Give Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1700 - 1818
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Huller i Give kirkebog 1711-19, 1745-54 og 1800-05.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 8001 1700.02.02 TRO.: Mathias Jensen, Skærhoved, Give ∞ Anne Sørensdatter, Give by, Give
VIDNE Nr. 1: Jens Jensen, Skærhoved, Give
VIDNE Nr. 2: Jens Sørensen, Give by, Give
VIDNE Nr. 3: Peder Sørensen, Give by, Give
VIDNE Nr. 4: Villads Thomsen, Mosgaard- Store, Give
VIDNE Nr. 5: Thomas Nielsen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Purifications Mariæ blef Matthis Jensen Skierhovet og Anne Sørensdatter i Give trolovet og da var tilstede Jens Jensen i Skierhovet, Jens Sørensen i Give og Peder Sørensen ibidem, Villas Thomsen i Mosgaard og Thomas Nielsen i Breinhovet.

Nr. 8002 1700.05.09 TRO.: Christen Mortensen, Givskov, Give ∞ Maren Nielsdatter, Mosgaard- Store, Give
VIDNE Nr. 1: Villads Thomsen, Mosgaard- Store, Give
VIDNE Nr. 2: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
VIDNE Nr. 3: Jens Sørensen, Give by, Give
VIDNE Nr. 4: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
VIDNE Nr. 5: Søren Nielsen, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Cantate blef trolovet Christen Mortensen udi Gifskov og Marie Nielsdatter i Mosgaard og da var tilstede Villads Thomsen i Mosgaard, Johan Sørensen i Breinhoed, Jens Sørensen i Give, Matthies Jensen i Breinhoed og Søren Nielsen i Gifskov.

Nr. 8003 1700.06.01 VIET: Søren Nielsen, Givskov, Give ∞ Marie Christensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tredie Pintzedag blef Søren Nielsen og Marie Christensdatter nu boendis i Gifskou copuleret.

Nr. 8004 1700.06.09 VIET: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give ∞ Anne Sørensdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 9 Junii blef Matthis Jensen i Breenhovet og Anne Sørensdatter i Give copuleret.

Nr. 8005 1700.06.27 VIET: Christen Mortensen, Givskov, Give ∞ Maren Nielsdatter, Mosgaard- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 27 Junii blef Christen Mortensen i Gifskov og Maren Nielsdatter i Mosgaard copuleret.

Nr. 8006 1700.08.29 TRO.: Iver Mathiasen, Tromborg, Give ∞ Kirsten Christoffersdatter, Tromborg, Give
VIDNE Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
VIDNE Nr. 2: Søren Sørensen, Hedegaard, Give
VIDNE Nr. 3: Antonius Ostersen, Give by, Give
VIDNE Nr. 4: Peder Christensen, Give by, Give
VIDNE Nr. 5: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Søren, Præstegaarden, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 12 a Trinit: blef trolovet Iver Matthiasen tienende i Omme sogn og barnefødt i Tromborg Give sogn og Kirsten Christophersdatter af Tromborg og da var tilstede Johan Sørensen i Breenhoed, Søren Sørensen i Heedegaard, Anthonius Ostersen i Give, Peder Christensen i Give og Christen Pedersen Østergaard i Nederdonnerup og hafde forn: Iver Matsen Hr: Søfrens skudsmaal i Omme.

Nr. 8007 1700.10.31 VIET: Iver Mathiasen, Tromborg, Give ∞ Kirsten Christoffersdatter, Tromborg, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 21 Trin: da blef copuleret Iver Matzen i Tromborg og Kirsten Christophersdatter ibidem.

Nr. 8008 1700.12.05 TRO.: Frands Jensen, Givskov, Give ∞ Kirsten Jensdatter, Skærhoved, Give
VIDNE Nr. 1: Mourids Jensen, Kollemorten-Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Karen Jensdatter, Kollemorten-Nørre, Øster Nykirke, Mourids Jensens kone.
VIDNE Nr. 3: Peder Jensen, Sejrup, Thyregod, Birkedommer i Hastrup birk, kom fra Skærhoved, blev kaldt Skærhoved.
VIDNE Nr. 4: Peder Sørensen, Give by, Give
VIDNE Nr. 5: Marie Jensdatter, Give by, Give, Peder Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 Adventis blef Frantz Jensen i Gifskov og Kirsten Jensdatter af Skierhovet trolovet og da var tilstede Movritz Jensen i Nør Kollemorten, Peder Jensen i Seyrop, Peder Sørensen i Give og hans hustrue Marie Jensdatter og Mouritz Jensens hustru Karen Jensdatter i Nør Kollemorten.
NOTITS: Det kunne se ud til at, bruden Kirsten Jensdatter, birkedommeren Peder Jensen, Karen Jensdatter i Nørre Kollemorten og Marie Jensdatter i Give by er søskende.

Nr. 8009 1701.01.02 TRO.: Jens Nielsen, Farre, Give ∞ Else Pedersdatter, ?, Grejs
VIDNE Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
VIDNE Nr. 2: Jens Jensen, Skærhoved, Give
VIDNE Nr. 4: Jørgen Sørensen, Give by, Give
VIDNE Nr. 5: Christen Christensen Søndergaard, Ullerup (Søndergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 2 Januarii blef Jens Nielsen i Farre og en pige ved nafn Else Pedersdatter som var kommen af Greis sogn og hafde Hr: Jørgen Bangs skudsmaal og da var tilstede Johan Sørensen af Breenhovet, Jens Jensen af Skierhoed, x Lavrsen i Give, Jørgen Sørensen ibidem og Christen Christen Syndergaard i Ullerup.

Nr. 8010 1701.02.20 VIET: Jens Nielsen, Farre, Give ∞ Else Pedersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 20 Februarii blef Jens Nielsen i Farre og Else Pedersdatter ibidem copuleret.

Nr. 8011 1701.03.16 TRO.: Peder Jensen, Vorslunde, Give ∞ Kirsten Hansdatter, Søndersthoved, Give
VIDNE Nr. 1: Søren Sørensen, Hedegaard, Give
VIDNE Nr. 2: Søren Sørensen, Hestlund-Lille, Give
VIDNE Nr. 3: Jens Jensen, Skærhoved, Give
VIDNE Nr. 4: Fester Sørensen, Bøllund, Give
VIDNE Nr. 5: Clemmen Christensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 16 Martii blef trolovet Peder Jensen af Vorslunde Kirsten Hansdatter af Syndersthoed og var da tilstede Søren Sørensen i Heedegaard og Søren Sørensen i Liden Hestlund, Jens Jensen i Skierhoed, Fester Sørensen i Bøllund, Clemmen Christensen i Heedegaard.

Nr. 8012 1701.04.03 TRO.: Morten Christensen, Givskov, Give ∞ Sidsel Christensdatter, Hestlund-Store, Give
VIDNE Nr. 1: Troels Andersen, Hestlund-Store, Give
VIDNE Nr. 2: Else Nielsdatter, Hestlund-Store, Give, Troels Andersens kone
VIDNE Nr. 3: Peder Nørgaard, Give by (Nørgaard), Give
VIDNE Nr. 4: ? Peder Nørgaards kone, Give by (Nørgaard), Give
VIDNE Nr. 5: Villads Thomsen, Mosgaard- Store, Give
VIDNE Nr. 6: Christen Hansen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Qvasimodogen: da blef trolovet Morten Christensen barnefødt i Gifskov og Citzel Christensdatter i Store Hestlund og da var tilstede Troels Andersen i Store Hestlund og hans hustru {Else Nielsdatter}, Peder Nørgaard i Give og hans hustru, hvor trolovelsen og stod og var tilstede der ogsaa Villas Thomsen i Mosgaard og Christen Hansen i Breenhovet.

Nr. 8013 1702.02.11 TRO.: Niels Pedersen, Præstegaarden, Øster Nykirke ∞ Sidsel Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 1: Niels Pedersen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 2: Christen Nielsen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 3: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 4: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 5: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend Elleffe Febr: blef Niels Pedersen tienedis i Nykirke præstegaard trolovet med Cidsel Nielsdatter i Nederdonnerup og var da tilstede Niels Pedersen ibidem, Christen Nielsen og Jens Pedersen, Kield Povelsen, Christen Pedersen alle i Nederdonnerup.

Nr. 8014 1702.06.06 VIET: Niels Pedersen, Nederdonnerup, Give ∞ Sidsel Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 6 Junii blef Niels Pedersen i Nederdonnerup og Cidtzel Nielsdatter copuleret.

Nr. 8015 1702.08.13 TRO.: Ebbe Sørensen, Svinbæk, Thyregod ∞ Mette Sørensdatter, Farre, Give, BOSAT: Thyregod, Svindbæk
VIDNE Nr. 1: Jens Thyregod, Farre, Give
VIDNE Nr. 2: Rasmus Sørensen, Sejrup, Thyregod
VIDNE Nr. 3: Christen Sørensen, Birkebæk, Givskud
VIDNE Nr. 4: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give
VIDNE Nr. 5: Søren Pedersen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 post Trinit: blef trolovet Ebbe Sørensen i Svinbech i Tyregod sogn og Mette Sørensdatter i Farre og da var tilstede Jens Thyregod i Farre, Rasmus Sørensen i Seyrop, Christen Sørensen i Birchebech, Hans Christensen i Ulkiær Mølle, Søren Pedersen i Sillesthoed.

Nr. 8016 1702.11.12 VIET: Ebbe Sørensen, Svinbæk, Thyregod ∞ Mette Sørensdatter, Farre, Give, BOSAT: Thyregod, Svindbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [Dom 22 post T.] blef Ebbe Sørensen af Svinbech og Mette Sørensdatter af Farre copuleret.

Nr. 8017 1702.12.17 TRO.: Jens Sørensen, Give by, Give ∞ Anne Nielsdatter, Give by, Give
VIDNE Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
VIDNE Nr. 2: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
VIDNE Nr. 3: Hans Christensen Møller, Ulkær Mølle, Give
VIDNE Nr. 4: Troels Andersen, Hestlund-Store, Give
VIDNE Nr. 5: Jørgen Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 Adventus blef Jens Sørensen i Give og Anne Nielsdatter ibidem trolovet og da var tilstede Johan Sørensen i Breenhoed og Matthis Jensen ibidem, Hans {Christensen} Møller i Ulkiær Mølle, Troels Andersen i Store Hestlund og Jørgen Sørensen i Give.

Nr. 8018 1703.02.18 TRO.: Jens Nielsen, Ullerup, Give ∞ Marie Jørgensdatter, Ullerup, Give
VIDNE Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
VIDNE Nr. 2: Jens Jensen, Skærhoved, Give
VIDNE Nr. 3: Lars Jensen, Ullerup, Give
VIDNE Nr. 4: Niels Christensen, Ullerup, Give
VIDNE Nr. 5: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto Mihi da blef trolovet Jens Nielsen i Ullerup og Marie Jørgensdatter ibidem og da var tilstede Johan Sørensen i Breenhovet, Jens Jensen i Skierhoed, Las Jensen i Ullerup, Niels Christensen ibidem, Matthis Jensen i Breenhovet.

Nr. 8019 1703.03.04 VIET: Jens Sørensen, Give by, Give ∞ Anne Nielsdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Reminiscere blef Jens Sørensen i Give og Anne Nielsdatter ibidem copuleret.

Nr. 8020 1703.04.15 VIET: Jens Nielsen, Ullerup, Give ∞ Marie Jørgensdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Qvasimodo Geniti blef Jens Nielsen i Ullerup og Marie Jørgensdatter ibidem copulerede.

Nr. 8021 1703.06.10 TRO.: Niels Pedersen, Donneruplund, Give ∞ Helle Pedersdatter, Donneruplund, Give
VIDNE Nr. 1: Zacharias Thomsen, Donneruplund, Give
VIDNE Nr. 2: Just Andersen Holst, Frøstrup, Timring
VIDNE Nr. 3: Jytte Cathrine Poulsdatter, Frøstrup, Timring
VIDNE Nr. 4: Frederik Ottesen, Farre, Give
VIDNE Nr. 5: Simon Pedersen, Give by, Give
VIDNE Nr. 6: ? Simon Pedersens kone, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Trini: blef en karl paa Donneruplund ved nafn Niels Pedersen og en qvinde ibidem ved navn Helle Pedersdatter trolovede og da var tilstede Zachariæ Thomsen paa Donneruplund, Just Andersen paa Frøstrup, Frederich Ottesen i Farre, Simon Pedersen og hans hustru i Give og for: Just Andersens hustru {Jytte Cathrine Poulsdatter} og for: Just Andersen og Zachrias Thomsen paa Donneruplund lovede for dennem.
NOTITS: Hvad har Just Andersen Holst og kone fra Trøstrup med et brudepar at gøre der tjener paa Donneruplund? Svar: de var der ikke for brudeparret men for en dåb samme dag ved forpagteren Zacharias Thomsen.

Nr. 8022 1703.06.17 TRO.: Jens Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke ∞ Marie Vefkone, Farre, Give
VIDNE Nr. 1: Hans Banch, Farre, Give
VIDNE Nr. 2: Jens Bjerre, Farre, Give
VIDNE Nr. 3: ? Jens Bjerres kone, Farre, Give
VIDNE Nr. 4: Hans Madsen, Farre, Give
VIDNE Nr. 5: Thomas Markussen, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 post Trin: blef Jens Christensen som tilforn boede i Mølgaard i Nykirke sogn og Marie Vefkone i Farre trolovede og da var tilstede Hans Banch i Farre, Jens Bier og hans hustru ibidem, Hans Matsen ibidem og Thomas Marcussen i Nykirke præstegaard.

Nr. 8023 1703.07.01 TRO.: Jens Christoffersen, Bregnhoved, Give ∞ Anne Madsdatter, Bregnhoved, Give
VIDNE Nr. 1: Villads Thomsen, Mosgaard- Store, Give
VIDNE Nr. 2: Søren Sørensen, Hestlund-Lille, Give
VIDNE Nr. 3: Fester Sørensen, Bøllund, Give
VIDNE Nr. 4: Antonis Ostersen, Give by, Give
VIDNE Nr. 5: Jens Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 post Trinit: blef trolovet Jens Christophersen i Breenhoed og Anne Matsdatter ibidem og da var tilstede Villas Thomsen i Moesgaard, Søren Sørensen i Liden Hestlund, Fester Sørensen i Byllund, Antonis Ostersen i Give og Jens Sørensen i Give.

Nr. 8024 1703.07.29 TRO.: Mads Sørensen, 21c år, Nygaard, Give ∞ Marie Jensdatter, ?, Give, BOSAT: Give Nygaard
VIDNE Nr. 1: Jens Jespersen, Nygaard, Give
VIDNE Nr. 2: Antonius Ostersen, Give by, Give
VIDNE Nr. 3: Christen Jensen, Give by, Give
VIDNE Nr. 4: Søren Pedersen, Give by, Give
VIDNE Nr. 5: Jørgen Sørensen, Give by, Give
VIDNE Nr. 6: Peder Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag [Dom 8 post T:] blef trolovet Mats Sørensen i Nygaard og en qvinde ved navn Marie Jensdatter og da var Jens Jespersen i Nygaard, Anthonius Ostersen i Give, Christen Jensen ibidem, Søren Pedersen ibidem og Jørgen Sørensen ibidem og Peder Sørensen i Give til stede.

Nr. 8025 1703.08.05 VIET: Niels Pedersen, Donneruplund, Give ∞ Helle Pedersdatter, Donneruplund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 9 post Trini: blef Niels Pedersen og Helle Pedersdatter som begge da tiente paa Donneruplund copulerede.

Nr. 8026 1703.08.12 VIET: Jens Christoffersen, Bregnhoved, Give ∞ Anne Madsdatter, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 post Trin: blef Jens Christoffersen og Anne Matsdatter begge i Breenhovet copulerede.

Nr. 8027 1703.10.14 VIET: Mads Sørensen, 21c år, Nygaard, Give ∞ Marie Jensdatter, ?, Give, BOSAT: Give Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 a Trinit: blef Mats Sørensen i Nygaard og Marie Jensdatter copulerede.
NOTITS: Dette er ikke Mads Sørensen den Gamle i Nygaard som er 73 år gammel og sikker på aftægt. Mads Sørensen den Unge var før gift med Anne Poulsdatter, der var 25, da hun døde i 1702. Se trolovelsen #8024.

Nr. 8028 1703.10.21 VIET: Jens Christensen, Farre, Give ∞ Marie Jensdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trinit: blef Jens Christensen i Farre og Marie Jensdatter ibidem copulerede.

Nr. 8029 1704.03.24 TRO.: Søren Jensen, Bøllund, Give ∞ Kirsten Iversdatter, Bøllund, Give, BOSAT: Give Bøllund
VIDNE Nr. 1: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 2: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 3: Christen Jensen, Give by, Give
VIDNE Nr. 4: Antonius Ostersen, Give by, Give
VIDNE Nr. 5: Jens Nielsen, Sejrup-Vester, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2 Pascatos blef Søren Jensen i Byllund saavelsom Kirsten Iversdatter der sammesteds og der trolovede og da var tilstede Jens Pedersen i Nederdonnerup, Kield Povelsen sammesteds, Christen Jensen i Give og Anthonius Ostersen ibidem og Jens Nielsen i Vester Seyrop.
NOTITS: Ses i Bøllund 1705-06.

Nr. 8030 1704.05.13 VIET: Søren Jensen, Bøllund, Give ∞ Kirsten Iversdatter, Bøllund, Give, BOSAT: Give Bøllund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3 Pentec: blef Søren Jensen i Byllund og Kirsten Iversdatter ibidem copulerede.

Nr. 8031 1704.11.01 TRO.: Peder Olufsen, Hestlund-Lille, Give ∞ Barbara Mortensdatter, Hestlund-Lille, Give
VIDNE Nr. 1: Mathias Pedersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Søren Sørensen, Hestlund-Lille, Give
VIDNE Nr. 3: Villads Thomsen, Mosgaard- Store, Give
VIDNE Nr. 4: Christen Mortensen, Mosgaard- Store, Give
VIDNE Nr. 5: Jørgen Sørensen, Give by, Give
VIDNE Nr. 6: Niels Pedersen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Omnium Sanctorum blef Peder Olufsen og Barbara Mortensdatter i Liden Hestlund trolovet og da var tilstede Matthias Pedersen i Oxenberg, Søren Sørensen i Liden Hestlund, Villas Thomsen i Mosgaard, Christen Mortensen ibidem og Jørgen Sørensen i Give og Niels Pedersen i Nederdonnerup.

Nr. 8032 1704.12.27 VIET: Peder Olufsen, Hestlund-Lille, Give ∞ Barbara Mortensdatter, Hestlund-Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend tredie Juledag blef Peder Olufsen i Liden Hestlund og Barbara Mortensdatter sammesteds copuleret.

Nr. 8033 1705.06.14 TRO.: Peder Lauridsen Post, Østerhoved, Givskud ∞ Anne Madsdatter, Bregnhoved, Give, BOSAT: Givksud Østerhoved
VIDNE Nr. 1: Jens Jensen, Skærhoved, Give
VIDNE Nr. 2: Hans Pedersen, Vorslunde, Give
VIDNE Nr. 3: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 4: Niels Christensen, Ullerup, Give
VIDNE Nr. 5: Jens Sørensen, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Frands Jensen, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom I p: Trinit: blev Per Lauridsen Post af Østerhoved trogivet med Anne Madsdatter af Breenhoed, hvorved er tilstede Jens Jensen af Skierhoed, Hans Persen i Vorslunde, Christen Persen i Nederdonnerup, Niels Christensen af Ullerup og Jens Sørensen i Hedegaard. Som lovligen ved Cappitldom blev adskild igien for hd: var [besovt] med Frantz [Jensen] Tamperdagen 17. efter Mortensdag.
NOTITS: Altså, de blev snart skildt igen, fordi pigen allerede var besovet. Meget sjældent set.

Nr. 8034 1705.11.01 TRO.: Christen Jensen, Ullerup, Give ∞ Margrethe Christensdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Omnium Sanctorum Dom XXI p: Trinitatis blev Christen Jensen i Ullerup trolovet til Margrethe Christensdatter i Hedegaard i kirken i all menighedens overværelse.

Nr. 8035 1706.03.17 TRO.: Peder Larsen Hyrde, Give By, Give ∞ Maren Pedersdatter, Farre, Give
VIDNE Nr. 1: Christen Christensen, Give By, Give
VIDNE Nr. 2: Jens Sørensen, Give By, Give
VIDNE Nr. 3: Jørgen Sørensen, Give By, Give
VIDNE Nr. 4: Per Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 17 Mart: Onsdagen ø. Dom Lætare blev Peder Lassen Hyrde i Give {By} trolovet til Maren Pedersdatter udi Farøe udi Give kirke i Christen Christensen, Jens Sørensen, Jørgen Sørensen og Per Nørgaard alle af Give deres overværelse.

Nr. 8036 1706.05.09 VIET: Christen Jensen, Ullerup, Give ∞ Margrethe Christensdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Rogate hafde Christen Jensen af Ullerup brylllup med sin trolovede fæstemø Margrethe Christensdatter af Hedegaard og stod bryllupet i Hedegaard og af tilsang i [kirken].

Nr. 8037 1706.06.13 VIET: Peder Larsen, Give By, Give ∞ Maren Pedersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom IV p: Trinit: hafde Per Lassen i Gye Hyrde, bryllup med Maren Pedersdatter af Farøe i Give kirke. .

Nr. 8038 1706.06.27 TRO.: Peder Christensen, ?, Give? ∞ Anne Nielsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dito [Dom IV p: Trinit:] havde Peder Christensen trolovelse med Anne Nielsdatter af Farøe [boende], i alle menighedens overværelse.

Nr. 8039 1706.09.12 VIET: Peder Christensen, Farre, Give ∞ Anne Nielsdatter, Farre, Give, BOSAT: Give, Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XV p: Trinit: hafde Per Christensen af Farøe bryllup med Anne Nielsdatter ibid:

Nr. 8040 1707.01.23 TRO.: Lars Christensen, ?, Arnborg ∞ Margrethe Nielsdatter, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Ullerup, Give, Fæstemøen Margrethe Nielsdatter far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom III p: Epiph: blev Laß Xsten_ af Aanborrig-Sogn {Arnborg} og bye trolovet til Nielß Xstens_ datter Margrethe Niels Daatter i Ullerup i Give Kirke i Menighedens Nerværelse.

Nr. 8041 1707.02.27 TRO.: Rasmus Sørensen, Sejrup, Thyregod ∞ Karen Anthonisdatter, Give By, Give, BOSAT: Thyregod Sejrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die [Dom Sexag:] blev Rasmus Sørensen af [Seirup] i Tyrregoed sogn trolovet til Karen Anthonisdatter i Give udi kirken i menighedens overværelse.
NOTITS: Hun er datter af Anthonis Ostensen i Give By *1666 †1708 Give By, Give. Ses i Sejrup, Thyregod indtil 1716.

Nr. 8042 1707.06.13 VIET: Rasmus Sørensen, Sejrup, Thyregod ∞ Karen Anthonisdatter, Give By, Give, BOSAT: Thyregod Sejrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 Pentec: hafde Rasmus Sørensen af Sejrup bryllup med Karen Anthonisdatter af Give i Give kirke.
NOTITS: Karen Anthonisdatter datter af Anthonis Ostensen i Give By *1666 †1708 Give By, Give.

Nr. 8043 1707.07.31 TRO.: Laurids Sørensen, Give By, Give ∞ Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Degn, Give By, Give, Laurids Sørensens far. Moderen: Johanne Lauridsdatter.
NÆVNT Nr. 2: Johanne Lauridsdatter, Give By, Give, *1643c †1720 Give By, Give gift med Søren Jensen Degn. Brudgommens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VI p: Trin: hafde Maren {Christensdatter} Kræmers udj Give Annexgaard trolovelse med Degnens {Søren Jensen Degn} søn Laurids Sørensen i alle Give Folkis overværelse.
NOTITS: Christensdatter se vielse nr. 8047.

Nr. 8044 1707.08.14 TRO.: Palle Christensen, Bæksgaard, Give ∞ Dorte Nielsdatter, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom VIII p: Trin: hafde Palle Christensen udi Bexgaard trolovelse med Dorthe Nielsdatter ibid: i menighedens overværelse.

Nr. 8045 1707.10.02 TRO.: Niels Larsen, Østerhoved, Givskud ∞ Maren Jensdatter, Skærhoved, Give, BOSAT: Lindeballe Nørskov
VIDNE Nr. 1: Jørgen Pedersen Ris, Ris, Givskud, Konen Maren Madsdatter også fadder
VIDNE Nr. 2: Maren Madsdatter, Ris, Givskud, Jørgen Ris' kone
VIDNE Nr. 3: Frands Sørensen, Givskov, Give
VIDNE Nr. 4: ? Frands Sørensens kone, Givskov, Give
VIDNE Nr. 5: Peder Nørgaard, Give By, Give
VIDNE Nr. 6: ? Pedersdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Skærhoved, Give, *1659c, gift med Sidsel Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tiisdag p: Dom XV p: Trin: hafde Jens {Jensen} Skierhoeds datter {Maren Jensdatter} trolovelsen med Niels Larsen af Østerhoved de det vare overværende Jørgen {Pedersen} Riis {Ris, Givskud} og hans hustru {Maren Madsdatter}, Frands Sørensen af Givskov og hans hustru, Per Nørgaard af Give og hans datter.
NOTITS: Brudens navn fra skifter.

LINK: Vejle Amts Aarbog 1911, "To Koldingborgmestre", ss. 181-215. Jørgen Ris far til Jens Jørgensen.

Nr. 8046 1707.10.16 VIET: Lars Christensen, ?, Arnborg ∞ Margrethe Nielsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVII p: Trin: hafde Las Christensen bryllup med Margrethe Nielsdatter af Ullerup i ald menighedens overværelse.

Nr. 8047 1707.10.23 VIET: Las Sørensen, Give By, Give ∞ Maren Christensdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen p: Dom: XVIII p: trin: hafde Lars Sørensen bryllup med Maren Christensdatter i Give i menighedens overværelse.

Nr. 8048 1707.10.30 VIET: Palle Christensen, Bæksgaard, Give ∞ Dorte Nielsdatter, Bæksgaard, Give, BOSAT: Bæksgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XIX p: Trin: hafde Palle Xstens_ bryllup med Dorthe Nielß Daatter af Bexgaard i ald Meenighedens Overværelse.
NOTITS: Dorte Nielsdatter død året efter †1708 okt., *1687 april. Sikkert død i barselseng.

Nr. 8049 1708.03.11 TRO.: Christen Nielsen Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give ∞ Anne Graversdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Ocul: Hafde Xt_ Niels_ trolovelse med min pige {tjenestepige} Anne Grauß Daater i Hedegaard i Be[ken]tis Overværelse.
NOTITS: Ikke bekendt, hvor hun kommer fra.

Nr. 8050 1708.04.15 VIET: Christen Nielsen Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give ∞ Anne Graversdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. I. p. Pasch. Hafde Xt_ Niels_ Bryllup med Anne Grauß Daater publice i Give Kierke.

Nr. 8051 1708.08.05 TRO.: Christen Sørensen, Hedegaard, Give ∞ Anne Jensdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom IX p: Trin: hafde Christen Sørensen i Hedegaard trolovelse med Anne Jensdatter i Nederdonnerup i kirken.

Nr. 8052 1708.08.19 TRO.: Jørgen Graversen, Give By, Give ∞ Else Mogensdattter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XI p: Trin: blev Jørgen Grauer af Give trolovet til Else Mogensdatter ib: i Give folks overværelse.

Nr. 8053 1708.11.04 VIET: Christen Pedersen, Tromborg, Give ∞ Kirsten Christoffersdatter, Tromborg, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXII p: Trin: hafde Christen Persen bryllup med Kirsten Christophersdatter ib:

Nr. 8054 1708.11.07 VIET: Christen Sørensen, Hedegaard, Give ∞ Anne Jensdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen p: Dom XXII p: Trin: hafde Christen Sørensen af Hedegaard bryllup med Anne N. af Nederdonnerup.

Nr. 8055 1708.11.07 TRO.: Niels Knudsen, Nederdonnerup, Give ∞ Johanne Kjeldsdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die [Onsdagen p: Dom XXII p: Trin:] blev Niels Knudsen af Nederdonnerup trolovet til Johanne Kields ib:

Nr. 8056 1708.11.18 VIET: Jørgen Graversen, Give By, Give ∞ Else Mogensdattter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXIV p: Trin: hafde Jørgen Graver af Give bryllup med Else Mogensdatter ib:

Nr. 8057 1708.12.09 TRO.: Niels Knudsen, Nederdonnerup, Give ∞ Johanne Kjeldsdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Advent hafde Niels Knudsen af Nederdonnerup bryllup med Johanne Kields ib: i kirken.

Nr. 8058 1709.05.08 TRO.: Frands Jensen, Givskov, Give ∞ Maren Christensdatter, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 May blev Frandtz Jens_ i Givskov trolovet til Maren Xstens Daater af Stor Hestlund i Stor Hestl i Pigens Paarørendis Overværelse.

Nr. 8059 1709.05.30 TRO.: Jep Larsen, 64c år, Drantum, Brande ∞ Maren Jensdatter, Nygaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Rogat. Blev Jep Lassen af Drentum i Braand sogn trolovet til Maren Jens D. af Nygaard i Annexgaard_ i Give i mangis overværelse.
NOTITS: Vel sådan at forstå, at hun tjente i Annexgaarden men var fra Nygaard. Ingen dokumenter fra Drantum, Brande på den tid, kan være bosat der. Brudgommen var med omkring 60 år ret gammel, han dør i 1722 i Nygaard.

Nr. 7996 1711.04.01 VIET: Niels Jensen, 22c år ∞ Anne Graversdatter, Hedegaard (Midtgaard), Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Indirekte fra Give kirkebog og Bjerre gods fæsteprotokol 1711: '1711c blev Niels Jensen gift med enken efter Christen Nielsen Midtgaard Anne Graversdatter af Hedegaard.'}
NOTITS: Indirekte dermed at efter Jens Nielsens død 1725 bliver hun med navn gift med Søren Johansen, der overtager Midtgaard i Hedegaard.

LINK: Niels Jensen i Midtgaard i Hedegaard.

LINK: Bjerre gods fæsteprotokol 1711.

Nr. 8060 1720.02.25 TRO.: Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give ∞ Anne Nielsdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: d: [Dom Reminisc] blev Thomas Persen af Nederdonnerup trolovet til Anna Nielsdatter ib: som kom fra Vonge.

Nr. 8061 1720.06.30 VIET: Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give ∞ Anne Nielsdatter, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom V p: Trin: hafde Thomas Persen af Nederdonnerup bryllup med Anne Nielsdatter ib:
NOTITS: De er vel flyttet sammen efter trolovelsen og skrives af Nederdonnerup.

Nr. 8062 1720.11.03 VIET: Peder Pedersen, Lillebrande, Sønder Omme ∞ Anne Hansdatter, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXIII p: Trin: blev Peder Pedersen i Lille Brande Omme sogn copuleret efter foregaaende trolovelse med Anne Hansdatter Møllerenke af Sillesthoed i Omme kirke i menige Omme sognefolks overværelse.
NOTITS: 1. Trolovet i Sønder Omme Kirke 2. gift i Give kirke. --- Sønder Omme kirkebog (Lokalarkivet Billund): "1720 d. 3 Nov blef Peder Pedersen af Lille Brande og Anne Hansdatter af Sillesthoed sammenviede af Hr. Johan Bilhart." Der er en forskel i datoen, 1. dec. og 3. nov. Peder Pedersen af Lillebrande *1661 †1731 Lillebrande, Sønder Omme. Hans første kone død "1720 d. 28 maj. blef Kirsten Pedersdatter, Peder Pedersens hustru af {Lille}Brande, begrafvet".

Nr. 8063 1720.12.01 VIET: Christen Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Dorte Jensdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 Advent blev Christen Nielsen Gjalbæk en Landverge copuleret i Give kirke med Dorthe Jensdatter af Farøe efter foregaaende trolovelse i menighedens prachence.
NOTITS: Betydning af "landverge" ikke klar, ikke set i Kalkar eller ODS. Navnet Gjaldbæk kun i Borris sogn.

Nr. 8064 1721.05.13 TRO.: Jesper Jensen, Hedegaard, Give ∞ Kirsten Christensdatter, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiisdag p: Dom 4 p: Pasch: blev Jesper Jensen af Hedegaard trolovet med Kirsten Christensdatter af Nederdonnerup i Hedegaard bye i Hedegaard byemænds overværelse.
NOTITS: Første barn nov. 1722.

Nr. 8065 1721.10.12 VIET: Jesper Jensen, Hedegaard, Give ∞ Kirsten Christensdatter, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVIII p: Trin: hafde Jesper Jensen af hedegaard bryllup med Kirsten Christensdatter.

Nr. 8066 1721.11.16 VIET: Anders Pedersen, Bregnhoved, Give ∞ Ingeborg Clemmensdatter, Bregnhoved, Give, BOSAT: Give Bregnhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXIII p: Trin hafde Ander Persen af Breinhoed bryllup med Ingeborg Clemmensdatter ib: efter for[egaarende trolovelse].
NOTITS: Dødfødt barn feb. 1723.

Nr. 8067 1721.11.30 TRO.: Anders Christensen, Hvejsel Lundgaard, Hvejsel ∞ Mette Frandsdatter, Nygaard, Give, BOSAT: Give Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 Advent hafde Anders Christensen af Hveisel Lundgaard trolovelse med Mette Frandsdatter af Nygaard i Annexgaarden i Give.
NOTITS: Første barn jan. 1722.

Nr. 8068 1722.01.04 VIET: Anders Christensen, Hvejsel Lundgaard, Hvejsel ∞ Mette Frandsdatter, Nygaard, Give, BOSAT: Give Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dito die [Søndag efter Nytaarsdag] blev Anders Christensen af Hveisel Lundgaard copuleret med Mette Frandsdatter af Nygaard.

Nr. 8069 1722.03.09 TRO.: Veste Nielsen, Thyregod By, Thyregod ∞ Maren Christensdatter, Bæksgaard, Give, BOSAT: Thyregod Thyregod By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 Mart: blev Maren Christensdatter i Bexgaard trolovet til Vedsted Nielsen af Tyregod {By}.
NOTITS: Første barn i Thyregod By 2.5.1723. Maren Christensdatter er født i Fuglsang i Thyregod, datter af Christen Pedersen Tybo. Hun bor ved trolovelsen ved broderen Mads Christensen, der er flyttet til Beksgaard.

Nr. 8070 1722.09.13 TRO.: Niels Jensen, Farre, Give ∞ Abelone Villadsdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Farre?
VIDNE Nr. 1: Jens Nielsen Bjerre, Farre, Give
VIDNE Nr. 2: Anders Vestesen Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XV p: Trin: blev Niels Jensen af Farøe trogiven til Abbelon Villadsdatter ibid: Forlovere var Jens Bierre og Anders Banck ib: Hafde bryllup Søndagen 24 p: Trin:
NOTITS: Patronym Vestesen se dåb nr. 2150. Patronym Nielsen Bjerre se dåb nr. 2053. Omkring 1700 findes en Villads Thomsen i Mosgaard og en Villads Christensen også i Store Mosgaard.

Nr. 8071 1722.11.15 TRO.: Niels Jensen, Farre, Give ∞ Abelone Villadsdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Farre?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXIV p: Trin: hafde Niels Jensen bryllup med Abbelone Villasdatter ib.

Nr. 8072 1724.07.02 TRO.: Frederik Vestesen, Lønaa, Thyregod ∞ Sidsel Christensdatter, Bøllund, Give, BOSAT: Thyregod Lønaa
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dec: 3 p: Trin: et Fest Visit: Mar: blev Frederich Vestesen af Lønaae efer forgangen trolovelse copuleret med Sidsel Christensdatter af Byllund.
NOTITS: 1708 Christen Stefansen af Byllund, #2109.

Nr. 8073 1724.09.03 TRO.: Christen Nielsen, Lerager, Givskud ∞ Mette Madsdatter, Sillesthoved, Give, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiisdag p: Dom XII p: Trin: blev Christen Nielsen af Lerager troegivet til Mette Madsdatter af Sillesthoed.
NOTITS: Mette Madsdatter formodes at være Veste Sørensens †1724 enke.

Nr. 8074 1724.10.29 VIET: Søren Nielsen, Give By, Give ∞ Maren Jensdatter, ?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XX p: Trin: blev Søren Nielsen af Give nest foregaaende dispensation copuleret til min pige Maren Jensdatter.

Nr. 8075 1724.11.12 VIET: Hans Mikkelsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke ∞ Maren Eriksdatter, Nygaard, Give, BOSAT: Øster Nykirke?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: Die [Dom XXII p: Trin:] blev Hans Mickelsen Hyrde af Nør Collemorten copuleret med Maren Eriksdatter af Nygaard.

Nr. 8076 1724.11.26 VIET: Christen Nielsen, Lerager, Givskud ∞ Mette Madsdatter, Sillesthoved, Give, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXIV p: Trin: blev Christen Nielsen copuleret til Mette Madsdatter af Sillesthoed.
NOTITS: Se trolovelse nr. 8073.

Nr. 8077 1724.12.03 VIET: Laurids Rasmussen, Hedeby, Ringive ∞ Anne Christensdatter, Bregnhoved, Give, BOSAT: Ringive?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom I Advent blev Laurids Rasmussen af Hedebye i Ringifve sogn copuleret med Anne Christensdatter af Breinhoed.

Nr. 8078 1724.12.10 VIET: Søren Steffensen Gadbjerg, Gadbjerg ∞ Maren Christensdatter Kautrup, Annexgaarden, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom II Advent blev Søren Stephensen Gadbjerg copuleret med Maren Christensdatter Kautrup af Annexgaarden udi Give.
NOTITS: Brudgommen bliver begravet en måned senere 26. jan. 1725 i Give. Maren Christensdatter gifter sig i 1725 igen #8079 med Niels Jensen Vrads.

Nr. 8079 1725.11.18 VIET: Niels Jensen Vrads, ?, ? ∞ Maren Christensdatter Kautrup, Annexgaarden, Give, BOSAT: Give, Brande Brogaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXV p: Trin: hafde Niels Jensen Vrads bryllup med Maren Christensdatter Kautrup af Give Annexgaard efter foregaaende lov: trolovelse.
NOTITS: Det er ikke klart, om Niels Jensen allerede boede i Give på denne tid. Senere boede de i Brogaard i Brande, som Niels Jensen Vrads havde skøde på.

Nr. 8080 1725.11.25 VIET: Søren SørensenMaren Christensdatter, Nygaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXVI p: Trin: hafde Søren Sørensen bryllup efter forgangen trolovelse med Maren Christensdatter af Nygaard.

Nr. 8081 1726.01.01 VIET: Niels Sørensen, Give By, Give ∞ Maren Mathisdatter, Bregnhoved, Give, BOSAT: Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Epiph: hafde Niels Sørensen af Give {By} bryllup med Maren Matthiesdatter af Breinhoed efter foregaaende holdt trolovelse.
NOTITS: Første barn i marts 1726.

Nr. 8082 1726.01.20 VIET: Søren Johansen, Bregnhoved?, Give ∞ Anne Graversdatter Overgaard, Hedegaard (Overgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Epiph: hafde Søren Johansen bryllup med Anne Graversdatter Overgaard af Hedegaard efter foregaaende holdt trolovelse.

Nr. 8083 1726.06.10 VIET: Rasmus Sørensen, Give By, Give ∞ Abelone Nielsdatter, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: II Pentec: blev Rasmus Sørensen af Give copuleret til Abbelone Nielsdatter af Store hestlund efter foregaaende trolovelse.

Nr. 8084 1726.06.10 TRO.: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give ∞ Marie Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give, BOSAT: Give Hestlund- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: [Fer: II Pentec:] blev Niels Andersen af Store Hestlund troegivet til Marie pedersdatter af Ulkiær Mølle.
NOTITS: Hendes forældre Peder Hansen *1680cc +1745-8 Ulkær Mølle gift med Maren Christensdatter af Ring †1759+ Lindeballe?

Nr. 8085 1726.06.11 TRO.: Søren Christensen, Donnerup- Neder, Give ∞ Else Christensdatter, Donnerup- Neder, Give, BOSAT: Give Donnerup- Neder
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: III Pent: hafde Søren Christensen af Nederdonnerup bryllup med Else Christensdatter ib. efter forgaaende trolovelse.

Nr. 8086 1726.09.03 VIET: Hans Staby, Give ∞ Sophia Charlotte Jensdatter Risom, Søndersthoved, Give, BOSAT: Give Givskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiisdagen p: Dom XI p: Trin: d: 3 Sept: blev Degnen til Nykirke og Give Mons: Hans Staby ægteviet til Jomfru Sophia Charlotte Risom i Give kirke efter forgaaende trolovelse.
NOTITS: Datter af Jens Lauridsen Risom og Johanne Marie Cassius på Søndersthoved.

Nr. 8087 1726.10.04 TRO.: Niels Nielsen, Loft, Grindsted ∞ Bodil Pedersdatter, Farre, Give, BOSAT: Farre?
NÆVNT Nr. 1: Anne Christensdatter Birkebæk, Farre, Give, Patronym se #2132.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fredag p: Fest: Mich: blev Niels Nielsen af Lovt i Greendsted sogn trogivet til Ann {Christensdatter} Birckebecks ældste datter af Farøe navnlig Bodel Pedersdatter.

Nr. 8088 1726.11.10 VIET: Niels Nielsen, Loft, Grindsted ∞ Bodil Pedersdatter, Farre, Give, BOSAT: Farre?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag p: Fest: Mich: blev Niels Nielsen af Lovt i Greendsted sogn ægteviet til Bodel Pedersdatter af Farøe.

Nr. 8089 1727.10.05 VIET: Niels Nielsen Dørken, Dørken, Thyregod ∞ Margrethe Villadsdatter, Mosgaard- Store, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVII p: Trin: blev Niels N:{ielsen} udi Dyrken i Tyregod sogn efter forhen skeede trolovelse ægteviet til Margrethe Villadsdatter i Store Mosgaard.
NOTITS: Margrethe Villadsdatter begravet sep. 1728 død i barselsseng. *1703 †1728. Dåb #2939, hendes far var Villads Thomsen i Store Mosgaard.

Nr. 8090 1727.10.12 VIET: Søren Jensen, Hedegaard, Give ∞ Inger Nielsdatter, Tromborg, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVIII p: Trin: blev Søren Jensen i Hedegaard ægteviet til Inger Nielsdatter af Tromborg efter skeed trolovelse.
NOTITS: Inger Nielsdatter formodentlig datter af Niels Pedersen set i Tromborg 1712, 1720 som fæster.

Nr. 8091 1727.10.19 VIET: Anders Andersen, Sejrup, Thyregod ∞ Anne Nielsdatter, Ullerup, Give, BOSAT: Thyregod Sejrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XIX p: Trin: hafde Anders Andersen af Seirup {Thyregod} bryllup med Anne Nielsdatter af Ullerup efter at de tilforn vare trolovede..
NOTITS: Første barn i Sejrup 1730, fadder Niels Boysen af Ullerup, vel hendes far.

Nr. 8092 1727.11.01 VIET: Niels Haks, Nørre Snede ∞ Maren Sørensdatter, Nørre Snede
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen Søltoft, Nørre Snede, Nørre Snede
NÆVNT Nr. 2: Søren, Give By?, Give, Brudens far, nylig flyttet fra Nørre Snede til Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest Oium: Sanctor: blev Niels [Haks] af Nør Sneede ægteviet efter Hr. Chr: {Christen Knudsen} Søltofts begiering og sammenviet til Maren Sørensdatter ib: siden brudens forældre det hafde udbeedt, som siden trolovelsen var blevne boesiddende i Give {By?}.
NOTITS: Wiberg: Christen Knudsen Søltoft præst i Nørre Snede og Ejstrup 1709 - 1743.

Nr. 8093 1727.11.30 TRO.: Søren Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke ∞ Margrethe Christensdatter, Donneruplund, Give, BOSAT: Øster Nykirke Ørnsholt
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 Adv: hafde Søren Pedersen i Ørensholt i Nykirke sogn trolovelse med Margrethe Christensdatter paa Donneruplund.
NOTITS: Begravelse 17 dec. 1730 "Søren Pedersen Skrædder i Ørnsholt Nykirke sogn hans søn Peder Sørensen jordet, som blev opprimeret af Jens Banch og hustru i Give gammel 22 uger."

Nr. 8094 1727.12.28 VIET: Niels Christensen Hag, Give By, Give ∞ Inge Christensdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom p: Nativ: Chr: hafde Niels Christensen Haag af Give Bryllup med Inge Christensdatter ib. efter foregaaende trolovelse.

Nr. 8095 1729.05.14 VIET: Johan Berendt JægerAnna Elisabeth de Sohr, Donneruplund, Give
NÆVNT Nr. 1: Henrik Olufsen Krabbe, Frederikstad, Norge. *1687 Viborg †1719 Frederikstad, Norge.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 14 May blev Hr: Capit: Johan Berendt Jæger viet udi Give kirke til Sal: Capit: Krabbis enkefrue Anna Sohr, logerendis paa Donneruplund.
NOTITS: Hun er omkring 50 år gammel. Se: http://www.forumaero.aerogenealogy.dk/forum/carloeriksen.htm. Hun er datter *1680c af Johan Friederich De Sohr og Margarethe Bülck i Rendborg? †1758c alder 78 år. Gift 1. gang 1713c Ostfold, Frederikstad, Norge med Henrich Ollufsen Krabbe *1687 Viborg †1719 Frederikstad, Norge. Gift 2. her.

Nr. 8096 1729.06.07 VIET: Niels Jensen Dørken, Give By, Give ∞ Abelone Christensdatter, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Fer: III Pent:] blev Niels Jensen Dyrken af Give bye copuleret til Abbelone Christensdatter af nederdonnerup efter forgangen skede trolovelse.

Nr. 8097 1729.09.25 VIET: Peder Christensen SommerJohanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XV p: Trin: hafde Peder Christensen Sommer bryllup med Johanne Nielsdatter af Sillesthoved.
NOTITS: Hun er sikkert enken Johanne Nielsdatter efter Peder Nielsen i Sillesthoved der døde 1727.

Nr. 8098 1729.10.09 VIET: Peder Bæk, Farre, Give ∞ Abelone Villadsdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVII p: Trin: hafde Peder Bek i Farøe bryllup med Abbelone Villadsdatter ib:
NOTITS: Enke efter Niels Jensen se #8071 i 1722. Niels Jensen begravelse tilsyneladende glemt i kirkebogen.

Nr. 8099 1729.10.16 VIET: Oluf Villadsen, Mosgaard- Store, Give ∞ Mette Mortensdatter, Nygaard, Give, BOSAT: Give Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVIII p: Trin: hafde Oluf Villadsen af Store Mosgaard bryllup med Mette Mortensdatter af Nygaard efter foregaaende trolovelse.

Nr. 8100 1729.10.30 VIET: Oluf Steffensen, Give By, Give ∞ Kirsten Frandsdatter, Givskov, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XX p: Trin: hafde Oluf Staffensen i Give {by} bryllup med Kirsten Frandsdatter af Givskov efter at de tilfore vare troegivne.

Nr. 8101 1729.11.06 VIET: Hans Christensen, Ørbæk, Hoven ∞ Karen Hansdatter, Sillesthoved, Give, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXI p: Trin: hafde Hans Christensen i Sillesthoed {kom fra Ørbæk, Hoven} bryllup med Karen Hansdatter ib: efter foregaaende trolovelse.

Nr. 8102 1729.11.13 VIET: Mads Mortensen, Give By, Give ∞ Johanne Sørensdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Johan Balthasar Bilhardt, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXII p: Trin: hafde Mads Mortensen mig {præsten: Johan Balthasar Bilhardt} tienendis bryllup med Johanne Sørensdatter af Give efter at de tilforn vare troegivne.

Nr. 8103 1730.01.15 VIET: Jørgen Nielsen Wong, Vonge, Øster Nykirke ∞ Birte Sørensdatter, Give By, Give, BOSAT: Give Donneruplund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Epiph: hafde Jørgen Nielsen Vonge Bryllup med Berthe Sørensdatter i Give efter forgangen og holden trolovelse.
LINK: Wong Dynastiet: Jørgen Nielsen Wong.

Nr. 8104 1730.11.01 VIET: Christen Nielsen, Ullerup, Give ∞ Kirsten Christensdatter, Give By, Give, BOSAT: Give Ullerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Oi9nm: Sant: blev Christen Nielsen af Ullerup copuleret til Kirsten Christensdatter af Give {By} efter forgangen trolovelse.
NOTITS: Vel hans andet ægteskab. Se dåb #2163.

Nr. 8105 1732.08.17 VIET: Peder Christensen Skomager, Givskov, Give ∞ Birte Lisbeth Markusdatter, Give By, Give, BOSAT: Give Givskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 p: Tri: hafde Peder {Christensen} Skomager af Gyvskov bryllup med Birthe Lisbeth Marcusdatter af Give {By} efter foregaaende trolovelse.
NOTITS: Hans patronym fra næste dåb 24.08.1732 en uge efter, hvor parret får en søn Markus. Blev gift lige i sidste øjeblik.

Nr. 8106 1732.09.21 VIET: Mads Jensen, Bæksgaard, Give ∞ Anne Eriksdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Bæksgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 15 post Trin: hafde Mads Jensen af Bexgaard med Anne Eriksdatter af Farøe efter foregangen lovlig trolovelse.
NOTITS: Får barn i Bæksgaard 1733.

Nr. 8107 1732.10.19 VIET: Jens Christensen, Ullerup, Give ∞ Mette Villadsdatter, Mosgaard- Store, Give, BOSAT: Give Ullerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 p: Trin: hafde Jens Christensen af Ullerup bryllup med Mette Villadsdatter af Store Mosgaard efter forgangen trolovelse.
NOTITS: Børn i Ullerup 1733, 1736.

Nr. 8108 1733.04.26 VIET: Hans Hansen, Øgelund, Give ∞ Mette Eriksdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Pasch: blev Hans Hansen af Øgelund copuleret til Mette Eriksdatter af Farøe.

Nr. 8109 1733.05.14 VIET: Peder Vestesen, Kokborg, Thyregod ∞ Abelone Nielsdatter, Hedegaard, Give, BOSAT: Thyregod Thyregodlund?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Ascens: Chr: blev Peder Vistesen af Kokborg {Thyregod} copuleret med Abbelone Nielsdatter af Hedegaard.
NOTITS: En Peder Vestesen får søn i Thyregodlund 1734, flere børn derefter.

Nr. 8110 1733.05.25 VIET: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give ∞ Marie Nielsdatter, Ullerup, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 pentec: blev Christen Christensen Haag af Hedegaard copuleret til Marie Nielsdatter af Ullerup.
NOTITS: Barn i Hedegard 1742.

Nr. 8111 1733.07.12 VIET: Peder Nielsen, Nedvad, Lindeballe ∞ Karen Thomasdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 p: Trin: blev Peder Nielsen af Nævad {Nedvad, Lindeballe} copuleret til Karen Thomasdatter af Farøe.
NOTITS: Ikke set kursorisk i Lindeballe eller Give.

Nr. 8112 1733.10.11 VIET: Niels Larsen Store, Hedegaard, Give ∞ Kirsten Pedersdatter, Vorslunde, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 p: Trin: blev Niels Larsen af Hedegaard Copuleret til Kirsten Pedersdatter af Vorslunde.
NOTITS: To børn i Hedegaard.

Nr. 8113 1733.12.27 VIET: Peder Jensen, Jelling ∞ Anne Graversdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3 nativ Chr: hafde Peder Jensen af Jelling bryllup med Anne Graversdatter af Nederdonnerup.
NOTITS: Der findes en Peder Jensen i gården Mosevang i Jelling †1739, men gift med Olivia Jensdatter †1749.

Nr. 8114 1734.08.29 VIET: Niels Nielsen, Tromborg, Give ∞ Kirsten Christensdatter, Tromborg, Give, BOSAT: Give Tromborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Mich: blev Niels Nielsen af Tromborg copuleret til Kirsten Christensdatter ibid:.
NOTITS: Mindst 4 børn i Tromborg.

Nr. 8115 1734.10.17 VIET: Jens Jensen Nygaard?, Nederdonnerup, Give ∞ Anne Marie Nielsdatter, Bæksgaard, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: [Dom 17 p: Trin:] blev Jens Jensen af Nederdonnerup copuleret til Anne Marie Nielsdatter af Bechsgaard.
NOTITS: Jens Jensen Nygaard får i de næste år to børn i Nederdonnerup.

Nr. 8116 1734.10.24 VIET: Peder Sørensen Poder, Give By, Give ∞ Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18 p: Trin: blev Peder Sørensen Poder af Give {By} copuleret til Kirsten Frandsdatter ibid:.
NOTITS: Han, 27c, er gift anden gang. Hun er 25c ved vielsen. Se Wong Dynastiet

Nr. 8117 1734.10.31 VIET: Niels Nielsen, Farre, Give ∞ Katrine Hansdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 p: Trin: blev Niels Nielsen af Farøe copuleret til Cathrine Hansdatter ibid:.
NOTITS: Muligvis hyrden Niels Nielsen Gravel i Farre, i så fald er det hans 2. eller mere ægteskab.

Nr. 8118 1735.01.01 VIET: Christen Bentsen, Skovsild, ? ∞ Barbara Christensdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Circumc: Chr: hafde Christen Bentsen af Skovsild bryllup med Barbara Christensdatter af Give {By} efter foregaaende trolovelse.
NOTITS: Se hans stednavn efter i originalen, måske læst forkert. Ikke set i Give sogn derefter.

Nr. 8119 1735.06.05 VIET: Niels Lauridsen, Nørskov, Lindeballe ∞ Maren Hermansdatter, Farre, Give, BOSAT: Lindeballe Nørskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Trinit: hafde Niels Lauersen af Nørskov i Lindeballe sogn bryllup med Maren Hermansdatter af Farøe efter foregaaende trolovelse.
NOTITS: Matr. 5a, Nørskov, Lindeballe. Døde Nørskov Lindeballe 1778. Stedsøn Jens Nielsen Nørskov af Skærhoved, Give. (Tak til Hans Filskov). Gift 5 måneder før første søn.

Nr. 8120 1735.12.27 VIET: Niels Jensen Bjerre, Farre, Give ∞ Margrethe Christensdatter, Byllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3 nativ: Chr: hafde Niels Jensen Bierre af Farøe bryllup med Margrethe Christensdatter af Byllund.
NOTITS: Niels Jensen i Byllund barn 1740?

Nr. 8121 1736.01.29 VIET: Jens Villadsen, Byllund, Give ∞ Trine Jensdatter, Byllund, Give, BOSAT: Give Bregnhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Septuagesima hafde Jens Villadsen af Byllund bryllup Trine Jensdatter ibid:.
NOTITS: Fem børn i Bregnhoved derefter.

Nr. 8122 1736.02.19 VIET: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give ∞ Mette Hansdatter, Sillesthoved, Give, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die [Dom Inv:] hafde Niels Pedersen af Sillesthoed bryllup med Mette Hansdatter ibid.
NOTITS: Niels Pedersens 2. ægteskab. Mette Hansdatter er vel ikke født i Sillesthoved.

Nr. 8123 1736.02.26 VIET: Mathias Frandsen, Dørken, Thyregod ∞ Anne Christensdatter, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Thyregod Dørken
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Reminisc: hafde Matthis Frandsen i Dørken {Thyregod} bryllup med Anne Christensdatter af Nederdonnerup.

Nr. 8124 1736.06.03 VIET: Mads Pedersen Hav, Bjerlev, Hvejsel ∞ Anne Hansdatter, Farre, Give, BOSAT: Hvejsel Bjerlev
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Trinit: hafde Mads Pedersen Hav af Bierløf {Bjerlev, Hvejsel} bryllup med Anna Hansdatter af Farøe.
NOTITS: En Mads Pedersen ses på 2 2 0 1¼ i Bjerlev, Hvejsel 1760 i Stougård og Alsted godsers jordebog (E. Brejl).

Nr. 8125 1736.06.10 VIET: Søren Christensen, Gammelby, Ringive ∞ Anne Sørensdatter, Givskov, Give, BOSAT: Gammelby Ringive
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Trin: hafde Søren Christensen af Gammelbye i Ringhøy sogn bryllup med Anna Sørensdatter af Givskov.
NOTITS: Får barn 1738 i Gammelby Ringive.

Nr. 8126 1737.06.11 VIET: Mathias Christensen, Ørbæk, Hoven ∞ Maren Pedersdatter, Vorslunde, Give, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3 Pentec: hafde Matthis Christensen fra Ørbæk i Hoven sogn bryllup med Maren Pedersdatter af Vorslunde.
NOTITS: Se dåb Sønder Omme 30.11.1738 'Mathias Christensens barn af Hallundbæk døbt kaldet Christen. Testes: Anna Jensdatter af Vorslunde...'. Mathias Christensen *1706 Ørbæk, Hoven †1774 Hallundbæk, Sønder Omme 68 år. Søn af Christen Hansen i Ørbæk *1677c †1736 Ørbæk 'ihjelslagen af torden, medens hans gik bag sin ploug, 29 aar'.

Nr. 8127 1737.10.13 VIET: Gyde Jakobsen, Nørskov, Lindeballe ∞ Kirsten Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give, BOSAT: Lindeballe Nørskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 17 p. Trin. hafde Gyde Jacobsen af Nørskou i Lindeballe sogn bryllup med Kirsten Pedersdatter af Ulkiær Mølle.
NOTITS: Hun gift sig 2. og 3. gang i Lindeballe.

Nr. 8128 1737.10.13 VIET: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Abelone Jensdatter, Nygaard, Give, BOSAT: Thyregod?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: [Dom 17 p. Trin.] hafde Peder Jensen i Tyregodlund bryllup med Abbelon Jensdatter af Nygaard. Blev copuleret i Tyregod kirke efter giorde begiering og given tilladelse.
NOTITS: Viet i Thyregod kirke men ikke noteret i Thyregod kirkebog.

Nr. 8129 1737.10.20 VIET: Oluf Andersen, Ris, Givskud ∞ Anne Jørgensdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Farre?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18 p. Trin: hafde Oluf Andersen af Riis bryllup med Anna Jørgensdatter af Farøe.
NOTITS: Ole Andersen set med børn 1738 og 1740 i Farre.

Nr. 8130 1737.11.03 VIET: Christen Jensen, Ullerup, Give ∞ Sidsel Pedersdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 p. Trin: hafde Christen Jensen af Ullerup bryllup med Zitzel Pedersdatter ibid:.
NOTITS: Ikke set i Give derefter. Muligvis den Christen Jensen der i 1706 bliver viet til Margrethe Christensdatter

Nr. 8131 1737.12.27 VIET: Peder Christensen Hag, Give By, Give ∞ Karen Villadsdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 nat: Christ: hafde Per [Chr] i Give {By} bryllup med Karen Villadsdatter af Farøe.
NOTITS: Se dåb 14 Sep. 1738 Peder Christensen Hag i Give By, søn Villas.

Nr. 8132 1738.10.12 VIET: Vested Andersen, Farre, Give ∞ Maren Sørensdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 p: Trin:, hafde Veste Andersen af Farrøe brøllup med Maren Sørensdatter ibid:.
NOTITS: Fire børn efter giftermålet.

Nr. 8133 1738.10.14 VIET: Niels Pedersen, Give By, Give ∞ Karen Bank, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen d: 14 Octobr: hafde Niels Pedersen af Give {By} brøllup med Karen Banck ibid:.
NOTITS: Ikke set i Give sogn derefter.

Nr. 8134 1738.11.02 VIET: Niels Laursen Lille, Hedegaard, Give ∞ Maren Nielsdatter, Ullerup, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 22 p: Trin:, hafde Niels Larsen af Heedgaard brøllup med Maren Nielsdatter af Ullerup.
NOTITS: En del børn derefter i Hedegaard.

Nr. 8135 1738.11.16 VIET: Mads Bank, Farre, Give ∞ Inge Pedersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 p: Trin:, Madtz Bank af Farrøe brøllup med Inge Pedersdatter ibid:.
NOTITS: Ikke set med børn i Give.

Nr. 8136 1739.11.01 VIET: Jens Nielsen Holm, Give By, Give ∞ Maren Pedersdatter, Byllund, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xxiii past Trinit: hafde Jens Nielsen Holm Sognedegnen hertil Nykirke og Give og Maren Pedersdatter bryllup udi Byllund.
NOTITS: Dette er skandaldegnen og menederen, som svangrer den foregående degn Stabys enke i 1744 og benægter det. Biskop Brorson i Ribe fører flere sager mod ham for den gejstlige ret, til sidst trækker han sig fra embedet.

Nr. 8137 1740.03.13 VIET: Gudmond Jørgensen, Bredsten ∞ Kirsten Frederiksdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Reminiscere hafde Gudmond Jørgensen af Bredsten sogn og Kirsten Frideriksdatter af Farrøe bryllup.
NOTITS: Ikke set bosat i Give sogn. Hun er datter af Frederik Ottesen og Marie Hansdatter af Give By og Farre, formodentlig født 1710-20, da kirkebogen praktisk ikke er ført.

Nr. 8138 1740.07.17 VIET: Jens Andersen, Ris, Givskud ∞ Maren Nielsdatter, Mølgaard, Give, BOSAT: Givskud Ris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom V p: Trinit hafde Jens Andersen af Riis og Maren Nielsdatter af Farre bryllup.
NOTITS: Hun er formodentlig født 1710-20, da kirkebogen praktisk ikke er ført. Ses i Givskud kirkebog 1745 som søster til Bent Nielsen i Mølgaard.

Nr. 8139 1740.10.02 VIET: Niels Nielsen, Give By, Give ∞ Birte Jensdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xvi p: Trinit: hafde Niels Nielsen og Bertte Jensdatter bryllup her af Give.
NOTITS: Ikke set bosat i Give By. Hun er formodentlig født 1710-20, da kirkebogen praktisk ikke er ført.

Nr. 8140 1741.05.23 VIET: Laurids Lassen, Farre, Give ∞ Karen Hansdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest iii Pendtecostes hafde Laurs Lassen og Karen Hansdatter af Farre bryllup.
NOTITS: Første barn i nov. 1741 i Farre. Måske den Karen Hansdatter født i 1708 i Farre #2105.

Nr. 8141 1741.07.02 VIET: Rasmus Jensen, Hedeby, Ringive ∞ Else Nielsdatter, Bæksgaard, Give, BOSAT: Ringive Hedeby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom vi p: Trinit: hafde Rasmus Jensen i Heedeby {Ringive} og Else Nielsdatter af Bexgaard bryllup.
NOTITS: Første barn sept. 1742 i Hedeby, Ringive; barn 1745. Hun er døbt 1708 i Bæksgaard #2109, datter af Niels Mortensen i Bæksgaard. Hun lever endnu i 1762. Sønnen Jens Rasmussen synes at have gaarden i FT 1787.

Nr. 8142 1741.10.01 VIET: Søren Johansen, Bregnhoved, Give ∞ Johanne Rasmusdatter, Bregnhoved?, Give, BOSAT: Give Bregnhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xviii p: Trinit: hafde Søren Johansen og Johanne Rasmusdatter bryllup.
NOTITS: Søren Johansen *1703 Bregnhoved, søn af Johan Sørensen. Gift 1. gang 1726 #8082 med Anne Graversdatter Overgaard af Hedegaard, Give. Han dør 29 aarig tre uger efter vielsen. Tre uger efter hans død faar Johanne Rasmusdatter en datter Mette, som dør kort efter.

Nr. 8143 1741.10.15 VIET: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give ∞ Else Christensdatter, Bregnhoved, Give, BOSAT: Give Bregnhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xx p: Trinitaes hafde Johan Sørensen og Else Christensdatter af Brænhoed {Bregnhoved} bryllup.
NOTITS: Hun *1699c †1744 Bregnhoved Give. Barn 1744 levede en halv dag. Han ses 1701 - 20 i Bregnhoved, første kone Mette Sørensdatter, dette vel mindst hans anden kone.

Nr. 8144 1741.10.29 VIET: Peder Jakobsen, Nørskov, Lindeballe ∞ Anne Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give, BOSAT: Lindeballe Nørskov, Ringive Uhe
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xxii p: Trinit: hafde Peder Jachobsen af Nørskov og Anne Pedersdatter af Ulkiær Mølle bryllup.
NOTITS: Han er *1713 Nørskov, Lindeballe †1763 Uhe, Ringive. Hun er kun 18 år *1723 Ulkær Mølle, Give †1764 Uhe, Ringive. Første barn Maren *1743 i Nørskov, Lindeballe.

Nr. 8145 1741.11.05 VIET: Jokum Andersen, Svendstrup, Vinding ∞ Anne Jensdatter, Donnerup- Neder, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xxiii p: Trinit: hafde Jochkum Andsen af Suensstrup og Anne Jensdatter af Nederdonnerup bryllup.
NOTITS: Ikke set bosat i Give.

Nr. 8146 1741.11.19 VIET: Søren Sørensen, Give By (Annexgaarden), Give ∞ Anne Ferdinandsdatter, Give By (Annexgaarden), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xxv p: Trinitis hafde Søren Sørensen og Anne Ferdenandsdatter bryllup i Annexgaard.
NOTITS: Ikke set bosat i Give.

Nr. 8147 1743.10.13 VIET: Peder Hansen, Farre, Give ∞ Anne Hansdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xviii p: Trinitatis haver Peder Hansen af Farøe og Anne Hansdatter ibid: bryllup.
NOTITS: Første barn Hans * feb. 1744 Farre, Give. Anne Hansdatter formodentlig født 1710-20, hvor kirkebogen praktisk ikke er ført.

Nr. 8148 1744.02.16 VIET: Iver Sørensen, Resen By, Resen ∞ Kirsten Andersdatter, Ulkær Mølle, Give, BOSAT: Resen Resenby ved Struer, Skodborg herred
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Invocavit havde Iver [Sørensen] af [Ræsenby] {Resen By, Resen sogn, Skodborg herred} bryllup med Kirsten Andersdatter af Ulkiær Mølle efter at de tilforn ere trogivene.
NOTITS: Hun er ikke datter i Ulkær Mølle, uklart hvem hendes familie er. Resen By ligger i det Resen sogn som ligger vest for Struer i Skodborg herred - der er to andre sogne af navn Resen i Viborg amt. Skifte efter hende 1788, se Brejl Lundenæs #1034. FT 1787 Resen By, Resen Kirsten Andersdatter *1716c Give?? †1788 Lille Ellerbæk, Resen ved Struer. Manden Iver Sørensen er død 1754c. Hun er gift 2. gang med Søren Davidsen Ellerbæk *1731c †1788+. Tak til Erik Brejl, Svend Bollerup, Arne Feldborg og hammerum-herred.dk. I Lokalarkivet Billunds udskrift af Give kirkebog er hendes navn skrevet forkert ud som Nielsdatter.

LINK: Tråd på hammerum-herred.dk

Nr. 8149 1744.06.14 VIET: Anders Steffensen, Selstrup, Skarrild ∞ Anne Jensdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom iii post Trinitat havde Anders Stæfensen af Selstrup i Skarild sogen bryllup med Anne Jensdatter af Farre efter at de før var trolovet.
NOTITS: Ikke set i Give eller i Skarrild.

Nr. 8150 1744.08.23 VIET: Johan Henrik Simonsen Beck, Nørre Mølle, Bryrup ∞ Anne Jensdatter, Give By, Give, BOSAT: Bryrup Møllehusene
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domin xiii p: Trinit: haver Johan Hendrich Simonsen Bech af Nør Mølle af Bryrup sogen bryllup med Anne Jensdatter af Give efter at de før var trolofet.
NOTITS: 1745 første barn Simon Christian i Bryrup af Møllehusene.

Nr. 8151 1744.10.18 VIET: Jens Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke ∞ Anne Jensdatter, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domic xxi p: Trinit: haver Jens Jørgensen af Oxenbierge {Øster Nykyirke} og Anne Jensdatter af Store Hestelund bryllup efter at de før var trolofet.
NOTITS: Ikke set bosat i Give.

Nr. 8152 1744.12.27 VIET: Mads Thomsen Hag, 32c år, Give By, Give ∞ Inge Hag, 52c år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tredie Juledag havdeMads og Inge Hage bryllup efter foregaaende trolovelse.
NOTITS: Hun dør i Give By 1769. Hendes alder tilbageregnet fra dødsalderen. Hans alder ligeså fra hans død 1778. Hun må være enke, måske efter en Hag i Give By. Rauff & Starup Christensdatter kommer vel fra hans anden kone, ikke fra denne kone.

Nr. 8153 1754.12.12 VIET: Mads Jespersen, Farre, Give ∞ Anne Christensdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Decemb: blef udi Give Kirche Mads Jespersen Unge Karl, og pige An Christensdatter copuleret. Farre by.
NOTITS: Første barn Barbara i juli 1755.

Nr. 8154 1755.04.13 VIET: Peder Pedersen, Fuglsang, Thyregod ∞ Ellen Thomasdatter, Bregnhoved, Give, BOSAT: Thyregod Fuglsang
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Pasch blef enkemanden Peder Pedersen i Fuglsang i Tyrregoed sogn copuleret til en enkekone Ellen Thomasdatter af Bregnhoved.
NOTITS: Får barn i Thyregod 1756.

Nr. 8155 1755.06.17 VIET: Mads Madsen, Loftlund, Give ∞ An Margrethe Jensdatter, Ullerup, BOSAT: Give Loftlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 Juni blev Unge karl Mads Madsen af Loftlund {Give} viet i Give Kirche til en Pige fra Ullerup med An Margrethe Jensdatter.
NOTITS: 1. barn 1759 i Loftlund.

Nr. 8156 1755.07.20 VIET: Hans Iversen Smed, Give By, Give ∞ Maren Sørensdatter Vestes, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8 post Trinit: blef Enkemnanden Hans Iveren Smid copuleret til Enkekone Maren {Sørensdatter} Vestis udi Farre.
NOTITS: Hun er enke efter Vedsted Andersen formodet †1753-54 i Farre.

Nr. 8157 1755.10.19 VIET: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod ∞ An Margrethe Olufsdatter, Nygaard, Give, BOSAT: Thyregod Lønaa
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 21 post Trinit:} blev velagte Ungkarl af [Lenoe] {Thyregod} Niels Iversen ægteviet til An Margrethe Olufsdatter .
NOTITS: Søn i Lønaa, Thyregod 1756.

Nr. 8158 1755.12.10 VIET: Christen Jespersen Soldat, Give ∞ Sidsel Sørensdatter, Give, BOSAT: Give Bæksgaard 1761
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 10de Decmb:} blef Christen Jespersen Soldat med Sessionens tilladelse copuleret i Give Kirke til Zidsel Sørensdatter.
NOTITS: Ikke klart om Christen Jespersen, der får barn i Give by nov 1755 - hvor Christen Soldat først bliver viet en måned senere her - er den samme som Christen Jespersen soldat. Christen Soldat er i Bæksgaard 1761.

Nr. 8159 1756.09.29 VIET: Hans Pedersen, Hesselbjerre, Thyregod ∞ Sidsel Pedersdatter, Ullerup, Give, BOSAT: Thyregod Hesselbjerre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 Sept: paa Michelsdag blef unge karl Hans Pedersen af Hesselbierre copuleret til en pige af Ullerup nafl: Zidsel Pedersdatter i Give Kirche.
NOTITS: Første søn kort efter i Hesselbjerre, Thyregod. Hun ser ikke umiddelbart ud til at være født i Ullerup eller Give sogn.

Nr. 8160 1756.10.31 VIET: Niels Henningsen, Uhre?, Brande ∞ Maren Madsdatter, Hestlund- Lille, Give, BOSAT: Give Hestlund- Lille
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trinit: blef unge karl Niels Henningsen copuleret i Give kirche til enchekonen Maren Madsdatter i Lille Hestlund.
NOTITS: Hun var enke efter Søren Sørensen begravet 40 år gammel okt. 1755 af Lille Hestlund. Han ses at være fra Brande af to grunde: a. En Henning får 7 børn i Uhre 1727c - 1747c og b. søsteren Karen Henningsdatter bærer i 1776 i Give hans datter Karen Marie af hans anden kone Maren Lauesdatter.

Nr. 8161 1757.10.09 VIET: Peder LarsenKaren Nielsdatter, Hedegaard, Give, BOSAT: Ringive Gammelby?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 18 post Trinit blef velagte unge karl Peder Larsen copuleret til Karen Nielsdatter Heedegaard i Give Kirche.
NOTITS: Karen Nielsdatter begraves 1799 af Gammelby, Ringive. Barn født 1764 Ulkind, Ringive.

Nr. 8162 1757.10.23 VIET: Niels Nielsen, Give By, Give ∞ Else Sørensdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trinit blef velagte enkemand Niels Nielsen fra Give {By} copuleret til en pige Elsa Sørensdatter fra Farre.
NOTITS: Han ser ud til at føres senere i Give By under navnet Bæk. En del børn. Hans første kone Sidsel Pedersdatter er lige død 57 år gammel, han ser ud til at være en ældre mand.

Nr. 8163 1758.10.08 VIET: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give ∞ Sidsel Knudsdatter, Bæksgaard?, BOSAT: Give Bæksgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trinit: blef unge karl Johannes Pedersen i Bexgaard copuleret til pigen Zidsel Knudsdatter ibid:
NOTITS: Begge ikke set før i Give. Første barn april 1759.

Nr. 8164 1758.10.20 VIET: Søren Nielsen Smed, Give By, Give ∞ Johanne Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 22 post Trinit:} blef unge karl Søren Nielsen Smed i Give {By} copuleret til Johanne Christensdatter fra Ulkiær Mølle.
NOTITS: Første barn april 1759 i Give By. Hun er steddatter af mølleren fra 1749 i Ulkær Mølle Mathias Kornbech, datter af hans kone Margrethe Sørensdatter *Jelling og hendes første mand Christen Pedersen †1745 Jelling.

Nr. 8165 1758.11.07 VIET: Peder Olufsen, Dørken, Thyregod ∞ Katrine Christensdatter, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen d: 7 November blef Peder Olufsen af Dørken {Thyregod} copuleret til Cathrine Christensdatter fra Nederdonnerup.
NOTITS: Hun er ikke set født i Give. Første barn i Nederdonnerup juli 1759.

Nr. 8166 1759.06.13 VIET: Anders Bagger, Jelling By, Jelling ∞ Bodil Andersdatter Wong, Donneruplund, Give, BOSAT: Jelling, Thyregod Hastrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Juni blef Segr: Anders Nielsens {Wongs} datter paa Donrupgaard Bodel Andersdatter Vonge {Wong} copuleret i huuset efter Kong: bevilling til ædle Segr: {Anders} Bagger i Jellinge.
NOTITS: Bruden er kun 17 år. Den kongelige bevilling i Kurt Kermits udskrift: "{Overskrift:}26. Procurator Andreas Bagger af Coldinghus amt, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst. {Tekst:} Bevilger og tillader, at procurator Andreas Bagger fra jelling, og Bodil Andersdatter Vang {Wong} fra Donneruplund udi coldinghus amt, maa uden foregaaende trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formaa etc. Christiansborg den 2 februar 1759." Dette giftermål har en stærk politisk farvning: familien Wong gifter sig med procurator Bagger. Der er meget at arve efter Anders Nielsen Wong mens prokuratoren er 18 år ældre end bruden. Bagger hjælper så Anders Wong med at sætte Donneruplund på auktion og derefter købe den store prestige i Hastrup herregård i Thyregod. Donneruplund havde ingen glans, Hastrup til gengæld desto mere. Bagger arvede Hastrup og gik fallit.

LINK: Kurt Kermits sider.

Nr. 8167 1759.10.14 VIET: Christen Nielsen, Give By, Give ∞ Else Jensdatter, Hestlund- Store, Give, BOSAT: Give Give By?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 18 post Trinit} blef Christen Nielsen i Give Bye copluleret til en pige Else Jensdatter af Store Hestlund i Give kirke.
NOTITS: En Christen Nielsen Hover får et barn i juli 1760 i Give By. Ikke klart om det er den samme.

Nr. 8168 1760.06.22 VIET: Villads Jensen, 28c år, Bregnhoved, Give ∞ Mette Christensdatter, 25c år, Ulkær Mølle, Give, BOSAT: Give Bregnhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Post Trinit blef Villaes Jensen fra Brenhoed copuleret til Ulkiær Møllers {Mathias Kornbechs sted-} datter i Give kirke.
NOTITS: Barn født aug. 1762 i Bregnhoved. Rauff & Starup bruger konens navn fra FT 1787 Ane Laugesdatter, som må være hans anden kone. Konen gift her må være en datter af møller Mathias Kornbechs kones - Margrethe Sørensdatters - første ægteskab i Jelling med Christen Pedersen. Dette kan kun, efter skiftet i Jelling, være Mette Christensdatter, som da også dør i Bregnhoved i 1763, derefter har Villads Jensen *1737 Bregnhoved giftet sig med sin anden kone Anne Laurs- eller Laugesdatter. Hans alder fra FT 1787, hendes fra begravelsen 28 år i 1763.

Nr. 8169 1761.05.26 TRO.: Peder Mortensen, Stenbjerglund, Give ∞ Birte Jørgensdatter, Give By, Give, BOSAT: Give Stenbjerglund
VIDNE Nr. 1: Søren Didriksen, Stenbjeglund, Give
VIDNE Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 26 May blef unge karl Peder Mortensen i Stenbierglund troegiven til en pige Birret Jørgensdatter, for deres troegivelse er forlovere Søren Didrichsen i Stenbierglund og Peder Hansen i Farre.
NOTITS: Første barn født 1762 i Stenbjerglund ved Farre. Ikke set i FT 1787 i Give.

Nr. 8170 1761.06.14 VIET: Ole Nielsen, 23 år, Karstoft, Skarrild ∞ Maren Jespersdatter, 29 år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Trinit blef unge karl Ole Nielsen fra Karstoft ægteviet i Give kirke til enken Maren Jespersdatter i Give.
NOTITS: Hendes alder fra FT 1787. Han døde 1782 i Give. Hans alder fra dødsalder. Han kaldes senere Nørgaard.

Nr. 8171 1761.06.21 VIET: Christen Christensen, Hedegaard, Give ∞ Kirsten Hansdatter, Sillesthoved, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 post trinit blef unge karl Christen Christensen af Heedegaard ægteviet i Give kirke til en pige Kirsten Hansdatter af Sillesthoved.

Nr. 8172 1761.06.27 VIET: Niels Nielsen, 22 år, Give By, Give ∞ Else Madsdatter, 26 år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Juny blef unge karl Niels Nielsen af Give copuleret i give kirke til en pige Else Madsdatter sammesteds.
NOTITS: Hans alder fra FT 1787, hvor han er fæster af en gård i Give By. Hun er født 1735 i Give By datter af Mads Mortensen og Johanne Sørensdatter dåb #2360. Der bliver mange Niels Nielsener født omkring 1740 i Give, ikke klart hvem det kunne være.

Nr. 8173 1761.06.27 TRO.: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give ∞ Lene Sørensdatter, Ullerup, Give, BOSAT: Give Bæksgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 27 Juny} blef Peder {Christensen} Boel af Bexgaard troegiven til Lene Sørensdatter af Ullerup.
NOTITS: Hans første kone var død en måned før (angiveligt 98 år gammel). Han døde 1768.

Nr. 8174 1761.09.29 VIET: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give ∞ Lene Sørensdatter, Ullerup, Give, BOSAT: Give Bæksgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 Septmb: Michelsdag blef Enchemanden Peder Christensen af Bexgaard copuleret til Lene Sørensdatter af Ullerup i Give sogn.
NOTITS: Se #8173 og notits.

Nr. 8175 1761.09.30 VIET: Peder Mortensen, 26c år, Stenbjerglund, Give ∞ Birte Jørgensdatter, 23c år, Stenbjerglund, Give, BOSAT: Give Farre Stenbjerglund
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Septemb: blef unge karl Peder Mortensen og pige Birthe Sørensdatter begge i Stenbierglund copuleret tilsammen i Give kirke.
NOTITS: Trolovelsen #8169 i maj 1761. Flyttede til Øgelund, hvor hun dør 1769, 31 år. Han gift 2. gang med Mette Laugesdatter *1745c.

Nr. 8176 1761.10.04 VIET: Johan Jørgensen, 20c år, Bregnhoved, Give ∞ Kirsten Christensdatter, 29c år, Bæksgaard, Give, BOSAT: Give Bøllund, Bregnhoved Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post trinit blef unge karl Johan Jørgensen af Breinhoed copuleret til en pige af Bexgaard nafnlig Kirsten Christensdatter i Give kirke.
NOTITS: Han er født 1741 i Bregnhoved, søn af Jørgen Johansen og Ida Jensdatter. Hun begraves i aug. 1765 #6653 33 år gammel.. Han gifter sig igen 1765 i Ringive med Mette Jensdatter af Store Karlskov.

Nr. 8177 1761.10.28 VIET: Christen Hansen Silletshoved, 27 år, Sillesthoved, Give ∞ Anne Christensdatter, 20 år, Give By, Give, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 28 Octobr: blef Christen Hansen fra Sillesthoed copuleret i Give kirke til Anne Christensdatter fra Give bye.
NOTITS: Han er født *1734 i Sillesthoved, hun *1741 i Give By.

Nr. 8178 1762.06.22 VIET: Lars Knudsen, 42 år, Ullerup?, Give ∞ Maren Christensdatter, 41c år, Ullerup, Give, BOSAT: Give Ullerup
VIDNE Nr. 1: Thøger Knudsen, Lønaa, Thyregod, Gommens bror.
VIDNE Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Ullerup, Give, Patronym fra skriftemål #1020 i 1760.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d: 22 Juny} bleft Las Knudsen af Ullerup ægteviet i Give kirke til enkekone Maren Christensdatter ibid: For samme ægteskab vare forlovere hans broder Tøger Knudsen i Lenaae {Lønaa, Thyregod} og Jens {Nielsen} Egskov af Ullerup.
NOTITS: Delvis fra Ejnar Bjerre "Lønaa": Lars *1720 Hønskov, Thyregod og Tøger Knudsen *1722 Kokborg er sønner af Knud Møller Lassen og Kirsten Thøgersdatter i Kokborg, Thyregod. Rauff & Starup har Bylderup for gom og brud, det ligger ved Bov, langt væk, og er ikke i Give sogn. Formodentlig er Lars Knudsen den mand der døde i Bregnhoved 1780 skrevet 63 år gammel. Maren Christensdatter døde et halvt år før i maj 1780 i Ullerup, 79 år gammel, altså *1701c.

Nr. 8179 1762.07.18 VIET: Laust Pedersen, Bæksgaard, Give ∞ Maren Pedersdatter, 23 år, Give By, Give, BOSAT: Give Bæksgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post trinit blev velagte unge karl Laust Pedersen af Bexgaard i Give sogn copuleret til en pige Maren Pedersdatter ibid: {født Give By, tjener vel i Bæksgaard}
NOTITS: Ikke umiddelbart klar, hvem af dem der kommer fra Bæksgaard eller om begge gør det. Hun dør dec. 1766 i Bæksgaard og er datter *1739 af Peder Frandsen i Give By.

Nr. 8180 1762.10.03 VIET: Jørgen Larsen, 42 år, Nederdonnerup, Give ∞ Else Christensdatter, 34c år, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 17 post Trinit blev enkemanden Jørgen Larsen af Nederdonnerup ægteviet i Gifve kirke til ærlige pige Else Christensdatter ibid:
NOTITS: Han er født *1720 i Nederdonnerup. Formentlig skulle de giftes, hun dør 6 måneder senere i marts 1763 vel i barselsseng, 35 år gammel. Han bliver gift 3. gang med Margrethe Knudsdatter FT 1787.

Nr. 8181 1762.10.31 VIET: Christen Olesen, 23 år, Farre, Give ∞ Anne Marie Nielsdatter, 28 år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 21 post Trinit} blef velagte unge karl Christen Vollesen og en pige An Marie Nielsdatter fra Farre copuleret i Give kirke.
NOTITS: Hun er født *1734 som datter af Niels Nielsen Gravel i Farre. Han er født *1738 i Farre, søn af Ole Andersen og Anne Jørgensdatter.

Nr. 8182 1762.11.14 VIET: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give ∞ Dorte Jensdatter, Give, BOSAT: Give Bæksgaard?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 23 post Trinit} blef Peder Olufsen af Bæksgaard ægteviet til en pige Dorthe Jensdatter i Give kirke.
NOTITS: Hans første kone døde aug. 1762. Ingen af dem umiddelbart set født i Give. En Dorte Jensdatter 52 i FT 1787 i Nederdonnerup kunne fra alderen passe.

Nr. 8183 1762.12.17 VIET: Henning Hansen, 27c år, Tørring ∞ Bodil Marie Christensdatter, 18 år, Donneruplund, Give, BOSAT: Tørring 1762-71, Give 1774, Øster Starup 1779
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 17 Decemb: blef Mons: Henning Hansen af Tørring kroe copuleret til Jomfrue Boel Marie {Christensdatter} fra Donnerup {Donneruplund}, Mon: Pedersens datter ibid:, copuleret i give kirke uden foregaaende trolovelse og tillysning af præddikestolen efter Kong: dispensation.
NOTITS: Hun er datter i Wong dynastiet af Brigitte Nielsdatter Wong og Christen Pedersen Donnerup. Hun dør 1827 i Harresø, Givskud ved en død datters familie. Han bliver efter 1774 Overtoldbetjent ved Kongeåen.

Nr. 8184 1763.04.04 VIET: Hans Hansen, Sillesthoved, Give ∞ Anne Nielsdatter, 28 år, Tromborg, Give, BOSAT: Give Bregnhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaskedag blev unge karl Hans Hansen af Sillesthoed copuleret i Give kirke til Anne Nielsdatter fra Tromborg.
NOTITS: Første barn 1765 i Bregnhoved.

Nr. 8185 1764.01.01 VIET: Kaj AndersenBirgitte Andersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa Nytaarsdagen blev Key Andersen og Birgethe Andersdatter af Farre bye copuleret.

Nr. 8186 1764.06.23 VIET: Hans Pedersen, 27c år, Give ∞ Kirsten Mortensdatter, Sillesthoved, Give, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 23 Juny blev velagte unge karl Hans Pedersen copuleret i Give kirke til enkekone Kirsten Mortensdatter i Sillesthoed.
NOTITS: Kirsten Mortensdatter første mand Niels Thomsen døde †1763 i Sillesthoved. Hun er død †1770-, for i 1770 gifter Hans Pedersen med sin anden kone Mette Jakobsdatter.

Nr. 8187 1764.12.02 VIET: Christen Christensen, Mosgaard- Lille, Thyregod ∞ Anne Sørensdatter, Bregnhoved, Give, BOSAT: Thyregod Mosgaard- Lille
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 Advent} blev enkemanden Christen Christensen af Lille Mosgaard copuleret til enkekonen An [Sørens]datter fra Breinhoed.

Nr. 8188 1764.12.14 VIET: Peder JohansenMarie Sørensdatter, Ørnsholt, Linnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen den 14 December blev ungkarl Peder [Johansen] ægteviet til en pige Marie Sørensdatter fra Ørnsholt i [Linnerup?] kirke.
NOTITS: Linnerup nær Klovborg i Vrads herred, men Ørnsholt ligger i Øster Nykirke sogn! Personerne ikke fundet i Give, Linnerup eller Øster Nykirke 1787.

Nr. 8189 1765.01.18 TRO.: Ole Andersen Bank, 58c år, Farre, Give ∞ Maren Sørensdatter, 54c år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 18 Januar blev enkemanden Ole Andersen {Bank} i Farre troegiven til enkekone Maren Sørensdatter ibid:
NOTITS: Maren Sørensdatter formodet enke efter Vested Andersen †1754-. Ole Andersen Banks første? kone død 1764. Maren Sørensdatter begraves 1795 angivelig 81 år, giver *1714c, men i FT 1787 80 år, giver *1707c, her antages *1711c middelværdien. Hans alder fra FT 1787 80 år. Hun begraves som hans enke, så han må være død 1787-95.

Nr. 8190 1765.01.28 TRO.: Mads Jespersen, 34c år, Farre, Give ∞ Mette Jensdatter, 22c år, Loftlund, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 28 Januar blev enkemanden Mads Jespersen i Farre troegiven til en pige nafnlig Mette Jensdatter i Loftlund.
NOTITS: Ses i FT 1787 i Farre. En Mette Jensdatter? er født i 1739 i Ullerup. Mads Jespersens 1. kone Anne Christensdatter blev begravet en måned før i dec. 1764.

Nr. 8191 1765.01.31 TRO.: Anders Clausen, Hvejsel? ∞ Anne Kirstine Jensdatter, Vemmelund, Give, BOSAT: Give Vemmelund
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 31 Januar blef unge karl Anders Clausen tienende paa Donnerupgaard troegiven til An Kirstine Jensdatter i Vemmelund.
NOTITS: En søster til gommen i første dåb feb. 1766 er fra Hvejsel. Ikke umiddelbart set i Give efter 1766, ikke i FT 1787 i Give.

Nr. 8192 1765.02.06 TRO.: Jens Iversen, Give By, Give ∞ Gertrud Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6 Februar blev unge karl Jens Iversen troegiven i Give bye til Giertrud Nielsdatter.
NOTITS: Ikke umiddelbart set i Give efter trolovelsen. En Gertrud Nielsdatter? blev født 1734 i Sillesthoved, Give.

Nr. 8193 1765.06.29 VIET: Anders Clausen, Vemmelund, Give ∞ Anne Kirstine Jensdatter, Vemmelund, Give, BOSAT: Give Vemmelund
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 29 Juny blef unge karl Anders Clausen og pige An Kirstine Jensdatter af Vemmelund copuleret i Give kirke.
NOTITS: En søster til gommen i første dåb feb. 1766 er fra Hvejsel. Ikke umiddelbart set i Give efter 1766, ikke i FT 1787 i Give. Se trolovelse #8191.

Nr. 8194 1765.07.04 VIET: Jens Iversen, Give By, Give ∞ Gertrud Nielsdatter, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 4 July blef Jens Iversen og Giertrud Nielsdatter fra Breinhoed copuleret i Give kirke.
NOTITS: Ikke umiddelbart set i Give efter trolovelsen. En Gertrud Nielsdatter? blev født 1734 i Sillesthoved, Give. Trolovelse se #8192.

Nr. 8195 1765.07.07 VIET: Mads Jespersen, 34c år, Farre, Give ∞ Mette Jensdatter, 22c år, Loftlund, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 7 July blef enkemanden Mads Jespersen af Farre ægteviet til en pige Mette Jensdatter fra Loftlund i Give kirke.
NOTITS: Ses i FT 1787 i Farre. En Mette Jensdatter? er født i 1739 i Ullerup. Mads Jespersens 1. kone Anne Christensdatter blev begravet en måned før i dec. 1764.

Nr. 8196 1765.10.05 VIET: Lars Madsen, 29 år, Sejrup, Thyregod ∞ Maren Christensdatter, 20c år, Givskov, Give, BOSAT: Give Givskov
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen, Givskov, Give, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 5 Okt. blev unge karl Las Madsen af Seirup {Thyregod} ægteviet i Gifve kirke til Christen Sørensens datter i Gifschou nafnlig Maren Christensdatter.
NOTITS: Hans alder fra Thyregod kirkebog, søn af Mads Pedersen i Sejrup døbt No. 262 9. sept. 1736. Hun er født i hullet 1744-54 i Give kirkebog.

Nr. 8197 1765.11.03 VIET: Ole Andersen Bank, 59c år, Farre, Give ∞ Maren Sørensdatter, 55c år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 22 post trinit: blef enkemanden Ole Andersen og Maren Sørensdatter i Farre ægteviet i Gifve kirke.
NOTITS: Maren Sørensdatter formodet enke efter Vested Andersen †1754-. Ole Andersen Banks første? kone død 1764. Maren Sørensdatter begraves 1795 angivelig 81 år, giver *1714c, men i FT 1787 80 år, giver *1707c, her antages *1711c middelværdien. Hans alder fra FT 1787 80 år. Hun begraves som hans enke, så han må være død 1787-95. Trolovet #8189 i jan. 1765.

Nr. 7999 1766.09.30 VIET: sogn: Øster Nykirke. Jørgen Larsen, 46 år, Neder- Donnerup, Give ∞ Margrethe Knudsdatter, 23 år, Hjortsvang, Linnerup, BOSAT: Give Neder- donnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Linnerup kirkebog:} Dend 30 Septembr Hafde Jørgen Lasßen af Neder Donnerup og Margrethe Knudsdatter af Hjortzvang {Linnerup} Bryllup og bleve copulerede udj Give Kirke.
NOTITS: Brudens far er vel Knud Nielsen †1753 Linnerup, hun er så født 1743.

Nr. 8198 1766.12.06 VIET: Christen Jespersen, Søndersthoved, Give ∞ Kirsten Rasmusdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 December blev enkemanden Christen Jespersen tienende paa Søndersthoed copuleret i Giufve kirke til enkekonen Kirsten Rasmusdatter af Nederdonnerup.
NOTITS: Christen Jespersen før i Bregnhoved 1. kone død aug 1765. Ikke set i Give FT 1787. Ikke umiddelbart set i Give efter 1766.

Nr. 8199 1768.03.13 VIET: Gyde Hansen, 31c år, Tofthøj?, Gadbjerg ∞ Mette? Christensdatter, 31c år, Farre Mølle, Give, BOSAT: Gadbjerg Tofthøj
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa Midfaste Søndag blev Mette Christensdatter tienende i Farre Mølle ægteviet i Giufve kirke til unge karl Gyde Hansen af Gadbjerg sogn.
NOTITS: FT 1787 Gyde Hansen i Gadbjerg gift med Maren Christensdatter.

Nr. 8200 1769.10.04 VIET: Villads Pedersen, 31c år, Give By, Give ∞ Mette Nielsdatter, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 October blev unge karl Villas Pedersen ægteviet til en pige Mette Nielsdatter udi Giuve kirke.
NOTITS: Formodentlig den Villads Pedersen *1738 i Give By søn af Peder Christensen Hag og Karen Villadsdatter. Børn 1770 og 1774 i Give By.

Nr. 8201 1769.11.12 VIET: Jørgen Jørgensen, 21c år, Bregnhoved, Give ∞ Johanne Christensdatter, 42c år, Ullerup, Give, BOSAT: Give Mosgaard- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 25 post trinit: blev unge karl Jørgen Jørgensen af Breinhoed copuleret i Giuve kirke til en pige fra Ullerup navnlig Johanne Christensdatter.
NOTITS: FT 1787 i Store Mosgaard.

Nr. 8202 1770.01.21 VIET: Mads Thomsen Hag, 58c år, Give By, Give ∞ Inge Christensdatter, 54c år, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 pst Epiphan blev enkemanden Mads Thomsen ægteviet i Giufve kirke til enkekonen Ing Christensdatter begge i Giuve bye boende.
NOTITS: Hans 1.? kone døde feb. 1769. Mads og Inge begravet samme dag 1. marts 1778. Mads bliver gift 1. gang 1744 #8152 med Inge Hage, betænkeligt at begge koner skulle hedde Ing eller Inge.

Nr. 8203 1770.07.29 VIET: Jens Nielsen, Søndersthoved, Give ∞ Ane Nielsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 post Trinit: blev unge karl Jens Nielsen ægteviet i Give kirke til en pige tjenende paa Søndershoedgaard navnlig Ane Nielsdatter.

Nr. 8204 1770.10.06 VIET: Peder Pedersen Bank, Farre, Give ∞ Maren Olufsdatter, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Oktober blev unge karl Peder Pedersen Banch af Farre ægteviet i Gifve kirke til en pige navnlig Maren Olufsdatter sammesteds.
NOTITS: Første barn døbt to måneder efter vielsen.

Nr. 8205 1770.10.13 VIET: Hans Pedersen, 33c år, Sildesthoved, Give ∞ Mette Jakobsdatter, 17c år, Give By, Give, BOSAT: Give Sillesthoved
NÆVNT Nr. 1: Jakob Laursen Vestergaard, Give By, Give, Bruden Mette er hans datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 13 Oktober blevenkemanden Hans Pedersen fra Sillesthoed copuleret i Gifve kirke til Jacob Vestergaards datter Mette Jacobsdatter.
NOTITS: Brudens far er Jakob Vestergaard i Give By. Hans Pedersen var gift 1. gang med enkekone Kirsten Mortensdatter † jan. 1770.

Nr. 8206 1770.10.21 VIET: Anders Pedersen, Lerager, Givskud ∞ Maren Jensdatter, Bregnhoved, Give, BOSAT: Givskud Ris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Oktober blev unge karl Anders Pedersen af Lerager copuleret til en pige Maren Jensdatter af Breinhoved.
NOTITS: Maren Jensdatter død 1780-, for i FT 1787 er han gift 2. gang med et barn 6 år af sidste ægteskab. Barn Katrine *1775c med Maren Jensdatter.

Nr. 8207 1770.12.05 VIET: Niels Andersen Wong den Yngre, 25c år, Arvad Mølle, Brande ∞ Ane Kirstine Christensdatter Pedersen, 18c år, Donneruplund, Give, BOSAT: Brande Arvad Mølle 1770 - 78c, Give Ulkær Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 December blev Mons: Niels Andersen Vonge fra {Arvad Mølle} Brande sogn copuleret i Giuve kirke til Jomfru An Kirstine Pedersen paa Donrupgaard.
NOTITS: Hans far er Anders Nielsen Wong, hendes far er Christen Pedersen Donnerup gift 1. med Birgitte Nielsdatter Wong, søster til Anders Nielsen Wong. Men hun er datter af Christen Pedersen Donnerups 2. kone Anne Olesdatter. Han er født på Donneruplund, Give, hun på Skovgaard, Kollerup sogn. Hendes søster bliver også kaldt Jomfru Pedersen, da hun gifter sig senere fra Store Hestlund.

LINK: Wong Dynastiet

Nr. 8208 1772.11.14 VIET: Peder Sørensen, 37c år, Nederdonnerup, Give ∞ Kirsten Nielsdatter, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 November blev enkemanden Peder Sørensen i Nederdonrup ægteviet i Giuve kirke til en pige Kiersten Nielsdatter sammesteds.
NOTITS: Barn 1778c, hun å være død 1785-.

Nr. 8209 1772.12.18 VIET: Jens Nielsen Nørskov, 54c år, Skærhoved, Give ∞ Marie Jokumsdatter, 25c år, Skærshoved?, Give, BOSAT: Give Skærshoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 December blev Sr: Jens Nørschou i Schiærhoed copuleret i Huuset efter Kongelig tilladelse til sin tienestepige Maria Jochumsdatter sammesteds.
NOTITS: Hun er tjenestepige ved ham. Den kongelige tilladelse ikke overleveret i Jyske Registre (feb. 1771 til marts 1773 mangler ifølge Kermit). Første barn to måneder senere, 6 børn i FT 1787. Hun ser ikke ud til at være født i Give. Konens bror Peder Jokumsen *1757c ses i FT 1787 paa Skærhoved.

Nr. 8210 1774.06.26 VIET: Christen Christensen, 40c år, Hedegaard, Give ∞ Maren Nielsdatter, 37c år, Hedegaard?, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Søndag efter Trinit: blev enkemanden Christen Christensen af Hedegaard ægteviet til en pige Maren Nielsdatter ibid:

Nr. 8211 1775.10.22 VIET: Peder Jensen SkjødeAnne Else Nielsdatter, ?, Give, BOSAT: Give Give By, Farre, Hjortsballe; Thyregod Dørken; Hjortsballe
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 post Trinit: blev unge karl Hans/Jens {Peder} Jensen Schiøde ægteviet til pige Anne Else Nielsdatter i Giufve kirke.
NOTITS: Hun er ikke set født i Give, hans tilnavn Skjøde tyder på andre sogne, måske i Viborg amt. Han må nylig være kommen til Give, for hans navn er forkert, det skulle være Peder, se fx dåb nr. 3000. Familien ses senere i Farre, Hjortsballe, Dørken i Thyregod og igen Hjortsballe. Han er smed.

LINK: Peder Jensen Skjøde og Anne Else Nielsdatters første barn aug. 1776.

Nr. 8212 1776.02.23 TRO.: Niels Iversen, 24c år, Mølgaard, Give ∞ Anne Marie Jensdatter, 28c år, Farre (Loftlund), Give, BOSAT: Give Mølgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 Fegruary blev unge karl Niels Iversen i Mølgaard troegiven til en pige An Marie Jensdatter fra Loftlund.
NOTITS: Hun dør i april 1777. *1747c, hvor kirkebogen har et hul i Give (1745-53).

Nr. 8213 1776.04.16 TRO.: Troels Christensen, Give By (Annexgaarden), Give ∞ Anna Barbara Vestesdatter, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 April blev unge karl Troels Christensen troegiven i Annexgaarden i Giuve til pigen Anne Barbara Vestesdatter.
NOTITS: Hendes far vel Veste Vestesen *1724 Sillesthoved, Give gift 1748 i Ringive med Kirsten Jespersdatter fra 1761 i Give By. Første barn i Give By 1777.

Nr. 8214 1776.05.28 VIET: Peder Christensen Donnerup, 28c år, Farre Mølle, Give ∞ Maren Eriksdatter, 24c år, Usseltoft, Brande, BOSAT: Give Farre Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 May blev Mølleren i Farre Mølle Sr: Peder Christensen Donrup ægteviet i Giuve kirket til pinge som tiente ham Maren Eriksdatter.
NOTITS: Han er ud af Wong Dynastiet, hans far er Christen Pedersen Donnerup gift med Birgitte Nielsdatter Wong. Hun er datter af Erik Sørensen Usseltoft og Maren Usseltoft.

LINK: Wong Dynastiet

Nr. 8215 1776.10.04 VIET: Troels Christensen, Give By (Annexgaarden), Give ∞ Anna Barbara Vestesdatter, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Oktober blev unge karl Troels Christensen copuleret til pigen Anne Barbara Vestesdatter i Giuve.
NOTITS: Hendes far vel Veste Vestesen *1724 Sillesthoved, Give gift 1748 i Ringive med Kirsten Jespersdatter fra 1761 i Give By. Første barn i Give By 1777.

Nr. 8216 1776.10.13 VIET: Christen Pedersen, 22c år ∞ Sidsel Andersdatter, 33c år, Nygaard, Give, BOSAT: Thyregod Thyregod By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen dom 19 post Trinit: blev velagte unge karl Christen Pedersen ægteviet i Giuve kirke til pigen Zidsel Andersdatter fra Nyegaard.
NOTITS: Han dør 1782, *1745 Kokborg søn af Peder Christensen Hole, Thyregod By. Hun er datter af Anders Sørensen i Risbjerg, Brande, hun ses FT 1787 i Sejrup, Thyregod med tre små børn.

LINK: Anders Sørensen i Risbjerg, Brande.

Nr. 8217 1776.10.29 VIET: Niels Iversen, 24c år, Mølgaard, Give ∞ Anne Marie Jensdatter, 28c år, Farre (Loftlund), Give, BOSAT: Give Mølgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 Octobr: blev unge karl Niels Iversen af Mølgaard i Giuve sogn ægteviet til en pige An Marie Jensdatter af Farre.
NOTITS: Hun dør i april 1777. *1747c, hvor kirkebogen har et hul i Give (1745-53).

Nr. 8218 1777.03.19 TRO.: Fæster Sørensen, Give ∞ Mette Pedersdatter, Højgaard, Give, BOSAT: Give Højgaard, 1787 Jelling Skovbølling
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Mary blev unge karl Fæste Sørensen troegiven til pigen Johanne Marie Pedersdatter paa Højgaard.
NOTITS: Får barn i Højgaard juni 1778. Ses ikke derefter i Give sogn, vel flyttet til et andet sogn.

Nr. 8219 1777.04.11 TRO.: Johannes Christensen, Givskov, Give ∞ Johanne Marie Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 April blev unge karl Johannes Christensen fra Giufschou troegiven til pigen Johanne Marie Pedersdatter fra Ulkiær Mølle.
NOTITS: Hun har været tjenestepige i Ulkær Mølle, Mølleren Jens Knudsen har ingen børn så gamle.

Nr. 8220 1777.04.16 TRO.: Thomas Kjeldsen, 32c år, Langkær- Store, Brande ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Give By, BOSAT: Brande Langkær-Store
NÆVNT Nr. 1: Jakob Laursen Vestergaard, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 16 April blev enkemanden Thomas Kieldsen troegiven til Jacob {Laursen} Vestergaards datter Anna Jacobsdatter i Giuve.

Nr. 8221 1777.07.06 VIET: Thomas Kjeldsen, 32c år, Langkær- Store, Brande ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Give By, BOSAT: Brande Langkær-Store
NÆVNT Nr. 1: Jakob Laursen Vestergaard, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d: 6 post Trinit: blev enkemanden Thomas Kieldsen ægteviet i giuve kirke til pigen An Jacobsdatterfra Giuve bye.

Nr. 8222 1777.07.08 VIET: Johannes Christensen, Givskov, Give ∞ Johanne Marie Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 July blevJohannes Christensen unge karl fra Gifskou copuleret i Giuve kirte til pigen Johanne Marie Pedersdatter fra Ulkiær Mølle.
NOTITS: Hun har været tjenestepige i Ulkær Mølle, Mølleren Jens Knudsen har ingen børn så gamle.

Nr. 8223 1777.09.26 TRO.: Fæster Sørensen, 38c år, Give ∞ Mette Pedersdatter, 32c år, Højgaard, Give, BOSAT: Give Højgaard, 1787 Jelling Skovbølling
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 September blev unge karl Fæster Sørensen i Giuve kirke copuleret til pigen Mette Pedersdatter fra Højgaard.
NOTITS: Får barn i Højgaard juni 1778. Ses ikke derefter i Give sogn, vel flyttet til et andet sogn.

Nr. 8224 1777.10.05 VIET: Mads Madsen, Farre, Give ∞ Kirsten Eriksdatter, 48c år, Nørre- Kollemorten, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Oktober blev enkemanden Mads Madsen fra Loftlund ægteviet til enken Kirsten Eriksdatter fra Nørre Kollemorten {Øster Nykirke}.
NOTITS: Han dør i marts 1786 i Mosgaard, hun ses 1787 i Bæksgaard som enke:

Nr. 8225 1777.10.15 VIET: Rasmus Iversen, Farre, Give ∞ Karen Laursdatter, 37c år, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Octobr: blev Rasmus Iversen i Farre ægteviet i Giuve krike til qvinden Karen Laursdatter.
NOTITS: Brugen af ordet "qvinden" hentyder ugift kvinde med barn uden for ægteskab. Hun ses FT 1787 i Farre med en datter Ane Rasmusdatter *1781c. Hvor han er i FT 1787 er ikke set, eller om han er død.

Nr. 8226 1777.11.07 VIET: Jes Hansen, 34c år, Skjoldvadgaard, Jernved ∞ Maren Christensdatter Donnerup, 18 år, Donneruplund, Give, BOSAT: Jernved Skjoldvadgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 November blev unge karl Mons: Jes Hansen ægteviet i Giuve kirket til jomfru Maren Pedersen {fra faderen Christen Pedersen Donnerup} fra Donrupgaard.
NOTITS: Maren Pedersdatter *1759 i Hvejsel. Søsteren Ane Kirstine kaldes ogsaa Pedersen, da hun gifter sig i 1770, se #8207. Parret har 4 børn i FT 1787.

LINK: Wong Dynastiet

Nr. 8227 1777.11.11 VIET: Niels Iversen, 25c år, Farre (Mølgaard), Give ∞ Else Bentsdatter, 27c år, Farre (Mølgaard), Give, BOSAT: Give Farre Mølgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 November blev enkemanden Niels Iversen fra Mølgaard ægteviet til pigen Else Bentsdatter fra Mølgaard.
NOTITS: Brudens mor Else Nielsdatter bor ved familien i FT 1787.

Nr. 8228 1777.11.22 VIET: Lars Christensen, Sindbjerglund, Sindbjerg ∞ Maren Jakobsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 November blev Lars Christensen fra Sindbjerglund i Sindbjerg sogn ægteviet til Mette Jakobsdatter fra Farre i kirken.
NOTITS: Ikke set i Vejle amt i FT 1787.

Nr. 8229 1778.04.08 TRO.: Jens Hansen Mosgaard, 33c år, Mosgaard- Store, Give ∞ Ingeborg Pedersdatter, 32c år, Bæksgaard, Give, BOSAT: Give Mosgaard-Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 8 April blev unge karl Jens Hansen Mosgaard troegiven til pigen Ingeborg Pedersdatter i Bexgaard.
NOTITS: Ved vielsen skrives hun af Nygaard.

Nr. 8230 1778.07.09 VIET: Jens Hansen Mosgaard, 33c år, Mosgaard- Store, Give ∞ Ingeborg Pedersdatter, 32c år, Nygaard, Give, BOSAT: Give Mosgaard-Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 July blev unge karl Jens Hansen Mosgaard ægteviet i Giufve kirke til pigen Ingeborg Pedersdatter af Nyegaard.
NOTITS: Ved trolovelsen skrives hus af Bæksgaard.

Nr. 8231 1778.10.22 VIET: Gravers Andersen, Haustrup, Øster Nykirke ∞ Ane Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Øster Nykirke Haustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Octobr: blev enkemanden Gravers Andersen af Haustrup i {Øster} Nyekirke sogn ægteviet i Giuve kirke til pigen Ane Marie Nielsdatter af Nederdonrup.
NOTITS: 1780 Stougaard: "Gravers Andersen, 3 0 2 2½, 1 rdl 2 mark 2 skilling, gør fuld hoveri". Han dør 1781-87 og hun sidder i FT 1787 i et hus i Vonge By med to små børn.

Nr. 8232 1779.01.12 VIET: Frederik Ernst Rechnagel, 30c år, Give ∞ Maren Christensdatter Donnerup, 51c år, Farre, Give, BOSAT: Give Givskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 January blev enkemanden Friderik Ernst Rechnagel copuleret i huuset til Maren Christensdatter Donrup i Farre Mølle.
NOTITS: Farre Mølle førtes indtil 1778 af Peder Christensen Donnerup, som må være familie til Maren. Frederik Regnagel er i FT 1787 strømpehandler gift med denne Maren Christensdatter Donrup †1797 Give. Mona Skov Jensen 2013: "Vedrørende ovenstående, så er Frederik Rechnagels anden hustru Maren Christensdatter Donrup, sikkert født 1728, opslag 80 (Præsten har bare glemt at skrive navnet) Hun er datter af Christen Christensen (Skou) og (med 99,9% sikkerhed) er moderen Maren Christensdatter i Givskov. At Maren er datter af Chr. Christensen, dette har jeg bekræftelsen på i et skifte efter hendes søster. Hvor Rechnagel er formynder, og her står, at han har til ægte børnenes kødelige moster. Maren Christensdatter Donrups mor, Maren Christensdatter var første gang gift med Frands Jensen i Givskov og de er forældre til Kirsten Frandsdatter hvis anden mand er Peder Poder. Det vil sige at Maren Chistensdatter Donrup er moster til Anne Olufsdatter der er Christen Pedersen Donnerups anden hustru. Anne Oufsdatter er jo datter af Kirsten Frandsdatter og Oluf Steffensen. Tilnavnet Donrup kunne jo tænkes at præsten har givet Maren, fordi hun måske i en årrække, har opholdt sig hos Christen Pedersen og Anne på Donneruplund. Ved giftemålet med Rechnagel er hun så i Farre mølle, hvor hendes nevø Ole Poder er møller. Peder Christensen der er i Farre mølle, før Ole Peder, er jo søn af Chr. Pedersen Donnerup og Birgitte Nielsdatter."

LINK: Wong Dynastiet

Nr. 8233 1779.12.09 TRO.: Christen Jørgensen, 21c år, Give By, Give ∞ Karen Christensdatter, 31c år, Bregnhoved, Give, BOSAT: Give Bøllund
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 December blev unge karl Christen Jørgensen af Giuve troegiven i Breinhoed til pigen Karen Christensdatter.
NOTITS: Han er i FT 1787 landsoldat og de har 4 børn og hans mor Maren Christensdatter *1720c boende.

Nr. 8234 1779.12.23 TRO.: Thomas Sørensen, 33c år ∞ Maren Nielsdatter, 26c år, Bregnhoved, Give, BOSAT: Stenderup?
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 December blev unge karl Thomas Sørensen troegiven i Breinhoed til pigen Maren Nielsdatter ibid:
NOTITS: Der er en Thomas Sørensen gift med Maren Nielsdatter i FT 1787 i Stenderup, han er "Kniplinge Kræmer og Huusmand." Usikker identifikation. Børn passer med gift 1779. Denne Maren Nielsdatter i Vandborghus på Stenderup Mark døde 1794 (skifte). 6 børn.

Nr. 8235 1780.02.06 VIET: Christen Jørgensen, 21c år, Give By, Give ∞ Karen Christensdatter, 31c år, Bregnhoved, Give, BOSAT: Give Bøllund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndag blev unge karl Christen Jørgensen i Giuve ægteviet i Giuve kirke til pigen Karen Christensdatter.
NOTITS: Han er i FT 1787 landsoldat og de har 4 børn og hans mor Maren Christensdatter *1720c boende.

Nr. 8236 1780.03.27 VIET: Thomas Sørensen, 33c år ∞ Maren Nielsdatter, 26c år, Bregnhoved, Give, BOSAT: Stenderup?
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaskedag d: 27 Mary blev unge karl Thomas Sørensenaf Breinhoed ægteviet i Giuve kirke til pigen Maren Nielsdatter ibid:
NOTITS: Der er en Thomas Sørensen gift med Maren Nielsdatter i FT 1787 i Stenderup, han er "Kniplinge Kræmer og Huusmand." Usikker identifikation. Børn passer med gift 1779. Denne Maren Nielsdatter i Vandborghus på Stenderup Mark døde 1794 (skifte). 6 børn.

Nr. 8237 1780.05.19 TRO.: Niels Sørensen Smed, 26c år, Hestlund- Store, Give ∞ Kirsten Andersdatter, 26c år, Give By, Give, BOSAT: Give Hestlund- Lille, Give Ullerup 1787
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 May blev unge karl Niels Sørensen af Store Hestlund troegiven til pigen Kirsten Andersdatter i Giuve.
NOTITS: Første barn i Lille Hestlund, i FT 1787 tre børn i Ullerup, Give.

Nr. 8238 1780.08.10 VIET: Niels Sørensen Smed, 26c år, Hestlund- Store, Give ∞ Kirsten Andersdatter, 26c år, Give By, Give, BOSAT: Give Hestlund- Lille, Give Ullerup 1787
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 August blev unge karl Niels Sørensen af Lille Hestlund ægteviet i Giufve kirke til pigen Kirsten Andersdatter fra Giuve.
NOTITS: Første barn i Lille Hestlund, i FT 1787 tre børn i Ullerup, Give.

Nr. 8239 1781.10.03 TRO.: Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Kirsten Jakobsdatter, Give By, Give, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
NÆVNT Nr. 1: Jakob Laursen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Bruden Kirsten Jakobsdatters far
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 3 Octobr: blev Jacob {Laursen} Vestergaards datter i Giuve bye Kirsten Jacobsdatter troegiven til unge karl Christen Pedersen af Vonge i Nyekirke sogn.
NOTITS: I FT 1787 er hun ifølge udskriften gift med Christen Johansen (fejl for Pedersen) i Vonge By, Øster Nykirke. Men i FT 1801 igen Christen Pedersen.

Nr. 8240 1781.10.28 TRO.: Christen Andersen, 31c år, Give By, Give ∞ Johanne Christensdatter, 25c år, Brande, BOSAT: Give Give By 1789, Sillesthoved 1792
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 Octobr: blev unge karl Christen Andersen af Giufve troegiven til pigen Johanne Christensdatter fra Brande sogn.
NOTITS: Hun tjener 1787 i Bregnhoved, han i Ulkær Mølle. Da hun er født 1756c knap tyve aar før kirkebogen begynder i Brande og da ingen faddere ses ved hendes børn kan det ikke ses, hvor hun kommer fra i Brande sogn.

Nr. 8241 1781.10.31 VIET: Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Kirsten Jakobsdatter, Give By, Give, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
NÆVNT Nr. 1: Jakob Laursen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Bruden Kirsten Jakobsdatters far
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 31 Octobr: blev Jacob {Laursen} Vestergaards datter i Giuve bye Kirsten Jacobsdatter ægteviet i Giuve kirke til Christen Pedersen unge karl fra Vonge.
NOTITS: I FT 1787 er hun ifølge udskriften gift med Christen Johansen (fejl for Pedersen) i Vonge By, Øster Nykirke. Men i FT 1801 igen Christen Pedersen.

Nr. 8242 1781.11.30 VIET: Christen Andersen, 31c år, Give By, Give ∞ Johanne Christensdatter, 25c år, Brande, BOSAT: Give Give By 1789, Sillesthoved 1792
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 November blev unger karl Christen Andersen af Giufve ægteviet i Giuve kirket til pigen Johanne Christensdatter ibid:
NOTITS: Hun tjener 1787 i Bregnhoved, han i Ulkær Mølle. Da hun er født 1756c knap tyve aar før kirkebogen begynder i Brande og da ingen faddere ses ved hendes børn kan det ikke ses, hvor hun kommer fra i Brande sogn.

Nr. 8243 1782.04.16 TRO.: Anders Olesen, 30c år, Give ∞ Maren Jespersdatter, 50c år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 April blev Anders Olesen troegiven til enken Maren Jespersdatter i Giuve.

Nr. 8244 1782.10.10 TRO.: Peder Renberg Helt, 30c år, Give By, Give ∞ Anne Katrine Hansdatter Ehnemann, 37c år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 Octobr: blev degnen Mons: Peder Reenberg Heltt og Ane Cathrine Ehnemann troegivne i Giufve degnebolig.
NOTITS: Hun er datter af forrige degn Hans Ehnemann.

Nr. 8245 1782.10.13 TRO.: Søren Nielsen Skov, 29c år, Nederdonnerup, Give ∞ Anne Mortensdatter, 29c år, Navnløs, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 Søndag efter Trinit:blev unge karl Søren Nielsen Schou af Nederdonrup troegiven til Anne Mortensdatter i Nafnløs.
NOTITS: Hun er af Bæksgaard, fordi i FT 1787 søsteren Ane Marie Mortensdatter *1760 Bæksgaard (gift 1789 i Give med Poul Mathiasen i Omme sogn) bor ved hende. Hendes far er Morten Pedersen i Bæksgaard.

Nr. 8246 1782.11.01 VIET: Anders Olesen, 30c år, Give ∞ Maren Jespersdatter, 50c år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 November blev unge karl Anders Olesen i Giufve ægteviet til enken Maren Jespersdatter ibid:

Nr. 8247 1782.11.07 VIET: Peder Renberg Helt, 30c år, Give By, Give ∞ Anne Katrine Hansdatter Ehnemann, 37c år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Novemger blev degnen Mons: Peder Reenberg Heltt ægteviet i Giufve kirke til Jomfru Ane Cathrine Ehnemann.
NOTITS: Hun er datter af forrige degn Hans Ehnemann og ved at være lidt gammel.

Nr. 8248 1782.11.15 VIET: Søren Nielsen Skov, 29c år, Nederdonnerup, Give ∞ Anne Mortensdatter, 29c år, Navnløs, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 November blev unge karl Søren Nielsen Schouægteviet til pigen Anne Mortensdatter i Giufve kirke.
NOTITS: Hun er af Bæksgaard, fordi i FT 1787 søsteren Ane Marie Mortensdatter *1760 Bæksgaard bor ved hende. Hendes far er Morten Pedersen i Bæksgaard.

Nr. 8249 1783.03.28 VIET: Søren Jensen, Søndersthoved?, Give? ∞ Inger Nielsdatter, Sødover, Nørup
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Sødover?, Nørup, Bruden Inger Nielsdatter far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 28 Marty blev Søren Jensen og Inger Nielsdatter med tilladelse hos deres [venner] ægteviet i Nørup kirke.
NOTITS: Begge tjener paa Søndersthoved. Nørup Kirkebog 1783 "7de febr: UngKarl Søren Jensen og Pige Inger Nielsdaatter /: Niels [....] Jensens [datter] af [søedouers] Begge tienede [...] Baron Krohne paa Syndershoed i Give Sogn paa hr Consitorial=Raad Lorentz Stallknechts Vegne og efter Hans Kierlige Begiering til mig trolovede i [......] og d: 28de Martij i Nørup Kirke ægteviede". Parret ikke fundet FT 1787 i Vejle amt.

Nr. 8250 1783.06.01 TRO.: Anders Andersen Skytte, 33c år, Søndersthoved, Give ∞ Maren Christensdatter, 30c år, Ramskov, Give, BOSAT: Give Ramskov, Give Søndershoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Søndag efter Paaske blev unge karl Anders Andersen fra Søndersthoed troegiven i Giuve by til pigen Maren Christensdatter fra Ramskou.
NOTITS: FT 1787 i Ramskov hendes forældre ved dem Christen Jensen og Dorte Madsdatter.

Nr. 8251 1783.06.18 TRO.: Mads Pedersen, 58c år, Vemmelund (Skovhuset), Give ∞ Maren Pedersdatter, 26c år, Ullerup, Give, BOSAT: Give Vemmelund
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Juny blev enkemanden Mads Pedersen i Skouhuuset i Vemmelund troegiven til en pige Maren Pedersdatter i Ullerup.
NOTITS: Præsten skriver "en pige" i stedet for "pigen", hvilket kunne tyde på, at hun ikke er far Ullerup. I FT 1787 kaldes han skovfoged, bruden har der et uægte barn Mette Pedersdatter *1779c (ikke i Give) og et ægte barn Kirsten Madsdatter *1784c med brudgommen.

Nr. 8252 1783.07.29 VIET: Mads Pedersen, 58c år, Vemmelund (Skovhuset), Give ∞ Maren Pedersdatter, 26c år, Ullerup, Give, BOSAT: Give Vemmelund
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 July blev enkemanden Mads Pedersen af Vemmelund Skou ægteviet i giuve kirket til Maren Pedersdatter som tiente ved manden.
NOTITS: I FT 1787 kaldes han skovfoged, bruden har der et uægte barn Mette Pedersdatter *1779c (ikke døbt i Give) og et ægte barn Kirsten Madsdatter *1784c med brudgommen.

Nr. 8253 1783.07.31 VIET: Anders Andersen Skytte, 33c år, Søndersthoved, Give ∞ Maren Christensdatter, 30c år, Ramskov, Give, BOSAT: Give Ramskov, Give Søndershoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 31 July blev unge karl Anders Andersen Skytte fra Søndersthoed ægteviet i Giuve kirke til pigen Maren Christensdatter af Ramskou.
NOTITS: FT 1787 i Ramskov hendes forældre ved dem Christen Jensen og Dorte Madsdatter.

Nr. 8254 1783.11.04 VIET: Christen Andersen, 26c år, Farre, Give ∞ Anne Poulsdatter, 18c år, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 November blev unge karl Christen Andersen i Farre ægteviet til pigen Anne Poulsdatter i Giuve kirke.
NOTITS: FT 1787 er han grovsmed i Farre, to børn, hans far Anders Christensen, 75, bor ved dem. Hun kan evt. være datter Anne Dorthe *1767 af Poul Nygaard i Nygaard.

Nr. 8255 1785.07.24 TRO.: Peder Sørensen, 50c år, Nederdonnerup, Give ∞ Sidsel Marie Eriksdatter, 23 år, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [d: 24 July] blev enkemanden Peder Sørensen troegiven til Zidsel Marie Eriksdatter af Nederdonrup.
NOTITS: Hun er datter *1762 af Erik Phillipsen i Nederdonnerup.

Nr. 8256 1785.08.21 VIET: Peder Sørensen, 50c år, Nederdonnerup, Give ∞ Sidsel Marie Eriksdatter, 23 år, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 13 post Trinit: blev enkemanden Peder Sørensen af Nederdonrup ægteviet til Zidsel Marie Eriksdatter sammesteds.
NOTITS: Hun er datter *1762 af Erik Phillipsen i Nederdonnerup.

Nr. 8257 1786.01.05 TRO.: Søren Jensen, 37c år, Risbjerg, Brande ∞ Maren Madsdatter, 22c år, Hedegaard, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5te Januar blev pigen Maren Madsdatter af Hedegaard troegiven til unge karl Søren Jensen af {Risbjerg} Brande sogn.
NOTITS: Han er søn af Jens Pedersen †1763-73 Risbjerg, Brande. Søren Jensen døde allerede 1787 (skifte).

Nr. 8258 1786.02.17 VIET: Peder Johansen, 24c år ∞ Maren Nielsdatter, 26 år, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 Februar blev unge karl Peder Johansen af Bexgaard og pigen Maren Nielsdatter af Hedegaard ægteviet i Giufve kirke.
NOTITS: Han er søn af Johannes Pedersen *1731c og Sidsel Knudsdatter *1730c i Bæksgaard. Hun er *dec. 1759 datter af Niels Sørensen i Hedegaard, Give.

Nr. 8259 1786.03.02 VIET: Søren Jensen, 37c år, Risbjerg, Brande ∞ Maren Madsdatter, 22c år, Hedegaard, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Marty blev unge karl Søren Jensen af {Risbjerg} Brande sogn ægteviet til pigen Maren Madsdatter af Hedegaard.
NOTITS: Han er søn af Jens Pedersen †1763-73 Risbjerg, Brande. Søren Jensen døde allerede 1787 (skifte). Hun er datter af Mads Christensen *1730c og Ane Nielsdatter *1732c, som i 1787 er på aftægt ved hende.

Nr. 8260 1786.03.03 VIET: Jørgen Johansen, 23 år, Bøllund, Give ∞ Mette Jakobsdatter, 32c år, Sillesthoved, Give, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 Marty blev unge karl Jørgen Johansen fra Bøllund ægteviet til enkekonen Mette Jacobsdatter i Sillesthoved.
NOTITS: Jørgen Johansen *nov 1763 Beksgaard, faderen Johan Jørgensen flytter før 1765 til Bøllund, moderen Kirsten Christensdatter dør 1765. Hun er enke efter Hans Pedersen *1737c †1785 Sillesthoved, Give.

Nr. 8261 1786.04.17 TRO.: Christen Kaspersen, 59 år, Hodde ∞ Mette Pedersdatter, 49 år, Tromborg, Give, BOSAT: Give Tromborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 April blev enkemanden Christen Caspersen fra [Hodde] {Sogn, Ribe amt} troegiven til enkekonen Mette Pedersdatter i Tromborg.
NOTITS: Hun begraves 7. jan. 1787.

Nr. 8262 1786.07.07 VIET: Christen Kaspersen, 59 år, Hodde ∞ Mette Pedersdatter, 49 år, Tromborg, Give, BOSAT: Give Tromborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 July blev enkemanden Christen Caspersen ægteviet i Giuve kirket til enken Mette Pedersdatter af Tromborg.
NOTITS: Hun begraves 7. jan. 1787.

