Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1714 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7901 1714.01.16 TRO.: Jens Boesen, 26c år, Hedde, Assing ∞ Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Bevilger og tillader, at Jens Boesen i Heede {Assing sogn} og Anna Christensdatter udi Ødevig i Hammer{rum herred Skarrild} sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.
Hafnia den 16 januar 1714.

NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere.

Nr. 7994 1725.07.01 VIET: Morten Jensen Astrup, 28c år, Astrup, Faster ∞ Kirsten Pedersdatter, 19c år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Faster Astrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: ud fra daab i Faster 7 august 1726, hvor Kirsten Pedersdatters stedfar Jens Boesen og mor Anne Christensdatter er faddere ved hendes søn Peders daab. Viet 1725c Morten Jensen i Astrup i Faster sogn og Karen Pedersdatter i Øvig i Skarrild.}
NOTITS: Dato omtrentlig, kan være et år forkert. Kirsten Pedersdatter er datter af Peder Bentsen Skonning og Anne Christensdatter. Hun ses første gang i Faster kirkebog som fadder 11 nov 1725.

LINK: Daab af deres søn Peder 7 aug 1726.

Nr. 7898 1719.12.01 VIET: sogn: Borris. Jens Poulsen Skanderup, Slumstrup, Sædding ∞ Karen Hansdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Nørre
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skøder: 'Sr. Jens Poulsen Skanderup til Slumstrup i Sædding sogn gift med Karen Hansdatter af Nørre Karstoft.'
NOTITS: Karen Hansdatter er datter af Hans Andersen ejeren af hovedgården Nørre Karstoft i Skarrild. Jens Poulsens 1. kone Mette Nielsdatter begraves †1719.06.03 af Slumstrup i Sædding men i Faster kirkebog og Jens Poulsen nævnes allerede den 2. april 1720 i et skøde på Nørre Karstoft som svigersøn af Hans Andersen. Dvs vielsen har fundet sted mellem 2. juli 1719 og 2. april 1720 Navnet Karen Andersdatter ses i Jens Poulsens skøde på Ørnhoved i Tjørring sogn den 24. april 1722.

LINK: Borris Faster kirkebog 1719 (Jens Poulsens 1. kone Mette Nielsdatter).

LINK: Skøde på Nørre Karstoft 1720.04.02.

LINK: Skøde på Ørnhoved, Tjørring sogn 1722.04.24. Navnet Karen Hansdatter.

Nr. 7902 1726.09.16 TRO.: Anders Nielsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Elisbeth Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Sønder Omme Filskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: F: 4: G: A: W at wi have bevilget og tilladt at Anders Nielsen Filschov af Omme sogn og Elisabeth Nielsdatter Selstrup {Silstrup} af Skarrild sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste Hospital udgive såfremt de denne bevilling agter at nyde.
Frederiksborg den 16 september 1726.

NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere. Får mange børn.

Nr. 7903 1728.07.01 TRO.: Niels Nielsen, 31c år ∞ Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skifter: 'Gift 1728c Niels Nielsen og Johanne Pedersdatter'.}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Deres første barn født april 1729. Johanne Pedersdatter (skifte 1750) er opvokset (muligvis født i Sønder Felding) i Øvig, Skarrild som datter af Peder Bentsen Skonning (skifte 1713).

Nr. 7904 1736.03.09 TRO.: Jens Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild ∞ Kirsten Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jens Christensen Selstrop {Silstrup} af Jylland ægteskabs bevilling i tredie led. Bevilger og tillader, at Jens Christensen Selstrop, og Kirsten Pedersdatter Sindvig {Pindvig}, bønderfolk af Skarrild sogn udi Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie [andet?] og tredie led beslægtet.
Frederiksborg den 9 marts 1736.

NOTITS: Kermits udskrift. Datoen er den kongelige bevilling, datoen for vielsen er senere.

Nr. 7905 1745.07.01 TRO.: Rasmus Bringelsen, 19 år, Skarrild ∞ Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1775 efter Rasmus Bringelsen: 'Viet Rasmus Bringelsen af Skarrild og enken Kirsten Pedersdatter af Pindvig.'}

Nr. 7906 1750.07.01 TRO.: Anders Nielsen, 23 år ∞ Maren Andersdatter, 25 år, Skarrild Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Grene
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra brudens fødsel i Skarrild Grene: 'Gift 1750c Anders Nielsen og Maren Andersdatter'.}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Første barn 1751. Maren Andersdatter *1726.10.27 Grene, datter af Anders Jensen Grene og kone.

Nr. 7899 1759.09.04 VIET: sogn: Givskud. Christen Clausen Svitzer, 31 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild ∞ Anne Elisabeth Arntsdatter Bisted, 26 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, BOSAT: Skarrild Præstegaarden
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Indberetning: 'den 4. September 1759 sognepræst i Skarrild Christen Clausen Svitzer og Anne Elisabeth Bisted i Skarrild By.}
NOTITS: Se Christen Svitzers Inberetning 1765 til biskop Bloch i Ribe.

LINK: Christen Svitzers Inberetning 1765.

Nr. 7896 1773.07.01 VIET: Christen Pedersen den Gamle, 58c år, Døvling, Skarrild ∞ Kirsten Pedersdatter, 35c år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra dåb: 'Gift 1773 Christen Pedersen den Gamle Døvling og Kirsten Pedersdatter Døvling.'}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året. Deres første barn født april 1774. At de er gift se #2418 "Faderens (Christen Pedersen den Unges) Syster den gamle Christen Pedersens Hustru bar det frem".

Nr. 7897 1773.07.01 TRO.: Peder Christensen Felding, 38 år, Vium By, Nørre Vium ∞ Johanne Jensdatter, 33 år, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Nørre Vium By
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Peder Christensen i Nørre Vium kirkebog: 'Trolovet 1773c enkemand Peder Christensen Felding i Nørre Vium og pige Johanne Jensdatter af Pindvig'.}
NOTITS: Johanne Jensdatter begraves 1739.10.10 i Nørre Vium, død i barselsseng. Peder Christensen Felding første kone Anna Pedersdatter begravedes i april 1773. Datoen den 1. juli 1773 er arbitrær sat midt i året.

Nr. 7895 1773.09.01 VIET: Terkel Jensen, 25 år, Bøvl, Sønder Omme ∞ Anne Jensdatter, 30c år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Anne Jensdatters søn Jens begravet 12. aug. 1773: 'Viet Terkel Jensen af Bøvl, Sønder Omme med enke efter Erik Nielsen Karstoft Anne Jensdatter i Sønder Karstoft.'}
NOTITS: Erik Nielsen Karstoft døde den 14 maj 1773, da hans barn Jens dør den 12 december 1773 er enken Anne Jensdatter blevet gift med Terkel Jensen, der betegnes som sted=far. Højst sandsynligt gift i Skarrild — dette er før vielser bliver registreret i Skarrild kirkebog. Vielsen sker i alle tilfælde mellem maj 1773 (da Erik Nielsen Karstoft døde) og december 1773 (da Terkel Jensen betegnes som sted=far).

Nr. 7907 1774.07.01 TRO.: Anders Andersen, 26c år ∞ Ane Nielsdatter, 44c år, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra 1. mand Peder Ibsen/Jepsen begravelse 1773.10.15 Døvling og dødfødt barn †1777.12.09 Døvling: 'Gift 1774c Anders Andersen og Ane Nielsdatter'.}
NOTITS: Fra 1776 og fremad føres de gifte i Skarrild kirkebog, dvs denne vielse er 1774 eller 1775.

Nr. 8001 1775.10.25 TRO.: Nicolaus Hegelahr, 29 år, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild ∞ Maren Andersdatter Skovby, 31 år, Sønder Felding, BOSAT: Skarrild Præstegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Onsdagen d 15 Octbr Hr Heglar og hans Kierste Maren Ander daatter Skar Bye.

NOTITS: Skrevet i en anden skrift end Hegelahrs. Trolovelsen stod i Sønder Felding (KB): "troloved d 4. Octob: 1775 - efter Hr Provst Petersens skriftlige begg. Hr Nicolaj Hegelahr med sin huusholderske Mademois: Maren Andersd: Schoubye i Scharild Præstegrd, og copulered dem i Scharrild , k[rk] efter 3die ggns lysning d: 25 Octob: 1775".

LINK: Trolovelsen i Sønder Felding kirkebog.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8002 1776.05.23 VIET: Lars Carstensen, 26c år, Nederby, Sønder Felding ∞ Maren Jepsdatter, 50c år, Pindvig?, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Taarsdagen før Pintze Dag Lars Carstensen og Maren Jepsdatter. af Pindvig . copulerede.
PKB: Coplulais{!} 1776. Torsdagen d 23. May Lars Carstensen og Maren Jensdaatter udj Penvig.

NOTITS: Maren Jensdatter gift 1. gang 1754c med Rasmus Bringelsen.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8003 1776.09.27 TRO.: Lars Madsen, 25c år, Skarrild ∞ Anne Pedersdatter, 20c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild By
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Trolovede d 21 Junii Las Madsen og Anne Pedersdatter i Lustrup. .
PKB: Torsdagen d: 17 Septem Las Massen og Anne Pedersdatter udi Lustrujp..

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8004 1776.10.12 TRO.: Christen Jensen Mosgaard, 33c år, Mosegaard, Assing ∞ Bennet Andersdatter, 25c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Troloved den 23 Augusti Christen Jensen Moesgaard og Bennet Andersdatter Greene.
PKB: Løfverdag d: 12 October Christen Jensen Mus gaar og bennet Ander daatter Gren.

NOTITS: Musgaar som er jysk Muesgo. Får barn i Skarrild Grene 1777. Bennet Andersdatter *1751 Grene til Anders Grene. FT 1787 og FT 1801 i Tarp i Sønder Felding. Der er et Mosegaard i Assing, hvor brudgommen måske kommer fra.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8005 1776.09.26 VIET: Lars Madsen, 25c år, Skarrild ∞ Anne Pedersdatter, 20c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild By
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Las Madsen og Anne Pedersdatter copulerede Taarsdagen d 26 Septembr:

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8006 1776.10.13 VIET: Christen Jensen Mosgaard, 33c år, Mosegaard, Assing ∞ Bennet Andersdatter, 25c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 19 Sølndag efter Trin: copulerede Christen Jensen Moesgaard og Bennet Andersdatter Greene.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8007 1777.12.02 TRO.: Anders Nielsen, Fjelstervang, Vorgod ∞ Mette Eskesdatter, 39 år, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 2 [d...d] [Trolov?] [Anders] Nielsen og Mette Eskesdat af Omme.

NOTITS: Degnen bruger copulation både om trolovelse og vielse. Datoen er usikker, året sikkert. En Mette Eschesdatter ses 1763 af Skovsende indtil 1776 som fadder i Sønder Omme kirkebog *1738.04.26 Skovsende datter af Eske Pedersen. Viet den 9 dec. 1777 i Sønder Omme til Anders Nielsen af Fjelstervang i Vorgod. Een Anders Nielsen *1733 i Vorgod men †1748, så han er vel ikke født i Vorgod. Mette Eskildsdatter FT 1787 Vorgod, gift 2. 1792.08.15 i Vorgod og begraves 1822.04.03 i Vorgod (tak til Hugo Dynesen 2020).

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8008 1777.12.27 TRO.: Christen Pedersen Lustrup, 27c år, Lustrup, Skarrild ∞ Margrethe Pedersdatter, 32c år, Heesgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 27 Dec: 1777 Trol: Christen Peders: og Margrethe Pedersd: i Heesgaard. .
DKB:

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8009 1778.02.04 VIET: Christen Pedersen Lustrup, 27c år, Lustrup, Skarrild ∞ Margrethe Pedersdatter, 32c år, Heesgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 4. Februvarus Christen Pedersen og Magrete Peder daatter af Ludstrup.
PKB: Copulerede ovenmeldte Paar d 12. Febr. 1778.

NOTITS: Bruden er ikke født i Heesgaard eller overhovedet i Skarrild sogn i kirkebogen.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8010 1778.05.07 TRO.: Peder Christensen, Skarrild ∞ Karen Pedersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 7 Maji Peder Christens: og Karen Pedersd{...} .

