at være hans søn.
Børn:
?Jens Thomasen (Bechtoft) *1700cc Ronnum †1743- Bæksgaard.
Gift med NN Pedersdatter, datter af Peder Graversen †1753.06.21 Bæksgaard og ?(Sidsel Pindvig †1743.09.02).
Børn:
Thomas Jensen *1727.09.14 ?Bæksgaard.
Dødfødt 1729.
Gravers Jensen *1730 Bæksgaard †1794.06.14 Lille Fjeldstervang, Vorgod. Gift med Mette Nielsdatter *1733c †1812.01.05 Lille Fjelstervang.

Skarrild Ronnum østre gård, 4 0 1 1
1705 — 1709 Peder Lillelund Madsen.
Gift med Elle Thomasdatter (ses i Landstingsskøde 10. april 1709).
Ejer, tog ophold i gården, men har næppe drevet den.

Skarrild Ronnum østre gård, 4 0 1 1
1719- — 1743+ Christen Nielsen (Ronnum) *1690cc †1758.03.10 Ronnum.
Gift med Maren Christensdatter *1683c †1760.12.06 Ronnum.
Han ses i Thyregod/Vester kirkebog 1719, hvor hans kone bærer Knud Andersens i Lindet i Vester sogn søn Christen. Knud Andersens kone hedder eventuelt Malene Christensdatter, kunne dermed være en søster til Maren.
Han skrives i pantebrevet 1742 som fæster i Ronnum, men i juli 1743 i Skattemandtalle skrives han stadig på gården men "en søn fæster". I 1753 er han vurderingsmand paa Nørre Karstoft i skiftet efter ejeren birkedommer Peder Paaske.
For konens navn Maren se #2206 i 1749, præsten: Maren Ronnum bærer, degnen: Christen Nielsens kone bærer, se begravelsen #6276 for identifikation.
Børn:
NN Christensdatter *1710c hun bærer i 1726, evt. samme datter fadder 1732.
Niels Christensen *1715cc Ronnum, overtager fæstet, se nedenfor.
Simuleret Folketælling 1743 Ronnum Christen Nielsen Ronnum Ejer: Lichtenberg
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1743100Christen Nielsen Ronnum50cc1744 juli er ejeren Birkedommer Paaske i Hastrup Mølle.1690cc  1758 Ronnum Skarrild  
kone 99? Christen Nielsen Ronnums kone   1743+   
søn174399Niels Christensen29c 1715cc    
dat.174498? Christensdatter Syster1710c   Ikke i 1743, men i juli 1744. Hun bærer i 1726.


Skarrild Ronnum østre gård, 4 0 1 1
1743 Niels Christensen (Ronnum den Ældre) *1714.02c †1792.06.17 (ved søn Niels Nielsen Ronnum den Yngre) Silstrup, Skarrild, søn af formand.
Gift 1744c i Brande? med Kierstine Nielsdatter *1720c Brandholm, Brande †1782.05.12 Ronnum datter af forpagter på Brandholm Niels Pedersen Sandfeld *1686- Store Sandfeld, Brande †1736 Brandholm, Brande og Anne Jensdatter *1687.05.05 Omvraa, Sønder Omme †1736+.
Se skifte efter Niels Pedersen Standfeld specielt afkaldene fra 1745.
Niels Christensen Ronnum den Gamle fadder 1782 i Silstrup ved sønnen Niels Nielsen Ronnum.
Børn:
Anne Mari *1747.08.06 Ronnum †1748.01.11 begravet fire måneder gammel..
Dødfødt 1749.03.09c Ronnum begravet 1749.03.14.
Anne Nielsdatter *1750.02.11 Ronnum.
Bærer ved broderen Niels Nielsen Ronnum i Silstrup i 1782 og 1792 men ikke set i FT 1787 eller FT 1801 i Skarrild.
Niels Nielsen Ronnum *1752.09.10 Ronnum †1812 Silstrup.
Gift med Sidsel Christensdatter *1749.02.09 Pindvig, Skarrild datter af Christen Pedersen Pindvig *1717c †1765.10.05 Pindvig.
Bosat i Silstrup i Skarrild.
Maren Nielsdatter *1756.09.26 Ronnum.
Christen Nielsen kaldet Ronnum *1759.07.25 Ronnum †1789.11.06 Selstrup, Skarrild.

Skarrild Ronnum østre gård, 4 0 1 1
1762c Anders Pallesen
Martin Olesens tekst:
Peder Pedersen køber 4/4 1762 sin fæstegård til selveje af sn. Poul Østergaard til Nr. Karstoft og sælger den igen 1/5 1773 til sin kære nabo Søren Pedersen, Ronnum. Niels Christensen blev afløst af Anders Pallesen, som ligeledes købte gården til selveje ...
kan læses sådan at Anders Pallesen også i 1762 køber denne gård til selveje.
Børn:
Søren Andersen *1769?.


Skarrild Ronnum vestre gård, 4 0 1 1
Den vestre gård, 4 0 1 1
1631- Las Michelsen †1666+.
Lars Michelsen ses indirekte i 1631 som far til Christen Lauridsen i dommen nedenfor, han er allerede i 1631 ejeren af kirketienden åbenbart (Viborg Landstings Dombog 1631.01.15) :

... var skikket Peder Jensen i Skarrild og havde stævnet Oluf Christensen i Ronum for en dele, han lader sig af berømme, han nogen tid siden til Hammerum herreds ting over ham forhvervet har, anlangende nogen kirketiende, Peder Jensen skulle reste med til ham at udgive på Skarrild kirkes vegne, uanseet ikke skal kan bevises, Peder Jensen skal reste med tiende til ham eller fornævnte kirke, så mødte Oluf Christensen med samme delsbrev af Hammerum herreds ting 18/7 1629, bemeldende Christen Lauritsen i Ronum på sin fars {antaget at være Las Michelsen} vegne iblandt andet at have ladet fordele Peder Beg for rug 4 skæpper: så og efterdi der tvistes om Peder Jensen er pligtig samme rug at betale eller ej, og ikke nogen dom tilforn til Hjemtinget derom er udganget, men Peder Jensen dog før er delt blevet, da finder vi efter sådan lejlighed Peder Jensen af den dele kvit at være.

Las Michelsen var 1660-66 kirkeværge for kirken, som Skarrild kirkes regnskabsbog fortæller. I 1660 havde han Skarrild sogns kirketiende i fæste sammen med præsten i Skarrild og Arnborg Peder Pedersen Sommer.
Dommen synes at sige at Oluf Christensen i 1631 havde del i kirketienden.
Set barn:
Christen Lauridsen *1613c-
Ses i Viborg Landstings dom den 15. januar 1631.

Skarrild Ronnum vestre gård, 4 0 1 1
1683- — 1705+ Jens Jensen *1660cc- †1705+.
Jens Jensen ses i Markbogen 1683, hvor ejeren er sognepræst Ølstrup og Hover Niels Kjeldsen Ulfborg. I skiftet efter præsten i 1687 overgår Ronnum til søsteren Karen Kjeldsdatter, der er gift med sognepræst i Hvorning Mourids Olesen. Jens Jensen repræsenterer i 1692 en anden søsters, Anne Kjeldsdatters, interesser om gods (vel Nørre Karstoft) og jord i Skarrild på Hammerum herreds ting.
Jens Jensen ses igen i skødet 1705.07.16 fra en mand i Vinkel til Peder Madsen Lillelund.

Skarrild Ronnum vestre gård, 4 0 1 1
1713- — 1725+ Peder Pedersen Ronnum den Ældre *1672cc †1759.05.12 Ronnum (87 år).
Gift med hans kone *1690c †1761.08.28 Ronnum.
Ses første gang i skiftet efter Peder Olufsen i Silstrup, Skarrild 1713.07.04.
Kendt barn:
Peder Pedersen Ronnum den Yngre *1703c, overtager gården, se nedenfor.
Simuleret Folketælling 1743 Ronnum Peder Pedersen Ronnum Ejer: Lichtenberg
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1743100Peder Pedersen Ronnum den Ældre 58cc1744 juli er ejeren Birkedommer Paaske i Hastrup Mølle.1685cc  1759 Ronnum Skarrild  
dat. 98? Pedersdatter12+ 1731- Ronnum Skarrild   
søn174398Peder Pedersen Ronnum den Yngre40c 1703c Ronnum Skarrild 1791 Søby- Mellem Rind. Gift 1. Maren Nielsdatter af Øvig, 2. med Malene Knudsdatter. Overtager gården, flytter 1770c til Mellem Søby, Rind.
søn 98? Pedersen 1 Søn til som er Skoleholder j Sognet.1723- Ronnum Skarrild  Ingen skoleholder Pedersen i 1743 identificeret.


Skarrild Ronnum vestre gård, 4 0 1 1
1741- Peder Pedersen Ronnum den Yngre *1703c †1791.10.27 Søby, Rind (ved datter Maren), søn af formand.
Gift 1. med Maren Nielsdatter *1729.04.03 Øvig †1765.12.18 Ronnum datter af Niels Nielsen *1697c †1771 Øvig og Johanne Pedersdatter *1709c †1750.08.22 (skifte) Øvig.
Gift 2. med Malene (Magdalene) Knudsdatter *1717c †1784.07.12 Mellem Søby, Rind.
I 1753 er han vurderingsmand i Nørre Karstoft i skiftet efter Peder Paaske. Dette i øvrigt sammen med aftægtsmanden Christen Nielsen på den anden gård i Ronnum.
Familien flytter til Mellem Søby i Rind sogn 1771+. Han ses som fadder i Mellem Søby 1774.
En Kirsten Pedersdatter får i 1774 i Mellem Søby en søn Peder med udlagt barnefader Niels Gjødesen i Mellem Søby. Peder Ronnums kone bærer og Peder Ronnum er fadder. Kirsten Pedersdatter kan formodes at være datter af Peder Ronnum.
Børn:
Christen Pedersen *1750c (ikke set døbt i Skarrild) †1765.12.18 Ronnum, 16 år.
?Ane Pedersdatter *1750c †1774.01.29 Ronnum, 24 år.
Maren Pedersdatter *1760.07.20 Ronnum, konf. 1778 Rind.
Gift 1784.11.19 i Rind med af Borup, Brande Palle Nielsen *1749c ?Borup.
FT 1787 bosat Mellem Søby, Rind. FT 1801 kaldet Peder Nielsen.
Børn:
Kirsten Marie Pedersdatter *1788 Mellem Søby †1802.05c.
Maren Margrethe *1782 †5 uger, tvilling.
Niels *1785 †7 uger, tvilling.
Niels *1791 †10 uger.
Peder Pedersen *1761.12.26 Ronnum.
Johanne *1764.11.04 Ronnum †1764.12.03 14 dage gammel.
Niels Pedersen *1765.12.22 Ronnum, konf. 1783 i Rind.


Skarrild Ronnum hele gården, 8 0 2 0
Hele gården, 8 0 2 0
1770c Søren Pedersen Ronnum *1732c ?Sigten, Bording †1805.01.02 Ronnum.
Gift 1. 1758.07.16 i Them kaldet Søren Pederss fra Seiten (Sigten) i Bording sogn med enken efter Peder Simonsen (to børn) Maren Rasmusdatter *1717.12c †1788.04.04 Ronnum.
Gift 2. 1792.10.07 i Skarrild med Anne Marie Andersdatter *1758.03.22 Nørre Green, Skarrild †1833.04.10 Nørre Green datter af Anders Nielsen *1728c †1776.03.17 (skifte) Grene og Maren Andersdatter *1726.10.27 Grene †1797 Skarrild.
Søren Pedersen Ronnums 1. kone Maren Rasmusdatter har i 1788 i skiftet efter hende en søn Simon Pedersen i Kbh. og en datter Maren Pedersdatter gift med skoflikker Christen Nielsen Hove i Sønder Felding. Søren Pedersen er ikke fra Skarrild.
Søren Pedersen Sigten skrives i 1758, da han gifter sig med hans 1. kone i Them, af Sigten i Bording sogn, hvor han muligvis er født (tak til Ruth Neumeister 2017). Han kaldes i Skarrild altid Ronnum ikke Sigten.
Them kirkebog 1758, AO opslag 360:

d 16 Jul trolovet Søren Pederss fra Seiten (Sigten) i Bording Sogn og Maren Rasmusd af Them deris Forlover vare Thomas Dreier og Hagen Skræder bege af Them.
d 8 Decembr blev Søren Pederss og Maren Rasmusd fra Seiten i Bording Sogn viede.

Søren Pedersen Ronnum kommer først til Skarrild i 1770, har altså boet 1758-69 i et andet sogn.
Anders Pallesen købte hans gård til selveje vel 1762 af Poul Østergaard på Nørre Karstoft. Han sælger den i april 1770 til Søren Pedersen.
Peder Pedersen den Yngre købte april 1762 hans gård til selveje af Poul Østergaard på Nørre Karstoft og solgte den i maj 1773 videre til hans nabo Søren Pedersen Ronnum, der dermed kom til at eje hele gården.
I skiftet efter Maren Rasmusdatter 1788 ses, at Ronnum var en stor og rig gård med hartkorn 8 0 2 2 værdi 350 rigsdaler. Besætningen var rigtig stor: 2 heste, 7 køer, 4 stude, 9 ungnød, 70 får, 20 lam og 10 geder og bukke.
Søren Ronnum handlede med gårde.
DatoHvadRigsdalerHartkornBeskrivelse
1770.04.26 købt 195 4 0 1 1 Gaard i Paarup By, Assing
1770.08.26købt4 0 1 1Østre gård i Ronnum af Anders Pallesen.
1770.08.26 købt 195 3 0 0 2 Gaard i Paarup By, Assing
1771.04.22 solgt - 0 4 0 0 Et sted i Paarup, Assing til Peder Pedersen Fruergaard (af Sønder Felding).
1773.05.01købt4 0 1 1Vestre gård i Ronnum af Peder Pedersen den Yngre.
1775.06.20 købt 21 0 0 5 1 Hus i Silstrup, Skarrild.
1775.12.06 købt 63 - 2de og 4de part i Ronnum, Skarrild.
1775.12.09 solgt - 3 1 0 5 Halve Søndergaard i Gammel Arnborg til Niels Madsen Skovbjerg.
1776.06.01 solgt 76 0 5 2 0 Sted i Gammel Arnborg til Christen Nielsen.
1776.07.25 købt ?1 2s ?0 ¾ 0 0 ¼ part i Skarrild Grene.
1784.06.04 købt 60 - Et stykke eng fra Peder Andersen, Lille Hjøllund, Arnborg til Søren Ronnum.
1784.09.28 købt - - Gaard i Skarrild Grene, auktionsskøde.
1784.10.02 købt - - Gaard i Skarrild Grene, auktionsskøde.
1785.06.11 udlån 120 - Lånt af Søren Ronnum til Thomas Madsen, Lille Hjøllund, Arnborg.
I 1782 er han til auktion i Usseltoft i Brande og man kan se hvilken købekraft manden har:

AntalBeskrivelseRigsdalerMarkSkil.
12 faar med lam og 7 faar 10 1 2
ploug med tilbehør lydl 4
en hør le lydl 2
3 hamre og harested 1 6
1 ringere Hæst tøy 1 6
1 par hæste dækkener lydl 5
1 endnu mindre kar med Jerngjord 2 1
1 brun vælt lydl 15
noget andt jærn 1 14
3 Forker 1 6
1 gamelt Skiæppe 7
I ALT 16

Maren Rasmusdatter børn med 1. mand Peder Simonsen (se tråd) vel søn af Simon Andersen (fadder 1745):
Maren Pedersdatter *1745.05.23 Them †1801+
Trolovet 1779.02.02 i Borris med enkemand skoflikker Christen Nielsen Hove *1737c.
I skiftet 1788 i Sønder Felding. I FT 1787 i Mindstegaard. I FT 1801 i Vesterbjerre, Sønder Felding, hvor hun beskrives som væverske.
Simon Pedersen *1748c (ikke set født i Them).
I skiftet 1788 i Kbh. 40 år gammel. Ikke identificeret i FT 1787 Kbh.
Søren Pedersens børn med 2. kone Anne Marie Andersdatter:
Dødfødt 1793.
Peder Sørensen *1795.09.11 Ronnum †1857.04.19 Døvling, Skarrild.
Gift 1819.11.07 med Mette Jensdatter *1799.03.25 Tarp, Brande †1874.05.04 Ronnum datter af Jens Pedersen Kiergaard/Nedergaard *1763.02.06 Adsbøl, Strellev †1821.11.13 Døvling og Maren Pedersdatter *1756.02.01 Nørtarp, Strellev †1836.07.11 Døvling.
Maren Sørensdatter *1797.04.26 Ronnum †1877.05.03 Assing.
Gift 1816.11.09 i Skarrild med enkemand Jens Andersen (Paarup) *1781c Hvollig, Borris †1863.03.09 (fattiglem) Bukkær, Assing søn af Anders Jensen *1728.09.29 Bølling †1814.04.07 Bølling og Voldborg Andersdatter *1747.09.29? Borris †1815.12.22 Borris.
Jens Andersen fik i 1812 skøde på Søndergaard i Paarup Assing, men handelen annuleres. Han var gift to gange: 1. gang 1814 i Assing med Lars Jensen Gaardsvigs enke Karen Rasmusdatter †1815.07.01 Paarup, 2. gang med Maren Sørensdatter ovenfor.
Parret bor først i Paarup i Assing sogn men flytter i 1820 til Grene i Skarrild sogn, hvor Maren Sørensdatter kommer fra. I 1828 flytter de tilbage til Paarup i Assing sogn, hvor de får et sted, der ejes af Assing sogn. I 1855, da han er 76, magter Jens Andersen forståeligt ikke mere at drive stedet.
(Tak til Ruth Neumeister 2017).
Børn:
Søren *1817.10.12 Paarup, Assing †1823.11.13 Grene Skarrild 6 år gammel.
Anders Jensen *1819.09.05 Paarup Assing.
FT 1840 Skrædder hjemme i Harreskov, Assing.
Karen Jensdatter *1821.07.21 Grene, Skarrild.
FT 1840 Skrædder hjemme i Harreskov, Assing.
Jens Søndergaard Jensen *1823.07.12 Grene,Skarrild.
Voldborg Marie Jensdatter *1825.09.06 Grene,Skarrild.
Søren Jensen Ronnum *1827.12.16 Grene,Skarrild.
FT 1855 snedker hejmme i Harreskov, Assing.
Folketælling 1787 Ronnum Søren Pedersen   1.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer mand 1Søren Pedersen Ronnum521732c  1805 Ronnum Skarrild Skifte.
kone 1 2Maren Rasmusdatter701717c  1788 Ronnum Skarrild Hun var 1. gang gift med Peder Simonsen med to børn.
kones dat. dat. Anne Marie Christensdatter61781c   Den formodede fader set 1788 Christen Nielsen Hove i Sønder Felding gift med Maren Pedersdatter datter af Maren Rasmusdatters og Peder Simonsen. Denne pige Anne Marie ikke set født i Sønder Felding, Skarrild, Arnborg, Sønder Omme eller Brande.
tj-pige Maren Sørensdatter321755c    
tj-karl uJens Blæsbjerg641723c   Af Brejning sogn, hvor konen er. Ikke Blæsbjerg i Brande sogn. Konen ikke identificeret.
tj-dreng Erik Pedersen91778c   Ikke set født i Skarrild, Arnborg eller Brande.

Folketælling 1801 Ronnum Søren Pedersen Ronnum   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 2Søren Pedersen Ronnum681732c  1805 Ronnum Skarrild Skifte.
kone 21Anne Marie Andersdatter431758 Nørre Grene Skarrild 1833 Nørre Grene Skarrild Dåb nr.2277
*1758.03.22 Nørre Green, Skarrild †1833.04.10 Nørre Green
søn Peder Sørensen61795 Ronnum Skarrild 1857 Døvling Skarrild *1795.09.11 Ronnum †1857.04.19 Døvling, Skarrild.
dat. Maren Sørensdatter41797 Ronnum Skarrild 1877 Assing *1797.04.26 Ronnum †1877.05.03 Assing
tj-karl Peder Christian Larsen231778 Hessekvig Skarrild  Dåb nr.2461
*1778.09.27.
tj-pige Anne Marie Villadsdatter221779c    
tj-pige Marianne Pedersdatter141786c   Ikke set født i Skarrrild.


Skarrild Ronnum hele gården, 8 0 2 0
1805 Jens Andersen Traberg *1770.11.11? (ud fra alder i FT 1787) Traberg, Borbjerg †1845 Assing? søn af Anders Bertelsen (Søndergaard?) *1721c og Edel Jensdatter *1741c Skave?, Borbjerg.
Gift 1. med første kone.
Gift 2. 1805.07.08 i Skarrild med Anne Marie Andersdatter enke efter formand, se ovenfor, skilt 1810.11.20.
Gift 3. 1811.11.10 i Sønder Felding med Lydia Birgitte Hegelahr *1784.08.24 Skarrild Præstegaard datter af præst i Skarrild og Arnborg Nicolaus Hegelahr *1746 Hassing †1822.02.23 Gjellerup og Maren Andersdatter Skovby *1744.08.16 Skovby, Ikast †1811.08.31 Skarrild.
Jens Andersen Traberg ses som ugift avlskarl FT 1801 i Krogdal Hovedgaard i Nørre Felding sogn angivet 26 år gammel. Kort efter 1801 må han være blevet gift 1. gang for i juli 1805 kaldes han enkemand, da han gifter sig med Anne Marie Andersdatter på den store gård i Ronnum i Skarrild.
Skilsmissen 1810 ses i Nygaards Sedler. Ægteskabet med Anne Marie Andersdatter ophæves, fordi Jens Traberg har besvangret Lydia Birgitte Hegelahr. En betingelse er, at han i løbet af det næste år ikke må gifte sig med Lydia.
I vielsen 1811 i Sønder Felding kaldes han Sr. Senior. At Jens Traberg og Lydia Hegelahr vies i Sønder Felding kunne betyde, at hendes far præsten Nicolaus Hegelahr ikke har villet vi hende i Skarrild kirke.
I 1814 kaldes han Møller i Assing. I FT 1834 sidder han i Mosgaard i Assing og kaldes "Velædle" og "For kort tid siden møller i Kibæk Mølle". Han og Lydia har da fem børn hjemme. I FT 1845 i Mikkelborg et hus i Assing med to børn Hjemme Sidsel 31 og Ane Elisabeth 19 begge almisselemmer.
Barn før ægtesskab med Lydia Birgitte Hegelahr:
Christian Gudum Jensen *1810 Ronnum, Skarrild.
Kaldes i FT 1850 Møllebygger og bor ugift i Lundsgaard, Skarrild. Måske er denne Christian Gudum død ung, og Christian Gudum der ses i FT 1834 Mosgaard, Assing *1818c.
Kendte børn efter ægtesskab med Lydia Birgitte Hegelahr:
Maren Jensdatter Traberg *1812c.
Gift 1832c i Olling, Assing med blytækker Just Christensen Thorning *1805c.
Entreprenør ved Clasonsborg i Skarrild, da fabrikken blev bygget 1837. Marens bror Christian Gudum lærte blystøbning ved ham (H. P. Hansen).
Sidsel Skogaard Traberg *1814c FT 1845 almisselem ved forældrene.
Nicoline Hegelahr Traberg *1815c.
Gift 1846c med Christian Bertelsen *1824c Ringkøbing.
FT 1855 bosat i et hus i Vesterby, Rindom.
Johanne Jensdatter Traberg *1823c Assing.
Gift 1846c med gårdmand Terkel Nielsen *1825c Rindom.
FT 1860 bosat i en gård i Rindom.
Ane Elisabeth Traberg *1826c FT 1845 almisselem ved forældrene.

Skarrild Ronnum hele gården, 8 0 2 0
1812 Peder Pedersen (Gammelgaard) *1765c Egvad †1848.01.17 Ronnum søn af Peder Pedersen *1730c Egvad †1810 Gammelgaard, Skarrild og Karen Nielsdatter *1730c Lyne †1811 Gammelgaard.
Gift 1792.04.10 med Else Kirstine Terkelsdatter *1774.07.26 Sønder Karstoft, Skarrild †1848.03.19 Ronnum datter af Terkel Jensen *1747c †1820.12.14 Sønder Karstoft og Anne Jensdatter *1743c †1830.02.08 Sønder Karstoft.
Peder Gammelgaard og Else Kirstine Terkelsdatter drev først Gammelgaard i Skarrild By fra 1792 - 1812. Derefter overtog de Ronnum som er en større gård end Gammelgaard.
Han var sognefoged fra før 1799 og til efter 1820, hvor følgende fandt sted. Rakkeren Johannes Axelsen må have stjålet en del i Skarrild, for han skal bevogtes i Uhre i Ikast sogn, hvor han er blevet sat fast med håndjærn, på Skarrilds bekostning. Herredsfogeden har beordret, at han skal bevogtes af tre mænd.
Fra søndag (påskesøndag 2. april 1820) middag til mandag middag bestrides vagtholdet arrangeret af Peder Gammelgaard i Ronnum, Niels Christian Hauge på Nørre Karstoft og Laust Christian i Egebjerg, fra mandag til tirsdag middag af Erik Terkelsen og Knud Jensen i Sønder Karstoft og Laust Bektoft i Bektoft altsammen i Skarrild sogn.
Påskedag kom Ib Pedersen, Peder Gammelgaards søn, fra Ronnum og en tjenestekarl fra Nørre Karstoft til indsidder Christen Olesen i Østerhøgild Hus i Rind, som trængte hårdt til at tjene en skilling. Han påtog sig at leje to mænd til for i alt 3 Rigsbankmark og mad til to dage og tre lys (vel tællelys). De to mænd var gårdmand Jens Pedersen Bjerg i Ikast og indsidder Niels Nielsen Tyvkjær af Lægsgaard. Mandag aften klagede Jens Bjerg, der var over 80, over smerter i øjnene og lagde sig til at sove i et kammer, mens Niels Tyvkær sagde han kunne selv holde vagten. I vidneudsagnene nævnes Christen Olesen ikke som tilstedeværende i huset, der var altså kun to mand om vagten, ikke tre. Niels Tyvkær forklarer at Jens Bjerg og ham mente det kunne de to sagtens selv klare.
Klokken 4 er tællelyset brændt ud og Niels Tyvkær går ud i køkkenet for tænde et nyt og lægge tørv på. Han går så ud af huset vel i et ærende højest et halvt kvarter, kommer tilbage og ser at arrestantens tøj er væk. Han vækker ikke de andre, slår ikke alarm, men løber ud af huset for at indhente den undvigne — her bliver man studsig, forklaringen hænger ikke godt sammen. Først kl. 5, da Jens Bjergs datter kommer til huset, slås alarm, men Johannes Axelsen er ganske væk.
Christen Olesen, Niels Tyvkær og Jens Bjerg bliver grundigt forhørt på herredscontoret i Højris i Ikast, hvordan dette kunne gå til. Det nævnes ikke, hvorfor Johannes Axelsen blev arresteret.

I FT 1834, se nedenfor, er Peder Pedersen Gammelgaard blevet 67 år gammel, men han holder seks voksne børn hjemme til at gøre arbejdet: pigen Anne og fem sønner i aldrene 18 - 32.
I FT 1840 har sønnen Knud Pedersen overtaget gården Ronnum og kun broderen Jens Jørgen er stadig hjemme foruden forældrene på aftægt.
Børn med tilknytning til Ronnum, for de andre børn se Gammelgaard:
Knud Pedersen *1810.03.13 Gammelgaard, overtager Ronnum, se nedenfor.
Else Marie *1812.09.02 Ronnum †1815.09.04 Ronnum tre år gammel.
Jens Jørgen Pedersen *1815.12.13 Ronnum.
Gift 1841c med Mette Kirstine (Stine) Christensdatter *1825.09.24 Vildbjerg
Tjener FT 1840 ved broderen Knud her i Ronnum. Bosat Lille Vorslunde.
Folketælling 1834 Ronnum Peder Pedersen Gammelgaard   25 en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Peder Pedersen Gammelgaard671767c Forsum? Egvad? 1848 Ronnum Skarrild †1848.01.17
kone 1Else Kirstine Terkelsdatter601774 Karstoft- Sønder Skarrild 1848 Ronnum Skarrild Dåb nr.2416
*1774.07.31 †1848.03.19
dat. Anne Pedersdatter341799 Gammel- gaard Skarrild 1850-5 Tarp Sønder Felding Dåb nr.2698
*1799.11.29 †1850-55. Gift 1837.03.12 i Skarrild med Frederik Jensen af Tarp i Sønder Felding *1793.11.29 Tarp †1862.09.16 Tarp.
søn Peder Pedersen Ronnum321802 Gammel- gaard Skarrild 1889 Skarrild- Grene Skarrild Dåb nr.2721
*1802.04.08 †1889.04.14 Skarrild-Grene. Husmand i Skarrild Grene, gift 1839c med Kirsten Andersdatter *1817c Sønder Felding.
søn Niels Pedersen Ronnum301804 Gammel- gaard Skarrild 1870+  Dåb nr.2738
*1804.03.07. FT 1845 husmand i Fasterholt i Arnborg sogn FT 1850 Skibbild, Arnborg. FT 1855-70 husmand i Kølkær i Rind. Gift 1842c med Ellen Marie Christensdatter *1821 Vorgod +1860-70 Kølkær, Rind. Niels Pedersen kaldes Ronnum i FT 1870 i Rind.
søn Peder Christian Pedersen281807 Gammel- gaard Skarrild 1860+  Dåb nr.2763
*1807.01.20. Gift 1838.11.18 Skarrild Mette Katrine Knudsdatter *1815.11 Lille Hjøllund, Arnborg †1860+ (vokset op i Øvig i Skarrild). Husmand i Ronnum.
søn Knud Pedersen251810 Gammel- gaard Skarrild 1889 Ronnum Skarrild *1810.03.13 Gammelgaard †1889.02.24 Ronnum, overtager gården Ronnum. Gift 1841c med Birte Iversdatter *1816.07.30 Hesselvig, Skarrild †1897.06.13 Ronnum.
søn Jens Jørgen Pedersen181816 Ronnum Skarrild 1903 Ulkind Ringive  *1816.12.13 Ronnum †1903.06.05 Ulkind, Ringive (begravet i Give kirkegaard). Gift 1841c med Stine Christensdatter *1825.09.24 Vildbjerg †1898.09.24 Ulkind, Ringive, bosat Lille Vorslunde i Give 1843-76.
LINK: Jens Jørgen Pedersen i Vorslunde i Give sogn.


Skarrild Ronnum hele gården, 8 0 2 0
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen.
1841.01.23 Knud Pedersen *1810.03.13 Gammelgaard, Skarrild †1889.02.24 Ronnum søn af formand.
Gift 1841.10.14 i Skarrild med Birte Iversdatter *1817.08.17 Hesselvig †1897.06.13 Ronnum, Skarrild. datter af sognefoged Iver Olesen Hesselvig *1779.06.27 Skovsende, Sønder Omme og Ane Malene/Lone Lauridsdatter *1785.06.28 Elkær, Skarrild datter af Laurids Jensen Elkær *1752.05.20 Bøvl, S. Omme †1820.10.06 Elkær, Skarrild og Birgitte Bendtsdatter *1755.05.19 Døvling (far Bendt Jensen).
Børn:
Peder Knudsen *1842c Ronnum.
Iver Knudsen *1844c Ronnum.
Else Kirstine Knudsen *1848c Ronnum, overtager gården, se nedenfor.

Skarrild Ronnum hele gården, 8 0 2 0
1877c Niels Lauridsen *1851.07.10 Gammel Arnborg †1920.04.27 Ronnum, Skarrild søn af Laurids Nielsen *1803.09.04 Gammel Arnborg †1884.10.12 Gammel Arnborg.
Gift 1877.09.27 i Skarrild med Else Kirstine Knudsen *1848.02.29 Ronnum †1920.04.27 Ronnum datter af formand.
Gårdmand matr. 13 Green ejerlav, Ronnum, Skarrild.
Niels Lauridsen har gården usædvanligt længe nemlig 40 år.
Børn:
Birgitte Lauersen *1880.01.23 Ronnum, tvilling †1952.01.06 Plejehjemmet i Give (begravet Skarrild).
Maren Lauersen *1880.01.23 Ronnum, tvilling †1959.05.26 De gamles Hjem, Herning sogn (begravet Skarrild).
FT 1901 væverske.
Husbestyrerinde flere steder. Ugift.
Knud *1878.05.25 Ronnum †1879.04.23 elleve måneder gammel.
Knud Ronnum Lauersen *1886.09.27 Ronnum overtager gården, se nedenfor.
Laust Peder Lauersen *1891.04.27 Ronnum.
FT 1901 hyrde.
Får 1912 gård matr. 13P udstykket fra faderens gård matr. 13A, det egentlige Ronnum. Se nedenfor.

Skarrild Ronnum hele gården, 8 0 2 0 ender her ↑ .

Skarrild Ronnum 13A begynder her ↓
Grene ejerlav, Ronnum, 13A hartkorn 1 5 2 ½.
1917.11.08 Knud Ronnum Lauersen *1886.09.27 Ronnum †1968.06.06 Ronnum søn af formand.
Gårdmand matr. 13a Green, Ronnum, Skarrild sogn. Ugift.
Skarrild Ronnum 13A ender her ↑ .

Skarrild Ronnum 13P begynder her ↓
Matr. 13P Ronnum hartkorn 1 0 1 2¼.
1912.09.19 Laurids Peder Lauesen *1890.04.27 Ronnum †1969.06.01 Ronnum søn af Niels Lauridsen på matr. 13A, se ovenfor.
Gift 1912.10.30 i Arnborg sogn med Ane Marie Madsen *1880.09.11 Vestre Kirkegaards Mark, Arnborg †1954.02.14 Ronnum datter af husmand af Vestre Kirkegaard Peder Madsen *1836.02.19> Gottenborg, Arnborg †1921.05.25 Ronnum og Kjerstine Pedersen *1840.05.21 Ronnum †1918.08.29 Ronnum.
Hartkornet svarer til omkring 50 tønder land.
Gårdmand matr. 13P Green, Ronnum, Skarrild sogn.
Skarrild Ronnum 13P ender her ↑ .

6 Andet
1631.01.15 Viborg Landstings dombog: Oluf Christensen i Ronnum. Christen Lauridsen i Ronnum på sin fars vegne.

SILSTRUP
1 Introduktion Silstrup
Navnet ses første gang 1648 som Sielstrup i følge TRAP, hvor den del af Silstrup længst væk fra Skjern Å mod vest kaldes Skarrild Overby. Pilgaard, der her er først som selvstændig gård, hører til denne del af Silstrup.
I Markbogen 1683 siges Sielstrup By at være 4 boel:
1.
Olle Nelsen
Jenß Christensen
til hør her Niels {præst Niels Kjelsen Ølstrup} i Ølstrup og Haauer Sogne
2.
Knud Christensen
Jacob Christensen
til hør Matis Lime i fridericia
3.
Christen Tomsen
Christen Christensen
Her Niels i Øllstrup og Haaurs Sogne
4.
Tomaß Nielsen
Nielß Tomasen
Her Niels i Øllstrup og Haaurs Sogne.

Lader Maalle i Kiebech og Skarild Vand Møller
2 Silstrup By generelt
3 Fæsterliste Silstrup By
4 Ejerliste Silstrup By
5 Familier med børn Silstrup By
Skarrild Silstrup halv af 2 4 0 2 begynder her ↓
Det halve af hartkorn 2 4 0 2. Første halvgård.
1683- Jens Christensen
Skarrild Silstrup halv af 2 4 0 2 ender her ↑ .

Skarrild Silstrup andet halve af 2 4 0 2 begynder her ↓
Det halve af hartkorn 2 4 0 2. Anden halvgård.
1660cc Oluf Nielsen †1691- Silstrup.
Gift med Birtte Andersdatter †1692+
Hammerums Tingbog 5. dec. 1691 (Jørn Jensens abstrakter):

5. dec Peder Pedersen Høgsvig boende i Døvling, 2 kaldsmænd Jørgen Knudsen og Niels Madsen i Tjørring, varslet afgangne Ole Nielsen i Silstrup hans enke og arvinger, Peder Olesen, og Niels Olesen vedr. Ole Nielsens skyld til Peder Høgsvig 80 rdl som han var lovet i medgift med Johanne Olesdatter.

De 80 rigsdaler er blevet ham betalt samme måned som det ses:

1692 9. jan Peder Pedersen Høgsvig nu boende i Vester Døvling i Skarrild sogn i hånd tog sin hustrus broder Niels Olesen i Silstrup og gav på sin hustru Johanne Olesdatters vegne fuldkommen afkald efter hendes salige forældre Ole Nielsen i Silstrup, og Birgete Andersdatter. Havde fået fuld betaling af Niels Olesen og Peder Olesen.

Desvidere den 23. april 1692:

1692 23. apr For retten Peder Pedersen Høgsvig i Døvling, varselsmænd Mads Jensen Tjørring og Jens Jensen af Sivebæk, varslet Peder Pedersens søskende samt hans hustrus moder og bror. Jep Pedersen i Tjørring, Maren Pedersdatter i Sivebæk med hendes lavværge, Kirsten Pedersdatter Laurs Jørgensens i Lillelund, såvelsom hans børn Ole Pedersen, Per Pedersen, Jens Pedersen, Anders Pedersen, Anne Pedersdatter, Maren Pedersdatter, de umyndige med deres lavværge, også varslet hans hustrus moder Birgitte Andersdatter enke efter Ole Nielsen i Silstrup med hendes lavværge, Peder Olesen og Niels Olesen sst. vedr lovbud på den anpart selvejer bundegård i Tjørring han selv har påboet. Afhændes til hans kommende svoger Niels Christensen med hans datter Birgete Pedersdatter en 1/4 part på nær en 1/15 del af den hele gård kaldet Østergård. I dag 1. ting. .

Peder Pedersen Høgvig, der før boede i Tjørring sogn bor nu i 1692 i Vester Døvling i Skarrild Han ejede en del af en gaard i Tjørring, som han sælger i 1692 og maa derfor informere alle hans mors arvinger at de kan tage stilling til det. Hans søskende må være:
Jep Pedersen i Tjørring
Maren Pedersdatter i Sivebæk i Tjørring sogn
Kirsten Pedersdatter gift med Laurs Jørgensen i Lillelund i Herning sogn
Når man tager dette sammen med skifterne efter Oluf Nielsens sønner Peder 1713 og Niels 1725 har man meget af familie beskrevet.
Børn:
Johanne Olufsdatter.
Gift med Peder Pedersen Høgsvig.
Først bosat i en gård han ejer en andel af i Tjørring sogn, men flytter i 1792 til Vester Døvling i Skarrild sogn, hendes fødesogn.
Peder Olufsen †1713 Silstrup
Børn:
Birgitte *1695c †1712c Silstrup.
Anne Pedersdatter *1698c Silstrup
Oluf Pedersen *1702c silstrup, fadder 1737
Anders *1710, silstrup, vanfør.
Niels Olufsen *1675cc Silstrup †1725 Silstrup overtager fæstet, se nedenfor.

Skarrild Silstrup andet halve af 2 4 0 2
1695cc Niels Olufsen *1675cc Silstrup †1725 Silstrup.
Gift med Else Jensdatter †1725+.
Der er skifte efter Niels Olufsen i 1725:

62 Niels Olufsen i Silstrup i Skarrild sogn. 19.6.1725, fol.13B. E: Else Jensdatter. LV: Peder Pedersen i Ronnum i Skarrild sogn. B: Birgitte g.m. Jens Bentsen i Silstrup, Mette g.m. Mads Lauridsen i Skovbjerg i [Sønder] Felding sogn, Anne 22, Lisbeth 18.

Børn:
Birgitte Nielsdatter *1695cc Silstrup, gift med eftermand, se nedenfor.
Mette Nielsdatter *1700c- Silstrup †1749+ (ses i dåb #2208 i 1749).
Gift med Mads Lauridsen *1690c †1759 Skovbjerg, Sønder Felding.
I Skovbjerg i Sønder Felding, hans fødegård.
Kendte børn:
Niels Madsen Skovbjerg *1730.04.06 Skovbjerg †1799 Gammel Arnborg.
Gift med Ane Marie Jensdatter *1729c (ikke i Arnborg kirkebog) †1799 Gammel Arnborg.
Bosat Gammel Arnborg.
Mette Madsdatter*1745cc †1797 Velhusted, Assing.
Gift med Troels Andersen *1737c †1801 Olling Assing.
Bosat Assing.
Anne Nielsdatter *1703c, lever 1725.
Elisabeth Nielsdatter *1707c †1750.02.18 Filskov.
Gift 1726 i Skarrild med Anders Nielsen *1691.04.19 Filskov Sønder Omme †1763.08.03 Filskov søn af Niels Michelsen †1723.11.07 Filskov og kone (navn ikke kendt men forkert identificeret i internettet, se nedenfor).
Bosat Assing. Ægteskabsbevilling 1726:

Anders Nielsen Filschov af Omme sogn i Ribe stift Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
F: 4: G: A: W at wi have bevilget og tilladt at Anders Nielsen Filschov af Omme sogn og Elisabeth Nielsdatter Selstrup af Skarrild sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste Hospital udgive såfremt de denne bevilling agter at nyde.
Frederiksborg den 16 september 1726.

Hendes alder skrives i 1750 ved begravelsen som 43 år, hvilket passer nøjagtig med aldersangivelsen i hendes fars skifte.
Anders Nielsens mors navn er blevet fejl udledt af faderlisten i dåb #2012 i Sønder Omme, hvor der står "Niels Michelsøns hustru" på en linie og "gunder Mødbierg" på den næste hvilket betyder Niels Michelsøns kone var en fadder og Gunder Mødbierg en anden fadder. Gunder Mødbjerg hed Olesdatter og gifter sig 1687 med Tøger Lassen af Bøvl, Sønder Omme.

Skarrild Silstrup andet halve af 2 4 0 2
1725 Jens Bennetsen †1747 Silstrup.
Gift med Birgitte Nielsdatter *1695cc †1751+ (fadder ved sønnen 1751) datter af formand.
Jens og Birgitte får mindst et barn før kirkebogen begynder. I skattemandtallet 1743 har de to børn over 12 hjemme, disse formodes at være sønnen Bent og datteren Maren, der menes set i Silstrup 1749.
Kendte Børn:
Bendt Jensen *1722c Silstrup overtager fæstet, se nedenfor.
Maren Jensdatter *1725.09.02 Silstrup.
Hun bærer formodentlig i dåb #2210 i 1749 broderen Bendt Jensens søn Jens.
Else *1729.10.23 Silstrup †1730.01.11 ligget ihjel 6 uger gammel.
Niels Jensen *1730.10.22 Silstrup.
Samuel Jensen *1734.05.02 Silstrup.

Skarrild Silstrup andet halve af 2 4 0 2
1748 Bendt Jensen *1722c Silstrup †1778.01.17 Øster Døvling, Skarrild søn af formand.
Gift 1748.07.22 i Sønder Omme med Mette Pedersdatter af Bøvl *1717.06.24 Stakroge †1772.08.29 (55 år) Øster Døvling datter af Peder Christensen (ikke som i internettet datter af Peder Graversen gift 1703.01.02 i Bøvl med Mette Villadsdatter, deres datter Mette *1715.05.05 opprimeret 1715.06.20).
Så vidt det kan ses går gården ud af familien idet den flytter til Døvling før 1762, hvor han ses som fadder der.
Børn:
Jens Bentsen *1749.11.09 Silstrup †1813.04.19 Assing.
Gift 1779c med Kirsten Marie Christensdatter *1751c †1810.03.10 Døvling.
Gård i Døvling vel overtaget efter faderen, selvejer i FT 1787. Kirsten Marie ikke set født i Skarrild.
Anne Malene Bentsdatter *1751.05.02 Silstrup †1783.11.22 Elkær, Skarrild.
Gift 1780.07.03 i Skarrild med Laurids Jensen Elkær *1752.05.20 Bøvl, Sønder Omme †1820.10.06 Elkær, Skarrild søn af Jens Andersen *1720.10.20 Bøvl †1792.06.05 Sønder Karstoft, Skarrild (søn af Anders Thomsen *1690c †1743.03.10 Bøvl og gift med enke Kirsten Hansdatter *1685.07.26 Bøvl Kirstens far Hans Lauridsen Smed) og Anne Terkelsdatter *1717.11.07 Omvraa, Sønder Omme †1778.07.18 Sønder Omme (datter af Terkel Knudsen *1675c Dover, Lintrup sogn, Ribe amt †1745.01.08 Omvraa og Margrethe Pedersdatter *1685 ?Agersig, Assing †1721.03.26 Omvraa).
Gården Elkær i Skarrild.
Peder Bentsen *1753.07.13 Silstrup.
Birte Bentsdatter *1755.05.19 Silstrup †1848.12.24 Elkær Skarrild.
Gift med enkemand efter storesøsteren Anne Malene Laurids Jensen *1752.05.20 Bøvl, Sønder Omme †1820.10.06 Elkær, Skarrild se ovenfor under Anne Malene.
Gården Elkær i Skarrild.
Else Bentsdatter *1758.08.06 Silstrup †1829 Skibbild, Arnborg.
Gift 1793.10.20 i Skarrild med Jens Christensen *1768.06.02 Tovdal, Arnborg †1826 Skibbild, Arnborg søn af Christen Poulsen Tovdal *1715c †1798.04.29 Døvling, Skarrild og Bodil Christensdatter *1725.07.01 Faster †1800.01.09 Tovdal, Arnborg
Hun tjener i FT 1787 ved broder Jens Bentsen i Døvling, 29.
Skarrild Silstrup andet halve af 2 4 0 2 ender her ↑ .


Skarrild Silstrup hartkorn 2 4 1 1 begynder her ↓
En gård, hartkorn 2 4 1 1:
1781 Niels Nielsen Ronnum *1752.09.10 Ronnum, Skarrild †1812.01.17 Silstrup søn af Niels Christensen *1715cc Ronnum †1792 Silstrup og Kierstine Nielsdatter *1720c Brandholm, Brande †1782 Ronnum.
Gift af Hesselvig 1781.10.02 i Skarrild med Sidsel Christensdatter *1749.02.09 Pindvig †1815.10.18 Silstrup datter af Christen Pedersen Pindvig *1717c †1765.10.05 Pindvig.
Børn:
Kirsten Nielsdatter *1782.08.09 Silstrup, overtager gården, se nedenfor.
Niels Nielsen *1784.11.20 Silstrup †1857.01.13 Arnborg (80 år, reelt 72).

Gift 1. 1822.02.28 Sønder Felding med Marianne Pedersdatter *1787c †1857.06.27 Arnborg Grene.

Gift 2. 1838.12.02 i Arnborg med Ane Katrine Mortensdatter *1802c Kbh †1865.07.03 Arnborg.
Ses FT 1801 hjemme. FT 1834 og fremad i Arnborg passer alderen med *1784.
Bosat Arnborg Grene.
Maren Nielsdatter *1788.11.09 Silstrup. Ses FT 1801 hjemme.
Johanne *1792.09.06 Silstrup †10 uger gammel.
Folketælling 1787 Silstrup Niels Nielsen Ronnum   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 1Niels Nielsen Ronnum den Yngre401752 Ronnum Skarrild 1812 Silstrup  Dåb nr.2231
*1752.09.10
kone 1Sidsel Christensdatter411749 Pindvig Skarrild 1815 Silstrup Skarrild  Dåb nr.2203
*1749.02.09.
dat. Kirsten Nielsdatter51782 Silstrup Skarrild 1847 Silstrup Skarrild Dåb nr.2499
*1782.08.09
søn Niels Nielsen Ronnum31784 Silstrup Skarrild 1857 Arnborg Dåb nr.2529
*1784.11.20 †1857.01.13 Arnborg bosat Arnborg Grene.
mands far 1eNiels Christensen Ronnum den Ældre711716c Ronnum Skarrild 1792 Silstrup Skarrild Begravet nr.6588
I FT 1787 står original Niels Nielsen Ronnum Mandens Fader, Nielsen er original forkert. †1792.06.05.
inder- ste 1Anne Lauridsdatter721715c  1791 Silstrup Skarrild "givt fjerde gang men Manden Hans Jespersen er og har længe været i Sielland."

Folketælling 1801 Silstrup Niels Nielsen (Ronnum)   6te
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Niels Nielsen Ronnum den Yngre541752 Ronnum Skarrild 1812 Silstrup  Dåb nr.2231
*1752.09.10
kone 1Sidsel Christensdatter561749 Pindvig Skarrild 1815 Silstrup Skarrild  Dåb nr.2203
*1749.02.09.
søn Niels Nielsen171784 Silstrup Skarrild  Dåb nr.2529
*1784.11.20.
dat. Maren Nielsdatter121788 Silstrup Skarrild  Dåb nr.2566
*1788.10.06


Skarrild Silstrup hartkorn 2 4 1 1
1808 Jens Jensen *1781.09.16 Sønder Karstoft, Skarrrild †1846.12.19 Silstrup søn af Jens Jensen Pindvig *1745c og Anne Nielsdatter *1744c.
Gift 1808.10.09 i Arnborg med Kirsten Nielsdatter *1782.08.09 Silstrup †1847.11.28 Silstrup datter af formand.
Kendte Børn:
Jens Jensen *1811.04.21 Silstrup, overtager gården, se nedenfor.
Sidsel Kirstine Jensdatter *1813.0.09 Silstrup.
Ane Johanne Jensdatter *1818.10.30 Silstrup †1909.02.08 Overby, Sønder Felding.
Gift 1851.11.07 i Skarrild med Jens Christian Pedersen *1824.03.20 Gullestrup, Herning †1896.02.17 Overby søn af Peder Jespersen *1794.03.03 Over Kirkegaard, Assing †1878.03.18 Duedal, Borris og (gift 1817.04.02 Herning) 1. kone Abelone Christensdatter *1792.08.12 Herning †1854.01.15 Duedal.
De boede i:
Nørre Vium By 1854.
Duedal i Borris 1856-61.
Overby i Sønder Felding 1861+.

Skarrild Silstrup hartkorn 2 4 1 1
Udforsket 2018 af Holger Ejby Villadsen.
1843c Jens Jensen *1811.04.21 Silstrup †1884.04.28 Silstrup søn af formand.
Gift 1. 1843.04.17 i Vorgod med Ellen Pedersdatter *1813c Barde, Vorgod †Silstrup.
Gift 2. 1851.07.06 i Skarrild med Margrethe Rasmusdatter *1812 Skarrild Mølle †1859 Silstrup datter af Rasmus Nielsen Winde (Møller) *1785.03.10 Skarrild Mølle †1865 Skarrild og Johanne Pedersdatter *1788.07.22 Hesselvig †1869.02.11 Skarrild Mølle.
Gift 3. 1859.10.09 i Borris med Birthe Cathrine Nielsdatter *1814.07.26 Tjæreborg mark, Tjæreborg †1899.06.28 Skarrild By datter af Niels Nielsen senere i Stier, Borris.
Ingen børn set i nogen af de tre ægteskaber; Jens Jensen har ikke kunnet få børn.
I FT 1860 skrives Jens Jensen som aftægtsmand i et hus i Øster Silstrup, han er da 50 år gammel.
I FT 1870 beskrives han som jordbruger, vel nærmest husmand.
I FT 1880 bor Jens Jensen og Birte Katrine Nielsdatter ved Niels Peder Rasmussen.

Skarrild Silstrup hartkorn 2 4 1 1 ender her ↑ .

Skarrild Silstrup en gård begynder her ↓

Skarrild Silstrup en gård
1774c Niels Knudsen *1745c †1824.12.16 Skarrild.
Gift 1. med Ane Pedersdatter *1743c †1793.12.03 Silstrup 50 aar søster til 2. kone, se nedenfor.
Gift 2. 1794.02.04 i Skarrild med Maren Andersdatter *1761.03.19 Skarrild Grene †1820.02.07 Skarrild datter af Anders Nielsen Grene *1728.03.06 †1776.03.17 Skarrild Grene. og Maren Andersdatter *1726.10.27 Grene †1797.12.17 Skarrild Grene.
Hans 1. kone Ane Pedersdatter er søster til Anne Marie Andersdatter gift med Søren Pedersen (skifte Brejl #1626) i Ronnum i Skarrild. Hans 2. kone er søster til 1. kone.
Børn:
Katrine Nielsdatter *1775.07.09 Silstrup †1796.03.06 Silstrup knap 21 år gammel.
Dorte Nielsdatter *1777.06.29 Silstrup †1831.03.20 Silstrup.
Gift 1814.01.02 med Jens Jensen Tornvig *1792.04.22 Tornvig, Arnborg †1868.03.18 Silstrup søn af Jens Jensen Flø/Tornvig *1755c Fløe, Brande †1831.05.01 Silstrup og 2 kone Mette Jensdatter *23.06.1771 Volsgaard, Snejbjerg †1800.12.10 Volsgaard.
Boede i Silstrup i Skarrild sogn i Hammerum Herred.
Knud Nielsen *1779.08.01 Silstrup †1798.04.05 Silstrup knap 19 år gammel.
Bodil Marie *1782.09.15 Silstrup †20 dage gammel.
Peder Nielsen *1784.09.26 Silstrup †1850.01.25 Skarrild.
Gift 1. 1811.10.06 i Skarrild med Maren Sørensdatter *1784.04.25 Beksgaard, Skarrild datter af Søren Christensen Vendelbo *1748.05.05 Lustrup Skarrild †1810.03.25 Beksgaard og Marianne Christensdatter *1752.11.05 Heesgaard Skarrild †1821 Beksgaard.
Gift 2. 1818.04.18 i Arnborg med Ellen Kirstine Ovesdatter *1784.06.06 Gammel Arnborg †1824.07.25 Beksgaard datter af Ove Christensen *1739c †1790.03.02 Gammel Arnborg og 2. kone Mette Nielsdatter *1754c †1836 Damgaard, Arnborg.
Gift 3. 1824.10.10 i Nørre Vium med af Vium By Mette Sørensdatter *1785c Borris? †1843.12.21 Skarrild.
Peder Nielsen overtog første kones Maren Sørensdatters fødegård Beksgaard i Skarrild sogn i Hammerum Herred.
Anne *1795.01.01 Silstrup †1801.05.24 Silstrup seks et halvt år gammel.
Anders *1797.08.13 Silstrup †1798.06.19 Silstrup et år gammel.
Knud Nielsen *1800.08.17 Silstrup, hus i Silstrup se nedenfor.
Anne Marie *1804.04.22 Silstrup †1804.07.18 Silstrup fire måneder gammel.

Skarrild Silstrup en gård ender her ↑ .


Skarrild Silstrup hus 1 begynder her ↓

Skarrild Silstrup hus 1
1818c Knud Nielsen *1800.08.17 Silstrup †1849.04.03 Skarrild søn af Niels Knudsen i Silstrup.
Gift 1. 1818.10.30 i Assing med Karen Jakobsdatter *1791.10.23 Hvedde, Assing †1830.03.04 Skarrild datter af Jakob Pedersen Hvedde og Kirsten Pedersdatter.
Gift 2. 1830.05.09 i Borris Ane Madsdatter Hedegaard *1792.10.28 Faster †1877.12.06 Skarrild datter af Mads Lauridsen Hedegaard *1758.02.11 Hanning †1820.07.19 Borris og (gift 1791.10.23 Faster) Mette Pedersdatter *1762.10.17 Faster †1834.04.12 Borris.
Knud Nielsen var husmand og daglejer i Silstrup i Skarrild sogn i Hammerum Herred.
Børn med 1. kone Karen Jakobsdatter:
Maren Kundsdatter *1821.04.11 Silstrup, Skarrild †1890.01.16 Clasonsborg, Skarrild.
Gift 1846.11.08 i Skarrild med dugmagersvend Christoffer Andreas Lorenzen *1816.06.07 Leerdt, Sommersted sogn, Haderslev Amt †1893.05.01 Karstoft, Skarrild.
Boede i Skarrild sogn i Hammerum Herred.
Christoffer Lorenzen var 1840 i Viborg Tugthus (link vakkelig).
Kirstine Knudsdatter *1823.05.27 Silstrup †1908.01.05 Skarrild.
Gift 1844.10.13 i Skarrild med Anders Jensen *1819.09.05 Paarup, Assing †1904.05.26 Skarrild søn af Jens Andersen *1780c Hvollig †1863.03.09 Paarup, Assing og (gift 1816.11.09 Skarrild) 2. kone Maren Sørensdatter *1797.04.26 Ronnum, Skarrild †1877.05.03 Assing.
Jens Andersen 1812 skøde på Søndergaard i Paarup i Assing sogn.
1820 Grene i Skarrild sogn.
1828 Paarup i Assing sogn.
Jakob *1827.06.14 Skarrild †1831.02.25 Skarrild knap fire år gammel.
Børn med 2. kone Ane Madsdatter Hedegaard:
Mads Christian Knudsen *1831.04.01 Skarrild †1915.10.22 Brande.
Gift 1849c med Gertrud Kirstine Thomsdatter *1827.09.07 Overkirkegaard, Assing †1877 Skarrild datter af gårdmand Thomas Christensen *1788.03.30 Borris †1860.10.04 Skarrild og (gift 1820.10.11 Assing) 2. kone Kirsten Jensdatter *1792.10.14 Rind †1867.02.07 Skarrild.
FT 1860 snedker og indsidder i Sønder Karstoft.
FT 1880 enkemand i et hus Damkjær Nørre Karstoft Mark.
Gertrud vokser op i Overby i Sønder Felding senere i Silstrup By i Skarrild (FT 1840).
I FT 1845 arbejder Gertrud som fabriksarbejder i Classonsborg i Skarrild.
Niels Knudsen *1835.02.15 Silstrup †1915.11.30 Skarrild.
Gift 1865.09.24 Nørre Vium med Mette Kirstine Villumsen *1841.05.16 Nørre Vium †1920.08.29 Skarrild datter af Villum Christensen *1806.02.02 Ganer Mølle, Skjern †1897.12.10 Nørre Vium og (gift 1834.11.09 Bølling) Clara Maria Laustdatter *1801.12.07 Kye, Bølling sogn †1879.03.28 Nørre Vium.
Husmand Nørre Karstoft Mark.
Mange børn.

Skarrild Silstrup hus 1 ender her ↑ .


Skarrild Silstrup hus 2 begynder her ↓

Skarrild Silstrup hus 2
1795- Peder Christensen Tyvkær *1755.07.13 Bøgeskov, Ikast †1829.03.10 Skibbild, Arnborg søn af Christen Pedersen Bøgeskov *1707c †1787+ og Else Iversdatter *1727c †1787+.
Gift 1781c med Kirsten Hansdatter (Tyvkær) *1754c †1829.11.18 (Almisselem) Arnborg.
Se tråd på slaegt.dk.
Peder Christensen Tyvkær er bror til Margrethe Christensdatter i Skarrild-Grene gift med Jens Christensen Drantum (Drantum i Ikast ikke i Brande sogn).
Tidsforløb:

1781c - 1793c i Tyvkær i Ikast sogn.
1796 Lille Hjøllund i Arnborg sogn.
1801- — 1809+ Silstrup i Skarrild sogn.
1813 Peder Tyvkærs 1. barn med kvinden Karen Pedersdatter, derefter vel ikke mere boet sammen med konen.
1815 bor han formelt i Ronnum i Skarrild, konen Kirsten Hansdatter med sikkerhed der.
Sidst i 1815 ses han i Skibbild i Arnborg ved andet barn med Karen Pedersdatter.
1823 er han i Damhuset (sted ikke identificeret) i Arnborg.
1829 begraves han fra Skibbild i Arnborg.
Konen Kirsten Tyvkær begraves 1829 fra Arnborg uden stedsbetegnelse som almisselem.

Familien ses FT 1787 i Tyvkær i Ikast:

Peder Christensen 31 Gift mand Bonde og gaardbeboer
Kirsten Hansdatter 32 Gift hans kone
Else Johanne Pedersdatter 4 deres dater
Marianne Pedersdatter 2 deres datter.

I 1796 er familien i Hjøllund i Arnborg.
FT 1801 her i Silstrup i Skarrild, se nedenfor.
1812 nævnes han i Vildbjerg sogn og konen i Ronnum i Skarrild.
1829 Han begraves fra Skibbild i Arnborg, hun samme år som almisselem i Arnborg.
Peder Christensen Tyvkær får fire børn med kvinden Karen Pedersdatter *1785c †1850+. Hun ses i:

1812 ved hendes mor i Gammelgaardshus i Skarrild By
1815 som tjenestepige i Hedehuset i Skibbild ved Peder Tyvkær.
FT 1834 på en jordlod i Skibbild i Arnborg
FT 1840 og 1845 som husholderske i Harreskov i Assing
FT 1850 som husholderske i Lustrup i Skarrild

I 1815 ses konen Kirsten Hansdatter i Ronnum i Skarrild, da sønnen Christen Mathias Pedersen Tyvkær begraves, manden Peder Christensen Tyvkær skrives i november 1815 af Hedehuset Skibbild i Arnborg. I 1813 er han i Vildbjerg sogn mens konen er i Ronnum i Skarrild ven sønnen Christen Mathias.
Når Peder Christensen Tyvkær får et barn med hans tjenestepige Karen Pedersdatter mod enden af 1815 kunne det tyde på at ægteparret ikke lever sammen mere.
Børn med hans kone Kirsten Hansdatter:
Else Johanne Pedersdatter *1783.10.05 Tyvkær, Ikast.
Marianne Pedersdatter *1786.10.08 Tyvkær Ikast, konfirmeret 1803 i Arnborg †1809+.
Lars Hjøllund er fadder, interessant fordi familien ses 1796 i Lille Hjøllund i Arnborg sogn.
Marianne bærer barn i 1809 i Skarrild.
Christen Mathias Pedersen Tyvkær *1789.10.11 Tyvkær, Ikast †1815.03.04 Ronnum, Skarrild.
Begravelsesteksten præstens gamle kirkebog:

Den 15de Martii begravet Christen Mathias Pedersen Tyvkjær af Ronnum , hvor hans Forældre sidde til Huse . Text : 2Timotheum 4 , 7 — 8 . Han var Stykkudsk .

Begravelsesteksten ny kirkebog (den fra 1814 fremad):

2. død den 4. Martii begravet 15. Martii Christian Mathias Pedersen Tyvkjær . Stykkusk kom syg hjem og døde hos sin Moder, Indsidderske i Ronnum, i 26de Aar.

Moderen skrives 1812 af Ronnum, hvor faderen da i Vildbjerg sogn Peder Christensen Tyvkær bliver udlagt som far til Mads Christian Pedersen, se nedenfor.
Johanne Marie Pedersdatter *1792.09.30 Tyvkær, Ikast †1809+.
Fadder (Peder Tyvkjærs yngre Datter) ved faster Margethe Christensdatters barn Søren Jensen *1809.05.27 i Skarrild-Grene.
Hans Pedersen *1796.02.14 Lille Hjøllund, Arnborg.
Børn med senere indsidderske Karen Pedersdatter *1785c:
Mads Christian Pedersen *1812.12.22 Gammelgaardshus, Skarrild By.
Christen Mathias Pedersen *1815.11.15 Hedehuset, Skibbild, Arnborg †1886.06.17 Uhre Mark, Brande.
Gift 1848.12.20 i Brande med Kirsten Marie Laursdatter *1819.04.12 Brande †1887.12.20 Uhre Mark, Brande datter af Laurs Olesen i Brande By.
Christen Mathias Pedersen bosætter sig på Uhre Mark i Brande.
Ingen Udlagt fader angivet, men i betragtning af at Peder Christensen Tyvkær er husbond for tjenestepigen Karen Pedersdatter og at han tre år før i 1812 fik sønnen Mads Christian med hende, i 1823 Iver og i 1829 yderligere Petrine, antages han at være sikker fader til Christen Mathias.
Christen Mathias kaldes Pedersen set i FT 1845 i Uhre i Brande, hvor han tjener ved Niels Christian Christensen.
Iver Pedersen *1823.06.26 Damhus, Arnborg.
Petrine Pedersdatter *1829.09.27 Arnborg.
Folketælling 1801 Silstrup Peder Christensen Tyvkær   9de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand uden Jord Tømmer- mand mand 1Peder Christensen Tyvkær431755 Bøgeskov Ikast 1829 Skibbild Arnborg *1755.07.13 †1829.03.10 Skibbild, Arnborg. 1796 i Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Tråd om Peder Christensen Tyvkær.
kone 1Kirsten Hansdatter461754c  1829 Arnborg  
dat. Johanne Marie Pedersdatter91792 Tyvkær Ikast   
søn Hans Pedersen61796 Hjøllund- Lille Arnborg  *1796.02.14.
LINK: *1796.02.14 Lille Hjøllund i Arnborg.

Skarrild Silstrup hus 2 ender her ↑ .

Skarrild Over-Silstrup husmandsted begynder her ↓
Husmand i Over Silstrup:
1840c Mads Christian Pedersen Lustrup *1808.11.19 Gammelgaard Hus, Skarrild †1859.01.03 Over Silstrup søn af Peder Christensen Lustrup og Christiane Christensdatter.
Gift 1841.04.25 i Skarrild med Ellen Christine Olesdatter *1817.04.22 Lille Kragmose, Bølling †1906.01.10 Silstrup, Skarrild datter af Ole Andersen *1784.10.31 Stier, Borris †1871.01.27 Skarrild og Sophie Christensdatter *1792.01.22 i Borris †1874.10.07 Skarrild.
Mads Christian Lustrup er husmand, kirkesanger og skolelærer.
I FT 1855 har de et almisselem Sidsel Larsdatter *1814c i Snejbjerg boende.
I FT 1860 er Ellen Christine Olesdatter enke med fem børn hjemme i husmandsstedet.
I FT 1870 har Ellen Christine Olesdatters bror Niels Olesen Pilgaard overtaget stedet.
Det meste af dette er udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2017).
Børn:
Christiane Lustrup *1841.12.08 Silstrup †1932.04.23 Skarrild By.
Gift 1873.07.30 i Skarrild med husmand i Silstrup Thomas Christian Nielsen Birkebæk *1845.07.30 Birkebæk, Arnborg †1936.08.25 Skarrild By søn af Niels Nielsen Birkebæk *1805.07.24 Birkebæk, Arnborg †1896.02.02 Højkilde, Skarrild og Dorthea Pedersdatter *1805 †1855.01.07 Birkebæk.
Sofie Lustrup *1843.08.16 Lustrup †1902.11.27 Givskud By.
Gift 1878.06.14 i Hvejsel med købmand i Harresø og uddeler Givskud Brugsforening Laurids Jørgensen *1834.01.21 Fousing, Hvejsel †1915.12.18 Givskud By søn af Jørgen Laursen *1789c og Mette Katrine Pedersdatter *1796c.
Mette Kathrine Lustrup *1845.04.17 Silstrup †1928.03.02 Rabjerg Skole, Dejbjerg.
Gift 1870.10.30 Skarrild med Mads Christian Sørensen *1844.02.05 Paarup Hede, Assing †1938.02.17 Rabjerg gammel skole, Dejbjerg søn af Søren Hansen *1804c Vorbasse og Karen Boilesdatter *1811c Lønborg.
Gårdmand i Vorgod Hede, Vorgod sogn, dernæst i Gammelager, Ikast sogn, til sidst i Rabjerg, Dejbjerg sogn, hvor han opførte en mindre ejendom matr. 5D og 48 Ejerlav Bækbo i Dejbjerg omkring 1910, men flyttede snart efter til skole, hvor svigersønnen Anders Martinus Bækgaard var lærer.
Børn:
Karen Sørensen *1871.09.24 Præstegaardens Hede, Vorgod †1950.03.11 Tistrup, Ribe.
Gift 1896.10.21 i Vorgod med Anders Martinus Bækgaard *1874.02.02 Næstholtkær, Snejbjerg.
Omtales i Dejbjergbogen. Skolen nedlagt 1935, han købte skolen og boede der til 1948.
Søren Andreas Sørensen *1874.04.24 Vorgod †1936.06.15 Graasten, Aabenraa Amt.
Gift 1896.11.07 i Ikast med Nielsine Graversen *1869.10.08 Toftlund, Ikast †1934.09.19 Graasten.
Mads Christensen (Birkeland) Sørensen *1876.07.26 Vorgod Hede †1946.12.04 Tømmerup, Holbæk amt.
Gift medlærerinde Dagny Rasmussen *1883.07.18 Ellede, Raklev, Holbæk amt †1960.11.09 Tømmerum, Holbæk atm.
Ellen Christine Sørensen *1879.10.05 Vorgod Hede †1935.12.14 Mammen, Viborg amt.
Gift med lærer Laurids Emil Larsen *1879.11.19 Saxogade 1, Kbh. †1948.05.31 Mammen.
Christiane Lustrup *1847.03.13 Silstrup †1919.04.12 Gammelmark, Sønder Felding.
Gift Ole Christian Jakobsen *1840.05.15 Overby, Sønder Felding. †1932.06.06 Nederby, Sønder Felding søn af Jakob Andersen (Hvedde) *1791.12.02 Hvedde, Assing †1867 og Else Olesdatter *1803.03.04 Bøvling †1871.01.23 Assing.
Marie Juliane *1849.02.16 Skarrild †1849.03.21 Skarrild en måned gammel.
Marie Juliane Lustrup *1849.12.22 Silstrup †1911.06.30 Skarrild By.
Sypige Ft 1890 - 1911. Boede ved søster Chritiane Lustrup.
Elisa Ingeborg Lustrup *1852.12.10 Silstrup †1938.08.18 Overby, Sønder Felding.
Gift 1878.11.07 Sønder Felding med af Fiskbæk i Nørre Vium Niels Pedersen *1849.05.18 Hejnsvig, Ribe Amt †1931.08.03 Overby søn af Peder Nielsen *1819.09.30 Varde †1879.08.13 Hejnsvig og Lene Marie Iversen *1815c Pugelund, Vester Starup, Ribe amt.
Gårdmand i Fiskbæk i Nørre Vium derefter i Overby i Sønder Felding.
Oline Lustrup *1855.05.09 Silstrup †1921.06.24 Skarrild By.
Gift 1885.12.02 i Skaarild med Laurids Lauridsen *1859.02.17 Lille Hjøllung, Arnborg †1933.12.29 Nørre Grene, Skarrild søn af Laurids Nielsen *1810c Gjellerup og Abelone Larsdatter *1819.05.23 Arnborg.
Gårdmand i Grene Skarrild.
Skarrild Over-Silstrup husmandsted
1860c Niels Olesen Pilgaard *1833.08.27 Pilgaard †1916.07.01 "Kæret ved Herning" begravet Skarrild søn af Ole Andersen *1784.10.31 Stier, Borris †1871.01.27 Skarrild og Sophie Christensdatter *1792.01.22 i Borris †1874.10.07 Skarrild.
Gift 1. 1864.09.24 i Nørre Vium med Ane Pedersen (Siig) *1837.12.15 Vester Herborg, Vorgod †1867.01.15 Over Silstrup, Skarrild datter af Peder Nielsen Siig *1814c Hover, Ringkøbing Amt og Else Hansdatter *1810c Hanning, Ringkøbing Amt.
Gift 2. 1867.11.12 i Skarrild med Ane Olesen *1841.02.05 Søndergaard, Skarrild By †1915.05.27 Gammel Arnborg datter af Ole Nielsen *1787.04.26 Skarrild Mølle (søn af Niels Rasmussen Winde og Margrethe Olufsdatter) og Birte Jensdatter *1815.12.14 Elkær, Skarrild (datter af Jens Lauridsen *1787c Skarrild og Ane Pedersdatter *1791.01.02 Hesselvig, Skarrild [datter af Peder Nielsen Hesselvig *1731c og Maren Christensdatter *1747c]).
Niels Olesen er bror til enken Ellen Christine Olesdatter.
Hans børn er udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2017.
Barn med 1. kone Ane Pedersen (Siig):
Ellen Christine *1864.12.26 Over Silstrup †1865.08.11 Silstrup 8 måneder gammel.
Barn med 2. kone Ane Olsen:
Ole Søndergaard Olesen *1868.08.25 i Over Silstrup †1948.01.13 i Fruerby, Sønder Felding.
Gift med Anna Therkelsen *1874.05.15 i Karstoft, Skarrild †1933.11.06 i Overby, Sønder Felding datter af gårdmand i Karstoft Jens Christian Therkelsen *1840.03.31 Møbjerg, Sønder Omme †1915.03.01 Haubjerg, Skarrild og Marie Andersen *1939.03.11 Bøvl, Sønder Omme †1926.06.02 Haubjerg.
Gårdmand i Overby i Sønder Felding.
Ole Christian Pilgaard Olesen *1869.11.08 i Over Silstrup †1942.12.31 i Skarrild.
Gift med Abelone Marie Arntsen *1875.04.09 i Lustrup, Skarrild †1966.03.08 i Skarrild datter af sognefoged og gårdmand af Lustrup, Arnt Jensen *1826.01.31 Skarrild †1904.08.23 Skarrild og Ane Kirstine Ovesen *1832.01.27 Arnborg †1916.07.02 Skarrild.
Husmand i Over Silstrup i Skarrild.
Andreas Siig *1871.05.02 i Over Silstrup †1872.01.28 otte måneder gammel.
Andreas Siig Olesen Pilgaard *1873.05.24 i Over Silstrup †1936.04.27 i Løgten, Skødstrup sogn, Randers Amt.
Gift 1908.12.15 i Skarrild med Elvtea Petrea Heesgaard *1885.03.24 i Heesgaard, Skarrild †1963.07.01 Amtssygehuset i Fredericia, Trinitatis sogn (bopæl: Nyboesgade 9, Vejle) datter af gårdmand af Heesgaard, Skarrild Christen Ibsen Heesgaard *1824.03.28 Skarrild †1900.02.25 Heesgaard og Maren Kirstine Nielsen *1837.08.31 Holtum, Arnborg †1929.12.23 Heesgaard.
Skilt. Han var Købmand i Skarrild, i Sinding og i Løgten, Skødstrup sogn, Randers amt.
Ellen Kirstine Olesen *1875.03.22 Over Silstrup †1964.07.26 Arnborg.
Gift 1897.11.16 i Skarrild med Troels Marinus Troelsen *1870.02.03 Tovdal Mark, Arnborg †1954.12.13 Arnborg søn af husmand Niels Peter Troelsen *1839 Fasterholt Bjerre, Arnborg †1917 Fasterholt Bjerre og Maren Christensen Skovbjerg *1838 Gammel Arnborg †1905 Fasterholt Bjerre.
Købmand i Gammel Arnborg.
Birgithe Olesen *1877.05.11 i Over Silstrup.
Gift 1905.11.15 i Skarrild med Otto Knudsen Ottosen *1871.10.11 Kæret, Herning †1960.02.06 Dalgasgade 24, Herning søn af gårdmand af Nykjær Mark i Kæret i Herning Lars Ottosen *1843.05.14 Holing, Herning †1904.08.13 Kæret og Mette Nielsen *1844.07.18 Nykjær, Herning †1932.03.05 Herning.
Gårdmand i Kæret i Herning, der i 1951 stadigvæk var en større trelænget gård og er nu (2017) Messecenter Herning ved Vardevej.
Sofie Olesen (Birkebæk) *1879.01.28 Silstrup †1970.01.03 Skarrild.
Gift med Mads Christian Birkebæk *1874.09.09 i Højkilde, Skarrild †1966.03.10 Skarrild søn af husmand af Højkilde i Skarrild Thomas Christian Nielsen (Birkebæk) *1845.07.30 Birkebæk, Arnborg †1936.08.25 Skarrild By og Christiane Lustrup *1841.08.12 Silstrup †1932.04.23 Skarrild By.
Hun er kusine til hans mor. Hans mor er Christiane Lustrup datter af Ellen Christine Olesdatter hvis bror Niels Olesen er far til Sofie Olesen.
Skarrild Over-Silstrup husmandsted ender her ↑ .

6 Andet

SKARRILD BY
1 Introduktion Skarrild By
Navnet ses første gang 1330 som Skareld i følge TRAP.
2 Skarrild By generelt
3 Fæsterliste Skarrild By
4 Ejerliste Skarrild By
5 Familier med børn Skarrild By
1708cc Bringel Eilersen *1683cc †1731+ (ikke set begravet i Skarrild).
Gift med hans kone *1684c+ †1731+.
Han nævnes 5 gange i Skarrild kirkebog fra 1725-31. Efter fadderene ved hans børn formodes han at bo i Skarrild By. Det er sønnen Rasmus, der gifter sig til Pindvig.
Han er sandsynligvis flyttet til et andet sogn 1732+ for hverken han eller konen nævnes efter det år i kirkebogen.
De levende børn kendes fra skiftet 1775 i Pindvig, Skarrild efter Rasmus Bringelsen, der døde uden afkom (Brejl Lundenæs og Bøvling, #569):

569 Rasmus Bringelsen i Pindvig i Skarrild sogn. 21.6.1775, fol.335.
E: Maren Jepsdatter. LV: Søren Nielsen i Paarup i Assing sogn. A:
1) bror Peder Bringelsen i Skjoldborg i Vorbasse sogn
2) bror Oluf Bringelsen i Fjederholt i Rind sogn
3) søster Kirsten Bringelsdatter g.m. Niels Jensen i Hejnsvig
4) søster Johanne Bringelsdatter 40 hos FM: Laurids Andersen i Søndergård i Sædding sogn.
Afdødes første ægteskab med Kirsten Pedersdatter.
...

Børn:
Kirsten Bringelsdatter *1708c Skarrild? †1787+.
Gift med Niels Jensen *1711c †1785 Hejnsvig.
Bosat Hejsnvig, hun ses FT 1787 i Hejnsvig, men er ikke fundet begravet der eller set i FT 1801.
Johanne Bringelsdatter *1717c Skarrild? †1792.02.07 Sædding, ugift.
1755 ved Laurids Andersen i Søndergaard, Sædding sogn.
I FT 1787 Spinder og Binder, husfolk.
Peder Bringelsen *1722c Skarrild? †1782.06.27 Moltkenberg, Vorbasse.
Gift 1. med hans første kone †1770-? (ikke set begravet 1770-74 i Vorbasse).
Gift 2. 1774.05.03 i Vorbasse med Maren Nielsdatter af Vejen sogn.
Formodes at have boet i et andet sogn før 1770.
Ses i Skjoldborg, Vorbasse i 1775 i skiftet efter broderen Rasmus. Skrives i kirkebogen af Molktenberg. Ses første gang i Vorbasse kirkebog 1770.
Børn set med 1. kone:
Anne Marie *1767c (ikke set født i Vorbasse) †1775.11.12 Moltkenberg, Vorbasse.
? Bringels/en/datter *1724- Skarrild? †1725.12.02 Skarrild.
Anders *1725.06.17 Skarrild †3 måneder gammel.
Rasmus Bringelsen *1726.10.13 Skarrild †1775.04.25 (skifte) Pindvig, Skarrild.
Han gifter sig til en gård i Pindvig, Skarrild gennem enken Kirsten Pedersdatter.
Oluf Bringelsen *1731.02.11 Skarrild †1806.03.30 Gjellerup.
Gift 1761.09.25 i Rind med Maren Andersdatter *1737.12.05 Lind, Rind †1802 Gjellerup datter af Anders Knudsen *1690c Rind? †1765.03.18 Lind og Anne Christensdatter *1705c †1759.12.05 Lind.
Børn:
Anne *1762 Fjederholt, Rind begravet samme år.
? Olufsen *1763c †1766 Fjederholt.
Christian *1763 Fjederholt †1765.04.03.
Anders Olufsen *1766 †1829.04.13 Præstegaarden, Egtved.
Gift 1791.08.11 i Gjellerup med Mette Jensdatter *1756 Lundgaard, Gjellerup †1834+ Birk, Gjellerup datter af Jens Hansen *1719c †1786 Gjellerup og Else Andersdatter *1727 Skovby, Gjellerup †1817.09.05 Lundgaard.
1791+ bosat Store Langelund, Gjellerup, 1802+ tjenestekarl i Præstegaarden, Egtved.
Kendt barn:
Olle Andersen *1794 Store Langelund †1829 Præstegaarden, Egtved.
Johanne Marie Olufsdatter *1768 Fjederholt.
Gift 1790.10.05 Rind med Thomas Andersen *1763.05.15 Store Stokkildhoved søn af Anders Lavesen *1715c †1787 Store Stokkildhoved og 2. kone Benedikte Thomasdatter *1731c †1801+.
Bosat Stokildhoved, Rind.
Anne Olufsdatter *1770.10.13 Fjederholt, Rind †1847.07.28 Lundgaard, Gjellerup.
Gift 1791.08.11 i Rind med Christen Jensen *1762.10.03 Lundgaard †1849.11.13 Lundgaard søn af Jens Hansen *1719c †1786 Gjellerup og Else Andersdatter *1727 Skovby, Gjellerup †1817.09.05 Lundgaard..
Bosat Lundgaard, Gjellerup.
Knud *1773 Fjederholt †1773.
Maren Olufsdatter *1780c.

6 Andet


SKARRILD KROG
1 Introduktion Skarrild Krog
3 Fæsterliste Skarrild Krog
3 Fæsterliste Skarrild Krog
4 Ejerliste Skarrild Krog
5 Familier med børn Skarrild Krog

Skarrild Krog begynder her ↓
Skarrild Krog
1655cc Anders Jensen *1630c-
Gift med hans kone.
Børn:
Kirsten Andersdatter *1655cc Skarrild Krog?
Tjener 1698 i Fruergaard i Sønder Felding sogn. Kan huske over 30 år tilbage.
Peder Andersen *1658cc Skarrild Krog?
Nævnes 1698 i Hammerum Herreds tingbog, kan huske 30 år tilbage.
Bor da i Skave i Skarrild sogn.
Jens Andersen 1660cc Skarrild Krog?
Levede i Birkebæk i Arnborg sogn. Fra Hammerum Herreds tingbog:

1698 27. aug
...
Samme dag varslet Peder Andersen i Skau som mindes 30 aar, hans far var Anders Jensen, Kirsten Andersdatter i Bechsgaard, tjente for 17 aar siden i Skarrild Krog, Jens Andersen Birkebæk som mindes langt over 20 aar, forældrene havde boet i Skarrild Krog
...

Skarrild Krog
1682- Christen Pedersen Skave †1698+.
Gift med hans kone.
I 1682 tjente Morten Olesen senere af Klink (tingbog 1698) ved Christen Pedersen i Krog.
Fra Hammerum Herreds Tingbog, udskrift Jørn Jensen:

1698 27. aug Jakob Knudsen Tanderup paa sin herres bondes vegne som var Christen Pedersen Skarrild Krog, varselsmænd Hans Hansen i Pinvig, Niels Pedersen tj. Skarrild Krog, varslet Iver Poulsen og Morten Olesen i Skarrild Heesgaard vedr. brug af Bastvig eng i Skarrild krog. Talte med sognefoged Peder Bentsen. Samme dag varslet Peder Andersen i Skau som mindes 30 aar, hans far var Anders Jensen, Kirsten Andersdatter i Bechsgaard, tjente for 17 aar siden i Skarrild Krog, JENS ANDERSEN BIRKEBÆK SOM MINDES LANGT OVER 20 AAR, FORÆLDRENE HAVDE BOET I SKARRILD KROG, Kirsten Andersdatter tj. Fruergaard mindes over 30 aar. Morten Olesen i Skarrild Klink tjente for 16 aar siden Christen Pedersen i Skarrild Krog, Mikkel Nielsen skrædder kom for 18 aar siden i Christen Skaus tjeneste.
...
1698 17. sept Jakob Knudsen Tanderup paa CHRISTEN PEDERSEN I SKARRLD KROG hans vegne, varselsmænd Morten Olesen Skarrild Klink og NIELS PEDERSEN TJ. SKARRILD KROG varslet Iver Poulsen og Morten Olesen i Heesgaard vedr. brug af Bastvig eng. Som vidner varslet Mads Pedersen Skarrild by, Jens Pedersen, Niels Pedersen og Jakob Pedersen i Skarrild Bechsgaard, Maren Jensdatter sst, og Mette og Margrethe Christensdatter i …. . . . . . . . . .
...
1698 24. sept Rasmus Jensen Sindinggaard paa Palle Dyres vegne, der var fuldmægtig for Karen Kieldsdatter, salig hr Mourids efteladte enke. Varselsmænd Laurs Jensen i Skarrild by og Ole Laursen møller sst, varslet Justitsraad Christian Cassius til Tanderup og CHRISTEN PEDERSEN SKARRILD KROG. Yderligere varslet vidnespersoner som var Peder Andersen i Skau, Jens Andersen i Birkebæk, Mikkel Nielsen i Ludstrup, Morten Olesen i Klink, Kirsten Andersdatter i Fruergaard, og anden Kirsten Andersdatter i Bechsgaard. Ogsaa varslet Ole Poulsen i Hesselvig, Niels Nielsen sst, Anders Jakobsen i Døvling, Jens Jakobsen i Pinvig, Niels Christensen i Gammelgaard, Anders Sørensen og Søren Sørensen sst, Peder Pedersen og Mads Sørensen i Skarrild by, Jens Pedersen i Bechsgaard, Niels Pedersen sst, Mads Pedersen i Skarrild by, Jens Olesen, Peder Jensen, Peder Nielsen og Mikkel Nielsen i Ludstrup, Jens Jensen i Ronum. Jakob Knudsen i Tanderup protesterede mod Palle Dyres ugyldige fuldmagt, der ikke var paa stemplet papir.
...
1698 1. okt Justitsraad og landsdommer Chistian Cassius's fuldmægtig Jakob Knudsen paa CHRISTEN PEDERSENS VEGNE I SKARRILD KROG og Rasmus Jensen paa Sindinggaard paa Karen Kieldsdatters vegne vedr hendes bønder i Heesgaard som var Iver Poulsen og Morten Olesen ang. forlig med Christen Pedersen.
...
1698 1. okt Her findes forlig indført mellem CHRISTEN PEDERSEN SKAU I SKARRILD KROG og Heesgaards besiddere.

Børn:
NN Christensdatter
Gift 1698- med Knud Sørensen Sander i Øvig i Skarrild
Skarrild Krog
1726- Henning Rasmussen *1691c †1759.09.17 Skarrild Krog.
Gift med hans kone.
Børn:
Anne Henningsdatter *1726.01.27.
I skattelisten 1743 hjemme.
Maren Henningsdatter *1733.11.22.
Skarrild Krog ender her ↑
6 Andet


SKARRILD MØLLE
1 Introduktion Skarrild Mølle
Skarrild Mølle ligger ikke ved Skjern Å, som man kunne tro, men ved den lille Lustrup Bæk. I tørre år og med is om vinteren kunne der ikke males. Det var en marginal mølle, der tilhørte præstegården.
I 1683 beskrives den saadan:

Till bemelte Præstegaard er en liden vand Mølle som liger udj Preste gaardens March og under dens Taxt, huor till Er Jngen ager eller Eng Vden hues som Præsten hannom Bevilyer af Præste gaardens Jord, diß vandløb kommer af Een liden bech [fra] [Ludstrup] ßom der opvelder af Jorden hafuer om Sommeren udj tørche, ßaavelßom om vinter udj frost [tør brøde] Stoer mangel for Vand.
Bemelte Mølle drifuiß med Jt Hiul som vandet fra ofuen ned medrifuers - samme hiul Er in diametrro 3 3/4 Al bred.
Steenenis brede Er Jligmaade In diametro - befunden at vere - 7 1/2 quarte bred.
Det øfrige af møllenß biugning er gandske brøstfeldig.
Hafuer sin frequent af Scharrild Sogne Mænd naar den formedelst mangel af vand iche forhinders dem at betiene.

I 1765 indberetter præsten Christen Svitzer i Skarrild til biskop Bloch i Ribe:

Præstegårdens hartkorn er 7 td 7 skp og 1 fjk og til kaldet hører en lille mølle, der dog brændte i Peder Sommers tid.

Peder Sommer er præst i Skarrild 1661-89. I 1683 er møllen aktiv som set. Og i 1696 kan den fæstes væk.
2 Skarrild Mølle generelt
Selv om det drejer sig om en marginal mølle drives den dog langt op i tiden.
I tiden 1729 - 50 er det vanskeligt at bestemme fæsteren, for der er en tidlig Christen Jensen Møller, der får børn op til 1740, samtidig er der Christen Christensen Ørbæk, som også får børn i den tid og senere med sikkerhed er fæster af møllen.
I skattemandtallet 1743 skrives Christen Møller og kone og en datter over 12 år gammel. Dvs datteren er født 1731-. Hvis dette er Christen Christensen Møller, hvor er så den anden Christen Jensen Møller i skattemandtallet? Dette er ikke klart.
Et problem er navnet Christen Møller i Kirkebogen 1729-80. Det dækker over to personer:
Christen Jensen Møller, kaldes af og til gl: eller gammel.
Christen Pedersen (Ørbæk) Møller
Christen Jensen Møller Gammel †1757.09.18 Søndergaard, Skarrild. Gift med hans 1. kone †1731.10.28 Skarrild Mølle. Gift med hans 2. kone ?Anne Møllerkone Christen Pedersen Møller *1701c †1779.09.01 Skarrild Mølle. Gift med hans kone *1714c †1770.05.02 Skarild Mølle. Børn af Christen Møller i kirkebogen:
Dato Navn FarIdentificeret Far xxx Bemærkninger
1729.11.06Jens Christensen SmedChristen Møller Christen Jensen Skulle have en søn Jens Christensen, se #2213 søn af gammel Christen (Jensen) Møller, Smed fra præstens kirkebog, gl Chresten Møller søn fra degnens kirkebog.
1734.01.10Anne MarieChristen Møller Formodet begravet 3 år gammel.
1736.12.16Maria KatrineChristen Jensen Møller Christen Jensen Ingen tvivl, direkte angivet. Christen Pedersen Ørbæk er fadder. Tvilling.
1736.12.16ElseChristen Jensen Møller Christen Jensen Ingen tvivl, direkte angivet. Christen Pedersen Ørbæk er fadder. Tvilling.
1738.02.02PederChristen Møller Christen Pedersen Christen Jensen er fadder og kan derfor ikke være faderen og Christen Pedersen skulle have en søn Peder og får datter året efter 1739, så han er gift.
1739.10.12AnneChristen Møller Christen Pedersen Afsikret og gift som datter af Christen Møller, der på det tidspunkt er Christen Pedersen.
1742.04.20MarenChristen Møller Christen Pedersen .
1744.08.12SidselChristen Møller Christen Pedersen 1761, 17 år gammel, Sidsel Christensdatter, fadder, datter af Christen Møller #2306. Christen Jensen er da død for fire år siden.
1749.06.08Anne KirstineChristen Møller Christen Pedersen Christen Jensen er nu død, sø det kan kun være Christen Pedersen.
1752.07.06ChristenChristen Møller Christen Pedersen Christen Jensen er nu død.
1756.11.21JohanneChristen Møller Christen Pedersen Ses i FT 1787 som Niels Windes første kones (Anne Christensdatter ovenfor) søster.
.

3 Fæsterliste Skarrild Mølle
1683 ikke nævnt
1696 Peder Jensen Møller fra Nybro Mølle i Ørre sogn.
1727- Christen Jensen Møller
1745c Christen Pedersen Møller
1780 Niels Rasmussen Winde
1818 Margrethe Olesdatter Minds, enken.
1825 Rasmus Nielsen Møller.

4 Ejerliste Skarrild Mølle
1696- — 1858 Sognepræsten/Rentekammeret (staten)
1858 Rasmus Nielsen Winde (Møller)
1860 Ny ejer.

5 Familier med børn Skarrild Mølle

Skarrild Mølle begynder her ↓
1696 Peder Jensen Møller fra Nybro Mølle, Ørre.
Peder Jensen Møller fik fæstebrev den 26 maj 1696 af sognepræsten i Skarrild og Arnborg Hans Hans Winkel. Hammerum herreds tingbog 1693-1700, FS 261a:

{...........................} Møller i skharild mølle [... ..... ...]
{.................} [... ...] efter følger, kiendes Jeg [... ... ....]
Hansen [Winkel] sogne prest til sharild og arnborg sogner , og hermed Viterlig giør at ieg haufer , [sted] og feste og hermed steder og fester Peder Jensen Møller udj Nybroe Mølle Min Mølle her ligend[es] Sharild prestegrd: , Mod slig Condition , at han self holder Møllen ved lige, Vndtagen steene [som] Jeg hanem hafuer at for shafe Naar det behøves , og shal hand gifue mig til feste 8 Slete da[...] [og] shal hafue det Jord til sin brug, som af arilds tid til Møllen har veret, og dets afgrøde til Møllen igien Jnd aufle, og den Vedster lade, og min Korn at maale uden nogen told, som S[..] vaanligt hafuer veret, og toe kiør shal forne: Peder Jensen Haufe i greßning hoß mine egne Og shal hand samme benefnte min Mølle beholde saa Lenge hand lefuer , Naar Hans [....] Suarer Otte tønder tør Rug, og det at levere udj tuende Terminer, Nemlig til Juel, [og] sidste Rest til Voldborg dag . og shal hand suare af gifften fra Voldborg dag Anno {....} og saaledes frem, og siden at for holde sig eftter Kongl: Mayst: Lou og Recess , dette {...} Vitterlighed hafuer ieg med egen Haand vndershrefuet , Zignet hoßtrøgt.
Datum sharild prestegrd: den 26 May Anno 1696. Stod vndershrefuen Hans Hansen Winkel Mpp: og der hos hans Zignet trøgt i Lack.

Vider fantes paa samme feste bref [sh...] [..] saaledes, Ofuen bemelte feste er betalt af Peder Jensen Møller med 8 Slete daller
Testerer Hanß Hansen Winkel Mppria.


Skarrild Mølle
1729- Christen Jensen Møller †1757.09.18 Søndergaard, Skarrild By.
Ikke færdigt, "Christen Møllers" børn må opdeles i Christen Jensens og Christen Pedersens.
Børn:
Jens Christensen (Smed) *1729.11.06 Skarrild Mølle.
Anne Marie Christensdatter *1734.01.10 Skarrild Mølle †1762.03.22 (skifte) Skarrild.
Gift med Niels Christensen *1718c †1773.02.16 Søndergaard, Skarrild.
Boede i Søndergaard i Skarrild By.
Niels Pedersen (ses i hans skifte 1773) gift 2. med Mette Nielsdatter.
Marie Katrine Christensdatter *1736.12.16 Skarrild Mølle, tvilling †1799.04.19 Duedal, Borris.
Gift 1763c med Mikkel Nielsen Duedal *1720.10.27 Vestergaard, Vesterlund, Vester sogn †1786.05.14 Duedal søn af Niels Madsen *1667c †1745.10.10 Vesterlund og Abelone Mikkelsdatter *1677cc †1763.01.23 Vesterlund.
Mikkel Duedals identifikation som Nielsen og født i Vester sogn under forbehold.
Parret menes at være forældre til Anne Mikkelsdatter *1769 i Skarrild.
Elles Marie Christensdatter *1736.12.16 Skarrild Mølle, tvilling
Peder Christensen Smed *1738.02.02 Skarrild Mølle †1806.05.10 Lustrup, Skarrild.
Gift 1. 1766.09.29 i Assing med Mette Andersdatter *1732.10.26 Assing †1779.11.11 (Mette Smed) Lustrup, Skarrild datter af Anders Andersen Veilgaard i Assing.
Gift 2. 1780.08.15 i Skarrild med Kirsten Jensdatter *1739c †1810.05.08 Lustrup, Skarrild.
Boede i Lustrup i Skarrild sogn og havde vel en smedje der.

Skarrild Mølle
1740c Christen Pedersen (Ørbæk) Møller *1701c †1779.09.01 Skarrild Mølle.
Gift med hans kone *1714c †1770.05.02 Skarrild Mølle.
Ikke færdigt, "Christen Møllers" børn må opdeles i Christen Jensens og Christen Pedersens.
Børn:
Anne Christensdatter Mølle *1739.10.12 Skarrild Mølle overtager møllen, se nedenfor.
Sidsel Christensdatter *1744.08.12 Skarrild Mølle.
Ses som fadder 1761 #2306 i degnens kirkebog sammenholdt med præstens.
Anne Kirstine *1749.06.08 Skarrild Mølle †1749.06.13 et par dage gammel.
Christen Christensen *1752.07.06 Skarrild Mølle
Johanne Christensdatter *1756.11.21 Skarrild Mølle †1814.02.03 Skarrild Mølle.
Beskrives i FT 1801 som vanvittig.

Skarrild Mølle, Præstegaard, Søndergaard og kirken. Fra matrikel kort 1817.
Skarrild Mølle, Præstegaard, Søndergaard og kirken. Fra matrikel kort 1817.
Husene er tegnet lidt over egentlig størrelse.

Skarrild Mølle
1780 Niels Rasmussen Winde *1754.03.02 Adelgade, Skive †1818 Skarrild Mølle søn af handelsmand Rasmus Nielsen Winde *1708c †1768.10.07 Skive og Maren Nielsdatter *1717c Bustrup Mølle?, Salling †1755 Skive.
Gift 1. 1780.09.18 i Skarrild med Anne Christensdatter *1739.10.12 Skarrild Mølle †1782.07.29 Skarrild Mølle datter af formand.
Gift 2. 1782.10.17 i Assing med Margrethe Olesdatter Minds *1761c (ikke set født i Skarrild eller Assing) †1843.03.13 Skarrild Mølle datter af Ole Olesen Minds *1720c †1797.09.11 (faldt af vogn) Herningholm (begravet Skarrild) og Maren Pedersdatter *1723c †1806.03.10 Skarrild Mølle.
Niels Rasmussen Winde er velkendt specielt fordi hans tip-4 oldebarn Mogens Kragsig Jensen har udført et stort arkiv forsknings projekt om ham og beskrevet hans liv derudfra destilleret til rene reelle væsentligheder. Det er koncist, præcist, prægnant, elegant uden flosker og i en fremragende sproglig stil. Stilen er ikke tung men balanceret let og den fortæller meget med et overraskende ordvalg i få ord. Alle avnerne er sivet fra, alle uvedkommende fund i arkiverne filtrert ud. Det er sjældent at se en artikel i den godhedsklasse.
Artiklen er "Niels Rasmussen Winde i Skarrild Mølle" i Hardsyssels Aarbog 2013, siderne 5 - 26. Den er brugt udførligt og citeret fra her som fx Niels Rasmussen Windes egenskrevne livshistorie:

... Født i Kiøbstaden Schive, hvor min Fader var Handelsmand og Borger, blev jeg ansat til Snedker-Professionen, som jeg lærde i Aalborg, hvor jeg blev gjort til Svend. Derefter tiente jeg adskillige Laugs-Mestere som Svend i adskillige Kiøbsteder, indtil jeg med Pas fra Lauget i Horsens blev i Aaret 1780 antaget af Sognepræsten Nicolaus Hegelabr, som overdrog mig i fæste den liden Mølle, som ligger under Scharild Præstegaardsfri Taxt ...

Niels Winde havde en del besvær med at få hans arv efter hans far udbetalt, da han blev 25 og arveberettiget, der var forsvundet forskellige beløb. Han fik først arven 161 rigsdaler udbetalt i Skarrild da han var 26. Denne arv investerede han i fast ejendom og blev en holden mand.
Kragsig Jensen spekulerer over, hvordan forbindelsen fra Horsens, hvor Niels var snedkersvend, til præsten Nicolaus Hegelahr i Skarrild kom til stande. En mulighed er, at det skete over Hegelahrs bror Johannes set af Horsens 1777, hvor denne er fadder ved præstens datter Elisabeths dåb.
I 1801-13 var Niels Winde sognefoged i Skarrild sogn, hvilket betyder at han var en dygtig mand.

RETSSAGER:
Han var indblandet i en del sager for retten og i en pulserende strid med sognepræsten Nicolaus Hegelahr, som var god til at komme i strid med mange. Men nogen gange hjalp Hegelahr ham med breve som da han ville argumentere at da præstegården var fritaget for skat og han boede på præstegårdens grund skulle hans sønner ikke optages i lægdsrullen, men dette er ikke blevet godtaget.
I 1787 i folketællingen, som Hegelahr foretog, ville Niels Winde (og kværulanten Poul Østergaard på Nørre Karstoft) ikke opgive aldrene på nogle personer i husstandende. Præsten har senere i stor skrift tilføjet hans gæt, som i mindst et tilfælde er helt forkert. Niels Winde havde et stejlt sted.
Hegelahr måtte i hans lange tid i Skarrild, 1773-1814 bekoste fire nye møllesten til møllen. Kragsig Jensen antyder, at dette var fordi Hegelahr var tvunget til at fæste møllen til ugunstige betingelser. Men at præsten skulle bekoste nye møllesten var gammel hævd og havde længe været en del af fæstebrevene i hvert fald fra 1696 fremad.
Møllesten var rigtig dyre, kostede det samme som en gård, her Hegelahrs beretning i Liber Daticus fra 1810:

20. September kom en Møllesten, den fjerde, som jeg har bekostet, nedlagt her ved Møllen, efter Fæsterens Niels Windes Anfordring. Den kostede mig i Horsens 170 Rdl. og min Svoger, {Svigersøn?} Forpagteren her i Præstegaarden, anvendte omtrent 20 Rd. paa at føre den hid. Gud være lovet.

Altså 190 rigsdaler i alt; svigersønnen var Jens Terkelsen gift 1808 med datteren Pouline i Hesselvig i Skarrild. Han var forpagter i præstegården på den tid.
Foruden møllestenene var der stadige skænderier om adgangsveje, klage at sognemændene bl. a. Niels Winde skulle køre præstens tørv hjem, vægring mod at male præstens korn (gratis), da han troede at det var andre folks korn hans folk kom med, slået præstens dreng osv.
I 1804 føres sag af Søren Pedersen Ronnum, som mener at have jagtretten i Skarrild, mens Niels mener at have det halve udfra en ikke udført aftale. Niels' søn Rasmus Winde jager og vidner fortæller om dennes jagthund og bytte af harer, urkok og agerhøns.

DEN HVIDE KO:
I 1785 går præstens hvide ko ind i Niels Windes kornmark og æder, hyrdedrengen har ikke passet på. Niels Winde tager koen i forvaring og vil have 1 mark godtgørelse for skaden for at udløse koen. Sent på dagen går præsten til Niels Winde. De snakker ikke med hverandre men mod. Med det samme. Præsten vil ikke engang se på skaden og siger at Niels har taget hans karl, hvilket ikke forklares (kanske har Niels ansat en karl der før var tjente ved præsten). Præsten skikker så dagen efter to mænd der skal vurdere koen, hvis pris Niels Winde skal betale ham, Niels afviser dem. Dette teater bliver præstens kone Maren Andersdatter Skovby dagen efter for meget og hun sender 24 skilling, hvilket er halvanden mark og får koen tilbage. Præsten kommer tilbage fra marken og ser koen komme. Men han kan ikke nære sig og skikker bud, at han ikke er indforstået med de 24 skilling og han vil have betaling for koens mælk som Niels havde taget. Det er småligt.
Her er teksten ikke fra artiklen men fra Harry Øvigs udskrift af Skarrilds Liber Daticus:

Den 14. juni 1785 kom min Hyrde-Dreng Bertel Andersen hjem og angav i Degnens Nærværelse, at Mølleren havde taget min hvide Koe — da dette blev angivet saaledes var Klokken omtrent 8 1/2 Formiddag. Derefter samme Dag omtrent Klokken 12 1/2 kom Gravers Larsen til mig og sagde, at Mølleren havde taget en af mine Køer; jeg spurgte, hvor han tog den, han svarede, det vidste han ikke. Derpaa omtrent Klokken 5 om Eftermiddagen gik jeg til Møllen og spurgte Mølleren i manges Overværelse, hvor han havde taget bemeldte Koe, han svarede, det veed Eders Hyrde, I har en Skjødesløs Hyrde. Jeg sagde: Dersom I ikke havde taget min Karl, da kunde han havt Opsigt med Hyrden. Mølleren igjentog nogle Gange, at det var Løgn, at han havde taget min Karl; Mølleren sagde ydermere, om det var Tiid Klokken 8 1/2 at drive kjøerne hjem, jeg beraabte mig paa, at det var Bedse-Vejr. Men da han blev saa ofte ved at sige: Det er Løgn, sagde jeg, det jeg ikke var kommen for at skjældes og jeg gik ud, da jeg havde tilsagt ham at svare til min Koe. Han sagde aldrig et Ord om enten hvad Koen skulde koste eller mindste Tilbud til dens Løsning.
Den paafølgende Aften gik min Kone om i Byen at faae 2de Mænd til Møllen; men længe derefter, nemlig ligesom solen ville gaae ned kom Mændene, nemlig Ole Studsgaard og Peder Gammelgaard og førend jeg endnu fik dem aftalt hvad de skulle forrette i Møllen, gik Solen ned, hvorfor jeg maatte indeholde med Beskikkelsen.
Den 15de Juni næstefter om Morgenen tidlig skikkede jeg 2 Mænd Ole Studsgaard og Morten til Møllen, at de skulle vudere min Koe, de kom til mig igjen, sigende, at de ikke maatte vurdere Koen, men Mølleren ville have dem til at syne sit Korn og Skade deri. Jeg sagde, jeg agtede ikke sligt Syn; thi det var var nu for sildig. Mændene gik og kom tilbage med det Bud fra Mølleren, at Koen skulle løses med 1 M. Jeg sagde, denne Løsning ville jeg ikke, da han havde gjort mig og Koen stor Skade.
Mændene gik bort og jeg gik i Marken; men noget efter, da jeg kom hjem ridende, kom Anne Wejlgaard trækkende Koen fra Møllen og min Kone sagde, hun havde skikket hende til Mølleren med en 24 Skilling at løse Koen. Jeg skikkede strax Anne Wejlgaard til Mølleren at sige: Det var imod min Villie, Mølleren havde tvunget min Kone til at kjøbe sin egen Koe, og jeg ville have Betaling for Koens Mælk, som Mølleren havde taget, samt for det, at koen var forsultet. Dette har jeg skrevet omtrent Klokken 8te om Morgenen d. 15. Juni 1785.
N. Hegelahr

KLAGER:
Niels og Hegelahr klager begge over hverandre til deres foresatte. Niels får på et tidspunkt ret til at vælge egen præst. De strides. Hegelahr klager at han har måttet bekoste 4 møllesten, men det stod uomstødeligt i fæstebrevet. De boede side om side nærmeste nabo og havde stor lejlighed, tilbøjelighed og egning til strid, som ofte gik for retten.

Denne Möller har længe drillet mig og jeg har sögt at undgaae Bekostelig Proces, men nu er han bleven utaalelig. Han viiser sig selvraadig og foraarsager mig desuden stor Skade ved at negte sit Landgildes Korns ydelse efter den Skik, som er fulgt fra Ældre Tider.

Dette er en mishags-ytring ikke en faktuel udmeldelse. Det stammer fra en anden historie: Hegelahr har forstivet sig på en fix idee, at han skal ydes efter hartkorn. Dette var ikke reglen for gårdene, kun tidligere for herregårde så vidt set. Han kommer ud i vilde, uholdbare teorier, at hartkorn ikke må sælges ud af sognet, fordi han så ikke får sine ydelser. NC Clausen, præsten i Brande sogn, går ud på markerne for at tælle neg, så han kan få tienden af høsten ikke af hartkornet.

KONER:
Niels Windes første kone dør efter kun to år. Næste kone Margrethe Olesdatter Minds er ud af en formuende familie i Assing og Kragsig Jensen siger at hendes "medgift" er medvirkende til, foruden arven, at han kan begynde at købe jord og gårde. I disse sider om Folk og Steder er der ikke set noget dokumenteret tilfælde af medgift i forstand af en sum eller ejendom givet til en datters bryllup ved normale folk. Der ses at godsejere giver en datter en gård med, hvilket måske kunne kaldes medgift ved en strækning af ordet.
Her er der tale om familiær pengehjælp, som sker når der skal købes gårde eller jord. Dette ses naturligvis ofte og har ikke noget direkte med bryllupet og dets tidspunkt at gøre.

EJENDOM:
Niels har på forskellige tidspunkter ejet fire gårde, ½ kirke og en eng. Hvad han beholder mod enden altsammen i Skarrild sogn er gården Store Søndergaard med hartkorn 1 6 0 2 og husmandsstedet Lille Søndergaard med 0 7 1 2⅔ og en lille eng i Hesselvig med 0 2 0 2⅕. Det mest værdifulde var det halve af Arnborg kirkes tiender ansat i hartkorn til 9 4 3 2⅗ som han ejede 1798-1804. I listen er opført Skarrild Mølle, men den ejede han aldrig, han var kun fæster af den; først sønnen Rasmus Winde købte den knap halvtreds år senere.
Søndergaard var oprindelig en del af præstegården der første gang ses nævnt i kirkebogen i 1741, men præsteenken Helvig Haderup har boet der før den tid vel efter mandens død i 1728 (i Ølgod). Hendes datter er den daværende præst i Skarrilds kone. I skattelisten 1743 ses hun som ejer af Vester Syndergaard 1 6 0 0 og hendes søn og datter bor der med hende. Øster Søndergaard ejes af Christen Møller i Bundsbech mølle i Dejbjerg sogn og beboes da af Jacob Nielsen Skophus og kone Benedikte Thomasdatter Lund, der var søster til Helvig Haderups mand afdøde præst i Skarrild Christen Thomsen Lund.
I 1743 har Helvig Haderup tilladt at Jens Birkebæk, hvis hus var brændt, har bygget et hus på Vester Syndergaards grund. Han er gammel og en datter plejer ham. Desuden et hus hvor enken af Oluf Jensen Due, præst i Skarrild før Christen Thomsen Lund, bor sammen en datter med fire Huusqvinder. Dette hus var nærmest en slags fattighus af Helvig Haderups nåde.
I 1785 ses Niels Winde som fæster i Vester Søndergaard med hartkorn 1 6 1 1 og har to heste. Øster Søndergaard 0 7 0 2 fæsters af Peder (Christensen) Smed med to stude.
Ved auktionskøbet i 1798 af det halve af Arnborg kirketiender og gods er Niels efter Kragsig Jensen involveret dels med lån dels med 305 rigsdaler af egne penge, han er således blevet middel velhavende. (I artiklen vises et billede af Arnborg kirke 1908 og Skjern Å i forgrunden, det skal være Rind Å).
Børn:
Rasmus Nielsen Winde (Møller) *1785.05.01 Skarrild Mølle, overtager møllen, se nedenfor.
Ole Nielsen Winde (Søndergaard) *1787.04.26 Skarrild Mølle †1874.02.08 Søndergaard (se billede af gravstenen i Kragsig Jensens artikel).
Gift 1839 med Birte Jensdatter *1814.12.14 Elkær, Skarrild †1894.12.15 Søndergaard.
Ejer af Søndergaard i Skarrild By 1819-72. Se Søndergaard.
Anne Marius Nielsdatter Winde *1791.10.02 Skarrild Mølle †1861 Skarrild.
Dette Marius er opnævnt efter faderens bror Marius.
Hun gifter sig ikke, men får fire børn med forskellige mænd.
Den første søn dør en uge gammel. De næste to piger får efternavnet Nielsen efter hendes eget efternavn, ikke navnene fra de udlagte fadere.
Barn vel med en Jens:
Peder (Jensen) *1814.06.28 †1814.07.10 en uge gammel.
Barn med Jens Christensen Nørfra:
Anne Johanne Nielsdatter *1824.04.08 Skarrild Mølle †1892 Nørre Vium.
Gift 1847 med husmand Niels Christensen (Toudal) *1819 †1908.
Bosat Meldgaard i Nørre Vium sogn.
Barn med Jens Terkelsen af Lustrup:
Maren Nielsen *1831.11.13 Store Søndergaard, Skarrild †1896.08.22 Nørre Omme.
Gift 1861 med husmand Laurids Christian Madsen (Siig) *1829 †1900.
Boede i Spaabæk i Nørre Omme sogn.
Stine Johanne *1799.01.14 Skarrild Mølle †nogle dage gammel.
Folketælling 1787 Skarrild Mølle Niels Rasmussen Winde   Skarrild Bye 26 familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Møller Bonde mand 2Niels Rasmussen Winde361754 Adelgade Skive 1818 Skarrild Mølle Skarrild "Fæstemøller og har en Bondegaard. *1754.03.02"
kone 2 1Margrethe Olesdatter Minds261761c Paarup Assing 1843 Søndergaard Skarrild Viet 1782.10.17 i Assing. †1843.03.13 Store Søndergaard, Skarrild.
søn Rasmus Nielsen Winde31785 Skarrild Mølle Skarrild 1865 Skarrild Mølle Skarrild *1785.03.10. Gift med Johanne Pedersdatter *1788.07.22 Hesselvig †1869.02.11 Skarrild Mølle.
søn Ole Nielsen Winde11787 Skarrild Mølle Skarrild  *1787.04.26.
kone 1 søs. 0Johanne Christensdatter321756 Skarrild Mølle Skarrild  Dåb nr.2262
*1756.11.21. "vanvittig og skal nyde ophold af Niels Rasmussen Winde". Niels Rasmussen Windes 1. kone var Anne Christensdatter af Skarrild Mølle.
Natio- nal Rytter Soldat 0Jens Svenningsen221765c   Ikke født i Skarrild.
tj-pige Margrethe Jakobsdatter301757 Døvling Skarrild  Dåb nr.2272
*1757.08.24.

Folketælling 1801 Skarrild Mølle Niels Rasmussen Winde   Skarrild Nederby 8de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- møller Selv- Ejer- Bonde ejer ½ Arnborg Kirke mand 2Niels Rasmussen Winde471754 Adelgade Skive 1818 Skarrild Mølle Skarrild "Fæstemøller Selvejerbonde og Ejer af halve Arnborg Kirke ." *1754.03.02.
kone 2 1Margrethe Olufsdatter Minds401761c Paarup Assing 1843 Søndergaard Skarrild Viet 1782.10.17 i Assing. †1843.03.13 Store Søndergaard, Skarrild.
 Rasmus Nielsen161785 Skarrild Mølle Skarrild  *1785.03.10.
søn Ole Nielsen131787 Skarrild Mølle Skarrild  *1787.04.26.
søn Anne Marie Nielsdatter91791 Skarrild Mølle Skarrild  1791.08.17.
Ophold kone 1 søs. 0Johanne Christensdatter501756 Skarrild Mølle Skarrild  Dåb nr.2262
"Vanvittig nyder Ophold af Huusbonden ." *1756.11.21 Skarrild Mølle.
Haand- arbejde kone 2 mor 1eMaren Pedersdatter741727c   Gift med Ole Nielsen Minds i Lustrup.


Skarrild Mølle matrikel 2 Nørrelandet
1818 Margrethe Olesdatter Minds enken efter Niels Rasmussen Winde, se ovenfor.

Skarrild Mølle matrikel 2 Nørrelandet
1825 Rasmus Nielsen Winde (Møller) *1785.05.01 Skarrild Mølle †1865 Skarrild søn af forkvinde.
Gift 1812.03.26 i Skarrild med Johanne Pedersdatter *1788.07.22 Hesselvig †1869.02.11 Skarrild Mølle datter af Peder Nielsen Øvig *1731.01.02 Øvig, Skarrild †1811.07.28 Hesselvig og Maren Christensdatter *1746c †1827.04.07 Hesselvig.
Børn:
Margrethe Rasmusdatter *1812 Skarrild Mølle †1859.
Gift 1851.07.06 i Skarrild med Jens Jensen *1811.04.21 Silstrup, Skarrild †1884.04.28 Silstrup søn af Jens Jensen *1781.09.16 Sønder Karstoft, Skarrild †1846.12.19 Silstrup og Kirsten Nielsdatter *1782.08.09 Silstrup †1847.11.28 Silstrup.
Husmand i Silstrup.
Maren Rasmusdatter *1814 Skarrild Mølle †1911.
Gift 1844 i Skarrild med i Sandgaard Peder Pedersen Kragsig *1812 †1895 Sandgaard.
Gårdejer af Sandgaard i Nørre Karstoft i Skarrild.
Niels Winde Rasmussen *1816 Skarrild Mølle †1884.
Gift 1852 med Ane Pedersdatter *1828 Bøvl, Sønder Omme.
Husmand og arbejder.
Stine Johanne Rasmusdatter *1819 Skarrild Mølle †1892.
Gift 1852 med Jens Christian Eskildsen *1815 †1906.
Brænderiejer og medstifter af Silkeborg Bank og Silkeborg Aktiebryggeri.
Niels Peder Rasmussen *1822 Skarrild Mølle †1895 Skarrild.
Gift 1858 med Ane Kirstine Nielsen *1836 Sønder Felding †1877 Skarrild.
Gårdejer i Silstrup i Skarrild.
Ole Minds Rasmussen *1825 Skarrild Mølle †1909 Føvling.
Gift 1. 1856 med Johanne Marie Larsen *1834 †1861.
Gift 2. 1861 med Ane Katrine Andersen *1834 †1880.
Gift 3. med Abelone Marie Jensen *1822 †1897.
Husmand på Haarup Mark i Føvling sogn.
Ane Hesselvig Rasmussen (Mølle) *1829 Skarrild Mølle †1917.
Ugift hjemme.

Skarrild Mølle matrikel 2 Nørrelandet
1860 Ny ejer.
Skarrild Mølle ender her ↑ .

ØVIG
1 Introduktion Øvig
Navnet ses første gang 1578 som Ørvig, fra 1724 - 1850 skrives det mest som Ødevig. Der findes teorier, hvad navnet skal betyde, men de er ikke særlig oplysende eller indlysende.
Gården kendes fra 1664 matriklen og fik i 1688 matriklen hartkornet reduceret voldsomt til 2 6 1 2.
2 Øvig generelt
3 Fæsterliste Øvig
4 Ejerliste Øvig
5 Familier med børn Øvig

Skarrild Øvig begynder her ↓
1635- Jens Mogensen Øvig nævnt 1735, søn af Mogens Clemensen i Arnborg Kirkegaard †1652-
1635.01.31 Viborg Landstings Dombog: Mogens Clemensen i Arnborg Kirkegaard, søn Jens Mogensen Øvig vel i Skarrild (anden sag 1635.09.23 mod Jørgen Munk til Haraldskær 6 daler).

Skarrild Øvig
1683- Lars Jørgensen †1696+.
Gift med NN Pedersdatter datter af Peder Jensen i Hesselvig.
Han stævnes i 1688 af Ole Poulsen i Hesselvig som er gift med en anden datter af Peder Jensen for gæld til denne.
I 1696 syn for brøstfældighed (HamTing).
Lader korn male i Skarrild præstegaards vandmølle og til tider i Kibæk vandmølle.

Skarrild Øvig
1698- Knud Sørensen Sander.
Gift med NN Christensdatter datter af Christen Pedersen Skave i Skarrild Krog.
Han ses i Hammerum herreds tingbog i 1698:

1698 3. sept Knud Sørensen Øvig på sin hustrus faders vegne som var Christen Pedersen Skarrild Krog, varselsmænd Morten Olesen i Klink og Niels Pedersen tj. Skarrild, varslet Iver Poulsen og Morten Olesen i Heesgård for forbudsvidne, Peder Andersen og Søren Madsen i Skau med forbudsseddel til Heesgårds besiddere mod at drive over Christen Pedersens mark og ejendom.

Og igen i Hammerum herreds tingbog i 1699:

1699 29. juli Hans Andersen på Karstoft, varselsmænd Mads Hansen og Peder Christensen tj. Karstoft, varlslet Jakob Christensen i Skau vedr. ærerørige ord mod Simon Hansen på Karstoft, vidner varslet Knud Sørensen Øvig, Søren Madsen Skau, Peder Madsen sst.


Skarrild Øvig
1707- Peder Bentsen Skonning *1664 Voldager, Qvistofte sogn, Skaane †1713.03.19 (skifte, arv 1.600 rigsdaler) Øvig, Skarrild søn af Bendt Nielsen og Kirstine Olufsdatter i Qvistofte, som ligger 10 km syd for Helsingborg.
Gift med Anne Christensdatter ?*Krog, Skarrild †1737 Øvig datter af selvejer handelsmand Christen Pedersen.
Peder Bentsen Skonning slog sig først ned i Sønder Felding, derefter i Øvig, Skarrild.
I 1691, da Peder Bentsen Skonning er 27 år gammel, besøger han fra Sønder Felding sin fødeby Qvistofe (Kvistofta) Luggude herred i Skaane og får præsten (evangelietjeneren) til at udstede følgende erklæring om hans fødsel

Hammerum Tingbog 1700-07 Fol 173b, opslag 346, 7. nov. 1705:.

Dend gunstige Læssere, Lycke og Salighed, Anno 1691 dend 5te Søndag efter Trinitatis, fremkom Erlig og velagt Karl Peder Bentsen for mig Vverdige Guds Ords tiener til Quißtofte og Glumsløfs Meenigheder, og samtlige sogne mend af [Q]uißtofte Sogen, begirendes it sandferdigt Sogne Vinde om sin Erlige fødsel, Christelige Lefnets fremdragelse den stund hand her i Riget og hos sine kiere for ældre var, huilchen hans skickelige Begiering vj icke haver kundet negte, men paa hiele sognets Vegne, Vinder og bekrefter
at Peder Bentsen som dette vißer, er barn fød her udj [Q]uißtofte sogen og Volager Bye der mand skrif 1664, af Erlige, Meget Christelige og Gudfrygtige Echte for ældre, hans fader er den Erlige, velagte, og beskedelige Dannemand Bendt Nielsen, Moderen var den Erlige {Guds}frygtige Hustrue Kirstine Olufsdater,
hos huilche sine kiere for ældre hand har veret indtill saa Lenge den beklagelige og fortærende krigs Lue her i Landet var optendt, af huilchen mange huuße og Byer, der iblant og hans faders Velbygte gaard blef af brendt , Og i saa maader for Ældrene Saauelsom børnene udj it Misserabelt tilstand bragte, huilchen elendige tilstand har tvinget Neruerende Peder Bendtsen at Reise fra sit fæderne Land, huor hand sig Som en Lydig søn imod sine kiere for ældre, En Redelig og erlig Dreng imod huer og en, har skiket og forholdet,
at søge sit brød som en fremmed udj it fremmed Land, huil{..rand afrevet..} som fornemmes, hand og formedelst Guds faderlige for siun, har fundet udj Jylland, i Felding sogen, Saa vill mand Ønske hanem dermed Lycke og Vellsignelße, og hafur hanem fornemeligen sin kiere Siellesørgere den hederlige og Vellerde Mand H. Jens Tueßen Brock, Sogne prest til Felding og Aßing meeningheder, Saauelsom og huer og en Redlig Christen paa beste se[.]tet recommenderit, Ey paatvillendes, hand io saalunde der viser sig imod en huer, som hand har lefuet her for sin Gud Christeligen, mod sine Venner og [Ge.i.k.r], ja alle Mennesker, kierlig, Sagtmodig, oprigtig og i Alle maader tienistvillig, saa at iche nogen med skiell, hafuer Aarsag sig ofuer hanem at besuerge,
At saa i Sandingen er, som forshrefuet staar, Vidner vj undertegnede med Nafn og Boemerker, Stod undershrefuen saaledes.
Niels Rieman, Evangelj tienere till [Q]vißtofte og Glumßløf. L: S:.
Anders Simonssen i Rye,
Peder Nielsen i Volager,
Povel Albr{..rand afrevet..} i Ratzløse,
Niclas Nielssen i Katzløße,
Hans Svendssen i Quißtofte,
Jens Gunerssen i Volager

Hans fars gård blev altså brændt af i krigen 1675-79, da Danmark forsøgte at få Skåne tilbage, som var blevet afstået til Sverige 1658 i Roskildefreden. Slaget om Lund stod 1676, da var Peder Bentsen 12 år gammel.
I 1702 skænker han en sølv plade eller skål til oblater til Sønder Felding kirke med indskriften:

PARTELLET HVOR MED GVDS ALTER ER PRYDET ER AF ET SAND GVDS BARN AF CHRISTEN HJERTE YDET HANS GODHED MILDE GVD MED NADE ? TENGCE PAA =DU LÆSER DET SER GAG HEN GØR LIGE SAA FORÆRED TIL FELDING KIERGE AF PEDER BENTSON SCAANNING PASTORE LIPPERO ANNO 1702.

I krigsstyr 1711 ansættes Peder Skonning til 5 rigsdaler 3 mark 12 skilling, hvilket er højt (Abildtrup "Søren Kierkegaards Tipoldefar", s. 27).
Præsten Søren Munch i Sønder Felding havde et lån fra Peder Skonning og måtte give følgende værdisager i pant derfor:

2 Guldringe, 1 Sølvske, 1 liden Sølv Futral, 1 Hovedvandsflaske af Sølvforgyldt, 3 ommelerede Golddupper, et gult hjemmegiort Omhæng, et Par Sølvspænder og en Ske, et sort Silkeskiørt, en sort Silke Mandtog, 1 fin Lagen og en ny Hørgarns Lagen, fire Salveter, 1 fin Handklæde, 1 fin Pudevaar, en drejels Dug, 1 Dito, 1 Dito, 1 Dito, 3 Tinfade og 6 Tallerkener, 1 fin Lysestage for Penge 66 Sletdlr. 2 Mark, derpaa er betalt 7 Sletdlr. 1 Mark, nok indløst 1 Par Lagener for 3 Sletdlr. 2 Mark, bliver saa til Rest, som Pantet staar for: 35 Rdlr. 1 Mark.

Børn:
Kirsten Pedersdatter *1705c Øvig †1743.03.03 Astrup, Faster .
Gift 1725c i Skarrild? med af Astrupgaard i Faster sogn Morten Jensen Astrup *1690c †1746 Astrup, Faster søn af Jens Andersen Astrup *1646c Videbæk, Vorgod †1723 Astrup og Karen Christensdatter *1660c Sædding.
Kirsten får 1726 sin arvepart udbetalt.
Børn:
Peder Mortensen *1726.08.07 Astrup, overtog gården 1746.
Gift 1752c med Mette Jensdatter datter af forpagter Sr. Jens Christensen på Store Skindbjerg i Dejbjerg.
Karen Mortensdatter *1728.
Gift 1750 med Christen Pedersen i Barde.
Ane Mortensdatter *1731.
Ane Marie Mortensdatter *1733.
Gift 1753.10.03 med Marcus Krog.
Kisten Mortensdatter *1735c.
Trolovet 1765.06.25 med Anders Christensen.
Maren *1739 †1743.
Niels Mortensen *1742.
Jens Astrup.
Gift 1769 med Ane Lund i Fasterlund.
Bosat Fasterlund, Faster.
Bendt Pedersen Øvig *1703c †1760.01.26 Krog, Skarrild, 56 år gammel.
Gift 1745- med Ellen Christensdatter Lund *1713c Skarrild †1762.01.24 Søndergaard, Skarrild datter af præst i Skarrild Christen Thomsen Lund.
I en erklæring om arven efter hans far ved hans stedfar Jens Boesen i 1724 siges han at være ejer participant (Abildgaards udskrift: Patificant) for 400 rigsdaler udi Arvad Mølle i Brande sogn. Dette er i strid med Peter Wilhelm Høvenhofs ansøgning til kongen af 1722, hvor denne angiver at have "tilforhandlet" sig Arvad Mølle. Forklaringen er, at han med formynder sammen med hans stedfar (som lovværge for hans mor) har et pant på 400 rigsdaler stående i Arvad Mølle, der jo havde tilhørt hans far. Dette pantebrev er udstedt 1721 af Peter Hövinghof i Arvad Mølle vel samtidig med han købte Arvad Mølle.
I 1725 er han 18 år gammel, men ansøger om at være hans egen værge, selv om han ikke er blevet 25 år (Nygaards Sedler):

Øvig, Bendt Pedersen af "Aadeviig" i Skarrild sogn.
1725 7/5 fik han klg. bevill. på at være sin egen værge, skønt han ikke havde opnået sine 25 år.

Han fæster fra Bjerre gods Aastedbro kro i Aale sogn Skanderborg amt i 1739 (Brejl Bjerre fæsteprotokol):

224 Bent Pedersen Øvig fæster Aastedbro med kro. Detaljeret beskrivelse af hvilken øl, vin og mjød der måtte forhandles. 25.9.1739, fol.43B.

Det er et dyrt sted at fæste. Alene i indfæstningspenge betaler han 140 rigsdaler og den årlige fæste er 26 rigsdaler 4 skilling. Han er der stadig i 1741, hvor han beder om henstand med et lån:

Til Thyge Larsen Schophuus. Højtærede kjære Ven og Broder! De mellem os staaende 50 Rdlr. paa følgende Renter beder jeg tjenstlig, at Broder vil have Taalmodighed med til førstkommende Snapsting, da de med paaløbende Renter i Broders eget Hus af mig til ald tackke skal betales, eftersom jeg inden den Tid uden største Skade ej Pengene af mit Hus kand miste: Thi nu er det just Tiden, at jeg af Bonden skal kiøbe, hvad jeg det hele Aar haver nødig.
Kornet er dyrt, og jeg sidder paa et Jordløs Stæd, derfor, Hierte Broder, maa jeg nu indkøbe det, som jeg har nødig, inden Bonden faar solt, hvad han haver, og jeg da siden af Kiøbstad Manden skal kiøbe, hvad jeg til Huset haver nødig.
Hvad jeg lover, skal jeg ufeilbarligen holde til førstkommende Snapsting, altsaa lefuer jeg i Haabet, at kiære Broder har Taalmodighed med mig, og jeg er Stedse
Høytærede Kiære Broder og Vens tienstvillige Tiener
Aasted Broe, den 9. November 1741
Bent Pedersen Øwig.

I 1743 er han tilbage i Skarrild, han ses som fadder i Øvig og ses i skattelisten jan. 1743 i Øvig og i 1745 får han et barn døbt i Skarrild, da er han med sikkerhed tilbage.
Børn:
Thomas Christian Bentsen *1745 Skarrild.
Johanne Pedersdatter *1709c, overtager Øvig, se nedenfor.

Skarrild Øvig
1713 Jens Boesen *1688c formodentlig i Hedde, Assing †1760.06.24 Krog, Skarrild søn af Bod Jakobsen i Hedde (ses i matriklerne 1664 og 1688).
Gift 1. 1714 med enke efter formand Anne Christensdatter *1680c- †1737.05.21 Øvig.
Gift 2. 1738.10.15 i Borris med Else Marie Nielsdatter Boltrup *1690cc †1762 Borris datter af Niels Andersen Boltrup og Else Madsdatter.
Kermit (fundet af Jette Jul, 2009):
Jyske registre: 1699 - 1720. Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.
352-11

Jens Boesen ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Boesen i Heede {Hedegaard, Assing sogn} og Anna Christensdatter udi Ødevig i Hammer sogn {Hammerum herred} må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.
Hafnia den 16 januar 1714.

Jens Boesen var som Peder Skonning handelsmand og kom vidt omkring. Han var hosekræmmer og studehandler i følge Abildtrup. Han ejede gårdene Østergaard og Velhusted i Assing og Krog i Skarrild.

Skarrild Øvig
1728 Niels Nielsen Øvig *1697c †1771.11.10 Øvig.
Gift med formands steddatter Johanne Pedersdatter *1709c †1750.08.22 (skifte) Øvig.
Han var landmand og snedker og tømrer.
Johanne kaldes Janne i følge degnens kirkebog #6201.
I retssagen om ”Consumptions-famile- og folkeskat for 1743-44" har Niels Nielsen indgivet et bilag (citeret fra Erna og Harry Øvig, 2009):

Ieg undertegnede sidder paa et stæd Øvig kaldet, af Hartkorn 2 Tdr. 6 Skp. 1 Fk. 2 Alb. som ieg Eyer og Ieg har Riinge og fattige Midler, det er Gud og hver Mand bekiendt.
Til Kopskatten har ieg ingen uden mig self og Hustrue og Een Pige saa som stædet er fattig og af Ringe afvel og aldrig hafde bleven kiøbt af mig var det ikke at den er mig udlagt i min Kones Arvepart efter hendes Forældre som ieg tog den efter.
Hvad min Formue angaar da kand Stædet være værd 50 Rdl. pr. td. naar Besætning og Brøstfældighed skal følges. Med hvilget er 60 til 80 Rdl., derpaa har ieg 6 umyndige Børn, 20 til 30 Rdl. Gield som ieg er Skyldig, har tilmed og anden her og der, skal svare lige med andre Fæstebønder udi alle Kongl. Paabuder, skal holde en Dragonhest, har Een af de skarpeste steder i Sognet, tager ofte skade af Sand Knog, er en Svag Mand og neppeligen kand afle det Rug ieg kand føde sit Huus af, ieg beder for Guds skyld de Høye Herre vil bruge mindesation som ieg ellers om det skal vedvare maae gaae ud med Hustrue og Børn at tigge for mit eget, thi Gud skal kiende at ieg har ingen Reede Midler at tære af og umuligt kand besidde stedet, ieg giør det ey af Skjemt men det er saa i den bare Sandheed, som hver Mand ved i Sognet, hvilket ieg og kand faae Beviist og her med Testere.
Niels Ødvig
Øddvig d. 4 Octobr. 1743.

Samtidig med skiftet efter konen Johanne Pedersdatter i 1750 udsteder han et pantebrev for 66 rigsdaler på gården i Øvig som skal afdække arven til de seks børn:
Hammerum Herreds Justitsprotokol 1744-1751 fol: 908 (side 1796) Aar 1750 (udskrift Erna og Harry Øvig):

Løst pante Forsikring saalydende:
No. 1. (Sextus) Een halv Rigsdaler 1750
Kiendes Jeg Underskrevne Niels Nielsen i Øevig udi Scharild Sogn og herved vitterliggiør at indesidde med mine Sex Børns tilfaldne Møderen Arf 66 Rdl. 4 Mk., ialt i følge Skifte for Eeningen sluttet dags dato, og paa det Skifte Forvalteren høyædle og Welb: Hr. Justitzraad og Amtmand Von Albertin des bedre hand være forsikret om samme Capitals Pant sætter ieg her med mit iboende Selv Ejerstæd Øevig kaldet Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 1 Fd. 2 Alb. med sine tilliggende Herligheder og Rætigheder, samt Bygning og Besætning hvor udi skal haves første Prioritet indtil fornte: Capital sex og tridsins tyve Rigsdaler fiire Mark, aldeelis vorder af Betalt, dets til Bekræftelse under min Hand og Nafne Mærke, saa og venlig om Bedet undertegnede 2de Mænd med mig til Vitterlighed at underskrive da denne min panteforskrifning, uden mig dertil at indkalde, maa læsses og protocolleris til Tinge naar forlanges.
Datum Øevig d. 22de Aug: 1750
Henning Rasmussen Niels Nielsen Øevig
Jens Boedsen.

Da konen Johanne Pedersdatter dør 1750 er der en smitsom sygdom i gården og skiftet holdes da i Skarrild præstegård uden at der foretages en registrering. Niels Nielsen tilbyder de 66 rigsdaler som arv og tilsynsværgerne mener dette er endda over han evne. Se skiftet.
Børn:
Maren Nielsdatter *1729.04.03 Øvig †1766 Vester Ronnum, Skarrild.
Gift 1758c med Peder Pedersen *1705c †1790.10.27 Søby, Rind.
Hun skrives 21 i skiftet 1750.
Bor 1759-73 i Øvig, køber gården 1762.04.04, sælger den 1773.05.01 til Søren Pedersen, flytter til Søby, Rind sogn.
Børn:
Maren Pedersdatter *1760 Vester Ronnum.
Gift 1785.02.11 Rind med Palle Nielsen *1746c.
Peder Pedersen *1762 Vester Ronnum
Johan *1764 Vester Ronnum †14 dage gammel.
Niels Pedersen *1766 Vester Ronnum, konfirmeret 1783 Rind.
Peder Nielsen Øvig *1731.01.02 Øvig †1811 Hesselvig, Skarrild.
Selvejer og Strømpehandler.
Gift Maren Christensdatter *1746c datter af Christen Pedersen *1713c †1787+ og Anne Christensdatter *1709c †1787+.
Børn:
Niels Pedersen *1777 Hesselvig, Skarrild.
Christen Pedersen *1780 Hesselvig.
Johanne Pedersdatter *1788.07.22 Hesselvig †1869.02.11 Skarrild Mølle.
Gift med Rasmus Nielsen Winde *1785.03.10 Skarrild Mølle †1865.05.12 Skarrild Mølle søn af Niels Rasmussen Winde *1754.03.02 Skive †1818.04.11 Skarrild Mølle og Margrethe Olesdatter *1761c ?Paarup, Assing †1843 Skarrild (datter af Ole Olesen Mindst og Maren Pedersdatter *1727c †1806 Skarrild).
Han skrives 19 i skiftet 1750.
Niels *1733.04.02 Øvig †1733.07.13.
Jens Nielsen *1734.10.03 Øvig, overtager gården, se nedenfor.
Han skrives 14 i skiftet 1750.
Anne Nielsdatter *1737.10.06 Øvig †1807.05.05 Kjersiggaard, Assing.
Skrives 9 i skiftet 1750.
Gift med Cort Lauridsen *1737.03.10 Lustrup, Skarrild †1795.02.03 Bukkær, Assing søn af Laurids Skrædder og Maren.
Børn:
Johanne *1767 Bukkær †3 måneder gammel.
Johanne Marie *1768 Bukkær †1 måned gammel.
Maren *1769 Bukkær †1 måned gammel.
Anne *1770 Bukkær †2 uger gammel.
Johanne *1773 Bukkær †2 å 5 måneder gammel.
Niels Cortsen *1778.04.11 Bukkær †1801.05.26 Bukkjær 23 år gammel.
Erik Nielsen *1740.03.14 Øvig †1804.11.20 Kbh., spækhøker, Nørre Kvarter.
Skrives 10 i skiftet 1750.
Gift 1. med Christina Hansdatter *1725c †1793c.
Gift 2. 1795.06.05 Kbh. med Anne Catrine Poulsdatter *1746c †1798.12.08 Kbh.
Gift 3. 1799.05.17 Kbh. med Else Nielsdatter *1765c
Mads Nielsen *1743.06.23 Øvig †1804.11.20 Kbh., bogtrykkersvend i Kbh.
Skrives 8 år gammel i skiftet 1750.
Gift 1876.06.28 Kbh. med Anne Margrethe Andersdatter Dahlsgaard *1751c datter af Anders Christensen Dahlsgaard og Karen Leene Jensdatter.
Børn:
Karen Elisabeth Madsdatter *1778.12.13 Vor Frue.
Elisabeth *1780.05.15 Vor Frue.
Elisabeth Madsdatter *1781.12.30 Vor Frue.
Niels Madsen *1783.11.02 Vor Frue.
Anna Elisabeth Madsdatter *1785.12.04 Vor Frue.
Bendte Margrethe Madsdatter *1788.11.30 Vor Frue.
Anders Madsen *1790.02.21 Vor Frue.
Jens Madsen *1793.04.21 Vor Frue.
Niels *1746.04.17 Øvig †1746-50 ikke i skiftet.
Kirsten *1747.10.29 Øvig †1748.02.02 to måneder gammel.
Kirsten *1750.03.01 Øvig †1750.08.14 fem måneder gammel.
Død en uge før moderen.
Simuleret Folketælling 1743 Øvig Niels Nielsen Ejer: Niels Nielsen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1743100Niels Nielsen46c 1697c  1771 Øvig Skarrild Selvejer af 2½ tønde Skyld. Fri efter forordningen om dragoners heste. Har dermed haft en hest at fodre og opstalde.
kone174399Johanne Pedersdatter38c 1705c Øvig Skarrild 1750 Øvig Skarrild Skifte efter hende 1750.
dat.172998Maren Nielsdatter14c 1729 Øvig Skarrild 1766 Ronnum- Vester Skarrild Gift med Peder Pedersen den Yngre
kones bror174399Bendt Pedersen Øvig39c 1704c Øvig Skarrild 1760 Krog Skarrild Han er der i juli 1744 ikke mere.
mands bror 98Erik? Nielsen  1700cc  1744+  Ses som fadder ved broderen Niels Nielsens barn i 1733, identifikation ikke sikker. Siges juli 1744 at være skrøbelig. Jens Øvig er Jens Bodsen, ikke nogen bror.
huskone 98? Huskone    1 fattig huuskoene som manden er fortløben fra og eftterladt arm med 2 Børn. Ikke i 1743, men i juli 1744.
barn174498? Huskones barn    Ikke i 1743, men i juli 1744.
barn174498? Huskones barn    Ikke i 1743, men i juli 1744.


Skarrild Øvig
1766c Jens Nielsen *1734.10.03 Øvig †1781.04.09 (skifte) Øvig.
Gift 1. med Kirsten Christensdatter *1735.12.14 Toksvig, Arnborg †1775.05.26 (skifte) Øvig, datter af Christen Olufsen †1740 Togsvig og ?Maren ?Enochsdatter.
Gift 2. 1776.05.27 i Arnborg med Margrethe Thomasdatter *1745.06.20 Holtum, Arnborg †1783.03.07 Øvig datter af Thomas Pedersen Holtum *1703c †1772 Holtum og Karen Nielsdatter *1712c Holtum †1774 Holtum .
Skiftet efter konen ser således ud. Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol 1773-1776 B 8 - 1081 (Brejl #552):

552 Kirsten Christensdatter i Øvig i Skarrild sogn. 21.6.1775, fol.309.
E: Jens Nielsen. B: Niels 8, Christen 6, Johanne Marie 4. FM: mors stedfar Mikkel Christensen i Toksvig, mosters mand Christen Christensen i Fasterholt. Desuden nævnes enkemandens bror Eskild {fejl for Erik} Nielsen i København.

Børn med 1. kone Kirsten Christensdatter:
Niels Jensen *1767.07.14 Øvig †1818.02.21 Arnborg.
Gift 1795.05.10 i Assing med af Bukkær Margrethe Christensdatter *1768c
Gårdmand i Bukkær, Assing
Børn:
Jens Nielsen Øvig *1796.06.17 Bukkær †1872.02.21 Silstrup Skarrild.
Gift 1. 1828.06.26 i Arnborg med Ane Margrethe Mortensdattter *1800c †1847.12.21 Gjellerup.
Gift 2. 1850.05.17 i Gjellerup med Ane Marie Pedersdatter *1823.10.17 Kølkær, Rind †1905.10.02 Gammel Arnborg.
Hans børn blev kaldt Øvig.
Kirsten Nielsdatter *1797.08.24 Bukkær.
Anne Nielsdatter *1798.11.27 Bukkær.
Marianne Nielsdatter *1798.11.27 Bukkær.
Christen Nielsen *1804.03.28 Bukkær.
Christen Jensen *1769 Øvig †1836 Studsgaard.
Gift 1. 1800.04.27 i Borris med Katrine Marie Christensdatter *1768.09.25 Lille Gaasdal, Borris †1819 Studsgaard datter af Christen Eskesen *1737.04.23 Grønborg, Borris †1812.11.22 Lille Gaasdal og 1. kone †1768-70.
Gift 2. 1820.06.18 i Brande Ane Christensdatter *1788.03.24 Uhre †1824.09.22 Studsgaard Skarrild datter af Christen Nielsen Nørgaard *1758c Uhre, Brande †1818 Uhre og Ane Kirstine Nielsdatter *1756c Lille Sandfeld, Brande †1812 Uhre.
Gift 3. 1824+ Else Marie Jensdatter *1786c Hoven datter i Nørre Grene, Hoven af Jens Olufsen *1753c †1788.09.07 (druknede i aalegaard) gift 1784.06.13 i Hoven med Anne Mathiasdatter *1747c †1810+.
Studsgaard i Skarrild By.
Børn med 1. kone Katrine Marie Christensdatter:
Jens Christensen *1804 Studsgaard.
Gift 1849 Ane Jensdatter fra Sønder Felding.
Maren *1805 Studsgaard †1806.
Børn med 2. kone Ane Christensdatter:
Katrine Marie Studsgaard *1823 Studsgaard.
Børn med 3. kone Else Marie Jensdatter:
Ane Katrine Christensdatter *1826 Studsgaard.
Gift 1846 med Christen Bjørslev Knudsen af Hareskov, Assing.
Ane Margrethe *1820 Studsgaard †1832.
Børn med 2. kone Margrethe Thomasdatter:
Kirsten Jensdatter *1777.07.03 Øvig †1843.01.07 Nørre Grene.
Gift 1800.12.22 i Skarrild med Søren Michelsen *1775.02c Krogstrup, Snejbjerg †1857.02.12 Nørre Grene søn af Michel Andersen Arnborg *1738.02.23 Gammel Arnborg †1799.04.02 Grene, Skarrild og Dorte Sørensdatter *1735c †1811.03.13 Grene, Skarrild.
Søren er i FT 1787 hyrdedreng i Olling, Assing.
Se Mikkel Andersen Arnborg på Geni.
Bosat Nørre Grene i Skarrild.
Børn:
Mikkel Sørensen *1801.11.10 Nørre Grene †1831.03.26 Tarp, Sønder Felding.
Gift med Benedikte Andersdatter *1806.09.27 Tarp †1895.05.18 Tarp datter af Anders Christensen *1779.10 Grene, Skarrild †1836.04.18 Tarp og Johanne Christensdatter *1779.07 Grønborg, Borris †1829.03.04 Tarp.
Jens Sørensen *1803.10.02 Nørre Grene †1855.09.03 Tarp, Sønder Felding.
Gift med bror Mikkels enke Benedikte, se ovenfor.
Dorte *1806.05.06 Nørre Grene †1806.09.14 fire måneder gammel.
Peder Sørensen *1811.04.22 Nørre Grene †1875 Nørre Grene.
Gift 1839.09.29 i Skarrild med Karen Jakobsdatter *1818c af Hoven Grene †1909 Nørre Grene datter af (flyttet fra Hoven til Nørre Grene 1831) Jakob Peder Jensen *1777c †1833 Nørre Grene og *1788c †1840 Nørre Grene.
Margrethe Sørensdatter *1817 Nørre Grene.
Gift 1839.09.29 i Skarrild med Christian Peder Jakobsen bror til Margrethes bror Peder Sørensens kone, se ovenfor.

Skarrild Øvig
1781 Peder Christensen (Sandfeld) *1751c †1793 Øvig søn af Christen Pedersen *1713cc †1792.01.27 Hesselvig og Anne Christensdatter *1709cc †1790.01.22 Hesselvig.
Gift 1. 1781.10.23 i Skarrild med enke efter formand Margrethe Thomasdatter †1783, se ovenfor.
Gift 2. 1783.07.15 Snejbjerg af Præstegaarden i Snejbjerg Mette Cathrine Byrgesdatter *1752c Sinding sogn (fødte ikke ført i kirkebogen 1751-65) †1845.09.25 Øvig (gift 2. gang med Svend Pedersen).
Peder Christensen Sandfeld er ikke født i Sandfeld i Brande, for han ville så være fra Sandfeldbjerre og stå i lægdsrullen, hvad han ikke gør. Hans far kaldes i 1778 i degnens kirkebog Christen (Pedersen) Sandfeld se #2455, så navnet kommer fra faderen. Se følgende skifte (Brejl Lundenæs #1809):

1809 Else Christensdatter i Grene i Skarrild sogn. 21.3.1801. VIII, fol.45, IX, fol.40.
E: Simon Nielsen. A:
1) bror Peder Christensen i Øvig i Skarrild sogn, [skifte 11.11.1793 lbnr.1288]. B: Jens 15, Christen 13, Peder 6
2) bror Jens Christensen Hesselvig i Agerskov i Gjellerup sogn
3) bror Christen Christensen i Holsten
4) søster Benned Christensdatter, enke i Høgsvig {†1809+ gift med Niels Nielsen *1715c †1789.01 (skifte) Høgsvig}
5) søster Maren Christensdatter g.m. Peder Nielsen i Hesselvig.

sammenholdt med følgende folketælling 1787, hvor søsteren Maren Christensdatter har forældrene boende:

Ringkøbing, Hammerum, Skarrild, Hesselvig, , 2, FT-1787, A0976
Peder Nielsen Ødevig 56 år gift Mand Selvejerbonde og strømpehandler
Maren Christensdatter 41 år gift Hans kone
Niels Pedersen 10 år ugift Søn
Christen Pedersen 7 år ugift Søn
Christen Pedersen 74 år gift Konens fader Nyder aftægt
Anne Christensdatter 78 år gift Konens moder Nyder aftægt

Christen Pedersen *1713cc †1792.01.27 (i hans ligfølge druknede to mænd i Skjern å ved Krog) Hesselvig.
Gift 1734c med Anne Christensdatter *1709cc †1790.01.22 (efter 56 års ægteskab) Hesselvig har følgende børn:
Benned (Birte) Christensdatter *1737c †1809+, bosat Høgsvig, Sønder Felding.
Gift med Niels Nielsen *1715c †1789.01 (skifte) Høgsvig
Else Christensdatter *1740c †1800.03.02 Skarrild Grene, bosat Skarrild Grene.
Gift med Simon Nielsen *1735c †1811 Hesselvig.
Maren Christensdatter *1746c †1827.04.13 Hesselvig, bosat Hesselvig, Skarrild.
Gift med Peder Nielsen Øvig *1731 Øvig †1811 Hesselvig.
Peder Christensen Sandfeld *1751c †1793 Øvig, bosat Øvig, Skarrild.
Gift 1. 1781 i Skarrild med Margrethe Thomasdatter †1783.
Gift 2. med Mette Cathrine Byrgesdatter *1752c Sinding †1845 Øvig.
Jens Christensen Hesselvig *1755c †1829.06.09 Agerskov, bosat Agerskov, Gjellerup.
Gift 1781.09.13 i Gjellerup med Kirsten Jensdatter *1760.05.23 Lund Gjellerup †1831.04.22 Agerskov datter af Jens Jensen *1718.08.07 Lund †1787.04.02 Gjellerup og Anne Larsdatter *1721c.
Christen Christensen, bosat Holsten (1801).

Så tre af børnene bor i Skarrild sogn, et i Gjellerup, et i Høgsvig i Sønder Felding og et i Holsten. Børnene er ikke født i Skarrild sogn. Mulig ville være Sønder Felding eller Gjellerup.
Christen Pedersen *1713cc kunne teoretisk være søn af Peder Troelsen *1665cc †1711+ i Store Sandfeld i Brande, men hans andre sønner er født før 1686, så det er særdeles usandsynligt.
Børn med 2. kone Mette Cathrine Byrgesdatter:
Jens Pedersen *1785.08.03 Øvig.
Christen Pedersen *1788.04.27 Øvig.
Gift 1815.10.01 i Skarrild med Elles Jensdatter *1783c.
En gård i Døvling i Skarrild.
Elles Jensdatter er ved vielsen tjenestepige i Nørre Karstoft. Hun er ikke set født i Skarrild.
Ses FT 1834 i Harreskov i Assing.
Ses FT 1840 i Mosgaard i Assing.
Peder Pedersen *1793.10.29 Øvig (født efter faderens død).
Folketælling 1787 Øvig Peder Christensen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 2Peder Christensen Sandfeld361751c  1793 Øvig Skarrild Næppe søn af Christen Christensen i Sandfeld Bjerre, Brande for ikke i lægsrullen 1789.
kone 1Mette Katrine Byrgesdatter351752c Sinding 1845 Øvig Skarrild  
søn Jens Pedersen21785 Øvig Skarrild  *1785.08.03
kones dat.  Kirsten Jensdatter101777 Øvig Skarrild 1843 Grene- Nørre Skarrild Dåb nr.2444
*1777.03.09
1. kones sted- søn Niels Jensen201767 Øvig Skarrild 1818 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2361
*1767.07.14. Søn af Jens Nielsen og 1. kone Kirsten Christensdatter. 2. kone var Margrethe Thomasdatter gift 2. gang med Peder Christensen Sandfeld (hans 1. kone). Mandens 1. kone er Margrethe Thomasdatter, som er Niels Jensens stedmoder.
1. kones sted- søn Christen Jensen181769 Øvig Skarrild 1836 Studsgaard Skarrild Dåb nr.2380
*1769.08.08. Søn af Jens Nielsen og 1. kone Kirsten Christensdatter. 2. kone var Margrethe Thomasdatter gift 2. gang med Peder Christensen Sandfeld (hans 1. kone). Mandens 1. kone er Margrethe Thomasdatter, som er Niels Jensens stedmoder.
tj-pige Bodil Andersdatter (Provst)321755 Hjøllund Arnborg 1801+  *1755.12.14. Gift 1798.12.20 i Skarrild med Niels Poulsen af Grunderup, Rind?, bosat Skarrild Overby.
LINK: *1755.12.14 Hjøllund i Arnborg.


Skarrild Øvig
1795c Svend Pedersen *1757c †1824.05.30 Øvig.
Gift 1793.12.27 i Skarrild med enke efter formand Mette Katrine Byrgesdatter *1753c †1845.09.25 Øvig.
Børn:
Mette Katrine Svendsdatter *1797.11.05 Øvig.
Gift 1. 1815.05.15 i Skarrild med Knud Christensen (Bjørslev) *1780.03.16 Bjørslev, Nørre Vium †1824.04.03 Lille Hjøllund, Arnborg søn af Christen Knudsen *1743 Bjørslev, Nørre Vium †1814 Sønder Bjørslev og Kirsten Christensdatter *1749 Rind †1826 Sønder Bjørslev.
Gift 2. gang 1824.07.18 i Arnborg med Christen Christensen *1790.04.10 Store Hjøllund, Arnborg.
Knud Christensen er karl på Nørre Karstoft, da de gifter sig. Bosat Lille Hjøllund, Arnborg. Men i FT 1834 ses hun med hendes 2. mand Christen Christensen i hendes fødegaard Øvig i Skarrild igen.
Børn:
Mette Katrine Knudsdatter *1815.11 Lille Hjøllund, Arnborg.
Ane Katrine Knudsdatter *1822c Lille Hjøllund, Arnborg.
Knudstine Knudsdatter *1824.04.12 Lille Hjøllund, Arnborg †1908.06.02 Clasonsborg, Skarrild.
Gift 1851.06.09 i Skarrild med Simon Krog Jensen *1825.09.28 Viumkrog, Nørre Vium †1904.11.07 Clasonsborg, Skarrild søn af Anna Pedersdatter *1799.05.03 Krog, Borris †1890.07.10 Nørre Vium og (gift 1824.11.21 Borris) Jens Christian Simonsen *1804.05.10 Viumkrog, Nørre Vium †1831.03.18 Viumkrog.
Folketælling 1801 Øvig Svend Pedersen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 2 1Svend Pedersen441757c  1824 Øvig Skarrild Gift 1793.12.27 i Skarrild med enke Mette Katrine Byrgesdatter.
kone 2Mette Katrine Byrgesdatter481752c  1845 Øvig Skarrild  
dat. 2 Mette Katrine Svendsdatter41797   *1797.11.21
søn 1 Jens Pedersen151785 Øvig Skarrild  *1785.08.03
søn 1 Christen Pedersen131788 Øvig Skarrild  *1788.03.17
søn 1 Peder Pedersen81793 Øvig Skarrild  *1793.10.29.


Skarrild Øvig
1824 ?Mette Katrine Byrgesdatter enken formodentlig. *1753c †1845.09.25 Øvig.

Skarrild Øvig
1834- Christen Christensen *1790.04.10 Store Hjøllund, Arnborg søn af Christen Christensen *1762 Store Hjøllund †1841 Tovdal, Arnborg og Anne Hansdatter *1761 Sønder Karstoft, Skarrild †1848 Tovdal.
Gift 1824.07.18 i Arnborg med Mette Katrine Svendsdatter *1797.11.05 Øvig datter af formand.
Børn:
Svend Christian Christensen *1834.02.04 Øvig †1903.01.02 Borup, Brande.

Gift 1. 1857.10.18 i Skarrild med Ane Kirstine Milterdatter *1834.07.08 Møldam, Staby sogn †1865.11.26 Harreskov, Assing.

Gift 2. 1866.11.03 i Brande med Ane Kirstine Madsdatter *1833.12.23 Borup †1909 datter af Mads Andersen *1801.09.20 Flø, Brande †1883.03.28 Brande og Mette Nielsdatter *1800.11.23 Uhre, Brande †1881.10.22 Harridsbæk(?).
Bosat med første kone i Harreskov, Assing.
Anden kone 1866+ Sandfeldbjerre og Borup i Brande sogn..
Skarrild Øvig ender her ↑ .

6 Andet
1744 Christen Pedersen af Øvig vidne for præst Christen Thomsen Lunds søn Jens Christensen Lund på Hammerum Herredsting.


Kurts Kermits udskrifter med folk i Skarrild:
KURT KERMITS KONGELIGE ÆGTESKABSBEVILLINGER:
151-159
Anders Nielsen Filschov af Omme sogn i Ribe stift Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
F: 4: G: A: W at wi have bevilget og tilladt at Anders Nielsen Filschov af Omme sogn og Elisabeth Nielsdatter Selstrup {Silstrup} af Skarrild sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste Hospital udgive såfremt de denne bevilling agter at nyde. Frederiksborg den 16 september 1726.

31
Jens Christensen Selstrop {Silstrup} af Jylland ægteskabs bevilling i tredie led. Bevilger og tillader, at Jens Christensen Selstrop, og Kirsten Pedersdatter Sindvig {Pindvig}, bønderfolk af Skarrild sogn udi Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie [andet?] og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 marts 1736.

KURT KERMITS SKANDERBORG RYTTERDISTRIKTS FÆSTEBREVE:SKARILD SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Skarild generelt
Degneliste
Præsteliste
Bekhus
Døvling
Gammelgaard
Heesgaard
Hesselvig
Karstoft- Nørre
Karstoft- Sønder
Lustrup
Pilgaard
Pindvig
Ronnum
Silstrup
Skarrild By
Skarrild Grene
Skarrild Krog
Skarrild Mølle
Øvig
DEGNELISTE

1695- Christen Thomsen Degn
1709 - 1731 Niels Jensen Birch
1734 Søren Degn
1743 Laurids Degn
1782- Christen Hansen Karstoft
1798- Christen Pedersen Lustrup
1802c Peder Christensen Lustrup, søn
PRÆSTELISTE

Skarrild og Arnborg.
1512- Peder Poulsen
1530- Laurids, katolsk?
1537- — 1541+ Dynes
1550- — 1558+ Anders Christensen
1563c Christen Andersen, søn?
1626- — 1649+ Laurids Nielsen Greis/Gres/Gris
1661 Peder Pedersen Sommer
1689 Hans Hansen Winkel
1702 Oluf Jensen Due
1709 Christen Thomsen Lund
1724 Arnt Nielsen Bisted
1758 Christen Clausen Svitzer
1773 Nicolaus Hegelahr
1816 Laurids Henrik Hjorth
1824 Hans Hermann Selchier
1832 Dines Peder Lind
1839 Christian Christiansen
1866 Gottlob Carl August Richardt
1873 Theodor Demetrius Ferdinand Mathiesen
1876 Hans Fischer Jørgensen
1881 V. C. Dahlman
1889 P. Johannes Broe
1896 N. J. A Nikolaisen
Herfra kun Skarrild, Arnborg skilt fra.
1897 Anton Vilhelm Petersen
1913 Niels Nielsen Lund
1919 Niels Lauge Kokkenborg
1926 Povel Høy Blicher Winther
1930 Henrik Stampe Valeur Ingerslev
1950 Jens Laustsen
1972 Anders Christian Studsgaard
1986 Kurt Ettrup Larsen
1998 Peder Østergaard Jacobsen
2002 Morten Meiner
2018 Bjarke Nørholm Pihl
2020 Christian Dalsgaard Thomsen
BEKHUS
1800 Peder Jensen Glejbjerg *Aastrup?
DØVLING
Vester Døvling, Vestergaard senere matrikel nr. 1
1653- Morten Lauridsen
1683 Ødegaard
1687 Peder Pedersen Høgsvig
1705 Jørgen Jessen Stensbæk
1713 Peder Nielsen
1718 Niels Pedersen, søn
1741- Henrik Clausen Linderot
1757 ukendt
1777 Knud Olesen Overby
1784c Jens Jakobsen
1804 Christen Pedersen Sandfeld, svigersøn
1840 Jens Christensen, søn

Øster Døvling 2 5 3 2 senere matrikel nr. 2
1675c- Peder Ibsen
1720cc Jep Døvling, søn?
1744 Niels Jepsen, søn
Øster Døvling matrikel 2 ha 276
1763c Peder Jepsen, bror
1787 Christen Poulsen Tovdal
1787 Jens Christensen Tovdal, søn
1818 Jens Pedersen Nedergaard, fra Skibbild
1818 Peder Christian Jensen, søn
1820 Peder Sørensen, svoger
1856 Søren Pedersen, søn

Øster Døvling 4 1 0 0 senere matrikel nr. 3
1760c Bendt Jensen
1778c Jens Bendtsen, søn
1811c Christen Andersen Hvedde, svigersøn

Øster Døvling 2 5 3 1½
1732 Peder Christensen (Døvling)
1767c Christen Pedersen den Unge, søn
1782 NN

Øster Døvling 2 5 3 1½ B
1725- Niels Pedersen
1753- Niels Madsen

Øster Døvling 2 5 3 2 B
1743 Søren Olesen
1744 Jens Sørensen, søn
1753- Jakob Sørensen

Døvling et hus
1744- Jens Nielsen Skolemester

Døvling et hus
1770c Christen Pedersen den Gamle
1782 Morten Pedersen

Døvling et sted
1800 Tønnes Hansen


GAMMELGAARD

1683- Niels Christensen
1727- Jens Gammelgaard
1734 Palle Andersen
1735 Christen Sørensen
1737 Søren Christensen, søn
1738 Oluf Pedersen
1739 Oluf Thomsen
1787- Peder Pedersen Brosbøl
1792c Peder Pedersen Gammelgaard, søn
1811 Niels Jensen
1817c Niels Christensen Rahbek
1850- Peder Madsen, svigersøn
SKARRILD-GRENE

En gård hartkorn 1 4 1 0 Nørre Grene
1794 Michel Andersen Arnborg
1800 Søren Michelsen, søn
1839 Peder Sørensen, søn
1870 Jacob Peder Pedersen, søn
1904 Efterfølger.

En halvgård
1670- Jens Sørensen
1713 Peder Pedersen Grene
1733 Peder Pedersens enke
1749 Jens Greisen

En anden halvgård
1683- Jens Pedersen
1720c Anders Jensen Grene, vel søn
1741 Anders Jensen Grenes enke
1749c Anders Nielsen Grene, svigersøn
1775 Anders Bertelsen

Sønder Grene matrikel 4A
1793 Jens Christensen Drantum *Ikast

En gaard.
1801- Hans Pedersen
1805 Peder Hansen Ravnholt, søn
1811 Jens Hansen Ravnholt, bror
HEESGAARD

Hartkorn1/3
1683 Lars Pedersen
1726 Peder Heesgaard?
1765 Bertel Lauridsen

Hartkorn 2/3
1683- Terkel Sørensen
1692- Lars Christensen

Heesgaard
1698- Morten Olesen Heesgaard
1734- Christen Mortensen Heesgaard
1774c Rasmus Nikolajsen *Skibbild
1791c Peder Christian Pedersen, svigersøn
1818c Rasmus Pedersen, søn
HESSELVIG

En gård hartkorn 6 5 2 1
1666- Peder Jensen
1688 Ole Poulsen, svigersøn

En halvgård
1729- Peder Christensen
1744 Thomas Madsen Hesselvig
1782 Morten Pedersen

Den anden halvgård
1731 Poul Hesselvig
1757- Poul Nielsen Hesselvig
1774 Peder Nielsen Øvig
1808 Niels Pedersen, søn
1809 Iver Olesen, gift med enken
NØRRE KARSTOFT SÆDEGÅRD

Normal fæstegård
1613- ejer: Peder Munk, Estvadgaard
1614 ejer: Jakob Lykke
1635 ejer: Christina Rantzau, Breitenburg
1636 ejer: Iver Mogensen Krabbe, Begeholm
1636 ejer: Corfits Ulfeldt, Tviskloster
Formodet sædegård
1638 Jakob Ulfeldt, bror
1670 Jakob Ulfeldts børn
1680c Jakob Jakobsen Ulfeldt, søn
1683 Niels Kjeldsen Ulfborg, præst
1688 Forpagter undveg fra gården
1689 Knud Pedersen, herredsfoged, driver gården
1692 Kronen
1692 Hans Andersen, forpagter, 1697 ejer
1720 Jens Poulsen Skanderup, svigersøn
1722 Christian Trappaud
1728 Jens Jensen Høgild, forpageter
1729 Peder Paaske
1754 Peder Simonsen Schiønning
1759 Poul Østergaard, 1. gang
1766 Andreas Bagger
1771 Hans Ditlevsen Linnet, herredsfoged
1775 Poul Østergaard, 2 gang
1788c Laurids Lasson Jørgensen Lange
1817 Niels Christian Hauge
1842 Knudsen
1850- Else Kirstine Christiansdatter, enke Hauge
1853 C. Wium
1855 Christian Johan Lodberg Rahbek
1868 Anders Brodersen Møller
1869 Enken
1888 Niels Andersen Møller, søn

Egebjerg
1787 Niels Nielsen Knude
1795 Mads Jepsen, Ejstrup?
1800 Peder Jensen, Kirsten Nielsdatter
1832 Peder Christensen *Bøvl
1854 Ane Pedersdatter, enken
1867c Peder Pedersen, søn
SØNDER KARSTOFT

Matrikel 3A
1743- Hans Eskesen
1781 Knud Jensen, svigersøn

Matrikel 2A
1738- Niels Olufsen
1760 Jens Troelsen, gift med enken
1771 Jens Jensen Pindvig
1804c Bertel Christensen, svigersøn
1834 Jens Bertelsen, søn

Matrikel 1A
1769 Erik Nielsen
1773 Terkel Jensen *Bøvl, gift med enken
1807 Erik Terkelsen, søn
1832 Terkel Eriksen, søn
1837 Mads Eg Jensen *Grindsted
Lustrup

Hartkorn 1 3 0 0:
1783 Niels Nielsen Debelmose *Borris
Matrikel 14 Lustrup
1780 Lars Madsen
1811 Anne Pedersdatter, enken
1815 Mads Larsen, søn
1820 Malene (Lene) Pedersdatter, enken
1824 Christen Sørensen, gift enken
1836 Ny ejer
PILGAARD

Hartkorn 0 7 0 0:
1800- Niels Nielsen Pilgaard (Juulsgaard)
1804 Niels Christensen, gift med enken
1820 Ole Andersen *Borris
1848c Anders Olesen, søn
PINDVIG

Lille Pindvig hartkorn 0 6 1 0:
Det halve:
1683- Hans Hansen

Det andet halve:
1683- Jens Jakobsen
1704cc Ib Jensen
1730 Jens Ibsen, søn
1743 Christen Pedersen Pindvig

Store Pindvig hartkorn 2 2 0 1
1683 drives ½ af Hans Hansen og Jens Jacobsen, andet ½ Oluf Nielsen i Silstrup.
1692- Christen Christensen
1713- Peder Christensen
1731- Jens Christensen
1744 ?Kirsten Pedersdatter, enken
1755c Rasmus Bringelsen
1776 Lars Carstensen
1798 Niels Christensen Haulund *Ølgod
1828c Niels Rasmussen *Assing, svigersøn
1846c Rasmus Nielsen, søn

Et sted.
1743 Christen Larsen Pindvig

En gård.
1774 Mads Nielsen

Husmandssted?
1793 Søren Nielsen (Flø)
1795c Niels Sørenen Flø, søn
RONNUM

Hele gården 8 0 2 0
1605 Oluf Christensen
1635cc Christen Olufsen, søn

Den østre gård 4 0 1 1
1666 Jens Mikkelsen *Ejstrup
1689- Mikkel Jensen, søn
1705-9 Peder Lillelund Madsen, ophold
1705 Thomas Jensen, fæster
1725- Christen Nielsen Ronnum
1743 Niels Christensen, søn
1762c Anders Pallesen

Den vestre gård 4 0 1 1
1631- Las Michelsen
1683- Jens Jensen
1713- Peder Pedersen Ronnum (Ældre)
1741- Peder Pedersen Ronnum (Yngre)

Hele gården 8 0 2 0
1770c Søren Pedersen, ikke søn
1805 Jens Andersen Traberg
1812 Peder Gammelgaard, *Egvad
1840c Knud Pedersen, søn
1877c Niels Lauersen, svigersøn *Arnborg
Matr. 13A hartkorn 1 5 2 ½.
1917 Knud Ronnum Lauersenn, søn

Matr. 13P hartkorn 1 0 1 2¼.
1840c Knud Pedersen, søn
SILSTRUP
1. halvgård af 2 4 0 2.
1683 Jens Christensen
1. halvgård af 2 4 0 2.
1660cc Oluf Nielsen
1695cc Niels Olufsen, søn
1725 Jens Bennetsen, svigersøn
1748 Bendt Jensen, søn

En gård.
1781 Niels Nielsen Ronnum
1808 Jens Jensen *Sønder Karstoft, svigersøn
1843c Jens Jensen, søn

Gård 1
1774c Niels Knudsen

Hus 1
1818c Knud Nielsen

Hus 2
1795- Peder Christensen Tyvkær

Et husmandssted Over Silstrup.
1840 Mads Christian Pedersen Lustrup
1860c Niels Olesen Pilgaard, kones bror
SKARRILD BY

1708- Bringel Eilersen
SKARRILD MØLLE
Generelt

1683
1696 Peder Jensen Møller
1729- Christen Jensen Møller
1740c Christen Pedersen (Ørbæk) Møller
1780 Niels Rasmussen Winde, svigersøn
1818 Margrethe Olesdatter Minds, enken
1825 Rasmus Nielsen Winde (Møller), søn
1860 Ny ejer
SKARRILD KROG

1655cc Anders Jensen
1682- Christen Pedersen Skave
1726- Henning Rasmussen
ØVIG

1635 Jens Mogensen Øvig
1683 Lars Jørgensen
1698 Knud Sørensen
1707- Peder Bentsen Skonning
1713 Jens Boesen, gift med enken
1728 Niels Nielsen, gift med steddatter
1766c Jens Nielsen, søn
1781 Peder Christensen Sandfeld, gift enken
1795c Svend Pedersen, gift med enken
1834- Christen Christensen, svigersøn