Ejstrup Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1752 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Ejstrup kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Ejstrup kirkebog før 1814 eksisterede i 1830, for ved konfirmationer angives dåbsdato udfra den gamle kirkebog. Brændt efter 1830 engang.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7901 1752.07.01 VIET: Hans Nielsen, 35c år ∞ Anne Christensdatter, 39c år, Harrild- Over, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Harrild- Over
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra søn og stedsøn: 'I 1752c blev Hans Nielsen gift med enken Anne Christensdatter i Over Harrild.'}
NOTITS: Christen Jensen i Nørre Askær, Brande *1751c Over Harrild er ud fra dåb #2047 i Brande søn af Jens Andersen †1752c, der ses i et Hastrup pantebrev af 1741 i Over Harrild. I 1755 ses Hans Nielsen, gift med enken, i et Hastrup pantebrev på samme hartkorn. Hans Nielsens søn Jens Hansen er *1753c i Over Harrild.

Nr. 7902 1794.07.01 VIET: Søren Christensen, 41c år, Hedegaard, Ejstrup ∞ Anne Madsdatter, 19c år, Hvillum- Sønder, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1801: '1794c blev Søren Christensen af Hedegaard gift med Anne Madsdatter af Sønder Hvillum.'}
NOTITS: 1. barn Christen 1796c i Hedegaard.

Nr. 7903 1795.07.01 VIET: Palle Jensen, 44c år, Flø, Brande ∞ Katrine Marie Christensdatter, 24c år, Dyringhave, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Dyringhave
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT, lægsrulle 1789 og skifter: '1795c blev Palle Jensen af Flø, Brande gift med Katrine Marie Christensdatter af Dyringhave, Ejstrup.'}
NOTITS: Palle Jensen ses i lægsrullen 1789 i Brande at leve på Als uden tilladelse, men er ikke under dansk lov men slesvigsk. Han har besøgt hans bror Mads Jensen i Vester Harrild omkring 1795 og har lært nabopigen i Dyringhave at kende. Hans forældre er Jens Madsen †1784 Flø, Brande og ?Ane Pallesdatter †1753 Flø. Hendes forældre er Christen Jensen Svenstrup *1730c †1801+ og Maren Pedersdatter †1798.05.07 Dyringhave.

Nr. 7904 1795.07.01 VIET: Søren Christensen, 40c år, Hedegaard, Ejstrup ∞ Anne Madsdatter, 20c år, Hvillum- Sønder, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1801 og 1. barn: '1795c blev Søren Christensen af Hedegaard gift med Anne Madsdatter af Sønder Hvillum'.}
NOTITS: Ud fra 1. barn Christen *1796c Hedegaard.

Nr. 7905 1797.07.01 VIET: Peder Nielsen, 33c år, Uhre, Brande ∞ Johanne Nielsdatter, 27c år, Brejl, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Brejl
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT og skifter: '1797c blev ungkarl Peder Nielsen af Uhre i Brande sogn gift med pigen Johanne Nielsdatter af Gludsted.'}
NOTITS: Han er søn af Niels Christensen †1763-73 Uhre, Brande og Ane Henningsdatter *1728c Blæsbjerg, Brande †1801 Uhre, hun er datter i Brejl af Niels Pedersen *1743c †1787+ og Margrethe Knudsdatter *1731c †1787+.

Nr. 7906 1798.07.17 VIET: Lars Pedersen, Højris, Ikast ∞ Anne Sørensdatter, 31c år, Hallundbæk, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Ikast kirkebog: '1798 d. 15 April Trolovet Lars Pedersen af Høyris og Anne Sørensdatter af Hallund Bek for loven Mikkel Pedersen her ved kierken og frands Klein [....] her ved Kierken. Copuleret d. 17 Julli I Ejstrup Kierkke.'}
NOTITS: 1. barn Søren Larsen *1798.09.16 Ikast. Lars Pedersen kaldes Andersen i den dåb og Jørgensen i skiftet efter moderens far.

Nr. 7907 1799.07.01 VIET: Søren Madsen, 25c år, Hvillum- Sønder, Ejstrup ∞ Anne Jensdatter, 22c år, Harrild- Over, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Hvillum- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT og skifter: 'I 1799c blev Søren Madsen af Sønder Hvillum gift med Anne Jensdatter af Overharrild.'}

Nr. 7908 1800.07.01 VIET: Erik Jensen Bjerre, 33c år, Thorlund- Lille, Ejstrup ∞ Anne Madsdatter, 23c år, Hvillum- Nørre, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Thorlund- Lille
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1801: '1800c blev Erik Jensen af Lille Thorlund gift med Anne Madsdatter af Nørre Hvillum.'}
NOTITS: Hun dør i 1818 i Lille Thorlund i 13de barsel. Hun er født i Nørre Hvillum, Ejstrup datter af Mads Christensen og Johanne Pedersdatter.

Nr. 7909 1800.07.01 VIET: Jakob Christensen Bjerre, 33c år, Fasterholt Bjerre, Arnborg ∞ Johanne Christensdatter, 23c år, Harrild- Mellem, Ejstrup, BOSAT: Arnborg Fasterholt Bjerre
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1845?: '1800c blev Jakob Christensen Bjerre af Fasterholt Bjerre, Arnborg gift med Johanne Christensdatter af Mellem Harrild.'}
NOTITS: Vel identificeret ud fra FT 1845 med fødested. Kan anfægtes. Hun skal være datter af Christen Sørensen Skytte og Karen Jensdatter. Han er søn af Christen Christensen Bjerre den Yngre *1730cc †1768-87 Fasterholt Bjerre og NN †1762-67 Fasterholt Bjerre.

Nr. 7910 1807.07.01 VIET: Peder Jørgensen, 43c år, Gludsted, Ejstrup ∞ Anne Christensdatter, 30c år, Hvillum- Sønder, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Gludsted
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT og skifter: 'I 1807c blev Peder Jørgensen af Gludsted gift med Anne Christensdatter af Sønder Hvillum.'}

Nr. 7911 1807.07.01 VIET: Christen Sørensen, 25c år, Hallundbæk, Ejstrup ∞ Anne Kirstine Jonasdatter, 19c år, Harrild- Over, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Harrild- Mellem
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra børn konfirmeret i kirkebogen 1825: '1807c blev ungkarl Christen Sørensen gift med Anne Kirstine Jonasdatter af Over Harrild.'}
NOTITS: Hun er datter af Jonas Eriksen †1808.11c Over Harrild og 3. kone Ane Pedersdatter †1837 Krejbjerg, Ejstrup. Første barn Jonas *1809.03.08 i følge konfirmation 1825 i Ejstrup.

Nr. 7912 1808.07.01 VIET: Søren Madsen, 34c år, Hvillum- Sønder, Ejstrup ∞ Mette Christensdatter, 20c år, Hallundbæk, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Hvillum- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT og skifter: 'I 1808c blev Søren Madsen af Sønder Hvillum gift med Mette Christensdatter af Hallundbæk.'}

Nr. 7913 1808.07.01 VIET: Ole Pallesen, 57c år, Harrild- Mellem, Ejstrup ∞ Ane Andersdatter, 35c år, Hedegaard, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Harrild- Mellem
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT og testamente og datter Anne Maries konfirmation 1826 i Ejstrup med fødseldato *1811.06.12: 'Mellem 1807 og 1811 blev enkemand Ole Pallesen af Mellem Harrild gift med enken Ane Andersdatter af Hedegaard.'}
NOTITS: Datteren Anne Marie skrives i konfirmationen som steddatter af Ane Andersdatters næste mand Søren Jonassen.

Nr. 7914 1813.07.01 VIET: Søren Jonassen, 37c år, Harrild- Over, Ejstrup ∞ Ane Andersdatter, 40c år, Harrild- Mellem, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Harrild- Mellem
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT og skifter: '1813c blev ungkarl Søren Jonassen af Over Harrild gift med enken Ane Andersdatter af Mellem Harrild.'}

Nr. 7915 1813.10.01 VIET: Søren Madsen, 39c år, Hvillum- Sønder, Ejstrup ∞ Ane Marie Jensdatter, 24c år, Thorlund- Lille, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Hvillum- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT og skifter: 'I 1813 blev Søren Madsen af Sønder Hvillum gift med Ane Marie Jensdatter af Lille Thorlund.'}
NOTITS: Hans 2. kone Mette Christensdatter †1813.05c skifte.

Nr. 8101 1814.01.08 VIET: Peder Torbensen, 46 år, Gludsted, Ejstrup ∞ Kirsten Sørensdatter, 42 år, Gludsted, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Gludsted
VIDNE Nr. 1: Søren Hansen, Kejlstrup, Nørre Snede
VIDNE Nr. 2: Lars Jensen, Gludsted, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d: 8 Jnauar 1814 Peder Torbensen Enkemand 46 Aar Bonde og Gaardmand i Gludsted Bye og Kirsten Sørensdatter Bondepige 42 Aar fra Gludsted Bye. Begge havt naturlige Kopper. Forlovere: Søren Hansen Gaardmand i Kejlstrup, Nørre Snede Sogn, og Lars Jensen Gaardmand i Gludsted, Ejstrup sogn. Trolovelse anmeldt d 17 Decber 1813.

