Borris Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1702 - 1723
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7901 1702.09.24 VIET: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster ∞ Kirsten Christensdatter, Sønderskov, Borris, BOSAT: Faster Annexgaarden
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. dom p. trin., 24/9, copuleret Morten {Pedersen} Præstgaard til Christen Ollufsen i …… hans datter Kirsten {Christensdatter}.
NOTITS: Sønderskov ses i dåb #2004.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7902 1702.10.05 TRO.: sogn: Faster. Jens Houlesen, Bølling ∞ Catharina Nielsdatter, Annexgaarden, Faster, BOSAT: Bølling
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{..}iels præstgaardz datter {Catharina} til Jens [Houlesen] af {...}ling.
NOTITS: Catharina fra Hugo Dynesens udskrifter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7903 1702.12.15 TRO.: Peder Christensen, Nørre Vium ∞ Mette Jensdatter, 23c år, Grønborg, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Hans kone Karen Jensdatter er søster til bruden, begge født i Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[…] trolofvede ieg Peder Grønborg Kones søster Mett Jensdatter til en karl af {Nørre} Vium naunlig Peder Christensen.
NOTITS: Dato kun december, her ansat til midt i måneden.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7904 1703.02.05 TRO.: Christen Pedersen, Bølling ∞ Kirsten Nielsdatter
NÆVNT Nr. 1: Niels, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 5 Febr: Mandagen trolofvede ieg Niels {...}stens datter Kierst_ til Christ_ Peders_ bølling.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7905 1703.05.03 VIET: Christen Pedersen Degn, Kirkeby, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter, Debelmos, Borris, BOSAT: Borris Kirkeby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 5ta p pascha d: 13 Maij copulerede {...} Christen peders_ degn til Chiersten Nielsdatter i debelmoes .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7906 1703.11.27 TRO.: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven ∞ Johanne Nielsdatter? Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Hoven Ørbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen d: 27 Novbr: blef Jens Hansen af Ørbech {Hoven} trolofvede til Johanne Gialdbech .
Viet nr. 7915

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7907 1703.11.28 TRO.: sogn: Faster. Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster ∞ Else Christensdatter Amme, Fastergaard, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 28 Novbr: blef Søren {Sørensen} Klochmoes trolofvede til Else {Christensdatter} Amme paa Fastergaard .
NOTITS: Patronymer fra vielsen 27. dec. 1703.

Viet nr. 7908

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7908 1703.12.27 VIET: sogn: Faster. Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster ∞ Else Christensdatter Amme, Fastergaard, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Jule dag copulerede ieg Søren Sørensen Klochmose til fruens Amme Else Christensdatter.
NOTITS: En sjov læsning af dette ses i Bendtsen og Milthers "SLÆGTEN FRA FASTERGAARD" 1906, Odense, side 5. Læsningen er "til Knuds Amme", men den går ikke, andet bogstav er ganske sikkert et "r". Hjjælpepræsten Peder Staunings skrift egner sig fortrinligt til fejlæsnnger.

Trolovet nr. 7907

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7909 1704.01.01 TRO.: sogn: Faster. Christen Nielsen Ejstrup, Ejstrup?, Faster? ∞ Maren Pedersdatter Smed, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
NÆVNT Nr. 1: Peder Eilersen, Slumstrup, Sædding
NÆVNT Nr. 2: Niels Smed, Faster, Borris, †1702-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 1 Janvarij trolofvede ieg Christen [Nielsen] som tiendte Peder Eilerzen paa Slumstrup til Niels Smids Enche Maren Pedersdatter.
NOTITS: Nielsen ikke læseligt i kirkebogen, identificeret ud fra senere indførsler. Han kaldes senere Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

Viet nr. 7916

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7910 1704.01.27 TRO.: sogn: Faster. Lars Pedersen Smed, 23c år, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jakobsdatter, 19c år, Slumstrup Mølle, Sædding, BOSAT: Faster Lodal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 27 Januarij} trolovede ieg las smed til Møllerns datter af slumpstrup nafunlig Kiersten Jacobsdatter.
Viet nr. 7917

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7911 1704.01.27 VIET: Clemmen Madsen, Skjern ∞ Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris
NÆVNT Nr. 1: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d: 27 Januarij}, copulerede ieg Klemmend Matzøn af Shirne til Suend Oddershier hans datter Maren {Svendsdatter}.
NOTITS: Høje tid, Maren får tvillinger fem uger senere.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7912 1704.02.14 TRO.: sogn: Faster. Hans Nielsen Feldbereder, Faster ∞ Sidsel Madsdatter, Nørgaard, Bølling, BOSAT: Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 14 Febr. - trolovede ieg Hans Niels_ Feldbereder til Zidsel Matzdatter af nørgaard j bølling .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7913 1704.04.13 TRO.: Mads Pedersen Agger, Lemb ∞ Else Madsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris
NÆVNT Nr. 1: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris, †1704.01.16.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag trolofvede ieg Matz peders_ agger til Dynis debelmoes hans Enche {Else Madsdatter} .
NOTITS: Else Madsdatter fra vielsen. Mads Pedersen er af Lemb sogn, men bor vel i Agger i Borris.

