Give Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1700 - 1817
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Huller i Give kirkebog 1711-19, 1745-54 og 1800-05.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1994 1690.10.01 Anne Mortensdatter, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Morten Jensen en datter født Mette i Nygaard rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Anne begravet, "i hendes alders 16 aar og 6 maaneder", 1707 #6093.


Nr. 1982 1692.12.01 Christen Troelsen, Hestlund- Store. FAR: Troels Andersen. MOR: ? Troels Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Troels Andersen en søn født Christen i Store Hestlund rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6241
NOTITS: Christen begravet, "Gl: 30 aar -4 uger", 1728 #6241.


Nr. 1995 1693.01.01 Mette Pedersdatter, Sillesthoved. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Peder Nielsen en datter født Mette i Sillesthoved rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6090
NOTITS: Mette begravet, "i hendes alders 14 aar og 2 maaneder", 1707 #6090.


Nr. 1997 1693.12.28 Morten Mortensen, Bæksgaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Morten Jensen i Bæksgaard en Søn født Morten i Bæksgaard rekonstrueret fra dagsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Morten begravet, "i hans alders 12 aar og 3 uger", 1706 #6077.


Nr. 1996 1695.09.01 Niels Nielsen, Give By. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Pedersen en Søn født Niels i Give By rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Niels begravet, "i hans alders 9 aar og 5 maaneder", 1706 #6078.


Nr. 2001 1700.01.14 Mikkel Jensen, Nygaard. FAR: Jens Jespersen. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Lønaa, Thyregod, Niels Iversens kone, navn fra Ejnar Bjerre: "Thyregod Gaardhistorie."
FADDER Nr. 1: Christen Mortensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Morten Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 4: Mathias Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 post Epipha: hafde Jens Jespersen i Nygaard et drengebarn til Daab og blef kaldet Michel og blef baaren af Niels Iversens hustru {Kirsten Pedersdatter} i Lonaae {Thyregod}. Faddere vare Christen Mortensen i Gifshov og Morten Christensen ibid:, Niels Iversøn i Lonaae, Matthies Jensen i Skierhoed og Anne Sørens Datter i Give.


Nr. 2002 1700.02.14 Oluf Villadsen, Mosgaard- Store. FAR: Villads Thomsen. MOR: ? Villads Thomsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Sørensen fra Ejnar Bjerre: Fuglsang.
FADDER Nr. 2: Peder Vestergård, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 14 Februa: hafde Villas Thomsen en barn til daab baaren af Margrethe Thomasdatter i Fugelsang {Thyregod} og blef kaldet Oluf og samme tid var faddere Jens {Sørensen} Fugelsang, Peder Vestergaard i Give, Jens Nielsen ibidem, Mette Nielsdatter i Hindskov {Thyregod}, Maren Jensdatter i Give.
NOTITS: Margrethe Thomasdatter i Fuglsang, Thyregod kunne være søster til faderen Villads Thomsen.


Nr. 2003 1700.03.14 Abelone Hansdatter, Farre. FAR: Hans Madsen. MOR: ? Hans Madsens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Farre?, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anne Larsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Marie Pedersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculi: hafde Hans Matzen i Farre et barn til daab baaren af Maren Pedersdatter i Farre og blef kaldet Appelon og samme tid var faddere Peder Lassen i [Farre] og Niels Nielsen ibid:, Karen Pedersdatter ibid:, Anne Lasdatter ibidem og Marie Pedersdatter ibidem.


Nr. 2004 1700.03.13 Anne Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Graversen. MOR: ? Peder Graversens kone.
BÅREN AF: Kirsten Andersdatter, Holtum?, Sindbjerg
FADDER Nr. 1: Jens Thyregod, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Bjerre, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mathias Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 5: ? Niels Nebvats kone, ?, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Nebvad, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 13 Martii hafde Peder Graversen i Farre et barn til daab som blef kaldet Anne baaren af Kirsten Andersdatter i [Holtum?] i Sindberg sogn og var faddere Jens Tyrregoed i Farre og Jens Bierre ibidem, Peder Lassen ibidem, Matthies Jensen i Skierhoed, Niels Nebvats hustrue.


Nr. 2005 1700.03.21 Birgit Kjeldsdatter, Nederdonnerup. FAR: Kjeld Poulsen. MOR: ? Kjeld Poulsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Peder Sørensens kone, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen, Ullerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Sørensen, Give by, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare hafde Kield Povelsen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Beret baaren af Jens Pedersens hustru i Nederdonnerup og var faddere Jens Nielsen i Dyrchen {Thyregod}, Jens Pedersen i Nederdonnerup, Christen Jensens hustru i Ullerup, Zitzel Nielsdatter i Nederdonnerop, Peder Sørensens hustru i Give.


Nr. 2006 1700.06.06 Hans Christensen, Give By. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersens kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Karen Antonsdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Trinitatis hafde Christen Christensen i Give et barn til daab som blef kaldet Hans baaren af Mette Jacobsdatter i Give og faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup, Jens Pedersens hustru ibidem, Jørgen Sørensen i Give og Anna Sørensdatter ibidem, Karen Antonisdatter ibidem.
Begravelse nr. 6063
NOTITS: Begravet, 4 år, 1705 #6063.


Nr. 1973 1700.09.05 Navnløs, Give By. FAR: Jens Sørensen. MOR: ? Troels Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dom: 13 post Trinit: blef et Navnløs pigebarn begraven som var Jens Sørrensøns i Give.'}
Begravelse nr. 6012


Nr. 2007 1700.08.01 Anne Jensdatter, Hedegaard. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: Maria Nielsdatter, Ulkær Mølle, Give, Hans Christensen Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Anne Poulsdatter, Nygaard, Give, Mads Sørensens kone
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Anne Harrild, Hedegaard, Give, Jens Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maria Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen, Hedegaard, Give, Konen Anne Harrild fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 8te Trin: da hafde Jens Matsen i Hedegaard en barn til daab baaren af [Hans Christensen] Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle og blef kaldet Anne og faddere vare Mats Sørensen og hans hustru {Anne Poulsdatter} i Nygaard, Søren Sørensen i Hedegaard og Jens Sørensens hustru {Anne Harrild} ibidem og Matthis Jensen i Breenhovet.


Nr. 2008 1700.08.08 Dorthe Frandsdatter, Givskov. FAR: Frands Jensen. MOR: ? Frands Jensens kone.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen, Mosgaard- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give, Konen Marie Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 a Trinitatis hafde Frantz Jensen et barn til daab ved navn Doret blef baaren af Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov og vare faddere Morten Jensen i Nygaard og Christen Mortensen i Mosgaard.


Nr. 2009 1700.09.09 Kirsten Frederiksdatter, Donneruplund. FAR: Frederik Ottesen. MOR: Maren Hansdatter Jelling.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter Borbjerg, Præstegaarden, Øster Nykirke, Moderens stedmor. Gift med Hans Jørgensen Jelling.
FADDER Nr. 1: Offer Mouridsøn, Præstegården, Uldum
FADDER Nr. 2: Karen Terkelsdatter, Præstegården, Uldum, Hr. Offer Mouridsøn kone.
FADDER Nr. 3: Simon Pedersen, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 4: Marie Jørgensdatter, Mindstrup, Hvejsel
FADDER Nr. 5: Anne Marie, Hvejsel Lundgård, Hvejsel
NÆVNT Nr. 1: Hans Jørgensen Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, Moderens far. Anden kone Karen Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 9 Sept: blef Frederich Ottesens barn paa Donneruplund ved navn Kirsten hendes daab confirmeret som blef frembaaren af min {præsten Hans Jørgensen Jellings} egen hustru {Karen Knudsdatter Borbjerg} og faddere var Hr: Offer Morritsøn til Vuldom og Langskov sogner og hans Hustru {Karen Terkelsdatter} og Simon Pedersen paa Syndersthovet, Marie Jørgensdatter af Mindstrop og Anne Marie af Hvejsel Lundgaard.
NOTITS: Hr. Offer Mouridsøn gift med Karen Therkelsdatter †1706 (gift med tre præster), TRAP Uldum. Marie Jørgensdatter er vel datter af Jørgen Knudsen †1704, der havde herregården Mindstrup på den tid. TRAP Hvejsel. WADSCHIER: Karen Knudsdatter *1661 Borjberg †1739 Øster Nykirke.


Nr. 2010 1700.09.14 Jens Mortensen, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Mosgaard- Store, Give, Christen Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Mortensen, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Jespersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 14 Septemb: hafde Morten Jensen i Nyegaard et barn til daab som blev kaldet Jens baaren af Christen Mortensens hustru {Maren Nielsdatter} i Moesgaard og faddere vare Søren Nielsen i Gifskov og hans hustru {Marie Christensdatter}, Christen Mortensen i Moesgaard, Jens Jespersen i Nygaard, Anne Nielsdatter i Ullerup.
Begravelse nr. 6366
NOTITS: Begravet 37 år 1737 af Nygaard.


Nr. 2011 1700.12.05 Hans Christensen, Bregnhoved. FAR: Christen Hansen. MOR: ? Christen Hansens kone.
BÅREN AF: Maria Nielsdatter, Ulkær Mølle, Give, Hans Christensen Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maria Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch Dom 2 Adventus hafde Christen Hansen i Breenhovet et barn til daab som blef kaldet Hans baaret af Hans Christensens hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle og dens faddere vare Johan Sørensen i Breenhovet og Christen Matsen og Jens Hansen ibidem, Kirsten Sørensdatter og Johanne Sørensdatter ibdidem.


Nr. 2012 1701.01.02 Kirsten Johansdatter, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Give by, Give, Søren Jensen Degns kone, se begravelse 5. juli 1720.
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen, Give By, Give, Konen Johanne Lauridsdatter bører.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 2 Januarii hafde Johan Sørensen et barn til daab som blef frembaaren af degnens {Søren Jensen} hustru {Johanne Lauridsdatter} og blef kaldet Kirsten . Faddere var Jørgen Sørensen i Give, Jens Nielsen og Jens Sørensen ibidem, Matthis Jensen i Breenhovet og Anne Sørensdatter ibidem .
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet, 7 år 7 måneder, 1708 #6118.


Nr. 2013 1701.02.11 Niels Nielsen?, Ullerup. FAR: Niels Jensen, ?, Ribe. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Eriksdatter, Ullerup, Give, Niels Madsens kone
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Ullerup, Give, Christen Boysen kone fadder.
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Ullerup, Give, Konen Marie Eriksdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Boysen, Ullerup, Give, Konen Anne Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Rasmus Hochis, Holstebro
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 11 Februarii blef Marie Jensdatters uægte barn døbt og frembaaren af Niels Matsens hustru {Marie Jensdatter} i Ullerup og kaldet Niels og da vare faddere Jens Nielsen i Ullerup, Peder Jensen ibidem, Niels Christensen ibidem, Christen Boysens hustru {Anne Nielsdatter} ibidem og Christen Jensens hustru ibidem og udlagde til barnefader en karl ved Ribe som hed Niels Jensen som giestet til mester Rasmus Hochis i Holstedbroe hvor hun og da tiente.


Nr. 2014 1701.03.09 Niels Pedersen, Sillesthoved. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Maria Nielsdatter, Ulkær Mølle, Give, Hans Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give, Konen Maria Nielsdatter bører.
FADDER Nr. 2: Karen Bundgaard, Gammelby, Ringive, Knud Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen, Farre, Give, Konen Mette Hansdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Mette Hansdatter, Farre, Give, Erik Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Knud Nielsen, Gammelby, Ringive, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 9 Martii hafde Peder Nielsen i Sillesthoed et barn til daab som blef kaldet Niels baaren af Hans Christensens hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle dends faddere vare Hans Christensen i Ulkiær Mølle, Knud Nielsen i Gammelby {Ringive} og hans hustru {Karen Bundgaard}, Erich Nielsen og hans hustru {Mette Handatter} i Farre.
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Begravet, 3 år, #6047.


Nr. 2015 1701.03.24 Peder Christensen, Nederdonnerup (Østergaard). FAR: Christen Pedersen Østergaard. MOR: ? Christen Pedersen Østergaards kone.
BÅREN AF: ? Søren Pedersens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Sidsel Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Give by, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 24 Martii hafde Christen Pedersen i Østergaard i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Søren Pedersens hustru i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Jens Pedersen ibidem og Citzel Nielsdatter ibidem, Johan Sørensen i Breenhovet og Margrethe Christensdatter i Hedegaard.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Begravet, 1 år, #6036.


Nr. 2016 1701.04.13 Anne Pedersdatter, Vorslunde. FAR: Peder Jensen. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Sophie Graversdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Vorslunde, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen, Give by, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 13 Aprilis hafde Peder Jensen i Vøislund et barn til daab som blef kaldet Anne baaren af Jens Nielsens hustru i Voislund. Faddere vare Søren Sørensen i Heedegaard, Niels Mortensen i Bexgaard, Christen Chrisensens hustru i Give, Margrethe Christensdatter i Heedegaard, Sophie Graversdatter i Give.


Nr. 2017 1701.05.08 Anne Villadsdatter, Mosgaard- Store. FAR: Villads Christensen. MOR: ? Villads Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Iver Christensen, Nykirke, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Simon Christensen, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 3: Mette Hansdatter, Farre, Give, Eriks kone
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Bøllund, Give, Niels Nebvats datter.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen, Farre, Give, Konen Mette fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nebvat, Bøllund, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Exaudi hafde Villas Christensen en barn til daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Anne Christensdatter i Bierløf. Faddere vare Iver Christensen i Nykirke, Simon Christensen i Bierløf, Erichs {Nielsen} hustru i Farre ved navn Mette {Hansdatter}, Niels [Nebvats] datter i Byllund og Mette Sørensdatter i Breenhoed.
NOTITS: Store Mosgaard i 1706 se #2076.


Nr. 1998 1701.06.01 Søren Jensen, Farre. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 20.09.1705: 'Dom XV p: Trinit: blev Jens Pedersens søn af Farre ved navn Søren Jensen begravet i sin alders 4 aar 3 maaneder og 14 dage.'}
Begravelse nr. 6073
NOTITS: Den angivne alder er så nøjagtig, at fødslen kan fastlægges i Juni. Datoen den 1. er arbitrær. Ingen indførsler i Give kirkebog 8. maj - 23 dec. 1701. Barnet kan evt. vøre født i et andet sogn.


Nr. 2018 1702.01.15 Mette Jensdatter, Farre. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Elkær, Ringive
FADDER Nr. 1: Lars Nielsen, Elkær, Ringive
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Peder Graversen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 4: Niels Nebvad, Farre, Give
FADDER Nr. 5: ? Jens Pedersens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 post Epipha: da hafde Jens Nielsen i Farre et varn til daab som blef kaldet Mette og blef frembaaren af Anne Lasdatter i Elkier i Ringøje {Ringive} sogn. Faddere vare Las Nielsen i For: Elkier, Peder Povelsen i Farre Mølle, Peer Graversen i Mølgaard {Farre}, Niels Nebvat i Farre, Jens Pedersens hustru i Farre.


Nr. 2019 1702.01.29 Margrethe Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Graversen. MOR: ? Peder Graversens kone.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Thomas Larsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Jens Thyregod, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Farre, Give, Anders Mølgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Mølgaard, Farre, Give, Konen Karen Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 post Epipha: hafde Peder Graversen i Farre et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Peder Sillesthoeds hustru Sc: Johan[ne?] Nielsdatter. Faddere vare Peder Nielsen Sillesthoed, Erik Nielsen i Farre, Thomas Lavrsen i Sillesthoed, [Je]ns Tyregod i Farre, Anders Mølgaards hustru ved navn [Karen Christens]datter ibidem.


Nr. 2020 1702.02.05 Mette Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Pedersen. MOR: ? Søren Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Sørensens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Give by, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Marie Jensdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter, Skærhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Give by, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 post Epipha: hafde Søren Pedersen et barn til daab som kaldet Mette baaren af Jens Sørensens hustru i Give ved [Mette?]. Faddere vare Peder Christensen og Jens Nielsen begge i Give, Christen Christensen ibidem, Marie Jensdatter i Give og Citzel Sørensdatter i Skierhoed.


Nr. 2021 1702.02.08 Mette Hansdatter, Farre. FAR: Hans Madsen. MOR: ? Hans Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Madsdatter, Nebvad, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Bjerre, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anders Mølgaard, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Farre, Give, Anders Mølgaards kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Konen Johanne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 8 Feb: hafde Hans Matsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Mette frembaaren af Anne Matsdatter i Nebvad i Linneballe sogn. Faddere vare Jens Nielsen i Farre og [Jens] Bierre ibidem, Anders Mølgaard og hans hustru {Karen Christensdatter} ibidem og Peder Nielsens hustru {Johanne Nielsdatter} i Sillesthoed.


Nr. 2022 1702.02.12 Christen Hansen?, ?. FAR: Hans Olufsen, Bølling, Egtved. MOR: Kirsten Christensdatter, Askær, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuages: blef en slegfredbarn døbt og blef kaldet [Christen]. Moderen til dette barn hed Kirsten Christensdatter barnefødt i Askier i Brand sogn og blev udlagt til barnefader en karl ved navn Hans Olufsen i Bølling i Egtved sogn hvor hun og blev besovet.


Nr. 2023 1702.02.18 Jens Frandsen, Givskov. FAR: Frands Jensen. MOR: ? Frands Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Kollemorten-Nørre, Øster Nykirke, Mourids Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Jens Jespersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsens
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Mathis Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mourids Jensen, Kollemorten-Nørre, Øster Nykirke, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen, Givskov, Give, Konen Marie Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mathis Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sexages: hafde Frantz Jensen en barn til daab som blef kaldet Jens frembaaren af Movrits Jensens hustru {Karen Jensdatter} i Nør Kollemorten. Faddere vare Jens Jensen i Skierhovet, Morten Jensen i Nygaard og Jens Jespersen ibidem, Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov, Matthis Jensens hustru {Anne Sørensdatter} i Breenhoed.


Nr. 2024 1702.02.26 Margrethe Villadsdatter, Mosgaard- Store. FAR: Villads Thomsen. MOR: ? Villads Thomsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 5: An Sørensdatter, Hindskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto Mihi: hafde Villas Thomsen i Moesgaard et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Margrethe Thomasdatter i Fugelsang. Faddere vare Jens Sørensen Fugelsang, Christen Mortensen i Moesgaard, Søren Nielsen Hindshov, Mette Nielsdatter ibidem og An Sørensdatter ibidem.
Begravelse nr. 6027
NOTITS: Begravet 4 uger #6027.


Nr. 2025 1702.03.29 Marie Madsdatter, Nygaard. FAR: Mads Sørensen. MOR: Anne Poulsdatter.
BÅREN AF: Marie Jensdatter, Nygaard, Give, Jens Jespersens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jespersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Mats Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Madsdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 29 Martii hafde Mats Sørensen i Nygaard et barn til daab som blef kaldet Marie og blef frembaaren af Jens Jespersens hustru {Marie Jensdatter} i Nygaard. Faddere vare Morten Jensen i Nygaard og Jens Jespersen ibidem, Mats Nielsen i Ullerup, Citzel Matsdatter i Bexgaard og Bodel Thomasdatter i Give.


Nr. 2026 1702.04.14 Else Madsdatter?, Ullerup. FAR: Hans Larsen, Nørskov, Lindeballe. MOR: Marie Jørgensdatter, Ullerup, Give.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Ullerup, Give, Christen Boysens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Christensen den unge, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Clemmen Christensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Marie Eriksdatter, Hedegaard, Give, Niels Madsens kone.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Boysen, Ullerup, Give, Konen Anne Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Hedegaard, Give, Konen Marie Eriksdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Lauridsen, Nørskov, Lindeballe
NÆVNT Nr. 4: Peder Christensen Muulvad, Præstegården, Ringive
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 14 Aprilis blef Marie Jørgensdatters slegfredbarn døbt og frembaaren af Christen Boysens hustru i Ullerup nafnlig Anne Nielsdatter og blef kaldet Else og blef udlagt til barnefader en karl ved navn Hans Lassen, som da tiente i gaarde med hende hos Mats Lavritzen i Nørskou i Linneballe sogn, men nu tiener for: Hans Lassen Her Peder {Christensen Muulvad} i Ringive. Faddere vare Niels Christensen i Ullerup og unge Niels Christensen ibidem, Clemmen Christensen i Heedegaard, Niels Matsens hustru Sc: Marie Eriksdatter ibidem, Margrethe Christensdatter i Heedegaard.


Nr. 2027 1702.04.23 Bodil Pedersdatter?, Farre. FAR: Peder Christensen, Sønderby, Grindsted. MOR: Anne Christensdatter, Farre, Give.
BÅREN AF: ? Peder Graversens kone, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Peder Graversen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anna Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Marie Pedersdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 23 Aprilis blef døbt Anne Christensdatters slegfredbarn og blef kaldet Bodel og blef frembaaren af Peder Graversens hustru og udlagt til barnefader en karl som tiente med hende i Sønderbye ved navn Peder Christensen. Faddere vare Jens Pedersen Tyregod i Farre, Peder Graversen ibidem, Jens Nielsen ibidem Anna Nielsdatter ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
NOTITS: Der er mange Sønderbyer. Den nærmeste Sønderby er i Grindsted sogn, dernæst i Sønder Borris sogn. I skriftemålet den 5. Novemer 1702 nævnes i udskriften Peder Christensen af Tonder? by.


Nr. 2028 1702.06.18 Anne Andersdatter, Hestlund- Store. FAR: Anders Christensen. MOR: ? Anders Christensens kone.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Smidstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen, Smidstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen, Smidstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Smidstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Trinit: hafde Anders Christensen et barn til daab som blev kaldet Anne. Frembaaren af Karen Sørensdatter af Smidstrup i Gadberg sogn. Faddere vare Anders Nielsen af Smidstrup og Jacob Christensen ibidem og Mette Christensdatter ibidem og Jørgen Sørensen i Give.


Nr. 2029 1702.07.23 Mette Fæstersdatter, Bøllund. FAR: Fester Sørensen. MOR: ? Fester Sørensens kone.
BÅREN AF: Maria Nielsdatter, Ulkær Mølle, Give, Hans Christensens Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 2: Troels Andersen, Hestlund-Store, Give
FADDER Nr. 3: Anne Andersdatter, Hestlund-Store, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Christoffersdatter, Tromborg, Give
FADDER Nr. 5: Peder Jensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maria Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 post Trin: hafde Fester Sørensen et barn til daab som blef kaldet Mette som blef frembaaren af Hans Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Troels Andersen i Store Hestlund, Anne Andersdatter ibidem, Kirsten Christophersdatter i Tromborg, Peder Jensen i Ullerup.


Nr. 2030 1702.07.30 Margrethe Christensdatter, Give By. FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: ? Frands Jensens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Frands Jensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: ? Lars Nielsens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Sørensen, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give, Konen Marie Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Nielsen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 7 post Trin: hafde Christen Jensen i Give et barn til daab som blef kaldet Margrethe og blef frembaaren af Frantz Jensens hustru af Gifskov. Faddere vare Frantz Jensen af Gifskov og Morten Jensen i Nygaard, Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov, Las Nielsens hustru i Give, Jørgen Sørensen i Give.


Nr. 1999 1702.11.01 Maren Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1705: 'D: 10 May Domin Cantate blev Jens Nielsens datter i Ullerup ved navn Maren begravet i hendes alders 3die aar.'}
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Maren begravet, "hendes alder 3die aar", 1705 #6068. Den her ansatte 1. nov. 1702 er midt i det tidsrum af året hun skulle være født i.


Nr. 2031 1702.11.12 Anne Christensdatter, Nederdonnerup. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Sørensens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Sørensen, Give by, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 post Trini: hafde Christen Nielsen i Nederdonnerup en barn til daab som blef kaldet Anne. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give. Faddere vare Michel Christensen i Lindet, Niels Pedersen i Nederdonnerup, Peder Sørensen i Give, Citsel Nielsdatter i Nederdonnerup, Marie Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6053
NOTITS: Begravet, 1 år 11 måneder, #6053.


Nr. 2032 1703.01.21 Mette Jensdatter, Nygaard. FAR: Jens Jespersen. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Lønå, Thyregod, Mikkel Jespersens kone
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Nygaard, Give, Morten Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: ? Frands Jensens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Sørensen, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Jespersen, Lønå, Thyregod, Konen Else Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Frands Jensen, Givskov, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 post Epiphan: Hafde Jens Jespersen i Nygaard et Barn til Daab som blef kaldet Mette. frembaaren af Michel Jespersens Hustroe {Else Christensdatter} i Lon=aae {Lønaa, Thyregod}. fadderne vare Morten Jensen i Nygaard og hans Hustroe, Søren Nielsen i Gifshov og Franz Jensens Hustroe ibidem, Jørgen Sørensøn i Give.


Nr. 2033 1703.01.18 Anne Thomasdatter, Give By. FAR: Thomas Pedersen. MOR: ? Thomas Pedersens kone.
BÅREN AF: Jens Nielsens Jens Nielsens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Niels Mathiasen, Oksenbjerge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Marie Jensdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsens, Give by, Give, Konen bærer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 post Epiphan hafde Thomas Pedersen i Give et barn til daab som blef kaldet Anne. Frambaaren af Jens Nielsens hustru i Give. Faddere vare Peder Sørensen i Give, Christen Christensen ibidem, Niels Matthisen i Oxenberg, Marie Jensdatter og Bodel Thomasdatter i Give.


Nr. 2034 1703.02.18 Margrethe Kjeldsdatter, Nederdonnerup. FAR: Kjeld Poulsen. MOR: ? Kjeld Poulsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Sørensens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Mathiasen, Oksenbjerge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto Mihi da hafde Kield Povelsen en barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Peder Sørensen hustru i Give. Faddere vare Jens Nielsen i Dørchen {Thyregod}, Søren Jensen ibidem, Jens Pedersen i Nederdonnerup, Niels Matthisen i Oxenberg {Øster Nykirke}.


Nr. 2035 1703.03.28 Søren Johansen, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: ? Johan Sørensens kone.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Give by, Give, Søren Jensen Degns kone, se begravelse 5. juli 1720.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 2: ? Jens Sørensens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Jens Sørensen, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Degn, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 28 Martii hafde Johan Sørensen et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Søvren Degens hustru {Johanne Lauridsdatter}. Faddere vare Jens Sørensen og hans hustrue i Give. Jørgen Sørensen ibidem, Christen Pedersen i Nederdonnerup og Jens Sørensen i Heedegaard.


Nr. 2036 1703.04.06 Anne Christensdatter, Nederdonnerup (Østergaard). FAR: Christen Pedersen Østergaard. MOR: ? Christen Pedersen Østergaards kone.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Se #2056. Christen Pedersen Østergaards kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Sørensen, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Give by, Give, Konen bærer Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 Aprilis hafde Christen Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Anne. Frembaaren af Søren Pedersens hustrue i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Jens Pedersen ibidem, Jens Sørensen i Heedegaard, Johan Sørensen i Breenhoed og Jørgen Sørensen i Give.
Begravelse nr. 6041
NOTITS: Begravet, 10 dage, #6041.


Nr. 2037 1703.04.09 Christen Eriksen, Farre. FAR: Erik Nielsen. MOR: Mette Hansdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Veste Sørensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Hans Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Graversens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Graversen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
feria 2 Pasca: hafde Erich Nielsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Christen. Frembaaren af Peder {Nielsen} Sillesthoeds hustru {Johanne Nielsdatter}. Faddere vare Veste Sørensen i Sillestoed, Hans Matsen i Farre, Niels Nielsen ibidem, Peder Graversens hustru i Mølgaard og Anne Nielsdatter i Farre.


Nr. 2038 1703.04.15 Else Nielsdatter, Nederdonnerup. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: Peder Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Kield Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Christen Nielsens kone, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Qvasimodo Geniti hafde Niels Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Else. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Christen Pedersen ibidem og Marie Nielsdatter ibidem, Christen Nielsen og hans hustru ibidem.


Nr. 2039 1703.04.15 Margrethe Villadsdatter, Mosgaard- Store. FAR: Villads Thomsen. MOR: ? Villads Thomsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Kone Margrethe Thomasdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Hindskov, Thyregod, Søren Nielsens kone
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Marie Christensdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Qvasimod: G. da hafde Villas Thomsen i Moesgaard et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Niels {vel fejl for Jens (Sørensen)} Fovelsangs hustru ved navn Margrethe Thomasdatter i Fovelsang {Thyregod}. Faddere vare Jens Sørensen i Fovelsang, Søren Nielsen og hans hustru {Mette Nielsdatter} i Hindskov {Thyregod}, Jørgen Sørensen i Give og Marie Christensdatter ibidem.
NOTITS: Se #2002 og #2024. Niels Fuglsang menes at være fejl for Jens Fuglsang. Der er ikke set nogen Niels i Fuglsang på den tid og i de to andre dåb ses Jens Sørensen i Fuglsang.


Nr. 2040 1703.04.29 Marie Troelsdatter, Hestlund- Store. FAR: Troels Andersen. MOR: ? Troels Andersens kone.
BÅREN AF: Jens Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund-Lille, Give
FADDER Nr. 2: Christen Larsen, Hestlund-Store, Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Larsens kone, Hestlund-Store, Give
FADDER Nr. 4: ? Christensen Christen Larsens søn, Hestlund-Store, Give
FADDER Nr. 5: Jens Jensen, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Troels Andersen i Store Hestlund et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Jens Sørensens hustru i Give. Faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Christen Lassen i Store Hestlund og hans hustru og søn og Jens Jensen i Schierhoed.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Begravet, 2 år, 1705 #6065.


Nr. 2041 1703.05.06 Niels Mortensen, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Marie Jensdatter, Nygaard, Give, Jens Jespersens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 3: Morten Christensen, Hesselbjerre, Give
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 5: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Cantate hafde Morten Jensen i Nygaard tvende børn til daaben af tvillinger, dend ene blef kaldet Niels, frembaaren af Jens Jespersens hustru ved navn Marie Jensdatter i for: Nygaard, dend anden blef kaldet Kirsten frembaaren af Morten Christensens hustru i Hesselbierre ved nafn Citzel Christensdatter. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed {Bregnhoved}, Jens Jensen i Schierhoed {Skærhoved}, Morten Christensen i Heyselbierre {Hesselbjerre, Thyregod}, Jens Jespersen i Nygaard, Hans Christensen i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6049
NOTITS: Begravet, 11 måneder, #6049. Tvilling.


Nr. 2042 1703.05.06 Kirsten Mortensdatter, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 3: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 5: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Cantate hafde Morten Jensen i Nygaard tvende børn til daaben af tvillinger, dend ene blef kaldet Niels, frembaaren af Jens Jespersens hustru ved navn Marie Jensdatter i for: Nygaard, dend anden blef kaldet Kirsten frembaaren af Morten Christensens hustru i Hesselbierre {Hesselbjerre, Thyregod} ved nafn Citzel Christensdatter. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed {Bregnhoved}, Jens Jensen i Schierhoed {Skærhoved}, Morten Christensen i Heyselbierre {Hesselbjerre, Thyregod}, Jens Jespersen i Nygaard, Hans Christensen i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6043
NOTITS: Begravet, 16 uger, #6043. Tvilling.


Nr. 2043 1703.06.10 Bodil Zachariasdatter, Donneruplund. FAR: Zacharias Thomsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Jytte Cathrine Poulsdatter, Frøstrup, Timring, Just Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Just Andersen, Frøstrup, Timring
FADDER Nr. 2: Frederik Ottesen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Simon Pedersen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: ? Simon Pedersens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Helle Justesdatter Holst, Frøstrup, Timring, 18c, Just Andersens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Trinit: blef hederlig og velædle og velfornemme mand Zachariæ Thomsen hans barn ved nafn Bodel hendis daab confirmeret. Frembaaren af Just Andersens hustru {Jytte Cathrine Poulsdatter} paa Frøstrup {Timring}. Faddere vare Just Andersen, Frederich Ottesen i Farre, Simon Pedersen og hans hustru i Give og for: Just Andersens datter {Helle Justesdatter Holst}.
NOTITS: For navnet Helle se dåb 2046. Jytte Cathrine Poulsdatter er moderens søster, der er gift med Just Andersen Holst på Frøstrup, hvis datter Helle også er fadder. Se "en Holst familie omkring 1700" på denne Site. Efter Zacharias Thomsens død 1710, gifter Maren Poulsdatter sig med Jacob Vilsø på Østergård.


Nr. 2044 1703.06.24 Niels Christensen, Bregnhoved. FAR: Christen Hansen. MOR: ? Christen Hansens kone.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Johan Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Jens Christoffersen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Give by, Give, Jens Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give, Konen Mette Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen, Give by, Give, Konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Johannis Babtis: hafde Christen Hansen i Breenhoed {Bregnhoved} en barn til daab som blef kaldet Niels som blef frembaaren af Johan Sørensens hustru {Mette Sørensdatter} i Breenhoved. Faddere vare Niels Mortensen i Bexgaard, Jens Christophersen i Breenhoed, Jens Sørensens hustru {Anne Nielsdatter} i Give, Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Begravet, 3 år 6 måneder, 1707 #6094.


Nr. 2045 1703.07.02 Marie Frandsdatter, Givskov. FAR: Frands Jensen. MOR: ? Frands Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Mourids Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: ? Jens Jensens kone, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 3: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jespersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 5: Marie Pedersdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen, Skærhoved, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Visitationis Mariæ hafde Frantz Jensen i Givskov et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Movritz Jensens hustru i Nør Kollemorten. Faddere vare Jens Jensen i Skierhoed og hans hustru, Morten Jensen i Nygaard, Jens Jespersen ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet, 1 år 9 måneder, 1705 #6067.


Nr. 2046 1703.07.29 Cathrine Frederiksdatter, Farre. FAR: Frederik Ottesen. MOR: Marie Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter, Præstegården, Øster Nykirke, Præsten Hans Jørgensen Jellings kone.
FADDER Nr. 1: Zachariæ Thomsen, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Simon Pedersen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: ? Simon Pedersens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 4: ? Hans Pedersens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 5: Helle Justesdatter Holst, Frøstrup, Timring, Hendes forældre var til dåb på Donneruplund seks uger før, se dåb #2043, og hun er blevet lidt længere på ferie.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jørgensen Jelling, Præstegården, Øster Nykirke, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Simon Pedersen, Give by, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 8 post Trinit: blef Frederich Ottesens barn i Farre ved navn Cathrine hendis daab confirmeret. Frembaaren af min egen hustru. Faddere var Zachariæ Thomsen paa Donneruplund, Simon Pedersen i Give og hans hustru, Hans Pedersens hustru i Voislunde {Vorslunde} og en pige af Donneruplund ved navn Helle Justitsdatter {Justesdatter Holst}.
Begravelse nr. 6075
NOTITS: Begravet, 2 år 5 måneder, 1705 #6075.


Nr. 2047 1703.08.01 Sophia Charlotte Jensdatter Risom, Søndersthoved. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
BÅREN AF: Magdalene Sybille Ermann, Tanderup, Snejbjerg, Moderens mor
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Risom, præstegården, Smidstrup
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 3: Sophie Lurentia Christiansdatter Cassius, Tanderup?, Snejbjerg?
FADDER Nr. 4: Dorothea Jespersdatter, Holst, Ikke identificeret..
NÆVNT Nr. 1: Christian Cassius, Tanderup, Snejbjerg, Moderens far. Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 1 Augusti hafde Mons: Cammerraad Jens {Lauridsen} Risom et barn til daab som blef kaldet Sophia Charlotte. Faddere var Hr: Lavrs Risom i Smidstrup og Morten Jensen paa Rørbech, en Jomfrue ved navn Sophie Lurentia Cassia og en kone ved navn Dorethea Jespersdatter [i] Holst. Barnet blef frembaaret af Magdalene Sybille Ermann Sal: Justitsraad {Christian} Cassius efterladte frue.
NOTITS: Moderens navn fra TRAP om Søndersthoved, hun dør Bregnhoved 1742. Landsdommer Christian Cassius (†1699) til Tanderup i Snejbjerg sogn fra TRAP om Tanderup, som også Magdalene Sybille Ermanns navn. Hun ejer endnu i 1705 Tanderup. Det døbte barn Sophia Charlotte Risom får i 1744 som enke et uægte barn med skandaldegnen i Give og Nykirke Jens Nielsen Holm. Laurids Risom, der selv har en søn Jens som 1717 bliver præst i Brande sogn, kan være en bror til denne Jens Risom. Det er ikke helt entydigt om Dorethea Jespersdatter hedder Holst eller bor "i Holst".


Nr. 2048 1703.10.21 Kirsten Sørensdatter, Givskov. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
BÅREN AF: Dorthe Blome, Urup, Grindsted, Christen Krabbes kone. Hun var gift 1. gang med Alexander Grubbe †1700 til Donneruplund.
FADDER Nr. 1: Christen Mortensen, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 2: Frands Jensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Karen Hermansdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 20 post Trin: hafde Søren Nielsen i Gifskov et barn til daab som blef kaldet Kirsten. Frembaaren af Velb: frue Dorthe Blomme paa Urop. Faddere vare Christen Mortensen i Moesgaard, Frantz Jensen i Gifskov, Morten Jensen i Nygaard, Anne Nielsdatter i Give og Karen Hermansdatter i Give.
NOTITS: Alexander Grubbe til Donneruplund †1700 var gift med Dorote Blome - fra TRAP Donneruplund. Hun er her anden gang gift med Christen Krabbe til Urup †1731. Anne Dorthea Blome med fuldt navn †1726 vel på Urup?. TRAP om Urup i Grindsted sogn.


Nr. 2049 1703.12.12 Dorthe Jensdatter, Nederdonnerup. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Sejrup- Vester, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Sejrup-Vester, Thyregod, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Maria Pedersdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 12 Decemb: hafde Jens Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Dorthe. Blef frembaaren af Jens Nielsens hustru i Vester Seyrop. Faddere vare Jens Nielsen ibidem, Christen Pedersen i Nederdonnerup, Kield Povelsen ibidem og Niels Pedersen ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6072
NOTITS: Begravet, 1 år 9 måneder, 1705 #6072.


Nr. 2050 1703.12.27 Christen Simonsen, Give By. FAR: Simon Pedersen. MOR: ? Simon Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Hans Pedersens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Søren Ottesen Brandt, præstegården, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Poulsdatter, Donneruplund, Give, Zacharias Thomsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Vorslunde, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Zacharias Thomsen, Donneruplund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Nativitatis blef Simon Pedersens barn ved navn Christen hans daab confimeret. Frembaaren af Hans Pedersens hustru i Voislunde. Dens faddere vare Morten Jensen og hans hustru paa Rørbech, Hr: Søren i Brande, Zachariæ Thomsens hustrue {Maren Poulsdatter} paa Donneruplund.
Begravelse nr. 6050
NOTITS: Begravet, 25 uger, #6050. For Hr. Søren i Brande, se fx "Brande Gårdhistorie ændringer".


Nr. 2051 1704.01.13 Anne Marie Nielsdatter, Bæksgaard. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
BÅREN AF: Maria Nielsdatter, Ulkær Mølle, Give, Hans Christensens Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund-Lille, Give
FADDER Nr. 2: Fester Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Birgitte Mikkelsdatter, Hestlund-Lille, Give
FADDER Nr. 5: Marie Pedersdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maria Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Epiphanias hafde Niels Mortensen i Bexgaard et barn til daab som blef kaldet Anne Marie. Frembaaren af Hans Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle. Dens faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Fester Sørensen i Byllund, Jens Hansen i Bexgaard, Birgitte Michelsdatter i Liden Hestlund og Marie Pedersdatter i Give.


Nr. 2052 1704.02.17 Jens Mathiasen, Bregnhoved. FAR: Mathias Jensen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Johan Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give, Konen Mette Sørensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Jensen Kone, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminiscere hafde Matthias Jensen i Breenhoed et barn til daab som blef kaldet Jens. Frembaaren af Johan Sørensens hustrue {Mette Sørensdatter} i Breenhoed. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhoed, Peder Sørensen i Give, Jens Sørensen ibidem, Jens Jensens hustru i Skierhoed, Anne Nielsdatter i Give.


Nr. 2053 1704.03.25 Anne Cathrine Hansdatter, Farre Mølle. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Farre, Give, Niels Nebvads kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Bjerre, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Hans Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Hans Vistesen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Nebvad, Lindeballe
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Nebvad, Farre, Give, Konen Karen Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Anunciati: hafde Hans Nielsen i Farre Mølle et barn til daab som blef kaldet Anne Cathrine. Frembaaren af Niels Nebvads hustru i Farre ved nafn Karen Jensdatter. Faddere vare Jens Nielsen Biere i Farre, Hans Matsen ibidem, Hans Vistesen ibidem, Johan[ne?] Nielsdatter i Nebvad, Anne Nielsdatter i Farre.


Nr. 2054 1704.03.25 Marie Pedersdatter, Ullerup. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Give by, Give, Lars Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: An Klemmensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Iversdatter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Nielsen, Give by, Give, Konen Anne Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Forbemeldte dag [Festo Anunciati:] hafde Peder Jensen i Ullerup et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Las Nielsens hustru ved nafn Anne Lasdatter i Give. Faddere vare Las Jensen i Ullerup, Jens Nielsen ibidem, Niels Christensen ibidem, An Clemmensdatter i Ullerup og Kirsten Iversdatter i Byllund.


Nr. 2055 1704.03.20 Birgit Christensdatter, Give By. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Give by, Give, Jens Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Give by, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Give by, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Karen Antonsdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Give by, Give, Konen Anne Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die Viridium hafde Christen Christensen i Give et barn til daab som blef kaldet Beret. Frembaaren af Jens Sørensens hustru i Give ved nafn Anne Nielsdatter. Faddere vare Jens Nielsen i Give, Christen Jensen ibidem, Jørgen Sørensen i Give, Karen Anthonisdatter og Bodel Thomasdatter i Give.


Nr. 2056 1704.04.13 Søren Christensen, Nederdonnerup (Østergaard). FAR: Christen Pedersen Østergaard. MOR: ? Christen Pedersen Østergaards kone.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Give by, Give, Søren Pedersens kone
FADDER Nr. 1: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Sidsel Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Sørensen, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Give by, Give, Konen Margrethe Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Christen Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Søren Pedersens hustru i Give ved navn Margrethe Sørensdatter. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup, Cidsel Nielsdatter ibidem og Marie Nielsdatter ibidem, Johan Sørensen i Breenhovet og Jørgen Sørensen i Give.


Nr. 2057 1704.04.13 Christen Jensen, Farre. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Farre, Give, Frederik Ottesens kone.
FADDER Nr. 1: Gregers Plovslund, Grene
FADDER Nr. 2: Margrethe Pedersdatter, Plovslund, Grene
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, ?, Grene
FADDER Nr. 4: Hans Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Mette Hansdatter, Farre, Give, Gift med Erik Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Frederik Ottesen, Give by, Give, Konen Marie Hansdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Erik Nielsen, Farre, Give, Konen Mette Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Jens Pedersen i Farre et barn til daab som blev kaldet Christen. Frembaaren af Frederich Ottesens hustru i Farre Sc: Marie Hansdatter. Faddere vare Gregers Plouslund og hans hustru Margrethe Pedersdatter, Christen Matsen i Green, Hans Matsen i Farre, Erik Nielsens hustru i Farre.
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet, 3 år 4 måneder og 14 dage, 1707 #6100.


Nr. 2058 1704.06.29 Mads Jensen, Bregnhoved. FAR: Jens Christoffersen. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Johan Sørensens kone
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Marie Madsdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Margrethe Christoffersdatter, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 post Trin: hafde Jens Christophersen et barn til daab som blef kaldet Mats. Blef frembaaren af Johan Sørensens hustru i Breenhovet ved navn Mette Sørensdatter. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhovet, Christen Hansen ibidem, Christen Matsen ibidem, Marie Matsdatter ibidem, Margrethe Christophersdatter ibidem.


Nr. 2059 1704.08.03 Jens Madsen, Nygaard. FAR: Mads Sørensen. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Jensdatter, Nygaard, Give, Jens Jespersens kone.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jespersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Jens Madsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Nygaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 post Trinit: hafde Mats Sørensen i Nygaard et barn til daab som blef kaldet Jens. Frembaaren af Jens Jespersens hustru i Nygaard ved navn Marie Jensdatter. Faddere vare Morten Jensen i Nygaard, Jens Jespersen ibidem, Niels Mortensen i Bexgaard, Jens Matsen i Heedegaard, Met Nielsdatter i Nygaard.
Begravelse nr. 6054
NOTITS: Begravet, 7 uger, #6054. Forældrene trolovet 1703 #8024.


Nr. 2060 1704.09.29 Peder Jensen, Farre. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Mette Hansdatter, Farre, Give, Erik Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Lars Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Knud Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Michal: hafde Jens Nielsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Peder. Frembaaren af Erik Nielsens hustru i Farre ved navn Met Hansdatter. Faddere vare Erik Nielsen i Farre, Las Nielsen ibidem, Knud Nielsen ibidem, Anne Nielsdatter ibidem og Anne Pedersdatter ibidem.


Nr. 2061 1704.11.26 Anders Hansen, Farre. FAR: Hans Madsen. MOR: ? Hans Madsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Hygum, Kollerup?, Niels Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Knud Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Farre, Give, Niels Nebvads kone.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Hygum, Kollerup?, Konen Margrethe Pedersdatter Bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nebvad, Farre, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 23 hafde Hans Matsen i Farre et barn til daab som blev kaldet Anders. Frembaaren af Sal: Niels Christensens enke i Hygom ved navn Margrethe Pedersdatter. Faddere vare Jens Pedersen i Farre, Knud Nielsen ibidem, Niels Nebvads hustru Karen Jensdatter ibidem, Karen Christensdatter ibidem.


Nr. 2062 1704.10.26 Marie Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Ullerup, Give, Peder Jensens kone i Ullerup.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Bodil Thomasdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Margrethe Nielsdatter, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Ullerup, Give, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 23 post Trin: hafde Jens Nielsen i Ullerup et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Peder Jensens hustru i Ullerup ved navn Kirsten Nielsdatter. Faddere vare Las Jensen i Ullerup, Niels Matsen ibidem, Bodel Thomasdatter i Give, Margrethe Nielsdatter i Ullerup.
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet under navnet Maren, 2 år 15 uger, 1707 #6086.


Nr. 1971 1705.02.10 *1705.02.10 Marie Sørensdatter, Bøllund. FAR: Søren Jensen. MOR: ? Søren Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johan{ne} begravet som døde strax de vare fødte.'
Begravelse nr. 6055
NOTITS: Dato for hjemmedåb sat til fem dage før begravelsen.


Nr. 1972 1705.02.10 *1705.02.10 Johanne Sørensdatter, Bøllund. FAR: Søren Jensen. MOR: ? Søren Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johan{ne} begravet som døde strax de vare fødte.'
Begravelse nr. 6056
NOTITS: Dato for hjemmedåb sat til fem dage før begravelsen.


Nr. 2063 1705.03.04 Søren Sørensen, Give By. FAR: Søren Pedersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Give By, Give, Navn ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Lene Sørensdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 4 Martii hafde Søren Pedersen i Give {By} et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Jens Nielsens hustru i Give {By}. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhoed, Niels Lavrsen i Give, Jens Sørensen ibidem, Lene Sørensdatter i Nederdonnerup og Marie Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6079
NOTITS: Begravet, 1 år 2 måneder, 1706 #6079.


Nr. 2064 1705.03.18 Niels Andersen, Give By. FAR: Anders Christensen, Hastrup Mølle, Thyregod. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: ? ? Peder Sørensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Give By, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen? Ullerup, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 18 Martii hafde Christen Thomsens datter ved navn Kirsten {Christensdatter} et Barn til daab som blef kaldet Niels. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give og udlagde til baarnefader en karl som hed Anders Christensen som tiente i Hastrup Mølle. Faddere vare Peder Sørensen i Give, Peder {Jensen?} Ullerup ibid:, Niels Lavrsen ibidem og Anne Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet, 1½ år, 1706 #6081.


Nr. 2065 1705.04.22 Jens Arendsen, Donneruplund. FAR: Arend Jensen. MOR: ? Arend Jensens kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Christiansdatter Cassius, Søndersthoved, Give, Kammerraad Jens Risoms kone.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen Risom, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Vorgod, Thyregodlund, Thyregod, Præst i Thyregod sogn.
FADDER Nr. 3: Morten Jensen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 4: Cathrine Christensdatter, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 5: ? ? Christen Nielsen Vorgods kone, Thyregodlund, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dito [Dend 22 April Onsdag] hafde Mons: Arent Jens Forpagteren paa Donnerup en søn til daab som blev kaldet Jens. Frembaaren af Hr: Cammerraad Frue {Marie Christiansdatter Cassius} paa Syndishoed. Faddere var Hr. Cammerraad {Jens Lauridsen Risom} paa Syndishoed, Hr: Christen Nielsen {Vorgod} i Tyregodlund, Morten Jensen paa Rørbek, Cathrine Christensdatter paa Rørbek og Hr: Christens kiereste i Tyregod.
NOTITS: Wiberg har ingen kone for præst i Thyregod Christen Nielsen Worgod.


Nr. 2066 1705.05.03 Maren Mette Frandsdatter, Givskov. FAR: Frands Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Mathis Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Mathis Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dito [Dom II p: Pasch: Jubilate] hafde forbenevnte [datter begravet samme dag] Frantz Jensen i Givskov en datter til daab som blev kaldetMaren Mette. Frem baaren af Matthis Jensens hustru {Anne Sørensdatter} i Breenhoved. Faddere vare Matthis Jensen i Breenhoed, Peder Sørensen i Give, Christen Christensen paa Syndishoed, Johanne Nielsdatter i Give, Maren Christensdatter i Gifskov.
Begravelse nr. 6070
NOTITS: Begravet, 4 måneder, 1705 #6070.


Nr. 2067 1705.05.08 Anne Mortensdatter, Bæksgaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Johan Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Mads Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 8 May paa den almindelig Bededag blev Morten Jensen i Beksgaard datter døbt som blev kaldet Ann. Frembaaren af Johan Sørensens hustru {Mette Sørensdatter} i Breenhoed. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed, Christen Nielsen i Beksgaard, Mads Sørensen i Hedegaard, Margrethe Christensdatter ibidem, Maren Nielsdatter ibid:


Nr. 2068 1705.07.12 Niels Kjeldsen, Nederdonnerup. FAR: Kjeld Poulsen. MOR: ? Kjeld Poulsens kone.
BÅREN AF: Ane Katrine Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Johan Balthasar Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Jens Persen, Donnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, ?, ?
FADDER Nr. 3: Christen Søndergaard, Give By, Give, Vel Christensen eller Jensen
FADDER Nr. 4: ? Christen Østergaards kone, Donnerup, Give, Christen Pedersen Østergaards kone
FADDER Nr. 5: Maren Vestergaard, Donnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Donnerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom V p: Trinit: blev Kiel Poulsens søn af Nederdonnerup holdt til daab ved navn Niels. Frembaaren af min Ane Cathrine [Billhardtin]. Faddere Jens Persen i Donnerup, [Jens] Nielsen i [Deiby], Christen Syndergaard i Give, Christen {Pedersen} Østergaards hustru i Donnerup, Maren Vestergaard ibid:


Nr. 2069 1705.08.30 Kirsten Madsdatter, Hedegaard. FAR: Mads Sørensen. MOR: Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XII p: Trinit: blev Mats {Sørensen} Hedegaard af Hedegaard d[atter] ved navn Kirsten døbt og holdt til daab af. Dens faddere var.
NOTITS: Ingen faddere angivet. Moderens navn fra vielse #8027.


Nr. 2070 1705.10.11 Else Hansdatter, Farre. FAR: Hans Vistesen. MOR: ? Hans Vistesens kone.
BÅREN AF: ? Per Ullerups kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Erik, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen?, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVIII p: Trin: blev Hans Vestesens barn af Farøe døbt ved navn Else. Frembaaren af Per Ullerups hustru. Dens faddere var Erik, Niels, Erik Nielsen i Farrøe.


Nr. 2071 1705.10.18 Anne Marie Troelsdatter, Hestlund- Store. FAR: Troels Andersen. MOR: ? Troels Andersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Degns kone, Give By, Give, Jens Degns kone.
FADDER Nr. 1: Jens Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Peder Nørgaard, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 5: ? Peder Nørgaards kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Kræmmer, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nørgaard, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIX p: Trin. blev Troels Andersens datter af Store hestlund døbt ved navn Anne Marie. Frembaaren af Jens Degns hustru i Give. Dens faddere Jens Degn af Give, Jørgen Degn ibid:, Per {Peder} Nørgaard ibid:, Jens Kræmers hustru og Per Nørgaards {hustru} ibid:


Nr. 2072 1705.11.13 *1705.10.02 Paul Johannes Jensen Risom, Søndershoved. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
BÅREN AF: Dorothe Andersdatter Roesteen, ?, Smidstrup, Faderens mor. Laurids Jensen Risoms, præst i Smidstrup, kone.
FADDER Nr. 1: Sophie Lurentia Christiansdatter Cassius, Tanderup, Snejbjerg, Nævnt 1703 #2047.
FADDER Nr. 2: Christiane Christiansdatter Cassius, Tanderup, Snejbjerg, Se dåb #2112 i 1708 for hendes navn.
FADDER Nr. 3: ?1 Brockdorf, 2 unge Brocstorffer
FADDER Nr. 4: ?2 Brockdorf, 2 unge Brocstorffer
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Risom, Smidstrup, Sognepræst Smidstrup og Skjærup *1689 †1715.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fredagen efter Michael: {2. Okt. 1705} blev Hr: Cammerraad Jens Risom paa Søndersthoed hans søn ved navn Poul Johannes døbt. Frembaaren af Her Cammerraads Fru moder {Dorthe Andersdatter Roesteen}- Dens faddere fruens 2 søster {Sophie Lurentia Cassius og Christiane Cassius} og 2 unge Brocstorffer og Fredagen p: Dom XXII p: Trin: {13. Nov. 1705} i kirken confirmeret.


Nr. 2073 1705.12.26 Hans Pedersen, Sillesthoved. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Ane Katrine Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Johan Balthasar Bilhardts kone. Her kun kaldet Katrine.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jens Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone.
FADDER Nr. 5: ? Jens Kræmmers kones søster, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Nativ: Christi blev Per {Peder} Nielsens søn af Sillesthoed døbt. Frembaaren af min kone Catarine [Bilhardt] og kaldet Hans. Dens faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Degn og Jens Degn og Jens Kræmers hustru og hendes søster.


Nr. 2074 1706.02.28 Jens Johansen, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præst Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Mathisen?, Bregnhoved, Give, Mathisdatter?
FADDER Nr. 4: Lene Sørensdatter, ?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc: blev Johan Sørensens liden søn af Breinhoed døbt og kaldet Jens. Frembaaren af min kone Catharina [Bilhardt]. Dens faddere Jens Sørensen af Give, Rasmus Sørensen ibid:, Anne Mattisen af Bræinhoed, Lene Sørensdater.
NOTITS: Begravet, 3 måneder 3 uger, 1706 #6080.


Nr. 2075 1706.03.21 Kirsten Pedersdatter, ?. FAR: Peder Christensen, Løgumkloster. MOR: Anne Christensdatter Birkebæk.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Svinbæk, Thyregod, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans? Tuesen?, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Judica blev Anne {Christensdatter} Birckebæk hendis slegfred barn døbt frembaaren af hendes søster Mette Christensdatter i Schvinbeck i Tyregod sogn kaldet Kirsten. Den faddere [Hans Tuesen?], Erik Nielsen etc: alle af Farøe blev udlagt til det fader endnu som tilfor Per Christensen af Løgum Closter ved Tønder.
NOTITS: Moderen er i skriftemaalet 14. Feb. 1706 ved Hans Eriksen i Farre.


Nr. 2076 1706.04.05 Mette Villadsdatter, Mosgaard- Store. FAR: Villads Christensen. MOR: ? Villads Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, ?, ?
FADDER Nr. 2: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Bodil, ?, ?
FADDER Nr. 4: ? Jens Sørensens kone, ?, Give, Jens Sørensens kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, ?, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Pasch: blev Villads Christensens datter i Store Mosgaard døbt. Frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Dens faddere Per Sørensen i [Gye?], Johan Sørensen i Brenhoed, Bodel i [Gye?], Jens Sørensens hustru ibid: kaldet Mette.


Nr. 2077 1706.05.24 Mette Margrethe Hermansdatter, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Hermand Davidsens kone.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Ris, Givskud, Jørgen Pedersen Ris kone.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Møller, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Hans Christensens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Møllers kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Ris, Ris, Givskud, Konen Maren Madsatter bærer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Pentacost: blev Møllerens {Herman Davidsen} barn udi Farøe Mølle hans barn døbt og kaldet Mette Margrethe. Frembaaren af Jørgen {Pedersen} Riises kone {Maren Madsdatter} i Riis {Givskud sogn}. Dens faddere vare Hans Christensen og Niels Møller og deris 2 hustruer af Farøe.


Nr. 2078 1706.07.25 Niels Andersen, Hestlund- Store. FAR: Anders Christensen. MOR: ? Anders Christensens kone.
BÅREN AF: Ane Katrine Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Johan Balthasar Bilhardts kone. Her kun kaldet Katrine.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Peder? Hansen Hans Christensens søn, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII p: Trinit: Blev Anders Christensens liden søn i Store Hestlund døbt kaldet Niels. Frembaaren af min kone Catharine [Bilhardt]. Faddere var Hans Christensen i Ulkiær Mølle og hans søn {Peder? Hansen}, bonde koner i Byllund.
NOTITS: Der er ingen navn på de bondekoner i Byllund. Hans Christensens søn Peder bliver gift 1707 fra Ulkær Mølle her i Give. Hans anden kendte søn er Niels, der senere 1736 ses som ladefoged på Hammergaard.


Nr. 1970 1706.08.18 Navnløs, Neder- Donnerup (Østergaard). FAR: Christen Pedersen Østergaard. MOR: ? Christen Pedersen Østergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Begravelsen: 'Dom. XIV. p. Trin. Blev Chresten Østergaard i Neder Donerup Hans Navnløße og døefødde barn begravet.'}
Begravelse nr. 6084


Nr. 2079 1706.09.05 Mette Marie Frandsdatter, Givskov. FAR: Frands Sørensen. MOR: ? Frands Sørensens kone.
BÅREN AF: Anne Dorthe Blomme, Urup, Grindsted
FADDER Nr. 1: Jens Jensen? Skærhoved, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen?, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Karen Hermands, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Kræmmer, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIV p: Trin: blev Frants Sørensen af Gifskov en datter døbt og kaldet Mette Marie. Frembaaren af Velb: Jomfrue Anne Dorthe Blomme paa Urup. Dens faddere vare Jens {Jensen} Skierhoed, Søren {Nielsen?} Givskov, Karen Hermands af Bexgaard, Jens Kræmmers kone af Give.
Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet, 7 måneder, 1707 #6091.


Nr. 2080 1706.09.26 Maren Jensdatter, Nygaard. FAR: Jens Jespersen. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Give By, Give, Peder Nørgaards datter.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Give By, Give, Christen Frandsens datter
NÆVNT Nr. 1: Peder Nørgaard, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Christen Frandsen, Give By, Give, Datter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVII p: Trin: blev Jens Jespersen i Nygaard en barn døbt og kaldet Maren. Frembaaren af Jens Kræmmers kone i Give. Dens faddere vare Jens Sørensen af Hedegaard, Mort_ {Jensen} Nygaard, Per Nørgaards datter og Christen Frandsens datter af Give.


Nr. 2081 1706.10.03 Mette Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Boysen. MOR: ? Niels Boysens kone.
BÅREN AF: Barbara Nielsdatter, Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Hansen, Ullerup, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVIII p: Trin: blev Niels Boysen i Ullerup en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Barbara Nielsdatter i Nørskov {Lindeballe}. Dens faddere Las Jensen, Per Jensen af Ullerup, Margrethe Christensdatter og Niels Hansen hustru ibid: {Ullerup}.


Nr. 2082 1706.10.17 Niels Nielsen, Nederdonnerup. FAR: Niels Østergaard. MOR: ? Niels Østergaards kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Vestergaards kone, Nederdonnerup, Give, Jens Vestergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Vestergaard, Nederdonnerup (Vestergaard), Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XX p: Trin: blev Niels Østergaard af Nederdonnerup en søn døbt og kaldet Niels. Frembaaren af min kone Catharine {Bilhardt}. Dens faddere Christen {Pedersen} Østergaard ibid:, Jens Sørensen af Give {By}, Kield Poulsen og Jens Vestergaards hustru af Nederdonnerup.


Nr. 2083 1706.10.24 Niels Pedersen, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Herman Davidsens kone, Farre Mølle, Give, Herman Davidsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anne Mathisdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Lene Sørensdatter, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Herman Davidsen, Farre Mølle, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXI p: Trin: blev Per Christensen af Farøe en søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af Herman Davidsens hustru i Farøe. Faddere vare Jens Persen og Niels Nielsen i Farøe, Anne Matthisdatter af Breinhoed og Lene Sørensdatter.