Nr. 8102 1814.10.09 VIET: Johannes Frederik Waldt, 50 år, Prøjsen ∞ Ane Marie Nielsdatter, 54 år, Gludsted, Ejstrup
VIDNE Nr. 1: Lorentz Petersen, Smedebæk Mølle, Ejstrup
VIDNE Nr. 2: Lars Jensen, Gludsted, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d: 9de Octobr 1814. Johannes Frederik Waldt Ungkarl 50e Aar Groabkaster fra Preusen og Ane Marie Nielsdatter Enke efter Smeden i Gludsted 54 Aar. Begge havt naturlige Kopper. Forlovere: Lorentz Petersen i Smidebæk Mølle, og Lars jensen i Gludsted Ejstrup sogn. Trolovelse anmeldt d: 23de Juli 1814.

Nr. 8103 1814.10.15 VIET: Jens Sørensen, 30 år, Gammel Arnborg, Arnborg ∞ Kirsten Mikkelsdatter, 20 år, Bjerregaard, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Bjerregaard
VIDNE Nr. 1: Søren Christensen, Arnborg
VIDNE Nr. 2: Mikkel Andersen, Bjerregaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d: 15 Octob 1814 Jens Sørensen Ungkarl 30 Aar Bondekarl fra Arenborg Sogn og Bye {Gammel Arnborg} og Kirsten Mikelsdatter Bondepige 20 Aar fra Bierregaard. Begge havt naturlige Kopper. Forlovere: Søren Christensen fra Arnborg og Mikel Andersen af Bierregaard, Ejstrup Sogn. Trolovelse anmeldt d 17 Jul 1814.

Nr. 8104 1815.03.18 VIET: Jørgen Larsen, 27 år, Ejstrup By, Ejstrup ∞ Anne Margrethe Jakobsdatter, 23 år, Ejstrup By, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Gludsted
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Gludsted, Ejstrup
VIDNE Nr. 2: Jakob Mathiesen, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Jørgen Lassen Ungkarl 27 Aar Rytter og Bondekarl fra Ejstrup {By} og Anne Magrethe Jakobs Datter Bondepige 23 Aar fra Ejstrup {By}. Karlen naturlige Kopper, Pigen vaccineret af Chirug: Svartz i Horsens. Forlovere: Anders Christensen Gaardmand i Gludsted, og Jakob Mathisen i Ejstrup {By}. Trolovelse anmeldt d: 24de Novembr 1814.

Nr. 8105 1815.04.29 VIET: Jens Nielsen, 32 år, Søhale, Nørre Snede ∞ Ane Kirstine Pedersdatter, 22 år, Hedegaard, Ejstrup
VIDNE Nr. 1: Niles Madsen, Søhale, Nørrre Snede, Gommen fader.
VIDNE Nr. 2: Erik Pedersen, Hedegaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d 29 April 1815. Jens Nielsen Bondekarl 32 Aar fra Søhale {Nørre Snede} og Ane Kirtine Peders Datter Bondepige 22 Aar fra Heedegaard. Begge naturlige Kopper. Forlovere: Niels Madsen Karlens Fader Aftægtsmand Søhale og Erik Pedersen Gaardmand i Heedegaard. Trolovelse anmeldt d. 29 April 1815.

Nr. 8106 1815.07.08 VIET: Palle Sørensen, 27 år, Nørlund- Store, Ejstrup ∞ Mette Kirstine Henriksdatter, 32 år, Gludsted, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Gludsted
VIDNE Nr. 1: Stephan Henriksen, Hundshoved, Nørre Snede, Vel brudens bror.
VIDNE Nr. 2: Søren Pallesen, Nørlund- Store, Ejstrup, Gommens far.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Christian Poulsen, Gludsted, Ejstrup, Enkens 1. mand, afdød 1815.02.12 Gludsted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d: 8de Julii. Palle Sørensen Bondekarl 27 Aar fra store Nørlund og Metthe Kirstine Hendrichs Enke efter Pouel Jørgen Christian {Poulsen} i Gludsted 32 Aar. Begge naturlige Kopper. Forlovere: Stephan Hendrichsen Gaardmand i Hunshoved {Nørre Snede} og Søren Pallesen Gaardmand i store Nørlund. Trolovelse anmeldt d: 28 Maj 1815.
NOTITS: FT 1834: Han gift 2. gang 1824c med Mette Nielsdatter *1814c, bosat Gludsted.

Nr. 8107 1815.10.07 VIET: Christen Thomsen, 33 år, Kolpensig, Vrads ∞ Ane Jensdatter, 39 år, Gludsted, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Gludsted
VIDNE Nr. 1: Thomas Christensen, Kolpensig, Vrads, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Niels Jensen, Grættrup, Nørre Snede
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen, Gludsted, Ejstrup, Enkens 1. mand, afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d: 7de October Christen Thomsen Bondekarl fra Kolpensig i Vrads Sogn 33 Aar og Enken Ane Jensdatter efter Larse Jensen i Gludsted 39 Aar. Begge inoculerede med Kopper. Forlovere: Thomas Christensen Gaardmand i Kolpensig Vrads Sogn og Niels Jensen Gaardmand i Grættrup Nørresnede sogn. Trolovelse anmeldt d: 20 August 1815.

Nr. 8108 1815.10.08 VIET: Jens Lassen, 25 år, Kidmose, Ejstrup ∞ Kirsten Christensdatter, 27 år, Harrild, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Kidmose
VIDNE Nr. 1: Peder Nielsen, Bjørnskov, Nørre Snede, Uklar forbindelse til bruden.
VIDNE Nr. 2: Lars Jensen, Kidmose, Ejstrup
NÆVNT Nr. 1: ? Winther, Vaccinator.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. d: 8de October 1815. Jens Lassen Bondekarl fra Kidmose, 25 Aar og Kirsten Christensdatter 27 Aar fra Harild. Brudgommen naturlige, Bruden vaccieret af Hr Winther 1804. Forlovere: Peder Nielsen Aftægtsmand i Biørnskov {Nørre Snede} og Lars Jensen Aftægtsmand i Kidmose. Trolovelse anmeldt d 24de August 1815.
NOTITS: Brudens far Christen Jensen Hjøllund ses i Vester Harrild i FT 1801. I følge FT 1845 er bruden født i Ejstrup sogn.

Nr. 8109 1815.10.14 VIET: Thomas Pedersen, 25 år, Fruergaard, Ejstrup ∞ Karen Mortensdatter, 29 år, Hygild, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Frueergaard
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen, Fruergaard, Ejstrup
VIDNE Nr. 2: Christen Mortensen, Rønslunde, Ejstrup, Vel brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d: 14de October. Thomas Pedersen Bondekarl af Fruergaard 25 Aar og Karen Mortensdatter af Hygild 29=Aar. Begge inocculerede. Forlovere: Jens Christensen Gaardmand Fruergaard, og Christen Mortensen Gaardmand i Rønslunde. Trolovelse anmeldt d: 17 August.

Nr. 8110 1815.10.14 VIET: Mads Pedersen, 32 år, Ejstrup By, Ejstrup ∞ Marie Kristine Christensdatter, 22 år, Thorlund- Store, Ejstrup
VIDNE Nr. 1: Anders Pedersen, Ejstrup By, Ejstrup
VIDNE Nr. 2: Christen Andersen, Hedegaard, Ejstrup
NÆVNT Nr. 1: Ole Arntzen, Sønder Vissing, Præst og vaccinerer omkring i sognene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. de: 14d October. Mads Pedersen Bondekarl af Ejstrup Bye 32 Aar og Marie Kirstine Christensdatter af store Tholund. Brudgommen naturlige Kopper, Bruden vaccineret af Hr. Pastor Arentsen i Sønder Vissing. Forlovere: Anders Pedersen Gaardmand i Ejstrup {By} og Christen Andersen Boelsmand {husmand} i Heedegaard.

Nr. 8111 1816.10.19 VIET: Mads Eskesen, 30 år, Grættrup, Nørre Snede ∞ Sidsel Marie Christensdatter, 29 år, Krejbjerg, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Groest
VIDNE Nr. 1: Eske Hansen, Grættrup, Nørre Snede, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Christen Madsen, Krejbjerg, Ejstrup, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. d: 19de Octobr. Mads Eskesen 30: Aar og bondekarl fra Grættrup {Nørre Snede} og Zidsel Marie Christensdatter 29 Aar af Krejbberg. Begge havt naturlige Kopper. Forlovere: Eske Hansen Gaardmand i Grættrup Bye {Nørre Snede} og Christen Madsen Gaardmand i Krejberg. Trolovelse anmeldt d: 30 August 1816.
NOTITS: Ft 1834 bosat i et hus i Groest, Ejstrup.

Nr. 8112 1816.11.10 VIET: Hans Andersen, 25 år, Ikast ∞ Maren Katrine Madsdatter, 24 år, Bjerregaard, Ejstrup
VIDNE Nr. 1: Thomas Jensen, Toftlund?, Ikast
VIDNE Nr. 2: Søren Jørgensen, Gludsted, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Søndagen d: 10de November.Hans Andersen 25 Aar Bondekarl fra Ikast Sogn og Maren Cathrine Mads Datter 24e Aar af Bierregaard. Brudgommen inoculered og Bruden naturlige Kopper. Forlovere: Thomas Jensen Gaardmand [Tof]lunde og Søren Jørgensen Boelsmand paa Gludsted Mark. Trolovelsen anmeldt d: 15de Septembr.

Nr. 8113 1817.03.22 VIET: Knud Mikkelsen, 32 år, Tulstrup, Ikast ∞ Mette Jonasdatter, 26 år, Harrild- Over, Ejstrup, BOSAT: Ikast Ravnsvad
VIDNE Nr. 1: Erik Jonasen, Ejstrup By, Ejstrup, Brudens bror.
VIDNE Nr. 2: Peder Pallesen, Tulstrup, Ikast
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Lørdagen d: 22 Marts Knud Mickelsen 32 Aar, og Bondekarl fra Tulstrup i Jkast Sogn og Metthe Jonasdatter 26de Aar Bondepige fra Overharil i Eistrup Sogn. Begge havt naturlige Kopper. Forlovere: Erick Jonasen Gaardmand og Handelsmand i Eistrup, Peder Pallesen Gaarmand af Tulstrup Jkast Sogn. Trolovelsen anmeldt d: 1ste Marts.
NOTITS: Ses i FT 1824 i Ravnsvad, Ikast, han er gårdejer og spillemand. Fem børn.

Nr. 8114 1817.08.20 VIET: Mads Pedersen, 59 år, Nygaard, Ejstrup ∞ Maren Christensdatter, 36 år, Toftdal??, Give?, BOSAT: Ejstrup Nygaard
VIDNE Nr. 1: Anders Olufsen, Kokborg, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Lars Christensen, Hedegaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Søndag d: 25d October Mads Pedersen 59 Aar og Enkemand og Gaardmand i Nyegaard og Maren Christensdatter 36 Aar, Bondepige fra Toftdal {?} i Give Sogn. Begge havt naturlige Kopper. Forlovere: Anders Olufsen Gaardmand i Kokborg Tyregod Sogn, Lars Christensen Boelsmand i Heedegaard. Trolovelsen anmeldt d: 20de August.
NOTITS: Maren ses som fattiglem FT 1834 i Hedegaard med søn Christen Madsen *1823c, i FT 1840 stadig i et hus i Hedegaard. Uklart hvor hun stammer fra, der findes ikke noget Toftdal i Give sogn og ingen Maren født der omkring 1781. Hun dør 1841.10.15 i Hedegaard, det noteres, at hun almindelig kaldtes Maren "Handler?".

Nr. 8115 1817.10.04 VIET: Ole Jonasen, 36 år, Harrild- Over, Ejstrup ∞ Ane Katrine Madsdatter, 27 år, Ejstrup By, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Gludsted
VIDNE Nr. 1: Erik Jonasen, Ejstrup By, Ejstrup, Gommens bror.
VIDNE Nr. 2: Christen Sørensen, Harrild, Gift med gommens søster Anne Kirstine Jonasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Lørdagen d: 4de Octobr Ole Jonasen 36de Aar og Bondekarl af Haril i Ejstrup Sogn og Ane Cathrine Madsdatter 27d Aar Bonpige af Eistrup Bye og Sogn: Begge havt naturlige Kopper. Forlovere: Erik Jonasen Gaardmand og Handelsmand i Ejstrup, Christen Sørensen Gaardmand i Harild. Trolovelsen anmeldt d: 6te Septbr.

Nr. 8116 1817.10.11 VIET: Søren Christensen, 27 år, Ejstrup By (Storgaard), Ejstrup ∞ Kirsten Marie Eriksdatter, 19 år, Ejstrup By, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup By Storgaard
VIDNE Nr. 1: Christen Sørensen, Ejstrup By, Ejstrup, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Erik Jonasen, Ejstrup By, Ejstrup, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Løverdagen d: 11 October Søren Christensen 27 Aar og Bondekarl af Ejstrup Bye og Sogn og Kirsten Marie Eriksdatter19ten Aar, Bondepige af Ejstrup Bye og Sogn. Brudgommen inoculeret og Bruden vaccineret 1804. Forlovere: Christen Sørensen Bonde og Gaardmand, Erik Jonasen, Bondegaard og Handelsmand begge i Ejstrup, samt fædre til det unge Ægtepar. Trolovelsen anmeldt d. 3de Septbr.

Nr. 8117 1818.09.19 VIET: Hans Christensen, 56 år, Gludsted, Ejstrup ∞ Anne Marie Jensdatter, 53 år, Hampen, Nørre Snede
VIDNE Nr. 1: Jakob Jensen, Hampen, Nørre Snede
VIDNE Nr. 2: Mads Christensen, Torup, Vrads
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1818 Løverdagen d: 19de Septbr Hans Christensen af Gludsted Enkemand og Bondemand 56 Aar og Anne Marie Jensdatter 53 Aar Bondepige af Hampen {Nørre Snede}. Begge naturlige Kopper. Forlovere Jacob Jensen Gardmand i Hampen og Mads Christensen Gaardmand i Thorup, Vrads sogn. Trolovelsen anmeldt d: 9de August.

Nr. 8118 1818.09.26 VIET: Erik Jensen, 50 år, Thorlund- Lille, Ejstrup ∞ Anne Mikkelsdatter, 49 år (Siggaard)
VIDNE Nr. 1: Mads Christensen, Hvillum- Nørre, Ejstrup
VIDNE Nr. 2: Jens Eriksen (Søgaard?), Nørup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Løverdagen d: 26 Septber Erik Jensen 50e Aar Enkemand samt gaardmand i lille Tholund og Anne Mikelsdatter 49e Aar, Enke og Aftægskone af Siggaard. Ligeleedes {Begge naturlige Kopper}. Forlovere: Mads Christensen af Nørhvillum og Jens Eriksen af Søegaard, Nørup Sogn. Forlovelsen anmeldt d: 26e Juli.
NOTITS: Uklart hvor bruden er fra og der er ikke set en Søgaard i Nørup sogn for forloveren Jens Eriksen.

Nr. 8119 1818.10.03 VIET: Jens Jonasen, 37 år, Gludsted, Ejstrup ∞ Christine Andersdatter Møller, 26 år, Estrup By, Estrup, BOSAT: Ejstrup Gludsted
VIDNE Nr. 1: Erik Jonasen, Ejstrup By, Ejstrup
VIDNE Nr. 2: Anders Pedersen, Hedegaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d: 3die Octobr Jens Jonasen 37 Aar, Enkemand og Gardmand i Gludsted og Christine Andersdatter Møller 26 Aar Pige af Eistrup Bye. Begge naturlige Kopper. Forlovere: Erik Jonasen Handels- og Gaardmand i Eistrup Anders Pedersen Gaardmand i Heedegaard. Trolovelsen anmeldt d: 26e Julii.
NOTITS: Bruden er datter af skoleholder Anders Møller i Ejstrup By og 1 kone Bolette Nielsdatter. Gommen er søn af Jonas Erisen i Over Harrild, Ejstrup.

Nr. 8120 1818.11.21 VIET: Lars Sørensen, 35 år, Nørlund- Store, Ejstrup ∞ Anne Kirstine Pedersdatter, 26 år, Ejstrup By, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Gludsted
VIDNE Nr. 1: Søren Pallesen, Nørlund- Store, Ejstrup, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen, Bjørnskov, Nørre Snede
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. d: 21de Novemb: Lars Sørensen 35de Aar Ungkarl af store Nørlund og Anne Kirstine Pedersdatter 26de Aar Pige af Eistrup Bye. Ligeledes {Begge naturlige Kopper}. Forlovere: Søren Pallesen Gaardmand af store Nørlund og Peder Nielsen Aftægtsmand af Biørnskov {Nørre Snede}. Trolovelsen anmeldt d: 20de Octobr.

Nr. 8121 1818.11.28 VIET: Rasmus Andersen, 21 år, Hedegaard, Ejstrup ∞ Bodil Larsdatter, Tovdal, Arnborg, BOSAT: Ejstrup Hedegaard
VIDNE Nr. 1: Lars Andersen, Tovdal, Arnborg, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Jens Jørgensen, Hedegaard, Ejstrup
NÆVNT Nr. 1: Ole Arntzen, Sønder Vissing, Præst og vaccinerer omkring i sognene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. d: 28de Nobembr Rasmus Andersen 21=Aar, Ungkarl af Heedegaard og Bodild Larsdatter 28de Aar af Toftdal {Tovdal} Arenborg Sogn. Brudgommen vaccineret 1814 af Hr. Pastor Arentzen: Bruden naturlige Kopper. Forlovere: Lars Andersen af Toftdal, Arenborg Sogn og gaardmand Jens Jørgensen af Heedegd. Trolovelsen anmeldt d: 4de Novembr.

Nr. 8122 1818.12.26 VIET: Jens Madsen, 32 år, Kokborg, Thyregod ∞ Ane Nielsdatter, 40 år, Hedegaard, Ejstrup
VIDNE Nr. 1: Christen Christensen, Vesterlund, Vester
VIDNE Nr. 2: Poul Olesen, Tyksskov- Lille, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 2den Juuledag d 26 December Jens Madsen 32 Aar Ungkarl af Kokborg, Thyregod Sogn og Ane Nielsdatter 40 Aar Pige af Heedegaard. Begge naturlige Kopper. Forlovere Christen Christensen Gaarmand i Vestelund Vester Sogn, Poul Olesen Gaardmand i lille Tykskov. Trolovelsen anmeldt d: 6t Decembr.

Nr. 8123 1819.05.31 VIET: Jens Pedersen, 27 år, Silstrup?, Skarrild ∞ Ane Sørensdatter, 20 år, Hømose, Ejstrup
VIDNE Nr. 1: Anders Sørensen, Kejlstrup, Nørre Snede
VIDNE Nr. 2: Søren Hansen, Kejlstrup, Nørre Snede
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2d Pintsedag d 31 Maii 1819 Jens Pedersen 27 Aar Ungkarl af Sepstrup {Silstrup?} Skarild Sogn og Ane Sørensdatter 20 Aar Pige af Høemose Ejstrup Sogn. Begge naturlige Kopper. Forlovere: Anders Sørensen og Søren Hansen begge Gaardmænd af Kejlstrup {Nørre Snede}. Trolovelsen anmeldt d 6te Marts.

Nr. 8124 1819.10.29 VIET: Anders Christensen, 49 år, Hygild, Ejstrup ∞ Inger Nielsdatter, 21 år, Brejl, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Hedegaard
VIDNE Nr. 1: Erik Jonasen, Esjtrup By, Esjtrup, Standard vidne i Ejstrup, nær ved kirken.
VIDNE Nr. 2: Niels Sørensen, Brejl, Ejstrup, Brudens far.
NÆVNT Nr. 1: Ole Arntzen, Sønder Vissing, Præst og vaccinerer omkring i sognene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d: 29d Octobr Anders Christensen 49 Aar Ungkarl af Hygild og Inger Nielsdatter 21 Aar Pige af Breil. Brudgommen Naturlige Kopper. Bruden er vaccineret af Hr. Pastor Arentzen. Forlovere: Erik Jonasen Gaard- og Handelsmand i Eistrup, Niels Sørensen Boelsmand i Breil. Trolovelsen anmeldt d: 24d Septbr.
NOTITS: Niels Sørensen *1763c er faderen gift med Anne Sørensdatter *1765c, de ses FT 1801 i Over Isen, Ikast med bruden Inger Nielsdatter 3 år gammel. I FT 1834 bor Anders og Inger i et hus i Hedegaard.

Nr. 8125 1819.11.13 VIET: Christen Christensen, 41 år, Vovlund, Rind ∞ Inger Madsdatter, 45 år, Hvillum- Nørre, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Hvillum- Nørre
VIDNE Nr. 1: Peder Christensen, Vovlund, Rind, Gommens bror.
VIDNE Nr. 2: Mads Christensen, Hvillum- Nørre, Ejstrup, Brudens far.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen, Hvillum- Nørre, Ejstrup, Brudens 1. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. d: 13de Nobember Christen Christensen 41 Aar, Ungkarl af Vognlund {Vovlund} Rind Sogn og Inger Madsdatter 45 Aar, Enke af Christen Andersen i Nør Hvillum. Begge havt naturlige Kopper. Forlovere: Peder Christensen af Vognlund Rind Sogn, og Mads Christensen Aftægtsmand af Nørre Hvillum. Trolovelsen anmeldt: d: 10d Octobr.
NOTITS: Bruden Inger Madsdatter dør to år efter og Christen Christensen flytter tilbage til Rind sogn og gifter sig 2. gang der.

Nr. 8126 1819.12.11 VIET: Søren Jørgensen, 30 år, Nørre Snede By, Nørre Snede ∞ Mette Kirstine Andersdatter, 25 år, Ejstrup By (Østergaard), Ejstrup, BOSAT: Ejstrup By Østergaard
VIDNE Nr. 1: Erik Jensen, Thorlund- Lille, Ejstrup
VIDNE Nr. 2: Anders Pedersen, Ejstrup By, Ejstrup, Brudens far.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Ejstrup By, Ejstrup, Brudens 1. mand †1818.09.29 Ejstrup By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. d: 11t Decbr Søren Jørgensen 30 Aar, Ungkarl af Nøresnede Bye og Mette Kirstine Andersdatter 25 Aar, Enke af Christen Nielsen i Eistrup. Brudgommen natuurlige Kopper, Bruden inoculeret. Forlovere: Erik Jensen Gaardmand i lille Tholund og Anders Pedersen Gaardmand i Eistrup {By}. Trolovelsen anmeldt d: 21de November.

Nr. 8127 1820.05.24 VIET: Peder Sørensen, 40 år, Hallundbæk, Ejstrup ∞ Anne Madsdatter, 43 år, Hedegaard, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Hedegaard
VIDNE Nr. 1: Søren Madsen, Hvillum- Sønder, Ejstrup, Brudens bror.
VIDNE Nr. 2: Peder Sørensen, Thorlund- Store, Ejstrup
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Hedegaard, Ejstrup, Brudens 1. mand †1818.11c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1820 Onsdagen d: 24 Maj Peder Sørensen 40e Aar Ungkarl af Hallundbæk og Anne Madsdatter 43e Aar Enke af Søren Christensen i Heedegaard. Begge havt de Natuurlige Kopper. Forlovere: Søren Madsen Gaardmand i Sønder Hvillum og Peder Sørensen Gaardmand i store Tholund. Trolovelsen anmeldt d: 16 Apr.

Nr. 8128 1820.07.16 VIET: Niels Christensen, 28 år, Kovtrup, Hammer ∞ Johanne Marie Olesdatter, 21 år, Kærshoved, Vrads, BOSAT: Ejstrup Hedegaard
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersen, Kovstrup, Hammer, Goms far.
VIDNE Nr. 2: Ole Pedersen, Kærshoved, Vrads, Brudens far.
NÆVNT Nr. 1: Ole Arntzen, Sønder Vissing, Præst og vaccinerer omkring i sognene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Søndagen d: 16de Julii Niels Christensen 28 Aar Ungkarl af Koutrup Hammer Sogn og Johanne Marie Ollesdatter 21 Aar af Kiershoved Vrads Sogn. Begge vaccinerede af Hr Pastor Arenzten i Vissing. Forlovere: Christen Pedersen Gaardmand i Koutrup, Hammer Sogn. Ole Pedersen Gaardmand i Kiærshoved Vrads Sogn. Trolovelsen anmeldt: d: 22d Maj.
NOTITS: De skulle giftes.

Nr. 8129 1820.11.04 VIET: Jens Nielsen, 34 år, Rønslunde, Ejstrup ∞ Maren Larsdatter, 24 år, Nygaard, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup Nygaard
VIDNE Nr. 1: Mads Nielsen, Rønslunde, Ejstrup, Goms bror.
VIDNE Nr. 2: Søren Nielsen, Rønslunde, Ejstrup, Goms bror.
NÆVNT Nr. 1: Ole Arntzen, Sønder Vissing, Præst og vaccinerer omkring i sognene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Løverdagen d: 4de Novembr Jens Nielsen 34 Aar Ungkarl af Rønslunde og Maren Larsdatter 24e Aar, Bondepige af Nyegaard. Brudgommen naturlige; men Bruden vaccineret af Hr. Pastor Arentzen 1810. Forlovere: Mads Nielsen og Søren Nielsen begge Gaardmænd af Rønslunde. Trolovelsen anmeldt: d: 24de Septbr.

Nr. 8130 1820.11.25 VIET: Ole Nielsen, 25 år, Ejstrup By, Ejstrup ∞ Anne Marie Pedersdatter, 28 år, Fruergaard, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup By
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen, Fruergaard, Ejstrup, Brudens stedfar.
VIDNE Nr. 2: Mads Pedersen Smed, Ejstrup By, Ejstrup, *1756c. Uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Løverdagen d: 25de Novembr Ole Nielsen 25d Aar Bondekarl af Eistrup og Anne Marie Pederdatter 28e Aar Bondepige af Fruergaard. Begge natuurlige Kopper. Forlovere: Jens Christensen af Fruergaard, og Mads Pedersen Smed af Eistrup begge Aftægtsmænd. Trolovelsen anmeldt: d: 2den Novembr.
NOTITS: Ole Nielsen er søn af Niels Jensen *1743c og Else Olesdatter *1757c i Ejstrup by. Else Olesdatters far er Ole Mikkelsen *1715c.

Nr. 8131 1820.12.09 VIET: Jens Pedersen, 24 år, Ejstrup By, Ejstrup ∞ Anne Marie Nielsdatter, 24 år, Rønslunde, Ejstrup, BOSAT: Ejstrup By Østergaard
VIDNE Nr. 1: Peder Jensen, Ejstrup By, Ejstrup
VIDNE Nr. 2: Niels Madsen, Rønslunde, Ejstrup, Brudens far.
NÆVNT Nr. 1: Ole Arntzen, Sønder Vissing, Præst og vaccinerer omkring i sognene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Løverdagen d: 9de Decembr Jens Pedersen 24 Aar Bondekarl af Ejstrup {By} og Anne Marie Nielsdatter 24e Aar, Bondepige af Rønslunde. Begge vaccinerede 1810 af Hr. Pastor Arentz. i Vissing. Forlovere: Peder Jensen Gaardmand af Eistrup og Niels Madsen Aftægtsmand i Rønslunde. Trolovelsen anmeldt: d: 12te Novembr.
NOTITS: Jens Pedersen er søn af Peder Jensen *1762c og Anne Jensdatter *1754c i Ejstrup By, Østergaard.