Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1685 - 1700
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 1685.07.19 Maren Larsdatter, Kærgaard. FAR: Lars Olufsen. MOR: ? Lars Olufsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 5 Trinitatis blef døbt Las Olufsøns barn i Kier. Kaldet Maren d 19 julij.


Nr. 2002 1685.07.26 Niels Nielsen, Kirkeby. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Trinitatis Niels Pedersøns barn i Kircheby blef døbt, kaldet Niels. d 26 julij.
Begravelse nr. 6002
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.


Nr. 2003 1685.07.26 Kirsten Hansdatter, Bøvl. FAR: Hans Lauridsen? Smed. MOR: ? Hans Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend Dito. Hans {Lauridsen?} Smids barn i Bøfl blef døbt, kaldet Kirsten. d 26 julij. 1685.
NOTITS: Hans Lauridsen?


Nr. 2004 1685.08.01 Abelone Larsdatter, Hallundbæk. FAR: Lars Pedersen. MOR: ? Lars kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 post Trinit blef Lasis {Pedersen} barn i Hallenbech døbt oc blef kaldet Apelone.
NOTITS: Pedersen fra Matr. 1688.


Nr. 2005 1685.11.01 Kirsten Nielsdatter, Filskov. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Mourids Jespersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Oluf Nielsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dies omnium Sanctos blef Niels Pedersøns barn i filskouf døbt kaldet Kirsten.
Fadderne.
Christen Peders i filskou[.]
Moridtz {Jespersen} ibid
Oluf Niels ibid.
Ellin Christensd. ibid.

NOTITS: Konens navn 1692 i Præstens kirkebog.


Nr. 2006 1686.01.31 Kirsten Jørgensdatter, Skovsende. FAR: Jørgen Jensen Skrædder. MOR: ? Jørgen Skrædders kone.
BÅREN AF: Kirsten Jørgensdatter, Skovsende, Sønder Omme, Formodentlig faderens mor.
FADDER Nr. 1: Laust Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Præstegaarden, Sønder Omme, Tjener i præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domenica Septuagesima. som Var d 31. januarij blef Jørgen {Jensen} Skreders Barn i SkofsEnde døbt, kaldet Kirsten
Fadderne:
Kirsten Jørgensd ibid. bar Barnet.
Laust Møller. Testis
Jens Christens Krog ibid.
Peder Niels Kircheby.
Maren Pofvelsd i Præstg.


Nr. 2007 1686.03.10 Oluf Jensen, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: Maren Olesdatter.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omm
FADDER Nr. 2: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omm
FADDER Nr. 3: Maren Poulsdatter, Præstegaarden, Sønder Omme, Tjener i præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 10 Mart[.] blef [Edst] Jens Pedersøns barn i Kircheby døbt, kaldet Oluf. Fadderne:
Maren Olesd. i brande bar barnet.
Niels Peders i Kircheby
Oluf Olufs i filskou.
Maren Povelsd. i Præstg.

NOTITS: Moderen dør 2 måneder efter i dec. 1686.


Nr. 2008 1686.04.10 Mette Pedersdatter, Omvraa. FAR: Peder Andersen. MOR: Inger Andersdatter.
FADDER Nr. 1: Anders Sørensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Maren Pederskone, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Mette Jenskone, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Løfverdagen d 10 Aprilis blef Peder Andersøns Barn i Omvraa døbt, kaldet, Mette.
Testes.
Anders Sørensøn i Østerby
Maren Pederskon i Omvraa
Maren Christensd. i Østerby
Mette Jenskon i Omvraa.

Begravelse nr. 6004
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel. Konens navn fra præstens kirkebog 1692.


Nr. 2009 1686.04.18 Johanne Christensdatter, Bøvl. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Mette Jakobsdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: ? Hans Smeds kone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Præstegaarden, Sønder Omme, Tjener i præstegaarden.
FADDER Nr. 5: Gunder Olesdatter Møbjerg, Møbjerg, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Hans Lauridsen? Smed, Bøvl, Sønder Omme, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Aprilis blef Christen Pedersøns barn i Bøfl døbt, kaldet Jahan.
Testes.
Matz Jacobs i Bøfl.
Peder Niels i Kircheby
Hans {Lauridsen?} Smids Kone i Bøfl.
Maren pofvelsd. i pstgaard
gunder {Olesdatter} Mødbierg.

Begravelse nr. 6019
NOTITS: Begravet knap to år gammel.


Nr. 2010 1686.05.13 Anne Jensdatter, Østerby. FAR: Jens Andersen. MOR: Gunder Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Jakob Jakobsen Skomager, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Yngre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Maren Jepsdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Olesdatter, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Gunder Olesdatter, Møbjerg, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christi Himelfarts Dag. blef Jens Andersøns barn i Østerby, døbt kaldet Anne.
Testes.
Jacob {Jakobsen} Skomager ibid
yngre Jens {Pedersen} i Kircheby.
Maren Jeppis i Brand
Maren Olesd. i Kircheby.
Gunder {Olesdatter} Mødbierg.


Nr. 2011 1686.06.06 Peder Jensen, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: ? Jens Pedersen den Yngres kone.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Nis Andersen, Juellingholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Olesdatter, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domin. 1. post Trinit. blef Jens Pedersøns den yngres i Kircheby Barn døbt, kaldet Peder.
Niels Pedersøn i Kircheby. Jens Anders i Østerby. Nis Andersøn paa julingsholm. Maren Olesdatter i Brand bar barnet. Maren Olesdatter i Kircheby.

Begravelse nr. 6018
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel.


Nr. 2012 1686.08.29 Kirsten Olufsdatter, Filskov. FAR: Oluf Olufsen. MOR: Maren Jepsdatter.
BÅREN AF: ? Mourids Jespersens kone, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Mourids Jespersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Oluf Bertelsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: ? Niels Michelsens kone, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Gunder Olesdatter, Møbjerg, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Niels Michelsen, Filskov, Sønder Omme, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 13 post Trinit blef Oluf Olufsøns barn i Filskou døbt kaldet Kirsten.
Testes.
Moridtz Jespers i Filsho[.]
Christen Peders ibid
Oluf Bertels ibid.
Moridtzs {Jespersens} Hustru bar barnet.
Niels Michelsøns Hustru {Filskov}
gunder {Olesdatter} Mødbierg.

NOTITS: Konens navn fra præstens kirkebog 1692.


Nr. 2013 1686.10.09 Oluf Pedersen, Skovsende. FAR: Peder Christensen. MOR: Inger Olufsdatter.
FADDER Nr. 1: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Lars Olesen, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Markus Ostersen, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9 Octob. blef Peder Christensøns barn i SkousEnd døbt, kaldet Oluf. Testes.
El Mortensd. i Brand
Las Oles
Jens Lass i Brand
Marcus Osters.

NOTITS: Moderen Inger Olesdatter begraves en uge efter dåben.


Nr. 1999 1686.11.21 Dødfødt, Skovsende. FAR: Lars Olufsen Kær. MOR: Mette.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'D. 25 post Trinit. blef Las {Olufsen} Kiers Barn begrafvit som var et drengebarn i Omme Kirchegaard.'}
Begravelse nr. 6013
NOTITS: Barnet kan have været dødfødt eller død nogle dage gammel, før det blev døbt.


Nr. 2014 1686.12.19 Maren Christensdatter, Skovsende. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorte Christensdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dominica 4 Adventus blef Christen Pofvelsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Maren.
Testes.
Christen Peders ibid.
Peder Christens ibid
Dorethe Christens bar barnet.
Maren Nielsd. i Kircheby
Kirsten Jepsdatter ib[..].

NOTITS: Moderens navn fra præstens kirkebog 1693.


Nr. 1998 1687.01.12 Dødfødt, Hallundbæk. FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 12 januarij blef Christen Lassøns i Hallendbech Barn som var dødfød begrafvet i Omme Kircheg.'}
Begravelse nr. 6015


Nr. 1997 1687.01.23 Dødfødt, Stakroge. FAR: Niels Torbensen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'D. Septuagesim blef Niels Terbensøns barn i Stakrog, naunlig et drengebarn som var dødfød, begrafvet i Omme Kirchegaard.'}
Begravelse nr. 6016


Nr. 2015 1687.02.20 Anne Andersdatter, Østerby. FAR: Anders Sørensen. MOR: ? Anders Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Clemmensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 Søndag i faste blef Anders Sørensøns barn i Østerby, døbt, kaldet Anne.
Testes:
Maren Olesdaatter i brand baar Barnet
Christen Cle͞mends i Østerby
Peder Anders ibid {Omvraa!}
Jens Lass af Brand
Maren Søfrensd. i Østerb[.].


Nr. 2016 1687.03.06 Ellen Sørensdatter, Stakroge. FAR: Søren Michelsen. MOR: ? Søren Michelsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Laust Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: ? Jens Baggesgaards kone, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olesdatter Møbjerg, Møbjerg, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Jens Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend Søndag effter Midfaste blef Søfren Michelsøns barn i Stakrog døbt kaldet, Ellin.
Testes
Niels bagisgaard
Laust Møller
Jens bagisgaards Hus[...]
gunder {Olesdatter} Mødbierg.


Nr. 2017 1687.03.25 Christen Nielsen, Filskov. FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Pedersens kone, Filskov, Sønder Omm
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omm
FADDER Nr. 2: Markus Ostersen, Sønder Omm
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mariæ Bebudelsis dag blef Niels Michelsøns Barn i Filskouf døbt kaldet Christen.
Testes.
Christen Peders Hustrue i Filskof bar Barnet.
Christen Peders ibid
Marcus Osters.


Nr. 2018 1687.04.01 Oluf Nielsen, Omvraa. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Larsens kone, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Eskesen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Johanne Jakobsdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fredagen d 1 Apr[..] blef Niels Olufsøns Bar[.] i Omvraa døbt, kald[..] Oluf. Faderne
Jens Lassøns Hustru i Bra[..] bar Barnet.
Jens Lass i Brand
Jens Eshesøn ibid
Jahan Jacobsd. i Omv[..].


Nr. 2019 1687.04.17 Niels Pedersen, Omvraa. FAR: Peder Andersen. MOR: Inger Andersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Olesen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domenica jubilat[.] blef Peder Andersøns barn i Omvra, kaldet Niels.
Testes.
Niels Olufs. Peder Oles ibid. Jens Lass i Lilbra[..] Maren i Vraa. Maren i.

NOTITS: Moderens navn i præstens kirkebog 1692.


Nr. 2020 1687.05.05 Anna Jensdatter, Omvraa. FAR: Jens Jensen. MOR: Johanne Jensdatter Jens Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Olesen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christi Himmelfarts dag blef Jens Jensøns {Karstoft} barn i Omvraa, døbt kaldet Anna.
Testes.
Jens Lass i brand
Peder Oles i Omvraa
Niels Oles {Olufsen} ibid
Maren Olesd. i brand
Elle Mortensdaatter i brand bar barnet.

NOTITS: Konens navn i præstens kirkebog 1693.


Nr. 2021 1687.05.16 Karen Christensdatter, Simmel. FAR: Christen Sørensen. MOR: Anne Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Laurids Møller
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen Skomager, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Kirsten Bruns, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anden Pintzedag blef Christen Sørensøns barn i SimmelsHuus døbt, kaldet Karen
Faderne.
Laurids Møller
Peder Jacobs skomager
Kirsten Bruns i skofsend
Karen Jacobsd.

NOTITS: Moderens navn fra præstens kirkebog 1693.


Nr. 2022 1687.08.14 Peder Christensen, Skovsende. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Smidstrup, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Else Pedersdatter, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 12 post Trinit blef Christen Pedersøns barn i SkofsEnd døbt kaldet, Peder.
Testes
Matz Jens ibid
Jens Christens ibid
Peder {Christenen} Smidstrup i Bøfl
Maren Pederd. i Kirche[..]
Else Pedersd. i Kirche[..].


Nr. 2023 1687.09.04 Jens Jensen, Filskov. FAR: Jens Jørgensen. MOR: ? Jens Jørgensens kone.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Oluf Nielsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 15 post Trinit blef Jens Jørgens barn i Filsho døbt kaldet Jens.
Testes
Maren Olesdatter i brand bar barnet
Christen Peders i filsho
Oluf Niels ibid
Oluf Olufs ibid.
[....] Nielsd ibid.


Nr. 2024 1687.09.25 Mads Jensen, Baggesgaard. FAR: Jens Madsen Baggesgaard. MOR: ? Jens Baggesgaards kone.
FADDER Nr. 1: Maren Jensdatter, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Søren Michelsen, Stakroge, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Præstegaarden, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 18 post Trinit. blef Jens Bagisgaard[.] barn døbt, kaldet Madtz.
Testes.
Maren Jensd. i Kircheby
Niels bagisgaard
Søfren {Michelsen} i Stachrog.
Maren Pofvelsd. i pstg[.]
Maren Nielsd. i Kiercheb[.].

NOTITS: Faderens patronym Madsen fra matrikel 1688.


Nr. 2025 1687.09.29 Niels Christensen, Filskov. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Mourids Jespersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Oluf Nielsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: ? Niels Michelsens kone, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Østerby, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Niels Michelsen, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S. Michelsdag blef Christen Pedersøn[.] barn i filsho døbt kaldet Niels.
Testes.
Moridz Jespers {Filskov}
Jens Jørgens {Filskov}
Oluf Nielsøn {Filskov}
Niels Michelsøns Hustru {Filskov}
Maren Christensdatter i Østerby.


Nr. 2026 1687.12.11 Niels Pedersen, Hallundbæk. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Hallundbæk, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Jenskone, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Karen Jørgensdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3 Avent blef Peder Nielsøns barn i Hallendbech døbt kaldet Niels.
Fadderne.
Jens Lass i brand
Jens {Pedersen} Hallendbech
Niels Christens i brand
Jahan Jenskon i Omv[...]
Karen Jørgensd. i Hallenb[...].


Nr. 2027 1687.12.26 Niels Jensen, Hallundbæk. FAR: Jens Christensen Skytte, Lundenæs, Skjern. MOR: Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Johanne Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Bertelsen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Valborg Jensdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa S. Staphans Dag blef et U=æcte barn døbt, kaldet Niels. af Hallenbech. Faderen blef udlagt Jens Christensøn Skøtte paa Lundenis. Moderen Karen N.
Testes.
Jahan Jensd. i Omvraa
Peder bertels i Hallendb.
Christen Hans ibid.
Valdborg Jensd. ibid.

NOTITS: St. Stephansdag kaldes også anden juledag.


Nr. 2028 1688.02.26 Tøger Pedersen, Skovsende. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jørgen Jensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Mads Jensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Lars Olufsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Kirsten Jepsdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa Fastelafns Søndag blef Peder Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet. Tøger.
Testes.
El Mortensd. i Brand
Jørgen Jens i SkofsEn[.]
Madtz Jens ibid.
Las Olufs i bøfl.
Kirsten Jepsd. i shofs[..].


Nr. 2029 1688.03.04 Jens Larsen, Bøvl. FAR: Lars Olufsen. MOR: ? Lars Olufsens kone.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Lars Rasmussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Tøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olesdatter, Møbjerg, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1 Søndag i Fasste blef Las Olufsøns barn i Bøfvel døbt, kaldet Jens.
Testes:
maren Olesd. i Brande,
Las Rasmus_ i Bøvl.
Jens Lass-_ i Brande
Tøger Las_ i bøfl
gunder Olesdat.


Nr. 2030 1688.04.01 Anna Larsdatter, Hallundbæk. FAR: Lars Pedersen. MOR: ? Lars Pedersens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Ane Pedersdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Mogensen, Stakroge, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dominica Judica blef Las Pedersøns baten i Hallendbech døbt, kaldet Anna
Teste.
Maren Pederskon i Om{...},
An Pedersd. i Hallundbe{..}
Peder Mogenß_ i Stakr{..}


Nr. 2031 1688.04.17 Kirsten Jensdatter, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: ? Jens Pedersen den Yngres kone.
BÅREN AF: ? Christen Kræmmers kone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Ældre, Kirkebgy, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Tøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Præstegaarden, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Gunder Olesdatter, Møbjerg, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Christen Kræmmer, Bøvl, Sønder Omme, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Paaskedag blef Jens Pedersøns den yngres Barn i Kirkeby døbt, kaldet Kirsten.
Testes.
Jens Peders_ Ælder ibid.
Tøger Lass i bøfl
Christen Sørens_ i Presteg.
Maren Pofvelsd. ibid.
Gunder Olesd. i Mødbier{.}
Christen Kremers hustru i bøfl bar Barnet.


Nr. 2032 1688.04.29 Sophie Olufsdatter, Filskov. FAR: Oluf Olufsen. MOR: Maren Jepsdatter.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme, Formodes at bære.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Oluf Nielsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dina 2 post Pasca blef Oluf Olufsøns barn i filsho døbt kaldet Sophie.
Testes
Christen Peders_ i filsho
Oluf Niels_ ibid.
Chrsten Niels_ ibid
Ellen Christensd: ibid.
Maren Olesd i Brand.


Nr. 2033 1688.06.04 Laurids Andersen, Skovsende. FAR: Anders Knudsen. MOR: ? Anders Knudsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Brun, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Maren Simmels, Simmelsbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Iver Jensen, Præstegaarden, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anden Pintzedag blef Anders Knudsøns barn i Skofsend døbt kaldet Lauridt
Testes
Kirsten Bruns i Skofsend
Maren Simmels
Niels Christensen i Brand
Ifver Jens_ i Præstg
Kirsten Jepsd: i skofsend.


Nr. 2034 1688.07.08 Niels Nielsen, Bøvl. FAR: Niels Torbensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Gunder Olesdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Mads Jakobsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Tøger Lassen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 4 post Trinit. blef Niels Torbens_ barn i Bøfl døbt kaldet Niels.
Testes.
Gunder Olesd. i bøfl
Matz Jacogs_ ibid
Niels Anders_ ibid
Tøger Lass_ ibid
Maren Povelsd. i Præs{..}


Nr. 2035 1688.07.08 Maren Jensdatter, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Yngre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Maren Omvraa, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Jakobsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Else Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {D. 4 post Trinit} blef Jens Pedersøns den Ældris Barn i kircheby døbt kaldet Maren.
Testes.
Maren Olesd. i Brand
yngst Jens {Pedersen den Yngre} i kircheby
Maren Vraa {Omvraa}
Peder Jacobs_ i Østerby
Else Hvelplund.