NOTITS: Een Karen Pedersdatter †1779.06.21 i Skarrild. I FT 1787 en indsidder Peder Christensen i Skave 2. gang enke, 56 i 1778.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8011 1778.09.17 VIET: Christen Pedersen, Døvling, Skarrild ∞ Johanne Thomasdatter, 24 år, Hesselvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 17 Sept : copulerede Christen Pedersen og Johanne Thomasdatter.
DKB: Mandag d 13 September Christen Pedersen af Døfling og Johanne Thomas daatter ,

NOTITS: Hans 1. kone NN †1778.05.16 Døvling. Efter degnen at dømme hører denne vielse til 1779, for den 13. september er en mandag i det år. En Johanne Thomasdatter *1754 Hesselvig, men hun ses gift 1. gang med Morten Pedersen i Hesselvig i FT 1787, hvilket er forkert, hun er gift 2. gang med Morten Pedersen. Første gang her med Christen Pedersen †1782 i Døvling.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8012 1778.09.22 TRO.: Ole Jensen, 27c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Ibsdatter, 53c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 22 Sept: trol: Ole Jens: og Anne Ibsdatter i Scharild.
DKB: Torsdag d 22 Octber, Oluf Jenssen og Anne Ibsdater her i byen ,

NOTITS: Men her modsat #8011 er degnens torsdag for den 22. oktober virkelig fra 1778 ikke 1779. FT 1787 siger hun er gift anden gang her. Hendes første mand ikke fundet.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8013 1779.10.12 VIET: Søren Madsen, 32c år, Bektoft, Skarrild ∞ Mette Jensdatter, 40c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Nørre Bektoft Assing Paarup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 12 Oct : copul : Søren {Madsen} Bektoft og Mette Jensdatter.
DKB: d 12 October Søren Massen og Mette Jensdat ,

NOTITS: Søren Madsens 1. kone Kirsten Christensdatter †1778.10.14 Skarrild. Søren og Mette flytter mellem 1782 og 1787 til Paarup i Assing, ses der FT 1801 og i 1808.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8014 1780.06.28 VIET: Niels Christensen, 54c år, Grarup, Brande ∞ Mette Lauridsdatter, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 28 Junii copulerede i Brande Kirke Niels Christensen af Grarup og Mette Laurids datter troloved d 4 Nov: 1779.

NOTITS: Ingen Mette Lauridsdatter/Larsdatter set i Skarrild sogn. Niels Christensen udeladt i FT 1787 og FT 1801 i Grarup i Brande, men han er der. Denne vielse kun noteret i Skarrild kirkebog ikke i Brande. Hegelahr har vel foretaget vielsen i Brande kirke for den forhindrede præst i Brande NC Clausen.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8015 1780.07.03 VIET: Jens Nielsen Bukkær, 58c år, Bukkær, Assing ∞ Kirsten Andersdatter, 53c år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Assing Bukkær
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 3 Julii Jens Nielsen Bukkier og Kirsten Andersdatter af Deufling: troloved 21 Februar.
DKB: Mandagen d 3 Julius Jens Nielsen og Kirsten Ander datter.

NOTITS: Kirsten Andersdatter blev gift med 1. gang (noteret i Assing kirkebog) 1773.11.02 med enkemand Bendt Jensen †1777.01.17 Døvling, Assing. Efter hans død som enke 2. gang til denne Jens Nielsen Bukkær, de boede i Bukkær i Assing i et husmandssted.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8016 1780.07.03 VIET: Laurids Jensen Elkær, 28 år, Elkær, Skarrild ∞ Anne Malene Bendtsdatter, 29 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Elkær
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 3 Julii ligesaa copulerede Lauritz {Jensen} Elkiær og Malene Bentsdatter: trol: d 16 Maji ,
DKB: samme dag {Mandagen d 3 Julius} Lauris Jensen og Leene Bent daatter.

NOTITS: Anne Malene *1751.05.02 Silstrup. Laurids *1752.05.20 Bøvl, S. Omme.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8017 1780.08.15 VIET: Peder Christensen Smed, 42c år, Lustrup, Skarrild ∞ Kirsten Jensdatter, 41c år, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 15 Aug: Peder {Christensen} Smed og Kirsten Jensdatter copulerede; trolovede i Fastelavns Uge.
DKB: Anden Pinse dag {1780.04.15, trolovet} Peder Smed og Kirsten Jensdat.

NOTITS: Kirsten Jensdatter ikke set født i Skarrild eller Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8018 1780.09.18 VIET: Niels Rasmussen Winde, 29c år, Skarrild Mølle, Skarrild ∞ Anne Christensdatter Mølle, 31 år, Skarrild Mølle, Skarrild, BOSAT: Skarrild Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Sept: copuleret Niels Winde Møller i Scharild og Anne Christensdatter efter at De den 13 Julii ao: vare trolovede .
DKB: d 18 September Niels Rasmussen og Anne Christen daatter Møle .

NOTITS: Anne er født i Skarrild Mølle *1739.10.12. Niels Winde *1753c

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8019 1781.04.17 TRO.: Peder Andersen Provst, 28 år, Hjøllund, Arnborg ∞ Karen Pedersdatter, 30c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------}
Ebert Lauritsen.
Knud Jensen og Else Hansdatter .

NOTITS: Begge i 1. ægteskab i FT 1787. Peder *1754.01.01 Lille Hjøllund, Arnborg, Karen *1751c.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8020 1781.04.17 TRO.: Ebert Lauridsen, 35 år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------}
Ebert Lauritsen.
Knud Jensen og Else Hansdatter .

NOTITS: Ebert *1746.09.11 Skarrild By. Anne Jakobsdatter ikke identificeret. Begge i 1. ægteskab FT 1787.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8021 1781.04.17 TRO.: Knud Jensen, 23 år, Hallundbæk, Sønder Omme ∞ Else Hansdatter, 30 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Kartoft- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------}
Ebert Lauritsen.
Knud Jensen og Else Hansdatter .

NOTITS: Knud *1758.05.28. Hallundbæk, Sønder Omme. Else *1751.04.14 Sønder Kartoft.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8022 1781.06.05 VIET: Anders Christensen, 29 år, Elkær, Skarrild ∞ Mette Thomasdatter, 47 år, Hesselvig, Skarrild, BOSAT: Arnborg Grene
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: i d. 5 Junii copulerede Anders Christensen Elkiær og Mette {-------} af Hesselvig.
DKB: 3die Pense dag Anders Christensen Elkier og Mette Thomasdatter af Hessel vig,

NOTITS: Anders *1752.01.01 Elkær, Skarrild; Mette *1734.01. Holtum, Arnborg enke efter Poul Nielsen Hesselvig †1780.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8023 1781.09.14 VIET: Ebert Lauridsen, 35 år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Jakobsdatter, 25c år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2 d 14 Sept : Ægteviede Ebert Lauritsen [..] {-------} Pigen Anne Jacobsdatter .
DKB: d 13 September Eblert Laurissen og Anne Jachkop daatter.

NOTITS: Degnen Laurids Ebbesen er gammel og dør snart, han kan ikke rigtig mere stave og hans datoer er vel forkerte.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8024 1781.09.18 VIET: Peder Andersen Provst, 28 år, Hjøllund, Arnborg ∞ Karen Pedersdatter, 30c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 3 d. 18 Sept: æg [teviede] Peder Andersen og Karen {-------} af Lustrup.
DKB: Tisdag d 18 Septembr Peder Andersen og karen Pederd. fra Ludstrup. .

NOTITS: Begge i 1. ægteskab i FT 1787. Peder *1754.01.01 Lille Hjøllund, Arnborg, Karen *1751c.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8025 1781.09.25 TRO.: Peder Christensen Sandfeld, 30c år, Skarrild ∞ Margrethe Thomasdatter, 36 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 25 Sept trolovede Peder Christensen og Mag {---} ter Ødevig .

NOTITS: Peder *1751c, Margrethe *1745.06.20 Holtum, Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8026 1781.09.25 VIET: Knud Jensen, 23 år, Hallundbæk, Sønder Omme ∞ Else Hansdatter, 30 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Kartoft- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 4 dito dato {d. 25 Sept } ægteviede Knud Jensen og Else Hansda {-------} .
DKB: Tisdag d 2 ogtobr Knud Jensen og Els[.] hans dat af [C]as[..]f.

NOTITS: Knud *1758.05.28. Hallundbæk, Sønder Omme. Else *1751.04.14 Sønder Kartoft.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8027 1781.10.02 VIET: Niels Nielsen Ronnum, 29 år, Hesselvig, Skarrild ∞ Sidsel Christensdatter, 32 år, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 6 den anden Octobr : copulerede ieg karl Niels Nielsen {-------} Pige Sidsel Christensdatter af Pindvig .
DKB 1: Tisdag d 4 [.] ogtobr Niels Ronnum og [....] Christensdat af [......].
DKB 2: Tisdag d 7 dito {ogtobr} Niels Nielsen Ronum udi Hessevig og Selsel Christe daatter af Penvigs ,

NOTITS: Niels *1752.09.10 Ronnum, Sidsel *1749.02.09 Pindvig.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8028 1781.10.23 VIET: Peder Christensen Sandfeld, 30c år, Skarrild ∞ Margrethe Thomasdatter, 36 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 5. d 23 Octobr copulerede ieg Karl Peder Christensen Sandf {-------} Magrethe Thomasd: af Ødevig.
DKB: Tisdag d 24 Octobr Peder Christensen Sand fuld og Magrete Thomas dat af Ødvig.

NOTITS: Peder *1751c, Margrethe *1745.06.20 Holtum, Arnborg enke efter 1. mand Jens Nielsen Øvig.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8029 1782.04.21 VIET: Arent Jensen, 23 år, Gammel Arnborg, Arnborg ∞ Johanne Jensdatter, 29 år, Skarrild, BOSAT: Skarrild By Arnborg Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 24 April Arent Jensen og Johanne Jensdatter.

NOTITS: Johanne *1752.12.24 Skarrild, Arent *1758.11.05 Gammel Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8030 1782.10.22 VIET: Morten Pedersen, 26c år, Grene, Hoven ∞ Johanne Marie Thomasdatter, 28 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling Hesselvig
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} Octobr: ægteviede Morten Pedersen af Hoven [G]ræne og Johanne Marie Thomasdatter Enke i Deufling .
DKB: Morten Pedersen i Deuling og Konen Johanne Marie ThomasDaatter Deres Bryllup blev holdt her i Skarild Kirke d 22de Octobr.

NOTITS: Johanne *1754.06.03 Hesselvig. Hun er enke efter Christen Pedersen den Unge †1778.05.16 Døvling.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8031 1783.11.13 TRO.: Peder Rasmussen, 76c år, Kirkegaard- Neder, Assing ∞ Maren Christensdatter, 35 år, Skave, Skarrild, BOSAT: Assing Kirkegaard- Neder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 13 Nov: Trolovet Peder Rasmussen Enkemand af Assing = Nederkirkegaard {..} Pigen Maren Christensdatter af Schave.
DKB: Dend 13. Novbr havde Peder Rasmussen , i Assing Neder Kirckegdr og Pigen Maren Christens Daattr Trolovelse.
Deres Bryllup Cellebreret dend 10de Decembr 1783.

NOTITS: Maren *1748.09.01 Silstrup, Skarrild.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8032 1784.02.01 TRO.: Anders Jensen Østergaard, 51c år, Bektoft, Skarrild ∞ Margrethe Christensdatter Vipskov, 35c år, Grarup, Brande, BOSAT: Skarrild Bektoft
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {.......} kl. over 4 omtrent efter middag beskikkede Poul Østergaard
{.......} arstoft mig ganske uformodeentlig med 4 Mænd, at Anders
{.......} s Broder og Qvinden Magrethe Hvipschou ville troloves og
{.......} il den Ende ved Kirken , om jeg ville komme til denne For=
{.......} : Jeg spurgte Mænden om de ville cavere at disse Per
{....} r var ikke for nær belægtede eller besvogrede . De
svarede : Nej det ville de ikke cavere for : Jeg sagde, at eftersom Qvin
den har været besvangret ; maatte man vide hvo hendes
Barnefader havde været, førend man kunde vide hvor
vidt de vare besvogrede . Noget derefter kom andre 4
Mænde, hvoraf de 2 udgave sig for at ville cavere ; men
men jeg sagde : det kunde de ikke saa længe Hr: Clausens Attest
{..} Barnefaderen ikke blev mig foreviist . Jeg var
{...}uden ikke frisk, og ikke i Dag betænkt paa Denne For=
{...}ning : Jeg erindrede desuden Terkel Jensen fra S: Karstoft
{..} at jeg, efter min Samtale med ham herom d 24 hujus, hav=
de ventet , Anders Jensen skulle selv have talt med mig
og foreviist mig de nødvendige Beviiser tilforn.
Saalees er Sandhed testerer ut supra
N: Hegelahr.

NOTITS: Datoen 1. feb. 1784 er antaget ud fra indførslerne før og efter. Den endelige vielse finder sted i Brande kirke i april 1784, se linket nedenfor. Kort fortalt er historien: Den lille opbrusende herremand Poul Østergaard af Nørre Karstoft og præsten i Skarrild Hegelahr er fjender. Hegelahr ved at bruden Margrethe Hvipskov har et barn uden angivet fader fra 1780, og han formoder at Poul Østergaard er faderen, hvilket synes sandsynligt. Nu er Margrethe igen gravid i ca. 4 måned og truer vel Poul Østergaard med at angive ham som faderen til det første barn plus det der er undervejs. Pouls bror Anders er blevet enke. Han skal giftes med Margrethe Hvipskov. Men Hegelahr stiller sig imod, så præsten i Brande NC Clausen udfører senere vielsen.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Trolovelsen bliver ikke fuldbyrdet. Den rigtige vielse i Brande kirke den 12. april 1784.

Nr. 8033 1784.03.23 TRO.: Jens Olesen Sigting, 51c år, Tovdal, Arnborg ∞ Else Pedersdatter, 60c år, Studsgaard, Skarrild, BOSAT: Arnborg Tovdal
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 23 Martii troloved og d 15 April copulerede Enkemand Jens Olesen af Thodal {Arnborg} og Enken Else Pedersdatter Studsgaard.

NOTITS: Hun er født i Studsgaard *1728.09. Ikke set hvem hun var gift med 1. gang.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8034 1784.11.09 TRO.: Laurids Jensen Elkær, 32 år, Elkær, Skarrild ∞ Birgitte Bendtsdatter, 29 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Elkær
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: D. 9 Oct: trolovede og d 29de sammes copulerede Enke = Manden Laurids Jensen Elkiær og Pigen Bergithe Bendsdatter ,

NOTITS: Birgitte er søster til Laurids' første kone Anne Malene Bendtsdatter begravet i nov. 1783.

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8035 1785.11.29 TRO.: Jeppe Pedersen, 22 år, Døvling, Skarrild ∞ Abelone Christensdatter, 30c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 29 Novembr: 1785 trolovede Jeppe Pedersen af Deuling ung karl og Pigen Apollone Christensdatter i Lustrup.
Text Rom: 13,14 Jfører dem Herren Jesum Christum.
Bleve ægteviede d 24de Decembr :
DKB: I. Dend 29 Novbr 85 havde Jeppe Pedersen i Deuling og Pigen Appolonne Chriens Daatter i Ludstrup Trolovelse. Den 27de Decmbr havde bemelt Persohner Bryllup.

NOTITS: I 2019 gengiver Bibelselskabet teksten ovenfor: "men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær." Det har unægteligt en lidt anden farvning.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8036 1786.03.09 TRO.: Christen Nielsen Jegin, 59c år, Lustrup, Skarrild ∞ Edel Christensdatter, 37 år, Hjøllund- Store, Arnborg, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 9 Martii 1786 trolovede Christen Nielsen Jegin af Lustrup og Edel Christensdatter af Høelund {Hjøllund, Arnborg}. Copulerede d 5 Maji .
DKB: II. 1786 den 9 Martj havde Christen Nielsen Jegen i Lustrup den tiid Enckemand. og Pigen Edel Christens Daatter af Hiøllund Trolovelse . — deres Bryllup holdet den 5te May . —

NOTITS: Bruden er datter af Christen Christensen i Store Hjøllund i Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8037 1786.09.15 TRO.: Jens Christensen Nexgaard, 30 år, Skarrild By, Skarrild ∞ Charlotte Amalie Østergaard, 19 år, Karstoft- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild By
NÆVNT Nr. 1: Laurids Elkær, Elkær, Skarrild, Forlover.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Øvig, Skarrild, Forlover.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 15 Sept : trolovede Jens Christens: Annexgaard og Jomfr: Charlotte Amalie Østergaard . Copulerede d 5 Maji.
DKB: III. Den 15 Sept: var Trolovelse her i Scharild Kirke med Sr. Jens Christenssen Annexgaard og Jomfrue Charlotte Amalia Østergaard begge paa Nørre Castoft . Forlovere for Slægtskab og Svogerskab vare Lauritz Elkier og Peder Christensen i Ødevig. Deres Bryllup Cellebreret d 17de Octobr. .

NOTITS: Jens Christensen er født i Annexgaarden i Hoven, derfra Nexgaard.

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8038 1786.10.26 TRO.: Hans Christoffer Nielsen MøllerChristiane Vilhelmine Bering, Præstegaarden, Nørre Omme, BOSAT: Vrads Ansø Mølle
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Arrangerer ægteskabet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB1: Den 26 Oct : trolovede Hans Christopher Nielssen M{....} og Jomfrue Christiane Vilhelmine Bering .
PKB2: NB: Om Hans Christopher Nielssen Møller bør {Poul} Østergaard tilskrives om han bør betale Copulations Penge .
DKB: IV. Den 26de Octobr var Trolovelse paa Nørre Castoft med Sr. Hans Christopher Nielsen Møller fra Arrevad Mølle , og velædle Jomfrue Jomfrue{!} og Christiane Villhelmine Biering. Bryllup d 5te Decembr bemelte Persohner.

NOTITS: Teksten NB er skrevet ved enden af året 1786, hvor Hegelahr oplister hvor mange der er født og døde i kirkeåret 1786. Hans Christopher Nielsen Møller er en formodet bror til Jesper Nielsen i Arvad Mølle i Brande sogn. Bruden er søster til Poul Østergaard på Nørre Karstofts tredje kone Karen Humble Bering. Poul Østergaard har arrangeret trolovelsen og derfor vil præsten Hegelahr have copulations penge af ham.

LINK: Jesper Nielsen i Arvad Mølle.

LINK: PKB1 Affotografering.

LINK: PKB2 Affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8039 1787.01.03 TRO.: Peder Andersen Birk, 24c år, Nederby, Sønder Felding ∞ Anne Katrine Christensdatter, 26c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Dend 3die Janvarj var trolovelse i Ludstrup med Peder Andersen Birck og Anne Catrine Chri:Daattr. .

NOTITS: Bruden ses i Lustrup ved hendes bestemor Maren Madsdatter i juli FT 1787, i FT 1801 bor parret i Lindvig i Borris sogn. Otte uger efter trolovelsen nedkommer bruden med en datter i Lustrup, men gommen ses ikke ved hende i Lustrup i FT 1787. Præsten indberetter i dec. 1787 til biskoppen ,at de ikke er viede endnu "[et] Par ere trolovede og ikke copulerede , hvorom Biskopen er underrettet. N. Hegelahr.". Viet bliver de så i januar 1788. Gommen er født i Nederby i Sønder Felding, hvor han er i FT 1787 er ikke set. I Liber Daticus skriver Hegelahr 5. marts 1787 "Dito Dato tilskrevet Herredsfogden om de Trolovede, men ikke endnu viede Peder Ander-sen Birch og Anne Cathrine Christensdatter. Ligeledes til Amtsstuen om dennes tidlige Barne-fødsel. - Den 19. Martii blev sidstnævnte Trolovelse indberettet Biskopen".

Viet nr. 8041

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8040 1787.05.21 TRO.: Anders Jensen, 28c år, Karstoft- Nørre, Skarrild ∞ Kirsten Nielsdatter, 29c år, Karstoft- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Nørre
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: II. Trolovelse paa Nørre Castoft d 21de Majus Med Unge Karl Anders Jensen, og Qvinden Kiersten Niels Daatter sammestæds . —
Sistnævnede Par ægteviede i Scharrild Kirke den 13de Juli .

NOTITS: Anders Jensen er født i Bøvl i Sønder Omme. Bruden kaldes kvinde, fordi hun allerede har et barn Niels Christian *1781c uden ægteskab men ikke født i Skarrild. Parret bor først i Nørre Karstoft men flytter senere en del omkring i Sønder Felding og Skarrild igen.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8041 1788.01.07 VIET: Peder Andersen Birk, 24c år, Nederby, Sønder Felding ∞ Anne Katrine Christensdatter, 26c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Den 7de Januar bleve ægteviede Peder Andersen Birck og Anne Catrine Christensdatter af Lustrup.

NOTITS: Præsten indberetter i dec. 1787 til biskoppen ,at de ikke er viede endnu selv om de har været trolovet næsten et år "[et] Par ere trolovede og ikke copulerede , hvorom Biskopen er underrettet. N. Hegelahr." Her bliver de så viet. Den 12. januar 1788 skriver præsten til herredsfogeden (ses i Liber Daticus): "a. Om Lejermaale: Intet er i dette Kald at melde for Scharrild og Arnborg Sogne uden dette, at efter indgaaet Trolovelse imellem Ungkarl Peder Andersen Birch og Pige Anne Cathrine Christensdatter af Lustrup i Scharrild Sogn den 3. Januar 1787, men den 25. Febr. næstefter førend Brylluppet endnu var fuldbyrdet fødde Quinden et Pigebarn, som i Daaben blev kaldet Kirsten Marie. Fæstemanden, som i nogle Aar tilforn har tient deels som Skolemester, deels som Bonde-Arbejde Karl i Sønder Felding og Assing Sogne rejste strax efter Trolovelsen bort, hvorfor Brylluppet ikke blev fuldbyrdet førend den 7. Januar 1788, da bemeldte Fæstemand nyelig var hiemkommen og foregav som Aarsag til Brylluppets langvarige Udsættelse, at han i disse trange Tider ikke har set Lejlighed dertil, formedelst Fattigdom. En øjensynlig Fattigdom bevægede mig til at tilbyde bemeldte Par at jeg for intet ville forrette Brudevielsen. Denne Peder Andersen Birch skal være Barnefødt paa Møltrup Gods. Den tidlige Barnefødsel er tilmeldt Amtsforvalteren af mig under 5. Martii 1787 ligesom Biskopen og Herredsfogden ere betimelig underrettede om Brylluppets Udstand.".

Trolovet nr. 8039

LINK: Affotografering.

Nr. 8042 1788.01.17 TRO.: Knud Terkelsen, 74 år, Karstoft- Sønder, Skarrild ∞ Ellen Kirstine Nielsdatter, 47c år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: I Den 17de Januarj var trolovelse i S: Carstoft Med Knud Therckelsen og Ell Kierstinne Nielsdatter . —
Ægteviede den 15de Febr . —

NOTITS: Bruden er i FT 1787 inderste ved Jens Jensen Pindvig i Sønder Karstoft og "Binder Strømper". Knud Terkelsen *1713.10.01 Omvraa i Sønder Omme †1802.10.21 Skarrild, i FT 1787 i Kærhuset i Hoven sogn. Parret bor ved hans søster Anne Terkelsdatters søn Knud Jensen i Sønder Karstoft.

LINK: Affotografering.

Nr. 8043 1788.05.13 TRO.: Oluf Pedersen Skrædder, Sønder Felding ∞ Sidsel Marie Christensdatter, 15c år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 13de Maji trolovet i Selstrup Unge Karl Oluf Pedersen Skræder af S: Felding og Pige Cidsel Marie Christensdatter .
DKB: II. 3die Pindse dag , var Trolovet i Silstrup med Cisel Marie Christensdatter og Oluf Pedersen skræder
Ægteviede den 24de Junnj . —

NOTITS: Måske er han den Ole Pedersen, der i FT 1787 ses i Overby i Sønder Felding, 34 år gammel. Bruden er datter af Christen Svendsen i Silstrup. Hun er ikke født i Skarrild og angives i FT 1787 14 år gammel. De får et barn Peder Christian i Pindvig i dec. 1789.

Viet nr. 8044

LINK: Præsten affotografering.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 8044 1788.06.24 VIET: Oluf Pedersen SkrædderSidsel Marie Christensdatter, 15c år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 24de Junii copulerede i Scharrild Kirke Oluf Pedersen Skræder og Cidsel Marie Christensdatter af Selstrup .

Trolovet nr. 8043

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8045 1788.11.22 TRO.: Christen Josvasen Lund, 29c år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Maren Jensdatter, 28 år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Skarrild Grene
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: III. Den 22de Nov: var Trolovelse i Greene med ung karl Christen Josvasen og Pigen maren Jens Datter [Birkebech.]

NOTITS: Gommen er født 1759c i Bording, hans mor Kirsten Sørensdatter Lund er indsidder i Skarrild By.

Viet nr. 8046

LINK: Affotografering.

Nr. 8046 1788.12.11 VIET: Christen Josvasen Lund, 29c år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Maren Jensdatter, 28 år, Birkebæk, Arnborg, BOSAT: Skarrild Grene
NÆVNT Nr. 1: Mathias Thygesen, Sønder Felding, Præsten i Sønder Felding sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: S: Den 11te Decembr : Copulerede i Scharrild Kierke Ung=karl Christen Josvasen Lund og Pigen Maren Jensdatter Birkebek af Greene, som vare trolovede den 22de Novembr: i min Sygdom af S: T: {Salvo Titulo, uden at angive titel} Hr. {Mathias} Thygesen. Gud være lovet ! jeg kom mig .

Trolovet nr. 8045

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 8047 1789.04.13 TRO.: Jens Sørensen, 59c år, Hjøllund- Lille, Arnborg ∞ Kirsten Madsdatter, 53c år, BOSAT: Skarrild Overby
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme anden Paaske=Dag trolovede i Lille Høelund Enkemand Jens Sørensen og Pigen Kirsten Madsdatter som bleve copulerede i Scharrild Kirke den 13de Junii .

NOTITS: Også gengivet i Skarrild kirkebog. Kirsten Madsdatter tjener FT 1787 i Skibbild i Arnborg.

LINK: Præsten Affotografering.

Nr. 8048 1789.09.25 TRO.: Peder Olufsen Minds, 32 år, Paarup, Assing ∞ Kirstine Pedersdatter, 20c år, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, BOSAT: Skarrild Skave
KIRKEBOGSTEKSTEN: No 3. Den 25 Sept: trolovede i Gammelgrd ung KarlPeder Olufsen Minds og Pigen Kirstine Pedersdatter .
Viet nr. 8051

LINK: Affotografering.

Nr. 8049 1789.09.29 TRO.: Christen Christensen, 27 år, Hjøllund- Store, Arnborg ∞ Anne Hansdatter, 28 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Arnborg Hjøllund- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: No 4 den 29 Sept: trolovede i Sønder Carstoft ung karl Christen Christensen af Store Høelund {Arnborg} og Pigen Anne Hansdatter . Copulerede i kirken den 223de Octobr :
LINK: Affotografering.

Nr. 8050 1789.10.21 TRO.: Peder Nielsen Hauge, 33c år ∞ Else Sørensdatter, 49 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5. Den 21 Oct: trolovede i Selstrup ung karl Peder Nielsen Hauge og enken Else Sørensdatter
NOTITS: Bruden *1740.03.13 Store Hjøllund i Arnborg. 1. gift med Anders Pallesen i Skarrild- Grene †1785.04.27 Grene. I FT 1787 inderste på aftægt ved Lars Poulsen Bjerrebo i Skarrild Grene. FT 1801 i husmandssted i Sønder Karstoft.

Viet nr. 8052

LINK: Affotografering.

Nr. 8051 1789.12.04 VIET: Peder Olufsen Minds, 32 år, Paarup, Assing ∞ Kirstine Pedersdatter, 20c år, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, BOSAT: Skarrild Skave
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 Det under No 3 trolovede Par den 25 Sept: 1789 bleve copulerede Den 4 Decembr : i Scharrild Kirke . { Peder Olufsen Minds og Kirstine Pedersdatter } .
Trolovet nr. 8048

LINK: Affotografering.

Nr. 8052 1789.12.10 VIET: Peder Nielsen Hauge, 33c år ∞ Else Sørensdatter, 49 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: No 2 Det under No. 5. trolovede Par den 21 October 1789 blev copuleret den 10 Decembr: i kirken . { Peder Nielsen Hauge og Else Sørensdatter } .
Trolovet nr. 8050

LINK: Affotografering.

Nr. 8053 1790.05.18 TRO.: Søren Vestesen Vorslunde, Vorslunde, Give ∞ Anne Troelsdatter, Klink, Skarrild, BOSAT: Give Vorslunde
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 18 Maji trolovede i Klink Anne Troelsd: og Søren {Vestesen} Vo[s]lund copulerede den 25 Junii.
NOTITS: Anne Troelsdatter er vel søster til konen i Klink Karen Troelsdatter, 65 år. Hun antages at være søster til Jens Troelsen i Sønder Karstoft og Maren Troelsdatter gift med Peder Christensen i Skarrild Grene. Se #2358 23.06.1767. Tak til Mona Skov Jensen for at identificere Voelund som Vorslunde i Give, 2019.

LINK: Affotografering.

Nr. 8054 1790.05.21 TRO.: Ole SkrædderMaren Christensdatter Degn, 32c år, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21 Maji trolovede Ole Skræder og Maren Degn copulerede Dom: V post Trin: {4. juli 1790}.
NOTITS: Bruden er datter af Christen Lauridsen, som var bror til Evert Lauridsen (hun ses i FT 1787 ved ham i Lustrup, beskrives som værkbruden), der var søn af degnen Laurids Evertsen.

LINK: Affotografering.

Nr. 8055 1790.09.08 TRO.: Christen Carstensen, 28c år, Pindvig ∞ Mette Christensdatter, 22c år, BOSAT: Skarrild Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8de Septembr : trolovede i Pindvig Ungkarl Christen Carstensen og Pige Mette Christensdatter . Ægteviede den 15de Ocotbris. Summa 1790 {kirkeåret 1. advent 1789 - 1. advent 1790} 5 Par copulerede.
NOTITS: Bruden er født i Lundby sogn. Gommen er formodentlig født i Overby Sønder Felding far Carsten Iversen. Parret først bosat Silstrup, senere i Krog i Skarrild.

LINK: Affotografering.

Nr. 8056 1791.03.04 TRO.: Niels Sørensen Flø, 25c år, Lustrup, Skarrild ∞ Inger Hansdatter, 32.10 år, Bøvl, Sønder Omme, BOSAT: Skarrild Lustrup Pindvig Sønder Omme Vorgod Vester Herborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4 Martii trolovede og paa Christi Himmelf: Dag viede Niels Sørensen {Flø} af Lustrup og Pigen Inger Hansdatter .
NOTITS: Christi Himmelfart 17. maj 1791. Han kaldes Niels Flø i begravelsen #6582, han er vokset op i Fjelstervang i Vorgod. FT 1801 er familien i Vester Herborg i Vorgod sogn.

LINK: Affotografering.

Nr. 8057 1791.03.18 TRO.: Jens Mosgaard, Mosgaard ∞ Kirsten Jakobsdatter, 33? år, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18 Martii trolovede og Paaske Dag viede Enkemand Jens Moesgaard og Pigen Kirsten Jacobsdatter
NOTITS: Jens Mosgaard ikke fundet i Assing, Give, Thyregod eller Borris, hvor der er en Mosgaard. Kirsten Jakobsdatter formodentlig søster til Jens Jakbosen i Døvling, for hvem hun bærer i 1789 og hun ses vel FT 1787 i Sønder Karstoft. Hun ses ikke født i Skarrild sogn.

LINK: Affotografering.

Nr. 8058 1792.01.12 TRO.: Morten Pedersen, 35c år, Hesselvig, Skarrild ∞ Petronelle Pedersdatter, 28c år, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, BOSAT: Skarrild Hesselvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 12 Jnauar trolov: i Gammelgaard Enkemanden Morten Pedersen Hesselvig og Pigen Petronelle Pedersdatter Viede d 24 April.
NOTITS: Petronelle, Pernille er datter af Peder Pedersen Brorsbøl af Gammelgaard.

LINK: Affotografering.

Nr. 8059 1792.04.10 TRO.: Peder Pedersen Gammelgaard, 24c år, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild ∞ Else Kirstine Terkelsdatter, 17 år, Kartoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Gammelgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10 April trolov: i S: Carstoft Ung karl Peder {Pedersen} Gammelgaard og Pigen Else Kirstine Terkelsdatter viede 3 Sønd : post Trin .
NOTITS: Hun er datter af Terkel Jensen i Sønder Karstoft, bliver som kone kaldet Else Gammelgaard *1774.07.31 trolovet 1792.04.10 da hun er 17 år og 8 måneder. Han er søn af Peder Pedersen Brorsbøl af Gammelgaard i Skarrild By. Viet 1792.06.24.

LINK: Affotografering.

Nr. 8060 1792.07.17 TRO.: Jesper Clemmensen, 38c år ∞ Maren Pedersdatter, 21 år, Klink, Skarrild, BOSAT: Skarrild Klink
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 17 Julii trolovede i Klink Ungkarl Jesper Clemensen og Pige Maren Pedersdatter . Viede d 4 Novembr:
NOTITS: Bruden er født i Skarrild- Grene opvokset i Klink i Skarrild.

LINK: Affotografering.

Nr. 8061 1792.10.07 TRO.: Søren Pedersen, 60c år, Ronnum, Skarrild ∞ Anne Marie Andersdatter, 34 år, Grene- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild Ronnum
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 7de Octobr: trolovede i Ronnum Enke manden Søren Pedersen og Pigen Anne Marie Andersdatter .
Viet nr. 8063

LINK: Affotografering.

Nr. 8062 1792.10.11 TRO.: Jens Iversen, 34c år, Lundfod?, Brande? ∞ Margrethe Christensdatter Vipskov, 43c år, Bektoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: D . jj October trolovede i Bektoft Ungkarl Jens Iversen og Enken Magrethe {Christensdatter Vipskov} viede d jjte Nov:
NOTITS: Hun var enke efter Anders Jensen Østergaard, der druknede. Bektoft hører under Nørre Karstoft. Jens Iversen ses i lægdsrullen i Lundfod i Brande i 1789, da er han i Lundfod. Forældre Iver Christensen og ?Mette Troelsdatter i Lundfod. Margrethe Vipskov var selv opvokset i Lundfod i Brande.

LINK: Affotografering.

Nr. 8063 1792.12.09 VIET: Søren Pedersen, 60c år, Ronnum, Skarrild ∞ Anne Marie Andersdatter, 34 år, Grene- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild Ronnum
KIRKEBOGSTEKSTEN: Det sidstmeldte Trolovede Par {Søren Pedersen} {og} {Anne Marie Andersdatter} Copuleret d 9 Dec:
Trolovet nr. 8061

LINK: Affotografering.

Nr. 8064 1793.09.10 TRO.: Jens Christensen Tovdal, 25 år, Tovdal, Arnborg ∞ Else Bendtsdatter, 35 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
KIRKEBOGSTEKSTEN: S . 10 Sept: trolovede og d 20 Octobr: copulerede Ung karl Jens Christensen Thodal og Pigen Else Bendtsdatter i Deuling.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8065 1793.10.01 TRO.: Christen Christensen Bundgaard, 44c år, Borup, Brande ∞ Dorte Pallesdatter, 31c år, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: D . 1 Octobr trolovede og Dom : XXIII p Trin : {3. nov. 1793} copulerede Ung Karl Christen Christensen af Brande og Pigen Dorthe Pallisdatter .
NOTITS: Præsten Hegelahr glemte at skrive at copulationen skete i Brande kirke, kun trolovelsen var i Skarrild.

LINK: Vielse i Brande kirke 1793.11.03.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8066 1793.12.27 TRO.: Svend Pedersen, 26 år ∞ Mette Katrine Byrgesdatter, 41c år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Øvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: i. 3die Juule Dag trolovede og den 29de Januar Copulerede Sven Pedersen og Enken Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig .
NOTITS: Svend Pedersens herkomst ukendt.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8067 1794.02.04 TRO.: Niels Knudsen, 49c år, Silstrup, Skarrild ∞ Maren Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Den 4de Febr: trolovede og iste Søndag i Faste {9. marts 1794} copulerede Enkemand Niels Knudsen og Pigen Maren Andersdatter .
NOTITS: Niels Knudsen enke efter 1. kone Anne Pedersdatter †1793.11.29 Silstrup. To måneder efter hendes død gifter han sig 2. gang her.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8068 1794.04.16 TRO.: Anders Pedersen Skave, 34 år, Skave, Skarrild ∞ Anne Sørensdatter, 49c år, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Pindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. D . 16de April trolovede i Pindvig Ung Karl Anders {Pedersen} Skave og Enken Anne Sørensdatter . copulerede 14 Sønd : eft: Triniit : {21. sept. 1794}
NOTITS: Anne Sørensdatter er enke efter Jakob Christensen Hannerup †1794.02.18.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8069 1794.06.04 TRO.: Peder Christensen, Paarup, Assing ∞ Else Kirstine Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Assing Paarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. D . 4 Junii trolovede i S : Karstoft Ung Karl Peder Christensen Paarup og Pigen Else Kirstine Jensdatter Pindvig . Copulerede Dom : 16ta post Trinit : {5. okt. 1794}
NOTITS: Hendes far er Jens Jensen Pindvig i Sønder Karstoft.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8070 1794.10.15 TRO.: Niels Poulsen Gunnerup, 23c år, Heesgaard, Skarrild ∞ Mette Kirstine Jensdatter, Ustrup, BOSAT: Skarrild By
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. D . 15de October trolovede i Heesgaard Landsoldat Niels Poulsen Gunnerup og Pigen Mette Kirstine Jensdatter Ustrup. Cpoulerede{!} d 7 Nov :
NOTITS: Gommen opholder sig vel i Heesgaard (eller bruden) med navnet Gunnerup skulle han være fra Rind sogn, men ikke set født der. I Lind i Rind sogn findes en Michel Ustrup i 1772.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8070 1795.12.29 TRO.: Christen Hansen Askær, 58 år, Pindvig, Skarrild ∞ Anne Marie Jensdatter Bek, 27c år, Pindvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Bøvl
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 29de Decembr : 1795 trolovede i Pindvig Enkemand Christen Hansen Askiær og Pigen Anne Marie Jensdatter Bek . altsaa lyst 3die gang 2den Søndag efter h. 3 K: copulerede i Kirken den 28 Martii 1796 .
NOTITS: Gommen - hans tredje ægteskab - er fra Askjær i Hejnsvig sogn ikke fra Brande sogn. Bruden er datter af Jens Bekhuus som 1790 er i Nørre Karstoft i Skarrild. Efter kort tid flytter familien til Bøvl i Sønder Omme hvor hun dør 1800, derefter flytter gommen til Grarup i Brande. Christen Hansen kaldes i Brande Christen Hansen Tommel, har vel været lille af vækst.

LINK: Christen Hansen Askær Tommel i Bækhus i Grarup i Brande.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8071 1797.02.28 TRO.: Peder Andersen Pedersborg, 59 år, Brandlund (Pedersborg), Brande ∞ Karen Offersdatter, 50c år, Gaasdal?, Borris?, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 28de Febr : trolovede i Egeberg Huus Enkemand Peder Andersen Petersborg af Brande Lund og Pigen Karen Margrethe Offersdatter Gaasdahl. Copulerede i Brande Kirke den 25de Juni .
NOTITS: At hun er "pige" betvivles, for hun er angivet gift 2. gang i FT 1787 i Brandlund i Brande. Gaasdal som sted kendes kun i Borris sogn, men der er hun ikke fundet.

LINK: Viet i Brande kirke.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8072 1798.03.01 TRO.: Niels Larsen, 22c år, Pindvig, Skarrild ∞ Anne Katrine Eriksdatter, 27 år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1798 I: J: N:
Den jste Martii trolovede i Selstrup Unge Karl Niels Larsen Pindvig og Pigen Anne Katrine Erichsdatter Lustrup. Copulerede den 17de Junii.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8073 1798.05.28 TRO.: Mads Christensen, 33c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Anne Marie Michelsdatter, 32 år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 28de Maji trolovede i Greene Ungkarl Mads Christensen {Skarrild} Nederbye og Pige Anne Maria Michelsdatter Greene . Copulerede den 8 Julii .
NOTITS: Anne Marie Michelsdatter *1766.06.15 Snejbjerg. Parret ses FT 1801 i Sønder Felding Mølle, husmand med jord, gaaer i dagleie. Mads Christensen ikke set født i Skarrild.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8074 1798.07.29 TRO.: Peder Andersen, 25 år, Gunbæk, Skarrild? ∞ Kirsten Pedersdatter Pindvig, 21 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Sønder Karstoft
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de Julii troloved i Huset ved Gundbek Ungkarl Peder Andersen og Pige Kirsten Pedersdatter Pindvig.
NOTITS: Kirsten 1777.04.06 Silstrup, Skarrild. Peder *1773.06.20 Krog, Skarrild. I FT 1801 indsidder og daglejer ved Peder Nielsen Hauge.

Viet nr. 8077

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8075 1798.09.30 TRO.: Peder Mortensen, 29 år, Studsgaard, Skarrild ∞ Mette Andersdatter, 29 år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Studsgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Sept trolovede Ungkarl Peder Mortensen og Pigen Mette Andersdatter .
Viet nr. 8078

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8076 1798.10.05 TRO.: Christen Nielsen Jegin, 71c år, Lustrup, Skarrild ∞ Anne Kirstine Madsdatter, 49c år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Nederby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5 Octobr : trolovede Enkemanden Christen Nielsen Jegin og Enken Anna Kirstine Madsdatter .
NOTITS: Hun er enke efter Peder Jensen Pindvig i Silstrup i Skarrild.

Viet nr. 8079

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8077 1798.10.14 VIET: Peder Andersen, 25 år, Gunbæk, Skarrild? ∞ Kirsten Pedersdatter Pindvig, 21 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Sønder Karstoft
KIRKEBOGSTEKSTEN: Det Par, som den 29de Julii blev trolovet, er ægteviet den 14 Octobr : {Peder Andersen og Kirsten Pedersdatter} .
Trolovet nr. 8074

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8078 1798.10.28 VIET: Peder Mortensen, 29 år, Studsgaard, Skarrild ∞ Mette Andersdatter, 29 år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Studsgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Det Par, som 30. september blev trolovet er ægteviet 28. Octobr: { Peder Mortensen og Mette Andersdatter} .
Trolovet nr. 8075

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8079 1798.11.02 TRO.: Christen Nielsen Jegin, 71c år, Lustrup, Skarrild ∞ Anne Kirstine Madsdatter, 49c år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Nederby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Det Par, som blev trolovet den 5 Octobr : , blev ægteviet den iide Novembr : {Christen Nielsen Jegin og Anna Kirstine Madsdatter} .
Trolovet nr. 8076

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8080 1798.11.30 TRO.: Christen Christensen Jegin, 40c år, Lustrup, Skarrild ∞ Mette Lauridsdatter, 22c år, Lustrup (Degneboligen), Skarrild, BOSAT: Skarrild Nederby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Novembr : Trolovet Enkemand Christen Christensen Jegin af Lustrup og Pigen Mette Lauridsdatter af Degneboligen .
NOTITS: Mette skrives af Degneboligen, hvor hun vel har tjent. Hun er ikke set født i Skarrild. Ikke identificeret i FT 1787 i Ringkøbing, Vejle og Ribe amter.

Viet nr. 8082

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8081 1798.12.20 TRO.: Niels Poulsen Gunnerup, 27c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Bodil Andersdatter Provst, 43c år, Hjøllund- Lille, Arnborg, BOSAT: Skarrild Overby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de Decembr : trolovede i Elkiær Huus Enkemanden Niels Poulsen Gunnerup og Pigen Bodild Andersdatter {Provst} {Lille} Høelund {Arnborg} [.]dlyst S. e : Nytaar 1799. See Forordn : af 19 Febr : 1783. Inden 1 S. i Faste skal Bryll: holdes .
NOTITS: Bodil *1755.12.14 Hjøllund, Arnborg. Par ikke fundet i FT 1801. Første søndag i Fasten 1799 er den 10. februar, hvilket ville være lidt over seks uger efter trolovelsen. Indholdet af Forordningen 19. februar 1783 ikke set, men maaske er der sat en frist for vielsen efter trolovelsen. Denne forordning indeholdt i hvert fald også forbud mod at fejre trolovelser.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8082 1799.01.01 VIET: Christen Christensen Jegin, 40c år, Lustrup, Skarrild ∞ Mette Lauridsdatter, 22c år, Lustrup (Degneboligen), Skarrild, BOSAT: Skarrild Nederby
KIRKEBOGSTEKSTEN: {1799} Nytaarsdag copuleret forhen trolovede Christen Christensen Jegin og Mette Lauridsdatter .
Trolovet nr. 8080

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8083 1799.03.17 VIET: Niels Poulsen Gunnerup, 27c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Bodil Andersdatter Provst, 43c år, Hjøllund- Lille, Arnborg, BOSAT: Skarrild Overby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 17de Martii copulerede Niels Poulsen Gunnerup og Bodild Andersdatter {Provst} {Lille} Høelund {Arnborg} .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8084 1800.06.29 VIET: Simon Nielsen, 63c år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Karen Pedersdatter, 54c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild- Grene
VIDNE Nr. 1: Hans Pedersen, Skarrild- Grene, Skarrild
VIDNE Nr. 2: Svend Eriksen, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 1. Vi undertegnede lover herved , at indestaae til Ansvar for , at intet er til Hinder i Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Enkemanden Simon Nielsen af Greene Scharild Sogn og Enken Karen Pedersdatter , som opholder sig samme sted . Hvorfor herved begieres , at sædvanlig Tillysning til dette Ægteskab maae begyndes Nestkommende Søndag .
Scharild Præstegaard den 4de Maji 1800
Hans Pedersen af Greene
Svend Erichsen af Selstrup.
Copulerede in Junio Die XXIXno.

NOTITS: I FT 1801 kaldes bruden Karen Kirstine Pedersdatter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8085 1800.09.28 VIET: Niels Nielsen Pilgaard, 29c år, Silstrup, Skarrild ∞ Mette Pedersdatter, 34 år, BOSAT: Skarrild Silstrup
VIDNE Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
VIDNE Nr. 2: Ebert Lauridsen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 2. Vi undertegnede indestaar herved som forlovere , at intet er til , som kan hindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Niles Nielssen Piilgaard og Pigen Mette Pedersdatter , begge af Scharild Sogn ; Hvorfor herved begieres at sædvanlig Tillysning herom maae begyndes i morgen .
Scharild Præstegaard en 6te Septembr : 1800.
Peder {Pedersen} Gammelgrd
Ebbert Lauridsen.
copulerede in Septembri.

NOTITS: Vielsesdatoen arbitrær sat til sidste søndag i September, kan ikke være meget forkert. Bruden er datter af Peder Jepsen *1731c †1773 Døvling, Skarrild og Anne Nielsdatter *1729c. Gommen kaldes senere Juulsgaard, muligvis er han fra Ikast.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8086 1800.11.10 VIET: Niels Pedersen, Tolstrup?, Them ∞ Johanne Michelsdatter, 32 år, Skarrild- Grene, Skarrild
VIDNE Nr. 1: Jens Iversen, Niels Pedersen , Skarrild
VIDNE Nr. 2: Jens Olesen Minds, Skarrild By (Søndergaaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 3. Vi undertegnede indestaar hermed , som forlovere , at intet kan være til Hinder i Egteskabs fuldbyrdelse imellem den Velagte Enkemand Niels Pedersen Togstrup af Thæm Sogn og Pigen Johanne Michelsdatter af Greene Scharrild Sogn ; Hvorfor vi forlange , at hertil maae skee første gang Tillysning af Prædikestolen nestkommende Søndag.
Scharild Præstegaard d 24de Octobr: 1800
Jens J. J. L. Iversen af Greene
Jens J. O. S. Olesen {Minds} af Søndergaaard .

NOTITS: Gommens sted kan læses som Fogstrup, hvilket ikke findes i Them sogn, eller Togstrup, som heller ikke findes. Men Tolstrup findes i Them sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8087 1800.12.26 VIET: Søren Michelsen, 26 år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Kirsten Jensdatter, 23 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild- Grene
VIDNE Nr. 1: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild, Brudens far Jens Nielsens bror.
VIDNE Nr. 2: Morten Pedersen, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 4 . vi untertegnede indestaar hermed som forlovere , at Jntet kan hindre Egteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Søren Michelsen , Greene og Pigen Kirsten Jensdatter Ødevig . Hvilket vi hermed bevidner
Scharild Præstegaard den 9de November : 1800
Peder Nielsen {Øvig} Heselvig
Morten Pedersen Hesselvig.
Sidstnævnte No 4 copulerede 2den Juule = Dag .

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8088 1801.01.02 TRO.: Christen Pedersen Lustrup, 50 år, Lustrup, Skarrild ∞ Anne Troelsdatter, 41c år, Toksvig, Arnborg, BOSAT: Skarrild Lustrup
VIDNE Nr. 1: Christen Mikkelsen, Toksvig, Arnborg, Gift med brudens kusine Ane Marie Pedersdatter.
VIDNE Nr. 2: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 2 Januar : 1801 mødte i Præstegaarden Degnen Christen {Pedersen} Lustrup og Pigen Anne Troelsdatter af Toxvig , forlangende i Jesu navn at indgaae i det Hellige Egteskabed med hinanden . Som forlovere, at intet herimod er hinderligt , indestaae og underskriver hermed vi undertegnede ut Supra .
Christen Mikkelsen Toxvig
Jørgen Throelsen Sandfuld
Sidstnævnte Par copulerede d 1 Feb : i Arnborg kirke.

NOTITS: Bruden født i Store Sandfeld i Brande, boede i Toksvig ved kusine Ane Marie Pedersdatter, hendes fars (Troels Jørgensen) bror Peder Jørgensens datter.

LINK: Vielsen i Arnborg 1. feb. 1801.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8089 1802.10.14 VIET: Peder Christensen Lustrup, 29c år, Lustrup, Skarrild ∞ Christiane Christensdatter, 28 år, Timring, BOSAT: Skarrild Lustrup
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Skarrild, Sognefoged i Skarrild.
NÆVNT Nr. 1: Nicolaus Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, Sognepræst i Skarrild og Arnborg sogne.
NÆVNT Nr. 2: Frederik Christian de Lautrup, Præstegaarden, Timring, Sognepræst i Vildbjerg og Timring sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Kirkeaar 1801
J Jesu Navn :
Vi undertegnede bevidner herved , som Forlovere , at intet kan hindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungekarl Velagte Peder Christensen Lustrup og Pigen dydædle Christiane Christensdatter , ligesom vi og paa Brudgommens Vegne skulle formelde Hr: Hegelahr den meget Kierlige Begiering fra Velærværdige Hr : de Lautrup Sognepræst for Vildberg og Timring Meenigheder , at Hr: Hegelahr ville behage , at ægtevie velbemeldte Par i Scharild Kirke Torsdagen den 14de d: M : Saasom der allerede er lyst til ægteskab for bemelte forlovede Par 3de gange i Timring Kirke . For dette altsammen indestaar vi herved med egenhændig Underskrivt
Scharild Præstegaard en 9de Octobr : 1802.
C{hristen Pedersen} Lustrup
Peder {Pedersen} Gammelgaard
Sidstnævnte Par copulerede i Scharild Kirke den 14de Octobr : 1802 .

LINK: Affotografering.

Nr. 8090 1803.10.04 VIET: Jens Pedersen, Lustrup, Skarrild ∞ Johanne Mortensdatter, 37c år, Studsgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
VIDNE Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Skarrild By, Skarrild
VIDNE Nr. 2: Morten? Pedersen? Hesselvig?, Hesselvig, Skarrild, Egenhændig underskrift, svær læsbar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

J Jesu Navn :
Vi undertegnede bevidner og indestaaer herved som Forlovere , at intet kan være , som kunde forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Enkemanden Jens Pedersen af Lustrup og Pigen Johanne Mortensdatter Studsgaard .
Datum Scharild Præstegaard d 17de Septembr : 1803 .
[Morten?] [he..vig]
Christen Nielsen Jegin med paaholden Pen .
Dette Par ægteviet i Kirken den 4de Octobr :

LINK: Affotografering.

Nr. 8091 1804.06.24 VIET: Bertel Christensen, 38c år, Mosbøl, Strellev ∞ Anne Jensdatter, 26 år, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Karstoft- Sønder
VIDNE Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Knud Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Kirke=Aar 1804
J Jesu Navn .
Vi undertegnede bevidner hermed som Forlovere , at Intet er og vides , som kan forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Berthel Christensen Mosbøl {Strellev sogn} og Pigen Anne Jensdatter Castoft.
Scharild Præstegaard den 3die Juni 1804
Jens Jensen {Pindvig}
Knud Jensen
Sidstnævnte Par copulerede den 24de Junii 1804.

LINK: Affotografering.

Nr. 8092 1804.09.30 VIET: Christen Pedersen, 32c år, Sandfeld- Store, Brande ∞ Abelone Jensdatter, 28 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
VIDNE Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Jakob Jensen, Døvling, Skarrild, Brudens store-bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede underskriver og indestaar herved som Forlovere , at intet kan hindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem det forlovede Par , Ungkarl Christen Pedersen af Sandfeld Brande Sogn og Pigen Apollone Jensdatter af Døvling Scharild Sogn . Dette bevidnes
Scharild Præstegaard den 12te August 1804
Jens Jacobsen
Jacob Jensen
Copulerede den 30te September :

LINK: Affotografering.

Nr. 8093 1804.10.21 VIET: Jonas Pedersen, 37c år, Skarrild By, Skarrild ∞ Mette Katrine Pedersdatter, 23 år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
VIDNE Nr. 1: Arnt Jensen, Lustrup, Skarrild, Nabo til brudens far Peder Christensen.
VIDNE Nr. 2: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede indstaar herved som Forlovere , at Intet kan forhindre Ægteskabs fuldbyrdelse imellem Ungkarl Jonas Pedersen og pigen Mette Cathrine Pedersdatter .
Scharild Præstegaard den 19de Aug: 1804
N: Hegelahr {præsten}.
Arent Jensen
Peder Christensen .
Copulerede den 21de Octobr:

NOTITS: Gommen tjener FT 1801 i Gammelgaard i Skarrild By. Han ses ofte som fyld-fadder ved dåb.

LINK: Affotografering.

Nr. 8094 1805.05.10 TRO.: Jens Andersen Traberg, 35c år ∞ Anne Marie Andersdatter Grene, 47 år, Ronnum, Skarrild, BOSAT: Skarrild Ronnum
VIDNE Nr. 1: Jens Madsen, Ingen Jens Madsen fundet i Skarrild sogn. Denne Jens Madsen kunne skrive.
VIDNE Nr. 2: ?kang?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
I Jesu Navn begyndes Aar 1805
Vi untertegnede indestaae herved som Forlovere , at intet hinderligt findes , som kunde forbyde Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Enkemand Jens Andersen Traberg og Enken Anne Marie Andersdatter Greene i Ronnum.
Scharild Præstegaard de 10de Maji 1805.
Jens Madsen
[.ka.g]
Copulerede d 8de Junii .

NOTITS: Jens Andersen Traberg er fra Traberg i Borbjerg sogn. Han første kone er ikke set, gift efter 1801 og før 1805, hvor hun formodes død. Han bliver skilt fra denne kone Anne Marie i 1810, fordi han har besvangret præstens datter Lydia Hegelahr, som han gifter sig 3. gang med i 1811.

LINK: Affotografering.

Nr. 8095 1805.08.04 VIET: Peder Hansen Ravnholt, 25c år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Maren Jensdatter, 33c år, Lind, Rind, BOSAT: Skarrild Grene
NÆVNT Nr. 1: Mogens Ottesen Lassen, Rind, Provst i Hammerum Herred, præst i Rind sogn 1763 - 1805.07.12. Formelt set var han aftrådt en måned før denne vielse.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 4de August viede jeg i Scharild Kirke Paa provst {Mogens Ottesen Lassen} Lassons Vegne Ungkarl Peder Hansen her af Green og Pigen Maren Jensdatter af Rind Sogn.
NOTITS: Hun kaldes ved dåb september 1809 Magrethe Jensdatter. Forlovet 1805.08.20 (hvilket ikke kan passe, forlovet efter vielsen ikke mulig) i Rind "Peder Hansen fra Skarrild og Maren Jensdatter i Lind {Rind} forlovere Christen Knudsen og Hans Pedersen {Peder Hansens far}." Maren/Margrethe Jensdatter ikke set født i Rind sogn.

LINK: Affotografering.

Nr. 8096 1805.10.20 VIET: Niels Christensen, Bukkær?, Assing? ∞ Mette Pedersdatter, 39c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup Piilgaard
VIDNE Nr. 1: Johannes Giødesen, Lustrup, Skarrild
VIDNE Nr. 2: Peder Christensen, Bukkær, Assing, 35c, formodenlig bror til gommen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede indestaae herved som Forlovere , at intet kan forbyde Egteskabs Fuldbyrdelse imellem ung karl Niels Christensen og Enken Mette Pedersdatter i Lustrup.
Scharild Præstegaard den 8de Sept : 1805
Johanes Gødesen
Peder Christensen Bukkiær
Copuleret den 20de Octobr :

NOTITS: Mette Pedersdatter *1766.07.08 Døvling, Skarrild gift 1. med Niels Nielsen Juulsgaard/Piilgaard *1771c †1804.03.18 (druknet i Rind Å) Pilgaard i Lustrup. Niels Christensen måske søn af Christen Pedersen *1734c og Anne Larsdatter *1729c i Annexgaard i Bukkær i Assing sogn.

LINK: Affotografering.

Nr. 8097 1807.11.22 VIET: Jens Pedersen, Karstoft- Nørre, Skarrild ∞ Maren Larsdatter, 25 år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
VIDNE Nr. 1: Jens Pedersen, Lustrup, Skarrild, Ikke den samme som gommen!
VIDNE Nr. 2: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
I Jesu Navn 1807 .
Vi undertegende indestaae herved som Forlovere , at Intet findes Hinderligt for Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ung Karl Jens Pedersen af Nør Carstoft og Pigen Maren Larsdatter af Lustrup.
Scharild Præstegaard den 1ste Novbr 1807 .
Copulerede den 22de Novbr.

NOTITS: Maren Larsdatter *1780.05.27 Lustrup datter af Lars Madsen og Anne Pedersdatter. Jens Pedersen søn af Peder Larsen i Skave.

LINK: Affotografering.

Nr. 8098 1808.06.06 VIET: Lars Carstensen, 59c år, Bektoft, Skarrild ∞ Anne Kirstine Christensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, BOSAT: Skarrild Bektoft
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen Nexgaard, Skarrild By, Skarrild
VIDNE Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede indestaae Hermed som Forlovere , at Intet findes , som kan hindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Enkemanden Lars Carstensen i Bektoft og Pigen Anna Kirstine Christensdatter af Sønder Castoft . Scharild Præstegaard den 29de Maji 1808.
Jens Christensen Nex gaard
Peder {Pedersen} Gammelgaard
Copulerede den 6te Junii .

NOTITS: Anne Kirstine må være under 45 for i 1809 får hun tvillinger. Hun er tilsyneladende ikke født i Skarrild eller Arnborg.

LINK: Affotografering.

Nr. 8099 1808.08.18 VIET: Jens Terkelsen, 27 år, Karstoft- Sønder, Skarrild ∞ Pauline Hegelahr, 28 år, Præstegaarden, Skarrild, BOSAT: Skarrild Præstegaarden
VIDNE Nr. 1: Nicolaus Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 18de August viede jeg /: Sognepræsten Nicolaus Hegelahr :/ de unge Personer Jens Terkelsen Karstoft og min Datter Pauline Hegelahr . Texten var Syrachs Bogs 3 Cap : 8 V . =Faderens Velsignelse befæster Børnenes Husu {Huse?} Over Bryllups Bordet blev udtonet følgende Lykønsknings Sang :

Alfaderen leede det Par vi nu her
fremstille hans Miskundheds Øie !
Han naadelig skjænke hvad tjenligt Dem er !
Hans Herlige Smiil Dem fornøje !
Han signe hvert Trin
De gaae ud og ind !
Vor Bøn trænge frem i det Høje !

NOTITS: Jens Terkelsen bliver forpagter i Præstegaarden i Skarrild ved svigerfaderen.

LINK: Affotografering.

Nr. 8100 1808.10.02 VIET: Niels Pedersen Hesselvig, 30 år, Hesselvig, Skarrild ∞ Anne Malene Lauridsdatter Elkær, 23 år, Elkær, Skarrild, BOSAT: Skarrild Hesselvig
VIDNE Nr. 1: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Egen hånd. Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Chresten? Jensen Øvig?, Studsgaard?, Skarrild, Den eneste med den rigtige alder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At Intet findes , som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Niels Pedersen Hesselvig og Pigen Anne Malene Lauridsdatter Elkjær det bevidnes af os som Forlovere .
Scharild Præstegaard den 28de Septembr 1808 .
Lars Jensen
[Chresen] Jensen
Viiede den 2den Octobr :

NOTITS: Brudgommen dør en måned efter bryllupet.

LINK: Affotografering.

Nr. 8101 1808.10.09 VIET: Jens Jensen, 27 år, Karstoft- Sønder, Skarrild ∞ Kirsten Nielsdatter, 29 år, Selstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
VIDNE Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Formodentlig brudens far.
VIDNE Nr. 2: Jens Jensen, Karstoft, Skarrild, Brudgommens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Det 5te copulerede Par Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter findes anført i Registeret for Arnborg sogn .
Altsaa Summa 5 Par {for Kirkeåret 1808} .
{Følgende taget fra Arnborg kirkebog:}
Vi undertegnede indestaae hermed som Forlovere, at Intet findes, som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Jens Jensen af Sønder Karstoft Skarrild og Pigen Kirsten Nielsdatter af Selstrup .
Datum Scharild Præstegaard den 4de Septembr 1808.
Niels Nielsen Ronnum med paaholden Pen.
Jens Jens Sen Karstoft
Sidstnævnte Par Ægteviede den 9de Octobris, i Scharild Kirke, til Hvilket Sogn de henregnes.

NOTITS: Indført i Arnborg kirkebog, men hører til Skarrild. Han er søn af Jens Jensen *1745c og Anne Nielsdatter *1743c af Sønder Karstoft, Skarrild. Hun er datter af Niels Nielsen Ronnum i Silstrup *1747c og Sidsel Christensdatter *1746c.

LINK: Affotografering teksten i Skarrild kirkebog.

Nr. 8102 1808.10.28 VIET: Christen Pedersen, 27 år, Hesselvig, Skarrild ∞ Mette Rasmusdatter, 43 år, Heesgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Heesgaard
VIDNE Nr. 1: Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, Skarrild, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At Intet er , som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Enken Mette Rasmusdatter Heesgaard og Ungkarl Christen Pedersen Hesselvig , derfor indestaae vi , som Forlovere .
Scharild Præstegaard den 26 Octobr: 1808 .
Rasmus Nicolajsen
Laurids Jensen
Viede den 28de Octobr :

LINK: Affotografering.

Nr. 8103 1809.06.15 VIET: Iver Olufsen, 28c år, Skovsende, Sønder Omme ∞ Anne Malene Lauridsdatter, 24 år, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirkeaar 1809
I Jesu Navn !
Den 15de Julii blev efter foregaaende Tillysning viede i Kirken Ungkarl Iver Olesen Skousende og Enken Anne Malene Lauridsdatter Hesselvig.

NOTITS: Anne Malene havde været gift en måned, da hendes første mand Niels Pedersen døde i november 1808.

LINK: Affotografering.

Nr. 8104 1810.01.14 VIET: Lars Michelsen, Præstegaarden, Skarrild ∞ Else Marie Larsdatter, 32 år, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
VIDNE Nr. 1: Jens Terkelsen Karstoft, Præstegaarden, Skarrild
VIDNE Nr. 2: Arnt Jensen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At Intet er , som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Lars Michelsen og Pigen Else Marie Larsdatter , derfor indestaae vi som Forlovere .
Scharild Præstegaard den 22de December 1809 .
Jens Terkelsen Karstoft
Arent Jensen
Copulerede den 14de Januar 1810 ! Dom iida p Epiph :
Anno 1810
I Jesu Navn :
Den 14de Januar copulered sidstnævnte Par .

NOTITS: Lars Michelsen ikke set født i Skarrild. Else Marie Larsdatter *1777.03.09 Lustrup af Lars Madsen og Anne Pedersdatter.

LINK: Affotografering.

Nr. 8105 1811.05.29 VIET: Christen Nielsen Tarp, Tarp?, Sønder Felding? ∞ Margrethe Jensdatter, 39c år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Skarrild Skarrild- Grene
VIDNE Nr. 1: Hans Pedersen, Skarrild- Grene, Skarrild, Brudens afdøde 1. mands far.
VIDNE Nr. 2: Niels Nielsen, Silstrup, Skarrild
VIDNE Nr. 3: Niels Larsen, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, Skarrild, Brudens afdøde 1. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Kirke = Aar 1811
I Jesu Navn !
Vi untertegnede indestaae herved som forlovere , at Jntet kan findes , som kan forbyde Ægteskabs Fuldbyredelse imellem Ungkarl Christen Nielsen Tarp staaende ved det fyenske Infanterei=Regiments 3die [an...terede] Bataillon 4de Compagnie , og for nærværende Tid permitteret , og Gaardmands Enke Magrethe Jensdatter af Green i Scharild Sogn , saasom de begge have havt de naturlige Børnekopper , og Gaarden uden Skifte og Deeling tilfalder Enken , hvorfor den afdøde Mands Peder Hansens Fader Hans Pedersen Raunholt herved giver Afkald , som skrives paa Stemplet Papiir , saa[s...]t dette kan faaes. Intet Slægts= eller Svogerskab findes imellem disse Forlovede . Og saasom Enken har ingen Thienestekarl til Gaardens Drivt , som staaer for hendes egen Regning og hun derpaa holder Dug og Disk saa ønske de Forlovede jo før jo hellere , det komme hveranden til Hjelp og forlange , at Tillysning til dette Ægteskab maae skee første Gang imorgen af Prædikestolen .
Datum Scharild Præstegaard den 12den Februarii 1811
Hans Pedersen med paaholdt pen
Niels Nielsen med paa holdt pen
Niles Larsen med ført pen.

Gaarden er Hovedparcel 2 Tdr Hartkorn tilskjødet Peder Hansen Raunholdt den 30te Decbr 1808 og tinglyste 7de Januarii 1809 . Dette Par copuleret i Scharild Kirke den 19de Maji 1811.

LINK: Affotografering.

Nr. 8106 1811.10.06 VIET: Peder Nielsen, 28 år, Silstrup, Skarrild ∞ Maren Sørensdatter, 27 år, Beksgaard, Skarrild, BOSAT: Skarrild Beksgaard
VIDNE Nr. 1: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aar 1811 i Jesu navn !
At Intet findes , som kan forhindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Peder Nielsen Selstrup og Pigen Maren Sørensdatter Bæksgaard , det forsikkre vi herved som Forlovere.
Scharild Præstegaard en 26de August 1811.
Niels Knudsen med paaholdt Pen
Niels {Rasmussen} Winde med paaholdt Pen.
Copulerede den 6te October.

LINK: Affotografering.

Nr. 8107 1811.09.27 VIET: Christen Andersen, 27c år, Hvedde, Assing ∞ Mette Kirstine Jensdatter, 26 år, Døvling, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Skarrild, 64, gommens far.
VIDNE Nr. 2: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegene indestaae herved som Forlovere , at intet kan være imod Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Christen Andersen Hvedde {Assing sogn} og Pigen Mette Kirstine Jensdatter Deuling .
Scharild Præstegaard den 7 September 1811.
Anders Christen Søn
Jens Bentsøn
Copulerede den 27 Septembr.
Sum 4 Par {viet i kirkeåret 1811}.

LINK: Affotografering.

Nr. 8108 1811.11.03 VIET: Niels Jensen, 32 år, Døvling, Skarrild ∞ Anne Fridericksdatter, Snejbjerg, BOSAT: Skarrild Gammelgaard
VIDNE Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
VIDNE Nr. 2: Friederik Johan, Snejbjerg
VIDNE Nr. 3: Terkel Jensen, Døvling, Skarrild, Nabo i Døvling.
VIDNE Nr. 4: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Nabo i Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At Intet er til, som kand forbyde Ægteskab imellem Ungkarl Niels Jensen Deuling og Pigen Anne Cecilie Fridericksdatter Snejbjerg, det bevidnes af os som Forlovere.
Scharild Præstegaard den 7de September 1811.
Jens Jacobsen.
Friederek Johan
Terkeke {Terkel} Jensen
Jens {Christensen} Toudal
Copulerede den 3die November .

LINK: Affotografering.

Nr. 8109 1812.03.21 VIET: Jakob Frandsen, 31c år, Skærlund, Brande ∞ Anne Marie Lange, 20 år, Karstoft- Nørre (Nørre Kartoft), Skarrild, BOSAT: Brande Skærlund
VIDNE Nr. 1: Laurids Lasson Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Kartoft), Skarrild, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At Intet findes hinderligt i Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Hæderlige Ungkarl Jacob Frandsen Skjærlund og Velædle Jomfrue Anne Marie Lange , derfor indestaa vi hermed som Forlovere .
Scharild Præstegaard den 16de Februar 1812.
Lange
Copulerede den 21de Marts.

NOTITS: Det er overklasse folk: Hæderlige brudgom og Velædle Jomfrue.

LINK: Affotografering.

Nr. 8110 1812.03.26 VIET: Rasmus Nielsen, 27 år, Skarrild Mølle, Skarrild ∞ Johanne Pedersdatter, 23 år, Hesselvig, Skarrild
VIDNE Nr. 1: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Iver Olesen, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
I Jesu navn 1812
Undertegnede indestaaer hermed som Forlovere , at Intet findes , som kan være til Hinder i Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Rasmus Nielsen Skarildmølle og Pigen Johanne Pedersdatter Hesselvig.
Scharild Mølle den 8 Februarii 1812.
{Niels} Rasmusen {Winde}
Med min Videndende{!} tilstaaes af Iver Olesen
Copulerede d 26 marts.

LINK: Affotografering.

Nr. 8111 1812.03.26 VIET: Jens Lauridsen, 24 år, Elkær, Skarrild ∞ Anne Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, BOSAT: Skarrild Elkær
VIDNE Nr. 1: Laruids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Christen Pedersen, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At intet findes til Hinder for Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem Ungkarl Jens Lauridsen Elkiær og Pigen Anne Pedersdatter Hesselvig , derfor indestaae vi som Forlovere.
Scharild Præstegaard den 24de Februar 1812.
Laurids Jensen Elkjær med paaholdt Pen.
Christen Pedersen Hæsgaard.
Copulerede den 26de Martii.

NOTITS: Anne Pedersdatter er ikke fundet døbt. Hun er i FT 1834 43 år gammel, ville give født 1791c. Det er ikke klart, om hun er glemt døbt i Skarrild, eller om hun kommer fra et andet sogn.

LINK: Affotografering.

Nr. 8112 1812.10.10 VIET: Bertel Jensen, 32c år, Gaarsvig, Sønder Felding ∞ Maren Pedersdatter, 21 år, Skave, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding Gaarsvig
VIDNE Nr. 1: Jens Svendsen Gaarsvig, Gaarsvig, Sønder Felding, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Bruden far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 13de September 1812 begjerede Jens {Svendsen} Gaarsvig og Peder {Olufsen} Skau , at her i Dag maatte lyses til Ægteskab for den førstes Søn Bertel Jensen Gaarsvig {Sønder Felding} og den Sidstes Datter Maren Pedersdatter Skau , og disse Forældre indestode som Forlovere , at Intet var Hinderligt for Ægteskabets Fuldbyrdelse , Hvilket der her egenhændig bevidner .
Scharild Præstegaard ut supra .
Jens Svendsen
Peder Ollesøn
Copulerede den 10de=October.
Summe 4 Par {viede kirkeåret 1812}

LINK: Affotografering.

Nr. 8113 1814.01.02 VIET: Jens Jensen, 21 år, Tornvig, Arnborg ∞ Dorte Nielsdatter, 36 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Silstrup
VIDNE Nr. 1: Niels Nielsen, Silstrup, Skarrild, Uklar.
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen, Hesselvig, Skarrild, Uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Kirke = Aar 1813
I Jensu Navn .
{Ingen vielser}
Kirke = Aar 1814 . I . J . N .
Vi undertegenede indestaae herved som forlovere , at Intet findes , som kan forbyde Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem den unge Karl .Jens Jensen Tornuig og Pigen Dorthe Nielsdatter Selstrup.
Datum Scharild Præstegaard den 4 December 1813
Niels Nielssen Selstrup med paa holdt Pen .
Peder Nielsen Heelßvig med paa holdt Pen.
Copulerede den 2den Januar 1814.

NOTITS: Dorte er datter i Silstrup af Knud Nielsen. Dette er den sidste vielse i Hegelahrs gamle kirkebog.

LINK: Affotografering.

Nr. 8114 1815.05.15 VIET: Knud Christensen Bjørslev, 35 år, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild ∞ Mette Katrine Svendsdatter, 17.06 år, Øvig, Skarrild, BOSAT: Arnborg Lille Hjøllund
VIDNE Nr. 1: Svend Pedersen, Øvig, Skarrild, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Iver Olesen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1815 1. Ungkarl Knud Christensen Bjøsløv Avlskarl paa Nørre Karstoft 35 Aar og Pigen Mette Cathrine Suendsdatter i Øvig i 18 Aar . Forlovere Svend Pedersen Øvig brudens Fader og Sognefoged Iver Hesselvig . 1815 15. Maj .
NOTITS: Knud Christensen *1780.03.16 Bjørslev, Nørre Vium .

LINK: Affotografering.

Nr. 8115 1815.10.01 VIET: Christen Pedersen, 28 år, Døvling, Skarrild ∞ Elles Jensdatter, 32 år, Kartoft- Nørre, Skarrild, BOSAT: Skarrild Døvling Assing
VIDNE Nr. 1: Svend Pedersen, Øvig, Skarrild, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Peder Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1815 2. Ungkarl Christen Pedersen Øvig 28 Aar . Gmd: i Deuling og Pigen Elles Jensdatter af Nør= Kastoft 32 Aar. Sven {Pedersen} Øvig Brudgommens {Sted-} Fader og Gmd: Peder {Pedersen} Ronnum . 1ste October .
NOTITS: Peder Ronnum kaldtes før Peder Gammelgaard.

LINK: Affotografering.

Nr. 8116 1815.10.15 VIET: Jens Arentsen, 32 år, Lustrup, Skarrild ∞ Christiane Jensdatter, 26 år, Skarrild By, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen Nexgaard, Skarrild By, Skarrild, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Arent Jensen, Lustrup, Skarrild, Gommens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1815 3. Ungkarl Jens Arentsen som tjente i Anexgaarden i Arnborg og Pigen Christiane Jensdatter væverske , hos sin Fader i Skarrild Bye . Brud[eparrets] Fader Jens {Christensen} Nexgaard i Skarrild Bye og Arent Jensen i Lustrup . 15 October .
NOTITS: Overtager gommens fødegård.

LINK: Affotografering.

Nr. 8117 1816.03.13 VIET: Oster Pedersen, 26.07 år, Skave, Skarrild ∞ Elisabeth Jensdatter, 22.06 år, Krog, Skarrild, BOSAT: Skarrild Arnborg Grene
VIDNE Nr. 1: Jens Larsen Krog, Krog, Skarrild, Larsen fra matrikelkort 1817.
VIDNE Nr. 2: Iver Olesen, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1816 1. Ungkarl Oster Pedersen 29 Aar . Avlskar paa Nørre= Karstoft og Pigen Elisabeth Jensdatter hjemme hos sin Fader i Krog 24 Aar . Brudens Faders Jens {Larsen} Krog og Sognefoged Iver {Olesen} Hesselvig . 1816 13 Marts .
LINK: Affotografering.

Nr. 8118 1816.07.14 VIET: Jonas Pedersen, 50 år, Lustrup, Skarrild ∞ Ingeborg Christine Lustrup, 40 år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Skarrild Lustrup
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Ikke brudens bror men far.
VIDNE Nr. 2: Jens Christensen Lustrup, Øllegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1816 2. Enkemand Jonas Pedersen 50 Aar Snedker i Lustrup Skarrild Sogn og Ingeborg Kirstine Lustrupsdatter {Lustrup} 40 Aar fra Lustrup i Skarrild Sogn . Brudens Brødre degn Christian Lustrup og Jens {Christensen} Lustrup Snedker af Øllegaard Sogn . 14 Julij.
NOTITS: Christian Lustrup kendes ikke. Hendes brødre hedder Peder, Nikolaj og Jens (der ses her). Christen Pedersen Lustrup er degnen i Skarrild og er hendes far.

LINK: Affotografering.

Nr. 8119 1816.11.09 VIET: Jens Andersen, 35 år, Paarup, Assing ∞ Maren Sørensdatter, 19 år, Skarrild- Grene, Skarrild, BOSAT: Assing Paarup Skarrild Skarrild- Grene
VIDNE Nr. 1: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild, Brudens formynder.
VIDNE Nr. 2: Peder Sørensen, Skarrild, 21, brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1816 3. Jens Andersen Paarup Enkemand og Gmd: i Assing Sogn 35. Aar . og Maren Sørensdatter hos sin Moder i Green i Skarrild 19. Aar . Brudens formynder Gmd: Niels Knudsen i Selstrup Skarrild Sogn og hendes Broder Peder Sørensen i samme Sogn. 9 Novemb .
LINK: Affotografering.

Nr. 8120 1817.08.10 VIET: sogn: Borris. Peder Mortensen, 23.04 år, Hesselvig, Skarrild ∞ Kirstine Marie Christiansdatter, 24.06 år, Duedal, Borris, BOSAT: Skarrild Lustrup
VIDNE Nr. 1: Morten Pedersen, Hesselvig, Skarrild, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Iver Olesen, Hesselvig, Skarrild, Nabo, sognefoged.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1817 1. Ungkarl Peder Mortensen fra Hesselvig hjemme hos forældrene 23½ Aar gl. og Pigen Kirstine Marie Christiansdatter fra Duedal i borris Sogn tjenende i Præstegaarden 22½ Aar . Brudgommens Fader Gmd: Morten Pedersen af Hesselvig og Sognefoged Iver Olesen ibd . 1817 10 August i Borris Kirke {noteret i Skarrild kirkebog} .
LINK: Affotografering.

Nr. 8121 1817.10.25 VIET: sogn: Arnborg. Anders Jensen Krog, 29 år, Krog, Skarrild ∞ Ane Henningsdatter, 24 år, Gammel Arnborg, Arnborg
VIDNE Nr. 1: Henning Christensen, Gammel Arnborg, Skarrild
VIDNE Nr. 2: Jens Larsen Krog, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1817 2. Ungkarl Anders Jensen Krog hjemme hos sine Forældre i Krog . 29 Aar . og Ane Henningsdatter af Gammel Ahrnborg hjemme hos forældrene 24 Aar gl . Brudeparrets Fædre Henning Christensen og Jens {Larsen} Krog. 25 October i Arnborg Kirke {noteret i Skarrild kirkebog}.
LINK: Affotografering.

Nr. 8122 1817.10.26 VIET: Niels Gertsen, 41 år, Ronnum, Skarrild ∞ Kirstine Christensdatter, 29c år, Alkærlund, Brande, BOSAT: Skarrild Ronnum
VIDNE Nr. 1: Peder Pedersen, Ronnum, Rind, Parret bor derefter ved ham.
VIDNE Nr. 2: Lars Carstensen, Bektoft, Skarrild, Gift med brudens søster Ane Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1817 3. Ungkarl Niels Gjertsen af Rönnum tjenestekarl af Nørre Karstoft 41 Aar gl. og Kirstine Christensdatter af Alkjær Lund i Brande Sogn 31 Aar gl. Gaard: Peder Pedersen Rönnum og Lars Karstensen Bektoft . 26 October .
NOTITS: FT 1834 begge inderster i Ronnum ved Peder Pedersen (Gammelgaard). Bruden er glemt født i Brande kirkebog, men hun ses 12 aar gammel i FT 1801 i Alkærlund i Brande.

LINK: Affotografering.

Nr. 8123 1818.09.17 VIET: sogn: Assing. Lars Eriksen, 22 år, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft) ∞ Kirstine Marie Jensdatter, 26 år, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild
VIDNE Nr. 1: Erik Larsen, Holte?, Rind, 64c, gommens far.
VIDNE Nr. 2: Jens Christensen, Brudens far. Stedet Vild[søst] ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1818 1. Ungkarl Lars Eriksen Lind tjenestek: paa Nørre= Karstoft 22 Aar gl. og Pige Kirstine Marie Jensdatter Tjenestepige paa Nørre Karstoft 26 Aar gl. Brudgommens fader Erik Larsen af Rind sogn og Brudens Fader Jens Christensen Vild=[søste.] 1818 17 Septemb. i Assing Kirke {noteret i Skarrild kirkebog} .
NOTITS: Brudens fars sted ikke identificeret, heller ikke hendes fødesogn.

LINK: Affotografering.

Nr. 8124 1818.11.01 VIET: Jakob Andersen, 27 år, Hvedde, Assing ∞ Karen Pedersdatter, 26 år, Skave, Skarrild, BOSAT: Sønder Felding
VIDNE Nr. 1: Peder Olesen Skave, Skave, Skarrild, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Christen Andersen, Døvling, Skarrild, Gommens bror, gift 1811 med Mette Kirstine Jensdatter af Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1818 2. Ungkarl Jacob Andersen Hvede tjenende i Deuling 27 Aar gl . og Pigen Karen Pedersdatter Skaue hjemme hos Forældrene 26 Aar gl . Brudens Fader Gmd : Peder Olesen Skaue og Brudgommens bror Christen Andersen i Deuling 1ste Nobemvbr .
LINK: Affotografering.

Nr. 8125 1819.10.24 VIET: Mads Jensen Bisgaard, 50 år, Bisgaard, Egvad ∞ Ane Kirstine Christensdatter, 42 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Borris Skobek Fattighus 1845
VIDNE Nr. 1: Jens Pedersen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 50.
VIDNE Nr. 2: Christen Lølstrup?, Lølstrup?, Sønder? Vium?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1819 1. Ungkarl Mads Jensen Bisgaard af Egvad Sogn Bondekarl 50 Aar gl. Enke Ane Kirstine Christensdatter af Selstrup 42 Aar gl . Jens {Pedersen} Sønderskov af Borris Sogn , Christen [Lølstrup] af Vium sogn . 1819 24 October .
NOTITS: FT 1834 i Vikjerhuus i Borris.

LINK: Affotografering.

Nr. 8126 1819.11.07 VIET: Peder Sørensen, 25 år, Skarrild- Grene, Skarrild ∞ Mette Jensdatter, 22 år, Døvling (Øster), Skarrild, BOSAT: Skarrild Ronnum
VIDNE Nr. 1: Jens Pedersen Nedergaard, Døvling, Skarrild, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1819 2. Ungkarl Peder Sørensen af Green 25 Aar gl. og Pige Mette Jensdatter Øster Deuling 22 Aar gl. Gmd: [b]. Fader Jens Pedersen Nedergaard af Deuling og Gmd: Niels Knudsen af Selstrup . 7 November
LINK: Affotografering.

Nr. 8127 1820.10.22 VIET: Bertel Nielsen Eg, 26 år, Eg, Grindsted ∞ Anne Pedersdatter, 20 år, Sønder Felding, BOSAT: Grindsted Morsbøl
VIDNE Nr. 1: Bertel Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
VIDNE Nr. 2: Peder Christensen?, Sønder Felding
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1820 1. Ungkarl Berthel Nielsen Eg af Grindsted Sogn 26 Aar gl tjendende i Sønder Karstoft . og P. Ane Pedersdatter af Felding Sogn 20 Aar gl. Gmd: Berthel Karstoft og pigens Fader Peder Christen Felding . 1820 22 October ..
NOTITS: Anne Pedersdatter *1800 Assing †1873.06.23 Morsbøl, Grindsted. Bertel Nielsen *1791.03.06 Eg, Grindsted †1842.05.28 Morsbøl, Grindsted.

LINK: Bertel Nielsen i Morsbøl, Grindsted (Horsbøl).

LINK: Affotografering.

Nr. 8128 1820.12.17 VIET: Niels Nielsen, 56 år, Uhre, Brande ∞ Maren Thomasdatter, 46 år, Silstrup, Skarrild, BOSAT: Brande Uhre
VIDNE Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild
VIDNE Nr. 2: Christen Christensen, Gammelmark, Sønder Felding
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1820 2. Enkemand Niels Nielsen Uhre 56 Aar gl . Aftægtsmd: fra Uhre i Brande Sogn . og Maren Thomasdatter 46 Aar opholder sig hos sin Moder paa Selstrup Mark . Gmd : Peder Pedersen i Rönnum og Gmd Christen Christensen i Felding Gamle Mark . 17 December i Skarrild Kirke .
NOTITS: Maren Thomasdatter ikke identificeret. Niels' første kone hed mærkværdigt nok også Maren Thomasdatter *1767 Arnborg- Grene †1817 Uhre, Brande.

LINK: Affotografering.