Give Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1700 - 1840
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Huller i Give kirkebog 1711-19, 1745-54 og 1800-05.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1700.03.25 Jens Madsen, Bøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 25 Martii blef Jens Matsen som boede tilforn i Byllund begraven.

Nr. 6002 1700.04.04 Jens Jensen, Nygaard. FAR: Jens Jespersen, Nygaard, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Palmarom blef Jens Jespersens barn i Nygaard ved navn Jens begraven.

Nr. 6003 1700.04.19 Margrethe Elisabeth Blome, , SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1640cc.
MAND: Hans Konradsen Brinch
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 19 Aprilis blef begraven Hans Conratson {Brinch} hans kierste Velb: Jomfrue Margrethe Elizabet Blomme.
NOTITS: Gift mellem 1696 og 1700, født før 1655. Hendes forældre Didrik Wulfsen Blome *1620 †1681 til Refstrup i Gadbjerg sogn og Anne Barbara Gersdorff. Hendes mand Hans Konradsen Brinch synes ikke at være adelig, ellers ville der have stået "velbaaren". Hun indsatte per testament en uge før hun begraves - den 8. april 1700 - hendes mand Hans Conratsen med hvem hun ingen børn havde, til eneste arving. Brinch fra Koldinghus skifte #1405 efter Didrik Blome. Hans Konrad Brinch, formodentlig den samme, af Ødsted begraves 1712 i Ødsted, 50 år gammel.
LINK: Kongelig konfirmation på testamente, Nygaards Sedler.

Nr. 6004 1700.05.02 Johanne Jensdatter, Øgelund.
MAND: Hans Christensen, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Jubilate blef begraven Sl: Hans Christensons enke Johanne Jensdatter udi Øegelund.

Nr. 6005 1700.05.23 Lars Christoffersen, Tromborg. FAR: Christoffer Pedersen, Tromborg, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Exaudi blef begravet Sl: Christopher Pedersens søn i Tromborg ved navn Las.

Nr. 6006 1700.07.11 Jens Mortensen, Givskov, SAND ALDER: 67c, DØBT: 1633c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5te i Trinitatis blef Jens Mortensen i Gifskov begravet.
NOTITS: Han vidner på Nørvangs Herredsting i et tingsvidne fra Grundet Birk i Stolestadestriden 1667 om Give kirke, at han kan huske 20 år tilbage, altså til 1647, hvor han antages at have været omkring 14 år gammel. Der angives ingen alder i begravelsesteksten, men han var været omkring 67 år.
LINK: Stolestadestriden om Give kirke 1667.

Nr. 6007 1700.08.08 Inger Knudsdatter, Nederdonnerup. FAR: Knud Pedersen, Nederdonnerup, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 9 a Trinit: da blef begravet Knud Pedersens barn af Nederdonnerup ved nafn Inger.

Nr. 6008 1700.08.08 Abelone Hansdatter, Farre. FAR: Hans Madsen, Farre, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Hans Madsens datter i Farre ved nafn Appelone.

Nr. 6009 1700.08.15 Jens Frandsen, Givskov. FAR: Frands Jensen, Givskov, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 i Trinit: blef begraven Frantz Jensens tvende børn ved navn Jens og Dorethe.

Nr. 6010 1700.08.15 Dorthe Frandsdatter, Givskov. FAR: Frands Jensen, Givskov, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 i Trinit: blef begraven Frantz Jensens tvende børn ved navn Jens og Dorethe.

Nr. 6011 1700.09.01 Frands Jensens kone, Givskov.
MAND: Frands Jensen, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 1 Septembris blef Frantz Jensens hustru i Gifskov begraven.

Nr. 6012 1700.09.05 Navnløs, Give by, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1700. FAR: Jens Sørensen, Give by, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 13 post Trinit: blef et navnløs pigebarn begraven som var Jens Sørensens i Give.
Dåb nr. 1973

Nr. 6013 1700.09.12 Karen Lauridsdatter, Sillesthoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 14 Trinitatis blef Karen Lavritzdatter af Sillesthoet begravet.

Nr. 6014 1700.09.14 ? Jens Mortensens enke, Givskov.
MAND: Jens Mortensen, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 14 Septemb: blev Sl: Jens Mortensens enke af Gifskov begravet.

Nr. 6015 1700.09.21 Johanne Jensdatter, Give by.
MAND: Niels Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 21 Septembris blef begravet Niels Sørensens hustrue ved navn Johanne Jensdatter.

Nr. 6016 1700.11.01 Mette Jensdatter, Farre.
MAND: Niels Larsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Die Omnium Sanctorum blef begravet Sl: Niels Lassens enche Mette Jensdatter af Farre.

Nr. 6017 1700.12.01 Alexander Grubbe, Donneruplund, SAND ALDER: 69.05 (å.m), DØBT: 1631.07.16.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 1 Decembris blef høyædle og velbaarne Alexander Grubbe fordum Herre til Donneruplund begraven.
NOTITS: "fordum Herre til Donneruplund" fordi han i 1684 havde skødet Donneruplund videre til Otte Valdemarsen Skram. Født på Vedbygaard ved Holbæk.

Nr. 6018 1701.01.30 Jesper Christensen, Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexages: blef Jesper Christensen som fordum boede i Nygaard begraven.

Nr. 6019 1701.03.23 Elisabeth Knudsdatter, Nederdonnerup. FAR: Knud Pedersen, Nederdonnerup, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 23 Martii blef Knud Pedersens barn ved nafn Elizabet begravet.

Nr. 6020 1701.12.23 Niels Sørensen, Give by.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 23 December blef Niels Sørensen i Give begravet.

Nr. 6021 1701.12.26 Hans Olufsen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m.. FAR: Oluf Pedersen, ?, Faaborg. MOR: Anne Hansdatter.
MAND: Oluf Pedersen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 26 December blev en betlers ved navn Anne Hansdatter hendis barn ved navn Hans begravet og hafde forn: qvinde attest at hun var en egteqvinde og hendes mand var soldat og hed Oluf Pedersen og denne hindis barn var døbt Dærnes i Fyn hvilken attest var dateret Faaborg Fyn beliggende efter hindis ord den 28 Octob: Ao: 1701.

Nr. 6022 1701.12.27 Jens Troelsen, Hestlund- Store. FAR: Troels Andersen, Hestlund- Store, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 27 Decemb: blev Troels Andersen barn ved navn Jens begravet som tilforn for sin skrøbelighed aldene var inddøbt.

Nr. 6023 1702.01.15 Rasmus Madsen, Give by.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epipha: blef Rasmus Matsen i Give begravet.

Nr. 6024 1702.01.22 Mette Nebvads, Give by.
MAND: Rasmus Madsen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Epipha: blef for: Sl: Rasmus Matsens enke Mette Nebvats begraven.

Nr. 6025 1702.02.18 Søren Sørensen, Hedegaard, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1660c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sex: blef Søren Sørensen i Heedegaard begravet i sin alders 41 aar.

Nr. 6026 1702.03.15 Kirsten Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 52.07 (å.m), 52 år 6 m. 14 dage, DØBT: 1650c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 15 Martii blef Kirsten Pedersdatter i Farre begravet og var 52 aar 6 maaneder og 14 dage gammel.

Nr. 6027 1702.03.28 Margrethe Villadsdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 4 dage, DØBT: 1702.02.26. FAR: Villads Thomasen, Mosgaard- Store, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 28 Martii blef Villas Thomsens barn i Moesgaard ved nafn Margrethe begravet og var 4 uger og 4 dage gammel.
NOTITS: Dåb #2024.
Dåb nr. 2024

Nr. 6028 1702.04.02 Anne Poulsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 25c, 25 år, DØBT: 1676c.
MAND: Mads Sørensen, Nygård, Give
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 2 Aprilis blef Mats Sørensens hustru i Nygaard nafnlig Anne Povelsdatter begravet i sin alders 25 aar.
LINK: Dåb af datter Marie Madsdatter marts 1702.

Nr. 6029 1702.04.09 Marie Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1648c.
MAND: Jens Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Palmarium blef Jens Nielsens hustru i Ullerup nafnlig Marie Christensdatter begravet i sin alders 53 aar.

Nr. 6030 1702.04.14 Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 83c, 83 år, DØBT: 1618c.
MAND: Jens Nielsen
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 18 Aprilis blef Jens Nielsens hustru ved navn Marie Jensdatter begravet i hendes alders 83 aar.

Nr. 6031 1702.04.23 Thomas Nielsen, Bregnhoved, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1634c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 23 Aprilis blef begravet Thomas Nielsen i Breenhoed i sin alders 67 aar.

Nr. 6032 1702.04.23 Kirsten Sørensdatter, Give by, SAND ALDER: 4, 4 år, DØBT: 1697c. FAR: Søren Pedersen, Give by, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 23 Aprilis blef begravet Søren Pedersens datter i Give ved navn Kirsten Sørensdatter i hendes 4de aar.

Nr. 6033 1702.05.25 Niels Pedersen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 77.01 (å.m), 77 år 2 uger 1 dage, DØBT: 1625c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascensis: blev Niels Pedersen i Nederdonnerup begravet. Hand var 77 aar 2 uger og en dag.

Nr. 6034 1702.05.28 Anne Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 5.06 (å.m), 5 år 5 m. 24 dage, DØBT: 1697c. FAR: Christen Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Exaudi blef Christen Pedersens barn i Nederdonnerup ved navn Anne begravet da dend var 5 aar 5 maaneder og 24 dage.

Nr. 6035 1702.06.05 Kirsten Pedersdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1621c.
MAND: Søren Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 5 Junii blef begravet Søren Jensens hustru i Breenhoed ved navn Kirsten Pedersdatter da hun var 79 aar gammel.

Nr. 6036 1702.06.05 Peder Christensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 7 uger, DØBT: 1701.03.24. FAR: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 5 Junii blef og begravet Christen Pedersens barn i Nederdonnerup ved nafn Peder da dend var 1 aar og 7 uger gammel.
NOTITS: Daab nr. 2015.
Dåb nr. 2015

Nr. 6037 1702.08.09 Kirsten Frederiksdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år 3 uger, DØBT: 1700.09.09. FAR: Frederik Ottesen, Donneruplund, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 9 Augusti blef Frederich Ottesens barn ved nafn Kirsten begravet da hun var 2 aar og 3 uger gammel.
NOTITS: Daab 1700 nr. 2009. Maa være født ca. 19 juli 1700, døbt 9. September 1700, ville være døbt i alder af 7 uger.
Dåb nr. 2009

Nr. 6038 1702.08.27 Søren Nielsen, Farre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1622c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11 post Trinita: blef Søren Nielsen i Farre begravet i sin alders 80 aar.

Nr. 6039 1702.10.22 Niels Christensen, Bæksgaard, SAND ALDER: 81.04 (å.m), 81 år 3 m. 14 dage, DØBT: 1621.07.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 post Trinit: blef Niels Christensen i Bexgaard begravet da han var 81 aar og 3 maaneder og 14 dage gammel.

Nr. 6040 1702.11.05 Mette Jakobsdatter, Give By, SAND ALDER: 40.07 (å.m), 40 år 7 m., DØBT: 1662.04.
MAND: Jens Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 21 post Trinitatis blef Jens Sørensens hustru Mette Jacobsdatter begravet da hun var 40 aar og 7 maaneder gammel.

Nr. 6041 1703.04.22 Anne Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage. FAR: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Miscericordia blef Christen Pedersens barn ved nafn Anne begravet da den var 10 dage gammel.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2036.
Dåb nr. 2036

Nr. 6042 1703.05.29 Anne Christensdatter, Givskov, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1628c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3 Penteco: blef Anne Christensdatter i Gifskov begravet da hun var 75 aar gammel.

Nr. 6043 1703.08.26 Kirsten Mortensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 16 uger 2 dage, DØBT: 1703.05.06. FAR: Morten Jensen, Nygård, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trinit: blef Morten Jensens barn i Nygaard ved navn Kirsten begravet var 16 uger og 2 dage gammel.
NOTITS: Daab nr. 2042.
Dåb nr. 2042

Nr. 6044 1703.11.11 Mette Jensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1652c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 post Trinit: blef Mette Jensdatter i Byllund begravet i sin alders 51 aar.

Nr. 6045 1703.12.09 Johanne Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1635c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Adventus blef Johanne Jensdatter i Breenhoved begravet i sin alders 68 aar.

Nr. 6046 1704.01.09 Jens Jensen, Bøllund, SAND ALDER: 89cc, 89 år, DØBT: 1614c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9 Janua: blef Jens Jensen i Byllund begravet i sin alders 89 aar.

Nr. 6047 1704.02.03 Niels Pedersen, Sillesthoved, SAND ALDER: 2.11 (å.m), 3 år, DØBT: 1701.03.09. FAR: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi blef Peder Nielsens søn i Sillesthoed ved navn Niels Pedersen begravet i sin alders 3die aar.
NOTITS: Daab 1701 nr. 2014.
Dåb nr. 2014

Nr. 6048 1704.02.24 Anne Christensdatter, , SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1781c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Oculi blef begravet en betler ved navn Anne Christensdatter som var 22 aar gammel.

Nr. 6049 1704.03.30 Niels Mortensen, Nygaard, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 11 m., DØBT: 1703.05.06. FAR: Morten Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Qvasimode Geniti blef Morten Jensens søn i Nygaard ved navn Niels begravet da den var 11 maaneder gammel.
NOTITS: Daab nr. 2041.
Dåb nr. 2041

Nr. 6050 1704.05.13 Christen Simonsen, Give by, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 25 uger, DØBT: 1703.12.27. FAR: Simon Pedersen, Give by, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3 Pentacost: blev Simon Pedersens barn i Give ved navn Christen begravet 25 uger gammel.
NOTITS: Daab nr. 2050.
Dåb nr. 2050

Nr. 6051 1704.07.02 Jens Jensen den yngre, Skærhoved, SAND ALDER: 25c, 25 år, DØBT: 1679c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Visitationis blef Jens Jensen den yngre i Skierhoed begraven da han var 25 aar gammel.

Nr. 6052 1704.09.21 Christen Mikkelsen, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1655c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18 post Trinit: blef begravet Christen Mickelsen i Liden Hestlund i sin alders 49 aar.

Nr. 6053 1704.10.05 Anne Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 1 år 47 uger, DØBT: 1702.11.12. FAR: Christen Nielsen, Nederdonnerup, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Triniti: blef Christen Nielsens søn {datter!} i Nederdonnerup ved navn {tom plads men kendt:} {Anne} begravet da det var 2 aar ringere 5 uger.
NOTITS: Dåb nr. 2031.
Dåb nr. 2031

Nr. 6054 1704.10.12 Jens Madsen, Nygaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1704.08.03. FAR: Mads Sørensen, Nygård, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 21 post Trinit: blef Mats Sørensens søn i Nygaard ved navn Jens begravet da det var 7 uger gammel.
NOTITS: Daab nr. 2059.
Dåb nr. 2059

Nr. 6055 1705.02.15 Marie Sørensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1705.02.15. FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johanne begravet som døde strax de vare fødte.
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 1971

Nr. 6056 1705.02.15 Johanne Sørensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1705.02.15. FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johanne begravet som døde strax de vare fødte.
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 1972

Nr. 6057 1705.02.18 Elle Thomasdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1636c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 18 Februa: blev Elle Thomasdatter i Sillesthoed begravet da hun var 68 aar gammel.

Nr. 6058 1705.03.08 Mads Hansen, Ulkær Mølle, SAND ALDER: 12, 12 år, DØBT: 1692c. FAR: Hans Christensen. MOR: Maria Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Reminisc: blef Hans Christensens søn i Ulkiær Mølle ved navn Mats Hansen begravet i sin alders 12 aar.

Nr. 6059 1705.03.11 Lars Brixen, Farre, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1626c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 11 Martii blef Las Brixen i Farre begraven i sin alders 78 aar.

Nr. 6060 1705.03.11 Niels Nielsen Nebvad, Farre, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1654c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 11 Martii blef Niels Nielsen Nebvad i Faare begraven i sin alders 50 aar.

Nr. 6061 1705.03.15 Anne Christensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1615c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Oculi blef Anne Christensdatter i Bexgaard i sin alders 79 aar.

Nr. 6062 1705.03.18 Mads Christensen, Give By, SAND ALDER: 8, 8 år, DØBT: 1694c. FAR: Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18 Martii blef Christen Christensens tvende sønner i Give begraven. Dend ene ved navn Mats 8 aar gammel, dend anden ved navn Hans 4 aar gammel.

Nr. 6063 1705.03.18 Hans Christensen, Give By, SAND ALDER: 4.08 (å.m), 4 år, DØBT: 1700.06.06. FAR: Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18 Martii blef Christen Christensens tvende sønner i Give begraven. Dend ene ved navn Mats 8 aar gammel, dend anden ved navn Hans 4 aar gammel.
NOTITS: Daab 1700 nr. 2006.
Dåb nr. 2006

Nr. 6064 1705.03.29 Jens Christoffersen, Bregnhoved, SAND ALDER: 24c, 24 år, DØBT: 1681c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Judica blef Jens Christophersøn af Breenhovet begravet i sin alders 24 Aar.
NOTITS: Får børn 1704, er altså gift.

Nr. 6065 1705.03.29 Marie Troelsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 1 år 50 uger, DØBT: 1703.03. FAR: Troels Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Qvasimodo Geniti blef Troels Andersens barn i Store Hestlund ved navn Marie Troelsdatter begraven og var 2 aar ringer 14 dage.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2040.
Dåb nr. 2040

Nr. 6066 1705.04.22 ? Christensen, Give By, SAND ALDER: 2, 6 år, DØBT: 1698c. FAR: Christen Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 22 April Onsdag p: Qvasimodo: blev Christen Jensens søn i Give begravet i sin alders 6 aar.

Nr. 6067 1705.05.03 Marie Frandsdatter, Givskov, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1703.07.02. FAR: Frands Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom III p: Pasch: Jubilate ble Frantz Jensens liden datter {Marie} i Givskov begraven i hendes alder 1 aar og 9 maaneder.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2045.
Dåb nr. 2045

Nr. 6068 1705.05.10 Maren Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 3, 3 år, DØBT: 1702c. FAR: Jens Nielsen. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D: 10 May Domin Cantate blev Jens Nielsens datter i Ullerup ved navn Maren begravet i hendes alders 3die aar.
NOTITS: Skulle være født mellem maj 1702 og maj 1703, men der er ingen daab noteret i kirkebogen. Tilføjet daab 1702 nr. 1999.
Dåb nr. 1999

Nr. 6069 1705.05.17 Christen Nielsen, Give By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Rogate blev Christen Nielsen i Give {By} funden i [Simmeshus her] i Give, og efter Lovl: syn begravet i hans alders 70 aar.

Nr. 6070 1705.06.01 Maren Mette Frandsdatter, Givskov, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4 m. 3 dage, DØBT: 1705.05.03. FAR: Frands Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: II Pentec: blev Frandz Jensens liden datter {Maren Mette} i Givskov begravet i hendes alders 4 maaneder og 3 dage.
NOTITS: Må være født 28. jan 1705, døbt 3. maj og begravet 1. juni. Altså 3 måneder mellem fødsel og dåb. Daab 1705 nr. 2066.
Dåb nr. 2066

Nr. 6071 1705.06.21 Søren Fæstersen, Bøllund, SAND ALDER: 6.02 (å.m), 6 år 2 m. 2 uger, DØBT: 1699.4c. FAR: Fester Sørensen. MOR: ? Søren Fæstersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom II p: Trin: blev Vester Sørensens søn i Byllund ved navn Søren Vestesen begravet i sin alders 6 aar 2½ maaned.

Nr. 6072 1705.09.13 Dorthe Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1703.12.12. FAR: Jens Pedersen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XIV p: Trinit: blev Jens Vestergaards datter i Nederdonnerup ved navn Dorthe Jensdatter begravet i hendes alders 2 aar ringere 3 maaneder og 8 dage.
NOTITS: Dåb 1703 nr. 2049.
Dåb nr. 2049

Nr. 6073 1705.09.20 Søren Jensen, Farre, SAND ALDER: 4.04 (å.m), 4 år 3 m. 14 dage, DØBT: 1701.6. FAR: Jens Pedersen Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XV p: Trinit: blev Jens Pedersens søn af Farre ved navn Søren Jensen begravet i sin alders 4 aar 3 maaneder og 14 dage.

Nr. 6074 1705.09.27 Anne Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 22.11 (å.m), 22 år 11 m., DØBT: 1682.10. FAR: Jens Nielsen. MOR: Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVI p: Trinit: blev Jens Nielsens datter af Ullerup ved navn Anne Jensdatter begravet i hendes alders 23 aar ringer 1 maaned og 8 dage.

Nr. 6075 1705.11.28 Cathrine Frederiksdatter, Farre, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 5 m. 2 dage, DØBT: 1703.07.29. FAR: Frederik Ottesen. MOR: Maria Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag d: 28 November Dom XXIV p: Trinit: blev Sr: Frederich Ottesen liden datter af Farøe ved navn Cathrine Frederichsdatter begravet i hendes alders 2 aar 5 maaneder og 2 dage.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2046.
Dåb nr. 2046

Nr. 6076 1705.12.06 Marie Clemmensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1631c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom II Advent: blev Marie Clemmensdatter af [Ullerup] begravet i hendes alders 74 aar.

Nr. 6077 1706.01.17 Morten Mortensen, Bæksgaard, SAND ALDER: 12.01 (å.m), 12 år 3 uger, DØBT: 1693.12.28. FAR: Morten Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom II p: Epiph: blev Morten Jensens liden søn af Beksgaard Sal: Morten Mortensen begravet i hans alders 12 aar og 3 [uger].
NOTITS: Alderen så nøjagtig at en fødsel (dåb) kan fastlægges. Se rekonstrueret dåb i året 1693 nr. 1997.
Dåb nr. 1997

Nr. 6078 1706.02.14 Niels Nielsen, Give By, SAND ALDER: 9.05 (å.m), 9 år 5 m., DØBT: 1695.09. FAR: Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi blev Niels Persens liden søn af Give bye Sal: Niels Nielsen begravet i hans alders 9 aar og 5 maaneder.
NOTITS: Se rekonstrueret dåb i 1695 nr. 1996.
Dåb nr. 1996

Nr. 6079 1706.04.05 Søren Sørensen, Give By, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 6 uger 4 dage, DØBT: 1705.03.04. FAR: Søren Ovesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom II p: Pasch: blev Søren Offesens liden søn i Gye begravet i hans alders 1 aar 6 uger og 4 dage som hede Søren Sørensen.
NOTITS: Dåb 1705 nr. 2063.
Dåb nr. 2063

Nr. 6080 1706.06.13 Jens Johansen, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 3 uger, DØBT: 1706.02.28. FAR: Johan Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
DØDSÅRSAG: Ligget ihjel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom II p: Trinit: blev Johan Sørensens i Breinhoed liden søn Jens Johansen Sal: begravet, som fantes død i sengen hos sin moder i hans alders 3 maaneder og 3 uger.
NOTITS: Daab 1706 nr. 2074. Efter ovenstående, nemlig født 19. feb. 1706, dåb 28. feb. ,var han ni dage gammel ved dåben.
Dåb nr. 2074

Nr. 6081 1706.07.11 Niels Andersen, Give By, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1705.03.18. FAR: Anders Christensen, Hastrup?, Thyregod?. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom VI p: Trinit: blev Kirsten Christensdatters søn {Niels Andersen} af Give begravet i hans alders 1½ aar.
NOTITS: Dåb 1705 nr. 2064.
Dåb nr. 2064

Nr. 6082 1706.08.11 Ann Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 29.03 (å.m), 29 år 3 m. 5 dage, DØBT: 1677.08.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p: Dom X p: Trin: blev Ann Christensdatter af Give {By} begravet i hendes alders 29 aar 3 maaneder og 5 dage.

Nr. 6083 1706.08.15 Marie Nielsdatter, Ulkær Mølle, SAND ALDER: 48.03 (å.m), 48 år 2 m. 14 dage, DØBT: 1658.6.
MAND: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XI p: Trinit: blev hans Christensen Mølleren i Ulkiær Mølle hans hustru Sal: Marie Nielsdatter begravet i hendes alders 48 aar 2 maaneder 14 dage.

Nr. 6084 1706.08.22 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Pedersen Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XII p: Trin: blev Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup hans Navnløs og dødfødte barn begravet.
Dåb nr. 1970

Nr. 6085 1706.12.27 Bodil Lauridsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1626c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: III Nativ: Chr: blev Bodel Lauridsdatter af Breinhoed begravet i hendes alders 80 aar.

Nr. 6086 1707.01.06 Maren Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år 15 uger, DØBT: 1704.10.26. FAR: Jens Nielsen. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Epiph. blev Jens Nielsen af Ullerup en Daater begravet som hedde Mare_ Jensdatter hendis alders 2 Aar og 15 Ugger.
NOTITS: Dåb 1704 nr. 2062.
Dåb nr. 2062

Nr. 6087 1707.01.09 Søren Jensen, Bregnhoved, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1627c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Epiph: blev Søren Jensen af Breinhoed begravet i hans alders 79 aar.

Nr. 6088 1707.01.28 Søren Pedersen Gammel, Sillesthoved, SAND ALDER: 73.05 (å.m), 73 år 4 m. 14 dage, DØBT: 1733.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag p: Dom III p: Epiph: den 28 Jan: blev gammel Søren Persen af Sillesthoed begravet i hans alders 73 aar 4 maaneder og 14 dage.

Nr. 6089 1707.02.20 Hans Christensen, Ulkær Mølle, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1648c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuag: blev Hans Christensen Mølleren af Ulkiær Mølle begravet i hans alders 58 aar.
NOTITS: Konen begravet 6 måneder før nr. 6083.

Nr. 6090 1707.03.09 Mette Pedersdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 14.02 (å.m), 14 år 2m., DØBT: 1693.01. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onßdaag p. Dom: Fastelavns Sønd: blev Peder Nielsens datter af Sillidshoed ved Navn: Mette Pedersdatter begravet i hendis Alders 14 Aar og 2 Maaneder.
NOTITS: Se rekonstrueret dåb 1693 nr. 1995.
Dåb nr. 1995

Nr. 6091 1707.03.27 Mette Marie Frandsdatter, Givskov, SAND ALDER: 6.01 (å.m), 6 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1706.09.05. FAR: Frands Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Oculi blev Frands Sørensens liden datter af Givskov ved navn Mette Marie begravet i hendes alders 6 maaneder 3 uger og 4 dage.
NOTITS: Dåb 1706 nr. 2079.
Dåb nr. 2079

Nr. 6092 1707.04.13 Mette Nielsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1659c.
MAND: Morten Jensen, Nygaard, Give, Mette Nielsdatters mand
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13 April Onsdag p: Dom Judic: blev Morten Jensens hustru af Nygaard ved navn Mette Nielsdatter begravet i hendes alders 47 aar.

Nr. 6093 1707.04.17 Anne Mortensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 16.06 (å.m), 16 år 6 m., DØBT: 1690.10.01. FAR: Morten Jensen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Palm: blev for bemelt: Morten Jensens datter af Nygaard ved navn Anne Mortensdatter begravet i hendes alders 16 aar og 6 maaneder.
NOTITS: Se rekonstrueret dåb 1690 nr. 1994.
Dåb nr. 1994

Nr. 6094 1707.04.21 Niels Christensen, Bregnhoved, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1703.06.24. FAR: Christen Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Viri: blev Christen Hansen af Givskov {fejl for Bregnhoved} en søn begravet ved navn Niels Christensen i hans alders 3 aar og 6 maaneder.
NOTITS: Dåb 1703 nr. 2044.
Dåb nr. 2044

Nr. 6095 1707.04.21 Maren Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger. FAR: Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: d: {Samme dag Fest: Viri:} blev Niels Persens af Give en datter begravet ved navn Maren Nielsdatter i hendes alders 5te uge.
NOTITS: Dåb 1707 nr. 2092.
Dåb nr. 2092

Nr. 6096 1707.04.30 Jens Nielsen Saus?, Give By, SAND ALDER: 30.04 (å.m), 30 år 3 m. 3 uger, DØBT: 1677.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 30 April Løverdagen før Dom 1 p: Pasch: blev Jens Nielsen [Saus] af Give Annexpræstegaard begravet i hans alders 30 aar 3 maaneder og 3 uger.

Nr. 6097 1707.06.02 Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1671c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Aascens: Chr: blev Kiel Paul_ i Nederdonnerup begravet i hans Alders 35 Aar.

Nr. 6098 1707.06.05 Christen Boysen, Ullerup, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1627c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Exaudi Blev Chrest_ Boys_ i Ullerup begravet i hans Alders 79. Aar.

Nr. 6099 1707.08.05 Malene Sibylle Jensdatter Risom, Søndersthoved, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger 4 dage, DØBT: 1707.05.19. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Aug: [sa.] Fredagen p. Dom. 6 p. Trin. blev Hr: Cammerraad yngste datter Malene Sibylle indsadt i Give kirke i hendes alders 17. Ugger og 4. Daage.
NOTITS: Dåb 1707 nr. 2093. Hun bliver indsat i selve kirken, ikke begravet på kirkegården, hvilket er et højt privileg.
Dåb nr. 2093

Nr. 6100 1707.08.07 Christen Jensen, Farre, SAND ALDER: 3.04 (å.m), 3 år 4 m.. FAR: Jens Pedersen Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onßdaag_ p. Dom. VII. p. Trin. blev Jenß Pedersen søn af Farrø ved Navn Christen Jensen begravet i hans Alders 3. Aar 3. Maaneder og 14. Daage.
NOTITS: Dåb 1704 nr. 2057.
Dåb nr. 2057

Nr. 6101 1707.11.06 Jens Nielsen, Ullerup, SAND ALDER: 62.02 (å.m), 62 år 1 m. 14 dage, DØBT: 1635.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XX p: Trin: blev Jens Nielsen af Ullerup begravet gammel 62 aar 1 maaned 14 dage.

Nr. 6102 1707.11.13 Jens Jensen, Skærhoved, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1659c.
KONE: Sidsel Sørensdatter, Skærhoved, Give, Begraves samme dag som manden.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag p: Dom XXI p: Trin: [har?] Jens Jensen af Skierhoed og sin hustru Sitsel Sørensdatter paa en gang begravet der hand var gammel 48 aar og hendis alder 56 aar.

Nr. 6103 1707.11.13 Sidsel Sørensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1651c.
MAND: Jens Jensen, Skærhoved, Give, Begraves samme dag som konen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag p: Dom XXI p: Trin: [har?] Jens Jensen af Skierhoed og sin hustru Sitsel Sørensdatter paa en gang begravet der hand var gammel 48 aar og hendis alder 56 aar.

Nr. 6104 1707.12.11 Maren Christensdatter, Hedegaard (Midtgaard), SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1660c.
MAND: Christen Nielsen Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give, Konen Maren Christensdatter begravet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom III Advent blev Christen Nielsens Hustru i Hedegaard kaldet Maren Christensdatter begravet i hendes alders 47 aar.

Nr. 6105 1707.12.11 Dødfødt, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die [Dom III Advent] blev Kirsten Sørensdatters af Sillesthoed uægte barn begravet som blev dødfødt.
NOTITS: Uægte barn.

Nr. 6106 1707.12.11 ? Christen Smeds kone, Give By?.
MAND: Christen Smed, Konen begravet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom III advent blev [Christ_ Smeds] hustru.
NOTITS: Skrift meget svag.

Nr. 6107 1708.01.11 Anthonis Ostensen, Give By, SAND ALDER: 61.02 (å.m), 61 år 1 m. 3 uger, DØBT: 1666.11.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 Jan: Onßdaag_ p: Dom 1 p: Epiph: blev Snedger Anthonis Osters_ af Give Bye begravet i hans Alders 61. Aar 1. Maaned og 3. Ugger.

Nr. 6108 1708.02.11 Jens Nielsen Hjuler, Give By, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1632c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die [Fest: Puris: Act: d: 11 Febr:] blev Saal: Jens Nielsen Hueler af Give bye begraven 75 aar.

Nr. 6109 1708.02.12 Christen Jensen, Farre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1707.10.20. FAR: Jens Pedersen Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: [Dom Sexag:] blev Jens Persens liden søn af Farøe ved navn Christen Jensen begravet gammel 3 maaneder 3 uger 2 dage.
NOTITS: Rekonstrueret fødsel 1707 nr. 1993. Jens Pedersen havde to sønner ved navn Christen før denne Christen blev født. Den anden Christen *1704 †1707 aug., nr. 2057 og nr. 6100.
Dåb nr. 1993

Nr. 6110 1708.02.22 Anne Thomasdatter, Give By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1637c.
MAND: Jens Nielsen, Give By, Give, Begravet ugen før, nr. 6108. Gift med Anne Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Febr: Onsdagen P: Dom Esto Mihi Saal: Jens Nielsens hustru af Give Anne Thomasdatter begravet gammel 70 aar.

Nr. 6111 1708.03.04 Karen Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 15 dage, DØBT: 1708.02.12. FAR: Hans Madsen Bank.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Reminiscere blev Hans {Madsen} Banck af Farøe hans liden datter Karen Hansdatter begravet 15 dage.
NOTITS: Daab 1708 nr. 2105.
Dåb nr. 2105

Nr. 6112 1708.03.28 Jokum Christoffer Hermansen, Farre Mølle, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 2 uger, DØBT: 1707.12.07. FAR: Herman Davidsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 28. Mart. blev Hermand Davisøns Lid_ Søn af Farrøe Mølle Begravet, som heedde Jocken Xtopher.
NOTITS: Daab 1707 nr. 2101.
Dåb nr. 2101

Nr. 6113 1708.04.15 Marie Pedersdatter, Ulkær Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1708.04.04. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Dom 1 p: Pasch:] blev Per Hansens liden datter Marie af Ulkiær Mølle begravet Gl: 8 dage.
NOTITS: Daab 1708 nr. 2107.
Dåb nr. 2107

Nr. 6114 1708.06.10 Kirsten, Søndersthoved, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1707.03. MOR: ? Ammen i Søndersthoved?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p: Dom VI p: Trin: blev Ammis barn af S[ynderst]hoed begraven ved navn Kirsten Gl: [....] 1¼ aar.
NOTITS: Denne indførsel gådefuld. Barnet ikke set født i Give, men moderen kan være kommet andetsteds fra som amme til Risom familien på Søndersthoved, som havde et lille barn.

Nr. 6115 1708.07.22 Kirsten Jensdatter, Givskov, SAND ALDER: 37.06 (å.m), 37 år 5 m. 3 uger, DØBT: 1670.02.
MAND: Frands Jensen, Givskov, Give, Kirsten Jensdatters mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom VII p: Trin: blev Frands Jensens hustru i Givskov Kirsten Jensdatter begravet Gl: 37 aar 5 maaneder 3 uger.

Nr. 6116 1708.07.29 Ane Sørensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 31.06 (å.m), 31 år 5 m. 14 dage, DØBT: 1677.02.
MAND: Mathis Jensen, Bregnhoved, Give, Ane Sørensdatters mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom VIII p: Trin: blev Matthis Jensens hustru i Breinhoed heed Ane Sørensdatter begravet 31 aar 5 maaneder 14 dage.

Nr. 6117 1708.08.08 Iver Madsen, Tromborg, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1662c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Aug: blev Ifver Madsen af Tromborg begraven i hans alders 46 aar.

Nr. 6118 1708.08.12 Kirsten Johansdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 7.07 (å.m), 7 år 7 m., DØBT: 1701.01.02. FAR: Johan Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom X p: Trin: blev Johan Sørensen i Breinhoed liden datter Kirsten Johansdatter begravet Gl: 7 aar og 7 maaneder.
NOTITS: Daab 1701 nr. 2012.
Dåb nr. 2012

Nr. 6119 1708.08.05 Ane Bødkers, Farre, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1627c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom IX p: Trin: blev Ane Bøckers af Farøe begravet Gl: 81 aar.
NOTITS: Interpretation Bødkers ikke endegyldig.

Nr. 6120 1708.09.16 Christen Thomsen, Farre, SAND ALDER: 23.03 (å.m), 23 år 3 m 1 uger, DØBT: 1680.06.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DomXV p: Trin: blev Christen Thomsen af Farøe begravet gammel 23 aar 3 maaneder 1 uge.

Nr. 6121 1708.10.07 Dorthe Nielsdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 21.06 (å.m), 21 år 6 m. 1 uge, DØBT: 1687.04.
MAND: Palle Christensen, Bæksgaard, Give, Dorte Nielsdatters mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVIII p: Trinit: blev Palle Chrisensens hustru af Bexgaard Dorthe Nielsdatter begravet i hendes alders 21 aar 6 maaneder 1 uge.

Nr. 6122 1708.11.04 Jens Frandsen, Givskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1708.03.11. FAR: Frands Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Dom XXII p: Trin:] blev Frands Jensen liden søn Jens Frandsen af Givskov begravet.
NOTITS: Daab 1708 nr. 2106.
Dåb nr. 2106

Nr. 5989 1709.01.01 Jens Jespersen, Nygaard.
KONE: Maren Jensdatter, Nygaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra enken Maren Jensdatters vielse i maj 1709: 'Begravet af Nygaard Jens Jespersen.'
NOTITS: Dato 1. jan. er antaget, den må ligge mellem sept. 1706, hvor han får et barn døbt #2080 og maj 1709, hvor enken gifter sig igen #8059.

Nr. 6123 1709.04.04 Mads Sørensen, Nygaard, SAND ALDER: 79.10 (å.m), 79 år 10 m., DØBT: 1629.06.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: [Dom Lætare] blev Mats Sørensen i Nygaard begravet gammel 80 aar mindre 2 maaneder.
NOTITS: I stolestadestriden 1667 ses en Mads Sørensen i Hedegaard født omkring 1627, det kunne være ham på aftægt.

Nr. 6124 1709.05.16 Marie Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m. 2 dage. FAR: Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Dom Jubilate] blev Nielß Persens Daater af Give ved navn Mar_ NielsD. Begravet, gl. 3 Maaneder 2. Daage.
NOTITS: Ikke som døbt identificierbar. Skulle være født februar 1709, men Niels Pedersen i Give By har en datter Maren døbt marts 1707 og en søn uden navn døbt november 1708. En dåb i nov. og endnu en fire måneder senere går biologisk ikke. Maaske er alderen, som set i nr. 6125, temmelig forkert og Marie læst forkert for Maren.

Nr. 6125 1709.05.16 Anne Iversdatter, Tromborg, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 7 uger 3 dage, DØBT: 1708.11.25. FAR: Iver Madsen. MOR: Kirsten Kristoffersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Dom Jubilate]Blev Saal. Jfver Madtz_ af Tromborg hans Daater ved NavnAnne Ifvers D. begravet gl. 7. Ugger 3. Daage.
NOTITS: Den angive alder er temmelig forkert. Skal være 6 måneder i stedet for 7 uger. Faderen er død 9 måneder før.

Nr. 6126 1709.05.16 Maren Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1707.07.10. FAR: Christen Sejrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Dom Jubilate] blev Christen Sierup i Nederdonnerup hans datter ved navn Maren Christensdatter begravet Gl: 1 aar 6 maaneder.
NOTITS: Dåb 1707 nr. 2094.
Dåb nr. 2094

Nr. 6127 1709.05.16 Christen Christensen, Ullerup, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 33 uger 5 dage, DØBT: 1708.06.10. FAR: Christen Jensen. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Dom Jubilate] Blev Xten Jenßens Søn i Ullerup ved navn Xt_ Xstens_ Begravet. gl. 33 Ugger 5. Daage.
NOTITS: Angivne alder 8 afviger igen fra den rigtige, som er 12 måneder - født lidt før dåben. Kirkebogen er her noget upålidelig. Dåb 1708 nr. 2114.
Dåb nr. 2114

Nr. 6128 1709.05.16 Kirsten Hansdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 9 uger, DØBT: 1709.02.28. FAR: Hans Simensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom Jubilate} Blev Hanß Simmens_ i Byllund Hans Daater ved Navn Kierst_ Hanß D. Begravet gl. 9 Ugger.
NOTITS: Dåb 1709 #2125. Præsten ser ud til at have drukket, regner ofte forkert og regner i kirkebogen, ikke som 1700-1705 fra hvad forældrene fortalte. Her er 11 uger fra daab til begravelse, men der skal normalt lægges 4-6 uger til før daaben.
Dåb nr. 2125

Nr. 6129 1710.01.19 Jens Thomsen, Donneruplund, SAND ALDER: 25c, 25 år, DØBT: 1684c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod. die {Dom 2 p: Epiph:} blev Jenß Thoms_ paa DonnerupL begravet gammel 25. aar.
NOTITS: Formodentlig karl på Donneruplund.

Nr. 6130 1710.04.13 Lars Nielsen Lundfod, Farre, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1658c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Palmar: blef Las Nielsen Lentfod af Farøe begravet gammel 52 aar.

Nr. 6131 1710.04.13 Bodil Pedersdatter, Bøllund, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1655c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom Palmar:}Blev Bodel Pedersdatter af Byllund begravet gammel 54. Aar.

Nr. 6132 1710.05.11 Jens Larsen, Hedegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1710.05.04. FAR: Lars Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 3. p. Pasch. Blev nestbemes= {næstbemelte, se dåb #2143} Larß Jenßens Barn: Jenß begrav_.
NOTITS: I kirkebogen følger denne begravelse direkte efter dåben #2143. De 5 uger sammensat af skønnet født 3 uger før dåben, død ugen efter.
Dåb nr. 2143

Nr. 6133 1710.05.25 Maren Larsdatter, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 45+, DØBT: 1665-.
SØN: Søren Sørensen Hestlund- Lille, Hestlund- Lille, Give, Søn af Maren Larsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Pasch: blev Søren {Sørensen} Lille Hestlunds moder Maren Lasdatter begraven Gl:
NOTITS: Søren Lille Hestlund er voksen, 24c år, hun må have været mindst 20, da hun fik ham, altså er hun mindst 45. 45+ er 45 og over.

Nr. 5977 1710.07.01 Christen Nielsen Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), SAND ALDER: 47cc, DØBT: 1660cc.
KONE: Anne Graversdatter, Hedegaard (Midtgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra kirkebog og Bjerre fæstet: 'Begravet mellem dec 1709 og april 1711 af Midtgaard Hedegaard Christen Nielsen Midtgaard.'}
NOTITS: Død mellem dec 1709 og april 1711. Begrundelse: I dec 1709 begynder et hul i Give kirkebog og i april 1711 får Niels Jensen fæste af Midtgaard med hartkornet 2 0 3 1. Datoen er tilnærmelig, kan være op til et år forkert. Niels Jensen som bliver gift med enke1 Anne Graversdatter ud fra at næste fæster Søren Johannesen igen gifter sig med enke2 Anne Graversdatter i 1726.
LINK: Se Christen Nielsen Midtgaard i Hedegaard i Give sogn.
LINK: Bjerre fæste på Midtgaard i Hedegaard til Niels Jensen 2 april 1711.

Nr. 6134 1716.02.05 Iver Sørensen gammel, Bøllund, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1651c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Febr: blev gammel Ifver {Sørensen} i Byllund jordet som var gammel 64 aar.
NOTITS: Kirsten Iversdatter i Bøllund kunne være hans datter.

Nr. 6135 1716.04.07 Ane Katrine Bilhardt, Give By.
MAND: Johan Balthasar Bilhardt, Give By, Give, Sognepræst i Øster Nykirke og Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 April blev min i live hierte elskede hustru Catarine Billhardts i Give kirke begravet.
NOTITS: Begravet i kirken, hans første kone. Hans anden kone *1686c †1762 også begravet i kirken.

Nr. 6136 1716.04.26 Christen Frandsen, Give By, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1640c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Miser: blev Sl: Christen Frandsen i Give begraven Gl: 75 aar.

Nr. 5998 1718.07.01 Søren Nielsen, Give By, SAND ALDER: 40cc, DØBT: 1680cc.
SØN: Christen Sørensen, Givskov, Give, Død 1726 #6209.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: ud fra sønnens begravelse. Søren Nielsen af Give By begravet mellem 1717 og 1719}.
NOTITS: Da sønnen Christen begraves i 1726 #6209 er faderen Søren Nielsen død. Da han ikke findes død 1720-26, hvor kirkebogen er ført, antages han død i tiden før 1720, da kirkebogen ikke blev ført. 1718 er arbitrær midt i denne periode. Hans skønnede alder 40cc er 40 +-15 altså 25 - 55 år, dette kun for at have et løst holdepunkt.

Nr. 5999 1719.07.01 Jens Lauridsen Risom, Søndersthoved.
Kone: Johanne Marie Christiansdatter Cassius, Søndersthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Begravet Kammerraad Jens Lauridsen Risom af Søndersthoved. REKONSTRUKTION.}
NOTITS: Hans datter Christiane Laurentie dør 1720 1 aar gammel og maa derefter være født circa juli 1719. Altsaa maa Jens Risom have været i live i oktober 1718. Han er død før juli 1720 da denne datter dør og hvor han kaldes salig. Han er vel født i Smidstrup, hvor hans far Laurids Risom var præst.

Nr. 6137 1720.01.07 Thomas Larsen, Sildesthoved, SAND ALDER: 45.07 (å.m), 45 år 6 m. 2 uger, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 1. p. Epiph. Blev Thomas Lars_ af Silledsthoved jordet gammel 45. Aar 6. Maaneder og nogle faae Ugger.

Nr. 6138 1720.01.14 Maren Andersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1650cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Epiphan blev Maren Andersdatter af Nederdonnerup begravent Gl: 7[0] aar.

Nr. 6139 1720.01.21 Navnløs, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1720.01.17. FAR: Villads Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Epiph: blev Villas Thomsen af Store Mosgaard hands Navnløs fødte barn jordet.
NOTITS: Antages at have levet kort, men død før dåben.
Dåb nr. 1931

Nr. 6140 1720.01.21 ? Festersen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 8c, 8 år, DØBT: 1711c. FAR: Fester Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom 3 p: Epiph:} Fester Sørensens søn af Nederdonnerup begraven Gl: 8 aar.
NOTITS: Skønnet dåb 1711c.
Dåb nr. 1992

Nr. 6141 1720.02.04 Karen Christensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 17c, 17 år, DØBT: 1702c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Seag: blev Karen Christensdatter af Skierhoed jordet som døde paa veien imellem Horsens og [.....] Gl: 17 aar.
NOTITS: Hun er født 1702c, hvor kirkebogen blev ført ordentligt i Give sogn. Men hun er ikke døbt i kirkebogen og der er heller ingen Christen fra Skærhoved nævnt på den tid. Hun er måske fra et andet sogn.

Nr. 6142 1720.02.18 Karen Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m. 3 uger og 3 dage, DØBT: 1719.07.23. FAR: Peder Larsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: [Dom Invocavit] blev Peder Larsens liden datter navnl: Karen Pedersdatter jordet Gl: 6 maaneder 3 uger og 3 dage.
NOTITS: Fødsel rekonstruert i året 1719 nr. 1991.
Dåb nr. 1991

Nr. 6143 1720.04.14 Hans Andersen, Farre, SAND ALDER: 4.01 (å.m), 4 år 4 uger, DØBT: 1716.03.08. FAR: Anders Vestesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Pasch: blev Anders Vestesens søn af Farøe navnlig Hans Andersen jordet Gl: 4 aar og 4 uger.
NOTITS: Daab 1716 nr. 2150. Fødsel tilbageregnet giver 1716.03.16, daabsdatoen er 1716.03.08 saa der bliver regnet meget nøjagtigt her i kirkebogen..
Dåb nr. 2150

Nr. 6144 1720.04.21 Jens Christensen Vævmand, Farre, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1643c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Pasch: blev Jens Christensen Vævmand af Farøe begravet gammel 76 aar.

Nr. 6145 1720.04.28 Mads Sørensen, Hedegaard, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1682c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Pasch: blev Madtz Sørensen af Hedegaard jordet som var gammel 38 aar.

Nr. 6146 1720.07.02 Christiane Laurentie Jendatter Risom, Søndersthoved, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1719.07.01. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Visit: Mar: blev Sl: Cammerraad Risom liden datter ved navn Christiane Laurentie begraven Gl: 1 aar.
NOTITS: Fødsel rekonstruert i året 1719 nr. 1990.
Dåb nr. 1990

Nr. 6147 1720.07.05 Johanne Lauridsdatter, Give By, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1643c.
MAND: Søren Jensen Degn, Give By, Give, Kone Johanne Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag p: Dom V p: Trin: d: 5 July blev Søren Jensen Degnens hustru af give Sl: Johanne Lauridsdatter begravet Gl: 77 aar.

Nr. 6148 1720.08.18 Maren Christensdatter, Givskov, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 9 uger, DØBT: 1719.06.16. FAR: Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XII p: Trin: Blev Christen Christensens datter af Givskov ved navn Maren jordet gammel 1 aar 9 uger.
NOTITS: Fødsel rekonstruert i året 1719 nr. 1989.
Dåb nr. 1989

Nr. 6149 1720.09.15 Mette Marie Hermansdatter, Farre Mølle, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1718.09.01. FAR: Herman Davidsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVI p: Trin: blev Herman Davidsens Møllerens barn af Farøe jordet ved navn Mette Marie gammel 2 aar.

Nr. 6150 1720.10.13 Karen Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 30.07 (å.m), 30 år 6 m. 14 dage, DØBT: 1690.04.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XX p: Trin: blev Karen Nielsdatter af Give jordet gammel 30½ aar 14 dage.
NOTITS: Hun er ikke nødvendigvis født i Give.

Nr. 6151 1720.12.01 Bodil Thomasdatter, Give By, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1642c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: d: [Dom 1 Advent] blevBodel Thomasdatter af Give jordet gammel 78 aar.

Nr. 6152 1721.02.09 Johanne Christensdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1699c.
MAND: Niels Clausen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom Septuag:} blev formebeldte {dåb samme dato af datteren Kirsten} Niels Clausens hustru Johanne Christensdatter begravet gl: 22 aar og nogle uger.
NOTITS: Død i barselseng, datteren Kirsten Nielsdatter døbt samme dag. De er måske ikke gift i Give, men kirkebog ikke ført 1719 og en del år før.

Nr. 6153 1721.02.09 Frands Nielsen, Ullerup, SAND ALDER: 8.02 (å.m), 8 år 2 m., DØBT: 1712.12c. FAR: Niels Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom Septuag:} blev Niels Hansens søn af Ullerup navnl: Frants Nielsen begravet gammel 8 aar og nogle uger.
NOTITS: Kirkebogen ikke ført, da han blev døbt.

Nr. 6154 1721.03.02 Jens Nielsen Kromand, Bregnhoved, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1644c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom Invocav:} blev Jens Nielsen Kromand af Breinhoved begravet Gl: 76 aar.

Nr. 6155 1721.03.16 Gregers Pedersen, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1721.03.12. FAR: Peder Christensen Hag.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Ocul: blev forbemeldte {fra daaben} 2de tvillinger begravet {Gregers} hvoraf drengen levede 1 dag og pigen 2½ dag.
NOTITS: See daab 12.03.1721.
Dåb nr. 2169

Nr. 6156 1721.03.16 Edel Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 dage, DØBT: 1721.03.12. FAR: Peder Christensen Hag.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Ocul: blev forbemeldte {fra daaben} 2de tvillinger begravet {Edel} hvoraf drengen levede 1 dag og pigen 2½ dag.
NOTITS: See daab 12.03.1721.
Dåb nr. 2170

Nr. 6157 1721.04.10 Hans Nielsen, Farre, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1688c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Virid: blev Hans Nielsen af Farøe begraven Gl: nogle og 30 aar.
NOTITS: Alder arbitrær antaget til 33c.

Nr. 6158 1721.05.11 Peder Christensen, Ullerup, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1718c. FAR: Christen Lassen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Pasch: blev Christen Lassens søn af Ullerup jordet navnlig Peder Christensen Gl: 3 aar.

Nr. 6159 1721.06.15 Inger Pedersdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1721.03.23. FAR: Peder Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Trin: blev Peder Larsens liden datter navnl: Inger Pedersdatter begravet Gl: 12 uger.
Dåb nr. 2171

Nr. 6160 1721.06.18 Dødfødt, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Lassen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsd: p: Dom 1 p: Trin: blev Anders Lassens navnløse datter af Nederdonnerup begravet.

Nr. 6161 1721.09.14 Dødfødt, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Villads Thomsen Mosgaard- Store.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XIV p: Trin: blev Villas {Thomsen} Mosgaards dødfød datter jordet.
Dåb nr. 1930

Nr. 6162 1721.09.21 Maren Nielsdatter, , SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1661c.
MAND: Rasmus Koch, ?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XV p: Trin: blev Maren Nielsdatter Sal: Rasmus Kochs enke jordet Gl: 60 aar.
NOTITS: Rasmus Koch er måske Ramus Madsen †1702 i Give By #6023.

Nr. 6163 1721.10.26 Anne Andersdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1653c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XX p: Trin: blev Anne Andersdatter af Store Hestlund jordet Gl: 68 aar.

Nr. 6164 1721.10.26 Peder Christensen, Hestlund- Store, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1721.08.17. FAR: Christen Troelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom XX p: Trin:} blev Christen Troelsens liden søn navnl: Peder Christensen begravet Gl: 8 uger.
Dåb nr. 2177

Nr. 6165 1722.02.08 Maren Smedekone, Give By, SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1638c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexages: blev Maren Smedekone af Give begraven Gl: 84 aar.

Nr. 6166 1722.02.15 Anne Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1658c.
MAND: Søren Ørsnholdt, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Laetare blev Søren Ørnsholdts Hustrue i Give Navnl: Anne Christensdatter begravet Gl: 63 aar.

Nr. 6167 1722.04.07 Peder Thomsen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 25.04 (å.m), 25 år 3 m. 2 uger, DØBT: 1697.01c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3 Pasch: blev Peder Thomsen af Nederdonnerup jordet Gl: 25 aar 3 maaneder og 14 dage.

Nr. 6168 1722.04.12 Dødfødt, Givskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: blev Søren Nielsen af Givskov hans Navnløs fød søn begraven.
NOTITS: Antaget at have kort levet, men ikke døbt.

Nr. 6169 1722.04.16 Anne Nielsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1662c.
MAND: Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taarsdag p: Tom 1 p: Pasch: blev Thomas Pedersen hustru Sl: Anne Nielsdatter jordet Gl: 60 aar.

Nr. 6170 1722.04.26 Henrika Johanne Mikkelsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1722.03.08. FAR: Mikkel Christensen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: æDito {Dom 3 p: Pasch} blev Michel {Christensen} Nørgaards datter af Byllund Henrica Johanna begravet Gl: 11 uger.

Nr. 6171 1722.05.20 Johanne Hansdatter, Give By, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1721.04.02. FAR: Hans Hansen, Filstrup. MOR: Johanne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p: Dom VI p. T rin. blev Johanne Nielsdatters liden datter {Johanne} af Give jordet.
NOTITS: Daab 02.04.1721.

Nr. 6172 1722.09.13 Anders Christensen, Hestlund- Store, SAND ALDER: 47.7 (å.m), 47 år 6 m. 2 uger, DØBT: 1675c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Onsd: p: Dom XV p: Trin:} blev Anders Christensen i Store Hestlund begraven Gl: 47 aar 6 maaneder og 14 dage.

Nr. 6173 1722.12.20 Jep Lassen, Nygaard, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1643c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom IV Advent blev Jep Lassen af Nygaard begraven Gl: 79.
NOTITS: Gift i 1709, da han var omkring 60, med Maren Nielsdatter af Nygaard, bosat Nygaard

Nr. 6174 1722.12.20 Sidsel Nielsdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1722.10.25. FAR: Niels Clausen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom IV Advent} blev Niels Clausen datter Sidsel {Nielsdatter} jordet Gl: 8 uger 2 dage

Nr. 6175 1723.01.17 Morten Jensen, Nygaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1722.11.22. FAR: Jens Mortensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom II p: Epiph: blev Jens Mortensen af Nygaard hans liden søn {Morten} jordet Gl: 11 uger.

Nr. 6176 1723.01.17 Navnløs, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {Dom II p: Epiph:} blev Søren Hansen i Bexgaard hans navnløs fødte søn begravet.
NOTITS: Antages at have levet kort, død før dåben.

Nr. 6177 1723.01.31 Jens Jensen Borch, Give By, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1721.01?. FAR: Jens Jensen Borch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexages: Blev Jens Jensen Borch af Give hans liden søn Jens jordet Gl: 2 aar mindre 2 uger.
NOTITS: Ifølge aldersangivelsen er han født i dec. 1720 eller jan. 1721, men der er ingen indførsel i Give kirkebog. Måske født andetsteds, måske glemt i Give.

Nr. 6178 1723.02.02 Navnløs, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Pedersen. MOR: Ingeborg Clemmensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Annunc: Mar: blev Anders Persens navnløs fødte barn jordet.
NOTITS: Antages at have levet kort, død før dåben.
Dåb nr. 1959

Nr. 6179 1723.03.25 Hans Jørgensen, Farre, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 2 år, DØBT: 1721.04.14. FAR: Jørgen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Virid: blev Jørgen Christensens søn af Farøe nafnlig Hans begravet Gl: {2} aar.

Nr. 6180 1723.05.02 Christen Enevoldsen, Bæksgaard, SAND ALDER: 15.06 (å.m), 15 år 7 m. 1 dage, DØBT: 1707.10.01. FAR: Enevold Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Rogate blev Enevold Christensens søn af Bexgaard navnlig Christen Enevoldsen begraben Gl: 15 aar 7 maaneder og 1 {dag}.
Dåb nr. 2097

Nr. 6181 1723.08.22 Mette Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1657c.
MAND: Anders Pedersen Koch, Farre, Give, Hyrde i Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XIII p: Trin: blev Hyrdens {Anders Pedersen Kochs} af Farøe navnlig Mette Christensdatter dordet Gl: 66 aar.
NOTITS: Hyrden i Farre og hans datter nævnt 1709 i dåb #2124. Anders Pedersen Koch hyrden i Farre begravet 12. marts 1733 #6294, 70 år gammel.

Nr. 6182 1723.09.19 Malene Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 14.03 (å.m), 14 år 3 m., DØBT: 1709.06?. FAR: Niels Bentsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVII p: Trin: blev Niels Bentsens datter af Farøe navnlig Malene Nielsdatter begravet Gl: 14 aar 3 maaneder.
NOTITS: Niels Bentsens kone bærer 1720 i Farre i dåb #2156. Ikke klart om Niels Bentsen er i Farre 1709, Malene er enten født i Farre eller andetsteds. Niels Bentsen af Farre Mølgaard *1667c †1733 Farre Mølgaard.

Nr. 6183 1723.10.10 Anne Larsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 16 uger, DØBT: 1723.06.06. FAR: Lars Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsd. p: Dom XX p: Trin: blev Las Christensens datter af Ullerup jordet ved navn Anne Lasdatter Gl: 16 uger.

Nr. 6184 1723.12.12 Sidsel ?, Farre, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1641c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom III Advent blev den fattige betlerin Sidsel S[...]nisdatter af Farøe jordet Gl: 82 aar.

Nr. 6185 1724.05.09 Lars Sørensen Annexbonden, Give By, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1674c. FAR: Søren Jensen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiirsdag p: Dom 3 p: Pasch Jubil: som var den 9 May blev Annexbonden Lars Sørensen af Give begravet Gl: 50 aar.
NOTITS: Gift 1707 i Give med Maren Christensdatter af Give By.

Nr. 6186 1724.05.14 ? Pedersen, Vorslunde, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 3 uger, DØBT: 1723.04c. FAR: Peder Poulsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Pasch: blev Peder Povelsen af Vorslunde en liden søn jordet G: 1 aar og nogle uger.
NOTITS: Antagelse 1 år 3 uger.

Nr. 5997 1724.06.05 Else Jørgensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1723.06.05. FAR: Jørgen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 Pentec: blev Jørgen Crhistensen af Farøe en datter jordet som af Jordemoderen straks efter fødslen blev døbt og kaldetElse og derpaa døde.
NOTITS: Døds straks efter fødslen og jordemoderen hjemmedøbte det.
Dåb nr. 2217

Nr. 6187 1724.06.11 Veste Sørensen, Sillesthoved, SAND ALDER: 45.01 (å.m), 45 år 4 uger 4 dage, DØBT: 1679.05c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fet: Trin: blev Visted Sørensen af Sillesthoved jordet Gl: 45 aar 4 uger og 4 dage.
NOTITS: Nævnt 1703 og 1720 af Sillesthoved. Hans kone formodes at være den Mette Madsdatter, der senere på året 1724 gifter sig med Christen Nielsen af Leerager, som vel overtager gården, han ses i hvert fald i Sillesthoved.

Nr. 6188 1724.06.11 Maren Jensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1724.05.12. FAR: Jens Hansen. MOR: Abelone Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Fest: Trin:} blev Abbelone Nielsdatter {} af Hedegaard hendes liden uægte datter begravet navnlig Maren.
NOTITS: I dåben af 12.05.1724 udlægges Jens Hansen, som tjener i Thyregod præstegård, til fader. Udskrift af dåben har Sørensdatter, men hun bliver gift 1733 af Hedegaard til Thyregod #8109 som Abelone Nielsdatter, hun er måske datter af Niels Jensen i Hedegaard.
Dåb nr. 2216

Nr. 6189 1724.07.30 Jørgen Larsen, Give By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 25 uger, DØBT: 1723.12.05. FAR: Lars Jensen. MOR: Anne Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dec: VII p: Trin: blev Laurids Jensen af Give hans søn Jørgen jordet Gl: 25 uber.

Nr. 6190 1724.08.20 Dødfødt, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Pedersen. MOR: Ingeborg Clemmensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom X p: Trin: blev Anders Persen {Pedersen} af Breinhoed et dødfød barn jordet.
NOTITS: Moderen begraves fire uger efter det dødfødte barn #6192.
Dåb nr. 1958

Nr. 6191 1724.09.10 Clemmen Christensen, Bregnhoved, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1657c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XIII p: Trin: blev Clemmen Christensen af Breinhoed jordet Gl: 67 aar.
NOTITS: I aftægt ved hans svigersøn Anders Pedersen i Bregnhoved, som det ses i begravelse #6192. Clemmen ses vel 1701 og 1702 i Hedegaard, Give som fadder og vidne.

Nr. 6192 1724.09.24 Ingeborg Clemmensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1689c. FAR: Clemmen Christensen.
MAND: Anders Pedersen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XV p: Trin: blev Anders Persens {Pedersens} hustru {Ingeborg Clemmensdatter} af Breinhoed som var forbemeldte Clemmend Christensens datter jordet i hendes alders 35 aar.

Nr. 6193 1725.01.26 Søren Stephensen Gadbjerg, Give By (Annexgaarden), SAND ALDER: 25cc, DØBT: 1700cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag d: 26 Jan: blev Søren Stephensen Gadbierg af Give Annexgaard begraven Gl:
NOTITS: Alderen 25 er et rent skøn, 25cc = 25 +-15. Han flytter til en gaard, hvilket gør ham ung, for en ældre mand sker det sjældent.

Nr. 6194 1725.02.11 ? fattigt barn, Nygaard, SAND ALDER: 8cc, DØBT: 1717cc.
DØDSÅRSAG: kopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi Fest: Grat Act: blev et fattigt barn som døde af smaae kopper i Nygaard jordet.
NOTITS: Alder kun ganske omtrendtlig.

Nr. 6195 1725.04.08 Christen Hansen, Give By, SAND ALDER: 15.06 (å.m), 15 år 6 m., DØBT: 1709.10?. FAR: Hans Simonsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: blev Hans Simmonsens søn af Give {By} ved navn Christen Hansen jordet Gl: 15½ aar.
NOTITS: 1709-10 findes i Give tilsyneladende to forskellige Hans Simonsen'er, en i Byllund og en i Nederdonnerup. Begge får børn af andre navne i 1709-10, og kan få andre børn først efter ni måneder, men det passer ikke med alderen her.

Nr. 6196 1725.05.13 Niels Jensen, Hedegaard, SAND ALDER: 35.03 (å.m), 35 år 11 uger, DØBT: 1689.02?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom VI p: Pasch: blev Niels Jensen af Hedegaard begraven gammel 35 aar 11 uger.

Nr. 6197 1725.05.13 Maren Larsdatter, Givskov, SAND ALDER: 90.01 (å.m), 90 år 1 m., DØBT: 1735.04?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p:; Dom VI p:; Pasch: blev Maren Lasdatter af Givskov jordet gammel 90 aar og 1 maaned.

Nr. 6198 1725.10.28 Maren Jensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1725.04.27. FAR: Jens Pedersen Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXII p: Trin: blev Jens {Pedersen} Tyregods liden datter Maren jordet gammel 26 uger.

Nr. 6199 1725.10.28 Mette Jensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger 1 dage, DØBT: 1725.08.19. FAR: Jens Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom XXII p: Trin:} blev Jens Jensens liden datter navnlig Mette begraven gammel 10 uger 1 dag.

Nr. 6200 1725.11.11 Karen Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 25.03 (å.m), 25 år 15 uger, DØBT: 1700.07c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag p: Dom 24 p: Trin: blev Sl: Karen Madsdatter af Give {By} jordet Gl: 25 aar 15 uger.
NOTITS: Ikke født 1700-10 i Give ifølge kirkebogen. Der findes en Mads Sørensen i Hedegaard omkring 1700 og en af samme navn i Nygaard, det er måske den samme person. Han ville være en mulig far.

Nr. 6201 1725.12.01 Søren Jensen Degn, Give By, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1644c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Lørdagen p: Dm XXVI p: Trin: som var den 1 Dec: blev Søren Jensen Degn for Nykirke og Give sogne begravet Fl: 81 aar. Hafde her været Degn udi 59 aar og løbedegn udi 6 aar imellem A[..]sens og Fremløf.
NOTITS: 59 + 6 = 65 år, så ville han være blevet degn med 16, hvilket er umuligt. Det skal snarere forstås sådan, at han i alt var degn i 59 år, hvoraf 6 som løbedegn, så ville han være blevet degn med 22 år, hvilket vel lige kan gå an. Der er ikke set andre kilder for Søren Jensen Degn end denne.

Nr. 6202 1725.12.16 Navnløs, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent blev Søren Hansens navnløse liden søn jordet af Bexgaard.
NOTITS: Tvilling, den anden dør en uge senere, se #6203.

Nr. 6203 1725.12.23 Navnløs, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent blev Søren Hansens andet tvillingebarn {navnløs} jordet.
NOTITS: Tvilling, den første tvilling begravet en uge før, se #6202.

Nr. 6204 1726.02.10 Karen Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1659c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Epiph: blev Karen Nielsdatter af Farøe jordet Gl: 67 Aar.
NOTITS: Ellers ikke set i kirkebogen.