Nr. 2036 1688.08.19 Karen Jørgensdatter, Skovsende. FAR: Jørgen Jensen. MOR: ? Jørgen Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Clemmen Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Skomagers, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 10 post Trinit blef Jørgen Jensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Karen.
Testes.
Maren Pofvelsd. i Pstg {Præstegaarden}
Niels Sørens_ i SkofsE
Clemen Anders_ i Østerby
Peder Christens_ i SkofsE.
Karen Skomagers.


Nr. 2037 1688.09.23 Anders Jensen, Østerby. FAR: Jens Andersen. MOR: Gunder Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Karen Skomagers, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Else Kirkeby, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 post Trinit blef Jens Andersøns barn i Østerby døbt kaldet Anders.
Testes.
Maren Olesd. i Brand
Jens Peders_ d Ælder
Christen Christens_ i Østerby
Karen shumagers
Else Kircheby.


Nr. 2038 1688.10.07 Anders Christensen, Østerby. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Else Smedkone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Ibsen, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 17 post Trinitatis blef Christen Christensøns barn i Østerby døbt kaldet Anders.
Testes.
Maren Olesd. i Brand
Else Smidkon i Bøfl.
Peder Christens_ i SkofsE
Christen Ibs_ i Østerby

Begravelse nr. 6034
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.


Nr. 2039 1688.11.04 Mette Nielsdatter, Skovsende. FAR: Niels Sørensen. MOR: ? Niels Sørensens kone.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Poulsen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Lille Brande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 21 post Rinit blef Niels Sørensøns Barn i Skofsend døbt kaldet Mette.
Testes.
El Mortensd. i Brand
Niels Michels_ i Bøvl
Christen Pofvels_ i skofsE
Jens Nielsøn i Brande
An Pedersd. i SkofsE.


Nr. 2040 1689.01.27 Oluf Tøgersen, Bøvl. FAR: Tøger Lassen. MOR: ? Tøger Lassens kone.
BÅREN AF: Inger Christenskone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Lars Rasmussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Møbjerg, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1689, d 27 jnauarij blef Tøger Lassøns barn i bøfl døbt kaldet Oluf.
Testes.
Inger Christensk. i Bøfl.
Maren Pofvelsd.
Las Rasmus_ i bøfl
Niels Peders_ ibid.
Christen Niels: i Mødb. {Møbjerg}

Begravelse nr. 6023
NOTITS: Begravet en dag gammel.


Nr. 2041 1689.02.24 Søren Christensen, Simmelshus. FAR: Christen Sørensen. MOR: Anna Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Laurids Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Yngre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den Anden Søndag i faste vom var d 24 Febr blef Christen Søfrensøns barn i Simmelshuus døbt, kaldet Søfren.
Testes.
Maren Pofvelsd. i Præstegr
Lauritz Møller.
yng Jens {Pedersen} Kircheby .
Jens Krog i SkofsEnd.
Karen bagesgrd.


Nr. 2042 1689.03.03 Anders Nielsen, Filskov. FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Pederskone, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Karen Oleskone, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Mourids Jespersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Kjær, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Møbjerg, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 3 Søndag i Faste som var d 3 Martij blev Niels Michelsøns barn i filskof døbt , kaldet Anders.
Testes.
Kirsten Pederskon i Hall{..}
Maren Oleskon i filsh{..}
Moritz Jespers_ ibid
Jens Kier ibid
Christen Niels_ i Mødbr

Begravelse nr. 6029
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel.


Nr. 2043 1689.03.20 Morten Christensen, Bøvl. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jenskone, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Tøger Lassen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme, Matr. 1688.
FADDER Nr. 3: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Inger Christensen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Karen Jenskone, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 20 Mars blev Christen Pedersens barn i [Bøvl] døbt kaldet Morten. Testes.
Tøger Lassen i bøvel
Jens {Jakobsen} Hvelplund
Maren Povelsd. i Pstg.
Inger Christens i Bøfvl
Karen Jenskone i Kircheby.


Nr. 2044 1689.06.02 Jens Larsen, Bøvl. FAR: Las Olufsen Kjær. MOR: ? Las Kjærs kone.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme, Pedersdatter, se #2059.
FADDER Nr. 2: Jens Lassen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Jens Krog, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1 post Trinit . blef Las Kiers barn i bøvl, døbt kaldet Jens.
Testes.
El Mortensd. i Brande
Sophie ibid.
Jens Lass. ibid.
Peder Christens_ i skofsE
Jens Krog ibid .

NOTITS: Lars Olufsen Kjær se #2059.


Nr. 2045 1689.09.29 Niels Sørensen, Stakroge. FAR: Søren Michelsen. MOR: ? Søren Michelsens kone.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Laurids Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Yngre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Mogensen, Stakroge, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S. Michelsdag blef Søfren Michelsøns barn i Stakrog døbt kaldet Niels.
Testes.
Lauritz Møller.
Jens Peders_ d ynger
Peder Møgensøn i Stakrog
Maren Povelsd. i Prestgrd.
Karen Nielsd. i Kircheby.


Nr. 2046 1689.11.24 Karen Christensdatter, Hallundbæk. FAR: Christen Olufsen. MOR: ? Christen Olufsens kone.
BÅREN AF: Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Michelsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: NIs Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 post Trinit blef Christen Olufsøns barn i Hallendbech døbt , kaldet Karen.
Testes.
Peder Olufs: Omvraa
Niels Michels_ i filsk.
Nis Anders_ i Hallendb.
Zitzel Andersd. i Øster{..}
Maren Christensd. ibid.


Nr. 2047 1689.12.22 Kirsten Pedersdatter, Omvraa. FAR: Peder Andersen. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pederskone, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Johanne Jensdatter Jenskone, Omvraa, Sønder Omme, Jens Jensens kone.
FADDER Nr. 2: Christen Ibsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Hvelplund, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4 Advent . blef Peder Andersøns barn i Omvraa døbt kaldet Kirsten.
Testes
Maren Pederskon i Om{...}
Johan {Johanne Jensdatter, Jens Jensens kone} Jens kon ibid
Chrisetn Ibs_ i Østerby
Jens Anders_ ibid
Niels Jens_: Hvelplund.


Nr. 2048 1690.01.12 Jens Christensen, Skovsende. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Hansdatter, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Dorte Christensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Niels Christensen, Juellingsholm, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1 post Epiphan . blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd, døbt kaldet Jens.
Testes.
Anne Hansda. paa Julings{..}
Dorethe Christensd. i Præstg.
Christen {Nielsen} Krog i Skofsend
Peder Christens_. ibid
Niels Christens. paa Juling


Nr. 2049 1690.02.18 Jakob Jensen, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone.
BÅREN AF: Dorte Christensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jakob Jakobsen Skomager, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tirsdagen d 18 Februarij blef Jens Pedersen den Ældris bar i Kircheby døbt kaldet Jacob.
Testes.
Dorete Christensd. i Præstg
Maren Povelsd. ibid
Niels Pedersøn i Kircheby
Jacob {Jakobsen} skomager i Øster.
Peder Nielsøn i Kircheby.


Nr. 2050 1690.03.05 Anne Nisdatter, Hallundbæk. FAR: Nis Andersen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Bertelsen, Hallundbæk, Sønder Omme, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Olufsen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 5 Martij blef Nis Andersøns barn i Hallendbech døbt kaldet Anne.
Testes.
Maren Peders i Omvraa
Peder bertels_ i Hallendb.
Niels Christens_ i Julingsh
Christen Oles_ i Hallendb.
Maren Povelsd. i Præsteg.


Nr. 2051 1690.04.02 Jens Christensen, Hallundbæk. FAR: Christen Pedersen, Bindeballe, Randbøl. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Hallundbæks kone, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Peder Hallundbæk, Hallundbæk, Sønder Omme, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 Aprilis blef et U-æcte Barn af Hallendbech døbt kaldet , Jens. Moderen ved nafn Maren Jensdaatter faderen blef udlagt En karl af Binneballe ved nafn Christen Pedersøn.
Testes.
Las Jensøn i Brand.
Niels Peders_ i kircheby
Peder Hallendbeches Kone bar barnet.

NOTITS: Peder Hallundbæk kan være Peder Bertelsen eller Peder Nielsen.


Nr. 2052 1690.04.06 Jakob Jensen, Omvraa. FAR: Jens Jensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Peders, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Inger Andersdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 Aprilis blef Jense Jensens barn i Omvraa døbt kaldet Jacob.
Testes.
Maren Peders. i Omvraa
Jens Peders_ den Ældre
Niels Olufs_ i Omvraa
Christen Peders i Filsho


Nr. 2053 1690.04.27 Anne Tøgersdatter, Bøvl. FAR: Tøger Lassen. MOR: ? Tøger Lassens kone.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Dorte Larskone, Bøvl, Sønder Omme, Formodet gift med Lars Kjær.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Hvelplund, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1 post Pascha d 27 Aprilis blef Tøger Lassøns barn i Bøfvel døbt , kaldet Anne.
Testes.
Eldst Jens {Pedersen den Ældre} i Kircheby
Thomas Christens_ i Mødbie{..}
Dorethe Laskone i Bøfv{..}
Else Jensd. i Hvelplund
Maren Povelsd. i Præstg{..}


Nr. 2054 1690.05.04 Kirsten Hansdatter, Filskov. FAR: Hans Eskesen. MOR: Anne Mouridsdatter.
BÅREN AF: Bodil Filskov, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Mourids Jespersen Filskov, Filskov, Sønder Omme, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Ellen Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Ole Andersen, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 2 post Pascha d 4 May blev Hans Eskesøns barn i fillsko døbt , kaldet Kirsten.
Testes.
Bodel Filskof,
Moritz {Jespersen} Filshof
Peder Oles_ i Omvraa
Ellin Christensd. i Filshof
Ole Andersd. ibid.

Begravelse nr. 6040
NOTITS: Ole Andersd. læst som Ole Andersen ikke Andersdatter.


Nr. 2055 1690.06.09 Anne Nielsdatter, Filskov. FAR: Niels Østergaard. MOR: ? Niels Østergaards kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Jenskone, Filskov, Sønder Omme, Se #2054.
FADDER Nr. 1: Mourids Jespersen Filskov, Filskov, Sønder Omme, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme, Nabo.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christenskone, Filskov, Sønder Omme, Vel gift med Christen Pedersen.
FADDER Nr. 4: Ole Andersen, Filskov, Sønder Omme, Original Ole Andersdatter også i #2054.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anden Pintzedag blef Niels Østergaards barn i Filskof døbt kaldet Anne.
Testes.
Moritz {Jeppesen} Filskof
Hans Eskes_ ibid
Ellin Jenskon, ibid
Kirsten Christenskon, ibid
Ole Andersdaatter.

Begravelse nr. 6041


Nr. 2056 1690.07.13 Hans Christian Bertelsen, Juellingsholm. FAR: Bertel Lauridsen Lindvig. MOR: Anne Hansdatter Malin.
BÅREN AF: Margrethe Larsdatter, Ribe
FADDER Nr. 1: ? Margrethe Larsdatters datter, Ribe
FADDER Nr. 2: Oluf Nielsen Lejerskov, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Dette er præsten i Sønder Omme, der var født i Lejerskov, Anst, Ribe Amt.
FADDER Nr. 3: Niels Knudsen, Ribe
FADDER Nr. 4: Jens Lauridsen Saddelmager, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 Julij som var d 4 post Trinit. blef Bertel Lauritzøns barn paa Julingsholm, Christned, kaldet Hans Christian.
Testes.
Oluf Niels_ Lejerskov
Niels Knudsøn i Ribe
Jens Lauritzøn Sadelm:
Margrete Ladd i Ribe
og hendis daatter.

NOTITS: Dette er første gang præsten Oluf Nielsen Lejerskov nævner sig selv i kirkebogen.


Nr. 2057 1690.07.27 Karen Christensdatter, Filskov. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Christenskone.
BÅREN AF: ? Niels Michelsens kone, Fislkov, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Fislkov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Mourids Jespersen, Fislkov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Ellin Christensdatter, Fislkov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Mette Olesdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 post Trinitatis som var d 27 julij blef Christen Pedersøns barn i filskof døbt kaldet Karen.
Testes.
Moritz Jespers_ i Filsko
Niels Michels_ ibid.
Niels Michelsøns Husgtru bar barnet
Ellin Christensd. ibid
Mette Olesdaatter.

NOTITS: Moderens navn se #2055.


Nr. 2058 1690.08.03 Christen Nielsen, Omvraa. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
BÅREN AF: Maren Olufsdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Oluf Jepsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Lassen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme, Mulig bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 post Trinitatis blef Niels Olufsøns bar døbt , kaldet Christen.
Testes.
Oluf Jeps_ i Omvraa
Jens Lass_ in Brand
Peder Olufs_ i Omvraa
Maren Olufsd. i Brand
Maren Povelsd. i Præstgr.

NOTITS: Dette er den senere Christen Nielsen Asserbøl af Skærlund i Brande.


Nr. 2059 1690.09.28 Christen Pedersen, Skovsende. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Dorte Larskone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Lars Olufsen, Bøvl (Kjær), Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 28 September som var d 15 post Trinit blef Peder Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet, Christen.
Testes.
Christen Christens_ i Øst{...}
Peder Niels_ i bøvl
Las Olufs_ i Kiær
Dorethe Laskone i bøvl
Sophie Pedersd. i bøvl.


Nr. 2060 1691.01.04 Peder Christensen, Simmelshus. FAR: Christen Sørensen Simmel. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Dorte Krog, Skovsende, Sønder Omme, Vel gift med Jens Krog
FADDER Nr. 1: Jens Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Mogensen, Stakroge, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Laurids Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4 januarij blef Christen {Sørensen} Simmels barn døbt , kaldet Peder.
Testes.
Peder Mogens_ i Stakrog.
Lauritz Møller.
Jens Krog .
Dorothe Krog bar barnet
Karen Jacobsd. i Østerby.


Nr. 2061 1691.01.06 Johanne Frandsdatter, Simmelshus. FAR: Frands Christensen, Gyris, Oddum. MOR: Maren Torbensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Torbensen, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Søren Krog, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Kirsten Krog, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
H. 3 Kongers Dag blef et U-egte Barn døbt kaldet Jahanne. Moderen Maren Terbensd: nu Værende i Simmelshuus Faderen blef udlagt Frandtz Christensøn af gyris i Oddom Sogn..
Testes.
Niels Terbens_ Søfren Krog Kiysten Krog. Maren Pedersd. i Skofs.

Begravelse nr. 6042
NOTITS: Begravet 10c dage gammel.


Nr. 2062 1691.01.11 Margrethe Christensdatter, Østerby. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Else Smedekone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Botilda Hansdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 11 januarij blef Christen Christensøns Barn i Østerby, døbt kaldet Margrete.
Testes.
Niels Michels_ i Fil{s...}.
Peder Christens_ i {.....},
Clemend Anders_ i
El Smedkoen i Bøv[.].
Botilda Hansdatter i {.....}.


Nr. 2063 1691.02.04 Christen Andersen, Østerby. FAR: Anders Sørensen. MOR: ? Anders Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Gravers Ibsen, Gødsbøl, Lindeballe
FADDER Nr. 2: Jens Larsen den Yngre , Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Maren Olesdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4 Febriarij blef Anders Sørensøns Barn i Østerby, døbt kaldet Christen.
Testes.
Gravers Ibs_ af Giødsbøl {Lindeballe sogn}.
Jens Las_ junior af {....}
Marens Olesd. i brande.
Gunder Pedersd. i Østerby,
Marens Christensd: i Østerby.

Begravelse nr. 6043
NOTITS: Begravet godt en uge gammel.


Nr. 1996 1691.02.15 Niels Larsen, Bøvl. FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Smidstrup, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

d. 15 Februar blef Las Pedersøns barn i Bøvl døbt kaldet Niels.
Testes:
Niels Anders_ i Bøvl
Peder Jens_ ibid
Christen Smidstrup ibid
Inger Jensd_ ibid
Maren Christensdatter i Skofs{ende.}

NOTITS: Maren Nielsdatter †1719.06.14 Bøvl som Lars Pedersens kone: "1719 d. 14 jun. blef Maren Nielsdatter, sl. Las Pedersens hustru af Bøvl, begrafvet".

LINK: Præstens kirkebog.


Nr. 2064 1691.03.25 Maren Jensdatter, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre . MOR: ? Jens Pedersens 2. kone.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Tøger Lassen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Jenskone, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 Martij blef Jens Pedersens Barn i Kircheby døbt kaldet Maren.
Testes.
Jens Peders_ den yngre i Kircheby.
Clemend Ander_ af Øs{....}
Tøger Lassøn i Bøv{.}
Jahan Jensd. i Omv{..}
Gunder Jenskoen i Østerby.


Nr. 2065 1691.04.05 Maren Christensdatter, Filskov. FAR: Christen Olesen, Skovbjerg, Sønder Felding. MOR: Anne Olufsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Kjær, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Østergaard, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dominica Palmarum som var d 5 Apørilis blef et U=Ecte Barn døbt, kaldet Maren. Moderen ved Nafn Anne Olufsdatter Filskof. Faderen blef udlagt som tilforn d. 4 Martij af hende Self nemlig Christen Olesøn af Skoubierg i Felding Sogn.
Testes -
Jens Kier i Filsko.
Niels Østergaard ibid.
Kirsten Christens_ ibid.
Karen Jacobsdatter i Øst{erby}


Nr. 2066 1691.04.19 Anders Nielsen, Filskov. FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme, Se #2065.
FADDER Nr. 3: Niels Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Christen Christensen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Karen Jakobsdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 Aprilis blef Niels Michelsøns Barn i filskof døbt kaldet Ander.
Testes.
Jens Jørgensen i Filskov.
[E]ldst Jens i Kircheby
Niels Bagisgaard
Christen Chriestens. i Filsko{.}
Karen Jacobsd. i Østterby.


Nr. 2067 1691.06.01 Peder Christensen, Skovsende. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Dorte Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter Krog, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Peder Mogensen, Stakrog, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{...} Pintzedag Blef {....} Pedersøns [Barn] i SkofsEnd {....} kaldet Peder.
Testes.
Peder Mogens_ i Stakrog.
Peder Christens_ i Skofsend
Jens Krog ibid
Dorthe Krog ibid.
An Nielsd. Krog.


Nr. 2068 1691.06.03 Christen Jensen, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: ? Jens Pedersen den Yngres kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Felding Bjerre, Sønder Felding
FADDER Nr. 5: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 3 Junij blef Jens Pedersøn den yngris barn i Kirckeby døbt kaldet Christen.
Testes.
Niels Pedersen i Kircheby.
Jens Peders_ den ældre ibid,
Jens Christensen i SkofsEn[..],
Kirsten Christens i Feldigb{...}.
Gunder Pedersd. i Østerby.


Nr. 2069 1691.08.02 Jens Pedersen, Bøvl. FAR: Peder Jensen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorte Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præsten Søren Mikkelsen Heerups 1. kone
FADDER Nr. 1: Lars Ramussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Murmand, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Clemen Andersen, Møbjerg?, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Gunder Olesdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 7: Else Smedekone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 8: Inger Christensdatter Kremmerskone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 9: Dorothe Michelsdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 10: Maren Christensdatter, Østerby, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Søren Mikkelsen Heerup, Kirkeby, Sønder Omme, Præsten i Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 8 Trinit . som var d 2 Augusti . blef Peder Jensøns af Bøvl Tvende Børn døbte . kaldte Jens oc Pigen Maren.
Testes
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr Søfrens {Søren Mikkelsen Heerup, præsten} bar drengen
El Mortensdaatter Brande bar Pigen.
Las Rasmusøn i {....}
Jens Muurmand ibid,
Las Pedersøn ibid.
Clemn Anders_ i Møbj{...},
Jens Niels_ af Brande
Gunder Olesdaatter
El Smidkoen ibid,
Jnger Kremmerkoen
Dorethe Michelsd.
Maren Christensd. i Øste{...}.
DKB: Anno 1691. d 2 Augeosti blef Tvende Børn {.....} i Omme Kircke , drengen kaldet Jens, Pigen Maren. Faderen Peder Jensøn af Bøvl , Moderen Apelone Nielsdatter. Fadderne. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens bar Drengen. Elle Mortensdatter i Brande bar Pigen Las Rasmussøn i Bøvl. Jens Pedersøn ibid. Las Pedersøn ibid. Clemen Anders_. Jens Niels_ af Brand . Gunder Olufsdaatter i Bøvl. El Smids i Bøvl . Jnger Christens ibid. Dorthe Michelsdaatter.

NOTITS: Tvilling.


Nr. 2070 1691.08.02 Maren Pedersdatter, Bøvl. FAR: Peder Jensen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Lars Ramussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Murmand, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Clemen Andersen, Møbjerg?, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Gunder Olesdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 7: Else Smedekone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 8: Inger Christensdatter Kremmerskone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 9: Dorothe Michelsdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 10: Maren Christensdatter, Østerby, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Søren Mikkelsen Heerup, Kirkeby, Sønder Omme, Præsten i Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 8 Trinit . som var d 2 Augusti . blef Peder Jensøns af Bøvl Tvende Børn døbte . kaldte Jens oc Pigen Maren.
Testes
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr Søfrens {Søren Mikkelsen Heerup, præsten} bar drengen
El Mortensdaatter Brande bar Pigen.
Las Rasmusøn i {....}
Jens Muurmand ibid,
Las Pedersøn ibid.
Clemn Anders_ i Møbj{...},
Jens Niels_ af Brande
Gunder Olesdaatter
El Smidkoen ibid,
Jnger Kremmerkoen
Dorethe Michelsd.
Maren Christensd. i Øste{...}.
DKB: Anno 1691. d 2 Augeosti blef Tvende Børn {.....} i Omme Kircke , drengen kaldet Jens, Pigen Maren. Faderen Peder Jensøn af Bøvl , Moderen Apelone Nielsdatter. Fadderne. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens bar Drengen. Elle Mortensdatter i Brande bar Pigen Las Rasmussøn i Bøvl. Jens Pedersøn ibid. Las Pedersøn ibid. Clemen Anders_. Jens Niels_ af Brand . Gunder Olufsdaatter i Bøvl. El Smids i Bøvl . Jnger Christens ibid. Dorthe Michelsdaatter.

Begravelse nr. 6060
NOTITS: Begravet to år tre måneder gammel. Tvilling.


Nr. 2071 1691.11.08 Kirsten Hansdatter, Filskov. FAR: Hans Eskesen. MOR: Anne Mouridsdatter.
BÅREN AF: Katrine Sørensdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Mourids Jespersen, Filskov, Sønder Omme, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Filskov, Sønder Omme, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christens, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 8 Novembr. 1691 blef Hans Ekesøns Barn i Filskof døbt kaldet Kirsten.
Testes.
Catharine Sørensd.
Morids Jespersen i Filskof
Peder Olufs_ i Omvraa
Jens Jørgens_ i Filskof
Kirsten Christens ibid.
DKB: Anno 1691. d. 8 Novembr. blef et Barn døbt , kaldet Kirsten.. Faderen Hans Eskesøn i Filskof. Moderen Anne Moridsdaatter.
Fadderne
Chatharina Sørensdaatter bar Barnet. Moruidtz Jepsersøn i filskof. Jens Jørgens_ ibid . Peder Olufsøn i Omvraa . Kirsten Christens ibid.


Nr. 2072 1692.02.24 Inger Christensdatter, Hallundbæk. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Jeprsdatter.
BÅREN AF: Katarina Sørensdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Mads Olufsen, Hesselhoe?, Degnen er vist ny, stedet ikke identificerbar.
FADDER Nr. 2: Lars Olufsen, Kjær
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 24 Februarij blef Christen Pedersøns Barn af Hallindbech døbt kaldet Inger.
Testes.
Catharina Sørensdatter
Madtz Olufsøn i Hisse[lhoe]
Las Olufsøn i Kier
Clemen Anders_ i Mø{....}
Jahan Pedersd. i Hall{....}.
DKB: ANNO 1692 d 24 Februarij, blef et Barn døbt, kaldet Jnger.. Faderen Christen Pedersøn i Hallenbech. Moderen Kirsten Jepsdaatter.
Fadderne.
Chatharina Sørensdaater bar barnet. Madtz Olufsøn i Hisselhoe. Las Olufsøn i Kier. Clemen Anders_ Jahanne Pedersd. i Hallenbech.


Nr. 2073 1692.03.16 Maren Sørensdatter, Baggesgaard. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorte Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præsten Søren Mikkelsen Heerups 1. kone
FADDER Nr. 1: Lauridtz Nielsen Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Søren Mikkelsen Heerup, Kirkeby, Sønder Omme, Præsten i Sønder Omme, konen Katrina bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Onsdagen d 16 Martij blef Søren Michelsøns Barn i Bagisgaard døbt, kaldet Maren.
Testes:
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr: Sørens
Lauritz Møller
Peder
Jens Niels_ af Brand{.}
Karen Bagisgaard.
DKB: Onsdagen d 16 Martij blef et Barn døbt, kaldet Maren..
Faderen Søren Michelsøn i Bagisgaard, Moderen Kirsten Nielsdaatter.
Fadderne .
Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Lauridtz Nielsøn Møller Peder Jacob{..} Jens Neils_ af Brand . Karen bagisgaard.


Nr. 2074 1692.04.16 Anne Nielsdatter, Filskov. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Dorte Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præsten Søren Mikkelsen Heerups 1. kone
FADDER Nr. 1: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Søren Mikkelsen Heerup, Kirkeby, Sønder Omme, Præsten i Sønder Omme, konen Katrina bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d. 16 Aprilis blef Niels Pedersøns barn i Filsko døbt, kaldet Anne.
Testes.
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens
Oluf Olufs_ i filsho
Hans Eskes: ibid.
Clemen Andersøn
Kirsten Christensd. i filsk{..}.
DKB: d 10 Aprilis. blef et Barn døbt, kaldet Anne. Faderen N{...} Pedersøn i Filskof. Moderen Karen Jensdaatter.
Fadderne.
Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Oluf Olufsøn i Filskof. Hans Eskes: ib. Clemen Anders_ Kirsten Christensdaatter i filskof.


Nr. 2075 1692.05.01 Jeppe Olufsen, Filskov. FAR: Oluf Olufsen. MOR: Maren Jepsdatter.
BÅREN AF: Dorte Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præsten Søren Mikkelsen Heerups 1. kone
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Jakobsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Aale Andersdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 1 Maij blef Oluf Olufsøns barn i Filskof døbt, kaldet Jeppe.
Testes. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens
Christen Pedersøn i Fils{..}
Hans Eskes_ i filskof
An Hansd. ibid
Aale Andersdaatter
Peder Jacobsøn.
DKB: d 1 Maij blef et Barn døbt, kaldet Jeppe. . Faderen Oluf Olufsøn i Filskof . Moderen Maren Jepsdatter.
Fadderne.
Dorthe Hr. Sørens bar Barnet. Christen Pedersøn i Filskof. Hans Esche{...} Peder Jacobs:_ Anne Hansdaatter i Filskof. Aale Andersdaatter ibid.


Nr. 2076 1692.05.29 Johanne Nielsdatter, Bøvl. FAR: Niels Torbensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Katarina Sørensdater, Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Lars Rasmussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Eskilsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olufsdatter, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 29 Maij blef Niels Terbensøns barn i Bøvl, døbt kaldet Johanne.
Testes
Chatarina Sørensd.
Las Rasmus_ i bøvl
Christen Niels_ ibid.
Christen Eshels_
gunder Olesdatter.
DKB: 1692 . d 29 Maij blef et Barn døbt, kaldet Jahanne. . Faderen Niels Terbensøn i Bøvl. Moderen Jng Nielsdaatter.
Fadderne.
Cathrarina Sørensdaatter bar Barnet . Las Rasmusøn i Bøvl. Christen Nielsøn ibid . Christen Eskelsøn. Gunder Olufsdaatter i bøvl.


Nr. 2077 1692.08.28 Kirsten Jensdatter, Østerby. FAR: Jens Andersen. MOR: Gunder Pedersdatter.
BÅREN AF: Elle Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Yngre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter Hvelplund, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 28 Augusti blef Jens Andersøns barn {..} Østerby døbt kaldet Kirsten.
Testes
El Mortensd. i Brand {....}
{...} Jens i Kircheby
Christen Christens_ i Østerby {...}
{...} Niels_ af brand
[.]ophie Pedersd. ibid
Maren hvelplund
Karen Jacobsdatter.
DKB: d 28 Augusti blef et Barn døbt , kaldet Kirsten. . Faderen Jens Andersøn i Østerby. Moderen Gunder Pedersdatter.
Fadderne.
Elle Mortensdaatter i Brand bar Barnet. Jens Pedersøn yngre i Kircheby . Christen Christensøn i Østerby . Jens Niels_ i brand. Sophie Pedersdaater i Brande. Maren Jensdaatter i Kircheby.

Begravelse nr. 6115
NOTITS: Præsten har Maren Hvelplund, degnen Maren Jensdatter i Kirkeby. Altså Maren Jensdatter Hvelphlund i Kirkeby.


Nr. 2078 1692.09.02 Johanne Bertelsdattter, Møbjerg. FAR: Bertel Lauridsen Lindvig. MOR: Anne Hansdatter Malin.
BÅREN AF: Margrethe Larsdatter, Ribe, Formodentlig faderens søster.
FADDER Nr. 1: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 2: Kirsten Lauridsdatter, Tarm, Egvad, Formodentlig faderens søster.
FADDER Nr. 3: Lars Hansen, Ribe, Muligvis faderens far.
FADDER Nr. 4: Jens Olufsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1692 d 2 Sep blef Bertil Lauritzøns barn i Mødbierg døbt kaldet Jahanne.
Margrete Lasd. i Ribe
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens
Kirsten Lauridsd i Tar{.}
Las Hans_ i Ribe
Jens Lass_ i Brand
Jens Olufs_ i Brand.
DKB: d 2 Septembr. Blef et Barns Daab Confirmerit, som var hiemme døbt, kaldet Jahanne . Faderen Bertil Lauritzøn {Lindvig} i Mødbierg. Moderen Anne Hansdaatter.
Fadderne.
Margrete Lasdaatter i Ribe bar Barnet . Dorethe Hr. Sørens. Kirsten Laujridszdaatter i Tarm . Las Hansøn i Ribe . Jens Olufs_ i Brand - Jens Lassøn i Brand.

NOTITS: Tilnavnet Lindvig ved begravelsen 1705.08.27 Møbjerg. Se Nygaards Sedler. Bertel Lindvig havde stærk kontakt til Ribe, hvor hans kone Anne Hansdatter Malin kom fra.


Nr. 2079 1692.11.13 Else Nisdatter, Hallundbæk. FAR: Nis Andersen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Hansdatter Malin, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Anders Terkelsen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Eskildsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 13 Novemb. blef Nis Andersøns barn i Hallundbech døbt kaldet Else.
Testes.
An Hansd. i Mødbierg
Ped{..} Anders_ i Omvraa,
Anders Terhel{..}
Christen Eschels_
{...}en Jepsdaatter.
DKB: d 13 Novembr. blef et Barn døbt, kaldet Else. Faderen Nis Andersøn i Hallendbech. Moderen Jahanne Pedersdaatter.
Fadderne.
Anne Hansdaatter i Mødbierg bar Barnet . Peder Andersøn i Omvraa Anders Terchelsøn i Hallenbech. Christen Eskels_ Kirsten Jepsdaatter i Hallendbech.


Nr. 2080 1693.02.19 Hilleborg Levin Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden). FAR: Søren Michelsen Heerup. MOR: Dorothe Hedvig Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Larsdatter, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Knudsen, Viborg
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Viborg
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Klara Berntsdatter Rosenmeier, Ringive By (Præstegaarden), Ringive, Gift med præsten i Ringive Hr. Peder Christensen Mulvad.
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter Malin, Møbjerg, Sønder Omme, Gift med Bertel Lauridsen Lindvig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Mulvad, Ringive By (Præstegaarden), Ringive, Konen KlaraBerntsdatter Rosenmeier.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 19 Februarij blef Hr. Sørens {Michelsen Heerup} Barns Daab Confirmeret Nomen Hilleborg Lavin.
Testes Peder Knuds_ af Viborg
Morten Peders: ibid
Jens Lass_ i Brand
Mette Lasdatter Møb{...}
Anne Hansdatter ibid.
Hr. Peders {Christensen Mulvad} hustru {Klara Berntsdatter Rosenmeier} i Ringgi{...}.
DKB: ANNO 1693 d 19 Februarij . lef et Barns Daab Confirmerit , som var hiemmedøbt, kaldet Hilleborg Levin. Faderen Hr. Søren Michelsøn Hærup. Moderen Dorethe Sørensdaatter.
Fadderne .
Mette Larsdaatter i Møbjerg bar barnet Jens Lassøn i Lild-Brand . Clara {Berntsdatter Rosenmeier} Hr. Peders {Christensen Mulvad} i Ringifue, Anne Hansdaatter i Møbjerg.

NOTITS: Gift 1. 1713 med af Møbjerg i Sønder Omme Hans Christian Lindvig. Gift 2. 1716 med Mads Helt. †1734 Veerst


Nr. 2081 1693.03.05 Mette Pedersdatter, Omvraa. FAR: Peder Andersen. MOR: Inger Andersdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Nis Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Margrethe Larsdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 5 Martij blef Peder Andersøns barn i Omvraa, døbt , kaldet Mette.
Testes .
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens
Niels Oles_ i Omvraa
[Nis] {Andersen} Hallendbech.
Jens Niels_ i Brand,
Jahan Jensd. i Omvraa
Margrete Lasd. ibid.
DKB: Anno 16923 d 5 Martij . blef et Barn døbt, kaldet Mette. faderen Peder Andersøn i Omvraa . Moderen Jnger Andersdaatter.
Fadderne .
Dorethe Hr. Sørens bar Barnet . Niels Olufsøn i Omvraa . Nis Andersøn i Hallendbech . Jens Nielsøn i Brand. Johanne Jensdatt{..} Omvraa . Margrete Lasdaatter ibid .


Nr. 2082 1693.03.25 Anne Maria Nielsdatter, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Laurids Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Jepsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdaatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 25 Martij blef Niels Chrisensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Anne Maria .
Testes.
Dorethe Hr. Sørens
Peder Christensøn i Skof{...}
Lauridtz Møller
Christen Jeps_ i Brand
An Pedersd. i SkofsE{..}
Zitzel Andersd. i Øster{by}.
DKB: Anno 1693 d 25 Martij blef et Barn døbt kaldet Anne Maria . Faderen Niels Christensøn i SkofsEnd. Moderen Kirsten Pedersdat{...}.
Fadderne .
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens bar Barnet - Peder Christensøn i SkofsEnd. Laurids Møller. Christen Jepsen i Brand. Sidzel Andersdaatter i Østerby. Anne Pedersdaatter i SkofsEnd .


Nr. 2083 1693.04.02 Eske Jensen, Omvraa. FAR: Jens Jensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Else Smeds, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Else Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 2 Aprils blef Jens Jensøns barn i Omvraa døbt, kaldet Eske.
Testes.
Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens
Peder Oles_ i Omvraa
Niels Oles_ ibid
Peder Anders_ ibid.
Elle Smids i bøvl
Maren jensd. i kirche{..}
Else Hvelplund.
DKB: d 2 Aprils blef et Barn døbt , kaldet Eske. . Faderen Jens Jensøn i Omvraa . Moderen Johanne Jensdaatter.
Fadderne .
Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Peder Olufsøn i Omvraa . Niels Olufsøn ibid . Peder Andersøn ibid . El Smids i Bøvl . Maren Jensdaatter i Krickeby.


Nr. 2084 1693.04.23 Christen Christensen, Skovsende. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Lauridtz Nielsen Møller, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Jakobsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 23 Aprilis blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Christen.
Testes.
Doreth Hr. Sørens
Lauritz Niels_ Møller
Peder Christens_ i SkofsEnd
Peder Jacobsøn i Østerby
{...}e Pedersdaatter ibid.
DKB: d 23 Aprils blef et Barn døbt , kaldet Christen.. Faderen Christen Povelsøn i SkofsEnde , Moderen Anne Nielsdaatter.
Fadderne
Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Peder Christensøn i SkofsEnd lauridtz Møller . Peder Jacobsen i Østerby. Kirsten Pedersdaatter i SkofsEnd . Anne Pedersdaatter ibid .

Begravelse nr. 6054
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2085 1693.05.07 Anders Thomasen, Bøvl. FAR: Thomas Nielsen, Ølgod. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Smeds, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Tøger Lassen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Smidstrup, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Johanne Sørensdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {..} 7 Maij blef et u[..]te barn døbt v{..} [.]afn Anders . Moderen {.}nne Pedersd. af bø{..} faderen Thomas N{...}n af Ølgod Sogn .
Testes.
{.... ...} i bøvl
{...} ibid. Tøger
{...} Smidstrup i {..}
{.......} ibid
{....}jacobsd. i Øst{...}

NOTITS: Dele ikke læselige på AO (Arkivalier Online). Navne fra Jens Erik Starups udskrift.


Nr. 2086 1693.07.02 Maren, Filskov.
BÅREN AF: Anne Olufsdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Mathias Hansen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Edel Steffensdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {.....} et u{.. ....} døbt , kal{...} {Maren} Moderen.
Testes .
Anne Olesdatter i fils{..}
{....} Hans_ ibid.
{..}ns Eskes_ ibid
Edel Steffensdatter
Karen Jacobsd. i Øster{..}.

NOTITS: Dele ikke læselige på AO (Arkivalier Online). Hverken moderens eller faderens navn nævnt.


Nr. 2087 1693.08.20 Maren Pedersdatter, Omvraa. FAR: Peder Olufsen. MOR: Margrethe Larsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Fruergaard, Sønder Felding, Formodet bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Olufsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter Nielskone, Omvraa, Sønder Omme, Må være gift med en Niels.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {... ... ...}der Olufsøn Omvraa døbt kaldet Maren .
Testes .
Dorethe Hr. Sørens
Jens Fruergaard
Hans Eskes_ i Filsko{..}
Jens Olufs_ i Brand
Jahan Jensd. i O{....}
Anne Nielskone {....}
DKB: d 20 Augusti blef et Barns Daab Confirkerit , som var heimmedøbt , kaldet Maren . Faderen Peder Olufsøn i Omvraa . Moderen Margrete Lasdaatter .
Fadderne .
Dorethe Hr. Sørens bar Barnet . Jens Lassøn i Fruergaard . Hans Eskesøn i Filskof . Jens Olufsøn i Brand . Johanne Jensdaatter i Omvraa . Anne Christensdaatter ibid.


Nr. 2088 1693.08.27 Maren Nielsdatter, Filskov. FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Jakobsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Kirsten Christenskone, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Mouridsdatter, Filskov?, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Peder Jakobsen, Østerby, Sønder Omme, ? Oluf Jakobsen Filskov.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mourids Jespersen, Filskov, Sønder Omme, Datter Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 27 Augu{..} Niels {.....} i Filskof {....} Maren.
Testes.
{.....} ufsøn i Filsko{..}
{... ....} ibid.
Peder jacobs_ i Østerby
DKB: d 27 Augusti blef Niels Michels_ barn J Fileshou døbt , og kaldet Maren.
Barnet bar Dorethe Hr. Sørens. Fadere var [tilstede] Oluff Jacobs_, Christ_ Olufs_ Christ_ Peires_ hustru i Filleshou , og Morurids Jespers_ datter

NOTITS: Anden skrift i degnens krikebog, derfor ingen moder angivet med navn.


Nr. 2089 1693.09.11 Dødfød, Østerby (Midtgaard). FAR: Christen Christensen Midtgaard. MOR: Sidsel Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen uden dato mellem 13. august og 25. september: ' Christen Midtgaards barn dødfødt.'}
Begravelse nr. 6057
NOTITS: Dato arbitrær midt imellem 13. aug. og 25. sept.


Nr. 2090 1693.09.17 Marie, Skovsende. FAR: ? Soldat. MOR: ? Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Mouridsdatter, Skovsende, Sønder Omme, Christen Nielsen Krogs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jakobsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Krog, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Skovsende, Sønder Omme, Christen Poulsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme, Søster er moderen, hans kone Maren Mouridsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 17 Sept blef en Soldatter barn døbt som var Chris_ Krogs Søsters
og blef kaldit Marie ,
barnit bar Christ_ {Nielsen} krogs hustru {Maren Mouridsdatter} fad Peder Jacobs_, Christ Peires_, Jens {Christensen} Krog , Anne Hansdaatter i Filleskou og Christ Povels_ daatter i Shousende.

Begravelse nr. 6058
NOTITS: Begravet 1 uge gammel.


Nr. 2091 1693.10.15 Anders Sørensen, Baggesgaard. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Gregers Madsen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sophie Hansdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Karen Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Peder Jakobsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 7: Peder Nielsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 8: Mette Pedersdatter, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Anne Pedersdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {.........} Søren {Michelsen} Bagisgaard barn døbt , kaldet Anders.
Testes .
Dorethe Hr. Sørens bar Barnet.
Niels bagisgaard,
Niels Christens_ i shof{....} Gregers Matzen ibid Sophi Hansdaatt{..} Karen bagisgaard.
DKB: d 15 octobr 1693 blef Søren Baggisgard barn døbt , og kaldet Anders., faddere Dorethe Hr. Sørens bar dit. Peder Jacobs_ Peder Niels_ Karen baggisgrd , Mette og Anna Pedersdaatter.

NOTITS: Præsten og degnen er enige om at Dorethe bærer og at Karen Baggesgaard var fadder. Men de restlige faddere er de vildt uenige om, der er noget galt her.


Nr. 2092 1693.11.01 Inger Pedersdatter, Skovsende. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Gregers Madsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Edel Stephansdatter Væver, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Lars Rasmussen, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 1 Novembr blev Peder Christensens barn i SkofsEnd døbt kaldet Jnger.
Testes -
Dorethe Hr. Sørens,
Las Rasmus_
gregers Matz_
Edel Staphansd.
Kirsten Pedersdaatter.
DKB: d 1 Nov: Dies A: H: {Alle Helgener} var Peder Chrisens_ barn Skousende til daaben blev kaldit Jnger , D[en] [st] bar barnit Dorethe Sørensdaatter Faddere Las Rasmus_, Gregers Madsøn, Edel Vever og Kirsten Pedersdaatter.


Nr. 2093 1694.01.14 Maren Christensdatter, Filskov. FAR: Christen Olufsen. MOR: Anne Olufsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Mette Thomasdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Christen Eskildsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Kirsten NIelskone, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 14 januarij blef Christn Olufsøns og Anne Olufsd. barn af Filsko døbt, kaldet Maren
Testes
Dorethe Hr. Sørens
Christen Peders_ i Filshov
Peder Jacobsen Østerby
Christen Eshels_ ibid
An Hansdaatter ibid.
DKB: 1694 d 14 Janv : blef Christen Olufs_ i Filleskou hans daatter døbt og kaldit Maren , Dorethe Hr. Sørens holt den til daaben, fadder Christ Peders , Peder Jacobs_ . Mette Tomasdaatter, anne Hansdaatter i Filleshou.


Nr. 2094 1694.02.25 Eskild Christensen, Østerby. FAR: Christen Eskildsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Clemmensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Hans Eskildsen, Hinnum, Grindsted
FADDER Nr. 4: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Clemmen Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 7: Mette Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 8: Elisabeth Hansdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 9: Jens Michelsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 10: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 11: Kirsten Pedersdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 25 Febr: blef Christen Eshelsøns og Maren Christensdaatters Børn af Østerby døbte kaldede. Eskel, Christen.
Testes
Dorethe Hr. Sørens
El Mortensd. i Brand
Christen Clemens Østerby
Anders Sørens_ ibid
Hans Eshilds_ Hinnomb
Hans Eskes_ filsko
Christen Olufs_ ibid
Clemed Anders_
Gunder Pedersd. Østerby,
Mette Andersd. ibid
Lisbet Hansd. ibid.
DKB: d 25 feb blef 2de børn døbte som faderen var Christen Eshils_ og Moderen Maren Christdaatter, og blef den ene kaldet Christen , den anden Eshill . Fadderne Hans Eshils_, Jens Michels_ , Clemed anders_ . Elisabeth hansdaatter, Sophia pedersd: Kirsten pedersdaatter i filshou, [al] som bar børnene Dorethe Hr. Sørrens, Ellen Morthensdaatter.

NOTITS: Tvilling. Præsten og degnen er noget uenige om faddere, degnen har en del mere end præsten.


Nr. 2095 1694.02.25 Christen Christensen, Østerby. FAR: Christen Eskildsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Elle Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Clemmensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Hans Eskildsen, Hinnum, Grindsted
FADDER Nr. 4: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Clemmen Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 7: Mette Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 8: Elisabeth Hansdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 9: Jens Michelsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 10: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 11: Kirsten Pedersdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 25 Febr: blef Christen Eshelsøns og Maren Christensdaatters Børn af Østerby døbte kaldede. Eskel, Christen.
Testes
Dorethe Hr. Sørens
El Mortensd. i Brand
Christen Clemens Østerby
Anders Sørens_ ibid
Hans Eshilds_ Hinnomb
Hans Eskes_ filsko
Christen Olufs_ ibid
Clemed Anders_
Gunder Pedersd. Østerby,
Mette Andersd. ibid
Lisbet Hansd. ibid.
DKB: d 25 feb blef 2de børn døbte som faderen var Christen Eshils_ og Moderen Maren Christdaatter, og blef den ene kaldet Christen , den anden Eshill . Fadderne Hans Eshils_, Jens Michels_ , Clemed anders_ . Elisabeth hansdaatter, Sophia pedersd: Kirsten pedersdaatter i filshou, [al] som bar børnene Dorethe Hr. Sørrens, Elle Morthensdaatter.

Begravelse nr. 6065
NOTITS: Tvilling. Begravet circa to uger gammel. Præsten og degnen er noget uenige om faddere, degnen har en del mere end præsten.


Nr. 2096 1694.02.28 Jesper Christensen, Simmelshus. FAR: Christen Sørensen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Mette Væver, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdater, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Karen Sørensdatter Simmels, Simmelshus, Sønder Omme, Formodet søster til faderen eller moderen. Gift 1700.
FADDER Nr. 7: Poul Jensen, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 28 Februarij blef Christen Sørensøns og Anne Sørensdaatters barn af Simmelshuus døbt, kaldet Jesper .
Dorethe Hr. Sørens
Niels Pedersøn Kircheby
Christen {Nielsen} Krog
Jens {Christensen} Krog.
Mette Vefster
Kirsten Pedersd. SkofsEnd
Karen Simmels.
DKB: d 28 feb blef Christen Sørens_ barn døbt og kaldet Jesper Bærer Dorethe Hr. Sørrens Povl Jens_, Jens Krog, Niels Peders_ Karen Simmels etc: -.

Begravelse nr. 6141
NOTITS: Begravet 1700 fire år gammel.


Nr. 2097 1694.04.10 Peder Nielsen, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Nielsen Møller, Juellingsholm (Mølle), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Karen Jørgensdatter, Skovsende, Sønder Omme, Datter af Jørgen Jensen ?Skrædder.
FADDER Nr. 4: Anders Jensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Anne Jespersdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 7: Edel Stephansdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Tredie Paaskedag {10. april} blef Niels Christensøns barn i SkofsEnde døbt kaldet Peder .
Testes.
Dorethe Hr. Sørens
Lauritz {Nielsen} Møller.
Anders Jens_ i SkofsEnd
Peder Christens_ ibid
Jens {Christensen} Krog .
Anne Jespersdaatter
Edel Steffansdaatter.
DKB: Dom 3 Paschates. blef it barn døbt kaldit Peder . faderen Niels Christens_ og Moderen Kirsten Pedersdatter i shousende. Dorethe Hr. Sørens bar det. Laurids {Nielsen} Møller Jens {Christensen} Krog . Karin Jørgensdaatter etc .

NOTITS: Præsten har 3. påskedag som er 10. april, degnen 3 søndag efter påske, som er 29. april.


Nr. 2098 1694.05.06 Eske Hansen, Filskov. FAR: Hans Eskesen. MOR: Anne Mouridsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Eskildsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Oluf Nielsen, Sønder Omme, Oluf Olufsen (som præsten?)
FADDER Nr. 7: Niels Michelsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 8: ? Christen Pedersens kone, Sønder Omme, Muligvis Kirsten Pedersdatter eller Anne Hansdatter.
FADDER Nr. 9: Else Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, 19c, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Sønder Omme, Konen fadder
NÆVNT Nr. 2: Mourids Jespersen, Sønder Omme, Datter Else Mouridsdatter vel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dominica 4 post Pasch{..} {6. maj} blef Hans Eskesøns barn i Filsko døbt kaldet Eske .
Testes .
Dorethe Hr. Sørens
Oluf Olufs_ i Filsho
Christen Oles_ ibid
Christen Eshels_ i Østerby
Kirsten Pedersd. i Filsh{..}
Anne Hansdaatter ibid.
DKB: Dom 4 Eft Pasch: blef it barn døbt kaldit Eschil , faderen Hans Eschilds_ i Filleshou. Faddere Dorethe Hr Sø[...] bar det, Oluf Niels_ , Niels Michels_ , Christ_ peders_ hustru og Mourids Jespers_ daatter {med navn} Else Mouridsdaatter.

NOTITS: Forskellen i fadderne mellem præsten og degnen er meget stor, men navnene passer til stederne. Dog er degnen her en anden person, for han kender ikke stednavnene i Sønder Omme og skriver sjællandskt "it" og Filleskov for Filskov.


Nr. 2099 1694.05.13 Peder Christensen, Hallundbæk. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Jepsdatter.
BÅREN AF: Elle Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Bertelsen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Michel Christensen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Lauridsdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dominica 5 post Pasch {13. maj} blef Christen Pedersøns barn i Hallendbech døbt , kaldet Peder .
Testes.
Elle Mortensd. i Brand
Peder Bertels_ i Hallend{...}
Peder Oles_ i Omvraa
Miichel {Christensen} ibid .
Jahan Pedersd. hallend{...}
Jnger Laursd. i Omvraa.
DKB: Dominica 5 post Pasch: blef Christen Pedersøns barn i Hallubech døbt , kaldet Peder . Fadderne Elle Mortensd. i brand, Peder Oles_ i Omvraa . Peder bertels_ i hallenbech, Michel Christens_ i Omvraa . Jahan Pedersd. i Hallendbech . Jnger Lauridtzdaatter i Omvraa.

NOTITS: Den gamle degn er tilbage, navnene passer med præstens.


Nr. 2100 1694.05.13 Maren Jensdatter, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Gregers Madsen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Karen Kirkeby, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Christen Nielsen, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Eodem Die {Dominica 5 post Pasch 13. maj} blef Jens Pedersøn den yngris i Kircheby døbt , kaldet Maren
Testes,
Dorethe Hr. Søre{..}
Peder Niels_ i kircheby
Eldst Jens {Pedersen den Ældre} ibid .
Gregers Matzøn i SkofsE{..}
Sophie Pedersd. i brand
Karen kircheby.
DKB: Eodem Die Jens Pedersøns den yngris barn i kircheby døbt kaldet Maren . fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Eldst Jens i Kircheby Peder kircheby . Sophie Pedersdaatter Karen kircheby . Christen Niels_ i Bøvl.


Nr. 2101 1694.05.20 Karen Pedersdatter, Bøvl. FAR: Peder Jensen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Dominica 6 post Pasch. {20. maj} blef Peder Jensens barn i Bøvl døbt kaldet Karen . Fadderne Dorethe Hr. Sørens Christen Nielsøn i bøvl, Peder Nielsøn i Østerby. J[aen] [.t] . Maren Nielsdaatter i Præstg .

NOTITS: Glemt i præstens kirkebog.


Nr. 2102 1694.05.27 Niels Pedersen, Hallundbæk. FAR: Peder Gregersen. MOR: ? Peder Gregersens 2. kone.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Laurids Nielsen Møller, Juellingsholm (Mølle), Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen Hallundbæk, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Nis Andersen Hallundbæk, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Johanne Pedersdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Pintzedag {27. maj} blef Peder Gregersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Niels.
Testes.
Dorethe Hr. Sørens
Peder Niels_ i Østerby
Lauritz {Nielsen} Møller
Oluf Peders_ i Hallendbech
Maren Nielsd. i Præstg.
DKB: Pindtzedag blef Peder Gregersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Niels. . Fadderne . Dorethe Hr. Søerns . Nis Hallendbech . Lauritz {Nielsen} Møller Oluf {Pedersen} Hallenbech . Jahanne Pedersd. ibid .


Nr. 2103 1694.06.24 Johanne Nielsdatter, Bøvl. FAR: Niels Torbensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Lars Rasmussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Poul, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olufsdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Jensdatter Christens, Bøvl, Sønder Omme, ? kombineret, usikkert.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: S.. Hans Dag {24. junij}. blef Niels Terbensens barn i Bøvl døbt kaldet Jahanne
Testes.
Dorethe Hr. Sørens
Las Rasmuss_ i bøvl
Jens {Christensen} Krog,
Povl i præstg,
Gunder Olesd. i bøvl
Jnger Christens ibid.
DKB: S. Hans Dab blef Nies Terbensøns barn i Bøvl døbt , kaldet Jahanne . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Las Rasmusøn i bøvl. Jens {Christensen} Krog. Povel i Præsgaard . Gunder Olesdaatter i Bøvl, Jnger Jensdaatter ibid.


Nr. 2104 1694.07.08 Jakob Jensen, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Lars Rasmussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Unge, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme, †1699.12.17 Hvelplund. Formodet søn af Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Else Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dominica 5 post Trini{.} blef Jens Pedersøns den Eldris barn i kircheby døbt kaldet Jacob .
Testes.
Jahan Jensd. i Omvraa .
Las Rasmus_ i bøvl .
Ung Jens i kircheby
Niels Hvelplund .
Else Hvelplund.
DKB: Dominica 5 post Trinit . blef Jens Pedersøn den Eldris Barn i kircheby døbt , kaldet Jacob . fadderne . Jahanne Jensdaater i Omvraa . Las Rasmuss_ i bøvl . Ung Jens {Pedersen den Yngre} i kircheby . Niels {Jensen} Hvelplund . Else Hvelplund .


Nr. 2105 1694.07.08 Jens Nielsen, Omvraa. FAR: Niels Olufsen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Larsdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Oluf Jepsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Inger Lauridsdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olufsdatter, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Eodem Die {Dominica 5 post Trinit} blef Niels Olesøns barn i Omvraa døbt kaldet Jens.
Testes
Margrete Lasd. i Omv{..}
Oluf Jeps_ ibid.
Peder Oles_ ibid.
Jnger Lauritsdaatter ibid .
Gunder Olesd. i bøvl.
DKB: Eodem Die blef Neils Olesøns Barn i Omvraa døbt, kaldet Jens. . fadderne . Margrete Lasdaatter i Omvraa. Oluf Jepsøn ibid . Peder Oles_ ibid . Jnger Lauridtzdaatter ibid . Gunder Olesdaatter i bøvl .

NOTITS: De seneste dåb har nøjagtig den samme tekst i præstens som i degnens kirkebog. Direkte afskrift fra den ene til den anden. Dette er den senere Jens Nielsen Skærlund den Yngre af Skærlund og Brandholm i Brande sogn.


Nr. 2106 1694.08.26 Peder Pedersen, Omvraa. FAR: Peder Andersen. MOR: Inger Andersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Andersdatter, Ørbæk, Hoven, Uklart om hun er søster til faderen eller moderen.
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Clemmen Andersen, Østerby?, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Ibsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Lauridsdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dominica 12 post Trin blef Sl. {Salig} Peder Andersøns barn af Omvraa døbt kaldet Peder .
Testes .
Sitzel Andersdaatter i Ørbech {Hoven sogn}
Niels Olufs_ -
Clemed Anders_
Christen Ibs_ .
Jahan Jensd. i Omvraa
Jnger Lauritzd. ibid.
DKB: Dominica 12 post Trinit . blef Sl. Peder Andersøns Barn i Omvraa døbt , kaldet Peder . Moderen Jnger Andersdaatter . Fadderne Sitzel Andersdaatter i Ørbech bar barnet . Niels Olesøn i Omvraa Clemed Anders_. Chriten Jbs_ i Østerby. Jahanne Jensdaatter i Omvraa Jnger Lauritzdaatter ibid .

NOTITS: Faderen blev begravet den 14. januar 1694.

LINK: Faderen Peder Andersens begravelse.


Nr. 2107 1694.09.21 *1694.08.24 Anna Dorethea Sørensdatter Hærup, Kirkeby (Præstegaarden). FAR: Søren Michelsen Hærup. MOR: Dorothe Hedvig Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Michelsdatter Hærup, Viborg, Faderens søster. I 1702 gift med kirurg i Viborg Henrik Runckel.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Viborg
FADDER Nr. 2: Maren Lauridsdatter, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peiter Skolemester, Lindberg, Ølgod, Lindbjerg i Ølgod ejes 1694 af Henrik Juel. Peiter er et sønderjysk navn.
FADDER Nr. 4: Klara Bentsdatter Rosenmeier, Ringive By (Præstegaarden), Ringive, Præst Peder Christensen Mulvads kone.
FADDER Nr. 5: Simon Pedersen, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Erslof Christensdaatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 7: Elle Mortensdaatter., Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Fredagen d 21 Sep blef Hr. Sørens {Michelsen Hærup} barns daab Confirmerit barnet kaldet Anna Dorethea
fadderne .
Maren Michelsdaatter af Viborg.
Maren Lauritzd. paa Jule{....}
Morten Christens_ i Viborg
Peiter skolemester paa Lindberg.
Clara {Bennetsdatter Rosenmeier} i Ringgifue.
DKB: Freddagen d 21 Septembr . blef Hr. Søren Michelsøns barns Daab Confirmerit , Barnet kaldet Anna Dorethea, fadderne. Maren Hærup bar barnit . Morten Christns_ Simon Peders_ [erslof] Peitersdaatter, Eld Mortensdaatter , Maren Lauridsda{...} Fød d 24 Aug [ibg] 4. Om aftenen ved 7 Slet .

Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet et år gammel. Faderen er sognpræsten i Sønder Omme og Hoven sogne. Faderens far Michel Sørensen Hærup (skifte 1702 Viborg) var snedker i Viborg.


Nr. 2108 1694.10.07 Mads Christensen, Skovsende. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: Maren Mouridsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen Junior, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Edel Stephansdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Abelone Hiulund, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 18 post Tinrit blef Christen Nielsøns barn af SkofsEnd døbt kaldet Matz .
Fadderne
Dorethe Hr. Sørens
Peder Niels_ i SkofsEnd
Jens {Christensen} Krog
ibid Niels Peders_ i kircheby junior
Edel Staphensd .
Apelon Hiulund
Sophie Pedersdaatter.
DKB: Dominica 18 post Trinit - blef Christen Nielsøns {Krogs} Barn af SkofsEnde døbt , kaldet Madtz . Fadderne . Dorethe Hr Sørens bar Barnet. Peder Nielsøn i SkofsEnde . Jens {Christensen} Krog ibid. Niels Peders_ junior i ki{....}by. Edel Staphensdaatter . Apolone Hiulund . Sophi Pedersdaatter i Brand.

Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet circa to uber gammel. Faderen kaldes her Christen Nielsen i begravelsen Christen Krog: altså Christen NIelsen Krog. Abelone Christensdatter gifter sig først i okt 1696 med Jens Hiulund. Hvem er denne Abelone Hiulund?


Nr. 2109 1694.12.16 Anders Christensen, Skovsende. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 3 Advent blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Anders
Testes
Maren Lauritzd. paa Julingsholm ,
Anders Jens_ i SkofsEnd .
Christen {Nielsen} Krog .
Peder Christens_ .
Maren Christensd. ibid. og
Anne Pedersd: ibid.
DKB: Dominia 3 Advent , blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Anders . Fadderne . Maren Lauritzdaatter paa Julins{....} Anders Jensøn i SkofsEnd . Christen {Nielsen} Krog . Peder Christens_ ibid . Anne Peder{.....} Maren Christensdaatter ibid .


Nr. 2110 1694.12.30 Maren Christensdatter, Filskov. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Christenskone.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Mathis Hansen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielskone, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Gydesdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dominica post Nata{..} {30. dec.} blef Christen Pedersøns barn i Filsho døbt kaldet Maren .
Testes
Dorethe Hr. Sørrens
Hans Eshes_ i Filsho
Matthis Hans_ ibid
Oluf Olus_ ibid
Kirsten Nielskoen ib{..}
Maren gydesdaatter.
DKB: Dominca post Nativit: blef Christen Pedersøns barn i Filsko døbt , kaldet Maren . fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Hans Eshesøn i Filsho . Matthis Hans_ ibid . Oluf Olufs_ ibid. Kirsten Nielskoen ibid . Maren gydesdaatter i Østerby .


Nr. 2111 1695.01.06 Maren Christensdatter, Østerby. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter, Østerby.
BÅREN AF: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Botilde Hansdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Marne Anderskone, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dominica 1 post Epiph. {6. jan} blef Christen Christensøn{.} barn i Østerby døbt , kaldet Maren
Testes
Gunder Pedersd. i Øster{..]
Peder Christens_ i SkofsEnd
Niels Christens_ ibid .
Botilda Hansd. i Østerb{.}
Maren Anderskoen ibid.
DKB: ANNO 1695 Dominica 1 post Epiphan. {6. jan} blef Christen Chrisernsøns barn i Østerby døbt , kaldet Maren . Fadderne Gunder Pedersdaatter i Østerby. Peder Christensøn i SkofsEnd , Niels Christensøn ibid , Botilda Hansdaatter . Maren Anderskoen i Østerby .


Nr. 2112 1695.02.13 Oluf Olufsen, Filskov. FAR: Oluf Olufsen. MOR: Maren Jepsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Clemmen Andersen, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Else Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, 20c, datter af Mourids Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 13 Februarij. Onsdag . blef Oluf Olufsøns barn i Filsko døbt, kaldet Oluf
Testes Dorethe Hr. Sørens
Christen Pedersøn i Filsko
Hans Eskesøn og
Christen Olesøn ibid .
Clemmed Anders_
An Hansdaatter i Filsho
Else Moritzdaatter ibid.
DKB: Onsdagen d 13 Februarij. blef Oluf Olufsøns barn i filksof døbt, kaldet Oluf . fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Christen Peders_ i Filshof Hans Eskes_ og Christen Oles_ ibid. Clemend Anders_ . Anne Hansdatter og Else Moritzdaatter i Filshof .


Nr. 2113 1695.03.03 Anne Jensdatter, Lillebrande. FAR: Jens Larsen den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrete Larsdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Larsen den Ældre, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, *1660cc- †1705+.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter Nielskone, Omvraa, Sønder Omme, Gift med Niels Olufsen.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter Jenskone, Omvraa, Sønder Omme, Se #2047 og #2083..
FADDER Nr. 5: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 3 Martij blef Jens Lassøn d yngris barn i Brande døbt kaldet Anna
Testes
Margrete Lasd. i Omvraa
Jens Lass_ d Eldre i Brande
Jens {Jensen} Ronnomb {Skarrild}
Peder Olufs_ i Omvraa
Anne {Christensdatter} Nielskoen ibid
Jahan {Jensdatter} Jenskoen ibid.
DKB: Dend 3. Martij blef Jens Lassøn d yngris barn i Brande døbt , kaldet Anna . Fadderne. Margrete Lasdaatter i Omvraa Jens Lass_ d Eldre i Brand . Jens Ronnomb. Peder Oles_ i Omvraa, Anne Nielskoene , og Johanne Jenskoene ibid .

LINK: Jens Jensen i Ronnum i Skarrild sogn.


Nr. 2114 1695.03.06 Jens Larsen, Bøvl. FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Hans Lauridsen Smed, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Tøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Jnger Christensdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 6 Martij . Onsdagen blef Las Pedersøns barn i Bøvl døbt , kaldet Jens .
Testes
Dorethe Hr. Sørens
Hans {Lauridsen} Smid i Bøvl .
Tøger Lassøn ibid .
Søren Nielsen ibid
Jnger Chrisstens ibid .
Maren Chrsintesd. i Præstg{..}
DKB: Onsdagen d 6 Martij blef Las Pedersøns barn i Bøvl, døbt kaldet Jens . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Hans Smid i bøvl Tøger Lass_ og Søren Niels ibid . Jnger Christens ibid, og Maren Christensdaatter af Præstgaard.


Nr. 2115 1695.04.14 Gregers Pedersen, Hallundbæk. FAR: Peder Gregersen. MOR: ? Peder Gregersens 2. kone.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Nis Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme, Nabo.
FADDER Nr. 2: Oluf Pedersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Valdborg Jensdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 14 Aprilis blef Peder gregersøns barn af Hallenbech døbt kaldet Gregers
Testes .
Dorethe Hr. Sørens
Nis Anders_ Hallendb.
Oluf Pedersøn ibid
Clemed Anders_
Kirsten Jepsdaatter
Valdborg Jensdaatter.
DKB: Dend 14 Aprilis blef Peder gregersøns barn af Hallenbech døbt kaldet Gregers . Fadderne Dorethe Hr. Sørens . Nis {Andersen} Hallendbech Oluf Pedersøn ibid . Clemn Anders_ Kirsten Jepsdaatter og Valdborg Jensdaatter i Hallendbech .


Nr. 2116 1695.04.28 Peder Nielsen, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Laurids Nielsen Møller, Juellingsholm (Mølle), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Midtgaard, Østerby (Midtgaard), Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Mouridsdatter, Skovsende, Sønder Omme, Nabo. Gift med Christen Nielsen Krog.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christofersdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 28 Aprilis blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Peder .
Testes .
Maren Lauritzd. paa Julingsholm .
Lauritz {Nielsen} Møller.
Peder Niels_ kircheby ,
Christen {Christensen} Østerby i Mitgaard .
Maren Mouritzdaatter
Zitzel Christophersd.
DKB: Dend 28 Aprilis blef Niels Christensøns barn i SkofsEnde døbt, kaldet Peder . Fadderne . Maren Lauritzdaatter paa Jullingsholm . Lauritz Møller . Peder Niels_ kircheby. Christen Christens_ i Østerby. Maren Mouritzdaatter. Zitzel Christophersd.

Begravelse nr. 6072
NOTITS: Begravet to måneder gammel.


Nr. 2117 1695.04.28 Anne Mathiasdatter, Filskov. FAR: Mathias Hansen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven
FADDER Nr. 2: Kjeld Silkeborg, Silkeborg?, Grene?, Ikke ellers set i Sønder Omme.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jørgensdatter Nielskone, Filskov, Sønder Omme, Gift med en Niels, der er flere af dem i Filskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Eodem Die {d 28 Aprilis} blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Anne
Testes .
Dorethe Hr. Sørens
Jens Hans_ Ørbech {Hoven sogn}
kield Silcheborg {Grene sogn?} .
Kirsten Christensdatter Fils{...}
Kirsten Nielskoen ibid.
DKB: Samme Dag blef Matthis Hansøns barn af Filsko døbt kaldet Anne . Fadderne Dorethe Hr. Sørens . Jens Hansøn Ørbech . Kield Silcheborg . Kirsten Christensdaatter og Kirsten Jørgensdaatter i Filsko.


Nr. 2118 1695.10.20 Johanne Christensdatter, Bøvl. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Elle Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Laurids Hansen Smed, Bøvl, Sønder Omme, Nabo, søn af Hans Smed.
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Johanne Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Else Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1695 20 Octobris blef Christen Pedersens barn i Bøvl døbt, kaldet Jahanne
Testes .
Elle Mortensd. i brand
Lauritz Hansøn Smid
Jens Niels_ af Brand.
Jahan Hvelplund
Else hvelplund
Sophie Pedersdaatter i Brand.
DKB: Dend 20 Octobr . blef Christen Pedersøns Barn i Bøvl døbt kaldet Johanne . Fadderne. Elle Mortensdaatter i Brand, Lauridtz Hansøn Smid . Jens Michel_ af Brand . Jahan Hielplund . Else Hvelplund . Sophie Pedersdaatter i Brand .


Nr. 2119 1695.11.07 Dorte Tøgersdatter, Bøvl. FAR: Thøger Larsen. MOR: Gunder Olufsdatter.
BÅREN AF: Dorte Larskone, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Frederik Jensen Broch (Præstegaarden), Sønder Felding, 18c, søn af præst i Sønder Felding Jens Broch og Susanne Frederiksdatter Bremer.
FADDER Nr. 2: Lars Rasmussen, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Larskone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Else Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 17 Novembr. blef Tøger Lassøns barn af Bøvl døbt kaldet Dorethe
Testes.
Dorethe Laskoen ibid
Friderich Jens_ Broch {Sønder Felding}
Las Rasmusøn
Jens Peders_ Eldre .
Maren Laskoen i bøvl.
Else hvelplund .
DKB: d 17 Novembr. blef Tøger Lassøns barn af Bøvl døbt , kaldet Dore{..} Fadderne . Dorethe Laskoen ibid . Friderich Jensen Broch . Las Rasmussen Jens pedersøn Eldre . Maren Laskone i bøvl. Else Hvelphlund .


Nr. 2120 1696.01.06 Henrik Gabriel, Kirkeby (Præstegaarden). FAR: Søren Michelsen Hærup. MOR: Dorethe Hedvig Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ANNO 1696 - d 6 januarij blef Hr. Søren Michelsens Barn Hiemme døbt, kaldet Henrich-Gabriel.
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Begravet nogle dage gammel. Præsten i Sønder Ommes barn


Nr. 2121 1696.01.12 Maren Sørensdatter, Baggesgaard. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter, LIllebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Laurids Nielsen Møller, Juellingsholm (Mølle), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sophie Pederdatter, LIllebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: ,Karen Kirkeby, Sønder Omme, #2100 1694.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1696 . d 12 januarij blef Søren Michelsøns ba{..} Nafnlig Maren, af Bagisgaard døbt -.
Testes
El Mortensd . i brand
Lauritz {Nielsen} Møller.
Peder Nielsøn SkofsE{...}
Niels bagisbaard
Sophi Pedersdaatt{..}
Karen Kircheby .
DKB: d 12 januarij blef Søren Bagisgaards barn døbt kaldt Maren, - fadderene . Elle Mortensdaatter i Brand . Lauritz Niels_ Møller - Peder Nielsøn SkofsEnd. Niels Bagisgaard - Sohie Pedersd Karen Kircheby -


Nr. 2122 1696.02.23 Jens Pedersen, Østerby. FAR: Peder Nielsen. MOR: Elisabeth Hansdatter.
BÅREN AF: Sidsel Pedersdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Eskildsen, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Mette Andersatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 23 Februarij blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt , kaldet Jens.
Testes
Sitzel Pedersdaatter
Jens Anders_ ibid
Christen Eshelsøn
Peder Niels_ Kircheby
Niels Peders_ ibid.
Mette Andersdaatter
Sitzel Andersda{....}
DKB: D 23 Februarij blef Peder Nielsøns Barn i Østerby døbt, kaldet Jens. . Fadderne . Sitzel Pedersdaatter . Jens Andersen Østerby - Christen Eskils_ . Peder Niels_ Kircheby . Sitzel Andersdattter Østerby . Mette Andersdatter ibid .


Nr. 2123 1696.03.01 Dorte Christensdatter, Skovsende. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: Maren Mouridsdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Laurids Nielsen Møller, Juellingsholm (Mølle), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Ibsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Else Kirkeby, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne NIelsdatter, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Peder Baggesgaard, Baggesgaard?, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 1 Martij blef Christen {Nielsen} Krogis Barn i SkofsEnde døbt, kaldet Dorethe
Testes
Maren Lauritzsd p Julings
Møller
Anders Sørens{..} Østerby.
Peder bagis
Christen Ibs_ .
Else Kir{...}.
DKB: d 1 Martij blef Christen {Nielsen} Krogis Barn i SkofsEnd døbt, kaldet Dorethe Fadderne - Maren Lauritzdaatter paa Jullingsholm. Lauritz {Nielsen} Møller Anders Sørens_ Østerby . Christen Ibs_ ibid: Else Kircheby. An Nielsd: Skofse{..}.

Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begravet 20 måneder gammel.


Nr. 2124 1696.03.22 Mette Nielsdatter, Filskov. FAR: Niels Michelsen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christens, Filskov, Sønder Omme, Også kaldet Christenskone.
FADDER Nr. 1: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Mouridsen, Filskov, Sønder Omme, Søn af Mourids Christensen.
FADDER Nr. 3: Jens Ostersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Olesdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 22 Martij blef Niels Michelsøns barn i Filsko døbt kaldet Mette .
Testes
Kirsten Christens i Fils{...}
Oluf Olufs_ ibid.
Christen Moritzøn
Jens Ostersøn
Anne Olesdaatter
Anne Hansdaatter.
DKB: d 22 Martih blef Niels Michelsøns Barn i Filskof døbt, kaldet Mette Fadderne . Kirsten Christens i Filskof . Oluf Olufsøn ibid . Christen Mouritzøn . Jens Osters_ . Anne Olesdaatter og An Hansdaatter ibid .

Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2125 1696.03.29 Niels Pedersen, Bøvl. FAR: Peder Jensen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Laurids Hansen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Larskone, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 29 Martih blef Ped{..} Jensøns barn i bøvl døbt , kaldet Niel{.}
Testes .
Jnger Christen{...} ibid .
Niels Michels: ibi{.}
Christen Niels_ ibid .
Lauritz Hans_ .
Maren Laskoen .
Maren Niels{...}
DKB: d 29 Martij blef Peder Jensøns barn i Bøvl døbt , kaldet Niels fadderne Jnger Christens ibid . Niels Michelsøn ibid . Christen Niels_ ibid Lauritz Hansøn ibid . Maren Las-koen . Maren Nielsdaatter ibid .


Nr. 2126 1696.06.02 Anders Nissen, Hallundbæk. FAR: Nis Andersen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Gregersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Eskildsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Hansdatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Valdborg Jensdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {.} 2 junij blef Nis {.}ndersøns barn i Hallendbech døbt kaldet Anders .
Testes
Maren Mortensd. Mødb.
Oluf Peders_ Hallendbech
Christen Eshels_ .
Peder gregers_
Kirsten Jepsd .
Maren Hansd .
Valdborg Jensd .
DKB: d . 2 . junij blef Nis Andersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Anders Fadderne . Maren Mortensdaatter i Mødbierg . Oluf Pedersøn . Peder gregersøn i Hallendbech . Christen Eshels_ . Kirsten Jepsdaatter . Maren Hansdat{..}


Nr. 2127 1696.06.21 Niels Jensen, Omvraa. FAR: Jens Jensen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Urup, Grindsted, Eller Jens Olesen Urup i Sønder Omme?
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Larsen den Ældre, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Inger Andersdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter Hvelplund, Kirkeby, Sønder Omme, Se #2077.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 21 Junij blef Jens {.}ensøns barn i Omvraa døbt, kaldet Niels .
Testes .
Dorethe {Sørensdatter} Hr. Sørens
Jens Olufs: Urup .
Peder Olufs: Omvraa
Jens Lass_ d Ælder
Inger andersd. Omv.
Maren {Jensdatter} Hvelplund .
DKB: d 21 junij blef Jens Jensøns barn i Omvraa døbt, kaldet Niels Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Jens Oles_ Urup. Peder Olufs_ Omvraa Jens Lassøn den Ælder i Brand . Jnger Andersdaatter . Maren {Jensdatter} Hvelplund .


Nr. 2128 1696.07.05 Birgitte Nielsdatter, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Olufsdatter, Paabøl, Oddum
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Paabøl, Oddum, Muligvis bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Jacobsdatter, Hoven
FADDER Nr. 5: Maren Mouridsdatter, Skovsende, Sønder Omme, Christen Nielsen Krogs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 5. julij blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt , kal{...} Birgete .
Testes .
Sitzel Olufsd. i Pobøl {Paabøl, Oddum sogn}.
Jens Pobøl .
Peder Christens_ SkofsEn{.}
Peder Krog ibid .
Karen Jacobsd. i Hov{..}
Maren Moritzdaatter
Zitzel Andersd . i Østerby.
DKB: d 5 Julij blf Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt , kaldet Birgitte . fadderne . Sitzel Olufsdaatter i Pobøl . Jens Pedersen Pobøl . Peder Christensøn SkofsEnd . Peder Krog ibid . Karen Jacobsdatt{..} i Hovn . Maren Moritzdaatter .


Nr. 2129 1696.07.19 Laurids Johansen Hauch, . FAR: Johannes Jørgensen Hauch. MOR: Maren Lauridsdatter Borch.
BÅREN AF: ? Mag. Laurids kone, Ribe, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Hans Terkelsen, Skodsbøl, Oddum, Hvor moderen er født.
FADDER Nr. 2: Bertel Lauridsen Lindvig, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Hans Andersen Karstoft, Karstoft- Nørre, Skarrild, Forpagter af Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 4: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 5: Maren Knudsdatter
NÆVNT Nr. 1: Laurids, Ribe, Mag. i Ribe. Modernes far døde 1689 i Oddum. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 19 Julij blef Johannes Jørgensøns barn paa Julingsho{..} døbt, kaldet Lauri{..}
Testes .
Mag . Lauritszis Hustru i Ribe bar barnet
Hans Terchels_ i Skodsbø{.} {Oddum sogn}
Bertel Lindvig {Borris sogn}
Hans Anders_ Kast{...} {Skarrild sogn}
Dorethe Hr. Sørens
Johannes Moeder {Maren Knudsdatter}.
DKB: d 19 Julin blef Johannes Jørgensøns barns Daab Confirmerit Barnet ved Nafn Lauritz . Fadderne - Mag: Lauritzis Hustru i Ribe bar barnet - Hans Terchelsøn i Skodsbøl {Oddum sogn} . Bertel Lindvig {Borris sogn}. Hans Andersøn Kastofft {Skarrild sogn}. Dorethe Hr. Sørens {præstens kone} Johannis Moder.


Nr. 2130 1696.07.19 Jens Andersen, Baggesgaard. FAR: Anders Pedersen Baggesgaard. MOR: ? Anders Pedersen Baggesgaards 1. kone.
BÅREN AF: Birgitte Urup, Urup, Grindsted
FADDER Nr. 1: Poul Urup, Urup, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jørgen Urup, Urup, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme, Gift med nabo Søren Michelsen.
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Eodem Die {d 19 Julij} blef Anders {Pedersen} Bagisgaards {.}arn døbt, kaldet Jens .
Testes .
Birgette Urup bar Barnet .
Povel urup .
Jørgen Urup
Peder Niels_ SkofsEnd
Kirsten Bagesgrd .
Jahan Nielsd. i Skofs{...}
DKB: Eodem Die blef Anders Bagisgaars Barn døbt, kaldet Jens Fadderne . Birgete Urup bar barnet . Povel urup . Jørgen Urup. Peder Nielsøn SkofsEnd . kirsten bagisgaard . Jahan Nielsd. i Skofsend.


Nr. 2131 1696.08.19 Johanne Mathiasdatter, Filskov. FAR: Mathias Hansen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Anne Hanskone, Ørbæk, Hoven, Vel faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Ørbæk, Hoven, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Olufsdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Onsdagen d 19 Aug{....} blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Johanne
Testes . Anne Hans koen Ørb.
Jens Hans_
og Christen Hans_ ibid
Christen Peders_ Filsho.
{...}e Moritzdaatter.
{..}e Olesd. ibid :
DKB: Onsdagen d 19 Augusti blef Matthis Hansøns barn i Filsko døbt , kaldet Johanne . Fadderne Anne Hanskoen Ørbech {Hoven sogn} Jens Hansøn og Christen Hansøn ibid - Christen Pedersøn Filskou Anne Moritzdaatter og Anne Olufsdaatter ibid .


Nr. 2132 1696.08.23 Kirsten Christensdatter, Hallundbæk. FAR: Christen Olufsen. MOR: ? Christen Olufsens kone.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Nis Andersen Hallundbæk, Hallundbæk, Sønder Omme, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob iPræstegaard, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Andersdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 23 Augusti blef Christen Olesøns barn i Hallendbech , døbt kaldet Kirsten M{ari}
Testes
Maren Mortensdatter Mød{...}
Nis {Andersen} Hallundbech .
Jacob i Præstgaard
Anders Anders_ i Mødb{...}
Kirsten Jepsd. Hallend{...}
Jnger Andersd. Omv{...}
DKB: d 23 Augusti blef Christen Olufsøns barn i Hallendbech døbt kaldet Kirsten Mari . Fadderne Maren Mortensdaatter i Mødbierg Nis Hallendbech - Jacob i præstgdr - Anders Andersøn i Mødbierg Kirsten Japsdatter i hallendbech . Jnger Andersdaatter i Omvraa.


Nr. 2133 1696.08.30 Peder Jensen, Stakroge. FAR: Jens Hiulund. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Dorethe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Søren Michelsen Heerups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Mogensen, Stakroge, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Poul iPræstgaard, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 30 Aug blef Je{..} Huilunds barn i Stakrog døbt, kaldet Peder .
Testes.
Dorethe {Sørensdatter} Hr. Sørens
Christen {Nielsen} Krog
Peder Mogens_
Povel i Præstg .
Kirsten Pedersd. og
An Pedersd. i Skofsende .
DKB: d 30 Augusti blef Jens Hiulunds Barn i Stakrog døbt , kaldet Peder . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Christen Krog Peder Mogens_ . Povel i Præstgd . Kirsten Pedersdaatter og Anne Pedersdaatter i SkofsEnd .

Begravelse nr. 6084
NOTITS: Moderen døde i barselsseng.


Nr. 2134 1696.11.29 Maren Jensdatter, Østerby. FAR: Jens Andersen. MOR: Gunder Pedersdatter.
BÅREN AF: Dorethe, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Ib Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Gydesdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 29 November . blef {.}ens Andersøns barn {.} Østerby døbt , kaldet Maren .
Testes .
dorethe Hr. Sørens.
gammel Jens
Peder Niels_ Østerby.
Ib {..}ristens_ ibid .
Sitzel Andersd .
Maren gydesd
DKB: d 29 Nobembr . blef Jens Andersøns barn i Østerby døbt kaldet Maren . fadderne . Dorethe Hr. Sørens Jens Peders_ den Ælder . Peder Niels_ og Jb Christensøn i Østerby . Sitzel Andersdaatter og Maren Gydesdaatter ibid .


Nr. 2135 1696.12.06 Jens Jensen, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: dorethe, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Lars Rasmussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Tøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme, Gift med Laurids Hansen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 6 Decembr . blef Jens Pedersøns den Ældris barn i Kirch{..} døbt kaldet Jens .
Testes.
Dorethe Hr. Sørens
Las Rasmus_
og Tøger Lass_ i Bøvl .
Jens Anders_ i Østerby
An Christend. i Kircheby
Kirsten {Jensdatter} Hvelplund .
DKB: d 6 Decembr . blef Jens Pedersøn d Ældris Barn i kircheby døbt , kaldet Jens . Fadderne , Dorethe Hr. Sørens . Las Rasmusøn og Tøger Lass_ i Bøøvl . Jens Anders_ i Østerby , An Christensdaatter i kircheby . Kirsten {Jensdatter} Hvelplund ,


Nr. 2136 1697.02.28 Jens Christensen, Simmelshus. FAR: Christen Sørensen Simmels. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Dorethe, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Laurids Nielsen Møller, Juellingsholm (Mølle), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Yngre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Korg, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme, Gift med Søren Miichelsen.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme, 35cc, datter af Jens Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: ANNO 1697 d 28 Februarij som var d 2 Søndag i fa{...} blef Christen Simmel{..} barn døbt, kaldet Jens .
Testes
Dorethe Hr. Sørens
Lauriz {Nielsen} Møller .
Ung Jens {Pedersen} Kircheby
Christen {Nielsen} Krog .
Kirs{...} bagisgrd .
Maren Hve{....}
DKB: ANNO 1697 d 28 Februarij blef Christen {Sørensen} Simmels Barn døbt, kaldet Jens . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens bar barnet Lauritz Møller . Jens Peders_ d ynger i Kircheby . Christen Krog . Kirsten Bagisgaard . Maren {Jensdatter} Hvelplund.


Nr. 2137 1697.05.09 Maren Sørensdatter, Bøvl. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Gunder Olufsdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Peder Filskov, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Tøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Bøvl?, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Jensdatter Kræmmers, Bøvl, Sønder Omme, Gift med Christen Nielsen Kræmmer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 9 Maij blef Søren {..}nsøns barn i bøvl døbt kaldet Maren
Testes .
gunder Olesdatter
Peder Fisho i skofsEnd
Tøger Lass_ i bøvl
Las Peders_ .
Jnger {Jensdatter} Kremmers .
Maren Pedersd. {.}bid.
DKB: d 9 Maij . blef Søren Jensøns barn i Bøvl døbt . kaldet Maren Fadderne . Gunder Olesdaatter i Bøvl Peder filsko i Skofs Ende . Tøger Lass: Las Peders_ . Maren Pedersdaatter ibid. og Jnger Kremmers .

Begravelse nr. 6089
NOTITS: Begravet 2c uger gammel.


Nr. 2138 1697.06.06 Christen Jensen, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Yngre. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Bjerres kone, Feldiing-Bjerge, Sønder Felding
FADDER Nr. 1: Tøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme, 35cc, datter af Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Niels Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Chrsten Bjerre, Feldiing-Bjerge, Sønder Felding, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 6 junij blef Jens Pedersøn den yngris barn i Kircheby dø{..} kaldet Christen .
Testes .
Christen Biere{..} Hustru bar barnet
Tøger Lass_ .
Peder Niels_ i Kircheby
Maren Hvelplund
gunder Pedersd.
Kirsten Andersd{....}
Niels Niels_ i Kirche{..}.
DKB: d 6 junij blef Jens Pedersøns d yngris Barn i Kircheby døbt kaldet Christen . Fadderne Christen Biergis Hustru i Felding Bierge bar Barnet . Tøger Lassøn i Bøvl . Peder Nielsøn i Kircheby Maren {Jensdatter} Hvelplund . Gunder Pedersdaatter . Neils Nielsøn i Kircheby.

Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel.


Nr. 2139 1697.07.18 Lars Pedersen, Omvraa. FAR: Peder Olufsen. MOR: Margrethe Larsdatter.
BÅREN AF: Karen Østergaard, Lillebrande (Østergaard), Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Bertel Lauridsen Lindvig, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Ost?, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Lars Rasmussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter Vraa, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Mortensdatter, Møbjerg, Sønder Omme, Født i Lindvig i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 18 Julij blef Ped{..} Olesøns barn i Omvraa døbt, kaldet Las .
Testes
Karen Østergaard i bra{...}
Bertel Lauritzøn Lind{...}
Peder Nielsøn i Ost{.}
Las Rasmus_ i bøv{.}
Jahanne Vraa
Maren Mortensd. i Mødbierg.
DKB: d 18 julij - blef Peder Olesøns Barn i Omvraa døbt, kaldet Las . Fadderne . Karen Østergaard i Brand . Bertel Lauritzøn Lindvig . Peder Nielsøn i Ost . Las Rasmusøn i Bøvl Jahan Jensdaatter i Omvraa . Maren Mortensdaatter i Mødbierg.


Nr. 2140 1697.09.05 Mourids Hansen, Filskov. FAR: Hans Eskesen. MOR: Anne Mouridsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Sønder Omme, Hr. Sørens nye 2. kone.
FADDER Nr. 1: Peder Sommer, Langelund, Ringive
FADDER Nr. 2: Christen Olufsen, Filskov, Sønder Omme, Nabo.
FADDER Nr. 3: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme, Nabo.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christens, Filskov, Sønder Omme, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 5 Septembr. blef {..}ns Eshesøns barn i Filsho døbt kaldet Moridtz .
Testes
Jngeborg Friis Hr. Sørens bar barnet
Peder Sommer i Langlund {Langelund, Ringive}
Christen Olufs_ i Filshof
Oluf Olufs_ ibid .
An Hansdaatter ibid
Kirsten Christens ibid.
DKB: d 5 Septembr . blef Hans Eskesøns Barn i Filsko døbt kaldet Moridtz . Fadderne . Jngeborg Friis Hr. Sørens bar Barnet . Peder Sommer i Langlund . Christen Olesøn i Filskou Oluf Olufsøn i Filsko . Anne hansdaatter og Kirsten Christens ibid.

NOTITS: Moderens far hedder Mourids Jespersen og er lige død måneden før i Filskov.


Nr. 2141 1697.09.12 Jep Christensen, Hallundbæk. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Jepsdatter.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Larsen den Ældre, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Oluf Pedersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter Niskoen, Hallundbæk, Sønder Omme, Nabo. Gift med Nis Andersen.
FADDER Nr. 5: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 12 . Septembr. blef Christen Pedersøns barn i Hallendbech døbt , kaldet Jep .
Testes.
El Mortensd. brand .
Jens Lass_ d {....}
{.}luf Peders_ i Hallend{...}
{.}ens Niels_ i brand
Jahan {Pedersdatter} Niskoen .
Sophi Pedersd. i brand.
DKB: d 12 Septembr. blef Christen Pedersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Jep . Fadderne . El Mortensdaatter i Brand Jens Lassøn den Ælder . Oluf Pedersøn i Hallenbech . Jens Niels_ i brand . Jahan Nis-koen . Sophie Pedersdaatter i brand .


Nr. 2142 1697.09.19 Abelone Nielsdatter, Bøvl. FAR: Niels Michelsen. MOR: Inger Lauridsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Anders Sørensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Lars Rasmussen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Ib Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olesdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Andersdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 19 Sept . blef Ni{...} Michelsøns barn i Bøvl døbt kaldet Apelone .
Testes
Jngeborg Hr. Sørens
Anders Sørens_
Las Rasmus_
Jb Christens_ .
gunder Olesd .
Jnger {Andersdatter} i Om{....}.
DKB: d 19 Septembr blef Niels Michelsøns barn i bøvl døbt, kaldet Apelone . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Anders Sørensøn Østerby Las Rasmus_ . Jb Christens_ . Gunder Olesdaatter i bøvl Jnger Andersdaatter i Omvraa .

Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel. Moderen døde i barselsseng.


Nr. 2143 1697.09.21 Oluf Pedersen, Skovsende. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Nielsen Møller, Juellingsholm (Mølle), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Edel Stephansdaatter, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdaatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 21 Sept. blef Peder Christensøns bran i SkofsEnd døbt, kaldet Ouf
Testes .
Jngeborg Hr Sørens.
Lau{...} Møller
Søren Jens{..} bøvl
Sitzel Anders{.....} Østerby .
Edel Staphaensdaatter.
Kirsten Jensdaat{...} i Præstgaard .
DKB: d 21 Septembr . blef Peder Christensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Ouf. Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens Lauridz {Nielsen} Møller . Søren Jensøn i bøvl . Sitzel Andersdaatter Østerby Edel Staphensdaatter . Kirsten Jensdaatter i Præstgaard.

Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.


Nr. 2144 1697.09.29 Peder Nielsen, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Nielsen Møller, Juellingsholm (Mølle), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 29 September blef {..}ls Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Peder .
Testes
Jngeborg Hr. Sørens
{...}itz Møller
Peder Christens_ i SkofsEnd
Christen Christens_ Østerby
Kirsten Jensd.
an Peder{....}.
DKB: d 29 Septembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt , kaldet Peder . Fadderne Lauritz {Nielsen} Møller . Peder Christensøn i SkofsEnd . Christen Christensøn i Østerby . Kirsten Jensdaatter i Præstgaard . An Pedersdaatter i Skofs End.


Nr. 2145 1697.10.10 Christen Christensen, Østerby. FAR: Christen Eskildsen. MOR: Sidsel Andersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Poul iPræstgaard, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Michelsdatter, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 10 Octobr blef Christen Eshelsøns barn i Østerby døbt, kaldet Christen
Testes.
Jngeborg Hr Sør{...}
Clemend Anders_
Pofvel i Præstgaard
Peder Nielse_ Kircheby
An Michelsd. i Præstg{...}
gunder Pedersdaatter
Zitsel Andersd. Østerby.
DKB: d 10 Octobr . blef Christen Eskelsøns barn i Østerby døbt , kaldet Christen . Fadderne . jngeborg Hr. Sørens . Clemen Andersøn i Omvraa . Povel i Præstgaard. Peder Nielsøn i Kirkeby . Anne Michelsdaatter i Præsgaard . Gunder Pedersdaatter i Østerby . Zizel Andersdaatter ibid .


Nr. 2146 1698.01.12 Else Nielsdatter, Omvraa. FAR: Niels Olufsen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Gift med Jens Nielsen Skærlund den Ældre.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Karstoft, Karstoft- Nørre, Skarrild, Ejer af Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Mortensdatter, Møbjerg, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: døbte. Vide Niels Olesøns barn i Omvraa Libro Hounensis d 12 januarij {præstens kirkebog i Hoven ikke overleveret.}
DKB: Anno 1698. d 12 januarij blef Niels Olufsøns barn i Omvraa døbt kaldte. Else . Fadderne. Niels Olufsøns konis Søster {Karen Christensdatter} af Skierlund {Brande sogn} var Barnet. Jens Andersøn paa Kastofft {Nørre Karstoft, Skarrild}. Peder Olufsøn i Omvraa Niels Lassøn af Brand. karen Pedersdaatter ibid. Maren Mortensdaatter af Mødbierg .

Begravelse nr. 6119
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Da Karen Christensdatter dør 1731 på Brandholm i Brande, arver søsteren Annes børn, hvoraf kun to sønner lever.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2147 1698.02.11 Christen Christensen, Filskov. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Christenskone.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, Gift med Hans Eskesen.
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme, Gift med Mathias Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 11 Febr . blef Sl. Christen Pedersøns barn af Filshof døbt kaldet Christen .
Testes .
Ingeborg {Friis} Hr. Sørens.
Niels Michels_
Oluf Olufs_
og Christen Olufs_ i Filsho.
An Moritzd. og
An Hansdatter ibid.
DKB: d 11. Februarij blef Sl. Christen Pedersøns barn af Filskof døbt, kaldet Christen . Fadderne , Ingeborg Hr. Sørens . Niels Michels_ Oluf Olufs_ og Christen Olufs_ i Filskof . Anne Moridtzdaatter og Anne Hansdaatter ibid .

NOTITS: Faderen Christen Pedersen begravet 2. januar fem uger før sønnens dåb.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2148 1698.02.27 Peder Jensen, Lillebrande. FAR: Jens Larsen den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Bertel Lauridsen Lindvig, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Mortensdatter, Møbjerg, Sønder Omme, Født i Lindvig i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 27 Febr . blef Jens Lassøns d yngris barn i brand , døbt, kaldet Peder .
Testes .
Bertel {Lauridsen} Lindvig .
Jens {Jensen} Ronnumb {Skarrild}
Niels Oles_ i Omvraa
Ingeborg H. Sørens.
El Mortensd .
Maren Mortensdaatter.
DKB: d 27 Februarij blef Jens Lassøns d yngris barn i Brand døbt . kaldet Peder . Faderne . Bertel Lindvig Jens {Jensen} Ronnomb {Skarrild}. Niels Olufs_ i Omvraaa . Jngeborg {Friis.} Hr. Sørens bar barnet . El Mortensdaatter i Brand . Maren Mortensdaatter af Mødbierg

Begravelse nr. 6121
NOTITS: Begravet godt halvandet år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2149 1698.03.16 Anders Christensen, Østerby. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 16 Martij blef Christen Christensøns barn i Østerby døbt, kaldet Anders .
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens
Peder Chrisetens_ og
Niels Christens_ af SkofsEnd
Peder Niels_ og
gunder Pedersd. Øster{..}
Mette Christensd . ibid .
DKB: d 16 Martij blef Christen Christensøns barn i Østerby døbt, kaldet Anders. Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Peder Christens_ og Niels Christens_ af SkofsEnd. Peder Niels_ . Gunder Pedersdaatter og Mette Christensdaatter af Østerby .

Begravelse nr. 6102
NOTITS: Begravet en måned gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2150 1698.03.20 Niels Michelsen, Baggesgaard. FAR: Michel Soldat. MOR: ? Michel Soldats kone.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Larsen den Yngre, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Nis Andersen Hallundbæk, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Larsdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 3 Søndag i Faste som var d 20 Martij blef Michel Soldats barn af Bagisgaard døbt , kaldet Niels
Testes :
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens
Niels Oles_ i Omvraa
Jens Lass_ yngre i Br{...}
Nis {Andersen} Hallendbech .
Maren Mortensd. [bie..}
Maren Lasd . i brand.
DKB: d 20 Martij blef Michel Soldatz barn af Bagisgaard døbt , kaldet Niels . Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Niels Olufs_ i Omvraa , Jens Lass_ d yngre i brand . Nis {Andersen} Hallendbech . Maren Mortensdaatter . Maren Lasdaatter i Brand .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2151 1698.04.17 Anne Larsdatter, Bøvl. FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Tøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Laurids Hansen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter Christens Kræmmers, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d. 17 Aprilis . Dnica {Domenica} Palmarum . blef Las Pedersøns Barn af Bøfvel døbt, kaldet Anne .
Testes.
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens.
Tøger Lass_.
Søren Jens_
Lauritz Hansøn ibid .
Jnger kremmers
Jahan Sørensd ibid.
DKB: d 17 Aprilis blef Las Pedersøns barn af Bøvl døbt , kaldet Anne . Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Tøger Lass_ Søren Jens_ og Lauritz Hans_ af bøvl. Jnger Christens og Jahan Sørens ibid .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2152 1698.05.01 Karen Sørensdatter, Baggesgaard. FAR: Søren Michelsen Baggesgaard. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Lene, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter Simmels, Simmelshus, Sønder Omme, Gift med Christen Sørensen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Hjortlund, Hjortlund, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Vefster, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dica. 1 post Pascha . d 1 Maij . blef Søren {Michelsen} Baggisgaards barn døbt, kaldet Karen
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...}
Anders {Pedersen} Bagisgaard
Leene ibid .
An Simmels
Kirsten Hiortlund
Jnger vefster .
DKB: D 1 Maij. blef Søren bagisgaards barn døbt, kaldet Karen . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens. Anders bagisgaard og Leene ibid Anne Simmels . Kirsten Hiortlund . Jnger vefster .

NOTITS: †1701.06.02 Baggesgaard tre år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2153 1698.05.15 Dorte Chrisetnsdatter, Skovsende. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: Maren Mouridsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Krog, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Anders Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Juellingholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Møllers kone, Juelleingholm (Mølle), Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Møller, Juelleingholm (Mølle), Sønder Omme, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 15 maij blef Christen {Nielsen} krogis barn i Skofsend døbt kaldet Dorethe
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...}.
Peder Krog.
Anders Anders_ Østerby .
Christen Christens_ af Julingsh.
Møller k{...}.
DKB: d 15 Maij blef Christen Krogis barn i SkofsEnd døbt, kaldet Dorithe. Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens. Peder Krog . Anders Anders_ Østerby . Christen Christens_ af Julingsholm . Jørgen Møllers Kone.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2154 1698.05.29 Jørgen Johansen Hauch, Juellingsholm. FAR: Johannes Jørgensen Hauch. MOR: Maren Lauridsdatter Borch.
BÅREN AF: Birgitte Cathrine Christensdatter, Skodsbøl, Oddum, Skifte 1750.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Skodsbøl, Oddum, Formodet slægtning til Birgitte Cathrine Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Holtum, Sindbjerg, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Bertel Lauridsen Lindvig, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: ? Hans Andersens kone, Karstoft- Nørre, Skarrild, Hendes navn er ikke set nævnt.
FADDER Nr. 5: Ellen Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
NÆVNT Nr. 1: Hans Terkelsen, Skodsbøl, Oddum, Skifte 1706. Konen Birgitte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Andersen, Karstoft- Nørre, Skarrild, Ejer af Nørre Karstoft herregård. Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {...}9 Maij blef {....}es Barn paa Jul{...}olm, Daab Confirmeret kaldet Jørgen .
Testes .
Hans Terchelsøns Hustru {Birgitte Cathrine Christensdatter} bar Barnet.
Christen Christens_ ibid .
Bertel Lauritzøn Lindvig.
Jørgen Johansøn i {Holtum}
Hans Andersøns hustru paa Kastofft {Skarrild sogn}
El Mortensdatter i brand.
DKB: d 29 Maij blef Johanis {Jørgensen Hauch} barns Daab Confirmereit . kaldet Jørgen . Fadderne . Hans Terchelsøns Hustru i Skodsbøl {Oddum sogn} bar barnet Christen Christens_ ibid. Jørgen Johans_ i Holtum {Sindbjerg sogn}. Bertel Lauritzøn Lindvig . Hans Andersøns Hustru paa Kastofft {Skarrild sogn}. El Mortensdaatter i brand .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2155 1698.06.13 Kirsten Poulsdatter, . FAR: Poul Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Hvelplund, Kirkeby?, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Yngre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Gydesdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Kirsten Midtgaard, Østerby (Midtgaard), Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Inger Vefster, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anden Pintzedag d 13 junij blef et U-ecte barn døbt kaldet Kirsten .
Faderen Povel Jens_ . Moderen kirsten Jensd.
Testes .
Maren {Jensdatter} Hvelplund
ungs Jens {Pedersen} i kircheby
Christen {Nielsen} krog i SkofsEn{.}
Niels Peders_ i kircheby
Maren gydesdaatter
kirsten Mitgaard i Ø{....}
Jnger Vefster .
DKB: d 13 junij blef et U=ecte barn døbt, kaldet Kirsten . Moderen Kirsten Jensdaatter Faderen blef udnefnt Povel Jens_ . Fadderne . Maren Hvelplund. Ung Jens i kircheby . Christen Krog i SkofsEnd . Niels Pedersøn i kircheby. Maren gydisdaatter og kirsten Mitgaard i Østerby .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2156 1698.06.19 Anders Clemmensen, Omvraa. FAR: Clemmen Andersen. MOR: Inger Andersdatter.
BÅREN AF: ? Niels Clemmensens 2. kone, Løvlund, Grene, Niels Clemmensens 1. kone var Sofie Christensdatter †1692 Løvlund.
FADDER Nr. 1: Christen Clemmensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Clemmensen Løvlund, Løvlund, Grene, Konen fadder.
FADDER Nr. 3: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Mortensdatter, Møbjerg, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 19. junij blef Cl{..}ed Andersøns barn i Omvraa døbt kaldet Anders .
Testes .
Niels Clemmentzøns hustru i Løflund {Løvlund, Grene sogn} bar barnet.
Christen Clemmetzøn Øs{....}
{....} Løflund .
Niels Michels_ i bøvl
Jahan Jensd. Omvraa
Maren Mortensd. Mød{...}
DKB: d 19 junij blef Clemd Andersøns barn i Omvraa døbt, kaldet Anders . Fadderne . Niels Clemedsøns hustru i Løflund bar Barnet . Christen Clemmeds_ Østerby. Niels { Clemmensen} Løflund Niels Michelsøn i Bøvl. Jahan Jensdaatter i Omvraa . Maren Mortensd. i Mødbierg .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2157 1698.07.31 Gregers Jensen, Skovsende. FAR: Jens Hiulund. MOR: ? Jens Hiulunds 2. kone.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Mogensen, Stakroge, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Mads Jensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Mouridsdatter, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d {..} Julij blef Jens Hiulunds barn i Skof{.}End døbt kaldet gregers
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens
Peder Mogens_ i Stakrog
Niels Christens_
Matz Jens_
Maren Mouritzdatter
og An Pedersdaatter i SkofsEnd .
DKB: d 31 julij blef Jens Hiulunds barn i SkofsEnd døbt , kaldet gregers . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Peder Mogens i Stakrog . Niels Christensøn , Matz Jens_. Maren Moritsdaatter og Anne Pedersdaatter i SkofsEnde.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2158 1698.08.28 Peder Nissen, Hallundbæk. FAR: Nis Andersen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Gregersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Eskildsen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Søndergaard, Hallundbæk (Søndergaard), Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Valdborg Jensdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, Gift med Jakob Christensen..
FADDER Nr. 5: Kirsten Jepsdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, Gift med Christen Pedersen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: {..} 28 Aug blef Nis Andersøns barn i Halllendbech døbt, kaldet Peder .
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens
Peder gregers_
Christen Eskels_
Jens Syndergrd i Halle{...}
Valdborg Jensd .
Kirsten Jepsd: ibid.
Kirsten Andersd. Øs{...}
DKB: d 28 Augusti blef Nis Andersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Peder. Fadderne , Jngeborg Hr. Sørens . Peder gregersøn Christen Eskelsøn . Jens Syndergaard i hallendbech . Valdborg Jensd. Kirten Jepsdaatter ibid . Kirsten Andersdaatter Østerby .

Begravelse nr. 6129
NOTITS: Begravet et år fem måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2159 1698.10.16 Bodil Andersdatter, Baggesgaard. FAR: Anders Pedersen Baggesgaard. MOR: ? Anders Pedersen Baggesgaards 1. kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Urup, Grindsted
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen Urup, Urup, Grindsted, *1650cc †1731.12 Horsbøl, Grindsted. Gift med Birte Nielsdatter *1658cc †1728.09 Urup.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Kærhus, Grindsted
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Baggesgaard, Sønder Omme, Gift med Karen Nielsdatter *Baggesgaard.
FADDER Nr. 4: Birgitte Nisdatter, Urup, Grindsted
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme, Gift med Søren Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 16 Octobr. blef Anders {Pedersen} Bagisgaards barn døbt kaldet Bodel
Testes .
Maren Sørensd. Urup {Grindsted}.
Jørgen {Sørensen} Urup.
Niels Peders_: kierhuus {Grindsted}
Peder Niels_ bagisgrd
Birgitte Nisdatter urup
Kirsten {Nielsdatter} bagisgaard.
DKB: d 16 Octobr. blef Anders bagisgaards barn døbt, kaldet Bodel. Fadderne: Maren Sørensdaatter Urup . Jørgen Urup . Niels Pedersøn i Kierhuus . Peder Nielsøn bagisgaard . Birgitte Nielsdaatter Urup Kirsten bagisgaard .

NOTITS: Moderen kunne hedde Sørensdatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2160 1698.10.16 Margrethe Pedersdatter, Hallundbæk. FAR: Peder Gregersen. MOR: ? Peder Gregersens 2. kone.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Midtgaard, Østerby (Midtgaard), Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Nis Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Iversen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, Gift med Christen Pedersen.
FADDER Nr. 5: Inger Vefster, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Samme Dag som var d 16 Octobr blef Peder Gregersøns barn af Hallendbech døbt kaldet Margrete
Testes.
Jngeborg Hr. Søre{...}
Christen {Christensen} Mitgaard Østerby
Nis Anders_ Hallendbech
Niels Ifvers_
Kirsten Jepsd. Hallenb{...}
Jnger Vefster .
DKB: d 16 Octobr Samme dag blef Peder Gregersøns barn af Hallendbech købt , kaldet Margrete . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Christen Christensøn Østerby. Nis Andersøn Hallendbech . Niels Ifversøn Kirsten Jepsdaatter Hallendbech . Jnger Vefster .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2161 1698.11.01 Hans Mathiesen, Filskov. FAR: Mathias Hansen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven, Faderens bror formodentlig.
FADDER Nr. 2: Niels Michelsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, Gift med Hans Eskesen.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Omnium Sanctorum {Alle Helgensdag} d 1 Novembr blef Matthisis {Hansens} barn af Fiskof døbt, kaldet Hans
Testes.
Jngeborg {Friis} Hr. Sø{....}
Jens Hans_ i Ørbech {Hoven sogn}
Niels Michels_ i Filsko{..}
Oluf Olufs_ ibid
An Moridsdaatter
og Karen Nielsdaatter.
DKB: d 1 Novembr blef Matthisis barn af Filsko døbt, kaldet Hans . Fadderne . Jngeborg Hr: Sørens . Jens Hansøn i Ørbech. Niel Michel{..} i Filsko . Oluf Olufsøn . An Moridsdaatter og Karen Nielsdaatter ibid .

Begravelse nr. 6134
NOTITS: Begravet et år fem måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2162 1698.11.02 Stephan Nielsen, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Filskov, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Hiulund, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Mouridsdatter, Skovsende, Sønder Omme, Gift med Christen Nielsen Krog.
FADDER Nr. 5: Edel Stephansdatter Vefster, Skovsende, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 2 Novembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Stephan .
Testes. Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...}
Christen Christens_ Østerby
Peder Filsko
og Jens Hiulund,
Maren Mous{....}
Edel Stephansd. i SkofsEnd.
DKB: d 2 Novembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt kalde{.} Stephan . fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Chriten Christens_ Østerby . Peder Filsko , Jen Hiulund . Maren Moritzd. og Edel Vefster i SkofsEnd.

Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet et år fire måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2163 1698.11.16 *1698.11.13 Elle Pedersdatter, Østerby. FAR: Peder Nielsen. MOR: Elisabet Hansdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Christen Eskildsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Anderskone, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Grene?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 16 Novembr {Onsd}agen blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt kaldet Elle .
fø{dt} Søndagen tilforn d 13. Nov. ved Middags Tid.
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr. S{.....}
Christen Christens_ og
Christen Eskels_, og
Anders Anders_ i Østerby
Gunder Pedersd . ibid
Maren Anderskoen {..}
Niels Ifvers . og
Maren Christensd. i green .
DKB: d 16 Novembr. blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt, kaldet Elle . fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Christen Christensøn, Christen Eskelsøn og Anders Andersøn Østerby . Maren Anderskoen ibid Maren Christensdaatter green .

Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet ni måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2164 1699.02.19 Jens Sørensen, Bøvl. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Gunder Olufsdatter, Bøvl, Sønder Omme, Præsten har Tøgersdatter, hvilket er en fejl.
FADDER Nr. 1: Hans Lauridsen Smed, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter Larskone, Bøvl, Sønder Omme, Gift med Lars Pedersen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter Grene, Grene, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Fastelauns Søndag d 19 Februarij blef Sør{..} Jensøns barn af bøvl døbt , kaldet Jens .
Testes .
gunder Tøger{...} {præsten tager fejl, skal være Olufsdatter}
Hans {Lauridsen} Smid i bøvl
Søren Niels_ ibid
Eldst Jens {Pedersen} i Kircheby
Maren {Nielsdatter} Laskoen i bøv{.}
Maren Nielsd. i gre{..}.
DKB: d 19 Februarij som var Fastelafns Søndag blef Søren Jensøns Barn af Bøvl døbt , kaldet Jens . Fadderne . Gunder Olufsdaatter . Hans Smid, Søren Nielsøn i Bøvl , Eldst Jens i Kircheby . Maren Laskoen i bøvl. Maren green.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2165 1699.03.08 Mette Christensdatter, Skovsende. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Mouridsdatter, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Unge, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Edel Vefster, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Inger Vefster, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1699 d 8 Martij Onsdagen blef Christen Povlsøns barn i SkofsEnd . døbt kaldet Mette
Testes .
Maren Mouster
Ung Jens {Pedersen} i Kircheby
Peder Krog i SkofsEnd
Morten paa Juellingholm
An Pedersd. i ShofsEnd
Edel Vefster Jnger Vefster .
DKB: d 8 Martij . blef Christen Povlsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Mette. Fadderne . Maren Moridtzdaatter i SkofsEnd, Ung Jens i Kircheby . Peder Krog i SkofsEnd . Morten Peders_ ibd. An Pedersdaatter ibid . Edel Vefster.

Begravelse nr. 6138
NOTITS: Begravet et år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2166 1699.03.26 Mette Jensdatter, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Karstoft, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Unge, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Olufsdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme, Gift med Laurids Hansen Smed.
FADDER Nr. 6: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 26 Martij d 5 Søndag i Faste blef gl. Jens Pedersøns barn i Kircheby døbt, kaldet Mette
Testes
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens
Jens {Jensen} Kastofft i Omv{..}
ung Jens {Pedersen} i Kircheby .
Las Pedersøn i bøvl
gunder Olufsd. ibd
Kirsten {Jensdatter} Hvelplund
Sophie Pedersd. i Bra{...}.
DKB: d 26 Martij. blef Jens Pedersøns den Ældris barn i Kircheby døbt, kaldet Mette. fadderne . Jngeborg Hr Sørens . Jens Kastofft i Omvraa . Ung Jens i Kircheby . Las Peders_ i bøvl. Gunder Olufsdaatter. Kirsten Hvelplund.

Begravelse nr. 6128
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2167 1699.04.02 Kirsten Jensdatter, Omvraa. FAR: Jens Jensen Karstoft. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Laurids Hansen Smed, Hvelplund, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Inger Andersdatter, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter Hvelplund, Hvelplund, Sønder Omme, Gift med Laurids Hansen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Palme Søndag d 2 Aprilis blef Jens {Jensen} Kastoftts barn døbt kaldet Kirsten .
Testes. Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...}
Peder Oles_ i Omvraa
gl. Jens {Pedersen} i Kircheby
Lauridtz Hans_ Smid
Peder Christens_ i Præst{...}
Jnger Andersd. i Om{...}
Kirsten {Jensdatter} Hvelplund.
DKB: d 2 Aprilis blef Jens Kastoftts barn i Omvraa døbt, kaldet Kirsten . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Peder Olufsøn i Omvraa . Ældst Jens i Kirckeby . Lauridtz Hans_ Smid . Peder Christens_ i Præstgrd. Jnger Andersdaatter i Omvraa . Kirsten Hvelplund .

Begravelse nr. 6112
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2168 1699.04.03 Jens Pedersen, Kirkeby. FAR: Peder Ottesen, Gørklint, Holsted. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Inger Vefster, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen den Ældre, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 3 Aprilis blef et U-egte barn døbt kaldet Jens .
Moderen Karen Jensd . Kircheby
Faderen blef udlagt en karl ved nafn Peder Ottes_ , som tiente i giørklinch {Holsted sogn}
Testes .
Jnger Vefster
Neils Peders_ Kircheby
gl. Jens Peders_ ibid
Jens Anders_ Østerby.
DKB: d 3 Aprilis blef et U-ægte Barn døbt , kaldet Jens. Moderen Karen Jensdaatter i Kircheby . Faderen blef udlagt en karl ved Nafn Peder Ottesøn. Fadderne . Jnger Vefster . Niels Peders_ Kircheby. Ældst Jens ibid. Jens Anders_.

Begravelse nr. 6117
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2169 1699.04.16 Michel Nielsen, Bøvl. FAR: Niels Michelsen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Clemmend Andersen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Gydesdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Gunder Olesdatter, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Inger Vefster, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 16 Aprilis blef Niels Michelsøns barn i Bøvl døbt, kaldet Michel .
Testes
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens
Clemmed Anders_
Morten Pedersøn
Anders Andersøn
Maren Gydesdaatter
Gunder Olesdaatter
Jnger Vefster.
DKB: d 16 Aprilis blef Niels Michelsøns barn i Bøvl døbt, kaldet Michel . Fadderne Jngeborg Hr Sørens . Clemmed Anders_ . Morten Peders_ i SkofsEnd, Anders Anders_ Østerby. Maren gydesdaatter . Jnger Vefster.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2170 1699.05.29 Anne Mortensdatter, Skovsende. FAR: Morten Pedersen. MOR: Dorte Michelsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Krog, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Lauritz Hansen Smed, Hvelplund, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter Hulmos, Hulmos, Hoven
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Grene, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 29 Maij . Anden Pintzedag blef Morte{.} Pedersøns barn af SkofsEnd døbt kaldet Anne .
{.....} Jngeborg {Friis} Hr. {....s}
{.}iels Michels_ i bø{..}
Peder Krog i Skofs{....}
Lauritz Hans_ Sme{.}
Maren Nielsd. Hulm{...}
{..}ren Christensd. g{....}.
DKB: d 29 Maij blef Morten Pedersøns barn af SkofsEnd døbt, kaldet Anne . Fadderne . Jngeborg Hr Sørens . Niels Michelsøn i bøvl . Peder Krog i SkofsEnd Laurtz Smid . Maren Nielsd. Huulmoes . Maren Christensdaatter grene .

Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2171 1699.06.18 Birgitte Christensdatter, Østerby. FAR: Christen Christensen. MOR: Sidsel Andersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Gydesdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 18 junij som var {... ...} Trinit blef {.....} Christensøns barn i Østerby døbt , {.....} Birgette
{.....} geborg Hr. Sør{....}
{.....} Christensen i SkofsE{...}
{....} Niels_ i Østerby {.....}
Anders_ ibi{.}
{..}ren gydesd. ib.
DKB: d 18 Junij blef Christen Christensøns barn af Østerby døbt, kaldet Birgete . Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Peder Christens_ i SkofsEnd . Peder Nielsøn i Østerby. Anders Andersøn ibid . Gunder Pedersdaatter og Maren gydesd. ibi.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2172 1699.09.03 Kirsten Olufsdatter, Filskov. FAR: Oluf Nielsen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Michelsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Mathias Hansen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Anne Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, Gift med Hans Eskesen.
FADDER Nr. 5: Anne Olufsdatter, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Else Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, Søster til Anne Mouridsdatter. Gifter sig året efter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1699. d 3 Septembr blef Oluf Nielsøns barn af filsko døbt, kaldet Kirsten .
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens
Niels Michels_ i Filsh{..}
Matthis Hans_ ibid.
Peder Niels_ Kircheby
An Moridtzdaatter
An Olufsdaatter
Else Moritzd. ibd.
DKB: d 3 Septembr. blef Oluf Nielsøns barn af Filsko døbt kaldet Kirsten. Fadderne Jngeborg Hr. Sørens. Niels Michelsøn i filskof . Matthis Hans_ ibid Peder Niels_ kircheby . An Moridtzdaatter og Else Moridtzdaatter i Filsko.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2173 1700.01.02 Maren Johansdatter Hauch, Juellingsholm. FAR: Johannes Jørgensen Hauch. MOR: Maren Lauridsdatter Borch.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Carl Christoffersen, Juellingsholm, Sønder Omme, Præceptor - privatlærer, informator - på Juellingsholm 1698, senere herredsfoged i Hammerum Herred.
FADDER Nr. 2: Bertel Lauridsen Lindvig, Møbjerg, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Just Møller, Sønder Omme, Kun set her 1700 og i 1701 som fadder.
FADDER Nr. 4: Elle Mortensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: ANNO 1700 d 2 januarij som var en Tiisdag . blef Johannes Jørgensøns {Hauchs} barn paa Julingsholm døbt , kaldet Maren
Testes .
Jngeborg {Friis} Hr Sørens.
Carl Christophers_ .
Bertel {Lauridsen} Lindvig,
Just Møller .
Elle Mortensdaatter i brand.
DKB: ANNO 1700 d 2 januarij som var en Tiisdag blef Johannes Jørgensøns Barn , paa Jullingsholm døbt , kaldet Maren. Fadderne : Jngeborg Hr. Sørens . Carl Christophersøn . Bertil Lindvig . Just Møller . Elle Mortensdaatter i Brand .

Begravelse nr. 6133
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2174 1700.03.14 Søren Christensen, Simmel. FAR: Christen Sørensen Simmel. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Friis, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme, Præst Hr. Søren Michelsen Hærups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen den Unge, Kirkeby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Niels Iversen, Hallundbæk, Sønder Omme, Hallundbæk se #2160.
FADDER Nr. 3: Jacob Christensen Grene, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Grene, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter Baggesgaard, Baggesgaard, Sønder Omme
FADDER Nr. 6: Inger Vefster, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 14 Martij . som var d 3 Søndag i faste blef Christen {Sørensen} Simmels barn ved Nafn Søren, døbt
Fadderne .
Jngeborg {Friis} Hr. Sørens
ung Jens {Pedersen} i Kirch{...}
Niels Ifvers_ .
Jacob Chris{... ....}
Kirsten {Niielsdatter}
{.....} Vefster
M{.... ..... ....}.
DKB: d. 14 Martij, som var d 3 Søndag i Faste , blef Christen simmels barn , Nafnlig Søren, døbt . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Ung Jens i Kircheby . Niels Ifversøn . Jacob Christensøn grene . Jnger Vefster . Maren Christensdaatter grene -

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2175 1700.08.15 Kirsten Christensdatter, Hallundbæk. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Jepsdatter.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter Lindvig, Møbjerg, Sønder Omme, Hun tjener vel ved Bertel Lauridsen Lindvig i Møbjerg (præstens kirkebog), men hun er fra Lindvig (degnens kirkebog) i Borris datter af Morten Jensen.
FADDER Nr. 1: Christen Eskildsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Valdborg Jensdatter Hallundbæk, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sophie Pedersdatter, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 15 Augusti , som var den 10 post Trin. blef Christen Pedersøns barn af Hallendbech døbt , kaldet Kirsten .
Testes
Maren Mortensd. i Mød{....}
Christen Eshelds_ i Østerby
Jens Niels_ af Brand
Valdborg {Jensdatter} Hallendbech
Sohie Pedersd. i brand
Anne Nielsd. ibid.
DKB: d 15 Augusti som var d 10 post Trin : blef Christen Pedersøns barn af Hallendbech døbt kaldet Kirsten . Fadderne Maren Mortensdaatter Lindvig Christen {.....}søn i Østerby. Jens Nielsøn af Brand . Valdborg Hallendbech . Sophie Pedersdaatter i brand . Anne Nielsdaatter ibid.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2176 1700.09.01 Karen Hansdatter, Filskov. FAR: Hans Eskesen. MOR: Anne Mouridsdatter.
BÅREN AF: Else Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Mogens Eskesen, Thyregodlund, Thyregod, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Mouridsen, Filskov, Sønder Omme, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Filskov, Sønder Omme, Som begraves 1704, barnet opkaldes efter hende. Men hun er ikke moderen Annes mor some hedder Bodil Christensdatter, hun er heller ikke faderens mor, der hedder Anne Jensdatter og bor i Thyregodlund.
FADDER Nr. 5: Anne Hansdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: ANNO 1700 d 1 Septembr blef Hans Eskesøns barn i Filsko døbt , kaldet Karen.
Testes .
Else Moridtzdaatter
Oluf Olufsøn .
Mogens Eskes_ af Tyregodlund .
Christen Morittzøn
Karen Nielsd. ibid
Anne Hansdaatter ibi{.}.
DKB: d 1 Septembr. blef Hans Eskesøns harn i Filsko døbt, kaldet Karen. Fadderne . Else Moridtzdaatter . Mogens Eskesen af Tyregodlund. Christen Moridtsøn . Karen Nielsdaatter ibid og Anne Hansdaatter ibid .

NOTITS: Denne dåb fortæller at Hans Eskesen kom fra Thyregodlund i Thyregod sogn, hvor familien kendes.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2177 1700.09.26 Kirsten Nielsdatter, Skovsende. FAR: Niels Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Juellingsholm, Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Skovsende, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Inger Vefster, Sønder Omme
FADDER Nr. 5: Maren Mouridsdatter, Skovsende, Sønder Omme, Gift med Christen Nielsen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d 26 Septembr . som var d 16 post Trin. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Kirsten
Testes .
Maren Lauridsdaatter paa Julingshol{.}
Christen Christens_ i Østerby
Morten Peders_ i SkofsEn{.}
Peder Christens_ i Præsteg{..}
Jnger Vefster .
Maren Moridtzdaatt{..}.
DKB: d 26 Septembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Kirsten Fadderne Maren Lauridtzdaatter paa Jullingsholm Christen Christens_ i Østerby Morten Pedersøn i SkofsEnd. Peder Christens_ i Præstgrd . Jnger Vefster . Maren Moritzd .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2178 1700.10.03 *1700.10.03 Niels Pedersen, Østerby. FAR: Peder Nielsen. MOR: Elisabet Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Lambertsdaatter, Torstrup, Ved Varde.
FADDER Nr. 1: Christen Eskildsen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Østerby, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Lillebrande, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme, Gift med Christen Christensen Midtgaard.
FADDER Nr. 5: Gunder Pedersdatter, Østerby, Sønder Omme, Gift med Jens Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1700. d 3 Octobr . som var d 17 post Trin. blef Peder Nielsøns barn i Østerby fød og døbt kaldet Niels.
Testes
Karen Lambretzdaatter af Torstrup bar barnet
Christen Eskels_ i Østerby
Anders Sørens_ ibid
Niels Lass_ af brand .
{..}tzel Andersd. i Østerby
{..}nder Pedersd . ibid.
{.}ger Vefster .
DKB: d 3 Octobr. blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt kaldet Niels.. Fadderne Karen Lambretzdaatter af Torstrup bar barnet . Christen Eskels_ og Anders Sørens_ i Østerby . Niels Lass_ af brande . Zitzel Andersd. og Gunder Pedersd. i Øste{...}

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2179 1700.11.01 Karen Jakobsdatter, Hallundbæk. FAR: Jakob Christensen. MOR: Valborg Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Lambertsdatter, Torstrup, Se #2178 en måned før.
FADDER Nr. 1: Nis Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Oluf Pedersen, Hallundbæk, Sønder Omme
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 4: Kirsten Jepsdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, Gift med Christen Pedersen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Omvraa, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 1. November blef {..}cob Christensøns barn {..} Hallendbech døbt kaldet Karen.
Testes.
Karen Lambertzdaatter
{.}is Anders_ Hallendbech
Oluf Peders_ ibid
Peder Niels_ Omvr{..}
Kirsten Jepsdaater
Kirsten Nielsd. Omvraa.
DKB: d 1. Novembr. blef Jacob Christensøns barn af Hallendbech døbt , kaldet Karen. . Fadderne karen Lambertzdaatter . Nis Anders_ og Oluf Pedersøn i Hallenbech . Peder Niels_ af Omvraa . Kirsten Jepsd. Kirsten Nielsd. af Omvraa.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.