Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1714 - 1784
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7901 1714.01.16 TRO.: Jens Boesen, 26c år, Hedde, Assing ∞ Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Bevilger og tillader, at Jens Boesen i Heede {Assing sogn} og Anna Christensdatter udi Ødevig i Hammer{rum herred Skarrild} sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.
Hafnia den 16 januar 1714.

NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere.

Nr. 7902 1726.09.16 TRO.: Anders Nielsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Elisbeth Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Sønder Omme Filskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: F: 4: G: A: W at wi have bevilget og tilladt at Anders Nielsen Filschov af Omme sogn og Elisabeth Nielsdatter Selstrup {Silstrup} af Skarrild sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste Hospital udgive såfremt de denne bevilling agter at nyde.
Frederiksborg den 16 september 1726.

NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere. Får mange børn.

Nr. 7903 1728.07.01 TRO.: Niels Nielsen, 31c år ∞ Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skifter: 'Gift 1728c Niels Nielsen og Johanne Pedersdatter'.}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Deres første barn født april 1729. Johanne Pedersdatter (skifte 1750) er opvokset (muligvis født i Sønder Felding) i Øvig, Skarrild som datter af Peder Bentsen Skonning (skifte 1713).

Nr. 7904 1736.03.09 TRO.: Jens Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild ∞ Kirsten Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jens Christensen Selstrop {Silstrup} af Jylland ægteskabs bevilling i tredie led. Bevilger og tillader, at Jens Christensen Selstrop, og Kirsten Pedersdatter Sindvig {Pindvig}, bønderfolk af Skarrild sogn udi Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie [andet?] og tredie led beslægtet.
Frederiksborg den 9 marts 1736.

NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere.

Nr. 7905 1745.07.01 TRO.: Rasmus Bringelsen, 19 år, Skarrild ∞ Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1775 efter Rasmus Bringelsen: 'Viet Rasmus Bringelsen af Skarrild og enken Kirsten Pedersdatter af Pindvig.'}

Nr. 7906 1750.07.01 TRO.: Anders Nielsen, 23 år ∞ Maren Andersdatter, 25 år, Skarrild Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Grene
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra brudens fødsel i Skarrild Grene: 'Gift 1750c Anders Nielsen og Maren Andersdatter'.}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Første barn 1751. Maren Andersdatter *1726.10.27 Grene, datter af Anders Jensen Grene og kone.

Nr. 7899 1759.09.04 VIET: Christen Clausen Svitzer, 31 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild ∞ Anne Elisabeth Arntsdatter Bisted, 26 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, BOSAT: Skarrild Præstegaarden
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Indberetning: 'den 4. September 1759 sognepræst i Skarrild Christen Clausen Svitzer og Anne Elisabeth Bisted i Skarrild By.}
NOTITS: Se Christen Svitzers Inberetning 1765 til biskop Bloch i Ribe.

LINK: Christen Svitzers Inberetning 1765.

Nr. 7907 1774.07.01 TRO.: Anders Andersen, 26c år ∞ Ane Nielsdatter, 44c år, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra 1. mand Peder Ibsen/Jepsen begravelse 1773.10.15 Døvling og dødfødt barn †1777.12.09 Døvling: 'Gift 1774c Anders Andersen og Ane Nielsdatter'.}
NOTITS: Fra 1776 og fremad føres de gifte i Skarrild kirkebog, dvs denne vielse er 1774 eller 1775.

Nr. 8001 1775.10.25 TRO.: Niclolaus Hegelahr, 29 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild ∞ Maren Andersdatter Skovby, 31 år, Sønder Felding, BOSAT: Skarrild Præstegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Onsdagen d 15 Octbr Hr Heglar og hans Kierste Maren Ander daatter Skar Bye.

NOTITS: Skrevet i en anden skrift end Hegelahrs. Trolovelsen stod i Sønder Felding (KB): "troloved d 4. Octob: 1775 - efter Hr Provst Petersens skriftlige begg. Hr Nicloaj Hegelahr med sin huusholderske Mademois: Maren Andersd: Schoubye i Scharild Præstegrd, og copulered dem i Scharrild , k[rk] efter 3die ggns lysning d: 25 Octob: 1775".

LINK: Trolovelsen i Sønder Felding kirkebog.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8002 1776.05.23 VIET: Lars Carstensen, 26c år, Nederby, Sønder Felding ∞ Maren Jepsdatter, 50c år, Pindvig?, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Taarsdagen før Pintze Dag Lars Carstensen og Maren Jepsdatter. af Pindvig . copulerede.
PKB: Coplulais{!} 1776. Torsdagen d 23. May Lars Carstensen og Maren Jensdaatter udj Penvig.