Nr. 6205 1726.03.03 Jens Mathiasen, Bregnhoved, SAND ALDER: 22.01 (å.m), 22 år, DØBT: 1704.02.17. FAR: Mathias Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Est: Hih: blev Jens Mathiesen af Breinhoed jordet Gl: 22 aar.
Dåb nr. 2052

Nr. 6206 1726.03.10 Jep Andersen, Sillesthoved, SAND ALDER: 2, 2 år, DØBT: 1724.03.19. FAR: Anders Jepsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Invoc: blev Anders Jepsens liden søn navnlig Jep Andersen af Sillesthoed jordet Gl: 2 aar.

Nr. 6207 1726.03.28 Maren Nielsdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 79.09 (å.m), 79 år 9 m., DØBT: 1646c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: blev Maren Nielsdatter af Store Mosgard jordet Gl: 80 aar ringer 12 uger 14 dage.

Nr. 6208 1726.04.28 Thomas Andersen, Sillesthoved, SAND ALDER: 3.05 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1722.10.04. FAR: Anders Jepsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom 1 p: Pasch:} blev Anders Jepsens søn af Sillesthoed navnlig Thomas Andersen Gl: 3½ aar.

Nr. 6209 1726.05.05 Christen Sørensen, Givskov, SAND ALDER: 6.10 (å.m), 6 år 10 m., DØBT: 1717.03c. FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Miseric: blev Sl: Søren Nielsen af Give hans Sl: søn navnlig Christen Sørensen fra Givskov jordet Gl: 7 aar ringer 9 uger.
NOTITS: Faderen Søren Nielsen af Give By er ikke indført i kirkebogen som død 1720-26, kirkebogen er ikke ført 1717-19, hvor han formodes død, kort efter sønnens fødsel. Der er et problem: nemlig en Søren Nielsen i Give By, som gifter sig 1724. Søren Nielsen Banch i Givskov, der lever, har også en søn Christen Sørensen, men han lever.

Nr. 6210 1726.05.19 ? Clemmen Christensens kone, Bregnhoved.
MAND: Clemmen Christensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Pasch: blev Clemmend Christensens hustru af Breinhoded jordet.
NOTITS: En Clemmen Christensen ses 1701-2 i Hedegaard, Give.

Nr. 6211 1726.05.30 Lars Christensen, Givskov, SAND ALDER: 4.05 (å.m), 3 år 3 uger, DØBT: 1722.01.04. FAR: Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Ascens: Christ blev Christen Christensen af Givskov sin Sl: søn Las Christensen jordet Gl: 3 aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger arbitrær sat til tre. Alderen er alligevel halvandet år forkert.

Nr. 6212 1726.06.16 Ingeborg Andersdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 1 m., DØBT: 1725.05.13. FAR: Anders Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Trin: Ingeborg Andersdatter af Breinhoed jordet Gl: 1 aar 1 maaned.
NOTITS: Faderens navn i dåben.

Nr. 6213 1726.07.07 Anders Pedersen, Ulkær Mølle, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1725.07.22. FAR: Peder Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom III p: Trin: blev Peder Hansen af Ulkiær Mølle hans søn Anders Pedersen jordet Gl: 1 aar.

Nr. 6214 1726.07.14 Anne Marie Andersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1726.05.12. FAR: Anders Pedersen Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom IV p: Trin: blev Anders Pedersen Hyrede af Farøe hans datter Anne Marie jordet Gl: 8 uger.

Nr. 6215 1726.07.21 Niels Larsen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger 3 dage, DØBT: 1726.04.07. FAR: Lars Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom V p: Trin: blev Las Jørgensens søn af Nederdonnerup Niels Lassen jordet Gl: 14 uger og 3 dage.

Nr. 6216 1726.08.18 Jens Larsen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 5 m., DØBT: 1724.05.09. FAR: Lars Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom IX p: Trin: blev Lars Jørgensens anden {første begravet fire uger før} søn af Nederdonnerup Jens Larsen jordet Gl: 2 aar 5 maaneder.
NOTITS: Se første søn begravet 21. juli 1726 #6215.

Nr. 6217 1726.09.01 Anne Clemmensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1647c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XI p: Trin: blev Sl: Anne Clemmensdatter af Ullerup begravet Gl: 79 aar.

Nr. 6218 1726.11.03 Karen Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 75c, 75 år 10 uger, DØBT: 1651.08c.
MAND: Lars Jensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XX p: Trin: blev Lars Jensens hustru af Ullerup ved navn Karen Pedersdatter jordet gammel 75 aar 10 uger.

Nr. 6219 1726.12.08 Else Nielsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 59.09 (å.m), 59 år 11 m., DØBT: 1666.01c.
MAND: Troels Andersen, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Advent blev Troels Andersens hustru af Store Hestlund navnlig Elsa Nielsdatter jordet Gl: 60 aar mindre 26 dage.
NOTITS: Skulle altså være født 3. jan. 1666.

Nr. 6220 1727.01.05 Johanne Jensdatter, Nørgaard, SAND ALDER: 12, 12 år, DØBT: 1714c. FAR: Jens Nielsen? Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom p: Circumsis Chr: blev Johanne Jensdatter af Nørgaard i Byllund begravet Gl: 12 aar.
Dåb nr. 1984

Nr. 6221 1727.01.19 Troels Andersen, Hestlund- Store, SAND ALDER: 65.08 (å.m), 65 år 8 m., DØBT: 1662.05c.
KONE: Elsa Nielsdatter, Hestlund- Store, Give, Begravet en måned før ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Epiph: blev Troels Andersen af Store Hestlund jordet Gl. 66. aar ringer 15 uger og 4 dage.

Nr. 5984 1727.02.02 †1727.01.29 Anne Helmersdatter Meyer, Bøllund.
MAND: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Afdød †1721 præst i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet Nørvang Gejstlig 8. april 1733 fol. 118: 'Begravet af Bøllund Anne Helmersdatter Meyer enke efter Søren Borch.'}
NOTITS: Hendes dødsdato nævnes i skiftet. Begravelsesdato sat til fire dage efter dødsdatoen, kan betvivles.
LINK: Brejl Nørvang Gejstlig #13.

Nr. 6222 1727.03.02 Anne Nielsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 7 m., DØBT: 1726.10.27. FAR: Niels Hansen. MOR: Dorte Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Invocav: blev Dorthe Michelsdatter uægte barn navnlig Anne jordet.
NOTITS: Udlagt fader Niels Hansen, sønderud, forevist i retten paa Skovgaards birketing 20. maj 1746.
Dåb nr. 2249

Nr. 6223 1727.03.05 Margrethe Jensdatter Nørgaard, Bøllund (Nørgaard), SAND ALDER: 84c, 84 år 2 uger 4 dage, DØBT: 1743.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p: Dom Invoc: d: 5 Mart: blev Margrethe Jensdatter af Nørgaard i Byllund begravet Gl: 84 aar 2½ uger.

Nr. 6225 1727.03.27 Dødfødt, Skærhoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom II p: Pasch: blev Jens Jensen af Skierhoed hans dødfødte barn jordet.

Nr. 6224 1727.04.20 Margrethe Kjeldsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 24.02 (å.m), 24 år 2 m., DØBT: 1703.02.18.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom I p: Pasch: blev Margrethe Kjeldsdatter udi Store Hestlund jordet Gl: 24 aar [2] maaneder.
NOTITS: Udskriften har [8], men 2 passer med dåben.

Nr. 6226 1727.07.27 Anders Pedersen, Ulkær Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 3 dage, DØBT: 1727.06.29. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom VII p: Trin:} blev Peder {Hansen} Møllers forbemeldte {dåben er ment} liden søn Anders Pedersen jordet Gl: 4 uger 3 dage.
NOTITS: Døbt 29. juni 1727.

Nr. 6227 1727.08.10 Maren Jensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger 5 dage, DØBT: 1727.05.11. FAR: Jens Mortensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom IX p: Trin:} blev Jens Mortensens liden datter navnlig Maren jordet Gl: 13 uger og 5 dage.

Nr. 6228 1727.08.10 ? Christensen, Ullerup. FAR: Christen Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom IX p:Trin blev Christen Lassen af Ullerup et barn jordet som icke blev prædiket over. {Formodentlig enten Peder eller Christen.}
NOTITS: Der er vel enten tale om Peder Christensen *21.12.1721, eller om Christen Christensen *12.11.1724, der ses ikke andre levende børn af ham i kirkebogen.

Nr. 6229 1727.08.17 Johanne Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1687c.
MAND: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom X p: Trin: blev Jens {Pedersen} Tyregods hustru Johanne Sørensdatter begravet 40 aar.
NOTITS: Dette må være mindst hans 2. kone, for han får børn 1701 i Give, da denne Johanne Sørensdatter kun er 14 år.

Nr. 6230 1727.08.24 Søren Pedersen Ørnsholt, Søndershoved, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1664c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XI p: Trin: blev Søren Pedersen Ørnsholt udi Søndersthoed jordet Gl: 63 aar.
NOTITS: Ørnsholt ligger i Øster Nykirke sogn. Der er muligvis noget galt her for en Søren Pedersen Ørnsholt gifter sig i Give 1727 tre måneder senere #8093 med Margrethe Christensdatter af Donneruplund

Nr. 5996 1727.10.01 Niels Jensen, Farre, SAND ALDER: 35cc.
KONE: Abelone Villadsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Begravet i Farre Niels Jensen rekonstrueret fra søn født marts 1728 hvor han er død, kun moderen angives og vielsen med Abelone Jensdatter i 1722.
NOTITS: Abelone Villadsdatter er fra Farre, datter af Villads Christensen Snedker. Niels Jensen skrives af Farre ved vielsen, men kan tidligere være kommet andetsteds fra. Han maa have levet i juli 1727. Begravelses datoen 1. okt her er lagt midt mellem juli 1727 og marts 1728.

Nr. 6231 1727.11.13 Johan Vincens Kellet, Bøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Die 13 Nov: blev Sl: Johan Vincens Kellet, der døde hos mig self i Byllund, hensat i Give kirke.
NOTITS: Han må være af adel, for han bliver begravet inde i kirken (hensat). Følgende fra Nygaards Sedler: En Elenonora Marie Elisabet Kellet *1707c †1740 Byllund Give ved præsten, kaldes 1725 præstens datter, hvilket ikke er muligt, da hjælpepræsten (adjungeret) i den årrække hedder Johan Bilhardt. Måske en steddatter. En Birte Jørgensdatter Kellet er præstekone i Fjellerup †1736 Fjellerup gift med Niels Iversen Rafn †1740 Fjellerup, han gifter sig 1737 med Magdalene Amalie Milahrt (Wiberg), hvilket kunne se ud som en fejlskrivning for Bilhahrt. Der er en mulighed, at præst Bilhardt er gift med en Kellet.

Nr. 6232 1727.11.12 Peder Nielsen, Sillesthoved, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1659c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXIII p: Trin blev Per Nielsen af Sillesthoed jordet Gl: 68 aar.

Nr. 6233 1728.03.10 Fester Sørensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1664c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p: Dom Lætare d: 10 Mart: blev Fester Sørensen af nederdonnerup jordet Gl: 64 aar.

Nr. 6234 1728.05.02 Lene Madsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1648c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom V p: Pasch: blev Leene Matzdatter af Hedegaard begravet Gl: 80 aar.

Nr. 6235 1728.05.23 Jens Nielsen, Give By, SAND ALDER: 3.8 (å.m), 3 år 9 m., DØBT: 1724.08c. FAR: Niels Eriksen Dørken.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Trin: blev Niels Eriksen Dyrken af Give hands søn Jens Nielsen jordet Gl: 3 aar og 9 maaneder.
NOTITS: Ikke set døbt i Give eller Thyregod. Antaget døbt i Give #

Nr. 6236 1728.06.20 Kirsten Madsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Trin: blev Kirsten Madsdatter af Breinhoed begravet Gl: 22 aar.
NOTITS: Hendes far kunne være Mathias Jensen, der ses i den periode i Bregnhoved, men ingen daab set. En Kirsten Madsdatter er født i Hedegaard paa den tid.

Nr. 6237 1728.06.20 Else Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1728.02.11. FAR: Jens Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom 4 p: Trin:} Jens Lassens datter af Ullerup navnlig Elsa Jensdatter jordet.

Nr. 6238 1728.09.12 Margrethe Villadsdatter, Give By, SAND ALDER: 24.4 (å.m), 24 år 8 m., DØBT: 1703.04.15.
MAND: Niels Jensen Dørken, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdag p: Dom XVI p: Trin: blev Niels {Jensen} Dyrkens kone af Give {By} Margrethe Villadsdatter jordet gammel 25 aar ringer 4 maaneder.
NOTITS: Hun er født i Mosgaard, hendes var Villads Thomsen.
Dåb nr. 2039

Nr. 6239 1728.11.01 Mette Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1646c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Oium: Sanctor: blev Mette Nielsdatter af Give {By} jordet gammel 82 aar.

Nr. 6240 1728.11.07 Anne Marie Nielsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1728.10.16c. FAR: Niels Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXIV p: Trin: blef Niels Andersen i Store Hestlund sin liden inddøbt {vel lig hjemmedøbt} datter navnlig Anne Marie jordet gammel 3 uger.
NOTITS: Tilføjet til listen af de døbte, da hun er navngivet.

Nr. 6241 1728.11.28 Christen Troelsen, Hestlund- Store, SAND ALDER: 29.11 (å.m), 29 år 11 m., DØBT: 1698.12c. FAR: Troels Andersen. MOR: Else Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 Advent blev Christen Troelsen af Store Hestlund jordet Gl: 20 aar -4 uger.
NOTITS: Faderen set 1703 i Store Hestlund dåb #2040, moderen død 1726.

Nr. 6242 1728.03.30 Maren Pedersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 66.03 (å.m), 66 år 3 m., DØBT: 1661.12c.
MAND: Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsd: p: Dom Lætare blev Thomas Pedersen af Nederdonnerup hans hustru Maren Pedersdatter jordet Gl: 66 aar og 3 maaneder.

Nr. 6243 1729.04.06 Maren Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 55cc, DØBT: 1675cc.
DAT.: ? Jens Lutjhs kone, Farre, Give
NÆVNT: Jens Lutjh, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsd: p: DomJudica blev Jens Lutjh hans kones moder Maren Sørensdatter værende i Farøe jordet.
NOTITS: Hun har en datter derfor ældre end 40 år. 55cc er 40-70 aar. Siden hun beskrives "værende i Farøe", har hun boet et andet sted og været paa besøg hos datteren, da hun døde.

Nr. 6244 1729.04.24 Gertrud Nielsdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m. 2 uger, DØBT: 1729.02.13. FAR: Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: blev Niels Persen af Silleshoed hans liden datter ved navn Giertrud begraven Gl: 14 uger.

Nr. 6245 1729.06.26 Jørgen Christensen, Sillesthoved, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1664c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom II p: Trin: blev Jørgen Christensen af Sillesthoed jordet Gl: 63 aar.

Nr. 6246 1729.08.14 Jes Mathiesen, Bregnhoved, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 8 år 5 m. 2 uger, DØBT: 1720.12.29. FAR: Mathias Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom IX p: Trin: blev Mathias Jensen af Breinhoed hans søn Jes Matthisen begraven Gl: 8 aar 5½ maaned.
Dåb nr. 2165

Nr. 6247 1729.08.21 Claus Nielsen, Vorslunde, SAND ALDER: 12.04 (å.m), 12 år 15 uger, DØBT: 1717.04c. FAR: Niels Clausen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom X p: Trin: blev Niels Clausen i Vorslunde hans søn navnlig Claus Nielsen jordet Gl: 12 aar 15 uger.
Dåb nr. 1981

Nr. 6248 1729.09.04 Lars Jensen, Ullerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger 4 dage, DØBT: 1729.06.07. FAR: Jens Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XII p: Trin: blev Jens Lassens søn af Ullerup navnlig Las Jensen jordet Gl: 13 uger 4 dage.

Nr. 6249 1730.01.18 Thomas Mikkelsen, Bøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger 2 dage, DØBT: 1729.10.09. FAR: Mikkel Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p: Dom 2 p: Eppiph: hlev Mickel Christensen af Byllund hans liden søn navnlig Thomas jordet Gl: 13 uger 2 dage.

Nr. 6250 1730.02.19 Jens Hansen Øgelund, Øgelund, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1677c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi blev Jens Hansen Øgelund jordet Gl: 53 aar.

Nr. 6251 1730.02.26 Søren Christensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 26.0 (å.m), 26 år 14 dage, DØBT: 1704.02c.
KONE: Else Christensdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Invoc: Blev Søren Christensen i Nederdonnerup jordet gammel 26 aar 14 dage.
NOTITS: Han er ikke set født i Give, hans kone heller ikke. Gift 1726 #8085 med Else Christensdatter af Nederdonnerup.

Nr. 5995 1730.03.12 Morten Madsen, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1730.03.12. FAR: Mads Mortensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Daabsindførslen:} Eod: die {Dom Ocul:} blev Mads Mortensen i Give {By} en søn hjemmedøbt kaldet Morten strax Onsd: p: Dom Læt: blev begraven gammel 7 dage.
Dåb nr. 2294

Nr. 6252 1730.04.02 Villads Christensen, Farre, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1672c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Palmar: blev Villads Christensen udi Farøe jordet gammel 58 aar.
NOTITS: Måske den Villads Christensen der 1701 og 1706 ses i Store Mosgaard.

Nr. 6253 1730.04.16 Karen Jørgensdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1730.04.10. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: blev forbemelte {det drejer sig om dåbsindførslen - hjemmedåb - lige før i kirkebogen} Jørgen Nielsen paa Donneruplund sin liden datter {Karen} jordet gammel 1 dag.
NOTITS: Forældrene blev gift #8103 15. jan. 1730 tre måneder før fødslen.

Nr. 6254 1730.04.16 Maren, Farre, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1728.03.21. MOR: Abelone Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom 1 p: Pasch:} Blev Abbelone Villadsdatter hendes datterMaren jordet Gl: 2 aar.

Nr. 6255 1730.04.30 Lene Sørensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 59.11c (å.m), 59 år 11 m., DØBT: 1670.03c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom 3 p: Pasch:} blev Leene Sørensdatter af Nederdonnerup begravet Gl: 63 aar under 1 maaned.

Nr. 6256 1730.05.18 Mikkel Christensen, Bøllund, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1693c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Asc: Chr: blev Mickel Christensen i Byllund begrabet Gl: 37 aar.
NOTITS: I 1708 ses en Christen Stefansen i Byllund, han kunne være faderen.

Nr. 6257 1730.05.30 Peder Olufsen, Farre, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3 Pentec: blev Peder Olufsen af Farøe jordet Gl: 56 aar.

Nr. 6258 1730.07.02 Kirsten Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m., DØBT: 1730.05.18. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Visit: Mar: ble Hans Christensen af Sillesthoed hans liden datter Kirsten jordet Gl: 12 uger 4 dage.
NOTITS: Aldersangivelsen ville betyde født 5. april 1730, altså døbt i en alder af 6 uger.

Nr. 6259 1730.10.22 Niels Mortensen, Bæksgaard, SAND ALDER: 60cc, 60 år, DØBT: 1670cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 p: Trin: blev Niels Mortensen af Bexgaard begravet Gl: ungefær 60 aar.
NOTITS: Alderen "ungefær", så derfor 60cc som betyder 60 +-15.

Nr. 6260 1730.10.29 Markus Jensen Ris, Give By, SAND ALDER: 84.01 (å.m), 84 år 3 uger, DØBT: 1650.10c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 21 p: Trin: blev Markus Jensen Riis af Give {By} jordet Gl: 84 aar 3 uger.

Nr. 6261 1730.12.17 Peder Sørensen, Give By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 22 uger, DØBT: 1730.07c. FAR: Søren Pedersen Skræder, Ørnsholt, Øster Nykirke. MOR: Margrethe Christensdatter.
NÆVNT: Jens Bank, Give By, Give, Barnet ligget ihjel ved ham og hans kone.
NÆVNT: ? Jens Banks kone, Give By, Give, Barnet ligget ihjel ved hende og manden.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent hafde Søren Pedersen Skrædder i Ørnsholt {Øster} Nykirke sogn hans søn Peder Sørensen jordet, som blev opprimeret af Jens Banch og hustru i Give {By} gammel 22 uger.
NOTITS: Formodentlig født i Ørnsholt, Øster Nykirke. Forældrene gift 1727 i Give #8093. Forældrene formodes at være i familie med Jens Bank eller hans kone, som tog sig af så lille et barn.

Nr. 6262 1730.12.17 Søren Johansen, Hedegaard, SAND ALDER: 27.8 (å.m), 27 år 9 m. 2 uger, DØBT: 1703.03.28. FAR: Johan, Bregnhoved, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom 3 Advent} blev Søren Johansen af Hedegaard begravet Gl: 28 aar mindre 2½ maaned.
Dåb nr. 2035

Nr. 6263 1730.12.31 Christen Larsen, Hedegaard, SAND ALDER: 10.03 (å.m), 10 år 3 m., DØBT: 1720.10.13. FAR: Lars Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom p: Nativ: Chr: blev Lars Jensen af Hedegaard hans sal: søn Christen Lassen jordet. Gl: 10 aar og 3 maaneder.
Dåb nr. 2162

Nr. 6264 1730.12.31 Jens Jensen, Hedegaard, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 8 år 8 m., DØBT: 1722.05.03. FAR: Jens Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom p: Nativ: Chr:} blev Jens Jensen ib: {Hedegaard fra begravelse #6263, indførslen lige før denne} hans sal: søn Jens Jensen begravet Gl: 8 aar 8 maaneder.

Nr. 6265 1731.01.07 Anne Sørensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 17 uger 3 dage, DØBT: 1729.09.11. FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Epiph: blev Søren Jensen af Hedegaard hans liden sal: datter Anne jordet Gl: 17 uger 3 dage {regnefejl, er 16 måneder minus 4 dage}
NOTITS: Præsten har skrevet uger i stedet for måneder og det er ikke plus men minus 4 dage. En sådan fejl er sjælden i kirkebogen.

Nr. 6266 1731.01.14 Lars Jespersen, Hedegaard, SAND ALDER: 5.11 (å.m), 5 år 11 m., DØBT: 1725.02.18. FAR: Jesper Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Epiph: blev Jesper Jensens sal: søn af Hedegaard Lars begravet Gl: 6 aar mindre 7 uger {5 uger}.

Nr. 6267 1731.01.28 Søren Jespersen, Hedegaard, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1730.04.23. FAR: Jesper Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexag: blev Jesper Jensens liden søn af Hedegaard navnlig Søren Jespersen jordet Gl: 9 maaneder.

Nr. 6268 1731.01.21 Niels Larsen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 3.04 (å.m), 27 uger 3 dage, DØBT: 1727.09.14. FAR: Lars Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuag: blev Las Jørgenen af Nederdonnerup hans søn ´Niels Lassen jordet Gl: 27 uger 3 dage {3 år 4 måneder!}.
NOTITS: Præsten ser ud til at have haft en forkert dåbsdato.

Nr. 6269 1731.02.11 Mette Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1684c.
MAND: Jakob Nielsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Invocav: blev Jacob Nielsens hustru i Give {By} Mette Nielsdatter jordet Gl: 47 aar.

Nr. 6270 1731.02.14 Stefan Nielsen, Give By, SAND ALDER: 15c, 15 år, DØBT: 1715.08c. FAR: Niels Steffensen Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen p: Dom Reminic: blev Hyrden af Give Niels Stephansen hans søn Stephan Nielsen begravet Gl: 15 aar.
Dåb nr. 1980

Nr. 6271 1731.03.04 Maren Mathiasdatter, Give By, SAND ALDER: 32c, 30 år, DØBT: 1699c.
MAND: Niels Sørensen, Give By, Give
DØDSÅRSAG: børnekopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Lætar: blev Niels Sørensen af Give hans hustru Maren Matthisdatter jordet Gl: 30 aar.
NOTITS: Gift 1726 #8081, hun af Bregnhoved, hendes far vel Mathias Jensen af Bregnhoved. Hun blev begravet i kiste med datteren Karen, 3 aar, i armen og sønnen Jens, 5 aar, se næste to begravelse #6272 og #6273. Død af børnkopper.

Nr. 6272 1731.03.04 Karen Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år 7 m., DØBT: 1728.10.31. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Mathiasdatter.
DØDSÅRSAG: børnekopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom Lætar:} blev med bemelte {Maren Mathiasdatter, se # 6271} moder begravet hendes datter i armen Karen Nielsdatter Gl: 3 aar mindre 19 uger.
NOTITS: Død af børnekopper.

Nr. 6273 1731.03.04 Jens Nielsen, Give By, SAND ALDER: 5.0 (å.m), 5 år, DØBT: 1726.03.10. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Mathiasdatter.
DØDSÅRSAG: børnekopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom Lætar:} blev tillige og forbemelte {se # 6271} Sl: Maren Mathiasdatter jordet hendes søn, som kom alle 3 i en grav, og døde samtlige af børnekopperne, navnlig Jens Nielsen Gl: 5 aar.
NOTITS: Død af børnkopper.

Nr. 6274 1731.03.25 Ellen Madsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 89c, 89 år, DØBT: 1641c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Fest. Annunc.} blev Ell Madsdatter af Hedgaard jordet Gl: 89 aar.

Nr. 6275 1731.03.25 Mikkel Nielsen, Give By, SAND ALDER: 6.03 (å.m), 6 år 3 m., DØBT: 1724.12c. FAR: Niels Steffensen Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod d: {Fest. Annunc.} blev Niels Steffensen Hyrde i Give {By} hans anden {se begravelse 14.02.1731 #6270} søn begravet navnlig Mickel Nielsen Gl: 6 aar 3 maaneder.
NOTITS: Ikke indført døbt 1724c i Give kirkebog, måske født andetsteds.

Nr. 6276 1731.03.22 Iver Nielsen, Give By, SAND ALDER: 9.5 (å.m), 9 år 6 m., DØBT: 1721.09c. FAR: Niels Jensen Dørken.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Virid: blev Niels Jensen {Dørken} af Give hans søn Ifver Nielsen jordet Gl: 9 aar 6 maaneder.

Nr. 6277 1731.03.22 Jens Nielsen, Give By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 25 uger, DØBT: 1730.10.15. FAR: Niels Jensen Dørken. MOR: Abelone Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Epd_ doe {Fest: Virid:} blev forbemeldte {se forrige indførsel #6276} Niels Jensen {Dørken} af Give hans anden {se første #6276} søn navnlig Jens Nielsen begravet Gl: 25 uger.

Nr. 6278 1731.04.08 Jens Brixen, Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Pasch: blev en betler af Farøe navnlig Jens Brixen jordet.

Nr. 6279 1731.04.08 Niels Christensen, Ullerup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1671c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 2 p: Pasch} blev Niels Christensen af Ullerup begravet Gl: 70 aar.

Nr. 6280 1731.04.15 Niels Sørensen, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 21 uger, DØBT: 1730.11.19. FAR: Søren Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Pasch: blev Søren Hansen af Bexgaard hans sal: søn Niels Sørensen jordet Gl: 21 uger ringere 2 dage.

Nr. 6281 1731.05.27 Kirsten Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1702c.
MAND: Christen Nielsen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Trin: blev Christen Nielsens hustru af Hedegaard Kirsten Christensdatter jordet Gl: 28 aar.
NOTITS: Hun er ikke set født i Give, men kirkebogen er ført 1700-06.

Nr. 6282 1732.01.01 Niels Hansen, Ullerup, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1683c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Circums: Chr: blev Niels Hansen af Ullerup begravet Gl: 49 aar.
NOTITS: Får børn i Ullerup 1707-12.

Nr. 6283 1732.01.06 Jørgen Andersen, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger 3 dage, DØBT: 1731.10.07. FAR: Anders Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Epiph: blev Jørgen Andersen af Breinhoed jordet Gl: 9 uger 3 dage.
Dåb nr. 2315

Nr. 6284 1732.01.20 Maren Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1728.07.25. FAR: Peder Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Epiph: blev Kirsten {entydig døbt Maren!} Pedersdatter af Ullerup begravet Fl: 3 aar 6 maaneder.
NOTITS: Alderen passer nøjagtig med daaben den 25. juli 1728, hvor hendes navn er Maren. Enten har præsten taget fejl eller det er en fejllæsning.

Nr. 6285 1732.01.27 Maren Didrichsdatter, Farre, SAND ALDER: 18.1c (å.m), 18 år 6 uger, DØBT: 1713.12c. FAR: Didrik Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Epiph: blev Maren Didrichsdatter af Farøe jordet Gl: 18 aar 6 uger.
NOTITS: Faderen set i Farre som fadder 19. jun. 1735.

Nr. 6286 1732.04.15 Anne Søndergaard, Bøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3 Pasch: blev Anne Syndergaards i Byllund jordet Gl:
NOTITS: Formodes at være gammel og vel enke.

Nr. 6287 1732.06.08 Anne Harrild, Hedegaard, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1654.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Trin: blev Jens Sørensen i Hedegaard hans hustru Anne Harild jordet Gl: 78.
NOTITS: Hun må være født i Harrild i Ejstrup sogn eller i Brande sogn.

Nr. 6288 1732.07.06 Hans Christensen, Hedegaard, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1704c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 4 p: Trin:} blev Hans Christensen af Hedegaard jordet Gl: 28 aar.
NOTITS: To Hans Christenser *1700, en i Give By og en i Bregnhoved, kirkebogen er godt ført i perioden 1700 - maj 1710. Måske ikke født i Give.

Nr. 6289 1732.12.21 Maren Sørensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger 4 dage, DØBT: 1732.09.14. FAR: Søren Fæstersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 Advent blev Søren Festesens datter Maren af Nederdonnerup jordet Gl: 13 uger og 4 dage.

Nr. 6290 1733.01.14 Lars Jensen, Hedegaard, SAND ALDER: 50.03 (å.m), 50 år 14 uger, DØBT: 1682c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen p: Dom 1 p: Epiph: blev Lars Jensen af Hedegaard jordet Gl: 50 aar og 14 uger.

Nr. 6291 1733.01.18 Gunder Hansdatter, Øgelund.
MAND: Hans Hansen, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Epiph: blev Hans Hansens hustru af Øgelund navnlig Gunder Hansdatter jordet Gl:

Nr. 6292 1733.02.15 Dødfødt, Hedegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi blev Jesper Jensen af Hedegaard hans {den ene af} 2de dødfødte børn begravet.
NOTITS: Den ene dødfødte tvilling.

Nr. 6293 1733.02.15 Dødfødt, Hedegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi blev Jesper Jensen af Hedegaard hans {den anden af} 2de dødfødte børn begravet.
NOTITS: Den anden dødfødte tvilling.

Nr. 6294 1733.03.12 Anders Pedersen Koch, Farre, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Mart: blev Hyrden af Farøe navnlig Anders {Pedersen} Kock begravet Gl: 70 aar.

Nr. 6295 1733.04.12 Jens Pedersen, Hedegaard, SAND ALDER: 11.09 (å.m), 11 år 9 m., DØBT: 1721.07c. FAR: Peder Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: blev peder Nielsens barn af Hedegaard Jens jordet Gl: 12 aar ringer 14 dage.
NOTITS: Alderen giver en daab i juli 1721, men i maj 1721 faar Peder Nielsen en søn Christen. Enten Jens eller Christen synes at være forkert.

Nr. 6296 1733.04.19 Jens Sørensen, Hedegaard, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1652c.
KONE: Anne Harrild, Hedegaard, Give, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Pasch: blev Jens Sørensen af Hedegaard jordet Gl: 81 aar.

Nr. 6297 1733.04.19 Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1667c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 2 p: Pasch:} blev Niels Bentsen af Farøe Mølgaard begravet Gl: 66 aar.
NOTITS:

Nr. 6298 1733.05.03 Peder Nielsen, Skovbjerg?, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1661c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Pasch: blev Peder Nielsen af Skovbierre {? ikke set i Give sogn} jordet Glo: 72 aar.
NOTITS: Skovbjerg ikke set som stednavn i Give sogn.

Nr. 6299 1733.05.31 Niels Nielsen, Farre, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 11 m., DØBT: 1732.06.22. FAR: Niels Nielsen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Trin: blev Niels Grauls søn af Farøe ved navn Niels jordet Gl: 1 aar mindre 3 uger.

Nr. 6300 1733.06.07 Margrethe Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 60c, 60 år 9 uger, DØBT: 1673.04c.
MAND: Christen Egsgaard, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Trin: blev Christen Eegsgaards hustru af Ullerup navnlig Margrethe Christensdatter jordet Gl: 60 aar 9 uger.
NOTITS: Egsgaard ligger i Thyregod sogn tæt ved Nygaard og Ullerup i Give sogn.

Nr. 5993 1733.07.01 Christen Hansen, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1732.09.21. FAR: Hans Christensen Skærhoved. MOR: Karen Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Begravet af Sillesthoved Christen Hansen rekonstrueret fordi næste søn Christen døbt sept. 1734, som i øvrigt også dør spæd}.
NOTITS: Tre sønner efter hverandre kaldes Christen, dette er den første, som må være død før 1734, hvor næste Christen døbes. Alderen er sat til midt imellem de to datoer, hvilket er arbitrært.
Dåb nr. 2328

Nr. 6301 1733.07.05 Anne Marie Madsdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1733.05.01. FAR: Mads Jensen. MOR: Anne Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Trin: blev Mads Jensen af Bexgaard hans datter Anne Marie jordet Gl: 9 uger.
NOTITS: Forældrene gift sept, 1732 #8106.

Nr. 6302 1733.07.08 Maren Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1675c.
MAND: Anders Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsd: p: Dom 5 p: Trin: blev Maren Pedersdatter af Farøe Anders Banks hustru jordet Gl: 58 aar.

Nr. 5994 1733.10.01 Mette Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.05.10. FAR: Jens Jensen Skærhoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Begravet i Give By Mette Jensdatter rekonstrueret fordi næste datter Mette døbt sept. 1734, som i øvrigt ogsaa dør kun måneder gammel.
NOTITS: Det synes usandsynligt her, at to døtre kun et år efter hinanden skulle begge kaldes Mette og desuden døer mange af Jens Jensen Skærhoveds børn tidligt.
Dåb nr. 2339

Nr. 6303 1733.11.08 Jens Nielsen Bjerre, Farre, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1667c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 p: Trin: blev Jens Nielse Biere af Farøe jordet Gl: 66 aar.

Nr. 6304 1734.01.13 Christen Pedersen Østergaard?, Nederdonnerup (Østergaard), SAND ALDER: 74c, 73 år 10 m., DØBT: 1670c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Jan: blev begravet Christen Pedersen af Nederdonnerup Gl: 74 aar ringere 6 uger.

Nr. 6305 1734.02.07 Lars Andersen, Bregnhoved, SAND ALDER: 67c, 67 år 3 uger, DØBT: 1667c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Epiph: blev begravet Lars Andersen af Breinhoed Gl: 67 aar og nogle uger.
NOTITS: Tre uger antaget for "nogle uger".

Nr. 6306 1734.02.07 Maren Nielsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 6.06 (å.m), 6 år 6 m. 3 uger, DØBT: 1727.08c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom 5 p: Epiph:} blev begravet Maren Nielsdatter af Breinhoed Gl: 6 aar 6 maaneder og nogle uger
NOTITS: Ikke set døbt i Give. Herfra 1734 og fremad ingen far er angivet ved børns begravelse. Nogle uger sat til 3 arbitrært.

Nr. 6307 1734.03.17 Maren Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 Martii blev begravet Maren Christensdatter af Give {By} Gl: 20 aar.

Nr. 6308 1734.04.22 Karen Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1669c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Virid: blev begraven Karen Christensdatter af Farøe Gl: 63 aar.

Nr. 6309 1734.04.22 Ole Steffensen, Give By, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1687c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Virid: blev begravet Olle Steffensen af Give Gl: 47 aar.

Nr. 6310 1734.06.06 Birte Gregersdatter, Give By, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1659c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 6 p: Pasch:} blev begravet Birrethe Greisdatter af Give {By} Gl: 73 aar.

Nr. 6311 1734.06.14 Christen Jensen Hag, Give By, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1646c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 Pentec: blev begravet Christen Jensen Haag af Give {By} Gl: 88 aar.

Nr. 6312 1734.06.20 Oluf Olufsen, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 11 dage, DØBT: 1734.06.09. FAR: Oluf ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Trin: blev begravet et barn Oluf Olufsen af Give {By} Gl: 11 dage.
NOTITS: Må være blevet hjemmedøbt med navnet Oluf, ingen dåb i kirkebogen.

Nr. 6313 1734.07.11 Else Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1684c.
MAND: Niels Jensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Trin: blev begravet Niels Jensens hustru Else Pedersdatter af Farøe Gl: 50 aar.

Nr. 6314 1734.08.01 Birte Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger 2 dage, DØBT: 1734.04.18. FAR: Christen Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 p: Trin: blev begravet Birrithe Christensdatter af Hedegaard Gl: 17 uger og 2 dage.

Nr. 6315 1734.08.15 Barbara Mortensdatter, Farre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1654c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8 p: Trin: blev begravet Barbara Mortensdatter af Farøe Gl: 80 aar.

Nr. 6316 1734.09.26 Mette Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 24 uger, DØBT: 1734.06.14. FAR: Jens Jensen Skærhoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 14 p: Trin: blev begravet Jens {Jensen} Skierhoeds barn {Mette} af Give {By} Gl: 24 uger.
NOTITS: For faderens navn og hendes navn se dåben 14. juni 1734.

Nr. 6317 1734.09.01 Anne Enevolds, Bæksgaard, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1644c.
MAND: Enevold Christensen, Bæksgaard, Give, ?. Han er i 1706 blevet gift i Sønder Omme med Karen Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Sept: blev begravet Anne Endvolds af Bechsgaard Gl: 90 aar.
NOTITS: Vel gift med en Enevold. Sådan en alder er ofte op til 8 år for høj. Siden Enevold Christensen blev gift med Karen Andersdatter i 1706 i Sønder Omme, kan hun være død og han giftede sig igen med Anne.

Nr. 6318 1734.10.03 Søren Jørgensen, Donneruplund, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 24 uger 3 dage, DØBT: 1734.06.06. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 15 p: Trin: blev begravet Jørgen Nielsens {Wong} barn af Donneruplund {Søren} Gl: 24 uger og nogle dage.
NOTITS: "Nogle dage" gennemsnitlig sat til 3. Forældrene gift januar 1730, det andet af mange børn, som alle dør spæde undtagen en.

Nr. 6319 1734.10.06 Mette Nielsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 15c, 15 år, DØBT: 1719c. FAR: Niels ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Octobr: blev begravet Mette Nielsdatter af Nederdonnerup Gl: 15 aar.

Nr. 6320 1734.10.08 Lene Jespersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 10 dage, DØBT: 1734.10.06. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Octobr: blev begravet Jesper Jensens barn {Lene} af Hedegaard Gl: 10 dage.
NOTITS: Navn fra daaben 6. okt. 1734.

Nr. 5992 1733.10.17 Christen Hansen, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1734.10.10. FAR: Hans Christensen Skærhoved. MOR: Karen Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Begravet af Sillesthoved Christen Hansen rekonstrueret fordi næste søn Christen døbt juli 1735, som lever}.
NOTITS: Tre sønner efter hverandre kaldes Christen, dette er den anden, som må være død straks, for moderen bliver straks efter gravid igen. Alderen er sat til kun en uge.
Dåb nr. 2356

Nr. 6321 1735.05.15 dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Sørensen Poder. MOR: Kirsten Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Pasch: blev begravet Peder Sørensen Pode hans tvende dødfødte {dødfødt tvilling 1} børn af Give {By}.
NOTITS: Dødfødte tvillinger. Forældrene gift 7 måneder før #8116.

Nr. 6322 1735.05.15 dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Sørensen Poder. MOR: Kirsten Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Pasch: blev begravet Peder Sørensen Pode hans tvende dødfødte {dødfødt tvilling 2} børn af Give {By}.
NOTITS: Dødfødte tvillinger. Forældrene gift 7 måneder før #8116 okt. 1734. Konens første mand Ole Steffensen †1734 april.

Nr. 6323 1735.07.17 Jens Salomonsen, Give By, SAND ALDER: 0.4 (å.m), 3 m., DØBT: 1735.03.13. FAR: Salomon Hardon.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 p: Trinit: blev begravet Salomon Hardon Smed af Give et barn Jens Gl: 12 uger.
NOTITS: Findes navnet Hardon?

Nr. 6324 1735.07.24 Dødfødt, Donneruplund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {dødfødt tvilling 1} børn af Donneruplund.
Dåb nr. 1953

Nr. 6325 1735.07.24 Dødfødt, Donneruplund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {dødfødt tvilling 2} børn af Donneruplund.
Dåb nr. 1954

Nr. 6326 1735.07.31 Anne Knudsdatter, Farre, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8 p: Trinit: blev begravet Anna Knudsdatter af Farøe Gl: 72 aar.

Nr. 6327 1735.08.07 Maren Madsdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 32.5 (å.m), 32 år 3 m. 2 uger, DØBT: 1702c.
MAND: Niels Pedersen, Silleshoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 9 p: Trinit: blev begravet Maren Madsdatter af Sillesthoved Gl: 33 aar ringer 7 maaneder og 14 dage.
NOTITS: Født i Skovsbøl, Vester sogn, gift 1726 i Vester med Niels Pedersen.

Nr. 6328 1735.09.18 Anders Sørensen, Hestlund- Store, SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 15 p: Trinit: blev begravet Anders Sørensen af Store hestlund Gl: 20 aar.

Nr. 6329 1735.10.30 Christen Nielsen, Bæksgaard, SAND ALDER: 77c, 76 år 10 m., DØBT: 1659.1c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 21 p: Trinit: blev begravet Christen Nielsen af Bexgaard Gl: 77 aar ringere 8 uger og 2 dage.

Nr. 6330 1735.11.20 Maren Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 21.5 (å.m), 21 år 5 m. 2 uger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 p: Trinit: blev begravet Maren Hansdatter af Farøe Gl: 21 aar 5 maaneder og 2 uger.

Nr. 6331 1735.11.30 Hans Hansen, Øgelund, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen efter Dom p: Advent blev begravet Hans Hansen af Øgelund Gl: 72 aar.
NOTITS: Gift med Gunder Hansdatter †1733.

Nr. 6332 1735.12.04 Abelone Nielsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 42c, 42 år 3 uger, DØBT: 1693c.
MAND: Hans Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Adv: blev begravet Hans Nielsens hustru Abbelone Nielsdatter af Ullerup Gl: 42 aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger ansat til 3.

Nr. 6333 1736.02.05 Mads Pedersen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1665c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sexagesima blev begravet Mads Pedersen af Nederdonnerup Gl: 70 aar.

Nr. 6334 1736.02.12 Barbara Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1670c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Grat: Act: Fest: blev begravet Barbara Nielsdatter af Farøe Gl: 66 aar.

Nr. 6335 1736.02.19 Maren Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.5 (å.m), 18 uger 2 dage, DØBT: 1735.10.09. FAR: Søren Didriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Inv: blev begravet Søren Didriksens barn Maren Sørensdatter af Farre Gl: 18 uger og 2 dage

Nr. 6336 1736.03.18 Anders Larsen, Bregnhoved, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Epiphan blev begravet Anders Larsenaf Breinhoed Gl: 37 aar.

Nr. 6337 1736.04.29 Anne Madsdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1668c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Pasch: blev Anna Madsdatter af Bexgaard begravet Gl: 68 aar.

Nr. 6338 1736.05.10 Ingeborg Andersdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.2 (å.m), 7 uger 2 dage, DØBT: 1736.03.07. FAR: Anders Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Asc: blev Anders Pedersens barn af Breinhoed Ingeborg Andersdatter begravet Gl: 7 uger og 2 dag.
NOTITS: Dette barn med Anders Pedersens anden kone. Opnævnt efter Anders Pedersens første kone Ingeborg Clemmensdatter *1689c †1724 Bregnhoved. Gift 1721.

Nr. 6339 1736.07.01 Christen Pedersen, Givskov, SAND ALDER: 2.3 (å.m), 1 år 7 m., DØBT: 1734.03.21. FAR: Peder Christensen. MOR: Birte Lisbeth Markusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Trin: blev Peder Christensen Skomager hans barn Christen Pedersen begravet Gl: 2 aar ringere 4 maaneder 2 uger og 3 dage.
NOTITS: Forældrene gift #8105 i aug. 1732 i Give. Præsten har regnet alderen helt forkert ud.

Nr. 6340 1736.07.08 Maren Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 20.7c (å.m), 20 år 7 m., DØBT: 1715.12c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 p: Trin: blev Maren Nielsdatter af Give begravet Gl: 21 aar ringere 19 uger og 6 dage.
Dåb nr. 1979

Nr. 6341 1736.07.08 Anne Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 10.05 (å.m), 9 år 8 m., DØBT: 1725.02.04. FAR: Niels Eriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 6 p: Trin:} blev Anna Nielsdatter af Give begravet Fl: 10 aar ringere 16 uger og 3 dage.
NOTITS: Se dåben 1725 i Give By.
Dåb nr. 2222

Nr. 6342 1736.07.18 Johanne Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.2 (å.m), 9 uger, DØBT: 1736.05.16c. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag d: 18 July blev Jens Villadsens barn af Breinhoed Johanne Jensdatter begravet Gl: 9 uger.
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen, men her tilføjet. Forældrene skulle giftes #8121 januar 1736.

Nr. 6343 1736.07.18 Hans Nielsen, Give By, SAND ALDER: 0.4 (å.m), 14 uger 3 dage. FAR: Jens Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Onsdag d: 18 July} blev Niels Smeds barn Hans Nielsen af Give {By} begravet Gl: 14 uger og 3 dage.
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen, men her tilføjet.

Nr. 6344 1736.07.29 Jens Nielsen, Give By, SAND ALDER: 4.4 (å.m), 4 år 4 m. 3 dage, DØBT: 1732.03.16. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Mathisdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 9 p: Trin: blev Niels Sørensens barn Jens begravet Gl: 4 aar 4 maaneder 3 dage.
NOTITS: Forældre gift 1. Jan. 1726 #8081.

Nr. 6345 1736.09.02 Morten Jensen, Bæksgaard, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1667c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 14 p: Trin: blev Morten Jensen af Bexgaard begravet Gl: 69 aar.

Nr. 6346 1736.09.09 Lars Andersen, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 8 m. 14 dage, DØBT: 1735.12.26. FAR: Anders Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 15 p: Trin: blev Sal: Anders Larsens barn Lars af Breinhoed begravet Gl: 8 maaneder og 14 dage.
NOTITS: Faderen Anders Larsen døde tre maaneder efter sønnens fødsel #6336.
Dåb nr. 2373

Nr. 6347 1736.11.21 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Sørensen Poder. MOR: Kirsten Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag d: 21 Novembr: blev Peder Sørensen Pode hans barn som var dødfødt begravet.

Nr. 6348 1737.01.23 Margrethe Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.9 (å.m), 40 uger 9 dage, DØBT: 1736.04.15. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: Katrine Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen p: Tom 2 p: Epiph: blev Niels Nielsens barn navnlig Margrethe af Farøe jordet Gl: 40 uger og 9 dage.
NOTITS: Forældrene gift okt. 1734 #8117. Gravel fra dåben.

Nr. 6349 1737.03.03 Abelone Hansdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.2 (å.m), 6 uger 3 dage, DØBT: 1736.12.26. FAR: Hans Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi blev Hans Nielsens barn Abbelone af Ullerup begravet Gl: 6 uger og nogle dage.
Dåb nr. 2389

Nr. 6350 1737.04.14 Mette Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 14.08 (å.m), 14 år 6 m. 4 uger, DØBT: 1722.09.20. FAR: Peder Christensen Hag.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Palmar: hafde Peder Christensen Hage af Give {By} en datter begravet navnlig Birethe {døbt Mette} Pedersdatter Gl: 14 aar 6 maaneder og 4 uger.
NOTITS: Alderen passer nøjagtig på hans datter Mettes dåb i 1722. Et dåbsnavn er her anset for mere sikkert end et dødsnavn, derfor Mette antaget som rigtigt. Peder Christensen Hag gifter sig igen i dec. 1737 med Karen Villadsdatter af Farre #8131.

Nr. 6351 1737.04.22 Maren Jørgensdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 23 uger 3 dage, DØBT: 1736.12.27. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 Pasch: blev Jørgen Nielsens {Wongs} barn paa Donneruplund navnlig Maren Jørgensdatter jordet Gl: 23 uger og 3 dage.

Nr. 6352 1737.04.28 Barbara Vestesdatter, Farre, SAND ALDER: 19c, 19 år 8 uger, DØBT: 1718.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: blev Barbara Vestesdatter af Farøe begravet Gl: 19 aar og 8 uger.
NOTITS: Ingen Veste set i Farre omkring 1718.

Nr. 6353 1737.04.30 Mette Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1685c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdag p: 1 p: Pasch: blev begravet Mette Jensdatter af Give {By} Gl: 52 aar.

Nr. 6354 1737.04.30 Peder Pedersen, Givskov, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 3 uger, DØBT: 1736.03.29. FAR: Peder Christensen Skomager. MOR: Birte Lisbeth Marcusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Tirsdag p: 1 p: Pasch:} ligeledes begravet et barn navnlig Peder Pedersen af Givskov Gl: 1 aar og 3 uger.
NOTITS: Forældre gift 1732 #8105.

Nr. 6355 1737.05.05 Kirsten Hansdatter, Ullerup, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1735.07.17. FAR: Hans Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Pasch: blev Hans Nielsens datter Kirsten af Ullerup begrabet Gl: 2 aar ringere 14 dage.
Dåb nr. 2367

Nr. 6356 1737.05.12 Dødfødt datter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Pasch: blev Christen Nielsens datter som var dødfødt af Hedegaard begravet.
Dåb nr. 1960

Nr. 6357 1737.05.12 Dorte Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1678c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 3 p: Pasch:} blev ligeledes begravet Dorethe Pedersdatter af Ullerup Gl: 59 aar.

Nr. 6358 1737.05.19 Johanne Sørensdatter, Give By, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 30 år 13 uger, DØBT: 1707.02.27. FAR: Søren Kræmmer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Pasch: blev begravet Johanne Sørensdatter af Give Gl: 30 aar og 13 uger.

Nr. 6359 1737.05.26 Ester Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1682c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Pasch: blev begravet Esther Christensdatter af Ullerup Gl: 55 aar.

Nr. 6360 1737.06.02 Morten Jensen, Nygaard, SAND ALDER: 76.07 (å.m), 76 år 7 m., DØBT: 1660c.
KONE: Mette Nielsdatter, Nygaard, Give, Død 1707.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 p: Pasch: blev begravet Morten Jensen af Nygaard Gl: 77 aar ringer 5 maaneder og 12 dage.
NOTITS: Gift med Mette Nielsdatter *1759c †1707 Nygaard.

Nr. 6361 1737.06.16 Frands Nielsen, Ullerup, SAND ALDER: 13.06 (å.m), 14 år 6 m., DØBT: 1722.12.26. FAR: Niels Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Trinit: blev Frands Nielsen af Ullerup begravet Gl: 14 aar ringere 5 maaneder 3 uger og nogle dage.
NOTITS: Faderen død 1732.

Nr. 6362 1737.06.30 Lars Jensen, Ullerup, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1660c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Trin blev begravet Las Jensen af Ullerup Gl: 77 aar.

Nr. 6363 1737.10.27 Fester Sørensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 dage, DØBT: 1737.10.18. FAR: Søren Festersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 p: Trin: blev begravet Søren Festesens barn Fester af Nederdonnerup Gl: 9 dage.

Nr. 6364 1737.11.01 Mette Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Omn: Sanct: blev begravet Mette Hansdatter af Sillesthoed Gl: 32 aar.
NOTITS: Ikke set døbt i Give. Maaske kone i Sillesthoved, ingen Hans set i Sillesthoved omkring 1705.

Nr. 6365 1737.12.08 Mette Eriksdatter, Øgelund, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1683c.
MAND: Hans Hansen, Øgelund, Give, Afdød, †1735.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Adv: blev begravet Mette Eriksdatter af Øgelund Gl: 54 aar.
NOTITS: Gift 1733 #8108 med Hans Hansen af Øgelund, som døde 1735.

Nr. 6366 1738.01.12 Jens Mortensen, Nygaard, SAND ALDER: 37.04 (å.m), 39 år, DØBT: 1700.09.14. FAR: Morten Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 1 p: Epiph:}, blev begravet Jens Mortensen af Nygaard, gl: 39 aar.

Nr. 6367 1738.05.04 Dødfødt, Donneruplund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 4 p: Pasch} blev begravet et dødfød barn, som var Jørgen Nielsens {Wongs} paa Donneruplund.
Dåb nr. 1952

Nr. 6368 1738.05.11 Kirsten Olesdatter, Nygaard, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 2 år 9 m., DØBT: 1735.08.07. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 5 p: Pasch} blev begravet Olle Villassens barn Kirsten af Nygaard, gl: 3 aar, mindre 14 ugger.
NOTITS: Forældrene gift 1729 i Give #8099.

Nr. 6369 1738.08.10 Anders Vestesen, Farre, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1684c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 11 p: Trin:} blev begravet Anders Vestesen af Farrøe gl: 54 aar.

Nr. 6370 1738.08.17 Rasmus Sørensen Degn, Give By, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1686c. FAR: Søren Jensen Degn. MOR: Johanne Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 p: Trin: blev begravet Rasmus {Sørensen} Degn af Give {By} gl: 52 aar.
NOTITS: Faderen død 1725, moderen 1720. Rasmus var ikke degn, kan have hjulpet faderen som degn, men flere af faderens sønner kaldes degn som blot tilnavn.

Nr. 6371 1738.11.30 Dødfødt, Ullerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Christensen Egsgaard. MOR: Mette Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 p: Adv:} begraven en dødfød barn som var Jens [Esgaards] i Ulderup.
NOTITS: Egsgaard er en gaard i Thyregod sogn tæt paa Ullerup. Forældrene gift 1732 #8107.

Nr. 6372 1738.12.07 Else Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 3.09 (å.m), DØBT: 1735.03.06. FAR: Mads Mortensen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom ii Adv: blef begrafen en pigebarn {Else} som var Mads Mortensens i Give {By}.

Nr. 6373 1739.01.06 Anne Marie Nielsdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1738.11.30. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {fest: Epiph:} blef begraven en pigebarn {Anne Marie} af Niels Pedersen i Sillehoed.
NOTITS: Pigebarnet er her antaget det sidst fødte. Gertrud født 1734 ville også være mulig.

Nr. 6374 1739.01.18 ? Jens Bødkers søn, Farre?. FAR: Jens Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom ii p: Epiph: blev begrafen Jens Bockers søn.

Nr. 6375 1739.01.18 Ebbe, Farre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1738.12.14. MOR: ? Jensdatter Jens Pedersen Thyregods datter.
FARFAR: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom II p: Epiph:} blev en slægfred barn{Ebbe} jordet som er Jens Tyregors datter.
NOTITS: Navnet Ebbe fra dåben.

Nr. 6376 1739.01.30 Hans Lauritsen Staby, Give By, SAND ALDER: 45cc, DØBT: 1695cc. FAR: Hans? Staby, Ringkøbing.
KONE: Sophia Charlotte Jensdatter Risom, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d: 30 Janui: blef begrafen Hans Lauritsen {Staby}, Degn for Nykirke og Give.

Nr. 6377 1739.02.01 Morten Christensen, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1739.01.06. FAR: Christen Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Sexagesima} blef begraven en drengebarn {Morten} af Christen Pedersen i Give.
NOTITS: Navnet Morten i dåben.

Nr. 6378 1739.03.04 Maren Enevolds, Bæksgaard, SAND ALDER: ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 4 Marts blef begrafen Maren Enevols
NOTITS: Enevold Christensen af Bæksgaard viet 1706 i Sønder Omme til Karen Andersdatter af Østerby. Måske er Maren hans 2. kone, måske en fejlskrivning eller fejllæsning for Karen. Se også Anne Enevolds begravet 1734 #6317.

Nr. 6379 1739.04.26 Johan Nederdonnerup, Nederdonnerup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1669c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom iv p. Pasch, blef sl. Johan i Nederdonnerup gl: 70 aar.

Nr. 6380 1739.05.31 Maren Nielsdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1675c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: domi p: Trinit: blef begraven Maren Nielsdatter af Stor Moesgaard gl: 64 aar.

Nr. 6381 1739.08.16 Christen Jensen, Ulllerup, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3 år 3 uger, DØBT: 1736.08.26. FAR: Jens Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 p: Trinit: blef Jens Lassens barn af Uldrup jordet som heede Christen Jenssen. gl: 3 aar 3 uger.

Nr. 6382 1739.09.27 Christen Hansen, Tromborg, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1660c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18 p: Trinit blef Christen Hansen i Tromborg jordet gammel 79 aar.

Nr. 6383 1739.09.27 Navnløs, Tromborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1739.09.20c. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 18 p. Trinit} en navnløs barn som var Niels Nielsens samme sted.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Give #8114.

Nr. 6384 1739.10.10 Johanne Marie Hansdatter Staby, Give By, SAND ALDER: 7.03 (å.m), 7 år 3 m. 3 dage, DØBT: 1732.07c. FAR: Hans Lauritsen Staby. MOR: Sophia Charlotte Jensdatter Risom.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løfverdagen d: 10 ocbr: blef Degneenken {Sophia Charlotte Jensdatter Risom} hendes datter jordet, nafnlig Johanne Marie, gl: 7 aar 3 maaneder 3 dage.
NOTITS: Vel født i Øster Nykirke. Faderen død 9 måneder før.

Nr. 6385 1739.10.28 Jens Sørensen, Hedegaard, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 5 m., DØBT: 1739.05.18. FAR: Søren Jensen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 28 Octbr: blef jordet Jens Sørensen af Heedegaard. gl: ½ aar ringer 3 uger.
NOTITS: Forældre gift 1727 i Give #8090.

Nr. 6386 1739.10.29 Margrethe Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 18 uger, DØBT: 1739.06.21. FAR: Christen Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 28 Octbr:} blev jordet Magrete Christensdatter af Farrøe. Gaml: 18 uger.

Nr. 6387 1739.11.01 Bodil Jørgensdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 8.05 (å.m), 8 år 3 uger, DØBT: 1731.06.03. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xxiii p: Trinit: blef jordet Bodel Nielsdatter {Jørgensdatter} af Donneruplund. Gaml: 8 aar og nogle uger.
NOTITS: Nielsdatter er en fejltagelse for Jørgensdatter.

Nr. 6388 1739.11.08 Oluf Jensen, Nygaard, SAND ALDER: 22.06 (å.m), 22 år 6 m., DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xxiiii post Trinit: blef jordet Olluf Jensen af Nygaard. Gaml: 22½ aar.
NOTITS: Mulige fædre er Jens Jespersen og Jens Pedersen, som ses 1704-6 i Nygaard.

Nr. 6389 1739.11.15 Maren Andersdatter, Givskov, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1688c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xxv post Trinit: blef jordet Maren Andersdatter af Givskov. gl: 51. Enche.

Nr. 6390 1739.11.22 Maren Eriksdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1675c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xxvi post Trinit: blef jordet Maren Erichsdatter af Beexgaard. gl: [64] aar.
NOTITS: Mads Jensen af Bæksgaard gift 1732 med Anne Eriksdatter af Farre. Måske søster.

Nr. 6391 1739.12.09 Maren Pedersdatter, Bøllund, SAND ALDER: 50.06 (å.m), 50 år 6 m., DØBT: 1689c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 9 Decembr: blef jordet Maren Pedersdatter af Byllund. gl: 50½ aar.

Nr. 6392 1739.12.09 Morten Jensen, Nygaard, SAND ALDER: 4.06 (å.m), 4 år 6 m., DØBT: 1735.06.26. FAR: Jens Mortensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Onsdagen d: 9 Decembr:} blef Morten Jensen af Nygaard jordet. gl: 4½ aar.

Nr. 6393 1739.12.25 Anne Sørensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 3.04 (å.m), 3 år 4 m., DØBT: 1736.08.25. FAR: Søren Jensen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fest. Nativ Chr:} blef Anne Sørensdatter af Heedgaard jordet. gl: 3 aar 15 uger.
NOTITS: Forældrene gift #8090 Give 1727.

Nr. 6394 1740.02.14 Laurids Larsen, Farre Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1740.02.11. FAR: Laurids Johansen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuagesima blef jordet en barn som var Lars Johansens af Farøe Mølle. Barnets nafn var Lavrs. gl: 3 dage.
Dåb nr. 2434

Nr. 6395 1740.02.21 Kirsten Olufsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 2 år 2 uger, DØBT: 1738.08.03. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesima blef jordet Kirsten Olufsdatter af Nygaard. gl: 2 aar og 2 uger.
NOTITS: Alderen er vel et halvt år forkert. Forældrene gift 1729 i Give #8099.

Nr. 6396 1740.03.06 Anders Hansen, Farre, SAND ALDER: 35.04 (å.m), 35 år 6 m., DØBT: 1704.10.26. FAR: Hans Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Invocavit blef jordet Anders Hansen af Farrøe. gl: 35 aar ½.

Nr. 6397 1740.04.03 Anne Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1740.01.24. FAR: Christen Pedersen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Judica blef Christen Pedersens {Møllers} barn her af Give {By} jordet ved nafn Anne. gl: 15 uger.

Nr. 6398 1740.04.17 Søren Jensen, Give By, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1672c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest Viridium blef Søren Jensen af Give {By} jordet. Gaml: 68 aar.

Nr. 6399 1740.05.01 Niels Sørensen, Give By, SAND ALDER: 42c, 42 år 14 dage, DØBT: 1698.04c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Misericord: blef Niels Sørensen jordet her af Give {By} i hans alders 42 aar 14 dage.

Nr. 6400 1740.05.22 Mette Sørensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1672c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Rogate blef Mette Sørensdatter af Brenhoed jordet i hendes alders 68 aar.

Nr. 6401 1740.06.12 Voldborg Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 23 uger, DØBT: 1740.03.27. FAR: Søren Didriksen. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Trinit: Søren Dircksens datter Voldborg jordet. gl: 23 uger.
NOTITS: Alderen er vel forkert regnet. Forældrene gift 1726 i Ringive/Gadbjerg/Lindeballe.

Nr. 6402 1740.06.26 Lene Rasmusdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom ii p: Trinit blef Lene Rasmusdatter af Nederdonnerup jordet. gl: 77 aar.

Nr. 6403 1740.07.10 Dorte Nielsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 77cc, 77 år.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom iiii post Trinit: blef Dorret Nielsdatter af Ulderup jordet. gl: 77 aar.
NOTITS: 77 år ser ud til at være en kopierfejl fra begravelsen lige før.

Nr. 6404 1740.07.24 Søren Jensen, Farre, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1678c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom vi p: Trinit blef Søren Jensen af Farrøe jordet. gl: 62 aar.

Nr. 6405 1740.07.31 Niels Christensen, Hedegaard, SAND ALDER: 2.0 (å.m), 2 år 2 m. 3 dage, DØBT: 1738.08.24. FAR: Christen Midtgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom vii p: Trinit blef Niels Christensen af Heedegaard jordet. gl: 2 aar 2 maaneder og nogle dage.

Nr. 6406 1740.09.11 Bodil Jørgensdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1740.06.06. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xiii p: Trinit: blef Jørgen Nielsens {Wongs} barn paa Dunruplund {Donneruplund} Bodel Nielsdatter jordet. gl: 14 uger.

Nr. 6407 1740.09.18 Kirsten Nielsdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger, DØBT: 1740.07.10. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xiiii p: Trinit: blev Niels Sørensens barn af Vorslunde jordet Kirsten Nielsdatter. gl: 10 uger.

Nr. 6408 1740.10.22 Jens Sørensen, Give By, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1665c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løfverdagen d: 22 Octobr: blef Jens Sørensen af Give {By} Jordet. gl: 75 aar.

Nr. 6409 1740.11.27 Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, SAND ALDER: 37.05 (å.m), 37 år 5 m., DØBT: 1703.06.17. FAR: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke. MOR: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke.
KONE: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom i p: Advent blef Jørgen Nielsen {Wong} af Donruplund {Donneruplund} jordet. gl: 37 aar nogle maaneder.
NOTITS: Han er født i Vonge, Øster Nykirke. Nogle maaneder i alderen sat til de korrekte 5 ovenfor. Enken Birte Sørensdatter bor i 1755 i et hus i Give By med hendes mor.

Nr. 6410 1740.12.08 Eleonora Marie Elisabet Johansdatter? Kellet, Byllund?, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1707c. FAR: Johan Vincens Kellet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Dec: blef Eleonora Maria Elisabeth Kellet begraven i Give Kiærcke. Ungefær 33 aar.
NOTITS: Johan Kellet begravet 1727 inde i Give kirke antages at være faderen.

Nr. 6411 1740.12.16 Birte Nielsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Dec: blef Bertte Nielsdatter af Nygaard jordet. gl: 37 aar.
NOTITS: Ikke set født eller gift i Give sogn. Måske død i barselseng, se #6412, Clemmen Jensens barn død i Nygaard 6 uger gammel, 1741.

Nr. 6412 1741.01.22 ?, Nygaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1740.12.16. FAR: Clemmen Jensen. MOR: Birte? Nielsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Epiph: blef Clemmen Jensens barn ? af Nygaard jordet. gl: 6 uger.
NOTITS: Navnet udeladt i kirkebogen.

Nr. 6413 1741.03.19 Morten Christensen, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 16 dage, DØBT: 1741.03.03. FAR: Christen Pedersen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage.
NOTITS: Det er lidt vanskeligt at tro, at tvillinger kan blive født med to dages mellemrum?

Nr. 6414 1741.03.19 Anders Christensen, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 16 dage, DØBT: 1741.03.05. FAR: Christen Pedersen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage.
NOTITS: Det er lidt vanskeligt at tro, at tvillinger kan blive født med to dages mellemrum?

Nr. 6415 1741.04.09 Abelone Mortensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1654c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Qvasimodo geniti blev Abbelon Mortensdatter af Breinhoed jordet. gaml: 87 aar.

Nr. 6416 1741.04.30 Kirsten Olesdatter, Farre, SAND ALDER: 96c, 96 år, DØBT: 1645c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominica Cantate blef Kirsten Vollesdatter af Faarøe jordet. gl: 96 aar.

Nr. 6417 1741.05.14 Hans Madsen Bank, Farre, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1669c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Exaudi blef Hans Madsen af Farøe jordet. gl: 72 aar.
NOTITS: Får børn i Farre 1700 - 1709. Tilnavnet Bank set 1708-9.

Nr. 6418 1741.05.28 Maren Andersdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 12 år, DØBT: 1729.03.20. FAR: Anders Pedersen. MOR: ? Anders Pedersens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Trinit: blef Maren Andersdatter af Brænhoed jordet. gl: 12 aar.
Dåb nr. 2280

Nr. 6419 1741.07.09 Niels Jensen, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 2 dage, DØBT: 1741.06.24. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom vi p: Trinit: blef Jens Vellasens barn {Niels} jordet. gl: 7 uger 2 dage.
NOTITS: Forældrene gift 1736 i Give #8121.