Viet nr. 7918

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7914 1704.04.22 TRO.: Niels Pedersen, 44c år, Holtum, Arnborg ∞ Johanne Thomasdatter Vendelbo, Vindelbo, Borris, BOSAT: Arnborg Holtum
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 April trolofvede ieg Johanne {Thomasdatter} Windelboe til Niels peders_ af holtum {Arnborg} .
Viet nr. 7919

LINK: Kirkebog affotografering.

LINK: Niels Pedersen i Holtum i Arnborg sogn.

Nr. 7915 1704.04.27 VIET: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven ∞ Johanne Nielsdatter? Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Hoven Ørbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 April copulerede ieg Jens Hans_ af ørbech {Hoven} til Johanne {Nielsdatter} gialdbæch .
Trolovet nr. 7906

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7916 1704.06.08 VIET: sogn: Faster. Christen Nielsen Ejstrup, Ejstrup?, Faster? ∞ Maren Pedersdatter Smid, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Junij Do 3tia post Trint - copulerede ieg Christ_ {Nielsen} Eistrup til Maren {Pedersdatter} Smid Niels smids Enche .
NOTITS: Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

Trolovet nr. 7909

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7917 1704.06.08 VIET: sogn: Faster. Lars Pedersen Smed, 23c år, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jakobsdatter, 19c år, Slumstrup Mølle, Sædding, BOSAT: Faster Lodal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 8 Junij} copluerede ieg Las smid j lodal til Kirst_ Jacobsdatter. .
Trolovet nr. 7910

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7918 1704.06.15 VIET: Mads Pedersen Agger, Lemb ∞ Else Madsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris
NÆVNT Nr. 1: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris, †1704.01.16.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Junij copulerede ieg Matz peders_ Lemb til Slg . dynis debelmosis enche Else Matzdatter - .
NOTITS: Else Madsdatter fra vielsen. Mads Pedersen er af Lemb sogn, men bor vel i Agger i Borris.

Trolovet nr. 7913

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7919 1704.06.24 VIET: Niels Pedersen, 44c år, Holtum, Arnborg ∞ Johanne Thomasdatter Vendelbo, Vindelbo, Borris, BOSAT: Arnborg Holtum
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: hans dag d 24 Junij copulerede ieg Niels pedersen holtum {Arnborg} til Johanne thomasdatter Vindelboe .
Trolovet nr. 7914

LINK: Kirkebog affotografering.

LINK: Niels Pedersen i Holtum i Arnborg sogn.

Nr. 7920 1704.07.26 TRO.: Christen JensenMette Sørensdatter, Gosvig, Borris, BOSAT: Borris Gosvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Julij trolofvede ieg Christen Jens_ og Met Sørensdatter gosvig .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7921 1704.08.14 TRO.: Christen Laugesen Colding, Colding, Stauning ∞ Karen Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 copulerede trolofvede ieg morten Lindvigs datter Caren {Mortensdatter} til Christen Laugesen af colding i stafning Sogn .
Viet nr. 7923

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7922 1704.08.24 TRO.: sogn: Faster. Laust Andersen Holst, Faster ∞ Maren Jakobsdatter, Faster, BOSAT: Faster
NÆVNT Nr. 1: Jakob Shubjerg, Far til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 trolovede ieg Laust Andersen hol[s]t til Jacob shuibiergs datter Maren {Jakobsdatter} .
Viet nr. 7924

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7923 1704.09.21 VIET: Christen Laugesen Colding, Colding, Stauning ∞ Karen Mortensdatter Lindvig, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 18 post Trinit: d 21 Septbr Copulerede ieg Christen {Laugesen} Colding til Caren {Mortensdatter} Lindvig .
Trolovet nr. 7921

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7924 1704.10.26 VIET: sogn: Faster. Laust Andersen Holst, Faster ∞ Maren Jakobsdatter, Faster, BOSAT: Faster
NÆVNT Nr. 1: Jakob Shubjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 octbr som var Do 23 p: Trinit Copulerede ieg Jacob shoubiergs datter {Maren Jakobsdatter} til j Soldat navnlig Laust holst .
NOTITS: Navnet Maren i trolovelsen.

Trolovet nr. 7922

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7925 1705.01.01 TRO.: Jens Jensen, Odderskær, Borris ∞ Kirsten Jensdatter Kye, Kye, Bølling, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 trolofvede Jeg Jens Jens_ i Oddershiær til Kiersten Jensdatter Kye .
Viet nr. 7926

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7926 1705.03.01 VIET: Jens Jensen, Odderskær, Borris ∞ Kirsten Jensdatter Kye, Kye, Bølling, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1 Martij} Copulerede ieg Jens Jens_ j oddershiær til Kirst_ Jensdatter Kye .
Trolovet nr. 7925

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7927 1705.04.09 TRO.: Jens Pedersen Vium, Nørre Vium ∞ Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Mosgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 April som var Schiærtorsdag trolofvede ieg Jens Peders_ til Enchen i Moesgaard nafnlig Anne Nielsdatter .
NOTITS: Anne Nielsdatter før gift med Jens Mosgaard †1704.08.21. I vielsen kaldes han Jens Vium

Viet nr. 7928

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7928 1705.05.21 VIET: Jens Pedersen Vium, Nørre Vium ∞ Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Mosgaard
NÆVNT Nr. 1: Jens Mosgaard, Mosgaard, Borris, †1704.08.21.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 21 Maji fest: Ascens: Xstj Copulerede Jeg Jens {Pedersen} Wium til Slg. Jens Mosgaards Enche Anne Nielsdatter .
Trolovet nr. 7927

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7929 1705.11.01 VIET: sogn: Faster. Poul Hannerup, Hannerup, Faster ∞ Maren Christensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 blef Pofl i Hannerup og hs kieriste Copulerede nafnlig Maren Christensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7930 1706.02.11 TRO.: sogn: Faster. Laurids Jespersen, Sædding ∞ Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d: 11 Feb.} trolofvede ieg Laurids Jespersen af [s]æding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
Viet nr. 7932

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7931 1706.04.17 TRO.: Niels Madsen Huus, Skravhøj, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Løfverdagen d. 17 April} trolofvede ieg Niels Matzn Hius til Kierstj N: D hd tilforne hafde besofvit.
Viet nr. 7933

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7932 1706.04.18 VIET: sogn: Faster. Laurids Jespersen, Sædding ∞ Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 18 April Copulerede ieg Lauridz Jespersen Seding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
Trolovet nr. 7930

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7933 1706.05.16 VIET: Niels Madsen Huus, Skravhøj, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Maji Copulerede ieg Niels Matzen Hius til Kiersten Nielsdatter hd tilforne hafde besofvit.
Trolovet nr. 7931

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7934 1706.06.08 TRO.: Poul Christensen Foersum, Foersum, Egvad ∞ Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris, BOSAT: Egvad Foersum
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Junji trolofede ieg Poful {Christensen} Forsum til Elsebe Dorethe Michelsdatter Køpke udi Synderbye.
NOTITS: Bruden er datter af degn i Vorgod Mikkel Jochumsen Købke *1636cc †1719.02.10 Vorgod og Elle †1720.02 Sønderby, Borris. Bruden har boet ved hendes søster Brigitte gift i Sønderby med Knud Jensen. Elsebe Dorethe †1726.12c (skifte) Forsum Egvad. Efter skiftet at dømme var Poul Foersum enke, da han blev gift.

Viet nr. 7938

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7935 1706.07.25 TRO.: Knud Jensen, Bjerg, Bølling ∞ Else Villumsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
NÆVNT Nr. 1: Villum Nielsen Egvig, Egvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 25 Julij Dom: 8ta p: Trinit: trolofuede ieg Knud Jensen paa Bierget i Bølling til Villum {Nielsen} Eegvigs datter Else {Villumsdatter}.
Viet nr. 7937

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7936 1706.09.26 TRO.: sogn: Faster. Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Kaldet Peder Hannerup. Gift med brudens søster Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 26 Septembr: Dom: 7 p: Trinit: Trolofvede ieg Søren Jens af Slumstrup Mølle til Caren Jacobsdatter som tiendte Peder {Nielsen} Hannerup.
NOTITS: Stederne er egentlig lidt skæve her. Karen Jakobsdatter er født i Slumstrup Mølle (og tjener i Hannerup) og Søren Jensen flyttet til Slumstrup Mølle.

Viet nr. 7940

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7937 1706.10.03 VIET: Knud Jensen, Bjerg, Bølling ∞ Else Villumsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 {October} Copulerede ieg Knud Jens af Bølling til Else {Villumsdatter} Eevig som var d: 18 Do p Trinit:
Trolovet nr. 7935

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7938 1706.10.10 VIET: Poul Christensen Foersum, Foersum, Egvad ∞ Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke, Vorgod, BOSAT: Egvad Foersum
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Octbr Copulerede ieg Poful {Christensen} Forsum til Elsebe Dorethe af Vordgod.
NOTITS: Bruden er datter af degn i Vorgod Mikkel Jochumsen Købke *1636cc †1719.02.10 Vorgod og Elle †1720.02 Sønderby, Borris. Elsebe Dorethe †1726.12c (skifte) Forsum Egvad. Efter skiftet at dømme var Poul Foersum enke, da han blev gift.

Trolovet nr. 7934

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7939 1706.10.28 TRO.: Mads Christensen Kjær, 21c år, Fasterkær, Faster ∞ Karen Jakobsdatter Ahler, 28c år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Borris Ahlergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Octbr trolofuede ieg Matz {Christensen} Kiær til Karen {Jakobsdatter} Aler.
NOTITS: Gommen er søn af Christen Sørensen i Fasterkær.

