Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1774 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7901 1734.07.01 VIET: Nikolaj Rasmussen Skibbild, 47c år, Skibbild, Arnborg ∞ Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, BOSAT: Arnborg Skibbild
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: viet 1734c Nikolaj Rasmussen Skibbild af Skibbild og Maren Nielsdatter af Holtum.}
NOTITS: Dato kun omtrendtlig. Han er ikke set med børn før den tid, første barn 1736, Maren Nielsdatter dør i barselsseng. Hendes far menes at være Niels Pedersens i Holtum på grund af fadderskaber frem og tilbage til Holtum. Kan betvivles.

Nr. 7902 1739.07.01 VIET: Lars ChristensenJohanne Jensdatter, Søby, Arnborg, BOSAT: Arnborg Søby
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: viet 1739c Lars Christensen og Johanne Jensdatter af Søby.}
NOTITS: Dato kun omtrendtlig. Hun er enke efter Mikkel Larsen †1736, i skiftet 1738 ses hun ikke at være gift igen. Lars Christensen Søby nævnes første gang i kirkebogen 1742. Identifikation ogsaa over hans steddatter Maren Mikkelsdatter †1752 Søby, Arnborg.

Nr. 7903 1755.07.01 VIET: Jens Henningsen, 29c år, Blæsbjerg, Brande ∞ Ellen Jensdatter, 25c år, Kirkegaard, Arnborg, BOSAT: Arnborg Kirkegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: viet 1755c Jens Henningsen af Blæsbjerg i Brande og Ellen Jensdatter af Kirkegaard.}
NOTITS: Dato to år før første barn. Dato kun omtrendtlig. Jens Henningsens far døde omkring denne tid og hans søskende ser ud til at være kommet til farbroderen Jens Jensen i Uhre, Brande. Muligvis har Jens Henningsen giftet sig derfra.

Nr. 7904 1767.07.01 VIET: Jens Christensen Gaasdal, Paarup, Assing ∞ Karen Jensdatter, 35c år, Kirkegaard, Arnborg, BOSAT: Assing Paarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: viet 1767c Jens Christensen Gaasdal af Paarup i Assing og Karen Jensdatter af Kirkegaard.}
NOTITS: Dato to år før første barn. Dato kun omtrendtlig.

Nr. 7905 1773.07.01 VIET: Jakob Christensen, 31 år, Kirkegaard, Arnborg ∞ Maren Christensdatter, 22 år, Tovdal, Arnborg, BOSAT: Arnborg Kirkegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: viet 1773c Jakob Christensen af Kirkegard og Maren Christensdatter af Tovdal.}
NOTITS: Første barn mai 1774.

Nr. 8001 1775.10.08 TRO.: Jens Pedersen, 22c år, Ringstrup, Gjellerup ∞ Inger Mikkelsdatter, 28c år, Togsvig, Arnborg, BOSAT: Gjellerup Ringstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVII post Trin: bleve trolovede i Arnborg Kierke Jens Pedersen af Ringstrup i Giellerup Sogn og Inger Michelsdatter af Toxvig.

Nr. 8002 1775.10.18 TRO.: Jens Nielsen Øvig, 41 år, Øvig, Skarrild ∞ Margrethe Thomasdatter, 30 år, Holtum, Arnborg, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 18 Octobr bleve trolovede i Holtum Jens Nielsen Ødevig fra Skarild sogn og Margarethe Thomasdatter .

Nr. 8003 1775.10.25 TRO.: Nikolaj Hegelahr, 30 år, Præstegaarden, Skarrild ∞ Maren Andersdatter Skovby, 31 år, Skovby, Ikast, BOSAT: Skarrild Præstegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 25 Octobr blev jeg Nicolai Hegelahr Copuleret med min Kone Maren Andersdatter Skuobye.
NOTITS: Præst Hegelahr har indført dette i Skarrild-Arnborg kirkebog, men trolovet blev de den 4. okt. 1775 i Sønder Felding og viet 25. okt. 1775 sammesteds. Hun var hans husholderske og blev kaldet Mademoiselle.

Nr. 8004 1776.04.12 VIET: Jens Pedersen, 22c år, Ringstrup, Gjellerup ∞ Inger Mikkelsdatter, 29 år, Togsvig, Arnborg, BOSAT: Gjellerup Ringstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen efter Paaske 1776 copulerede i Arnborg Kirke Jens Pedersen af Ringstrup og Inger Michelsdatter af Toxvig.

Nr. 8005 1776.05.27 VIET: Erik Larsen, 45c år ∞ Anne Mikkelsdatter, 34 år, Togsvig, Arnborg, BOSAT: Brande By 1776-81, Brande Sandfeldbjerre 1781-84
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Samme dag {fredagen d 13 April} Erech Lassen og Anne Mechelsdaatter den samme sted {Togsvig} .
NOTITS: Samme henviser til trolovelsen før denne, som er Jens Pedersen med Inger Mikkelsdatter nr. 8004. Præsten havde først overset denne trolovelse og så indføjet den på et senere tidspunkt. Erik Larsen ikke set i Brande før 1777, han formodes ikke at være født i Brande. Første barn 1777 i Brande By, hvor faddere er fra Hygild i Rind sogn, hvor han evt. kunne komme fra. Hun dør 1784 i Sandfeldbjerre, Brande.

Nr. 8006 1775.10.18 VIET: Jens Nielsen Øvig, 41 år, Øvig, Skarrild ∞ Margrethe Thomasdatter, 30 år, Holtum, Arnborg, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Pintse dag Jens Nielsen af Ødevig og Margrethe Thomasdatter Holtum copulerede.

Nr. 8007 1776.06.12 TRO.: Lars Jørgensen, 27c år, Skarrild Krog, Skarrild ∞ Maren Christensdatter, 17 år, Søby, Arnborg, BOSAT: Arnborg Søby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen efter Dom: 1 post Trinit: trolovede i Søbye Lars Jørgensen og Maren Christensdatter.
NOTITS: Lars er født i Hesselberg, Ikast opvokset fra han var 6c år i Skarrild Krog, hvor hans far Jørgen Nielsen flyttede hen. Allerede 1774 (i et skifte) ses Lars Jørgensen som karl i Søby. Kongelig ægteskabsbevilling: "Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter, bønderfolk af Arnborg sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg 16 januarii 1778"

Nr. 8008 1776.09.28 VIET: Lars Jørgensen, 27c år, Skarrild Krog, Skarrild ∞ Maren Christensdatter, 17 år, Søby, Arnborg, BOSAT: Arnborg Søby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen d 28 Sept: copulerede næstomtalte Par: 3 Paar foruden {Lars Jørgensen og Maren Christensdatter}.
NOTITS: DKB: "Løfverdage d 29 {28!} sept Las Jørgensen og Maren Christensdatter af Søbye".

Nr. 8009 1777.04.01 TRO.: Peder Larsen, 44c år, Rind ∞ Johanne Jensdatter, 27c år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Skarrild Grene
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 April trovovede i Birkebek Unge karl Peder Larsen af Rind sogn og Pigen Johanne Jensdatter af Birkebek. Ovenmeldte trolovede Par bleve copulerede Onsdagen d 18 Juni i Kirken.
NOTITS: Ses FT 1787 i Skarrild med tre sønner.

Nr. 8010 1777.07.17 TRO.: Anders Larsen, 25c år, Grarup, Brande ∞ Maren Jensdatter, 35 år, Kirkegaard, Arnborg, BOSAT: Brande Store Langkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Julii bleve trolovede i Annexgaarden Pigen Maren JensDatter ibidem og Unge karl Anders Larsen af Grarup i Brande Sogn.

Nr. 8011 1777.08.09 TRO.: Jens Christensen, 36c år, Lilleholm, Brande ∞ Karen Christensdatter, 28c år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Brande Lilleholm
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen d 9 Aug: trolovede i Birkebek Enkemanden Jens Christensen af Brandtholm og Pigen Karen Christensdatter af Birkebek.

Nr. 8012 1777.10.03 VIET: Anders Larsen, 25c år, Grarup, Brande ∞ Maren Jensdatter, 35 år, Kirkegaard, Arnborg, BOSAT: Brande Store Langkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d. 3 Octobr: copulerede i Brande Kirke Pigen Maren Jensdatter af Arnborg Annexgaard og Unge karl Anders Larsen af Grarup i Brande Sogn. NB: dette skeede Fredagen den 3die Octobr:

Nr. 8013 1777.10.08 VIET: Jens Christensen, 36c år, Lilleholm, Brande ∞ Karen Christensdatter, 28c år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Brande Lilleholm
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 8 Octobr copulerede i Arnborg Kirke Enkemanden Jens Christensen af Brandtholm og Pigen Karen Christensdatter af Birkebek.

Nr. 8014 1777.12.12 TRO.: Peder Christensen, Tarp, Brande ∞ Kirsten Jensdatter, Holtum, Arnborg, BOSAT: Brande Store Langkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 12 Decembr: 1777 trolovede i Holtum. Unge karl Peder Christensen af Tarp i Brande sogn og Pigen Kirsten Jensdatter af Holtum.
NOTITS: Uklart hvor Kirsten Jensdatter er født, det kan ikke være Holtum. Men hun må have opholdt sig i Holtum.

Nr. 8015 1778.05.15 TRO.: Jakob Nielsen Skræder, 53c år, Assing ∞ Kirsten Christensdatter, 58 år, Hjøllund, Arnborg, BOSAT: Assing Nederkirkegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jacob Nielsen Skræder fra Assing Sogn og Kirsten Christensdatter fra Høelund. Dette sidste Par blev trolovet d 15 Maji 1778.
NOTITS: Ses i FT 1787 med næste kone. Kone før Kirsten Christensdatter begravet 21. april 1778. Bruden her, også Kirsten Christensdatter, blev begravet 11. maj 1783 Nederkirkegaard, Assing 63 år gammel. Hun formodes at have været enke.

Nr. 8016 1778.06.09 VIET: Peder Christensen, Tarp, Brande ∞ Kirsten Jensdatter, Holtum, Arnborg, BOSAT: Brande Store Langkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Unge karl Peder Christensen af Tarp i Brande sogn og Pigen Kirsten Jensdatter af Holtum. d 9 Juni copulerede ovenmeldte Par.
NOTITS: Se trolovelsen #8014.

Nr. 8017 1778.06.09 VIET: Jakob Nielsen Skræder, 53c år, Assing ∞ Kirsten Christensdatter, 58 år, Hjøllund, Arnborg, BOSAT: Assing Nederkirkegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} 3die Pinse dag Jacob Nielsen og Kirsten Christensdaatter.
NOTITS: Se trolovelsen #8015.

Nr. 8018 1778.09.21 VIET: Palle Pedersen, 27c år, Flø, Brande ∞ Johanne Madsdatter, 42 år, Fasterholt, Arnborg, BOSAT: Arnborg Fasterholt
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Septembr Palle Pedersen og Johanne MasDat Fasterholt.
NOTITS: Datoen her taget fra DKB som mere pålidelig. PKB: "d 28 Sept: copuler: Palle Peders: og Johanne Madsdatter af Fasterholt."

Nr. 8019 1778.09.27 TRO.: Iver JensenAnne Jensdatter, 46 år, Gammel Arnborg, Arnborg, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg?
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Sept: trolovede Iver Jensen og Anne Jensdatter i Gam: Arnborg.
NOTITS: Han ser ud til at være død før 1786, hvor en enke Anne Jensdatter i Gammel Arnborg gifter sig igen med Søren Christensen Gassum.

Nr. 8020 1778.10.14 VIET: Lars Jørgensen, 29c år, Søby, Arnborg ∞ Johanne Christensdatter, 46 år, Søby, Arnborg, BOSAT: Arnborg Søby
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Oct: Lars Jørgensen og Johanne Christensd: Søbye.
NOTITS: Lars var gift 1. gang med Maren Christensdatter *1759 Søby †1777 Søby. Han gifter sig nu med hendes søster: De har kongelig ægteskabsbevilling: "12 Lars Jørgensen, ægteskabs bevilling. Bevilger og tillader, at Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter, bønderfolk af Arnborg sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 16 januar 1778." Lars Jørgensen *1749c Hesselberg, Ikast søn af Jørgen Nielsen gift 2. gang med Kirsten Larsdatter *1719 Lexgaard, Ikast Hesselberg †1751 Hesselberg, Ikast. Lars er bror til Niels Jørgensen Donsig *1746 Hesselberg, Ikast †1809 Donsig, Rind.

Nr. 8021 1778.11.02 VIET: Iver JensenAnne Jensdatter, 46 år, Gammel Arnborg, Arnborg, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg?
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Nov: Iver Jensen og Anne Jensdatter.
NOTITS: Se trolovelsen #8018.