Nr. 2084 1706.11.01 Maren Sørensdatter, Bøllund. FAR: Søren Jensen. MOR: Kirsten Iversdatter.
BÅREN AF: Elsa Nielsdatter, Hestlund- Store, Give, Troels Andersens kone, se #6219.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Give By, Give, Peder Nørgaards datter.
FADDER Nr. 4: Christen Frandsen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Troels Andersen, Hestlund- Store, Give, Konen Elsa Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nørgaard, Give By, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Omni: Sanctor: blev Søren Jensen i Byllund en datter døbt kaldet Maren og frembaaren af Troels Andersens hustru {Else Nielsdatter} i Store Hestlund. Dets faddere vare Las Jensen og Christen Jensen af Ullerup, Per Nørgaards datter og Christen Frandsen i Give.


Nr. 2085 1706.12.26 Anne Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Knudsen. MOR: ? Peder Knudsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Thyregods kone, Farre, Give, Jens Pedersen Thyregods kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: ? Nielsdatter, Farre, Give, Niels Nielsens datter.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Nativ: Chr: blev Per Knudsen af Farøe en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af Jens {Pedersen} Tyregods hustrue ib: Faddere var Niels Nielsen og hans datter og Jens {Pedersen} Tyregod ib:


Nr. 2086 1707.01.02 Niels Pedersen, Ullerup. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Nørgaards kone, Give By, Give, Peder Nørgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom p: Circumc: Chri: blev Per Jensen af Ullerup tvende børn døbt, en dreng som blev kaldet Niels frembaaren af Per Nørgaards hustru i Give og en pige kaldet Mette frembaaren Per Jensens hustrues søster i Farøe, deres faddere vare alle af Ullerup.
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2087 1707.01.02 Mette Pedersdatter, Ullerup. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jensens kones søster, Farre, Give, Peder Jensens kones søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom p: Circumc: Chri: blev Per Jensen af Ullerup tvende børn døbt, en dreng som blev kaldet Niels frembaaren af Per Nørgaards hustru i Give og en pige kaldet Mette frembaaren Per Jensens hustrues søster i Farøe, deres faddere vare alle af Ullerup.
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2088 1707.01.30 Marie Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV p: Epiph: blev Niels Hansen i Ullerup en datter døbt og kaldet Marie. Frembaaren af Anne Nielsdatter i Ullerup. Dens faddere vare Per Jensen og alle af Ullerup.


Nr. 2089 1707.02.20 Mette Marie Sørensdatter, Givskov. FAR: Søren Nielsen. MOR: Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Give By, Give, Jens Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Frands Jensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone.
FADDER Nr. 4: ? Søren Kræmmers kone, Give By, Give, Søren Kræmmers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Give By, Give, Konen Anne Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Kræmmer, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VII p: Epiph: blev Sør_ Niels_ af Givskov en Daater døbt og kaldet Mette Marie. Frembaar_ af Jenß Sørensens Hustrue {Anne Nielsdatter} i Give. Dets faddere vare Mort_ {Sørensen} Nygaard, Frands Jens_ af Givskov, Jens Kræmers kone og Sør_ Kræmers hustru af Give.


Nr. 2090 1707.02.20 Elsebeth Christine Frederiksdatter, Farre. FAR: Frederik Ottesen. MOR: Marie Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter Borbjerg, Præstegaarden, Øster Nykirke, Sognepræsten Hans Jørgensen Jellings kone. Moderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Offe Mouridsen Høyer, Præstegaarden, Uldum, Sognepræst i Uldum.
FADDER Nr. 2: Frederik Jørgensen, Mindstrup, Hvejsel, Mindstrup herregård. Søn af Jørgen Knudsen herredsskriver af Mindstrup, bror til herredsfogeden Otte Knudsen †1697, som er faderen far. Frederik er faderens fætter.
FADDER Nr. 3: Anne Ottesdatter, Præstegaarden, Uldum, Søster til faderen. Hr. Offe Høyers kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jørgensdatter, Mindstrup, Hvejsel, Mindstrup herregård. Kusine til faderen, søster til Frederik Jørgensen ovenfor.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jørgensen Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, Konen bærer. Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ibid: [Dom VII p: Epiph:] blev Sigr: Frederich Otsen af Farrøe en Daater hioemmedøbt og kaldet: Elsabeth Christin. frembaar_ af Hr: Hans Jørgensens {Jelling} hustru {Karen Knudsdatter Borbjerg} af Ny Kirk {Øster Nykirke}, dens fadder var her efter ved Confimation d: 10 Aprili Dom Judic. Hr: Offe Mourtis Høyer af Uldum og Mons: Friedrich Jørgensen af Mindstrup {Hvejsel}, Hr. [Offe] Hans [Kiereste] {Anne Ottesdatter} og Mar_ Jørgensdatter af Mindstrup.
NOTITS: Mindstrup 1686 - 1704 ejedes af herredsfoged Otte Knudsen *1635c †1704. Derefter hans enke, senere broderen Jørgen Knudsen, hvis børn Frederik og Maren er faddere.


Nr. 2091 1707.02.27 Johanne Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Kræmmer. MOR: ? Søren Kræmmers kone.
BÅREN AF: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone.
FADDER Nr. 1: Jens Kræmmer, Give By, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Jensdatter, Skærhoved, Give, Jens Skærhoveds datter.
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter Peder Nørgaards datter, Give By, Give, Peder Nørgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen? Skærhoved, Skærhoved, Give, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nørgaard, Give By, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sexag: blev Søren Kræmmers af Give en dattter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Kræmmers hustru i Give. Hendis fadddere var Jens [Kræmer] og Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Jens Skierhoeds datter af Skierhoed og Per Nørgaards datter af Give.
Begravelse nr. 6358
NOTITS: Begravet 1737 maj, #6358 af Give By.


Nr. 2092 1707.03.27 Maren Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone.
FADDER Nr. 1: Villas Thomsen Mosgaard, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Bodil, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Kræmmer, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die [Dom Oculi] hafde Niels Persen af Give en datter til kirke frembaaren af Jens Kræmmers hustru og kaldet Maren. Faddre vare Villads {Thomsen} Moesgaard og Rasmus [Sørensen] Degn, Bodel af Give etcv.
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1707 #6095.


Nr. 2093 1707.03.31 Malene Sybille Jensdatter Risom, Søndersthoved. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
BÅREN AF: Magdalene Sybille Erman, Tanderup?, Snejbjerg?, Faderens mor. Laurids Jensen Risoms, præst i Smidstrup, kone.
FADDER Nr. 1: Sophie Lurentia Christiansdatter Cassius, Tanderup?, Snejbjerg?, Nævnt 1703 #2047. Hun skrives her af Tanderup, men det synes at være ud fra en tidligere tilstand. Moderen skal ifølge Storgaard "Ulfborg Herred" have solgt Tanderup til Niels Linde i 1706.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Mulvad, Præstegaarden, Ringgive, Wiberg.
FADDER Nr. 3: Karen Margrethe Hansdatter Billeskov, Præstegaarden, Ringgive, Wiberg.
FADDER Nr. 4: Søren Ottesen, Brande By, Brande, Præst i Brande sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 31. Mart. Taarßd. p. Dom. Ocul. blev Hr: Cammerraad Jens {Lauridsen} Risum paa Synderßhoed en Daater døbt og kaldet Malene Sybille. {Frem}baaren af Fr: Cammerraads {Johanne Marie Christiansdatter Cassius} hendis Fr: moder {Magdalene Sybille Erman}. Faddere vare Hr: Peder {Christensen} Muulvad i Ringøye, Hr: Søren {Ottesen} i Brand, Jomfru Sophia {Lurentia} Cassia af Tandegrup G: {Gård, Snejbjerg}, Hr: Peder {Christensen} Muulvads kierest {Karen Margrethe Hansdatter Billeskov} i Ringøye.
Begravelse nr. 6099
NOTITS: Begravet, 17 uger 4 dage gammel, indsat i Give kirke, i 1707 #6099.


Nr. 2094 1707.07.10 Maren Christensdatter, Nederdonnerup. FAR: Christen Sejrup. MOR: ? Christen Sejrups kone.
BÅREN AF: ? Konens søster i Sejrup, Sejrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Trin: hafde Christen Seirup af Nederdonnerup en datter til kirke frembaaren af hans konis søster i Seirup {Thyregod} og kaldet Maren. Hendis faddere vare alle af Nederdonnerup.
NOTITS: Begravet, 1 år 6 måneder, 1709 #6126.


Nr. 2095 1707.08.07 Johanne Mathiasdatter, Bregnhoved. FAR: Mathias Jensen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Give By, Give, Jens Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Peder Nørgaard, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Frands Sørensens kone, Givskov, Give, Frands Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Skærhoved, Give, Jens Jensens datter
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Give By, Give, Konen Anne Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Frands Sørensen, Givskov, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jensen, Skærhoved, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die [Onsdagen p: Dom VII p: Trin:] blev Matthis Jensen af Breinhoed en datter døbt kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Sørensens hustru {Anne Nielsdatter}. Hendis faddere var Johan Sørensen af Breinhoed, Per Nørgaard af Give, Frands Sørensens hustru af Givskov og Jens Jensens datter af Skierhoed.


Nr. 2096 1707.10.02 Jens Christensen, Nederdonnerup. FAR: Christen Pedersen Østergaard. MOR: ? Christen Pedersen Østergaards kone.
BÅREN AF: ? Søren Ottesens kone, Bøllund, Give, Søren Ottesens kone
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, ?, Give
FADDER Nr. 2: ? Lars Sørensens kone, ?, Give, Lars Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Ottesen, Bøllund, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XV p: Trin: hafde Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup en søn til kirke og blev kaldet Jens. Frembaaren af Søren Ottesens hustru i Byllund. Dens faddere Lars Sørensen og hans hustru etc:


Nr. 2097 1707.10.01 Christen Enevoldsen, Bæksgaard. FAR: Enevold Christensen. MOR: Karen Andersdatter Enevold Christensens kone.
BÅREN AF: ? Jens Øgelunds kone, Bæksgaard, Give, Jens Øgelunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Øgelund, Bæksgaard, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Omn: Sanct: hafde Enevold Christensen i Bexgaard en søn til kirke og blev kaldt Christen. Frembaaren af Jens Øgelunds hustru ib: Faddere vare af Bexgaard.
Begravelse nr. 6180
NOTITS: Begravet 1723 15 år #6180. Jens Hansen? Øgelund. Forældrene gift 1706 i Sønder Omme.


Nr. 2098 1707.10.01 Christen Nielsen, Farre. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Niels Pedersens kones søster, Farre, Give, Niels Pedersens kones søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S: d: [Samme Dag] hafde Niels Persen af Farøe en søn til kirke som blev kaldet Christen. Frembaaren af hans kones søster. Faddere vare af Farøe bye og Givskov.


Nr. 2099 1707.10.01 Thomas Andersen, Farre. FAR: Anders Vestesen. MOR: ? Anders Vestesens kone.
BÅREN AF: ? Lille Niels kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Lille, Farre, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S: d: [Samme Dag] hafde Anders Vestesen en søn til kirke som blev kaldet Thomas. Frembaaren af lille Niels hans hustru i Farøe. Faddere vare af Farøe bye.


Nr. 1975 1707.10.20 Christen Jensen, Farre. FAR: Jens Pedersen Thyregod. MOR: ? Jens Pedersen Thyregods kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Eod: {Dom Sexag:} blev Jens Persens liden søn af Farøe ved navn Christen Jensen begravet gammel 3 maaneder 3 uger 2 dage.'}
Begravelse nr. 6109
NOTITS: Christen begravet, "gammel 3 maaneder 3 uger 2 dage", 1708 #6109.


Nr. 2100 1707.11.27 Jørgen Johansen, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardtin, Bøllund, Give, Hjælpepræsten Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 Advent blev Johan Sørensen i Breinhoed en søn hjemmedøbt og kaldet Jørgen. Frembaaren af min kone {Ane Katarina Bilhardtin}.


Nr. 2101 1707.12.07 Jocken Christoffer Hermansen, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Herman Davidsens kone.
BÅREN AF: ? Pige paa Refstrup, Refstrup, Gadbjerg, Jomfru Pige på Refstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen p: Dom II Advent blev Herman Davidsen af Farøe Mølles søn Hiemmedøbt og kaldet Jochen Christovfer. Fer: Epiph: frembaaren af Jomfrue pige_ paa Refstrup. Faddere vare af Farrøe bye. Farrøe.
Begravelse nr. 6112
NOTITS: Begravet, 3 måneder 2 uger, 1708 #6112.


Nr. 2102 1708.01.22 Søren Festersen, Nederdonnerup. FAR: Fester Sørensen. MOR: ? Fester Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Hestlund- Lille, Give, Søren Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom III p: Epiph: blev Vester Sørensen af Nederdonnerup en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af Sørens Sørensens hustru {Maren Larsdatter} i Liden hestlund. Faddere vare af Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6646
NOTITS: Denne indførsel står 8 pladser for sent i kirkebogen, altså ikke i den rigtige rækkefølge. Det kunne have været en fejl for 3. søndag efter faste, men den kaldes Dom. Oculi og derpå falder indførslen efter denne.


Nr. 2103 1708.01.29 Anne Katrine ?, Rensberg?. FAR: ? Anne Madsdatters mand, Rendsburg. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Hans Thuesens kone, Farre, Give, Hans Thuesens kone
NÆVNT Nr. 1: Hans Thuesen, Farre, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. IV. p. Epiph. Blev Ann Mads Daater hviß Mand er i Renßburg en Daater døbt, kaldet: Ann Cathrin frembaar_ af Hans Thuesens Kone ib: Faddere vare af Farrø Bye.
NOTITS: Faderen måske soldat.


Nr. 2104 1708.02.11 Anne Hansdatter, Farre. FAR: Hans Thuesen. MOR: ? Hans Thuesens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersen Thyregods kone, Farre, Give, Jens Pedersen Thyregods kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Puris: Act: d: 11 Febr: blev hans Thuesen En datter døbt og kaldet Anne frembaaren af Jens {Pedersen} Thyregod hans kone. Faddere vare af Farøe.


Nr. 2105 1708.02.12 Karen Hansdatter, Farre. FAR: Hans Madsen Bank. MOR: ? Hans Madsen Banks kone.
BÅREN AF: ? Peder Christensens kone, Farre, Give, Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dopm Sexag: belv Hans Banck af Farøe en datter døbt og kaldet Karen. Frembaaren af Per Christensens hustru i Farøe. Faddere vare alle af Farøe.
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet, 15 dage, 1708 #6111.


Nr. 2106 1708.03.11 Jens Frandsen, Givskov. FAR: Frands Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Østerhoved, Givskud, Søster til moderen, Niels Larsens kone, gift 1707 i Give af Skærhoved.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen? Skærhoved, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 3: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Søren Nielsens kone, Give By, Give, Søren Nielsens kone
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculi blev Frands Jensen af Givskov en søn døbt kaldet Jens. Frembaaren af Niels Larsens hustru (NN Jensdatter) i Østerhoed {Givskud}. Faddere vare Jens {Jensen} Skierhoed, Niels Larsen af Østerhoed, Lars Kræmmer og Søren Nielsens hustru af Give.
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1708 #6122.


Nr. 2107 1708.04.04 Marie Pedersdatter, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Apr: blev Per Hansen af Ulkiær Mølle en datter hiemmedøbt og kaldet Marie.
Begravelse nr. 6113
NOTITS: Begravet, 8 dage gammel, 1708 #6113.


Nr. 2108 1708.04.22 Kirsten Andersdatter, Give By. FAR: Anders. MOR: ? Anders kone.
BÅREN AF: ? Christen Østergards kone, Give By, Give, Christen kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Østergard, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Misercord: Hafde den unge Smed af Give Anderß [N] en datter til Daab_ kaldet Kiersten. frembaar_ af Xst_ Syndergaards Hustrue i Give Hvoraf og Faddere vare.


Nr. 2109 1708.04.29 Else Nielsdatter, Bæksgaard. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Palle Christensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Enevold Christensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Christen Stefansen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: ? Iver Madsens kone, Tromborg?, Give
NÆVNT Nr. 1: Iver Madsen, Tromborg?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Juliate hafde Niels Mortensen af Bexgaard en datter til daaab blev kaldet Else. Frembaaren af min kone {Ane Katarian Bilhardt}. Faddere vare Palle Christensen af Bexgaard, Enevold Christensen ib: Christen Stephansen af Byllund, Ifver Madsens kone af [Syin]borg {Tromborg?}.
NOTITS: †1783 Ringive. Gift med Rasmus Jensen i Hedeby i Ringive.


Nr. 2110 1708.04.29 ? Jørgens/en/datter, Give By. FAR: Jørgen Graversen. MOR: ? Jørgen Graversens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jørgen Graversen af Give et barn til daab.
NOTITS: Ingen dato - antaget fra rækkefølgen i kirkebogen.


Nr. 2111 1708.04.29 Jens Jensen, Ullerup. FAR: Jens Nielsen. MOR: Marie Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Lars Christensens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die [Dom Jubilate] hafde Saal: Jens Nielsens enke af Ullerup en søn til daab som blev kaldet Jens. Frembaaren af Las Christensens hustru ib: Faddere vare Las og Per og Christen Jensen af Ullerup.
NOTITS: Der findes Lars, Peder og Christen Jensener i Ullerup.


Nr. 2112 1708.05.19 Malene Sybille Jensdatter Risom, Søndersthoved. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
BÅREN AF: Magdalene Sybille Ermann, Vejle, Moderens mor, som i 1707 var på Tanderup i Snejbjerg er i 1708 i Vejle.
FADDER Nr. 1: Christiane Christiansdatter Cassius, Vejle?
FADDER Nr. 2: ? Hans Pedersens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 3: Frederik Ottesen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Vorslunde, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 19 May blev Hr: Cammerraad {Jens Lauridsen} Risom paa Syndershoed en Daater døbt og kaldet Malena Sybille frembaar_ af Fr:.Cammerraads Fr: Moder i Veile {Magdalene Sybille Ermann} fadderne var Fr: Cammerraads Søstere Christiane Cassie, Hans Persens kiereste og Hd. [s..st] i Vorslunde, Friederich Otts_ i Farrøe.
NOTITS: Se dåb 2047 for moderens mors navn.


Nr. 2113 1708.05.20 Sidsel Jensdatter, Farre. FAR: Jens Nielsen Lille. MOR: ? Jens Nielsens (Lille) kone.
BÅREN AF: ? Lars kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars ?, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Exaudi hafde Lille Jens {Nielsen} af Farøe en datter til daab kaldet Sidzel. Frembaaren af Lasses kone i Farøe. Faddere vare af Farøe bye folk.


Nr. 2114 1708.06.10 Christen Christensen, Ullerup. FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Jisens?, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p. Trin. hafde Chrest_ Jens_ af Ullerup en Søn til Daab_ frem baar_ af Anne [J]ißens i Ullerup og kaldet Chresten. Faddere vare
NOTITS: Begravet, 1 år, 1709 #6127.


Nr. 2115 1708.11.11 Niels Larsen Store, Hedegaard. FAR: Lars Sørensen. MOR: ? Lars Sørensens kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Bøllund, Give, Hjælpepræst Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. XXIII p. Trin. hafde LarS Sørens_ i Hedegaar en søn til Kierk frembaar_ af min Kone {Ane Katarina Bilhardt} kaldet Nielß. Faddere vare af Heedgaard.
Begravelse nr. 6822


Nr. 2116 1708.11.11 ? Nielsen, Give By. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Niels Larsens kone, Give By, Give, Niels Larsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die hafde Niels Persen af Give en søn til daab frembaaren af Niels Larsens hustru ibidem kaldet. Faddere var af Give.


Nr. 2117 1708.11.18 Mette Marie Madsdatter, Hedegaard. FAR: Mads Sørensen. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard, Give, Christen Midtgaards kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Midtgaard, Hedegaard, Give, Konen Anne Graversdatter bærer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die hafde Mats Sørensen af Hedegaard en datter til daab kaldet Mette Marie. Frembaaren af Christen {Nielsen} Mitgaards kone {Anne Graversdatter} ib: Faddere af Hedegaard.


Nr. 2118 1708.11.25 Ane Iversdatter, Tromborg. FAR: Iver Madsen. MOR: Kirsten Kristoffersdatter.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Bøllund, Give, Hjælpepræsten Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXV p: Trin: hafde Kirsten Christophersdatter af Tromborg en datter til daaben kaldet Ane frembaaren af min kone. Faddere var af Heedegaard, Give og Bexgaard.
NOTITS: Faderen Iver Madsen begravet i aug. 1708, barnet født tre måneder senere.


Nr. 2119 1708.12.02 Ane Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Boysen. MOR: ? Niels Boysens kone.
BÅREN AF: ? Niels Boysens mor, Ullerup, Give, Niels Boysens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 Advent hafde Niels Boysen af Ullerup en datter til daab kaldet Ane frembaaren af hans {Niels Boysens} moder. Faddere vare af Ullerup bye.


Nr. 2120 1708.12.27 Anne Marie Larsdatter, Farre. FAR: Lars Nielsen Luntfod. MOR: ? Lars Nielsen Luntfods kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter Lars Nielsen Luntfods søster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 nat: Chr: hafde Las {Nielsen} Lundtfoed af Farøe en datter til daab kaldet [ei fallor?] Anne Marie frembaaren af hans {Lars Nielsen Luntfods} søster. Faddere af Farøe.


Nr. 2121 1708.12.30 Else Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Jens Sørensen Degns kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom p. Nat. Chr. hafde Sør_ Niels_n af Give en Daater til Daab_ kaldet Else. frembaar_ af Jenß {Sørensen} Degns Hustrue {Anne Nielsdatter} ib. fadderne vare af Give.


Nr. 2122 1709.01.06 Christen Pedersen, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Epiph: blev Peder Christensen i Farøe en søn døbt Christen. Frembaaren


Nr. 2123 1709.01.06 ? Jensdatter, Farre. FAR: Jens Pedersen Thyregod?. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Fer: Epiph:] blev Jens Persen af Farøe en datter døbt .


Nr. 2124 1709.02.21 Jochen Christoffer Hermansen, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Herman Davidsens kone.
BÅREN AF: ? Hyrdens datter, Farre, Give, Hyrden i Farres datter.
NÆVNT Nr. 1: ? ? Hyrden i Farre, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Sept. Blev Hermand Davidsøn i Farrøe Mølle en Søn hiemdøbt kaldet: Jochen Xtopher. frembaar_ af Hyrdens Daater ib:


Nr. 2125 1709.02.28 Kirsten Hansdatter, Bøllund. FAR: Hans Simonsen. MOR: ? Hans Simonsens kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Bøllund, Give, Præsten Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Sexag. Blev Hanß Simmens_ i Byllund en Daater døbt, frembaar_ af min Kone, Kaldet: Kirst_.
Begravelse nr. 6128
NOTITS: Begravet, 3 måneder, 1709 #6128.


Nr. 2126 1709.03.28 Marie Pedersdatter, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Bøllund, Give, Præsten Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculi bler Per Hansen i Ulkiær Mølle en datter døbt kaldet Marie frembaaren af min kone. Fadder vare af Store Hestlund og Lille Hestlund.


Nr. 2127 1709.04.04 Søren Sørensen, Bøllund. FAR: Søren Ottesen. MOR: ? Søren Ottesens kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Hans Simonsen, ?, Give
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersen Østergaards kone, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lættare blev Søren Ottesen i Byllund en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min kone. Faddere vare Hans Simonsen, Christen {Pedersen} Østergaards kone i Nederdonnerup og Store Hestlund folk.


Nr. 2128 1709.04.26 Mette Mortensdatter, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Konen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Pasch: blev Morten Jensen af Nyegaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Mortens {Christensen} hustru {Sidsel Christensdatter} i Heselberg {Hesselbjerre, Thyregod}. Faddere vare


Nr. 2129 1709.02.21 Anne Larsdatter, Ullerup. FAR: Lars Christensen. MOR: ? Lars Christensens kone.
BÅREN AF: ? Lille Niels kone, Farre, Give, Lille Niels kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Lille, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sept: hafde Las Christensen i Ullerup en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af lille Niels hustru i Farøe.


Nr. 2130 1709.04.04 Søren Hansen, Farre. FAR: Hans Madsen Bank. MOR: ? Hans Madsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jensens kone, Ullerup, Give, Peder Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Ullerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Lætar. Hafde Hanß {Madsen} Banck i Farrøe en Søn til Daab_ Kaldet: Søren. frembaar_ af Per Jensens Hustrue i Ullerup fadderne vare af Farrøe.


Nr. 2131 1709.05.09 ? Niels/en/datter, Nederdonnerup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Miser: hafde Nielß Knuds_ i Neder Donnerup et Barn til Daab.
NOTITS: Ingen navn angivet. Forældrene gift i 1708.


Nr. 2132 1709.05.16 Christen Henriksen, Givskov. FAR: Henrik Nielsen, Vonsyld. MOR: Ane Christensdatter Birkebæk.
BÅREN AF: Karen Hermansdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Give By, Give, Peder Nørgaards datter.
FADDER Nr. 4: Troels Andersen Hestlund, Hestlund-Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate blev Ane {Christensdatter} Birchebeck i Givskov et uægte barn døbt kaldet Christen. Frembaaren af Karen Hermansdatter i Bexgaard. Faddere var Søren Nielsen og sin hustru {Marie Christensdatter} af Givskov, Peder Nørgards datter i Give, Troels {Andersen} Hestlund. Til barnefader blev udlagt Henrich Nielsen i Vonsyld synden Colding.


Nr. 2133 1709.05.16 Peder Nielsen, Nederdonnerup. FAR: Niels Lille. MOR: ? Niels (Lille) kone.
BÅREN AF: ?, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Frembaaren af en kone i Oxenberg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die [Dom Jubilate] hafde lille Niels af Nederdonnerup en søn til daab blev kaldet Peder. Frembaaren af en kone i Oxenberg {Oksenbjerre, Øster Nykirke}. Faddere vare af Nederdonnerup.


Nr. 2134 1709.12.26 ? Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: II Nativ: Chri: blev Niels Hansen af Ullerup en datter døbt ?.
NOTITS: Ingen navn angivet.


Nr. 2135 1709.12.27 ? Pedersdatter, Ullerup. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: III Nativ: blev Per Jensen af Ullerup en datter døbt ?.


Nr. 2136 1710.01.19 Maren Christensdatter, Tromborg. FAR: Christen Hansen Tromborg. MOR: ? Christen Hansen Tromborgs kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Epiph: blev Christen {Hansen} Tromborg en datter døbt frembaaren af min kone og kaldet Maren. Faddere vare Johan {Sørensen} i Breinhoed, Byllund Nørgaards folk etc:


Nr. 2137 1710.02.22 Marie Jensdatter Risom, Søndersthoved. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
BÅREN AF: Magdalene Sybille Ermann, Vejle, Moderens mor, fra 1708 i Vejle.
FADDER Nr. 1: Sophie Christiansdatter Cassius, ?, Vejle?, Moderens søster.
FADDER Nr. 2: ? Christiansen Cassius, ?, Vejle?, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 4: ? Hans Pedersens kone, Vorslunde, Give, Hans Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 22 Febr: blev Cammerd[s]. {Jens Lauridsen} Risum paa Syndersthoed en Daater døbt, Kaldet Marie frembaar_ af sin Kiærestis moder {Magdalene Sybille Ermann, af Vejle} faddere vare Jomfr. [.....] Cassie, hendes broder Cassie, Hans Persen og sin Kiæreste i Vorßlund.
NOTITS: Moderens mor Magdalene Sybille Erdmann. Moderen søster Sophie Cassius og bror NN Cassius.


Nr. 2138 1710.03.02 Maren Sørensdatter, Givskov. FAR: Søren Nielsen. MOR: Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Give By, Give, Jens Sørensen Degns kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Degn, Give By, Give, Konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Esto Mihi Blev Sør_ Niels_ i Givskov en Daater døbt Kaldet Maren frembaar_ af Jens {Sørensen} Degns hustru {Anne Nielsdatter} i Give faddere vare nogle af Give og af Skierhoved.


Nr. 2139 1710.03.02 Niels Nielsen, Givskov. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Give, Frands Jensens kone
FADDER Nr. 1: Hans Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Giveskov, Give
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter Peder Nørgaards datter, Give By, Give, Peder Nørgaards datter.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter Jens Jensens søster, Skærhoved, Give, Jens Jensens søster.
NÆVNT Nr. 1: Frands Jensen, Givskov, Give, Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nørgaard, Give By, Give, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jensen, Skærhoved, Give, Søster fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2 Marts blev Niels Pers_ af Givskov en Søn døbt Kaldet Nielß frembaaren af Frants JenßensHustrue {Maren Christensdatter} ib. faddere Hanß Nielß_ af Give, Sør_ Nielß_ af Givskov, Per Nørgaards Daater af Give, Jens Jenßens Søster af Skierhoed.


Nr. 2140 1710.04.11 Mette Hansdatter, Nederdonnerup. FAR: Hans Simonsen. MOR: ? Hans Simonsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Sørensens kone, Nederdonnerup, Give, Christen Sørensens kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen, Nederdonnerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 11 Apr: blev Hans Simonsen i Nederdonnerup en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Christen Sørensens kone ib: faddere vare af karle og piger af Donnerup og 2 koner af Nederdonnerup.


Nr. 2141 1710.04.22 Johan Hansen, Give By. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Søren Nielsens kone, Give By, Give, søren Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer III Pasch: hafde Hans Nielsen i Give en søn til daab kaldet Johan. Frembaaren af Søren Nielsens hustru ib: Faddere vare af Give.


Nr. 2142 1710.04.27 Niels Christensen, Give By. FAR: Christen Steffensen Landverge. MOR: ? Christen Steffensens kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardtin, Bøllund, Give, Hjælpepræsten Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom I p: Pasch: blev Chrest_ Stafens_ Landværge en Søn: Nielß Døbt frembaar_ af min Kone {Ane Katarina Bilhardt}, faddere vare af Give.


Nr. 2143 1710.05.04 Jens Larsen, Hedegaard. FAR: Lars Jensen. MOR: ? Lars Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Harrild, Hedegaard, Give, Jens Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Hedegaard, Give, Konen Anne Harrild bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. p. Pasch Blev Larß Jens_ af Heedgaard en søn døbt kaldet Jens frembaar_ af Jens Sørrensens Hustr. {Anne Harrild} ib. faddere vare af Heedgaard.
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet, 5c uger, 1710 #6132.


Nr. 2144 1710.05.18 Lars Jeppesen, Nygaard. FAR: Jep Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Elsa Nielsdatter, Hestlund- Store, Give, Troels Andersens kone, se #6219.
NÆVNT Nr. 1: Troels Andersen, Hestlund- Store, Give, Konen Elsa Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 4. p. Pasch. Blev Jep Lassen af Nygaard en Søn døbt Kaldet Laß, frembaar_ af Troulß Anderßens Hustrue {Else Nielsdatter} i Stor Hestlund faddere vare af Nygaard og Ullerup.
NOTITS: Forældrene gift året før.


Nr. 2145 1711.04.12 Søren Madsen, Hedegaard. FAR: Mads Sørensen. MOR: Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. p. Pasch. Blev Madts Sørens_ af Heedgrd en Søn døbt Kaldet Søren frembaaren


Nr. 1950 1711.07.01 Kirsten Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Christensen Boysen. MOR: ? Niels Christensen Boysens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra fadder 1730 og daabsfaddere i Kokborghuse: 'Niels Christensen Boysen i Ullerup en datter til daaben Kirsten .'}
NOTITS: Gift med Christen Christensen Murmand i Kokborghuse, Thyregod. Fadder 1730 i Give som datter af Niels Boysen #2302. Se dåb af Niels Christensen Murmand / Tømmermand / Blæsbjerg *1741.07.23 Kokborghuse i Thyregod, hvor Niels Boysen er fadder. Hendes dødsalder ville give døbt 1708, men da får Niels Boysen datteren Anne.


Nr. 1992 1711.09.01 ? Festersen, Nederdonnerup. FAR: Fester Sørensen. MOR: ? Fester Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dit: (Dom 3 p: Epiph:)Fester Sørensens søn af Nederdonnerup begraven Gl: 8 aar.'}
Begravelse nr. 6140
NOTITS: Sønnen begravet, "Gl: 8 aar", 1720 #6140.


Nr. 1988 1712.12.01 Frands Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 09.02.1721: 'Dit: {Dom Septuag:} blev Niels Hansens søn af Ullerup navnl: Frants Nielsen begravet gammel 8 aar og nogle uger.'}
Begravelse nr. 6153
NOTITS: Begravet 8 år gammel 1721.


Nr. 2146 1713.02.19 Søren Sørensen, Give By. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom sexag: blev Søren Nielsen i Give en søn døbt kaldet Søren.


Nr. 1993 1713.07.01 Anne Christensdatter, Nederdonnerup?. FAR: Christen. MOR: ? Christens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Christen en datter født Anne i Nederdonnerup? rekonstrueret fra alder ved begravelsen i Thyregod.}
NOTITS: Året 1713 kan være ret forkert + og - 8 år er ofte set som afvigelse. Anne begravet 1795, "No. 74. Tyregod. Mand. d. 14de Sept. Frands Mathiesens Moder {Anne Christensdatter} i Dørken, gl. 82 Aar." Hendes far kan være Christen Nielsen set 1702, Christen Pedersen Østergaard set 1707, 1714, Christen Sejrup (muligvis identisk med Christen Nielsen) set 1707, 1714.


Nr. 1984 1714.07.01 Johanne Jensdatter, Bøllund. FAR: Jens Nielsen Nørgaard. MOR: ? Jens Nielsens? kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom p: Circumsis Chr: blev Johanne Jensdatter af Nørgaard i Byllund begravet Gl: 12 aar.'.}
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Johanne begravet, "Gl: 12 aar", 1727 #6220. Jens Nielsen set i dåb 1720 i Byllund #2161.


Nr. 1978 1714.10.01 Søren Johansen, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: ? Johan Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Johan Sørensen en søn født Søren i Bregnhoved rekonstrueret fra årsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6422
NOTITS: Søren begravet, "gl: 27 aar", 1741 #6422.


Nr. 1977 1715.07.01 Maren Hermansdatter, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Herman Davidsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Herman Davidsen en datter født Maren i Farre Mølle rekonstrueret fra alder ved begravelse i Lindeballe 1778.}
Vielse nr. 8119
NOTITS: Hun bærer i Give kirke 1730, 1731 og 1733. Gift 1. 1735 i Give med enkemand Niels Laursen *1682c †1760 fra Nørskov, Lindeballe, bosat der. Gift 2. gang 1761 i Lindeballe med Peder Bindesbøl. Lindeballe kirkebog: "1778 d 14 maj blev Peder Bindesbøls kone Maren Hermansdatter af Nørskov begravet 63 år."


Nr. 1949 1715.07.01 Hans Pedersen Møller, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra fadderlister, fødselsår fra FT 1787 i Skærlund i Brande: 'Peder Hansen en søn født Peder i Ulkær Mølle.'}
NOTITS: I 1744 fadder i Give af Ulkær Mølle, 1750 nævnes han første gang i Skærlund i Brande (Nørvang Gejstlig Justitsprotokol).

LINK: Hans Pedersen Møller i Skærlund i Brande.


Nr. 1980 1715.08.01 Stefan Nielsen, Give By. FAR: Niels Steffensen Hyrde. MOR: ? Niels Steffensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Stephansen en søn født Stephan i Give By rekonstrueret fra årsnøjagtig alder ved begravelse.}
NOTITS: Stefan begravet, "Gl: 15 aar", 1731 #6270.


Nr. 1979 1715.12.01 Maren Nielsdatter, Give By. FAR: Niels. MOR: ? Niels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels en datter født Maren i Give By rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
NOTITS: Maren begravet, "Gl: 21 aar ringere 19 uger og 6 dage", i 1736 #6340. Hun er muligvis født et andet sted end Give By. Kirkebog næsten ikke ført i 1715-16.


Nr. 2147 1716.01.01 ? Lars/en/datter, Hedegaard. FAR: Lars Jensen. MOR: ? Lars Jensens kone.
BÅREN AF: Ann Midtgaard, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Circ: Chr: blev Lars Jensen af Hedegaard en døbt og kaldet . Frembaaren af Ann Mitgaards sammesteds. Faddere vare af Hedegaard.


Nr. 2148 1716.02.02 Christen Christensen, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Give, Sørens Nielsen Skovs kone.
FADDER Nr. 1: Frederik Ottesen, ?, Give
FADDER Nr. 2: Lars Kræmmer, Give By, Give, Afkortelsen Kr. vel Kræmmer, ses i Gjerm Hinding Herreders Tingbog 19. nov 1709, hvor han kaldes Laurids Kræmmer. Sag om jagt på Donneruplunds jorder.
FADDER Nr. 3: ? Christen Hags kone, Give By, Give, Christen Hags kone.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Givskov, Give, Konen Marie Christensdatter bærer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest. Purisic. Mar. blev Chrest_ Chrestens_ af Givskov en Søn døbt, Kaldet: Chrest_, frembaar_ af Sør_ {Nielsen} Skovs Kone, fadderne vare Friedrich Ottß_ Larß Kr. {Kræmmer} af Give, Chrest_ Haags Hustr og Mette NielsD. ib.
NOTITS: For Kr. = Kræmmer, se ovenfor.


Nr. 2149 1716.03.15 Søren Sørensen, Hestlund- Lille. FAR: Søren Sørensen Lille. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Ulkær Mølle kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 1. Febr. Blev Lille Sør_ Sørens_ i Lille Hestlund en Søn hiemdøbt for Skrøbeliheds skyld, og Kaldet: Søren. Holdt af Ulkiær Mølle kone {Maren Christensdatter}. NB Confirmeret Dom Oculi derpaa {3. søndag i fasten, 15. marts 1716}.
Begravelse nr. 6470


Nr. 2150 1716.03.08 Hans Andersen, Farre. FAR: Anders Vestesen Bank. MOR: ? Anders Vestesens kone.
BÅREN AF: ? Christen Madsens kone, Bregnhoved, Give, Christen Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Herman Davidsen Møller, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Herman Davidsens kone, Farre, Give, Herman Davidsens kone.
FADDER Nr. 5: ? Jens Pedersen Thyregods kone, Farre, Give, Jens Pedersen Thyregods kone.
FADDER Nr. 6: ? Niels Nielsens kone, Farre, Give, Niels Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Reminsc. Hafde Anders {Vestesen} Banck af Farrøe en Søn til Daab_ Kaldet: Hanß, frembaar_ af Chrest_ Madsens Hustrue i Bræinhoed, fadderne var, Hermand {Davidsen} Møller, Jenß {Pedersen} Tyrgod, Niels Niels_ og deris Hustruer af Farrøe.
Begravelse nr. 6143
NOTITS: Hans begravet, 4 år 4 uger, 1720 #6143.


Nr. 2151 1716.04.26 Anne Pedersdatter, Givskov. FAR: Peder Jensen. MOR: Else Moustdatter.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsen Skovs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen? Skov, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen? Skov, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Misericord: hafde Else Moustdatter i Givskov et uægte barn til daab som blev kaldet Anne. Frembaaren af Søren {Nielsen?} Skous hustru {Marie Nielsdatter}. Faddere vare Søren {Nielsen?} Skou, Christen {Mortensen?} Skou og Maren Christensdatter sammesteds.
NOTITS: Moderen skrifter i kirken 15. marts 1716 og udlagde Peder Jensen norden fra til far.


Nr. 1985 1717.03.01 Christen Sørensen, Givskov. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Søren Nielsen en søn født Christen i Givskov rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6209
NOTITS: Christen begravet, "Gl: 7 aar ringer 9 uger", 1726 #6209.


Nr. 1981 1717.04.01 Claus Nielsen, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Clausen en søn født Claus i Voslunde rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6247
NOTITS: Claus begravet, "Gl: 12 aar 15 uger", 1729 #6247.


Nr. 1948 1718.07.01 Kirsten Pedersdatter, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra fadderlister, vielsen 1737, fødselsår fra begravelsen: 'Peder Hansen en datter født Kirsten i Ulkær Mølle.'}
NOTITS: Begravet 1778.05.22 i Nørskov i Lindeballe, 60 år gammel. Gift 1737 i Give af Ulkær Mølle.

LINK: Peder Hansen Møller i Ulkær Mølle i Give.


Nr. 1987 1718.07.01 Peder Christensen, Ullerup. FAR: Christen Lassen. MOR: ? Christen Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Christen Lassen en søn født Peder i Ullerup rekonstrueret fra alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6158
NOTITS: Begravet #6158.


Nr. 1989 1719.06.16 Maren Christensdatter, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Christen Christensen en datter født Maren i Givskov rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6148
NOTITS: Maren begravet, "gammel 1 aar 9 uger", 1720 #6148.


Nr. 1990 1719.07.01 Christiane Laurentie Jensdatter Risom, Søndersthoved. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Kammerraad Jens Lauridsen Risom en datter født Christiane Laurentie Risom i Søndersthoved rekonstrueret fra nogenlunde nøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6146
NOTITS: Karen begravet, "Gl: 1 aar", 1720 #6147.


Nr. 1991 1719.07.23 Karen Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Peder Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Peder Larsen en datter født Karen i Give By rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Karen begravet, "Gl: 6 maaneder 3 uger og 3 dage", 1720 #6142.


Nr. 2152 1719.12.10 Hans Pedersen, Bregnhoved. FAR: Peder Andersen, Vejle. MOR: Dorthe Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Birte Haag, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Johanne Thygesdatter, Bøllund, Give, Tjente ved præsten.
FADDER Nr. 2: ? Nielsdatter Niels Mortensens datter, Bæksgaard, Give, Niels Mortensens datter.
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. Advent. blev Dorthe MikkelDaaters uægte Søn døbt af Bræinhoed kaldet Hanß, frembaaren af Birthe Haag i Give og Blev udlagd til Barnefader Per Anderßen, Postmesterens Sign: Gerth Vulff af Veile hans forrige kramboe Svend. Faddere vare Johanne Tygisd. hos mig, Nielß Mortensens datter fra Bexgaard, Nielß Jens_ og Sør_ Jens_ af Heedgaard. {Senere tilføjelse:} Efter begiering læst paa Schougaard {Skovgaard hovedgård, Kollerup sogn, nord for Jelling} Bircheting fredagen d 20 May 1746.
NOTITS: Postmester Gert Vulff fra før 1714 indtil †1736 i Vejle.


Nr. 1931 1720.01.20 Navnløs, Mosgaard- Store. FAR: Villads Thomsen. MOR: ? Villads Thomsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 3 p: Epiph: blev Villas Thomsen af Store Mosgaard hands Navnløs fødte barn jordet. .'}
Begravelse nr. 6139
NOTITS: Dato fødselsdato sat til fire dage før begravelsen..


Nr. 2153 1720.02.11 Peder Mortensen, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensen Hesselbjerres kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen, ?, Give
FADDER Nr. 2: Frands Smed, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Frands Smeds kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Konen Sidsel Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto Mihi hafde Morten Jensen af Nygaard en søn til kirke kaldet Peder. Frembaaren af Morten N. {Christensen} fra Heisbierre {Hesselbjerre, Thyregod} hans hustru {Sidsel Christensdatter}. Faddere vare Jørgen Sørensen, Frants S[med] og hustru af Give, Peder Jensen og Sitzel Christensdatter af Byllund.
NOTITS: Morten N. i Hesselbjerre er familie, se også dåb #2042 og #2128.


Nr. 2154 1720.02.18 Thomas Vestesen, Sillesthoved. FAR: Veste Sørensen. MOR: Mette Madsdatter.
BÅREN AF: ? Præst Billharts 2. kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invocavit hafde Visted Sørensen af Sillesthoed en søn til daaben frembaaren af min kone og kaldet Thomas. Faddere vare Lars Sørensen og Rasmus Sørensen af Give, Peder Jensen og Johanne Nielsdatter af Byllund.


Nr. 2155 1720.02.25 Jens Pedersen, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Præst Billharts 2. kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Johansdatter, Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc: hafde Peder Hansen udi Ulkiær Mølle en søn til daab frembaaren af min kone og kaldet Jens . Faddere var Jørgen Sørensen af Give, Søren jensen af Hedegaard, Peder Nielsen og hustru {Johanne Nielsdatter} af Silleshoed, Johanne Johansdatter af Donnerup.
NOTITS: Donnerup betyder vel Nederdonnerup, men ikke helt klart.


Nr. 2156 1720.03.17 Niels Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Bentsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Anders Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Peder Knudsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Nielsens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Bentsen, Farre, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Knudsen, Farre, Give, Kone fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Judic. hafde Christen Nielsen af Farøe en søn til daaben frembaaren af Niels Bentsens hustru ib: og kaldet Niels. Faddere vare Jørgen Christensen, Anders Banck, Peder Knudsens og Niels Nielsens hustruer ib:


Nr. 2157 1720.04.01 Søren Nielsen, Tromborg. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Præst Billharts 2. kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Pasch: hafde Niels Pedersen af Tromborg en søn til daab kaldet Søren. Frembaaren af min kone. Faddere vare Lars Kræmmer af Give, Peder Jensen af Byllund, Sidsel Christensdtter ib: og Mari Christensdatter af Bexgaard.


Nr. 2158 1720.06.16 Lars Sørensen, Hestlund- Lille. FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Tromborg, Give
FADDER Nr. 4: ? Mads Bækgaards kone, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Ulkær Mølle, Give, Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Trin: blev Søren Sørensens søn i Lille Hestlund døbt og kaldet Lars. Frembaaren af Peder Hansens kone {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Lars Sørensen, Jørgen Sørensen af Give, Inger Nielsdatter af Tromborg og Mats Bexgaards kone.


Nr. 2159 1720.07.21 Jørgen Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Festers kone, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Festes, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII p: Trin: blev Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn døbt og kaldet Jørgen. Frembaaren af min kone. Faddere vare Johan Sørensen i Breinhoed, Jacob Nielsen i Give, Christen {Pedersen} Østergaard og Festers kone i Nederdonnerup.


Nr. 2160 1720.08.18 Jørgen Hermansen, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Herman Davidsens kone.
BÅREN AF: ? Erton Zepelins pige, Refstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 1: Mads Slifstrup, Refstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 2: ? Gødvad Møller, Gødvad Mølle, Gødvad?
NÆVNT Nr. 1: Erton Zepelin, Refstrup, Gadbjerg, Pige bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S: d: {Dom XII p: Trin:} hafde Herman Davidsen Møller i Farøe en søn til daaben kaldet Jørgen og frembaaren af Hr: [Er]ton Zepelins pige paa Refstrup. Faddere vare riedefogden fra Refstrup, Mons: Madsz Slifstrup, Mølleren af Gødvad Mølle og nogle af Farøe.


Nr. 2161 1720.09.22 Niels Jensen, Bøllund. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Dorthe Marie Møller, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Johanne Nielsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ane Graversdatter Midtgaard, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVII p: Trin: blev Jens Nielsen af Byllund hans søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af Velb: Jomfru Dorthe Marie Møller i Byllund. Faddere vare Johanne Nielsdatter, Peder Jensen af Byllund, Niels Sørensen af Give, Ane Mitgaard i Hedegaard.


Nr. 2162 1720.10.13 Christen Larsen, Hedegaard. FAR: Lars Jensen. MOR: ? Lars Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Jensens kone
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Hedegaard (Midtgaard), Give, Konen Anne Graversdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 4: ? Lars Jørgensens kone, Nederdonnerup?, Give
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersen Østergaards kone, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen, Nederdonnerup?, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S: d: {Dom XX p: Trin:} hafde Lars Jensen af Hedegaard en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Niels Jensens hustru ib: Faddere vare Niels Jensen, Søren Jensen ib:, Peder Hansen Møller i Ulkiær Mølle, Las Jørgensens hustru og Christen {Pedersen} Østergaards hustru af Nederdonnerup.


Nr. 2163 1720.12.26 Niels Christensen, Ullerup. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 1: Sidsel Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Jens Lassen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Nativ: Chr: blev Christen Nielsen af Ullerup en søn døbt og kaldet Niels. Frembaaren af Mette Christensdatter i Dyrken {Thyregod}. Faddere vare Sidzel Christensdatter af Lille Mosgaard {Thyregod}, Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Sidzel Christensdatter i Byllund, Jens Lassen i Ullerup.


Nr. 2164 1720.12.27 Anne Jakobsen, Give By. FAR: Jakob Nielsen. MOR: ? Jakob Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Eriksens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Frands Smed, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Hansdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Eriksen, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 Nativ: Chr: hafde Jacob Nielsen udi Give en datter til daab og blev kaldet Anne. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give. Faddere vare Lars Sørensen, Jørgen Sørensen, Frants Smed og Anne Hansdatter alle af Give.


Nr. 2165 1720.12.29 Jes Mathiasen, Bregnhoved. FAR: Mathias Jensen. MOR: ? Mathias Jensens 3. kone.
BÅREN AF: ? Niels Eriksens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Johan Sørensens kone.
FADDER Nr. 3: ? Clemmensdatter, Bregnhoved, Give, Clemmen Christensens datter.
FADDER Nr. 4: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Jørgen Sørensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom p: Nativ: Chr: hafde Matthias Jensen i Breinhoed en søn til daaben og blev kaldet Jess. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give. Faddere var Johan Sørensen og hustru {Mette Sørensdatter}, Clemmend Christensens datter, Christen Madsen af Breinhoed, Lars Sørensen og Jørgen Sørensen af Give.
Begravelse nr. 6246


Nr. 2166 1721.01.12 Karen Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Ullerup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: Epiph: blev Jens Lassen af Ullerup en datter døbt kaldet Karen og frembaaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Hansen, Niels Boysen og baade deris hustruer {Niels Hansens kone bærer} af Ullerup.


Nr. 2167 1721.02.09 Kirsten Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: Johanne Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Pastor Bilhardts kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give, Lars Kræmmer nævnes 1720, måske hans kone.
FADDER Nr. 4: Ane Vestergaarde, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Septuag: blev Niels clausens barn i Vorslunde døbt og kaldet Kirsten. Frembaaren af min kone {Pastor Bilhardts kone}. Faddere vare Lars Sørensen og Jørgen Sørensen af Give {By}, Maren {Christensdatter} Kræmmer, Ane Vestergaard i Give.
NOTITS: Moderen død i barselsseng #6152.


Nr. 2168 1721.03.02 Jens Jensen, Give By. FAR: Jens Jensen? Ravning. MOR: ? Jens Jensen Ravnings kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give, Maren Christensdatter Kræmmers gift 1707 i give med Laurids Sørensen, søn af degnen Søren Jensen.
FADDER Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Degnens tjenestepige, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Degn, Give By, Give, Hans tjenestepige står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom invocav: hafde Jens {Jensen?} Ravning af Give {By} en søn til daab frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers ib: og kaldet Jens . Faddere var Lars Kremer og Jørgen {Sørensen} Degn, Degnens {Søren Jensens} pige og Ane Christensdatter af Give.


Nr. 2169 1721.03.12 Gregers Pedersen, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsd: p: Dom Reminisc: blev Peder Christensen Haag af Give {By} 2de børn hiemmedøbte og kaldet drengen Gregers og pigen Ædel holdt af Ann Vestergaard og jordemoderen i Give {By}.
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2170 1721.03.12 Edel Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Jordemoder, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsd: p: Dom Reminisc: blev Peder Christensen Haag af Give {By} 2de børn hiemmedøbte og kaldet drengen Gregers og pigen Ædel holdt af Ann Vestergaard og jordemoderen i Give {By}.
Begravelse nr. 6156
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2171 1721.03.23 Inger Pedersdatter, Bøllund. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Peder Larsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Pastor Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Nørgaard, Bøllund (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 2: Karen Thomasdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare hafde Peder Larsen i Byllund en datter til daab frembaaren af min kone og kaldet Inger. Faddere var Jens {Nielsen} Nørgaard, Karen Thomasdatter ib:, Lars Kræmer og Jørgen {Sørensen} Degn i Give {By}.
Begravelse nr. 6159
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.


Nr. 2172 1721.04.02 Johanne Hansdatter, Give By. FAR: Hans Hansen udlagt, Vilstrup, Haderslev. MOR: Johanne Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter Vestergard, Give By (Vestergard), Give, Jens Sørensen Degns kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag p: Dom Judic: blev Johanne Nielsdatter af Give en datter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Jens {Sørensen} Degns hustrue {Anne Nielsdatter Vestergaard} i Give {By}. Faddere vare af Give bye og udlagt til barnefader Hans Hansen af Filstrup {Vilstrup formodet} ved Haderslef.
Begravelse nr. 6171
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1722 #6171.


Nr. 2173 1721.04.14 Hans Jørgensen, Farre. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Slaus kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Anders Vistesen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Bank, Farre, Give, *1682c †1744 Farre.
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter?, Hestlund- Store, Give, Gift 1726 af Store Hestlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Pasch: blev Jørgen Christensen af Farøe en søn døbt og kaldet Hans. Frembaaren af Christen Slaus hustru. Faddere var Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Anders Vistesen og Per {Peder} Banck af Farøe, Abbelone af Store Hestlund.
Begravelse nr. 6179
NOTITS: Begravet 2 år 1723 i Farre #6179.


Nr. 2174 1721.04.27 Jens Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen Gjaldbæk. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Mette? Madsdatter? Veste, Sillesthoved, Give, Veste Sørensen Sillesthoveds formodede kone, hun gifter sig kort efter hans død i 1724 igen i Sillesthoved.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Bjerre, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Hans Thomsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Nielsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Nielsens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Kone fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen, Farre, Give, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Pasch: hafde Christen Nielsen Gialbeck af Farrøe en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Visted {Sørensen} Sillesthoeds hustru {Mette Madsdatter formodet}. Faddere vare Jens {Nielsen} Bierre, Hans Thomsen Christen og Niels Nielsens hustruer samtl. af Farøe.
NOTITS: Forældrene gift 1720 #8063. Christen Nielsen er en anden person end Christen Nielsen Gjaldbæk. Jens Bjerres patronym se fx daab 2053 i 1704.


Nr. 2175 1721.05.22 Christen Pedersen, Hedegaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 1: ? Lars Christensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Jesper Jensen, Hedegaard, Give, Lige trolovet #8064.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give, Trolovet ugen før med Jesper Jensen #8064.
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: Ascens: Chr: blev Peder Nielsens søn af Hedegaard døbt og kaldet Christen. Frembaaren af Ann Midtgaard ib: Faddere var Lars Christensens hustru, Jesper Jensen, Kirsten Christensdatter {Jesper Jensens trolovede}
Begravelse nr. 6295
NOTITS: Begravet 12 år gammel 1733 som Jens #6295.


Nr. 2176 1721.06.03 Anne Marie Larsdatter, Nederdonnerup. FAR: Lars Nielsen. MOR: ? Lars Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Pastor Bilhardts kone, Give
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give, *1667c †1733 Nederdonnerup.
FADDER Nr. 2: Volle Villadsen, ?
FADDER Nr. 3: Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Søren Degns tjenestepige, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 Pentec: blev Las Nielsen af Nederdonnerup hans datter døbt og kaldet Anne Marie. Frembaaren af min kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard af Nederdonnerup, Volle Villladtzen af [....] sogn, Johanne Johans D. af NederDonnerup og Søren {Jensen} Degns pige af Give {By}.
LINK: Affotografering.


Nr. 2177 1721.08.17 Peder Christensen, Hestlund- Store. FAR: Christen Troelsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, UIlkær Mølle, Give, Ulkiær Møller Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Ane Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Ulkær Mølle, Give, Konen bærer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom X p: Trin: blev Christen Troelsen af Store Hestlund en søn døbt og kaldet Per Frembaaren af Ulkiær Møller {Peder Hansen} kone {Maren Christensdatter}. Dens faddere vare Lars Kræmmer, Jørgen {Sørensen} Degn, Ane Vestergaard af Give {By} og Sidsel Christensdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6164


Nr. 2178 1721.08.31 Johanne Christensdatter, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Møller (jomfru), Bøllund, Give, For stedet se dåb #2184.
FADDER Nr. 1: ? Bilhardts kone, Give
FADDER Nr. 2: Henrik Winther, Hastrup (Hastrup), Thyregod, Var først huslærer på Hastrup, i april 1721 købte han Hastrup på auktion, men undveg før han skulle betale i 1722.
FADDER Nr. 3: Hans Andersen, Hastrup (Hastrup), Thyregod, Forpagter på Hastrup, Thyregod og Nørre Karstoft, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XII p: Trin: hafde Christen Nielsen af Farrøe en datter til kirke frembaaren af Velb: Jomfrue Møllers {af Byllund} og kaldet Johanne. Faddere vare min kone {Bilhardts kone}, Velb: Sig: {Henrik} Vinther til Hastrup og forpagteren sammesteds Sr: Hans Anderen.
NOTITS: Forpagteren Hans Andersen kendes mest fra Nørre Karstoft i Skarrild sogn, han var kun kort på Hastrup herregård. Henrik Winther var kort tid ejer af Hastrup, undveg da han skulle betale (se Ejnar Bjerre's ordner om Hastrup, Give Lokalarkiv). Spørgsmålet er nu, hvordan faderen eller moderen er i familie eller forbindelse med disse usædvanlige herskaber?


Nr. 1930 1721.09.10 *1721.09.10 Dødfødt, Mosgaard- Store. FAR: Villads Thomsen. MOR: ? Villads Thomsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom XIV p: Trin: blev Villas {Thomsen} Mosgaards dødfød datter jordet.'}
Begravelse nr. 6161
NOTITS: Dato fødedato sat til fire dage før begravelsen..


Nr. 2179 1721.11.30 Johanne Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone.
BÅREN AF: ? Bilhardts kone, Give
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Nørgaard, Bøllund (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: ? Lars Sørensen Degns kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Sørensen Degns kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Sørensen Degn, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S: d: {Dom 1 Advent} hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daaben frembaaren af min kone kaldet Johanne. Faddere vare Mikkel Nørgaard og Peder Jensen i Byllund, Lars {Sørensen} Degns og Jens {Sørensen} Degns hustruer i Give.
NOTITS: Niels Clausens første kone Johanne Christensdatter begraves 9. febr. 1721, så han må straks have fået næste kone fra et andet sogn, for de får dette barn 9 måneder senere. Mikkel Nørgaards patronym se dåb #2184.


Nr. 2180 1721.12.21 Peder Christensen, Ullerup. FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Sidsel Christensdatter Nørgaard, Ullerup (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 2: Mette Christensdatter Nørgaard, Ullerup (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Boysen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Ullerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV Advent hafde Christen Lassen af Ullerup en søn til daab kaldet Per {Peder}. Frembaaren af Christen Nielsens hustru ib: Faddere vare Sidsel {Christensdatter} og Mette {Christensdatter} Nørgaard i Byllund, Niels Hansen og Niels Boysen af Ullerup.
NOTITS: For Sidsel Nørgaards patronym se dåb #2177. Mette er vel hendes søster.


Nr. 2181 1722.01.04 Lars Christensen, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Frederik Ottesen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Marie Hansdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Lars Kræmmers kone, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndag efter Nytaarsdag blev Christen Christensen af Givskov en søn døbt kaldet Las. Frembaaren af min kone {fru Bilhardt}. Fadderne Frederich Ottesen og sin hustru {Marie Hansdatter} af Givskov, it: Lars Kræmmer og sin hustru af Give.


Nr. 2182 1722.01.11 ? Peders/en/datter, Farre. FAR: Peder Bank. MOR: ? Peder Banks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom blev Peder Banck af Farøe en døbt kaldet ? frembaaren ar. faddere vare folk af farøe byes indbyggere.
NOTITS: Indførselt meget ufuldstændig.


Nr. 2183 1722.01.25 Christen Andersen, Nygaard. FAR: Anders Christensen. MOR: Mette Frandsdatter.
BÅREN AF: ? Morten Jensen Nygaards kone, Nygaard (Nygaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Epiph: blev Anders Christensen af Hveisel Lundgaard {men gift til Nygaard, Give} en søn døbt og kaldet Christen. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards hustru. Faddere vare af Ullerup og Nygaard.
NOTITS: Forældrene gift syv uger før fødslen #8067 i Give.


Nr. 2184 1722.03.08 Henrica Johanna Mikkelsdatter, Bøllund (Nørgaard). FAR: Mikkel Christensen Nørgaard. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Ide Birgitte Winther, Rørbæk, Vester, Gift tre dage efter med Johan Jacob Sejer i Vester kirke.
FADDER Nr. 1: Johan Jacob Sejer, Rørbæk, Vester, Capitainleutnant. †1727 Rørbæk, Vester.
FADDER Nr. 2: Henrik Vinter, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Sophia Charlotte Jensdatter Risom, Søndersthoved, Give, 19, Jomfru Risom.
FADDER Nr. 4: ? Jomfru Møllers, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculiblev Michel {Christensen} Nørgaards datter af Byllund døbt og kaldet Henrica Johanna. frembaaren af frue Seyers {Ide Birgitte Winther} paa Rørbeck. Faddere var Capitl: seyer paa Rørbæk, Mons: Henrik Vinter til Hastrup, Jomfru Risom {Sophia Charlotte Jensdatter} paa Syndersthoed og Jomfru Møller i Byllund.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 11 uger, #6170. Meget fornemme faddere.


