Billede af Ahler Vestergaard og Lille Egvig 1961

Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen.

MINDRE FORMAT (se stort format nedenfor).
Billede af Ahler Vestergaard og Lille Egvig 1961.
Ahler Vestergaard, Vorgod å, Lille Egvig ovenfor i billedet i høsten med korn stillet i traver på marken.
Mindre format. Billede af Ahler Vestergaard og Lille Egvig 1961. Ahler Vestergaard, Vorgod å, Lille Egvig ovenfor i høsten med korn i traver.
I billedet i stort format ses detaljer fx telefonmasterne langs med den gamle vej til Sønder Felding. De har fire tværliggere og mange ledninger og blev kort efter gravet ned i jorden som jordkabler. Vejen over broen er som sagt den gamle grusvej til Sønder Felding, som kort før 1961 var blevet afløst af den nye vej, som gik sydligere lige før Vorgod å løb ind i Skjern å. Her er detaljen: Overlæssede telefonmaster i Borris 1961 ved Vorgod å på langs den gamle grusvej til Sønder Felding.

Overlæssede telefonmaster i Borris 1961 ved Vorgod å langs den gamle grusvej til Sønder Felding. Fire tværstænger med mange ledninger, de blev kort efter 1961 gravet ned i jorden.
STORT FORMAT. Billede af Ahler Vestergaard og Lille Egvig 1961.
Stort format. Billede af Ahler Vestergaard og Lille Egvig 1961. Ahler Vestergaard, Vorgod å, Lille Egvig ovenfor i høsten med korn i traver..