Nr. 8022 1780.07.04 VIET: Jonas Eriksen, 36 år, Harrild, Ejstrup ∞ Kirsten Mikkelsdatter, 27 år, Togsvig, Arnborg, BOSAT: Ejstrup Harrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 31 Maji copuleret Jonas Erichsen og Kirsten Michelsdatter trolovede d 28 Marts.
{DKB:} d 4de Julius Jonnas Erichsen og Kirsten Mechels daatter af Toxvig.

NOTITS: Hun må være hans 2. kone, for han har i FT 1787 børn født længe før 1780, desuden er hun død året efter vielsen. Jonas gifter sig 1781 i Brande sogn med sin 3. kone Ane Pedersdatter af Flø.

Nr. 7998 1780.09.29 VIET: Christen Jensen, 27 år, Birkebæk, Arnborg ∞ Sidsel Jensdatter, 29 år, Gammel Arnborg, Arnborg, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 29 Sept: copulerede Christen Jensen og Sidsel Jensdatter af Birkebæk.
NOTITS: Christen Jensen er af Birkebæk.

Nr. 8023 1781.04.18 TRO.: Bartholomæus Pedersen Purup, 26 år, Skibbild, Arnborg ∞ Anne Kirstine Rasmusdatter, Uth, BOSAT: Arnborg Skibbild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de April trolovede bartholomæus Pedersen Pur{up ..hul i papiret} af Schibild og Enken Anne Kirstine Rasmusdatter Uth.
NOTITS: Bartholomæus er født 1755 i Purup i Østbirk sogn. Faderen er Peder Pedersen †1772 Purup, Østbirk og moderen Sidsel Elisabeth Terkildsdatter †1772+.

Nr. 8024 1781.10.29 VIET: Bartholomæus Pedersen Purup, 26 år, Skibbild, Arnborg ∞ Anne Kirstine Rasmusdatter, Uth, BOSAT: Arnborg Skibbild
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 29 Octobr: copulerede sidstmeldte Par {Bartholomæus Pedersen Purup af Schibild og Enken Anne Kirstine Rasmusdatter}.
NOTITS: Bartholomæus er født 1755 i Purup i Østbirk sogn. Faderen er Peder Pedersen †1772 Purup, Østbirk og moderen Sidsel Elisabeth Terkildsdatter †1772+.

Nr. 8025 1782.07.12 VIET: Peder Mathiesen, 30 år, Vesterbjerre, Sønder Felding ∞ Anne Marie Frandsdatter, 24 år, Drongstrup, Sønder Felding, BOSAT: Sønder Felding Høgsvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: fredagen d 12 Julj Havde Peder Mathiassen og Anne Maria FrantzD: Bryllup som nu er flyttet Til Felding Sogn.
NOTITS: PKB: "d. 12 Julii Peder Mathiasen og Anne Marie Frandsdatter ægteviede i S: Felding Kirke." Han er født *1752c i Vesterbjerge , Sønder Felding, hun *1758 i Drongstrup, Sønder Felding. Måske har de tjent i Arnborg.

LINK: Vangslev

Nr. 8026 1782.07.18 TRO.: Peder Poulsen, Bjørnskov, Sunds ∞ Anne Nielsdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, BOSAT: Sunds?
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Julj Havde Enkemanden fra Biørnskou Peder Poulsen og Pigen Anne {Christensdatter} Niels Dattr Fastholtbierre Trolovelse.
NOTITS: I DKB. Degnen har patronymet forkert, se vielsen.

Nr. 8027 1782.07.18 VIET: Peder Poulsen, Bjørnskov, Sunds ∞ Anne Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25de Ocbobr havde Peder Poulsen i biørnskou i Sunds sogn og Anne {Christensdatter} Niels Datter Brylup i Fasterholt bierre.
NOTITS: PKB: "Peder Povelsen af Biørnscou og Anne Christensdatter i Biere copulerede d 25 Octobr:" Degnen har patronymet forkert, se vielsen.

Nr. 8028 1783.05.27 TRO.: Niels Christensen, 41c år, Mosgaard, Sønder Felding ∞ Anne Johanne Christensdatter, 41 år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Arnborg Birkebæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 27 Maji trolovede i Birkebek Enken Anne Johanne Christensdatter ibidem og Ung Karl Niels Christensen af Felding Moesgaard.
NOTITS: DKB: "Niels Christensen i Moosgrd og Anne Johanne i Birckebæck havde Trolovelse dend 27de May 1783."

Nr. 8029 1783.06.10 TRO.: Ove Christensen, 44c år, Gammel Arnborg, Arnborg ∞ Mette Nielsdatter, 29c år, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 10 Junii trolovede Enkemanden Ove Christensen i G: Arnborg og hans Tieneste=Pige, Pigen Mette Nielsdatter.
NOTITS: DKB: "Ove Christensen i gml, Ahrnborg og Mette Niels Daatter ibdem Troelovelse dend 10de Junj.-" Hans første kone begravet sept. 1780 25 aar gammel.

Nr. 8030 1783.06.24 VIET: Niels Christensen, 41c år, Mosgaard, Sønder Felding ∞ Anne Johanne Christensdatter, 41c år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Arnborg Birkebæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Bryllup i Birckebæck dend 24de 1783 Med brudeparret Niels Christensen, og Anne Johanne Christens Daatter.
NOTITS: PKB: "d. 24 Junii copulerede Niels Christensen og Anne Johanne Christensdatter i Birke[bek]."

Nr. 8031 1783.07.05 VIET: Ove Christensen, 44c år, Gammel Arnborg, Arnborg ∞ Mette Nielsdatter, 29c år, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Bryllup i gml: Ahrnborg Med Brudeparret Ove Christensen og Mette Niels Daatter, sammestæd Dend 4de Julj 1783.
NOTITS: PKB: "d. 5 julii copulerede Ove Christens: og Pigen Mette N {hul i papiret}" Hans første kone begravet sept. 1780 25 aar gammel.

Nr. 8032 1783.10.28 TRO.: Christen Jakobsen, 70c år, Kirkegaard, Arnborg ∞ Karen Kirstine Pedersdatter, 36c år, BOSAT: Arnborg Kirkegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 28de Octob= havde Christen Jacobsen Enckemanden ved Ahrnborg Kircke og Pigen Karen Kierstine Peders Daatter Troelovelße.
NOTITS: PKB: "D. 28 Octobr trolovede Christen jacobsen i Annexgaarden og Pigen Karen Kirstine Pedersdatter. d 20 Novembr: bleve de ægteviede." Christen Jakobsens 3. kone.

Nr. 8033 1783.11.25 TRO.: Hans Pedersen, 21c år, Tornvig, Arnborg ∞ Anne Larsdatter, 31c år, BOSAT: Arnborg Tornvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25 Novembr: trolovede i Thornvig Ung Karl Hans Pedersen og Pigen Anne Larsdatter.
NOTITS: PKB: "d. 25 Novembr: trolovede Unge Karl Hans Pedersen i Thornvig og Pigen {mangler}".

Nr. 8034 1783.11.28 VIET: Christen Jakobsen, 70c år, Kirkegaard, Arnborg ∞ Karen Kirstine Pedersdatter, 36c år, BOSAT: Arnborg Kirkegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 28de Novembr blev Deres {Christen Jakobsen og Karen Kierstine Pedersdatter} Bryllup Cellebreret i Anbrg: Kircke.

Nr. 8035 1783.12.29 VIET: Hans Pedersen, 21c år, Tornvig, Arnborg ∞ Anne Larsdatter, 31c år, BOSAT: Arnborg Tornvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Brudeparret Hans Pedersen og Anne Lars Daatter i Tornvig Deres Bryllup Cellebreret d 29de Decb Anno 1783.
NOTITS: DKB: "Ovenmeldte Hans Pedersen og Anne Larsdatter af Thornvig copulerede d 29 Decembr: 1783." Første barn i april 1784.

Nr. 8036 1786.03.30 TRO.: Søren Christensen Gassum, 69 år, Krog, Ørre ∞ Anne Jensdatter, 55 år, Arnborg, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} I. Søren Christensen Gassum og Encken Anne Jens Daatter Trolovet d 30. Martij.- forbemelte Deres Bryllup cellebreret den 2den May. {PKB (dobbelt indførelse)} i. Søren Chrisensen Gassum og Enken Anne Jensdatter troloved d 30de Martii, copulerede d 2 Maji.
NOTITS: Ses i FT 1787 i Gammel Arnborg. Ifølge Poul Hornshøj (tak) er han sandsynlig uægte søn af Anne Christensdatter af Dyrby i Gassum sogn og en rytter. Han var gift 1. gang 1750 i Tvis med Anne Marie Christensdatter *1727c, som i 1772 fik et barn med en mand "søndenfra", ægteskabet opløst feb. 1785 efter sag ved Hjerm-Ginding herreders ret. Han boede 1776 - 1785 i Krog, Ørre sogn.

LINK: Tråd på hammerum-herred.dk om Søren Christensen Gassum

Nr. 8037 1786.05.02 VIET: Søren Christensen Gassum, 69 år, Krog, Ørre ∞ Anne Jensdatter, 55 år, Arnborg, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} I. Søren Christensen Gassum og Encken Anne Jens Daatter Trolovet d 30. Martij.- forbemelte Deres Bryllup cellebreret den 2den May. {PKB (dobbelt indførelse)} i. Søren Chrisensen Gassum og Enken Anne Jensdatter troloved d 30de Martii, copulerede d 2 Maji.
NOTITS: Se trolovelsen.

LINK: Tråd på hammerum-herred.dk om Søren Christensen Gassum

Nr. 8038 1786.03.09 TRO.: Christen Nielsen Jegin, 59 år, Lustrup, Skarrild ∞ Edel Christensdatter, 38 år, Hjøllund- Store, Arnborg, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Det iii Par bleve Christen Nielssen Jegin og Edel Christensd:, som findes antegnede i Scharrild Sogn, men høre til Arnborg Sogn: {SKARRILD KIRKEBOG:} d. 9. martii 1786 trolovede Christen Nielsen Jegin af Lustrup {Skarrild} og Edel Christensdatter af {Store} Høelund. Copulerede d. 5. maj.
NOTITS: Hun er født 1748 i Store Hjøllund, datter af Christen Christensen og Else Nielsdatter. Egentlig det ii. par ikke iii.

Nr. 8039 1786.05.05 VIET: Christen Nielsen Jegin, 59 år, Lustrup, Skarrild ∞ Edel Christensdatter, 38 år, Hjøllund- Store, Arnborg, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Det iii Par bleve Christen Nielssen Jegin og Edel Christensd:, som findes antegnede i Scharrild Sogn, men høre til Arnborg Sogn: {SKARRILD KIRKEBOG:} d. 9. martii 1786 trolovede Christen Nielsen Jegin af Lustrup {Skarrild} og Edel Christensdatter af {Store} Høelund. Copulerede d. 5. maj.
NOTITS: Hun er født 1748 i Store Hjøllund, datter af Christen Christensen og Else Nielsdatter. Egentlig det ii. par ikke iii.

Nr. 8040 1786.10.14 TRO.: Søren Nielsen, 34c år, Hestlund- Lille, Give ∞ Anne Christensdatter, 32 år, Tovdal, Arnborg, BOSAT: Give Hestlund- Lille
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Garanterer for copulationspenge, hvis de skal betales.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Garanterer for copulationspenge, hvis de skal betales.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: II Søren Nielsen af Lille Hæstelund i giege Sogn og Anne Christens Daatter af Toudal, Trolovede den 14de Octobr. - Deres Bryllup Cellebr: d 10de Novembr. {PKB dobbelt indeførsel} ii Søren Nielsen af Lille Hæstlund i Give Sogn og Anne Christensdatter af Thodal Trolovede d 14 oct: copulerede d 10 Novembr: Dersom copulations Penge skal erlægges, da coverede Terkel {Jensen} Carstoft {Skarrild} og Jacob {Christensen, Kirkegaard} Kirke derfor at ville svare.

Nr. 8041 1786.11.10 VIET: Søren Nielsen, 34c år, Hestlund- Lille, Give ∞ Anne Christensdatter, 32 år, Tovdal, Arnborg, BOSAT: Give Hestlund- Lille
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Garanterer for copulationspenge, hvis de skal betales.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Garanterer for copulationspenge, hvis de skal betales.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: II Søren Nielsen af Lille Hæstelund i giege Sogn og Anne Christens Daatter af Toudal, Trolovede den 14de Octobr. - Deres Bryllup Cellebr: d 10de Novembr. {PKB dobbelt indeførsel} ii Søren Nielsen af Lille Hæstlund i Give Sogn og Anne Christensdatter af Thodal Trolovede d 14 oct: copulerede d 10 Novembr: Dersom copulations Penge skal erlægges, da coverede Terkel {Jensen} Carstoft {Skarrild} og Jacob {Christensen, Kirkegaard} Kirke derfor at ville svare.

