Første version 20. juni 2019
Sidste ændring 17. juli 2019Borris og Faster Mandtall 1705.
Efter stednavn alfabetisk

INDHOLD

Gå til sted: Agger, Ahler, BORRIS KIRKE ved, Borris Krog, Brunbjerg, DALAGER, Skravhøj i Dalager, DEBBELMOSE, Duedal, Egvig, Felsing, Fonager, Gjaldbæk, Gosvig, GRAVEL, GRØNBORG, Gaasdal-Lille, Gaasdal-Store, Helgaard, HJOPTARP, HVOLLIG, KIRKEN ved, Kirken? ved, Kringeltoft, KVODBØL, KVISTHUS, Lindvig, Mosgaard, Nygaard, ODDERSKÆR, Præstegaarden, Skobæk, Skravhøj i Dalager, Slikdal, Stier, SØNDERSKOV, Sønderby, TARP, Vesterby, Vindelbo, Votkær, Aagaard.
Store bogstaver som TARP: en landsby med en del gårde.
Små bogstaver som Egvig: et enligt sted med en, to eller tre halvgårde.
Steder der ikke er nævnt:
Mosgaard (tilføjet i Simuleret Folketælling 1705)
Felsing
Gosvig
Degnebolig (tilføjet i Simuleret Folketælling 1705)
Den gamle præst Seerup og kone (tilføjet i Simuleret Folketælling 1705).

85 personer nævnt med navn.
27 personer nævnt uden navn.
112 personer nævnt alt i alt.