Nr. 6420 1741.08.20 Navnløs, Hedegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1741.08.10. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xii p: Trinit: blef Christen Nielsen en nafnløs søn jordet.
NOTITS: Fødsel sat arbitrær 10 dage før begravelse. Kun retningsdato.

Nr. 6421 1741.11.18 Mette Nielsdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 5.0 (å.m), 5 år, DØBT: 1736.12.23. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18 November blef Mette {dåb: Maren} Nielsdatter af Sillehoed jordet. gl: 5 aar.
NOTITS: Alderen passer nøjagtig på Marens dåb. Om hun nu hedder Maren eller Mette er uklart.

Nr. 6422 1741.10.31 Søren Johansen, Bregnhoved, SAND ALDER: 27c, 27 år, DØBT: 1714.10c. FAR: Johan Sørensen. MOR: ? Johan Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 31 October blef Søren Johansen af Brænhoed jordet. gl: 27 aar.
NOTITS: Dåb rekonstrueret.
Dåb nr. 1978

Nr. 6423 1742.01.01 Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 47.05 (å.m), 47 år 5 m., DØBT: 1694.07c. FAR: Johan Nederdonnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest Circumcis: Chr: blef Johan Johansdatter af Nederdonnerup jordet. gl: 47 aar 5 maaneder.
NOTITS: Død i barselsseng. Datteren begravet ugen efter se #6424.

Nr. 6424 1742.01.07 Mette, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1741.11.12. MOR: Johanne Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Epiph: Chr: blef Johanne Rasmusdatter hendes barn {Mette} jordet. gl: 9 uger.

Nr. 6425 1742.03.22 Jørgen Pedersen, Give By, SAND ALDER: 2.0 (å.m), 1 år 11 m., DØBT: 1740.05.08. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: Karen Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest Viridium blef Peder {Christensen} Hages søn {Jørgen} her af Give {By} jordet gl: 2 aar ringer nogle uger.
NOTITS: Forældrene gift 1737 i Give #8131.

Nr. 6426 1742.04.11 Johanne Marie Christensdatter Cassius, Bregnhoved, SAND ALDER: 63.06c (å.m), 63 år 6 m., DØBT: 1678c. FAR: Christian Cassius, Tanderup, Snejbjerg. MOR: Magdalene Sybille Erman, Tanderup, Snejbjerg.
MAND: Jens Lauridsen Risom, Søndersthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 11 Aprilis blef Fru Cammerraads {Jens Lauridsen} Risoms{Johanne Marie Christensdatter Cassius} begrafuen her i Give kiærke. gaml: 63½ aar.
NOTITS: Begravet i kirken, hun er overklasse. Levede paa Søndersthoved, flyttet til Bregnhoved engang efter manden Jens Risoms død i 1719.

Nr. 6427 1742.04.29 Vested Vedstedsen, Farre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1741.12.26. FAR: Vested Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Rogate blef Veste Andersens søn jordet. gl: 18 uger. Dens nafn er Søren {dåb: Vested}
NOTITS: Døbt Vested, død som Søren? Dåben givet forrang her. Forældrene gift 1738 #8132.

Nr. 6428 1742.05.03 Søren Andersen, Hestlund- Store, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1681c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelfartsdag blef Søren Andersenaf Stor Hestelund jordet. gl: 61 aar.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6429 1742.06.03 Anders Nielsen Smed, Give By, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom ii p: Trinit: blef Anders Nielsen her af Give {By} jordet. gaml: 68 aar.

Nr. 6430 1743.01.20 Maren Albrechtsdatter, , SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1671c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominica ii Epiph: blef Maren Albrektsdatter jordet udi hendes 72 aar.

Nr. 6431 1743.03.10 Maren Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1659c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domic: Reminsiere blef Maren Pedersdatter her i Give {By} begraven udi hendes 84 aar.

Nr. 6432 1743.03.20 Anne Iversdatter, Farre, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20 Martius blef Anne Ifersdatter af Farøe jorden udi hendes 32 aar, saavelsom hendes barn navnlig Maren Pedersdatter gammel 5 dage.
NOTITS: Død i barselsseng, begravet sammen med barnet se #6433. Ingen Iver i Farre set 1709, ikke født i kirkebogen.

Nr. 6433 1743.03.20 Maren Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 dage, DØBT: 1743.03.15. MOR: Anne Iversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20 Martius blef Anne Ifersdatter af Farøe jorden udi hendes 32 aar, saavelsom hendes barn navnlig Maren Pedersdatter gammel 5 dage.
NOTITS: Begravet sammen med moderen, som døde i barselsen se #6432

Nr. 6434 1743.03.24 Johannes Lauridsen, Farre Mølle, SAND ALDER: 2.0 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1741.04.23. FAR: Laurids Johansen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominica Letare blef Johannes Lavridsen af Farøe Mølle begraven i hans alder 2 aar og 3 maaneder.
NOTITS: Efter kirkebogen kun to år uden 3 måneder.
Dåb nr. 2450

Nr. 6435 1743.03.31 Kirsten Vestedsdatter, Farre, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1676c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominic Judica blef Kirsten Vistesdatter af Farøe Begrafvet udi hendes 67 aar.

Nr. 6436 1743.02.24 Mads Lauridsen, , SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1661c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi blef Mads Lavridsen begraven i hans 82 tyve aar.
NOTITS: Intet sted i Give angivet.

Nr. 6437 1743.03.17 Johanne Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominic iii Ocli blef Johan{ne} Nielsdatter af Farøe begraven i hendes 80 aar.

Nr. 6438 1743.10.26 Niels Christensen Hag, Give By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Lørdagen nest efter {Domini xix p: Trinitatis} blef Niels Christen{sen Hag} af Gifve begraven.
NOTITS: Dette må være Niels Christensen Hag, for hans enke Inger Christensdatter også kaldet Hag gifter sig 1744 igen.

Nr. 6439 1743.12.27 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest iii Nativ: blef en dødfød barn begraven som var Peder Sørensens i Give.

Nr. 6440 1744.01.26 Peder Bank, Farre, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1682c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom iii Epiph: blef Peder Bank af Farøe begraven i hans 62 tyve aar.
NOTITS: Patronym uklart.

Nr. 6443 1744.02.24 Abelone Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1696c.
MAND: Niels Jensen Dørken, Give By, Give, Afdød?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26 Februarii blef Abbelone Christensdatter af Gifve begraven neste onsdag for ii die Domini Oculi i hendes 48 tyve aar.
NOTITS: Gift 1729 med Niels Jensen Dørken af Give By #8096. Hun er gift af Nederdonnerup.

Nr. 6444 1744.03.04 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mads Mortensen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4 Martius blef der toe dødfød {dødfødt tvilling 1} børn begraven som var Mads Mortensens i Give. Onsdagen før Dom Lætare eller midfaste søndag.
NOTITS: Forældrene gift 1729 af Give By #8102.

Nr. 6445 1744.03.04 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mads Mortensen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4 Martius blef der toe dødfød {dødfødt tvilling 2} børn begraven som var Mads Mortensens i Give. Onsdagen før Dom Lætare eller midfaste søndag.
NOTITS: Forældrene gift 1729 af Give By #8102.

Nr. 6446 1744.03.27 Else Christensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1699c.
MAND: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: parascher blef Johan Sørensens hustru {Else Christensdatter} af Breinhoed begraven udi hendes 45 tyvende aar.
NOTITS: Død i barselsseng, barnet begravet samme dag. Hans anden kone. Gift 1741 i Give #8143. Hendes far er muligvis Christen Hansen, der ses i Bregnhoved 1700-03.

Nr. 6447 1744.03.27 Navnløs, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Johan Sørensen. MOR: Else Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fer: parascher} blef Johan Sørensens barn {Navnløs} begraven ibd: {Bregnhoved} gaml: ½ dag.
NOTITS: Se moderens begravelse samme dag #6446.
Dåb nr. 1962

Nr. 6448 1744.03.27 Lars Jørgensen, Bregnhoved, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1682c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fer: parascher} blef Las Jørgensen af Breinhod begraven i hans 62 tyve aar.

Nr. 6449 1744.06.14 Niels Nielsen, Tromborg, SAND ALDER: 2.5 (å.m), 3 år, DØBT: 1741.11.12. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: [...]te blef Niels Nielsens søn {Niels} i Tromborg begraven i hans 3 aar.
NOTITS: Datum ud fra forrige og følgende indførsel, kan evt. være forkert. Forældrene gift 1734 i Give #8114.

Nr. 6450 1744.10.04 Niels Mathiasen, Søndersthoved, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1680c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domic xix p: Trinitat blef Niels Mathiasen af Søndersthoved begravet i hans 64 tyve aar.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6451 1744.12.26 Jens Jensen, Hestlund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger 2 dage, DØBT: 1744.11.15. FAR: Jens Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anden Juuledag blef Jens Jensen af Store Hestelund jordet gammel 5 uger og 2 dage.

Nr. 6452 1745.02.02 Anne Marie Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1742.05.20. FAR: Niels Nielsen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Febr: blev Anne Marie jordet 2 aar ringer 10 uger.
NOTITS: "2 aar" skulle have været 3. Niels Nielsen i Fare gift 1734 i Give med Katrine Hansdatter, som kunne være moderen. Men der er andre Niels Nielsener også i Farre.

Nr. 6453 1745.02.07 Jens Christensen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), SAND ALDER: 37.05 (å.m), 37 år 5 m. 8 dage, DØBT: 1707.10.02. FAR: Christen Pedersen Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Febr: blev Jens Christensen Østergaard af Nederdonnerup jordet gammel 37 aar 5 maaneder og 8 dage.

Nr. 6454 1745.02.21 Karen Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 71.06 (å.m), 71 år 6 m., DØBT: 1673.08.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sexagesima blev Karen Christensdatter af Gifve jordet gammel 71 aar 6 maaneder.
NOTITS: Ikke ellers set.

Nr. 6455 1754.09.22 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens? Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15post trinit blev Jens Lunds dødfødte barn jordet.
NOTITS: Ikke ellers kendt. Første indførsel af den nye degn Gustav Carl Hadler. Formodentlig fejl for Jacob Lund i Farre, som kendes på den tid og får dødfødte børn.

Nr. 6456 1754.12.08 Kirsten Andersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.10.20. FAR: Anders Christensen Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Søndag i Advent blef Anders {Christensen} Bødker i Farre hans barn {Kirsten} jordet.
NOTITS: Navnet fra dåben 20. okt. 1754.

Nr. 6457 1754.12.22 Maren Iversdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1754.12.08. FAR: Iver Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domin 4 Advent blef Iver Jensens barn {Maren} af Mølgaard jordet.
NOTITS: Navnet fra dåben 8. dec. 1754.

Nr. 6458 1755.04.06 ?, Vorslunde, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753c. FAR: Søren Vestesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Dag {Domin 4 Advent} blef Søren Vestesen barn i Vorslunde Jordet.
NOTITS: Samme dag døbes Marie, som dårligt kan være døbt og begravet samme dag. Så det er vel et andet barn, der begraves. Faderen vel født i Sillesthoved 1722.

Nr. 6459 1755.03.31 Niels Villadsen, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.03.25. FAR: Villads Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaskedag blef Villads Nielsens barn i Farre jordet {Niels}.
NOTITS: Begravet 3c uger gammel, #2610.
Dåb nr. 2610

Nr. 6460 1755.06.15 Frands Pedersen, Donneruplund, SAND ALDER: 19.03 (å.m), 19 år 3 m., DØBT: 1736.03.14. FAR: Peder Frandsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Trinit: blev Frantz Pedersen fra Donneruplund begravet gammel 19 aar og 3 maaneder.
Dåb nr. 2376

Nr. 6461 1755.07.09 ? Anders/en/datter, Donneruplund, SAND ALDER: 5c. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Brigitte Marie Albertsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 July blef Seigr: Anders Nielsens {Wongs} barn {udeladt} af Donneruplund begravet gaml:
NOTITS: Alder ikke indført. Født efter 1744 og før 1754. Alder 5c er kun ment som omtrendtlig tilnærmelse.

Nr. 6462 1755.07.13 ? Søren Jensens kone, Nederdonnerup.
MAND: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 post Trinit blef Søren Jensens kone af Nederdonnerup jordet.

Nr. 6463 1755.08.17 ? Henriks/en/datter, Bøllund, SAND ALDER: 3, 3 år, DØBT: 1752c. FAR: Henrik Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trinit: blef Hendrich Pedersens barn af Byllund jordet 3 aar.

Nr. 6464 1755.09.29 Else, Give By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis blef en fattig almisselem Else kaldet, af Give Bye.

Nr. 6465 1755.10.05 ? Jakob Lunds barn, Farre. FAR: Jakob Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 Post Trinit: blef Jacob Lunds barn af Farre Bye jordet.

Nr. 6466 1755.10.05 Niels Jensen, Give By, SAND ALDER: 75, 75 år, DØBT: 1680c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} blef Enkemanden Niels Jensen af give {By} gl: 75 aar begravet.
NOTITS: Niels Jensen Dørken gift 1727 vel for ung. Niels Jensen Vrads bliver vist altid kaldt Vrads. Uklart hvem det er.

Nr. 6467 1755.10.12 Navnløs, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Morten Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 20 post Trinit:} lod Morten Pedersen af Bexgaard 3 børn {Navnløs} , som hans kone paa een gang blef forløst med, jordet. {REKONSTRUKTION fra dåb #2622: Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Drillinge. Morten Pedersen er selv 27 år.
Dåb nr. 2622

Nr. 6468 1755.10.12 Jens Mortensen, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.10.05. FAR: Morten Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 20 post Trinit:} lod Morten Pedersen af Bexgaard 3 børn {Jens} , som hans kone paa een gang blef forløst med, jordet.
NOTITS: Drillinge. Morten Pedersen er selv 27 år.
Dåb nr. 2623

Nr. 6469 1755.10.12 Jørgen Mortensen, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.10.05. FAR: Morten Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 20 post Trinit:} lod Morten Pedersen af Bexgaard 3 børn {Jørgen} , som hans kone paa een gang blef forløst med, jordet.
NOTITS: Drillinge. Morten Pedersen er selv 27 år.
Dåb nr. 2624

Nr. 6470 1755.11.02 Søren Sørensen, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 39.06 (å.m), 40 år 6 m., DØBT: 1716.03.15. FAR: Søren Sørensen Lille.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 post Trinit: blef Søren Sørensen af Lille Hestlund begravet. Gammel 40 aar og 6 maaneder.
Dåb nr. 2149

Nr. 6471 1755.12.10 Søren Nielsen, Vorslunde, SAND ALDER: 81, 81 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10de Decmb: blef Søren Nielsen af Vorslunde begravet 81 aar gammel.

Nr. 6472 1756.01.11 Mette Nielsdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 50, 50 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiphan blef Mette Nielsdatter af Bexgaard, gammel 50 aar, jordet.
NOTITS: Vel født i Ullerup.
Dåb nr. 2081

Nr. 6473 1756.02.11 ? Søren Didriksens mor, Stenbjerglund, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1676c.
SØN: Søren Didriksen, Stenbjerglund, Give, Ses 1733-40 i Farre.
MAND: Didrik Sørensen, Farre, Give, Set 1732-35 i Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 februari blef Søren Didrichsens moder af Stienberglund begravet. 80 aar gammel.

Nr. 6474 1756.03.07 Jon, Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D: 7 Mary blef Jon af Farre begravet.

Nr. 6475 1756.03.07 Jens Jensen Skærhoved, Give By, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1695cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag blef Jens {Jensen} Skiærhoed af Give {By} jordet.
NOTITS: Alder skønnet fra første barn i 1. ægteskab i Skærhoved 1722. cc betyder +-15 år.

Nr. 6476 1756.04.23 ? Jens/en/datter, Farre, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1754c. FAR: Jens Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 aApril blef Jens Jørgensens barn i Farre 1½ aar gammel jordet.
NOTITS: Barnet må være mindst nogle måneder ældre, for i nov. 1754 føres kirkbogen, som begynder igen i juli efter lang pause.

Nr. 6477 1756.05.23 Niels Olesen, Farre, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1755.08.31. FAR: Ole Andersen Bank.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5 Søndag efter paaske blef Ole {Andersen} Banchs barn {Niels} af Farre begravet.
Dåb nr. 2620

Nr. 6478 1756.05.23 Inger, Farre, SAND ALDER: 60x, DØBT: 1690x.
SØN: Jens Jørgenen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {5 Søndag efter paaske} blef Jens Jørgensens moder nafn: Inger jordet.
NOTITS: Da Jens Jørgensen er voksen, må hun være over 50. "x" betyder groft skøn uden ansvar.

Nr. 6479 1756.05.23 Christen Nielsen Mosgaard, Give By, SAND ALDER: 40x, DØBT: 1715x.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {5 Søndag efter paaske} blef Christen {Nielsen} Mosgaard af Give jordet.
NOTITS: Se dåb 1742 #2465 i Store Mosgaard.

Nr. 6480 1756.06.07 Anne Marie Sørensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 14.06 (å.m), 14 år 5 m., DØBT: 1741.12.17. FAR: Søren Jensen Vestergaard. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa 2den Pintzdag blef Søren Jensen {Vestergaard} af Heedegaards datter An Marie gammel 14 aar og 5 maander jordet.
NOTITS: Hun blev døbt Anne.
Dåb nr. 2462

Nr. 6481 1756.06.20 ? Oles/en/datter, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Margrethe Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste Søndag efter Trinit: blef Ole Villasens barn af Nygaard jordet.

Nr. 6482 1756.06.20 Karen Olesdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1756.05.16. FAR: Ole Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1ste Søndag efter Trinit:} blef Ole Nielsens barn {Karen} af Ullerup jordet.
NOTITS: Sidstfødte antaget.

Nr. 6483 1756.06.20 Veste Hansen, Farre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1756.04.04. FAR: Hans Iversen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1ste Søndag efter Trinit:} blef Smedens barn {Vester} af Farre jordet.

Nr. 6484 1756.06.20 ?, , SAND ALDER: 5x, DØBT: 1750x.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {1ste Søndag efter Trinit:} NB Endnu et barn i Give sogn.

Nr. 6485 1756.06.24 Maren Sørensdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 25.01 (å.m), 25 år 5 uger, DØBT: 1731.05.20. FAR: Søren Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 Juny blef Maren Sørensdatter fra Store Hestlund begravet. 25 aar og 5 uger gammel.
NOTITS: Født i Lille Hestlund. Maaske gift i Store Hestlund.
Dåb nr. 2308

Nr. 6486 1756.06.27 Ferdinand Sørensen, Farre, SAND ALDER: 80x, DØBT: 1675x.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag post trinitatis blef Ferdinant Sørensen af Farre jordet.
NOTITS: Har datter Anne som er voksen nok til at bære i 1720 (se #2439), ansat til 20 aar, far med ca. 25 aar give *1675x. Døtre Karen og Anne. Inger Ferdinands i 1734 i Give By kan være hans kone. Han flytter fra Give By til Farre mellem 1744 og 1754.

Nr. 6487 1756.06.27 ? Nielsdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 5x, DØBT: 1750x. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {2den Søndag post trinitatis} blef Niels Sørensens datter af Vorslunde jordet.
NOTITS: Da han fik børn før kirkebogshullet 1745-54, er dette barn vel født i den periode.

Nr. 6488 1756.06.27 ? Niels/en/datter, Bøllund, SAND ALDER: 6c, DØBT: 1750c. FAR: Niels Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Søndag post trinitatis} blef Niels Larsens barn af Byllund jordet.
NOTITS: Vel født i kirkebogshullet 1745-54.

Nr. 6489 1756.07.04 ? Nielsen, Søndersthoved, SAND ALDER: 3c, DØBT: 1753c. FAR: Niels Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag post Trinit: blef Sigr: Niels Jørgensens søn paa Søndershoed begravet.
NOTITS: Kalder sig senere i Øster Nykirke Sr. Donnerup. Født i kirkebogshullet 1745-54. Faderen er født 1732 og kan dermed ikke have været gift længe.

Nr. 6490 1756.07.14 Birthe Marie Nielsdatter, Søndersthoved, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1755.10.05. FAR: Niels Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14de July blef bemeldte {se #6489} Niels Jørgensens datter {Birthe Marie} begravet.
NOTITS: Kalder sig senere i Øster Nykirke Sr. Donnerup.

Nr. 6491 1756.07.14 ?, Hestlund- Store.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 14de July} blef en dreng fra Store Hestlund jordet.
NOTITS: Ingen børn født i Store Hestlund juli 1754 - juli 1756, vel født 1745-54.

Nr. 6492 1756.07.18 Mette Sørensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1755.08.24. FAR: Søren Vestesen. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 5 p: Trinit:} blef Søren Vestesens barn {Mette} i Give {By} Jordet.

Nr. 6493 1756.08.01 Jesper Vestesen, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1756.05.09. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 post Trinit: blef Veste Vestensens barn {Jesper} af Sillesthoed jordet.
Dåb nr. 2639

Nr. 6494 1756.09.05 Maren Kirstine Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1755.11.02. FAR: Christen Jespersen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trinit: blef Christen Jespersens barn {Maren Kirstine} fra Nederdonnerup jordet.
NOTITS: Stilling soldat ved vielsen 10. dec. 1755. Af Give.
Dåb nr. 2628

Nr. 6495 1756.09.05 Dødfødt, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef et dødfødt barn Søren Jensens i Nederdonnerup jordet.
NOTITS: 1. kone død 1755, må straks have giftet sig igen, men ikke i Give.

Nr. 6496 1756.09.19 ? Anders Pedersens kone, Tromborg.
MAND: Anders Pedersen, Tromborg, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 14 post Trinit: blef Anders Pedersen hustru fra Tromborg jordet.

Nr. 6497 1756.10.17 Christen Nielsen, Ullerup, SAND ALDER: 68, 68 år, DØBT: 1688c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18 post Trinit: blef Christen Nielsen af Ullerup begravet 68 aar gammel.
NOTITS: Først set 1721.

Nr. 6498 1756.12.27 Peder Villadsen, Farre, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1756.05.09. FAR: Villads Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Juledag blef Villads Nielsens barn {Peder} af Farre jordet.

Nr. 6499 1757.01.06 Inger Nielsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 68, 68 år, DØBT: 1688c.
MAND: Søren Sørensen, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa Hellig Tre Kongers dag blef Inger Nielsdatter, Søren Sørensens hustru fra Store Hestlund begravet i sin alders 68 aar.
NOTITS: Søren Sørensen og Inger Nielsdatter havde Lille Hestlund, men lever på aftægt ved sønnen Jørgen Sørensen der havde giftet sig med en enke i Store Hestlund.

Nr. 6500 1757.01.23 Bue Birkebæk, Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 post Epiph: blef Bue Birchebeck af Farre jordet.
NOTITS: Ganske uklar, kvinde eller mand?

Nr. 6501 1757.02.06 Sidsel Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 55.01 (å.m), 56 år 3 m., DØBT: 1702.01.15.
MAND: Niels Nielsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuages: blef Niels Nielsens hustru af Give, Cecil {Sidsel} Pedersdatter, i hendes alders 56 aar og 3 maaneder begravet.
NOTITS: Født i Sønder Kollemorten, Øster Nykirke.
LINK: Dåb og forældre Peder Poulsen og Inger Nielsdatter.

Nr. 6502 1757.06.12 Niels Nielsen, Farre, SAND ALDER: 63, 63 år, DØBT: 1694c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Trinit: blev Niels Nielsen af Farre 63 aar gammel begravet.

Nr. 6503 1757.10.30 Jens Villadsen, Bregnhoved, SAND ALDER: 49, 49 år, DØBT: 1708c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 21 post trinit: blef Jens Villadsen fra Breinhoed begravet i sin alders 49 aar.
NOTITS: Kirkebogen begraver ham to gange: 23. og 30. okt. Ikke fundet døbt i Give, selv om kirkebogen bliver født omkring hans fødsel, men efter 1710 er der et hul, hvor han måske falder. Gift 1736 med Trine Jensdatter af Give By.

Nr. 6504 1757.12.18 ? Jakobs/en/datter, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jakob Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 Advent blef Jacob Lunds dødfødde barn af Farre jordet.

Nr. 6505 1758.01.29 ? Jørgens/en/datter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1758.01.35. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Ida Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesima blef Jørgen Johansens barn af Breinhoed jordet.
NOTITS: Rauff & Starup slår (Jørgen) for som navn, men det ville være sønnen Jørgen *1755 og han ses senere.
Dåb nr. 1961

Nr. 6506 1758.03.18 An Christensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 75.06 (å.m), 75 år 6 m., DØBT: 1682c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Marty blef An Christensdatter begravet i sin alders 75 Aar og 6 maaneder fra Bexgaard.

Nr. 6507 1758.03.24 Niels Olesen, Farre, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1757.04.03. FAR: Ole Andersen Banks.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 2 post Pasch blef Ole Banches barn {Niels} af Farre Bye Jordet.
NOTITS: Antaget det sidstfødte barn Niels døbt 03.04.1757.

Nr. 6508 1758.09.17 ? Mads/en/datter, Farre, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1754-. FAR: Mads Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: eodem die {Dom 17 post Trinit} Mads Jespersens barn fra Farre.
NOTITS: Mads Jespersen først set 1754 som fadder i Farre.

Nr. 6509 1758.10.01 Søren Pedersen Skrædder, Give By, SAND ALDER: 46+, DØBT: 1712-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 post Trinit: blef Søren {Pedersen} Skrædder af Give Jordet.
NOTITS: Først set 1737, hvor datter født. Regnet født mindst 25 år før.

Nr. 6510 1759.01.07 Mads Elkær, Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiph: blef Mads Elkiær af Farre jordet.
NOTITS: Navn ellers ikke set.

Nr. 6511 1759.01.14 Niels Jensen Bjerre, Farre, SAND ALDER: 49+, DØBT: 1710-.
KONE: Margrethe Christensdatter, Farre, Give, Gift #8120.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epiph: blef Niels {Jensen} Bjerre af Farre jordet.
NOTITS: Gift #8120 i 1735 med Margrethe Christensdatter.

Nr. 6512 1759.01.14 Navnløs, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Nielsen Egeskov?. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.
NOTITS: Tvilling 1, antaget døde lige efter fødslen, for præsten skriver ikke dødfødt.

Nr. 6513 1759.01.14 ? Tvilling 1, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Nielsen Egeskov?. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.
NOTITS: Tvilling 2, antaget døde lige efter fødslen, for præsten skriver ikke dødfødt.

Nr. 6514 1759.03.11 Peder Poulsen, Vorslunde, SAND ALDER: 62+, DØBT: 1697-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Søndag i Faste blef Peder Poulsen af Vorlunde jordet.
NOTITS: Søn 1722, antaget mindst 25 år da.

Nr. 6515 1759.04.29 Klaus Sørensen, Give By, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1757.08.28. FAR: Søren Vestesen. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {2 søndag efter Paaske} blef Søren Vestesens barn {Claus} af Give Bye jordet.
NOTITS: Sidste barn født.

Nr. 6516 1759.05.06 Albert Christian Mortensen, Bøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger 5 dage, DØBT: 1759.02.11. FAR: Morten Sørensen. MOR: Anne Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3 Dom post Pasch lblef Morten Sørensens yngste barn Albert Christian {Mortensen} begravet i sit alders 11 uger 5 dage.

Nr. 6517 1759.06.24 ? Nielsdatter, Hestlund-Lille, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1758.04.28. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Trinit blef Niels Henningsens datter ? Nielsdatter 1 aar begravet.

Nr. 6518 1759.07.22 Peder Johannesen, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1759.04.22. FAR: Johannes Pedersen. MOR: Sidsel Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 6 post Trinit blef Johannes Pedersens søn Peder i Bexgaard begravet 12 uger gammel.

Nr. 6519 1759.09.09 Anne Marie Sørensdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1759.05.27. FAR: Søren Vestesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 13 post Trinit} blef Søren Vestesens mindste barn {Anne Marie} fra Vorslunde jordet.

Nr. 6520 1759.09.09 Søren Vestesen, Give By, SAND ALDER: 37.04 (å.m), 36 år 4 m. 6 dage.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Dom 13 post Trinit} blef Søren Vestesen af Give begravet i sit alders 36 aar 7 maaneder og 6 dage.
NOTITS: Født i Sillesthoved 1722, far Veste Sørensen. Præsten regner alderen forkert: Søren er døbt 26. april 1722, hvilket giver 37 år, 4 måneder og omkring 6 dage, hvis han er død en uge før begravelsen. Hvis han er født en måned før dåben skulle der lægges en måned til.
Dåb nr. 2186

Nr. 6521 1759.09.30 Søren Madsen, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.09.09. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trinit blef Mads Jespersens barn {Søren} af Farre jordet.

Nr. 6522 1759.09.30 Dødfødt, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Dom 16 post Trinit} blef Søren Knudsens dødføde barn jordet.
Dåb nr. 2691

Nr. 6523 1759.10.14 Veste, Give By. FAR: ? Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18 post Trinit blef Hyrdens barn af Give Bye jordet nafnlig Veste.

Nr. 6524 1759.12.02 Jakob Lund, Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 Advent blef Jacob Lund fra Farre Bye jordet.

Nr. 6525 1759.12.02 Christen Larsen, Hestlund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.11.04. FAR: Lars Langelund.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1 Advent} blef Las Langlunds liden barn {Christen} jordet, som døde hos sin moder.

Nr. 6526 1759.12.05 ? mor Søren Vestesens, Vorslunde, SAND ALDER: 59+, DØBT: 1700-.
SØN: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 5 Decemb: blef Søren Vestesens moder fra Vorslunde jordet.
NOTITS: Søren Vestesen i Vorslunde *1721c †1798 Vorslunde. Hans mor altså mindst *1700-

Nr. 6527 1759.12.16 Karen Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 24.03 (å.m), 25 år 2 m. 2 uger 3 dage, DØBT: 1735.05.22. FAR: Niels Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent blef almisselem Karen Nielsdatter af Farre begravet i sit alders 25 aar 2 maaneder 2 uger og 3 dage.
NOTITS: Præsten regner alderen forkert ud, den rigtige alder er 24 år.
Dåb nr. 2362

Nr. 6528 1760.01.01 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Bech. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa Nytaardagen blef et dødfødt barn Niels {Nielsen} Bech i Give Bye tilhørende jordet.
Dåb nr. 2701

Nr. 6529 1760.01.20 Cecil Pedersdatter, , SAND ALDER: 80, 80 år, DØBT: 1680cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epiph: blef Cecil Pedersdatter i sit alders 80 aar begravet.
NOTITS: Kunne være navnet Cæsilie.

Nr. 6530 1760.03.23 Dødfødt, Marienlund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5 søndag i Fasten blef Christen Jensens barn som blef dødfødt jordet fra Marienlund i Give sogn.
NOTITS: Ikke klart hvor Marienlund er i Give sogn.
Dåb nr. 2705

Nr. 6531 1760.03.30 Mads Mortensen Hyrde, Farre, SAND ALDER: 56+, DØBT: 1704-.
KONE: Johanne Sørensdatter, Farre, Give, Gift 1729 af Give By med Mads Mortensen Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Palm: blef Mads Mortensen Hyrde af Farre jordet.
NOTITS: Antaget 25 ved vielsen 1729 giver *1704-. Hvis han er født i Give, så før 1700.

Nr. 6532 1760.03.30 Engel Andersdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 31.01 (å.m), 31 år 4 uger, DØBT: 1729.03.06. FAR: Anders Jepsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {Dom Palm:} blef Engel Andersdatter af Sillesthoed begravet i sit alders 31 aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger sat til 4 her.
Dåb nr. 2278

Nr. 6533 1760.05.18 Peder Christensen, Ullerup, SAND ALDER: 34.10 (å.m), 36 år, DØBT: 1725.07.15.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Pasch blef Peder Christensen af Ullerup begraven i sit alders 36 aar.
NOTITS: Præsten ligger lidt forkert i alderen.
Dåb nr. 2233

Nr. 6534 1760.06.08 Peder Villadsen, Farre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1760.03.25. FAR: Villads Nielsen Gravel. MOR: Karen Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post trinit blef Villaes Nielsens barn {Peder} af Farre jordet som døde ved forældrene.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.

Nr. 6535 1760.07.04 Theodonius Schultz Gustavsen Hadler, Bøllund?, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 6 uger, DØBT: 1759.05.13. FAR: Gustav Carl Hadler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Juli blef Mons: Hadlers barn Theodonius Schults begravet i sit alders 1 aar og 6 uger.
NOTITS: Fornavne fra skifte 1742 efter Sofie Hedving Scholten i Skanderborg, enke efter vagtmester Hadler †1740 Barakkerne, Skanderborg. Moderen er *1735c og begraves †1793 i Øster Nykirke, men hendes navn er ikke set.

Nr. 6536 1760.07.13 Kirsten Jensdatter, Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trinit blef Kirsten Jensdatter almisselem af Farre by jordet.

Nr. 6537 1760.08.17 Anne Hyrdesdatter?, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1760.08.10. FAR: ? Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11 post Trinit blef Hyrdens tvende børn tvillinger {Anne} af Farre jordet.

Nr. 6538 1760.08.17 Anne Else Hyrdesdatter?, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1760.08.10. FAR: ? Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11 post Trinit blef Hyrdens tvende børn tvillinger {Anne Else} af Farre jordet.

Nr. 6539 1760.09.07 Niels Jensen, Give By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1760.03.1760. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 14 post Trinit} blef Jens {Nielsen} Egskovs barn som døde hos moderen jordet Niels kaldet gammel ½ aar.
NOTITS: Konen fra FT 1787, med forbehold.

Nr. 6540 1760.10.19 Jens Sørensen, Give By, SAND ALDER: 46, 46 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trinit blef Jens Sørensen i Give bye i sit alders 46 aar begravet.
NOTITS: Konen er muligvis den Maren Jespersdatter der gifter sig året efter som enke med Ole Nielsen af Karstoft.

Nr. 6541 1760.12.14 Jens Jakobsen, Give By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1760.08.10. FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent blef Jacob {Lauridsen} Vestergaards barn {Jens} af Give {By} jordet 5 maaneder gammel.

Nr. 6542 1760.12.21 ? Ole Nielsens kone, Ullerup, SAND ALDER: 28.00 (å.m), 28 år 6 dage, DØBT: 1732.12.15.
MAND: Ole Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 Advent blef Ole Nielsens hustru af Ullerup begravet i sit alders 28 ar og 6 dage.
NOTITS: Dåbsdagen passer ikke direkte til nogen kvinde født i Give sogn, så måske er hun udensogns fra.

Nr. 6543 1761.01.11 Dødfødt, Givskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Johansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiph: blef et dødfød barn af Christen Johansen i Gifskov jordet.

Nr. 6544 1761.01.25 Christen Nielsen, Farre, SAND ALDER: 63, 63 år, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexag: blef Christen Nielsen af Farre begravet i sit alders 63 aar.

Nr. 6545 1761.02.15 Sidsel Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 78.10 (å.m), 78 år 10 m., DØBT: 1682.04.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Faste blef Zidsel Nielsdatter i Give bye almisselem i sit alders 78 Aar 10 maaneder begravet.

Nr. 6546 1761.05.24 ? Peder Christensen Boels 1. kone, Bæksgaard, SAND ALDER: 98cc, 98 år, DØBT: 1663cc.
MAND: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Trinit blef Peder Boels hustru af Bexgaard jordet 98 aar gammel.
NOTITS: For Christensen se vielse #8174.

Nr. 6547 1761.07.12 Frands Jakobsen, Givskov, SAND ALDER: 81.02 (å.m), 81 år 2 m., DØBT: 1680.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {Dom 8 post Trinit} blef Frantz Jacobsen af Gifskov begraven i sit alders 81 aar og 2 maaneder.
NOTITS: Skal være født i Dørken Thyregod, hvor han fæstede til 1741, derefter Øster Nykirke og til sidst Givskov. Gift 1705 i Øster Nykirke med Marie Mathiasdatter af Oksenbjerre, Øster Nykirke. Han dør ved datteren Ingeborg Frandsdatter *1711c Dørken, Thyregod †1782 Givskov, Give, som er gift 2. gang med Christen Sørensen *1717c †1777 Givskov, Give.

Nr. 6548 1761.07.22 Niels Pedersen, Farre Mølle, SAND ALDER: 39, 39 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 July blef Niels Pedersen af Farre Møllested i Gifve sogn begravet i sin alders 39 aar.

Nr. 6549 1761.08.02 Veste, Give By, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år 1 m., DØBT: 1759.08.19. FAR: ? Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11 post Trinit blef Hyrdens barn {Veste} i Gifve jordet 2 aar og 1 maaned gammel.

Nr. 6550 1761.08.09 Niels Nielsen den Ældre Bech, Give By, SAND ALDER: 60, 60 år, DØBT: 1701c.
KONE: Ane Marie Sørensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trinit blef Niels Nielsen af Give bye begravet i sit alders 60 aar.

Nr. 6551 1761.09.06 Maren Nielsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 72, 72 år, DØBT: 1689c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trinit blef Maren Nielsdatter af Byllund i sit alders 72 aar begravet.
NOTITS: Ses som fadder 1737-40.

Nr. 6552 1762.01.17 Anne Meier, Bøllund?, SAND ALDER: 76, 76 år, DØBT: 1686c.
MAND: Johan Baltasar Bilhardt, Bøllund, Give, Sognepræst afdød †1745 Øster Nykirke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epiph: blef frue Bilhardt Enche {Anne Meier} her i kaldet, begravet og hensat i Give kirke.
NOTITS: Hendes mand præsten Johan Baltasar Bilhardt ejede kirken, derfor bliver hun begravet i kirken og ikke på kirkegården. Hendes navn kendes til dels fra Øster Nykirke kirkebog. Ikke klart om hun som enke levede i Øster Nykirke eller Give.

Nr. 6553 1762.01.31 Johanne Frandsdatter, Ullerup?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Epiph: blef almisselem Johanne Frantzdatter jordet.
NOTITS: For Ullerup se dåb #2469.

Nr. 6554 1762.03.21 Mette Olesdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1762.01.01. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfaste Søndag} blef Ole Nielsens barn {Mette} som døde ved moderen i Ullerup 11 uger gammel jordet.
NOTITS: Mette Pedersdatter fra FT 1787.

Nr. 6555 1762.03.21 Dødfødt, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Johan Jørgensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {Midfaste Søndag} blef Johan Jørgensens dødfød barn jordet.

Nr. 6556 1762.03.25 Maren Christensdatter, Givskov, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1677cc.
MAND: Frands Jensen, Givskov, Give, Ikke set i kirkebogen efter 1710.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 Marty blef Maren Christensdatter i Gifskov i sit alders 85 aar begravet.
NOTITS: Hun er født i Store Hestlund, gift 1709 #8058 med Frands Jensen af Givskov.
LINK: Original kirkebog.

Nr. 6557 1762.04.08 ? Niels/en/datter, Give By. FAR: Niels Nielsen Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 April som var Skærtorsdag blev Hyrdens {Niels Nielsen} barn i Give bye begravet i sit alders.
NOTITS: Hyrdens navn Niels Nielsen i begravelse # 6568.

Nr. 6558 1762.04.09 Mads Sørensen Søndergaard, Give By (Søndergaard), SAND ALDER: 43, 43 år, DØBT: 1719c.
KONE: Karen Nielsdatter, Give By (Søndergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 April blef Mads Sørensen i Give bye i sit alders 43 aar begravet.

Nr. 6559 1762.04.18 Kirsten Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 50, 50 år, DØBT: 1712c.
MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Qvasimodo} blev Jørgen Lassens hustru af Nederdonnerup navnlig Kirsten Jensdatter begravet i sit alders 50 aar.

Nr. 6560 1762.04.25 Anne Andersdatter, Give By, SAND ALDER: 6.06 (å.m), DØBT: 1755.10.12. FAR: Anders Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag efter Paaske blef Anders Møllers barn navnlig Anne jordet.
NOTITS: Blev 6 et halvt år gammel.
Dåb nr. 2625

Nr. 6561 1762.04.25 ? Oles/en/datter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Søndag efter Paaske} blev Ole Nielsen fra Ullerup hans barn {Maren 7, eller Christen 5, eller Johanne 3, eller Anne 2 år gamle} jordet.
NOTITS: Kan måske opklares senere, når gårdhistorien laves for Ullerup.

Nr. 6562 1762.05.16 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Nielsen Bech.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 post Paschat blef et dødfød barn Niels {Nielsen} Bæch i Give tilhørende jordet.

Nr. 6563 1762.05.31 Karen Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 50, 50 år, DØBT: 1712c.
MAND: Mads Sørensen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give, Begravet to måneder før konen #6558.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 May blef afg: Mads {Sørensen} Søndergaards enke Karen Nielsdatter begravet i sit alders 50 aar.

Nr. 6564 1762.06.10 Margrethe Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 67, 67 år, DØBT: 1695c.
SØN: Jakob Lauridsen Vestergaard, Vestergaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 Juny blef Margrethe Jensdatter, Jacob {Lauridsen} Vestergaards moder i Give begravet i sit alders 67 aar.
NOTITS: Sønnen Jakob født udenfor ægteskab 1727 #2259 far Lars Jensen.

Nr. 6565 1762.06.10 Abelone Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1753-. FAR: Mads Sørensen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 10 Juny} blef 1 af afgangne Mads Sørensens døtre jordet navnlig Abbelone.

Nr. 6566 1762.06.22 Anne Marie Troelsdatter, Give By, SAND ALDER: 57, 57 år, DØBT: 1705c.
MAND: Christen Pedersen Møller, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Juny blef Anne Marie Troelsdatter af Give begravet i sin alders 57 aar.
NOTITS: Født i Store Hestlund 1705 datter af Troels Andersen. Hun blev gift med Christen Pedersen *Ulkær Mølle, Give. Hun skrives ikke som enke, men Christen Pedersen er ikke set død i Give.
Dåb nr. 2071

Nr. 6567 1762.06.27 Anders Jepsen, Sillesthoved, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1695c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Trinit blef Anders Jepsen begravet fra Sillesthoed i sit alders 67 aar.
NOTITS: Han ses første gang i Give kirkebog 1722 #2194, hvor hans søn Thomas døbes.

Nr. 6568 1762.07.16 Niels Nielsen Hyrde, Give By, SAND ALDER: 54.01 (å.m), 54 år 3 uger, DØBT: 1708.06c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 16 July} blef Hyrden i Give bye nafnlig Niels Nielsen begravet i sin alders 54 aar og nogle maaneder.
NOTITS: Kunne muligvis være født 1706 i Nederdonnerup eller 1710 i Givskov.

Nr. 6569 1762.08.01 Katrine Christensdatter Peder Olufsens kone, Bæksgaard.
MAND: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8 post Trinit blef Peder Olufsens kone {Cathrine Christensdatter} fra Bexgaard jordet.
NOTITS: Gift i 1758 med Peder Olufsen af Dørken, Thyregod. Først bosat Nederdonnerup, her Bæksgaard, gift igen 1762, senere tilbage i Nederdonnerup.

Nr. 6570 1762.08.15 Maren Nielsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 23, 23 år, DØBT: 1739.02.22. FAR: Niels Sørensen Skov. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 post Trinit blef Niels {Sørensen} Schous datter nafnlig Maren Nielsdatter fra Nederdonnerup begravet i sit alders 23 aar.
NOTITS: Født i Givskov. Navnet ikke nævnt i dåben.
Dåb nr. 2419

Nr. 6571 1762.09.29 Dødfødt, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 September paa Michaelis dag blef Christen Nielsens dødfødte barn af Farre jordet.
NOTITS: Kirsten Nielsdatter fra FT 1787.

Nr. 6572 1762.11.21 ? Frands Smeds kone, Give By, SAND ALDER: 62+, DØBT: 1700-.
MAND: Frands Smed, Give By, Give, Død før 1762.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {24 post Trinit} blef en almisslem nafnl: Frandz Smeds Ensche af Give bye jordet.
NOTITS: Frands Smed set fra 1720 - 1728 i Give By. Hun ses som fadder 1720 #2153 og 1725 dåb #2231 og flere. Deres barn Margrethe Frandsdatter *1710c muligvis ikke i Give, hun er fadder 1726-28 føder barn uden for ægteskab 1740.

Nr. 6573 1763.01.16 Ole Christensen, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1763.01.06. FAR: Christen Olesen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef Christen Olesens søn Ole i sit spæde alder jordet.
NOTITS: Ane Nielsdatter *1732c fra FT 1787, Christen Olesen *1737c. Barnet Ole blev ca. 2 uger gammel.

Nr. 6574 1763.01.16 Niels Nielsen, Vorslunde. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu {Samme dag Dom 2 post Epiph:} blef Niels Sørensens barn {Niels} fra Vorslunde jordet.
Dåb nr. 2704

Nr. 6575 1763.02.13 Jens Villadsen, Ramskov, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1692c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndag blef Jens Villadsen fra Ramskov i sit alders 71 aar begravet.
NOTITS: 71 kan også læses som 77. Bor ved sønnen Christen Jensen der 1761c kom til Ramskov.

Nr. 6576 1763.02.20 ? Anders/en/datter, Farre, SAND ALDER: 7.02 (å.m), DØBT: 1756.01.06. FAR: Anders Christensen Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag i Fasten blef en Barn af Anders {Christensen} Bøcher i Farre jordet.

Nr. 6577 1763.02.27 Anne Katrine Christensdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 3 uger, DØBT: 1762.02.02. FAR: Christen Pedersen Donnerup. MOR: Anne Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Fasten blef Mons: Pedersens barn nafnlig An Cathrine 1 aar og nogle uger gammel jordet.

Nr. 6578 1763.03.02 Christen Nielsen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1761.07.12. FAR: Niels Sørensen Skov. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 2den Marty blef Niels {Sørensen} Schous barn navnlig Christen 1½ aar gammel jordet.

Nr. 6579 1763.03.13 Else Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 35.03 (å.m), 35 år 3 m., DØBT: 1728c.
MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfastesøndag blef Else Christensdatter af Nederdonrup, Jørgen Lassens kone i sit alders 35 aar og nogle maaneder jordet.
NOTITS: Måske født juni 1727 i Store Hestlund, #2255.

Nr. 6580 1763.03.13 Anne Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 13.03 (å.m), 13 år 3 m., DØBT: 1749. FAR: Niels. MOR: Katrin Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfastesøndag} blef Anne Nielsdatter, Katrin Bøckers datter af Farre i sit alders 13 aar og nogle maaneder jordet.

Nr. 6581 1763.03.31 ? Hyrdens kone i Farre, Farre, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1743-.
MAND: ? Hyrde i Farre, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skærtorsdag blef Hyrdens hustru af Farre bye jordet.

Nr. 6582 1763.04.29 Niels Thomsen, Sillesthoved, SAND ALDER: 48, 48 år, DØBT: 1715c.
KONE: Kirsten Mortensdatter, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Bededagen} bleff Niels Thomsen af Sillesthoed i Gifve sogn 48 aar gammel jordet.

Nr. 6583 1763.04.29 Dødfødt, Farre? (Gammel Mølle), SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jeb Nielsen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Bededagen} If {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle hans dødfødte barn jordet.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.

Nr. 6584 1763.05.15 ? Hyrden i Farre, Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Exaudi} hyrden af Farre jordet.
NOTITS: Konen død to uger før.

Nr. 6585 1763.05.22 Christen Nielsen, Tromborg, SAND ALDER: 1.07 (å.m), DØBT: 1761.10.25. FAR: Niels Laursen Lille. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Pintzedag blev Niels Lauritzens søn {Christen} af Tromborg jordet.

Nr. 6586 1763.06.19 Jørgen Andersen, Farre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1763.04.24. FAR: Anders Christensen Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Trinit blef Anders {Christensen} Bøckers barn i Farre nafnlig Jørgen jordet.

Nr. 6587 1763.06.19 Bodil Villadsdatter, Farre, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1½ år, DØBT: 1761.10.11. FAR: Villads Nielsen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 3 post Trinit} blef Villads Nielsens datter{Bodil} 1½ gammel fra Farre jordet.

Nr. 6588 1763.06.24 Jens Loftlund, Farre, SAND ALDER: 40, 40 år, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 Juny som var St. Hansdagen blef Jens Loftlund i Farre i sit alders 40 aar begravet.

Nr. 6589 1763.07.07 Bodil Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 63, 63 år, DØBT: 1700c.
MAND: Jørgen Christensen Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 July blev Jørgen {Christensen} Banches kone Boel Pedersdatter af Farre begravet i sit alders 63 aar.

Nr. 6590 1763.07.10 Jørgen Christensen Bank, Farre, SAND ALDER: 69, 69 år, DØBT: 1696c.
KONE: Bodil Pedersdatter, Farre, Give, Død 1 uge før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trinit blef Jørgen {Christensen} Banch af Farre bye i sit alders 69 aar begravet.

Nr. 6591 1763.07.07 Karen Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 55c, DØBT: 1708c.
MAND: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 blef Hans {Christensen} Sillesthoeds kone Karen Hansdatter af Sillesthoed bye jordet.
NOTITS: Hun er på aftægt, sønnen Christen Hansen overtog gården to år før i 1761c. Hun er måske født 1708 i Farre datter af Hans Madsen Bank.

Nr. 6592 1763.07.17 Johannes Johansen Lehman, Farre Mølle, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1762.09.05. FAR: Johan Friedlieb Lehman. MOR: Maria Dortea Boas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 post Trinit Mølleren {Johan Friedlieb} Lehman i Farre Mølle hafde en søn ved nafn Johannes som blef jordet nesten 1 aar gammel.
Dåb nr. 2757

Nr. 6593 1763.07.31 Else Katrine Poulsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1763.07.17. FAR: Poul Jensen. MOR: ? Poul Jensen Soldats kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 9 post Trinit blef Poul Jensens barn nafnlig Else Cathrine jordet.
Dåb nr. 2778

Nr. 6594 1763.07.31 ? Mandens mor, Skærhoved, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1713c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 9 post Trinit} blef mandens mor i Schiærhoed jordet.

Nr. 6595 1763.08.09 Hans Christensen, Sillesthoved, SAND ALDER: 59.06 (å.m), DØBT: 1704.02.10.
KONE: Karen Hansdatter, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9de August blef Hans Christensen i Sillesthoved jordet.

Nr. 6596 1763.08.07 Mette Laustdatter, Bøllund, SAND ALDER: 3.09 (å.m), 4 år, DØBT: 1759.10.28. FAR: Laust Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 10 post Trinit} blev Laust Lassens barn af Byllund Mette i sit 4de aar jordet.
Dåb nr. 2694

Nr. 6597 1763.08.21 Sidsel Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1763.03.31. FAR: Christen Nielsen? Hover. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef Christen {Nielsen} Houers barn {Sidsel} af Give bye jordet.
Dåb nr. 2770

Nr. 6598 1763.09.18 Bendt Nielsen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trinit blef Bendt Nielsen af Mølgaard {Farre} i sit alders 65 aar begravet.

Nr. 6599 1763.09.18 Christensen Jensen, Give By, SAND ALDER: 7.01 (å.m), 8 år, DØBT: 1756.08.15c. FAR: Jens Pedersen. MOR: Mette Iversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trinit blev Hyrden Jens Pedersens søn {Christen} i Give bye i sit alders 8de aar jordet.
NOTITS: Født i Bregnhoved.
Dåb nr. 2642

Nr. 6600 1763.09.25 Maren Iversdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 4.06 (å.m), 5 år, DØBT: 1759c. FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 17 post Trinit} blef Iver {Jensen} Mølgaards {Mølgaard i Farre} datter begravet nafnlig Maren Iversdatter i sit alders 5 aar.
NOTITS: Identitet problem. Ikke set født, en Maren født 1754 er allerede død 1754 kort efter fødslen.
Dåb nr. 2686

Nr. 6601 1763.09.29 Mette Christensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 27.06c (å.m), 28 år, DØBT: 1736c.
MAND: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis blef Villas Jensens kone nafnlig Mette Christensdatter af Breinhoed i sit alders 28 aar begravet.

Nr. 6602 1763.10.02 Hans Iversen Smed, Farre, SAND ALDER: 65.10 (å.m), 65 år 10 m. 3 dage, DØBT: 1697.11.19.
KONE: Maren Sørensdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 18 post Trinit} blev Smeden i Farre bye Hans Iversen i sit alders 65 aar 10 maaneder og 3 dage begravet.

Nr. 6603 1763.10.02 Jens Iversen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1762.12.26. FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Dom 18 post Trinit} Iver {Jensen} Mølgaards {Farre} barn en søn {Jens} 10 maaneder gammel blef jordet.
Dåb nr. 2765

Nr. 6604 1763.10.09 Inger Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 70, 70 år, DØBT: 1692c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 post Trinit blef Inger Nielsdatter af Farre i sit alders 70 aar begravet.
NOTITS: Navnet ellers ikke set.

Nr. 6605 1763.10.23 Jens Villadsen, Bregnhoved, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1762.08.22. FAR: Villads Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 21 post Trinit blef Villads Jensens søn {Jens} i Breinhoed jordet 1¼ aar gammel.
NOTITS: Moderen Mette Christensdatter begravet en måned før sønnen.

Nr. 6606 1763.10.23 Laust Madsen, Farre, SAND ALDER: 3, 3 år, DØBT: 1760.11.09. FAR: Mads Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 21 post Trinit} blef Mads Jespersens søn {Laust} 3 aar gammel jordet.

Nr. 6607 1763.10.30 Lars Laustsen, Bøllund, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1758c. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 22 post Trinit blef Lavst Lassens dreng af Byllund i sit alders 7 aar jordet.
Dåb nr. 1956

Nr. 6608 1763.11.01 ? Peder Nielsens kone, Give By, SAND ALDER: 39+, DØBT: 1724c-.
MAND: Peder Nielsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Die Om: Sanct: d: 1 Novemb: blef Peder Nielsens hustru af Gifve {By} jordet.
NOTITS: I extraskatten 1762 Peder Nielsen i Give By med kone og 1 barn over tolv år.

Nr. 6609 1763.11.01 Peder Pedersen, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1763.10.02. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Die Om: Sanct:} blef Peder Jensens drengebarn {Peder} af Breinhoed jordet.
Dåb nr. 2786

Nr. 6610 1763.11.06 Niels Christensen, Farre, SAND ALDER: 5.04 (å.m), DØBT: 1758.07.02. FAR: Christen Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Dom 23 post Trinit} blef Christen Nielsens søn af Farre nafnlig Niels jordet.

Nr. 6611 1763.11.06 Inger Jensdatter, Farre, SAND ALDER: 1.07 (å.m), DØBT: 1762.04.18. FAR: Jens Loftlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Dom 23 post Trinit} blef Jens Loftlunds enkes barn {Inger} af Farre jordet.

Nr. 6612 1763.11.13 Katrine Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 48, 48 år, DØBT: 1715c.
MAND: Jens Villadsen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 post Trinit blef Jens Villesens enke af Breinhoed Cathrine Jensdatter i hendes alders 48 aar begravet.
NOTITS: Kaldes også Trine Jensdatter.

Nr. 6613 1763.11.27 Ingeborg Madsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1763.11.06. FAR: Mads Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 Advent blev Mads Jespersens liden datter {Ingeborg} af Farre jordet.

Nr. 6614 1763.11.27 Anne/Anders Niels/en/datter, Øgelund, SAND ALDER: 0.05 (å.m), ½ år, DØBT: 1763.04.29. FAR: Nis Jepsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 Advent} blev Nis Jepsens barn {Anders/Anne én af tvillingerne} af Øgelund jordet ½ aar gammel.
NOTITS: Tvillinger, en af Anne eller Anders begravet her. Kan være dåb #2772 eller #2773.
Dåb nr. 2772

Nr. 6615 1763.12.27 Theodonis Schultz Gustavsen Hadler, Give By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger, DØBT: 1763.09.11. FAR: Gustav Carl Hadler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Juledag blev Degnens {Gustav Carl Hadler} yngste søn navnlig Theodonis Schultz 13 uger gammel jordet.

Nr. 6616 1764.01.01 Hans Nielsen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 55, 55 år, DØBT: 1709c.
KONE: Anne? Mølgaard?, Farre (Mølgaard), Give, Dør en uge efter hendes mand Hans Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nytaarsdag 1764 blev Hans Nielsen af Mølgaard {Farre} i sit alders 55 aar begravet.
NOTITS: Næppe født i Give sogn.

Nr. 6617 1764.01.06 Anne Mølgaard, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 64.06 (å.m), 64 år 6 m., DØBT: 1699.06.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 paa Hellig tre Kongers dag blef An Mølgaard i sit alders 64 aar 6 maaneder etc: dage jordet.

Nr. 6618 1764.01.06 Anne Jørgensdatter, Farre, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1713c-.
MAND: Ole Andersen Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 6 paa Hellig tre Kongers dag} blev Ole {Andersen} Banches hustru jordet.
NOTITS: Se vielsen 1737 #8129.

Nr. 6619 1764.01.22 Mette Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 24.04 (å.m), 24 år, DØBT: 1739.09.13. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {3die søndag efter Hellig tre Kongers dag} blev Mette Hansdatter fra Sillesthoed tienendes i Farre Mølle begravet i sit alders 24 aar.
Dåb nr. 2426

Nr. 6620 1764.02.02 ? Nielsdatter, Farre. FAR: ? Hyrden i Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 February paa Kyndelmissedag blev Hyrdens yngste datter af Farre jordet.
NOTITS: Rauff & Starup har hyrden som Niels Nielsen Gravel *1738 Farre †1777 Farre.

Nr. 6621 1764.02.02 Hans Christenen, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1763.12.26. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {d: 2 February paa Kyndelmissedag} blev Christen Hansens barn {Hans} af Sillesthoed begravet, som døde hos forældrene.

Nr. 6622 1764.03.04 ? Nielsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 16, 16 år, DØBT: 1748c. FAR: Niels Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fastelavnssøndag} blev Niels Nielsens datter af Byllund begravet i sit alders 16 aar.

Nr. 6623 1764.03.04 Dødfødt, Bøllund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu {Fastelavnssøndag} blev Laust Lassens dødfødt barn af Byllund jordet.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2795

Nr. 6624 1764.03.11 Kirsten Laustdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1764.03.04. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1 Søndag i Fasten} blef Lasses {Laust Larsen} spæde barn {Kirsten} af Byllund jordet.
NOTITS: Lars Larsen i Rauff & Starup.
Dåb nr. 2794

Nr. 6625 1764.04.15 Hans Sørensen, Bøllund, SAND ALDER: 47, 47 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palmesøndag blef Hans Sørensen af Byllund begravet i sit alders 47 aar.

Nr. 6626 1764.04.15 Jørgen Jensen, Ullerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1764.04.08. FAR: Jens Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Palmesøndag} blef Jens Jørgensens liden søn {Jørgen} af Ullerup 2 uger gammel jordet.

Nr. 6627 1764.05.13 ? Hans Sørensens kone, Bøllund, SAND ALDER: 42.02 (å.m), 42 år 2 m. 3 dage, DØBT: 1722.03.10.
MAND: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Død en måned før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 søndag efter Paaske blev Hans Sørensens enke af Byllund jordet i sit alders 42 aar og 2 maaneder og 3 dage.
NOTITS: Vel ikke født i Give. På den fødselsdag i Give sogn 1722 passer kun én, men hun dør 11 uger gammel.

Nr. 6628 1764.05.20 Ole Villadsen, Nygaard, SAND ALDER: 64.03 (å.m), 66 år 3 m., DØBT: 1700.02.14.
KONE: Margrethe Andersdatter, Nygaard, Give, 2. kone, gift 1748 i Thyregod. Hun dør 1796.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 4 søndag efter Paaske blef Ole Villasen almisselem af Nyegaard i Give sogn jordet i sit alders 66 aar og 3 maaneder.
NOTITS: Alderen er to år for høj.
Dåb nr. 2002

Nr. 6629 1764.06.20 Christen Christensen Høeberg, Bøllund, SAND ALDER: 51, 51 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 20 Juny blev Birchedommer {Christen Christensen} Høeberg til Hastrup birch begravet i sit alders 51 aar.
NOTITS: Patronym fra søsteren (Mammen sogn ved Viborg) i skiftet. Ses i extraskatten 1762 i Bøllund, han er ikke gift. Han var i 1750 ridefoged på Randrup i Hald amt, i 1754 foged i Hastrup, Thyregod.
LINK: Birkedommer Kristen Høeberg i Nygaards Sedler.
LINK: Brejl skifte Koldinghus Amt #1422.

Nr. 6630 1764.06.20 Niels Christensen, Ullerup, SAND ALDER: 44, 44 år, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 20 Juny} blef Niels Christensen af Ullerup begraven i sit alders 44 aar.
NOTITS: Har kone i extraskatten 1762, navn ikke set.

Nr. 6631 1764.07.01 Kirsten Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 2.11 (å.m), DØBT: 1761.07.26. FAR: Hans Iversen Smed. MOR: Maren Sørensdatter Hans Iversen Smeds enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Trinit: blev Smedens {Hans Iversen} Enckes {Maren Sørensdatter} barn {Kirsten} i Farre Bye jordet.

Nr. 6632 1764.07.15 Mette Villadsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 58.04 (å.m), 59 år, DØBT: 1706.04.05.
MAND: Jens Christensen Egsgaard, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Trinit: blef Jens Christensens {Egsgaards} kone Mette Villadsdatter af Ullerup i sit alders 59 aar begravet.
Dåb nr. 2076

Nr. 6633 1764.07.26 Johanne Jens Hansens kone, Ullerup, SAND ALDER: 29, 29 år, DØBT: 1735c.
MAND: Jens Hansen, Ullerup, Give
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 26 July blef Jens Hansens kone {Johanne?} af Ullerup begravet i sit alders 29 aar.
NOTITS: Får barn Kirsten i januar 1764. Jens Hansen *1713c i FT 1787. Navn Johanne fra første pige med næste kone.

Nr. 6634 1764.07.29 Niels Hansen, Bøllund, SAND ALDER: 1.03 (å.m), DØBT: 1763.05.15. FAR: Hans Sørensen. MOR: ? Hans Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trinit: blev afgangne Hans Sørensens yngste barn {Niels} af Byllund jordet.
NOTITS: Moderen dør året efter i 1764.
Dåb nr. 2774

Nr. 6635 1764.08.05 Mette Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 11.11 (å.m), 11 år 11 m. 1 uger, DØBT: 1752.08.29.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 7 post Trinit:} blev Mette Pedersdatter af Ullerup bye 11 aar og 11 maaneder 1 uge begravet.
NOTITS: Faderen måske Peder Christensen af extraskatten 1762.

Nr. 6636 1764.08.05 Mette Malene Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1762.08.01. FAR: Peder Henriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu {Dom 7 post Trinit:} Peder Hendrichsens yngste barn {Mette Malene} af Heedegaard blef samme dag jordet.
NOTITS: Det ser ud til alle hans børn dør.

Nr. 6637 1764.08.19 Niels Olesen, Give By, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1762.09.05. FAR: Ole Nielsen Nørgaard. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 9 post Trinit: blev Ole {Nielsen} Nørgaards barn {Niels} i Give by begravet i sit alders andet aar.

Nr. 6638 1764.09.09 Peder Christensen, Farre, SAND ALDER: 48, 48 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post trinit: blev Peder Christensen af Farre i sit alders 48 aar begravet.
NOTITS: Han har i extraskatten 1762 en kone.

Nr. 6639 1764.09.30 Johanne Rasmusdatter, Give By.
MAND: Søren Johansen, Hedegaard, Give, Gift 1741. Han døde samme år †1741. Johanne Rasmusdatters mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 15 post Trinit: blev almisselem Johanne Rasmusdatter i Give {By} jordet.

Nr. 6640 1764.10.14 Søren Jensen, Hedegaard, SAND ALDER: 78, 78 år, DØBT: 1686c.
KONE: Inger Nielsdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 17 post Trinit: blev Søren Jensen af Heedegaard i sit alders 78 aar begravet.

Nr. 6641 1764.11.11 Niels Sørensen, Give By, SAND ALDER: 50.09 (å.m), 50 år 9 m., DØBT: 1714.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 21 post Trinit} blev unge karl Niels Sørensen i Give {By} i sit alders 50 aar og 9 maaneder begravet.
NOTITS: Ikke gift.

Nr. 6642 1764.12.09 Maren Christensdatter, Give By?, SAND ALDER: 77, 77 år, DØBT: 1687c.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give, Enken Maren Christensdatter boede ved Jens Holm.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Advent blev enken Maren Christensdatter ved degnen Jens Holm jordet 77 aar.
NOTITS: Hun har boet ved Jens Nielsen Holm, afsat som degn 1754. I extraskatten 1762 har Jens Holm to indsiddere boende, en af dem er Maren Christensdatter.

Nr. 6643 1764.12.16 Inger, Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent blev en gl. enke i Nyegard navnlig Inger jordet.

Nr. 6644 1764.12.23 Anne Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 35, 35 år, DØBT: 1729c.
MAND: Mads Jespersen, Farre, Give
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 Advent blev Mads Jespersens kone {Anne Christensdatter} i Farre begravet i sit alders 35 aar.
NOTITS: En datter Ingeborg døbes en uge efter moderens død, begraves en uge efter dåben.

Nr. 6645 1765.01.06 Ingeborg Madsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1765.01.01. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Epiphan blev Mads Jespersens barn i Farre Ingeborg 3 uger gammel jordet.

Nr. 6646 1765.02.24 Søren Festersen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 57.01 (å.m), DØBT: 1708.01.22.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 Søndag i Fasten blev Søren Fæstesen i Nederdonnerup jordet.
NOTITS: Døbt som søn af Veste Sørensen.
Dåb nr. 2102

Nr. 6647 1765.04.14 Peder Pedersen, Farre, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 9 m., DØBT: 1764.09.02. FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 14 April som var Søndagen Qvas. mod. Gen. blev Peder Christensens søn {Peder} i Farre jordet ¾ aar gammel.

Nr. 6648 1765.04.14 Anne Elsebet Nielsdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1765.03.27. FAR: Niels Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 14 April som var Søndagen Qvas. mod. Gen} blef Niels Hansens datter {Anne Elsebeth} af Store Mosgaard 3 uger gammel jordet.
Dåb nr. 2815

Nr. 6649 1765.04.28 ? Christen Jensens kone, Øgelund, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1705c.
MAND: Christen Jensen, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Søndag {Dom Jubil:} blev Christen Jensens kone fra Øgelund jordet i sit alders 60 aar.

Nr. 6650 1765.05.19 Maren Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 85.05 (å.m), 85 år 5 m. 6 dage, DØBT: 1680.01.13.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6 dsøndag efter Paaske blef Maren Sørensdatter af Sillesthoed jordet i sit alders 85 aar 5 maaneder og 6 dage.