Viet nr. 7942

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7940 1706.11.14 VIET: sogn: Faster. Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Gift med brudens søster Kirsten Jakobsdatter.
NÆVNT Nr. 2: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Peder Hannerups kone, søster til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 14 Novbr: Dom: 24 p: trinit: Copulerede ieg Søren {Jensen} Møller j Slumstrup til Caren Jacobsdatter som tjendte Peder {Nielsen} Hannerup og var hands Konis {Kirsten Jakobsdatter} søster.
Trolovet nr. 7936

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7941 1707.01.23 TRO.: Christen HartvigsenKaren Giødesdatter, Slikdal?, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag trolofvede ieg Christen Hartvigsen til Karen giødis datter.
NOTITS: Ikke viet i Borris kirkebog. Christen Hartvigsen formodentlig fra et andet sogn, hvor parret flytter hen, ikke set bosat i Borris eller Faster.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7942 1707.03.20 VIET: Mads Christensen Kjær, 21c år, Fasterkær, Faster ∞ Karen Jakobsdatter Ahler, 28c år, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 20 Martji} Copulerede ieg Matz Christens_ {Kjær} og Karen {Jakobsdatter} Aler.
Trolovet nr. 7939

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7943 1707.06.13 TRO.: sogn: Faster. Knud Jensen, Sædding ∞ Maren Johansdatter, Fastergaard, Faster
NÆVNT Nr. 1: Kirsten Oves, Ikke identificeret
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 13 Junji trolofuede ieg Knud Jens_ af Sædding til Kiersten Ofvis datter Maren Johansdatter tienendis paa Fastergd.
Viet nr. 7944

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7944 1707.10.23 VIET: sogn: Faster. Knud Jensen, Sædding ∞ Maren Johansdatter, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18. Sønd. Efter Trijtz., copulerede ieg Knud Jensen af Sæding til Maren Johans D: som var d 23 Octobr.
NOTITS: Maren Johansdatter ikke ellers set i Borris eller Faster.

Trolovet nr. 7943

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7945 1707.11.06 VIET: sogn: Faster. Jens Marcussen, Klokmose, Faster ∞ ? Jens Madsens enke, Hannerup, Faster, BOSAT: Faster Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Viede ieg Jens Marcus til Jens Matzens Enche i Hannerup.
NOTITS: Ingen trolovelse set. Jens Madsen †1706.12.17 Hannerup. Jens Marcussen tjener i juli 1707 ved Oluf Melgaard i Klokmose, se dåb den 24. juli 1707.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7946 1707.11.06 TRO.: sogn: Faster. Laust Sørensen, Stauning ∞ Maren Jakobsdatter, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 6te} trolofvede ieg Laust Søfrensen af Stauning til Niels Jacobsen paa Aaes hds søster Maren Jacobsdatter.
Viet nr. 7948

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7947 1707.11.13 VIET: Laust Sørensen, Klokmose, Borris ∞ Karen Thomasdatter, Klokmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen, Klokmose, Borris, † mellem 1705.11.15 (set i Mandtall 1705) og 1707.13.11 her nævnt salig. Her antaget død 1707.07.01 arbitrær dato midt i året som skulle passe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 13de} copulerede ieg Laust Søfrensen af Klochmoes til Slg Hans Matzens Enche ibd Karen Thomasdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7948 1707.12.27 VIET: Laust Sørensen, Stauning ∞ Maren Jakobsdatter, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding sogne nabo til Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3die Juledag d 27 Decembr: copulerede Hr Lambret, da ieg var Suag, Laurits Søfrens_ af stauning til Maren Jacobsdatter.
Trolovet nr. 7946

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7949 1708.03.08 TRO.: Anders Thomsen Vindelbo, 27c år, Vindelbo, Borris ∞ Maren Christensdatter, 25cc år, Drongstrup, Sønder Felding, BOSAT: Borris Vindelbo
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8tende trolofvede ieg Anders {Thomsen} Vindelboe til Maren Christensdatter.
NOTITS: At Maren er fra Drongstrup i Sønder Felding ses i fadderlisterne.

Viet nr. 7953

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7950 1708.03.18 TRO.: Peder Mortensen, Dejbjerg ∞ Maren Jensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, BOSAT: Sædding Bjerrebo
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 18 Martij} trolofvede Jeg Peder Mortensen af Deibierg till Jens Clemmensens datter Maren {Jensdatter}.
Viet nr. 7951

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7951 1708.05.13 VIET: Peder Mortensen, Bjerrebo, Sædding ∞ Maren Jensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, BOSAT: Sædding Bjerrebo
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 maj, copulerede jeg Peder Mortens_ af Biæreboe og Maren Jensdatter af Hioptarp .
Trolovet nr. 7950

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7952 1708.05.20 TRO.: Hans Jensen Degn, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Inger Lauridsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Sønder Omme Kirkeby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 20 Maji} trolofuede Jeg Hans {Jensen} Degn og Inger Lauritzdatter.
NOTITS: Hendes far er Laurids Nørgaard i Hjoptarp i Borris.

Viet nr. 7956

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7953 1708.05.29 VIET: Anders Thomsen Vindelbo, 27c år, Vindelbo, Borris ∞ Maren Christensdatter, 25cc år, Drongstrup, Sønder Felding, BOSAT: Borris Vindelbo
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Maji 3die Pintzedag Copulerede Jeg Anders {Thomsen} Vindelboe til Maren Xstensdatter hds thienistepige.
NOTITS: At Maren er fra Drongstrup i Sønder Felding ses i fadderlisterne.

Trolovet nr. 7949

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7954 1708.05.31 TRO.: sogn: Faster. Oluf Jensen Fiskbæk, 46c år, Fiskbæk, Nørre Vium ∞ Anne Jensdatter, 29c år, Fastergaard, Faster, BOSAT: Nørre Vium Fiskbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d 31 Maji trolofvede Jeg Olluf {Jensen} Fischbæch til Enchen paa Fastergaard {Anne Jensdatter}.
NOTITS: Anne er enke efter Peder Christensen Paarup †1706.07.16 Fastergaard (gift 18 maj 1704 i Velling). Oluf Jensen Fiskbæk *1661c †1722.08.17 (61 år) Fiskbæk, Nørre Vium og Anne Jensdatter *1678c Vester Venner, Velling †1749, som blev trolovet 3. gang 1724.06.13 i Nørre Vium med Christen Christensen af Vennergaard (som han ikke ejede) i Velling.

Viet nr. 7955

LINK: Se tråd hammerum-herred.dk.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7955 1708.06.24 VIET: sogn: Faster. Oluf Jensen Fiskbæk, 46c år, Fiskbæk, Nørre Vium ∞ Anne Jensdatter, 29c år, Fastergaard, Faster, BOSAT: Nørre Vium Fiskbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 24 Junji Copulerede Jeg Oluf {Jensen} Fischbæch til Anne Jensdatter af Fastergrd.
Trolovet nr. 7954

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7956 1708.07.08 VIET: Hans Jensen Degn, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Inger Lauridsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 8de Julji Copulerede Jeg Mademoiselle Inger Lauritzdatter til Hans Degn af {Sønder}Omme. .
Trolovet nr. 7952

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7957 1708.08.26 TRO.: Peder Pedersen, Skarrild Grene, Skarrild ∞ Lisbet Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag trolofvede Jeg Morten {Jensen} Lindvigs datter Lisbet {Mortensdatter} til Peder Pedersen af Scharild. .
NOTITS: Skarrild Grene i vielsen.

Viet nr. 7958

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7958 1708.10.21 VIET: Peder Pedersen, Skarrild Grene, Skarrild ∞ Lisbet Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 21 Octbr Copulerede Jeg Elsebeth Mortensdatter Lindvig til Peder Pedersen af Scharild – Greene. Gud give Lyche.
Trolovet nr. 7957

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7959 1708.11.04 TRO.: Christen Jensen Kjær, 48c+ år, Tarp, Borris ∞ Maren Olufsdatter, Borris, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 trolofede jeg Christen {Jensen} Kiær til Maren Ollufsdatter.
NOTITS: Uklart hvor Maren kommer fra i Borris sogn, hun kan eventuelt være fra et andet sogn.

Viet nr. 7960

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7960 1708.12.09 VIET: Christen Jensen Kjær, 48c+ år, Tarp, Borris ∞ Maren Olufsdatter, Borris, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {9 dec} copulerede jeg Christen {Jensen} Kiær til Maren Ollufsdatter.
Trolovet nr. 7959

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7899 1708.12.26 TRO.: Christian Thomsen Høyer, Borris ∞ Cathrine Smit, BOSAT: Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26 Decembr trolofede Jeg Corporal Christen Højer til Cathrine Smit[.] .
Viet nr. 7961

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7961 1709.03.23 VIET: Christian Thomsen Høyer, Borris ∞ Cathrine Smit, BOSAT: Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 marti fest Annunt: Mariæ copulerede jeg Corporal Christian {Thomsen} Højer og Cathrine Smit[.] .
Trolovet nr. 7899

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7962 1709.06.30 TRO.: Lars Larsen, Borris ∞ Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 juni trolofvede jeg Las Lassen til Ing {Jakobsdatter} Gaasdall.
Viet nr. 7973

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7963 1709.07.07 TRO.: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris ∞ Maren Thomasdatter, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 7 juli} trolofvede jeg Jørgen Helgaard til Maren Thomasdatter.
NOTITS: 1. kone begravet 28. april 1709. En vielse er ikke set.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7964 1710.02.23 VIET: Christen Jepsen, Oddum ∞ Ida Margrethe Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 23 febr:} copulerede jeg Christ_ Jepsen af Oddum til Ide Margrethe Nygr:.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7965 1710.03.02 TRO.: Peder Pedersen, Fastergaard, Faster ∞ Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp (Gosvig), BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den trolofvede Jeg Peder Pederß_ thienendes pa Fastergrd den tid og som shal boe i Tarp til Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
Viet nr. 7968

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7966 1710.03.09 TRO.: Jep Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Jnvocavit d 9de marti trolofvede Jeg Jep Anders_ af Riisberg j Brand Sogn til Johanne Jensdatter i grønborg.
Viet nr. 7969

LINK: Jep Andersen i Risbjerg i Brande sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7967 1710.04.29 TRO.: Michel Nielsen Engsig, Engsig, Skjern ∞ Karen Odderskær, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 april trolofvede jeg Michel Niels_ Engsig {Skjern sogn} til Karen Oddershiær.
Viet nr. 7970

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7968 1710.05.29 VIET: Peder Pedersen Tarp, Fastergaard, Faster ∞ Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp (Gosvig)
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 copulerede jegPeder {Pedersen} Tarp til Zidsel {Sørensdatter} Gosvig .
Trolovet nr. 7965

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7969 1710.06.01 VIET: Jep Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 copulerede jeg Jep Anders_ af Brand Sogn til Johanne Jensdatter af Grønborg .
Trolovet nr. 7966

LINK: Jep Andersen i Risbjerg i Brande sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7970 1710.06.22 VIET: Michel Nielsen Engsig, Engsig, Skjern ∞ Karen Odderskær, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 copulerede jeg Michel Ængsig og Karen odderskiær .
Trolovet nr. 7967

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7971 1710.09.18 TRO.: Christen Knudsen, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 trolovede jeg Christ_ Knudzen j Krog til Kiersten Eshisdatter .
NOTITS: Kirsten Eskesdatter er født i Borris Krog datter af Eske Krog. Christen Knudsen skriver her af Krog men kommer andetsteds fra.

Viet nr. 7972

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7972 1710.11.02 VIET: Christen Knudsen, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den copulerede Jeg Christen {Knudsen} Krog til Kiersten Eshisdatter [..m] .
Trolovet nr. 7971

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7973 1710.11.30 VIET: Lars Larsen, Borris ∞ Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30} hafde Las {Larsen} Gaasdal bryllup med Inger Jacobsdatter sammesteds.
Trolovet nr. 7962

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7974 1711.01.14 TRO.: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris ∞ Mette Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 14 janv: trolofede Hr. Lambret thomas gaasdal til Met Feldbereder. .
NOTITS: Thomas Gaasdal ikke identificeret.

Viet nr. 7975

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7975 1711.02.15 VIET: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris ∞ Mette Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Fedbereder, Tarp, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 febr: copulerede Jeg thomas gaasdal til Met {Christensdatter} Christen Feldbereders datter.
Trolovet nr. 7974

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7976 1711.03.18 TRO.: Lars MadsenBodil Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, BOSAT: Borris Duedal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag trolovede ieg Las Matzøn til Boel {Larsdatter} dudal.
Viet nr. 7977

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7977 1711.04.12 VIET: Lars MadsenBodil Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, BOSAT: Borris Duedal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 12 april} copulerede ieg Las Matzen til Boel {Larsdatter} dudal. .
Trolovet nr. 7976

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7978 1711.06.28 VIET: Jakob Jensen Lindvig Barfod, 50cc år, Lindvig, Borris ∞ Margrethe Nielsdatter Boltrup, Østergaard?, Lyne?, BOSAT: Borris Lindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 copulerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvig til Margrethe {Nielsdatter} Boltrup.
NOTITS: Formodes trolovet i Lyne.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7979 1711.06.29 TRO.: Niels Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Anne Marie Jakobsdatter Barfod, 19c år, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 trolovede Jeg Niels Gialdbeck til Anne Marie {Jakobsdatter Barfod} af Lindvig .
NOTITS: Anne Marie er datter af Jakob Jensen Barfod.

Viet nr. 7980

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7980 1711.09.20 VIET: Niels Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Anne Marie Jakobsdatter Barfod, 19c år, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 septemb copulerede Jeg Niels Gialdbeck til Anna Marie Jacobsdatter barfoed.
Trolovet nr. 7979

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7981 1711.10.15 TRO.: Peder Lille Gaasdal, 22c år, Gaasdal- Lille, Borris ∞ Anne Mortensdatter Kragmose, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Lille
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden, Borris, Præsten i Borris. Bruden har tjent ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15de / [siger] dend fembtende:/ trolovede ieg Peder Gaasdal /: Lill Gaasdal :/ til min thienestepige An Mortensdatter Kragmoes.
Viet nr. 7982

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7982 1711.11.22 VIET: Peder Lille Gaasdal, 22c år, Gaasdal- Lille, Borris ∞ Anne Mortensdatter Kragmose, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Lille
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Novb copulerede jeg Peder gasdal g An {Mortensdatter} Kragmoes. .
Trolovet nr. 7981

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7983 1711.12.04 TRO.: Jens Kastbjerg, Kastbjerg, Bølling ∞ Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4de decembr Trolovede jeg Jens Kastbierg til Maren {Pedersdatter} Peder Nørgrds datter i Hannerup.
NOTITS: Kaldes Bjerrebo i vielsen. Uklar.

Viet nr. 7986

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7984 1712.02.28 TRO.: Christen Michelsen, Hannerup, Faster ∞ Karen Jespersdatter, Borris, BOSAT: Borris Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 febr: trolovede jeg Christ_ Michelsen j Hannerup til Karen Jespersdatter .
Viet nr. 7985

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7985 1712.03.28 VIET: Christen Michelsen, Hannerup, Faster ∞ Karen Jespersdatter, Borris, BOSAT: Borris Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Samme dag {d 28 Martij} copulerede jeg Christ_ Michelsøn af Hannerup til Karen Jespersdatter.
Trolovet nr. 7984

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7986 1712.05.22 VIET: Jens Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding ∞ Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Maji copulerede Jeg Jens biæreboe til Peder nørgaards datter j Hannerup nafnlig Maren {Pedersdatter}.
NOTITS: I trolovelsen kaldes han Kastbjerg, som ligger i Bølling sogn, her Bjerrebo, som ligger i Sædding sogn. Uklart.

Trolovet nr. 7983

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7987 1712.09.01 TRO.: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild ∞ Anne Knudsdatter Hvollig, 32c+ år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste trolovede Jeg An {Knudsdatter} Holvig til Peder [Heiselvig].
NOTITS: Bruden er enke efter Anders Christensen Hvollig †1711.03.11.

Viet nr. 7988

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7988 1712.10.02 VIET: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild ∞ Anne Knudsdatter Hvollig, 32c+ år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den copulerede jeg Peder Hejselvig til An {Knudsdatter} holvig.
Trolovet nr. 7987

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7989 1712.11.06 TRO.: sogn: Faster. Knud Astrup, Fastergaard, Faster ∞ Kirsten Andersdatter Skrebsgaard, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d Samme dag {d 6te November} trolofede jeg knud astrup og Kirsten andersdatter begge thinendis pa Fastergaard. .
Viet nr. 7990

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7990 1712.12.04 VIET: Knud Astrup, Fastergaard, Faster ∞ Kirsten Andersdatter, Skrebsgaard, Hanning, BOSAT: Folvad
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag copulerede Jeg knud astrup som tiente paa Fastergaard til Kiersten {Andersdatter} Schræbsgaard og boede udj Folvad.
Trolovet nr. 7989

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7991 1713.08.27 TRO.: Mads Nielsen, Stier, Borris ∞ Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 Aug: trolovede jeg Matz Nielsen tien mig til Kirsten feldberæders dat .
Viet nr. 7992

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7992 1713.10.22 VIET: Mads Nielsen, Stier, Borris ∞ Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 22 Oct} copulerede jeg Matz Nielsen stier til Kirsten Christensdatter i Tarp.
Trolovet nr. 7991

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7993 1713.10.26 TRO.: Jøs Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Ell Jakobsdatter, Dalager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Dalager, Daller, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 {Oct} trolovede jeg Jøs gialdbech til Jacob Dallers datter Ell Jacobsdatter .
Viet nr. 7994

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7994 1713.12.03 VIET: Jøs Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Ell Jakobsdatter, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: decembr d 3die copulerede jeg Jøs gialdbech til Ell Jacobsdatter j daller .
Trolovet nr. 7993

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7995 1714.01.04 TRO.: Laurids Christensen, Rabjerg- Øster, Dejbjerg ∞ Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris, BOSAT: Dejbjerg Rabjerg?
NÆVNT Nr. 1: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4de {Janvarius} trolovede Jeg Lauritz Chrests_ af øster Rabbiere til Svend oderschiers datter Maren .
NOTITS: Formodentlig viet i Dejbjerg sogn.

Viet nr. 8000

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7996 1714.02.22 TRO.: sogn: Faster. Peder Knudsen, Albæk, Skjern ∞ Kirsten Sørensen, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Søren Klokmose, Klokmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 febr: trolovede jeg Peder Knutzen af albæch til kirsten Søren Klochmosis datter ..
NOTITS: Søren Klokmose kan hedde Sørensen eller Madsen.

Viet nr. 7998

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7997 1714.04.08 TRO.: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: {d 8 april} noch trolovede Jeg Peder {Eskesen} Krog til hds thienestpige Kiersten Christensdatter .
Viet nr. 8002

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7998 1714.05.22 VIET: Peder Knudsen, Albæk, Skjern ∞ Kirsten Sørensen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Maji som var 3die pintzedag copulerede ieg Peder Knutzøn af Albæch til Kirsten Svendsdatter {Sørensdatter} af Klochmose .
Trolovet nr. 7996

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7999 1714.05.24 TRO.: Christen Nørgaard (Nørgaard), Bølling ∞ Kirsten Nielsdatter, Kodbøl, Borris
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Maji trolovede jeg Christen Nørgrd af bølling til Erich Kuedbøls Søster Kirsten Nielßdaatter .
Viet nr. 8003

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8000 1714.06.03 VIET: Laurids Christensen, Rabjerg- Øster, Dejbjerg ∞ Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris
NÆVNT Nr. 1: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris
NÆVNT Nr. 2: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding 1705-24.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Junini d 3die copulerede Hr. Lambret , da jeg var siug , Lauritz Christens_ af dejbierg til Svend {Jørgensen} oddershiærs daatter Maren .
Trolovet nr. 7995

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8001 1714.06.07 TRO.: Jeppe Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Kirsten, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de troloved Jeg Jep gialdbech til Kirsten Mosegrd .
NOTITS: Hun er steddatter af Jens Mosgaard. Bror Niels senere født er stedsøn. Se #2248.