Nr. 2185 1722.03.29 Johan Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Give By, Give, Lars Sørensen af Give Bys kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Ann Vestergaard, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Pedersen Østergaards kone, Nederdonnerup (Østergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give, Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give, Konen står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palm: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab som blev kaldet Johan. Frembaaren af Lars Sørensens hustru af Give {By}. Faddere var Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Sørensen af Give {By}, Ann Vestergaard i Give {By} og Christen Østergaards hustrue i Nederdonnerup.


Nr. 2186 1722.04.26 Søren Vestesen, Sillesthoved. FAR: Veste Sørensen Sillesthoved. MOR: Mette? Madsdatter?.
BÅREN AF: ? Moderens søster., Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Johanne Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Ladefoged, Refstrup, Gadbkerg
FADDER Nr. 3: Lars Sørensen, Give By, Give, Ses i Anst tingbog 1717.
FADDER Nr. 4: Rasmus Sørensen, Give By, Give, Ses i Anst tingbog 1717.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Pasch hafde Vested {Sørensen} Sillesthoed en søn til daab frembaaren af sin konis {Mette? Madsdatter?} søster i Nørskov {Lindeballe} og kaldet Søren. Faddere var Johanne Sillesthoed, Jørgen Ladefoged af Refstrup {Gadbjerg}, Lars Sørensen og Rasmus Sørensen af Give.
NOTITS: Begravet 1759 Give By. Lars og Rasmus Sørensen ses i Anst tingbog 1717.


Nr. 2187 1722.05.03 Jens Jensen, Hedegaard. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 1: Anne Harrild, Hedegaard (Vestergaard), Give, Jens Vestergaards kone
FADDER Nr. 2: ? Lars Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Jens Mathiesen, Bregnhoved, Give, 18, Mathis Jensens søn
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Kone står fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen, Hedegaard, Give, Kone står fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mathis Jensen, Bregnhoved, Give, Søn står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV p: Pasch: hafde Jens Jensen i Hedegaard en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Ann Midtgaard samme sted. Faddere vare Jens Vestergaards hustrue og Lars Jensens hustrue i Hedegaard, Johan Sørensen og Matthis Jensens søn {Jens Mathiesen, 18} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6264
NOTITS: Begravet 8 aar gammel 1730 #6264.


Nr. 2188 1722.05.17 ? Frederiksdatter, Givskov. FAR: Frederik Ottesen. MOR: Marie Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Christen Christensen, Givskov, Give
NÆVNT Nr. 1: ? Christen Christensens kone, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VI p: Pasch: hafde Seig: Frederich Ottesen i Givskov en datter til daab kaldet ?. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By}- Faddere var Lars Sørensen, Jørgen og Jens Sørensen i Give {By}, Christen Christensen og hustrue af Givskov.


Nr. 2189 1722.05.31 Sidsel Jensdatter, Skærhoved. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Jochen Christoffersen Skærhoved, Skærhoved, Give, I 1725 Jochen Christoffersen.
FADDER Nr. 3: ? Jochen Christoffersens Skærhoveds kone, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 4: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Jens Mathiesen, Bregnhoved, Give, 18, Mathis Jensens søn
NÆVNT Nr. 1: Mathis Jensen, Bregnhoved, Give, Søn står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Trinit: hafde Jens Jensen i Skierhoed en datter til daab kaldet Sitzel. Frembaaren af Christen Christensens hustrue i Givskov. Faddere var bemt: Christen Christensen af Givskov, Jochin {Christoffersen} Skierhoed og hustru, Lars Kræmmer af Give {By} og Matthies Jensens søn af Breinhoed.
NOTITS: Christoffersen se #2236, hvor han kaldes Jochum


Nr. 2190 1722.06.07 ?, Nederdonnerup. FAR: Anders Larsen. MOR: ? Anders Larsens kone.
BÅREN AF: ? Lars Jørgensens kone
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen, Nederdonnerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: trin: hafde Anders Lasen af Nederdonnerup en til daab kaldet ?. frembaaren af Las Jørgensens hustrue ib: Faddere vare samtl: af Nederdonnerup bye.


Nr. 2191 1722.09.13 Sidsel Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: Else Nielsdatter Christen Madsens kone, Bregnhoved, Give, Christen Madsens kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Madsen, Bregnhoved, Give, Konen Else Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsd: p: Dom XV p: trin: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en datter til daab kaldet Sidsel. frem baaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} i Breinhoed. Faddere vare af Bexgaard og Oxenbierg.


Nr. 2192 1722.09.20 Hans Pedersen, Bøllund. FAR: Peder Svendkis?. MOR: ? Peder Svendkis? kone.
BÅREN AF: Anne Margrethe Veberin, Præst Bilharts søsters datter.
FADDER Nr. 1: Marie? Pedersdatter Møllerens datter, Ulkær Mølle, Give, Kunne være Marie Pedersdatter i Ulkær Mølle , som er lige knebent 14 år gammel.
FADDER Nr. 2: Inger Nielsdatter, Tromborg, Give, 19c år gammel, Niels Pedersen Tromborgs datter
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Tromborg, Tromborg, Give, Datter Inger Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVI p: Trin: blev Peder Svende[.]kis søn i Byllund døbt kaldet Hans. Frembaaren af min {præst Bilhardts} søsterdatter Anne Magrethe Veberin. Faddere vare Møllerens {Peder Hansen} datter {14, Marie? Pedersdatter i Ulkær Mølle}, Niels {Pedersen} Tromborgs datter {Inger Pedersdatter}, Peder Jensen og Jens Nielsen i Byllund.
NOTITS: Faderens patronym er svært læsbar. Det synes som om Bilharts "v" midt i et ord, som fx i Givskov, er det samme som det andet bogstav. Mulig er også Sneedekis, snedkers


Nr. 2193 1722.09.20 Mette Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Her kaldet Donnerup, for han bor på Donneruplund.
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Degnen Søren Jensens tjenestepige, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Birte Hag, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom XVI p: Trin:} blev Peder {Christensen} Haag i give en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers. Faddere vare Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Jørgen {Sørensen} Degn, Degnens {Søren Jensen} pige, Birret Haags.
Begravelse nr. 6350
NOTITS: Begravet 14 år gammel #6350 i 1737 som Birete, men alderen og faderen passer ganske nøjagtigt.


Nr. 2194 1722.10.04 Thomas Andersen, Sillesthoved. FAR: Anders Jepsen. MOR: ? Anders Jepsens kone.
BÅREN AF: Anna Margrethe Veberin, Præst Bilhardts søsters datter. Se #2192.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 2: ? Peder Møllers kone, Give By?, Give
FADDER Nr. 3: Veste Sørensen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Far Peder Nielsen Silleshoved.
NÆVNT Nr. 1: Peder Møller, Give By?, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Silleshoved, Sillesthoved, Give, Søn Niels står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVIII p: Trin: blev Anders {Jepsen} Silleshoeds søn døbt kaldet Thomas. Frembaaren af Anna Margrethe Veberin. Faddere var Maren {Christensdatter} Kræmmers, Per Møllers kone, Visted {Sørensen} Sillesthoed og Peder {Nielsen} Sillesthoeds søn {Niels Pedersen}.
Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 4 år gammel i 1726, #6208.


Nr. 2195 1722.10.25 Sidsel Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone (2.).
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts 2. kone
FADDER Nr. 1: Rasmus Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Sidsel, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsens kone, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Bøllund, Give, Konen står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXI p: Trin: hafde Niels Clausen i Vorslunde en datter til daab fembaaren af min kone kaldet Sidsel. faddere vare Rasmus Sørensen i Give, Niels Kræmmer, Sidsel i Byllund og Jens Nielsens hustru ib:
Begravelse nr. 6174
NOTITS: Begravet 8 uger gammel #6174.


Nr. 2196 1722.11.15 Maren Jespersdatter, Hedegaard. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Jensens kone
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: ? Lars Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Hansens kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Hedegaard, Give, Konen Anne Graversdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen, Hedegaard, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jensen, Hedegaard, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Hansen, Hedegaard, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom XXIV p: Trin:} hafde Jesper Jensen af Hedegaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Niels Jensens hustru ib: Faddere vare Søren Jensen, Lars Jensens hustru, Jens Jensen og Christen Hansens hustruer etc: ib:


Nr. 2197 1722.10.22 Morten Jensen, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: ? Morten Jensen Nygaards kone (2.), Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Jep Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mette Mortensdatter, Uhre, Brande, Formodentlig født før 1700 og gift i Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXV hafde Jens Mortensen af Nygaard en søn til daaben kaldet Morten . Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard og hustru, Jep {Sørensen?} Degn af Give [By} og Mette Mortensdatter af Uhre {Brande}.
NOTITS: Morten Jensen Nygaard er faderens far. Hans kone er faderens stedmor. Mette Mortensdatter formodes at være faderens søster og gift i Uhre, Brande.


Nr. 2198 1722.12.26 Frands Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Niels Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: ? Niels Boysens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Nielsens kone, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer 2 Nativ: Chri: hafde Niels Hansen af Ullerup en søn til daab kaldet Frantz . Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Niels Boysen, Christen Nielsen og deris hustruer af Ullerup.
Begravelse nr. 6361
NOTITS: Begravet 1737, 15 år gammel, #6361.


Nr. 1959 1723.01.27 Navnløs, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen. MOR: Ingeborg Clemmensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Fest: Annunc: Mar: blev Anders Persens navnløs fødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6178
NOTITS: Ikke dødfødt. Fødsel sat 5 dage før begravelsen.


Nr. 2199 1723.02.02 Anne Pedersdatter, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give, Hos mig self, præst Bilhart. Se #2194, præst Bilharts søsters datter.
FADDER Nr. 2: Leonora Marie Elisabeth Kellet, Bøllund, Give, Hos mig self, præst Bilhart. Præst Bilharts søsters datter. Se dåb 4. feb. 1725.
FADDER Nr. 3: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Her kaldet Donnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest Annunc: Mar: hafde Peder Hansen af Ulkiær Mølle en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Anne Margrethe {Veberin} og Lenora {Veberin?} hos mig {præst Bilhart} self, Lars Kræmmer og Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup.
NOTITS: Hun bliver gift med Peder Jakobsen af Nørskov, Lindeballe, bosat Uhe, Ringive.


Nr. 1986 1723.05.01 ? Pedersen, Vorslunde. FAR: Peder Poulsen. MOR: ? Peder Poulsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Peder Povelsen en søn født ? i Vorslunde rekonstrueret fra alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6186
NOTITS: Begravet #6186 i 1724, død 1 år gammel.


Nr. 2200 1723.05.17 Johanne Hermansdatter, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Herman Davidsens kone.
BÅREN AF: Cathrine Iversdatter Erritsø, Refstrup, Gadbjerg, Hans Markussens kone. †1764 Fredericia Trin. Hun købte som byfoged Laurids Ammitzbølls enke 1722 Refstrup.
FADDER Nr. 1: ? Fru Bilhart præstekone., Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Peder Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 6: ? Jens Thyregods kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Markussen, Refstrup, Gadbjerg, Han var borgmester i Fredericia, blev 1731 (1721?) ifølge TRAP gift med Cathrine Iversdatter Erritzøe, som var enke på Reftrup, men hun ses her som madam Markussen. Han ses i Nygaards sedler 1724 og 1726 af Refstrup. Han solgte 1732 Refstrup og købte herregaarden Rask i Hvirring sogn.
NÆVNT Nr. 2: Jens Thyregod, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Pentec: blev Farøe Møller {Herman Davidsen} en datter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Mad: Marchusen {vel Cathrine Iversdatter Erritsø} til Refstrup. Faddere vare min {præst Bilharts} kone, Lars Kræmmer af Give {By}, Jørgen Christensen, Niels Nielsen, Per Christensen og Jens Thyregods hustru, samtl: af Farøe.
NOTITS: Hans Markussen var borgmester i Fredericia, blev 1731 ifølge TRAP gift med Cathrine Iversdatter Erritzøe, som var enke på Reftrup, men hun ses her som madam Markussen. Han ses i Nygaards sedler 1724 og 1726 af Refstrup. Han solgte 1732 Refstrup og købte herregaarden Rask i Hvirring sogn. Cathrine Iversdatter Erritsø var Hans Markussens kone. †1764 Fredericia Trin. Hun købte 1722 Refstrup som byfoged Laurids Ammitzbølls enke. Hun bliver her kaldt madam Markussen.


Nr. 2201 1723.05.18 Niels Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Fru Bilhart, præstekonen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Anders Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Villads Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensens kone, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 Pentec: blev Christen Nielsen af Farøe en søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen og Anders Banck, Villats Christensen og Per Christensens hustru af Farøe.


Nr. 2202 1723.06.06 Anne Larsdatter, Ullerup. FAR: Lars Christensen. MOR: ? Lars Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Hans Lassen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Hansen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
dom 2 p: trin: hafde Las Christensen i Ullerup en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af Christen Nielsens hustru ib: Faddere var Christen Jensen, Hans Lassen, Niels Hansens hustru og Christen Jensens hustru alle af Ullerup.
Begravelse nr. 6183
NOTITS: Begravet 16 uger #6183.


Nr. 2203 1723.06.13 Maren Christensdatter, Hestlund- Store. FAR: Christen Troelsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Jisters?, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Peder Hansens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Trin: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Anne [Jisters?] i Ullerup. Faddere vare Ulkiær Møller {Peder Hansen} og hustru {Maren Christensdatter}


Nr. 2204 1723.07.18 Jens Jensen, Farre. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give, Præst Bilharts søsters datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII p: Trin: blev Jens Nielsen af Farøe en søn døbt kaldet Jens. Frembaaren af min søsterdatter Anna Margrethe Veberin. Faddere vare samtl: af Farøe bye folck.


Nr. 2205 1723.07.18 Bodil Jakobsdatter, Give By. FAR: Jakob Nielsen. MOR: ? Jakob Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give, Præst Bilharts søsters datter.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 2: ? Peder Christensen Hags kone, 1. kone
FADDER Nr. 3: ? Søren Ørnsholts datter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Hag, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Søren Ørnsholt, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII p: Trin: blev Jakob Nielsen i Give en datter døbt kaldet Bodel. Frembaaren af forbem: min søsterdatter {Anna Margrethe Veberin}. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmers, Per {Christensen} Hags kone og Søren Ørnsholts datter i Give.


Nr. 1983 1724.08.01 Jens Nielsen, Give By. FAR: Niels Eriksen Dørken. MOR: ? Niels Eriksens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Niels Eriksen Dørken en søn født Jens i Give By rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6235
NOTITS: Jens begravet, "Gl: 3 aar og 9 maaneder", 1728 #6235.


Nr. 2206 1723.10.24 Søren Nielsen, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone (2.).
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Lars Jørgensens kone
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXII p: Trin: blev Niels Clausen af Vorslunde en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen {Sørensen} Degn, Lars Sørensen af Give {By}, Niels Jensen af Hedegaard og Las Jørgensens hustru af Nederdonnerup.


Nr. 2207 1723.10.31 Maren Mikkelsdatter, Bøllund (Nørgaard). FAR: Mikkel Christensen Nørgaard. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Her kaldet Donnerup.
FADDER Nr. 3: ? Lars Kræmmers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Nørgaard, Byllund?, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXIII p: Trin: hafde Mickel {Christensen} Nørgaard en datter til kirke kaldet Maren. frembaaren af min søsterdatter Anne Margrethe Veberin. Faddere var Per {Peder Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Lars Kræmmers hustru og Sidsel Nørgaard.


Nr. 2208 1723.12.01 Marie Elisabet, ?. MOR: ? Hoffman, Mad..
BÅREN AF: Ide Birgitte Winther, Rørbæk, Vester, Fru Capitain Leiutenant Sejer.
FADDER Nr. 1: Johan Jacob Sejer, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Her kaldet Donnerup.
FADDER Nr. 3: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give, Hos præsten Bilhart.
FADDER Nr. 6: ? Lars Kræmmers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 7: ? Jens Sørensen Degns kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen Degn, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen p: Dom 1 Advent blev Mad: Hoffmans datter ved daaben confirmeret kaldet Marie Elizabeth. Frem baaren af Fr: Capitain Lieutenant Seyers {Ide Birgitte Winther} paa Rørbeck. Faddere vare Hr: Capitain Lieutnant {Johan Jacob} Seyer, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Lars Sørensen og Christen Persen i Give, Anne Margrethe veberin hos mig {præst Bilhart}, Lars Kræmmers og Jens degns hustruer i Give.
NOTITS: Mad: Hofmann ikke identificeret. I dåb #2184 var folkene fra Rørbæk ved Michel Christensen Nørgaard i Byllund, men ikke i dåb #2207.


Nr. 2209 1723.12.05 Jørgen Larsen, Give By. FAR: Lars Jensen. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Christen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Sørensen Degns tjenestepige, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Frands Smed, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom II Advent hafde Laurids Jensen af Give 2 sønner til daab, hvilken den ene blev frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og kaldet Jørgen. Den anden af Anne Vestergaards i Give {By} kaldet Jens. Faddere vare Christen Skov, Jørgen {Sørensen} Degn og sin pige i Give {By}, Frants Smed ib: og flere af Give.
Begravelse nr. 6189
NOTITS: Tvilling, begravet 5 måneder gammel 1724, #6189. Moderens navn fra Vera M. Madsen (2013), forældre gift Øster Nykirke 1721.


Nr. 2210 1723.12.05 Jens Larsen, Give By. FAR: Lars Jensen. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Christen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Sørensen Degns tjenestepige, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Frands Smed, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom II Advent hafde Laurids Jensen af Give 2 sønner til daab, hvilken den ene blev frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og kaldet Jørgen . Den anden af Anne Vestergaards i Give {By} kaldet Jens. Faddere vare Christen Skov, Jørgen {Sørensen} Degn og sin pige i Give {By}, Frants Smed ib: og flere af Give.
NOTITS: Tvilling, ser ud til at have levet. Moderens navn fra Vera M. Madsen (2013), forældre gift Øster Nykirke 1721.


Nr. 2211 1724.01.23 Kirsten Larsdatter, Nederdonnerup. FAR: Lars Nielsen. MOR: ? Lars Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Fester Sørensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Lars Jørgensens kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Andersens tjenestepige, Give
FADDER Nr. 5: Abelone Christensdatter, Donneruplund, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen, ?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Epiphan blev Lars Nielsen af Nederdonnerup en datter døbt kaldet Kirsten. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard og Fester {Sørensen} af Nederdonnerup. Las Jørgensens hustru ib:, Niels Andersens pige og Abbelone Christensdatter paa Donneruplund.


Nr. 2212 1724.01.30 Mette Jensdatter, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Nygaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: ? Morten Jensen Nygaards kone (2.), Nygaard, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 3: ? Lars Kræmmers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 p: Epiph: blev Jens Mortensen af Nygaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af min kone. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard og hustru {2.}, Lars Kræmmers kone af Give {By} og Johanne Johansdatter af Nederdonnerup.


Nr. 2213 1724.02.13 Peder Jensen, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Niels Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Palle Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Hansen, Ullerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Septuages: hafde Jens Lassen af Ullerup en søn til daab kaldet Peder. Frembaaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Boysen, Palle Christensen, Peder Lassen og Mette Christensdatter samtl: af Ullerup.


Nr. 2214 1724.03.19 Jep Andersen, Sillesthoved. FAR: Anders Jepsen. MOR: ? Anders Jepsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By, Give, Jens Sørensen Vestergaards kone
FADDER Nr. 5: Anne Jørgensdatter, Give By, Give, Lars Jensens kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Vestergard, Give By, Give, Konen fadder. han er bror til Jørgen Sørensen Degn.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen, Give By, Give, Konen Anne Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculi hafde Anders Jepsen af Sillesthoed en søn til daab kaldet Jep. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Maren {Christensdatter} Kræmmers ib:, Jens {Sørensen} Vestergaards og Lars Jensens {Anne Jørgensdatter} hustruer ib:
Begravelse nr. 6206
NOTITS: Begravet 2 år gammel i 1726, #6206.


Nr. 2215 1724.04.09 Jens Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Mathiasdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Anne Graversdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palmar: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give. Faddere vare Anne Vestergaard, Jørgen {Sørensen} Degn og Maren Matthisdatter af Give {By}, Johan Sørensen af Breinhoed og Anne Graversdatter af Hedegaard.
Begravelse nr. 6216
NOTITS: Begravet 2 år gammel 1726, #6216.


Nr. 2216 1724.05.12 Maren Jensdatter, Hedegaard. FAR: Jens Hansen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod. MOR: Abelone Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Prec: d: 12 May hafde Abbelone Sørensdatter af Hedegaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Anne Graversdatter af Hedegaard som udlagde til barnefader Jens Hansen tienendes i Tyregod præstegaard til sidst afvigte Paaske. Fadddere vare Niels og Lars Jensen, Jens Jensens hustru og Søren Jensen samtl: af Hedegaard bye.
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet 5 uger gammel 1724, #6188.


Nr. 2217 1724.06.05 Else Jørgensdatter, Farre. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 Pentec blev Jørgen Christensens af Farøe en datter jordet som af Jordemoderen strax efter fødslen belv døbt og kaldet Else og derpaa og døde.
Begravelse nr. 5997
NOTITS: Blev hjemmedøbt af jordemoderen straks efter fødslen døde så.


Nr. 2218 1724.06.11 Veste Vestesen, Sillesthoved. FAR: Veste Sørensen. MOR: Mette? Madsdatter?.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Mads Larsen, Farre, Give, Mulig far til moderen.
FADDER Nr. 2: ? Mads Larsens kone, Farre, Give, Mulig mor til moderen.
FADDER Nr. 3: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: ? Anders Jepsens kone, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Konen Johanne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Fest: Trin:} hafde forbem: Sal: {begravet samme dag #6187} Vested Sørensens efterladte hustru {Mette? Madsdatter?} en søn til daab kaldet Visted. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Mads Larsen og hustru af Farøe og Anders Jepsen og hustru af Sillesthoed, Peder Nielsens Hustru {Johanne Nielsdatter} ib:


Nr. 2219 1724.06.25 Karen Jensdatter, Bøllund. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Karen Nørgaard, Byllund?, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Graversdatter? Hedegaard, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Anne Markusdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dec: 2 p: Trin: blev Jens Nielsen i Byllund en datter døbt kaldet Karen. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Karen Nørgaard, Ane {Graversdatter?} Hedegaard, Per Jensen i Byllund, Niels Kræmmer i Give {By} og Anne Marchusdatter i Byllund.


Nr. 1958 1724.08.15 Dødfødt, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen. MOR: Ingeborg Clemmensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom X p: Trin: blev Anders Persen {Pedersen} af Breinhoed et dødfød barn jordet.'}
Begravelse nr. 6190
NOTITS: Sat til 5 dage før begravelsen.


Nr. 2220 1724.11.12 Christen Christensen, Ullerup. FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen? Egsgaard, Ullerup, Give, Egsgaard ligger i Thyregod sogn nær Ullerup eller i Ringive sogn. Det er muligvis et tilnavn til Christen Nielsen, der ses i Ullerup. Han ville være søn af Niels Christensen i Egsgaard.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Boysens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Nielsens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Boysen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXII p: Trin: hafde Christen Larsen af Ullerup en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Nielsen?} Eegsgaard, Niels Hansen, Niels Boysens og Christen Nielsens {Egsgaard?} hustruer samtl: af Ullerup.


Nr. 2221 1724.12.26 Anne Marie Christensdatter, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: ? Søren Nielsens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Michel Christensen Nørgaard, Bøllund (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 nativ: Chr: hafde Christen Christensen af Givskov en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren Nielsen i Givskov og sin hustru, Michel Christensen {Nørgaard} i Byllund, Maren {Christensdatter} Kræmmers og Ane Vestergaards i Give {By}.


Nr. 2222 1725.02.04 Anne Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Eriksen. MOR: ? Niels Eriksens kone.
BÅREN AF: Eleonora Marie Elisabeth Kellet, Bøllund, Give, Hun er præstens søsterdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen? Skærhoved, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Skov, Give By?, Give, Formodet gift med Christen Skov af Give By, se #2209.
FADDER Nr. 4: ? Mathias Jensens kone, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die: Sexages: hafde Niels Eriksen af Give {By} en datter til daab. Frembaaren af min {søster} datter Eleonora Marie Elizabeth Kellet og kaldet Anne. Faddere vare Jens {Jensen?} Skierhoed, Rasmus {Sørensen} Degn, Maren Skov og Matthias Jensens hustru af Brenhoed.
Begravelse nr. 6341
NOTITS: Begravet godt 11 år gammel 1736 i Give By, #6341.


Nr. 2223 1725.02.18 Lars Jespersen, Hedegaard. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give, Formodentlig moderens far, hun er gift af Nederdonnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invocav: hafde Jesper Jensen udi Hedegaard en søn til daab kaldet Lars. Frembaaren af Anne Grauersdatter ib: Faddere vare Jens Jensen, Lars Jensen og Søren Jensen ib: og Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6266
NOTITS: Begravet 1731 6 aar gammel, #6266.


Nr. 2224 1725.03.11 Poul Pedersen, Vorslunde. FAR: Peder Poulsen. MOR: ? Peder Poulsens kone.
BÅREN AF: Eleonora Marie Elizabet Kellet, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Clausens kone (2.), Vorlunde, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Mortensens kone, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Clausen, Vorslunde, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Mortensen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare hafde Peder Povelsen i Vorslunde en søn til daab kaldet Povel. Frembaaren af min datter Eleonora Marie Elizabet Kellet. Faddere vare Peder {Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Peder Jensen af Byllund, Niels Clausens hustru i Vorslunde og Peder Mortensens hustru i Bexgaard.


Nr. 2225 1725.04.02 Birte Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Nielsen. MOR: ? Niels Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Herman Davidsen Møller, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Villads Christensens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Bentsens datter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Villads Christensen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Bentsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Pasch: hafde Niels Nielsen af Farøe en datter til daab kaldet Bierte. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen Christensen, Herman {Davidsen} Møller, Villas Christensens hustru og Niels Bentsens datter alle af Farøe bye.


Nr. 2226 1725.04.08 Niels Pedersen, Hedegaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Anna Graversdatter Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: Pasch: hafde Peder Nielsen af Hedegaard en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Anna {Graversdatter} Mitgaard i Hedegaard. Faddere vare samtl: af Hedegaards beboere.


Nr. 2227 1725.04.27 Maren Mathisdatter, Bregnhoved. FAR: Mathias Jensen. MOR: ? Mathias Jensens kone (3.).
BÅREN AF: Maren Mathisdatter, Give By, Give, Faderens datter, ikke set født 1700 - 10, derefter ingen kirkebog 1710 - 20. Efter dødsalder født 1701c, men her sat til 1699c fordi kirkebogen er godt ført i 1700 og 1701.
FADDER Nr. 1: Jens Mathiesen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Søren Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Degns tjenestepige, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Nielsen Niels Jensens søn, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Degn, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: Prec: hafde Matthies Jensen af Breinhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af hans datter Maren Matthisdatter udi Give. Faddere vare Jens Matthisen, Søren Johansen af Breinhoed, Jens {Sørensen} Degns pige af Give {By} og Niels Jensens søn af Hedegaard.


Nr. 2228 1725.04.27 Maren Jensdatter, Farre. FAR: Jens Pedersen Thyregod. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Mads Larsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anders Jepsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Niels Bødker, Sillesthoved?, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Larsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Fer: Prec:} hafde Jens {Pedersen} Tyregod en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Mads Larsens hustrue af Farøe. Faddere vare Christen {Nielsen} Sillesthoed, Jørgen {Christensen?} Banck af Farøe, Anders {Jepsen} Sillesthoed og Niels Bøcker{?} ib:
Begravelse nr. 6198
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel 1725, #6198.


Nr. 2229 1725.04.29 Anne Marie Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 1: Mads Bæksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Else Nielsdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Morten Jensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Jensens kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV p: Pasch: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en datter til daaben kaldet Anne Marie. Frembaaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} i Breinhoed. faddere vare Mads Bexgaard, Else Nielsdatter ib: Morten Jensen ib:, Niels Jensens hustru af Hedegaard.


Nr. 2230 1725.05.06 Peder Christensen, Hestlund- Store. FAR: Christen Troelsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Johanne Pedersdatter brors kone, Langelund- Sønder, Ringive, Navn ikke undersøgt. Johanne gift fra Sønder Langelund 1720 med faderen.
FADDER Nr. 1: Anna Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: ? Mads Nørskovs kone, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Mickel Christensen Nørgaard, Bøllund, Give
FADDER Nr. 5: Peder Jensen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Nørskov, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom V p: Pasch: hafde Christen Troelsen i Store Hestlund en søn til daaben kaldet Peder. Faddere vare Anna Vestergaard i Give {By}, Mads Nørskovs hustrue af Farøe, Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Mickel Christensen {Nørgaard} i Byllund.


Nr. 2231 1725.05.13 Ingeborg Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen Bregnhoved. MOR: ? Anders Pedersens kone (2.).
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Christen Madsens kone
FADDER Nr. 1: ? Frands Smeds kone, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Johanne Mathisdatter, Give By, Give, 18, vel ved søster Maren Mathisdatter gift med Niels Sørensen i Give By.
FADDER Nr. 3: Morten Jensen Bæksgard, Bæksgard, Give
FADDER Nr. 4: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 2: Frands Smed, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VI p: Pasch: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daab kaldet Ingeborg. Frembaaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} sammesteds. Faddere vare Frands Smids hustru af Give {By}, Johanne Matthisdatter ib:, Morten {Jensen} Bexgaard og Matthis Jensen i Breinhoed.
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 1726 1 år #6212. Opnævnt efter 1. kone død året før.


Nr. 2232 1725.05.22 Christen Jørgensen, Farre. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Mads Nørskovs kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Maren Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 4: Johanne Mathisdatter, Give By, Give, Vel ved søsteren Maren Mathisdatter gift med Niels Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nørskov, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 pentec: hafde Jørgen Christensen af farøe en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Mads Nørskovs hustru. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Niels Andersen af Store Hestlund, Maren Nørgaards af Give og Johanne Mathisdatter ib:


Nr. 2233 1725.07.15 Peder Christensen, Ullerup. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Lars Christensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Boysen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 7 p: Trin: hafde Christen Nielsen af Ullerup en søn til daaben kaldet Per. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Peder Lassen, Niels Hansen, hans hustru, Niels Boysens hustru og Las Christensen alle af Ullerup.


Nr. 2234 1725.07.22 Anders Pedersen, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Christen Troelsen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: ? Søren Sørensens kone, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsen Sillesthoveds kone.
FADDER Nr. 6: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Peder Nielsen Sillesthoveds søn.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Kone Johanne Nielsdatter og søn Niels Pedersen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VII p: Trin: hafde Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle en søn til daaben kaldet Anders. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen Troelsen, Niels Andersen af Store og Søren Sørensens hustru af Lille Hestlund, Jens {Sørensen} Degn af Give {By} etc: Peder {Nielsen} Sillesthoeds hustru {Johanne Nielsdatter} og søn {Niels Pedersen}.
Begravelse nr. 6213
NOTITS: Begravet 1726 1 år gammel, #6213.


Nr. 2235 1725.07.29 Karen Christensdatter, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Jørgen Banks kone
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: ? Villads Christensens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Herman Davidsen Møller, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Christen Skov, ?, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Villads Christensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IX p: Trin: hafde Christen Nielsen af farøe en datter til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Jørgen Banckis kone ib: Faddere vare Niels Nielsen, Villas Christensens hustru af Farøe, Møller Herman Davidsen ib:, Christen Skov etc:


Nr. 2236 1725.08.19 Mette Jensdatter, Skærhoved. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Mathisdatter, Give By, Give, Gift med Niels Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 4: Johanne Mathisdatter, Give By, Give, Original: Maren, men hun bærer, så dette må være søsteren Johanne, der tjener ved hende, se tre måneder før #2231 og #2232.
FADDER Nr. 5: ? Jochen Christoffersens kone, Skærhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Jochen Christoffersen, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XII p: Trin: hafde Jens Jensen i Skierhoed en datter til daaben kaldet Mette . Frembaaren af Maren Matthisdatter i Give. Faddere vare Søren og Christen Skov, Niels Nørgaard, Maren {formodet fejl for Johanne} Matthisdatter udi Give og Jochin Christophersens hustru i Skierhoed.
Begravelse nr. 6199
NOTITS: Begravet 10 uger gammel 1725, #6199.


Nr. 2237 1725.08.26 Niels Mathisen, Give By. FAR: Mathias Mickelsen. MOR: ? Mathias Mickelsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Eriksens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jens Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 3: Kirsten Sørensdatter, Givskov, Give, 22, men kunne til nød være Maren, som er 15.
NÆVNT Nr. 1: Niels Eriksen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen Bank, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIII p: Trin: hafde Mattias Mickelsen i Give en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give {By}. Faddere vare Per {Christensen} Hag og Anna {Nielsdatter} Vestergaard i Give {By} og Søren Nielsen Bancks datter {22, Kirsten måske Maren, 15, Nielsdatter} i Gifskov.


Nr. 2238 1725.09.23 Lars Pedersen, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Nielsens kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Hermand Davidsen Møller, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter Niels Bentsens datter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Bentsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVII p: Trin: hafde Peder Christensen af Farøe en søn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Niels Nielsens hustru ib: Faddere vare Jørgen Christensen, Herman {Davidsen} Møllers og Niels Bentsens datter og Christen Nielsen samtl: af Farøe bye.


Nr. 2239 1725.10.21 Edel Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: ? Peder Christensen Hags kone.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Christen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Lars Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXI p: Trin: hafde Peder Christensen Haag i Give {By} en datter til daaben frembaaren af sin {faderens} søster Kirsten Christensdatter i Give {By} og kaldet Ædel. Faddere vare Christen Hag, Lars Jensen og Anne Vestergaard i Give {By} item Kirsten Sørensdatter af Givskov.


Nr. 2240 1725.11.04 Lars Nielsen, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone (2.).
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen Lille Hestlund, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Give By, Give, Søster til Christen Pedersen Hag.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXIIIp: Trin: hafde Niels Clausen udi Vorslunde en søn til daaben kaldet Las. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren Jensen og Karen Nielsdatter af Hedegaard, Søren {Sørensen} Lille Hestlund og Kirsten Christensdatter af Give.


Nr. 2241 1725.12.02 Sidsel Rasmusdatter, Nederdonnerup. FAR: Rasmus Smed. MOR: ? Rasmus Smeds kone.
BÅREN AF: ? Christian Vævers datter, ?, Skodborghus? i Give eller ved Vejen og Kongeåen?
FADDER Nr. 1: Søren Rytter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Lars Jørgensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Mortensdatter Morten Jensen Bæksgaards datter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Anne Marie Nielsdatter, Bæksgaard, Give, 21, kunne evt. være Else Nielsdatter, 17. Niels Mortensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Bæksgaard, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 Advent hafde Rasmus Smked af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Sidsel. Frembaaren af Christian Væveres datter [Skod]borghuus. Faddere vare Søren Rytter af Nederdonnerup, Las Jørgensen ib: og Morten {Jensen} Bæksgaards datter og Niels Mortensens datter {21, Anne Marie Nielsdatter, evt. Else 17} i Bexgaard.


Nr. 2242 1726.02.17 Søren Andersen, Sillesthoved. FAR: Anders Jepsen. MOR: ? Anders Jepsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Mette Madsdatter, Sillesthoved, Give, Christen Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Septuag: hafde Anders Jepsen af Sillesthoed en søn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Peder Nielsen, Christen Nielsen af Sillesthoed og deres hustruer {Johanne Nielsdatter og Mette Madsdatter henholdsvis} etc.


Nr. 2243 1726.03.10 Jens Nielsen, Give By. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Mathisdatter.
BÅREN AF: Maren Christendatter Kræmmers, Give By, Give, Gift med Lars Sørensen.
FADDER Nr. 1: Rasmus Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Jens Vestergaards kone
FADDER Nr. 4: Lars Jensen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Anne Nielsdatter fadder. Han er bror til Rasmus og Jørgen Sørensen, måske til Niels Sørensen?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom Invoc:} hafde Niels Sørensen af Give en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By}. Faddere vare Rasmus og Jørgen Sørensen, Jens {Sørensen} Vestergaards hustru {Anne Nielsdatter} af Give {By}, it: Lars Jensen ib:
Begravelse nr. 6273
NOTITS: Begravet 5 år gammel 1731, #6273.


Nr. 2244 1726.03.24 Kirsten Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Larsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Ullerup, Give, Niels Boysens datter
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
NÆVNT Nr. 2: Jens Larsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Boysen, Ullerup, Give, Datter Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Ocul: hafde Niels Hansen af Ullerup en datter til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Peder {Hansen} Møllers hustru {Maren Christensdatter} af Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder Lassen, Christen Nielsen, Jens Lassens hustrue og Niels Boysens datter Anne {Nielsdatter} samtlige af Ullerup bye.


Nr. 2245 1726.04.07 Niels Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Søren Johansen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Pedersen Østergaards kone, Nederdonnerup, Give, Konen fadder.
FADDER Nr. 4: ? Fester Sørensens kone, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Fester Sørensen, Nederdonnerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DomJudic: hafde Lars Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Anne Graversdatter af Hedegaard. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Søren Johansen af Hedegaard, Christen {Pedersen} Østergaard og Fester Sørensens hustruer af Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6215
NOTITS: Begravet 14 uger i 1726, #6215.


Nr. 2246 1726.04.14 Jørgen Larsen, Give By. FAR: Lars Jensen. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Jens Sørensen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Larsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 2: ? Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Søn af Jørgen Larsen der. Moderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Søn af Jørgen Larsen der. Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Rasmus Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Søren Østergaard, Give By (Østergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Anne Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palmar: Hafde Lars Jensen af Give {By} en søn til daab kaldet Jørgen. Frembaaren af Jens Vestergaards hustru af Give {By}. Faddere vare Jørgen Larsen og sine 2de sønner af Oxenbierg {Øster Nykirke}, Rasmus Sørensen og Søren Østergaard af Give etc:


Nr. 2247 1726.05.12 Anne Marie Andersdatter, Farre. FAR: Anders Pedersen. MOR: ? Anders Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Villads Christensens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Villads Christensen, Farre, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilat: hafde Hyrden af Farøe Anders Pedersen en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Villads Christensens hustru i Farøe. Faddere vare samtlige af Farøe bye.
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Begravet 8 uger gammel i 1726, #6214.


Nr. 2248 1726.10.06 Niels Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Maren Madsdatter Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 3: Margrethe Frandsdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Frands Smed, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVI p: Trin: hafde Christen Nielsen af Sillesthoed en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Lars Jensen udi Give {By}, Maren {Madsdatter} Sillesthoed, Frants Smeds datter Margrethe {Frandsdatter}.


Nr. 2249 1726.10.27 Anne Nielsdatter, Bregnhoved. FAR: Niels Hansen, ?, ?. MOR: Dorte Mickelsdatter.
BÅREN AF: ? Johan Sørensens kone (1.), Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIX p: Trin: havde Dorthe Michelsdatter af Breinhoed et uægte barn til daab kaldet Anne. Frembaaren af Johan Sørensens hustru udi Breinhoed og blev til fader udlagd en karl sønderud ved navn Niels Hansen. Læst og forevist udi retten paa Schougaards birketing fredagen d: 20 May 1746.
Begravelse nr. 6222
NOTITS: Fik 1719 første uægte barn Hans Pedersen, også i Bregnhoved. Skovgaards birketing er i Kollerup sogn, Tørrild herred, men 1746 er 20 år efter fødslen.


Nr. 2250 1727.03.30 Søren Jensen, Hedegaard. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give, Gift med Jesper Jensen
FADDER Nr. 3: ? Larsen, Hedegaard, Give, Søn af Lars Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Jesper Jensen, Hedegaard, Give, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen, Hedegaard, Give, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Hansen, Hedegaard, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Judic: hafde Jens Jensen af Hedegaard en søn til daab kaldet Søren. Frembaaren af Anne Midtgaard ib: Faddere Søren Jensen, Jesper Jensens hustru {Kirsten Christensdatter}, Las Jensens søn og Christen Hansens søn alle af Hedegaard.


Nr. 2251 1727.04.02 Johanne Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen Bregnhoved. MOR: ? Anders Pedersens 2. kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter Midtgaard, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Søren Johansen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Else Nielsdatter, Bæksgaard, Give, 19, Niels Mortensens datter.
FADDER Nr. 3: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag p: Dom Jud: som var d: 2 Apr: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daab kaldet Johanne. Frembaaren af Anne Mitgaard i Hedegaard. Faddere vare Søren Johansen af Hedegaard, Else Nielsdatter af Bexgaard, Mathies Jensen i Breinhoed.
NOTITS: Else Nielsdatter, 19, er Niels Mortensens datter i Bregnhoved.


Nr. 2252 1727.04.10 Margrethe Jepsdatter, Hestlund- Store. FAR: Jep Andersen, Bramdrup, Ødis. MOR: Margrethe Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Niels Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Johanne Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med Christen Troelsen.
FADDER Nr. 2: Karen Hermansdatter, Bregnhoved, Give, Formodet datter af Møller i Farre Mølle Herman Davidsen. Ikke set født i Give.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Gift med Peder Hansen Møller.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
NÆVNT Nr. 2: Christen Troelsen, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Virid: hafde Margrethe Kieldsdatter af Store Hestlund et uægte pigebarn til daaben kaldet Margrethe. frembaaren af Niels Andersens hustru i Store Hestlund og udlagde en ungkarl til barnefader navnlig [Jep] Andersen i Ødis Bramdrup synden Colding. Faddere vare Christen Troelsens hustru {Johanne Pedersdatter} i Store Hestlund, Karen Hermansdatter i Breinhoed, Per {Peder Hansen} Møller og sin hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.
NOTITS: Moderen Margrethe Kjeldsdatter døde en uge efter dåben #6224. Hun er født 1703 i Nederdonnerup #2034, datter af Kjeld Poulsen.


Nr. 2253 1727.05.11 Maren Nielsdatter, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Morten Jensen Nygaards kone (2.), Nygaard, Give, Faderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Kirsten Mortensdatter, Nygaard, Give, 24, kunne også være Mette, 18.
FADDER Nr. 3: Oluf Steffensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Boysen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV p: Pasch: hafde Jens Mortensen i Nygaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards hustru. Faddere vare Morten Jensen {Nygaard}, Oluf Steffensen i Give {By} og Niels Boysen i Ullerup.


Nr. 2254 1727.05.25 Christen Jespersen, Hedegaard. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Tromborg, Give, Vel datter af Niels Tromborg nævnt 1722.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Søren Johansen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VI p: Pasch: hafde Jesper Jensen i Hedegaard en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Inger Nielsdatter i Tromborg. Faddere vare Lars og Søren Jensen, Christen Hansen og Søren Johansen alle af Hedegaard.


Nr. 2255 1727.06.22 Else Christensdatter, Hestlund- Store. FAR: Christen Troelsen. MOR: Johanne Pedersdatter, Hestlund- Store, Give.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Niels Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Anne Marie Troelsdatter, Hestlund- Store, Give, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give, Søren Sørensen Lille Hestlunds kone
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom II p: Trin: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en datter til daab kaldet Else. Frembaaren af Niels Andersens hustru {Marie Pedersdatter} i Store Hestlund. Faddere vare Niels Andersen og Anne Marie Troelsdatter af Store Hestlund, Søren {Sørensen} Lille Hestlunds hustru {Inger Nielsdatter} og Magrethe Christensdatter af Byllund.


Nr. 2256 1727.06.29 Anders Pedersen, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Faderens datter, Niels Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Christen Troelsen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 4: Niels Christensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 5: Grete Christensdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom III p: trin: hafde Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle en søn til daaben kaldet Anders. Frembaaren af sin datter Niels Andersens hustru {Marie Pedersdatter} i Store Hestlund. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give, Niels Andersen, Christen Troelsen i Store Hestlund, Niels Christensen og Grethe Christensdatter i Byllund.
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Begravet 4 uger gammel 1727, #6226.


Nr. 2257 1727.07.27 Morten Sørensen, Bæksgaard. FAR: Søren Hansen Mos. MOR: ? Søren Hansens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Anne Marie Nielsdatter, Bæksgaard, Give, 23, Niels Mortensens datter, gifter sig sent, i 1734.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Johansen, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 4: Anne Graversdatter, Hedegaard (Midtgaard), Give, Søren Johansens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VII p: Trin: hafde Søren {Hansen} Mos i Bexgaard en søn til daab kaldet Morten. Frembaaren af Niels Hansens hustru i Ullerup. Faddere vare Niels Mortensens datter {Anne Marie Nielsdatter} i Bexgaard, Niels Hansen i Ullerup, Søren Johansen i Hedegaard og hustru {Anne Graversdatter}.
Begravelse nr. 6762
NOTITS: Bosat Bøllund, Give.


Nr. 2258 1727.08.10 Anne Madsdatter, Bæksgaard. FAR: Mads Christensen. MOR: Mette? Nielsdatter Boysen.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Sejrup, Thyregod, Moderens søster i Sejrup. Se Ejnar Bjerre: Thyregod Gaardhistorie under Sejrup. Gift 1. gang 1726 i Give med Anders Andersen af Sejrup, 2. gang 1730 med Peder Christensen Aagaard i Sejrup.
FADDER Nr. 1: Niels Boysen, Ullerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: ? Niels Boysens kone, Ullerup, Give, Moderens mor
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter Boysen, Ullerup, Give, Datter af Niels Boysen.
FADDER Nr. 4: Vested Nielsen?, Thyregod By?, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren? Christensdatter?, Thyregod By?, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IX p: Trin: hafde Mads Christensen i Bexgaard en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af sin kones søster {Anne Nielsdatter} i Sejrup {Thyregod}. Faddere vare Niels Boysen og hustru og datter i Ullerup, Visted {Nielsen?} i Tyregod og hustru {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Vested Nielsen gift 1722 i Give med Maren Christensdatter af Bæksgaard, Maren er vel en søster til faderen. Niels Boysen er søn af Christen Boysen og Anne Nielsdatter i Ullerup.


Nr. 2259 1727.09.07 Jakob Lauridsen, Give By. FAR: Lars Jensen. MOR: Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIII p: Trin: hafde Margrethe Jensdatter i Give {By} et uægte barn til daab kaldet Jakob. Fembaaren af Ann Vestergaard ib:, blev udlagd til barnefader Lars Jensen ib:
NOTITS: Han blev altid kaldt Lauridsen, mens faderen i den tid han er i Give sogn (1723c - 1730c) oftest kaldes Laurs eller Lars.


Nr. 2260 1727.09.14 Lars Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Fester Sørensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Johan Sørensen, Bregnhoved, give
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Donneruplund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIV p: Trin: hafde Las Jørgensen i Nederdonnerup en søn til daab kaldet Lars. Frembaaren af Ann Vestergaard i Give {By}. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard, Fester Sørensen i Nederdonnerup, Johan Sørensen i Breinhoed, en pige paa Donneruplund etc:


Nr. 2261 1727.09.21 Christen Mikkelsen, Bøllund (Nørgaard). FAR: Mikkel Christensen Nørgaard. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Lene Margrethe Grønbech, Bøllund, Give, Var 1720 på Hastrup herregård i Thyregod, i kirkebogen.
FADDER Nr. 1: Christen Troelsen Hestlund, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Nørgaard, Bøllund (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Præst Bilharts tjenestepige, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XV p: Trin: blev Mickel Christensen i Byllund en søn døbt kaldet Christen. Frembaaren af Leene Margrethe Grønbech som var den tid i Byllund. Faddere vare Christen {Troelsen} Hestlund {Store} Jens {Nielsen} Nørgaard i Byllund, Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give {By} og min pige {tjenestepige} Anne.


Nr. 2262 1727.10.12 Lene Sørensdatter, Nederdonnerup. FAR: Søren Christensen. MOR: ? Søren Christensens kone.
BÅREN AF: Margrethe N., Donneruplund, Give
FADDER Nr. 1: Oluf Villladsen, Donneruplund, Give, Må være tjenestekarl.
FADDER Nr. 2: Fester Sørensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag p: dom XVIII p: Trin: hafde Søren Christensen af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Leene. Frembaaren af en pige paa donneruplund navnlig Margrethe N: Faddere var Oluf Villadsen paa Donneruplund, Fester og Christen Østergaard i Nederdonnerup, Anne Vestergaard i Hedegaard.
NOTITS: Lene Sørensdatter *1670 †1730 Nederdonnerup må være en bedstemor til barnet.


Nr. 2263 1727.12.14 Johanne Nielsdatter, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Se #2305.
FADDER Nr. 4: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Gift med Peder Hansen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 Adv: hafde Niels Persen af Sillesthoed en datter til daab kaldet Johanne. Frembaaren af Niels Larsen hustru {Maren Pedersdatter} i Lindet {Vester sogn}. Faddere vare Niels Larsen Lindet {Vester}, Jens Jensen i Skovsbøl {Vester} Marike i Store Hestlund, Peder {Hansen} Møller og hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.


Nr. 2264 1728.02.11 Else Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Peder Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Christen Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Christen Larsens kone, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Grat: Act: d: 11 Febr: hafde Jens Lassen af Ullerup en datter til daab kaldet Elsa. frembaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Hansen, Peder Hansen, Christen Lassen og deris hustruer ib:
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Begravet 1728 4 måneder gammel, #6237.


Nr. 2265 1728.03.14 ? Jensdatter, Give By. FAR: Jens Bæch. MOR: ? Jens Bæchs kone.
BÅREN AF: Anne? Nielsdatter?, Give By, Give, Jens Sørensen Degns kone. Gift 1703 Give.
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Villadsdatter, Give By, Give, Niels Nielsen Dørkens kone.
FADDER Nr. 4: Margrethe Frandsdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Degn, Give By, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Dørken, Give By, Give
NÆVNT Nr. 3: Frands Smed, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom hafde Jens Bæch i Give {By} en datter til daab kaldet ?. Frembaaren af Jens {Sørensen} Degns hustru {?Anne Nielsdatter} ib: Faddere vare Jørgen {Sørensen} Degn, Christen Persen, Niels {Nielsen} Dyrkens {Dørken, i Thyregod} hustru {Margrethe Villadsdatter} og Frans Smeds datter {Margrethe Frandsdatter} samtlige af Give Bye.
NOTITS: Ikke set død i Give.


Nr. 2266 1728.03.14 Kirsten Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone (2.).
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard (Midtgaard), Give, Søren Johansens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Karen Mortensdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Johansen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give, Gift med Jesper Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Jesper Jensen, Hedegaard, Give, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Judic: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Kirsten. Frembaaren af Anne Mitgaards i Hedegaard. Faddere vare Lars Jensen af Hedegaard, Karen Mortensdatter af Bexgaard, Søren Johansen og Jesper Jensens hustru {Kirsten Christensdatter} af Hedegaard.


Nr. 2267 1728.03.21 Maren Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Jensen. MOR: Abelone Villadsdatter.
BÅREN AF: ? Villads Christensens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: ? Nielsdatter Niels Bentsens datter, Farre, Give
FADDER Nr. 2: ? Christen Nielsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Dørken, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Abelone Christensdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Bentsen, Farre, Give, .
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palmar: hafde Abbelone Villasdatter af Farøe en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Villads Christensens hustru ib: Faddere vare Niels Bentsens datter, Christen Nielsens hustru, Niels Dyrken {Jensen Dørken} og hustru {Abelone Christensdatter}.
NOTITS: Barnet kaldes ikke uægte, men der er heller ingen far angivet. Men moderen blev gift med Niels Jensen i 1722, #8071


Nr. 2268 1728.04.11 Maren Christensdatter Donnerup, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Morten Christensen.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen Bank, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Gift med Søren Nielsen Bank, måske søster til Christen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Konen bærer. Han er født i Givskov. Måske bror til Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom II p: Pasch: hafde Christen Christensen af Givskov en datter til daab kaldet {Maren}. Frembaaren af Morten {Christensen} i Hesselbjerre {Thyregod} hans hustru {Sidsel Christensdatter}. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmers, Rasmus {Sørensen} Degn i Give, Søren {Nielsen Bank} og hustru {Marie Christensdatter} af Givskov etc:
Vielse nr. 8232
Begravelse nr. 6996
NOTITS: Barnets navn udeladt i inddragelsen, identificeret af Mona Skov Jensen (tak til, i følge skifte efter hendes søster), moderens navn ligeså. Barnet bliver senere kaldet Maren Christensdatter Donnerup. Mona Skov Jensen: "Maren Christensd. Donrups mor, Maren Christensdatter var første gang gift med Frands Jensen i Givskov og de er forældre til Kirsten Frandsdatter hvis anden mand er Peder Poder. Det vil sige at Maren Chistensdatter Donrup er moster til Anne Olufsdatter der er Christen Pedersen Donnerups anden hustru. Anne Oufsdatter er jo datter af Kirsten Frandsdatter og Oluf Steffensen."


Nr. 2269 1728.05.17 Oluf Jensen, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Mortensdatter, Nygaard, Give, 25, eller måske Mette, 19.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Mette? Nielsdatter, Ullerup, Give, Datter af Niels Boysen.
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensen Hags kone (1.), Give By, Give, 1. kone, gift 2. gang 1737.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Pentec: hafde Jens Mortensen af Nygaard en søn til daaben kaldet Oluf. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards datter {Kirsten 25 eller Mette 19 Mortensdatter}. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard, Christen Nielsen, Niels Boysens datter {Mette?} af Ullerup, Per {Peder Christensen} Hags hustru af Give {By}.
NOTITS: En Oluf Jensen død 1739 i Nygaard, men udskriften siger 22 år 6 m. gammel, hvilket giver født *1717c.


Nr. 2270 1728.05.18 Morten Pedersen, Bæksgaard. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter, Bæksgaard, Give, Søster til faderen. Morten Jensen Bæksgaards datter.
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Søren Hansens kone, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Mads Christensens kone, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Bæksgaard, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 2: Søren Hansen, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 3: Mads Christensen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: IIIPent: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en søn til daab kaldet Morten. Frembaaren af Morten {Jensen} Bexgaards datter Karen Mortensdatter. Faddere vare Niels Mortensen af Bexgaard, Hans Christensen af Hedegaard, Søren Hansens og Mads Christensens hustruer i Bexgaard.


Nr. 2271 1728.06.24 Troels Christensen, Hestlund- Store. FAR: Christen Troelsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Niels Andersens kone i den anden gaard.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Lille Hestlund, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 2: Niels Tromborg, Tromborg, Give
FADDER Nr. 3: Søren Skov, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Joh: Bapt: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en søn til daab kaldet Troels. Frembaaren af Mar[ie] Persdatter af Store Hestlund. Faddere vare Søren {Sørensen} Lille Hestlund, Niels Tromborg, Søren Skov, Anne Vestergaard i Give {By}.
NOTITS: Opnævnt efter faderens far Troels Christensen der lige var død 1727 #6221.


Nr. 2272 1728.06.27 Jens Jensen, Givskov. FAR: Jens Jensen Skærhoved. MOR: ? Jens Jensen Skærhoveds kone.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Niels Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsen Skovs kone
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom V p: Trin: hafde Jens {Jensen} Skærhoed nu boendes i Givskov en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Kristen Frantsdatter i Givskov. Faddere vare Niels [Vester]gaard i Give {By}, Maren {Christensdatter} Kræmmer, Søren {Nielsen} Skovs kone {Marie Christensdatter}, Inger Jensdatter i Byllund.


Nr. 2273 1728.07.25 Maren Pedersdatter, Ullerup. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Peder Larsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Larsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Jens Lassen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Villadsdatter, Mosgaard- Store, Give, Villads Thomsens datter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Mortensdatter, Nygaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Larsen, Ullerup, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Hansen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 3: Villads Thomsen Mosgaard, Mosgaard- Store, Give, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give, Datter Kirsten? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DomIX p: Trin: hafde Per Lassen i Ullerup en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Christen Lassens hustru ib: Faddere vare Jens Lassen, Niels Hansens hustru ib:, Villads {Thomsen} Mosgaards datter og Morten {Jensen} Nygaards datter {Kirsten Mortensdatter}.
Begravelse nr. 6284
NOTITS: Begravet som Kirsten, men er døbt Maren. 3 aar i 1732, #6284.


Nr. 2274 1728.09.12 Anne Mikkelsdatter, Sillesthoved. FAR: Mikkel Frandsen. MOR: ? Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Hjortsvang, Linnerup
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Hjortsvang, Linnerup
FADDER Nr. 3: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVI p: trin: hafde Michel Frandtzen af Sillesthoed en datter i kirke til daabens confirmation kaldet Anne. frembaaren af hans konis søster Karen Nielsdatter i Hiortzvang {Linnerup sogn}. Faddere vare Anders {Jepsen} Sillesthoed, Jens Andersen af Hiortsvang {Linnerup}, Marike i Store Hestlund og Anne Vestergaard i Give {By}.


Nr. 2275 1728.09.19 Else Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Nielsen Dørken. MOR: Margrethe Villadsdatter.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Villads Thomsen Mosgaard, Mosgaard- Store, Give, Villads Thomsen er moderens far.
FADDER Nr. 2: ? Villadsdatter, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 3: Rasmus Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVII p: Trin: hafde forbemeldte Niels {Nielsen} Dyrken {Dørken} et barn til daab hvorefter hans hustru Margrethe Villadsdatter døde i barselsseng kaldet Elsa. Frembaaren af Anne Vestergaard i Give {By}. Faddere vare Villads {Thomsen} Mosgaard og datter, Rasmus {Sørensen} Degn, Jens {Sørensen} Degn af Give {By}.
NOTITS: Niels Nielsen af Dørken Thyregod og Margrethe Villadsdatter af Store Mosgaard gift i Give kirke, #8089. Hun dør i barselsseng ved dette første barn, #6238. Siden Villads har en datter med må det være moderens fader Villads Thomsen ikke broderen Villads Villadsen.


Nr. 2276 1728.10.31 Karen Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Mathiasdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXIII p: Trin: hafde Niels Sørensen i Give {By} en datter til daab kaldet Karen. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give {By}. Faddere vare samtlige af Give bye folck.
Begravelse nr. 6272
NOTITS: Begravet sammen med moderen Maren Mathiasdatter i hendes arme 3 år gammel 1731, #6272.


Nr. 2277 1729.02.13 Gertrud Nielsdatter, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester, Jens Jensens kone. Se #2263 for Jensen.
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Jens Vestergaard, Give, Jens Pedersen Vestergaard nævnt 1705 - 06 i Nederdonnerup, tidsafstand lang.
FADDER Nr. 4: Maren Christendatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 5: ? Niels Thygesens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Skovsbøl, Vester, Se #2263 for Jensen.
NÆVNT Nr. 2: Niels Thygesen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Septuages: blev Niels Persen {Pedersen} af Sillesthoed hans datters daab confirmeret hvis navn var Giertrud. Frembaaren af Jens {Jensen} Skovsbøls hustru {Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester}. Faddere vare Anders {Jepsen} Sillesthoed, Per {Peder Hansen} Møller {Ulkær Mølle}, Jens Vestergaard {Nederdonnerup?}, Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og Niels Thygesens hustru ib:
Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet 1729 14 uger gammel, #6244. For Jensen i Jens Skovsbøl se #2263.


Nr. 2278 1729.03.06 Engel Andersdatter, Sillesthoved. FAR: Anders Jepsen. MOR: ? Anders Jepsens kone.
BÅREN AF: Leonora Kellet, Bøllund, Give, Præsten Bilhart skriver "min datter", skulle være steddatter.
FADDER Nr. 1: Barbara Christensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Johanne Sørensdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 4: Oluf Villadsen, Mosgaard- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invocav: hafde Anders {Jepsen} Sillesthoed en datter til daab kaldet Engel. Frembaaren af min datter {steddatter} Leonora Kellet. Faddere vare Barbara Christensdatter af Give {By}, Johanne Sørensdatter i Byllund, Niels Andersen af Store Hestlund og Oluf Villadsen af Store Mosgaard.
NOTITS: Død 1760 Sillesthoved.


Nr. 2279 1729.03.13 Christen Christensen, Ullerup. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Søster til moderen. Gift 1724 i Give med Frederik Vestesen af Lønaa, Thyregod, #8072. Flyttet til Thyregodlund 1724-29.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Vestergaard, Ullerup (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Palle Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Jens Larsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc. hafde Christen Nielsen af Ullerup en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af hans hustrus søster i Tyregodlund kaldet Sidsel Christensdatter. Faddere vare Las {Christensen} Vestergaard, Palle Christensen, Niels Hansen og Jens Lassen samtlige af Ullerup.