Nr. 8263 1786.07.23 TRO.: Jens Andersen, 46 år, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke ∞ Maren Mortensdatter, 37 år, Navnløs, Give, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Nørre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [Dom 6 post Trinit:] blev enkemanden Jens Andersen af Nørre Kollemorten troegiven til pigen Maren Mortensdatter i Nafnløs.
NOTITS: Har datter Kirsten 1 aar i FT 1787.

Nr. 8264 1786.08.10 TRO.: Peder Sørensen, 36 år, Vorslunde, Give ∞ Ane Knudsdatter, 20 år, Ullerup, Give, BOSAT: Give Vorslunde
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 August blev enkemanden Peder Sørensen af Vorslunde troegiven til pigen Ane Knudsdatter af Ullerup.
NOTITS: Han er søn af Søren Vestesen *1722 Sillesthoved, Give og Karen Pedersdatter *1715c. Hun er datter af Knud Mortensen *1733c og Inger Enevoldsdatter *1734c i Ullerup.

Nr. 8265 1786.10.13 VIET: Peder Sørensen, 36 år, Vorslunde, Give ∞ Ane Knudsdatter, 20 år, Ullerup, Give, BOSAT: Give Vorslunde
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Oktober blev enkemanden Peder Sørensen af Vorslunde ægteviet i Giufve kirke til pigen Ane Knudsdatter fra Ullerup.
NOTITS: Han er søn af Søren Vestesen *1722 Sillesthoved, Give og Karen Pedersdatter *1715c. Hun er datter af Knud Mortensen *1733c og Inger Enevoldsdatter *1734c i Ullerup.

Nr. 8266 1786.10.27 VIET: Jens Andersen, 46 år, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke ∞ Maren Mortensdatter, 37 år, Navnløs, Give, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Nørre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Octobr: blev enkemanden Jens Andersen af Nørre Kollemorten ægteviet i Giufve kirke til pigen Maren Mortensdatter af Nafnløs i Give sogn.
NOTITS: Har datter Kirsten 1 år i FT 1787.

Nr. 8267 1787.01.16 VIET: Søren Nielsen, 28 år, Hedegaard, Give ∞ Mette Johansdatter, 27 år, Bæksgaard, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Januar blev unge karl Søren Nielsen af Hedegaard ægteviet i Giufve kirke til pigen Mette Johansdatter i Bexgaard.
NOTITS: FT 1787 gommens far Niels Sørensen og 2. kone An Marie Pedersdatter bor ved parret.

Nr. 8268 1787.09.23 TRO.: Lars Larsen, 32 år, Donneruplund, Give ∞ Ane Nielsdatter, 41 år, Hjortsballe, Give, BOSAT: Give Hjortsballe, Givskov 1789
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Søndag efter Trinit blev unge karl Lars Lausen fra Donrupgaard troegiven til enken Ane Nielsdatter i Hiortsballe.
NOTITS: Hendes 1. mand Niels Hansen døde den 15. juli 1787. Lars Larsen var i FT 1787 andenkarl paa Donneruplund under ejeren Malte Christian Friis.

Nr. 8269 1787.10.04 TRO.: Jens Hansen, 40c år, Risbjerg, Brande ∞ Karen Sørensdatter, 21 år, Højgaard, Give, BOSAT: Give Højgaard 1795, Give Silleskov 1801
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Octobr: blev unge karl Jens Hansen fra Riisberg {Brande} troegiven til pigen Karen Sørensdatter i Højgaard.
NOTITS: Hun tjener i Byllund ved trolovelsen. FT 1801 er han skræder og husmand med jord. Han er søn af Hans Christensen i Risbjerg, Brande †1763-73 og kone *1716c †1774 Risbjerg, Brande. Hun er datter af selvejer Søren Sørensen i Højgaard *1733c og Birte Pedersdatter *1732c.

Nr. 8270 1787.10.04 TRO.: Jakob Mortensen, 31 år, Donneruplund, Give ∞ Maren Christensdatter, 29 år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [d: 4 Octobr:] blev unge karl Jacob Mortensen fra Donrupgaard {Donneruplund} troegiven til pigen Maren Christensdatter i Giufve.
NOTITS: Gommen er avlskarl på Donneruplund, altså første karl. Ejer er cancelliraad Malte Christian Friis.

Nr. 8271 1787.11.02 VIET: Lars Larsen, 32 år, Donneruplund, Give ∞ Ane Nielsdatter, 41 år, Hjortsballe, Give, BOSAT: Give Hjortsballe, Givskov 1789
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 November blev unge karl Lars Lassen ægteviet i Giufve kirke til enken Ane Nielsdatter af Hiortsballe.
NOTITS: Hendes 1. mand Niels Hansen døde den 15. juli 1787. Lars Larsen var i FT 1787 i juli andenkarl paa Donneruplund under ejeren Malte Christian Friis.

Nr. 8272 1787.11.14 VIET: Jens Hansen, 40c år, Risbjerg, Brande ∞ Karen Sørensdatter, 21 år, Højgaard, Give, BOSAT: Give Højgaard 1795, Give Silleskov 1801
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 November blev unge karl Jens Hansen af Riisbjerg {Brande} ægteviet i Giuve kirke til pigen Karen Sørensdatter af Højgaard.
NOTITS: Hun tjener i Byllund ved trolovelsen. FT 1801 er han skræder og husmand med jord. Han er søn af Hans Christensen i Risbjerg, Brande †1763-73 og kone *1716c †1774 Risbjerg, Brande. Hun er datter af selvejer Søren Sørensen i Højgaard *1733c og Birte Pedersdatter *1732c.

Nr. 8273 1787.11.16 VIET: Jakob Mortensen, 31 år, Donneruplund, Give ∞ Maren Christensdatter, 29 år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 November blev unge karl Jacob Mortensen af Giuve ægteviet til pigen Maren Christensdatter ibid:
NOTITS: Gommen er avlskarl på Donneruplund, altså første karl. Ejer er cancelliraad Malte Christian Friis.

Nr. 8274 1787.12.04 TRO.: Christen Nielsen, Sønder Omme ∞ Ane Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 December blev unge karl Christen af Sønder Omme sogn troegiven til pigen Anna Nielsdatter fra Lille Hestlund i Give sogn.
NOTITS: Hun må være datter af Niels Sørensen *1718c og Johanne Madsatter *1720c. Han er muligvis søn af Niels Christensen Nygaard, forpagter af Brande præstegaard, som har en søn Christen Nielsen *1767 Baggesgaard, Sønder Omme. Denne søn stak til søs og skrev "Ærens Vej" og blev 1798 gift med Kirsten Marie Christensdatter af Abildtrup Nedergaard. Usikker. Gommen skrives i vielsen en måned senere af Brandlund, Brande, se #8275.

Nr. 8275 1788.01.15 VIET: Christen Nielsen, Brandlund, Brande ∞ Ane Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Januar blev unge karl Christen Nielsen af Brandlund i Brande sogn ægteviet i Giuve kirke til pigen Ane Nielsdatter fra Lille Hestlund i Give sogn.
NOTITS: Hun må være datter af Niels Sørensen *1718c og Johanne Madsatter *1720c. Han er muligvis søn af Niels Christensen Nygaard, forpagter af Brande præstegaard, som har en søn Christen Nielsen *1767 Baggesgaard, Sønder Omme. Denne søn stak til søs og skrev "Ærens Vej" og blev 1798 gift med Kirsten Marie Christensdatter af Abildtrup Nedergaard. Ganske usikker. Gommen skrives i trolovelsen af Sønder Omme, se #8274.

Nr. 8276 1788.02.19 TRO.: Peder Jensen, 28c år, Plougslund, Grene ∞ Maren Madsdatter, 25c år, Hedegaard, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 Februar blev unge karl Peder Jensen af Grene sogn troegiven til enken Maren Madsdatter i Hedegaard.
NOTITS: Hun var gift 1. gang med Søren Jensen *1749c Risbjerg, Brande †dec. 1787 Hedegaard, se #8259. Han er vel karl i Plougslund i FT 1787, men der 27 aar gammel.

Nr. 8277 1788.02.19 TRO.: Jes Andersen, 41c år, Hvollig, Borris ∞ Anna Barbara Vestesdatter, 36c år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By, Donneruplund 1801
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [d: 19 Februar] blev unge karl Jes Andersen fra Hvollig {Borris} troegiven til enken Anna Barbara Vestesdatter i Giuve {By}.
NOTITS: Hendes 1. mand Troels Christensen *1750c †mar. 1787 Give By. Se #8215 i 1776. Parret får børn døbt 1791 og 1792. Et barn dør 1797. De bor FT 1801 i Donneruplund, han kaldes Per Andersøn.

Nr. 8278 1788.04.15 VIET: Jes Andersen, 41c år, Hvollig, Borris ∞ Anna Barbara Vestesdatter, 36c år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By, Donneruplund 1801
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 April blev unge karl Jes Andersen ægteviet i Giuve kirke til enken Anna Barbara Vestesdatter.
NOTITS: Hendes 1. mand Troels Christensen *1750c †mar. 1787 Give By. Se #8215 i 1776. Parret får børn døbt 1791 og 1792. Et barn dør 1797. De bor FT 1801 i Donneruplund, han kaldes Per Andersøn.

Nr. 8279 1788.04.17 VIET: Peder Jensen, 28c år, Plougslund, Grene ∞ Maren Madsdatter, 25c år, Hedegaard, Give, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 April blev unge karl Peder Jensen af Grene sogn ægteviet til enken Maren Madsdatter fra Hedegaard i giuve kirke.
NOTITS: Hun var gift 1. gang med Søren Jensen *1749c Risbjerg, Brande †dec. 1787 Hedegaard, se #8259. Han er vel karl i Plougslund i FT 1787, men er der 27 år gammel mod 33c udfra FT 1801.

Nr. 8280 1788.07.11 VIET: Christen Christensen, 41c år, Give? ∞ Rebekka Pedersdatter, 47c år, Tromborg, Give, BOSAT: Brande Blæsbjerg 1801
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 July blev unge karl Christen Christensen ægteviet i Giuve kirket til pigen Rebekka Pedersdatter fra Tromborg.
NOTITS: De ses 1801, 1805 og 1811 i Blæsbjerg, Brande. Hvis han er fra Give er han født 1742 i Store Mosgaard søn af Christen Nielsen.

Nr. 8281 1788.07.27 VIET: Gravers Clausen, 32 år, Give ∞ Mette Marie Henriksdatter, 20c år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 Søndag efter Trinit: blev unge karl Gravers Clausen ægteviet i Giuve kirke til pigen Mette Marie Henriksdatter af Farre.
NOTITS: Han tjener 1787 i Omvraa, Sønder Omme. Han kaldes i FT 1801 Gregers. Hun er ikke set i FT 1787, men vel datter af Henrich Jensen af Farre i FT 1787 *1738c og Else Andersdatter *1738c. Parret FT 1801 i Farre, han er husmand og daglejer.

Nr. 8282 1788.10.09 TRO.: Christen Nielsen, 34c år ∞ Mette Olufsdatter, 31c år, Nygaard, Give, BOSAT: Give Nygaard 1789, 1794, Thyregod Hinskov 1801
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 October blev velagte unge karl Christen Nielsen troegiven til pigen Else {Mette!} Olufsdatter i Nyegaard.
NOTITS: Hendes navn er Mette ikke Else, ses ved dåb 1789, 1794 og FT 1801 Hindskov, Thyregod. Flytter mellem 1794 og 1799 til Hindskov, Thyregod, hvor han FT 1801 er husmand med jord.

Nr. 8283 1788.10.09 VIET: Christen Nielsen, 34c år ∞ Mette Olufsdatter, 31c år, Nygaard, Give, BOSAT: Give Nygaard 1789, 1794, Thyregod Hinskov 1801
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 November blev velagte unge karl Christen Nielsen ægteviet til pigen Else {Mette!} Olufsdatter af Nyegaard i Giuve kirke.
NOTITS: Hendes navn er Mette ikke Else, ses ved dåb i Nygaard, Give 1789, 1794 og FT 1801 Hindskov, Thyregod. Flytter mellem 1794 og 1799 til Hindskov, Thyregod, hvor han FT 1801 er husmand med jord.

Nr. 8284 1789.01.01 TRO.: Poul Mathiesen, 30c år, Filskov, Sønder Omme ∞ Ane Marie Mortensdatter, 25c år, Navnløs, Give, BOSAT: Give Navnløs
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Januar blev unge karl Povel Matthiesen fra {Sønder} Omme sogn troegiven til pigen Ane Marie Mortensdatter fra Nafnløs.
NOTITS: Tilsyneladende ikke optaget i FT 1801. De er der i aug. 1800, fem måneder før. Hun bor i 1787 ved sin søster Ane Mortensdatter og hendes mand Søren Nielsen i Nederdonnerup. Han tjener i Filskov som National Soldat *1758 i Hallundbæk, Sønder Omme, søn af Mathias Hallundbæk.

Nr. 8285 1789.03.06 VIET: Poul Mathiesen, 30c år, Filskov, Sønder Omme ∞ Ane Marie Mortensdatter, 25c år, Navnløs, Give, BOSAT: Give Navnløs
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Marty blev unge karl Povel Matthiesen ægteviet i Giuve kirke til pigen Ane Marie Mortensdatter i Nafnløs.
NOTITS: Tilsyneladende ikke optaget i FT 1801 i Navnløs, Give. De er der i aug. 1800, fem måneder før. Hun bor i 1787 ved sin søster Ane Mortensdatter og hendes mand Søren Nielsen i Nederdonnerup. Han tjener i Filskov som National Soldat *1758 i Hallundbæk, Sønder Omme, søn af Mathias Hallundbæk.

Nr. 8286 1789.04.05 TRO.: Jørgen Hansen, 25c år, Uhre, Hover ∞ Inger Marie Nielsdatter, 40c år, Hestlund- Lille, Give, BOSAT: Give Hestlund- Lille
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 April blev unge karl Jørgen Hansen af Uhre {Hover} troegiven til pigen Inger Marie Nielsdatter fra Lille Hestlund.
NOTITS: Han er søn i Uhre, Hover af Hans Christensen *1731c og Johanna Jørgensdatter *1734c. Hun er *1759 Lille Hestlund datter af Niels Sørensen *1718c og Johanne Madsdatter *1720c. 1. barn juni 1789 i Lille Hestlund. Ikke set i Give FT 1801.

Nr. 8287 1789.05.07 VIET: Jørgen Hansen, 25c år, Uhre, Hover ∞ Inger Marie Nielsdatter, 40c år, Hestlund- Lille, Give, BOSAT: Give Hestlund- Lille
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 May blev unge karl Jørgen Hansen af Uhre ved Veile ægteviet i Giuve kirke til pigen Inger Marie Nielsdatter fra Lille Hestlund.
NOTITS: Han er søn i Uhre, Hover af Hans Christensen *1731c og Johanna Jørgensdatter *1734c. Hun er *1759 Lille Hestlund datter af Niels Sørensen *1718c og Johanne Madsdatter *1720c. 1. barn juni 1789 i Lille Hestlund. Ikke set i Give FT 1801. Ikke set efter 1789.

Nr. 8288 1789.05.10 TRO.: Knud Sørensen, 29c år, Nygaard, Give ∞ Johanne Olufsdatter, 30c år, Ullerup, Give, BOSAT: Give Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 may blev unge karl Knud Sørensen af Nyegaard troegiven til pigen Johanne Olufsdatter i Ullerup.

Nr. 8289 1789.05.24 VIET: Henrik Jensen, 58c år, Farre, Give ∞ Mette Jensdatter, 59c år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 May blev enkemanden Hendrik Jensen i Farre ægteviet i Giuve kirke til enkekonen Mette Jensdatter ibidem.
NOTITS: Hans 1. kone var Else Andersdatter *1738c †1788, hendes 1. mand var Mads Jespersen *1733c †jul 1787.

Nr. 8290 1789.06.23 VIET: Knud Sørensen, 29c år, Nygaard, Give ∞ Johanne Olufsdatter, 30c år, Ullerup, Give, BOSAT: Give Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 Juny blev Knud Sørensen af Nyegaard ægteviet i Giuve kirke til pigen Johanne Olufsdatter i Ullerup.

Nr. 8291 1789.09.13 TRO.: Jens Jensen, 21c år, Ullerup, Give ∞ Maren Larsdatter, 18c år, Givskov, Give, BOSAT: Give Ullerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu blev samme dag [Dom 14 post Trinit:] unge karl Jens Jensen af Ullerup troegiven til pigen Maren Larsdatter af Givskou.
NOTITS: FT 1801 har forkert Arne Jensen for hans navn. En søn Las Jensen i FT 1801.

Nr. 8292 1789.10.04 VIET: Enevold Knudsen, 27 år, Ullerup, Give ∞ Johanne Andersdatter, 29 år, Lønaa, Thyregod, BOSAT: Give Ullerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 17 post Trinit:} blev ungkarl Enevold Knudsen ægteviet i Giuve kirke til pigen Johanne {døbt Hanna} Andersdatter .
NOTITS: Han er født *1762 Vesterdam, Thyregod søn af Knud Mortensen *1734 Gammelby, Ringhøj sogn, Hjørring †1810 Ullerup, Give og Inger Enevoldsdatter *1736 Vesterdam, Thyregod †1811 Ullerup. Johanne er ikke født i Give men i Thyregod, Hanna Andersdatter *1761 i Lønaa, Thyregod forældre Anders Gregersen †1776 Lønaa og Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa †1785 Lønaa, Thyregod. Hendes bror Peder Andersen af Lønaa ses som fadder ved hendes børn.

LINK: Enevold Knudsen på Dine Nielsens Slægt.

Nr. 8293 1789.10.28 VIET: Jens Jensen, 21c år, Ullerup, Give ∞ Maren Larsdatter, 18c år, Givskov, Give, BOSAT: Give Ullerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 Octobr. blev unge karl Jens Jensen ægteviet i Giuve kirke til pigen Maren Larsdatter af Givskou.
NOTITS: FT 1801 har forkert Arne Jensen for hans navn. En søn Las Jensen i FT 1801. Hun er hjemme i Givskov i FT 1787, forældre Lars Madsen *1735c og Maren Christensdatter *1745c.

Nr. 8294 1790.05.07 VIET: Christen Knudsen, 36c år, Thyregod ∞ Kirsten Olufsdatter, 42c år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7de May blev unge karl Christen Knudsen fra Thyregod ægteviet til pigen Kirsten Olufsdatter fra Farre.
NOTITS: FT 1801 i Farre. FT 1787 tjener han i Risager, Vester ved Christen Martinsen. Hun er ikke set FT 1787.

Nr. 8295 1790.05.24 TRO.: Villads JepsenJohanne Laustdatter, 36c år, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Pintzedag d: 24 May blev unge karl Villas Jepsen troegiven til pigen Johanne Laustdatter i Nederdonrup.
NOTITS: FT 1787 er hun tjenestepige i Give By ved Anders Olesen. I FT 1787 kun fundet Willads Jepsen, Ribe amt, Vilslev, Jedsted By, 19 aar. Parret ikke fundet FT 1801, muligvis ikke talt.

Nr. 8296 1790.06.10 TRO.: Søren Johansen Busch, 38 år, Brande By, Brande ∞ Else Hansdatter Guldberg, 53 år, Ulkær Mølle, Give, BOSAT: Give Ulkær Mølle, ca. 2 år
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [d: 10 Juny] blev Møllerenken {Ulkær Mølle} Else Guldberg Havens troegiven til Sr: Søren {Johansen} Busch fra Brande {By}.
NOTITS: Hun kaldes Else Hansdatter i FT 1787, Else Guldberg i Nygaards Sedler, så dette Havens er mærkeligt. Søren Johansen Busch *1752 Snejbjerg. Hans far Johan Busch omkring 1755 herredsfoged i Hammerum Herred, boede i Snejbjerg, hans mor Maren Poulsdatter. Hun blev 1778 gift af Tørring skole med Johan Hansen *1749c, ejer 1779 Grejs mølle, senere møller i Ulkær Mølle, †1789 Ulkær Mølle, Give 10. august 1789 opretter han testamente med hans kone Else Guldberg. Else Guldberg og Søren Busch forlader Give efter et par år. Havens i hendes navn her i kirkebogen ikke set erklæret.

Nr. 8297 1790.09.19 TRO.: Peder Nielsen, Hedegaard, Give ∞ Else Poulsdatter, Donneruplund, Give, BOSAT: Give Hedegaard 1791, Donneruplund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trinit: blev unge karl Peder Nielsen tienende paa Donrupgaard {Donneruplund} troegiven til pigen Else Povelsdatter sammesteds.
NOTITS: I FT 1801 ses Peder Nielsen skoleholder, 28, i Donneruplund med Else Maria Jacobsdatter, med en søn Christian af samme alder som Peder Nielsen og Else Poulsdatter søn Christian født 1791 i Hedegaard. Denne Peder Nielsens alder er problematisk, han skulle saa være blevet gift som 18 aarig.

Nr. 8298 1790.10.01 VIET: Søren Johansen Busch, 38 år, Brande By, Brande ∞ Else Hansdatter Guldberg, 53 år, Ulkær Mølle, Give, BOSAT: Give Ulkær Mølle, ca. 2 år
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1ste Octobr: blev Sr: Søren Busch ægteviet i Giufve kriket til enken Mad: Else Gulberg Havens fra Ulkiær Mølle.
NOTITS: Hun kaldes Else Hansdatter i FT 1787, Else Guldberg i Nygaards Sedler, så dette Havens er mærkeligt. Søren Johansen Busch *1752 Snejbjerg. Hans far Johan Busch omkring 1755 herredsfoged i Hammerum Herred, boede i Snejbjerg, hans mor Maren Poulsdatter. Hun blev 1778 gift af Tørring skole med Johan Hansen *1749c, ejer 1779 Grejs mølle, senere møller i Ulkær Mølle, †1789 Ulkær Mølle, Give 10. august 1789 opretter han testamente med hans kone Else Guldberg. Else Guldberg og Søren Busch forlader Give efter et par år. Havens i hendes navn her i kirkebogen ikke set erklæret.

Nr. 8299 1790.10.05 VIET: Villads JepsenJohanne Laustdatter, 36c år, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5 Octobr: blev Villas Jepsen ægteviet i Giufve kirke til pigen Johanne Laustdatter fra Nederdonrup.
NOTITS: FT 1787 er hun tjenestepige i Give By ved Anders Olesen. I FT 1787 kun fundet Willads Jepsen, Ribe amt, Vilslev, Jedsted By, 19 aar. Parret ikke fundet FT 1801, muligvis ikke talt.

Nr. 8300 1790.10.22 VIET: Peder Nielsen, Hedegaard, Give ∞ Else Poulsdatter, Donneruplund, Give, BOSAT: Give Hedegaard 1791, Donneruplund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 22 Octobr: blev Peder Nielsen af Hedegaard ægteviet i Giuve kirket til pigen Else Povelsdatter stuepigen paa Donrupgaard {Donneruplund}.
NOTITS: I FT 1801 ses Peder Nielsen skoleholder, 28, i Donneruplund med Else Maria Jacobsdatter, med en søn Christian af samme alder som Peder Nielsen og Else Poulsdatter søn Christian født 1791 i Hedegaard. Denne Peder Nielsens alder er problematisk, han skulle så være blevet gift som 18 aarig.

Nr. 8301 1790.11.05 VIET: Jens Christensen Skov, 27 år, Give By, Give ∞ Birte Christensdatter Pedersen, 33 år, Hestlund- Store, Give, BOSAT: Give Hestlund- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5te November blev unge karl Jens Christensen ægteviet i Giuve kirke til jomfru Birthe {Christensdatter} Pedersen af Store Hestlund.
NOTITS: Hun er datter af Christen Pedersen Donnerup *1717c Tørring? †1797 Store Hestlund, Give, en stor mand, derfor kaldet hun Pedersen. Hun er født 1757 Skovgaard, Kollerup opvokset på Donneruplund, hendes mor er Anne Olesdatter *1731 Give †1784 Give. Hun dør 1799 i Store Hestlund. Han er søn af Christen Christensen Skov i Give By.

Nr. 8302 1791.04.14 TRO.: Poul Mikkelsen, Egtved By, Egtved ∞ Ane Marie Vestesdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 April blev unge karl Poul Michelsen fra Egtved bye troegiven til pigen Ane Marie Vestesdatter i Giufve.

Nr. 8303 1791.05.06 VIET: Poul Mikkelsen, Egtved By, Egtved ∞ Ane Marie Vestesdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 May blev unge karl Poul Michelsen fra Egtved bye ægteviet i Giufve kirke til pigen Ane Marie Vestesdatter i Giuve.

Nr. 8304 1791.10.16 TRO.: Jens Poulsen, 38c år ∞ Mette Marie Eriksdatter, 24c år, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 16 Octobr:} blev Unge karl Jens Poulsen troegiven til pigen Mette Marie Eriksdatter i Nederdonnerup.

Nr. 8305 1791.11.04 VIET: Jens Poulsen, 38c år ∞ Mette Marie Eriksdatter, 24c år, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 November blev unge karl Jens Poulsen ægteviet i Giufve kirke til pigen Mette Marie Eriksdatter i Nederdonnerup.

Nr. 8306 1792.02.05 TRO.: Christen Christensen, 37c år, Søndersthoved, Give ∞ Anne Laustdatter, 29c år, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Septuages:} blev unge karl Christen Christensen fra Søndersthoed troegiven til Ane Laustdatter i Nederdonrup.

Nr. 8307 1792.03.19 TRO.: Albert Christian Mortensen, 35c år, Søndersthoved (Søndersthovedgaard), Give ∞ Maren Pedersdatter, 26c år, Øglund, Give, BOSAT: Give Søndersthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 Marty blev unge karl Albert Christian Mortensen tienende paa Søndersthoedgaard troegiven til pigen Maren Pedersdatter fra Øgelund i Giufve sogn.

Nr. 8308 1792.03.10 TRO.: Christen Jensen, 48c år, Omvraa, Sønder Omme ∞ Kirsten Jensdatter, 29c år, Give By?, Give, BOSAT: Sønder Omme Omvraa
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10 Marty blev enkemanden Christen Jensen af Omvraa {Sønder Omme} troegiven til pigen Kirsten Jensdatter i Giufve {By?}.

Nr. 8309 1792.04.09 VIET: Albert Christian Mortensen, 35c år, Søndersthoved, Give ∞ Maren Pedersdatter, 26c år, Øglund, Give, BOSAT: Give Søndersthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaskedag blev Albert Christian Mortensen fra Søndersthoed ægteviet i Giufve kirke til pigen Maren Pedersdatter fra Øgelund.

Nr. 8310 1792.04.22 TRO.: Lars Andersen, Skerris, Brande ∞ Ellen Marie Pedersdatter, 17c år, Tromborg, Give, BOSAT: Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 April blev unge karl Lars Andersen fra Brande sogn troegiven til pigen Ellen Marie Pedersdatter i Tromborg.
NOTITS: Ellen Marie Pedersdatter nævnes i 1800 i vielse #8194 i Brande som fraskildt og gifter sig igen med Christen Jakobsen af Aagaard Thyregod. Lars Andersen skrives i vielsen #8312 af Lundfod, men det ser ud til at han er af Skerris. Han gifter sig også igen i 1800 i Brande og bliver også skildt fra den nye kone.

Nr. 8311 1792.05.02 VIET: Christen Jensen, 48c år, Omvraa, Sønder Omme ∞ Kirsten Jensdatter, 29c år, Give By?, Give, BOSAT: Sønder Omme Omvraa
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2 May blev enkemanden Christen Jensen af Omvraa {Sønder Omme} ægteviet til pigen Kirsten Jensdatter af Giufve {By?}.

Nr. 8312 1792.07.04 VIET: Lars Andersen, Skerris, Brande ∞ Ellen Marie Pedersdatter, 17c år, Tromborg, Give, BOSAT: Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 July blev unge karl Lars Andersen af Lundfod {født i Skerris} i Brande sogn ægteviet til pigen Ellen Marie Pedersdatter i Tromborg i Giufve.
NOTITS: Ellen Marie Pedersdatter nævnes i 1800 i vielse #8194 i Brande som fraskildt og gifter sig igen med Christen Jakobsen af Aagaard Thyregod. Lars Andersen skrives her af Lundfod, men det ser ud til at han er af Skerris. Han gifter sig også igen i 1800 i Brande og bliver igen skildt fra den nye kone. Se vielserne i Brande.

Nr. 8313 1792.07.06 VIET: Christen Christensen, 37c år, Søndersthoved, Give ∞ Anne Laustdatter, 29c år, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 July blev unge karl Christen Christensen forhen tienende paa Søndersthoedgaard ægteviet i Giufve kirke til Ane Laustdatter fra Nederdonrup.

Nr. 8314 1793.04.16 TRO.: Peder Christensen, 32c år, Farre (Gammel Mølle), Give ∞ Ane Andersdatter, 30c år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16. April blev unge karl Peder Christensen af Farre troegiven til pigen Ane Andersdatter ibidem.

Nr. 8315 1793.06.11 VIET: Peder Christensen, 32c år, Farre (Gammel Mølle), Give ∞ Ane Andersdatter, 30c år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11. Juny blev unge karl Peder Christensen af Gl: Mølle ægteviet til pigen Ane Andersdatter i Giufve kirke.

Nr. 8316 1794.09.19 VIET: Detlev Svendsen, Ulkær Mølle, Give ∞ Mette Katrine Buch, 25 år, Tyrstrupgaard, Tyrstrup, BOSAT: Give Ulkær Mølle 1794-96
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 September blev Hr. Landmaaler Detlef Svensen i Ulkiær Mølle efter Kongebrev ægteviet i huuset til Jomfru Mette Cathrine Buch.

Nr. 8317 1794.11.13 TRO.: Jørgen Christensen, Nørre Omme ∞ Birthe Marie Nielsdatter Wong, 19c år, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 November blev unge karl Jørgen Christensen fra Nørre Omme sogn troegiven til pigen Birthe Marie Nielsdatter Vonge i Bregnhoved.
NOTITS: Hun er født i Arvad Mølle, Brande *1774c datter af Niels Andersen Wong *1745c Donneruplund, Give og Ane Kirstine Christensdatter *1755c Donneruplund, Give. Hun ses her med navnet Wong fra Wong dynastiet. Jørgen og Birthe Marie ikke fundet FT 1801 i Vejle eller Ringkøbing amter.

Nr. 8318 1795.01.02 VIET: Jørgen Christensen, Nørre Omme ∞ Birthe Marie Nielsdatter Wong, 19c år, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Januar blev unge karl Jørgen Christensen fra Omme sogn ægteviet til pigen Birthe Marie Nielsdatter af Bregnhoved i Giuve kirke.
NOTITS: Hun er født i Arvad Mølle, Brande *1774c datter af Niels Andersen Wong *1745c Donneruplund, Give og Ane Kirstine Christensdatter *1755c Donneruplund, Give. Hun ses her med navnet Wong fra Wong dynastiet. Jørgen og Birthe Marie ikke fundet FT 1801 i Vejle eller Ringkøbing amter.

Nr. 8319 1795.02.10 TRO.: Jens Pedersen, 29c år, Lindeballe ∞ Maren Thomasdatter, 46c år, Sillesthoved, Give, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 February blev enkemanden Joen Pedersen fra Lindeballe sogn troegiven til enkekonen Maren Thomasdatter i Sillesthoved.
NOTITS: Fornavnet Jens fra FT 1801. Maren Thomasdatter er enke efter Søren Andersen *1727c †1793.

Nr. 8320 1795.09.17 TRO.: Christen Larsen, 28c år, Enkelund?, Thyregod? ∞ Sidsel Pedersdatter, 26c år, Nygaard, Give, BOSAT: Thyregod Enkelund
NÆVNT Nr. 1: Knud Sørensen, Nygaard, Give, Bruden Sidsel Pedersdatter tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 17 September blev unge karl Christen Lassen troegiven i Nygaard til pigen Zidsel Pedersdatter tienende Knud Sørensen ibid.
NOTITS: Sidsel Pedersdatter tjener i Nygaard, men er fra et andet sted. Kombinationen af begge navne - uden "Zidsel" fordi det navn staves på så mange måder - søgt i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing, Ribe og Skanderborg amter uden fund. Da Christen Larsen af Enkelund senere ses som fadder i Nygaard, ses hans kone at være død 1797 i Lille Enkelund, Thyregod "Christen Larsens Hustrue i Lille Enkelund, 28 Aar gammel." Dette formodes at være Sidsel Pedersdatter også fordi næste datter kaldes Sidsel Marie.

Nr. 8321 1795.09.25 VIET: Jens Pedersen, 29c år, Lindeballe ∞ Maren Thomasdatter, 46c år, Sillesthoved, Give, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 September blev enkemanden Joen Pedersen ægteviet til enkekonen Maren Thomasdatter i Sillesthoved.
NOTITS: Fornavnet Jens fra FT 1801. Maren Thomasdatter er enke efter Søren Andersen *1727c †1793.

Nr. 8322 1795.09.27 TRO.: Søren Jensen SkræderMargrethe Jacobsdatter, 30c år, Give By?, Give?, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 søndag efter Trinitatis blev Søren Jensen Skrædder og Margrethe Jakobsdatter troegiven.
NOTITS: I FT 1801 ses han med to børn i Farre, "Konen udi Tyregod Sogn". Margrethe Jakobsdatter ses ikke i Thyregod FT 1801. Det er formodentlig hende, der ses i Give By FT 1787, datter af Jakob Vestergaard. Søren Jensen ikke set i Give FT 1787 (den Søren Jensen i Hedegaard er ikke skrædder og desuden fra Brande og død 1787).

Nr. 8323 1795.10.14 TRO.: Søren Sørensen, 32c år, Højgaard, Give ∞ Mette Christensdatter, 20 år, Bæksgaard, Give, BOSAT: Give Højgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 Octobr: blev unge karl Søren Sørensen fra Høigaard og pigen Mette Christensdatter fra Bexgaard troegiven.
NOTITS: Hun er født i Ullerup og hendes forældre er Christen Pedersen og Kirsten Jensdatter, der senere flytter til Bæksgaard og til Lille Langkær, Brande.

Nr. 8324 1795.10.14 TRO.: Anders Christensen, 28c år, Mosgaard- Lille, Thyregod ∞ Mette Marie Sørensdatter, 28c år, Højgaard, Give, BOSAT: Give Højgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 14 Octobr:} blev unge karl Anders Christensen fra Lille Mosgaard {Thyregod} og pigen Mette Marie Sørensdatter af Høigaard troegiven.

Nr. 8325 1795.10.23 VIET: Christen Larsen, 28c år, Enkelund?, Thyregod? ∞ Sidsel Pedersdatter, 26c år, Nygaard, Give, BOSAT: Thyregod Enkelund
NÆVNT Nr. 1: Knud Sørensen, Nygaard, Give, Bruden Sidsel Pedersdatter tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 17 September blev unge karl Christen Lassen troegiven i Nygaard til pigen Zidsel Pedersdatter tienende Knud Sørensen ibid.
NOTITS: Sidsel Pedersdatter tjener i Nygaard, men er vel fra et andet sted. Kombinationen af begge navne - uden "Zidsel" fordi det navn staves på så mange måder - søgt i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing, Ribe og Skanderborg amter uden fund. Da Christen Larsen af Enkelund senere ses som fadder i Nygaard, ses hans kone at være død 1797 i Lille Enkelund, Thyregod "Christen Larsens Hustrue i Lille Enkelund, 28 Aar gammel." Dette formodes at være Sidsel Pedersdatter også fordi næste datter kaldes Sidsel Marie. Desuden dåb med brud og gom navnene 1797 i Thyregod. Det er usikkert, hvor brudgommen er fra, det behøver ikke at være Enkelund, Thyregod.

Nr. 8326 1795.11.06 VIET: Søren Sørensen, 32c år, Højgaard, Give ∞ Mette Christensdatter, 18c år, Bæksgaard, Give, BOSAT: Give Højgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 November blev unge karl Søren Sørensen fra Høigaard ægteviet i Giuve kirke til pigen Mette Christensdatter fra Bexgaard.

Nr. 8327 1795.11.06 VIET: Anders Christensen, 28c år, Mosgaard- Lille, Thyregod ∞ Mette Marie Sørensdatter, 28c år, Højgaard, Give, BOSAT: Give Højgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 6 November} blev unge karl Anders Christensen fra Lille Mosgaard {Thyregod} ægteviet i Giuve kirke til pigen Mette Marie Sørensdatter af Høigaard.

Nr. 8328 1795.11.20 VIET: Søren Jensen SkræderMargrethe Jacobsdatter, 30c år, Give By?, Give?, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 November blev Søren Jensen ægteviet i Giuve kirke til Margrethe Jakobsdatter.
NOTITS: I FT 1801 ses han med to børn i Farre, "Konen udi Tyregod Sogn", men Margrethe Jakobsdatter ses ikke i Thyregod FT 1801. Det er formodentlig hende, der ses i Give By FT 1787, datter af Jakob Vestergaard. Søren Jensen ikke set i Give FT 1787 (den Søren Jensen i Hedegaard er ikke skrædder og desuden fra Brande og død 1787).

Nr. 8329 1795.11.20 VIET: Niels Christensen, 45c år, Give By (Kroen), Give ∞ Ane Marie Madsdatter, 35c år, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 20 November} og tid blev enkemanden Niels Christensen af Giuve ægteviet i Giuve kirke til pigen Ane Marie Madsdatter.
NOTITS: Formodentlig trolovet i et andet sogn, hvor hun kommer fra og derefter gift i Give. Niels Christensens 1. kone ikke set begravet i Give.

Nr. 8330 1795.12.26 TRO.: Knud Jensen, 55c år, Hvejsel By, Hvejsel ∞ Margrethe Vestesdatter, 51c år, Give By, Give, BOSAT: Hvejsel Hvejsel By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 December som var 2den Juledag blev enkemanden Knud Jepsen {Jensen} af Hveisel bye troegiven til qvinden Margrethe Vestesdatter i Giuve By.
NOTITS: Jensen for Jepsen ses i FT 1801 i Hvejsel. Indsidder i hus uden jord. Margrethe kaldes qvinden, fordi hun har to børn uden for ægteskab: Christen *1777 Give By udlagt fader Poul Jepsen af Harte? og Maren *1783 Give By udlagt fader soldat Mads Hansen.

Nr. 8331 1796.01.10 TRO.: Christen ChristensenAne Katrine Pedersdatter, Donnerup Mark?, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Olsen, Donnerup Mark?, Give, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 10 January blev enkemanden Christen Christensen og Peder Olsens datter Ane Catrine {Pedersdatter} troegiven paa Donrup Mark i et hus ibid:

Nr. 8332 1796.01.22 TRO.: Niels Mogensen, 43c år, Frederikshaab, Randbøl ∞ An Elisabeth Madsdatter, 31c år, Hedegaard, Give, BOSAT: Randbøl Frederikshaab
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 22 January blev enkemanden Niels Mogensen, dansk colonist i Friderikshaab troegiven til pigen An Elisabet Madsdatter i Hedegaard.
NOTITS: Bruden kaldes i FT 1801 Else.

Nr. 8333 1796.03.29 VIET: Knud Jensen, 55c år, Hvejsel By, Hvejsel ∞ Margrethe Vestesdatter, 51c år, Give By, Give, BOSAT: Hvejsel Hvejsel By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 Marty blev enkemanden Knud Jepsen {Jensen} fra Hveisel ægteviet i Giuve kirke til Margrethe Vestesdatter fra Giuve.
NOTITS: Jensen for Jepsen ses i FT 1801 i Hvejsel. Indsidder i hus uden jord. Margrethe kaldes qvinden, fordi hun har to børn uden for ægteskab: Christen *1777 Give By udlagt fader Poul Jepsen af Harte? og Maren *1783 Give By udlagt fader soldat Mads Hansen.

Nr. 8334 1796.03.29 VIET: Niels Mogensen, 43c år, Frederikshaab, Randbøl ∞ An Elisabeth Madsdatter, 31c år, Hedegaard, Give, BOSAT: Randbøl Frederikshaab
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 29 Marty} blev enkemanden Niels Mogensen af Colonisterne fra Randbøl sogn ægteviet til pigen An Elisabeth Madsdatter fra Hedegaard i Giuve sogn.
NOTITS: Bruden kaldes i FT 1801 Else.

Nr. 8335 1796.04.08 VIET: Christen ChristensenAne Katrine Pedersdatter, Donnerup Mark?, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Olsen, Donnerup Mark?, Give, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 8 April blev enkemanden Christen Christensen og pigen Ane Catrine Pedersdatter fra Donrup Mark ægteviet i Giuve kirke.

Nr. 8336 1796.07.29 TRO.: Jens Christensen, 36c år, Østerhoved, Givskud ∞ Christiane Sørensdatter, 21c år, Give By, Give, BOSAT: Givskud Østerhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 July blev unge karl Jens Christensen fra Østerhoved i Giufschou {Givskud} sogn troegiven til pigen Christiane Sørensdatter i Giuve.

Nr. 8337 1796.10.04 TRO.: Jens Villadsen, 26c år, Ullerup, Give ∞ Kirsten Christensdatter, 20c år, Hedegaard, Give, BOSAT: Give Ullerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Octobr: blev unge karl Jens Villasen af Ullerup troegiven til pigen Kirsten Christensdatter af Hedegaard.

Nr. 8338 1796.10.06 VIET: Jens Christensen, 36c år, Østerhoved, Givskud ∞ Christiane Sørensdatter, 21c år, Give By, Give, BOSAT: Givskud Østerhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Octobr: blev unge karl Jens Christensen fra Østerhoved ægteviet i Giuve kirke til pigen Christiane Sørensdatter af Giuve.

Nr. 8339 1796.10.06 TRO.: Niels Olufsen, Donneruplund, Give ∞ Mette Pedersdatter, Donneruplund, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 6 Octobr:} blev Niels Olufsen avlskarlen paa Donrupgaard troegiven til pigen Mette Pedersdatter som tiente sammesteds.
NOTITS: Han er avlskarl på Donneruplund og hun tjener der.

Nr. 8340 1796.11.01 VIET: Jens Villadsen, 26c år, Ullerup, Give ∞ Kirsten Christensdatter, 20c år, Hedegaard, Give, BOSAT: Give Ullerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Nov: blev unge karl Jens Villasen af Ullerup ægteviet til pigen Kirsten Christensdatter af Hedegaard.

Nr. 8341 1796.11.11 TRO.: Niels Olufsen, Donneruplund, Give ∞ Mette Pedersdatter, Donneruplund, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 Nov: blev Niels Olufsen forhen tienende paa Donrupgaard ægteviet til pigen Mette Pedersdatter der tiente sammested.
NOTITS: Han var avlskarl på Donneruplund og hun tjente der.

Nr. 8342 1796.11.27 TRO.: Peder Mikkelsen, 19c år ∞ Lene Pedersdatter, 29c år, Vorslunde, Give, BOSAT: Give Hedegaard 1834
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Advents søndag blev unge karl Peder Mikkelsen til pigen Lene Pedersdatter fra Vorslunde troegiven.
NOTITS: Ses i FT 1834 i Hedegaard. Peder er tømmermand. Kombination ikke set i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing eller Skanderborg amter.

Nr. 8343 1796.12.26 VIET: Peder Mikkelsen, 19c år ∞ Lene Pedersdatter, 29c år, Vorslunde, Give, BOSAT: Give Hedegaard 1834
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Juledag blev unge karl Peder Mikkelsen ægteviet til pigen Lene Pedersdatter i Giufve kirke. Pigen tiente i Vorslunde.
NOTITS: Ses i FT 1834 i Hedegaard. Peder er da tømmermand. Kombination ikke set i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing eller Skanderborg amter.

Nr. 8344 1796.12.29 VIET: Jørgen Sørensen, 22c år, Give By, Give ∞ Karen Olufsdatter, 26c år, Donneruplund, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 December blev unge karl Jørgen Sørensen af Giufve ægteviet til pigen Karen Olufsdatter som tiente sidst paa Donrup i Giufve kirke.

Nr. 8345 1797.12.01 VIET: Hans Christensen, 20c år, Mosgaard- Lille, Thyregod ∞ Ane Kirstine Sørensdatter, 21c år, Højgaard, Give, BOSAT: Give Bæksgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste December blev ungkarl Hans Christensen af Lille Mosgaard Tyregod sogn ægteviet til pigen An Kirstine Sørensdatter af Høigaard.
NOTITS: Højgaard i Give er nabo til Lille Mosgaard i Thyregod.

Nr. 8346 1798.02.23 TRO.: Ebbe Nielsen, 42c år, Brændgaarde, Lindeballe ∞ Karen Christensdatter, 21 år, Sillesthoved, Give, BOSAT: Lindeballe Brændgaarde
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 Februar blev enkemanden Ebbe Nielsen fra Lindeballe troegivet til Karen Christensdatter i Sillesthoved.
NOTITS: Hendes far er Christen Hansen kaldet Kræsten Sillesthue, klog mand. Mor: Anne Christensdatter.

Nr. 8347 1798.03.16 TRO.: Frands ChristensenMaren Sørensdatter, Give By, Give, BOSAT: Kolding
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 16 Marti blev Frantz Christensen og Maren Sørensdatter af Giufve bye trolovede.
NOTITS: Ikke fundet i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing eller Skanderborg amter.

Nr. 8348 1798.05.23 VIET: Ebbe Nielsen, 42c år, Brændgaarde, Lindeballe ∞ Karen Christensdatter, 21 år, Sillesthoved, Give, BOSAT: Lindeballe Brændgaarde
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 May blev enkemanden Ebbe Nielsen af Lindeballe ægteviet til pigen Karen Christensdatter fra Sillesthoved i Giufve kirke.
NOTITS: Hendes far er Christen Hansen kaldet Kræsten Sillesthue, klog mand. Mor: Anne Christensdatter.

Nr. 8349 1798.05.31 TRO.: Niels Jensen, 37c år ∞ Karen Pedersdatter, 28c år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 31 may blev Jensen Niels troegiven til Karen Pedersdatter i Giufve.

Nr. 8350 1798.06.14 VIET: Frands ChristensenMaren Sørensdatter, Give By, Give, BOSAT: Kolding
VIDNE Nr. 1: Friderich Rechnagel, Givskov, Give
VIDNE Nr. 2: Johannes Christensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14 Juny blev Frantz Christensen ægteviet til pigen Maren Sørensdatter i Giufve kirke.
NB. Siden Frantz Christensen ingen lovlig ægteskabs seddel havde, gik Sr: Rechnagel og Joh: Christensen af Giufve i caution for alle det flydende ulejligheder.

NOTITS: Ikke fundet i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing eller Skanderborg amter.

Nr. 8351 1798.07.17 VIET: Christen Sørensen, Ris, Givskud ∞ Mette Marie Pedersdatter, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Givskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 July blev Christen Sørensen fra Riis ægteviet til pigen Mette Marie Pedersdatter fra Nederdonnerup i Giufve kirke.
NOTITS: Mette Marie måske *1766 datter af Peder Olufsen i Bæksgaard. Christen Sørensens kone i Gadbjerg FT 1801 hedder Anne Marie Pedersdatter, ellers ikke fundet i FT 1801 Vejle amt.

Nr. 8352 1798.08.04 TRO.: Frederik Rechnagel, 50c år, Givskov, Give ∞ Juliane Dorthea Friis, 39c år, Givskov, Give, BOSAT: Give Givskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de August blev Sr: {Frederik} Rechnagel troegiven til Jomfru Juliane {Dorthea} Friis i Gifskou.
NOTITS: Frederik Rechnagel er i FT 1801 sognefoged og lægsmand i Give sogn. *1746c †1822 Givskov, Give. Han første kone Kirstine Hansdatter *1745c †1778 Bindesbøl, Lindeballe. 2. kone Maren Christensdatter Donnerup *1727c †1797 Give. Frederik og hans 3. kone Juliane opretter testamente 1799: den længslevende giver 20 rigsdaler til afdødes arvinger og 50 rigsdaler til Give sogns fattige.

LINK: Frederik Rechnagel og Juliane Dorthea Friis testamente 1799.

Nr. 8353 1798.09.04 TRO.: Bertel Johansen, 27c år, Ørbæk, Hoven ∞ Anne Kirstine Nielsdatter, 19c år, Bregnhoved, Give, BOSAT: Hoven Ørbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de September blev Ungkarl Bertel Johannesen troegiven til pigen Anne Kirstine Nielsdatter i Bregenhoved.
NOTITS: Bertel Johannesen er søn af Johannes Bertelsen *1747c og Kirsten Pedersdatter *1744c, se FT 1801 Hoven.

Nr. 8354 1798.09.14 VIET: Niels Jensen, 37c år, Give By, Give ∞ Karen Pedersdatter, 28c år, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 September blev Niels Jensen ægteviet til pigen Karen Pedersdatter i Giufve kirke.
NOTITS: Niels Jensen ser ud til at være født i Give By 1761, søn af Jens Nielsen. Karen Pedersdatter ikke set født i Give.

Nr. 8355 1798.09.28 VIET: Frederik Rechnagel, 50c år, Givskov, Give ∞ Juliane Dorthea Friis, 39c år, Givskov, Give, BOSAT: Give Givskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28de September blev Sr: {Frederik} Rechnagel ægteviet til Jomfru Juliane {Dorthea} Friis fra Gifskou i Giufve kirke.
NOTITS: Frederik Rechnagel er i FT 1801 sognefoged og lægsmand i Give sogn. *1746c †1822 Givskov, Give. Han første kone Kirstine Hansdatter *1745c †1778 Bindesbøl, Lindeballe. 2. kone Maren Christensdatter Donnerup *1727c †1797 Give. Frederik og hans 3. kone Juliane oprette testamente 1799: den længslevende giver 20 rigsdaler til afdødes arvinger og 50 rigsdaler til Give sogns fattige.

LINK: Frederik Rechnagel og Juliane Dorthea Friis testamente 1799.

Nr. 8356 1798.10.17 VIET: Bertel Johannesen, 27c år, Ørbæk, Hoven ∞ Anne Kirstine Nielsdatter, 19c år, Bregnhoved, Give, BOSAT: Hoven Ørbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17de Octobr: blev ungkarl Bertel Johannesen ægteviet til pigen Anne Kirstine Nielsdatter i Bregenhoed.
NOTITS: Bertel Johannesen er søn af Johannes Bertelsen *1747c og Kirsten Pedersdatter *1744c, se FT 1801 Hoven. Ane Kirstine Nielsdatter ikke set født i Give, men hun ses vel i FT 1787 som Ane Nielsdatter 8 år i Bregnhoved forældre: Niels Andersen og Ane Christensdatter.

Nr. 8357 1798.10.28 VIET: Hans Olesen, 24c år, Dørken, Thyregod ∞ Maren Villadsdatter, 22c år, Ullerup, Give, BOSAT: Thyregod Dørken Give Højgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 31te Octobr: blev Hans Olesen og Maren Villasdatter fra Ullerup med Kongl: tilladelse ægteviet i Giufve kirke.
NOTITS: Maren *1776 Bregnhoved, Give datter af Villads Jensen i Bregnhoved, der 1786c flytter til Ullerup. Parret ses FT 1801 i Dørken, Thyregod.

Nr. 8358 1799.02.20 VIET: Marius Pedersen, 25c år, Søndersthoved, Give ∞ Else Jensdatter, 23c år, Mosgaard- Store, Give, BOSAT: Give Bregnhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de Febr: blev ungkarl Marius Pedersen af Syndersthoed ægteviet til pige Else Jensdatter af Store Mosgaard.
NOTITS: Kaldes Markus i FT 1801. Måske den Markus *1771 Øglund søn af Peder Mortensen. Else Jensdatter ikke set født i Give.

Nr. 8359 1799.07.06 TRO.: Anders Jensen, 31c år, Give ∞ Kirstine Sophie Rechnagel, 23c år, Givskov, Give, BOSAT: Give Givskov
VIDNE Nr. 1: Frederik Ernst Rechnagel, Givskov, Give, Brudens far
VIDNE Nr. 2: Niels Jensen, Give By, Give, Er selv lige blevet gift i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Løverdagen den 6te Juli mødte i Nykirke præsteg: Anders Jensen fra Giufve og Kirstine Sophie Rechnagel og tilkiendegav at de ville indtræde i ægtestanden med hinaden. Og vare da Sr: Rechnagel fra Giufve og Niels Jensen sammesteds forlovere for deres lovlige adfærd med ægteskabets fuldbyrdelse.
NOTITS: Hendes far er Frederik Rechnagel *1749c †1822 Givskov, Give, hendes mor 1. kone Kirstine Hansdatter *1745c †1778 Lindeballe. Hun er født *1776 i Lindeballe.

Nr. 8360 1799.07.23 VIET: Anders Jensen, 31c år, Give ∞ Kirstine Sophie Rechnagel, 23c år, Givskov, Give, BOSAT: Give Givskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen den 23 July blev Anders Jensen fra Giufve og Kirstine Sophie Rechnagel ægteviede i Giufve kirke.
NOTITS: Hendes far er Frederik Rechnagel *1749c †1822 Givskov, Give, hendes mor 1. kone Kirstine Hansdatter *1745c †1778 Lindeballe. Hun er født *1776 i Lindeballe.

Nr. 8361 1799.09.11 TRO.: Jørgen Christensen, 21c år, Mosgaard- Store, Give ∞ Bodil Christiane Mathilde Nissen, 20c år, BOSAT: Give Mosgaard- Store
VIDNE Nr. 1: Frederik Ernst Rechnagel, Givskov, Give, Brudens far
VIDNE Nr. 2: Christen Jørgensen, Mosgaard- Store, Give, Brudgommens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen den 11 September mødte i Nykirke præstegaard Jørgen Christensen fra Store Mosgaard og Bodel Christiane Mathilde Nissen og tilkiendegav at de ville træde i ægteskab med hinanden. Og var da Sr: Rechnagel og Christen Jørgensen i Store Moesgaard deres forlovere.
NOTITS: Jørgen Christensen ser ud til at være *1781c søn i Bøllund af Christen Jørgensen (vidne) *1758c og Karen Christensdatter *1748c. Forældrene har gaarden i FT 1787 men et husmandssted (aftægt) i Store Mosgaard i Ft 1801. Bruden kaldes Vestesdatter i FT 1801.

Nr. 8362 1799.10.11 VIET: Jørgen Christensen, 21c år, Mosgaard- Store, Give ∞ Bodil Christiane Mathilde Nissen, 20c år, BOSAT: Give Mosgaard- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen den 11te Octobr: blev Jørgen Christensen fra Store Mosgaard ægteviet til Bodel Mathilde Nissen i Giufve kirke.
NOTITS: Jørgen Christensen ser ud til at være *1782.09.29 søn i Bøllund af Christen Jørgensen (vidne) *1758c og Karen Christensdatter *1748c. Forældrene har gården i FT 1787 men et husmandssted (aftægt) i Store Mosgaard i Ft 1801. Bruden kaldes Vestesdatter i FT 1801.

Nr. 8363 1800.04.04 TRO.: Niels Sørensen, 29c år, Give ∞ Anne Marie Christensdatter, 25c år, BOSAT: Give Give By
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Ris, Givskud
VIDNE Nr. 2: Jørgen Sørensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fredagen den 4de April mødte i Nykirke Præstegrd: Niels Sørensen fra Giufve og pigen Ane Marie Christensdatter og i forlovernes Anders Christensen fra Riis samt Jørgen Sørensen fra Giufve i deres overværelse tilkiendegav hvorl: de ønskede at indtræde i den hellige ægtes: med hinanden.
NOTITS: I FT 1801 er Niels Sørensen national soldat og husmand med jord. Vidnerne er måske brødre til brud og brudgom.

Nr. 8364 1800.05.11 TRO.: Laurids Nielsen, 29 år, Farre Mølgaard, Give ∞ Ane Nielsdatter, 81 år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
VIDNE Nr. 1: Bendt Nielsen, Farre Mølgaard, Farre, Forlover for brudgommen.
VIDNE Nr. 2: Henrik Jensen, Farre, Give, Forlover for brudgommen.
VIDNE Nr. 3: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Forlover for bruden.
VIDNE Nr. 4: Ole Christensen, Farre, Give, Forlover for bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen den 11 May mødte i Giufve degnebolig karlen Laurids Nielsen fra Farre Mølgaard og enken Ane Nielsdatter fra Farre og tilkiendegav at de ville i ægteskab med hinanden. Forloverne paa karlens side vare ifølge forordningen af 4de Januar 1799 Bendt Nielsen af Farre Mølgaard og Henrik Jensen af Farre. Paa enkens vegne vare hendes lauverge Christen Smed fra Farre samt Ole Christensen sammesteds forlovere, hvorfore de og i kirkebogen bliver indskreven imod at præsten forbeholder sin ret til at forespørge hos sin foresatte øvrighed om intent kan haves mod dette ulige ægteskabs fuldbyrdelse.
Laus L. N. Nielsen.
Ane A. N. Nielsdatter.
Som forlovere paa karlens side
B. Nsen
Henrik H. J. Jensen.
Enkens forlovere
Christen Andersen
Ole O. C. Christensen.

NOTITS: Præsten er betænkelig ved de 52 år forskel i alder. Laurids Nielsen var før ægteskabet karl i Farre Mølgaard, efter det husmand i Farre, så det var for ham fremgang.

Nr. 8365 1800.05.18 VIET: Niels Sørensen, 29c år, Give ∞ Anne Marie Christensdatter, 25c år, BOSAT: Give Give By
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Ris, Givskud
VIDNE Nr. 2: Jørgen Sørensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6te May blev ungkarl Niels Sørensen fra Giufve og pigen Ane Marie Christensdatter efter foregaaende tillysning ægteviede i [G.....] kirke.
NOTITS: I FT 1801 er Niels Sørensen national soldat og husmand med jord. Vidnerne er måske brødre til brud og brudgom.

Nr. 8366 1800.07.14 TRO.: Niels Christensen, 56c år, Hindskov, Thyregod ∞ Maren Pedersdatter, 47c år, Vemmelund, Give, BOSAT: Give Donneruplund
VIDNE Nr. 1: Enevold Knudsen, Ullerup, Give
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen, Donnerup Mark (Hedehus), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mandagen d: 14de July mødte i Nyekirke Præstegaard Enkemanden Niels Christensen fra Hindsgaard {Hindskov} i Tyregod sogn og Enken Maren Pedersdatter af Vimmelund og tilkiendegave at de ville træde i Ægteskab med hinanden og vare da forlover Enevold Knudsen af Ullerup og Peder Nielsen i Hedeh paa Donnerup Mark. 11te October viede.
NOTITS: Niels Christensen i Hindskov, Thyregod var gift 2. gang med Anne Jensdatter *1759c og havde i FT 1787 to børn med hende.

Nr. 8367 1800.08.31 TRO.: Anders Hansen, Give By, Give ∞ Mette Mortensdatter, Vemmelund, Give
VIDNE Nr. 1: Niels Christensen, Vemmelund, Give
VIDNE Nr. 2: Knud Mortensen, Ullerup, Give, Må være brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 31te Aug: mødte Ungkarl Anders Hansen fra Giufve og Pigen Mette Mortensdatter af Vimmelund og i forlovernes Niels Christensen fra Vimmelund samt Knud Mortensens fra Ullerup Deres Overværelse tilkiendegav at de ville træde i Ægtestand med Hinanden.

Nr. 8368 1800.10.11 VIET: Niels Christensen, 56c år, Hindskov, Thyregod ∞ Maren Pedersdatter, 47c år, Vemmelund, Give, BOSAT: Give Donneruplund
VIDNE Nr. 1: Enevold Knudsen, Ullerup, Give
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen, Donnerup Mark (Hedehus), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mandagen d: 14de July mødte i Nykirke præstegaard enkemanden Niels Christensen fra Hinds[kou] i Tyregod sogn og enken Maren Pedersdatter af Vemmelund og tilkiendegav at de ville træde i ægteskab med hinanden og vare da forlover Enevold Knudsen af Ullerup og Peder Nielsen i Heedeh[uus] fra Donnerup Mark. 11te October viede.
NOTITS: Niels Christensen i Hindskov, Thyregod var gift 2. gang med Anne Jensdatter *1759c og havde i FT 1787 to børn med hende.

Nr. 7998 1804.07.01 VIET: Christoffer Jensen Nørskov, 29c år, Skærhoved, Give ∞ Maren Pedersdatter, 23c år, Bøllund, Give, BOSAT: Give Bøllund
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra første barn nov. 1806: 'Gift Christoffer Jensen Nørskov af Skærhoved og Maren Pedersdatter af Bøllund.'}
NOTITS: Gift før 1805 og omkring 1804. Dato arbitrær, år omtrentlig, kirkebog ikke ført 1800 - maj 1805.

Nr. 8369 1805.05.29 TRO.: Jens Jensen, Vejle ∞ Maren Jensdatter, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 1: Jens Nielsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, FT 1801 vel i Nørre Tinnet.
VIDNE Nr. 2: Niels Jensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, 34 år gammel, hans far Jens Andersen *1731c †1801+ Oksenbjerre?.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1805 den 29 May mødte i Nyekirke præstegaard ungkarl Jens Jensen sidst tjenendis i Veyle og enken Maren Jensdatter af Nederdonnerup med forloverne Jens Nielsen og Niels Jensen af Oxenbierre og anmeldte at de ville indgaa ægteskab med hinanden, hvorfor de som forlovede blev indskrevne.
Jens Jensen.
Maren Jensdatter med ført pen.
Jens Nielsen ligesaa.
Niels Jensen.
Copulerede den 17 Juni.

NOTITS: Brudgommen tjener i Vejle, ikke klart hvor han kommer fra.

Nr. 8370 1805.06.02 TRO.: Thomas Nielsen, 29 år, Holtum, Arnborg ∞ Karen Jakobsdatter, 19 år, Hestlund- Lille, Give, BOSAT: Give Hestlund- Lille
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Hestlund- Store, Give, Nabo til i Lille Hestlund.
VIDNE Nr. 2: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Nabo til i Lille Hestlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1805 den 2den Juny meldte sig som forlovede for præsten ungkarl Thomas Nielsen fra Holtum i Arnborg sogn og pigen Karen Jacobsdatter af Lille Hestlund og med forloverne Anders Christensen fra Store Hestlund og Mads Nielsen af Lille Hestlund.
Nyekirke præstegaard en 2 Juni 1805.
Copuleret d. 6. Aug.
Thomas T. N. Nielsen.
Karen K. J. Jacobsdatter.
Anders Christensen.
Mads M. N. Nielsen.

NOTITS: Karen Jakobsdatter *1786 Øster Kirkegaard, Arnborg bor og tjener FT 1801 ved mosteren (hendes mor Maren Christensdatter fra Tovdals søster) Anne Christensdatter, der er gift med Søren Nielsen i Lille Hestlund. Brudeparret overtager gården i Lille Hestlund.

Nr. 8371 1805.06.03 TRO.: Peder Hansen, Uhe, Ringive ∞ Barbara Vestesdatter, 53c år, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Ringive Uhe
VIDNE Nr. 1: Veste Vestesen, Give By (Skoenborghus), Give, Brudens forlover. Vel fader. 86 år her i følge FT 1801
VIDNE Nr. 2: Niels Thygesen, Give By, Give, Brudgommens forlover.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Conrad Jørgensen, Præstegaarden, Ringive, Præsten i Ringive.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3die Juny 1805 meldte enkemanden Peder Hansen af Uhe i Ringgive sogn og enken Barbara Vestesdatter af Nederdonnerup sig for at indskrives som forlovede. Gaardmand Veste Vestesen var brudens og Huusmand Niels Thygesen i Give, fæstemandens forlovere og havde enkemanden sine papirer i behørig rigtighed.
Datum ut supra.
Peder Hansen.
Barbara Vestesdatter.
Veste V. V. Vestesen.
Niels Thygesen.
Copulerede af Hr. Jørgensen i Ringgive den 24 August.

NOTITS: Bruden kaldes i FT 1801 i Donneruplund Ane Barbara Vestesdatter og er da gift med Per Andersen †1801-05.

Nr. 8372 1805.06.17 VIET: Jens Jensen, Vejle ∞ Maren Jensdatter, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 1: Jens Nielsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Niels Jensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1805 den 29 May mødte i Nyekirke præstegaard ungkarl Jens Jensen sidst tjenendis i Veyle og enken Maren Jensdatter af Nederdonnerup med forloverne Jens Nielsen og Niels Jensen af Oxenbierre og anmeldte at de ville indgaa ægteskab med hinanden, hvorfor de som forlovede blev indskrevne.
Jens Jensen.
Maren Jensdatter med ført pen.
Jens Nielsen ligesaa.
Niels Jensen.
Copulerede den 17 Juni.

NOTITS: Brudgommen tjener i Vejle, ikke klart hvor han kommer fra.

Nr. 8373 1805.06.23 TRO.: Niels Madsen, 50c år, Rønslunde, Ejstrup ∞ Ane Christensdatter, 52 år, Hestlund- Lille, Give, BOSAT: Give Hestlund- Lille
VIDNE Nr. 1: Rasmus Pedersen, Donneruplund, Give, Forpagter? på Donneruplund.
VIDNE Nr. 2: Christen Jørgensen Bæksgaard, Mosgaard- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23 Juny 1805 mødte enkemanden Niels Madsen af Rønslun in Eistrup sogn og enkekonen Ane Chrestensdatter i Lille Hestlund sig for som forlovede at indskrives i kirkebogen, vare Hr. {Rasmus} Petersen af Donrup {Donneruplund} og Chresten {Jørgensen} Bæksgaard i Store Mosgaard forlovere.
Actum ut supra.
Niels N. M. Madsen.
Ane A. C. Chrestensdatter.
R. {asmus} Petersen.
Chresten {Jørgensen} Bæksgaard.
Copulerede den 6. August.

Nr. 8374 1805.08.06 VIET: Thomas Nielsen, 29 år, Holtum, Arnborg ∞ Karen Jakobsdatter, 19 år, Hestlund- Lille, Give, BOSAT: Give Hestlund- Lille
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Hestlund- Store, Give, Nabo til i Lille Hestlund.
VIDNE Nr. 2: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Nabo til i Lille Hestlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1805 den 2den Juny meldte sig som forlovede for præsten ungkarl Thomas Nielsen fra Holtum i Arnborg sogn og pigen Karen Jacobsdatter af Lille Hestlund og med forloverne Anders Christensen fra Store Hestlund og Mads Nielsen af Lille Hestlund.
Nyekirke præstegaard en 2 Juni 1805.
Copuleret d. 6. Aug.
Thomas T. N. Nielsen.
Karen K. J. Jacobsdatter.
Anders Christensen.
Mads M. N. Nielsen.

NOTITS: Karen Jakobsdatter *1786 Øster Kirkegaard, Arnborg bor og tjener FT 1801 ved mosteren (hendes mor Maren Christensdatter fra Tovdals søster) Anne Christensdatter, der er gift med Søren Nielsen i Lille Hestlund. Brudeparret overtager gården i Lille Hestlund.

Nr. 8375 1805.08.06 VIET: Niels Madsen, 50c år, Rønslunde, Ejstrup ∞ Ane Christensdatter, 52 år, Hestlund- Lille, Give, BOSAT: Give Hestlund- Lille
VIDNE Nr. 1: Rasmus Pedersen, Donneruplund, Give, Forpagter? på Donneruplund.
VIDNE Nr. 2: Christen Jørgensen Bæksgaard, Mosgaard- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 23 Juny 1805 mødte enkemanden Niels Madsen af Rønslund in Eistrup sogn og enkekonen Ane Chrestensdatter i Lille Hestlund sig for som forlovede at indskrives i kirkebogen, vare Hr. {Rasmus} Petersen af Donrup {Donneruplund} og Chresten {Jørgensen} Bæksgaard i Store Mosgaard forlovere.
Actum ut supra.
Niels N. M. Madsen.
Ane A. C. Chrestensdatter.
R. {asmus} Petersen.
Chresten {Jørgensen} Bæksgaard.
Copulerede den 6. August.

Nr. 8376 1805.08.08 TRO.: Hans Olsen, 20c år, Dørken, Thyregod ∞ Anne Marie Pedersdatter, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 1: Niels Olesen Midtgaard, Dørken (Midtgaard), Thyregod, Forlover for brudgommen.
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8 August 1805 mødte for præsten ungkarl Hans Olesen fra Dørken {Thyregod} og pige Ane Marie Pedersdatter fra Nederdonrup for at indskrives som forlovede, vare Niels Midtgaard i Dørken forlover paa karlen og Jens Pedersen samme sted {som for bruden Nederdonnerup antaget} for pigen.
Nyekirke datum ut Supra.
Hans H. O. Olesen.
Ane Marie A. M. Pedersdatter.
Niels N. M. Midtgrd.
Jens J. P. Pedersen.
Copulerede den 31 August.

NOTITS: Ikke umiddelbart set bosat i Thyregod eller Give. Niels Olesen Midtgaard i Dørken Thyregod har skødet gården væk i 1804 men efterfølgeren, der også hedder Niels, kaldes ikke Midtgaard.

Nr. 8377 1805.08.31 VIET: Hans Olsen, 20c år, Dørken, Thyregod ∞ Anne Marie Pedersdatter, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 1: Niels Olesen Midtgaard, Dørken (Midtgaard), Thyregod, Forlover for brudgommen.
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8 August 1805 mødte for præsten ungkarl Hans Olesen fra Dørken {Thyregod} og pige Ane Marie Pedersdatter fra Nederdonrup for at indskrives som forlovede, vare Niels Midtgaard i Dørken forlover paa karlen og Jens Pedersen samme sted {som for bruden Nederdonnerup antaget} for pigen.
Nyekirke datum ut Supra.
Hans H. O. Olesen.
Ane Marie A. M. Pedersdatter.
Niels N. M. Midtgrd.
Jens J. P. Pedersen.
Copulerede den 31 August.

NOTITS: Ikke umiddelbart set bosat i Thyregod eller Give. Niels Olesen Midtgaard i Dørken Thyregod har skødet gården væk i 1804 men efterfølgeren, der også hedder Niels, kaldes ikke Midtgaard.

Nr. 8378 1805.10.18 TRO.: Korfits Michelsen, 27 år, Skade, Klovborg ∞ Kirsten Jensdatter, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
VIDNE Nr. 1: Peder Mortensen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 2: Søren Nielsen Skou, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1805 den 18de Ocobr. mødte her som forlovede at indskrives i Nyekirke præstegaard ungkarl Korfitz Michelsen fra Schade {Skade, Klovborg sogn} og pigen Kirsten Jensdatter fra Nederdonnerup og vare Peder Mortensen paa karlen og Søren {Nielsen} Schou paa pigens side, begge af Nederdonnerup, forlovere.
Nyekirke præstegaard datum ut Supra.
Korfitz K. M. Michelsen.
Kirsten K. J. Jensdatter
Peder P. M. Mortensen.
Søren S. N. Nielsen.
Viet den 16 November.

NOTITS: Får barn 1806 i Nederdonnerup, ikke klart om de bliver der. Korfits *1778 Skade, Klovborg, søn i Skade, Klovborg af Michel Corfitzen *1748 Klovborg og tjenestepigen Inger Christensdatter. Korfits alder fra FT 1787 Klovborg 9 år.

Nr. 8379 1805.11.16 VIET: Korfits Michelsen, 27 år, Skade, Klovborg ∞ Kirsten Jensdatter, Nederdonnerup, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
VIDNE Nr. 1: Peder Mortensen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 2: Søren Nielsen Skou, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1805 den 18de Ocobr. mødte her som forlovede at indskrives i Nyekirke præstegaard ungkarl Korfitz Michelsen fra Schade {Skade, Klovborg sogn} og pigen Kirsten Jensdatter fra Nederdonnerup og vare Peder Mortensen paa karlen og Søren {Nielsen} Schou paa pigens side, begge af Nederdonnerup, forlovere.
Nyekirke præstegaard datum ut Supra.
Korfitz K. M. Michelsen.
Kirsten K. J. Jensdatter
Peder P. M. Mortensen.
Søren S. N. Nielsen.
Viet den 16 November.

NOTITS: Får barn 1806 i Nederdonnerup, ikke klart om de bliver der. Korfits *1778 Skade, Klovborg, søn i Skade, Klovborg af Michel Corfitzen *1748 Klovborg og tjenestepigen Inger Christensdatter. Korfits alder fra FT 1787 Klovborg 9 år.

Nr. 8380 1807.04.12 TRO.: Søren Jakobsen, 29c år, Kokborg, Thyregod ∞ Else Katrine Hansdatter, 24c år, Givskov, Give, BOSAT: Thyregod Kokborg
VIDNE Nr. 1: Christen Jakobsen, Dørken, Thyregod, Ikke bror til brudgommen.
VIDNE Nr. 2: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give, Brudens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1807 den 12 April mødte i Give her som forlovede at indskrives i ministerialbogen ungkarl Søren Jacobsen af Kokborg i Tyregod sogn og pigen Else Cathrine Hansdatter af Gifskov, hvilket og skede i forlovernes Chresten Jacobsen fra Dørken {Thyregod} og Jørgen Johansen fra Sillesthoed deres overværelse. Fæstemanden blev paalagt inden i dag otte dage at fremkomme med ægteskabsseddel fra vedkommende præst. Actum ut Supra.
Søren Jacobsen
Else Cathrine E. C. H. Hansdatter
Chresten C. J. Jacobsen
Jørgen J. J. Johansen. Viet den 3die May.

NOTITS: Bruden skrives af Givskov, hvor hun vel har tjent. Hun er født i Sillesthoved og hendes vidne er stedfaderen Jørgen Johansen af Sillesthoved.

Nr. 8381 1807.04.12 TRO.: Niels Pedersen Skjøde, 26c år ∞ Kirsten Madsdatter, 23 år, Vemmelund, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
VIDNE Nr. 1: Niels Christensen, Vemmelund, Give
VIDNE Nr. 2: Peder Andersen Skjøde, Nederdonnerup, Give, Brudgommens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag og sted {Aar 1807 den 12 April mødte i Give her} og i lige hensigt mødte ogsaa ungkarl Niels Pedersen fra Nederdonnerup og pigen Kirsten Madsdatter af Vimmelund og bleve i forlovernes Niels Chrestensen fra Vimmelund og Peder {Jensen} Schødes overværelse indskrevne som forlovede.
Actum ut supra
Niels Pedersen
Kirsten K. M. Madsdatter
Niels N. C. Chrestensen
Peder Andersen Skiøde
Viet den 20 Juny 1807.

NOTITS: Niels Pedersen Skjøde *1780 Farre, forældre Peder Andersen Skjøde og Else Nielsdatter. Peder Jensen Skjøde (søn Jens Pedersen Skjøde) i Hjortsballe må være familie på en eller anden måde.

Nr. 8382 1807.05.03 VIET: Søren Jakobsen, 29 år, Kokborg, Thyregod ∞ Else Katrine Hansdatter, 24 år, Givskov, Give, BOSAT: Thyregod Kokborg
VIDNE Nr. 1: Christen Jakobsen, Dørken, Thyregod, Ikke bror til brudgommen.
VIDNE Nr. 2: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give, Brudens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1807 den 12 April mødte i Give her som forlovede at indskrives i ministerialbogen ungkarl Søren Jacobsen af Kokborg i Tyregod sogn og pigen Else Cathrine Hansdatter af Gifskov, hvilket og skede i forlovernes Chresten Jacobsen fra Dørken {Thyregod} og Jørgen Johansen fra Sillesthoed deres overværelse. Fæstemanden blev paalagt inden i dag otte dage at fremkomme med ægteskabsseddel fra vedkommende præst. Actum ut Supra.
Søren Jacobsen
Else Cathrine E. C. H. Hansdatter
Chresten C. J. Jacobsen
Jørgen J. J. Johansen.
Viet den 3die May.

NOTITS: Bruden skrives af Givskov, hvor hun vel har tjent. Hun er født i Sillesthoved og hendes vidne er stedfaderen Jørgen Johansen af Sillesthoved.

Nr. 8383 1807.06.20 VIET: Niels Pedersen Skjøde, 26c år ∞ Kirsten Madsdatter, 23 år, Vemmelund, Give, BOSAT: Give Nederdonnerup
VIDNE Nr. 1: Niels Christensen, Vemmelund, Give
VIDNE Nr. 2: Peder Andersen Skjøde, Nederdonnerup, Give, Brudgommens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag og sted {Aar 1807 den 12 April mødte i Give her} og i lige hensigt mødte ogsaa ungkarl Niels Pedersen fra Nederdonnerup og pigen Kirsten Madsdatter af Vimmelund og bleve i forlovernes Niels Chrestensen fra Vimmelund og Peder {Jensen} Schødes overværelse indskrevne som forlovede.
Actum ut supra
Niels Pedersen
Kirsten K. M. Madsdatter
Niels N. C. Chrestensen
Peder Andersen Skiøde
Viet den 20 Juny 1807.

NOTITS: Niels Pedersen Skjøde *1780 Farre, forældre Peder Andersen Skjøde og Else Nielsdatter. Peder Jensen Skjøde (søn Jens Pedersen Skjøde) i Hjortsballe må være familie på en eller anden måde.

Nr. 8384 1808.04.15 TRO.: Christen Sørensen, 37c år, Kirkegaard, Arnborg ∞ Karen Pedersdatter, Søndersthoved, Give
VIDNE Nr. 1: Jakob Roy, Ikke identificeret.
VIDNE Nr. 2: Chresten Jakobsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1808 paa langfredag den 15 April anmeldte sig hos mig for at lade indføre som forlovede efter min præsts Hr. Stallknechts givne fuldmagt ungkarl Christen Sørensen af Arnborg Kirkegaard i Arnborg sogn og Karen Pedersdatter i Søndersthoed Mk. {Mark} her i sognet, hvilket 2de nærværende mænd med underskrift bekræfter. Actum ut Supra
Jacob Roy
Chresten Jacobsen Giufve, som forlovere.
Chresten Sørensen
Karen Pedersdatter
Viet den 13de Juni.

NOTITS: De eneste Karen Pederdøtre i Give sogn, der kunne passe i FT 1801, er allerede gifte. Christen Sørensen fra Kirkegaard, Arnborg kan være Christen Sørensen *1769 (ses FT 1801 hjemme) eller hans bror Christian Sørensen *1771. Deres forældre er Søren Christensen *1740 Kirkegaard †1825 og Sidsel Christensdatter *1744c †1822.

Nr. 8385 1808.06.13 VIET: Christen Sørensen, 37c år, Kirkegaard, Arnborg ∞ Karen Pedersdatter, Søndersthoved, Give
VIDNE Nr. 1: Jakob Roy, Ikke identificeret.
VIDNE Nr. 2: Chresten Jakobsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1808 paa langfredag den 15 April anmeldte sig hos mig for at lade indføre som forlovede efter min præsts Hr. Stallknechts givne fuldmagt ungkarl Christen Sørensen af Arnborg Kirkegaard i Arnborg sogn og Karen Pedersdatter i Søndersthoed Mk. {Mark} her i sognet, hvilket 2de nærværende mænd med underskrift bekræfter. Actum ut Supra
Jacob Roy
Chresten Jacobsen Giufve, som forlovere.
Chresten Sørensen
Karen Pedersdatter
Viet den 13de Juni.

NOTITS: De eneste Karen Pederdøtre i Give sogn, der kunne passe i FT 1801, er allerede gifte. Christen Sørensen fra Kirkegaard, Arnborg kan være Christen Sørensen *1769 (ses FT 1801 hjemme) eller hans bror Christian Sørensen *1771. Deres forældre er Søren Christensen *1740 Kirkegaard †1825 og Sidsel Christensdatter *1744c †1822.

Nr. 8386 1808.06.19 TRO.: Peder Christensen, Aasbjerg? (Aasberg), Give ∞ Ane Kirstine Sørensdatter, Give By, Give
VIDNE Nr. 1: Jens Hansen, Sillesthoved, Give
VIDNE Nr. 2: Christen Madsen, Give By, Give, Bruden tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1808 den 19de Juni meldte sig for, som forlovede at indføres i ministerialbogen, ungkarl Peder Chrestensen af Aasberg i Giufve sogn og pigen Ane Kirstine Sørensdatter nu tienende hos Gaardmand Chresten Madsen her i Giufve bye, forlovere var Chresten Madsen af Giufve bye og Jens Hansen paa Sillesthoed Mr., hvilket med hænders underskrift bekræftes.
Actum ut Supra
Peder Chrestensen
An Kirstine A. K. S. Sørensdatter, med ført pen.
Chresten C. M. Madsen
Jens J. H. Hansen, begge med ført pen.

Nr. 8387 1808.11.12 TRO.: Niels Mortensen, 38c år, Hyldesbjerrehus, Kollerup ∞ Cecilia Maria Nielsdatter, Givskov, Give
VIDNE Nr. 1: Jens Jensen, Brandbjerg, Kollerup
VIDNE Nr. 2: Jens Nielsen Skoleholder, Lindeballe
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1808 den 12 November mødte i Nyekirke præstegaard enkemanden Niels Mortensen fra Hyldesbierrehuus udi Kollerup sogn og pigen Cecilia Maria Nielsdatter tienendis i Gifskov for, som forlovede at indskrives i ministerialbogen, forlovere var Jensen Jensen paa Brandbjerg Mr. og Jens Nielsen Skoleholder i Linneballe. Enkemanden fremviste skiftebrev efter sin afdøde kone udstedt den 2den May d. a. {se ophævelsen tre dage senere nedenfor #8389}
Nyekirke præstegaard den 12 November 1808.
Niels Mortensen
Cecilia Mari Nielsdatter
Jens J. J. Jensen
J. Nielsen

NOTITS: Forlovelsen hævet tre dage senere. Formodentlig stor aldersforskel. Cecilia Marie Nielsdatter ikke fundet nogetsteds.

Nr. 8388 1809.11.14 TRO.: Søren Nielsen, 44c år, Træden By, Træden ∞ Maren Sørensdatter, 26c år, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 1: Jens Nielsen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 2: Søren Nielsen Skov, Nederdonnerup, Give, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14de November 1809 mødte i Nyekirke præstegaard for som forlovede at indføres i ministerialbogen ungkarl Søren Nielsen fra Træden sogn og pigen Maren Sørensdatter af Nederdonnerup. Karlen foreviste lovlig skudsmaal og ægteskabsseddel fra Hr. pastor By[nes]. Gaarmanden Jens Nielsen og pigens fader Søren {Nielsen} Schou fra Nederdonnerup vare forlovere.
Datum ut Supra
Søren S. N. Nielsen
Maren M. S. Sørensdatter begge med ført pen.
Jens J. N. Nielsen
Søren S. N. Nielsen {Skov}, forlovere begge med ført pen.
Viet 9 Dec.

Nr. 8389 1808.11.15 TRO.: Niels Mortensen, 38c år, Hyldesbjerrehus, Kollerup ∞ Cecilia Maria Nielsdatter, Givskov, Give
VIDNE Nr. 1: Jens Jensen, Brandbjerg, Kollerup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 15de November 1808 mødte de forlovede Niels Mortensen og Cecilia Marie Nielsdatter og tilkiendegav at de ønskede den indgaaede forbindelse ophævet, hvilket de med hænders udnerskrivt i forlovernes overværelse bekræftede.
Datum ut Supra
Niels Mortensen
Cecilia Mari Nielsdatter
Jens J. J. Jensen med ført pen.

NOTITS: Niels Mortensen gifter sig i stedet med Maren Laursdatter.

Nr. 8390 1809.12.09 VIET: Søren Nielsen, 44c år, Træden By, Træden ∞ Maren Sørensdatter, 26c år, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 1: Jens Nielsen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 2: Søren Nielsen Skov, Nederdonnerup, Give, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 14de November 1809 mødte i Nyekirke præstegaard for som forlovede at indføres i ministerialbogen ungkarl Søren Nielsen fra Træden sogn og pigen Maren Sørensdatter af Nederdonnerup. Karlen foreviste lovlig skudsmaal og ægteskabsseddel fra Hr. pastor By[nes]. Gaarmanden Jens Nielsen og pigens fader Søren {Nielsen} Schou fra Nederdonnerup vare forlovere.
Datum ut Supra
Søren S. N. Nielsen
Maren M. S. Sørensdatter begge med ført pen.
Jens J. N. Nielsen
Søren S. N. Nielsen {Skov}, forlovere begge med ført pen.
Viet 9 Dec.

Nr. 8391 1810.10.25 TRO.: John Pedersen, 30 år, Loftlund, Give ∞ Ane Marie Nielsdatter, 26 år, Farre (Tornumgaard), Give, BOSAT: Give Farre Tornumgaard
VIDNE Nr. 1: Peder Johnsen, Loftlund, Give, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Niels Iversen, Farre (Tornumgaard), Give, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1810 dem 25de October mødte pigen Ane Marie Nielsdatter af Tornumgaard og karlen John Pedersen af Loftlund i Give Sogn for som forlovede at indføres i Ministerialbogen. Forlovere vare Peder Johnsen af Loftlund og Niels Jversen af Tornumgaard som indestod Præsten for alle mislige følger af dette deres forhavende Ægteskab, der af ham kunne befrygtes.
John J. P. Pedersen
Ane Marie A. M. N. Nielsdatter, begge med ført pen.
Som forlovere
Peder Johnsen
Niels N. I. Iversen, med ført pen.

NOTITS: De har to gange begået lejermål med hverandre, et barn før 1807 (vel 1804 eller 1805, da kirkebogen ikke blev ført) og et barn Maren *1808. Præsten skulle få ret med "mislige følger", i 1825 klager hun over at han forholder sig ukristelig, de blev separeret 1826, men levede senere sammen alligevel, der måtte senere mægles mellem dem fx 1828, hvor hun ikke ville leve i hus med ham, men de blev dog boende sammen, som det ses i folketællingerne. Peder Johnsen kunne skrive, men hans søn John Pedersen ikke.

Nr. 8392 1810.12.30 TRO.: Mads Christensen, 34 år, Give By, Give ∞ Karen Pedersdatter, 23 år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
VIDNE Nr. 1: Peder Nielsen Hedegaard, Give By, Give
VIDNE Nr. 2: Peder Johansen, Donnerup Mark, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1811 {kirkeåret, kalenderår 1810} den 30 Decb. mødte for som Forlovede i ministerialbogen at indskrives Ungkarl Mads Christensen af Giufve {By}; og pigen Karen Pedersdatter tienendes sammesteds, og vare Peder Nielsen Hedegaard af Give {By} og Peder Johansen paa Donnerup Mk. Forlovere, hvilket med Underskrivt bekræftes.
Giufve Datum ut Supra.
Mads Christensen
Karen Pers datter
P: Nielsen Hedegaard
Peder Johansen

NOTITS: De skulle giftes, første barn bliver født fire måneder senere. Alle fire har selv underskrevet.

Nr. 8393 1811.09.15 TRO.: Ebbe Hansen, 60 år, Ejstrup ∞ Barke Sørensdatter, 39 år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre
VIDNE Nr. 1: Christen Jensen, Farre, Give
VIDNE Nr. 2: Christen Knudsen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Simonsen, Farre, Give, Enkens afdøde mand †1810.02.11 Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1811 den 15de September mødte i Giufwe, for som Forlovede i Ministerialbogen at indskrives, Ungkarl Ebbe Hansen fra Ejstrup Sogn, som fremlagde behørig Skudsmaal med derpaa tegnet Ægteskabsseddel, og Enkekonen Barke Sørensdatter fra Farre som foreviste Skiftebrev efter hendes afdøde mand Christen Simonsen; begge paastode at have havt Børnekopper, Hvilket osaa syntes rimeligt, skjøndt det ei jridisk blev bevist; de bleve altsaa indskrevne i Forlovernes Christen Jensens og Christen Knudsens begge af Farre deres Overværelse.
Actum ut supra.
Ebbe Hansen
Barke Sørensdatter
Christen C: J: Jensen
Christen K: K: Knudsen
viet 26de Oktober.

NOTITS: Enken var vel døbt Barbara men blev altid kaldt Barke.

Nr. 8394 1811.09.19 TRO.: Jens Olesen, 28 år, Hvejsel By, Hvejsel ∞ Engel Sørensdatter, 28 år, Sillesthoved, Give, BOSAT: Give Sillesthoved
VIDNE Nr. 1: John Pedersen, Sillesthoved, Give
VIDNE Nr. 2: Hans Olesen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1811 den 19de September mødte i Give for som Forlovede i Ministeiralbogen at inføres Pigen Engel Sørensdatter og Ungkarl Jens Olesen af Hveisel. Pigen havde umiskiendelige Tegn paa at have overstaaet koppe[...]dommen, Karlen paastod og at have været denne Sygdom underkastet, og paasaae Præsten sig i Følge Fordningen af 3die April 1810 9§ ei berettiget til at fordre yderligere Bevies des henseende, siden han har været Soldat ved 1ste jydske Infanteri Regiment. Forlovere John Pedersen af Sillesthoed og Hans Olesen af Nørre Collemorten indestode for, at de forlovede ei vare hinanden beslægtede, ligesom de og forsikrede at Jens Olesen inden Vielsesdagen skulle foreligge behørig Ægteskabsæddel.
Loco & Die ut Supra
Jens J: O: Olesen
Engel E: S: Sørensdr
John J: P. Pedersen
med ført Pen
Hans H: P: Olesen ligesaa.
Viet 26 Oktobr.

Nr. 8395 1811.10.24 TRO.: Christian Peder Johansen, 23 år, Give By, Give ∞ Birte Jakobsdatter, 21 år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
VIDNE Nr. 1: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1811 den 24de Oktobr: mødte for som Forlovede at inføres, Ungkarl Christian Peter Johannesen af Give og Pigen Birthe Jacobsdtr ibid. Pigen havde tydelig Beviis for at have gennemgaaet de naturlige Børnekopper og Chr. Pet: Johannesen lovede at fremskaffe samme før Vielsen. Forlovere vare Jacob {Mortensen} Skov og Peder Nielsen begge af Give.
Datum ut Supra.
Christian Peder Johansen
Berte JakobDatter {samme skrift som Christian Peder}
Peder Nielsen
Jacob Mortensen {samme skrift som Peder Nielsen}
Viet 23de Nov.

Nr. 8396 1811.10.24 TRO.: Jens Knudsen, 28 år, Ølholm, Langskov ∞ Anne Marie Pedersdatter, 24 år, Vorslunde, Give, BOSAT: Langskov Ølholm
VIDNE Nr. 1: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Peder Jensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1811 den 24de Oktobr mødte for liegeledes som Forlovede at inskrives Pigen Ane Marie Pedersder af Vorslunde og Ungkarl Jens Knudsen af Ølholm {Langskov sogn}, hvilken sidste fremviste lovlig Ægteskabssæddel saavelsom bevis for at have overstaaet de naturlige Børnekopper, som og begge Forlovere Peder Sørensen Vorslunde og Peder Jensen af Heedegaard bevidnede at være Tilfældet med Pigen.
Datum ut Supra
Jens Knudsen Anne mariepeders Datter.
Peder Jensen Peter Sørensen.
viet 23 Nov.

NOTITS: Jens Knudsen begik selvmord i 1826, hængte sig i et træ. Anne Marie Pedersdatter død i 1885 i Langskov 98 år gammel. De fik seks børn i Ølholm, Langskov.

Nr. 8397 1811.12.29 TRO.: Peder Andersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke ∞ Ane Johannesdatter, 33 år, Give By, Give
VIDNE Nr. 1: Peder Christensen, Karlsborg, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Christen Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1811 den 24de decbr mødte i Nyekirke Præstegrd, for som Forlovede i Ministerialbogen at inføres, Ane Johannesdr af Give {By} og Ungkarl Peder Andersen af Oxenbierre Nyekirke Sogn - Pigen havde i Ansiget tydelige Ar af Børnekopperne, og Karlen lovede at fremskaffe Beviis for at have giennemgaaet denne Sygdom forinden Vielsen. Forlovere vare Peder Christensen fra Karlsborg i Thyregoed Sogn og Christen Pedersen Nørre Kollemorten {Øster Nykirke}.
Datum ut Supra
Peder P: A: Andersen Ane A: J: Johansder
begge med ført Pen
Peder P: Ch: Christensen Christen Chr: P: Pedersen
Forloverne ogsaa med ført Pen.
Viet 21. Febr:

NOTITS: Ikke set efter vielsen.

Nr. 8398 1812.10.04 TRO.: Erik Pedersen, 29 år, Bøllund, Give ∞ Ane Jørgensdatter, Give By (Annexgaarden), Give, BOSAT: Give Bøllund
VIDNE Nr. 1: Jens Herman Jensen Nørskov, Bøllund, Give
VIDNE Nr. 2: Niels Lauesen, Give By (Annexgaarden), Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Henriksen, Hendes afdøde første mand, ikke set død i Give sogn, ikke fundet FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1812 den 4de Octobr mødte for som forlovede i Ministerialbogen at inføres Enken Ane Jørgensdr fra Anexgaarden i Give Bye og Sogn og Ungkarl Erick Pedersen fra Bøllund. Enken lovede forinden Vielsen at fremskaffe Beviis for at Skiftet efter hendes Afdøde mand Jens Henrichsen er sluttet, og Erick Pedersen fremlagde 2de Mænds Attest for at have gennemgaaet de naturlige Børnekopper - Forloverne vare Jens Herman {Jensen} Nørskou af Bøllund og Niels Lauesen fra Annexgaarden i Give.
Datum ut Supra
Erick Petersen {stor skrift, kan skrive}
Ane Jørgens Datter {samme store skrift}
Jen H: Nørskov Niels Lauesen begge med ført Pen
veit 17de Novbr.

NOTITS: Ane Jørgensdatter kan have opholdt sig i Annexgaarden, hun kommer sandsynligvis fra et andet sogn, hvor hun var gift med denne Jens Henriksen, som ellers ikke er set og slet ikke i Give sogn.

Nr. 8399 1813.02.06 TRO.: Henrik Jensen, 65 år, Farre?, Give ∞ Bodil Christensdatter, Farre?, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 6te Feb: 1813 er EnkemandenHenrick Jensen og Pigen Bodil Christensdr af Fa[...] Ægteviet i Give Kirke.
NOTITS: Tilføjet nederst på siden i meget lille skrift, var vel først blevet glemt, mangler forlovere osv.

Nr. 8400 1813.03.14 TRO.: Peder Eriksen, Uhe, Ringive ∞ Maren Andersdatter, 22 år, Bregnhoved, Give, BOSAT: Ringive Uhe
VIDNE Nr. 1: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Christen Clausen, Ullerup, Give, Bror til Peder Eriksens 1. kone Else Clausdatter.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Conrad Jørgensen, Præstegaarden, Ringive
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1813 den 14de Marti mødte i Nyekirke Præstegaard for, som Forlovede i Ministerialbogen at indskrives Pigen Maren Andersdatter fra Breinhoed, og Enkemanden Peder Erichsen fra Uhe i Ringgive Sogn, og da Enkemanden foreviiste Lovligt Skiftebrev efter sin afdøde Hustrue saavelsom Ægteskabsseddel fra sin Præst {Henrik Conrad} Jørgensen i Ringgive, og desuden den befalede Attest for at have havt de naturlige Børnekopper, hvoraf Fæstemøen bar tydelige spor, blev de i Forlovernes Anders Johansen af Breinhoed og Christen Clausen i Ullerup begge Gaardmænd i Give Sogn indskrevne, hvilket hermed med Hænders Underskrivt stadfæstes.
Datum ut Supra
Peder Erichsen
Maren M. A. Andersdatter med ført Pen
Anders Johansen
Christen Clausen
viet den 14de April.

NOTITS: Peder Eriksen †1823 Uhe, Ringive, derefter gifter hun sig med Jens Christian Jessen *1797c.

Nr. 8401 1813.04.18 TRO.: Christen Pedersen, 22 år, Hindskov- Sønder, Thyregod ∞ Karen Pedersdattter, 29 år, Loftlund, Give
VIDNE Nr. 1: Peder Johnsen, Loftlund, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: John Pedersen, Farre (Tornumgaard), Give, Brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1813 den 18de April mødte i Nyekirke Præstegaard for som Forlovede i MinisterialBogen at inføres Ungkarl Christen Pedersen af S: Hindskou Thyregod Sogn og Pigen Karen Pedersdatter af Loftlund Give Sogn. Begge havde synlige og viste Tegn paa at have gennemgaaet de naturlige Børnekopper. Som Forlovere, at de ei ere Hinanden i forbudne Grader beslægtede, meldte sig Pigens Fader Peder Johnsen af Loftlund og hendes Broder John Pedersen af Tornumgaard, hvilke saaledes med Hænders Underskrivt bekræftes. Nyekirke Datum ut Supra
Christen Ch: P: Pedersen Karen K: P: Pedersdatter
begge med ført Pen
Peder Johansen John Pedersen
(begge kan selv skrive)
viet den 19de Junij.

NOTITS: Christen Pedersen *1791 Alkærlund, Brande søn af Peder Christensen Boel og Ane Madsdatter.

Nr. 8402 1813.10.09 TRO.: Markus Sørensen, 23 år, Tofthøj, Gadbjerg ∞ Maren Pedersdatter, 20 år, Farre (Gammel Mølle), Give, BOSAT: Gadbjerg Tofthøj
VIDNE Nr. 1: Niels Andersen, Farre, Give
VIDNE Nr. 2: Søren Markussen, Tofthøj, Gadbjerg, Gommens far.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Conrad Jørgensen, Præstegaarden, Ringive, Har udstedt ægteskabsseddel til gommen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1813 den 9de Oktober mødte i Nyekirke Præstegrd for som Forlovede i MinisterialBogen at inføres Pigen Maren Pedersdatter af Gammel Mølle Give Sogn og Ungkarl Markus Sørensen fra Tofthøy i Gadberg Sogn, Begge foreviste Beviser paa at have havt de naturl: Børnekopper i Følge Forordningen af 3die April 1810, ligesom og Fæstemanden fremlagde Ægteskabssæddel fra Hr. Pastor {Henrik Conrad} Jørgensen i Ringgive. Forloverne vare Niels Andersen af Farre, og Søren Markussen i Tofthøj.
Nyekirke ut Supra
Niels Andersen
Markus Sørensen og maren Peders.
Sørren Markusen

Nr. 8403 1814.02.20 TRO.: Hans Pedersen, 31 år, Nørskov, Lindeballe ∞ Sidsel Marie Pedersdatter, 27 år, Loftlund, Give, BOSAT: Linneballe Nørskov
VIDNE Nr. 1: Peder Johnsen, Loftlund, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Anders Jensen Egeskov, Givskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Henrik Conrad Jørgensen, Præstegaarden, Ringive, Har udstedt ægteskabsseddel til gommen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1814 den 20d Februari eller Fastelavns Søndag mødte i Give for som Forlovede at indføres i Ministerialbogen - pige Sidsel Marie Pedersdatter af Loftlund og Ungkarl Hans Pedersen af Nørskov i Linneballe Sogn. Begge fremvist Attest paa, at have havt de naturlige Børnekopper ifølge Forordn. af 3die April 1810. Ligesom og Gæstemanden fremlagde Ægteskabsseddel fra Hr. Pastor {Henrik Conrad} Jørgensen i Ringgiufve. Forloverne vare Anders Jensen af Giufschou og Peder Johnsen af Loftlund.
Giufve ut Supra
Hans Pedersen
Sidsel Marie Pedersdr
Peder Johnsen
Anders Jensen
{alle kan selv skrive}.

Nr. 8404 1814.04.11 TRO.: Niels Jensen, 31 år, Hedeby, Ringive ∞ Ane Jensdatter, 22 år, Hestlund- Store, Give, BOSAT: Ringive Hedeby
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give, Bror til brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1814 2den Paaskedag /: 11te April :/ mødte som Forlovede i Ministeiralbogen at indøfres Ungkarl Niels Jensen af Hedeby i Ringgive Sogn og Pigen Ane Jensdatter af store Hestlund. Begge havde synlige og kjendelige ar af de narulige Kopper — Forloverne vare Pigens Fader Jens Christensen Schou store Hestlund og Gaardmand Jacob Christensen {skal være Mortensen} Schou af Give {By}.
Give, den 11 April 1814
Niels Jensen,
Ane Jensdatter,
Jens Chr Schou, Jacob chr: Schou.
{alle i præstens skrift.}

Nr. 8405 1814.07.17 TRO.: Anders Nielsen, 31 år, Bregnhoved, Give ∞ Mette Andersdatter, 20 år, Bregnhoved, Give, BOSAT: Give Bregnhoved
VIDNE Nr. 1: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Christen Nielsen, Bregnhoved, Give, Gommens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1814 den 17 Juli mødte som Forlovede at indføres i Ministerialbogen Ungkarl Anders Nielsen af Breinhoed og Pigen Mette Andersdatter af Breinhoed. Fæstemanden havde de naturlige Kopper og Pigen liegledes. Forloverne vare Pigens Fader Anders Johansen af Breinhoed og Gaardmand Christen Nielsen ibidm.
Give den 17 Juli 1814
Ander Johansen Christen Nielsen
Som Forlovede: Ans nielsSen mette anners dattr.

Nr. 8406 1814.09.11 TRO.: Niels Jakobsen, 29 år, Dørken, Thyregod ∞ Maren Christensdatter, 21 år, Neder- Donnerup, Give, BOSAT: Give Donnerup Mark
VIDNE Nr. 1: Iver Jensen, Neder- Donnerup, Give, Brudens stedfar.
VIDNE Nr. 2: Christen Jakobsen, Dørken, Thyregod, Gommens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1814 den 11te Septembr mødte for som Forlovede i MinisterialBogen at inføres Pigen Maren Christensdatter fra Nederdonnerup i Give Sogn og Ungkarl Niels Jacobsen fra Dørken i Thyregod Sogn; begge fremlagde Beviis for at have giennemgaaet de naturlige Børnekopper. Forlovere var Pigens Stiffader Jver Jensen af Nederdonnerup og Gaardmand Christen Jacobsen fra Dørken hvilket saaledes med vedkommendes Underskrivt bekræftes.
Give datum ut Supra
Maren M: C: Christiansdatter Iver J. J: Jensen
Niels N: J: Jacobsen Christen Ch: J. Jabobsen
alle med ført Pen.

NOTITS: Ses FT 1834 i et hus paa Donnerup Mark. Han begraves 1834-40.

Nr. 8407 1814.10.09 TRO.: Anders Christensen, 47c år, Bæksgaard, Give ∞ Birte Marie Pedersdatter, 35 år, Give By, Give, BOSAT: Give Bæksgaard
VIDNE Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Bøllund, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen Hedegaard, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Mette Marie Sørensdatter, Bæksgaard, Give, Gommens afdøde 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1814 den 9de Oktober mødte i Give for som Forlovede i MinisterialBogen at inskrives Pigen Birthe Marie Pedersdr af Give Bye og Enkemanden Anders Christensen fra Bexgaarden. Sidste fremlagde Attest fra Skifterettens Befuldmægtigte Rechnagel at Skiftet efter hans afdøde Hustrue Mette Marie Sørensdattter var paabegyndt. Begge i Barndommen giennemgaaet de naturlige Børnekopper. Forlovere vare Pigens Fader Peder Christensen Bøllund og lægdsmand Peder Nielsen Hedegaard af Give, hvilket saaledes med Hænders Underskrift bekræftedes.
Loco & die ut supra
Anders Christensen, Birte Marie Pederdt
med ført Pen
Peder Hedegaard Peder Christensen
mef ført Pen.

Nr. 8408 1814.10.16 TRO.: Jens Madsen, 38 år, Risbjerg, Brande ∞ Maren Nielsdatter, 34 år, Bøllund, Give
VIDNE Nr. 1: Niels Andersen Wong den yngre, Bøllund, Give, Brudens far
VIDNE Nr. 2: Christen Nielsen, Bregnhoved, Give, Brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1814 d 16 Octob. mødte i Give som Forlovede for at indskrives i Ministerialbogen Ungkarl Jens Madsen fra Riisbierre, Brande Sogn og Pigen Maren Nielsdatter fra Bøllund. Begge havde i deres Brandom gjennemgaaet de naturlige Kopper. Forlovere vare nærværende, Niels Andersen {Wong den yngre} fra Bøllund og Christen Nielsen fra Breinhoed, hvilket saaledes bevidnes med vore Hænders Underskrift.
Jens Madsen med ført Pen
Maren Nielsdatter med ført Pen.
Niels Andersen {stor skrift}
Christen Nielsen.

NOTITS: Bøllund er næsten nabo til Risbjerg i Brande.

Nr. 8409 1814.11.12 TRO.: Andreas Olesen den Ældre, 57 år, Kokborg, Thyregod ∞ Birte Marie Christensdatter, 37 år, Give By, Give, BOSAT: Thyregod Kokborg
VIDNE Nr. 1: Mads Mikkelsen, Thyregod By, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Laurids Olesen, Hindskov- Vester, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Laurids Sørensen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 12te Novbr: 1814 mødte her i Nyekirke præstegrd for at blive inskreven som Forlovede i Ministerialbogen, Enkemand Andreas Olesen fra Kochborg Thyregod Sogn og Pigen Birthe Marie Christensdatter tjenende Laurits {Sørensen} Søndergaard i Give Bye. Fæstemanden foreviste Eet mellem ham og afdøde Hustrue oprettet Testament i Hvis Følge han havde at betale 23 bdr N: V: til Thyregod og Vester Sogns Fattigkasse; begge havde i deres Ungdom havt de naturlige Børnekopper. Forlovere vare tilstæde, Mads Mikkelsen fra Thyregod og Lauritz Olesen fra Vester Hindskov.
Anders Olesen med paaholden Pen
Birthe Marie Christender med paaholden Pen
Mads Mikkelsen ligesaa
Lauritz Olesen med paaholden Pen.

NOTITS: Birte Marie Christensdatter *1777 Thyregod By datter af Christen Pedersen Hole og Sidsel Andersdatter. Andreas Olesen den Ældre *1757 Kokborg †1830 Drantum, Brande søn af Ole Andersen smed *1717 Kokborg †1792 Kokborg og Barbara Lauridsdatter *1731 Bredgaard, Thyregod By †1787+.

Nr. 8410 1814.12.04 TRO.: Hans Jessen, 25 år, Sjølvad, Jernved ∞ Ane Jensdatter, 26c år, Søndershoved Mark, Give
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Hestlund- Store, Give, Gift med Kirsten Thomasdatter fra Jernved, som vel kender gommen.
VIDNE Nr. 2: Jens Nielsen Grene, Søndersthoved Mark, Give, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 4de Decemb. 1814 mødte her i Give for at inskrives som Forlovede i Ministerialbogen Hans Jessen Ungkarl fra S[k]jølvad Jernved Sogn og Pigen Ane Jensdatter fra Syndersthoed Mark Give Sogn. Fæstemanden var i hans Barndom inoculeret og Pigen havde faaet de naturlige Kopper. Forlovere vare tilstæde Anders Christensen fra Store Hestlunde og Jens Nielsen Grene fra Syndersthoed Mark.
Hans Jessen {stor skrift}
Ane Jens Datter med paaholden Pen
Anders Hestlund
Jens Nielsen Grene med paa holden Pen.

NOTITS: I den gamle kirkebog. Hans Jessen *1789c Sjølvad, Jernved søn af Jes Hansen *1743c og Maren Christensdatter *1759c.

Nr. 8411 1815.04.08 VIET: Niels Nielsen, 43 år, Farre, Give ∞ Ane Marie Sørensdatter, 29 år, Neder- Donnerup, Give, BOSAT: Give Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Enkemand Niels Nielsen af Farre, 43 Aar og Ane Marie Sørensdatter af Neder Donnerup, 29 Aar viet 8 April 1815 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog. Ane Marie Sørensdatter *1785.01.23 i Nederdonnerup datter af Søren Nielsen Skov og Anna Mortensdatter.

Nr. 8412 1815.04.29 VIET: Preben Hansen, 32 år, Brakker, Øster Starup ∞ Sidsel Pedersdatter, 27 år, Give, BOSAT: Øster Starup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Ungkarl Preven Hansen, Tømmermand af Brakkerne, Starup Sogn, 32 Aar og Sidsel Pedersdatter, 27 Aar. Viet 8 Juli 1815 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog. Preben Hansen *1783c Øster Starup (i følge FT 1845), ses i FT 1801 som tjenestekarl i Nybborg, Øster Starup. Han blev gift 2. 1840 med Kierstine Nielsdater *1812c Højen, Vejle amt †1890 Øster Starup. Sidsel Pedersdatter *1788c (uklart om hun er født i Give sogn) †1836-40 Øster Starup

Nr. 8413 1815.07.08 VIET: Niels Knudsen, 29 år, Bøllund, Give ∞ Bodil Nielsdatter, 28 år, Bøllund, Give, BOSAT: Give Bøllund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Ungkarl Niels Knudsen, Gaardmand af Bøllund 29 Aar og Bodil Nielsdatter af Bøllund, 28 Aar. Viet 8 Juli 1815 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog. Niels Knudsen *1786c †1817.06.02 Bøllund. Bodil Nielsdatter *1787.09.30 Hedegaard sidst set FT 1840 er datter af Niels Andersen Wong den Yngre senest i Bregnhoved.

Nr. 8414 1815.11.26 TRO.: Niels Thuesen, 21 år, Farre Mark, Give ∞ Ingeborg Pedersdatter, 25 år, Farre Mark, Give, BOSAT: Give Give By
VIDNE Nr. 1: Niels Nielsen, Farre, Give
VIDNE Nr. 2: Hans Madsen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen, Farre Mark, Give, Bruden tjener vel ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1815 den 26de Novb mødte for som Forlovede i Ministerialbogen at indskrives Ingerborg Pedersdatter 25 Aar paa Farre Mk hos Christen Olesen og Niels Thuesen ligeledes paa Farre Mark 21de Aar gammel. Begge havde havt de naturlige Børnekopper, hvorfor de gav Løvte om i sin Tid behørig Beviis. Forloverne vare: Niels Nielsen af Farre og Hans Madsen sammesteds.
Dag og Sted som forhen.
Niels Thuesen
Ingebore Pedes Datter
Niels Nielsen med paaholden Pen
Hans Madsen

NOTITS: I den gamle kirkebog. Ingeborg Pedersdatter *1790.06.27 Nørskov, Lindeballe datter af Peder Hansen og Johanne Hansdatter. Niels Thuesen *1795 Ringive Præstegaard, søn af Gedske Jensdatter og udlagt Thue Nielsen, tjenende i Kolding hos lille Ring. FT 1834 i et hus i Give By, Niels Thuesen indsidder og muurmester.

Nr. 8415 1816.04.28 TRO.: Christen Lauridsen, 31 år, Almstok- Lille, Vorbasse ∞ Kirsten Marie Jensdatter, 25 år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre Mark
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen, Farre, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen, Farre, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1816 den 25 April mødte her som Forlovede i Ministerialbogen at indføres Pigen Kirsten Marie Jensdatter 25de Aar gammel af Farre og Ungkarl Christen Lauritzen af Lille Almstok i Voerbasse Sogn, 31 Aar, som fremlagde behørig Ægteskabsseddel fra Stedets Præst. Begge havde gjennemgaaet de naturlige Børnekopper. Gaardbrugerne Jens Christensen og Niels Christensen begge fra Farre vare Forlovere, Hvilket saaledes med Hænders Underskrivt bekræftes.
Datum ut aktea.
Christen Lauridtsen
Kirsten Marie Jensdr med ført Pen
Forloverne Jens Christensen Niels Christensen begge med ført Pen.

NOTITS: I den gamle kirkebog. Bruden døbt 1791.03.13 af Farre som Marie Kirstine.

Nr. 8416 1816.05.19 TRO.: Hans Andersen, 31 år, Lindeballe ∞ Malene Jensdatter, 20 år, Hestlund- Store, Give, BOSAT: Give Hestlund- Store
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1816 den 19de Mai mødte for som Forlovede i Ministerialbogen at indføres, Pigen Malene Jensdatter af Store Hestlund og Ungkarl Hans Andersen sidst tjenende i Linneballe Sogn, hvis Præstes Attest om at Jntet kunne hindre denne hans attraaede Forbindelse, han lovede inden Vielsen at tilveiegringe. Begge havde havt de naturlige Børnekopper i deres Ungdom. Pigens Alder er 20 Aar og Karlens Alder 31te Aar. Forloverne vare: Gaardmændene Jens Christensen af Store Hestlund og Niels Jensen Egschou af Give — Det passerede blev med Hænders Underskrivt bekræftet.
Ut Supra.
Hans Andersen {stor skrift}
Malene Jensdatter
Jens Christensen Niels Jensen Egskou.

NOTITS: I den gamle kirkebog. Hans Andersen født 1785 i Farre, søn af Anders Nielsen og An Marie Christensdatter, begge afdøde.

Nr. 8417 1816.08.24 VIET: Troels Christensen, 36 år, Sillesthoved, Give ∞ Ame Margrete Pedersdatter, 23 år, Fruelund, Give, BOSAT: Give Fruelund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Ungkarl Troels Christensen af Sillesthoed; 36 Aar og Ane Margrete Pedersdatter af Fruelund; 23 Aar. Viet 24 August 1816 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog. De fik hendes fødegård, hun er datter af Peder Jochumsen. Troels Christensen er søn af Christen Hansen og Anne Christensdatter i Sillesthoved.

Nr. 8418 1816.10.05 VIET: Christen Lauridsen, 31 år, Almstok- Lille, Vorbasse ∞ Kirsten Marie Jensdatter, 25 år, Farre, Give, BOSAT: Give Farre Mark
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Ungkarl Christen Lauesen af Lille Almstok, Vorbasse Sogn og Pige Kirsten Marie Jensdatter af Farre. Viet 5. Oktober 1816 i Ringive Kirke.
NOTITS: Fra den nye kirkebog.

Nr. 8419 1817.04.07 VIET: Anders Andersen Ramskov, 30 år, Ramskov, Give ∞ Maren Jensdatter, 24 år, Søndersthoved Mark (Olesager), Give, BOSAT: Give Ramskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Ungkarl Anders Andersen Ramschou, Mursvend; 30 Aar og Pige Maren Jensdatter af Olesager paa Syndersthoed Mark, 24 Aar. Viet 7. April 1817 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog.

Nr. 8420 1817.08.17 TRO.: Lars Jensen, 22 år, Give By, Give ∞ Ane Margrethe Christensdatter, 21 år, Give By, Give, BOSAT: Give By?
VIDNE Nr. 1: Jens Jensen, Give By, Give, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Christen Christensen, Give By, Give, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1817 den 17de August mødte for Præsten i Give for som Forlovede at indskrives i Ministerial Bogen Ung kal Lass Jensen i Give Bye gl. 22 Aar og Pige Ane Magrethe Christensdatr ligeledes af Give Bye gl. 21 Aar — Begge er vaccinerede hvorfor de forbandt dem til at forevise Attester — Deres Fædre mødt begge som Forlovere nemlig Husmand Jens Jensen af Give og Christen Christensen Gaardmand i Give. Hvilket bekræftes med samtliges Underskrifter.
Las Jensen med paaholden Pen
Ane Magrethe Christensd: med paaholden Pen.
Jens Jensen Christen Christensen.

NOTITS: I den gamle kirkebog. Ikke set, hvor de er bosat.

Nr. 8421 1817.08.24 TRO.: Peder Madsen, 26 år, Vemmelund, Give ∞ Inger Kirstine Christensdatter, 26 år, Skærhoved, Give, BOSAT: Give Vemmelund
VIDNE Nr. 1: Christen Hansen, Ulkær Mølle, Give
VIDNE Nr. 2: Hans Iversen, Neder- Donnerup (Refsgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1817 den 24de August mødte for Præsten i Give, for som Forlovede at indskrives i Ministerial Bogen Ung karl Peder Madsen gl. 26 Aar fød i Vemmelund i Give Sogn og Pigen Inger Kirstine Christensdatter gl: 26 Aar fød i Omme Sogn, nu tjenende i Scierhoed. Han er vaccineret og foreviste derfor Attest; hun har efter 2de Mænds Vidnesbyrd havt de naturlige Koppe i en Alder af 4 Aar. — Som Forlovere vare tilstede Christen Hansen af Ulkier Mølle og hans Jversen i Refsgaard {Nederdonnerup} — hvilket befræftes med samtliges Underskrift.
Peder Madsen Inger Kirstine Christensd. med paaholden Pen
Christen Hansen Hans Jversen.

NOTITS: I den gamle kirkebog. Hun er født *1791 Filskov, Sønder Omme.

Nr. 8422 1817.09.27 VIET: Christen Frandsen, 23 år, Østergaard, Lyne ∞ Ane Jensdatter, 20 år, Give By, Give, BOSAT: Give Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Ungkarl Christen Frantzen af Østergaard, Lyne Sogn, 23 Aar og Pige Ane Jensdatteraf Give {By}. Viet 27. September 1817 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog.

Nr. 8423 1817.10.04 VIET: Lars Jensen, 22 år, Give By, Give ∞ Ane Margrethe Christensdatter, 21 år, Give By, Give, BOSAT: Give By?
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Ungkarl Lars Jensen af Give {By} , 23 Aar og Pige Ane Magrethe Christensdatteraf Give {By}. Viet 4. Oktober 1817 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog.

Nr. 8424 1817.10.11 VIET: Peder Madsen, 28 år, Vemmelund, Give ∞ Inger Kirstine Christensdatter, 26 år, Skærhoved, Give, BOSAT: Give Vemmelund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Ungkarl Peder Madsen af Vimmelund, 28 Aar og Pige Inger Kirstine Christensdatter af Skjærhoed, 26 Aar. Viet 11. Oktober 1817 i Kirken.
NOTITS: Fra den nye kirkebog. Hun er født *1791 Filskov, Sønder Omme.

Nr. 8425 1818.05.16 VIET: Peder Jensen Grene, 23 år, Søndersthoved Mark, Give ∞ Sidsel Marie Sørensdatter, 20 år, Hedegaard, Give, BOSAT: Give Neder- Donnerup
VIDNE Nr. 1: Peder Nielsen Hedegaard, Give By, Give
VIDNE Nr. 2: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. {1818} Ungkarl Peder Jensen Grene af Syndershoedgaards mark, 23 Aar og Pige Sidsel Marie Sørensdatter af Hedegaard By; 20 Aar. 16 Maj i Kirken.
{I den gamle kirkebog:}
Aar 1818 den 12 April mødte som forlovede at indskrives i kirkebogen ungkarl Peder Jensen Grene af Sillesthoed 23 aar gl. og pigen Zidsel Sørensdatter af Hedegaard gl. 20 aar, begge var vaccinerede hvorfor de fremviste attest.
Forlovere som tilligemed mødte var Sognefoged Peder Hedegaard af Give og Gaardmand Jacob Mortensen Schou i Give, hvilket bekræftes med samtliges underskrivt. Peder Jensen. Zidsel Marie Sørensdatter. P. Hedegaard. Jacob Skov.

NOTITS: De bor 1820-22 i Sindbjerg sogn, 1833-35 i Kollerup, efter 1840 i Neder Donnerup, i FT 1845 skrives de i Refsgaard matr. 5, hvilket synes forkert i følge Ejnar Bjerre. Brudgommen Peder Jensens far var født i Grene, Arnborg.

Nr. 8426 1818.05.30 VIET: Morten Christensen, 22 år, Hallundbæk, Sønder Omme ∞ Inger Marie Pedersdatter, 26 år, Vorslunde, Give, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
VIDNE Nr. 1: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Peder Thomsen, Øgelund, Give, Nabo til både bruden og brudgommen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Ungkarl Morten Christensen af Hallundbek By, S. Omme Sogn; 22 Aar og Inger Marie Pedersdatter af Voerslunde; 26 Aar. 30 Maj, i Kirken.
{I den gamle kirkebog:}
Aar 1818 den 26 Marti mødte som forlovede at indskrives i ministerialbogen, ungkarl Morten Christensen i Hallundbech i Sønder Omme sogn og pigen Inger Marie Pedersdatter af Vorslunde. Karlen er 22 aar og pigen 26 aar.
Karlen er vaccineret, pigen havde de naturlige kopper.
Forloverne vare Gaardmand Peder Sørensen af Vorslunde og Peder Thomsen af Øgelund, som bekræftede det passerede med hænders underskrivt. Give Datum ut Supra. Morten Christensen i Hallundbech mark. Peder Sørensen. Peder Thomsen.

NOTITS: Morten Christensen er smed.

Nr. 8427 1818.09.08 VIET: Iver Troelsen, 35 år, Grarup, Brande ∞ Bodil Nielsdatter, 30 år, Bøllund, Give, BOSAT: Give Bregnhoved
VIDNE Nr. 1: Peder Laursen, Mosgaard- Lille, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Christen Nielsen, Bregnhoved, Give, Brudens bror.
NÆVNT Nr. 1: Niels Knudsen, Bøllund, Give, Enkens afdøde mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Ungkarl Iver Truelsen af Brande Sogn; 35 Aar og Enke Bodil Nielsdatter af Bøllund; 30 Aar. 8 September, i Kirken.
{I den gamle kirkebog:}
Aar 1818 den 3die Marti mødte hos præsten her i Nykirke præstegaard for som forlovede at blive indskrevne i kirkebogen ungkarl Iver Troelsen fød i Brande sogn 35 aar gammel og Niels Knudsens enke af Bøllund Bodild Nielsdatter gl. 30 aar.
Begge havde havt de naturlige kopper. Skiftet anmeldte enken var forkyndt og forbandt sig til at forevise skiftebrevet inden vielsen stod. Som forlovere mødte og medskrevne gaardmand Peder Lauersen i Lille Mosgaard i Ringgive {Thyregod} sogn og Gaardmand Christen Nielsen i Bregenhoed i Give sogn. Saaledes passeret bekræftes med samtliges egenhændige underskrift. Iver Troelsen. Bodild Nielsdatter, begge med paaholden pen. Peder Laursen. Christen Nielsen

NOTITS: Bruden er datter af Niels Andersen Wong den Yngre.

Nr. 8428 1818.10.10 VIET: Anders Hansen, 30 år, Gammelby, Ringive ∞ Maren Christensdatter, 40 år, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Ungkarl Anders Hansen; 30 Aar og Enke Maren Christensdatter; 40 Aar. 10 Oktober i Kirken.
NOTITS: Bruden er enke efter Lars Hansen i Skærhoved.

Nr. 8429 1818.10.17 VIET: Christian Hansen Neve, 25 år, Nevad, Lindeballe ∞ Marie Pedersdatter, 26 år, Givskov, Give, BOSAT: Lindeballe Nedvad
VIDNE Nr. 1: Hans Jensen, Nevad, Lindeballe, Brudgommens far.
VIDNE Nr. 2: Anders Jensen Egeskov, Givskov, Give, Brudens husbonde.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Ungkarl Christian Hansen Neve af Linneballe Sogn; 25 Aar og Pige Marie Pedersdatter af Giufskov; 26 Aar. 17 Oktober, i Kirken.
{I den gamle kirkebog:}
Aar 1818 den 5 Juli mødte hos præsten i Give for som forlovede at indskrives i ministerialbogen ungkarl Jens Christian Hansen af Neve i Linneballe sogn 25 aar gl. og pigen Marie Pedersdatter tjenende i Gifskov i Give sogn 26 aar gammel, begge har i deres barndom havt de naturlige kopper og forbandt sig til derfor at fremskaffe behørige attester.
Som forlovere var tilstæde fæstemandens fader Hans Jensen Gaardmand i Neve og pigens hosbond Anders Jensen af Gifskov, hvilket saaledes bekræftes med samtliges underskrivt. Jens Christian Hansen. Marie Pedersdatter, begge med paaholden pen. Hans Jensen. Anders Jensen.

NOTITS: Bruden Marie Pedersdatter tjener i Givskov, Give, men hun er ikke født der. †1830.03.04 Lindeballe.

Nr. 8430 1818.11.08 VIET: Christen Pedersen Lund, 27 år, Uhe, Ringive ∞ Kirsten Friisdatter, 36 år, Stenbjerglund, Give, BOSAT: Ringive Sønder Langelund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Enkemand Christen Pedersen af Uhe, Ringgive Sogn; 27 Aar og Pige Kirsten Friisdatter af Steenberglund; 36 Aar. 8 November, i Kirken.
NOTITS: Bruden død før FT 1834. Kirsten Friisdatter er ikke født i Give sogn og er heller ikke i familie med folkene i Stenbjerglund, at det kan ses.

Nr. 8431 1818.12.26 VIET: Claus Graversen, 28 år, Farre, Give ∞ Kirsten Marie Hansdatter, 24 år, Hedegaard, Give, BOSAT: Give Farre
VIDNE Nr. 1: Gravers Clausen, Farre, Give, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Hans Christensen, Hedegaard, Give, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Enkemand Claus Graversen; 28 Aar og Pige Kirsten Marie Hansdatter af Hedegaard; 24 Aar. 26 December, i Kirken.
{I den gamle kirkebog:}
Aar 1818 den 18de November mødte for præsten i Give for som forlovede at blive indskrevne i kirkebogen enkemand Claus Gravesen af Farre gl. 28 aar som har havt de naturlige kopper og pigen Kirsten Marie Hansdatter af Hedegaard 24 aar. Vaccineret af Stallknecht.
Som forlovere mødte Graves Clausen af Farre og Hans Christensen af Hedegaard, hvilket saaledes bekræftes med hænders underskrivt. Give Datum ut Supra. Som forlovede Clavs Gravesen. Kirsten Marie Hansdatter. Som forlovere Graves Clausen af Farre. Hans Christensen af Hedegaard.

Nr. 8432 1818.12.26 VIET: Peder Jensen, 32 år, Ulkær Mølle, Give ∞ Ane Madsdatter, 22 år, Hestlund- Lille, Give
VIDNE Nr. 1: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen Hedegaard, Give By, Give, Sognefogeden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Ungkarl Peder Jensen, tjenende i Ulkjær Mølle ; 32 Aar og Pige Ane Madsdatter af Lille Hestlund ; 22 Aar. 26 December, i Kirken.
{I den gamle kirkebog:}
Aar 1818 den 24 November mødte i Give som forlovede at indskrives i ministerialbogen, ungkarl Peder Jensen af Ulkiær Mølle 32 aar gl. og pigen Ane Madsdatter af Lille Hestlund 22 aar gl., begge havde havt de naturlige kopper.
Som forlovere vare overværende Gaardmand Mads Nielsen af Lille Hestlund og Sognefoged Peder Hedegaard i Give, de bekræftede det passerede med hænders underskrivt. Give Datum ut Supra. Som forlovede underskriver Peder Jensen. Ane Madsdatter. Som forlovere P. Hedegaard. Mads Nielsen.

NOTITS: Brudgommen tjener i Ulkær Mølle men er født i Store Mosgaard, Give i 1786.