NOTITS: Maren Jensdatter gift 1. gang 1754c med Rasmus Bringelsen.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8003 1776.09.27 TRO.: Lars Madsen, 25c år, Skarrild ∞ Anne Pedersdatter, 20c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild By
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Trolovede d 21 Junii Las Madsen og Anne Pedersdatter i Lustrup. .
PKB: Torsdagen d: 17 Septem Las Massen og Anne Pedersdatter udi Lustrujp..

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8004 1776.10.12 TRO.: Christen Jensen Mosgaard, 33c år, Mosegaard, Assing ∞ Bennet Andersdatter, 25c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Troloved den 23 Augusti Christen Jensen Moesgaard og Bennet Andersdatter Greene.
PKB: Løfverdag d: 12 October Christen Jensen Mus gaar og bennet Ander daatter Gren.

NOTITS: Musgaar som er jysk Muesgo. Får barn i Skarrild Grene 1777. Bennet Andersdatter *1751 Grene til Anders Grene. FT 1787 og FT 1801 i Tarp i Sønder Felding. Der er et Mosegaard i Assing, hvor brudgommen måske kommer fra.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8005 1776.09.26 VIET: Lars Madsen, 25c år, Skarrild ∞ Anne Pedersdatter, 20c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild By
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Las Madsen og Anne Pedersdatter copulerede Taarsdagen d 26 Septembr:

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8006 1776.10.13 VIET: Christen Jensen Mosgaard, 33c år, Mosegaard, Assing ∞ Bennet Andersdatter, 25c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 19 Sølndag efter Trin: copulerede Christen Jensen Moesgaard og Bennet Andersdatter Greene.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8007 1777.12.02 TRO.: Anders Nielsen, Fjelstervang, Vorgod ∞ Mette Eskesdatter, 39 år, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 2 [d...d] [Trolov?] [Anders] Nielsen og Mette Eskesdat af Omme.

NOTITS: Degnen bruger copulation både om trolovelse og vielse. Datoen er usikker, året sikkert. En Mette Eschesdatter ses 1763 af Skovsende indtil 1776 som fadder i Sønder Omme kirkebog *1738.04.26 Skovsende datter af Eske Pedersen. Viet den 9 dec. 1777 i Sønder Omme til Anders Nielsen af Fjelstervang i Vorgod. Een Anders Nielsen *1733 i Vorgod men †1748, saa han er vel ikke født i Vorgod. Ikke fundet Mette Eskesdatter i FT 1787 Ringkøbing, Ribe, Vejle, Skanderborg amter.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8008 1777.12.27 TRO.: Christen Pedersen Lustrup, 27c år, Lustrup, Skarrild ∞ Margrethe Pedersdatter, 32c år, Heesgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 27 Dec: 1777 Trol: Christen Peders: og Margrethe Pedersd: i Heesgaard. .
DKB:

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8009 1778.02.04 VIET: Christen Pedersen Lustrup, 27c år, Lustrup, Skarrild ∞ Margrethe Pedersdatter, 32c år, Heesgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 4. Februvarus Christen Pedersen og Magrete Peder daatter af Ludstrup.
PKB: Copulerede ovenmeldte Paar d 12. Febr. 1778.

NOTITS: Bruden er ikke født i Heesgaard eller overhovedet i Skarrild sogn i kirkebogen.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8010 1778.05.07 TRO.: Peder Christensen, Skarrild ∞ Karen Pedersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 7 Maji Peder Christens: og Karen Pedersd{...} .

NOTITS: Een Karen Pedersdatter †1779.06.21 i Skarrild. I FT 1787 en indsidder Peder Christensen i Skave 2. gang enke, 56 i 1778.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8011 1778.09.17 VIET: Christen Pedersen, Døvling, Skarrild ∞ Johanne Thomasdatter, 24 år, Hesselvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 17 Sept : copulerede Christen Pedersen og Johanne Thomasdatter.
DKB: Mandag d 13 September Christen Pedersen af Døfling og Johanne Thomas daatter ,

NOTITS: Hans 1. kone NN †1778.05.16 Døvling. Efter degnen at dømme hører denne vielse til 1779, for den 13. september er en mandag i det år. En Johanne Thomasdatter *1754 Hesselvig, men hun ses gift 1. gang med Morten Pedersen i Hesselvig i FT 1787, hvilket er forkert, hun er gift 2. gang med Morten Pedersen. Første gang her med Christen Pedersen †1782 i Døvling.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8012 1778.09.22 TRO.: Ole Jensen, 27c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Ibsdatter, 53c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 22 Sept: trol: Ole Jens: og Anne Ibsdatter i Scharild.
DKB: Torsdag d 22 Octber, Oluf Jenssen og Anne Ibsdater her i byen ,

NOTITS: Men her modsat #8011 er degnens torsdag for den 22. oktober virkelig fra 1778 ikke 1779. FT 1787 siger hun er gift anden gang her. Hendes første mand ikke fundet.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8013 1779.10.12 VIET: Søren Madsen, 32c år, Bektoft, Skarrild ∞ Mette Jensdatter, 40c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Nørre Bektoft Assing Paarup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 12 Oct : copul : Søren {Madsen} Bektoft og Mette Jensdatter.
DKB: d 12 October Søren Massen og Mette Jensdat ,

NOTITS: Søren Madsens 1. kone Kirsten Christensdatter †1778.10.14 Skarrild. Søren og Mette flytter mellem 1782 og 1787 til Paarup i Assing, ses der FT 1801 og i 1808.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8014 1780.06.28 VIET: Niels Christensen, 54c år, Grarup, Brande ∞ Mette Lauridsdatter, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 28 Junii copulerede i Brande Kirke Niels Christensen af Grarup og Mette Laurids datter troloved d 4 Nov: 1779.

NOTITS: Ingen Mette Lauridsdatter/Larsdatter set i Skarrild sogn. Niels Christensen udeladt i FT 1787 og FT 1801 i Grarup i Brande, men han er der. Denne vielse kun noteret i Skarrild kirkebog ikke i Brande. Hegelahr har vel foretaget vielsen i Brande kirke for den forhindrede præst i Brande NC Clausen.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8015 1780.07.03 VIET: Jens Nielsen Bukkær, 58c år, Bukkær, Assing ∞ Kirsten Andersdatter, 53c år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Assing Bukkær
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 3 Julii Jens Nielsen Bukkier og Kirsten Andersdatter af Deufling: troloved 21 Februar.
DKB: Mandagen d 3 Julius Jens Nielsen og Kirsten Ander datter.

NOTITS: Ikke set hvem Kirsten Andersdatter var gift med 1. gang, evt. i Døvling. ?Niels Jepsen †1778.11.28 Døvling *1721c, men ingen kone set.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8016 1780.07.03 VIET: Laurids Jensen Elkær, 28 år, Elkær, Skarrild ∞ Anne Malene Bendtsdatter, 29 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Elkær
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 3 Julii ligesaa copulerede Lauritz {Jensen} Elkiær og Malene Bentsdatter: trol: d 16 Maji ,
DKB: samme dag {Mandagen d 3 Julius} Lauris Jensen og Leene Bent daatter.

NOTITS: Anne Malene *1751.05.02 Silstrup. Laurids *1752.05.20 Bøvl, S. Omme.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8017 1780.08.15 VIET: Peder Christensen Smed, 42c år, Lustrup, Skarrild ∞ Kirsten Jensdatter, 41c år, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 15 Aug: Peder {Christensen} Smed og Kirsten Jensdatter copulerede; trolovede i Fastelavns Uge.
DKB: Anden Pinse dag {1780.04.15, trolovet} Peder Smed og Kirsten Jensdat.

NOTITS: Kirsten Jensdatter ikke set født i Skarrild eller Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8018 1780.09.18 VIET: Niels Rasmussen Winde, 29c år, Skarrild Mølle, Skarrild ∞ Anne Christensdatter Mølle, 31 år, Skarrild Mølle, Skarrild, BOSAT: Skarrild Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Sept: copuleret Niels Winde Møller i Scharild og Anne Christensdatter efter at De den 13 Julii ao: vare trolovede .
DKB: d 18 September Niels Rasmussen og Anne Christen daatter Møle .

NOTITS: Anne er født i Skarrild Mølle *1739.10.12. Niels Winde *1753c

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8019 1781.04.17 TRO.: Peder Andersen Provst, 28 år, Hjøllund, Arnborg ∞ Karen Pedersdatter, 30c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------}
Ebert Lauritsen.
Knud Jensen og Else Hansdatter .

NOTITS: Begge i 1. ægteskab i FT 1787. Peder *1754.01.01 Lille Hjøllund, Arnborg, Karen *1751c.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8020 1781.04.17 TRO.: Ebert Lauridsen, 35 år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------}
Ebert Lauritsen.
Knud Jensen og Else Hansdatter .

NOTITS: Ebert *1746.09.11 Skarrild By. Anne Jakobsdatter ikke identificeret. Begge i 1. ægteskab FT 1787.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8021 1781.04.17 TRO.: Knud Jensen, 23 år, Hallundbæk, Sønder Omme ∞ Else Hansdatter, 30 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Kartoft- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------}
Ebert Lauritsen.
Knud Jensen og Else Hansdatter .