Nr. 6651 1765.06.16 Dødfødt, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Jørgensen. MOR: ? Jens Jørgensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 post Trinit} blef Jens Jørgensen dødføde barn jordet.
Dåb nr. 2824

Nr. 6652 1765.07.02 Else Laustdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1765.05.28. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Festo Visitati Mariæ} blef Huusmanden Lases {Laust} barn navnlig Else 5 uger gammel jordet.
Dåb nr. 2821

Nr. 6653 1765.08.14 Kirsten Christensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1733.
MAND: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 14 August blev Kirsten Christensdatter, Johan Jørgensens kone i Byllund i sit alders 33 aar begravet.
NOTITS: Hun er ikke født i Give sogn. Hun har en søster i Hedeby, Ringive men er ikke set født i Ringive, Gadbjerg eller Lindeballe sogne. Hun giftes 1761 i Give som pige - ikke datter - af Bæksgaard i Give.

Nr. 6654 1765.08.25 Sidsel Sørensdatter, Bregnhoved.
MAND: Christen Jespersen, Bregnhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trinit: blef Christen Jespersens kone {Sidsel Sørensdatter} af Breinhoed jordet.
NOTITS: Hun formodentlig født i hullet 1745-54 i Give kirkebog, hun er sandsynligvis født i Give, siden hun giftes der #8158.

Nr. 6655 1765.09.22 Hanne Christensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1765.04.04. FAR: Christen Jespersen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trinit: blef Christen Jespersens yngste datter Hanne jordet.
NOTITS: Han har en ældre datter, Kirsten 4 år.
Dåb nr. 2817

Nr. 6656 1765.09.22 Kirsten Mortensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1764.04.29. FAR: Morten Pedersen Bæksgaard. MOR: Ane? Jensdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 16 post Trinit:} blev Morten {Pedersen} Bæksgaards datter {Kirsten} som var den yngste ligeledes jordet.
NOTITS: Han har en ældre datter Anne Marie som er 5 år gammel. FT 1787 en Morten Pedersen 64 og Ane Jensdatter 74 i Navnløs, Give.
Dåb nr. 2801

Nr. 6657 1765.10.20 Anne Pedersdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 3 år, DØBT: 1763.12.18. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Lene Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trinit: blef Peder {Christensen} Boels yngste datter An i hendes alders 3 aar jordet.
NOTITS: Alderen er godt et år for høj.

Nr. 6658 1765.10.27 Maren Mathisdatter, Givskov, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1681cc.
MAND: Frands Jakobsen, Givskov, Give, Afdød. Begravet 1761.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 21. post trinit: blef Frantz Jacobsen enke af Gifschou Maren Matisdatter i sit alders 84 aar begravet.
NOTITS: Hun er født i Oksenbjerre, gift til Dørken, flyttede til datteren Ingeborg Frandsdatter gift med Christen Sørensen i Givskov.

Nr. 6659 1765.11.01 ? Anders Nielsens kone, Ullerup, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1728c.
MAND: Anders Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Allehelgensdag blef Anders Nielsens kone af Ullerup i sit alders 37 aar begravet.

Nr. 6660 1765.11.10 Lisbeth Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 2.02 (å.m), DØBT: 1763.10.02. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 post Trinit: blef Christen Nielsens datter {Lisbeth} i Farre begravet.
NOTITS: Navnet ikke angivet, sluttet.
Dåb nr. 2785

Nr. 6661 1765.12.01 Søren Sørensen, Hestlund- Store, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1686c.
KONE: Inger Nielsdatter, Hestlund- Store, Give, Begravet 1757 af Store Hestlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 advent blev Søren Sørensen i Store Hestlund begravet i sit alders 79 aar.

Nr. 6662 1765.12.26 Kirsten Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 65+, DØBT: 1700-.
MAND: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Juledag blev Jesper Jensens kone {Kirsten Christensdatter?} i Nederdonnerup jordet.
NOTITS: Sandsynlig identifikation, men nogen usikkerhed. Christen Jespersen, vel hendes søn, gifter sig med en enke Kirsten Rasmusdatter i Nederdonnerup, men først i Juni 1766. Manden Jesper Jensen dør 1770 også i Nederdonnerup.

Nr. 6663 1766.03.12 Maren Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 31.08 (å.m), 32 år 2 uger 5 dage, DØBT: 1734.07.21.
MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Marty blef Jørgen Lassens kone Maren Jensdatter i sit alders 32 aar 2 uger og 5 dage begravet.
NOTITS: Hun er født i Kokborg Thyregod, gift 1763 i Thyregod med Jørgen Larsen.. Hendes meget nøjagtige alder giver født 21.02.1734, men hun er døbt i Thyregod kirkebog 21.07.1734. Alderen med 32 aar 2 uger og 5 dage skulle være: 31 år 7 måneder 2 uger og 5 dage. Hun var hans 3. kone.

Nr. 6664 1766.03.30 Anders Rytter, Bøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Marty 1 Paaskedag blev Anders Rytter almisselem i Byllund jordet.
NOTITS: Ekstraskatten 1762 vel "2 gamle folk der nyder almisse" ved Morten Sørensen i Bøllund.

Nr. 6665 1766.04.20 ? Søren Christensens 1. kone, Farre, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1704cc.
MAND: Søren Christensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3 Søndag efter Paaske blev Søren Christensens kone i Farre jordet.
NOTITS: Dette er ikke Søren Christensen *1704 Nederdonnerup for han dør i 1730 i Nederdonnerup.

Nr. 6666 1766.04.25 Mette Marie, Ullerup, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1732c.
MAND: Ole Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 April som var den almindelige bededag blev Ole Nielsens kone Mette Marie af Ullerup i sit alders 24 aar begavet.
NOTITS: Chr. Tirsgaard, slægtshistoriker Give, angiver hendes efternavn som Larsdatter og en søn kaldes Lars. Dette er Ole Nielsens 2. kone. Han giftede sig derefter en 3. gang.

Nr. 6667 1766.04.27 Erik Nissen, Farre Mølle, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 8 m. 2 uger 4 dage, DØBT: 1765.08.09. FAR: Nis Eriksen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {dom 4 post Pasch} blev Farre Møllers ungste søn Erich Nissen 8 maaneder 2 uger og 4 dage gammel begravet.
NOTITS: Faderens navn fra begravelse af datter Marie 07.12.1766. Erik Nissen er født i et andet sogn, faderen kom til møllen efter auktion i det år.

Nr. 6668 1766.09.29 Niels Hansen, Sillesthoved, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 8 uger, DØBT: 1765.08.11. FAR: Hans Pedersen. MOR: Kirsten Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Michaelis blev Hans Pedersens søn {Niels} af Sillesthoed jordet 1 aar og 8 uger gammel.
Dåb nr. 2827

Nr. 6669 1766.10.12 Anne Marie Laustdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1766.09.07. FAR: Laust Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trinit: blev Laust Pedersen datter i Bexgaard An Marie jordet 5 uger gammel.
Dåb nr. 2849

Nr. 6670 1766.10.12 Jens Jensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 56+, DØBT: 1710c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 20 post Trinit:} blev almisselem Jens Jensen i Nederdonnerup jordet.
NOTITS: I 1735 dåb #2368 ses både Jens Jensen som også Jens Jensen Nygaard i Nederdonnerup. Den ene død her, den anden Jens Jensen Nygaard (ses i FT 1787) død 1789, begge i Nederdonnerup.

Nr. 6671 1766.11.01 Sophia Magdalena Gustavsdatter Hadler, Give By, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m. 2 uger 2 dage, DØBT: 1765.04.28. FAR: Gustav Carl Hadler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag blev degnens {Gustav Carl Hadler} yngste datterSophia Magdalene begravet 1 aar 2 uger og 2 dage gammel begravet.
NOTITS: Hun skulle tilbageregnet være født 14. april 1765, hun ville så være to uger gammel ved dåben den 28. april 1765. Moderens navn er ikke set, men *1735cc †1793 Øster Nykirke.

Nr. 6672 1766.11.02 Gyde Sørensen, Sillesthoved, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år 4 uger 5 dage, DØBT: 1764.09.23. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Gydesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 post Trinit: blev Søren Andersens yngste søn Giødde Sørensen begravet i sit alders 2 aar 4 uger og 5 dage.
Dåb nr. 2808

Nr. 6673 1766.11.09 ?, Give By?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1766.10. FAR: ? Mølleren.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 post Trinit: blev Møllerens yngste datter som var hjemmedøbt en tre uger gammel jordet.
NOTITS: Hvis der er tale om Farre eller Ulkær møller plejer kirkebogen plejer kirkebogen at sige så. Der findes en vel mindre mølle i Give By, det burde være mølleren der der menes. Sønnen af mølleren Peder Hansen i Ulkær Mølle, kaldet Christen Pedersen Møller bor i Give By, men vides ikke at have drevet møllen i Give By.
Dåb nr. 2850

Nr. 6674 1766.12.07 Maren Pedersdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 27.10 (å.m), 27 år 10 m., DØBT: 1739.02c.
MAND: Laust Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Advent blev Laust Pedersens kone af Bexgaard begravet i sit alders 27 aar og 10 maaneder.
NOTITS: Hun er datter af Peder Frandsen i Give By.
Dåb nr. 2416

Nr. 6675 1766.12.07 Marie Nisdatter, Farre Mølle, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 2 m. 4 dage, DØBT: 1764.10.03. FAR: Nis Eriksen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 Advent} blev Nis Eriksens datter af Farre Mølle navnlig Marie Nisdatter begravet i sit alders 2 aar 2 maaneder og 4 dage.
NOTITS: Hun er født i et andet sogn, faderen kom først til Farre Mølle 1766.

Nr. 6676 1767.01.25 Anne Marie Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 25 uger, DØBT: 1766.07.13. FAR: Peder Henriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Epiphan blev Peder Hendrichsens datter {Anne Marie} i Heedegaard jordet i sit alders 25 uger.
Dåb nr. 2847

Nr. 6677 1767.03.25 Christiana Maria Christensdatter, , SAND ALDER: 3.04 (å.m), 3 år 4 m. 1 uger 2 dage, DØBT: 1763.11.02. FAR: Christen Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Maria Bebudelsesdag} blev Christen Jensens datter føed i Fulsang {Fuglsang Thyregod} navnlig Christiane Marie Christensdatter begravet i sit alders 3 aar 4 maaneder 1 uge og 2 dage.
NOTITS: Dåb No. 718 Thyregod kirkebog. 2. nov. 1763. Faderen - som var født i Fuglsang, Thyregod - blev begravet 5. okt. 1763 en måned før hun blev døbt. Moderens navn kendes ikke. Alderen er to uger for lille.

Nr. 6678 1767.04.01 ? Smed, gamle kone, Give By.
MAND: ? Smed gamle, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 April blev den gamle Smeds kone i Giufve bye jordet.
NOTITS: Den gamle smed formodentlig Niels (Nielsen? i extraskatten 1762) Smed, der faar et barn i 1736. Den ny smed er Søren Nielsen Smed der i 1758 gifter sig af Give By med Johanne Christensdatter født i Jelling.

Nr. 6679 1767.04.05 Mikkel Christian Hansen, Bøllund, SAND ALDER: 11.07 (å.m), 11 år 6 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1755.08.03. FAR: Hans Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 søndag i Fasten blev afgangne Hans Sørensens søn af Byllund begravet navnlig Mikkel Christian Hansen i sit alders 11 aar 6 maaneder 3 uger og 4 dage.
NOTITS: Faderen Hans Sørensen begravet 1764 af Bøllund #6625. Alderen en måned og en uge for lidt.

Nr. 6680 1767.04.08 Mette Christensdatter Hag, Hedegaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1766.12.21. FAR: Christen Christensen Hag. MOR: Kirsten Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 April blev Christen {Christensen} Hags datter af Heedegaard navnlig Mette en 15 a 16 uger gammel jordet.

Nr. 6681 1767.04.21 Gustav Carl Hadler, Give By, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Paaskedag blev degnen Sr: {Gustav Karl} Hadler begravet i sit alders 49 aar.
NOTITS: Hans kone Ursula Marie dør først i 1793 i Øster Nykirke, hendes efternavn kendes ikke.

Nr. 6682 1768.01.17 Else Sørensdatter, Give By, SAND ALDER: 59.01 (å.m), 59 år, DØBT: 1708.12.30.
MAND: Jens Sørensen Hage, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 2 post Epiphan blev Jens {Sørensen} Hages enke af Giufve bye begravet navnlig Else Sørensdatter i sit 59 aar.
NOTITS: Jens Hage identificeret gennem Donneruplund jordebøger.
Dåb nr. 2121

Nr. 6683 1768.02.07 Anne Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 9 m., DØBT: 1767.06.14. FAR: Christen Olesen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Som Sexages: blev Christen Olesens barn i Farre Anne Christensdatter 2 fjerdingaar gammel jordet.
NOTITS: Moderen fra FT 1787.
Dåb nr. 2865

Nr. 6684 1768.03.16 Anne Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 86cc, 86 år, DØBT: 1678c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Marty blev Ane Christensdatter i Giuve begravet i sit alders 86 aar.

Nr. 6685 1768.03.20 Maren Sørensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1692c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Judica blev enken Maren Sørensdatter af Bexgaard i sit alders 76 aar begravet.

Nr. 6686 1768.04.17 Maren Jespersdatter, Bøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Pascat: blev Maren Jespersdatter almisselem udi Byllund jordet.

Nr. 6687 1768.04.24 Peder Christensen Hag, Give By, SAND ALDER: 72cc, DØBT: 1696cc.
KONE: Karen Villadsdatter, Give By, Give, 2. kone. Hun begraves 5 aar senere i 1773.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Paschas: blev almisselem Peder {Christensen} Hag i Giufve jordet.
NOTITS: Omtrendtlig alder fra ca. 25 ved første barn Edel *1721 Give By.

Nr. 6688 1768.05.12 ? Christensen, Bregnhoved, SAND ALDER: 9c, 9 år, DØBT: 1759c. FAR: Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Maj blev Husmanden Christen Christensens {søn} som var en dreng paa 9 aar jordet.
NOTITS: Denne dreng ikke født i Give.

Nr. 6689 1768.05.15 Peder Christensen Boel, Bæksgaard.
KONE: Lene Sørensdatter, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6te Søndag efter Paaske blev Peder {Christensen} Boel i Bexgaard jordet.
NOTITS: Peder Christensen Boels første kone død 1761, 98 aar gammel, dette synes svært troligt. Derudfra skulle han være ret gammel. Men han gifter sig straks igen. Umuligt at skønne en fornuftig alder.

Nr. 6690 1768.07.10 Karen Sørensdatter, Give By, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trinit: blev Karen Sørensdatter af Giuve i sit alders 37 aar begravet.
NOTITS: Ikke født i Give.

Nr. 6691 1768.12.04 Else Christensdatter, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Advent blev almisselem Else Christensdatter i Bexgaard jordet.

Nr. 6692 1768.01.22 Birthe Sørensdatter Donrup, Give By, SAND ALDER: 62, 62 år 7 dage, DØBT: 1706.01.15.
MAND: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Døde 28 år før hende i 1740.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuagesima blev Birthe {Sørensdatter} Donrup i Giuve i sit alders 62 aar og 7 dage.

Nr. 6693 1769.02.22 Inge Hage, Give By, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1692c.
MAND: Mads Thomsen Hage, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 February blev Mads Thomsens hustru Inge Hage begravet i sit alders 77 aar.
NOTITS: Gift 1744 i Give. Han gifter sig igen 2. gang 1770.

Nr. 6694 1769.09.10 Mads Andreas Sørensen Kovtrup, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 uger 4 dage, DØBT: 1769.09.03. FAR: Søren Kovtrup. MOR: ? Søren Kovtrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post trinit blev Søren Kautrups liden søn Mads Andreas jordet 1½ uge gammel.

Nr. 6695 1769.10.15 Birte Jørgensdatter, Øgelund, SAND ALDER: 29.05 (å.m), 31 år, DØBT: 1740.05.29.
MAND: Peder Mortensen, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 21 post Trinit:} blev Peder Mortensens hustru navnlig Birthe Jørgensdatter af Øgelund i sit alders 31 aar begravet.
NOTITS: Datter af Jørgen Sørensen Poder og Anne Elisabeth Larsdatter 1740 i Give By. Gift 1761 til Stenbjerglund.
Dåb nr. 2439

Nr. 6696 1770.01.14 Kirsten Mortensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1719c.
MAND: Hans Pedersen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {dom 2 post Epiphan} blev Hans Pedersens kone Kirsten Mortensdatter i sit alders 50 aar fra Breinhoed begravet.
NOTITS: Gift 1764 i Give.

Nr. 6697 1770.01.14 Sidsel Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1769.10.29. FAR: Niels Nielsen Bech. MOR: Else Madsdatter Kovtrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ligeledes {dom 2 post Epiphan} blev Niels {Nielsen} Bæches liden datter {Sidsel} ¼ aar gammel af Giuve jordet.

Nr. 6698 1770.03.04 Peder Ludvig Svarfas, Give By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 4 maaneder 2 uger. FAR: Jens Svarfas. MOR: Lucie Tibi.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 søndag i Faste blev degnens {Svarfas} yngste søn Peder Ludvig kaldet 4 maaneder og 2 uger gammel jordet.
Dåb nr. 2901

Nr. 6699 1770.03.11 Maren Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1690c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Faste blev almisselem Maren Christensdatter i Giuve i sit alders 80 aar jordet.
NOTITS: Kan ikke umiddelbart tilordnes.

Nr. 6700 1770.04.04 Christian Christensen, Give By, SAND ALDER: 4, 4 år, DØBT: 1766c. FAR: Christen Christensen Skov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 April blev Christen {Christensen} Schous {Skovs} søn {Christian} i Giuve jordet 4 aar gammel.
Dåb nr. 2837

Nr. 6701 1770.04.16 ? Christensen, Give By, SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1765c. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Simonsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Paaskedag som var d: 16 April blev en søn af Christen Madsen i Giuve jordet i sit alders 5 aar.
NOTITS: Forældrene ses 1766 i Give, hvor datteren Mette bliver født, men denne dreng er ikke døbt i Give kirkebog.

Nr. 6702 1770.04.16 Else Madsdatter, Vemmelund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1770.03.11. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 2 Paaskedag som var d: 16 April } blev et barn {Else} af Vemmelund Skouhuus jordet.
NOTITS: Interpretation. Mor Mads Pedersens første kone, NN. Mads Pedersen skovfoged ses i Vemmelund Skovhus, selv om angivelsen ved Elses fødsel er Schoufdallund.

Nr. 6703 1770.04.22 Maren Gydesdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 29, 29 år, DØBT: 1740.12.26.
MAND: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1 Søndag efter paaske} blev Søren Andersens hustru Maren Gydesdatter i sit alders 29 aar begravet.
NOTITS: Født 1740 i Nørskov, Lindeballe.

Nr. 6704 1770.05.06 Søren Rasmussen, Vonge, sogn: Øster Nykirke, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 3 Søndag efter Paaske} blev Søren Rasmussen i Vonge begravet i sin alders 70 aar.
NOTITS: Denne begravelse skulle have stået i Øster Nykirke kirkebog. Ikke nærmere undersøgt.

Nr. 6705 1770.05.13 Kirsten Nielsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Søndag efter Paaske blev almisselem Kirsten Nielsdatter jordet.

Nr. 6706 1770.07.02 Ide Sophie Johansdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1770.05.06. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 July blev Johan Jørgensens barn i Byllund Ide Sophie kaldet 8 uger gammel jordet.
Dåb nr. 2911

Nr. 6707 1770.07.19 Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1710c.
KONE: Maren Sørensdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 July blev Iev Jensen i Mølgaard {Farre} begravet i sit 60de aar.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Lindeballe og får børn 1739-64 i Farre Mølgaard.

Nr. 6708 1770.07.25 Maren Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1736.04.15.
MAND: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, FT 1787 og 1801 sognefoged.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen den 25 July blev Jens Jørgensens kone i Ullerup navnlig Maren Jensdatter begravet i sit alders 33 aar.
NOTITS: Hun er født i Ullerup datter af Jens Christensen og Mette Villadsdatter.
Dåb nr. 2380

Nr. 6709 1770.08.01 Udøbt, Søndersthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m).
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 august blev Forpagteren Sr: Holms barn paa søndersthovedgaard som var en datter der strax efter fødslen døde jordet.
NOTITS: Sr. Holm ellers ikke kendt.

Nr. 6710 1770.08.01 Mads Pedersen, Donneruplund, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 14 post Trinit blev Mads Pedersen paa Donrupgaard i sit alders 65 aar begravet.
NOTITS: Formodet bror til Christen Pedersen Donnerup. Mads Pedersen boede i Tørring sogn gift med Anne/Karen Pedersdatter †1732 Tørring. De får fx i 1742 en datter og i 1745 en søn Søren.

Nr. 6711 1770.11.11 Carl Gustav Hadler, Give By, SAND ALDER: 19c, 19 år, DØBT: 1751c. FAR: Carl Gustav Hadler. MOR: ? Mad. Hadler.
DØDSÅRSAG: Pludselig sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 November blev Mad: Hadlers søn Carl Gustav Hadler, som [besøger hende] fra Københafn og siden strax derpaa døde hos moderen begravet i sit alders 19 aar.

Nr. 6712 1770.11.11 Mette Olesdatter, Give By, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m. 3 uger, DØBT: 1770.04.08. FAR: Ole Nielsen Nørgaard. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 11 November} blev Ole {Nielsen} Nørgaards datter navnlig Mette jordet i sit alders ½ aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger antaget i kirkebogs-alderen med 3 uger.
Dåb nr. 2907

Nr. 6713 1770.12.09 ? Christensdatter, Ramskov, SAND ALDER: 16c, 16 år, DØBT: 1754c. FAR: Christen Jensen. MOR: Dorte Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 2 Advent blev Christen Jensens datter i Ramskou i sit alders 16 aar jordet.
NOTITS: Denne datter er født i hullet i Give kirkebog 1745-55.

Nr. 6714 1770.12.16 Jesper Jensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1700c.
KONE: ? Jesper Jensens kone, Give, Afdød, begravet 1765 Nederdonnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Adventus blev almisselem Jesper Jensen fra Nederdonnerup i sit alders 70 aar jordet.
NOTITS: Konen død 1765 i Nederdonnerup.

Nr. 6715 1771.01.20 Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1687c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Søndag efter Hellig tre Kongersdag blev Jens {Jensen} Hyldeløf i Store Hestlund i sit alders 84 aar jordet.
NOTITS: Hyllerslev (TRAP) eller Hyllesløf i Janderup sogn ved Varde.

Nr. 6716 1771.03.10 Anders Christensen, Donneruplund, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1769.06.08. FAR: Christen Pedersen Donnerup. MOR: Anne Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfastesøndag blev Sr: Christen Pedersens barn paa Donrupgaard navnlig Anders 1¾ aar gammel begravet.
Dåb nr. 2889

Nr. 6717 1771.03.10 ? Anders Rytters kone, Bøllund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1701c.
MAND: Anders Rytter, Bøllund, Give, Afdød. Begravet 1766 se #6664.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfastesøndag} blev Anders Rytters enke i Byllund jordet i sit alders 70 aar.
NOTITS: Navn ukendt, formodes at have boet ved Morten Sørensen i Bøllund i extraskatten 1762.

Nr. 6718 1771.03.17 Niels Nielsen, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 2.07 (å.m), 1 år 6 m.. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5 Søndag i Fasten blev Niels Hansens drengebarn {Niels} i Store Mosgaard jordet 1½ aar gammel.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 i Hjortsballe, Give.
Dåb nr. 2875

Nr. 6719 1771.03.17 ? Sørens/en/datter, Farre. FAR: Søren Christensen. MOR: Kirsten Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {5 Søndag i Fasten} blev Søren Christensens barn i Farre jordet.
NOTITS: Søren Christensens måske 1. kone dør 1766. Han er gift igen.

Nr. 6720 1771.06.16 Frands Olesen, Ullerup, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1769.10.08. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Trinit. blev Ole Nielsens barn i Ullerup jordet i sit alders 1½ aar. Barnets navn var Frantz.

Nr. 6721 1771.09.08 Søren Johansen, Bøllund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 16 uger, DØBT: 1771.05.26. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 15 post Trinit: blev Johan Jørgensens mindste søn Søren i sit alders 16 uger jordet.

Nr. 6722 1772.01.01 Ida Sofie Sørensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1771.12.01. FAR: Søren Jørgensen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nytaarsdagen blev Søren Jørgensens liden datter {Ide Sophie} 3 uger gammel jordet.
NOTITS: Moderen Maren Nielsdatter er fra Sønder Askær, Brande sogn.
Dåb nr. 2930

Nr. 6723 1772.03.08 Maren Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1714cc.
MAND: Jens Nielsen Holm, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 søndag i fasten blev den gamle degn Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} som døde i Farre jordet.
NOTITS: Maren Pedersdatter og Jens Nielsen Holm er vist skildt men vel ikke formelt i tamperretten, de lever efter 1749 ikke med hverandre. I 1749 fører han proces mod hende, fordi hun havde forladt ham og havde solgt et hus og en have. Han er skandaldegn, skørtejæger og meneder. Jens Nielsen Holm kaldes den gamle degn, for han blev afsat for mangfoldige pligtforsømmelser i 1754.
LINK: Degnen Jens Nielsen Holm.

Nr. 6724 1772.03.29 Maren Madsdatter, Stenbjerglund, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1711c.
MAND: Niels Henningsen, Stenbjerglund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 Marty blev Niels Henningsens Hustru Maren Madsdatter i Steenbjærglund begravet i sit alders 61 aar.
NOTITS: Hun er født i Thyregodlund, Thyregod. Niels er hendes 2. mand, som er født i Blæsbjerg, Brande.

Nr. 6725 1772.07.25 Anne Andersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1740c.
MAND: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 July blev Peder Thomsens hustru Anna Andersdatter i Nederdonrup i sit alders 32 aar begravet.
NOTITS: Tilsyneladende ikke født i Give sogn.

Nr. 6726 1772.08.23 Birte Nielsdatter, Højgaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1772.05.10. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 10 post Trinit:} hafde Niels Hansen en inderst fra Høygaard en liden datter som blev jordet.
NOTITS: Niels Hansen flytter meget rundt, først Store Mosgaard, så Højgaard, FT 1787 i Hjortsballe.
Dåb nr. 2939

Nr. 6727 1772.12.26 Anne Marie Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard), SAND ALDER: 10.05 (å.m), 10 år, DØBT: 1762.08.08. FAR: Niels Sørensen Vestergaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 December som var 2 juledag blev Niels Vestergards datter {Anne Marie} af Heedegaard 10 aar gammel jordet.
NOTITS: Moderen begravet med navn 1777 Hedegaard..

Nr. 6728 1773.01.10 Anne Marie Nielsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 14 uger, DØBT: 1772.09.20. FAR: Niels Christensen. MOR: Else Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiphan blev Niels Christensens liden datter An Marie fra Store Hestlund begravet 14 uger gammel.
NOTITS: Forældre gift 1771 i præstegaarden Ringive.
Dåb nr. 2944

Nr. 6729 1773.01.17 †1773.01.13 Christen Johansen, Givskov, SAND ALDER: 51.01 (å.m), 51 år 3 uger, DØBT: 1721c.
KONE: Ane Marie Christensdatter, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epiphan blev Christen Johansen i Gifskou i sit alders 51 aar og nogle uger begravet.
NOTITS: Se #6817. Dødsdato 13. jan. 1773 fra skiftet.
LINK: Skifteuddrag Coldinghuus Amt #170 (Brejl).

Nr. 6730 1773.01.21 Margrethe Jensdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 28.04 (å.m), 28 år 4 m., DØBT: 1744.09c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Januar. Margrethe Jensdatter fra Mølgaard {Farre} i sin alders 28 aar og 4 maaneder.
NOTITS: Måske datter af Jens Jensen extraskatten 1762 i Mølgaard.

Nr. 6731 1773.01.24 Inger Nielsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 70, 70 år, DØBT: 1703c.
MAND: Søren Jensen, Hedegaard, Give, Afdød, begravet 1764 i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 3 post epiphan blev Søren Jensens enke fra Heedegaard begravet i sit alders 70 aar, navnlig Ing Nielsdatter.
NOTITS: Ikke set født i Give, gift 1727 af Tromborg i Give sogn.

Nr. 6732 1773.02.07 Jørgen Christensen, Give By, SAND ALDER: 11.00 (å.m), 12 år, DØBT: 1762.02.21. FAR: Christen Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Septuagesima} blev Christen Birkebæks søn {Jørgen} en 12 aar gammel i Giuve jordet.

Nr. 6733 1773.02.14 Jens Christen Jensen, Ullerup, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1711c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesima blev enkemanden Jens Christian Jensen i Ullerup i sit alders 62 aar begravet.

Nr. 6734 1773.02.21 Karen Sørensdatter, Give By (Søndergaard), SAND ALDER: 6.10 (å.m), 6 år, DØBT: 1766.04.27. FAR: Søren Madsen Søndergaard. MOR: Ane Laustdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndagen blev Søren {Madsen} Søndergaards barn {i Give By} som var en datter {Karen} i sit alders 6te aar jordet.
NOTITS: I sit syvende år.
Dåb nr. 2843

Nr. 6735 1773.03.07 Anne Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3 år, DØBT: 1770.02.11. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Fasten blev Jens {Nielsen} Egskous datter {Anne} i Giufve ungefæhr en 3 aar gammel jordet.
Dåb nr. 2905

Nr. 6736 1773.03.07 Mette Marie Olesdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1772.05c. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Pederdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2 Søndag i Fasten} blev Ole Nielsen Barn i Ullerup en datter navnlig Mette {Marie} i sit alders 10 maaneder jordet.
Dåb nr. 2938

Nr. 6737 1773.03.10 †1773.03.05 Lene Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 39.10 (å.m), 40 år 3 m., DØBT: 1733.05.26.
MAND: Christen Christensen Skov, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 10 Marty blev Christen {Christensen} Skous kone Lene Jensdatter i Giufve Bye i sit alders 40 aar 3 maaneder og nogle uger begravet.
NOTITS: Født i Nederdonnerup, Give. Dødsdato fra skiftet.
Dåb nr. 2340
LINK: Skifteuddrag Coldinghuus Amt #172 (Brejl).

Nr. 6738 1773.03.14 Karen Villadsdatter, Give By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1703c.
MAND: Peder Christensen Hag, Give By, Give, Afdød †1768.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Fasten blev almisselem Karen Villasdatter i Giuve i sit alders 70 aar jordet.

Nr. 6739 1773.03.25 Maren Villadsdatter, Give By, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år, DØBT: 1770.12.09. FAR: Villads Pedersen Hag. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Marie Bebudelsesdag blev Villas {Pedersen} Hags liden datter {Maren} i sit alders 2det aar jordet.
NOTITS: Pedersen fra vielsen 4. okt. 1769 i Give.
Dåb nr. 2916

Nr. 6740 1773.03.25 Jens Pedersen, Bøllund, SAND ALDER: 3.11 (å.m), 4 år, DØBT: 1769.04.21. FAR: Peder Olufsen. MOR: Dorte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Marie Bebudelsesdag} blev Peder Olufsens barn {Jens} i Byllund en 4 aar gammel jordet.
Dåb nr. 2886

Nr. 6741 1773.04.08 Karen Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 8.09 (å.m), 10 år, DØBT: 1764.07.08. FAR: Christen Christensen Hag, den yngre. MOR: Kirsten Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Skiærtorsdag} blev Christen {Christensen den yngre} Hags datter {Karen} i Heedegaard i sit alders 10 aar jordet.
Dåb nr. 2805

Nr. 6742 1773.04.25 Else Banch, Give By, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1693cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Misericord: blev almisselem Else Banchs i Giuve bye jordet i sit alders ungefær 80 aar.
NOTITS: Muligvis gift med den Niels Bank, der i 1739 får en datter Birte i Give By.

Nr. 6743 1773.04.25 Anders Christensen, Sillesthoved, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1772.03.29. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Misericord:} blev et drengebarn af Christen Hansen i Silleshoed i sit alders 1 aar jordet. Barnets nafn var Anders.
Dåb nr. 2936

Nr. 6744 1773.03.25 Maria Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1772.03.15. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Misericord:} blev et liden barn {Maria} af Søren Andersen i Sillesthoed jordet.
Dåb nr. 2935

Nr. 6745 1773.05.02 Kirsten Hansdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1733c.
MAND: Christen Christenen Hag den Yngre, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Søndag efter Paaske blev Christen {Christensen} Hags kone {Kirsten Hansdatter} i Hedegaard i sit alders 40 aar jordet.

Nr. 6746 1773.05.02 Marie Nielsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 66.04 (å.m), 72 år, DØBT: 1707.01.30.
MAND: Christen Christensen Hag den Ældre, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Søndag efter Paaske blev Christen {Christensen} Hags den ældres hustru {Marie Nielsdatter} Jordet i sit alders 72 aar.
NOTITS: Alderen er 6 år forkert.
Dåb nr. 2088

Nr. 6747 1773.05.23 Navnløs, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6te Søndag efter Paaske blev Søren Andersens barn {Navnløs} af Sillesthoed jordet.
NOTITS: Alle andre børn af Søren Andersen lever demonstrativt eller er begravede, derfor formodes dette at være et udøbt barn.

Nr. 6748 1773.05.31 Christen Christensen Hag, den ældre, Hedegaard, SAND ALDER: 70cc, 70 år, DØBT: 1703cc.
KONE: Marie Nielsdatter, Hedegaard, Give, Afdød +1773 en uge før manden.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Pi9ntze fæst blev gamle Christen {Christensen} Hag i Hedegaard i sit alders en 70 aar jordet.

Nr. 6749 1773.05.31 ? Hans Christensens kone, Give By, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1723c.
MAND: Hans Christensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Pintzedag} blev husmanden Hans Christensens kone i Giufve jordet en 50 aar gammel.
NOTITS: Hans Christensen ikke i extraskatten 1762 i Give By.

Nr. 6750 1773.06.06 Christiane Sørensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1769.08.13. FAR: Søren Jørgensen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Trinit} blev Søren Jørgensens datter {Christiane} i Breinhoed jordet en 3 aar gammel.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787, hun er født i Brande set igennem faddere.
Dåb nr. 2890

Nr. 6751 1774.01.09 †1773.12.31 Anne Marie Nielsdatter Feld, Give By, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1703c.
SØSTER: Bodil Nielsdatter Feld, Give By, Give, Degnens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Ehnemann, Give By, Give, Degnen i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1ste efter Hellig tre Kongers dag blev degnens {Hans Ehnemann} kones {Bodil Nielsdatter Feld} søster i Giufve begravet jomfru Anne Marie Feldt i sit alders 71 aar.
NOTITS: Søsteren Bodil *1718 Nykøbing. Foruden Nygaards Sedler se også Brejl.
LINK: Nygaards Sedler, skifte Coldinghuus Amt, tre søskende listes, ingen arv.

Nr. 6752 1774.07.01 Peder Sørensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1745cc.
KONE: Anne Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Hans kone ses at være enke i hendes begravelse: "Samme dag (d: 21 Søndag post Trinit: - 23. okt. 1774) blev Peder Sørensens enke Anne Marie Madsdatter fra Nederdonrup i sit alders 33 aar 9 maaneder og 2 uger + fremdeeles blev en datter af samme enke unden navn jordet."}
NOTITS: På den anden side ses en Peder Sørensen, der i 1785 gifter sig igen som enke. Muligvis er betegnelsen "enke Anne Marie" forkert. Peder Sørensen kan have været på en rejse og derved begravet andetsteds, men siden hun er enke, må han i alle tilfælde være død og begravet.

Nr. 6753 1774.09.04 Peder Nielsen Skov, Nederdonnerup, SAND ALDER: 32.03 (å.m), 32 år, DØBT: 1742.06c.
KONE: ? Peder Nielsens kone, Neder- Donnerup, Give, Søn 1772.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 14 post Trinit: blev Peder Nielsen Skou af Nederdonrup begravet i sit alders 32 aar og nogle maaneder.
NOTITS: Får søn 1772, så han er gift.

Nr. 6754 1774.10.23 Anne Marie Madsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 33.10 (å.m), 33 år 9 m. 2 uger, DØBT: 1741.00.
MAND: Peder Sørensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 21 Søndag post Trinit:} blev Peder Sørensens enke Anne Marie Madsdatter fra Nederdonrup i sit alders 33 aar 9 maaneder og 2 uger + fremdeeles blev en datter af samme enke uden navn jordet.
NOTITS: Hun er ikke set født i Give kirkebog.

Nr. 6755 1774.10.23 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Peder Sørensen. MOR: Anne Marie Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 21 Søndag post Trinit:} blev Peder Sørensens enke Anne Marie Madsdatter fra Nederdonrup i sit alders 33 aar 9 maaneder og 2 uger + fremdeeles blev en datter af samme enke uden navn jordet.
Dåb nr. 2976

Nr. 6756 1774.12.18 Maren Sørensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1774.07.03. FAR: Søren Madsen. MOR: Ane Laustdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 Advent blev Søren Madsens datter {Maren} i Giuve en ½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 2967

Nr. 6757 1775.03.12 Margrethe Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1774.02.27. FAR: Peder Christensen Husmand. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Søndag i Fasten} blev Peder Christensen husmands barn Margrethe 1 aar gammel jordet.
NOTITS: Han kaldes husmand for at adskille ham fra Peder Christensen Donnerup, der i 1774-76 ses i Farre Mølle. Moderen er 45 år gammel, hendes navn ikke set.
Dåb nr. 2961

Nr. 6758 1775.05.21 Anne Else Laursdatter, Farre, SAND ALDER: 27c, 27 år, DØBT: 1748c.
MAND: Niels Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 May blev begravet huusm: Niels Nielsens kone An Else Laursdatter i Farre 27 aar gammel.

Nr. 6759 1775.07.23 Niels Jørgensen, Give By, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trinit: blev Niels Jørgensen i Giufve i sit alders 44 aar jordet.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn.

Nr. 6760 1775.10.08 Anne Jakobsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 47.03 (å.m), 45 år 1 m., DØBT: 1728.07.04.
MAND: Morten Sørensen, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 post Trinit: blev Morten Sørensens hustru {Anne Jakobsdatter} i Byllund begravet i sit alders 45 aar 1 maaned.
NOTITS: Gift 1749 i Thyregod, datter af Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod og Maren Christensdatter.

Nr. 6761 1775.11.19 Jens Christensen Egsgaard, Ullerup, SAND ALDER: 92cc, 92 år, DØBT: 1683cc.
SVIGER- FAR: Jens Jørgensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 post Trint: blev Jens Jørgensens svigerfader {Jens Christensen Egsgaard} i Ullerup i sit alders 92 aar jordet.
NOTITS: Jens Jørgensen var gift 1. gang med Karen Jensdatter, datter af Jens Christensen Egsgaard og Mette Villadsdatter.

Nr. 6762 1776.03.17 Morten Sørensen, Bøllund, SAND ALDER: 48.08 (å.m), 52 år, DØBT: 1727.07.27.
KONE: Anne Jakobsdatter, Bøllund, Give, Afdød, begravet fem måneder før manden Morten Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfastesøndag blev Morten Sørensen af Byllund 52 aar gammel begravet.
NOTITS: Født i Bæksgaard, Give.
Dåb nr. 2257

Nr. 6763 1776.03.17 Dødfødt, Øgelund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfastesøndag} blev et dødfødt barn af Øgelund værende Peder Mortensens jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787

Nr. 6764 1776.07.21 Else Pedersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 76, 76 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 søndag efter Trinit: blev Else Pedersdatter af Nederdonrup begravet i sit alders 76 aar.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6765 1777.01.27 Mads Madsen, Loftlund, SAND ALDER: 43.06 (å.m), 43 år 6 m., DØBT: 1733.07c.
KONE: Anne Margrethe Jensdatter, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Januar som var Søndagen Septuagesima blev Mads Madsen i Loftlund begravet i sit alders 43 aar og 6 maaneder.
NOTITS: Han er ikke set født i Give. Gift 1755 i Give med Anne Margrethe Jensdatter af Ullerup.

Nr. 6766 1777.04.13 Anne Marie Jensdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 29.06 (å.m), 29 år 6 m., DØBT: 1747.10c.
MAND: Niels Iversen, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Søndag efter Paaske blev Niels Iversens hustru af Mølgaard Anne Marie Jensdatter 29½ aar gammel.

Nr. 6767 1777.04.20 Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1730c.
MAND: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 April blev Niels Sørensens hustru af Hedegaard Karen Pedersdatter begravet i sit alders 47 aar.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn.

Nr. 6768 1777.06.08 Henrik Pedersen, Hedegaard, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1702c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2den Søndag efter Trinit: blev Henrik Pedersen i Hedegaard jordet i sit alders 75 aar.
NOTITS: Han ses 1733 i Skærhoved, 1755 i Bøllund.

Nr. 6769 1777.10.05 Christen Sørensen, Givskov, SAND ALDER: 60.06 (å.m), 60 år 6 m., DØBT: 1717c.
KONE: Ingeborg Frandsdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 5 Oktober} blev Christen Sørensen i Gifschou i sit alders 60 aar og 6 maaneder begravet.

Nr. 6770 1778.01.11 Marie Tysker, Farre, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1708c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 post Epiphan} blev Tydske Marie i Farre Jordet i sit alders 70 aar.

Nr. 6771 1778.01.25 Birte Christensdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1710c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Søndag efter Hellig Tree Kongers dag blev enkekone Birthe Christensdatter af Store Hestlund begravet 68 aar.
NOTITS: Uklart hvem hun var gift med og hvor, ser ikke ud til at være i Store Hestlund.

Nr. 6772 1778.03.01 Mads Thomsen Hag, Give By, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1712c.
KONE: Inger Christensdatter, Give By, Give, Begravet samme dag som manden Mads Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndag d: 1ste Marty blev Mads Thomsen Hag og hustru Ing Christensdatter, mand og kone, begravet paa en dag og lagt i en grav. Manden i sit alders 66 aar og konen 62 aar gammel.
NOTITS: Ægtepar begravet samme dag.

Nr. 6773 1778.03.01 Inger Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1716c.
MAND: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Begravet samme dag som konen Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndag d: 1ste Marty blev Mads Thomsen Hag og hustru Ing Christensdatter, mand og kone, begravet paa en dag og lagt i en grav. Manden i sit alders 66 aar og konen 62 aar gammel.
NOTITS: Ægtepar begravet samme dag.

Nr. 6774 1778.03.08 Jens Nielsen Holm, Give By, SAND ALDER: 62, 60 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1ste søndag i Fasten blev den gamle degn Jens {Nielsen} Holm i Giuve {By} jordet en 60 aar gammel.
NOTITS: Skandaldegnen, menedsdegnen, der blev fjernet fra embedet. I skiftenotitsen 1745 efter hans far Niels Pedersen Sandfeld på Brandholm (Holm) Brande siges han i 1736 at have været 20 år.

Nr. 6775 1778.03.15 ? Peder Tromborgs kone, Give By, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1728c.
MAND: Peder Tromborg, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2den Søndag i Fasten blev Peder Tromborgs kone i Giuve jordet en 50 aar gammel.

Nr. 6776 1778.03.25 Kirsten Nielsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 69.01 (å.m), 69 år 3 uger, DØBT: 1709.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 25 Marty blev Kirsten Nielsdatter af Ullerup begravet 69 aar og 3 uger.
NOTITS: Ses ikke født i Give sogn.

Nr. 6777 1778.03.25 Mette Andersdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1704c.
SØN: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Onsdagen d: 25 Marty } blev Johannes Pedersens moder Mette Andersdatter fra Bexgaard 74 aar gammel begravet.
NOTITS: Ses ikke født i Give. Gift med en Peder.

Nr. 6778 1778.03.29 Niels Nielsen Gravel, Farre, SAND ALDER: 39.10 (å.m), 41 år, DØBT: 1738.05.11.
DØDSÅRSAG: Druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfastesøndag blev Niels Nielsen Gravel som druknede i Farre aae i sit alders 41 aar jordet.
Dåb nr. 2406

Nr. 6779 1778.04.16 Mads Madsen, Loftlund, SAND ALDER: 16c, 16 år, DØBT: 1759.10.14. FAR: Mads Madsen. MOR: Anne Margrethe Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 April som var Skiærtorsdag blev Afg: Mads Madsens søn navnlig Mads 16 aar gammel jordet.
NOTITS: Dåben er uden navn, gør ham til 18 år gammel. En anden dåb uden navn med far Mads Madsen er 1765, men at tage en 13 årig for en 16 årig er usandsynligt.

Nr. 6780 1778.07.05 Christian Poulsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 16 uger, DØBT: 1777.12.28. FAR: Poul Jepsen, Harte. MOR: Margrethe Vestesdatter.
MORFAR: Veste Vestesen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 July blev Margrethe Vestesdatter i giuve {By} hendes uægte barn navnlig Christian en 16 uger gammel jordet.
NOTITS: Faderen er udlagt. Barnet er 28 uger gammelt.
Dåb nr. 3026

Nr. 6781 1778.08.02 Bodil Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Søndag efter Trinit: blev Huuskonen Boedel Jensdatter i Nederdonrup i sit alders 60 aar jordet.
NOTITS: Ellers ikke kendt.

Nr. 6782 1778.12.20 Anne Marie Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1769.09.03. FAR: Peder Henriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Søndag i Advent blev Peder Henriksens datter af Hedegaard Anne Marie Pedersdatter 7½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 2892

Nr. 6783 1778.12.26 Marie/Maren? Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 9.02 (å.m), 6 år, DØBT: 1769.10.15. FAR: Christen Christensen Hag. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Juuledag blev Christen {Christensen} Hags datter af Hedegaard Marie {Maren?} Christensdatter 6 aar gammel jordet.
NOTITS: En datter Marie ses ikke i kirkebogen, Maren ses født 1769, det antages at det er hende der begraves. Alderen er i så fald 3 år forkert.

Nr. 6784 1779.01.10 Navnløs, Søndersthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1779.01.03. FAR: Terkel Jensen Mammen. MOR: Ane Katrine Johansdatter Blunck.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiphan blev Sr: Mammens {Terkel Jensen} forpagterens barn {Navnløs} som var nyelig føed fra Søndershoed jordet.
NOTITS: Fødedato arbitrær en uge før begravelsen. Barnet var ikke døbt endnu.
LINK: Familien Mammen.

Nr. 6785 1779.01.17 Anne Elisabeth Terkelsdatter, Søndershoved, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1777.07.06. FAR: Terkel Jensen Mammen. MOR: Ane Katrine Johansdatter Blunck.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epiphan blev forpagteren Sr: {Terkel Jensen} Mammen paa Søndersthoed hans datter navnlig Ane Elizabeth 1½ aar gammel begravet.
Dåb nr. 3020

Nr. 6786 1779.01.24 Fester Sørensen, Bæksgaard, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1777.01.19. FAR: Søren Sørensen. MOR: Birte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post epiphan blev Søren Fæstesens {Sørensen!} yngste drengebarn Fæste jordet 1½ aar gammel.
NOTITS: Faderens navn forkert i kilden. Hans søn Fæster Sørensen får børn samtidig.
Dåb nr. 3008

Nr. 6787 1779.01.31 Morten Pedersen, Øgelund, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1763c. FAR: Peder Mortensen. MOR: Birte Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuages: blev tvende børn af Peder Mortensen i Øgelund jordet nemlig: en søn Morten Pedersen 14 aar og en datter Birthe Kirstine 5 aar gammel begravet.
NOTITS: Moderen †1769. Dåb glemt i kirkebogen, men en datter født året før i Stenbjerglund. Forældrene gift 1761.
Dåb nr. 1963

Nr. 6788 1779.01.31 Birte Kirstine Pedersdatter, Øgelund, SAND ALDER: 6.00 (å.m), 5 år, DØBT: 1773.01.31. FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuages: blev tvende børn af Peder Mortensen i Øgelund jordet nemlig: en søn Morten Pedersen 14 aar og en datter Birthe Kirstine 5 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2957

Nr. 6789 1779.01.31 Mads Christensen, Ramskov, SAND ALDER: 18c, 18 år, DØBT: 1760c. FAR: Christen Jensen. MOR: Dorte Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Septuages:} blev Christen Jensens ældste søn i Ramskou navnlig Mads Christensen 18 aar gammel jordet.
NOTITS: Christen Jensens børn er ikke født i Give. Han ses første gang i Ramskov i extraskatten 1762.

Nr. 6790 1779.02.14 Simon Jensen, Give By, SAND ALDER: 5.06 (å.m), 6 år, DØBT: 1773.08.01. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndag d: 14 Februar blev Jens {Nielsen} Egskous søn i Giuve 6 aar gammel jordet navnlig Simon Jensen.
Dåb nr. 2956

Nr. 6791 1779.02.14 Karen Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 7.03 (å.m), 6 år, DØBT: 1771.11.03. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Simonsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} blev Christen Madsens datter ibid: {Give By, se forrige begravelse #6790} navnlig Karen Christensdatter 6 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2928

Nr. 6792 1779.02.14 Poul Jakobsen, Bøllund, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år, DØBT: 1776.11.10. FAR: Jakob Pedersen Odderbæk. MOR: Else Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} en søn af Jacop Pedersen i Byllund ved nafn Poul Pedersen {Jakobsen} 2 aar gammel jordet.
NOTITS: Moderens navn i dåben. Pedersen er en fejl i selve den originale kirkebog.

Nr. 6793 1779.02.14 Jørgen Jensen, Ullerup, SAND ALDER: 6.03 (å.m), 6 år, DØBT: 1772.12.06. FAR: Jens Jørgensen. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I lige maade {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} Jens Jørgensens søn i Ullerup Jørgen Jensen 6 aar gammel jordet.
Dåb nr. 2946

Nr. 6794 1779.02.14 Maren Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 3 år, DØBT: 1777.05.04. FAR: Jens Hansen. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: [Forudenlig] {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} en datter af Jens Hansen i Ullerup Maren Jensdatter 3 aar gammel blev samme dag jordet.
NOTITS: Alderen er knap to år.
Dåb nr. 3016

Nr. 6795 1779.02.14 Karen Marie Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 5.08 (å.m), DØBT: 1773.06.06. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nok samme dag {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} Jens Michelsens datter Karen Marie Jensdatter fra Breinhoed er jordet.
NOTITS: !Syv børn begravet på denne ene dag! Moderens navn fra daab 25. marts 1779 (datter Karen).
Dåb nr. 2953

Nr. 6796 1779.03.14 Laust Pedersen, Farre, SAND ALDER: 11c, 11 år, DØBT: 1768c. FAR: Peder. MOR: Karen Hansdatter.
STEDFAR: Rasmus Joensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 Marty blev Rasmus Joensens stifsøn i Farre navnlig Laust Pedersen 11 aar gammel jordet.
NOTITS: Ikke født i Give sogn. Faderen er afdød, men sandsynligvis ikke begravet i Give sogn.

Nr. 6797 1779.03.14 Else Kirstine Jørgensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 13.06 (å.m), 12 år, DØBT: 1765.09.29. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 14 Marty} blev Jørgen Lassens datter i Nederdonrup ved navn Else Kirstine 12 aar gammel jordet.
NOTITS: Moderen død 1766 i Nederdonnerup.

Nr. 6798 1779.03.21 Sidsel Johanne Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 6 m., DØBT: 1778.11.22. FAR: Niels Nielsen Bæk. MOR: Else Madsdatter Kovtrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 marty blev Niels {Nielsen} Bæchs datter i Giufve navnlig Lisbeth {døbt: Sidsel} Johanne Nielsdatter ½ aar gammel jordet.
NOTITS: Dåbsnavnet her givet forrang. Moderens navn i dåben Else Koutrup, Madsdatter i FT 1787.
Dåb nr. 3037

Nr. 6799 1779.03.25 Maren Madsdatter, Farre, SAND ALDER: 8c, 8 år, DØBT: 1771c. FAR: Mads Jespersen. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Maria bebudelsesdag} blev Mads Jespersens datter i Farre navnlig Maren Madsdatter 8 aar gammel jordet.
NOTITS: Hendes dåb er glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 2912

Nr. 6800 1779.04.25 Peder Nielsen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 8.05 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1770.11.28. FAR: Niels Bendtsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 April blev Niels Bentsens barn {Peder} af Mølgaard i sit alders 7½ aar jordet.
Dåb nr. 2915

Nr. 6801 1779.05.09 Thomas Sørensen, Sillesthoved, SAND ALDER: 4.09 (å.m), 5 år, DØBT: 1774.08.07. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 May blev Søren Andersens 2de sønner navnlig Thomas 5 aar gammel og Peder Sørensen 2 aar gammel begge fra Sillesthoed jordet.

Nr. 6802 1779.05.09 Peder Sørensen, Sillesthoved, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1776.04.21. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 May blev Søren Andersens 2de sønner navnlig Thomas 5 aar gammel og Peder Sørensen 2 aar gammel begge fra Sillesthoed jordet.
Dåb nr. 2994

Nr. 6803 1779.08.22 Peder Eriksen, Ullerup, SAND ALDER: 10c, 10 år, DØBT: 1769c. FAR: Erik Johansen. MOR: Maren Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: Slæbt til døde af hest.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 søndag efter trinit blev Erik Johansens søn af Ullerup jordet som ynkelig omkom ved at falde af en hest som slæbte ham til døde. Han var 10 aar gammel ved navn Peder Eriksen.

Nr. 6804 1779.08.29 Margrethe Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 8 uger, DØBT: 1779.05.24. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Søndag efter Trinit: blev Peder Christensens liden datter af Farre Margrethe en 8 uger gammel jordet.
NOTITS: Hun blev godt 12 uger gammel.
Dåb nr. 3044

Nr. 6805 1779.09.14 Jørgen Johansen, Bregnhoved, SAND ALDER: 71.10 (å.m), 70 år, DØBT: 1707.11.27.
KONE: Ida Jensdatter, Give, Hun dør 3 år efter i 1782
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 September blev Jørgen Johansen af Breinhoed 70 aar gammel begravet.
NOTITS: Han er født i Bregnhoved, søn af Johan Sørensen og Mette Sørensdatter. To år for ung, normalt er afvigelsen til den anden side.
Dåb nr. 2100

Nr. 6806 1780.04.23 ? Anders Bødkers kone, Farre, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1720c.
MAND: Anders Bødker, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Søndag efter Paaske blev Anders Bøchers kone i Farre jordet 60 aar gammel.
NOTITS: Ægteparret ses i extraskatten 1762 under hans navn Anders Bødker.

Nr. 6807 1780.05.04 Karen Pedersdatter, ?, SAND ALDER: 24c, 24 år, DØBT: 1756c. FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelfartsdag blev Peder Christensens vanvittige datter Karen Pedersdatter i sit alders 24 aar jordet.
NOTITS: En Karen ikke set født 1756c med den far. Faderen kunne være Peder Christensen husmand i Farre.

Nr. 6808 1780.05.15 Maren Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1701c.
MAND: Lars Knudsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Pintzedag blev Las Knudsens kone Maren Christensdatter af Ullerup jordet 79 aar.
NOTITS: Viet 1762 i Give, hun var enke. Han dør i Bregnhoved et halvt aar efter hende. Den Maren Christensdatter, der er født *1710 i Tromborg ville være 9 år forkert i alder.

Nr. 6809 1780.05.28 Ellen Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 May blev Ell Pedersdatter af Ullerup jordet i sit alders 80 aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 6810 1780.05.28 Inger Troelsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1779.08.22c. FAR: Troels Christensen. MOR: Barbara Vestesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 28 May} blev Troels Christensens liden datter af Giuve jordet ¾ aar gammel. Hendes navn var Inger.
Dåb nr. 3046

Nr. 6811 1780.05.28 Gravers, Farre, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1779.01c. MOR: Maren Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu {d: 28 May} et uægte barn fra Farre Maren Gravesdatters navnlig Gravers 1½ aar gammel jordet.
NOTITS: Gravers er født i et andet sogn. Lindeballe, Gabjerg, Ringive, Ølgod, Sønder Omme, Hoven, Skarrild, Arnborg, Thyregod, set efter uden fund. Moderen ser ikke ud til at være født i Farre, så hun opholder sig måske ved familie.

Nr. 6812 1780.07.16 Ole Pedersen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1780.06.04. FAR: Peder Olufsen. MOR: Katrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8 Søndag efter Trinit: blev Peder Olufsens i Nederdonrup 2de børn som var tvillinger ved nafn Ole og Hanne en 6 uger gammel jordet.
NOTITS: Fødselsdatoen omtrentlig 4. juni 1780.
Dåb nr. 3054

Nr. 6813 1780.07.16 Hanne Pedersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1780.06.04. FAR: Peder Olufsen. MOR: Katrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8 Søndag efter Trinit: blev Peder Olufsens i Nederdonrup 2de børn som var tvillinger ved nafn Ole og Hanne en 6 uger gammel jordet.
NOTITS: Fødselsdatoen omtrentlig 4. juni 1780.
Dåb nr. 3055

Nr. 6814 1780.07.16 Anne Marie Nielsdatter, , SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1704.01.13.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {8 Søndag efter Trinit} blev almisselem An Marie Nielsdatter 80 aar gammel jordet.
NOTITS: Alder 4 år forkert, antaget gyldig, hun er datter af Niels Mortensen i Bæksgaard. Tvivl tilladt.
Dåb nr. 2051

Nr. 6815 1780.09.24 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Nielsen Bæk. MOR: Else Madsdatter Kovtrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 18 post Trinit:} blev en dødfødt søn af Niels {Nielsen} Bæk i Giuve jordet.
Dåb nr. 3060

Nr. 6816 1780.10.05 Lars Knudsen, Bregnhoved, SAND ALDER: 60.07 (å.m), 63 år, DØBT: 1720.03.03.
KONE: Maren Christensdatter, Ullerup, Give, Begravet et halvt år før manden Lars Knudsen. Se #6808.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 October blev Lars Knudsen i Breinhoed 63 aar gammel begravet.
NOTITS: Døbt 3. marts 1720 i Hønskov (Kokborg), Thyregod, søn af Knud Larsen og Kirsten Thygesdatter *1696c †1726 Kokborg. Se Ejnar Bjerre: Lønaa og Kokborg gårdhistorier, Thyregod.

Nr. 6817 1781.03.11 Ane Marie Christensdatter, Givskov, SAND ALDER: 56.03 (å.m), 66 år 2 m., DØBT: 1724.12.26.
MAND: Christen Johansen, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 2 Søndag i Faste} blev Christen Johansens enke Ane Marie Christensdatter i sit alders 66 aar og 2 maaneder begravet.
NOTITS: Ane Marie Christensdatter *1724 i Givskov regnes for at være denne person, dermed anses hendes alder her i begravelsen for ti år forkert. Det kunne være en regnefejl om de ti år. Da hun er født i Givskov, overtager ægteparret, som vel er gift i hullet 1745-54 i Give kirkebog (hvor hendes far menes død), gaarden i Givskov efter hendes far Christen Christensen.
Dåb nr. 2221

Nr. 6818 1781.04.27 Katrine Charlotte Marie Rottman, Søndersthoved, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1731c.
MAND: Christian Christiansen Kaalund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 April blev forpagter konen Mad: Kaalund, Cathrine Charlotte Marie Bottman fra Søndershoved en 50 aar gammel paa Giufve kirkegaard jordet.
NOTITS: Gift 1766 i Borris med Chr. Kaalund, som i 1782 i Ringive giftede sig med præstedatteren Gedske Johanne Borch. Præsten har opfattet hendes navn som Bottman.
LINK: Nygaards Sedler om Chr. Kaalund (mange sedler).

Nr. 6819 1781.08.19 Karen Jons, Farre, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1711c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 10 post Trinit:} blev Karen Joens fra Farre jordet i hendes alders 70 aar.
NOTITS: Ikke ellers kendt.

Nr. 6820 1781.11.11 Christen Christensen, Givskov, SAND ALDER: 31.06 (å.m), 31 år 6 m., DØBT: 1750.04.
BROR: Johannes Christensen, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 November blev den blinde Christen Christensen af Gifskou som var en lem af Veyle hopital og var hiemme ved sin broder {Johannes Christensen} i sit alders 31 aar og 6 maaneder begravet.
NOTITS: Broderen kan ikke være Jørgen Christensen, som ses i Givskov i FT 1787, for hans første to børn er ikke født i Give, hvor han først ses 1784. Johannes Christensen får børn i Givskov 1780 og fremad.

Nr. 6821 1781.12.02 Navnløs, Hedegaard (Vestergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage. FAR: Niels Sørensen Vestergaard. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1ste Advents søndag blev Niels {Sørensen} Vestergaards liden barn {Navnløs} 2 dage gammel fra Hedegaard jordet.
Dåb nr. 3083

Nr. 6822 1782.01.13 Niels Larsen Store, Hedegaard, SAND ALDER: 73.02 (å.m), 74 år, DØBT: 1708.11.11.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiphan blev Niels Lauritzen fra Hedegaard begravet 74 aar gammel.
NOTITS: Han far var Lars Sørensen i Hedegaard.
Dåb nr. 2115

Nr. 6823 1782.02.17 Ole Nielsen Karstoft, Give By, SAND ALDER: 43.10 (å.m), 44 år, DØBT: 1738.04.04.
KONE: Maren Jespersdatter, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1ste Søndag i fasten blev Ole Nielsen Kastoft i Giuve bye i sit alders 44 aar begravet.
NOTITS: Parret blev gift 1761 i Give, han af Karstoft, Skarrild. Han er bror til Erik Nielsen †1773 i Sønder Karstoft, Skarrild gift med Anne Jensdatter (skifte). Ole og Eriks far er Niels Olufsen i Skarrild.

Nr. 6824 1782.03.24 Johanne Christensdatter, Stenbjerglund, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1708c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palmesøndag blev Johanne Christensdatter af Steenbierglund begravet i sit alders 74 aar.
NOTITS: Ikke identificeret. En Johanne Christensdatter *1721 i Farre er 13 år for ung.

Nr. 6825 1782.04.20 Else Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 54.02 (å.m), 56 år 3 m., DØBT: 1728.02.11.
MAND: Christen Nielsen? Hover, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 april blev Else Jensdatter Christen Houers kone i Giufve 56 aar 3 maaneder gammel begravet.

Nr. 6826 1782.05.20 Dødfødt, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Pintzedag blev Christen Hansen dødfødte barn af Sillesthoed jordet.
Dåb nr. 3087

Nr. 6827 1782.05.26 Mette Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 97cc, 97 år, DØBT: 1685cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 may som er Trinit: Søndag blev fattige almisselem Mette Christensdatter i Ullerup en 97 aar gammel jordet.
NOTITS: En Mette Christensdatter er fadder i Ullerup 1721-36.

Nr. 6828 1782.06.23 Christen Johannesen, Givskov, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1782.05. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 søndag efter Trinit: blev Johannes Christensens lidet drengebarn Christen 6 uger gammel jordet.
NOTITS: Ikke indført under døbt!
Dåb nr. 3088

Nr. 6829 1782.08.04 Ane Marie Mortensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 10.07 (å.m), 10 år 6 m., DØBT: 1772.01.19. FAR: Morten Sørensen. MOR: Anne Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 August blev An Marie Mortensdatter fra Bexgaard begravet i sit alders 10½ aar.
NOTITS: Faderen Morten Sørensen angives ikke, måske har An Marie tjent i Bæksgaard.
Dåb nr. 2932

Nr. 6830 1782.11.17 ? Tiggermand, Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 Søndag efter trinit: blev en fattig tiggermand som døde i Nyegaard jordet paa Giufve kirkegaard.

Nr. 6831 1782.12.22 Ida Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1710c.
MAND: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, †1779 Bregnhoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Advents søndag blev Jørgen Johansens enke Ida Jensdatter af Breinhoed begravet 72 aar gammel.
NOTITS: Gift 1738 i Gadbjerg? med Ida Jensdatter af Smidstrup.

Nr. 6832 1782.12.29 Ingeborg Frandsdatter, Givskov, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1709c.
MAND: Christen Sørensen, Givskov, Give, Afdød, begravet 1777.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen efter Jul blev Christen Sørensens enke Ingeborg Fransdatter af Gifskou i sit alders 73 aar begravet.
NOTITS: Hun er født i Dørken, Thyregod datter af Frands Jakobsen, der 1761 dør i Givskov på aftægt ved hende.

Nr. 6833 1783.03.02 Kirsten Bennedsdatter, Vemmelund, SAND ALDER: 50.05 (å.m), 50 år 5 m., DØBT: 1732c.
MAND: Mads Pedersen, Vemmelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndag d: 2 Marty blev Mads Pedersens hustru i Vemmelund Skouhuus Kirsten Bennedsdatter i sit alders 50 aar og 5 maaneder begravet.
NOTITS: Stedet kaldes Vemmelund Skovhus.

Nr. 6834 1783.10.05 Karen Nielsdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 57.06 (å.m), 57 år 6 m., DØBT: 1726.04c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 16 post Trinit:} blev Karen Nielsdatter fra Mølgaard begravet 57 aar og 6 maaneder.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 6835 1783.12.07 Karen Markusdatter, Øgelund, SAND ALDER: 52.04 (å.m), 52 år 4 m. 2 uger, DØBT: 1731.07.
MAND: Peder Mortensen, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 Adventus} blev Peder Mortensens hustru Karen Marcusdatter af Øgelund i sit alders 52 aar 4 maaneder og 2 uger begravet.

Nr. 6836 1784.02.08 Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), SAND ALDER: 61.03 (å.m), 61 år 3 m., DØBT: 1722.11.02.
MAND: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuges: blev Jacob {Lauridsen} Vestergaards kone i Giufve Karen Jensdatter i sit alders 61 aar og 3 maaneder begravet.
NOTITS: Født 2. nov. 1722 i Janderup sogn, datter af Jens Jensen Hillerslev, der flytter fra Janderup til Store Hestlund i 1731c.

Nr. 6837 1784.04.25 Anne Nielsdatter, Stenbjerglund, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1783.05.11. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Lauesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Miseric:} blev Niels Henningsens datter af Steenbierglund een aar gammel begravet som hed Anna.
Dåb nr. 3096

Nr. 6838 1784.06.10 Anne Olufsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 53.01 (å.m), 53 år 3 uger, DØBT: 1731.06.10.
MAND: Christen Pedersen, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 Juny blev Sr: Christen Pedersens kone af Store Hestlund Mad: Anna Olufsdatter Pedersen i sit alders 53 aar og nogle uger begravet.
NOTITS: Nogle uger antaget til 3 i kirkebogsalderen.
Dåb nr. 2311

Nr. 6839 1784.07.25 Laurids Nielsen, Hedegaard, SAND ALDER: 46.08 (å.m), 44 år 7 m., DØBT: 1737.12.08.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Søndag efter Trinit: blev Lauritz Nielsen af Hedegaard begravet i sit alders 44 aar og 7 maaneder.
NOTITS: Alderen er to år forkert.
Dåb nr. 2397

Nr. 6840 1784.12.26 Ole Mortensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 4.07 (å.m), 5 år, DØBT: 1780.05.15. FAR: Morten Olesen. MOR: Maren Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Juledag blev Morten Olsens barn {Ole} 5 aar gammel af Nederdonrup jordet.
Dåb nr. 3052

Nr. 6841 1785.04.13 Maren Pedersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1781.06.04. FAR: Peder Thomsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 5te Søndag i Fasten blev Peder Thomsens datter {Maren} i Nederdonrup 3½ aar gammel jordet.