Nr. 2280 1729.03.20 Maren Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen Bregnhoved. MOR: ? Anders Pedersens 2. kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard (Overgaard), Give, Gift 1726 med Søren Johansen af Bregnhoved. #8082.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give, Gift 1730 af Give By, hvor hun vel er født, med Christen Nielsen i Hedegaard.
FADDER Nr. 3: ? Jens Øgelunds kone, Øgelund, Give
FADDER Nr. 4: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Johansen, Hedegaard (Overgaard), Give
NÆVNT Nr. 2: Jens Øgelund, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Ocul: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Søren Johansens hustru {Anne Graversdatter} i Hedegaard. Faddere vare Lars Jensen {Hedegaard}, Kirsten Christensdatter i Hedegaard, Jens Øgelunds hustru og Johan Sørensen i Breinhoed.
Begravelse nr. 6418
NOTITS: Begravet 1741 12 aar, #6418.


Nr. 2281 1729.03.20 Anders Christensen, Ullerup. FAR: Christen Farre. MOR: ? Christen Farres kone..
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anne Marie Villadsdatter, Farre, Give, Formodet datter af Villads Christensen i Farre.
FADDER Nr. 4: Kirsten Frandsdatter, Givskov, Give, Formodet datter af Frands Jensen og Kirsten Jensdatter i Givskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom Ocul:} hafde Christen Farøe i Ullerup en søn til daab kaldet Anders. Frembaaren af Maren Nielsdatter af Farøe. Faddere vare Jørgen Christensen {Bank}, Niels Bødker, Anne Marie Villadsdatter af Farøe og Kirsten Frandsdatter af Givskov.


Nr. 2282 1729.05.15 Jørgen Sørensen, Hestlund- Lille. FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Peder Hansen Møller i Ulkær Mølles datter, Niels Andersens kone.
FADDER Nr. 2: ? Søren Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Jensens kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jensen, Hedegaard, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV p: Pasch: hafde Søren Sørensen i Lille Hestlund en søn til daab kaldet Jørgen. Frembaaren af Peder {Hansen} Møllers hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Marie Pedersdatter i store Hestlund, Søren Jensens hustru, Lars Jensen og Jens Jensens hustrue samtlige af Hedegaard.
NOTITS: Marie Pedersdatter er datter af Peder Hansen Møller og Maren Christensdatter i Ulkær Mølle og gift med Niels Andersen i Store Hestlund.


Nr. 2283 1729.06.06 Oluf Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Pentec:hafde Niels hansen af Ullerup en søn til daab kaldet Oluf. Frembaaren af Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle. Faddere var Marike i Store hestlund og en deel af Ullerups beboer.


Nr. 2284 1729.06.07 Lars Jensen, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: ? Lars Jensens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: III Pent: hafde Jens Lassen i Ullerup en søn til daab kaldet Las. Frembaaren af Las Jensens hustrue ib: Faddere vare af samtlige Ullerup beboere.
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet 13 uger gammel 1729, #6248.


Nr. 2285 1729.08.07 Lars Hansen Staby, Givskov. FAR: Hans Lauridsen Staby. MOR: Sophia Charlotte Jensdatter Risom.
BÅREN AF: Johanne Marie Christiansdatter Cassius , Bregnhoved, Give, Hun er i Bregnhoved ved sin død i 1742.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen Bank, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsen Banks kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Lauridsen Risom, Søndersthoved, Give, Afdød, døde 1719c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII p: Trin: blev Degnen Mons: {Hans Lauridsen} Stabye sig opholdendis i Givskov en søn døbt kaldet Lars. Holden af hans kones moder Fr: Cammerraad {Jens Lauridsen} Risoms {Johanne Marie Cassius}. Faddere vare Søren {Nielsen Bank} og Christen {Christensen} i Givskov med baade deres hustruer {Marie Christensdattter og Christen Christensens kone}.


Nr. 2286 1729.09.04 Anne Christensdatter, Bregnhoved. FAR: Christen Nielsen Sillesthoved. MOR: Mette Madsdatter.
BÅREN AF: ? Knud Sørensens kone, ?, Give
FADDER Nr. 1: Mads Nørskov, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Frandsdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter?, Silleshoved, Give, Niels Pedersens kone hedder Maren Madsdatter i Sillesthoved.
NÆVNT Nr. 1: Knud Sørensen, ?, Give, Konen bærer. Hverken konen eller ham identificeret heller ikke sted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Dom XII p: Trin:} hafde Christen {Nielsen} Sillesthoed af Breinhoed en datter til daab frembaaren af Knud Sørensens hustru og kaldet Anne. Faddere vare Mads Nørskov og Jørgen Christensen af Farøe, Kisten Frantsdatter af Givskov og Maren {Madsdatter?} af Sillesthoved.
NOTITS: Christen Nielsen Sillesthoed boede 1724 - 28 i Sillesthoved, flyttede saa til Bregnhoved, hvor han er her, senere 1734 til Farre.


Nr. 2287 1729.09.11 Anne Sørensdatter, Hedegaard. FAR: Søren Jensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Tromborgs kone, Tromborg, Give
FADDER Nr. 1: Niels Tromborg, Tromborg, Give, Står fadder og konen bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Jensen? Hedegaard, Hedegaard, Give, Denne Lars *1682c †1733 Hedegaard.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Frandsdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIII p: Trin: hafde Søren Jensen af Hedegaard en datter til daaben kaldet Anne. Frembaaren af Niels Tromborgs hustru. Faddere vare Niels Tromborg, Lars {Jensen?} Hedegaard, Maren {Christensdatter} Kræmmers, Anne Vestergaard i Give og Kirsten Frantsdatter i Givskov.
Begravelse nr. 6265
NOTITS: Begravet 16 måneder gammel 1731, #6265. Forældre gift 1727 i Give.


Nr. 2288 1729.09.25 Johanne Hansdatter, Hedegaard. FAR: Hans Frederich, Svendborg. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Øgelunds kone, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XV p: Trin: hafde Christen Hansens datter af Hedegaard ved navn Maren Christensdatter et uægte barn til daaben kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Øgelunds hustru. til barnefader blev udlagt en Kramboe svend i Svenborg hvor hun sidst tiente, som kom rejsende til byen ved navn Hans Frederich.
NOTITS: Hun er gift før 1727 med Laurids Sørensen i Nebel, Vorbasse men forlod ham ved høbjergningstid ca. 4 år før januar 1731. Han går to gange for Koldinghus Birketing mod hende.

LINK: Se Johannes Lind: Koldinghus Birks Tingbøger.


Nr. 2289 1729.10.09 Thomas Mikkelsen, Bøllund (Nørgaard). FAR: Mikkel Christensen Nørgaard. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Hestlund, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Jens, Hestlund- Store?, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Grete Christensdatter? Syndergaard, Bøllund (Søndergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Dom XVII} hafde Mickel Christensen i Byllund en søn til daaben kaldet Thomas. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Niels {Andersen} Hestlund, Jens Hyldisløfs{udskrift?} hustru ib:, Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og Grete Syndergaards i Byllund.
Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet 13 uger gammel 1730, #6249.


Nr. 2290 1729.11.01 Anne Marie Jørgensdatter, Farre. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Givskov, Give, 26, datter af Søren Nielsen Bank i Givskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Oium{udskrift?} Sanct: hafde Jørgen Christensen i Farøe en datter til daaben kaldet Anne Marie. Frembaaren af Marike i Store Hestlund. Faddere vare Niels Andersen i Store Hestlund, Christen Christensen af Givskov, Anne Vestergaards i Give {By} og Kirsten Sørensdatter {26} af Givskov.


Nr. 2291 1730.01.01 Peder Nielsen, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christendatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Thygesens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Thygesen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: Circumc: Chr: hafde Niels Persen i Sillesthoed en søn til daab kaldet Peder. Fembaaren af Johanne {Nielsdatter} Sillesthoed. Faddere vare Anders {Jepsen} og Hans {Christensen} Sillesthoed, Maren {Christensdatter} Kræmmers og Niels Tyggesens hustru i Give {By}.
NOTITS: Han bliver gift i Ringive 1764 med Malene Hansdatter af Gammelby.


Nr. 2292 1730.02.26 Christen Jensen, Farre. FAR: Jens Hansen, Sandvad, Hvejsel. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Marie, Farre, Give, Skrift vanskelig læselig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom Invoc:} blev Mette Jensdatter af Farøe en uægte søn døbt kaldet ?. Frembaaren af dend [.ydste] kones datter Marie og døbt i menighedes overværelse. Til barnefader blev udlagt Jens Hansen en ægtemand udi Sandvad i Hveisel sogn.


Nr. 2293 1730.03.12 Else Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Bæk. MOR: Abelone Villadsdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Anne Nielsdatter, Farre, Give, Datter af Niels Bentsen
FADDER Nr. 2: Anne Marie Villadsen, Farre, Give, Søster til moderen, datter af Villads Christensen Snedker.
FADDER Nr. 3: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Gift med Oluf Steffensen.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Bjerre, Farre, Give, Se 1721, #2174
FADDER Nr. 5: ? Jensen, Farre, Give, Søn af Jens Bjerre.
NÆVNT Nr. 1: Niels Bentsen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 2: Villads Christensen Snedker, Farre, Give
NÆVNT Nr. 3: Oluf Steffensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Ocul: hafde Per Bek i Farøe en datter til daaben kaldet Else. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone {Anne Meier}. Faddere vare Niels Bentsens datter Anne {Nielsdatter}, Villads {Christensen} Snedkers datte Anne Marie {Villadsdatter} af Farøe, Volle {Oluf} Stephansens hustru Kirsten Fransdatter af Give {By} og Jens {Nielsen} Biere og sin søn af Farøe.


Nr. 2294 1730.03.12 Morten Madsen, Give By. FAR: Mads Mortensen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom Ocul:} blev Mads Mortensen i Give en søn hjemmedøbt kaldet Morten strax Onsd: p: Dom Læt: blev begraven 7 dage.
Begravelse nr. 5995
NOTITS: Hjemmedaab, begravet 7 dage gammel.


Nr. 2295 1730.03.10 Karen Jørgensdatter, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Faderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer 2 Pasch: blev Jørgen Nielsen paa Donneruplund en datter inddøbt for svagheds skyld kaldet Karen. Holden af faderens moder i Vonge Bodel Andersdatter, som {datteren Karen} døde dag efter.
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet 1 dag gammel #6253. Hjemmedøbt (inddøbt for svagheds skyld). Formodentlig opkaldt efter moderens mor, der endnu i 1755 lever i Give By.


Nr. 2296 1730.04.23 Søren Jespersen, Hedegaard. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: ? Søren Jensen? Hedegaards kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Niels Tromborg, Tromborg, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Tromborg?, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen? Hedegaard, Hedegaard, Give, Konen fadder. Kunne være Søren Johansen, men han er ny i Hedegaard, mens Søren Jensen vel er født der søn af Jens Sørensen i Hedegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Pasch: hafde Jesper Jensen en dreng til daab kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren {Jensen?} Hedegaards hustru, Ane Vestergaard i Give {By}, Niels Tromborg og en karl, Christen Nielsen.
Begravelse nr. 6267
NOTITS: Begravet 1731 9 maaneder gammel #6267.


Nr. 2297 1730.04.30 Sidsel Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone (2.).
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: ? Peder Poulsens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Hag, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Pasch: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Sidsel. Frembaaren af min {Præst Bilharts} kone. Faddere vare Per Poulsens hustru i Vorslunde, Anne Vestergaard i Give {By}, Niels Kræmmer ib: og Niels {Christensen} Hag ib:
NOTITS: Niels Christensen Hag fra vielsen 1727 #8094 med Inge Christensdatter i Give By.


Nr. 2298 1730.05.18 Kirsten Hansdatter, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Sillesthoved, Give, Niels Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Konen Maren Madsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Fest Asc: Chr:} hafde Hans Christensen af Sillesthoed en datter til daab kaldetKirsten. Frembaaren af Niels Persens hustru {Maren Madsdatter} i Sillesthoed. Faddere vare af Sillesthoed og Store Hestlundgaard.
Begravelse nr. 6258
NOTITS: Begravet 12 uger, #6258.


Nr. 2299 1730.05.29 ? Niels/en/datter, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Maren Hermansen Davidsen, Farre Mølle, Give, Datter af Herman Davidsen, Mølleren.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Pent: hafde Niels Gravl af Farøe en til daab kaldet ?. Frembaaren af Farøe Møllerdatter Maren Davidsdatter {skal være: Hermansdatter Davidsen}. Faddere vare af Farøe byes beboere.
NOTITS: Der mangler køn og navn i kirkebogen.


Nr. 2300 1730.07.02 Villads Nielsen, Farre. FAR: Niels Gjalbæk. MOR: ? Villadsdatter?.
BÅREN AF: Maren Hermansen Davidsen, Farre Mølle, Give, Datter af Herman Davidsen, Mølleren.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Fest: Visit: Mar:} hafde Niels Galdbech af Farøe en søn til daab kaldet Villads. Frembaaren af Marens Davidsdatter {skal være: Maren Hermansen Davidsen} i Farøe. Faddere vare af Farøe byes indbyggere.


Nr. 2301 1730.07.09 Niels Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard (Midtgaard), Give, Gift med Søren Johansen.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give, Søren Johansens far.
FADDER Nr. 2: Søren Johansen, Hedegaard, Give, Søn af Johan Sørensen i Bregnhoved.
FADDER Nr. 3: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: Johanne Mathisdatter, Give By, Give, Datter af Mathias Jensen Bregnhoved. Bor måske ved søsteren Maren, der er gift med Niels Sørensen i Give By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom V p: Trin: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Søren Johansens hustru {Anne Graversdatter} udi Hedegaard. Faddere vare Johan Sørensen i Breinhoed, Søren Johansen i Hedegaard, Lars Jensen ib:, Anne Vestergaard i Give {By} og Johanne Mathisdatter ib:
Begravelse nr. 6268
NOTITS: Begravet 27 uger gammel, #6268.


Nr. 2302 1730.10.15 Niels Larsen, Ullerup. FAR: Lars Christensen. MOR: ? Lars Christensens kone.
BÅREN AF: ? Niels Tromborgs kone, Tromborg, Give
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Vestergaard, Ullerup (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: ? Christensen, Ullerup, Give, Christen Egsgaards søn
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Ullerup, Give, Niels Boysens datter
FADDER Nr. 5: ? Peder Larsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 6: Peder Larsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Tromborg, Tromborg, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Egsgaard, Ullerup, Give, Nævnt baade 1724 og 1730 i Ullerup, navnet Egsgaard formodentlig fra Ringive sogn.
NÆVNT Nr. 3: Niels Boysen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 19 p: Trin: hafde Las Christensen af Ullerup en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Tromborgs hustru. Faddere vare Christen [Lassen], Las {Christensen} Vestergaard, Christen Eegsgaards søn, [Niels] Boysens datter Kirsten {Nielsdatter} og Per Lassens [hustru] samtlige af Ullerup bye.


Nr. 2303 1730.10.15 Jens Nielsen, Give By. FAR: Niels Jensen Dørken. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Festesen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: ? Niels Kræmmers kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Kræmmer, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 19 p: Trin: hafde Niels Jensen Dyrken af Give {By} en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard, Jens Christensen, Søren Festesen af Nederdonnerup, Anne Vestergaard og Niels Kræmmers hustru af Give.
Begravelse nr. 6277
NOTITS: Begravet 5 måneder #6277.


Nr. 2304 1730.11.05 Karen Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: ? Lars Christensen Vestergaards kone, Ullerup (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Palle Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: ? Christensen, Ullerup, Give, Christen Egsgaards søn
FADDER Nr. 3: ? Peder Larsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Ullerup, Give, Niels Boysens datter
FADDER Nr. 5: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Vestergaard, Ullerup (Vestergaard), Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Egsgaard, Ullerup, Give, Nævnt baade 1724 og 1730 i Ullerup, navnet Egsgaard formodentlig fra Ringive sogn.
NÆVNT Nr. 3: Peder Larsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Boysen, Ullerup, Give, Datter Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 5: Niels Hansen, Ullerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 p: Trin: blev Jens Lassen af Ullerup en datter døbt kaldet Karen. Frembaaren af Las {Christensen} Vestergaards hustru af ib: Fadder vare Palle Christensen, Christen Eegsgaards søn, Per Lassens hustru, Niels Boysens datter Kirsten {Nielsdatter} og Niels Hansens hustru samtlige af Ullerup bye.


Nr. 2305 1730.11.05 Niels Sørensen, Bæksgaard. FAR: Søren Hansen Mos. MOR: ? Søren Hansen Mos' kone.
BÅREN AF: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 1: Niels Tromborg, Tromborg, Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Datter af Peder Hansen Møller og gift med Niels Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 24 p: Trin: hafde Søren Hansen af Bexgaard en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Marick {ellers: Marike} Pedersdatter i Store Hestlund. Faddere vare Niels Tromborg, Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle sin datter {Marie Pedersdatter} og resten af Bexgaard.
Begravelse nr. 6280
NOTITS: Begravet 21 uger #6280. Her nævnes for første gang Marikes patronym.


Nr. 2306 1731.02.11 Anne Christensdatter, Farre. FAR: Christen Pedersen, Fredericia. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Marie, Farre, Give, Moderens mors søster.
FADDER Nr. 1: Peder Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: ? Pedersen, Farre, Give, Søn af Peder Bank.
FADDER Nr. 3: ? Andersen, Farre, Give, Søn af Anders Bank.
FADDER Nr. 4: Kirsten Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Maren Hermansdatter, Farre Mølle, Give
NÆVNT Nr. 1: Anders Bank, Farre, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invocav: hafde en Soldat af Fridericia navnlig Christen Pedersen som hafde sin søn {? måske snarere datter} hos Ryterkone i Farøe navnlig Anne Marie, der er hendes moder en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af barnets moders søster Marie ib: Faddere vare Per Bank og sin søn, Anders Bankis søn, Kirsten Bankis og Maren Hermansdatter.
NOTITS: Anders Bank *1675c †1733 Farre er gift med Maren Pedersdatter. Her har præsten mærket, at det er Maren Hermansdatter ikke Davidsdatter, som han brugte før, datter af mølleren Herman Davidsen i Farre Mølle.


Nr. 2307 1731.03.25 Anne Marie Nielsdatter, Hestlund- Store. FAR: Niels Andersen. MOR: Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Lene Margrethe Grønbech, Byllund?, Give, Var 1720 på Hastrup herregård i Thyregod, i kirkebogen. Sept. 1727 i Byllund, se #2261.
FADDER Nr. 2: Leonora Kellet, Bøllund, Give, Præsts Bilharts steddatter så at sige, datter af præstens kones søster.
FADDER Nr. 3: Jens Hyldesløf, Hestlund- Store
FADDER Nr. 4: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 5: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest. Annunc: Marie hafde Niels Andersen i Store Hestlund en datter til daaben kaldetAnne Marie. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Lene Margrethe Grønbech og Leonora Kellet hos mig sidst, Jens Hyldeløf i Store Hestlund, Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Søren {Sørensen} Lille Hestlund.


Nr. 2308 1731.05.20 Maren Sørensdatter, Hestlund- Lille. FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: ? Jens Hyldeløfs kone, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: ? Larsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Niels Boysen, Ullerup, Give, Datter Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen, Hedegaard, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Trinit: hafde Søren Sørensen af Lille Hestlund en datter til daaben kaldet Maren Frembaaren af Møllerens {Peder Hansen Møller} kone {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder {Hansen} Møller ib:, Marike {Pedersdatter} og Jens Hyldesløfs kone af Store Hestlund, Lars Jensen søn af Hedegaard og Niels Boysens datter Kirsten {Nielsdatter}.


Nr. 2309 1731.05.20 Maren Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Barbara Christensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Christen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give, Har tjenestepige.
FADDER Nr. 3: Johanne Mathisdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Christensen, Ullerup, Give, Christen Egsgaards søn.
NÆVNT Nr. 1: Christen Egsgaard, Ullerup, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: Fest: Trin: hafde Christen Nielsen af Hedegaard liegeledes en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Barbara Christensdatter udi Give {By}. Faddere vare Christen Hag, Maren {Christensdatter} Kræmmers og hendis pige Johanne Matthiasdatter af Give {By}, Niels Hansen i Ullerup og Christen Eegsgaards søn.
NOTITS: Moderen døde 1 uge efter dåben.


Nr. 2310 1731.06.03 Bodil Jørgensdatter, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Faderens mor.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Trin: hafde Jørgen Nielsen Vonge paa Donneruplund en datter til daab kaldet Bodel. Frembaaren af Niels Andersens {Wongs} hustru {Bodil Andersdatter} i Vonge. Faddere vare
Begravelse nr. 6387
NOTITS: Begravet som Nielsdatter 1739, 8 år, #6387.


Nr. 2311 1731.06.10 Anne Olufsdatter, Give By. FAR: Oluf Steffensen. MOR: Kirsten x="1"Frandsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Trin: blev Oluf Stephansen af Give en datter fød kaldet Anne. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers ib: etc:


Nr. 2312 1731.06.10 Mette Jensdatter, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: Mette Mortensdatter, Nygaard, Give, Faderens søster. Gift med Ole Villadsen.
NÆVNT Nr. 1: Ole Villadsen, Nygaard, Give, Konen Mette Mortensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: blev Jens Mortensen i Nygaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Oluf {Ole} Villadsens hustru {Mette Mortensdatter} ib:
NOTITS: Mette Mortensdatter er faderens søster, begge født i Nygaard.


Nr. 2313 1731.09.16 Anne Madsdatter, Bæksgaard. FAR: Mads Christensen. MOR: ? Mads Christensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Give, Faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 17 p: Trin: blev Mads Christensen af Bexgaard en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af hans søster Kirsten etc:


Nr. 2314 1731.09.30 Anne Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Bæk. MOR: Abelone Villadsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Villadsdatter, Farre, Give, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 19 p:Trin: blev Peder Bek i Farøe en datter født kaldet Anne. Frembaaren af sin hustrus søster {Anne Marie Villadsdatter} ib: etc:


Nr. 2315 1731.10.07 Jørgen Andersen, Bregnhoved. FAR: Anders Larsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 p: Trin: hafde Anders Larsen i Breinhoed en søn til daab kaldet Jørgen etc:
Begravelse nr. 6283
NOTITS: Begravet 1732 †2 måneder #6283.


Nr. 2316 1732.02.02 Thomas Jensen, Givskov. FAR: Jens Thomsen. MOR: ? Jens Thomsens kone.
BÅREN AF: ? Frands kone, Nørskov, Lindeballe
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2 Febr blev Jens Thomsen af Givskov en søn døbt kaldet Thomas, Frembaaren af [Frantz] kone i Nørskov {Lindeballe}.
NOTITS: Ingen Frands set umiddelbart i Nørskov, Lindeballe i de år.


Nr. 2317 1732.03.09 Anne Christensdatter, Farre. FAR: Christen Bødker. MOR: ? Christen Bødkers kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Farre, Give, Datter af Niels Bentsen
NÆVNT Nr. 1: Niels Bentsen, Farre, Give, Datter Anne bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc: Sc: hafde Christen Bødker i Farøe et barn til daab kaldet Anne. Fremkbaaren af Niels Bentsens datter Anne {Nielsdatter} ib:


Nr. 2318 1732.03.16 Jens Nielsen, Give By. FAR: Niels Jensen Dørken. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Marie, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculig blev Niels {Jensen} Dyrkens søn fød kaldet Jens. Fembaaren af Mette Marie i Nederdonnerup.


Nr. 2319 1732.04.20 ? Lars/en/datter, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: Las {Jørgensen?} i Nederdonnerup et barn døbt kaldet ?. Frembaaren af.
NOTITS: Ufuldstændig.


Nr. 2320 1732.04.27 ? Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Kræmmer. MOR: ? Niels Kræmmers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Pasch: blev Niels Kræmmer i give en datter døbt kaldet ?. Frembaaren


Nr. 2321 1732.06.22 Niels Nielsen, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Marie Nielsdatter, Farre, Give, Niels Bentsens datter
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Maren Villadsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Bentsen, Farre, Give, Datter Marie Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Trin: blev Niels {Nielsen} Gravel i Farøe en søn fød kaldet Niels. Frembaaren af Niels Bentsens datter Marie ib: Faddere Niels Persen, Jens Nielsen, Maren Villadsdatter og Kirsten Nielsdatter ib:
Begravelse nr. 6299
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1733, #6299


Nr. 2322 1732.07.06 Anne Christensdatter, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Oluf Steffensens kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Steffensen, Give By, Give, Konen Kirsten Frandsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Skomager, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 p: trin: blev Christen Christensen af Givskov en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter i Give {By}. Faddere vare Oluf Stephensen i Give {By}, Peder Christensen Skoemager i Givskov, Anne Sørensdatter og Maren Sørensdatter ib:


Nr. 2323 1732.07.27 Søren Madsen, Bøllund. FAR: Mads Bæk. MOR: ? Mads Bæks kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Udskrift af [Ørring] ?
FADDER Nr. 3: ? Mads Pedersens kone
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Egholm?, Egholm?, Udskriften er Eegholm?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 7 p: Trin: blev Mads Beck i Byllund en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min {Præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen Nielsen {Wong} af Donneruplund, Mads Pedersen af [Ørring], hans hustrue ib: og Anne Pedersdatter af Eegholm.


Nr. 2324 1732.08.10 Søren Madsen, Give By. FAR: Mads Jensen. MOR: ? Mads Jensens kone.
BÅREN AF: Else Sørensdatter, Give By?, Give, Sted ikke angivet.
FADDER Nr. 1: Niels Thygesen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Gift med Oluf Steffensen.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 p: Trin: blev Mads Jensen af give en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af Elsa Sørensdatter. Faddere Niels Tyggesen, Niels Jakobsen, Kirsten Frandsdatter og Karen Nielsdatter ib:


Nr. 2325 1732.08.24 Markus Pedersen, Givskov. FAR: Peder Christensen Skomager. MOR: Lisbeth Markusdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 p: Trin: hafde Peder {Christensen} Skomager af Givskov et barn til daaben kaldet Marcus. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere Søren Nielsen, Christen Christensen af Givskov, Margrethe Christensdatter af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
NOTITS: Opkaldt efter moderens far.


Nr. 2326 1732.09.14 Maren Sørensdatter, Nederdonnerup. FAR: Søren Festersen. MOR: ? Søren Festersens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Sørensdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Barbara Christensdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 14 p: Trin: hafde Søren Festersen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Maren Christensdatter af Gyvskov. Faddere Søren Nielsen, Christen Christensen af Gyvskov, Johan Sørensdatter af Nederdonnerup, Barbara Christensdatter af Give.
Begravelse nr. 6289
NOTITS: Begravet 1732 3 måneder gammel, #6289.


Nr. 2327 1732.09.14 Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Søren Jensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Tromborg, Give, Maaske moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Tromborg, Tromborg, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Mette Jespersdatter, Hedegaard, Give, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Nielsdatter?, Bæksgaard, Give, 28, datter af Niels Mortensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die {dom 14 p: Trin:} hafde Søren Jensen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Niels. Fembaaren af Anna Jensdatter af Tromborg. Faddere Niels Tromborg, Niels Laursen af Hedegaard, Mette Jespersdatter ibid:, Anne Marie {Nielsdatter?} i Bexgaard.


Nr. 2328 1732.09.21 Christen Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Villadsdatter, Filskov, Sønder Omme, Ikke umiddelbart set hverken i Sønder Omme eller Give. I Give der er en Villads i Farre og en i Store Mosgaard, ingen set i Sønder Omme.
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Sillesthoved, Give, Måske datter af Søren Vestesen i Sillehoved.
FADDER Nr. 4: Maren, Sillesthoved, Give, Måske Maren Madsdatter, Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 15 p: Tri: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Karen Villadsdatter i Filskov i {Sønder} Omme sogn. Faddere Anders Jepsen, Niels Pedersen, Maren Sørensdatter, Maren ibid: af Sillesthoved.
Begravelse nr. 5993
NOTITS: Antaget død før 1734, fordi næste dreng *1734 kaldes Christen igen. Begravelse rekonstrueret.


Nr. 2329 1732.11.01 Margrethe Olesdatter, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Mortensens kone, Nygaard, Give
FADDER Nr. 1: Villads Thomsen Mosgaard, Mosgaard- Store, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Her kaldet Donnerup.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Morten Jensen Nygaards kone 2., Nygaard, Give, Hans anden kone. Moderens mor.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mortensen, Nygaard, Give, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 2: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Omnium Sanct: hafde Olle Villadsen af Nygaard et barn til daaben kaldet Margrethe. Frembaaren af Jens Mortensens hustru ibid: Faddere Villads {Thomsen} Mosgaard, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Maren Kremmers i Give, Morten {Jensen} Nygaards hustru.


Nr. 2330 1732.11.23 Niels Jørgensen Donnerup, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Birte Nielsdatter Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Bech, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Vrads, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Oluf Steffensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 24 p: Trin: hafde Jørgen Nielsen Vonge {Wong} paa Donneruplund en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Birret Nielsdatter {Wong} i Vonge. Faddere vare Mads Bech i Byllund, Marie Pedersdatter ib:, Niels {Jensen} Vrads i Give {By} og Kirsten Frandsdatter ib:
NOTITS: Det eneste af Jørgen Nielsen Wongs børn, der lever. Resten dør unge.


Nr. 2331 1732.12.07 Christen Andersen, Bregnhoved. FAR: Anders Larsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Gift med Jørgen Nielsen Wong.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift 1713 med Christen Madsen af Bregnhoved.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 Advent hafde Anders Larsen af Breinhoed en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Birret Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Johan Sørensen, Anders Pedersen, Else Nielsdatter, Anne Madsdatter alle af Breinhoed.


Nr. 2332 1733.01.11 Anne Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone 2..
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Peder Hansen Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Grethe Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
dom 1 p: Epiph: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af Maren Christensdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder {Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Peder Poulsen af Vorslunde, Anne Vestergaard af Give og Grethe Vestergaard ib:


Nr. 2333 1733.02.08 Mads Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen Sillesthoved. MOR: Mette Madsdater.
BÅREN AF: Maren Knudsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Bodil Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Knud Pedersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sexages: Hafde Christen {Nielsen} Sillesthoed af Farøe en søn til daab kaldet Mads. Frembaaren af Maren Knudsdatter af Farøe. Faddere vare Bodel Pedersdatter, Jørgen Bank, Knud Pedersen, Marie Pedersdatter af Byllund.


Nr. 2334 1733.02.08 Kirsten Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Dorte Larsdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dit: d: {Dom Sexages:} hafde Christen Nielsen af Hedegaard en datter til daab kaldet Kirsten. Faddere vare Søren Jensen, Niels Larsen, Kirsten Christensdatter, Dorthe Lasdatter alle af Hedegaard. Frembaaren af Anne Vestergaard i Give.


Nr. 2335 1733.03.04 Maren Christensdatter, Farre. FAR: Christen Gjalbæk. MOR: ? Christen Gjaldbæks kone.
BÅREN AF: Maren Hermansdatter, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Maren Eriksdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter Birkebæk, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 4 Mart: hafde Christen Gialdbech af Farøe en datter til daab kaldet Maren . Frembaaren af Maren Hermansdatter af Farøe Mølle. Faddere vare Jørgen Bank, Niels {Nielsen} Graul {Gravel}, Maren Eriksdatter, Anne {Christensdatter} Birchebeck alle af Farøe.


Nr. 2336 1733.04.19 Villads Pedersen, Farre. FAR: Peder Beck. MOR: Abelone Villadsdatter.
BÅREN AF: Bodil Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Maren Knudsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Karen Brandbjerg, Hestlund- store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 2 p: Pasch:} hafde Peder Beck af Farøe en søn til daab kaldet Villads. Frembaaren af Bodel Pedersdatter i Farøe. Faddere var Jørgen Banck, Mads Madsen, Maren Knudsdatter af Farøe. Karen Brandbierg af Store Hestlund.


Nr. 2337 1733.04.26 Anne Dortea Henriksdatter, Skærhoved. FAR: Henrik Pedersen. MOR: ? Henrik Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Dortea, Green, Sønder Omme, Skarrild eller Arnborg?
FADDER Nr. 1: Anders Andersen, Kollemorten- Nørre, Øster- Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster- Nykirke
FADDER Nr. 3: Else Jensdatter, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 4: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Jørgen Nielsen Wongs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 3 p: Pasch:} hafde Henrik Pedersen af Skierhoed en datter til daab kaldet Anne Dorthea. Frembaaren af Anne Dorthea af Green {Sønder Omme, Skarrild, Arnborg?}. Faddere vare Anders Andersen, Jens Sørensen af Nør Kollemorten, Else Jensdatter af Østerhoed og Birete Sørensdatter af Donneruplund.


Nr. 2338 1733.05.01 Anne Marie Madsdatter, Bæksgaard. FAR: Mads Jensen. MOR: Anne Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Søren Didriksen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Becksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Mette Eriksdatter, Øgelund, Give, Gift med Hans Hansen af Øgelund, hun kom fra Farre.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Poeritent: hafde Mads Jensen af Beksgaard en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Maren Nielsdatter af Give {By}. Faddere vare Søren Didriksen af Farøe, Søren {Hansen} Beksgaard, Mette Eriksdatter af Øgelund og Anne Madsdatter af Breinhoed.
Begravelse nr. 6301
NOTITS: Begravet 9 uger gammel, #6301.


Nr. 2339 1733.05.10 Mette Jensdatter, Give By. FAR: Jens Jensen Skærhoved. MOR: ? Jens Jensen Skærhoveds kone.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Jens Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Niels Jensen Dørken.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 p: Pasch: hafde Jens {Jensen} Skierhoed i Give en datter til daab kaldet Mette. Frembaaren af Maren Jensdatter af Nørskov. Faddere vare Jens Vestergaard, Rasmus {Sørensen} Degn, Anne Vestergaard, Abbelone Nielsdatter alle af Give {By}.
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Må være død kort efter fødslen, for året efter i september 1734 døbes en ny datter Mette.


Nr. 2340 1733.05.26 Lene Jensdatter, Nederdonnerup. FAR: Jens Christensen. MOR: Ingeborg Frandsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Lars Jørgensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Festers, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Graversdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 Pentec: hafde Jens Christensen af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Leene. Frembaaren af Abbelone Christensdatter af Give {By}. Faddere vare Søren Festesen, Las Jørgensen, Johanne Festers og Anne Gravesdatter alle af Nederdonnerup.
LINK: Forældrene gift i Thyregod 1730


Nr. 1976 1733.07.01 Kirsten Hansdatter, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Hans Christensen i Sillestholved en datter født Kirsten rekonstrueret fra alder ved begravelsen i 1773 af Christen (Christensen) Hags kone i Hedegaard og vielsen 1761 af Sillesthoved med ham.}
Vielse nr. 8171
NOTITS: Begravet 2. maj 1773 som Christen Hags kone.


Nr. 2341 1733.07.05 Mette Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Villumsen, Mindstrup, Hvejsel. MOR: Kirsten Pedersdatter? Birkebæk.
BÅREN AF: Bodil Pedersdatter, Farre, Give, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Maren Sørensdatter, Givskov, Give, Kirkebogen misforståelig her, hun kunne være af Farre, men kun i Givskov ses ellers en Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Søren Didriksen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Anne Christensdatter Birkebæk, Farre, Give, Moderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 5 p: Trin:} blev Anne {Christensdatter} Birkebæks datter af Farøe Kirsten {Pedersdatter?} et uægte barn døbt kaldet Mette. Frembaaren af hendes søster Bodel Pedersdatter af Farøe og udlagt til barnefader Peder Villomsen som tiente med hende paa Mindstrup. Var overværende Maren Sørensdatter, Maren Christensdatter af Givskov, Mads Madsen af Farøe og Søren Didriksen ib:
NOTITS: Søsteren Bodil hedder Pedersdatter, men hun kan have været en halvsøster.


Nr. 2342 1733.07.19 Maren Madsdatter, Farre. FAR: Mads Madsen. MOR: ? Mads Madsens kone.
BÅREN AF: Rebekka Madsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Maren Knudsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Frederiksdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 7 p: Trin: blev Mads Madsen af Farøe en datter døbt kaldet Maren. Frembaaren af Rebeka Madsdatter af Sønder Kollemorten {Øster Nykirke}. Faddere vare Niels {Nielsen} Graul, Jørgen Bank, Maren Knuds{datter} og Kirsten Frederiksdatter alle af Farøe.


Nr. 2343 1733.09.29 Anne Marie Nielsdatter, Bøllund. FAR: Niels Madsen. MOR: Gertrud Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Mads Bech, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Sillesthoved, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Michael: hafde Niels Madsen af Byllund en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Marie Pedersdatter ib: Faddere vare Mads Bech, Christen {Nielsen} Silletsthoved {af Farre}, Anne Nielsdatter af Byllund, Inger Ferdinands af Give {By}.
NOTITS: Flytter med faderen til Sønder Kollemorten før 1754. Gift 1772 i Øster Nykirke med enkemand Hans Dideriksen Drejer i Nørre Kollemorten. Moderens navn fra skifte efter søsteren Mette Pedersdatter i Lerager, Givskud 1760 Engelsholm.


Nr. 2344 1733.11.08 Margrethe Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Villadsdatter.
BÅREN AF: Maren Villadsdatter, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 1: Villads Thomsen, Mosgaard- Store, Give, Bærerens far.
FADDER Nr. 2: Oluf Villadsen, Nygaard, Give, Søn af Villads Thomsen.
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 23 p: Trin:} hafde Jens Christensen af Ullerup en datter til daab kaldet Margrethe. Frembaaren af Maren Villadsdatter af Store Mosgaard. Faddere vare Villads Thomsen af Store Mosgaard, Oluf Villadsen af Nygaard, Maren Sørensdatter af Ullerup og Mette Christensdatter ib:


Nr. 2345 1733.12.13 Karen Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen. MOR: ? Anders Pedersens kone (2.).
BÅREN AF: Else Christensdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Else Nielsdatter, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 Adv: hafde Anders Pedersen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Else Christensdatter ibid: Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Christen Madsen ibid:, Else Nielsdatter, Anne Vestergaard af Give.


Nr. 2346 1733.12.20 Johanne Kirstine Hansdatter, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter? Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette Villadsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 Adv: hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Johanne Kirstine. Frembaaren af Mette Nielsdatter af Lenaae {Lønaa, Thyregod}. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen af Ullerup, Christen Nielsen ibid:, Mette Boysen ibid:, Mette Villdsdatter ibid:


Nr. 2347 1734.01.24 Søren Sørensen, Nederdonnerup. FAR: Søren Festersen. MOR: ? Søren Festersens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Give, Far Christen Christensen i Givskov.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Inger Ferdinands, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Epiph: hafde Søren Festeersen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Maren Christensdatter af Givskov. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Søren Sørensen ibid:, Inger Ferdinant af Give, Kirsten Nielsdatter ibid:


Nr. 2348 1734.03.14 Anne Marie Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Maren Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Anders Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anne Maria, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Inge Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invoc: hafde Niels {Nielsen} Gravl af Farøe et barn til daab kaldet Anne Maria. Frembaaren af Maren Mølgaard. Faddere vare Jørgen Bank af Farøe, Anders Bank ibid:, Anne Maria, Inge Bank ibid:


Nr. 2349 1734.03.21 Christen Pedersen, Givskov. FAR: Peder Christensen Skomager. MOR: Lisbeth Marcusdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Anne, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc: hafde Peder Christensen Skomager et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Søren Sørensen af Givskov, Christen Christensen ibid:, Maren Christensdatter ibid:, Anne Vestergaard af Give {By}.
Begravelse nr. 6339
NOTITS: Begravet 2 år gammel 1736, #6339.


Nr. 2350 1734.04.18 Birte Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag, den Ældre Østergaard. MOR: Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Barbara Christensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Søren Jensen? Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Mette Jespersdatter, Hedegaard, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palmarum hafde Christen {Christensen Hag, den Ældre} Østergaard af Hedegaard et barn til daaben kaldet Birret. Frembaaren af Barbara Christensdatter af Give {By}. Faddere vare Søren {Jensen?} Vestergaard af Hedegaard, Niels Laursen ibid:, Mette Jespersdatter ibid:, Anne Nielsdatter af Lenaae {Lønaa, Thyregod}.
Begravelse nr. 6314
NOTITS: Begravet 17 uger gammel #6314.


Nr. 2351 1734.06.06 Søren Jørgensen, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Øster Nykirke (Præstegaarden), Give, Hun siges for første gang at være af præstegaarden. Hjælpepræsten Bilhart blev sognepræst i 1731 og flyttede dermed fra Bøllund i Give til præstegaarden i Øster Nykirke.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Give By, Give, Måske moderens bror.
FADDER Nr. 3: Lene Margrethe Grønbech, Bøllund, Give, 1720 Hastrup (Nygaards Sedler), 1727 Byllund.
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 p: Pasch: hafde Jørgen Nielsen af Donneruplund et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Mad: Bilhardt i Præstegaarden. Faddere vare Anders Nielsen {Wong} af Vonge, Peder Sørensen af Give {By}, Jomfrue Lene Margrethe {Grønbech} af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
Begravelse nr. 6318
NOTITS: Begravet 24 uger gammel, #6318. Præst Bilharts kone siges for første gang at være af "præstegaarden".


Nr. 2352 1734.06.09 Oluf Olufsen, Give By. FAR: Oluf? Steffensen?. MOR: Kirsten? Frandsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Hjemmedåb ses i begravelsen:} "Fest: Trin: blev begravet et barn Oluf Olufsen af Give Gl: 11 dage. "
Begravelse nr. 6312
NOTITS: Begravet 11 dage gammel, #6312. Der er ikke set andre Oluf i Give By på den tid end Oluf Steffensen, som skulle være faderen. Han var imidlertid død to måneder før, hvilket vel forklarer, at hans navn ikke er nævnt i begravelsen som ellers ved andre børn.


Nr. 2353 1734.06.14 Mette Jensdatter, Give By. FAR: Jens Jensen Skærhoved. MOR: ? Jens Jensen Skærhoveds kone.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Jens Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jens Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Fer: 2 Pentec:} hafde Jens {Jensen} Skierhoed af Give {By} et barn til daaben kaldet Mette. Frembaaren af Maren Jensdatter af Nørskov {Lindeballe}. Faddere vare Jens Vestergaard af Give {By}, Niels Kræmmer ibid:, Anne {Nielsdatter} Vestergaard ibid:, Maren Christensdatter af Givskov.
Begravelse nr. 6316
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6316.


Nr. 2354 1734.08.29 Karen Nielsdatter, Hedegaard. FAR: Niels Larsen Store. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hedegaard, Give, Søren Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Marie Nielsdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10. p: Trin: hafde Niels Laurs_ af Heedgaard et barn til Daaben kaldet: Karen frembaaren af Inger Nielsdatter ibid: Faddere vare Christen Hans_ af Heedgaard, Christen Niels_ ibid:, Johan{ne} Johansdatter af Nederdonnerup, Anne Marie Nielsdatter ibid:.
Vielse nr. 8161
NOTITS: Gift 1757 i Give med Peder Larsen af Ringive.

LINK: Affotografering.


Nr. 2355 1734.10.06 Lene Jespersdatter, Hedegaard. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Inge Nielsdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Dørken, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Enke efter Oluf Steffensen.
FADDER Nr. 4: Abelone Christensdatter, Give By, Give, Niels Jensen Dørkens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {d:6 Octobr:} hafde Jesper Jensen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Lene. Frembaaren af Inge Nielsdatter ibid: Faddere vare Niels {Jensen} Dørken af Give {By}, Jens Jensen af Nederdonnerup, Kirsten Frandsdatter af Give {By}, Abbelone Christensdatter af ibid:
Begravelse nr. 6320
NOTITS: Begravet 10 dage gammel, #6320. Abelone Christensdatter er Niels Jensen Dørkens kone.


Nr. 2356 1734.10.10 Christen Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Ørbæk, Hoven, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Anders Andersen, Sillesthoved, Give, Ses 1734 og 1739 i Sillesthoved.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Inger Ferdinands, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 16 p: Trin: hafde hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Anne Christensdatter af Ørbæk i Hoven sogn. Faddere vare Anders Andersen af Sillesthoed, Niels Pedersen ibid:, Maren Sørensdatter {Sillesthoved} og Inger Ferdinant af Give {By}.
Begravelse nr. 5992
NOTITS: Antaget død kun dage gammel, næste søn kaldes Christen igen 10. juli 1735. Faderen født i Ørbæk, Hoven, Anne Christensdatter er hans søster. At Maren Sørensdatter er i Sillesthoved ses i næste dåb #2357.


Nr. 2357 1734.10.17 Gertrud Nielsdatter, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Gertrud Jensdatter Skovsbøl, Skovsbøl, Vester, Moderen kom fra Skovsbøl i Vester sogn, må være hendes familie. Gift med Jens Jensen, se dåb #6244.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen, Lindet, Vester, Gift med faderens søster Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Hvejsel, Skulle være familie.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 17 p: trin: hafde Niels Pedersen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Gjertrud. Frembaaren af Giertrud {Jensdatter} Skovsbøl {Vester sogn}. Faddere vare Niels Laursen af Linnet {Vester sogn}, Anders Eriksen i Hveisel, Karen Christensdatter af Sillesthoed, Maren Sørensdatter ibid:
NOTITS: Opkaldt efter Gertrud Jensdatter Skovsbøl i Vester sogn, som kunne være moderens mor.


Nr. 2358 1734.11.01 Søren Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Inge Ferdinands, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Fest Omnium Santor:} hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Johansen ibid:, Inge Ferdinant af Give {By}, Anne Vestergaard ibid:


Nr. 2359 1735.01.06 Karen Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: Epiphan hafde Christen Nielsen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Kaaren. frembaaren af Maria Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Søren Jensen, Niels Laursen, Anne Christensdatter, Kirsten Christensdatter ibid.


Nr. 2360 1735.03.06 Else Madsdatter, Give By. FAR: Mads Mortensen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Frandsdatter, Give By, Give, Formodet søster til Kirsten Frandsdatter
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Dørken, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Christensen? Hag, Give By, Give, Far vel Christen Jensen Hag *1646c †1734 Give By, brødre Peder og Niels.
FADDER Nr. 3: Bodil Skærhoved, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anna Marie, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc: hafde Mads Mortensen af Give {By} et barn til daaben kaldet Else. Frembaaren af Mette Frandsdatter ibid: Faddere vare Niels {Jensen} Dørken, Jens {Christensen?} Hag, Bodil Skierhoed, Anne Marie ibid:
Begravelse nr. 6372
NOTITS: Begravet †3 år 1738, #6372.


Nr. 2361 1735.03.13 Jens Salomonsen, Give By. FAR: Salomon Hardon Smed. MOR: ? Salomon Hardon Smeds kone.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Jens Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter Dørken, Give By, Give, Gift med Niels Jensen Dørken.
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Ocul: hafde Salomon Hardon Smed af Give et barn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Anne Vestergaard ibid: Faddere vare Jens Vestergaard, Niels Kræmmer, Abbelon {Christensdatter} Dørken og Abbelon Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6323
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6323.


Nr. 2362 1735.05.22 Karen Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Bødker. MOR: ? Niels Bødkers kone.
BÅREN AF: Bodil Christensdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Christen Bødker, Farre, Give, Sikker familie.
FADDER Nr. 2: Søren Didriksen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anne Margrethe, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Inge Nielsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 p: Pasch: hafde Niels Bøcker af Farøe et barn til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Bodel Christensdatter ibid: Faddere vare Christen Bøcker, Søren Didriksen, Anne Margrethe, Inge Nielsdatter ibid:


Nr. 2363 1735.06.19 Anne Christensdatter, Farre. FAR: Christen Bødker. MOR: ? Christen Bødkers kone.
BÅREN AF: Maren Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Didrik Sørensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Herman Davidsen Møller, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Anne Jørgensdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Trinit: hafde Christen Bøcker af Farøe et barn til daaben kaldet Anne. Frembaaren af Maren Mølgaard. Faddere vare Didrik Sørensen, Herman {Davidsen} Møller, Maren Sørensdatter af Givskov, Anne Jørgensdatter af Give.


Nr. 2364 1735.06.26 Morten Jensen, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: Bodil Pedersdatter, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Nygaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Ole Villadsen, Nygaard, Give, Gift med faderens søster Mette Mortensdatter.
FADDER Nr. 3: Abelone Nielsdatter, Ullerup, Give, Hans Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Margrethe Nielsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Trinit: hafde Jens Mortensen af Nygaard et barn til daaben kaldet Morten. Frembaaren af Boel Pedersdatter af Heiselbierre i Brande {Thyregod} sogn. Faddere vare Morten Jensen, Ole Villadsen Abbelon Nielsdatter af Ullerup, Margrethe Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6392
NOTITS: Begravet 4 aar gammel 1739, #6392.


Nr. 2365 1735.07.03 Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard (Østergaard). FAR: Christen Christensen Hag, den Ældre Østergaard. MOR: Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Møllers, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Karen Mortensdatter, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 p: trinit: hafde Christen Østergaard af Hedegaard et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Møllers i Ulkiær Mølle. Faddere vare Christen Nielsen, Søren Jensen, Maren Nielsdatter af Bexgaard, Karen Mortensdatter ibid:


Nr. 2366 1735.07.10 Christen Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Måske Anders Jepsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Inger Ferdinands, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 p: Trinit: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Faddere vare Anders Jepsen, Niels Pedersen ibid:, Inger Ferdinants af Give {By}, Anna Vestergaard ibid:
NOTITS: Tredje dreng af dette navn i løbet af tre år. Denne lever og overtager 1761 gården. De andre to formodes døde.


Nr. 2367 1735.07.17 Kirsten Hansdatter, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 6 p: Trinit:} hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen, Christen Nielsen, Maren Christensdatter, Maren Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6355
NOTITS: †2 år gammel, #6355.


Nr. 1953 7.19.5..17 Dødfødt 1, Donnerup- lund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {1} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6324
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.


Nr. 1954 7.19.5..17 Dødfødt 2, Donnerup- lund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {2} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6325
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.


Nr. 2368 1735.07.24 Maren Jensdatter, Nederdonnerup. FAR: Jens Jensen Nygaard. MOR: Anne Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter Donnerup, Donneruplund, Give, Jørgen Nielsen Wongs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Festesen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 7 p: Trinit:} hafde Jens Jensen Nygaard af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Birethe {Sørensdatter} Donnerup. Faddere vare Søren Festesen, Jens Jensen, Johanne Johansdatter, Else Nielsdatter ibid:
NOTITS: Birte Sørensdatter Donnerup er Jørgen Nielsen Wongs kone paa Donneruplund. Der findes både en Jens Jensen og en Jens Jens Nygaard i Nederdonnerup.


Nr. 2369 1735.07.31 Anne Nielsdatter, Tromborg. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hedegaard, Give, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hedegaard, Hedegaard, Give, Gift med bæreren Inger Nielsdatter
FADDER Nr. 2: Niels Tromborg, Tromborg, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Inger Ferdinands, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Grethe Christensdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 8 p: Trinit:} hafde Niels Nielsen af Tromborg et barn til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Inger Nielsdatter i Hedegaard. Faddere vare Søren {Jensen} Hedegaard, Niels Tromborg, Inger Ferdinands af Give, Grethe Christensdatter af Byllund.


Nr. 2370 1735.08.07 Kirsten Olesdatter, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
BÅREN AF: Mette Villadsdatter, Ullerup, Give, Søster til faderen. Gift med Jens Christensen af Ullerup.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Ullerup, Give, Gift med Mette Villadsdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Mortensen? Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Karen Villadsdatter, Mosgaard- Store, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Anne Larsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 9 p: Trinit:} hafde Olle Villadsen af Nygaard et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Mette Villadsdatter af Ullerup. Faddere vare Jens Christensen af Ullerup, Jens {Mortensen} Nygaard, Karen Villadsdatter af Store Mosgaard, Anna Larsdatter af Ullerup.
Begravelse nr. 6368
NOTITS: Begravet 3 aar gammel, #6368. Mette og Karen Villadsdatter er søstre til faderen.


Nr. 2371 1735.08.28 Niels Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen Gjaldbæk. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Trine Hansdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Niels Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Dorte Bjerres, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 12 p: Trinit: hafde Christen {Nielsen} Gjaldbæk af Farøe et barn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Thrine Hansdatter ibid:. Faddere vare Niels Bøcker, Christen Bøcker, Dorethe Bierres, Maren Nielsdatter ibid:


Nr. 2372 1735.10.09 Maren Sørensdatter, Farre. FAR: Søren Didriksen. MOR: ? Søren Didriksens kone.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Anders Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Karen Villadsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Abelone Villadsdatter, Farre, Give, Gift med Peder Bæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 18 p: Trinit: havde Søren Didriksen af Farøe et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Anna Sørensdatter ibid: Faddere vare Anders Banck, Niels Bøcker, Karen Villadsdatter, Abbelon Villadsdatter ibid:
Begravelse nr. 6335
NOTITS: Begravet 4 måneder, #6335.


Nr. 2373 1735.12.26 Lars Andersen, Bregnhoved. FAR: Anders Larsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Christen Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Søren Johansen, Bregnhoved, Give, Flyttet fra Hedegaard tilbage til Bregnhoved, har vel overtaget faderens gaard.
FADDER Nr. 3: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Gift med Jørgen Nielsen Wong.
FADDER Nr. 4: Mette Festersdatter, Bøllund, Give, Eneste kendte Fester er i Nederdonnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Nativ: Chr: hafde Anders Laursen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Else Nielsdatter ibid: Faddere vare Niels Kræmmer af Give {By}, Søren Johansen af Breinhoed, Birethe Sørensdatter af Donneruplund, Mette Festersdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6346
NOTITS: Begravet 10 maaneder gammel, #6346.


Nr. 2374 1736.02.26 Sidsel Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Enevoldsen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Villadsdatter, Farre, Give, Peder Becks kone.
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Hans Thuesen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Karen Villadsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Inger Nielsdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans, ?, Skanderup, Moderen Mette Jensdatter og faderen Niels Enevoldsen (Rytter) tjente sammen ved denne mand. Formodet at være Skanderup 10 vest for Kolding ved Lunderskov, men kunne være Skanderup i Skanderborg amt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom Reminisc:} et uægte barn af Farøe Zidtzel. Moderen til dette barn navnlig Mette Jensdatter ibid: Frembaaren af Abbelon Villadsdatter ibid: Faddere are Mads Madsen, Hans Thuesen, Karen Villadsdatter, Inger Nielsdatter ibid: Rytteren er fader til dette barn, heede Niels Enevoldsen under Lif Companiet ved Obersten Kalk Rytter. Rytteren Niels Enevoldsen og Mette Jensdatter tiente tilhobe i Skanderup hos en mand ved navn Hans.
NOTITS: Abelone Villadsdatter er Peder Becks kone.


Nr. 2375 1736.03.07 Ingeborg Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen. MOR: ? Anders Pedersens kone (2.).
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Søn af Johan Sørensen i Bregnhoved.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag d: 7 Marty hafde Anders Pedersen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Ingeborre. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter af Give {By}. Faddere vare Anders Jepsen af Sillesthoed, Jørgen Johansen af Breinhoed, Maren Christensdatter ibid:, Marie Pedersdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6338
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, #6338. Opnævnt efter første kone Ingeborg Clemmensdatter †1724.


Nr. 2376 1736.03.14 Frands Pedersen, Give By. FAR: Peder Frandsen. MOR: ? Peder Frandsens kone.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Ris, Givskud
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Dørken, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Ris, Givskud, Formodet far til Mette Andersdatter der bærer.
FADDER Nr. 3: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Søster til faderen? Gift med Peder Sørensen Poder.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Give By, Give, Niels Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag d: 14 Marty hafde Peder Frandsen af Give {By} et barn til daaben kaldet Frands. Frembaaren af Mette Andersdatter af Riis i Givskud sogn. Faddere vare Niels {Jensen} Dørken af Give {By}, Anders Christensen af Riis {Givskud}, Kirsten Frandsdatter og Kirsten Nielsdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6460


Nr. 2377 1736.03.29 Peder Pedersen, Givskov. FAR: Peder Christensen Skomager. MOR: Birte Lisbet Marcusdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Givskov, Give, Datter af Søren Nielsen Bank. Gifter sig tre maaneder senere med Søren Christensen af Gammelby, Ringive, hvor de bosætter sig.
FADDER Nr. 1: Niels Bjerre, Givskov?, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Lene Margrethe Grønbech, Bøllund, Give, Jomfru ellers.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Virid: hafde Peder Christensen Skomager af Givskov et barn til daaben kaldet Peder. Frembaaren af Anna Sørensdatter ibid: Faddere vare Niels Bierre, Christen Christensen af Givskov, Margrethe Christensdatter af Byllund, Leene Margrethe {Grønbech} ibid:
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1737, #6354.


Nr. 2378 1736.04.04 Hans Nielsen, Give By. FAR: Niels Smed. MOR: ? Niels Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Smed i Give By en søn Hans fra begravelsen 1736: 'Eod: d: {Onsdag d: 18 July} blev Niels Smeds barn Hans Nielsen af Give {By} begravet Gl: 14 uger og 3 dage.'}
NOTITS: Dåb glemt i kirkebogen. Der er en lille mulighed, at Niels Smed er flyttet til fra et andet sogn efter daaben.


Nr. 2379 1736.04.15 Margrethe Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Katrine Hansdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Niels Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Dorte Bjerres, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Birte Andersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Pasch: hafde Niels {Nielsen} Gravel af Farøe et barn til daaben kaldet Margrethe. Frembaaren af Cathrine Hansdatter ibid: Faddere vare Niels Bøcker, Jørgen Banck, Dorethe Bierres, Birrethe Andersdatter af Farøe.
Begravelse nr. 6348
NOTITS: Begravet 40 uger gammel, #6348.


Nr. 2380 1736.04.15 Maren Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Villadsdatter.
BÅREN AF: Mette Mortensdatter, Ullerup?, Give, Maaske af Nygaard gift med Ole Villadsen, bror til moderen. Kunne være anden datter af navn Mette, så i Ullerup.
FADDER Nr. 1: Jens Villadsen, Bøllund, Give, Vel bror til moderen. Sted snarere Bregnhoved, se #6342.
FADDER Nr. 2: Ole Villadsen, Nygaard, Give, Gift med Mette Mortensdatter.
FADDER Nr. 3: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Hedegaard, Give, Født Ullerup, gift med Christen Christensen Hag, men skrevet Marie.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 2 p: Pasch:} hafde Jens Christensen af Ullerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Mette Mortensdatter ibid: Faddere vare Jens Villadsen af Byllund, Olle Villadsen af Nygaard, Marie Pedersdatter Byllund, Maren Nielsdatter af Hedegaard.


Nr. 2381 1736.05.16 Johanne Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Jens Villadsen i Bregnhoved en datter Johanne, ses af begravelsen 1736: 'Onsdag d: 18 July blev Jens Villadsens barn af Breinhoed Johanne Jensdatter begravet Gl: 9 uger.'}
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Dåb glemt i kirkebogen. Forældrene gift i Give i januar 4 måneder før fødslen.


Nr. 2382 1736.08.05 Christen Madsen, Bæksgaard. FAR: Mads Christensen. MOR: ? Mads Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Gift med møller Peder Hansen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Enevold Christensen, Bæksgaard, Give, Ældre mand gift 1706 i Sønder Omme.
FADDER Nr. 3: Anne Eriksdatter, Bæksgaard, Give, Mads Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Karen Mortensdatter, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10 p: Trin: hafde Mads Christensen af Bexgaard et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Christensdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare Søren Sørensen, Enevold Christensen, Anna Eriksdatter, Karen Mortensdatter af Bexgaard.


Nr. 2383 1736.08.12 Jens Risom Hansen, Byllund?. FAR: Hans Lauridsen Staby. MOR: Sophia Charlotte Jensdatter Risom.
BÅREN AF: Johanne Marie Christiansdatter Cassius, Bregnhoved, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Vestergaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Lene Margrethe Grønbech, Bøllund, Give, Overklasse.
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 p: Trin: hafde degnen Mons: {Hans Lauridsen} Stabye et barn til daaben kaldet Jens Risom. Frembaaren af Fr: Cammerraad Johanne Marie Casius af Breinhoed. Faddere vare Søren {Jensen} Hag af Give {By}, Jens Vestergaard, Lene Margrethe {Grønbech} af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
NOTITS: Her er fru kammerraad Johanne Marie Cassius flyttet fra Søndersthoved, hvor hun var i 1720, til Bregnhoved.


Nr. 2384 1736.08.19 Anne Sørensdatter, Hedegaard. FAR: Søren Jensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Tromborg, Give, Moderens stedmor, Niels Nielsen Tromborgs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Tromborg, Tromborg, Give, Moderens far. Konen Kirsten Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 12 p: Trin: hafde Søren Jensen af hedegaard et barn til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Kirsten Christensdatter af Tromborg. Faddere vare Niels {Nielsen} Tromborg, Niels Larsen af Hedegaard, Kirsten Pedersdatter af Vorslunde, Anne Vestergaard af Give {By}.
Begravelse nr. 6393
NOTITS: Begravet 3 aar gammel, #6393. Niels Nielsen Tromborg er moderens far, Inger Nielsdatter hendes stedmor.


Nr. 2385 1736.08.26 Lars Jensen, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: Dorte Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Mette Villadsdatter Mosgaard, Ullerup, Give, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter? Hag, Give By, Give, Vel gift med Niels Christensen Hag (1727).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 13 p: Trin: hafde Jens Lassen af Ullerup et barn til daaben kaldet Las. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen, Jens Christensen, Mette {Villadsdatter} Mosgaard {i Ullerup}, Inger {Christensdatter} Hag her af Give {By}.
Begravelse nr. 6381
NOTITS: Begravet 3 år gammel 1739, #6381. Jens Christensen er gift med Mette Villadsdatter, som kom fra Mosgaard. Inger Christensdatter Hag blev 1727 gift med Niels Christensen Hag af Give By.


Nr. 2386 1736.11.18 Maren Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Sørensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give, Datter af Peder Hansen Møller og Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Lille, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Søren Hag, Give By, give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 25 p: trin: hafde Niels Sørensen af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Pedersdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare lille Christen Christensen af Givskov, Søren Hag {Give By}, Anna Vestergaard, Marie Pedersdatter af Byllund.
NOTITS: Ikke klart hvem Store Christen Christensen er, når Christen Christensen af Givskov er Lille.


Nr. 2387 1736.12.02 Hans Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ferdinand, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Gift med Peder Sørensen Poder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 Adv: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Hans. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Anders Jepsen af Sillesthoed, Ferdinand i Give {By}, Anne Vestergaard, Kirsten Frandsdatter ibid:
Begravelse nr. 7124


Nr. 2388 1736.12.23 Maren Nielsdatter, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Hansdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Hjortlund, Sønder Omme, Vel faderens datter, 19, som tjener i Sønder Omme.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Sillesthoved, Give, Uklart hvem hun hører til.
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter, Give By, Give, Rauff formoder hun hedder Hag, men bedre hypotese er at der er to Inger: Christensdatter og Hag.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 Adv: hafde Niels Pedersen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Johanne Nielsdatter i Hiortlund udi {Sønder} Omme sogn. Faddere vare Hans Christensen i Sillesthoed, Niels Thomsen ibid:, Maren Sørensdatter ibid:, Inger Christensdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6421
NOTITS: Opkaldt efter Maren Madsdatter, faderens første kone. Begravet med navn Mette 5 år gammel 1741, #6421. Niels og Mette gift i feb. 1736, hans 2. kone. Johanne Nielsdatter sandsynligvis faderens første datter, 19, med 1. kone Maren Madsdatter.


Nr. 2389 1736.12.26 Abelone Hansdatter, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens 2. kone.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette Christensdattter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Nativ: Chr: hafde hans Nielsen af Ullerup et barntil daaben kaldet Abbelone. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen af Ullerup, Jens Christensen, Maren Nielsdatter, Mette Christensdatter ibid:
Begravelse nr. 6349
NOTITS: Begravet 10 uger gammel, #6349. Opkaldt efter faderens første kone Abelone Nielsdatter †1735. Familiesammenhæng ikke klar.


Nr. 2390 1736.12.27 Maren Jørgensdatter, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Overgaard (Overgaard), Ikast
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Meget brugt som fyld-fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 Nativ: Chri: hafde Jørgen Nielsen {Wong} paa Donneruplund et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Maren Jensdatter i Overgaard i Ikast sogn. Faddere vare Jens {Christensen} Østergaard i Nederdonnerup, Anders Nielsen {Wong} i Vonge i {Øster} Nykirke sogn, Johanne Johansdatter af Nederdonner, Anne Vestergaard i Give {By}.
Begravelse nr. 6351
NOTITS: Begravet 23 uger gammel, #6351.


Nr. 2391 1737.01.27 Maren Jørgensdatter, Give By. FAR: Jørgen Sørensen Poder. MOR: Anne Elisabeth Larsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Gift med faderens bror Peder Sørensen Poder.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Peder Frederiksen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Inge Christensdatter Hag, Give By, Give, Niels Christensen Hags kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Give By, Give, Niels Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Epiph: hafde Jørgen Sørensen Pode{r} af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter ibid: Faddere vare Søren Jensen Hage, Peder Frederiksen, Inge Christensdatter, Kirsten Nielsdatter.
NOTITS: Kirsten Frandsdatter er gift med faderens bror Peder Sørensen Poder. Inge Christensdatter med Niels Christensen Hag og Kirsten Nielsdatter med Niels Sørensen alle i Give By. Jørgen Sørensen Poder ses ikke mere i Give, han har midlertidigt boet hos sin bror, som flytter til Vejle By før 1748, hvor denne ses i en folketælling.


Nr. 2392 1737.02.17 Maren Nielsdatter, Tromborg. FAR: Niels Nielsen Tromborg. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hedegaard, Give, Søster til faderen, gift med Søren Jensen i Hedegaard.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give, Gift med bæreren Inger Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Andersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom septuages hafde Niels Nielsen af Tromborg et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Inger Nielsdatter af Hedegaard. Faddere vare Søren Jensen af Hedegaard, Niels Larsen ibid:, Kirsten Christensdatter af Nederdonnerup, Anne Andersdatter af Byllund.
NOTITS: Inger Nielsdatter er faderens søster, hun er gift med Søren Jensen i Hedegaard.


Nr. 1960 1737.05.07 Dødfødt, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 3 p: Pasch: blev Christen Nielsens datter som var dødfødt af Hedegaard begravet.'}
Begravelse nr. 6356
NOTITS: Fødslen sat 5 dage før begravelsen.


Nr. 2393 1737.06.02 Villads Jensen, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Jørgen Nielsen Wongs kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Christen Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 6 p: Pasch:} hafde Jens Villadsen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Villads. Frembaaren af Birrithe Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Søren Jensen af Hedegaard, Marie Pedersdatter af Byllund, Else Nielsdatter af Breinhoed.


Nr. 2394 1737.07.28 Maren Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Pedersen Skrædder. MOR: ? Søren Pedersen Skrædders kone.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Gift med Peder Sørensen Poder.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give, Broder til Peder Sørensen Poder.
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Inger Ferdinands, Give By, Give, Gift med Ferdinand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 p: Trin: hafde Søren {Pedersen} Skrædder af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter ibid: Faddere vare Søren Jensen Hage af Give {By}, Jørgen Sørensen Pode{r}, Anna Vestergaard, Inger Ferdinands ibid:


Nr. 2395 1737.10.18 Fester Sørensen, Nederdonnerup. FAR: Søren Festersen. MOR: ? Søren Festersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Hjemmedøbt Søren Festersens barn af Nederdonnerup Fester. Set fra begravelsen 1737: 'Dom 19 p: Trin: blev begravet Søren Festesens barn Fester af Nederdonnerup Gl: 9 dage.'}
Begravelse nr. 6363
NOTITS: Begravet 9 dage gammel, #6363.


Nr. 2396 1737.11.10 Søren Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Jørgen Nielsen Wongs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hedegaard, Nederdonnerup
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter Hag, Give By, Give, Niels Christensen Hags kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 21 p: Trin: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Birret Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Jens {Christensen} Østergaard af Nederdonnerup, Jens Jensen Hedegaard ibid:, Anna Vestergaard i Give {By}, Inger {Christensdatter} Hage ibid:


Nr. 2397 1737.12.08 Laurs Nielsen, Hedegaard. FAR: Niels Larsen Store. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Søren Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Gift med Inger Nielsdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter Hag, Give By, Give, Niels Christensen Hags kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 2 Adv:} hafde {Store} Niels Lars_ af Heedgaard et barn til daaben kaldet Laurs. Frembaaren af Inger Nielsdatter ibid: Fadd: vare Søren {Jensen} Vestergaard, og Christen {Christensen} Hage ibid:, Anne Vestergaard og Inger {Christensdatter} Hage af Give {By}.
Begravelse nr. 6839
NOTITS: Inger Christensdatter Hag fra vielsen #8094 1727. Moderens navn far FT 1787.

LINK: Affotografering.


Nr. 2398 1737.12.22 Mads Nielsen, Bøllund. FAR: Niels Madsen. MOR: Gertrud Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Bøllund, Give, Maaske hjælpedegn, bliver 1739 degn i Give, da Hans Staby dør.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Maren Simonsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 4. Adv: hafde Niels Madsen af Byllund et barn til daben kaldet Mads. Frembaaren af Maria Pedersdatter ibid: Fadd: vare, Jens {Nielsen} Holm, Jens Nielsen, Maren Simonsdatter, Maren Nielsdatter, alle af Byllund.
NOTITS: Moderens navn fra skifte efter søsteren Mette Pedersdatter i Lerager, Givskud 1760 Engelsholm. Familien flytter til Sønder Kollemorten i Øster Nykirke sogn før 1754. Mads Nielsen begravet 1826 i Sønder Kollemorten, gift 1771 i Øster Nykirke med Ane Jørgensdatter af Haustrup, Øster Nykirke. Se Jens Peder Hansen: "Landsbyen Sønder Kollemorten i 1700- og 1800-tallet", 1998, Spøttrup.


Nr. 2399 1738.01.12 Hans, Farre. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Veste Andersen, Farre, Give, Død samme år.
FADDER Nr. 3: Inge Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Farre, Give, Havde uægte barn 1730.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: Epiph:, hafde Karen Hansdatter af Farroe et barn til daaben kaldet Hans. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Mads Madsen, Veeste Andersen, Inge Pedersdatter, Mette Jensdatter, alle af Farrøe.
NOTITS: Ikke angivet som uægte, ingen far udlagt. Men ingen mand død i Farre før dette datum, der kunne passe.


Nr. 2400 1738.01.19 Jens Pedersen, Farre. FAR: Peder Bank. MOR: ? Peder Banks kone.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Inge Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p :Epiph:, hafde Peder Banch af Farrøe, et barn til daaben, kaldet Jens. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Mads Madsen, Jørgen Bank, Inge Pedersdatter, Kirsten Nielsdatter, alle af Farrøe.


Nr. 2401 1738.03.02 Kirsten Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Frederiksen. MOR: ? Peder Frederiksens kone.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Dørken, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Karen Sørensdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminihc:, hafde Peder Frederiksen af Give, et barn til daaben kaldet Kirsten. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Jørgen {Sørensen} Pode{r}, Niels {Jensen} Dørken, Mette Andersdatter, Karen Sørensdatter, alle af Give.


Nr. 2402 1738.03.30 Jens Sørensen, Give By. FAR: Søren Iversen. MOR: ? Søren Iversens kone.
BÅREN AF: Inge Ferdinands, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hage, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Inge Christensdatter Hage, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palmarum, hafde Søren Ifversen af Give {By} et barn til daaben kaldet Jens. Fremb: af Inge Ferdinand ibid:, Fadd: vare Søren Jensen Hage, Peder Pode, Inge {Christensdatter} Hage og Anna Verstergaard, alle af Give.


Nr. 2403 1738.04.03 Anne Margrethe Pedersdatter, Givskov. FAR: Peder Christensen Skomager. MOR: Birte Lisbeth Marcusdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Anne Ferdinand, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Virid:, hafde Peder {Christensen} Skomager af Gyvskov et barn til daaben kaldet Anna Magrete. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: var Christen Christensen, Niels Sørensen, Magrete Christensdatter, alle af Givskov, Anna Ferdinans af Give.


Nr. 2404 1738.04.08 Ole Pedersen Poder, Give By. FAR: Peder Sørensen Poder. MOR: Kirsten Frandsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Inge Christensdatter Hage, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 p: Pasch, hafde Peder Sørensen Pode{r} af Give {By} et barn til daaben kaldet Olle. Fremb: af Maren Christensdatter af Givskov. Fadd: vare Niels Kremmer af Give {By}, Christen Christensen af Givskov, Anna Vestergaard og Inge {Christensdatter Hage?} af Give {By}.


Nr. 1952 1738.05.01 Dødfødt, Donnerup- Lund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Eod: d: {Dom 4 p: Pasch} blev begravet et dødfød barn, som var Jørgen Nielsens {Wongs} paa Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6367


Nr. 2405 1738.05.04 Niels Nielsen, Farre. FAR: Niels Bødker. MOR: ? Niels Bødkers kone.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Veste Andersen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Marie Hansdatter, Farre, Give, Vel fejl, for hun bærer allerede.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 p: Pasch, hafde Niels Bøcker af Farrøe et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Niels {Nielsen} Gravl, Veeste Andersen, Marie Hansdatter, Kirsten Nielsdatter, alle af Farrøe.


Nr. 2406 1738.05.11 Niels Nielsen, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Kirsten Frederiks, Balle, Bredsten
FADDER Nr. 1: Niels Bøcker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen Bøcker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anna Jørgensdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Marie Hansdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 p. Pasch, hafde Niels {Nielsen} Gravl af Farrøe et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Kirsten Frideriks fra Balle i Bredsten sogn. Fadd: vare Niels Bøcker, Christen Bøcker, Anna Jørgensdatter, Marie Hansdatter alle af Farrøe.


Nr. 2407 1738.08.03 Kirsten Olesdatter, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Inge Christensdatter Hage, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Ferdinands, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 p: Trin:, hafde Olle Villatzen af Nygaard et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Niels {Christensen} Boysen, Christen Nielsen af Ullerup, Inge {Christensdatter} Hage og Anna Ferdinantz af Give.
Begravelse nr. 6395
NOTITS: Begravet 1 aar 1740, #6395.


Nr. 2408 1738.08.10 Niels Hansen, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens 2. kone.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Ole Villaden, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Fyldfadder. Gift med Jens Sørensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 p: Trin:, hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Maren Nielsdatter ibid. Fadd: vare Olle Villatzen af Nygaard, Christen Nielsen af Ullerup, Marie Pedersdatter af Byllund, Anne {Nielsdatter} Vestergaard af Give {By}.


Nr. 2409 1738.08.24 Niels Christensen, Hedegaard (Midtgaard). FAR: Christen Midtgaard. MOR: ? Christen Midtgaards kone.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
FADDER Nr. 1: Christen Østergaard, Hedegaard (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Inge Nielsdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 13 p: Trin:, hafde Christen Mitgaard af Heedgaard et barn til daaben kaldet [Niels]. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Christen Østergaard, Inge Nielsdatter af Heedgaard, Karen Nielsdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6405
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6405.


Nr. 2410 1738.09.14 Villads Pedersen, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: Karen Villadsdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hage, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Bank, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Inge Nielsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Ferdinands, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 15 p: Trin:, hafde Peder Christensen Hag af Give et barn til daaben kaldet Villas. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Søren {Jensen} Hage, Niels Bank, Inge Nielsdatter, Anne Ferdinantz af Give {By}.


Nr. 2411 1738.09.21 Dorte Jensdatter, Nederdonnerup. FAR: Jens Jensen Nygaard. MOR: ? Jens Jensen Nygaards kone.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 16 p: Trin:, hafde Jens Jensen Nygaard af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet {Dorte}. Fremb: af Marie Pedersdatter {Byllund}.
NOTITS: I FT 1787 ses en datter af Jens Jensen (formodet Nygaard) i Nederdonnerup, som hedder Dorte. Hun angives til 52 år, hvilket er nær på de rigtige 49


Nr. 2412 1738.11.30 Anne Marie Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Hansdatter, Sillesthoved, Give, Hans Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen, Sillesthoved, Give, Konen Karen Hansdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: Adv:, hafde Niels Pedersen af Sillesthoed en barn til daaben frembaaren af Hanses {Hans Christensens} hustru {Karen Hansdatter} ibid:. Barnets nafn var Anne Marie.
Begravelse nr. 6373
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, #6373.


Nr. 2413 1738.12.14 Christen Olesen, Farre. FAR: Ole Andersen. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Pedersens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iii Adv:, hafde Olle Andersen af Farrøe en barn til daab frembaaren af Peder Pedersens hustru i Give {By}. B: nafn er Christen.


Nr. 2414 1738.12.14 Ebbe, Farre. MOR: ? Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom iii Adv:} en slægfre {slægfred} barn af Farrøe kaldet Ebbe. {Begravelsen jan. 1739: "Samme dag {Dom II p: Epiph:} blev en slægfred barn jordet som er Jens Tyregors datter."}
Begravelse nr. 6375
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel, #6375.


Nr. 2415 1739.01.06 Morten Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Faderens mor, gift med Peder Hansen Møler.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Epiph:, blev døbt en barn af Christen Pedersen i Give {By} der fik nafn Morten. Frembaaren af Peder Hansens hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6377
NOTITS: Begravet 1 måned gammel, #6377.


Nr. 2416 1739.02.01 Maren Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Frandsen. MOR: ? Peder Frandsens kone.
BÅREN AF: ? Anders Christensens kone, Ris, Givskud, Se #2376.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen, Ris, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sexagesima, hafde Peder Franssen i Give {By} en barn til daab frembaaren af Anderses {Anders Christensens} hustru i Riis. b: nafn var Maren.
NOTITS: Anders patronym fra #2376.


Nr. 2417 1739.02.15 Maren Clemmensdatter, Nygaard. FAR: Clemmen Jensen. MOR: Birte? Nielsdatter?.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brande, Kunne evt. være moderens mor, for Birte er ikke gift i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invocavit, hafde Clemend Jensen i Nygaard en barn til daaben frembaaren af Maren Christensdatter i Brand{e}. b: nafn er Maren.
NOTITS: Birte Nielsdatter blev begravet af Nygaard samme dag, som næste barn blev døbt 16. dec. 1740. Formodet død i barselsseng.


Nr. 2418 1739.02.15 Maren Sørensdatter, Nederdonnerup. FAR: Søren Festersen. MOR: ? Søren Festersens kone.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Skovs kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom Invocavit} hafde Søren Fæstesen en barn til daab frembaaren af Christen {Christensen} Skovs {Give By} hustru. b: nafn er Maren.
Begravelse nr. 7019


Nr. 2419 1739.02.22 Maren Nielsdatter, Givskov. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Maren Pedersdatters mor, Lindeballe
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom ii Faste, hafde Niels Sørensen af Givskov en barn til daab fremkbaaren af hans kones moder. b: nafn var Marren.


Nr. 2420 1739.03.08 Johanne Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Sted ikke angivet, men hun er fyld-bærer utallige gang.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Ullerup, Give, Han er her endnu ikke tituleret som degn, hvad han bliver i november samme aar 1739.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Egsgaard, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Ole Villadsen, Nygaard, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Søren Johansen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare, hafde Jens Villadsen i Brenhoed en barn til daab frembaren af Marie Pedersdatter {i Byllund}. Barnets nafn var Johanne. Fadere vare Jens {Nielsen} Holm, Jens {Christensen} Egsgaard i Uldrup {Ullerup}, Ole Villesen {Villadsen} i Nygaard, Søren Johansen ibid: {ibid: her Bregnhoved, ikke Nygaard}.


Nr. 2421 1739.05.18 Jens Sørensen, Hedegaard. FAR: Søren Jensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Gift med Jørgen Nielsen Wong.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Konen Birte Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: ii Pentec:, hafde Søren Jensen i Heedgaard en barn til daab frembaaren af Jørgen Nielsens {Wongs} hustru {Birte Sørensdatter} paa Donneruplund. Barnets nafn var Jens. Faddere vare af Heedgaard og Byllund.
Begravelse nr. 6385
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel, #6385.


Nr. 2422 1739.05.18 ? Ivers/en/datter, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Møllers, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Fest: ii Pentec:} hafde Yver {Jensen} Mølgaard en barn til daab frembaren af Kirsten Møllers i Farrøe Mølle. barnets nafn var {?}. Faddere vare alle af Farrøe.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Lindeballe.


Nr. 2423 1739.06.21 Margrethe Christensdatter, Farre. FAR: Christen Bødker. MOR: ? Christen Bødkers kone.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iv p: trinit hafde Christen Bøcker en pigebarn til daab kaldet Magrete. Frembaaren af Maren Nielsdatter i Mølgaard. Faddere vare alle af Farrøe.
Begravelse nr. 6386
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6386.


Nr. 2424 1739.07.12 Dorte Vestesdatter, Farre. FAR: Veste Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Inge Pedersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom vii p: Trinit: havde Veeste Andersen af Farrøe en barn til daab frembaaren af Inge Pedersdatter ibid: Faddere vare alle af Farrøe. Barnets nafn var Doret.


Nr. 2425 1739.07.26 Johan Christensen, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag, den Ældre. MOR: Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Johan, Ullerup, Give, Ingen Johan set i Ullerup, antages at skulle være Johanne.
FADDER Nr. 1: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give, 16 år. Datter af Peder Hansen Møller.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Midtgaard
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Datter Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom ix p: Trinit hafde Christen {Christensen} Hage i Heedegaard en barn til daab frembaaren af Johan {eller Johanne?} i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare Mari Pedersdatter og Maren Nielsdatter i Byllund, Peder {Hansen} Møllers datter Anne {Pedersdatter, 16, Ulkær Mølle}, Søren {Jensen} Vestergaard og Niels Meettegaard ibid: {ibid: her Hedegaard} b: nafn var Johan.


Nr. 2426 1739.09.13 Mette Hansdatter, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 16 p: trinit: hafde Hans {Christensen} Sillesthoed en barn til daab som heder Mette. Blef frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare af Sillehoed og Breinhoed.
NOTITS: †1764, 24 år i Farre Mølle, Give. Hun tjente ved hendes død i Farre Mølle.


Nr. 2427 1739.09.20 Navnløs, Tromborg. FAR: Niels Nielsen Tromborg. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Nielsen i Tromborg et barn Navnløs. Begravelsen 27. sep. 1739: 'Samme dag {Dom 18 p. Trinit} en navnløs barn som var Niels Nielsens samme sted {Tromborg}.'}
Begravelse nr. 6383
NOTITS: Begravet kort efter fødslen før daaben. Datoen er valgt en uge før begravelsen. "Samme sted" som forrige begravelse #6382.


Nr. 2428 1739.12.13 Birte Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Bank. MOR: ? Niels Banks kone.
BÅREN AF: Johan Nedvad?, Nedvad, Lindeballe, ?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 advend hafde Niels Banck i Give en barn til daab. blef frembaaren af Johan i [Nedvad?] {Lindeballe}. Faddere vare alle af Give {By}. Barnets nafn ere Berthe.


Nr. 2429 1739.12.25 Mette Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Christensen Egsgaard. MOR: Mette Villadsdatter.
BÅREN AF: Karen Villadsdatter, Mosgaard- Store, Give, Moderens søster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest Nativ Chri: hafde Jens {Christensen} Egsgaard i Ulderup {Ullerup} en barn til daab. b: blef frembaaret af Karen Vellesdatter {Villadsdatter} i Store Moesgaard. Faddere vare af Ulderup. Barnets nafn er Mette.


Nr. 2430 1740.01.17 Niels Nielsen, Bøllund. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bøllund, Give, Tit fadder, at hun bærer er således ikke automatisk familieforbindelse.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: epiph: hafde Niels Jensen af Byllund en barn til daab. Som blef frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Faddere vare af Byllund og Uldkier Mølle. Barnets nafn var Niels.
NOTITS: Hvem der var fadder fra Ulkær Mølle kan ikke ses.


Nr. 2431 1740.01.17 Karen Nielsdatter, Hedegaard. FAR: Niels Laursen Lille. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Johansdatter, Ullerup, Give, Se #2354
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Epip: hafde Niels Larsen J Heedegaard en barn Til daab som blef frembaaren af Johan{ne} i Ulderup. Faddere vare af Heedegaard og Ulderup. Barnets Nafn Var Karen.
NOTITS: Samme kirkebogsskriver nævner samme år "Johan Johansdatter" i Nederdonnerup, der også skrives som Johanne andetsteds #2433, dermed er det en kvinde.

LINK: Affotografering.


Nr. 2432 1740.01.24 Anne Christensdatter, Give By. FAR: Christen Pedersen Møller. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give, 17, søster til faderen, datter af Peder Hansen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Epiph: hafde Christen Pedersen Møller her i byen en barn til daab som blef frembaaren af Anne Pedersdatter i Uldkiær Mølle. Faddere vare her af byen. Barnets nafn var Anna.
Begravelse nr. 6397
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6397.


Nr. 2433 1740.01.24 Fester Christensen, Nederdonnerup. FAR: Christen Hansen, Kolding. MOR: Mette Festersdatter.
BÅREN AF: Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, Give, I teksten "Johan" men "Johansdatter".
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 3 p: Epiph:} var en uægte barn til daab. Moderen var Mette [Festers]datter af Nederdonnerup. Blef udlagt til barnefader en ungkarl i Kolding ved nafn Christen Hansen. Blef frembaaren af Johan{ne} Johansdatter sammesteds. Barnets navn var Fester.


Nr. 2434 1740.02.11 Laurids Lauridsen, Farre Mølle. FAR: Laurids Johansen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Lars Johansen i Farre Mølle en søn hjemmedøbt Laurids. Fra begravelsen tre dage senere 14. feb. 1740: 'Dom Septuagesima blef jordet en barn som var Lars Johansens af Farøe Mølle. Barnets nafn var Lavrs. gl: 3 dage.'}
Begravelse nr. 6394
NOTITS: Begravet 3 dage gammel, #6394.


Nr. 2435 1740.02.28 Niels Nielsen, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto Mihi hafde Niels Pedersen af Sillehoed en baarn til daab som blef frembaaren af Mari Pedersdatter Byllund. Faddere vare af Sillehoed og Breinhoed. Barnets nafn var Niels.


Nr. 2436 1740.03.20 Jens Jørgensen, Bregnhoved. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Ida Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone. Lige gift.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, For Give By se #2438.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculi hafde Jørgen Johansen af Brenhoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} Kiæste {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Give og Brenhoed. Barnets nafn var Jens.


Nr. 2437 1740.03.27 Voldborg Sørensdatter, Farre. FAR: Søren Didriksen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Farre, Give, Gift med Veste Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Veste Andersen, Farre, Give, Konen Maren Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare hafde Søren Dirricksen af Farrøe en barn til daab som blef frembaaren af Vesste Andersens hustru {Karen Christensdatter} ibid: Faddere vare af Give {By} og Farrøe. Barnets navn er Voldborg.
Begravelse nr. 6401
NOTITS: Begravet 5 maaneder gammel, #6401.


Nr. 2438 1740.05.08 Jørgen Pedersen, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: Karen Villadsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone. Lige gift.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, For Give By se #2438.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Peder Christensen Hag her af Give {By} en søn til daab som blef Kaldet Jørgen. Blef frembaaret af Degnens {Jens Nielsen Holms} Kierste {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Give {By}.
Begravelse nr. 6425
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6425.


Nr. 2439 1740.05.29 Birte Jørgensdatter, Give By. FAR: Jørgen Sørensen Poder. MOR: Anne Elisabeth Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Exaudi hafde Jørgen Sørensen {Poder} af Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinantzdatter. Fadder vare af Give {By}. Barnets nafn er Bertte.
Begravelse nr. 6695
NOTITS: Begravet 1769 i Øgelund, gift med Peder Mortensen.


Nr. 2440 1740.06.06 Bodil Jørgensdatter, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Faderens mor. Gift med Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 2: Birgitte Marie Albertsdatter, Østerhoved, Givskud, Gift 1739 i Hvejsel.
FADDER Nr. 3: Birte Nielsdatter Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens søster
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Ole Villadsen, Nygaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest 2 Pentecostes hafde Jørgen Nielsen {Wong} af Donneruplund en datter til daab som blef kaldet Boel. Blef frembaaren af Niels Andersens {Wongs} hustru {Bodil Andersdatter} i Vong {Øster Nykirke}. Faddere vare Anders Nielsen og hustru {Birgitte Marie Albertsdatter} i Østerhoed {Givskud} og Bertte Nielsdatter {Wong} i Vong og Peder Pedersen i Give {By} og Olle Vellesen {Villadsen} i Nygaard.
Begravelse nr. 6406
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, #6406. Opkaldt efter faderens mor Bodil Andersdatter, som bærer.


Nr. 2441 1740.06.06 Poul Laversen?, Give By. FAR: Lavers, Fielstrup. MOR: Margrethe Frandsdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Fest 2 Pentecostes} blef en slegfred barn døbt som var Magrete Fransdatters her af Give. Som blef frembaaren af Mari Pedersdatter sammesteds. Blef udlagt til barnefader en person ved nafn Lavers ude ved Haderslef i Fielstrup sogn. Faddere vare af Give {By}. Barnets nafn varPovel.


Nr. 2442 1740.06.06 Karen Hansdatter, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens 2. kone.
BÅREN AF: Inge Christensdatter, Brandlund, Brande, Moderen kunne også være fra Brande, moderen ikke gift i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest 2 Pentec: hafde Hans Nielsen i Ulderup en barn til daab som blef frembaaren af Enge Christensdatter i Brandlund {Brande}. Faddere vare af Ulderup og af Give {By}. Barnets nafn var Karen.
NOTITS: Moderen kunne også som bæreren være fra Brande, moderen ikke gift i Give.


Nr. 2443 1740.07.10 Kirsten Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Dåb glemt i kirkebogen, Niels Sørensen i Vorslundes barn Kirsten. Begravelsen 18. sept. 1740: 'Dom xiiii p: Trinit: blev Niels Sørensens barn af Vorslunde jordet Kirsten Nielsdatter. gl: 10 uger.'}
Begravelse nr. 6407
NOTITS: Begravet 10 uger gammel, #6407.


Nr. 2444 1740.10.09 Maren Olesdatter, Farre. FAR: Ole Anderen. MOR: ? Ole Andersens kone.
BÅREN AF: Maren Knuds, Skærhoved, Give, ?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xvii p: Trinit: hafde Olle Andersen af Farrøe en barn til daab som blef frembaaren af Maren Knuds i Skirhoed {Skærhoved}. Fadderen vare af Farrøe. Barnets nafn er Maren.


Nr. 2445 1740.12.16 ? Clemmens/en/datter, Nygaard. FAR: Clemmen Jensen. MOR: Birte? Nielsdatter?.
BÅREN AF: ? Iver Hestlunds kone
NÆVNT Nr. 1: Iver Hestlund, Hestlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d: 16 Dec:} hafde Clemmen Jensen af [Biid?[ {dåb 1739 af Nygaard #2417} en barn til daab som blef frembaaren af Yvers hustru i Heestelund. Fadderne vare af Nygaard og Hestellund. Barnets nafn var {glemt}.
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Begravet 6 uger gammel, #6412. Den formodede moder Birte Nielsdatter blev begravet af Nygaard samme dag, som dette barn blev døbt 16. dec. 1740. Vel død i barselsseng.


Nr. 2446 1741.01.01 Morten Olesen, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, For Give By se #2438. Hans kone Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest Circumsis: Chr: hafde Volle Vellazten {Villadsen} af Nygaard en barn til daaben som blef frembaaren af Jens {Nielsen} Holms Kierste {Maren Pedersdatter}. Fadderne vare af Uldrup {Ullerup} og Give {By}. Barnet navn var Morten.
NOTITS: Opnævnt efter moderens far i Nygaard Morten Jensen.


Nr. 2447 1741.03.12 Jens Pedersen, Give By. FAR: Peder Sørensen Poder. MOR: Kirsten Frandsdatter.
BÅREN AF: Anne Olufsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare hafde Peder {Sørensen} Poder her i Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Anne Olufsdatter ibid:. Fadderne vare af Give {By}. Barnets nafn var Jens.


Nr. 2448 1741.03.12 Morten Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen Møller. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET: Christen Pedersen Møller i Give By to sønner døbt Morten og Anders. Begravelsen 19. mar. 1741: "Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage."}
Begravelse nr. 6413
NOTITS: Begravet 16 dage gammel, #6413. Tvillinger, begge døde.


Nr. 2449 1741.05.12 Anders Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen Møller. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET: Christen Pedersen Møller i Give By to sønner døbt Morten og Anders. Begravelsen 19. mar. 1741: "Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage."}
Begravelse nr. 6414
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, #6414. Tvillinger, begge døde.


Nr. 2450 1741.04.23 Johannes Lauridsen, Farre Mølle. FAR: Laurids Johansen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jubilate hafde Laurs Johansen i Farrøe Mølle en barn til daab som blef frembaaren af. Faddere vare af Farøe. Barnets nafn var Johannes.
Begravelse nr. 6434
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6434. "... blef frembaaren af..." navnet mangler.


Nr. 2451 1741.05.30 Karen Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
BÅREN AF: Trine Bødker, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dominica samme dag {Cantate} var tvænde {for det andet barn se #2452} børn til daab. Peder Pedersen en datter som blef frembaaren af Trine Bøcker ibid: Fadderne vare af Farøe. Barnets nafn var Karen.


Nr. 2452 1741.04.30 Kirsten Madsdatter, Bæksgaard. FAR: Mads Christensen. MOR: ? Mads Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Hans kone Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Dominica samme dag {Cantate} var tvænde børn til daab.} Den anden var Mads Christensens af Beexgaard som blef frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} kone {Maren Pedersdatter} i Give {By}. Barnets nafn var Kirsten.


Nr. 2453 1741.06.24 Niels Jensen, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Villadsdatter, Ullerup, Give, Søster til faderen, måske bor hun ved søsteren Mette Villadsdatter, der er gift med Jens Christensen Egsgaard i Ullerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom St: Hansdag hafde Jens Vellasen {Villadsen} i Brænhoed {Bregnhoved} en søn til daab som blef fembaaren af Karen Vellasdatter {Villadsdatter} i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare af Brænhoed og Give {By}. Dens nafn er Niels.
Begravelse nr. 6419
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, #6419.


Nr. 2454 1741.08.15 Navnløs, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Christen Nielsen i Hedegaard en søn Navnløs. Begravelsen 20. Aug. 1741: 'Dom xii p: Trinit: blef Christen Nielsen en nafnløs søn jordet.'}
Begravelse nr. 6420
NOTITS: Begravet 20. Aug. 1741, #6420. Der er vel ikke andre Christen Nielsener det kunne være.


Nr. 2455 1741.09.24 Johan Jørgensen, Bregnhoved. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Ida Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 17 p: Trinitaet hafde Jørgen Johansen en søn til daaben som blef frembaaren af Marie Pedersdatter i Give {By}. Fadderne vare af Brænhoed og Heedegaard. Dends nafn var Johan.


Nr. 2456 1741.09.29 Elisabet Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Pedersen Skræder. MOR: ? Søren Pedersen Skræders kone.
BÅREN AF: Lisbet, Egholm Mølle, Tørring, Ikke umiddelbart fundet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Mickali hafde Søren {Pedersen} Skræder i Give en datter til daaben som blef frembaaren af Lisebett af Egholm Mølle {Tørring}. Dens nafn var Lissebett. Fadderene var af Give {By}.


Nr. 2457 1741.10.08 Kirsten Nielsdatter, Givskov. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Gift med Peder Sørensen Poder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xviiii p: Trinit: hafde Niels Sørensen en barn til daaben som blef frembaaren af Kirsten Frandsdatter i Give {By}. Faddere var af Gifskov og Give {By}. Dends nafn er Kirsten.


Nr. 2458 1741.11.12 Niels Nielsen, Tromborg. FAR: Niels Nielsen Tromborg. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Hans kone Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xxiiii p: Trinit: hafde Niels Nielsen i Tromborg en søn til daaben som blef frembaaren af Jens {Nielsen Holm} Degens kone {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Heedegaard. Dens nafn er Niels.
Begravelse nr. 6449
NOTITS: Begravet 3 år gammel, #6449.


Nr. 2459 1741.11.12 Gertrud Lauridsdatter, Farre. FAR: Laurids Larsen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Johanne, Nebvad?, Lindeballe
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom xxiiii p: Trinit: } hafde Lavrs Lassen af Farrøe en datter til daaben som blef frembaaren af Johanne i [Nebvad] {Lindeballe}. Dens nafn er Gierttred.


Nr. 2460 1741.11.12 Mette Sørensdatter, Bregnhoved. FAR: Søren Johansen. MOR: Johanne Rasmusdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den xxiiii p: Trinit: hafde Johanne Rasmusdatter i Brænhoed {Bregnhoved} en datter til daab som flef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Ibid:. Dens nafn er Mette.
Begravelse nr. 6424
NOTITS: Begravet 9 uger gammel, #6424. Faderen døde to uger før daaben, derfor står kun moderens navn.


Nr. 2461 1741.11.26 ? Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Bødker. MOR: ? Niels Bødkers kone.
BÅREN AF: Anne Jørgensdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xxvi p: Trinit: hafde Niels Bøcker i Farrøe en datter til daaben som blef frembaaren af Anne Jørgensdatter ib:. Faddere vare af Farøe. {navn glemt}.


Nr. 2462 1741.12.17 Anne Sørensdatter, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Søren Jensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iii post Advent hafde Søren {Jensen} Vestergaard i Heedegaard en datter til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter. Faddere vare af Ibid:. Dens nafn er Anne.


Nr. 2463 1741.12.26 Vested Vestedsen, Farre. FAR: Veste Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
ii Nat: Chr: hafde Veste Andersen i Farøe en søn til daaben som blef baaren af Mari Pedersdatter i Give. Dens nafn er Veste. Fadderne vare af Farøe.
Begravelse nr. 6427
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6427.


Nr. 2464 1742.04.15 Anne Christensdatter, Give By. FAR: Christen Pedersen Møller. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Gift med Peder Hansen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Christen Pedersen Møl{ler} en datter til daaben som blef frembaaren af Møllerkonen {Maren Christensdatter} Ulkiær Mølle. Faddere vare af Give {By}. Dens nafn er Anne.


Nr. 2465 1742.04.15 Christen Christensen, Mosgaard- Store. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Hans Nielsens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom Jubilate} hafde Christen Nielsen i Stor Mosgaard en søn til daaben som blef fembaaren af Hans Nielsens hustru i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare af Give {By} og Ulderup. Dens nafn var Christen.


Nr. 2466 1742.04.22 Erik Pedersen, Øgelund. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den iiii sønndag effter Paaske hafde Peder Nielsen i Øgelund 2 sønner til daaben. Blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter den ene og den anden baaren af Niels Sørensens hustru i Vorslund. Faddere vare af Give. Dierris nafner ere Errick og Morten.


Nr. 2467 1742.04.22 Morten Pedersen, Øgelund. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Sørensens kone, Vorslunde, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den iiii sønndag effter Paaske hafde Peder Nielsen i Øgelund 2 sønner til daaben. Blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter den ene og den anden baaren af Niels Sørensens hustru i Vorslund. Faddere vare af Give. Dierris nafner ere Errick og Morten.


Nr. 2468 1742.05.20 Anne Marie Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: ? Ole Banks kone., Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Ole Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom p: Trinit hafde Niels {Nielsen} Grauel i Farrøe en datter til daab som blef frembaaren af Volle Banckes hustru samme sted. Faddere vare af Farrøe. Dens nafn er Anne Marie.
Begravelse nr. 6449
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6449.


Nr. 2469 1742.05.27 Birte Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag, den Ældre. MOR: Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Frandsdatter, Ullerup, Give, Moderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: Trinit hafde Christen Christensen i Heedegaard en datter til daab som blef frembaaren af Johanne Frandsdatter i Uldrup. Fadderene vare af Heedegaard og Uldrup {Ullerup}. Dens nafn er [Berret].


Nr. 2470 1742.06.10 Karen Hansdatter, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens 2. kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsens kone, Mosgaard- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Mosgaard- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iii p: Trinit: hafde Hans Nielsen i Ulderup en barn til daab som blef frembaaren af Christen Nielsens hustru i Stor Mosgaard. Faddere vare af Give og Ulderup. Dens nafn er Karen.


Nr. 2471 1742.06.17 Cathrine Marie Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iiii p: Trinit: hafde Jens Vellasen i Brænhoed en barn til daab som belf frembaaren af Marie Pedersdatter i Give {By}. Dens nafn var Cathrine Marie. Faddere vare af Brænhoed og Give {By}.


Nr. 2472 1742.06.24 Kirsten Pedersdatter, Givskov. FAR: Peder Christensen Skomager. MOR: Birte Lisbeth Marcusdatter.
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom v p: Trinit: hafde Peder Christensen {Skomager} i Gifskov en barn til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter i Give {By}. Faddere vare af Gifskov og Give. Dens navn var Kirsten.


Nr. 2473 1742.06.24 Niels Nielsen, Hedegaard. FAR: Niels Laursen Lille. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Give By, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest Joh: Baptiste hafde Niels Larsen i Hede gard en barn til Daab Som blef frem baaren af Marie Pedersdatter J Give {By}. Faddere vare af Hedegaard og Ulderup. Dens nafn er Niels.
LINK: Affotografering.


Nr. 2474 1742.07.01 Søren Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom vi p: Trinit: hafde Hans Christensen Sillehoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter} i Give Faddere vare af Sillehoed og Give {By}. Dens nafn er Søren.


Nr. 2475 1742.07.08 Bodil Andersdatter Wong, Donneruplund. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Birgitte Marie Albertsdatter.
BÅREN AF: Birte Nielsdatter Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom [...] p: Trinit hafde Anders Nielsen {Wong} paa Donruplund en barn til daab som blev frembaaren af Bertte Nielsdatter {Wong} af vonge {Øster Nykirke}. Faddere vare af Nederdonnerup og Give {By}. Dens nafn er Bodel.
NOTITS: Efter broderen Jørgen Nielsen Wongs død i nov.1740, er Anders Nielsen Wong blevet bestyrer på Donneruplund for hans far Niels Andersen Wong, der bor i Vonge. Opkaldt efter faderens mor Bodil Andersdatter.


Nr. 2476 1742.07.15 Niels Nielsen, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom viii p: Trinit: hafde Nielse Pedersen i Sillesthoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter} af Give {By}. Faddere vare af Sillehoed og Give {By}. Dens nafn er Niels.
NOTITS: Efter 1742 før 1749 flytter familien til Lindeballe, hvor Niels er opvokset.


Nr. 2477 1742.10.07 Johannes Christensen, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xx p: Trinit: hafde Christen Nielsen i Heedegaard en barn til daaben som blef frembaaren af Anne Pedersdatter i Give {By}. Dens nafn er Johannes. Faddere vare af Give {By} og Hedegaard.


Nr. 2478 1743.03.10 Johanne Marie Madsdatter, Give By. FAR: Mads Mortensen. MOR: ? Mads Mortensens kone.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Give By, Give, Måske enken efter Jørgen Nielsen Wong paa Donneruplund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Domic: Reminisere} hafde Mads Mortensen i Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Bereth Sørensdatter ibid: Fadderne vare af Give {By} og dens navn Johanne Mari.


Nr. 2479 1743.03.17 Maren Pedersdatter, Farre. FAR: Peder. MOR: Anne Iversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Hjemmedøbt Anne Iversdatters datter af Farre Maren. Begravelsen 20 mar. 1743: 'Den 20 Martius blef Anne Ifersdatter af Farøe jorden udi hendes 32 aar, saavelsom hendes barn navnlig Maren Pedersdatter gammel 5 dage.'}
Begravelse nr. 6433
NOTITS: Begravet 5 dage gammel, #6433. Moderen begravet samme dag.


Nr. 2480 1743.04.15 Niels Bentsen, Farre (Mølgaard). FAR: Bent Nielsen. MOR: Maren Johansdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Moderens mor.
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Moderens stedfar. Konen Else Jensdatter gift 2. gang bærer. Nævnt 1755 af Harresø i Donneruplunds jordebog, han fæster foruden gården i Harresø en gårddel i Hvejsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest ii Pasch haver Bent Nielsen af Farøe et baaren til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Povelsens hustru {Else Jensdatter} af Haresøe. Faddere vare af Fare og Give {By}.
NOTITS: Niels Poulsen, *1701c †1766 Harresø gift 1725 med Else Jensdatter, enke i Østerhoved, Givskud. Datteren Anne Marie Nielsdatter blev gift med Claus Pedersen af Skovbølling (tak til Vera K. Madsen).


Nr. 2481 1743.06.16 Margrethe Iversdatter, Farre. FAR: Iver Jensen. MOR: ? Iver Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Johansdatter, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Johansdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domini i p: Trinitatis haver Iver Jensen af Fare et barn til daaben kaldet Margrette. Frembaaren af Bent Nielsens hustru {Maren Johansdatter} ibid: Fadderne vare af Farøe og Gifskov.


Nr. 2482 1743.08.25 Else Lauridsdatter, Farre Mølle. FAR: Laurids Johansen. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Faderens mor gift 1. gang med faderens far Johannes Lauridsen †1725 af Østerhoved, Givskud.
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter gift 2. gang bærer. Faderens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domini xi p: Trinitatis haver Lavridts Johansen Farøe Mølle et barn til daab kaldet Else. Frembaaren af Niels Povelsens hustru {Else Jensdatter} i Haresøe. Fadderne vare af Farøe og Gifskov.
NOTITS: Opnævnt efter faderens mor, Else Jensdatter, som bærer. Se også #2480.


Nr. 2483 1743.10.13 Kirsten Olesdatter, Give By. FAR: Ole Nielsen. MOR: Inge Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xviii haver Olle Nielsen af Give {By} et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} kone {Maren Pedersdatter} ib: Faddere vare alle af Give.


Nr. 2484 1743.10.20 Anders Vestesen, Farre. FAR: Veste Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domini xix p: Trinitatis haver Viste Andersen tvende børren til daab. Den ene kaldet Anders, den anden navn Niels. Fadderne vare af Farøe og Give.


Nr. 2485 1743.10.20 Niels Vestesen, Farre. FAR: Veste Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domini xix p: Trinitatis haver Viste Andersen tvende børren til daab. Den ene kaldet Anders, den anden navn Niels. Fadderne vare af Farøe og Give.


Nr. 2486 1743.10.27 Bodil Jørgensdatter, Give By. FAR: Jørgen Sørensen. MOR: ? Jørgen Sørensens kone.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Give By, Give, Søster?, Jørgen Nielsen Wongs enke?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xx post Trinitates. Jørgen Søensen af Gifve {By} et barn til daaben kaldet Boeld. Frembaaren af Birthe Sørensdatter ibid: Faddere vare af Give.


Nr. 2487 1744.02.09 Hans Pedersen, Farre. FAR: Peder Hansen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Kirstine Christensdatter, Gift med Laurids Johansen møller i Farre Mølle.
FADDER Nr. 1: Thomas Vestesen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Bødkers kone, Farre, Give, Hedder muligvis Trine, en Trine Bødker bærer 1741.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Laurids Johansen, Farre Mølle, Give, Konen Kirstine Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Bødker, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto Mihi haver Peder Hansen af Farøe en søn til daaben kaldet Hans. Frembaaren af Lavrids Johansens hustru {Kirstine Christensdatter} af Farre Mølle. Faddere vare Thomas Vestesen, Iver Jensen, Christen Bøcker, Niels Bøckers hustru, Margrete Christensdatter alle af Farøe.
NOTITS: Gift 1771 i Givskud med Anne Dorte Christensdatter.


Nr. 2488 1744.02.23 Iver Clemmensen, Nygaard. FAR: Clemmen Jensen. MOR: ? Clemmen Jensens kone (2?).
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give, Fyld-bærer.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Give
FADDER Nr. 3: Ole Villadsen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Birte Sørensdatter, Give, ?
FADDER Nr. 5: Mads Clemmensen, Give, ?
FADDER Nr. 6: Karen Villadsdatter, Give By, Give, Gift med Peder Christensen Hag.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminiscrere haver Chlemmend {Jensen} Nygaard et barn til daaben kaldet Iver. Frembaaren af Anne Ferdinandsdatter af Give {By}. Faddere haver været Niels Pedersen af Give {By}, Christen Jensen, Olle {Villadsen} Nygaard, Birte Sørensendatter, Mads Clemmensen, Karen Villadsdatter {Give By}.


Nr. 2489 1744.03.01 Jens Christensen, Mosgaard- Store. FAR: Christen Nielsen Mosgaard. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Give By, Give, ? enke efter Jørgen Nielsen Wong?
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Donneruplund, Give, Tjenestekarl?
FADDER Nr. 2: Christen Thygesen, Donneruplund, Give, Tjenestekarl?
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Birte Sørensdatter, Give By, Give, Der er altså to Birte Sørensdøtre i Give By på denne tid. Eller fejl i kirkebogen?
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iii Oculi. Christen {Nielsen} Mosgaard et barn til daaben kaldet Iens. Frembaaren af Berrette Sørensdatter i Gifve {By}. Faddere vare Christen Larsen af Donneruplund, Christen Tygesen ibid:, Christen Jensen og Berrette Sørensdatter, Kirsten Nielsdatter alle af Gifve {By}.


Nr. 1962 1744.03.23 Navnløs, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: Else Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Fer: parascher} blef Johan Sørensens barn {Navnløs} begraven ibd: {Bregnhoved} gaml: ½ dag.'}
Begravelse nr. 6447
NOTITS: Begravet en halv dag gammel. Moderen begravet samme dag.


Nr. 2490 1744.04.12 Søren Nielsen, Givskov. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: An Mari Christensdatter, Givskov, Give, 20, datter af Christen Christensen Skov i Givskov.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Give By?, Give, Maaske i Givskov.
FADDER Nr. 3: Mads Thomsen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Birte Sørensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Givskov, Give, Datter af Christen Christensen Skov i Givskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom ii Pascat haver Niels Søfrensen af Gifskov en søn til daaben kaldet Søren. Fembaaren af An Mari Christensdatter ibid: Fadder vare Jacob Lavridsen og Christen Christensen og Mads Tommesen alle af Give {By} og Berette Sørensdatter ibid: og Maren Christensdatter af Gifskov.


Nr. 2491 1744.04.19 Morten Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Ulkær Mølle, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Ulkær Mølle, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Birte Sørensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Karen Villadsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate haver Christen Pedersen af Give {By} et barn til daaben kaldet Morten. Frembaaren af Peder Hansens hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Hans Pedersen af Ulkiær Mølle og Iens Pedersen ibid: Christen Christensen, Birrete Sørensdatter, Anne Ferdinandsdatter, Karen Villadsdatter alle af Give {By}.


Nr. 2492 1744.10.11 N. Nielsen, Tromborg. FAR: Niels Nielsen Tromborg. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xx p: Trintat: haver Niels Nielsen Tromborg en barn til daaben kaldet N. Frembaaren af Anne Ferdenandsdatter i Gifve {By}. Faddere vare af Byllund og Give


Nr. 2493 1744.11.15 Jens Jensen, Hestlund- Store. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Thomsen, Give
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Sillesthoved?, Give
FADDER Nr. 4: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domic xxv p: haver Jens Iensen af Store Hestlund et drengebarn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Karen Iensdatter ibid: Faddere vare Hans Pedersen, Jachop Tammesen, Søren Andersen, Anne Ferdinandsdatter, Else Iensdatter.
Begravelse nr. 6451
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, #6451. Fadderne angivet uden sted.


Nr. 2494 1745.01.09 Johanne Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Niels Laursen Lille. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 January hafde Niels {Laursen Lille} Vestergaard i Heedegaard en pigebarn til daab som blev kaldet Johanne. Blef frembaaren af {tomt felt}. Faddere vare ibid:
NOTITS: Bærer ikke udfyldt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2500 1745.07.01 Søren Madsen, Give By (Søndergaard). FAR: Mads Sørensen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Søndergaard i Give By: 'Mads Sørensen i Søndergaard i Give By en søn Søren .'}
Begravelse nr. 7234
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Søren Madsens alder 43 i FT 1787 Give By. Mads Sørensen nævnes i Donneruplund Jordebog 1760 af Give By hartkorn 3 1 2 ½, kaldes i 1760 #2712 Mads Søndergaard fordi der findes en anden Mads Sørensen i Give By. Søren Madsen overtager gården 1762 og ses i Extraskattemandtallet 1762 i Give By. ——— Herfra numrene 2500 fremad er rekonstruktioner i kirkebogshullet januar 1745 til juli 1754 eller de 115 måneder, som mangler. Rekonstrueret fra dødsfald, set som børn af ellers kendte personer i Give sogn i fadderlister, vielser osv. Datoen er regnet tilbage, hvis muligt, fra folketællinger eller alder ved begravelsen. Aaret er så nøjagtigt som muligt, nogle år kan være op til 5 år forkert. Datoen er altid 1. juli, så en dåb midt i året på 01.07 — 1. juli — har ingen reel betydning, kun året tæller og det kan i mange tilfælde også være ret forkert. Det eneste der kan siges med nogenlund sikkerhed er at vedkommende blev født i Give sogn.

LINK: Donneruplund Jordebog 1760 (Erik Brejl).
LINK: Dåb #2172.
LINK: Extraskattemandtallet 1762.


Nr. 2501 1746.07.01 Niels Andersen Wong, Donneruplund. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Birte Marie Albrechtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Arvad Mølle: 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en søn Niels .'}
Vielse nr. 8207
Begravelse nr. 7203
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 41 i FT 1787, Niels kaldes Monsr Vonge i Arvad Mølle, Brande se dåb #2030 i Brande, hvor faderen Anders Wong er fadder. Niels Andersen Wong får den 26. april 1768 skøde på Arvad mølle af svogeren Andreas Bagger på Hastrup i Thyregod (Brande Gaardhistorie hefte 1, side 18).

LINK: Dåb #2030 i Brande kirkebog 1775, faderen Anders fadder.
LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Niels Andersen Wong den Yngre i Arvad Mølle, Brande sogn.
LINK: Niels Andersen Wong i Ulkær Mølle, Give sogn.
LINK: Niels Andersen Wong i Bregnhoved, Give sogn.


Nr. 2502 1746.07.01 Marie Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag den Ældre. MOR: Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Maries uægte barn Niels *1766 i Hedegaard: 'Christen Christensen i Hedegaard en datter Marie.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig, kan være senere. Alder skønnet fra sønnens fødsel.

LINK: Faderen Christen Christensen Hag den Ældre i Hedegaard i Give med datteren angivet.
LINK: Hendes søn Niels dåb #2845 i 1766.


Nr. 2503 1746.07.01 Christen Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen Møller. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 Sillesthoved, Give indirekte: 'Christen Pedersen i Give By en søn Christen.'}
NOTITS: Dato arbitrær meget omtrentlig. Fødedato skønnet. Indirekte gennem FT 1787 i Sillesthoved, hvor søsteren Ane Christensdatter er gift og hvor Christen Christensen 2 år gammel beskrives som "koenes brodersøn i kost for betaling ". Broderen må altså hedde Christen med patronym (som Ane) Christensen, som ikke er født før 1745 og derfor må være født 1745-54.

LINK: Se Ane Christensdatter i Sillesthoved.


Nr. 2504 1747.07.01 Maren Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skifte 1777 i Ris i Givskud : 'Jens Villadsen i Bregnhoved en datter Maren.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 29 i begravelsen 16. dec. 1776 i Ris, Givskud. Brejl abstrakt af skiftet: "523 Maren Jensdatter i Ris, Givskud sogn 25.2.1777. E: Anders Pedersen Lerager. B: Peder 6, Cathrine 4. FM: morbroder Villads Jensen i Bregnhoved." Morbroder er altså Villads Jensen i Bregnhoved, der har overtaget gården efter faderen.

LINK: Faderen Jens Villadsen i Bregnhoved i Give.


Nr. 2505 1749.07.01 Margrethe Vestesdatter, Sillesthoved?. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Margrethe.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra FT 1801 Hvejsel By 56 år dvs skulle være født 1745, men da var forældrene ikke gift. Hun er nævnt først i listen af døtre i skiftet efter moderen og her antaget født som første barn efter vielsen i nov. 1748 i Ringive.——— Generelt om Veste og Kirsten Jespersdatters børn: Første barn født i kirkebogen 1756 efter kirkebogshullet 1745-54 er Jesper *1756 Silleshoved (død 4 måneder gammel). Men de første fire børn Mette, Margrethe, Anne Barbara og Claus er født i kirkebogshullet og menes født i Sillesthoved for Veste gifter derfra og Jesper fødes jo 1756 i Sildesthoved, men ganske sikkert er det ikke.

LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.


Nr. 2570 1750.07.01 Mette Vestesdatter, Sillesthoved?. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Mette .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder anset som 1. barn i ægteskabet. Veste og Kirsten gift nov. 1848 i Ringive, hun kan også være født 1753c. Ikke fundet i FT 1803 i Flensburg, undtagen hvis hun kaldes Mette Nielsen (som ses gift i Handewitt og er 63, dvs *1740c, men kirkebogen er ført op til enden af 1744) gift med Jens Nielsen. I skiftet efter moderen i 1805 er hun gift med Jens Nielsen og bor i Flensborg.

LINK: Generelt om Veste Vestesens børn i Give kirkebogshul, se dåb #2505.
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.


Nr. 2571 1752.07.01 Anne Barbara Vestesdatter, Sillesthoved?. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Anne Barbara.'}
NOTITS: Dato arbitrær. Alder i FT 1787 32 år giver *1752c. Anne Barbara når at blive gift 5 gange og bliver 75 år gammel før hun dør i Lille Karlskov i Ringive.

LINK: Anne Barbara gift 1. med Troels Christensen.
LINK: Generelt om Veste Vestesens børn i Give kirkebogshul, se dåb #2505.
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.


Nr. 2572 1754.07.01 Claus Vestesen, Sillesthoved?. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en søn Claus.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra .

LINK:
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.


Nr. 2580 1750.07.01 Birte Andersdatter Wong, Donneruplund. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Birte Marie Albrechtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra : 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en datter Birte .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra . Gift 1 gang 1766 i Thyregod som Jomru Birrethe Andersdatter Wong paa Hastrup med Johan Ravn Hansen Bering *1734 Præstegaarden i Thyregodlund †1794 Thyregod By

LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Johan Ravn Hansen Bering nævnt søn i Thyregod præstegaard.


Nr. 2581 1752.07.01 ? Anders/en/datter Wong, Donneruplund. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Birte Marie Albrechtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra : 'Seigr: Anders Nielsen Wong paa Donneruplund et barn.'}
Begravelse nr. 6461
NOTITS: Dato arbitrær 1745-1754. Begravet 1755 som barn uden alder.

LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.


Nr. 2582 1754.07.01 Magdalene Andersdatter Wong, Donneruplund. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Birte Marie Albrechtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra : 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en datter Magdalene .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 33 i FT 1787 Balling i Viborg Amt, hvor hendes mand Niels Galten Bering er præst, gift 1775 på Hastrup i Thyregod som Magdalene Wong.

LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Niels Galten Bering nævnt søn i Thyregod præstegaard.


Nr. 2600 1754.07.26 Mikkel Nielsen, Hedegaard. FAR: Niels Laursen Lille. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Christen Vestergaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Vorslunde, Give, Søren Vestesens kone
NÆVNT Nr. 1: Søren Vestesen, Vorslunde, Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 6 post trinit hafde Niels Laurs_ i Heedegaard en søn til daaben kaldet Michel frembaaren af Niels {Larsen Store} Midtgaards datter ibid: Faddere Christen {Christensen} Hag, Niels Sørensen af Heedegaard, Christen Vestergaard af Bexgaard, Søren Vestensens hustru {Karen Pedersdatter} af Vorslunde.
LINK: Affotografering.


Nr. 2601 1754.10.20 Kirsten Andersdatter, Farre. FAR: Anders Christensen Bødker. MOR: ? Anders Bødkers kone.
BÅREN AF: ? Jørgen Banks kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Mads Madsen Junior, Farre (Loftlund), Give
FADDER Nr. 3: Hans Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Ole Banks kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Ole Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 19 post Trinit hafde Anders {Christensen} Bøcker i Farre en datter til daaben hvis navn var Kirsten. Blef frembaaren af Jørgen Banches hustru ibid: Faddere vare Bendt {Nielsen} i Mølgaard, Mads Madsen junior i Loftlund, Hans Nielsen i Ullerup, Ole Banches hustru i Farre og Anne Sørensdatter i Loftlund.
Begravelse nr. 6456
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel, #6456.


Nr. 2602 1754.12.08 Maren Iversdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Tofthøj, Tofthøj?, Gadbjerg, Muligvis i Farre selv.
FADDER Nr. 1: Maren Johansdatter, Farre (Mølgaard), Give, Bent Nielsen Mølgaards kone.
FADDER Nr. 2: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Karen Ferdinandsdatter Ferdinands, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {2 Søndag i Advent} havde Iver {Jensen?} i Mølgaard en datter nafnlig Maren til Kirche og blev frembaaren af Zidsel Tofthøy. Faddere vare Bendt {Nielsen} Mølgaards hustru {Maren Johansdatter}, Mads Madsen, Mads Jespersen og Karen Ferdinands alle af Farre.
Begravelse nr. 6457
NOTITS: Begravet 3 uger gammel, #6457. Forældrene gift 1734 i Lindeballe.


Nr. 2603 1754.12.29 Mads Nielsen, Hestlund- Lille. FAR: Niels Sørensen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Maren Madsdatter, Hestlund- Store, Give, Søster til Moderen. Gift 1752 i Thyregod af Thyregodlund med Søren Sørensen af Hestlund.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Morten Sørensen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen efter jul hafde Niels Sørensen af Lille Hestlund et barn til daab kaldet Mads. Frembaaren af Christen Jensens kone udi Give {By}. Faddere: Søren Sørensens kone {Maren Madsdatter} i St. Hestlund, Søren Sørensen i Store Hestlund, Hans Sørensen og Morten Sørensen i Byllund.


Nr. 2604 1754.01.19 Niels Larsen, Kollemorten- Nørre, sogn: Øster Nykirke. FAR: Lars Nielsen. MOR: ? Lars Nielsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 1: Kirsten Larsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Gravers Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anders Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Epiph: hafde Las Nielsen i Nør Collem: en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Kirsten Nielsdatter i Store Mosgaard {Give}. Faddere: Kirsten Larsdatter, Gravers Jensen, Anders Graversen af Nørre Collem: {Øster Nykirke} og Niels Pedersen af Sønder Collem: {Øster Nykirke}.
NOTITS: Denne daab er indført i Give kirkebog, men hører til Øster Nykirke, kun bæreren er fra Give sogn. Da det er om vinteren betvivles at så mange faddere ville køre fra Nørre Kollemorten til Give, derfor antages at dåben er sket i Øster Nykirke og præsten har indført den i Give kirkebog af en eller anden grund, han var jo præst i begge sogne.


Nr. 2605 1755.01.19 Thomas Jørgensen, Haustrup, sogn: Øster Nykirke. FAR: Jørgen Thomsen. MOR: ? Jørgen Thomsens kone.
BÅREN AF: Karen Rasmusmdatter, Hundshoved, Nørre Snede
FADDER Nr. 1: Johan Rasmussen Ernst, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 2: ? Johansdatter, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 3: Jens Foged, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 2 p: Epiph:} hafde Jørgen Thomsen af Havstrup en søn til daaben kaldet Thomas. Frembaaren af Karen Rasmusdatter i [Hunshoed] {Nørre Snede}. Faddere var Johan Ernst {Rasmussen} i Egholm {Tørring}, Jens Foged og Jens Andersen i Havstrup.
NOTITS: Johan Ernst ses i Reserverullen 1741 i Egholm og i Stougaard og Alsted jordebog 1751 i Egholm, hvor han svarer 10 rigsdaler 4 mark, der ses ikke noget hartkorn, så det er ikke en normal fæstegård. Johan Ernst Rasmussen og Else Hansdatter copuleret i Tørring 1724.

LINK: Brejl: Reserverulle 1741 Stougaard og Alsted jordebog.
LINK: Brejl: Stougaard og Alsted jordebog 1751.
LINK: Milloup: Stikord til Tørrings kirkebog.


Nr. 2606 1755.01.19 Kirsten Jakobsdatter, Give By (Vestergaard). FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens søster. Jens Jørgensens kone, hun stammer fra Store Hestlund, Give.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Søren Vestesen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Epiph: hafde Jacop {Lauridsen} Vestergaard i Give {By} en datter til daab kaldet Kirsten. Frembaaren af Jens Jørgensens hustru {Anne Jensdatter} i Oxenbierre {Øster Nykirke}. Faddere var Anders Nielsen {Wong} paa Donneruplund, Jens {Jensen} Hyldeslef i {Store} Hestlund og Søren Vestesen i Giuve {By}.


Nr. 2607 1755.01.19 Maren Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Enkelund, Thyregod, Vel moderens søster. Moderen født i Enkelund.
FADDER Nr. 1: Hans Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Øgelund, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Nielsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 2 p: Epiph:} hafde Olle Nielsen i Ullerup en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Karen Christensdatter i Enkelund {Thyregod}. Faddere vare Hans Nielsen, Peder Øgelund og Johanne Nielsdatter ibid: {Ullerup}


Nr. 2608 1755.01.26 Maren Nielsdatter, Skærhoved. FAR: Niels Thomsen. MOR: ? Niels Thomsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Tygesens kone, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 1: Christen Tygesen, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 2: Anne Marie Christensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Johansen, Givskov, Give, Konen Ane Marie Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domin Septuages: hafde Niels Thomsen i Schierhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Tygesens hustru i Østerhoed {Givskud}. Faddere vare Christen Johansens kone {Ane Marie Christensdatter} i Giufschou, Christen Sørensen ibm:, Anders Jepsen i Sillesthoed og Christen Tygesen i Østerhoed {Givskud}.


Nr. 2609 1755.02.23 Anne Christensdatter, Give By. FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: Lene Jensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Give By, Give, Dette er vel ikke faderen, som i Jylland ikke kan optræde som fadder.
FADDER Nr. 3: Mads Østergaard, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer. Han har lige opgivet degneembedet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Faste Søndag hafte Christen [Jensen] i [Give {By}] en datter til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter}. Faddere var Lene Jensdatter, Christen Jensen, Mads Østergaard og Christen {Nielsen} Houer af Give {By}.


Nr. 2610 1755.03.25 Niels Villadsen, Farre. FAR: Villads Nielsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: An Marie Nielsdatter, Farre, Give, 17, søster til faderen.
FADDER Nr. 1: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa Marie Bebudelsesdag hafde Villads Nielsen i Farre en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af hans søster An Marie Nielsdatter. Faddere vare Peder Hansens kone i Farre, Søren Christensen og Jens Jørgensen ibid: og Iver {Jensen} Mølgaard.
Begravelse nr. 6459


Nr. 2611 1755.03.28 Johanne Nielsdatter, Nederdonnerup. FAR: Niels Sørensen Skov. MOR: ? Niels Sørensen Skovs kone.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Søren Fæstersens kone.
FADDER Nr. 1: ? Søren Jensens kone, Givskov?, Give, Begravet i juli 1755.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 4: Søren Larsen, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Fæstersen, Nederdonnerup, Give, Konen Mette Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Givskov?, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa Langfredag hafde Niels {Sørensen} Schou i Nederdonnerup en datter til daaben kaldet Johan{ne}. Frembaaren af Søren Fæstesens hustru {Mette Sørensdatter}. Faddere var Søren Jensens hustru, Christen Sørensen af Gifschou, Søren Sørensen og Søren Lassen af Donneruplund og Jørgen Lassen i Nederdonnerup.


Nr. 2612 1755.04.06 Søren Sørensen, Hestlund- Lille. FAR: Søren Sørensen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Johanne Madsdatter, Give?, Faderens brors kone.
FADDER Nr. 1: ? Christen Jensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Har lige overtaget gaarden efter faderen Jens Jensen Hilllerslev.
NÆVNT Nr. 1: Lars? Sørensen, Give?, Broderen Jørgen Sørensen er gift med Maren Christensdatter i Store Hestlulnd. Lars Sørensen render 1739 fra kone og børn i Dørken, Thyregod. bliver skildt 1747, formodes gift igen med Johanne Madsdatter. Dette er usikkert.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen, Give By, Give, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1ste Søndag efter Paaske hafde Søren Sørensen i Lille Hestlund en søn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af hans broders kone Johanne Madsda. Faddere vare Christen Jensens kone i Give {By}, Laus Lassen i Byllund, Ole Nielsen i Ullerup og Niels Jensen {Hillerslev} i Hestlund.


Nr. 2613 1755.04.06 Marie Sørensdatter, Vorslunde. FAR: Søren Vestesen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Carl Hadelers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Kirsten Pedersdatter, Hedegaard, Give, Store Niels Larsen Midtgaards kone
FADDER Nr. 2: Niels Laursen Lille, Hedegaard (Vestergaard), Give, Ses fra 1738.
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen Wong, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give, Ses fra 1755.
NÆVNT Nr. 1: Carl Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Sønd: efter Paaske hafde Søren Vestesen i Vorslunde til daaben en datter Marie kaldet. Frembaaren af degnens {Gustav Carl Hadler} kone i Give {By}. Faddere Niels{Larsen Store} Mitgaards kone i Heedegaard, {Lille} Niels Laursen sammesteds, Anders Nielsen {Wong} paa Synderhoed {Søndersthoed} og Jørgen Lassen i Nederdonnerup.
NOTITS: Anders Nielsen Wong ses i dåb #2606 i januar 1755 på Donneruplund og her i april 1755 i Søndersthoved, så han er flyttet mellem januar og april 1755.


Nr. 2614 1755.04.13 Jørgen Jørgensen, Bregnhoved. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Ida Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By, Give, Jakob Lauridsen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Villadsen, Bregnhoved, Give, Vel nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Bregnhoved, Give, Ikke eller kendt.
FADDER Nr. 3: Søren Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die {Dom 2 post Pasch} hafde Jørgen Johansen i Brenhoed en søn til daaben kaldet Jørgen. Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards hustru {Karen Jensdatter} i Give {By}. Faddere vare Jens Villadsen, Jens Pedersen af Brenhoed, Søren Vestesen i Give og Hans Christensen i Silleshoed.


Nr. 2615 1755.05.08 Lars Laustsen, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
BÅREN AF: Anne Jakobsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Anne Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Give By, Give, Jakob Lauridsen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 3: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 5: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Aschenci: Christi hafde Laust Larsen i Byllund en søn til daaben kaldet Las. Frembaaren af Morten Sørensens kone {Anne Jakobsdatter} i Byllund. Faddere var Jacop {Lauridsen} Vestergaards kone {Karen Jensdatter} i Give {By}, Morten Sørensen og Hans Sørensen i Byllund, Søren Sørensen og Niels Sørensen i Lille Hestlund.
Begravelse nr. 6607
NOTITS: Begravet 1763 syv år gammel.


Nr. 2616 1755.07.20 Barbara Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Bendt Nielsen?, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 8 post Trinit:} hafde Mads Jespersen af Farre en datter til daaben Barbara kaldet. Frembaaren af hans moder Mette Sillesthoed. Faddere vare Jens Loftlund, Iver Jensen og Bendt {Nielsen? Mølgaard?} Farre etc:
NOTITS: Faderen Mads Jespersen *1731c, men ikke i Sillesthoved. Eller i Ringive, Gadbjerg, Thyregod eller Lindeballe sogne. Jesper NN og Mette Sillesthoved er ikke set i Give sogn, hvis Mette er i Silleshoved er hun flyttet til, men hun kan også være et andet sted. Jesper Jensen i Hedegaard er gift med Kirsten Christensdatter og har ingen set søn Mads. Måske er hun ved Anders Jepsen, som ses i 1722-63 i Sillesthoved, som kan være hendes søn, men hun er ikke død i Sillesthoved.


Nr. 2617 1755.07.27 ? Peders/en/datter, Bæksgaard. FAR: Peder Nielsen Nørgaard. MOR: ? Peder Nielsen Nørgaards kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give
FADDER Nr. 1: ? Morten Pedersens kone, Bæksgaard, Give, Fra FT 1787 i Navnløs ville hun hedde Ane Jensdatter *1713c.
FADDER Nr. 2: Christen Vestergaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 post Trinit: havde Peder Nielsen i Bexgaard et barn til daaben nafnl: {navnet mangler}. Frembaaren af An Nielsdatter fra Tromborg. Faddere vare Morten Pedersens hustru i Bexgaard, Christen Vestergaard, Søren Knudsen og Johannes Pedersen ibid:
NOTITS: Faderens tilnavn Nørgaard fra dåb 1760.


Nr. 2618 1755.08.03 Mikkel Christian Hansen, Bøllund. FAR: Hans Sørensen. MOR: ? Hans Sørensens kone.
BÅREN AF: Maria Pedersdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Lars Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10 post Trinit hafde Hans Sørensen i Byllund en søn til daaben kaldet Michel Chritian. Frembaaren af Maria Pedersdatter i Give. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldeløf i {Store} Hestlund, Jørgen Sørensen ibid:, Lars Lassen af Byllund og Christen Jensens hustru i Give.
Begravelse nr. 6679
NOTITS: Begravet 1767, 12 år gammel.


Nr. 2619 1755.08.24 Mette Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Vestesen. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Sillesthoved, Give, Faderens bror Veste Vestesens kone.
FADDER Nr. 1: Veste Vestesen, Sillesthoved, Give, Faderens bror, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Anders Møller, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give, Nabo i Sillesthoved.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 13 post Trinit:} hafde Søren Vestesen i Give Bye et barn til daab kaldet Mette. Frembaaren af Vestes {Vestesen} hustru {Kirsten Jespersdatter} i Sillehoed. Faddere vare Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} i Give {By}, Jacop Larsen {Vestergaard} og Anders Møller ibid:, Veste Vestesen og Anders Jepsen i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6492
NOTITS: Begravet 1756 11 måneder gammel.


Nr. 2620 1755.08.31 Niels Olesen, Farre. FAR: Ole Andersen Bank. MOR: ? Ole Andersen Banks 1. kone.
BÅREN AF: ? Jørgen Banks kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Madsen, Loftlund, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give, Måske bror til Ole Bank, så ville han hedde Andersen.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 14 post Trinit hafde Ole {Andersen} Banch i Farre en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Jørgen Banchs hustru ibid: Faddere vare Christen Nielsens hustru, Iver {Jensen} Mølgaard og Peder Hansen ibid: item Mads Madsen i Loftlund.
Begravelse nr. 6477
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel. Jørgen Bank ellers ikke set, uklart hvad hans patronym er.


Nr. 2621 1755.10.05 Birte Marie Nielsdatter, Søndersthoved. FAR: Niels Jørgensen. MOR: ? Niels Jørgensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Thomsens kone, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Birthe Marie Albertsdatter, Donneruplund, Give, Anders Nielsen Wongs kone.
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Af Wong dynastiet.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Donnerup, Skovgaard, Kollerup
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Nørskov, Lindeballe?
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen, Farre Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 19 post Trinit:} hafde Sigr: Niels Jørgensen paa Syndershoed et barn til daaben frembaaren af Christen Thomsens kone i Nye Farre Mølle kaldet Birthe Marie. Faddere var Sigr: Anders Nielsens {Wongs} kone {Birte Maria Albertsdatter}, Anders Nielsen {Wong} paa Donrup, Sigr: Christen Pedersen paa Schougaard og Sigr: Jens Nørschou.
Begravelse nr. 6490
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel 1756. Moderen er ikke kendt. Christen Thomsen i Ny Farre Mølle heller ikke.


Nr. 2622 1755.10.05 Navnløs, Bæksgaard. FAR: Morten Pedersen. MOR: Ane? Jensdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.


Nr. 2623 1755.10.05 Jens Mortensen, Bæksgaard. FAR: Morten Pedersen. MOR: Ane? Jensdatter?.
BÅREN AF: ? Peder Nielsens kone, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 1: Christen Nørgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give, Se #2617 for Nielsdatter.
FADDER Nr. 3: Johanne Nielsdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Bæksgaard, Give, Får børn i Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.


Nr. 2624 1755.10.05 Jørgen Mortensen, Bæksgaard. FAR: Morten Pedersen. MOR: Ane? Jensdatter?.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 1: Christen Nørgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give, Se #2617 for Nielsdatter.
FADDER Nr. 3: Johanne Nielsdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Bæksgaard, Give, Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.


Nr. 2625 1755.10.12 Poul Madsen, Farre. FAR: Mads Elkær. MOR: ? Mads Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter Høglund, Farre (Gammel Mølle), Give, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Farre (Gammel Mølle), Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 20 post Trinit: hafde Mads Elkiær i Farre en søn til daaben Poul kaldet. Frembaaren af Niels Pedersens hustru i Gammel Mølle. Faddere vare Søren Vestesen i Vorslunde, Villas Nielsen i Farre og Peder Hansens hustru ibid:


Nr. 2626 1755.10.12 Anne Andersdatter, Give By. FAR: Anders Christensen Møller. MOR: Ane Mortensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: ? Christensen Møller?, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 2: Søren Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Else Kovtrup, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 20 post Trinit:} hafde Anders {Christensen} Møller i Give en datter til daaben navnlig Anne. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} ibid: Faddere var mandens broder i Vesterlund {Vester}, Søren Lassen af Byllund.
NOTITS: Se FT 1787 Bæksgaard for faderens patronym, Anders Møllers kone død i Bæksgaard 1794.


Nr. 2627 1755.10.19 Christen Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: Johanne? Jens Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Ullerup, Give, Ole Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen, Ullerup, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Ole Nielsen Ullerup, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 21 post Trinit: hafde Niels Christensen i Ullerup et barn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af Jens Hansens hustru i Ullerup. Faddere vare Søren Knudsen i Bexgaard, Niels Madsen ibid. og Ole {Nielsen} Ullerups hustru {Mette Christensdatter}.


Nr. 2628 1755.11.02 Maren Kirstine Christensdatter, Give By. FAR: Christen Jespersen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give, Se #2617 for Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Lene Jensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Thomas Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 23 post Trinit: hafde Christen Jespersen i Give Bye en datter til daaben kaldet Maren Kirstine. Frembaaren af An {Nielsdatter} Tromborg. Faddere vare Christen {Christensen} Skous kone {Lene Jensdatter}, Mads Thomsen og Thomas Sørensen ibid:, Søren Fæstesen i Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6494
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.


Nr. 2629 1756.01.06 Christen Andersen, Farre. FAR: Anders Christensen Bødker. MOR: ? Anders Christensen Bødkers kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Farre?, Give
FADDER Nr. 1: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 4: Hans Iversen Smed, Farre, Give, Lige blevet gift med enke i Farre.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Epiphan hafde Anders {Christensen} Bøker i Farre en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Christensdatter. Faddere vare Christen Nielsens hustru {Kirsten Nielsdatter} ibid:, Peder Hansen og Iver {Jensen} Mølgaard, item Hans {Iversen} Smed.
NOTITS: Det er ikke ham der dør 1763, for han ses i FT 1787.


Nr. 2630 1756.01.18 Lars Nielsen, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Niels Laursen Lille. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Tygesens kone, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 1: Christen Tygesen, Østerhoved, Givskud, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Hedegaard (Midtgaard), Give, 22 datter af Store Niels Larsen og Kirsten Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Datter Karen Nielsdatter 22 fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Epiphan hafde {Lille} Niels Larsen i Heedegaard en søn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Xsten Thygesens hustru i Østerhoe {Givskud}. Fadddere vare Xsten Tygesen ibid:, Søren Vedstesen i Vorslunde, Niels Sørensen i Heedegaard og {Store} Niels Larsens datter {Karen 22} ibid:
LINK: Affotografering.


Nr. 2631 1756.02.02 Maren Christensdatter, Givskov. FAR: Christen Johansen. MOR: Ane Marie Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Skovs kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: ? Niels Thomsens kone, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: ? Christen Sørensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels, Søndersthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Thomsen, Skærhoved, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Sørensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Puris: Mariæ hafde Christen Johansen i Gifskou en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Christensens hustru i Give. Faddere vare Niels Thomsens hustru i Schiærhoe, Christen Sørensens hustru i Gifve og Niels paa Synderhoe {Søndershoved}.
NOTITS: Hun er ikke set død før 1773, hvor hun ikke føres i skiftet efter faderen. Men hun ses gift 1787 i Give med Jakob Mortensen *1756 Bæksgaard, Give, bosat Give By.


Nr. 2632 1756.02.08 Rasmus Jonsen?, Farre. FAR: Jon?. MOR: ? Jons kone.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Jakob Lund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Madsen Loftlund, Loftlund, Give
FADDER Nr. 4: Karen Ferdinands, Farre, Give, Gift med eller datter af Ferdinand Sørensen †1756 Farre.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 post Epipha: hafde [J]on en søn til daaben kaldet Rasmus. Frembaaren af Peder Hansens hustru ibid: Faddere ere Iver {Jensen} Mølgaard, Jacop Lund, Mads {Madsen} Loftlund og Karen Ferdinands {Ferdinand Sørensen}.


Nr. 2633 1756.03.25 Christen ?, Ullerup. FAR: Ole? Nielsen. MOR: ? Ole Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Enkelunds kone, Farre?, Give
FADDER Nr. 1: Christen Enkelund, Farre?, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Store, ?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die Visti: Mariæ hafde Nielsen et barn til daaben Christen kaldet, frembaaren af Xsten Enkelunds hustru. Fadderne vare Christen Jenßen af Giuve, Xsten Enklund og Johanne Xstens datter af Ullerup og Store Ped: Xstensen.
NOTITS: Gennemstreget er to faddere Jens Bachensen af Wllerup og Søren Smed af Giuve.


Nr. 2634 1756.03.31 Johanne Pedersdatter, Ullerup. FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
BÅREN AF: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Hans Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Ullerup, Give, 17, Jens Christensen Egsgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Egsgaard, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4 Onsdag i fasten hafde Peder Madsen i Ullerup en datter til daaben kaldet Johanne. Frembaaren af Hans Sørensens hustru i Byllund. Faddere vare Hans Nielsen, Johanne Christensdatter, Jens Christensens yngste dattter {Mette Jensdatter, 17} i Ullerup.


Nr. 2635 1756.04.04 Veste Hansen, Farre. FAR: Hans Iversen Smed. MOR: Maren Sørensdatter Vestes.
BÅREN AF: Bodil Gravelsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Anders Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Farre, Give, Iver Jensen Mølgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 5 Søndag i Fasten hafde Hans {Iversen} Smed i Farre en søn til daaben kaldet Vedste. Frembaaren af Bodil Gravelsdatter i Farre. Faddere vare Anders Bøcker, Christen Nielsen, Peder Hansen, Iver {Jensen} Mølgaards hustru {Maren Sørensdatter} i Farre.
Begravelse nr. 6483
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel i epidemi. Moderen må have været gift med en Veste, blev i juli 1755 gift med faderen.


Nr. 2636 1756.04.11 Inger Christensdatter, Give By. FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: Niels Smed, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 4: Inger Hag, Give By, Give, Gift med Mads Thomsen.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Jens Nielsen Egeskovs kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palm: hafde Christen Jensen i Give en datter til daaben kaldet Inger. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} i Give. Faddere vare Niels Smed og Jens {Nielsen} Egeskov, Maren Nørgaard, Inger Hag og Mette Nielsdatter.


Nr. 2637 1756.04.25 Søren Nielsen, Vorslunde. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Hedeby, Hedeby, Ringive, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Kollemorten, Øster Nykirke, Ses i Stougaard jordebog 1760 i Haustrup, Øster Nykirke. Brejl.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Qvasimode Geniti hafde Niels Sørensen af Vorslunde et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Kirsten Heedeby i Heedeby {Ringive}. Faddere vare Søren Vedstedsen i Vorslunde, Jens Andersen i Collemorten {Haustrup, Øster Nykirke} og Jacob Larsens hustru {Karen Jensdatter} i Give {By}.
LINK: Stougaard jordebog 1760, Erik Brejl.


Nr. 2638 1756.05.09 Peder Villadsen, Farre. FAR: Villads Nielsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give, Bent Nielsen Mølgaards kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Bødker, Farre, Give, Far til Christen Andersen *1757c, FT 1787 enkemand.
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Johannesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Villads Nielsen i Farre en søn til daaben kaldet Peder. Frembaaren af Bendt {Nielsen} Mølgaards hustru {Maren Johannesdatter}. Faddere vare Mads Jespersen, Anders Christensen {Bødker} og Christen Nielsens hustru i Farre.
Begravelse nr. 6498
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.


Nr. 2639 1756.05.09 Jesper Vestesen, Sillesthoved. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
BÅREN AF: Maren Jespersdatter, Give By, Give, Moderens søster, Søren Vestesens kone. Hendes navn fra hartkorns analyse i Give By, gift på samme gård som Søren Vestesen med efterfølgeren Ole Nielsen Nørgaard..
FADDER Nr. 1: Christian Thomsen, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Mette Iversdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jens Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Vestesen, Give By, Give, Konen Maren Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Bregnhoved, Give, Konen Mette Iversdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die Eod: {Dom Jubilate} hafde Vedste Vedstesen i Sillesthoed en søn til daaben kaldet Jesper. Frembaaren af Søren Vedstedsens hustru {Maren Jespersdatter} i Give {By}. Faddere var Christian Thomsen i Farre Mølle, Hans Christensen og Anders Jepsen i Sillesthoed, Jyrgen Johansen og Jens Pedersens hustru {Mette Iversdatter} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6493
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2640 1756.05.16 Karen Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 2: ? Christen Larsens kone, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Store, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Mette Jensdatter, Ullerup, Give, 17, datter af Jens Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Cantate hafde [Olle Nielsen] i Ullerup en datter til daaben kaldet Karen. Frembaaren af barnet moster {NN Christensdatter} i Heedegaard. Faddere var Christen Lassen og Hustru i Mosgaard, Store Ped: Christensen i Ullerup, Johanne Nielsdatter og Jens Christensens datter {17, Mette Jensdatter} ibid:
Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 1956 1756.07.01 Navnløs, Bøllund. FAR: Laust Lassen. MOR: ? Laust Lassens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 22 post Trinit blef Lavst Lassens dreng af Byllund i sit alders 7 aar jordet.'}
Begravelse nr. 6607
NOTITS: Datoen arbitrær midt i året, som passer med dødsalderen 7 år gammel i 1763.


Nr. 2641 1756.07.18 Jakob Mortensen, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Jakob Andersens 2.? kone. Evt. ikke moderen, som kunne være en evt. 1. kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Vel moderens far. Konen Maren Sørensdatter bærer. Jakob Andersen *1687c Bregnbjerg, Hammer †1768 Ørnsholt, Øster Nykirke. Han er her 69 år gammel. Problem moderen gift 1749 i Thyregod, hvor faderen skal være Jakob Pedersen af Hindskov, Thyregod. Problem ikke løst.
FADDER Nr. 2: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Lars Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Søren Larsen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 p: Trinit: hafde Morten Sørensen i Byllund en søn til daaben kaldet Jacob. Frembaaren af Jacob Andersens kone {Karen Sørensdatter} i Ørensholt {Ørnsholt, Øster Nykirke}. Faddere vare Jacob Andersen i Ørnsholt, Hans Sørensen hustru i Byllund, Lars Larsen og Søren Lassen ibid:
Begravelse nr. 7562
NOTITS: Moderen Anne (eller Birthe) Jakobsdatter *1728c †1775 Bøllund, Give. PROBLEM: hendes navn ikke klart. Jakob Mortensen gifter sig senere med en Skov af Give By og bliver så selv kaldt Skov.

LINK: Jakob Andersen, Ørnsholt, Øster Nykirke. Se ovenfor, måske helt forkert.


Nr. 2642 1756.08.15 Christen Jensen, Bregnhoved. FAR: Jens Pedersen. MOR: Mette Iversdatter.
BÅREN AF: Karen Villadsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 post Trinit hafde Jens Pedersen af Brenhoed en søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af Peder {Christensen} Hages hustru {Karen Villadsdatter} i Give {By}. Faddere var Hans Christensen og Anders Jepsen af Sillesthoed og Peder {Christensen} Hag af Give bye.
Begravelse nr. 6599
NOTITS: Begravet 7 år 1 måned gammel i 1763 i Give By.


Nr. 2643 1756.08.15 Kirsten Nielsdatter, Hestlund- Lille. FAR: Niels Sørensen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Jens Jørgensens kone. Opvokset i Store Hestlund, datter af Jens Jensen Hillerslev. Ikke direkte familie, så vidt det kan ses.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 post Trinit: hafde Niels Sørensen af Store {Lille!} Hest: en datter til daaben Kirsten kaldet. Frembaaren af Jens Jørgensens hustru {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Faddere vare Morten Sørensen og Hans Sørensen af Bylllund og Jens Jørgensen af Oxenbierre.


Nr. 2644 1756.09.05 Dødfødt, Nederdonnerup. FAR: Søren Jensen. MOR: ? Søren Jensens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef et dødfødt barn Søren Jensens i Nederdonnerup jordet.'}
Begravelse nr. 6495


Nr. 2645 1756.10.10 Mette Olesdatter, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Margrethe Andersdatter.
BÅREN AF: ? Gustav Carl Hadlers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: ? Anders Møllers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Mads Hansen Søndergaard, Give By, Give, Hansen fra extraskattelisten 1762.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Degn, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Møller, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 17 post Trinit: havde Ole {Villadsen} Nygaard af Give sogn en datter til daaben Mette kaldet. Frembaaren af degnens {Carl Hadlers} kone i Give {By}. Faddere var Anders Møllers kone, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Hansen} Søndergaard og Jens Nielsen af Give {By}.


Nr. 2646 1756.12.12 Barbara Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 Advent hafde Mads Jespersen i Farre en datter til daaben Barbara kaldet. Frembaaren af. Faddere vare Bendt Nielsen {Mølgaard}, Iver {Jensen} Mølgaard fra Farre og Mads {Thomsen} Hag af Give.


Nr. 2647 1757.02.20 Andreas Jensen, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Katrine Jensdatter.
BÅREN AF: Else Katrine Andersdatter Wong, Donneruplund, Give, 17, datter af Anders Nielsen Wong.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Datter Else Katrine, 17, bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Ida Jensdatter, Bregnhoved, Give, Jørgen Johansens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen Ida Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelavns Søndag hafde Jens Villadßen i Breinhoed en søn til daaben Andreas kaldet. Frembaaren af Anders Nielsens {Wongs} datter {17 Else Katrine Andersdatter Wong} paa Dunrup {Donneruplund}. Faddere vare Seign Anders Nielsen {Wong}, Hans Andersen {Christensen!} fra Sillesthoed, Jørgen Johansens kone {Ida Jensdatter} i Breinhoed.
NOTITS: Moderen kaldet Trine.


Nr. 2648 1757.04.03 Niels Olesen, Farre. FAR: Ole Andersen Bank. MOR: ? Ole Andersen Banks kone.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: ? Villads Nielsen Gravels kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Palmesøndag hafde Ole {Andersen} Bank i Farre en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Peder Hansens hustru ibid: Faddere vare Iver {Jensen} Mølgaard, Peder Hansen og Villads {Nielsen} Gravels hustru.
NOTITS: Moderen 1. kone *1713c- †1764 Farre


Nr. 2649 1757.04.17 Lene Laustdatter, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
BÅREN AF: ? Larsdatter, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Morten Sørensens kone.
FADDER Nr. 2: ? Christen Jensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Hyldeløv
FADDER Nr. 4: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Niels Larsen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domini Qvasimode geni: hafde Laust Lassen i Byllund en datter til daaben kaldet Lene. Frembaaren af hans søster {? Larsdatter}. Faddere er Birthe Jacobsdatter {Morten Sørensens kone} i Byllund og Christen Jensens hustru i Give, item Jens {Jensen} Hyldesløf i Store Hestlund, Jyrgen Lassen i Nederdonnerup og Niels Lassen i Byllund.


Nr. 2650 1757.05.01 Jens Jakobsen, Give By (Vestergaard). FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jørgensen Donnerups kone, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: ? Anders Møllers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Ane Marie Troelsdatter, Give By, Give, Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Hyldeløv
NÆVNT Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give, Af Wong-dynastiet.
NÆVNT Nr. 2: Anders Møller, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Pascha hafde Jacob {Lauridsen} Vestergaard i Give en søn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Niels Jyrgensens hustru paa Syndersthoed. Faddere vare Anders Møllers hustru i Give {By}, An Marie Troelsdatter ibid:, Christen Jensen og Jens {Jensen} Hyldeløv.
Begravelse nr. 6955
NOTITS: Død 1794 i Sillesthoved ved hans søster Mette Jakobsdatter. Niels Jørgensen Donnerup er ud af Wong dynastiet på Donneruplund.

LINK: Wong Dynastiet


Nr. 2651 1757.05.01 Maren Christensdatter, Give By. FAR: Christen Christensen Skov. MOR: Lene Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Christensdatter, Givskov, Give, Christen Johansens kone.
FADDER Nr. 1: ? Peder Øgelunds kone, Give By, Give, Gift med Peder Øgelund.
FADDER Nr. 2: Søren Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give, Af Wong-dynastiet.
FADDER Nr. 4: Christen Sørensen, Givskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Johansen, Givskov, Give, Konen Ane Marie Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Øgelund, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 3 p: Pascha} hafde Christen Christensen {Skov} i Give {By} en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Johansens hustru {Ane Marie Christensdatter} i Gifskov. Faddere vare Peder Øgelunds hustru i Give, Søren Vedstesens Ibid:, Niels Jyrgensen paa Syndersthoed og Christen Sørensen i Gifskov.


Nr. 2652 1757.05.06 Christen Olesen, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Moderen stedmor. Christen Andersen Enkelunds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Enkelund, Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Larsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Larsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Almindelig bededag hafde Ole Nielsen i Ullerup en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Christen {Andersen} Enkelunds hustru {Maren Jensdatter} i Enkelund {Thyregod]. Faddere ere Christen {Andersen} Enkelund og Niels Madsen af Bexgaard, Johanne Christensdatter i Ullerup, Christen Lassens hustru ibid: og Christen Jensens hustrue i Give {By}.


Nr. 2653 1757.05.29 ? Jens/en/datter, Bregnhoved. FAR: Jens Jensen, Bøllund, Give. MOR: Lene Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa 1ste Pintse dagblef et uægte barn døbt i Give Kirche. {navn mangler}. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms kone {Maren Pedersdatter} i Give Bye, hvor da blef udlagt til barnefader en gift mand nafnl: Jens Jensen fra Byllund. Moderen dertil er Lene Sørensdatter i Breinhoed.
NOTITS: Moderen måske født 1727 i Nederdonnerup, ville være 30 år gammel. Jens Jensen bortrømte fra sognet, hvilket vel har med bøden at gøre. Lene sad skrifte for det et år efter i juni 1758, se link.

LINK: Lene Sørensdatters skrifte juni 1758.


Nr. 2654 1757.06.12 Laust Nielsen, Bøllund. FAR: Niels Larsen. MOR: ? Niels Larsens kone.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen, ikke familie så vidt det kan ses.
FADDER Nr. 1: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Store, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Sørensen, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die Eod {Dom 1 post Trinit:} hafde Niels Larsen i Byllund en søn til daaben kaldet Lavst. Frembaaren af Morten Sørensens hustru {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Faddere var Hans Sørensens hustru og Lavst Lassen i Byllund, item {Store} Niels Larsen i Heedegaard etc:


Nr. 2655 1757.07.03 Niels Christensen, Givskov. FAR: Christen Johansen. MOR: Ane Marie Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jørgensen Donnerups kone, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: Christen Jørgensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Mads Østergaard, Give By (Østergaard), Give
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give, Af Wong-dynastiet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 post Trinit hafde Christen Johansen i Gifskov en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af Seign: Niels Jørgensens hustru fra Syndershoed. Faddere var Christen Jørgensen af Givskov, Mads Østergaard og Jacob {Lauridsen} Vestergaard fra Give.


Nr. 2656 1757.08.28 Klaus Sørensen, Give By. FAR: Søren Vestesen. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Tygesens kone, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 1: ? Christen Sørensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give, Af Wong-dynastiet.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jespersdatter, Sillesthoved, Give, Kirsten Jespersdatter gift med faderens bror Veste Vestesen. Hun bliver gift fra Uhe, Ringive; Maren Jespersdatter fra Lindeballe, de er søstre.
NÆVNT Nr. 1: Christen Tygesen, Østerhoved, Givskud, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Sørensen, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Veste Vestesen, Sillesthoved, Give, ?Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 12 p: Trin: hafde Søren Vedstesen i Give {By} en søn til daaben kaldet Claus. Frembaaren af Christen Tygesens hustru i Østerhoe. Faddere vare Christen Sørensens hustru i Give, Mads Thomsen og Jacob {Lauridsen} Vestergard ibid:, Seign: Niels Jørgensen {Donnerup} fra Syndersthoed og Vested Vedstedsens hustru {Kirsten Jespersdatter} i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 1 år og 9 måneder gammel.


Nr. 2657 1757.09.11 Hans Jensen, Ullerup. FAR: Jens Hansen. MOR: Johanne?.
BÅREN AF: Else Katrine Andersdatter Wong, Donneruplund, Give, 17, Anders Nielsen Wongs datter. Hun kaldes her Donrup efter herregården Donneruplund.
FADDER Nr. 1: ? Niels Christensens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Store, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensen, Lilles kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Lille, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 14 post Trinit: hafde Jens hansen i Ullerup en søn til daaben Hans kaldet. Frembaaren af Jomfr: Dunrup {Else Katrine Andersdatter Wong}. Faddere vare Niels Christensens hustru, St: Ped: Christensen, Ole Nielsen og Lille Ped: Christensens hustru i Ullerup.


Nr. 2658 1757.09.18 Niels Nielsen, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 15 post Trinit: hafde Niels {Nielsen} Gravel af Farre en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af {tom plads} i Farre. Faddere var Iver {Jensen} Mølgaard, Peder Hansen og [Si..de. Bierg].


Nr. 2659 1757.10.02 Niels Pedersen, Bæksgaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Tromborg, Give
FADDER Nr. 1: ?, Bæksgaard, Give, Mette Frandsdatter ældste datter.
FADDER Nr. 2: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Christen Christensen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Mette Frandsdatter, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 17 post Trini: hafde Peder Nielsen i Bexgaard en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af An Nielsdatter i Tromborg. Faddere vare Mette Frantzdatters ældste datter i Bexgaard, Søren Knudsen, Morten Pedersen og Christen {Christensen} Vestergaard ibid:


Nr. 2660 1757.10.02 Jesper Hansen, Farre. FAR: Hans Iversen Smed. MOR: Maren Sørensdatter Vestis.
BÅREN AF: ? Hansdatter, Farre, Give, Over 16 år formodentlig, faderens datter af 1. ægteskab.
FADDER Nr. 1: Karen Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod die {Dom 17 post Trini:} hafde Hans {Iversen} Smed i Farre en søn til daaben kaldet Jesper. Frembaaren af hans ældste datter {NN Hansdatter}. Faddere vare Villas Nielsens {Gravels} hustru {Karen Pedersdatter} i Farre, Peder Hansen og Iver {Jensen} Mølgaard ibid:


Nr. 2661 1757.11.06 Engel Nielsdatter, Skærhoved. FAR: Niels Thomsen. MOR: ? Niels Thomsens kone.
BÅREN AF: ? Carl Hadlers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Kirsten Jespersdatter, Sillethoved, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 2: Anders Jepsen, Sillethoved, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Hansdatter, Sillethoved, Give, 22, datter af Hans Christensen i Sillesthoved.
FADDER Nr. 4: Christen Sørensen, Givskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Carl Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Veste Vestesen, Sillethoved, Give, Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Thomsen i Schiærhoed hafde Dom xxii post Trinit: en datter til daaben kaldet Engel, frembaaren af {Gustav Carl} Hadelers hustru i Give. Faddere vare Vedsteds {Vestesens} hustru {Kirsten Jespersdatter} i Silleshoed, Anders Jepsen og Kirsten Hansdater ibid, item Xten Sørensen i Gifskou.
NOTITS: Konen formodentlig en Gydesdatter.


Nr. 2662 1757.11.20 Jørgen Nielsen, Søndersthoved. FAR: Niels Jørgensen. MOR: ? Niels Jørgensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Hundsbæk, Læborg, Hun kommer fra Give eller omegn, Peder Poders kone. Mor i 1. ægteskab til Christen Pedersen Donnerups kone Anne Olesdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen Poder, Hundsbæk, Læborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Donnerup, Lundgaard, Hvejsel, Bosat Donneruplund 1743c - 49 og 1760 - 84. Han var gift 1. med faderens (faster) fars søster Birgitte Nielsdatter Wong †1748 Donneruplund.
FADDER Nr. 3: Christen Thomsen, Farre Mølle, Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Seign. Niels Jørgensen paa Syndersthoed hafde Dom: 24 post Trinit et barn til daaben /:kaldet Jørgen:/ frembaaren af Seign. {Peder Sørensen} Poders hustru {Kirsten Frandsdatter} fra Hundsbeck {Læborg sogn}. Faddere var Monsr {Peder Sørensen} Poder Monsr Christen Pedersen {Donnerup} fra Lundgaard i Hveisel Sogn Christian {Christen Thomsen} i Farre Mølle etc:


Nr. 1974 1757.12.18 Dødfødt, Farre. FAR: Jakob Lund. MOR: ? Jakob Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 4 Advent blef Jacob Lunds dødfødde barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6504


Nr. 1961 1758.01.15 Navnløs, Bregnhoved. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Ida Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Dom Sexagesima blef Jørgen Johansens barn af Breinhoed jordet. .' }
Begravelse nr. 6505
NOTITS: Datoen er et rent skøn, da barnet ikke er blevet døbt. Derfor skønnes det at have været højst nogle uger gammel.


Nr. 2663 1758.02.26 Laus Christensen, Søndersthoved (Skovhuset). FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: ?, Hestlund- Lille, Give, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give, Af Wong-dynastiet.
FADDER Nr. 2: Henning Bierg?, Hestlund- Lille, Give, Ellers ikke kendt.
FADDER Nr. 3: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Jensen i Skouhuset hafde d. 3 Søndag i fasten 1 Søn til daaben Laus kaldet frembaaren af Koenens søster fra Lille Hestlund. Fadderne vare Sign: Niels Jørgensen fra Syndersthoe Henning [Bierg] fra Lille Hestlund, og Christen {Christensen} Skous kone af Give bye:


Nr. 2664 1758.03.24 Søren Nielsen, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech denÆldre. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Sørensdatter, Sønder Kollemorten?, Øster Nykirke?, Konens søster, datter af Søren Iversen i Sønder Kollemorten, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Guive Niels {Nielsen} Bæch hafde paa Lang: fredag 1 Søn til daaben Søren kaldet frembaaren af hans Koenis Søster, fadderene vare:
NOTITS: Ingen faddere angivet.


Nr. 2665 1758.03.24 Philip Eriksen, Nederdonnerup. FAR: Erik Phillipsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Hosum, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Hansen Hosum, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten i Øster Nykirke, og dermed også Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Erik Phillipsen af Neder Dunnerup hafde 1 Søn til daab eodem die {Lang: fredag} Phillippus kaldet frembaaren af Mad: Hosum i Giuve {By} fadderne vare Niels {Sørensen} Skoue, Søren Jensen og Jesper ibid etc:


Nr. 2666 1758.04.09 Jørgen Jensen, Farre. FAR: Jens Jørgensen. MOR: ? Jens Jørgensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Ullerup, Give, Han kunne hedde Niels Ullerup også hvis han boede andetsteds, her ikke antaget.
FADDER Nr. 3: Mads Madsen, Loftlund, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Jørgensen af Farre hafde samme Søndag {Dom 2 post Pasch:} 1 Søn til daaben Jørgen kaldet frembaaren af Jens {Nielsen} Holms Hustru {Maren Pedersdatter} i Giuve, fadderene vare Iver {Jensen} Mølgaard, Niels Ullerup item Mads Madsen i Loftlund.


Nr. 2667 1758.04.09 Hieronymus Henriksen, Hedegaard. FAR: Henrik Pedersen. MOR: ? Henrik Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Carl Hadlers kone
FADDER Nr. 1: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen Vestergaard (Vestergaard), Niels Sørensens far.
NÆVNT Nr. 1: Carl Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hendrik Pedersen i Hedegaard hafde eodem die {Dom 2 post Pasch:} 1 Søn til daaben kaldet Hieronymus frembaaren af Monsr. Hadlers Koene i Giuve Fadderne vare Jacob Vestergaards hustrue ibid, Niels Vestergaard i Hedegaard Søren Verstergaard ibid:


Nr. 2668 1758.04.23 ? Nielsdatter, Hestlund- Lille. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Henningsens mor, Brande?
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Nabo. Hans kone Johanne Madsdatter fra Enkelund, Thyregod evt. søster til moderen Maren Madsdatter fra Thyregodlund, Thyregod.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Give By?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Henningsen i Lille Hestlund hafde 1 datter til daaben {... tom plads ...} kaldet. frembaaren af hans Moder. Fadderne vare Niels Sørensen af Lille Hestlund Christen Jensen etc:
NOTITS: Dato 23.04 omtrendtlig, dato mellem 16. april og 8. maj 1758.


Nr. 2669 1758.05.15 Jens Nielsen, Nederdonnerup. FAR: Niels Sørensen Skov. MOR: ? Niels Sørensens Skovs kone.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give, Kunne være søster til moderen eller faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Sørensen} Skou i Neder Dunrup hafde 2den Pintze dag 1 Søn til daaben Jens kaldet frembaaren af Peder Hansens Koene i Farre Fadderne vare Peder Hansen, Jesper Jensen og Søren Sørensen fra Neder Dunrup.


Nr. 1957 1758.07.01 Christen Laustsen, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 og FT 1801: 'Laust Larsen i Bøllund en søn Christen.'}
Begravelse nr. 7121
NOTITS: Datoen 1. juli er arbitrær indenfor året som er to år før søsteren Anne, der i FT 1801 skrives to år yngre end ham. Død på vandring i Grene sogn, hvor han blev begravet.


Nr. 2670 1758.07.02 Niels Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Ole Andersen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Jespersen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Niels: i Farre 6te Dom: post Trinit havde af en Søn til daabenNiels kaldet frembaaren af N: {... tom plads ...} fadderene vare Peder Hansen, Iver {Jensen} Mølgaard, Ole {Andersen} Banch og Niels Jepsen alle af Farre.


Nr. 2671 1758.07.30 ? Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Christen Bødker
FADDER Nr. 2: Jens Loftlund, Farre (Loftlund), Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i Farre hafde Dom 10 post Trinit en daatter til daaben nafnl. {... tom plads ...} frembaaren af Peder Hansens Koene ibid: fadderne vare Christen Bøcher, Jens loftlund og Christen Nielsen alle af farre.


Nr. 2672 1758.08.27 ? Nielsdatter, Hestlund- Store. FAR: Niels Jensen Hillerslev. MOR: Johanne Poulsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Hennigsen, Hestlund- Lille, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Jensen i Stoere Hestlund hafde Dom: 14 Post Trinit en daatter til daaben nafnl: {... tom plads ...} frembaaren af {... tom plads ...} faddere vare Jens Hyldeløf, Jørgen Sørensen {af Store Hestlund}, Niels Henningsen og Niels Sørensen af Lille Hestlund


Nr. 2673 1758.09.17 Mette Iversdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Ole Andersen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Madsen, Loftlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Iver {Jensen} Mølgaard i farre Hafde Dom: 17 post Trinit en daatter til daaben kaldet Mette frembaaren af Bend Nielsens Hustrue {Maren Johannesdatter} ibid. fadderne vare Ole {Andersen} Banch, Mads Jespersen og Mads Madsen fra Loftlund.


Nr. 2674 1758.09.24 Søren Nielsen, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Niels Sørensen Vestergaard. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Carl Hadlers kone
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Henrik Pedersen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Carl Hadler, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Sørensen af Hedegaard hafde Dom 18 post Trinit en Søn til daaben, Søren kaldet, frembaaren af Monsr. Hadlers Koene i Giuve. fadderne vare: Søren {Jensen} Vestergaard, Hendrich Pedersen og Christen {Christensen} Hag ibid:


Nr. 2675 1758.10.22 Margrethe Madsdatter, Farre. FAR: Mads Elkær. MOR: ? Mads Elkærs kone.
BÅREN AF: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Elkiær i farre hafde Dom: 22 post Trinit: en daatter til daaben Magrethe kaldet, frembaaren af Bendt Nielsens hustrue {Maren Johannesdatter} i Mølgaard, fadderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, Mads hag og Jens Nielsen fra Giuve {By}.


Nr. 2676 1758.12.03 Maren Hansdatter, Bøllund. FAR: Hans Sørensen. MOR: ? Hans Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Hans Sørensens mors søster, Hedeby, Ringive
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Henning Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Han må være ved Niels Henningsen og ud af hans familie, formodentlig fra Brande sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Sørensen af Byllund hafde Dom: 1 Advent: 1 daatter til daaben Maren kaldet, frembaaren af Mandens Moster i Hebye, Ringhøy Sogn, fadderne vare Morten Sørensen, Laust Lassen ibid: og Henning Sørensen fra Lille Hestlund.


Nr. 2677 1759.01.10 Navnløs, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6512


Nr. 2678 1759.01.10 Navnløs, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6513


Nr. 2679 1759.02.11 Albert Christian Mortensen, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: Else Katrine Christensdatter Wong, Donneruplund, Give, 19, Anders Nielsen Wongs datter.
FADDER Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Nabo, søn Niels Jensen også fadder.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Nabo. Søn af Jens Jensen Hillerslev.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Sørensen af Byllund hafde paa Taksigelsens fæst d: 11 februvarij en Søn til daaben Alber Christian kaldet, frembaaaren af Jomfr. Else Catarine Wonge fra Dunrup, fadderne vare Hans Sørensen og Laust Lassen ibid: Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jensen {Hillerslev} af Stoer Hestlund.
Begravelse nr. 6516


Nr. 2680 1759.02.25 Jens Pedersen, Farre. FAR: Peder Hansen. MOR: ? Peder Hansens kone.
BÅREN AF: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Madsen, Loftlund, Give
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder hansen af Farre hafde Fastelavns Søndag 1 Søn til daaben Jens kaldet, frembaaren af Bendt Nielsens hustrue {Maren Johannesdatter} Fadderne vare Iver {Nielsen} Mølgaard, Christen Nielsen og Mads {Madsen} Loftlund.


Nr. 2681 1759.04.22 Peder Johannesen, Bæksgaard. FAR: Johannes Pedersen. MOR: Sidsel Knudsdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Bæksgaard, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give, Formodentlig konens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johannes Pederßen af Bexgaard hafde Dom: Quasi Modo Geniti, en Søn til daaben Peder kaldet, frembaaren af Mandens Søster sammesteds; Fadderne vare: Peder Nørgaard, Søren Knudsen og Peder {Christensen} Boel alle ibid:
NOTITS: Peder Boels patronym 1761, da konen dør og han gifter sig igen.


Nr. 2682 1759.04.29 Niels Sørensen, Give By. FAR: Søren Nielsen Smed. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jørgensen Donnerups kone, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: Mathias Holdensen Kornbæk, Ulkær Mølle, Give, Moderens stedfar. Moderen født i Jelling.
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren {Nielsen} Smed i Giuve hafde 2den Søndag efter Paasken 1 Søn til daaben Niels kaldet frembaaren af Seigr: Niels Jørgensens Hustrue fra Syndersthoe, Fadderne var Mathias Kornbech i Ulkiær Mølle; Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Mads Thomsen {Hag} i Giuve.


Nr. 2683 1759.04.29 Hanne Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: ? Jens Bachmoos kone, Bæksgaard??, Give
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Ullerup, Give, Store eller Lille?
FADDER Nr. 2: Jens Skov, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Bachmoos, Bæksgaard, Give, Niels Christensen er entydigt Ullerup, spørgsmaal om Bachmoos der eller i Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Christensen fra Bexgaard {skal være: Ullerup} Hafde samme dag {2den Søndag efter Paasken} 1 daatter til daabe Hanne kaldet frembaaren af Jens Bachmoos kone ibid; fadderne Peder Christensen og Jens Skov fra Ullerup, Jørgen Sørensen fra Stoer Hestlund.
NOTITS: Der findes ingen Niels Christensen i Bæksgaard, derimod i Ullerup, hvor jo ogsaa fadderne kommer fra.


Nr. 2684 1759.05.13 Theodonis Schultz Hadler, Give By. FAR: Carl Hadler. MOR: ? Carl Hadlers kone.
BÅREN AF: Gravers Nykirkes kone, Øster Nykirke, Der staar ikke kone, men det er altid en kvinde, der bærer.
FADDER Nr. 1: Christian Thomsen, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Niels Nielsen Bæk, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mons. Hadler i Giuve hafde Dom: 4 post Pasch: 1 Søn til daaben Theodonis Schultz kaldet frembaaren af Gravers Nyekirche Fadderne vare Christian Thomsen fra Farre Mølle, Mads {Thomsen} Hage, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Peder {Christensen} Hag og Niels {Nielsen} Bæch ibid.
Begravelse nr. 6535


Nr. 2685 1759.05.27 Anne Marie Sørensdatter, Vorslunde. FAR: Søren Vestesen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Hosum, Præstegaarden, Øster Nykirke, Set før #2665 i 1758. Præsten i Øster Nykirkes kone.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen (Skovhuset), Give
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen, Søndersthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Hansen Hosum, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten i Øster Nykirke, og dermed også Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Vestesen fra Vorslunde hafde Dom: 6 post Pasch: en daatter til daaben Anne Marie kaldet, frembaaren af Madme Haasum {Hosum, præstens kone} i Giuve; Fadderne vare Søren Knudsen af Bexgaard, Christen Jensen fra Schouhuuset og Anders Nielsen avlskarlen paa Syndersthoe.
Begravelse nr. 6519
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2686 1759.07.01 Maren Iversdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Samme dag {Dom 17 post Trinit 1763} blef Iver {Jensen} Mølgaards {Mølgaard i Farre} datter begravet nafnlig Maren Iversdatter i sit alders 5 aar.'}
NOTITS: Datoen er arbitrær sat midt i det formentlige fødeår. Den Maren som Iver får døbt 1754 dør kort efter fødslen.


Nr. 2687 1759.07.15 Christen Jørgensen, Hestlund- Store. FAR: Jørgen Sørensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Else? Christensdatter, Brande, Moderens søster. Moderen har så vidt det kan ses ikke andre søstre. Hendes forældre Christen Troelsen og Johanne Pedersdatter blev gift 1720 i Ringive og Christen døde 1728, så alle fem børn står i kirkebogen, der er ført i den tid. Else må være død før 1774 i Brande, hvor kirkebogen begynder og hvori hun ikke ses.
FADDER Nr. 1: Niels Henningsen, Hestlund- Lille, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Slags nabo, muligvis faderens farbror.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Poulsdatter, Hestlund- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Søn af Jens Jensen Hillerslev, konen Johanne Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jørgen Sørensen af stoer Hestlund hafde Dom: 5 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af koenens Søster {?Else Christensdatter} fra Brande, Fadderne var: Niels Henningsen Niels Sørensen fra Lille Hestlund, og Jens {Jensen} Hyldeløf samt Niels Jensens koene {Johanne Poulsdatter} fra stoer Hestlund.


Nr. 2688 1759.07.22 Mette Margrethe Pedersdatter, Nederdonnerup. FAR: Peder Olufsen. MOR: Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: ? Katrine Christensdatters mor, Nederdonnerup, Give, Hedder muligvis Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Olufsen fra Neder Dunrup hafde samme dag {Dom: 6 post Trinit:} et Barn til daaben Mette Magrethe kaldet frembaaren af Koenens Moder. Fadderne vare Jørgen Lassen, Søren Fæstesen, Niels {Sørensen} Skoue alle ibid:


Nr. 2689 1759.08.19 Veste Nielsen, Give By. FAR: Niels Nielsen. MOR: ? Niels Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Gustav Carl Hadlers kone
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Niels Smed, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Kovtrup, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Gustav Carl Hadler, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyrden {Niels Nielsen} hafde Dom: 10 post Trinit: en Søn til daaben nafnl Veste. Frembaaren af Monsr. Hadlers Koene Fadderne vare: Mads Thomsen {Hag}. Jacob {Lauridsen} Vestergaard Niels Smed og Niels Koutrup.
NOTITS: Identifikation Niels Nielsen som hyrde †1762 #6568.


Nr. 2690 1759.09.09 Søren Madsen, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten? Jørgensdatter?, Farre, Give, Muligvis en kone før hende.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Iver Jensen, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Farre, Give, Konen ?Kirsten Jørgensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i farre hafde Dom: 13 post Trinit: en Søn til daaben Søren kaldet frembaaren af Søren Christensens Koene i Farre, faddderne vare Anders {Christensen} Bøcher, Jens Loftlund og Iver {Jensen} Mølgaard.
Begravelse nr. 6521
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2691 1759.09.25 Dødfødt, Bæksgaard. FAR: Søren Knudsen. MOR: Margrethe Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Endnu samme dag {Dom 16 post Trinit} blef Søren Knudsens dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6522
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.


Nr. 2692 1759.10.14 Mads Madsen, Loftlund. FAR: Mads Madsen. MOR: Anne Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Anna Jensdatter, Østerhoved, Givskud, Formodentlig søster til moderen. Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Madsen gammel, Loftlund, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 4: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Østerhoved, Givskud, Konen Anna Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Madsen i Loftlund hafde samme dag {Dom: 18 post Trinit:} 1 Søn til daaben {Mads} kaldet frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Anna Jensdatter} i Østerhoved {Givskud}, Fadderne vare gl: Mads Madsen i Loftlund, Peder Hansen Iver {Jensen} Mølgaard og Bendt Nielsen fra Farre.
NOTITS: Barnets navn er en tom plads men kendes fra begravelsen #6779 i 1778. Hverken moderen Anne Margrethe Jensdatter eller bæreren Anna Jensdatter ser ud til at være født i Give sogn, snarere i Givskud hvor Anna er gift.

LINK: Agerbæk. Anna Jensdatter *1722- †1800 Østerhoved, Givskud. Gift 1747 i Givskud med Christen Nielsen *1722c †1787+.


Nr. 2693 1759.10.21 Søren Vestesen, Skærhoved. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
BÅREN AF: Anna Jensdatter, Østerhoved, Givskud, Formodentlig søster til moderen. Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give, Nabo i Sillesthoved.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Søn af Anders Jepsen, opvokset med faderen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Østerhoved, Givskud, Konen Anna Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Veste Vestesen i Schiærhoed hafde Dom. 19 post Trinit: et Barn til daaben Søren kaldet frembaren af Christen Nielsens Husture {Anna Jensdatter} i Østerhoeved {Givskud}, Fadderne vare, Anders Jepsen, Hans Christensen og Søren Andersen alle af Sillesthoe.
NOTITS: Fadderne er naboer til Veste Vestesen som er født og først boede i Sillesthoved før han flytter til Skærhoved. Faderen er vel opvokset ved Hans Christensen, der overtog den gård Veste er født på.


Nr. 2694 1759.10.28 Mette Laustdatter, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
BÅREN AF: ? Larsdatter, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give, †1764. Gift med Hans Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Lassen i Byllund Hafde Dom: 20 post Trinit: en Daatter til Mette kaldet, frembaaren af Mandens Syster, Fadderne vare, Morten Sørensen og Jens {Jensen} Hyldeløf item Hans Sørensens Koene fra Bylllund.
Begravelse nr. 6596
NOTITS: Begravet knap 3 år 9 måneder gammel.


Nr. 2695 1759.11.04 Johanne Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: ? Hans Nielsens kone, Ullerup?, Give
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Boel, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Egeskov, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Nielsen, Ullerup?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen Ullerup hafde Dom: 21 post Trinit: 1 daatter til daaben Johan{ne} kaldet Frembaaren af Hans Nielsens kone Fadderne vare Peder Christensen Niels Christenssen og Jens Eg[sk]ov.
NOTITS: Johanne født her kaldes Hanne i FT 1787. Jens Egskov måske identisk med Jens Christensen Egsgaard af extraskatten 1762.


Nr. 2696 1759.11.04 Clemmen? Larsen, Hestlund- Store. FAR: Lars Langelund. MOR: ? Lars Langelunds kone..
BÅREN AF: Johanne Poulsdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med Niels Jensen Hillerslev. Hun er født i Skibet sogn.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Morten Sørensen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoer Hestlund Las Langlund hafde samme dag {Dom: 21 post Trinit:} en Søn til daaben C[lemen?] kaldet, frembaaren af Niels Jensens Koene {Johanne Poulsdatter} i stoer Hestlund, Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldesløf , Hans Sørenen og Morten Sørensen fra Bylllund.
Begravelse nr. 6525
NOTITS: Død en måned gammel. Navnet er utydeligt skrevet. Langelund ligger i Ringive sogn. Lars Langelund ikke set derefter i Give sogn, må være flyttet væk igen.


Nr. 2697 1759.12.02 Else Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Pedersen. MOR: Mette Iversdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jørgensen Donnerups kone, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, 22, Jens Villadsens søn. Nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Christensen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give
NÆVNT Nr. 2: Jens Villadsen, Bregnhoved, Give, Villads Jensens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Pedersen i Breeinhoed hafde en datter til daaben samme dag {1. Advent} nafnl. Else blyf Frembaaren af Monsr. Niels Jørgensens Koene fra Syndershoed, Faddderne vare Jørgen Johansen, Jens Villadsens Søn, Villads, og Hans {Christensen} Sillesthoed.


Nr. 2698 1759.12.02 Anders Christensen, Stenbjerglund. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Givskud, Gift med Søren Madsen
FADDER Nr. 1: Søren Didriksen, Stenbjerglund, Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 4: Peder Hansen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Givskud, Konen Anne Pedersdatter fadder. Søren Madsen er bror til Mads Madsen i Loftlund, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Pedersen stienbierg hafde Dom 1 Advent en Søn til daaben Anders kaldet frembaaren af Søren Madsens Hustrue i Gifskud, Fadderne vare Søren didrichsen ibid: {Stenbjerglund} Iver {Jensen} Mølgaard, Bendt Nielsen {Mølgaard} og Peder Hansen fra Farre.


Nr. 2699 1759.12.09 Inger Marie Nielsdatter, Hestlund- Lille. FAR: Niels Sørensen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Hestlund- Store, Give, Formodet søster til moderen, begge fra Thyregod. Gift med Niels Henningsen.
FADDER Nr. 1: Niels Henningsen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Slags nabo, eller muligvis slægtning.
FADDER Nr. 3: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Slags nabo, eller muligvis slægtning.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lille Hestlund Niels Sørensen hafde Dom: 2 Advent: 1 datter til daaben Inger Marie kaldet, frembaaren af Niels Henningsens Koene {Maren Madsdatter} ibid: Fadderene vare Niels Henningsen ibid. Hans Sørensen og Morten Sørensen fra Byllund.


Nr. 2700 1759.12.23 Maren Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Niels Sørensen Vestergaard. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, 22, søn af Jens Villadsen.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Midtgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Sørensen i Hedegaard hafde Dom: 4 Advent: 1 Daatter til daaben Maren kaldet frembaaren af Anne {Nielsdatter} Tromborg. Fadderne vare Jørgen Johansen og Villads Jensen i Breinhoe, Niels Mitgaaard {Store Niels Larsen} i Hedegaard.


Nr. 2701 1759.12.27 Dødfødt, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech. MOR: ? Niels Bechs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelse: 'Paa Nytaardagen blef et dødfødt barn Niels {Nielsen} Bech i Give Bye tilhørende jordet.'}
Begravelse nr. 6528
NOTITS: Fødslen 5 dage tilbage fra begravelsen. Formentlig far Niels Nielsen Bech den Yngre, men kunne være Niels Nielsen Bech den Ældre.


Nr. 2702 1760.02.24 Søren Eriksen, Nederdonnerup. FAR: Erik Phillipsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette? Sørensdatter?, Nederdonnerup, Give, Moderens mor formodentlig, gift med Søren Fæstersen.
FADDER Nr. 1: Søren Fæstersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Erich Phillipsen af Nederdunrup hafde 1 Søndag i Fasten 1 Søn til daaben Søren kaldet frembaren af Hans Koenes Moder {Mette? Sørensdatter?}; Fadderne vare Søren Fæsteßen, Jørgen Lassen, Søren Jensen og Jesper {Jensen} fra Neder Dunrup.


Nr. 2703 1760.03.02 Christen Christensen, Give By. FAR: Christen Christensen Skov. MOR: Lene Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jørgensen Donnerups kone, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Give By, Give, Bror til Søren Nielsen Smed
FADDER Nr. 4: ? Gustav Carl Hadlers kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen Smed, Give By, Give, Bror fadder.
NÆVNT Nr. 3: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Skoue af Giuve hafde dend 2den Søndag i Faste en Søn til daaben Christen kaldet frembaaren af Monsr. Niels Jørgensens Koene fra Syndersthoed, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Søren Smeds Broder alle fra Giuve item Mad: Hadler.


Nr. 2704 1760.03.05 Niels Nielsen, Vorslunde. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Nielsen? Øgelunds kone, Øgelund, Give
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen? Øgelund, Øgelund, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Jensen, Hedeby, Ringive, Moderens bror
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Sørensen fra Vorslunde hafde d: 5 Marti en Søn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Peder {Nielsen?} Øgelunds Koene, fadderne vare Koenis broder {Rasmus Jensen} fra Hebye {Hedeby} i Ringhøy {Ringive} Sogn, Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Mads {Thomsen} Hag fra Guive.
Begravelse nr. 6574
NOTITS: Forældrene gift 1739.06.08 i Give, hun af Hedeby, Ringive.


Nr. 2705 1760.03.18 Dødfødt, (Marienlund). FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '5 søndag i Fasten blef Christen Jensens barn som blef dødfødt jordet fra Marienlund i Give sogn.'}
Begravelse nr. 6530


Nr. 2706 1760.03.25 Niels Jensen, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Mette Nielsdatters mor, Give, Moderens mor.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: Mads Østergaard, Give By (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: ? Nielsen, Give By, Give, Bror til Søren Nielsen Smed
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Smed, Give By, Give, Bror fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Egskou af Giuve hafde Dom: festo Annuntia: Marie en Søn til daaben Niels kaldet frembaaren af Koenens Moder, Fadderne vare Mads Østergaard, {... tom plads ...} og Søren {Nielsen} Smeds broder, Jens {Nielsen} Holms Koene alle af Giuve.
Begravelse nr. 6539
NOTITS: Begravet et halvt år gammel.


Nr. 2707 1760.03.25 Peder Villadsen, Farre. FAR: Villads Nielsen Gravel. MOR: Karen Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anneds?, Farre, Give, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villars Gravel af Farre hafde eodem die {Dom: festo Annuntia: Marie} en Søn til daaben Peder kaldet frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Bendt Nielsen {Mølgaard} Iver {Jensen} Mølgaard Jens Loftlund og [Anneds} alle ibid.
Begravelse nr. 6534


Nr. 2708 1760.04.13 Søren Sørensen, Give By. FAR: Søren Vestesen. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Skærhoved, Give, Faderens brors Veste Vestesens kone.
FADDER Nr. 1: Veste Vestesen, Skærhoved, Give, Konen Kirsten Jespersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Give By, Give, Bror til Søren Nielsen Smed
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Donneruplund, Give, Donrupgaard taget som Donneruplund.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Smed, Give By, Give, Bror fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Vestesens Enche {Maren Jespersdatter} af Giuve hafde Dom: Qvasi Modo Geniti en Søn til daaben Søren kaldet frembaaren af Veste Vestesens hustru {Kirsten Jespersdatter} i Schiærhoed fadderne vare Veste Vestesen af Schiærhoed, Jens {Nielsen} Egskov, Søren {Nielsen} Smeds broder af Giuve og Søren Sørensen af Dunrupgaard.
Begravelse nr. 7551
NOTITS: Faderen begravet 8 måneder før hans søns fødsel.


Nr. 2709 1760.05.04 Albert Christian Mortensen, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Må være ung.
FADDER Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Clemmen Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Laust Larsen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Jakobsen Brejnbjerg, Ørnsholt, Øster Nykirke, Hans datter bærer. Han er bror til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Sørensen af Byllund hafde Dom 4 post Pasch: en Søn til daaben Albert Christian kaldet, frembaaren Peder Breinbergs {Jakobsen, født i Bregnbjerg, Hammer sogn} datter i Ørenholt {Øster Nykirke} fadderne vare Hans Sørensen, Clemen og Laust Lassen fra Byllund.


Nr. 2710 1760.05.04 Mads Nielsen, Tromborg. FAR: Niels Laursen Lille. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 3: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Se #2711.
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Bæksgaard (Vestergaard), Give, Ung vel, datter af Niels Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Lassen i Tromborg hafde eodem die {Dom 4 post Pasch:} een Søn til daaben Mads kaldet, frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund fadderne vare Niels {Sørensen} Vestergaard og Niels Laustsen {Store Niels Larsen} fra Hedegaard, Johannes {Pedersen} i {præsten har glemt stedet, Bæksgaard} og Niels Vestergaards datter fra Bexgaard.


Nr. 2711 1760.06.15 Peder Pedersen, Bæksgaard (Nørgaard). FAR: Peder Nielsen Nørgaard. MOR: ? Peder Nielsen Nørgaards kone.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Gift med Niels Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Se #2711.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder {Nielsen} Nørgaard fra Bexgaard hafde Dom 2 post Trinit: en Søn til daaben Peder kaldet Frembaaren af Niels {Sørensen} Vestergaards Koene fra Hedegaard fadderne vare Søren Knudsen, Johannes Pedersen og Christen {Christensen} Vestergaard.


Nr. 2712 1760.07.27 Kirsten Christensdatter, Give By. FAR: Christen Nielsen Hover. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens søster, født Janderup, opvokset Store Hestlund, Give. Gift med 2. mand Ole Knudsen.
FADDER Nr. 1: Ole Knudsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Moderens far
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give
FADDER Nr. 5: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Nielsen} Hover i Giuve hafde Dom: 8 post Trinit: en daatter til daaben Kirsten kaldet, frembaaren af Ole Knudsens Koene {Anne Jensdatter} af Oxenbierre, fadderne varee Ole Knudsen Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jenßen fra Store Hestlund item Madts {Sørensen} Søndergard og Jcob {Lauridsen} Verstergaard fra Giuve.


Nr. 2713 1760.08.10 Jens Jakobsen, Give By. FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens søster, født Janderup, opvokset Store Hestlund, Give. Gift med 2. mand Ole Knudsen.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Moderens far
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Mads Sørensen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Villads Pedersen, Give By, Give, Ikke set før den tid.
NÆVNT Nr. 1: Ole Knudsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giuve hafde Dom 16 post Trinit: 1 Søn til daaben Jens kaldet frembaaren af Ole Knudßens Hustrue {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jensen {Hillerslev} fra Stoer Hestlund. Mads Sørensen og Mads {Thomsen} Hag og Villars Pedersen alle ibid:
Begravelse nr. 6541
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.


Nr. 2714 1760.08.10 Anne, Farre. FAR: ? Hyrde i Farre. MOR: ? Hyrden i Farres kone.
BÅREN AF: ? Mads Mortensens enke, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Madsen, Loftlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyrden i Farre hafde eodem die {Dom 16 post Trinit:} 2de tvillinger til daaben nafnlig An, og Anne Else dend Eene frambaaren af Mads Mortensens forrige Hyrde Enche og Niels Bøchens Enche, den anden. Fadderne vare: Iver {Jensen} Mølgaard Bendt Nielsen, Peder Hansen, og Mads Madsen i Loftlund -
Begravelse nr. 6537
NOTITS: Død få dage gammel.


Nr. 2715 1760.08.10 Anne Else, Farre. FAR: ? Hyrde i Farre. MOR: ? Hyrden i Farres kone.
BÅREN AF: ? Niels Bødkers enke, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Madsen, Loftlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyrden i Farre hafde eodem die {Dom 16 post Trinit:} 2de tvillinger til daaben nafnlig An, og Anne Else dend Eene frambaaren af Mads Mortensens forrige Hyrde Enche og Niels Bøchens Enche, den anden. Fadderne vare: Iver {Jensen} Mølgaard Bendt Nielsen, Peder Hansen, og Mads Madsen i Loftlund -
Begravelse nr. 6538
NOTITS: Død få dage gammel.


Nr. 2716 1760.08.24 Mette Johannesdatter, Bæksgaard. FAR: Johannes Pedersen. MOR: Sidsel Knudsdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give, Formodentlig moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christian Christensen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Bæksgaard (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 4: Christen Jespersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Joahnnes Pedersen i Bexgaard hafde Dom 12 post Trinit en Daatter til daaben Mette kaldet frembaaren af Mandens Søster, Fadderne vare Søren Knudsen, Christen {Christensen} Vestergaard, Peder Nielsen {Nørgaard} og Christen Jespersen.


Nr. 2717 1760.09.07 Mette Marie, Bregnhoved. MOR: ? Frieds kone i Bregnhoved.
BÅREN AF: ? Gustav Carl Hadlers kone
FADDER Nr. 1: Jens Villadsen, Bregnhoved, Give, Han er egentlig død 1757.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Ida Jensdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jørgen Johansen.
FADDER Nr. 4: Mette Iversdatter, Bregnhoved, Give, Jens Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Gustav Carl Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen Ida Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen, Bregnhoved, Give, Konen Mette Iversdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Af Breinhoed hafde Mons. Fried: en [datter til daaben] Mette Marie kaldet frembaaren af Degnens kone Mad: Hadler. Fadderne vare Jens Villadsen, Søren Andersen fra Sillesthoed, item Jørgen Johansens kone {Ida Jensdatter} og Jens Pedersens kone {Mette Iversdatter} alle fra Breinhoed.


Nr. 2718 1760.09.07 Anne Marie Mortensdatter, Bæksgaard. FAR: Morten Pedersen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Give, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Johan Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Bæksgaard (Nørgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Pedersen af Bexgaard hafde Dom Eodem {Dom 14 post Trinit} et barn til daaben Anne Marie kaldet. Frembaaren af konens søster. Faddere vare Johan Knudsen, Johannes Pedersen og Peder Nielsen {Nørgaard} alle ibid:


Nr. 2719 1760.11.09 Jens Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Ole Andersen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Pedersen, Give By, Give, Ca. 16 vel, søn af Peder Christensen Hag født i hul i kirkebogen 1744-54.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Hag, Give By, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Nielsen fra Farre hafde Dom: 23 post Trinit: en Søn til daaben Jens kaldet, frembaren af Peder Hansens Koene ibid: fadderne vare Bendt Nielsen og Ole {Andersen} Banch ibid. Mads {Thomsen} Hag og Peder {Christensen} Hages Søn i Giuve.
Begravelse nr. 7526


Nr. 2720 1760.11.09 Laust Madsen, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Farre, Give, Peder Banks datter.
FADDER Nr. 1: Ole Andersen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: ? Pedersen, Give By, Give, Ca. 16 vel, søn af Peder Christensen Hag født i hul i kirkebogen 1744-54.
FADDER Nr. 3: ? Jens Loftlunds kone, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Farre (Mølgaard), Give, Iver Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Bank, Farre, Give, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Hag, Give By, Give, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Loftlund, Farre, Give
NÆVNT Nr. 4: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i Farre hafde Eodem die {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Laust kaldet, frembaaren af Peder Banches daatter. Fadderne vare Ole {Andersen} Banch i Farre Peder {Christensen} Hages Søn i Giuve. Jens Loftlunfs Koene Iver {Jensen} Mølgaards Koene {Maren Sørensdatter} i Farre.


Nr. 2721 1760.12.21 Anne Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Morten Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Poul Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Give By, Give, Christen Nielsen Hovers kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Konen Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen af Ullerup hafde samme dag {Dom: 4 Advent:} 1 datter til daaben An kaldet, frembaaren af Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} i Byllund: Fadderne vare Morten Sørensen i Byllund, Laust Lassen ibid, Poul Jensen og Christen {Nielsen} Houers Koene {Else Jensdatter} i Giuve.
NOTITS: Moderen Mette Christensdatter begravet samme dag som datteren blev døbt.


Nr. 2722 1761.01.01 Knud Sørensen, Bæksgaard. FAR: Søren Knudsen. MOR: Margrethe Troelsdatter.
BÅREN AF: Sidsel Knudsdatter, Bæksgaard, Give, Formodentlig søster til faderen. Gift med Johannes Pedersen.
FADDER Nr. 1: Christen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Søndersthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Konen Sidsel Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Knudsen af Bexgaard hafde Nyt: Aarsdagen en Søn til daaben Knud kaldet frembaaren af Johannes Pedersens Koene {Sidsel Knudsdatter} ibid: fadderne vare Christen Vestergaard, Morten Pedersen af Bexgaard og Anders Jensen fra Syndersthoed.


Nr. 2723 1761.03.23 Christen Sørensen, Give By. FAR: Søren Nielsen Smed. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Dorte Mikkelsdatter Boas, Farre Mølle, Give, Johan Friedlieb Lehmans kone. Se Brejl Engelsholm #280.
FADDER Nr. 1: Niels Jørgensen, Nørre Kollemorten, Øster Nykirke, Identifikation ikke sikker. Søn af Jørgen Nielsen Wong. Men han står som selvejer i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke i extraskatten 1762.
FADDER Nr. 2: Mathias Kornbech, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Give By?, Give, Bror til faderen, kaldet smedens bror.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Veste Vestesen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Johan Friedlieb Lehmann, Farre Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Smed i Giufve Hafde Die Dom: 2 Paschates hafde Søren Smid i Gifve en søn til daaben Christen kaldet, frembaaren af Farre Møller {Johan Friedlieb Lehmann} Kone {Marie Dorte Mikkelsdatter Boas}. Faddere vare Mons: {Niels Jørgensen} Donrup fra Nørrecollemorten {Øster Nykirke}, Matthias Kornbech, Smedens {Søren Nielsen, faderen} broder, Christen {Nielsen} Houer og Veste Vestesen alle ibid.
LINK: Johan Friedlieb Lehmann i Farre Mølle gift med Marie Dorte Boas, Engelsholm #280 afkald (år 1758).


Nr. 2724 1761.04.05 Kirsten Christensdatter, Bæksgaard. FAR: Christen Jespersen. MOR: ? Christen Jespersens kone.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Søren Knudsen.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Thomas Sørensen? Skræder, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Jespersen Soldat i Bexgaard Hafde Dom: Miseric: en daatter til daaben Kirsten kaldet, Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} i Bexgaard Faddere vare Søren Knudsen, Johannes Pedersen Christen {Christensen} Vestergaard alle ibid. item Thomas {Sørensen?} Skræder i Giufve.


Nr. 2725 1761.05.30 Lene Clemmensdatter, Bøllund. FAR: Clemmen. MOR: ?.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Morten Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jespersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Nielsen, Give By, Give, Ikke i extraskatten 1762 i Give By. Søn i Give By?
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Clemmen i Byllund hafde paa Christi Himmelfarts dag 1 datter til daaben nafnl: Lene Frembaaren af Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Faderne vare Christen Jespersen af Neder Donrup, Ole Nielsen af Giuve og Jørgen Nielsen ibid.
NOTITS: Faderen ellers ikke kendt, ikke i extraskatten 1762 i Bøllund.


Nr. 2726 1761.05.11 Mette Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Hansen. MOR: Johanne?.
BÅREN AF: Mette Marie, Ullerup, Give, Trolovet med Oluf Nielsen.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give, Skrives en måned før af Bæksgaard, må være flyttet.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Peder Christensens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Egeskov, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Oluf Nielsen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Ullerup, Give, Konen fadder, uklart om lille eller store Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Hansen i Ullerup Hafde 2den Pintze dag en datter til daaben Frembaaren af Ole Nielsens fæstemøe {Mette Marie}. Barnets Nafn er Mette Faddere vare Søren Knudsen af Nygaard. Niels Christensen Peder Christensens Koene og Jens {Christensen} Egskov alle af Ullerup.
NOTITS: Efter denne 1. kones død, er næste datter Johanne og skulle være opnævnt efter 1. kone.


Nr. 2727 1761.07.12 Christen Nielsen, Nederdonnerup. FAR: Niels Sørensen Skov. MOR: ? Niels Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Peder Andersen Bregnbjergs datter.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen Bregnbjerg, Ørnsholt, Øster Nykirke, Datter bærer. Han er født i Bregnbjerg, Hammer sogn.
FADDER Nr. 2: Søren Festesen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jensen, Nederdonnerup, Give, †1766 som almisselem.
FADDER Nr. 5: ? Sørensen, Nederdonnerup, Give, Søren Madsens søn.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Nederdonnerup, Give, Søn fadder. Søren Madsen ellers ikke set.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Sørensen} Skoue i Neder Dondrup Hafde Dom: 8 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Peder {Andersen} Breinbergs datter i Ørnsholt Faddere vare, Søren Festesen, Jesper Jensen, Søren Jensen Jens Jensen og Søren Madsens Søn alle ibid:
NOTITS: Søren Festersens søn Søren blev i 1761 gift med Birte Pedersdatter af Ørnsholt, Øster Nykirke. Faderen er ikke søn af Søren Festersen, er for gammel til det synes det.


Nr. 2728 1761.07.26 Kirsten Hansdatter, Farre. FAR: Hans Iversen Smed. MOR: Maren Sørensdatter Vestis.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Afskediget degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Afskediget degn. Konen Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Smeden i Farre Hafde Dom 10 post Trinit: en daatter til daaben navnl: Kirsten Frembaaren af [Niels {overskrevet med ?Jens}] [....] {Jens Nielsen} Holms Koene {Maren Pedersdatter}: Faddere vare Mads {Thomsen} Hag i Giufve. Jens Loftlund, Mads Jespersen, og Anders {Christensen} Bøcher item Christen Nielsens Koene {Kirsten Nielsdatter} alle af Farre.
Begravelse nr. 6631
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2729 1761.09.20 Jens Christensen, Søndersthoved (Skovhuset). FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Hestlund- Lille, Give, Gift med Niels Henningsen.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Midtgaard kan ikke være fra Store Hestlund, må være fra Hedegaard.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Søndersthoved (Søndersthoved hovedgaard), Give, Jensen se #2722.
NÆVNT Nr. 1: Niels Henningsen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Jensen i Schouhuuset ved Syndersthoe Hafde Dom: 18 post Trinit en Søn til daaben Jens kaldet Frembaaren af Niels Henningsen Hustrue {Maren Madsdatter} i Lille Hestlund: faddere vare Niels Sørensen, Niels Mitgaard {Store Niels Larsen i Hedegaard} Niels Jensen {Hillerslev} i Stoer Hestlund og Anders {Jensen} paa Syndersthoe.
NOTITS: Niels Mitgaard ikke identificeret.


Nr. 2730 1761.09.27 Jens Nielsen, Hestlund- Store. FAR: Niels Jensen Hillerslev. MOR: Johanne Poulsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Faderens søster, gift med Ole Knudsen.
FADDER Nr. 1: Ole Knudsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Gift med faderens søster Karen Jensdatter. Svoger til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Jensen i Stoer Hestlund Hafde Dom: 19 post Trinit: en Søn til daaben Jens kaldt, Frembaaren af Ole Knudsens Hustrue {Anne Jensdatter} i Oxenbiere {Øster Nykirke}. Faddere vare: Jens {Jensen} Hyldesløf af Stoer: Hestlund, Ole Knudsen af Oxenbiere, Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giuve.


Nr. 2731 1761.10.11 Bodil Villadsdatter, Farre. FAR: Villads Nielsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Farre, Give, Christen Nielsens søster.
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Mads Jeppesen, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villars Nielsen i Farre Hafde Dom 21 post Trinit: en daatter til daaben Boel kaldt Frembaaren af Christen Nielsens Søster ibid faderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, Christen Nielsen, Jens Loftlund og Mads Jeppesen alle af Farre, item Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6587
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.


Nr. 2732 1761.10.25 Niels Jensen, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Lene Jensdatter, Give By, Give, Christen Christensen Skovs kone.
FADDER Nr. 1: Mads Østergaard, Give By (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Birkebæks kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Christen Birkebæk, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Nielsen {Egeskov} i Giufve Hafde Dom: 23 post Trinit: en Søn til daaben nafnl: Niels Frembaaren af Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} ibid: Faddere vare Mads Østergaard, Ole {Nielsen} Nørgard og Christen Birchebechs Koene alle ibid:
NOTITS: Der findes en Mads Sørensen Søndergaard evt. en Mads Hansen Søndergaard. En Mads i Østergaard ikke set.


Nr. 2733 1761.10.25 Christen Nielsen, Tromborg. FAR: Niels Laursen Lille. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: ? Laust Larsens kone, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Laust Larsen, Bøllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Laursen} Tromborg fra Tromborg Hafde eodem die {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Christen Kaldt, Frembaaren af Birthe Jacobsdatter i Byllund: faddere vare Hans Sørensen, Morten Sørensen og Laust Larsens Hustrue i Byllund.
Begravelse nr. 6585
NOTITS: Lauridsen i begravelsen 1763: "2den Pintzedag blev Niels Lauritzens søn {Christen} af Tromborg jordet."


Nr. 2734 1761.10.25 Bennet Lauridsen, Hedegaard. FAR: Laust Nielsen. MOR: Else Bennetsdatter.
BÅREN AF: ? Else Bennetsdatters mor, Vandel, Randbøl
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give, den yngre.
FADDER Nr. 2: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hedegaard, Give, Gift med Niels Sørensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Nielsen af Hedegaard hafde samme dag {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Bennet Kaldet, frembaaren af Laust Nielsens Koenis {Else Bennetsdatter} Moder {af Vandel, Randbøl}: Faddere vare Christen {Christensen} Hag, Peder Hendrichßen, Niels {Sørensen} Vestegaard og Hustrue {Karen Pedersdatter} i Hedegaard.


Nr. 2735 1761.12.06 Jesper Vestesen, Give By. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
BÅREN AF: Maren Jespersdatter, Give By, Give, Moderens søster, gift 1761 med Ole Nielsen Nørgaard.
FADDER Nr. 1: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Jens Nielsen Egeskovs kone.
FADDER Nr. 5: Inge Hage, Give By, Give, Gift med Mads Thomsen Hage.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Mads Thomsen Hage, Give, Konen Inge Hage fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Veste Vestesen i Giuve Hafde Dom: 2 Advent: en Søn til daaben Jesper kaldt, Frembaaren af Hans Koenis Søster i Giuve Bye: Faddere vare Christen Birchebæk, Christen {Christensen} Skoue, Peder {Christensen} Hag, Jens {Nielsen} Eegskovs Koene {Mette Nielsdatter} og Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hage} alle ibid:


Nr. 2736 1761.12.06 Christen Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Møllers kone, Give
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Skærhoved, Give, 26, formodentlig ude at tjene og søn af Hans Christensen, Sillesthoved.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: ? Thomas Skovs kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Anders Møller, Give
NÆVNT Nr. 2: Thomas Skov, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hansen fra Sillesthoe Hafde eod: die {Dom: 2 Advent:} en søn til daaben Christen Kaldt, frembaaren af Anders Møllers Hustrue: fadderne vare Christen Hansen i Schiærhoed, Hans Christensen i Silleshoed, Søren Andersen ibid; og Thomas Skous Koene Giuve.


Nr. 2737 1761.12.13 Anne Laustsdatter, Bøllund. FAR: Laust Lassen. MOR: ? Laust Lassens kone.
BÅREN AF: ? Laust Lassens kones søster, Give?
FADDER Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Lassen af Byllund Hafde Dom: 3 Advent: en daatter til daaben Anne Kaldt Frembaaren af Koenens Søster: Faddere vare Hans Sørensen, Morten Sørensen [...] ibid: Niels Jensen {Hillerslev}, Jens {Jensen} Hyldeløf og Jørgen Sørensen fra Stoer Hestlund.


Nr. 2738 1762.01.01 Morten Nielsen, Skærhoved. FAR: Niels Thomsen. MOR: ? Niels Thomsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Gydesdatter, Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Jakob Gydesen, Nørskov?, Lindeballe?
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Skærhoved?, Vel søn af Hans Christensen, tjener tilsyneladende i Skærhoved, se dåb #2736.
FADDER Nr. 4: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Lige gift med Maren Gydesdatter fra Nørskov, Lindeballe.
FADDER Nr. 5: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Thomsen i Schiærhoed Hafde Nytaarsdagen en Søn til daaben Naufl Morten Frembaaren af Kirsten Gyde[.ens]datter fra Nørschou. Fadderne vare Jacob Gydesen, Hans {Christensen} Sillesthoed, Christen Hansen og Søren Andersen item Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter}.
NOTITS: Konen er formodentlig en Gydesdatter fra Nørskov, Lindeballe med søster og bror Kirsten og Jakob. Se også dåb #2608. Og Søren Andersen af Sillesthoved er gift med Maren Gydesdatter.


Nr. 2739 1762.01.01 Mette Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Marie.
BÅREN AF: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Laust Lassen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Johanne, Ullerup, Give, Jens Hansens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen, Ullerup, Give, Konen Johanne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen f Ullerup Hafde eodem die {Nytaarsdagen} en daatter til daaben. Frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund nafnl: Mette. Faddere vare Laust Lassen, Morten Sørensen af Byllund Jørgen Lassen af Neder Donrup. Jens Hansen Hustrue {Johanne} af Ullerup.
Begravelse nr. 6554
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.


Nr. 2740 1762.01.17 Marie, Hedegaard. FAR: ?. MOR: ?.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Søndersthoved (Skovhuset), Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag den yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Niels Midtgaard, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Johan? Jørgensen, Bregnhoved, Give, 21, søn af Jørgen Johansen. Kan også være Jens, 22.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Faderen mangler} af Hedegaard Hafde samme dag {Dom: 2 post Epiph:} en daatter til daaben Marie Kaldt. Frembaaren af {... tom plads ...} Faddere vare Christen Jensen fra Huuset {Skovhuset} ved Syndersthoed. Christen {Christensen} Hag og Niels Mitgaard af Hedegaard, Jørgen Johansens Søn {21, ?Johan Jørgensen} af Breinhoed.


Nr. 2741 1762.01.17 Anne, Farre. FAR: ? Hyrden i Farre. MOR: ? Hyrden i Farres kone.
BÅREN AF: Mette Marie Hadler, Give By, Give, Gift med degnen i Give Gustav Carl Hadeler.
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Ib Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Ole Andersen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Hansens Kone, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Farre, Give, Gift med Iver Jensen Mølgaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyrden i Farre Hafde eodem die {Dom: 2 post Epiph:} en daatter til daaben Anne Kaldt frembaaren af Madme {Mette Marie} Hadler: Faddere vare Bendt {Nielsen} Mølgaard, Ib Nielsen af Gl: Møllle. Ole {Andersen} Banch i Farre Peder Hansens Hustrue og Iver {Jensen} Mølgaards Hustrue {Maren Sørensdatter}.
NOTITS: Ib fra extraskatten 1762.


Nr. 2742 1762.02.02 Anne Katrine Christensdatter, Donneruplund. FAR: Christen Pedersen Donnerup. MOR: Ane Olesdatter.
BÅREN AF: ? Niels Thomsens kone, Skærhoved, Give, Niels Thomsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Hastrup, Thyregod, Hans søster Birgitte var faderens 1. kone.
FADDER Nr. 2: Andreas Bagger, Jelling By, Jelling, Prokurator. Gift med Anders Nielsen Wongs datter Bodil.
FADDER Nr. 3: Niels Jørgensen Donrup, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Søn af Anders Nielsen Wongs bror Jørgen, der døde tidlig.
FADDER Nr. 4: Christen Christensen Høeberg, Bøllund, Give, Birkedommer i Hastrup birk.
FADDER Nr. 5: Erik Zachariasen Wichmann, Hastrup?, Thyregod?, Gift med Anders Nielsen Wongs datter Else Katrine.
FADDER Nr. 6: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 7: Bodil Andersdatter Wong, Mad. Bagger gift med prokurator Andreas Bagger i Jelling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Monsr. {Christen} Pedersen paa Donrup Hafde Kyndel: Misse dag en daatter til daaben nafnl: Anne Cathrine. Frembaaren af Mad. {Niels} Thomsen udj Schiærhoed. Faddere vare Mons. {Anders Nielsen} Wonge fra Hastrupgaard. Monsr. {Andreas} Bagger fra Jellinge Monsr. {Niels Jørgensen} Donrup i Kollemorten {Nørre, Øster Nykirke}, Hr Birche:dommer Høeberg Monsr. {Erik Zachariasen} Wichman, Monsr. {Jens Nielsen} Nørskou og Mad: Bagger {Bodil Andersdatter Wong}.
Begravelse nr. 6577
NOTITS: Begravet 1 år gammel. Dette er de fine folk og Wong dynastiet.


Nr. 2743 1762.02.21 Jørgen Christensen, Give By. FAR: Christen Birkebæk. MOR: Else.
BÅREN AF: Mette Marie Hadler, Give By, Give, Degnen Gustav Carl Hadlers kone.
FADDER Nr. 1: Inge Hage, Give By, Give, Mads Thomsen Hages kone.
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Jens Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Veste Vestesens kone.
FADDER Nr. 4: ? Gustavsdatter Hadler, Give By, Give, Degnen Gustav Carl Hadlers datter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Thomsen Hage, Give By, Give, Konen Inge fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Degn i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Birchebæch i Giuve Hafde Fastelavns Søndag en Søn til daaben Jørgen Kaldet Frembaaren af degnens {Gustav Carl Hadlers} Koene {Mette Marie Hadler} ibid: Faddere vare Mads {Thomsen} Hages Koene {Inge Hage}, Jens Nielsens Koene {Mette Nielsdatter}, Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} og degnen datter {?Sofie Hedevig?}.
Begravelse nr. 6732
NOTITS: Begravet 11 år gammel i 1773.


Nr. 2744 1762.02.28 Ole Pedersen, Bæksgaard. FAR: Peder Olufsen. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Farre, Give, Datter af Peder Banch.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Banch, Farre, Give, Datter bærer. En Peder Bank er død 1744 i Farre, hans døtre ville være omkring 20 år og parat til at bære.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Olufsen af Bexgaard Hafde 1 Søndag i Fasten en Søn til daaben Ole Kaldt, Frembaaren af Peder Banches datter i Farre. Faddere vare Christen {Christensen} Vestegaard, Johannes Pedersen, Peder Nielsen {Nørgaard} ale Ibid og Peder Nielsen af Neder Donrup.
NOTITS: Moderen døde et halvt år senere, skifte Engelsholm #357.


Nr. 2745 1762.03.21 Peder Sørensen, Nederdonnerup. FAR: Søren Sørensen. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Christine Christensdatter, Donneruplund, Give, 19, datter af Christen Pedersen Donnerup.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen Bregnbjerg, Ørnsholt, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Usikker, maaske søn af Søren Andersen, bror til Peder Andersen (de købte sammen 1710cc hele Ørnsholt, Øster Nykirke).
FADDER Nr. 3: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 6: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give, Godsejeren. Datteren Ane Christine bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Sørensen af Nederdonrup Hafde Midfaste Søndag en Søn til daaben Peder Kaldt, Frembaaren af Sr. {Christen} Pedersens {Donnerups} daatter paa Donrup: Faddere vare Peder {Andersen} Breinberg, Anders Sørensen fra Ørenholt {Øster Nykirke}. Erich Pilipßen, Niels {Sørensen} Schou, Jørgen Lassen og Jesper Jensen alle fra Neder Donrup.
NOTITS: Forældre gift 1761 i Øster Nykirke.


Nr. 2746 1762.03.21 Dødfødt, Bæksgaard. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Eodem die {Midfaste Søndag} blef Johan Jørgensens dødfød barn jordet.'}
Begravelse nr. 6555


Nr. 2747 1762.03.25 Anders Henriksen, Hedegaard. FAR: Henrik Pedersen. MOR: ? Henrik Pedersens kone.
BÅREN AF: ? faderens søns datter, Brande
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Laurs Nielsen, Hedegaard (Midtgaard), Give, 25, søn af Niels Midtgaard.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Midtgaard, søn Laurs 25 fadder.
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Hedegaard, Give, Peder Henriksens kone.
FADDER Nr. 5: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Faderens søn. Konen Anne Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hag, den yngre, Hedegaard, Give, Den ældre lever stadig, men den yngre er lige blevet gift.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hendrich Pedersen i Hedegaard Hafde eodem die {d: 25 Marty} en Søn til daaben Anders Kaldt, Frembaaren af Hendrich Pedersens Sønne {NN Henriksen} daatter fra Brande Sogn: Faddere vare: Niels Sørensen, Niels Mitgaards Søn {Laurs, 25} ibid Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter} og Christen {Christensen} Hagis alle ibid.
NOTITS: Henrik Pedersen ser ud til at være gift gammel 2. gang. Peder Henriksen er hans søn. Muligvis skal Hagis betyde Hages kone - altså Peder Henriksens Kone og Christen Hages (kone), hendes navn er Kirsten Hansdatter. En NN Henriksen er ikke fundet i Brande, måske er han af Give sogn og kun datteren tjener eller er i Brande sogn. I extraskatten 1763 findes kun en Jens Henriksen i Tarp, Brande, men han er søn af Henrik Jensen i Tarp.


Nr. 2748 1762.04.18 Inger Jensdatter, Farre. FAR: Jens Loftlund. MOR: ? Jens Loftlunds kone..
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Iver Jensen Mølgaard.
FADDER Nr. 1: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Loftlund i Farre. Hafvde Dom: Guasi Modo Geniti en daatter til daaben naufl: Inger ; Frembaaren af Iver {Jensen} Mølgaards hustrue ibid. Faddere var Mads Jespersen, Christen Nielsen, Anders {Christensen} Bøcher, Peder Hansens Hustrue etc: ibid
Begravelse nr. 6611
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.


Nr. 2749 1762.05.16 Dødfødt, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech den Yngre. MOR: Else Madsdatter Koutrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 5 post Paschat blef et dødfød barn Niels {Nielsen} Bæch i Give tilhørende jordet.'}.
Begravelse nr. 6562
NOTITS: En Niels Nielsen Bæk dør i Juni 1762 i Give og har en søn Knud født i marts 1762, det kan ikke være denne Niels Nielsen Bæk.


Nr. 2750 1762.05.23 Anne Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Hansen. MOR: ? Peder Hansens kone.
BÅREN AF: ? Hansdatter, Give, Faderen Peder Hansens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Ib Nielsen, Farre (Møllested), Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Christen Birkebæk, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Hansen i Farre Havde Dom: 6 Post Pasha: en datter til daaben Anne Kaldt. Frembaaren af Hans Søster: Faddere vare, Christen Nielsen, Jens Loftlund, i Farre. Ib Nielsen i Farre Møllested, Mads {Thomsen} Hag i Giufve og Christen Birchebæch ibid etc:


Nr. 2751 1762.05.31 Sidsel Marie Eriksdatter, Nederdonnerup. FAR: Erik Philipsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Nederdonnerup, Give, Søren Sørensens kone, han er bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jørgen Lassen, Nederdonnerup, Give, Vel nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give, Vel nabo.
FADDER Nr. 5: Jesper Jensen Gammel, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Nederdonnerup, Give, Bror til moderen. Konen Birte Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Erich Philipsen af Neder Donrup Hafde 2den Pintze dag 1 datter til daaben Zidsel Marie Frembaaren af Søren Sørensens Koene ibid: Faddere vare Niels {Sørensen} Skouv, Søren Fæstesen, Jørgen Lassen Søren Jensen og Gl: Jesper alle ibid:
Vielse nr. 8255
Begravelse nr. 7010
NOTITS: Begravet 36 år gammel i 1798 uforløst i barnsnød. Moderen Maren Sørensdatter og Søren Sørensen er børn af Søren Festersen.


Nr. 2752 1762.06.06 Søren Jørgensen, Hestlund- Store. FAR: Jørgen Sørensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Nabo, Niels Jensens far.
FADDER Nr. 3: Søren Jørgensen, Hestlund- Store, Give, Faderens far hedder så vidt det kan ses Søren Sørensen i Lille Hestlund, denne Søren Jørgensen er ikke kendt.
FADDER Nr. 4: Laust Larsen, Bøllund, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Kunne evt. være faderens bror, hypotetisk. Siden konen bærer vel familie på en eller anden måde.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoere Hestlund Jørgen Sørensen Hafde Dom: Trinit: en Søn til daaben Søren Kaldt Frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund Faderne vare Niels Jensen, Jens Hyldelef, Søren Jørgensen af Stor Hestlund, item Laust Lassen og Hans Sørensen af Byllund.


Nr. 2753 1762.07.25 Peder Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: Mette Villadsdatter, Ullerup, Give, Gift med Jens Christensen Egeskov.
FADDER Nr. 1: Hans Nielsen, Mosgaard- Store, Give, Nielsen fra extraskatten 1762.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Boel, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Ullerup, Give, Gift med Johanne.
FADDER Nr. 4: Johanne, Ullerup, Give, Gift med Jens Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Egeskov, Ullerup, Give, Konen Mette Villadsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Christensen af Ullerup Hafde Dom 7 post Trinit: en Søn til daaben Peder Kaldt Frembaaren af Jens {Christensen} Egskov Koene {Mette Villadsdatter} ibid: Faddere vare Hans {Nielsen} af Mosgaard, Peder Christensen, Jens Hansen item Jens Hansens Hustrue {Johanne} etc:


Nr. 2754 1762.08.01 Mette Malene Pedersdatter, Hedegaard. FAR: Peder Henriksen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Sørensdatter, Vandel?, Randbøl?, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Nabo. Niels Midtgaard
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hag, den yngre, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Henrik Pedersen, Hedegaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 5: Christen Jensen, Hedegaard?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard Peder Hendrichs Hafde en datter til daaben Mette Malene Kaldt Frembaaren af Koenens Søster {NN Sørensdatter}: Faddere vare Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Christen {Christensen} Hag {den yngre}, Hendrich Pedersen og Christen Jensen.
NOTITS: Ingen dato, men optræder mellem 25. juli og 8. august derfor 1. august antaget. Forældrene gift 1761 i Randbøl. Niels Midtgaard og Christen Jensen ikke opført i extraskatten 1762.


Nr. 2755 1762.08.08 Anne Marie Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Niels Sørensen Vestergaard. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren, Hedegaard, Give, Laurids Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag, den yngre, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Hedegaard, Give, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give, Konen Maren bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Sørens i Hedegaard Hafde Dom: 9 post Trinit: et Barn til daaben nafnl: An Marie Frembaaren af Laust Nielsens Koen ibid, Faddere vare, Peder Hendrichsen, Christen {Christensen} Hag {den yngre}, Christen Jensen etc:
Begravelse nr. 6727
NOTITS: Begravet 1772, 10 år gammel.


Nr. 2756 1762.08.22 Jens Villadsen, Bregnhoved. FAR: Villads Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Katrine Jensdatter, Bregnhoved, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Mathias Kornbech, Ulkær Mølle, give
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Johan Jørgensen, Bæksgaard, Give, Opvokset i Bregnhoved, far Jørgen Johansen.
FADDER Nr. 5: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villars Jensen i Breinhoed Hafde Dom: 11 post Trinit: en Søn til daaben Jens Kaldt, Frembaaren af Hans Moder {Villads Jensen mor Katrine Jensdatter} ibid. Faddere vare Mattis Kornbech af Ulkiær Mølle, Jørgen Johansen Jens Pedersen af Breinhoed. Johan Jørgensen og Johannes Pedersen af Bexgaard.
Begravelse nr. 6605
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel.


Nr. 2757 1762.09.05 Johannes Johansen Lehmann, Farre Mølle. FAR: Johan Friedlieb Lehmann. MOR: Maria Dorte Boas.
BÅREN AF: Anne Olesdatter, Donneruplund, Give, Christen Pedersen Donnerups kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jørgensen, Nørskov- Lille, Lindeballe
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Nørskov, Lindeballe, I 1762 ikke endnu i Skærhoved, Give, hvor han ses før 1767.
FADDER Nr. 3: Niels Thomsen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 4: ? Søren Andersens kone, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen, Bregnhoved, Give, Konen fadder. Han ses ikke i extraskatten 1762 i Bregnhoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Monsr. Lehman i Farre Mølle Hafde Dom: 13 post Trinit: en Søn til daaben nafnl: Johannes Frembaaren af Monsr. {Christen} Pedersens {Donnerups} Koene {Anne Olesdatter} fra Donrup, Fadderne vare Mads {Jørgensen} {Lille-}Nørschou {Lindeballe}, Monsr. {Jens Nielsen} Nørschou og Niels Thomsen {Skærhoved, Give] item Søren Andersen koene fra Bregnhoed.
Begravelse nr. 6592
NOTITS: Begravet knap et år gammel.


Nr. 2758 1762.09.05 Niels Olesen, Give By (Nørgaard). FAR: Ole Nielsen Nørgaard. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Karstoft, Skarrild, Faderens mor. Faderen født 4. april 1738 i Karstoft Skarrild. Niels Olufsens kone.
FADDER Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Jens Nielsen Egeskovs kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Gift med Mette Nielsdatter som er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen {Nørgaard} i Giuve Havde Dom 13 post Trinit: 1 Søn til daaben Niels Kaldet Frembaaren af Mandens Moder, Fadderne vare Veste Vestesen, Mads {Thomsen} Hag, Christen Madsen, item Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6637
NOTITS: Begravet 2 år gammel.


Nr. 2759 1762.09.05 Katrine Marie Pedersdatter, Stenbjerglund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Birte Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Ib Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Ole Andersen Banch, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Loftlunds kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Ib Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Loftlund, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Mortens i Stenbierglund Hafde eodem die {Dom 13 post Trinit:} en daatter til daaben Catine Marie Kaldt, Frembaaren af Ib Nielsens Hustrue i Gammel Mølle, Faddere vare: Christen Nielsen, Villars {Nielsen} Gravel, Ole {Andersen} Banch, Jens Loftlunds Hustrue alle fra Fare.


Nr. 2760 1762.09.29 Dødfødt, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 29 September paa Michaelis dag blef Christen Nielsens dødfødte barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6571


Nr. 2761 1762.10.31 Peder Johannesen, Bæksgaard. FAR: Johannes Pedersen. MOR: Sidsel Knudsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give, Søren Knudsen i Nygaards kone.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give, Han er vel bror til moderen. Hans kone Margrethe Troelsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Midtgaard, Bæksgaard, Give, En Christen Christensen Vestergaard ses i Bæksgaard, ingen Christen Midtgaard set.
FADDER Nr. 3: Johan Jørgensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johannes Pedersen af Bexgaard hafde Dom: 21 post Trinit: en Søn til daaben Peder Kaldet Frembaaren af Søren Knudsens Koene i Nyegaard. Faddere vare Søren Knudsen ibid: Christen Mitgaard Johan Jørgensen af Bexgaard og Mads {Thomsen} Hag i Giuve.
NOTITS: En Christen Jespersen soldat får 1761 en datter i Bæksgaard, kunne måske og muligvis være Christen Midtgaard, men det er langt ude.


Nr. 2762 1762.11.14 Mette Madsdatter, Loftlund. FAR: Mads Madsen. MOR: An Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Villadsdatter, Ullerup, Give, Moderens mor formodentlig, moderen gifter sig af Ullerup. Gift med Jens Christensen Egeskov.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Egeskov, Ullerup, Give, Konen Mette Villadsdatter bærer. Moderens far formodentlig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Madsen af Loftlund Hafde Dom: 23 post Trinit: en daatter til daaben nafnl: Mette Frembaaren af Jens Egskovs Koene af Ullerup, Faddere vare Peder Hansen, Jens Loftlund, Mads Jespersen, Christen Nielsen og Iver {Jensen} Mølgaard alle fra Farre.


Nr. 2763 1762.11.21 Niels Mortensen, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Nederdonnerup, Give, Konen Birte Pedersdatter bærer. Ikke bror til faderen, denne Søren født i Nederdonnerup far Søren Festersen. Morten Sørensen født i Bæksgaard, far Søren Hansen Mos.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Slags Nabo.
FADDER Nr. 4: Laust Laseen, Bøllund, Give, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Sørensen i Byllund Havde Dom: 24 post Trinit: en Søn til daaben Niels Kaldt Faddere vare: Jens Hyldeløf, Hr. Berche:dommer Høeberg Laust Lassen af Bøllund, Søren Sørensen og Koene i Neder Donrup, som bar Barnet.
Begravelse nr. 6970
NOTITS: Begravet i 1795 i Bøllund, ungkarl 31 år.


Nr. 2764 1762.12.26 Anne Katrine Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Vel ca. 20, datter af Christen Banch.
FADDER Nr. 1: Peder Banch, Farre, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Farre, Give, Mads Jeppesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Banch, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Han kommer måske fra Farre. Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jeppesen, Farre, Give, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Christensen i Farre Hafde 2den Juule dag en daatter til daaben nafnl: An Catrine Frembaaren af Christen Banchs daatter i Nørre Kollemorten {Øster Nykirke} Fadderne vare: Peder Banch, Niels Madsen, Villars Nielsen, og Mads Jeppesens Hustrue. alle ibid.


Nr. 2765 1762.12.26 Jens Iversen, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Loftlunds kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Bendt Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Ib Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 4: Peder Mortensen, Stenbjerglund, Give
FADDER Nr. 5: Mads Madsen, Loftlund, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Loftlund, Farre, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jver {Jensen} Mølgrd i Mølgaard Hafvde eodem die {2den Juule dag} en Søn til daaben Jens Kaldt, Frembaaren af Jens Loftlunds Hustrue i Farre, Faddere vare Bendt Nielsen, Peder Hansen, Ib Nielsen, Peder Mortensen, Mads Madsen i Loftlund, etc:
Begravelse nr. 6603
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.


Nr. 2766 1763.01.06 Ole Christensen, Farre. FAR: Christen Olesen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Farre, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Ole Andersen Banch, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Christen Johansen, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Farre, Give, Gift med Mads Jespersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jespersen, Farre, Give, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Olesen havde Dom: Epiphan: en Søn til daaben Ole Kaldet: Frembaaren af Ole {Andersen} Banchs datter {22, Maren Olesdatter}, tienendes paa Donrup: Fadderne vare Ole {Andersen} Banch Christen Sørensen, Christen Johansen af Gifshou, Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} og Mads Jespersens Hustrue {Anne Christensddatter} af Farre.
Begravelse nr. 6573
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel.


Nr. 2767 1763.01.16 Margrethe Jakobsdatter, Give By (Vestergaard). FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Poulsdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med moderens bror Niels Jensen Hillerslev.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anders Møller, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Lene Jensdatter, Give By, Give, Christen Christensen Skovs kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Konen Johanne Poulsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jacob Vestergaard i Giufve Hafde Dom: 2 post Epiph: en datter til daaben Margrethe kaldet frembaaren af Niels Jensens Koene {Johanne Poulsdatter} i Stoere Hestlund. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldeløf i Stoere Hestlund, Peder {Christensen} Hag, Anders Møller, Niels {Nielsen} Bæch, Christen {Christensen} Skous Koene etc. alle af Giuve.
Vielse nr. 8322


Nr. 2768 1763.01.23 Maren Sørensdatter, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Gydesdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Nørskov, Linneballe, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Banch, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Karen Hansdatter, Sillesthoved, Give, Nabo, gift med Hans Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen, Sillesthoved, Give, Nabo, konen Karen Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Andersen i Silleshoed Hafde en datter til Dom: 3 post Epiph: nafnl: Maren, Frembaaren af Koenens {Maren Gydesdatter} Moder {Kirsten Pedersdatter af Nørskov, Linneballe} Etc: Fadderne vare Jens {Pedersen} Banch, Jørgen Johansen i Breinhoed, Hans Christensens Koene {Karen Hansdatter} ibid {Sillesthoved} Etc.


Nr. 2769 1763.02.02 Jens Christensen, Givskov. FAR: Christen Johansen. MOR: Ane Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Lene Jensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Johansen i Gifschou Hafde paa KyndelMisse dag 1 Søn til daaben Jens Kaldet frembaaren af Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} i Giufve, Fadderne vare Christen Sørensen Gifschou. Mads {Thomsen} Hag Niels {Nielsen} Bæch etc: i Giuve Bye.


Nr. 2770 1763.03.20 Sidsel Christensdatter, Give By. FAR: Christen Nielsen Hover. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Moderens søster, begge fra Store Hestlund, gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter, søster til moderen, bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Laursen Lille, Tromborg, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Houer af Giuve Hafde 5 Søndag i Faste en daatter til daaben Zidsel kaldet: Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} ibd. Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard. Niels {Laursen Lille} Thromborg Jørgen {Sørensen} Poder.
Begravelse nr. 6597
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.


Nr. 2771 1763.04.24 Jørgen Andersen, Farre. FAR: Anders Christensen Bødker. MOR: ? Anders Christensen Bødkers kone.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Maren Johannesdatter, Farre, Give, Bendt Nielsens kone
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Hansen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 4: Bendt Nielsen, Farre, Give, Konen Maren Johannesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anders {Christensen} Bødker i Farre Hafde 3 Søndag efter Paaske 1 Søn til daaben Jørgen kaldet. Frembaaren af Veste Vestens Hustrue {Kirsten Jespersdatter} i Giuve. Fadderne vare Søren Madsen, Jens {Jørgensen} Loftlund, Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, Peder Hansens og Bendt Nielsens {Maren Johannesdatter} alle fra Farre.
Begravelse nr. 6586
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.


Nr. 2772 1763.04.29 Anders Nissen, Øgelund. FAR: Nis Jepsen. MOR: ? Nis Jepsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Midtgaard
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Søren Jensen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 4: Maren Laurids Nielsens kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 3: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nis Jepsen Øgelund Hafde paa Bedegagen 2de børn til daaben anfnl: Anders og Ane. Sønnen blef baaren af Veste Vestesens koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve og datteren af Niels Sørensens Koene {Karen} i Vorslunde. Fadderne: Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Søren {Jensen} Vestergaards Hustrue {Inger Nielsdatter} og Laust Nielsens Hustrue {Maren} i Hedegaard.
Begravelse nr. 6614
NOTITS: En af tvillingerne begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2773 1763.04.29 Ane Nisdatter, Øgelund. FAR: Nis Jepsen. MOR: ? Nis Jepsens kone.
BÅREN AF: Karen Niels Sørensens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Vorslunde, Give, Konen Karen bærer
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Midtgaard
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Søren Jensen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 4: Maren Laurids Nielsens kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nis Jepsen Øgelund Hafde paa Bededagen 2de børn til daaben nafnl: Anders og Ane. Sønnen blef baaren af Veste Vestesens koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve og datteren af Niels Sørensens Koene {Karen} i Vorslunde. Fadderne: Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Søren Vestergaards Hustrue {Inger Nielsdatter} og Laust Nielsens Hustrue {Maren} i Hedegaard.
Begravelse nr. 6614
NOTITS: En af tvillingerne begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2774 1763.04.29 Dødfødt, Farre (Gammel Mølle). FAR: Jeb Nielsen. MOR: ? Jeb Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Endnu If {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle død fødde barn samme dag {Bededagen} jordet.'}
Begravelse nr. 6583
NOTITS: Dødfødt.


Nr. 2775 1763.05.15 Niels Hansen, Bøllund. FAR: Hans Sørensen. MOR: ? Hans Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Pige fra Hedeby, Hedeby, Ringive
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Morten Sørensens kone.
FADDER Nr. 3: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Teksten siger Jens Jensen i Hestlund, men det ville være Jens Hyldeløf, der allerede er nævnt. Teksten menes at være fejl for dennes søn Niels Jensen Hillerslev.
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Sørensen i Byllund Hafde Dom: Exaudi en Søn til daaben navnlig Niels frembaren af en pige fra Hedebye {Ringive}. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldelef, Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} Laust Lassen i Byllund. Jens Jensens i Hestlund {det er imidlertid den første fadder, menes at være fejl for hans søne Niels Jensen} etc.
Begravelse nr. 6634
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel.


Nr. 1963 1763.07.01 Morten Pedersen, Stenbjerglund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Birte Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Septuages: blev tvende børn af Peder Mortensen i Øgelund jordet nemlig: en søn Morten Pedersen 14 aar og en datter Birthe Kirstine 5 aar gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6787
NOTITS: Dåben glemt i kirkebogen. En datter blev født 1761 i Stenbjerglund altså to år før Morten.


Nr. 2776 1763.07.10 Lars Olesen, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Marie.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Morten Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Laust Ullerup, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen af Ullerup Hafde Dom 6 post Trinit: en Søn til daaben Las kaldet frembaaren af Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Fadderne vare: Laust Lassen af Byllund. Niels Christensen, Jens Hansen og Laust af Ullerup etc:


Nr. 2777 1763.07.10 Anne Else Nielsdatter, Tromborg. FAR: Niels Laursen Lille. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Tromborg, Give, 18, datter af forældrene eller Karen Nielsdatter 23.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Laurs Nielsen, Hedegaard, Give, 26, søn af Store Niels Larsen
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Lille} Niels Lauritzen af Tromborg hafde samme dag {Dom 6 post Trinit:} 1 datter til daaben An Else Kaldet Frembaaren af Mandens datter {18, Johanne Nielsdatter}, Fadderne vare Johannes Pedersen, Johan Sørensen. Niels Sørensens H[ustrue] {Karen Pedersdatter} Laust Nielsen etc. alle fra Hedegaard.
NOTITS: Bæreren kunne også være Karen Nielsdatter 23. Johannes Pedersen og Johan Sørensen ellers ikke set i Hedegaard.


Nr. 2778 1763.07.17 Else Katrine Poulsdatter, Hestlund-Store. FAR: Poul Jensen Soldat. MOR: ? Poul Jensen Soldats kone..
BÅREN AF: ? Christensdatter, Nederdonnerup, Give, Datter af Christen Graves.
FADDER Nr. 1: Johanne Poulsdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med Niels Jensen Hillerslev
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Laust Larsen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Graves, Nederdonnerup, Give, Datter bærer. Han ses ikke som fæster i extraskatten 1762.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Konen Johanne Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Soldat Poul Jensen i Store Hestlund Hafde Dom: 7 post Trinit: en daatter til daaben Else Catrine kaldet, Frembaaren af Christen Graves Datter i Neder Donrup, Fadderne vare Nielsen Jensens {Hillerslev} Hustrue {Johanne Poulsdatter} Jørgen Sørensen af Hestlund {Store} Morten {Sørensen} og Laust Lassen i Byllund.
Begravelse nr. 6593
NOTITS: Begravet 3 uger gammel


Nr. 2779 1763.07.24 Frands Christensen, Give By. FAR: Christen Christensen Skov. MOR: Lene Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Christensdatter, Givskov, Give, Gift med Christen Johansen.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Johansen, Givskov, Give, Konen Ane Marie Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Christensen} Skou i Giuvf Hafde Dom 8 post Trinit: en Søn til daaben Frantz kaldet, Frembaaren af Christen Johansens Hustrue {Ane Marie Christensdatter} i Gifskou. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} Niels {Nielsen} Bech, Ole Nielsen, og Veste Vestesen item Jørgen {Sørensen} Podel {Poder}.


Nr. 2780 1763.07.31 Niels Nielsen, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech den Yngre. MOR: Else Madsdatter Koutrup.
BÅREN AF: Else Sørensdatter, Give By, Give, Jens Sørensen Hags enke.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Mads Sørensen, Give
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Nielsen Hover.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Hag, Give By, Give, Afdød.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Nielsen} Bæch i Giuvf Hafde Dom 9 post Trinit: 1 Søn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Jens {Sørensen} Hages Enche {Else Sørensdatter}, Fadderne vare, Christen {Christensen} Skou, Mads Sørensen, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter}, og Christen {Nielsen} Houers Hustrue {Else Jensdatter} ibid.


Nr. 2781 1763.08.07 Karen Jensdatter, Give By. FAR: Jens Pedersen Banch. MOR: ? Jens Pedersen Banchs kone.
BÅREN AF: ? Pige i Give By, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Inger Hag, Give By, Give, Gift med Mads Thomsen Hag.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 4: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Maren Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Ole Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ole Nielsen, Give By, Give, Konen Maren Jespersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens {Pedersen} Banch Hyrden i Giuve Hafde Dom: 10 post Trinit: 1 datter til daaben Karen kaldet, Frem,baaren af 1 pige af Giuve. Fadderne vare Jens {Nielsen} Egskov, Inger Hag, Vestes {Vestesen} koene {Kirsten Jespersdatter} Christen Birchebech og Ole Nielsens Hustrue {Maren Jespersdatter}.


Nr. 2782 1763.08.21 Mette Marie Lauridsdatter, Bæksgaard. FAR: Laurids Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Laurids Pedersens moder, Bæksgaard, Give, Hun ses i extraskatten 1762 ved Laurids Pedersen.
FADDER Nr. 1: Peder Olesen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Sidsel Knudsdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Bæksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Pedersen i Bexgaard Hafde Dom: 12 post Trinit: en Datter til Daaben Mette Marie kaldet. Frembaaren af Mandens Moder. Fadderne vare Peder Olufsen, Johannes Pederses Hustrue {Sidsel Knudsdatter} Morten {Pedersen} Bexgaard, Jørgen Johansen i Breinhoed og Villas Jensen {Bregnhoved}.


Nr. 2783 1763.09.11 Theodonis Schulz Hadler, Give By. FAR: Gustav Carl Hadler. MOR: Ursula Marie.
BÅREN AF: ? Mad. Donnerup, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Niels Jørgensen Donnerup.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Johan Friedlieb Lehman, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Høeberg, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 5: Marie Dorte Mikkelsdatter Boas, Farre Mølle, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Sønnesøn af Niels Andersen Wong.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
degnen Mons: Hadler i Giufve Hafde Dom: 15 post Trinit: en Søn til daaben Theodonis Schultz Kaldet, Frembaaren af Mad: Donrup i Nørre Kollemorten. Fadderne vare Monsr. {Christen} Pedersen paa Donrupgaard {Donneruplund}, Møller Monsr. {Johan Friedlieb} Lehman, Hr. Birche Dommer {Christen} Høeberg, Monsr. {Jens Nielsen} Nørschou etc. Møller Koenen Mad: Leh[man] {Marie Dorte Mikkelsdatter Boas}.
Begravelse nr. 6615
NOTITS: Begravet 13 uger gammel. Den anden søn af degnen af samme navn, den første født 1759 død 1 år gammel.


Nr. 2784 1763.09.25 Anne Kirstine Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Olufsen. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Olufsens mor, Bæksgaard, Give, Måske Maren Sørensdatter *1682c †1768 Bæksgaard
FADDER Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Laust Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Lene Sørensdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Peder Christensen Boel.
FADDER Nr. 5: Johanne? Jens Hansens kone, Ullerup, Give, Gift med Jens Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give, Konen Lene Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen, Ullerup, Give, Konen Johanne? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Olufsen i Bexgaard Hafde Dom: 17 post Trinit: 1 datter til daaben frembaaren af Mandens Moder. Barnets Nafn An Kirstine. Faddere vare: Hans {Sørensen} Bylllund, Johannes Pedersen og Laust {Pedersen}: item Peder {Christensen} Boels Hustrue i Bexgaard og Jens Hansens Koene {Johanne?} af Ulllerup.


Nr. 2785 1763.10.02 Lisbet Christensdatter, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Margrethe, Farre, Give, Der er flere mulige.
FADDER Nr. 1: Mads Madsen Loftlund, Loftlund, Give
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Hans Pedersen, Farre, Give, 19, søn af Peder Hansen.
FADDER Nr. 5: ? Villads Nielsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Peder Mortensen, Stenbjerglund, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give, Sønnen, der må være Hans, fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Nielsen i Farre Hafde Dom: 18 post Trinit: en Datter til daaben Lisbeth Kaldet. Frembaaren af Margrethe i Fare. Fadderne vare: Mads {Madsen} Loftlund. Søren Christensen, Mads Jespersen, Peder Hansens Søn {Hans Pedersen, 19}, Villars Nielsens Koene, og Peder Mortensen i Stenbierglund.
Begravelse nr. 6660
NOTITS: Begravet godt to år gammel i 1765 (uden navn).


Nr. 2786 1763.10.02 Peder Pedersen, Bregnhoved. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Mads? Jespersen, Farre, Give, Bror til Kirsten Jespersdatter, Veste Vestesens kone. Se #2788. Hun kunne have haft en anden bror.
FADDER Nr. 4: Else Christen Birkebæks kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Birkebæk, Give By, Give, Konen Else fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Jensens [Enche] Breinhoed hafde samme dag {Dom: 18 post Trinit:} 1 Søn til daaben Peder Kaldet. Frembaaren af Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} i Giufve. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jørgen Johansen Breinhoed, Vestes Koenes Broder {Mads Jespersen, Farre}, Christen Birchebechs Koene {Else}. etc.
Begravelse nr. 6609


Nr. 2787 1763.11.01 Jørgen Johansen, Bæksgaard. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Hedeby, Ringive, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johan Jørgensen af Bexgaard Hafde en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Koenens søster fra Heedebye Ringgive Sogn. Faddere vare: Jørgen Johansen af Breinhoed, Peder Olufsen, Johannes Pedersen, Peder {Christensen} Boel alle af Bexgaard etc:


Nr. 2788 1763.11.06 Ingeborg Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Søster til faderen. Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 1: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Margrethe? Iversdatter, Farre, Give, 20, datter af Iver Jensen Mølgaard.
FADDER Nr. 3: Karen Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Banchs kone, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Birte Jørgensdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Iver Jensen, Farre (Mølgaard), Give, Datter Margrethe? fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Banch, Farre, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Mortensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen af Farre Hafde Dom: 23 pos Trinit: en daatter til daaben frembaaren af Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve Ingeborg Kaldt. Fadderne vare Villars Nielsen, Ivers {Jensens} datter af Mølgaard, Karen Loftlund, Peder Banches Koene og Peder Mortensens Koene alle af Farre.


Nr. 2789 1763.11.20 Niels Sørensen, Give By. FAR: Søren Nielsen Smed. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Ulkær Mølle, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 5: ? Nielsen Søren Nielsen Smeds bror, Give By, Give, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren {Nielsen} Smed i Giuve Havde Dom: 25 post Trinit: en Søn til daaben, nafnl: Niels, Frembaaren af Møllerens {Mathias Kornbech} Koene {Margrethe Sørensdatter} i Ulkiær Mølle. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesten fra Giuve. Morten {Sørensen} og Hans {Sørensen} fra Byllund etc. Mandens Broder.


Nr. 2790 1763.12.18 Anne Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Lene Sørensdatter.
BÅREN AF: Dorte Jensdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Anne Marie, Bæksgaard, Give, Evt. Pedersdatter *1725 datter af Peder Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give, Konen Dorte Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Boel i Bexgaard Hafde Dom 4 post Advent: 1 Datter til daaben An Kaldet, Frembaaren af Peder Olufsens Hustrue {Lene Sørensdatter}. Fadderne vare Johannes Pedersen og An Marie af Bexgaard.
Begravelse nr. 6657
NOTITS: Begravet knap to år gammel.


Nr. 2791 1763.12.26 Hans Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Hansdatter, Farre Mølle, Give, Søster til faderen. Mette er 19 år født 1744. Hun begraves 4 uger senere af Sillesthoved tjenende i Farre Mølle.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hansen af Sillesthoed Hafde 2den Juuledag en Søn til daaben Hans kaldet. Frembaaren af hans Moster {faster: Mette Hansdatter} tienende i Farre Mølle. Faddere vare Søren Andersen i Sillesthoed, Hans Hansen i Breinhoed, Jørgen Johansen ibid: og Villas Jensen etc:


Nr. 2792 1764.01.22 Kirsten Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Hansen. MOR: Johanne? Jens Hansens kone.
BÅREN AF: Anne? Sørensdatter?, Lønaa, Thyregod, Identifikations ganske usikker, manden Iver Nielsen død 5 år før.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Christensen Egsgaards svoger, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Egsgaard, Ullerup, Give, Svogeren fadder.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Iver Nielsen?, Lønaa, Thyregod, ?Iver Nielsen *1685c †1758 Lønaa, konen hedder Anne Sørensdatter. Der er ikke set andre Iver i Lønaa, der kunne passe.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Hansen i Ullerup hafde 3die Søndag efter Hellig Tre Kongers dag 1 Datter til daaben Kirsten Kaldet. Frembaaren af Ivers Hustrue i Lenoe, Fadderne vare Søren Knudsen i Nyegaard Peder Olufsen i Bexgaard, Jens {Christensen} Egsgaards Svoger i Ullerup og Niels Christensen.
NOTITS: "Ivers Hustrue i Lenoe" er problematisk, måske er det forkert tydet.


Nr. 2793 1764.02.05 Kirsten Jensdatter, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Jeb Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anders Møller, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 5: Sofie Hedevig? Gustavsdatter Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
NÆVNT Nr. 2: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Degn i Give/Øster Nykirke sogne. Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Egskov i Giuve hafde Dom: 5 efter Hellig tre Kongers dag en datter til daaben, nafnl: Kirsten, frembaaren af If {Jeb} Nielsens Koene i Gammel Mølle. Faddere vare Mads {Thomsen} Hag, Jørgen {Sørensen} Poder, Anders Møller og Ole {Nielsen} Nørgaard item Degnens {Gustav Carl Hadler} datter {Sofie Hedevig? Hadler} alle Ibid.


Nr. 2794 1764.03.04 Kirsten Larsdatter, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Niels Henningsen, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 4: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Karen Jensdatter, som bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laß i Byllund hafde paa Fastelavns Søndag en datter til daaben nafnl. Kirsten. Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Koene {Karen Jensdatter} Ibid i Giuve. Faddere vare Morten Sørensen af Byllund, Jørgen Sørensen af Hestlund {Store}, Niels Henningsen af Lille Hestlund og Hans Sørensens Koene i Byllund.
Begravelse nr. 6624
NOTITS: Begravet to uger gammel. Tvilling, den anden tvilling dødfødt.


Nr. 2795 1764.03.04 Dødfødt, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Endnu {Fastelavnssøndag} blev Laust Lassens dødfødt barn af Byllund jordet.'}
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Tvilling, den anden tvilling Kirsten levede to uger.


Nr. 2796 1764.03.11 Søren Sørensen, Nederdonnerup. FAR: Søren Sørensen. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Kollemorten, Øster Nykirke, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Moderens bror, vel. Deres far er Peder Andersen.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Erik Phillipsen, Nederdonnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Fæsters: {fejl i kirkebogen for Søren Sørensen} i Neder Donrup hafde 1 Søndag i Faste en Søn til daaben Søren kKaldet, frembaaren af Koenens Søster Tienende i Koller[i]g Morten. Faddere vare Anders Pedersen i Ørensholt. Søren Jensen, Jørgen Lassen, Jesper Jensen og Erick Philipsens koene {Maren Sørensdatter} alle ibid:
NOTITS: Extraskatten 1762 har ingen Søren Fæstersen i Nederdonnerup. Søren Festersens (*1700- †1765 Nederdonnerup) kone er vel Mette Sørensdatter *1702 Give By †1788 Højgaard, Give (ved sønnen Søren Sørensen). Denne Mette kan ikke få børn 62 år gammel. Deres søn Søren Sørensen *1734 bliver i 1761 gift i Øster Nykirke med Birte Pedersdatter af Ørnsholt, datter af Peder Andersen. "Konens søster tjenende i Kollemorten" viser direkte hen paa Søren Sørensen. Dvs. Søren Fæstersen anses for en fejl i kirkebogen og Søren Sørensen for rigtigt. Desuden er der den mærkelige fejl i stavningen af Kollemorten.


Nr. 2797 1764.03.11 Mads Madsen, Give By. FAR: Mads Christen Madsen. MOR: ? Mads Christian Madsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Christensens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Pedersen Hag, Give By, Give, Peder Christensen Hags søn.
FADDER Nr. 4: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 5: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Hag, Give By, Give
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Christen Madsen i Giuve hafde samme dag {1. Søndag i Faste} et barn til daaben nafnl: Mads,. Frembaaren af Niels Christensens Koene i Ullerup. Faddere vare Ole Nielsen, Niels {Nielsen} Bæch, Peder Hages Søn, Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} og Jakob {Lauridsen} Vestergaard.
NOTITS: Mads Christen Madsen kan kun have været meget kort itd i Give sogn, nævnes ikke ellers.


Nr. 2798 1764.03.11 Kirsten Lauridsdatter, Hedegaard. FAR: Laurids Nielsen. MOR: Else Bennetsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Hedegaard, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Henrik Pedersen, Hedegaard, Give, Far til Peder Henriksen, aftægt, også fadder.
FADDER Nr. 5: ? Avlskarl Søndershoved, Søndersthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Nielsen i Hedegaard Havde samme dag {1. Søndag i Faste} en daatter til daaben nafnl: Kirsten, frembaaren af Mandens Moder {Kirsten Pedersdatter} i Hedegaard. Fadderne vare Niels Sørensen, Christen {Christensen} Hag, Peder Hendrichsen og Hendrich Pedersen alle ibid: Item Avls Karlen paa Søndersthoed.
NOTITS: Moderens navn ved hendes begravelsen 1806. Ikke set i FT 1787 eller FT 1801.


Nr. 2799 1764.04.04 Ole Christian Christensen, Donneruplund. FAR: Christen Pedersen Donnerup. MOR: Anne Olesdatter.
BÅREN AF: ? Husholdersken paa Søndersthoved, Søndersthoved, Give, Niels Zellemans husholderske, og vel samleverske.
FADDER Nr. 1: Henning Hansen, Tørring, Faderens svigersøn, gift med datter af 1. ægteskab Bodil Marie Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Jørgensen Donnerup, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Søn af faderens første kone Birgitte Nielsdatter Wongs bror Jørgen Nielsen Wong.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Godsejer i Give.
FADDER Nr. 4: Niels Zellemann, Søndersthoved, Give, Godsejer, 1. kone død 1762, hans husholderske/samleverske bærer. Zellemann blev kun to år på Søndersthoved 1764-66.
FADDER Nr. 5: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod, Mad. Bagger, gift med Andreas Bagger på Hastrup hovedgård.
NÆVNT Nr. 1: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Godsejer, jordspekulant.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Monsr: Christen Pedersen paa Donrupgaard hafde d: 4 April 1 Søn til daaben nafnl: Ole Christian, frembaaren af Huus-Holdersken paa Søndersthoed: fadderne var Monsr. {Henning} Hansen i Tørring, Monsr {Niels Jørgensen Donnerup] Donrup i Nørre Kollemorten, Monsr: Nørschou, og Monsr. [Sillemand] {Zellemann, Søndersthoved} Mad: {Andreas} Bagger {Bodil Andersdatter Wong} fra Hastrup {Thyregod}.
NOTITS: Han ses FT 1787 i Store Hestlund, ugift, hjemme.


Nr. 2800 1764.04.08 Jørgen Jensen, Ullerup. FAR: Jens Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Ullerup, Give, Moderens søster, Margrethe 31, eller Mette 25.
FADDER Nr. 1: Laust Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Johanne?, Ullerup, Give, Jens Hansens 1. kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Ullerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Ida Jensdatter, Ullerup, Give, Jørgen Johansens kone.
FADDER Nr. 5: Johan? Jørgensen, Ullerup, Give, 23c, søn af Jørgen Johansen, kunne være Jens, 24.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen, Ullerup, Give, Konen Johanne? fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen og søn faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Jørgensen i Ullerup Hafde 5 Søndag i Faste en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Mandens Koenes Søster {Margrethe/Mette Jensdatter} ibid: Faddere vare Laust Lassen, Jens Hansens Koene {Johanne?} Jens Christensen af Ullerup item Jørgen Johansen Koene {Ida Jensdatter} og Søn {Johan/Jens?} af Breinhoed.
Begravelse nr. 6625
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.


Nr. 2801 1764.04.29 Kirsten Mortensdatter, Bæksgaard. FAR: Morten Pedersen. MOR: Ane? Jensdatter.
BÅREN AF: Maren? Laust Nielsens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Laust Nielsen, Hedegaard, Give, Siges af ibid: (Bæksgaard), men ses kun i Hedegaard.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: ? Laust Larsens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Laust Lassen, Bøllund, Give, Skrives her af Bæksgaard, men er i Bøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten {Pedersen} i Bexgaard Hafde Dom: qv: Modo Geniti en Daatter til daaben Kirsten Kladet, frembaaren af Laust Nielsens Koene ibid. {forkert, Hedegaard}. Faddere vare Peder Olufsen, Laust Nielsen, Laust Lassens Koene {Bøllund} og Johannes Pedersen.
Begravelse nr. 6656
NOTITS: Begravet knap halvandet år gammel. Morten Pedersen skrives flere gange i kirkebogen af Bæksgaard, først 1755 med trillinger, ses vel FT 1787 i Navnløs, Give.


Nr. 2802 1764.05.31 Christoffer Hansen, Nederdonnerup. FAR: Hans Christensen. MOR: ? Hans Christensens kone.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Nederdonnerup, Give, Ikke i Extraskatten 1762.
FADDER Nr. 2: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 5: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give, Konen Maren Jensdatter fadder. Han havde fire koner.
FADDER Nr. 6: ? Jens Jensens kone, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Nederdonnerup, Give, Konen fadder. Begraves som almisselem 1766.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Christensen af Neder Donrup Havde Christi Himmelfarts dag en Søn til daaben Christopher kaldet, frembaaren af Søren Sørensens Koene {Birte Pedersdatter} ibid: Fadderene vare Jens Jensen, Jesper Jensen af Neder Donrup, Johannes Pedersen af Bexgaard, Jørgen Lassens og Jens Jensens Koener ibid.
NOTITS: En Hans Christensen ellers ikke set i Nederdonnerup.


Nr. 2803 1764.06.17 ? Nielsdatter, Hestlund- Store. FAR: Niels Jensen Hillerslev. MOR: Johanne Poulsdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter, som er faderens søster, bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Jensen i Stoere Hestlund hafde Dom: Trinit: 1 datter til daaben {... tom plads ...} Kaldet frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter}, Faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Christen {Nielsen} Houer, af Giuve. Jørgen Sørensen af Store Hestlund, og Niels Sørensen af Lille Hestlund.


Nr. 2804 1764.07.01 Mads Sørensen, Give By (Søndergaard). FAR: Søren Madsen. MOR: Ane Marie Laustdatter.
BÅREN AF: ? Madsdatter, Give By, Give, Faderens søster, vel født i hullet 1745-55 i kirkebogen.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Give By, Give, Jakob Lauridsen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 5: ? Peder Nielsens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Madsen i Giuve Hafde Dom: 2 post Trinit: 1 Søn til daaben Mads Kaldet. Frembaaren af Mandens Søster ibid, faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Christen {Nielsen} Houer, Niels {Nielsen} Bæch, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} og Peder Nielsens {kone} alle i Giuve.


Nr. 2805 1764.07.08 Karen Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag, den Yngre. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Nielsdatter, Hedegaard, Give, Faderens mor, gift med Christen Christensen Hag den Ældre
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Hedegaard, Give, Gift med Peder Henriksen
FADDER Nr. 5: Dorte Madsdatter, Ramskov, Give, Gift med Christen Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hag, den Ældre, Hedegaard, Give, Faderens far, konen Marie Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Konen Anne Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Jensen, Ramskov, Give, Konen Dorte Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hag den ynger i Hedegaard hafde Dom: 3 post Trinit: en daatter til daaben Karen kaldet, Frembaaren af den gl: Christen {Christensen} Hages Koene {Marie Nielsdatter}: Fadderne vare: Niels Mitgaard i Hedegaard, Villars Jensen i Breinhoed, Niels Sørensens Koene {Karen Pedersdatter} Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter}, og Christen Jensens Koene {Dorte Madsdatter} af Ramskou.
Begravelse nr. 6741
NOTITS: Begravet 1773 knap 9 år gammel.


Nr. 2806 1764.08.05 Jens Iversen, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe? Jensdatter, Farre (Mølgaard), Give, 21, men kunne evt. være en yngre datter døbt i hullet i kirkebogen 1745-54.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give, Nabokone i samme gaard.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Olesen.
NÆVNT Nr. 1: Bendt Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Johannesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Olesen, Farre, Give, Konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Iver {Jensen} i Mølgaard i Giufve Sogn Havde Dom: 7 post Trinit: en Søn til daaben Jens Kaldet, frembaaren af Faderens datter {Margrethe? Jensdatter, 21} ibid:. Faddere vare Søren Andersen af Sillesthoed, Villars Jensen af Breinhoed. Peder Sørensen af Farre, Bendt Nielsens Koene {Maren Johannesdatter} Christen Nielsens {Kirsten Nielsdatter} og Christen Olesens {Anne Nielsdatter} Koner alle ibid:


Nr. 2807 1764.09.02 Peder Pedersen, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Søren Christensens 1. kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Loftlund, Give
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard)
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter, Farre?, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Farre, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jespersen, Farre, Give, Konen Sidsel Sørensdatter fadder. Christen Jespersen ses i Bæksgaard, Nederdonnerup, Bregnhoved og Søndersthoved, men ikke undtagen her i Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Christensen i Farre Havde Dom: 11 post Trinit. en Søn til daaben Peder Kaldt. Frembaaren af Søren Christensens Hustrue ibid: Faddere vare Mads {Madsen} Loftlund, If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Iver {Jensen} Mølgaard. Christen Niels[ens] {Kirsten Nielsdatter} og Christen Jespersens {Sidsel Sørensdatter} Koener ibid:
NOTITS: Faderen begraves en uge efter.


Nr. 2808 1764.09.23 Gyde Sørensen, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Gydesdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Nørskov, Linneballe, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Silleshoved, Silleshoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johan Friedlieb Lehman, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Nederdonnerup, Give, Søn af Niels Sørensen Skov.
FADDER Nr. 4: Karen Lauridsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Villads Jensen.
FADDER Nr. 5: Ida Jensdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jørgen Johansen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen Ida Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Andersen i Sillesthoed hafde Dom: 14 post Trinit: 1 Søn til daaben Gyde kaldt. Frembaaren af Hans Hustrues Moder {Kirsten Pedersdatter}. Fadderne vare Hans {Pedersen} Sillesthoed, Monsr {Johan Friedlieb} Lehman i Farre Mølle, Niels {Sørensen} Skous Søn i Neder Donrup Villars Jensens Hustrue {Karen Lauridsdatter} og Jørgen Johansens {Ida Jensdatter} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6672
NOTITS: Begravet 2 år gammel.


Nr. 2809 1764.11.04 Anne Marie Vestesdatter, Give By. FAR: Veste Vestesen. MOR: ? Jespersdatter.
BÅREN AF: ? Konen i Østerhoved, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Maren Jespersdatter, Give By (Nørgaard), Give, Gift med Ole Nielsen Nørgaard.
FADDER Nr. 6: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
NÆVNT Nr. 1: ? Manden i Østerhoved, Østerhoved, Givskud, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give, Konen Maren Jespersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Veste Vestesen i Giufve Hafde Dom: 20 post Trinit: en Datter til daaben An Marie kaldet. Frembaaren af Mandens Koene i Østerhoved {Givskud sogn}: Faderene vare Mads {Thomsen} Hag, Jens {Nielsen} Egskov, Christen Birchebæch. Jørgen {Sørensen} Poder. Ole {Nielsen} Nørgaards Koene {Maren Jespersdatter} og Christen {Christensen} Skous {Lene Jensdatter} alle fra Giuve bye.
NOTITS: Gårdmanden i Østerhoved, Givskud er Christen Nielsen og hans kone er Anne Jensdatter, de mest sandsynlige personer ovenfor. Men Christen Tygesen ses også skrevet af Østerhoved.


Nr. 2810 1764.11.11 Anne Christensdatter, Give By. FAR: Christen Birkebæk. MOR: Else.
BÅREN AF: Ane Kirstine? Jensdatter, Vemmelund, Give, Gift 1765 af Vemmelund.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Sofie Hedevig? Hadler, Give By, Give, Datter af degnen Gustav Carl Hadler.
FADDER Nr. 6: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
NÆVNT Nr. 1: Jens Vemmelund, Vemmelund, Give, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Datter Sofie Hedevig? Hadler fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Birchebæch i Giuve Havde Dom: 21 post Trinit: en daatter til daaben An Kaldt frembaaren af Jens Vemmeluns datter {Ane Kirstine? Jensdatter}. fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, Jørgen {Sørensen} Poder, degnens {Gustav Carl Hadler} datter {Sofie Hedevig? Hadler} og Jens {Nielsen} Egeskovs Koene {Mette Nielsdatter}.


Nr. 2811 1764.12.02 Bodil Christensdatter, Farre. FAR: Christen Olesen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Donneruplund, Give, Tjener på Donneruplund.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Henningsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Jeb Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Olesen i Farre Havde Dom: 1 Advent: en datter til daaben Boel Kaldet; Frembaaren af Koenens Syster, som tiener paa Donrup gaard. Fadderne vare Christen Nielsen, Anders {Christensen} Bødker, Niels Henningsen, Søren Christensen og Jf {Jeb} Nielsen alle fra Farre.


Nr. 2812 1765.01.01 Ingeborg Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 1: Niels Henningsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Ole Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Mads Pedersen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i Farre Havde Nytaarsdagen 1 daatter til daaben nafnl, Ingeborg Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} ibid: Faddere vare Niels Henningsen, Ole Christensen, Peder Christensen Anders {Christensen} Bødker, og Mads Pedersen alle fra Farre.


Nr. 2813 1765.01.01 Hans Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Gydesdatter, Sillesthoved, Give, Nabokone, ingen familieforbindelse set. Gift med Søren Andersen.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Konen Maren Gydesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Johan? Jørgensen, Bregnhoved, Give, 23c, søn af Jørgen Johansen, kunne være Jens.
FADDER Nr. 5: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Søn Johan eller Jens fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hansen i Sillesthoed Havde samme dag {Nytaarsdagen} 1 Søn til daaben Hans kaldt, frembaaren af Søren Andersens Koen {Maren Gydesdatter} ibid. Fadderne vare: Søren Andersen, Hans Pedersen, i Sillesthoe, Villars Jensen, Jørgen Johansens Søn og Hans Hansen alle fra Breinhoe.


Nr. 2814 1765.01.13 Inger Jørgensdatter, Hestlund- Store. FAR: Jørgen Sørensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Ikke set at være i familie. Gift med Morten Sørensen.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Far til Niels Jensen Hillerslev.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Søn af Jens Jensen Hillerslev.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Faderens far, 79, dør senere på året.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Bøllund, Give, Gift med Johan Jørgensen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jørgen Sørensen i Stoer Hestlund Havde Dom 1 post Epiphan: en daatter til daaben nafnl: Inger, frembaaren af Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter}. Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldelef Niels Jensen i Stoer Hestlund, Søren Sørensen i Lille Hestlund og Johans {Jørgensens} Koene {Kirsten Christensdatter} i Byllund.


Nr. 2815 1765.03.27 Anne Elsebeth Nielsdatter, Mosgaard- Store. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Brande, Konens søster.
FADDER Nr. 1: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Ole Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Christen Hansen, Mosgaard- Store, Formodentlig bror til faderen. Forældre Hans Nielsen og kone i Extraskatten 1762 i Store Mosgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels hansen Stoer Mosgaard Hafde d. 5 Onsdag i Faste en daatter til daaben nafnl: An Elsebe, Frembaaren af Koenens Søster fra Brande Sogn. Fadderne vare Erich Philipsen, Niels {Sørensen} Skou, Søren Jensen alle af Neder Donrup Ole Hansen af Ullerup og Christen Hansen fra Stoer Mosgaard.
Begravelse nr. 6648
NOTITS: Begravet 3 uger gammel. Moderen er formodentlig fra Brande sogn. Forældrene er ikke gift i Give igen formodentlig i Brande før kirkebogen der begynder.


Nr. 2816 1765.04.04 ? Madsdatter, Loftlund. FAR: Mads Madsen. MOR: An Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Farre, Give, Ikke set at være i familie, men nabo. Gift med Mads Jespersen.
FADDER Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 2: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Henningsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Ole Andersen Banch, Farre, Give, 55, vel aftægt, ikke i Extraskatten 1762.
FADDER Nr. 5: Karen Hansdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Jespersen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Madsen Loftlund Hafde paa Skiær Torsdag en daatter til daaben nafnl: {... tom plads ...}. Frembaaren af Mads Jespersens Koene {Anne Christensdatter} i Farre. Fadderne vare If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Villars Nielsen, Niels Henningsen Ole {Andersen} Banch, og Karen Hansdtr.


Nr. 2817 1765.04.04 Hanne Christensdatter, Bregnhoved. FAR: Christen Jespersen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
BÅREN AF: Birte? Jørgensdatter, Søndersthoved, Give, 25, men måske en anden datter af Jørgen Sørensen Poder i Give By.
FADDER Nr. 1: ? tjenestekarl 1., Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 2: ? tjenestekarl 2., Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 3: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Hans Pedersen Banch, Bregnhoved, Give, Kaldes i Extraskatten 1762 Jens Banch?
FADDER Nr. 5: Johan? Jørgensen, Ullerup, Give, 23c, søn af Jørgen Johansen, kunne være Jens, 24.
FADDER Nr. 6: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen og søn faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Jespersen fra Breinhoe Hafde Samme dag {Skiær Torsdag} en daatter til daaben Hanne kaldet, frembaaren af Jørgen Poders daatter paa Søndershoe tienende. Fadderne vare 2de Karle fra Søndersthoe. Jesper {Jensen} i Neder Donrup. Hans Banch, Jørgen Johansens Søn {Johan? Jørgensen}, og Villads Jensen alle i B[reinhoe]
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Moderens navn fra vielsen 1755.


Nr. 2818 1765.04.28 Sophie Magdalene Hadler, Give By. FAR: Gustav Carl Hadler. MOR: Ursula Marie.
BÅREN AF: ? Husholdersken paa Søndersthoved, Søndersthoved, Give, Niels Zellemans husholderske, og vel samleverske.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen Galten Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Hjælpepræst for faderen Hans Pedersen Bering. Bror til Peder Hansen.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Bering, Thyregod By, Thyregod, Degn i Thyregod. Bror til Niels Hansen Bering.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 5: Niels Zellemann, Søndersthoved, Give, Godsejer, 1. kone død 1762, hans husholderske/samleverske bærer. Zellemann blev kun to år på Søndersthoved 1764-66.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[D]egnen Monsr. Hadler i Giuve Hafde Dom: Jubil: en daatter til daaben Sophie Magdalena kaldet. Frembaaren af Huusholdersken paa Synderthoe, Fadderne vare Hr. Niels {Hansen} Galten {Bering} fra Tyregod, degnen Mons: {Peder Hansen} Biering ibid: Mons: {Jens Nielsen} Nørschou {Skærhoved}, Sr: Christen Pedersen {Donnerup, Donneruplund} og Monsr: Zelleman {Søndershoved}.
Begravelse nr. 6671


Nr. 2819 1765.05.03 Niels Olesen, Give By (Nørgaard). FAR: Ole Nielsen Nørgaard. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Skarrrild?, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: ? Ole Nielsen Nørgaards stedfar, Skarrild?, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 5: Anne Elisabeth Larsdatter, Give By, Give, Gift med Jørgen Sørensen Poder.
FADDER Nr. 6: Maren Sørensdatter, Give By, Give, Gift med smeden Hans Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Iversen Smed, Give By, Give, Identifikation ikke 100%. Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole {Nielsen} Nørgaard i Giufve Hafde paa Almindelig Bede dag en Søn til daaben Niels Kaldet. Frembaaren af Hans Søster. Fadderne vare Hans stif fader, Mads {Thomsen} Hage, Jens {Nielsen} Egskov i Giuve, Veste Vestesens Kone {Kirsten Jespersdatter}, Jørgen {Sørensen} Poders {Anne Elisabeth Larsdatter} og Smedens {?Hans Iversen} Koener {?Maren Sørensdatter} ibid.


Nr. 2820 1765.05.12 Mette Marie Eriksdatter, Nederdonnerup. FAR: Erik Philipsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Vemmelund, Give, Jens Vemmelunds datter.
FADDER Nr. 1: Mette Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Søren Festersen.
FADDER Nr. 2: Jørgen Lassen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Karen Hørup, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Niels Hansen, Mosgaard- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give, Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Erich Philipsen i Neder Donrup Hafde Dom Rogate en daatter til daaben. Mette Marie Kaldet. Frembaaren af Jens Vemmelunds daatter i Vemmelund: Fadderne vare Søren Fæstesens Koene {Mette Sørensdatter}, Jørgen Laursen, Søren Jensen, og Karen Hørup alle af Neder Donrup, , item Niels Hansen af Stoere Mosgaard.


Nr. 2821 1765.05.28 Else Laustdatter, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Lassens kone..
BÅREN AF: Marie Nielsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Søren Hansen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: ? Anders Rytters kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Bøllund, Give, Johan Jørgensens kone, dør to måneder efter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Rytter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Las i Byllund hafde 3die Pintze dag en daatter til daaben Else Kaldet. Frembaaren af Marie Nielsdtr: Fadderne vare Søren Hanßen, Anders Rytters Koene, Johan Jørgensens etc: fra Byllund
Begravelse nr. 6652
NOTITS: Begravet fem uger gammel.


Nr. 2822 1765.06.02 Jørgen Andersen, Farre. FAR: Anders Christensen Bødker. MOR: ? Anders Christensen Bødkers kone.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Farre, Give, Christen Olesens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give, 22, Bent Nielsens søn
FADDER Nr. 2: ? Jeb Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: ? Mads Pedersens koen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen, Farre, Give, Konen fadder. Ses i Farre 1765. Uklart om det er ham der flytter til Vemmelund, hvor en Mads Pedersen ses 1770.
FADDER Nr. 5: ? Peder Madsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 7: Maren Madsdatter, Farre, Give, Gift med Niels Henningsen.
FADDER Nr. 8: Maren Sørensdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Iver Jensen Mølgaard.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen, Farre, Give, Konen Ane Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, Sønnen Niels Bentsen er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Madsen Bank?, Farre, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 6: Niels Henningsen, Farre, Give, Konen Maren Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 7: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ander Bøcher i Farre havde Trest. Trinit: en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Christen Olesens Hustrue {Ane Nielsdatter}. Fadderne vare Bendt Nielsens Søn {Niels Bentsen, 22} af Mølgaard. If {Jeb} Nielsens koene, Mads Pedersens Peder [Mad]sens, Christen Nielsens {Kirsten Nielsatter}, Niels Henningsens {Maren Madsdatter}, og Ivers {Jensen Mølgaards} Koner {Maren Sørensdatter} alle fra Farre.


Nr. 2823 1765.06.16 Søren Christofersen Mortensen, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Moderens mor, gift med Jakob Andersen.
FADDER Nr. 1: Niels Christian, Ørnsholt, Øster Nykirke, Ikke identificeret, kunne evt. være en bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Birte Pedersdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Ane Marie Laustdatter (Søndergaard), Gift med Søren Madsen Søndergaard.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Moderens far, gift med Maren Sørensdatter
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen, Nederdonnerup, Give, Konen Birte Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen, Give By (Søndergaard), Give, Konen Ane Marie Laustdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Sørensen i Byllund Hafde Dom: 2 post Trinit: en Søn til daaben Søren Christophersen Kaldet, Frembaaren af Jacob Andersens Koene {Maren Sørensdatter} i Ørenholt {Øster Nykirke}, Johan Jørgensen i Byllund. Søren Sørensens koene {Birte Pedersdatter} i Neder Donrup og Søren Madsens Koner i Giuve.


Nr. 2824 1765.06.16 Dødfødt, Farre. FAR: Jens Jørgensen. MOR: ? Jens Jørgensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Samme dag {Dom 2 post Trinit} blef Jens Jørgensen dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6651


Nr. 2825 1765.07.02 Niels Hansen, Bregnhoved. FAR: Hans Hansen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren? Nielsdatter, Tromborg, Give, 28, Konens søster, datter af Niels Nielsen Tromborg. Barn født 1744, 21 år, mulig, køn ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Jens Iversen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Ida Jensdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jørgen Johansen
FADDER Nr. 4: Karen Laugesdatter, Bregnhoved, Give, Villads Jensens 2. kone.
FADDER Nr. 5: ? Peder Nielsens 2. kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Tromborg, Tromborg, Give, Moderens far, en anden datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen Ida Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Nielsen, Give By, Give, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Hansen i Breinhoe Hafde Festo Visitati: Mariæ en Søn til daaben Niels Kaldet, frembaaren af Nils {Nielsen} Trombors datter {Maren? Nielsdatter, 28}. Fadderene vare Niels Sørensen af hedegaard, Jens Iversen af Breinh[oe], Jørgen Johansens Kone {Ida Jensdatter} ibid, Villars Jensens Koene {Karen Laugesdatter} og Peder Nielsens af Giuve.


Nr. 2826 1765.08.11 Mette Villadsdatter, Bregnhoved. FAR: Villads Jensen. MOR: Karen Laugesdatter.
BÅREN AF: ? Laugesdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Søster til moderen
FADDER Nr. 1: Lauge Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Laust Nielsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Gift med Niels Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Hedegaard, Give, Gift med Peder Henriksen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villads Jensen i Breinhoe Havde Dom 10 post Trinit: en datter til daaben Mette Kaldet. Frembaaren af Lauge Jørgensens datter som er Koenens Søster i Oxenbiere. Fadderne vare Lauge Jørgensen i Oxenbiere. Jørgen Johansen i Breinhoe. Laust Nielsen af Hedegaard, Niels Sørensens Koene {Karen Pedersdatter} ibid. og Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6922
NOTITS: Begravet 26 år gammel ugift fra Ullerup, Give.


Nr. 2827 1765.08.11 Niels Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Pedersen. MOR: Kirsten Mortensdatter.
BÅREN AF: Marie Dorte Mikkelsdatter Boas, Farre Mølle, Give, Gift med Johan Friedlieb Lehman.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Sillesthoved, Give, Nabo, gift med Christen Hansen.
FADDER Nr. 4: Maren Gydesdatter, Sillesthoved, Give, Nabo, gift med Søren Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Johan Friedlieb Lehman, Farre Mølle, Give, Konen Marie Dorte Mikkelsdatter Boas bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Pedersen i Sillesthoe Hafde samme dag {Dom. 10 post Trinit:} en Søn til daaben Niels Kaldet, Frembaaren af Monsr. Lehmans Hustrue i Farre Mølle. Fadderne vare Søren Andersen og Christen Hansen ibid. Christen Hansens {Anne Christensdatter} og Søren Andersens {Maren Gydesdatter} Hustruer ibid.
Begravelse nr. 6668
NOTITS: Begravet godt et år gammel.


Nr. 2828 1765.09.29 Else Kirstine Jørgensdatter, Nederdonnerup. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel? Jensdatter, Kokborg, Thyregod, 28, eller Mette 25.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 5: Hans Nielsen, Mosgaard- Store, Give, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jørgen Larssen i Neder Donrup Hafde Dom: 17 post Trinit: en daatter til daaben Else Kirstine kaldt frembaaren af hans kones {Maren Jensdatter} søster {Sidsel/Mette Jensdatter, 28/25, Kokborg, Thyregod}. Faddere vare Søren Jensen, Erich Philipsen af Neder Donnerup, Ole Nielsen af Ullerup, Johannes Pedersen af Bexgaard og Hans Nielsen af Stoer Mosgaard.
NOTITS: Maren Jensdatter er faderens 3. kone.


Nr. 2829 1765.10.06 Jens Christian Pedersen, Give By. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens 2. kone.
BÅREN AF: ? Madsdatter, Give By, Give, Datter af Mads Sørensen.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Banch, Bregnhoved, Give, Jens/Hans Banch i Bregnhoved?
FADDER Nr. 3: Villads Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ane Marie Laustdatter, Give By (Søndergaard), Give, Gift med Søren Madsen.
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen, Give By, Give, †1762. Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Give By (Søndergaard), Give, Konen Ane Marie Laustdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Nielsen i Giufve Havde Dom: 18 post Trinit: en Søn til daaben Jens Christian Kaldt, frembaren af Mads Sørensens Daatter i Giufve, Fadderne vare Niels {Nielsen} Bæch i Giuve Hans Banch i Breinhoe, Villars Pederßen i Giufve Søren Madsens Koene {Ane Marie Laustdatter} og Christen {Nielsen} Houvers Koene {Else Jensdatter} ibid.


Nr. 2830 1765.10.13 Christen Jensen, Øgelund. FAR: Jens Thomsen, Holtum, Sindbjerg. MOR: Ingeborg Christensdatter.
BÅREN AF: ? kone fra Vorslunde, Vorslunde, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Øgelund, Give, Datteren Ingeborg får uægte datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Jensens datter i Øgelund Ingeborg hafde Dom: 19 post Trinit: et uægte Barn til daaben Christen kaldt Frembaaren af {... tom plads ...} kone i Vorslunde og [.v.l..ende] vare Mændene i Vorslunde og andre af Menigheden, i hvis over-værelse blef Udlagt til barnefader en Gift Mand fra Holtum {Sindbjerg sogn} Jens Thomsen, som den Tiid tiente [....] med Pigen paa Stougaard {Tørring sogn}.
NOTITS: Der er to koner i Vorslunde. Niels Sørensens kone Karen og Søren Vestesens kone Karen Pedersdatter. Bæreren skulle være en af de to.

LINK: Se skriftemålet #1021.


Nr. 2831 1765.12.26 Johanne Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech den Yngre. MOR: Else Madsdatter Koutrup.
BÅREN AF: Else Sørensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Villads Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Lene Jensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 7: Else Jensdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Hage, Give By?, Give, Afdød, †1765-
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Nielsen} Bæch i Giuve Havde samme dag {2den Juledag} 1 datter til daaben, frembaaren af Jens Hages Encke {Else Sørensdatter}, Johanne kaldt, fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, Ole Nielsen, Villars Pedersen, Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} Christen Houers Koene {Else Jensdatter}


Nr. 2832 1766.01.06 Else Katrine Jakobsdatter, Give By (Vestergaard). FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Søster til moderen. Gift med Ole Knudsen.
FADDER Nr. 1: Ole Knudsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 5: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Else Jensdatter, Give By, Give, Søster til moderen, gift med Christen Nielsen Hover.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jacob Vestergaard i Giuve Hafde Hellig Tre Kongersdag 1 Daatter til Daaben Else Cathrine kaldet, Frembaaren af Ole Knudsens Koene {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Fadderne vare, Ole Knudsen i Oxenbierre, Christen {Christensen} Skou, Niels {Nielsen} Bæch, Ole {Nielsen} Nørgaard, Christen Birkebæch, og Christen {Nielsen} Houers koene {Else Jensdatter} i Giuve.


Nr. 2833 1766.01.19 Anne Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Jensdatter, Loftlund, Give, Mads Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Loftlund, Give
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Ane Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 5: ? Søren Christensens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen, Farre, Give, Konen Ane Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Christensen, Farre, Give, kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i Faare hafde Dom: 2 Post Epiphani. en daatter til daaben, An kaldet frembaren af Mads Madsens Koene {Anne Margrethe Jensdatter} i Loftlund. Fadderene var Mads Madsen i Loftlund, Anders Bocher, Peder Madsen, Christen Olesens Hustrue {Ane Nielsdatter} og Søren Christensens {kone} alle ibid:


Nr. 2834 1766.01.26 Peder Madsen, Stenbjerglund. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jeb Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 1: ? bror til Mads Pedersens kone, Give?
FADDER Nr. 2: ? Niels Bødkers kone, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Søren Nielsens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Bødker, Farre, Give, Konen fadder. I extraskatten 1762 ingen Niels. Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 3: Søren Nielsen, Farre, Give, Konen fadder. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Pedersen i Stenbierglund Hafde Dom Septuagesima en Søn til daaben Peder kaldet Frembaaren af Ævs {Ibs, Jeb Nielsens} Hustrue i Gammel Mølle. Fadderne vare Koenens Broder, Niels Bøckers Hustrue, Søren Nielsens i Farre.


Nr. 2835 1766.02.07 Marie Margrethe Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Nielsen Smed. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Søren Nielsen Smeds mor., Give By, Give
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Nørregaard, Give By (Nørregaard), Give
FADDER Nr. 4: ? Nielsen Søren Nielsen Smeds bror, Give?
FADDER Nr. 5: Christen? Christensen, Ulkær Mølle, Give, Kunne være Søren eller Peder. De er sønner af moderens mor Margrethe Sørensdatter og 1. mand Christen Pedersen, 2. mand er møller Mathias Kornbech.
NÆVNT Nr. 1: Mathias Kornbech, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren {Nielsen} Smed i Giuve Hafde Fastelavns Søndag en Datter til daaben Maria kaldet Frembaaren af Mandens Moder ibid: Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Niels {Nielsen} Bæch, Ole {Nielsen} Nørgaard, Søren {Nielsen} Smeds Broder, Matthias Kornbæchs Søn {Christen, Søren eller Peder Christensen} af Ulkiær Mølle etc:


Nr. 2836 1766.02.11 Marie Kirstine Andersdatter, Vemmelund. FAR: Anders Clausen. MOR: ? Anders Clausens kone.
BÅREN AF: ? Clausdatter, Hvejsel, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Skov, Nederdonnerup, Give, Ikke identificeret. Evt. Christen Christensen Skov i Give By.
FADDER Nr. 2: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Erik Philipsen.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Hørup, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anders Clausen i Vemmelund hafde Taksigelsens Fest en Daatter til daaben Maren Kierstine Kaldet. Frembaaren af Mandens Syster fra Hveisel. Fadderne vare Christen Skoue, Søren Fæstesen, Søren Jensen, Erick Philipsens Hustrue {Maren Sørensdatter} Jørgen Lassens Hustrue {Maren Jensdatter} og Kiersten Hørup, alle aff Neder Donrup.
NOTITS: En Anders Clausen ses 1775 som fæster under Stougaard i Hvejsel.


Nr. 2837 1766.02.23 Christian Christensen, Give By. FAR: Christen Christensen Skov. MOR: Lene Jensdatter.
BÅREN AF: ? Lars Madsens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Lars Madsen, Givskov, Give, Konen bærer. Han ses ikke i extraskatten 1762.
FADDER Nr. 2: Christen Johansen, Givskov, Give, Fæster i Givskov.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Givskov, Give, Fæster i Givskov.
FADDER Nr. 4: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Skoue i Giufve Hafde den 2den Søndag i Faste en Søn til daaben Christian Kaldet frembaaren af Las Madsens Koene i Giufschou, Faddere vare Las Madsen, Christen Johansen, Christen Sørensen af Giufschou, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, og Niels {Nielsen} Bæch i Giufve.
Begravelse nr. 6700
NOTITS: Begravet 4 år gammel i 1770.


Nr. 2838 1766.02.23 Mette Christensdatter, Give By. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Simonsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Nørregaard, Give By (Nørregaard), Give
FADDER Nr. 3: Søren Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 6: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
NÆVNT Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give
NÆVNT Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Madsen i Giufve Hafde Samme dag {2den Søndag i Faste} en Datter til daaben Mette Kaldet, Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} i Nyegaard. Fadderne vare Christen {Christensen} Skoue, Ole {Nielsen} Nørgaard, Søren Madsen, Jørgen {Sørensen} Poeder, Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} Jens {Nielsen} Egskous {Mette Nielsdatter} alle af Giufve.


Nr. 2839 1766.03.02 Birte Marie Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Jeppesdatter, Farre, Give, Peder Banks (*1682c †1744 Farre) enke.
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Christen Olesen, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Mads Bødker, Farre, Give, Evt. Jespersen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Bank, Farre, Give, †1744 Farre, enken bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Christensen i Farre Hafde Dom 3 Søndag i Faste en Datter til daaben, Birthe Marie kaldet, Frembaaren af Peder Banches Enche {Marie Kirstine Jeppesdatter} ibid: Faddere vare Iver {Jensen} Mølgaard, If {Jeb} Nielsen, Christen Nielsen, Mads Pedersen, Christen Olesen og Mads Bødicher. alle af Farre.


Nr. 2840 1766.04.13 Christen Jensen, Ullerup. FAR: Jens Hansen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give, Gift med Søren Hansen. Måske søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensens enke, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Hansen, Bøllund, Give, Konen Johanne Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give, Afdød †1764. Enken fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup Jens hansen Hafde d: 2 Søndag efter Paaske en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} i Byllund, Faddere vare: Jens Sørensen, Peder Christen, Ole Nielsen, Kirsten Nielsdtr og Niels Christensen Encke.


Nr. 2841 1766.04.13 Johanne Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Marie.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Dørken (Søndergaard), Thyregod, Faderens søster, gift med Iver Olesen.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Mosgaard- Store, Give, Bror til faderen, flytter 1765-66 fra Ullerup til Store Mosgaard.
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Lars Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 6: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Iver Olesen, Dørken (Søndergaard), Thyregod, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen i Ullerup samme dag {d: 2 Søndag efter Paaske} 1 daatter til daaben Johanne Kaldet. Frembaaren af Iver Olesens kone {Kirsten Nielsdatter} i Dørken, Faddere vare Niels Hansen i Stoer Mosgaard, Jens Hansen, Lars og Peder Christensen i Ullerup Morten Sørensen og Johan Jørgensen i Byllund.
NOTITS: Moderen døde 14 dage efter fødslen. At Kirsten Nielsdatter er søster til Ole Nielsen ses 1. at hun bærer her 2. at hun har den rigtige alder efter FT 1787 i Thyregod *1726, hvilket passer 3. hun er ikke dukket op andetsteds.


Nr. 2842 1766.04.13 Karen Sørensdatter, Nederdonnerup. FAR: Søren Sørensen. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Bregnhoved?, Give
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Vemmelund, Vemmelund, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Donnerup, Donneruplund, Give, 16, søn af godsejer Christen Pedersen Donnerup på Donneruplund.
FADDER Nr. 4: Kirsten Gravesdatter?, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Hørup, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 6: Maren Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Erik Philipsen
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Donneruplund, Give
NÆVNT Nr. 2: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Sørensen i Neder Donrup Hafde Meldte dag{d: 2 Søndag efter Paaske} 1 Datter til daaben Karen Kaldet, Frembaaren af hans Koenes Syster i tienende i Breign[hoed]. Faddere vare Jens Jensen i Vimmelund, Niels {Sørensen} Skoue, Sr {Christen} Pedersens Søn Peder {Christensen Donnerup, 16}. Chiesten [Graves]daatter Kiesten Hørup. og Erick Philipsens hust: {Maren Sørensdatter} alle i Neder Donrup.


Nr. 2843 1766.04.27 Karen Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Madsen. MOR: Ane Marie Laustdatter.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Laust, Give
FADDER Nr. 3: ? Laustsen
FADDER Nr. 4: Else Madsdatter Kovtrup, Give By, Give, Gift med Niels Nielsen Bech.
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Nielsen Hover.
FADDER Nr. 6: Karen Villadsdatter, Give By, Give, Gift med Peder Christensen Hage.
FADDER Nr. 7: ? Peder Nielsens 2. kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Bech, Konen Else Madsdatter Kovtrup fadder
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Konen Else Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Christensen Hage, Give By, Give, Konen Karen Villadsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Nielsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Madsen i Giufve Hafde Dom: 4 post Pasche en daatter til daaben Karen Kaldet, Frembaaren af {... tom plads ...}. Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Koenens Fader item broder. Niels Bæcges {Else Madsdatter}, Christens {Nielsen} Houers {Else Jensdatter}, Peder {Christensen} Hages {Karen Villadsdatter} og Peder Nielsens Hustrue {2. kone} i Giufve.
Begravelse nr. 6734
NOTITS: Begravet knap 7 år gammel.


Nr. 2844 1766.06.22 Mette Marie Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Olufsen. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Rasmusdatter, Hedeby, Ringive, 21, datter af Rasmus Jensen Hedeby.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Søren Hansen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Laurids Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 5: ? Laust Larsens kone, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Jensen Hedeby, Hedeby, Ringive, †1768 Hedeby. Gift med Else Nielsdatter *1708 Bæksgaard, Give †1783 Hedeby, Ringive.
NÆVNT Nr. 2: Laust Larsen, Byllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Olufsen i Bexgaard hafde Dom: 4 post Trinit: en Daatter til daaben Mette Marie Kaldet, Frembaaren af Rasmus {Jensen} Hedebyes Daatter {21, Sidsel Rasmusdatter} i Ringøy Sogn. Fadderne vare: Jens Jensen i Giufve, Morten Sørensen, Søren Hansen af Byllund, Lauritz {Pedersen, Bæksgaard} og Laust Lassens Koene {af Byllund} af Bexgaard.
NOTITS: Rasmus Jensen †1768 Hedeby, Ringive og Else Nielsdatter *1708 Bæksgaard, Give †1783 Hedeby, Ringive havde to kendte børn Jens Rasmussen *1742 Hedeby †1791 Hedeby og Sidsel Rasmusddatter *1745 Hedeby †1776 Plogslund, Grene.

LINK: Christian Tirgaards ane Rasmus Jensen i Hedeby, Ringive.
LINK: Christian Tirgaards aner, se #192, 193.
LINK: Rasmus Jensen i Hedeby, Ringive og Else Nielsdatter.


Nr. 2845 1766.07.06 Niels Henriksen, Hedegaard. FAR: Henrik Nielsen Bøgballe, Gadbjerg By, Gadbjerg. MOR: Marie Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hage, den ældre, Hedegaard, Give, Moderen er hans datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Christensen den ældre} Hages Daatter Marie i Hedegaard Hafde Dom: 6 post Trinit et uægte barn til daaben nafnl: Niels. Hvortil blev udlagt til barnefader en gift mand Hendrich, som boer i et Huus i Gadberg Bye under Refstrup gods.
NOTITS: Faderen er en gift mand i et hus i Gadbjerg By.


Nr. 2846 1766.07.13 Hans Nielsen, Mosgaard- Store. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Maren? Knudsdatter?, Nederdonnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Give med Søren Fæstesen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give, Konen ?Maren Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Fæstesen, Nederdonnerup, Give, Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Hansen i Stoer Mosgaard Hafde Dom: 7 post Trinit en Søn til daaben Hans Kaldet Frembaaren af {... tom plads ...} fra {... tom plads ...}. Fadderne vare Niels {Sørensen} Skoue, Erick Philipsen, Søren Jensen, Jørgen Lassens koene {?Maren Knudsdatter, fra FT 1787} og Søren Fæstesens koene {Mette Sørensdatter} alle af Neder Donnrp.
NOTITS: Maren Knudsdatter problematisk, hvad er hendes rigtige alder?


Nr. 2847 1766.07.13 Anne Marie Pedersdatter, Hedegaard. FAR: Peder Henriksen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Sørensdatter, Vandel?, Randbøl?, Moderen gifter sig 1761 fra Vandel, Randbøl.
FADDER Nr. 1: Søren Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Midtgaard
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hag, den yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: ? Karl paa Søndersthoved, Søndersthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Hendrichsen i Hedegaard Hafde samme dag {Dom: 7 post Trinit} en Daatter til daaben An Marie Kaldet. Frembaaren af Hans Koenis Søster, Fadderne vare Søren Vestergaard, Niels Mitgaard, Christen {Christensen, den yngre} Hag, Christen Jensen og 1 karl fra Søndersthoedgaard.
Begravelse nr. 6676
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2848 1766.09.07 Anders Johansen, Bøllund. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Sofie Hedevig? Gustavsdatter Hadler, Give By, Give, Fornavn usikkert.
FADDER Nr. 1: Niels Laursen Lille, Tromborg, Give
FADDER Nr. 2: Villads Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen.
FADDER Nr. 4: Søren Hansen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 5: Johanne Poulsdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med Niels Jensen Hillerslev.
NÆVNT Nr. 1: Gustav Carl Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Konen Johanne Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johan Jørgensen i Byllund Hafde Dom: 15 post Trinit: en Søn til daaben Anders Kaldet Frembaaren af degnens daatter i Giufve Fadderne vare: Niels Lauritzen {Lille Niels Laursen} i T[romb.] {Tromborg} Villars Pedersen i Giufve, Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} og Søren Hansen i Byllund. Niels Jensens {Johanne Poulsdatter} i Stoere Hestlund etc:


Nr. 2849 1766.09.07 Anne Marie Larsdatter, Bæksgaard. FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Jørgensdatter, Bror til Johan Jørgensen i Bæksgaard, begge født i Bregnhoved, hun 1743c.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Peder Olesen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Laust Larsens kone, Bæksgaard, Give, Ellers af Bøllund.
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensen Boels 2. kone, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Laust Larsen, Bæksgaard, Give, Ellers af Bøllund. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lars Pedersen i Bexgaard Hafde samme dag {Dom: 15 post Trinit:} en daatter til daaben til daaben {!} Frembaaren af An Marie {Jørgensdatter}, Johans {Jørgensen} Søster i Bexgaard barnets Nafn var An Marie, Fadderne vare, Johannes Pedersen. Peder Olesen, Laust Lassens Hustrue alle af Bexgaard. Peder {Christensen} Boel Hustrue {2. kone, Bæksgaard} og Jacob {Lauridsen} Vestegaards {Karen Jensdatter} af Giuve.
Begravelse nr. 6669
NOTITS: Begravet 5 uger gammel. Laust Larsen ses normalt i Bøllund, i hvert fald før 1766.


Nr. 2850 1766.10.17 ? NNdatter, ?. FAR: ? Møller. MOR: ? Møllerens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 09.02.1721: 'Dom 24 post Trinit: blev Møllerens yngste datter som var hjemmedøbt en tre uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6673
NOTITS: Hvis der er tale om Farre eller Ulkær møller plejer kirkebogen plejer kirkebogen at sige så. Der findes en vel mindre mølle i Give By, det burde være mølleren der der menes. Sønnen af mølleren Peder Hansen i Ulkær Mølle, kaldet Christen Pedersen Møller bor i Give By, men vides ikke at have drevet møllen i Give By.


Nr. 2851 1766.11.01 Mads Larsen, Givskov. FAR: Lars Madsen. MOR: ? Lars Madsens kone..
BÅREN AF: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Las Madsen i Giufschou Hafde Dom: Omn: Sanctorum en Søn til Daaben Mads Kaldet, Frembaaren af Christen {Christensen} Schous Koene i Giufve: Fadderne vare Christen Sørensen i Giufschou, Christen {Christensen} Skoue, Veste Vestesen, Mads {Thomsen} Hag. Christen Berchebæch og Jacob {Lauridsen} Vestegaards Koene {Karen Jensdatter} i Giufve.


Nr. 2852 1766.12.04 Anne Katrine Christensdatter, Donneruplund. FAR: Christen Pedersen Donnerup. MOR: Anne Olesdatter.
BÅREN AF: ? Jomfru paa Søndersthoved, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: Jens Dørker, Søndersthoved, Give, Nabo, i forstand velstillede folk.
FADDER Nr. 2: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Gift med faderens 1. kones Birgitte Nielsdatters bror Anders Nielsen Wongs datter.
FADDER Nr. 3: Niels Jørgensen Donnerup, Vonge, Øster Nykirke, Han skrives 1762 af Nørre Kollemorten i Øster Nykirke. Søn af faderens 1. kones Birgitte Nielsdatters bror Jørgen Nielsen Wong.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 5: Erik Zachariasen Wichmann, Brande By, Brande, Gift med Else Katrine Andersdatter Wong, datter af faderens 1. kone Birgitte Nielsdatters broder Anders Nielsen Wong.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Brande By, Brande, Bror til faderens 1. kone Birgitte Nielsdatter Wong.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mons. [Christen} Pedersen paa Donrupgaard Hafde d: 4 Decembr en daatter til daaben An Cattine kaldet, Frembaaren af en Jomfr paa Søndersthoe, Fadderne vare: Hr. CammerRaad {Jens} Dørker paa Søndershoe, Mons: {Andreas} Bagger paa Hastrup {Thyregod}, Monsr {Niels Jørgensen} Donrup i Vonge {Øster Nykirke}, Monsr: {Jens Nielsen} Nørschou i Schierhoed, Monsr: {Erik Zachariasen} Wichman i Brande {By} og Monsr: {Anders Nielsen} Vonge ibid:


Nr. 2853 1766.12.21 Mette Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag, den Yngre. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Nielsdatter, Hedegaard, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Midtgaard
FADDER Nr. 2: Laust Nielsen, Hedegaard, Give, 29, søn af Niels Midtgaard alias Store Niels Larsen.
FADDER Nr. 3: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, 27, søn Af Jørgen Johansen.
FADDER Nr. 5: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 6: Karen Lauridsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Villads Jensen.
FADDER Nr. 7: Christen Jensen, Ramskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, En søn er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Christensen, den Yngre} Hag i Hedegaard Hafde Dom: 4 Advent: en datter til daaben Mette Kaldt, Frembaaren af hans Moder {Marie Nielsdatter} i Hedegaard, Fadderne vare Niels Mitgaard, Laust Nielsen, Peder Hendrichsen alle af Hedegaard, Jørgen Johansens Søn, Hans Hansen og Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} af Breinhoe, Christen Jensen af Ramschou.
Begravelse nr. 6680
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2854 1767.01.06 Birte Christensdatter, Give By. FAR: Christen Nielsen Hover. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Mads Østergaard, Give By (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Egsgaard, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Villads Pedersen Hag, Give By, Give, Søn af Peder Christensen Hag.
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen Nørregaard, Give By (Nørregaard), Give
FADDER Nr. 5: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Hag, Give By, Give, Søn Villads Pedersen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Nielsen} Houer i Guifve Hafde Hellig Tre Kongers dag en datter til daaben Birret Kaldt Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestegaards Koene {Karen Jensdatter} i Guive. Fadderne var Mads [.]stergaard, Jens Egsgaard, Jens Jensen, Peder {Christensen} Hages søn Villars {Pedersen}, Ole {Nielsen} Nørgaard og Jacob {Lauridsen} Vestegaard alle af Guive og Jens {Jensen} Hyldel{..} af Stoer Hestlund.


Nr. 2855 1767.02.15 Søren Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Troelsdatter, Give By, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Bregnhoved, Give, 27, søn af Jørgen Johansen.
FADDER Nr. 5: Karen Lauridsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Villads Jensen.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Gift med afskediget degn Jens Nielsen Holm.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Søn Jens Jørgensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hansen i Sillesthoed Hafde Dom: Septuages[.]ma. en Søn til Daaben Søren Kaldet, Frembaaren af Koenens Moder {Anne Marie Troelsdatter} i Giufve bye, Fadderne vare Søren Andersen, Hans Pedersen af Sillesthoe, Hans Hansen, Jørgen Johansens Søn {27, Jens Jørgensen} af Breinhoe Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} ibid og Jens {Nielsen} Holms Koener i Giufve.


Nr. 2856 1767.02.15 Maren Lauridsdatter, Hedegaard. FAR: Laurids Nielsen. MOR: Else Bennetsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Midtgaards kone, faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hag, den yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 5: Niels Sørensen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 6: Christen Jensen, Ramskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen Store, Hedegaard (Midtgaard), Give, Niels Midtgaard. Konen bærer. Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lauritz Nielsen i Hedegaard Hafde samme dag {Dom: Septuagesima} en Datter til daaben Maren Kaldet, Frembaaren af Niels Mitgaards Koene ibid {Kirsten Pedersdatter}, Fadderne vare: Christen {Christensen} Hag {den Yngre} Niels Sørensen, Peder Hendrigsen, af Hedegaard og Søren Vestesten og Niels Sørensen af Vorslunde, item Christen Jensen fra Ramskou.


Nr. 2857 1767.03.01 Christen Sørensen, Bøllund. FAR: Søren Hansen. MOR: Johanne Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Skerris, Skerris, Brande, Moderens mor. Moderen er født i Skerris, Brande.
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: