Oprettet 24. maj 2020
Sidste ændring 31 august 2023
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter steder i Assing sogn

Steder i Assing sogn:
Bukkær, Gammelager, Harreskov, Hvedde, Kjærsig, Nederkirkegaard, Olling, Overkirkegaard, Paarup.

Denne side indeholder steder og folk i Assing sogn.


Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
AS: "Assing Sogn i Hammerum Herred" af Johann C. Sulkjær og J. M. Kjærsig. Henrik Erichsens Boghandel, Herning 1935, 224 sider. Grundlæggende sognehistorisk arbejde. (En liste af fejl var påtænkt, men er umulig, der er for mange. Ville betyde at skrive bogen på ny.)
KB: Kancelliets Brevbøger.
DAA: Danmarks Adels Aarbog.

Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1683 Markbogen.
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84

Pantegods Nørre Karstoft i Assing sogn:
1742
Aggersig 7 3 0 0
Peder Povelsen
Ib Pedersen

Paarup 5 2 0 0
Jens Nielsen
Niels Jensen
Jens Pedersen

Vilhusted 5 5 0 0
Michel Jakobsen
Anders Jensen

1753
Aggersig
Peder Povelsen 3 4 1 1½
Ib Pedersen 3 4 1 1½

Paarup
Jens Nielsen 3 0 0 2
Niels Jensens enke 1 0 0 0
Olle Pedersen 1 0 0 0

Vilhusted
Michel Jakobsen 3 2 1 0
Anders Jensen 2 2 3 0

Assing generelt
Assing ligger i Hammerum Herred .

Assing Slægtsbøger


Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christensen (Grønborg) født 1796, gårdejer på Harreskov Hede, Assing sogn, 1970, 67 sider, Dansk Slægtsforskning.

Svend Christian Christensen f. 1834, gdejer i Harreskov, Assing sogn, senere gdejer i Borup, Brande sogn, og første h. Ane Kirstine Miltersen, deres forf. og efterk. samt efterk. efter hans andet ægteskab med Ane Kirstine Madsdatter. 110 sider 1967.

Slægten Olling-Smedegaard fra Assing sogn om Niels Westergaard Nielsen, født 1822, og hans to hustruer deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1990 Skals, 265 sider. Antal aner 59, antal efterkommere: 715.
om Niels Westergaard Nielsen, gaardmand paa flere gaarde og ejer af kroen i Ølgod, født 1822 paa Neder Amtrup, Snejbjerg sogn, død 1890 i Green, Arnborg sogn, første hustru, Mariane Sørensdatter, født 1829 paa Vejlgaard i Assing sogn, død 1850 samme sted, anden hustru, Pouline Pedersdatter, født 1822 paa Li. Volsgaard i Snejbjerg sogn, død 1866 paa Vejlgaard, tredie hustru, Ane Kirstine Pedersdatter, (søster til anden hustru. Ingen børn) født 1815 i Fjelstervang, Vorgod sogn, død 1902 i GI. Arnborg. Anetavle for Niels Westergaard Nielsen giver 29 aner i Ring, Vildbjerg, Assing, Nr. Vium, Skjern, Bur og Faster i herrederne Tyrsting, Hammerum, Bølling og Hjerm. Anetavle for første hustru giver 10 aner i Nr. Vium, Vildbjerg, Sdr. Felding og Skarrild sogne i herrederne Bølling og Hammerum. Anetavel for anden og tredie hustru giver 20 aner i Assing, Vorgod og Faster sogne i herrederne Hammerum og Bølling.

Slægtsbog for efterkommere efter Jens Larsen (Vejen) født 1815, gårdejer i Nr. Hvedde, Assing Sogn. Dansk Slægtsforskning 1966, 300 sider.
Forfædre og efterkommere efter Jens Larsen (Vejen) (1815-1865), som var født i Sdr. Vejen, Rind sogn, Ringkøbing, og døde i Nr. Hvedde, Assing sogn, Ringkøbing. Han blev gift 1843 i Assing Kirke med Mette Marie Ibsdatter (1822-1894). Hun var født i Vorgod, Ringkøbing. De havde elleve børn som var alle født i Assing. De anvendte efternavn Jensen.

Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christensen (Grønborg), født 1796. Dansk Slægtsforskning 1970, 150 sider.
Forfædre og efterkommere efter Peder Christensen (Grønborg) (1796-1849), som var født i Grønborg, Sønder Borris sogn, Ringkøbing, og døde på Harreskov Hede, Assing sogn, Ringkøbing. Han var gift med Sidsel Marie Christensdatter (1809-1889). Hun var født i Give, Vejle. De havde syv børn, som var alle født i Assing sogn. De anvendte efternavn Pedersen.

Slægtsbog for efterkommere efter Svend Christian Christensen, født 1834. Dansk Slægtsforskning 1965, 250 sider
Forfædre og efterkommere efter Svend Christian Christensen (1834-1903), som var født i Øvig, Skarrild sogn, Ringkøbing, og døde i Borup, Brande sogn, Vejle. Han blev gift (1) 1857 i Skarrild med Ane Kirstine Miltersen (1834-1865). Hun var født i Møldam, Staby sogn, Ringkøbing, som datter af gårdejer Milter Sørensen og Anne Graversdatter. Han blev gift (2) 1866 i Brande med Ane Kirstine Madsdatter (1833-1909). Hun var født i Harritsbæk, Brande sogn, Vejle, som datter af gårdmand Mads Andersen og Mette Nielsdatter. De havde otte børn, som var født i Assing sogn, Ringkøbing og Brande sogn, Vejle. De anvendte efternavn Svendsen.

Slægtsbog for efterkommere efter Otto Knudsen, født 1812. Dansk Slægtsforskning 1970, sider.
Forfædre og efterkommere efter Otto Knudsen (1812-1886), sønnen af Knud Jensen Kølbæk og Maren Larsdatter. Han var født i Holing, Herning sogn, Ringkøbing. Han blev gift 1838 i Herning med Kjersten Jensdatter (1816-1890), datter af Jens Christian Jespersen (1791-1849) født i Over Kirkegaard, Assing sogn og Margrete Christensdatter (1791-1875) født i Vraa, Gjellerup sogn, Ringkøbing. Børnene var født i Herning sogn, og de anvendte efternavnet Ottosen.

Slægtsbog over slægten fra Overgaard i Gullestrup. Dansk Slægtsforskning 1969, 200 sider.
Forfædre og efterkommere efter Maren Jensdatter (1814-1893), som var født i Overgaard i Gullestrup, Herning sogn, Ringkøbing, og døde i Østergaard i Trælund, Tjørring sogn. Hun var datter af Jens Christian Jespersen fra Assing og Margrete Christensdatter fra Gjellerup sogn. Hun blev gift 1837 i Herning med Jens Knudsen (1813-1871), sønnen af Knud Andersen og Else Madsdatter fra Tjørring. Han var født i Trælund, Tjørring sogn, Ringkøbing. De havde ti børn, som var alle født i Tjørring, og de anvendte efternavn Jensen.

Assing sogn

Oversigtskort over Assing sogn og Nabosogne, Videnskabernes Selskab ca. 1802 . Steder i Assing sogn: Veilgaard, Paarup, Bukkær, Olling, Agersin, Assing, Kibæk, Heede, Mosegaard, Hvedde, Velhusted, Heede Huse, Harreskov. Steder i Nørre Vium sogn: Skærbæk, Nørre Vium By Nørre- og Sønder Bjørslev, Vium Krog. Steder i Vorgod sogn: Vorgod, Store- og Lille Fjelstervang. Steder i Snejbjerg sogn: Volsgaard, Studsgaard. Steder i Rind sogn: Rind By, Kideris Mølle, Vester Høgild, Holt. Steder i Arnborg sogn: Birkebæk, Toxvig, Gammel Arnborg, Hjøllund, Tovdal, Kirkegaard. Steder i Skarrild sogn Skarrild By, Lustrup, Silstrup, Hesselvig. Steder i Brande sogn: Sandfeld. Steder i Borris sogn: Store Gaasdal. Sønder Felding sogn. Oversigtskort over Assing sogn og nabosogne, Videnskabernes Selskab ca. 1802.
Bukkær
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børnGammmelager
1 Introduktion
Gammelager først set som navn på Videnskabernes Selskabs kort 1803c - ikke set i kirkebogen før noget senere. Det synes at være et relativt nyt navn. Gården ligger længst mod øst i det areal, der blev dyrket som Bukkær. I folketællingerne står det under Bukkær.
Gården Gammelager var i samme families eje i 201 år fra 1790 til 1991.
Oprindelig var Gammelager een af seks halvgårde i Bukkær med i alt tre helgårde. Gården blev flyttet ud vel kort efter udskiftningen formodentlig før 1811 (ejerskifte) i hvert fald før 1817, hvor den vises firelænget i matrikelkortet. Tre længer i øst er sammenbygget og den sidste længe i vest står alene. Gården har en toft.
I 1817 havde Gammelager hartkornet 0 4 2 7/8 eller omkring 10 hektar dyrket jord. Det havde i opmålingen 1.331.530 kvadrat alen eller 52 hektar, hvoraf det meste var hede. De dyrkede marker lå nord for gården.
Imellem 1811 og 1846 købes en gårdspart i Bukkær på hartkorn 0 3 0 0 til - det nye hartkorn er 0 6 3 0, hvilket regnes som et husmandssted hvor en gård regnes over 1 0 0 0.
I 1910 udstykkes Gammelager til hovedparten matrikel 9A med 0 5 2 ¼ og husmandsstedet 9B med 0 1 1 2¾ eller skønmæssigt 15 hektar.
Fra matrikel 9B udstykkes igen før 1952 9C, som er to stykker, der ikke hænger sammen. Baggrunden er uklar.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn


Assing Gammelager matrikel 9 i Bukkær 0 4 2 7/8 begynder her ↓
1750c Mads Nielsen *1725c †1783.08.06 Bukkær (58 år).
Gift 1749c- med Inger Christensdatter *1716c †1786.01.09 Bukkær (70 år).
Mads Nielsen og Inger Christensdatter ses i altergangslisterne i 1755 og 1756 af Bukkær.
Mads Nielsen er fadder ved sønnen Christen Madsens første børn som opkaldes Mads og Inger.
Inger Christensdatter er circa 9 år ældre end Mads Nielsen, hun kan have været gift en gang før.
Børn set:
Christen Madsen *1750c Bukkær (kirkebogshul), overtager gården, se nedenfor.

Assing Gammelager matrikel 9 i Bukkær
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
1777 Christen Madsen *1750c Bukkær †1829.02.09 Gammelmark, Sønder Felding.
Gift 1777.10.19 i Assing med Mette Ibsdatter *1753c Overkirkegaard †1828.12.23 Gammelmark, Sønder Felding datter af Ib Pedersen *1721c Hvedde, Assing †1804.04.06 Overkirkegaard og (gift 1752c-) 2. kone Abelone Andersdatter *1732.03.30 Overkirkegaard †1802.11.28 Overkirkegaard
Holger Ejby Villadsen (2020) har fulgt Christen Madsen:

FT1787: bonde og gårdbeboer i Bukkær, Assing (Sulkjær: ”sælger stedet i Bukkær 1790”)
I 1793 bonde i Minds, Sønder Felding
1800: Familien flytter til Sædding, Ringkøbing amt
FT1801: i Jordløs Hus, holder omløbende Skole i Sædding Sogn
(en datter, Karen Christensdatter *1790.02.24 Assing bliver konfirmeret i Sædding sogn 1805, boende i Kirkehuus i Sædding)
Christen Madsen er aftægtsmand i Sønder Felding ved død 1829.

Folketælling 1787 Bukkær (Gammelager) Christen Madsen   Matr: 9   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Christen Madsen371750c Bukkær Assing 1829 Gammelmark Sønder Felding *1750c Bukkær †1829.02.09 Gammelmark, Sønder Felding.
kone 1Mette Ibsdatter341753c Kirkegaard- Over  1828 Gammelmark Sønder Felding  *1753c Overkirkegaard †1828.12.23 Gammelmark, Sønder Felding.
dat. Abelone Christensdatter71780 Bukkær Assing 1787+  *1780.03.24 Bukkær, Assing †1787+.
dat. Inger Christensdatter51783 Bukkær Assing 1860 Omvraa Mark Sønder Omme *1783.02.02 Bukkær †1860.08.18 Omvraa Mark, Sønder Omme.
søn Mads Christensen11787 Bukkær Assing 1858 Olling Assing *1787.03.20 Bukkær †1858.08.20 Olling, Assing.
hus- pige 0Mette Madsdatter341753c  1795 Bukkær Assing †1795.08.13 Bukkær. "gebrechlig og binder strømper".

Børn:
01 Mads *1779.01.22 Annexgaarden, Bukkær †1779.03.29 to måneder gammel.
02 Abelone Christensdatter *1780.03.24 Paarup (anses for fejl i kirkebogen for Bukkær), Assing †1787+.
Ses i FT 1787.
FT 1801 måske i Nederkirkegaard tjenestepige ved mosteren Inger Ibsdatter.
03 Inger Christensdatter *1783.02.02 Bukkær †1860.08.18 Omvraa Mark, Sønder Omme.
Gift 1811.04.11 i Sønder Felding sogn med Jens Hansen Ravnholt *1783.12.07 Ravnholt, Bording †1858.06.02 Nyborg, Omvraa Mark, Sønder Omme søn af bonde i Ravnholt Hans Pedersen *1749c †1814.01.09 Skarrild Grene og (gift 1777.10.05 i og af Bording) Kirsten Pederdatter *1746c †1810.11.11 Skarrild Grene.
Jens Hansen var husmand i:
1811-15 Skarrild Grene, 1818-22 Gammelmark, Overby, Sønder Felding, 1824 Skarrild Grene, 1834-45 Døvling i Skarrild, FT 1850 aftægt i Døvling i Skarrild.
Børn se Skarrild Grene.
04 Karen Kirstine *1785.04.08 Bukkær †1785.04.21 to uger gammel.
05 Mads Christensen *1787.03.20 Bukkær †1858.08.20 (hængte sig) Olling, Assing.
Gift 1. 1817.10.26 i Assing med Maren Christensdatter *1774.06.18 Nørre Vium †1847.11.18 Olling datter af Christen Nielsen (Fiskbæk) *1744.02.09 Vium Annexgaard, Nørre Vium †1815.12.06 (druknet i Ollig Aa) Olling og (gift 1771.10.01 Nørre Vium) Sidsel Simonsdatter *1748.08.25 Fiskbæk, Nørre Vium †1795.05.10 Olling.
Gift 2. 1849.02.18 i Assing med Mariane Nielsdatter *1817.06.06 Olling †1908.07.25 Kirkegaard, Assing datter af gårdmand i Olling Niels Larsen *1774.04.08 Olling †1848.07.09 Paarup, Assing og (gift 1804.10.07 Vorgod) Maren Olesdatter *1777.06.19 Beksgaard, Skarrild †1854.12.01 Paarup (datter af Ole Christensen og Agnete Hansdatter).
Mads Christensen var husmand i Olling i Assing sogn, i Ringkøbing Amt.
Han hængte sig efter ni års ægteskab. Blev ifølge Amtets Tilladelse begravet med Jordpåkastelse i Stilhed.
Enken Mariane Nielsdatter giftede sig igen 2. gang 1859.05.11 i Assing med Peder Thellesen *1833.03.24 Heede, Assing †1929.07.28 Laulundsgade 14, Herning som førte gården i Olling videre.
06 Karen Christensdatter *1790.02.24 Bukkær †1886.02.18 Klokmose, Faster.
Gift 1. 1814.04.03 i Sædding med Christen Lauridsen (Leding) *1784.10.10 Leding, Dejbjerg sogn †1834.09.14 Sædding søn af gårdmand i Leding Laurits Nielsen *1742.08.15 Gammelgaard, Dejbjerg †1794.08.03 Leding og (gift 1769.11.12 Stauning) Else Andersdatter *1746.08.21 Stauning †1834.06.01 Leding.
Gift 2. 1836.01.01 i Sædding med Morten Lauridsen *1803.06.17 Hjoptarp, Borris †1882.10.13 Klokmose søn af Laust/Laurids Gregersen (Ahle) *1766.11.01 Brunbjerg, Borris †1847.04.14 Vester Herborg, Vorgod og (gift 1802.04.19 Borris) Mette Chatrine Mortensdatter *1782.11.10 Store Gaasdal, Borris †1841.04.17 Vester Herborg.
1. mand Christen Lauridsen var husmand i Sædding sogn i Ringkøbing Amt.
2. mand Morten Lauridsen var husfæster og daglejer i Klokmose i Faster sogn i Ringkøbing Amt.
Børn:
06a Ane Kierstine Christensdatter *1815.07.04 Sædding †1901.01.15 Omvraa Mark, Blaahøj sogn.
Gift 1. 1839.12.26 i Faster (Skarrild kirkebog) med Jens (Bent) Christensen *1813.06.21 Døvling, Skarrild †1858.04.26 Omvraa Mark, Sønder Omme søn af Christen Andersen Hvedde *1785.07.08 Hvedde, Assing †1857.05.31 Skarrild og (gift ) 1811.09.27 Skarrild Mette Kirstine Jensdatter *1784.11.25 Døvling †1829.03.26 Døvling.
Gift 2. 1858.11.14 i Sønder Omme med Anders Christensen *1829.10.18 ”Ved Landevejen”, Sønder Lem sogn søn af indsidder Christen Jensen *1788.02.03 Faurby, Sønder Lem (søn af Jens Sørensen) †1855.09.25 Lem kær, Sønder Lem (faders efternavn "Christensen" forkert i kirkebogen) og (gift 1820.07.02 Hee) Ermgaard Marie Knudsdatter *1798.09.16 Madum †1863.02.12 Skarrild.
1. mand Jens Christensen var:
Husmand i Døvling i Skarrild sogn
Husmand på Omvraa mark i Sønder Omme sogn
Blev også kaldt ”Jens Bendtsen” (morfars efternavn)

2. mand Anders Christensen var husmand på Omvraa mark i Blaahøj sogn.

06b Jens Christensen *1818.05.07 Sædding †1878.09.14 Astrup hede, Faster.
Gift 1849.12.26 i Faster med Ane Kirstine Hansdatter *1823.06.28 Fasterlund, Faster †1897.09.02 Astrup Hede, Faster datter af indsidder i Fasterlund Hans Olesen *1795.01.23 Faster †1878.05.10 Fasterlund og Elisabeth Kirstine Pedersdatter *1788.02.03 Haarby, Odense Amt †1857.02.05 Fasterlund.
Jens Christensen var husmand i Astrup Hede i Faster sogn i Ringkøbing Amt.
06c Christen Christensen *1820.11.12 Sædding †1870.09.22 Hvedde Mark, Assing.
Gift 1852.11.14 i Arnborg med Karen Jeppesdatter *1822.03.06 Bukkær, Assing †1869.05.13 Hvedde datter af pige i Bukkær, Assing Else Pedersdatter (se tekst nedenfor) og udlagt gårdmand Jeppe Nielsen Rabech i Bukkær
Konens mor Else Pedersdatter menes at være: Else Pedersdatter *1793.12.08 Olling, Assing †1873.03.25 Bøvl Mark, Sønder Omme datter af Peder Hansen i Olling, se der.
06d Laurids Christensen *1823.08.28 Sædding †1910.11.28 Kirkegaard, Assing.
Gift 1854.10.15 i Skarrild sogn med Mariane Christensen *1835.02.04 ”Ved den sydlige Landevej”, Sønder Lem sogn †1914.09.13 Mikkelborg, Assing datter af indsidder Christen Jensen *1788.02.03 Faurby, Sønder Lem (søn af Jens Sørensen) †1855.09.25 Lem kær, Sønder Lem (faders efternavn "Christensen" forkert i kirkebogen) og (gift 1820.07.02 Hee) Ermgaard Marie Knudsdatter *1798.09.16 Madum †1863.02.12 Skarrild.
Laurids Christensen gift med hans søster Ane Kirstine Christensdatter anden mand Anders Christensens søster, se 06a.
Han var landmand i Hvedde i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
06e Mads *1827.09.14 Sædding †1828.01.30 fire måneder gammel. Tvilling.
06f Else Christensdatter tvilling *1827.09.14 Sædding †1914.01.30 Bøvl Mark, Sønder Omme.
Gift 1851.10.26 i Faster med Niels Peder Nielsen *1823.04.13 Elkær Huse, Skarrild †1888.04.03 Omvraa Mark, Sønder Omme søn af indsidder i Elkær huse, Skarrild sogn Niels Nielsen (Ronnum) *1784.11.20 Silstrup, Skarrild †1857.01.13 Arnborg Grene og (gift 1822.02.29 Sønder Felding) Mariane Pedersdatter ?*1789.05.17 Lille Søndergaard, Skarrild By †1837.06.27 Arnborg Grene.
Else Christensdatter vaccineret 1836.01.21 Gunst.
Niels Peder Nielsen var husmand på Bøvl Mark i Sønder Omme sogn i Vejle Amt.
06g Mads Christensen Ledding *1832.04.14 Fasterlund, Faster †1919.12.07 Alderdomshjemmet, De Gamles By, Kbh.
Gift 1861.03.23 i Faster med Maren Pedersen *1839.09.16 Vraa, Skjern †1924.12.25 Alderdomshjemmet, De Gamles By, Kbh. datter af indsidder og rebslager i Vraa, Skjern Peder Jensen *1801c Lemvig †1890.08.23 Kollund, Rind og (gift 1824.04.19 Skjern) Karen Nielsdatter *1806.10.23 Vraa †1865.04.13 Klokmose, Faster.
Mads Christensen Ledding blev fabriksvæver i København.
Han fik den 2. november 1855, da han var 22 år gammel, en dom for fire års tugthus for tyveri og bedrag som han afsonede i Horsens Statsfængsel 1855-59.
Han var 62 tommer høj - 162 cm - med blondt hår og brune øjne.
I FT 1860 var han tjenestekarl i Klokmose i Faster sogn.
07 Ib Christensen *1793.02.22 Minds, Sønder Felding †1877.09.16 Hvedde, Assing.
Gift 1820.06.09 i Snejbjerg med Else Sørensdatter *1790.02.20 Vester Sivebæk, Tjørring sogn †1854.11.08 Overkirkegaard datter af selvejer i Vester Sivebæk, Tjørring sogn Søren Lauridsen (Poulsgaard) *1757.02.16 Poulsgaard, Tjørring †1826.06.23 Snejbjerg og (gift 1787.02.06 Tjørring) Maren Christensdatter *1752c Tjørring †1793.12.13 Vester Sivebæk.
1820-30 husmand i Fjelstervang, Vorgod sogn.
Drev 1831-43 gård i Overkirkegaard i Assing matrikel 29A.
08 Niels Christensen *1796.12.13 Drongstrup, Sønder Felding †1883.04.07 Klokmose, Faster.
Gift 1. 1828.12.20 i Faster med El Catrine Christensdatter *1775.07.30 Faster †1843.05.10 Aas, Ejstrup, Faster datter af Christen Nielsen (Aas) *1722c †1788.03.09 Faster og Sidsel Pedersdatter *1732c †1829.10.12 Ejstrup, Faster.
Gift 2. 1843.10.29 i Faster med Kirsten Marie Nielsdatter *1808.01.17 Nedergaard, Bølling sogn †1890.12.25 Klokmose Hede, Faster datter af gårdmand i Nedergaard Niels Jensen *1756.08.29 Stauning †1841.08.21 Nedergaard og (gift 1791.05.27 Nørre Nebel) Birthe Christensdatter *1768c †1824.03.27 Bølling sogn.
Niels Christensen (Aas) var gårdmand i Ejstrup i Faster sogn i Ringkøbing Amt.
Børn:
08a Ellen Kathrine Nielsen *1847.01.21 Ejstrup, Faster †1937.06.15 Klokmose, Faster.
Gift 1864.06.25 i Faster med Mikkel Christiansen *1837.12.30 Skarrild Grene †1916.10.09 Klokmose søn af husmand i Skarrild Grene Christian Peter Nielsen *1801.08.23 Silstrup, Skarrild †1894.11.13 Silstrup og (gift 1828.10.03 i Sønder Felding, Skarrild kirkebog) Maren Mikkelsdatter *1798.11.07 Møllehuset, Sønder Felding †1862.01.05 Skarrild Grene.
Overtager hendes fødegård i Ejstrup i Faster sogn.

Assing Gammelager matrikel 9 i Bukkær
1790 Laurids Christensen *1758.07.16 Bøvl, Sønder Omme †1837.06.22 Gammelager, Assing søn af Christen Andersen *1717.11.14 Bøvl †1784.09.26 Bøvl (søn af Anders Thomsen †1743.03.10 Bøvl og Kirsten Hansdatter) og Gunder Pedersdatter *1719.12.03 Bøvl †1773.02.07 Sønder Omme.
Gift 1780.10.22 i Sønder Felding med Olke Nielsdatter *1754c (kirkebogshul) Sønder Felding?, konfirmeret af Drongstrup i Sønder Felding 1770.02.44 †1828.11.07 Assing.
Boede 1780 - 1790 i Drongstrup i Sønder Felding (FT 1787 fx), hvor Olke Nielsdatter formodes at være fra.
Drev fra 1790c - 1819 dette husmandssted kaldet Gammelager i Bukkær hartkorn 0 4 2 7/8 eller omkring 20 tønder land.
Børn:
01 Niels *1781.07.30 Drongstrup, Sønder Felding †1781.10.09 to måneder gammel.
02 Gunder Marie Lauritsdatter *1784.04.16 Drongstrup †1860.11.28 Hvedde, Assing.
Gift 1803.06.05 i Assing sogn med Anders Nielsen (Mølle) *1781.01.13 Kibæk Mølle, Assing †1862.07.29 Hvedde søn af møller i Kibæk Niels Andersen (Mølle) *1750c Kibæk Mølle †1827.10.20 Hvedde og (gift 1780.04.23 Assing med af Olling) Karen Christensdatter *1750c †1798.05.15 Paarup, Assing.
Gårdmand i Hvedde i Assing sogn.
03 Niels Christian Lauridsen *1789.09.19 Drongstrup, Sønder Felding, overtog husmandsstedet, se nedenfor.
Folketælling 1801 Bukkær (Gammelager) Laurids Christensen   Matr: 9   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Boels- mand mand 1Laurids Christensen501758 Bøvl Sønder Omme 1837 Gammelager Assing *1758.07.16 Bøvl, Sønder Omme †1837.06.22 Gammelager, Assing. Alderen ravegal 18% for høj. "Boelsmand og Bonde;".
Væver- ske kone 1Olke Nielsdatter471754c Drongstrup? Sønder Felding 1828 Gammelager Assing *1754c (kirkebogshul) Sønder Felding? †1828.11.07 Assing. "Hans Koene Væverske".
dat. Gunder Marie Lauridssdatter151784 Drongstrup Sønder Felding 1860 Hvedde Assing  *1784.04.16 Drongstrup †1860.11.28 Hvedde, Assing. Original fejl: Christensdatter forkert.
søn Niels Christian Lauridsen101789 Drongstrup Sønder Felding 1852 Gammelager Assing *1789.09.19 Drongstrup, Sønder Felding †1852.02.15 Assing. Original fejl: Christensen forkert.


Assing Gammelager matrikel 9 i Bukkær
1811.05.02 købekontrakt Niels Christian Lauridsen *1789.09.19 Drongstrup, Sønder Felding †1852.02.15 Assing søn af formand.
Gift 1811.10.13 i Assing med Mariane Pedersdatter *1783.05.04 Filskov, Sønder Omme †1868.06.11 Gammelager, Assing datter af Peder Nielsen (Karlskov) *1750c Ringive? †1798.07.19 Store Hjøllund, Arnborg og Maren Henriksdatter *1765c Uhre, Brande †1843 Farre Mølle, Give datter af Henrik Pedersen.
1811 hartkorn 0 4 2 7/8 købesum 180 rigsdaler.
I 1819 efter statsbankerotten (1813) omkrevet til 63 Rigsbankdaler (Rbd.).
Adkomst 1819.06.30 Tinglæst 1847.03.24 (27) Protokol 14, Fol. 469, Doc. nr. 120.
Ved Niels Christian og Marianes vielse:

Brudgommen foreviste Attest for at have havt de naturlige Kopper – Brudens Ansigt bar tydelige Præg deraf.

Børn:
01 Maren Nielsdatter *1814.11.30 Gammelager, Assing †1877.03.14 Sandet, Sønder Felding.
FT 1834-45 (1845 kaldet Karen) hjemme i Gammelager i et hus ved forældrene.
FT 1850 ikke fundet.
FT 1855-60 ved moderen i et hus ved Gammelager i Assing.
FT 1870 aftægtstager i et hus i Sandet i Sønder Felding ved hendes søster Ane Arevad Nielsdatter.
02 Ane Marie Nielsdatter *1817.07.23 Gammelager, Assing overtager gården, se nedenfor.
FT 1834 hun tjener hun 17 år gammel ved fasteren Gunder Marie Lauridsdatter i Hvedde i Assing.
03 Jensine Nielsdatter *1822.06.24 Gammelager †1900.06.06 Harreskov, Assing.
Gift 1855.07.22 i Assing med Christen Lustrup Nielsen *1819.05.15 Grene, Arnborg †1907.05.27 Hvedde, Assing søn af Niels Poulsen Hesselvig *1767c Hesselvig, Skarrild †1836.05.17 Egebjerghus, Arnborg.
Christen Lustrup Nielsen var i FT 1860 gårdmand i Harreskov i Assing sogn.
FT 1870 ikke fundet.
FT 1880 gårdmand i Hvedde i Assing sogn.
04 Ane Arevad Nielsdatter*1825.04.26 Gammelager †1887.01.01 Sandet, Sønder Felding.
Gift 1849.11.18 i Sønder Felding med Anders Hartvigsen *1821.10.22 Elkær, Sønder Felding †1884.10.23 Sandet søn af gårdmand i Elkær Hartvig Pedersen *1791.08.01 Vesterbjerre, Sønder Felding †1879.01.18 Elkær og (gift 1818.03.23 Sønder Felding) Maren Nielsdatter (Væring) *1794.05.11 Tarp, Sønder Felding †1867.03.29 Elkær datter af Bonde, Gaardbeboer og Muurmester i Tarp, Sønder Felding Niels Nielsen Væring *1757.08.14 Rind †1843.02.25 Elkær (søn af Niels Nielsen Væring den Gamle) og (gift 1792.12.02 Sønder Felding) Kirsten Knudsdatter *1758.10.08 Snejbjerg †1839.03.29 Elkær.
Anders Hartvigsen var husmand i Sandet i Sønder Felding sogn i Ringkøbing Amt.
Arevad eller Arvad er et sted ved Skjern Aa i Brande sogn.
Folketælling 1834 Bukkær (Gammelager) Niels Christian Lauridsen   Matr: 9   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gård- mand Jord- bruger mand 1Niels Christian Lauridsen451789 Drongstrup Sønder Felding 1852 Gammelager Assing *1789.09.19 Drongstrup, Sønder Felding †1852.02.15 Assing.
kone 1Marianne Pedersdatter511783 Filskov Sønder Omme 1868 Gammelager Assing *1783.05.04 Filskov, Sønder Omme †1868.06.11 Gammelager, Assing. Deres datter Ane Marie Nielsdatter 17 angivet, men streget ud for hun tjener ved fasteren Gunder Marie Lauridsdatter i Hvedde i Assing.
dat. Maren Nielsdatter191814 Gammelager Assing 1877 Sandet Sønder Felding *1814.11.30 Gammelager, Assing †1877.03.14 Sandet, Sønder Felding.
dat. Jensine Nielsdatter121822 Gammelager Assing 1900 Harreskov Assing *1822.06.24 Gammelager †1900.06.06 Harreskov, Assing.
dat. Ane Arevad Nielsdatter91825 Gammelager Assing 1887 Sandet Sønder Felding *1825.04.26 Gammelager †1887.01.01 Sandet, Sønder Felding.
Aftægts- mand mands far e1Laurids Christensen761758 Bøvl Sønder Omme 1837 Gammelager Assing *1758.07.16 Bøvl, Sønder Omme †1837.06.22 Gammelager, Assing.


Assing Gammelager matrikel 9 i Bukkær
1846.11.18 adkomst Thomas Jonassen *1810.12.02 Nørre Røjklit. Nysogn, Holmsland †1851.06.08 Gammelager søn af Jonas Christensen *1780.04.09 Nørre Røjklit †1861.05.07 Røjklit og (gift 1808.10.29 Nørre Bork) Anne Marie Berthelsdatter *1771.11.03 Nørre Bork †1815.02.02 Nørre Røjklit.
Gift 1845.10.12 i Assing med Ane Marie Nielsdatter *1817.07.23 Gammelager, Assing †1859.05.19 (druknet i mergelgrav) Gammelager datter af formand.
Hartkorn forøget til 0 6 3 0 fra 0 4 2 7/8. Forøgelsen bestod i en gårdspart 0 3 0 0 i Bukkær. 400 Rbd. rede Sølv.
Adkomst 1846.11.18 Tinglæst 1847.03.27 Protokol 14, Fol. 470, Doc. 121.
De drev hendes fødegård Gammelager i Bukkær i Assing sogn fra 1846 - 1851. Thomas Jonassen blev kun 41; enken Ane Marie Nielsdatter giftede sig 2. gang med Niels Olesen.

Assing Gammelager matrikel 9 i Bukkær
1851.10.11 adkomst vielsesattest Niels Olesen *1818.05.16 Skibbild, Nøvling †1880.03.19 Gammelager søn af gårdmand i Skibbild, Nøvling Ole Nielsen *1782.01.06 Nøvling †1873.11.23 Skibbild og Mariane Iversdatter *1791c †1825.08.26 Skibbild.
Gift 1. 1851.10.10 i Assing med enke efter formand Ane Marie Nielsdatter *1817.07.23 Gammelager †1859.05.19 (druknet i mergelgrav) Gammelager, se ovenfor.
Gift 2. 1859.11.04 i Timring sogn med Maren Feldberg Christensdatter *1825.02.01 Feldbjerg, Timring †1861.02.02 Gammelager datter af gårdmand i Feldbjerg Christen Jensen *1797.06.11 Feldbjerg †1880.02.04 Feldbjerg og (gift 1824.04.19 Timring noteret i Vildbjerg kirkebog) Kirstine Christensdatter *(1802.12.12 iflg. konfirm.) døbt 1803.01.01 Madum Kærgaard, Madum †1889.06.04 Feldbjerg.
Gift 3. 1861.05.26 i Assing med Jacobine Pedersen *1835.06.20 Nørre Felding †1887.01.24 Lundby, Aulum datter af husmand i Nørre Felding Peder Mikkelsen *1791c (muligvis *1792.05.04 Rind sogn far:Mikkel Christensen) †1859.12.31 Silstrup, Skarrild og (gift 1825.11.06 Fovsing sogn, Ringkøbing Amt) Karen Jacobsdatter *1799.10.17 Fovsing †1838.08.01 (barselsseng, 39 år) Meldhuset, Nørre Felding.
Adkomst vielsesattest 1851.10.11, Tinglæst 1851.11.15, Protokol 15, Fol. 676, Doc. 348. Hartkorn 0 6 3 0.
Niels Olesen havde Gammelager i Bukkær i Assing sogn 26 år fra 1851 - 1877 med tre sekventielle koner:

1 1851-1859 enken Ane Marie Nielsdatter.
2 1859-1861 Maren Feldberg Christensdatter.
3 1861-1877 Jacobine Pedersen.

Børn med 1. kone Ane Marie Nielsdatter:
Ole Christian Nielsen *1853.01.16 Gammelager, overtager gården, se nedenfor.
Mariane Skibild *1855.11.18 Gammelager †1860.05.01 Gammelager fire et halvt år gammel.
Thomas *1858.06.20 Gammelager †1860.03.31 Gammelager knap to år gammel.

Assing Gammelager matrikel 9 i Bukkær
1877.09.30 adkomst Ole Christian Nielsen *1853.01.16 Gammelager †1932.03.19 Skolegade 39, Herning søn af formand.
Gift 1877.11.09 i Assing med Mette Kirstine Jensen *1853.03.18 Linaa, Sunds sogn †1916.03.13 Skolegade 39, Herning datter af gårdmand i Linaa Jens Christian Jensen *1821.11.02 Bordinggaard, Linaa †1908.07.20 Bordinggaard og (gift 1848.10.06 Herning) Christine Jensdatter *1822.03.08 Gullestrup, Herning †1887.06.30 Bordinggaard.
Adkomst 1877.09.30 Tinglæst 1878.02.23 Protokol 33 Fol 365 Nr. 256. Pris 1.000 kroner, hvorfra aftægten 300 kroner regnes.
Drev denne gård Gammelager i 34 år 1877 - 1911.
Tre af deres børn dør unge.
Børn:
01 Niels Olesen Gammelager Nielsen *1878.12.08 Gammelager, overtager gården, se nedenfor.
02 Jens Christian Bordinggaard *1880.07.18 Gammelager †1888.04.22 (difteritis) Gammelager otte år gammel.
03 Ane Maria Mariane *1882.09.21 Gammelager †1896.01.15 (tuberkulose) Gammelager tretten år gammel.
04 Thomas Karl Nielsen *1885.03.11 Gammelager, overtager gården, se nedenfor.
05 Jens Kristian Bordinggaard Nielsen *1888.05.07 Gammelager †1964.01.13 (Herning Centralsygehus) Troldhede, Nørre Vium.
Jens Kristian Bordinggaard Nielsen var gårdmand i Viumkrog i Troldhede i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
06 Kristinus Nielsen *1889.07.29 Gammelager †1942.09.12 Høgelund, Hoven sogn.
Kristinus Nielsen var gårdmand i Høgelund i Hoven sogn i Ringkøbing Amt.
07 Kristine Jakobine Nielsen *1893.01.25 Gammelager †1977.06.09 Herning.
Gift 1917.03.27 i Herning med Peder Kristian Jørgensen *1892.09.30 Lille Birk, Gjellerup †1981.11.24 Herning søn af Iver Kristian Jørgensen *1850c Tjørring sogn og Ane Margrethe Pappe *1756c Funder.
Børn:
Christian Ole Jørgensen *1919.05.07 Aarhusvejen, Herning, overtager gården 1946, se nedenfor.
08 Ane Marie Mariane *1897.04.08 Gammelager †1897.04.08 en time gammel.

Assing Gammelager matrikel 9A i Bukkær
1911.01.30 adkomst Thomas Karl Nielsen *1885.03.11 †1919.02.12 (Aarhus Kommunehospital) Assing.
Adkomst 1911.01.30 Tinglæst 1911.02.11 L352. Hartkorn 0 5 2 ¼, altså er 0 1 1 2¾ solgt fra som matrikel 9B.
9A købesum 21.000 kroner løsøre 8.000 kr. Der hæfter på matrikel 9 4.000 kr til Sønderjydske Krediforening og 409,37 til Paarupske Legat.
Udstykket til 9A og 9B i 1910.
Thomas Karl Nielsen var ikke gift og havde kun gården i 8 år. Familien arvede gården i 1919, da han døde. To år efter i 1921 fik så broderen Niels Olensen Gammelager Nielsen skøde på gården.

Assing Gammelager matrikel 9 i Bukkær
1921.12.16 Niels Olesen Gammelager Nielsen *1878.12.08 Gammelager †1946.05.20 (Amtssygehuset Herning) Assing bror til formand.
Adkomst 1921.12.16 Tinglæst 1921.12.24 NR. 2760. Købesum 64.000 kroner fraregnet 14.000 gæld til Sønderjydste Kreditforening, hartkorn uændret 0 5 2 ¼.
Han drev Gammelager i 25 år og var som hans bror Thomas Karl Nielsen, der før havde haft gården, heller ikke gift. Efter Niels Olesen Gammelager Nielsens død i 1946 fik hans søster Kristine Jakobine Nielsens (se ovenfor) søn Christian Ole Jørgensen skøde på gården

Assing Gammelager matrikel 9 i Bukkær
1946.12.14 Christian Ole Jørgensen *1919.05.07 Aarhusvejen, Herning †1990.10.30 Assing søstersøn til formand.
Gift 1946.11.09 i Kristrup sogn, Randers Amt med Alma Jensen *1920.06.24 Strømmen, Vorup sogn, Randers Amt †1999.04.07 Assing datter af landmand Anders Jacob Jensen *1886.03.02 Borre, Vejerslev sogn, Viborg Amt og (gift 1911.09.28 i Rolsø sogn Randers Amt) Else Marie Sophie Mikkelsen *1886.08.07 Vrinders, Rolsø.
Skøde 1946.12.14 Nr. 4424.

Assing Gammelager matrikel 9 i Bukkær
1991.09.03 Hans Buelund Madsen *1937.09.16 Søndermarken, Filskov sogn, Vejle Amt †2009.06.14 Assing søn af husmand Jens Nygaard Silius Madsen *1902.01.03 Vester Dalgaard, Vandborg sogn, Ringkøbing Amt †1990.02.17 Assing og (gift 1935.12.10 i Skærlund kirke i Brande sogn) Maren Buelund *1910.01.20 Skærlund †1996.01.01 Assing.
Gift med Kirsten ?Rahbek *1941.01.20 †2009.09.05 Assing.
Hans Buelund Madsen var 54, da han købte Gammelager.
Assing Gammelager matrikel 9A Bukkær ender her ↑

Harreskov

Harreskov i Assing sogn.Videnskabernes Selskabs kort ca. 1802. Assing sogn Harreskov, Videnskabernes Selskab ca. 1802.
Harreskov
1 Introduktion
Harreskov er i Markbogen 1683 en enestegaard med tre fæstere. Den tilhører Anders Christoffersen på Fyn. Markbogen 1683 citeret:

Hareskouf Er en Eniste gaard , tilhør Anders Christopherßen J Fyen , oc beboies aff
j. gaard .

Christen Nielsßen,
Nielß Jepsen oc
Jørgen Christenß_

Oc bestaar Samme gaard udj 2de Marcker, nemlig
No 1. Synder Marck
2. Norder Marck .

Bemeldte Marcker Som huer for sig udj figur er optagen, findes herefter ved maal oc taxt sampt beshaffenheder videre specificeret.

Skouf eller undershouf Jngen ,
Offuerdrift paa deris Jorde .
Tørf eller Liung her Ingen, uden huad de for penge maa hente fra Andre steder, huor da det kand best bekommes
Engbonds bliffuer af de 8te taxemænd observerit
Fisherj Jngen .
Lader Mahle udj Kibecks Mølle

2 Fæstere
3 Ejere
1683 Anders Christoffersen, Fyn.
4 Familier med børn

Assing Harreskov

Assing Harreskov matrikel 44 begynder her ↓
1683- Jørgen Christensen *1660cc †1728+ Harreskov.
Gift med Kirsten Jensdatter †1728-42 datter i Overkirkegaard i Assing af Jens Jakobsen (se skifte efter dennes søn Christen Jensen †1742.12.21 i Overkirkegaard udarvings-skifte på Søndervang gods) og hans 2. kone.
Jørgen Christensen ses i Markbogen 1683.
Ses med kone i Kop- og Ildstedsskat 1687 ingen tjenestefolk med 1 ildsted kopstat 1 rigsdaler, ildstedskat 2 mark.
Han er den 11 oktober 1690 ottermand på Hammerum herreds ting.
Mellem børnene mangler efter normal opnævnelse en Christen Jørgensen, som må være død ung.
Børn:
Jens Jørgensen *1690cc †1758.02c Harreskov overtager gården, se nedenfor.
Else Jørgensdatter *1694c Harreskov †1761.04.21 Harreskov (67 år).
Ugift, omtales i altergangslisten 1755 som Peder Jørgensens søster.
Peder Jørgensen Harreskov *1700c †1772 Harreskov.
Gift med Maren Larsdatter *1710.11.27 Sønderskov, Borris †1767.02.10 Harreskov, Assing datter af Lars Jensen *1670cc †1746.02.20 Sønderskov og 2. kone †1738+.
Driver en anden gård i Harreskov.
Troels Jørgensen *1702cc Harreskov.

Assing Harreskov matrikel 44
1729c Jens Jørgensen *1698cc †1758.02c (skifte) Harreskov

Gift 1. 1733c med Mette Andersdatter *1710cc Blæsbjerg?, Brande †1751.06c (skifte) Harreskov.

Gift 2. 1752c med Karen Christensdatter *1714c †1787+
Børn med 1. kone Mette Andersdatter:
Kirsten Jensdatter *1734.07.18 (dato tilnærmelig) Harreskov.
Gift 1752c i Assing? med i Olling Niels Pedersen *1724.07.16 Olling søn af Peder Nielsen Rytter †1739-54 og NN Hansdatter.
Jørgen Jensen *1736.01.29 Harreskov.
Kirsten Jensdatter *1738.03.02 Harreskov.
Gift 1775.02.18 i Rind af Olling med enkemand og hosekræmmer Ib Pedersen Skærbæk *1711c Skærbæk, ?sogn †1794?.
Mette Jensdatter *1742c Harreskov.
Anders Jensen *1744c Harreskov.
Børn med 2. kone Karen Christensdatter:
Christen Jensen *1752c Harreskov.
Niels Jensen *1757.05.08 Harreskov.

Assing Harreskov matrikel 44
1758 Karen Christensdatter enken, se ovenfor.

Assing Harreskov matrikel 44
1759 Niels Jensen Risbjerg *1727c Risbjerg, Brande †1789.06.19 Harreskov, Assing søn af Jens Nielsen *1700cc †1760-61 Risbjerg, Brande og Elles †1763-73 Risbjerg

Gift 1759.07.05 i Assing med Karen Christensdatter *1714c †1787+ enke efter formand, se ovenfor.
Niels Jensen Risbjerg ses i FT 1787 som mand i denne gård.
Folketælling 1787 Harreskov Jens Nielsen Risbjerg   Matr: 44   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2 1Niels Jensen Risbjerg591727c Risbjerg Brande 1789 Harreskov Assing *1727c Risbjerg, Brande †1789.06.19 Harreskov, Assing.
Passer Huset kone 2Karen Christensdatter721715c  1787+  Ikke fundet gift eller død.
tj-pige Johanne Larsdatter171770c   Ikke set født i Assing, Arnborg, Sønder Felding, Rind eller Skarrild sogne.
hyrde- dreng Niels Andersen151772 Mosgaard Assing 1854 Arnborg *1772.01.04 Mosgaard, Assing †1854.01.08 Arnborg søn af Anders Poulsen i Mosgaard. Gift 1802.10.16 i Arnborg med Inger Lauridsdatter *1770.01.04 Gammel Arnborg †1854.04.02 Arnborg. Ses FT 1834 i Tovdal i Arnborg.
Binder Strøm- per hus- kone eJohanne Rasmusdatter701717c  1792 Harreskov Assing †1792.01.19 74 år gammel.


Assing Harreskov matrikel 44
1788 Niels Christensen.
I følge Sulkjær AS side 90.

Assing Harreskov matrikel 44
1800 Jens Nielsen *1752c †1810.04.13 Harreskov.
Gift med Else Kirstine Nielsdatter *1756c.
Ses FT 1801 i Harreskov.
Børn:
Mette Marie Jensdatter *1791.08.21 Assing overtager gården, se nedenfor.

Assing Harreskov matrikel 44
1808 Christen Sørensen *1769.07.02 Kirkegaard, Arnborg †1849.05.05 Arnborg søn af Søren Christensen *1740.03.13 Kirkegaard †1825.10.11 Annexgaard, Kirkegaard, Arnborg.
Gift 1. 1807.10.11 i Assing med Mette Marie Jensdatter *1791.08.21 Assing †1824.08.27 Assing datter af formand.
Gift 2. 1834- med Ane Pedersdatter *1761c Gjellerup (FT 1845 Tovdal i Arnborg) †1845+.
1808-24 i Harreskov i Assing sogn.
1834- - 1849 hus i Tovdal i Arnborg sogn.
Børn:
Else Kirstine *1810.03.18 Harreskov †1810.05.10 to måneder gammel.
Sidsel Katrine Christensdatter *1811.03.10 Harreskov †1886.11.27 Vorgod.
Gift 1861.08.25 i Nørre Vium med enkemand Ole Jensen Lund *1827.04.10 Ejstrup, Faster †1877.11.01 Nørre Vium søn af Jens Madsen Hviid *1799.09.06 Faster †1853.06.30 Nørre Vium og (gift 1826.03.27 Bølling sogn) 1. kone Maren Katrine Olesdatter *1800.03.28 Bølling †1826.03.27 Bølling.
Else Kirstine Christensdatter *1812.10.23 Harreskov †1887.07.10 Arnborg.
Ugift.
Niels Christiansen *1818.12.28 Harreskov Assing †1888.10.25 Uhre Brande.
Gift 1857.03.29 i Brande med Inger Kirstine Ottosdatter *1828.05.23 Grarup Brande †1909.02.12 Uhre datter af Otto Pedersen *1764c Storgaard Uhre 4A †1851.03.05 Uhre og 2. kone Karen Nielsdatter *1803.07.31 Uhre †1872.04.21 Uhre
Assing Harreskov matrikel 44 ender her ↑

Assing Harreskov matrikel 45 begynder her ↓
1676c- Niels Larsen *1659c- †1696.
Gift med hans kone.
Denne familie ses i Hammerum Tingbog 6 juni 1696 (Jørn Jensens abstrakt):

6. juni For retten Laurs Nielsen Skrædder barnefødt i Harridskov i Assing sogn, boede hos Jens Nielsen sst., For retten også hans farbroder Anders Lassen i Fjelstervang der var værge for sin brors sal. Niels Lassens børn som var Laurs Nielsen, Anders Nielsen Kirsten og Mette Nielsdøtre og den afdøde søster Maren Nielsdatter. Kvittering for arv.

Niels Larsen bror Anders Larsen *1640c- †1705-09 bor i Nørregaard i Lille Fjelstervang i Vorgod sogn, se DIS-Forum.
Børn:
Laurs Nielsen Skrædder *1676c- Harreskov.
Boede 1696 ved Jens Nielsen i Harreskov.
Anders Nielsen *Harreskov?
Kirsten Nielsdatter *Harreskov?
Mette Nielsdatter *Harreskov?
Maren Nielsdatter *Harreskov? †1696-.

Assing Harreskov matrikel 45
1696 Jens Nielsen *1676c-.

Assing Harreskov matrikel 45
1785c Christen Andersen *1746c Flø?, Brande? †1809.10.01 (Christen Andersen Fløe) Lind, Rind.
Gift med Johanne Pedersdatter *1757c ?†1831.04.25 Svendlund, Rind.
Sete børn:
Peder Christensen (Harreskov) *1787.07.28 Harreskov †1855.10.01 Rind.

Gift 1. 1821.09.22 i Rind med Anne Marie Jensdatter *1789c Kbh †1838.03.15 Rind.

Gift 2. 1838.10.26 i Rind med Anne Katrine Christensdatter *1803.08.18 Nørre Vium †1891.03.07 Rind datter af Christen Thygesen og Ane Christensdatter.
Maren Christensdatter *1790.04.10 Harreskov
Anders *1793.12.23 Harreskov †1795.04.26 halvandet år gammel.
Flere børn i Lind i Rind sogn.
Folketælling 1787 Harreskov Christen Andersen Flø   Matr: 45   37
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Skræd- der mand 1Christen Andersen Flø411746c Flø? Brande 1809 Lind Rind  *1746c Flø?, Brande? †1809.10.01 (Christen Andersen Fløe) Lind, Rind. Ingen Anders set i Flø i Brande, som han kunne være søn af. Ses FT 1801 i Lind i Rind sogn.
kone 1Johanne Pedersdatter301757c  1831 Svendlund Rind  *1757c ?†1831.04.25 Svendlund, Rind. Ses FT 1801 i Lind i Rind sogn.
søn Peder Christensen 1787 Harreskov Assing 1855 Rind *1787.07.28 Harreskov †1855.10.01 Rind.


Assing Harreskov matrikel 45
1796- Niels Pedersen *1766c.
Gift med Mette Hansdatter *1758.02.02 Olling, Assing datter af Hans Pedersen Olling *1717c Olling †1771 Olling.
Børn:
Else Nielsdatter *1796.06.26 Harreskov.
Gift 1816.03.10 i Assing med Frands Mortensen *1789c
Assing Harreskov matrikel 45 ender her ↑

Assing Harreskov matrikel 46 begynder her ↓
1683- Niels Jepsen *1660c-.
Kendt barn:
Jep Nielsen *1685cc Harreskov, overtager gården, se nedenfor.

Assing Harreskov matrikel 46
1710cc Jep Nielsen *1685cc Harreskov †1738-55.
Gift med hans kone *1706- †1733+.
Han skrives Jep Harreskov i kirkebogen, men se #2064 for Nielsen. Han er fadder i 1738.
Konen har en søster i Arnborg, navn ukendt.
Ingen af børnene er set senere, døde føres i Assing kirkebog først fra 1755, de kan altså være døde unge.
Børn:
Jens Jepsen *1724.07.23 Harreskov.
Anne Jepsdatter *1728.04.18 Harreskov.
Michel Jepsen *1733.07.19 Harreskov, tvilling.
Peder Jepsen *1733.07.19 Harreskov, tvilling.
Assing Harreskov matrikel 46 ender her ↑

Assing Harreskov Vestergaard matrikel 48 begynder her ↓
1683- Christen Nielsen.
Navnet kendes kun fra Markbogen.
Sulkjær i AS side 91 har Jens Jakobsen og Jakob Jensen og Anders Jakobsen på denne matrikel, disse navne er det ikke lykkedes at finde i Markbogen 1683 eller i kirkebogen.

Assing Harreskov Vestergaard matrikel 48
1730c Peder Jørgensen Harreskov *1700cc †1771-74 Harreskov.
Gift med Maren Larsdatter *1710.11.27 Sønderskov, Borris †1767.02.10 Harreskov, Assing datter af Lars Jensen *1670cc †1746.02.20 Sønderskov og 2. kone †1738+.
Peder Jørgensen nævnes første gang i kirkebogen i 1723, hvor han er fadder. Hvis man regner hans alder til mindst 18 i 1723 er han født før 1705.
Børn:
Jørgen Pedersen *1731.10.28 Harreskov.
Kirsten *1735.01.06 Harreskov formodet †1742-.
Se næste datter kaldet Kirsten *1742c.
Lars Pedersen Harreskov/Lyngholm *1736.02.16 Harreskov †1816.01.17 Smedegaard, Ikast.
Gift 1759.04.24 i Ikast med enke Mette Christensdatter *1725.01.16 (ud fra begravelses alder) †1807.07.20 Smedegaard, Ikast (82 Aar 6 Maaneder 4 Dage).
Jens Pedersen *1738.03.23 Harreskov, overtager gården, se nedenfor.
Kirsten Pedersdatter *1742c Harreskov †1801+ Sunds ?(†1829.06.29 almisselem Sunds 82 år *1747c?).
Konfirmeret "1761 nr. 5, Peder Jørgensens Daatter Kiersten ibid {af Harrischou}".
Dette kan ikke være Kirsten *1735, for hun ville være 26 år gammel. Denne konfirmerede Kirsten, hvis hun er godt 18 til konfirmationen, ville være født 1742c.
Maren Pedersdatter *1744.04.19 Harreskov.

Trolovet 1. 1774.02.03 i Assing med af Olling Erik Ottesen *1736.05.29 Skarrild By søn af Otte Pedersen og Maren Eriksdatter som 1747c flytter fra Skarrild til Paarup i Assing .

Gift 2. 1783.08.05 i Sunds med Niels Svendsen *1748c Gaarsvig, Sønder Felding †1836.06.08 Skaafhus, Sunds

Børn med 1. mand Erik Ottesen:
Otte Eriksen *1775.03.31 Olling, Assing †1839.03.27 Sinding.

Gift 1. 1800.05.23 i Sinding med Ellen Sørensdatter *1781.03.11 Ørre †1822.05.09 Sinding.

Gift 2. 1829.10.02 i Sinding med Mette Jensdatter *1795c Sunds †1875.03.28 Ørre.

Maren Eriksdatter *1780c Olling, Assing.
Børn med 2. mand Niels Svendsen:
Marie Kirstine Nielsdatter *1784c Skaafhus, Sunds †1863.06.08 Qualsholm, Sunds.

Gift 1. 1809.10.14 i Sunds med fætter Jens Jensen Harreskov *1776.11.31 Harreskov †1826.06.12 Skaafhus.

Gift 2. 1828.12.04 i Sunds med Jens Nielsen *1805c Burgaard, Vildbjerg †1850.07.28 Trælund, Tjørring sogn.

Christen Pedersen Harreskov *1748c Harreskov †1822.05.07 (brystsyge) Holmens sogn, Kbh.
Gift 1784- med Juliane Margrethe Nielsdatter Hammer *1751c Stubbekøbing? †1821.08.08 Frederiksberg Slot, Kbh ?(datter af Niels Hansen Hammer og Anne Katrine Hansdatter Klep).
Kongelig Stald Karl, Hofetaten Lavendel Stræde 99 i FT 1787.
Kongelig Rideknægt Amalienborg i FT 1801.
Set barn:
Peder Christian Christensen *1784c.
Mette Pedersdatter *1752c Harreskov †1770.04.22 Sønder Felding atten aar gammel..
Søren Pedersen *1756.10.17 Harreskov.

Assing Harreskov Vestergaard matrikel 48
1760c Jens Pedersen *1738.03.23 Harreskov †1793.07.17 Hedegaard, Ikast.
Gift 1761.10.14 Assing med Anne Christensdatter Lundfod *1748c †1788.02.13 Assing datter af Christen Christensen Lundfod *1705c ?(Lundfod, Brande) †1775.10.30 Sønder Felding og Mette Offersdatter *1703c †1773.07.19 Sønder Felding.
Børn:
Peder Jensen Harreskov *1767.06.21 Harreskov †1835.08.02 Nederholt, Ikast.
Gift 1766.09.25 i Ikast med Marianne Christensdatter *1766.12.15 Maabjerg sogn †1846.05.20 Ikast.
Har en gård i Nederholt i Ikast sogn.
Christen Jensen Harreskov *1768.07.30 Harreskov †1834.07.16 Helligaands sogn, Kbh.
Gift 1803.12.27 i Kbh med Karen Windekilde *1778.02.22 Trinitatis sogn, Kbh †1847.04.27 Helligaands sogn, Kbh.
Kaldes strømpehandler i Kbh i skiftet efter søsteren Ellen Marie Jensdatter 8. juni 1797
Børn:
Jens Christian Harreskov *1803.12.04 Trinitatis sogn †1874.01.28 Holmens sogn, Kbh.
Gift med Inger Marie Jensen *1803.04.23 Skovshoved, Gentofte sogn †1871.04.18 Holmens sogn.
Kaptajn ved de borgelige Infanteri.
Ane Margrethe Harreskov *1806.04.07 Trinitatis sogn †1849.02.11 Holmens sogn.
Gift 1828.12.31 Vor Frue Kirke Kbh med Jens Christian Daniel Riis *1806.04.11 Holmens sogn †1858.01.29 Ribe søn af Carl Christian Riis *1774.04.22 Holmens sogn †1823.02.18 Holmens sogn og Christine Margrethe Hering *1774.04.04 Brede, Lyngby sogn †1852.01.05 Holmens sogn.
Jens *1769.11.13 Harreskov †en halv time gammel.
Ellen Marie Jensdatter *1770.10.19 Harreskov †1797.06.07 (skifte, ugift) Linnebjerg, Ikast
Anne Kirstine *1772.11.10 Harreskov †1787.02.07 Harreskov fjorten år gammel.
Niels Christian Jensen Harreskov *1775.04.02 Harreskov †1832.01.31 (astma) Helligaand sogn, Kbh.
Silke- og Klædekræmmer Høibroeplads No. 52. Ugift.
Jens Jensen Harreskov *1776.11.31 Harreskov †1826.06.12 Skaffhuset, Sunds.
Gift 1809.10.14 i Sunds med Marie Kirstine Nielsdatter *1784c Linaa, Sunds †1863.06.15 Qualsholm, Sunds datter af Maren Pedersdatter *1744.04.19 Harreskov, Assing †1814 Skaafhus og 2. mand Niels Svendsen *1748c Gaarsvig, Sønder Felding †1836.06.08 Skaffhus, Sunds.
Bosat i Skaafhus i Sunds sogn.
Christen Jensen *1778.12.04 Harreskov †1848.12.24 Sinding.

Gift 1. 1811.10.05 i Sinding med enke Birgitte Jespersdatter *1768.06.22 Ørre †1831.11.24 Sinding datter af Jesper Snepstrup og Dorte *1729c †1773.04.19 Snepstrup 44 år.

Gift 2. 1832.11.23 i Sinding med Ellen Katrine Poulsdatter *1810.06.11 Sønderlund, Sinding †1839.05.02 Sinding datter af Poul Christiansen Sønderlund *1758c og Karen Christensdatter *1771c.
Boede i Kragsnap i Sinding sogn.
Karen Jensdatter Harreskov *1780.11.10 Harreskov †1864.07.12 Smedegaard, Ikast.

Gift 1. 1807.02.28 i Ikast med Mikkel Christensen *1784.04.12 Fastrup, Gjellerup †1819.10.12 Tulstrup, Ikast søn af Christen Mikkelsen *1758.02.02 Gjellerup †1841.02.21 Gjellerup og (gift 1783.10.23 Gjellerup) Maren Sørensdatter *1755.10.19 Bjødstrup, Gjellerup †1830.02.24 Ikast (datter af Søren Jensen).

Gift 2. 1819+ med Niels Pedersen Brunberg *1794.09.21 Bording †1838.11.13 Smedegaard, Ikast søn af Peder Knudsen *1752c †1827.03.10 Brunberg og (gift 1785.07.03 Bording Peder af Brunberg Maren af Ravnsholt) Maren Nielsdatter *1753c †1801+.

Bosat Smedegaard i Ikast sogn.
Erik *1783.05.10 Harreskov †1787.09.17 Harreskov fire år gammel.
Folketælling 1787 Harreskov Jens Pedersen   Matr: 48   38
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jens Pedersen481738 Harreskov Assing 1793 Hedegaard Ikast *1738.03.23 Harreskov †1793.07.17 Hedegaard, Ikast.
kone 1Anne Christensdatter Lundfod381749c Sønder Felding 1788 Harreskov Assing *1749c †1788.02.13 Assing
søn Niels Christian Jensen121775 Harreskov Assing 1832 Helligaand *1775.04.02 Harreskov †1832.01.31 Helligaand sogn, Kbh.
søn Christen Jensen81778 Harreskov Assing 1848 Sinding  *1778.12.04 Harreskov †1848.12.24 Sinding.
søn Erik Jensen51783 Harreskov Assing 1787 Harreskov Assing *1783.05.10 Harreskov †1787.09.17 Harreskov, døde to måneder efter denne folketælling.
dat. Karen Jensdatter61780 Harreskov Assing 1864 Smedegaard Ikast *1780.11.10 Harreskov †1864.07.12 Smedegaard, Ikast.
Assing Harreskov Vestergaard matrikel 48 ender her ↑

6 Andet
Dansk Slægtsforskning, Fredericia: Svend Christian Christensen, født 1834, gårdejer i Harreskov, Assing sogn, senere gårdejer i Borup, Brande sogn, og første hustru, Ane Kirstine Miltersen, deres forfædre og efterkommere efter hans andet ægteskab med Ane Kirstine Madsdatter. 110 sider. (1967).

Hvedde

Oversigtskort over Hvedde i Assing sogn, også vist Mosegaard, Assing, Overkirkegaard, Nederkirkegaard, Olling, Kibæk, Heede, Harreskov, Bukkær og Gammelager. I Skarrild sogn: Lustrup, Skarrild By og Hesselvig. I Arnborg sogn: Hjøllund, Tovdal og Kirkegaard. Assing sogn Hvedde, Videnskabernes Selskab ca. 1802.
Hvedde
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Assing Hvedde

Assing Hvedde matrikel 51 begynder her ↓
1715cc Peder Jensen *1680cc Overkirkegaard, Assing †1735 Hvedde søn af i Overkirkegaard Jens Jakobsen *1640cc †1697+.

Gift 1. med hans første kone.

Gift 2. 1705- med Anne Jakobsdatter *1680c- Store Gaasdal, Borris †1726+ datter af Jakob Christensen ?†1702- Store Gaasdal.

Se det store udarvings-skifte efter hans bror Christen Jensen af 1742 i Overkirkegaard i Assing.
Konen er fadder i 1726. Hun har en søster Karen Jakobsdatter, der af Overkirkegaard 1756 går til alters som moster til hendes søn Ib Pedersen. Jakob ses også i opnævnelserne, hun har to sønner af navn Jakob hvoraf den ene er opnævnt efter hendes far, den anden efter hendes mands bedstefar.
Peder Jensens dødsår kan bestemmes indirekte. Han er sikker død før december 1742, hvor der skiftes efter broderen Christen i Overkirkegaard. Han kaldes Peder Hvedde i kirkebogen og ses nævnt fem gange for kone og døtre 1726-35 fx "Peder Jensen Hveddes 2de Døtre" den 3 maj 1735. Næste gang en af døtrene nævnes er den 18 november 1736 men som "Jacob Pedersens Søster". Dermed er Peder Jensen død mellem maj 1735 og november 1736, som i listen er arbitrært sat midt imellem til 11. februar 1736, hvilket højst kan være lidt over 9 måneder forkert.
Den første søn Jakob Pedersen har en anden mor end de andre børn (tak til Christian Vilandt 2020).
Børn:
Jakob Pedersen *1701c overtager gården, se nedenfor.
Karen Pedersdatter *1705c Hvedde †1733-42.
Gudmor for Niels Jensen i Vilhusted 1731 og 1733
Jens Pedersen *1715cc.
Bor 1742 synder paa i Haderslev.
Jakob Pedersen *1715cc †1783.10.26 Overkirkegaard, Assing.
Gift med Else Pedersdatter *1709c †1790.02.17 Hvedde.
1742 tjener han sønderpaa i Hygum præstegaard.
Inger Pedersdatter *1717cc.
Anne Pedersdatter *1719cc.
Johanne Pedersdatter *1720cc.
Ib Pedersen *1721c Hvedde †1804.04.06 Overkirkegaard, Assing.

Trolovet 1. 1747.03.01 i Nørre Vium med Mette Pedersdatter *1714.01.24 Bjørslev, Nørre Vium †1750c Overkirkegaard datter af Peder Christensen *1675cc og Maren Nielsdatter *1679.01c †1742.03.25 Bjørslev, Nørre Vium.

Gift 2. 1752c i Assing med Abelone Andersdatter *1732.03.30 Overkirkegaard †1802.11.28 Overkirkegaard datter af Anders Christensen og Inger Christensdatter *1696cc †1777.04.01 Overkirkegaard.


Assing Hvedde matrikel 51
1735c Jakob Pedersen *1701c Hvedde †1782.06.09 Hvedde søn af formand.
Gift med Mette Jensdatter *1710c †1777.02.17 Hvedde.
Børn:
Peder Jakobsen *1736.11.18 Hvedde †1784 Hvedde overtager gården.
Jens Jakobsen Hvedde *1739.09.13 Hvedde †1790- Kbh.
Gift med Madam Mette Cathrine Bertelsen *1744c †1801+.
Spækhøker Graabrødretorv i Kbh.
Mette Cathrine gifter sig næste gang 1791.06.1791 Helliggejst sogn med Christen Nielsen Olling ?*1767.05.10 Olling, Assing †1818.07.08 Kbh. søn i Olling af Niels Sørensen *1730.10.15 Olling †1774.05.17 Olling.
Anne Jakobsdatter *1741c Hvedde †1775.08.17 (skifte Lundenæs #610) Hvedde.
Trolovet 1774.09.12 i Assing med af Nederkirkegaard i Assing Christen Christensen *1750cc †1775+.
Maren Jakobsdatter *1744c Hvedde †1824.04.19 Døvling, Skarrild.
Gift 1776.07.07 i Assing med Anders Christensen *1749.02.02 Bøvl, Sønder Omme †1816.01.14 Døvling søn af Christen Andersen *1717.11.14 Bøvl †1784.09.26 Bøvl (søn af Anders Thomsen) og (gift 1743.10.13 Sønder Omme) Gunder Pedersdatter *1719.12.03 Kjær, Bøvl †1773.02.07 Bøvl (datter af Peder Jensen Kjær).
Boede i Døvling i Skarrild sogn.
Jens Jakobsen *1750c Hvedde.
?Gift med Christine Jensdatter *1741c.
Han formodes at være den "Jens Jacobsen Weede 34 Høker", der skrives gift med Chrestine Jens Datter 46 på Graabrødre Torv 128 i FT 1787.
Manasse *1755.02c Hvedde †1756.12.05 Hvedde 1 år 10 måneder gammel.
Opkaldt efter præst i Assing og Sønder Felding Manasse Tøxen, der døde 10 år før. En høj æresprisning — Jakob Pedersen og hans kone Mette Jensdatter må have holdt ham meget højt. Det er en ting at opnævne en dreng efter den siddende præst; det er en helt anden at gøre det for en præst, der længst er død og væk.

Assing Hvedde matrikel 51
1759cc Peder Jakobsen *1736.11.18 Hvedde †1784.02.26 Hvedde søn af formand.
Gift med Sidsel Sørensdatter *1735.09.13 Olling, Assing †1795.01.02 Hvedde datter af Søren Iversen *1698c †1761.05.04 Olling, Assing og Kirsten Sørensdatter *1708c Olling †1755c Olling.
Mindst 4 ud af 10 børn dør spæde.
Børn:
Kirsten *1760.08.17 Hvedde †1760.09.07 tre uger gammel.
Jakob Pedersen *1761.08.16 Hvedde †1830.03.07 Hvedde overtager gården, se nedenfor. Tvilling.
Kirsten Pedersdatter *1761.08.16 Hvedde †1798.03.25 Lustrup, Skarrild. Tvilling.
Gift med Christen Christensen Jegin Skrædder *1758c †1803.03.23 Skarrild By søn af Christen Nielsen Jegin Skrædder *1727c Haderis, Haderup †1805.06.09 Skarrild By og 1. kone Anne Madsdatter *1727c †1785.09.11 (skifte) Lustrup, Skarrild
Mette *1764.02.05 Hvedde †1764.03.24 syv uger gammel.
Mette *1765.04.14 Hvedde †1768.05.18 Hvedde tre år gammel.
Abelone Pedersdatter *1765.04.14 Hvedde.
Laurids Pedersen *1771.01.23 Hvedde.
FT 1787 fårehyrde ved broderen Jakob Pedersen i Hvedde.
Niels Pedersen *1773.01.14 Hvedde.
Anne Pedersdatter *1775.11.12 Hvedde.
Iver *1779.04.29 Hvedde †1780.03.29 død elleve måneder gammel.

Assing Hvedde matrikel 51
1786c Jakob Pedersen *1761.08.16 Hvedde †1830.03.07 Hvedde søn af formand.

Gift 1. 1788c med Kirsten Pedersdatter †1792-94 Hvedde? (ikke i Assing kirkebog).

Gift 2. 1795.02.01 i Sønder Omme med Kirsten Christensdatter *1757.02.11 Bøvl, Sønder Omme †1829.02.03 Hvedde datter af Christen Pedersen *1727.01.06 Bøvl †1809.01.01 Bøvl og Anne Hansdatter *1722.03.01 Kirkeby, Sønder Omme †1789.12.26 Bøvl.

Børn med 1. kone Kirsten Pedersdatter:
Sidsel Jakobsdatter *1789.10.16 Hvedde †1856.08.22 Assing, tvilling.

Gift 1. 1808.08.21 i Assing med Christen Jensen Valderbek *1776.11.10 Assing †1851.12.16 Assing.

Gift 2. 1853.12.18 i Assing med Ib Pedersen *1795.05.06 Skarrild †1862.04.13 Skarrild søn af husmand Peder Pedersen i Skarrild.

Karen *1789.10.16 Hvedde, tvilling †1789.11.06 Hvedde 20 dage gammel.
Karen Jakobsdatter *1791.10.23 Hvedde †1830.03.04 Skarrild.
Gift 1818.10.30 i Assing med Knud Nielsen *1800.08.17 Silstrup, Skarrild †1849.04.03 Skarrild søn af Niels Knudsen *1745c †1824.12.16 Skarrild og 2. kone Maren Andersdatter *1761.03.19 Skarrild Grene †1820.02.07 Skarrild.
Drev en gård i Silstrup i Skarrild sogn i Hammerum Herred.
Børn med 2. kone Kirsten Christensdatter:
Peder Jakobsen *1796.03.20 Hvedde †1833.06.07 Hvedde.
Gift 1820.04.03 i Assing med af Paarup i Assing Anna Magdalene Jensdatter.
Ane Kirstine Jacobsdatter *1798.11.10 Hvedde †1869.04.08 Dørslund, Brande.
Gift 1821.04.19 i Assing med Mads Sørensen *1791.11.27 Dørslund, Brande †1873.03.18 Dørslund søn af Søren Nielsen *1743c Borup, Brande †1820.12.02 Dørslund og Maren Poulsdatter *1755c Husum, Brande †1830 Dørslund.
Gård i Dørslund i Brande sogn i Nørvang Herred.
Folketælling 1787 Hvedde Jakob Pedersen    2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 0Jakob Pedersen251761 Hvedde Assing 1830 Hvedde Assing  *1761.08.16 Hvedde †1830.03.07 Hvedde
Passer Huset mands mor e1Sidsel Sørensdatter521736c Olling Assing 1795 Hvedde Assing *1736c Olling, Assing †1795.01.02 Hvedde
tj-dreng Laurids Pedersen161771c    
tj-pige Abelone Pedersdatter221765c    
Binder strømper hus- kone eElse Pedersdatter791708c    
hus- kones dat. Mette Jakobsdatter401747c    

Folketælling 1801 Hvedde Jakob Pedersen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Jakob Pedersen411761 Hvedde Assing 1830 Hvedde Assing  *1761.08.16 Hvedde †1830.03.07 Hvedde
kone 1Kirsten Pedersdatter441757 Bøvl Sønder Omme 1829 Hvedde Assing  *1757.02.11 Bøvl, Sønder Omme †1829.02.03 Hvedde
dat. Sidsel Jakobsdatter121789 Hvedde Assing 1856 Assing *1789.10.16 Hvedde †1856.08.22 Assing
dat. Karen Jakobsdatter101791 Hvedde Assing 1830 Skarrild  *1791.10.23 Hvedde †1830.03.04 Skarrild.
søn Peder Jakobsen51796 Hvedde Assing 1833 Hvedde Assing *1796.03.20 Hvedde †1833.06.07 Hvedde
dat. Ane Kirstine Jakobsdatter31798 Hvedde Assing 1869 Dørslund Brande *1798.11.10 Hvedde †1869.04.08 Dørslund, Brande.
tj-pige Christiane Christensdatter181784 Koustrup Rind  Formodet datter af Birte/Birgitte Schophuus Christen Rytters enke. *1784.03.17 Rind.


Assing Hvedde matrikel 51
1820c Peder Jakobsen *1796.03.20 Hvedde †1833.06.07 Hvedde søn af formand.
Gift 1820.04.03 i Assing med da af Paarup i Assing Anna Malene Jensdatter *1794.09.21 Døvling, Skarrild †1844.03.18 Hvedde datter af Jens Bendtsen *1749.11.09 Silstrup, Skarrild og Kirsten Marie Christensdatter *1751c †1810.03.10 Døvling.
Børn:
Jakob Pedersen *1820.06.11 Hvedde †1858.04.27 Vorgod.
Gift 1855.11.25 i Vorgod med Kirsten Maria Jakobsdatter *1808.08.04 Vorgod †1884.05.26 Vorgod datter af Jakob Mathiasen *1772c Aulum †1842.12.31 Vorgod og (gift 1800.10.20 Vorgod) Ane Marie Olesdatter *1779c Ølstrup †1852.07.11 Vorgod (datter af Ane Christensdatter *1737c †1801+).
Jens Pedersen *1821.09.20 Hvedde †1868.01.08 Assing.
Gift 1862.12.26 i Assing med Susanne Hauge *1835.07.06 Snejbjerg †1914.11.14 Herning datter af Christen Sørensen Hauge *1780c Gjellerup †1873.10.24 Snejbjerg og Anna Johanne Larsdatter *1797c Snejbjerg †1883.02.19 Snejbjerg.
Boede i Kibæk.
Kirsten Pedersdatter *1823.03.23 Hvedde †1875.12.04 Assing.
Gift 1854.11.05 i Assing med Christen Lauridsen *1825.12.31 Rind †1880.10.23 Assing søn af husmand senere 1840- i Mosegaard Laurids Christensen *1773.06.06 Ungstrup, Thorning sogn †1848.11.25 Assing og (gift 1825.05.24 Rind) Ellen Marie Jensdatter *1802.08.15 Snejbjerg †1881.07.18 Vildbjerg.
Kirsten Marie *1825.02.07 Hvedde †1825.02.10 tre dage gammel.
Bendt Pedersen *1826.01.15 Hvedde †1870.02.27 Hvedde overtager gården, se nedenfor.
Christen Pedersen *1827.09.25 Hvedde †1880+.
Peder Kjær Pedersen *1829.11.14 Hvedde †1907.06.11 Store Langkær, Brande.
Gift 1859.04.15 Vorgod med Jensine Pedersdatter *1830.10.23 Fjelstervang, Vorgod †1904.02.05 Store Langkær, Brande datter af Peder Christensen *1791.08.24 Skarrild †1842.02.02 Vorgod (søn af skrædder Christen Christensen Jegin den Unge *1758c †1803.03.23 Skarrild By og Kirsten Pedersdatter *1761.04.04 Hvedde, Assing †1798.03.25 Lustrup, Skarrild) og 1. kone (gift 1825.10.23 Vorgod) Else Jensdatter *1789.03.31 Sønder Felding †1834.03.03 Vorgod.
Boede fra 1859 i matriel 3C Store Langkær i Brande sogn.
Peder Bendt Pedersen *1831.11.19 Hvedde †1894.08.03 Ejstrup sogn.
Gift 1864.10.30 i Arnborg med Madsine Eskildsen *1837.04.14 matrikel 24A Arnborg Grene datter af Eskild Madsen †1885 og Maren Hyldahl †1845 Arnborg Grene.

Assing Hvedde matrikel 51
1834 Jens Bertelsen *1794.12.07 Fjelstervang, Vorgod †1874.12.07 Assing søn af Bertel Larsen *1763.08.22 Vorgod †1812.03.15 Vorgod og (trolovet 1791.01.21 Vorgod) Gertrud Nielsdatter *1773.08.26 Vorgod †1853.03.10 Vorgod.

Gift 1. 1833.12.15 i Assing med enken Anna Magdalene Jensdatter *1794.09.21 Døvling, Skarrild †1844.03.18 Hvedde se ovenfor.

Gift 2. 1845.05.04 i Assing med enke efter Visted Pedersen Ane Poulsdatter *1795.12.27 Videbæk, Vorgod †1878.02.20 Assing datter af Poul Christensen *1753.02c Videbæk †1829.08.22 Fjelstervang, Vorgod og (gift 1783.06.19 Vorgod) Karen Christensdatter *1765c †1829.03.01 Barde, Vorgod.

FT 1840 forkert skrevet af Velhusted også i Assing sogn. Skal være Hvedde.
Folketælling 1834 Hvedde Jens Bertelsen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gaard- mand jord- bruger mand 2 1Jens Bertelsen381794 Fjelstervang Vorgod 1874 Assing *1794.12.07 Fjelstervang, Vorgod †1874.12.07 Assing
kone 2Anna Malene Jensdatter401794 Døvling Skarrild 1844 Hvedde Assing *1794.09.21 Døvling, Skarrild †1844.03.18 Hvedde
søn 1 Jakob Pedersen141820 Hvedde Assing 1858 Vorgod *1820.06.11 Hvedde †1858.04.27 Vorgod. "Deres Søn" forkert i originalen. Ligeså de andre børn.
søn 1 Jens Pedersen141821 Hvedde Assing 1868 Assing *1821.09.20 Hvedde †1868.01.08 Assing.
dat. 1 Kirsten Pedersdatter111823 Hvedde Assing 1875 Assing *1823.03.23 Hvedde †1875.12.04 Assing.
søn 1 Bendt Pedersen91826 Hvedde Assing 1870 Hvedde Assing *1826.01.15 Hvedde †1870.02.27 Hvedde.
søn 1 Christen Pedersen71827 Hvedde Assing 1880+  *1827.09.27 Hvedde †1880+.
søn 1 Peder Kjær Pedersen51829 Hvedde Assing 1904+  *1829.11.14 Hvedde †1904+
søn 1 Peder Bendt Pedersen31831 Hvedde Assing 1894 Ejstrup *1831.11.19 Hvedde †1894.08.03 Ejstrup.
tj-pige Bodil Katrine Madsdatter191815 Lustrup Skarrild  *1815.09.17 Lustrup, Skarrild datter af Mads Larsen og Magdalene Pedersdatter.


Assing Hvedde matrikel 51
1845c Bendt Pedersen *1820 Sønder Hvedde, Assing †1870.02.27 Sønder Hvedde søn af formand.
Gift 1856.03.24 i Vorgod med Else Pedersen *1835.09.16 Fjelstervang, Vorgod †1917.01.16 Gjellerup datter af husmand Peder Christensen *1791.08.24 Skarrild †1842.02.02 Vorgod (søn af Christen Christensen Jegin Skrædder *1758c †1803 Skarrild By) og (gift 2. 1834.10.12 Vorgod) Mette Jensdatter *1807.09.22 Store Fjelstervang, Vorgod †1874.01.08 Assing.
Assing Hvedde matrikel 51 ender her ↑


Kjærsig
1 Introduktion
Mens de andre gårde i Bukkær ved udskiftningen forblev i byen Bukkær undtagen Gammelager flyttedes matrikel 8, som derefter blev kaldt Kjærsig, ud i den østre ende af markerne nabo til Gammelager (indtegnet som bygget før 1817), som er den sidste gård mod øst. Gården Kjærsig er opført efter 1817 og senere indtegnet i matrikelkortet. Den havde 3.351.190 kvadratalen eller 132 hektar, men indtegnet dyrket areal i Kjærsig Ager i 1817 var blot omkring 12 hektar.
Engang mellem 1817 og 1859 blev gården bygget ret stor og firelænget. AS side 33 "snart efter 1792" er forkert. Den formodes bygget af Eske Christensen for i skødet til Mads Nielsen Høgsvig i 1825 nævnes "paastaaende Bygninger". Dermed er det sandsynligt, at gården blev bygget mellem 1817 og 1825.
Hartkornet 2 1 3 1½ fra 1825 er ret så stort og må stamme fra den gamle gård i Bukkær By, det er altfor højt for Kjærsig Ager. Det bliver da også i 1844 reduceret til 1 6 0 2¾, men da var der jo opdyrket en del hede.

Assing Bukkær matrikel 8 Kjærsig og matrikel 9 Gammelager. Assing Bukkær matrikel 8 Kjærsig og matrikel 9 Gammelager omkring 1914.
I 1817 har Kjærsig 132 hektar mest hede omkring 12 hektar dyrket, Gammelager 52 hektar mest hede og omkring 10 dyrket.
Matrikel 8i udstykket 1892 har to dele: een nord for vejen og een separat del syd for vejen med eng til hø.
Gårdenes huse circa 8 gange rigtig størrelse.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Assing Kjærsig i Bukkær
Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8 begynder her ↓
1766c Søren Christensen *1737c †1782.02.05 Kjærsig.
Gift 1766c i Arnborg? med Maren Thomasdatter *1739.06.12 Holtum, Arnborg †1822.08.25 Kjærsig datter af Thomas Pedersen Holtum *1703c †1772.12.05 Holtum og Karen Nielsdatter *1712c Holtum? †1774.01.24 Holtum.
Sulkjær i AS får Søren Christensen til at være søn af en Christen Nielsen. Der er to Christen Nielsener som ses i Bukkær. Den første er for gammel, den anden er for ung til at have Søren Christensen som søn. Men mere vigtigt føres kirkebogen godt i perioden omkring 1737, hvor han er født, men han er ikke født i Assing.
Børn:
01 Magrethe Sørensdatter *1768.01.11 Bukkær †1830.08.27 (63 år) Bukkær, Assing.
Gift 1796.10.14 Rind med Christen Christensen Holt *1761.04.19 Lind, Rind †1838.02.11 Bukkær søn af Christen (Christensen) Rytter og Maren.
Havde en gård i Bukkær.
Udvalgte børn:
Søren Christensen *1799.02.27 Kjærsig, Bukkær, Assing †1838.05.29 Sønder Felding.
Vanvittig, bor ved søsteren Birte Marie Christensdatter og hendes mand Mads Nielsen Høgsvig.
Birte Marie Christensdatter *1801.08.06 Bukkær, Assing †1843.01.10 Overby, Sønder Felding.
Gift 1825.10.02 i Assing sogn med Mads Nielsen *1797.11.15 Høgsvig, Sønder Felding.
Birte Marie overtager 1825 moderens fødegård Kjærsig.
02 Karen Sørensdatter *1771.03.13 Bukkær †1859.03.11 (88 år) Paarup, Assing.
Gift 1803.10.30 i Assing med af Bukkær Lars Christensen *1775.01.12 Døvling, Skarrild †1820.06.02 Meldgaard, Paarup, Assing søn af Christen Pedersen den Unge *1744.11.01 Døvling †1782.07.07 Døvling og (gift 1767c) hans kone.
Drev Meldgaard i Paarup i Assing sogn.
03 Christen Sørensen *1774.12.19 Bukkær †1854.01.19 Astrup, Faster.
Gift 1806.03.30 i Faster med Mette Jacobsdatter *1783.03.30 Faster †1854.01.25 Astrup datter af gårdmand i Astrup Jacob Pedersen *1752c (mulig Hanning sogn *1752.10.01 Peder Høghøjs søn) †1830.05.22 (78 år) Astrup og (gift 1782.12.29 Faster) Karen Pedersdatter *1762.04.04 Astrup †1834.12.06 Astrup.
Gård i Astrup matrikel 1A Astrupgaarde i Faster sogn.
04 Anne Sørensdatter *1777.05.08 Bukkær overtager gården, se nedenfor.
05 Mette Sørensdatter *1780.06.16 Bukkær †1831.06.27 Bjødstrup Mark, Gjellerup. Gift 1804.09.23 i Assing sogn med af Felding Overby Peder Jensen Klink *1782.10.06 Debelmose, Borris †1851.01.19 (74 år) Over Simmelkær, Ørre sogn søn af Jens Pedersen Hus/Færgemand *1741c †1806+ og Anne Marie Pedersdatter *1737.06.10 Overby, Sønder Felding †1806.05.23.
Det ses i lægdsrullen, at Peder Jensen var plejesøn af gårdmand Niels Pedersen Klink i Sønder Felding sogn og at hans fødested er Debelmose i Borris sogn.
Han angives ved begravelsen og i folketællinger circa 5 år ældre, end han i virkeligheden var.
Peder Jensen Klink var gårdmand Sønder Felding sogn, Ringkøbing Amt.
Han tager i 1828 til Gjellerup sogn, hvor han er husmand og strømpebinder på Bjødstrup mark.
Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8
1782 Søren Jensen *1757.04.07 Birkebæk, Arnborg †1825.09.28 Kjærsig søn af Jens Ostersen *1715c Mosgaard, Assing †1777.05.29 Birkebæk og Johanne Sørensdatter *1720c †1796.09.25 Birkebæk.
Gift 1782.09.15 i Assing med enken Maren Thomasdatter *1739.06.12 Holtum, Arnborg †1822.08.25 Kjærsig, se ovenfor.
Fæster ved giftermål 1782.09.15.
Selvejer fra 1792.
Søren Jensen og Maren Thomasdatter fik ingen børn sammen, men hun havde jo fem med hendes første mand Søren Christensen, hvoraf datteren Anne overtager gården med hendes mand Eske Christensen.
Folketælling 1787 Bukkær Søren Jensen   Matr: 8A   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2 1Søren Jensen301757 Birkebæk Arnborg 1825 Bukkær Assing *1757.04.07 Birkebæk, Arnborg †1825.09.28 Kjærsig, Assing.
Passer Huset kone 2Maren Thomasdatter481739 Holtum Arnborg 1822 Bukkær Assing  *1739.06.12 Holtum, Arnborg †1822.08.25 Kjærsig, Assing
dat. 1 Margrethe Sørensdatter191768 Bukkær Assing 1830 Bukkær Assing  *1768.01.11 Bukkær †1830.08.27 Bukkær, Assing
dat. 1 Anne Sørensdatter101777 Bukkær Assing 1856 Toftgaard Gjellerup  *1777.05.08 Bukkær †1856.11.21 Toftgaard, Gjellerup
Binder strømper dat. 1 Mette Sørensdatter81780 Bukkær Assing 1831 Bjødstrup Gjellerup *1780.06.16 Bukkær †1831.06.27 Bjødstrup Mark, Gjellerup
hus- kone 1eKaren Rasmusdatter601727c  1801 Bukkær Assing Hendes mand Jens Olesen er lige død i 1786 i Bukkær, derfor er hun huskone. Senere gifter sig hendes datter Karen Jensdatter til en gaard i Bukkær, hvor Karen Ramusdatter i 1801 er på aftægt. †1801.05.21 FT alder her mere troværdig end begravelsesalder 78 år. Gift i Sønder Karstoft i Skarrild med Jens Olesen ?(*1716c †1786.11.13 Bukkær) i hvert fald 1751-65. I FT 1801 beskrives hun som mor til Karen Jensdatter *1756c (*1757.11.23 FT 1845 *Skarrild) †1854.07.28 Bukkær, Assing gift med Peder Christensen *1768c †1840.08.20 Bukkær, Assing. Karen Jensdatter *1757.11.23 Sønder Karstoft, Skarrild datter af Jens Olesen.
Binder strømper inder- ste 0Kirsten Iversdatter701717c  1792 Bukkær Assing †1792.04.20 Bukkær, Assing. Hun tjener vel 1755-56 i Kibæk Mølle, se alterslisterne.

Folketælling 1801 Bukkær (Kjærsig) Søren Jensen   Matr: 8A   4 og 5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Søren Jensen451757 Birkebæk Arnborg 1825 Bukkær Assing *1757.04.07 Birkebæk, Arnborg †1825.09.28 Kjærsig, Assing.
kone 2Maren Thomasdatter641739 Holtum Arnborg 1822 Bukkær Assing  *1739.06.12 Holtum, Arnborg †1822.08.25 Kjærsig, Assing
dat. 1 Anne Sørensdatter241777 Bukkær Assing 1856 Toftgaard Gjellerup  *1777.05.08 Bukkær †1856.11.21 Toftgaard, Gjellerup
tj-karl Lars Pedersen181783c   Ikke set født i Assing. Mulig: Lars Pedersen *1781.12.03 Minds, Sønder Felding.
11.07 hyrde- pige Christiane Jensdatter111789 Skarrild By Skarrild 1818 Skarrild *1789.07.12 Skarrild By, datter af Jens Christensen Nexgaard †1818.10.14 Skarrild.
Ind- sidder- ske ind- sidder e1Karen Hansdatter671734c   Hun står i folketællingen direkte efter Søren Jensens familie og er indsidderske. Hun formodes at have været indsidder ved Søren Jensen. Ikke fundet i FT 1787 i Ringkøbing Amt, mulig i Farre i Give i Vejle Amt. Ikke fundet begravet i Assing.

Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8
1809 Eske Christensen *1778.02.15 Lille Gaasdal, Borris †1861.06.19 (82 år) Vraa, Gjellerup søn af Christen Eskesen (LildGaasdal) *1737.05.12 Grønborg, Borris †1812.11.22 Lille Gaasdal og 2. kone (gift 1770.10.28 Sønder Felding) Maren Thygesdatter *1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal.
Gift 1809.04.23 i Sønder Felding med Anne Sørensdatter *1777.05.08 Bukkær †1856.11.21 (79 år) Toftgaard, Gjellerup datter af forformand Søren Christensen.
Eske Christensen afgiver gården i 1825, da har er 47 år gammel, til konen Anne Sørensdatters søster Margrethe Sørensdatters datter Birthe Marie Christensdatter og hendes mand.
Eske flytter 1828 til en gård i Bjødstrup i Gjellerup sogn.
Parret fik ingen børn.
Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8 hartkorn 2 1 3 1½
1825.10.14 skøde Mads Nielsen (Høgsvig) *1797.11.15 Høgsvig, Sønder Felding †1893.01.28 Overby, Sønder Felding søn af Niels Nielsen *1766.09.28 Høgsvig †1841.07.31 Høgsvig og 1. kone Anne Marie Madsdatter *1761c †1799.11.09 (38 år) Høgsvig.
Gift 1825.10.02 i Assing med Birte Marie Christensdatter *1801.08.06 Bukkær, Assing †1843.01.10 Overby, Sønder Felding datter af Christen Christensen Holt og Magrethe Sørensdatter (datter af Søren Christensen ovenfor).
Mads Nielsen (Høgsvig) fører 1825-37 gården Kjærsig. Det gamle hartkorn 2 1 3 1½ fra Bukkær By i Assing er fra før udskiftningen. Hartkornet er ret anseligt og synes alt for stort for det dyrkede areal circa 12 hektar fra 1817, som kunne skønnes til omkring 0 6 0 0 eller en tredjedel efter normale beregninger i Vestjylland. Arealet til gården var 132 hektar i 1817 næsten lutter hede.
Købesummen er 240 rigsdaler og der skrives med påstående Bygninger. Der skal svares aftægt af gården til sælgeren Eske Christensen (med paaholdt pen) og hans kone Anne Sørensdatter (denne aftægtpligt synes ikke at komme til at gælde, Eske Christensen forsørger sig selv).
Birte Marie Christensdatters bror Søren Christensen *1799 Bukkær er i følge FT 1834 "vanvittig". Han bor da ved søsteren på Kjærsig og flytter i 1837 med til Overby, hvor han dør i 1838.
Familien Mads Nielsen flytter 1837 til Overby i Sønder Felding.
Børn:
01 Ane Madsdatter *1826.07.14 Kjærsig †1913.09.07 Ørbæk, Hoven.
Gift 1848.10.08 i Sønder Felding med Mathias Christensen *1824.12.06 Ørbæk †1915.11.09 Ørbæk søn af Christen Mathiasen *1794.03.02 Grarup, Brande †1840.04.04 (druknede i Omme Å) Ørbæk (søn af Mathias Christensen) og (gift 1820.03.28 Hoven) Mariane Bertelsdatter *1800.04.15 Ørbæk †1847.06.09 Ørbæk.
Jordbruger af husmandssted i Ørbæk i Hoven sogn i Ringkøbing Amt.
02 Christen Madsen *1828.04.05 Kjærsig †1875.05.22 (lungebetændelse) Vittarp, Oddum.
Gift 1854.04.09 i Sønder Felding med Anne Kirstine Nisdatter *1822.02.19 Tanholm, Oddum †1906.09.21 Skjern datter af gårdmand i Tanholm Nis Christensen *1786.05.12 Bindesbøl, Oddum †1875.05.22 Heldgaard Mark, Borris begravet Oddum og (gift 1817.10.26 i Oddum) Kirsten Jensdatter *1797.11.26 Tanholm †1880.04.19 Heldgaard Mark begravet Oddum.
Christen Madsen var:
Gårdmand i Overby i Sønder Felding sogn i Ringkøbing Amt.
I året 1870 nedsat sig som husmand i Vittarp i Oddum sogn i Ringkøbing Amt.
03 Eske Christian Gaarsdahl Madsen *1830.08.16 Kjærsig †1846.06.04 Clasonsborg, Skarrild knap 16 år gammel.
Eske Christian Gaarsdahl Madsen var tjenestedreng på Clasonsborg i Skarrild sogn i Ringkøbing Amt.
04 Niels Madsen *1833.04.07 Kjærsig †1860+.
Niels Madsen konfirmeret i Borris 1847.
1860.11.03 til Daugaard sogn i Vejle Amt som tjenestekarl.
05 Ane Marie Madsen *1833.04.07 Kærsig †1895.03.14 Skamby, Skamby sogn, Odense Amt.
Gift 1858.04.25 i Sønder Felding med smedesvend af Overby i Sønder Felding Peder Rasmussen *1829.05.09 Skamby †1899.07.14 Skamby søn af husmand i Skamby Rasmus Sørensen *1790.07.11 Brenderup sogn, Odense Amt †1870.11.22 Allesø sogn, Odense Amt og (gift 1822.12.20 Skamby ) Anne Marie Pedersdatter *1803.12.26 Rostrup, Skamby †1831.07.18 Allesø.
Peder Rasmussen var:
Smedesvend i Sønder Felding sogn i Ringkøbing Amt.
Husmand i Skamby i Skamby sogn i Odense Amt.
Sønder Felding sogneforstand har åbenbart ment, at Peder Rasmussen med hustru og to børn kunne blive en belastning for fattigkassen. Man sørger for, at familien i 1859 bliver ”hjemsendt” til Peder Rasmussens fødesogn Skamby i Odense Amt. Peder Ramussen var da kun 30 år gammel, så der kan have været sygdom som grund.
I Skambys tilgangsliste 1859:

Hele Familien transporteret hertil paa anordningsmæssig Maade fra Sønderfelding i Ribe Stift.

06 Grethe Madsen *1835.05.18 Kjærsig †1908.05.31 Smedegade, Varde.
Grethe Madsen var:
Husholderske i Oddum og Egvad sogne i Ringkøbing Amt.
Fra 1880 Syerske i Varde i Ribe Amt.
Ugift.
07 Knud Madsen *1837.07.19 Overby, Sønder Felding †1858.03.25 (Kirtelsyge - infektion af kvægtuberkulose) Overby, Sønder Felding knap 21 år gammel.
Folketælling 1834 Bukkær (Kjærsig) Mads Nielsen Høgsvig   Matr: 8A   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mads Nielsen Høgsvig371797 Høgsvig Sønder Felding 1893 Overby Sønder Felding  *1797.11.15 Høgsvig, Sønder Felding †1893.01.28 Overby, Sønder Felding.
kone 1Birte Marie Christensdatter341801 Bukkær Assing 1843 Overby Sønder Felding *1801.08.06 Bukkær, Assing †1843.01.10 Overby, Sønder Felding.
dat. Ane Madsdatter81826 Bukkær Assing 1913 Ørbæk Hoven *1826.07.14 Kjærsig †1913.09.07 Ørbæk, Hoven.
søn Christen Madsen61828 Bukkær Assing 1875 Vittarp Oddum *1828.04.05 Kjærsig †1875.05.22 Vittarp, Oddum.
søn Eske Christian Madsen41830 Bukkær Assing 1846 Clasonsborg Skarrild *1830.08.16 Kjærsig †1846.06.04 Clasonsborg (før Skave), Skarrild
søn Niels Madsen11833 Bukkær Assing 1860+  Tvilling. *1833.04.07 Kjærsig †1860+.
dat. Ane Marie Madsdatter11833 Bukkær Assing 1895 Skamby Tvilling.*1833.04.07 Kjærsig †1895.03.14 Skamby, Skamby sogn, Odense Amt.
For- sørges kones bror Søren Christensen361799 Bukkær Assing 1838 Sønder Felding "Vanvittig, forsørges af Gaarden". *1799.02.27 Kjærsig, Bukkær, Assing †1838.05.29 Sønder Felding. Konens bror.
tj-pige Karen Thomasdatter211813c   Mulig *1813.07.04 Lilleholm, Brande datter af Thomas Pedersen og Johanne Jensdatter.
ind- sidder Kirsten Pedersdatter341800c   Formodet *1801.05.10 Olling, Assing datter af Peder Hansen og Abelone Rasmusdatter.
Pleje- dat. Karen Jepsdatter121822 Kibæk Assing 1869 Assing DDA udskrift Jensdatter forkert. *1822.03.06 Kibæk, Assing †1869.05.13 Assing datter af ugift Else Pedersdatter og udlagt gaardmand Jeppe Nielsen Rahbek.

Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8
1837.06.28 skøde Jens Nielsen *1807.10.11 Overkirkegaard, Assing †1859.05.08 Kjærsig, Assing søn af Niels Christensen Olling *1772.06.24 Fiskbæk, Nørre Vium †1827.06.20 Assing og (gift 1803.11.13 Assing) Ane Jensdatter Valderbæk *1770.03.12 Assing †1828.07.18 Assing.
*1807.10.11 Overkirkegaard †1859.05.08 Assing søn af Niels Christensen Olling *1772.06.24 Fiskbæk, Nørre Vium †1827.06.20 Assing og (gift 1803.11.13 Assing) Ane Jensdatter Valderbæk *1770.03.12 Assing †1828.07.18 Assing.

Gift 1. 1837.05.04 i Skarrild med Maren Kirstine Christensdatter *1809.04.30 Døvling, Skarrild †1848.08.07 Kjærsig, Assing datter af Christen Pedersen Sandfeld i Døvling i Skarrild.

Gift 2. 1850.10.13 i Assing med Karen Karstoft Olesdatter *1826.04.12 Bukkær, Assing †1855.09.14 Kjærsig datter af gårdmand og annexbonde i Bukkær Ole Pedersen (Kjær) *1792.03.04 Kjærgaard, Bøvl,Sønder Omme †1862.04.23 Annexgaarden i Bukkær og (gift 1821.10.06 Assing) Karen Pedersdatter *1800.05.17 Bukkær †1878.03.17 Bukkær.

Købesum i 1837 er 900 rigsdaler. Aftægten i forrige skøde til Eske Christensen nævnes ikke mere, selv om denne ikke er død før 1861.
Med Jens Nielsen kommer en ny familie til Kjærsig. Han driver gården i 22 år fra 1837 til 1859. I 1859 dør han og datteren Ane Jensen med hendes mand Jens Jensen overtager.
Børn med 1. kone Maren Kirstine Christensdatter:
01 Ane Jensen *1838.03.01 Kjærsig, overtager gården, se nedenfor.
02 Christen Jensen *1844.01.29 Kjærsig †1858.03.11 Kjærsig 14 år gammel.
Børn med 2. kone Karen Kastoft Olesdatter:
03 Maren Kirstine Jensen *1851.09.10 Kærsig †1886.08.21 (kræft) Grønnegade, Vejle.
Gift 1871.10.28 i Højen, Vejle Amt med Anders Christian Jensen *1845.09.28 Bukkær, Assing †1890.11.06 Bukkær
Anders Christian Jensen var uddannet som lærer og blev siden redaktør ved "Vestjylland" ("Herning Folkeblad") og senere ved "Vejle Amts Folkeblad" og blev tillige købmand i Vejle.
AS side 32:

A. K. Jensen, f. i Bukkjær 1845, begyndte sin Bladvirksomhed i Herning. Han redigerede en Tid "Vestjylland", som senere blev til Herning Folkeblad.
I 1869 rejste han til Vejle, hvor han oparbejdede det hensygnende Venstreblad {"Vejle Amts Folkeblad", se korrektur til årstal nedenfor, "hensygnende" vel overdrevet, bladet var kun fire år gammelt} der, til han i 1885 afstod det til sin trofaste Medarbejder i Politik, Thomas Nielsen. I Vejle faldt A. K. Jensens Manddomsgerning. J 1879 og 1881 var han opstillet her i Kredsen mod Rs. Nielsen. Den ene Gang var der kun 5 Stemmers Forskel; men Rs. Nielsen blev valgt.
Skønt A. K. Jensen ikke tragtede efter Rigdom, skal han dog en Tid have været Ejer af 40,000 Kr. han var da tillige stor Købmand, Medlem af Byraadet o. s. v. Men dels paa Grund af Tab, og dels, fordi han paa Grund af sin Godtroenhed blev franarret en Del Penge, endte det med økonomisk Sammenbrud. Til Næringssorger og Skuffelser kom nu ogsaa Sygdom, til sidst formørkedes ogsaa hans Forstand. Han tilbragte sin sidste Tid hos Broderen {Poul Jensen} i Bukkjær, hvor han døde 1890.
A. K. Jensen var ikke blot en begavet, men ogsaa en god og meget afholdt Mand. Han var gift med Maren Kirstine Jensen fra Kjærsig. Deres Sønner er: Professor, Dr. phil. Kr. Sandfeld og Typograf Marinus Sandfeld (siden 1896 ved " Herning Folkeblad").

Omtalen ovenfor af Anders Christian Jensen i Vejle har fejl. Han var 1869-82 redaktør af "Vejle Amts Folkeblad" og blev efterfulgt af Richard Madsen ikke Thomas Nielsen. Thomas Nielsen havde været redaktør 1865-68 og blev i 1869 medudgiver.
Børn:
01 Jens Kristian Sandfeld (Jensen) *1873.01.17 Vejle By †1942.10.22 Skovridergaardsvej 12, Holte, Søllerød sogn, Kbh.
Gift 1900.07.18 i Sindbjerg sogn, Vejle Amt med Maria Rosendal *1872.03.28 Vinding Højskole, Vinding, Vejle Amt †1950.12.11 Gimsing sogn, Ringkøbing Amt datter af højskoleforstander ved Vinding Højskole Hans Rosendal *1839.09.04 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke sogn, Vejle Amt †1921.01.16 Kongens Lyngby sogn, Kbh. og (gift 1861.02.24 Hornum sogn, Vejle Amt) Hansine Augusta Hedevig Ravn *1840.08.22 Møgelkær, Raarup sogn, Vejle Amt †1873.03.23 Vinding Højskole.
Navneforandring 1918 til Sandfeld, Jensen blev strøget.
Jens Kristian Sandfeld var sprogforsker.
Han blev dr. phil i 1900 med hans doktordisputats "Infinitiv i Rumænsk og Balkansprogene" og 1905 docent i romanske sprog ved Københavns Universitet.
I 1914 blev han udnævnt til professor. Han beskæftigede sig foruden med Balkan-sprog også med bisætninger i fransk og ordbøger til ældre danske skrifter. Se den danske Wikipedia, men artiklen om ham i den tyske Wikipedia er mere udførlig med en liste af hans skrifter og bøger. Mest udførlig er omtalen på to tætskrevne sider i Dansk Biografisk Leksikon 3.
02 Carl Marinus Sandfeld (Jensen) *1875.05.17 Vejle By †1942.01.06 Fonnesbechsgade 20, Herning.
Gift 1918.09.05 (set i FT) med Katrine Marie Poulsen *1882.06.11 Herninggade, Herning †1957.02.02 Fonnesbechsgade 20, Herning datter af karetmager i Herning Poul Jensen Poulsen *1841.06.18 Vejle By †1931.10.07 Bredgade 36, Herning og (gift 1876.10.14 Arnborg) Marie Elise Vissing *1853.03.14 Vejle By †1942.12.11 Bredgade 36, Herning (datter af Diderich Andersen Schou Vissing i Kirkegaard i Arnborg).
Carl Marinus Sandfeld var typograf ved Herning Folkeblad.
04 Niels Kjærsig (Jensen) *1854.02.07 Kjærsig †1915.05.15 Hvedde, Assing.
Gift 1887.10.28 i Assing med Mette Kirstine Nielsen *1857.03.28 Moesgaard, Assing †1944.04.26 Hvedde datter af gårdmand i Moesgaard i Assing Niels Pedersen *1822.04.21 Moesgaard †1906.06.26 Moesgaard og (gift 1855.05.28 Assing) Abelone Jensdatter *1832.10.10 Overkirkegaard, Assing †1915.09.12 Moesgaard (datter af Jens Christian Nielsen).
Niels Kjærsig var landmand i Hvedde i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8
1859.01.19 skøde Jens Jensen *1835.09.18 Gullestrup, Herning †1900.12.26 Ny Kjærsig, Assing søn af gårdmand og handelsmand i Gullestrup, Herning Jens Kristian Jespersen *1791.08.24 Overkirkegaard, Assing †1849.04.05 Gullestrup (søn af Jesper Jensen) og Magrette Christensdatter *1791.08.14 Vraa, Gjellerup †1875.03.08 Overgaard, Gullestrup.
Gift 1858.11.21 i Assing med Ane Jensen *1838.03.01 Kjærsig †1924.03.02 Bukkær datter af formand.

Jens Jensen *1835.09.18 Gullestrup, Herning †1900.12.26 Ny Kjærsig, Assing. Drev i Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8. Jens Jensen i Kjærsig.
Gården har omkring 1844 fået nyt reduceret hartkorn 1 6 0 2¾.
Købesummen i 1859 er 1.000 rigsdaler med aftægt til formanden Jens Nielsen, men der er 900 rigsdaler lån på gården, hvilket skal fremgå af et tinglæst udtog af skiftet efter Jens Nielsens hustru (formodentlig 2. kone Karen Karstoft Olesdatter †1855.09.14).
Jens Jensen drev gården Kjærsig i 34 år.
(Billedet fra bogen AS side 33.)
Børn:
Maren Kirstine *1860.03.18 Kjærsig †1870.03.09 (difteritis, strubehoste) Kjærsig ti år gammel.
Jens Christen Sandfeldt Jensen *1867.08.27 Kjærsig, overtager gården, se nedenfor.
Jens Christian Kjærsig (Jensen) *1873.04.18 Kjærsig †1949.03.11 Hyldegaards Tværvej 10A, Ordrup sogn, Kbh.
Gift 1911.12.02 i Kristkirkens sogn, Kbh. med Alma Marie Elisabeth Petersen *1885.11.15 Steen Blichers Gade, Sankt Mortens sogn, Randers †1938.12.31 Helleruplund Allé 3, Hellerup sogn, Kbh. datter af faktor i Randers Carl Christian Valdemar Petersen *1847.09.10 Sankt Knuds Domsogn, Odense †1921.01.22 Tøjhushavevej 24, Sankt Mortens sogn, Randers og (gift 1875.05.22 Sønder Stenderup sogn, Vejle Amt) Augusta Frederikke Schnurre *1852.06.07 Den Kgl. Fødsels og Plejestiftelse sogn, Kbh. †1931.01.08 Tøjhushavevej 24, Sankt Mortens sogn, Randers.
Jens Christian Jensen Kjærsig var:
Fra 1917.07.17 direktør i ”Andels- Anstalten Tryg” (gensidigt livsforsikringsselskab).
Fra 1919 tillige direktør i genforsikringsselskabet ”Nerva A/S”.
Jesper Møller Jensen *1876.05.09 Kjærsig, får udstykning fra 1892 8i Ny Kjærsig fra Kjærsig matrikel 8A.
Hans far driver Ny Kjærsig til 1900, så hans mor til 1905, derefter får han husmandstedet.
Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8
1893.02.28 skøde Jens Christen Sandfeldt Jensen *1867.08.27 Kjærsig †1954.02.15 Kjærsig, Assing.
Gift 1892.11.01 i Ølgod sogn med Abelone Marie Hansen *1863.02.13 Lindbjerg Mark, Ølgod †1934.03.24 Kjærsig datter af gårdmand Kathrinelund på Lindbjerg Mark Christian Hansen *1831.10.29 Agersnap, Ølgod †1895.06.15 Kathrinelund og (gift 1862.05.04 Ølgod) Kirsten Christensen *1838.08.15 Kathrinelund †1922.12.17 Kathrinelund.
Skødet i 1893 er på to matrikler (udstykningsapprobation 5. November 1892):

8A i Bukkær 1 0 2 ¼ (der er altså udstykket noget 1859-93)
8F 0 0 0 1¼

Præstetienden er rug: 6 skp 1½ fjerdingkar og smaaredsel til præsten byg: 2 fjerdingkar.
Gjælden til Kreditforeningen i Ringkjøbing er 5.000 kr. Der er oprettet en aftægtskontrakt, købesummen er 7.500 kr, aftægten regnes til 1.500 kr, altså bliver kontant 1.000 kr at betale.
Jens Christen Sandfeldt Jensen førte gården Kjærsig i 33 år fra 1893 til 1926.
Børn:
Ane Marie Jensen Kjærsig *1894.05.04 Kjærsig.
Gift 1919.08.01 Trinitatis sogn, Fredericia med Svend Christian Pedersen *1892.09.21 Over Silstrup, Skarrild søn af husmand i Over Silstrup Gravers Christian Pedersen *1856.10.19 Nygaard, Sønder Lem sogn †1925.12.02 Skarrild By og (gift 1882) Susanne Margrethe Andresen *1857.09.29 Magdeburg?, Tyskland (ved begravelsen skrives ”i nærheden af Magdeburg. Datter af Jørgen Andresen i Brande sogn” †1943.05.02 Sofieshvile. Tarm, Egvad sogn (begravet i Skarrild).
Svend Christian Pedersen var landmand i Nørremarken i Fredericia.
Kristian Jensen Kjærsig *1895.11.20 Kjærsig overtager gården, se nedenfor.
Jenny Kirstine Jensen Kjærsig *1900.01.05 Kjærsig †1917.08.24 (Blindtarmbetændelse) Kjærsig begravet 17 år gammel.
Ejnar Johannes Jensen Kjærsig *1902.04.17 Kjærsig.
Gift 1933.10.14 i Herning sogn med Jensine Juul *1913.08.18 Sunds Stationsby datter af mejerist i Sunds stationsby Anders Juul *1892.04.29 Impgaard, Thorning sogn, Viborg amt og (gift 1912.10.27 Gjellerup) Emmy Katrine Engelbrekt Pedersen Bjerregaard *1892.04.18 Hammerum, Gjellerup †1962.12.09 H.C. Ørsteds Vej 22c, Herning.
Ejnar Johannes Jensen Kjærsig var:
FT 1940 købmand i Herning.
Kirstine Jensen Kjærsig *1903.10.02 Kjærsig †1984.09.25 Assing
Kirstine Jensen Kjærsig var:
FT 1940 husassistent ved faderen Jens Christen Sandfeldt Jensen.
Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8
1926.12.06 skøde Kristian Jensen Kjærsig *1895.11.20 Kjærsig †1967.10.13 Assing søn af formand.

Gift 1. 1927.11.11 i Assing med Margrethe Jørgensen *1906.03.28 Overby, Skarrild †1937.05.07 Kjærsig datter af husmand i Silstrup, Skarrild Mads Peder Hvid Jørgensen *1884.02.11 Overby †1962.09.07 Silstrup og (gift 1907.06.07 Assing) Ane Cathrine Christensen *1886.06.14 Gejlbjerg, Skarrild †1958.04.25 Silstrup.

Gift 2. 1940.12.09 i Troldhede kirkedistrikt Nørre Vium sogn med Agnes Pedersen *1919.10.14 Paarup, Assing (Troldhede kirkebog) †2006.07.22 Assing datter af gårdmand i Paarup Jens Christian Petersen *1877.03.07 Søbygaard, Rind †1961.03.14 De gamles Hjem i Troldhede og (gift 1904.11.18 Assing) Mette Marie Larsen *1883.06.25 Paarup †1952.04.25 Troldhede.

Skødet fra 1926 bestaar af to matrikler

8A i Bukkær 0 7 1 1¼ (der er altså udstykket noget 1893-1926)
8F i Bukkær 0 0 0 1¼

Aftægten sker delvis ved 1 klasses halmhakkelse til en hest. Sælgeren faderen Jens Christen Sandfeldt Jensen bor på Bukkær matrikel 8P og 6i, hvor avlen skal foretages af køberen. Desuden skal der være Tørveret i Kjærsig. Der oprettes en panteobligation på 32.000 kr på gården. Købesum 33.000 kr bestående af 17.000 for fast ejendom og 16.000 for Løsøre. Oprindelig gjæld i Kreditforening 4.800 kr nedbragt til circa 1.000 kr. Købet financieres dermed over panteobligationen uden at der flyder kontanter.
Kristian Jensen Kjærsig drev gården Kjærsig i lange 46 år fra 1926 til 1972 sammen med to koner, en efter den anden.
Børn:
Jens Kjærsig *1930.04.28 Kjærsig †1959.10.05 Højgade 51, Hammerum, Gjellerup.
Jens Kjærsig var arbejdsmand i Hammerum i Gjellerup sogn i Ringkøbing Amt.
Ugift.
Frode Kjærsig *1942.06.22 Kjærsig, overtager gården, se nedenfor.
Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8
1972.01.12 Frode Kjærsig *1942.06.22 Kjærsig.

Jens Jensen *1835.09.18 Gullestrup, Herning †1900.12.26 Ny Kjærsig, Assing. Drev i Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8. Frode Kjærsig 2016.
Frode Kjærsig overtager gården Kjærsig i 1972, da har den 52 hektar. I 1991 køber han Ny Kjærsig med 19 hektar til, sådan at Kjærsig er samlet igen.
I 2006 sælger han Kjærsig til en søn og flytter selv til stuehuset i Ny Kjærsig.
Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8
2006 Ny ejer
Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8a ender her ↑

Assing Ny Kjærsig Bukkær matrikel 8i begynder her ↓
Assing Ny Kjærsig matrikel 8i er en udstykning gjort af Jens Jensen i 1892 fra Kjærsig matrikel 8A i Bukkær.

Assing Kjærsig Bukkær matrikel 8i
1892 Jens Jensen *1835.09.18 Gullestrup, Herning †1900.12.26 Ny Kjærsig, Assing
Gift med Ane Jensen *1838.03.01 Kjærsig †1924.03.02 Bukkær datter af formand.

Assing Ny Kjærsig Bukkær matrikel 8i
1900 Anne Jensen, enken *1838.03.01 Kjærsig.
Efter manden Jens Jensens død i 1900 driver hun Ny Kjærsig i fem år før hun overladen den til sønnen Jesper Møller Jensen, som vel har gjort arbejdet på gården for hende, for hun er 62 år gammel i 1900.

Assing Ny Kjærsig Bukkær matrikel 8i
1905.06.06 Jesper Møller Jensen *1876.05.09 Kjærsig †1940.01.01 Kibæk, Assing søn af forkvinde.
Gift 1904.01.12 i Assing med Johanne Larsen *1885.10.24 Harreskov, Assing †1969.07.08 Assing datter af husmand i Harreskov Christen Larsen *1853.08.28 Studsgaard, Skarrild †1932.01.21 Harreskov (søn af Lars Jensen *1818.04.29 Borup, Brande og Johanne Pedersdatter *1827c Brande) og (gift 1878.03.03 Assing) Kirsten Marie Jacobsen *1848.07.16 Brunhede, Assing †1921.12.21 Harreskov.
Jesper Møller Jensen var husmand fra den 6 juni 1905 i ”Ny Kærsig” matrikel 8i i Bukkær i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Børn:
Johannes *1904.03.23 Ny Kjærsig †1904.03.24 begravet een dag gammel.
Aage Johannes Kjærsig *1910.05.30 Ny Kjærsig, overtager gården, se nedenfor.

Assing Ny Kjærsig Bukkær matrikel 8i
1934.03.12 Aage Johannes Kjærsig *1910.05.30 Ny Kjærsig †2005.09.03 Assing søn af formand.
Gift 1935.04.26 i Sønder Felding med Brigitte Pedersen *1913.12.24 Overby, Sønder Felding †1982.02.10 Assing datter af husmand i Overby Søren Pedersen *1888.10.02 Hede, Assing †1980.06.23 Assing og Mette Marie Pedersen *18874.03.21 Sandet, Sønder Felding †1963.11.12 Jernbanegade 13, Sønder Felding.
Aage Kjærsig havde gården Ny Kjærsig i 57 år — det er meget længe. Man formoder han har forpagtet jorden ud i de sidste år.
Den 26 september 1991 sælger han jorden for 950.000 kr tilbage til den originale gård Kjærsig, som Frode Kjærsig er ejer af.
Kendt barn:
Ester Kjærsig *1937.06.04.
Gift med Thomas Jugl Kjær *1935c.
Elly Kjærsig *1939.03.11 Ny Kjærsig.
Gunhild Kjærsig *1942.06.21 Ny Kjærsig.
Arne Kjærsig *1945.09.24 Ny Kjærsig.
Gift med Inge-Lise Hansen.

Assing Ny Kjærsig Bukkær matrikel 8i
1991.09.26 Frode Kjærsig.
Her kommer jorden af Ny Kjærsig tilbage til den originale gård Kjærsig, som Frode Kjærsig har. Hans far Kristian Jensen Kjærsig var fætter til den hidtidige ejer Aage Johannes Kjærsig. Det drejer sig om 19 hektar.
Gårdens bygninger bliver skilt fra matriklen i 2006, da Frode Kjærsig flytter hen til den til en slags aftægt.

Assing Ny Kjærsig Bukkær matrikel 8i
2006 Frode Kjærsig .
Frode Kjærsig flytter 2006 fra Kjærsig - som han overlader en søn - til Ny Kjærsig som en slags aftægtsbolig.
Assing Ny Kjærsig Bukkær matrikel 8i ender her ↑


Nederkirkegaard
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Assing Nederkirkegaard
Assing Nederkirkegaard 25A begynder her ↓
1786c Christen Christensen *1763.09.25 Nederkirkegaard, Assing †1841.09.09 Assing søn af Christen Mortensen *1720c Skarrild †1773.02 Assing og (gift 2. 1757.02.11 Assing) Anne Nielsdatter *1735c Assing †1813.06.28 Assing.
Gift med Inger Ibsdatter *1761.10.03 Overkirkegaard, Assing †1834.04.14 Nederkirkegaard datter af Ib Pedersen *1721c Hvedde †1804.04.06 Overkirkegaard, Assing (søn af Peder Jensen) og Abelone Andersdatter *1732.03.30 Overkirkegaard †1802.11.28 Overkirkegaard.
Christen Christensen fæster denne gård.
Ejeren i 1806 er Svenning Svenningsen i Snejbjerg, der efter Sulkjær er en gårdslagter.
Sete børn:
Christen Christensen *1787.05.10 Nederkirkegaard †1869 Arnborg.
Gift 1. 1811.10.06 i Arnborg med Dorte Christensdatter *1791.01.20 Dørslund, Brande †1812 Tornvig, Arnborg datter af Christen Nielsen *1746c Borup, Brande †1825 Tornvig, Arnborg og (gift 1786.03.12 Brande) Ane Eriksdatter *1761c Harrild, Brande †1817 Tornvig.
Gift 2. 1812.06.14 i Brande med Ane Marie Sørensdatter *1789.09.20 Dørslund, Brande †1876 Tornvig, Arnborg datter af Christen Nielsens bror Søren Nielsen *1745c Borup, Brande †1820 Dørslund og Maren Poulsdatter *1754c Husum, Brande †1830 Dørslund.
Drev Dorte Christensdatters fødegård i Tornvig i Arnborg.
Ane Christensdatter *1788.07.28 Nederkirkegaard, overtager gården, se nedenfor.
Ib *1791.07.11 Nederkirkegaard †1804.03.17 Nederkirkegaard knap 13 år gammel.
Jakob Egeris Christensen *1798.12.22 Nederkirkegaard †1855.07.29 Nederkirkegaard.
Gift 1824.06.07 i Assing med Dorthe Pedersdatter *1798.01.01 Heede, Assing †1855+ datter af Peder Jensen Heede og Edel Christensdatter.
Folketælling 1787 Nederkirkegaard Christen Christensen   Matr: 25A   26
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Christen Christensen241763 Kibæk Assing 1841 Kirkegaard- Neder Assing  *1763.09.25 Kibæk, Assing †1841.09.09 Assing.
kone 1Inger Ibsdatter251761 Kirkegaard- Over Assing 1834 Kirkegaard- Neder Assing *1761.10.03 Overkirkegaard, Assing †1834.04.14 Nederkirkegaard.
søn Christen Christensen11786c Kirkegaard- Neder Assing   
24.10 tj-pige Anne Katrine Eriksdatter241762 Lustrup Skarrild  *1762.08.22 Lustrup, Skarrild datter af Erik Pedersen Lustrup og Margrethe Svendsdatter.
hyrde- dreng Poul Andersen121775c   Ikke fundet født i Assing, Vorgod, Sønder Felding, Skarrild, Arnborg eller Brande.
skrædder mand 2Jakob Nielsen Skrædder621725c   Gift 1. med Kirsten Christensdatter *1706c †1778.04.21 Assing.
Binder strømper kone 2 1Mette Christensdatter391748c    
søn Christen Jakobsen101777c    
dat. Maren Jakobsdatter21786 Kirkegaard- Neder Assing  *1786.01.04. Ikke set efter FT 1787.
inderst 0Karen Michelsdatter661723 Kibæk Assing 1790 Kirkegaard- Neder Assing *1723.07.25 Assing †1790.03.08 ugift datter af Michael Kibæk, første dåb i Assing kirkebog.

Folketælling 1801 Kirkegaard- Neder    Matr: 25A   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gaard- beboer mand 1Christen Christensen401763 Kibæk Assing 1841 Kirkegaard- Neder Assing  *1763.09.25 Kibæk, Assing †1841.09.09 Assing.
kone 1Inger Ibsdatter401761 Kirkegaard- Over Assing 1834 Kirkegaard- Neder Assing *1761.10.03 Overkirkegaard, Assing †1834.04.14 Nederkirkegaard.
søn Christen Christensen141786c Kirkegaard- Neder Assing 1869c Arnborg *1787.05.10 Nederkirkegaard †1869c Arnborg.
dat. Ane Christensdatter131788 Kirkegaard- Neder Assing 1842 Herning  *1788.07.28 Nederkirkegaard †1842.11.16 Herning.
søn Ib Christensen101791 Kirkegaard- Neder Assing 1804 Kirkegaard- Neder Assing *1791.07.11 †1804.03.17 Nederkirkegaard.
søn Jakob Christensen Eggeris31798 Kirkegaard- Neder Assing 1855 Assing *1798.12.22 Nederkirkegaard †1855.07.29 Assing.
tj-pige Abelone Christensdatter211780c    
Daglejer enke- mand ePeder Michelsen351768 Kibæk Assing 1844 Assing *1768.03.13 Kibæk †1844.04.02 Assing.


Assing Nederkirkegaard 25A
1812 Simon Christensen *1777.11.01 Olling, Assing af Christen Nielsen Fiskbæk *1744 Vium Kirkegaard og Sidsel Simonsdatter *1749c.
Gift med Ane Christensdatter *1788.07.28 Nederkirkegaard datter af formand.

Assing Nederkirkegaard 25A
1830 Jens Ahle Jespersen *1784.07.10 Overkirkegaard, Assing †1876.05.14 Nederkirkegaard, Assing søn af Jesper Jensen *1742.07.01 Oddum †1823.06.02 Gullestrup, Herning og (gift 1774.11.22 Assing) Maren Ibsdatter *1747c Overkirkegard †1833.02.12 Gullestrup.
Gift 1814.09.11 i Herning med Anne Knudsdatter *1794.12.28 Holing, Herning †1874.01.06 Nederkirkegaard datter af Knud Jensen Kølbæk *1754.03.13 Holing †1821.01.29 Holing og (gift 1793.10.01 Snejbjerg) Maren Larsdatter *1774.10.16 Bassumgaard, Snejbjerg †1846.09.20 Holing.
Han var i Frankrig i Napoleonskrigene.
Jens Alle Jespersen var først gårdmand i Sønderager i Herning.
Derefter 1830+ i Nederkirkegaard i Assing.
Børn:
Maren Jensdatter *1815.09.29 Sønderager, Herning †1902.07.01 Brændgaard, Herning.
Gift med enkemand Jens Pedersen *1805.02.16 Meldgaard, Paarup, Assing †1878.09.12 Lund Mølle, Snejbjerg.
Knud Jensen *1817.02.04 Sønderager, Herning.
Marianne Jensdatter *1819.04.03 Sønderager, Herning.
Jesper Jensen *1821.05.14 Sønderager, Herning overtager gården, se nedenfor.
Jakob Jensen *1823.04.07 Sønderager, Herning.
Jens Christian Jensen *1826.07.16 Sønderager, Herning †1866.05.05 Snejbjerg Bjerge, Snejbjerg.
Otte Jensen *1829.01.18 Sønderager, Herning.
Bolette *1825.04 Sønderager, Herning.
Formodet begravet 1831-, for i 1831 fødes den næste Bolette. Ikke i FT 1834.
Bolette *1831.08.15 Nederkirkegaard †1832.12.16 Nederkirkegaard 14 måneder gammel.
Peder Jensen *1834.08.14 Nederkirkegaard.
Larsine Jensdatter *1839.03.06 Nederkirkegaard.
Folketælling 1834 Neder- Kirkegaard Jens Ahle Jespersen   Matr: 25A   32
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Ahle Jespersen501784 Over- Kirkegaard Assing 1876 Neder- Kirkegaard Assing *1784.07.10 Overkirkegaard, Assing †1876.05.14 Nederkirkegaard, gift 1814.09.11 i Herning.
kone Anne Knudsdatter401794 Holing Herning 1874 Neder- Kirkegaard Assing *1794.12.28 Holing, Herning †1874.01.06 Nederkirkegaard
dat. Maren Jensdatter191815 Sønderager Herning 1902 Brændgaard Herning *1815.09.29 Sønderager, Herning †1902.07.01 Brændgaard gift med enkemand Jens Pedersen *1805.02.16 Meldgaard, Paarup, Assing +1878.09.12 Lund Mølle, Snejbjerg.
søn Knud Jensen181817 Sønderager Herning  *1817.02.04 Sønderager, Herning.
dat. Mariane Jensdatter151819 Sønderager Herning  *1819.04.03.
søn Jakob Jensen111823 Sønderager Herning  *1823.04.07
søn Jens Christian Jensen81826 Sønderager Herning 1866 Snejbjerg Bjerge Snejbjerg *1826.07.16 †1866.05.05 Bjerge, Snejbjerg.
søn Otte Jensen61829 Sønderager Herning  *1829.01.18.


Assing Nederkirkegaard 25A
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
1853 Jesper Jensen *1821.05.14 Sønderager, Herning †1900.08.14 Nederkirkegaard søn af formand.
Gift 1852.10.31 i Assing med Birthe Pedersdatter *1825.11.25 Mosegaard , Assing †1885.12.01 Nederkirkegaard datter af Peder Christian Nielsen *1787.10.15 Mosegaard †1838 Mosegaard og (gift 1822.03.23 Skarrild) Mette Kirstine Lauridsdatter *1795.07.19 Elkær, Skarrild †1874.10.04 Mosegaard.
Jesper overtog gården i Nederkirkegaard efter faderen.
Børn:
01 Ane Jespersen *1853.10.13 Nederkirkegaard †1929.06.20 Sig, Rind sogn.
Gift 1878.11.05 i Assing med Morten Larsen *1849.05.10 Lind, Rind †1931.10.11 Sig søn af gårdmand i Lind Lars Christensen *1815.04.20 Skovby, Gjellerup †1853.08.14 Lind og (gift 1845.08.08 Gjellerup) Karen Mortensdatter (Uhr) *1813.06.27 Hammerum, Gjellerup sogn †1886.02.14 Sig (datter af Morten Madsen Uhr. Karen gift 2. 1853.12.16 i Rind med Dynes Pedersen *1820.09.17 Holdflod, Nøvling sogn †1890.09.27 Sig).
Morten Larsen var gårdmand i Sig i Rind sogn.
Børn:
01a Karen Marie Larsen *1879.08.20 Sig, Rind †1896.01.05 (tuberkulose) Sig seksten år gammel.
01b Dines Christian Larsen *1883.02.20 Sig †1947.03.09 Sig.
Gift 1913.10.10 i Rind med Mette Kathrine Pedersen *1886.08.18 Sønder Vejen, Rind †1970.10.17 Herning datter af Iver Pedersen *1863.02.21 Lind, Rind †1939.12.01 Vildbjerg og (gift 1885.10.27 Snejbjerg) Ane Marie Bækgaard *1861.07.28 Snejbjerg †1931.09.14 Vildbjerg.
Overtog faderens gård i Sig i Rind sogn.
02 Mette Kirstine Jespersen *1855.11.29 Nederkirkegaard †1930.10.02 Skærbæk, Nørre Vium.

Gift 1. 1883.06.05 i Assing med Simon Markussen *1852.07.02 Skærbæk, Nørre Vium †1894.04.22 Skærbæk søn af Marcus Simonsen *1807.05.17 Skærbæk †1878.02.27 Skærbæk og (gift 1839.11.03 Vorgod) Mette Lønborg Christensdatter *1811.10.17 Øster Herborg, Vorgod †1897.12.20 Skærbæk.

Gift 2. 1895.10.30 i Nørre Vium med Christen Kirkegaard Jacobsen *1844.07.29 Annexgården, Nørre Vium †1923.05.27 Skærbæk søn af gårdmand i Annexgaarden Jacob Jensen *1816.02.25 Fjelstervang, Vorgod †1905.05.08 Kirkegaard, Nørre Vium og (gift 1843.05.14 Nørre Vium) Ane Marie Mikkelsdatter *1819.04.06 Sighus, Nørre Omme sogn †1899.02.19 Kirkegaard, Nørre Vium.

Simon Markussen var gårdmand i Skærbæk i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
Christen Kirkegaard Jacobsen overtog gården sammen med enken.
Børn:
02a Markus Skjærbæk Markussen *1884.07.31 Skærbæk, Nørre Vium †1972.07.29 Nørre Vium.
02b Birthe Mettea Markussen *1887.02.12 Skærbæk, Nørre Vium †1953.09.09 Nederby, Sønder Felding.
Gift 1914.07.11 Sønder Felding med enkemand Ole Kristian Holing Pedersen *1879.07.23 Store Gaasdal, Borris †1953.03.30 Nederby, Sønder Felding søn af Jakob Bonde Pedersen *1845.07.27 Borris †1925.04.26 Borris og (gift 1878.11.27 Borris) Maren Olesen *1832.03.07 Assing †1941.12.04 Borris.
Ole Kristian Holing Pedersen var gårdmand i Minds i Sønder Felding sogn i Ringkøbing Amt.
03 Birthe Marie Jespersen *1858.04.18 Nederkirkegaard overtager gården, se nedenfor.
04 Jens Ahle *1862.08.26 Nederkirkegaard †1869.06.08 Nederkirkegaard knap syv år gammel.
05 Peder Christian Jespersen *1867.06.27 Nederkirkegaard †1935.10.30 Nederkirkegaard.
Gift 1893.05.09 i Assing med Kirsten Marie Ottesen *1872.05.23 Olling, Assing †1943.01.16 Assing datter af gårdmand i Olling Knud Kølbech Ottesen *1839.09.04 Holing, Herning †1923.05.25 Hobro og (gift 1869.04.30 Herning) Karen Maria Thomsen *1847.04.04 Holing †1923.03.23 Nederkirkegaard.
Peder Christian Jespersen var gårdmand på en udstykning fra matrikel 25A nemlig 25U i Nederkirkegaard i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Børn:
05a Jesper Ahle Jespersen *1894.06.14 Nederkirkegaard †1969.06.25 Assing.
Gift 1927.09.22 i Assing med Martha Emilie Berg Andersen *1898.05.14 Hjortekær, Kongens Lyngby †1993.11.07 Assing datter af politibetjent Hans Christian Andersen og Christine Marie Berg *1868c.
Jesper Ahle Jespersen drev en udstykning matrikel 25AC kaldet Gildsing i Nederkirkegaard i Assing sogn.
05b Birthe Jespersen *1897.02.07 Nederkirkegaard †1926.12.25 Nederkirkegaard.
05c Knud Kølbæk Jespersen *1902.10.31 Nederkirkegaard †1982.04.23 Assing.
Gift 1949.03.03 i Assing med Meta Marie Jensen *1909.09.11 Old, Skjern †1965.01.25 Assing datter af gårdmand i Old Anders Jensen *1874.06.19 Old †1931.06.26 Skjern og (gift 1906.04.05 Sædding) Frandsine Christensen *1884.04.17 Ganer, Skjern †1936.02.10 Skjern.
Knud Kølbæk Jespersen var gårdbestyrer og pantefoged i Assing sogn i Ringkøbing Amt.

Assing Nederkirkegaard 25A
1884c Johan Peder Eybye *1854.03.05 Ahlergaards Mark, Borris †1931.03.24 Kibæk, Assing søn af Fritz Eybye *1824.05.01 Lundenæs, Skjern †1893.03.14 Borris Stationsby.
Gift 1880.05.17 i Assing med Birthe Marie Jespersen *1858.04.18 Nederkirkegaard †1927.09.14 Kibæk datter af formand.
Johan Peder Eybye og Birthe Marie Jespersen drev matrikel 25A fra 1891 til 1911.
Johan Peder Eybye var tillige snedker.
Børn:
01 Birgitte Kristine Eybye *1881.07.26 Skravhøj, Borris †1918.12.22 Hostrupsgade 29, Silkeborg.
Birgitte Kristine Eybye var trikotagehandlerske i Silkeborg. Ugift. Hun blev født i Skravhøj i Borris ved bedstefaderen Fritz Eybye.
02 Jesper Jensen Eybye *1884.10.17 Nederkirkegaard †1950.05.09 Kibæk Hvilehjem, Assing.
Gift 1921.10.15 i Assing sogn med Marie Pouline Emilie Hermansen *1879.10.14 Langgade 91, Valby sogn, Kbh. †1938.09.14 Assing By datter af konduktør Carl Christian Hermansen *1847 Hvidovre sogn, Kbh. og Else Helene Nielsen.
Jesper Jensen Eybye var arbejdsmand i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
03 Fritz Eybye *1888.11.03 Borris Stationsby †1918.12.05 (lungebetændelse) Velhusted, Assing.
Gift 1912.06.13 i Assing med Nielssine Jørgensen *1881.01.04 Skarrild †1932.01.05 Velhusted datter af husmand i Skarrild By Laurids Hvid Jørgensen *1841c Jerlev og Kathrine Margrethe Kristiansen Madsen *1842c Skibet.
Fritz Eybye var landmand Velhusted i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
04 Birthe Jensine Eybye *1889.11.26 Nederkirkegaard †1988 Troldhede, Nørre Vium.
Gift 1913.10.14 i Assing med Christen Kirkegaard Jensen *1887.02.13 Viumkrog, Nørre Vium †1954.05.27 Troldhede søn af landpost Christian Peder Jensen *1856.05.14 Vorgod †1940.04.05 Troldhede og (gift 1881.03.20 Nørre Vium) Christine Hansen *1860.04.03 Krogshede, Nørre Vium †1919.05.13 Troldhede.
Christen Kirkegaard Jensen var fabriksarbejder i Troldhede i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
05 Kristian Valdemar *1891.07.16 Nederkirkegaard †1892.07.15 Nederkirkegaard et år gammel.
06 Kristiane Valborg Eybye *1892.10.20 Nederkirkegaard †1982.10.04 begravet Assing.
Kristiane Valborg Eybye var diakonisse. Oversygeplejerske Amtssygehuset i Odder i Aarhus Amt.
07 Anna Marie Eybye *1893.12.07 Nederkirkegaard †1980.05.15 Herning.
Gift 1916.05.11 i Snejbjerg med Jens Fonnesbæk *1894.12.04 Albæk Mark, Snejbjerg †1975.04.21 Herning søn af husmand Kristen Peder (Jensen) Fonnesbæk *1870.11.01 Tanderup, Snejbjerg †1949.10.20 Herning (Studsgaard) og (gift 1892.11.15 Snejbjerg) Maren Nielsen *1867.07.13 Vildbjerg †1929.01.20 Studsgaard.
Jens Fonnesbæk drev landbrug i Snejbjerg sogn i Ringkøbing Amt.
08 Marie Kirstine Eybye *1899.01.18 Nederkirkegaard †1939.10.07 Assing.
Marie Kirstine Eybye fik invaliderente. Ugift.
Assing Nederkirkegaard 25A ender her ↑ .

Assing Nederkirkegaard 25B begynder her ↓
1678- Christen Lauridsen
Sulkjær.
Mulig søn:
?Christen Christensen.
Assing Nederkirkegaard 25B
1683- Christen Christensen I
Sulkjær.
Assing Nederkirkegaard 25B
1725cc Christen Christensen II †1744+.
Ikke Sulkjær.
Børn:
Karen Christensdatter *1730.05.21 Nederkirkegaard overtager gården, se nedenfor.
Assing Nederkirkegaard 25B
1753c Christen Mortensen *1720c Skarrild †1773.02 Assing formodet søn af Morten Olsen i Heesgaard i Skarrild set 1698.