STEDNavn Bemærkninger i Mandtallet
Agger Jens Agger
Ahler Jacob Aler
BORRIS KIRKE, ved Poul Frantzen som bödicher nogit lidet, men sidder dog i megit slet Tilstand.
Karen Bödechers Noch ved Kierchen en Huus-Qvinde, der har intet andet at lefve af, end det hun ved hendis Hænders Arbeid ved Vinden og Spinden kand fortiene.
Jens Villatzen En fattig Huusmand, som er lam paa sin eene Been, er desforuden gandske suag, huilcken undertiden, naar Legmens Styrche det vil tillade, arbeide for got Folch nogit lidet med Hammer og Øxe, derved at fortiene en ringe Skilling til sin fattige Hustruis og smaae Børns Underholdning.
Borris Krog Eske Krog
Niels Krog
Brunbjerg Christen Bierg
DALAGER Morten Busk
{kvinde, vanfør} En fattig vanfør Qvinde hos Morten Busk.
Christen Dalagger
Jacob Daller
Christen Tofft
{Kone} {Ved Christen Tofft.}
{Kones søster} {Ved Christen Tofft.}
{Kones mor} {Ved Christen Tofft.}
Laurids Jepsen
Skravhøj (Dalager) Matz Huus
STEDNavn Bemærkninger i Mandtallet
DEBELMOSE Christen Gosvig hos huilcken er hands Hustruis Søster, der undertiden, naar Helbreden det tillader, væfve et Stycke Vadmel.
{Christen Gosvigs kone}
{Christen Gosvigs kones søster}
Christen Eistrup
Jens Dynesen
Christen Dynesen {Fattig, ved Jens Dynesen.}
Christen Christensen
Niels Madsen
Karen Viig {ved Niels Madsen.}
Anders Lauridsen
Kirsten Væffue {ved Anders Lauridsen}.
Peder Graversen
Gravers ibid.
Matz Pedersen den Ynger
Jens Christensen
Degn {Christen Pedersen} Degne-Embedet betienes af en Studiosus, som er Sogne-Degn, huis Tilstand er ikkun slet og ringe. Hand er gift, dog uden Børn. Holder huerken Folk eller Hæste, og sit lidet Afling hand hafver leier hand stædze giordt og drifvis ved fremmede.
{Degnens kone} {Nævnt ovenfor}
Duedal Lars Dudal
Søren ibid.
Egvig Villem Eegwiig
Felsing {ikke nævnt i Mandtall}
Fonager Christen Fonagger
El {ved Christen Fonagger.}
Gialdbæch Niels Larsen
Christen Pedersen
Gosvig {Ikke nævnt i Mandtall, men Christen Gosvig i Debelmose. Ligger i Tarp.}
GRAVEL (Grauild) Jacob Grauild
Niels Grauild
Niels Grauilds Fader {ved Niels Gravuild.}
Peder Grauild
STEDNavn Bemærkninger i Mandtallet
GRØNBORG Peder Grønborg
Anders Grønborg
{Husmand} Hos hannem {Anders Grønborg} en fattig indrullered Huusmand
{Stakkel} {ved Anders Grønborg} item en anden stachels ben-bruden Mand tillige med sin Hustrue.
Gaasdal-Lille Thomas i lille Gaasdall.
Gaasdal-Store Peder Gaasdall
Jens Giødsen
Hermanns Enche
Helgaard Las Hælgaard
Jørgen Hælgaard
Jesper Hælgaard {ved: ikke angivet.}
HJOPTARP Niels Syndergaard
Niels Nygaard
Jens Clemmensen
Laust Nørgaard
{Inderster} {ved Laust Nørgaard.}
HVOLLIG Anders Holvig
{Huus-Qvinde} {ved Anders Holvig}
Jacob Holvig
{Inderst} {ved Jacob Holvig.}
STEDNavn Bemærkninger i Mandtallet
KIRKEN, ved Else Hæstlund
Karen Odderschiær.
Mette Pedersdatter
Maren Poulsdatter (Pofils-)
Zidsel Nielsdatter
Kirsten Øgvig
Kirken ved? {Degneenke} I Borris Sogn findis 2'de forarmede Degne-Enker, Moderen og Datteren. Den eene er 70 Aar gammel, den anden har tvende smaae Børn, og sidder de begge i stor Elændighed, ti har de intet til Lifvitz ophold uden det, som de med it Traaed at spinde sig kand fortiene. {Det er en formodning, at de lever ved kirken, ingen angivelse.}
{Degneenke datter}
{Degneenke datters barn}
{Degneenke datters barn}
Kringeltoft Jens Kringeltoft
KVODBØL {Kuedbøl} Erich Kuedbøl { Erik Nielsen Kodbøl}
Jens Kuedbøl huis gamble Fader ved Døden er afgangen.
Kvisthus Peder Christensen
Hans i Kvisthus { ved Peder Christensen}
Lindvig Morten Lindvig
STEDNavn Bemærkninger i Mandtallet
Mosgaard {ikke nævnt i Mandtall.}
Nygaard Christen Nygaard
Odderskær Suend Odderschiær
Jens Odderschiær
Anders Odderschiær {ved Jens Odderschiær.}
{Anders Odderschiærs kone} {ved Jens Odderschiær.}
{Anders Odderschiærs kone barn} {ved Jens Odderschiær.}
{Anders Odderschiærs kone barn} {mindst to børn, ved Jens Odderschiær.}
Præstegaarden (egentlig i Tarp) {Peder Pedersen Stauning} Præsten for hands egen Person er allernaadigst forskaanit. Hand hafver huerken Hustrue eller Børn. Hands Folk er: En Karl, 1 Dreng, 1 Pige.
{Karl} {ved præsten}
{Dreng} {ved præsten}
{Pige} {ved præsten}
Skobæk (Schobæch) Clemmend Schobæch
Skravhøj (Dalager) Matz Huus
Slikdal Giøde Slikdal
Mætte Hæstlund
Stier Jens Stier Hos hannem en forarmit Huus-Mand, som arbeider for got Folck, naar hand noget kand faae at fortiene til sin og sin fattige Hustruis og Børns Underholdning.
{Huusmand} {Forarmed}
{Huusmands kone} {Forarmed}
{Huusmands børn} {Mindst to børn.}
{Huusmands børn} {Mindst to børn.}
Dorothe {ved Jens Stier}
STEDNavn Bemærkninger i Mandtallet
SØNDERSKOV (Synderschou.) Las Jensen
Christen Ollufsen
Christen Christensen
Christen Andersen
Sønderby Knud Jensen
Christen Lauridsen
TARP Christen Kiær
Laust Tarp
Kirsten Koch {ved Laust Tarp.}
Niels Tarp
Jens Øster-Skjern
Christen Feldbereder {†1713}.
Vesterby Christen Vesterbye
Niels Vesterbye
Bodil Vesterbye {ved Niels Vesterbye}
Vindelbo Peder Christensen {Dette er en fejl, enten i originalen, eller i udskriften. Vindelbo står lige efter Kvisthus i rækkefølgen og Kvisthus er rigtig med Peder Christensen, som så fejlagtigt er gentaget på Vindelbo linjen. Manden i Vindelbo hedder helt klart fra kirkebogen: Thomas Jensen.}
Votkær (Vot-kiær) Morten Votkiær
Stephen Votkiær
Aagaard Jens Aagaard
Christen Aagaard