Nr. 8042 1787.04.04 TRO.: Mads Christensen, 24 år, Helstrup, Snejbjerg ∞ Anne Nielsdatter, 34 år, Grene, Arnborg, BOSAT: Arnborg Grene
KIRKEBOGSTEKSTEN: PKB: I. Mads Christensen Hellstrup og anne Niels Daatter i green Trolovede 4 April. Deres Bryllup blev holdet dend 18de Majus.
NOTITS: De overtager hendes fødegård i Grene.

Nr. 8043 1787.05.18 VIET: Mads Christensen, 24 år, Helstrup, Snejbjerg ∞ Anne Nielsdatter, 34 år, Grene, Arnborg, BOSAT: Arnborg Grene
KIRKEBOGSTEKSTEN: PKB: I. Mads Christensen Hellstrup og anne Niels Daatter i green Trolovede 4 April. Deres Bryllup blev holdet dend 18de Majus.
NOTITS: De overtager hendes fødegård i Grene.

Nr. 8044 1787.07.10 TRO.: Niels Hansen, 35c år, Harrild, Ejstrup ∞ Maren Pedersdatter, 34 år, Holtum, Arnborg, BOSAT: Arnborg Holtum
KIRKEBOGSTEKSTEN: PKB: II Den 10de Julii trolovede i Holtum Ung Karl Niels Hansen fra Harild og Enken Maren Pedersdatter. den 20 Septbr.
NOTITS: Han er vel søn af Hans Nielsen i Harrild i Ejstrup.

Nr. 8045 1787.09.20 VIET: Niels Hansen, 35c år, Harrild, Ejstrup ∞ Maren Pedersdatter, 34 år, Holtum, Arnborg, BOSAT: Arnborg Holtum
KIRKEBOGSTEKSTEN: PKB: II Den 10de Julii trolovede i Holtum Ung Karl Niels Hansen fra Harild og Enken Maren Pedersdatter. den 20 Septbr.
NOTITS: Han er vel søn af Hans Nielsen i Harrild i Ejstrup.

Nr. 8046 1787.09.30 TRO.: Lars Andersen, 34 år, Risbjerg, Brande ∞ Anne Kirstine Christensdatter, 28 år, Tovdal, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tovdal
KIRKEBOGSTEKSTEN: PKB: III Trolovelse d 30 Sept: i Toudal, med unge Karl Velagte Lars andersen Riisberg, og Velagte Pige Anna Kirstine Christensd: af Toudahl. SammenViet og Copuleret den 2den Novemb:

Nr. 8047 1787.11.02 VIET: Lars Andersen, 34 år, Risbjerg, Brande ∞ Anne Kirstine Christensdatter, 29 år, Tovdal, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tovdal
KIRKEBOGSTEKSTEN: PKB: III Trolovelse d 30 Sept: i Toudal, med unge Karl Velagte Lars andersen Riisberg, og Velagte Pige Anna Kirstine Christensd: af Toudahl. SammenViet og Copuleret den 2den Novemb:
NOTITS: Konen døde 17. jan. 1788 efter 10 ugers ægteskab.

Nr. 8048 1788.04.11 TRO.: Lars Andersen, 34 år, Tovdal, Arnborg ∞ Inger Christensdatter, 23 år, Tovdal, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tovdal
KIRKEBOGSTEKSTEN: PKB: i D: 11te Aprill: Lars Andersen Enkemand og Enger Christensdatter Copulerede. {Men Skarrild kirkebog:} Den 11te April trolovedes i Thodal Enkemand Lars Andersen Risberg med sin afgangne Hustrues Syster Inger Christensdatter Thodal, Pige.
NOTITS: Hans første kone Anne Kirstine Christensdatter døde efter 2 måneders ægteskab, Inger Christensdatter er hendes søster. Trolovelse først, men kun i Skarrild kirkebog, i Arnborg kirkebog siges vielse! Men vielsen skulle jo komme efter ægteskabsbevillingen, fordi han giftede sig med en kvinde beslæget med hans første kone. Kongelig ægteskabsbevilling folio 160b "Lars Andersen, og hans afg hustrues søster, Inger Christensdatter. 25 april 1788." Trolovelsen fandt sted før ægteskabsbevillingen, hvilket er ok. Ingen vielse set, men vel fordi det er glemt. (Tak til Inger Toudal).

LINK: Kermits ægteskabsbevillinger

Nr. 7999 1789.04.13 TRO.: sogn: Skarrild. Jens Sørensen, 59c år, Hjøllund- Lille, Arnborg ∞ Kirsten Madsdatter, 53c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Overby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme anden Paaske=Dag trolovede i Lille Høelund Enkemand Jens Sørensen og Pigen Kirsten Madsdatter som bleve copulerede i Scharrild Kirke den 13de Junii.
NOTITS: Hun er i FT 1787 tjenestepige ved Fru Sadolin i Skibbild. Han er muligvis den Jens Sørensen, der i FT 1787 gør uge-dage på Nørre Karstoft i Skarrild gift med Gertrud Nielsdatter.

Nr. 8049 1789.09.17 TRO.: Ebenezer Pedersen Perle, 26 år, Skibbild, Arnborg ∞ Kirstine Nielsdatter, Grene, Arnborg, BOSAT: Sjælland Nederholt
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. den 17 Sept: Trolovede i Greene Ung=Karl Ebenezer Pedersen {Perle} og Pige Kirstine Nielsdatter. Copulerede i Kirken den 22de Octobr:
NOTITS: Han er født i præstegaarden i Rørbæk. Se ogsaa FT 1787 i Skibbild og Nygaards Sedler.

Nr. 8050 1789.10.22 VIET: Ebenezer Pedersen Perle, 26 år, Skibbild, Arnborg ∞ Kirstine Nielsdatter, Grene, Arnborg, BOSAT: Sjælland Nederholt
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. den 17 Sept: Trolovede i Greene Ung=Karl Ebenezer Pedersen {Perle} og Pige Kirstine Nielsdatter. Copulerede i Kirken den 22de Octobr:
NOTITS: Han er født i præstegaarden i Rørbæk. Se ogsaa FT 1787 i Skibbild og Nygaards Sedler. Hun burde være datter af Niels Nielsen Grene, men er ikke set døbt i Arnborg. I 1801 i moderens - Charlotte Perle i Toftlund, Ikast - skifte er de skilt.

Nr. 8051 1789.11.17 TRO.: Niels Pedersen, 45c år, Flø, Brande ∞ Maren Jørgensdatter, 20 år, Holtum, Arnborg, BOSAT: Brande Flø
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Den 17 Novembr: trolovede i Holtum Ung=Karl Niels Pedersen af Fløe og Pige Maren Jørgensdatter af Holtum.

Nr. 8052 1789.12.15 VIET: Niels Pedersen, 45c år, Flø, Brande ∞ Maren Jørgensdatter, 20 år, Holtum, Arnborg, BOSAT: Brande Flø
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Den 17 Novembr: trolovede i Holtum Ung=Karl Niels Pedersen af Fløe og Pige Maren Jørgensdatter af Holtum. 1. Den 15 Decembr: copulerede i Arnborg Kirke det under No. 2 1789 trolovede Par i Holtum.

Nr. 8053 1790.03.22 TRO.: Henning Christensen, 33 år, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg ∞ Mette Nielsdatter, 35 år, Gammel Arnborg, Arnborg, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. den 22 Martii trolovede Henning Christens{en} og Enken Mette Nielsdatter i Arnborg. Copulerede den 30te Julii.
NOTITS: Hun var først gift med Ove Christensen †1790 Grene, Arnborg.

Nr. 8054 1790.07.30 VIET: Henning Christensen, 33 år, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg ∞ Mette Nielsdatter, 35 år, Gammel Arnborg, Arnborg, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. den 22 Martii trolovede Henning Christens{en} og Enken Mette Nielsdatter i Arnborg. Copulerede den 30te Julii.
NOTITS: Hun var først gift med Ove Christensen †1790 Grene, Arnborg.

Nr. 7997 1790.12.10 TRO.: Peder Iversen, 22c år, Skibbild, Arnborg ∞ Else Laugesdatter, 23c år, BOSAT: Arnborg Skibbild 1791-93 Rind Nørre Vejen 1801+
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 10 Dec: trolovede, d 28 Januar ægteviede ungkarl Peder Iversen i Schibild og Pige Else Lauesdatter
NOTITS: Peder Iversen ikke i Arnborg i FT1787. Hans mor i FT 1801 i Nørre Vejen Rind er Karen Hansdatter *1725c. Peder Iversen *1768 Strellev †1853 Rind søn af Ivar Christensen Vittarp *1727 Strellev †1798 Rind og Karen Hansdatter *1727 Janderup †1804 Rind. Else Laugesdatter *1767 Ikast †1846 Rind datter af Lauge Christensen Uhre *1716 Sønder Borris †1781 Bølling og Kirsten Hansdatter *1721c †1792 Hammerum.

LINK: Knud Haanings aner.

LINK: Tråd om Laue Christensen Uhre (hammerum-herred.dk).

Nr. 7996 1791.01.28 VIET: Peder Iversen, 22c år, Skibbild, Arnborg ∞ Else Laugesdatter, 23c år, BOSAT: Arnborg Skibbild 1791-93 Rind Nørre Vejen 1801+
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 10 Dec: trolovede, d 28 Januar ægteviede ungkarl Peder Iversen i Schibild og Pige Else Lauesdatter
NOTITS: Se trolovelsen #7997.

LINK: Knud Haanings aner

Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Hans Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 17 Martii trolovede og Christi Himmelf: Dag viede Enke Mand Hans {Jensen} Smed af Uhre {Brande} og Pige Anne Kirstine Jensdatter i Fasterholdt —
NOTITS: Brudgommen er 37 aar ældre end brudgommen. Han dør syv aar efter og da gifter hun sig med den jævnaldrende Niels Hansen fra Skærlund, Brande.

Nr. 8056 1791.06.02 VIET: Hans Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 17 Martii trolovede og Christi Himmelf: Dag viede Enke Mand Hans {Jensen} Smed af Uhre {Brande} og Pige Anne Kirstine Jensdatter i Fasterholdt —
NOTITS: Brudgommen er 37 aar ældre end brudgommen. Han dør syv aar efter og da gifter hun sig med den jævnaldrende Niels Hansen fra Skærlund, Brande.

Nr. 8057 1792.11.20 TRO.: Niels Nielsen, 25 år, Uhre, Brande ∞ Maren Thomasdatter, 22 år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 20de Nov: trolovede i Birkebek Ungkarl Niels Nielsen af Uhre og Pigen Maren Thomasdatter.
NOTITS: Hun er født i Grene, Arnborg. Han er født i Uhre, Brande.

Nr. 8058 1792.12.20 VIET: Niels Nielsen, 25 år, Uhre, Brande ∞ Maren Thomasdatter, 22 år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 20de Nov: trolovede i Birkebek Ungkarl Niels Nielsen af Uhre og Pigen Maren Thomasdatter. Sidstnævnte Paar viede d 20 December —
NOTITS: Hun er født i Grene, Arnborg. Han er født i Uhre, Brande. De overtager Vestergaard i Uhre, Brande.

Nr. 8059 1793.02.14 TRO.: Ove Christian Christensen, 27 år ∞ Abelone Jensdatter, 39 år, Hjøllund- Lille, Arnborg, BOSAT: Hjøllund- Lille
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14 Februar trolovede og 2den Paaske Dag ægteviede Ungkarl Ove Christian Christensen og Enken Apollone Jensdatter i Lille Høelund.
NOTITS: Ikke identificerede.

Nr. 8060 1793.04.01 VIET: Ove Christian Christensen, 27 år ∞ Abelone Jensdatter, 39 år, Hjøllund- Lille, Arnborg, BOSAT: Hjøllund- Lille
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14 Februar trolovede og 2den Paaske Dag ægteviede Ungkarl Ove Christian Christensen og Enken Apollone Jensdatter i Lille Høelund.
NOTITS: Ikke identificerede.

Nr. 8061 1793.04.02 TRO.: Hans Pedersen, 26c år, Flø, Brande ∞ Mette Kirstine Jørgensdatter, 20 år, Holtum, Arnborg, BOSAT: Arnborg Holtum
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 2 april trolovede i Holtum Ungkarl Hans Pedersen Fløe {Brande} og Pigen Mette Kirstine Jørgensdatter Holtum. Ægteviede d. 5 Juli.
NOTITS: To brødre Hans og Niels Pedersen af Flø, Brande gift med to søstre Mette Kirstine og Maren Jørgensdatter af Holtum, Arnborg. Se vielse #8052.