Gift 1. 1753c i Assing med Karen Christensdatter *1730.05.21 Nederkirkegaard †1756.12.03 Nederkirkegaard datter af formand..

Gift 2. 1757.02.11 i Assing med Anne Nielsdatter *1735c Assing †1813.06.28 Assing.

Anne Nielsdatter vel *1735.05.03 i Vilhusted eller *1736.09.02 i Paarup begge i Assing.
Børn med 1. kone Karen Christensdatter:
Karen Christensdatter *1756.12.03 Nederkirkegaard.
Børn med 2. kone Anne Nielsdatter:
Niels *1857.10.12 Nederkirkegaard formodet død spæd.
Niels Christensen *1761.03.15 Nederkirkegaard.
Christen Christensen *1763.09.25 Nederkirkegaard, Assing †1841.09.09 Assing.
Se matrikel 25A her i Hvedde, den anden halvgård.
Maren Christensdatter *1766.03.30 Nederkirkegaard †1801+.
Er ved moderen FT 1801 her i Nederkirkegaard.
Morten *1767.12.10 Nederkirkegaard †1768.06.09 seks måneder gammel.
Morten Christensen *1769.04.22 Nederkirkegaard †1824+.
Gift 1795.10.07 Garnisons, Kbh med Christine Andersdatter *1766c †1824+.
1790-95 tømrersvend i Kbh.
Flytter 1798 tilbage til Assing, se Hus i Paarup.
Jens Christensen *1772.01.06 Nederkirkegaard †1851.05.02 ("90 aar" fejl for 79) Skraldhede, Velling sogn.

Gift 1799.11.01 i Velling som Jens Christensen Assing med Margrethe Nielsdatter *1774.05.23 Velling †1817.11.23 Skraldhede datter af bonde i Smedegaard, Velling Niels Nielsen Smedegaard (den Gamle) *1710cc †1788.08.03 Velling og (gift 1771.10.24 Velling) Maren Jørgensdatter *1736c †1799.05.17 Velling.

Gift 2. 1818.03.17 i Sønder Lem (enkemand, bopæl Velling) med Karen Graversdatter *1781.01.16 Gammelgaard, Sønder Lem †1849.12.16 ("72 aar født Gammelgaard i Lem") Skraldhede datter af bonde i Gammelgaard Gravers Christensen *1744.12.13 (Degnens kirkebog) Gammelgaard og (gift 1777.10.12 Nysogn) Mette Lauridsdatter *1744.06.14 Bollerup, Gammelsogn †1820.03.13 Skraldhede.

Lægdsrullen:
1792 Assing - Christen Mortensens søn, fødested: Nederkirkegaard
Jens, 19 år – til Velling sogn i 1793
1793 Jens er i Koustrup, Velling sogn
1795 Jens 22 år, i Koustrup, Velling sogn
1798 Jens til Sønder Lem sogn i 1801
1801 Jens 28 år i Sønder Lem sogn
1804.
1808 overført til kystmilitsen på grund af ”Blodaarebrok”.
Jens Christensen føres i Lægdsrullen i ”Sønder Lem sogn” men er i hvert fald senest i 1804 bosat i Skraldhede i Velling sogn (søn fødes der).
Jens Kristensen og Margrethe Nielsdatter driver matrikel 35D i Skraldhede i Velling sogn.
1. kone Margrethe Nielsdatters barn med udlagt Jens Christian Christensen på Lønborggaards Gods men af Vostrup i Lønborg sogn søn af en fattig boelskone:
00 Mariane Jensdatter *1795.09.29 Vesttarp, Velling.
Ses i FT 1801, søgt men ikke fundet senere.
01 Ana *1799.04.29 Vesttarp, Velling †1799.10.08 fem måneder gammel.
Født før forældrene blev gift. Udlagt Jens Christensen Assing af Klaptoft i Velling sogn.
Jens Christensens børn med 1. kone Margrethe Nielsdatter:
02 Christiane Jensdatter *1800.09.28 Sønder Lem †1874.10.16 Bovsø, Stauning sogn.
Gift 1839.05.20 i Velling med enkemand Thue Pedersen *1786.07.23 Stauning †1855.09.07 Østerby, Stauning søn af Peder Thuesen *1730c og (gift 1779.08.01 Stauning) Birgitte Eriksdatter (Erichsdatter) *1755c.
Christiane Jensdatter fødte tre børn med tre forskellige fædre før ægteskabet med Thue Pedersen.
Thue Pedersen gift 1. 1823.12.26 i Egvad med Else Kirstine Jensdatter *1790c †1837.04.20 Østerby, Stauning datter af Jens Pallesen.
Christiane Jensdatters barn med udlagt Jens Pedersen Rudmose af Brejning sogn:
2a Jens Peder Jensen *1820.04.07 Skraldhede, Velling †1860+.
Gift 1860- med Augusta Høylund *1814c Sverige †1860+.
Christiane Jensdatters barn med udlagt Christen Jensen af Klokmose i Faster sogn:
2b Jakob Christensen *1825.06.22 Skraldhede, Velling †1897.07.12 Nørre Grene, Skarrild sogn.

Gift 1. 1850.02.03 i Bølling med Maren Hansdatter *1812.03.21 Aarup, Hanning †1851.07.24 i Sædding Hede, Sædding datter af husmand i Aarup Hans Nielsen (Leding) *1775.03.12 Leding, Dejbjerg sogn †1834.09.27 (Druknet i Kongsholm Aa) Dejbjerg og (gift 1801.10.00 Dejbjerg) Karen Christensdatter *1779c Outrup sogn, Ribe amt †1851.01.24 Lykkehus, Hanning (datter af Christen Christensen).

Gift 2. 1851.11.01 i Faster med enke Anne Kirstine Eskildsdatter *1816.01.02 Vanting, Ølstrup sogn †1896.09.28 Nørre Grene, Skarrild datter af husmand i Vanting Eskild Hansen *1782c (kirkebogshul) Stadil †1827.12.04 Andrup, Stauning og (gift 1809.10.22 Stauning) Maren Jespersdatter *1778.11.25 Barde, Vorgod Maren Eskildsen (Jespersdatter) †1879.05.26 (100 år gammel) Tulstrup, Ikast.

Jacob Christensen var:
FT 1855 Fæstehusmand Faster sogn
FT 1860 Gårdmand i Faster sogn
FT 1870 Fabriksarbejder Clasonsborg, Skarrild sogn
FT 1880 Aftægt ved søn i Karstoft, Skarrild

Anne Kirstine Eskildsdatter blev gift 1. 1847.10.11 i Brande med Joachim Martin Pedersen *1826.08.23 Debelmose, Borris †1851.06.03 Dalager, Borris søn af smed i Debelmose Peder Corneliussen *1794.09.21 Borris †1864.08.09 Dalager og (gift 1819.04.12 Borris) Johanne Marie Pedersdatter *1792c †1832.12.12 Dalager.
Joachim Martin Pedersen var smed i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Anden kone Anne Kirstine Eskildsdatters mor Maren Jespersdatter blev begravet som Maren Eskildsen. Forklaringen er, at hun boede ved datteren Maren Eskildsen og hendes mand Lauge Andersen i først i Faster og senere i Tulstrup i Ikast sogn.
Christiane Jensdatters barn med udlagt Anders Nielsen af Vorgod som var tjenestekarl i Rindum Præstegaard:
2c Anne Magrethe Andersdatter *1828.06.14 Kirkeby, Velling †1908.10.26 Bovsø, Stauning.

Gift 1. 1850.10.24 i Stauning med Knud Eskildsen af Ringkøbing *1825.04.24 Nørby, Rindum sogn †1855.06.26 (30 år, druknet ved fiskefangst på Ringkøbing Fjord) Ringkøbing søn af husmand i Nørby Eskild Nielsen Borberg *1782c †1843.07.04 (66 aar) Strandsbjerg, Ringkøbing og (gift 1824.05.14 Gammelsogn) Ellen Knudsdatter *1791.07.27 Alrum, Stadil †1842.07.02 (53 aar) Strandsbjerg.

Gift 2. 1856.04.04 i Ringkøbing med Christian Peder Lauridsen *1835.04.05 Mejlby, Stauning †1874.10.17 (tyfus) Bovsø, Stauning søn af husmand og murermester i Stauning Laurids Pedersen *1805.08.03 Marup, Skjern †1879.04.20 Stauning og (gift 1831.06.26 Stauning) Gjertrud Marie Pedersdatter *1790.11.14 Stauning †1856.04.24 Mejlby, Stauning.

Første mand Knud Eskildsen var garver og fisker i Ringkøbing.
Anden mand Christian Peder Lauridsen var murermester i Stauning sogn i Ringkøbing Amt.
03 Anne Cathrine Jensdatter *1801c Sønder Lem/Velling, konf. 1815 i Velling 14 år gammel, ?†1846.07.11 (hængte sig) Sønder Bork.
?Gift 1837.03.18 i Sønder Bork med Severin Groth
Fødsel ikke fundet. Kan være glemt i kirkebogen i forbindelse med forældrenes flytning fra Sønder Lem til Velling eller familien kan kortvarigt have boet i et andet sogn inden de flyttede til Skraldhede i Velling sogn; dog er Anne Cathrine Jensdatter ikke fundet døbt i nogen af nabosognene.
Om det er den samme Anne Cathrine Jensdatter der gifter sig 1837 og dør 1846 er ikke bevist, men antages sandsynligt.
FT1845 angiver den sidste Ane Cathrine Jensdatter født i Sønder Lem sogn. Ved hendes død skrives hun født i Velling sogn.
04 Niels Kristian *1804.02.25 Skraldhede, Velling †1804.06.18 to måneder gammel.
05 Maren Stauning Jensdatter *1805.05.22 Skraldhede, Velling †1873.02.04 Ringkøbing.
Maren Stauning Jensdatter var væverske i Ringkøbing. Ugift.
06 Christen Jensen *1808.02.02 Skraldhede, Velling †1860-70 Kbh.
Gift 1841.06.13 Frederiksberg Staden Kbh med Carolina Wilhelmina Norberg *1812 Skaane, Sverige †1880.02.22 Schønbergsgade 22, Frederiksberg.
Christen Jensen var arbejdsmand i København.
Børn:
06a Jensine Jacobine Jensen *1842.01.31 Borgergaden 191, Trinitatis sogn, Staden Kbh, konf. påske 1856 i Helligaands sogn.
Fejl fornavn ved dåb, som rettes ved konfirmation.
06b Karen Margrethe Jensen *1844.03.12 Prinsensgade 288 & 289, 2, Vor Frelsers sogn, Staden Kbh †1894.12.31 (som teatermaler Güllichs fraskilte hustru) St. Hans Hospital, Frederiksberg.
Gift 1863.03.16 i Frederiksberg med Svend Ludvig Valdemar Güllich *1836.12.15 Vor Frelsers sogn, Staden Kbh †1895.10.31 Hellerupsvej, Gentofte søn i [Overg:] oven Vandet 197, 1 Sal af Fabriqveur og afskediget Lieutenant ved det Borg. Artillerie Franz Friederich Güllich *1799c †1872c og (gift 1834c) Ane Sophie Vilhelmine Ørgaard *1810c Christianshavn, Kbh †1848c.
Ægteskabet opløst ved skilsmisse.
Svend Ludvig Valdemar Güllich var teatermaler ved Det Kongelige Teater i København.
07 Jacob *1810.01.20 Skraldhede, Velling †1810.03.25 to måneder gammel.
08 Mariane Jensdatter *1812.02.10 Skraldhede, Velling, konf. 1826 i Hee sogn †1892.08.24 Sig, Vester List, Ølgod.
Gift 1851.05.13 i Ølgod med Jørgen Nielsen *1819.06.25 Vorbasse †1892.01.13 Vester List, Ølgod søn af husmand og smed i Vorbasse (FT 1834: i Loft, Grindsted) Niels Jørgensen *1793.07.28 Jerrig, Grindsted †1882.06.06 Vester List (søn af gårdmand Jørgen Gydesen) og (gift 1818.10.10 Grindsted) Mette Pedersdatter *1795.06.14 Morsbøl, Grindsted †1876.01.30 Jerrig, Grindsted (datter af Peder Nielsen og Karen Hansdatter).
Jørgen Nielsen var husmand i Vester List i Ølgod sogn i Ribe Amt.
09 Marie *1816.03.22 Skraldhede, Velling †1816.06.29 tre måneder gammel.
Jens Christensens børn med 2. kone Karen Graversdatter:
10 Graves Jensen *1820.02.01 Skraldhede, Velling †1863.04.07 Voldbjerg Østermark, Hee sogn.

Gift 1. 1844.06.30 i Velling med Kirsten Nielsdatter *1810.04.22 Sønderby, Nysogn †1858.11.28 Voldbjerg Østermark datter af husmand i Sønderby Niels Madsen *1789.05.24 Sønderby †1851.12.22 Sønderby og (gift 1809.01.07 Nysogn) Christiane Christensdatter *1784.03.14 Nørre Røjklit, Nysogn †1852.07.26 (som Christiane Jensdatter, stefar fra 1786 Jens Pedersen) Sønderby.

Gift 2. 1859.10.30 i Hee med Kirstine Olesdatter Grønlund *1816.07.05 Ringkøbing †1904.08.13 Voldbjerg Mark, Hee datter af tjenestepige i Ringkøbing, tjenende herredsfoged [Peder] Grønlund Karen Larsdatter *1787.03.23 Ringkøbing †1879.01.17 Voldbjerg Mølle, Hee og udlagt Ole Jensen af Ikast.

Graves Jensen var:
Husmand i Skraldhede i Velling sogn
Gårdmand Voldbjerg Østermark i Hee sogn i Ringkøbing Amt
Anden kone Kirstine Olesdatter Grønlunds mor Karen Larsdatter gift 1821.06.15 i Hee med Frederik Grønlund *1795.04.13 Ringkøbing †1867.03.09 Voldbjerg Østermark, Hee søn af birkedommer og kurator i Ringkøbing Peder Grønlund *1750c †1819.10.25 Ringkøbing og (gift 1781.05.04 i Skive) Karen Grønbech *1754.11.13 Tirstrup sogn, Randers Amt †1805.01.05 Voldbjerg, Hee. Frederik Grønlund var Exam. juris. og gårdmand Voldbjerg Østermark i Hee sogn.
11 Jacob *1824.05.31 Skraldhede, Velling †1825.02.10 Skraldhede syv måneder gammel.
Assing Nederkirkegaard 25B
1773 Anne Nielsdatter enken, se ovenfor.
Assing Nederkirkegaard 25B
1775 Jakob Christensen Egeris *1752c Nørre Vium †1813+ søn af Christen Thygesen Egeriis *1716.05.22 Egeriis, Nørre Vium †1782.03.06 (skifte) Nederkirkegaard, Assing og Anne Katrine Jakobsdatter *1730.09.17 Gjaldbæk, Borris †1801.05.14 Borris.
Trolovet 1775.04.25 i Assing enken Anne Nielsdatter se ovenfor.
Sognefoged og lægdsmand.
Børn:
Christen Jakobsen *1777.11.01 NederKirkegaard †1856.02.25 Brejning.
Christen Jakobsen *1783.09.19 NederKirkegaard †1862.03.05 Brejning.
Folketælling 1787 Nederkirkegaard Jakob Christensen Egeris   Matr: 25B   25
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2 1Jakob Christensen Egeris351752c Nørre Vium 1813+   
kone 2Anne Nielsdatter521735c Assing 1813 Kirkegaard- Neder Assing *1735c Assing †1813.06.28 Assing
dat. 1 Maren Christensdatter191766 Kirkegaard- Neder Kirkegaard- Neder 1801+   *1766.03.30 NederKirkegaard †1801+. Datter af Christen Mortensen og konen her Anne Nielsdatter.
søn 2 Christen Jakobsen41783 Kirkegaard- Neder Kirkegaard- Neder 1862 Brejning *1783.09.19 NederKirkegaard †1862.03.05 Brejning.

Folketælling 1801 Nederkirkegaard Jakob Christensen Egeris   Matr: 25B   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gaard- beboer mand 2 1Jakob Christensen Egeris521752c Nørre Vium 1813+  "Sognefoged og lægdsmand."
kone 2Anne Nielsdatter681735c Assing 1813 Kirkegaard- Neder Assing *1735c Assing †1813.06.28 Assing
dat. 1 0Maren Christensdatter331766 Kirkegaard- Neder Kirkegaard- Neder 1801+   *1766.03.30 NederKirkegaard †1801+. Datter af Christen Mortensen og konen her Anne Nielsdatter.
søn 2 Christen Jakobsen241777 Kirkegaard- Neder Assing 1856 Brejning *1777.11.01 NederKirkegaard †1856.02.25 Brejning.
søn 2 Christen Jakobsen181783 Kirkegaard- Neder Kirkegaard- Neder 1862 Brejning *1783.09.19 NederKirkegaard †1862.03.05 Brejning.

Assing Nederkirkegaard 25B
1828 Jakob Christensen Egeris *1798.12.22 Nederkirkegaard søn af Christen Christensen i matrikel 25A i Nederkirkegaard.
Gift 1824.06.07 Assing med Dorthe Pedersdatter *1798.01.01 Heede, Assing †1880.07.06 (begravet Assing) Arnborg datter af Peder Jensen *1757c †1836 (søn af Jens Pedersen *1729c) og Edel Christensdatter *1766c.
Børn:
Inger Jakobsdatter *1825.05.09 NederKirkegaard †1848.05.21 Assing.
Gift 1844.10.20 i Assing med Knud Jensen *1817.02.04 Herning †1850+.
Peder Jakobsen *1827.04.20 NederKirkegaard †1911.04.04 Arnborg.
Christen Jakobsen Egeris *1829.03.05 NederKirkegaard †1848.04.28 NederKirkegaard 19 år gammel.
Jens Jakobsen *1830.12.13 NederKirkegaard †1918.04.27 Søndertoft, Brande
Gift 1. Ane Cathrine Knudsdatter †1869.06.05.
Gift 2. med Karen Larsen *1835.03.03 Lille Langkær, Brande †1912.07.20 Lundfod datter af Lars Pedersen *1785.10.23 Sønder Askær, Brand †1856.11.24 Lønaa, Thyregod og Abelone Jensdatter *1796.01.31 Lille Langkær, Brande †1870.01.30 Lønaa.
Var husmand i matrikel 4A i Lundfod i Brande sogn.
Ib Jakobsen *1833.01.26 NederKirkegaard †1912.06.08 Assing.
Gift 1866.12.02 i Assing med Else Truelsdatter *1843.09.12 Vilhusted †1926.10.06 Assing datter af husmand i Vilhusted Truels Jespersen *1803.10.23 Klink, Skarrild †1876.07.24 Assing og Johanne Madsdatter *1802.05.25 Harreskov, Assing †1876.07.24 Assing.
Folketælling 1834 Nederkirkegaard Jakob Christensen Egeris   Matr: 25B   34
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Jakob Christensen Eggeris361798 Kirkegaard- Neder Assing 1855 Assing *1798.12.22 Nederkirkegaard †1855.07.29 Assing.
kone 1Dorte Pedersdatter371798 Heede Assing 1880 Arnborg *1798.01.01 Heede, Assing †1880.07.06 Arnborg begravet Assing.
dat Inger Jakobsdatter91825 Kirkegaard- Neder Assing 1848 Assing *1825.05.09 †1848.05.21 Assing. Gift 1844.10.20 i Assing med Knud Jensen *1817.02.04 Herning †1850+.
søn Peder Jakobsen71827 Kirkegaard- Neder Assing 1911 Arnborg *1827.04.20 NederKirkegaard †1911.04.04 Arnborg.
søn Christen Jakobsen Egeris51829 Kirkegaard- Neder Assing 1848 Assing *1829.03.05 NederKirkegaard †1848.04.28
søn Jens Jakobsen31830 Kirkegaard- Neder Assing 1918 Søndertoft Brande *1830.12.13 NederKirkegaard †1918.04.27 Søndertoft, Brande gift 1. Ane Cathrine Knudsen †1869.06.05. Gift 2. med Karen Larsen *1835.03.03 Lille Langkær, Brande †1912.07.20 Lundfod datter af Lars Pedersen *1785.10.23 Sønder Askær, Brand †1856.11.24 Lønaa Thyregod og Abelone Jensdatter *1796.01.31 Lille Langkær, Brande †1870.01.30 Lønaa. Var husmand i matrikel 4A i Lundfod i Brande sogn.
søn Ib Jakobsen11833c Kirkegaard- Neder Assing 1912 Assing *1833.01.26 NederKirkegaard †1912.06.08 Assing gift 1866.12.02 i Assing med Else Truelsdatter *1843.09.12 Vilhusted †1926.10.06 Assing datter af husmand i Vilhusted Truels Jespersen *180310.23 Klink, Skarrild †1876.07.24 Assing og Johanne Madsdatter *1802.05.25 Harreskov, Assing †1876.07.24 Assing.
Aftægt mands far Christen Christensen711763 Kibæk Assing 1841 Kirkegaard- Neder Assing  *1763.09.25 Kibæk, Assing †1841.09.09 Assing.
Aftægt mands mor Inger Ibsdatter731761 Kirkegaard- Over Assing 1834 Kirkegaard- Neder Assing *1761.10.03 Overkirkegaard, Assing †1834.04.14 Nederkirkegaard.
Tienestepige tj-pige Mariane Pedersdatter201814c   Ikke set født i Assing.
Ind- sidder enke eKirsten Andersdatter691765c Bornholm 1840+  Var gift med Morten Christensen *1767.12.10 Nederkirkegaard. Bedre alder FT 1801.

Assing Nederkirkegaard 25B ender her ↓

6 Andet
1619.07.03 Viborg Landstings Dombog: Niels Christensen ved Assing kirke .
1637.01.18 Viborg Landstings Dombog: Laurids Christensen ved Assing kirke.


Olling
1 Introduktion
I Markbogen 1683:

Olling Bye bestaar udj 2de gaard , huoraf den Eene bebois af Christen Poulßen , og tilhør Veld : frue , Ingeborg Lande den halffe deel deraff , dend anden halffue gaard tilhør Jomfr. Anne Krabbe.
den Anden gaard tilhør Velb: Jomfr Beathe Qvizgd

oc beboies af
Jens Laurßen oc
Christen Christenß_
oc er Jens Laust : Jndført udj forretningen for den heele gaards Jord.

Till Samme 2de gaarde ligger En Marck , Kaldis Ollinge [Vegrek] , som bestaar J Eftterfølgende fold :

No 1. Langwang
2. Leerpøtte Agre
3. Sta[c]ked Jord Agre
4: [.]ammel Agre
5. Nogen [.]ammel Jord , som er opbrudt J heeden.


Samme jords beshaffenhed findis herefter udj forretnings ved maal oc taxt, sampt dends beshriftning videre specifieret.
Skouf eller Undershouf Intet
Offuerdrift paa Nørre Heede , som ligger til Gaarden.
Torfueshier paa Samme Heede, Som er noget Sandigt.
Engbonden observeris aff de 8te taxerMænd .
Fisherj Ingen ,
Lader mahle udj Kibeck Mølle .

Hammerum Tingbog:
1690 Søren Christensen
2 Fæstere
1683:

Christen Poulsen (Ingeborg Lange, Anne Krabbe)
Jens Laursen og Christen Christensen (Beate Qvistgaard)

3 Ejere
4 Familier med børn

Assing Olling

Assing Olling matrikel 30 hartkorn 3 1 2 1½ begynder her ↓

1724- Niels Larsen *1685c †1762.04.07 Olling.

Gift 1. 1723- med hans første kone (nævnt 1724) †1734- Olling.

Trolovet 2. 1734.10.19 i Nørre Vium med Karen Christensdatter *1712.02.05 Bjørslev, Nørre Vium †1756-87 datter af Christen Lauridsen Bjørslev og Maren Christensdatter.

Den Niels Larsen, der i 1719 i Vorgod gifter sig med enken Maren Hansdatter, er en anden person, der bosætter sig i Vorgod. Han er vel en bror af samme navn til Niels Larsen af Olling, der er forlover.
Niels Larsen havde en anden bror Christen Larsen (alterslisten 1756) på gården, som næsten altid nævnes som "Niels Larsens bror".
Sete børn med 2. kone:
Johanne Nielsdatter *1736.04.29 Olling †1801.11.27 Assing.
Gift 1769.05.21 i Assing med Peder Nielsen *1732.05.04 Paarup, Assing †1813.06.30 Paarup søn af Niels Jensen *1700c- †1740-53 Paarup og 1. kone Anne Andersdatter †1756.04.23 Paarup.
Boede i en gård i Paarup i Assing sogn.
??*1740 Lars Nielsen, der senere ses på gården.

Assing Olling matrikel 30
1762c Lars Nielsen *1737c †1818.03.25 Olling.
Gift 1773.09.26 i Assing med Anne Larsdatter *1749c ?Veilgaard, Assing †1806.06.26 Olling datter af Lars Veilgaard *1714c- (fadder 1732-37).
Ud fra FT 1787 er Lars Nielsen *1737c, men 1724-39 føres Assing kirkebog nøjagtigt og der er ingen fødsel set for ham. Muligvis er alderen tre år forkert og han er født i 1740, hvor kirkebogen ikke blev ført. I 1736 fødes hans mulige søster Johanne, se ovenfor.
Børn:
01 Niels Larsen *1774.04.08 Olling, overtager gården, se nedenfor.
02 Lars *1775.10.17 Olling †1775.10.23 seks dage gammel.
03 Karen *1776.11.29 Olling †1778.03.22 Olling halvandet år gammel.
04 Karen Larsdatter *1783.05.04 Olling †1858.01.09 Donsig, Rind sogn.
Gift 1808.10.30 i Assing med Jens Jacobsen *1782.10.27 Birkmose, Timring sogn †1826.07.20 Gullestrup, Herning søn af bonde i Birkmose Jacob Andersen *1741.12.10 Birkmose †1794.12.23 Birkmose og Kirsten Jensdatter *1745c †1828.04.15 Birkmose.
Jens Jacobsen var husmand i Gullestrup i Herning sogn.

Assing Olling matrikel 30
1803 Niels Larsen *1774.04.08 Olling †1848.07.09 Paarup.
Gift 1804.10 i Vorgod med Maren Olesdatter *1777.06.19 Becksgaard, Skarrild †1854.12.01 Paarup datter i Skarrild af Ole Christensen/Berthelsen *1747.12.15 Heesgaard, Skarrild †1804.07.15 Becksgaard (søn af Christen Mortensen Heesgaard) og Agnete Hansdatter *1748c Olling, Assing †1818.07.01 Olling (datter af Hans Pedersen i Olling).
Niels Larsen drev denne matrikel 30 i 25 år fra 1803 til 1828.
Børn:
01 Ane *1805.08.03 Olling †1805.10.31 knap tre måneder gammel.
02 Lars Nielsen *1806.12.31 Olling †1868.04.04 Troldhede, Sønder Felding.
Gift 1828.11.02 i Assing med Mette Marie Rasmusdatter *1808.07.27 Kibæk, Assing †1873.05.19 Troldhede, Sønder Felding datter af gårdmand i Kibæk Rasmus Jensen *1759.12.16 Gunderup, Rind †1834.05.16 Gaarsvighus, Sønder Felding og 2. kone (gift 1806.10.05 Sønder Felding) Maren Jensdatter *1769.08.18 Sønder Felding †1843.04.09 Paaruphede, Sønder Felding (datter af Jens Gaarsvig).
Lars Nielsen var husmand i Paarup og 1855 i Troldhede i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Mette Marie Rasmusdatters far Rasmus Jensens 1. kone var enke (gift 1784.05.23 Assing) Mette Marie Christensdatter *1756c Nørre Vium †1806.03.04 Kibæk, Assing. Hun var enke efter (trolovet 1774.07.03 Assing skrevet som Mette Marie Christensdatter Bjørslev - i Nørre Vium) Niels Madsen †1783.09.04 Kibæk
03 Agnete Nielsdatter *1809.06.26 Olling †1899.01.31 Paarup.

Gift 1. 1828.06.07 i Assing med Anders Pedersen *1802.10.23 Bukkær, Assing †1844.11.18 Paarup Mark søn af Peder Mikkelsen *1768.03.12 Kibæk, Assing †1844.04.02 Aggersig, Assing og 3. kone (gift 1801.12.27 Assing) Ell Andersdatter *1773.07.03 Aggersig †1845.05.25 (forkert navn i kirkebogen) Assing.

Gift 2. 1845.08.03 i Assing med Frederik Poulsen *1805.03.03 Sønder Felding †1879.08.05 Paarup søn af Poul Hartvigsen *1763.05.12 Vesterbjerge, Sønder Felding †1808.07.02 Vesterbjerge og (gift 1798.10.07 Sønder Felding) Susanne Jensdatter *1766.01.21 Sønder Felding †1846.10.14 Vesterbjerge
Anders Pedersen var 16 år husmand på Paarup Mark i Assing sogn. Hans far Peder Mikkelsen var gift to gange før:
Gift 1. 9 år 1789.04.13 Assing med Magrethe Christensdatter *1763c †1798.01.07 Assing.
Gift 2. 1 år 1798.03.11 i Sædding med Anne Magrethe Jacobsdatter *1760.03.20 Sædding †1799.04.10 Nederkirkegaard, Assing.
Frederik Poulsen drev samme husmandssted videre efter 1845. I FT 1870 ses han stadig som Jordbruger.
04 Johanne Nielsdatter *1811.09.19 Olling †1859.10.22 (lamhed) Troldhede, Assing.
Døde ved sin Broder Lars Nielsen paa Troldhede af Lamhed og andre Svagheder fra Ungdommen af.
05 Ole Peder Nielsen *1814.10.23 Olling, Assing †1859.05.25 (Ihjelslagen af Lynet) Paarup.
Gift 1846.01.25 i Assing med Mariane Poulsdatter *1823.09.15 Skinderholm, Sunds sogn †1908.01.27 Paarup datter af indsidder Poul Olesen *1781.02.18 Skinderholm, Sunds †1832.01.29 Fattighuset, Sunds og Elisabeth Jensdatter *1788.09.28 Kiergaard, Sunds †1862.12.04 Sunds By.
Ole Peder Nielsen og kone havde et husmandssted i Paarup i Assing sogn. Han blev kun 44 år gammel.
06 Mariane Nielsdatter *1817.06.06 Olling †1908.07.25 Kirkegaard, Assing.

Gift 1. 1849.02.18 i Assing med enkemand Mads Christensen *1787.03.20 Bukkær †1858.08.20 (hængte sig) Olling, Assing søn af Christen Madsen *1750c Bukkær †1829.02.09 Gammelmark, Sønder Felding og Mette Ibsdatter *1753c Overkirkegaard †1828.12.23 Gammelmark.

Gift 2. 1859.05.11 i Assing med Peder Thellesen *1833.03.24 Heede, Assing †1929.07.28 Laulundsgade 14, Herning søn af gårdmand i Heede Thelle Pedersen *1800.01.04 Heede †1865.03.13 Assing og (gift 1832.06.11 Assing) Johanne Marie Christensdatter *1811.06.23 Bjerge, Snejbjerg †1893.03.13 Assing (datter af Christen Pedersen *1782.01.20 Bøvl, Sønder Omme †1854.10.19 Herning og - gift 1810.07.06 Snejbjerg - Maren Nielsdatter *1792.06.21 Bjerge †1882.07.07 Herning).
Marianne Nielsdatter og hendes to mænd drev et husmandssted i Olling i Assing sogn i Ringkøbing Amt.

Assing Olling matrikel 30
1828.10.28 skøde Peder Nielsen *1761.03.08 Skarrild By †1836.11.13 Olling, Assing søn af Niels Mortensen *1725c †1793.06.11 Skarrild By og Inger Pedersdatter *1714c †1794.01.16 Skarrild By.
Gift 1794.04.21 i Assing med Inger Nielsdatter *1765.03.03 Døvling, Skarrild †1843.06.10 Olling, Assing datter i Døvling af Niels Madsen *1715c †1770.01.22 (55 år) Velhusted, Assing og Karen Nielsdatter *1730cc (Niels og Karen flytter 1766c fra Døvling til Velhusted i Assing).
Peder Nielsen og Inger Nielsdatters vielse 1794.04.21 i Assing:

1794 21 April copulerede ieg i Assing Kirke ungkarl Peder Nielsen af Scharrild og den unge Pige Inger Nielsdatter Velhusted tienende i Overkirkegaard.

Inger Nielsdatters far Niels Madsen er 1766c flyttet fra Døvling i Skarrild til Velhusted i Assing.
Peder Nielsen ses 1796 - 1809 i Lustrup i Skarrild, i FT 1801 .
1814 nævnes en Peder Nielsen af Moesgaard, der køber Paarup matrikel 15.
Peder Nielsen skrives 1828 af Paarup i Assing i skødet.
Hartkorn 3 1 2 1½. Pris 200 rigsdaler sølv.
Drev gården i Olling i fire år og overdrog så til sønnen Niels Pedersen.
Børn:
Dødfødt Pige 1798.10.07 Lustrup, Skarrild.
Niels Pedersen *1802.02.21 Lustrup, Skarrild overtager gården, se nedenfor.

Assing Olling matrikel 30
1832.11.20 skøde Niels Pedersen *1802.02.21 Lustrup, Skarrild †1868.10.29 Olling søn af formand.
Gift 1832.10.09 i Vorgod med Maren Nielsdatter *1807.05.13 Store Fjelstervang, Vorgod (ved hendes fars stedfar Peder Nielsen) †1875.02.11 Olling datter af Niels Andersen *1779.03.06 Fjelstervang, Vorgod †1860.05.15 Fjelstervang og Else Jensdatter *1770.03.04 Gunderup, Rind †1837.11.02 Fjelstervang.
Køber gården i 1832 for 200 rigsdaler, samme sum som da faderen Peder Nielsen købte den fire år før i 1828. Desuden udstedes en aftægtskontrakt til Peder Nielsen og kone på tre fag af østerenden af stuehuset. Der skal årlig ydes 4 tønder rug, 2 tønder byg, 4 skæpper boghvede en halvdel 1. maj den anden halvdel 1. november. Aftægtskontrakten er i den stil, der brugtes på den tid og umulig detaljeret med alene tyve linjer, hvordan aftægtsboligen skal være udstyret med bord, stole, tallerkener, en trefod etc. etc.
Niels Pedersen og Maren Nielsdatter havde ingen børn (i hvert fald overlevende). De skrev testamente i 1846.06.21 tinglyst 1869.04.03.

Assing Olling matrikel 30
1869.01.25 skøde (tinglyst 1869.04.03) enken Maren Nielsdatter *1807.05.13 Store Fjelstervang, Vorgod †1875.02.11 Olling
Testamente i 1846.06.21 tinglyst 1869.04.03.
Maren Nielsdatter førte kort gården som enke efter Nielses død fra november 1868 til juni 1869. Hun var da 62 år gammel. Ingen børn.
Maren Nielsdatter averterede i 1869 i følge AS side 62 gården til salg:

400 Tønder Land {342 tønder land hede},
30 Tønder Agerland i ret gode Muldjorder mest med Lerunderlag.
28 Td. Eng, som ved en solid Vandingskanal tilførtes Vand ved Vandløbet fra Kibæk Mølle; her avles 50 Læs Hø.
Resten er Hede og Mose af udmærket Beskaffenhed.
Mergel findes i et Engskifte.
Besætningen er:

2 Heste,
16-18 Fæhoveder,
45 Faar.

Bygningerne gode med Grundmur.
Der skal svares Aftægt.


Assing Olling matrikel 30
1869.06.23 skøde Knud Kølbæk Ottosen *1839.09.04 Holing, Herning sogn †1923.03.23 (Hobro) Nederkirkegaard, Assing søn af gårdmand i Holing Otto Knudsen *1812.03.16 Holing †1886.11.28 Holing og (gift 1838.11.01 Herning) Kirsten Jensdatter *1816.03.09 Gullestrup, Herning †1890.08.08 Holing.
Gift 1869.04.30 i Herning med Karen Maria Thomsen *1847.04.04 Holing †1923.03.23 Nederkirkegaard, Assing datter af gårdmand i Holing Thomas Jensen *1801.01.25 Holing †1863.06.11 Holing og (gift 1822.10.11 Herning) Karen Knudsdatter *1803.05.30 Gullestrup, Herning †1883.04.28 Olling, Assing.
Skødet i 1869 er på fire lodder:

Matrikel 30A i Olling hartkorn 2 1 2 1½
Matrikel 30B i Olling hartkorn 0 0 1 1¾
En andel af matrikel 75 i Moesgaard 0 0 0 ¾.
Parcel matrikel 21(k?) af Veilgaard 0 0 0 2¼ fra Niels Nielsen.

Som set ovenfor er hartkornet 3 1 2 1½ i matrikel 30 i Olling i 1828. Matrikel 30A og 30B tilsammen i 1869 er 2 2 0 ¼, der er altså mellem 1832 og 1869 udstykket eller solgt fra hartkorn 0 7 2 1¼, hvilket er et stort husmandssted. Denne udstykkelse på næsten 1 tønde hartkorn ville normalt få et matrikel nummer 30C eller lignende, men dette findes ikke.
Matrikel 31 nævnes i realregistret med hartkorn 0 6 2 2¼, det er formodentlig denne udstykning eller deling.
Børn:
01 Otto *1870.10.05 Olling †1871.08.21 Olling begravet ti måneder gammel.
02 Kirsten Marie Ottesen *1872.05.23 Olling †1943.01.16 Assing.
Gift 1893.05.09 i Assing med Peder Christian Jespersen *1867.06.27 Nederkirkegaard, Assing †1935.12.30 Nederkirkegaard søn af Jesper Jensen *1821.05.14 Sønderager, Herning †1900.08.14 Nederkirkegaard og (gift 1852.10.31 Assing) Birthe Pedersdatter *1825.11.17 Mosegaard, Assing †1885.12.01 Nederkirkegaard.
03 Karoline Ottesen *1875.05.15 Olling †1958.11.06 Assing.
Gift 1896.03.27 i Assing med Peder Madsen *1869.10.11 Neder Tarp, Sønder Felding †1940.10.18 Kirkegaarde, Assing søn af husmand i Neder Tarp Mads Pedersen *1835.04.20 Drongstrup, Sønder Felding †1911.10.06 Kirkegaarde og (gift 1860.10 28 Nørre Vium) Kirsten Lauridsen *1833.09.08 Løvlundhus, Ulfborg †1918.05.02 Kirkegaarde.
Peder Madsen var landmand i Kirkegaarde i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
04 Otto Martinus Ottesen *1877.03.10 Olling †1899.07.11 (lungebetændelse) Olling, begravet 22 år gammel.
05 Thomasine Ottesen *1880.04.24 Olling †1966.08.14 Kibæk, Assing.
Gift 1900.10.09 i Assing med Niels Skjærbæk Olesen *1875.04.06 Paarup, Assing †1957.08.17 Kibæk søn af gårdmand i Paarup Christen Skave Olesen *1840.11.10 Paarup †1911.12.01 Paarup og (gift 1868.04.05 Skarrild) Maren Nielsen *1848.01.14 Skarrildhuse, Skarrild †1920.12.05 Paarup.
Niels Skjærbæk Olesen var landmand i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
06 Thomas Ottesen *1882.04.23 Olling †1961.02.01 Sct. Elisabeths Hospital, Sankt Mortens sogn, Næstved (Hobro sogns kirkebog).
Gift 1909.06.01 i Lemvig med Mathilde Laurine Byskov *1887.04.19 Lemvig †1959.01.21 Adelgade 38, Hobro Købstads sogn datter af gårdmand i Nygaard, Lemvig Mark, Lemvig Peder Pedersen Byskov *1835.11.22 Sønder Byskov, Nørre Nissum †1920.05.11 Nygaard, Lemvig og (gift 1872.10.18 Tørring sogn, Ringkøbing Amt) Ane Marie Madsen *1847.09.13 Lomforbæk, Tørring †1919.08.25 Bredgade, Lemvig.
Thomas Ottesen var urmager og guldsmed i Hobro Købstad i Randers Amt.
07 Jens Peder Ottesen *1885.06.16 Olling †1918.11.27 Sankt Mortens sogn, Randers (begravet Assing).
Gift 1916.02.25 i Herning med Marie Elise Silcowitz Hansen *1887.03.07 Brolæggerstræde 14, Helligaands sogn, Kbh. (Holmens sogns kirkebog) datter af grosserer og tyrkisk generalkonsul Hans Christian Silcowitz Hansen *1856.04.27 Hallenslev sogn, Holbæk Amt †1930.06.18 Blegdamsvej 118, Nazareth sogn, Staden København (begravet Sæby) og (gift 1885.11.20 Frederiksberg) Hansine Marie Rasmussen *1862.02.23 Helsingørsgade 4, Sankt Pauls sogn Kbh †1953.02.27 Ved Kildevældskirken 11, Kildevælds sogn Kbh.
Jens Peder Ottesen var fotograf i Randers.

Assing Olling matrikel 30A
1900.01.05 skøde Anders Vejvad Jensen *1873.03.06 Gaardbækhus,Timring sogn †1948.01.08 Olling søn af husmand i Timring Jens Østergaard Andersen *1833.06.17 Birkmose Hede, Timring †1918.07.23 Møltrup mark, Timring og (gift 1867.12.20 Sinding) Kirsten Remme Hyldgaard *1845.09.25 Nyby, Sinding †1875.05.18 Mikkelborg, Timring.
Gift 1900.11.02 i Assing med Maren Husted Jørgensen *1878.06.03 Fjelstervang, Vorgod †1972.11.15 Assing datter af gårdmand i Fjelstervang Niels Christian Jørgensen *1851.08.24 Fjelstervang †1942.10.04 Albækhede, Assing og (gift 1875.10.16 Vorgod) Mette Marie Ibsen *1845.05.29 Fjelstervang †1917.02.11 Paarup, Assing.
Anders Vejvad Jensen drev matrikel 30 i Olling i circa 38 lange år. Det antages, at datteren Agnes og hendes mand Søren Kjær Bækgaard overtog i 1938, da de giftede sig, men at skødet blev tinglyst i 1948.
Børn:
01 Kirstine *1901.08.24 Olling †1923.10.31 (tuberkulose) Olling 22 år gammel.
02 Jens Østergaard (Jensen) Vejvad *1903.04.06 Olling.
Gift 1925.07.31 i Arnborg med Nielsine Gottenborg Nielsen *1903.02.17 Gottenborg, Arnborg datter af husmand i Gottenborg Niels Peter Nielsen *1865.10.09 Troelstrup mark, Tønning sogn, Skanderborg Amt †1924.12.21 Gottenborg og (gift 1891.11.27 Arnborg) Inger Kirstine Jacobsen *1868.01.11 Gottenborg †1925.10.13 Gottenborg.
Jens Østergaard (Jensen) Vejvad var i FT1940 Autoforhandler i Esbjerg i Ribe Amt.
03 Niels Kristian Husted (Jensen) Vejvad *1905.03.25 Olling †1983.11.01 Videbæk (begravet Assing).
04 Viggo Hermann Vejvad (Jensen) *1906.08.11 Olling †2000.04.13 Herning.
Gift 1932.02.12 i Skjern med Sara Lauridsen *1909.05.28 Skjern Birk, Skjern †1977.09.03 Herning datter af husmand Skjern Birk Christen Lauridsen *1873.04.23 Debelmose, Borris †1940.06.21 Engsiggade 14, Skjern og (gift 1895.11.26 Faster) Hansine Margrete Sørensen *1872.11.26 Fasterlund, Faster †1955.06.11 Bøvl mark, Sønder Omme.
05 Alfred *1908.02.11 Olling †1908.04.25 Olling to en halv måneder gammel.
06 Alfred Richardt Vejvad (Jensen) *1909.03.19 Olling.
Gift 1934.09.03 Vor Frue Sogn, Kbh med Anna Vesterskov *1912.01.08 Mausing Mark, Vinderslev sogn, Viborg Amt datter af boelsmand af Mausing Mark Christen Nielsen Vesterskov *1882.06.22 Skovhus, Vinderslev †1957.08.13 Pederstrup, Vinderslev og (gift 1905.05.09 Vinderslev) Ane Mette Bodilline Jensen *1882.11.14 Pederstrup †1954.10.16 Hvilehjemmet ”Rydalsminde”, Vinderslev.
Alfred Richardt Vejvad (Jensen) var i FT1940 købmand i Tulstrup sogn i Skanderborg Amt.
07 Marka Marie Vejvad Jensen *1911.07.02 Olling †1993.08.05 Assing.
08 Agnes Ottilie Vejvad Jensen *1915.03.25 Olling, overtager gården, se nedenfor.
09 Signe Alfride Vejvad Jensen *1916.12.03 Olling.
Gift 1940.07.28 i Assing med Kristen Nielsen Hansen *1914.12.10 Gammel Hanning, Hanning søn af gårdmand i Gammel Hanning Hans Hansen *1881.09.28 Engsig, Skjern †1966.08.29 Hanning og (gift 1909.10.31 Hanning) Ane Else Nielsen *1886.09.12 Fasterlund, Faster †1971.08.28 Skjern
10 Ejvind *1919.04.11 Olling †1919.09.26 Olling begravet fem måneder gammel.

Assing Olling matrikel 30A
1938c (1948.01.08 skøde tinglyst) Søren Kjær Bækgaard *1913.06.14 Gejlsbjerg, Nøvling sogn †1980.01.28 Assing søn af gårdmand i Gejlsbjerg Dynes Carlsmose Christensen (Bækgaard) *1865.07.19 Egbæk mark, Nøvling †1942.01.02 Th. Nielsens Gade 23, Herning og (gift 1899.04.18 Snejbjerg) Abelone Sørensen *1872.01.12 Haunstrup Mark, Snejbjerg †1953.01.06 De gamles Hjem, Herning.
Gift 1938.11.17 i Assing med Agnes Ottilie Vejvad Jensen *1915.03.25 Olling †1999.09.26 Assing datter af formand.
Agnes Vejvad Jensen og hendes mand Søren Kjær Bækgaard overtog formodentlig i 1938, da de giftede sig, men skødet blev først tinglyst i 1948.
Dermed ville de have drevet gården i 26 år.

Assing Olling matrikel 30A
1964.08.17 skøde tinglyst Johannes Frølund Thomsen *1920.12.16 Gammel Kirkegaard, Herning †1979.11.16 Assing søn af gårdmand af Kirkegaard i Herning sogn Knud Kølbæk Thomsen *1884.10.16 Kirkegaard †1962.08.13 Gammel Kirkegaard, Sct. Johannes sogn, Herning og (gift 1914.03.06 Herning) Hansine Petrine Pedersen *1894.02.03 Herning By †1964.03.20 Højgade 10, Herning.
Gift med Minna Sønderlund (Thomsen).

Assing Olling matrikel 30A
1980.02.19 skifte adkomst Minna Sønderlund (Thomsen).

Assing Olling matrikel 30A
1981.12.01 skøde tinglyst Jørgen Chr. Kristensen.
Assing Olling matrikel 30 ender her ↑


Assing Olling matrikel 33, 34, 32B begynder her ↓
1727- Søren Iversen Olling *1698c †1761.05.04 Olling.
Gift 1727c med ?Kirsten Nielsdatter *1700cc †1739-55 Olling.
Problemet er konen, hvis navn her er rekonstrueret til Kirsten Nielsdatter. Nordisk Slægtsforskning fik i "Slægten Olling-Smedegaard, 1990" hendes navn over indicier til at være Kirsten Sørensdatter datter af Søren Christensen i Olling, hvilket genealogen Arne Feldborg først mente så "egentlig meget rimeligt ud". Nu er denne Kirsten Sørensdatter reelt datter af Søren Christensen i Paarup i Assing ikke i Olling og hun er ikke gift med Søren Olling men med Mikkel Christensen i Abildtrup i Vorgod sogn. Dette ses fra to skifter {mine tilføjelser} og fra fadderlisterne i Abildtrup, hvor Niels Boesens 2. kone af Paarup står fadder:

39 Mette Christensdatter i Paarup i Assing sogn. 23.2.1722, fol.240, 283.
E: Niels Boesen.
B: Søren {Nielsen} 6,
Else {Nielsdatter} 3.
FM: morbror Christen Christensen Olling den ældre i Store Fjelstervang ved søn Anders Christensen Olling i Store Fjelstervang.
Første ægteskab med Søren Christensen i Paarup, skifte 6.4.1713.
B: Kirsten {Sørensdatter} 13.
FM: farbror Peder Christensen Tranmose forpagter på Stavshede i Nørre Felding sogn. Kirsten Sørensdatter har arv efter farbror Thomas Christensen i Faster Præstegaard, skifte 18.4.1716.

Søren Nielsen *1716c ses ovenfor som halvbror til Kirsten Sørensdatter *1700c.

Sindinggaard #45 Mikkel Christensen i Abildtrup i Vorgod sogn. 9.10.1747, fol.130B.
E: Kirsten Sørensdatter.
LV: {halv}bror Søren Nielsen i Paarup.
B: Christen, Mette 19, Inger 15, Maren 13, Anne 8, Else Kirstine 3.
FM: Peder Poulsen i Agersig i Assing sogn, Christen Pedersen i Østergård i Barde i Vorgod sogn, Christen Hansen i Vesterager i Vorgod sogn.

Se tråd om Christen Pedersen fra Østergaard i Barde i Vorgod hammerum-herred.dk 2007.
Nu til Søren Iversen Ollings kones navn rekonstrueret:

1. Første søn Niels anden søn Iver, dermed så godt som sikker, at hun er en Nielsdatter.
2. Hendes datter Sidsel Sørensdatters første pige hedder Kirsten, faderen Peder Jakobsens mor hedder Mette.
3. Hendes søn Niels Sørensen første datter opnævnes efter hendes barselsdøde mor Johanne, så det gælder ikke. Hans anden datter hedder Kirsten.

Dermed er hypotesen, at hun hedder Kirsten? Nielsdatter — hvorved Nielsdatter er næsten sikkert og Kirsten ikke helt sikker.
At hun er død mellem juli 1739 og 1755 ses i at hendes sidste barn er født i juli 1739 og at hun ikke optræder i alters listerne i 1755, hvor manden Søren Iversen Olling ses tre gange. Alters listerne er meget store og indeholder praktisk taget hele den voksne befolkning i Assing. Specielt er konerne endda med navn som regel med deres mænd til alters, i hvert fald når de optræder tre gange.
Muligvis fik de tillige et eller flere børn i kirkebogshullerne 1740-43 og 1745-54.
Sønnen Iver Sørensen er ikke set efter hans fødsel og er måske død spæd.
Børn:
Peder Sørensen (Soldat) *1728.09.29 Olling.
Formodes at være den Peder Sørensen Soldat i Mosgaard i Assing gift med Karen Sørensdatter, der får en datter Karen i marts 1756 fordi søskende Abelone og Niels Sørensen er faddere.
Niels Sørensen *1730.10.15 Olling, overtager stedet, se nedenfor.
Iver Sørensen *1732.11.02 Olling
Ikke set efter fødsel, måske død spæd.
Sidsel Sørensdatter *1735.09.13 Olling †1795.01.02 Hvedde, Assing.
Gift 1759c med Peder Jakobsen *1736.11.18 Hvedde †1784.02.26 Hvedde søn af Jakob Pedersen *1701c Hvedde †1782.06.09 Hvedde og Mette Jensdatter *1710c †1777.02.17 Hvedde.
Levede i Hvedde i Assing sogn.
Abelone *1738.06.01 Olling formodet †1738-39.
Abelone Sørensdatter *1739.07.02 Olling
Konfirmeret 1756.

Assing Olling matrikel 33, 34, 32B
1761 Niels Sørensen *1730.10.15 Olling †1780.03.04 Olling søn af formand.

Gift 1. 1760.10.07 i Assing Johanne Ibsdatter *1733.07.02 Aggersig, Assing †1762.10.28 Olling datter af Ib Pedersen i Aggersig.

Gift 2. 1763c Kirsten Christensdatter *1740c †1787+.

Hans enke Kirsten Christensdatter gifter sig igen med Anders Andersen Gravel *1743c og flytter til Overby i Sønder Felding, hvor de ses i FT 1787.
Børn med 1. kone Johanne Ibsdatter:
Søren Nielsen *1761.10.18 Olling †1761.10.23 få dage gammel.
Johanne Nielsdatter *1762.10.24 Olling
Opnævnt efter moderen, der døde ved hendes fødsel.
Børn med 2. kone Kirsten Christensdatter:
Søren Nielsen Olling *1769.09.28 Olling †1816.07.15 Vester Høgild, Rind.
Gift med Anne Katrine Knudsdatter *1758c Nørre Bjørslev, Nørre Vium sogn †1838.01.17 Vester Høgild datter af Knud Pedersen *1715 Aalbæk, Skjern †1773 Nørre Bjørslev og Anne Christensdatter *1716 Nørre Bjørslev †1773 Nørre Bjørslev.
Gifter sig til en gård i Vester Høgild i Rind sogn.
Kirsten *1764.08.07 Olling †1777.05.23 Olling knap tretten år gammel.
Christian Nielsen *1767.05.10 Olling
Maren Nielsdatter *1774.05.17 Olling
Ses FT 1787 ved mor og stedfar i Overby i Sønder Felding, 13 år gammel.
Niels Nielsen *1780.04.08 Olling
Ikke fundet i FT 1787.
Assing Olling matrikel 33, 34, 32B
1780 Christen Nielsen Hindhede *1751c ?Sønder Lem sogn.

Gift 1. med Karen Christensdatter *1752c †1784.12.30 Olling.

Gift 2. 1785c med Maren Nielsdatter *1738c.

Selvejer i 1789.
Barn med 2. kone Maren Nielsdatter:
Karen Christensdatter *1786.03.18 Olling.
Folketælling 1787 Olling (Vestergaard) Christen Nielsen Hindhede   Matr: 33+34   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Christen Nielsen Hindhede361751c Hindhede? Sønder Lem?  Hindhede ligger i Sønder Lem sogn.
kone 2 1Maren Nielsdatter391748c    
dat. 2 Karen Christensdatter21785c Olling Assing  *1786.03.18
tj-karl Niels Pedersen201767c    
26.05 tj-pige 0Mette Hansdatter261758 Olling Assing 1816 Assing *1758.02.02 Olling †1816.06.03 Assing. Gift 1793.04.02 i Assing med Niels Pedersen *1766c søn af Kirsten Hansdatter *1741c †1801+.
tj-pige søn Hans Christensen21785 Olling Assing  *1785.07.23 Olling mor Mette Hansdatter, udlagt far Christen Nielsen Fiskbæk i Olling.
hyrde- dreng Christen Andersen141773c   Ikke set født i Assing.

Assing Olling matrikel 33, 34, 32B
1792 Peder Boesen *1763.05.23 Heede, Assing †1843.12.30 Timring søn af Boe Jakobsen Heede (lever 1763) og Margrethe Olesdatter ?*1721c †1794.01.23 Olling (?FT 1787 Paarup, Assing, 66 enke).

Gift 1. 1789 (kun år angivet ikke dato) i Nørre Vium med Anna Johanne Larsdatter *1765c (kirkebogshul) Vorgod †1789.11.07 Assing.

Gift 2. 1793.09.29 i Sønder Omme med Kirsten Marie Jensdatter *1771.05.09 Bøvl, Sønder Omme †1831.12.07 Timring datter af Jens Jensen *1733c †1803.03.27 Kirkeby, Sønder Omme og Abelone Gregersdatter *1731.03.04 Skovsende, Sønder Omme †1801+

Boede før 1792 i Paarup i Assing.
Køber gården her i Olling på auktion 1792.
Børn:
Boe Pedersen *1795.08.29 Olling †1841.04.26 Vorgod.
Gift 1829.11.22 i Assing med Kirsten Rasmusdatter af Kibæk i Assing.
Jens Pedersen *1797.05.01 Olling †1850+.
Gift 1821.10.05 i Rind med Mette Christensdatter *1793.01.20 Rind †1855+ Gjellerup?
Ane Johanne Pedersdatter *1799.11.16 Olling †1869.01.20 Timring.
Gift nte-gang 1845.07.27 i Timring.
Folketælling 1801 Olling (Vestergaard) Peder Boesen   Matr: 33+34   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gaard- beboer mand 2Peder Boesen381763 Heede Assing 1843 Timring *1763.05.23 Heede, Assing †1843.12.30 Timring søn af Boe Heede.
kone 2 1Kirsten Marie Jensdatter281771 Bøvl Sønder Omme 1831 Timring *1771.05.09 Bøvl, Sønder Omme †1831.12.07 Timring. Gift 1793.09.29 i Sønder Omme.
søn Boe Pedersen61795 Olling Assing  *1795.08.29 Olling †1841.04.26 Vorgod. Gift 1829.11.22 i Assing med Kirsten Rasmusdatter af Kibæk i Assing.
søn Jens Pedersen41797 Olling Assing 1850+  *1797.05.01 Olling gift 1821.10.05 i Rind med Mette Christensdatter *1793.01.20 Rind †1855 + Gjellerup?.
dat. Ane Johanne Pedersdatter21799 Olling Assing 1869 Timring *1799.11.16 Olling †1869.01.20 Timring. Gift nte-gang 1845.07.27 i Timring.
tj-pige Maren Olesdatter231778c    
aftægt? 0Maren Pedersdatter811720cc  1803 Paarup Assing Uklar. Formodet enke †1803.07.16 Paarup efter Ole Olesen Minds i Paarup i Assing *1713c †1797.09.06 Skarrild By.

Assing Olling matrikel 33, 34, 32B ender her ↑

Assing Olling matrikel 32 begynder her ↓
Assing Olling matrikel 32
1707c- NN Hansdatters? 1. mand †1709c.
Gift med NN Hansdatter?
Konens navn efter opkaldelser med næste mand Peder Nielsen Rytter deres sønner Hans og Niels.
Kendt barn:
Ane?, fadder som steddatter af Peder Rytter moderens næste mand 1724, *1707c-
Assing Olling matrikel 32
1710c Peder Nielsen Rytter †1739-54 stedsøn af degn i Sønder Felding Peder Christensen Degn.
Gift med enken NN Hansdatter.
Peders efternavn "Nielsen" fra skiftet nedenfor og dåb #2030 i 1729 Peder Nielsen Soldat. I internettet ses hans navn som Peder Pedersen Rytter efter hans stedfar Peder Degn, men Pedersen er forkert.
Ejnar Poulsen i "Hardsyssels Degnehistorie" s. 424 børn af Peder Christensen Degn og af hans kone i Sønder Felding:

Peder Rytter, hvis Børn: Hans, bosat i Assing: Marie Gjertrud, g. m. Degnen N. J. Hatting, se: Sdr: Bork; Marie, g. m. Peder Uhr i Brande.

Dette må være fra et skifte, som det ikke er lykkedes at finde igen. Alle Peder Degns overlevende børn nævnes. Peder Rytter "vist af degnekonens 1. Ægteskab" hvilket hans efternavn Nielsen afsikrer. At hans far i 1734 i dåb#2061 kaldes Peder Degn (farfar til Peder Rytters søn Peder) skulle rettere være stedfar.
Skiftet efter Peder Rytters halvssøster Brigitte Pedersdatter (Brejl Hammerum Gejstlig #34):

34 Birgitte Pedersdatter i Sønder Felding. 7.3.1768, fol.123.
E: Oluf Friis, degn. A:
1) bror Peder Nielsen, rytter, død. 3B:

a Hans Pedersen i Olling i Assing sogn
b Marie Pedersdatter g.m. Borch, degn
c Marie Pedersdatter Olling g.m. Peder Thomsen, i Uhre i Brande sogn

2) bror Christen Pedersen i Nederby i Sønder Felding sogn, død. 1B:

a Inger Christensdatter Birk i Nederby

3) søster Maren Pedersdatter, enke i Olling i Assing sogn
4) halvbror Christen Pedersen på Fyn.

Heraf ses, at Peder Rytter to sønner Niels og Peder med sikkerhed er døde uden efterkommere før 1768, men måske er de allerede døde spæde.
Konen NN Ydatters barn med 1. mand:
Ane? *1707c-.
Fadder som Peder Rytters steddatter 1724 #2008 skønnet *1707c-.
Børn:
Marie Gertrud Pedersdatter *1711c †1792.11c (skifte #29 Nørre Horne Herred Gejstlig) Degnebolig, Sønder Bork.
Gift med degn i Sønder Bork Niels Jensen Hatting *1726c †1799.05c (skifte) Sønder Bork søn af Jens Hatting i Døstrup †Ribe og Karen.
Fadder 1731.
I FT 1787 Sønder Bork er Marie Gertrud 76 år gammel.
Hans Pedersen *1717c Olling, overtager stedet, se nedenfor.
Udlagt far 1735 #2065 med Sidsel Thomasdatter.
Niels Pedersen *1724.07.16 Olling
Marie Agnete Pedersdatter *1731.04.22 Olling †1801+.

Gift 1. 1766 i Assing med enkemand i Uhre i Brande Peder Thomsen *1707c Uhre †1783.01.19 Uhre søn af Thomas Pedersen *1680c- †1723+.

Gift 2. 1788.04.13 i Brande med Jens Larsen af Filskov *1701c †1793 Filskov, Sønder Omme.

Hun kaldes Marie Pedersdatter Olling, da hun gifter sig første gang i Assing, men bare Marie Agnete i FT 1787 og da hun gifter sig anden gang i Brande.
Har i 1799 ophold i Sønder Omme ved (sted)datter Anne Pedersdatter gift med Isak Clausen.
I FT 1801 ses hun i Omvraa Sønder Omme ved Per Clausen og "datter??" Ane Sørensdatter *1769c.
Peder Pedersen *1734.09.26 Olling.
Assing Olling matrikel 32
1745c Hans Pedersen *1717c Olling †1771 søn af formand.
Gift med Else Nielsdatter *1719c †1799.01.11 Olling datter af Niels Bodsen †1754 Olling og Mette Christensdatter *1680cc †1722.02c (skifte) Olling.
For deres børn se udarvings-skiftet i 1799 efter Hans Pedersen søster Marie Gertrud Pedersdatters mand degn Niels Jensen Hatting (Brejl Nørre Horne Gejslig #35).
Børn:
Inger Hansdatter *1746c Olling
Gift med Anders Christensen Skrædder *1753c
1799 i Fjelstervang i Vorgod sogn.
Set barn:
Christen Andersen *1782 Snejbjerg
Agnete Hansdatter *1748c Olling †1818.07.01 Olling.
Gift med Ole Christensen Heesgaard *1747.12.15 Heesgaard †1804.07.15 Beksgaard, Skarrild søn af Christen Mortensen Heesgaard i Skarrild.
1773 i Bukkær i Assing.
1775+ Beksgaard i Skarrild.
Peder Hansen *1750c Olling overtager stedet, se nedenfor.
1799 i Olling i Assing.
Anne Hansdatter *1752c Olling.
Gift med smed i Barde i Vorgod Peder Nielsen *1744c †1799- Barde.
Niels Hansen *1755.04.13 Olling.
Gift med Kirsten Mikkelsdatter *1756c.
1799 i Helstrup i Snejbjerg.
Mette Hansdatter *1758.02.02 Olling.
Gift med boelsmand i Harreskov i Assing Niels Pedersen *1766c søn af Kirsten Hansdatter *1741c †1801+ (se FT 1801 Harreskov).
Assing Olling matrikel 32
1771 Peder Hansen *1750c Olling †1826.05.15 Store Hjøllund, Arnborg søn af formand.

Gift 1. 1779.04.12 i Assing med Margrethe Christensdatter *1750c †1784.03.13 datter af Christen Christensen Fasterholt †1786 Fasterholt, Arnborg og Johanne Pedersdatter †1770c Fasterholt

Gift 2. 1784.10.24 i Assing Abelone Rasmusdatter †1829.03.08 Nederkirkegaard, Assing datter i Bukkær af Rasmus Nielsen *1725c †1787+ og Johanne Thuesdatter *1729c †1787+.

Gift 3. 1806.11.27 i Arnborg med Maren Jensdatter *1780.12.10 Nørre Karstoft Mark, Skarrild †1860 Store Hjøllund, datter af Jens Sørensen (Bæk) *1736c †1809.09.03 Skarrild By og Gertrud Nielsdatter *1732c †1787.07.22 ved Bækken, Skarrild som gør ugedage i Nørre Karstoft sædegård.
For hans børn i Olling 1779c-1803 se nedenfor.
For hans børn i Store Hjøllund i Arnborg 1803-17 se der.
Peder Hansen havde 15 børn med fem kvinder, hvoraf han var gift med tre.
I 1793 blev han selvejer.
I 1803 byttede han gård med Jens Jakobsen i Store Hjøllund i Arnborg.
Børn med 1. kone Margrethe Christensdatter:
Hans Pedersen *1780.10.06 Olling, Assing.
Christen Pedersen *1782.12.02 Olling, Assing †1842-.
?Gift med Inger Kirstine Madsdatter *1797c.
Børn med 2. kone Abelone Rasmusdatter:
Rasmus *1786.01.16 Olling †1787.06.06 halvandet år gammel.
Margrethe Pedersdatter *1788.02.11 Olling, Assing.
Rasmus Pedersen *1791.04.05 Olling, Assing †1847 Ousted, Skanderborg Amt.
Gift 1813.12.26 i Arnborg med Johanne Christensdatter *1791 Gammel Arnborg datter af Christen Jensen i Arnborg Grene.
Levede i Over-Isen i Ikast sogn.
Else Pedersdatter *1793.12.08 Olling, Assing †1873.03.25 Bøvl Mark, Sønder Omme.
Gift 1831.11.06 i Assing med enkemand Niels Christensen Væring *1800.02.14 Tarp, Sønder Felding †1851.06.08 (skifteret) ”Kjærhuus”, Overgaard Mark, Arnborg.
Bosat i et hus i Fasterholt i Arnborg.
Formodet mor til barn med gift mand Jeppe Nielsen Rahbek i Bukkær, Assing:
?Karen Jepsdatter *1822.03.06 Bukkær, Assing †1869.05.13 Hvedde, Assing.
Gift 1852.11.14 i Arnborg med Christen Christensen *1820.11.12 Sædding †1870.09.22 Hvedde Mark, Assing søn af Christen Lauridsen *1784.10.10 Leding, Dejbjerg †1834.09.14 Sædding og (gift 1814.04.03 Sædding) Karen Christensdatter *1790.02.24 Bukkær †1886.02.18 Klokmose, Faster.
Bosat i Hvedde i Assing sogn.
Ved Karen Jepsdatters daab nævnes hendes mostre Margrethe *1788.02.11 Olling der bar og Kirsten som var fadder.
Set barn:
Maren *1834c.
Johanne Pedersdatter *1796.08.19 Olling, Assing.
Kirsten Pedersdatter *1801.05.10 Olling, Assing.
Folketælling 1787 Olling Peder Hansen   Matr: 32   19
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Peder Hansen371750c Olling Assing 1826 Hjøllund- Store Arnborg *1750c Olling †1826.05.15 Store Hjøllund, Arnborg. Alder her den sikreste, ikke dødsalder eller FT 1801. "Bonde og gaardbo"
kone 2 1Abelone Rasmusdatter 241764 Bukkær Assing 1829 Kirkegaard- Neder Assing  "pasß Huus:". *1764.08.12 Bukkær †1829.03.08 Nederkirkegaard, Assing. Skilt fra Peder Hansen.
søn 1 Hans Pedersen71780 Olling Assing  *1780.10.06 Olling, Assing.
søn 1 Christen Pedersen5Olling Assing  *1782.12.02 Olling, Assing †1842-
tj-pige Karen Jensdatter221766 Bukkær Assing  *1766.09.07 far Jens Valderbeck.
hyrde- dreng Søren Michelsen13c1774c   Ikke set født i Assing, Arnborg, Skarrild, Sønder Felding, Nørre Vium eller Rind sogne.
Aftægt mands mor 1eElse Nielsdatter681719c Olling Assing 1799 Olling Assing  *1719c †1799.01.11 Olling

Folketælling 1801 Olling Peder Hansen   Matr: 32   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Peder Hansen511750c Olling Assing 1826 Hjøllund- Store Arnborg *1750c Olling †1826.05.15 Store Hjøllund, Arnborg.
kone 2 1Abelone Rasmusdatter 371764 Bukkær Assing 1829 Kirkegaard- Neder Assing *1764.08.12 Bukkær, Assing †1829.03.08 Nederkirkegaard, Assing. Skilt fra Peder Hansen.
dat. Margrethe Pedersdatter131788 Olling Assing  *1788.02.11 Olling, Assing.
søn Rasmus Pedersen101791 Olling Assing 1847 Ousted *1791.04.05 Olling, Assing †1847 Ousted, Skanderborg Amt.
dat. Else Pedersdatter81793 Olling Assing  *1793.12.08 Olling, Assing †1850+.
dat. Johanne Pedersdatter51796 Olling Assing  *1796.08.19 Olling, Assing.
tj-pige Sidsel Pedersdatter171784c Kirkegaard- Neder Assing 1856 Assing *1784.08.12 Nederkirkegaard, Assing †1856.08.22 Assing, ?gift 1808.08.21 Nederkirkegaard, Assing med Christen Jensen Valderbeck..

Assing Olling matrikel 32
1803 Jens Jakobsen Birkmos *1773c Birkmos, Timring †1847 Kibæk Mølle, Assing søn i Birkmos af Jakob Andersen *1741c og 2. kone Kirsten Jensdatter *1740c.
Gift 1799.06.22 i Arnborg med Maren Henriksdatter *1757c Uhre, Brande †1843 Farre Mølle, Give enke efter Peder Nielsen i Store Højllund i Arnborg datter af Henrik Pedersen *1728c †1787 Uhre, Brande og Mette Pedersdatter *1733c †1787+.
Se Jens Jakobsen Birkmos i Store Hjøllund i Arnborg.
Imellem 1807 og 1813 forlader han Olling og ses i Farre Mølle i Give sogn.
Assing Olling matrikel 32 ender her ↑


Overkirkegaard
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Assing Overkirkegaard
Assing Overkirkegaard 28A begynder her ↓
1664- Jens Jakobsen *1640cc †1697+.
Gift 1. med hans første kone.
Gift 2. med hans anden kone.
Jens Jakobsen ses i matriklen 1664, i Markbogen 1683 og i Hammerum Herreds Tingbog 1689, 1691 og 1697.
At han var gift to gange vides fra udarvingsskiftet efter hans søn Christen Jensen , hvori Kirsten angives som dennes halvsøster.
Sete Børn:
Christen Jensen *1670cc overtager gården, se nedenfor.
Jakob Jensen †1742- fæster i Harreskov i Assing.
Anders Jensen †1742- fæster i Mosgaard i Assing.
Peder Jensen *1680cc Overkirkegaard †1742- Hvedde, Assing.
Gift med en Jakobsdatter †1726+.
Karen Jensdatter nævnes 1742 af Nygaard i Give sogn.
Karen har muligvis tjent i Nygaard i Give. Hun er ikke gift i 1742, for det ville være blevet nævnt. Listen af alle navne i Give kirkebog har ingen Karen Jensdatter i Nygaard eller andre steder som kunne passe. Hun formodes vendt tilbage til Assing.
Kirsten Jensdatter *1675cc †1728-1742 Harreskov.
Gift med Jørgen Christensen †1728+ Harreskov fæster i Harreskov i Assing.
Kirsten har en anden mor. Jørgen Harreskov og kone ses som faddere den 18. april 1728 #2023.
Assing Overkirkegaard 28A
1700cc Christen Jensen *1670cc †1742.12.21 (berømt udarvings-skifte, Søndervang gods) Overkirkegaard, søn af formand.
Gift med Karen Jakobsdatter *1696c- Store Gaasdal, Borris †1742+ ?Overkirkegaard datter i Store Gaasdal af Jakob Christensen ?†1702- Store Gaasdal.
Da parret ingen børn får bliver det til et stort udarvingsskifte i 1742, da Christen Jensen dør. Deri nævnes hans fem søskende og for dem der er døde også deres børn.
Christen Jensen og kone er konstant faddere. Dette er delvis, fordi de bor lige ved kirken og altid kan "hentes til", hvis der mangler et par faddere.
Christen Jensen menes at være en del ældre end konen Karen Jakobsdatter, han har muligvis været gift før.
Assing Overkirkegaard 28A
1743 Jakob Pedersen *1715c †1783.10.26 Overkirkegaard søn af bror til formand Peder Jensen i Hvedde *1680cc Overkirkegaard †1735 Hvedde, Assing.
Gift 1743c med Else Pedersdatter *1709c †1790.02.17 Hvedde, Assing.
Jakob Pedersen og Else Pedersdatter optræder i altergangslisten i Overkirkegaard i 1755 og 1756.
Sulkjær har på dette sted Jens Madsen gift med enken, som jo hedder Karen Jakobsdatter, men i 1755 hedder hans kone Karen Jensdatter. Ikke klart, hvordan det forholder sig. Muligvis har Sulkær taget fejl, for hvor kunne han have navnet fra? Ikke fra kirkebogen, for der er ingen viede før 1755. Og i 1745-54 er der ingen kirkebog ført overhovedet. Jens Madsen og Karen Jensdatter ses i altergangslisten som "til huuse" i Hvedde i 1755 og 1756.
Når man ser, at Jakob Pedersen må være gift omkring 1743, så bliver det klart, at det vel var for at overtage denne gård. Han var jo en brors søn altså nærmeste familie. At Jakob Pedersen ikke ses i kirkebogen på den tid er fordi den ikke føres 1740-54 undtagen året 1744, hvor ingen personer i Overkirkegaard nævnes.
Desuden er Jakob Pedersen fremtrædende nævnt i skiftet efter farbroderen Christen Jensen:

Enchen med hendes tiltagne Lauværge, samt tilstæde værende Povel Andersen Moesegaard og Jachop Pedersen Hvæde, at have vedbørlig opsigt med, at alt hvad foran er Registeret og Vurderet, det iche endten ved Tieneste, Tiuede eller andre, noget der af enten at omvexlis, bortsælges, eller i ringeste Maader forkomme.

Jakob Pedersen underskriver skifte registreringen 1742 på egne og medarvingers vegne (sammen med Poul Andersen i Mosgaard).
Børn:
Inger Jakobsdatter *1745c.
Tjener 1761 og 1762 ved Christen Mortensen i Nederkirkegaard.
Mette Jakobsdatter *1747c.
Ses i Overkirkegaard i 1766 og 1768.
Assing Overkirkegaard 28A
1774c Jesper Jensen *1742 Nederby, Oddum †1823.06.02 Overgaard, Gullestrup, Herning søn af Jens Jensen *1715c †1786 Oddum og Maren Jespersdatter *1702c †1800.06.14 Nederby.
Gift 1776c med Maren Ibsdatter *1748c Overkirkegaard †1833.02.12 Overgaard, Gullestrup, Herning datter af Ib Pedersen *1721c Hvedde, Assing †1804.04.06 Overkirkegaard og 1. kone Mette Pedersdatter *1714.01.24 Bjørslev, Nørre Vium †1750c Overkirkegaard.
Børn:
Ib Jespersen *1777.08.07 †1820+.

Gift 1. med Inger Lauridsdatter *1768c †1820.06.22.

Gift 2. med Mette Katrine Jensdatter *1799c Ikast.

Jakob Jespersen *1779.11.17 Overkirkegaard †1810 Battail (slagt?).
Peder *1782.04.06 Overkirkegaard †1787.01.17 knap fem år gammel.
Jens Ahle Jespersen *1784.07.10 Overkirkegaard †1876.05.14 Nederkirkegaard, Assing.
Gift 1814.11.11 i Herning med Anne Knudsdatter *1795.01.01 Herning †1874.01.06 Nederkirkegaard, Assing datter af Knud Jensen Kølbek *1754.03.13 Herning †1821.01.29 Herning og (gift 1793.10.01 Snejbjerg) Maren Lasdatter *1774.10.10 Snejbjerg †1846.09.20 Herning.
Boede i Nederkirkegaard i Assing sogn.
Peder *1787.02.24 Overkirkegaard †1787.05.12 Overkirkegaard knap tre måneder gammel.
Mette Katrine *1788.02.19 Overkirkegaard †1788.02.21 to dage gammel.
Jens Christian Jespersen *1791.08.24 Overkirkegaard †1849.04.05 (Lungbetændelse og druk) Gullestrup, Herning.
Gift med Margrethe Christensdatter *1791c Vraa, Gjellerup †1875.08.03 Gullestrup datter af Christen Christensen *1751 Vraa, Gjellerup †1823.11.17 Vraa og Kirsten Larsdatter *1752c Holing †1834.06.25 Vraa.
Overgaard i Gullestrup i Herning sogn.
Set barn:
Jens Jensen *1835.09.18 Gullestrup, Herning †1924.03.02 Kjærsig, Bukkær, Assing.
Gift 1858.11.21 i Assing med Ane Jensen *1838.03.01 Kjærsig, Assing †1924.03.02 Bukkær datter af Jens Nielsen i Kjærsig.
Overtager hendes fødegård Kjærsig i Bukkær i Assing.
Peder Jespersen *1794.03.03 Overkirkegaard †1878.03.18 Duedal, Borris.

Gift 1. 1817.04.02 i Herning med Abelone Christensdatter *1792.08.12 Gullestrup datter af Christen Thomasen *1769c Gullestrup, Herning og Kirsten Dynesdatter *1767c.

Gift 2. 1854.06.11 i Borris med Mette Marie Christensdatter *1814.04.03 Ahler Hus, Borris †1892.01.22 Borris datter af Christen Larsen.

1830 Olling, Assing.
1845- flyttede til Duedal i Borris.
Folketælling 1787 Kirkegaard- Over Jesper Jensen   Matr: 28A   28
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Jesper Jensen461742 Nederby Oddum 1823 Gullestrup Herning *1742 Nederby, Oddum †1823.06.02 Overgaard, Gullestrup, Herning.
paß. Huus kone Maren Ibsdatter391748c Kirkegaard- Over Assing 1833 Gullestrup Herning *1748c Overkirkegaard †1833.02.12 Overgaard, Gullestrup, Herning.
søn 2 Ib Jespersen101777   *1777.08.07 †1820+.
søn 2 Jakob Jespersen71779 Kirkegaard- Over Assing 1810  *1779.11.17 Overkirkegaard †1810 Battail.
søn 2 Jens Ahle Jespersen31784 Kirkegaard- Over Assing 1876 Kirkegaard- Neder Assing *1784.07.10 Overkirkegaard, Assing †1876.05.14 Nederkirkegaard, Assing.
24c tj-pige Mette Thomasdatter241763c   Ikke set født i Assing.
binder strøm- per hus-kone eKirsten Hansdatter521737c   Ikke set født i Assing.

Assing Overkirkegaard 28A
1796 Jens Wad
Børn:
Thyge Jensen Waad *1753c.
Assing Overkirkegaard 28A
1798c Thyge Jensen Wad *1755c Talund, Ørre sogn †1801+ søn af Jens Pedersen Wad *1708c †1765.02.08 Talund og Anne Katrine Thygesdatter *1730 Skophus, Sunds †1778.07.29 Talund.
Gift 1783c med Anne Sophie Thorun Hiemdatter *1753c †1799.05.10 Overkirkegaard, Assing.
Han skrives i FT 1801 "Hr. Thyge Wad gaardbeboer og kirkeejer." Forhen borger i Kbh. og hosekræmmer i 29 år.
Han ses i FT 1787 i Pilestræde i Købmager Kvarter i København hvor han er 32, kaldes Wand og foruden de to døtre har to tjenestepiger der kaldes Wandsdatter og en læredreng Peter der kaldes Wand, men som ikke er hans børn.
Sete Børn:
Anne Katrine Thygesdatter Wad *1783c Skt. Nikolaj, Kbh. †1790 Skt. Nikolaj, Kbh.
Marianne Thygesdatter Wad *1785c Skt. Nikolaj, Kbh..
Folketælling 1801 Kirkegaard- Over Thyge Jensen Wad   Matr: 28A   1. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gaard- beboer kirke- ejer mand e1Thyge Jensen Wad481755c Talund Ørre  "Gaardbeboer og Kirke Eier forhen Borger i Kjøbenhavn og Hosekræmmer i 29 Aar . —" Konen Anne Sophie Thorun Hiemdatter døde †1799.05.10 i Overkirkegaard i Assing.
dat. Marianne Thygesdatter161785c Pilestræde Kbh?   
tj-karl Anders Pedersen331768c   ?*1766.01.12 Aggersig?
tj-karl Jakob Andersen Hvedde241777 Hvedde Assing 1847 Døvling Skarrild *1777.05.06 Hvedde †1847.08.08 Skarrild.
tj-pige Kirsten Christensdatter341767c   Ikke set født i Assing.
hyrde- dreng Mads Lauridsen141787c   ?Mads Larsen *1785.04.22 Skarrild By?

Assing Overkirkegaard 28A
1804 Niels Christensen Olling *1772.06.24 Fiskbæk, Nørre Vium †1827.06.20 Assing søn af Christen Nielsen *1744.02.09 Skærbæk, Nørre Vium †1815.12.06 Assing og (gift 1771.10.01 Nørre Vium) Sidsel Simonsdatter *1748.08.25 Fiskbæk †1795.05.10 Assing.
Gift 1803.11.13 i Assing med Ane Jensdatter Valderbæk *1770.03.12 Assing †1828.07.18 Assing datter af Jens Valderbæk.
Niels Christensen Olling voksede op i Olling.
Forældrene Christen Nielsen og Sidsel Simonsdatter flytter fra Nørre Vium til Olling i Assing sogn, hvor de ses FT 1787. Han kaldes Christen Nielsen Fiskbæk for de havde før boet i Fiskbæk i Nørre Vium.
Niels Christensen blev kaldt Kjærk og var sognefoged.
Hans tre sønner blev alle gift med døtre af Christen Pedersen Sandfeld i Døvling i Skarrild *1772c Store Sandfeld, Brande †1861 Skarrild.
Sete børn:
Jens Christian Nielsen *1804.10.26 Overkirkegaard, overtager gården, se nedenfor.
Jens Nielsen *1807.10.11 Overkirkegaard †1859.05.08 Assing.

Gift 1. 1837.05.04 i Skarrild med Maren Kirstine Christensdatter *1809.04.30 Døvling, Skarrild †1848.08.07 Kjærsig, Assing datter af Christen Pedersen Sandfeld i Døvling i Skarrild.

Gift 2. 1850.10.13 i Assing med Karen Kastoft Olesdatter *1826.04.12 Bukkær, Assing †1855.09.14 Kjærsig datter af gårdmand og annexbonde i Bukkær Ole Pedersen (Kjær) *1792.03.04 Kjærgaard, Bøvl,Sønder Omme †1862.04.23 Annexgaarden i Bukkær og (gift 1821.10.06 Assing) Karen Pedersdatter *1800.05.17 Bukkær †1878.03.17 Bukkær.

FT 1834 hjemme ved broderen Jens Christian Nielsen.
Bosat Kærsig i Assing.
Christen Nielsen *1812c Overkirkegaard.
Gift med Ane Christensdatter *1815.11.12 Døvling, Skarrild datter af Christen Pedersen Sandfeld i Døvling i Skarrild.
Drev en gård i Kibæk i Assing.
Assing Overkirkegaard 28A
1830 Jens Christian Nielsen *1804.10.26 Overkirkegaard †1900.03.27 Assing søn af formand.
Gift 1829.10.11 i Skarrild med af Døvling Birte Marie Christensdatter *1807.06.28 Døvling, Skarrild datter af Christen Pedersen Sandfeld *1772c Store Sandfeld, Brande †1861 Skarrild og Abelone Jensdatter.
I FT 1834-50 er Jens Christian Nielsen sognefoged.
Børn:
Ane Jensdatter *1830c Overkirkegaard.
Abelone Jensdatter *1832.10.10 Overkirkegaard, Assing †1915.09.12 Moesgaard.
Gift 1855.05.28 i Assing med Niels Pedersen *1822.04.21 Moesgaard †1906.06.26 Moesgaard søn af Peder Christian Nielsen *1787.10.15 Assing †1838.07.20 Assing og Mette Kirstine Lauridsdatter *1795.07.19 Elkær, Skarrild †1874.10.04 Moesgaard, Assing (datter af Laurids Jensen Elkær).
Christen Sandfeld Jensen *1834c Overkirkegaard.
Kirstine Jensdatter *1837c Overkirkegaard.
Margrethe Jensdatter *1839c Overkirkegard.
(Bertheline) Birgitte Jensdatter *1841c Overkirkegaard.
Nielsine Jensdatter *1847c Overkirkegaard.
Assing Overkirkegaard 28A ender her ↑

Assing Overkirkegaard 29A begynder her ↓
1683 Ole Jakobsen *1640cc †1691+.
Ses 1683 i Markbogen og i Hammerum Herreds Tingbog 1689 og 1691.
Assing Overkirkegaard 29A
1710cc Laurids Christensen *1685cc Nederkirkegaard søn af Christen Lauridsen nævnt 1691 (Hammerum Tingbog).
Gift med Karen Jensdatter (tak til Christian Vilandt 2020).
Børn:
Anne Lauridsdatter *1724.05.03 Overkirkegaard.
Jens Lauridsen *1726.08.11 Overkirkegaard.
Ingeborg Mette Lauridsdatter *1727.12.28 Overkirkegaard.
Gift 1756- med en Jensen.
Mette Lauridsdatter *1731.02.25 Overkirkegaard.
Christen Lauridsen *1735.05.17 Overkirkegaard.
Assing Overkirkegaard 29A
1747 Ib Pedersen *1721c Hvedde, Assing †1804.04.06 Overkirkegaard søn af Peder Jensen.

Gift 1. 1747.03.01 i Nørre Vium med Mette Pedersdatter *1714.01.24 Bjørslev, Nørre Vium †1750c Overkirkegaard datter af Peder Christensen *1675cc og Maren Nielsdatter *1679.01c †1742.03.25 Bjørslev, Nørre Vium.

Gift 2. 1752c- Abelone Andersdatter *1732.03.30 Overkirkegaard †1802.11.28 Overkirkegaard datter af Anders Christensen og Inger Christensdatter *1696cc †1777.04.01 Overkirkegaard.

Børn med 1. kone Mette Pedersdatter:
Maren Ibsdater *1747c Overkirkegaard †1833.02.12 Gullestrup, Herning.
Gift 1774.11.22 i Assing med Jesper Jensen *1742c Oddum.
Først i Overkirkegaard 1774-92, så i Gulllestrup i Herning.
Christen Ibsen *1749.09c Overkirkegaard.
Børn med 2. kone Abelone Andersdatter:
Mette Ibsdatter *1753c Overkirkegaard †1829.02.09 Sønder Felding.
Trolovet 1777.07.05 i Assing med Christen Madsen *1750c Bukkær, Assing †1828.12.23 Sønder Felding ?søn af Mads Nielsen og Inger Christensdatter.
Holger Ejby Villadsen (2020) har fulgt Christen Madsen:

FT1787: bonde og gårdbeboer i Bukkær, Assing (Sulkjær: ”sælger stedet i Bukkær 1790”)
I 1793 bonde i Minds, Sønder Felding
1800: Familien flytter til Sædding, Ringkøbing amt
FT1801: i Jordløs Hus, holder omløbende Skole i Sædding Sogn
(en datter, Karen Christensdatter *1790.02.24 Assing bliver konfirmeret i Sædding sogn 1805, boende i Kirkehuus i Sædding)
Christen Madsen er aftægtsmand i Sønder Felding ved død 1829.

Sete børn:
Karen Christensdatter *1790.02.24 Bukkær, Assing, konf. 1805 i Sædding sogn.
Ib Christensen *1793.02.22 Minds, Sønder Felding, overtager senere denne gård, se nedenfor.
Anders *1757.01.23 Overkirkegaard †1757.07.10 seks måneder gammel.
Jakob Ibsen *1758 Overkirkegaard overtager gården, se nedenfor.
Inger Ibsdatter *1761.10.03 Overkirkegaard †1834.04.14 Nederkirkegaard.
Trolovet 1786.08.17 i Assing med selvejer i Nederkirkegaard Christen Christensen *1763.09.25 Nederkirkegaard, Assing †1841.09.09 Assing.
Anders Ibsen *1767.10.18 Overkirkegaard konf. 1784.04.18 Assing.
Ikke set efter 1784, hvor han var 17 år.
Anne Katrine Ibsdatter *1770 Overkirkegaard †1797.06.09 Vorgod By.
Gift 1794.10.30 i Assing med Christen Thygesen *1770.11.27 Vorgod By †1801+.
Fik en søn Tyge Christensen *1796.07.15 Vorgod By.
Anne Ibsdatter *1774.11.25 Overkirkegaard.
Gift med Jens Jensen *1776.02.25 Vester Haunstrup, Snejbjerg †1834.09.17 Vester Haunstrup søn af selvejer i Vester Haunstrup Jens Jensen *1744c og Anne Kirstine Jakobsdatter *1749c.
Assing Overkirkegaard 29A
1789 Jakob Ibsen *1758 Overkirkegaard †1837.09.14 Olling, Assing.
Trolovet 1789.12.27 i Assing med Ane Kirstine Rasmusdatter *1769.08.03 Bukkær, Assing †1856.09.14 Olling datter af Rasmus Nielsen *1725c †1801+ og Johanne Thuesdatter *1729c †1787-1801 Bukkær?.
Børn:
01 Johanne Jakobsdatter *1792.02.16 Nederkirkegaard.
02 Ib Jakobsen *1794.08.26 Nederkirkegaard.
03 Abelone *1797.02.16 Overkirkegaard †1797.04.04 to måneder gammel.
04 Kirsten *1798.04.15 Overkirkegaard †1801-.
05 Mette Katrine Jakobsdatter *1799.09.23 Overkirkegaard.
06 Abelone Jakobsdatter *1803.03.13 Overkirkegaard.
Gift 1825.03.31 i Assing med Niels Gregersen *1799.03 Trælund. Tjørring sogn †1869.12 Søvndal Mark, Sinding sogn søn af Gregers Troelsen *1761.07 Vester Lind, Rind †1843.05.19 Povlsgaard, Tjørring og Kirsten Jensdatter *1756.05c Bordinggaard, Linaa, Sunds sogn †1830.03.09 Povlsgaard.
Assing Overkirkegaard 29A
1820 Thomas Christensen Grønborg *1788.03.30 Grønborg, Borris †1860.10.04 Skarrild søn af Christen Pedersen Studsgaard *1742.05.25 Studsgaard, Skarrild By †1812.04.25 Borris. Gift 1820.10.11 i Skarrild Kirsten Jensdatter *1792.10.14 Nørre Vejen, Rind †1867.02.07 Skarrild datter af Jens Knudsen *1763.05.23 Brøllund, Ny Sogn †1819 Skibbild, Arnborg og 2. kone Gertrud Nielsdatter *1768 Lind, Rind †1839 Skibbild.
Sulkjær angiver, at Thomas Christensen Grønborg overtager matrikel 29A i 1807. Men dette kan ikke passe, for da er Thomas kun 19 år og han gifter sig 1820 i Skarrild med Kirsten Jensdatter *1792.10.14 Nørre Vejen, Rind. Deres første barn Karen Thomasdatter er født *1822.12.15 i Overkirkegaard i Assing.
Familien flytter fra Overkirkegaard 1831c til Overby i Sønder Felding, hvor Thomas Grønborg forpagter præstegaarden, og så til Silstrup i Skarrild 1734c.
I FT 1845 ses familien i et hus i Hesselvig i Skarrild. I FT 1860 ses de i et hus på Karstoft Mark i Skarrild.
Der mangler en ejer 1807-20 mellem Jakob Ibsen og Thomas Grønborg.
Børn:
01 Karen Thomasdatter *1822.12.15 Overkirkegaard.
02 Jens Thomsen *1825.01.31 Overkirkegaard.
Gift 1855.11.02 i Skarrild med Maren Pedersdatter *1829.04.21 Nørre Felding †1874.05.07 Skarrild datter af Peder Mikkelsen og Karen Jakobsdatter *1799 †1838.08.01 Nørre Felding.
03 Gertrud Kirstine Thomasdatter *1827.09.27 Overkirkegaard.
04 Ane Johanne Thomsen *1830.03.27 Overkirkegaard.
05 Knud Christian Thomsen *1832.08.14 Præstegaarden, Sønder Felding (hvor faderen er forpagter).
06 Laust Christian*1835.12.29 Silstrup, Skarrild †1836.04.30 Silstrup fem måneder gammel.
07 Just Thomsen *1837.03.14 Silstrup, Skarrild, tvilling.
08 Laust Christian Thomsen *1837.03.14 Silstrup, Skarrild, tvilling.
Assing Overkirkegaard 29A
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
1831 Ib Christensen *1793.02.22 Minds, Sønder Felding †1877.09.16 Hvedde, Assing søn af bonde i Minds Christen Madsen *1753c †1829.02.09 Gammelmark, Sønder Felding og (gift 1777.10.19 Assing) Mette Ibsdatter *1753c Overkirkegaard †1828.12.23 Gammelmark
Gift 1820.06.09 i Snejbjerg med Else Sørensdatter *1790.02.20 Vester Sivebæk, Tjørring sogn †1854.11.08 Overkirkegaard datter af selvejer i Vester Sivebæk Søren Lauridsen (Poulsgaard) *1757.02.16 Poulsgaard, Tjørring †1826.06.23 Snejbjerg og (gift 1787.02.06 Tjørring) Maren Christensdatter *1752c Tjørring †1793.12.13 Vester Sivebæk.
Ib Christensen var:
1820-30 husmand i Fjelstervang, Vorgod sogn.
1831-43 gårdmand Overkirkegaard matrikel 29A i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Børn:
01 Mette Marie Ibsdatter *1822.02.28 Fjelstervang, Vorgod sogn overtager gården, se nedenfor.
Assing Overkirkegaard 29A
1843.12.03 Jens Larsen (Vejen) *1815.08.22 Sønder Vejen, Rind sogn †1865.03.22 Hvedde, Assing søn af gårdmand i Sønder Vejen Lars Pedersen *1781.12.03 Minds, Sønder Felding †1840.06.28 Sønder Vejen og (gift 1809.10.28 Rind) Kirsten Marie Henriksdatter *1782.10.20 Sønder Vejen †1871.11.23 Sønder Vejen.
Gift 1843.11.26 i Assing sogn med Mette Marie Ibsdatter *1822.02.28 Fjelstervang, Vorgod sogn †1894.10.06 Nørre Hvedde, Assing datter af formand.
Jens Larsen Vejen drev gården Overkirkegaard matrikel 29A i knap tolv år indtil 1855.
Dansk Slægtsforskning, Fredericia: Jens Larsen (Vejen), født 1815, gårdejer i Over Kirkegård, Assing sogn, senere gårdejer i Nr. Hvedde, Assing sogn, og hustru Mette Marie Ibsdatter, deres forfædre og efterkommere. 162 sider. (1966).
Børn:
01 Else Jensdatter *1844.01.15 Overkirkegaard †1932.05.13 Overkirkegaard.
Gift 1. 1872.03.28 i Assing med Niels Madsen Jensen *1844.08.30 Østerby, Sønder Omme †1885.03.17 Paarup, Assing søn af gårdmand i Østerby (senere gårdmand i Arnborg Grene, Arnborg sogn) Jens Pedersen *1814.08.18 Trøllund, Hejnsvig sogn †1860.09.25 Arnborg Grene og (gift 1837.10.29 Hoven) Kirsten Mouritsdatter *1813.06.07 Kirkegaard, Hoven †1860.03.08 Arnborg Grene.
Gift 2. 1887.12.13 i Assing med Peder Kristian Thomsen *1860.01.02 Paarup, Assing †1889.07.06 Paarup søn af gårdmand i Paarup Thomas Jensen *1818.01.16 Herning By †1903.03.17 Paarup og (gift 1851.10.26 Assing) Sidsel Magrethe Pedersen *1833.03.01 Kibæk, Assing †1913.02.03 Paarup.
Niels Madsen Jensen og Peder Kristian Thomsen var gårdmænd i Paarup i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
02 Kirsten Marie Jensen *1845.07.25 Overkirkegaard †1938.06.26 Brunhede, Assing.
Gift 1869.10.31 i Assing med Peder Christian Larsen *1845.03.10 Paarup, Assing †1918.08.13 Brunhede søn af gårdmand i Paarup Lars Jensen *1813.10.18 Linaa, Sunds sogn †1860.06.03 Paarup og (gift 1839.10.20 Assing) Johanne Cathrine Christensdatter *1818.12.21 Meldgaard, Paarup †1896.10.11 Paarup.
Peder Christian Larsen: Husmand i Brunhede i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
03 Maren *1848.04.12 Overkirkegaard †1857.03.11 Hvedde Assing ni år gammel.
04 Larssine Jensen *1850.06.18 Overkirkegaard †1928.04.09 Skærbæk, Nørre Vium.
Gift 1875.09.21 i Assing med Christen Holm Markussen *1842.11.30 Skærbæk †1922.10.23 Skærbæk søn af gårdmand i Skærbæk Marcus Simonsen *1807.05.17 Skærbæk †1878.02.27 Skærbæk og (gift 1839.11.03 Vorgod) Mette Lønborg Christensdatter *1811.10.17 Øster Herborg, Vorgod †1897.12.20 Skærbæk.
Christen Holm Markussen var landmand i Skærbæk i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
05 Ib *1852.08.31 Overkirkegaard †1853.09.17 Overkirkegaard et år gammel.
06 Ib Jensen *1854.07.14 Overkirkegaard †1913.10.11 Hvedde, Assing.
Gift 1885.10.16 i Assing med Dorthe Pallesdatter Christensen *1858.05.07 Harreskov, Assing †1946.04.14 Kibæk, Assing datter af gårdmand i Harreskov Christen Lustrup Nielsen *1819.05.15 Arnborg Grene †1907.05.27 Hvedde (søn af Niels Poulsen Hesselvig *1767c Hesselvig, Skarrild) og (gift 1855.07.22 Assing) Jensine Nielsdatter *1822.06.24 Gammelager, Assing †1900.06.06 Harreskov.
Bosat i Hvedde i Assing sogn.
07 Lars *1856.07.28 Hvedde, Assing †1873.04.27 (tyfus) Hvedde sytten år gammel.
08 Maren Jensen*1858.06.05 Hvedde, Assing †1938.10.10 Mosgaard, Assing.
Gift 1885.10.16 i Assing med Christen Knudsen *1860.04.18 Bukkær, Assing †1904.02.0? Mosgaard søn af husmand i Bukkær Knud Christensen *1828.09.02 Lind, Rind sogn †1901.10.25 Bukkær og (gift 1859.05.08 Assing) Petrine Christine Rasmussen *1833.09.11 Heesgaard, Skarrild †1922.01.15 Bukkær.
Christen Knudsen var husmand og murer i Mosgaard i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
09 Jensmine Jensen *1860.05.05 Nørre Hvedde, Assing †1949.10.24 Kibæk Hvilehjem, Assing.
Gift 1883.11.06 i Assing sogn med Niels Larsen *1850.11.22 Krog, Skarrild †1933.09.07 Bukkær, Assing søn af gårdmand i Krog Lars Rasmussen *1817.11.14 Skibbild, Arnborg †1899.07.02 Bukkær og (gift 1845.10.05 Brande) Ane Nielsdatter *1819.03.01 Hørlund, Them sogn, Skanderborg Amt, konf. 1833 Bording †1876.11.21 Bukkær.
Niels Larsen var gårdmand i Bukkær i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Niels Larsens mor Ane Nielsdatter er født i Hørlund i Them sogn, men ses ved plejeforældre Jeppe Christensen og Olivia Madsdatter i Rønkilde i Bording sogn. Hendes forældre er Niels Pedersen og Mette Christensdatter i Hørlund i Them.
10 Niels Jensen *1861.08.02 Hvedde, Assing †1943.08.11 De gamles Hjem, Herning.
Gift 1885.05.05 i Sønder Felding med Johanne Madsen *1861.09.05 Tarp, Sønder Felding †1933.03.22 St. Blichers Gade 12, Herning datter af indsidder i Tarp Mads Pedersen *1835.04.20 Drongstrup, Sønder Felding †1911.10.06 Kirkegaard, Assing og (gift 1860.10 28 Nørre Vium) Kirsten Lauridsen *1833.09.08 Løvlundhus, Ulfborg sogn †1918.05.02 Kirkegaard, Assing.
Niels Jensen var gårdmand i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
11 Sidsel Marie Jensen *1863.05.12 Hvedde, Assing †1936.12.15 Silkeborgvej 85, Herning.
Gift 1890.04.28 i Assing med Jens Mathiassen *1866.12.06 Engsig, Skjern †1949.07.11 Silkeborgvej 85, Herning søn af indsidder i Engsig Mathias Jensen *1833.07.11 Uglbjerg mark, Dejbjerg sogn †1905.12.12 Hanninggaards Mark, Hanning sogn og (gift 1865.12.29 Skjern) Anna Christensen *1833.05.04 Vejle, Skjern †1908.02.15 Hanninggaards Mark
Jens Mathiassen var landmand i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Assing Overkirkegaard 29 ender her ↑


Paarup
1 Introduktion
Matrikel 16 første tinglysning er den 23 marts 1873, da Christen Olesen sælger Bukkær matrikel 4F hartkorn 0 0 1 1½ til Peder Bertelsen Gosvig. Skøderne rækker tilbage til 1802.
Denne matrikel 16 blev som parcel af Søndergaard i Paarup i Assing udstykket den 9 oktober 1802 gammel hartkorn 0 0 0 2 nyt hartkorn 0 2 0 ½. På denne parcel står i 1851 en bygning.
I skødet af 1851 nævnes desuden en den 3 maj 1806 fra en gård under sædegaarden Tanderup i Snejbjerg udstykket parcel matrikel 18 som Ole Pedersen Kjær fik skøde på 24 maj? 1823 gammel hartkorn 0 0 0 (2 3/10).
Og en tredje engparcel nævnes 1851 matrikel 15 udstykket fra en gård under Tanderup med hartkorn 0 0 1 3/10.
Hartkornet for disse tre parceller tilsammen skrives som 0 2 0 2¾. Men dette er kun de første to parceller tilsammen nemlig matrikel 16 ikke inklusive engparcellen. De tre parceller tilsammen er i virkeligheden 0 2 2 1/10.
Mads Jørgensen Skrædder, hvis hus stadig stod på matrikel 16 i 1817, havde ¾ album og disse skulle man tro var en del af matrikel 16, men de kan ikke spores. Han solgte stedet med 0 0 0 ¾ i 1807.
Matrikel 16 er et senere fænomen. Først var der Mads Skræders hus og hans ¾ album. Hans lod kan ikke følges senere. Men i 1802 udstykkes matrikel 16 fra Søndergaard matrikel 13 i Paarup, som synes at inddrage den lod Mads Skræder havde. Men matrikel 16 sælges først fra Søndergaard i Paarup i 1823. Den formodede rækkefølge med en del forbehold er:

1789 Mads Jørgensen Skrædder 0 0 0 ¾, ejer
1807 Else Marie Christensdatter 0 0 0 ¾, ejer 1817 matrikel 16 har 361.220 kvadrat alen, 14,2 hektar
1823 skøde til Ole Pedersen Kjær boende Annexgaarden 0 2 0 2¾
1832c eller før Jens Jensen Hoed 0 2 0 2¾, fæster
1844c Peder Bertelsen Gosvig 0 2 0 2¾, først fæster, 1851 ejer.

Denne udredning er ikke tilfredsstillende, der mangler for meget.
For en ordens skyld en henvisning til Sulkjær AS side 38:

{Matrikel} 16. Baunsgaard, fraskilt 13 i 1772.

Dette er simpelthen forkert. I skødet fra 1823 tinglæst 23. marts 1873 nævnes tydeligt, at udstykningstilladelsen i Søndergaard i Paarup er fra 9 oktober 1802 og at denne parcel først senere blev solgt fra Søndergaard i 1823 til Ole Pedersen Kjær. Hvor Sulkjær har årstallet 1772 fra står hen i en tabt fortid. Sulkjær nævner masser af årstal mest uden dokumentation, nogen er rigtige, andre forkerte.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
Assing Paarup 16A Baunsgaard begynder her ↓
Assing Paarup matrikel 16 i 1817.
Assing Paarup matrikel 16 i 1817

14,2 hektar, hvoraf circa 3 ha er dyrket.
Mads Skrædders hus er indtegnet her 3 gange for stort.
Else Marie (Christensdatter) har været på stedet, men efter 1817 engang streget ud.
Senere efter 1817 engang (1823) er Ole Pedersen Kjær skrevet ind som ejer. Han havde fæstere på stedet.
Assing Paarup 16A Baunsgaard
1789 Mads Jørgensen Skrædder *1747c †1818.05.29 almisselem i Mosgaard, Sønder Felding.

Gift 1. 1777.10.12 i Assing af Moesgaard med Helvig Hansdatter *1727c †1793.11.25 Paarup.

Gift 2. 1794.02.20 i Assing (noteret i Nørre Vium KB) med Karen Clemmensdatter *1750c †1816.05.17 Fattighuset, Assing.
I kommunionslisterne, hvornår folk er gået til alters, ses Mads Jørgensen Skrædder og Helvig Hansdatter i Moesgaard i Assing fra 1781-88. De ses også der i FT 1787.
I juni 1789 ses de i Paarup, hvorved dette er delvis indirekte. Men de føres ikke mere under Moesgaard, som også ses under samme dato (listen er delt efter bosted).
Helvig Hansdatter ses i øvrigt som enke — før hun bliver gift 2. 1777 med Mads Jørgensen Skræder — i 1775-76 som husbeboer i Paarup, men vel i et andet hus end det de senere efter 1789 bor i.
På matrikel 16 i kortet fra 1817 står ved et indtegnet hus "Mads Skræders Hus", hvor han derfor tydeligt ikke bor mere (ellers ville der have stået bare Mads Skrædder ved matriklen). Næste skrevne navn er et gennemstreget Else Marie, som nedenunder er identificeret til at være Else Marie Christensdatter. Senere står navnet Ole Pedersen Kjær uigennemstreget, som jo blev ejer 1823.05.24 skøde. Se matrikelkortet 1817 ovenfor.
Størrelsen af boelet, som Mads Jørgensen ejede, var 3/4 album, det skønnes at svare til en halv tønde land eller 50 x 60 meter, hvilket er en stor have eller en lille mark. Dette ses i brevet nedenfor, ligeledes, at han solgte det i 1807.
I FT 1801 ses at Mads Jørgensen Skrædder er vanfør, han er lam på et ben. Det har vel ført til valget af profession som skrædder. Alligevel føres han i FT 1787 i Moesgaard som gaardbeboer.
Mads Skrædders brev til amtmanden i 1810 (citeret fra AS side 164):

S. T. {Salvo Titulo, uden titel} Hr. Amtmand von Rosenørn.
Deres Højvelbaarenhed, Amtets høje Overøvrighed, ombedes at tage vores tvende Ægtefællers tunge Skæbne i gunstig Betragtning.
Vi er fra Aaling {Olling} i Assing Sogn. Vores Alder paa begge Sider er 63-64 Aar. Jeg, Mads Jørgensen, er meget lam, beladt med Brok, og min Kone ligeledes svag og bebyrdet med Gigt. Tilforn ejet en Parcel paa 3/4 Album, men af Nød og Trang solgt det for 3 Aar siden og bor til Leje. Skrøbelighed og Uformuenhed har ved Tidernes Forandring bragt os i yderste Armod og til Bettelstaven. Vel haver vi søgt Understøttelse af Fattigkommissionen, men hidindtil uden Bønhørelse. Vi haver søgt Provsten, Hr. Høst i Gjellerup, efter hvis Anvisning vi nu tager Tilflugt til Amtets høje Øvrighed om gunstig Understøttelse til at nyde noget til Livets nødtørftige Underhold af Sognet, da vi ellers maa omkomme af Nød og Elendighed; thi betle maa vi ikke, og Arbejde forbyder Alder og Svaghed os, som er øjensynlig. I Forventning om naadig Forsorg bedes godt fra Himlen over Dem og Deres.

Aaling i Assing Sogn, 23. july 1810.
Underdanigst
Mads Jørgensen.


Hvad Mads Jørgensen opnår her, er at der bliver en kontrol med hvad Fattigkomminisonen gør. Brevet videre sendes naturligvis til den ansvarlige Fattigkommision for Felding og Assing sogne, hvor præsten Engelken har forsædet og formulerer et svar (citeret fra AS side 164-65):

... I Anledning af foranstaaende Klage erklærer Kommissionen:
Efter anstillet Undersøgelse er de paagældendes Forfatning og Vilkaar saaledes: Mads Jørgensen har aldrig forlangt Understøttelse førend den 7. December 1809, da han bad om en øjeblikkelig Hjælp i Anledning af et lidet ham tilstødt Uheld. Da han ikke kunde modtage fri Husleje, som Kommissionen hellere vilde have tilstaaet ham, fik han 4 Rd. (han havde begæret 6). Han er for nærværende Tid ikke trængende til halv eller hel Almisse. Naar han melder sig ved Kommissionen, skal ham blive tillagt den Hjælp, som hans Forfatning og Omstændigheder fordrer og kan tilstaas. Det maa ellers anmærkes, at han er en god Skræder og har efter paalideligt Vidnesbyrd været tilbudet Arbejde paa kort og længere Tid efter hans Lejlighed og Kræfter, men har ikke villet. Aarsagen, hvorfor han gik fra hans i Klagen omtalte Parcel, var ene og alene, at han ej gad have noget dermed at bestille eller alvorlig har bedet eller alvorlig gjort sig Umage for at søge Sognets Bistand.
Hans nærværende Vært har forrige Aar, Aaret efter han forlod sin Parcel, ikke kunde formaa han til at lade sin Askemødding udføre til halv Sæd, imod at Gaardejeren lagde Jorden og Sæden til. I Foraaret fik hans Vært, Jens Jakobsen i Olling, ham med Nød bragt til at lade begge Aars Aske udkøre, imod at hans Vært gjorde hele Arbejdet og lagde hele Sædekorn og Jord til.
Hans Kone {Karen Clemmensdatter} var til Stede ved Kommissionen og erklærede, hun aldrig havde forlangt eller forlangte endnu Understøttelse af Sognet, da hun ikke trængte dertil. Hun ønskede, at den Hjælp hendes Mand maatte tilstaas, maatte ske ved Omgang i Sognet. — Kommissionen saa ogsaa helst dette, da den var overbevist om, at hun da baade kunde leve roligere og efter Rimelighed længere blive utrængende. Det er desværre for vel bekendt i Menigheden, at han i hendes Ægteskabs Tid har været hende en haard Byrde og bliver daglig utaaleligere.

For en sober vurdering af brevene må man læse en hel del mellem linjerne. Mads Sørensen skriver, han har søgt understøttelse men ikke er blevet bønhørt. Han mener dermed, idet han ikke er blevet tildelt almisse. Præsten skriver han fik 4 rigsdaler på grund af et "lidet" uheld, så lidet kan det ikke have været for 4 rigsdaler var en anselig sum dengang. Så begge har ret og uret i varierende grad.
Præsten attesterer, at Mads Jørgensen er en god skrædder.
Dog straks smækkes et "men" til. Han har været tilbudt arbejde uden at dette ved nævnelsen specificeres. Der angives som grund til at han solgte parcellen, at han ikke "gad" bestille noget. Desuden at han ikke "har bedet eller alvorlig gjort sig Umage for at søge Sognets Bistand", dette sidste er jo ikke rigtigt, han har bedt om bistand. Dette med "alvorligt" er et forsøg på at skade hans omdømme som det ser ud. Så kommer sagen om askemøddingen. Han bor ved Jens Jakobsen i Olling, som har villet have ham til at drive en mark med asken som gødning og gratis sædkorn. Dette skal han ikke have villet. Når der skrives at Jens Jakobsen "med Nød" havde bragt ham til at lade det gøre mod at Jens gjorde hele arbejdet, så hører det sig ikke rigtigt an. Han har jo ikke gjort noget heller ikke "med Nød", Jens har sået noget for ham, meningen må være, at han skulle høste det, dog nævnes der ikke noget om det. Historien hænger ikke godt sammen, der er for mange løse ender.
Hvad der synes rimeligt sikkert er, at Jens Jakobsen ville have Mads Jørgensen Skrædder til at gøre noget for føden han fik, hvilket er rimeligt. Mads er lam og har ikke villet eller kunnet.
At konen Karen Clemmensdatter erklærer for Fattigkommissionen, at hun ikke behøver understøttelse er en overraskelse. Hvorved dette skal tages med et vist forbehold, det kan have været som svar på et "ledende" spørgsmål. Hvis det erklæringen er ægte skulle Mads ikke have skrevet "vi" i brevet om støtte. Hun foreslår, at Mads skal gå på omgang i sognet, som det var brug dengang. Dette er også Fattigkommissionens foretrukne løsning.
På den måde ville hun blive fri for Mads, som siges at være hende en hård byrde og blive mere og mere utålelig. Dette er en mening som præsten kolporterer og må tages med nogen forbehold. Dog kan det antages, at Mads ikke har været "nem".
Sikkert er at både Mads Jørgensen Skrædder og konen Karen Clemmensdatter er kommet i Fattighuset i Assing, for der dør Karen i 1816. Mads Skrædder dør to år senere i 1818 som almisselem i Mosgaard i Sønder Felding.

Folketælling 1801 Paarup (Baunsgaard) Mads Jørgensen Skrædder   Matr: 16   14de Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Mads Jørgensen Skrædder531747c  1818 Mosgaard, Sønder Felding  "Husmand med Jord og Skrædder, Vanfør." Bedre alder fra FT 1787 Moesgaard. Gift 2. 1794.02.20 i Assing (noteret i Nørre Vium KB).
kone 2 1Karen Clemmensdatter511750c  1816 Fattighuset Assing *1750c †1816.05.19 Assing.

Assing Paarup 16A Baunsgaard
1807 Else Marie Christensdatter *1751c †1832.09.23 (Enke og almisselem) Paarup.
Gift med Jens Lauridsen *1744c †1795.03.29 Veilgaard.
Skrives i FT 1801 af Veilgaard i et hus uden jord. I 1802-03 ses hun i kommunionslisten stadig i Veilgaard, fra 1804 i Paarup.
Mads Jørgensen Skrædder sælger sin lod i 1807 og det formodes at han sælger til Else Marie, som så bor i Mads Jørgensen Skrædders hus fra det år. 1823.05.24 fik Ole Pedersen Kjær i Annexgaarden i Bukkær skøde på matrikel 16A senere kaldet Baunsgaard. Muligvis er fæsteren på det tidspunkt ikke Else Marie men Jens Jensen Hoed (se næste fæster).
Børn:
01 Ane Cathrine Jensdatter *1782.12.29 Veilgaard †1856.12.23 Assing.

Gift 1. 1828.05.26 i Assing med enkemand Peder Jensen *1764c †1840.12.08 Assing.

Gift 2. 1841.10.31 i Assing med af Sunds Jens Nielsen *1815c Sunds †1899.11.05 Vorgod.

Peder Jensen gift 1. 1786.10.01 i Assing med Maren Madsdatter *1763c †1827.12.13 Assing bosat i Moesgaard i Assing.
02 Lars Jensen *1786.10.24 Veilgaard.
03 Christen Jensen *1791.01.01 Veilgaard.
Hjemme FT 1801 i Veilgaard.
Assing Paarup 16A Baunsgaard
1832c Jens Jensen Hoed *1776.05.19 Østerhoved, Nøvling †1848.01.26 Assing søn af Jens Jensen *1734c †1822.06.30 Østerhoved og Kirsten Nielsdatter *1739c †1825.05.28 Østerhoved
Gift 1803.05.15 i Assing med Johanne Andersdatter *1766.12.21 Agersig, Assing †1840.02.15 Bukkær datter af Anders Ibsen *1744c Assing †1820.04.14 Assing og 1. kone †1771c (Anders gift med 2. kone i oktober 1772).
Tilnavnet Hoed formodet at være en forkortelse af Østerhoved i Nøvling, hvor han er født.
Hvornår Jens Jensen Hoed har overtaget fæstet er uvist, her er antagelsen omkring 1832 efter forkvinden Else Marie var død. I FT 1834 ses familien i Paarup og Jens Jensen Hoed er også skrædder. I FT 1840 kaldes stedet Bukkær, hvortil matrikel 16A undertiden skrives, da den ligger ude på heden mellem Paarup og Bukkær. I FT 1845 beskrives han som almisselem i et hus i Paarup By ved datteren Kirstine Jensdatter og hendes mand.
Børn:
Kirstine Jensdatter *1805.05.24 Kibæk, Assing †1884.04.11 Assing.
Gift 1841.05.31 Assing med Jakob Christian Christensen *1813.01.01 Nøvling †1877.12.11 Assing.
I FT 1845 bor de i et hus i Paarup og har hendes far Jens Jensen Hoed som almisselem.
Sete børn:
Johanne Margrethe *1844.11.21 Brunhede, Assing †1849.06.28 Assing godt fire år gammel.
Kirsten Marie Jakobsen *1848.07.16 Brunhede, Assing †1921.12.21 Assing.
Gift 1878.03.03 i Assing med Christen Larsen *1853.08.08 Studsgaard, Skarrild †1932.01.21 Assing søn af Lars Jensen *1818.05.11 Borup, Brande †1876.02.24 Studsgaard og (gift 1849.11.25 Brande) Johanne Pedersdatter *1826.01.22 Brande By †1915.03.25 (tuberkulose) Harreskov, Assing.
Folketælling 1834 Paarup (Baunsgaard) Jens Jensen Hoed   Matr: 16A   9
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Skræd- der mand 1Jens Jensen Hoed581776 Østerhoved Nøvling 1848 Assing  *1776.05.19 Østerhoved, Nøvling †1848.01.26 Assing.
kone 1Johanne Andersdatter681766 Agersig Assing 1840 Bukkær Assing *1766.12.21 Agersig, Assing †1840.02.15 Bukkær.
dat. 0Kirstine Jensdatter291805 Kibæk Assing 1884 Assing *1805.05.24 Kibæk †1884.04.11 Assing. Gift 1841.05.31 Assing med Jakob Christian Christensen.
Ind- sidder 0Bodil Marie Lauridsdatter631772 Dejbjerg 1850 Bukkær Assing *1772.03.15 Dejbjerg †1850.04.26 (ugift almisselem) Bukkær, Assing.

Assing Paarup 16A Baunsgaard
1844c Peder Bertelsen Gosvig *1816.03.01 Gaarsvig, Sønder Felding †1890.08.17 (Gastrisk Feber og Broksk[ade]) Paarup, Assing søn af Bertel Jensen *1780.09.22 Gaarsvig, Sønder Felding †1828.11.06 Gaarsvig (søn af Jens Svendsen og Kirsten Knudsdatter) og (gift 1812.10.10 Skarrild) Maren Pedersdatter *1791.01.02 Skarrild †1868.01.16 Sønder Felding (datter i Skave af Peder Olufsen og Kirsten Pedersdatter). Maren Pedersdatter gift 2. 1829.06.21 i Sønder Felding Peder Pedersen *1804.11.13 Vorgod By †1859.11.29 Gaarsvig.

Gift 1. 1843.05.31 i Assing med Ane Kierstine Jensdatter *1815.07.02 Hungeris, Oddum †1848.04.20 Bukkær, Assing datter af smed i Oddum Jens Christian Danielsen *1783.03.16 Lyne †1857.07.11 Lille Mølle, Oddum og (gift 1814.10.09 Oddum) Sidsel Clemmensdatter *1795.08.16 Nedergaard, Bølling †1835.10.27 Lille Mølle (datter af i Bølling sogn Clemmen Eskesen *Helgård i Borris og Anne Christensdatter *Lunde).

Gift 2. 1848.12.10 i Assing med Kirsten Marie Christensdatter *1815.12.30 Paarup, Assing †1870.12.31 Bukkær, Assing datter af gårdmand i Vestergaard i Paarup Christen Jensen *1783.04.06 (identificeret i Lægdsrullen) Døvling, Skarrild †1822.03.29 Vestergaard og (gift 1812.03.30 Assing) Ellen Henningsdatter *1788.09.18 Nederbygaard, Sønder Felding †1827.03.24 Paarup (datter af Henning Jensen søn af Jens Henningsen).
Peder Bertelsen Gosvig beskrives som fæstehusmand i FT 1845. I 1851.12.11 køber han stedet her matrikel 16 til selveje.
Sulkjær i AS side 208 med historier om at kurere dyr:

P. Gosvig snakkede meget om. at Køerne var "hwontåmm" (horntomme). Saa skulde de gnides med Sod og Salt ved Tænderne. Naar de ellers fejlede. noget. brugte han mest Kommenallebrød, Kalmusrod. "Kokhoveder" og Glaubersalt som Lægemidler. Han satte jævnlig Klyster paa Svin og benyttede dertil en Klystersprøjte {indsprøjtning af væske i endetarmen for at få tarmen til at tømme sig}. som bestod af en Svineblære og en Hyldepind (Don Quixote II 51 Kap.)
Han kurerede ogsaa for Trommesyge{oppustet mave af for meget gæring}. Kreaturet skulde saa have en Tobakspibe anbragt i den forkerte Ende. (Vi diskuterer Spørgsmaalet om Piben med Meddeleren. som mener. at den kunde vel gøres ren igen).
En anden Meddeler fortæller. at ogsaa andre kloge Folk brugte Piben. Det kunde rigtig "kwålm" ud af den, naar der begyndte at komme Luft, og naar der skulde "stoppes om", kunde det næsten slaa Ild i Pibehovedet. Fortælleren giver en meget drastisk Skildring om Virkningen af dette Husraad — hvor meget, man skal tro af det, ved vi ikke.
Naar P. Gosvig skulde se paa det syge Dyr. tog han altid 2 Par Briller paa, saa det blev jo nok en grundig Undersøgelse.

Dette blev skrevet 1935. Peder Gosvig var død 1890 eller 45 år før.
Børn med 1. kone Anne Kirstine Jensdatter:
01 Sidsel Catrine Pedersdatter *1843.08.05 Gaarsvighus, Sønder Felding †1905.08.15 i Kjeldkær skov, Bredsten sogn, Vejle Amt.

Gift 1. 1869.10.31 i Sønder Felding med Henning Fjelstervang Olesen *1830.09.22 Paarup, Assing †1870.04.10 Paarup søn af gårdmand i Vestergaard, Paarup Ole Pedersen (Skave) *1794.07.03 Skave, Skarrild †1867.05.30 Paarup og (gift 2. 1827.11.18 Vorgod) Mariane Henningsdatter *1798.01.07 Fjelstervang, Vorgod †1871.12.15 Paarup (datter af Henning Nielsen).

Gift 2. 1870.11.20 i Assing sogn med Niels Pedersen *1845.02.01 Fjelstervang, Vorgod †1934.05.02 Alderdomshjemme,i Brande, Vejle Amt søn af gårdmand i Fjelstervang, Vorgod Peder Jensen *1810.02.05 Fjelstervang †1855.12.10 Fjelstervang og (gift 1834.10.12 i Vorgod - brudgommens navn forkert) Mariane Nielsdatter *1810.10.22 Fjelstervang †1853.03.31 Fjelstervang.
Henning Fjelstervang Olesen var gårdmand i Paarup i, Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Niels Pedersen boede meget omkring:
FT 1880 Landmand i Sønder Felding
FT 1890 Arbejdsmand i Brande
FT 1901 Daglejer ved agerbruget i Bredsten sogn
FT 1906 Teglværksarbejder i Bredsten
FT 1911 Daglejer ved agerbruget i Bryrup sogn
FT 1916 og FT 1921 Skovarbejder i Nørre Snede sogn
Børn med 2. kone Kirsten Marie Christensdatter:
02 Anne Kirstine Pedersen *1849.12.22 Bukkær, Assing †1907.04.06 Kirkegaard, Assing.

Gift 1. 1871.10.08 i Assing med Jens Madsen *1851.09.01 Ringkøbing Købstad †1892.03.13 Kirkegaard Mark, Assing søn af (senere ægteviede) smed Mads Hansen *1827.07.02 Rækkergaards mark, Hanning †1904.06.02 Nørre Vium By og (gift 1853.07.31 Borris) jordemoder i Vorgod Hedevig Andrea Nicoline Thomsen Odde *1832.04.17 Horsens, Vor Frelsers sogn, Skanderborg Amt †1862.05.14 Vorgod Bys Mark.

Gift 2. 1892.10.28 i Assing sogn med Jens Jensen *1845.08.25 Silstrup, Skarrild †1918.07.24 Kirkegaard, Assing søn af gårdmand i Silstrup, Skarrild Jens Jensen (Tornvig) *1815.01.16 Silstrup, Skarrild †1871.12.21 Gejlbjerg, Skarrild og (gift 1844.07.21 i Skarrild) Mette Marie Gydesdatter *1817.12.27 Kirkeby, Sønder Omme †1900.04.15 i Herning By.
Jens Madsen var husmand på Kirkegaard Mark i Assing sogn.
Jens Jensen var husmand og arbejdsmand i Kirkegaard i Assing.
03 Mariane Pedersen *1851.09.28 Bukkær, Assing †1867.07.19 (dræbt af lyn) Sønder Felding begravet 16 år gammel.
Hun var tjenestepige i Gaarsvig i Sønder Felding sogn Ringkøbing Amt.
04 Ellen Kirstine Pedersen *1854.10.22 Bukkær, Assing †1927.10.29 Bækbo, Sønder Lem.

Gift 1883.10.26 i Sønder Lem med Jens Pedersen *1844.01.30 Bækbo mark, Dejbjerg sogn †1912.07.28 Bækbo, Sønder Lem søn af husmand Bækbo mark, Dejbjerg Peder Johnsen *1813.07.06 Bækbo, Dejbjerg †1898.02.02 Bækbo By, Sønder Lem og (gift 1840.10.18 Sønder Lem) Maren Jensdatter *1818.04.22 Karsbæk, Sønder Lem †1899.08.27 Bækbo, Sønder Lem.
Jens Pedersen var husmand og landpost i Sønder Lem sogn i Ringkøbing Amt.
05 Bartholine *1858.02.01 Bukkær, Assing †1858.04.11 Bukkær to måneder gammel.
Assing Paarup 16A Baunsgaard
1875.06.17 skøde Niels Lauridsen *1841.08.08 Nygaardhus, Bølling †1922.05.24 Borris Stationsby søn af Laust Gjødesen *1809.01.08 Kongsholm mark, Dejbjerg †1888.05.31 Nygaardhus og (gift 1831.10.16 Dejbjerg) Ane Nielsdatter *1811.12.01 Stauning †1902.04.01 Nygaardhus.

Gift 1. 1871.03.16 i Bølling med Marie Kirstine Jensen *1846.09.24 i Østerby, Sønder Omme†1878.09.28 (Tæring) Olling, Assing datter af gårdmand i Østerby i Sønder Omme Jens Pedersen *1814.08.18 Trøllund, Hejnsvig sogn †1860.09.25 Arnborg Grene og (gift 1837.10.29 Hoven) Kirsten Mouritsdatter *1813.06.07 Kirkegaard, Hoven †1860.03.08 Arnborg Grene.

Gift 2. 1880.05.11 i Bølling med Marthe Jensen *1845.01.06 Vester Oldager, Skjern †1911.07.12 Nygaardhus, Bølling datter af gårdmand i Vester Oldager Jens Ager Christensen *1808.09.23 Oldager mark †1892.04.29 Hedeby, Skjern og (gift 1835.10.11 Skjern) Karen Sørensdatter *1817.01.29 Smedegaard, Skjern †1855.06.15 Vester Oldager.
Niels Lauridsen drev kun matrikel 16A i to år og var desuden:
Husmand i Vognbjerg i Dejbjerg sogn.
Husmand i Paarup og i Olling Hede i Assing sogn.
Husmand og tækkemand i Nygaardhus i Bølling sogn i Ringkøbing Amt.
Børn med 1. kone Marie Kirstine Jensen:
01 Kirsten Lauridsen *1871.06.03 Vognbjerg, Dejbjerg †1889.09.14 (difteritis) Nygaardhus, Bølling 18 år gammel.
02 Laurids Lauridsen *1874.11.25 Søndestgaard, Tim sogn †1955.08.13 Borris Stationsby.
Gift med Mette Ravnsbjerg Madsen *1878.08.23 Søndergaard, Ølstrup †1944.09.07 Borris Stationsby
Drev købmandforretning i Borris Stationsby.
Børn med 2. kone Marthe Jensen:
03 Marie Kirstine Lauridsen *1884.06.14 Nygaardhus, Bølling †1942.04.08 Munkebro 13, Roskilde Domsogn.
Gift 1916.05.08 i Sankt Johannes sogn, Kbh. med Laurits Olsen *1875.05.30 Frejlev, Kettinge sogn, Maribo Amt †1962.04.05 Søborg Hovedgade 29, Vangede, Dyssegaards sogn, Kbh. søn af husmand i Frejlev Hans Henrik Olsen *1826.04.03 Kraghave, Tingsted sogn, Maribo Amt †1910.01.10 Store Salby, Højelse sogn, Kbh. og (gift 1854.10.13 Nykøbing Falster) Birthe Larsdatter *1833.06.06 Kettinge sogn †1904.04.12 Frejlev By, Kettinge.
Marie Kirstine Lauridsen var forskolelærerinde i Store Salby i Højelse sogn i Københavns Amt 1914-1930.
Hendes mand Laurits Olsen var lærer i Store Salby i Højelse sogn i Københavns Amt 1905-1937.
04 Karen *1886.11.01 Nygaardhus, Bølling †1886.11.08 død en uge gammel.
05 Jens Peder Ager *1889.02.14 Nygaardhus, Bølling †1890.04.22 en uge gammel.
Assing Paarup 16A Baunsgaard
1877.11.29 skøde Enevold Christensen *1837.10.06 Fattighuset, Faster sogn ?(†1888.02.14 Tarm Sygehus, 52 år) søn af tjenestekarl Christen Enevoldsen *1800.05.11 ved Borris Kirke †1867.05.24 Faster (søn af Enevold Christensen) og (gift 2. 1837.06.18 Dejbjerg) Mette Katrine Christensdatter *1808.04.06 Rabjerg, Dejbjerg †1890.04.10 fattiglem Mosegaard (fattiggård), Borris.

Gift 1. 1873.10.19 i Sædding med Ane Marie Christensen *1845.08.19 Tarm, Egvad sogn †1875.11.21 Vognbjerg, Dejbjerg datter af husmand i Tarm Christen Thomsen *1800.02.17 Vester Marup, Skjern †1892.03.13 Tarm Nørremark, Egvad og (gift 1834.12.28 Lønborg) Maren Katrine Christensdatter *1810.07.13 (set ved konfirmation) Lønborg †1876.11.04 Tarm Nørremark.

Gift 2. 1877.11.04 i Assing med Mariane Christensen *1844.10.11 Serup, Odby sogn, Thisted Amt †1877.12.09 Duedal Hede, Borris datter af skrædder i Serup Christen Madsen *1817.06.13 Hvidbjerg sogn, Refs herred, Thisted Amt †1895.02.18 Smerup, Hvidbjerg sogn og (gift 1844.12.29 Odby) Johanne Josephsdatter *1818.03.31 Brohuset, Vestervig sogn †1869.10.31 Lyngs Fattighus, Lyngs sogn, Thisted Amt .

Enevold Christensen drev matrikel 16A i godt fire år og var ellers:
Husmand i Vognbjerg, Dejbjerg sogn, Ringkøbing Amt
Husmand i Paarup, Assing sogn, Ringkøbing Amt
FT 1880 Enevold Christensen enkemand i tjeneste i Slumstrup Sædding.
1882.02.21 Enevold Christensen p. t. i Ekknud i Ølgod.
Barn med 1. kone Anne Marie Christensen:
01 Christian Christensen *1874.05.28 Vognbjerg, Dejbjerg †1901.03.16 (druknet i havnen, se nedenfor) Sankt Mortens Gade 14, Vor Frue sogn, Aalborg.
Gift 1895.06.04 Sønder Vium med Karen Marie Carstensen *1869.01.02 Snedsted sogn, Thisted Amt †1942.02.05 Alderdomshjemmet ”Christianslyst”, Thisted sogn, Thisted Amt datter af husmand i Snested Christen Toftgaard Carstensen *1840.09.25 Skyum sogn, Thisted amt †1915.03.25 Sønderhaa By, Sønderhaa sogn, Thisted Amt og (gift 1863.04.22 Skjoldborg sogn, Thisted Amt) Johanne Kirstine Pedersen *1843.01.08 Aarup, Snedsted †1916.02.26 Sønderhaa.
Christian Christensen var kusk i Aalborg. Hans død beskrevet i kirkebogen:

Fundet flydende i Havnen – Gik bort fra sit Hjem d. 15. December 1900. Formentlig Ulykkestilfælde.

Assing Paarup 16A Baunsgaard
1882.12.25 skøde Hans Jensen Løvborg *1840.03.07 Løvborg, Tistrup sogn, Ribe Amt †1921.04.06 Nygade 14, Silkeborg søn af Jens Christian Hansen Løvborg *1817.09.29 Løvborg †1894.08.10 Tønding, Tistrup og Ane Katrine Hansdatter *1817.04.26 Gaarde, Tistrup †1871.06.23 Løvborg.
Gift 1865.10.17 i Ølgod med Ellen Jørgensen Haahr *1842.06.16 Torlund, Ølgod †1935.10.14 Nygade 10, Silkeborg datter af gårdmand i Torlund Jørgen Haahr Nielsen *1806.05.30 Vester List, Ølgod †1885.05.15 Torlund og (gift 1840.05.03 Tistrup) Marie Hansdatter *1819.03.25 Gaarde, Tistrup †1905.08.17 Torlund.
1882.02.21 køber en gårdhandler Jens Peder Nielsen i Dyvelsrække i Grindsted denne gård for 2.200 kr (hvilket er gjælden på gården til kreditforeningen). Han beboer ikke gården. Ti måneder senere sælger han den med en fortjeneste på 1.600 kr for 3.800 kroner til Hans Jensen Løvborg, som har gården i otte år.
Hans Jensen Løvborg var:

Lærer og kirkesanger i Hodde sogn i Ribe Amt.
Lærer og kirkesanger i Assing sogn i Ringkøbing Amt.

I 1890erne i provisorietiden, fra AS side 197:

Løvborg var den krasseste Højremand i Assing, de sagde, at han var ren Estrupper. Naar han i de Tider kom i Selskab med de renlivede Venstremænd i Assing, var der vældigt Kampgny, og Degnen kunde sommetider forløbe sig, uden at det dog videre skadede det ellers gode Forhold mellem ham og Befolkningen.

Se Hans Jensen Løvborgs forfædre tommym.dk.
Assing Paarup 16A Baunsgaard
1890.06.15 skøde (ikke i AO) Anton Thomasen *1866.05.27 Paarup, Assing †1920.11.07 Paarup søn af gårdmand i Paarup Thomas Jensen *1818.01.16 Herning By †1903.03.17 Paarup og (gift 1851.10.26 Assing) Sidsel Magrethe Pedersen *1833.03.01 Kibæk, Assing †1913.02.03 Paarup.

Gift 1. 1890.05.07 i Assing med Maren Christensen Fjord *1865.12.07 Stoustrup, Oddum †1900.07.05 Paarup Mark datter af Niels Christensen Fjord *1836.02.25 i Velling †1917.01.19 Fjelstervang, Vorgod og (gift 1863.04.28 Skjern) Bodil Christensen *1837.01.31 Meldgaard, Hjoptarp †1899.12.10 Fjelstervang (datter af Christen Jensen i Meldgaard, Hjoptarp, Borris).

Gift 2. 1906.11.13 i Assing med Johanne Nielsen (Engsig) *1879.03.23 Knaplund, Hoven sogn datter af husmand i Knaplund Niels Jensen (Engsig) *1824.11.23 Engsig, Skjern †1887.12.08 Knaplund og (gift 1866.02.09 Skarrild) Ane Kjerstine Larsen (Engsig) *1846.01.30 Silstrup, Skarrild †1924.08.20 Roust, Grimstrup sogn, Ribe Amt.

Drev Baunsgaard matrikel 16A i 30 år.
Børn med 1. kone Maren Christensen Fjord:
01 Thomas Christian Thomasen *1892.06.06 Paarup mark, Assing overtager gården, se nedenfor.
02 Niels Fjord Thomasen *1894.01.23 Bukkær Mark (Paarup) †1941.09.16 Kirkegaard, Assing.

Gift 1. 1922.06.03 i Assing med Else Marie Gønge *1898.05.16 Strib, Vejlby sogn, Odense Amt †1925.07.09 Kirkegaard datter af overportør ved Danske Statsbaner Jens Andreas Gønge *1872.07.21 Aakærhuse, Falling sogn, Aarhus Amt †1944.06.19 Hedensted By og (gift 1896.08.11 Trinitatis sogn Fredericia) Maren Eriksen *1869.01.13 Halling Mark, Halling sogn, Aarhus Amt †1946.11.30 Plejehjemmet, Hedensted By.

Gift 2. 1932.11.24 i Assing med Maren Jensen *1886.05.23 Kovstrup, Rind datter af husmand i Kovstrup Christen Jensen *1838.10.12 Kovstrup †1920.01.29 Kovstrup og (gift 1872.10.18 Gjellerup) Maren Pedersen *1845.09.04 Gjellerup †1941.01.30 Kovstrup.

Niels Fjord Thomasen var gårdmand i Kirkegaard i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
03 Sidsel Margrethe Thomsen *1896.01.06 Paarup †1920.10.27 (meningitis) Paarup begravet 24 år gammel.
Ugift, tjenestepige.
04 Peder Christian Thomasen *1897.11.15 Bukkær Mark (Paarup) †1923.10.28 Bukkær Mark begravet 26 år gammel.
Ugift købmandskarl i Kibæk i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Børn med 2. kone Johanne Nielsen Engsig:
05 Magnus Thomsen *1907.11.05 Paarup †1993.05.10 Assing.
Gift 1930.06.24 Grønbæk sogn, Viborg Amt med Marie Elisabeth Kristensen *1907.11.21 (set ved konfirmation) Stora Köpinge, Malmöhus Län, Sverige †1983.04.22 Assing datter af Kristen Kristensen *1879.04.23 Aunsbjerg Huse, Sjørslev sogn, Viborg Amt og (gift 1902.09.27 Store Magleby sogn Kbh.) Thilda Petersdotter *1885.01.04 Stora Köpinge, Malmöhus Län, Sverige †1918.10.26 Stora Köpinge.
Magnus Thomsen var vognmand i Assing.
06 Maren Fjord Thomsen *1908.12.17 Paarup.
07 Anina Kirstine Thomsen *1911.05.09 Paarup †1994.03.05 Uhre, Brande.
Gift 1936.07.10 i Assing med Anders Nørgaard Kristensen *1909.02.06 Uhre †1992.10.05 Uhre søn af husmand i Uhre Christen Sørensen Christensen *1874.06.20 Uhre †1930.12.21 Uhre (søn af i Uhre Søren Christensen (Søndergaard) og Inger Olesen) og (gift 1901.11.12 Brande) Mette Katrine Nielsen (Søndergaard) *1878.09.20 Tarp, Brande †1960.02.25 De gamles Hjem, Brande (datter i Tarp 3B af Anders Kristian Nielsen og Ane Kirstine Pedersen).
Anders Nørgaard Kristensen var gaardmand ”Taagholmgaard” matrikel 12L Uhre i Brande sogn i Vejle Amt.
08 Alma Thomsen *1912.08.31 Paarup †2002.06.22 Skjern.
Gift 1934.11.11 i Assing med Jens Karl Marinus Jensen *1908.09.18 Hammerum, Gjellerup †1981.02.21 Skjern søn af væver i Hammerum Jens Jensen *1861.09.21 Sønderos, Sunds sogn †1944.08.29 De gamles Hjem, Herning og (gift 2. 1904.07.12 Gjellerup) Ane Marie Pungvig Christensen *1869.03.28 Krog Mark, Ørre sogn †1909.02.05 Hammerum, Gjellerup.
Jens Karl Marinus Jensen var assurandør
09 Harry Thomsen *1916.04.21 Paarup †1988.06.24 Brande.
Gift 1946.11.16 i Brande med Kirstine Dorthea Kristensen *1925.01.11 Lille Husum, Brande datter af Amanius Kristensen *1903.02.16 Lille Husum †1992.02.25 Lille Husum og Sesil Marie Jensen (begravet Sidsel Kristensen) *1903.04.27 Drantum, Brande †1992.11.09 Brande.
Drev Vesterholm matrikel Brandholm 8A circa 19 hektar udstykket fra Brandholm fordum herregård i Brande sogn.
Assing Paarup 16A Baunsgaard
1920.11.01 skøde Thomas Christian Thomasen *1892.06.06 Paarup mark, Assing †1979.07.11 Assing søn af formand.
Gift 1919.12.02 i Assing med Inger Vad Nielsen *1899.01.06 Nørgaard mark, Ørre sogn, Ringkøbing Amt †1972.09.18 Assing datter af husmand og uldhandler i Ørre Poul Nielsen *1859.08.08 Øster Brændgaard Mark, Ørre †1936.07.18 Skolegade 45, Herning og (gift 1887.03.11 Ørre) Mette Kirstine Pedersen *1856.08.26 Skærbæk, Aulum sogn †1938.05.14 Silkeborgvej 45, Herning.
Thomas Christian Thomasen overtager gården fra faderen i 1920 for 14.000 kroner 8.000 for fast ejendom og 6.000 for løsøre. Han overtager 7.500 kr gæld til Vest- og Sønderjydske Kreditforening og udskriver en panteobligation på 3.000 kr til faderen. Resten betales ved arveafkald på hans "eventuelle arv" som regnes til kontant 3.500 kr. Dette sidste betingede kontante arveafkald synes ret underligt — kontant er det i hvert fald slet ikke.
Thomas Christian Thomasen drev Baunsgaard i Paarup matrikel 16A i 31 år.
Børn:
01 Anton Baunsgaard Thomsen *1922.12.15 Paarup, Assing overtager gården, se nedenfor.
Assing Paarup 16A Baunsgaard
1951.12.11 skøde Anton Baunsgaard Thomsen *1922.12.15 Paarup, Assing †2009.08.16 Assing søn af formand.
Gift med Inger Marie Nørgaard Andersen *1928.11.24 †2015.11.29 Assing datter af Hans Peder Nørgaard Andersen *1902.07.31 †1998 og Marianne Elmholt Jørgensen *1900.05.05 †1979.
Anton Baunsgaard Thomsen drev Baunsgaard matrikel 16A i Paarup.
Assing Paarup 16A Baunsgaard ender her ↑

Assing Paarup 18A Lergrav begynder her ↓
I følge AS side 38 udskilt fra Paarup matrikel 10 Vestergaard i 1799, men matrikelkortet 1817 lader formode at udstykningen kunne være fra matrikel 11.
Realregister.
Realregister.
Digitaliseret tingbog.
Gården Paarup matrikel 18A har oprindeligt hartkorn 0 2 3 0 med tillagt Olling matrikel 30D hartkorn 0 0 2 ½. Det er et husmandssted.
Olling 30 udstykkes ret meget og lidt af Paarup 32 kommer til.
I matrikelkortet 1817 har matrikel 18A 1.076.410 kvadrat alen, hvilket er 42 hektar. Navnet Niels Andersen (Skoleholder) er gennemstreget, senere Johan Larsen som også er gennemstreget.
Matrikelkortet har Niels Andersen (skoleholder) i 1817 og derefter Johan Larsen, som muligvis har solgt det videre til Anders Pedersen. Hvis Morten Christensen havde haft dette sted (som Sulkjær gætter sig til), ville han vel være blevet ved det, for han ses i alterslisten omkring 1817, da ejeren var Niels Andersen Skoleholder.

Assing Paarup 18A Lergrav
1817- Niels Andersen Møller (Skoleholder) *1746c konf. 1766 i Assing †1826.02.12 Assing søn af Anders Poulsen Møller i Kibæk Mølle.
Gift 1780.04.23 i Assing med Karen Christensdatter *1742c †1798.05.15 Assing.
Da matrikelkortet 1817 viser Niels Andersen i Paarup 18A, anses Sulkjærs påstand AS side 38, at Morten Christensen var her fra 1799 for rent gætværk. Niels Andersen Møller vides først i 1817 at være ejer af matrikel 18A, men han har sikkert været ejer i en del år før.
Niels Andersen Møller (Skoleholder) ejede før 1801 matrikel 11 i Paarup, som han i 1804 (i følge AS) skødede til sønnen Anders Nielsen i Hvedde i Assing.
Niels Andersen var først møller i Kibæk i Assing fx i 1778 og FT 1787 og derefter skoleholder i Assing boende i Paarup fx FT 1801.
Assing Paarup 18A Lergrav
1826- Johan Larsen.
Ikke ellers fundet i Assing sogn i kirkebogen fx. Men ses gennemstreget på matrikelkortet fra 1817.
Assing Paarup 18A Lergrav
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
1830c Anders Pedersen *1802.10.23 Bukkær, Assing †1844.11.18 (skifte) Paarup Mark søn af Peder Mikkelsen *1768.03.12 Kibæk, Assing †1844.04.02 Aggersig, Assing og 3. kone (gift 1801.12.27 Assing) Ell Andersdatter *1773.07.03 Aggersig †1845.05.25 (forkert navn i kirkebogen) Assing.
Gift 1828.06.07 i Assing med Agnete Nielsdatter *1809.06.26 Olling †1899.01.31 Paarup datter af Niels Larsen *1774.04.08 Olling †1848.07.09 Paarup og (gift 1804.010 Vorgod) 1804.10 i Vorgod med Maren Olesdatter *1777.06.19 Becksgaard, Skarrild †1854.12.01 Paarup.
Realregistret: ”Anders Pedersen findes ikke at have faaet tinglæst Adkomst.”
I skiftet efter Anders Pedersen nævnes stedet til "omtrent" tre skæpper hartkorn her skrevet som 0 3 0 0 vurderet til 300 kr. En engparcel (vel 30D i Olling) har hartkornet tre fjerdingkar 0 0 3 0 vurderet til 200 kr. Svigersønnen Frederik Poulsen overtager boet for 121 rigsdaler og gifter sig med enken.
Anders Pedersen var tømmermand, hjuler og husmand i Lergrav i Paarup i Assing i 11 år 1833c - 1844, derved regnes børn skrevet født i Bukkær som hørende til Paarup (steder i udkanten af Paarup skrives oftere under Bukkær).
Hans første to børn blev født i Aggersig i Assing.
Børn:
01 Maren *1828.08.31 Agersig, Assing †1828.10.25 to måneder gammel.
02 El Andersdatter *1829.07.25 Agersig, Assing †1917.03.25 Vester Herborg, Herborg sogn.
Gift 1858.10.17 i Assing med 3enkemand Jesper Jakobsen *1804.10.17 Pig, Hanning †1884.04.01 Vester Herborg søn af Jacob Scharschou Lauritzen (Pig) *1771.07.21 Sivebæk, Tjørring sogn †1841.04.25 Fasterlund, Faster og 1. kone (gift 1792.10.07 Velling) Mette Pedersdatter *1768.09.29 Sønder Lem †1857.01.16 Rækkergaards Mark, Hanning.
Jesper Jacobsen var:
Tækkemand og fæstehusmand i Sædding sogn.
Husmand i Vester Herborg, Vorgod sogn, Ringkøbing Amt.
03 Maren Andersen *1833.07.06 Bukkær, Assing †1905.05.06 Grønnegade 20, Silkeborg.
Gift 1862.10.26 i Assing med Niels Christensen *1835.01.05 Faster †1879.05.06 Silkeborg søn af ugift Ane Sørensdatter *1805.04.15 Vjerup, Sønder Vium †1879.02.10 Det gamle Fattighus, Borris (datter af Søren Svendsen) og udlagt Christen Spang Christensen, Alslev sogn, Ribe Amt.
Niels Christensen var arbejdsmand i Silkeborg.
04 Maren Agersig Andersen *1836.04.16 Bukkær, Assing †1903.05.17 Uhre Mark, Brande, Vejle Amt.
Gift 1868.11.29 i Assing med Truels Jensen *1845.03.30 Brogaard, Brande †1924.12.30 Arvadvej, Brande søn af gårdmand i Brogaard Jens Peder Thomassen og Maren Jørgensdatter.
Truels Jensen var husmand i ”Clausholm” matrikel 17B i Uhre i Brande.
05 Petermine (Petrea) Margrethe Andersen *1839.01.28 Paarup †1912.01.22 Krusborg, Thyregod sogn, Vejle Amt.
Gift 1873.06.15 i Assing med enkemand Mads Larsen *1819.11.24 Harreskov, Assing †1896.01.10 Krusborg søn af indsidder i Harreskov Lars Larsen *1795.09.30 Nørre Vium †1860.04.12 Bøvl Mark, Sønder Omme og (gift 1819.09.12 Assing) Elisabeth Simonsdatter *1787.11.18 Enderupskov, Gram sogn, Haderslev Amt †1880.01.10 Bøvl Mark.
FT 1855 daglejer i et hus i Karstoft.
FT 1860 tjener han på herregården Nørre Karstoft i Skarrild.
FT 1870 jordbruger i Nørre Karstoft Huse.
FT 1880 Husmand på Nørre Karstoft Mark i Skarrild sogn i Ringkøbing Amt.
1880 flytter til Krusborg i Kokborg i Thyregod sogn.
Ejnar Bjerre om Krusborg matrikel 4 i Kokborg i Thyregod sogn:

Den 3. marts 1880 skøde fra Jens Jensen til Mads Larsen, der var gift med Petrea Margrethe Andersen. De var begge født i Assing, henholdsvis i 1819 og i 1838. De havde før boet i Harild {Skarrild!}, hvor datteren Ane Madsen var født den 15. maj 1877 {Link}. En kort tid havde de også boet i Karstoft.
I 1895 {†1896.01.10!} døde Mads Larsen, og den 12. januar 1896 blev skifteretsattest læst som adkomst for enkefru Petrea M. Andersen. Hun drev gården videre med Rasmus Andersen fra Brande som bestyrer. Han var født den 14. august 1872 og i 1896 blev han gift med Ane Madsen.
Den 4. februar 1904 skøde fra Petrea M. Andersen til Rasmus Andersen.

Mads Larsen var gift 1. 1853.02.23 i Skarrild med Ane Jespersdatter *1826.06.01 Skibbild, Arnborg †1872.01.16 Karstoft mark, Skarrild datter af færgemand over Aaen ved Skarrild Kirke Jesper Jacobsen *1780.12.26 Kirkegaard, Arnborg †1843.06.26 Skarrild (søn af Jakob Christensen) og (gift 1811.10.20 Arnborg) Maren Larsdatter *1791.02.05 Tovdal, Arnborg †1867.04.21 (efternavn forkert) Skarrild.
06 Nielsine Andersen *1842.01.24 Paarup †1866.02.11 (hængte sig tre måneder efter brylluppet) Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1865.11.19 i Vorgod (gift i Assing) med Niels Jacobsen *1844.08.04 Fjelstervang †1921.08.26 Gaarde, Tistrup sogn, Ribe Amt (begravet Ølgod) søn af husmand i Fjelstervang Jacob Madsen *1813.03.14 Fjelstervang †1864.11.26 Fjelstervang og (gift 1840.02.29 Rind) Anna Kirstine Nielsdatter *1806.11.09 Lind, Rind †1888.06.01 Fjelstervang
Niels Jacobsen var arbejdsmand i Herning.
At Nielsine hængte sig tre måneder efter brylluppet kalder på en forklaring. Var det på grund af manden? eller var hun psykisk syg?
07 Anders Andersen *1845.06.04 Paarup †1919.08.13 Alderdomshjemmet Herning.
Gift 1867.11.03 i Assing med Maren Cathrine Pedersen *1840.10.08 Vester Høgild, Rind †1929.10.01 Alderdomshjemmet Herning datter af indsidder i Rind (senere husmand i Arnborg) Peder Sørensen *1816.06.15 Gullestrup, Herning †1904.12.09 Store Hjøllund, Arnborg og (gift 1838.04.10 Rind) Else Pedersdatter *1814.11.20 Hjøllund, Arnborg †1892.12.16 Hjøllund,
Anders Andersen var 1868-1905 husmand i matrikel 27A Kirkegaard i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Assing Paarup 18A Lergrav
1845.12.04 skiftebrev Frederik Poulsen *1805.03.03 Sønder Felding †1879.08.05 Paarup søn af Poul Hartvigsen *1763.05.12 Vesterbjerge, Sønder Felding †1808.07.02 Vesterbjerge og (gift 1798.10.07 Sønder Felding) Susanne Jensdatter *1766.01.21 Sønder Felding †1846.10.14 Vesterbjerge.
Gift 1. 1845.08.03 i Assing med enken Agnete Nielsdatter, se ovenfor.
I skiftet efter Anders Pedersen nævnes stedet til "omtrent" tre skæpper hartkorn her skrevet som 0 3 0 0 vurderet til 300 kr. En engparcel (vel 30D i Olling) har hartkornet tre fjerdingkar 0 0 3 0 vurderet til 200 kr. Svigersønnen Frederik Poulsen overtager boet for 121 rigsdaler og gifter sig med enken.
Børn:
01 Poul *1848.10.06 Paarup †1848.10.07 død een dag gammel.
02 Susanne Frederiksen *1850.02.12 Paarup, overtager gården, se nedenfor.
Hun får som 22 årig først et barn udenfor ægteskab.
Barn med Lauge Christian Christensen fra Haunstrup i Snejbjerg sogn:
Nielsine Christensen *1874.11.12 Paarup †1952.06.09 Petersborgvej 32, Vejgaard sogn, Aalborg Amt.
Gift 1901.10.20 Sankt Nikolaj sogn i Kolding med Klaus Klausen *1877.09.08 Sebberup Mark, Løsning sogn, Vejle Amt søn af husmand Sebberup Mark Vinther Klausen *1825.05.05 Ølsted sogn, Vejle Amt †1909.09.21 Gaarslev Mølle, Gaarslev sogn, Vejle Amt og (gift 1876.12.01 Løsning) Mette Marie Jensdatter *1835.06.10 Sønder Bjerre Mark, Bjerre sogn, Vejle Amt †1909.02.22 Gaarslev Mølle
Assing Paarup 18A Lergrav
1876.02.05 skøde Søren Jensen *1853.11.28 Nederby, Sønder Felding †1935.06.28 Troldhede, Nørre Vium søn af gårdmand i Nederby Jens Jepsen *1822.07.25 Bliddal, Snejbjerg †1897.05.02 Troldhede og (gift 1850.02.03 Assing) Karen Mølle Christensdatter *1821.03.17 Vestergaard, Paarup, Assing †1895.03.14 Troldhede.

Gift 1. 1875.11.11 i Assing med Susanne Frederiksen *1850.02.12 Paarup †1881.04.27 (Barselsfeber) Paarup datter af formand Frederik Poulsen.

Gift 2. 1881.12.02 i Assing med Laura Jensen *1860.09.12 Vester Herborg, Vorgod †1886.09.06 Bukkær Hede, Assing datter af væver og landbruger i Vester Herborg Jens Korsholm Nielsen *1823.03.23 Lambæk, Sønder Lem †1899.03.15 Herborg sogn og (gift 1849.10.28 i Sædding) Kirsten Lauridsdatter *1819.02.12 Nørgaard, Sædding †1905.09.09 Vester Herborg, Herborg.

Gift 3. 1888.12.04 i Assing med Mette Marie Rasmussen *1863.08.15 Troldhede, Assing†1940.09.27 Troldhede, Nørre Vium datter af husmand i Troldhede i Assing Rasmus Larsen *1835.05.29 Gaardsvighus, Sønder Felding †1922.02.22 Troldhede, Assing og (gift 1862.06.22 Borris) Kirsten Madsen *1839.02.08 Fasterlund, Faster †1880.08.21 Troldhede, Assing.

Købeprisen for 18A i 1876 er 1.250 kr.

1876-1883 gårdmand i denne gård i Paarup i Assing matrikel 18A Lergrav.
1884-1916 er Søren Jensen gårdmand matrikel 2C ”Godthåb” Bukkær, Assing sogn - Troldhede, Nørre Vium sogn, Ringkøbing Amt. Mageskifteskøde 1883.05.28.

1883.05.28 Mageskifteskøde til Bertel Pedersen, der et halvt år senere sælger denne gård 18A videre til Anders Andersen Kousgaard, se nedenfor.
Søren Jensen fik 16 børn med 3 koner:

Tre børn med 1. kone Susanne Frederiksen.
Tre børn med 2. kone Laura Jensen.
Ti børn med 3. kone Mette Marie Rasmussen.

To sønner Rasmus (08) og Jens Kristians (09) koner Georgine Lovise Pedersen og Ane Marie Pedersen var søstre født i Overby i Skarrild.
To andre sønner Valdemar (12) og Julius Jensen (15) blev gift med to søstre fra Troldhede i Nørre Vium Agnes Kristine Nelly Madsen og Marry Madsen.
Børn med 1. kone Susanne Frederiksen:
01 Frederik Jensen *1876.12.16 Paarup †1890.06.20 (tuberkulose) Bukkær Hede 13 år gammel.
02 Karen Mølle *1879.01.12 Paarup †1880.05.04 (tuberkulose) 16 måneder gammel.
03 Susanne Jensen *1881.04.03 Paarup †1956.09.30 H.C. Ørsteds Vej 24, Herning.
Gift 1904.11.04 i Assing med enkemand Frands Mikkelsen *1863.03.10 Sønderager, Rind sogn †1935.06.01 Thorsgade 22, Herning søn af husmand i Sønderager Mikkel Frandsen *1830.12.16 Tovstrup, Snejbjerg †1906.05.19 Hedeager, Vildbjerg sogn og (gift 1859.02.04 Herning) Mette Mikkelsen *1836.12.07 Nederkær, Herning †1888.08.15 Gullestrup, Herning.
Frands Mikkelsen var husmand i Vildbjerg sogn i Ringkøbing Amt.
Børn med 2. kone Laura Jensen:
04 Karen Møller *1882.08.10 Paarup †1894.07.27 (tuberkulose) Bukkær Hede, Assing.
05 Kirstine *1884.06.23 Bukkær, Assing †1896.07.11 Vindelbo mark, Borris tolv år gammel.
Hun var plejebarn i Vindelbo Mark.
06 Jensine Jensen *1886.04.06 Bukkær, Assing †1973.01.23 Faster.
Gift 1908.04.10 i Troldhede (Faster kirkebog) med Christen Holt Pedersen *1878.11.07 Fjelstervang, Vorgod †1961.01.30 Klokmose, Faster søn af gårdmand i Fjelstervang Jens Pedersen *1836.09.13 Fjelstervang †1926.09.02 Fjelstervang og (gift 1863.10.29 Vorgod) Nicoline Nielsen *1838.12.07 Vorgod †1911.03.15 Fjelstervang
Christen Holt Pedersen var husmand i Klokmose i Faster sogn i Ringkøbing Amt.
Børn med 3. kone Mette Marie Rasmussen:
07 Laura Frederikke Jensen *1890.07.01 Bukkær Hede, Assing †1924.02.27 Bukkær.
Gift 1916.09.25 i Troldhede, Nørre Vium sogn med Mads Christian Madsen *1884.11.17 Vester Herborg, Vorgod †1968.07.23 Assing søn af husmand i Vester Herborg Ole Christian Madsen *1857.07.04 Vester Herborg †1938.09.04 Asylet, Sønder Lem og (gift 1884.05.28 Vorgod) Mariane Vod Pedersen *1858.10.21 Barde, Vorgod †1946.03.14 Lambæk, Sønder Lem.
Mads Christian Madsen var gårdmand i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
08 Rasmus Jensen *1892.06.26 Bukkær Hede, Assing †1964.04.21 Ejstrup, Faster sogn.
Gift 1918.10.10 i Skarrild sogn med Georgine Lovise Pedersen *1896.06.05 Overby, Skarrild †1973.12.18 Faster datter af gårdmand i Overby Laust Pedersen *1852.08.12 Skarrildhuse, Skarrild †1926.02.05 Overby og (gift 1876.11.05 Skarrild) Ane Pedersen *1852.06.27 Grene, Skarrild †1925.08.20 Overby (datter af Peder Sørensen og Karen Jakobsdatter).
Rasmus Jensen var gårdmand i Ejstrup i Faster sogn i Ringkøbing Amt.
Konen Georgine var søster til Rasmus' bror Jens Kristian Jensens (barn 09) kone Ane Marie Pedersen begge fra Skarrild.
09 Jens Kristian Jensen *1894.07.07 Bukkær Hede, Assing †1966.05.02 Troldhede Kirkedistrikt, Nørre Vium.
Gift 1920.04.09 i Skarrild med Ane Marie Pedersen *1893.04.11 Overby, Skarrild †1963.11.10 Troldhede kirkedistrikt, Nørre Vium datter af gårdmand i Overby Laust Pedersen *1852.08.12 Skarrildhuse, Skarrild †1926.02.05 Overby og (gift 1876.11.05 Skarrild) Ane Pedersen *1852.06.27 Grene, Skarrild †1925.08.20 Overby (datter af Peder Sørensen og Karen Jakobsdatter).
Jens Kristian Jensen var gårdmand i Troldhede i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
Konen Ane Marie var søster til Jens Kristians bror Rasmus Jensens (barn 08) kone Georgine Lovise Pedersen begge fra Skarrild.
10 Frederik Jensen *1896.10.02 Bukkær, Assing †1928.06.26 Den Kellerske Anstalt, Brejning, Gauerslund sogn, Vejle Amt 33 år gammel.
Han var patient på Den Kellerske Anstalt i Brejning i Gauerslund sogn i Vejle Amt. Anstalten blev oprettet ved lov af 1898 og var for "åndsvage" bredt forstået, inklusive døvstumme. Nedlagt 1990.
11 Kirstine Jensen *1898.04.17 Bukkær Hede, Assing †1976.10.09 Ikast.
Gift 1922.06.29 i Troldhede Kirkedistrikt, Nørre Vium med Jens Christian Larsen *1876.11.30 Paarup, Assing †1946.08.03 Rørkjærgaard, Paarup søn af husmand i Paarup Peder Christian Larsen *1845.03.10 Paarup, Assing †1918.08.13 Brunhede, Assing og (gift 1869.10.31 Assing) Kirsten Marie Jensen *1845.07.25 Overkirkegaard, Assing †1938.06.26 Brunhede.
Jens Christian Larsen drev en gård i Paarup i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
12 Valdemar Jensen *1899.05.28 Bukkær, Assing †1975.02.22 Troldhede.
Gift 1930.04.08 i Troldhede kirkedistrikt, Nørre Vium sogn med Agnes Kristine Nelly Madsen *1906.02.27 Troldhede, Nørre Vium †1991.04.03 Troldhede datter af husmand i Troldhede Peder Kristjan Madsen *1883.10.16 Ulvhøj, Sønder Felding †1965.02.17 Troldhede og (gift 1905.04.11 Herborg sogn) Jensine Cathrine Pedersen *1885.03.10 Vorgod †1973.03.08 Troldhede sogn.
Valdemar Jensen havde en gård i Brunhede i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Konen Agnes Kristine Nelly Madsen var søster til hans bror Julius Jensens kone Marry Madsen (se nedenfor).
13 Karen Møller Jensen *1902.05.27 Bukkær, Assing †1954.10.11 Paghs Allé 20, Herning.
Gift 1924.12.16 i Troldhede kirkedistrikt, Nørre Vium med Niels Christian Hansen *1886.10.09 Najbjerg Mark, Timring sogn †1986.12.24 Herning søn af husmand Najbjerg Mark Hans Hansen *1843.03.01 Boelsgaard, Nøvling †1921.07.11 Timring Kirkeby og (gift 1874.11.03 Timring) Nielsine Christine Madsen *1853.03.18 Najbjerg †1940.02.17 Alderdomshjemmet i Vildbjerg sogn,
Niels Christian Hansen blev husmand i Albæk i Snejbjerg sogn i Ringkøbing Amt.
14 Otto Kristinus Jensen *1904.09.01 Bukkær, Assing †1990.02.12 Troldhede, Nørre Vium.
Gift 1932.03.28 i Troldhede kirkedistrikt, Nørre Vium med Rigmor Ragnhild Rahbek *1912.01.05 Vindelbo, Borris †1951.06.21 Bjørslev, Nørre Vium datter af Niels Rahbek *1882.01.27 Lille Gaasdal, Borris †1961.02.27 Troldhede og (gift 1911.11.23 Borris) Anna Kjerstine Kathrine Bjerregaard *1893.12.31 Græsholmene, Svendborg †1969.03.05 De gamles Hjem i Troldhede.
Otto Kristinus Jensen var husmand i Bjørslev i Nørre Vium sogn i Ringkøbing Amt.
15 Julius Jensen *1908.07.05 Bukkær Mark, Assing †1991 Troldhede.
Gift 1942.02.22 i Troldhede kirkedistrikt, Nørre Vium sogn med Marry Madsen *1909.03.11 Troldhede, Nørre Vium †1948.09.12 Borris (Troldhede kirkebog) datter af husmand i Troldhede Peder Kristjan Madsen *1883.10.16 Ulvhøj, Sønder Felding †1965.02.17 Troldhede og (gift 1905.04.11 Herborg sogn) Jensine Cathrine Pedersen *1885.03.10 Vorgod †1973.03.08 Troldhede sogn.
Julius Jensen blev statshusmand i Borris sogn i Ringkøbing Amt.
Hans kone Marry Madsen var søster til hans bror Valdemar Jensens kone Agnes Kristine Nelly Madsen (se 12 Valdemar Jensen ovenfor).
16 Sørine Marie Jensen *1910.11.08 Bukkær Mark, Assing.
Skæbne uafklaret.
Assing Paarup 18A Lergrav
1883.11.08 skøde Anders Andersen Kousgaard *1850.01.10 Kousgaard, Skjern sogn †1917.09.18 Paarup søn af gårdmand i Kousgaard Anders Nielsen *1803.03.19 Nedergaard, Bølling sogn †1866.02.14 Kousgaard og (gift 1842.12.26 Skjern) Anne Johanne Christensdatter *1824.04.23 Vejle, Skjern †1901.03.08 Kousgaard.
Gift 1883.10.31 i Borris sogn med Karen Jensen *1858.02.10 Debelmose, Borris †1932.07.06 Paarup datter af gårdmand i Debelmose Poul Jensen *1825.01.05 Debelmose †1904.05.10 Debelmose og (gift 1856.11.09 Bølling) Else Hansdatter *1833.07.26 Bøllinglide, Bølling †1924.04.11 Debelmose.
Skøde 1883 til Anders Andersen af Skjern fra Bertel Pedersen også af Paarup, der havde mageskiftet sig til gården et halvt år før. Prisen var 7.500 kr hvoraf gælden med 4.000 kr blev overtaget og aftægten til Frederik Poulsens enke Agnete Nielsdatter.
Drev denne matrikel 18A Paarup i 35 år.
Af børnene er to sønner Anders og Niels Kristen gift med to søstre Maren og Dorthea Marie Jensen fra Vorgod.
Børn:
01 Else Andersen (Kousgaard) *1884.10.27 Paarup, overtager gården se nedenfor.
02 Ane Johanne Andersen (Kousgaard) *1886.02.25 Paarup †1947.10.10 Vejlgaard Mark, Assing.
Gift 1911.03.17 i Assing med enkemand Mads Hvid Jørgensen *1873.10.15 Overby, Skarrild †1952.10.03 Østergade 14, Vor Frelsers sogn, Vejle By søn af husmand i Overby Laurids Hvid Jørgensen *1840.02.16 Jerlev mark, Jerlev sogn †1915.02.05 Overby og (gift 1865.06.09 Skibet) Chatrine Magrethe Christiane Madsen *1841.06.20 Vilstrup Mark, Skibet †1925.06.08 Overby.
Mads Hvid Jørgensen blev gårdmand i Vejlgaard i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Gift 1. 1903 med Else Marie Pedersen.
Gift 2. 1911 med Ane Johanne Andersen (Kousgaard).
Mads Hvid Jørgensen 1. gift 1903.10.15 i Skarrild med Else Marie Pedersen *1879.02.01 Skarrild Grene †1909.06.10 (30 år gammel) Vejlgaard, Assing datter af gårdmand i Skarrild Grene Jacob Peder Pedersen *1840.08.10 Skarrild Grene †1904.09.11 Nørre Grene, Skarrild og (gift 1869.11.14 i Assing) Else Catrine Christensen *1849.07.05 Harreskov, Assing †1924.07.09 Døvling, Skarrild.
03 Anders Andersen (Kousgaard) *1888.05.14 Paarup †1968.10.29 Assing.
Gift 1912.09.27 i Skjern med Maren Jensen *1888.03.23 Vorgod †1961.02.13 Assing datter af husmand i Vorgod Jørgen Jensen *1851.12.17 Vorgod †1910.09.03 Østergade, Skjern og (gift 1880.08.03 Vorgod) Abelone Jensen *1857.07.30 Bandsbøl, Hemmet sogn †1930.03.02 Paarup.
Anders Kousgaard Andersen (Kousgaard) var landmand i Paarup i Assing sogn i Ringkøbing Amt. Hans kone Maren Jensen er søster til hans bror Niels Kristen Andersen (Kousgaards) kone Dorthea Marie Jensen.
04 Pouline *1890.02.09 Paarup †1899.12.23 (Meningitis) Paarup knap ti år gammel.
05 Nielsine Mikoline Andersen (Kousgaard) *1891.11.12 Paarup †1931.07.01 Hedeby, Skjern.
Gift 1919.10.01 i Assing med enkemand Hans Peder Christensen *1872.06.28 Vium By, Sønder Vium †1957.12.06 Hedeby søn af gårdmand i Vium By Christen Frandsen *1823.09.15 Vium By †1911.02.17 Tarm, Egvad sogn og (gift 1865.01.12 Sønder Vium) Kirsten Magrethe Olesen *1840.08.19 Birket, Lydum sogn, Ribe Amt †1874.11.07 Vium By.
Hans Peder Christensen var gårdmand i Hedeby i Skjern sogn i Ringkøbing Amt.
Gift 1. 1912 med Ane Bolette Marie Anders Hauge.
Gift 2. 1919 med Nielsine Mikoline Andersen (Kousgaard).
Hans Peder Christensen 1. gift 1912.09.07 i Bording med Ane Bolette Marie Andersen (Hauge) *1876.02.03 Hestlund Mark, Bording †1913.07.21 (37 år gammel) Hedeby, Skjern datter af husmand i Hestlund Christian Andersen (Hauge) *1841.02.25 Hestlund †1914.08.20 Bording Mark, Bording sogn og (gift 1870.09.30 Sunds sogn) Kirsten Mortensen *1838.12.02 Skærbæk Mølle, Aulum sogn †1882.12.08 Hestlund.
06 Niels Kristen Andersen (Kousgaard) *1894.02.03 Paarup †1961.05.25 Assing.
Gift 1917.11.02 i Assing med Dorthea Marie Jensen *1896.07.20 Vorgod By †1975.08.13 Assing datter af husmand i Vorgod Jørgen Jensen *1851.12.17 Vorgod †1910.09.03 Østergade, Skjern og (gift 1880.08.03 Vorgod) Abelone Jensen *1857.07.30 Bandsbøl, Hemmet sogn †1930.03.02 Paarup.
Niels Kristen Andersen (Kousgaard) drev et landbrug i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
Hans kone Dorthea Marie Jensen er søster til hans bror Anders Andersen Kousgaards kone Maren Jensen.
07 Kristen Bølling Andersen (Kousgaard) *1895.10.15 Paarup †1976.06.03 Troldhede.
Gift 1918.03.28 i Assing med Ane Marie Mikkelsen *1893.12.06 Tulstrup, Ikast †1973.01.01 Troldhede datter af husmand og uldhandler i Tulstrup Jørgen Mikkelsen *1852.12.28 Plovstrup Mark, Tørring sogn, Skanderborg Amt †1905.03.12 Tulstrup og (gift 1879.06.06 Ejstrup) Marie Nielsen *1855.10.26 Nygaard, Ejstrup †1926.01.17 Ikast By.
Kristen Bølling Andersen (Kousgaard) havde en gård i Albækhede i Assing sogn i Ringkøbing Amt.
08 Otto Johannes Trier Andersen (Kousgaard) *1898.01.23 Paarup †1964.01.30 Vinkelvej 3, Sunds By, Sunds sogn.

Gift 1. 1918.03.15 i Herning med Maren Frederikke Pedersen *1896.02.21 Fjelstervang, Vorgod †1944.06.05 Holingholt, Sunds datter af husmand i Fjelstervang Christen Pedersen *1855.07.16 Ørskov, Snejbjerg og (gift 1882.04.30 Snejbjerg) Cicilie Kirstine Jensen *1858.08.06 Snejbjerg †1938.06.11 De gamles Hjem, Herning.

Gift 2. 1947.06.24 i Sunds med enke Karen Margrethe Hansen *1910.01.06 Spanager, Bjæverskov sogn, Præstø Amt datter af fodermester i Spanager Jens Kristian Diderik Hansen *1887.04.07 Nørre Broby mark, Nørre Broby sogn, Svendborg Amt †1949.09.28 Hvornum sogn, Randers Amt og (gift 1906.09.25 Onsbjerg, Samsø) Jensine Margrethe Jensen *1880.06.21 Onsbjerg †1920.02.26 Vinterslev Mark, Galten sogn, Randers Amt.
Otto Johannes Trier Andersen (Kousgaard) var arbejdsmand i Sunds sogn.
09 Poul Andersen (Kousgaard) *1900.08.11 Paarup †1984 Assing.
Gift 1925.08.26 i Frederikshavn med Magda Christine Eriksen *1903.10.03 Havnevejen, Hobro †1977 Assing datter af skibstømrer i Hobro Peter Oscar Eriksen *1869.02.24 Flade sogn, Hjørring Amt †1950.04.28 Skagen og (gift 1892.05.19 i Frederikshavn) Ane Margrete Jeppesen *1871.04.03 Dronninglund sogn, Hjørring Amt †1968.04.18 Skagen.
Poul Andersen (Kousgaard):
I FT1940 er han sekretær i De danske Spritfabrikker i Aalborg.
Assing Paarup 18A Lergrav
1918.04.06 skøde Thomas Larsen *1885.01.09 Paarup †1922.05.23 Assing søn af husmand i Paarup Rasmus Larsen *1858.07.21 Bukkær, Assing †1936.06.13 Kibæk, Assing og (gift 1883.04.03 Assing) Kirsten Marie Thomsen *1857.05.26 Paarup †1930.08.09 Kibæk.
Gift 1911.11.06 i Assing med Else Andersen (Kousgaard) *1884.10.27 Paarup †1965.01.24 Assing datter af formand.
Skødet udstedes af enken Karen Jensen efter Anders Andersen Kousgaard til svigersønnen Thomas Larsen for 35.000 kr med overtagelse af oprindelig 9.600 kr laan på gården og en aftægtskontrakt hvorved summen er ikke er indført og delvis betalt "paa anden Maade". Der synes dermed ikke at være blevet ydet kontanter.
Hartkornet har ændret sig noget:

Matr 18A Paarup 0 1 3 1¼ (noget må være udstykket).
Matrikel 32K Paarup 0 0 2 1½.
Matrikel 5K Bukkær 0 0 0 ½.

Drev gården i 40 år.
Ingen overlevende børn set.
Assing Paarup 18A Lergrav
1958.05.05 skøde Michael Lysgaard Møller Jørgensen *1931.03.18 Slumstrup Mark, Sædding sogn † søn af husmand Slumstrup Mark Magnus Møller Jørgensen *1892.12.15 Lysgaard, Vildbjerg †1974.07.10 Sædding og (gift 1925.11.19 Herning) Meta Maria Nielsen *1902.01.13 Brohuset, Sinding †1994.05.21 Sædding.
Gift 1958.05.04 i Haunstrup sogn med Ellen Feldborg Nielsen *1940.03.04 Haunstrup†2003.04.14 Assing datter af gårdmand i Haunstrup Niels Jensen Feldborg Nielsen *1904.07.01 Olling, Assing †1998.03.01 Haunstrup og (gift 1930.03.12 Haunstrup) Else Marie Petrea Kjær *1905.11.12 Haunstrup Mark, Snejbjerg sogn †1980.06.12 Haunstrup.
Assing Paarup 18A Lergrav ender her ↑

Assing Paarup et hus begynder her ↓
Dette er et hus vel med nogen marker altså et husmandssted.
Hovedsagelig udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2020.
Assing Paarup et hus
1798-Morten Christensen (Huus) *1769.04.22 Nederkirkegaard, Assing †1824+ søn af Christen Mortensen *1720c Skarrild †1773.02 Nederkirkegaard og 2. kone Anne Nielsdatter *1735c Assing †1813.06.28 Assing.
Trolovet 1795.07.12 gift som arbejdsmand 1795.10.07 i Garnisons, Kbh med Kirstine Andersdatter *1766c Bornholm †1850.03.13 (ved datteren Ane Katrine, som Inger Kirstine Andersdatter) Gammel Arnborg.
Allerede i FT 1787 er Morten Christensen Tømmer Dreng i Kbh 18 år gammel. Han logerer ved arbejdsmand Anders Christensen i Teglgaardsstræde 209.
Han kan følges i lægsrullen:

1790 Morten 22 år far: Christen Mortensen i Kirkegaard.
1792 Morten 24 år Kbh Tømrersvend.
1795 Morten 27 år opholdssted Kbh som tømrersvend.

Trolovelsen i Garnisions:

1795 den 12te Juli Morten Christensen Arb:mand og Pigen Kirstine Anderd: Amalienborg ho[s] [Spækhøkeren] paa hin Side [hesten] ved Aa[muse]ment Huset .

Efter familien er flyttet tilbage til Assing ses han ikke nævnt som tømrer, han kaldes efter nogle år Morten Huus, vel fordi han havde et hus og ikke nogen gård. Sulkjær i AS side 38 placerer Morten Christensen på matrikel 18A kaldet Lergrav i Paarup i Assing, dette er rent gætværk og forkert, for i matrikelkortet 1817 ses Niels Andersen som ejer af 18A.
Familien flytter formodentlig ud af sognet 1824-26. I 1826 begynder afgangslisten i kirkebogen og der er de ikke fundet.
Sønnen Niels Mortensen skal til session i 1820, da han er blevet 18 år, men han rømmer. Normal rømte man dengang til hertugdømmerne, hvorfra man ikke kunne udleveres til kongedømmet. Mest sandsynlig er Slesvig, hvoraf store dele jo var dansk talende. En formodning ville være, at Niels har etableret sig et sted sydpå og forældrene, der er omkring 55 er flyttet hen til ham. Moderen Kirstine Nielsdatter dukker op i FT 1850 ved datteren Ane Kirstine i Gammel Arnborg.
Datteren Anne Katrine ses i hvert fald op til 1822 stadig i Assing (se alterslisten nedenfor) i 1838 gifter hun sig i Arnborg og sønnen Niels Mortensen ses op til 1820 i Assing, men i 1823 er han rømt.

Parret ses første gang i Paarup i 1798, hvor en datter fødes.
Den 2. juli og 31. oktober 1799 er parret til alters af Paarup.
Den 24. post Trinit i 1800 til alters af Paarup.
Den 2. post Trinit i 1801 til alters af Paarup.
Den 5. post Trinit i 1801 til alters af Paarup.
Den 4. post Trinit og 3. advent i 1802 til alters af Paarup.
Den 14. post Trinit i 1803 til alters af Paarup.
Den 2. post Trinit i 1804 til alters af Paarup.
Den 2. søndag i Fasten i 1805 til alters af Paarup.
Den 15. post Trinit i 1806 Morten Huusis Hustru til alters af Paarup med Anders Michelsen.
Den 21. post Trinit i 1807 til alters af Paarup med Anders Michelsen.
Den 24. post Trinit i 1809 til alters af Paarup Morten Huusis Kone og Kjersten Madsdatter .
Den 20. post Trinit i 1810 til alters af Paarup Morten Huusis Hustru.
Den 4. efter Paaske i 1816 til alters af Paarup Morten Huusis Kone og Datter Ane circa 15 år gammel.
Den 26. post Trinit i 1818 til alters af Paarup Morten Huusis Hustru , Søren Veilgard, H: og Søn.
Den 3. efter Paaske i 1819 til alters Niels Mortensen (18) og Søst : Ane (24).
Den 24. post Trinit i 1820 til alters Mortens Kone, Peder Christian Olesen.
Den 3. efter Paaske i 1821 til alters Mortens Kone, Magrethe Valdbek.
Chr. Himmefart i 1822 til alters Ane Mortensdatter, Mourits og H:.
Den 21. post Trinit i 1822 til alters Mortens Kone, Peder Døvling og H: , Simon og H: 5.
Den 21. post Trinit i 1824 til alters Mortens Kone, Fælle Pedersen, Jens Leding, H: 4.

Ikke set efter 1824.
Formodet flyttet ud af sognet mellem 1824 og 1826.
I 1826 begynder afgangslisten, hvor de ikke ses.
De er heller ikke døde i Assing sogn; mange af nabosognene er også gennemsøgt uden resultat.
Børn:
Anne Katrine Mortensdatter *1795.10.20 Garnisons sogn, Kbh †1865.07.03 Arnborg.
Gift 1838.12.02 i Arnborg med enkemand Niels Nielsen Ronnum *1784.11.20 Silstrup, Skarrild †1857.01.13 Arnborg Grene søn af Niels Nielsen Ronnum *1752.09.10 Ronnum, Skarrild †1812.01.17 Silstrup og (gift 1781.10.02 Skarrild) Sidsel Christensdatter *1749.02.09 Pindvig, Skarrild †1815.10.18 Silstrup.
Karen Kirstine *1798.11.27 Paarup †1799.01.16 Paarup seks uger gammel.
Niels Mortensen *1801.07.10 Paarup †1823+.
Lægsrullen siger født *1801.06.10.
Fra lægsrullen:

1801 nr A115–90 fødested: Paarup
1804 90-64 3 år
1808 64-50 6 år opholdssted: Nederkirkegaard
1811 50-43 9 år opholdssted: Nederkirkegaard
1814 43-35 12 år opholdssted: Nederkirkegaard
1817 35-29 15 år opholdssted: hjemme
1820 29-24 18 år opholdssted: Moesgaard
1823 24-21 21 år mødte ej sess.
1823. Rømt. Efterlyst i amtet. Ej opdaget sess. 1825, 1826.
1826 21-19 24 år Rømt. Sess. 1827, 1828, 1829.
1829 19-16 27 år Rømt. Sess. 1830, 1831, 1832.
1832 16-12 30 år Rømt. Sess. 1833, 1834, 1835.
1835 12-8 33 år Rømt. Sess. 1836, 1837. 1838 ”Udslettet. Ei opdaget” sess.

Som nævnt ovenfor kan han efter 1823 formodes i hertugdømmet Slesvig. Muligvis flytter forældrene og søsteren ned til ham.
Folketælling 1801 Paarup Morten Christensen   Matr: 18A   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
boels- mand dag- lejer mand 1Morten Christensen Huus351769 Kirkegaard- Neder Assing 1824+  *1769.04.22 Nederkirkegaard, Assing †1824+ gift 1795.07.12 i Garnisions, Kbh..
kone 1Kirstine Andersdatter351766c Bornholm 1850 Gammel Arnborg Arnborg *1766c Bornholm (FT 1850) †1850.03.13 (ved datteren Ane Katrine) Gammel Arnborg.
dat. Anne Katrine Mortensdatter61795 Garnisions Kbh 1865 Gammel Arnborg Arnborg  *1795.10.20 Garnisons sogn, Kbh †1865.07.03 Arnborg. Gift med Niels Nielsen Ronnum *1784 Silstrup, Skarrild.

Assing Paarup et hus ender her ↑


Skifter i Assing
Hammerum gejstlig:
3 Christian Pedersen Bering, præst i [Sønder] Felding og Assing. 9.9.1754, fol.4B, 15B, 18, 33B, 37, 48, 49B.
A:
1) bror Frands Bering, klokker i Køge
2) bror Johan Bering, brygger i København g.m. Johanne Pedersdatter, datter af Peder Børgesen, brygger i Magstræde i København. LV: bror Niels Børgesen i København, da han er rejst til Ostindien eller Kina. Der skal være 7 børn
3) søster Mette Marie Bering, død, var g.m. Peder Skovstrup, landkonduktør i Vandkunsten i København. 4B. den ældste søn er død, Peder, fuldmægtig ved landmålingskontoret i København, Mette Marie 22, der ægter Hans Godet, Elisabeth 14.

10 Afkald i [Sønder Felding]. 29.6.1757, fol.52B.
Afkald fra Margrethe Tuxen og Edel Manassesdatter Tuxen for arv efter far [Manasse Pedersen Tuxen, præst i Sønder Felding og Assing]. FM: Oluf Pedersen, præst i Snejbjerg og Tjørring. Desuden nævnes deres mor Birgitte [Christensdatter Svenstrup]. LV: Jørgen Thorlund.

18 Johan Georg [Cortsen] Biermann, præst i Sønder Felding og Assing. 25.6.1760, fol.63, 68, 79B.
E: Anne Himmerig. LV: Ebbe Olav Lyster, herredsfoged i Hammerum herred. B:
1) Frederik Adolf Ernst, født 6.7.1755
2) Christian Jeremias, født 31.10.1758.
FM: farbror Christian Biermann, Niels Gjelstrup, afdødes successor.
Afdøde var FM ved skiftet efter Anne Marie Jensdatter i Assing annekspræstegård Rokkær.
E: Oluf Madsen. B: Mads 29, Kirsten. FM: svoger Niels Jensen i Ejstrup i Faster sogn, Mads Christensen i Egeris Mølle.

34 Birgitte Pedersdatter i Sønder Felding. 7.3.1768, fol.123.
E: Oluf Friis, degn. A:
1) bror Peder Nielsen, rytter, død. 3B:
a Hans Pedersen i Olling i Assing sogn
b Marie Pedersdatter g.m. Borch, degn
c Marie Pedersdatter Olling g.m. Peder Thomsen, i Uhre i Brande sogn
2) bror Christen Pedersen i Nederby i Sønder Felding sogn, død. 1B:
a Inger Christensdatter Birk i Nederby
3) søster Maren Pedersdatter, enke i Olling i Assing sogn
4) halvbror Christen Pedersen på Fyn.

49 Erik Ottesen, konstitueret skoleholder i Assing, boende i huset Vojværing i Nederby i Sønder Felding sogn. 24.4.1783, fol.207.
E: Maren Pedersdatter Harreskov. LV: bror Jørgen Pedersen Harreskov i Ikast. B:
1) Otte Eriksen, født 31.3.1775, 8 år
2) Maren Eriksdatter, født 9.11.1779, i 4. år
FM: fasters mand Laurids Thuesen i Bassumgård.

52 Niels [Nielsen] Gelstrup, præst i Sønder Felding og Assing. 14.3.1788, fol.220, 257, 267.
E: Vibeke Kirstine [Iversdatter]. LV: [Jens Jensen] Bering, præst i Skjern. B: Johannes, Marianne, Benigne Nielsdatter. FM: Johannes Gelstrup, præst i Rø på Bornholm, Peder Birk, degn i Sønder Felding.

64 Rasmus [Christensen] Rahr, præst i Sønder Felding og Assing. 3.7.1799, fol.296B.
E: Else Bech. LV: Christian Johan Lodbjerg Krarup, præst i Borris og Faster. B: Mathias Christian 4. FM: farbror Peder Ølgaard, toldkasserer i Vejle, fars farbror Jens Pedersen Ølgaard i Sønder Felding sogn.
[Enken ægter Mads Madsen Rahbæk i Ahlergård i Sønder Borris sogn, viet Borris 18.9.1803].

76 Anne Magdalene Balling i Sønder Felding. 3.9.1803, fol.341.
E: Johannes Engelsen, præst i Sønder Felding og Assing.
Afkald fra:
1) søsters mand F. Wexels i København
2) bror E. Balling i København
3) bror J, Balling i København.

35 Niels Jensen Hatting, degn i Sønder og Nørre Bork. 17.5.1799, fol.281, 289, 296B.
Enke efter Marie Gertrud Pedersdatter, skifte 16.11.1792 lbnr.29.
Hans A:
00) mormor Birgitte Sørensdatter i Hatting. Uden ægteskab 2B: [0) og 1)]
0) far Jens Hatting i Døstrup, død i Ribe, var g.m. Karen. 1B:
a Niels Jensen Hatting, degn i Bork, som er afdøde
1) faster Anne Sørensdatter, døbt Vær 26.7.1712 g.m. Knud Jensen i Hatting, begge døde. 4B:
a Jens Knudsen, døbt Hatting 30.9.1740, død ugift
b Jørgen Knudsen i Hatting, døbt Hatting 17.6.1744
c Ellen Knudsdatter, døbt Hatting 27.12.1746, g.m. Niels Lauridsen i Torsted, skrædder ved søn Jens Nielsen
d Birthe Kirstine Knudsdatter, døbt Hatting 19.3.1749, død, var g.m. Simon Knudsen i Blirup i Vær sogn. 1B:
1 Knud Simonsen i Tammestrup i Tolstrup sogn, døbt Vær 20.4.1777.
Afdødes mor havde 4 søskendebørns børn, der dog ikke arver:
1) mors søskendebarn Karen Andersdatter g.m. Niels Jensen i Søndernæs i Brøns sogn, begge døde. 2B:
a Anders Nielsen i Hjemsted i Skærbæk sogn
b Johanne Nielsdatter i Astrup i Brøns sogn, enke efter Niels, Christensen
2) mors søskendebarn Anne Andersdatter i Søndernæs, død. 1B:
a Kirsten Nielsdatter i Skærbæk. FM: Simon Jessen i Melby
3) mors søskendebarn Kirsten Pedersdatter i Skærbæk, død. 2B:
a Karen Pedersdatter g.m. Peder Lauridsen i Havervad i Brøns sogn
b Anders Pedersen i Havervad, død. 3B:
1 Andreas Andersen
2 Kirsten Andersdatter
3 Marie Andersdatter
4) mors søskendebarn Else Pedersdatter, født i Søndernæs, død. 2B:
a Karen Lauridsdatter, enke efter Niels Hansen i Hvidding
b Anne Lauridsdatter i Hvidding.
Hendes A:
1) bror Hans Pedersen, død. 6B:
a Peder Hansen i Olling i Assing sogn
b Niels Hansen i Helstrup i Snejbjerg sogn
c Inger Hansdatter g.m. Anders Christensen i Fjelstervang i Vorgod sogn
d Agnethe Hansdatter g.m. Oluf Christensen i Skarrild ved søn Bertel Christensen
e Anne Hansdatter, enke efter Peder Nielsen i Barde i Vorgod sogn
f Mette Hansdatter g.m. Niels Pedersen i Harreskov i Assing sogn
2) halvsøster Marie Agnethe Pedersdatter, enke i Sønder Omme. Har ophold hos datter Anne Pedersdatter g.m. Isak Clausen.

Sindinggaard:
45 Mikkel Christensen i Abildtrup i Vorgod sogn. 9.10.1747, fol.130B.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: bror Søren Nielsen i Paarup. B: Christen, Mette 19, Inger 15, Maren 13, Anne 8, Else Kirstine 3. FM: Peder Poulsen i Agersig i Assing sogn, Christen Pedersen i Østergård i Barde i Vorgod sogn, Christen Hansen i Vesterager i Vorgod sogn.

62 Jens Christensen i Munkgård i Snejbjerg sogn. 28.7.1755, fol.140.
E: Karen Jørgensdatter. B: Jørgen, datter g.m. Jens Jepsen Risbjerg i Dyvelsmose i Borris sogn, datter g.m. Peder Sørensen Olling i Assing sogn.

89 Hans Pedersen i Olling. 15.4.1771, fol.170B.
E: Else Nielsdatter. LV: Niels Gelstrup, præst i Felding og Assing. B: Inger 25, Agnethe 23, Peder 19, Anne 16, Niels 14, Mette 12. FM: morbror Søren Nielsen i Paarup.

92 Anders Andersen, kusk på Sindinggaard. 16.6.1772, fol.176.
A: søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Niels Jensen Møller i Herning. 3B: Christian Jørgensen i Snejbjerg, Peder Nielsen, tjener i Holing, Gertrud Nielsdatter g.m. Niels Christensen, tjener ved Assing Kirke, søster Kirsten Andersdatter, død, var g.m. Mads Nyby i Nyby. 1B: Susanne Madsdatter, død, var g.m. Peder Nielsen Østergaard i Asbjerg. 1B: Johan.

Herningsholm
147 Peder Olufsen i Lille Langelund i Gjellerup sogn. 14.1.1773, fol.274B.
E: [Sidsel Poulsdatter]. B: Mette g.m. Anders Andersen i Vejlgaard i Assing sogn, Anne g.m. Peder Christensen i Vium sogn og by, Sidsel 26, Oluf 24, Mikkel 19.

Lundenæs Amt:
5 Peder Bentsen Skaaning i Øvig i Skarrild sogn. 21.4.1713, fol.8B, 286, 293B.
E: Anne Christensdatter. LV: Christen Thomsen Lund, præst i Skarrild og Arnborg. B: Kirsten 8, Bent 6, Johanne 4. FM: Jens Madsen i Vium, Mads Madsen i Paarup, Jacob Boesen i Hede i Assing sogn, mors datters mand Jens Boesen i Øvig. I 1726 er Kirsten Pedersdatter g.m. Morten Jensen Astrup.

39 Mette Christensdatter i Paarup i Assing sogn. 23.2.1722, fol.240, 283.
E: Niels Boesen. B: Søren 6, Else 3. FM: morbror Christen Christensen Olling den ældre i Store Fjelstervang ved søn Anders Christensen Olling i Store Fjelstervang. Første ægteskab med Søren Christensen i Paarup, skifte 6.4.1713. B: Kirsten 13. FM: farbror Peder Christensen Tranmose forpagter på Stavshede i Nørre Felding sogn. Kirsten Christensdatter har arv efter farbror Thomas Christensen i Faster Præstegaard, skifte 18.4.1716.

63 Johanne Bosdatter i Olling i Assing sogn. 20.8.1725, fol.17B.
E: Christen Christensen. B: Else 22, Anne 18. FM: morbror Jacob Bosen i Hedegaard i Assing sogn.

90 Inger Qiutzow i Sundgård i Nees sogn. 11.3.1729, fol.400.
Testamente af 9.5.1721.
A: søsterdatter Ida von Rederde, enke efter etatsråd, jægermester Zepelin. 2B: Louise Zepelin, Tugendreich Sofie Zepelin. FM: farbror generalmajor Daniel Ernst von Zepelin ved svigersøn oberst Folchersam i København.
Afdøde flyttede mikkelsdag 1728 fra Olling i Assing sogn til Sundgård i Nees sogn.
Skøde 30.7.1686 på gården i Olling fra jomfru Anne Krabbe Quitzow til Ingeborg Lange, enke efter Otte Quitzow.
Skøde af 26.8.1698 på gården i Olling fra Ingeborg Lange til afdøde og dennes søster Mette Quitzow.

150 Anders Pedersen i Neder Ure i Haderup sogn. 6.6.1743, fol.619B.
E: Mette Pedersdatter. LV: Jens Laasby Lunov i Frausing, sættedommer i Lysgård Hids herreder, bror Hans Pedersen Nipgaard. Første ægteskab med Kirsten Nielsdatter, skifte 25.6.1728. B: Mette g.m. Jens Jørgensen i Harreskov [i Assing sogn], Peder 25, Ellen 20.

197 Bevilling til uskiftet bo. 5.4.1749, fol.48B.
Bevilling til uskiftet bo for Jens Jørgensen og hustru Mette Andersdatter i Harreskov [i Assing sogn].

205 Christen Pedersen i gården Meldgård i Fjelstervang i Vorgod sogn. 10.7.1750, fol.81.
E: Abelone Christensdatter. LV: Laurids Risbjerg. B: Peder i Abildtrup, Laurids i Bukkær i Assing sogn, Anne g.m. Laurids Bertelsen i Store Fjelstervang i Vorgod sogn, Margrethe g.m. Peder Andersen Risbjerg på stedet, Inger.

215 Mette Andersdatter i Harreskov [i Assing sogn]. 26.7.1751, fol.130.
E: Jens Jørgensen. B: Kirsten forlovet med Niels Pedersen i Olling, Jørgen 14, Kirsten 13, Mette 9, Anders 7. FM: Peder Andersen Uhre, Jens Christensen Kjellerup, Peder Jørgensen i Harreskov. Bevilling til uskiftet bo af 5.4.1749 lbnr.197.

280 Maren Christensdatter i Assing sogn. 2.3.1757, fol.412.
E: Søren Paarup. B: Mette 13, Anne 11, Inger 8, Else 6, Margrethe 3. FM: mors farbror Anders Poulsen Møller, morbrødre Jens Christensen Kibæk, Peder Christensen Lustrup i Skarrild sogn.

286 Jens Jørgensen i Harreskov i Assing sogn. 20.3.1758, fol.435.
E: Karen Christensdatter. LV: Anders Rasmussen på Ørnhoved.
B: Christen 6, Niels 1. FM: farbror Peder Jørgensen i Harreskov. Første ægteskab med Mette Andersdatter, skifte 26.7.1751 lbnr.215. B: Kirsten g.m. Niels Pedersen i Olling, Jørgen 22, Kirsten 19, Mette 15, Anders 13. FM: Peder Andersen Uhre.

303 Karen Margrethe Madsdatter i Paarup i Assing sogn. 14.2.1759, fol.485.
E: Christen Jacobsen. B: Mette 14. FM: morbror Søren Madsen i Barde i Vorgod sogn.

333 Johanne Nielsdatter i Mosegård i Assing sogn. 14.9.1762, fol.93
E: Brun Andersen. A: søsters 2 dattersønner Oluf Mortensen i Mosegård, Niels Mortensen i Skarrild.

408 Inger Jacobsdatter i Fjelstervang i Vorgod sogn. 23.2.1769, fol.338.
E: Niels Christensen. A: søskende Karen Jacobsdatter g.m. Poul Andersen i Bukkær i Assing sogn, Johanne Jacobsdatter på stedet. FM: morbror Poul Andersen Mosegaard i Assing sogn.

434 Jens Pedersen Fruergaard i Fjelstervang [i Vorgod sogn]. 11.3.1771, fol.399B.
E: Sidsel Christensdatter. LV: Mads Andersen Videbæk. A:
1) bror Jacob Pedersen i Fjelstervang
2) søster Mette Pedersdatter g.m. Christen Jacobsen i Paarup i Assing sogn
3) søster Anne Pedersdatter g.m. Jens Jacobsen Fruergaard
4) søster Kirsten Pedersdatter. FM: farbror Christen Pedersen Fruergaard
5) halvbror Peder Pedersen Elkær i [Sønder] Felding sogn
6) halvbror Peder Pedersen i [Sønder] Felding sogn
7) halvsøster Mette Pedersdatter g.m. Jacob Drongstrup i [Sønder] Felding sogn
8) halvsøster Mette Pedersdatter, enke i Drongstrup
9) halvsøster Anne Pedersdatter, død, var g.m. Niels Hauge. B: (navne angives ikke)
10) halvsøster Maren Pedersdatter, død. B: (navne angives ikke)
11) halvsøster Inger Pedersdatter, død. B: (navne angives ikke).

444 Bevilling til uskiftet bo. 1771, fol.418.
Bevilling til uskiftet bo af 5.2.1771 for Niels Pedersen Olling og hustru Kirsten Jensdatter i Assing sogn.

467 Kirsten Nielsdatter i Sønder Bjørslev i Nørre Vium sogn. 3.2.1773, fol.477.
E: Christen Pedersen. B: Niels 18, Mette Marie 16, Anne 14, Mette Kirstine 10. FM: mors søskendebarn Christen Gregersen i Hvelplund i [Sønder] Omme sogn, Søren Paarup i Assing.

492 Knud Pedersen og hustru Anne Christensdatter i Nørre Bjørslev i Nørre Vium sogn. 24.5.1773, fol.35B.
B: Christen i Svendlund i Rind sogn, Peder 22, der overtager gården, Maren g.m. Christen Knudsen i Snejbjerg, Kirsten 16, Anne Cathrine. FM: farbror Søren Pedersen i Albæk i Skjern sogn, Søren Nielsen i Paarup i Assing sogn, Anders Pedersen i Kirkegård i Nørre Vium sogn.

498 Birgitte Christensdatter, ugift pige i Sønder Grene i Hoven sogn. 24.6.1773, fol.57.
A:
1) bror Peder Christensen på stedet
2) søster Anne Christensdatter i Sønder Grene
3) halvbror Thøger Christensen i Ølgod Præstegård
4) halvbror Jens Strømmesbøl i Oddum sogn
5) halvsøster Mette Christensdatter i Holsten
6) halvsøster Maren Christensdatter i Loft i Grindsted sogn
7) halvsøster Anne Christensdatter i Paarup i Assing sogn.

505 Anders Pedersen i Mosegaard i Assing sogn. 5.8.1773, fol.76B.
E: Inger Christensdatter. LV: Søren Nielsen Paarup. A: bror Niels Pedersen i Fjelstervang i Vorgod sogn ved svigersøn Christen Christensen. Enkens første ægteskab med Anders Christensen. B: Abelone g.m. Ib Pedersen i Over Kirkegaard i Assing sogn.

520 Jacob Lassen Tarp i Vestergård i Vester Tarp i Sønder Felding sogn. 1.6.1773, fol.140B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Gjelstrup, præst i Sønder Felding og Assing. B: Laurids 30 i Kodbøl i Borris sogn, Søren 28, hosekræmmer i København, nu i Eckernførde i Holsten, Jens 21 i Skovbjerg i [Sønder] Felding sogn, Kirsten g.m. Jens Jensen i Skårup i Vester Herning [dvs. Hanning] sogn, Kirstine g.m. Jens Jensen i Havnstrup i Snejbjerg sogn, Karen 13. FM: Janus Torning i Rind sogn. Skøde 1759 til afdødes bror Thue Lassen i Bassumgård på gården, hvor nu afdøde Jacob Lassen og Las Jacobsen boede.

521 Hans Pedersen Roepstorff, møller i Felding Mølle i Sønder Felding sogn. 26.10.1773, fol.145B.
E: Karen Christensdatter. LV: stedfar Niels Christensen i Stovstrup i Oddum sogn, Niels Gjelstrup, præst i Sønder Felding og Assing. B: Hans 15 uger 23.2.1774. FM: fars morbror Christen Thomsen i Ganer i Skjern sogn. Desuden nævnes afdødes mor Birgitte Thomasdatter g.m. Jens Agger, birkeskriver i Skjernbrogård.

525 Cathrine Andersdatter i Neder Kirkegård i Assing sogn. 3.6.1774, fol.158.
E: Jesper Jensen Nederby. B: Rasmus 7 uger, Jens 7 uger. FM: mors morbror Jørgen Thorlund i Rind, degn i Rind og Herning. Desuden nævnes enkemandens svoger Jens Nielsen i Nederby i Oddum sogn.

532 Niels Pedersen i Olling i Assing sogn. 1.12.1774, fol.179.
E: Kirsten Jensdatter. B: Johanne 22, Mette 20, Peder 17, Karen 12, Mette Cathrine 8. FM: samfrænder Jens Nielsen i Amtrup i Snejbjerg sogn, Niels Graversen sst.

569 Rasmus Bringelsen i Pindvig i Skarrild sogn. 21.6.1775, fol.335.
E: Maren Jepsdatter . LV: Søren Nielsen i Paarup i Assing sogn. A:
1) bror Peder Bringelsen i Skjoldborg i Vorbasse sogn
2) bror Oluf Bringelsen i Fjederholt i Rind sogn
3) søster Kirsten Bringelsdatter g.m. Niels Jensen i Hejnsvig
4) søster Johanne Bringelsdatter 40 hos FM: Laurids Andersen i Søndergård i Sædding sogn.
Afdødes første ægteskab med Kirsten Pedersdatter. Hendes første ægteskab med Jens Christensen. 2B:
1) Johanne Jensdatter, var g.m. Peder Christensen i Vium sogn og by. Hun døde for 6 mdr. siden uden livsarvinger
2) Peder Jensen Pindvig 26 i Holsten ved søskendebarn Jens Christensen i Paarup i Assing sogn.
Desuden nævnes enkens søster Kirsten Jepsdatter i Brøndlund.

578 Christen Christensen i Favrholt i Ikast sogn. 16.4.1776, fol.347.
E: Kirsten Jensdatter. LV: Ib Pedersen i Øster Høgild i Rind sogn. B: Mette Cathrine 9. FM: fasters mand Niels Jensen i Harreskov i Assing sogn.

610 Anne Jacobsdatter i Hvedde i Assing sogn. 23.8.1775, fol.413B.
E: Christen Christensen. B: Anne Cathrine 30, der døde. A: far Jacob Pedersen.

675 Niels Sørensen i Olling i Assing sogn. 6.4.1780, fol.573.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Laurids Nielsen i Olling. B: Christen 12, Søren 9, Maren 5, Niels, født 8.4.1780. FM: Peder Jacobsen, Søren Nielsen Paarup i Assing sogn, Jacob Christensen Egeris ved Assing Kirke.
Første ægteskab med [Johanne Ibsdatter], skifte 30.11.1762. B: Johanne 18. FM: Laurids Nielsen, smed i Fjelstervang.

677 Mads Jensen i Bukkær i Assing sogn. 7.4.1780, fol.579.
E: Anne Christensdatter. LV: Poul Christensen. Af første ægteskab B: Mads, tåbelig. FM: Christen Jensen i Lille Hjøllund i Arnborg sogn.

760 Christen Thygesen Egeris i Neder Kirkegård i Assing sogn. 18.3.1782, fol.76B.
E: Anne Cathrine Jacobsdatter. LV: Søren Nielsen i Paarup. B: Jacob på stedet, Thyge i Ostindien, Søren 21 i København, Mette Kirstine 18, Kirsten 14. FM: farbror Mads Thygesen i [Nørre] Vium. Desuden nævnes Thyge Møller i Egeris Mølle, [i Nørre Vium sogn].

761 Sidsel Nielsdatter i Neder Kirkegård i Assing sogn. 18.3.1782, fol.78.
E: Peder Rasmussen. B: Birthe g.m. Henrik Sørensen i Øster Vejen i Rind sogn, Maren g.m. Peder Sørensen Hjøllund i Arnborg sogn, Anne Marie 28. FM: Søren Nielsen Paarup.

763 Jens Christensen Gaasdal i Paarup i Assing sogn. 11.6.1782, fol.81.
E: Karen Jensdatter. LV: Oluf Olufsen Minds i Paarup. B: Jens 13. FM: morbror Jens Henningsen i Sønder Felding.

821 Villads Jensen i Tarp i Sønder Felding sogn. 30.3.1784, fol.279.
E: Bodil Jørgensdatter. LV: Jens Pedersen Ølgaard ved Felding Kirke, Oluf Olufsen Minds i Paarup i Assing sogn. B: Jørgen 14, Jens 10, Anne Marie 5, Jacob 4. FM: morbror Jens Jørgensen i Fårbæk i Haderup sogn, Knud Jacobsen i Drongstrup, Peder Pedersen i Skovbjerg.

852 Anders Hansen i Vester Suderbæk i Ikast sogn. 3.1.1785, fol.371.
E: Sofie Cathrine Poulsdatter. LV: bror J[ørgen] Thorlund, degn i Rind. B:
1) Maren Andersdatter g.m. [Nikolaj] Hegelahr, præst i Skarrild [og Arnborg]
2) Anne Andersdatter
3) [Cathrine Andersdatter, skifte 3.6.1774 lbnr.525], var g.m. Jesper Jensen i Over Kirkegård i Assing sogn. 2B: Rasmus 11, Jens 11
4) Poul Andersen i København.

901 Karen Jensdatter i Paarup i Assing sogn. 23.5.1786, fol.495B.
Enke efter Jens Christensen Gaasdal, skifte 11.6.1782 lbnr.763. B: Jens 16. FM: født værge Henning Jensen i Nederby i Sønder Felding sogn og dennes far Jens Henningsen sst.

912 Christen Christensen i Fasterholt i Arnborg sogn. 14.9.1786, fol.514B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Mikkelsen i Togsvig. B:
Christen Christensen 17. FM: farbror Niels Christensen i Bjerre ved Fasterholt. Første ægteskab med Johanne Pedersdatter. B: Jacob Christensen 20, Margrethe Christensdatter, død, var g.m. Peder Hansen i Olling i Assing sogn. 2B: Hans 6, Christen 3.

935 Karen Andersdatter i Silstrup i Skarrild sogn. 29.10.1785, fol.583.
E: Peder Jensen. B: Kirsten 8, Anders 12 uger. FM: Poul Andersen i Harreskov i Assing sogn, mosters mand Poul Christensen i Vorgod.

944 Mikkel Andersen i Paarup i Assing sogn. 5.5.1787, fol.600.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Palle Pedersen i Fasterholt i Arnborg sogn. B: Anders 8, Karen 7. FM: Svend Christensen i Skærbæk i [Nørre] Vium sogn, morfar Jens Madsen i Paarup, nu aftægt på stedet.

984 Anne Christensdatter i Harreskov i Assing sogn. 12.3.1788, fol.682.
E: Jens Pedersen. B: Peder 21, Christen 18, Ellen Marie 15, Niels 11, Jens 10, Christen 8, Karen 6. FM: født værge Christen Christensen i Favrholt i Ikast sogn, Niels Jensen i Harreskov, Peder Jensen Sønderskov i Borris sogn, Jacob Egeris i Assing sogn.

1031 Oster Jensen i Skave i Skarrild sogn. 29.11.1787, fol.109.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Jensen Utoft i Sønder Omme sogn. A:
1) bror Christen Jensen i Gammel Arnborg
2) bror Søren Jensen i Bukkær i Assing sogn
3) søster Johanne Jensdatter i Grene i Skarrild sogn
4) søster Maren Jensdatter i Birkebæk i Arnborg sogn
5) søster Anne Jensdatter i Birkebæk i Arnborg sogn.

1139 Mette Nielsdatter, ugift i Odderup i Oddum sogn. 13.8.1790, fol.591, protokol 1790-1798, III, fol.3B.
Uden for ægteskab med Jens Jensen Wein i Riberhus Amt B: Marianne 1½. FM: morbrødre Peder Nielsen på stedet, Jens Nielsen i Assing sogn.
Afdødes FM: søskendebarn Jens Jensen i Skodsbøl i Oddum sogn, Jens Lauridsen i Lille Brande i Sønder Omme sogn.

1369 Anne Pedersdatter i Barde i Vorgod sogn. 12.10.1795, fol.324B.
Enke efter Christen Mikkelsen. A:
1) Peder Mikkelsen i Tovstrup i Snejbjerg sogn
2) Niels Pedersen Asbjerg i Sinding sogn
3) Niels Lauridsen Asbjerg i Sinding sogn
4) Christen Lauridsen i Kibæk i Assing sogn
5) Anne Marie.
Arvingerne kaldes brødre og svogre til Christen Lauridsen i Kibæk.

1418 Peder Lassen i Gaasdal i Borris sogn. 23.6.1796, fol.380B, protokol 1790-1798, VII, fol.34.
A:
1) søskendebarn Laurids Nielsen i Nordenaa i Hemmet sogn
2) søskendebarn Jacob Nielsen i Neder Kirkegaard i Assing sogn
3) søskendebarn Jens Nielsen Egvig ved Borris Kirke
4) søskendebarn Peder Nielsen, død. 4B:
a Niels Pedersen i Egvig i Borris sogn
b Mette Marie Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Nordenaa
c Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Mikkel Nielsen i Nordenaa
d Maren Pedersdatter
5) søskendebarn Ib Pedersen ved Assing Kirke
6) søskendebarn Karen Jacobsdatter g.m. Poul Andersen Hareskov
7) søskendebarn Laurids Christensen i Debelmose, død. 3B:
a Abelone Lauridsdatter g.m. Aksel Nielsen i Årup i Hanning sogn
b Mette Lauridsdatter g.m. Laurids Christian [Gregersen] i Kjelstrup
c Gravers Lauridsen i Grindsted sogn.

1443 Anne Cathrine Ibsdatter i Vorgod. 30.7.1796, fol.411B.
E: Christen Thygesen. B: Thyge 1. FM: morfar Ib Pedersen i Assing.

1629 Niels Christensen i Kærgård i Skjern sogn. 23.10.1801. (Også dele i pakken efter lbnr.1609 som igen ligger efter dette skifte). (Også dele i pakken efter lbnr.1630).
E: Karen Nielsdatter. LV: Jens Pedersen Hedegaard i Marup i Skjern sogn.
B: Anne 7, Christiane 5, Karen 5, Nielsine født 13.1.1802. FM: farbrødre Niels Christensen i Velling, Christen Christensen ved Assing kirke, fars halvbror Morten Christensen i Østerby i Stavning sogn.

1633 Søren Nielsen i Paarup i Assing sogn. 30.6.1794. I, fol.7.
E: Karen Christensdatter. LV: Søren Madsen i Paarup. B: Maren 34 g.m. Christen Madsen i Svendlund i Rind sogn, Maren 31, Mette 29, Karen 26, Margrethe 22. FM: morbror Søren Christensen i Klokmose i Faster sogn, Jacob Skaarup i Vester Høgild i Rind sogn.
Af første ægteskab B: Inger g.m. Jacob Pedersen i Fjelstervang, Anne g.m. Jacob Christensen i ?vig, død, nu forlovet med Anders Pedersen i Skarrild, Else. FM: Niels Andersen Møller i Kibæk.

1639 Kirsten Pedersdatter i Hvedde i Assing sogn. 31.10.1794. II, fol.5B.
E: Jacob Pedersen. B: Sidsel 5, Karen 3. FM: Hans Egeris i Nørre Vium.
Fæstebrev 26.3.1784 fra stedets husbond Hans Jørgen Bang, præst i Vester Vedsted.
Arv efter enkemandens far, afholdt 26.3.1781 af Hans Jørgen Bang, præst i Sønder Omme, til enkemandens søskende: Søren Pedersen, Laurids Pedersen, Niels Pedersen, Abelone Pedersdatter, Anne Pedersdatter.

1655 Cort Lauridsen i Bukkær i Assing sogn. 16.6.1795. III, fol.30B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Jesper Jensen i Assing. B: Niels 16. FM: Christen Lauridsen i Sønder Felding.

1656 Jens Lauridsen i Vejlgård i Assing sogn. 16.6.1795. III, fol.31.
E: Else Marie Christensdatter. LV: Laurids Nielsen i Olling. B: Anne Cathrine 12, Laurids 8, Christen 4. FM: farbror Peder Lauridsen på stedet.

1657 Sidsel Simonsdatter i Olling i Assing sogn. 16.6.1795. III, fol.32.
E: Christen Nielsen. B: Niels 23, Simon 18, Mads 12, Laurids 8, Maren, Margrethe, Anne, Karen, Anne Marie. FM: mosters mand og farbror Jens Nielsen i Kirkegård i [Nørre] Vium sogn.

1677 Mette Pedersdatter i Vejlgård i Assing sogn. 20.1.1796. IV, fol.16.
E: Peder Lauridsen. B: Mette Cathrine.
Af første ægteskab B: Peder Andersen, Jens Christian Andersen, Søren Andersen, Johanne Andersdatter.

1680 Mette Pedersdatter i Vejlgård i Assing sogn. 24.4.1796. IV, fol.23.
E: Peder Lauridsen. B: Mette Cathrine. FM: Peder Christensen i Vium. Af første ægteskab B: Peder Andersen, Jens Christian Andersen, Søren Andersen, Johanne Andersdatter. FM: farbror Poul Andersen i Harreskov.

1681 Karen Jacobsdatter i Harreskov i Assing sogn. 24.2.1796. IV, fol.24B.
E: Poul Andersen. B: Anne 26, Anders 23, landsoldat i Flensborg, Jacob 19, Jens Christian 16, Anders Christian 7. FM: Anders Poulsen i Mosegård, som beslægtet.

1722 Mette Madsdatter i Velhusted i Assing sogn. 22.9.1797. V, fol.47B.
E: Troels Andersen. B: Mads 20. FM: morbror Niels Madsen i Skovbjerg i Arnborg sogn.

1737 Kirsten Christensdatter i Agersig i Assing sogn. 24.4.1798. VI, fol.24, VII, fol.6B, 8B.
E: Christen Pedersen. B: Karen 32 i København, Christen 30 i Harreskov, Peder 24, Mikkel 22, Margrethe 22, Peder Christian 17. FM: morbror Niels Christensen i Fjelstervang.

1749 Karen Christensdatter i Paarup i Assing sogn. 31.7.1798. VI, fol.44B.
E: Niels Andersen Møller. B: Anders 17, Maren 16. FM: Anders Christensen i Hvedde, Laurids Christensen i Gammelager.

1767 Anders Poulsen i Mosegård i Assing sogn. 16.7.1799. VII, fol.27B.
E: Anne Nielsdatter. LV: Peder Bodsen i Olling. B: Edel 31, Poul 29, Niels 27, Jens 25, Niels Christian 19. FM: søskendebarns mand Peder Jensen Hede i Assing sogn.

1794 Jacob Pedersen i Meldgård i Store Fjelstervang [i Vorgod sogn]. 1.11.1800. VIII, fol.28B.
E: Inger Sørensdatter. LV: Niels Christensen i Fjelstervang. B:
Margrethe 24, Abelone 21, Søren 17, Peder 10. FM: Poul Nielsen i Gunderup i Rind sogn, søskendebarn på fars side Peder Bodsen i Olling i Assing sogn.

1804 Søren Jensen Agerfeld i Neder Kirkegård i Assing sogn. 28.2.1801. VIII, fol.40.
E: Sidsel Lauridsdatter. LV: Peder Bodsen i Olling i Assing sogn. B: Marianne 13, Mette Kirstine 9, Maren 6, Karen 4, Jens 1. FM: Peder Pedersen i Usseltoft i Brande sogn, Jens Hansen i Øster Harrild i Ejstrup sogn, begge som beslægtede.

1826 Christen Vallerbæk i Ommosegård i [Hodsager] sogn. 10.12.1801. IX, fol.28.
A:
1) bror Jens Christensen i Bukkær i Assing sogn, død. 6B: Christen i Bukkær, Margrethe 30, Anne 28, Karen 26, Johanne 20, Maren g.m. Morten Madsen i Skjern.

1845 Sidsel Thomasdatter i Velhusted i Assing sogn. 17.8.1802. X, fol.3.
E: Jens Andersen. B: Maren 20, Karen 18. FM: Hans Buch i Kibæk Mølle, Just Pedersen i Studsgaard.

1866 Johanne Lauridsdatter, ugift tjenestepige i Snejbjerg. 5.5.1803. X, fol.21, 26.
A:
1) mor Anne Jensdatter, enke i Brandlund i Brande sogn
2) bror Jens Lauridsen den ældre i Store Thorlund i Ejstrup sogn
3) bror Jens Lauridsen den yngre i Store Thorlund i Ejstrup sogn
4) søster Else Lauridsdatter g.m. Christen Sørensen i Tarp i Brande sogn
5) søster Elles Marie Lauridsdatter g.m. Jens Christian Poulsen i Neder Kirkegaard i Assing sogn
6) søster Maren Lauridsdatter 40 i Brandlund i Brande sogn
7) søster Anne Lauridsdatter 26 i Brandlund i Brande sogn.
FM: Jens Tornvig i Snejbjerg sogn.

1887 Christen Pedersen i Agersig i Assing sogn. 8.6.1805. X, fol.42.
Enkemand efter [Kirsten Christensdatter, skifte 24.4.1798 lbnr.1737]. B: Karen g.m. Martin Christoffer Bach, Nørrevold 289 i København, Christen 40, Peder 24, Mikkel 28, Margrethe, Peder Christian 24. FM: morbror Niels Christensen i Fjelstervang.

1898 Karen Mikkelsdatter i Pårup i Assing sogn. 29.8.1805. X, fol.51B.
E: Mads Sørensen. A:
1) bror Anders Mikkelsen 24
2) bror Mikkel Mikkelsen 17.
FM: Svend Christensen i Skærbæk i Nørre Vium sogn, Peder Christensen i Bukkær i Assing sogn.

1906 Christen Madsen i Svendlund [i Rind sogn]. 29.10.1803. XI, fol.9.
E: Maren Sørensdatter. LV: Jacob Skaarup i Høgild, Knud Christensen i Kibæk i Assing sogn, der ægter enken. B: Kirstine Marie 3. FM: fars søskendebarn Peder Vovlund i Rind sogn..
Første ægteskab med [Kirsten Madsdatter, skifte 2.8.1793 lbnr.1323]. B: Mads Sig 18, Mads Svendlund 13, Ellen 10. FM: farbror Christen Madsen i Svendlund.

Ribe Byfoged Skifteuddrag:
1425 Christen Pedersen Ølgaard, købmand i Ribe. 4.3.1797, fol.297B, 355.
Enke efter Maren Pedersdatter Hjersing. B:
1) Peder Ølgaard 31, fuldmægtig hos stiftamtmanden i Vejle
2) Rasmus Rahr Ølgaard, præst i Sønder Felding og Assing
3) Christian Peder Ølgaard 26, på stedet
4) Hans Ølgaard 24,, student i Sahl præstegaard i Ginding herred
5) Birthe Ølgaard g.m. [Knud Peder Christiansen] Lind, præst i Navr og Sir.

Vrads Herreds Tingbog:
23. april 1673
560 - fol.74B - afkald
Afkald til Jørgen Lassen i Vovlund fra
1) Las Eriksen i Søby
2) Peder Eriksen i Halle
3) Erik Eriksen i Vovlund
4) Karen Eriksdatter i Langelund
5) Maren Eriksdatter i Togsvig [i Arnborg sogn]
6) Niels Troelsen i Ejstrup
7) Erik Sørensen i Lille Tykskov
8) Erik Mikkelsen, født i Harrild
9) og Christen Pedersen, født i Togsvig, på deres og deres søskendes vegne.
På Christen Poulsen i Ålending [Olling i Assing sogn] hans brorbørn vegne (10 og 11)
10) Erik Christensen, født i Togsvig
11) Maren Christensdatter, født i Togsvig
alle ved Peder Lassen i Ejstrup
for arv efter mor og oldemor [formentlig farmor eller mormor] Kirsten Lasdatter i Vovlund.

Skanderborg og Åkær amters skifteuddrag
316 Thomas Rasmussen, ugift i Vrold. 17.6.1775, fol.418.
A: bror Peder Rasmussen sst, bror Svend Rasmussen i Mesing, [skifte 24.11.1770 lbnr.194]. 1B: Anne 11. FM: morbror Laurids Christiansen i Mesing, halvbror Laurids Rasmussen, død. 1B: Rasmus 38 i Mosegaard i Assing sogn. Desuden nævnes afdødes mosters datter Sidsel Christensdatter i Blegind.
Randers Amt gejstlig:
24 Jacob [Mikkelsen] Seidelin, præst i Sønder og Nørre Onsild. 14.7.1704, fol.42B.
E: Cathrine Hedvig Meyer. LV: Anders Knudsen, by- og rådstueskriver i Randers, Søren Munch, præst i Sønder Felding og Assing, der ægter enken.
Børn, hvis navne ikke angives.


Private personarkiver Landsarkivet for Nørrejylland:
74 Anne Johanne Elise Baj i Hobro.
2 breve til hende fra søsteren C. E. Schmidt i Assing af 2.5.1766 og 3.1.1768.

98 Anne Johanne Elisa Bay, ugift i Hobro
Født 6.12.1750.
Mange breve 1766-1769
1) fra mor Anne Marie Schmidt, enke efter [Jens Nielsen] Bay, [kollega i Randers latinskole, skifte Støvring herred gejstlig 16.11.1761 lbnr.84]
2) fra søster Helle Bay i Hobro
3) fra søster Anne Marie Bay
4) fra moster A. B. Schmidt i Assing
5) fra mormor Anne Johanne Schløttelberg i Assing, enke efter Hans [Nielsen] Schmidt, præst [i Asferg og Fårup, skifte Nørhald herred gejstlig 15.12.1754 lbnr.42]
6) fra morbror A. P. Schmidt
7) fra moster Cathrine Elise Schmidt i Asferg
med flere.

Hads Herreds godser: Rathlousdal og Gersdorffslund godser

893 Kirsten Jacobsdatter, tjenestepige på Oldrup Mark. 25.2.1812, fol.91B, 97
. A: bror Jacob Sørensen 20, bror Søren Sørensen 18 i Odder. FM: Peder Hansen Assing på Oldrup Mark.

Koldinghus amts skifteuddrag:
635 Christen Jensen i Sønder Askær i Brande sogn. 22.4.1783, side 1229.
E: [Karen Nielsdatter]. LV: Søren [Jørgensen] i Bregnhoved i Give sogn. B:
1) Ellen Christensdatter 20
2) Niels Christensen 15
3) Karen Christensdatter 14
4) Anne Christensdatter 12
5) Jens Christensen 8
6) Laurids Christensen 6
7) Knud Christensen 3.
FM:
1 morbror Niels Nielsen i Hvollig i Borris sogn
2 farbror Niels [Jensen] Arreskov [i Harreskov i Assing sogn]
3 farbror Poul [Jensen] i Risbjerg [i Brande sogn]
4 morbror Peder [Nielsen] Askær.

Hald og Skivehus amter:
951 Jens Thomsen, møller i Høgild mølle i Resen sogn i Fjends herred. 11.2.1802, 1802/uden nummer.
Enke efter Maren Jacobsdatter.
Testamente af 17.5.1798.
Hans A:
0) forældre [Thomas Thomsen og Kirsten Jensdatter i Høgild Mølle, skifte Hald amt 9.8.1773 lbnr.90]
1) bror Thomas Thomsen Møller i Skive, død, var g.m. g.m. Margrethe Lauridsdatter, [skifte Skive 23.5.1780 lbnr.111]
2) bror Hans Thomsen i Hinge
3) bror Peder Thomsen i Vallerbæk i Karup sogn
4) søster Anne Cathrine Thomasdatter g.m. Niels Lauridsen Hvolbæk i Resen
5) søster Inger Thomasdatter, død, var g.m. Thomas Christensen Talund i Over Kirkegård i Assing sogn i Hammerum herred. 1B:
a Thomas Thomsen 22.
FM: svoger Just Pedersen i Studsgård i Snejbjerg sogn.
Hendes A:
1) mor Maren Jepsdatter, enke efter Jacob [Madsen], møller i Over Balling mølle i Salling
2) bror Jeppe Jacobsen i Over Balling mølle
3) bror Niels Jacobsen i Over Balling mølle
4) bror Peder Jacobsen i Over Balling mølle
Mors første ægteskab med [Niels Christensen i Balling mølle]
5) halvsøster Kirsten Nielsdatter g.m. Jens Jensen i Neder Balling mølle.
Assing SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Bukkær
Gammelager (Buk.)
Harreskov
Hvedde
Kjærsig (Bukkær)
Nederkirkegaard
Olling
Overkirkegaard
Paarup
Skifter efter Brejl
BUKKÆR
Bukkær.
GAMMELAGER
Gammelager matrikel 9 i Bukkær:
1750c Mads Nielsen.
1777 Christen Madsen, søn.
1790 Laurids Christensen.
1811 Niels Christian Lauridsen, søn.
1846 Thomas Jonassen, svigersøn.
1851 Niels Olesen, gift med enken.
1877 Ole Christian Nielsen, søn.
1911 Thomas Karl Nielsen, søn.
1921 Niels Olesen Gammelager Nielsen, bror.
1946 Christian Ole Jørgensen, søstersøn.
1991 Hans Buelund Madsen.
HARRESKOV
Matrikel 44
1683- Jørgen Christensen
1729 Jens Jørgensen, søn
1758 Karen Christensdatter, enken
1759 Niels Jensen Risbjerg, gift enken
1788 Niels Christensen
1800- Jens Nielsen.
1808 Christen Sørensen.

Matrikel 45 skrædderhus
1676c Niels Larsen
1696 Niels Jensen.
1785 Christen Andersen
1796 Niels Pedersen

Matrikel 46
1683- Niels Jepsen
1710cc Jep Nielsen

Matrikel 48
1683- Christen Nielsen
1730c Peder Jørgensen Harreskov
1760 Jens Pedersen, søn
HVEDDE
Hvedde matrikel 51..
1715cc Peder Jensen.
1735c Jakob Pedersen, søn.
1759cc Peder Jakobsen, søn.
1786c Jakob Pedersen, søn.
1820c Peder Jakobsen, søn.
1834 Jens Bertelsen, gift enken.
1845 Bendt Pedersen, søn af forkvinde

KJÆRSIG
Kjærsig (Bukkær 8A)..
1766c Søren Christensen.
1782 Søren Jensen, gift med enken.
1809 Eske Christensen, stedsvigersøn.
1825 Mads Nielsen, gift med niece.
1837 Jens Nielsen.
1859 Jens Jensen, svigersøn.
1893 Jens Christen Sandfeldt Jensen, søn.
1926 Kristian Jensen Kjærsig, søn.
1972 Frode Kjærsig, søn.
2006 Ny ejer.

Ny Kjærsig (Bukkær 8i)..
1892 Jens Jensen, fra 8A.
1900 Anne Jensen, enken.
1905 Jesper Møller Jensen, søn.
1934 Aage Johannes Kjærsig, søn.
1991 Frode Kjærsig af Kjærsig 8A
NEDERKIRKEGAARD
Nederkirkegaard matrikel 25A..
1786c Christen Christensen.
1812 Simon Christensen, svigersøn.
1830 Jens Ahle Jespersen.
1853 Jesper Jensen, søn.
1884c Johan Peder Eybye, svigersøn.

Nederkirkegaard matrikel 25B..
1678 Christen Lauridsen.
1683 Christen Christensen I.
1725cc Christen Christensen II.
1753 Christen Mortensen, svigersøn.
1773 Anne Nielsdatter, enken.
1775 Jakob Christensen Egeris I, gift enken.
1828 Jakob Christensen Egeris II *25A.
OLLING
Olling matrikel 30..
1724- Niels Larsen.
1762 Lars Nielsen, ?søn.
1803 Niels Larsen, søn.
1828 Peder Nielsen, *Skarrild.
1832 Niels Pedersen, søn.
1869 Maren Nielsdatter, enken.
1869 Knud Kølbæk Ottosen.
1900 Anders Vejvad Jensen.
1938 Søren Kjær Bækgaard, svigersøn.
1964 Johannes Frølund Thomsen.
1980 Minna Sønderlund (Thomsen), enken.
1981 Jørgen Chr. Kristensen.

Olling matrikel 33, 34, 32B..
1727- Søren Iversen Olling.
1761 Niels Sørensen.
1780 Christen Nielsen Hindhede.
1792 Peder Boesen.

Olling matrikel 32.
1707c NN Hansdatters? 1. mand.
1715 Peder Nielsen Rytter.
1745 Hans Pedersen, søn.
1771 Peder Hansen, søn.
1803 Jens Jakobsen Birkmos.
OVERKIRKEGAARD
Overkirkegaard matrikel 28A..
1683- Jens Jakobsen.
1700cc Christen Jensen, søn.
1743c Jakob Pedersen.
1774 Jesper Jensen.
1796 Jens Waad.
1798c Thyge Waad, søn.
1804 Niels Christensen Olling.
1830 Jens Christian Nielsen, søn.

Overkirkegaard matrikel 29A..
1683- Ole Jakobsen.
1710cc Laurids Christensen.
1747 Ib Pedersen.
1789 Jakob Ibsen, søn.
1807 Thomas Christensen Grønborg.
1831 Ib Christensen, forforejer søstersøn.
1843 Jens Larsen Vejen, svigersøn.
PAARUP
Paarup matrikel 16A Baunsgaard..
1789 Mads Skrædder
1807 Else Marie Christensdatter
1832c Jens Jensen Hoed
1844 Peder Bertelsen Gosvig
1875 Niels Lauridsen
1877 Enevold Christensen
1882 Hans Jensen Løvborg
1890 Anton Thomasen
1920 Thomas Christian Thomasen, søn
1951 Anton Baunsgaard Thomsen, søn

Paarup matrikel 18A Lergrav.
1817- Niels Andersen Skoleholder
1826- Johan Larsen
1828c Anders Pedersen
1845 Frederik Poulsen, g. enken
1876 Søren Jensen, svigersøn
1883 Anders Andersen Kousgaard
1918 Thomas Larsen
1958 Michael L. M. Jørgensen

Paarup et hus.
1798c Morten Christensen Huus
SKIFTER med tilknytning til Assing
Skifter fra Brejl med Assing