Brande Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1774 - 1824
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1773.12.08 Peder Sørensen, Flø, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 Uger, DØBT: 1773.10.27c. FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Paa 2 Søndag i Aaret blev Søren Sørensen i Flø hans mindste Barn Peder Begravet 6 Uger gl.
NOTITS: Simuleret dåb.
Dåb nr. 1983

Nr. 6002 1774.01.09 Jens Nielsen, Grarup (Nørregaard), SAND ALDER: 43.04 (å.m), 43 år 3 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1730.09.14c.
KONE: Ane Christensdatter, Grarup (Nørregaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Paa første Søndag efter Hellig 3 Kongersdag blev Jens Nielsen af Grarup begravet 43 Aar 3 Maaneder 3 Uger og 4de Dage gl.

Nr. 6003 1774.02.13 Sidsel Dynesdatter, Uhre, SAND ALDER: 82.04 (å.m), 82 år 3 m. 2 uger, DØBT: 1691.10.30c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Paa Fastelavns Søndag blev Zidsel DynesDatter af Ure begravet Som var 82 Aar 3 Maaneder 2 Uger gl.

Nr. 6004 1774.02.20 Christen Lauridsen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Paa første Søndag i faste blev Christen Lavridsen af Blesbierig begravet 58 gammel.

Nr. 6005 1774.02.23 ? Hans Christensen Risbjergs kone, Risbjerg, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1715c.
MAND: Hans Christensen Risjberg, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Paa anden Onsdag i faste blev Hans {Christensen} Riisbergs Hustru begravet 58 Aar gammel.

Nr. 6006 1774.04.01 Niels Nielsen Skoleholder, Uhre, SAND ALDER: 61.05 (å.m), 61 år 4 m. 2 uger, DØBT: 1712.11.17c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Paa Langfredag blev Nils {Nielsen} Skoleholder begravet af Ure som var 61 Aar 4 Maaneder og 2 uger gl:.

Nr. 6007 1774.04.01 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1774.04. FAR: Jørgen Larsen, Uhre, Brande. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Samme Dag blev Jørgen Larsens dødfødde Søn Begravet.
Dåb nr. 1981

Nr. 6008 1774.04.17 Jens Jensen, Borup, SAND ALDER: 20.09 (å.m), 20 år 9 m. 1 uger, DØBT: 1753.07.10c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Paa 2. Søndag efter Paaske blev ung Karl Jens Jensen af Borup begravet som var 20 Aar 9 Maaneder og en Uge gammel.

Nr. 6009 1774.05.01 Jens Christensen, Langkær- Lille, SAND ALDER: 25.02 (å.m), 26 år 6 m., DØBT: 1749.02.26.
KONE: Maren Christensdatter, Langkær- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Paa 4. Søndag efter Paaske blev Jens Christensen af lille Lankier begravet som var 26½ Aar.
NOTITS: Dåb nr. 462 i Thyregod Kirkebog. Christen Olesens søn af Dørken, Jens.

Nr. 6010 1774.05.08 Niels Bertelsen, Skærlund, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1708c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Paa 5. Søndag efter Paaske blev Nils Bertelsen af Skierlund begravet som var 65 Aar gl..

Nr. 6011 1774.06.22 Mads Pedersen Smed, Grarup, SAND ALDER: 26.08 (å.m), 26 år 8 m., DØBT: 1747.10c.
KONE: Anna Jakobsdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Paa Onsdagen ds: 22 Juni blev Mads Pedersen Smed af Grarup begravet som var 27 Aar ringere end 4 Maaneder og 2 Dage.
NOTITS: Gift med Anna Jakobsdatter, søster til Poul Jakobsen i Husum. Barn: Peder Madsen 4 år. Skifte Niels Brants Gods.

Nr. 6012 1774.07.06 Anne Henriksdatter Himmerig, Arvad Mølle?, SAND ALDER: 46.02 (å.m), 50 år, DØBT: 1728.04.
MAND: Johan Georg Cortsen Bierman, Sønder Felding, Afdød, †1760 i Sønder Felding
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Paa Onsdagen ds. 6 Juli blev Madamme Biermand {Anne Henriksdatter Himmerig} begravet som var 50 Aar gammel.
NOTITS: Nørvang Gejstlig Justitsprotokol 1766 fs 57-66. Sag om "effecter bortført" fra Arvad Mølle til Brande præstegaard. Sagen anlagt af præst N C Clausen Brande mod Poul Østergaard, Hammergaard. 900 rigsdaler lån til Christian Bierman involveret. Vel efter Christian Biermans død muligvis i 1763, hvor Anders Bagger til Hastrup får skøde. Anne Himmerig er enke efter Christin Biermans bror Johan Georg Cortsen †1760 i Sønder Felding. Hun må være kommet til Brande gennem dennes bror Christian, der jo ses i Arvad i 1766. Hun blev født i april 1728 på Skaarupgaard, Todbjerg sogn ved Aarhus. Hendes alder er fire år for høj.

Nr. 6013 1774.07.22 Peder Troelsen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 20.10 (å.m), 20 år 10 m. 1 uger, DØBT: 1753.09.15c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Paa Onsdagen ds. 22 Juli blev Peder Troelsen af Store Sandfeld begravet som var 21 Aar ringere end 7 Uger gammel.-

Nr. 6014 1774.08.14 Dødfødt, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1774.08. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Paa 11. Søndag efter Trinitatis blev Jens Pedersen af Langkier hans dødfødde Datter begravet .
Dåb nr. 1973

Nr. 6015 1774.09.25 Mette Kirstine Jensdatter, , SAND ALDER: 7.10 (å.m), 7 år 10 m. 1 uger, DØBT: 1766.11.18c. FAR: Jens Jensen, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Paa 17. Søndag efter Trinitatis blev Jens Jensens yngste Datter Mette Chierstine begravet som var 8 Aar ringere end 7 Uger og 2 Dage gl.

Nr. 6016 1774.10.02 Rasmus Jørgensen, Sandfeld- Bjerge, SAND ALDER: 40.04 (å.m), 40 år 3 m. 2 uger, DØBT: 1734.06.18c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Paa 18 Søndag efter Trinitatis blev Rasmus Jørgensen af Bierre begravet som var 40 Aar 3 Maaneder og 2 Uger gammel.
NOTITS: Muligvis gift med Ane Pedersdatter, der gifter sig 1775 af Sandfeld-Bjerre.

Nr. 6017 1774.10.30 Peder Andersen, Arvad, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger 2 dage, DØBT: 1774.10.02. FAR: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande. MOR: Mette Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Paa 22. Søndag efter Trinitatis blev Anders {Jensen} Arrevads mindste Barn Peder begravet som var 3 uger og 2 Dage gammel.
Dåb nr. 2021

Nr. 6018 1774.10.30 Lars Eriksen, Skærlund, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. Samme Dag blev Lars Ericksen af Skierlund begravet som var 51 Aar gammel.
NOTITS: En Lars Ericksen blev født 1727c i Usseltoft. 14 år i reserverullen 1741. Død længe før skiftet efter halvbroderen Søren Ericksen 1782. Han har tre børn, hvis opholdsted da ikke kendes. Det kan være denne Lars eller en anden.

Nr. 6019 1774.11.20 Margrete Jørgensdatter, Brande By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 5 m. 2 uger, DØBT: 1774.06.05. FAR: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. Paa 25. Søndag efter Trinitatis blev Jørgen Jørgensens mindste Datter Magrete begravet [5 måneder 2 uger].
Dåb nr. 2012

Nr. 6020 1774.11.27 Dødfødt, Lundfod, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1774.11. FAR: Knud Thomsen, Lundfod, Brande. MOR: Inger Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Paa første Søndag i advent, blev Knud Tommesens døfødde Pige barn af Lunfoed begravet.
Dåb nr. 1972

Nr. 6021 1774.11.27 Christen Andersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1774.09.25. FAR: Anders Christensen, Brandlund, Brande. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme Dag blev Anders Christensen i Lund hans Søn Christen begravet som var 2 Maaned gaml
Dåb nr. 2019

Nr. 6022 1774.11.27 ? Christen Nielsens kone, Grarup, SAND ALDER: 72.02 (å.m), 72 år 2 m., DØBT: 1702.09c.
MAND: Christen Nielsen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Paa 3. Søndag i advent, blev Christen Nilsens Hustru af Grarup begravet som var 72 Aar 2 Maaneder gammel.

Nr. 6023 1774.12.25 Anders Christensen Sølle, Borup, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1733c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Onsdagen ds: 25 December blev Sølle Anders Christensen af Borup begravet som var 41 Aar gammel.

Nr. 6024 1775.01.03 Mette? Kjeldsdatter? Peder Nielsens kone, Uhre, SAND ALDER: 35.08 (å.m), 35 år 8 m. 1 uger 3 dage, DØBT: 1739.04.23c.
MAND: Peder Nielsen, Uhre?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Tirsdagen ds. 3 Januari blev Peder Nilsens Hustru {Mette? Kjeldsdatter} begravet som var 35 Aar 8 Maaneder en Uge og 3 Dage gammel.
NOTITS: Første søn Niels fra faderen, anden søn Kjeld fra moderen Kjeldsdatter. Mette fra opkaldelse af 1. pige med næste kone, som bæres af hendes bror Thomas Kjelsens kone fra Store Langkær. Han gifter sig igen i juli 1775 med Else Pedersdatter af Flø vielse Nr. 8012.

Nr. 6025 1775.01.29 ?, Uhre, ?. MOR: Kirsten Jensdatter, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Paa 4 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Kiersten Jens Datter af Uhr Hendes uægte Datter begravet.

Nr. 6026 1775.02.05 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1775.02. FAR: Jørgen Larsen, Uhre, Brande. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Jørgen Larsens døfødde Datter begravet.
Dåb nr. 1971

Nr. 6027 1775.02.05 Anne Andersdatter Gamle, Uhre, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1693c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme Dag blev gamle Anne Anders Datter i Uhr begravet som var 81 Aar gammel.

Nr. 6028 1775.02.12 Karen Pedersdatter, Skerris, SAND ALDER: 39.08 (å.m), 39 år 8 m., DØBT: 1735.06c.
MAND: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Paa Søndag Septuagesima blev Chlemmen Andersens Hustru {Karen Pedersdatter} i Skieris begravet som var 40 Aar gammel ringere 4 Maaneder.
NOTITS: BG heft 6.2 side 125.

Nr. 6029 1775.02.26 ? Christensdatter, Harrild, SAND ALDER: 4c, 4 år 6 m., DØBT: 1770c. FAR: Christen Olesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Paa Fastelavns Søndag blev Christen Olesens Datter i Harild begravet som var 4½ Aar gaml.

Nr. 6030 1775.04.30 Lars Larsen Smed, Brandlund, SAND ALDER: 43c, 43 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Paa 2 Søndag efter Paaske blev Laust {Larsen} Smed i Lund begravet som var 43 Aar gammel.
NOTITS: Patronym fra "Brændevin i Brande 1774".

Nr. 6031 1775.06.18 Jens Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Paa 1 Søndag efter Trinitatis blev Jens Christensen af Lund begravet som var 74 Aar gammel.

Nr. 6032 1775.10.18 Peder Nielsen Brandt, Brande By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Onsdagen ds: 18 Octobr blev Degnen Peter {Nielsen} Brandt begravet 70 Aar gammel.-

Nr. 6033 1776.01.14 Karen Madsdatter, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1775.12.17. FAR: Mads Jensen, Brande By, Brande. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 2da p 3 K: Mads Jensens Pige Barn {Karen} i Brande.-
Dåb nr. 2036

Nr. 6034 1776.01.14 Dødfødt, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1776.01. FAR: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. dto Jens {Pedersen} Lankiers dødfødte Datter.-
Dåb nr. 1971

Nr. 6035 1776.03.10 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1776.03. FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 3die i Faste en dødfød søn fra Peder Nielsen i Ure
Dåb nr. 1970

Nr. 6036 1776.04.04 Margrethe Dorthea Sperling, Blæsbjerg, SAND ALDER: 38, 34 år, DØBT: 1738.11.28.
MAND: Christian Ernstsen Voetmann, Blæsbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Skiertorsdag Madame Wortmand {Voetmann, Margrethe Dorthea Sperling} 34
NOTITS: Dåb 28.11.1738 Holstebro †28.03.1776 Blæsbjerg, Brande. Gift med Christian Ernstsen Voetmann *1747 Vorladegaard †1818 Tamdrup. Gift 21.02.1772 i Hoven. Tre børn født i Hoven. Ernst *1772, Anne Dorthe *1773 og Rasmus *1775.
LINK: Margrethe Dorthea Sperling (ved René Voetmann).

Nr. 6037 1776.04.05 Niels Nielsen, , SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1775.03.29. FAR: Niels Christensen Donnerup, ?, Brande. MOR: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Langfredag Niels {Christensen} Donnerups Søn Niels 1 Aar
Dåb nr. 2026

Nr. 6038 1776.04.28 Christen Clemmensen, Skerris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1776.03.27. FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande. MOR: Ane Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 3 Søndag efter Paaske Chlemmen {Andersen} Schierrisses Søn Christen 6 uger
Dåb nr. 2042

Nr. 6039 1776.08.18 ? Ole Jensen Lundfods kone, Lundfod, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1713c.
MAND: Ole Jensen Lundfod, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 11mo p: T: Ole {Jensen} Lundfods Kone 63 Aar

Nr. 6040 1776.08.25 ? Pedersdatter, , SAND ALDER: 25c, 25 år, DØBT: 1751c. FAR: Peder Pedersen, ?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 12da p: T: Peder Pedersen Datter 25 Aar

Nr. 6041 1776.09.01 Navnløs, Brandlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1776. FAR: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 13da p: T: Jørgen {Pedersen} Skræders Datter 3 Dage gaml
Dåb nr. 1969

Nr. 6042 1776.11.24 Jens Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 25 post. Trinit Jens Jensen Søndergaard i Uhre 70 Aar gammel

Nr. 6043 1776.12.01 Johanne Østergaard, Brande By? (Østergaard), SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 1ma Adventus blev Johanne Østergaard begravet 61 Aar.

Nr. 6044 1776.12.15 Niels Andersen Skræder, Lundfod, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 3. Advent: Niels Andersen Skræder i Lundfoed begravet 31 Aar.

Nr. 6045 1777.01.19 Maren Christensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 27c, 27 år, DØBT: 1749c.
MAND: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 2da post Epiph: blev Thomas Kielsens Kone {Maren Christensdatter} begravet 27 Aar gamel.
NOTITS: Se vielsen nr. 8015 i 1775. Hun er født i Hyvild, Brande.

Nr. 6046 1777.02.09 Mette Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Dominie qvinqrag: [fastelavns søndag] blev Mette Peders Datter begravet Aar gamel
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6047 1777.02.16 Anne Thomasdatter, Langkær -Store, SAND ALDER: 0.01c (å.m), DØBT: 1777.01.05. FAR: Thomas Kjeldsen, Langkær, Brande. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Dom: qrednag: blev Thomas Kielsens Datter {Anne} begravet Aar gammel
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
Dåb nr. 2062

Nr. 6048 1777.02.16 Dødfødt, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.02. FAR: Jens Pedersen Langkær. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme Dag blev Jens {Pedersen} Langkiers dødføde Datter begravet
Dåb nr. 1968

Nr. 6049 1777.02.23 Jens Madsen, Grarup, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 6 m., DØBT: 1776.07.07. FAR: Mads Jensen Grarup, Grarup, Brande. MOR: Else Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Dom: Reminis: blev Mads {Jensen} Grarups Søn Jens begravet ½ Aar gammel
Dåb nr. 2051

Nr. 6050 1777.03.05 Christen Iversen, Lundfod, SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1756c. FAR: Iver Christensen Lundfod, Lundfod, Brande. MOR: Mette? Troelsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 4de Onsdag udi Faste blev Iver {Christensen} Lundfoeds Søn Christen begravet 20 gammel
NOTITS: Mette Troelsdatter udfra opnævnelser.

Nr. 6051 1777.03.12 Johanne? Thygesdatter, , SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 5. Onsdag i Faste, blev Johan{ne} ThygesDatter begravet 58 Aar gammel.
NOTITS: Der er en Thyge i Lundfod, men hun kan være fra et andet sogn.

Nr. 6052 1777.04.27 Peder Poulsen Sadelmager, Brandlund, SAND ALDER: 37c+, DØBT: 1740c-.
KONE: Birte Ibsdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Dom 4ta p: Pascha blev Sadelmageren {Peder Poulsen} i Lund {Brandlund} begravet.
NOTITS: Skiftebrev af 1777.05.25 Koldinghus. To børn: Poul Pedersen 10 år og Christen Pedersen 7 år. Enken og børnene ses ikke mere i Brande sogn.
LINK: Brejls abstrakt af skiftebrevet efter Peder Poulsen #1433.

Nr. 6053 1777.01.11 Hans Jensen? Væver, Nørholm, SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1756c.
FAR: Jens Hansen Væver, Nørholm, Brande, Formodet, ikke helt sikker, se notits nedenfor.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Dom 6ta p: Pascha blev Hans {Jensen?} Væver begravet 20 Aar gammel.
NOTITS: Jens Hansen Væver i Nørholm burde have en første søn Hans, det er vel ham der ses her og i dåb #2033.

Nr. 6054 1777.05.18 ? Sørensen Slegt, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1777.05.10c. FAR: Søren Nielsen Slegt, ?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Dom 7=p: Pascha [egentlig 1. pinsedag] blev Søren Nielsen Slegt hans Søn begravet 8 dag gammel
NOTITS: Navnet Slegt vel for at adskille ham fra Søren Nielsen Borup
Dåb nr. 1967

Nr. 6055 1777.06.01 ? Anders Pedersen Skærlunds kone, Skærlund, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1708c.
MAND: Anders Pedersen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Dom 1. p: Trinit: blev Anders {Pedersen} Schierlund Hustru: begravet 69 Aar gammel.
NOTITS: Pedersen fra lægsrullen 1774

Nr. 6056 1777.06.01 Anne Jensdatter, Tarp, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 5 uger, DØBT: 1777.04.27c. FAR: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Samme Dag Jens {Henriksen} Tarpes Datter Anne 5 Uger
Dåb nr. 2074

Nr. 6057 1777.06.15 Anna Christensdatter, , SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1748c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel

Nr. 6058 1777.06.15 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.06. MOR: Anne Christensdatter, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel
Dåb nr. 1966

Nr. 6059 1777.06.19 ? Christen Sørensens kone, Borup, SAND ALDER: 30c, 30 år, DØBT: 1747c.
MAND: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. ds: 19 Junii. blev Christen Sørensens Kone af Borup begravet 30 Aar gamel

Nr. 6060 1777.06.29 Anne Marie? Jens Christensens 1. kone, Lilleholm, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1716c.
MAND: Jens Christensen, Lilleholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. ds 5. post Trinit: blev {Anne Marie?} Jens Christensens Kone af Lille Holm begravet 61 Aar gml.
NOTITS: Hun var 22 år ældre end ham. Anne Marie fra første pige med næste kone.

Nr. 6061 1777.08.10 Karen Pedersdatter, Askær -Sønder, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1775.08.20. FAR: Peder Nielsen Sønder Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. ds 11. p: Trinit: blev Peder Sønd Askær Datter Karen begravet 2 Aar gammel.
Dåb nr. 2034

Nr. 6062 1777.09.07 Sidsel Christensdatter, Flø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1777.08.03. FAR: Christen Pallesen, Fløe, Brande. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. ds 15. p: Trinit: blev Christen Pallesen Datter Zidsel begravet 5 Uger gammel
Dåb nr. 2079

Nr. 6063 1777.09.07 Maren Sørensdatter, Usseltoft, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1777.08.24. FAR: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande. MOR: Maren Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. Samme Dag blev Søren {Eriksen} Usseltofts Datter Maren begravet 14 Dage gammel
Dåb nr. 2080

Nr. 6064 1777.10.26 Christen Lauridsen, Brandlund, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21. 22. p. Trinit. blev Christen Lauridsen begravet 48 Aar gammel.

Nr. 6065 1777.11.16 Ane? Henriksdatter, Grarup, SAND ALDER: 46.06 (å.m), 46 år 6 m., DØBT: 1731.05c.
MAND: Niels Larsen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22. 25. p. Trinit: blev Niels Lassens Kone {Ane? Henriksdatter} i Grarup begravet 46½ Aar gammel.

Nr. 6066 1777.11.16 Maren Jakobsdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 22 uger, DØBT: 1777.06.15c. FAR: Jakob Mikkelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 4 Advent blev Jakob Mikelsens Datter Maren begravet 22 uger gammel
Dåb nr. 2078

Nr. 6067 1778.01.11 Søren Nielsen Brogaard, Brande By, SAND ALDER: 60s, ?, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 1ma p: Epiph: blev Søren {Nielsen} Brogaard begravet.
NOTITS: Alder fra lægsrulle, 1741. Han fæstede 1760, 1763 en gård i Brande By fra Hastrup, det halve af det tidligere boel til kirken hartkorn 1 7 3 0.

Nr. 6068 1778.01.18 Jens Thomasen, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1777.07.06. FAR: Thomas Christensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 2 p: Epiph: blev Thomas Christens Søn Jens i Langkier begravet ½ Aar gammel.
Dåb nr. 2077

Nr. 6069 1778.01.25 Maren Pedersdatter, Dørslund, SAND ALDER: 27c, 27 år, DØBT: 1750c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 3. p: Epiph: blev Maren Peders Datter fra Døslund begravet 27 Aar gammel
NOTITS: Det er svært at få hende til at være datter af en kendt person i Dørslund, Peder Nielsen er altfor ung til at være far til hende.

Nr. 6070 1778.02.08 Anna Thomasdatter, Uhre, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 5. p: Epiph: blev Anna Thommes Datter af Uhre begravet 77 Aar gamel

Nr. 6071 1778.03.18 Jens Sørensen Kragsig, Kragsig, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 3die Onsdag i Faste blev Jens {Sørensen} Kragsig begravet 71 Aar gammel
NOTITS: Patronym fra Skattelisten 1763.

Nr. 6072 1778.03.25 Peder Vistesen, , SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1692c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 4 Onsdag i Faste blev Peder Vistesen begravet 85 Aar gammel

Nr. 6073 1778.04.28 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1778.04. FAR: Thomas Christensen Dørslund.
KONE: Dorte Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. D: Ascent Christ: blev Thomas {Christensen} Døslund døeføde begravet.
NOTITS: Patronym fra BG 2, s. 20.
Dåb nr. 1965

Nr. 5994 1778.05.23 Jens Jensen, Blæsbjerg, 64 år, DØBT: 1714c.
SVOGER: Niels Christensen
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen, Raadvad, Harte
KIRKEBOGSTEKSTEN: {HARTE kirkebog:} Løverdagen d 23 Mai begraven een Mand fra Blæsebierg i Brande Sogn ved Nafn Jens Jens., som paa sin Vey fra Colding til sit Hiem blev syg, maatte derfor lægge sig ind hos Jørgen Niels. i Raaddevad hvor han døde i sit alders 64 Aar. Efter hans Svoger Niels Christens. af Brandlund i Brande Sogn hans Beretning.
NOTITS: Tak til Helle Nielsen, 2015. Jens Jensen er ikke ellers fundet nævnt i Brande sogn. Hans svoger Niels Christensen af Brandlund heller ikke. Hvis denne er gift med en helsøster til Jens Jensen hedder hun NN Jensdatter.

Nr. 6074 1778.06.08 Anders Pedersen Skærlund, Skærlund, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Feria 2da Pentec: blev Anders {Pedersen} Skærlund begravet 61 Aar gammel
NOTITS: Pedersen fra lægsrullen 1774

Nr. 6075 1778.06.13 Anne, , ?. MOR: Maren Christensdatter Svinbæk, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Ds: 13 Junii blev Maren {Christensdatter} Svinbechs Datter Anna begravet.

Nr. 6076 1778.09.13 ? Jens Skræders enke, Lundfod, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1714c.
MAND: Jens Skræder, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 13. p. Trinit: blev Jens Skræders Enke af lunfoed begravet 64 Aar gammel

Nr. 6077 1778.09.13 Maren Sørensdatter, Usseltoft, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1778.08.09. FAR: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande. MOR: Maren Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme Dag blev Søren {Eriksen} Useltofts Datter Maren begravet 4 Uger gammel.
Dåb nr. 2099

Nr. 6078 1778.10.11 Ole Jensen Lundfod, Lundfod, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1711c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. 17. p. Trinit: blev Ole {Jensen} Lundfoed begravet 67 Aar gammel
NOTITS: Patronym i Skattemandtal 1763.

Nr. 6079 1778.10.25 Maren? Usseltoft, Usseltoft, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1720c.
MAND: Lars Pedersen Usseltoft
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. 19. p. Trinit: blev Lars {Pedersen} Useltofts Hustru begravet 58 Aar gamel
NOTITS: Maren fra opkaldelser. Se Villy M. Sorensen: Selvmord i Usseltoft 1782. Pedersen fra Skattemandtallet 1762.

Nr. 6080 1778.11.08 Bertel Eriksen Bundgaard, Uhre (Bundgaard), SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 21. p. Trinit: blev Bertel {Eriksen} Bundgaard begravet 46 Aar gamel
NOTITS: Nævnt i skattemandtallet 1763. Patronym fra Lægsrullen 1789.

Nr. 6081 1778.11.08 Dødfødt, Brande By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1778.11. FAR: Christen Ottesen Høyer, Brande By, Brande. MOR: Maren Halvorsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Samme Dag blev Degnens {Christen Ottesen Høyer} død føede Søn begravet.
Dåb nr. 1964

Nr. 6082 1779.02.21 Dødfødt, Brande By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1779.02. FAR: Christen Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 1 Søndag i Faste blev Christen Nilsen døføde Datter fra Uhre begravet.
Dåb nr. 1963

Nr. 6083 1779.02.21 Peder Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1778.08.09. FAR: Peder Pedersen den Yngre. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 3. Søndag i Faste blev unge Peder Pedersens Søn Peder begravet ½ Aar gammel
Dåb nr. 2101

Nr. 6084 1779.03.10 Kirsten Maria Nielsdatter, Blæsbjerg, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1776.10.20. FAR: Niels Christensen Blæsbjerg. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 3die Onsdag i Faste blev Nils {Christensen} Blæsbergs Datter Kiersten Maria begravet 2½ Aar gammel
LINK: Dåb i Store Hestlund, Give.

Nr. 6085 1779.03.14 Thomas Knudsen, Lundfod, SAND ALDER: 6.06c (å.m), 6 år 6 m., DØBT: 1772.09c. FAR: Knud Thomassen. MOR: Inger Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Midt-Faste Søndag blev Knud Thomesens {i Lundfod} Søn Thomas begravet 6½ Aar gammel

Nr. 6086 1779.03.19 Jens Madsen, Brande By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 11 uger, DØBT: 1778.11.22. FAR: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 4de Fredag i Faste blev Mads {Jensen} Brandes Søn Jens begravet 11 uger gammel
NOTITS: Patronym se #6270.
Dåb nr. 2109

Nr. 6087 1779.04.02 ? Peder Andersen Blæsbjergs kone, Uhre, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1702c.
MAND: Peder Andersen Blæsbjerg, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Langfredag blev Peder {Andersen} Blesbergs Kone begravet 76 Aar gammel
NOTITS: Se simuleret FT 1763 baseret på extraskatten.

Nr. 6088 1779.04.05 Niels Jørgensen, Brande By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 24 uger, DØBT: 1778.11.15. FAR: Jørgen Jørgensen Brande. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 2. Paaske Dag blev Jørgen {Jørgensen} Brandes Søn Nils 24 uger gammel begravet
Dåb nr. 2107

Nr. 6089 1779.05.16 Maren Pedersdatter, Brande By, SAND ALDER: 4.01 (å.m), 4 år, DØBT: 1775.04.13. FAR: Peder Pedersen Arnborg. MOR: Ane Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 6 p: Pasche: blev Peder {Pedersen} Arnborgs Datter Maren begravet 4 Aar gammel
Dåb nr. 2028

Nr. 6090 1779.05.16 Dødfødt, Brande By?, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1779.05. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Samme Dag {6 p: Pasche:} blev Erich {Larsen} Brandes Dødføde Søn begravet
Dåb nr. 1962

Nr. 6091 1779.05.28 Lars Eriksen, Brande By?, SAND ALDER: 2.06c (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1776.11c. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. ds 28 Maji blev Erich {Larsen} Brandes Søn Lars begravet 2½ Aar gammel
Dåb nr. 2066

Nr. 6092 1779.06.13 Henrik Andersen, Grarup, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 2. p: Trinit: blev Hendrick Andersen af Grarup begravet 74 Aar gamel

Nr. 6093 1779.06.25 Peder Andersen, Uhre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger, DØBT: 1779.04.01. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Onsdagen ds 25 Junii blev Anders Pedersens Søn Peder begravet 13 uger gamel
Dåb nr. 2115

Nr. 6094 1779.06.27 Dødfødt, Grarup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1779.06. FAR: Niels Larsen. MOR: El Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. 4. p: Pascha [Trinit:!] blev Nils Lassons dødføde Søn af Grarup begravet
Dåb nr. 1961

Nr. 6095 1779.06.27 Anne Christensdatter, Grarup, SAND ALDER: 57, 57 år, DØBT: 1722c.
MAND: Niels Christensen
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Samme Dag blev Nils Christensens Kone {Anne Christensdatter} af Grarup begravet 57 Aar gamel
NOTITS: Født 1722c, gift 1747 i Hoven med Niels Christensen af Sønder Grene. Identifikation over lægsrullen 1789, hvor Niels Christensens søn Christen Nielsen *1762 er født i Stakroge, Sønder Omme.

Nr. 6096 1779.06.25 Christen Clemmensen, Skerris, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1777.04.06. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 5. P: Trinit: blev Chlemmen {Andersen} Skierrisses Søn Christen begravet 2½ Aar gamel
Dåb nr. 2071

Nr. 6097 1779.06.25 Christen Jensen, Lilleholm, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1778.07.19. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Onsdagen d. 7 Juli blev Jens {Christensen} Skræders Søn Christen begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2097

Nr. 6098 1779.07.18 Anna Kirstine Clemmensdatter, Hyvild, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1778.07.19. FAR: Clemmen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. 7. p: Trinit: blev Clemen {Larsen} Hyvilds Datter Anna Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2098

Nr. 6099 1779.08.01 Morten Nielsen, Brandholm, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 3 år, DØBT: 1776.11.17. FAR: Niels Jensen Kærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. 9. p: Trinit: blev Sr. {Niels Jensen} Kiersgaards Søn Morten begravet 3 Aar gammel
Dåb nr. 2058

Nr. 6100 1779.08.01 Kirstine Nielsdatter, Brandholm, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1778.07.08. FAR: Niels Jensen Kærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. Samme Dag {9. p: Trinit:} blev Datter {af Sr. Niels Jensen Kiersgaard} Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2095

Nr. 6101 1779.08.13 Else Mikkelsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 30c, 30 år, DØBT: 1749c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. Onsdagen ds 13 Augusti blev Else MichelsDatter i Lund begravet 30 Aar gammel
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6102 1779.08.15 Niels Nielsen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1779.04.01. FAR: Niels Christensen Blæsbjerg. MOR: Else Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21. 11. p: T: blev Nils {Christensen} Blæsbergs Søn Niels begravet 18 uger gammel
NOTITS: Patronym se #6132.
Dåb nr. 2116

Nr. 6103 1779.09.05 Christen Larsen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1777.11.23. FAR: Lars Hansen Risbjerg. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22. 14 p: Trinit: blev Lars {Hansen} Riisberg Søn Christen begravet 1¾ Aar gammel
Dåb nr. 2087

Nr. 6104 1779.09.26 Sidsel Christensdatter, Flø, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 40 uger, DØBT: 1778.12.20. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23. 17 p: Trinit: blev Christen Pallesens Datter Zidsel begravet 40 uger gaml.
Dåb nr. 2111

Nr. 6105 1779.10.03 Dorte Kirstine Christensdatter, , SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1778.10.25. FAR: Christen Sørensen Hjuler. MOR: Sidsel Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24. 18 p: Trinit: blev Christen {Sørensen} Hjulers Datter Dortea Kierstine begravet 1 Aar gammel
Dåb nr. 2106

Nr. 6106 1779.10.17 Peder Jørgensen, Brandlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1779.09c. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 25. 20 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Hiem Døbte Søn Peder begravet
Dåb nr. 1961

Nr. 6107 1779.10.31 Jens Nielsen, Arvad, SAND ALDER: 9c, 9 år, DØBT: 1770c. FAR: Niels Pedersen Arvad. MOR: Ane Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26. 22 p: Trinit: blev Nils {Pedersen} Arrevads Søn Jens begravet 9 Aar gammel

Nr. 6108 1779.11.03 Mette Bertelsdatter, Uhre, SAND ALDER: 21, 21 år, DØBT: 1758c.
MAND: Jens Nielsen Bundgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: 27. ds: 3. November blev Jens {Nielsen} Bungaards Kone begravet 21 Aar gammel

Nr. 6109 1779.11.03 Maren Jensdatter, Uhre (Bundgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), ?, DØBT: 1779.10. FAR: Jens Nielsen Bundgaard. MOR: Mette Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 28. Samme Dag {ds: 3. November} blev og hans [Jens Bundgaards] hiemme Døbte Datter Maren begravet
Dåb nr. 1960

Nr. 6110 1779.11.07 Jens Jørgensen, Brandlund, SAND ALDER: 4.11 (å.m), 4 år 9 m., DØBT: 1775.01.10. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 29. 23 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Søn Jens begravet 4¾ Aar gammel
Dåb nr. 2023

Nr. 6111 1779.11.11 Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1746c.
KONE: Dorte Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 30. Torsdagen ds 11 November blev Thomas {Christensen} Døslund begravet 33 Aar gammel
NOTITS: Kaldes i sønnen Peder Thomsens dåb 1775 "Thomas Christensen Lund", hvilket kunne tyde på han kom fra Brandlund. Gift 1773c med enken efter Peder Nielsen †1773: Dorte Pedersdatter.

Nr. 6112 1779.11.11 Anna Maria Larsdatter, Dørslund, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1776.06.23. FAR: Lars Hansen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 31. Samme Dag blev Lars {Hansen} Døslund Datter Anna Maria begravet 3½ Aar gammel
Dåb nr. 2050

Nr. 6113 1779.11.21 Kirsten Mosgaard, , SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1711c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 32. 25 p. Trinit blev Kiersten Moesgaard begravet 68 Aar gammel
NOTITS: Hun er formodentlig fra Lille Mosgaard i Thyregod eller Store Mosgaard i Give, men der er andre Mosgaarde længere væk.

Nr. 6114 1779.12.05 Christen Corporal, , SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 2da Advent blev Christen Corporal begravet 74 Aar gammel

Nr. 6115 1779.12.12 Lars Hansen, Dørslund, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1738c.
KONE: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 3 Advent: blev Lars {Hansen} Døslund begravet 41 Aar gammel

Nr. 6116 1780.01.09 Peder Jensen Østergaard, Brande By (Østergaard), SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 1 Søndag efter Hellig 3 kongers Dag blev Peder {Jensen} Østergaard i Brande begravet 63 Aar gammel

Nr. 6117 1780.01.16 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.01. FAR: Peder Pedersen den yngre. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 2. p: Epiph: blev unge Peder Pedersen vanfødde Datter {dødfødt} begravet
Dåb nr. 1959

Nr. 6118 1780.02.06 Sidsel Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 uger, DØBT: 1779.12.25. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Ane Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Fastelavns Søndag blev Søren {Jensen} Smeds Datter Zidsel begravet 7 uger gammel
NOTITS: Patronym se dåb #2172 1781 med samme kone som dåb med Søren Smed #2132 1779.
Dåb nr. 2132

Nr. 6119 1780.05.04 Anna Aalbæk, Brandlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Dom Ascens :xti blev Anna Aalbæk af Lund begravet 70 Aar gammel.
NOTITS: Hun er formodentlig født i Aalbæk, Thyregod. Hun skulle saa hedde Anna Jørgensdatter og være datter af Jørgen Christensen *1667c †1734 Aalbæk, men kirkebogen begynder først fem år efter hendes omtrendtlige fødsel.

Nr. 6120 1780.05.22 Niels Hansen Skomager, Brandlund, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1740c.
KONE: Ane Pedersdatter, Brandlund, Brande, Hun begraves 1800 som skomagerenke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Mandagen ds 22 Maj blev Nils Hansen Skomager begravet 39 Aar gamel
NOTITS: Skomager Enken Ane Pedersdatter bliver begravet derfra 1800 se #6464. Niels Hansen skomager køber på auktion i juni 1777 efter sadelmager Peder Poulsen dennes husmandssted med hartkorn 0 3 0 2½

Nr. 6121 1780.05.28 Maren Pedersdatter, Brande By, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 7 uger, DØBT: 1779.04.18. FAR: Peder Pedersen Østergaard den yngre. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 1 p. Trinit: blev Peder {Pedersen} Østergaards Datter Maren begravet 1 Aar 7 uger gammel
Dåb nr. 2117

Nr. 6122 1780.06.03 Maren Eriksdatter, Harrild?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1780.05c. FAR: Erik Jensen. MOR: Johanne Thøgersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Løverdagen ds: 3 Juni: blev Erick Jensens hiemme døbte Datter Maren begravet
NOTITS: Der er ikke andre Erik Jensener end ham i Harrild på den tid i Brande sogn.
Dåb nr. 1958

Nr. 6123 1780.06.18 Peder Christensen, Flø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1780.05.28. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 4. P: Trinit: blev Christen Pallesen Søn Peder begravet 14 Dage gammel
NOTITS: #6124 udgået, troet glemt men er #6111.
Dåb nr. 2148

Nr. 5996 1780.07.01 Iver Christensen, Lundfod, SAND ALDER: 60cc, 60 år, DØBT: 1720cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Begravet 1777-83: 'Af Lundfod Iver Christensen begravet 70cc Aar gammel.'}
NOTITS: Lever i 1777 - søn død - formodentlig død før 1783, da bærer konen barn til dåb, mens han ikke er nævnt som fadder, hvad der ville være normalt. Konen nævnes som enke i 1792, da hun begraves. Her antaget død mellem 1777 og 1783. Født 1720cc udfra første sete søn Søren *1745c minus 25 år.

Nr. 6125 1780.07.04 Søren Jensen, Flø, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. ds: 4 Juli: blev Søren Jensen af Fløe begravet 77 Aar gammel

Nr. 6126 1780.08.11 Johanne Pedersdatter, Brande By (Østergaard), SAND ALDER: 3.08 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1776.12.08. FAR: Peder Pedersen Østergaard. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. ds: 11 Augusti: blev Peder {Pedersen} Østergaards Datter Johane begravet 3½ Aar gammel
Dåb nr. 2059

Nr. 6127 1780.08.13 Dødfødt, Brande By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.08. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. 12 p. Trinit: blev Erick {Larsen} Brands vanføde Datter begravet
Dåb nr. 1957

Nr. 6128 1780.08.27 ? Christen Poulsen Tarps kone, Tarp, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1717c.
MAND: Christen Poulsen Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. D 14 p:T: blev Christen {Poulsen} Tarpes kone begravet 63 Aar gammel

Nr. 6129 1780.09.03 Jørgen Vestesen, Dørslund, SAND ALDER: 49.06 (å.m), 49 år, DØBT: 1731.04.08.
KONE: Christiane Nielsdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. D 15 p:T: blev Jørgen Wistesen begravet 49 Aar gammel
NOTITS: Thyregod kirkebog dåb Nr. 167. 08.04.1731

Nr. 6130 1780.09.10 Peder Jørgensen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1780.06.18. FAR: Jørgen Jørgensen Brande. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. 16 p. Trinit: blev Jørgen {Jørgensen} Brandes Søn Peder begravet 12 Uger gammel
Dåb nr. 2151

Nr. 6131 1780.09.10 Mette Madsdatter, Brande By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 29 uger, DØBT: 1780.02.20. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Samme Dag blev og Mads {Jensen} Brandes Datter Mette begravet 29 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2137 20.02.1780.
Dåb nr. 2137

Nr. 6132 1780.11.19 Kirsten Nielsdatter, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 16 uger, DØBT: 1780.07.23. FAR: Niels Christensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande. MOR: Else Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. 26 p. T: blev Nils {Christensen} Blæsbergs Datter Kiesten begravet 16 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2152 23.07.1780.
Dåb nr. 2152

Nr. 6133 1780.11.19 Dødfødt, Skerris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.11. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. Samme Dag ( 26 p. T:) blev og Clemen {Andersen} Schierrisses vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1951

Nr. 6134 1780.12.10 Mette Sørensdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1780.10.29. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Dom: 2: Advendt: blev Søren {Andersen} Riisbergs Datter Mette begravet 6 Uger gaml:
NOTITS: Dåb Nr. 2159 29.10.1780.
Dåb nr. 2159

Nr. 6135 1781.01.29 Anna Marie Sørensdatter, Usseltoft, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 35 uger, DØBT: 1780.04.30. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. D: 4: P. Epiphanie: blev Søren {Eriksen} Useltofts Datter Anna Marie begravet 35 Uger gam
NOTITS: Dåb #2144 30.04.1780.
Dåb nr. 2144

Nr. 6136 1781.02.05 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.02.01. FAR: Christen Nielsen Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. mandagen ds: 5 Februari blev Christen {Nielsen} Døslunds vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1952

Nr. 6137 1781.03.11 Jens Christensen, Askær- Nørre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger, DØBT: 1780.11.19. FAR: Christen Jensen Nørre Askær. MOR: Ane Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 2. Søndag i Faste blev Christen {Jensen} Nørre Askiers Søn Jens begravet 17 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2160 19.11.1780.
Dåb nr. 2160

Nr. 6138 1781.04.08 Maren Christensdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1780.04.16. FAR: Christen Jensen Sønder Askær. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Dom. Palm: blev Christen {Jensen} S. Askiers Datter Maren begravet 1 Aar gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2142 16.04.1780.
Dåb nr. 2142

Nr. 6139 1781.04.08 Anders Christensen, Borup?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1781.04.05c. FAR: Christen Sørensen Hjuler. MOR: Sidsel Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme Dag blev og Christen {Sørensen} Hiulers hiemdøbte Søn Anders begravet 3 Dage gaml
Dåb nr. 1953

Nr. 6140 1781.05.13 Peder, Lundfod, SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1758c. MOR: Anna Mikkels, Lundfod?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 4 p: Pascha blev Anna Michels Datters i Lundfoed hendes Søn Peder begravet 22 Aar gammel

Nr. 6141 1781.05.24 Ole, Uhre?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1781.05.13. MOR: Anna Maria Olesdatter, Uhre?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Dom Ashent: Xsti blev Anna Maria Ols Datters uægte Søn Ole begravet 8te Dage gammel
NOTITS: Dåb #2171 13.05.1781. Ingen far udlagt.
Dåb nr. 2171

Nr. 6142 1781.05.31 Niels Jensen, Uhre? (Bundgaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1781.04.16. FAR: Jens Nielsen Grene, Uhre?, Brande. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. [9. mangler] Torsdagen ds 31 Maij blev Jens {Nielsen} Green Søn Nils begravet 7 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2168 16.04.1781.
Dåb nr. 2168

Nr. 6143 1781.06.10 Jakob Nielsen? Drantum, Drantum?, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1697c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Dom: Trinit: blev Jakob {Nielsen?} Drantum begravet 84 Aar gammel
NOTITS: Lægsrullen 1734-36 fæster Jakob Nielsen. Identifikation ikke sikker, men sandsynlig.

Nr. 6144 1781.07.15 Peder Jensen, Flø, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. 5. p: Trinit: blev Peder Jensen i Fløe begravet 67 Aar gammel

Nr. 6145 1781.07.22 Kirsten Hansdatter, Skærlund, SAND ALDER: 19c, 19 år, DØBT: 1762c. FAR: Hans Pedersen Skærlund. MOR: Karen Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. 6. p: Trinit: blev Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Kiesten begravet 19 Aar gammel

Nr. 6146 1781.08.02 Peder Pedersen, Brande By (Østergaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), 14 uger, DØBT: 1781.06.04. FAR: Peder Pedersen Østergaard. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. 12. p: Trinit: blev Peder {Pedersen} Østergaards Søn Peder begravet 14 Uger gammel
NOTITS: Dåb Nr. 2174 04.06.1781.
Dåb nr. 2174

Nr. 6147 1781.09.07 Kirstine Maria Nielsdatter, Brandholm, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 28 uger, DØBT: 1781.02.21. FAR: Niels Jensen Kærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Fredagen ds: 7: Sept: blev Sr {Niels Jensen} Kiersgaards Datter Kierstine Maria begravet 28 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2164 21.02.1781.
Dåb nr. 2164

Nr. 6148 1781.10.14 Else? Morten Simonsens kone, Brandlund, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1712c.
MAND: Morten Simonsen
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. 18. p: Trinit: blev Morten Simonsens kone {Else?} i Lund begravet 69 Aar gammel
NOTITS: Else fra første pige med 2. kone.

Nr. 6149 1781.10.21 Margrethe, Borup, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. 19. p: Trinit: blev Magrete i Borup begravet 63 Aar gammel

Nr. 6150 1781.10.26 Troels Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1781.09.02. FAR: Peder Troelsen Nedergaard. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. Fredagen ds 26 Octobr blev Pedter {Troelsen} Nedergaard i Lund hans Søn Troels begravet 7 Uger gammel
NOTITS: Dåb #2178 02.09.1781. Også patronym.
Dåb nr. 2178

Nr. 6151 1781.11.18 Maren Korporals, , SAND ALDER: 47.06c (å.m), 47 år 6 m., DØBT: 1734.05c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. 23. p: Trinit: blev Maren Corporals begravet 47? Aar gammel. [Anden skrift:] vidi 19 Aug 1784 ....
NOTITS: Gift med Christen Korporal?, begravet #6114 05.12.1779 Christen Corporal 74 år

Nr. 6152 1781.12.16 Peder Pallesen, Borup, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1767c. FAR: Palle Pedersen. MOR: Anne Gydesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Dom: 3 p: Advendt: blev Palle Peders: i Borup hans Søn Peder begravet 14 Aar

Nr. 6153 1781.12.16 Karen Christensdatter, Harrild?, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1767c. FAR: Christen Olesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Dom: 4 p: Advendt: blev Christen Olesens Datter Karen begravet 14 Aar gaml:
NOTITS: Nævnes i kirkebogen af Harrild 1774-79, måske den Christen Olesen der begraves 1790 af Borup.

Nr. 6154 1781.12.30 Christen Thomasen, Hyvild, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Dom 1. p. Nati Xsti: blev Christen Thomesen i Hyvild begravet 63 Aar gammel

Nr. 6155 1782.01.20 Dødfødt, Usseltoft, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1782.01.15. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Dom: 2da p: Epipf: blev Søren {Eriksen} Useltofts vanføde Søn begravet
Dåb nr. 1950

Nr. 6156 1782.01.21 ?, Brande By?, ?. MOR: Grethe Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Mandagen ds 21 Januari: blev Grete Østergaards uægte Søn begravet

Nr. 6157 1782.01.30 Maren Henriksdatter, Usseltoft, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1746c.
MAND: Søren Eriksen Usseltoft
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Onsdagen ds 30 Januari blev Søren {Eriksen} Useltofts Hustru {Maren Henriksdatter} begravet 35 Aar gammel
NOTITS: Hendes navn fra skiftet efter Søren Usseltoft. Se "Selvmord i rige Usseltoft i Brande 1782" Villy M. Sorensen, 1994.

Nr. 6158 1782.02.03 Mette Christensdatter, Brande By (Østergaard), SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1748c.
MAND: Peder Pedersen Østergaard, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. C[Sexa]agesima blev Peder {Pedersens} Østergaards kone {Mette Christensdatter} i Brande begravet 33 Aar gaml:
NOTITS: For hendes navn se dåb #2059 08.12.1776.

Nr. 6159 1782.02.10 Jakob Andersen, Uhre, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Fastelavns Søndag blev Jakob Andersen af Uhre begravet 68 Aar gammel

Nr. 6160 1782.02.17 Dødfødt, Sandfeld- Bjerre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1782.02.12. FAR: Erik Larsen Bjerre. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 1. Søndag i faste blev Erich {Larsen} Bierres vanføde Søn begravet
NOTITS: For patronym se fx viet #8075 1784 enkemand Erik Larsen Bjerre.
Dåb nr. 1949

Nr. 6161 1782.02.24 Else Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 26c, 26 år, DØBT: 1755c.
MAND: Peder Troelsen, Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 2. Søndag i faste blev Peder Troelsens kone {Else Jensdatter} af Lund begravet 26 Aar gammel
NOTITS: For hendes navn se i dåb #2178 02.09.1781.

Nr. 6162 1782.03.10 Peder Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Midfaste Søndag blev Peder Pedersen {den Ældre} af Uhre begravet 63 Aar gammel
NOTITS: Også kaldet Peder Pedersen den Gamle.

Nr. 6163 1782.04.21 Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1742c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. 3 Søndag efter Paaske blev Søren {Eriksen} Useltoft begravet 39 Aar gamml
LINK: Selvmord i rige Usseltoft i Brande 1782 (Download 10 MB).

Nr. 6164 1782.04.26 Peder Larsen, , SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1752c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Fredagen blev Peter Lasson begravet 29 Aar gamml

Nr. 6165 1782.04.28 Christen Ottosen Høyer, Brande By, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Fierde Søndag efter Paaske blev Degnen Christen {Ottesen} Høyer begravet 42 Aar gammel.
NOTITS: Patronym se Ribe Stift Ægteskabsbevillinger 1775. Kurt Kermit Nielsen.

Nr. 6166 1782.06.16 Johanne Skerris gamle, Skerris, SAND ALDER: 91c, 91 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 3. p. T. blev den gamle Johane Schierris begravet 91 Aar gammel.

Nr. 6167 1782.07.05 Karen Christensdatter? Overgaard, Brandlund?, SAND ALDER: 79 , 79 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Fredagen ds: 5 Julii. blev Karen Overgaard begravet 79 Aar gamel
NOTITS: Karen Christensdatter nævnt 1763 i skattemandtallet i Brandlund. Da ville hun evt. have været 60 år gammel og var enke, i hvert fald enlig. En Karen fra Overgaard i Dørslund dør i Skarrild-Arnborg kirkebog.

Nr. 6168 1782.11.10 Morten Laxdorff, Arvad Mølle, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1744c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Søndagen ds 24 p. T: blev Mølleren {Morten} Laxdorph begravet 38 Aar gammel
NOTITS: Laxdorff fra skøder. Skrives også Luxdorf

Nr. 6169 1782.11.10 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1782.11.05. FAR: Christen Nielsen Neder Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. Samme Dag Christen {Nielsen} neden Døslund vanføede Søn begravet
Dåb nr. 1948

Nr. 6170 1782.11.17 Maren Andersdatter, Brandlund (Midtgaard), SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3 år, DØBT: 1780.03.27. FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. ds 25 p. T: blev Anders {Christensen} midgaars Datter Maren i Lund begravet 3 Aar gammel.
NOTITS: Dåb #2140 27.03.1780. Patronym FT 1787.
Dåb nr. 2140

Nr. 6171 1783.01.19 Peder Thomasen, Uhre, SAND ALDER: 77.06c (å.m), 77 år 6 m., DØBT: 1705.07c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 p Epiph. begravet Peder Thomesen 77 ½ Aar
NOTITS: FT 1763, i dåb #2019 1774 fadder med kone.

Nr. 6172 1783.03.02 Søren Jensen, Borup, SAND ALDER: 48.10c (å.m), 48 år 10 m., DØBT: 1734.05c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavns Søndag ung Karl Søren Jensen Borup 48 5/6 Aar

Nr. 6173 1783.04.21 Christen Jensen Askær, Askær- Sønder, SAND ALDER: 53.07c (å.m), 53 år 7 m., DØBT: 1729.09c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: anden Paaskedag blev Christen {Jensen} Askier begravet 53 Aar 7 Maaneder
NOTITS: I reserverullen 1741 er han 11 år gammel. Altså født 1730, hvilket er ret nøjagtigt.

Nr. 6174 1783.05.29 Lars Nielsen Lille, Brande By (Præstegaarden), SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelfarts Dag lille Lars {Nielsen} 82 Aar gammel
NOTITS: Medhjælper i præstegården. For patronym se daab #2192, 1782. I auktionen 1782 i skiftet efter Søren Eriksen Usseltoft køber han småting og kaldes "Lars i præstegaarden".

Nr. 5999 1783.07.01 Simon Mortensen, Brandlund, SAND ALDER: 0.06c (å.m), DØBT: 1783.01.20. FAR: Morten Simonsen, Brandlund, Brande. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: 'Morten Simonsens søn Simon død mellem jan. 1783 og feb. 1785, hvor næste søn døbes af samme navn.'}
NOTITS: Dåb #2206, næste søn af navn Simon #2253. Datoen er vilkårlig kort efter fødslen.

Nr. 6175 1783.08.24 Peder Jensen, Uhre (Nørgaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1783.06.12. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 p. T: blev Jens {Pedersen} Nørgaars Søn Peter begravet 2 Maaneder gammel
NOTITS: Dåb #2219 12.06.1783. Patronym FT 1787 Uhre.
Dåb nr. 2219

Nr. 6176 1783.10.12 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1783.10. FAR: Jakob Mikkelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 17 p. T: blev Jakob michelsens vanfødde Søn begravet
Dåb nr. 1947

Nr. 6177 1783.10.26 Dødfødt, Husum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1783.10. FAR: Peder Poulsen Husum. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 19 blev Peter {Poulsen} Husums første døfødde Søn begravet
Dåb nr. 2227

Nr. 6178 1783.11.06 Maren Pedersdatter, Brande By, SAND ALDER: 67.01 (å.m), 71 år, DØBT: 1716.10.12.
MAND: Peder Jensen, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 6 November blev Peter Jensens kone {Maren Pedersdatter} 71 Aar gammel
NOTITS: Hendes navn fra vielsen 1746 i Ansager sogn. Født 12.10.1716 i Kvie, Ansager.

Nr. 6179 1783.11.16 Christen Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds: 22 p. T: Christen Christensen i Lund 80. Aar

Nr. 6180 1784.01.11 Abelone Madsdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 10 uger, DØBT: 1783.10.16. FAR: Mads Jensen Grarup. MOR: Else Maria Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Mads {Jensen} Grarupes liden Datter 10 Uger gamel ds 1de p. Epiph.
NOTITS: Dåb #2226 16.10.1783. Patronym se dåb #2163 1781. Sidste indførsel i præst N. C. Clausens skrift.
Dåb nr. 2226

Nr. 6181 1784.06.27 Anne Mikkelsdatter, Sandfeld- Bjerre, SAND ALDER: 32.08 (å.m), 34 år, DØBT: 1750c.
MAND: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3 p: T: blev Erich {Larsen} Bierres kone {Anne Mikkelsdatter} begraven 34 Aar
NOTITS: Døbt november 1742 i Toksvig Arnborg, datter af Mikkel Christensen Toksvig og Karen Jensdatter.

Nr. 5993 1784.07.01 Marthe Nielsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 1cc, DØBT: 1784.03.07. FAR: Niels Larsen. MOR: Karen Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra daaben og ikke nævnt juli 1787 i FT: 'Begravet Niels Larsen datter Marthe i Brandlund.'}
NOTITS: Datoen arbitrær mellem fødslen marts 1784 og FT juli 1787. Altså forældrene lever stadig i Brandlund i FT 1787 men denne datter er ikke ført, må altså være begravet mellem fødslen og FT 1787.
Dåb nr. 2229

Nr. 6182 1784.07.25 ? Christen Olesens koneChristen Olesens kone, Blæsbjerg, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1733c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7 p: T: blev Christen Olsens kone i Blesbierre begravet 51 a.
NOTITS: Formodentlig den Christen Olesen, der nævnes 1774-79 i Harrild, Brande og som begraves fra Borup i 1790.

Nr. 6183 1784.08.08 ? Sørensen, Brandlund, SAND ALDER: 10c, 10 år, DØBT: 1773c. FAR: Søren Simonsen Overgaard. MOR: Maren Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9: p: T: blev Søren {Simonsen} Overgaards Søn begravet 10 Aar gl
NOTITS: Vel født før nov. 1773. Ikke døbt i den bevarede Brande KB nov. 1773 - 1814.

Nr. 6184 1784.08.08 Peder Sørensen, Brandlund, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1783.02.10. FAR: Søren Simonsen Overgaard. MOR: Maren Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 11 p: T: blev hans [Søren Simonsen Overgaards] anden Søn 1½ aar gaml: begravet
NOTITS: Dåb #2207 10.02.1783.
Dåb nr. 2207

Nr. 6185 1784.08.08 Niels Andersen, Arvad Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1784.09.05. FAR: Anders Clemmensen, Skerris, Brande. MOR: Inger Kathrine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 17: p: T: blev den lille Dreng {Niels} i Møllen {Arvad} begravet 4 uger gaml:
NOTITS: Dåb #2241 05.09.1784. Udlagt fader Anders Clemmensen Skerris. Moderens navne FT 1787 Vester Hornum, Aalborg amt, hvor hun flytter hen som gift.
Dåb nr. 2241

Nr. 6186 1784.10.06 Jens Madsen, Flø, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 6te october Jens Madsen i Flø 64 aar gaml.

Nr. 6187 1784.11.21 Sidsel Larsdatter, Uhre?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1784.10.24. FAR: Lars Christensen Bundgaard, Brandlund, Brande. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 24 p: T: Lars {Christensen} Bundgaards Datter Zedsel 5 uger gaml:
NOTITS: Dåb #24.10.1784. Dåben siger Uhre, men Lars er vel i Brandlund fx i FT 1787. Der er endda to Bundgårde i Uhre, men ingen af dem har en Lars i BG.
Dåb nr. 2245

Nr. 6188 1784.12.21 Ane Larsdatter, Uhre, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ane Larsdatter Uhre 68 aar gammel begravet ds: 21 Decembr

Nr. 6189 1785.01.09 Dødfødt, Brandlund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1785.01. FAR: Mads Jensen. MOR: Birte Eskildsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mads Jensens Søn i Lund 1 p Ep en dødfødt
NOTITS: Ses senere i Pedersborg i Brandlund.

Nr. 6190 1785.01.14 Johanne Thøgersdatter, Harrild, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1746c.
MAND: Erik Jensen, Harrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d: 14 Januari blev Erick Jensens Harilds kone {Johanne Thøgersdatter} begravet 38 aar.
NOTITS: Dåb Julsgaard Ikast 02.02.1749. Far Thøger Lauridsen Julsgaard, mor Inger Helene Jørgensdatter †1752 Ikast. Efter moderens død ved farbror Peder Lauridsen Toksvig i Øster Høgild, Rind. Gift 1766 i Rind.
LINK: Johanne Thøgersdatter, hvorfra.

Nr. 6191 1785.01.23 Jens Sørensen, Grarup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1784.12.05. FAR: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande. MOR: Anne Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Septuagesima havde Søren Knudsen {Jensen} en Søn til Jorden 7 uger gammel
NOTITS: Dåb 05.12.1784. Præsten Breum er ny i sognet, har vel taget fejl af efternavnet.
Dåb nr. 2249

Nr. 6192 1785.02.06 ? Nielsdatter, Brande By, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1783.08c. FAR: Niels Christensen Forpagter, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Søndag Fastelavn havde forpagteren {Niels Christensen} en Pige til Jorden 1½ aar gammel
NOTITS: Ikke identificeret. Niels Christensen er forpagter af Præstegården i Brande. Hans første kone dør 1782 i Sønder Langelund, hvor han kommer fra. Han gifter sig anden gang i Brande i juni 1784 med Maren Christensdatter. Der er ingen fødsel indført i tiden omkring aug. 1783, hvilket ville være omtrendt et år, før han gifter sig igen. Heller ikke i tiden op til jan. 1785. BG Landsbyen Brande d. 12. "1½ aar gammel" gentager sig i begravelse Nr. 6193, formodentlig en kopierfejl.

Nr. 6193 1785.02.06 Christoffer Christensen, Uhre?, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1784.10.20. FAR: Christen Hus. MOR: Anna Marie.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Christen Huus dito dato ligesaa en Søn {Kristoffer} til Jorden 1½ aar gammel
NOTITS: Dåb 20 p. T. 1784 har Christoffer, som kun er tre måneder gammel. Ingen dåb set før. "1½ aar gammel" gentagelse fra begravelse Nr. 6192, formodentlig en kopierfejl. Her ville 3 måneder passe.
Dåb nr. 2246

Nr. 6194 1785.02.20 Ane Kirstine Henriksdatter, Uhre?, SAND ALDER: 5.02 (å.m), 5 år, DØBT: 1780.01.23. FAR: Henrik Pedersen, Uhre?, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 2 Søndag i faste blev Henrik Pedersen Datter Ane Christine begravet 5 aar gammel
NOTITS: Dåb #2135 23.01.1780.
Dåb nr. 2135

Nr. 6195 1785.02.20 Jens? Andersen, Langkær- Store, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1783.09.14. FAR: Anders Larsen Langkær, Langkær- Store, Brande. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Anders {Larsen} Lankiærs Datter {vel søn} Jens aar gammel dito dato [2 Søndag i faste]
NOTITS: Dåb Nr. 2243 13. p. T. 14.09.1784 Jens. Det synes, at præsten har taget fejl af kønnet. Der er ikke fundet nogen datter af Anders Larsen født i årene før 1785. Præsten Breum er ny i Brande sogn.
Dåb nr. 2243

Nr. 6196 1785.03.06 ? Poul Jakobsen Husums kone, Husum, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1711c.
MAND: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Pouel {Jakobsen} Husums kone 73 4de Søndag i Faste

Nr. 6197 1785.03.24 Ane Pedersdatter, Husum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 13 dage, DØBT: 1785.02.27. FAR: Peder Poulsen Husum. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Skjærtorsdag Peter {Poulsen} Husums Datter Ane 13 Dage
NOTITS: Dåb 27.02.1785 3 i faste.
Dåb nr. 2254

Nr. 6198 1785.05.29 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 dage, DØBT: 1785.05.24. FAR: Jakob, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 1 p: T: blev Jacob Husums {FEJL! præsten har linjen før korrekt skrevet Peder Husum og skriver igen Husum} Datter begraven 4 dage gammel
NOTITS: Der er ikke nogen Jakob i Husum, Peder Husum linjen før er Peder Poulsen, men Husum er her forkert. Præsten skriver kopieret fra degnens kirkebog en gang om året ind i præstens kirkebog og deler derved op i fødte, døde og ægteviede. Derved kan der ske fejl, som her. I FT 1787 er ingen Jakob fundet, der kunne være far.

Nr. 6199 1785.06.01 Inger Nielsdatter, Lundfod, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1739c.
MAND: Thomas Pedersen, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: . Onsdagen ds 1ste Juni blev Thomas Petersens kone {Inger Nielsdatter} begraven 46 aar gammel
NOTITS: Hans 1. kone. FT 1787. Nævnt gift i Rind kirkebog, men selve vielsen 1764.11.19 i Ejstrup kirke. Hun må være født 1739c i Ejstrup. At det er den rigtige Thomas Pedersen fremgår af at hans datter Ane Thomasdatter †1841 i Timring, da skrives at være født i Ejstrup (1764c tilbageregnet).

Nr. 6200 1785.06.26 Søren Hansen Kolpen, Borup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1710c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . Som p: T: 5ta blev Søren {Hansen} Kolpen begravet 75 aar gamel
NOTITS: Patronym fra BG 3, s. 81 Økær skøde.

Nr. 6201 1785.06.09 ? Peder Jensen Bjerres kone, Grarup, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1722c.
MAND: Peder Jensen Bjerre
KIRKEBOGSTEKSTEN: . ds 9 Junii blev Peter {Jensen} Bierres kone 63 aar
NOTITS: Patronym skattemandtal 1763, Peder Bjerre nævnt som selvejer i Poul Østergaard af Karstofts kone Anne Dorte Liebes skifte 1774. Begge steder af Grarup.

Nr. 6202 1785.06.09 ? Christen Pedersen Brejls kone, Lundfod?, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1738c.
MAND: Christen Pedersen Brejl, Lundfod?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: . dito dag [9 Junii] Christen {Pedersen} Breils kone 47 aar
NOTITS: Patronym Pedersen fra FT 1787 Grarup

Nr. 6203 1785.07.17 Peder Jensen Bjerre, Grarup, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . ds 8 efter Trinitatii blev Peter {Jensen} Bierre begraven 73 aar
NOTITS: Patronym skattemandtal 1763, Peder Bjerre nævnt som selvejer i Poul Østergaard af Karstofts kone Anne Dorte Liebes skifte 1774. Begge steder af Grarup.

Nr. 6204 1785.05.29 Mads Sørensen, Dørslund, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1 år, DØBT: 1783.02.10. FAR: Søren Nielsen Overgaard, Dørslund, Brande. MOR: Maren Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Samme dag [1 p: T:] døde Søren {Nielsen} Overgaards Søn {Mads} 1 aar gamel
NOTITS: Dåb 2236 11. jul. 1784. Overgaard betyder her en gård i Dørslund, ellers også en gård i Brandlund, hvor Søren Simonsen bor.
Dåb nr. 2236

Nr. 6205 1785.07.24 Trine Lund, Brandlund?, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . ds 9 p: T: blev Trine Lund 73 aar begraven

Nr. 6206 1785.11.06 Peder Christensen, , SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1765c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . den 24 p: T: døde Peter Christensen 20 aar

Nr. 6207 1785.11.25 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1785.11.11. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d: 25 blev Christen {Nielsen} Døslunds dødfødte Søn begraven
Dåb nr. 2268

Nr. 6208 1785.11.20 Ane Thomasdatter, Uhre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . d. 26 p: T: blev Ane Thomasdatter Uhre begraven 80 aar.

Nr. 6209 1785.11.27 Dorte Pedersdatter, Dørslund, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1740c.
MAND: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Advent 1785 blev Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorte Pedersdatter} begraven 45 aar.
NOTITS: Gift 1780 i Brande, hun anden gang.

Nr. 6210 1785.12.18 Kirsten? Pedersdatter, Uhre?, SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1780c. FAR: Peder Pedersen den yngre?, Uhre?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 4de Advents Søndag Peter Petersens Datter 5 Aar
NOTITS: Peder Pedersen Arnborg får en datter i 1779, men han kaldes altid Peder Arnborg. Peder Pedersen den yngres datter Kirsten døbt 16.04.1781 ville være 4 år og 9 måneder. I FT 1787 i Uhre er denne Kirsten ikke opført. Daab #2167 anses for sandsynlig, men ikke helt sikker.
Dåb nr. 2167

Nr. 6211 1785.12.18 Anne Marie Andersdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1 år, DØBT: 1785.02.13. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -- [4de Advents Søndag] Anders Petersens Datter {Anne Marie} 1 Aar
NOTITS: Dåb 13.02.1785 Sexagesima
Dåb nr. 2251

Nr. 6212 1786.02.05 Maren Christensdatter, Kragsig, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 9 m., DØBT: 1785.05.16. FAR: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -d. 5te p: Ep: blev Christen {Hansen} Kragsigs Datter {Maren} begraven 3 fierding aar gammel
NOTITS: Dåb 16.05.1785 Anden Pinsedag
Dåb nr. 2260

Nr. 6213 1786.02.12 Hyr?, , SAND ALDER: 63, 63 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: . Septuagesima blev [Hyr? eller Styr?] begraven 63 aar gammel
NOTITS: Svært læseligt. Hans H'er ser normalt anderledes ud, ellers kunne det være kort for Hyrden.

Nr. 6214 1786.02.12 Anders ?, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1786.02.05. MOR: Anne Jakobsdatter, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Dito Dag [Septuagesima] den ene af Anna Jakobs Datters Tvillinger {Anders}
NOTITS: Dåb 05.02.1786. Kan også være tvillingen Mads. Den ene tvilling død en unge før den anden.
Dåb nr. 2275

Nr. 6215 1786.02.19 Mads ?, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1786.02.05. MOR: Anne Jakobsdatter, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Sexagesima, den anden Tvilling [af Anna Jakobs Datters tvillinger] {Mads}.
NOTITS: Dåb 05.02.1786. Kan også være tvillingen Anders.
Dåb nr. 2276

Nr. 6216 1786.03.12 Peder Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 9 m., DØBT: 1785.04.30. FAR: Peder Pedersen Bundgaard, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 2den Søndag i Faste Peter {Pedersen} Bundgaards Søn Peder i Lund ? Aar
NOTITS: Dåb Bededag 22.04.1785.
Dåb nr. 2258

Nr. 6217 1786.03.12 Anders Sørensen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år, DØBT: 1784.07.28. FAR: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - samme Dag [2den Søndag i Faste] Søren {Andersen} Riisbergs Søn Anders 1 aar
NOTITS: Dåb 2238 28.07.1784.
Dåb nr. 2238

Nr. 6218 1786.02.12 Anne Poulsdatter, Hyvild, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1709c.
SØN: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: og {2den Søndag i Faste} Clemen {Larsen} Hyvilds Moder {Anne Poulsdatter} 76 Aar
NOTITS: Fra Jyske Registre, ægteskabsbevilling 1746. Lars Clemmensen's efterleverske Anne Poulsdatter bevilling til at gifte sig med Christen Thomsen.

Nr. 6219 1786.03.12 Dødfødt, Husum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1786.03. FAR: Peder Poulsen Husum. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dito Dag [2den Søndag i Faste] Peter {Poulsen} Husums Datter dødfødt
Dåb nr. 1945

Nr. 6220 1786.05.25 Christen Sørensen, Dørslund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1786.04.17. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Christi Himmelfarts Dag Søren {Nielsen} Døslunds Søn Christen 9 Uger
NOTITS: Dåb 17.04.1786.
Dåb nr. 2284

Nr. 6221 1786.05.27 Margrethe Jørgensdatter, Brande By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 20 uger, DØBT: 1786.01.08. FAR: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Dom: [5? eller 6?] p: T: [vel fejl for p: P:] Jørgen Jørgensens Datter Margrethe 20 Uger
NOTITS: Begravelserne synes at være i rækkefølge. Trinitatis er efter denne begravelse. 6. søndag efter påske passer i rækkefølgen.
Dåb nr.

Nr. 6222 1786.06.07 Ane Dørslund, Dørslund, SAND ALDER: 83, 83 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d: 7de Junii blev Ane Døslund begraven 83 aar
NOTITS: Kan ikke tilordnes.

Nr. 6223 1786.06.07 Mette Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 3 år, DØBT: 1784.06.27. FAR: Jens Nielsen Grene, ?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dito [d: 7de Junii] Jens {Nielsen} Greens Datter {Mette} 3 aar.
NOTITS: Dåb Nr. 2235 27.06.1784. Nielsen fra skøde 1781 på Bundgaard i Uhre.
Dåb nr. 2235

Nr. 6224 1786.06.11 ? Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 0.05c (å.m), 20 uger, DØBT: 1786.01c. FAR: Peder Christensen Boel, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest Trinitatis blev Peter {Christensen} Boels Datter begraven 20 uger gl
NOTITS: Dåb glemt i Brande.
Dåb nr. 1956

Nr. 5992 1786.07.01 Bodil Katrine Nielsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 1c, DØBT: 1785.11.20. FAR: Niels Larsen. MOR: Karen Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra dåben og ikke nævnt juli 1787 i FT: 'Begravet Niels Larsen datter Bodil Katrine i Brandlund.'}
NOTITS: Datoen arbitrær mellem fødslen nov. 1785 og FT juli 1787. Altså forældrene lever stadig i Brandlund i FT 1787 men denne datter er ikke ført, må altså være begravet mellem fødslen og FT 1787.
Dåb nr. 2270

Nr. 6225 1786.07.09 Thøger Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 16 uger, DØBT: 1786.04.02. FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d 4de p: T: Peter Andersens Søn {Thøger} 16 Uger gl.
NOTITS: Dåb 02.04.1786
Dåb nr. 2282

Nr. 6226 1786.07.16 ?, , SAND ALDER: 2c, 2 år, DØBT: 1784c. FAR: ?, ?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d 5te en [gmd?] Datter 2 aar gammel
NOTITS: Ikke identificierbar.

Nr. 6227 1786.07.16 Søren Eriksen, Harrild, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 8 uger, DØBT: 1786.04.30. FAR: Erik Jensen Harrild, Harrild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Erich {Jensen} Harrilds Søn 8 Uger
NOTITS: Dåb 2 p. Pasch 30.04.1786.
Dåb nr. 2286

Nr. 6228 1786.07.28 Sidsel? Christensdatter, Flø, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1786.04c. FAR: Christen Pallesen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -d 28de Juli: Christen Pallesens d 7de p. Trinitatis [30. Juli??] en Datter 12 Uger
NOTITS: Problematisk. Dåb #2221 07.08.1783 (alder 3 år, ikke 12 uger) er den eneste datter af Christen, der ikke dukker op i FT 1787, må altså være død. De to forskellige datoer er ikke erklærlige.
Dåb nr. 2221

Nr. 6229 1786.07.28 Maren Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 20 uger, DØBT: 1786.01.12. FAR: Jens Jensen Søndergaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dito Dag Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Maren} i Uhre 20 Uger gl.
NOTITS: Dåb 16.01.1786.
Dåb nr. 2273

Nr. 6230 1786.07.28 Peder Sørensen, Flø, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 22 uger, DØBT: 1786.03.12. FAR: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dito Dag Søren {Sørensen} Fløs Søn {Peder} 22 Uger gl:
NOTITS: Dåb 12.03.1786.
Dåb nr. 2280

Nr. 6231 1786.08.23 Peder Jensen, Uhre, SAND ALDER: 4.05 (å.m), 4 år, DØBT: 1782.03.20. FAR: Jens Nielsen Grene, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 23de Augusti blev Jens {Nielsen} Greens lille Søn Peder begravet 4 Aar gammel
NOTITS: Dåb #2190 20.03.1782.
Dåb nr. 2190

Nr. 6232 1786.08.27 Maren Thomasdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1784.12.19. FAR: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -d 11te p: T: blev Thomas Kielsen lille Datter {Maren} 2 aar gl: begraven.
NOTITS: Dåb 19.12.1784.
Dåb nr. 2250

Nr. 6233 1786.12.01 Anders Bjerregaard, , SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 1ste Advents Søndag blev her i Brande Kierkegaard begraven Anders Bierregaard 64 aar gammel

Nr. 6234 1786.12.01 Dødfødt, Langkær- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1786.12. FAR: Jens Nielsen Grene, Langkær- Lille, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -samme Dag [1ste Advents Søndag] Jens {Nielsen} Green i Lille Lankier, hans Dødfødte Barn
NOTITS: Jens Nielsen Green den unge af Uhre, Lille Langkær og senere Lille Tykskov Ejstrup og Give. Jens Nielsen Green den ældre er af Grarup.

Nr. 6235 1786.12.26 Maren Jensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1742c.
MAND: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Juule Dag blev Anders Lassen stur Lankiers kone {Maren Jensdatter} begraven 45 Aar gammel
NOTITS: BG 6, s.3

Nr. 6236 1787.01.21 Peder Andersen, Uhre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 11 uger, DØBT: 1786.11.05c. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3de Søndg efter H. 3 kong. blev begraven Anders Pedersens Søn i Uhre Peder begraven 11 uger gammel
NOTITS: Ikke fundet døbt, daab rekonstrueret.
Dåb nr. 1982

Nr. 6237 1787.01.28 Ane Mikkelsdatter, Hyvild, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1786.01.30. FAR: Mikkel Pedersen, Hyvild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Sondg efter H. 3 kong. blev begraven Michel Pedersen Hyvilds Datter Ane 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 30.01.1786
Dåb nr. 2274

Nr. 6238 1787.02.18 Mette Jensdatter, Langkær- Lille, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 11 uger, DØBT: 1786.12.26. FAR: Jens Nielsen Grene, Langkær- Lille, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Fastelavns Sønd: blev Jens Greens Datter Mette i Lille Lankier begraven 11 uger gl.
NOTITS: Dåb 26.12.1786
Dåb nr. 2293

Nr. 6239 1787.02.25 Else Mortensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1786.09.03. FAR: Morten Simonsen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -1ste Sønd: i Faste blev Morten Simonsens Datter Else i Brandlund begraven ? aar gl.
NOTITS: Dåb 03.09.1786
Dåb nr. 2288

Nr. 6240 1787.03.11 Kjeld Thomasen, Langkær- Store, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 3die Sønd: i Faste blev Kield Thomsen store Lankier begraven 74 Aar gl.

Nr. 6241 1787.03.18 Lars Sørensen, Uhre, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1758c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Midfaste Sønd: blev Lars Sørensen i Uhre begraven 28 Aar gl.

Nr. 6242 1787.03.25 Mads Sørensen, Dørslund, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1784.07.11. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Marie Bebudelses Dag blev saa begraven Søren {Nielsen} Døslunds Søn Mads {Sørensen} 2? Aar gl.
NOTITS: Dåb Nr. 2236 11.07.1784
Dåb nr. 2236

Nr. 6243 1787.03.31 Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -d 31te Marti: blev Mad Brandt Maren Jensdatter Kjærsgaard her begraven 58 Aar gl.
NOTITS: Kaldet Madamme Brandt fra hendes mand Laurits Jensen Brandt til Brandholm.

Nr. 6244 1787.04.01 Mette Larsdatter, Dørslund, SAND ALDER: 8.06c (å.m), 8 år 6 m., DØBT: 1778.10c. FAR: Lars Hansen afdød, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Palme Sønd: blev begraven Anders Christensen Døslunds {sted}Datter Mette 8? Aar gl.
NOTITS: Anders Christensen er hendes stedfar. Lars Hansen Dørslund døde 1779.
Dåb nr. 2110

Nr. 6245 1787.04.15 Peder Iversens kone, Uhre, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1744c.
MAND: Peder Iversen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: -1ste Sønd efter Paaske blev begraven Peder Iversens kone i Uhre 42 Aar gl.

Nr. 6246 1787.04.22 Knud Thomasen, Lundfod, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1726c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -2 Sønd: efter Paaske blev begraven Knud Thomsen i Lundfoed 60 Aar gl.

Nr. 6247 1787.05.06 Dødfødt, Skerris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1787.05. FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -4de Sønd: efter Paaske blev begraven Clemen {Andersen} Schierris dødfødte Barn

Nr. 6248 1787.05.13 Anne Clemmensdatter, Hyvild, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år, DØBT: 1786.02.12. FAR: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -4 te Sønd: efter Paaske Clemen {Larsen} Hyvilds Datter {Anne} 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 12.02.1786. Larsen fra FT 1787.
Dåb nr. 2277

Nr. 6249 1787.05.17 Maren Kjeldsdatter, Grarup, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1740c.
MAND: Jens Pedersen, Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Christi Himel farts Dag Jens Pedersens kone {Maren Kjeldsdatter} i Grarup 46 Aar gl.

Nr. 6250 1787.05.28 Birthe Kathrine Olesdatter, Borup, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1783.11c. FAR: Ole Jensen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -2de Pintze Dag Ole Jens Dat: i Borup Birthe Cathrine 3? Aar gl:
NOTITS: Dåb ikke fundet i Brande KB.

Nr. 6251 1787.07.08 Henrik Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Dom 5ta post Trinit henrick Pedersen i Uhre 59 Aar gl.

Nr. 6252 1787.08.12 Ane Poulsdatter, Tarp, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1702c.
MAND: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Dom Xma post Trinit Henrick {Jensen} Tarps Hustrue Ane PovelsdDat 85 Aar gl.
NOTITS: Jensen fra Skattemandtal 1762.

Nr. 6253 1787.09.09 Anders Eriksen, Dørslund, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Dom XIV post Trinit Anders Ericksen af Døslund 53 Aar gl NB meget hastig død paa Marken
NOTITS: 52 i FT 1787, ok

Nr. 6254 1787.09.16 Søren Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1787.09.02. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: -Dom XV post Trinit Jens {Pedersen} Nørgaards Søn i Uhre Søren 14 dage gl.
NOTITS: Dåb 02.09.1787.
Dåb nr. 2310

Nr. 6255 1787.12.16 Navnløs, Husum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1787.12. FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 3die Søndag i Advent blev begraven Peder {Poulsen} Huusums Søn, som blev fød formiddagen kloken 10 Slet og døde samme Dag om Aftenen.-

Nr. 6256 1787.12.16 Jakob Thomasen, Lundfod, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 21 uger, DØBT: 1787.07.22. FAR: Thomas Pedersen Lundfod, Lundfod, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme Dag [3die Søndag i Advent] blev begraven Tomas Pedersen Lundfod hans Søn Jacob 21 Uger gammel.
NOTITS: Dåb 22.07.1787.
Dåb nr. 2305

Nr. 6257 1788.01.06 Maren Mikkelsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1715c.
SØN: Søren Andersen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Søndag efter Nyt=Aar blev begraven Søren Andersens Moder i Riisberg Maren Michels Datter 72 Aar gl:

Nr. 6258 1788.03.12 Navnløs, Borup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1788.03. FAR: Niels Christensen Stenkløver, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d: 12te Martii blev begraven Steen=klyver Niels Christensens Barn en Søn, der døde strax efter Fødselen.-

Nr. 6259 1788.03.16 †1788.03.10 Bodil Margrethe Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1759c.
MAND: Lars Christensen Vinding, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Palme=Søndag blev begraven Lars Windings Hustrue {Bodil Margrethe Jensdatter} i Borup 28 Aar gl.-
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787. Dødsdato fra Koldinghuus skiftet Brejl #923.

Nr. 6260 1788.04.20 †1788.04.15 Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 73s, 72 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Dom 4te p: Pahsche blev begraven Peder Jørgensen Store Sandfeld 72 Aar gl:-
NOTITS: I FT 1787 juli var han allerede 72, derfor 73. Dødsdato fra Koldinghuus skiftet Brejl #927.

Nr. 6261 1788.05.04 Maren Nielsdatter, Langkær- Lille, SAND ALDER: 31s, 37 år, DØBT: 1756c.
MAND: Christen Eskildsen, Langkær- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Dom: 6te p: Pasche blev begraven Christen Christensens {præstens fejl, skulle være: Eskildsen} Kone {Maren Nielsdatter} i Lille Langkier 37 Aar gl.
NOTITS: Hendes navn og alder fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere. Se dåb nr. 2359 for Eskildsen.

Nr. 6262 1788.06.22 Henrik Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1788.02.24. FAR: Jens Thygesen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Dom: 5te p: Trinit: blev begraven Jens Thygesens Søn {Jens} i Uhre 15 Ug gl:
NOTITS: Dåb 24.02.1788.
Dåb nr. 2323

Nr. 5995 1788.07.01 Niels Jensen, Borup, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1758cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8a. {REKONSTRUKTION begravelse: Niels Jensen af Borup begravet 30cc Aar gammel}
NOTITS: Lever i 1787 - søn Jens Nielsen - død før april 1789 lægrullen. Alderen gæt udfra, at han er gift 1786 som ungkarl med Ane Jakobsdatter i Giedehuuset i Uhre. Ane Jakobsdatter føres som enke 1789 i lægsrullen som ansvarlig for sønnen Jens Nielsen. Niels Jensen kan være begravet i et andet sogn.

Nr. 6263 1788.07.08 Ane Margrethe Christensdatter, Skerris, SAND ALDER: 38s, 40 år, DØBT: 1750c.
MAND: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d: 8 Julii blev begraven Clemend {Andersen} Schieris Hustrue {Ane Margrethe Christensdatter} 40 Aar gl:
NOTITS: Viet Nr. 8009 23.04.1775. Alderen fra FT 1787 set som pålideligere.

Nr. 6264 1788.07.30 Lars Nielsen, Brandholm, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 8 år 8 m., DØBT: 1779.11.21. FAR: Niels Jensen Kærsgaard, Brandholm, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d. 30 Julii blev begraven Sr. {Niels Jensen} Kiersgaards paa Brandholm hans Søn Laust 8 gl. og 8 Maaneder
NOTITS: Dåb Nr. 2126 21.11.1779.
Dåb nr. 2126

Nr. 6265 1788.08.17 Jens Christian Larsen, Borup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1788.02.24. FAR: Lars Christensen Vinding, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11 Dom 13te p: Trinit: blev begraven Lars Christensen Windings Søn {Jens Christian} 26 Uger gl:
NOTITS: Dåb 24.02.1788.
Dåb nr. 2322

Nr. 6266 1788.08.24 Navnløs, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dag, DØBT: 1788.08. FAR: Jens Jensen Boel, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Dom 14te p: Trinit blev begraven Jens {Jensen} Boels i Borup hans Nyefødt Barn 1 Time gl:

Nr. 6267 1788.09.07 Sidsel Nielsdatter, Borup, SAND ALDER: 41s, 43 år, DØBT: 1747c.
MAND: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: [13] Dom 16 p: Trinit blev begraven Christen Sørensens Hustrue Sidsel Nielsdatter i Borup 43 Aar gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere.

Nr. 6268 1788.10.26 Maren Pedersdatter, Brande By, SAND ALDER: 9.02 (å.m), 9 år, DØBT: 1779.08.15. FAR: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: [14] Dom 23 p Trinit begraven Peder {Pedersen} Arnborgs Datter Maren 9 Aar
NOTITS: Dåb Nr. 2121 15.08.1779.
Dåb nr. 2121

Nr. 6269 1788.11.23 Maren Jensdatter, , SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: [15] Dom 27 p. Trinit Maren Jensz Datter 74 Aar gl:

Nr. 6270 1788.12.07 Niels Christian Madsen, Brande By, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1787.03.04. FAR: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 2den=Søndag i Advent blev begraven Mads {Jensen} Brandes Søn Niels Christian 1? Aar gl.
NOTITS: Dåb 04.03.1787 (Tvillinger).
Dåb nr. 2297

Nr. 6271 1788.12.14 Maren Christensdatter Svinbæk, Brandlund, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 3de=Søndag i Advent blev begraven Maren {Christensdatter} Svinbek i Brandlund 72 Aar gl.
NOTITS: Thyregod trolovede 25. feb. 1752 Anders Nielsen af Grarup og Maren Christensdatter af Sviinbek. Viet 2. juli 1752.

Nr. 6272 1788.12.21 Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 5 uger, DØBT: 1788.10.05. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 4de Sønd i Advent blev begraven Jens {Pedersen} Nørgaards lille Datter {Ane Kirstine} i Uhre 5 Uger gl.
NOTITS: Dåb 05.10.1788.
Dåb nr. 2336

Nr. 6273 1789.01.25 Knud Pedersen, Askær- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1789.01.11. FAR: Peder Nielsen, Askær- Sønder, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 3de Sønd efter H. 3 kongers Dag blev begraven Peder Nielsens Søn i Askier Knud 8 Dage gl.
NOTITS: Dåb 11.01.1789.
Dåb nr. 2338

Nr. 6274 1789.01.25 Navnløs, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1789.01. FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme Dag [3de Sønd efter H. 3 kongers Dag] blev begraven Niels Nygaards Datter i Uhre {vel fejl for Brande By} 8? Dage gl.
NOTITS: Barnet ikke døbt. Det er et spørgsmål, hvem faderen er. Niels Christensen Nygaard er 1789 forpagter i Brande By - præstegården. FT 1787 har ingen Niels i Uhre undtagen Niels Organist, der altid bliver sådan kaldet.

Nr. 6275 1789.02.22 Karen Christensdatter, Harrild, SAND ALDER: 57s, 55 år, DØBT: 1731c.
MAND: Erik Eriksen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Fastelavns Sønd: blev begraven Erick Ericksens Kone {Karen Christensdatter} i Harild 55 Aar gl.
NOTITS: Navn fra FT 1787. Alderen fra FT set som pålideligere.

Nr. 6276 1789.03.01 Anders Grarup, Borup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7 1ste Sønd: i faste blev begraven Anders Grarup 65 Aar gl.
NOTITS: Anders Grarup men i Borup! FT 1787, 64. Gift med Ane Pedersdatter. Patronym ikke kendt. Ikke Anders Larsen fordi kone forkert og i Grarup.

Nr. 6277 1789.05.17 Henrik Nikolaj Troelsen, Brande By, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1788.02.09. FAR: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8 5te Sønd: efter Påske blev begraven Truels {Christensen} Brandes Søn Henrick Nicolaj 1 Aar
NOTITS: Dåb 10.02.1788.
Dåb nr. 2320

Nr. 6278 1789.06.02 Knud Ottosen, Lundfod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1789.04.21. FAR: Otto Pedersen, Lundfod, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9 2den Sønd: efter Trinit blev begraven Otte Pedersen i Lundfod Søn Knud 4 uger gl
NOTITS: Dåb 21.05.1789. 5 uger fra dåben.
Dåb nr. 2357

Nr. 6279 1789.06.28 Karen Jørgensdatter, Borup (Søndergaard), SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1728c.
MAND: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10 3de Sønd: efter Trinit blev begraven Jens {Jensen} Syndergaards kone Karen Jørgensdatter i Borup 61 Aar gl.
NOTITS: Navn fra FT 1787, 59 år.

Nr. 6280 1789.06.28 Thomas Christensen, Harrild- Lille, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1789.04.09. FAR: Christen Eskildsen Wolling, Harrild- Lille, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11 Samme Dag [3de Sønd: efter Trinit] blev begraven Christen {Eskildsen} Vollings Søn{Thomas} lille Harrild 12 Uger gl.
NOTITS: Dåb 09.04.1789.
Dåb nr. 2349

Nr. 6281 1789.07.05 Mikkel Jepsen, Grarup, SAND ALDER: 57s, 58 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12 Dom: 4 post Trin: blev begraven Michel Jepsen i Grarup 58 Aar gl.
NOTITS: FT 1787 nøjagtig to år før, 55.

Nr. 6282 1789.07.26 Navnløs, Sandfeld- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 0 uger, DØBT: 1789.07. FAR: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13 7 Søndag efter Trinit blev begraven Jens Pedersens nyfødte barn i Lild Sandfeld.
NOTITS: Ikke døbt.

Nr. 6283 1789.07.16 Hans Christensen, Risbjerg, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14 10 Søndag efter Trinit: blev begravet Hans Christensen i Riisberg 71 Aar gl.

Nr. 6284 1789.08.23 Peder Hansen, Dørslund (Overgaard), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1789.05.17. FAR: Hans Pedersen, Dørslund-Over, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15 11 Søndag efter Trinit blev begravet Hans Pedersens Søn Peder i Over Døslund 14 uger Gl.
NOTITS: Dåb 17.05.1789.
Dåb nr. 2355

Nr. 6285 1789.09.13 Karen Sørensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1789.06.14. FAR: Søren Simonsen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16 14 Søndag efter Trinit blev begraven Søren Simonsens Datter {Karen} i Lund 14 uger gl.
NOTITS: Dåb 14.06.1789.
Dåb nr. 2358

Nr. 6286 1789.12.27 Kirsten Larsdatter, Lundfod?, SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1769c. FAR: Christen Pedersen Brejl, Lundfod?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Søndagen imellem Juul og Nyt: Aar blev begraven Christen {Pedersen} Breils datter Kiersten Larsdatter 20 Aar gl: døde ved at hente en Strippe vand.
NOTITS: En Strippe er en spand. Må være en steddatter. Hans patronym fra begravelsen 1808.

Nr. 6287 1790.01.17 Dødfødt, Grarup (Nørregaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.01. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 2den Søndag efter hellig 3 kong: dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaard i Grarup hans dødfødte Søn.
NOTITS: Identificeret over Nørgaard.
Dåb nr. 1944

Nr. 6288 1790.01.31 Niels Christensen, Dørslund, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1787.05.13. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Septuagesima blev begraven Christen {Nielsen} Døslunds Søn {Niels} 3 Aar gl:
NOTITS: Dåb 13.05.1787
Dåb nr. 2302

Nr. 6289 1790.02.10 ? Christen Drantums kone, Borup, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1721c.
MAND: Christen Drantum, ?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Den 10 Febr blev begraven Christen Drantums kone i Borup 68 Aar Gl
NOTITS: Navn ukendt. FT 1787 opfører under enlige personer i Borup: Christen Drantum, 57, 1. enke, Bonde og Husmand. Det er et spørgsmål om folketællingen er forkert eller kirkebogen.

Nr. 6290 1790.02.14 Ane Laustdatter, Uhre, SAND ALDER: 76s, 74 år, DØBT: 1713c.
MAND: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5 Fastelavns Søndag blev begraven Hans Smeds hustru {Ane Laustdatter} i Uhre 74 Aar Gl.
NOTITS: Hun er 74 ved FT juli 1787, derfor 76.

Nr. 6291 1790.02.14 Thøger Jensen, Uhre, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 11 m., DØBT: 1789.03.22. FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6 Samme Dag [Fastelavns Søndag] blev begraven Jens Thøgesens Søn navnlig Thøger i Uhre 11 Maaneder
NOTITS: Dåb 22.03.1789
Dåb nr. 2346

Nr. 6292 1790.02.14 Niels Christian Christensen, Uhre (Nørgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1790.01.31. FAR: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7 Ditto dag [] blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Søn Niels Christian Christensen i Uhre 14 Dag gl.
NOTITS: Dåb 31.01.1790
Dåb nr. 2365

Nr. 6293 1790.02.16 Karen? Jens Smeds enke, Grarup, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1723c.
MAND: Jens Smed, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8 d. 16 Febr blev begraven {Karen?} Jens Smeds Enke i Grarup 66 Aar gl.
NOTITS: Formodentlig Søren Jensen Smeds mor. Karen fra Karen Smed se #2225.

Nr. 6294 1790.02.21 Niels Pedersen, Sandfeld- Lille, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9 1ste Føndag i Faste blev begraven Niels Pedersen i lille Sanfeld 67 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787, 64.

Nr. 6295 1790.03.07 Peder? Jensen, Grarup, SAND ALDER: 14s, 15 år, DØBT: 1775c. FAR: Jens Pedersen? Nørgaard, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10 3die Søndag i Faste blev begraven Jens {Pedersen?} Nørgaards Søn {Peder?} i Grarup 15 Aar Gl.
NOTITS: Ikke set født i Brande. Jens Pedersen og Peder 11 år i Grarup i FT 1787. Identificering med Nørgaard mangler.

Nr. 6296 1790.03.21 Troels Jørgensen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11 5te Søndag efter Paaske blev begraven Troels Jørgensen i Stor Sandfeld 67 Aar gl:
NOTITS: FT 1787, 64.

Nr. 6297 1790.06.17 Jens Boelsen gammel, , SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12 d 17 Junij blev begraven gl Jens Boelsen er af Sognets Almisselem er 72 Aar gl.

Nr. 6298 1790.06.27 Christen Olesen, Borup, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13 4de Søndag efter Trinit, blev begraven Christen Olesen i Boerup 77 Aar gl.

Nr. 6299 1790.07.04 Anne Eriksdatter, Harrild, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1705c.
SØN: Erik Jensen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14 5te Søndag efter Trin: blev begraven Erick Jensens Moder {Anne Eriksdatter} i Harild 85 aar gl.
NOTITS: Navn fra Brejl: Lundenæs og Bøvling Amt nr. 738. Tak til Leif H. Bagger for henvisning.

Nr. 6300 1790.07.11 Birthe Hansdatter, , SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1716c.
MAND: Jens Boelsen gammel, ?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15 6te =Søndag efter Trin: blev begraven den afdøde Jens Boelsens efterlatte Enke Birthe Hansdatter 74 Aar Gl.
NOTITS: Jens Boelsen begravet 1 måned før.

Nr. 6301 1790.08.08 Peder Nielsen, Uhre, SAND ALDER: 48s, 49 år, DØBT: 1742c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16 10de=post Trint: blev begraven Peder Nielsen i Uhre 49 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787, 45.

Nr. 6302 1790.08.22 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.08. FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17 Dom: 12te p: Trin: blev begraven Bertel {Christensen} Tiirsvads dødfødte drengebarn.

Nr. 6303 1790.10.10 Dødfødt, Lundfod, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.10. FAR: Peder Christensen, Lundfod, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18 Dom: 19de p: Trin: blev begraven Peder Christens Døfødte drengebarn i Lundfoed.
NOTITS: Se vielse Nr. 8115 26.12.1791 for landsoldat. Moderen dør i barselseng.

Nr. 6304 1790.10.17 Karen Sørensdatter, Lundfod, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1759c.
MAND: Peder Christensen, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19 20de=Søndag efter Trin. blev begraven samme Peder Christensens hustru{Karen Sørensdatter} 31 Aar Gl.
NOTITS: Se viede Nr. 8076. Død efter fødsel #6303.

Nr. 6305 1790.10.24 Christen Andersen Økær, Borup (Økær), SAND ALDER: 56s, 58 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20 Dom 21de=post trin. efter Trin. blev begraven Christen {Andersen} Økier i Boerup 58 Aar gl.
NOTITS: Nævnes kun tre gange i Brande kirkebog, hver gang som Christen Økier. Andersen fra Lægdsrullen 1789 og 1766 Nørvangs Tingbog.

Nr. 6306 1790.10.31 Ane Katrine Pedersdatter, Skærlund, SAND ALDER: 3.08 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1787.04.14. FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21 Dom: 22de post Trin: blev begraven Peder Andersens Datter {Ane Katrine} i Schierlund 3? Aar Gl:
NOTITS: Dåb 14.04.1787.
Dåb nr. 2299

Nr. 6307 1790.10.31 Jens Christian Larsen, Risbjerg, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1788.02.16. FAR: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Lars {Hansen} Riisbergs Søn {Jens Christian} 2? aar Gl:
NOTITS: Dåb 17.02.1788.
Dåb nr. 2322

Nr. 6308 1790.10.31 Søren Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1790.04.25. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Jens {Pedersen} Nørgaards Søn {Søren} i Uhre ½ aar gl.
NOTITS: Dåb 25.04.1790.
Dåb nr. 2373

Nr. 6309 1790.10.31 Dødfødt, Flø, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.10. FAR: Jens Nielsen Grene, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24. Samme Dag [Dom: 22de post Trin:] blev begraven Jens {Nielsen} Greenes dødfødte Drenge barn i Fløe.

Nr. 6310 1790.11.23 Sidsel Larsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1789.05.03. FAR: Lars Christensen Bundgaard, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 25. d 23 Novembr blev begraven Lars {Christensen} Bundgaards datter {Sidsel} i Lund 1½ aar Gl.
NOTITS: Dåb 02.05.1789. Fadder mandens syster Else Christensdatter, derfor Christensen.
Dåb nr. 2374

Nr. 6311 1790.12.14 Søren Christensen, Borup, SAND ALDER: 18c, 18 år, DØBT: 1772c. FAR: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d. 14 Decemb blev begraven Christen Sørensens {Hjulers} Søn Søren i Borup 18 Aar gl.
LINK: Affotografering kirkebog.

Nr. 6312 1790.12.19 Karen Andersdatter, Borup, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1758c.
MAND: Peder Troelsen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 4de Advent blev begraven Peder Truelsens Hustrue {Karen Andersdatter} i Borup 32 Aar gl.
NOTITS: Hendes navn se fx dåb 19.12.1790. FT 1787 i Brandlund.

Nr. 6313 1791.01.09 Troels Pedersen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1790.12.19. FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 1ste Søndag: efter H: 3 Konger blev begraven Peder Truelsens Søn Truels i Borup 3 Uger gl.
NOTITS: Dåb 19.12.1790.
Dåb nr. 2385

Nr. 6314 1791.01.16 Navnløs, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1791.01.13c. FAR: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 2den Søndag: efter H: 3 Konger blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Søn i Uhre 3 Dage gl:
NOTITS: Ikke døbt.

Nr. 6315 1791.01.30 Dødfødt, Grarup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1791.01. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards i Grarup dødfødte barn.
Dåb nr. 1942

Nr. 6316 1791.02.06 Ane Pedersdatter, Uhre, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 2 år, DØBT: 1789.07.05. FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 5te Søndag: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Peder Nielsens Enkes {Else Pedersdatters} Datter{Ane} i Uhre 2 Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.07.1789. Enken er Else Pedersdatter.
Dåb nr. 2361

Nr. 6317 1791.03.16 Anders Sørensen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.03.14. FAR: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 16 Martii blev begraven Søren {Andersen} Riisbergs Datter [Søn] Anders 1 Aar gammel
NOTITS: Dåb 14.03.1790. På grund af alderen, må det være sønnen Anders, der begraves.
Dåb nr. 2367

Nr. 6318 1791.03.16 Hans Eskildsen, Grarup, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1787.09.23. FAR: Eskild Hansen, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme Dag [d 16 Martii] blev begraven Eschild Hansens Søn {Hans} i Grarup 3? Aar gammel
NOTITS: Dåb 23.09.1787.
Dåb nr. 2312

Nr. 6319 1791.04.17 Søren Pedersen Spillemand, Lundfod, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1719c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Palme Sønd: blev Søren {Pedersen} Spillemand i Lundfod 71 Aar gammel
NOTITS: Se Nr. 6345 hans enke.

Nr. 6320 1791.04.21 Mette Pedersdatter, Uhre, SAND ALDER: 4.03 (å.m), 4 år, DØBT: 1787.01.07. FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande. MOR: Else Pedersdatter, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Skiertorsdag blev begraven Peder Nielsens Enkes {Else Pedersdatters} Datter {Mette} i Uhre 4 Aar gammel.
NOTITS: Dåb nr. 2294, 07.01.1787. Enken er Else Pedersdatter.
Dåb nr. 2294

Nr. 6321 1791.05.01 Jens Sørensen, Uhre, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 1ste Søndag efter Paaske blev begraven Jens Sørensen i Uhre 85 Aar gammel
NOTITS: Skattemandtal 1762 nævnt som fattig med kone. Husfolk ved Hans Jensen Smed.

Nr. 6322 1791.05.01 Ane Madsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 3.04 (å.m), 3 år, DØBT: 1787.12.26. FAR: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme Dag [1ste Søndag efter Paaske] blev begraven Mads {Jensen} Riisbergs Datter {ANE} 3 Aar gammel
NOTITS: Dåb 26.12.1787.
Dåb nr. 2316

Nr. 6323 1791.05.06 Henrik Nikolaj Sørensen Busk, Brande By, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1711c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d. 6 Maj blev begraven Sr. Henrik {Nicolaj Sørensen} Busk i Brande 79 Aar gammel
NOTITS: FT 1787: "en fattig Skoleholder fra Hammerum Herred der her underholdes af familien". Broderens søn Søren Johansen Busk, 35, tager sig af ham og konen.

Nr. 6324 1791.05.06 Sidsel Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1723c.
MAND: Henrik Nikolaj Sørensen Busk, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Samme Dag [d. 6 Maj] blev begraven hans {Sr. Henrik Nicolaj Sørensen Busk} Hustrue {Sidsel Jensdatter Kjærsgaard} 67 Aar gammel
NOTITS: Navn fra FT 1787, 63 og Nygaards Sedler.

Nr. 6325 1791.05.06 Navnløs, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1791.05. FAR: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Samme Dag [d. 6 Maj] blev begraven Mads {Jensen} Blesbergs Søn {Navnløs} 3 Dage gammel
NOTITS: Patronym fra FT 1787.

Nr. 6326 1791.06.19 Poul Jensen, Risbjerg, SAND ALDER: 56s, 55 år, DØBT: 1735c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Trefoldigheds Søndag blev begraven Povel Jensen i Riisberg 55 Aar gammel
NOTITS: FT 1787, 52.

Nr. 6327 1791.07.10 ? Christen Nielsen Nedergaards kone, Brandlund, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1716c.
MAND: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17 3die Søndag efter Trefold; blev begraven Christen {Nielsen} Nedergaards Hustrue i Brandlund 75 Aar gammel.
NOTITS: Navn kendes ikke, men nævnt som kone i skattemandtallet 1762, udeladt i FT 1787.

Nr. 6328 1791.07.25 Birte Nielsdatter, Alkærlund, SAND ALDER: 40s, 39 år, DØBT: 1751c.
MAND: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. d. 25 Julii blev begraven Christen Thomsens Hustrue {Birthe Nielsdatter} i Algierlund 39 Aar gammel
NOTITS: Navn fra FT 1787, 36.

Nr. 6329 1791.08.07 Bodil Margrethe Christensdatter, Alkærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1791.07.17. FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. Dom 7ma post Trinit blev begraven Christen Thomasen Datter {Bodil Margrethe} i Algierlund 3 uger gammel
NOTITS: Dåb 17.07.1791
Dåb nr. 2400

Nr. 6330 1791.08.28 Christen Thomasen, Langkær- Store, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1707c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. Dom Xma p. Trinit. blev begraven Christen Thomsen i store Lankier 84 Aar gammel

Nr. 6331 1791.12.26 Peder Jensen, Brogaard, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 2den Jule Dag blev begraven Peder Jensen i Broegaard 69 Aar Gl:
NOTITS: Måske konen, Mette Pedersdatters, far i Brogaard.

Nr. 6332 1792.01.15 Søren Christian Bertelsen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1791.12.27. FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 2de Søndag efter Hl: 3 Kongers Dag blev begraven Bertel {Christensen} Tiirsvads Søn {Søren Christian} 14 Dage Gl:
NOTITS: Dåb 27.12.1791
Dåb nr. 2409

Nr. 6333 1792.01.15 Ane Katrine Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1791.12.11. FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Samme Dag [2de Søndag efter Hl: 3 Kongers Dag] blev begraven Peder Troelsens Datter {Ane Katrine} i Borup 4 Ugger Gl:
NOTITS: Dåb 11.12.1791
Dåb nr. 2408

Nr. 6334 1792.02.05 Henrik Jensen Tarp, Tarp, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Septuagesima blev begraven Hendrick {Jensen} Tarp 80 Aar gl:

Nr. 6335 1792.02.12 Ane Hansdatter, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1792.01.29. FAR: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Sexagesima blev begraven Hans Smeds i Brande mindste Datter {Ane} gl: 14 Dage
NOTITS: Dåb 29.01.1792
Dåb nr. 2411

Nr. 6336 1792.02.19 Christen Willesen, , sogn: Ejstrup, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1725c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Fastelavns Søndag blev begraven Den Druknede Christen Willesen af Eistrup Sogn 66 Aar Gl:

Nr. 6337 1792.03.18 Niels Larsen, Drantum, SAND ALDER: 50c, 55 år, DØBT: 1742c.
KONE: Karen Jespersdatter, Drantum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Midfaste Søndag blev begraven Niels Larsen i Drantum 55 Aar Gl:
NOTITS: I FT 1787 i Brandlund. Alder fra FT 1787 bedre. Brandholm skifteprotokol 1791-1813. G 382-2. 134 Niels Lauridsen i Drantum 12.3.1792 fol.3b. E: Karen Jespersdatter. LV: Jens Jørgensen i Ullerup i Give sogn. B: Inger Kirstine 25 i København, Kirsten 19, Jesper {*1775 Sønder Karstoft, Skarrild} 16, Karen 13. FM: Jens Pedersen i Uhre.

Nr. 6338 1792.04.09 Dødfødt, Grarup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 2den Paaske Dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards i Grarup Dødfødte Søn.
Dåb nr. 1943

Nr. 6339 1792.06.10 Erik Christensen, Dørslund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger, DØBT: 1792.02.12. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 1ste p: Trin: blev begraven Christen Nielsen Døslunds Mindste Søn {Erik} 17 Ugger gl:
NOTITS: Dåb 12.02.1792
Dåb nr. 2412

Nr. 6340 1792.06.24 Mette Troelsdatter?, Lundfod, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1713c.
MAND: Iver Christensen, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 3 p: Trin: blev begraven Iver Christensens Enke {Mette Troelsdatter?} {Mette Troelsdatter fra opkaldelser} i Lundfoed 79 Aar gl.
NOTITS: Første datter for hver af hendes fire sønner, der faar bøn, hedder Mette. Egen første søn efter hendes far Troels, formodentlig, anden søn Christen efter mandens far.

Nr. 6341 1792.07.01 Niels Nielsen, Uhre, SAND ALDER: 75s, 74 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 4. p: Trin blev begraven Niels Nielsen af Uhre gl 74 Aar.
NOTITS: FT 1787, 70, almisse hos Jens Pedersen. Ikke at forveksle med Niels Nielsen Organist.

Nr. 6342 1792.07.29 Mette Kathrine Larsdatter, Dørslund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1792.06.10. FAR: Lars Hansen, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. 8. p: Trin: blev begraven Lars Hansens Datter Mette Catrine af Døslund gl 6 uger
NOTITS: Dåb 10.06.1792
Dåb nr. 2423

Nr. 6343 1792.11.18 Kirsten Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1708c.
SVIGERSØN: Dynes Larsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Dom 24 p. Trinit. blev begravet Dynes Lassens Sviiger moder Kirsten Nielsdatter af Uhre, gl: 84 aar
NOTITS: Hendes mand, Christen Christensen Murmand (Ejnar Bjerre: mur- og blymester) i Østerdam Thyregod, døde 1761. Deres datter Anne Marie Christensdatter blev 1755 i Thyregod gift med Dynes Larsen. Ejnar Bjerre: "antagelig er hun datter af Niels Boysen, Ullerup, Give."

Nr. 6344 1792.11.20 Karen Jespersdatter Schmidt, Lundfod, SAND ALDER: 58s, 60 år, DØBT: 1734c.
MAND: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Tiiersdagen d 20 Nov: Sr: Jens Pedersen Lunds Hustrue, Madme Karen Jespersdatter Schmidt i Lundfod, gl: 60 aar.
NOTITS: I FT 1787, 53, nævnes Jens Pedersen Lund som Husmand og Snedker. Han har en tjenestepige. Hans titel Sr. og hendes Madme antyder, at de var overklasse.

Nr. 6345 1792.11.25 ? Søren Pedersens enke, Lundfod, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1712c.
MAND: Søren Pedersen spillemand, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Dom: 25 p: F. Trin: blev begravet Søren Pedersens Enke udj Lundfoed, gl: 80 aar -
NOTITS: Navn kendes ikke.

Nr. 6346 1792.11.25 Anne Christensdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1792.10.07. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. samme Dag [Dom: 25 p: F. Trin:] blev begraven Jens Nørgaards liden Datter {Anne} af Uhre, gammel 9 uger -
NOTITS: Dåb 07.10.1792
Dåb nr. 2429

Nr. 6347 1792.12.23 Erik Larsen, Sandfeld- Bjerge, SAND ALDER: 61s, 56 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Dom: 4ta in Adventu blev begraven Erick Lassen Bierget, gl: 56 aar.
NOTITS: FT 1787, 56.

Nr. 6348 1793.01.14 Mette Pedersdatter, Brogaard, SAND ALDER: 40s, 46 år, DØBT: 1752c.
MAND: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Dom 2da post Epiphan. Thomas Nielsens Hustrue {Mette Pedersdatter} af Brogaard, gl: 46 aar
NOTITS: Navn fra FT 1787, 34.

Nr. 6349 1793.02.17 Søren Pedersen, Hyvild, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Dom: 1ma Jejunii: Ungkarl Søren Pedersen i Hyvild gl 60 aar
NOTITS: FT 1787, 54. Bror til Michel Pedersen i Hyvild.

Nr. 6350 1793.03.03 Mette Hansdatter, Dørslund, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1792.04.29. FAR: Hans Pedersen, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 3die Sønda i faste blev begraven Hans Pedersens mindste Datter {Mette} i Riisberg [skal være Døslund!] 10 Maaneder gl:
NOTITS: Risbjerg passer ikke. Degnens originale, fortløbende kirkebog har Hans Pedersen. Præstens kopierede har Jens Pedersen, som ikke passer nogen steder. Vel dåb 29.04.1792.
Dåb nr. 2420

Nr. 6351 1793.03.03 Mette Kirstine Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1792.04.29. FAR: Jens Jensen Boel, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Dito [Dom 3tia Jejunii:] Jens {Jensen} Boels Datter {Mette Kirstine} i Borup gl: 10 Maaneder
NOTITS: Dåb 29.04.1792. Kun i præstens kirkebog.
Dåb nr. 2419

Nr. 6352 1793.03.10 Christen Nielsen, Brande By, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1790.09.26. FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Dom 4ta Jejunii: Niels {Christensen} Nyegaards Søn {Christen} af Brande gl. 2 aar -
NOTITS: Dåb 26.09.1790.
Dåb nr. 2381

Nr. 6353 1793.04.01 Maren Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1790.12.26. FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Festo 2do Paschali Jens Thøgersens Datter {Maren} af Uhre, gl 2 aar, og 3 Maaneder.
NOTITS: Dåb 26.12.1790.
Dåb nr. 2386

Nr. 6354 1793.05.20 Birte Christensdatter, Alkærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1793.05.05. FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Festo 2do Pentecostas Christen Thomsens spæde Datter {Birte} i Algierlund
NOTITS: Dåb 05.05.1793.
Dåb nr. 2444

Nr. 6355 1793.07.07 Søren Christensen, Uhre, SAND ALDER: 27c, 27 år, DØBT: 1766c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 6ta p. Trinit Søren Xstensen af Uhre, gl: 27 aar, begraven.

Nr. 6356 1793.07.28 Dorte Pallesdatter, Borup, SAND ALDER: 86c, 86 år, DØBT: 1707c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 9ma p. Trinit Dorthe Pallesdatter af Borup, gl: 86 aar

Nr. 6357 1793.08.04 Kirsten Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1793.05.19. FAR: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 10 p. Trinit Niels {Jensen} Greenes Datter {Kirsten} af Grarup, gl 11 uger.
NOTITS: Dåb 19.05.1793. Faderens patronym fra FT 1787. Dette er Niels Jensen Grene den ældre, den yngre bor i Uhre, Lille Langkær, Flø og flytter til Ejstrup og Give.
Dåb nr. 2447

Nr. 6358 1793.08.25 Dødfødt, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1793.08. FAR: Peder Christensen, Blæsbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. 13tia p. Trin. blev begraven - Peder Xstensen Pigebarn af Blesberg dødfød.

Nr. 6359 1793.08.25 Jens Sørensen, Risbjerg, SAND ALDER: 11.02 (å.m), 11 år 10 uger, DØBT: 1781c. FAR: Søren Andersen, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. [13tia p. Trin.] Søren Andersens Søn, Jens af Riisberg, gl. 11 {skulle være 1} aar og 10 uger -
NOTITS: Daab #2421 28. maj 1790. 11 aar er fejl for 1 år.
Dåb nr. 2421

Nr. 6360 1793.08.25 Mette Eriksdatter, Harrild, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 18 uger, DØBT: 1793.03.31. FAR: Erik Eriksen, Harrild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. [13tia p. Trin.] Erick Ericksens Datter, Mette, af harrild, 18 uger gammel.
NOTITS: Dåb 31.03.1793 nr. 2440.
Dåb nr. 2440

Nr. 6361 1793.08.25 Elles Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 9 uger, DØBT: 1792.07.15. FAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. 16 p. Trinit Niels Organistes Datter Elles, gl 1 aar, og 9 Uger -
NOTITS: Dåb 15.07.1792. Faderens patronym fra FT 1787.
Dåb nr. 2425

Nr. 6362 1793.09.22 Johanne Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 35s, 31 år, DØBT: 1758c.
MAND: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. 17ma p. Trinit blev begraven Jens {Jensen} Boels Hustru {Johanne Jensdatter} af Borup, gl 31 aar -.
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787, 29.

Nr. 6363 1793.10.13 Søren Simonsen, Borup, SAND ALDER: 46s, 53 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. 20ma p. F. Trin. Søren Simonsen af Borup, gl: 53 aar
NOTITS: FT 1787 i Brandlund, 40.

Nr. 6364 1793.11.10 Mads Pedersen, Grarup, SAND ALDER: 10.02 (å.m), DØBT: 1783.09.18. FAR: Peder Mathiasen ´, Grarup, Brande. MOR: Maren Pedersdatter Degn Brandt, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. 24 p. Trinit. Maren {Pedersdatter Brabdt} Degns Søn af Grarup Mads gl.... Peder Mathiasens Søn Mads i Grarup
NOTITS: Maren Degn og Peder Mathiasen er gift. FT 1787. Hvad der i kirkebogen ser ud som to inddragelser, er i virkeligheden een. Ikke set døbt i Brande.
Dåb nr. 2225

Nr. 6365 1793.11.17 Søren Johansen, Brandlund, SAND ALDER: 21.04 (å.m), 23 år, DØBT: 1772.07.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. 25 p. Trinit Ungkarl Søren Johansen af Lund gl: 23 aar
NOTITS: Dåb Give 1772.07.05 #2941.
LINK: #2941 Give

Nr. 6366 1793.11.17 Mikkel Pedersen, Hyvild, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1793.09.29. FAR: Peder Clemmensen, Hyvild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. Eodem Die [] Peder Clemensens Søn Michel af Hyvild gl: 7 uger
NOTITS: Dåb 29.09.1793.
Dåb nr. 2452

Nr. 6367 1793.12.22 Karen Sørensdatter, Skærlund, SAND ALDER: 69s, 74 år, DØBT: 1724c.
MAND: Hans Pedersen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 4ta in Adventu Hans Pedersens Hust. navnlig Karen Sørensdatter af Schierlund gl: 74 aar
NOTITS: FT 1787, 62.

Nr. 6368 1794.01.05 Marianne Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 5.00 (å.m), 5 år, DØBT: 1788.12.28. FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Dom: 1ma Nov Anno Peder Truelsens Datter Mariane af Borup gl. 5 Aar
NOTITS: Dåb 28.12.1788.
Dåb nr. 2337

Nr. 6369 1794.01.12 ?, Lundfod, SAND ALDER: 2.06c (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1791.07c. MOR: ? Christensdatter Christen Brejls datter, Lundfod, Brande.
FARFAR: Christen Pedersen Brejl, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. dom 1ma post Epipha. Xsten Brejels Datters uægte Søn, udj Lundfod 2½ aar Gl:
NOTITS: Ingen dåb set i Brande.

Nr. 6370 1794.01.19 Anna Larsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 4.09 (å.m), 4 år 6 m., DØBT: 1789.04.19. FAR: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Dom: 2da p. Epiphan. Lars {Christensen} Nedergaards Datter af Lund-bye Anna Larsd. Gl 4,5 aar
NOTITS: Dåb 19.04.1789. Faderens patronym fra FT 1787.
Dåb nr. 2352

Nr. 6371 1794.01.26 Poul Pedersen, Husum, SAND ALDER: 4.09 (å.m), 4 år, DØBT: 1789.04.19. FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 3die S: e: h: 3 K. dag blev begraven Peder {Poulsen} Husums Eldste Søn Poul 4 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb 19.04.1789.
Dåb nr. 2351

Nr. 6372 1794.01.26 Jens Pedersen, Husum, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1792.03.14. FAR: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [3die S: e: h: 3 K.] hans [Peder Poulsen Husums] yngste Søn Jens 2 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb 14.03.1792.
Dåb nr. 2415

Nr. 6373 1794.01.26 Ane Marie Jespersdatter, Arvad Mølle, SAND ALDER: 2.11 (å.m), 3 år, DØBT: 1791.02.13. FAR: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Samme dag [3die S: e: h: 3 K.] blev begraven Jesper Møllers Eldste Datter Anne Maria 3 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 13.02.1791.
Dåb nr. 2394

Nr. 6374 1794.01.26 Kathrine Marie Christensdatter, Flø, SAND ALDER: 4c, 4 år, DØBT: 1789c. FAR: Christen Thøgersen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Endnu samme dag [3die S: e: h: 3 K.] blev begraven Christen Tøgersens Datter Fløe Cathrine Marie 4 Aar gl:
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.

Nr. 6375 1794.02.02 Anne Malene Hansdatter, Grarup, SAND ALDER: 7.06c (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1786.08c. FAR: Hans Pedersen, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Dom 4ta p. Epiph: blev begraven Hans Pedersens Datter af Grarup, Ane Malene 7½ Aar gammel.
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.

Nr. 6376 1794.02.02 Kirsten Eriksdatter, Harrild, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1793.01.07. FAR: Erik Jensen, Harrild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Samme Dag [Dom 4ta p. Epiph:] blev begraven Erick Jensens Datter Kirsten af Harrild gl: 1 aar
NOTITS: DKB. Dåb 13.01.1793.
Dåb nr. 2438

Nr. 6377 1794.02.09 Niels Nielsen, , SAND ALDER: 11.08 (å.m), 11 år 8 m., DØBT: 1782.06.09. FAR: Niels Christensen Donnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 5 S: e: hel: 3 K. dag blev begraven Niels {Christensen} Donnerups Søn Niels 11 Aar gammel.
NOTITS: DKB. Dåb Nr. 2195 09.06.1782.
Dåb nr. 2195

Nr. 6378 1794.02.09 Christen Larsen, Brandlund, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 41 uger, DØBT: 1793.04.28. FAR: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme dag [5 S: e: hel: 3 K.] Lars Nedergaards Søn i Lund, Christen gammel 41 ugg.
NOTITS: DKB. Dåb 28.04.1793. Faderens patronym angivet ved dåben.
Dåb nr. 2442

Nr. 6379 1794.02.09 Maren Hansdatter, Grarup, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1733c.
MAND: Peder Hansen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13 dito [Dom: 5ta p. Epiph:] Peder Hansens Hustrue af Grarup Marens Hansd., gl 60 aar
NOTITS: PKB. Skifte Nørvang herred Skifteprotokol 1794-99 opslag 5 , kaldes der Malene Hansdatter.

Nr. 6380 1794.02.16 Niels Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 4.09 (å.m), 5 år, DØBT: 1789.05.03. FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande. MOR: Birte Nielsdatter, Alkærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Samme dag [Septuagesima] blev begraven Christen Thomsens Søn Niels AlkierLund 5 Aar gammel
NOTITS: DKB.
Dåb nr. 2354

Nr. 6381 1794.02.16 Anders Christensen, Skerris, SAND ALDER: 4.08 (å.m), 5 år, DØBT: 1789.06.21. FAR: Christen Eskildsen, Skerris, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. ligeledes [Septuagesima] Christen Eschildsens Søn Anders i Skieris 5 Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 21.06.1789 Brandlund. Christen er gift 3. gang med Maren Andersdatter, der vel er datter af Anders Larsen i Skerris. Christen Eskildsen Wolling er en anden person i Lille Harrild.

Nr. 6382 1794.02.16 Maren Sørensdatter, Dørslund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 19 uger, DØBT: 1793.10.06. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. Saa og [Septuagesima] Søren {Nielsen} DøsLunds D: Maren 19 Ugger Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 06.10.1793.
Dåb nr. 2453

Nr. 5998 1794.03.01 Peder Mathiesen Rytter, Grarup, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16a. {REKONSTRUKTION: blev begraven Peder Mathiesen Rytter 47 Aar gammel}.
NOTITS: Glemt i kirkebogen. Lever nov. 1793 hvor en søn bliver begravet #6364, men er død juli 1794, hvor Peder Mathiesens Enke (Maren Pedersdatter Brandt) nævnes i dåb #2468 i Grarup. Han kan, muligvis, være begravet i et rytterærinde i et andet sogn, men han ses i FT 1787 som Bonde og Husmand, ikke mere rytter.

Nr. 6383 1794.03.09 Peder Thomasen, Brogaard, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 5 år, DØBT: 1791.01.23. FAR: Thomas Nielsen Brogaard, Brogaard, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Samme dag [1. dag i faste] blev begraven Thomas {Nielsen} Broegaars Søn Peder 3 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 23.01.1791 #2390.
Dåb nr. 2390

Nr. 6384 1794.03.09 Anne Johanne Bertelsdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 m., DØBT: 1794.02.09. FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. ligeledes [1. dag i faste] SKoeholder[!] Bertel {Christensen} Tiirsvads Datter An Johanne 1 maaned gl
NOTITS: DKB. Dåb 09.02.1794.
Dåb nr. 2456

Nr. 6385 1794.03.16 Karen Thomasdatter, Brandlund, SAND ALDER: 15c, 15 år, DØBT: 1778c. FAR: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. 2den Søndag i faste blev begraven Thomas Pedersens Datter Karen af Lund, 15 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande.

Nr. 6386 1794.03.16 Niels Larsen, Risbjerg, SAND ALDER: 2.06 (å.m), 3 år, DØBT: 1791.10.23. FAR: Lars Nielsen, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. Samme dag [2den Søndag i faste] blev begraven Lars Nielsens Søn Niels af Riisberg 3 Aar
NOTITS: DKB. 23.10.1791 Grarup.
Dåb nr. 2404

Nr. 6387 1794.04.17 Karen Nielsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1706c.
SVIGERSØN: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21. Skier=Torsdag blev begraven Johann Jørgensens SvigeModer {Karen Nielsdatter} i Lund 87 Aar Gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787 Bregnhoved, Give.

Nr. 6388 1794.05.11 Peder Christian Pedersen, Lundfod, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1793.05.05. FAR: Peder Madsen Skræder, Lundfod, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22. 3 S. e. Paaske blev begraven Peder Madsen Skræders Søn Peder Christian 1 Aaar gammel.
NOTITS: DKB. 05.05.1793.
Dåb nr. 2445

Nr. 6389 1794.05.25 Anne Eriksdatter, Brandholm, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23. Løverdagen d. 24 Maj blev begraven Anne Ericksd: paa Brandholm 64 Aar gl.
NOTITS: DKB. Født i Usseltoft. Arver efter bror Søren Eriksen 1782. Se Villy M. Sorensen: "Selvmord i rige Usseltoft 1782".
LINK: Selvmord i rige Usseltoft i Brande 1782 (Download 10 MB).

Nr. 5991 1794.06.01 Karen Madsdatter, Gadbjerg (Smidstrup), SAND ALDER: 51c, DØBT: 1743c.
MAND: Christen Hansen Askjær, Blæsbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skifte :'død i Juni 1794 i Smidstrup i Gadbjerg sogn Karen Madsdatter'}
NOTITS: Se skiftet fra juli 1794 i Arvad i Brande. Karen Madsdatter døde i Smidstrup i Gadbjerg sogn, hvor hendes søn Hans Christensen, 13, tjener. Hun var født i nabosognet Randbøl ind mod Gadbjerg. Hun er ikke fundet begravet i Gadbjerg, heller ikke i Brande, men hendes begravelse noteres her, hvor hun skulle være blevet begravet.
LINK: Skiftet 1794 affotograferet.
LINK: Skiftet fra 1794 udskrevet.

Nr. 6390 1794.06.09 Gertrud Larsdatter, Uhre, SAND ALDER: 76s, 79 år, DØBT: 1718c.
MAND: Jakob Andersen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24 Samme dag [2den Pintze dag] blev begraven Jacob Andersen Enke {Gertrud Larsdatter} i Uhre 79 Aar gl:
NOTITS: PKB. Navn BG 12, s. 96. Se FT-Simul 1762. FT 1787, 69.

Nr. 6391 1794.07.23 Inger Jensdatter, Borup (Økær), SAND ALDER: 65s, 66 år, DØBT: 1729c.
MAND: Søren Kolben, Borup, Brande
SØN: Knud Jørgensen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 25. Onsdagen d 23 Julj blev begraven Søren Kolbens Enke {Inger Jensdatter} i Økier 66 Aar gl:
NOTITS: FT 1787, 58. 1 gang gift med Jørgen. 2. gang gift med Søren Kolben.

Nr. 6392 1794.09.04 Anders Gamborg Nielsen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 21 uger, DØBT: 1794.04.06. FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26. Torsdagen d. 4 Sept: blev begraven Niels {Christensen} Nygaards Søn Anders Gamborg 21 Ugger gl:
NOTITS: DKB. 06.04.1794.
Dåb nr. 2463

Nr. 6393 1794.09.21 Ole Halvorsen, Borup, SAND ALDER: 73.09 (å.m), 79 år, DØBT: 1720.12.20.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 27. Samme dag [14. P. Trin:] blev begraven Ole Halwordsen i Borup 79 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787 almisse i Alkærlund. Dåb Thyregod 20.12.1720. Formodentlig den Oluf, der er født 1720 Nr. 110 i Thyregod, bror til Maren Halvorsdatter, degnens Høyers enke. Hans far kom som svensk fange til Kokborg huse i 1713. Læg mærke til alderen, Ole var næsten 74, altså fem år forkert.

Nr. 6394 1794.10.19 Peder Clemmensen, Uhre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 28. Samme dag [18 p: Trin:] blev begraven Peder Clemendsen af Uhre 80 Aar gl:
NOTITS: DKB.

Nr. 6395 1794.10.26 Anne Maria Nielsdatter, Flø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1794.10.05. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 29. Samme dag [19 P: Trin:] blev begraven Niels Pedersens mindste Datter {Anna Maria Nielsdatter} i Fløe 3 ug: gl
NOTITS: DKB. Dåb 05.10.1794.
Dåb nr. 2478

Nr. 6396 1794.11.30 Peder Christensen, Tarp, SAND ALDER: 40s, 45 år, DØBT: 1754c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Samme dag [1 Adventus] blev begraven Peder Christensen af Tarp 45 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 32.

Nr. 6397 1795.03.15 Karen Larsdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Midfaste Søndag blev begraven Karen Larsd: i S: Askier gl: 85 Aar
NOTITS: DKB. Ikke i FT 1787. Muligvis Niels Nielsens enke. Niels Nielsen, Sønder Askær †1763-73.

Nr. 6398 1795.04.06 Anders Jensen, Arvad, SAND ALDER: 64s, 65 år, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Samme dag [2 Paaske dag] blev begraven Anders Jens i Arvad 65 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 56.

Nr. 6399 1795.04.06 Niels Jensen Kærsgaard, Brandholm, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1736c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 3 Pintze dag blev begraven Hr. Niels {Jensen} Kiersgaard paa Brandholm 58 Aar gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 50.

Nr. 6400 1795.09.03 Ane Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1730c.
MAND: Anders Grarup, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5 Torsdagen d 3 Sept blev begravet Anders Grarups Enke Ane Pedersdatter 65 Gl:
NOTITS: PKB. Hun var født i Arvad.

Nr. 6401 1795.09.20 Maren Sørensdatter, Dørslund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1795.08.30. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [16 p. Trinnit:] blev begraven Søren {Nielsen} DøsLunds lille Datter Maren 4 Uger gl
NOTITS: DKB. Dåb 30.08.1795.
Dåb nr. 2497

Nr. 6402 1795.10.11 Morten Nielsen, Skærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1795.09.13. FAR: Niels Mortensen, Skærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 19 P: T: blev begraven Niels Mortensen Søn Morten 4 Ug: gl:
NOTITS: DKB. Dåb 13.09.1795.
Dåb nr. 2499

Nr. 6403 1796.01.17 Jens Eriksen, Harrild, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1730c.
BROR: Erik Eriksen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 2 S: e. h. 3 k: dab blev begraven ung karl Jens Ericks: i Harild 65 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787, 57. Bror fra FT.

Nr. 6404 1796.02.28 Jens Jespersen, Arvad Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1796.02.08. FAR: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme dag [1 Søndag i Faste] blev begraven Møllerens {Jesper Nielsen} Søn Jens, 10 dage Gl:-
NOTITS: DKB. Dåb 31.01.1796.
Dåb nr. 2508

Nr. 6405 1796.02.28 Troels Pedersen, Borup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1795.10.25. FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 3 S: i faste blev begraven Peder Troelsens Søn Troels 4 M: gl:
NOTITS: DKB. Dåb 25.10.1795.
Dåb nr. 2502

Nr. 6406 1796.03.20 Ane Pedersdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m. 2 uger, DØBT: 1795.12.06. FAR: Peder Madsen, Askær, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Palmesøndag blev begraven Peder Madsens datter Ane i AsKier 3? Maaned
NOTITS: DKB. Dåb 06.12.1795. Peder Madsens familie vel indsidder i Sønder Askær.
Dåb nr. 2503

Nr. 6407 1796.01.17 Christen Pedersen Gabel, Risbjerg, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme dag [Palmesøndag] blev begraven Christen Peders: Gabel, føed i hertugdømmet Augustenborg døde i Riisberg gl: 60 aar
NOTITS: DKB.

Nr. 6408 1796.03.29 ? Jens Thomsen Slagballes mor, Brande By, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1707c.
SØN: Jens Thomsen Slagballe, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [3 Paaske dag] blev begraven Degnens Moder 88 Aar gl
NOTITS: DKB. Degnens navn i Bundgaard Lassens "Brande Sogns Historie 1. del", side 144

Nr. 6409 1796.05.05 Erik Eriksen, Harrild, SAND ALDER: 69s, 66 år, DØBT: 1726c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Christi Himmelfarts dag blev begraven Erick Ericksen af Harild 66 Aar gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 60.

Nr. 6410 1796.05.16 Ane Marie Andersdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 4 uger, DØBT: 1795.12.06. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [2 Pintze dag] blev begraven bemelte mands [Anders Pedersen] mindste barn {Ane Marie} 4 uger gl.
Dåb nr. 2515

Nr. 6411 1796.05.22 Thomas Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Trinitatis Søndag blev begraven Thomas Peders: i Lund gl 64 Aar
NOTITS: DKB.

Nr. 6412 1796.11.20 Mads Christian Madsen, Drantum, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1794.08.10. FAR: Mads Nielsen Drantum, Drantum, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Samme dag [26 P. Trin] blev begraven Mads {Nielsen} Drantums mindste Søn {Mads Christian} 2? Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 10.08.1794 nr. 2470. Faderens patronym ved dåben.
Dåb nr. 2470

Nr. 6413 1796.12.11 Jørgen Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1795.12.26. FAR: Jens Jørgensen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 3 Adv: blev begraven Jens Jørgensens Mindste Søn Jørgen i Lund 1 Aar gl
NOTITS: DKB. Dåb 26.12.1795.
Dåb nr. 2505

Nr. 6414 1796.12.26 Mette Christensdatter, Uhre, SAND ALDER: 77s, 80 år, DØBT: 1719c.
SVIGERSØN: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 2den Juule dag blev begraven Peder {Jensen} Skræders Svigemodes Mette Christensd: i Uhre 80 Aar Gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 68.

Nr. 6415 1797.01.01 Mette Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1729c.
MAND: Jens Troelsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Nyt Aars dag blev begraven Jens Troelsens hustru {Mette Nielsdatter} i Uhre 67 Aar gl:
NOTITS: DKB. Navn fra FT 1787, 58.

Nr. 6416 1797.01.01 Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1726c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Festo Circumc Xsti Michel Pedersen Hyvild, gl: 70 aar -
NOTITS: PKB. FT 1787, 60.

Nr. 6417 1797.01.29 Ane Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 1c, 1 år, DØBT: 1795c. FAR: Niels Andersen, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme dag [4 S: eft. h: 3k: dag] blev begraven Niels Andersens Datter Ane af Grarup 1 Aar Gl.
NOTITS: DKB. Dåb ikke set i Brande. Denne Niels Andersen ikke set før eller efter.

Nr. 6418 1797.02.12 Peder, Skærlund, SAND ALDER: 5.06c (å.m), 5 år 6 m., DØBT: 1791.08c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Søndag Septuagesima blev begravet en fattig Drenge barn Navnl Peder døede hos Peder Andersen i Chierl: Gl: 5? Aar
NOTITS: DKB.

Nr. 6419 1797.03.08 Peder Andersen Blæsbjerg, Uhre, SAND ALDER: 95c, 95 år, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d. 8. Martij blev begraven Peder Andersen Blesberg af Uhre 95 Aar Gl:
NOTITS: DKB. Nævnt i skattemandtallet 1762.

Nr. 6420 1797.04.30 Jens Pedersen, Alkærlund, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1793.04.17. FAR: Peder Christensen Boel, Alkærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [2 Søndag efter Paaske] blev begraven Peder {Christensen} Boels mindste Søn Jens 4 Aar gl
NOTITS: DKB. Dåb 28.03.1793.
Dåb nr. 2439

Nr. 6421 1797.05.28 Niels Pedersen, Arvad, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1727c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Samme dag [6 Søndag efter Paaske] blev begraven Niels Pedersen af Arvad 69 Aar
NOTITS: DKB. FT 1787, 60. Han var omkring 14 år gammel i 1741 og skulle således have stået i reserverullen (alle drenge og mænd fra 10 - 40). Men han er der ikke.

Nr. 6422 1797.08.06 Kirsten Jensdatter, Grarup, SAND ALDER: 16.02 (å.m), 16 år, DØBT: 1781.06.03. FAR: Jens Pedersen Nørgaard gammel, Grarup, Brande. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 8 P: T: begravet Gl. Jens {Pedersen} Nørgaards Datter Kiersten i Grarup 16 Aar
NOTITS: DKB. *1781 Store Langkær. Jens Pedersen kaldes gammel fordi han er 58, ikke fordi der er en anden yngre Jens Nørregaard i Grarup.
Dåb nr. 2173

Nr. 6423 1797.08.06 Jens Christian Jeppesen, Askær- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 4 m. 2 uger, DØBT: 1797.06.04. FAR: Jeppe Christensen, Askær- Sønder, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Samme dag [8 P: T:] blev begraven Jep Christensens Mindste Søn Jens Christian af Sønder AsKier 18 Uger Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 05.06.1797.
Dåb nr. 2537

Nr. 6424 1797.12.17 Jørgen Madsen, Uhre, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 17 Decembr blev begraven Jørgen Madsen i Uhre 67 Aar Gammel
NOTITS: DKB.

Nr. 6425 1797.12.26 Maren Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 10 m., DØBT: 1797.03.02. FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Decembr blev begraven Jens Thøgersens yngste Datter Maren af Uhre 10 mdr Gammel
NOTITS: DKB. Dåb 12.03.1797.
Dåb nr. 2534

Nr. 6426 1797.12.26 Søren Christian Bertelsen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 m., DØBT: 1797.11.26. FAR: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [d 26 Decembr] blev begraven Bertel {Christensen} Tiirswads Søn Søren Christian af Uhre 1 Maaned gl:
NOTITS: DKB. Dåb 26.11.1797.
Dåb nr. 2546

Nr. 6427 1798.01.14 Ane Larsdatter, Askær- Nørre, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1738c.
MAND: Christian Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 14 Jan blev begraven Christen {Jensen} Nør Askiers hustru {Ane Larsdatter} 59 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn fra FT 1787. Alder 1787 49 år.

Nr. 6428 1798.01.14 Christen Jakobsen Drantum, Borup?, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme dag [d 14 Jan] blev begraven Christen Jacobsen, Drantum gl: 69 Aar.
NOTITS: DKB. Christen føres i FT 1787 i Borup.

Nr. 6429 1798.01.21 ? Mads Jensens mor, Risbjerg, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1716c.
MAND: Jens Pedersen Tarp, Risbjerg, Brande, Afdød før 1774, ses 1763 ekstraskatten og 1750 Paaske skifte.
SØN: Mads Jensen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 21 Jan: blev begraven Mads Jensens Moder Riisberg 81 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn ikke kendt. Mads Jensen har bror Søren Jensen †1788 med skifte i Hedegaard Give. Søren Jensen er fra gift 1786 i Give fra Brande. Begge kan være sønner af Jens Pedersen, Risbjerg 1762. Jens Pedersens enke- nævnt i lægsrullen 1774 i Risbjerg - kan være Mads Jensens mor.

Nr. 6430 1798.01.21 Lars Jensen, Uhre, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1755c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Samme dag [d 21 Jan] blev begraven Lars Jens i Uhre 42 Aar Gammel.
NOTITS: DKB. PKB "...Huusmand Lars Jensen..."

Nr. 6431 1798.01.28 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1798.01. FAR: Lars Jensen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Jan blev begraven Afg. Lars Jensens døedfødte Søn af Uhre, Som 1 Maaned blev fortilig født.
NOTITS: DKB.

Nr. 6432 1798.03.04 Hans Jensen Smed, Uhre, SAND ALDER: 84s, 82 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 4 Martj blev begraven Hans Jensen Smed i Uhre 82 Aar Gl:
NOTITS: DKB. FT 1787, 73.

Nr. 6433 1798.03.07 Navnløs, Skærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1798.02. FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 7 Martj blev begraven Peder Andersens Nyefødte Datter i Schierlund.
NOTITS: DKB.PKB: "..spæde Datter, gl: 3 uger.."

Nr. 6434 1798.03.25 Inger Pedersdatter, Brandlund, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 25 Martij blev begraven Enken Inger Pedersdatter af Lund 65 Aar Gammel.
NOTITS: DKB.

Nr. 6435 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1725c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 9 Maj blev begraven Søren Jensen i Lund 72 Aar Gl:
NOTITS: DKB. PKB har et forkert kopieret 73 år. Han er ikke opført i FT 1787. Dette er Søren Kierkegaards bedstefar på mødrene side.

Nr. 6436 1798.05.20 Thomas Mathiasen, Grarup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1798.03.18. FAR: Mathis Christensen, Grarup, Brande. MOR: Ane Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 20 Maj blev begraven Mathis Christensen mindste Søn Thomas i Grarup 2 Mdr gl:
NOTITS: DKB. Dåb 18.03.1798. PKB har 2 år, det er en fejl.
Dåb nr. 2553

Nr. 6437 1798.05.23 Palle Pedersen Boel, Borup, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1736c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 23 Maj blev begraven Palle Pedersen af Borup 61 Aar Gammel
NOTITS: DKB. FT 1787, 50.

Nr. 6438 1798.05.20 Jens Nielsen, Flø, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1796.01.31. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. d 28 Juni blev begraven Niels Pedersens mindste Søn Jens af Fløe 2½ Aar Gl:
NOTITS: DKB. Dåb 31.01.1796.
Dåb nr. 2507

Nr. 6439 1798.07.05 Inger Sørensdatter, Harrild, SAND ALDER: 39s, 35 år, DØBT: 1759c.
MAND: Erik Jensen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. d 5 Jul blev begraven Erick Jenssens Hustru {Inger Sørensdatter} i Harild 35 Aar Gammel
NOTITS: DKB. Navn fra Brande KB Kopulerede Nr. 8079 19.06.1785. FT 1787, 28.

Nr. 6440 1798.07.15 ? Thomas Kjeldsens mor, Langkær- Store, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1710c.
SØN: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande
MAND: Kjeld Thomasen, Langkær- Store, Brande, Afdød, døde 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. d 15 Julj blev begraven Thomas Kieldssens Moder i LangKier 88 Aar Gl.
NOTITS: DKB. Navn ikke kendt. Hendes mand var Kjeld Thomasen *1713c †1787, se BG 6 side 17.

Nr. 6441 1798.07.22 Dorthe Kirstine Christensdatter, Flø, SAND ALDER: 10.08 (å.m), 11 år, DØBT: 1787.11.14. FAR: Christen Thøgersen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. d 22 Julj blev begraven Christen Tøgersens Datter Dorthe Kierstine gl 11 Aar
NOTITS: DKB. Dåb Sønder Omme 14.11.1787. 1789 Christen Thøgersen nævnt som fadder af Lille Brande, Sønder Omme, i Brande Kirkebog dåb Nr. 10.

Nr. 6442 1798.11.27 Poul Jakobsen Gammel, Husum, SAND ALDER: 73s, 79 år, DØBT: 1725c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. d 27 Nov: blev begraven GL: Poul Jacobs. af Husum 79 Aar gl.
NOTITS: DKB. Alder problematisk. FT 1787 har 61 år, ville være 72-3 i 1798.

Nr. 6443 1798.12.02 Ane Jørgensdatter, Arvad, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 2 decbr blev begraven Ane Jørgensd: af Arvad 70 Aar Gl
NOTITS: DKB. FT 1787, 59.

Nr. 6444 1798.12.02 Kirsten Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 6 m., DØBT: 1798.05.06. FAR: Jens Jørgensen Skræder, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme dag [d 2 decbr] blev begraven Jens Jørgensens Mindste Datter {Kirsten} i Lund
NOTITS: DKB. Dåb 06.05.1798. PKB "..? år.."
Dåb nr. 2558

Nr. 6445 1798.12.09 Jørgen Nielsen, Flø, SAND ALDER: 6.02 (å.m), 6 år 1 m, DØBT: 1792.11.18. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 9 decbr blev begraven Niels Pedersens Søn Jøren af Fløe 6 Aar gl.
NOTITS: DKB. Dåb 18.11.1792.
Dåb nr. 2431

Nr. 6446 1798.12.16 Maren Jens Christensen Bundgaards mor, Uhre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1718c.
SØN: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Samme Dag [d 16 december] blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards Moder i Uhre 80 Aar Gl.
NOTITS: DKB. FT 1787, 69. Patronym ikke kendt. Jens' patronym fra dåb 14.08.1796, hvori mandens søster Else Christensdatter er nævnt. Han er gift i 1792 med Karen Poulsdatter af Risbjerg og er søn af Christen Christensen i Uhre.

Nr. 6447 1799.01.27 Jens Nielsen Gammel Grene, Grarup, SAND ALDER: 66s, 80 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 27 Janv: blev begraven Gl Jens {Nielsen} Greene i Grarup 80 Aar
NOTITS: Patronym fra FT 1787, hvor han er 54, hvorefter dødsalderen skal være 66! Der er to Jens Nielsen Grene'r i Brande nogen tid, den anden i Uhre osv men flytter til Ejstrup og Give.

Nr. 6448 1799.01.27 ? Peder Iversen svigermor, Lundfod, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1724c.
SVIGERSØN: Peder Iversen, Lundfod, Brande
DATTER: Karen Troelsdatter, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme Dag [d 27 Janv:] blev begraven Peder Iversens Svigermoder i Lundfoed 80 Aar Gammel
NOTITS: FT 1801. Karen Troelsdatters mor. Karen gift 1792 af Borup med Peder.

Nr. 6449 1799.01.27 ? Christen Madsen svigermor, Lundfod, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1723c.
SVIGERSØN: Christen Madsen, Lundfod, Brande
DATTER: Mette Pedersdatter, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Endnu Samme Dag [d 27 Janv:] blev begraven Christen Madsens Svigermoder i Lundfoed 75 Aar Gl:
NOTITS: Mette Pedersdatter er gift med Christen Madsen.

Nr. 6450 1799.02.10 Søren Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1799.01.27. FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [d 10 Febr] blev begraven Jens Sørensens Søn Søren i Lund 14 dage Gl
NOTITS: DKB. Dåb 27.01.1799.
Dåb nr. 2570

Nr. 6451 1799.03.24 Kirsten Larsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 uger, DØBT: 1799.03.17. FAR: Lars Nielsen, Risbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Samme dag [d 24 Martj] blev begraven Lars Nielssens Spæde datter {Kirsten} 8 dage gl
NOTITS: DKB. Dåb 17.03.1799.
Dåb nr. 2574

Nr. 6452 1799.03.31 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 uger, DØBT: 1799.03. FAR: Niels Hansen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 31 Martj blev begraven Niels Hansens døedfødte Søn [..]
NOTITS: Uhre fra FT 1801.

Nr. 6453 1799.04.19 Abelone Hansdatter, Tarp, SAND ALDER: 64s, 72 år, DØBT: 1735.06.01.
SØN: Jens Pedersen, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 19 April blev begraven Jens Pedersens Moder {Abelone Hansdatter} i Tarp 72 Aar gl:
NOTITS: Identificeret over Jens Pedersens fødested Adsbøl i Strellev. Kirkebogen har gjort hende 8 år ældre end hun var. Fødte i Horne 1735: Abelone - datter af Hans Hansen i Bounum og Ellen Pedersdatter (meddelt af Hanne Graversen). Juni i dato antaget, ikke fra kirkebogen.

Nr. 6454 1799.04.28 ? Peder Pedersen Sognefoged's mor, Uhre, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1723c.
SØN: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 28 April blev begraven Peder Sognefogeds Moder i Uhre 75 Aar Gl:
NOTITS: Hendes navn kendes ikke.

Nr. 6455 1799.04.28 Karen Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1742c.
MAND: Peder Pedersen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Samme dag [d 28 April] blev begraven Peder Pedersens Kone {Karen Jensdatter} i Borup 56 Aar gl.
NOTITS: FT 1787 45 år.

Nr. 6456 1799.06.02 Hans Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 84s, 89 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 2den Juni blev begraven Hans Pedersen i Schierlund 89 Aar Gammel
NOTITS: FT 1787, 72.

Nr. 6457 1799.06.16 Christen Henningsen, Uhre, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1738c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Samme dag [d 16 Juni] blev begraven Almisse Lem Christen Henningsen af Uhre 60 Aar gl.

Nr. 6458 1799.06.16 Niels Hansen, Uhre, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1797.03.19. FAR: Hans Dynesen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. ligeleedes [d 16 Juni] Hans Dynesens Søn {Niels} i Uhre 2¼ Aar gl:
NOTITS: DKB: Dåb 19.03.1797.
Dåb nr. 2535

Nr. 6459 1799.07.26 Sidsel Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1796c. FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Samme dag [d 26 Juli] blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards Datter Sidsel af Uhre 3 Aar Gl:
NOTITS: BG Hefte 12, Uhre 2. del, side 137.

Nr. 6460 1799.10.09 Johan Friederich, Borris by, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1761c.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. Onsdagen den 9 Octobr blev begraven en fattig Skomager Johan Fridrick af Bores Sogn og by Som Druknede i Aaen mellem Fløe og Sandfeld, 38 Aar Gl:

Nr. 6461 1799.12.01 Kirsten Hansdatter, Østerholm, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1736c.
DATTER: Ane Cathrine Sørensdatter, Østerholm, Brande
SVIGERSØN: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 1 Decbr blev begraven Jens {Christensen} Kragsigs Svigemoder Kiersten Hansdatter af Østerholm 63 Aar gl:
NOTITS: Patronym Christensen fra BG Hefte 11, side 27, parcel 5 "Den gyldne Middelvej". Hun er Ane Chatrine Sørensdatters mor.

Nr. 6462 1800.01.05 Mads Jensen, Brande By, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. endnu Samme dag [d: 5 janv:] blev begraven Mads Jensen i Brande 65 Aar gl:
NOTITS: Alder passer med FT 1787.

Nr. 6463 1800.01.19 Thøger Jensen, Skærlund, SAND ALDER: 74, 76 år, DØBT: 1725.12.26.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d. 19. janv. blev begraven Tøger Jensen i SchierLund 76 Aar Gammel
NOTITS: Født i Bøvl, Sønder Omme, søn af Jens Christensen.

Nr. 6464 1800.02.09 Ane Pedersdatter Qvist, Brandlund, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1731c.
MAND: Niels Hansen Skomager, Brandlund, Brande, Ikke helt afsikret. Død 1780.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d. 9. Febr blev begraven Skomager Enken Ane Pedersd: {Qvist} i Lund 68 Aar Gl:
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787. Vel Niels Hansen skomagers enke. Han blev begravet 1780. Gift 1775 i Rind. Hun kaldes Anne Pedersdatter Qvist i udskiftningen 1791 i Brandlund.

Nr. 6465 1800.02.12 Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d. 12. Febr blev begraven Gl Christen Nielsen Nedergaard i Lund 84 Aar Gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787, hvor Lars Christensen Nedergaard velsagtens er søn.

Nr. 6466 1800.02.16 Christen, Langkær- Lille, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1796c.
MORFAR: Christen Pedersen Lille Langkær, Langkær- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 16 Febr blev begraven Christen {Pedersen} L. LanKiers Datter Søn Christen 3 aar Gl:
NOTITS: Ikke set døbt i Brande KB.

Nr. 6467 1800.03.09 Bertel Clemmensen, Skerris, SAND ALDER: 3.00 (å.m), 3 år, DØBT: 1797.04.17. FAR: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 9 Martj blev begraven Clemand {Andersen} Skierises Søn Bertel 3 Aar Gammel
NOTITS: Dåb 05.06.1797. Patronym Andersen FT 1787.
Dåb nr. 2538

Nr. 6468 1800.03.16 Niels Thomsen, Brogaard, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d. 16. Martj blev begraven Niels Thomsen i Broegaard 82 Aar Gammel.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787.

Nr. 6469 1800.04.06 ? Niels Christensens Kone, , SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1729c.
MAND: Niels Christensen, ?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d. 6. April blev begraven Niels Christensens Hustru 70 aar Gammel
NOTITS: Kan ikke være Niels Christensen Nygaard, hans kone lever i 1801 Kan ikke være Niels Christensen Langkærs kone i Brande, hun dør 1802. Ikke Niels Christensen Stenkløver i Borup 1787, kone for ung.

Nr. 6470 1800.05.09 Ane Marie Pedersdatter, Uhre, SAND ALDER: 59s, 56 år, DØBT: 1740c.
MAND: Jens Nielsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d. 9 May blev begraven Jens Nielsens Hustru {Ane Marie Pedersdatter} i Uhre 56 aar gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787, hvor hun er 46 år, som giver 59 år gammel.

Nr. 6471 1800.05.11 Morten Simonsen, Uhre, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1721c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Samme dag [d 11 May] blev begraven Morten Simonsen af Uhre
NOTITS: FT 1787 i Branlund 65 år, derfor 78 år gammel.

Nr. 6472 1800.05.22 Jacob Jensen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1800.05.08c. FAR: Jens Jensen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme dag [d 22 May] blev begraven Jens Jenssens Søn Jacob i Borup 11 Dag Gl:
NOTITS: Må være hjemmedøbt og dåben glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 1980

Nr. 6473 1800.07.20 Bodil Langmark Ross, Brande By, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1724c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d. 20 Julj blev begraven Boel {Langmark} Ross af Brande 76 Aar
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787. Gift med Jakob Ross, der lever endnu i marts 1781, se Matr. 7A Borup skøde.

Nr. 6474 1800.09.28 Ane Kirstine Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1767c. FAR: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. NB d. 28 Sept blev begraven Gl Jens Søndergårds datter i Borup Ane Kierstine 33 Aar Gl.
NOTITS: Patronym Jensen fra FT 1787, hvor Ane Kirstine må have været ude at tjene, for hun er ikke nævnt.

Nr. 6475 1800.11.30 Thomas Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 22.08 (å.m), 22 år 6 m., DØBT: 1778.05.15. FAR: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 d 30 Nov blev begraven Christen {Thomsen} AlgierLunds Eldste Søn Thomas 23 Aar Gl
NOTITS: Dåb Nr. 2092 15.05.1778. Patronym Thomsen fra FT 1787.
Dåb nr. 2092

Nr. 6476 1801.01.18 Dødfødt, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1801.01. FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 18 Janv: blev begraven Huusmands Niels Thomsens af Blesberg Døedfødte Søn, som efter Angivelse blev født 14 dage for tiilig.

Nr. 6477 1801.01.28 Søren Thomassen, Grarup, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1799.07.26. FAR: Thomas Lassens, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 28 Janv: blev begraven Thomas Lassens yngste Søn Søren 1½ Aar Gammel.
NOTITS: Dåb 26.07.1799. Sted fra dåben.
Dåb nr. 2585

Nr. 6478 1801.02.08 Johanne Jensdatter, Harrild, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 6 m., DØBT: 1800.06.02. FAR: Jens Eriksen, Harrild, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 8 Febr blev begraven Jens Ericksens Datter {Johanne} af Harrild ½ Aar gl.
NOTITS: Dåb 02.06.1800. Johanne fra dåben. PKB har Inger, som er en fejl.
Dåb nr. 2604

Nr. 6479 1801.03.15 Else Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1747c.
MAND: Jens Pedersen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d. 15 Martj blev begraven Jens Pedersens Kone {Else Nielsdatter} i Grarup 53 Aar Gl:
NOTITS: Skulle være i FT 1801 af februar, men er der ikke. Gift 1787 i Øster Nykirke.

Nr. 6480 1801.03.22 Mette Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 8.04 (å.m), 8 år 2 m., DØBT: 1793.01. 06. FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 22 Martj, blev begraven Jens Tøgersens Datter Mette i Uhre 8te Aar Gammel.
NOTITS: Dåb søndag efter Nytår 06.01.1793.
Dåb nr. 2437

Nr. 6481 1801.03.29 Ane Eriksdatter, Harrild, SAND ALDER: 23.07 (å.m), 23 år 5 m., DØBT: 1777.10.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 29 Martj blev Pigen Ane Ericksd: i Harild begraven 23 Aar gl
NOTITS: Dåb #2086, 05.10.1777.
Dåb nr. 2086

Nr. 6482 1801.04.02 Lars Andersen, Langkær- Store, SAND ALDER: 20.03 (å.m), 20 år 4 m., DØBT: 1781.01.01. FAR: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 2 April blev begraven Anders Lassens Søn i LangKier nafl. Lars gl 20 Aar
NOTITS: Dåb 01.01.1781 Grarup, #2162.
Dåb nr. 2162

Nr. 6483 1801.04.02 Karen Bertelsdatter, Uhre, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1768c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Samme dag [d 2 April] blev begraven Almisse lem Karen Berteldatter af Uhre 32 Aar Gammel.
NOTITS: Ikke i FT 1801, ikke i FT 1787. Måske datter af skoleholder Bertel Christensen Tirsvad.

Nr. 6484 1801.04.19 Maren Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1799.01.27. FAR: Niels Nielsen, Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 19 April blev begraven Niels Nielssens Mendste Datter af Uhre Maren 2½ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 27. 01.1799.
Dåb nr. 2571

Nr. 6485 1801.05.14 Severin Møller, Brande By, SAND ALDER: 52.08 (å.m), 53 år, DØBT: 1748.09.17.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 14 May blev begraven Sognepræsten Severin Møller i Sit Alders 53 Aar Gl:
NOTITS: Dåb Vesterbygden, Sjælland 17.09.1748, Wiberg.

Nr. 6486 1801.05.14 Maren Jensdatter, Nørholm, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1763c.
MAND: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme dag [d 14 May] blev begraven Lars Windings Hustru {Maren Jensdatter} 37 Aar

Nr. 6487 1801.05.14 Mette Kirstine Larsdatter, Nørholm, SAND ALDER: 8.07 (å.m), 9 år, DØBT: 1792.11.18. FAR: Lars Christensen Winding, Nørholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Samme dag [d 14 May] blev begraven Lars {Christensen} Windings Datter Mette Kierstine 9 Aar Gammel
NOTITS: Dåb 18.11.1792.
Dåb nr. 2432

Nr. 6488 1801.08.30 Malene Pedersdatter, Uhre, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1799.07.26. FAR: Peder Hansen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 30 Aug: blev begraven Peder Hansens Datter Malene i Uhre 2 Aar Gl:
NOTITS: Dåb 26.07.1799. Døbenavn Anne Malene.
Dåb nr. 2586

Nr. 6489 1801.09.27 Jens Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1764c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. d 27 Septr blev begraven Jens Christensen af Lund 37 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801.

Nr. 6490 1801.12.20 Jens Hansen Væver, Nørholm, SAND ALDER: 70 , 70 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 20 Decbr blev begraven Jens Hansen væver af Nørholm 70 Aar Gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801. Født i Aale, skifte efter far Hans Nielsen †1737, væver i Åle, skifte 2.1.1738 og gift 1. gang Gedske Rasmusdatter †1786 i Åle, skifte 14.6.1786. Dåb ikke fundet.

Nr. 6491 1801.12.20 Jens Madsen, Brandlund, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1800.05.18. FAR: Mads Jensen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme dag [d 20 Decbr] blev begraven Mads Jensens Søn Jens af Borup [Brandlund!] 1½ Aar Gl
NOTITS: Dåb 18.05.1800. PKB har sønnens navn som Mads, hvilket er forkert.
Dåb nr. 2601

Nr. 6492 1801.12.02 Ane Henningsdatter, Uhre, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1728c.
MAND: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre (Nørgaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 2 Decembr blev begraven Christen Pedersen Nørgaards Hustru {Ane Henningsdatter} i Uhre 73 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787, hun er anden gang gift med Christen. Første gang gift med Niels Christensen.

Nr. 6493 1802.01.24 Maren Henningsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 54s, 61 år, DØBT: 1747c.
MAND: Søren Simonsen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 24 Janv: blev begraven Søren Simonsens Enke {Maren Henningsdatter} i Lund 61 Aar Gl:
NOTITS: Navn fra FT 1787, hvor hun er 40 år, derfra 54 år gammel.

Nr. 6494 1802.01.31 Niels Pedersen, Brandlund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1801.10.25. FAR: Peder Pedersen Flø, Brandlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 31 Janv. blev begraven Peder {Pedersen} Fløes Søn Niels af Lund ¼ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 25.10.1801. Patronym BG Nr. 9, side 78 Matr. 8a Brandlund.
Dåb nr. 2627

Nr. 6495 1802.02.28 Kirsten Christensdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1717c.
SVIGERSØN: Jeppe Christensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande
DATTER: Ane Marie Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [d 28de Febr] blev begraven Enken Kirsten Christensd: Jeppe {Christensen} Sønder AsKiers Svigemoder 84 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 Ørskov, Snejbjerg 68 år, som passer. PKB får hendes patronym til at være Pedersdatter, hvilket er forkert.

Nr. 6496 1802.03.07 Sophie Enevoldsdatter, Brande By, SAND ALDER: 71.00 (å.m), 72 år, DØBT: 1731.03.04.
MAND: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 7 Martj blev begraven Niels LangKiers Kone {Sophie Enevoldsdatter} i Brande 72 Aar Gl:
NOTITS: Navn FT 1801. Dåb Thyregod KB 4. søndag i fasten 04.03.1731

Nr. 6497 1802.05.16 Ane Andersdatter, Alkærlund, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1721c.
MAND: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 16 May blev begraven Thomas {Christensen} AlgierLunds Hustru{Ane Andersdatter} 80 Aar gl:
NOTITS: Navn FT 1787, 66. Ikke nævnt i FT 1801.

Nr. 6498 1802.06.07 Eskild Hansen, Grarup, SAND ALDER: 53s, 56 år, DØBT: 1749c.
DØDSÅRSAG: Slagsmål.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 7 Juni blev begraven Eschild Handsen af Grarup 56 Aar gl: [PKB:] NB Denne Mand handlede med Strømper, kom i Klammeri udi Fyhn med nogle Byemænds Karle i et Vertshuus, blev forslaaet og bragt i en alvorlig forfatning her til sit hjem, hvor han døde faa Dage efter. Sagen blev ej siden undersøgt.
NOTITS: FT 1801 52 år, hvilket giver dødsalder 53. Se BG Hefte 8, side 53, Matr. 10a Grarup.

Nr. 6499 1802.08.01 Ane Madsdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 81c, 82 år, DØBT: 1721c.
SØN: Jeppe Christensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 1 August blev begraven Jeppe {Christensen} AsKiers Moder [PBK:] Ane Madsd. 82 Aar gl:
NOTITS: Anne Madsdatter af Sønder Hvillum Ejstrup FT 1787, 65 år, hvilket giver 81. Jeppe Christensen bliver gift 1796 i Ørskov, Snejbjerg af Hvillum, Ejstrup.

Nr. 6500 1802.10.01 Kirstine Andersdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1721c.
SØN: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande
BROR: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 1 oct blev begraven Anders Lassens Moder {Kirstine Andersdatter} i LangKier 81 Aar Gammel
NOTITS: Næste linie i PKB: "hendes bror Clemend Andersen i Skeeris". Kirstine Andersdatter fra hendes bror Christen Andersen Skerris' skifte 1805 i Grarup.

Nr. 6501 1802.10.03 Clemmen Andersen, Skerris, SAND ALDER: 71s, 74 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 3 oct blev begraven Clemand Andersen af Skieris 74 Aar Gammel
NOTITS: I Reserverullen 1741 er han 10 år, altså født 1731, derfra alder 71.

Nr. 6502 1802.10.05 Inger Jensdatter, Harrild, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 8 m., DØBT: 1802.02.07. FAR: Jens Eriksen Harrild, Harrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 5 octbr blev begraven Jens {Eriksen} Harilds barn Inger ¾ Aar gl
NOTITS: Dåb 07.02.1802.
Dåb nr. 2630

Nr. 6503 1802.11.04 Peder Andersen, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 uger, DØBT: 1802.10.24. FAR: Anders Pedersen, Brande By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Nov begravet Anders Pedersens barn Peder i brand 7 uger
NOTITS: Begravelsen kun i PKB. Daab 24.10.1802.
Dåb nr. 2650

Nr. 6504 1802.11.07 Dødfødt, Borup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1802.11. FAR: Peder Christensen Hjuler, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7de Nov Peder Christensen hjulers dødfødte søn.
NOTITS: Kun i PKB.

Nr. 6505 1802.11.28 Jens Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1802.11.07c. FAR: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 28de Nov Christen {Thomsen} Algierlunds barn Jens 3 Uger gl.
NOTITS: Kun i PKB. Vel hjemmedøbt, ingen dåb fundet i kirkebøgerne.
Dåb nr. 1979

Nr. 6506 1802.11.29 Mette Gydesdatter Økær, Borup, SAND ALDER: 64.05 (å.m), 67 år, DØBT: 1738.07.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 29 Nov blev begraven Mette Gydesdatter i Borup Aar gl. 67 Aar
NOTITS: Dåb 09.07.1738 Rind Kirkebog. PKB kalder hende Mette Økjer fra Borup.

Nr. 6507 1803.02.06 Maren Christensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1760c.
MAND: Peder Madsen Skræder, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 6 Febr blev begraven Peder Madsens Hustru {Maren Christensdatter} i Lund 42 Aar gammel.
NOTITS: For skræder se Dåb 13.06.1802 #2643 og #2643 i 1797. Ikke i FT 1801.

Nr. 6508 1803.02.20 Kirsten Jensdatter, Tarp, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1757c.
MAND: Christen Andersen, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 20 Febr blev begraven Christen Andersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Tarp 42 aar. [PKB:] NB [dist..] død upaatvivlelig af at vove sig for tidlig ud efter Barselseng da forkjølelsen satte sig for brystet.
NOTITS: Alder passer med FT 1801, 43 år. PKB 44 aar. Der er kommet en ny præst til Brande, hans navn er Ludvig Michael Lund, som var i Brande 1801-08. Han ses at være en hård, stejl, hensynsløs og selvherlig karrieremand. Han fører flere kampagner, den ene begynder her mod at komme for tidlig ud af barselsseng, hvorved man spørger, om præsten havde nogen som helst forstand på det. Den anden kampagne består i beskyldninger mod jordemødre ved dødfødte børn. Han indberetter flere til amtslægen (stifts physicus). Det ender i 1808 med at flere jordemødre ikke vil komme til fødsler, når han er til stede, se Nr. 6585. Den tredje kampagne er indførsel af en ny salmebog mod 57 underskrifter, hvor han i en følgeskrivelse - som underskriverne ikke kan tage stilling til - til kancelliet nederdrægtigt antyder, at modstanderne ikke selv har underskrevet, har truet med kapitalsopsigelse, hvis andre ikke underskrev. (Denne tredje kampagne beskrevet i Uffe Birkedal fra Liber daticus i Kirkehistoriske Samlinger, 3. række, bind 5). For fairhedens skyld: Bundgaard Lassen i "Brande Sogns Historie" bedømmer ham positivt. Denne præst gør i alt fald kirkebogen mere levende.

Nr. 6509 1803.02.27 Ane Larsdatter, Uhre, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1732c.
MAND: Jens Pedersen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 27 Febr blev begraven Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre 70 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 alder 68 år passer. PKB 72 aar.

Nr. 6510 1803.03.20 Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1770c.
MAND: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
DØDSÅRSAG: Barselsfeber.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme dag [d 20 Martj] blev begraven Jørgen Sandfelds Hustru {Karen Jørgensdatter} 32 aar gl. [PKB:] hun døde ligeledes af svindsot ved for tidlig at gaa ud efter barselsseng. Ved denne lejlighed er det lagt Mødrene paa hjerte, at være forsigtig.
NOTITS: FT 1801 alder 29 år passer. PKB 31 år. Præstens dødsårsag er ren overtro.

Nr. 6511 1803.05.06 Mette Jakobsdatter, Uhre, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1748c.
MAND: Anders Pedersen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 6 Maj blev begraven Anders Pedersens Hustru {Mette Jakobsdatter} i Uhre 54 aar
NOTITS: FT 1801 alder 52 år passer.

Nr. 6512 1803.05.26 Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 26 Maj blev begraven Peder Pedersen [PKB:] sognefoged af Uhre 57 Aar gammel
NOTITS: Sognefoged. FT 1801 alder 55 år passer.

Nr. 6513 1803.05.26 Søren Larsen, Grarup, SAND ALDER: 6.03 (å.m), 6 år, DØBT: 1797.02.12. FAR: Lars Sørensen, Grarup. MOR: Marianne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [d 26 Maj] blev begraven Lars Sørensens Søn Søren af Grarup 6 Aar gammel
NOTITS: Dåb 26.02.1797.
Dåb nr. 2531

Nr. 6514 1803.06.05 Magrethe Pedersdatter Grene, Grarup, SAND ALDER: 72s, 85 år, DØBT: 1731c.
MAND: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande, †1799 Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 5 Juni blev begraven Magrete {Pedersdatter} Grene fra Grarup 85 Aar gl:
NOTITS: Anden skrift. FT 1787 gift med Jens Nielsen Grene. Hendes alder 1787 er 56, derfor 72. De 85 er en vild antagelse.

Nr. 6515 1803.07.06 Christen Sørensen Hjuler, Alkærlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1733c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 6 Julj blev begraven Christen Sørensen Hiuler af AlgierLund 70 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 Borup alder 53. 70 ok.

Nr. 6516 1803.11.27 Thomas Christensen, Alkærlund, SAND ALDER: 76s, 80 år, DØBT: 1727c.
DØDSÅRSAG: Blodprop.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 27 Nov. blev begraven Thomas Christensen af AlgierLund 80 Aar Gl:. [PKB:] NB han sad frisk ved et bord og spiste faldt død om paa gulvet.
NOTITS: FT 1787 alder 60.

Nr. 6517 1803.12.26 Clemmen Pedersen, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1803.11.14c. FAR: Peder Knudsen, Skerris?, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 26 Dec. begravet Peder Knudsens barn [PKB:] Clemmen 6 Uger gl:
NOTITS: Ingen dåb set.

Nr. 6518 1804.02.26 Christen Pallesen, Flø, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1727c.
DØDSÅRSAG: Blodprop.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 26 Febr blev begraven Christen Pallesen af Fløe 76 Aar gl:. [PKB:] NB Samme dag han døde gik han frisk og sund til kirke hvorhen han havde 1 Miil at gaae, var efter kirketjenesten i Præstegaarden, og fejlede intet, men spiste og drak med god appetit. Paa tilbagevejen til sit hjem, faldt han om og døde pludselig.
NOTITS: FT 1801 73 år passer.

Nr. 6519 1804.05.20 Søren Thomassen, Grarup, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1802.03.28. FAR: Thomas Lassen Grarup, Grarup. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 20 Maj blev begraven Thomas {Lassen} Grarups Søn Søren, 2 Aar og 2 Maaneder gammel.
NOTITS: Dåb 28.03.1802.
Dåb nr. 2635

Nr. 6520 1804.05.21 Ane Benedicta Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 16.02 (å.m), 16 år 2 m., DØBT: 1788.03.16. FAR: Peder Christensen, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 21 Maj blev begraven Peder Christensens Datter Ane Benditte 16 Aar gl: af Borup
NOTITS: Dåb 16.03.1788 i Lundfod.
Dåb nr. 2325

Nr. 6521 1804.07.29 Jens Jensen Søndergaard, Tarp, SAND ALDER: 81c, ?, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [d 29 Juli] blev begraven gl Jens Jensen af Tarp
NOTITS: Dette er Jens Jensen Søndergaard fra Borup, som er flyttet til sin datter Kirsten, der er gift med Christen Andersen i Tarp. Alder fra FT 1787, 64.

Nr. 6522 1804.08.29 Christen Troelsen, Grarup, SAND ALDER: 24.08 (å.m), 25 år, DØBT: 1779.12.19. FAR: Troels Iversen, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 29 August blev begraven Troels Iversens Søn Christen {Troelsen} 25 Aar gammel.
NOTITS: Dåb 19.12.1779 i Brande By. Ved dåben kaldes faderen Troels Langkær gift 1775 med Maren Christensdatter af Lille Langkær. Han kaldes 1777, 1779 Troels Langkær og i 1783 Troels Lille Langkær ved hans børns dåb. Han dør 1830 i Grarup. 1784-1803 skøde på Grarup 6a. Ser ud til at være gået på aftægt der.
Dåb nr. 2131

Nr. 6523 1804.10.14 Jens Christensen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1804.09.30c. FAR: Christen Jacobsen, Blæsbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [d 14 oct] blev begraven Christen Jacobsens Nyefødte Søn [PKB: Jens] 14 dag gl: af Blesberg
NOTITS: PKB har 12 dage gammel.
Dåb nr. 1978

Nr. 6524 1804.11.11 Ingeborg Poulsdatter, Lundfod, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1757c.
MAND: Lars Christensen, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: [kun PKB:] dj 11 Nov Laus Christensens hustru {Ingeborg Poulsdatter} i Lundfod 47 Aar gl.
NOTITS: Navne fra FT 1787 Brandlund, hvor de da boede.

Nr. 6525 1804.11.27 Johanne Christensdatter, Uhre, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1755c.
MAND: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. [Anden skrift, præstens?] Anden Søndag i Advent begravet Niels {Nielsen} Organistes Hustru {Johanne Christensdatter} af Uhre gl 49 Aar -
NOTITS: FT 1801 alder 46 år passer.

Nr. 6526 1804.11.27 Dødfødt, Brande By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1804.11. FAR: Anders Pedersen, Brande By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme dag [Anden Søndag i Advent] begravet Anders Pedersens dødfødte [PKB: drenge] barn i brande. [PKB:] Efter den forklaring Gjordemoderen afgav for Præsten var dette barn død født før hun blev hentet.

Nr. 6527 1805.01.06 Ane Gydesdatter, Borup, SAND ALDER: 64.06 (å.m), 70 år, DØBT: 1740.07.06.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 6 Janv: blev begraven Almisselem Ane Gydesdatter af Borup 70 Aar Gl:
NOTITS: Rind KB dåb 06.07.1740. PKB har 76 aar.

Nr. 6528 1805.02.03 Anders Larsen, Skerris, SAND ALDER: 86s, 88 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 3 Febr blev begraven Anders Lassen af Skieris 88 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 68 år, giver 86 år.

Nr. 6529 1805.02.10 Jens Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 57c, 58 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 10 Febr blev begravet Jens Pedersen af Uhre 58 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 53 år, giver 57 år. 58 ok. PKB har 57 aar.

Nr. 6530 1805.03.06 Abelone Jensdatter, Husum, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 6 Martj blev begraven Abelone Jensdatter af Husum 88 Aar Gl.
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801. Ikke klart hvem hun er.

Nr. 6531 1805.03.17 Thomas Lassen, Grarup, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1758c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 17 Martj blev begraven Thomas Lassen i Grarup 46 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 41 år, giver 45 år. 46 ok. PKB 44 aar.

Nr. 6532 1805.04.07 Niels Christensen Nørgaard, Grarup, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1725c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [d 7 April] blev begraven Niels Christensen af Grarup 79 Aar Gl.
NOTITS: PKB kalder ham Niels Nørgaard 80 aar. FT 1801 ikke nævnt. FT 1787 ikke nævnt. Skattemandtal 1763 nævnt i Grarup. Kone død 1779. Skøder Matr. 11a Grarup 1803 til Jakob Poulsen fra Assing. BG hefte 8 side 56, Matr.11a Grarup.

Nr. 6533 1805.04.11 †1805.04.19 Niels Christensen Langkær, Brande By, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 11 April blev begraven Niels {Christensen} LangKier i Brande 65 Aar Gammel.
NOTITS: FT 1801 61 år, 65 år ok. Se også BG hefte 10, Brande By Matr. 6a Østergaard. Dødsdato fra registreringen den 20. april 1805, "som døde sidst afvigte Nat". Enten er begravelses datoen forkert eller registreringsdatoen i skiftet er det.

Nr. 6534 1805.04.21 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1805.04. FAR: Peder Hansen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 21 April blev begraven Peder Hansens Dødfødte Søn af Uhre. [PKB:] Den vankundige Gl. Gjordemoder {der er sikkert tale om Maren Hannerup fra Skjærlund, 82} afgav for Præsten den forklaring, at barnet efter en haard forløsning [......] uden Livstegn til Stede, og at aldeles intet var forsøgt for at bring liv i det. De udførlige omstændigheder ved dette tilfelde bleve af Præsten anmeldte for stiftse Physicus i den befalede Indberetning.
NOTITS: FT 1801 Peder Hansen husmand med jord i Uhre. "Befalede Inberetning" lyder lidt af et forsøg på at snyde sig ud af ansvaret. "Det var ikke mig, det var befalet."

Nr. 6535 1805.04.26 Ane Nielsdatter, Skærlund, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1735c.
MAND: Morten Pedersen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 26 April blev begraven Morten Pedersens Hustru Ane Nielsdatter i SkierLund 69 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 alder 50 år, 68 dødsalder. 69 ok.

Nr. 6536 1805.05.05 Clemmen Lassen, Hyvild, SAND ALDER: 62s, 67 år, DØBT: 1742c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 5 MaJ blev begraven Clemand Lassen af Hyvild 67 Aar Gl.
NOTITS: FT 1787 44 år giver 62 år dødsalder. FT 1801 59 år giver 63 år dødsalder. 62 antaget.

Nr. 6537 1805.05.05 Peder Christensen, Uhre, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1804.04.29.
MOR: Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande
MORFAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Samme dag [d 5 MaJ] blev begraven Organistens Datters Kirsten Nielsdatters Uægte Søn Peder 1 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 29. April 1804. Udlagt barnefader ungkarl Christen Pedersen af Sandfeld.
Dåb nr. 2678

Nr. 6538 1805.05.19 Inger Pallesdatter, Borup, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1766c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme dag [d 19 MaJ] blev begraven Almisse lem Inger Pallesd: i Borup 38 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 - inderste ved broderen Gyde Pallesen - 34 år, 38 passer.

Nr. 6539 1805.05.26 Maren Larsdatter, Nørholm, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1803.03.20. FAR: Lars Christensen Winding, Nørholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 26 May blev begraven Lars {Christensen} Windings Datter Maren 2 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 20.03.1803.
Dåb nr. 2661

Nr. 6540 1805.06.02 Peder Nielsen Askær, Dørslund, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1741c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. Samme dag [d 2 Junj] blev begraven Peder {Nielsen} Askier af DøsLund 63 aar gl:. [PKB:] NB døde af Colik paa en Rejse til Ringkjøbing.
NOTITS: FT 1801 58 år, giver 62. 63 ok. FT 1787 Sønder Askær 44 år, også 62.

Nr. 6541 1805.06.02 Dødfødt, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1805.05. FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Samme dag [d 2 Junj] blev begraven Niels Thomsens Dødføedte [PKB: pige] barn i Blesberg. [PKB:] Gjordemoderen forklarede, at da ingen kone var tilstæde ved fødselen lod hun barselskvinden føde staaende med hænderne holdende sig ved et i [Bo.....] ophængte [Tie.....] at barnet under saadan behandling maatte døe, er naturligt. Den nøjere forklaing er indberettet af Præsten til Stifts Physicus.
NOTITS: FT 1801 Niels Thomsen husmand i Blæsbjerg.

Nr. 6542 1805.06.30 Ane Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1724c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. d 30 Juni blev begraven Enken Ane Jensd: af Lund 80 Aar Gammel
NOTITS: PKB 81 aar. Enke efter hvem er ikke klart.

Nr. 6543 1805.07.07 ? Thomas Nielsen Brogaards mor, Brogaard, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1718c.
SØN: Thomas Nielsen Brogaard, Brogaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. d 7 Juli blev begraven Thomas Broegaards Moder en Almisse lem 87 Aar Gl:
NOTITS: Hendes navn kendes ikke.

Nr. 6544 1805.08.11 Christen Andersen Skerris, Grarup, SAND ALDER: 80s, 82 år, DØBT: 1725c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: [Pastor Lunds skrift] 18. d 11 August begraven Christen Andersen Skeris af Grarup 82 Aar
NOTITS: PKB har Christen Lassen, samme dato og sted, hvilket er helt forkert. Udarvingsskifte. FT 1801 76 år, giver 80 år. FT 1787 62 år, giver 80 år.

Nr. 6545 1805.08.25 Peder Jensen, , SAND ALDER: 21.00 (å.m), 21 år, DØBT: 1784.08.15. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 August Peder Jensen af Brande 19 Aar. NB han veltede ved en Drengs Uforsigtighed, som kjørte en [for]vogn, fik brystet knust hvoraf han faa Dage efter døde.
DKB: 19 død. d 25 August blev begravet Jens Pedersens Søn Peder i Brande [21] aar Gl.

NOTITS: Dåb 15.08.1784. PKB har Brande By.
Dåb nr. 2239

Nr. 6546 1805.09.15 Christen Andersen, Langkær- Store, SAND ALDER: 17.10 (å.m), 17 år 9 m., DØBT: 1787.12.28. FAR: Anders Lassen, Langkær- Store.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. d 15 Sept: blev begraven Anders Lassen Søn Christen af Store LangKier 18 Aar gl:
NOTITS: Dåb 28.12.1787
Dåb nr. 2317

Nr. 6547 1805.09.15 Inger Nielsdatter, Lundfod, SAND ALDER: 4.02 (å.m), 4 år, DØBT: 1801.08.23. FAR: Niels Jespersen, Lundfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21. Samme dag [d 15 Sept:] blev begraven Niels Jespersens Datter Inger af Lundfoed 4 Aar gl:
NOTITS: PKB påstår Grarup. Dåb 23.08.1801
Dåb nr. 2619

Nr. 6548 1805.11.03 Mads Jacobsen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1805.08.04. FAR: Jacob Jensen, Brande By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22. d 3 Nov: blev begraven Jacob Jensens Søn Mads i Brande 3 Maaneder Gl:
NOTITS: Dåb 04.08.1805
Dåb nr. 2706

Nr. 6549 1805.12.18 Christen Madsen, Askier- Nørre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 3 uger, DØBT: 1805.08.29. FAR: Mads Pedersen Nør Askier, Askær- Nørre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23. d 18 Decembr blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers mindste Søn Christen ¼ Aar Gammel.-
NOTITS: Dåb 29.08.1805. Patronym Pedersen fra dåben.
Dåb nr. 2712

Nr. 6550 1806.01.01 Peder Kragsig, Kragsig?, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 1 Janv: blev begraven Almisse lem Peder Kragsig 71 Aar Gl:
NOTITS: Ikke klart om han lever i Kragsig eller kaldes Kragsig og lever et andet sted.

Nr. 6551 1806.02.02 ? Hans Pedersens kone, Brandlund, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1761c.
MAND: Hans Pedersen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 2 Febr blev begraven Hans Pedersens Hustru i BrandLund 44 Aar gl:. [PKB:] NB Hun aborterede dj 4de Januar, gik strax ud i streng kulde i det hun ønskede at skjule det, blev syg, nød en slet pleje, og da præsten dj 18 Januar erfarede Omstændighederne blev vel hjælp forsøgt, men for sildig.
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801 i Brandlund.

Nr. 6552 1806.03.09 Mette Cathrine Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1806.02.02c. FAR: Jens Peter Madsen Hannerup, Askær, Nørre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 9 Martj blev begraven Jens Peter Hannerup Nyefødte Datter Mette Catrine af Borup 5 Uger gl:. [PKB:] døde af kighoste
NOTITS: Ingen dåb i kirkbogen, må være hjemmedøbt.
Dåb nr. 1977

Nr. 6553 1806.03.30 Poul Jakobsen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 uger, DØBT: 1806.03.09. FAR: Jakob Poulsen, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 30 Martj blev begraven Jacob Poulsens Søn Poul af Borup 9 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 09.03.1806. Altså født ca. 16 Januar 1806, seks uger før dåben.
Dåb nr. 2722

Nr. 6554 1806.04.07 Maren Pedersdatter Hannerup, Skærlund, SAND ALDER: 81, 83 år, DØBT: 1724.11.12.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 7 April blev begraven Maren {Pedersdatter} Hannerup af SkierLund 83 Aar gl
NOTITS: PKB forsøger et navn Maren [...nne], hvoraf begyndelsen er overstreget. Omtales i Sønder Omme kirkebog som jordemoder. Pedersdatter fra FT 1787 Lille Brande, Sønder Omme, fordi hun er gift med Tøger Jensen. Hun er født i Faster sogn i stedet Hannerup datter af Peder Nielsen af Handerup og Kirsten Christensdatter.

Nr. 6555 1806.05.15 Johanne Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 10.10 (å.m), 10 år 8 m., DØBT: 1795.08.30. FAR: Jens Jensen Boel, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 15 May blev begravet Jens {Jensen} Boels Datter Johanne af Borup 10 Aar Gl:
NOTITS: Dåb 30.08.1795.
Dåb nr. 2496

Nr. 6556 1806.05.18 Søren Andersen Rytter, Brandlund, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1745c.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Nielsen, Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 18 May blev begraven Søren Andersen Rytter [PKB: fra Uldum], logerende hos Henrick Nielsen i Brandlund 60 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 hverken Søren eller Henrik nævnes. Heller ikke i FT 1787. Henrik Nielsen får 1804 skøde på en parcel af Bundgaard i Brandlund, BG hefte 9, side 43, Matr. 4a.

Nr. 6557 1806.07.20 Maren Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1716c.
MAND: Jens Jensen gammel, Borup, Brande
SØN: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Samme dag [d 20 Juli] blev begraven Jens Boels Moder i Borup 90 Aar gl: afgl. Jens Jensens Enke Maren {Jensdatter}
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801 i Borup, men Jens Boel er der. Marens patronym Jensdatter fra skøde 1780, BG hefte 3, side 69, Matr. Borup 6a.

Nr. 6558 1806.08.03 Thomas Nielsen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3 år 1 m., DØBT: 1803.07.03. FAR: Niels Thomsen, Blæsbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Samme Dag [d 3 Aug] blev begraven Niels Thomsens Søn Thomas [PBK: i Blesberg] 3 Aar 1 M: Gl:
NOTITS: Dåb 03.07.1803.
Dåb nr. 2665

Nr. 6559 1806.08.24 Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1751c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 24 August blev begraven Skoleholder Bertil Christensen Tiirsvad i Uhre 55 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801, 50 år. 55 ok.

Nr. 6560 1806.09.07 Jens Pedersen Lund, Lundfod, SAND ALDER: 71s, 76 år, DØBT: 1735c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 7 Sept blev begraven [PKB: Snedker] Jens {Pedersen} Lund i Lundfoed 76 Aar gl:
NOTITS: PKB 82 aar. Patronym fra FT 1787, 52 år derfor 71. FT 1801 66. Han er ikke fra Brande og navnet Lund kommer andetsteds fra. Flyttede fra Viborg til Lundfod.

Nr. 6561 1806.09.14 Ingeborg Larsdatter, Lundfod, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 16 uger, DØBT: 1806.07.03. FAR: Lars Christensen, Lundfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 14 Sept: blev begraven Laus {Christensen} Bundgaards Datter Ingeborg 16 Uger Gl: i Lundfoed
NOTITS: Dåb 22.06.1806.
Dåb nr. 2728

Nr. 6562 1806.09.21 Ane Sørensdatter, Flø?, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1806.06.22. FAR: Søren Sørensen, Flø.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 21 Sept: blev begraven Søren Sørensens Datter Ane 16 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 22.06.1806.
Dåb nr. 2727

Nr. 6563 1806.11.16 Jacob Poulsen, Brandlund, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1775c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 16 Nov blev begraven Jacob Pouelsen i Lund 31 Aar
NOTITS: 1800 i Tarp, FT 1801 i Grarup, 1803 Grarup, barn Karen. 1806 marts i Borup, barn Poul, 1806 nov. i Brandlund. Jacob Poulsen, Harreskov, Assing gift 1798 med Mette Jensdatter i Sønder Askær.

Nr. 6564 1807.01.01 Maren Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 9c, 9 år, DØBT: 1797c. FAR: Jens Jensen Glejberg, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 1 Janv. blev begraven Jens {Jensen} Glejbergs Datter Maren i Borup 9 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 Borup 4 år, kan ikke passe!. Ikke født i Brande.

Nr. 6565 1807.01.04 Jens Troelsen, Uhre, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 4 Janv: blev begraven Jens Troelsen i Uhre 84 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 65 år, 84 ok.

Nr. 6566 1807.01.25 Maren Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1806.09.14. FAR: Jens Sørensen, Brandlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 25 Janv. blev begraven Jens Sørensens Datter Maren af BrandLund 20 Ugger Gl:
NOTITS: Dåb 14.09.1806
Dåb nr. 2734

Nr. 6567 1807.02.15 Søren Ottesen, Uhre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1806.09.14. FAR: Otte Sørensen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Samme dag [d 15 Febr] blev begraven Otte Sørensens Søn Søren af Uhre ½ Aar Gammel
NOTITS: Dåb 14.09.1806
Dåb nr. 2733

Nr. 6568 1807.03.15 Peder Pedersen, Borup, SAND ALDER: 61s, 64 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 15 Martj blev begraven Peder Pedersen øs[..] af Borup 64 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 55 år, giver 61.

Nr. 6569 1807.03.26 Ane Marie Christensdatter, Uhre, SAND ALDER: 72, 75 år, DØBT: 1735.
MAND: Dynes Larsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 26 Martj blev begraven Dynes Larssen Kone Ane Marie Christensd: af Uhre 75 Aar Gammel
NOTITS: Født i Østerdam, Thyregod.

Nr. 6570 1807.03.30 Ane Andersdatter, Brandlund, SAND ALDER: 23.08 (å.m), 23 år 8 m., DØBT: 1783.07.17.
STEDFAR: Mads Christensen Skomager, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 30 Martj blev begraven Mads [PKB: Christensen] Skoemagers Steddatter Ane Andersd: af Brandlund 24 Aar gl:. [PKB:] NB Hun blev et offer for Quaksalberie; thi tejnende paa Apoteket i horsens, fik hun for 2½ Aar siden en koldfeber som et [u....digt] Menneske pludselig standsede ved et Medikament, men Pigen fik en rystelse over hele Legemet og anden sygdom, som lagde hende til Sengs hvorfor hun aldrig [kom?] frisk igen. O! at det maatte tages til Advarsel af de mange Qauksalvere.
NOTITS: Dåb 17.07.1783. Far Anders Eriksen, Dørslund, mor Ane Iversdatter.
Dåb nr. 2220

Nr. 6571 1807.04.05 Niels Christensen, Tarp?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 uger, DØBT: 1807.03.28c. FAR: Christen Andersen, Tarp?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 5 April blev begraven Christen Andersens Nysfødte Søn hiemme Døbt Niels 8 dage gl. [PKB:] NB Dette barn var en Vanskabning, Gummer i [Q.....len] af Munden var borte, og en stor Udvæxt fandes ved det ene Næsebor.
NOTITS: PKB 6 dage gammel. Ikke registreret som dåb i kirkebogen.
Dåb nr. 2710

Nr. 6572 1807.04.26 Lars Hansen, Hyvild, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 26 April blev begraven Lars Hansen i Hyvild 61 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1801.

Nr. 6573 1807.05.24 Dødfødt, Borup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1807.05. MOR: Maren Pallesdatter, Borup.
UDLAGT: Anders Pedersen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 24 may blev begraven Maren Pallesdatter uægte og Døedfødte Drenge Barn af borup til Fader blev udlagt Peder Andersens Søn Anders Pedersen i Skierlund. [PKBs hele tekst:] dj 24de Maj begravet Qvinden Maren Pallesdatters uægte og dødfødte Drengebarn. Til Barnefader blev udlagt Ungkarl Anders Pedersen fra Skerlund. Omstændighederne ved dette barns fødsel var: Barnet er i det mindste kommen 14 Dage for tidlig, og til for Tidlige Nedkomst kunde ingen Aarsag angives. Da ingen var hiemme i det Huus, hvor BarneModeren boede, og hun [....] [....] gik saa til nærmeste Naboe Jens Boel for at raabe om hjelp, men overvundet af fødsels Smerterne, fødte hun barnet uden nogens hjelp under aaben himmel. Barnet har efter de tililende Quindfolks sigende været dødt i 3 Uger før fødselen. Hun har født et før, som lever.
NOTITS: Ingen Dåb. Anders Pedersen er 27 år, Maren er også 27 år. Hun gifter sig året efter med Jens Jensen i Enkelund, Thyregod.

Nr. 6574 1807.05.30 Ane Christensdatter, Grarup, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1722c.
SVIGERSØN: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande
DATTER: Dorte Jensdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 30 May blev begraven Enken Ane Christensdatter Søren {Christensen} Nørgaards Svigermoder i Grarup 84 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801. Datteren Dorthe Jensdatter er gift med Søren Christensen Nørgaard.

Nr. 6575 1807.06.07 Marie Jørgensdatter, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 5.03 (å.m), 5 år 3 m., DØBT: 1802.02.28. FAR: Jørgen Troelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 7 Juni blev begraven Jørgen Troelsens Datter Marie i Sandfeld 5½ Aar gl:
NOTITS: Dåb 28.02.1802.
Dåb nr. 2632

Nr. 6576 1807.10.04 Peder Svendsen, Borup, SAND ALDER: 58s, 55 år, DØBT: 1749c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 4 Oct: blev begraven [PKB: Boelsmand] Peder Svendsen i Borup 55 Aar. [PKB:] NB laa 3 Aar til Sengs af Apoplexie.
NOTITS: FT 1801 52 år, giver 58 år.

Nr. 6577 1807.10.18 Ane Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 78s, 81 år, DØBT: 1729c.
MAND: Søren Lassen Bjerre, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 18 oct: blev begraven Søren Lassen Bieres Hustr {Ane Pedersdatter} i Borup 81 Aar Gl.
NOTITS: FT 1801 72 år, giver 78 år.

Nr. 6578 1807.12.13 Christen Pedersen Brejl, Lundfod, 69 år, DØBT: 1738c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. d 13 dec: blev begraven Christen Pedersen Breiel Almisse lem i Lundfoed 69 Aar gl:
NOTITS: Udeladt i FT 1787 og Ft 1801.

Nr. 6579 1807.12.20 Kirsten Jensdatter, Grarup, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1757c.
BROR: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. d 20 Dec: blev begraven Niels {Jensen} Greenes Søster Pige Kirsten Jensd: i Grarup 50 Aar gl:
NOTITS: Ikke set i FT 1801 eller 1787. Niels Jensen Grene den ældre. Den yngre var i Uhre etc. før 1801 til Ejstrup og Give.

Nr. 6580 1808.01.03 Johanne Cathrine Christensdatter, Skærlund, SAND ALDER: 83s, 76 år, DØBT: 1724c.
MAND: Jens Pedersen Schals, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 3 Janv: blev begraven Jens {Pedersen} Schalses Hustru Johanne Chatrine {Christensdatter} i Skierl: 76 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 Arvad Mølle 76 år, giver 83 år. I 1802 sælges Arvad Mølle, derefter flyttet til Skærlund.

Nr. 6581 1808.01.31 Christen Jensen, Askær- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1807.08.30. FAR: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Samme dag [d 31 Janv] blev begraven Jens Xstensens Mindste Søn Christen af S: AsKier 5 M. gl.
NOTITS: Dåb 30.08.1807. PKB 26 uger.
Dåb nr. 2746

Nr. 6582 1808.03.06 Dødfødt, Risbjerg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1808.03. FAR: Mads Larssen, Risbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 6 Martj blev begraven Mads Larssens Døedfødte Søn i Riisberg. [PKB:] De nærmere Omstændigheder ved dette Barns fødsel var: Da Gjordemoderen blev hentet, fandt hun konen liggende i et lidet kammer, som var meget fugtig. Gjordem: lod manden hente et par koner, som kunne gaa til haands under fødselen, men det ville han ikke. Der var da ingen anden nærværende [end?] Manden selv, Gjordemoderen, en Tjenestepige og en gl. 80 Mand, som laae i Sengen. [....] [.....] da Gmderen kom, efter 10 til 12 timers Smerter blev konen forløst og foregiver G: at barnet døde, fordi Moderen var saa [svager?] [......... konen paa Mandens?] og fødte liggende paa Sengen: G: varmede og gned barnet, forat bringe Liv i det men forgieves.

Nr. 6583 1808.03.23 Maren Nielsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1762c.
MAND: Mads Larsen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 23 Martj blev begraven Mads Larssens Kone {Maren Nielsdatter} i Riisberg 45 Aar Gl. [PKB:] Hun døde i barselsseng og er sterke formodninger om, at det strenge Arbejde hun nogle maaneder før forløsningen maatte forrette, da Manden ingen Pige vilde holde har fremskudt hendes livs Ende.
NOTITS: Overtager Matr. 2a Risbjerg først i 1802, er således ikke med i FT 1801. FT 1787 23 år, ved broderen Christen Nielsen i Uhre, giver 44 år. ok.

Nr. 6584 1808.04.15 Mette Sørensdatter, Grarup (Nørregaard), SAND ALDER: 10.07 (å.m), 12 år, DØBT: 1797.09.03. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup (Nørregaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 15 April blev begraven Søren {Christensen} Nørgaards Datter Mette af Grarup 12 Aar Gammel.
NOTITS: Dåb 03.09.1797
Dåb nr. 2543

Nr. 6585 1808.09.11 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1808.09. FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre. MOR: Maren Poulsdatter, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 11 Sept: blev begraven Jens Bundgaards dødføedte Datter af Uhre med sin 1ste Kone Karen Poulsdatter. [PKB:] Omstændighederne ved dette Barns fødsel er følgende: Taarsdagen dj 15de Sept. blev Glordemoder Mette Nielsdatter {63} Niels {Sørensen} Riisbjergs hustrue hentet til Jens Bundgaards kone. Ved hendes kommen fandt hun Barnet kom først til fødsel. Da hun ej forstod at foretage den behørige Handling med Barnet frasagde hun sig strax forretningen, hvorpaa der hentedes Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter, 49} i Skerlund, som ligelegedes afgiver sig med at være Giordemoder denne forsøgt men forgjeves at [...ne] Barnet. Saaledes laa konen saa indtil fredag Middag dj. 16de da Jens Bundgaard kom til Præsten {som skriver om sig selv} for at spørge om Raad. Konen paaskudede strax, at en examineret Giordemoder skulle hentes fra Omme Sogn {Sønder Omme} hvilket Peder Andersens kone alt i forvejen havde forlangt. Ilende Bud [.....] strax efter hende, men hun var [.....] nok til at afstaae at ville drage med Vognen, foregivende, at hun vented [.....] det første at blive hentet til en kone i Borris Sogn. Den lidende laae imidlertid hen til [.....] [...] [...] fredag og Løverdag, da Peder Andersens kone blev hentet derfra; for at betjene en anden kone. Imidlertid sendtes Bud efter Præsten {som skriver om sig selv} under foregivende at den Syge vilde tale med ham. Han kom Kl. 1 om Løverdag [.......]; og vilde den førstnævnte Giordemoder blot spørge som om hun turde tillade hende at bruge Magt, da den nue [.....] i være end 24 Timer havde været født, og der ingen tvivl var om at barnet var dødt. Præsten {der skriver om sig selv} maatte overlade til Giordem: at handle deri saaledes som hun agtede at forsvared det men til[....] og paaskudede, at en læge maatte hentes, hvortil manden ogsaa var villig, men før hustruen var [for......] blev konen forløst barnets [hoved] var meget ophovnet.
NOTITS: Her ses hvordan præsten i seks år har harcelleret jordemødrene, så de ikke tør gøre noget mere. At præsten "maatte overlade til jordemoderen" at behandle sagen, er politikersnak, for i næste øjeblik siger han i kernen truende, at han mener en læge bør hentes. Det er på tide at denne Præst forlader Brande, hvad han også gør. Patronym Christensen fra FT 1801 Uhre.

Nr. 6586 1808.10.16 Birte Thomasdatter, Grarup, SAND ALDER: 73s, 68 år, DØBT: 1735c.
MAND: Ole Jensen Glasou, Grarup, Brande
DØDSÅRSAG: dysenteri, blodgang.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. I [første blodgang] Samme dag [d 16 oct] blev begraven Ole Jensens Hustru {Birte Thomasdatter} af Grarup 68 Aar Gl. døde af blodgang. [præst Lunds skrift:] B det ,aae [...] [...] der døe af [Eidm....]
NOTITS: Første af fire mennesker døde af blodgang. FT 1801 66 år, bliver73 år. Glasou fra skøde.

Nr. 6587 1808.10.20 Inger Kirstine Christensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 11 m., DØBT: 1807.11.22. FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store.
DØDSÅRSAG: dysenteri, blodgang.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. II [anden blodgang] d 20 oct blev begraven Christen Thomsens Yngste datter Inger Kierstine 1 Aar Gl. døed af bloedgang.
NOTITS: Dåb 22.11.1807.
Dåb nr. 2751

Nr. 6588 1808.10.28 Sidsel Christensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 5.03 (å.m), 5 år 1 m., DØBT: 1803.09.11. FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store.
DØDSÅRSAG: dysenteri, blodgang.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. III [tredje blodgang] d 28 oct: blev begraven Christen Tomsens Datter Sidsel 5 Aar Gl: Døede af Blodgg.
NOTITS: Dåb 11.09.1803.
Dåb nr. 2670

Nr. 6589 1808.11.20 Knud Christensen, Langkær- Store, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 3 uger, DØBT: 1805.10.27. FAR: Christen Thomsen, Langkær- Store.
DØDSÅRSAG: dysenteri, blodgang.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. IIII [fjerde blodgang] d 20 Nov: blev begraven Christen Thomsens Søn Knud i LangKier 3 Aar Gl. Døed af blodgang.
NOTITS: Dåb 27.10.1805.
Dåb nr. 2717

Nr. 6590 1809.01.01 †1808.12.29 Christen Hansen Tommel, Grarup, SAND ALDER: 67c, 81 år, DØBT: 1742c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 1 Janv: blev begraven Christen Hansen [PKB: Tommel] af Grarup 81 Aar Gl:
NOTITS: Ses i FT 1801, 59 år. 3. gang enkemand. Alderen ravegal ca. 14 år for høj, bedre alder i FT 1801. I skiftet ses dødsdagen 29. december 1808. I skiftet kaldes han Christen Hansen Askær.
LINK: Skiftets efter Christen Hansen sluttes.

Nr. 6591 1809.01.15 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1809.01. FAR: Peder Andersen, Borup. MOR: Maren Pedersdatter, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 15 Janv: blev begraven Peder Andersens og Hustrus Maren Pedersdatters Dødfødte datter af af 1ste Egteskab, i Borup
NOTITS: Forældre ikke i FT 1801. Gift 1806.

Nr. 6592 1809.01.22 Peder Troelsen, Lundfod, SAND ALDER: 54s, 52 år, DØBT: 1754c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 22 janv: blev begraven Peder Troelsen i Lundfoed, OmKom Paa Marken Mellem Brande og sit hiem Da han blev forvildet i stærk Frost. Hans alder var 52 Aar. [PKB:] Af kuldsot, førte han [....] havde faaet i Brande. Ihielfrossen paa Brande Mark.
NOTITS: FT 1801 46 år, giver 54.

Nr. 6593 1809.03.12 Jørgen Jørgensen, Grarup, SAND ALDER: 3.05 (å.m), 3 år 4 m., DØBT: 1805.11.17. FAR: Jørgen Jørgensen, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Samme dag [d 12 martj] blev begraven Jørgen Jørgensens Søn Jørgen af Grarup 3½ Aar Gl:
NOTITS: Dåb 17.11.1805.
Dåb nr. 2718

Nr. 6594 1809.03.26 Dorte Madsdatter, Askær- Nørre, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1808.02.07. FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Samme dag [d 26 martj] blev begravet Mads Pedersen Datter Dor[...] [PKB: Daarthe] i Nør AsKier 1¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 07.02.1808. Døbenavn Dorreth
Dåb nr. 2757

Nr. 6595 1809.04.03 Peder Nielsen, Arvad, SAND ALDER: 50s, 51 år, DØBT: 1758c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 3 April: blev begraven Peder Nielsen i Arevad 51 Aar. [PKB: som pludselig døde.]
NOTITS: FT 1787 28 år, giver 50. FT 1801 42 år, giver 50.

Nr. 6596 1809.04.03 Karen Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1739c.
MAND: Christen Pedersen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Samme dag [d 3 April] blev begraven Christen Pedersens Hustru Karen Nielsd: af Grarup 69 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 i Sønder Askær.

Nr. 6597 1809.07.09 Ane Kjeldsdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 dage, DØBT: 1809.07. FAR: Kjeld Thomsen, Langkær- Store.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 9 Julj blev begraven Kield Thomsens Nysfødte Datter hiemme døbt Ane af LangKier. [PKB 3 Dage].
Dåb nr. 1976

Nr. 6598 1809.08.13 Maren Sørensdatter, Uhre, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1735c.
MAND: Christen Nielsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 13 Aug: blev begraven Christen Nielsens Hustru Maren Sørensd: af Uhre 67 Aar Gl:
NOTITS: FT 1801 66 år, giver 74.

Nr. 6599 1809.11.26 Morten Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 82s, 85 år, DØBT: 1727c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 26 Nov: blev begraven Morten Pedersen af SchierLund 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 60 år, giver 82.

Nr. 6600 1810.01.07 Dorthe Jørgensdatter, Sandfeld- Lille, SAND ALDER: 75s, 80 år, DØBT: 1734c.
MAND: Niels Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 7 janv blev begraven Niels Pedersens Enke Dorthe Jørgensd i Lille Sanfeld 80 Aar gl.
NOTITS: Ikke i FT 1801, 1787 52 år, giver 75.

Nr. 6601 1810.02.04 Mette Jensdatter, Harrild, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1809.11.05. FAR: Jens Eriksen Harrild, Harrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 4 Febr blev begraven Jens harilds Mindste datter Mette ¼ Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.11.1809. Eriksen fra FT 1801.
Dåb nr. 2787

Nr. 6602 1810.02.17 Jens Nielsen Alle, Brande By, SAND ALDER: 80s, 72 år, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 17 Febr blev begraven Jens {Nielsen} Alle i Brande 72 Aar gammel. [PKB: 73 aar].
NOTITS: Nielsen fra FT 1787 Assing. Alder 57, giver 80. FT 1801 71 år, giver 80.

Nr. 6603 1810.03.25 Mette Jørgensdatter, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 17.08 (å.m), 18 år, DØBT: 1792.08.26. FAR: Jørgen Troelsen, Sandfeld-Store. MOR: Karen Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 25 Martj blev begraven Jørgen Troelsens Eldste Datter Mette i Store Sandfeld 18 Aar Gl.
NOTITS: Dåb 26.08.1792.
Dåb nr. 2427

Nr. 6604 1810.03.25 Dorte Christensdatter, Tarp, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 2 år, DØBT: 1808.10.16. FAR: Christen Andersen, Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Christen Andersens Datter Dorthe i Tarp blev begraven d. 18 maj. 2 Aar gl:
NOTITS: Dåb 16.10.1808. Døbenavn Dorret.
Dåb nr. 2770

Nr. 6605 1810.06.11 Christiane Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1731c.
MAND: Christen Pedersen Bjerre, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 11 Jnnj blev begraven Christen {Pedersen} Bieres Hustru Christiane Nielsd: i Grarup 79 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801, 1787 56 år, giver 79.

Nr. 6606 1810.07.15 Dødfødt, Askær- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1810.07. FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 15 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers dødfødte barn .
NOTITS: Pedersen fra BG 6.2 s. 85 Matr. 1 A Nørre Askær.

Nr. 6607 1810.07.18 Ane Andersdatter, Dørslund, SAND ALDER: 29.02 (å.m), 29 år, DØBT: 1781.05.13. FAR: Anders Christensen, Dørslund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 18 Julj blev begraven Anders Christensens Datter Ane i DøsLund 29 Aar Gl:
NOTITS: Kun i DKB. Dåb 13.05.1781
Dåb nr. 2170

Nr. 6608 1810.07.29 Ane Madsdatter, Askær- Nørre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1810.07.16. FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 29 Julj blev begraven Mads {Pedersen} Nør Askiers nyefødte datter Ane af Nør AsKier 14 dag gl: og ge[.] [...]
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen, vel hjemmedøbt. Tvilling til dødfødte Nr. 6606.
Dåb nr. 1975

Nr. 6609 1810.08.05 Ane Marie Madsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 9.07 (å.m), 9 år, DØBT: 1800.12.26. FAR: Mads Larssen, Risbjerg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 5 Aug. blev begraven Mads Larssens D. Ane Marie af Riisberg 9 Aar gl:
NOTITS: Dåb 26.12.1800 Ulkind, Ringgive. Mads Larsen overtog Risbjerg 1802. Mads har søster Ingeborg Lasdatter i Ulkind.

Nr. 6610 1810.08.12 Karen Christensdatter Royen, Brande By, SAND ALDER: 70s, 72 år, DØBT: 1740c.
MAND: Jens Nielsen Alle, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 12 Aug. blev begraven Karen {Christensdatter Royen} Alle i Brande 72 Aar
NOTITS: FT 1801 61 år, giver 70. Hun er ud af den berømte hosekræmmer slægt i Rind sogn. Se fx Personalhistorisk Tidsskrift, 1984 s.97-108: Agnes Laustsen "Royen. En hosekræmmerslægt fra Hammerum herred". Jens Alle begravet Nr. 6602.

Nr. 6611 1810.09.09 Maren Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1809.10.08. FAR: Søren Jensen, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Samme dag [d 9 Sept.] blev begraven Søren Jensens Mindste Datter Maren af Grarup 1 Aar gl.
NOTITS: Dåb 08.10.1809 i Tarp, Søren Jensen flyttede til Grarup 3A i Juni 1810 ifølge skøde, se BG 8 s. 12.
Dåb nr. 2786

Nr. 6612 1810.09.30 Kirsten Pallesdatter, Borup, SAND ALDER: 71s, 68 år, DØBT: 1739c.
MAND: Peder Svendsen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 30 Sept blev begraven Peder Svendsens Enke {Kirsten Pallesdatter} af Borup gl 68 Aar
NOTITS: FT 1801 62 år, giver 71 år.

Nr. 6613 1810.11.25 Anders Christensen, Dørslund, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1748c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 25 Nov blev begraven Anders Christens: af DøsLund 62 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 53 år, giver 62. FT 1787 40 år, giver 63.

Nr. 6614 1810.11.28 Jørgen Jørgensen, Brande By, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1741c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. d 28 Nov blev begraven Jørgen Jørgensen af Brande By 69 Aar Gl.
NOTITS: FT 1801 60 år, giver 69. FT 1787 45 år, giver 68.

Nr. 6615 1810.12.16 Kirsten Jensdatter, Østerholm, SAND ALDER: 91c, 91 år, DØBT: 1719c.
SØN: Mads Jørgensen Skomager, Østerholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. d 16 Dec blev begraven Mads Skomagers Moder Kirsten Jensdatter af Øster Holm 91 Aar. [PKB: af Damhuus].
NOTITS: BG mener Mads havde "'Damhus" 4A Brandholm, som han fik skøde på 1810, men han nævnes her af Østerholm. BG siger, han er født ca. 1763 i Uhre, men skattemandtalslisten har ingen Jørgen i Uhre på den tid. Jørgen Larsen Sandfeld kommer til Uhre efter den tid, er i 1763 i Brande By. Men han var gift med Anna Christensdatter ikke Kirsten Jensdatter.

Nr. 6616 1810.12.23 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1810.12. FAR: Peder Pedersen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. d 23 Dec: blev begraven Peder Pedersens Døedfødte Datter af Uhre. [PKB: 1 dag gl.]

Nr. 5997 1811.01.01 Poul Sørensen, Husum, SAND ALDER: 28.03 (å.m), 28 år, DØBT: 1782.08.04.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: GLEMT: 'blev begraven Poul Sørensen 28 Aar gammel'}.
NOTITS: Vel glemt i kirkebogen, måske begravet i et andet sogn. Kan være sidst i 1810, datoen omtrendtlig. Ses sidst i kirkebogen 1803. Skøde sept. 1804. Enken Maren Nielsdatter gifter sig igen i sept. 1811 med Mikkel Eriksen *1781c Thyregodlund, Thyregod.
Dåb nr. 2199

Nr. 6617 1811.01.13 Ane Larsdatter, Grarup, SAND ALDER: 31.03 (å.m), 31 år, DØBT: 1779.11.21.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Samme dag [d 13 Janv.] blev begraven Pige Ane Larsdatter af Grarup 31 Aar gammel.-
NOTITS: Ikke set i FT 1787 eller 1801. BG antager lidt vovet, at det drejer sig om Anna Larsdatter født 1779 i Risjberg. Dåb 2128 21.11.1779.

Nr. 6618 1811.01.20 Karen Offersdatter, Brandlund, SAND ALDER: 64s, 56 år, DØBT: 1746c.
MAND: Peder Andersen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 20 Janv. blev begraven Peder Andersens Hustru Karen Offersd. af BrandLund 56 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 54 år, giver 64.

Nr. 6619 1811.02.03 Ane Michelsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1720c.
MAND: Christen Pedersen Brejl, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Samme dag [d 3 Febr] blev begraven Christen {Pedersen} Breils Enke Ane Michelsd. af BrandLund 90 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801.

Nr. 6620 1811.02.10 Niels Nielsen Organist, Uhre, SAND ALDER: 30.04 (å.m), 31 år, DØBT: 1780.10.08.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 10 Febr blev begraven Organist og Skoleholder, Niels Nielssen i Uhre 31 Aar gl:. [PKB: efter 16 ugers ægteskab].
NOTITS: Dåb 2156 08.10.1780. Viet Nr. 8254 07.10.1810.
Dåb nr. 2156

Nr. 6621 1811.02.24 Dorthe Andersdatter, Skerris, SAND ALDER: 80s, 83 år, DØBT: 1730c.
MAND: Anders Larsen, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 24 Febr blev begraven Anders Larssens Enke Dorthe Andersd: 83 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1801. FT 1787 56 år, giver 80.

Nr. 6622 1811.02.24 Birte Olesdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1811.02.10c. FAR: Ole Jenssen Stærks, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Samme dag [d 24 Febr] blev begraven Ole Jenssens [PKB: Stærchs] D: Birthe i Grarup 14 dage Gl.
NOTITS: Hjemmedøbt. Tilnavn både Stærks og Glasou.
Dåb nr. 1974

Nr. 6623 1811.03.07 Christen Christensen, Flø, SAND ALDER: 4.10 (å.m), 35 år, DØBT: 1776.06.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 7 Martj blev begraven Christen Christensen af Fløe [PKB: N....]35 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2048 09.06.1776.
Dåb nr. 2048

Nr. 6624 1811.04.12 Maren Pedersdatter Bjerre, Grarup, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1737c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 12 April blev begraven Almisse lem, Maren Pedersd: Biere af Grarup 73 Aar gl:
NOTITS: Måske Søster til Christen Pedersen Bjerre i Grarup.

Nr. 6625 1811.04.25 Bertel Dam, Uhre, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1769c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 25 April blev begraven Bertel Dam i Uhre 41 Aar
NOTITS: Ikke i FT 1801 eller 1787.

Nr. 6626 1811.05.10 Ane Madsdatter, Grarup, SAND ALDER: 13c, 13 år, DØBT: 1797c. FAR: Mads Christensen, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 10 Maj blev begraven Mads Christens Datter Ane af Grarup 13 Aar gl:
NOTITS: Tilsyneladende ikke født i Brande.

Nr. 6627 1811.05.19 Maren Nielsdatter Bundgaard, Uhre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 19 Maj blev begraven Maren Nielsd: Bundgaard af Uhre gl: 80 Aar.
NOTITS: Ikke i FT 1801 eller 1787. Der er to Bundgårde i Uhre 3a og 14a, det er ikke klart, hvor hun hører hen.

Nr. 6628 1811.05.23 Inger Nielsdatter, Grarup, SAND ALDER: 76s, 79 år, DØBT: 1734c.
MAND: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 23 Maj blev begraven Christen {Andersen} Skieres Enke Inger Nielsd: i Grarup 79 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 66 år, giver 76.

Nr. 6629 1811.05.26 Mads Jensen, Risbjerg, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1737c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 26 Maj blev begraven Mads Jensen i Riisberg 73 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 63, giver 73.

Nr. 6630 1811.07.07 Kirsten Jensdatter, Uhre (Bundgaard), SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1810.05.13. FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. d 7 Julj blev begraven Jens {Christensen} Bundgaards D. Kirsten 1¼ Aar gl.
NOTITS: Dåb 13.05.1810.
Dåb nr. 2795

Nr. 6631 1811.07.14 Christen Pedersen, Brande By, SAND ALDER: 70s, 62 år, DØBT: 1741c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 15. Samme dag [d 14 Julj] blev begraven Christen Pedersen i Brande 62 Aar Gl:
NOTITS: Lille Langkær FT 1801 60, giver 70. Han køber 1811 Matr. 7a Brande By. Skal ifølge BG komme fra Give, hvor han ikke er set født.

Nr. 6632 1811.08.25 Ane Sørensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1761c.
MAND: Iver Madsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16. d 25 Aug blev begraven Iver Madsens Hustru af LangKier, Ane Sørensd: 50 Aar gl:
NOTITS: Ikke i FT 1801, søster til Søren Kierkegaards mor.

Nr. 6633 1811.09.08 Karen Knudsdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 31.01 (å.m), 30 år, DØBT: 1780.07.30.
MAND: Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17. Samme dag [d 8 Sept:] blev begraven bemelte {Christen Thomsen} Mds Kone{Karen Knudsdatter} 30 Aar gl:
NOTITS: Dåb 2154 30.07.1780. Indførelsen før denne er: "Daab 11. d 8 Sept: Havde Christen Thomsen i Langkier med sin 1ste Kone Karen Knudsd: 1 Datter til Daaben belv Kaldet Inger baaren af peder Knudsens Kone i Schieris, Faderne Laus Thomsen i Borup, Peder Knuds: i Scierris, og Kield Thomsen og H: af LangKær".
Dåb nr. 2154

Nr. 6634 1811.10.13 Peder Pedersen Flø, Brandlund, SAND ALDER: 41s, 44 år, DØBT: 1770c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18. Samme dag [d 13 octbr] blev begraven Peder {Pedersen} Fløe i Brandlund gl. 44 Aar
NOTITS: FT 1801 31 år, giver 41.

Nr. 6635 1811.11.24 Mette Knudsdatter, Arvad, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1735c.
MAND: Peder Nielsen, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19. d 24 Nov blev begraven Enken Mette Knudsd: af Arevad 76 Aar gl.
NOTITS: FT 1801 65 år, giver 75.

Nr. 6636 1811.12.26 Maren Bjerre, Grarup, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20. d 26 Dec: blev begraven Enken Maren Bjere i Grarup 88 Aar gl.
NOTITS: Ikke i FT 1801.

Nr. 6637 1812.01.01 Navnløs, Flø, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1811.12. FAR: Søren Sørensen Flø, Flø.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 1 Janv: blev begravet Søren {Sørensen} Fløes nysfødte Datter.

Nr. 6638 1812.01.31 Mette Henningsdatter, Uhre, SAND ALDER: 83c, 83 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 31 Janv blev begraven Almisselem Mette Henningsdatter af Uhre 83 Aar gl
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801. Ikke klart hvor hun hører hjemme i Uhre.

Nr. 6639 1812.02.02 Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1755c.
MAND: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 2 Febr blev begraven Christen {Nielsen} Nørgaards Hustru Ane Kirstine Nielsd: af Uhre 56 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 44 år, giver 55, Patronym Nielsen også.

Nr. 6640 1812.03.01 Navnløs, Grarup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1812.02. FAR: Mathias Christensen Grarup, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 3 martj blev begravet Mathis {Christensen} GrarupNysfødte Søn.
NOTITS: Kun i DKB.

Nr. 6641 1812.04.06 Karen Madsdatter, Drantum, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1726c.
MAND: Mads Christian Nielsen Ørbæk, Drantum, Brande, 2. mand, 1. mand Niels Pedersen †1772c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 6 April blev begraven Mads Christians {Nielsen Ørbæk} Hustru Karen Madsdatter i Drantum 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 59 år, giver 84. Nielsen fra FT 1787. Ørbæk fra BG hefte 5, side 95.

Nr. 6642 1812.04.19 Marie Nielsdatter, Flø, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 19 April blev begraven Enken Marie Nielsd. 79 Aar gl:. [DKB: af Fløe].
NOTITS: Ikke i FT 1787 eller 1801.

Nr. 6643 1812.05.18 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1812.05. FAR: Niels Thomsen, ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 18 Maj blev begravet Niels Thomsens Nysfødte Søn.
NOTITS: Kun i DKB. Måske Niels Christian Thomsen af Brande By.

Nr. 6644 1812.09.13 Johan Christian Jensen, Uhre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 3 m., DØBT: 1812.07.12. FAR: Jens Johansen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 13 Sept: blev begraven Jens Johansens mindste Søn Johan Christian af Uhre, 12 Uger gl..
NOTITS: Dåb 12.07.1812.
Dåb nr. 2830

Nr. 6645 1812.11.15 Niels Christensen, Uhre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 uger, DØBT: 1812.10.11. FAR: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7 {9!}. d 15 Nov: blev begraven Christen Nielsen Bundgaards Søn Niels af Uhre, 8 Uger gl. af Uhre -. [PKB: 18 uger].
NOTITS: Dåb 11.10.1812. Præsten synes at have en forkert alder.
Dåb nr. 2835

Nr. 6646 1812.11.29 Mette Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 35.04 (å.m), 35 år, DØBT: 1777.09.14. FAR: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8 {10!}. d 19 Nov: blev begraven Søren {Jensen} Smeds Datter Mette af Grarup 35 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2083 14.09.1777. Jensen fra FT 1787.
Dåb nr. 2083

Nr. 6647 1812.12.26 Johanne Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 67s, 69 år, DØBT: 1745c.
MAND: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9 {11!}. d 26 Dec. blev begraven Michel {Pedersen} Hyvilds Enke Johanne Jensdatter af Lund 69 Aar Gl:
NOTITS: FT 1787 42 år, giver 67.

Nr. 6648 1813.02.07 Søren Ottesen, Uhre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1812.11.08. FAR: Otte Sørensen, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Samme Dag [d 7 Febr] blev begraven Otte Sørensens Søn Søren ¼ Aar.-. [PKB: 13 uger].
NOTITS: Dåb 08.11.1812.
Dåb nr. 2838

Nr. 6649 1813.05.30 Karen Christensdatter, Lilleholm, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1747c.
MAND: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 30 Mai blev begraven Jens {Christensen} Skræders Hustru Karen Christensd af af Lildholm 65 Aar gl
NOTITS: FT 1801 52, giver 64.

Nr. 6650 1813.06.01 Christen Eskildsen Wolling, Grarup, SAND ALDER: 53s, 60 år, DØBT: 1760c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 1 Juni blev begraven Christen {Eskildsen} Wolling af Grarup 60 Aar gl. [PKB: formedelst urigtig anvendt [K..ppered?] i for stor Mengde invendig brugt].
NOTITS: FT 1801 Lille Harrild, 41 år, giver 53. Brande Fattigvæsen bevilliger Enken Karen Thomasdatter 15 rigsdaler til kisten, se BG hefte 2, side 81, matr. 4a Harrild.

Nr. 6651 1813.06.20 Jens Pedersen, Grarup, SAND ALDER: 74s, 81 år, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 20 Juni blev begraven Jens Pedersen af Grarup 81 Aar gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1801. FT 1787 48 år, giver 74.

Nr. 6652 1813.10.03 Mette Sørensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1758c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 3 Oct blev begraven Pige Mette Sørensdatter af Brandlund 55 Aar gl.
NOTITS: Ikke nævnt i FT 1787 eller 1801. Søster til Søren Kierkegaards mor Ane. Ifølge broderen Jenses datter Bodil Marie Jensdatter i 1868 var Mette "svagelig". I fattigprotokollen 1807 nævnes det, at hendes handikap var en "beenskade". Hun kunne spinne og binde strømper.

Nr. 6653 1813.10.31 Dødfødt, Uhre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1813.10. FAR: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5.5 d 31 oct blev begraven Christen {Nielsen} Bundgrds dødfødte Søn i Uhre
NOTITS: Kun i DKB. Nielsen fra dåb 11.10.1812 Christen Nielsen Bundgaard. Der er to Bundgaarde i Uhre, men BG har ham ikke på nogen af dem.

Nr. 6654 1813.11.07 Johanne Eriksdatter, Harrild, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1773c.
BROR: Erik Eriksen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 7 Nov: blev begravet Erick Ericksens Søster Johanne Ericksd: 40 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 14 år, giver 40 år. Ikke set i FT 1801.

Nr. 6655 1813.10.31 Jens Knudsen, Borup (Økær), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1813.08.08. FAR: Knud Jørgensen Økær, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7 Samme Dag [d 7 Nov:] blev begraven Knud {Jørgensen} ØeKjers yngste Søn Jens ¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 08.08.1813
Dåb nr. 2851

Nr. 6656 1813.11.28 Lars Madsen, Risbjerg, SAND ALDER: 77.2s (å.m), 87 år, DØBT: 1736.09.09.
SØN: Mads Larsen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 28 Nov: blev begravet Lars Madsen af Riisb: 87 Aar gl.
NOTITS: 77 år. Ikke nævnt FT 1801 i Risbjerg. Far til Mads Larsen fra Ulken, Ringgive, 1802 matr. 2a Risbjerg. Men ikke nævnt i FT 1801 Ringive, Ulken, hvori Mads Larsen er nævnt. Født i Sejrup, Thyregod. Gift i Give, flyttet til Ulkind Ringive, senere 1802 med sønnen Mads Larsen til Risbjerg, Brande.

Nr. 6657 1814.01.02 Jørgen Jensen, Brande By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1813.09.26. FAR: Jens Jørgensen, Brande By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 2 janv blev begravet Jens Jørgensens Søn Jørgen af Brande ¼ Aar gl:
NOTITS: Dåb 26.09.1813
Dåb nr. 2855

Nr. 6658 1814.01.23 Jens Mickelsen, Brandlund, SAND ALDER: 34.05 (å.m), 34 år, DØBT: 1779.10.03.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 23 Janv: blev begravet Jens Mickelsen af Lund 34 Aar gl.
NOTITS: Dåb 2124 03.10.1779. Han var født i Hyvild. Moderen Johanne Jensdatter døde 1812 også i Brandlund - Nr. 6647.
Dåb nr. 2124

Nr. 6659 1814.05.15 Ane Marie Hansdatter, Blæsbjerg, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 6 m., DØBT: 1813.09.05. MOR: Karen Pedersdatter, Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 15 Mai blev begravet Karen Pedersdattes barn Ane Marie af Blesberg ½ Aar gl.
NOTITS: Dåb 05.09.1813. Ved dåben står Karen Pedersdatter af Borup logerende hos Jens Nørgaard i Blæsbjerg. Udlagt barnefader Hans Jensen Kræmer.
Dåb nr. 2854

Nr. 6660 1814.05.22 Maren Jensdatter, Brandlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 15 uger, DØBT: 1814.05.03. FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 22 Mai blev begravet Jens Sørensens Mindste Datter Maren af Lund 15 Uger gl.
NOTITS: Dåb 03.04.1814
Dåb nr. 2862

Nr. 6661 1814.05.30 Jens Sørensen, Flø, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 12 uger, DØBT: 1814.04.03. FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d 30 Mai blev begravet Søren Sørensens Søn Jens af Fløe 12 Uger gl.
NOTITS: Dåb 03.04.1814
Dåb nr. 2861

Nr. 6662 1814.06.04 Niels Jensen, Brandlund, SAND ALDER: 12.01 (å.m), 12 år, DØBT: 1802.06.07. FAR: Jens Sørensen, Brandlund, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 4 Juni blev begravet Jens Sørensens S. Niels af Lund 12 Aar gl.
NOTITS: Dåb 07.06.1802
Dåb nr. 2641

Nr. 6663 1814.06.08 Peder Madsen, Uhre, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1769c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d 8 Juni blev begravet [PKB: Skoleholder] Peder Madsen af Uhre 44 aar gl.
NOTITS: Ikke set i FT.

Nr. 6664 1814.06.12 Dorte Jensdatter, Brogaard, SAND ALDER: 55s, 57 år, DØBT: 1759c.
MAND: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 12 Juni blev begravet Thomas Nielsens Hustru Dorreth Jensd: af Brogaard 57 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 42 år, giver 55.

Nr. 6665 1814.06.26 Lars Clemmensen, Hyvild, SAND ALDER: 34.00 (å.m), 36 år, DØBT: 1780.06.18.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. d 26 Juni blev begravet Lars Clemendsen af Hyvild 36 Aar gl:
NOTITS: Dåb 2150 18.06.1780
Dåb nr. 2150

Nr. 6666 1814.07.17 Else Lasdatter, Alkærlund, SAND ALDER: 62s, 66 år, DØBT: 1752c.
MAND: Christen Sørensen Hjuler, Alkærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 17 Juli blev begravet Christen Hjulers Enke Else Lasdatter af Algjerlund 66 Aar gl:
NOTITS: FT 1801 Tarp, 49 år, giver 62. Måske Else Lasdatter tjenende ved Niels Pedersen Fløe FT 1787. 34 år.

Nr. 6667 1814.08.28 Niels Lassen, Brandlund, SAND ALDER: 72s, 85 år, DØBT: 1742c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. d 28 Aug: blev begravet Niels Lassen af Lund 85 Aar gl:
NOTITS: FT 1787 45 år, giver 72.

Nr. 6668 1814.10.15 Jensine Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 uger, DØBT: 1814.09.11. FAR: Søren Jensen, Grarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. d 15 Oct: blev begravet Søren Jensens Datter Jensine af Grarup 9 Uger Gl:
NOTITS: Dåb 11.09.1814
Dåb nr. 2872

Nr. 6669 1814.11.27 Peder Hansen, Grarup, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. d 27 Nov: blev begravet Peder Hansen Grarup 82 Aar gl:
NOTITS: 1793 skøde i Grarup kommende fra Risbjerg, Brande. 1799 til Uhre med Maren Olesdatter fra Borup, 1814 skøde paa 14A i Grarup.

Nr. 6670 1815.01.22 Mette Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 77s, 80 år, DØBT: 1737c.
MAND: Johan Jørgensen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 22 janv: blev begravet Johan Jørgensens Hustru {Mette Jensdatter} i Uhre 80 Aar gl: døde d 16 Janv.
NOTITS: Kun i DKB. FT 1787 Bregnhoved, Give 49 år, giver 77. Hun var fra Store Karlskov, Ringive. Ikke fundet døbt i Ringgive. Notits i den nye konsistorialbog uden mandens navn!

Nr. 6671 1815.02.08 Anders Pedersen, Uhre, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d 8 Febr blev begravet Anders Pedersen af Uhre 75 Aar, døde d 1 Febr
NOTITS: Kun i DKB. FT 1787 47 år, giver 75. FT 1801 62 år, giver76. Den nye konsistorial kirkebog: "1. 1 Febr 1815 begravet 8 Febr Anders Pedersen bonde, Bondearbeide, Uhre 75 aar".

Nr. 6672 1815.03.21 Pouline Nielsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1815.03.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 21 Martj begravet 27 Martj Pouline Nielsdatter bonde barn i Riisberg 7 Uger.

Nr. 6673 1815.07.18 Ane Lausdatter, Uhre, SAND ALDER: 91cc, 91 år, DØBT: 1724c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 12. August begravet 18 Aug. Ane Lausdatter Almisselem i Uhre 91 aar.

Nr. 6674 1815.07.30 Troels Christensen Langkær, Brande By, SAND ALDER: 66c, 70 år, DØBT: 1749c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. d. 23 Julj 1815 begravet 30 Julii Troels Christensen Huusmand i Brande 70 aar
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.

Nr. 6675 1815.10.29 Laus Peter Ottosen Arvad, Brandholm, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1815.06c. FAR: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d 20 oct: begravet 29 octobris Laus Peter {Ottosen} Arevad Sædegaards eiers Søn i Brandholm 4 M.

Nr. 6676 1815.12.10 Søren Lassen Bjerre, Borup, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1748c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d 2 Decbr begravet 10 Decembr Søren Lassen Bjere Huusmand af Borup 67 aar.

Nr. 6677 1816.02.11 Peder Pedersen Arnborg, Brandlund, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1740c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. d 3 Febr begravet 11 Febr Peder Pedersen Arnborg Huusmand af Brandlund 76 aar.
NOTITS: Født i Arnborg, derfra navnet.

Nr. 6678 1816.02.19 Jens Christian Lausen, Borup, 6 m., DØBT: 1815.09.17. FAR: Laus Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 12 Februari begravet 19. Februari Jens Christian Lausen Gaarmand Laurs Thomsens Søn ½ aar.

Nr. 6679 1816.03.20 Jens Christiansen Skals, Skærlund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 m., DØBT: 1816.02c. FAR: Christian Jensen Skals.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. den 12 Marts begravet 20 Marts Jens Christiansen Skals Gaardmand Christian {Jensen} Skals Søn i Skjerlund, 1 Maaned.

Nr. 6680 1816.03.21 Jens Thomsen Slagballe, Brande By, SAND ALDER: 59.06c (å.m), 59 år 6 m., DØBT: 1756.09c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 12 Marts begravet 21 Marts Jens Thomsen Kirkesanger og Skolelærer i Brande i 29 Aar, 59½ aar.
NOTITS: 1816 minus 29 år giver et tiltrædelsesår 1787, dokumenteret i Brande 1789, hvor han har bygget til degneboligen og har været der et stykke tid. Han var altså degn.

Nr. 6681 1816.03.24 Jens Christensen, Tarp, SAND ALDER: 17.10 (å.m), 18 år, DØBT: 1798.05.13. FAR: Christen Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. den 16 Marts begravet 24 Marts Jens Christensen Gaardmand Christen Andersens Søn af Tarp, 18 Aar.
Dåb nr. 2561

Nr. 6682 1816.08.04 Johanne Christensdatter, Borup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1816.02c. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 1 August 1816 begravet 4de August Johanne Christensdatter[Landpige] Karen Jensdatter i Borup hendes uægte barn.

Nr. 6683 1816.08.25 Anders Christensen, Brandlund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1746c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 18de August begravet 25 August Anders Christensen Gaardmand i Brandtlund, 70 Aar.

Nr. 6684 1816.09.12 Dorte Sørensdatter, Blæsbjerg, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1756c.
MAND: Jens Pedersen Nørregaard, Blæsbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 6te Septembr begravet 12te Septembr. Dorthe Sørensdatter Gaardmand Jens {Pedersen} Nørregaards Hustrue i Blesbierg 62 aar.

Nr. 6685 1816.09.22 Mads Nielsen, Drantum, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1746c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. den 18 Septembr begravet 22 Septembr Mads Nielsen Gaardmand i Drantum, 70 Aar.

Nr. 6686 1816.09.27 Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1743c.
MAND: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 22de September begravet 27 September Sidsel Jensdatter Aftægtsmand Thomas Christensens Hustrue i Langkier 73 aar.

Nr. 6687 1816.10.15 Christen Jensen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 22.06 (å.m), 22 år 6 m., DØBT: 1794.04c. FAR: Jens Nørregaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. den 10de October begravet 15de October Christen Jensen Gaardmand Jens Nørregaards Søn af Blesbjerg, 22½ Aar.

Nr. 6688 1817.03.12 Søren Christian Thomsen, Brogaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1817.02c. FAR: Thomas Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. den 6 Marts 1817 begravet den 12te Martii Søren Christian Thomsen Gaardmand Thomas Nielsens Søn i Brogaard, 14 dage

Nr. 6689 1817.04.03 Navnløs, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 31 Marts 1817 begravet 3die April Navnløs blev ikke døbt, da det døde strax efter Fødslen. Gaardmand Peder Christensens barn i Borup.

Nr. 6690 1817.04.27 Peder Christensen, Tarp, SAND ALDER: 20.09 (å.m), 21 år, DØBT: 1796.07.10. FAR: Christen Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. den 22 April begravet den 27 April Peder Christensen Gaardmand Christen Andersens Søn i Tarp, 21 Aar.
NOTITS: Daab #2518.
Dåb nr. 2518

Nr. 6691 1817.07.13 Maren Thomasdatter, Uhre, SAND ALDER: 52s, 50 år, DØBT: 1767.09.12.
MAND: Niels Nielsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 8de Julii 1817 begravet 13. Julii Maren Thomasdatter Gaardmand Niels Nielsens Hustru i Uhre, 50 Aar.
NOTITS: *Arnborg- Grene, datter af Thomas Hansen.

Nr. 6692 1817.07.26 Jakob Friderich Fraun, Lundfod, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1750c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. den 19 Junii 1817 begravet 26de Junii Jacob Friderich Fraun Huusmand i Lundfold {Lundfod}
NOTITS: Kom fra øen Føhr, se vielse #8231 i 1807.

Nr. 6693 1817.08.09 Ane Kirstine Jeppesdatter, Askær- Sønder, SAND ALDER: 23.04 (å.m), 22 år, DØBT: 1794.03.01. FAR: Jeppe Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 4 September 1817 begravet 9de September Ane Kirstine Jeppesdatter Aftægtsmand Jeppe Christensens datter i Askjer, 22 Aar.
NOTITS: Født i Ørskov, Snejbjerg.

Nr. 6694 1817.09.21 Ane Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1767c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 17 Septembr 1817 begravet 21 Septembr Ane Sørensdatter Almisse Lem i Grarup Bierre
NOTITS: Tilsyneladende er der et sted i Grarup, der kaldes BJERRE; ikke fortegnet i BG. Hun ses ikke i FT 1801, men må formodes at være af Brande sogn, for ellers ville hun ikke få almisse der.

Nr. 6695 1817.10.02 Dorte Marie Jensdatter, Borup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1817.04c. FAR: Jens Christian Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 27. September 1817 begravet 2den Octobr Dorthe Marie Jensdatter [......] Jens Chritian Nielsens barn i Borup, ½ Aar.

Nr. 6696 1817.11.09 Jensine Sørensdatter, Grarup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1817.05c. FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 3 November 1817 begravet 9de November Jensine Sørensdatter Gaardmand Søren Jensens barn i Grarup, ½ Aar.

Nr. 6697 1817.11.20 Else Johanne Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1817.05c. FAR: Jens Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 26 November 1817 begravet 30 November Else Johanne Jensdatter Gaardmand Jens Hansens barn i Uhre, ½ Aar.

Nr. 6698 1817.12.14 Peder Jensen, Sandfeld- Lille, 24 år 6 m., DØBT: 1793.05.19. FAR: Jens Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. den 5te Decembr begravet den 14 Decembr Peder Jensen Gaardmand Jens Pedersens Søn i Lille Sandfeld, 24½ Aar.
NOTITS: Daab #2446.
Dåb nr. 2446

Nr. 6699 1817.12.26 Dødfødt, Drantum, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. d. 19de December begravet d 26 December Dødfødt Boelsmand Christen Jensens Barn i Drantum, 0.

Nr. 6700 1818.05.03 Niels Hansen, Borup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1818.04c. FAR: Hans Christoffersen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 27de April 1818 begravet 3die Maii Niels Hansen Gaardmand Hans Christofens barn i Borup, 7 Dage

Nr. 6701 1818.06.24 Mads Christensen, Grarup, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1766c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 19de Junii begravet 24de Junii Mads Christensen Huusmand i Grarup, 52 aar.

Nr. 6702 1818.06.05 Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, SAND ALDER: 63c, 65 år, DØBT: 1755c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 29de Junii begravet 5te Julii Peder Pedersen Gaardmand i Usseltoft, 65 aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.

Nr. 6703 1818.07.12 Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, SAND ALDER: 73c, 70 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 6te Julii begravet 12 Julii Thomas Kjeldsen Aftægtsmand i Langkjer.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.

Nr. 6704 1818.08.16 Ane Nielsdatter, Tarp, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1771c.
MAND: Christen Andersen, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 11te August. begravet 16de August Ane Nielsdatter Gaardmand Christen Andersens Hustru i Tarp, 47 Aar.

Nr. 6705 1818.08.16 Christen Jensen, Askær- Nørre, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1750c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 8de August begravet 16de August Christen Jensen Aftægtsmand i Askjer, 68 Aar.

Nr. 6706 1818.10.04 Christen Nielsen, Uhre, SAND ALDER: 87, 88 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 28de September begravet 4de October Christen Nielsen Aftægtsmand i Uhre, 88 Aar.

Nr. 6707 1818.11.15 Christen Christensen, Uhre, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1740c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 10de November begravet 15 November Christen Christensen Leiehuusmand i Uhre. 78 Aar.
NOTITS: Identifikation uvis, en fjern mulighed ville være Christen Christensen i Blæsbjerg i FT 1801, 54 aar.

Nr. 6708 1818.12.23 Mette Nielsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1743c.
MAND: Niels Sørensen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 18de December begravet 23de December Mette Nielsdatter Huusmand Niels Sørensens Hustru af brandlund, 75 aar.

Nr. 6709 1819.01.25 Mikkel Andersen, Risbjerg?, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1741c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 23. Januarii begravet 25de Januarii Mikkel Andersen Almisselem 78 Aar.
NOTITS: I 1792 er en Michel Andersen fadder af Risbjerg, se daab #2421. Andre Mikkel Andersen ikke set i Brande.

Nr. 6710 1819.03.31 Niels Christensen Nygaard, Uhre, SAND ALDER: 90cc, 90 år, DØBT: 1736c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 24 Martz begravet 31 Martz Niels {Christensen} Nygaard Huusmand af Uhre, 90 Aar.
NOTITS: Født 1736 i Nygaard, Borris. Bosat Sønder Omme, Sønder Langelund i Ringive, Brande By, Tarp og Uhre i Brande.

Nr. 6711 1819.04.08 Niels Christensen, Uhre, SAND ALDER: 47s, 50 år, DØBT: 1772c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 31 Martz begravet 8de April Niels Christensen Gaardmand i Uhre, 50 Aar.
NOTITS: Se FT 1787 fx.

Nr. 6712 1819.04.25 Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, SAND ALDER: 67s, 80 år, DØBT: 1752c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 16 April 1819 begravet 25 April Ane Jacobsdatter 1. Enke og Aftægtskone i Langkjer, 80 Aar.
NOTITS: Født i Give By, hendes far sandsynligvis Jakob Lauridsen i Vestergaard, men kirkebogen ikke først i Give 1745 - 54. Alder skønnet fra FT 1787 og overensstemmende FT 1801, hun er blevet gjort 13 år for gammel i dødsalderen.

Nr. 6713 1819.05.16 Ane Madsdatter, Askær- Nørre, SAND ALDER: 2.00c (å.m), 2 år, DØBT: 1817c. FAR: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 10. Maii begravet 16 Maii Ane Madsdatter 2. Gaardmand Mads Pedersens Datter i Askjer, 2 -.

Nr. 6714 1819.05.23 Maren Christensdatter, Grarup, SAND ALDER: 74s, 75 år, DØBT: 1745c.
MAND: Troels Iversen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 19 Maii begrvet 23de Maii Maren Christensdatter bondekone, Aftægtsmand Truels Iverserns Hustru af Grarup Bjerg, 75 Aar.
NOTITS: Alder skønnet fra FT 1787.

Nr. 6715 1819.06.24 Ebbe Lauridsen, Arvad Mølle, SAND ALDER: 52s, 52 år, DØBT: 1767c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 20 Junii begravet 24de Junii Ebbe Laursen Møller i Arevad Mølle, 52 Aar.

Nr. 6716 1819.10.10 Jens Christensen Bundgaard, Uhre, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1754c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 3die October begravet 10de October Jens Christensen Bundgaard Gaardmand i Uhre, 63 Aar.

Nr. 6717 1819.10.10 Ellen Marie Christensdatter, Drantum, SAND ALDER: 0.06c (å.m), ½ år, DØBT: 1819.04c. FAR: Christen Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 7de October begravet 10de October Ellen Marie Christensdatter Gaardmand Christen Jensens Datter i Drantum, ½ Aar.

Nr. 6718 1819.12.19 Svend Pedersen, Borup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1819.08c. FAR: Peder Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 15de December begravet 19de December Svend Pedersen Gaardmand Peder Andersens Barn i Borup, 4 Maaneder.

Nr. 6719 1820.01.09 Mette Jørgensdatter, Blæsbjerg, SAND ALDER: 83c, 83 år, DØBT: 1737c.
MAND: Henrik Pedersen, Blæsbjerg?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. 3die Januarii begravet 9de Januarii Mette Jørgensdatter Gaardmand Hendrick Pedersens Enke Aftægtskone i Blesbjerg, 83 Aar.
NOTITS: Hverken hende eller manden set i Brande før 1820.

Nr. 6720 1820.01.23 Maren Nielsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 31.01 (å.m), 29 år, DØBT: 1789.02.01. FAR: Niels Nielsen Organist.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 15de Januarii begravet 23de Januarii Maren Nielsdatter Organist og Gaardmand Niels Nielsens Datter i Brandlund, 29 Aar.

Nr. 6721 1820.01.23 Maren Pedersdatter, Borup, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1776c.
MAND: Peder Andersen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 16de Januarii begravet 23de Januarii Maren Pedersdatter Gaardmand Peder Andersens Hustru i Borup.
NOTITS: Hun er ikke født i Brande, forældrene (Peder Svendsen) flytter til Uhre, Brande før FT 1787.

Nr. 6722 1820.02.06 Lars Sørensen, Grarup, SAND ALDER: 1.00c (å.m), 1 år, DØBT: 1819.02c. FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. 30de Januarii begravet 6te Februarii Lars Sørensen Gaardmand Søren Jensens barn i Grarup, 1 Aar.

Nr. 6723 1820.06.04 Christen Hansen, Kragsig, SAND ALDER: 77s, 80 år, DØBT: 1743c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 28de Maii begravet 4de Junii Christen Hansen Aftægtsmand i Kragsig.

Nr. 6724 1820.06.30 Niels Christensen Donnerup, Sønderholm, SAND ALDER: 74s, 77 år, DØBT: 1746c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 27de Junii begravet 30 Junii Niels {Christensen} Donnerup Aftægtsmand i Sønderholm, 77 Aar.
NOTITS: Søn af Godsejer Christen Pedersen til Donneruplund i Give. Ses i skiftet efter moderen Birgitte Nielsdatter Wong 1748 Donneruplund, Give. Niels kan ikke være 77 år, for så ville han være født 1743 og kirkebogen føres i den tid i Give - indtil 1745, 1745-54 ikke ført - der ville fødslen være indskrevet.

Nr. 6725 1820.07.30 Otto Thomsen, Grarup, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1820.02c. FAR: Thomas Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 25de Julii begravet 30 Julii Otto Thomsen Gaarmand Thomas Knudsens Søn i Grarup, 5 Maaneder.

Nr. 6726 1820.08.09 Karen Nielsdatter, Uhre, SAND ALDER: 52s, 53 år, DØBT: 1768c.
MAND: Hans Dynesen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 4de August begravet 9de August Karen Nielsdatter Gaardmand Hans Dynesens Hustru i Uhre, 53 Aar.

Nr. 6727 1820.11.05 Lars Dynesen, Uhre, SAND ALDER: 65s, 67 år, DØBT: 1755c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 30te October begravet 5te November Lars Dynesen Gaardmand i Uhre, 67 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801.

Nr. 6728 1820.12.03 Niels Nielsen Organist, Brandlund, SAND ALDER: 76s, 75 år, DØBT: 1744.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 24de November begravet 3die December Niels Nielsen {Organist} Organist og Gaardmand i Brandlund, 75 Aar.
NOTITS: Alder i skifte efter moderen Kirsten Pedersdatter i februar 1750 i Uhre "lidet i 5te aar", altså født i efteråret 1744.
LINK: Skifte Kirsten Pedersdatter i Uhre 1750

Nr. 6729 1820.12.10 Søren Nielsen, Dørslund, SAND ALDER: 75s, 73 år, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 2den December begravet 10de December Søren Nielsen Fæstebonde Gaardmand i Dørslund, 73 Aar.
NOTITS: Alder skønnet fra FT 1787.

Nr. 6730 1820.12.17 Ane Pedersdatter, Uhre, SAND ALDER: 30.7 (å.m), 30 år, DØBT: 1790.04.18.
MAND: Christen Nielsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 12te December begravet 17de December Ane Pedersdatter Gaardmand Christen Nielsens Hustru i Uhre, 30 Aar.
NOTITS: Hun er født i Usseltoft #2372.
Dåb nr. 2372

Nr. 6731 1820.12.20 Otto Andersen, Brande By, SAND ALDER: 2.06c (å.m), 2½ år, DØBT: 1818.06c. MOR: Ane Kirstine Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 17de December begravet 20de December Otto Andersen bondepige Ane Kirstine Andersdatters Søn i Brande, 2½ Aar.

Nr. 6732 1821.03.02 Ane Kjeldsdatter, Grarup, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1748c.
MAND: Søren Jensen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 24de Februarii begravet 4de Martii Ane Kjeldsdatter Huusmand Søren Jensens Hustru i Grarup, 73 Aar.

Nr. 6733 1821.03.18 Mads Jensen, Risbjerg, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1819.09c. FAR: Jens Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 7de Martzii begravet 18 Martz Mads Jensen Gaardmand Jens Madsens Søn i Riisbjerg 1½ Aar.

Nr. 6734 1821.03.28 Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 21de Martii begravet 28de Martii Lars Christensen Gaardmand i Brandlund, 74 Aar.

Nr. 6735 1821.04.04 Niels Jensen, Uhre, SAND ALDER: 1, 1 år, DØBT: 1820.04c. FAR: Jens Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 30te Martii begravet 4de April Niels Jensen Huusmand og Snedker Jens Andersens Søn i Uhre, 1 Aar.

Nr. 6736 1821.04.05 Ane Larsdatter, Borup, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1769c.
VED: Christen Tromborg, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 31te Martii begravet 5te April Ane Larsdatter Bondepige, Insidder hos Christen Tromborg i Borup, 52 Aar.
NOTITS: Hun er indsidder ved Christen Tromborg, Borup.

Nr. 6737 1821.04.11 Abelone Sørensdatter, Lundfod, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1769c.
MAND: Christen Iversen, Lundfod, Brande, Husmand og Væver.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 5te April begravet 11te April Abelone Sørensdatter Huusmand og Væver Christen Iversens Hustru i Lundfold, 52 Aar.

Nr. 6738 1821.04.15 Niels Christian Thomsen, Brandlund, SAND ALDER: 33.00 (å.m), 34 år, DØBT: 1788.04.06.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 8de April begravet 15de April Niels Christian Thomsen Huusmand i Brandlund, 34 Aar.
Dåb nr. 2327

Nr. 6739 1821.04.19 Peder Hansen, Dørslund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1821.02c. FAR: Hans Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 13de April begravet 19de April Peder Hansen Gaardmand Hans Larsens Søn i Dørslund 1½ Maaned

Nr. 6740 1821.04.26 Peder Jensen, Uhre, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1761c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 19de April begravet 26de April Peder Jensen Bonde, Selveiergaarmand i Uhre, 60 Aar.

Nr. 6741 1821.04.26 Karen Christensdatter, Grarup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1756c.
MAND: Christen Eskildsen, Grarup, Brande, Død.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 21de April begravet 26de April Karen Christensdatter Huusmand Christen Eskildsens Enke i Grarup.

Nr. 6742 1821.04.28 Maren Jensdatter, Brande By, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1747c.
MAND: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, Død.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 24de April begravet 28de April Maren Jensdatter Enke efter afdøde Gaardmand Jørgen Jørgensen i Brande, 74 Aar.

Nr. 6743 1821.06.08 Ane Jensdatter, Skærlund (Barslund), SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1764c.
MAND: Jens Jørgensen, Skærlund (Barslund), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 2den Junii begravet 8de Junii Ane Jensdatter Huusmand Jens Jørgensens Hustru i Baaslund, Skjerlund Mark, 57 Aar.

Nr. 6744 1821.06.21 Sophie Pedersdatter, Brande By, SAND ALDER: 14.07 (å.m), 14 år 6 m., DØBT: 1806.11.30. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 16de Junii begravet 21de Junii Sophie Pedersdatter Enken Mette Sørensdatters Datter i Brande, 14½ Aar.
Dåb nr. 2735

Nr. 6745 1821.07.27 Maren Jørgensdatter, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 24.04 (å.m), 24 år, DØBT: 1797.03.12. FAR: Jørgen Troelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 21de Julii begravet 27de Julii Maren Jørgensdatter Gaardmand Jørgen Truelsens Datter i Sandfeld, 24 Aar.
Dåb nr. 2533

Nr. 6746 1821.07.29 Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 81.06 (å.m), 81 år 6m., DØBT: 1740.01c.
MAND: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 23 Julii begravet 29de Julii Maren Christensdatter Enke efter afdøde Gaardmand Peder Jørgensen i Sandfeld, 81½ Aar.

Nr. 6747 1821.09.25 Maren Hansdatter, Sønderholm, 1 år 3 m.. FAR: Hans Christensen Kragsig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. 21de Septembr begravet 25. Septembr Maren Hansdatter Huusmand og Tømmermand Hans Christensens Datter af Sønderholm, 1¼ Aar.

Nr. 6748 1821.09.30 Maren Larsdatter, Brandlund, SAND ALDER: 90cc, 90 år, DØBT: 1731c.
MAND: Søren Jensen, Brandlund, Brande, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. 26 September begravet 30 September Maren Larsdatter Enke efter afdøde Huusmand Søren Jensen i Brandlund, 90 Aar.
NOTITS: Dette er Søren Kierkegaards bedstemor.

Nr. 6749 1821.11.11 Christen Pedersen, , SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1736c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 7de November begravet 11te November Christen Pedersen Almisselem i Brande Sogn, 85 Aar.
NOTITS: Dette kunne muligvis være Christen Pedersen Brejl †1810+ af Grarup, men 10 år for gammel.

Nr. 6750 1821.12.09 Søren Andersen, Risbjerg, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1744c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 3die December begravet 9de December Søren Andersen Bonde, Aftægtsmand i Riisberg, 77 Aar.

Nr. 6751 1822.01.13 Erik Jensen, Harrild, SAND ALDER: 90cc, 90 år, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 8de Januarii begravet 13. Januarii Erich Jensen Bonde Aftægtsmand i Harild, 90 Aar.

Nr. 6752 1822.03.24 Johanne Larsdatter, Skerris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1821.09c. FAR: Lars Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 18de Martii begravet 24 Martii Johanne Larsdatter Gaardmand Lars Pedersens Datter i Skjeris, ½ Aar.

Nr. 6753 1822.04.15 Johanne Kjeldsdatter, Grarup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1747c.
MAND: Peder Nielsen Askær, Dørslund, Brande, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 9de April begravet 15 April Johanne Kjeldsdatter Enke efter afdøde Gaardmand Peder {Nielsen} Askier af Dørslund, 75 Aar.

Nr. 6754 1822.04.15 Dynes Larsen, Langkær- Lille, SAND ALDER: 89, 98 år, DØBT: 1731.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 6te April begravet 15 April Dynes Lassen Bonde, Aftægtsmand i Langkjer, 98 Aar.
NOTITS: Død ved datteren Ane Kirstine Dynesdatter gift med Jens Christensen i Lille Langkær.

Nr. 6755 1822.04.28 Jens Pedersen, Blæsbjerg, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1754c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 23de April begravet 28de April Jens Pedersen Gaardmand i Blesbjerg, 68 Aar.

Nr. 6756 1822.05.05 Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, SAND ALDER: 56s, 59 år, DØBT: 1766c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 29de April begravet 5te Maii Jørgen Truelsen Gaardmand i Sandfeld, 59 Aar.

Nr. 6757 1822.05.24 Peder Pedersen, Borup, SAND ALDER: 10.2 (å.m), 11 år, DØBT: 1811.07.14. FAR: Peder Andersen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 19de Maii begravet 24de Maii Peder Pedersen Gaardmand Peder Andersen Søn i Borup, 11 Aar.
NOTITS: Dåb #2813.
Dåb nr. 2813

Nr. 6758 1822.09.08 Christiane Morsing, Lundfod, SAND ALDER: 65s, 70 år, DØBT: 1757c.
MAND: Jakob Friderich Fraun, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 5 September begravet 8de September Christiane Morsing Enke efter afdøde Huusmand og Strømpehandler Jacob Friderich Fraun i Lundfold, 70 Aar.

Nr. 6759 1822.09.22 Jesper Lorents Hansen, Borup, SAND ALDER: 3c, 3 år. FAR: Hans Eskildsen, Borup, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 19de Maii begravet 24de Maii Jesper Lorentz Hansen Gaardmand Hans Eskildsens Søn i Borup, 3 Aar.

Nr. 6760 1822.09.22 Mads Christensen Hannerup, Borup, SAND ALDER: 78c, 82 år, DØBT: 1744.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 13 September begravet 22de September Mads Christensen Handrup Aftægtsmand i Borup 82 Aar.
NOTITS: Døbt på Trøstrup i Timring sogn.

Nr. 6761 1822.10.27 Dødfødt, Dørslund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mads Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 26de October begravet 27de October 1 dødfødt Drengebarn Gaardmand Mads Sørensens Barn i Dørslund, 0 Aar.

Nr. 6762 1823.01.19 Mette Andersdatter, Brandlund, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1758c.
MAND: Hans Jensen Smed, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. Januarii begravet 19 Januarii Mette Andersdatter Gaardmand og Smed Hans Jensens Hustrue af Brandlund, 65 Aar.

Nr. 6763 1823.01.30 Ane Iversdatter, Brandholm Mark (Damhus), SAND ALDER: 82cc, 81 år, DØBT: 1741c.
MAND: Mads Jørgensen, Brandholm Mark (Damhus), Brande, Skomagermester
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23 Januarii begravet 30 Januarii Ane Iversdatter.
NOTITS: Gift som enke 2. 1794 med Mads Jørgensen Skomager.

Nr. 6764 1823.02.02 Mathias Larsen, Grarup, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1821.11.13. FAR: Lars Olesen. MOR: Maren Mathiasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 29de Januarii begravet 2den Februarii Mathias Larsen, Huusmand Lars Olesens Søn paa Grarup Mark, 1¼ Aar.

Nr. 6765 1823.03.16 Abelone Marie Frandsdatter, Risbjerg, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1791c.
MAND: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9de Martii begravet 16de Martii Abelone Marie Frandsdatter, Gaardmand Niels Poulsens Hustrue af Riisberg, 32 Aar.

Nr. 6766 1823.03.31 Jens Nielsen Søndergaard, Uhre, SAND ALDER: 88c, 90 år, DØBT: 1735c.
SVIGERSØN: Peder Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande, Gift med Jens Nielsens datter Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26de Marts begravet 31te Marts Jens Nielsen, Aftægtsman i Uhre, 90 Aar.
NOTITS: Han er i folketællingen 1787 52 aar, derfra korrigeret alder.

Nr. 6767 1823.04.25 Klemmen Christensen, Hyvild, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 16 dage, DØBT: 1823.03.31. FAR: Christen Klemmensen. MOR: Else Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de April begravet 25de April KlemmenChristensen, Gaardmand Christen Klemensens barn i Hyvild, 16 Dage.

Nr. 6768 1823.07.20 Knud Lyhne Hansen, Langkær, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1823.05.30. FAR: Hans Claudius Lyhne. MOR: Elle Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13de Juli begravet 20de Juli Knud Lyhne Hansen, Sadelmagersvend Hans Claudius Lynes barn i Langkjær, 6 Uger. Døde af et [........] paa Veien til kirken.

Nr. 6769 1823.10.06 Christen Christensen, Uhre, 76 år, DØBT: 1747c.
KVINDE: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste October begravet 6te October Christen Christensen, Af bondestand, Jndsidder hos Enken Maren Pedersdatter i Uhre, 76 Aar.
NOTITS: Tilsyneladende Christen Christensen af Blæsbjerg i FT 1801.

Nr. 6770 1823.11.24 Peder Christian Pedersen, Skærlund, SAND ALDER: 30.06 (å.m), 30 år, DØBT: 1793.05.05. FAR: Peder Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18de November begravet 24 Novembr Peder Christian Pedersen, Jndsidder hos Gaarmand Peder Andersen i Skjerlund og af bondestand, 30 Aar.
NOTITS: Indsidder ved sin far.

Nr. 6771 1823.12.21 Peder Pedersen, Arvad, 13 år 3 m., DØBT: 1810.09.09. FAR: Peder Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de December begravet 21 December Peder Pedersen, Gaardmand Peder Pedersens Søn i Arevad 13¼ Aar.

Nr. 6772 1824.01.29 Jens Jensen Boel, Borup, SAND ALDER: 81cc, 78 år, DØBT: 1743c.
GAARD- MAND: Laurids Thomsen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22de Januarii begravet 29de Januarii Jens Jensen , Aftægtsmand hos Gaardmand Lauritz Thomsen i Borup, 78 Aar
NOTITS: Bedste alder fra FT 1787.

Nr. 6773 1824.04.04 Peder Pedersen, Brande By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 28de Martii begravet 4de April Peder, Søn af Gaardmand og Organist Peder Nielsen af Brande, 1 Dag.

Nr. 6774 1824.05.30 Jens Christensen Skytte, Flø, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1770c.
KONE: Else Marie Sørensdatter, Flø (Østergaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23de Maii begravet 30te Maii Jens Christensen Skytte, Gaardmand i Fløe, 54 Aar.
NOTITS: Han kaldes i skøder Schiøtt. Søn af Christen Sørensen kaldet Skytte i Harrild, Ejstrup og Karen Jensdatter. Alder korrekt udfra FT 1787.

Nr. 6775 1824.08.15 Christen Pedersen Nørgaard, Uhre (Nørgaard), SAND ALDER: 79c, 81 år, DØBT: 1745c.
STEDSØN: Christen Nielsen Nørregaard, Uhre (Nørgaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6te August begravet 15de August Christen Pedersen Nørregaard, Aftægtsmand hos Christen Nielsen Nørregaard af Uhre, 81 Aar.
NOTITS: Alder ud fra FT 1787.

Nr. 6776 1824.09.07 Maren Halvorsdatter, Brande By, SAND ALDER: 81, 81 år, DØBT: 1743.11.10.
MAND: Christen Høyer, Brande By, Brande, Døde 1782.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den September begravet 7de September Maren Halvorsdatter, Enke efter afgangen Sognedegn Høier af Brande.
NOTITS: Hun er født i Østerdam, Thyregod 1743, datter af den tidligere svenske fange Halvor Eriksen. Christen Ottesen Høyer *1739 Ringkøbing †1782 Brande By

Nr. 6777 1824.10.24 Sidsel Jensdatter, Uhre, SAND ALDER: 25c, 25 år, DØBT: 1799c.
MAND: Frederik Carlsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21de October begravet 24de October Sidsel Jensdatter, Huusmand Frederick Carlsens Hustru af Uhre, 25 Aar.

Nr. 6778 1824.11.28 Mette Andersdatter, , SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1746c.
MAND: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24 Novembr begravet Eiusd: 28 de Mette Andersdatter, Enke efter Gaardmand Mads Christensen Handerup af Borup, 78 Aar.

Nr. 6779 1824.12.12 Lene Marie Jakobsdatter, Skærlund, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1753c.
MAND: Frands Lauridsen, Tarm, Død før 1810.
SØN: Jakob Frandsen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste December begravet Eiusd 12te Lene Marie Jacobsdatter, Enke efter Frands Lauritzen Gdmd: i Tarm, nu Aftægtskone hos Gdmd: Jacob Frandsen af Skærlund, 71 Aar.