Nr. 8062 1793.07.05 VIET: Hans Pedersen, 26c år, Flø, Brande ∞ Mette Kirstine Jørgensdatter, 20 år, Holtum, Arnborg, BOSAT: Arnborg Holtum
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 2 april trolovede i Holtum Ungkarl Hans Pedersen Fløe {Brande} og Pigen Mette Kirstine Jørgensdatter Holtum. Ægteviede d. 5 Juli.
NOTITS: To brødre Hans og Niels Pedersen af Flø, Brande gift med to søstre Mette Kirstine og Maren Jørgensdatter af Holtum, Arnborg. Se vielse #8052.

Nr. 8063 1793.10.31 TRO.: Knud Jørgensen, 33c år, Borup (Økær), Brande ∞ Johanne Jensdatter, 19 år, Fasterholt, Arnborg, BOSAT: Brande Borup 1793 - 1832, Thyregod 1832+
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 31 Octobr: trolovede i Fasterholt Ungkarl Knud Jørgensen og Pigen Johanne Jensdatter Fasterholt. Ægteviede d. 20 Novembr:

Nr. 8064 1793.11.20 VIET: Knud Jørgensen, 33c år, Borup (Økær), Brande ∞ Johanne Jensdatter, 19 år, Fasterholt, Arnborg, BOSAT: Brande Borup 1793 - 1832, Thyregod 1832+
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 31 Octobr: trolovede i Fasterholt Ungkarl Knud Jørgensen og Pigen Johanne Jensdatter Fasterholt. Ægteviede d. 20 Novembr:

Nr. 8065 1794.10.03 TRO.: Jørgen Christensen, 32 år, Gammel Arnborg, Arnborg ∞ Maren Christensdatter, 43 år, BOSAT: Arnborg Gottenborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 3 Octobr: troloved i Gam: Arnborg Ungkarl Jørgen Christensen og Pigen Maren Christensdater copulerede d. 24 Octobr:
NOTITS: Han er søn af Christen Pedersen Frølund i Gammel Arnborg.

Nr. 8066 1794.10.24 VIET: Jørgen Christensen, 32 år, Gammel Arnborg, Arnborg ∞ Maren Christensdatter, 43 år, BOSAT: Arnborg Gottenborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 3 Octobr: troloved i Gam: Arnborg Ungkarl Jørgen Christensen og Pigen Maren Christensdater copulerede d. 24 Octobr:
NOTITS: Han er søn af Christen Pedersen Frølund i Gammel Arnborg.

Nr. 8067 1794.11.14 TRO.: Peder Christensen Frølund, 35 år, Gammel Arnborg, Arnborg ∞ Kirsten Katrine Jørgensdatter, 33 år, Togsvig, Arnborg, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 14 November trolovede i Toxvig {hvor hun tjener 1787} Ungkarl Peder Christensen og Pigen Kirsten Catrine Jørgensdatter.
NOTITS: Han er født 1759 i Gammel Arnborg søn af Christen Pedersen Frølund og Maren Jørgensdatter. Hun er født i 1761 Hesselberg, Ikast datter af Jørgen Nielsen og Maren Christensdatter. Han dør i 1802, og hun gifter sig igen 1805 med Mads Nielsen Skovbjerg.

Nr. 8068 1794.12.04 VIET: Peder Christensen Frølund, 35 år, Gammel Arnborg, Arnborg ∞ Kirsten Katrine Jørgensdatter, 33 år, Togsvig, Arnborg, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 14 November trolovede i Toxvig {hvor hun tjener 1787} Ungkarl Peder Christensen og Pigen Kirsten Catrine Jørgensdatter. den 4de Decembr: copulerede sidstnævnte trolovede Par text: Ebr: 13, 4. Egteskabet skal holdes hæderligt hos alle. [Offer?] 4 Rdl 3 M circa T[....] 4 ß.
NOTITS: Han er født 1759 i Gammel Arnborg søn af Christen Pedersen Frølund og Maren Jørgensdatter. Hun er født i 1761 Hesselberg, Ikast datter af Jørgen Nielsen og Maren Christensdatter. Han dør i 1802, og hun gifter sig igen 1805 med Mads Nielsen Skovbjerg.

Nr. 8069 1795.12.17 TRO.: Niels Nielsen Tyvkær, 20 år, Tyvkær, Ikast ∞ Mette Poulsdatter, 32 år, Grene, Arnborg, BOSAT: Ikast Tyvkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 17de Decembr: trolovede i greene Ungkarl Niels Nielsen Tiuvkier og Pigen Mette Poulsdatter. copulerede den 19de Januar:
NOTITS: Hun er datter af Poul Nielsen †1780 Hesselvig og Mette Thomasdatter gift 2. gang med Anders Christensen i Grene, Arnborg. Ses i FT 1801 i Tyvkær, Ikast. Hun er død før 1834, for da er hanindsidder og daglejer med nogen understøttelse fra fattigvæsenet og gift med Else Marie Andersdatter.

Nr. 8070 1796.01.19 VIET: Niels Nielsen Tyvkær, 20 år, Tyvkær, Ikast ∞ Mette Poulsdatter, 32 år, Grene, Arnborg, BOSAT: Ikast Tyvkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 17de Decembr: trolovede i greene Ungkarl Niels Nielsen Tiuvkier og Pigen Mette Poulsdatter. copulerede den 19de Januar:
NOTITS: Hun er datter af Poul Nielsen †1780 Hesselvig og Mette Thomasdatter gift 2. gang med Anders Christensen i Grene, Arnborg. Ses i FT 1801 i Tyvkær, Ikast. Hun er død før 1834, for da er hanindsidder og daglejer med nogen understøttelse fra fattigvæsenet og gift med Else Marie Andersdatter.

Nr. 8071 1796.11.02 TRO.: Jens Jensen Glejbjerg, 46 år, Skibbild, Arnborg ∞ Anne Nielsdatter Nygaard, 30 år, BOSAT: Arnborg Skibbild 1797, Brande Borup 1801-10, Eskildlund 1814
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 2 Octobr: trolovede i Arnborg Kirke Enkemanden Jens Jensen Glejberg af Skibild og Qvinden Anne Nielsdatter Nygaard. Copulerede dom XXII p Trin: 23 Oct:
NOTITS: Glejbjerg ligger i Aastrup sogn ca. 30 km syd for Grindsted. Jens Jensens 1. kone hed Maren Jakobsdatter *1744c †1796 i august i Skibbild. Anne Nielsdatter har ifølge skifte Brejl Vrads #280 to brødre Jens Nielsen i Groest †1814 og Christen Nielsen i Groest, Ejstrup. Præsten skriver "Qvinden", normalt skriver han pige eller enke. Maaske er hun fraskildt. Parret flytter meget omkring.

Nr. 8072 1796.11.23 VIET: Jens Jensen Glejbjerg, 46 år, Skibbild, Arnborg ∞ Anne Nielsdatter Nygaard, 30 år, BOSAT: Arnborg Skibbild 1797, Brande Borup 1801-10, Eskildlund 1814
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 2 Octobr: trolovede i Arnborg Kirke Enkemanden Jens Jensen Glejberg af Skibild og Qvinden Anne Nielsdatter Nygaard. Copulerede dom XXII p Trin: 23 Oct:
NOTITS: Glejbjerg ligger i Aastrup sogn ca. 30 km syd for Grindsted. Jens Jensens 1. kone hed Maren Jakobsdatter *1744c †1796 i august i Skibbild. Anne Nielsdatter har ifølge skifte Brejl Vrads #280 to brødre Jens Nielsen i Groest †1814 og Christen Nielsen i Groest, Ejstrup. Præsten skriver "Qvinden", normalt skriver han pige eller enke. Maaske er hun fraskildt. Parret flytter meget omkring.

Nr. 8073 1799.06.22 VIET: Jens Jakobsen Birkmos, 26 år, Birkmos, Vium ∞ Maren Henriksdatter, 41 år, Hjøllund- Store, Arnborg, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store 1801
VIDNE Nr. 1: Christen Christensen den Unge, Hjøllund- Store, Arnborg
VIDNE Nr. 2: Anders Christensen Grene, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
I følge Forordningen af 4 Januar: C: a: underskriver vi tvende Mænd Hermed som Forlovere, at intet er til Hinder imod Egteskabs Fuldbyrdelse mellem Ungkarl Jens Jacobsen Birkmoes af Vium Sogn, og Enken Maren Henrichsdatter af Arnborg Sogn, hvorfor vi af begge ere udsendte til vor sognepræst for at forlange sædvanlig Tillysning af Prædike=Stolen uden Ophold, ligesom vi og love, at Enkens Skivtebrev, samt Karlens Attest fra vedkommende Præst om Frihed for Egteskab Løfte med nogen anden, skal inden Brylluppet blive foreviist.
Scharild Præstegaard den 25de Maji 1799.
Chr: Chr: Søn af Store Høelund
Anders Christen Gren {egenhændig, svært læselig}
Anders Christensen Greens {gentaget af skriveren}
Sidstnævnte par Ægteviede den 22de Juni 1799.

NOTITS: Hun er født i Uhre, Brande og kom 1793 til Store Hjøllund med hendes første mand Peder Nielsen †1798.

Nr. 7995 1801.02.01 VIET: Christen Pedersen Lustrup, 50 år, Lustrup, Skarrild ∞ Anne Troelsdatter, 41 år, Togsvig, Arnborg, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4 januar 1801 Do. inter festeum Circione: 1. Epiph: blev lyst førstegang for degnen Chr: {isten Pedersen} Lustrup og Pigen Anne Troelsdatter. Copulerede den 1ste Februar: .
NOTITS: Bruden er datter af Troels Jørgensen og Maren Pedersdatter i Store Sandfeld, Brande men boede længere tid i Togsvig ved hendes kusine (fars bror Peder Jørgensens datter Ane Marie Pedersdatter gift i Togsvig). Christen Pedersen Lustrup er degn i Skarrild.

Nr. 8074 1801.09.03 VIET: Thomas ChristensenBirte Thomasdatter, 19 år, BOSAT: Arnborg Skibbild
VIDNE Nr. 1: Christen Christensen, Fasterholt, Arnborg, Bruden tjente ved ham det år.
VIDNE Nr. 2: Thomas Poulsen, Skibbild, Arnborg, 51, Brudens far?
NÆVNT Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande, Proprietær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Een af 2. Aprils Krigere, Land-Recrut Thomas Christensen viet til Pigen Birthe Thomasdatter i Arnborg Kirke d. 3. Sept. Jeg havde Søndagen tilforn opmuntret Menighederne i Scharild, Arnborg og Brande, at De med gavmilde Hænder ville bevidne denne Kriger deres Hierters varme Taknemmelighed paa hans Bryllupsdag. Saaledes blev i Brande Kirke indsamlet 3 Rdr., som Hr. {Otto Nielsen} Arvad af Brandtholm {Brandholm, Brande} førde til Arnborg Kirke og overleverede Brudgommen. Det heele Offer, som faldt til mig paa Alteret, 4 Rdr. 3 Mk. 3 Sk. tilligemed Degnens halve Offer 5 Mk. 11 Sk., blev ogsaa Brudgommen skienket, saa at han fik i alt 8 Rdr. 2 Mk. 14 Sk. Han havde [stredet] for Kiøbenhavn paa Skibet Jylland og blev fanget af Fienden men løsladt. Aarbøgerne ville oplyse dette for Efterslægterne. Vor Brudgom var nys før han blev ud-commanderet bleven forlovet, og vi lyste til Egteskab for ham medens han var borte.
Texten til Brudevielsen var Psalm. 118, 24.
Forloverne vare Christen {Christensen} Fasterholdt og Thomas Poulssen {Skibbild?}.

NOTITS: Det er Slaget på Reden, der er tale om. Krigsskibet Jylland (ikke Fregatten Jylland, som først bygges 1857) blev sat i tjeneste 1762, havde tre master og 70 kanoner og blev beskadiget taget ud af tjeneste efter slaget på reden den 2. april 1801, hvor Nelson prøvede at slå den danske flåde. Bruden Birte Thomasdatter tjener i feb. 1801 i Fasterholt ved Christen Christensen, hun formodes at være datter af Thomas Poulsen i Skibbild, hun begraves 1806, hvor han gifter sig igen i Brande med Maren Kirstine Thomasdatter af Borup, Brande. Hvor Thomas Christensen er er født vides ikke.

Nr. 8075 1802.05.02 VIET: Peder Thomsen, 27 år, Tornvig, Arnborg ∞ Anne Marie Pallesdatter, 23 år, Fasterholt, Arnborg, BOSAT: Arnborg Fasterholt
VIDNE Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Christen Nielsen, Tornvig, Arnborg, Brudgommens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At intet er til Hinder i Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem ung Karl Peder Thomsen Tornvig og Pigen Anne Marie Pallisdatter Fasterholdt, det bevidne vi som Forlovere.
Arnborg Kirke d. 2den Maji 1802
Pali Pedersen
Christen Nielsen Tornvig
Copulerede den 2den Maji.

NOTITS: Peder Thomsen er født i Dørslund, Brande *1775 søn af Thomas Christensen og Dorte Pedersdatter, som er gift 2. gang med Christen Nielsen, de flytter 1797 fra Dørlund til Tornvig, derfor skrives Peder Thomasen af Torvnig. Anne Marie Pallesdatter *1779 Fasterholt, datter af Palle Pedersen og Johanne Madsdatter.

Nr. 8076 1802.08.21 VIET: Thomas Poulsen, 33 år, Hesselvig, Skarrild ∞ Else Jakobsdatter, 28 år, Kirkegaard, Arnborg, BOSAT: Arnborg Grene
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Grene, Arnborg, Gommens stedfar, se FT 1801. Ejer det halve af Arnborg kirke.
VIDNE Nr. 2: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At intet er Hinderligt i Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Velagte unge Karl og Landeværnsmand Thomas Pousen Hesselvig {Skarrild} og Pigen Else Jacobsdatter Kirkegaard {Arnborg} det bevidnes hermed af os unterskrevne, som forlovere.
Scharild præstegaard den 21de August 1802.
Anders Christensøn
Jacob Christensen
Den 1ste Octobr: ægteviede ovenmeldte Thomas Poulsen og Else Jacobsdatter.

NOTITS: Thomas Poulsen ses FT 1801 i Grene Arnborg, som søn af Mette Thomasdatters *1733 gift 1. gang med Poul Nielsen *1728 †1780 i Hesselvig, Skarrild gift 2. gang 1781 i Skarrild med Anders Christensen af Elkær, Skarrild senere af Grene, Arnborg. I FT 1787 er Thomas Poulsen tjenestekarl i Birkebæk, Arnborg. Else Jakobsdatters forældre er Jakob Christensen og Maren Christensdatter af Kirkegaard, Arnborg.

Nr. 8077 1802.10.16 VIET: Niels Andersen, Mosgaard, Assing ∞ Inger Lauridsdatter, 32 år, Gammel Arnborg, Arnborg, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg, Tovdal
VIDNE Nr. 1: Laurids Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Nabo i Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At intet kan nævnes lovstridigt i Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Velagte Ungkarl Niels Andersen af Moesgaard i Assing Sogn og Pigen Inger Lauridsdatter af Gammel Arnborg, det bevidnes af os som Forlovere.
Scharild præstegaard d. 19de Septembr: 1802.
Laurids Andersen
Henning Christensen
Den 16de Octobr. copulerede Niels Andersen og Inger Lauridsdatter —

NOTITS: Laurids Andersen er brudens far. Niels Andersen *1772 Mosgaard Assing forældre Anders Povelsen *1744c Mosgaard, Assing †1799 Mosgaard og Anne Nielsdatter *1737 Fjelstervang, Vorgod †1802 Mosgaard. Parret ses i Gammel Arnborg.

Nr. 8078 1802.10.09 VIET: Christen Nielsen Askær- Nørre, 51 år, Askær- Nørre, Brande ∞ Mette Troelsdatter, 41 år, Skarrild By, Skarrild, BOSAT: Brande Askær- Nørre
VIDNE Nr. 1: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Bror til bruden.
VIDNE Nr. 2: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Gift med søster til bruden Kirsten Troelsdatter.
VIDNE Nr. 3: Christen Pedersen Lustrup, Skarrild By, Skarrild, Gift med søster til bruden Ane Troelsdatter
VIDNE Nr. 4: Peder Pedersen Gammelgaard, Nederby, Skarrild, Sognedfoged.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At intet kan hindre Ægteskabs Fulfbyrdelse imellem Enkemanden Christen Jens Archkiær af Brande Sogn og Pigen Mette Troelsdatter af Scharild Sogn, det bevidne vi hermed som Forlovere
Scharild Præstegaard d 3 Octobr: 1802
Jørgen Troelsen
Niels Pedersen.
Ligeledes indestaar vi undertegnede, at være ansvarlige for, at intet kan hindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem sidste herover meldte Par enkemanden Christen Jensen Askkjær af Brande Sogn og Pigen Mette Troelsdatter af Skarild sogn.
Scharild præstegaard den 9de Octobr: 1802
{Degnen Christen Pedersen} [L]ustrup
Pedergammelgrd {Peder Pedersen Gammelgaard den unge, 24, sognefoged}
Den 26de Octobr: copulerede i Brande Kirke Christen Jensen Askkiær og Mette Troelsdatter. Bruden var af Scharild sogn, hvorhen denne forretning regnes.

NOTITS: Vielsen i Brande kirke, men ikke noteret i Brande kirkebog. Bruden har boet ved sin søster Ane Troelsdatter lige gift med degnen i Skarrild Christen Pedersen Lustrup. Ane og Mette er født i Store Sandfeld, Brande døtre af Troels Jørgensen og Maren Pedersdatter. Jørgen Troelsen er bror til bruden, Niels Pedersen svoger for han er gift med hendes søster Kirsten Troelsdatter. Christen Jensen Nørre Askær *1751c, gift 1. gang med Ane Larsdatter *1738c.

Nr. 8079 1803.04.05 VIET: Lars Jørgensen, 20 år, Harrild- Mellem, Ejstrup ∞ Inger Christensdatter, 37 år, Fasterholt, Arnborg, BOSAT: Arnborg Fasterholt, 1808+ Rind Søby- Nørre
VIDNE Nr. 1: Jonas Eriksen, Harrild, Ejstrup
VIDNE Nr. 2: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At intet kan forbyde Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Lars Jørgensen af Mellem Harild Ejstrup Sogn og Enken Inger Christensdatter af Fasterholdt, det bevidne Vi underskrevne som Forlovere
Arnborg Kirke den 10de April 1803
Jonas Erichsen Haarild
Palli Pedersen Fasterholdt
Copulerede 1ste Paaskedag.

NOTITS: Lars Jørgensen er født 1775 i Gjellerup, søn af Karen Pallesdatter og udlagt Jørgen Dynesen (tak til Inger Toudal), han ses som 9 årig tjenestedreng ved Ove Pallesen i Harild, Ejstrup i FT 1787. Inger Christensdatter gift 1. gang med Christen Christensen *1767 Fasterholt-Bjerre. Palle Pedersen er nabo i Fasterholt og Jonas Eriksen en slags nabo i Harrild, Ejstrup.

LINK: Rønnebæk

Nr. 8080 1803.04.06 VIET: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg ∞ Karen Poulsdatter, Grene, Arnborg, BOSAT: Arnborg 1834 Tovdal
VIDNE Nr. 1: Anders Chrisensen, Grene, Arnborg, Brudens stedfar.
VIDNE Nr. 2: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Brudgommens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 19de Februar: blev bestilt Ægteskabs tillysning af Prædikestolen for Ungkarl Christen Jacobsen Kirke og Pigen Karen Poulsdatter Greene. Forloverne som hermed egenhændig bevidner at intet hindrer dette Ægteskabs Fuldbyrdelse underskriver hermed.
Anders Christensen.
Jacob Christensen.
Copulerede 2den Paaske Dag.

NOTITS: Krydægteskab. Hans søster Else Jakobsdatter viet et halvt år før til hendes bror Thomas Poulsen. Jakob Christensen er hans far og Anders Christensen hendes stedfar, se vielse #8076.

Nr. 8081 1803.06.12 VIET: Peder Madsen Skræder, Brandlund, Brande ∞ Anne Sørensdatter, 33 år, Tornvig, Arnborg
VIDNE Nr. 1: Christen Nielsen, Tornvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At intet kan forbyde Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Enkemand Peder Madsen {Skræder} af Borup {skal nok være Brandlund} Brande Sogn og Pigen Anne Sørensdatter af Tornvig, det bevidne vi som forlovere
Arnborg Kirke d 10 April 1803
Christen Nielsen Thorenvig
[..] Hiøllund
Sidstnævnte Par blev ægteviede i Kirke den 12te Junii. —
Coloss: 3, 14.

NOTITS: Hans første kone er Maren Christensdatter *1760c †1803.02 Brandlund, Brande. Hendes herkomst ikke set, men hun er i FT 1801 tjenestepige i Tornvig ved Christen Nielsen, som er forlover. Heller ikke set, hvor de bosætter sig. Peder Madsen Skræder gifter sig af Brandlund 1. gang 1792 i Brande med Maren Christensdatter af Lundfod, Brande. Hun dør i Brandlund, se ovenfor, og angivelsen Borup er enten en fejl eller ogsaa er han flyttet mellem februar og april 1803.

Nr. 8082 1803.10.01 VIET: Niels Jepsen, 31 år, Ørbæk, Hoven ∞ Abelone Nielsdatter, 18 år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Hoven
VIDNE Nr. 1: Christen Mikkelsen, Togsvig, Arnborg
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen, Birkebæk, Arnborg, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At intet er Hinderligt i Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Niels Jepsen Ørbek og Pigen Apollone Nielsdatter Birkebek, det bevidne vi som Forlovere
Arnborg Kirkegaard d. 13de September 1802
Christen Michelsen Toxvig med paaholden Pen
Niels Christensen Birkebæch —
Dette Par ægteviet d 1ste Octobr:

NOTITS: Han er søn af Jeppe Nielsen *1739c og Kirsten Jensdatter *1740c i Ørbæk, Hoven. Han er hjemme i FT 1801. Hendes far er Niels Christensen af Birkebæk, hun er også hjemme i FT 1801.

Nr. 8083 1803.10.15 VIET: Mads Nielsen Skovbjerg, 34 år, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg ∞ Kirtsten Katrine Jørgensdatter, 42 år, Gammel Arnborg, Arnborg, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg Skovbjerg
VIDNE Nr. 1: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Hans tre aar yngre bror.
VIDNE Nr. 2: Niels Mouridsen, Søby- Sønder, Arnborg, Hendes fætter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At Intet er hinderligt, at [..] Ægteskab kan fuldbyrdes imellem Ungkarl Mads Nielsen Skouberg og Enken Kirsten Cathrine Jørgensdatter, derfor indestaar vi som forlovere
Arnborg Kirke d. 11te Sept: 1803
Jens Nielsen
Niels Mouritsen
Dette Par copuleret d. 15de Octobr:

NOTITS: Hendes far Jørgen Nielsen og Niels Mouridsens far Mourids Nielsen er brødre fra Nørre Vium. Hun var gift 1. gang 1794 med Peder Christensen Frølund af Gammel Arnborg. Jens Nielsen er bror til Mads Nielsen.

Nr. 8084 1804.09.21 VIET: Christen Jakobsen, 26 år, Kirkegaard, Arnborg ∞ Abelone Christensdatter, 18 år, Grene, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tovdal 1834
VIDNE Nr. 1: Christen Jensen, Grene, Arnborg, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Jakob Christenen, Kirkegaard, Arnborg, Brudgommens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede indestaar Hermed som Forlovere, at intet kan forhindre Ægteskab imellem Ungkarl Christen Jacobsen af Arnborg Kirkegaard og Pigen Apollone Christensdatter af Arnborg Green
Datum Arnborg Kirkegaard d 12de August 1804.
Christen Jensen
Jacob Christensen
Copulerede d. 21. Septembr:

NOTITS: Christen Jensen er brudens far, Jakobs Christensen brudgommens far. Brudgommen har en ældre bror, som ogsså hedder Christen Jakobsen, der er gift med Karen Poulsdatter.

Nr. 8085 1804.10.14 VIET: Nikolaj Rasmussen, 30 år ∞ Katrine Sørensdatter, 28 år, Kirkegaard, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tovdal 1834
VIDNE Nr. 1: Søren Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Christen Mikkelsen, Togsvig, Arnborg, Ikke set af familie.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Endnu 1804 cpulerede et Par, nemlig Nicolaj Rasmussen etc som sees herunder 7de Septbr og 14de Octobr: At intet kan Hindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Nicolai Rasmussen og Pigen Cathrine Sørensdatter, derfor indestaae vi som Forlovere
Scharild Præstegaard den [.] September 1804
Søren Christensen Christen Michelsen.

NOTITS: Han er søn af Rasmus Nikolajsen *1736 Skibbild, Arnborg og Inger Hansdatter *1742c Dørslund, Brande i Skarrild By. Hun er datter af Søren Christensen *1740 og Sidsel Christensdatter *1744c.

Nr. 8086 1805.02.03 VIET: Laurids Christensen, 50 år, Lundfod, Brande ∞ Kirsten Hansdatter, Tornvig, Arnborg, BOSAT: Brande Lundfod 1805-07
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Grene, Arnborg
VIDNE Nr. 2: Hans Holtum, Holtum?, Arnborg, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Ludvig Mikael Lund, Brande By, Brande, Præst i Brande sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At Intet kan forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Enkemanden Laurids Christensen af Lundfold Brande Sogn og Pigen Kirsten Hansdatter af Tornvig, det Bevidnes hermed af os som forlovere.
Datum Arnborg Kirkegaard den 3die Februar 1805.
Anders {Christensen} [Grene]
Hans {Pedersen} Holtum
Viede i Brande Kirke af Hr: {Ludvig Mikael} Lund. Stedets Præst.

NOTITS: Hans første kone var Ingeborg Poulsdatter død nov. 1804. Laurids (Lars i Brande sogn) Christensen er født i Bundgaard, Uhre, Brande, parret ses i Brande kirkebog indtil 1807 ikke derefter. Hvorfor Anders Christensen i Grene er forlover vides ikke.

LINK: Se vielsen 10. februar 1805 i Brande kirkebog.

Nr. 8087 1805.03.24 VIET: Hans Eskildsen, 43 år, Søby- Nørre, Rind ∞ Bodil Pedersdatter Tarp, Søby- Sønder, Arnborg
VIDNE Nr. 1: Niels Mouridsen, Søby- Sønder, Arnborg
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At intet kan forhinndre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Hans Eschildsen af Nør Søbye og Pigen Bodild Pedersdatter Tarp af Sønder Søbye, derfor indestaae vi som Forlovere.
Datum Arnborg Kirke den 24 Martii 1805.
Niels Mouritsen Sønder Søeby
Niels Christensen Birkebek
Sidstnævte Par Copuleret i Scharild Kirke d. 23de april.

NOTITS: Hans forældre er Eskild Hansen *1729c og Mette Marie *1736c i Nørre Søby, Rind. Bruden er søster til Niels Mouridsens kone Else Pedersdatter Tarp, begge født i Tarp, Sønder Felding, deres far er Peder Jensen (fra Elses konfirmation 1763 i Assing). Bodil Pedersdatter *1760c Tarp?, Sønder Felding? (tak til Inger Toudal.)

Nr. 8088 1806.05.26 VIET: Anders Christensen, 54 år, Grene, Arnborg ∞ Christiane Christensdatter, Grene, Arnborg, BOSAT: Arnborg Grene
VIDNE Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
VIDNE Nr. 2: Lars Andersen, Tovdal, Arnborg, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede indestaae Hermed som forlovere, at Intet kan Hindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Enkemand Anders Christensen af Greene her i Arnborg Sogn og Pigen Christiane Christensdatter, som tiener samme Sted. Dette bekræftes med Underskrivt
Arnborg Kirkegaard d. 4de Maji 1806.
Christen Jacobsen
Lars Andersen
Copulerede 26de Maji i Arnborg Kirke.

NOTITS: Han var gift 1. gang med Mette Thomasdatter død april 1806 Grene, Arnborg. Hun er tjenestepige, ikke let at vide, hvor hun kommer fra. Hun ser ikke ud til at være født i Arnborg.

Nr. 8089 1806.11.23 VIET: Peder Andersen, Brændgaard, Herning ∞ Mette Kirstine Nielsdatter, 20 år, Søby- Sønder, Arnborg, BOSAT: Herning Brændgaarde
VIDNE Nr. 1: Jakob Christensen, Kirkegaard, Arnborg, Vel hentet vidne, bor lige ved kirken.
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen, Birkebæk, Arnborg, Slags nabo til Sønder Søby, men familieforbindelse ikke set.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At Intet kan forbyde Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Peder Andersen af Brændgaard og Pigen Mette Kirstine Nielsdatter Søebye, bevidnes af os undertegnede.
Arnborg Kirke d. 2den Novembr: 1806
Jacob Christensen
Niels Christensen
Copulerede d. 23 November.

NOTITS: Hendes forældre er Niels Mouridsen *1742 Fjelstervang, Vorgod og Else Pedersdatter *1748c. Mette Kirstine er født 1786 i Skærbæk, Nørre Vium. Hans er født 1777 i Herning af Anders Pedersen og Abelone Jensdatter, men opvokset ved Hans Mikkelsen og Kirsten Jensdatter i Brændgaarde, som ikke havde egne levende børn, så vidt det kan ses. TRAP kalder stedet Brændgaarde med e.

Nr. 8090 1806.11.27 VIET: Peder Hansen, 56c år, Hjøllund- Store, Arnborg ∞ Maren Jensdatter, 25 år, Karstoft- Nørre, Skarrild, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store
VIDNE Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Skarrild By, Skarrild, Sognefoged
VIDNE Nr. 2: Jens Sørensen, Skarrild Overby, Skarrild, Brudens far.
NÆVNT Nr. 1: Abelone Rasmusdatter, Peder Hansens fraskildte 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegenede indestaae Hermed som Forlovere, at, eftersom Ægteskabet imellem Selveyerbonden Peder Hansen af Store Høelund i Arnborg Sogn og hans forrige Hustrue Apollone Rasmusdatter er Allernaadigst ophævet, saa findes nu Intet, som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem ham og hans Forlovede Maren Jensdatter.
Scharild Præstegaard den 9de November 1806.
Peder {Pedersen} Gammelgaard
Jens Sørrensen
Copulerede d27de November.

NOTITS: Peder Hansens mor er Else Nielsdatter *1719c, se FT 1787 Olling, Assing. Han flytter i 1801 til Store Hjøllund. Dette er hans tredje ægteskab. Først gift med NN død 1784c, 2. gang 1786c med Abelone Rasmusdatter *1763c, som han bliver skildt fra i 1806. 3. gang gift her med Maren Jensdatter. Peder Hansen har i 1806 fået et barn med tjenestepigen Maren Jensdatter, dette turde være grunden til skilsmissen med konen Abelone. Maren Jensdatter er født i Nørre Karstoft, Skarrild. Forældrene er Jens Sørensen *1736c og Gjertud Nielsdatter *1732c.

Nr. 8091 1807.09.27 VIET: Mourids Nielsen, 29 år, Søby- Sønder, Arnborg ∞ Mette Katrine Christensdatter, 25 år, Togsvig, Arnborg, BOSAT: Arnborg Søby- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Septembr 1807. copulerede Mourids Nielsen Søebye og Mette Cathrina Christensd: Toxvig.
NOTITS: Hendes forældre er Christen Mikkelsen Togsvig *1744 og Anne Marie Pedersdatter *1756c. Hans forældre er Niels Mouridsen *1742 Fjelstervang, Vorgod og Else Pedersdatter *1748c.

Nr. 8092 1808.06.05 VIET: Lars LarsenAnne Nielsdatter
VIDNE Nr. 1: Carsten Castensen Smed, Harreskov, Assing
VIDNE Nr. 2: Lars Carstensen, Karstoft- Nørre, Skarrild, 61 år.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 5te Junii copulerede Ungkarl Lars Larsen og Pige Anne Nielsdatter, begge tienende i Gammel Arnborg. Foruden Sidstnævnte Personers gode skudsmaal har jeg følgende forlover=Attest:
Nærværende karl Las Lassen og Pige Anne Nielsdatter er ikke paa nogen Maade beslægtet, dette bevidnes af os begge
Casten {Castensen} Smed {Harreskov, Assing}
Lars Castensen {Nørre Karstoft, Skarrild}.

NOTITS: Ikke set i Hammerum herred i FT 1834. Ganske uklart hvor de hører hjemme.

Nr. 8093 1808.10.09 VIET: sogn: Skarrild. Jens Jensen, 27 år, Karstoft- Sønder, Skarrild ∞ Kirsten Nielsdatter, 29 år, Selstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
VIDNE Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Formodentlig brudens far. Ronnum nær Silstrup?
VIDNE Nr. 2: Jens Jensen, Karstoft, Skarrild, Brudgommens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede indestaae hermed som Forlovere, at Intet findes, som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Jens Jensen af Sønder Karstoft {Skarrild} og Pigen Kirsten Nielsdatter af Selstrup {Silstrup, Skarrild}.
Datum Scharild Præstegaard den 4de Septembr 1808.
Niels Nielsen Ronnum med paaholden Pen.
Jens Jens Sen Karstoft
Sidstnævnte Par Ægteviede den 9de Octobris, i Scharild Kirke, til Hvilket Sogn de henregnes.

NOTITS: Indført i Arnborg kirkebog, men hører til Skarrild. Han er søn af Jens Jensen *1745c og Anne Nielsdatter *1743c af Sønder Karstoft, Skarrild. Hun er datter af Niels Nielsen Ronnum i Silstrup *1747c og Sidsel Christensdatter *1746c.

Nr. 8094 1809.03.26 VIET: Knud Nielsen, 35c år, Brejl, Ejstrup ∞ Ester Pedersdatter, 29c år, Fasterholt-Bjerre, Arnborg, BOSAT: Ejstrup Brejl
KIRKEBOGSTEKSTEN: Vi undertegnede {glemt i kirkebogen} indestaae hermed som forlovere, at sletintet findes, som kan hindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Enkemanden Knud Nielssen af Brejl i Ejstrup Sogn og Pigen Ester Pedersdatter af {Fasterholt} Bjerge i Arnborg Sogn. —
Arnborg Kirke den 26de Martii 1809.
Dette Par ægteviede af mig i Ejstrup Kirke den 29de Martii 1809
N. Hegelahr.

NOTITS: Knud Nielsen *1775c †1840-45 søn af Niels Pedersen (hans forældre i FT 1787) *1733c og Margrethe Knudsdatter *1731c bosat Brejl, Ejstrup. Hans første ægteskab ikke set. Ester Pedersdatter (ikke fundet i FT 1801, Skanderborg, Ringkøbing eller Vejle amter) *1780c i Ejstrup (i følge FT 1845) †1845-50?. Datoen er her valgt for forlovernes underskrift - selve underskrifterne er glemt i kirkebogen - i Arnborg kirke, vielsen foregik jo i Ejstrup kirke.

Nr. 8095 1809.04.03 VIET: Jakob Andersen, Hvedde, Assing ∞ Edel Andersdatter, 40 år, Mosgaard, Assing, BOSAT: Assing Bukkær, Skarrild Døvling
NÆVNT Nr. 1: Johan Samuelsen Engelken, Felding By, Sønder Felding
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anden Paaskedag den 3die April copulerede jeg efter Hr. Pastor Engelkens Begjering og paa hans Vegne Ungkarl Jacob Andersen Hv[e]de {Assing} og Pigen Edel Andersdatter Moesgaard af Assing Sogn, udi Arnborg Kirke.
NOTITS: Hun er *1768 Mosgaard, Assing datter af Anders Poulsen *1742 Mosgaard †1799 Mosgaard og Ane Nielsdatter *1737 Fjelstervang, Vorgod, †1802 Mosgaard. Han er søn af Anders Christensen *1749 Bøvl, Sønder Omme †1816 Døvling, Skarrild og Maren Jakobsdatter Hvedde *1744 Hvedde Assing †1824 Døvling, Skarrild.

Nr. 8096 1809.05.21 VIET: Jens Christensen, 26 år, Grene, Arnborg ∞ Mette Christensdatter, 20 år, Uhre, Brande, BOSAT: Arnborg Tovdal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anden Pindsedag den 21de maji copulerede i Arnborg Kirke Ungkarl Jens Christensen Green og Pige Mette Christensdatter Uhre.
NOTITS: Hans forældre Christen Jensen *1753c og Sidsel Jensdatter *1751c bosat Grene, Arnborg. Hendes forældre er Christen Christensen Møller og Ane Marie Olesdatter, som i 1789 faar hende i Uhre, Brande. Hun tjener i 1808 i Fasterholt-Bjerre.

Nr. 8097 1810.10.14 VIET: Laurids Pedersen, Bæksgaard, Give ∞ Bodil Jakobsdatter, 27 år, Kirkegaard, Arnborg
VIDNE Nr. 1: Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, Arnborg, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At Intet findes, som kan forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Laurids Pedersen Beksgaard af Givve Sogn og Bodild Jacobsdatter af Arnborg Kirkegaard, det bevidne vi Hermed, som Forlovere.
Scharild Præstegaard den 17de september 1810.
Jacob Christensen Kirke med paaholdt Pen.
Dette Par copuleret den 14de October.

NOTITS: Hun er født 1783 datter af Jakob Christensen *1741c og Maren Christensdatter *1750c. Han er født 1784c Bæksgaard, Give søn af Peder Nielsen *1738c og Johanne Larsdatter *1755c.

Nr. 8098 1811.05.22 VIET: Christen Christensen (Søndergaard), Arnborg? ∞ Maren Johannesdatter, BOSAT: Arnborg Gammel Arnborg
VIDNE Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg
VIDNE Nr. 2: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi under tegnede Indestaae herved, som forlovere, at intet kan forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Unge Karl og Corporal Christen Kristensen Søndergaard og Pigen Maren Johannesdatter da begge have havt de naturlige Børnekopper. Ligeledes skulle vi herved begjere at tillysning maatte skee herom imorgen af Prædikestolen, saasom Gaarden som fæstemanden har kjøbt, staa for hans egen regning, og behøve hans Nærværelse. —
Arenborg Kirke d 25 Decembr 1810
Henning Christensen {Gammel Arnborg}
Mads {Nielsen} Skoubierg {Gammel Arnborg}
Dette Par copuleret 2den Pindsedag.

NOTITS: Første søn Johannes 1813 i Gammel Arnborg.

Nr. 8099 1811.10.06 VIET: Christen Christensen, 24 år, Nederkirkegaard, Assing ∞ Dorte Christensdatter, 32 år, Tornvig, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tornvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 6te October copulerede i Kirken Ungkarl Christen Christensen Nederkirkegaard og Pigen Dorthe Christensdatter Tornvig.
NOTITS: De overtager hendes fødegård, men hun dør seks måneder senere i Tornvig.

Nr. 8100 1811.10.20 VIET: Jesper Jakobsen, 31 år, Kirkegaard, Arnborg ∞ Maren Larsdatter, Tovdal, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tovdal, Skarrild Lustrup, Pindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de Oct. copulerede i Kirken Ungkarl Jesper Jacobsen og Pigen Maren Larsdatter Thodal.
NOTITS: Fætter - kusine. Hendes forældre er Lars Andersen *1753c Risbjerg, Brande og Inger Christensdatter *1765 Tovdal. Hans forældre er Jakob Christensen Kirke *1742 Kirkegaard, Arnborg og Maren Christensdatter *1751 Tovdal. Hans mor Maren er søster til hendes mor Inger. (Tak til Inger Toudal for bosat.)

Nr. 8101 1812.03.29 VIET: Hans Pedersen, 45c år, Holtum, Arnborg ∞ Anne Jørgensdatter, 31 år, Holtum, Arnborg, BOSAT: Arnborg Holtum
NÆVNT Nr. 1: Mette Kirstine Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, Brudgommens afdøde 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 29 Martii copulerede Hans Pedersen Holtum og hans afdøde Kones {Mette Kirstine Jørgensdatter} Syster {Anne Jørgensdatter}.
NOTITS: Hans forældre er Peder Jensen *1713c Arvad, Brande †1781 Flø Brande og Maren Nielsdatter *1733c Uhre, Brande †1812 Flø. Hendes forældre Jørgen Pedersen *1742 Holtum †1815 Holtum Maren Nielsdatter *1740c Dørslund, Brande †1810 Holtum.

Nr. 8102 1812.09.27 VIET: Niels Pedersen, 40 år, Isen- Over, Ikast ∞ Birte Jakobsdatter, 40 år, Kirkegaard, Arnborg, BOSAT: Ikast Isen- Over
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Smed, Hjøllund, Arnborg, Bror til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23de Maji udbad Christen Jacobsen Smed af Hølund, at Tillysning maatte skee i Morgen for Enkemanden Niels Pedersen af Over=Isen i Ikast Sogn og Pigen Birthe Jacobsdatter af Annexgaarden i Arnborg.
Dette Par copuleret den 27de Septbr.

NOTITS: Hun er datter af Jakob Christensen Kirke *1742 Kirkegaard, Arnborg og Maren Christensdatter *1751 Tovdal. Han er født i Gjellerup *1770c †1820.05.12 Over-Isen, Ikast 51½ aar gammel - alderen skulle være 47½. Ved hans første vielse 1794 i Ikast med Dorte Madsdatter (*1753c †1812 Over Isen) i Isen skrives han af Busk, dermed er han identificeret *1772 Busk, Gjellerup søn af Peder Nielsen (tak til Niels Okkels Folkjær og Inger Toudal). Christen Jakobsen Smed er brudens bror. I FT 1787 tjener bruden i Skovbjerggaard i Sønder Felding ved Peder Pedersen Lyhr. I FT 1801 tjener hun paa Ørnhovedgaard, Tjørring ved Laurids Lauridsen Nyboe.

Nr. 8103 1813.03.07 VIET: Jakob Sørensen, Dørslund, Brande ∞ Margrethe Katrine Christensdatter, Tornvig, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tornvig 1826
VIDNE Nr. 1: Hans Pedersen, Holtum, Arnborg, Nabo til Tornvig, ikke familie.
VIDNE Nr. 2: Christen Nielsen, Tornvig, Arnborg, Brudens far Søren Nielsen i Dørslunds bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede indestaae hermed som forlovere, at Intet er Hinderligt imod Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Jacob Sørensen Døslund og Pigen Magrethe Catrine Christensdatter Tornvig.
Arnborg Kirkegaard den 7de Martii 1813.
Hans {Pedersen} Holtum
Christen {Nielsen} Tornvig
Ægteviede 2den Paaskedag i Brande Kirke.

NOTITS: Forloverne underskriver i Arnborg, men selve vielsen finder sted i Brande kirke. Da han dør ved ved kirkegårdsdiget (formodet selvmord) i Brande i 1826 skrives han som husmand i Tornvig. Han er født *1786 i Dørslund, Brande søn af Søren Nielsen *1745c Borup, Brande og Maren Poulsdatter *1755c Husum, Brande. Hun er ikke identificeret.

Nr. 8104 1813.12.26 VIET: Rasmus Pedersen Hjøllund, 27 år, Ikast ∞ Johanne Christensdatter, 22 år, Grene, Arnborg, BOSAT: Ikast Isen- Over
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa 2den Juledag, viede Rasmus Pedersen Høelund og Johanne Christensdatter Green.
NOTITS: Dette Høelund i Rasmus Pedersen Høelund er hans navn, hvad han kaldes, ikke Rasmus Pedersen af Hjøllund, Arnborg, for han bor i Ikast hvor faderen blev degn i 1791; han er dog født i Store Hjøllund, Arnborg. Hans søster Mette Katrine Pedersdatter var gift i Gammel Arnborg med Jens Nielsen Skovbjerg, men de døde begge i 1811. Johanne *1790c i Grene er datter af Christen Jensen *1753c og Sidsel Jensdatter *1751c bosat Grene. Rasmus *1784 Hjøllund søn af Peder Sørensen Hjøllund og Maren Pedersdatter.

Nr. 8105 1814.10.09 VIET: Niels Poulsen, 47 år, Grene, Arnborg ∞ Anne Christensdatter, 24 år, Hjøllund, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tovdal 1834
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 9de Octobr: Ægteviede Niels Poulsen af Green og Anne Christensdatter af Høelund.
NOTITS: Han er født 1767 i Hesselvig, Skarrild søn af Poul Nielsen *1728c †1780 Hesselvig og Mette Thomasdatter, som gifter sig 2. gang med Anders Christensen og de 1781c flytter til Grene, Arnborg.

Nr. 8106 1814.10.23 VIET: Christen Christensen, Hvillum- Sønder, Ejstrup ∞ Kirsten Christensdatter, 36 år, Gammel Arnborg, Arnborg
VIDNE Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Fætter til bruden, hans far Christen Nielsen den Ældre er bror til brudens far Christen Nielsen den Yngre.
VIDNE Nr. 2: Peder Jensen, Kejlstrup- Nørre, Nørre Snede, Brudgommens søster Anne Marie Christensens mand. Se skiftet under link.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi underskrevne indestaae hermed som Forlovere, at Intet kan nævnes som kunde være Hinderligt i Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Christen Christensen Sønder Hvillom {Ejstrup} og Pigen Kirsten Christensdatter Søndergaard.
Arnborg Kirke den 23de Octobr. 1814
Henning Christensen {Gammel Arnborg}
Peder Jensen Nr. Keilstrup {Nørre Snede}
Sidsnævnte Par copuleret den 23de Octobr:

NOTITS: Hun er *1778, datter af Christen Nielsen den Yngre og Birte Jensdatter i Gottenborg del af Søndergaard i Gammel Arnborg. Christen Christensen *1780c Sønder Hvillum, Ejstrup søn af Christen Christensen *1752c og Maren Christensdatter *1752c. Peder Jensen, Nørre Kejlstrup, Nørre Snede er gift med brudgommens søster Anne Marie Christensdatter. Parret bosat ?. Christen Hvillum gift sig igen 2. gang med Ane Marie Nielsdatter, de får en søn i Gammel Arnborg 1832, FT 1834 Tovdal, 1836- Silstrup, Skarrild.

LINK: Brejl: 1808 skifte efter Christen Christensens forældre #100.

Nr. 8107 1815.07.01 VIET: Christen Larsen, 30c år, Nørskov, Lindeballe ∞ Kirsten Marie Nielsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, BOSAT: Lindeballe Nørskov
VIDNE Nr. 1: Niels Madsen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Brudens far?
VIDNE Nr. 2: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Gammel Kirkebog PKB:} den 1 Juli copulerede Ungk: Christen Lausen Nørreschou og Pige Kirsten marie Nielsdatter af Hølund. {Ny Kirkebog:} 1. 1ste Juli 1815 copuleret Ungkarl Christen Lauritsen af Lille Nørschou Linneballe Sogn Pigen Kirsten Marie Nielsdatter af Lille Høelund Arnborg Sogn
Forlovere Husmand Niels Madsen i Lille Hølund og Gmd: Mads Skouberg i Arnborg.

NOTITS: Han er født 1785c søn af Laurids Christensen *1754c og Anne Margrethe Pedersdatter *1755c i Nørskov, Lindeballe. Hun er født 1782 i Lustrup Skarrild. Hendes bror Jens Nielsen var allerede gift i Nørskov med Anne Katrine Jensdatter og bosat der. Christen og Kirsten Marie får mindst fire børn.

Nr. 8108 1815.10.21 VIET: Peder Andersen, 54 år, Fjelstervang, Vorgod ∞ Johanne Lauridsdatter, 40 år, Gammel Arnborg, Arnborg, BOSAT: Vorgod Fjelstervang
VIDNE Nr. 1: Henning Christensen, Gammel, Arnborg, Nabo til bruden, ikke familie.
VIDNE Nr. 2: Niels Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Herefter altsammen Ny Kirkebog:}2. 21de October copuleret Enkemd: Peder Andersen i Fjelstervang {Vorgod} 54. Aar
Pige Johanne Lauritsdatter af gl. Arnborg i 40de Aar
Forlovere Henning Christensen og Niels Andersen begge Gaardmænd i gl Arnborg.

NOTITS: Han var *1761c og gift 1. gang med Ane Graversdatter *1767. Johanne er født 1776 Gammel Arnborg datter af Laurids Andersen Smed og Johanne Mikkelsdatter. I FT 1834 er hun enke i Fjelstervang og lever af "binden".

Nr. 8109 1817.04.07 VIET: Rasmus Peder Christiansen, 23 år, Heesgaard, Skarrild ∞ Ane Kirstine Larsdatter, 28 år, Tovdal, Arnborg, BOSAT: Skarrild Lustrup
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersen, Heesgaard, Skarrild, Brudgommens stedfar.
VIDNE Nr. 2: Laurids Jensen, Skarrild, Aftægtsmand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 7de April copuleret Ungkarl Rasmus Peder Christiansen Heesgaard Smed og har hidtil opholdt sig i Hjøllund, Arnborg sogn, 23 Aar
Ane Kirstine Larsdatter Thodal 28 Aar, hos sine Forældre i Thodal Arnborg sogn.
Forlovere Brudgommens stedfader Gmd: Christen Pedersen af Heesgaard og Aftægmd: Laurits Jensen begge af Skarrild Sogn.

NOTITS: Han kaldes Rasmus Pedersen i FT 1834 i Lustrup, hvor de har 4 børn hjemme og en enkemand Lars Andersen hendes far i gaarden.

Nr. 8110 1817.08.09 VIET: Jens Jakobsen, 22 år, Hampen By, Nørre Snede ∞ Maren Jensdatter, 23 år, Skibbild, Arnborg, BOSAT: Nørre Snede, Hampen By
VIDNE Nr. 1: Jakob Jensen, Hampen By, Nørre Snede, Brudgommen far.
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen Nedergaard, Skibbild, Arnborg, Navnet Peer Christensen i teksten er forkert!
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 9de August copuleret Ungkarl Jens Jacobsen fra Hampen Bye i Nørre=Snede sogn, hjemme hos Forældrene 22½ aar gammel.
Pige Maren Jensdatter Skibild Væverske, hjemme hos Forældrene, 23 Aar.
Forlovere Brudgommens Fader Gmd: Jacob Jensen af Hampen bye Nørre= Snede Sogn og Brudens Fader Gmd: Peer Kristensen {fejl: Jens Pedersen} Nedergaard af Skibild i Arnborg sogn.

NOTITS: Bruden er født 1794 i Tarp, Brande forældre Jens Pedersen Kjærgaard eller Nedergaard og Maren Pedersdatter. Brudgommens forældre er Jakob Jensen *1762c og Anne Katrine Pedersdatter *1761c ses i FT 1801 og FT 1834.

Nr. 8111 1818.04.18 VIET: Peder Nielsen, 34 år, Skarrild By (Bæksgaard), Skarrild ∞ Ellen Kirstine Ovesdatter, 34 år, Gammel Arnborg, Arnborg, BOSAT: Skarrild Skarrild By Bæksgaard
VIDNE Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg, Brudens stedfar.
VIDNE Nr. 2: Jens Larsen, Krog, Skarrild, Ikke set om han er familie.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 18. April 1818 copuleret Enkemand Peder Nielsen af Begsgaard i Skarrild Sogn. Gmd: 34 Aar.
Pige og Væverske Ellen Kirstine Ovesdatter Arnborg, hjemme hos Forældrene 34 Aar.
Forlovere Bruden Stedfar Gmd: Henning Kristensen Arnborg og gmd: Jens Larsen af Krog, Skarrild Sogn.

NOTITS: Hun er født *1784 i Gammel Arnborg forældre Ove Christensen *1739c og Mette Nielsdatter *1754c, Mette er gift 2. gang med Henning Christensen *1766 i Gammel Arnborg. Brudgommen ses i FT 1787 og 1801 i Silstrup, Skarrild søn af Niels Knudsen *1745c og Anne Pedersdatter *1743c. Peder Nielsens 1. kone Maren Sørensdatter fik et dødfødt barn d. 14. januar 1818 i Becksgaard Skarrild Bye, hun døde fem dage derefter. Parrets første barn Niels Pedersen Bæksgaard født 14 marts 1819 i Bæksgaard, Skarrild By. Ellen Kirstine døde 25. juli 1823 i Bæksgaard.

Nr. 8112 1818.07.12 VIET: Lars Nielsen, 28 år, Hjøllund- Lille, Arnborg ∞ Johanne Christensdatter, 30 år, Hjøllund, Arnborg, BOSAT: Hjøllund- Lille
VIDNE Nr. 1: Ove Christian Christensen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Brudens stedfar.
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen, Gottenborg, Arnborg, Bror til brudgommen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 12. Juli 1818 Ungkarl Lars Nielsen Arnborg, Lille Hjølund 28 Aar.
Pige Johanne Kristensdatter Hjølund, hjemme hos Forældrene i Hjølund 30 Aar.
Forlovere Brudens stedfader Ove Kristian {Christensen} af lille Hjølund og Brudgommens Broder Sognefoged Peder Nielsen Gottenborg.

NOTITS: Lars Nielsen er født *1792 i Lustrup Skarrild, søn af Niels Pedersen og Maren Madsdatter. Bruden ikke set født i Arnborg, hendes far er Christen Jensen hendes mor er Abelone Jensdatter *1754c gift 2. gang 1793 i Arnborg med Ove Christian Christensen.

Nr. 8113 1818.09.12 VIET: Christen Christensen, 27 år, Søby- Nørre, Rind ∞ Mette Katrine Christensdatter, 36 år, Søby- Sønder, Arnborg
VIDNE Nr. 1: Lars Jørgensen, Søby- Nørre, Rind, Brudgommens stedfar.
VIDNE Nr. 2: Mikkel Christensen, Ejstrup, Brudens bror *1776c, I FT 1834 Hallundbæk, Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 12te Septemb copuleret Ungkarl Kristen Kristensen af Nørre=Søbye Rind Sogn, Agerdyrker, opholdende sig hos sine Forældre 27½ Aar gammel.
Enke Mette Katrine Kristensdatter af Sønder=Søbye i Arnborg Sogn 36½ Aar gl:
Forlovere Brudgommens Stedfader Gmd: Lars Jørgensen af Nørre=Søbye af Rind Sogn og brudens Broder Mikkel Kristensen Gmd: i Ejstrup.

NOTITS: Brudgommen Christen Christensen *1791 Fasterholt til Christen Christensen Fasterholt *1767c †1802 Fasterholt og Inger Christensdatter *1766c Ejstrup †1837 Nørre Søby, Rind Inger gift 2. gang 1803 med Lars Jørgensen. Brudens bror Mikkel Christensen *1776c set FT 1834 i Hallundbæk. Mette Katrine Christensdatter ikke fundet i folketællinger i Ringkøbing, Vejle og Skanderborg amter.

Nr. 8114 1818.09.14 VIET: Christen Jensen, 23 år, Skibbild, Arnborg ∞ Abelone Marie Jensdatter Nedergaard, 26 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Arnborg Skibbild
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen Tovdal, Skibbild, Arnborg, Brudgommens far.
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen Nedergaard, Døvling, Skarrild, Kirkebogens "Kristensen" er forkert.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 14 Septemb copuleret Ungkarl Kristen Jensen af Skibild opholdende sig hos sine Forældre 22¾ Aar gaml.
Pige Apolone Marie Jensdatter Nedergaard af Deuling hjemme hos Forældrene 26 Aar.
Forlovere Brudgommens Fader Gmd: Jens Kristensen Thodal i Skibild og Brudens Fader Gmd: Jens Kristensen {Pedersen!} Nedergaard i Deuling.

NOTITS: Abelone er født 1791 i Stakroge, Sønder Omme datter af Jens Pedersen Nedergaard *1763 Adsbøl, Strellev og Maren Pedersdatter *1759c Lærkeholt. Christen Jensen *1795 Døvling, Skarrild søn af Jens Christensen Toudal *1768 Toudal, Arnborg (søn af Christen Poulsen *1716c og Bodil Christensdatter ?*1725 Borris) og Else Bentsdatter*1758 Skarrild. I 1818 bytter fædrene gaarde og deres børn gifter sig med hverandre så brudeparret Abelone og Christen får gården i Skibbild, Arnborg, mens Jens Nedergaards søn Peder Christian Jensen Nedergaard overtager gården i Døvling, Skarrild. Jens "Kristensen" Nedergaard er præstens fejl, han hedder Pedersen (præsten Laurids Henrik Hjorth er ny i sognet, han ankom i 1816).

Nr. 8115 1818.09.14 VIET: Christen Pedersen, 23 år, Karstoft- Sønder, Skarrild ∞ Bodil Kirstine Jensdatter, 19 år, Skibbild, Arnborg, BOSAT: Vrads 1819, Ejstrup Gludsted 1822, Nørre Snede Kejlstrup 1834-40
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen Tovdal, Skibbild, Arnborg, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen Nedergaard, Døvling, Skarrild, Var tilstede, fordi han fik en datter viet samme dag.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 14 Septemb copuleret Ungkarl Kristen Pedersen tienede Gmd: Berthel Kristensen i Sønder Karstoft 23 Aar gl.
Pige Bodil Kirstine Jensdatter hjemme hos Forældrene i Skibild 19 Aar gl:
Forlovere Brudens Fader Gmd: i Skibild Jens Kristensen Thodal og Gmd: Jens Kristensen {Pedersen!} Nedergaard i Deuling.

NOTITS: Christen Pedersen *1794c Assing i følge FT 1845. Senere separeret (tak til Inger Toudal). Bodil Kirstine *1799 Døvling, Skarrild datter af Jens Christensen Tovdal *1768 Toudal, Arnborg (søn af Christen Poulsen *1716c og Bodil Christensdatter ?*1725 Borris) og Else Bentsdatter*1758 Skarrild. Jens "Kristensen" Nedergaard forkert, skal være "Pedersen" (præsten Hjorth er ny i sognet).

Nr. 8116 1818.10.04 VIET: Thomas Jakobsen, 28 år, Tovdal, Arnborg ∞ Karen Larsdatter, 22 år, Tovdal, Arnborg, BOSAT: Arnborg 1818, Give Bæksgaard 1834, Tjæreborg
VIDNE Nr. 1: Christen Jakobsen, Kirkegaard (Annexgaarden), Arnborg, Brudgommens bror.
VIDNE Nr. 2: Lars Andersen, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 4. Octobr copuleret Ungkarl Thomas Jacobsen Gmd: i Thoudal Arnborg Sogn 28 Aar gl.
Pige Karen Larsdatter Thoudal opholdende sig i Thoudal 21 Aar og 7 Maaneder.
Forlovere Brudgommens Broder Kristen Jacobsen af Annexgaarden ved Arnborg Kirke Gmd: Brudens Fader Lars Andersen Gmd: i Skibild.

NOTITS: Fætter/kusine. Hendes mor Inger Christensdatter *1765 Tovdal, Arnborg er søster til hans mor Maren Christensdatter *1751 Tovdal. Maren er gift med Jakob Christensen Kirke *1742, Inger til Lars Andersen Risbjerg/Tovdal *1753c Risbjerg, Brande.

Nr. 8117 1818.10.18 VIET: Niels Pedersen Harreskov, 51 år, Kibæk Mølle, Assing ∞ Margrethe Christensdatter, 51 år, Gottenborg, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tovdal
VIDNE Nr. 1: Niels Pedersen, Sønder Felding, Gift med brudgommens søster Sidsel Pedersdatter.
VIDNE Nr. 2: Peder Christensen, Bukkær, Assing, Brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. 18 Octobr copuleret Niels Pedersen Harreskou Enkemand Avlskarl i Kibæk Mølle 51 Aar.
Enke Margrethe Kristensdatter i Gottenborg 51 Aar.
Forlovere Brudgommens Svoger Snedker Niels Pedersen i Felding og Brudens Broder Gmd: Peder Kristensen i Bukjær Assing Sogn.

NOTITS: Svogeren Niels Pedersen tømrer og snedker i Sønder Felding *1754 gift med Sidsel Pedersdatter brudgommens søster *1761c. Brudgommen Niels Pedersen *1766c søn af Kirsten Hansdatter *1741c (FT 1801). Gift 1. gang med Mette Hansdatter *1757c og bosat Harreskov, Assing. Margrethe Christensdatter gift 1. gang med boelsmand i Arnborg Niels Jensen Ødevig *1767 Øvig, Skarrild. I FT 1845 er Margrethe Christensdatter *1769c Skarrild, maaske *1767 datter af Christen Pedersen i Skarrild. Brudgommen Niels Pedersen død 1823 i Gottenborg, Arnborg.

Nr. 8118 1819.05.22 VIET: Christen Jakobsen, 40 år, Birk By, Gjellerup ∞ Maren Thomasdatter, 42 år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Gjellerup Birk Østermark
VIDNE Nr. 1: Jens Jakobsen, Birk By, Gjellerup, Brudgommens bror.
VIDNE Nr. 2: Niels Jensen, Birkebæk, Arnborg, Gift med brudens søster xxx Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 22. Maj 1819 copuleret Ungkarl Christen Jacobsen af Birke Bye Gjellerup sogn. 40 Aar.
Pige Maren Thomasdatter Birkebæk Arnborg Sogn 42. Aar.
Forlovere Brudommens Broder Jens Jacobsen Birkebye og Brudens Svoger Niels Jensen i Birkebæk.

NOTITS: Maren Thomasdatter *1777 Grene Arnborg datter af Thomas Hansen *1729 Grene, Arnborg og Anne Johanne Christensdatter *1740c. Christen Jakobsen *1781c Birk, Gjellerup søn af Edel Knudsdatter *1744 Vraa, Gjellerup †1823 Birk og 2. mand Jakob Christensen *1746 Vraa †1786 Birk, Gjellerup.

LINK: Jacob Christensen

Nr. 8119 1820.10.21 VIET: Niels Nielsen, 36 år, Holtum, Arnborg ∞ Maren Pedersdatter Skovbjerg, 24 år, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, BOSAT: Arnborg Holtum
VIDNE Nr. 1: Niels Holtum, Holtum, Arnborg, Brudgommens far.
VIDNE Nr. 2: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Brudens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d. 21 Octobr copuleret Ungkarl Niels Nielsen Gmd: i Holtum 36½ Aar gl.
Pige Maren Pedersdatter Skovberg hjemme hos Forældrene i gl. Arnborg 24 Aar gl.
Forlovere Gmd: Niels Holtum og Gmd: Mads Nielsen Skovberg den første Brudgommens Fader den sidste Brudens Stedfader.

NOTITS: Maren Pedersdatter *1796 datter af Peder Christensen Frølund og Kirsten Katrine Jørgensdatter, som gifter sig 2. gang med Mads Nielsen Skovbjerg. Maren Pedersdatter gifter sig 2. gang 1843 i Brande med Kjeld Thomasen af Store Langkær, Brande. Niels Nielsen *1783c Holtum søn af Maren Pedersdatter *1750c og 2. mand Niels Hansen *1752c Vester Harild, Ejstrup.