Nr. 6842 1785.04.17 Mads Andreasen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1785.03.20. FAR: Andreas Jensen. MOR: Anna Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 3die Søndag efter Paaske} blev Andreas Jensens liden Drengebarn {Mads} af Nederdonrup ¼ aar gammel jordet.
NOTITS: Han må have været hjemmedøbt og først døbt i kirken, da han var 2 måneder gammel.
Dåb nr. 3123

Nr. 6843 1785.04.24 Dødfødt, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Jensen Smed. MOR: Else Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Søndag efter Paaske blev Peder {Jensen} Smeds dødfødte barn jordet fra Farre.
NOTITS: Forældre ikke i FT 1787, men skulle vist være der.
Dåb nr. 3126

Nr. 6844 1785.05.29 Kirsten Nielsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1741c.
MAND: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Trinit: blev Peder Thomsens hustru Kirsten Nielsdatter 44 aar gammel jordet.

Nr. 6845 1785.07.03 Anne Jensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1783.06.22. FAR: Jens Nørskov. MOR: Marie Jokumsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trinit: blev Jens Nørskous datter Anna af Skiærhoed 2 aar gammel jordet.

Nr. 6846 1785.07.17 Christiane Jensdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 26.04 (å.m), 26 år 5 m., DØBT: 1759.03.18. FAR: Jens Christensen Utoft, Utoft, Grindsted. MOR: Anna, Utoft, Grindsted.
MAND: Peder Pedersen, Vorslunde, Give, Forsvinder efter 1785 af syne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {8de Søndag efter Trinit:} blev disse 2de børns {tvillinger døbt samme dag} moder som var Peder Pedersens hustru i Vorslunde ved nafn Christiane Jensdatter som var 26 aar og 5 maaneder begravet.
NOTITS: Døbt i Grindsted af Utoft forældre Jens Christensen Utoft og Anna. Alderen er meget nøjagtig og passer på en måned nær.

Nr. 6847 1785.07.17 Margrethe Stivel, Farre, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1725-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu {8de Søndag efter Trinit:} blev en gammel huuskone ved nafn Margrethe Stivel fra Farre jordet.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6848 1785.07.24 Hans Pedersen, Sillesthoved, SAND ALDER: 48.01 (å.m), 48 år 3 uger, DØBT: 1737.06c.
KONE: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 July blev Hans Pedersen fra Sillesthoed i sit alders 48 aar og nogle uger begravet.
NOTITS: Vel ikke født i Give. Nogle uger sat til 3 for sorteringen.

Nr. 6849 1785.08.14 Anders Jensen, Give By?, SAND ALDER: 8.03 (å.m), 9 år, DØBT: 1777.05.19. FAR: Jens Olesen. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trinit: blev Jens Olesens søn Anders i sit 9de aar jordet.
NOTITS: I sit 9de år er korrekt, han er blevet 8 og går imod 9.
Dåb nr. 3017

Nr. 6850 1785.09.18 Marie Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1785.08.28. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 17 post Trinit:} blev Søren Andersens liden datter Marie af Sillesthoed jordet en 9 uger gammel.
NOTITS: Døbt i kirken 7 uger gammel, vel forhen hjemmedøbt.
Dåb nr. 3136

Nr. 6851 1785.11.06 Dødfødt, Givskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 24 post Trinit:} blev Las {Laust} Lassens dødfødte barn i Gifskou jordet.
Dåb nr. 3138

Nr. 6852 1785.11.20 Peder Hansen Tromborg, Hedegaard, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Søndag efter Trinit: blev Peder {Hansen} Tromborg af Hedegaard i sit alders 72 aar begravet.
NOTITS: Ikke set i Tromborg 1762 extraskatten, så han er vel ikke kommet til Hedegaard som gammel mand fra Tromborg. Peder Henriksen i Hedegaard , som får børn op til 1762-77 kunne være for ung, men mulig.

Nr. 6853 1785.12.11 Karen Bjerre, Farre, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndg i Advent blev almisselem Karen Bierre i sit alders 72 aar jordet.
NOTITS: Ikke identificeret. Der er ikke noget Bjerre i Give, men Hesselbjerre i Thyregod grænser lige til Give sogn, Sandfeld-Bjerre i Brande sogn, Fasterholt-Bjerre i Arnborg osv.

Nr. 6854 1785.12.26 Peder Hansen, Tromborg, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1733c.
KONE: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Juledag d: 26 December blev Peder Hansen i Tromborg 52 aar gammel begravet.
NOTITS: Ser ikke ud til at være født i Give. Ikke set i Tromborg i extraskatten 1762. Konens navn i dåb 1779.

Nr. 6855 1786.01.22 ? Niels Skovs kone, Nederdonnerup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1716c.
MAND: Niels Skov, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Niels Skous kone af Nederdonnerup i sit alders 70 aar jordet.
NOTITS: Konens navn ikke set. Starup kalder ham Christensen, kan hedde Sørensen.

Nr. 6856 1786.01.22 Christopher Nielsen, Højgaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1785.11.06. FAR: Niels Christensen Murmand. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {3die Søndag efter Hellig tree Kongers dag} blev huusmanden Niels {Christensen} Muurmands drengebarn Christopher ¼ aar gammel jordet.
NOTITS: Christensen i dåben.
Dåb nr. 3139

Nr. 6857 1786.01.29 Niels Nielsen Tromborg, Tromborg?, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1708c.
KONE: Kirsten Christensdatter, Tromborg, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4 Dom post Epiphan blev almisselem Niels {Nielsen} Tromborg tillige med konen {Kirsten Christensdatter} begravet i deres alders 78 aar manden og konen 84 aar.
NOTITS: Gift 1734 af Tromborg.

Nr. 6858 1786.01.29 Kirsten Christensdatter, Tromborg?, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1702c.
MAND: Niels Nielsen Tromborg, Tromborg?, Give, Begravet samme dag.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4 Dom post Epiphan blev almisselem Niels {Nielsen} Tromborg tillige med konen {Kirsten Christensdatter} begravet i deres alders 78 aar manden og konen 84 aar.
NOTITS: Se under manden, begravet samme dag #6857. Gift 1734 af Tromborg.

Nr. 6859 1786.03.12 Mads Madsen Loftlund, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1706cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Søndag i Faste} blev Mads {Madsen} Loftlund en 80 aar gammel fra Mosgaard begravet.
NOTITS: Kaldes også Gammel Mads Madsen i Loftlund. Han er født i Givskud By.

Nr. 6860 1786.04.30 Ane Marie Hansdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1745c.
MAND: Peder Sørensen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Søndag efter Paaske} blev Peder Sørensens hustru Ane Marie Hansdatter af Vorslunde begravet i sit alders 41 aar.

Nr. 6861 1786.05.25 Morten Pedersen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 20 uger, DØBT: 1786.03.03. FAR: Peder Mortensen. MOR: Ane Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 May blev Peder Mortensens søn Mortenen 20 uger gammel af Nederdonrup jordet.
NOTITS: Må være hjemmedøbt og dernæst døbt tre måneder gammel i kirken?
Dåb nr. 3142

Nr. 6862 1786.07.30 Christen Troelsen, Give By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m.. FAR: Troels Christensen. MOR: Barbara Vestesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 7 post Trinit:} blev Troels Christensens barn Christen ½ aar gammel jordet.

Nr. 6863 1786.12.17 Marie Kirstine Jeppesdatter, Farre, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1707c.
MAND: Peder Banch, Farre, Give, Afdød †1744?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 3 Advent} blev Peder Banches enke Marie Kirstine Jeppesdatter af Farre i sit alders 79 aar begravet.

Nr. 6864 1787.01.07 Mette Pedersdatter, Tromborg, SAND ALDER: 50.06 (å.m), 50 år 6 m., DØBT: 1736.06c.
MAND: Christen Kaspersen, Tromborg, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Christen Caspersens kone af Tromborg Mette Pedersdatter i sit alders 50½ aar begravet.
NOTITS: De var blevet gift 6 måneder før i juli 1786.

Nr. 6865 1787.01.14 Karen Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1708.02.12.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Karen Hansdatter af Farre i sit alders 78 aar begravet.
NOTITS: Født 1708 i Farre, datter af Hans Madsen Bank. Får søn Hans i 1737 i Farre.
Dåb nr. 2105

Nr. 6866 1787.02.11 Navnløs, Skovdallund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1786.12. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesima havde Mads Pedersen i Skoudallund et barn {Navnløs} til jorde som blev begravet 6 uger gammel.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.

Nr. 6867 1787.02.25 Troels Nielsen, Højgaard, SAND ALDER: 7.09 (å.m), 6 år, DØBT: 1779.05.24. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Invocavit} blev Niels Hansens søn Troels en 6 aar gammel jordet.
Dåb nr. 3043

Nr. 6868 1787.03.18 Troels Christensen, Give By, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1749c.
KONE: Barbara Vestesdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfastesøndag blev Troels Christensen af Giufve bye i sit alders 37 aar begravet.

Nr. 6869 1787.04.22 Hans Jensen, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 8.01 (å.m), 8 år, DØBT: 1779.04.18. FAR: Jens Hansen Mosgaard. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag efter Paaske blev Jens Hansens søn af Store Mosgaard ved navn Hans i sit alders 8 aar jordet.
NOTITS: Barnet født i Bexgaard, hvor moderen kommer fra. Jens Hansen husfolk i Store Mosgaard.
Dåb nr. 3042

Nr. 6870 1787.05.28 ? Laust Larsens kone, Nederdonnerup, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1721c.
MAND: Laust Larsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 Pentacost:} blev Laust Lassens kone i Nederdonnerup i sit alders 66 aar jordet.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 5983 1787.07.01 Marianne Christensdatter, Ullerup, DØBT: 1787.01.01. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1787: 'Christen Nielsens datter i Ullerup Marianne begravet nogle måneder gammel.'}
NOTITS: Hun angives ikke i FT 1787 i Ullerup, så hun må være død før juli 1787. Datoen 1. juli er midt i året og kun arbitrær ansat. Hun maa være død mellem 1. jan. og 1. juli.
Dåb nr. 3155

Nr. 6871 1787.07.01 Dødfødt, Øgelund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post trinit: blev Peder Øgelunds dødfødte barn jordet.

Nr. 6872 1787.07.15 Niels Hansen, Hjortsballe, SAND ALDER: 48.00 (å.m), 40 år, DØBT: 1738.08.10.
KONE: Ane Nielsdatter, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trinit: blev Niels Hansen af Hiortsballe begravet en 40 aar gammel.
NOTITS: Præsten er lovlig vidtløftig her, alderen er 8 år forkert. I FT 1787 står 48 år, hvilket passer med hans fødsel i Ullerup.
Dåb nr. 2408

Nr. 6873 1787.07.15 Mette Mortensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 13.02 (å.m), 13 år, DØBT: 1774.05.29. FAR: Morten Olesen. MOR: Maren Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 6 post Trinit:} blev Morten Pedersens {fejl for Olesen} barn Mette begravet en 13 aar gammel af Nederdonrup.
NOTITS: Mette tilsyneladende ikke født i Give. Kan ikke være Morten Pedersen i FT 1787 i for hans kone Ane Jensdatter er i 1774 60 år og for gammel til at få børn. Men Morten Olesens datter Mette født i Hornborg 1774 passer og Morten Olesen bor i Nederdonnerup 1787 og denne Mette er med sikkerhed død 1787-1801, for hun står i FT 1787 i Nederdonnerup to uger før begravelsen og er død før moderens skifte 1801 i Bøgeskov, Nørre Snede. (Tak til Hanne Henriksen for at udpege fejlen i kirkebogen, 2015.)

Nr. 6874 1787.07.29 Mads Jespersen, Farre, SAND ALDER: 56c, 49 år, DØBT: 1731c.
KONE: Mette Jensdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8 post Trinit: blev Mads Jespersen af Farre i sit alders 49 aar jordet.
NOTITS: Mette Jensdatter er hans 2. kone. Hans alder i FT 1787 er 56, hvilket er mere pålideligt, da han selv har angivet det. Syv års forskel er usædvanligt.

Nr. 6875 1787.08.12 Navnløs, Ullerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Niels Sørensen. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 10 post Trinit:} blev Niels Sørensens nyefødte barn {Navnløs} af Ullerup jordet.

Nr. 6876 1787.08.19 Dødfødt, Give By?, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 Søndag efter Trinit: blev Søren Nielsens dødfødte barn jordet.
NOTITS: FT 1787 har tre Søren Nielsen af en rigtig alder i Give sogn, en i Lille Hestlund, en i Nederdonnerup og en i Hedegaard, men ingen i Give By.

Nr. 6877 1787.11.04 Klaus Madsen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1787.10.28. FAR: Mads Klausen, Harresø, Givskud. MOR: Anne Lauesdatter.
MORFAR: Laues Larsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 November blev Ane Lauesdatters uægte barn Claus kaldet jordet en 6 uger gammel.
NOTITS: Udlagt far fra dåben. Anne Lauesdatter er vel datter af Laues Larsen, som er fadder ved dåben.
Dåb nr. 3169

Nr. 6878 1787.11.04 Maren Madsdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 14.01 (å.m), 14 år, DØBT: 1773.10.10. FAR: Mads Madsen Loftlund Junior. MOR: An Margrethe Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 4 November} blev Mads Loftlunds enkes datter Maren Madsdatter en 14 aar gammel jordet.
NOTITS: Mangler i FT 1787.
Dåb nr. 2958

Nr. 6879 1787.12.09 Maren Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 9.05 (å.m), 9 år, DØBT: 1778.07.12. FAR: Hans Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
STEDFAR: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 December blev Jørgen Johansens stifdatter Maren Hansdatter i sit alders 9 aar jordet.
Dåb nr. 3036

Nr. 6880 1787.12.16 Christen Kaspersen, Tromborg, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1728.01c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 December blev Christen Caspersen fra Tromborg begravet i sit alders 60 aar ringere 3 uger.
NOTITS: I FT 1787 enkemand, har steddøtre. Ser ikke ud til at være født i Give.

Nr. 6881 1787.12.30 Søren Jensen, Hedegaard, SAND ALDER: 37.01 (å.m), 37 år 3 uger, DØBT: 1750.12c.
KONE: Maren Madsdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 December blev Søren Jensen af Hedegaard begravet i sit alders 37 aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger sat til 3 for sortering. Søren Jensen blev født i Risbjerg, Brande søn af Jens Pedersen Tarp.

Nr. 6882 1788.01.13 Karen Sørensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 18.08 (å.m), 19 år, DØBT: 1769.05.04. FAR: Søren Hansen. MOR: Johanne Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 post Epiphan} blev Søren Hansens datter Karen Sørensdatter af Byllund en 19 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2887

Nr. 6883 1788.05.12 Dødfødt, Ullerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Sørensen. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Pintzedag} blev et dødfødt barn Niels Sørensens af Ullerup jordet.
NOTITS: Moderen fra FT 1787.
Dåb nr. 3174

Nr. 6884 1788.06.22 Peder Jensen, Skærhoved, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1785.08.14. FAR: Jens Nørskov. MOR: Marie Jokumsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5te Søndag efter trinit: blev Jens Nørskous mindste søn Peder en 2 aar gammel jordet.
Dåb nr. 3133

Nr. 6885 1788.07.06 Niels Christensen, Ullerup- Lille, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1788.05.12. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Søndag efter Trinit: blev Christen Nielsens søn {Niels} af Lille Ullerup jordet en 14 uger gammel.
Dåb nr. 3173

Nr. 6886 1788.09.07 Mette Sørensdatter, Højgaard, SAND ALDER: 84, 79 år, DØBT: 1703c.
MAND: Søren Fæstersen, Nederdonnerup, Give, †1765 Nederdonnerup.
SØN: Søren Sørensen, Højgaard, Give, *1734 Nederdonnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Søndag efter Trinit: blev Søren Sørensens gl: moder Mette {Sørensdatter} fra Højgaard jordet i sit alders 79 aar.
NOTITS: Folketællingsalderen 84 år i 1787 anset for pålideligere end begravelsesalder. Hun er ikke set gift i Give, så formodentlig er hun fra et andet sogn.

Nr. 6887 1788.11.02 Jakob Laursen Vestergaard, Give By, SAND ALDER: 61.02 (å.m), 61 år, DØBT: 1727.09.07.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 24 post Trinit:} blev Jacob Laursen {Vestergaard} i sit alders 61 aar af Giuve bye begravet.
Dåb nr. 2259

Nr. 6888 1788.11.02 Maren Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1787.09.09. FAR: Christen Jørgensen. MOR: Ellen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu {24 S: eft: Trin:} blev Christen Jørgensens datter af Farre 1 aar gammel jordet ved navn Maren.
NOTITS: *1787 Morsbøl, Grindsted.

Nr. 6889 1788.11.02 Maren Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1784c. FAR: Niels Jensen. MOR: Marie Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ligesaa {24 S: eft: Trin:} blev Niels Jensens datter 4 aar gammel ved nafn Maren af Farre jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787. Ikke set født i Give sogn.

Nr. 6890 1788.11.09 Christen Christensen, Sillesthoved, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 3 år 3 m., DØBT: 1786.01.01. FAR: Christen Hansen. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 Søndag efter Trinit: blev Christen Hansens søn af Sillesthoed Christen jordet i sit alders 3¼ aar.
Dåb nr. 3140

Nr. 6891 1788.11.02 Else Andersdatter, Farre, SAND ALDER: 50c, 60 år, DØBT: 1738c.
MAND: Henrik Jensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Søndag efter Trinit: blev Hendrik Jensens kone {Else Andersdatter} af Farre en 60 {50c, ti år forkert} aar gammel jordet.
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787. Han gifter sig 1789 med enken Mette Jensdatter.

Nr. 6892 1788.11.23 Juliane Johannesdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 2.06 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1786.06.05. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 27 Søndag efter Trinit:} blev Johannes Christensens datter 1½ begravet. Hendes navn var Juliane.
NOTITS: Familien flytter meget rundt i Give sogn, Juliane født i Give By.
Dåb nr. 3146

Nr. 6893 1788.11.30 †1788.11.27 Navnløs, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage. FAR: Jakob Mortensen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 November blev Jacob Mortensens barn {Navnløs} 2 dage gammel i Giufve jordet.
NOTITS: Moderens navn fra vielsen #8270 i 1787.
Dåb nr. 3182

Nr. 6894 1789.02.01 Jens Jensen Nygaard, Nederdonnerup, SAND ALDER: 82, 76 år, DØBT: 1707c.
DAT.: Dorte Jensdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1ste February blev almisselem Jens Jensen af Nederdonrup i sit alders 76 aar jordet.
NOTITS: Tilnavn Nygaard over datteren Dortes fødsel i 1738 #2411.

Nr. 6895 1789.02.01 Mette Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1751c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 1ste Februar} blev pigen Mette Jensdatter jordet af Nederdonrup i sit alders 38 aar.
NOTITS: Ikke i FT 1787!

Nr. 6896 1789.03.29 Dødfødt, Givskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Lars Lassen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 Martij blev Las Lasßens død fødte barn af Gifschou Jordet.
NOTITS: Hendes navn fra vielsen 1787 #8268.
Dåb nr. 3188

Nr. 6897 1789.04.09 Knud Pedersen, Vorslunde, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1789.01c. FAR: Peder Sørensen. MOR: Ane Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 April blev Peder Sørensens søn af Vorslunde ved nafn Knud begravet ¼ aar gammel.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 3187

Nr. 6898 1789.04.19 Marie Margrethe Helt, Give By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 6 m., DØBT: 1789.01.04. FAR: Peder Reenberg Helt. MOR: Anne Katrine Ehnemand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Qvasimode Geniti} blev degnen Sr: Helts barn Marie Margrethe Reenberg Helt begravet næsten ½ aar gammel.
NOTITS: Forældrene gift 1782 i Give.
Dåb nr. 3185

Nr. 6899 1789.04.19 Dødfødt, Øgelund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Dom Qvasimode Geniti} Peder Mortensens dødfødte barn jordet af Øgelund.
Dåb nr. 3191

Nr. 6900 1789.07.12 Jens Hansen, Ullerup, SAND ALDER: 76c, 60 år, DØBT: 1713c.
KONE: Mette Andersdatter, Ullerup, Give, *1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {5 Dom post Trinit:} blev almisslem Jens Hansen af Ullerup jordet en 60 {16 år forkert} aar gammel.
NOTITS: Bedre alder i FT 1787.

Nr. 6901 1789.07.25 Hans Ehnemann, Give By, SAND ALDER: 72c, 71 år, DØBT: 1717c.
KONE: Bodil Nielsdatter Feld, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 July blev den gamle degn {Hans} Ehneman i sit alders 71 aar begravet, der havde været blind i 11 aar.
LINK: Degn Ehnemann.

Nr. 6902 1789.08.17 Johan Hansen Møller, Ulkær Mølle, SAND ALDER: 42c, 40 år.
KONE: Else Hansdatter Guldberg, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 August blev Mølleren Johan Hansen Johan Hansen af Ulkiær Mølle 40 aar gammel jordet.

Nr. 6903 1789.09.06 Anne Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 20 uger, DØBT: 1789.04.19. FAR: Christen Andersen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 13 post trinit:} blev hyrden Christen Andersens datter {Anne} af Giuve bye jordet en 20 uger gammel.
NOTITS: Moderen tjener FT 1787 i Bregnhoved, faderen i Ulkær Mølle, men de er gift med hverandre. Gift 1781, hun af Brande.
Dåb nr. 3190

Nr. 6904 1789.09.13 Christen Nielsen, Farre, SAND ALDER: 72c, 76 år, DØBT: 1717c.
KONE: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 14 post Trinit:} blev Christen Nielsen af Farre begravet i sit alders 76 aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.

Nr. 6905 1789.10.18 Anne Else Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger. FAR: Jens Nielsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 post Trinit blev Jens Nielsens barn An Else af Giuve en 4 uger gammel jordet.
NOTITS: Hun må have været hjemmedøbt, ikke døbt i kirken. Moderens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 3204

Nr. 6906 1789.11.08 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger. FAR: Peder Mortensen. MOR: Ane Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22 Søndag efter Trinit: blev Peder Mortensens datter {Navnløs} i Nederdonnerup en 3 uger gammel jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 3205

Nr. 6907 1789.12.06 Christen Jensen, Ramskov, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1719c.
KONE: Dorte Madsdatter, Ramskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Søndag i Advent blev almisselem Christen Jensen i Ramskou en 70 aar jordet.
NOTITS: Egentlig er han på aftægt ved datteren Maren Christensdatter, så almisselem er lidt problematisk. Han kaldes i FT 1787 "verkbruden" altså slidt op.

Nr. 6908 1789.12.26 Peder Pedersen Bank, Farre, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1743c.
KONE: Maren Olufsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2 Juledag} blev Peder Pedersen Bank i Farre en 46 aar gammel begravet.
NOTITS: Peder Pedersen Bank gift 1770 i Give med Maren Olufsdatter. Ikke set i FT 1787.

Nr. 6909 1790.02.21 Karen Pedersdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 75c, 77 år, DØBT: 1715c.
MAND: Søren Vestesen, Vorslunde, Give, Han dør 8 år senere i Vorslunde, 1798.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag i Fasten blev Søren Vestesens kone Karen Pedersdatter af Vorslunde 77 aar gammel begravet.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Søren Vestesen af Give †1759 Give By og Søren Vestesen af Vorslunde forveksles ofte.

Nr. 6910 1790.02.21 Johanne Sørensdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m., DØBT: 1789.10.04. FAR: Søren Nielsen, Ringive. MOR: Kirstine Marie Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1ste Søndag i Fasten} blev Kirstine Marie Olesdatter hendes uægte barn fra Store Mosgaard ved navn Johanne ¼ aar gammel jordet.
NOTITS: Døbt i Thyregod kirke af Kokborg. Moderen bliver 1814 med 54 år gift med Mads Mikkelsen i Søndergaard, Thyregod By.

Nr. 6911 1790.04.05 Maren Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 uger. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaskedag blev Søren Andersens datter Maren en ugge gammel jordet fra Sillesthoed.
NOTITS: Hjemmedøbt, ikke døbt i kirken.
Dåb nr. 3213

Nr. 6912 1790.05.02 Kirsten Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de Søndag efter paaske blev enken Kirsten Pedersdatter af Hedegaard begravet 78 aar gammel.
NOTITS: Kaldes i FT 1787 fejlagtigt Lauridsdatter, men angives at være 82 år, hvilket ville betyde *1705c. (Tak til Mona Skov Jensen 2016 for rettelse 70 til 78).

Nr. 6913 1790.05.16 Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, SAND ALDER: 83c, 83 år, DØBT: 1707c.
KONE: Maren Nielsdatter, Nederdonnerup, Give, †1762 Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16 may blev den gamle Niels {Sørensen} Skou fra Nederdonrup jordet en 83 aar gammel.
NOTITS: Rauff & Starup kalder ham Christensen, men FT 1787 har Sørensen. Konen død 1762.

Nr. 6914 1790.06.10 Søren Knudsen, Nygaard, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1727c.
KONE: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 Juny blev Søren Knudsen i Nyegaard begraven en 63 aar gammel.

Nr. 6915 1790.06.20 Ane Nielsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 44c, 50 år, DØBT: 1756c.
MAND: Las Lassen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 3 post Trinit:} blev Las Lassens kone {Ane Nielsdatter} af Nederdonrup en 50 aar gammel jordet.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Gift 1787.

Nr. 5988 1790.11.13 Christen Caspersen, Tromborg, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1727c.
KONE: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give, Begravet 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: glemt i kirkebogen, ses i Koldinghuus skiftet: Begravet af Tromborg Christen Caspersen 63 aar.'}
NOTITS: Datoen er en måned tilbage fra skiftets slutning, men er dermed antaget. Han kaldes Hodde, i skiftet nævnes at han tidligere før 1786, da han giftede sig til Tromborg, boede i Kiddehus i Jelling. I skiftet nævnes to brødre og to søstre, navne i Sindbjerg, Ørum Linnerup sogne forekommer. Hodde sogn ligger ved Varde. Muligvis er han født omkring Sindbjerg sogn.
LINK: Brejl Koldinghuus Amt #1089 vom 13. dec. 1790.

Nr. 6916 1790.09.12 Kirsten Nielsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 2 år, DØBT: 1789.04.26. FAR: Niels Christensen Murmand. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 15 post Trinit:} blev Niels {Christensen} Muurmands mindste datter Kirsten en 2 aar gammel jordet.
NOTITS: Siges i FT 1787 at være tømmermand.
Dåb nr. 3192

Nr. 6917 1791.01.09 Maren Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 21.03 (å.m), 21 år, DØBT: 1769.10.15. FAR: Christen Christensen Hag. MOR: Karen Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag efter Hellig tree Konger blev Christen {Christensen} Hags datter i Hedegard 21 aar gammel begravet ved navn Maren.
NOTITS: Moderen †1773 Hedegaard.
Dåb nr. 2899

Nr. 6918 1791.02.06 Søren Christian Pedersen, Farre (Gammel Mølle), SAND ALDER: 13.01 (å.m), 13 år 5 uger, DØBT: 1778.01c. FAR: Peder Jensen? Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 post Epiphan blev Peder {Jensen?} Smeds søn i Gammel Mølle {Farre} ved nafn Søren Christian Pedersen 13 aar og 5 uger gammel begravet.
NOTITS: Ikke i Gammel Mølle i FT 1787, hvor Ib Nielsen gift med Ane Nielsdatter ses der. Peder Jensen Smed og konen Else Nielsdatter tilsyneladende glemt i FT 1787.

Nr. 6919 1791.02.20 Johanne Laustdatter, Give By, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1757c.
MAND: Villads Jepsen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag nemlig den 20 Februar blev Villads Jepsens kone Johanne Laustdatter begravet en 34 aar gammel.
NOTITS: Gift 1790 i Give #8295. Hun er ikke set født i Give, i vielsen står hun af Nederdonnerup.

Nr. 6920 1791.02.27 Jens Nielsen Egeskov, Give By, SAND ALDER: 67.07 (å.m), 70 år, DØBT: 1723.07.22.
KONE: Mette Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesima blev Jens {Nielsen} Egskou i Giuve begravet en 70 aar gammel.
NOTITS: Døbt 22.07.1723 i Egsgaard, Thyregod, far Niels Jensen.

Nr. 6921 1791.03.20 Ane Christensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1790.09.12. FAR: Christen Nielsen Smed. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {2 Søndag i Fasten} blev Smeden Christen {Nielsen} hans barn af Breinhoed ved navn Ane en ½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 3219

Nr. 6922 1791.05.15 Mette Villadsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 25.09 (å.m), 24 år, DØBT: 1765.08.11. FAR: Villads Jensen. MOR: Karen Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag efter Paaske blev Villads Jensens datter af Ullerup Mette Villadsdatter 24 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2826

Nr. 6923 1791.06.02 Dødfødt, Ullerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Sørensen Smed. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Ascensio C: blev Niels Sørensen Smeds dødfødte barn jordet.
Dåb nr. 3235

Nr. 6924 1791.06.13 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Eriksen Skrædder. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fest 2 pentacost:} blev Christen {Eriksen} skrædders nyfødte barn {Navnløs} fra Nederdonrup jordet.
NOTITS: For Eriksen se daab i 1792.
Dåb nr. 3237

Nr. 6925 1791.06.26 ? Peder Christensens kone., Stenbjerglund, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1720c.
MAND: Peder Christensen, Farre?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Juny blev Peder Christensens kone til huuse i Steenbierglund begravet 71 aar gammel.
NOTITS: Maaske Peder Christensen husmand i Farre, barn 1774.

Nr. 6926 1791.06.26 Mette Jesdatter, Give By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1791.04.25. FAR: Jes Andersen. MOR: An Barbara Vestesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 post Trinit:} blev Annexbondens {Jes Andersen} datter Mette Jesdatter jordet en 14 uger gammel.
NOTITS: Forældrene gift 1788 Give By.
Dåb nr. 3234

Nr. 6927 1791.07.03 Oluf Andersen, Farre, SAND ALDER: 84c, 81 år, DØBT: 1707c.
KONE: Maren Sørensdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2den søndag efter Trinit: blev Oluf Andersen af Farre i sit alders 81 aar begravet.
NOTITS: FT 1787 selvejer, gift med Maren Sørensdatter *1707c. FT alder bedre.

Nr. 6928 1791.10.16 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger. FAR: Søren Nielsen. MOR: Ane Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Octobr: blev Søren Nielsen i Nederdonrup et barn {Navnløs} 2 uger gammel jordet.
Dåb nr. 3244

Nr. 6929 1791.12.18 Johanne Madsdatter, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 68.10 (å.m), 69 år 7 m., DØBT: 1723.02.14.
MAND: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de søndag i Advent blev Niels Sørensens kone i Lille Hestlund Johanne Madsdatter begravet 69 aar og 7 maaneder gammel.
NOTITS: Hun er født i Enkelund, Thyregod, *14.02.1723. Regning er ikke denne præsts stærke side. Hendes mand Niels Sørensen dør tre uger senere.

Nr. 6930 1792.01.08 Niels Sørensen, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 74.03 (å.m), 74 år 3 m., DØBT: 1717.10c.
KONE: Johanne Madsdatter, Hestlund- Lille, Give, Begravet tre uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 Dom post Epiphan blev Niels Sørensen af Lille Hestlund 74 aar og nogle maaneder gammel begravet.
NOTITS: Han er født i et hul i Give kirkebog, hvis han er født i Give.

Nr. 6931 1792.03.25 Maren Johansdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 77c, 82 år, DØBT: 1715c.
SØN: Niels Bendtsen, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Marie Bebudelsesdag} blev Niels Bentsens moder Maren Johansdatter af Mølgaard 82 aar gammel begravet.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. *Østerhoved, Givskud.

Nr. 6932 1792.05.28 Johannes Jensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1778c. FAR: Jens Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Pintzedag} blev Gartneren Jens Pedersens søn Johannes Jensen 14 aar gammel jordet af Nederdonrup.
NOTITS: Ikke født i Give, Jens Pedersen ikke i FT 1787 i Give. Ikke set i FT 1787 i Vejle, Ringkøbing, Skanderborg og Ribe amter.

Nr. 6933 1792.10.28 Oluf Christensen, Nygaard, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år, DØBT: 1789.09.06. FAR: Christen Nielsen Skrædder. MOR: Mette Olufsdatter.
DØDSÅRSAG: Druknet i åen ved Nygaard (Brande Å)..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 21 post Trinit:} blev Christen {Nielsen} Skrædders søn af Nyegaard ved nafn Oluf en 3 aar gammel der druknede i aaen ved Nyegaard begravet.
Dåb nr. 3200

Nr. 6934 1792.11.25 Niels Laursen, Givskov, SAND ALDER: 77c, 76 år, DØBT: 1715c.
KONE: Kirsten Jensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 25 post Trinit:} blev almisselem Niels Laursen fra Giufskou i sit alders 76 aar jordet.
NOTITS: FT 1787 bedre alder.

Nr. 6935 1793.01.13 Navnløs, Farre (Farre Mølle), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anker Ankersen Bork. MOR: Margrethe Deichman.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 January blev Anker {Sørensen} Borks liden søn {Navnløs} som døde straks efter fødslen jordet.
NOTITS: Anker Borch *1760c er søn af præst i Sønder og Nørre Bork Søren Andersen Bork og Karen Ankersdatter Bork.
Dåb nr. 3275

Nr. 6936 1793.03.10 Maren Thomasdatter, Øgelund, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1790.10.24. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Anne Katrine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfastesøndag blev Thomas Nielsens datter af Øgelund ved navn Maren 2½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 3221

Nr. 6937 1793.03.10 Johanne Katrine Pedersdatter, Øgelund, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1791.06.13. FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfastesøndag} blev Peder Mortensens datter sammesteds {Øgelund} ved navn Johanne Catrine 1¾ aar gammel begravet.
Dåb nr. 3236

Nr. 6938 1793.03.28 Birte Kirstine Thomasdatter, Øgelund, SAND ALDER: 1, 1 år, DØBT: 1792.04.09. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Anne Katrine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Viridium blev Thomas Nielsens liden datter af Øgelund ved navn Birthe Kirstine 1 aar gammel begravet.
Dåb nr. 3256

Nr. 6939 1793.04.21 Niels Jensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger. FAR: Jens Nielsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die søndag efter Paaske blev Jens Nielsens [tvii] drenge barn af Nederdonrup ved navn Niels en 2 uger gammel jordet.
NOTITS: Må være hjemmedøbt. Var tvilling til Peder *20.06.1793.
Dåb nr. 3280

Nr. 6940 1793.04.28 Søren Andersen, Sillesthoved, SAND ALDER: 67.03 (å.m), 67 år, DØBT: 1726.02.17.
KONE: Maren Thomasdatter, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Søndag efter Paaske blev Søren Andersen i Sillesthoed begravet 67 aar gammel.
NOTITS: Født i Sillesthoved.
Dåb nr. 2242

Nr. 6941 1793.06.23 Mette Andersdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1793.04.26. FAR: Anders Johansen. MOR: Else Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de Søndag efter Trinit: blev Anders Johansens barn navnlig Mette ¼ aar gammel fra Breinhoed jordet.
Dåb nr. 3281

Nr. 6942 1793.09.29 Mads Pedersen, Hedegaard, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1792.05.28. FAR: Peder Jensen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 søndag efter Trinit: blev Peder Jensens barn af Hedegaard Mads kaldet, jordet 1 aar og 6 maaneder.
Dåb nr. 3259

Nr. 6943 1793.09.29 Frederik Christian Olufsen, Hedegaard, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1792.10.28. FAR: Oluf Christian, Tønder. MOR: Karen Marie Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 18 søndag efter Trinit:} blev Karen Marie Madsdatters ukægte barn fra Hedegaard jordet, ved nafn Frederik Christian 1 aar gammel.
NOTITS: Faderen var en kræmmer Oluf Christian ved Tønder, navn fra dåben.
Dåb nr. 3268

Nr. 6944 1793.10.27 Christen Christensen Hag, den Yngre, Hedegaard, SAND ALDER: 68.04 (å.m), 60 år, DØBT: 1735.07.03.
KONE: Maren Nielsdatter, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Søndag efter Trinit: blev Christen Christensen af Hedegaard en 60 aar gammel begravet.
NOTITS: Født i Hedegaard.
Dåb nr. 2365

Nr. 6945 1793.10.27 Lene Larsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 12.08 (å.m), 12 år, DØBT: 1781.03.11. FAR: Lars Knudsen. MOR: Mette Marie Jensdatter.
MOR- MOR: Lene Boel, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 22 Søndag efter Trinit:} blev Lene Boels datters barn ved nafn Leene een 12 aar gammel fra Hedegaard jordet.
NOTITS: Se FT 1787. Ikke klart hvad der blev af forældrene.
Dåb nr. 3070

Nr. 6946 1793.11.17 Ane Bendetsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 1, 1 år, DØBT: 1792.11.04. FAR: Bendet Laursen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 søndag efter trinit: blev Bendet Laursens datter Ane af Hedegaard et aar gammel jordet.
Dåb nr. 3269

Nr. 6947 1793.12.01 Else Christen Birkebæks kone, Give By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1723c.
MAND: Christen Birkebæk, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 Advents Søndag blev Christen Birchebæks kone Else en 70 aar gammel begravet.
NOTITS: Ikke i FT 1787, men skulle være der. Christen Birkebæk ses 1773 i Give. Han formodes at leve endnu ved begravelsen her i 1793.

Nr. 6948 1794.01.05 Niels Jensen, Bregnhoved, SAND ALDER: 4c, 4 år, DØBT: 1790c. FAR: Jens Nielsen Volsgaard. MOR: Maren Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Januar blev Jens {Nielsen} Volsgaard søn en 4 aar gammel fra Breinhoed begravet ved navn Niels.
NOTITS: Vel ikke født i Give, Volsgaard ligger i Snejbjerg sogn. Volsgaard ses også i dåb i 1795 og 1797. Forældrene er lige kommet til Give sogn, så præsten misforstår Volsgaard som Ølesgaard.

Nr. 6949 1794.01.19 Jørgen Jensen, Ullerup, SAND ALDER: 2.11 (å.m), 4 år, DØBT: 1791.02.13. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 Januar blev Jens Jensens 2de børn af Ullerup, 1 søn Jørgen 4re aar gammel og en datter Karen Marie 1 aar gammel begravet.

Nr. 6950 1794.01.19 Karen Marie Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1792.12.16. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 Januar blev Jens Jensens 2de børn af Ullerup, 1 søn Jørgen 4re aar gammel og en datter Karen Marie 1 aar gammel begravet.
Dåb nr. 3273

Nr. 6951 1794.01.19 Ole Nielsen, Ullerup, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1793.02.10. FAR: Niels Olesen. MOR: Sidsel Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 19 Januar} blev Niels Olesens søn fra Ullerup ved navn Ole 1 aar gammel jordet.
Dåb nr. 3278

Nr. 6952 1794.02.09 Trine Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 6c, 6 år, DØBT: 1788c. FAR: Jens Pedersen Husmand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 5 post Epiphan} blev Jens Pedersen Husmandens datter af Nederdonnerup 6 aar gammel jordet ved navn Trine.
NOTITS: Ser ikke ud til at være født i Give sogn.

Nr. 6953 1794.02.16 Peder Christian Johannesen, Give By, SAND ALDER: 3.07 (å.m), 4 år, DØBT: 1790.07.04. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuagesima blev Johannes Christensen i Giufve hans tvende yngste sønner Peder 4 aar gammel og Jens 2 aar gammel begravet.
Dåb nr. 3217

Nr. 6954 1794.02.16 Jens Johannesen, Give By, SAND ALDER: 2c, 2 år, DØBT: 1792.02c. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuagesima blev Johannes Christensen i Giufve hans tvende yngste sønner Peder 4 aar gammel og Jens 2 aar gammel begravet.
NOTITS: Glemt under døbte i kirkebogen. Forædrene er i Give By i FT 1787 og i FT 1801.
Dåb nr. 3249

Nr. 6955 1794.02.23 Jens Jakobsen, Sillesthoved, SAND ALDER: 36.10 (å.m), 37 år, DØBT: 1757.05.01.
SØSTER: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Jørgen Johansen på det tidspunkt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesima blev Jens Jacobsen af Sillesthoved 37 gammel begravet.
NOTITS: Søsteren Mette er gift 2. gang i Sillesthoved med Jørgen Johansen. Jens flytter til hende efter FT 1787, hvor han er hjemme ved faderen i Give By.

Nr. 6956 1794.02.23 Hans Jørgensen, Sillesthoved, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1792.03.25. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Mette Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Sexagesima} blev Jørgen Johansens søn ved navn Hans 3 ar gammel jordet.
Dåb nr. 3254

Nr. 6957 1794.02.23 Jørgen Jensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 9c, 9 år, DØBT: 1785c. FAR: Jens Pedersen Gartner. MOR: Margrethe Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Sexagesima} blev Jens {Pedersen} Gartners søn af Nederdonrup en 9 aar gammel ved navn Jørgen jordet.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn. Moderens navn fra daab 22. dec. 1793 (Christiane), faderens patronym samme sted.

Nr. 6958 1794.02.23 Peder Pedersen, Hjortsballe, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 4 år, DØBT: 1791.01.16c. FAR: Peder Jensen Smed. MOR: Else Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Dom Sexagesima} blev Peder {Jensen} Smeds søn af Hiortsballe ved navn Peder en 4re aar gammel jordet.
NOTITS: Se dåb 4. aug. 1776 Give By for patronym og moderens navn. Hun kaldes der An Else. Peder Jensen Smed mangler i FT 1787.
Dåb nr. 3226

Nr. 6959 1794.03.09 Christen Christensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 2 m., DØBT: 1793.02.03. FAR: Christen Christensen. MOR: Ane Laustdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 Søndag i Fasten blev Christen Christensens drengebarn ved nafn Christen af Nederdonrup 1 aar og 2 maaneder jordet.
Dåb nr. 3277

Nr. 6960 1794.03.16 Herman Nielsen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1790.05.30. FAR: Niels Bentsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Søndag i Faste blev Niels Bentsens søn i Mølgaard Herman kaldet 3½ aar gammel begravet.
Dåb nr. 3215

Nr. 6961 1794.04.21 Jens Nielsen, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 4c, 4 år, DØBT: 1790c. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaske blev Niels Jensens drengebarn ved navn Jens en 4 aar gammel af Store Mosgaard jordet.
NOTITS: Moderen fra dåb 10. juli 1791 i Store Mosgaard.

Nr. 6962 1794.05.25 Ane Mortensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 89.00 (å.m), 85 år, DØBT: 1705.05.08.
MAND: Anders Christensen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Søndag efter Paaske blev Anders {Christensen} Møllers kone {Ane Mortensdatter} i Bexgaard en 85 aar gammel begravet.
NOTITS: Hun er født i Bæksgaard. Hendes navn og hans patronym fra FT 1787. Lidt usædvanligt er at hendes alder er for lav. Normalt er alderen for gamle mennesker for høj.
Dåb nr. 2067

Nr. 6963 1794.05.25 Hans Christensen, Givskov, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1787c. FAR: Christen Hansen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {5te Søndag efter Paaske} blev Christen Hansens barn af Gifskou ved navn Hans 7 aar gammel begravet.
NOTITS: Ikke set født i Give, moderens navn fra dåb 25. maj 1795.

Nr. 6964 1794.08.03 Inger Katrine Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 13.01 (å.m), 13 år, DØBT: 1781.07.01. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Søndag efter Trinitatis blev Søren Andersens datter Inger 13 aar gammel af Sillesthoed jordet.
NOTITS: Moderens navn fra dåb og FT 1787.
Dåb nr. 3078

Nr. 6965 1794.08.03 Michel Pedersen Helt, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage. FAR: Peder Reenberg Helt. MOR: Anne Katrine Hansdatter Ehnemand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 post Trinit: blev degnens Sr: {Peder Reenberg} Helt i Giufve hans nyefødte søn Michel begravet.
NOTITS: Alder 3 dage ansat for at kunne sortere, der står kun nyfødt, men han er blevet hjemmedøbt, ellers ville han ingen navn have.
Dåb nr. 3305

Nr. 6966 1794.12.26 Karen Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 43c, 43 år, DØBT: 1751c.
MAND: Niels Thygesen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den juledag blev Niels Thygesens kone i Giuve Karen Jensdatter 43 aar gammel begravet.
NOTITS: Niels Thygesen ses hverken i FT 1787 eller i FT 1801 i Give.

Nr. 6967 1794.12.26 Søren Christensen, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1794.07.13. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Dorte Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den juledag} blev Christen Pedersens søn Søren af Breinhoed en {4 ?} gammel jordet.
NOTITS: Flytter 1787-89 fra Hedeby, Ringive til Bregnhoved, derfra 1796-99 til Ullerup. 1801 tilbage i Hedeby, Ringive. Se link.
Dåb nr. 3303
LINK: Christen Pedersen og kone

Nr. 6968 1795.01.11 Frederik Christian Andersen, Ramskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1795.01.01. FAR: Anders Andersen Ramskov. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Anders {Andersen} Ramskous søn Frederik Christian en 3 uger gammel jordet.
Dåb nr. 3313

Nr. 6969 1795.02.17 Bodil Nielsdatter Feld, Give By, SAND ALDER: 77, 77 år, DØBT: 1718.
MAND: Hans Ehnemann, Give By, Give, Død 1789.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 Begruary blev degne enken Mad: Ehneman {Bodil Nielsdatter Feld} i Giuve begravet 77 aar gammel.
NOTITS: Navn i FT 1787 og i Nygaards sedler. Født i Nykøbing.

Nr. 6970 1795.03.08 Niels Mortensen, Bøllund, SAND ALDER: 32.04 (å.m), 31 år, DØBT: 1762.11.21.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Søndag i Fasten blev unge karl Niels Mortensen en 31 aar gammel jordet.
NOTITS: Tjener i 1787 ved Peder Christensen Donnerup i Bøllund. Forældre Morten Sørensen *1727 Bøllund †1776 Bøllund og Anne Jakobsdatter *1728 Hindskov †1775 i Bøllund.

Nr. 6971 1795.04.06 Niels Jensen, Skærhoved, SAND ALDER: 22.02 (å.m), 22 år 3 m., DØBT: 1773.02.27. FAR: Jens Nielsen Nørskov. MOR: Maren Jokumsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaskedag blev Jens {Nielsen} Nørskou i Schiærhoed hans ældste søn Niels Jensen 22 aar og 3 maaneder begravet.
Dåb nr. 2949

Nr. 6972 1795.05.01 Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 52.01 (å.m), 53 år 2 m., DØBT: 1743.04.15.
KONE: Maren Pedersdatter, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1ste may Bededagen blev Niels Bentsen af Farre Mølgaard 53 aar og 2 maaneder gammel begravet.
NOTITS: Alderen er godt et år forkert.
Dåb nr. 2480

Nr. 6973 1795.07.05 Maren Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 88cc, 81 år, DØBT: 1707cc.
MAND: Oluf Andersen, Farre, Give, Afdød 1791.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 5 post Trinit:} blev Oluf Andersens enke Maren Sørensdatter af Farre begravet 81 aar gammel.
NOTITS: Alder fra FT 1787 (80) bedre. Hun kan være født 1706 i Bøllund eller 1710 i Givskov.

Nr. 6974 1795.10.11 Dødfødt, Farre Mølle, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Klaus Adam Hansen Nieman. MOR: Elisabet Sejer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 post Trinit: blev Møllerens Sr: Niemans barn i Farre Mølle hans dødfødte barn jordet.

Nr. 6975 1795.12.26 Katrine Enevoldsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 3 m., DØBT: 1795.11.18. FAR: Enevold Knudsen. MOR: Johanne Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 26 December} blev Enevold Knudsens datter Catrine i Ullerup ¼ aar gammel jordet.
Dåb nr. 3328

Nr. 6976 1796.03.06 Anne Dorte Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), år. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Marty blev Niels Andersens barn An Dorthe en 10 uger gammel fra Farre begravet.
NOTITS: Alderen 10 uger problematisk, hun er døbt den 21. feb. begravet 6 marts. Altså to uger mellem dåb og begravelse, dermed skulle hun være 8 uger gammel ved dåben, hvilket er problematisk længe.
Dåb nr. 3331

Nr. 6977 1796.03.20 Hans Jensen, Højgaard, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1795.09.27. FAR: Jens Hansen Skrædder. MOR: Karen Sørensedatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Palm:} blev Jens {Hansen} Skrædders søn ved navn Hans fra Højgaard ½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 3326

Nr. 6978 1796.05.29 Margrethe Andersdatter, Nygaard, SAND ALDER: 70.00 (å.m), 70 år, DØBT: 1726.06.10.
MAND: Ole Villadsen, Nygaard, Give, Afdød, †1764.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag efter Trinit: som er d: 29 May blev enken Margrethe Andersdatter af Nyegaard 70 aar gammel begravet.
NOTITS: Mangler i FT 1787. *10.06.1726 i Kokborg, Thyregod, datter af Anders Sørensen.

Nr. 6979 1796.06.26 Anne Else Iversdatter, Farre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1796.04.10. FAR: Iver Jakobsen, Øster Linnet. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 5 post Trinit:} blev Ane Nielsdatters uægte barn af Farre ved navn An Else en 12 uger gammel jordet.
NOTITS: Faderen landsoldat Iver Jakobsen af Gram gods i Øster Linnet sogn, tjente med moderen ved skovfogeden i Brændstrup, Rødding sogn.
Dåb nr. 3334

Nr. 6980 1796.10.02 Anders Christensen Bødker, Farre, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1724c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 post Trinit: blev den gamle Ander {Christensen} Bøcker af Farre 72 aar gammel begravet.
NOTITS: Christensen identificeret gennem FT 1787 og sønnen Christen *1756.

Nr. 6981 1796.10.23 Jørgen Jensen, Vorslunde, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1795.07.05. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 22 post Trinit: blev Jens Pedersens barn af Vorslunde ved navn Jørgen jordet.
Dåb nr. 3322

Nr. 6982 1796.10.23 Dødfødt, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jørgen Jørgensen, Raarup By, Raarup. MOR: Maren Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mosgaard, Bregnhoved, Give, Ses ikke i FT 1787 eller FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 22 post Trinit:} blev et uægte barn som blev dødfødt jordet. Moderen Maren Pedersdatter til huse i Breinhoed ved Jens Mosgaard. Til barnefader blev udlagt en ægtemand Jørgen Jørgensen fra Rorup {Raarup} by og sogn i Bierge {Bjerre} herrred.
NOTITS: Faderen ses i FT 1787, hvor han er 40 år gammel og husmand og daglejer. Gift med Anne Marie Rasmusdatter.
Dåb nr. 3341

Nr. 6983 1796.11.20 Peder Christensen, Nederdonnerup (Vestergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger. FAR: Christen Christensen Vestergaard. MOR: Ane Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 26 post Trinit:} blev Christen {Christensen} Vestergaards barn af Nederdonrup ved navn Peder Christensen en 2 uger gammel jordet.
NOTITS: Hjemmedøbt, ingen dåb i kirkebogen.
Dåb nr. 3342

Nr. 6984 1796.12.11 Søren Olesen, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1796.11.20. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Advents søndag blev Ole Christensens drengebarn ved navn Søren fra Farre en 3 uger gammel jordet.
Dåb nr. 3343

Nr. 6985 1796.12.11 Søren Pedersen, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger. FAR: Peder Johansen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {3die Advents søndag} blev Peder Johansens søn Søren af Byllund en 2 uger gammel begravet.
NOTITS: Hjemmedøbt. Moderens navn fra FT 1801 Bøllund, ses FT 1787 i Bæksgaard.
Dåb nr. 3346

Nr. 6986 1796.12.11 Troels Knudsen, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 uger. FAR: Knud Sørensen. MOR: Johanne Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {3die Advents søndag} blev Knud Sørensens søn af Nyegaard ved navn Troels 1 uge gammel begravet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3347

Nr. 6987 1796.12.26 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Juledag} blev Johannes Christensen af Giufve hans dødfødte pigebarn jordet.
NOTITS: Tvilling, tvillingsbror død 5 uger senere. Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3348

Nr. 6988 1797.01.12 Christen Pedersen Donnerup, Hestlund- Store, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1717c.
KONE: Anne Olesdatter, Hestlund- Store, Give, Afdød. 2. kone, †1784.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Januari blev Sr: Christen Pedersen fra Store Hestlund begravet i sit alders 80 aar.
NOTITS: Dette er den berømte godsejer Christen Pedersen kaldet Donnerup, der havde Donneruplund og før det Skovbjerg. Han var først gift med Niels Andersen Wongs datter Birgitte †1748 på Donneruplund, Give. Han er født i Tørring, søn af Peder Matzen Borresmith. Alder passer med FT 1787.
LINK: Godsejer Christen Pedersen Donnerup.

Nr. 6989 1797.01.22 Margrethe Knudsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1753c.
MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Jørgen Lassens kone Margrethe Knudsdatter fra Donrup Mark 54 aar gammel begravet.

Nr. 6990 1797.02.05 Lars Johannesen, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5te Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Johannes Christensens søn af Giufve Lars 5 uger gammel jordet.
NOTITS: Tvilling, tvillingssøster dødfødt fem uger før. Hjemmedøbt.
Dåb nr. 3349

Nr. 6991 1797.02.26 Troels Jessen, Give By, SAND ALDER: 4.08 (å.m), 5 år, DØBT: 1792.06.24. FAR: Jes Andersen. MOR: Anne Barbara Vestesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fastelavns Søndag} blev Jes Andersens søn Troels 5 aar gammel begravet.
Dåb nr. 3262

Nr. 6992 1797.03.15 Dødfødt, Ullerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Olesen. MOR: Sidsel Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den faste Onsdag som var den 15 Marts blev Niels Olesen fra Ullerup hans dødfødte barn jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3353

Nr. 6993 1797.03.26 Dødfødt, Ullerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Eskildsen Stenbjerg. MOR: Ane Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag blev Niels {Eskildsen} Steenbergs fra Lille Ullerup hans dødfødte drengebarn jordet.
Dåb nr. 3356

Nr. 6994 1797.03.29 Poul Pedersen, Donnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Onsdag blev Peder Nielsen paa Donrup Mark hans søn Povel en 8te dage gammel jordet.
NOTITS: Hjemmedøbt. Stilling skoleholder fra FT 1801.
Dåb nr. 3355

Nr. 6995 1797.05.25 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage. FAR: Peder Thomsen. MOR: Sidsel Marie Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa christi Himmelfartsdag blev Peder Thomsens af Nederdonrup hans nyefødte pigebarn {Navnløs} otte dage gammel jordet.
Dåb nr. 3359

Nr. 6996 1797.07.07 Maren Christensdatter Donnerup, Give By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1727c.
MAND: Frederik Rechnagel, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen den 7de Juli blev Mad: Rechnagel {Maren Christensdatter Donnerup} i Giuve begraven i sit 70 aar.
NOTITS: Født Givskov.
Dåb nr. 2268

Nr. 6997 1797.08.27 Christen Christensen Skov, Give By, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XI p: Trin: blev Christen Christensen af Giufve 81 aar gl: begravet.
NOTITS: Alder passer med FT 1787, Give By.

Nr. 6998 1797.10.14 Malte Christian Friis, Givskov, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 Octobr: blev Hr: Cancellieraad {Malte Christian} Friis af Giufschou begravet i sit alders 76 aar.
NOTITS: Alder passer med FT 1787, Donneruplund. Født på Fyn.

Nr. 6999 1797.10.29 Henrik Rasmussen, Donneruplund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger. FAR: Rasmus Petersen. MOR: Johanne Conradine Henrichsdatter Schmidt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom. 18 p: T:} blev Hr. {Rasmus} Petersens søn Henrich Rasmus{sen} af Donruplund begravet 9 uger gammel.
NOTITS: Forrige ejer Malte Christian Friis var flyttet til Givskov hvor han døde 14 dage før dette. Muligvis er dette barn født i Engelsholm Papirmølle, hvor moderen kom fra. Faderen hedder Petersen med t, hvilket sjældet ses.
Dåb nr. 3370

Nr. 7000 1797.12.03 ? Mikkel Monsens kone, Nederdonnerup, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1717c.
MAND: Mikkel Monsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 Advent} blev Michel Monsens kone i Nederdonrup 80 aar Gl: jordet.
NOTITS: Ellers ikke set, uklart hvem det er.

Nr. 7001 1798.02.25 Else Katrine Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger. FAR: Christen Andersen Smed. MOR: Anne Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Invoc:} blev Christen Andersens datter Else Katrine 3 uger gammel jordet af Farre.
NOTITS: Hjemmedøbt. Moderen født i Dørken, Thyregod.
Dåb nr. 3378

Nr. 7002 1798.04.05 Maren Andersdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1744c.
MAND: Jens Olesen, Mosgaard- Store, Give, I FT 1801 i Store Mosgaard, krøbling, nyder almisse.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsdag blev Maren Andersdatter af Mosgaard 54 aar gammel begravet.
NOTITS: 1777 Nederdonnerup, 1781 Give By, 1785 Neder Donnerup, FT 1787 i Nygaard, 1798 Store Mosgaard.

Nr. 7003 1798.04.05 Dødfødt, Ullerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Olesen. MOR: Sidsel Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Skiærtorsdag} blev Niels Olesen af Ullerup hans dødfødte drengebarn jordet.

Nr. 7004 1798.04.26 Søren Vestesen, Vorslunde, SAND ALDER: 74.08 (å.m), 77 år, DØBT: 1723.08.01.
KONE: Karen Pedersdatter, Vorslunde, Give, Afdød †1790.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26 April blev Søren Vestesen af Vorslunde 77 aar gammel begravet.
NOTITS: Født i Uhe, Ringive.

Nr. 7005 1798.04.29 Anne Marie Olesdatter, Farre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 20 uger, DØBT: 1797.12.26. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Katrine Tønnesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {3die søndag efter Paaske} blev Ole Christensen af Farre hans datter Ane Marie 20 uger Gl: jordet.
Dåb nr. 3373

Nr. 7006 1798.05.13 Erik Philipsen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1728c.
KONE: Maren Sørensdatter, Hjortsballe, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Rogate} blev Erik Philipsen fra Nederdonnerup 70 aar gammel begravet.
NOTITS: Ses 1765 i Nederdonnerup. 1769 i Give By. 1785 Nederdonnerup.

Nr. 7007 1798.07.05 Amalie Margrethe Maltesdatter Friis, Give By, SAND ALDER: 44c, 50 år, DØBT: 1754c. FAR: Malte Christian Friis.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5te July blev Jomfru Amalie {Margrethe Maltesdatter} Friis fra Giufve begravet i hendes 50 aar.
NOTITS: Alder skønnet fra børneliste.

Nr. 7008 1798.10.14 Peder Christensen, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Hansen. MOR: Maren? Madsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 Søndag efter Trinit: blev Christen Hansen fra Bexgaard hans nyefødte søn Peder begravet.
NOTITS: Hjemmedøbt. Kone usikker, fra FT 1801 Give By.
Dåb nr. 3392

Nr. 7009 1798.11.04 Karen Marie Madsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 30c, 30 år, DØBT: 1768c. FAR: Mads Christensen Enkelund. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 22de Søndag efter Trinit: d: 4 November blev Karen Marie {Madsdatter}, Mads {Christensen} Enkelunds datter i Hedegaard 30 aar Gl: begravet.
NOTITS: Se Ejnar Bjerre: Thyregod Gårdhistorie, Enkelund. Moderens navn fra FT 1787, Hedegaard, Give. Karen Marie er ikke født i Thyregod og heller ikke i Give. Mads Christensen Enkelund forlader Enkelund, Thyregod i 1765, ses i Hedegaard 1787-.

Nr. 7010 1798.11.22 Sidsel Marie Eriksdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 36.06 (å.m), 42 år, DØBT: 1762.05.31.
MAND: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give
DØDSÅRSAG: barnsnød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 22de Nov: blev Peder Thomsens kone Zidsel Marie Eriksdatter fra Nederdonnerup 42 aar Gl: begravet. Hun døde i barnsnød uforløst.
NOTITS: Datter af Erik Philipsen, Nederdonnerup. Alderen temmelig forkert med 5½ år.

Nr. 7011 1799.01.20 Christen Almstok Nielsen, Farre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1798.10.28. FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuagesima den 20de Jan: blev Niels Christensen af Farre hans søn som blev funden død hos forældrene i sengen efter at den først syntes af 2 koner og befantes uskad begravet. Barnet hedte Christen Almstok og var 18 uger gammel.
Dåb nr. 3393

Nr. 7012 1799.01.27 Else Pedersdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 18 uger, DØBT: 1798.10.28. FAR: Peder Mikkelsen. MOR: Lene Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sex: den 27 Januar blev Peder Mikkelsen af Nyegaard hans datter Else der ligeledes var fundet død hos forældrene og vedbørlig synt jordet. Hun var 18 uger Gl:
NOTITS: "Ligeledes" fordi den forrige begravelse #7011 også var en opprimering.
Dåb nr. 3394

Nr. 7013 1799.03.03 Søren Christensen, Farre, SAND ALDER: 94c, 96 år, DØBT: 1705c.
KONE: Kirsten Jørgensdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste den 3die Marty blev almisselem Søren Christensen af Farre 96 aar Gl: begravet.
NOTITS: Ses FT 1787 i Farre. Først gift med Else Christensdatter †1766 i Farre, gift 2. gang med Kirsten Jørgensdatter *1733c †1801+.
Dåb nr. 2056

Nr. 7014 1799.03.03 Peder Olesen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 66.00 (å.m), 65 år, DØBT: 1733.03.01.
KONE: Dorte Jensdatter, Nederdonnerup, Give, Ikke set FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {Midfaste den 3die Marty} blev Peder Olesen af Neder Donnerup 65 aar Gl: begravet.
NOTITS: Ikke set i FT 1787. Født i Dørken, Thyregod 1. marts 1733 far i Østergaard Ole Jakobsen *1688c Dørken †1739 Dørken og Mette Christensdatter †1745+. Gift 1. 1758 i Give med Katrine Christensdater †1762 Bæksgaard, gift 2. 1762 med Dorte Jensdatter *1735c datter af Jens Jensen *1705c. Se FT 1787 Nederdonnerup.

Nr. 7015 1799.03.17 Johanne Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 72c, 75 år, DØBT: 1727c.
MAND: Jørgen Jørgensen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme Søndag blev Jørgen Jørgensens kone {Johanne Christensdatter} af Neder Donnerup begravet i sit 75 aar.
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787 Store Mosgaard, alder 60.

Nr. 7016 1799.04.19 Birte Christensdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 42.02 (å.m), 46 år, DØBT: 1757.03.06.
MAND: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Almindelig bededag} blev barnets moder {Birthe Christensdatter} 46 aar Gl: begravet.
{Dåben før denne indførsel er:} Almindelig bededag havde Jens {Christensen} Skou og afdøde hustru Birthe Christensdatter i Store Hestlund en datter i kirke Maren Kirstine kaldet. Baaret af Heltes kone. Faddere vare Oluf Christian og Søren Fransen af Jested, Peder {Christensen} af Bøllund, Niels Andersen {Wong} og søn af Breinhoed.

NOTITS: Hun er født på Skovgaard i Kollerup sogn.

Nr. 7017 1799.04.21 Jens Christensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1798.07.08. FAR: Christen Eriksen. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Søndag efter Paaske blev Christen Eriksens søn Jens fra Nederdonnerup jordet 10 maaneder Gl:
{dobbelt-indførsel:} 5te Søndag efter Paaske blev Christen Eriksens søn Jens 3½ fjerding aar Gl: jordet.

NOTITS: "3½ fjerding aar" er 3,5 * 3 måneder = 10,5 måneder. Indførslen med 10 måneder er tilføjet senere i meget lille skrift nederst på siden. Uklart om 4. eller 5. søndag efter påske er rigtigt.
Dåb nr. 3389

Nr. 7018 1799.05.13 Dødfødt, Donneruplund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Rasmus Petersen. MOR: Johanne Conradine Henrichsdatter Schmidt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {2den Pintzedag} blev Sr: {Rasmus} Petersens dødfødte pigebarn jordet.
Dåb nr. 3406

Nr. 7019 1799.10.13 Maren Sørensdatter, Donnerup Mark, SAND ALDER: 60.08 (å.m), 65 år, DØBT: 1739.02.15.
MAND: Erik Philipsen, Hjortsballe, Give, Død godt et år før i 1798.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21de søndag efter trinit: blev Maren Sørensdatter fra et huus paa Donrup Mark begravet i sit 65 aar.
NOTITS: Identificeret over fadderne.
Dåb nr. 2418

Nr. 7020 1799.10.27 Jens Jensen, Ullerup, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1799.05.19. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 Søndag efter Trinit: blev Jens Jensens søn fra Ullerup Jens kaldet og 5 maaneder Gl: jordet.
Dåb nr. 3407

Nr. 7021 1799.12.01 Jørgen Larsen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 79.05 (å.m), 86 år, DØBT: 1720.07.21.
KONE: Margrethe Knudsdatter, Nederdonnerup, Give, Afdød †1797.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Advents Søndag blev Jørgen Lassen fra Nederdonnerup jordet i sit 86 aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Var gift 4 gange. Begravelses alder 6 et halvt år for høj.
Dåb nr. 2159

Nr. 7022 1799.12.29 Else Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1749c.
MAND: Niels Christensen Murmand, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen mellem Jul og Nytaar blev Niels {Christensen} Muurmands kone Else {Jensdatter} fra Breinhoed 50 aar Gl: begravet.
NOTITS: I FT 1787 kaldes han tømmermand.

Nr. 7023 1799.12.30 Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1727c.
KONE: Ane Nielsdatter, Farre (Gammel Mølle), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mandagen d: 30 December blev Ib {Jeb} Nielsen fra Farre 72 aar Gl: begravet.
NOTITS: Ses i FT 1787.

Nr. 7024 1800.01.08 Klaus Adam Hansen Niemann, Farre Mølle, SAND ALDER: 43.10 (å.m), 44 år, DØBT: 1756.03.14.
KONE: Elisabet Sejer, Farre Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 8de Januar blev Sr: {Klaus Adam Hansen} Niemann fra Farre Mølle nogle og 40 aar Gl: begravet.
NOTITS: Døbt Claus. Alder "nogle og 40 aar" sat til 44. Han er tvilling og søn af degnen i Uth Hans Mattisen Niemann *1715c †1782 Uth og ?Gertrud Klausdatter Winther *1721c †1780 Uth

Nr. 7025 1800.01.19 Mikkel Monsen, Navnløs, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1724c.
KONE: ? Mikkel Monsens kone, Nederdonnerup, Give, Afdød, †1797.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag eft: h: 3 Konger blev almisselem [Monsen] fra Navnløs 76 aar Gl: jordet.

Nr. 7026 1800.02.02 Johanne Klausdatter Niemann, Farre Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Klaus Adam Hansen Niemann. MOR: Elisabet Sejer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {4de Søndag p: Epiph:} blev Mad: {Klaus} Niemans {Elisabet Sejers} datter Johanne 2 timer Gl: jordet.
NOTITS: Hjemmedøbt, Rauff & Starup har 2 år gammel. Faderen døde tre uger før denne begravelse.
Dåb nr. 3418

Nr. 7027 1800.02.23 Inger Thøgersdatter, Farre, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1744c.
MAND: Jens Christensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavns Søndag blev Jens Christensens kone 56 aar Gl: jordet.
NOTITS: Gift i Lindeballe? 1787.

Nr. 7028 1800.02.02 Else Pedersdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger. FAR: Peder Mikkelsen. MOR: Magdalene Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Fastelavns Søndag} belv Peder Michelsens dødfunden datter Else en 6 uger Gl: jordet.
NOTITS: Hjemmedøbt, ikke i kirken.
Dåb nr. 3416

Nr. 7029 1800.03.02 Kirsten Jensdatter, Sillesthoved (Porshuset), SAND ALDER: 81c, 83 år, DØBT: 1719c.
MAND: Niels Laursen, Givskov, Give, Afdød, †1792 Givskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {1 Søndag i Fasten} blev Niels Lauersens enke Kirsten {Jensdatter} fra Porshuset paa Sillesthoed en 83 aar Gl: jordet.
NOTITS: FT 1787 i Givskov.

Nr. 7030 1800.03.09 Claudiane Hansdatter Niemann, Farre Mølle, SAND ALDER: 47.11 (å.m), 49 år, DØBT: 1752.04.23.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Faste blef Jfr: Claudiane Nieman 49 aar Gl: begravet.
NOTITS: Født i Uth, far degn Hans Mattisen Niemann. Se hendes bror Klaus Adam Hansen Niemann, møller i Farre Mølle.
LINK: Nygaards Sedler: Hans Niemann i Uth. (Også hendes testamente, overlader alt til Klaus Niemans enke Elisabet Sejer.)

Nr. 7031 1800.03.12 Mads Pedersen, Vemmelund, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1725c.
KONE: Maren Pedersdatter, Vemmelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Faste Onsdag blev Mads Pedersen Vemmelund nogle og 70 aar Gl: begravet.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Nogle og 70 år sat til 75. Han var skovfoged. Svag hypotese født i Bjerlev, Hvejsel (søster bor der).
LINK: Mads Pedersen (Geni)

Nr. 7032 1800.03.16 Kirsten Madsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1727c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Faste blev Kirsten Madsen {Madsdatter} almisselem fra Breinhoed nogle og 70 aar Gl: jordet.
NOTITS: "Nogle og 70 aar" sat til 73, skønnet. Ikke set i FT 1787.

Nr. 7033 1800.03.30 Villads Nielsen, Farre, SAND ALDER: 69.10 (å.m), 71 år, DØBT: 1730.07.02.
KONE: Karen Pedersdatter, Farre, Give, Ikke i FT 1801.
SØN: Niels Villadsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Søndag i Fasten blev Niels Villasens fra hans fader Villas {Nielsen} nogle og 70 aar Gl: begravet.
NOTITS: "Nogle og 70 aar" sat til 71, minimum. FT 1787 alder helt forkert. "Fra hans fader" misformulering.

Nr. 7034 1800.04.06 Karen Johanne Bentsdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1800.02.23. FAR: Bent Nielsen. MOR: Maren Johannesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palmesøndag blev Bendt Nielsens datter Karen Johanne fra Farre Mølgaard ¼ aar Gl: jordet.
Dåb nr. 3419

Nr. 7035 1800.04.10 Peder Johannes Ditlev Hansen Brodersen, Ulkær Mølle, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1799.11.24. FAR: Hans Brodersen Møller. MOR: Margrethe Katrine.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsdag blev Ulkiær Møllers {Hans Brodersen} søn Peder Johannes Ditlev ½ aar Gl: begravet.
Dåb nr. 3412

Nr. 7036 1800.04.27 Marie Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1797.06.25. FAR: Peder Jensen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag efter Paaske blev Peder Jensens 3 aars datter Marie kaldet begravet.
Dåb nr. 3361

Nr. 7037 1800.05.18 Laust Nielsen, Knurborg, sogn: Vorbasse, SAND ALDER: 67c, 80 år, DØBT: 1733c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {Søndagen den 11 May} blev en gl: mand Laust Nielsen fra Knurborg {Vorbasse} en 80 aar som var dødfunden paa [T...umgrds] mark efter lovlig syn jordet.
NOTITS: Alder fra FT 1787 Frederiksnaade (Knurborg), Vorbasse Las Nielsen. Da gift med Mette Margrethe Johansdatter *1723c.

Nr. 7038 1800.06.02 Christen Andersen Smed, Farre, SAND ALDER: 43c, 43 år, DØBT: 1757c.
KONE: Ane Poulsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Pintzedag} blev Christen Andersen Smed af Farre nogle og 40 aar Gl: begravet.
NOTITS: FT 1787 Farre: Anders Christensen 75, enke, mandens fader, dagleier. Mand: Christen Andersen, 30, grovsmed. Rauff & Starup læser kirkebogsalderen til 70.

Nr. 7041 1800.09.01 Bodil Marie Frederiksdatter Bjerrum, Søndersthoved, SAND ALDER: 3.07 (å.m), DØBT: 1797.02.19. FAR: Frederik Christian Bjerrum. MOR: Dorte Katrine Hansen!.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Frederik Bjerrums datter Bodil Marie paa Søndersthoved 3 aar gammel.}
NOTITS: Ikke begravet før juni 1800, hvor kirkebogen er ført, ikke i FT 1801 feb., med sikkerhed død før faderens død 1805 Vesterdam, Thyregod, hvor hun ikke nævnes i skiftet.
Dåb nr. 3350

Nr. 5991 1800.10.01 Søren Sørensen Festersen, Højgaard, SAND ALDER: 66.08c (å.m), 66 år, DØBT: 1734.01.24.
Kone: Birte Pedersdatter, Højgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra kirkebogen og FT 1801: begravet af Højgaard Søren Sørensen 66 Aar.}
NOTITS: Dato omtrentlig ikke eksakt. Kirkebogen føres indtil juni 1800, så han må være død mellem juli og dec. Fadder nov. 1799 #3413. Konen enke i januar FT 1801.
Dåb nr. 2347

Nr. 5982 1802.10.01 Lars Sørensen, Neder- donnerup (Navnløs), SAND ALDER: 47.09c (å.m), DØBT: 1755.11.23.
KONE: Anne Andersdatter, Nederdonnerup (Navnløs), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra kvittering for hans børn arv fra broderen Peder Sørensen: 'Begravet af Navnløs Lars Sørensen.'
NOTITS: Dato tilnærmelig. Lars Sørensen sælger hans gård i Thyregod By i 1801 eller snarere bytter med Poul Mathiesen i Navnløs i Nederdonnerup i Give. Lars er født i Aalbæk i Thyregod.

Nr. 7042 1803.07.01 Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, SAND ALDER: 85c, DØBT: 1720.11.10.
KONE: Marie Jokumsdatter, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: begravet Jens {Nielsen} Nørskov af Skærhoved ca. 85 aar, død mellem feb. 1801 og dec. 1805.}
NOTITS: Ses i FT 1801, konen enke 1807, da hun dør. Ikke begravet dec. 1805 - 1807, derfor død mellem feb. 1801 og dec. 1805. Dato valgt midt i perioden, men arbitrær. Han er født i Nørskov, Lindeballe.

Nr. 7039 1804.07.01 Søren Nielsen, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 52c, DØBT: 1752c.
KONE: Anne Christensdatter, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: blev begravet Søren Nielsen af Lille Hestlund ca. 52 aar gammel.}
NOTITS: Sikker begravet 1801-05. Grund: Enken Anne Christensdatter gifter sig 2. gang 23. juni 1805 i Give med enkemand Niels Madsen af Rønslunde, Ejstrup. De bosætter sig i Lille Hestlund.

Nr. 7040 1804.07.01 Per Andersen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 57c, DØBT: 1747c.
KONE: Barbara Vestesdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: blev begravet Per Andersen af Nederdonnerup ca. 57 aar gammel.}
NOTITS: Sikker begravet 1801-05. Grund: Enken (Ane) Barbara Vestedatter gifter sig 3. gang 3. juni 1805 i Give med Peder Hansen af Uhe, Ringive, hvor de bosætter sig. Hun når to mænd til før hun dør i 1837 i Ringive.

Nr. 5990 1804.07.01 Birte Pedersdatter, Højgaard, SAND ALDER: 72c, DØBT: 1732c.
Mand: Søren Sørensen den Ældre, Højgaard, Give, Afdød 1800.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra kirkebogen og FT 1801: begravet af Højgaard Søren Sørensen 66 Aar.}
NOTITS: Dato omtrentlig ikke eksakt. Død 1801-05. Efter januar 1801 (FT 1801) og før 1805, da hun ikke ses død derefter og det er usandsynligt at hun er flyttet væk fra sønnen Søren i Højgaard. Født i Ørnsholt, Øster Nykirke.
Dåb nr. 2347

Nr. 5981 1804.07.01 Jens Thomsen, Øgelund, SAND ALDER: 72c, DØBT: 1803.08.14. FAR: Thomas Nielsen, Øgelund, Give. MOR: Katrine Pedersdatter Nørskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra lægdsrullen 1803 tilgange: begravet af Øgelund Thomas Nielsens søn Jens omkring 1 Aar.}
NOTITS: Dato omtrentlig ikke eksakt. Fødsel 1803 og død 1804 ses i lægdsrullen.
Dåb nr. 1941
LINK: Lægdsrullen Vejle 1803 tilgange.

Nr. 5978 1804.11.15 Thomas Nielsen, Ullerup, SAND ALDER: 23.00 (å.m), DØBT: 1781.10.28. FAR: Niels Poulsen, Ullerup, Give. MOR: Anne Cathrine Thomasdatter, Ullerup, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Lægdsrullen 1801 "døde Novbr: 1804 Attest.": 'Begravet af Ullerup Thomas Nielsen.'}
NOTITS: Datoen er tilnærmelig, kan være op til to uger forkert. Familien med faderen Niels Poulsen ses i FT 1801. I DDD FT udskrift faderens navn forkert Niels Thomadsen (rigtig: Povelsen).
LINK: Lægdsrullen Give 1801.

Nr. 5987 1805.03.01 Johanne Nielsdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 23.02 (å.m), DØBT: 1781.12.30.
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Begravet af Farre Mølgaard Bent Nielsens søster Johanne Nielsdatter.'}
NOTITS: 2. registrering efter hende i Nørvang skifteprotokol 24. april 1805, regnet 7 uger tilbage. Dato tilnærmelig. Død i epidemi, broderen Peder død næsten samtidig.
Dåb nr. 3084

Nr. 5986 1805.03.24 Peder Nielsen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 25.03 (å.m), DØBT: 1779.11.14.
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Begravet af Farre Mølgaard Bent Nielsens broder Peder Nielsen.'}
NOTITS: 2. registrering efter ham i Nørvang skifteprotokol 24. april 1805, 30 dagen efter døden. Dato omtrentlig. Død i epidemi, søsteren Johanne død næsten samtidig. Han lånte penge ud, havde 169 rigsdaler til gode, da han døde, men der blev brugt 42 rigsdaler på begravelses omkostninger inklusive 13 potter brændevin, en stor begravelse.
Dåb nr. 3048

Nr. 5980 1805.07.01 Jens Christensen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 1c, DØBT: 1804.08.19. FAR: Christen Jensen. MOR: Ane Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra lægdsrullen 1805: 'Begravet Christen Jensen og Ane Poulsdatter af Farres søn Jens.'}
NOTITS: Dato op til 6 måneder forkert, sikker død i 1805, slettet i lægdsrullen.
Dåb nr. 1937
LINK: Lægdsrullen Vejle 1805 hovedrullen.

Nr. 5979 1805.07.01 Hans Christensen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 1c, DØBT: 1804.08.19. FAR: Christen Jensen. MOR: Ane Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra lægdsrullen 1805: 'Begravet Christen Jensen og Ane Poulsdatter af Farres søn Hans.'}
NOTITS: Dato op til 6 måneder forkert, sikker død i 1805, slettet i lægdsrullen.
Dåb nr. 1936
LINK: Lægdsrullen Vejle 1805 hovedrullen.

Nr. 5985 1805.06.23 Kirsten Jespersdatter, Stenbjerglund, SAND ALDER: 78.01 (å.m), DØBT: 1727.06.02.
Mand: Veste Vestesen den Ældre, Stenbjerglund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Begravet af Stenbjerglund Veste Vestesens kone Kirsten Jespersdatter.'}
NOTITS: Registrering efter hende i Nørvang skifteprotokol 23. juli 1805, vel 30. dagen efter døden. Dato omtrentlig. Hun blev født i Uhe, Ringive.

Nr. 7100 1805.12.22 ? Iver Madsens kone (1.), Give By, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1759c.
MAND: Iver Madsen, Give By, Give
DØDSÅRSAG: barnsnød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Advents Sønda, 22de Decbr. Iver Madsens kone af Give {By}, døde i barnsnød. 46 aar.
NOTITS: Iver Madsen ses ugift i Lillebrande, Sønder Omme i FT 1801. Vel gift 1801-1804 i Give med denne kvinde. Han gifter sig senere 2. gang i Brande i 1806 med en søster til Søren Kierkegaards mor. 3. gang i Brande 1811.

Nr. 7101 1806.02.16 Karen Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 88c, 87 år, DØBT: 1718c.
MAND: Villads Nielsen, Farre, Give, Afdød, †1800.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndag, 16de Febr. Villaes Nielsens enke Karen Pedersdatter Farre. 87 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787. Hun har et forkert navn i FT 1801: Karen Christensdatter.

Nr. 7102 1806.02.16 Villads Pedersen, Give By, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1733c.
KONE: Mette Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavns søndag, 16de Febr. Vilaes Pedersen, almisselem i Give {By}. 72 aar.
NOTITS: Mangler i FT 1787 og 1801. Gift 1769.

Nr. 7103 1806.02.16 Mette Katrine Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 7 m., DØBT: 1805.07c. FAR: Peder Fæstersen. MOR: ? Peder Fæstersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {16. Febr.} Peder Fæstersens datter Mette Cathrine Farre. 7 Maaneder.
Dåb nr. 3476

Nr. 7104 1806.02.16 Kirstine Olesdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 2 m. 2 uger, DØBT: 1805.12.26. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Katrine.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto dato {16. Febr.} Ole Nielsens datter Kirstine, Ullerup. 2½ maaned.

Nr. 7105 1806.02.23 ? Olufsen, , SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1805.09. FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23 Febr. Oluf Madsens barn {søn} 5 maaneder.
Dåb nr. 3478

Nr. 7106 1806.03.26 Else Bennetsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1727c.
MAND: Laust Nielsen (Hedegaard), Give, Afdød, †1784.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Faste Onsdag. Lauest Nielsens enke Maren {Else Bennetsdatter}, Hedegaard. 79 aar.
NOTITS: Navnet er forkert i kirkebogen.

Nr. 7107 1806.05.11 Christen Olesen, Farre, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1804.12. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Katrine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Søndag eft. Paaske, 11te May. Christen Olesen, Ole Christensens søn i Farre. 1 aar 6 maaneder.
Dåb nr. 3473

Nr. 7108 1806.11.28 Villads Jensen, Ullerup, SAND ALDER: 69.05 (å.m), 76 år, DØBT: 1737.06.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fred. den 28de Novbr. Villaes Jensen, aftægtsmand i Ullerup. 76 aar.
NOTITS: *1737 Bregnhoved søn af Jens Villadsen og Trine Jensdatter.
Dåb nr. 2393

Nr. 7109 1806.11.28 Maren Christensdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 83.05 (å.m), 89 år, DØBT: 1723.06.03.
SØN: Christen Jørgensen Bæksgaard, Mosgaard- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen den 28de Novbr. Christen {Jørgensen} Bæksgaards moder {Maren Christensdatter} i Store Moesgaard. 89 aar.
NOTITS: Se Christen Jørgensen *1759 Store Hestlund gift med Karen Christensdatter FT 1787 og 1801. Alder fra FT 1787.
Dåb nr. 2203

Nr. 7110 1806.12.21 Dorte Madsdatter, Ramskov, SAND ALDER: 88c, 89 år 6 m., DØBT: 1718c.
MAND: Christen Jensen, Ramskov, Give, Afdød, †1789.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Advents Søndag, 21 Decbr. Christen Jensens enke Dorthea {Madsdatter} af Ramskov, allmisselem. 89 aar 6 maaneder.
NOTITS: Patronym og bedre alder fra FT 1787. Mangler i FT 1801.

Nr. 7111 1807.01.18 Mette Kirstine Andersdatter, Give By, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 21 uger, DØBT: 1806.07.06. FAR: Anders Hansen Overmark. MOR: Mette Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Sønd. eft. H. 3. K., 18de Januar 1807. Anders {Hansen} Overmarks datter Mette Kirstine af Give. 21 uger.
NOTITS: Navneforvirring: døbt er Thrine, men begraves som Mette Kirstine.

Nr. 7112 1807.03.01 Marie Jokumsdatter, Give By, SAND ALDER: 64c, 66 år, DØBT: 1743c.
MAND: Jens Nørskov, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Sønd. i Faste, 1ste Marty. Sr. Nørschous enke Marie {Maren Jokumsdatter} af Give. 66 aar.
NOTITS: Hendes navn Marie i FT 1787 og her. Alder fra FT 1801 (hun kaldes der Maren), hvor Jens Nørskov lever endnu. Han er altså død mellem feb. 1801 og dec. 1805.

Nr. 7113 1807.03.01 Ane Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 90c, 93 år, DØBT: 1717c.
MAND: Laust Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {3die Sønd. i Faste, 1ste Marty}. Lauest Nielsens kone Farre, Ane Nielsdatter. 93 aar.
NOTITS: Hendes alder fra FT 1787, hvor hun er i Farre gammel mølle med 1. mand Ib Nielsen. Hun var 52c år ældre end 2. mand Laust Nielsen, præsten advarede, men til ingen nytte, de giftede sig alligevel år 1800.

Nr. 7114 1807.03.30 Søren Thygesen, Ullerup, SAND ALDER: 73c, 77 år, DØBT: 1734c.
KONE: Christiane Eriksdatter, Højgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaskedag, 30te Marts. Søren Thygesen fra Ullerup, almisselem. 77 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801 i Højgaard, Husmand med Jord, en faar, Fattig. Ikke set FT 1787 i Vejle Amt. Formodes at være flyttet til Give sogn.

Nr. 7115 1807.04.19 Kirsten Jørgensdatter, Farre, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1720c.
MAND: Søren Christensen, Farre, Give, Afdød, †1799.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Sønd. efter paaske, 19 April. Søren Christensens enke Kirsten {Jørgensdatter} af Farre, som var almisselem. 87 aar.

Nr. 7116 1807.05.03 Hans Christian Andersen, Bæksgaard, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1805.11c. FAR: Anders Christensen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
DØDSÅRSAG: fingerbøl i halsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Sønd. eft. Paaske, 3die May. Anders Christensens søn af Bexgaard Mark Hans Christian, som døde af et fingerbøll der blev siddende i halsen, blev efter skete obduction efter amtets tilladelse begravet. Han var gl. 1 aar 6 maaneder.
NOTITS: Født lige før kirkebogen begynder igen i dec. 1805.
Dåb nr. 3479

Nr. 7117 1807.11.08 Hans Christensen Nyberg, Farre, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1735c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24de Sønd. eft. Treef., 8de Novbr. Hans Christensen Nyeberg i Farre, almisselem. 72 aar.
NOTITS: Ikke i FT 1801.

Nr. 7118 1807.11.30 †1807.11.26 Laust Nielsen, Farre, SAND ALDER: 34.04 (å.m), DØBT: 1773.07.11.
KONE: Ane Nielsdatter, Farre, Give, Afdød, †marts 1807.
DØDSÅRSAG: astma, åndenød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Indf. Forklaring om omstændighederne ved Laust Nielsens dødsfald i Farre. 26 Nov 1807.
I anledning af enkemanden Lauest Nielsen i Farre, hans saa pludselige død Torsdag morgen den 26de November 1807 kl: 6, havde præsten fundet fornødent at erkyndige sig nøjere om alt ved dødsfaldet foregaaende omstændigheder, for derefter at bedømme om den afdøde burde synes paa den loven befalede maade af Districtslægen eller ikke. Den afdødes broder Benth Nielsen af Farre Mølgaard ligesom og den afdødes pige Ane Mikkelsdatter af Høgelund i Ringgive sogn, der nu i over 1 aar har tjent Laust Nielsen vare mødte og afgav følgende oplysninger, som de under lovens Eed, om forlangedes, ville vedstaae.
Benth Nielsen forklarede: at for omtrent 2 aar af havde hans nu afdøde broder Laust Nielsen været behæftet med en uafbrudt vedholdende brystsvaghed der ofte paa det voldsomste angreb ham, stemmede ham stundom aandedrættet eller i det mindste gjorde ham det høist besværligt, 2 dage før hans død den 24de November var han neml: Laust fulgt med broderen Benth til Farre Mølle hvor han bad ham om een af hans heste for at ville op til Sillesthoed for at faa raad hos en qvaksalver {præstens mening om den kloge mand Kræsten (Hansen) Sillesthue} der mod moensaetz, som han troede at have. Paa hjemveien, da han kiørte med broderen fra Farre Mølle af, sagde han, at han ingen raad kunne faae for sin sygdom, men han troede at den gamle svaghed som steg op for hans bryst ville qvæle ham.
Pigen Ane Mikkelsdatter bevidnede: at ei alene Benth Nielsens forhen afgivne erklæring var stemmende med sandhed, saavidt hun viste, men i hensyn til nærmere omstændigheder ved dødsfaldet forklarede hun: at kl: ungefær 5 den 26de November om morgenen kaldte hendes afdøde husbond, Laust Nielsen paa hende, og da hun kom op og havde tændt lys sagde han at hans gl. sygdom nu var igien hos ham, derpaa kastede han sig om paa (gruen) og blev roelig, men imedens hun var ude at hente tørv til ilden var han hensovet. Hvilket saa snart hun mærkede løb hun ned til Benth Nielsen i Mølgaard. Iøvrigt bevidnede begge at efter deres fulde overbevisning kunne hans hastige hedenfart ikke tilskrives noget slags voldsom middel frembragt eller brugt enten af ham selv eller andre, hvilket de og med hænders underskrivt stadfæste.
Nykirke den 30te November 1807.
Ane A. M. Mikkelsdatter, med ført pen.
Bendt Nielsen.
Til vitterlighed Christen Christensen. Christen Mortensen.

NOTITS: Født i Mølgaard, Farre 1773. Præsten skrev omstændighederne ind i kirkebogen på et senere blad, men glemte at indføre Laust Nielsen som død i listen. Tekst citeret direkte fra Rauff & Starup.
Dåb nr. 2954

Nr. 7119 1808.04.10 Peder Christensen, Ullerup, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1724c.
KONE: Kirsten Christensdatter, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme Søndag, 10 April. Peder Christensen paa Ullerup Mark, almisselem. 84 aar.
NOTITS: Ikke i FT 1801. I følge FT 1787 90 aar gammel.

Nr. 7120 1808.05.08 Margrethe Knudsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 16.02 (å.m), 16 år, DØBT: 1792.03.04. FAR: Knud Sørensen. MOR: Johanne Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Sønd. eft. Paaske, 8de May. Knud Sørensens datter af Nyegaard, Margrethe. 16 aar.
Dåb nr. 3252

Nr. 7121 1808.06.06 Christen Laursen, Give By, SAND ALDER: 50c, 40 år, DØBT: 1758c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Pintzedag, 6te Juni. Christen Lauesen af Give, almisselem, døde paa en vandring i Grene sogn og blev jordet paa Grene kirkegaard 40 aar.
NOTITS: I følge FT 1801 ved søsteren Ane Laursdatter gift med Christen Christensen i Nederdonnerup. Krøbling og almisselem.
Dåb nr. 1957

Nr. 7122 1808.06.18 Søren Nielsen, Farre, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1801.06c. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet i lergrav.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die sønd. eft. Trinit, 18de Juny. Niels Andersens søn Søren i Farre, som drucnede i en liirgrav paa Farre Mark. 7 aar.
NOTITS: Kone fra FT 1801.
Dåb nr. 3440

Nr. 7123 1808.06.26 Ane Pedersdatter, Bæksgaard (Øster), SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1734c.
MAND: Christen Bach, Bæksgaard (Øster), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Sønd. eft. Trinit, Christen Bachs kone i Øster Bexgaard Ane Pedersdatter. 74 aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 7124 1809.01.29 Hans Hansen, Give By (Stenbrogaard), SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1737c.
KONE: Ane Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Lever juli 1787 død før feb. 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Septuagesima eller 29de Januar. Hans Hansen aftægtsmand paa Steenbroegaard. 72 aar.
NOTITS: Ses i FT 1801 i Give By som enke ved sønnen Anders Hansen. Ses FT 1787 i Bregnhoved.
Dåb nr. 2387

Nr. 7125 1809.04.16 Ole Olesen, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 13 dage. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Katrine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den sønd. eft. Paaske, 16de April. Ole Olesen, Ole Christensens søn i Farre. 13 dage.
Dåb nr. 3556

Nr. 7126 1809.05.28 Mette Hansdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 m, DØBT: 1809.03.25. FAR: Hans Christensen Hag. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Treefoldigheds Søndag eller 28de May. Mette Hansdatter, Gaardmand Hans {Christensen} Hags tvillingdatter af Hedegaard. 2 Maan.
NOTITS: Hjemmedøbt. Tvilling til Karen døbt samme dag 28 maj 1809.
Dåb nr. 3553

Nr. 7127 1809.06.04 Niels Villadsen, Farre, SAND ALDER: 60c, 62 år, DØBT: 1749c.
KONE: Johanne Pedersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Sønd. eft. Treef., 4de Juni. Niels Villaesen Gaardmand i Farre. 62 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Født i hullet 1745-54 i Give kirkebog.

Nr. 7128 1809.07.02 Anne Marie Laustdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1808.04.14. FAR: Laust Hansen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Sønd. eft. Treef., 2den July. Ane Marie, Gaardmand Laust Hansens datter i Skiærhoved. 1 aar 6 maaneder.
NOTITS: Moderens navn fra dåben.

Nr. 7129 1809.08.20 Ole Nielsen, Ullerup, SAND ALDER: 80.02 (å.m), 82 år, DØBT: 1729.06.06.
KONE: Mette Pedersdatter, Ullerup, Give, 3. kone †1801-
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12te Sønd. eft. Treef., 20de August. Ole Nielsen Aftægtsmand i Ullerup. 82 aar.
NOTITS: Født 1729 i Ullerup søn af Niels Hansen. Konen ikke set død i kirkebogen.

Nr. 7130 1809.09.08 Nis Jepsen, Starup, sogn: Gørding, SAND ALDER: 47.06c (å.m), 47 år 6 m., DØBT: 1762c.
KONE: Karen Jensdatter, Starup, Gørding, Ses i FT 1801.
DØDSÅRSAG: sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen den 8de Septbr. Nis Jepsen fra Starup i Gørding sogn, kom syg til Søndersthoed, hvor han død. 47 aar 6 maaneder.
NOTITS: Alder passer med FT 1801.

Nr. 7131 1809.10.15 Ane Marie Christensdatter, Nederdonnerup (Maltumgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage. FAR: Christen Pedersen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20de Sønd. eft. Treef., 15de Octobr. Ane Marie, Huusmand Christen Pedersens datter paa Donnerup Mark. 8te dage.
NOTITS: Moderens navn fra dåb 18. nov. 1810 (Søren).
Dåb nr. 3569

Nr. 7132 1809.10.15 Karen Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 78.11 (å.m), 78 år, DØBT: 1730.11.05.
MAND: Jens Jørgensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {20de Sønd. eft. Treef., 15de Octobr.} Karen Jensdatter, Jens Jørgensens kone i Give {Ullerup, vel}. 78 aar.
NOTITS: Født i Ullerup datter af Jens Larsen. Jens Jørgensen var sognefoged.

Nr. 7133 1809.12.10 Katrine Hansdatter, Ullerup (Ulleruplund), SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1809c. FAR: Hans. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Advents Sønd., 10de Decbr. Cathrine Hansdatter, Maren Nielsdatter uægte barn udi Ulleruplund. 6 maaneder.
NOTITS: Måske ikke døbt i Give.

Nr. 7134 1810.01.07 Else Madsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 89c, 94 år, DØBT: 1721c.
SVIGER- SØN: Peder Mikkelsen, Nygaard, Give
DAT.: Magdalene Jensdatter, Nygaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Sønd. eft. H. 3 K., 7de Januar. Else Madsdatter, Peder Mikkelsens svigermoder fra Nyegaard, ellers fra Eistrup sogn. 94 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 Ejstrup By, Ejstrup ved Jens Mikkelsen (måske bror til Peder?), hun er i 1787 enke, tilhuuse, fattig.

Nr. 7135 1810.02.11 Christen Simonsen, Farre, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1766c.
KONE: Barbara Sørensdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6te Sønd. eft. H. 3 K, 11te Febr. Christen Simonsen Huusmand paa Farre Mark. 44 aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1801. Hendes navn fra dåb 17. aug. 1806

Nr. 7136 1810.03.25 Knud Mortensen, Ullerup, SAND ALDER: 77c, 82 år, DØBT: 1733c.
KONE: Inger Enevoldsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Sønd. i Faste, 25de Marty. Knud Mortensen Aftægtsmand i Ullerup. 82 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Ikke født i Give sogn, hans kone født i Give sogn.

Nr. 7137 1810.04.19 Juliane Andersdatter, Givskov, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 2 år 9 m., DØBT: 1807.08.16. FAR: Anders Jensen Egeskov. MOR: Christina Sophie Frederiksdatter Rechnagel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsdag, 19de April. Juliane, Anders Jensens datter af Gifskov. 2 aar 9 maaneder.

Nr. 7138 1810.08.05 Christen Olesen, Farre, SAND ALDER: 71.08 (å.m), 78 år, DØBT: 1738.12.14.
KONE: Ane Nielsdatter, Farre (Mark), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7de Sønd. eft. Treef., 5te August. Christen Olesen Boelsmand paa Farre Mark. 78 aar.
NOTITS: Født i Farre forældre Ole Andersen og Anne Jørgensdatter. I følge FT 1787 selvejer.

Nr. 7139 1810.08.19 Erik Pedersen, Usselbo, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 2 m. 14 dage, DØBT: 1810.07.08. FAR: Peder Mogensen. MOR: Ane Margrethe Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9de Sønd. eft. treef., 19de august, Erick, Snedker Peder Mogensens søn af Usselboe. 2½ Maaned.
Dåb nr. 3586

Nr. 7140 1810.12.25 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Laust Sørensen. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Juledag, 25de Decbr. Gaarmand Lauest Sørensen af Give 1 dødfødt pigebarn.
NOTITS: Laust Sørensen gift efter FT 1801. Maren Jensdatter fra dåb juni 1808 (Ane Marie).
Dåb nr. 3596

Nr. 7141 1811.01.06 Anders Andersen Murmester, Søndersthoved, SAND ALDER: 61c, 63 år, DØBT: 1750c.
KONE: Maren Christensdatter, Ramskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: H. 3 K. dag, eller 6te Januar. Anders Andersen Muurmester og Gaardbruger paa Søndersthoed Mark. 63 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 Ramskov bedre.

Nr. 7142 1811.01.13 Peder Thomsen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 86cc, 86 år, DØBT: 1725cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Sønd. eft. H. 3 K., 13de Januar. Almisselem Peder Thomsen af Nederdonnerup. 86 aar. {Denne indførsel overstreget.}
NOTITS: Mangler i FT 1801 og Ft 1787. Tredje kone Sidsel Marie Eriksdatter †1798.

Nr. 7143 1811.05.12 Niels Nielsen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 2c, 2 år, DØBT: 1809c. FAR: Niels Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Sønd. eft. Paaske, 12te May. Niels Andersens søn Niels af Nederdonnerup. 2 aar.
NOTITS: Ikke set født, der er en Niels Andersen i Højgaard og en i Farre. Ingen af de to får en søn døbt Niels. En Niels Andersen i Nederdonnerup ikke set hidtil. Mads født i Højgaard er ca. 2 år gammel.

Nr. 7144 1811.05.17 Veste Vestesen, Stenbjerglund, SAND ALDER: 86.11 (å.m), 80 år, DØBT: 1724.06.11.
KONE: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Afdød 1787-1801, men ikke begravet i kirkebogen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Sønd. i Faste eller 17de Marty. Veste Vestesen Aftægtsmand af Steenbjerglund. 80 aar.
NOTITS: Født 1724 Sillesthoved, søn af Veste Sørensen og ?Mette ?Madsdatter.

Nr. 7145 1811.05.19 Søren Jensen Boel, Farre, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1757c.
KONE: Margrethe Jakobsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Sønd. eft. Paaske, 19de May. Søren Jensen Boel Skrædder i Farre. 54 aar.
NOTITS: Hendes navn fra dåb 16. dec. 1798.

Nr. 7146 1811.06.29 Maren Sørensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 48, 48 år, DØBT: 1763c.
MAND: Peder Christensen, Ullerup, Give, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen den 29de Juni. Peder Christensens enke paa Ullerup Mark Maren Sørensdatter funden qvalt i sit [sengebaand]. 48 aar.
NOTITS: Maren Sørensdatter *1763 i Sillesthoved, døde 1790. Denne Maren ikke set født i Give sogn.

Nr. 7147 1811.07.28 Maren Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 34.00 (å.m), 30 år, DØBT: 1777.08.07. FAR: Søren Christensen. MOR: Kirsten Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7de Sønd. eft. Treef., 28de July. Almisselem Maren Sørensdatter af Farre. 30 aar.
NOTITS: Kaldes i FT 1787 taabelig. Ikke først i FT 1801, mangler.
Dåb nr. 2970

Nr. 7148 1811.08.24 Karen Hansdatter, Tromborg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m. 8 dage, DØBT: 1811.06.03. FAR: Hans Sørensen. MOR: Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dem 24de August. Karen Hans Sørensens datter af Tromborg. 4 maaneder 8 dage.
NOTITS: Hun var 6 uger gammel, da hun blev døbt.
Dåb nr. 3604

Nr. 7149 1811.09.22 Else Bentsdatter, Farre (Tornumgaard), SAND ALDER: 61c, 64 år, DØBT: 1750c.
MAND: Niels Iversen, Farre (Tornumgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 22de September Niels Iversens hustru Else {Bentsdatter} af Tornumgaard. 64 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre, 37 aar, da af Mølgaard, Farre. Hun var hans 2. kone. 1. kone Anne Marie Jensdatter *1747c Farre †1777 Mølgaard, Farre. Hende og manden vel glemt i FT 1801. I vielsen Ane Marie Nielsdatter af Tornumgaard med John Pedersen af Loftlund d. 25 okt. 1810 er Niels Iversen af Tornumgaard, Farre vidne.

Nr. 7150 1811.09.22 Luise Johnsdatter, Farre (Tornumgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: John Pedersen. MOR: Ane Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto dato {Den 22de September}. Lovise, John Pedersens datter af Tornumgaard.
NOTITS: Formodentlig hjemmedøbt og død få uger gammel, forældre gift okt. 1810. Barnet ikke skrevet ind i kirkebogen som døbt.

Nr. 7151 1811.09.23 Johannes Pedersen, ? (Salbekhus), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1727cc.
KONE: Sidsel Knudsdatter, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de September. Johannes Pedersen Salbekhuus. 84 aar.
NOTITS: Vel set 1778 i Bæksgaard. Ser ikke ud til at være født i Give sogn.

Nr. 7152 1811.12.08 Inger Enevoldsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 75.02 (å.m), 82 år, DØBT: 1736.10.21.
SØN: Enevold Knudsen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Adventssøndag. Enevold Knudsens moder {Inger Enevoldsdatter} Aftægtskone i Ullerup. 82 aar.
NOTITS: Gift med Knud Mortensen *1733c +1810 Ullerup altså død året før. Hun er født 1736 i Vesterdam, Thyregod.

Nr. 7153 1812.01.12 Karen Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1776.06.16.
MAND: Jesper Nielsen, Sillesthoved, Give
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Sønd. eft. H. 3 K., 12te Jan. Jesper Nielsens kone Karen Hansdatter af Sillesthoved.

Nr. 7154 1812.01.12 Karen Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1811.10.13. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1ste Sønd. eft. H. 3 K., 12te Jan.}. Niels Andersens datter Karen i Farre.

Nr. 7155 1812.01.19 Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), SAND ALDER: 79.04 (å.m), 83 år, DØBT: 1732.09.14.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Sønd. eft. H. 3 K., 19de Januar. Niels Sørensen Aftægtsmand i Hedegaard. 83 aar.
NOTITS: Født i Hedegaard. Glemt i FT 1801.

Nr. 7156 1812.02.02 Peder Sørensen, Give By, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1735c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sexagesima, 2 Feb. Peder Sørensen Almisselem i Give. 78 aar.
NOTITS: Vel FT 1787 i Nederdonnerup, 52. Alder fra FT.

Nr. 7157 1812.03.01 Ane Christensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 69.09 (å.m), 78 år, DØBT: 1742.04.15.
MAND: Christen Hansen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Sønd. i Faste, 1ste Marty, Christen Hansens hustru Ane Christensdatter aftægtskone i Sillesthoed. 78 aar.

Nr. 7158 1812.03.15 Ane Marie Nielsdatter, Farre (Farre Mark), SAND ALDER: 76.01 (å.m), 75 år, DØBT: 1734.03.14.
MAND: Christen Olesen, Farre (Farre Mark), Give, Afdød aug. 1810.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Sønd. i Faste, 15de Marty. Christen Olesens enke Ane Marie Nielsdatter paa Farre Mark. 75 aar.
NOTITS: Kaldes i FT 1801 Lene Marie.

Nr. 7159 1812.03.15 Dødfødt, Givskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Jensen. MOR: Christina Sophie Maltesdatter Rechnagel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Sønd. i Faste, 15de marts. Anders Jensens dødfødte søn fra Gifskov.

Nr. 7160 1812.03.30 Peder Mortensen, Øgelund, SAND ALDER: 77c, 83 år, DØBT: 1735c.
KONE: Mette Larusdatter, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaskedag, 30te Marts. Peder Mortensen Aftægtsmand i Øgelund.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.

Nr. 7161 1812.03.30 Christen Nielsen Bach, Bæksgaard, SAND ALDER: 96c, 96 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Paaskedag, 30te Marts.}. Christen Nielsen Bach Aftægtsmand i Bexgaard.

Nr. 7162 1812.04.26 Maren Sørensdatter, Højgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger. FAR: Søren Sørensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Sønd. eft. Paaske, 26 April. Søren Sørensens datter Maren paa Højgaards Mark. 2 uger.
Dåb nr. 3619

Nr. 7163 1812.05.18 Søren Sørensen, Bæksgaard, SAND ALDER: 78.04 (å.m), 79 år, DØBT: 1734.01.24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Pintzedag, 18de May. Søren Sørensen Aftægtsmand paa Bexgaard Mark.
NOTITS: Formodentlig FT 1787 i Højgaard, 54 aar. Identifikation ikke helt sikker.

Nr. 7164 1812.07.31 Christopher Albertsen, Søndersthoved (Pedersborg), SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger 3 dage, DØBT: 1812.05.31. FAR: Albert Mortensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen den 31te July. Albert Mortensens søn Christopher paa Syndersthoed Mark. 18½ uge.
NOTITS: Døbt 2 måneder gammel. Pedersborg fra dåben.
Dåb nr. 3622

Nr. 7165 1812.08.23 Niels Thomsen, Øgelund, SAND ALDER: 15.10 (å.m), 15 år, DØBT: 1797.10.29. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Katrine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13de Sønd. eft. Treef., 23de August. Ungkarl Niels Thomsen af Øgelund. 15 aar.

Nr. 7166 1812.09.06 Ane Olesdatter, Farre, SAND ALDER: 36c, 36 år, DØBT: 1776c.
MAND: Henrik Jensen, Farre, Give
DØDSÅRSAG: slaganfald.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de Sønd. eft. Treef., 6te Septbr. Henrik Jensens hustru Ane Olesdatter Farre, blev fundet død paa marken formodentlig af slag, hvormed hun ofte var plaget. 36 aar.
NOTITS: Hernrik Jensen *1738c ses i FT 1787 gift med Else Andersdatter og i FT 1801, hvor han er gift med Mette Jensdatter. Gift 1813 med Bodil Christensdatter. Mette Jensdatter †1801-05.

Nr. 7167 1813.01.01 Søren Hansen, Tromborg, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1746c.
KONE: Johanne Andersdatter, Tromborg, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nytaarsdag, 1ste Januar. Søren Hansen Aftægtsmand i Tromborg. 67 aar.
NOTITS: FT 1801 56 år. Født 1747c Bøllund, Give.

Nr. 7168 1813.02.28 Christen Pedersen, Bøllund, SAND ALDER: 36.05 (å.m), 34 år, DØBT: 1776.09.22. FAR: Peder Christensen Donnerup. MOR: Maren Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndag, 28de Februar. Christen Pedersen Bøllund Almisselem. 34 aar.
NOTITS: *Farre Mølle. Han ses FT 1801 som skrædderdreng i Nederdonnerup.
Dåb nr. 3001

Nr. 7169 1813.03.14 Søren Christian Hansen, Tromborg, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger, DØBT: 1813.01.01. FAR: Hans Sørensen. MOR: Johanne Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Sønd. i Faste, 14de Marty. Hans {Sørensen} Tromborgs søn Søren {Christian} af Tromborg. 13 uger.
NOTITS: Døbt 14 dage gammel.

Nr. 7170 1813.03.14 Maren Nielsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1735c.
MAND: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give
SØN: Hans Christensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Sønd. i Fast, 14de Marts. Hans Christensens moder i Hedegaard, Maren Nielsdatter Aftægtskone. 78 aar.
NOTITS: FT 1801 mangler. Kan være født i Sillesthoved 1736 eller Tromborg 1737.

Nr. 7171 1813.05.02 Karen Friderikke Rasmussen, Donneruplund, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1 år, DØBT: 1812.07.29. FAR: Rasmus Pedersen. MOR: Johanne Conradine Henrichsdatter Schmidt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Sønd. eft. Paaske, 2den May. Hr. Petersens datter {Karen} Frideriche fra Donneruplund. 1 aar.
Dåb nr. 3625

Nr. 7172 1813.05.16 Marianne Laustdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1813.04.19. FAR: Laust Hansen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Sønd. eft. Paaske, 16de May. Laust Hansens datter Mariane fra Skiærhoed. 9 uger.
Dåb nr. 3637

Nr. 7173 1813.05.27 Mette Kirstine Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 3 uger, DØBT: 1812.06.14. FAR: Mads Christensen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelf. dag, 27 ditto {May}. Mads Christensens datter Mette Kirstine af Give. 1 aar 3 uger.
NOTITS: Må være døbt 2 måneder gammel.
Dåb nr. 3623

Nr. 7174 1813.05.27 Birte Hansdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1811.09.01. FAR: Hans Christensen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Christi Himmelf. dag, 27 May}. Hans Christensens datter Birthe af Bexgaard. 1¾ aar.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3608

Nr. 7175 1813.05.27 Dødfødt, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelf., 27de May. Gaardmand Niels Andersen Farre dødfødte søn.
NOTITS: Moderens navn fra dåb Karen 13. okt. 1811 #3609.
Dåb nr. 3640

Nr. 7176 1813.06.07 Mette Jensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1811.10c. MOR: Ane Jørgensdatter.
STEDFAR: Erik Pedersen, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Pintzedag, 7 Juny. Erich Pedersens steddatter af Bøllund Mette Jensdatter. 1¾ aar.
NOTITS: Alderen ser ud til at være en kopi fra foregaaende begravelse. Mette ikke set født i Give 1790-1813. Erik Pedersen ikke set gift i Give. Moderens navn fra søn Jens Peder *03.10.1813.

Nr. 7177 1813.06.07 Ane Marie Andersdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1812.09.20. FAR: Anders Enevoldsen, Hygom, Jelling. MOR: Ane Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Pintzedag, 7 Juny}. Ane Pedersdatter Bøllunds slegfredbarn Ane Marie Andersdatter. ¾ aar.
NOTITS: Far udlagt.
Dåb nr. 3629

Nr. 7178 1813.06.13 Maren Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger. FAR: Christen Sørensen. MOR: Birte Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Treefoldigheds søndag, 13de Juni. Christen Sørensens datter Maren fra Ullerup. 4 uger.
NOTITS: Ikke døbt i kirkebogen, vel hjemmedøbt. Moderens navn fra dåb 02. dec. 1810.
Dåb nr. 3639

Nr. 7179 1813.07.04 Christen Christensen, Give By, SAND ALDER: 18.05 (å.m), 18 år 6 m., DØBT: 1795.03.01. FAR: Christen Christensen Overmark. MOR: Ane Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Sønd. eft. Treef., 4de July. Christen {Christensen} Overmarks søn Christen af Give. 18½ aar.
NOTITS: Han er født i Nederdonnerup.
Dåb nr. 3316

Nr. 7180 1813.07.04 Hans Andersen, Bæksgaard, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1812.03.01. FAR: Anders Christensen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {3die Sønd. eft. Treef., 4de July} begravet Anders Christensens søn Hans af Bexgaard Mark. 1½ aar.
Dåb nr. 3616

Nr. 7181 1813.07.11 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Laust Sørensen. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Sønd. eft. Treef., 11te Juli. Lauest Sørensens dødfødte søn af Give.
NOTITS: Moderens navn fra daab Anne Marie *26.06.1808.

Nr. 7182 1813.07.18 Jens Christian Hansen, Farre, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 3 uger, DØBT: 1812.08.02. FAR: Hans Madsen. MOR: Ane Sofie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Sønd. eft. Treef., 18de Juli. Hans Madsens søn Jens Christian Farre Mark. 1 aar 3 uger.
NOTITS: Døbt i kirken 2 måneder gammel.
Dåb nr. 3626

Nr. 7183 1813.08.22 Dødfødt, Give By (Stenbrogaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Hansen. MOR: Mette Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10de Sønd. eft. Treef., 22de August. Anders Hansens dødfødte søn paa Give Mark.
NOTITS: Stenbrogaard og moderen fra dåb 10. mar. 1811.
Dåb nr. 3645

Nr. 7184 1813.09.12 Lene Markusdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dag. FAR: Markus Pedersen. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13de Sønd. eft. Treef., 12te Septbr. Markus Pedersens datter Leene paa Ullerup Mark. 1 dag.
NOTITS: Hjemmedøbt, ingen dåb i kirkebogen. Moderens navn fra søn Mortens dåb 12. nov. 1809.
Dåb nr. 3646

Nr. 7185 1813.10.03 Johanne Marie Pedersdatter, Søndersthoved, SAND ALDER: 54.06 (å.m), 60 år, DØBT: 1759.04.12.
MAND: Jens Nielsen Grene, Søndersthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de Sønd. eft. Treef., 3die Octobr. Jens {Nielsen} Greenes hustru Johanne Marie Pedersdatter paa Søndersthoed Mark. 60 aar.
NOTITS: Født i Sønder Omme. Gift 1780 i Brande.

Nr. 7186 1813.10.10 Navnløs, Ramskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dag. FAR: Mads Andersen Ramskov. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17de Sønd. eft. Treef., 10de Octobr. Mads Andersen Ramskovs udøbte datter. 1 dag.
NOTITS: Forældre ikke set gift, datter Maren *1816.
Dåb nr. 3650

Nr. 7187 1813.11.14 Dødfødt, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Hans Christensen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22de Sønd. eft. Treef., 14de Novbr. Hans Christensen i Bexgaards dødfødte søn.
Dåb nr. 3653

Nr. 7188 1813.12.22 Bodil Jensdatter, Farre, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1747c.
MAND: Christen Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22de December 1813. Christen Nielsens kone af Farre Bodil Jensdatter. 66 aar.
NOTITS: FT 1801 i Filskov, Sønder Omme. Christen Nielsen *1743c fra FT evt. *1742.11.04 i Lillebrande eller 1743.01.27 i Baggesgaard.

Nr. 7189 1814.01.16 Ane Sofie Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1781c.
MAND: Hans Madsen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de Januar. Hans Madsens hustru af Farre Mark Ane Sofie Nielsdatter. 33 aar.

Nr. 7190 1814.01.23 Navnløs, Højgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Sørensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23de Januar. Søren Sørensen paa Højgaards Mark hans datter. 12 timer.
NOTITS: Blev 12 timer gammel. Moderens navn fra dåb 25. Feb. 1807.
Dåb nr. 3657

Nr. 7191 1814.01.30 Mette Marie Henriksdatter, Donnerup, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 6 m., DØBT: 1813.09.26. FAR: Henrik Nielsen. MOR: Ane Lauesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 30te Januar. Henrik Nielsens datter Mette Marie. 6 maaneder.
Dåb nr. 3647

Nr. 7192 1814.03.16 Mette Pedersdatter, Vilberg, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1740c.
MAND: Fæster Sørensen, Vildbjerg?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Onsdag i Faste, 16de Marts. Fæster Sørensens hustru Mette Pedersdatter fra Vildbjerg.
NOTITS: Han gifter sig igen Karen Hansdatter før 25. juni 1815, hvor de faar en pige.

Nr. 7193 1814.05.01 Knud Johnsen, Loftlund, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste May. Almisselem Knud Johnsen fra Loftlund. 82 aar.
NOTITS: Knud Johnsen ellers ikke set i Give sogn.

Nr. 7194 1814.05.22 Jens Peder, Bøllund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1814.02c. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6te Sønd. eft. Paaske, 22de May. Karen Pedersdatter af Bøllund Slegfredbarn Jens Peder. 4 maaneder.
NOTITS: Han er født i et andet sogn, ikke døbt i Give kirkebog.

Nr. 7195 1814.06.24 Mette Marie Sørensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 47c, 43 år, DØBT: 1771.06.23.
MAND: Anders Christensen, Bæksgaard (Mark), Give
DØDSÅRSAG: barnsnød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fedagen den 24 Juni døde i barnsnød Anders Christensens hustru Mette Marie Sørensdatter paa Bexgaard Mark. 43 aar.
NOTITS: Han gifter sig straks efter med Birte Marie Pedersdatter af Give By. Mette Marie Sørensdatter *Bæksgaard datter af Søren Sørensen (Festersen) den Ældre. Først bosat Højgaard.
Dåb nr. 2924

Nr. 7196 1814.07.17 Niels Christensen, Vemmelund, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1742c.
KONE: Maren Pedersdatter, Vemmelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17de Juli. Aftægtsmand Niels Christensen Vimmelund. 72 aar.
NOTITS: FT 1801 i Donneruplund. 57 år. Gift 1800 i Give, hans 3. hendes 2. ægteskab.

Nr. 7197 1814.08.21 Mette Knudsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 24.06 (å.m), 26 år 6 m., DØBT: 1790.02.28. FAR: Knud Sørensen Nygaard. MOR: Johanne Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21de August. Knud {Sørensen} Nyegaards datter Mette. 24½ aar.
Dåb nr. 3212

Nr. 7198 1815.01.10 †1815.01.05 Maren Jensdatter, Søndersthoved, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1787c.
MAND: Mads Andersen, Ramskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 5. Januar begravet 10. Januar Maren Jensdatter. Murmester Mads Andersen Hustru af Ramskov paa Syndersthoed Mark.
NOTITS: Ramskov paa Søndersthoved Mark

Nr. 7199 1815.03.12 †1815.03.03 Mette Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 89c, 89 år, DØBT: 1726c.
MAND: Villads Pedersen Hage, Farre, Give, Afdød 1806 Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2. død 3. Marts begravet 12. Marts Mette Nielsdatter Villads Nielsen {præstens fejl: Pedersen} Hages Enke, Almisselem af Hospitalet i Farre.
NOTITS: Mette Nielsdatter gift 1769 med Villads Pedersen. Villads Nielsen † 1800 var gift med Karen Pedersdatter †1806 se FT 1787.

Nr. 7200 1815.04.09 †1815.04.05 Navnløs, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Hans Christensen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 5. April begravet 9. April (Udøbt Barn) Søn af Hans Christensen og Hstr. Ane Kirstine Sørensdatter af Beksgaard. ½ time.

Nr. 7201 1815.04.21 †1815.04.13 Christen Sørensen, Højgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Søren Sørensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2. død 13 April begravet 21. April Christen Sørensen. Søn af Søren Sørensen og Hstr. Mette Christensdatter af Høigaards Mk. 5½ time.
Dåb nr. 1966

Nr. 7202 1815.06.11 †1815.06.04 Ane Sørensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1815.05c. FAR: Søren Knudsen. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 4. Juni begravet 11 Juni Ane Sørensdatter. Datter af Søren Knudsen og Hustru Sidsel Christensdatter af Nygaard.
NOTITS: Ikke indført som døbt, må være hjemmedøbt.

Nr. 7203 1815.08.16 †1815.08.08 Niels Andersen Wong, Bøllund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1745c.
KONE: Ane Kirstine Christensdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 8. August begravet 16. August Niels Andersen Vonge. Aftægtsmand af Bøllund. 70 Aar.
Dåb nr. 2501

Nr. 7204 1815.08.27 †1815.08.23 Jørgen Madsen, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 3 dage, DØBT: 1815.08.20. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Johansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 23. August begravet 27. August Jørgen Madsen. Søn af Mads Nielsen og Hustru Kirsten Johansdatter af L. Hestlund. 7½ Uger.
NOTITS: Hjemmedøbt 16. Juli 1815 af Hr. Rahbek.
Dåb nr. 3688

Nr. 7205 1815.09.17 †1815.09.12 Mads Christensen Enkelund, Hedegaard, SAND ALDER: 84.00 (å.m), 90 år, DØBT: 1731.10.18.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 12. September begravet 17. September Mads Christensen Enkelund. Aftægtsmand af Hedegaard. 90 Aar.
NOTITS: Født i Enkelund, Thyregod. Døde ved familie.

Nr. 7206 1816.02.25 †1816.02.14 Niels Sørensen Smed, Ullerup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1815.12.22. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 14. Februar begravet 25. Februar Niels Sørensen. Søn af Søren Nielsen Smed og Hustru Maren Christensdatter af Lille Ullerup.
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 3692

Nr. 7207 1816.03.13 †1816.02.24 Johanne Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1816.03.03. FAR: Peder Jensen. MOR: Inger Enevoldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 14. Februar begravet 13. Marts {Jo}Hanne Pedersdatter. Datter af Indsidder Peder Jensen og Hustru Inger Enevoldsdatter af Ullerup. 14 uger.
NOTITS: Døbt Johanne. Født 17. dec. 1815.
Dåb nr. 3695

Nr. 7208 1816.05.10 †1816.05.05 Marie Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 5 dage, DØBT: 1816c. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 5. Maj begravet 10. Maj Marie Jensdatter. Datter af Sognefoged Jens Jensen og Hustru Maren Larsdatter af Give {By}. 7 Uger 5 Dage.
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen!

Nr. 7209 1816.06.03 †1816.05.23 Navnløs, Give By (Give Mark), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Hansen Bank. MOR: Mette Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 23. Maj begravet 3. Juni (Udøbt Barn). Søn af Anders Hansen Bank og Hustru Mette Mortensdatter af Give Mark. 2 Minutter.
Dåb nr. 3708

Nr. 7210 1816.06.16 †1816.06.11 Jens Pedersen, Sillesthoved, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1813.01.01. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 11. Juni begravet 16 Juni Jens Pedersen. Søn af Peder Christensen og Hustru Maren Christensdatter af Sillesthoved. Druknede i en Brønd. 3½ Aar.
Dåb nr. 3632

Nr. 7211 1816.07.07 †1816.07.05 Sidsel Nielsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 22 uger, DØBT: 1816.04.15. FAR: Niels Knudsen. MOR: Bodil Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 5. Juli begravet 7. Juli Sidsel Nielsdatter. Datter af Niels Knudsen og Hustru Bodil Nielsdatter af Bøllund. 22 Uger.
NOTITS: Født 11. feb. 1816.
Dåb nr. 3701

Nr. 7212 1816.07.14 †1816.07.09 Peder Mortensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1759c.
KONE: Maren Jørgensdatter, Nederdonnerup, Give
DØDSÅRSAG: hængte sig i vildelse.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 9. Juli begravet 14. Juli Peder Mortensen. Aftægtsmand af Neder Donnerup. Hængte sig i Vildelse. 57 Aar.

Nr. 7213 1816.07.21 †1816.07.11 Niels Christensen, Donneruplund (Olesborg), SAND ALDER: 72c, 70 år, DØBT: 1744c.
KONE: Maren Pedersdatter, Donneruplund (Olesborg), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 11. Juli begravet 21. Juli Niels Christensen. Stenhugger af Olesborg paa Donneruplunds Mark. 70 Aar.
NOTITS: FT 1801, 57 aar.

Nr. 7214 1816.07.21 †1816.07.15 Mette Pedersdatter, Donneruplund (Olesborg), SAND ALDER: 63c, 62 år, DØBT: 1753c.
MAND: Niels Christensen, Donneruplund (Olesborg), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 15. Juli begravet 21. Juli Mette Pedersdatter. Enke efter Stenhugger Niels Christensen af Olesborg paa Donneruplunds Mark. 62 Aar.
NOTITS: FT 1801 48 år. Død 4 dage efter manden!

Nr. 7215 1816.08.25 †1816.08.09 Maren Nielsdatter, Donneruplund (Møldamhus), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 Uger, DØBT: 1816.06.16. FAR: Niels Jakobsen. MOR: Maren Christiansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 9. August begravet 25. August Maren Nielsdatter. Datter af Niels Jacobsen og Hustru Maren Christiansdatter af Møldamhus paa Donneruplund Mk. 13 Uger.
NOTITS: Født 13. maj 1816.
Dåb nr. 3712

Nr. 7216 1816.09.06 †1816.08.31 Niels Sørensen, Give By, SAND ALDER: 35.06 (å.m), 35 år 6 m., DØBT: 1781.04.11. FAR: Søren Madsen. MOR: Ane Laustdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 død 31. August begravet 6. September Niels Sørensen. Ungkarl af Give By. 35½ Aar.
NOTITS: Født i Give By.

Nr. 7217 1816.10.10 †1816.10.02 Jens Nielsen, Give By, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1758c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 8 død 2. November begravet 10. November Jens Nielsen. Gaardmand af Give By. 58 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret. Kan være født 1758 i Nederdonnerup.

Nr. 7218 1816.10.17 †1816.10.08 Jakob Hansen, Sillesthoved, SAND ALDER: 31.06c (å.m), 31 år 6 m., DØBT: 1785c. FAR: Hans Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7 død 8. Oktober begravet 17 Oktober Jacob Hansen. Ungkarl af Sillesthoed. 31½ Aar

Nr. 7219 1816.11.24 †1816.11.13 Mette Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 90cc, 90 år, DØBT: 1726c.
MAND: Ole Nielsen, Ullerup, Give, Afdød 1809.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 død 13. November begravet 24. November Mette Christensdatter. Aftægtskone, Enke efter Ole Nielsen af Ullerup opholdt sig hos Sønnen Hans Olsen Skrædder paa Hiigaards {?} Mark. 90 Aar.
NOTITS: FT 1787 2. kone Mette Pedersdatter, hvilket synes at være forkert for Christensdatter for alderen ville passe. Ikke endegyldigt identificeret.

Nr. 7220 1816.12.15 †1816.12.07 Johanne Jochumsdatter, Nederdonnerup (Overmark), SAND ALDER: 0.04 (å.m), 16 uger 5 dage, DØBT: 1816.08.19. FAR: Jochum Christopher Jensen Nørskov. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7 død 7. December begravet 15. December Johanne Jochumsdatter. Datter af Jochun Christopher {Jensen} Nørschou og Hustru Maren Pedersdatter af Neder Donnerup Overmark. 16 Uger 5 Dage.
NOTITS: Hjemmedøbt af Hr. Stallknecht.

Nr. 7221 1817.03.27 †1817.03.19 Navnløs, ? (Grønborg), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Ib Jensen. MOR: Margrethe Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 19. Marts begravet 27. Marts (Udøbt Barn). Søn af Gaardmand Ib Jensen af Grønborg.
NOTITS: Moderens navn fra dåb 30. mar. 1812. Der kaldes faderen Boelsmand.

Nr. 7222 1817.03.27 Mette Ibsdatter, Grønborg, SAND ALDER: 5.07c (å.m), 5 år 6 m. 6 uger, DØBT: 1811.08c. FAR: Ib Jensen. MOR: Margrethe Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 19. Marts begravet 27. Marts Mette Ibsdatter. fra Grønborg(!). 5½ Aar 6 uger.
NOTITS: Grønborg ikke identificeret.

Nr. 7223 1817.03.27 †1817.03.19 Bodil Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1763c.
MAND: Henrik Jensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 19. Marts begravet 27. Marts Bodil Christensdatter. Husmand Henrik Jensens Hustru af Farre. 54 Aar.
NOTITS: Hans 3. kone.

Nr. 7224 1817.03.30 †1817.03.24 Christen Madsen, Give By, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år 6 uger, DØBT: 1816.03.28. FAR: Mads Christensen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 24. Marts begravet 30. Marts Christen (Madsen). Søn af Gaardsmand Mads Christensen af Give. 1 Aar, 6 Uger.
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 3706

Nr. 7225 1817.04.20 †1817.04.15 Ane Marie Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 79c, 80 år, DØBT: 1738c.
MAND: Anders Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 15. April begravet 20. April Ane Marie Christensdatter. Aftægtsmand Anders Nielsens Hustru af Farre. 80 Aar.
NOTITS: FT 1787 49 aar, bedre alder.

Nr. 7226 1817.05.02 †1817.04.24 Christen Hansen, Give By, SAND ALDER: 66c, 71 år, DØBT: 1751c.
KONE: Maren Madsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 24. April begravet 2. Maj Christen Hansen. Aftægtsmand af Give By. 71 Aar.
NOTITS: FT 1801 50.

Nr. 7227 1817.05.15 †1817.05.08 Laust Hansen, Skærhoved, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1769c.
KONE: Maren Christensdatter, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 8. Maj begravet 15. Maj Laust Hansen. Gaardmand af Skjærhoed. 48 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give. Konens navn fra dåb 19. aug. 1810.

Nr. 7228 1817.06.02 †1817.06.08 Niels Knudsen, Bøllund, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1786c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 2. Juni begravet 8. Juni Niels Knudsen. Gaarmand af Bøllund. 31 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7229 1817.06.26 †1815.06.18 Lisbet Sophie Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1780c.
MAND: Klaus Gravesen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 18. Maj begravet 26. Maj Lisbelth Sophie Christensdatter. Husmand og Snedker Claus Gravesens Hustru af Farre.
NOTITS: Han gifter sig 1818 med Kirsten Marie Hansdatter.

Nr. 7230 1817.08.24 †1817.08.22 Mathies Frantzen, Hestlund- Store (Mark), SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 Uger, DØBT: 1817.06.14. FAR: Frantz Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 død 22. August begravet 24. August Mathies Frantzen. Søn af Husmand Frantz Jensen af Store Hestlund Mark. 10 Uger.
NOTITS: Hjemmedøbt. Moderens navn fra dåben.

Nr. 7231 1817.09.28 †1817.09.25 Ane Kirstine Nielsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 20 uger, DØBT: 1817.05.08. FAR: Niels Knudsen. MOR: Bodil Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 25 September begravet 28. September Ane Kirstine Nielsdatter. Datter af Niels Knudsen og Hustru Bodil Nielsdatter af Bøllund. 20 Uger.
NOTITS: Fødedato og hjemmedøbt.

Nr. 7232 1818.01.11 †1818.01.03 Johanne Marie Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1749c.
MAND: Niels Villadsen, Farre, Give, Afdød 1809.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 3. Januar begravet 11. Januar Johanne Marie Pedersdatter. Aftægtskone og Enke efter Gaardmand Niels Villadsen af Farre.

Nr. 7233 1818.03.20 †1818.03.12 Hans Jensen, Farre, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 7 uger, DØBT: 1816.01.23. FAR: Jens Christian Nielsen. MOR: Margrethe Elsebeth Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 12. Marts begravet 20. Marts Hans Jensen. Søn af Gaardmand Jens Christian Nielsen og Hustru Margrethe Elisabeth Hansdatter af Farre By. 2 Aar 7 Uger.
NOTITS: Hjemmedøbt i Ringive.
Dåb nr. 3704

Nr. 7234 1818.04.02 †1818.03.24 Søren Madsen, Give By, SAND ALDER: 74c, 75 år, DØBT: 1744c.
KONE: Ane Marie Laustdatter, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 24. Marts begravet 2. April Søren Madsen. Aftægtstager af Give By. 75 Aar.

Nr. 7235 1818.04.12 †1818.04.02 Niels Iversen, Farre (Tornumgaard), SAND ALDER: 66c, 68 år, DØBT: 1752c.
KONE: Else Bentsdatter, Nederdonnerup?, Give, Afdød 1811.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 2. April begravet 12 April Niels Iversen. Aftægtstager af Tornumgaard {Farre}. 68 Aar.
NOTITS: Tidligere af Mølgaard, Farre. Mangler i FT 1801. FT 1787, 35, Farre Mølgaard.

Nr. 7236 1818.04.30 †1818.04.25 Henrik Jensen, Farre, SAND ALDER: 80c, 77 år, DØBT: 1738c.
KONE: Bodil Christensdatter, Farre, Give, Afdød 1817.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 25. April begravet 30. April Henrik Jensen. Husmand af Farre By. 77 Aar.
NOTITS: Har drevet sit husmandssted til det sidste, for han betegnes ikke som på aftægt. Bedre alder fra FT 1787, 49 år.

Nr. 7237 1818.05.10 †1818.05.03 Peder Jensen, Søndersthoved, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år 8 dage, DØBT: 1817.04.24. FAR: Jens Christensen Hauge. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 3. Maj begravet 10. Maj Peder Jensen. Søn af Husmand Jens Christensen Hauge og Hustru Johanne Jensdatter af Syndersthoed Mk.

Nr. 7238 1818.05.24 †1818.05.17 Hans Christensen, Farre, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 13 uger 5 dage, DØBT: 1816.03.30. FAR: Christen Olesen. MOR: Maren Laustdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 død 17. Maj begravet 24. Maj Hans Christensen. Søn af Gaardmand Christen Olesen og Hustru Maren Laustdatter af Farre mark. 2 Aar 13 Uger 5 Dage.
NOTITS: Fødselsdato.
Dåb nr. 3707

Nr. 7239 1818.07.05 †1818.06.27 Dorte Nielsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1816.08.18. FAR: Niels Christian Christensen Krag. MOR: Else Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 27. Juni begravet 5. Juli Dorthe Nielsdatter. Datter af Gaardmand Niels Christian Christensen Krag og Hustru Else Jørgensdatter af Ullerup.
Dåb nr. 3714

Nr. 7240 1818.09.20 †1818.09.13 Niels Jensen, Bøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 Uger 3 Dage, DØBT: 1818.06.03. FAR: Jens Hansen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7 død 13. September begravet 20. September Niels Jensen. Søn af Jens Hansen og Hustru Mette Nielsdatter af Bøllund.

Nr. 7241 1818.10.04 †1818.09.27 Jens Christian Christensen, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 26.09c (å.m), 26 år 9 m., DØBT: 1792.03.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 8 død 27. September begravet 4. Oktober Jens Christian Christensen. Boelsmand af Store Moesgaard. 26¾ Aar.
NOTITS: *mar. 1792, Højgaard Mark, Give; far Christen Jørgensen mor Karen Christensdatter.

Nr. 7242 1818.10.04 †1818.09.29 Jens Pedersen, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.03c (å.m), 15 uger 1 dage, DØBT: 1818.06c. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 9 død 29. September begravet 4. Oktober Jens Pedersen. Søn af Gaardmand Peder Christensen og Hustru Maren Christensdatter af Sillesthoed. 15 Uger 1 Dag.

Nr. 7243 1818.10.18 †1818.10.12 Jørgen Sørensen, Hjortsballe, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1772.11.22.
NÆVNT Nr. 1: Bennet Lauesen, Hjortsballe, Give, Havde almisselem Jørgen Sørensen ved hans død 1818.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 10 død 12. Oktober begravet 18. Oktober Jørgen Sørensen. Almisselem hos Bennet Lauesen af Hjortsballe. 46 Aar.
NOTITS: FT 1787 i Farre, vanfør søn af Søren Christensen og Kirsten Jørgensdatter. Født i Farre.

Nr. 7244 1818.11.16 †1818.11.08 Barke Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1772c.
MAND: Ebbe Hansen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 8. November begravet 16. November Barke Sørensdatter. Enke efter Husmand Ebbe Hansen af Farre. 46 Aar.
NOTITS: Navnet Barke ses ogsaa 1801 og vel 1810-11, det er ingen fejl. Var i 1801 gift med Christen Simonsen †1810.

Nr. 7245 1819.01.01 †1818.12.25 Jørgen Pedersen, Sillesthoved, SAND ALDER: 16.03c (å.m), 16 år 3 m., DØBT: 1802.09c. FAR: Peder. MOR: Else Katrine? Hansdatter?.
MORMOR: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give
STED- MORFAR: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 11 død 25. December begravet 1. Januar 1819 Jørgen Pedersen. Steddattersøn af Jørgen Johansen af Sillesthoed. 16¼ Aar.
NOTITS: Han er født i hullet 1801-04 i Give kirkebog. Mormoderens navn fra FT 1801. Moderens navn formodning fra FT 1801, hvor hun er 18 år. Hun kan også være søsteren Karen *1776. Søstrene bliver gift 1807 og 1806 respektive.
Dåb nr. 3453

Nr. 7246 1819.01.01 †1818.12.29 Niels Nielsen, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger 6 dage, DØBT: 1818.11.17. FAR: Niels Nielsen. MOR: Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 12 død 29. December begravet 1. Januar 1819 Niels Nielsen. Søn af Husmand Niels Nielsen af Farre. 5 Uger 6 Dage.
NOTITS: Moderens navn i dåben.

Nr. 7247 1819.03.28 †1819.03.18 Sidsel Jensdatter, Højgaard, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1735c.
MAND: Jens Christensen, Højgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 18. Marts begravet 28. Marts Sidsel Jensdatter. Aftægtsenke efter Jens Christenen af Høigaard. 84 Aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1787 og 1801.

Nr. 7248 1819.08.01 †1819.07.27 Karen Hansdatter, Donneruplund (Vibjerg), SAND ALDER: 35c, 35år, DØBT: 1784c.
MAND: Søren Fæstersen, Donneruplund (Vibjerg), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 27. juli begravet 1. August Karen Hansdatter. Husmand Søren Fæstersens Hustru af Vieberg paa Donneruplunds Mark. 35 Aar.
NOTITS: Hans koner: 1. 1803c Hanne Marie Laustdatter 2. 1810 Karen Hansdatter 3. 1820c Dorthea Cathrine Jensdatter 4. 1833 Johanne Marie Lauritsdatter. Se også FT 1834.
LINK: Polsterbo

Nr. 7249 1819.09.19 †1819.09.04 Johanne Lucie Boiesdatter?, Søndersthoved, SAND ALDER: 1.10c (å.m), 1 år 45 uger, DØBT: 1817.12c. FAR: Jens Pedersen. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 4. September begravet 19. September Johanne Lucie Boiesdatter. Bolsmand Jens Pedersen og Hustru Ingeborg Pedersdatter af Syndersthoedgaards Mark. 1 Aar 45 Uger.
NOTITS: Ikke født i Give. Efternavnet er galt, hvis hun er datter af Jens Pedersen skulle hun hedde Jensdatter. Snarere bedsteforældre. I den originale kirkebog stod ikke "Datter af", det er tilføjet i afskriften.

Nr. 7250 1819.09.19 †1819.09.04 Ane Marie Andersdatter, Give By, SAND ALDER: 18.02 (å.m), 18 år 1 m. 2 dage, DØBT: 1801.08c. FAR: Anders Hansen. MOR: Mette Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 12. September begravet 19. September Ane Marie Andersdatter. Datter af Anders Hansen og Hustru Mette Mortensdatter af Give {By}. 18 Aar 1 maaned og 2 dage.
NOTITS: Født i hullet 1800-04 i Give Kirkebog. Forældre ses FT 1801 i Give By. Moderen død i barselsseng.
Dåb nr. 3441

Nr. 7251 1819.09.29 †1819.09.24 Mette Mortensdatter, Give By, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1777c.
MAND: Anders Hansen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 24. September begravet 29. September Mette Mortensdatter. Gaardmand Anders Hansens Hustru af Give {By}. 40 Aar.
NOTITS: Død i barselsseng. Barnet død tre uger før hende. Måske født 1773 i Neder Donnerup. Se #xxxx.

Nr. 7252 1819.10.17 †1819.10.10 Jens Christensen, Ullerup, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1818.02.10. FAR: Christen Clausen. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 10. Oktober begravet 17. Oktober Jens Christensen. Søn af Gaardmand Christen Clausen af Ullerup. 1½ Aar.
NOTITS: Moderens navn fra dåben. Christen Clausen *1779.01.01 Uhe, Ringive †1822.10.22 Ullerup, Give søn af Claus Knudsen og Vibeke Christensdatter. Gift 1810.
LINK: Christen Clausen.
LINK: Maren Jensdatter, gift 2 gange.

Nr. 7253 1819.10.17 †1819.10.12 Lorents Andersen, Give By, SAND ALDER: 16c, 16 år, DØBT: 1803.10c. FAR: Anders Hansen Bank. MOR: Mette Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 12. Oktober begravet 17. Oktober Lorentz Andersen. Søn af Anders Hansen Bank af Give {By}. 16 Aar.
Dåb nr. 3463

Nr. 7254 1819.10.26 †1819.10.16 Maren Larsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 50.01 (å.m), 48 år, DØBT: 1769.09.24.
MAND: Jens Jensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 død 16. Oktober begravet 26. Oktober Maren Larsdatter. Gaardmand Jens Jensens Hustru. 48 Aar.
NOTITS: *1769.09.24 i Givskov datter af Lars Madsen. FT 1801 gift med Jens Jensen i Ullerup (Arne Jensen i FT 1801 forkert).

Nr. 7255 1819.11.28 †1819.11.23 Ane Margrethe Pedersdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 26.06 (å.m), 26 år 6 m., DØBT: 1793.05.20.
MAND: Truels Christensen, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7 død 23. November begravet 28. November Ane Magrethe Pedersdatter. Husmand Truels Christensens Hustru af Fruelund paa Skjærhoed Mark. 26½ Aar.
NOTITS: Datter af Peder Jokumsen og Mette i Fruerlund, Skærhoved.

Nr. 7256 1819.11.28 †1819.11.10 Thomas Nielsen, Øgelund, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1757c.
KONE: Katrine Pedersdatter, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 10. November begravet 28. November Thomas Nielsen. Aftægtstager af Øgelund. 62 Aar.

Nr. 7257 1819.12.12 †1819.12.03 Søren Sørensen Darum, Donneruplund (Altfornær), SAND ALDER: 4.02 (å.m), 4 år 2 m., DØBT: 1815.10.02. FAR: Søren Sørensen Darum. MOR: Maren Johannesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 3. December begravet 12. December Søren Sørensen Darum. Søn af Husmd. Søren Sørensen Darum af Altfornær paa Donneruplunds Mark.

Nr. 7258 1819.12.19 †1819.12.15 Kirsten Madsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 35.08 (å.m), 36 år, DØBT: 1784.04.25.
MAND: Niels Pedersen Skjøde, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 9 død 15. December begravet 19. December Kirsten Madsdatter. Gaardmand Niels Pedersen Skjødes Hustru af Neder Donnerup Overmark. 36 Aar.
NOTITS: Datteren Ane Marie død samtidigt. Kirsten datter af Mads Pedersen og Maren Pedersdatter i Vemmelund Skovhus.

Nr. 7259 1819.12.26 †1819.12.14 Ane Marie Nielsdatter Skjøde, Nederdonnerup, SAND ALDER: 5.07 (å.m), 6 år, DØBT: 1814.05.06. FAR: Niels Pedersen Skjøde. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 8 død 14. December begravet 26. December Ane Marie Nielsdatter Skjøde. Datter af Gaardmand Niels Pedersen Skjøde af Neder Donnerup Overmark.
NOTITS: Moderen døde samtidigt. Niels Pedersen Skjøde *1780 i Farre.
LINK: Niels Pedersen Skjøde og 2. kone Ellen Kirstine Larsdatter *1793 Risbjerg, Brande †1850+.

Nr. 7260 1820.01.30 †1819.12.31 Niels Madsen, Farre, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 31. December begravet 30. Januar 1820 Niels Madsen. Tømmermand, boende i et Hus paa Farre Mark. 72 Aar.
NOTITS: Ellers ikke set i Give sogn.

Nr. 7261 1820.01.30 †1820.01.23 Kirsten Marie Jørgensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 30.02 (å.m), 30 år 2 m., DØBT: 1790.01.01.
MAND: Christen Andersen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 23. Januar begravet 30. Januar Kirsten Marie Jørgensdatter. Gaardmand Christen Andersens Hustru af Neder Donnerup. 30 Aar 2 Maaneder.
NOTITS: Hun er født i Sillesthoved, datter af Jørgen Johansen og Mette Jakobsdatter.

Nr. 7262 1820.01.30 †1820.01.12 Christen Sørensen, Nederdonnerup, SAND ALDER: 16.06c (å.m), 16 år 6 m., DØBT: 1803.07c.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give, Den døde Christen Sørensen var almisselem ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 12. Januar begravet 30. Januar Christen Sørensen. Almisselem liciteret ind hos Gaardmand Niels Sørensen Skov af Neder Donnerup. 16½ Aar.
Dåb nr. 3459

Nr. 7263 1820.02.13 †1820.02.06 Ingeborg Pedersdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1744c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 6. Februar begravet 13. Februar Ingeborg Pedersdatter. Almisselem af Store Hestlund Mark. 76 Aar.
NOTITS: Ikke set i 1801. FT 1787 vel i Store Mosgaard, 41 år gift med Jens Hansen.

Nr. 7264 1820.02.27 †1820.02.21 Kirsten Madsdatter, Give Mark (Aasberg), SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1740c.
MAND: Christen Pedersen, Give By (Aasberg), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 21. Februar begravet 27. Februar Kirsten Madsdatter. Aftægtsenke efter Christen Pedersen af Aasberg paa Give Mark.
NOTITS: Ses FT 1787 og 1801 i Give By.

Nr. 7265 1820.03.15 †1820.03.12 Sidsel Johanne Jensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 2 dage, DØBT: 1819.12.10. FAR: Jens Herman Jensen. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 12. Marts begravet 15. Marts Sidsel Johanne Jensdatter. Datter af Gaardmand Jens Herman Jensen og Hustru Ane Kirstine af Bøllund. 12 Uger 2 Dage.

Nr. 7266 1820.03.31 †1820.03.24 Margrethe Jensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger 6 dage, DØBT: 1820.03.04. FAR: Jens Olesen. MOR: Engel Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 24. Marts begravet 31. Marts Margrethe Jensdatter. Datter af Gaardmand Jens Olesen af Sillesthoed. 2 Uger 6 Dage.

Nr. 7267 1820.04.03 †1820.03.29 Søren Thomassen, Hestlund- Lille (Grøndal), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 11 dage, DØBT: 1820.03.18. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 29. Marts begravet 3. April Søren Thomassen. Søn af Gaardmand Thomas Nielsen af Grøndal. 11 Dage.
NOTITS: Moderens navn fra dåben. Forældrene ses FT 1834.

Nr. 7268 1820.06.25 †1820.06.22 Maren Eriksdatter, Bøllund, SAND ALDER: 68c, 72 år, DØBT: 1752c.
MAND: Peder Christensen Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 død 22. Juni begravet 25. Juni Maren Eriksdatter. Indsidder Peder Christensens Hustru af Bøllund. 72 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT. Født i Usseltoft Brande datter af Erik Sørensen Usseltoft og Maren Usseltoft.

Nr. 7269 1820.08.06 †1820.07.27 Niels Sørensen, Farre (Fattighus), SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1806.11.14. FAR: Søren Jensen Boel. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 27. Juli begravet 6. August Niels Sørensen. Almisselem af Farre Fattighus.
NOTITS: Født i Farre

Nr. 7270 1820.09.06 †1820.08.31 Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, SAND ALDER: 67.09 (å.m), 67 år 9 m., DØBT: 1753.01c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 31. August begravet 6. September Jens Christensen Skov. Aftægtstager af Store Hestlund. 67¾ Aar.
NOTITS: Født i hullet 1745-54 i kirkebogen, søn af Christen Christensen Skov i Give By.

Nr. 7271 1820.11.12 †1820.11.07 Thomas Nielsen Led, Hestlund- Store, SAND ALDER: 80c, 81 år, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5. død 7. November begravet 12. November Thomas Nielsen Leed. Almisselem af Farrup Sogn pr. Ribe, død i Store Hestlund. 81 Aar.
NOTITS: Ses FT 1801 som enke i Nygaard, Farup, 61 år. Der er en forbindelse til Janderup ved Varde, hvor Jens Jensen Hillerslev er født, der ses i Store Hestlund 1731- til han dør der i 1771. Men Janderup er 20 km fra Farup. Men mere sandsynligt er Anders Christensens kone i Store Hestlund, som hedder Kirsten Thomasdatter *1776c i Jernved, hun kunne være datter af Thomas Nielsen, hvilket ville forklare, hvorfor han er i Store Hestlund.

Nr. 7272 1821.02.04 †1821.01.29 Jens Olesen, Tromborg, SAND ALDER: 81.09 (å.m), 81 år 9 m., DØBT: 1739.03c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1. død 29. Januar begravet 4. Februar Jens Olesen Almisselem, Indsidder af Tromborg. 81¾ Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give. I FT 1801 måske i Store Mosgaard "Krøbling og nyder Almisse af Sognet", men alderen 10 år forkert. FT 1787 vel husmand i Nygaard. Gift 1. Maren Andersdatter *1744c †1798 Store Mosgaard. 2. gang med Ane Christensdatter *1757c formodentlig ikke i Give, for ikke gift i Give.

Nr. 7273 1821.03.18 †1821.03.10 Mads Lauesen Kok, Give By, 83 år, DØBT: 1737c.
KONE: Ane Iversdatter, Donnerup Mark (Olesborg), Give, Begravet 13 måneder senere.
NÆVNT Nr. 1: Niels Thygesen, Give, Mads Lauesen indsidder ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 10. Marts begravet 18. Marts Mads Lauesen Kok. Indsidder hos Bolsmand Niels Thygesen af Give {By}. 83 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give. Ikke set i FT 1787 eller 1801.

Nr. 7274 1821.04.08 †1821.03.31 Christen Nielsen Filskov, Farre, SAND ALDER: 79.02 (å.m), 79 år 2 m., DØBT: 1742.01c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 31. Marts begravet 8. April Christen Nielsen Filskov. Aftægtsmand af Farre. 79 Aar 2 Maaneder.
NOTITS: Ikke set FT 1801 i Give. Der er en anden Christen Nielsen født i Lillebrande, Sønder Omme 4. nov. 1742 †1829 (far Niels Jensen) som drev Østergaard i Filskov gift 1785c i Ejstrup med Mette Pedersdatter datter af Peder Jensen Storgaard i Ejstrup.

Nr. 7275 1821.04.27 †1821.04.22 Inger Marie Nielsdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1779c.
MAND: Christen Andersen, Neder- Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 22. April begravet 27 April Inger Marie Nielsdatter. Gaardmand Christen Andersens Hustru af Neder Donnerup. 42 Aar.
NOTITS: Ikke set døbt i Give.

Nr. 7276 1821.05.26 †1821.05.17 Ane Iversdatter, Donnerup Mark (Olesborg), SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1751c.
MAND: Mads Lauesen Kok, Give By, Give, Død 13 måneder før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 17. Maj begravet 26. Maj Ane Iversdatter. Almisselem og Enke efter Mads Lauesen Kok, døde i Olesborg paa Donneruplunds Mark. 70 Aar.

Nr. 7277 1821.06.11 †1821.06.07 Peder Christensen Donnerup, Bæksgaard, SAND ALDER: 73c, 76 år, DØBT: 1748c.
KONE: Maren Eriksdatter, Bøllund, Give, Begravet 1820 fra Bøllund. Død 1 år før ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 7. Juni begravet 11. Juni Peder Christensen Donnerup. Almisselem af Beksgaard. 76 Aar.
NOTITS: Alder ca. 3 år for høj. Bedre alder fra skifte efter moderen og FT. Født i kirkebogshullet 1745-54 i Give.

Nr. 7278 1821.06.24 †1821.06.20 Dorte Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1820.01.30. FAR: Mads Christensen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 20. Juni begavet 24 Juni Dorthe Madsdatter. Datter af Gaardmand Mads Christensen af Give By. 1½ Aar.

Nr. 7279 1821.07.29 †1821.07.20 Karen Hansdatter, Tromborg, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 12 uger, DØBT: 1821.06.03. FAR: Hans Sørensen. MOR: Johanne Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 20. Juli begravet 29 Juli Karen Hansdatter. Datter af Gaardmand Hans Sørensen af Tromborg. 12 Uger.
NOTITS: Hun er 7 uger gammel ikke 12.

Nr. 7280 1821.08.04 †1821.07.30 Frederike Lovise Stallknecht, Donneruplund, SAND ALDER: 32.11 (å.m), 33 år, DØBT: 1788.09.10.
MAND: Lorents Neuchs, Ringkøbing
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 30. Juli begravet 4. August Madame Frederik Lovise Neuchs, født Stallknecht. Hr. Kjøbmand Lorentz Neuchs Hustru i Ringkøbing, døde paa Donneruplund. 33 Aar.
NOTITS: Født i Jelling døbt 10.09.1788, datter af præst i Jelling Kaj Stallknecht og Kirstine Folstrup.

Nr. 7281 1821.09.21 †1821.09.14 Maren Christensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 42.10 (å.m), 42 år 9 m., DØBT: 1779.12.12.
MAND: Anders Hansen, Skærhoved, Give
DØDSÅRSAG: Barnsnød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 14. September begravet 21. September Maren Christensdatter. Gaardmand Anders Hansens Hustru af Skjærhoed. 42¾ Aar.
NOTITS: Død i barnsnød, barnet levede en dag. Født i Filskov, Sønder Omme. Anders Hansen 2. mand. 1. gift med Laurs Hansen *1770 Møberg, Sønder Omme †1817.05.15 Skærhoved.

Nr. 7282 1821.09.21 †1821.09.14 Mette Johanne Andersdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1821.09.14. FAR: Anders Hansen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 14. September begravet 21. September Mette Johanne Andersdatter. Datter af Anders Hansen og Hustru Maren Christensdatter af Skjærhoed. 24 Timer.
NOTITS: Hjemmedøbt.

Nr. 7283 1821.10.07 †1821.09.29 Christen Hansen, Sillesthoved, SAND ALDER: 87.00 (å.m), 96 år, DØBT: 1734.10.10.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 29. September begravet 7. Oktober Christen Hansen. Aftægtstager af Sillesthoed. 96 Aar.
NOTITS: Alder 9 år for høj.
Dåb nr. 2356

Nr. 7284 1821.12.05 †1821.11.28 Christen Knudsen, Farre, SAND ALDER: 65.06 (å.m), 63 år 6 m., DØBT: 1756.06.13.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 28. November begravet 5. December Christen Knudsen. Husmand af Farre By. 63½ Aar.
NOTITS: Født i Thyregodlund, Thyregod.

Nr. 7285 1821.12.09 †1821.11.28 Karen Christensdatter, Mosgaard- Store (Dam), SAND ALDER: 72.06 (å.m), 72 år 6 m., DØBT: 1749c.
MAND: Christen Jørgensen Bæksgaard, Mosgaard- Store (Dam), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 28. November begravet 9. December Karen Christensdatter. Gaardmand Christen Jørgensen Beksgaards Hustru af Moesgaarddam. 72½ Aar.

Nr. 7286 1821.12.16 †1821.12.07 Sidsel Knudsdatter, Bregnhoved (Mark), SAND ALDER: 91c, 98 år, DØBT: 1730c.
MAND: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Død
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 7. December begravet 16. December Sidsel Knudsdatter. Johannes Pedersens Enke, Almisselem; døde i et Hus paa Breinhoed Mark. 98 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Alder omkring 7 år for høj.

Nr. 7287 1822.03.10 †1822.03.03 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Nielsen. MOR: Margrethe Johannesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. dødfødt 3. Marts begravet 10. Marts (Dødfødt). Søn af Indsidder Christen Nielsen og Hustru Magrethe Johannesdatter.

Nr. 7288 1822.05.27 †1822.05.20 Hans Peder Christensen, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1822.05.20. FAR: Christen Andersen. MOR: Birte Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 20. Maj begravet 27. Maj Hans Peder Christensen. Søn af Gaardmand Christen Andersen af Neder Donnerup. 33 Timer.
NOTITS: Moderen døde to dage efter dødfødt søn.

Nr. 7289 1822.05.27 †1822.05.22 Birte Marie Christensdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 36c, 36 år, DØBT: 1786c.
MAND: Christen Andersen, Neder- Donnerup, Give
DØDSÅRSAG: Barnsnød..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 22. Maj begravet 27. Maj Birthe Marie Christensdatter. Gaardmand Christen Andersens Hustru af Neder Donnerup. 36 Aar.
NOTITS: Døde to dage efter en dødfødt søn.

Nr. 7290 1822.07.04 †1822.05.26 Peder Jokumsen, Fruelund, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1758c.
KONE: Mette Pedersdatter, Give, Uklart om hun er i live, ville være 72.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 26. Juni begravet 4. Juli Peder Jochumsen. Aftægtsmand af Fruelund. 64 Aar.
NOTITS: Ses 1791 i Givskov, FT 1801 i Skærhoved.

Nr. 7291 1822.07.04 †1822.05.26 Niels Nielsen, Farre, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1773c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 26. Juni begravet 4. Juli Niels Nielsen. Husmand af Farre. 49 Aar.

Nr. 7292 1822.08.02 †1822.07.26 Maren Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 60.00 (å.m), 60 år, DØBT: 1762.08.22.
MAND: Christen Hansen Banch, Give By, Give, Død 1817 fem år før hende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 26. Juli begravet 2. August Maren Madsdatter. Gaarmand Christen Hansens Enke af Give. 60 Aar.
NOTITS: Hun er født i Plovslund, Grene sogn.

Nr. 7293 1822.08.10 †1822.08.03 Frederik Rechnagel, Givskov, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1746c.
KONE: Juliane Dorthea Maltesdatter Friis, Givskov, Give, Uklart om hun lever, 3. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 3. August begravet 10. August Friderich Rechnagel. Aftægtsmand af Givschou. 76 Aar.

Nr. 7294 1822.08.18 †1822.08.11 Dødfødt, Givskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m). MOR: Frederikke Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. dødfødt 11. August begravet 18. August (Dødfødt). Søn af Frideriche Andersdatter af Givschou.
NOTITS: Ingen far angivet, heller ikke under "Fødte Mandkøn".

Nr. 7295 1822.10.13 †1822.10.07 Kirstine Sophie Rechnagel, Givskov, SAND ALDER: 46.07 (å.m), 46 år, DØBT: 1776.03.10.
MAND: Anders Jensen Egeskov, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 7. Oktober begravet 13 Oktober Christine Sophie Rechnagel. Gaardmand Anders Jensen Eegschovs Hustru af Givschov. 46 Aar.
NOTITS: Født i Bindelsbøl, Lindeballe sogn.

Nr. 7296 1822.10.27 †1822.10.17 Christen Clausen, Ullerup, SAND ALDER: 43.10 (å.m), 43 år, DØBT: 1779.01.01.
KONE: Maren Jensdatter, Ullerup, Give, Gifter sig derefter med Johannes Jensen *1791c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 17. Oktober begravet 27. Oktober Christen Clausen. Gaardmand af Ullerup. 43 Aar.
NOTITS: Døbt i Uhe, Ringive. Gift 1810 i Lindeballe.
LINK: Christen Clausen

Nr. 7297 1822.11.03 †1822.10.22 Dødfødt, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Bent Nielsen. MOR: Maren Johansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 22. Oktober begravet 3 November (Dødfødt). Datter af Bent Nielsen og Hustru af Farre Mølgaard.
NOTITS: Moderen døde to uger efter.

Nr. 7298 1822.11.17 †1822.11.11 Marie Johannesdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 39.04 (å.m), 40 år, DØBT: 1783.07.27.
MAND: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
DØDSÅRSAG: Barnsnød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 11. November begravet 17. November Maren Johansdatter. Bent Nielsens Hustru af Farre Mølgaard. 40 Aar.
NOTITS: Hun er døbt Marie i Give By.
Dåb nr. 3103

Nr. 7299 1822.11.24 †1822.11.17 Frands Jensen, Give Bys Mark, SAND ALDER: 41.09 (å.m), 44 år, DØBT: 1781.02.11.
KONE: Kirsten Kimmose, Give Bys Mark, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 17. November begravet 24. November Frands Jensen. Almisselem og Husmand af Give Mark. 44 Aar.
NOTITS: Født i Bæksgaard. For konens navn se søn Jens Frandsens fødsel 1816.
Dåb nr. 3067

Nr. 7300 1822.11.24 †1822.11.18 Erik Pedersen, Søndersthoved (Mark), SAND ALDER: 39.05 (å.m), 39 år, DØBT: 1783.06.15.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 18. November begravet 24. November Erich Pedersen. Husbeboer af Synderhoed Mark. 39 Aar.
NOTITS: Født i Store Hestlund.
Dåb nr. 3097

Nr. 7301 1823.01.02 †1822.12.25 Kirsten Olesdatter, Farre, SAND ALDER: 74c, 86 år, DØBT: 1748c.
MAND: Christen Knudsen, Farre, Give, Begravet 1821, tretten måneder før konen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 25. December begravet 2. Januar 1823 Kirsten Olesdatter. Enke og Aftægtskone af Farre. 86 Aar.
NOTITS: Kirsten Olesdatter *1735 og *1738 af Ole Villadsen i Nygaard dør begge før de bliver 4 år gamle, så det er ikke dem. Se FT 1801 for hendes bedre alder, gift 1790 i Give, hun af Farre. Alderen 12c år for høj.

Nr. 7302 1823.01.26 †1823.01.17 Fester Sørensen, Donneruplund Mark (Viberg), 72 år, DØBT: 1737.10.18.
KONE: Mette Pedersdatter, Give, Uklart om hun lever.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 17. Januar begravet 26. Januar Fæster Sørensen. Aftægtsmand af Viberg, Donneruplunds Mark. 72 Aar.
NOTITS: Født i Nederdonnerup.
Dåb nr. 2395

Nr. 7303 1823.02.09 Dødfødt, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. begravet 9. Februar (Dødfødt). Datter af Christen Nielsen af Farre.

Nr. 7304 1823.06.12 †1823.06.06 Jens Christoffersen, Stenbjerglund, SAND ALDER: 15c, 15 år, DØBT: 1808.12.1808. FAR: Christopher Jensen Nørskov. MOR: Maren Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: Druknet i Å.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 6. Juni begravet 12. Juni Jens Christoffersen. Søn af Indsidder Kristopher Jensen Nørskov og Hustru; tjente paa Stenbjerglund. Druknede af Vaade i en Aa. 15 Aar.

Nr. 7305 1823.08.23 †1823.08.18 Maren Olesdatter, Farre, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1740.10.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 18. August begravet 23. August Maren Olesdatter. Almisselem af Farre. 85 Aar.
NOTITS: Gift 1770 med Peder Pedersen Bank.
Dåb nr. 2444

Nr. 7306 1823.08.27 †1823.08.22 Peder Olesen Lillegaard, Give By, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1781c.
KONE: Johanne Vestesdatter, Give, De er gift i 1809 da de får datteren Mette Katrine Pedersdatter *1809.08.13 Gjellerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 22. August begravet 27. August Peder Olesen Lillegaard. Bolsmand af Give By. 42 Aar.
NOTITS: Boede 1809 i Gjellerup. I internettet ses han født 1772 i Sønder Fastrup, Gjellerup, men så ville han være 51 år, det er ret så stor en forskel.

Nr. 7307 1823.10.12 †1823.10.03 Else Kirstine Laustdatter, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1823.07.01c. FAR: Laust Christian Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 3. Oktober begravet 12. Oktober Else Kirstine Laustdatter. Datter af Indsidder Laust Kristian Jensen af Syndersthoed Mark. ¼ Aar.
NOTITS: Ikke indført som døbt i kirkebogen! i 1828 er familien i Farre.

Nr. 7308 1823.10.19 †1823.10.12 Bendt Nielsen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 53.11 (å.m), 54 år, DØBT: 1768.11.20.
KONE: Marie Johansdatter, Farre (Mølgaard), Give, Død 1822
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 12. Oktober begravet 19. Oktober Bendt Nielsen. Aftægtsmand af Farre Mølgaard. 54 Aar.
NOTITS: Født i Mølgaard, Farre.
Dåb nr. 2880

Nr. 7309 1823.11.07 †1823.11.03 Jørgine Donnerup Mortensdatter Skov, Give By, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1822.11.11. FAR: Morten Jakobsen Skov. MOR: Maren Donnerup Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 3. November begravet 7. November Jørgine Donnerup Mortensdatter Skov. Datter af Morten Jacobsen Skov af Give. 1 Aar.

Nr. 7310 1823.11.23 †1823.11.14 Christen Christensen, Hedegaard, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1823.05.10. FAR: Christen Hansen. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 14. November begravet 23. November Christen Christensen. Søn af Indsidder Kristen Hansen af Hedegaard. ½ Aar.

Nr. 7311 1824.02.04 †1824.01.28 Maren Thomasdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 74c, 76 år, DØBT: 1750.
MAND: John Pedersen, Sillesthoved, Give
DØDSÅRSAG: Frossen ihjel på marken.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 28. Januar begravet 4. Februar Maren Thomasdatter. Aftægtsmand John Pedersens Hustru af Sillesthoed. Ihjelfrossen paa Marken. 76 Aar.
NOTITS: Født i Lihme, Nørup datter af Thomas Hansen Møller †1751 (skifte), tømmermand i Lihme og Inger Christensdatter †1789 (skifte) Nørup.

Nr. 7312 1824.02.22 †1824.02.17 Dødfødt, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jørgen Christensen. MOR: Karen Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 17. Februar begravet 22 Februar (Dødfødt). Søln af Indsidder Jørgen Kristensen og Hustru Karen Jørgensdatter af Farre.

Nr. 7313 1824.02.29 †1824.02.20 Johanne Kirstine Christensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 Uger, DØBT: 1824.02.08. FAR: Christen Pedersen Holmhus. MOR: Ane Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 20. Februar begravet 29. Februar Johanne Kirstine Christensdatter. Datter af Gaardmand Kristen Pedersen af Bechsgaard. 12 Uger.
NOTITS: Alderen skulle være 2 uger ikke 12.

Nr. 7314 1824.05.02 †1824.04.28 Niels Simonsen, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1823.05.13. FAR: Simon Nielsen. MOR: Maren Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 28. April begravet 2. Maj Niels Simonsen. Søn af Indsidder Simon Nielsen af Farre Mølgaard. 1 Aar.

Nr. 7315 1824.06.05 †1824.05.31 Christen Christensen, Farre, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m., DØBT: 1823.10.15. FAR: Christen Laursen Almstok. MOR: Kirsten Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 31. Maj begravet 5. Juni Christen Christensen. Søn af Gaardmand Kristen Laursen {Almstok} af Farre. ½ Aar.

Nr. 7316 1824.07.11 †1824.07.03 Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 70c, 75 år, DØBT: 1754c.
MAND: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 3. Juli begravet 11. Juli Mette Jakobsdatter. Aftægtsmand Jørgen Johansens Hustru af Sillesthoed. 75Aar.
NOTITS: Født år 1754c ud fra FT 1787, begravelsesalder 5 år for høj.

Nr. 7317 1824.07.18 †1824.07.14 Peder Laustsen, Give By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger, DØBT: 1824.04.06. FAR: Laust Sørensen. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 14. Juli begravet 18. Juli Peder Laustsen. Søn af Gaardmand Laust Sørensen af Give. 13 Uger.

Nr. 7318 1824.11.14 †1824.11.09 Jens Nielsen, Farre Mark, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger, DØBT: 1824.08.08. FAR: Niels Thuesen. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 9. November begravet 14. November Jens Nielsen. Søn af Husmand Niels Thuesen af Farre Mark. 13 Uger.

Nr. 7319 1824.12.19 †1824.12.12 Søren Sørensen Darum, Donnerup Mark, SAND ALDER: 36.03 (å.m), 36 år, DØBT: 1788.09.21.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 12. December begravet 19. December Søren Sørensen Darum. Husbeboer af Donneruplunds Mark. 36 Aar.
NOTITS: Darum sogn ligger nord for Ribe. Søn af Søren Hansen Vejrup *1751c og Kirsten Sørensdatter *1757c.

Nr. 7320 1825.01.28 †1825.01.20 Anders Nielsen Uhre, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1744c.
KONE: Maren Stephensdatter, Neder- Donnerup, Give, Dør næste dag efter ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 20. Januar begravet 28. Januar Anders Nielsen Uhre. Aftægtsmand af Neder Donnerup. 81 Aar.
NOTITS: Født i Uhre, Brande sogn længe før kirkebogen begynder. Gift 1773 i Thyregod, skrevet af Uhre i Brande sogn. Drev 1773 - 1808 Kokborggaard i Thyregod. Aftægt ved søn Christen Andersen i Nederdonnerup, som flyttede til Nederdonnerup fra Kokborg i 1818.

Nr. 7321 1825.01.28 †1825.01.21 Maren Stephensdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 85.09 (å.m), 85 år, DØBT: 1739.04.05.
MAND: Anders Nielsen Uhre, Neder- donnerup, Give, Død 1 dag før hende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 21. Januar begravet 28. Januar Maren Stephensdatter. Aftægtskone af Neder Donnerup. 85 Aar.
NOTITS: Født i Aalbæk, Thyregod. Gift 1773 i Thyregod 2. gang med Anders Nielsen Uhre.

Nr. 7322 1825.02.14 †1825.02.08 Hans Christensen, Farre Mark, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 16 dage, DØBT: 1825.01.23. FAR: Christen Hansen. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 8. Februar begravet 14. Februar Hans Christensen- Søn af Husmand Christen Hansen af Farre. 16 Dage.
NOTITS: Var en tvilling, den andet kaldet Christen.

Nr. 7323 1825.02.27 †1825.02.21 Jens Mikkelsen, Højgaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1824.12.15. FAR: Mikkel Poulsen. MOR: Margrethe Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 21. Februar begravet 27. Februar Jens Mikkelsen. Søn af Gaardmand Michel Poulsen af Høygaard. 6 Uger.
NOTITS: 9 uger gammel.

Nr. 7324 1825.02.27 †1825.02.25 Dødfødt, Nygaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 25. Februar begravet 27. Februar (Dødfødt). Søn af Gaardmand Ole Knudsen af Nyegaard.

Nr. 7325 1825.03.06 †1825.02.24 Kirstine Marie Jørgensdatter, Give By, SAND ALDER: 30c, 30 år, DØBT: 1795c.
MAND: Jens Frandsen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 24. Februar begravet 6. Marts Kirstine Marie Jørgensdatter. Husmand Jens Frandsens Hustru af Give. 30 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7326 1825.03.06 †1825.02.25 Maren Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 11 m., DØBT: 1824.04.04. FAR: Peder Hansen, Birkebæk, Givskud. MOR: Ane Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 25. Februar begravet 6. Marts Maren Pedersdatter. Uægte Datter af Ane Kirstine Nielsdatter af Farre. 11 Maaneder.
NOTITS: Moderen er datter af husmand Niels Christensen i Farre.

Nr. 7327 1825.03.09 †1825.03.02 Jens Jørgen Thomsen, Øgelund, SAND ALDER: 19c, 19 år, DØBT: 1806.12.26.
BROR: Peder Thomsen, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 2. Marts begravet 9. Marts Jens Jørgen Thomsen. Gaardmand Peder Thomsens Broder af Øgelund. 19 Aar.
NOTITS: Deres far er Thomas Nielsen i Øgelund, som døde 1819.

Nr. 7328 1825.03.27 †1825.03.19 Laust Christian Severin Sørensen, Donnerup- Lund Mark (Viberg), SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1823.03.11. FAR: Søren Festersen. MOR: Dorte Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 19. Marts begravet 27. Marts Laust Christian Severin Sørensen. Søn af Husmand Søren Fæstersen af Viberg. 2 Aar.

Nr. 7329 1825.04.04 †1825.03.27 Margrethe Jensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 4c, 4 år, DØBT: 1819c. FAR: Jens Olesen. MOR: Engel Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 27. Marts begravet 4. April Magrethe Jensdatter. Datter af Gaardmand Jens Olesen af Sillesthoed. 4 Aar.

Nr. 7330 1825.04.14 †1825.04.08 Jørgen Jørgensen, Farre (Fattighus), SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1743c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 8. April begravet 14. April Jørgen Jørgensen. Almisselem af Farre Fattighus. 82 Aar.
NOTITS: Muligvis Jørgen Jørgensen *1755 Bregnhoved, men så ville alderen være 12 år forkert, hvilket vel er muligt.

Nr. 7331 1825.05.12 †1825.05.07 Marie Christensdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 4 år, DØBT: 1821.07.05. FAR: Christen Christensen. MOR: Maren Jensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 7. Maj begravet 12. Maj Marie Christensdatter. Datter af Gaardmand Christen Christensen af Store Moesgaard. Druknede af Vanvare.

Nr. 7332 1825.05.12 Dødfødt, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Knud Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 7. Maj begravet 12. Maj (Dødfødt). Datter af Indsidder Knud Sørensen af N. Donnerup.
NOTITS: Moderens navn ikke set.

Nr. 7333 1825.05.23 †1825.05.17 Hansine Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1825.04.22. FAR: Christen Olesen. MOR: Maren Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 17. Maj begravet 23. Maj Hansine Christensdatter. Datter af Gaardmand Christen Olesen af Farre. 3 Uger.
NOTITS: Hun dør 4 uger gammel.

Nr. 7334 1825.05.23 †1825.05.19 Christen Madsen, Give By, SAND ALDER: 88.09 (å.m), 96 år, DØBT: 1736.08.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 19. Maj begravet 23. Maj Christen Madsen. Aftægtsmand af Give. 96 Aar.
NOTITS: Født i Bæksgaard. Var gift med Mette Kirstine Simonsdatter †1787-1801.
Dåb nr. 2382

Nr. 7335 1825.06.19 †1825.06.08 Ane Christine Eskesdatter, Bøllund, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1823.11.23. FAR: Eske Nielsen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 14. Juni begravet 19. Juni Ane Christine Eschesdatter. Datter af Gaardmand Esche Nielsen af Bøllund. 1½ Aar.

Nr. 7336 1825.08.14 †1825.08.06 Mads Sørensen, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1825.08.06. FAR: Søren Madsen. MOR: Birte Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 6. August begravet 14. August Mads Sørensen. Sønd af Indsidder Søren Madsen af Lille Hestlund. 5 Timer.

Nr. 7337 1825.08.24 †1825.08.16 Jens Frandsen, Give By, SAND ALDER: 9.04 (å.m), 10 år, DØBT: 1816.04.14. FAR: Frands Jensen. MOR: Kirsten Kimmoes.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 16. August begravet 24. August Jens Frandsen. Søn af afdøde Husmand Frands Jensen af Give. 10 Aar.
NOTITS: Faderen Frands Jensen døde 1822.
Dåb nr. 3708

Nr. 7338 1825.11.13 †1825.11.06 Kirsten Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 16c, 16 år, DØBT: 1809c. FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 6. November begravet 13. November Kirsten Pedersdatter. Datter af Gaardmand Peder Christensen af Hedegaard. 16 Aar.
NOTITS: Næppe født i Give sogn.

Nr. 7339 1826.02.26 Else Marie Larsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 4.02 (å.m), 5 år, DØBT: 1821.12.08. FAR: Lars Andersen. MOR: Birte Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 17. Februar begravet 26. Februar Else Marie Larsdatter. Datter af Gaardmand Lars Andersen af Breinhoed. 5 Aar.

Nr. 7340 1826.03.19 †1826.03.10 Else Larsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 65c, 72 år, DØBT: 1761c.
MAND: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Døde 1845.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 10. Marts begravet 19. Marts Else Larsdatter. Anders Johansens Hustru af Breinhoed. 72 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801 *1761c.

Nr. 7341 1826.04.13 †1826.04.05 Ellen Kjeldsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 72.03 (å.m), 69 år, DØBT: 1753.06.17.
MAND: Jens Pedersen Hejbøl, Hejbøl, Ølgod, †1813 Hejbøl, Ølgod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 5. April begravet 13. April Ellen Kjeldsdatter. Enke efter Jens {Pedersen} Heibøll af Bøllund. 69 Aar.
NOTITS: Ved datter Malene Jensdatter i Bøllund gift med Thomas Nielsen. Født i Agersnap, Ølgod. Hendes far Kjeld Jepsen havde en tid Lindbjerg Mølle, Ølgod en tid før 1783. Gift 1776 i Ølgod med Jens Pedersen af Hejbøl. 1777-95 børn i Hejbøl, Lindbjerg Mølle. Ekknud og Vestkjær i Ølgod sogn. Ikke i FT 1787 i Ølgod. I FT 1801 i Hejbøl, Ølgod.
LINK: Ellen Kjelsdatter i Ribewiki.

Nr. 7342 1826.06.04 †1826.05.30 Maren Mortensdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1750c.
MAND: Jens Andersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Sikkert død.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 30. Maj begravet 4. Juni Maren Mortensdatter. Almisselem af Neder Donnerup. Begravet i Nyekirke. 76 Aar.
NOTITS: I FT 1787 gift med Jens Andersen i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke. Gift 1786 i Give, han 2. gang. Hun er vel født i Bæksgaard i kirkebogshullet 1745-54, hendes bror Jens Mortensen fødes der i 1755.

Nr. 7343 1826.06.18 †1826.06.08 Edel Katrine Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1826.05.06. FAR: Christen Olesen. MOR: Maren Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 8. Juni begravet 18. Juni Edel Katrine Christensdatter. Datter af Gaardmand Christen Olesen af Farre. 4 Uger.

Nr. 7344 1826.08.02 †1826.07.29 Hylleborg Nielsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 14.06c (å.m), 14 år 6 m., DØBT: 1812c. FAR: Niels Christensen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 29. Juli begravet 2. August Hylleborg Nielsdatter. Datter af Niels Christensen Krog af Ullerup. 14½ Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7345 1826.08.20 †1826.08.15 Mette Marie Frederiksdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger, DØBT: 1826.06.02. FAR: Frederik Jensen Fuglsang. MOR: Christiane Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 15. August begravet 20. August Mette Marie Friderichsdatter. Datter af Indsidder Friderich Nielsen af Hedegaard. 10 Uger.

Nr. 7346 1826.09.03 †1826.08.30 Maren Clausdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1826.08.05. FAR: Claus Graversen. MOR: Kirsten Marie Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 30. August begravet 3. September Maren Clausdatter. Datter af Husmand Claus Graversen af Farre. 3 Uger.

Nr. 7347 1826.09.29 †1826.09.23 Maren Andersdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1825.04.26. FAR: Anders Pedersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 23. September begravet 29. September Maren Andersdatter. Datter af Gaardmand Anders Pedersen af N. Donnerup. 1½ Aar.

Nr. 7348 1826.09.29 †1826.09.23 Knud Olesen, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1826.09.23. FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 23.September begravet 29. September Knud Olesen. Søn af Gaardmand Ole Knudsen af Nyegaard. 5 Timer.

Nr. 7349 1826.10.01 †1826.09.25 Ane Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1774c.
MAND: Christen Mortensen, Bregnhoved, Give, ? født i Tyrsting sogn, FT 1845, men i Store Moesgaard. Han gifter sig 2. gang med Sidsel Christensdatter af Brande 1830.10.10 i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 25. September begravet 1. Oktober Ane Jensdatter. Indsidder Christen Mortensens Hustru af Breinhoed. 52 Aar.

Nr. 7350 1826.10.08 †1826.10.04 Hans Christensen, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 2.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1823.12.09. FAR: Christen Andersen. MOR: Kirsten Marie Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 4. Oktober begravet 8. Oktober Hans Christensen. Søn af Gaardmand Christen Andersen af Neder Donnerup. 2 Aar.

Nr. 7351 1826.10.19 †1826.10.12 Ane Lautsdatter, Give By, SAND ALDER: 4.02 (å.m), 4 år, DØBT: 1822.07.27. FAR: Laust Christensen. MOR: Karen Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. død 12. Oktober begravet 19. Oktober Ane Laursdatter. Datter af Indsidder Lauritz Christensen af Give. 4 Aar.

Nr. 7352 1826.10.29 †1826.10.25 Dødfødt, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Madsen. MOR: Birte Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 25. Oktober begravet 29. Oktober (Dødfødt). Søn af Insidder Søren Madsen af Lille Hestlund.

Nr. 7353 1826.11.08 †1826.11.02 Karen Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år, DØBT: 1824.06.25. FAR: Mads Christensen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. død 2. November begravet 8. November Karen Madsdatter. Datter af Gaardmand Mads Christensen af Give. 2 Aar.

Nr. 7354 1826.12.05 †1826.11.28 Ane Christensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 74.02 (å.m), 73 år, DØBT: 1752.09.13.
MAND: Christen Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. død 28. Oktober (skal vist være November) begravet 5. December Ane Christensdatter. Aftægtskone af Schærhoed, Enke efter Christen Andersen. 73 Aar.
NOTITS: Født i Bøvl, Sønder Omme datter af Christen Kjær og Anna Hansdatter. Dette (skal vist være November) er en bemærking af manden, der lavede den autoriserede afskrift som ses på nettet. Hun opholder sig ved datteren Inger Kirstine Christensdatter *1792.02.20 Filskov, Sønder Omme †1873.11.13 Give gift med Peder Madsen *1789 Vemmelund, Give †1854 Vemmelund (Slægtsbog: Slægten Vemmelund fra Give sogn.)

Nr. 7355 1826.12.30 †1826.12.21 Niels Hansen, Skærhoved, SAND ALDER: 20.01 (å.m), 21 år, DØBT: 1806.12.07. FAR: Hans Madsen. MOR: Anne Sophie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 21. December begravet 30. December Niels Hansen. Søn af Smed Hans Madsen af Schjærhoed. 21 Aar.

Nr. 7356 1827.02.04 †1827.01.26 Christen Frederiksen, Øgelund, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1826.03.01. FAR: Frederik Albrechtsen. MOR: Sidsel Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 26. Januar begravet 4. Februar Christen Frederichsen. Søn af Indsidder Frederich Albrectsen af Øgelund. 1 Aar.
NOTITS: Forældrene skrives i begyndelsen af 1826 af Søndersthoved Mark.

Nr. 7357 1827.03.04 †1827.02.23 Jens Eriksen, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 m., DØBT: 1827.01.31. FAR: Erik Jensen. MOR: Margrethe Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 23. Februar begravet 4. marts Jens Erichsen. Søn af Husmand Erich Jensen af Syndershoed Mark. 1 Maaned.

Nr. 7358 1827.03.04 †1827.02.27 Peder Jakobsen, Ullerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1827.02.14. FAR: Jakob Hansen. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 27. Februar begravet 4. Marts Peder Jacobsen. Søn af Gaardmand Jacob Hansen af Ullerup. 14 Dage.

Nr. 7359 1827.03.11 †1827.03.04 Peder Christensen, Farre, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1825.09.25. FAR: Christen Poulsen. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 4. Marts begravet 11. Marts Peder Christensen. Søn af Gaardmand Christen Poulsen af Farre. 1½ Aar.

Nr. 7360 1827.03.21 †1827.03.14 Anders Christian Christensen, Ullerup, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 6 m., DØBT: 1826.07.07. FAR: Christen Sørensen. MOR: Birte Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 14. Marts begravet 21. Marts Anders Christian Christensen. Søn af Gaardmand Christen Sørensen af Ullerup. ½ Aar.

Nr. 7361 1827.04.08 †1827.04.02 Anders Nielsen, Farre, SAND ALDER: 87.05 (å.m), 90 år, DØBT: 1739.11.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 2. April begravet 8. April Anders Nielsen. Aftægtsmand af Farre. 90 Aar.
NOTITS: Ved søn Niels Andersen. Kaldes Anders Nielsen Bindesbøl *1739 Bindesbøl, Lindeballe sogn. Søn af Niels Jensen Bindesbøl og Anne Henriksdatter (tirsgaard.dk).

Nr. 7362 1827.04.12 †1827.04.05 Rasmus Jonsen, Farre (Fattighus), SAND ALDER: 71.02 (å.m), 64 år, DØBT: 1756.02.08.
KONE: Anne Marie Pedersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 5. April begravet 12. April Rasmus Johnsen. Almisselem af Farre Fattighus. 64 Aar.
NOTITS: Ikke i FT 1787 og 1801 i Farre.
Dåb nr. 2632

Nr. 7363 1827.06.10 †1827.06.04 Sidsel Kirstine Nielsdatter, Hjortsballe, SAND ALDER: 76c, år, DØBT: 1751c.
MAND: Bennet Laursen, Hjortsballe, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 4. Juni begravet 10. Juni Zidsel Kirstine Nielsdatter. Husmand Bennet Laursens Hustru af Hjortsballe Mark. 76 Aar.
NOTITS: Ses FT 1801 i Hedegaard. Alderen passser med FT 1801.

Nr. 7364 1827.07.29 †1827.07.23 Christen Andersen, Sillesthoved (Porshus), SAND ALDER: 80c, 82 år, DØBT: 1747c.
KONE: Johanne Christensdatter, Sillesthoved (Porshus), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 23. Juli begravet 29. Juli Christen Andersen. Husbeboer af Sillesthoed Mark. 82 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801.

Nr. 7365 1827.08.26 †1827.08.17 Jens Olesen, Farre Mark, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1827.08.12. FAR: Ole Jensen. MOR: Edel Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 17. August begravet 26. August Jens Olesen. Søn af Husmand Ole Jensen af Farre Mark. 8 Dage.

Nr. 7366 1827.10.26 †1827.10.17 Ebbe Hansen, Farre Mark, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1751c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 17. Oktober begravet 26. Oktober Ebbe Hansen. Aftægtsmand af Farre Mark. 76 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 7367 1827.11.11 †1827.11.07 Johannes Pedersen, Farre Mark, SAND ALDER: 41.03 (å.m), 40 år, DØBT: 1786.07.30. FAR: Peder Johansen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. død 7. November begravet 11. November Johannes Pedersen. Søn af Peder Johansen paa Farre Mark. 40 Aar.
NOTITS: Født i Bæksgaard. Faderen flytter 1793c fra Bæksgaard til Bøllund og efter 1801 engang til Farre Mark.

Nr. 7368 1827.12.02 †1827.11.24 Ane Marie Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1758c.
MAND: Niels Bech, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 24. November begravet 2. December Ane Marie Hansdatter. Aftægtsmand Niels Bechs Hustru af Farre Mark. 69 Aar.
NOTITS: Niels Bech hedder formodentlig Niels Nielsen *1763 Give By.

Nr. 7369 1828.01.01 †1827.12.28 Engel Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 44.09 (å.m), 45 år, DØBT: 1783.03.16.
MAND: Jens Olesen, Sillesthoved, Give
DØDSÅRSAG: Mur faldt ned på hende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 28. December begravet 1. Januar 1828 Engel Sørensdatter. Gaardmand Jens Olesens Hustru af Sillesthoed. Ihjelslaget ved en Murs Nedstyrtning. 45 Aar.
Dåb nr. 3092

Nr. 7370 1828.02.24 †1828.02.18 Søren Olesen, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1828.02.17. FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 18. Februar begravet 24. Februar Søren Olesen. Søn af Gaardmand Ole Knudsen af Nyegaard. 26 Timer.

Nr. 7371 1828.03.15 †1828.03.06 Jørgen Johansen, Sillesthoved (Neder), SAND ALDER: 64.04 (å.m), 65 år, DØBT: 1763.11.01.
KONE: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give, Død 1824.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 6. Marts begravet 15. Marts Jørgen Johansen. Aftægtsmand i Ned. Sillesthoed. 65 Aar.

Nr. 7372 1828.04.03 †1828.03.27 Laurs Madsen, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 m., DØBT: 1828.03.06. FAR: Mads Laursen. MOR: Ellen Marie Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 27. Marts begravet 3. April Laurs Madsen. Søn af Husmand Mads Laursen af Farre. ¼ Aar.
NOTITS: Alderen ¼ år skulle have været 3 uger. Faderen kaldes indsidder i dåben.

Nr. 7373 1828.05.11 †1828.05.01 Maren Pedersdatter, Vemmelund, SAND ALDER: 71c, 78 år, DØBT: 1757c.
MAND: Niels Christensen, Vemmelund, Give, †1814 Vemmelund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 1. Maj begravet 11. Maj Maren Pedersdatter. Aftægtskone af Vemmelund. 78 Aar.
NOTITS: Bedre alder FT 1787 30 år, men hun er muligvis født i kirkebogshullet 1745-54 i Ullerup, hvor hun gifter sig fra.. Dør ved søn Peder Madsen. Gift 1800 i Give, hans 3. hendes 2. ægteskab.

Nr. 7374 1828.06.01 †1828.05.24 Veste Vestesen, Stenbjerglund, SAND ALDER: 60.08 (å.m), 68 år, DØBT: 1767.09.20.
KONE: Mette Kirstine Christensdatter, Give By, Give, †1840+
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 24. Maj begravet 1. Juni Vested Vestedsen. Gaardmand af Steenberglund. 68 Aar.
NOTITS: Dødsalderen usædvanlig langt ved siden af.
Dåb nr. 2870

Nr. 7375 1828.07.13 †1828.07.09 Ingeborg Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1762c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 9. Juli begravet 13. Juli Ingeborg Pedersdatter. Almisslem af Give Mark. 66 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret. Ingeborg Pedersdatter i Store Mosgaard FT 1787 41 år gammel er en anden person, der dør 1820 i Store Hestlund.

Nr. 7376 1828.08.07 †1828.07.30 Ane Kirstine Nielsdatter, Søndersthoved, SAND ALDER: 27.08c (å.m), 28 år, DØBT: 1800.11c.
MAND: Søren Andersen, Søndersthoved, Give
DØDSÅRSAG: Slået af lyn..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 30. Juli begravet 7. August Ane Kirstine Nielsdatter. Husmand Søren Andersens Hustru af Syndersthoed. Død af Lynild. 28 Aar.
NOTITS: Dåb formodet. Vielse ikke checket.
Dåb nr. 3437

Nr. 7377 1828.08.24 †1828.08.17 Anders Jensen Egeskov, Givskov, SAND ALDER: 61.02 (å.m), 60 år, DØBT: 1767.06.09.
KONE: Kirstine Sophie Rechnagel, Givskov, Give, † 1822 Givskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 17. August begravet 24. August Anders Jensen Eegskov. Gaardmand af Givschou. 60 Aar.
Dåb nr. 2864

Nr. 7378 1828.12.14 †1828.12.08 John Pedersen, Sillesthoved, SAND ALDER: 62c, DØBT: 1766c.
KONE: Maren Thomasdatter, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 8. December begravet 14. December John Pedersen. Aftægtsmand af Silleshoed Mark.
NOTITS: I følge FT 1801 født 1766c muligvis i Lindeballe. Ingen alder angivet i kirkebogen. Kaldes også Jens og Jon.

Nr. 7379 1829.01.18 †1829.01.13 Bennet Laursen, Hjortsballe, SAND ALDER: 67.03 (å.m), 78 år, DØBT: 1761.10.25.
KONE: Sidsel Kirstine Nielsdatter, Hjortsballe, Give, Begravet halvandet år før i juni 1827.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 13. Januar begravet 18. Januar Bennet Laursen. Aftægtsmand og Almisselem af Hjortsballe. 78 Aar.
NOTITS: Født i Hedegaard, Give. Begravelsesalderen alvorligt forkert.
Dåb nr. 2734

Nr. 7380 1829.01.18 Dødfødt, Nygaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 12. Januar begravet 18. Januar (Dødfødt). Søn af Ole Knudsen af Nyegaard.

Nr. 7381 1829.01.25 †1829.01.18 Niels Eskesen, Ullerup, SAND ALDER: 69.11 (å.m), 68 år, DØBT: 1759.02.11.
KONE: Ane Andersdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 18. Januar begravet 25. Januar Niels Eskildsen. Gaardbeboer af Ullerup. 68 Aar.
NOTITS: Født i Thyregod By. Hans far var Eske Mogensen, men han bliver ofte kaldt Eskildsen i Ullerup.

Nr. 7382 1829.02.22 †1829.02.13 Karen Christensdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1815c. FAR: Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 13. Februar begravet 22. Februar Karen Christensdatter. Datter af Husmand Christen Christensen af N. Donnerup Mark. 14 Aar.
NOTITS: Christen Christensen og Maren Jensdatter af Store Mosgaard får 12. februar 1815 en datter Karen Christensdatter døbt. Skulle være hende, men ikke helt afklaret.
Dåb nr. 3680

Nr. 7383 1829.02.22 †1829.02.12 Peder Jensen, Give By, SAND ALDER: 2c, 2 år, DØBT: 1827c. FAR: Jens Pedersen Ellum.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 12. Februar begravet 22. Februar Peder Jensen. Søn af Indsidder Jens Pedersen Ellum af Give. 2 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give. Ellum ligger i Løgumkloster sogn nord for Tønder.

Nr. 7384 1829.03.01 †1829.02.19 Ane Sophie Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1741c.
NÆVNT Nr. 1: Anders Hansen Banch, Give By, Give, Har Ane Sophie Nielsdatter som aftægtskone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 19. Februar begravet 1. Marts Ane Sophie Nielsdatter. Aftægtskone hos Anders {Hansen} Bank af Give Mark. 88 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret,

Nr. 7385 1829.03.08 †1829.03.03 Jens Christian Hansen, Farre Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1829.03.03. FAR: Hans Christian Pedersen. MOR: Dorte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 3. Marts begravet 8. Marts Jens Christian Hansen. Søn af Indsidder Hans Christian Pedersen af Farre Mølle. 1 Dag.

Nr. 7386 1829.03.29 †1829.03.25 Ane Lausdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 6 m., DØBT: 1828.12.20. FAR: Laus. MOR: Kirsten Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 25. Marts begravet 29. Marts Ane. Uægte Datter af Kirsten Marie Sørensdatter. ½ Aar.
NOTITS: Laustdatter fra dåben. Fire måneder gammel. Moderen er datter af Søren Sørensen af Bæksgaard. Af faderen kendes kun fornavnet.

Nr. 7387 1829.04.20 †1829.04.14 Ane Marie Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1742c.
MAND: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Begravet 1812.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen, Hedegaard, Give, Sønnesøn af den afdøde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 14. April begravet 20. April Ane Marie Pedersdatter. Aftægtskone hos Niels Sørensen af Hedegaard. 90 Aar.
NOTITS: Født i Sønder Kollemorten, Øster Nykirke. Bedre alder fra FT 1787. Niels Sørensen den Yngre giver aftægt til hans bedstemor.

Nr. 7388 1829.04.25 †1829.04.16 Ane Kirstine Christensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1741c.
MAND: Niels Andersen Wong den Yngre, Bregnhoved, Give, Død 1815.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 16. April begravet 25. April Ane Kirstine Christensdatter. Aftægtskone af Bechsgaard i Breinhoed. 88 Aar.
NOTITS: Dette Bæksgaard er uklart. Gården i Bregnhoved, som Niels Andersen Wong den Yngre havde til sidst, blev ført videre af deres søn Anders Nielsen, hvor man skulle tro hun var på aftægt.

Nr. 7389 1829.05.01 †1829.04.26 Johanne Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 17c, 17 år, DØBT: 1812c.
STED- FAR: ? Vangsaa, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 26. April begravet 1. Maj Johanne Pedersdatter. Steddatter af Kirkesanger Vangsaae af Give. 17 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give kirkebog.

Nr. 7390 1829.05.10 †1829.05.03 Nielsine Johnsdatter, Tornumgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 dage, DØBT: 1829.04.29. FAR: John Pedersen. MOR: Ane Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 3. Maj begravet 10. Maj Nielsine Johnsdatter. Datter af Gaardmand John Pedersen af Tornumgaard. 4 Dage.

Nr. 7391 1829.06.21 †1829.06.16 Jeppe Christian Jensen, Give By, SAND ALDER: 10c, 10 år, DØBT: 1819c. FAR: Jens Christensen Bork.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 16. Juni begravet 21. Juni Jeppe Christian Jensen. Søn af Husmand Jens Christensen Bork af Give Mark. 10 Aar.
NOTITS: Ikke fundet døbt omkring 1819 i Give.

Nr. 7392 1829.11.29 †1829.11.18 Maren Madsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1829.06.01. FAR: Mads Laursen. MOR: Ellen Marie Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 18. November begravet 29. November Maren Madsdatter. Datter af Husmand Mads Laursen af Farre Mark. ½ Aar.

Nr. 7393 1829.12.20 †1829.12.14 Hans Olesen, Højgaard, SAND ALDER: 55.10 (å.m), 61 år, DØBT: 1774.02.13.
KONE: Maren Villadsdatter, Højgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 14. December begravet 20. December Hans Olesen. Husmand og Skrædder af Høigaards Mk. 61 Aar.
NOTITS: Født i Dørken, Thyregod.

Nr. 7394 1830.01.10 †1830.01.05 Iver Jensen, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 55.05 (å.m), 56 år, DØBT: 1774.08.21.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 5. Januar begravet 10. Januar Iver Jensen. Gaardbeboer af Neder Donnerup Mark. 56 Aar.
NOTITS: Født i Give By. Han var formodentlig gift med Maren Jensdatter, der 1. gang var gift med Christen Eriksen Skrædder i Nederdonnerup.

Nr. 7395 1830.01.31 †1830.01.22 Maren Christensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1756c.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen, Bøllund, Give, Havde den afdøde på aftægt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 22. januar begravet 31. Januar Maren Christensdatter. Aftægtskone hos Jacob Jensen af Bøllund. 74 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret. En Maren Christensdatter blev født i Givskov 1756, datter af Christen Johansen, men ses ikke i hans skifte 1773, så hun burde være død før 1773.

Nr. 7396 1830.01.31 †1830.01.20 Peder Christian Madsen, Givskov, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 7 m., DØBT: 1829.06.22. FAR: Mads Christensen. MOR: Mette Kirstine Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 20. Januar begravet 31. Januar Peder Christian Madsen. Søn af Gaardmand Mads Christensen af Give. 7 Maaneder.
NOTITS: Givskov i dåben.

Nr. 7397 1830.02.14 †1830.02.07 Hans Olesen, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1830.02.06. FAR: Ole Hansen. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 7. Februar begravet 14. Februar Hans Olesen. Søn af Husmand Ole Hansen af Give Mark. 24 Timer.
NOTITS: Faderen skrædder i dåben.

Nr. 7398 1830.02.14 †1830.02.06 Johanne Christensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1749c.
MAND: Christen Andersen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 6. Februar begravet 14. Februar Johanne Christensdatter. Husmand Kristen Andersens Enke af Sillesthoed. 81 Aar.
NOTITS: De har boet i Porshus et lille husmandssted.

Nr. 7399 1830.03.04 †1830.02.26 Johanne Olesdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 dage, DØBT: 1830.02.19. FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 26. Februar begravet 4. April (!skal vist være Marts) Johanne Olesdatter. Datter af Gaardmand Ole Knudsen af Nyegaard. 6 Dage.
NOTITS: (!skal vist være Marts) bemærkning af den autoriserede afskrifter. Moderen Ole Knudsens 1. kone.

Nr. 7400 1830.03.04 †1830.02.26 Dødfødt, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1830.02.27. FAR: Jens Olesen. MOR: Kirsten Frederiksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 26. Februar begravet 4. April (!skal vist være Marts) (Dødfødt). Datter af Gaardmand Jens Olesen af Sillesthoed.
NOTITS: (!skal vist være Marts) bemærkning af den autoriserede afskrifter.

Nr. 7401 1830.03.28 †1830.03.20 Ellen Marie Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1798c.
MAND: Mads Laursen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 20. Marts begravet 28. Marts Edel {Ellen} Marie Hansdatter. Husmand Mads Laursens Hustru af Farre Mark. 32 Aar.
NOTITS: Hun kaldes andre steder i kirkebogen Ellen Marie Hansdatter. Forveksling i kirkebogen fordi Ole Jensen af Farres kone hedder Edel Marie Jensdatter.

Nr. 7402 1830.04.08 †1830.03.29 Jesper Nielsen, Sillesthoved, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1774c.
KONE: Anne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, 2. kone, gift 1812.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 29. Marts begravet 8. April Jesper Nielsen. Gaardmand af Sillesthoed. 56 Aar.

Nr. 7403 1830.04.11 †1830.04.05 Hans Pedersen, Farre, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1789c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 5. April begravet 11. April Hans Pedersen. Husmand af Farre. 41 Aar.

Nr. 7404 1830.04.20 †1830.04.13 Niels Thygesen Christensen, Give By, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1749c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 13. April begravet 20. April Niels Thygesen Christensen. Aftægtsmand af Give Mark. 81 Aar.
NOTITS: Kaldes Niels Thygesen, ses fx 1794 i Give, hvor 1. kone Karen Jensdatter dør.

Nr. 7405 1830.04.25 †1830.04.17 Johanne Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1778c.
MAND: Jens Christensen Hage, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 17. April begravet 25. April Johanne Jensdatter. Husmand Jens Kristensen Hauges Hustru af Give Mark. 52 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give. Jens Christensen Hage ses i FT 1834 i Give By.

Nr. 7406 1830.05.03 †1830.04.27 Ane Laursdatter, Ullerup, SAND ALDER: 95cc, 95 år, DØBT: 1735c.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Hansen, Ullerup, Give, Havde afdøde på aftægt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 27. April begravet 3. Maj Ane Laursdatter. Enke og Aftægtskone hos Jacob Hansen af Ullerup. 95 Aar.

Nr. 7407 1830.05.23 †1830.05.16 Niels Nielsen, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 1c, 1 år, DØBT: 1829.05.20. FAR: Niels Pedersen Skjøde. MOR: Ellen Kirstine Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 16. Maj begravet 23. Maj Niels Nielsen. Søn af Gaardmand Niels Pedersen Skjøde af Ned. Donnerup. 1 Aar.

Nr. 7408 1830.05.23 †1830.05.17 Hans Andersen, Skærhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1830.04.12. FAR: Anders Hansen. MOR: Marentse Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 17. Maj begravet 23. Maj Hans Andersen. Søn af Gaardmand Anders Hansen af Skjærhoed. 5 Uger.

Nr. 7409 1830.05.23 †1830.05.17 Navnløs, Søndersthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Rasmus Sørensen. MOR: Maren Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 17. Maj begravet 23. Maj (Dødfødt). Datter af Husmand Rasmus Sørensen af Syndersthoed Mark.
NOTITS: Ikke helt korrekt, levede, men døde straks efter fødslen, ses i dåben.

Nr. 7410 1830.05.23 †1830.05.18 Stivert Kjeldsdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 2.06 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1817.11.01. FAR: Kjeld Peder Jepsen. MOR: Maren Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 18. Maj begravet 23. Maj Stibet Kjeldsdatter. Datter af Gaardmand Kjeld Peder Jepsen af Bechsgaard mark. Druknet. 2½ Aar.
NOTITS: Døbt Stivert.

Nr. 7411 1830.06.20 †1830.06.09 Peder Christian Andersen, Søndersthoved (Mark), SAND ALDER: 0.03c (å.m), 3 m., DØBT: 1830.03c. FAR: Anders. MOR: Mette Albrechtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 16. Juni begravet 20. Juni Peder Christian Andersen. Uægte Søn af Mette Albrechtsdatter af Syndersthoed Mark. 3 Maaneder.
NOTITS: Kun faderens fornavn kendes fra sønnens efternavn.

Nr. 7412 1830.06.24 †1830.06.18 Gravers Clausen, Farre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1830.03.13. FAR: Claus Graversen. MOR: Kirsten Marie Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 18. Juni begravet 24. Juni Gravers Clausen. Søn af Husmand Claus Graversen af Farre. 4 Maaneder.

Nr. 7413 1830.08.26 †1830.08.22 Kirsten Hansdatter, Tromborg, SAND ALDER: 23.07 (å.m), 19 år, DØBT: 1807.01.04. FAR: Hans Sørensen. MOR: Johanne Marie Andersdatter.
DØDSÅRSAG: Kvalt under læs hø.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 22. August begravet 26. August Kirsten Hansdatter. Datter af Gaardmand Hans Sørensen af Tromborg. Kvalt under et Læs Hø. 19 Aar.
NOTITS: Alderen er ret så forkert.

Nr. 7414 1830.09.10 †1830.09.04 Else Marie Poulsdatter, Give By, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1772c.
MAND: Peder Nielsen Hedegaard, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. død 4. September begravet 10. September Else Marie Povelsdatter. Sognefoged Peder Hedegaards Hustru af Give. 52 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7415 1830.09.17 †1830.09.11 Søren Nielsen, Hedegaard, SAND ALDER: 71.03 (å.m), 71 år, DØBT: 1758.09.24.
KONE: Mette Johannesdatter, Give, *1760 Bæksgaard, gift 1787 i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. død 11. September begravet 17. September Søren Nielsen. Aftægtsmand af Hedegaard. 71 Aar.

Nr. 7416 1830.09.19 †1830.09.11 Niels Festersen, Give By, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1758c.
KONE: Margrethe Nielsdatter, Give By, Give, 2. kone, gift 1809 i Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. død 11. September begravet 19. September Niels Fæstersen. Almisselem af Give Mark.
NOTITS: Vel født i Oksenbjerre, Øster Nykirke søn af Fæster Nielsen, se FT 1787.

Nr. 7417 1830.09.28 †1830.09.23 Louise Jensdatter, Loftlund, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1758c.
MAND: Peder Jonsen, Loftlund, Give, †1831 Loftlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. død 23. September begravet 28. September Lovise Jensdatter. Aftægtsmand Peder Johnsens Hustru af Loftlund. 72 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give, Peder Jonsen født i Farre i kirkebogshullet 1745-54.

Nr. 7418 1830.09.28 †1830.09.24 Karen Andersdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 7.04 (å.m), 7 år, DØBT: 1823.05.22. FAR: Anders Pedersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet i limgrav..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. død 24. September begravet 28. September Karen Andersdatter. Datter af Gaardmand Anders Pedersen af Ned. Donnerup. Druknet i en Limgrav.

Nr. 7419 1830.12.21 †1830.12.14 Peder Jensen, Hedegaard, SAND ALDER: 73.05 (å.m), 73 år, DØBT: 1757.07.03.
KONE: Maren Madsdatter, Hedegaard, Give, Gift 1788 i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. død 14. December begravet 21. December Peder Jensen. Aftægtsmand af Hedegaard. 73 Aar.
NOTITS: Født i Plougslund, Grene sogn. Faderen er Jens Nebel af Plougslund, barnets navn (Peder) er glemt i dåbsindførelsen, der kan altså være berettiget tvivl.

Nr. 7420 1831.01.02 †1830.12.23 Niels Christian Sørensen, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1830.12.11. FAR: Søren Madsen. MOR: Birte Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. død 23. December begravet 2. Januar 1831 Niels Christian Sørensen. Søn af Gaardmand og Indsidder Søren Madsen af Lille Hestlund. 14 Dage.
NOTITS: Op til nu altid indsidder, nu kaldes han Søren Madsen gårdmand og har vel overtaget gården fra faderen Mads Nielsen. Han er 29.

Nr. 7421 1831.01.23 †1831.01.17 Ane Kirstine Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 30.02c (å.m), 32 år, DØBT: 1800.11c.
MAND: Peder Jørgensen Faaborg, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 17. Janv. begravet 23. Janv. Ane Kirstine Nielsdatter. Hsmd. Peder Jørgensen Faaborgs Hustrue paa Farre Mark. 32 Aar.
NOTITS: Død fem dage efter datteren Maren som var to et halvt år. Smitsom sygdom? Manden kaldes her husmand, 11 dage før indsidder (da datteren Maren begraves). Rækkefølgen i døde 1831 er brudt, først har skriveren noteret de første måneder et andet sted og så indført dem efter nogle senere, dette ses både ved kvinder og mænd.
Dåb nr. 3437

Nr. 7422 1831.02.06 †1831.01.23 Margrethe Nielsdatter, Give Mark, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1767c.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Bech?, Give Mark, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 23 Janv. begravet 6 Febr. Magrethe Nielsdatter. Almisselem hos Hsmd. Jens Christensen [Beck] paa Give Mark. 64 Aar.
NOTITS: Ses ikke født i Give sogn.

Nr. 7423 1831.02.13 †1831.02.05 Jens Nielsen Grene, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 75.01 (å.m), 74 år, DØBT: 1756.01.25.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Ramskov, Søndersthoved Mark, Give, Gav aftægt til Jens Nielsen Green.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 5. Febr. begravet 13. Febr. Jens Nielsen Green. Aftægtsmd. hos Kresten Andersen Ramskov paa Syndershoed Mk. 74 Aar.
LINK: Daaben i Grene, Arnborg 1756.

Nr. 7424 1831.02.13 †1831.02.07 Laurids Christensen Skærhoved, Farre Mark, SAND ALDER: 1, 1 år, DØBT: 1830.02.12. FAR: Christen Lauridsen Skærhoved. MOR: Else Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 7. Febr. begravet 13. Febr. Lauritz Christensen Schjærhoed. Gmd Kristen Laurisen Skjærhoeds Søn paa Farre Mk. 1 Aar.

Nr. 7425 1831.02.27 †1831.02.18 Ane Pedersdatter, Bæksgaard, 19 år, DØBT: 1811.11.03. FAR: Peder Mogensen. MOR: Ane Margrethe Eriksdatter.
STEDFAR: Jens Beche?, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 18. Febr. begravet 27. Febr. Ane Pedersdatter. Hmd Jens [Beche] hans Stifdatter paa Bechsgrds Mk. 19 Aar.
NOTITS: Forældrene fra konfirmationen i 1827. Hun er født i Give i "Usselbo". Faderen tilsyneladende glemt død i Give kirkebog.

Nr. 7426 1831.03.13 †1831.03.08 Ane Thomasdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1783c.
MAND: Christen Madsen, Neder- Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 8. Martz begravet 13. Martz Ane Thomasdatter. Hsmd Kresten Madsens Hustru paa Neddonnerup Mk. 48 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7427 1831.03.27 †1831.03.18 Ane Johanne Christensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 7.11 (å.m), 8 år, DØBT: 1823.04.29. FAR: Christen Pedersen. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 18. Martz begravet 27 Martz Ane Johanne Christensdatter. Hsmd Kresten Pedersens datter paa Sillesthoed Mk. 8 Aar.

Nr. 7428 1831.04.04 †1831.03.27 Kirstine Magdalene Lassen, , SAND ALDER: 61.03 (å.m), 63 år, DØBT: 1770.01.21.
MAND: Jens Nielsen Kjersgaard, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 27 Martz begravet 4. April Kirstine Magdalene Kjersgaard {Lassen}. Endledigede Sognedegn Jens Nielsen Kjersgaards Hustrue af Give Sogn.
NOTITS: Hun er født i Rind sogn, Hammerum herred. Endledigede = afskedede.

Nr. 7429 1831.04.24 †1831.04.17 Jens Frederiksen, Give Mark, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1830.03.19. FAR: Frederik Nielsen Fuglsang. MOR: Christiane Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 17. April begravet 24. April Jens Frederiksen. Indsidder Frederik Nielsen Fuglsangs Søn paa Give Mk. 1 Aar.

Nr. 7430 1831.05.08 †1831.05.02 Peder Jonsen, Loftlund, SAND ALDER: 81c, 82 år, DØBT: 1750c.
KONE: Louise Jensdatter, Loftlund, Give, Død 1830.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 3. May begravet 8 May Peder Johnsen af Loftlund. Aftmd i Loftlund. 82 Aar.
NOTITS: Alder udfra FT 1787. Født i Farre i kirkebogshullet 1745-54 søn af Jon.

Nr. 7431 1831.05.08 †1831.05.04 Jens Johannesen, Ullerup, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 9 m., DØBT: 1830.10.16. FAR: Johannes Jensen Nørskov. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 4. May begravet 8. May Jens Johannesen. Gmd. Johannes Jensens {Nørskovs} Søn af Ullerup. ¾ Aar.

Nr. 7432 1831.05.15 †1831.05.07 Hans Christian Pallesen, Give Mark, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1831.02.02. FAR: Palle Frederik Jensen. MOR: Karen Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 7. May begravet 15. May Hans Christian Pallesen. Gmd Palle Frederik Jensens Søn paa Give Mk. ¼ Aar.

Nr. 7433 1831.05.15 †1831.05.08 Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 78c, 82 år, DØBT: 1753c.
KONE: Ane Mortensdatter, Neder- Donnerup, Give, Begraves tre år senere i 1834.
SØN: Niels Sørensen Skov, Neder- Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 8. May begravet 15. May Søren Nielsen Schou. Aftægtsmd. hos Niels Niels{!} Sørensen Skov i N. donnerup. 82 Aar.
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1745-54, ud fra FT 1787 i 1753c.

Nr. 7434 1831.05.23 †1831.05.18 Jens Christensen Almstok, Farre, SAND ALDER: 9.06 (å.m), 9 år 6 m., DØBT: 1821.12.11. FAR: Christen Laursen Almstok. MOR: Kirsten Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 18. May begravet 23. May Jens Christensen Almstok. Grmd Christen Laursen Almstoks Søn af Farre. 9½ Aar.

Nr. 7435 1831.06.12 †1831.06.06 Maren Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1828.09.26. FAR: Peder Jørgensen Faaborg. MOR: Ane Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 6. Junij begravet 12 Junij. Maren Pedersdatter. Indsid. Peder Jørgensen Faaborg datter paa Farre Mk. 2½ Aar.
NOTITS: Faderen kaldes husmand i dåben.

Nr. 7436 1831.06.26 †1831.06.21 Gravers Clausen, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 76.03 (å.m), 77 år, DØBT: 1755.03.15.
MAND: Mette Marie Henriksdatter, Søndersthoved Mark, Give, Dør 10 år efter manden i 1841.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Ramskov, Søndersthoved Mark, Give, Har svigerfaderen Gravers Clausen på aftægt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 21. Juny begravet 26. Juny Gravers Clausen. Aftmd hos Christen {Andersen} Ramskov Syndersthoed Mk. 77 Aar.
NOTITS: Gravers Clausen blev født i Elkær, Ringive.

Nr. 7437 1831.07.24 †1831.07.15 Johanne Olesdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1831.07.15. FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 15. July begravet 24. July Johanne Olesdatter. Grmd. Ole Knudsens Datter af Nyegaard. 1 Dag.

Nr. 7438 1831.08.27 †1831.07.22 Maren Jensdatter, Give By (Søndergaard), SAND ALDER: 49.07 (å.m), 57 år, DØBT: 1782.01.27.
MAND: Laust Sørensen, Give By (Søndergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 22. August begravet 27. August Maren Jensdatter. Aftmd. Laust Sørensens Hustrue af Give Søndergaard. 57 Aar.
NOTITS: Hun er født i Skærhoved, Give (se fadderne, brødrene, ved hendes børn); begravelsesalderen er temmelig forkert. Laust Sørensen *1770.04.12 Give By, ses i FT 1834 FT 1845 og FT 1850.

Nr. 7439 1831.09.21 †1831.09.14 Ane Andersdatter, Farre (Gammel Mølle), SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1769c.
MAND: Peder Christensen, Farre (Gammel Mølle), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 14. Septbr. begravet 21. Septbr: Ane Andersdatter. Aftmd. Peder Christensens Hustrue af Gammel Mølle i Farre. 62 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn.

Nr. 7440 1832.01.02 †1831.12.27 Niels Christian Sørensen, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1830.12.11. FAR: Søren Madsen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 27. Decbr. {1831} begravet 2. Janv. {1832} Niels Christian Sørensen. Grdmd Søren Madsens Søn af Lille Hestlund. 2 Aar.
NOTITS: To sønner af navn Niels Christian døde 23. dec. 1830 og 27. dec. 1831, se #7420.

Nr. 7441 1832.01.15 †1832.01.10 Ane Margrethe Eriksdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1772c.
MAND: Jens Bertelsen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 10. Janv. begravet 15. Janv. Ane Margrethe Erichsdatter. Hsmd. Jens Bertelsens Hustrue af Bechsgaard. 60 Aar.
NOTITS: Hun ses ikke født i Give sogn. Jens Bertelsen *1784c gifter sig 2. gang med Mariane Thomasdatter *1795c.

Nr. 7442 1832.01.25 †1832.01.19 Ane Nielsdatter, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1801c.
MAND: Søren Madsen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 19. Janv. begravet 25 Janv. Ane Nielsdatter. Grmd. Søren Madsens Hustrue af lille Hestlund. 31 Aar.
NOTITS: Søren Madsen gifter sig fire måneder senere med nabodatteren fra Store Hestlund Birte Marie Andersdatter.

Nr. 7443 1832.04.08 †1832.04.04 Peter Sørensen, Give By (Vibjerg), SAND ALDER: 1.09c (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1830.06.28. FAR: Søren Festersen. MOR: Dortea Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 4. April begravet 8. April Peter Sørensen. Hsmd. Søren Fæstersens Søn af Vieberg. 1¾ Aar.

Nr. 7444 1832.04.09 †1832.04.02 Hans Hansen, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 22.11 (å.m), 23 år, DØBT: 1809.04.23. FAR: Hans Hansen, Hjortsballe. MOR: Ingeborg Hansdatter, Hjortsballe.
NÆVNT Nr. 1: Iver Hansen Vindbjerg, Søndersthoved Mark, Give, Hans Hansen er tjenestekarl ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 2. April begravet 9. April Hans Hansen. Tjenestekarl hos Hsmd Iver Hansen Vindberg paa Syndershoed mark.
NOTITS: Forældrene med et meget lille spørgsmålstegn, han kunne teoretisk være født i et andet sogn.
Dåb nr. 3557

Nr. 7445 1832.04.23 †1832.04.18 Maria Hansdatter, Farre Mølle, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1830.01.05. FAR: Hans Christian Pedersen. MOR: Dorte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 18. April begravet 23. April Maria Hansdatter. Grmd og Møller Hans Christian Pedersens Datter af Farre Mølle. 2¼ Aar.

Nr. 7446 1832.05.06 †1832.04.28 Maren Knudsdatter, Give By (Søndergaard), SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 2 m., DØBT: 1831.02.04. FAR: Knud Nielsen. MOR: Ane Marie Laustdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom Sygdom, søster død en uge efter..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 28. April begravet 6. May Maren Knudsdatter. Grdmd. Knud Nielsens datter af Give Søndergaard. 1 1/6 Aar.
NOTITS: Forældrene gift 1830.07.10 i Give, hun af Give By, 22 aar.

Nr. 7447 1832.05.13 †1832.05.07 Johanne Marie Knudsdatter, Give By (Søndergaard), år. FAR: Knud Nielsen. MOR: Ane Marie Laustdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom Sygdom, søster død en uge før..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 7. May begravet 13 May Johanne Marie Knudsdatter. Do {Grdmd. Knud Nielsens datter af Give Søndergaard}. 1½ Maaned.

Nr. 7448 1832.06.15 †1832.06.07 Ane Marie Jakobsdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 29.03c (å.m), 29 år 3 m., DØBT: 1803c.
MAND: Niels Emanuelsen, Neder- Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 7. Juny begravet 15. Juny Ane Marie Jacobsdatter. Grmd. Niels Emanualsen hans Hustrue af Neder Donnerup. 29¼ Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give, men kirkebogshullet er 1800-05.

Nr. 7449 1832.06.24 †1832.06.19 Ane Thomasdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1831.07.12. FAR: Thomas Jakobsen Kirk. MOR: Karen Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 19. Juny begravet 24. Juny Ane Thomasdatter. Grdmd Thomas Jacobsen Kirks datter af Bechsgaard Mk. 1 Aar.

Nr. 7450 1832.07.08 †1832.06.28 Jens Laustsen, Farre (Hospital), SAND ALDER: 0.11 (å.m), 11 m., DØBT: 1832.09c. FAR: Laust Chritian Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 28. Juny begravet 8. July Jens Laustsen. Almisselem Laust Krestian Jensen [Braaps] Søn af Farre Hospital. 11 Maaneder.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn. Hospital = fattighus?

Nr. 7451 1832.10.21 †1832.10.12 Knud Olesen, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1832.10.12. FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 12. Octbr. begravet 21 October Knud Olesen. Grmd Ole Knudsens Søn af Nyegaard. 4 timer.

Nr. 7452 1833.01.06 †1833.01.01 Peter Nielsen, Farre (Gammel Mølle), SAND ALDER: 4.11 (å.m), 5 år, DØBT: 1828.02.06. FAR: Niels Christian Andersen. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 1. Janv. begravet 6. Januari Peter Nielsen. Hsmd. Niels Kristian Andersens Søn af Gl. Mølle Mk. 5 Aar.
NOTITS: Gammel Mølle Mark må være udstykket fra Gammel Mølle.

Nr. 7453 1833.02.20 †1833.02.14 Dortea Katrine Jensdatter, Donnerup Mark (Viberg), SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1795c.
MAND: Søren Festersen, Donnerup Mark (Viberg), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 14. Febr. begravet 20. Febr. Dorthea Catrine Jensdatter. Hsmd. Søren Fæstesens Hustrue af Vieberg paa Donneruplund Mk. 38 Aar.
NOTITS: Hun var hans 3. kone, ikke set født i Give sogn. Han bliver gift 4. gang i sept. 1833.

Nr. 7454 1833.02.24 †1833.02.21 Hansine Christensdatter, Neder- Donnerup (Mark), SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m. 2 uger, DØBT: 1832.05.09. FAR: Christen Pedersen Holmhus. MOR: Ane Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 21. Febr. begravet 24 Feb. Hansine Christensdatter. Hsmd Kristen Pedersen Holmhuses datter paa Neder Donnerup Mk. 9 Maaned.

Nr. 7455 1833.03.10 †1833.03.03 Maren Christensdatter Skov, Give By, SAND ALDER: 75.10 (å.m), 76 år, DØBT: 1757.05.01.
MAND: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give, Han overtog navnet Skov fra hende og gården. Han dør 1839.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 3. Martii begravet 10. Martii Maren Christensdatter Schou. Aftmd. Jacob Mortensen Skous Hustrue af Give. 76 Aar.
NOTITS: Født i Give By.
Dåb nr. 2651

Nr. 7456 1833.03.17 †1833.03.10 Hans Christian Madsen, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1833.03.10. FAR: Mads Andersen. MOR: Johanne Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 10. Martii begravet 17 Martii Hans Christian Madsen. Grdmd Mads Andersens Søn af Bøllund. 24 Timer.

Nr. 7457 1833.03.28 †1833.03.19 Ib Jensen, Hestlund- Lille (Grønborg), SAND ALDER: 54c, 55 år, DØBT: 1779c.
KONE: Margrethe Lauesdatter, Hestlund- Lille (Grønborg), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 19. Martii begravet 28. Martii Ib Jensen. Aftmd. af Grønborg. 55 Aar.
NOTITS: Født med tilnavn Egeskov i Give By. Dåben glemt i kirkebogen, rekonstrueret fra FT 1787.
Dåb nr. 1964

Nr. 7458 1833.05.03 †1833.04.27 Jakob Jensen Brande, Bøllund, SAND ALDER: 63.02 (å.m), 63 år, DØBT: 1770.02.19.
KONE: Margrethe Madsdatter, Bøllund, Give, Hun dør 6 år senere i 1839.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 27. April begravet 3. May Jacob Jensen Brande. Grmd i Bøllund. 63 Aar.
NOTITS: Født i Fasterholt, Arnborg. Grunden til tilnavnet Brande er at han levede det meste af sit voksne liv 1797-1826 i Brande By.
LINK: Jakob Jensens dåb i Fasterholt, Arnborg.

Nr. 7459 1833.06.30 †1833.06.22 Peder Sørensen, Donnerup Mark, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m. 2 uger, DØBT: 1833.02.11. FAR: Søren Fæstersen. MOR: Dorte Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 22. Junii begravet 30. Junii Peter Sørensen. Hsmd: Søren Fæstersens Søn af Donnerup Mk.

Nr. 7460 1833.06.30 †1833.06.23 Claus Laursen, Farre (Mark), SAND ALDER: 30c, 30 år, DØBT: 1803c.
KONE: Ane Marie Nielsdatter, Farre (Mark), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 23. Junii begravet 30. Junii Claus Laursen. Huusmand af Farre Mk. 30 Aar.

Nr. 7461 1833.06.30 †1833.06.23 Anders Sørensen, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1833.06.23. FAR: Søren Madsen. MOR: Birte Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 23. Junii begravet 30. Junii Anders Sørensen. Grmd: Søren Madsens Søn af Lille Hestlund. 6 Timer.
NOTITS: Tvilling med Niels.

Nr. 7462 1833.06.30 †1833.06.23 Niels Sørensen, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1833.06.23. FAR: Søren Madsen. MOR: Birte Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 23. Junii begravet 30 Junii Niels Sørensen. Grmd. Søren Madsens Søn af Lille Hestlund. 3 Timer.
NOTITS: Tvilling med Anders.

Nr. 7463 1833.07.04 †1833.06.27 Søren Sørensen, Donnerup Mark (Altfornær), SAND ALDER: 12.04 (å.m), 12 år 4 m., DØBT: 1821.02.15. FAR: Søren Sørensen Darum. MOR: Maren Johansdatter.
STEDFAR: Christen Johansen Bjerring, Donnerup Mark, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 27. Junii begravet 4 Julii Søren Sørensen. Hsmd. Christian Johansen Bjerrings Stedsøn af Donnerup Mk. 12 1/3 Aar.

Nr. 7464 1833.09.08 †1833.09.01 Jens Olesen, Farre (Mark), SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1833.03.09. FAR: Ole Jensen. MOR: Edel Marie Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 1. Septbr. begravet 8. Septbr. Jens Olesen. Hsmd. Oles Jensens Søn af Farre Mark. ½ Aar.

Nr. 7465 1833.10.26 †1833.10.19 Karen Sørensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 70.06c (å.m), 70 år 6 m., DØBT: 1763c.
MAND: Jens Hansen Skrædder, Bæksgaard, Give, I FT 1834 ses han i et hus på Søndershoved Mark som almisselem.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 19. Octbr. begravet 26. Octbr. Karen Sørensdatter. Aftægtskone af Bechsgaard. 70½ Aar.
NOTITS: Født i Nederdonnerup.
Dåb nr. 2842

Nr. 7466 1833.11.06 †1833.10.29 Knud Olesen, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1833.10.29. FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. død 29. Octbr. begravet 6. Novbr: Knud Olesen. Grmd. Ole Knudsens Søn af Nyegaard. 6 Timer.

Nr. 7467 1833.11.13 †1833.11.06 Ane Laustdatter, Give By (Mark), SAND ALDER: 69.11 (å.m), 69 år 11 m., DØBT: 1764.01c.
MAND: Christen Christensen Overmark, Give By, Give, Død før 1834+.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 6. Novbr. begravet 13. Novbr. Ane Laustdatter. Aftægtskone paa Give Mk. 69 11/12 Aar.
NOTITS: Måske født 1761 i Bøllund #2737. Aftægt ved søn Laust Christensen i Give By.

Nr. 7468 1833.11.24 †1833.11.19 Dødfødt 1, Bøllund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mads Andersen. MOR: Johanne Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. død d: 19de Novbr. begravet d. 24de Novbr. Dødfødt dreng 1. Sønner af Gaardbeboer Mads Andersen i Bøllund.
NOTITS: Tvilling.

Nr. 7469 1833.11.24 †1833.11.19 Dødfødt 2, Bøllund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mads Andersen. MOR: Johanne Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. død d: 19de Novbr. begravet d. 24de Novbr. Dødfødt dreng 2. Sønner af Gaardbeboer Mads Andersen i Bøllund.
NOTITS: Tvilling.

Nr. 7470 1833.12.15 †1833.12.07 Mads Nielsen, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 78.11 (å.m), 79 år, DØBT: 1754.12.29.
KONE: Kirsten Johannesdatter, Hestlund- Lille, Give, Død 1839 Lille Hestlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. død 7. Decbr: begravet 15. Decbr: Mads Nielsen. Aftægtsmand i Lille Hestlund. 79 Aar.
Dåb nr. 2603

Nr. 7471 1834.01.12 †1834.01.07 Niels Jensen Bech, Farre (Mark), SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1767c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1.død d: 7 Januarii begravet d: 12 Januari Niels Jensen Bech. Aftmd. paa Farre Mk. 77 Aar.
NOTITS: Muligvis den Jens Nielsen der er født *1774 Give By søn af Niels Nielsen Bech den Yngre.

Nr. 7472 1834.03.02 †1834.02.22 Jens Christensen Hauge, Give By (Mark), SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1771c.
KONE: Ane Marie Jensdatter, Give By, Give, 40 år, to unge børn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 22 Februarii begravet 2den Martii Jens Christensen Hauge. Huusmand paa Give Mark. 63 Aar.

Nr. 7473 1834.03.09 †1834.02.28 Else Mette Kirstine Graversdatter, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 27.08 (å.m), 28 år, DØBT: 1806.07.06.
MAND: Christen Andersen Ramskov, Søndersthoved Mark, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 28. Februarii begravet 9. Martii Else Mette Kirstine Graversdatter. Grmd Christen Andersen Ramskovs hustrue af Syndershoed Mark. 28 Aar.
NOTITS: Født i Farre.
Dåb nr. 3492

Nr. 7474 1834.03.09 †1834.03.01 Mette Marie Nielsdatter, Donnerup Mark, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1834.03.01. FAR: Niels Jakobsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 1ste Martii begravet 9. Martii Mette Marie Nielsdatter. Hsmd. Niels Jacobsens Datter af Donnerup Mark. 2 Dage.

Nr. 7475 1834.03.16 †1834.03.12 Birte Marie Sørensdater, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1 år, DØBT: 1833.05.11. FAR: Søren Andersen Buk. MOR: Ane Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 12. Martii begravet 16 Martii Birthe Marie Sørensdatter. Grmd. Søren Andersen Buks Datter af Syndershoe Mark. 1 Aar.
NOTITS: Faderens tilnavn Buk ellers ikke set.

Nr. 7476 1834.03.31 †1834.03.25 Dødfødt, Farre (Mark), SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Laursen Skærhoved. MOR: Else Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 25. Martii begravet 31. Marii dødfødt pige. Grmd. Christen Lausten Skjærhoeds Datter af Farre Mark.

Nr. 7477 1834.04.13 †1834.04.07 Birte Pedersdatter, Farre (Mark), SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1790c.
MAND: Jens Frederiksen, Farre (Mark), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 7. April begravet 13. April Birthe Pedersdatter. Hsmd Jens Frideriksens Hustrue paa Farre Mark. 44 Aar.

Nr. 7478 1834.06.29 †1834.06.15 Gravers Christensen, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 1, 1 år, DØBT: 1833.06.06. FAR: Christen Andersen Ramskov. MOR: Else Mette Kirstine Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 25. Junii begravet 29de Junii Gravers Christensen. Grmd. Christen Andersen Ramskovs Søn af Syndersthoe Mk. 1 Aar.

Nr. 7479 1834.08.10 †1834.08.04 Ane Christensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1750c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 4. August begravet 10. August Ane Christensdatter. Almisselem af Bøllund. 84 Aar.
NOTITS: Hun er i FT 1834 Almisselem og Inderste ved Mads Andersen i Bøllund By. Ikke klart hvem hun hører til.

Nr. 7480 1834.10.05 †1834.09.28 Mads Christensen, Give By, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1776.10.13.
KONE: Karen Pedersdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 28 Septbr. begravet 5te October Mads Christensen. Gaarmand i Give Bye. 58 Aar.
NOTITS: Født i Give By, far Christen Madsen mor Mette Kirstine Simonsdatter.
Dåb nr. 3002

Nr. 7481 1834.10.19 †1834.10.12 Ane Mortensdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 81c, 84 år, DØBT: 1753c.
MAND: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Begravet 1831.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 12te October begravet 19de Octbr. Ane Mortensdatter. Aftægtskone af N: Donnerup. 84 Aar.
NOTITS: Født i Bæksgaard 1753c i kirkebogshullet 1745-54. Ud fra FT 1787, bedre alder end begravelsesalderen.

Nr. 7482 1835.01.25 †1835.01.18 Kirsten Jakobsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 1.04c (å.m), 1 år 4 m., DØBT: 1833.09.15. FAR: Jakob Hansen Hage. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 18de Januari begravet 25 Januarii Kirsten Jacobsdatter. Grmd Jacob Hansen Hages Datter af Ullerup. 1 1/3 Aar.

Nr. 7483 1835.01.25 †1835.01.20 Ane Marie Madsdatter, Give By (Mark), SAND ALDER: 77c, DØBT: 1758c.
MAND: Niels Christensen, Give By, Give, Ses FT 1801 i Give Kro.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 20de Janv. begravet 25. Janv. Ane Marie Madsdatter. Aftægtskone paa Give Mark. {Alder glemt.}
NOTITS: Alder fra FT 1834, hvor hun er 76. Det kan dårligt være kirkesanger Vangsaas kone af samme navn, for så ville hans navn være angivet. Ikke set født i Give sogn.

Nr. 7484 1835.02.08 †1835.02.04 Kirsten Clausdatter, Farre (Mark), SAND ALDER: 2.09 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1832.05.19. FAR: Klaus Larsen. MOR: Ane Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 4. Febr. begravet 8de Febr. Kirsten Clausdatter. Hsmd. Claus Larsen datter af Farre mark. 2½ Aar.
NOTITS: Klaus Larsen kaldes indsidder i dåben 1832. Findes ikke i FT 1834.

Nr. 7485 1835.02.15 †1835.02.10 Navnløs, Farre (Mark), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Frederiksen. MOR: Birte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 10. Febr. begravet 15. Febr. {Navnløs dreng}. Død uden Daab og Navn. Hsmd. Jens Frederiksens Søn af Farre Mark. Ingen Alder.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1834.

Nr. 7486 1835.03.08 †1835.02.27 Navnløs, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Ole Knudsen Nygaard. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d. 27 Febr. begravet d. 8. Martii {Navnløs dreng}. Et udøbt Drengebarn der døde strax efter Fødselen. Grmd. Ole Nyegaard Søn af Nyegaard. Do {Ingen Alder}.

Nr. 7487 1835.05.24 †1835.05.19 Laust Christian Pallesen, Give By (Mark), SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger 4 dage, DØBT: 1835.04.03. FAR: Palle Frederik Jensen. MOR: Karen Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 19de May begravet d: 24de May Laust Christian Pallesen. Hsmd. Palle Frederik Jensens Søn af Give Mark. 6 Uger og 4 dage.

Nr. 7488 1835.05.31 †1835.05.23 Jesper Vestesen, Stenbjerglund, SAND ALDER: 30.06c (å.m), 30 år 6 m., DØBT: 1804.12c.
KONE: Marie Kirstine Nielsdatter, Stenbjerglund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 23de May begravet 31te May Jesper Vestesen Grmd. af Steenberglund. 30½ Aar.
NOTITS: Den rekonstruerede fødsel arbitrært sat til midt i året 1804.
Dåb nr. 3469

Nr. 7489 1835.06.08 †1835.06.04 Christen Jensen Lauridsen, Farre (Mark), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger 3 dage, DØBT: 1835.03c. FAR: Laust Nielsen. MOR: Johanne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 4de Junii begravet 8de Junii Christen Jensen Lauritsen. Hsmd Laust Nielsens Søn af Farre Mark. 13 Uger og 3 Dage.

Nr. 7490 1835.07.08 †1835.07.05 Ane Marie Jespersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 28, 28 år, DØBT: 1807.06.28.
MAND: Mads Christian Pedersen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 5te Julii begravet d. 8de Julii Ane Marie Jespersdatter. Grmd. Mads Christian Pedersens Hustrue af Hedegaard. 28 Aar.
NOTITS: Født i Sillesthoved.
Dåb nr. 3522

Nr. 7491 1835.08.03 †1835.07.28 Karen Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 65c, 67 år, DØBT: 1770c.
MAND: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 28. Julii begravet d: 3die August Karen Pedersdatter. Aftægtmand Niels Jensen Eegskovs Hustrue af Give. 67 Aar.
NOTITS: Fødselsår bedre fra FT 1801. Ikke set født i Give sogn.

Nr. 7492 1835.08.09 †1835.08.04 Margrethe Pedersen, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1835.08.02. FAR: ? Pedersen. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død d: 4de August begravet d: 9de August Magrette Pedersen. Qvinden Maren Jacobsdatters Uægte Barn af Bøllund. 2 Dage.
NOTITS: Tvilling. Hjemmedøbt af kirkesangeren Vangsaae.

Nr. 7493 1835.08.16 †1835.08.09 Ane Pedersen, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1835.08.02. FAR: ? Pedersen. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død d: 9de August begravet d: 16de August Ane Pedersen. Qvinden Maren Jacobsdatters Uægte Barn af Bøllund. 7 Dage.
NOTITS: Tvilling. Hjemmedøbt af kirkesangeren Vangsaae.

Nr. 7494 1835.09.06 †1835.09.01 Johanne Kristine Pedersdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 6.04c (å.m), 6 år 4 m., DØBT: 1829.04.23. FAR: Peder Hansen. MOR: Ane Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død d: 1ste Septbr. begravet d: 6te Septbr: Johanne Kristine Pedersdatter. Hsmd. Peder Hansens Datter af Skjærhoed Mark. 6 1/3 Aar.
NOTITS: Forældrene skrives i dåben af Farre Mark i 1829.

Nr. 7495 1835.12.26 †1835.12.20 Mette Laustdatter, Give By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1835.06.19. FAR: Laurids Christensen. MOR: Karen Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død den 20. Decbr. begravet den 26. Decbr. Mette Laustdatter. Grdmd Laust Christensens Datter af Give. ½ Aar.
NOTITS: Døbt Mette Lauritsen! Skrives i dåben af Give Overmark og faderen kaldes Laurits.

Nr. 7496 1835.12.26 †1835.12.19 Maren Skibild Hansdatter, Farre Mølle, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år 9 m., DØBT: 1832.02.21. FAR: Hans Christian Pedersen. MOR: Dorte Jensdatter.
DØDSÅRSAG: Kopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død den 19. Decbr: begravet den 26. Decbr: Maren Skibild Hansdatter. Grdmd. og Møller Hans Christian Pedersen Farre Mølle af Smaakopper. 3¾ Aar.

Nr. 7497 1836.01.03 †1835.12.25 Peder Sørensen, Vorslunde (Store), SAND ALDER: 86c, 86 år, DØBT: 1750c.
KONE: Ane Knudsdatter, Give, 2. kone. Dør 1841 i Bøvl, Norge, Sønder Omme ved datter Karen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død den 25. Decbr begravet den 3. Januar Peder Sørensen. Aftægtsmd. af Store Voerslunde. 86 Aar.
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1745-54, men i Vorslunde.

Nr. 7498 1836.01.31 †1836.01.15 Maren Madsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1834.06.06. FAR: Mads Christian Pedersen. MOR: Ane Marie Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død den 15. januar begravet den 31. Januar Maren Mads Datter. Datter af Grdmd Mads Cr: Pedersen i Hedegaard. 1½ Aar.
NOTITS: Dåben har vist en fejl mor: Karen Pedersdatter.

Nr. 7499 1836.02.07 †1836.02.01 Magdalene Olesdatter, Farre (Mark), SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1834.10.09. FAR: Ole Jensen. MOR: Edel Marie Jensdatter.
DØDSÅRSAG: Smaakopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d. 1. Febr: begravet den 7. Febr: Magdalene Oles Datter. Datter af Husmd Ole Jensen paa Farre Mark af Smaakopperne. 1½ Aar.
NOTITS: Døbt Malene.

Nr. 7500 1836.02.28 †1836.02.21 Peder Christian Jensen, Bæksgaard, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1835.01.06. FAR: Jens Pedersen Ellem?. MOR: Birte Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 21. Febr: begravet den 28. Febr. Peder Christian Jensen. Husmd: Jens Pedersens Søn af Becksgaard. 1 Aar.
NOTITS: Tilnavnet fra dåben men svært læseligt. Han kaldes i dåben indsidder, her kaldes han husmand.

Nr. 7501 1836.03.12 †1836.03.05 Frands Christensen Skov, Hestlund- Store, SAND ALDER: 72.08 (å.m), 70 år, DØBT: 1763.07.24.
NÆVNT Nr. 1: Hans Andersen, Hestlund- Store, Give, Frands Christensen Skov opholder sig ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 5. Martz begravet 12. Martz Frands Christensen Schou. Ungkarl opholdende sig hos Grdmd: Hans Andersen i Store Hestlund. 70 Aar.
NOTITS: Født 1763 i Give By, søn af Christen Christensen Skov og Lene Jensdatter. Hans Andersen er gift med Malene Jensdatter, der er datter af Jens Christensen Skov †1820, som før havde gården i Store Hestlund og er bror til Frands Christensen Skov.
Dåb nr. 2779

Nr. 7502 1836.03.20 †1836.03.15 Lars Christensen Hau Vangsaa, Give By, SAND ALDER: 63.08 (å.m), 64 år, DØBT: 1772.07.05.
KONE: Ane Marie Madsdatter, Give By, Give, *1782c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 15. Martz begravet 20. Martz Lars {Christensen} Hau Vangsaae. Skolelærer og Kirkesanger i Give. 64 Aar.
NOTITS: Født 1772 i Vangsaa, Vang sogn, Thisted amt 15 km vest for Thisted. Han kom til Give sidst i 1805 som det ses i kirkebogen, som han førte 1806-14. Kone fra FT 1834.

Nr. 7503 1836.03.23 †1836.03.18 Hans Frederik Andersen, Søndersthoved, SAND ALDER: 67c, 78 år, DØBT: 1769c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 18. Martz begravet d: 23 Martz Hans Fredriksen {Hans Frederik Andersen}. Ungkarl, en gammel Fattiglem.78 Aar.
NOTITS: Alder taget fra FT 1834 Søndershoved. Navnet i begravelsen Hans Frederiksen skulle være Hans Frederik Andersen i følge FT 1834, hvor han er almisselem og inderste. Ikke set født i Give.

Nr. 7504 1836.03.23 †1836.03.20 Pedersine Christensdatter, Donnerup Mark, SAND ALDER: 6.11 (å.m), 7 år, DØBT: 1829.04.21. FAR: Christen Pedersen. MOR: Ane Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død den 20. Martz begravet den 23. Martz Pedersine Christens Datter. Datter af Husmd. Christen Pedersen paa Donnerup Mark. 7 Aar.
NOTITS: Født 1829 på Søndersthoved Mark.

Nr. 7505 1836.04.29 †1836.04.23 Jens Peder Andersen, Neder- Donnerup (Mikkelborg), SAND ALDER: 7.05 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1828.10.20. FAR: Anders Pedersen, Neder- Donnerup, Give. MOR: Kirsten Jensdatter, Neder- Donnerup, Give.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Skøde, Neder- Donnerup (Mikkelborg), Give, Jens Peder Andersen, 7½ år, fundet hængt i hans udhus.
DØDSÅRSAG: Fundet hængt i et reb.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 23 April begravet d: 29. April Jens Peder Andersen. Grdmd. Anders Pedersens Søn i Nedre Donnerup. 7½ Aar. Ifølge et brev far Herreds Contoriet blev han begravet med sædvanlige Ceremonier da det ved Forhøret at han iskjønt funden hængende i et Reeb i Niels {Pedersen} Skiødes Udhuus ei kunde antages for en Selvmord, men ved Uheld havde han i sine barnlige Lege indviklet sig saaledes, at han fantes Hængt.
NOTITS: Moderens navn fra dåben 20. oktober 1828. Faderen Anders Pedersen dør 6 uger senere, muligvis af sorg.

Nr. 7506 1836.05.03 †1836.04.26 Johannes Jensen, Ullerup, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1789c.
KONE: Maren Jensdatter, Ullerup, Give, *1789c næppe i Give sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død den 26. April begravet d: 3. Mai Johannes Jensen. Grdmd i Ullerup 1ste Ægteskab. 45 Aar
NOTITS: Måske født i Store Mosgaard 1786.10.01 eller i Vorslunde 1791.06.26.

Nr. 7507 1836.05.08 †1836.04.28 Søren Olesen, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1836.04.28. FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død d. 28. April begravet den 8. Mai Søren Olesen. Søn af Grdmd: Ole Knudsen i Nygaard. Faae Timer.

Nr. 7508 1836.05.22 †1836.05.14 Anders Pedersen, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1781c.
KONE: Kirsten Jensdatter, Neder- Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død den 14. Mai begravet den 22. Mai Anders Pedersen. Grdmd. i Nedre Donnerup 1ste Ægteskab. 55 Aar.
NOTITS: Han er født vel i et andet sogn lige før forældrene bosætter sig i Nederdonnerup. *1781c fra FT 1787 og begravelsesalderen. Han dør 6 uger efter sønnen Jens Peder blev fundet hængt i et reb.

Nr. 7509 1836.06.28 †1836.06.22 Else Nielsdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1764c.
MAND: Hans Iversen, Neder- Donnerup, Give, Han begraves 1843.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død den 22. Juni begravet den 28. Juni Else Niels Datter. Aftægtsmd Hans Iversens Kone af Nedre Donnerup. 72 Aar.
NOTITS: Født i Drantum, Brande før kirkebogen.

Nr. 7510 1836.07.08 †1836.07.02 Anne Katrine Jensdatter, Farre, SAND ALDER: 21.06c (å.m), 21 år 6 m., DØBT: 1805.01c. FAR: Jens Herman Jensen Nørskov. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død den 2. Juli begravet den 8. Juli Anne Cathrine Jens Datter. Datter af Husmd: Jens Hermansen {Jens Herman Jensen Nørskov} i Farre. 21½ Aar.
NOTITS: Født i Bøllund. Jens Herman Jensen Nørskov bliver i FT 1834 og her i 1836 kaldt Jens Hermansen.
Dåb nr. 3677

Nr. 7511 1836.08.09 †1836.08.03 Anders Christensen, Hestlund- Store, SAND ALDER: 64.06c (å.m), 64 år 6 m., DØBT: 1772.05.29.
KONE: Kirsten Thomasdatter, Hestlund- Store, Give, Dør 12 år senere i 1848.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død den 3. August begravet den 9. August Anders Christensen. Aftægtsmd. i Stor Hestlund i 1ste Ægteskab. 64½ Aar.
NOTITS: Født på Donneruplund, hans far var Christen Pedersen Donnerup.
Dåb nr. 2940

Nr. 7512 1836.09.04 †1836.09.01 Margrethe Johannesdatter, Farre (Mark), SAND ALDER: 44c, DØBT: 1792c.
MAND: Christen Nielsen, Farre (Mark), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død den 1. Septbr. begravet den 4. Septbr: Margrethe Johannes Datter. Husmd: Christen Nielsens Hustru af Farre Mark. {Alder ikke angivet}.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn. Alder fra FT 1834.

Nr. 7513 1836.09.18 †1836.09.13 Jens Nielsen Kjærsgaard, Give By, SAND ALDER: 61.04 (å.m), 62 år, DØBT: 1775.05.23.
KONE: Kirstine Magdalene Lassen, Give By, Give, Begravet fem år før i 1831.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død den 13. Septbr. begravet den 18. Septbr. Jens Nielsen Kiersgaard. Afgangen Kirkesanger i Give. 62 Aar.
NOTITS: Han var degn i Give.
LINK: Født på Brandholm i Brande sogn.

Nr. 7514 1836.09.29 †1836.09.22 Maren Madsdatter, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 35c, DØBT: 1805.07.01.
MAND: Morten Pedersen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død den 22. Septbr: begravet den 29. Septbr:Maren Madsdatter. Husmd og Indsidder Morten Pedersen Hustru i Lille Hestlund. {Alder ikke angivet}.
NOTITS: Dato for dåben omtrentlig ikke eksakt. Familie ser ud til at være glemt i FT 1834.
Dåb nr. 3477

Nr. 7515 1836.11.20 †1836.11.10 Hans Jørgensen, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 0.09c (å.m), 9 m., DØBT: 1836.02c. FAR: Jørgen Hansen. MOR: Karen Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. død den 10. Novbr: begravet den 20. Novbr: Hans Jørgensen. Husmd. Jørgen Hansens Søn af Søndersthoed Mark. ¾ Aar.
NOTITS: Barnet ikke født i Give sogn, dvs. forældrene er flyttet til Søndersthoved Mark mellem feb. og nov. 1836. Moderens navn fra FT 1840 Søndersthoved, et hus.

Nr. 7516 1836.11.20 †1836.11.12 Anne Andersdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 75.08 (å.m), 84 år, DØBT: 1761.03.19.
MAND: Laurids Sørensen, Thyregod By, Thyregod, Død før FT 1834.
SØN: Anders Lauridsen, Mosgaard- Store, Give, Hans mor Anne Andersdatter begraves.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død den 12. Novembr. begravet den 20. Novbr: Anne Andersdatter. Grmd Anders Laustsens Moder af Store Moesgaard. 84 Aar.
NOTITS: Hun er født i Odderbæk, Thyregod datter af Anders Pedersen og Maren Pedersdatter.

Nr. 7517 1836.12.11 †1836.12.01 Anne Katrine Hansdatter, Give By (Mark), SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1789c.
MAND: Anders Hansen Bank, Give By (Mark), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 1ste Decbr begravet den 11. Decbr: Anne Cathrine Hansdatter. Aftægtsm: Anders Hansen Bancks Kone af Give Mark. 47 Aar.
NOTITS: Hun er muligvis født i Farre 1783.

Nr. 7518 1837.01.29 †1837.01.21 Mette Katrine Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1775c.
MAND: Ole Christensen, Farre, Give, †1850+.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 21. Januar begravet 29. januar Mette Cathrine Sørensdatter. Aftætsmd: Ole Christensens Hustru 1 Ægteskab af Farre. 66 Aar.
NOTITS: Født i Ørnsholt, Øster Nykirke. Alder fra FT 1801, hvorefter hun skulle få et barn med 18. FT 1834 og begravelsesalderen giver *1770c. *1775c antaget, fordi det er den tidligste aldersangivelse.

Nr. 7519 1837.01.29 †1837.01.24 Marie Lauridsdatter, Farre (Fattighus), SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1836.03.19. FAR: Laurids Christian Jensen Braae. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 24. Januar begravet 29. Januar Marie Lauritzdatter. Datter af Almisselem Karen Nielsdatt: og Laust Braae i Fattighuset.- ¾ Aar.
NOTITS: Men hun er døbt Marie Laustsen. Moderen hedder i dåben Kirsten Nielsdatter.

Nr. 7520 1837.04.21 †1837.04.17 Mette Pedersdatter, Give By (Mark), SAND ALDER: 32.06c (å.m), 32 år 6 m., DØBT: 1804.10c.
MAND: Ole Hansen, Give By (Mark), Give, *1802 Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 17. April begravet 21. April Mette Pedersdatter. Indsidder Ole Hansens Kone paa Give Mark. 32½ Aar.
NOTITS: Skrædder fra FT 1834. Hun er ikke set født i Give, men kan være født i kirkebogshullet 1800-05.

Nr. 7521 1837.04.30 †1837.04.22 Ane Marie Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1780c.
MAND: Niels Jensen Omme, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 22. April begravet 30. April Ane Mari Christensdatter. Gaardm: Niels Ommes Hustru af Farre. 57 Aar.
NOTITS: Jensen fra FT 1834. Niels Jensen Omme er født i Vester Nykirke, Ribe amt.

Nr. 7522 1837.05.05 †1837.05.25 Hans Christensen Hage, Hedegaard, SAND ALDER: 65.03 (å.m), 66 år, DØBT: 1772.03.01.
KONE: Maren Jakobsdatter, Hedegaard, Give, Død efter manden.
MAND: Niels Hansen, Hedegaard, Give, Faderen Hans Christensen Hage begraves.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 25. April begravet 5. Mai Hans Christensen Hage. Gaardm: i Hedegaard den sidste Tid paa Aftægt hos sin Søn Niels Hansen. 66 Aar.
NOTITS: Født i Hedegaard.
Dåb nr. 2934

Nr. 7523 1837.06.09 †1837.06.02 Anders Jensen, Give By (Annexgaarden), SAND ALDER: 0.05 (å.m), 4 m., DØBT: 1837.01.16. FAR: Jens Ibsen. MOR: Ane Marie Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 2. Juni begravet 9. Juni Anders Jensen. Grdm: Jens Ibsens Søn af Anexgaard. 4 Maaneder.

Nr. 7524 1837.06.17 †1837.06.11 Maren Christensen, Farre (Mark), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1837.06.11. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 11. Juni begravet 17. Juni Maren Christens. Huusmd. Christen Nielsens Tvillingsdøttre af Farre Mark. Faa timer.
NOTITS: Hjemmedøbt af faderen.

Nr. 7525 1837.06.17 †1837.06.11 Grethe Christensen, Farre (Mark), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1837.06.11. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 11. Juni begravet 17. Juni Grethe Christensen. Huusmd. Christen Nielsens Tvillingsdøttre af Farre Mark. Faa timer.
NOTITS: Hjemmedøbt af faderen.

Nr. 7526 1837.06.21 †1837.06.14 Jens Christensen, Farre (Mark), SAND ALDER: 76.07 (å.m), 76 år, DØBT: 1760.11.09.
KONE: Lene Pedersdatter, Farre (Mark), Give, 2. kone død 1840+.
SVIGER- SØN: Ole Jensen, Give (Mark), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 14 Juni begravet 21. Juni Jens Christensen. Atftægtsm: paa Farre Mark hos Ole Jensen. 76 Aar.
Dåb nr. 2719

Nr. 7527 1837.06.25 †1837.06.19 Jens Pedersen, Skærhoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1837.04.24. FAR: Peder Hansen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død den 19 Juni begravet den 25. Juni Jens Pedersen. Huusm: Peder Hansens Søn paa Skjerhoed Mk. 2 Maaneder.

Nr. 7528 1837.07.19 †1837.07.15 Anne Marie Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 52.06 (å.m), 55 år, DØBT: 1785.01.23.
MAND: Niels Pedersen, Farre, Give
DØDSÅRSAG: Tyfus.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død den 15. Juli begravet 19. Juli Anne Mari Sørensdatter. Aftægtsmand Niels Pedersens Hustru i Farre død af Thyphus contagiesus. 55 Aar.
NOTITS: Født i Nederdonnerup, datter af Søøren Nielsen Skov.
Dåb nr. 3122

Nr. 7529 1837.07.29 †1837.07.24 Frederik Hansen, Farre, SAND ALDER: 18.08 (å.m), 17 år, DØBT: 1818.11.28. FAR: Hans Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Christiansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 24. Juli begravet {ikke angivet} Frederik Hansen. Gaardm: Hans Jacobsens Søn af Farre. 17 Aar.
NOTITS: Antaget begravet fem dage efter døden. Født i Brendgaard, Lindeballe.

Nr. 7530 1837.08.27 †1837.08.23 Søren Olesen, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1837.08.23. FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 23. August begravet 27. August Søren Olesen. Gaardm Ole Knudsens Søn af Nygaard. 1 Dag.

Nr. 7531 1837.10.08 †1837.10.03 Iver Troelsen, Bregnhoved, SAND ALDER: 54.08 (å.m), 46 år, DØBT: 1783.01.20.
KONE: Bodil Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Hun er i FT 1840 indsidder i Hedegaard og lever af håndarbejde. Hun er datter af Niels Andersen Wong den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 3. October begravet {ikke angivet} Iver Troelsen. Indsidder paa Breinhoved Mark. 46 Aar.
NOTITS: Begravelses dato antaget 5 dage efter døden. Ud fra FT 1834 født i 1783c.
LINK: Dåb 1783 i Lille Langkær, Brande.

Nr. 7532 1837.11.26 †1837.11.20 Mette Pedersdatter, Skærhoved (Fruelund), SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1757c.
MAND: Peder Jokumsen, Skærhoved (Fruelund), Give, Begravet 1822.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 20. Novbr: begravet 26. Novbr: Mette Jochumsdatter {Pedersdatter}. Aftægtskone paa Fruelund. Enke efter Peder Jocumsen.- 80 Aar.

Nr. 7533 1837.12.15 †1837.12.10 Hans Christian Jakobsen, Donneruplund, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1761c.
SVIGER- SØN: Hans Christian Petersen, Give
DATTER: Ane Margrethe Jakobsen, Give, *1795c, datter af Hans Christian Jakobsen
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 10. Decbr: {ikke angivet} Hans Christian Jakobsen. Proprit: H. C. {Hans Christian} Pedersens Svigerfader paa Donneruplund. Indsidder paa Donneruplund. Enke 76 Aar.
NOTITS: Der er meget lidt kendt om denne familie, den bliver kun få år på Donneruplund.

Nr. 7534 1837.12.15 †1837.12.10 Janus Gylding Mortensen, Farre, SAND ALDER: 7.07 (å.m), 7 år, DØBT: 1730.05.06. FAR: Morten Jakobsen Skov. MOR: Maren Donnerup Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 10. Decbr: begravet {ikke angivet} Janus Gylding Mortensen. Gaardm: Morten Jacobsens Schous Søn i Farre. 7 Aar.
NOTITS: Begravelses dato antaget 5 dage efter dødsdato.

Nr. 7535 1838.01.07 †1837.12.30 Hans Pedersen, Skærhoved, SAND ALDER: 17c, 17 år, DØBT: 1821c. FAR: Peder Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 30. Decbr: {1837} begravet 7. Januar {1838} Hans Pedersen. Huusmd: Peder Hansens Søn paa Skerhoved Mk. 17 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give 1816-25

Nr. 7536 1838.01.11 †1838.01.03 Jens Hansen, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1757c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 3. Januar begravet 11. Januar Jens Hansen. Almisselem indleier paa Søndersthoved Mark. 81 Aar.
NOTITS: Inderste ved husmand Anders Christensen. Bedre alder fra FT 1834. Var skrædder, FT 1801 i Sillesthoved. Født Risbjerg, Brande.

Nr. 7537 1838.03.08 †1838.02.28 Rasmus Pedersen, Søndersthoved, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1770c.
NÆVNT Nr. 1: Niels Vistesen Rahbeck, Søndersthoved, Give, Niels V. Rahbeck ejer Søndersthoved 1826-40+, *1796.12.03 Øster Høgild, Rind 1844.02.12 i Filskov, Sønder Omme. I FT 1834 har han to almisselemmer indlejet: Rasmus Pedersen og Hans Frederik Andersen..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 28. Februar begravet 8: Marts Rasmus Pedersen. Almisselem Enkemand indleiet hos {Niels Vistesen} Rahbek paa Søndersthoved. 68 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give

Nr. 7538 1838.03.08 †1838.03.01 Ane Marie Madsen, Hedegard, SAND ALDER: 0.09c (å.m), 9 m., DØBT: 1837.06.02. FAR: Mads Christian Pedersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 1. Marts begravet d: 8 Marts Ane Marie Madsen Gaardm: Mads Christian Pedersens Datter af Hedegaard. ¾ Aar

Nr. 7539 1838.03.24 †1838.03.11 Ane Christensdatter, Hestlund- Lille (Grøndal), SAND ALDER: 85.00 (å.m), 86 år, DØBT: 1753.03.04.
MAND: Niels Madsen, Hestlund- Lille (Grøndal), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død den 11. Marts begravet den 24. Marts Ane Christensdatter. Aftægtsk: af Grøndahl Enke efter — {Niels Madsen}. 86 Aar.
NOTITS: Hun var enke 2. gang efter Niels Madsen †1833 Lille Hestlund.
LINK: Dåb 1753 i Tovdal, Arnborg.

Nr. 7540 1838.03.24 †1838.03.17 Johanne Andersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 76.10 (å.m), 80 år, DØBT: 1761.05.14.
MAND: Enevold Knudsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død den 17. Marts begravet den 24. Marts Johanne Andersdatter. Aftægtsmd: Enevold Knudsens Hustrue af Ullerup. 80 Aar.
NOTITS: Født i Lønaa, Thyregod. Døbt Hanna.

Nr. 7541 1838.04.08 †1838.04.02 Dødfødt, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 0, DØBT: 1838.04.02. FAR: Søren Hansen. MOR: Maren Johansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. dødfødt den 2. April begravet den 8. April et dødfødt pigebarn. Gaarmd: Søren Hansens Datter paa Søndersthoved Mark.
NOTITS: Død 4 timer gammel, ses under døbte. Dette dødsfald placeret efter september, har vel været glemt i foråret i april.

Nr. 7542 1838.05.18 †1838.05.13 Bodil Jakobsdatter, Give By, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1782c.
MAND: Laust Beckgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 13. Mai begravet d. 18. Mai Bodil Jacobsdatter. Indsidder i Give {By} Laust Becksgaards separerede Hustru.
NOTITS: Ikke set født i Give, Laust Bæksgaard ikke identificeret.

Nr. 7543 1838.06.15 †1838.06.05 Villads Christian Olesen, Give Mark, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 Uger, DØBT: 1838.03.03. FAR: Ole Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 5. Juni begravet 15. Juni Villads Christian Olesen. Huusmand Ole Hansens Søn af Give {Bys} Mark. 12 Uger.

Nr. 7544 1838.06.21 †1838.06.15 Else Sørensdatter, Give By (Fattighuset), SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1778c.
MAND: Christen Pedersen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 15. Juni begravet d: 21 Juni Else Sørensdatter. Enke efter Indsidder Christen Pedersen Almisselem i Fattighuset. 60 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7545 1838.07.18 †1838.07.12 Christen Christensen, Farre, SAND ALDER: 36c, 36 år, DØBT: 1802c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 12. Juli begravet 18. Juli Christen Christensen. Gaardmand i Farre i første Ægteskab. 36 Aar.
NOTITS: Ses ikke FT 1834 i Give. Kirkebog ikke ført 1800-05.

Nr. 7546 1838.08.07 †1838.08.02 Niels Lauridsen Skov, Ulkær Mølle, SAND ALDER: 1.03c (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1837.05.08. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Mette Nielsdatter Skov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 2. August begravet 7. August Nicolai Lauritsen Schou. Møller Niels Lauritsens Søn i Ulkjers Mølle. 1¼ Aar.
NOTITS: Døbt Nicolai i Gadbjerg. I 1837 ses møller Jakob Høffner i Ulkær Mølle. Moderens navn fra FT 1840.

Nr. 7547 1838.08.19 †1838.08.15 Maren Pedersen, Sønderthoved Mark, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1838.08.14. FAR: Peder Albrechtsen. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død den 15. August begravet den 19 August Maren Pedersen. Gaardm: Peder Albrechtsens datter den yngste paa Søndersthoved Mk.
NOTITS: Hjemmedøbt. Hun er indført som født den 16. august 1838, måske er dødsdatoen her forkert. "den yngste paa Søndersthoved Mk" er gennemstreget.

Nr. 7548 1838.09.16 †1838.09.08 Christen Christensen, Give By (Overmark), SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1756c.
KONE: Ane Laursdatter, Nederdonnerup, Give, Ses FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 8. Septbr begravet 16. Septbr: Christen Christensen. Aft: af Gaarden Overmark.
NOTITS: Ved søn Laust Christensen. Christen Christensen havde FT 1801 et husmandssted i Nederdonnerup.

Nr. 7549 1838.09.23 †1838.09.16 Karen Madsen, Bøllund, SAND ALDER: 0.03c (å.m), 3 m., DØBT: 1838.06c. FAR: Mads Jakobsen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død den 16. Septbr begravet den 23 Septbr Karen Madsen. Gaardm: Mads Jacobsens datter i Bøllund. ¼ Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give, men forældrene måske endnu ikke gift og født i et andet sogn?

Nr. 7550 1838.12.09 †1838.11.30 Maren Christensdatter, Ramskov, SAND ALDER: 85c, 87 år, DØBT: 1753c.
MAND: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 30. Novbr: begravet den 9. Decbr Maren Christensdatter. Enke efter afg: Gaardm: Anders Andersen Ramskov paa Søndersthoed Mark. 87 Aar.
NOTITS: Korrigeret alder fra FT 1787.

Nr. 7551 1839.01.01 †1838.12.23 Søren Sørensen, Give By, SAND ALDER: 73.08 (å.m), 77 år, DØBT: 1764.03.11.
KONE: Mette Christensdatter, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 23. Decbr: {1838} begravet 1. Januar {1839} Søren Sørensen. Aftægtsmand i Give. 77 Aar.
NOTITS: Født i Nederdonnerup. Aftægt ved søn Christen Sørensen. Kones navn fra FT 1834.
Dåb nr. 2796

Nr. 7552 1839.01.27 †1839.01.15 Maren Pedersen, Stenbjerglund, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1837.05.25. FAR: Peder Christian Laustsen. MOR: Maren Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død Den 15. Janu: begravet den 27 Janu Maren Pedersen Gaardm: Peder Christian Laustsens Datter af Steenberglund. 1 ¾ Aar.

Nr. 7553 1839.02.06 †1839.01.31 Dødfødt, Farre Mark, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Poulsen. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. dødfødt den 31. Januar begravet 6. Februar. Et dødfødt Pigebarn. Gaardm: Christen Poulsens Datter af Farre Mark.
NOTITS: Placeret efter marts, måske først glemt.

Nr. 7554 1839.03.03 †1839.02.25 Søren Knudsen Olesen, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1939.02.19. FAR: Ole Knudsen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 25. Febr: begravet 3 Martz Søren Knudsen Olesen. Søn af Gaardm: Ole Knudsen i Nyegaard. 8 Uger.

Nr. 7555 1839.03.10 †1839.03.24 Peder Christensen, Hjortsballe, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1787c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 10. Martz begravet 24. Martz Peder Christensen. Gaardm: i Hjortsballe i Neder Donnerup. 52 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7556 1839.04.12 †1839.03.31 Ane Kirstine Sørensen, Søndersthoved Mark?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 dage, DØBT: 1839.03.27. FAR: Søren Hansen. MOR: Maren Johansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 31. Marts begravet 12. April Ane Kirstine Sørensen. Huusmd: Søren Hansens Datter. 4 Dage.

Nr. 7557 1839.04.26 †1839.04.16 Kirsten Johansdatter, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1768.10.02.
MAND: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 16. April begravet 26. April Kirsten Johansdatter. Aftægtskone fra Lille Hestlund. 76 Aar.
NOTITS: Født i Bøllund, Give.
Dåb nr. 2879

Nr. 7558 1839.04.26 †1839.04.22 Maren Rasmussen, Vorslunde- Lille, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1839.02.15. FAR: Rasmus Christensen. MOR: Voldborg Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 22 April begravet 26. April. Maren Rasmussen. Indsidder Rasmus Christensens Datter af Lille Vorslunde. 9 Uger.