NOTITS: Knud *1758.05.28. Hallundbæk, Sønder Omme. Else *1751.04.14 Sønder Kartoft.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8022 1781.06.05 VIET: Anders Christensen, 29 år, Elkær, Skarrild ∞ Mette Thomasdatter, 47 år, Hesselvig, Skarrild, BOSAT: Arnborg Grene
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: i d. 5 Junii copulerede Anders Christensen Elkiær og Mette {-------} af Hesselvig.
DKB: 3die Pense dag Anders Christensen Elkier og Mette Thomasdatter af Hessel vig,

NOTITS: Anders *1752.01.01 Elkær, Skarrild; Mette *1734.01. Holtum, Arnborg enke efter Poul Nielsen Hesselvig †1780.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8023 1781.09.14 VIET: Ebert Lauridsen, 35 år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2 d 14 Sept : Ægteviede Ebert Lauritsen [..] {-------} Pigen Anne Jacobsdatter .
DKB: d 13 September Eblert Laurissen og Anne Jachkop daatter.

NOTITS: Degnen Laurids Ebbesen er gammel og dør snart, han kan ikke rigtig mere stave og hans datoer er vel forkerte.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8024 1781.09.18 VIET: Peder Andersen Provst, 28 år, Hjøllund, Arnborg ∞ Karen Pedersdatter, 30c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 3 d. 18 Sept: æg [teviede] Peder Andersen og Karen {-------} af Lustrup.
DKB: Tisdag d 18 Septembr Peder Andersen og karen Pederd. fra Ludstrup. .

NOTITS: Begge i 1. ægteskab i FT 1787. Peder *1754.01.01 Lille Hjøllund, Arnborg, Karen *1751c.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8025 1781.09.25 TRO.: Peder Christensen Sandfeld, 30c år, Skarrild ∞ Margrethe Thomasdatter, 36 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 25 Sept trolovede Peder Christensen og Mag {---} ter Ødevig .

NOTITS: Peder *1751c, Margrethe *1745.06.20 Holtum, Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8026 1781.09.25 VIET: Knud Jensen, 23 år, Hallundbæk, Sønder Omme ∞ Else Hansdatter, 30 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Kartoft- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 4 dito dato {d. 25 Sept } ægteviede Knud Jensen og Else Hansda {-------} .
DKB: Tisdag d 2 ogtobr Knud Jensen og Els[.] hans dat af [C]as[..]f.

NOTITS: Knud *1758.05.28. Hallundbæk, Sønder Omme. Else *1751.04.14 Sønder Kartoft.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8027 1781.10.02 VIET: Niels Nielsen Ronnum, 29 år, Hesselvig, Skarrild ∞ Sidsel Christensdatter, 32 år, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 6 den anden Octobr : copulerede ieg karl Niels Nielsen {-------} Pige Sidsel Christensdatter af Pindvig .
DKB 1: Tisdag d 4 [.] ogtobr Niels Ronnum og [....] Christensdat af [......].
DKB 2: Tisdag d 7 dito {ogtobr} Niels Nielsen Ronum udi Hessevig og Selsel Christe daatter af Penvigs ,

NOTITS: Niels *1752.09.10 Ronnum, Sidsel *1749.02.09 Pindvig.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8028 1781.10.23 VIET: Peder Christensen Sandfeld, 30c år, Skarrild ∞ Margrethe Thomasdatter, 36 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 5. d 23 Octobr copulerede ieg Karl Peder Christensen Sandf {-------} Magrethe Thomasd: af Ødevig.
DKB: Tisdag d 24 Octobr Peder Christensen Sand fuld og Magrete Thomas dat af Ødvig.

NOTITS: Peder *1751c, Margrethe *1745.06.20 Holtum, Arnborg enke efter 1. mand Jens Nielsen Øvig.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8029 1782.04.21 VIET: Arent Jensen, 23 år, Gammel Arnborg, Arnborg ∞ Johanne Jensdatter, 29 år, Skarrild, BOSAT: Skarrild By Arnborg Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 24 April Arent Jensen og Johanne Jensdatter.

NOTITS: Johanne *1752.12.24 Skarrild, Arent *1758.11.05 Gammel Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8030 1782.10.22 VIET: Morten Pedersen, 26c år, Grene, Hoven ∞ Johanne Marie Thomasdatter, 28 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling Hesselvig
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} Octobr: ægteviede Morten Pedersen af Hoven [G]ræne og Johanne Marie Thomasdatter Enke i Deufling .
DKB: Morten Pedersen i Deuling og Konen Johanne Marie ThomasDaatter Deres Bryllup blev holdt her i Skarild Kirke d 22de Octobr.

NOTITS: Johanne *1754.06.03 Hesselvig. Hun er enke efter Christen Pedersen den Unge †1778.05.16 Døvling.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8031 1783.11.13 TRO.: Peder Rasmussen, 76c år, Kirkegaard- Neder, Assing ∞ Maren Christensdatter, 35 år, Skave, Skarrild, BOSAT: Assing Kirkegaard- Neder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 13 Nov: Trolovet Peder Rasmussen Enkemand af Assing = Nederkirkegaard {..} Pigen Maren Christensdatter af Schave.
DKB: Dend 13. Novbr havde Peder Rasmussen , i Assing Neder Kirckegdr og Pigen Maren Christens Daattr Trolovelse.
Deres Bryllup Cellebreret dend 10de Decembr 1783.

NOTITS: Maren *1748.09.01 Silstrup, Skarrild.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8032 1784.02.01 VIET: Anders Jensen Østergaard, 51c år, Bektoft, Skarrild ∞ Margrethe Christensdatter Vipskov, 35c år, Grarup, Brande, BOSAT: Skarrild Bektoft
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {.......} kl. over 4 omtrent efter middag beskikkede Poul Østergaard
{.......} arstoft mig ganske uformodeentlig med 4 Mænd, at Anders
{.......} s Broder og Qvinden Magrethe Hvipschou ville troloves og
{.......} il den Ende ved Kirken , om jeg ville komme til denne For=
{.......} : Jeg spurgte Mænden om de ville cavere at disse Per
{....} r var ikke for nær belægtede eller besvogrede . De
svarede : Nej det ville de ikke cavere for : Jeg sagde, at eftersom Qvin
den har været besvangret ; maatte man vide hvo hendes
Barnefader havde været, førend man kunde vide hvor
vidt de vare besvogrede . Noget derefter kom andre 4
Mænde, hvoraf de 2 udgave sig for at ville cavere ; men
men jeg sagde : det kunde de ikke saa længe Hr: Clausens Attest
{..} Barnefaderen ikke blev mig foreviist . Jeg var
{...}uden ikke frisk, og ikke i Dag betænkt paa Denne For=
{...}ning : Jeg erindrede desuden Terkel Jensen fra S: Karstoft
{..} at jeg, efter min Samtale med ham herom d 24 hujus, hav=
de ventet , Anders Jensen skulle selv have talt med mig
og foreviist mig de nødvendige Beviiser tilforn.
Saalees er Sandhed testerer ut supra
N: Hegelahr.

NOTITS: Datoen 1. feb. 1784 er antaget ud fra indførslerne før og efter. Den endelige vielse finder sted i Brande kirke i april 1784, se linket nedenfor. Kort fortalt er historien: Den lille opbrusende herremand Poul Østergaard af Nørre Karstoft og præsten i Skarrild Hegelahr er fjender. Hegelahr ved at bruden Margrethe Hvipskov har et barn uden angivet fader fra 1780, og han formoder at Poul Østergaard er faderen, hvilket synes sandsynligt. Nu er Margrethe igen gravid i ca. 4 måned og truer vel Poul Østergaard med at angive ham som faderen til det første barn plus det der er undervejs. Pouls bror Anders er blevet enke. Han skal giftes med Margrethe Hvipskov. Men Hegelahr stiller sig imod, så præsten i Brande NC Clausen udfører senere vielsen.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Den rigtige vielse i Brande kirke den 12. april 1784.

Nr. 8033 1784.03.23 TRO.: Jens Olesen Sigting, 51c år, Tovdal, Arnborg ∞ Else Pedersdatter, 60c år, Studsgaard, Skarrild, BOSAT: Arnborg Tovdal
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 23 Martii troloved og d 15 April copulerede Enkemand Jens Olesen af Thodal {Arnborg} og Enken Else Pedersdatter Studsgaard.

NOTITS: Hun er født i Studsgaard *1728.09. Ikke set hvem hun var gift med 1. gang.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8034 1784.11.09 TRO.: Laurids Jensen Elkær, 32 år, Elkær, Skarrild ∞ Birgitte Bendtsdatter, 29 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Elkær
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: D. 9 Oct: trolovede og d 29de sammes copulerede Enke = Manden Laurids Jensen Elkiær og Pigen Bergithe Bendsdatter ,

NOTITS: Birgitte er søster til Laurids' første kone Anne Malene Bendtsdatter begravet i nov. 1783.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8035 .. VIET: