Oprettet 2016
Sidste ændring 10. januar 2020
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter sted i Skarrild sogn

Steder i Skarrild sogn (disse, de understregede steder, bearbejdes eller er færdige):
Degneliste Skarrild
Præsteliste Skarrild
Barslund, Døvling, Gejlbjerg, Gammelgaard
, Grene-Skarrild
, Grene-Nørre
, Heesgaard
, Hesselvig
, Karstoft-Nørre, Karstoft-Sønder, Lustrup
, Pilgaard
, Pindvig, Ronnum, Silstrup, , Skarrild By, Skarrild Mølle , Skave (efter 1841 Classonsborg), Øvig
, .
Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
HamTing Hammerum Herreds Tingbog mest i Jørn Jensens udskrift 1688-1700.
DAA Danmarks Adels Aarbog.
Stednavne i Skarrild sogn
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1683 Markbogen
1743 Skattemandtal, mænd med navne, koner, børn og tjenestefolk uden. Ejere med navne.

Oversigtskort med steder i Skarrild sogn
Oversigtskort med steder i Skarrild sogn.

Detaljeret kort over Skarrild og omsogne 1802c (Videnskabernes Selskab).

DEGNELISTE
1695- Christen Thomsen Degn i Silstrup †1709+.
Gift med hans kone (1699).
Ses i liste over Skarrild sognemænd 27. Juli 1695 i Hammerum Herreds Tingbog.
Hans syn blev så dårligt, at han gik på pension i 1709 og fik 6 slettedaler i pension, vel årligt.
1709 - 1731 Niels Jensen Birch *1680cc †1731.08.26 Skarrild.
Degne-ed 10. august 1709. Gav 1714 4 mark i krigsstyr, skal have været meget fattig.
Børn:
Barn *1724- †1726.01.27 Skarrild.
1734 Søren Rasmussen Degn †1771.02c (skifte Øster Horne herred gejstlig #31) Tistrup.
Gift 1. med Cathrine Christensdatter.
Gift 2. med M. Lauridsdatter †1771+.
Skiftet efter ham siger, at han var degn i Skarrild 1731 - 1743. Han blev efter Skarrild degn i Horne - Tistrup.
Børn:
Hans Morsing Sørensen *1734.06.14 Skarrild, lever 1771 kalder sig Hans Ørbæk.
Jørgen Sørensen *1737 Skarrild, lever 1771 kalder sig Jørgen Ørbæk.
1739 Mads Degn †1758 Selstrup, Skarrild.
Gift med hans kone †1747 Skarrild.
Mads Degn og datter nævnt som fadder 1739. Hans børn kaldes degnesøn og degnedatter senere ikke degnens søn, for degnen var efter 1743 Laurids Ebbesen Degn.
Mads Degn begyndte degnens kirkebog i 1739 og førte den til.
Børn:
Cort Madsen *1740-.
Helene Madsdatter *1740-.
Laurids Madsen *1740-.
1743 Laurids Ebbesen Degn (Them) *1700cc Them? †1782.05.18 Skarrild.
Gift med Maren Christensdatter *1697c †1789.11.18 Skarrild, 92 år gammel.
Han nævnes i Brorsons visitats 1758:
Degnen Laurids Ebbesen holder Skole og fik derfor som for hans øvrige Opførsel et godt Skudsmaal.
Han førte degnens kirkebog 1743-74.
Børn:
Christen Lauridsen *1734- ikke i Skarrild.
Fadder 1751 i Skarrild. Får datter, er død før FT 1787, hvor hun ses ved broderen Evert.
Børn:
Maren Christensdatter *1758c,
FT 1787 "Værkbruden" ved farbror Evert Lauridsen i Lustrup.
Anne Margrethe *1743 Skarrild †1748 Skarrild.
Evert Lauridsen *1746 Skarrild †1787+.
Døbt Ebbert. FT 1787 selvejer i Lustrup. Hans mor ses FT 1787 som Maren Christensdatter.
Gift med Anne Jakobsdatter *1756c.
Anne Margrethe Lauridsdatter *1750 Skarrild
Mette Lauridsdatter *1777c.
Gift 1798.11.30 af degneboligen med Christen Christensen Jegin af Lustrup *1759c søn af Christen Nielsen *1726c og 1. kone.
1782 Christen Hansen Karstoft
Gift 1782.06.14 i Borris med jomfru Malene Spend.
Degnens kone er fadder 1786, da præsten Nicolaus Hegelahrs datter Martha døbes. Maren Degns fadder 15. dec. 1786 og 1788 er muligvis forrige degn Laurids Ebbesens enke Maren Christensdatter, men muligvis den Maren Degn der den 21. maj 1790 troloves med Ole Skræder, som vel er Maren Christensdatters søn Christens datter Maren Christensdatter *1758c..
1798 Christen Pedersen Lustrup *1751 Lustrup †1832 Grene, Skarrild søn af Peder Lustrup *1714c †1792.12.13 i degneboligen, Lustrup?, Skarrild.
Gift 1. 1770c i Skarrild? med Maren Gødesdatter †1776 datter af Gøde Johansen Richard i Lustrup.
Gift 2. 1777 i Skarrild med af Heesgaard Margrethe Pedersdatter *1745c †1800.10.26 Skarrild.
Gift 3. 1801.02.01 i Skarrild med af Toxvig Anne Troelsdatter *1760c Store Sandfeld, Brande †1821 Lustrup datter af Troels Jørgensen og Maren Pedersdatter i Store Sandfeld, Brande men boede længere tid i Togsvig, Arnborg ved hendes kusine (fars bror Peder Jørgensens datter Ane Marie Pedersdatter gift i Togsvig).
Gift 4. 1820.08.18 med hans tjenestepige Johanne Katrine Nielsdatter *1795c.
1776 i Lustrup, skifte efter 1. kone (Brejl Ulfborg Møltrup #1):
1 Maren Gødesdatter i Lustrup i Skarrild sogn. 9.8.1776, fol.3B. E: Christen Pedersen. B: Peder 4, Gøde Richard, Ingeborg Kirstine 6 mdr. FM: morfar Gøde Johansen Richard i Lustrup, Oluf Olufsen Minds i Skarrild.
Bor FT 1787 i Gammel Arnborg som Skolemester og selvejerbonde.
I FT 1801 i Lustrup vel i degnboligen, kaldes degn og gaardbeboer.
Bor 1809c i et hus i Grene, Arnborg. I begravelsen betegnes han som "husmd: af Green"
Børn med 1 kone Maren Gødesdatter:
Peder Christensen Lustrup *1772c ikke i Skarild kirkebog †1849.05.15 Overby, Skarrild.
Kirkesanger og skolelærer i Skarrild.
Ikke i Skarrild i FT 1801.
Ses i Skarrild fra september 1802.
Gift 1802c med Christiane Christensdatter *1771c †1850 Skarrild?.
Børn:
Christen Pedersen Lustrup *1803.12.16 Skarrild †1875.09.16 Rind Fattighus.
1843 seksuelt fejltrin i Idum sogn og tugthusstraf i Viborg Tugt og forbedringshus.
Gift 1. 1829.12.09 i Skarrild med husjomfru i præstegården Thomasine Dorthea Marie Bruun *1800 Skelskør †1848 Rind.
Gift 2. 1859.12.09 i Rind med Karen Marie Henriksdatter.
Mads Christen Pedersen Lustrup *1808.11.18 Skarrild se husmand i Over Silstrup.
Maren Pedersdatter Lustrup *1811.05.07 Grene, Arnborg †1897.01.20 Kibæk, Assing.
Gift 1847.01.03 i Skarrild med Jürgen Christian Dietrich August Kosack *1815.07.01 i Tribbekau, Hannover †1903.06.11 Kibæk søn af Johan Carl Kosack og Catharina Margareta Groten *Tribbekau.
Hun konfirmeres i Skarrild 1825.04.10 og er i FT 1845 hjemme. Jürgen Kosack kom som snedkermester til fabrikken i Clasonsborg i Skarrild.
Tribbekau — nu landsbyen Tripkau, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen — ligger ved den nordlige Elbbred 70 km sydøst for Hamburg, 30 km øst for Lüneburg.
Det meste af dette udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2017).
Børn:
Carl Christian Peter Kosack *1847.11.15 Clasonsborg †1931.12.16 i Kibæk, Assing.
Gift 1878.08.30 i Arnborg sogn med Margrethe Pedersen *1854.05.11 Skovbjerg Mark, Arnborg †1928.06.07 Kibæk datter af Peder Sørensen *1816c Herning og Else Pedersdatter *1814.11.20 Store Hjøllund, Arnborg †1892 Arnborg (datter af Peder Hansen *1750c Olling Vestergaard, Assing †1826 Store Hjøllund og Maren Jensdatter *1780 Nørre Karstoft Mark, Skarrild †1860 Store Hjøllund.)
Peder August Kosack *1850.04.01, Clasonsborg †1922.03.18 i Øster Skjern.
Gift 1885.04.01 i Sønder Felding sogn med Mathilde Andersen *1867.09.24 Sandet, Sønder Felding †1927.04.21 i Skjern datter af Anders Hartvigsen *1821 Elkær, Sønder Felding †1884.10.23 Sandet og Ane Arvad Nielsdatter *1825 Gammelager, Assing †1888.01.01 Sandet.
Herman August Kosack *1852.11.09 Clasonsborg †1916.03.29 Kommunehospitalet, Kbh.
Gift 1881.11.19 Sankt Stefans sogn, Kbh. med Inger Martha Marie Rasmussen *1858.09.27 Strandgaden 39, Vor Frelsers sogn, Kbh. †1934.06.01 Overbyes Allé 26,2 Timotheus sogn, Kbh. datter af Niels Rasmussen *1828c Mørkhøj, Kbh. Amt og Maren Kirstine Andersen *1833c Langebek, Præstø Amt.
Herman August var værkfører på Burmeister & Wain.
Boede Amalie Skrams Allé 25, Kbh.
Gøde Richard *1774.03.20 Lustrup †1786 Gammel Arnborg.
Ingeborg Kirstine Lustrup *1776.01.01 Lustrup, FT 1801 i hjemme i Lustrup.
Børn med 2. kone Margrethe Pedersdatter:
Nikolaj Hegelahr Christensen Lustrup *1778 Lustrup, i FT 1801 hjemme i Lustrup.
Opkaldt efter præsten i Skarrild Nicolaj Hegelahr.
Jens Christensen *1779.05.16 Lustrup †1855-60? Strellev?.
Copuleret 1811.12.08 i Strellev med Maren Madsdatter *1785c Horne sogn †1850-55 Adsbøl datter af Mads Jensen *1754c og Anne Hansdatter *1751c.
Bosat i Adsbøl i Strellev sogn.
Kendte Børn:
Anne Jensdatter *1818c Strellev.
Anne Marie Jensdatter *1825c Strellev.
Folketælling 1801 Lustrup Christen Pedersen Lustrup   3die
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Degn Gård- beboer mand 3Christen Pedersen Lustrup501751 Lustrup Skarrild 1832 Skarrild- Grene Skarrild Dåb nr.2228
*1751.12.19. FT 1787 i Gammel Arnborg med 2. kone Margrethe Pedersdatter.
kone 3 41cAnne Troelsdatter41c1760c Sandfeld- Store Brande 1821 Lustrup Skarrild  
søn 2 Nicolaj Hegelahr Christensen Lustrup231778 Lustrup Skarrild 1832  Dåb nr.2459
*1778.07.05. Moderen er Margrethe Pedersdatter
dat. 1 Ingeborg Kirstine Christensdatter Lustrup251776 Lustrup Skarrild  Dåb nr.2429
*1776.01.14: Moderen er 1. kone Maren Giødesdatter.

SKOLEMESTRE
1758 Erik Ottesen skoleholder i Arnborg.
1787 Jens Nielsen *1714c, bor i Silstrup.


PRÆSTELISTE
De tidlige præster op til Hegelahr omkring 1800 er behandlet så udførligt som muligt, de havde som eneste embedsmand i sognene en stor og vigtig rolle som kontakt til øvrigheden med indberetninger, kirkebog og folketællinger osv.
Præsternes betydning efter ca. 1840 er langt mindre end før den tid for de fleste sager blev så behandlet i fattigkommisionen og sogneforstanderskabet, ikke mere af præsten. Og de fleste kunne selv læse og skrive. Disse senere præster er ikke beskrevet så udførligt.
Johan C. Sulkjærs "Arnborg Sogn", 1939 Herning ss. 127 - 146 er benyttet i udstrakt grad tillige med en del andre kilder. August Eriksen, som Sulkjær citerer flittigt, blev født 1858 i Hjøllund, Arnborg hvor han voksede op og levede. Han var formand for det første sogneråd i Arnborg 1906-09. Som pensionist boede han i 1939 i Kibæk, Assing sogn. Han havde skrevet en del sider om Arnborg, som Sulkjær benyttede. Jensine Jensen fra Østersognet (senere Vildbjerg) havde skrevet "Mands Minde" om tiden i Arnborg, som Sulkjær brugte. Hun blev født omkring 1877c og var datter af lærer Christen Jensen i Skibbild, senere blev hun selv lærerinde i Vildbjerg 1802.
Præsterækken 1897 - 2002 i Skarrild med tak til Erna Bjerregaard og Harry Øvig Madsen i Kolding (2016).

1512- Peder Poulsen.
Han ses i 1512 hvor han fik lovhævd (laugheffd) "induard" Drongstrup, den østre gård i Tarp, den vestre gård i Nederby og nogen eng altsammen i nabosognet Sønder Felding.
Det drejer sig altså om en gård i Tarp, en gård i Nederby begge i Sønder Felding og noget andet "induard" i stedet Drongstrup, Sønder Felding.
Fra "De ældste danske Archivregistranter" 5 bind udgivet 1854-1910, side 241 i et af bindene:
C. 4. En laufheffd paa Hammerumherritzting vdgiffuit, ther vdj her Peder Pouellszen sogne prest thill Sharild haffuer mett sin laufheffd jnduard Drungstrup met sin rette thilliggelsze, jthem thend östre gard i Torp, thend westerste gaard i Neyrby mett thesz rette thilliggelsze, öde og byget, saa och nogen engediell {enge-del} ther vdj beneffndt.
Vnder datum 1512.
Han levede naturligvis i den katolske tid.

1530- Laurids
Hr. Laurids nævnes 1533, da han skylder 6 Orte Korn af Engleje, hvilket er for 3 Aar.
Da næste præst ses 1537 lige efter reformationen, er Hr. Laurids at være gået af før det år, frivilligt eller ufrivilligt (evt. som katolik) eller er død.

1537- Dynes
Hr. Dynes skylder 1537 kirken 5 mark ; i 1541 er gælden blevet 20 mark, hvoraf han senere betaler 2 Daler som er 12 mark.

1550- Anders Christensen †1562-63 Skarrild.
I 1550 skylder Hr. Anders 3 Daler, så han må have været der flere år. I 1554 og 1562 står han i restance; men i 1563 nævnes Hr. Anderses Arvinger, så han er død 1562-63.
Han har mindst to gårde: præstegården i Skarrild og annexgården (kaldet Kirkegaard) i hans andet sogn Arnborg. I annexgården fæster Thomas Christensen og præsten har forhøjet landgilden med 1 kg smør og 2 mark og 2 skilling om året, hvilket Thomas ikke helt betaler, så præsten beklager sig til kongen, der lader lensmanden på Lundenæs få herredsfogeden i Hammerum herred til at bevirke "ret" i sagen, så præsten ikke har mere at beklage sig over.
Se kongens svar til lensmanden om dette.

1563c Christen Andersen, søn af formand?
Nævnes i Herredsbogen 1590.

1626- - 1649+ Laurids Nielsen Grejs †1661.
Den senere præst Hegelahr oplister alle tingsvidner og bevillinger, der findes i præstegården i 1773, derunder:

No. 6. En Bevilling af Kong Christian d. Fjerde, at Hr. Lauritz Nielsen og Efterkommere maae for billig Fæste nyde Cronens Anpart Tiende af Arnborg Sogn. – Coldinghus Slot d. 16. Jan. Anno 1635.

Indberetning 1638 om Arnborg.
Han kom i slagsmål med en af hans bønder i Gammel Arnborg (Abildtrup "Søren Kierkegaards Tipoldefar", 1952. ss. 12-13, citatet nedenfor fra Viborg Landstings Dombog C 1634, Fol. 219):
"Lidt Syd for Arnborg Kirke laa to Gaarde, kaldet Gammel Arnborg. Niels Nielsen boede i den ene og Las Pedersen i den anden. Disse to nære Naboer var bleven bitre Fjender paa Grund af en garnmel Engstrid, og den førstnævnte Mand bar desuden et alvorligt Nag til Præsten, da han formente, at denne forlangte mere af ham i Korntiende, end han havde Ret til. En Dag slog Naget ud i lys Lue, og ovennævnte Jens Mogensen blev Vidne dertil. Han fortæller selv derom paa Herredstinget den 23. August 1634 saaledes:

»Forrige Onsdag sidst forleden var han med Las Pedersen i Gammel Arnborg paa Hr. Lavst Nielsen i Skarrild hans Vegne hos Niels Nielsen samme Sted og tilspurgte ham, om han vilde gaa til Hr. Lavst og tælle hans Korn med ham, hvis han vilde have det talt. Saa gik han straks med til Hr. Lavst paa Las Pedersens Toft; men saa kom de straks i Skænderi. Saa bad Hr. Lavst Peder Thomsen i Gren, som ogsaa var til Stede paa Toften, om at hjælpe ham af sin Kjortel (Præstekjole), og saa drog han den af ham. Jens Mogensen, der nu forstod, hvad der vilde ske, advarede dem alvorligt imod at komme i Slagsmaal og formanede dem til at komme til Forligelse. Dette beroligede dem, og saa drog Hr. Lavst i sin Kjortel igen og satte sig op paa sin Hest. Han var kommen ridende til Gammel Arnborg fra sin Præstegaard i Skarrild Sogn, og Niels Nielsen gik hen ad sit Skjeldige for at vende hjem. Da fortrød Præsten imidlertid, at han havde fulgt Jens Mogensens Raad. Han stod af sin Hest og gav Tømmen til Peder Thomsen og gik hen efter Niels Nielsen. Saa kom de i Favnen sammen, og de faldt begge omkuld, og Hr. Lavst kom under, saa greb Las Pedersen Niels Nielsen, der nu var helt fra Sans og Samling af Had, og kun med megen Besvær fik ham rykket bort fra Hr. Lavst. Derefter tog Jens Mogensen Præsten til Side, og saa kom Niels Nielsen op og løb bort.«

Under Slagsmaalet havde Kvinderne i Gammel Arnborg staaet omme paa Las Pedersens Toft og været Vidner til det voldsomme og blodige Sammenstød mellem Præsten og Bonden, de havde begge givet hinanden nogle slemme Slag og Stød, saa Blodet flød. .... Der blev naturligvis en Retssag ud af det. Sagen gik først til Herredstinget og derefter til Landstinget, hvor den blev forligt."
Så vidt Abildtrup.

1661 Peder Pedersen Sommer *1622.10.09 Sønder Felding †1688.12.15 Skarrild.
Gift med NN.
Sulkjær:
... skal have været gift med Præsten Niels Christensens Datter fra Gjødstrup, og hun gik, ligesom Embedet, i Arv til Eftermanden ...
Børn:
Mads Pedersen Sommer *1673c- Skarrild.
Han stævner i 1698 på hans stedfar Hans Winkels (næste præst) vegne Peder Jensen Møller i Skarrild Mølle, der hørte under præstegården

1689 Hans Hansen Winkel *1658c †1702.01.09 Skarrild.
Gift med formands enke.
Student fra Odense 1678.
Han indberetter 1690 til Herredsbogen at Annexgaarden er brøstfældig; dens landgilde er 1½ tønde smør og alle tre tiender (Konge-, Kirke- og Korntiender). Der sås 4 tønder rug og 1½ tønde blandkorn.
I aarene 1698 - 1700 trættes han bestandig med Peder Jensen Møller i Skarrild Mølle, der hører under præstegaarden. Denne fik fæstekontrakt den 26. maj 1696 ud fra Nybro Mølle, Ørre sogn, hvor han vel før var møller eller svend.

1702 Oluf Jensen Due *1666 Græsted, Sjælland af Bønder †1709.01.09 Skarrild
Gift Frue Kirke, Kbh. 1701.06.21 med Margrethe Andersdatter Braadt †1745.03.13 Skarrild datter af Slotsmurmester Braadt i Kbh.
Sulkjær beretter fra Hammerum Tingbog, at Due i 1701 havde gjort bøn i Arnborg kirke for en sindsforvirret pige, datter af kirkeværgen Peder Larsen.
I skattemandtallet jan. 1743 "Sl. Sgr Oluf Dues Enke og Daatter drager om i Herredet og tigger af Præsterne". De bor i et hus på enken Helvig Christensdatter Haderups grund, hun er enke efter næste præst Christen Thomsen Lund.
Kendt barn:
Cecilie Olufsdatter Due *1703c Skarrild †1777.11.04 (almisselem) Skarrild.

1709 Christen Thomsen Lund *1683.02.08 Sunds †1728.07.10 Ølgod søn af Thomas Thomsen Lund til Bjødstrup i Gjellerup sogn *1654c †1746 Rybjerg, Velling og Ellen Christensdatter †1752 (skifte) Rybjerg, Velling.
Gift 1705.06.11 med Helvig Christensdatter Haderup *1679c Haderup †1766.01.10 Skarrild (ved datterdatter) datter af præst Christen Jensen *1632c †1704 Haderup og Karen Jørgensdatter Serup †1793c-.
Student 1701, cand. Theol. 1703, sognepræst i Rødding-Løvel-Pederstrup, Viborg amt den 8. Februar 1705. Skarrild & Arnborg sogne, Ringkøbing amt 1709, og Ølgod, Ribe amt den 5 August 1724; provst i Øster Horne Herred 1724. Han ejede en gård i Lund (Gjellerup?).
Han ejer kirken i Assing fra før 1721 og enken videre indtil 1759c, da den blev solgt til Niels Pedersen Alle.
Henvisning til det store materiale om familien Lund (fra Gjellerlup Lund) udarbejdet med angivne kilder af Gert Hviid (2009).
Levende børn 1752 (skiftet efter hans mor Ellen Christensdatter):
Helene Christensdatter Lund †1737.02.26 Skarrild, ugift.
Jens Christensen Lund *1710c †1775 Sinding.
1744.10.17 er han cand. Minist: og får et tingsvidne udstedt på Hammerum Herredsting i sagen om hans bror feltskæreren Thomas, som var død ugift, og der var strid om arven. Deri opføres alle 7 børn af faderen Christen Thomsen Lund, hvoraf tre er døde: Helene, Thomas feldskærer og Christen studiosus theologie. Jens Lund har bragt to vidner fra Skarrild med sig: Otte Pedersen af Skarrild By og Christen Pedersen af Øvig.
Degn i Aulum 1769-1774, byttede så med degnen i Sinding.
Student 1752 ved moderen i Søndergaard, Skarrild.
Abelone Christensdatter Lund, gift med efterfølger, se nedenfor.
Ellen Christensdatter Lund *1713c Skarrild †1762.01.24 Søndergaard, Skarrild.
Gift i Søndergaard, Skarrild med hosekræmmer Bent Pedersen Øvig *1707c Øvig †1760.01.26 Krog, Skarrild søn af Peder Bentsen Skonning *1664 Qvistofe, Skaane †1713.03.19 Øvig og Anne Christensdatter ?*Krog, Skarrild †1737 Øvig.
Josva Christensen Lund *1715c †1767.05.31 Bording, degn i Bording.
1744 ved urmager Kornsten? i Kbh. 28 år gammel.
Gift 1751.06.16 med af Grøde, Ikast Kirsten Sørensdatter *1723c. FT 1787 vanfør i Skarrild.
Thomas Christensen Lund Holstenske Regiment Feltskærer *1716c Skarrild †1744.06.17 Kbh.

1724 Arnt Nielsen Bisted *1696 Tem †1758.12.24 Skarrild søn af Niels Cortsen Bisted *1649c Viborg †1707.10.14 Them og Ellen Ottosdatter Grønbæk/Grave *1675 Grønbæk †1753.03.19.
Gift 1725.06.10 i Skarrild med datter af formand Abelone Christensdatter Lund *1700cc †1769-75 Skarrild.
Han var tilsyneladende en populær præst for der hænger en mindetavle over ham i Arnborg kirke:

D. O. M. S.
Herunder hviler den i livet velærværdige og højlærde, hos Gud salige, Hr. Arent Bisted, som var født i Tem A. 1691. Blef senere Sognepræst for Skarrild og Arnborg Menigheder; imidlertid i Ægtestand med sin dydædle, fromme Kjæreste, Apelone Cathrine Lund, med hvilken han avlede 14 Børn, af hvilde de 10 med sin bedrøvede Moder efterlever, som Gud selv trøste og opholde. Den salig mand døde i sin Alders 67. Aar og Embeds 33. Aar.

I 1729 køber birkedommer Paaske herregården Nørre Karstoft, som skal bringe offer til kirken, men Paaske betaler ikke. Det kommer til et forlig i Brande præstegård arrangeret af pastor Risum der i 1735, hvorved Paaske lover at betale 2 rigsdaler til hver af de to store højtider, altså 4 rigsdaler om året, men han betaler ikke, så i skiftet efter Paaske i 1753 fordrer Bisted pengene. Se Paaske skiftet dokument W1 forliget, fordring W. Bisted var Paaske ikke mægtig, Paaske lovede uden at gøre, det kunne Bisted ikke klare.
Ikke nok med det, for Bisted fik i 1747 skøde på Store Hjøllund i Arnborg sogn bestående af to fjerdepartsgårde af hver hartkorn 1 5 2 2½ og et husmandssted med 0 4 0 2. Fjerdepartsgårdene sælger han, men beholder husmandsstedet. Paaske havde ikke vedligeholdt sin jordebog (arvingerne er lige ved at få en bøde for det) for Nørre Karstoft gods, så skifteforvalteren lader møjsommeligt lave en ny jordebog ved at spørge fæsterne. Derved angives Store Hjøllund inklusive husmandsstedet med hartkorn 3 3 1 2, som Paaske havde udstillet et fæstebrev på og lige så stille havde inkluderet husmandstedet. Dette hartkorn er allerede solgt ved auktion over Nørre Karstoft kort efter Paaskes begravelse, så Bisted vil have erstatning. Arvingernes repræsentanter er meget grundige og indvilliger fair efter at have set Bisteds skøde.
Bisted har haft 4 stude til fodring på Mindstrup og lejet enge af Paaske ved Nørre Karstoft, hvor han i 1742 havde han 18 stude på græs, 14 i 1744 og 7 i 1745, dette trækkes fra hans fordringer. Man ser, at Bisted drev en betydelig studenhandel. Den betyngede, svage mand Bisteds klagebrev til af fælles studium, broder i Christo, from og fornuftig mand, arvingernes repræsentant, Pastor Bang i Balle:

X3
Velædle og Velærværdige Hr. Provst Bang.
Høit estimerede Ven.
Som mig er forrebragt, at en Session atter den 5. Martij skal anlegges udi Deres Huus i Balle Bræstegaard efter afgangne Birke Dommer Paaske, og ieg samme som en accableret {betynget} svag Mand ey kand bievære, da det er mig saa langt fraværendes, saa tager ieg mig erbødigst den friehed atter at insinuere efter Deres goede Løfte, Dem som Lavvværge i hans Sterfboe min juste Pastand sl. først angaaende Restancerne af Gaardens Ofringer til de aarlig Høitiider.
Siden sidste oprettede Forlig imellem afgangne Paasche og mig, at De dog propter cumune studiom {på grund af fælles studium} og fælles Broderskab i Christo vilde behageligst see derhen, at ieg samme uden nogen Slags Krænkelse efter indgivne og paategnede Reigning af Stervboens Indhold kunde optinere, saasom ieg aldeles intet urimeligt, langt mindre ubilligt har fordret, og end mindre paastaaet, men ald det, som De og eenhver retskaffen Arbeidere kunde have sig forbeholden af en Sædegaard i Deres eller min Sogne paa 20 Tdr. Hartkorn, heldst efter fælles vedtagne kierlig Forliig udi forhen holdte Voldgifts Ret, som er efterseet og paateignet udi bemeldte Sterfboe.
Dernæst efterdi ieg saa tydelig har demonstreret min Eiendoms Rettigheder til de saa ofte omskrevne 4 Skp. 2 Alb. Skyld udi Stoer Hiølund i Arnborg Sogn sc. først hos Bonden selv, da velædle Sr. Thistrup holdte Requisition om Fæstebrevenes Beskaffenhed ved Gaarden Nør Carstofft. Dernæst udi en anden Session for Dem ...
...
.... at søge Lovens Lydende angaaende Ting, som ikke kand hiemles og dog pantsættes og sælges, og som sligt er mit Væsen saa modstaaende, beder allerkierligst, at De dog som en from og fornuftig Mand vil herudi gratificere mig og give mig et behageligt Giensvar, enten til Omme Præstegaard, som kunde mig med Hr. Svitzer indhændiges, eller til Brande Præstegaard ved Hr. Risom. Derudi tienes den meer, end de skulde tænke for mine svage Kræfters skyld, som næst ald guddommelig Velsignelses Overflødigheds Tilønskning med saa stor Høiagtelse som Hengivenhed continuerer.
Scharild Præstegaard en 1 Martij 1754
Velædle og Velærværdige Hr. Provst Bang, Høitestimerede vens ærbødigste Tienner
A. Bisted

Den 5. december 1744 forhandles en skattesag for Hammerum Herredsting, hvor Bisted i Skarrild-Arnborg og præsten Bagge i Ikast bliver dømt til at betale 10 rigsdaler for mandtal af 1743-44 med for få mennesker talt. Consumptionsskatten var forpagtet ud og forpagteren klagede. Se hammerum-herred.dk.
Da altså Pastor Bisted alligevel skulle til Ting i Hammerum, benytter han lejligheden til at klage over Jens Nielsen i Vester Døvling, som han mener ikke har betalt nok korntiende. I høsten august 1744 var der "tiende-tagere" undervejs, men da de ikke var kommet til Jens Nielsen kl. 14, blev han nødt til at redde høsten i hus, hvis det skulle have regnet. Bisted tilbydes 10 kg korn i erstatning, men han dømmes til at betale sagsomkostninger.
Biskop Brorson af Ribe visiterer 1752 i Skarrild:

Den 17. ejusd. som var Dom. 16 post Trinit, i Skarrild Kirke. Sogne Præsten Hr. Arend Bisted prædikede skikelig om den nødvendige Forberedelse til en salig Død, catechiserede ogsaa efter Prædikken om den anden Articul ret smukt, og blev intet klaget.

og igen i 1758:

I Skarrild Kirke d. 25. Maji, Sogne Præsten Hr. Arndt Bidsted var svagelig, og en studiosus navnlig Christian Svitzer hafde begiert at prædike for mig, som og skeede over Psalm XVI 3 opbyggelig.

Johan C. Sulkjær i bogen "Arnborg Sogn", 1939, beretter at en gammel mand i Arnborg fortalte følgende (180 år efter, forenklet gengivet):

Han holdt mere af Arnborg end Skarrild. Den sidste gang han døbte et barn i Arnborg havde forældrene jo valgt et navn, men han ville have det opkaldt efter sig selv og sagde: "Jo, det skal hedde Arent efter mig; thi nu lever jeg ikke ret længe og kommer ikke til at døbe flere børn."

Arent Jensen blev døbt 5. nov. 1758, Arent Bisted blev begravet næste måned.
Fik med konen 14 børn på 26 år:
Niels *1726.04.13 Skarrild †1726.06.02 Skarrild, 8 dage gammel.
Ellen Marie Arntsdatter Bisted *1727.11.09 Skarrild.
Gift med Hans Busch i Vejle, Klokker og Kateket.
Christiana Hedvig Arndtsdatter Bisted *1728.11.14 Skarrild.
Gift med Baltazar Frederik Woetmann.
1769 intendant på Silkeborg slot, 1775 på Nøragergaard.
Niels Arntsen Bisted *1731.09.09 Skarrild †1757.07.20 Præstegaarden, Skarrild 25 år 10 måneder gammel.
Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted *1733.08.22 Skarrild gift med efterfølger i præsteembedet, se nedenfor.
Christen Arntsen Bisted *1734.11.25 Skarrild †1748.10.27 Skarrild 14 år gammel.
Anne Marie Arntsdatter Bisted *1735.12.13 Skarrild †1775-.
Gift 1766- med guldsmed i Aarhus Laurids Tendrup.
Opholdt sig 1775 i Gammelby nær Christiania (Oslo), Norge.
Laurids *1737.08.04 Skarrild †4 måneder gammel.
Lorentze Margrethe Arntsdatter Bisted *1738.10.24 Skarrild †1803.04.16 Nicolai, Vejle.
1775 i København, FT 1787 hospitalslem i Vejle Hospital.
Cort Arntsen Bisted*1741.06.25 Skarrild †1780.12.23 Nicolai, Vejle.
1775 Skoleholder på Kølholt ved Vejle, 1780 farversvend.
Otte Christian Arntsen Bisted *1742.09.02 Skarrild †1775+.
1775 Ridefoged på Gjessinggaard v. Randers.
Anne Malene Arntsdatter Bisted *1745.05.23 Skarrild †1775+
Gift 1. 1766- med købmand i Aarhus, Holger Hammer.
Gift 2. 1775- med købmand og skipper i Aarhus Behr.
Thomas Arntsen Bisted *1747.08.06 Skarrild †1775+.
1775 i Bergen, Norge.
Mette Marie Arntsdatter Bisted *1751.01.01 Skarrild †1786.06.15 Vejle Hospital.
1775 og 1786 i Vejle Hospital.

1758 Christen Clausen Svitzer *1728.03.29 Juellingsholm, Sønder Omme †1773.02.14 (skifte Hammerum gejstlig #41) Skarrild søn af ejer af Juellingholm Sønder Omme Claus Eriksen Svitzer *1692c Højrup †1767.09.03 Skarrild og Elonora Jensdatter Thaulow *1698c Varde †1779.03 Gislingegaard.
Gift med datter af formand Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted *1733.08.22 Skarrild †1776.02c (skifte #45 Hammerum gejstlig) Burgaard, Vildbjerg.
Svitzer døde 45 år gammel og var kun præst i 15 år. Han må have været svagelig mod enden for i de sidste to år 1771-73 findes i kirkebogen ingen døbte, kun begravede. Præstens kirkebog holder op i 1765 og kun degnens føres 1765-73.
Børnene er mellem 2 og 13, da han dør. En af dem, Anne Margrethe, kommer til hendes farbror Frederik Svitzer i Jernved, Ribe amt, hvor hun ses FT 1787 og hvor hun gifter sig.
Børn (1787 skifte Anne Kirstine Fogh):
Eleonora (døbt Lenore) Christensdatter Svitzer *1760.08.11 Skarrild, nævnes 1787
Arent Christensen Svitzer *1762.05.04 Skarrild.
FT 1787 Cofferdie Styrmand i kbh. Antonistræde 311-12. Logerer ved Christian Deinboldt.
Claus Christensen Svitzer *1763.12.27 Skarrild, nævnes 1787.
Abelone Katrine *1765.05.15 Skarrild †12 uger gammel.
Abelone Katrine Christensdatter Svitzer *1767 Skarrild †1846.
Gift med amtsprovst Jakob Lemvigh *1748.03 Kbh. †1831.06.24 Vemmelev søn af Canc. Raad amtsforvalter Frederik Ludvig Lemvigh *1717.03.27 Kbh. †1779.09.17 Kongens Lyngby og Gjertrud Elisabeth Klinge *1722.11.11 †1766.03.11.
Erik *1768 Skarrild †14 dage gammel.
Anne Margrethe Svitzer *1772c (glemt i kirkebogen, år fra alder 15 FT 1787) Skarrild.
FT 1787 i Jernved, Ribe amt ved faderens bror Frederik Svitzer.
Gift 1798.11.23 i Darum med enkemand Søren Pedersen *1752c Sønderby, Darum søn af Peder Sørensen Hollænder *1715.09.22 Darum †1774.06.19 Darum og Kirsten Christensdatter *1725.05.21 Vestterp, Vester Starup †1788.08.27 Darum.
FT 1801 bosat Darum, Gørding herred, Ribe amt.

1773 Nicolaus Hegelahr *1746 Hassing †1822.02.23 Gjellerup søn af Johan Hermansen Hegelahr *1708.10.13 Bergen, Norge †1764.03.31 Karleby, Maribo amt og 2. kone Karen Pedersdatter Goiske *1710 Vestervig, Thisted †1784 Stege.
Gift 1775.10.25 Sønder Felding Maren Andersdatter Skovby *1744.08.16 Skovby, Ikast †1811.08.31 Skarrild datter af Anders Hansen †1784.11.22 (skifte #852 Lundenæs) Vester Suderbæk, Ikast og Sophie Cahtrine Poulsdatter.
Lærer for arveprins Frederik
Nikolaus Hegelahr var i 1770-71 lærer for arveprins Frederik om sommeren, han var altså godt forbundet i de øvre kredse, og fik da også usædvanligt hurtig efter teologisk embedseksamen i 1772 kaldet i Skarrild-Arnborg i 1773. Det var lidt af en ændring at komme ud på heden i to fattige sogne.

Digtsamlig "Forlystelser i Heederne", 1788
I 1788 udgav han "Forlystelser i Heederne", Haderslev, som Jeppe Aakjær genoptrykte 1926 med en fortale. Man spørger sig uvilkårligt, hvilke forlystelser han mener. Men her er et eksempel med lyngen:

Naar Skoven falmer, bidt af Ormens skarpe Tand,
naar Bøgen klædes af og Kløverroden slumrer,
da smykker dette Lyng sin Top, og Bier kommer,
at suge Honningsaft af dette tørre Land.
...
Bedst kun at have nok, at bo, hvor Herren vil,
han som kan byde Vand at springe frem af Stene,
ja, lade moden Frugt udgro paa tørre Grene,
gid hver da nøjsom tog det Brød, ham deltes til.

Denne "Ormens skarpe Tand" der har bidt løvet i skoven er ufordøjelig hård kost. Det er svært at forestille sig at Grundtvig ville have tilladt ormen at bide skovens blade.
Derimod er "hvor Herren vil" til at forstå: heden og Skarrild mod København og arveprinsen.

Klog mand
Nikolaus Hegelahr var præst hele 43 år i Skarrild og Arnborg. Folk troede han var en klog mand og kunne hekse. Mens han prædikede i kirken stjal en kælling en sæk tørv i hans tørvehus, pludselig sagde han midt i prædikenen til forundring "Stå!", hun kunne ikke bevæge sig før han kom ud og forløste hende.
Konen var en slemme een, drak og løb efter ham med en økse, det fortælles at Blicher fik en inspiration her til historien i Æ Bindstouw om præstekonen i Sunds der ville gøre noget ved hendes mand med en kniv. Evald Tang Kristensen har optegnet en del sagn om Hegelahr.

Går løs på kirkebogen
Han kommer 1773 til kaldet fuld af organiseringslyst og fuld af manglende erfaring. Han reorganiserer kirkebogen, så der bliver et mægtigt rod med op til tre kirkebøger samtidigt (to af ham og en af degnen). Det tager ham længe at indse dette men i 1788 er han så vidt og anlægger een enlig kirkebog for både Skarrild og Arnborg i tidslig rækkefølge - ikke mere opdelt i fødte og døde eller efter sogn. Desuden bliver degnens kirkebog ikke ført mere. Denne enlige kirkebog føres fra april 1788 til maj 1789, hvor Hegelahr så har mærket, at han ikke let kan finde indførsler mere.
Så kommer den sidste reorgansation i maj 1789 "Her begynder Særskildt Register", hvor de døbte, begravede, copulerede og introducerede opføres hver for sig og igen inddelt efter sogn. Det første halve af bogen reserveres til Skarrild, det sidste halve til Arnborg - dette var en bedre organisation end i 1774, hvor han kun havde sat få sider af til hvert sogn og indførselstype. Kirkebogen fra 1788 - 1815 er væsentlig bedre ført end 1774 - 1788, på den anden side mangler korrektivet gennem en uafhængig ført degne-kirkebog, som ofte i tiden før havde nyttige forskelle som fx Jens Jensens kone i den ene kirkebog og Maren Pedersdatter i den anden, hvilket var en stor hjælp til at identificere folk.
I perioden 1774 - 88 er der op til tre indføjelser for samme begivenhed, hvilket ikke letter oversigten. Eller for at sige det anderledes: det er noget rod.

Strid med Poul Østergaard på Nørre Karstoft
I 1783 går en strid om kopulationspenge mellem herremanden Poul Østergaard paa Nørre Karstoft og Hegelahr for retten. Så de to er ikke gode venner.
I 1784 kommer det til et drama med Poul Østergaard, der vil have hans bror Anders Jensen gift med Margrethe Vipskov af Brande sogn. Hegelahr ved godt om baggrunden, som er at Poul Østergaard har handlet meget med gårde i Brande sogn og opholdt sig meget der, Brande By er kun 15 km fra Nørre Karstoft. Og han havde gårde i Grarup, Brande, hvor Margrethe Vipskov boede. I 1780 fik hun som 31 årig en datter uden at en far blev udlagt. I februar 1784 er hun igen 5 måneder henne og har vel sat Poul Østergaard kniven på struben. Han er gift, men hans bror Anders er lige blevet enke. Hegelahr holder hen, først skal Anders Jensen forevise beviser hvem barnefaderen til qvinden (ikke pigen som ellers) Margrethe Vipskovs datter er. Poul Østergaard er en voldsom utålmodig og braldrende mand, der bestandig blander sig: Han vil ikke vente og sender fire mænd, der skal få Hegelahr til at trolove Anders og Margrethe.
Hegelahr spørger så mændene, om de vil sværge, at Anders og Margrethe ikke er nær beslægtede eller besvogrede. Her benytter han et kneb, for selv om faderen til datteren skulle være Poul Østergaard, var denne jo ikke gift med Margrethe. Han argumenterer implicit at faderen kunne være Poul Østergaard og så er den potentielle brudgom hans bror, Hegelahr har måske set det sådan eller han har været stærkt imod det lejermål han mener Poul og Margrethe har begået. Fejlen i argumentet er at Margrethe og Poul ikke er beslægtede, så reglerne for beslægtede giftermål griber ikke.
De fire mænd vil ikke sværge, men kort efter sender Poul Østergaard fire andre, hvoraf to vil sværge. Men Hegelahr siger det kan de ikke — det har han lagt sig til rette i mellemtiden — så længe han ikke har fået præsten i Brandes attest om barnefaderen.
Hegelahr er rystet over voldsomheden og skriver "jeg var desuden ikke frisk og ikke i dag betænkt paa denne forretning", hvilket er en undskyldning, hvis det hele skulle gå for retten (hvor Poul Østergaard var en hyppig gæst) og han fik uret. Han helgarderer sig der.
Udgangen er overfor dette prosaisk. Præsten i Brande gifter to måneder efter Anders og Margrethe og barnet fødes to måneder after vielsen. Barnet fører patronymet Andersen fra brudgommen, som ikke er faderen. Det første barn står i FT 1787 kun som Anne Kirstine uden patronym (Konens barn, avlet uden for ægteskab), senere ses hun i Skarrild sogn som Anne Kirstine Andersdatter fra moderens mand.
Hegelahr er en ret verdensfjern moralist, som man ser af hans forord til folketællingen 1787, som han har udført:

Teksten til folketællingen 1787 i Skarrild og Arnborg

I forestaaende Scharrild og Arnborg Sogne seer da at de fleeste Gaardbeboere ere Selveyere. Men iblandt disse findes fornemmelig i Scharrild Sogn faae i den Stand, som udfordres til at drive deres Livlang. De fleeste udvælge Sig derfor andre Nærings Veye. Hvosom ikke have lært andet haandværk, binde uldne Strømper, hvilken fabriqve {fabrikering} virkeligen kunde indbringe ikke alleene Kongelige skatter af Hartkornet, men endog [leren] meget til Fødens Jndkiøb for Beboerne saame i Jordløse Huuse, som gaarde: dersom dens Opkomst blev med tienlige Midler befordret. Disse Midler Jværksættelse kunde fornemmelig have til Formaal følgende Synspuncter:

a. Uldets Jndkiøb for billigere Priser.
b. De fabriquerede Varers fordeelagtigste Afsættelse:
c. En bestemt Maade i Fabrikens Brug, at den ikke skulle overdrives

enten til forsinkelse i Landbruget, eller til forhindring i hiemmegiorte Tøyers forfærdigelse; i hvis Mangel saa meget til Klæder andesteds fra ja udenlands fra indkiøbes.
Enhver maae tilstaae, at iblandt den danske Almue findes næppe nogen, der ligne denne Egns folk i Nøysomhed, Venskabelighed og Sparsommelighed. Men tillige findes faa Steder saa bequemme for den riges gierrighed til at forfordeele den armod i Handelen; Thi i 6 til 8 Miles Frastand fra nærmeste Kiøbstæder findes her faae, som kand med Heste og Vogne indhente de nødvendiste Vare: Jern, Tyrer, Tran, Træe, Korn, Frisk Sæbe, Farver etc: Disse tage altfor stor Vinding, naar de igien skal til den fattige sælges disse hiemførte Vare. Derimod bliver den ringeste Priis igien sat paa landets egen forfærdigede Vare: Smør, Ost, Huder, Talg, Strømper etc: naar den fattige af Forlegenhed skal afhænde den til hine Prangere. Saa at den der er fattig gaaer mestendeels tilbage i Evnen, den rige gaaer frem: Dog blive slige selvjorte handelsmænd sielden bestændige; Thi de ere ikke oplærte i Handels Regninger. Her midt i Landet ville Handelens Opkomst blive en riig Kilde til borgernes velstand.
Saaledes er denne Tællings Liste for Scharrild og Arnborg Sogne allerunderdanigst forfattet
af
NN Hegelahr, Sognepræst
Scharrild Præstegaard den 10de Augusti 1787.

Problemet er jo at der ikke er mange at handle med i de udstrakte hedesogne som Skarrild og Arnborg, så handlerne må slå stort op for at kunne tjene noget.
Hegelahr og Niels Møller, der fæster møllen af Hegelahr, lever i stadig spændig og strid. I 1785 gaar Hegelahrs hvide ko i møllerens korn og hyrden har ikke bemærket det. Mølleren tager koen og ville have 1 mark for skaden, hvad Hegelahr ikke vil høre tale om. Konen skikker mølleren en 24 skillings mønt (1 mark er kun 16 skilling) og faar koen tilbage, da Hegelahr kommer hjem skikker han en pige til mølleren at det var mod hans vilje og han ville have penge for mælken, som mølleren havde taget. Se DEN HVIDE KO.
I 1787 har Hegelahrs kone i hans enggaard optaget en fremmed ko, som tilhører mølleren. Hegelahr vil have 8 skilling i indtagelsespenge, som han tilsyneladende ikke får.

Visitation af Biskop Middelboe
I 1790 visiterer Biskop Middelboe fra Ribe:

Dom 8va visiterede jeg i Skarrild Hoved Sogn, hvor og var tilstæde Annexet Arnborg. Sogne Præsten Hr Nicolaus Hegelahr, en brav og retsindig Mand, prædikede i Anledning af Dagens Evangelio over Guds Navns rette Helligelse og forklarede det opbyggelig. Catechiserer godt. Degnen {Jens Nielsen, 74 Aar, Skolemester i Sognet} som tillige er Hoved Skoleholder, er en efter sine Indsigter flittig Mand, catechiserer, saavel som skoleholderen {Christian Pedersen Lustrup, Selejerbonde og Skolemester, 37 Aar} for Annexet, maadelig, men lærer børnene at læse godt og tydeligt. Der var ingen Klage enten fra Lærernes eller Meenighedens Side. Ungdommen Kundskab var god.

I 1801 underholder han hans søster Sophia Catharina Hegelahr med et bidrag fra Ribe Hospital.
Børn:
Maren Hegelahr *1776.10.04 Skarrild †1839.01.16 Skarrild.
FT 1801 hjemme i Skarrild. Begravet 63 år gammel og ugift.
Elisabeth Hegelahr *1777.08.18 Skarrild †1828.01.10 Gjellerup.
Gift 1. 1804.10.11 i Ringkøbing med Frederik Christian Lang Oppenhagen.
Gift 2. 1817.10.25 i Sunds med Niels Henningsen.
Johan Herman Hegelahr *1779.02.14 Skarrild †1807 Skarrild, 29 år gammel.
FT 1801 hjemme i Skarrild.
Pouline Hegelahr *1780.02.16 Skarrild †1836.10.03 Hesselvig, Skarrild.
FT 1801 hjemme i Skarrild.
Gift 1808.08.18 i Skarrild med Jens Terkelsen *1784.07.15 Karstoft, Skarrild †1868.03.30 Overby, Sønder Felding. søn af Terkel Jensen *1747c †1820.12.14 Skarrild og Anne Jensdatter *1741c †1830.02.08 Skarrild.
I FT 1834 er de på aftægt ved datter Ane Jensdatter og hendes mand Niels Christensen.
Jacob Bering Hegelahr *1782.04.22 Skarrild †1804.07.01 Skarrild, 22 år gammel.
Lydia Birgitte Hegelahr *1784.08.24 Skarrild.
FT 1801 hjemme i Skarrild.
Hun er i 1810 husholderske for gifte Jens Traberg i Ronnum, der lod sig skille.
Gift 1811c fraskildte Jens Traberg, bosat Kibæk Mølle, Assing og Harreskov, Assing.
Barn med Jens Traberg:
Christian Gudum Jensen *1810 Ronnum, Skarrild.
Martha Hegelahr *1786.04.07 Skarrild.
Folketælling 1787 Skarrild By Nicolaus Hegelahr   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Sogne- præst mand 1Nicolaus Hegelahr421745 Præstegaarden Hassing 1822 Gjellerup Viet nr.8001
*1745.12.19
kone 1Maren Andersdatter Skovby431744 Skovby Ikast 1811 Skarrild By Skarrild Viet nr.8001
*1744.08.16
søn Johan Herman Hegelahr91779 Skarrild By Skarrild 1807 Skarrild By Skarrild Dåb nr.2465
*1779.02.14.
søn Jakob Bering Hegelahr61782 Skarrild By Skarrild 1804 Skarrild By Skarrild *1782.04.22.
dat. Maren Hegelahr121776 Skarrild By Skarrild 1839 Skarrild Dåb nr.2436
*1776.10.04.
dat. Elisabeth Hegelahr101777 Skarrild By Skarrild 1828 Gjellerup Dåb nr.2452
*1777.08.18.
dat. Pouline Hegelahr81780 Skarrild By Skarrild 1836 Hesselvig Skarrild Dåb nr.2475
*1780.03.01. Gift 1808 i Skarrild med Jens Terkelsen.
dat. Lydia Birgitte Hegelahr31784 Skarrild By Skarrild 1811+  *1784.08.24.
dat. Martha Hegelahr21786 Skarrild By Skarrild 1790 Skarrild By Skarrild *1786.04.07.

Folketælling 1801 Skarrild By- Nederby Nicolaus Hegelahr   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Sogne- præst mand 1Nicolaus Hegelahr561745 Præstegaarden Hassing 1822 Gjellerup Viet nr.8001
*1745.12.19
kone 1Maren Andersdatter Skovby571744 Skovby Ikast 1811 Skarrild By Skarrild Viet nr.8001
*1744.08.16
søn Johan Herman Hegelahr231779 Skarrild By Skarrild 1807 Skarrild By Skarrild Dåb nr.2465
*1779.02.14.
dat Maren Hegelahr251776 Skarrild By Skarrild 1839 Skarrild Dåb nr.2436
*1776.10.04.
dat. Pouline Hegelahr211780 Skarrild By Skarrild 1836 Hesselvig Skarrild Dåb nr.2475
*1780.03.01. Gift 1808 i Skarrild med Jens Terkelsen.
dat. Lydia Birgitte Hegelahr171784 Skarrild By Skarrild 1811+  *1784.08.24.
tj-karl Niels Gertsen251776 Skarrild By Skarrild  *1776.11.03.
tj-karl Peder Olesen201780c   Ikke set født i Skarrild sogn.
tj-pige Johanne Christensdatter111790 Skarrild- Grene Skarrild  *1790.05.26
mands søs. 0Sophia Cathrine Hegelahr491751c   "Underholdes af Huusbonden, sin Broder, met et Bidrag fra Hospitalet i Ribe."


1816 Laurids Henrik Hjorth *1775 Rø, Bornholm †1833.05.15 Frøslev søn af Jens Michael Pedersen Hjorth *1725.12.06 Rønne †1795.11.04 Ibsker og Antonette Larsdatter Hjorth *1743.10.21 Aaker †1825.11.13 Rø.
Ugift.

1824 Hans Hermann Selchier *1799.09.11 Nørregade, Odense †1863.10.08 Balslev søn af Lieutenant FT 1801 Odense (kaptajn af armeen 1802) Hans Christian Selchier *1762 Eker nær Kongsberg, Norge og (gift 1798.08.18 St Nicolai, Kbh.) Margrethe Elisabeth Lange *1771c Kongsberg, Norge †1848.03.12 Balslev (hun er datter af amtmand i Buskerud Herman Lange).
Gift 1. gang med NN.
Gift 2. 1824 gang med Christine Vilstrup *1809.08.24 Borris †1869 datter af sognepræst i Borris Claus Nicolai Vilstrup *1784.01.25 Viborg †1871.11.12 Borris og Christine Sophie Drothe Krarup *1791.02.08 Naur †1854.10.21 Borris.
Sulkjær:

P . Kragsig fortæller, at Selchier skal have anlagt den smukke Præstegaardshave fra ny af ...

E. Tang Kristensen har et Par Historier om, at han kunde "stille Ild".
Han blev i 1832 kaldet til Balslev på Fyn, hvor han blev resten af sit liv. Mange af hans børn dør ret unge 18-36 år gamle.
Kendte børn med 2. kone Christine Vilstrup:
Margrethe Elisabeth Selchier *1828.08.29 Skarrild †1851.09.11, 23 år gammel.
Nicolai Christian Selchier *1831.07.31 Skarrild †1849.09.30, 18 år gammel.
Hans Christian Selchier *1835.01.26 Balslev †1871.03.26, 36 år gammel.
Sophie Christine Elise Selchier *1839 Balslev nær Middelfart †1868.01.28 Fole nær Gram, 29 år gammel.
Gift 1865 med præst i Fole Andreas Christian Ludvig Grove-Rasmussen *1836.09.08 Horsens †1904.03.31 Odense søn af Peter Carl Junius Rasmussen og Andrea Christiane Nicoline Grove.
Mariane Augusta Selchier *1841c Balslev.

1832 Dines Peder Lind *1792.09.15 Naur †1881 Aarhus søn af Knud Peder Lind *1769.07.24 Aarhus †1833.07.06 og Birgitte Øllgaard *1769.05.28 Ribe †1858.06.10 Uldsund ved Lemvig.
Gift 1832.09.15 med Sophie Amalie Lund *1803.12.24 Lemvig datter af Johannes Lund *1769.06.10 Hellested †1813.11.22 Lemvig og Mette Kirstine Møller *1777 Kbh. †1850.05.28 Lemvig.
Førte en af de flere processer om Tagknud end, der lå på Brande sogn siden af Skjern å, ofte gik det om vej-ret forbi Lille Sandfeld i Brande. Lind tabte processen.

1839 Christian Christiansen *1795.03.16 Høgsholt, Ravsted sogn, Slesvig †1866.09.03 Skarrild søn af Christian Christiansen og Ane Marie.
Gift 1833.05.10 med Johanne Christine Laura Wolf *1809.04.25 Magstrup †1889.03.09 datter af Hans Eiler Wolft *1777.06.28 Kbh. †1844.04.15 Magstrup? og Cathrine Elisbeth Groth *1782.09.21 Svenborg †1872.01.12.
Han blev kaldt til Vandborg 1853, men valgte at blive i Skarrild. Der er mange historier om ham. I sogneforstanden gjorde Niels Kragelund ham regelmæssigt gal, han var en så hidsig type, at han kunne besvime over det.
Sulkjær:

En Kone i Fattighuset døde, og saa fandt de 80 Specier efter hende i Sengehalmen. I Ligtalen over hende sagde Præsten saa : „Hun var ikke som en Høne, der gør et lidet Æg og gør derover stor Alarm; men hun var som en Ko, der gør en stor Dynge og derefter gaar stiltiende bort.”

Eller lidt mere troværdigt:

Niels Holtum skændtes engang med ham om Skolevæsenet; han vilde have Præsten til at se gennem Fingre med, at Hjorddrenge slet ikke gik i Skole om Sommeren. Men Præsten sagde : „Det, der er Lov, skal baade I og jeg rette os efter!”

I 1840 kom en storkøbmand fra Hamborg, Nis Clason til Skarrild og oprettede en stor fabrik til uldbehandling i Skave, som han fik lov fra 1841 at kalde Clasonsborg. I 1845 vil han desuden oprette et bomuldspinderi og sender en ansøgning derom til kongen. Denne ansøgning sendes fra Hammerum Herredskontor til Skarrild sogneforstanderskab, hvor Christiansen indføjer følgende forgiftede "anbefaling" ( Hardsyssels Aarbog 1940, H. P. Hansen "Nis Clason og Clasonsborg" side 27-28):

I følge Fabrikant N. Clasons egne Ord havde han fattet den Ide at anlægge et Uldspinderi i Skarrild Sogn for derved at ophjælpe Egnen, ved at fordele Garnet rundt omkring i Hammerum Herred til dem, der for Betaling vilde forfærdige Strømper deraf. Dette blev ogsaa for omtrent 4 Aar siden sat i Værk og det i de faa Aar ved ret god Fremgang, da ikke faa Fattige derved fandt Beskjæftigelse og nogenlunde Fortjeneste. Dette foranledigede N. Clason til Tid efter anden at nedtrykke Arbejdslønnen saaledes, at en god Strømpebinder paa egen Kost næppe kunde fortjene 4 Rbsk. daglig, og det maatte blive en Selvfølge, at de hellere vilde strikke for de holstenske (sønderjyske) Strømpehandlere, da de derved kunde fortjene langt mere, og Fabrikkens Fremgang maatte, som en naturlig Følge heraf standse, da næsten ingen vilde have noget med Clason at bestille.
Med det ham allernaadigst forundte store Handelsprivilegium forholder det sig omtrent paa samme Maade, da de i N. Clasons Ansøgning udtalte Løvter om at forsyne denne Egn med gode og billige Varer aldeles ikke opfyldes, saa at de, der kunne faa deres Fornødenheder andetsteds, neppe søge Clasonsborg.
Angaaende den paatænkte Klædefabrik etc. »da maa det under nærværende Bestyrelse befrygtes. at det vil gaa hermed som med det øvrige, og det er mere end sandsynligt, at Sædeligheden vil lide betydeligt ved at indkalde Udlændinge, da de gode danske hverken ville eller kunne arbeide i Fællesskab med disse.«
Skarrild Præstegaard, den 17. October 1845.
C. Christiansen,
Sogncpræst til Skarild og Arnborg.
Paa Sogneforstanderskabets Vegne

Man ser, at Christiansen ikke kunne lide Clason og fabrikken. Han bekender, at de fattige har kunnet tjene penge ved at strikke for Clason, men at næsten ingen vil mere. Dette er ikke troligt, for der var ikke mange andre der anbød at aftage strikkevarer, præstens holstenske strømpehandlere lyder noget opfundet.
Men ansøgningen går jo om et bomuldsspinderi, som Christiansen slet ikke behandler. Derimod kommer han med en opspundet ide at sædeligheden vil lide.
Herredsfoged Toxwerdt kvaser den ide med det samme som "aldeles ubegrundet". Han kan se, at det er en stor fordel for Skarrild sogn og Hammerum herred at have arbejdspladser. Herredsfogeden bemærker at Christiansen ikke har læst ansøgningen for forstanderskabet i Skarrild, dvs. hans tekst har han ikke som angivet ladet godtage der.
Christiansen fremstår her som en noget begrænset mand, der ikke kan se meget videre end til præstegårdens skel og bruger ret ubillig polemik. Han er selv født i Ravsted nær Aabenraa i det der nu kaldes Sønderjylland og dengang Slesvig. Øvrighedssproget der var tysk, ikke dansk, så han kendte til Slesvig og Holsten. At han afgiver sin egen mening udenom forstanderskabet taler ikke for ham.

1866 Gottlob Carl August Richardt *1824.01.04 Kalundborg søn af købmand Hans Richardt og Erasmine Marie Møller.
Gift med Christiane Margrethe Schmidt datter af skibsfører Henning Christensen og Johanne Margrethe Schultz.
Sulkjær:
Aug. Eriksen fortæller følgende om ham:
„Richardt var en høj Mand med et myndigt Udseende; han havde derfor ikke vanskeligt ved at indgyde Resepekt. Han var en dygtig Prædikant, som vistnok helt fordunklede Forgængeren. Han blev snart valgt ind i Sognerådet og blev straks Formand, hvilken Stilling han beholdt til 1870, da N. Birkebæk (den Yngre) overtog Hvervet. Det var en bevæget Tid, mens Richardt var Formand, da der i den Tid var Forhandling om, at Arnborg skulde have sin første Skolebygning. Herom blev holdt en Mængde Møder. Nogle vilde have Skolen ved Kirken, andre i Gottenborg.

1873 Theodor Demetrius Ferdinand Mathiesen *1835.12.12 Rye, Roskilde amt †1896+ søn af Frederik Christian Mathiesen *1798.09.21 Rye †1865.12.29 Højby og Louise Borch †1873.10.14 Frederiksberg.
Gift †1869.11.12 Vartov, Kbh. med Louise Møller *1851.03.12 Kbh. †1911 datter af Hans Peter Koefoed Møller *1810 †1865 Middelfart og Juliane Marie Bruun *1813.09.17 †1904.02.01 Middelfart.
Sulkjær:
Om ham fortæller Aug . Eriksen således:
„Han var paa en vis Maade en Mand med Initiativ, men ikke i den Retning, som man kunde vente af en Præst. Han fik bortsolgt alt Præstegaardsjorden . Den store Eng oppe ved Sandfeld (Tagknud) fik han Lov til at sælge Afgrøden af i Stedet for at bjerge den hjem til Præstegaarden. Han fik ogsaa Lov til at bortforpagte Gaarden og faa en Forpagterbolig opført. En gammel Mand sagde - Han splette jo ren æ Præjstgor aj! -
Noget, som laa inden for hans Kald, nemlig Indførelsen af Konventssalmebogen, maatte han opgive, da Modstanden var for stor. Han tog noget hidsigt paa det hele. Da han blev uenig med Forpagteren og ligeledes med Degnen, blev hans Stilling noget vanskelig. Som Prædikant var han uensartet. Til Tider kunde han tale helt godt, navnlig da der var Bispevisitats, og ligeledes den Dag, da han paa Provstens Vegne indsatte Jørgensen. Det lod til, at der ingen var, som længtes efter ham."

1876 Hans Fischer Jørgensen *1847.02.25 Tisted søn af Jørgen Frederik Jørgensen *1807.10.18 Opager ved Maribo †1876.03.07 Trige og Marie Sophie Michaeline Rist *1808.09.02 datter af Overkrigscomminar Hans Ulrik Rist og Ane Susanne Margrethe Fischer.
Gift med Hulda Susanne Meta Christence Rist *1850.06.22 Rist datter af Oberst Johannes Michelsen Fischer Rist og Margrethe Christine Gunderup.
Sulkjær:
Aug. Eriksen fortæller:
„Jørgensen tog paa alting paa en rolig og besindig Maade og stod sig godt med Befolkningen. Var jævn og ligefrem. Han klappede de gamle Mænd paa Skulderen og var i det hele saa venlig af Væsen. „Han er da en herlig Mand!” blev der sagt. Det varede ikke længe, inden den ny Salmebog blev indført — uden Modstand!
...
Fru Jørgensen sang meget kønt, og det var højtideligt, naar hun var med i Arnborg Kirke."

1881 V. C. Dahlman *1851.11.01 Kbh. †1909 Kbh søn af kongelig sadelmager Laurids Theodor Dahlman og Cathinka Jensine Knusen.
Gift 1882.03.15 Helligaandskirken, Kbh. med Emma Eugenie Amondsen *1858.09.16 Kbh. datter af en højt dekoreret skibsfører Kongelige Grønlandske Handel Carl Christopher Theodor Amondsen *1820c †1880+ og Caroline Marie Bencke.
Havde enten svært ved eller ville ikke forstå jysk og grinede ad jysk. Børnene blev derved flove over jysk. Man stiller spørgsmål.
August Eriksen kalder ham en decideret embedsmand.
Jensine Jensen, datter af skolelærer Christen Jensen i Skibbild i østersognet af Arnborg, har skrevet en spillevende skildring af Balslevs bispevisitats 1887 i Skarrild kirke, hvor Dahlman ikke var fornøjet som ellers men besværet og svedede mægtigt under prædikenen for biskoppen. Børnene blev udspurgt og læreren blev rød i hovedet, når det hjaltede. Se Sulkjærs Arnborg Sogn, ss. 153-5.

1889 P. Johannes Broe *1856c †1934
Var to gange fængselspræst i Horsens.
Sulkjær:
Engang var han faldet af Hesten og havde faaet nogle Skrammer i Ansigtet og paa Hænderne. Gamle Abelone Skibbild var da saa uheldig, efter at have spurgt til hans Befindende, at anføre det gamle Ordsprog : „Gale Katte faar revet Skind!”; det blev han vred over.
Mens han var i Skarrild blev han indre missionsk.

1896 N. J. A Nikolaisen *1867 †1939+

I 1897 blev kaldet Arnborg og Skarrild skilt ad og Nikolaisen fortsatte i Arnborg. Herefter præsterne i Skarrild sogn alene.

1897 Anton Vilhelm Petersen *1864.04.02 Skanderborg søn af mursvend Jens Peter Petersen *1826c Bret, Barrit, Vejle amt og Frederikke Vilhelmine Friis *1832c Ingerslev, Aarhus amt.
Gift 1898.01.12 i Ristinge Kapel, Humble, Langeland med Anna Catarina Lorentzen *1873.08.19 i Ristinge-Hesselbjerg Skole, Humble datter af skolelærer Christian Peder Lorentzen *1843c Humble og Annine Nielsen *1845c Humble.

1913 Niels Nielsen Lund *1875.02.02 Uhre, Ikast †1945.03.02 Dyreghavevej 4, Sankt Nikolaj, Kolding søn af Jens Lund Nielsen *1832.05.30 Uhre †1913.01.17 Uhre og Mette Marie Hansine Rasmussen *1855 Vrads sogn †1886.02.01 Uhre.
Gift 1911.10.14 i Frederiksberg med Kristine Marie Svensson *1884.11.02 Sankt Matthæus, Sokkelund †1969.03.02 begravet Ikast datter af Janus Peter Svensson *1851.03.12 Øster Kastrup, Sverige og Anthonia Christensen *1861.08.20 Tranekær, Langeland.
Kendte børn:
Sonna Nielsen Lund *1918.04.15 Skarrild †1947 Kysthospitalet, Juelsminde, begravet Ikast. Økonoma.
Gift 1941.04.10 Sønder Stenderup med Ingvard Skov Jørgensen *1915.11.11 Lerup, Ryslinge, Svendborg amt †2000, undervisningsinspektør med speciale særundervisning, søn af gårdejer Niels Christian Rasmus Jørgensen *1880 †1953 og Ingeborg Skov *1884 †1973. (Gift 2. gang 1952.02.24 i Væhr med Erna Kirstine Madsen.)
Skilt 1945.
Minna Nielsen Lund *1913.05.16 Skarrild, organist Skærbæk kirke.
Gift 1935.12.26 i Sønder Stenderup, Haderslev amt med købmand Peder Hansen Steffensen *1911.09.03 Øster Linne †1970.02.07 Skærbæk søn af Marie Steffensen.

1919 Niels Lauge Kokkenborg *1888.10.04 Kbh. †1951.04.06 Amtssygehustet Aarhus, begravet i Kolt.
Gift 1. 1920.03.18 i Sankt Thomas, Kbh. med Karen Dam *1895.02.21. Skilt.
Gift 2. med Sofie Julane Pag.
I FT 1906 ses han i Udenbys Klædebo Kvarter, Aaboulevard 1 som Volontør ved Oluf Valdemar Olsen, bygningskonduktør og Cecilie Elisabeth (Olsen) *1860.07.10 Folding, Jylland. Cecilie Elisabeth kom i 1882 til Kbh. Niels Lauges erhvervsomraade: Københavns Asfalt Kompagni.

1924 Povel Høy Blicher Winther *1900.02.16 Kettinge, Maribo amt †1981.04.26 Sandur, Færøerne søn af Hans Olaf Winther *1872.08.06 Vittinge †1952.07.13 Nyborg og Sophie Amalie Blicher *1860.11.11 Femø, Maribo amt †1941.04.16 Kettinge.
Gift 1924.11.02 Kettinge med Clara Herniette Dieriksen *1901.02.10 Kettinge †1981.01.10 Plejebo, Saxogade, Kbh. datter af Frederik Kristian Dideriksen *1879.04.16 Kettinge †1945.04.30 Ringsted og Johanne Christine Bolette Clausen *1878.09.27 Kettinge †1945.07.18 Ringsted.
Han var studiekammerat med Kaj Munk, som han i 1929 viede i Skarrild til Lise Marie Jørgensen, der kun var 19 år.

1930 Henrik Stampe Valeur Ingerslev *1902.03.29 Jerne Præstegaard †1976.06.21 Kibæk, Assing søn af sognepræst Ludvig Jacob Christian Ingerslev *1864.11.25 Vor Frue, Aarhus †1930.02.06 Odense og Gunild Margrethe Valeur *1864.09.12 Budolfi, Aalborg †1931.01.23 St. Joseps Hospital, Odense.
Ugift.
Hans bedstefar (morfar) var Henrik Stampe Valeur, der ejede bryggeriet Urban i Aalborg og havde 1877-80 Nørre Vosborg i Vemb ved Nissum Fjord, som han giftede sig til. Hans enke, denne præsts stedmor, Christina Lorentze Tang drev Nørre Vosborg videre 1880-1923.

1950 Jens Laustsen *1907.02.19 Hvilsom †1972.10.26 Skarrild søn af Jørgen Sofus Laustsen *1879.05.17 Simested og Dorthe Marie Christensen *1879.03.08 †1938.
Gift 1938.08.24 Sortebrødre, Viborg med Agnes Mary Olesen *1911.11.23 Hvilsom †1994.04.30 Centralsygehuset, Herning begravet i Skarrild datter af arkivar i Viborg Landsarkiv Martin Olesen.
Hans kone Agnes har skrevet den gamle Skarrild kirkebog 1724-1814 ud i forkortet form med skrivemaskine. Hendes far, arkivaren Martin Olesen, har beskrevet stederne i Skarrild fra 1664 fremad til ca. 1850, hvert sted omtrendt en halv side.

1972 Anders Christian Studsgaard (født Larsen) (navneændring 1944) *1923.02.07 Havervad, Brøns †1993.07.05 Sønderborg, begravet i Brøns søn af lærer Lars Jensen Studsgaard Larsen *1890.11.24 Harreskov, Assing †1978.03.28 Herning og Mette Marie Andersen *1894.03.27 Normsted, Brøns †1978.12.11 Herning.
Gift 1948.07.11 i Brøns med Vibeke Christiansen *1928.01.15 Timotheus sogn, Valby †1996.03.19 Brøns.
Fra nekrologen 1993:
Han hørte hjemme på kirkens højre fløj, og sammen med en kollga tog han i et opsigtsvækkende skrift fat på spørgsmålet: Hvad er højkirkelighed. Efter sin eksamen i 1953 var han bl. a. udsendt af Den danske Sømandskirke til Antwerpen, Gent og Bruxelles, men var siden 1961 sognepræst i Oxenvad, Lyngby og senest Skarrild i Vestjylland til han gik på pension i 1986.
Anders Studsgaard og Poul Ulsdal "Hvad er Højkirkelighed?" Tidskriftet Re-Formatio 1.-3. årgang 1958-60, 190 sider.

1986 Kurt Ettrup Larsen *1955.04.15 Voldum ved Hadsten søn af statshusmand Folmer Larsen og Ella Jensen.
Gift 1980.06.10 Løsning med lægesekretær Bodil Virhøj Therkelsen.
Professor ved Menighedsfakultetet i Aarhus, dr. theol. Ph. d. 2000 "Vilhelm Beck, kirken og den indre mission - en studie i forholdet mellem vækkelsesbevægelse og folkekirke i perioden 1849-1901", 268 sider. Aarhus Universitet. En del bøger og utallige artikler. Tilhænger af Indre Mission, som han i 2010 mente havde den laveste tilslutning i hundrede år.
I Skarrild spillede han fodbold på oldboys lokale serie 3-hold, knoldesparker for herren.

1998 Peder Østergaard Jacobsen *1971.10.15 Silkeborg.
Gift med sygeplejerske Marianne.
{Min kommentar, Villy M. Sorensen.}
1998 cand. theol. fra Aarhus Universitet og straks sognepræst i Skarrild og Rind sogne. Derfra i 2002 til stillingen som sogne- og garnisonspræst i Sct. Michaelis Sogn, Fredericia, hvor han jævnligt holder feltgudstjenester for soldaterne.
Han lægger stor vægt på at formidle kristendommen i et nutidigt sprog og var i 2007 medformatter til Haderslevartiklerne 2007 - et forsøg på at formulere den Augsburgske Bekendelse {25. Juni 1530, 28 punkte, det centrale lutherske kirkefundament - lige til påmindelse, først kommer den Augsburgske Bekendelse i betydning, derefter i dens lys Det nye Testamente, Det gamle spiller ingen rolle der} i et nutidigt sprog.

2002 Morten Meiner *1969c Tarm.
Gift med Inge Lisbeth.
Citeret fra Kristeligt Dagblad 2. juli 2005 Jørgen Steens:
... gudstjenestefornyelse, Morten Meiner tog initiativ til for et halvt år siden. Som en forsøgsordning, med tilladelse fra biskoppen, holdes der nu "frimesser" hver søndag i en af sognets to kirker. Her står man op ved salmesangen, og der er rytmiske lovsange og musikalske indslag. Sangtekster og illustrationer projiceres op, og præsten bliver på gulvet, når han holder sin prædiken. Ideen er at skabe en gudstjeneste med mere nærhed og frirum, samtidig med at de traditionelle led fra højmessen fastholdes.
Fra artikel i Indre Missions Tidende 2008 nr. 31 af Anette Ingemansen:
Morten har noget af det kreative i sig. Han spiller musik og har skrevet en ungdomsroman på Credo Forlag, mens han læste teologi i Århus. Derudover har han undervist i drama på Grejsdalens Efterskole.
»Jeg er nok selv et kreativt menneske, som gerne vil udfordres. Jeg kan ikke lide kasser og kan lide åbne slutninger på ting, uden at der skal gives en færdig løsning,« fortæller han.
Sammen med en svoger, som er professionel kameramand, har Morten Meiner lavet en novellefilm på dvd, hvor de har nyfortolket Jesu lignelse om de onde vingårdsmænd. Der medvirker skuespillere i filmen, og Morten og svogeren har selv instrueret og lavet klippearbejdet. En folkekirkelig internetkanal, tvtro.dk, har købt filmen, og de overvejer, hvordan de vil bruge den.
Se en af hans prædikener fra 2014 Ringeagtens trivsel.


GAMMELGAARD 1 Introduktion
Familien Gammelgaard i Gammelgaard i Skarrild By er vidtforgrenet. Den begynder med Peder Pedersen Brosbøl:
Peder Pedersen Gammelgaard den Unge i Gammelgaard i Skarrild.
Peder Christian Pedersen Gammelgaard i Heesgard i Skarrild.
Petronille Pedersdatter Gammelgaard i Hesselvig i Skarrild.
Kirsten Pedersdatter gift med Peder Olesen i Skave i Skarrild.

2 Generelt

3 Fæsterliste

4 Ejerliste

5 Familier med børn

Skarrild Gammelgaard starter her ↓
1727- Jens Gammelgaard fadder 1727.

Skarrild Gammelgaard
1734- Palle Andersen †1759.02.02 Gammelgaard.
Gift med hans kone.
Kaldes i 1743 "Palle ggd" = gammelgaard. Ses i skattelisten 1743 i Gammelgaard.
De følgende er samtidige på Gammelgaard:

Palle Andersen
Christen Sørensen (sønnen Søren Christensen)
Oluf Pedersen
Oluf Thomsen

De ses alle under Gammelgaard i Skattelisten 1743 (Christen Sørensen da død).
Børn:
Anne *1734.05.14 Gammelgaard †1738.02.11 Gammelgaard tre år otte måneder gammel.
Jakob *1737.08.10 Gammelgaard †1737.08.10 seks måneder gammel.
Anders Pallesen *1739.12.26 Gammelgaard †1785.06.02 (skifte 1789) Skarrild Grene.
Gift med Else Sørensdatter *1740.03.13 Store Hjøllund, Arnborg †1801+ datter af Søren Pedersen *1716.07.24 †1775.02.15 Store Hjøllund.
Else Sørensdatter gifter sig 2. gang 1789.10.21 i Skarrild med Peder Nielsen Hauge.

Skarrild Gammelgaard
1735- Christen Sørensen Gammelgaard †1741.11.13 Gammelgaard.
Gift med hans kone †1743+.
Nævnes i Skattelisten 1743 "".

Sl. Søren Christensens enke
1 Søn Steden i fæste (Søren Christensen)
1 Datter
1 vanfør søn.

Børn:
Søren Christensen *1710cc, overtager fæstet sammen med moderen..
? Christensdatter *1705cc.
Vanfør søn.

Skarrild Gammelgaard
1737- Søren Christensen Gammelgaard.
Gift med hans kone.
Nævnes i Skattelisten 1743 som søn og "Steden i fæste"
Børn:
Knud Sørensen *1737.05.19 Gammelgaard.

Skarrild Gammelgaard
1738- Oluf Pedersen †1743+.
Gift med hans kone.
Nævnt i Skattelisten 1743. Der er flere Oluf Pedersener i Skarrild sogn på denne tid, fx her i Gammelgaard og i Silstrup og i Lustrup.

Skarrild Gammelgaard
1739- Oluf Thomsen †1743+.
Gift med hans kone.
Fadder 1739-42. Nævnt i Skattelisten 1743.

Skarrild Gammelgaard
1787- Peder Pedersen Brosbøl (Gammelgaard) *1729c Egvad †1810 Gammelgaard, Skarrild.
Gift 1766c i Egvad? med enke Karen Nielsdatter *1729c Lyne †1811 Gammelgaard.
Peder kaldes i FT 1787 Brosbøl.
Peder Pedersen Brosbøl køber Gammelgaard i Skarrild By til selveje.
Skifte efter Karen Nielsdatters første mand også kaldet Peder Pedersen Brosbøl (Brejl Lundenæs #364):

364 Peder Pedersen Brosbøl i Foersum i Egvad sogn. 2.4.1764, fol.144.
E: Karen Nielsdatter. LV: Søren Lauridsen i Foersum. B: Ellen Kirstine 8, Peder Christian 1 måned. FM: mors stedfar Oluf Lauridsen i Foersum, Peder Jensen sst.

Karens barn med 1. mand Peder:
Peder Christian Pedersen *1764.03 Foersum, Egvad †1804 Rind å.
Gift 1789 i Borris med Mette Rasmusdatter *1765 Skibbild, Arnborg †1821 Heesgaard datter af Rasmus Nikolajsen *1736 Skibbild, Arnborg †1818 Heesgaard og jordemoder Inger Hansdatter *1742c Dørslund, Brande †1808.04.10 Heesgaard
Bosat i Heesgaard i Skarrild.
Karens børn med 2. mand Peder Pedersen Brosbøl:
Kirsten Pedersdatter *1765c Forsum, Egvad †1834 Søndergaard, Olling, Assing.
Gift med Peder Olesen *1755c †1841 Olling søn af Ole Olesen Minds *1713c †1797.09.06 Skarrild By og Maren Pedersdatter.
Bosat først i Skave i Skarrild, senere i Olling i Assing.
Peder Pedersen Gammelgaard den Unge *1767c Egvad overtog gaarden, se nedenfor.
Petronille (Pernille) Pedersdatter *1771c Egvad †1830 Hesselvig, Skarrild.
Gift 1792.01.12 i Skarrild med Morten Pedersen *1756c †1830.06.07 Hesselvig.
Bosat Hesselvig i Skarrild.
Folketælling 1787 Gammelgaard Peder Pedersen Brorsbøl   Skarrild Bye nr. 4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 1Peder Pedersen Brorsbøl581729c Egvad 1810 Gammel- gaard Skarrild  
kone 2Karen Nielsdatter581729c Lyne 1811 Gammel- gaard Skarrild  
søn 1 Peder Christian Pedersen241763c    
søn 2 Peder Pedersen Gammelgaard201767c   Gift med Else Kirstine Terkelsdatter
dat. 2 Kirsten Pedersdatter181765c Forsum Egvad 1834 Olling Assing Gift med Peder Olufsen.
dat. 2 Pernille Pedersdatter161763c    
tj-dreng Christen Jakobsen121775c    


Skarrild Gammelgaard
1792c Peder Pedersen Gammelgaard den Unge *1767c Egvad †1848.01.17 Skarrild søn af formand.
Gift 1792.04.10 i Skarrild med Else Kirstine Terkelsdatter *1774.07.31 Sønder Karstoft, Skarrild datter af Terkel Jensen *1748.03.24 Bøvl, Sønder Omme †1820.12.14 Sønder Karstoft og Anne Jensdatter *1743c †1830.02.08 Sønder Karstoft.
Peder Gammelgaard den Unge bliver før 1797 sognefoged i Skarrild sogn.
Børn:
Terkel Peder Pedersen *1793.09.13 Gammelgaard.
Ib Pedersen *1795.07.19 Gammelgaard.
Gift 1823.03.134 Taagerup, Maribo Amt med Eva Nielsdatter *1798c
Bodil Katrine Pedersdatter *1797.09.03 Gammelgaard.
Anne *1799.11.29 Gammelgaard.
Peder Pedersen Ronnum *1802c †1889.
Niels Pedersen *1804.06.07 Gammelgaard.
Peder Christian Pedersen *1807.01.20 Gammelgaard.
Gift 1838.11.18 i Skarrild med Mette Katrine Knudsdatter *1815 †1850+.
Karen Brasch Pedersdatter *1808 †1808.
Knud Pedersen *1810c
Else Marie Pedersdatter *1812 †1815.
Jens Jørgen Pedersen *1815.12.13 Gammelgaard.
Folketælling 1801 Gammelgaard Peder Pedersen Gammelgaard   Skarrild Nederbye 2den
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G Sogne- foged Lægds- mand mand 1Peder Pedersen Gammelgaard341767c Forsum? Egvad?   
kone 1Else Kirstine Terkelsdatter251774 Karstoft- Sønder Skarrild  Dåb nr.2416
*1774.07.31
søn Ib Pedersen61795 Gammelgaard Skarrild  *1795.05.06
dat. Bodil Katrine Pedersdatter41797 Gammelgaard Skarrild  *1797.08.01
dat. Anne Pedersdatter21799 Gammelgaard Skarrild  *1799.11.29
tj-karl Jonas Pedersen341766c    
tj-pige Mette Katrine Pedersdatter211779c   Ikke set født i Skarrild
tj-dreng Christen Christensen131787c   Navn for almindeligt til identifikation.
Aftægt mands far 1Peder Pedersen Brorsbøl731729c Egvad 1810 Gammel- gaard Skarrild "Nyde Underholdning af Huusbonden, deres Søn ."
Aftægt mands mor 2Karen Nielsdatter731729c Lyne 1811 Gammel- gaard Skarrild "Nyde Underholdning af Huusbonden, deres Søn ."


Skarrild Gammelgaard
1817c Niels Christensen Rahbek *1788.02.22 Rabæk, Oddum †1865.10.02 Sønder Felding.
Gift 1813.05.24 i Sønder Felding med Margrethe Nielsdatter Bjerre *1789.10.30 Øster Bjerre, Sønder Felding †1864.09.22 Sønder Felding datter af Niels Christensen og Anne Frandsdatter.
Flytter 1856 til Sønder Felding med datteren Mette Marie Nielsdatter.
Sete børn:
Karen Nielsdatter *1814.08.05 Øster Bjerre, Sønder Felding †1883.04.16 Thyregod.
Gift 1842.11.08 i Brande med Søren Pedersen *1815c †1867 Kokborg?, Thyregod?.
Kristen Nielsen Rahbek *1817.02.23 Gammelgaard †1897.11.19 Hammer i Skanderborg Amt.
Gift 1847.04.23 i Vrads med Maren Nielsen *1825c †1882.
Ane Margethe Nielsdatter *1819.03.09 Gammelgaard †1886.10.06 Sønder Felding, overtager gården, se nedenfor.
Gift 1. 1841.06.13 i Skarrild med Peder Madsen *1812.08.13 Sønder Felding †1853 Gammelgaard.
Gift 2. 1857.12.06 i Sønder Felding med Christen Christensen *1834c Bukkær, Assing †1880+ søn af Christen Christensen *1804c Assing og Karen Nielsdatter *1803c Vorgod (Christen og Karen flytter 1845- til Overby i Sønder Felding.
Niels Nielsen Rahbek *1821.04.04 Gammelgaard †1867.04.27 (hængte sig) Rind.
Gift 1843.06.02 i Rind med Inger Kirstine Christensdatter *1823.02.09 Gammelbosig, Rind †1907.05.27 Vejrum Fattiggaard datter af Christen Jensen *1780.09.02 Ikast †1872.11.03 Siig, Rind og Kirsten Katrine Poulsdatter *1794.03.02 Rind †1852.08.30 Siig.
Hans Christian Nielsen *1823.03.22 Gammelgaard †1864.07.18 Tersløse, Holbæk Amt.
Gift 1856.03.16 i Lynge Sorø Amt med Karen Sophie Mouritsen (gift anden gang med tvillingsbror Jens til første mand).
Just Nielsen Rahbek *1826.06.01 (Tvilling) Gammelgaard †1866.06.25 (hængning) Jelling.
Gift 1851.06.01 Ringive med Ingeborg Pedersen Bang *1823c †1890.
Jens Nielsen Rahbek *1826.06.01 (tvilling) Gammelgaard.
Gift 1. 1866.11.07 i Nordrupøster med Ane Cathrine Jensen *1845.11.07 Ringsted †1875.
Gift 2. 1876.05.02 i Ringsted med enke efter broderen Karen Sophie Mouritsen.
Mette Marie Nielsen Rahbek *1833.04.04 Gammelgaard †1887.03.19 (Brystsyge) Sønder Felding.
Barn med Christen Christensen Holt *1834.05.27 Assing †1908.08.30 i Sønder Felding.
Væver, bor FT 1880 med et barn ved søster Ane Margrethe.
Børn:
Niels Christensen Rahbek *1873.11.29 Sønder Felding, banearbejder.
Gift 1895.03.29 i Borris med Marianne Timm *1875.04.17 Hee.

Skarrild Gammelgaard
1850- Peder Madsen *1812.08.13 Sønder Felding †1853 Gammelgaard søn af Mads Christensen Rahbek *1780.11.20 Oddum †1871.08.04 Ørbæk, Hoven og (gift 1811.08.23 Sønder Felding) Kirsten Marie Pedersdatter *1791c †1862.
Gift 1841.06.13 i Skarrild med Ane Margrethe Nielsdatter *1819.03.09 Gammelgaard †1886.10.06 Sønder Felding datter af formand.
Peder Madsen døde kun 41 år gammel.

Skarrild Gammelgaard ender her ↑

7 Andet

NØRRE GRENE 1 Introduktion
Det største Grene er Skarrild Grene mod syd i Skarrild sogn. Den mest nordlige gård kaldes, så vidt det kan ses Nørre Grene i Skarrild sogn. Grene bruges også vidt i andre sogne.
2 Generelt
I FT 1787 er der to gårde og nogle huse i Grene, i FT 1801 er er fem gårde og nogle huse. Grene er altså blevet udstykket mellem 1787 og 1801, måske i udskiftningen.
3 Fæsterliste

4 Ejerliste

5 Familier med børn Nørre Grene
En halvgård.
1670- Jens Sørensen †1695+.
Gift med hans kone.
Ses i Markbogen 1683 og Hammerum Tingbog 1695.
Børn:
Søren Jensen *1670c Grene.
Gift 1. 1696.03.22 i Sønder Omme med af Bøvl Maren Nielsdatter †1715.02.27 Bøvl datter af ?Niels Torbensen/Andersen.
Gift 2. 1716c (ikke i Sønder Omme) med NN.
Bosat Bøvl i Sønder Omme. Omkring 11 børn.
? Jensdatter †1707+.
Fadder i 1707 i Bøvl i Sønder Omme ved broderen Søren Jensen beskrevet som søster.

1713- Peder Pedersen Grene *1690c- †1733.01.06 Grene.
Gift med hans kone.
Peder Pedersen nævnes i skiftet 1713 efter Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild og enken ses i skattelisten 1743 — salig Peder Grenes enke.
Børn:
? Peders/en/datter *1725- †1726.04.13 Skarrild Grene.
? Peders/en/datter Tvilling 1 †1725.07.21 Skarrild Grene.
? Peders/en/datter Tvilling 2 †1725.07.21 Skarrild Grene.

1733 Peder Pedersens enke.
Simuleret Folketælling 1743 Grene Peder Pedersens enke Gods: Nørre Karstoft Ejer: Peder Paaske
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
enke1743100? Peder Pedersens enke   1744+   
tj-pige1744100y12+ 1732-    


1749- Jens Greisen.
Gift med hans kone.
Jens Greisen er kun set to gange i Skarrild - her i 1749 og konen er fadder 1758.
Børn:
Karen Jensdatter *1749.09.22 Grene.

En anden halvgård.
1683- Jens Pedersen.

1720 Anders Jensen Grene *1675cc †1741.01.07 Grene mulig søn af Jens Sørensen set 1683 eller Jens Pedersen også set 1683.
Gift med hans kone *1695cc †1744+.
Han har en blind søster, der døde †1741.04.10.
Han er i familie med Peder Jensen i Tovdal i Arnborg, som er fadder ved begge dåb. Måske er de brødre.
Konen ses som enke i skattelisten 1743. Hun skønnes til 44c i 1729, da hun ingen børn får mere.
Han døde nytårsnat 1740-41 og karlen i gården, Laurids Madsen, døde usædvanligt også. Det kan ikke være af naturlige årsager, men kunne eventuelt være et resultat af noget de har drukket som fx giftig selvlavet alkohol.
Børn:
Maren Andersdatter *1726.10.27 Skarrild Grene gift med eftermand, se nedenfor.
Kirsten Andersdatter *1729.09.11 Skarrild Grene.

1741 Anders Jensen Grenes enke ses i skattelisten 1743 som fæster.
I 1743 i skattelisten har hun 1 karl og 1 datter (Maren Andersdatter) se nedenfor.
Simuleret Folketælling 1743 Grene Anders Jensen Greens enke Gods: Nørre Karstoft Ejer: Peder Paaske
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
enke1743100? Anders Jensen Grenes enke   1744+   
dat.1744100Maren Andersdatter17.09 1726 Grene Skarrild 1797 Grene Skarrild Dåb nr.2019
Gift 1749c med Anders Nielsen Grene, som overtager fæstet. Hun nævnes som "1 Daatter" i juli 1743.
karl1744100X18+ 1726-    


1749c Anders Nielsen Grene *1728.03.06 (angivet ved begravelsen, hvor? ikke i Skarrild eller Arnborg) †1776.03.17 (skifte skrevet ud af Harry Øvig) Grene.
Gift 1749c i Skarrild med Maren Andersdatter *1726.10.27 Skarrild Grene †1797.12.17 Grene datter af forkvinde/formand.
Marens far begraves 1741, da hun er 15. Da kan Anders Nielsen sandsynligvis ikke have overtaget gården som svigersøn.
Børn:
Bennet Andersdatter *1751.05.02 Skarrild Grene †1825.05.26 Tarp, Sønder Felding.
Gift 1776.10.13 i Skarrild med af Mosgaard i Assing Christen Jensen *1743c ?Mosgaard, Assing †1819.01.23 Tarp, Sønder Felding.
Bosat i Tarp i Sønder Felding. Ses FT 1787 og FT 1801 der.
Børn:
Ellen Marie Christensen *1777 Skarrild Grene.
Anders Christensen *1779.10 Skarrild Grene †1836.04.18 Tarp, Sønder Felding.
Gift med Johanne Christensdatter *1779.07 Grønborg, Borris †1829.03.04 Tarp, Sønder Felding ?datter af Christen Pedersen Studsgaard *1742c †1812.02.25 Borris og Kirsten Thomasdatter Grønborg *1754.06.03 Borris †1815.03.26 Borris.
Børn:
Benedikte Andersdatter *1806.09.27 Tarp, Sønder Felding †1895.05.18 Tarp.
Gift 1. Mikkel Sørensen *1801.11.10 Skarrild Grene †1831.03.26 Tarp søn af Søren Michelsen *1775 Krogstrup, Snejbjerg †1857 Nørre Grene, Skarrild og Kirsten Jensdatter Øvig *1777 Øvig, Skarrild †1843 Nørre Grene.
Gift 2. med bror til 1. mand Jens Sørensen *1803.10 Nørre Grene, Skarrrild †1855.09.03 Tarp, se forældre ovenfor.
Christen Andersen *1808.12.19 Tarp, Sønder Felding.
Christian Peder Andersen *1811.05.24 Tarp, Sønder Felding.
Thomas Andersen *1814.03.08 Tarp, Sønder Felding.
Kirsten Andersdatter *1817.04.09 Tarp, Sønder Felding.
Karen Andersdatter *1821.06.18 Tarp, Sønder Felding.
Maren Kirstine Christensdatter *1783c.
Anne Marie *1755.03.03 Skarrild Grene, vel begravet som Anne Margrethe i KB †1757.03.14 Skarrild Grene.
Da næste datter igen kaldes Anne Marie, formodes denne Anne Marie død beskrevet som Anne Margrethe.
Anne Marie Andersdatter *1758.03.22 Skarrild Grene †1833.04.10 Skarrild.
Maren Andersdatter *1761.03.19 Skarrild Grene.
Karen Andersdatter *1764.10.07 Skarrild Grene.
Mette Katrine Andersdatter *1769.07.12 Skarrild Grene.

1775- Anders Bertelsen *1735.10.09 Ørbæk, Hoven †1785.04.22 Grene søn af Bertel Andersen *1793c †1748.02.11 Ørbæk.
Gift med Anne Margrethe Pedersdatter *1744c †1802.02.07 Skarrild Nederby.
Bertel Andersen er 1764 fadder i Ørbæk i Hoven.
I FT 1787 bor Anne Margrethe ved Maren Skomager i Skarrild By og går i dagleje. Senere i FT 1801 er hun almisselem i Skarrild Nederby i et jordløst hus.
Børn:
Bertel Andersen *1770 hvor i Skarrild?.
Dødfødt 1775.04c Grene.
Peder *1783.03c Grene †1784.10.26 halvandet år gammel.

Skarrild Sønder Grene matrikel 4A starter her ↓
1793.12.24 Jens Christensen Drantum *1766c (ikke set født i Ikast kirkebog) søn af Christen Jensen *1733c og Mette Pedersdatter *1727c (ses i FT 1787 i Drantum i Ikast).
Gift 1793.10.18 i Ikast med af Rom Margrethe Christensdatter ?*1765.04.04 muligvis datter af Christen Bøgeskov.
Matrikeloplysninger fra Gert i Herning.
Jens Christensen ikke set født i Ikast 1764-69 i kirkebogen.
Hverken Jens Christensen eller Margrethe Christensdatter er fundet døde i Skarrild 1813-45. De er heller ikke fundet i FT 1834. Døtrene Mette og Else ikke set døde eller gifte i Skarrild 1815-45, ikke set i fadderlister 1815-34. Dette skulle betyde, at familien er flyttet til et andet sogn formodentlig omkring 1815.
Jens Christensen Drantum flytter rigtig meget omkring i Skarrild sogn og måske også senere i andre sogne:

1793 Skarrild Grene matrikel 4A
1798 Lustrup
1800 Beksgaard i Skarrild By
1801 (FT, se nedenfor) Skarrild Overby
1804 - 1813+ Skarrild Grene matrikel 7

Hans første to børn ser ud til at leve, mens de sidste fire børn alle dør unge.
Børn:
Mette Jensdatter *1795.08.23 Skarrild-Grene.
Else Jensdatter *1798.05.11 Lustrup, Skarrild.
Christen *1800.05.08 Beksgaard, Skarrild By †1810.01.07 Skarrild-Grene ni et halvt år gammel.
Else Marie *1804.11.15 Skarrild-Grene †1806.11.30 Skarrild-Grene to år gammel.
Søren *1809.05.27 Skarrild-Grene †1811.02.12 knap to år gammel.
Christen *1811.10.02 Skarrild-Grene †1813.05.09 Skarrild-Grene
Folketælling 1801 Skarrild By Overby Jens Christensen Drantum   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Jens Christensen Drantum361766c   Han kommer fra Drantum i Ikast, men er ikke fundet født der. FT 1787 hjemme i Drantum i Ikast. Søn af Christen Jensen *1733c og Mette Pedersdatter *1727c i Drantum i Ikast.
kone 1Margrethe Christensdatter361765c Ikast  ?*1765.04.04 Ikast.
dat. Mette Jensdatter61795 Skarrild- Grene Skarrild  *1795.08.23.
dat. Else Jensdatter31798 Lustrup Skarrild  *1798.05.11.
søn Christen Jensen11800 Beksgaard Skarrild 1810 Skarril- Grene Skarrild *1800.05.08 †1810.01.07 Skarrild-Grene

Skarrild Sønder Grene matrikel 4A ender her ↑

En gård med hartkorn 1 4 1 0.
1794.03.22 Michel Andersen Arnborg *1738.02.23 Gammel Arnborg †1799.04.02 (skifte) Grene, Skarrild søn af Anders Lauridsen Smed *1698c Gammel Arnborg †1767 Gammel Arnborg og Johanne Mikkelsdatter *1708c †1789 Gammel Arnborg.
Gift 1764.08 i Snejbjerg med Dorte Sørensdatter *1735c †1811.03.13 Grene, Skarrild.
Skødeuddrag Hammerum Herred:

1794 Skøde fra Peder Pedersen Skovbjerg, Sønder Felding til Mikkel Andersen Paarup Assing paa hans gaardspart i Skarrild 1 4 1 0.

Michel Andersen flytter meget omkring:
1764 Snejbjerg.
1768 Velhusted, Assing.
1772-75 Krogstrup, Snejbjerg.
1778 Overkirkegaard, Assing (FT 1787 daglejer).
1793- Paarup, Assing.
1794 Nørre Grene i Skarrild.
Skifte 1799 efter Mikkel Andersen Arnborg (se Brejl #1769):

#1769 Mikkel Andersen i Grene i Skarrild sogn. 17.7.1799. VII, fol.29B.
Enke: Dorthe Sørensdatter. Logværge: Terkild Jensen i Sønder Karstoft.
Børn:
Søren,
Anne g.m. Mads Christensen i Grene,
Johanne 32. FM: Peder Olufsen i Skave.

Det vil sige at Anders er død før 1799.
Børn:
Anne (Marie) Michelsdatter *1766.06.15 Snejbjerg.
Gift 1798.05.28 i Skarrild med af Nederby Mads Christensen *1765c.
Først husmand i Grene i Skarrild.
Flytter 1801 til Sønder Felding Mølle, hvor han er husmand med jord og går i dagleje.
Sete børn:
Anna Madsdatter *1798.05.11 Grene.
Michel Madsen *1800.04.07 Grene.
Johanne Michelsdatter *1768.07.03 Velhusted, Assing.
Gift 1800.11.10 i Skarrild med Niels Pedersen (Rytter) af Fogstrup, Them sogn *1744.01.01 Fogstrup †1808.10.02 (skifte) Fogstrup søn af Peder Eskesen *1714c †1782c Fogstrup og Ester Jensdatter *1715c Velling, Bryrup †1762.11.09 Fogstrup..
Skifteuddrag Niels Pedersen:

96 Niels Pedersen i Fogstrup. 25.10.1808, fol. 146B, 149B.
E: Johanne Mikkelsdatter. LV: Jacob Eskildsen i Ålhøj. B: Anne Dorthe 7, Peder 6, Mikkel 3. FM: farbror Jørgen Pedersen i Løve.

Børn:
Ane Dorthea Nielsdatter *1801.10.01 Fogstrup, Them.
Peder Nielsen *1803.03.21 Fogstrup.
Michel Nielsen *1805.06.12 Fogstrup.
Anders Michelsen *1772 Krogstrup, Snejbjerg †1799- (ikke i skiftet efter faderen).
Søren Michelsen *1775.02c Krogstrup, Snejbjerg overtager gården se nedenfor.
Maren *1778.05.23 Overkirkegaard, Assing †1778.10.25 fem måneder gammel.

1800 Søren Michelsen *1775.02c Krogstrup, Snejbjerg †1857.02.12 Nørre Grene søn af formand.
Gift 1800.12.22 i Skarrild med Kirsten Jensdatter *1777.07.03 Øvig, Skarrild †1843.01.07 Nørre Grene, Skarrild datter af Jens Nielsen *1734.10.03 Øvig †1781.04.09 Øvig og Margrethe Thomasdatter *1745.06.20 Holtum, Arnborg †1783.03.07 Øvig.
Børn:
Mikkel Sørensen *1801.11.10 Nørre Grene †1831.03.26 Tarp, Sønder Felding.
Gift med Benedikte Andersdatter *1806.09.27 Tarp †1895.05.18 Tarp datter af Anders Christensen *1779.10 Grene, Skarrild †1836.04.18 Tarp og Johanne Christensdatter *1779.07 Grønborg, Borris †1829.03.04 Tarp.
Jens Sørensen *1803.10.02 Nørre Grene †1855.09.03 Tarp, Sønder Felding.
Gift med bror Mikkels enke Benedikte, se ovenfor.
Dorte *1806.05.06 Nørre Grene †1806.09.14 fire måneder gammel.
Peder Sørensen *1811.04.22 Nørre Grene overtager gården, se nedenfor.
Margrethe Sørensdatter *1817 Nørre Grene.
Gift 1839.09.29 i Skarrild med Christian Peder Jakobsen bror til Margrethes bror Peder Sørensens kone, se nedenfor.
Folketælling 1801 Skarrild- Grene Søren Michelsen   4de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Søren Michelsen271775 Krogstrup Gjellerup 1857 Nørre Grene Skarrild *1775.02 Krogstrup, Snejbjerg, søn af Michel Andersen Grene *1738.02.23 Gammel Arnborg †1799.04.02 (skifte) Grene, Skarrild
kone 1Kirsten Jensdatter251777 Øvig Skarrild 1843 Nørre Grene Skarrild Dåb nr.2444
*1777.07.03 Øvig. Gift 1800.12.26 i Skarrild, hun af Øvig, han af Grene
Aftægt mands mor 1eDorte Sørensdatter641735c  1811 Skarrild- Grene Skarrild "Nyder Ophold af Gaarden ." Gift med Michel Andersen Grene. Gift i Snejbjerg, hvor hun sandsynligvis er født.


1839 Peder Sørensen *1811.04.22 Nørre Grene †1875.01.31 Nørre Grene søn af formand.
Gift 1839.09.29 i Skarrild med Karen Jakobsdatter (Banke) *1818.05.02 af Hoven Grene †1909.12.12 Nørre Grene, Skarrild datter af (flyttet fra Hoven til Nørre Grene 1831) Jakob Peder Jensen *1780,06.26 Fruergaard, Sønder Felding †1833.05.26 Nørre Grene og Anne Christensdatter *1788.10.12 Nørre Vium †1840.06.22 Nørre Grene.
Barn set:
Jacob Peder Pedersen *1840.08.08 Grene, overtager gården, se nedenfor.
Søren Pedersen *1843.08.10 Sønder Grene †1930.05.11 Sønder Grene.
Gift med Abelone Marie Pederen *1838.11.17 Døvling, Skarrild †1916.01.30 Sønder Grene datter af Peder Sørensen *1795.09.11 Ronnum, Skarrild †1857.04.19 Døvling og Mette Jensdatter *1799.03.25 Tarp, Brande †1874.05.04 Ronnum (begravet Brande).
Kendt barn:
Anders Pedersen *1870.06.04 Grene, Skarrild †1946.11.15 Skarrild By.
Gift 1898.04.01 i Arnborg med Ane Poulsen *1872.02.26 Holtum †1947.08.01 Silstrup, Skarrild Poul Hesselvig Nielsen *1815.11.30 Ronnum, Skarrild †1889.04.07 Holtum og 1848.04.16 i Skarrild med Kirstine Iversdatter *1825.05.14 Hesselvig, Skarrild †1902.03.21 Holtum dd.
Husmandssted i Arnborg Grene.
Kirsten Pedersen *1849.12.09 Grene.
Ane Pedersen *1852.06.27 Grene.

1870c Jacob Peder Pedersen *1840.08.10 Grene †1904.09.11 Skarrild.
Gift med Else Katrine Christensdatter *1849.07.06 Assing †1924.07.09 Skarrild datter af Christen Bjørnslev Knudsen *1820.02.28 Skarrild †1889.12.26 Snejbjerg og Anne Katrine Jensen Studsgaard *1826.07.16 Studsgaard, Snejbjerg †1906.
Børn:
Karen Pedersen *1870 †1946.09.11 Skarrild.
Peder Pedersen *1873.07.10 Skarrild.
Christen Knudsen Pedersen *1876.01.29 Skarrild †1957.
Else Marie Pedersen *1879 †1909 begravet 20 år gammel.
Jensine Pedersen *1881.09.11 Skarrild †1958.08.08 Skarrild.
Kirstine Pedersen *1884.03.27 Skarrild †1964.01.10 Snejbjerg.
Gift med Christen Christensen *1881.10.28 Døvling, Skarrild †1962.04.25 De Gamles Hjem, Snejbjerg søn af Peder Christensen *1858c Skarrild og Sidsel Marie Jensen *1859c Sønder Felding.
Søren Kristian Pedersen *1886 †1957
Margrethe Secher Pedersen *1887.05.29 Grene †1972.12.22 Give.
Gift med Anders Brodersen Møller Secher *1885.07.12 Mygind, Mygend sogn †1965.08.14 Give søn af Markus Anker Secher *1849.05.13 Mygendgaard, Mygend †1925.11.05 Store Hestlund, Give og Cecilie Marie Møller *1883.03.10 Døstrup, Tønder Amt †1936.04.22 Give.
Anton Christian *1893 †1900 syv år gammel.
1904 Efterfølger.

6 Andet


HEESGAARD 1 Introduktion

2 Generelt

3 Fæsterliste

4 Ejerliste
1683

5 Familier med børn

Hartkorn 1/3:
1683- Lars Pedersen.

1726- Peder Heesgaard.
Barn død 1726, vel over 12 år, *1714-

Hartkorn 2/3:
1683- Terkel Sørensen.

1710c- Morten Heesgaard †1732.03.16 Heesgaard.
Fadder 1728.
Karen Heesgaard er fadder 1725.
Børn:
Christen Mortensen *1710cc Heesgaard, overtager gården.

1734- Christen Mortensen Heesgaard *1710cc Heesgaard †1756.07.12 Heesgaard søn af formand.
Gift med Maren Ibsdatter *1706cc Assing †1796.01.31 Becksgaard, Skarrild datter af Ib Pedersen i Aggersig i Assing og Maren Ibsdatter *1685c †1755 Aggersig 70 år gammel.
Kirsten Heesgaard er fadder ved sønnen Ib i 1736.
Børn:
Morten Christensen *1735.05.30 Heesgaard †1736.01.07 seks måneder gammel.
Ib Christensen Heesgaard *1736.11.11 †1789.08.09 (skifte) Becksgaard, Skarrild.
Gift med hans kone †1789+.
Var brændevinsbrænder i København, vel død på besøg hjemme.
Dødfødt 1741.06.18
Anne Johanne Christensdatter *1742.09.23 †1812.06.09 Birkebæk, Arnborg.
Gift 1. med Thomas Hansen *1729.12.26 Arnborg- Grene †1780.08.04 (skifte) Arnborg- Grene søn af Hans Rasmussen Grene *1700c †1779.08.02 Arnborg- Grene og ?Maren Thomasdatter *1691c †1768.12.08 Arnborg- Grene.
Gift 2. 1783.05.27 i Arnborg med Niels Christensen *1740c ?Sønder Felding †1824 Birkebæk.
Dødfødt 1745.05.01
Dødfødt 1746.07.02
Ole Christensen Heesgaard/Becksgaard *1747.12.15 Heesgaard †1804.07.15 Becksgaard, Skarrild.
Gift i Assing med Agnete Hansdatter *1748c Olling, Assing datter af Hans Pedersen Olling †1771 Olling og Else Nielsdatter *1719c †1799.01.11 Olling
1773 bosat i Bukkær i Assing.
1775 bor familien i Bechsgaard i Skarrild.
Børn:
Bertel Olesen *1773.05.31 Bukkær, Assing.
Ses i FT1787 i Sønder Bork ved moderens fars søster Marie Gertrud Pedersdatter *1711c.
Opkaldt efter faderen Ole Becksgaards mors 2. mand Bertel.
Hans *1775.03.05 Beksgaard †1775.05.23 ti uger gammel.
Else *1776.05.27 Beksgaard †1776.08.25 sytten uger gammel.
Maren Olesdatter *1777.06.29 Becksgaard.
Anne Marie Olesdatter *1783.11.19 Becksgaard.
Dødfødt 1750.09.01
Marianne Christensdatter *1752.11.05 Heesgaard †1821 Beksgaard.
Gift 1773c Skarrild med Søren Christensen *1748.05.05 Lustrup †1810 Becksgaard søn af Christen Eriksen Lustrup *1717c †1785.02.23 Lustrup.
Først bosat Heesgaard 1775-80.
Efter 1784 i Beksgaard i Skarrild By.
Mette (Katrine) Christensdatter *1755.04.20 †1801+.
Gift 1775c (ikke i Skarrild) med Thomas Jensen (Grene, Mølle) (ikke Elkær) *1744c †1798.11.26 Lustrup, Skarrild.
Internettet har Mette Christensdatter gift 2. gang med Christen Mortensen Fonager i Borris, men det er en anden Mette Christensdatter *1758.02.07 i Silstrup datter af Christen Christensen Silstrup. Forvekslingen kommer ved en for høj alder i FT 1801 i Fonager og derved den skønnede fødsel *1756 (1755), hvor den rigtige er 1758.
Først bosat i et andet sogn.
Får barn 1786 i Lustrup i Skarrild.
Tre små børn dør indenfor ni dage af en smitsom sygdom i dec. 1786 og jan. 1787.
Bor 1791 og 1794 i Skarrild- Grene.
Før 1801 flytter Mette til et husmandssted i Silstrup.
Børn:
Marianne Thomadatter *1776c.
Ses i FT 1801 ved moderen i Silstrup.
Christen Thomasen *1779c †1792.03.18 (druknet i Skjern Å) Skarrild- Grene.
Maren *1781c †1786.12.31 Lustrup.
Jens *1783c †1786.12.28 Lustrup.
Karen *1786.12.25 Lustrup †1787.01.06 Lustrup.
Maren Thomasdatter *1787.12.20 Lustrup.
Jens Thomasen *1791.03.08 Skarrild- Grene.
Ses i FT 1801 ved moderen i Silstrup.
Christiana Thomasdatter *1794.08.28 Skarrild- Grene.
Ses i FT 1801 ved moderen i Silstrup.

1765 Bertel Lauridsen Heesgaard *1722c †1773.04.05 Heesgaard.
Gift med enken Maren Ibsdatter *1709c Assing †1796 Becksgaard, se ovenfor.
Lauridsen fra skifte 1765:

368 Bertel Nielsen og hustru Karen Jensdatter i Lustrup i Skarrild sogn. 9.2.1765, fol.159B.
B: Margrethe 32, Anne Kirstine 30, Niels 27, Hans 25, Maren 17. FM: Bertel Lauridsen i Heesgård, Peder Christensen i Lustrup.

Han ses som fadder fx i Arnborg- Grene ved konens datter Ane Johanne Christensdatter og kaldes Bertel Heesgaard.
Datteren der nævnes som fadder i 1772 i Skarrild kirkebog er vel steddatteren Mette eller Marianne Christensdatter som begge er giftefærdige.

1774c Rasmus Nikolajsen *1736 Skibbild, Arnborg †1818 Heesgaard, Skarrild søn af Nikolaj Rasmussen Skivild *1685cc †1760 Skibbild og 1. kone Maren Nielsdatter †1737.07.02 Skibbild.
Gift 1762c med Inger Hansdatter (Jordemoder) *1742c Dørslund, Brande †1808.04.10 Heesgaard, Skarrild formodet datter af Hans (Larsen) Dørslund, Brande som ses som fadder 1764-69 i Arnborg kirkebog.
For børn født i Arnborg se Skibbild.
Børn:
Folketælling 1787 Heesgaard Rasmus Nikolajsen Skibbild   Skarrild Bye nr. 22
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 1Rasmus Nikolajsen521736 Skibbild Arnborg 1818 Heesgaard Skarrild  
LINK: Dåb *1736.06.24 i Skibbild i Arnborg.
kone 1Inger Hansdatter451742c Dørslund Brande 1808 Heesgaard Skarrild  
dat. Maren Rasmusdatter251764 Skibbild Arnborg   
LINK: Dåb 1764.05.24 i Skibbild i Arnborg.
dat. Anne Rasmusdatter161771c   Formodet glemt i Arnborg eller Skarrild kirkebog.
søn Nikolaj Rasmussen131774 Heesgaard Skarrild 1851 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2414
*1774.07.10. Gift 1804 i Arnborg med Katrine Sørensdatter af Kirkegaard.
søn Hans Rasmussen101778 Heesgaard Skarrild  Dåb nr.2456
*1778.03.29.


1789c Peder Christian Pedersen *1764.03 Foersum, Egvad †1804 druknet i Rind å (dramatisk historie i kirkebogen), søn af Karen Nielsdatter *1729c †1811 Gammelgaard, Skarrild og 1. mand Peder Pedersen Brosbøl †1764 (skifte Brejl) Foersum, Egvad.
Gift 1789 i Borris med Mette Rasmusdatter *1765 Skibbild, Arnborg †1821 Heesgaard datter af formand.
Hans død kort fortalt ud fra Skarrild kirkebog:

Peder Christian af Heesgaard, 40, og Niels Nielsen Piilgaard, 34, Lustrup, Skarrild vidnede d. 10 marts 1804 på herredstinget i Hammerum mod Niels Vinde i Skarrild Mølle om jagtvæsen. På tilbagevejen om natten mellem Høgild i Rind og Togsvig i Arnborg ville de søge genvej og krydse fra den østre over til den vestre side af Rind å hen mod Birkebæk. Trods advarsel fra Peder Christian Hjuler af Silstrup gik Niels ud på isen, brast igennem, råbte om hjælp, Peder Christian gik ud med en kæp for at redde ham, brast også igennem. Deres legemer blev fundet næste dag og Herredsfogedens kjendelse var, at de måtte få en hæderlig begravelse


1808 Christen Pedersen af Hesselvig
Gift 1808.10.28 i Skarrild med enken Mette Rasmusdatter *1765 Skibbild.

6 Andet
1757 Anders Heesgaard fadder i Skarrild.
1777 Anders Heesgaard fadder i Arnborg.


HESSELVIG 1 Introduktion
Hesselvig drives som een gård i 1688 og en årrække derefter. Omkring 1730 ses to halvgårde og i skattelisten 1743 ses tre familier Peder, Bertel og Henrik Hesselvig. I skattelisten juli 1744 ses Thomas (Madsen) Hesselvig og Peder Hesselvig begge gift.
2 Generelt

3 Fæsterliste

4 Ejerliste
1622 Bendix Norby til Urup, del i Hesselvig, Slavs Herreds Tingbog
1688 Viborg Hospital
Ses ikke i Nørre Karstofts jordebøger.
1743 Sr. Svitzer til Juellingsholm i Sønder Omme.

5 Familier med børn Nørre Karstoft
1666- Peder Jensen †1688-93.
Gift med Maren Larsdatter †1688-93.
Peder Jensen blev i 1666 kirkeværge for Skarrild kirke.
I 1688 ses i Hammerum Herreds Tingbog, at Peder Jensen er gift med Maren Larsdatter og at han har en bror Thomas Jensen †1688-. Desuden hvem to af døtrene er gift med.
Børn:
NN1 Pedersdatter.
Gift med Ole Poulsen
Overtager gården.
NN2 Pedersdatter.
Gift med i Øvig i Skarrild Laurs Jørgensen †1696+.
Laurs Jørgensen stæves af svogeren Ole Poulsen i 1688 for gæld til svigerfaderen Peder Jensen.
Niels Pedersen *Hesselvig.
Stævner svoger Ole Poulsen i juni 1793 for arvepart efter Peder Jensen og Maren Larsdatter. Hammerum Herreds Tingbog 1692:

3. juni For retten Niels Pedersen barnefødt i Hesselvig mod sin svoger Ole Poulsen boende i Hesselvig. Niels Pedersen krævede arvepart efter hans salige forældre Peder Jensen og Maren Lasdatter.

Laurs Pedersen *Hesselvig.
Synsmand 1690 (se Jørn Jensen udskrift):

For retten fremstod synsmand Laurs Christensen i Hesgård, Peder Jensen i Ludstrup, Laurs Pedersen i Hesselvig, Jakob Pedersen i Begsgård, Jakob Pedersen var forhindret på grund af sygdom. Vedr. syn og besigtigelse af øde engskifter til Søndergård i Skarrild i Ronnum.

1688- Ole Poulsen †1698+.
Gift med NN1 Pedersdatter †1693+ datter af formand Peder Jensen.
Nævnes som vidne i Hammerums Tingbog 24. september 1698.
Der er ingen arkivalier set efter 1698 for Ole Poulsen, udskrifter af Tingbogen efter 1700 ikke set; det kan formodes at Ole Poulsen dukker op der.

En halvgård:
1728- Peder Christensen Hesselvig †1751 Sønder Karstoft.
Gift 1. med Maren †1737.04.10 Hesselvig.
Gift 2. med NN.
Børn med 1. kone Maren:
Valborg Pedersdatter ?*1724- †1750.10.09 Hesselvig.
Hun skrives datter som normalt i denne kirkebog betyder over en vis alder — ellers skrives barn. Hun kan formodes døbt før kirkebogen begynder i 1725. Dette er usikkert.
Niels Pedersen *1728.02.08 Hesselvig †1808.05.26 Skarrild.
?Gift 1. i Sønder Felding med Kirsten Jensdatter *1730.04.16 Pindvig Skarrild †1765.04.12 Skarrild, datter af Jens Ibsen Pindvig *1704c Pindvig? †1773 Sønder Karstoft, Skarrild og Kirstine Christensdatter.
Tre børn i Sønder Felding, et i Skarrild
Gift 2. Karen Jensdatter *1744c Assing †1792.03.09 Skarrild?, ?datter af Jens Pedersen.
Fire børn i Skarrild, to i Sønder Felding.
Gift 3. 1792 Skarrild med Sidsel Jensdatter *1749c †1812.01.19 Skarrild datter af Jens Povelsen og Anne Maria Larsdatter i Bukkær, Assing.
Erik Pedersen *1731.03.04 Hesselvig.
Dødfødt 1737.04.06 Hesselvig.
Moderen Maren døde i Barselssengen.
Børn med 2. kone:
NN Pedersdatter †1748.03.18 blind.
Børn med 1. eller 2. kone:
Maren Pedersdatter *1743.06.16 Hesselvig.
Hun ses som fadder 1762 i Store Hjøllund i Arnborg sammen med faderen.
Simuleret Folketælling 1743 Hesselvig Peder Christensen Hesselvig Gods: Juellingsholm Ejer: Claus Eriksen Svitzer
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1744100Peder Christensen Hesselvig40cc  1751 Karstoft- Sønder Skarrild Begravet nr.6211
For "Christensen" se hans begravelse #6211 i degnens kirkebog. Kaldes gammel Peder Christensen, da han begraves.
kone 21744100? Peder Christensen Hesselvigs 2. kone  1724-  1746+   
dat.174498Valborg Pedersdatter26c+1 datter som har vandføre Hænder og indtet kand giøre. Formodes at være Valborg, men dette er usikkert.1724-  1750 Hesselvig Skarrild Begravet nr.6203
Når hun nævnes med navn betyder det normalt i denne kirkebog, at hun er voksen, da hun ikke ses døbt i kirkebogen, der begynder 1725 anses hun for født før 1725.
dat. 21744100Maren Pedersdatter1.00 1743 Hesselvig Skarrild 1762+  Dåb nr.2162
*1743.06.16. Hun er fadder i Store Hjøllund i Arnborg i 1762 nitten år gammel.
LINK: Maren fadder i Store Hjøllund den 20. juni 1762.
dat. 100? Pedersdatter Peder Christensen Hesselvigs datter Blind og svag 1748 Hesselvig Skarrild Begravet nr.6179
 


Den anden halvgård hartkorn 1 3 3 2:
1731- Poul Hesselvig.
Gift med hans kone.
Ikke set efter 1737. Ikke nævnt i skattelisten 1743. Formodes flyttet væk.
Børn:
Peder Poulsen *1731.09.29 Hesselvig.
Lars Poulsen *1737.04.06 Hesselvig.
1757- Poul Nielsen Hesselvig *1728.02.10c (ikke i Skarrild) †1780.03.08 Hesselvig 52 år 4 uger gammel.
Gift 1. med Mette (fra første datter med 2. kone) *1726c †1761.01.07 Hesselvig (barselsseng).
Gift 2. 1761c (vel i Arnborg) med Mette Thomasdatter *1733 Holtum, Arnborg †1806 Grene, Arnborg datter af Thomas Pedersen Holtum *1703c †1772 Holtum og formodet Karen Nielsdatter *1712c Holtum †1774 Holtum.
Mette Thomasdatter gifter sig 2. gang 1781 i Skarrild med Anders Christensen Elkær og flytter til Arnborg Grene.
Børn med 1. kone Mette:
Ingeborg Poulsdatter *1758.02.07 Hesselvig †1804.11.11 Lundfod, Brande.
Gift 1783.01.11 i Brande med Lars Christensen Bundgaard *1755c Uhre, Brande †1807-21 søn af Christen Christensen †1767-73 Uhre og kone *1718c †1798 Uhre.
Bosat i Uhre i Brande 1783-84 i Brandlund i Brande 1786-95, flytter så til Lundfod i Brande, hvor hun dør 1804.
Lars Bundgaard gifter sig 1805 igen med Kirsten Hansdatter og i 1807 fødes deres barn Mette, som efter rnormal brug skulle have heddet Ingeborg efter første kone
Barn som fæstemø (trolovet) med Lars Christensen skrevet af Uhre i Brande:
Poul Larsen *1782.12.12 Hesselvig.
Ses FT 1787 i Brandlund i Brande.
Sidsel *1784.10.24 Uhre, Brande †5 uger gammel.
Mette Larsdatter *1786.09.10 Brandlund, Brande.
Ses FT 1787 i Brandlund, men formodes død, for Lars Bundgaards første barn 1807 med 2. kone kaldes også Mette.
Sidsel *1789.05.03 Brandlund †halvandet år gammel.
Børn med 2. kone Mette Thomasdatter:
Mette Poulsdatter *1763 Hesselvig, Skarrild (degnens kirkebog) †1804-22 ?Ikast.
Gift 1795.12.17 i Arnborg med Niels Nielsen Tyvkær *1774.10.02 Sunds †1845+ søn af Niels Uldborg i Torup i Sunds.
Boede i Tyvkær i Ikast. FT 1801 gaardbeboere, FT 1834 er han indsidder og daglejer med nogen understøttelse fra Fattigvæsenet og gift med hans 2. kone. Mette Poulsdatter død før 1834.
Sete børn:
Mette Nielsdatter *1797c Tyvkær.
Marie Nielsdatter *1800c Tyvkær.
Niels Poulsen *1767c (glemt i kirkebogen) Hesselvig †1836 Egebjerghus, Arnborg.
Gift 1814.10.09 i Arnborg med Ane Christensdatter *1790c Skarrild †1862 Arnborg.
Hans dåb er glemt i kirkebogen men faderen Poul Nielsen får børn døbt i 1763 og 1770 i Hesselvig og han nævnes 1767 som fadder i Hesselvig.
66¼ tommer høj.
Bosat Egebjerghus i Arnborg Grene.
Thomas Poulsen *1770 Hesselvig, Skarrild overtager stedfaderens gård i Arnborg Grene.
Gift med Else Jakobsdatter *1774 Øster Kirkegaard, Arnborg datter af Jakob Christensen og Maren Christensdatter.
Karen Poulsdatter *1773 Hesselvig, Skarrild †1843 Østre Annexgaard, Arnborg.
Gift 1803.04.06 i Arnborg med Christen Jakobsen Kirke *1776.06.23 Øster Kirkegaard, Arnborg †1851 Østre Kirkegaard søn af Jakob Christensen Kirke i Kirkegaard og Maren Christensdatter.
1744 Thomas Madsen Hesselvig.
Gift 1. 1742- med Ingeborg †1745 Hesselvig.
Gift 2. 1745.05.06 i Sønder Omme med Kirsten Marie Terkelsdatter *1712.04.10 Omvraa datter af Terkel Knudsen Dover *1675c Dover, Lintrup sogn †1745.01.08 Omvraa og Margrethe Pedersdatter *1685c †1721.04.03 Omvraa
1. kones navn fra første datter Ingeborg med 2. kone.
Børn med 1. kone Ingeborg:
Mette Thomasdatter *1743.06.14 Hesselvig.
Dødfødt 1745.03.07 Hesselvig †1745.03.11.
Børn med 2. kone Kirsten Marie Terkelsdatter:
Ingeborg Thomasdatter *1746.04.03 Hesselvig.
Inger Thomasdatter *1747.04.04 Hesselvig.
Terkel Thomasen *1749.10.19 Hesselvig.
Mads Thomasen *1751.05.22 Hesselvig.
Knud *1752.10.29 Hesselvig.
Johanne Thomasdatter *1754.06.03.
Gift 1. 1778.09.13 i Skarrild med i Døvling Christen Pedersen *1712c †1782.12.10 Døvling.
Gift 2. 1782.10 i Skarrild med Morten Pedersen af Hoven, se nedenfor.
Overtager med 2. mand Morten Pedersen gården, se nedenfor.
Simuleret Folketælling 1743 Hesselvig Thomas Madsen Hesselvig Gods: Juellingsholm Ejer: Claus Eriksen Svitzer
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1744100Thomas Madsen Hesselvig     
kone 11744100Ingeborg30cc 1713cc  1745 Hesselvig Skarrild Begravet nr.6152
 
dat.1744100Mette Thomasdatter1.00 1743 Hesselvig Skarrild  Dåb nr.2161
*1743.06.14
tj-pige1744100y tjenestepige12+ 1732c-    

1782 Morten Pedersen *1756c †1830.06.07 Skarrild.
Gift 1. 1782.10 i Skarrild af Grene i Hoven med enke Johanne Thomasdatter *1754.06.03 Hesselvig †1791.08.13 Hesselvig datter af formand.
Gift 2. 1792.04.24 i Arnborg med Petronille Pedersdatter *1771c Egvad sogn †1861.07.02 Skarrild (90 år gammel).
Morten Pedersen er i FT 1787 selvejer i Hesselvig. Han er ikke set født i Hoven, men han har en gift bror i Hoven se dåb #2672 1797.
Se Hans N. Pedersen.
Børn med 1. kone Johanne Thomasdatter:
Thomas Christen Mortensen *1784.09c Hesselvig.
Peder Christen Mortensen *1786.10.29 Hesselvig.
Christen *1789.03.26 Hesselvig †1791.08.07 to et halvt år gammel.
Børn med 2. kone Petronille Pedersdatter:
Johanne Marie Mortensdatter *1792.12.05 Hesselvig †1853.05.07 Dyrvig 61 år gammel.
Gift 1818.10.23 i Hoven med Søren Olesen *1793.09.22 Dyrvig †1856.01.30 Dyrvig søn af i Dyrvig i Hoven Ole Enevoldsen *1768.06.10 Dyrvig †1831.07.27 Dyrvig (søn af Enevold Olufsen *1718c †1781.02.26 og Anna Sørensdatter *1734c) og Anne Marie Hansdatter *1758.09.03 Dyrvig †1828.12.24 Dyrvig.
Bosat i Dyrvig i Hoven sogn, FT 1840 på aftægt.
Peder Mortensen *1794.04.15 Hesselvig †1868.05.23 Skarrild.
Gift 1817.08.10 i Skarrild med Kirsten Marie Christiansdatter *1793c Rind/Borris †1877.09.20 Skarrild.
Bosat Lustrup.
Karen Mortensdatter *1796.12.09 Hesselvig.
Gift 1821.09.30 i Skarrild med Ferdinand Christiansen *1796c Fjederholt, Rind søn af Christian Christensen *1753c og Birte/Bente Katrine *1756c.
Bosat Fiskbæk i Nørre Vium FT 1845.
Mette Cathrine Mortensdatter *1797.06.07 Hesselvig.
Gift 1821.09.30 i Skarrild med Jens Jensen *1793 Uhre, Brande †1865 Skærlund, Brande.
Bosat 13A Skærlund, Brande.
Ellen Kirstine (Stine) Mortensdatter *1799.02.21 Hesselvig, konf. 1815 i Skarrild.
Gift 1822c med Carsten Pedersen *1800c Sønder Felding.
Bosat Skarrild 1822c. 1834 i Gundesbøl i Aadum sogn.
1840 i Gundesbøl, hvor han er skolelærer og gårdmand.
1845 i Nørre Vium By.
1850 i Vilhusted i Assing sogn.
Anne Mortensdatter *1802.01.29 Hesselvig, konf. 1817 i Skarrild.
Peder Christian Mortensen *1804.07.22 Hesselvig, konf. 1817 i Skarrild.
Karen Mortensdatter *1806.07.13 Hesselvig, konf. 1820 i Skarrild.
Gift 1. 1827c med Lars Eskildsen *1787c †1836c.
Gift 2. 1837c med Jens Peder Pedersen *1812c Grindsted
Bosat Vester Aast Lindeballe.
Else Kirstine Mortensdatter *1809.01.05 Hesselvig.
Gift 1828c med Anders Madsen *1805c Givskud.
Bosat et husmandssted i Brændgaarde i Lindeballe sogn.
Elisabeth Masine *1811.02.11 Hesselvig †1812.04.05 knap to måneder gammel.
Lisbeth Masine *1813.06.05 Hesselvig †1814.03.30 ni måneder gammel.
Folketælling 1787 Hesselvig Morten Pedersen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer mand 1Morten Pedersen311756c  1830 Hesselvig Skarrild  
kone 1Johanne Thomasdatter321754 Hesselvig Skarrild 1791 Hesselvig Skarrild Dåb nr.2245
 
søn Thomas Christen Mortensen31784 Hesselvig Skarrild   
søn Peder Christen Mortensen11786 Hesselvig Skarrild   
Pleje- barn Jakob Christensen121775 Døvling Skarrild  1775.09.24 døbt Christen Pedersen seniors barn af Døvling Jacob.
tj- pige Maren Jensdatter401747c   Ikke set født i Skarrild.

Folketælling 1801 Hesselvig Morten Pedersen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 2Morten Pedersen491756c  1830 Hesselvig Skarrild  
kone 1Petronille Pedersdatter301771c Egvad 1861 Skarrild  
søn 2 Peder Mortensen71794c Hesselvig Skarrild 1868 Skarrild Gift med Kirsten Marie Christiansdatter af Rind eller Borris. Bosat Skarrild.
dat. 2 Karen Mortensdatter61796 Hesselvig Skarrild  Gift med Ferdinand Christensen af Fjederholt, Rind, bosat Fiskbæk i Nørre Vium.
dat. 2 Mette Katrine Mortensdatter41797 Hesselvig Skarrild  Gift 1821 i Skarrild med Jens Jensen.
dat. 2 Ellen Kirstine Mortensdatter21799 Hesselvig Skarrild  Gift med Carsten Pedersen bosat Gundesbøl i Aadum, Nørre Vium og Vilhusted i Assing sogn.
mands søn 1 Thomas Christen Mortensen161785c Hesselvig Skarrild   


1774c Peder Nielsen Øvig *1731.01.02 Øvig, Skarrild †1811.07.28 Hesselvig søn af Niels Nielsen *1697c †1771 Øvig og Johanne Pedersdatter Skonning *Øvig †1750 Øvig.
Gift 1774c Maren Christensdatter *1746c †1827.04.07 Hesselvig datter af Christen Pedersen *1713c †1787+ og Anne Christensdatter *1709c †1790.01.22 Hesselvig.
Maren Christensdatter ikke set født i Skarrild, Arnborg eller Sønder Omme.
Børn:
Dødfødt 1775.08.09 Øvig.
Johanne *1776.06.15 Hesselvig †1776.07.02 tvilling to uger gammel.
Kirsten *1776.06.15 Hesselvig †1776.07.02 tvilling to uger gammel.
Niels Pedersen *1778.01.18 Hesselvig.
Christen Pedersen *1781.02.11 Hesselvig.
Jens *1785.07.28 Hesselvig †1787.04.23 et trekvart år gammel.
Johanne Pedersdatter *1788.07.22 Hesselvig †1869.02.11 Skarrild Mølle.
Gift 1812.03.26 i Skarrild med Rasmus Nielsen Winde *1785.03.10 Skarrild Mølle †1865.05.16 Skarrild Mølle søn af Niels Rasmussen Winde *1753c †1818.04.11 Skarrild Mølle og Margrethe Olufsdatter *1761c †1801+.
Folketælling 1787 Hesselvig Peder Nielsen Øvig   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer strøm- pehand- ler mand 1Peder Nielsen Øvig561731 Øvig Skarrild 1811 Hesselvig Skarrild Dåb nr.2052
 
kone 1Maren Christensdatter41c1746c  1827 Hesselvig Skarrild  
søn Niels Pedersen101778 Hesselvig Skarrild   
søn Christen Pedersen71780c Hesselvig Skarrild  Ikke set født i kirkebogen
Aftægt kones far 1Christen Pedersen741713c  1790+   
kones mor 1Anne Christensdatter781709c  1790 Hesselvig Sakrrild  
tj- pige Maren Andersdatter261761 Grene Skarrild  Datter af Anders Nielsen Grene.

Folketælling 1801 Hesselvig Peder Nielsen Øvig   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G strøm- pehand- ler mand 1Peder Nielsen Øvig701731 Øvig Skarrild 1811 Hesselvig Skarrild Dåb nr.2052
*1731.01.02 Øvig, Skarrild
kone 1Maren Christensdatter541746c  1827 Hesselvig Skarrild  
søn Niels Pedersen221778 Hesselvig Skarrild  *1778.01.18
søn Christen Pedersen191782c Hesselvig Skarrild  *1781.02.11
dat. Johanne Pedersdatter121788 Hesselvig Skarrild  *1788.07.22
dat. Anne Pedersdatter101791c Hesselvig Skarrild  *1791.01.02


6 Andet

NØRRE KARSTOFT 1 Introduktion Nørre Karstoft

2 Nørre Karstoft generelt

3 Fæsterliste Nørre Karstoft

4 EjerlisteNørre Karstoft

5 Familier med børn Nørre Karstoft
1613 Peder Munk ejer, til Estvadgaard.
1614 Jakob (Nielsen) Lykke †1630+ søn af Niels Eilersen Lykke til Torp og Tanderup *1542c Torp, Thisted Amt †1575.02.14 og Karen Mogensdatter Gylderstierne til Torp *1545c Store Restrup, Aalborg Amt †1627-.
Gift med Sophie Eriksdatter Rud †1624- datter af Erik Knudsen Rud *1519.02.19 †1577.06 Fuglsang, Toreby, Maribo Amt og Anne Jakobsdatter Hardenberg til Sandholt *1534+ †1575.
Tanderup er en herregård i Snejbjerg sogn, der ud fra har han vel købt Nørre Karstoft, hvor han ikke har boet for det var stadigvæk en normal fæstegård. Han skriver sig til Tanderup, men han ses ikke i ejerlisten der. Han gik 1630 fallit.
1635 Christina Rantzau ejer, til Breitenburg *1618c Haderslevhus Slot †1680.03.
1636 Iver Mogensen Krabbe ejer, til Begeholm.
1636 Corfits Mogensen Ulfeldt ejer, til Tviskloster.
Tre gårde og et bol. Skøder til broderen til Jakob Mogensen Ulfeldt nedenfor.
Herfra vel som sædegård at regne, 27 (gammel matr.) tønder hartkorn.
1638 Jakob Mogensen Ulfeldt *1600c †1671-74 søn af Mogens Ulfeldt *1569.04.22 Selsø, Frederiksborg Amt †1616.06.15 og Anne Christensdatter Munk (Lange) til Tranemosegaard *1575c †1648+.
Gift 1. 1632 i Viborg med Maren Pedersdatter Juel *1580+ †1635- datter af Peder Jensen Juel til Alsted †1604+ Alsted, Øster Nykirke og Margrethe Gregersdatter Ulfstand *1557c †1612.09.21 Alsted.
Gift 2. 1640- med (ugift 1639) Regitze Axeldatter Galt datter af Axel Galt til Tyrrestrup *1576+ †1614 og Mette Bendixdatter Rantzau †1627.
DAA:

til Krogsdal (1624), Nørre Karstofte, Hammerum H., Skarrild S. (1636), havde i 1620 i rum Tid været anholdt i Haag for Gæld til en Købmand, s. A. fik Markvard Bille Befaling at paatage sig hans Sag ved Skiftet efter Faderen, 1624 sagsøgt for fornævnte Gæld, var 1644 Ltnt., fik 1648 Reins Kloster, var en lærd Mand, „levede end 1670, men havde da ligget til Sengs næsten 20 Aar".

I begyndelsen af 1620 holdes skifte efter hans far Mogens Ulfeldt, hvor han må have arvet rigtig meget. Tilsyneladende giver han straks store mængder penge ud og det ses i Kancelliets Brevbøger (i alt 6 missiver om sagen) i dec. 1620 at han er anholt i Gravenhagen i Holland for 15.000 rigsdaler gæld. Kongen hører om dette og befaler, der skal sælges så meget af hans jordegods, at han kan komme ud af fængslet. Han er i 1620 mindreårig (det vil vel sige under 25 år, altså er han født 1595+), så andre må gøre det for ham. I feb. 1622 er han stadig i fængsel i Holland. I juli 1623 ses igen missiver, der antyder at han stadig er fængslet i Holland. En Claus Janssen fra den Haag i Holland kommer til København for at indkræve gælden. En Annike Adrian optræder også for skyld til hendes husbond. Han har efter dette siddet fængslet to et halvt år i Holland. Summen 15.000 rigsdaler er meget høj, normalt skal man spille for at komme op på slige summer. Og han må have arvet mange gårde for at kunne betale sig ud af den gæld. (Bendix Bendixen Rantzau på nabo herregården Brandholm i Brande spillede omkring ti år før circa 9.000 rigsdaler væk i Venedig, men han havde ikke dækning for dem, hvad Jakob Mogensen Ulfeldt dog havde.)
I missivet nedenfor ses indirekte, at han er gift 2. gang i 1640, og at han har fået mindst to børn før den tid med en tjenestekvinde. Hans 1. kone døde før 1635.
Han beboer Nørre Karstoft, så vidt det kan ses som den første adelige ejer til at bo der. Han skriver sig til Nørre Karstoft. Fra 1635- til 1640c er han enkemand og avler nogle børn med en tjenestekvinde (Kanc. Brevbøger):

J.R. 10, 50. b k. Juni 1640.
Aabent Brev, hvorved Jacob Ulfeldt til Karstoft, der har berettet, at han i den Tid, da han var Enkemand,har avlet nogle Børn, med et Kvindfolk, som tjente ham, og at han derfor ikke maa faa Adgang til Alternes Sakramente, før han har staaet aabenbart Skrifte, hvorfor han har ansøgt om at fritages herfor, faar Bevilling paa at fritages for at staa aabenbar Skrifte, dog at han til Hospitalet i Varde betaler 100 Rdl. og leverer dem til Hospitalsforstanderen inden førstkommende Paaske.

Det var dyrt ikke at ville stå åbenbart skrifte.
Jakob Mogensen Ulfeldt om svenskekrigens plyndringer på Karstoft (i O. Nielsen i Samlinger til jysk Histrie og Topografi, 10. Bind 1. Hefte, side 6. Villy M. Sorensen kommentarer i {}):

Til allerunderdanigst erklæring efter hans kgl. Majestæts naadigste skriftlige befaling dateret Kbnhavn den 4. sept. 1660 paa huis jeg udi denne fejdetid haver udgivet til de svenske, allierede eller H. kgl. Majestæts egne folk, da har jeg udi denne tid ikke kunnet udgive noget til nogen af dem alle, eftersom jeg, som bor her paa en almindelig strog {passage}, hvor alle Partier, i hvor de skulde hen udi Landet, paa det næste skulle forbi, og jeg desforuden af mange skarns folk var hos fjenderne og andre udspist og ingen synderlig til kvarter er bleven assigneret, og derfor været baade de svenskes, kejserliges, Brandeborgeres og Polakkers daglige rov og bytte, hvilke alle har plyndret og frarøvet mig (foruden hvis de modvilligevis dagligen for mig fattige mand har ruineret) alt mit bo og boskab, heste og hopper, kretter og fæ, stor og smaat, korn og kærne, og intet efterladt uden en bar, øde gaard,
ja saaledes at jeg fattige mand paa somme tider længer end 6 eller 8 uger har maattet ligge, med gunst at skrive, udi det bare halm alene, saa godt som nøgen og sulten, indtil at godtfolk forbarmede sig over mig og sendte mig noget at ligge paa igen, hvilket dog ikke længe varede, førend andre tog det med bort, og har jeg end ikke kunnet blive forskaanet for landsens egne indbyggere, bønder og andre, som maade med ryttere, besynderlig de svenske og selv uden ryttere dog forklædte udi rytterhabit mig plyndrede nat og dag lige ved vore fjender, og ikke levnede mig blot allerringeste,
da eftersom jeg udi al denne tid for armods skyld og stor usikkerheds har saa godt som ingen folk kunnet holde her paa gaarden og de faa, der kunde stjæle sig til imellem plyndringerne lidet at forblive ved gaarden, har dog alle øjeblik; naar partierne kom, maat løbe deres kaas {idiomatisk: flygte} at forstikke sig udi moser og kiær, saa at ingen mennesker kunde blive tilstede uden jeg selv alene, som laa syg og kunde ingensted komme, og derfor ofte maatte lide baade slag og alt hvad de vilde gøre ved mig,
da kan jeg ikke egenlig vide al min skade efter alt hvad jeg har mist, eftersom mig er frarøvet alt det jeg har ejet og her derfor maat lide og endnu maa lide største armod og elendighed, besynderlig efterdi næsten halvparten af mit gods er herforuden ganske øde og næsten nedbrudt af onde mennesker og de andre saa forarmede, at jeg ingen hjælp hos dem kan bekomme, saa gud véd min armod og elendighed, hvorfor og ingen af alle, være sig svenske, kejserlige, Brandenborgere eller Polakker, efter at de har set min elendighed, har videre anmodet mig om nogen kontribution for min person, mens hver taget mens her var noget at tage.
Af Hans kgl. Majestæts eget folk véd jeg mig for min person ingen skade at være tilføjet eller om noget anmodet, videre end hvis uret mine fattige overblevne bønder af rytterne og officerer er tilføjet, og for kommissarierne klage, eftersom jeg intet havde selv at leve af, uden af en officer ved navn Jørgen Kaas Iversen, hvis hustru med nogle af hans folk drog til en af mine bøndergaarde og der imod min vilje med magt tog den boendes svend bort, som var mig nogle bøder skyldig, til at stille ham for paa den sidste mønstring til at komplettere hans kompagni med, som der sagdes, og dermed skille mig til min forrige nød ved samme bøder, hvilket jeg fattige mand, som af alle andre tilforn er ruineret, saaledes endnu maa forsmerte og med en lang Næse efterse, saa længe saadan gevalt skal gaa for retten.
Dette er saaledes min underdanigste erklæring paa samme efterskrevne kgl. missive.
Dateret Karstoft, den 20. Okt. 1660.
Jacob Wllfeldt m p.

Det bemærkes at datteren Anne Margrethe begraves i 1734 i Klovborg kirkebog med alder 75 år, hun skulle så være født ca. 1659 eller mere realistisk omkring 1662 for alderen angives ved begravelser mest for høj, at alderen er for lav er meget sjældent. DAA fører kun Mette og Jakob af 2. ægteskab.
Børn (ses i Markbogen 1683 at eje gårde i Skarrild og Brande sogne, 1673 egne værger, inkl. Mette, se Nygaards Sedler for børnene):
Maren Jakobsdatter Ulfeldt.
Gift med Johannes/Jean Andreas Rosdorf †1705-.
1710 enke bosat Katterup ved ?Holstebro.
Margrethe/Dorte? Jakobsdatter Ulfeldt †1713c.
1697 i Nørskov, Klovborg ved søster Anne Margrethe.
1699 forarmet, se søster Anne Margrethe nedenfor.
Børn med tjenestekvinde 1635- til 1640c (evt. mere end to):
NN1 *1636c.
NN2 *1637c.
Børn med Regitze Galt:
Anne Margrethe Jakobsdatter Ulfeldt *1659c (snarere *1662c) †1734.05.15, 75 år, Nørskovgaard, Klovborg.
1699 forarmet, Nørskov, Klovborg.
1707 fik med hendes søster Margrethe 6 gårde i Silkeborg Amt i stedet for en årlig pension på 94 rigsdaler.
Efter Margrethes død får Anne Margrethe lov at beholde de 6 gårde.
1714 jomfru på Nørskovgaard
Jakob Jakobsen Ulfeldt †1695c, overtager 1683- Nørre Karstoft, se nedenfor.
Mette Jakobsdatter Ulfeldt.
Gift 1685 med Enevold Clausen Kaas (Sparre) *1615c †1695+ Lyngholm, Thisted Amt søn af Claus Kaas (Sparre) †1652- og Margrete Clausdatter Prip *1580 †1652-.
DAA:
til Lyngholm (Hassing H.), kom 1632 i Sorø Skole, skrev sig 1638 til Sø og taxeredes da kun til 62 Tdr. Hk., blev 1644 ansat ved Armeen, kjøbte 1644 Nandrup af sin Svoger Henrik Roth, 1647 Løjtnant ved Axel Urups Reg., kjøbte 1653—54 Lyngholm af Mogens Kaas, solgte 1654 Sø til sin Søster Agnete og pantsatte 1655 Toftum til Iver Kaas, 1657 Oberstvagtmester ved jydske Reg. til Fods, var 1687 fhv. Major, fik 1693 paa Grund af Sandflugt et Aars Skattefrihed af Lyngholm.
Han underskriver en slags skøde til en gård i Skærlund den 1. marts 1695 i Lyngholm. Gården var hans kones arv.
1670 Jakob Ulfeldts børn.
Jakob Jakobsen, Mette, Maren, Margrethe og Anne Margrethe
1678- Jakob Jakobsen Ulfeldt †1695c, søn af formand.
Gift 1675.10.12 (kongelig bevilling) med Karen Jespersdatter Friis af Hesselager *1640 †1708 datter af Jesper Friis af Hesselager *1591.08.10 Hesselager, Svendborg Amt †1641.04.15 Ørbæklunde Gods, Ørbæk, Svendborg Amt og Elsebet Ulfeldt *1609.07.10 Hagenskov, Odense Amt †1676.06.21 Svendborg.
Skrives til Nørre Karstoft i 1678 og 1683. Pantsætter i 1681 en halvgård i Grarup i Brande for 99 rigsdaler til Jens Eskesen i LilleBrande i Sønder Omme.
Konen Karen Friis i DAA:
til Brudagergaard (1695), boede 1683 i Odense, fik 1698, da nær 60 Aar, i Henseende til hendes Armod og slette Tilstand tilsit og sine faderløse Børns Underhold udbetalt 40 Rdl. af Nyborg Amtstue.
1685 Trøstrup, Timring sogn (Nygaards Sedler).
1683 Niels Kjeldsen Ulfborg *1638.07.02 Ulfborg †1687 Ølstrup søn af sognepræst Kjeld Nielsen *1594c Ulfborg †1646.02.14 Ulfborg og Anne Jensdatter *1607c †1675.03.09.
Gift 1667 i Tim med Anne Andersdatter Svendborg †1687+.
Han var præst i Ølstrup og Hover, havde en forpagter på Nørre Karstoft.
I skiftet efter ham opføres hovedgården med 27 tønder gammel hartkorn efter 1664 matriklen, og tre gårde med i alt 29 tønder gammel hartkorn i Ronnum, Døvling og en i Skarrild By.
1687 Arvinger efter Niels Kjeldsen Ulfborg.
der ikke bekymrer sig om Nørre Karstoft.
1688 Christen Knudsen forpagter.
Han "undviger" i 1688 fra Nørre Karstoft. Hans navn ses i Markbogen 1683, hvor han var forpagter under Niels Kjeldsen Ulfborg.
I synet 1692 af Nørre Karstoft siges, at beboelseshuset brændte nogle år før, hvilket kunne være en grund til for forpagteren at forlade gården, men hovedgrunden var jo at Niels Kjeldsen Ulfborg var død og at arvingerne ikke ville tage sig af gården.
1689 Knud Pedersen Søltoft herredsfoged, drev gården.
Gift 1. med Hylleborg? Nielsdatter.
Gift 2. 1686c med enke Dorte Jespersdatter efter sognepræst af Smidstrup Clemend Sørensen †1681.
Han blev udnævnt til herredsfoged i Hammerum herred i 1687.
Driver Nørre Karstoft for øvrighedens regning indtil 1792, da han flytter til Snejbjerg.
I 1789 gøres to syn af Nørre Karstoft fordi amtmanden vil se hvad det koster øvrigheden at have Knud Pedersen til at føre gården. Det første syn i juni er af engene, det andet i august lige efter høsten hvor udbyttet bestemmes. Denne familie findes med mange umulige angivelser i internettet.
Børn:
Øllegaard Sofie Knudsdatter *1670c †1747 Raastrup, Thy, 77 år gammel.
Gift med major Kraft (1730).
Christen Knudsen Søltoft *1673c Koldinghuus Amt †1745.11 Nørre Snede, præst i Nørre Snede.
Gift 1711.05.12 med Dorothea Kirstine Pedersdatter Bang †1754+.
Just Søltoft †1711 Holmens Kirke, skoleholder i Nyboder.
Margrethe Katrine Søltoft, 1730 i Horsens.
Hylleborg Knudsdatter.
Gift med Christen Jespersen i Snejbjerg (1730).
1692 KRONEN gården indraget for skatteskyld.
1692 Hans Andersen *1670c- †1722+ forpagter.
Gift med hans kone *1670c- †1720+.
Den 21. maj 1692 er der syn på Nørre Karstoft hovedgård som vel skal på auktion fra kronen, som har inddraget godset for skatteskyld. Derved nævnes også at beboelseshuset brændte for nogle år siden, hvilket vil sige 1687c. Murstensbunkerne ses stadig på den tomt hvor huset stod. Der er et salshus (stuehus) med 11 fag og et fæhus med 11 fag, en lade med 21 fag og en meget stor kornlade. Tegningen er tilrettelagt ud fra beskrivelsen i synet:

Nørre Karstoft i Skarrilds bygninger i 1692 fra et syn.
Nørre Karstofts bygninger i 1692 fra et syn.

Hans Andersen ses allerede d. 21 maj 1692 på Karstoft da gården synes. Han er den vigtige person, han var og boede på Nørre Karstoft. Der var forskellige ejere, som alle ikke boede på godset. De var

1692 Ole Justsen, skøde.
1694 John Nielsen, skøde.
1695 Knud Hansen Winfeld, skøde.

I 1697 fik Hans Andersen selv skøde på Nørre Karstoft og blev derved også formelt ejer.
Hans Andersen er som godsedjer en standsperson, han ses i 1696, 1698 og 1701 som fadder på nabogodset Juellingholm i Sønder Omme sogn, i 1698 i Omvrå, 1701 i Præstegaarden, og 1707 i Lillebrande alle i Sønder Omme sogn. I 1707 i Juellingholm som fadder nævnes hans brors datter af Karstoft, broderen eller hans datter er ellers ikke set.
I 1699 har Jakob Christensen i Skave vel sagt nogle ord om Simon Hansen på Nørre Karstoft:

1699 29. juli Hans Andersen på Karstoft, varselsmænd Mads Hansen og Peder Christensen tj. Karstoft, varlslet Jakob Christensen i Skau vedr. ærerørige ord mod Simon Hansen på Karstoft, vidner varslet Knud Sørensen Øvig, Søren Madsen Skau, Peder Madsen sst.

I april 1713 låner Hans Andersen Karstoft 1.050 rigsdaler af præsten Søren Mikkelsen Hærup i Sønder Omme mod sikkerhed i Nørre Karstoft der skrives til hartkorn 19 7 3 1 og seks gårde i Skarrild og Arnborg med 18 3 1 1 i alt 38 3 0 2. Dette lån består til 1720, hvor formynderen for Søren Hærups sønner opsiger det. Hvilket fører til at Hans Andersens svigersøn Jens Poulsen Skanderup må tage affære og få lånet afbetalt. Gårdene er Vester Døvling, Skarrild Grene, Bæksgaard og Klink i Skarrild sogn og de store gårde i Tornvig og Skibbild i Arnborg sogn.
JENS POULSEN SKANDERUP
Den 4. januar 1715 får Jens Poulsen Skanderup kongelig bevillig til at måtte søge Faster kirke i stedet for hans egentlige kirke i Sædding, hvor hovedgården Slumstrup han havde ligger.
Han er gift 1. gang med Mette Nielsdatter og nævnes 1716, da han får kongelig konfirmation på et testamente mellem ham og konen der ingen børn har. Hun dør 1719 på Slumstrup.
I 1720 betegner Hans Andersen Karstoft ham som svigersøn, så han er vel 2. gift med NN Hansdatter. Dette år sælger han Slumstrup til Thomas Thomasen Lund og køber formelt Sønder Karstoft, som i 1722 sælges ikke af Jens Poulsen med af Hans Andersen til Trappaud.
I 1722 køber Jens Poulsen Ørnhoved i Tjørring sogn, som han i 1731 solgte til Lars Nielsen Schophuus.
Han har en bror Søren Poulsen Skanderup †1709, der var gift med enke Dorthe Jørgensdatter Seidelin (gift 1. med Peder Ejlersen Schiøler på Slumstrup) og med hende havde en søn Peder Sørensen der i 1718 arver mange penge efter moderen, disse 1.600 rigsdaler låner Jens Poulsen ud i 1720 til Thomas Thomasen Lund, der får skøde på Slumstrup. Skifte Skandeborg (Brejl #1259):

1259 Ejler Pedersen Schiøler, barn der døde 20.5.1710 i Sneptrup Præstegård i [Ovsted sogn]. 3.10.1718.
A: søster Ida Lisbeth Schiøler, halvbror Peder Sørensen. FM: [morbror] Nichel Seidelin, præst i Skanderborg, Jens Poulsen på Slumstrup. Skifte Lundenæs Amt 4.12.1709 efter far Peder Ejlersen Schiøler på Slumstrup. Afdødes mor Dorthe Jørgensdatter Seidelin var gift anden gang med [Søren Poulsen Skanderup].

Skifte Lundenæs (Brejl #3 ):

50 Indberetning om formynderskab. 29.4.1724, fol.288.
Jens Poulsen på Ørnhoved blev FM 1709 for sin bror Søren Poulsens B: Peder, nu 16 år gammel i latinskole i Gødstrup Præstegård, der også har arv efter halvbror Ejler Pedersen Schiøler i Skanderborg.


OVERSIGT OVER SLUMSTRUP FAMILIERNE Slumstrup hovedgård i Sædding sogn.
1697 Peder Eilersen Schiøller †1705 Slumstrup.
gift med Dorthe Jørgensdatter Seidelin †1709.01.29 datter af Elisabeth Jørgensdatter Seidelin †1698.03.14 Dallerup og regimentsskriver Laurids Ditlevsen Møller †1705.
Ejler Pedersen Schiøler †1710 (skifte) Sneptrup Præstegaard, Ovsted sogn.
Ida Lisbeth Schiøler †1737-.
Gift med løjtnant Adam Levin Hølling i Hylke, 5 børn.
1705 Søren Poulsen Skanderup †1709 Slumstrup
gift med enken Dorthe Jørgensdatter Seidelin ovenfor.
Peder Sørensen *1708c Slumstrup, (formynder 1709 Jens Poulsen, arver 1.600 rigsdaler i 1718)
1724 16 år i latinskole i Gødstrup Præstegaard.
1737 købmand i Holstebro.
1709 herredsskriver Joh. Hagensen, svoger til Jens Poulsen
gift med NN Poulsdatter
1714 Jens Poulsen Skanderup
gift 1. med Mette Nielsdatter†1719.06.03 Slumstrup (Faster kirkebog).
gift 2. 1719 i Skarrild med Karen Hansdatter, datter af Hans Andersen Karstoft.
1720 Thomas Thomasen Lund *1686c †1750.02.16 Slumstrup, Sædding søn af Thomas Thomsen Lund *1654c †1746.03.28 Rybjerg, Velling sogn og Ellen Christensdatter *1662c †1752.02.21 Rybjerg.
Gift med Abbelone Pedersdatter *1697c Hedegaard, Hanning †1747 Slumstrup datter af Peder Pedersen Møller *1669c †1751.03.15 (gravsten i Hanning kirke) og Maren Tygesdatter Vium

I august 1720 og august 1721 ses Hans Andersen med kone som forpagter på Hastrup i Thyregod. I maj 1723 er der en ny forpagter Niels Qvistgaard på Hastrup.
Kendt barn:
NN Hansdatter *1695cc.
Gift 1720c i Skarrild? med enkemand Sr. Jens Poulsen Skanderup.
1714-19 på Slumstrup i Sædding sogn.
1720-22 overtager Nørre Karstoft.
1722-31 Ørnhoved i Tjørring sogn, som ligger lige nord for Herning og Snejbjerg sogne. Det er et lille sogn.
Ikke set derefter.

1720 Jens Poulsen Skanderup *1690c- †1731+.
Gift 1. med Mette Nielsdatter †1719.06.03 Slumstrup (Faster kirkebog).
Gift 2. 1719-20 med NN Hansdatter *1695cc datter af formand.
Se familierne på Slumstrup i Sædding sogn ovenfor.
Sr. Jens Poulsen fik skøde i 1720, men må have solgt tilbage til svigerfaderen Hans Andersen Karstoft, for det er ham der i 1722 skøder hovedgården til Christian Trappaud.
Jens Poulsen Skanderup nævnes i skødet 1722 med hans "forhen tilhørende hovedgaard Nørre Karstoft kaldet". Men han underskriver som sagt ikke, så han er ikke mere ejer i 1722.

1722 Christian Trappaud †1729-.
Gift med Ide Sophie von Wielchen, enke 1729.
Skøde på Nørre Karstoft den 7. april 1722.
Han ses i Skarrild kirkebog 1725-26, er død mellem 1726 og 1729, men han er ikke begravet eller glemt i Skarrild.
I 1728 ses forpagteren Jens Jensen Høgild på Nørre Karstoft, dermed er Christian Trappaud mest sandsynlig død 1726-28.
I følge Nygaards Sedler blev Christian Trappau "reduceret" (? ud af hæren), var i september 1726 i "meget slet tilstand" og døde midt i 1727 i "største armod".

1728 Jens Jensen Høgild forpagter *1700- Rind †1745c Arvad Mølle, Brande søn af Jens Christensen *Simmelkær †1716 Øster Høgild, Rind og Anne Mikkelsdatter (gift 2. gang, 1. gang med Jens Jørgensen i Fastrup).
Gift 1727- med Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup *1701c Nøvling †1786 i Hoven datter af Christen Sørensen Svendstrup *1664 Kollerup †1724 Nøvling, præst i Nøvling og Edel Sørensdatter Winding *1670c Nøvling †1748 Sunds.
Se Jens Jensen Høgild i Arvad Mølle, Brande. Han ses på Nørre Karstoft i to år fra januar 1728 indtil januar 1730 og flytter derefter til Salholt i Herning og i 1738c til Arvad Mølle i Brande sogn, hvor han dør 1745c.
Han har måske delvis været bestyrer i 1729 for næste ejer Paaske, som fik skøde den 22. feb. 1729 og Jens Jensen Høgild blev på Nørre Karstoft et år derefter.
Børn født i Skarrild (ellers se Arvad Mølle):
Dorothea Augusta Jensdatter Høgild *1728.01.25 Nørre Karstoft.
Hun er ikke set begravet i Skarrild eller Herning dvs. hun kunne leve i 1738c.
Jens Jensen Høgild *1729.03.06 Nørre Karstoft.
Ses i Reseverullen 1741 i Arvad Mølle.

1729 Peder (Paaskesen) Paaske *1695 Stege, Møn †1753 (skifte) Hastrup Mølle, Thyregod søn af Paaske Pedersen *1660c †1706 inde i Stege kirke og Anna Kirstine Sørensdatter *1665cc †1711+.
Gift 1. gang 1728.09.29 (Quistgaard) i Sinding med Margrethe Pedersdatter Vium {Vimb} *1707.07.18 Rørkær, Rønbjerg, Ginding herred, Ringkøbing amt †1732 Hastrup Mølle, Thyregod datter af forpagter på Rørkær Peder Christensen Vium *1665.01.05 †1710.05.19 Rørkær og Dorte Lauridsdatter Ziir *1670c †1744.02.20.
Gift 2. gang 1733.07.05 i Aale med Magdalene Christensdatter Møller *1711c Bjerre Mølle, Aale †1765 Hastrup Mølle,Thyregod, datter af Christen Jensen *1661c †1729 (skifte Vrads herred) Bjerre Mølle, Aale og Mette Sørensdatter *1682c †1769+ (som i 1729 giftede sig 2. gang med Søren Laursen Egeriis †1751 Bjerre Mølle).
Peder Paaske var en meget dygtig mand, der har gået i skole og havde en uddannelse, hvilken er ikke klart. Han ses først som ridefoged på Hastrup i 1723. I 1724 får han fæstet af Hastrup Mølle, men forbliver ridefoged på Hastrup. Han bliver birkeskriver før 1728 i Hastrup Birk og i 1742 birkedommer i samme birk. Han administrerede Hastrup hovedgård i mange år, hvor ejerinden Ide Sophie Gedde hellere boede på Bjerre hovedgård i Aale sogn. Da han dør, vælger Ide Sophie Gedde at sælge Hastrup.
Han driver stor handel med gods og med stude. Hans skifte fra 1753-55 er godt 100 sider lang med et væld af gæld og detaljer.
Han blev boende i Hastrup Mølle og lod en ladefoged tage vare på Nørre Karstoft. I årene 1739-54 var ladefogeden Lars Pedersen Dørslund (Døsling) som må være fra Dørslund i Brande. Han bestrider både driften og betaler de kongelige skatter og folkeløn og står for indtægterne landgilde, engpenge (ca. 30 rigsdaler i kvartalet), skolepenge og græspenge (fx for køer) foruden at besvangre husholdersken.
Ladefogedens seng og karlens seng vurderes i 1753 i registreringen men pigens - husholderske Inger Pedersdatters - seng ikke. Der er en storstue, et huggehus, en bagestue, en lade og et loft med 47 tønder korn foruden kostalden med dyr.
Folkeholdet i 1753 er syv i antal:

Lars Pedersen Dørslund, ladefoged.
Jens Nielsen, tjenestekarl.
Knud Sørensen, røgter.
Inger Pedersdatter, husholderske.
Johanne Poulsdatter, tjenestepige.
Inger Enevoldsdatter, tjenestepige. Datter af Enevold Nielsen i Vesterdam, Thyregod.
Christen Pedersen, tjenestedreng.

Besætningen i 1753 er:

3 hest og 3 plage
13 stude (dels plovstude, dels vel fedestude)
8 køer
2 kvier
5 kalve
16 geddebukke (dels skårne)
19 gamle gedder
15 gedde kid

Man bemærker, at Nørre Karstoft ikke holder får, hvilket overrasker. Det må være Paaskes beslutning, han har vel ikke anset det som udbytterigt.
Nørre Karstoft hovedgård har hartkorn 19 7 3 1 og vurderes til 35 rigsdaler per tønde i alt 1699 rigsdaler. Et hus på hovedgårdsmarken bruger 4-6 skæpper land som vurderes til 16 rigsdaler.

Husholdersken Inger Pedersdatters børn:
Med ladefoged Lars Pedersen Dørslund:
Peder Larsen *1744.02.02 Nørre Karstoft.
Med Mads Sørensen af Sønder Karstoft:
Søren Madsen *1749.12.29 Nørre Karstoft.

1754 Peder Simonsen Schiønning *1705cc Nørre Snede †1778+
Gift 1731c med Anne Hylleborg Søltoft *1712 Nørre Snede †1782 Nørre Snede datter af Christen Knudsen Søltoft præst i Nørre Snede *1673c, Snejbjerg †1745 Nørre Snede og Dorothea Kirstine Pedersdatter Bang *1691 Ribe †1754+
Peder Schiønning var kroholder og storhandelsmand i Nørre Snede. Han købte Nørre Karstoft på auktion beskrevet i Paaskes skifte for 6.000 rigsdaler en meget høj sum. Hovedgården har 20 tønder hartkorn og der er 114 tønder hartkorn gårde til i sognene Skarrild, Arnborg, Assing, Rind i Hammerum herred. Af disse sælger han 68 tønder hartkorn fra i de fem år han beholder Nørre Karstoft. Schiønning var altså en godsslagter. Det samme gælder for de to næste ejere.
Han må have haft en forvalter, men kirkebogen har ingen navne på Nørre Karstoft 1754-58.

1759 Poul Jensen Østergaard 1. gang *1736c †1797 Bording Mølle søn af Jens Andersen Østergaard *1700c †1787+.
Gift 1. 1758 i Kolding med Anne Dorthe Liebe *1733c Kolding †1774.06.21 (skifte) Nørre Karstoft, Skarrild, datter enebarn af vejer, måler og accisemester i Kolding Poul Gotfred Liebe †1733.03c (skifte) Kolding og Margrethe Louise/Lucie Saltou †1790.11.17 (Skifte) Kolding.
Gift 2. gang med Ambrosia Brink, se Nørre Karstoft 2. gang nedenfor.
Allerede i 1758 ses han på Nørre Karstoft, da sønnen Poul Gotfred døbes. Skøde får han i 1759.
Hvor Poul Østergaard kommer fra er ikke bekendt, han ses første gang i Kolding, da han gifter sig 1758.
I 1766 skøder han Nørre Karstoft, 20 tønder hartkorn i hovedgården og 22 tønder bøndergods, for 4.454 rigsdaler til Andreas Bagger af Hastrup, Thyregod. Derefter køber han Hammergaard i Hammer sogn, som han ejer 1766-70. I 1770 køber han Vejen Mølle som han beholder til 1774, hvor han sætter den på auktion.
Generelt om Poul Østergaard.
Børn:
Poul Gotfred Liebe *1758.09.22 Nørre Karstoft †1763.07.01 fire år gammel.
Jannes *1760.01.13 Nørre Karstoft †1761.06.30, halvandet år gammel.
Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard *1761.01.14 Nørre Karstoft †1798.12.07 Skarrild By.
Hun ses 1796 som fadder i Klink i Skarrild ved søsteren Charlotte Amalie Østergaard. Der dør hun i 1798.
Jens *1762.01.13 Nørre Karstoft †19 uger gammel.
Poul Gotfred Poulsen *1763c (glemt i kirkbogen), ses i skiftet 1774. 1797 opholdsted ukendt.
Jens Toflin? *1764.07.31 Nørre Karstoft .
Jannes *1765.10.13 Nørre Karstoft .
Charlotte Amalia Poulsdatter Østergaard *1767 Hammergaard, Hammer sogn †1844 Skarrild Huse.
Gift 1786 i Skarrild med Jens Christensen Nexgaard *1756.05.09 Annexgaarden, Hoven Sogn †1843 Nexgaard, Lustrup by, Skarrild søn af Christen Christensen *1718c †1773.07.07 Annexgaarden, Hoven.
Ole Christian *1768 Hammergaard †5 uger gammel.
Ole Secher Poulsen *1769c (udfra skiftet 1774, dåb ikke set), 1797 opholdsted ukendt.
Jens Poulsen Østergaard *1774 Nørre Karstoft, Skarrild †1801-34 Bording.
Gift 1798 i Bording med Inger Nielsdatter *1766c †1834+

1766 Andreas Bagger *1724c †1794 Vejle, prokurator og spekulant. Se Hastrup hovedgård i Thyregod.
Gift 1759 på Donneruplund i Give med Bodil Andersdatter Wong *1742c Donneruplund †1783 Hastrup, Thyregod datter af Anders Nielsen Wong *1714 Vonge, Øster Nykirke †1777 Vesterdam, Thyregod og Birthe Marie Albertsdatter *1712c Hastrup Mølle, Thyregod †1793 Thyregodlund.
Ejer af Hastrup hovedgård i Thyregod, hvor han bor. Han har ikke boet på Nørre Karstoft, som har haft en bestyrer i hans tid. Han sælger de sidste 22 tønder hartkorn i gårde fra, sådan at Nørre Karstoft ingen gårde mere har.
Handlede furiost med herregårde og andre gårde og gik 1781 fallit på det. Sælger 1771 Nørre Karstoft uden andre gårde for 4.454 rigsdaler - en meget høj pris - til næste ejer herredsfoged Linnet.

1771 Hans Ditlevsen Linnet *1726c †1785.04.23 (skifte) Gjellerup.
Gift 1. gang 1759.06.13 i Kolding med Anne Margrethe Christiansdatter/Jørgensdatter Fogh *1738c †1772.07.02 Nørre Karstoft.
Gift 2. i Bording 1779.12.17 i Bording af Gjellerup med af Nørlund, Gjellerup? Christiana Carolina Hansdatter Kjersgaard *1757c (boede som enke i Anneberg, Bording) datter af Hans Kjersgaard *1724c †1784 og Anne Sophia Deichmann *1724c.
Han er i 1759, da han gifter sig i Kolding, fuldmægtig ved tolder Skyborg/Schyberg.
I 1768 blev han udnævnt til herredsfoged og herredsskriver i Hammerum herred. I 1777 desuden til birkedommer i Herningholm birk.
Han ses allerede 1770 på Nørre Karstoft da hans datter Caline fødes. Han køber 29 tønder hartkorn i gods til i de fire år han har gården, sådan at Nørre Karstoft igen har lidt gods.
Børn med 1. kone Anne Margrethe Fogh:
Ditlev Hansen Linnet *1759.09.10 Kolding. Fuldmægtig Pallisbjerg (som broderen Jørgen Rudolph overtog 1795), Staby sogn.
Caroline *1759c Kolding †1770.12.01 Nørre Karstoft 12 år gammel.
Jørgen Christian Linnet *1760.08.30 Kolding †1814.11.07.
Gift 1789.03.21 i Levring med Charlotte Amalie Hjorth *1761c
Christoffer Linnet *1761.12.23 Kolding, lever 1778 (skifte efter mors søster Anne Elisabeth Jørgensdatter Fogh 1778) †1785- (ikke i skiftet efter faderen 1785).
Peder Linnet *1762.12.14 Kolding, lever 1778 (skifte efter mors søster Anne Elisabeth Jørgensdatter Fogh 1778) †1785- (ikke i skiftet efter faderen 1785).
Jørgen Rudolph Linnet *1764.01.04 Kolding †1835.03.28 Staby.
Gift 1802.07.30 i Staby med Karen Strandbygaard *1779c Ringkøbing †1857.09.15 Staby.
1785 skriverkarl på Højris, Ikast, 1793 fulmægtig Tvis Kloster, 1795 Pallisberg, Staby, 1801 forvalter Pallisberg. 1804-26 ejer af Staby Kærgaard. 1826-35 husmand Kronborg, Pallisbjerg mark.
Otto Linnet *1766, lever 1785 (i skiftet efter faderen 1785).
Caline *1770.07.07 Nørre Karstoft †1778- (ikke i skifte efter mors søster Anne Elisabeth Jørgensdatter Fogh 1778).
Børn med 2. kone Chritiana Carolina Kjersgaard:
Anna Margrethe Linnet *1781.07.01 Gjellerup.
Anna Sophia Karoline Linnet *1782.09.29 Gjellerup.
Hans Linnet *1783c Gjellerup.
Anne Elisabeth Hansdatter *1785.03.24 Gjellerup.

1775 Poul Jensen Østergaard 2. gang.
Gift 2. gang 1775 i Brande med Ambrosia Brink †1781- af Brande Præstegård.
Allerede i marts 1774 er Poul Østergaard tilbage på Nørre Karstoft. Første gang ovenfor var fra 1759-66 eller 7 år i alt, anden gang er fra 1774-88 altså 14 år.
Generelt om Poul Østergaard.
Poul Østergaard er en mindre herremand, der handler med små sædegårde og møller. Han er godsslagter, men ikke nogen god, og sælger dets dele for mere end det samlet kostede. Han ses på to sædegårde nemlig her på Nørre Karstoft og tre år på Hammergaard i Hammer sogn, desuden på tre møller i Vejen, Klode og Bording og på tinge, hvor han fører uendelig sager. Han er gift tre gange først med Anne Dorthe Liebe af Kolding, derefter med Ambrosia af Brande Præstegård og til sidst Karen Humble Bering fra Nørre Omme præstegård. Ved hans død lever fem børn af det første ægteskab og et af det sidste. Han er en spreder, han solgte fra for at holde sig i live økonomisk. Men der bliver flere gange gjort udlæg - udpantning - i hans gårde. Han låner bestandig penge.
I 1778 brænder Nørre Karstoft af og han må indkalde sine kreditorer og gården overtages af svogeren Ole Secher - der dør året efter - derefter dennes enke Mette Marie Maltesdatter Friis, som dog lader Poul blive på den i yderligere 10 år. Han forsøger 1784 forgæves at mase sig ind som forpagter af den neddrevne hovedgård Søndersthoved i Give sogn. Derfra går det nedad, han kan heller ikke klare Klode Mølle ved Silkeborg.
Poul Østergaard er stor på den, ophidselig, har affærer med kvinder, tilrettevises i retten, som han flittigt besøger, og har overalt den fineste omgang med standsfolk.
I 1774 dør hans første kone Anne Dorthe Liebe på Nørre Karstoft. I Poul Østergaards samfrænde snyde-skifte efter hendes ses at besætningen på Nørre Karstoft i 1774 er stor med 8 stude, 24 kør og kvier, 90 får, 6 heste og 8 svin vurderet til i alt 362 rigsdaler. Han snyder bl. a. ved at angive hartkornet til 12 tønder, hvor det er 20 og dermed mindre værd. Han får værdien af Nørre Karstoft minus lån til at være 240 rigsdaler, hvoraf han selv skal have det halve. Tre levende sønner skal hver have 30 rigsdaler, som de sikkert aldrig har fået, de to døtre hver 15 rigsdaler, som betales i den afdøde moders gangklæder!
Folketælling 1787 Karstoft- Nørre Poul Østergaard   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
ejer mand Poul Jensen Østergaard511736c  1797 Bording Mølle Bording  
kone 2 1Karen Humble Bering221764 Præstegaarden Nørre Omme  *1764.06.27 Nørre Omme datter af præst Mathias Bering og Christiane Ide Marie Jensdatter Brasch.
søn 1 Jens Poulsen Østergaard141774 Karstoft- Nørre Skarrild 1801-34 Bording  
mands far eJens Andersen Østergaard871700c  1787+   
jomfru 0Karen Brasch361768 Aarupgaard Tamdrup  1807 Karstoft- Nørre Skarrild  *1768.05.08. Bliver gift med efterfølgeren på Nørre Karstoft: Laurids Lasson Jørgensen Lange.
jomfru søn Niels Christian61781c    Søn af Karen Brasch, ikke fundet født.


1788 — 1817 Laurids Lasson Jørgensen Lange *1747.07.30 Redsted, Mors †1825.05.31 Tørring søn af forvalter, tolder, birkedommer Jørgen Andreasen Lange *1717c †1790+ og 1. kone Helle Trolle Post *1720 Glomstrup, Mors †1753.08 Vindblæs ved Mariager (hun er ud af højadelig familie).
Gift 1. med Anne Marie Christensdatter Bloch *1740c Kbh. †1782.04.28 Skibelund.
Gift 2. 1789.11.06 i Sønder Omme med Karen Brasch *1768.05.08 Aarupgaard, Tamdrup ved Horsens †1807.03.12 Nørre Karstoft datter af Mogens Brasch *1744.07.22 Lime, Ringkøbing amt †1770 Aarupgaard og Mette Katrine Wellejus *1738.05.30 Præstegaarden, Sønder Omme †1801+
Han ses første gang i Nørre Karstoft i maj 1788, hvor han må have været forpagter, men i 1792 får han auktionsskøde på gården..
Før den tid ses han 1774 på Friisholt og Herningholm, 1780-82 Skibelundgaard i Sahl sogn, 1783 Kærsholm i Thorning sogn.
Karen Brasch er allerede i FT 1787 på Nørre Karstoft som ugift Jomfru Brasch, 36, der har en søn Niels Christian 6 år gammel.
Friskolelærer i Bøvling Jørgen Jørgensen Borup (*1867 Brande †1952 Bøvling), der var født i Flø i Brande og gift med et oldebarn af Laurids Lange forskede længe i familien og skrev en vægtig, lang artikel i Hardsyssels Aarbog (bladre version) 1939 "Fra Adel til Bonde" siderne 29 - 87. (Pdf-fil: 18 MByte, hele Hardsyssels Aarbog 1939). Han fik hjælp af hans søn Ernst Borup ved arbejde i Rigsarkivet, og stærk hjælp af Arkivar Send Aakjær i Viborg Landsarkiv og gennem direktør J. Arthur Langes optegnelser om diverse Lange slægter. Dette var vigtigt, da både Karen Brasch og Laurids Langes herkomster ikke er sådan lige at gå til, de er født langt væk fra Nørre Karstoft. Karens familie er præster, Laurids adelige.
Artiklen er solid og vel underbygget, der er mindre fejl i nogen af slægterne. Jørgen Jørgensen Borup er en levende fortæller med anekdoter, mange billeder og mange gamle tekster. Afsnittet "Lidt Historie" er sådan lidt lommefilosofi der leder op til stavnsbåndets ophævelse. Derefter fortæller han Usseltofts og udstykningen Søndertofts historie i Brande sogn, hans kone var født i Søndertoft.
Denne artikel fra 1939 blev i 1979 grundlaget for en slægtsbog "Lange Slægten" udgivet af Sydjysk Slægtsforskning i Kolding. Denne bog formår at bruge alting i Jørgen Jørgensen Borups artikel uden at nævne den. Det er naturligvis anerne, der i hovedsagen er tale om. Bogen overtager generøst også de fejl, der er i artiklen, altså rub og stub. Den tilføjer en del rigtige aner fra Danmarks Adels Aarbog, nogen forkerte, og fra andre kilder også Kaptajn Krampe, der ikke var Kaptajn og kaptajnen hed ikke Krampe og et væld af ugyldige adelige forfædre (Maaneskiold, Maccabæus). Men hovedarbejdet var efterkommerne, hvoraf der var flere hundrede sider. Kvaliteten af bogen er hvad anerne angår lav, men selv dette kan ikke gøre det af med de rigtige og mægtige adelige forfædre.
Bogen er så indflydelsrig, at den er blevet opdateret af Nordisk Slægtsforsking i 2014 på 475 sider med 1.600 efterkommere, bogen er ikke billig (2016). Nordisk Slægtsforsking har navn for kvalitet.
Børn med 1. kone Anne Marie Christensdatter Bloch:
Søren Laursen Lange *1776c †1798.03.14 Randers, ugft tobaksspindersvend.
Helle Trolle Cathrine *1777 Herningholm †1778 Sunds.
Helle Trolle †1781.02.25 Skibelund, Sahl.
Jørgen Lange *1782.03.28 Sahl †1801.12.07 Frederiksbergs Hospital, Kbh.
Børn med 2. kone Karen Brasch:
Dødfødt 1790.08.04 Nørre Karstoft.
Ane Marie Lange *1792 Nørre Karstoft †1861 Egsgaard, Thyregod (ved søn Søren Jakobsen).
Gift 1812 i Skarrild med Jakob Frandsen *1781c Tarm By, Egvad †1867 Egsgaard søn af Frands Laursen *1747c Tarm †1796-1801 Tarm og Lene Marie Jakobsdatter *1754.09.01 Sønder Bork †1824 Skærlund, Brande.
Førte en gård i Skærlund, Brande.
Dødfødt datter 1793.08.29 Nørre Karstoft.
Johanne Marie Sofie *1795.06.25 Nørre Karstoft †1800.03.21 Nørre Karstoft knap 5 år gammel.
Helle Katrine Margrethe Lange *1797.11.06 Nørre Karstoft †1828.09.27 Tørring.
Gift 1817.11.22 i Skarrild med Steffen Lauridsen *1792c †1850 Ring.
Købte kroen i Brædstrup i følge "Lange Slægten".
Johanne Marie Sophie Lange *1801.03.05 Nørre Karstoft †1859.10.11 Usseltoft, Brande.
Gift 1822 med Jørgen Pedersen *1800.06.29 Usseltoft †1874.12.21 Usseltoft søn af Peder Pedersen Usseltoft *1755c Store Sandfeld, Brande †1818.06.29 Usseltoft og Ane Christensdatter *1753c Brande †1831.07.30 Usseltoft.
Folketælling 1801 Karstoft- Nørre Laurids Lange   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Avls- bruger Ejer Skarrild Kirke mand 2Laurids Lasson Jørgensen Lange541747 Redsted Mors 1825 Tørring *1747.07.30
kone 2 1Karen Brasch331768 Aarupgaard Tamdrup 1807 Karstoft- Nørre Skarrild *1768.05.08
dat. 2 Anne Marie Lange91792 Karstoft- Nørre Skarrild 1861 Egsgaard Thyregod *1792.02.06. Gift 1812 i Skarrild med Jakob Frandsen *1781c Tarm By, Egvad †1867 Egsgaard.
LINK: Jakob Frandsen i Skærlund i Brande.
dat. 2 Helle Katrine Margrethe Lange41797 Karstoft- Nørre Skarrild 1828 Tørring *1797.11.06. Gift 1817 i Skarrild med Steffen Lauridsen †1850.03.18 Ring sogn.
tj-karl 1Jeppe Pedersen381763 Døvling Skarrild  Dåb nr.2320
*1763.06.12. Var FT 1787 husmand i Skave i Skarrild gift med Abelone Christensdatter. Uklart hvor konen er FT 1801.
tj-dreng Niels Pedersen151785c    
tj-pige Anne Kirstine Andersdatter191781c    
tj-pige Dorte Nielsdatter201780c    


1817 Niels Christian Sørensen Hauge *1784.12.26 Hauge, Gjellerup †1842.03.16 Nørre Karstoft søn af Else Christensdatter *1758.08.13 Nørre Fastrup, Gjellerup og 1. mand Søren Christensen *1753.02.25 Hauge †1793 Hauge.
Gift 1817.06.02 i Skarrild med (enke efter Poul Andersen *1764.01.01 Gjellerup †1816.10.07 Voldsgaard, Snejbjerg købte Voldsgaard i Snejbjerg 1802) Ellen Kirstine Christensdatter *1781.11.04 Guldforhoved, Bording †1850.02.22 Nørre Karstoft datter af Christen Jeppesen *1752c †1824.07.01 i Guldforhoved og Anne Jensdatter *1752c †1826.06.17 Guldforhoved.
Niels Christian Sørensen Hauge sælger Voldsgaard og køber Nørre Karstoft i 1817.

Kiendes jeg underskrevne Laurits Lange og vitterliggiør ifølge høikongelig rentekammers bevilling af 28. juli 1798, herved at have solgt og skiødet og afhændet fra mig og mine arvinger til Niels Christian Hauge, min forhen iboende og selveiende sædegaard Nørre Karstoft, beliggende i Skarrild sogn, Hammerum herred og Ringkiøbing amt, som bestaar af følgende parceller, der efter landinspektør Bies beregninger af juni 1789 er ansat til hartkorn ufri hovedgaardtaxt saaledes:
Nr. 1 som er hovedparcellen af hartkorn 8 tdr. 0 skp. 3 fdr. 2 13/24 alb.
Nr. 2 som er hovedparcellen af hartkorn 3 tdr. 0 skp. 3 fdr. 1 11/12 alb.
Nr. 3 som er hovedparcellen af hartkorn 2 tdr. 7 skp. 3 fdr. 2 21/48 alb.
Nr. 4 som er hovedparcellen af hartkorn 1 tdr. 0 skp. 0 fdr. 0 19/24 alb.
Tilsammen 15tdr. 0 skp. 3 fdr. 1 43/48 alb.
Disse parceller med de paa hovedparcellen værende bygninger og tilhørende eiendomme af ager en, hede mose med samme somalt har tilhørt mig efter auctionsskiøde af dato 15. august 1792, skal herefter tilhøre ovennævnte kiøber for kiøbesummen 11.500 rbd. normal værdie.
Og tillige paa vilkaar at yde mig saa længe jeg lever 4 tdr. rug og 2 tdr. byg alt rent sundt og godt, som befordres til min bopæl i Brandlund eller ogsaa 2 miil fra Karstoft om forlanges.
Underskrift og forsegling bekræftes.
Skrevet paa Brandlund den 11. december 1817.
L. Lange

Ellen Kirstine Christensdatters børn med Poul Andersen:
Inger (Julsgaard) Poulsdatter *1808.08.07 Volsgaard, Snejbjerg.
Anders Christian Poulsen *1811.04.13 Volsgaard, Snejbjerg †1892.05.30 Uhe, Ringive.
Gift 1843.09.30 i Give med Maren Christiansdatter Skov *1820.05.10 Vestergaard Møllegaard, Give By †1875.02.06 Give By datter af Christen Peder Johannesen *1788.07.06 Give By †1860+ og Birte Jakobsdatter Skov *1790.01.24 Give By †1860+.
Overtager hendes fødegård i Give By.
Bolette Poulsdatter *1815.05.15 Volsgaard, Snejbjerg.
Ellen Kirstine Christensdatters børn med Niels Christian Hauge:
Pouline Elsine Nielsdatter *1817.11.26 Nørre Karstoft †1892.11.24 Sønder Nissum.
Gift 1840.05.07 i Skarrild med Henrik Andreas Rosenvoer de Hauch *1811.02.12 Hastrup Hovedgaard †1861.05.01 Tim søn af Peter Tetens de Hauch *1784.06.15 Viborg †1842.01.05 Hastrup og Hedevig Marie Speitzer *1790.01.31 Sindinggaard †1853.02.15 Lervanggaard.
Havde 1840-43 hans fødegård Hastrup Herregård i Thyregod, derefter Lervanggaard ved Ringkøbing og senere Timgaard i Tim sogn.
Plejedøtre:
Ane Nielsdatter *1819c.
Kristine Nielsdatter *1823c.

1842 Philipp Julius Knudsen *1791.02.12 Snoldelev sogn, Roskilde Amt †1850.10.13 Garnisons sogn, Kbh., overprokurist, søn af sognepræst Peder Adolf Knudsen *1761.12.31 Kbh. †1820.01.18 Skelby, Maribo Amt og 1. kone Sophie Frederikke Oppenheim *1766.04.05 †1798.03.23 Snoldelev.
Gift med Julie Zuschlag *1791.03.12 Kbh. †1860.11.19 Kbh. datter af Kancellist i Søetatens revisionskontor og billedskærer Frederik Ludvig Zuschlag *1759.02.14 Jystrup, Ringsted Herred, Sorø Amt †1808.01.18 og 1. kone (søster til Sophie Frederikke) Loiuse Augusta Oppenheim *1767.05.04 †1798.07.12 Kbh..
I 1818 er han Prøveprokurator ved Landsoverretten.
Han beskrives som enkemand i FT 1845 på Nørre Karstoft, hvilket vel er en misforståelse for konen lever men formodentlig i Kbh. Han holder 10 tjenestefolk, hvoraf 4 er vesterfra.
I FT 1845 betegnes han kun som Knudsen, hvilket kunne tyde på, at han har ladet Niels Peder Jensen der er 25 og kaldes tjenestekarl drive gården. Formodentlig har han ikke boet på Nørre Karstoft. Han skrives som født i Snoldelev, hvilket passer, men det siges at være i Kbh.s Amt, hvilket ikke passer, for Snodelev ligger i Roskilde Amt; en sådan fejl ville ikke været sket, hvis Ph. J. Knudsen selv havde angivet hans fødested.

1855 — 1868 Christian Johan Lodberg Rahbek *1830.02.28 Borris †1905.10.27 Sokkelund, Kbh. søn af Mads Jensen Rahbek *1796.04.05 Borris †1877.03.19 Skjern og Øllegaard Constance Krarup *1795.12.10 Præstegaarden, Borris †1850.08.15 Borris.
Gift 1855.05.10 Sædding med Sophie Charlotte Julie Koefoed *1825.04.04 Tim sogn †1904.04.02 Viborg datter af landvæsens og strandingskommisær Andreas Carl Conradsen Kofoed *1795.11.06 Ribe †1879.01.21 Aldershvile, Ringkøbing og Ingeborg Lassen *1799.09.23 Ringkøbing amt? †1882.02.06 Aldershvile, Ringkøbing.
Han er kun 38, da han i 1868 forlader Nørre Karstoft. Han holder otte tjenestefolk og en husjomfru.
I 1872 ses han som ejer af Rindum Nygaard i Rindum sogn.
Børn:
Christian Johan *1858.05.09 †1 dag gammel.
Alfred Johan Sophus Rahbek *1860.03.08 Nørre Karstoft †1929.06.17 Grækenland.
Gift 1. med Sevasti Ploumou *1864 Athen †1905.
Gift 2. 1905 med Louse Philipsen *1871c.
I Grækenland kongelig dyrlæge og til sidst oberstløjtnant i hæren, havde et gods i Thesalien og et mejeri i Athen. Var med i krig mod Bulgarien.
Ragna Marie Rahbek *1861.03.18 Nørre Karstoft †1892.09.02 Nygaard, Rindum.
Gift 1890.10.20 i Rindum med arkitekt Claudius August Wiinholt *1855.08.24 Røved, Ødum sogn †1905.09.19 Sparkær søn af landvæsenskommissær, proprietær Frits Erik Bang Wiinholt *1812.07.08 Laurvig, Norge †1878.04.24 Ødum, Randers og Maren/Mette Anthony Munk *1814.07.17 Vellev, Viborg †1861.05.04 Ødum.
Han var arkitekt, tegnede Herning og Bording og 15 andre kirker og Teknisk skole i Viborg, hvor han var lærer og forstander. Kendt for historicistisk stil.
Dagmar *1863.09.18 Nørre Karstoft †1872.07.21 Nygaard, Rindum knap 9 år gammel.

6 Andet

SØNDER KARSTOFT
1 Introduktion
Sønder Karstoft ligger syd for Karstoft Aa, hvor hovedgården Nørre Karstoft ligger nord for.
3 Fæsterliste
4 Ejerliste
5 Familier med børn
Matrikel nr. 3A hartkorn 2 6 0 2½:
1743 Hans Eskesen *1714c Sønder Karstoft? †1792.02.08 (druknet i Skjern Å) Sønder Karstoft søn af NN xdatter †1743+.
Gift 1744c med Birte Christensdatter *1724c †1791.12.24 Sønder Karstoft.
Hans Eskesen ses i skattelisten 1743 som ungkarl på gården med hans mor og søster. Da moderen og søsteren er på gården formodes han født der i Sønder Kartoft.
Mindst seks af deres tolv børn dør spæde eller få år gamle. Nogenlunde sikker er syv døde, men der kan være nogle, der er glemt begravede i kirkebogen.
Den 8. februar 1792 begraves Christen Hesselvig og da stedet Hesselvig er syd for Skjerg Aa og Skarrild kirke nord for måtte ligfølgen passere et vadested over Skjern Aa, hvor Hans Eskesen Karstoft druknede tillige med Anders Jensen Østergaard Bæktoft, der var bror til Poul Østergaard på Nørre Karstoft.
Børn:
Eske Christian *1746.11.01 Sønder Karstoft †4 år gammel.
Christen Hansen Karstoft *1749.04.27 Sønder Karstoft †1817.12.18 Ølby.
Gift 1. 1782.06.14 i Borris med Malene Spend *1740.07.06c Vildbjerg †1796.07.22 (skifte) Ølby Præstegaard datter af præst Christian Nicolaj Poulsen Spend *1702.05.26 Sjørring Præstegaard †1753 Vildbjerg og Cathrine Mikkelsdatter Vogelius *1709.09.11 Øsløs Præstegaard †1773 Tarp Borris (1764 enke i Tarp i Borris).
Gift 2. 1796.11.11 i Ølby med Dorthea Wenster *1751c.
Præsten i Skarrild Nicolaus Hegelahr ville ikke have ham som degn i 1782, men biskoppen i Ribe tvang ham igennem.
Han var studeret, måske student, og fuld af ambition.
Degn i Skarrild 1782-86.
Degn i Nørre Nissum 1787.
Degn i Ølby 1796.05.23.
Else Hansdatter *1751.04.14 Sønder Karstoft, overtager gården, se nedenfor.
Anne *1753.03.18 Sønder Karstoft formodet død spæd.
Anne *1755.06.22 Sønder Karstoft †2½ år gammel.
Eske Christian *1758.07.23 Sønder Karstoft
Anne Hansdatter *1761.01.18 Sønder Karstoft †1848 Toudal, Arnborg.
Gift 1789.09.29 i Skarrild med Christen Christensen *1762.05.20 Store Hjøllund, Arnborg †1841 Tovdal søn af Christen Christensen *1719c †1790 Store Hjøllund og Else Nielsdatter *1720c †1799 Store Hjøllund
De bor i Store Hjøllund i Arnborg sogn.
Eske *1763.06.03 Sønder Karstoft †14 dage gammel.
Mette Kirstine *1764.12.01 Sønder Karstoft †5 uger gammel.
Else Kirstine *1766.03.09 Sønder Karstoft †13 uger gammel.
Mette Kirstine *1767.05.15 Sønder Karstoft.
FT 1787 ved broderen degn Christen Karstoft i Nørre Nissum.
Hans *1770.04.08 Sønder Karstoft †3 uger gammel.
Simuleret Folketælling 1743 Karstoft- Sønder Hans Eskesen Ejer: Justitsraad Lassen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1743100Hans Eskesen Karstoft29c 1714c Karstoft- Sønder? Skarrild 1792 Karstoft- Sønder Skarrild Druknet i Christen Hesselvigs ligfølge i Skjerg Aa.
mands søs.1743100? Eskesdatter 1 Syster1725- Karstoft- Sønder? Skarrild   
mands mor1743100? Hans Eskesens mor53c+hans gl: Moder ßom er aldrende skrøblig og intet kand fortiene1690c-  1744+   


1781 Knud Jensen *1758.05.28 Hallundbæk, Sønder Omme †1833.01.09 (kaldes i begravelsen Knud Jensen Mose) Sønder Karstoft søn af Jens Andersen *1720.10.20 Bøvl, Sønder Omme og Anne Terkelsdatter *1717.11.07 Omvraa, Sønder Omme †1778.07.18 Hallundbæk, Sønder Omme.
Gift 1. 1781.04.17 i Skarrild med Else Hansdatter *1751.04.14 Sønder Karstoft †1823.06.29 Sønder Karstoft datter af formand.
Gift 2. 1823.10.19 i Skarrild med Anne Marie Christensdatter *1784.07.11 Alkærlund, Brande datter af Christen Thomsen *1760c Alkærlund †1831 Alkærlund og Birte Nielsdatter *1751c ?Tromborg, Give †1791.07.25 Alkærlund.
I matrikelkortet 1817 står Knud Jensen stadig som ejer af matr. 3A.
To børn dødfødte og et begravet fem uger gammel. De fik ingen overlevende børn.
Børn:
Dødfødt pigebarn 1782 februar, marts eller april Sønder Karstoft.
Anne Margrethe *1784.04.07 Sønder Karstoft †5 uger gammel.
Dødfødt pige 1790.06.12 Sønder Karstoft.
Folketælling 1787 Karstoft- Sønder Knud Jensen   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer mand 1Knud Jensen291758 Hallundbæk Sønder Omme 1833 Karstoft- Sønder Skarrild  
kone 1Else Hansdatter371751 Karstoft- Sønder Skarrild 1823 Karstoft- Sønder Skarrild Dåb nr.2222
Gift 1781 i Skarrild.
Aftægt kones far 1Hans Eskesen731714c Karstoft- Sønder? Skarrild 1792 Karstoft- Sønder Skarrild  
Aftægt kones mor 1Birte Christensdatter631724c  1791 Karstoft- Sønder Skarrild  
tj-pige Kirsten Jakobsdatter291758c   Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.

Folketælling 1801 Karstoft- Sønder Knud Jensen   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Knud Jensen451758 Hallundbæk Sønder Omme 1833 Karstoft- Sønder Skarrild *1758.05.28 Hallundbæk, Sønder Omme.
kone 1Else Hansdatter501751 Karstoft- Sønder Skarrild 1823 Karstoft- Sønder Skarrild Dåb nr.2222
*1751.04.14 Sønder Karstoft. Gift 1781 i Skarrild.
tj-pige Kirsten Andersdatter481753c   Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
mands mors bror eKnud Terkelsen881713 Omvraa Sønder Omme 1802 Karstoft- Sønder Skarrild *1713.10.01 Omvraa, Sønder Omme. Hans søster Anne Terkelsdatter har sønnen Knud Jensen som er gårdmanden her.

En anden gård:
1738- Niels Olufsen †1759.10.22 Sønder Karstoft.
Gift Ane Eriksdatter *1718c †1773.07.12 (skifte) Sønder Karstoft.
Skifte se Brejl #500:

500 Anne Eriksdatter i Sønder Karstoft i Skarrild sogn. 12.7.1773, fol.60B.
E: Jens Troelsen. Af første ægteskab {med Niels Olufsen} B:
1) Oluf Nielsen
2) Ellen Kirstine Nielsdatter g.m. Peder Pedersen i Sejrup i Thyregod sogn
3) Anne Nielsdatter g.m. Jens Jensen i Sønder Karstoft
4) Erik Nielsen i Sønder Karstoft, [skifte 12.7.1773 lbnr.499], var g.m. Anne Jensdatter. 1B: Jens 9.
Enkemandens B: Niels Jensen 12.

Børn:
Ole Nielsen (Nørgaard) *1738.04.04 Sønder Karstoft †1782.02.17 Give By.
Gift 1761.06.14 i Give med enke Maren Jespersdatter *1731.05.20 Uhe, Ringive †1811 Dørken, Thyregod datter af Jesper Christensen *1689c †1737 Uhe og Mette Nielsdatter *1691c †1771.06.14 Uhe.
Gård i Give By.
Ellen Kirstine Nielsdatter *1741.07.23 Sønder Karstoft †1787+.
Gift med Peder Pedersen *1734.12.27 Sejrup, Thyregod sogn †1782.07.07 Sejrup søn af Peder Troelsen *1709c †1769.06.04 Sejrup og Karen Pedersdatter *1708c †1779.12.05 Sejrup.
Matr. 2 Anesminde i Sejrup i Thyregod. Ellen Kirstine forlod Thyregod sogn efter mandens død i 1782 og ses i FT 1787 i Sønder Karstoft, hvor hun binder strømper.
Anne Nielsdatter *1744.09.20 Sønder Karstoft, tvilling †1829.10.12 Sønder Karstoft.
Gift i Sønder Karstoft med Jens Jensen Pindvig *1745c †1845.05.22 Sønder Karstoft 100 år gammel.
Maren *1744.09.20 Sønder Karstoft †1744.11.14, tvilling. Lagt ihjel to måneder gammel.
Erik Nielsen *1746c Sønder Karstoft †1773.05.14 Sønder Karstoft .
Gift med Anne Jensdatter.
Skifte Brejl #499:

499 Erik Nielsen i Sønder Karstoft i Skarrild sogn. 12.7.1773, fol.58.
E: Anne Jensdatter. LV: Poul Østergaard til Nørre Karstoft. B: Jens 9 mdr. FM: farbror Oluf Nielsen i Give.
Afdødes stedfar Jens Troelsen bor i den anden halvgaard.


1760 Jens Troelsen ?*1722c †1807 Uhre, Brande.
Gift med enken Ane Eriksdatter *1718c †1773.07.12 Sønder Karstoft, se ovenfor.
Jens Troelsen er 1778 i Sønder Karstoft og formodes at være flyttet til Uhre i Brande, hvor en mand med det navn ses 1783 og i FT 1787 gift 2. med Mette Nielsdatter. Jens Troelsen i Uhre *1722c †1807 Uhre.
Børn:
Niels Jensen *1761.08.23 Sønder Karstoft.

6 Andet

LUSTRUP
1 Introduktion
Lustrup er et gammelt navn, som ses første gang i 1587 som Ludstrup.
3 Fæsterliste
4 Ejerliste
5 Familier med børn

Hartkorn 1 3 0 0, kører 1785 med 2 stude.
1783 Niels Nielsen Debbelmose ?*1746.09.25 Vestergaard, Debbelmose, Borris †1821.03.01 Klink, Skarrild søn af Niels Jensen Vestergaard i Vestergaard i Debbelmose gift 1742.04.08 i Borris med Maren Gravild, Borris.
Gift 1777c med Ane Pedersdatter *1756c ?†1825.11.20 aftægtskone (71 år).
Han formodes født i Debbelmose (Develmose) i Borris sogn, Borris KB 1746 (opslag 27, venstre side nederst):

Ditto {Den 16 i Trin:} døbte Niels vestergaards Søn, Niels, baaren af Anders Graulds hustrue, Faddere Jens Andersen , Peder hvolvig , og sin broder Anders , Maren Pedersdaatter og Ane Jensd: i ß[ønderbye?]

I Hegelahrs hartkornsliste i 1783 er han skrevet som ejer af et sted, der drives af Lars Madsen men som kun har hartkorn 0 5 3 ½. Niels Develmoses kone Anne Pedersdatter ses som fadder i 1783, så han må være kommet til Lustrup i 1783.
I FT 1787 står han som selvejer.
Imellem 1817 og 1820 flytter Niels Develmose til Klink i Skarrild og begraves 1821 som:

Niels Nielsen Develmose. Gmd: paa Klink

Dette ses i stedsønnen Oles opholdssteder i lægdsrullerne, se nedenfor.
Meget særpræget er at hans kone i 1792 får et barn Ole i kirkebogen med udlagt gift far Anders Jensen af Elkærgaard i Skarrild. Der må være en grund til at hun udlægger en far. Normalt ville ingen kvinde angive en anden mand som far, men lade manden være far. Det er helt uklart, hvad baggrunden er.

V. Et u ægte Barn d 3 Martii hiemmedøbt navnlig Oluf . Moderen er Anne Pedersdatter, Niels Deulmoses Hustrue af Lustrup . udlagt som Barne Fader . Huusmand Anders Jensen givt i Elkiærgaarden.

Anders Jensen i Elkær var i oktober 1784 blevet gift med Birgitte Bendtsdatter.
I FT 1801 bemærker Hegelahr udfor Ole Andersen:

Konens uægte Søn, avlet medens ægteskabet varede.

Præsten Hegelahr har altså undret sig, at ægteskabet kunne holde det ud. Hegelahrs bemærkning betyder ikke, at ægteskabet ikke mere eksisterer i 1801. Han havde bedre skrevet "varer", ægteskabet blev ikke opløst.
Ironisk er at dette barn Ole Andersens får et stedbarn Niels Christensen der forses med tilnavnet Debbelmose. Niels Christensen er født i Vinding og har kun med Debbelmose at gøre gennem at hans stedfar Ole Andersens stedfar i Lustrup Niels Debbelmose var fra Debbelmose i Borris.
Børn:
Maren Nielsdatter *1779c (vel ikke i Skarrild) †1835.07.04 (skifte) Gaarsdahlshus, Vester Høgild, Rind.
Gift med Christen Jensen *1797c Store Stovbæk, Aulum, Ringkøbing Amt søn af Jens Christensen *1775c og Else Jensdatter *1777c.
Maren ses i FT 1787 (nedenfor).
Tak til Susanne Vestergaard 2018.
Anna Nielsdatter *1784.12.31 Lustrup †1872.11.28 (88 11/12 år gammel) i Madum.
Gift med husmand Christen Jensen Silbjerg *1792c Madum †1853.04.30 Vognborghus, Madum søn af Jens Jensen *1750c og Maren Christensdatter *1764c.
Børn:
Maren Christensdatter *1816 Staby.
Gift 1846- med Jens Christian Jensen *1812c Idom sogn.
Mads Christensen *1818c.
Mariane Christensdatter *1821.
Christen Christensen *1824c
Anne Pedersdatters (36 år) barn med gift mand Anders Jensen (34 år) af Elkærgaard i Skarrild (udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018):
Ole Andersen *1792.03.03 Lustrup †1841.05.16 (enkemand, almisselem, 48 år) Vinding.
Gift 1824.11.21 i Vinding med enke efter Christen Nielsen (†1821 Vinding) Bodil Johanne Nielsdatter *1791.05.08 Najbjerg, Timring sogn †1838.12.29 Vinding datter af gårdmand i Najbjerg Niels Enevoldsen *1742c †1822.10.02 (længe lidende af kræft i ansigtet), 80 år, Neder Bjerre, Vildbjerg sogn og (gift 1777.12.12 i Timring) Anne Jensdatter *1756.07.14 Najbjerg, Timring †1836.12.07 Bjerre, Vildbjerg.
Ses i FT 1801 (nedenfor).
Ole Andersen i Lægdsrullerne, hvor han kaldes uægte søn af Ane Deuelmose i Lustrup:

År SognLægd.Nummer Alder Sted Bemærkninger
1792Skarrild43.79 1 Lustrup Hjemme. Moder Anna Deuelmose.
1795Skarrild33.79-70 4 Lustrup Hjemme. Moder: Anna Deuelmose.
1798Skarrild33.70-57 7Lustrup Uægte, hjemme. Moder: Anna Deulmose
1801Skarrild 33.57-3910 Lustrup Uægte, hjemme. Moeder : Anna Deulmoses
1804Skarrild 33.29-2813 Lustrup Til lægd 31=Assing år C=1805.
1805Assing 3.8213 Kibæk Til lægd3=Strellev, år D=1806
1806 Strellev 3.8313 Nørtarp Til lægd 34=Snejbjerg år E=1808.
1808Snejbjerg34.161-116 16 NæstholtTil lægd 27=Sønder Felding, år F=1809.
1809Sønder Felding27.85 16 FruergaardTil lægd 33=Skarrild, år H=1811.
1811Skarrild116-90 19Skarrild Mølle Øjensynlig svag af Tæring - Helbredes.
1814Skarrild33.90-77 22Lustrup Samme Tilstand, er aldeles udtæret og tjner til Intet - Helbredes.
1817Skarrild33.77-61 25Lustrup Samme Tilstand Session 1818 og 1819.
1820Skarrild33.61-54 28Klink 60 tommer = 157 cm. Aldeles udtæret. Tjenlig til Kystmilits
1823Skarrild33.54-46 31Klink Aldeles udtæret. Tjenlig til Kystmilits. - Flyttes til lægd 65=Vinding, år A=1826.
1826Vinding65.149 34{Vinding} Anna Develmose, uægte. Aldeles udtæret. Tjenlig til Kystmilits. Fripas session 1828.

Det ses, at han var lille af vækst som voksen nemlig 157 cm høj og havde tuberkulose, hvoraf han var aldeles udtæret. Han tjente i Assing, Strellev, Snejbjerg og i Skarrild Mølle. Da han er 22 "tjener han til intet" og er hjemme. Da stedfaderen flytter til Klink i Skarrild i 1817-20 flytter han med. Han gifter sig så til Vinding sogn, men bliver kun 48 år gammel.
I 1824 føres han som tilgang til Vinding fra Skarrild: Ole Andersen. 32. Tjenestekarl.
Folketællingen 1834 i Østergaard i Vognstrup i Vinding:

Ole Andersen 43 Gift Husmand 
Bodil Johanne Nielsdatter 45 Gift hans Kone
Niels Christian Christensen 13 Ugift deres {hendes} Barn
Anders Christian Olesen 9 Ugift deres Barn
Ane Cecilia Olesdatter 6 Ugift deres Barn
Jens Olesen 4 Ugift deres Barn

Bodil Johanne Nielsdatters barn med 1. mand Christen Nielsen:
Niels Christensen (Debbelmose) *1819.02.09 Vognstrup, Vinding sogn, Ringkøbing amt †1891.05.23 Herning Fattiggaard, Herning sogn (fødesogn forkert angivet).
Gift som enkemand 1864.11.22 i Mejrup med Maren Pedersdatter *1825.10.03 Moesbyhus, Mejrup hede, Mejrup sogn †1888.11.22 Herning Fattiggaard.
Set barn:
Ane Marie Nielsen *1866.08.25 Knudmosehus, Herning †1903.05.26 Smedegade, Herning.
Gift 1894.05.02 i Herning med Peder Christian Pedersen (Vinbæk) *1864.02.06 Brohuset, Borriskrog †1933.03.04 Fonnesbechsgade 12, Herning (søn af bromand Andreas Pedersen i Borris).
Bodil Johanne Nielsdatters barn med 2. mand Ole Andersen:
01 Anders Christian Olesen *1825.09.21 Vognstruphus, Vinding sogn †1912.10.31 Asylet, Flynder sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1856.09.27 i Sinding med Ane Magrethe Christensdatter *1825.07.25 Snejbjerg †1891.10.14 Kragsnap mark, Sinding datter af i Toustrup i Snejbjerg Johanne Marie Andersdatter *1795.05.30 Herning †1884.10.02 Mosehuset, Sinding og udlagt barnefader Christen Christensen Amtrup.
Folketælling FT 1870 Kragsnap Mark i Sinding sogn:

Navn:          Alder:    Status:    Stilling i familien:    Fødested:    Erhverv:
Anders Chr. Olsen 44 Gift Huusfader Vinding Sogn Huusfæster, jordbruger
Ane Margrethe Christensen 44 Gift Huusfader Sneiberg Sogn
Mathias Andersen 13 Ugift Søn Vildberg Sogn
Bodil Johanne Andersen 11 Ugift Datter Aulum Sogn
Niels Chr. Andersen 8 Ugift Søn Sinding Sogn
Johanne Marie Andersen 4 Ugift Datter Sinding Sogn
Jens Chr. Andersen 1 Ugift Søn Sinding Sogn

02 - Anne Cicilia Olesdatter *1828.09.29 Vognstruphus, Vinding †1849.12.10 Agerfeld, Vinding.
FT 1834 hjemme
FT 1840 hos husmandsfamilie i Spåbækhus, Vinding sogn. Forsørges af fattigvæsenet.
FT 1845 tjenestepige i Vind sogn. 17 år.
Hun var tjenestepige i Agferfeld i Vinding sogn og blev kun 21 år gammel.
03 Jens Olesen *1831.05.09 Vognstrup Østergaardhus, Vinding †1909.04.18 Nørregaardhus, Nørhede, Maabjerg sogn, Ringkøbing Amt. Gift 1858.05.21 Aulum med Marie Cathrine Christiansdatter *1830.02.15 Krathuset, Aulum †1909.12.13 Nørregårdhus, Nørhede datter af Johanne Marie Nielsdatter *1797c (ifølge FT i Aulum, ikke fundet) †1877.04.21 Nørgårdhus og udlagt barnefader Christian Christiansen i Troelstrup.
Manden tjener FT 1870 i Hjerm sogn, men der angives i Maabjerg Jens Olesens hus:

Navn:          Alder:    Status:    Stilling i familien:    Fødested:    Erhverv:
Marie Katrine Kristensen 39 Gift Husmoder Auulum Arbeidskone
Johanne Marie Nielsen 69 Ugift Aftægtskvinde Aulum  
Ole Olesen 11 Ugift Barn Aulum  
Johan Olesen 9 Ugift Barn Aulum  
Peder Olesen 5 Ugift Barn Hjerm

Moderens mor bor ved familien.
Jens Olesen ses:
FT 1834 hjemme
FT 1840 hos en gårdmandsfamilie i Vind sogn. Forsørges af sognet.
FT 1845 tjenestekarl i Vind sogn. 13
FT 1850 tjenestekarl i Vind sogn. 19
FT 1855 tjenestekarl i Sinding sogn. 24
FT 1870 tjenestekarl i Hjerm sogn. 39
FT 1880 Røgter i Ausumgaard, Vejrum sogn. 48 år.
04 Mariane *1833.10.11 Østergårdhus i Vognstrup, Vinding †1834.01.21 Østergårdhus fire måneder gammel.
05 Anne Kirstine Olesen *1835.11.13 Vognstrup Østerhus, Vinding †1894.02.11 Struer, Gimsing sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1. 1861.10.11 i Venø sogn, Ringkøbing Amt med Niels Poulsen Bruun *1834.08.18 Ørding sogn, Thisted Amt †1884.08.04 Gimsing sogn søn af husmand i Ørding sogn, Thisted amt Poul Jensen (Bruun) *1809.07.24 Øster Assels sogn, Thisted Amt †1870.06.27 Ørding og (gift 1830.11.21 i Ovtrup sogn, Thisted Amt) Karen Marie Jensdatter *1809.03.10 Ovtrup †1879.02.18 Ørding.
Niels Poulsen Bruun var arbejdsmand i Struer og landpost i Struer.
Gift 2. 1887.11.08 i Struer med af Vemb enkemand Peter Christian Damhus *1850.08.05 Damhus, Vemb sogn †1903.09.29 Vemb søn af ugift Johanne Kirstine Pedersdatter *1820.11.28 Vemb †1909.03.24 Sønder Bundgaard, Nørre Gørding sogn, Ringkøbing Amt og udlagt barnefader gift gårdmand af Sønderby i Nørre Gørding Christen Christensen *1790c Gørding.
Peder Christian Damhus var teglværksarbejder i Struer og arbejdsmand i Vemb sogn.
Hans mor Johanne Kirstine Pedersdatter tjente 1850 ved Christen Christensen i Sønderby i Gørding, der var 60 og gift og som blev far til ham.
Anne Pedersdatters barn med ægtemanden Niels Develmose:
Kirstine Nielsdatter *1796.08.19 Lustrup
Ses i FT 1801.
FT 1834 vel almisselem i Silstrup i Skarrild, ugift 37 år.
Folketælling 1787 Lustrup Niels Nielsen Debbelmose   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- eyer- bonde mand 1Niels Nielsen Debbelmose411746 Debbelmose Borris 1821 Klink Skarrild Han skrives Niels Deulemose i originalen.
kone 1Ane Pedersdatter311756c  1825 Skarrild  
dat. Maren Nielsdatter81779c    
dat. Anne Nielsdatter31784 Lustrup Skarrild 1872 Madum Gift med Christen Jensen Silbjerg i Madum sogn.

Folketælling 1801 Lustrup Niels Nielsen Debbelmose   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Niels Nielsen Debbelmose551746 Debbelmose Borris 1821 Klink Skarrild Han skrives Niels Develmose i originalen
kone 1Ane Pedersdatter451756c  1825 Skarrild  
u- søn Ole Andersen91792 Lustrup Skarrild 1841 Vinding *1792.03.03. Faderen gift mand Anders Jensen i Elkærgaard i Skarrild. Ole Andersen gift 1824 i Vinding med enke Bodil Johanne Nielsdatter.
dat. Kirstine Nielsdatter51796 Lustrup Skarrild 1834+  *1796.08.19.


6 Andet


PILGAARD
1 Introduktion Pilgaard
Navnet Pilgaard ses sent. I kirkebogen nævnes det første gang i 1800, da Niels Nielsen Pilgaard gifter sig med Mette Pedersdatter af Skarrild. I FT 1801 kaldes han Niels Nielsen Juulsgaard og har overtaget en gård i Lustrup.
Pilgaard ligger længst væk fra Skjern Å i den øvre del af Silstrup ejerlag, som langsomt skifter navn omkring 1870 til Skarrild Overby.
3 Fæsterliste Pilgaard
4 Ejerliste Pilgaard
5 Familier med børn Pilgaard

1801- Niels Nielsen Pilgaard (Juulsgaard) *1771c †1804.03.10 (druknet i Rind Å).
Gift 1800.09 i Skarrild med Mette Pedersdatter *1766.07.08 Døvling, Skarrild datter af Peder Jepsen *1731c †1773 Døvling og Anne Nielsdatter *1729c.
Børn:
Anne Marie Pedersdatter *1801.05.25 Pilgaard, Lustrup.
Nikoline Pedersdatter *1804.11.25 Lustrup.
Folketælling 1801 Lustrup Niels Nielsen Juulsgaard   4de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Niels Nielsen Juulsgaard301771c    
kone 1Mette Pedersdatter341766 Døvling Skarrild  Dåb nr.2353
*1766.07.08.
Aftægt Inder- ste 2eAnne Ibsdatter861725c  1802 Lustrup? Skarrild FT 1787 i Døvling gift med Ole Jensen. Alder fra FT 1787 regnes for bedre end FT 1801.


1804 Niels Christensen
Gift 1804.10.20 i Skarrild med enken Mette Pedersdatter se ovenfor.

1820 Ole Andersen *1784.10.31 Stier (korrekt jysk Stejer), Borris †1871.01.27 Skarrild søn af Anders Christensen *1757c †1822 Borris (søn af Christen Andersen Vindelbo og Maren Sørensdatter) og Ingeborg Olesdatter *1763.08.28 Stier †1828 Lindviggaard, Borris (datter af Ole Christensen Stier *1725.02.21 Borris †1799 Borris og Anne Knudsdatter *1737.04.03 Hjoptarp, Borris).
Gift 1812.10.26 i Bølling med kusine Sophie Christensdatter *1792.01.22 i Borris †1874.10.07 Skarrild datter af Christen Olesen Stier *1758 Stier, Borris †1828.06.27 Bølling (søn af Ole Christensen Stier, se ovenfor) og Ellen Christensdatter (Lindvig) *1763c †1833.12.17 Øse sogn, Ribe Amt.
Den anden søn af navn Anders er født i marts 1820 i Store Kragmose, Bølling og død i december 1820 i Lustrup, Skarrild. Den næste Anders er født i november 1821 i Lustrup og Christen er født i juli 1824 i Pilgaard. Her antages at Ole Andersen og familie flytter til Pilgaard, som i 1820 kaldes Lustrup i kirkebogen.
Det fleste oplysninger her efter Holger Ejby Villadsens henvisninger (2017).
Børn:
Anders *1812.12.31 Bølling †1815.05.15 to et halv år gammel.
Andresine *1815.07.01 Bølling †1816.02.06 Lille Kragmose, Bølling 7 måneder gammel.
Ellen Christine Olesdatter *1817.04.22 Lille Kragmose †1906.01.10 Silstrup, Skarrild.
Gift 1841.04.25 i Skarrild med Mads Christian Pedersen Lustrup *1808.11.19 Gammelgaard Hus, Skarrild †1859.01.03 Over Silstrup, Skarrild søn af Peder Christensen Lustrup *1772c †1845+ Overby, Skarrild og Christiane Christensdatter *1771c †1850 Skarrild?.
Gård i Over Silstrup, Skarrild nær Pilgaard.
Anders *1820.03.29 Store Kragmose, Bølling †1820.12.22 Lustrup, Skarrild 9 måneder gammel.
Anders Olesen (Pilgaard) *1821.11.17 Lustrup, Skarrild overtager gården, se nedenfor.
Christen Olesen Pilgaard *1824.07.15 Pilgaard †1846.09.21 Pilgaard 22 år gammel.
Ingeborg *1828.02.02 Pilgaard †1828.05.22 tre måneder gammel.
Else *1828.02.02 Pilgaard †1831.11.15 knap fire år gammel.
Niels Olesen Pilgaard *1833.08.27 Pilgaard se Silstrup.
1848c Anders Olesen (Pilgaard) *1821.11.17 Lustrup, Skarrild †1891.03.13 Store Thorlund, Ejstrup søn af formand.
Gift 1849.11.25 i Borris med Maren Madsdatter *1828.11.15 Vesterby, Borris †1906.12.26 Store Thorlund Ejstrup datter af Mads Jørgen Nielsen *1800c †1837 Borris og Ane Madsdatter *1791c Gosviggaard, Borris.
Flytter efter 1874c til Store Thorlund i Ejstrup, hvor de har et hus.
Pilgaard ligger i Over Silstrup, som graduelt som børnene bliver født her skifter navn til Skarrildhuse og til Skarrild Overby. Familien flytter ikke, stednavnet ændres.
Børnene udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2017).
Børn:
Sophie Andersen *1851.12.29 Pilgaard †1909.10.18 Fonnesbæk, Ikast.
Gift 1877.04.15 i Skarrild med Christen Andersen *1850.01.10 Kousgaard, Skjern †1918.04.25 i Ringkøbing sogn søn af Anders Nielsen *1803c Bølling og Johanne Christensen *1824c Skjern.
Husmand i Fonnesbæk, Ikast. Christen Andersen var tvilling med Anders Andersen.
Mads Jørgen Andersen *1854.09.22 Pilgaard †1906.06.20 i Silstrup, Skarrild.
Gift 1883.06.01 i Skarrild med Maren Christine Jensen *1859.10.06 i Over Silstrup †1931.05.14 Søndergade 12, Herning datter af Jens Jensen Tornvig *1815.01.16 Silstrup †1871.12.21 Gejlbjerg, Skarrild og Mette Marie Gydesdatter *1816c Sønder Omme †1870+.
Husmand i Silstrup, Maren er enkekone med børn på gården i Silstrup ved FT 1911 Silstrup matr. nr. ?24b.
Ane Andersen *1858.04.27 Pilgaard †1923.07.04 i Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 1881.12.18 i Ejstrup med sadelmager Jens Pedersen *1853.02.26 Ibsgaard, Nørre Snede †1927.02.10 i Store Thorlund søn af Peder Laursen *1812.10.31 Nørre Snede †1894.01.13 Ibsgaard og Mette Katrine Jensdatter *1821.05.29 Sønder Tinnet, Øster Nykirke †1905.09.10 Ibsgaard.
Husmand og sadelmager i Store Thorlund, Ejstrup.
Ane Kjerstine *1861.02.12 i Skarrildhuse †11 dage gammel.
Ole Pilgaard Andersen *1863.03.11 Skarrildhuse †1931.12.22 Gødsvang, Tistrup sogn, Ribe amt.
Gift 1896.05.22 i Ikast med Mette Johanne Pedersen *1870.09.02 Bording Møllemark, Bording †1935.04.22 Tistrup sogn datter af Christen Pedersen *1828c Thorup, Sunds og Inger Pedersen *1832c Bording.
Husmand i Gødsvang i Tistrup sogn i Ribe amt..
Ane Kirstine Andersen *1867.05.07 i Skarrild Overby †1942.0820 i Brædstrup, Ring.
Gift 1898.11.25 i Ejstrup med af Brejl i Ejstrup Andreas Andersen *1861.03.01 i Hygild, Ejstrup †1922.08.23 Brejl søn af Anders Eriksen *1823.04.17 Hygild, Ejstrup †1906.02.01 Ejstrup Mark og Birte Marie Jensdatter *1824.11.04 Ejstrup †1901.11.03.
Husmand i Brejl i Ejstrup.
Jens Christian Andersen *1872.01.09 Skarrild Overby †1930.01.03 i Hammer sogn.
Gift 1892.12.04 i Vamdrup i Ribe amt med Marie Sophie Lind *1871.09.15 i Bastrup, Vamdrup †1949.03.10 Alderdomshjemmet i Middelfart datter af Jakob Peter Lind *1825c Vamdrup og Ane Sophie Vathe *1835c Slesvig.
Møller. Uldhandler.

6 Andet Pilgaard


PINDVIG
1 Introduktion Pindvig
Stednavnet Pindvig findes kun i Skarrild sogn. Navnet — som også skrives Pinvig — ses nævnt første gang i 1683 i Markbogen. Da består den af et boel (delt i to husmandssteder) og en større øde gård. De to husmandssteder drives af Hans Hansen og Jens Jakobsen og halvdelen af hver er øde. Halvdelen af den store øde gård bruges af Hans Hansen og Jens Jakobsen, den anden halvdel af Ole/Oluf Nielsen i Silstrup.

2 Pindvig generelt

3 Fæsterliste Pindvig
1683- Hans Hansen
1683- Jens Jakobsen
1692- Christen Christensen
1713- Peder Christensen
1743 Peder Pindvig
1743 Jens Christensen
1745c Rasmus Bringelsen
1776 Lars Carstensen

4 Ejerliste Pindvig
1683 Christen Pedersen af Krog, Skarrild, "forrige" mands inspektør.
1743 Arnt Nielsen Bisted, præsten i Skarrild og Arnborg sogne.

5 Familier med børn Pindvig
1683- Hans Hansen
Han ses i Markbogen på det halve af et bol hartkorn 0 6 1 0. Han nævnes 21. maj 1692 og 27. juli 1695 i Hammerum Herreds Tingbog.

1683- Jens Jakobsen
Han ses i Markbogen på det halve af et bol hartkorn 0 6 1 0. Han nævnes 21. maj 1692 i Hammerum Herreds Tingbog.

1704- Ib Jensen (Pindvig) *1680cc †1730.03.12 Pindvig.
Gift med hans kone †1728.01.24 Pindvig.
Kirkebogen begynder i 1725 og han ses indtil 1730, da han begraves. Jens Ibsen i Pindvig regnes for hans søn og han er født 1704c.
Børn:
Jens Ibsen *1704c Pindvig? overtager gaarden, se nedenfor.
?Maren Ibsdatter *1710cc, ses som fadder 1733.
?Anne Ibsdatter *1718-.

1730 Jens Ibsen (Pindvig) *1704c Pindvig? †1773 Sønder Karstoft, Skarrild søn af formand.
Gift med 1. kone †1770-.
Gift 1770c med 2. kone (fæstemø i april 1770).
Har overtaget fæstet, da hans far døde 1730. Han flytter senere til Sønder Karstoft.
Børn:
Kirsten Jensdatter *1730.04.16 Pindvig.
Ib Jensen Pinvig *1731.09.23 Pindvig.
Gift med Bol Jensen *1718c +1787+.
Fiskehandler i Østergade 35, Øster Kvarter i Kbh.
Set barn:
Ele Maria Pindivg *1762c.
Christen Jensen *1733.05.17 Pindvig.
Thomas *1735.04.11 Pindvig †1737.01.21 knap 2 år gammel.
Jørgen Jensen *1739.12.20 Pindvig.
Barn med Johanne Knudsdatter af Skovsbøl, Vester sogn:
Malene Jensdatter *1743.01.06 Skovsbøl, Vester.

Ikke klart hvilken halvgård.

1743 Christen Pedersen Pindvig *1717c †1765.10.05 formodet søn af Peder Christensen Pindvig †1746.04.05 Pindvig .
Gift med hans kone *1716c+.
Meget lidt er kendt om denne familie.
I skattelisten juli 1743 er han ikke nævnt.
I skattelisten juli 1744:

Christen Pedersen og kone og en skrøbelig mand.

Derudfra skulle han være kommet til Pindvig mellem juli og december 1743 for det første barn Peder fødes i december 1743 i Pindvig. Den skrøbelige mand menes at være Peder Christensen Pindvig begravet 1746, som kunne være hans far.
At han kaldes Christen Pindvig næsten overalt i kirkebogen er fordi der samtidig findes en Christen Pedersen i Lustrup, der kaldes Christen Pedersen eller Christen Lustrup.
Kun tre af hans otte børn ses evt. at blive voksne. Sikkert er det kun for Peder Christensen Pinvig der i 1792c får datteren Johanne Marie Pinvig og for Sidsel Christensdatter gift i Silstrup. Kirsten er ikke fundet død i Skarrild sogn.
Børn:
Peder *1743.12.19 Pindvig †1748.04.21 Pindvig fire år gammel.
Niels Christensen*1746.07.17 Pindvig †1764.03.30 Pindvig 18 år gammel.
Anne Kirstine *1747.05.13 Pindvig †1753.09.02 Pindvig seks år gammel.
Sidsel Christensdatter *1749.02.09 Pindvig †1815.10.18 Silstrup.
Gift 1781.10.02 i Skarrild med Niels Nielsen Ronnum *1752.09.10 Ronnum †1812.01.17 Silstrup søn af Niels Christensen Ronnum *1714c †1792.11.09 Silstrup 78 år 40 uger.
Selvejer i Silstrup i Skarrild sogn.
Kirsten *1751.03.14 Pindvig formodes død spæd, for næste pige kaldes igen Kirsten.
Kirsten Christensdatter *1753.03.14 Pindvig.
Peder Christensen Pinvig *1754.08.18 Pindvig †1792c+.
Gift med Marie Jochumsdatter Dreyer *1761c Ferslev datter af Jochum Dreyer.
Dokumentation meget kursorisk. Se Dohlmann.
Børn:
Johanne Marie Pinvig *1792c †1843.11.27 Store Grønnegade 288, Kbh, Helligaandskirken, Assistens Kirkegaard.
Gift 1. 1813.05.02 i Trinitatis Kbh. med Friederich Clemens von Seitzberg *1781.11.19 Kbh †1833.08.11 Skt. Mikkels sogn, Slagelse søn af Simon Philip Nerius von Seitzberg *1733.05.19 Straubing, Bayern †1790.05.27 huse Hvide Svane i Skt. Peder Stræde Kbh. og Christine Margrethe Borch *1751c Renborg, Holsten †1818.04 Kbh.
Gift 2. 1833+ med bror til første mand Christian Friderich August von Seitzberg *1785.02.05 Kbh. †1861.03.16 Store Kongensgade 278, Skt. Paul sogn, Kbh., Assistens Kirkegaard.
Anne Margrethe *1763.12.26 Pindvig †1767.01.14 tre år gammel.

Store Pindvig hartkorn 2 2 0 1.
Denne gård er i 1683-88 øde. Da de andre fæstere i Pindvig på boelet er de samme i 1692 (Tingbogen) som i 1683, formodes at Christen Christensen, der nævnes første gang 1692, har fået den store gård i fæste.
I alle tilfælde bliver den gård som Jens Christensen Pindvig fæster i 1736 til hele Pindvig i 1822.

1692- Christen Christensen
Formodet søn:
?Peder Christensen *1690cc, overtager fæstet.

1713- Peder Christensen *1690cc Pindvig? †1746 Pindvig.
Gift med hans Kone.
Peder Christensen ses i følgende skifte (Brejl Lundenæs #6):

6 Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild sogn. 4.7.1713, fol.22, 287, 293.
B: Birgitte 18, der døde, Anne 15, Oluf 11, Niels 10, Anders 3, vanfør. FM: farbror Niels Olufsen i Silstrup, Peder Pedersen i Ronnum, Peder Pedersen i Skarrild Grene, Peder Christensen i Pindvig.

Børn:
?Kirsten Pedersdatter *1713c Pindvig? nævnt 1731-36.
Gift 1736 med eftermand Jens Christensen af Silstrup, se nedenfor.
Christen Pedersen *1717c †1765.09.12 Pindvig.
Nævnt 1737.

1736 Jens Christensen (Pindvig) *Silstrup?, Skarrild †1744 Pindvig søn af Christen Jensen †1748 Pindvig.
Gift 1736 (kongelig bevilling) i Skarrild med af Pindvig Kirsten Pedersdatter *1713c Pindvig? †1765 Pindvig vel datter af Peder Christensen (set i skifte 1713), Pindvig; hun gift 2. gang med eftermand.
Fra Kurt Kermit kongelige ægteskabsbevillinger:

Jens Christensen Selstrop {Silstrup} af Jylland ægteskabs bevilling i tredie led. Bevilger og tillader, at Jens Christensen Selstrop, og Kirsten Pedersdatter Sindvig {Pindvig}, bønderfolk af Skarrild sogn udi Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie [andet?] og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 marts 1736.

Børn:
Johanne *1737.05.05 Pindvig †1737.05.09 1 måned gammel.
Johanne Jensdatter *1739.10.10 Pindvig †1775.01.24 Nørre Vium By 34 år 9 måneder (35 år 3 måneder) gammel.
Gift 1773c i Skarrild? med enkemand Peder Christensen Felding *1735.01.31 Nørre Vium †1809.01.12 Nørre Vium søn af Christen Jensen (Felding) †1749-66 (kirkebogshul) og Johanne Michelsdatter *1706c +1773.08.16 Nørre Vium.
Peder Jensen Pindvig *1743.03.06 Pindvig, 1775 i Holsten? ved søskendebarn Jens Christensen i Paarup i Assing sogn.

1744 — 1755 formodentlig enken Kirsten Pedersdatter *1713c Silstrup? †1765 Pindvig.
1755 Rasmus Bringelsen *1726.10.13 Skarrild (By?) †1775.04.25 (skifte) Pindvig søn af Bringel Eilersen †1731+ (ikke set begravet i Skarrild) og hans kone.
Gift 1. i Skarrild 1754c med enken Kirsten Pedersdatter *1713c Pindvig? †1765.07.04 Pindvig.
Gift 2. 1765+ med Maren Jepsdatter *1725c †1808.04.27 Bæktoft, Skarrild., hun gifter sig 2. gang med Lars Carstensen, se nedenfor.
Maren Jepsdatter har 1775 en søster Kirsten Jepsdatter i Brøndlund, ses i skiftet efter Rasmus. Brøndlund vel i Nustrup sogn nær Gram i Haderslev amt. (Skifte Brejl Lundenæs #569):

569 Rasmus Bringelsen i Pindvig i Skarrild sogn. 21.6.1775, fol.335.
E: Maren Jepsdatter . LV: Søren Nielsen i Paarup i Assing sogn. A:
1) bror Peder Bringelsen i Skjoldborg i Vorbasse sogn
2) bror Oluf Bringelsen i Fjederholt i Rind sogn
3) søster Kirsten Bringelsdatter g.m. Niels Jensen i Hejnsvig
4) søster Johanne Bringelsdatter 40 hos FM: Laurids Andersen i Søndergård i Sædding sogn.
Afdødes første ægteskab med Kirsten Pedersdatter. Hendes første ægteskab med Jens Christensen. 2B:
1) Johanne Jensdatter, var g.m. Peder Christensen i Vium sogn og by. Hun døde for 6 mdr. siden uden livsarvinger
2) Peder Jensen Pindvig 26 i Holsten ved søskendebarn Jens Christensen i Pårup i Assing sogn.
Desuden nævnes enkens søster Kirsten Jepsdatter i Brøndlund.

Ingen børn.

1776 Lars Carstensen *1749c Nederby, Sønder Felding †1828.10.26 Bæktoft søn af færgemand Carsten Iversen *1721c død Ahlergaard, Borris begravet †1777.01.04 Sønder Felding og jordemoder Karen Larsdatter (Skytte, hendes far blev kaldt Lars Skytte) *1723c Sønder Felding †1789.11.31 Overby, Sønder Felding.
Gift 1. i Skarrild 1776.05.23 i Skarrild med enke efter formand Maren Jepsdatter *1725c †1808.04.27 Bæktoft, Skarrild.
Gift 1808.06.06 i Skarrild med af Sønder Karstoft Anne Kirstine Christensdatter *1780.03.23 Alkærlund, Brande †1864.12.18 (på besøg i Sønder Felding) begravet Skarrild datter af Christen Thomsen *1760c Alkærlund †1831 Alkærlund og 1. kone Birte Nielsdatter *1751c ?Tromborg, Give †1791.07.25 Alkærlund.
I FT 1787 fæstebonde på hartkorn 1 4 0 2 i Pindvig, men ejer en gård i Grene i Skarrild med hartkorn 2 0 0 0. Ses 1794 endnu i Pindvig, "Lars Pindvig og søn Niels" men flytter 1798 til en udskiftet parcel af Nørre Karstoft, Bektoft, som han ejer i 1828 da han dør.
Han ses i udskiftningen 1793, hvor han har alt hartkornet i Pindvig og får fem marker i Silstrup/Pindvig ejerlav.
Lars Carstensens barn:
Niels Larsen Pindvig *1776c.
Gift 1798.03.01 i Skarrild med Anne Katrine Eriksdatter af Lustrup *1762 Lustrup, Skarrild datter af selvejer Erik Pedersen *1723c †1791.01.12 Skarrild og Margrethe Svendsdatter *1731.12.16 Sønder Felding †1807.05.07 Silstrup (datter af Svend Christensen Gaarsvig *1682c †1762 Sønder Felding og Maren Nielsedatter †1731-37 Sønder Felding).
Bosat Silstrup, ser ud til at overtage hendes fødegård.
Barn med 2. kone Anne Kirstine Nielsdatter:
Carsten Larsen *1809.09.18 Skarrild (tvilling) †1854.07.18 nær Holstebro (faldt af vognen og fik tømmen om halsen).
Gift med Abelone Pedersdatter *1804.09.10 Olling, Asing †1882.07.31 Gaardsvig, Sønder Felding datter af Peder Boedsen *1763.05.23 Kibæk, Assing †1843.12.30 Timring og Kirstine Marie Jensdatter *1771.05.09 Sønder Omme †1831.12.07 Timring.
Husmand på Nørre Karstoft Mark.
Børn:
Birthe Marie Carstensen *1834.07.31 Bæktoft.
Gift med Niels Jensen Lind *1834.10.26 Lind, Rind.
Boede Sønder Karstoft.
Lars Carstensen *1836.03.26 Bæktoft †1908.06.02 Vesterdam, Uhre (Brande?).
Kirsten Marie *1837.12.30 Bæktoft †1846.02.24 otte år gammel.
Ane Kirstine Carstensen *1839.10.19 Bæktoft †1876.04.08 Skærlund Mark, Brande.
Peder Haubjerg Carstensen *1842.05.18 Bæktoft †1882.04.21 Blaahøj, Sønder Omme.
Christen Carstensen *1844.10.03 Bæktoft.
Birte Marie *1809.09.18 Bæktoft (tvilling)
Karen Larsdatter *1811.12.24 Bæktoft, Skarrild †1890.12.07 Sønder Felding.
Gift 1834.04.20 i Skarrild med Kristian Peder Andersen *1811.05.24 Tarp, Sønder Felding †1891.05.02 Herning begravet Sønder Felding søn af Anders Christensen *1784.08.07 Minds, Sønder Felding †1836.04.18 Tarp (søn af Christen Jensen *1743c ?Mosgaard, Assing †1819.01.23 Tarp og Bennet Andersdatter *1751.05.02 Skarrild- Grene †1825.05.26 Tarp) og (gift 1805.27.10 i Borris) Johanne Christensdatter *1779.08.01 Grønborg, Borris †1829.03.04 Tarp, Sønder Felding (datter af Christen Pedersen Studsgaard *1742.05.25 Studsgaard, Skarrild By †1812.04.25 Borris og Kirsten Thomasdatter *1754.06.03 Grønborg †1815.03.26 Borris.
I FT 1834 tjener hun i Tarp i Sønder Felding.
Først bosat i Silstrup i Skarrild.
Fra 1842c i Tarp i Sønder Felding.
Senere i Drongstrup i Sønder Felding sogn.
Christen Larsen *1816.02.15 Bæktoft, Skarrild †1874.10.17 (kvalt i mølle) Hindskov, Thyregod.
Gift 1836.11.06 i Brande med enken i Grarup Johanne Hansdatter *1804.10.07 Sønderholm, Brande †1861.05.13 Hindskov, Thyregod datter af Hans Christenen Kragsig *1772c Kragsig, Brande †1846 Sønderholm, Brande og Birte Nielsdatter Donnerup *1777.01.19 Brande †1852 Brande.
Folketælling 1787 Pindvig Lars Carstensen   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- Bonde mand 1Lars Carstensen381749c Nederby Sønder Felding 1828 Bektoft Skarrild "men eyer en gaard i Greene."
kone 2Maren Jepsdatter621725c  1808 Bektoft Skarrild  
mands søn Niels Larsen Pindvig111776c   Gift 1798 i Skarrild med Anne Katrine Eriksdatter af Lustrup.
tj-karl Peder Nielsen271760c   Måske *1761.03.08 Skarrild By.
tj-pige Johanne Marie Nielsdatter251762c   Ikke set født i Skarrild.


1798 Niels Christensen Haulund *1764.05.06 Haulund/Havlund, Ølgod †1838.02.01 Skarrild søn af Christen Pedersen af Haulund *1728c †1787.08.09 Haulund og Anne Nielsdatter (Tarp) af Beisnap *1735.04.12 Bejsnap †1814.09.11 Haulund.
Gift 1797.01.08 i Ølgod med Kirstine Nielsdatter *1770.02.02 Sønder Omme †1837.04.27 Skarrild datter af forpagter af Lindbjerggaaard i Ølgod Niels Hansen Lindberg *1698c †1762.01 Skjern og Johanne Marie Joensdatter *1750.05.18 Strellev †1829.05.09 Sønder Omme.
Ved vielsen var Kirstine kokkepige i Ølgod præstegaard.
I hedeudskiftningen 1822 får Niels Christensen Haulund tillagt hartkorn 3 0 1 1, som i alt i ny matrikel af 1688 har hartkorn 3 0 1 0, så han har hele Pindvig. Han kaldes i FT 1801 "Bonde og Gaardbeboer" men den folketælling i Skarrild synes ikke at skelne mellem selvejere og fæstere.
Børn:
Niels Christian Nielsen *1797.04.30 Ølgod; døbt i Sønder Omme; †1866.01.21 Assing.
Gift 1825.05.15 i Assing? med Mette Kirstine Bertelsdatter *1801.07.18 Vorgod †1860.02.02 Assing.
Børn:
Mette Kirstine Nielsen *1823c Assing.
Maren Nielsdatter *1826.08.22 Assing.
Gift med Jens Jørgen Jensen *1840.08.14.
Bosat Gjellerup 1861.
Ingeborg Kirstine Nielsen *1829.04.19 Assing.
Bertel Nielsen *1832.05.18 Assing.
Johanne Marie Nielsdatter *1799.02.21 Pindvig.
Overtager hendes fødegård, se nedenfor.
Folketælling 1801 Pindvig Niels Christensen Haulund   2den
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Niels Christensen Haulund381764 Haulund Ølgod 1838 Skarrild *1764.05.06 Haulund/Havlund, Ølgod.
kone 1Kirstine Nielsdatter341770 Sønder Omme 1837 Skarrild *1770.02.02 Sønder Omme
søn Niels Christian Nielsen41797 Ølgod 1866 Assing *1797.04.30 Ølgod.
dat. Johanne Marie Nielsdatter31799 Pindvig Skarrild 1838+  *1799.02.21.


1828 Niels Rasmussen *1801.02.06 Kibæk, Assing søn af Rasmus Jensen *1759 Gunderup (døbt 1759.12.16 Rind) og gift 2. gang Mette Marie Christensdatter *1756c Sønder Bjørslev, Nørre Vium datter af Christen Pedersen *1720.07.18 Sønder Bjørslev †1773.02.21 Sønder Bjørslev og Kirsten Nielsdatter *1726c †1773.01.04 Sønder Bjørslev.
Gift 1824c med datter af formand Johanne Marie Nielsdatter *1799.02.21 Pindvig.
Børn:
Kirsten Marie Nielsdatter *1825.09.08 Assing.
Rasmus Nielsen *1828.07.16 Skarrild. Gift 1. med NN. Gift 2. med Edel Kirstine Christensdatter *1833c Assing.
Overtager gården.
Niels John Nielsen *1830.10.10 Skarrild.
Karen Kirstine Nielsen *1833c Skarrild.
Mette Marie Nielsen *1835.04.07 Skarrild.
Jens Nielsen *1837.11.1837 Skarrild.

1846c Rasmus Nielsen *1828.07.16 Pindvig †1887.07.23 Pindvig søn af formand.
Gift 1. 1848.10.08 i Skarrild med Ane Marie Pedersdatter *1818c Rind? (FT 1845 Clasonsborg siger Rind, ikke fundet født i Rind) †1849.02.02 Pindvig.
Gift 2. 1854.11.12 i Skarrild med af Ronnum Edel Kirstine Christensdatter *1833.03.20 Harreskov, Assing †1912.01.21 Pindvig datter af Christen Christensen Tornvig *1792.03.22 Snejbjerg †1871.11.29 Ronnum, Skarrild og Maren Christensdatter *1791 Rind †1862.04.26 Ronnum, Skarrild.
FT 1850 enkemand. Overtager gården.
Barn med Ane Marie Pedersdatter, Clasonsborg:
Johanne Marie Rasmussen *1847.11.22 Skarrild død 1 dag gammel, tvilling.
Niels Rasmussen *1847.11.22 Skarrild død 1 dag gammel, tvilling.
Barn med 1. kone Ane Marie Pedersdatter:
Johanne Marie Rasmussen *1849.01.23 Pindvig.
Moderen død kort efter fødslen.
Børn med 2. kone Edel Christensdatter:
Ane Marie Rasmussen *1855c Pindvig.
Niels Rasmussen *1857c Pindvig.
Christen Tornvig Rasmussen *1861c Pindvig.
Johan Marinus Rasmussen *1863c Pindvig.
Mathinus Rasmussen *1866c Pindvig.
Maren Rasmussen *1868c Pindvig.
Johanne Marie Rasmussen *1869c Pindvig.
Ane Johanne Rasmussen *1873c Pindvig.
Jensine Christine Rasmussen *1876.01.06 Pindvig †1914.07.05 Tarm Sygehus, begravet 1914.07.09 Assing.
Gift med Ole Christensen *1878.09.27 Assing †1918.05.30 Herning begravet 1918.06.04 Assing søn af Christen Sandfeld Jensen *1834.08.25 Assing †1916.03.08 Assing og Ellen Olesen *1837.10.24 Paarup, Assing †1886.03.27 Assing.
Johan Marinus Rasmussen *1879c Pindvig.

Et sted:
1743- — 1767+ Christen (Larsen) Pindvig.
Gift 1. kone †1759.
Gift 2. kone 1763-.
Han kaldes Christen Pindvig i kirkebogen og i 1759 begraves "Christen Lassens hustru udi Pindvig".
Børn med 1. kone:
Peder Christensen *1743 Pindvig †1748 Pindvig.
? Niels *1746c †1764, 18 år gammel.
Sidsle Christensdatter *1749 Pindvig.
Gift 1781 i Skarrild med Niels Nielsen *1747c.
Kirsten *1751 †spæd vel (glemt i kirkebogen).
Kirsten *1753 †spæd.
Peder Christensen *1754.
Børn med 2. kone:
Anne Margrethe *1764 Pindvig †1767.

En gård:
1774- Mads Nielsen *1708c †1799.01.18 Pindvig, selvejer FT 1787.
Gift 1. med NN1.
Gift 2. med NN2.
Gift 3. med NN3.
Gift 4. Johanne Andersdatter *1721c (FT 1787) †1791.12.13 Pindvig 67 år gammel.
Han nævnes første gang i kirkebogen 1782 som fadder, men Mads Madsen, der begraves 1774 af Pindvig, burde være en søn. I FT 1787 føres han som selvejer.
Formodet søn:
?Mads Madsen *1745c †1774 Pindvig 29 år.
Folketælling 1787 Pindvig Mads Nielsen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 4Mads Nielsen791708c  1799 Pindvig Skarrild Fire ægteskaber, de sidste 7 år levede han som enke.
kone 1Johanne Andersdatter661721c  1791 Pindvig Skarrild  
kone søs. 0Maren Andersdatter781709cc  1789 Pindvig Skarrild "Hører Assing Sogn til; men er her for Svagheds Skyld ."
tj-karl Christen Carstensen251762c    
tj-pige Margrethe Pedersdatter261762 Skave Skarrild  Dåb nr.2308
*1762.01.01
tj-pige Kirsten Pedersdatter111776 Hesselvig Skarrild  Dåb nr.2435
*1776.06.15

6 Andet
1743 Christen Pindvig døbt søn Peder.
1793 Udskiftning Pindvig og Silstrup.

RONNUM
1 Introduktion Ronnum
Ronnum kendes langt tilbage mindst fra 1605. Det er et af de få steder der går op i hartkorn fra matriklen 1664 til den nye matrikel 1688, nemlig fra 7 tønder hartkorn til 8 0 2 0. Den kaldes i Markbogen 1683 for en enestegård, men med det hartkorn er det to gårde ikke en gård bestående af to halvgårde (som normalt ville have været 2 tønder hartkorn eller mindre).
2 Ronnum generelt
De to Michelsen omkring 1666, Las Michelsen vel i den ene gård og Jens Mikkelsen i den anden er ikke i familie. Jens er født i Store Thorlund, Ejstrup og hans søskende kendes gennem afkald i Vrads herreds tingbog. Familien ser sådan ud:
Mikkel Jensen †1660c og Karen Jensdatter †1660c Store Thorlund, Ejstrup.
Børn:
Jens Mikkelsen i Ronnum, Skarrild gift med NN Thomasdatter *Nørre Snede.
Sidsel Mikkelsdatter, forlovet i 1761 med Jens Christensen *Ronnum formodet i Vester sogn, ikke i Skarrild.
Maren Mikkelsdatter i Bjørnskov, Nørre Snede.
Dette fremgår af dette afkald (Brejl Vrads Tingbog #92):
20. februar 1661
92 - fol.78 -afkald
Afkald til Jens Mikkelsen ved svoger Thomas Thomsen i Nørre Snede fra
1) Sidsel Mikkelsdatter forlovet med Jens Christensen Ronnum
2) Maren Mikkelsdatter i Bjørnskov med LV: Laurids Pedersen i Thorlund
for arv efter far Mikkel Jensen og mor Karen Jensdatter i Store Thorlund.
Dette er lidt knudret - Jens Mikkelsen får afkald fra to søstre Sidsel og Maren. Nu står der "ved" hans svoger Thomas Thomsen i Nørre Snede, denne kan ikke være gift med en søster til Jens, for Sidsel er forlovet med en anden og Maren Mikkelsdatter er ikke gift, ellers ville manden være hendes lovværge ikke Laurids Pedersen i Thorlund. Altså er Jens Mikkelsen gift med Thomas Thomsens søster NN Thomasdatter.
Det næste afkald er (Brejl Vrads Tingbog #32):
19. september 1660
32 - fol.24B - afkald
Afkald til Karen Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Lindet [i Vester sogn] fra Jens Christensen, født i Ronnum [i Skarrild sogn] og bror Christensen for arv efter far Christen Olufsen i Nørre Snede og efter halvbrødre Christen Christensen og Peder Christensen, begge sst.
Dette afkald er vanskeligt. Det letteste er at Jens Christensen er født i Ronnum og vel nu bor i Vester sogn, i hvert fald ikke i Ronnum. Hans far er Christen Olufsen som er død i Nørre Snede, dvs. Christen Olufsen må før have boet i Ronnum, hvor Jens blev født *1635cc. Afkaldet ser ikke ud til at gå til en arveberettiget for Karen Pedersdatter kan ikke være datter af Christen Olufsen, der skal ikke spekuleres videre her.

Navnet Ronnum ses i følge TRAP kun i Skarrild sogn, dvs. Kristen Hansen Ronnum i Ringkøbing og hans bror Johan Ronum borger i Kbh. stammer vel fra Ronnum i Skarrild. Familien von Fuiren, der ses nedenfor, ejede gårde 1664 fx i nabosognet Brande.
Hans Ronnum 1610cc - 1650c+, ikke kendt (se flere Ronum i Nygaards Sedler, se Nermo).
Christen Hansen Ronnum †1699.03.02 Ringkøbing, handelsmand, arv gigantisk 7363 rigsdaler, ingen egne børn, bror Johans børn arver.
Gift 1698.03.03 med Mette Jepsdatter Tarm. Bror til Lars Jepsen Tarm borger i Varde.
Johan Hansen Ronum, købmand, borger i Kbh. †1688.12.10 Kbh.
Gift 1. 1676c Maria Jacobsdatter Fuiren *1655c †1684.09.15 St Nicolaj, Kbh. datter af Rhinsk Vinhandler Jacob von Fuiren (Fuiren fra moderen) †1676.12.19 og Else Christophersdatter Trøner *1635c †1672.03.02 St. Nicolaj, Kbh.
Gift 2. 1685 med Birgitte Albersdatter Altewelt *1654 Ringsted †1717 Moss, Norge.
Børn født i Kbh., ses efter 1699 mest omkring Ringkøbing:
Marie Johansdatter Ronnum gift 1703 med Jens Pedersen Aboe forpagter på Vennergaard Velling sogn.
Mette Johansdatter Ronnum †1726 Ringkøbing 1699 trolovet med Laurids Jensen †1726-.
Hans Johansen Ronnum 1704 bevilliget egen værge.
Else Johansdatter Ronnum, lever 1699.
3 Fæsterliste Ronnum
4 Ejerliste Ronnum
5 Familier med børn Ronnum
1605 Oluf Christensen †1631+.
Oluf Christensen skænkede i 1605 to bronze lysestager til Skarrild kirke. Disse findes stadig fire hundrede år senere (2016) på alteret i Skarrild kirke. Han er i årene 1621-30 kirkeværge for kirken. Dette ses Skarrild kirkes regnskabsbog.
I 1631 hævder Oluf Christensen at Peder Jensen i Skarrild By skylder (rester) 4 skæpper rug i kirketiende (som Oluf vel enten skal opkræve eller har forpagtet, Viborg Landstings Dombog 1631.01.15) :

... var skikket Peder Jensen i Skarrild og havde stævnet Oluf Christensen i Ronum for en dele, han lader sig af berømme, han nogen tid siden til Hammerum herreds ting over ham forhvervet har, anlangende nogen kirketiende, Peder Jensen skulle reste med til ham at udgive på Skarrild kirkes vegne, uanseet ikke skal kan bevises, Peder Jensen skal reste med tiende til ham eller fornævnte kirke, så mødte Oluf Christensen med samme delsbrev af Hammerum herreds ting 18/7 1629, bemeldende Christen Lauritsen i Ronum på sin fars vegne iblandt andet at have ladet fordele Peder Beg for rug 4 skæpper: så og efterdi der tvistes om Peder Jensen er pligtig samme rug at betale eller ej, og ikke nogen dom tilforn til Hjemtinget derom er udganget, men Peder Jensen dog før er delt blevet, da finder vi efter sådan lejlighed Peder Jensen af den dele kvit at være.

I den anledning skal han have kaldt Peder Jensen i Skarrild By "en tyv" på kirkegården og skal have ladet modvidner sværge noget (Viborg Landstings Dombog 1631.01.15) :

... var skikket velb Ulrik Sandberg til Kvelstrup, KM befalingsmand på Lundenæs, hans visse bud Christoffer Hansen, ridefoged der sst, og havde stævnet Oluf Christensen i Ronum for en uendelig landstings dom, han lader sig af berømme at have bekommet over nogle vidner, som skal være over Peder Jensen i Skarrild forhvervet, for han skulle have kaldt Peder Jensen i Skarrild en tyv på Skarrild kirkegård i menighedens forsamling, uanseet fornævnte vidner ikke alle så lovlig at være stævnet, som det sig burde: så og efterdi samme landstings dom ikke lyder ydermere, indtil sagen blev stævnet på ny, og det nu sket er, da bør den ikke længere magt at have.

Altså en dom Oluf Christensen havde bekommet bliver underkendt fordi vidnerne ikke var lovlig stævnet.
Formodet søn:
?Christen Olufsen *1600cc Ronnum, overtager gården først, se nedenfor.
1635cc Christen Olufsen *1600cc Ronnum? †1659c Nørre Snede.
Se dette afkald (Brejl Vrads Tingbog #32):
19. september 1660
32 - fol.24B - afkald
Afkald til Karen Pedersdatter g.m. Peder Jensen i Lindet [i Vester sogn] fra Jens Christensen, født i Ronnum [i Skarrild sogn] og bror Christensen for arv efter far Christen Olufsen i Nørre Snede og efter halvbrødre Christen Christensen og Peder Christensen, begge sst.
hvor Jens Christensen, der forlover sig 1661 (se under Ronnum generelt ovenfor), antaget ca. 26 år gammel, så skal Christen Olufsen være i Ronnum 1635cc.
Christen Olufsen flytter fra Ronnum til Nørre Snede sogn, hvor han dør 1659c.
Børn med 1. kone:
Christen Christensen se afkaldet 1660.
Peder Christensen se afkaldet 1660.
Børn med 2. kone:
Jens Christensen Ronnum *1635cc Ronnum, senere vel Vester sogn.
Gift 1661 med Sidsel Mikkelsdatter *Store Thorlund, Ejstrup datter af Mikkel Jensen †1659c og Karen Jensdatter †1659c Store Thorlund.
NN Christensen, bror til Jens, nævnt i afkaldet.

Den østre gård, 4 0 1 1
1666 — 1683+ Jens Mikkelsen *1630cc Store Thorlund, Ejstrup †1683+ søn i Store Thorlund af Mikkel Jensen †1660c og Karen Jensdatter †1660c.
Jens Mikkelsen fæster Risager i Vester sogn før 1662 hvor han ses i matriklen. Risager sælges 1666 til Jochum Normand som selv vil bo på og føre gården og beder Jens om at flytte, hvilket denne gør i 1666 til Ronnum i Skarrild. Jochum Normand skylder ham 47 slettedaler, hvorfor der stævnes (Brejl Nørvang Tingbog #662):
3. februar 1669
662 - fol.17 - gæld
Jens Mikkelsen i Ronnum [i Skarrild sogn] stævner Jochum Nordmand til Risager for 47 slettedaler til rest efter obligation af 27.5.1666, da Jochum Nordmand til Dubnitz bad Jens Mikkelsen om at fraflytte Risager, fordi han selv ville bo der. Obligationen er medunderskrevet af Peder Christensen, byfoged i Horsens.
(Sml. lbnr.684).
Børn:
Mikkel Jensen *1663c-.
1689- Mikkel Jensen *1663c- søn af formand.
Ses i synet af Nørre Karstoft af august 1689 - efter i 1688 forpagteren var undviget og ejeren havde forladt gården - hvor Mikkel Jensen for herredsfogeden Knud Pedersen (Søltoft) har plovet, sået, høstet og lavet markarbejdet på dennes bekostning. Amtmanden Jørgen Grubbe Kaas vil vide, hvad herredsfogeden har tjent ved det.
1695- — 1705+ Thomas Jensen
Han ses 1695 i Ronnum i oversigten i Hammerum Tingbog over sognemændene i Skarrild sogn.
Udskrift Niels Munksgaard 2011:
Mandtal Skarrild - Arnborg, jan. 1744
Sr. Paasche - Bechsgaard - Peder Graversens Dtr: Sl. Jens Thomsens Encke - Hendes gl. Fader, som er gl: af fældig og indtet kand fortiene.
- 1 Huuskoene, Som faar af de fattiges Korn.
Se tråd hammerum-herred.dk.
Denne Jens Thomsen formodes at være hans søn.
Børn:
?Jens Thomasen (Bechtoft) *1700cc Ronnum †1743- Bæksgaard.
Gift med NN Pedersdatter, datter af Peder Graversen †1753.06.21 Bæksgaard og ?(Sidsel Pindvig †1743.09.02).
Børn:
Thomas Jensen *1727.09.14 ?Bæksgaard.
Dødfødt 1729.
Gravers Jensen *1730 Bæksgaard †1794.06.14 Lille Fjeldstervang, Vorgod. Gift med Mette Nielsdatter *1733c †1812.01.05 Lille Fjelstervang.
1705 — 1709 Peder Lillelund Madsen.
Gift med Elle Thomasdatter (ses i Landstingsskøde 10. april 1709).
Ejer, tog ophold i gården, men har næppe drevet den.
1719- — 1743+ Christen Nielsen (Ronnum) *1690cc †1758.03.10 Ronnum.
Gift med Maren Christensdatter *1683c †1760.12.06 Ronnum.
Han ses i Thyregod/Vester kirkebog 1719, hvor hans kone bærer Knud Andersens i Lindet i Vester sogn søn Christen. Hendes navn kunne være Malene. Familieforhold ikke afklaret.
Han skrives i pantebrevet 1742 som fæster i Ronnum, men i juli 1743 i Skattemandtalle skrives han stadig på gården men "en søn fæster". I 1753 er han vurderingsmand paa Nørre Karstoft i skiftet efter ejeren birkedommer Peder Paaske.
For konens navn Maren se #2206 i 1749, præsten: Maren Ronnum bærer, degnen: Christen Nielsens kone bærer, se begravelsen #6276 for identifikation.
Børn:
NN Christensdatter *1710c hun bærer i 1726, evt. samme datter fadder 1732.
Niels Christensen *1715cc Ronnum, overtager fæstet, se nedenfor.
Simuleret Folketælling 1743 Ronnum Christen Nielsen Ronnum Ejer: Lichtenberg
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1743100Christen Nielsen Ronnum50cc1744 juli er ejeren Birkedommer Paaske i Hastrup Mølle.1690cc  1758 Ronnum Skarrild  
kone 99? Christen Nielsen Ronnums kone   1743+   
søn174399Niels Christensen29c 1715cc    
dat.174498? Christensdatter Syster1710c   Ikke i 1743, men i juli 1744. Hun bærer i 1726.

1743 Niels Christensen (Ronnum den Ældre) *1714.02c †1792.06.17 (ved søn Niels Nielsen Ronnum den Yngre) Silstrup, Skarrild, søn af formand.
Gift 1744c i Brande? med Kierstine Nielsdatter *1720c Brandholm, Brande †1782.05.12 Ronnum datter af forpagter på Brandholm Niels Pedersen Sandfeld *1686- Store Sandfeld, Brande †1736 Brandholm, Brande og Anne Jensdatter *1687.05.05 Omvraa, Sønder Omme †1736+.
Se skifte efter Niels Pedersen Standfeld specielt afkaldene fra 1745.
Niels Christensen Ronnum den Gamle fadder 1782 i Silstrup ved sønnen Niels Nielsen Ronnum.
Børn:
Anne Mari *1747.08.06 Ronnum †1748.01.11 begravet fire måneder gammel..
Dødfødt 1749.03.09c Ronnum begravet 1749.03.14.
Anne Nielsdatter *1750.02.11 Ronnum.
Bærer ved broderen Niels Nielsen Ronnum i Silstrup i 1782 og 1792 men ikke set i FT 1787 eller FT 1801 i Skarrild.
Niels Nielsen Ronnum *1752.09.10 Ronnum †1812 Silstrup.
Gift med Sidsel Christensdatter *1749.02.09 Pindvig, Skarrild datter af Christen Pedersen Pindvig *1717c †1765.10.05 Pindvig.
Bosat i Silstrup i Skarrild.
Maren Nielsdatter *1756.09.26 Ronnum.
Christen Nielsen kaldet Ronnum *1759.07.25 Ronnum †1789.11.06 Selstrup, Skarrild.

1762c Anders Pallesen
Martin Olesens tekst:
Peder Pedersen køber 4/4 1762 sin fæstegård til selveje af sn. Poul Østergaard til Nr. Karstoft og sælger den igen 1/5 1773 til sin kære nabo Søren Pedersen, Ronnum. Niels Christensen blev afløst af Anders Pallesen, som ligeledes købte gården til selveje ...
kan læses sådan at Anders Pallesen også i 1762 køber denne gård til selveje.
Børn:
Søren Andersen *1769?.

Den vestre gård, 4 0 1 1
1631- Las Michelsen †1666+.
Lars Michelsen ses indirekte i 1631 som far til Christen Lauridsen i dommen nedenfor, han er allerede i 1631 ejeren af kirketienden åbenbart (Viborg Landstings Dombog 1631.01.15) :

... var skikket Peder Jensen i Skarrild og havde stævnet Oluf Christensen i Ronum for en dele, han lader sig af berømme, han nogen tid siden til Hammerum herreds ting over ham forhvervet har, anlangende nogen kirketiende, Peder Jensen skulle reste med til ham at udgive på Skarrild kirkes vegne, uanseet ikke skal kan bevises, Peder Jensen skal reste med tiende til ham eller fornævnte kirke, så mødte Oluf Christensen med samme delsbrev af Hammerum herreds ting 18/7 1629, bemeldende Christen Lauritsen i Ronum på sin fars {antaget at være Las Michelsen} vegne iblandt andet at have ladet fordele Peder Beg for rug 4 skæpper: så og efterdi der tvistes om Peder Jensen er pligtig samme rug at betale eller ej, og ikke nogen dom tilforn til Hjemtinget derom er udganget, men Peder Jensen dog før er delt blevet, da finder vi efter sådan lejlighed Peder Jensen af den dele kvit at være.

Las Michelsen var 1660-66 kirkeværge for kirken, som Skarrild kirkes regnskabsbog fortæller. I 1660 havde han Skarrild sogns kirketiende i fæste sammen med præsten i Skarrild og Arnborg Peder Pedersen Sommer.
Dommen synes at sige at Oluf Christensen i 1631 havde del i kirketienden.
Set barn:
Christen Lauridsen *1613c-
Ses i Viborg Landstings dom den 15. januar 1631.

1683- — 1705+ Jens Jensen *1660cc- †1705+.
Jens Jensen ses i Markbogen 1683, hvor ejeren er sognepræst Ølstrup og Hover Niels Kjeldsen Ulfborg. I skiftet efter præsten i 1687 overgår Ronnum til søsteren Karen Kjeldsdatter, der er gift med sognepræst i Hvorning Mourids Olesen. Jens Jensen repræsenterer i 1692 en anden søsters, Anne Kjeldsdatters, interesser om gods (vel Nørre Karstoft) og jord i Skarrild på Hammerum herreds ting.
Jens Jensen ses igen i skødet 1705.07.16 fra en mand i Vinkel til Peder Madsen Lillelund.

1713- — 1725+ Peder Pedersen Ronnum den Ældre *1672cc †1759.05.12 Ronnum (87 år).
Gift med hans kone *1690c †1761.08.28 Ronnum.
Ses første gang i skiftet efter Peder Olufsen i Silstrup, Skarrild 1713.07.04.
Kendt barn:
Peder Pedersen Ronnum den Yngre *1703c, overtager gården, se nedenfor.
Simuleret Folketælling 1743 Ronnum Peder Pedersen Ronnum Ejer: Lichtenberg
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1743100Peder Pedersen Ronnum den Ældre 58cc1744 juli er ejeren Birkedommer Paaske i Hastrup Mølle.1685cc  1759 Ronnum Skarrild  
dat. 98? Pedersdatter12+ 1731- Ronnum Skarrild   
søn174398Peder Pedersen Ronnum den Yngre40c 1703c Ronnum Skarrild 1791 Søby- Mellem Rind. Gift 1. Maren Nielsdatter af Øvig, 2. med Malene Knudsdatter. Overtager gården, flytter 1770c til Mellem Søby, Rind.
søn 98? Pedersen 1 Søn til som er Skoleholder j Sognet.1723- Ronnum Skarrild  Ingen skoleholder Pedersen i 1743 identificeret.


1741- Peder Pedersen Ronnum den Yngre *1703c †1791.10.27 Søby, Rind (ved datter Maren), søn af formand.
Gift 1. med Maren Nielsdatter *1729.04.03 Øvig †1765.12.18 Ronnum datter af Niels Nielsen *1697c †1771 Øvig og Johanne Pedersdatter *1709c †1750.08.22 (skifte) Øvig.
Gift 2. med Malene (Magdalene) Knudsdatter *1717c †1784.07.12 Mellem Søby, Rind.
I 1753 er han vurderingsmand i Nørre Karstoft i skiftet efter Peder Paaske. Dette i øvrigt sammen med aftægtsmanden Christen Nielsen på den anden gård i Ronnum.
Familien flytter til Mellem Søby i Rind sogn 1771+. Han ses som fadder i Mellem Søby 1774.
En Kirsten Pedersdatter får i 1774 i Mellem Søby en søn Peder med udlagt barnefader Niels Gjødesen i Mellem Søby. Peder Ronnums kone bærer og Peder Ronnum er fadder. Kirsten Pedersdatter kan formodes at være datter af Peder Ronnum.
Børn:
Christen Pedersen *1750c (ikke set døbt i Skarrild) †1765.12.18 Ronnum, 16 år.
?Ane Pedersdatter *1750c †1774.01.29 Ronnum, 24 år.
Maren Pedersdatter *1760.07.20 Ronnum, konf. 1778 Rind.
Gift 1784.11.19 i Rind med af Borup, Brande Palle Nielsen *1749c ?Borup.
FT 1787 bosat Mellem Søby, Rind. FT 1801 kaldet Peder Nielsen.
Børn:
Kirsten Marie Pedersdatter *1788 Mellem Søby †1802.05c.
Maren Margrethe *1782 †5 uger, tvilling.
Niels *1785 †7 uger, tvilling.
Niels *1791 †10 uger.
Peder Pedersen *1761.12.26 Ronnum.
Johanne *1764.11.04 Ronnum †1764.12.03 14 dage gammel.
Niels Pedersen *1765.12.22 Ronnum, konf. 1783 i Rind.

Hele gården, 8 0 2 0
1770c Søren Pedersen Ronnum *1732c ?Sigten, Bording †1805.01.02 Ronnum.
Gift 1. 1758.07.16 i Them kaldet Søren Pederss fra Seiten (Sigten) i Bording sogn med enken efter Peder Simonsen (to børn) Maren Rasmusdatter *1717.12c †1788.04.04 Ronnum.
Gift 2. 1792.10.07 i Skarrild med Anne Marie Andersdatter *1758.03.22 Nørre Green, Skarrild †1833.04.10 Nørre Green datter af Anders Nielsen *1728c †1776.03.17 (skifte) Grene og Maren Andersdatter *1726.10.27 Grene †1797 Skarrild.
Søren Pedersen Ronnums 1. kone Maren Rasmusdatter har i 1788 i skiftet efter hende en søn Simon Pedersen i Kbh. og en datter Maren Pedersdatter gift med skoflikker Christen Nielsen Hove i Sønder Felding. Søren Pedersen er ikke fra Skarrild.
Søren Pedersen Sigten skrives i 1758, da han gifter sig med hans 1. kone i Them, af Sigten i Bording sogn, hvor han muligvis er født (tak til Ruth Neumeister 2017). Han kaldes i Skarrild altid Ronnum ikke Sigten.
Them kirkebog 1758, AO opslag 360:

d 16 Jul trolovet Søren Pederss fra Seiten (Sigten) i Bording Sogn og Maren Rasmusd af Them deris Forlover vare Thomas Dreier og Hagen Skræder bege af Them.
d 8 Decembr blev Søren Pederss og Maren Rasmusd fra Seiten i Bording Sogn viede.

Søren Pedersen Ronnum kommer først til Skarrild i 1770, har altså boet 1758-69 i et andet sogn.
Anders Pallesen købte hans gård til selveje vel 1762 af Poul Østergaard på Nørre Karstoft. Han sælger den i april 1770 til Søren Pedersen.
Peder Pedersen den Yngre købte april 1762 hans gård til selveje af Poul Østergaard på Nørre Karstoft og solgte den i maj 1773 videre til hans nabo Søren Pedersen Ronnum, der dermed kom til at eje hele gården.
I skiftet efter Maren Rasmusdatter 1788 ses, at Ronnum var en stor og rig gård med hartkorn 8 0 2 2 værdi 350 rigsdaler. Besætningen var rigtig stor: 2 heste, 7 køer, 4 stude, 9 ungnød, 70 får, 20 lam og 10 geder og bukke.
Søren Ronnum handlede med gårde.
DatoHvadRigsdalerHartkornBeskrivelse
1770.04.26 købt 195 4 0 1 1 Gaard i Paarup By, Assing
1770.08.26købt4 0 1 1Østre gård i Ronnum af Anders Pallesen.
1770.08.26 købt 195 3 0 0 2 Gaard i Paarup By, Assing
1771.04.22 solgt - 0 4 0 0 Et sted i Paarup, Assing til Peder Pedersen Fruergaard (af Sønder Felding).
1773.05.01købt4 0 1 1Vestre gård i Ronnum af Peder Pedersen den Yngre.
1775.06.20 købt 21 0 0 5 1 Hus i Silstrup, Skarrild.
1775.12.06 købt 63 - 2de og 4de part i Ronnum, Skarrild.
1775.12.09 solgt - 3 1 0 5 Halve Søndergaard i Gammel Arnborg til Niels Madsen Skovbjerg.
1776.06.01 solgt 76 0 5 2 0 Sted i Gammel Arnborg til Christen Nielsen.
1776.07.25 købt ?1 2s ?0 ¾ 0 0 ¼ part i Skarrild Grene.
1784.06.04 købt 60 - Et stykke eng fra Peder Andersen, Lille Hjøllund, Arnborg til Søren Ronnum.
1784.09.28 købt - - Gaard i Skarrild Grene, auktionsskøde.
1784.10.02 købt - - Gaard i Skarrild Grene, auktionsskøde.
1785.06.11 udlån 120 - Lånt af Søren Ronnum til Thomas Madsen, Lille Hjøllund, Arnborg.
I 1782 er han til auktion i Usseltoft i Brande og man kan se hvilken købekraft manden har:

AntalBeskrivelseRigsdalerMarkSkil.
12 faar med lam og 7 faar 10 1 2
ploug med tilbehør lydl 4
en hør le lydl 2
3 hamre og harested 1 6
1 ringere Hæst tøy 1 6
1 par hæste dækkener lydl 5
1 endnu mindre kar med Jerngjord 2 1
1 brun vælt lydl 15
noget andt jærn 1 14
3 Forker 1 6
1 gamelt Skiæppe 7
I ALT 16

Maren Rasmusdatter børn med 1. mand Peder Simonsen (se tråd) vel søn af Simon Andersen (fadder 1745):
Maren Pedersdatter *1745.05.23 Them †1801+
Trolovet 1779.02.02 i Borris med enkemand skoflikker Christen Nielsen Hove *1737c.
I skiftet 1788 i Sønder Felding. I FT 1787 i Mindstegaard. I FT 1801 i Vesterbjerre, Sønder Felding, hvor hun beskrives som væverske.
Simon Pedersen *1748c (ikke set født i Them).
I skiftet 1788 i Kbh. 40 år gammel. Ikke identificeret i FT 1787 Kbh.
Søren Pedersens børn med 2. kone Anne Marie Andersdatter:
Dødfødt 1793.
Peder Sørensen *1795.09.11 Ronnum †1857.04.19 Døvling, Skarrild.
Gift 1819.11.07 med Mette Jensdatter *1799.03.25 Tarp, Brande †1874.05.04 Ronnum datter af Jens Pedersen Kiergaard/Nedergaard *1763.02.06 Adsbøl, Strellev †1821.11.13 Døvling og Maren Pedersdatter *1756.02.01 Nørtarp, Strellev †1836.07.11 Døvling.
Maren Sørensdatter *1797.04.26 Ronnum †1877.05.03 Assing.
Gift 1816.11.09 i Skarrild med enkemand Jens Andersen (Paarup) *1781c Hvollig, Borris †1863.03.09 (fattiglem) Bukkær, Assing søn af Anders Jensen *1728.09.29 Bølling, Borris †1814.04.07 Bølling og Voldborg Andersdatter *1747.09.29? Borris †1815.12.22 Borris.
Jens Andersen fik i 1812 skøde på Søndergaard i Paarup Assing, men handelen annuleres. Han var gift to gange: 1. gang 1814 i Assing med Lars Jensen Gaardsvigs enke Karen Rasmusdatter †1815.07.01 Paarup, 2. gang med Maren Sørensdatter ovenfor.
Parret bor først i Paarup i Assing sogn men flytter i 1820 til Grene i Skarrild sogn, hvor Maren Sørensdatter kommer fra. I 1828 flytter de tilbage til Paarup i Assing sogn, hvor de får et sted, der ejes af Assing sogn. I 1855, da han er 76, magter Jens Andersen forståeligt ikke mere at drive stedet.
(Tak til Ruth Neumeister 2017).
Børn:
Søren *1817.10.12 Paarup, Assing †1823.11.13 Grene Skarrild 6 år gammel.
Anders Jensen *1819.09.05 Paarup Assing.
FT 1840 Skrædder hjemme i Harreskov, Assing.
Karen Jensdatter *1821.07.21 Grene, Skarrild.
FT 1840 Skrædder hjemme i Harreskov, Assing.
Jens Søndergaard Jensen *1823.07.12 Grene,Skarrild.
Voldborg Marie Jensdatter *1825.09.06 Grene,Skarrild.
Søren Jensen Ronnum *1827.12.16 Grene,Skarrild.
FT 1855 snedker hejmme i Harreskov, Assing.
Folketælling 1787 Ronnum Søren Pedersen   1.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer mand 1Søren Pedersen Ronnum521732c  1805 Ronnum Skarrild Skifte.
kone 1 2Maren Rasmusdatter701717c  1788 Ronnum Skarrild Hun var 1. gang gift med Peder Simonsen med to børn.
kones dat. dat. Anne Marie Christensdatter61781c   Den formodede fader set 1788 Christen Nielsen Hove i Sønder Felding gift med Maren Pedersdatter datter af Maren Rasmusdatters og Peder Simonsen. Denne pige Anne Marie ikke set født i Sønder Felding, Skarrild, Arnborg, Sønder Omme eller Brande.
tj-pige Maren Sørensdatter321755c    
tj-karl uJens Blæsbjerg641723c   Af Brejning sogn, hvor konen er. Ikke Blæsbjerg i Brande sogn. Konen ikke identificeret.
tj-dreng Erik Pedersen91778c   Ikke set født i Skarrild, Arnborg eller Brande.

Folketælling 1801 Ronnum Søren Pedersen Ronnum   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 2Søren Pedersen Ronnum681732c  1805 Ronnum Skarrild Skifte.
kone 21Anne Marie Andersdatter431758 Nørre Grene Skarrild 1833 Nørre Grene Skarrild Dåb nr.2277
*1758.03.22 Nørre Green, Skarrild †1833.04.10 Nørre Green
søn Peder Sørensen61795 Ronnum Skarrild 1857 Døvling Skarrild *1795.09.11 Ronnum †1857.04.19 Døvling, Skarrild.
dat. Maren Sørensdatter41797 Ronnum Skarrild 1877 Assing *1797.04.26 Ronnum †1877.05.03 Assing
tj-karl Peder Christian Larsen231778 Hessekvig Skarrild  Dåb nr.2461
*1778.09.27.
tj-pige Anne Marie Villadsdatter221779c    
tj-pige Marianne Pedersdatter141786c   Ikke set født i Skarrrild.


1805 Jens Andersen Traberg *1770c Traberg, Borbjerg †1845 Assing? søn af Anders Bertelsen *1721c og Edel Jensdatter *1741c.
Gift 1. 1805.07.08 i Skarrild med Anne Marie Andersdatter enke efter formand, se ovenfor, skilt.
Gift 2. 1811c (ikke i Skarrild) med Lydia Birgitte Hegelahr *1784.08.24 Skarrild Præstegaard datter af præst i Skarrild og Arnborg Nicolaus Hegelahr *1746 Hassing †1822.02.23 Gjellerup og Maren Andersdatter Skovby *1744.08.16 Skovby, Ikast †1811.08.31 Skarrild.
I FT 1845 i Mikkelborg et hus i Assing med to børn Hjemme Sidsel 31 og Ane Elisabeth 19 begge almisselemmer.
Barn før ægtesskab:
Christian Gudum Jensen *1810 Ronnum, Skarrild.
Kaldes i FT 1850 Møllebygger og bor ugift i Lundsgaard, Skarrild. Måske er denne Christian Gudum død ung, og Christian Gudum der ses i FT 1834 Mosgaard, Assing *1818c.
Kendte børn efter ægtesskab:
Maren Jensdatter Traberg *1812c.
Gift 1832c i Olling, Assing med blytækker Just Christensen Thorning *1805c.
Entreprenør ved Clasonsborg i Skarrild, da fabrikken blev bygget 1837. Marens bror Christian Gudum lærte blystøbning ved ham (H. P. Hansen).
Sidsel Skogaard Traberg *1814c FT 1845 almisselem ved forældrene.
Nicoline Hegelahr Traberg *1815c.
Gift 1846c med Christian Bertelsen *1824c Ringkøbing.
FT 1855 bosat i et hus i Vesterby, Rindom.
Johanne Jensdatter Traberg *1823c Assing.
Gift 1846c med gårdmand Terkel Nielsen *1825c Rindom.
FT 1860 bosat i en gård i Rindom.
Ane Elisabeth Traberg *1826c FT 1845 almisselem ved forældrene.

1812 Peder Pedersen (Gammelgaard) *1765c Egvad †1848.01.17 Ronnum søn af Peder Pedersen *1730c Egvad †1810 Gammelgaard, Skarrild og Karen Nielsdatter *1730c Lyne †1811 Gammelgaard.
Gift 1793- (ikke set i Skarrild) med Else Terkelsdatter *1774.07.26 Sønder Karstoft, Skarrild †1848.03.19 Ronnum datter af Terkel Jensen *1747c †1820.12.14 Sønder Karstoft og Anne Jensdatter *1743c †1830.02.08 Sønder Karstoft.
Han var sognefoged fra før 1799 og til efter 1820, hvor følgende fandt sted. Rakkeren Johannes Axelsen må have stjålet en del i Skarrild, for han skal bevogtes i Uhre i Ikast sogn, hvor han er blevet sat fast med håndjærn, på Skarrilds bekostning. Herredsfogeden har beordret, at han skal bevogtes af tre mænd.
Fra søndag (påskesøndag 2. april 1820) middag til mandag middag bestrides vagtholdet arrangeret af Peder Gammelgaard i Ronnum, Niels Christian Hauge på Nørre Karstoft og Laust Christian i Egebjerg, fra mandag til tirsdag middag af Erik Terkelsen og Knud Jensen i Sønder Karstoft og Laust Bektoft i Bektoft altsammen i Skarrild sogn.
Påskedag kom Ib Pedersen, Peder Gammelgaards søn, fra Ronnum og en tjenestekarl fra Nørre Karstoft til indsidder Christen Olesen i Østerhøgild Hus i Rind, som trængte hårdt til at tjene en skilling. Han påtog sig at leje to mænd til for i alt 3 Rigsbankmark og mad til to dage og tre lys (vel tællelys). De to mænd var gårdmand Jens Pedersen Bjerg i Ikast og indsidder Niels Nielsen Tyvkjær af Lægsgaard. Mandag aften klagede Jens Bjerg, der var over 80, over smerter i øjnene og lagde sig til at sove i et kammer, mens Niels Tyvkær sagde han kunne selv holde vagten. I vidneudsagnene nævnes Christen Olesen ikke som tilstedeværende i huset, der var altså kun to mand om vagten, ikke tre. Niels Tyvkær forklarer at Jens Bjerg og ham mente det kunne de to sagtens selv klare.
Klokken 4 er tællelyset brændt ud og Niels Tyvkær går ud i køkkenet for tænde et nyt og lægge tørv på. Han går så ud af huset vel i et ærende højest et halvt kvarter, kommer tilbage og ser at arrestantens tøj er væk. Han vækker ikke de andre, slår ikke alarm, men løber ud af huset for at indhente den undvigne — her bliver man studsig, forklaringen hænger ikke godt sammen. Først kl. 5, da Jens Bjergs datter kommer til huset, slås alarm, men Johannes Axelsen er ganske væk.
Christen Olesen, Niels Tyvkær og Jens Bjerg bliver grundigt forhørt på herredscontoret i Højris i Ikast, hvordan dette kunne gå til. Det nævnes ikke, hvorfor Johannes Axelsen blev arresteret.
Børn:
Terkel Peder *1793.09.09 Gammelgaard.
Ib Pedersen *1795.05.06 Gammelgaard †1862.04.13 Heesgaard, Skarrild.
Gift 1821.05.05 i Arnborg med Ane Christensdatter *1788.09.07 Toxvig †1848.10.09 Heesgaard, Skarrild datter af Christen Mikkelsen *1744 Toxvig †1809 Toxvig og Anne Marie Pedersdatter *1756c Store Sandfeld, Brande †1843 Toxvig.
Ib Pedersen ses 1820 som bud i sagen om rakkeren Johannes Axelsen, se ovenfor.
Gårdmand i Heesgaard i Skarrild sogn.
Bodil Katrine *1797.09c Gammelgaard.
Anne *1799.11.29 Gammelgaard. FT 1834 hjemme i Ronnum.
Peder *1802.04.08 Gammelgaard. FT 1834 hjemme i Ronnum
Niels *1804.03.07 Gammelgaard. FT 1834 hjemme i Ronnum.
Peder Chrisitan Pedersen *1807.01.20 Gammelgaard.
Gift med Mette Katrine Knudsdatter *1815c Skarrild
FT 1834 hjemme i Ronnum.
Sete børn:
Knud Kristian Pedersen *1850.03.04 Ronnum, Skarrild †1899.07.28 Sønder Askær, Brande.
Gift 1873.12.13 i Brande med Jensine Jeppesen *1849.07.13 Sønder Askær †1922.01.24 Brande datter Jeppe Jensen *1817 Sønder Askær †1884 Sønder Askær og Maren Nielsdatter *1818 Uhre, Brande †1902 Sønder Askær.
Overtager hendes fødegård Sønder Askær matr. 2A i Brande.
Karen Brasch *1808.11.18 Gammelgaard.
Knud Pedersen *1810.03.13 Gammelgaard, overtager Ronnum, se nedenfor.
Else Marie Pedersdatter *1812.09.02 Ronnum.
Jens Jørgen Pedersen *1816.12.13 Ronnum, tjener FT 1840 ved broderen Knud.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen.
1841.01.23 Knud Pedersen *1810.03.13 Gammelgaard, Skarrild †1889.02.24 Ronnum søn af formand.
Gift 1841.10.14 i Skarrild med Birte Iversdatter *1816.07.30 Hesselvig, Skarrild †1897.06.13 Ronnum datter af sognefoged Iver Olesen Hesselvig *1779.06.27 Skovsende, Sønder Omme og Ane Malene/Lone Lauridsdatter *1785.06.28 Elkær, Skarrild datter af Laurids Jensen Elkær *1750c og Birgitte Bendtsdatter *1755 (far Bendt Jensen).
Børn:
Peder Knudsen *1842c Ronnum.
Iver Knudsen *1844c Ronnum.
Else Kirstine Knudsen *1848c Ronnum, overtager gården, se nedenfor.

1877c Niels Lauridsen *1851.07.10 Gammel Arnborg †1920.04.27 Ronnum, Skarrild søn af Laurids Nielsen *1803.09.04 Gammel Arnborg †1884.10.12 Gammel Arnborg.
Gift 1877.09.27 i Skarrild med Else Kirstine Knudsen *1848.02.29 Ronnum †1920.04.27 Ronnum datter af formand.
Gårdmand matr. 13 Green ejerlav, Ronnum, Skarrild.
Niels Lauridsen har gården usædvanligt længe nemlig 40 år.
Børn:
Birgitte Lauersen *1880.01.23 Ronnum, tvilling †1952.01.06 Plejehjemmet i Give (begravet Skarrild).
Maren Lauersen *1880.01.23 Ronnum, tvilling †1959.05.26 De gamles Hjem, Herning sogn (begravet Skarrild).
FT 1901 væverske.
Husbestyrerinde flere steder. Ugift.
Knud *1878.05.25 Ronnum †1879.04.23 elleve måneder gammel.
Knud Ronnum Lauersen *1886.09.27 Ronnum overtager gården, se nedenfor.
Laust Peder Lauersen *1891.04.27 Ronnum.
FT 1901 hyrde.
Får 1912 gård matr. 13P udstykket fra faderens gård matr. 13A, det egentlige Ronnum. Se nedenfor.

Grene ejerlav, Ronnum, 13A hartkorn 1 5 2 ½.
1917.11.08 Knud Ronnum Lauersen *1886.09.27 Ronnum †1968.06.06 Ronnum søn af formand.
FT 1901 hyrde.
Gårdmand matr. 13a Green, Ronnum, Skarrild sogn. Ugift.

Matr. 13P Ronnum hartkorn 1 0 1 2¼.
1912.09.19 Laurids Peder Lauesen *1890.04.27 Ronnum †1969.06.01 Ronnum søn af Niels Lauridsen på matr. 13A, se ovenfor.
Gift 1912.10.30 i Arnborg sogn med Ane Marie Madsen *1880.09.11 Vestre Kirkegaards Mark, Arnborg †1954.02.14 Ronnum datter af husmand af Vestre Kirkegaard Peder Madsen *1836.02.19> Gottenborg, Arnborg †1921.05.25 Ronnum og Kjerstine Pedersen *1840.05.21 Ronnum †1918.08.29 Ronnum.
Hartkornet svarer til omkring 50 tønder land.
Gårdmand matr. 13P Green, Ronnum, Skarrild sogn.

6 Andet

SILSTRUP
1 Introduktion Silstrup
Navnet ses første gang 1648 som Sielstrup i følge TRAP, hvor den del af Silstrup længst væk fra Skjern Å mod vest kaldes Skarrild Overby. Pilgaard, der her er først som selvstændig gård, hører til denne del af Silstrup.
I Markbogen 1683 siges Sielstrup By at være 4 boel:
1.
Olle Nelsen
Jenß Christensen
til hør her Niels {præst Niels Kjelsen Ølstrup} i Ølstrup og Haauer Sogne
2.
Knud Christensen
Jacob Christensen
til hør Matis Lime i fridericia
3.
Christen Tomsen
Christen Christensen
Her Niels i Øllstrup og Haaurs Sogne
4.
Tomaß Nielsen
Nielß Tomasen
Her Niels i Øllstrup og Haaurs Sogne.

Lader Maalle i Kiebech og Skarild Vand Møller
2 Silstrup By generelt
3 Fæsterliste Silstrup By
4 Ejerliste Silstrup By
5 Familier med børn Silstrup By
Det halve af hartkorn 2 4 0 2. Første halvgård.
1683- Jens Christensen

Det halve af hartkorn 2 4 0 2. Anden halvgård.
1660cc Oluf Nielsen †1691- Silstrup.
Gift med Birtte Andersdatter †1692+
Hammerums Tingbog 5. dec. 1691 (Jørn Jensens abstrakter):

5. dec Peder Pedersen Høgsvig boende i Døvling, 2 kaldsmænd Jørgen Knudsen og Niels Madsen i Tjørring, varslet afgangne Ole Nielsen i Silstrup hans enke og arvinger, Peder Olesen, og Niels Olesen vedr. Ole Nielsens skyld til Peder Høgsvig 80 rdl som han var lovet i medgift med Johanne Olesdatter.

De 80 rigsdaler er blevet ham betalt samme måned som det ses:

1692 9. jan Peder Pedersen Høgsvig nu boende i Vester Døvling i Skarrild sogn i hånd tog sin hustrus broder Niels Olesen i Silstrup og gav på sin hustru Johanne Olesdatters vegne fuldkommen afkald efter hendes salige forældre Ole Nielsen i Silstrup, og Birgete Andersdatter. Havde fået fuld betaling af Niels Olesen og Peder Olesen.

Desvidere den 23. april 1692:

1692 23. apr For retten Peder Pedersen Høgsvig i Døvling, varselsmænd Mads Jensen Tjørring og Jens Jensen af Sivebæk, varslet Peder Pedersens søskende samt hans hustrus moder og bror. Jep Pedersen i Tjørring, Maren Pedersdatter i Sivebæk med hendes lavværge, Kirsten Pedersdatter Laurs Jørgensens i Lillelund, såvelsom hans børn Ole Pedersen, Per Pedersen, Jens Pedersen, Anders Pedersen, Anne Pedersdatter, Maren Pedersdatter, de umyndige med deres lavværge, også varslet hans hustrus moder Birgitte Andersdatter enke efter Ole Nielsen i Silstrup med hendes lavværge, Peder Olesen og Niels Olesen sst. vedr lovbud på den anpart selvejer bundegård i Tjørring han selv har påboet. Afhændes til hans kommende svoger Niels Christensen med hans datter Birgete Pedersdatter en 1/4 part på nær en 1/15 del af den hele gård kaldet Østergård. I dag 1. ting. .

Peder Pedersen Høgvig, der før boede i Tjørring sogn bor nu i 1692 i Vester Døvling i Skarrild Han ejede en del af en gaard i Tjørring, som han sælger i 1692 og maa derfor informere alle hans mors arvinger at de kan tage stilling til det. Hans søskende må være:
Jep Pedersen i Tjørring
Maren Pedersdatter i Sivebæk i Tjørring sogn
Kirsten Pedersdatter gift med Laurs Jørgensen i Lillelund i Herning sogn
Når man tager dette sammen med skifterne efter Oluf Nielsens sønner Peder 1713 og Niels 1725 har man meget af familie beskrevet.
Børn:
Johanne Olufsdatter.
Gift med Peder Pedersen Høgsvig.
Først bosat i en gård han ejer en andel af i Tjørring sogn, men flytter i 1792 til Vester Døvling i Skarrild sogn, hendes fødesogn.
Peder Olufsen †1713 Silstrup
Børn:
Birgitte *1695c †1712c Silstrup.
Anne Pedersdatter *1698c Silstrup
Oluf Pedersen *1702c silstrup, fadder 1737
Anders *1710, silstrup, vanfør.
Niels Olufsen *1675cc Silstrup †1725 Silstrup overtager fæstet, se nedenfor.
1695cc Niels Olufsen *1675cc Silstrup †1725 Silstrup.
Gift med Else Jensdatter †1725+.
Der er skifte efter Niels Olufsen i 1725:

62 Niels Olufsen i Silstrup i Skarrild sogn. 19.6.1725, fol.13B. E: Else Jensdatter. LV: Peder Pedersen i Ronnum i Skarrild sogn. B: Birgitte g.m. Jens Bentsen i Silstrup, Mette g.m. Mads Lauridsen i Skovbjerg i [Sønder] Felding sogn, Anne 22, Lisbeth 18.

Børn:
Birgitte Nielsdatter *1695cc Silstrup, gift med eftermand, se nedenfor.
Mette Nielsdatter *1700c- Silstrup †1749+ (ses i dåb #2208 i 1749).
Gift med Mads Lauridsen *1690c †1759 Skovbjerg, Sønder Felding.
I Skovbjerg i Sønder Felding, hans fødegård.
Kendte børn:
Niels Madsen Skovbjerg *1730.04.06 Skovbjerg †1799 Gammel Arnborg.
Gift med Ane Marie Jensdatter *1729c (ikke i Arnborg kirkebog) †1799 Gammel Arnborg.
Bosat Gammel Arnborg.
Mette Madsdatter*1745cc †1797 Velhusted, Assing.
Gift med Troels Andersen *1737c †1801 Olling Assing.
Bosat Assing.
Anne Nielsdatter *1703c, lever 1725.
Elisabeth Nielsdatter *1707c †1750.02.18 Filskov.
Gift 1726 i Skarrild med Anders Nielsen *1691.04.19 Filskov Sønder Omme †1763.08.03 Filskov søn af Niels Michelsen †1723.11.07 Filskov og kone (navn ikke kendt men forkert identificeret i internettet, se nedenfor).
Bosat Assing. Ægteskabsbevilling 1726:

Anders Nielsen Filschov af Omme sogn i Ribe stift Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
F: 4: G: A: W at wi have bevilget og tilladt at Anders Nielsen Filschov af Omme sogn og Elisabeth Nielsdatter Selstrup af Skarrild sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste Hospital udgive såfremt de denne bevilling agter at nyde.
Frederiksborg den 16 september 1726.

Hendes alder skrives i 1750 ved begravelsen som 43 år, hvilket passer nøjagtig med aldersangivelsen i hendes fars skifte.
Anders Nielsens mors navn er blevet fejl udledt af faderlisten i dåb #2012 i Sønder Omme, hvor der står "Niels Michelsøns hustru" på en linie og "gunder Mødbierg" på den næste hvilket betyder Niels Michelsøns kone var en fadder og Gunder Mødbierg en anden fadder. Gunder Mødbjerg hed Olesdatter og gifter sig 1687 med Tøger Lassen af Bøvl, Sønder Omme.
1725 Jens Bennetsen †1747 Silstrup.
Gift med Birgitte Nielsdatter *1695cc †1751+ (fadder ved sønnen 1751) datter af formand.
Jens og Birgitte får mindst et barn før kirkebogen begynder. I skattemandtallet 1743 har de to børn over 12 hjemme, disse formodes at være sønnen Bent og datteren Maren, der menes set i Silstrup 1749.
Kendte Børn:
Bent Jensen *1722c Silstrup overtager fæstet, se nedenfor.
Maren Jensdatter *1725.09.02 Silstrup.
Hun bærer formodentlig i dåb #2210 i 1749 broderen Bent Jensens søn Jens.
Else *1729.10.23 Silstrup †1730.01.11 ligget ihjel 6 uger gammel.
Niels Jensen *1730.10.22 Silstrup.
Samuel Jensen *1734.05.02 Silstrup.

1748 Bent Jensen *1722c Silstrup †1778.01.17 Øster Døvling, Skarrild søn af formand.
Gift 1748.07.22 i Sønder Omme med Mette Pedersdatter af Bøvl *1717.06.24 Stakroge †1772.08.29 (55 år) Øster Døvling datter af Peder Christensen (ikke som i internettet datter af Peder Graversen gift 1703.01.02 i Bøvl med Mette Villadsdatter, deres datter Mette *1715.05.05 opprimeret 1715.06.20).
Så vidt det kan ses går gården ud af familien idet Bent Jensen flytter til Døvling før 1762, hvor han ses som fadder der.
Børn:
Jens Bentsen *1749.11.09 Silstrup.
Gift 1779c med Kirsten Marie Christensdatter *1751c †1810.03.10 Døvling.
Gård i Døvling vel overtaget efter faderen, selvejer i FT 1787. Kirsten Marie ikke set født i Skarrild.
Anne Malene Bentsdatter *1751.05.02 Silstrup.
Peder Bentsen *1753.07.13 Silstrup.
Birte Bentsdatter *1755.05.19 Silstrup †1848.12.24 Elkær Skarrild.
Gift med Laurids Jensen *1752.05.20 Bøvl, Sønder Omme †1820.10.06 Elkær, Skarrild søn af Jens Andersen *1720.10.20 Bøvl †1792.06.05 Sønder Karstoft, Skarrild (søn af Anders Thomsen *1690c †1743.03.10 Bøvl og gift med enke Kirsten Hansdatter *1685.07.26 Bøvl Kirstens far Hans Lauridsen Smed) og Anne Terkelsdatter *1717.11.07 Omvraa, Sønder Omme †1778.07.18 Sønder Omme (datter af Terkel Knudsen *1675c Dover, Lintrup sogn, Ribe amt †1745.01.08 Omvraa og Margrethe Pedersdatter *1685 ?Agersig, Assing †1721.03.26 Omvraa).
Else Bentsdatter *1758.08.06 Silstrup †1829 Skibbild, Arnborg.
Gift 1793.10.20 i Skarrild med Jens Christensen *1768.06.02 Tovdal, Arnborg †1826 Skibbild, Arnborg søn af Christen Poulsen Tovdal *1715c †1798.04.29 Døvling, Skarrild og Bodil Christensdatter *1725.07.01 Faster †1800.01.09 Tovdal, Arnborg
Hun tjener i FT 1787 ved broder Jens Bentsen i Døvling, 29.


En gård, hartkorn 2 4 1 1:
1781 Niels Nielsen Ronnum *1752.09.10 Ronnum, Skarrild †1812.01.17 Silstrup søn af Niels Christensen *1715cc Ronnum †1792 Silstrup og Kierstine Nielsdatter *1720c Brandholm, Brande †1782 Ronnum.
Gift af Hesselvig 1781.10.02 i Skarrild med Sidsel Christensdatter *1749.02.09 Pindvig †1815.10.18 Silstrup datter af Christen Pedersen Pindvig *1717c †1765.10.05 Pindvig.
Børn:
Kirsten Nielsdatter *1782.08.09 Silstrup, overtager gården, se nedenfor.
Niels Nielsen *1784.11.20 Silstrup. Ses FT 1801 hjemme.
Maren Nielsdatter *1788.11.09 Silstrup. Ses FT 1801 hjemme.
Johanne *1792.09.06 Silstrup †10 uger gammel.
Folketælling 1787 Silstrup Niels Nielsen Ronnum   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- Ejer- Bonde mand 1Niels Nielsen Ronnum den Yngre401752 Ronnum Skarrild 1812 Silstrup  Dåb nr.2231
*1752.09.10
kone 1Sidsel Christensdatter411749 Pindvig Skarrild 1815 Silstrup Skarrild  Dåb nr.2203
*1749.02.09.
dat. Kirsten Nielsdatter51782 Silstrup Skarrild 1847 Silstrup Skarrild Dåb nr.2499
*1782.08.09
søn Niels Nielsen31784 Silstrup Skarrild  Dåb nr.2529
*1784.11.20.
mands far 1eNiels Christensen Ronnum den Ældre711716c Ronnum Skarrild 1792 Silstrup Skarrild I FT 1787 står original Niels Nielsen Ronnum Mandens Fader, Nielsen er original forkert.
inder- ste 1Anne Lauridsdatter721715c  1791 Silstrup Skarrild "givt fjerde gang men Manden Hans Jespersen er og har længe været i Sielland."

Folketælling 1801 Silstrup Niels Nielsen (Ronnum)   6te
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Niels Nielsen Ronnum den Yngre541752 Ronnum Skarrild 1812 Silstrup  Dåb nr.2231
*1752.09.10
kone 1Sidsel Christensdatter561749 Pindvig Skarrild 1815 Silstrup Skarrild  Dåb nr.2203
*1749.02.09.
søn Niels Nielsen171784 Silstrup Skarrild  Dåb nr.2529
*1784.11.20.
dat. Maren Nielsdatter121788 Silstrup Skarrild  Dåb nr.2566
*1788.10.06


1808 Jens Jensen *1781.09.16 Sønder Karstoft, Skarrrild †1846.12.19 Silstrup søn af Jens Jensen Pindvig *1745c og Anne Nielsdatter *1744c.
Gift 1808.10.09 i Arnborg med Kirsten Nielsdatter *1782.08.09 Silstrup †1847.11.28 Silstrup datter af formand.
Kendte Børn:
Jens Jensen *1811.04.21 Silstrup, overtager gården, se nedenfor.
Sidsel Kirstine Jensdatter *1813.0.09 Silstrup.
Ane Johanne Jensdatter *1818.10.30 Silstrup †1909.02.08 Overby, Sønder Felding.
Gift 1851.11.07 i Skarrild med Jens Christian Pedersen *1824.03.20 Gullestrup, Herning †1896.02.17 Overby søn af Peder Jespersen *1794.03.03 Over Kirkegaard, Assing †1878.03.18 Duedal, Borris og (gift 1817.04.02 Herning) 1. kone Abelone Christensdatter *1792.08.12 Herning †1854.01.15 Duedal.
De boede i:
Nørre Vium By 1854.
Duedal i Borris 1856-61.
Overby i Sønder Felding 1861+.

Udforsket 2018 af Holger Ejby Villadsen.
1843c Jens Jensen *1811.04.21 Silstrup †1884.04.28 Silstrup søn af formand.
Gift 1. 1843.04.17 i Vorgod med Ellen Pedersdatter *1813c Barde, Vorgod †Silstrup.
Gift 2. 1851.07.06 i Skarrild med Margrethe Rasmusdatter *1812 Skarrild Mølle †1859 Silstrup datter af Rasmus Nielsen Winde (Møller) *1785.03.10 Skarrild Mølle †1865 Skarrild og Johanne Pedersdatter *1788.07.22 Hesselvig †1869.02.11 Skarrild Mølle.
Gift 3. 1859.10.09 i Borris med Birthe Cathrine Nielsdatter *1814.07.26 Tjæreborg mark, Tjæreborg †1899.06.28 Skarrild By datter af Niels Nielsen senere i Stier, Borris.
Ingen børn set i nogen af de tre ægteskaber; Jens Jensen har ikke kunnet få børn.
I FT 1860 skrives Jens Jensen som aftægtsmand i et hus i Øster Silstrup, han er da 50 år gammel.
I FT 1870 beskrives han som jordbruger, vel nærmest husmand.
I FT 1880 bor Jens Jensen og Birte Katrine Nielsdatter ved Niels Peder Rasmussen.

Husmand i Over Silstrup:
1840c Mads Christian Pedersen Lustrup *1808.11.19 Gammelgaard Hus, Skarrild †1859.01.03 Over Silstrup søn af Christen Pedersen Lustrup *1751 Lustrup †1832 Grene, Skarrild og Maren Gødesdatter †1776.07.12 Lustrup.
Gift 1841.04.25 i Skarrild med Ellen Christine Olesdatter *1817.04.22 Lille Kragmose, Bølling †1906.01.10 Silstrup, Skarrild datter af Ole Andersen *1784.10.31 Stier, Borris †1871.01.27 Skarrild og Sophie Christensdatter *1792.01.22 i Borris †1874.10.07 Skarrild.
Mads Christian Lustrup er husmand, kirkesanger og skolelærer.
I FT 1855 har de et almisselem Sidsel Larsdatter *1814c i Snejbjerg boende.
I FT 1860 er Ellen Christine Olesdatter enke med fem børn hjemme i husmandsstedet.
I FT 1870 har Ellen Christine Olesdatters bror Niels Olesen Pilgaard overtaget stedet.
Det meste af dette er udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2017).
Børn:
Christiane Lustrup *1841.08.12 Silstrup †1932.04.23 Skarrild By.
Gift 1873.07.30 i Skarrild med husmand i Silstrup Thomas Christian Nielsen Birkebæk *1845.07.30 Birkebæk, Arnborg †1936.08.25 Skarrild By søn af Niels Nielsen Birkebæk *1805.07.24 Birkebæk, Arnborg †1896.02.02 Højkilde, Skarrild og Dorthea Pedersdatter *1805 †1855.01.07 Birkebæk.
Sofie Lustrup *1843.08.16 Lustrup †1902.11.27 Givskud By.
Gift 1878.06.14 i Hvejsel med købmand i Harresø og uddeler Givskud Brugsforening Laurids Jørgensen *1834.01.21 Fousing, Hvejsel †1915.12.18 Givskud By søn af Jørgen Laursen *1789c og Mette Katrine Pedersdatter *1796c.
Mette Kathrine Lustrup *1845.04.17 Silstrup †1928.03.02 Rabjerg Skole, Dejbjerg.
Gift 1870.10.30 Skarrild med Mads Christian Sørensen *1844.02.05 Paarup Hede, Assing †1938.02.17 Rabjerg gammel skole, Dejbjerg søn af Søren Hansen *1804c Vorbasse og Karen Boilesdatter *1811c Lønborg.
Gårdmand i Vorgod Hede, Vorgod sogn, dernæst i Gammelager, Ikast sogn, til sidst i Rabjerg, Dejbjerg sogn, hvor han opførte en mindre ejendom matr. 5D og 48 Ejerlav Bækbo i Dejbjerg omkring 1910, men flyttede snart efter til skole, hvor svigersønnen Anders Martinus Bækgaard var lærer.
Børn:
Karen Sørensen *1871.09.24 Præstegaardens Hede, Vorgod.
Gift med Anders Martinus Bækgaard *1874.02.02 Næstholtkær, Snejbjerg.
Omtales i Dejbjergbogen. Skolen nedlagt 1935, han købte skolen og boede der til 1948.
Søren Andreas Sørensen *1874.04.24 Vorgod †1936.06.15 Graasten, Aabenraa Amt.
Gift med Nielsine Sørensen *1869.10.08 Toftlund, Ikast †1934.09.19 Graasten.
Mads Christensen (Birkeland) Sørensen *1876.07.26 Vorgod Hede †1946.12.04 Tømmerup, Holbæk amt.
Gift medlærerinde Dagny Rasmussen *1883.07.18 Ellede, Raklev, Holbæk amt †1960.11.09 Tømmerum, Holbæk atm.
Ellen Christine Sørensen *1879.10.05 Vorgod Hede †1935.12.14 Mammen, Viborg amt.
Gift med lærer Laurids Emil Larsen *1879.11.19 Saxogade 1, Kbh. †1948.05.31 Mammen.
Christiane Lustrup *1847.03.13 Silstrup †1919.04.12 Gammelmark, Sønder Felding.
Gift Ole Christian Jakobsen *1840.05.15 Overby, Sønder Felding. †1932.06.06 Nederby, Sønder Felding søn af Jakob Andersen (Hvedde) *1791.12.02 Hvedde, Assing †1867 og Else Olesdatter *1803.03.04 Bøvling †1871.01.23 Assing.
Marie Juliane *1849.02.16 Skarrild †1849.03.21 Skarrild en måned gammel.
Marie Juliane Lustrup *1849.12.22 Silstrup †1911.06.30 Skarrild By.
Sypige Ft 1890 - 1911. Boede ved søster Chritiane Lustrup.
Elisa Ingeborg Lustrup *1852.12.10 Silstrup †1938.08.18 Overby, Sønder Felding.
Gift 1878.11.07 Sønder Felding med af Fiskbæk i Nørre Vium Niels Pedersen *1849.05.18 Hejnsvig, Ribe Amt †1931.08.03 Overby søn af Peder Nielsen *1819.09.30 Varde †1879.08.13 Hejnsvig og Lene Marie Iversen *1815c Pugelund, Vester Starup, Ribe amt.
Gårdmand i Fiskbæk i Nørre Vium derefter i Overby i Sønder Felding.
Oline Lustrup *1855.05.09 Silstrup †1921.06.24 Skarrild By.
Gift 1885.12.02 i Skaarild med Laurids Lauridsen *1859.02.17 Lille Hjøllung, Arnborg †1933.12.29 Nørre Grene, Skarrild søn af Laurids Nielsen *1810c Gjellerup og Abelone Larsdatter *1819.05.23 Arnborg.
Gårdmand i Grene Skarrild.
1860c Niels Olesen Pilgaard *1834.08.27 Pilgaard †1916.07.01 "Kæret ved Herning" begravet Skarrild søn af Ole Andersen *1784.10.31 Stier, Borris †1871.01.27 Skarrild og Sophie Christensdatter *1792.01.22 i Borris †1874.10.07 Skarrild.
Gift 1. 1864.09.24 i Nørre Vium med Ane Pedersen (Siig) *1837.12.15 Vester Herborg, Vorgod †1867.01.15 Over Silstrup, Skarrild datter af Peder Nielsen Siig *1814c Hover, Ringkøbing Amt og Else Hansdatter *1810c Hanning, Ringkøbing Amt.
Gift 2. 1867.11.12 i Skarrild med Ane Olesen *1841.02.05 Søndergaard, Skarrild By †1915.05.27 Gammel Arnborg datter af Ole Nielsen *1787.04.26 Skarrild Mølle (søn af Niels Rasmussen Winde og Margrethe Olufsdatter) og Birte Jensdatter *1815.12.14 Elkær, Skarrild (datter af Jens Lauridsen *1787c Skarrild og Ane Pedersdatter *1791.01.02 Hesselvig, Skarrild [datter af Peder Nielsen Hesselvig *1731c og Maren Christensdatter *1747c]).
Niels Olesen er bror til enken Ellen Christine Olesdatter.
Hans børn er udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2017.
Barn med 1. kone Ane Pedersen (Siig):
Ellen Christine *1864.12.26 Over Silstrup †1865.08.11 Silstrup 8 måneder gammel.
Barn med 2. kone Ane Olsen:
Ole Søndergaard Olesen *1868.08.25 i Over Silstrup †1948.01.13 i Fruerby, Sønder Felding.
Gift med Anna Therkelsen *1874.05.15 i Karstoft, Skarrild †1933.11.06 i Overby, Sønder Felding datter af gårdmand i Karstoft Jens Christian Therkelsen *1840.03.31 Møbjerg, Sønder Omme †1915.03.01 Haubjerg, Skarrild og Marie Andersen *1939.03.11 Bøvl, Sønder Omme †1926.06.02 Haubjerg.
Gårdmand i Overby i Sønder Felding.
Ole Christian Pilgaard Olesen *1869.11.08 i Over Silstrup †1942.12.31 i Skarrild.
Gift med Abelone Marie Arntsen *1875.04.09 i Lustrup, Skarrild †1966.03.08 i Skarrild datter af sognefoged og gårdmand af Lustrup, Arnt Jensen *1826.01.31 Skarrild †1904.08.23 Skarrild og Ane Kirstine Ovesen *1832.01.27 Arnborg †1916.07.02 Skarrild.
Husmand i Over Silstrup i Skarrild.
Andreas Siig *1871.05.02 i Over Silstrup †1872.01.28 otte måneder gammel.
Andreas Siig Olesen Pilgaard *1873.05.24 i Over Silstrup †1936.04.27 i Løgten, Skødstrup sogn, Randers Amt.
Gift 1908.12.15 i Skarrild med Elvtea Petrea Heesgaard *1885.03.24 i Heesgaard, Skarrild †1963.07.01 Amtssygehuset i Fredericia, Trinitatis sogn (bopæl: Nyboesgade 9, Vejle) datter af gårdmand af Heesgaard, Skarrild Christen Ibsen Heesgaard *1824.03.28 Skarrild †1900.02.25 Heesgaard og Maren Kirstine Nielsen *1837.08.31 Holtum, Arnborg †1929.12.23 Heesgaard.
Skilt. Han var Købmand i Skarrild, i Sinding og i Løgten, Skødstrup sogn, Randers amt.
Ellen Kirstine Olesen *1875.03.22 Over Silstrup †1964.07.26 Arnborg.
Gift 1897.11.16 i Skarrild med Troels Marinus Troelsen *1870.02.03 Tovdal Mark, Arnborg †1954.12.13 Arnborg søn af husmand Niels Peter Troelsen *1839 Fasterholt Bjerre, Arnborg †1917 Fasterholt Bjerre og Maren Christensen Skovbjerg *1838 Gammel Arnborg †1905 Fasterholt Bjerre.
Købmand i Gammel Arnborg.
Birgithe Olesen *1877.05.11 i Over Silstrup.
Gift 1905.11.15 i Skarrild med Otto Knudsen Ottosen *1871.10.11 Kæret, Herning †1960.02.06 Dalgasgade 24, Herning søn af gårdmand af Nykjær Mark i Kæret i Herning Lars Ottosen *1843.05.14 Holing, Herning †1904.08.13 Kæret og Mette Nielsen *1844.07.18 Nykjær, Herning †1932.03.05 Herning.
Gårdmand i Kæret i Herning, der i 1951 stadigvæk var en større trelænget gård og er nu (2017) Messecenter Herning ved Vardevej.
Sofie Olesen (Birkebæk) *1879.01.28 Silstrup †1970.01.03 Skarrild.
Gift med Mads Christian Birkebæk *1874.09.09 i Højkilde, Skarrild †1966.03.10 Skarrild søn af husmand af Højkilde i Skarrild Thomas Christian Nielsen (Birkebæk) *1845.07.30 Birkebæk, Arnborg †1936.08.25 Skarrild By og Christiane Lustrup *1841.08.12 Silstrup †1932.04.23 Skarrild By.
Hun er kusine til hans mor. Hans mor er Christiane Lustrup datter af Ellen Christine Olesdatter hvis bror Niels Olesen er far til Sofie Olesen.

6 Andet

SKARRILD BY
1 Introduktion Skarrild By
Navnet ses første gang 1330 som Skareld i følge TRAP.
2 Skarrild By generelt
3 Fæsterliste Skarrild By
4 Ejerliste Skarrild By
5 Familier med børn Skarrild By
1708cc Bringel Eilersen *1683cc †1731+ (ikke set begravet i Skarrild).
Gift med hans kone *1684c+ †1731+.
Han nævnes 5 gange i Skarrild kirkebog fra 1725-31. Efter fadderene ved hans børn formodes han at bo i Skarrild By. Det er sønnen Rasmus, der gifter sig til Pindvig.
Han er sandsynligvis flyttet til et andet sogn 1732+ for hverken han eller konen nævnes efter det år i kirkebogen.
De levende børn kendes fra skiftet 1775 i Pindvig, Skarrild efter Rasmus Bringelsen der døde uden afkom (Brejl Lundenæs og Bøvling, #569):

569 Rasmus Bringelsen i Pindvig i Skarrild sogn. 21.6.1775, fol.335.
E: Maren Jepsdatter. LV: Søren Nielsen i Paarup i Assing sogn. A:
1) bror Peder Bringelsen i Skjoldborg i Vorbasse sogn
2) bror Oluf Bringelsen i Fjederholt i Rind sogn
3) søster Kirsten Bringelsdatter g.m. Niels Jensen i Hejnsvig
4) søster Johanne Bringelsdatter 40 hos FM: Laurids Andersen i Søndergård i Sædding sogn.
Afdødes første ægteskab med Kirsten Pedersdatter.
...

Børn:
Kirsten Bringelsdatter *1708c Skarrild? †1787+.
Gift med Niels Jensen *1711c †1785 Hejnsvig.
Bosat Hejsnvig, hun ses FT 1787 i Hejnsvig, men er ikke fundet begravet der eller set i FT 1801.
Johanne Bringelsdatter *1717c Skarrild? †1792.02.07 Sædding, ugift.
1755 ved Laurids Andersen i Søndergaard, Sædding sogn.
I FT 1787 Spinder og Binder, husfolk.
Peder Bringelsen *1722c Skarrild? †1782.06.27 Moltkenberg, Vorbasse.
Gift 1. med hans første kone †1770-? (ikke set begravet 1770-74 i Vorbasse).
Gift 2. 1774.05.03 i Vorbasse med Maren Nielsdatter af Vejen sogn.
Formodes at have boet i et andet sogn før 1770.
Ses i Skjoldborg, Vorbasse i 1775 i skiftet efter broderen Rasmus. Skrives i kirkebogen af Molktenberg. Ses første gang i Vorbasse kirkebog 1770.
Børn set med 1. kone:
Anne Marie *1767c (ikke set født i Vorbasse) †1775.11.12 Moltkenberg, Vorbasse.
? Bringels/en/datter *1724- Skarrild? †1725.12.02 Skarrild.
Anders *1725.06.17 Skarrild †3 måneder gammel.
Rasmus Bringelsen *1726.10.13 Skarrild †1775 (skifte) Pindvig, Skarrild.
Han gifter sig til en gård i Pindvig, Skarrild gennem enken Kirsten Pedersdatter.
Oluf Bringelsen *1731.02.11 Skarrild †1806.03.30 Gjellerup.
Gift 1761.09.25 i Rind med Maren Andersdatter *1737.12.05 Lind, Rind †1802 Gjellerup datter af Anders Knudsen *1690c Rind? †1765.03.18 Lind og Anne Christensdatter *1705c †1759.12.05 Lind.
Børn:
Anne *1762 Fjederholt, Rind begravet samme år.
? Olufsen *1763c †1766 Fjederholt.
Christian *1763 Fjederholt †1765.04.03.
Anders Olufsen *1766 †1829.04.13 Præstegaarden, Egtved.
Gift 1791.08.11 i Gjellerup med Mette Jensdatter *1756 Lundgaard, Gjellerup †1834+ Birk, Gjellerup datter af Jens Hansen *1719c †1786 Gjellerup og Else Andersdatter *1727 Skovby, Gjellerup †1817.09.05 Lundgaard.
1791+ bosat Store Langelund, Gjellerup, 1802+ tjenestekarl i Præstegaarden, Egtved.
Kendt barn:
Olle Andersen *1794 Store Langelund †1829 Præstegaarden, Egtved.
Johanne Marie Olufsdatter *1768 Fjederholt.
Gift 1790.10.05 Rind med Thomas Andersen *1763.05.15 Store Stokkildhoved søn af Anders Lavesen *1715c †1787 Store Stokkildhoved og 2. kone Benedikte Thomasdatter *1731c †1801+.
Bosat Stokildhoved, Rind.
Anne Olufsdatter *1770.10.13 Fjederholt, Rind †1847.07.28 Lundgaard, Gjellerup.
Gift 1791.08.11 i Rind med Christen Jensen *1762.10.03 Lundgaard †1849.11.13 Lundgaard søn af Jens Hansen *1719c †1786 Gjellerup og Else Andersdatter *1727 Skovby, Gjellerup †1817.09.05 Lundgaard..
Bosat Lundgaard, Gjellerup.
Knud *1773 Fjederholt †1773.
Maren Olufsdatter *1780c.

6 Andet


SKARRILD MØLLE
1 Introduktion Skarrild Mølle
Skarrild Mølle ligger ikke ved Skjern Å, som man kunne tro, men ved den lille Lustrup Bæk. I tørre år og med is om vinteren kunne der ikke males. Det var en marginal mølle, der tilhørte præstegården.
I 1683 beskrives den saadan:

Till bemelte Præstegaard er en liden vand Mølle som liger udj Preste gaardens March og under dens Taxt, huor till Er Jngen ager eller Eng Vden hues som Præsten hannom Bevilyer af Præste gaardens Jord, diß vandløb kommer af Een liden bech [fra] [Ludstrup] ßom der opvelder af Jorden hafuer om Sommeren udj tørche, ßaavelßom om vinter udj frost [tør brøde] Stoer mangel for Vand.
Bemelte Mølle drifuiß med Jt Hiul som vandet fra ofuen ned medrifuers - samme hiul Er in diametrro 3 3/4 Al bred.
Steenenis brede Er Jligmaade In diametro - befunden at vere - 7 1/2 quarte bred.
Det øfrige af møllenß biugning er gandske brøstfeldig.
Hafuer sin frequent af Scharrild Sogne Mænd naar den formedelst mangel af vand iche forhinders dem at betiene.

I 1765 indberetter præsten Christen Svitzer i Skarrild til biskop Bloch i Ribe:

Præstegårdens hartkorn er 7 td 7 skp og 1 fjk og til kaldet hører en lille mølle, der dog brændte i Peder Sommers tid.

Peder Sommer er præst i Skarrild 1661-89. I 1683 er møllen aktiv som set. Og i 1696 kan den fæstes væk.
2 Skarrild Mølle generelt
Selv om det drejer sig om en marginal mølle drives den dog langt op i tiden.
I tiden 1729 - 50 er det vanskeligt at bestemme fæsteren, for der er en tidlig Christen Jensen Møller, der får børn op til 1740, samtidig er der Christen Christensen Ørbæk, som også får børn i den tid og senere med sikkerhed er fæster af møllen.
I skattemandtallet 1743 skrives Christen Møller og kone og en datter over 12 år gammel. Dvs datteren er født 1731-. Hvis dette er Christen Christensen Møller, hvor er så den anden Christen Jensen Møller i skattemandtallet? Dette er ikke klart.
Et problem er navnet Christen Møller i Kirkebogen 1729-80. Det dækker over to personer:
Christen Jensen Møller, kaldes af og til gl: eller gammel.
Christen Pedersen (Ørbæk) Møller
Christen Jensen Møller Gammel †1757.09.18 Søndergaard, Skarrild. Gift med hans 1. kone †1731.10.28 Skarrild Mølle. Gift med hans 2. kone ?Anne Møllerkone Christen Pedersen Møller *1701c †1779.09.01 Skarrild Mølle. Gift med hans kone *1714c †1770.05.02 Skarild Mølle. Børn af Christen Møller i kirkebogen:
Dato Navn FarIdentificeret Far xxx Bemærkninger
1729.11.06Jens Christensen SmedChristen Møller Christen Jensen Skulle have en søn Jens Christensen, se #2213 søn af gammel Christen (Jensen) Møller, Smed fra præstens kirkebog, gl Chresten Møller søn fra degnens kirkebog.
1734.01.10Anne MarieChristen Møller Formodet begravet 3 år gammel.
1736.12.16Maria KatrineChristen Jensen Møller Christen Jensen Ingen tvivl, direkte angivet. Christen Pedersen Ørbæk er fadder. Tvilling.
1736.12.16ElseChristen Jensen Møller Christen Jensen Ingen tvivl, direkte angivet. Christen Pedersen Ørbæk er fadder. Tvilling.
1738.02.02PederChristen Møller Christen Pedersen Christen Jensen er fadder og kan derfor ikke være faderen og Christen Pedersen skulle have en søn Peder og får datter året efter 1739, så han er gift.
1739.10.12AnneChristen Møller Christen Pedersen Afsikret og gift som datter af Christen Møller, der på det tidspunkt er Christen Pedersen.
1742.04.20MarenChristen Møller Christen Pedersen .
1744.08.12SidselChristen Møller Christen Pedersen 1761, 17 år gammel, Sidsel Christensdatter, fadder, datter af Christen Møller #2306. Christen Jensen er da død for fire år siden.
1749.06.08Anne KirstineChristen Møller Christen Pedersen Christen Jensen er nu død, sø det kan kun være Christen Pedersen.
1752.07.06ChristenChristen Møller Christen Pedersen Christen Jensen er nu død.
1756.11.21JohanneChristen Møller Christen Pedersen Ses i FT 1787 som Niels Windes første kones (Anne Christensdatter ovenfor) søster.
.
.
.
.
.
.

3 Fæsterliste Skarrild Mølle
1683 ikke nævnt
1696 Peder Jensen Møller fra Nybro Mølle i Ørre sogn.
1727- Christen Jensen Møller
1745c Christen Pedersen Møller
1780 Niels Rasmussen Winde
1818 Margrethe Olesdatter Minds, enken.
1825 Rasmus Nielsen Møller.

4 Ejerliste Skarrild Mølle
1696- — 1858 Sognepræsten/Rentekammeret (staten)
1858 Rasmus Nielsen Winde (Møller)
1860 Ny ejer.

5 Familier med børn Skarrild Mølle

1696 Peder Jensen Møller fra Nybro Mølle, Ørre.
Peder Jensen Møller fik fæstebrev den 26 maj 1696 af sognepræsten i Skarrild og Arnborg Hans Hans Winkel. Hammerum herreds tingbog 1693-1700, FS 261a:

{...........................} Møller i skharild mølle [... ..... ...]
{.................} [... ...] efter følger, kiendes Jeg [... ... ....]
Hansen [Winkel] sogne prest til sharild og arnborg sogner , og hermed Viterlig giør at ieg haufer , [sted] og feste og hermed steder og fester Peder Jensen Møller udj Nybroe Mølle Min Mølle her ligend[es] Sharild prestegrd: , Mod slig Condition , at han self holder Møllen ved lige, Vndtagen steene [som] Jeg hanem hafuer at for shafe Naar det behøves , og shal hand gifue mig til feste 8 Slete da[...] [og] shal hafue det Jord til sin brug, som af arilds tid til Møllen har veret, og dets afgrøde til Møllen igien Jnd aufle, og den Vedster lade, og min Korn at maale uden nogen told, som S[..] vaanligt hafuer veret, og toe kiør shal forne: Peder Jensen Haufe i greßning hoß mine egne Og shal hand samme benefnte min Mølle beholde saa Lenge hand lefuer , Naar Hans [....] Suarer Otte tønder tør Rug, og det at levere udj tuende Terminer, Nemlig til Juel, [og] sidste Rest til Voldborg dag . og shal hand suare af gifften fra Voldborg dag Anno {....} og saaledes frem, og siden at for holde sig eftter Kongl: Mayst: Lou og Recess , dette {...} Vitterlighed hafuer ieg med egen Haand vndershrefuet , Zignet hoßtrøgt.
Datum sharild prestegrd: den 26 May Anno 1696. Stod vndershrefuen Hans Hansen Winkel Mpp: og der hos hans Zignet trøgt i Lack.

Vider fantes paa samme feste bref [sh...] [..] saaledes, Ofuen bemelte feste er betalt af Peder Jensen Møller med 8 Slete daller
Testerer Hanß Hansen Winkel Mppria.


1729- Christen Jensen Møller †1757.09.18 Søndergaard, Skarrild By.
Ikke færdigt, "Christen Møllers" børn må opdeles i Christen Jensens og Christen Pedersens.
Børn:
Jens Christensen (Smed) *1729.11.06 Skarrild Mølle.
Anne Marie Christensdatter *1734.01.10 Skarrild Mølle †1762.03.22 (skifte) Skarrild.
Gift med Niels Christensen *1718c †1773.02.16 Søndergaard, Skarrild.
Boede i Søndergaard i Skarrild By.
Niels Pedersen (ses i hans skifte 1773) gift 2. med Mette Nielsdatter.
Marie Katrine Christensdatter *1736.12.16 Skarrild Mølle, tvilling †1799.04.19 Duedal, Borris.
Gift 1763c med Mikkel Nielsen Duedal *1720.10.27 Vestergaard, Vesterlund, Vester sogn †1786.05.14 Duedal søn af Niels Madsen *1667c †1745.10.10 Vesterlund og Abelone Mikkelsdatter *1677cc †1763.01.23 Vesterlund.
Mikkel Duedals identifikation som Nielsen og født i Vester sogn under forbehold.
Parret menes at være forældre til Anne Mikkelsdatter *1769 i Skarrild.
Elles Marie Christensdatter *1736.12.16 Skarrild Mølle, tvilling

1740c Christen Pedersen (Ørbæk) Møller *1701c †1779.09.01 Skarrild Mølle.
Gift med hans kone *1714c †1770.05.02 Skarrild Mølle.
Ikke færdigt, "Christen Møllers" børn må opdeles i Christen Jensens og Christen Pedersens.
Børn:
Anne Christensdatter Mølle *1739.10.12 Skarrild Mølle overtager møllen, se nedenfor.
Sidsel Christensdatter *1744.08.12 Skarrild Mølle.
Ses som fadder 1761 #2306 i degnens kirkebog sammenholdt med præstens.
Christen Christensen *1752.07.06 Skarrild Mølle
Johanne Christensdatter *1756.11.21 Skarrild Mølle †1814.02.03 Skarrild Mølle.
Beskrives i FT 1801 som vanvittig.

Skarrild Mølle, Præstegaard, Søndergaard og kirken. Fra matrikel kort 1817.
Skarrild Mølle, Præstegaard, Søndergaard og kirken. Fra matrikel kort 1817.
Husene er tegnet lidt over egentlig størrelse.

1780 Niels Rasmussen Winde *1754.03.02 Adelgade, Skive †1818 Skarrild Mølle søn af handelsmand Rasmus Nielsen Winde *1708c †1768.10.07 Skive og Maren Nielsdatter *1717c Bustrup Mølle?, Salling †1755 Skive.
Gift 1. 1780.09.18 i Skarrild med Anne Christensdatter *1739.10.12 Skarrild Mølle †1782.07.29 Skarrild Mølle datter af formand.
Gift 2. 1782.10.17 i Assing med Margrethe Olesdatter Minds *1761c (ikke set født i Skarrild eller Assing) †1843.03.13 Skarrild Mølle datter af Ole Olesen Minds *1720c †1797.09.11 (faldt af vogn) Herningholm (begravet Skarrild) og Maren Pedersdatter *1723c †1806.03.10 Skarrild Mølle.
Niels Rasmussen Winde er velkendt specielt fordi hans tip-4 oldebarn Mogens Kragsig Jensen har udført et stort arkiv forsknings projekt om ham og beskrevet hans liv derudfra destilleret til rene reelle væsentligheder. Det er koncist, præcist, prægnant, elegant uden flosker og i en fremragende sproglig stil. Stilen er ikke tung men balanceret let og den fortæller meget med et overraskende ordvalg i få ord. Alle avnerne er sivet fra, alle uvedkommende fund i arkiverne filtrert ud. Det er sjældent at se en artikel i den godhedsklasse.
Artiklen er "Niels Rasmussen Winde i Skarrild Mølle" i Hardsyssels Aarbog 2013, siderne 5 - 26. Den er brugt udførligt og citeret fra her som fx Niels Rasmussen Windes egenskrevne livshistorie:

... Født i Kiøbstaden Schive, hvor min Fader var Handelsmand og Borger, blev jeg ansat til Snedker-Professionen, som jeg lærde i Aalborg, hvor jeg blev gjort til Svend. Derefter tiente jeg adskillige Laugs-Mestere som Svend i adskillige Kiøbsteder, indtil jeg med Pas fra Lauget i Horsens blev i Aaret 1780 antaget af Sognepræsten Nicolaus Hegelabr, som overdrog mig i fæste den liden Mølle, som ligger under Scharild Præstegaardsfri Taxt ...

Niels Winde havde en del besvær med at få hans arv efter hans far udbetalt, da han blev 25 og arveberettiget, der var forsvundet forskellige beløb. Han fik først arven 161 rigsdaler udbetalt i Skarrild da han var 26. Denne arv investerede han i fast ejendom og blev en holden mand.
Kragsig Jensen spekulerer over, hvordan forbindelsen fra Horsens, hvor Niels var snedkersvend, til præsten Nicolaus Hegelahr i Skarrild kom til stande. En mulighed er, at det skete over Hegelahrs bror Johannes set af Horsens 1777, hvor denne er fadder ved præstens datter Elisabeths dåb.
I 1801-13 var Niels Winde sognefoged i Skarrild sogn, hvilket betyder at han var en dygtig mand.

RETSSAGER:
Han var indblandet i en del sager for retten og i en pulserende strid med sognepræsten Nicolaus Hegelahr, som var god til at komme i strid med mange. Men nogen gange hjalp Hegelahr ham med breve som da han ville argumentere at da præstegården var fritaget for skat og han boede på præstegårdens grund skulle hans sønner ikke optages i lægdsrullen, men dette er ikke blevet godtaget.
I 1787 i folketællingen, som Hegelahr foretog, ville Niels Winde (og kværulanten Poul Østergaard på Nørre Karstoft) ikke opgive aldrene på nogle personer i husstandende. Præsten har senere i stor skrift tilføjet hans gæt, som i mindst et tilfælde er helt forkert. Niels Winde havde et stejlt sted.
Hegelahr måtte i hans lange tid i Skarrild, 1773-1814 bekoste fire nye møllesten til møllen. Kragsig Jensen antyder, at dette var fordi Hegelahr var tvunget til at fæste møllen til ugunstige betingelser. Men at præsten skulle bekoste nye møllesten var gammel hævd og havde længe været en del af fæstebrevene i hvert fald fra 1696 fremad.
Møllesten var rigtig dyre, kostede det samme som en gård, her Hegelahrs beretning i Liber Daticus fra 1810:

20. September kom en Møllesten, den fjerde, som jeg har bekostet, nedlagt her ved Møllen, efter Fæsterens Niels Windes Anfordring. Den kostede mig i Horsens 170 Rdl. og min Svoger, {Svigersøn?} Forpagteren her i Præstegaarden, anvendte omtrent 20 Rd. paa at føre den hid. Gud være lovet.

Altså 190 rigsdaler i alt; svigersønnen ville være Jens Terkelsen gift 1808 med datteren Pouline i Hesselvig i Skarrild. Men han var vist ikke forpagter i præstegården. Lidt uklar.
Foruden møllestenene var der stadige skænderier om adgangsveje, klage at sognemændene bl. a. Niels Winde skulle køre præstens tørv hjem, vægring mod at male præstens korn (gratis), da han troede at det var andre folks korn hans folk kom med, slået præstens dreng osv.
I 1804 føres sag af Søren Pedersen Ronnum, som mener at have jagtretten i Skarrild, mens Niels mener at have det halve udfra en ikke udført aftale. Niels' søn Rasmus Winde jager og vidner fortæller om dennes jagthund og bytte af harer, urkok og agerhøns.

DEN HVIDE KO:
I 1785 går præstens hvide ko ind i Niels Windes kornmark og æder, hyrdedrengen har ikke passet på. Niels Winde tager koen i forvaring og vil have 1 mark godtgørelse for skaden for at udløse koen. Sent på dagen går præsten til Niels Winde. De snakker ikke med hverandre men mod. Med det samme. Præsten vil ikke engang se på skaden og siger at Niels har taget hans karl, hvilket ikke forklares (kanske har Niels ansat en karl der før var tjente ved præsten). Præsten skikker så dagen efter to mænd der skal vurdere koen, hvis pris Niels Winde skal betale ham, Niels afviser dem. Dette teater bliver præstens kone Maren Andersdatter Skovby dagen efter for meget og hun sender 24 skilling, hvilket er halvanden mark og får koen tilbage. Præsten kommer tilbage fra marken og ser koen komme. Men han kan ikke nære sig og skikker bud, at han ikke er indforstået med de 24 skilling og han vil have betaling for koens mælk som Niels havde taget. Det er småligt.
Her er teksten ikke fra artiklen men fra Harry Øvigs udskrift af Skarrilds Liber Daticus:

Den 14. juni 1785 kom min Hyrde-Dreng Bertel Andersen hjem og angav i Degnens Nærværelse, at Mølleren havde taget min hvide Koe — da dette blev angivet saaledes var Klokken omtrent 8 1/2 Formiddag. Derefter samme Dag omtrent Klokken 12 1/2 kom Gravers Larsen til mig og sagde, at Mølleren havde taget en af mine Køer; jeg spurgte, hvor han tog den, han svarede, det vidste han ikke. Derpaa omtrent Klokken 5 om Eftermiddagen gik jeg til Møllen og spurgte Mølleren i manges Overværelse, hvor han havde taget bemeldte Koe, han svarede, det veed Eders Hyrde, I har en Skjødesløs Hyrde. Jeg sagde: Dersom I ikke havde taget min Karl, da kunde han havt Opsigt med Hyrden. Mølleren igjentog nogle Gange, at det var Løgn, at han havde taget min Karl; Mølleren sagde ydermere, om det var Tiid Klokken 8 1/2 at drive kjøerne hjem, jeg beraabte mig paa, at det var Bedse-Vejr. Men da han blev saa ofte ved at sige: Det er Løgn, sagde jeg, det jeg ikke var kommen for at skjældes og jeg gik ud, da jeg havde tilsagt ham at svare til min Koe. Han sagde aldrig et Ord om enten hvad Koen skulde koste eller mindste Tilbud til dens Løsning.
Den paafølgende Aften gik min Kone om i Byen at faae 2de Mænd til Møllen; men længe derefter, nemlig ligesom solen ville gaae ned kom Mændene, nemlig Ole Studsgaard og Peder Gammelgaard og førend jeg endnu fik dem aftalt hvad de skulle forrette i Møllen, gik Solen ned, hvorfor jeg maatte indeholde med Beskikkelsen.
Den 15de Juni næstefter om Morgenen tidlig skikkede jeg 2 Mænd Ole Studsgaard og Morten til Møllen, at de skulle vudere min Koe, de kom til mig igjen, sigende, at de ikke maatte vurdere Koen, men Mølleren ville have dem til at syne sit Korn og Skade deri. Jeg sagde, jeg agtede ikke sligt Syn; thi det var var nu for sildig. Mændene gik og kom tilbage med det Bud fra Mølleren, at Koen skulle løses med 1 M. Jeg sagde, denne Løsning ville jeg ikke, da han havde gjort mig og Koen stor Skade.
Mændene gik bort og jeg gik i Marken; men noget efter, da jeg kom hjem ridende, kom Anne Wejlgaard trækkende Koen fra Møllen og min Kone sagde, hun havde skikket hende til Mølleren med en 24 Skilling at løse Koen. Jeg skikkede strax Anne Wejlgaard til Mølleren at sige: Det var imod min Villie, Mølleren havde tvunget min Kone til at kjøbe sin egen Koe, og jeg ville have Betaling for Koens Mælk, som Mølleren havde taget, samt for det, at koen var forsultet. Dette har jeg skrevet omtrent Klokken 8te om Morgenen d. 15. Juni 1785.
N. Hegelahr

KLAGER:

Niels og Hegelahr klager begge over hverandre til deres foresatte. Niels får på et tidspunkt ret til at vælge egen præst. De strides. Hegelahr klager at han har måttet bekoste 4 møllesten, men det stod uomstødeligt i fæstebrevet. De boede side om side nærmeste nabo og havde stor lejlighed, tilbøjelighed og egning til strid, som ofte gik for retten.

Denne Möller har længe drillet mig og jeg har sögt at undgaae Bekostelig Proces, men nu er han bleven utaalelig. Han viiser sig selvraadig og foraarsager mig desuden stor Skade ved at negte sit Landgildes Korns ydelse efter den Skik, som er fulgt fra Ældre Tider.

Dette er en mishags-ytring ikke en faktuel udmeldelse. Det stammer fra en anden historie: Hegelahr har forstivet sig på en fix idee, at han skal ydes efter hartkorn. Dette var ikke reglen for gårdene, kun tidligere for herregårde så vidt set. Han kommer ud i vilde, uholdbare teorier, at hartkorn ikke må sælges ud af sognet, fordi han så ikke får sine ydelser. NC Clausen, præsten i Brande sogn, går ud på markerne for at tælle neg, så han kan få tienden af høsten ikke af hartkornet.

KONER:
Niels Windes første kone dør efter kun to år. Næste kone Margrethe Olesdatter Minds er ud af en formuende familie i Assing og Kragsig Jensen siger at hendes "medgift" er medvirkende til, foruden arven, at han kan begynde at købe jord og gårde. I disse sider om Folk og Steder er der ikke set noget dokumenteret tilfælde af medgift i forstand af en sum eller ejendom givet til en datters bryllup ved normale folk. Der ses at godsejere giver en datter en gård med, hvilket måske kunne kaldes medgift ved en strækning af ordet.
Her er der tale om familiær pengehjælp, som sker når der skal købes gårde eller jord. Dette ses naturligvis ofte og har ikke noget direkte med bryllupet og dets tidspunkt at gøre.

EJENDOM:
Niels har på forskellige tidspunkter ejet fire gårde, ½ kirke og en eng. Hvad han beholder mod enden altsammen i Skarrild sogn er gården Store Søndergaard med hartkorn 1 6 0 2 og husmandsstedet Lille Søndergaard med 0 7 1 2⅔ og en lille eng i Hesselvig med 0 2 0 2⅕. Det mest værdifulde var det halve af Arnborg kirkes tiender ansat i hartkorn til 9 4 3 2⅗ som han ejede 1798-1804. I listen er opført Skarrild Mølle, men den ejede han aldrig, han var kun fæster af den; først sønnen Rasmus Winde købte den knap halvtreds år senere.
Søndergaard var oprindelig en del af præstegården der første gang ses nævnt i kirkebogen i 1741, men præsteenken Helvig Haderup har boet der før den tid vel efter mandens død i 1728 (i Ølgod). Hendes datter er den daværende præst i Skarrilds kone. I skattelisten 1743 ses hun som ejer af Vester Syndergaard 1 6 0 0 og hendes søn og datter bor der med hende. Øster Søndergaard ejes af Christen Møller i Bundsbech mølle i Dejbjerg sogn og beboes da af Jacob Nielsen Skophus og kone Benedikte Thomasdatter Lund, der var søster til Helvig Haderups mand afdøde præst i Skarrild Christen Thomsen Lund.
I 1743 har Helvig Haderup tilladt at Jens Birkebæk, hvis hus var brændt, har bygget et hus på Vester Syndergaards grund. Han er gammel og en datter plejer ham. Desuden et hus hvor enken af Oluf Jensen Due, præst i Skarrild før Christen Thomsen Lund, bor sammen en datter med fire Huusqvinder. Dette hus var nærmest en slags fattighus af Helvig Haderups nåde.
I 1785 ses Niels Winde som fæster i Vester Søndergaard med hartkorn 1 6 1 1 og har to heste. Øster Søndergaard 0 7 0 2 fæsters af Peder (Christensen) Smed med to stude.
Ved auktionskøbet i 1798 af det halve af Arnborg kirketiender og gods er Niels efter Kragsig Jensen involveret dels med lån dels med 305 rigsdaler af egne penge, han er således blevet middel velhavende. (I artiklen vises et billede af Arnborg kirke 1908 og Skjern Å i forgrunden, det skal være Rind Å).
Børn:
Rasmus Nielsen Winde (Møller) *1785.03.10 Skarrild Mølle, overtager møllen, se nedenfor.
Ole Nielsen Winde (Søndergaard) *1787.04.26 Skarrild Mølle †1874.02.08 Søndergaard (se billede af gravstenen i Kragsig Jensens artikel).
Gift 1839 med Birte Jensdatter *1814.12.14 Elkær, Skarrild †1894.12.15 Søndergaard.
Ejer af Søndergaard i Skarrild By 1819-72. Se Søndergaard.
Anne Marius Nielsdatter Winde *1791 Skarrild Mølle †1861 Skarrild.
Dette Marius er opnævnt efter faderens bror Marius.
Børn:
Søn †lille.
Anne Johanne Nielsdatter *1824 Skarrild †1892 Skarrild.
Gift 1847 med husmand Niels Christensen (Toudal) *1819 †1908.
Bosat Meldgaard i Nørre Vium sogn.
Maren Nielsen *1831 Skarrild †1897.
Gift 1861 med husmand Laurids Christian Madsen (Siig) *1829 †1900.
Boede i Spaabæk i Nørre Omme sogn.
Stine Johanne *1799.01.14 Skarrild Mølle †nogle dage gammel.
Folketælling 1787 Skarrild Mølle Niels Rasmussen Winde   Skarrild Bye 26 familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Møller Bonde mand 2Niels Rasmussen Winde361754 Adelgade Skive 1818 Skarrild Mølle Skarrild "Fæstemøller og har en Bondegaard. *1754.03.02"
kone 2 1Margrethe Olesdatter Minds261761c Paarup Assing 1843 Søndergaard Skarrild Viet 1782.10.17 i Assing. †1843.03.13 Store Søndergaard, Skarrild.
søn Rasmus Nielsen Winde31785 Skarrild Mølle Skarrild 1865 Skarrild Mølle Skarrild *1785.03.10. Gift med Johanne Pedersdatter *1788.07.22 Hesselvig †1869.02.11 Skarrild Mølle.
søn Ole Nielsen Winde11787 Skarrild Mølle Skarrild  *1787.04.26.
kone 1 søs. 0Johanne Christensdatter321756 Skarrild Mølle Skarrild  Dåb nr.2262
*1756.11.21. "vanvittig og skal nyde ophold af Niels Rasmussen Winde". Niels Rasmussen Windes 1. kone var Anne Christensdatter af Skarrild Mølle.
Natio- nal Rytter Soldat 0Jens Svenningsen221765c   Ikke født i Skarrild.
tj-pige Margrethe Jakobsdatter301757 Døvling Skarrild  Dåb nr.2272
*1757.08.24.

Folketælling 1801 Skarrild Mølle Niels Rasmussen Winde   Skarrild Nederby 8de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- møller Selv- Ejer- Bonde ejer ½ Arnborg Kirke mand 2Niels Rasmussen Winde471754 Adelgade Skive 1818 Skarrild Mølle Skarrild "Fæstemøller Selvejerbonde og Ejer af halve Arnborg Kirke ." *1754.03.02.
kone 2 1Margrethe Olufsdatter Minds401761c Paarup Assing 1843 Søndergaard Skarrild Viet 1782.10.17 i Assing. †1843.03.13 Store Søndergaard, Skarrild.
 Rasmus Nielsen161785 Skarrild Mølle Skarrild  *1785.03.10.
søn Ole Nielsen131787 Skarrild Mølle Skarrild  *1787.04.26.
søn Anne Marie Nielsdatter91791 Skarrild Mølle Skarrild  1791.08.17.
Ophold kone 1 søs. 0Johanne Christensdatter501756 Skarrild Mølle Skarrild  Dåb nr.2262
"Vanvittig nyder Ophold af Huusbonden ." *1756.11.21 Skarrild Mølle.
Haand- arbejde kone 2 mor 1eMaren Pedersdatter741727c   Gift med Ole Nielsen Minds i Lustrup.


1818 Margrethe Olesdatter Minds enken efter Niels Rasmussen Winde, se ovenfor.

1825 Rasmus Nielsen Winde (Møller) *1785.03.10 Skarrild Mølle †1865 Skarrild søn af forkvinde.
Gift 1812.03.26 i Skarrild med Johanne Pedersdatter *1788.07.22 Hesselvig †1869.02.11 Skarrild Mølle datter af Peder Nielsen Øvig *1731.01.02 Øvig, Skarrild †1811.07.28 Hesselvig og Maren Christensdatter *1746c †1827.04.07 Hesselvig.
Børn:
Margrethe Rasmusdatter *1812 Skarrild Mølle †1859.
Gift 1851.07.06 i Skarrild med Jens Jensen *1811.04.21 Silstrup, Skarrild †1884.04.28 Silstrup søn af Jens Jensen *1781.09.16 Sønder Karstoft, Skarrild †1846.12.19 Silstrup og Kirsten Nielsdatter *1782.08.09 Silstrup †1847.11.28 Silstrup.
Husmand i Silstrup.
Maren Rasmusdatter *1814 Skarrild Mølle †1911.
Gift 1844 i Skarrild med i Sandgaard Peder Pedersen Kragsig *1812 †1895 Sandgaard.
Gårdejer af Sandgaard i Nørre Karstoft i Skarrild.
Niels Winde Rasmussen *1816 Skarrild Mølle †1884.
Gift 1852 med Ane Pedersdatter *1828 Bøvl, Sønder Omme.
Husmand og arbejder.
Stine Johanne Rasmusdatter *1819 Skarrild Mølle †1892.
Gift 1852 med Jens Christian Eskildsen *1815 †1906.
Brænderiejer og medstifter af Silkeborg Bank og Silkeborg Aktiebryggeri.
Niels Peder Rasmussen *1822 Skarrild Mølle †1895 Skarrild.
Gift 1858 med Ane Kirstine Nielsen *1836 Sønder Felding †1877 Skarrild.
Gårdejer i Silstrup i Skarrild.
Ole Minds Rasmussen *1825 Skarrild Mølle †1909 Føvling.
Gift 1. 1856 med Johanne Marie Larsen *1834 †1861.
Gift 2. 1861 med Ane Katrine Andersen *1834 †1880.
Gift 3. med Abelone Marie Jensen *1822 †1897.
Husmand på Haarup Mark i Føvling sogn.
Ane Hesselvig Rasmussen (Mølle) *1829 Skarrild Mølle †1917.
Ugift hjemme.

1860 Ny ejer.

ØVIG
1 Introduktion Øvig
Navnet ses første gang 1578 som Ørvig, fra 1724 - 1850 skrives det mest som Ødevig. Der findes teorier, hvad navnet skal betyde, men de er ikke særlig oplysende eller indlysende.
Gården kendes fra 1664 matriklen og fik i 1688 matriklen hartkornet reduceret voldsomt til 2 6 1 2.
2 Øvig generelt
3 Fæsterliste Øvig
4 Ejerliste Øvig
5 Familier med børn Øvig
1683- Lars Jørgensen †1696+.
Gift med NN Pedersdatter datter af Peder Jensen i Hesselvig.
Han stævnes i 1688 af Ole Poulsen i Hesselvig som er gift med en anden datter af Peder Jensen for gæld til denne.
I 1696 syn for brøstfældighed (HamTing).
Lader korn male i Skarrild præstegaards vandmølle og til tider i Kibæk vandmølle.
1698- Knud Sørensen Sander.
Gift med NN Christensdatter datter af Christen Pedersen i Skarrild Krog.
Han ses i Hammerum herreds tingbog i 1698:

1698 3. sept Knud Sørensen Øvig på sin hustrus faders vegne som var Christen Pedersen Skarrild Krog, varselsmænd Morten Olesen i Klink og Niels Pedersen tj. Skarrild, varslet Iver Poulsen og Morten Olesen i Heesgård for forbudsvidne, Peder Andersen og Søren Madsen i Skau med forbudsseddel til Heesgårds besiddere mod at drive over Christen Pedersens mark og ejendom.

Og igen i Hammerum herreds tingbog i 1699:

1699 29. juli Hans Andersen på Karstoft, varselsmænd Mads Hansen og Peder Christensen tj. Karstoft, varlslet Jakob Christensen i Skau vedr. ærerørige ord mod Simon Hansen på Karstoft, vidner varslet Knud Sørensen Øvig, Søren Madsen Skau, Peder Madsen sst.

1707- Peder Bentsen Skonning *1664 Voldager, Qvistofte sogn, Skaane †1713.03.19 (skifte, arv 1.600 rigsdaler) Øvig, Skarrild søn af Bendt Nielsen og Kirstine Olufsdatter i Qvistofte, som ligger 10 km syd for Helsingborg.
Gift med Anne Christensdatter ?*Krog, Skarrild †1737 Øvig datter af selvejer handelsmand Christen Pedersen.
Peder Bentsen Skonning slog sig først ned i Sønder Felding, derefter i Øvig, Skarrild.
I 1691, da Peder Bentsen Skonning er 27 år gammel, besøger han fra Sønder Felding sin fødeby Qvistofe (Kvistofta) Luggude herred i Skaane og får præsten (evangelietjeneren) til at udstede følgende erklæring om hans fødsel

Hammerum Tingbog 1700-07 Fol 173b, opslag 346, 7. nov. 1705:.

Dend gunstige Læssere, Lycke og Salighed, Anno 1691 dend 5te Søndag efter Trinitatis, fremkom Erlig og velagt Karl Peder Bentsen for mig Vverdige Guds Ords tiener til Quißtofte og Glumsløfs Meenigheder, og samtlige sogne mend af [Q]uißtofte Sogen, begirendes it sandferdigt Sogne Vinde om sin Erlige fødsel, Christelige Lefnets fremdragelse den stund hand her i Riget og hos sine kiere for ældre var, huilchen hans skickelige Begiering vj icke haver kundet negte, men paa hiele sognets Vegne, Vinder og bekrefter
at Peder Bentsen som dette vißer, er barn fød her udj [Q]uißtofte sogen og Volager Bye der mand skrif 1664, af Erlige, Meget Christelige og Gudfrygtige Echte for ældre, hans fader er den Erlige, velagte, og beskedelige Dannemand Bendt Nielsen, Moderen var den Erlige {Guds}frygtige Hustrue Kirstine Olufsdater,
hos huilche sine kiere for ældre hand har veret indtill saa Lenge den beklagelige og fortærende krigs Lue her i Landet var optendt, af huilchen mange huuße og Byer, der iblant og hans faders Velbygte gaard blef af brendt , Og i saa maader for Ældrene Saauelsom børnene udj it Misserabelt tilstand bragte, huilchen elendige tilstand har tvinget Neruerende Peder Bendtsen at Reise fra sit fæderne Land, huor hand sig Som en Lydig søn imod sine kiere for ældre, En Redelig og erlig Dreng imod huer og en, har skiket og forholdet,
at søge sit brød som en fremmed udj it fremmed Land, huil{..rand afrevet..} som fornemmes, hand og formedelst Guds faderlige for siun, har fundet udj Jylland, i Felding sogen, Saa vill mand Ønske hanem dermed Lycke og Vellsignelße, og hafur hanem fornemeligen sin kiere Siellesørgere den hederlige og Vellerde Mand H. Jens Tueßen Brock, Sogne prest til Felding og Aßing meeningheder, Saauelsom og huer og en Redlig Christen paa beste se[.]tet recommenderit, Ey paatvillendes, hand io saalunde der viser sig imod en huer, som hand har lefuet her for sin Gud Christeligen, mod sine Venner og [Ge.i.k.r], ja alle Mennesker, kierlig, Sagtmodig, oprigtig og i Alle maader tienistvillig, saa at iche nogen med skiell, hafuer Aarsag sig ofuer hanem at besuerge,
At saa i Sandingen er, som forshrefuet staar, Vidner vj undertegnede med Nafn og Boemerker, Stod undershrefuen saaledes.
Niels Rieman, Evangelj tienere till [Q]vißtofte og Glumßløf. L: S:.
Anders Simonssen i Rye,
Peder Nielsen i Volager,
Povel Albr{..rand afrevet..} i Ratzløse,
Niclas Nielssen i Katzløße,
Hans Svendssen i Quißtofte,
Jens Gunerssen i Volager

Hans fars gård blev altså brændt af i krigen 1675-79, da Danmark forsøgte at få Skåne tilbage, som var blevet afstået til Sverige 1658 i Roskildefreden. Slaget om Lund stod 1676, da var Peder Bentsen 12 år gammel.
I 1702 skænker han en sølv plade eller skål til oblater til Sønder Felding kirke med indskriften:

PARTELLET HVOR MED GVDS ALTER ER PRYDET ER AF ET SAND GVDS BARN AF CHRISTEN HJERTE YDET HANS GODHED MILDE GVD MED NADE ? TENGCE PAA =DU LÆSER DET SER GAG HEN GØR LIGE SAA FORÆRED TIL FELDING KIERGE AF PEDER BENTSON SCAANNING PASTORE LIPPERO ANNO 1702.

I krigsstyr 1711 ansættes Peder Skonning til 5 rigsdaler 3 mark 12 skilling, hvilket er højt (Abildtrup "Søren Kierkegaards Tipoldefar", s. 27).
Præsten Søren Munch i Sønder Felding havde et lån fra Peder Skonning og måtte give følgende værdisager i pant derfor:

2 Guldringe, 1 Sølvske, 1 liden Sølv Futral, 1 Hovedvandsflaske af Sølvforgyldt, 3 ommelerede Golddupper, et gult hjemmegiort Omhæng, et Par Sølvspænder og en Ske, et sort Silkeskiørt, en sort Silke Mandtog, 1 fin Lagen og en ny Hørgarns Lagen, fire Salveter, 1 fin Handklæde, 1 fin Pudevaar, en drejels Dug, 1 Dito, 1 Dito, 1 Dito, 3 Tinfade og 6 Tallerkener, 1 fin Lysestage for Penge 66 Sletdlr. 2 Mark, derpaa er betalt 7 Sletdlr. 1 Mark, nok indløst 1 Par Lagener for 3 Sletdlr. 2 Mark, bliver saa til Rest, som Pantet staar for: 35 Rdlr. 1 Mark.

Børn:
Kirsten Pedersdatter *1705c.
Gift med af Astrupgaard i Faster sogn Morten Jensen Astrup *1690c †1746 Astrup, Faster søn af Jens Andersen Astrup *1646c Videbæk, Vorgod †1723 Astrup og Karen Christensdatter *1660c Sædding.
Kirsten får 1726 sin arvepart udbetalt.
Børn:
Peder Mortensen *1726.08.07 Astrup, overtog gården 1746.
Gift 1752c med Mette Jensdatter datter af forpagter Sr. Jens Christensen på Store Skindbjerg i Dejbjerg.
Karen Mortensdatter *1728.
Gift 1750 med Christen Pedersen i Barde.
Ane Mortensdatter *1731.
Ane Marie Mortensdatter *1733. Gift 1753.10.03 med Marcus Krog.
Kisten Mortensdatter *1735c.
Trolovet 1765.06.25 med Anders Christensen.
Maren *1739 †1743.
Niels Mortensen *1742.
Jens Astrup.
Gift 1769 med Ane Lund i Fasterlund.
Bosat Fasterlund, Faster.
Bendt Pedersen Øvig *1703c †1760.01.26 Krog, Skarrild, 56 år gammel.
Gift 1745- med Ellen Christensdatter Lund *1713c Skarrild †1762.01.24 Søndergaard, Skarrild datter af præst i Skarrild Christen Thomsen Lund.
I en erklæring om arven efter hans far ved hans stedfar Jens Boesen i 1724 siges han at være ejer participant (Abildgaards udskrift: Patificant) for 400 rigsdaler udi Arvad Mølle i Brande sogn. Dette er i strid med Peter Wilhelm Høvenhofs ansøgning til kongen af 1722, hvor denne angiver at have "tilforhandlet" sig Arvad Mølle. Forklaringen er, at han med formynder sammen med hans stedfar (som lovværge for hans mor) har et pant på 400 rigsdaler stående i Arvad Mølle, der jo havde tilhørt hans far. Dette pantebrev er udstedt 1721 af Peter Hövinghof i Arvad Mølle vel samtidig med han købte Arvad Mølle.
I 1725 er han 18 år gammel, men ansøger om at være hans egen værge, selv om han ikke er blevet 25 år (Nygaards Sedler):

Øvig, Bendt Pedersen af "Aadeviig" i Skarrild sogn.
1725 7/5 fik han klg. bevill. på at være sin egen værge, skønt han ikke havde opnået sine 25 år.

Han fæster fra Bjerre gods Aastedbro kro i Aale sogn Skanderborg amt i 1739 (Brejl Bjerre fæsteprotokol):

224 Bent Pedersen Øvig fæster Aastedbro med kro. Detaljeret beskrivelse af hvilken øl, vin og mjød der måtte forhandles. 25.9.1739, fol.43B.

Det er et dyrt sted at fæste. Alene i indfæstningspenge betaler han 140 rigsdaler og den årlige fæste er 26 rigsdaler 4 skilling. Han er der stadig i 1741, hvor han beder om henstand med et lån:

Til Thyge Larsen Schophuus. Højtærede kjære Ven og Broder! De mellem os staaende 50 Rdlr. paa følgende Renter beder jeg tjenstlig, at Broder vil have Taalmodighed med til førstkommende Snapsting, da de med paaløbende Renter i Broders eget Hus af mig til ald tackke skal betales, eftersom jeg inden den Tid uden største Skade ej Pengene af mit Hus kand miste: Thi nu er det just Tiden, at jeg af Bonden skal kiøbe, hvad jeg det hele Aar haver nødig.
Kornet er dyrt, og jeg sidder paa et Jordløs Stæd, derfor, Hierte Broder, maa jeg nu indkøbe det, som jeg har nødig, inden Bonden faar solt, hvad han haver, og jeg da siden af Kiøbstad Manden skal kiøbe, hvad jeg til Huset haver nødig.
Hvad jeg lover, skal jeg ufeilbarligen holde til førstkommende Snapsting, altsaa lefuer jeg i Haabet, at kiære Broder har Taalmodighed med mig, og jeg er Stedse
Høytærede Kiære Broder og Vens tienstvillige Tiener
Aasted Broe, den 9. November 1741
Bent Pedersen Øwig.

I 1743 er han tilbage i Skarrild, han ses som fadder i Øvig og ses i skattelisten jan. 1743 i Øvig og i 1745 får han et barn døbt i Skarrild, da er han med sikkerhed tilbage.
Børn:
Thomas Christian Bentsen *1745 Skarrild.
Johanne Pedersdatter *1709c, overtager Øvig, se nedenfor.
1713 Jens Boesen *1688c formodentlig i Hedde, Assing †1760.06.24 Krog, Skarrild søn af Bod Jakobsen i Hedde (ses i matriklerne 1664 og 1688).
Gift 1. 1714 med enke efter formand Anne Christensdatter *1680c- †1737.05.21 Øvig.
Gift 2. 1738.10.15 i Borris med Else Marie Nielsdatter Boltrup *1690cc †1762 Borris datter af Niels Andersen Boltrup og Else Madsdatter.
Kermit (fundet af Jette Jul, 2009):
Jyske registre: 1699 - 1720. Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.
352-11

Jens Boesen ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Boesen i Heede {Hedegaard, Assing sogn} og Anna Christensdatter udi Ødevig i Hammer sogn {Hammerum herred} må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.
Hafnia den 16 januar 1714.

Jens Boesen var som Peder Skonning handelsmand og kom vidt omkring. Han var hosekræmmer og studehandler i følge Abildtrup. Han ejede gårdene Østergaard og Velhusted i Assing og Krog i Skarrild.
1728 Niels Nielsen *1697c †1771 Øvig.
Gift med formands steddatter Johanne Pedersdatter *1709c †1750.08.22 (skifte) Øvig.
Han var landmand og snedker og tømrer.
Johanne kaldes Janne i følge degnens kirkebog #6201.
I retssagen om ”Consumptions-famile- og folkeskat for 1743-44" har Niels Nielsen indgivet et bilag (citeret fra Erna og Harry Øvig, 2009):

Ieg undertegnede sidder paa et stæd Øvig kaldet, af Hartkorn 2 Tdr. 6 Skp. 1 Fk. 2 Alb. som ieg Eyer og Ieg har Riinge og fattige Midler, det er Gud og hver Mand bekiendt.
Til Kopskatten har ieg ingen uden mig self og Hustrue og Een Pige saa som stædet er fattig og af Ringe afvel og aldrig hafde bleven kiøbt af mig var det ikke at den er mig udlagt i min Kones Arvepart efter hendes Forældre som ieg tog den efter.
Hvad min Formue angaar da kand Stædet være værd 50 Rdl. pr. td. naar Besætning og Brøstfældighed skal følges. Med hvilget er 60 til 80 Rdl., derpaa har ieg 6 umyndige Børn, 20 til 30 Rdl. Gield som ieg er Skyldig, har tilmed og anden her og der, skal svare lige med andre Fæstebønder udi alle Kongl. Paabuder, skal holde en Dragonhest, har Een af de skarpeste steder i Sognet, tager ofte skade af Sand Knog, er en Svag Mand og neppeligen kand afle det Rug ieg kand føde sit Huus af, ieg beder for Guds skyld de Høye Herre vil bruge mindesation som ieg ellers om det skal vedvare maae gaae ud med Hustrue og Børn at tigge for mit eget, thi Gud skal kiende at ieg har ingen Reede Midler at tære af og umuligt kand besidde stedet, ieg giør det ey af Skjemt men det er saa i den bare Sandheed, som hver Mand ved i Sognet, hvilket ieg og kand faae Beviist og her med Testere.
Niels Ødvig
Øddvig d. 4 Octobr. 1743.

Samtidig med skiftet efter konen Johanne Pedersdatter i 1750 udsteder han et pantebrev for 66 rigsdaler på gården i Øvig som skal afdække arven til de seks børn:
Hammerum Herreds Justitsprotokol 1744-1751 fol: 908 (side 1796) Aar 1750 (udskrift Erna og Harry Øvig):

Løst pante Forsikring saalydende:
No. 1. (Sextus) Een halv Rigsdaler 1750
Kiendes Jeg Underskrevne Niels Nielsen i Øevig udi Scharild Sogn og herved vitterliggiør at indesidde med mine Sex Børns tilfaldne Møderen Arf 66 Rdl. 4 Mk., ialt i følge Skifte for Eeningen sluttet dags dato, og paa det Skifte Forvalteren høyædle og Welb: Hr. Justitzraad og Amtmand Von Albertin des bedre hand være forsikret om samme Capitals Pant sætter ieg her med mit iboende Selv Ejerstæd Øevig kaldet Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 1 Fd. 2 Alb. med sine tilliggende Herligheder og Rætigheder, samt Bygning og Besætning hvor udi skal haves første Prioritet indtil fornte: Capital sex og tridsins tyve Rigsdaler fiire Mark, aldeelis vorder af Betalt, dets til Bekræftelse under min Hand og Nafne Mærke, saa og venlig om Bedet undertegnede 2de Mænd med mig til Vitterlighed at underskrive da denne min panteforskrifning, uden mig dertil at indkalde, maa læsses og protocolleris til Tinge naar forlanges.
Datum Øevig d. 22de Aug: 1750
Henning Rasmussen Niels Nielsen Øevig
Jens Boedsen.

Da konen Johanne Pedersdatter dør 1750 er der en smitsom sygdom i gården og skiftet holdes da i Skarrild præstegård uden at der foretages en registrering. Niels Nielsen tilbyder de 66 rigsdaler som arv og tilsynsværgerne mener dette er endda over han evne. Se skiftet.
Børn:
Maren Nielsdatter *1729.04.03 Øvig †1766 Vester Ronnum, Skarrild.
Gift 1758c med Peder Pedersen *1705c †1790.10.27 Søby, Rind.
Hun skrives 21 i skiftet 1750.
Bor 1759-73 i Øvig, køber gården 1762.04.04, sælger den 1773.05.01 til Søren Pedersen, flytter til Søby, Rind sogn.
Børn:
Maren Pedersdatter *1760 Vester Ronnum.
Gift 1785.02.11 Rind med Palle Nielsen *1746c.
Peder Pedersen *1762 Vester Ronnum
Johan *1764 Vester Ronnum †14 dage gammel.
Niels Pedersen *1766 Vester Ronnum, konfirmeret 1783 Rind.
Peder Nielsen Øvig *1731.01.02 Øvig †1811 Hesselvig, Skarrild.
Selvejer og Strømpehandler.
Gift Maren Christensdatter *1746c datter af Christen Pedersen *1713c †1787+ og Anne Christensdatter *1709c †1787+.
Børn:
Niels Pedersen *1777 Hesselvig, Skarrild.
Christen Pedersen *1780 Hesselvig.
Johanne Pedersdatter *1788.07.22 Hesselvig †1869.02.11 Skarrild Mølle.
Gift med Rasmus Nielsen Winde *1785.03.10 Skarrild Mølle †1865.05.12 Skarrild Mølle søn af Niels Rasmussen Winde *1754.03.02 Skive †1818.04.11 Skarrild Mølle og Margrethe Olesdatter *1761c ?Paarup, Assing †1843 Skarrild (datter af Ole Olesen Mindst og Maren Pedersdatter *1727c †1806 Skarrild).
Han skrives 19 i skiftet 1750.
Niels *1733.04.02 Øvig †1733.07.13.
Jens Nielsen *1734.10.03 Øvig, overtager gården, se nedenfor.
Han skrives 14 i skiftet 1750.
Anne Nielsdatter *1737 Øvig †1807.05.05 Kjersiggaard, Assing.
Skrives 9 i skiftet 1750.
Gift med Cort Lauridsen *1737 Lustrup, Skarrild †1795.02.03 Bukkær, Assing.
Børn:
Johanne *1767 Bukkær †3 måneder gammel.
Johanne Marie *1768 Bukkær †1 måned gammel.
Maren *1769 Bukkær †1 måned gammel.
Anne *1770 Bukkær †2 uger gammel.
Johanne *1773 Bukkær †2 å 5 måneder gammel.
Niels Cortsen *1778.04.11 Bukkær †1801.05.26 Bukkjær 23 år gammel.
Erik Nielsen *1740 Øvig †1804.11.20 Kbh., spækhøker, Nørre Kvarter.
Skrives 10 i skiftet 1750.
Gift 1. med Christina Hansdatter *1725c †1793c.
Gift 2. 1795.06.05 Kbh. med Anne Catrine Poulsdatter *1746c †1798.12.08 Kbh.
Gift 3. 1799.05.17 Kbh. med Else Nielsdatter *1765c
Mads Nielsen *1743 Øvig †1804.11.20 Kbh., bogtrykkersvend i Kbh.
Skrives 8 år gammel i skiftet 1750.
Gift 1876.06.28 Kbh. med Anne Margrethe Andersdatter Dahlsgaard *1751c datter af Anders Christensen Dahlsgaard og Karen Leene Jensdatter.
Børn:
Karen Elisabeth Madsdatter *1778.12.13 Vor Frue.
Elisabeth *1780.05.15 Vor Frue.
Elisabeth Madsdatter *1781.12.30 Vor Frue.
Niels Madsen *1783.11.02 Vor Frue.
Anna Elisabeth Madsdatter *1785.12.04 Vor Frue.
Bendte Margrethe Madsdatter *1788.11.30 Vor Frue.
Anders Madsen *1790.02.21 Vor Frue.
Jens Madsen *1793.04.21 Vor Frue.
Niels *1746 Øvig †1750- ikke i skiftet.
Kirsten *1747 Øvig †1748.
Kirsten *1750 Øvig †1750.
Simuleret Folketælling 1743 Øvig Niels Nielsen Ejer: Niels Nielsen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1743100Niels Nielsen46c 1697c  1771 Øvig Skarrild Selvejer af 2½ tønde Skyld. Fri efter forordningen om dragoners heste. Har dermed haft en hest at fodre og opstalde.
kone174399Johanne Pedersdatter38c 1705c Øvig Skarrild 1750 Øvig Skarrild Skifte efter hende 1750.
dat.172998Maren Nielsdatter14c 1729 Øvig Skarrild 1766 Ronnum- Vester Skarrild Gift med Peder Pedersen den Yngre
kones bror174399Bendt Pedersen Øvig39c 1704c Øvig Skarrild 1760 Krog Skarrild Han er der i juli 1744 ikke mere.
mands bror 98Erik? Nielsen  1700cc  1744+  Ses som fadder ved broderen Niels Nielsens barn i 1733, identifikation ikke sikker. Siges juli 1744 at være skrøbelig. Jens Øvig er Jens Bodsen, ikke nogen bror.
huskone 98? Huskone    1 fattig huuskoene som manden er fortløben fra og eftterladt arm med 2 Børn. Ikke i 1743, men i juli 1744.
barn174498? Huskones barn    Ikke i 1743, men i juli 1744.
barn174498? Huskones barn    Ikke i 1743, men i juli 1744.

1766c Jens Nielsen *1734.10.03 Øvig †1781.04.09 (skifte) Øvig.
Gift 1. med Kirsten Christensdatter *1735.12.14 Toksvig, Arnborg †1775.05.26 (skifte) Øvig, datter af Christen Olufsen †1740 Togsvig og ?Maren ?Enochsdatter.
Gift 2. 1776.05.27 i Arnborg med Margrethe Thomasdatter *1745.06.20 Holtum, Arnborg †1783.03.07 Øvig datter af Thomas Pedersen Holtum *1703c †1772 Holtum og Karen Nielsdatter *1712c Holtum †1774 Holtum .
Skiftet efter konen ser således ud. Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol 1773-1776 B 8 - 1081 (Brejl #552):

552 Kirsten Christensdatter i Øvig i Skarrild sogn. 21.6.1775, fol.309.
E: Jens Nielsen. B: Niels 8, Christen 6, Johanne Marie 4. FM: mors stedfar Mikkel Christensen i Toksvig, mosters mand Christen Christensen i Fasterholt. Desuden nævnes enkemandens bror Eskild {fejl for Erik} Nielsen i København.

Børn med 1. kone Kirsten Christensdatter:
Niels Jensen *1767.07.14 Øvig †1818.02.21 Arnborg.
Gift 1795.05.10 i Assing med af Bukkær Margrethe Christensdatter *1768c
Gårdmand i Bukkær, Assing
Børn:
Jens Nielsen Øvig *1796.06.17 Bukkær †1872.02.21 Silstrup Skarrild.
Gift 1. 1828.06.26 i Arnborg med Ane Margrethe Mortensdattter *1800c †1847.12.21 Gjellerup.
Gift 2. 1850.05.17 i Gjellerup med Ane Marie Pedersdatter *1823.10.17 Kølkær, Rind †1905.10.02 Gammel Arnborg.
Hans børn blev kaldt Øvig, se Svend B. Iversens aner (pdf).
Kirsten Nielsdatter *1797.08.24 Bukkær.
Anne Nielsdatter *1798.11.27 Bukkær.
Marianne Nielsdatter *1798.11.27 Bukkær.
Christen Nielsen *1804.03.28 Bukkær.
Christen Jensen *1769 Øvig †1836 Studsgaard.
Gift 1. 1800.04.27 i Borris med Katrine Marie Christensdatter *1768.09.25 Lille Gaasdal, Borris †1819 Studsgaard datter af Christen Eskesen *1737.04.23 Grønborg, Borris †1812.11.22 Lille Gaasdal og 1. kone †1768-70.
Gift 2. 1820.06.18 i Brande Ane Christensdatter *1788.03.24 Uhre †1824.09.22 Studsgaard Skarrild datter af Christen Nielsen Nørgaard *1758c Uhre, Brande †1818 Uhre og Ane Kirstine Nielsdatter *1756c Lille Sandfeld, Brande †1812 Uhre.
Gift 3. 1824+ Else Marie Jensdatter *1786c Hoven datter i Nørre Grene, Hoven af Jens Olufsen *1753c †1788.09.07 (druknede i aalegaard) gift 1784.06.13 i Hoven med Anne Mathiasdatter *1747c †1810+.
Studsgaard i Skarrild By.
Børn med 1. kone Katrine Marie Christensdatter:
Jens Christensen *1804 Studsgaard.
Gift 1849 Ane Jensdatter fra Sønder Felding.
Maren *1805 Studsgaard †1806.
Børn med 2. kone Ane Christensdatter:
Katrine Marie Studsgaard *1823 Studsgaard.
Børn med 3. kone Else Marie Jensdatter:
Ane Katrine Christensdatter *1826 Studsgaard.
Gift 1846 med Christen Bjørslev Knudsen af Hareskov, Assing.
Ane Margrethe *1820 Studsgaard †1832.
Børn med 2. kone Margrethe Thomasdatter:
Kirsten Jensdatter *1777.07.03 Øvig †1843.01.07 Nørre Grene.
Gift 1800.12.22 i Skarrild med Søren Michelsen *1775.02c Krogstrup, Snejbjerg †1857.02.12 Nørre Grene søn af Michel Andersen Arnborg *1738.02.23 Gammel Arnborg †1799.04.02 Grene, Skarrild og Dorte Sørensdatter *1735c †1811.03.13 Grene, Skarrild.
Søren er i FT 1787 hyrdedreng i Olling, Assing.
Se Mikkel Andersen Arnborg på Geni.
Bosat Nørre Grene i Skarrild.
Børn:
Mikkel Sørensen *1801.11.10 Nørre Grene †1831.03.26 Tarp, Sønder Felding.
Gift med Benedikte Andersdatter *1806.09.27 Tarp †1895.05.18 Tarp datter af Anders Christensen *1779.10 Grene, Skarrild †1836.04.18 Tarp og Johanne Christensdatter *1779.07 Grønborg, Borris †1829.03.04 Tarp.
Jens Sørensen *1803.10.02 Nørre Grene †1855.09.03 Tarp, Sønder Felding.
Gift med bror Mikkels enke Benedikte, se ovenfor.
Dorte *1806.05.06 Nørre Grene †1806.09.14 fire måneder gammel.
Peder Sørensen *1811.04.22 Nørre Grene †1875 Nørre Grene.
Gift 1839.09.29 i Skarrild med Karen Jakobsdatter *1818c af Hoven Grene †1909 Nørre Grene datter af (flyttet fra Hoven til Nørre Grene 1831) Jakob Peder Jensen *1777c †1833 Nørre Grene og *1788c †1840 Nørre Grene.
Margrethe Sørensdatter *1817 Nørre Grene.
Gift 1839.09.29 i Skarrild med Christian Peder Jakobsen bror til Margrethes bror Peder Sørensens kone, se ovenfor.
1781 Peder Christensen (Sandfeld) *1751c †1793 Øvig søn af Christen Pedersen *1713cc †1792.01.27 Hesselvig og Anne Christensdatter *1709cc †1790.01.22 Hesselvig.
Gift 1781.10.23 i Skarrild med enke efter formand Margrethe Thomasdatter †1783, se ovenfor.
Gift 2. 1783.07.15 Snejbjerg af Præstegaarden i Snejbjerg Mette Cathrine Byrgesdatter *1752c Sinding sogn (fødte ikke ført i kirkebogen 1751-65) †1845 Øvig (gift 2. gang med Sven Pedersen).
Peder Christensen Sandfeld er ikke født i Sandfeld i Brande, for han ville så være fra Sandfeldbjerre og stå i lægdsrullen, hvad han ikke gør. Hans far kaldes i 1778 i degnens kirkebog Christen (Pedersen) Sandfeld se #2455, så navnet kommer fra faderen. Se følgende skifte (Brejl Lundenæs #1809):

1809 Else Christensdatter i Grene i Skarrild sogn. 21.3.1801. VIII, fol.45, IX, fol.40.
E: Simon Nielsen. A:
1) bror Peder Christensen i Øvig i Skarrild sogn, [skifte 11.11.1793 lbnr.1288]. B: Jens 15, Christen 13, Peder 6
2) bror Jens Christensen Hesselvig i Agerskov i Gjellerup sogn
3) bror Christen Christensen i Holsten
4) søster Benned Christensdatter, enke i Høgsvig {†1809+ gift med Niels Nielsen *1715c †1789.01 (skifte) Høgsvig}
5) søster Maren Christensdatter g.m. Peder Nielsen i Hesselvig.

sammenholdt med følgende folketælling 1787, hvor søsteren Maren Christensdatter har forældrene boende:

Ringkøbing, Hammerum, Skarrild, Hesselvig, , 2, FT-1787, A0976
Peder Nielsen Ødevig 56 år gift Mand Selvejerbonde og strømpehandler
Maren Christensdatter 41 år gift Hans kone
Niels Pedersen 10 år ugift Søn
Christen Pedersen 7 år ugift Søn
Christen Pedersen 74 år gift Konens fader Nyder aftægt
Anne Christensdatter 78 år gift Konens moder Nyder aftægt

Christen Pedersen *1713c †1792.01.27 (i hans ligfølge druknede to mænd i Skjern å ved Krog) Hesselvig.
Gift 1734c med Anne Christensdatter *1709c †1790.01.22 (efter 56 års ægteskab) Hesselvig har følgende børn:
Benned (Birte) Christensdatter *1737c †1809+, bosat Høgsvig, Sønder Felding.
Gift med Niels Nielsen *1715c †1789.01 (skifte) Høgsvig
Else Christensdatter *1740c †1800.03.02 Skarrild Grene, bosat Skarrild Grene.
Gift med Simon Nielsen *1735c †1811 Hesselvig.
Maren Christensdatter *1746c †1827.04.13 Hesselvig, bosat Hesselvig, Skarrild.
Gift med Peder Nielsen Øvig *1731 Øvig †1811 Hesselvig.
Peder Christensen Sandfeld *1751c †1793 Øvig, bosat Øvig, Skarrild.
Gift 1. 1781 i Skarrild med Margrethe Thomasdatter †1783.
Gift 2. med Mette Cathrine Byrgesdatter *1752c Sinding †1845 Øvig.
Jens Christensen Hesselvig *1755c †1829.06.09 Agerskov, bosat Agerskov, Gjellerup.
Gift 1784c med Kirsten Jensdatter *1765c.
Christen Christensen, bosat Holsten (1801).

Så tre af børnene bor i Skarrild sogn, et i Gjellerup, et i Høgsvig i Sønder Felding og et i Holsten. Børnene er ikke født i Skarrild sogn. Mulig ville være Sønder Felding eller Gjellerup.
Christen Pedersen *1713cc kunne teoretisk være søn af Peder Troelsen *1665cc †1711+ i Store Sandfeld i Brande, men hans andre sønner er født før 1686, så det er særdeles usandsynligt.
Børn med 2. kone Mette Cathrine Byrgesdatter:
Jens Pedersen *1785.08.03 Øvig.
Christen Pedersen *1788.03.17 Øvig.
Peder Pedersen *1793.10.29 Øvig (født efter faderens død).
Folketælling 1787 Øvig Peder Christensen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer mand 2Peder Christensen Sandfeld361751c  1793 Øvig Skarrild Næppe søn af Christen Christensen i Sandfeld Bjerre, Brande for ikke i lægsrullen 1789.
kone 1Mette Katrine Byrgesdatter351752c  1845 Øvig Skarrild  
søn Jens Pedersen21785 Øvig Skarrild   
kones dat.  Kirsten Jensdatter101777 Øvig Skarrild 1843 Grene- Nørre Skarrild  
1. kones sted- søn Niels Jensen201767 Øvig Skarrild 1818 Gammel Arnborg Arnborg Søn af Jens Nielsen og 1. kone Kirsten Christensdatter. 2. kone var Margrethe Thomasdatter gift 2. gang med Peder Christensen Sandfeld (hans 1. kone). Mandens 1. kone er Margrethe Thomasdatter, som er Niels Jensens stedmoder.
1. kones sted- søn 181769 Øvig Skarrild 1836 Studsgaard Skarrild Søn af Jens Nielsen og 1. kone Kirsten Christensdatter. 2. kone var Margrethe Thomasdatter gift 2. gang med Peder Christensen Sandfeld (hans 1. kone). Mandens 1. kone er Margrethe Thomasdatter, som er Niels Jensens stedmoder.
tj-pige Bodil Andersdatter (Provst)321755 Hjøllund Arnborg 1801+  Gift 1798.12.20 i Skarrild med Niels Poulsen af Grunderup, Rind?, bosat Skarrild Overby.

1795c Sven Pedersen *1757c †1824.05.30 Øvig.
Gift med enke efter formand Mette Katrine Byrgesdatter *1753c †1845.09.25 Øvig.
Børn:
Mette Katrine Svendsdatter *1797.11.05 Øvig.
Gift 1. 1815.05.15 i Skarrild med Knud Christensen (Bjørslev) *1780.03.16 Bjørslev, Nørre Vium †1824.04.03 Lille Hjøllund, Arnborg søn af Christen Knudsen *1743 Bjørslev, Nørre Vium †1814 Sønder Bjørslev og Kirsten Christensdatter *1749 Rind †1826 Sønder Bjørslev.
Gift 2. gang 1824.07.18 i Arnborg med Christen Christensen *1790.04.10 Store Hjøllund, Arnborg.
Knud Christensen er karl på Nørre Karstoft, da de gifter sig. Bosat Lille Hjøllund, Arnborg. Men i FT 1834 ses hun med hendes 2. mand Christen Christensen i hendes fødegaard Øvig i Skarrild igen.
Børn:
Mette Katrine Knudsdatter *1815.11 Lille Hjøllund, Arnborg.
Ane Katrine Knudsdatter *1822c Lille Hjøllund, Arnborg.
Knudstine Knudsdatter *1824.04.12 Lille Hjøllund, Arnborg †1908.06.02 Clasonsborg, Skarrild.
Gift 1851.06.09 i Skarrild med Simon Krog Jensen *1825.09.28 Viumkrog, Nørre Vium †1904.11.07 Clasonsborg, Skarrild søn af Anna Pedersdatter *1799.05.03 Krog, Borris †1890.07.10 Nørre Vium og (gift 1824.11.21 Borris) Jens Christian Simonsen *1804.05.10 Viumkrog, Nørre Vium †1831.03.18 Viumkrog.
Folketælling 1801 Øvig Svend Pedersen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 2 1Svend Pedersen441757c  1824 Øvig Skarrild Gift 1793.12.27 i Skarrild med enke Mette Katrine Byrgesdatter.
kone 2Mette Katrine Byrgesdatter481752c  1845 Øvig Skarrild  
dat. 2 Mette Katrine Svendsdatter41797   *1797.11.21
søn 1 Jens Pedersen151785 Øvig Skarrild  *1785.08.03
søn 1 Christen Pedersen131788 Øvig Skarrild  *1788.03.17
søn 1 Peder Pedersen81793 Øvig Skarrild  *1793.10.29.

1824 ?Mette Katrine Byrgesdatter enken formodentlig. *1753c †1845.09.25 Øvig.
1834- Christen Christensen *1790.04.10 Store Hjøllund, Arnborg søn af Christen Christensen *1762 Store Hjøllund †1841 Tovdal, Arnborg og Anne Hansdatter *1761 Sønder Karstoft, Skarrild †1848 Tovdal.
Gift 1824.07.18 i Arnborg med Mette Katrine Svendsdatter *1797.11.05 Øvig.
Børn:
Svend Christian Christensen *1834.02.04 Øvig †1903.01.02 Borup, Brande.
Gift 1. 1857.10.18 i skarrild med Ane Kirstine Miltersdatter *1834.07.08 Møldam, Staby sogn †1865.11.26 Harreskov, Assing.
Gift 2. 1866.11.03 i Brande med Ane Kirstine Madsdatter *1833.12.23 Borup †1909 datter af Mads Andersen *1801.09.20 Flø, Brande †1883.03.28 Brande og Mette Nielsdatter *1800.11.23 Uhre, Brande †1881.10.22 Harridsbæk(?).
Bosat med første kone i Harreskov, Assing.
Anden kone 1866+ Sandfeldbjerre og Borup i Brande sogn..
...

6 Andet
1744 Christen Pedersen af Øvig vidne for præst Christen Thomsen Lunds søn Jens Christensen Lund på Hammerum Herredsting.


Kurts Kermits udskrifter med folk i Skarrild:
KURT KERMITS KONGELIGE ÆGTESKABSBEVILLINGER:
151-159
Anders Nielsen Filschov af Omme sogn i Ribe stift Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
F: 4: G: A: W at wi have bevilget og tilladt at Anders Nielsen Filschov af Omme sogn og Elisabeth Nielsdatter Selstrup {Silstrup} af Skarrild sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste Hospital udgive såfremt de denne bevilling agter at nyde. Frederiksborg den 16 september 1726.

31
Jens Christensen Selstrop {Silstrup} af Jylland ægteskabs bevilling i tredie led. Bevilger og tillader, at Jens Christensen Selstrop, og Kirsten Pedersdatter Sindvig {Pindvig}, bønderfolk af Skarrild sogn udi Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie [andet?] og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 marts 1736.

KURT KERMITS SKANDERBORG RYTTERDISTRIKTS FÆSTEBREVE:SKARILD SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Skarild generelt
Degneliste
Præsteliste
Gammelgaard
Grene- Skarrild
Grene- Nørre
Heesgaard
Hesselvig
Karstoft- Nørre
Karstoft- Sønder
Lustrup
Pilgaard
Pindvig
Ronnum
Silstrup
Skarrild By
Skarrild Mølle
Øvig
DEGNELISTE

1695- Christen Thomsen Degn
1709 - 1731 Niels Jensen Birch
1734 Søren Degn
1743 Laurids Degn
1782- Christen Hansen Karstoft
1798- Christen Pedersen Lustrup
PRÆSTELISTE

Skarrild og Arnborg.
1512- Peder Poulsen
1530- Laurids, katolsk?
1537- — 1541+ Dynes
1550- — 1558+ Anders Christensen
1563c Christen Andersen, søn?
1626- — 1649+ Laurids Nielsen Greis/Gres/Gris
1661 Peder Pedersen Sommer
1689 Hans Hansen Winkel
1702 Oluf Jensen Due
1709 Christen Thomsen Lund
1724 Arnt Nielsen Bisted
1758 Christen Clausen Svitzer
1773 Nicolaus Hegelahr
1816 Laurids Henrik Hjorth
1824 Hans Hermann Selchier
1832 Dines Peder Lind
1839 Christian Christiansen
1866 Gottlob Carl August Richardt
1873 Theodor Demetrius Ferdinand Mathiesen
1876 Hans Fischer Jørgensen
1881 V. C. Dahlman
1889 P. Johannes Broe
1896 N. J. A Nikolaisen
Herfra kun Skarrild, Arnborg skilt fra.
1897 Anton Vilhelm Petersen
1913 Niels Nielsen Lund
1919 Niels Lauge Kokkenborg
1926 Povel Høy Blicher Winther
1930 Henrik Stampe Valeur Ingerslev
1950 Jens Laustsen
1972 Anders Christian Studsgaard
1986 Kurt Ettrup Larsen
1998 Peder Østergaard Jacobsen
2002 Morten Meiner
GAMMELGAARD

1727- Jens Gammelgaard
1734 Palle Andersen
1735 Christen Sørensen
1737 Søren Christensen, søn
1738 Oluf Pedersen
1739 Oluf Thomsen
1787- Peder Pedersen Brosbøl
1792c Peder Pedersen Gammelgaard, søn
1817c Niels Christensen Rahbek
1850- Peder Madsen, svigersøn
GRENE-NØRRE

En gård hartkorn 1 4 1 0
1794 Michel Andersen Arnborg
1800 Søren Michelsen, søn
1839 Peder Sørensen, søn
1870 Jacob Peder Pedersen, søn
1904 Efterfølger.
GRENE-SKARRILD

En halvgård
1670- Jens Sørensen

Den anden halvgård
1683- Jens Pedersen

1720c Anders Jensen, vel søn
1741 Anders Jensens enke
1749c Anders Nielsen Grene, svigersøn

Sønder Grene matrikel 4A
1793 Jens Christensen Drantum *Ikast
HEESGAARD

Hartkorn1/3
1683 Lars Pedersen
1726 Peder Heesgaard?
1765 Bertel Lauridsen

Hartkorn 2/3
1683 Terkel Sørensen

Heesgaard
1710c- Morten Christensen? Heesgaard
1736- Christen Mortensen Heesgaard
1774c Rasmus Nikolajsen *Skibbild
1791c Peder Christian Pedersen, svigersøn
1818c Rasmus Pedersen, søn
HESSELVIG

En gård hartkorn 6 5 2 1
1666- Peder Jensen
1688 Ole Poulsen, svigersøn

En halvgård
1729- Peder Christensen
1744 Thomas Madsen Hesselvig
1782 Morten Pedersen

Den anden halvgård
1731 Poul Hesselvig
1757- Poul Nielsen Hesselvig
1774 Peder Nielsen Øvig
NØRRE KARSTOFT SÆDEGÅRD

Normal fæstegård
1613- ejer: Peder Munk, Estvadgaard
1614 ejer: Jakob Lykke
1635 ejer: Christina Rantzau, Breitenburg
1636 ejer: Iver Mogensen Krabbe, Begeholm
1636 ejer: Corfits Ulfeldt, Tviskloster
Formodet sædegård
1638 Jakob Ulfeldt, bror
1670 Jakob Ulfeldts børn
1680c Jakob Jakobsen Ulfeldt, søn
1683 Niels Kjeldsen Ulfborg, præst
1688 Forpagter undveg fra gården
1689 Knud Pedersen, herredsfoged, driver gården
1692 Kronen
1692 Hans Andersen, forpagter, 1697 ejer
1720 Jens Poulsen Skanderup, svigersøn
1722 Christian Trappaud
1728 Jens Jensen Høgild, forpageter
1729 Peder Paaske
1754 Peder Simonsen Schiønning
1759 Poul Østergaard, 1. gang
1766 Andreas Bagger
1771 Hans Ditlevsen Linnet, herredsfoged
1775 Poul Østergaard, 2 gang
1788c Laurids Lasson Jørgensen Lange
1817 Niels Christian Hauge
1842 Knudsen
1850- Else Kirstine Christiansdatter, enke Hauge
1853 C. Wium
1855 Christian Johan Lodberg Rahbek
1868 Anders Brodersen Møller
1869 Enken
1888 A. N. Møller, søn
SØNDER KARSTOFT

En gård
1743- Hans Eskesen
1781 Knud Jensen, svigersøn

En anden gård
1738- Niels Olufsen
1760 Jens Troelsen, gift med enken
lustrup

Hartkorn 1 3 0 0:
1783 Niels Nielsen Debbelmose *Borris
PILGAARD

Hartkorn 0 7 0 0:
1800- Niels Nielsen Pilgaard (Juulsgaard)
1804 Niels Christensen, gift med enken
1820 Ole Andersen *Borris
1848c Anders Olesen, søn
PINDVIG

Lille Pindvig hartkorn 0 6 1 0:
Det halve:
1683- Hans Hansen

Det andet halve:
1683- Jens Jakobsen
1704cc Ib Jensen
1730 Jens Ibsen, søn
1743 Christen Pedersen Pindvig

Store Pindvig hartkorn 2 2 0 1:
1683 drives ½ af Hans Hansen og Jens Jacobsen, andet ½ Oluf Nielsen i Silstrup.
1692- Christen Christensen
1713- Peder Christensen
1731- Jens Christensen
1731- Jens Christensen
1745c Rasmus Bringelsen
1776 Lars Carstensen
1798 Niels Christensen Haulund *Ølgod
1828c Niels Rasmussen *Assing, svigersøn
1846c Rasmus Nielsen, søn
RONNUM

Hele gården 8 0 2 0
1605 Oluf Christensen
1635cc Christen Olufsen, søn

Den østre gård 4 0 1 1
1666 Jens Mikkelsen *Ejstrup
1689- Mikkel Jensen, søn
1705-9 Peder Lillelund Madsen, ophold
1705 Thomas Jensen, fæster
1725- Christen Nielsen Ronnum
1743 Niels Christensen, søn
1762c Anders Pallesen

Den vestre gård 4 0 1 1
1631- Las Michelsen
1683- Jens Jensen
1713- Peder Pedersen Ronnum (Ældre)
1741- Peder Pedersen Ronnum (Yngre)

Hele gården 8 0 2 0
1770c Søren Pedersen, ikke søn
1805 Jens Andersen Traberg
1812 Peder Gammelgaard, *Egvad
1840c Knud Pedersen, søn
1877c Niels Lauersen, svigersøn *Arnborg
Matr. 13A hartkorn 1 5 2 ½.
1917 Knud Ronnum Lauersenn, søn

Matr. 13P hartkorn 1 0 1 2¼.
1840c Knud Pedersen, søn
SILSTRUP
1. halvgård af 2 4 0 2.
1683 Jens Christensen
1. halvgård af 2 4 0 2.
1660cc Oluf Nielsen
1695cc Niels Olufsen, søn
1725 Jens Bennetsen, svigersøn
1748 Bent Jensen, søn

En gård.
1781 Niels Nielsen Ronnum
1808 Jens Jensen *Sønder Karstoft, svigersøn
1843c Jens Jensen, søn

1840 Mads Christian Pedersen Lustrup
1860c Niels Olesen Pilgaard, kones bror
SKARRILD BY

1708- Bringel Eilersen
SKARRILD MØLLE
Generelt

1683
1696 Peder Jensen Møller
1729- Christen Jensen Møller
1740c Christen Pedersen (Ørbæk) Møller
1780 Niels Rasmussen Winde, svigersøn
1818 Margrethe Olesdatter Minds, enken
1825 Rasmus Nielsen Winde (Møller), søn
1860 Ny ejer
ØVIG

1683 Lars Jørgensen
1698 Knud Sørensen
1707- Peder Bentsen Skonning
1713 Jens Boesen, gift med enken
1728 Niels Nielsen, gift med steddatter
1766c Jens Nielsen, søn
1781 Peder Christensen Sandfeld, gift enken
1795c Svend Pedersen, gift med enken
1834- Christen Christensen, svigersøn