Viet nr. 8006

LINK: Dåb #2248.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8002 1714.06.24 VIET: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Junii coulerede Jeg Peder Krog til hans thieniste pige Kirsten Christenßdaatter .
Trolovet nr. 7997

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8003 1714.08.12 VIET: Christen Nørgaard (Nørgaard), Bølling ∞ Kirsten Nielsdatter, Kodbøl, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Præstegaard, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 aug: copulerede Jeg Christen Nørgaard til Kirsten af Kuodbøl Nielß prstgrds datter og skeede de med bevilllning j faster Kierche .
Trolovet nr. 7999

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8004 1714.09.17 TRO.: Christen Pedersen, Gravel, Borris ∞ Abbelone Larsdatter, Helgaard, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lars Helgaard, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30. Septbr trolovede ieg Christen Pedersen af graul til Appelone Las Hælgrds daatter .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8005 1714.09.27 VIET: Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris ∞ Anne Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Septr trolovede ieg Matz {Svendsen} oddershier til An {Laustdatter} Nørgaard .
Viet nr. 8007

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8006 1714.09.30 VIET: Jeppe Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Kirsten, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Gjaldbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Septbr copulerede ieg Jep Gialdbech til Kirsten {Jensdatter} Moesgaard .
NOTITS: Hun er steddatter af Jens Mosgaard. Bror Niels senere født er stedsøn. Se #2248.

Viet nr. 8001

LINK: Dåb #2248.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8007 1714.10.21 VIET: Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris ∞ Anne Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Octbr d. 21 [octbr] copulerede ieg Matz {Svendsen} oddershiær og Anne {Laustdatter} Nørgaard .
Trolovet nr. 8005

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8008 1714.11.04 TRO.: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris ∞ Anne Christensdatter, Tarp (Vester), Borris, BOSAT: Borris Sønderskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {4de Novbr} trolovede Jeg Anders {Larsen} Syndershou til An Christensdatter Væster Tarp .
NOTITS: Anne Christensdatter er muligvis datter af Christen Jensen Kjær i Tarp i Borris †1616+.

Viet nr. 8010

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8009 1714.11.23 TRO.: Peder Helgaard, Helgaard, Borris ∞ Anne Andersdatter, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d 23 Novbr trolovede peder Hælgrd til An Andersdatter af Holvig .
Viet nr. 8011

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8010 1714.12.07 VIET: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris ∞ Anne Christensdatter, Tarp (Vester), Borris, BOSAT: Borris Sønderskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 dec copulerede jeg Anders {Larsen} Sønderskov og An Christensdatter af Tarp .
Trolovet nr. 8008

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8011 1714.12.27 VIET: Peder Helgaard, Helgaard, Borris ∞ Anne Andersdatter, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 decembr: copulerede Jeg Peder Helgrd og Anna Andersdatter af Holvig.
Trolovet nr. 8009

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8012 1715.03.07 TRO.: Thomas Christensen, Bjerre, Sønder Felding ∞ Margrethe Larsdatter, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de Martii trolovede jeg thomas Christens_ af Felding biære til Margrete Lasdatter af Helgrd.
Viet nr. 8014

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8013 1715.04.18 TRO.: Lauge Debbelmose, Debbelmose, Borris ∞ Maren Jensdatter, Debbelmose, Borris, BOSAT: Borris Debbelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 april trolovede Jeg Lauge debelmoes til hans Thienistpige Maren Jensdatter .
Viet nr. 8015

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8014 1715.05.05 VIET: Thomas Christensen, Bjerre, Sønder Felding ∞ Margrethe Larsdatter, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Majii copulerede ieg Margret Helgaard til Thomas biære af {Sønder} Felding..
Trolovet nr. 8012

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8015 1715.05.26 VIET: Lauge Debbelmose, Debbelmose, Borris ∞ Maren Jensdatter, Debbelmose, Borris, BOSAT: Borris Debbelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Maji copulerede Jeg Laur debelmoes og Hs pige Maren Jensdatter .
Trolovet nr. 8013

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8016 1715.10.06 TRO.: Niels Slikdal, Slikdal, Borris ∞ Dorte Gravel, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Slikdal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {6 octbr} trolovede jeg Niels Slichdal til dorthe graul .
Viet nr. 8017

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8017 1715.11.03 VIET: Niels Slikdal, Slikdal, Borris ∞ Dorte Gravel, Gravel, Borris, BOSAT: Borris Slikdal
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 {Nov.} copulerede Jeg Nielß Slichdal til Dorthe Grauild .
Trolovet nr. 8016

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8018 1716.01.06 TRO.: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Inger Christensdatter, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Søndergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1716 d 6 Janv trolovede Jeg Niels Syndergrd til Inger Christensdatter .
Viet nr. 8021

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8019 1716.01.28 TRO.: Lars Poulsen Holst, Bjerrebo, Sædding ∞ Else Pedersdatter, Tarp (Præstegaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Janv trolovede Jeg Las {Poulsen} holst af Biæreboe til min Amme Else Pedersdatter .
Viet nr. 8020

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8020 1716.03.22 VIET: Lars Poulsen Holst, Bjerrebo, Sædding ∞ Else Pedersdatter, Tarp (Præstegaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Marti copulerede Jeg min Datters AmmeElse pedersdatter til Las Poulsøn biæreboe.
Trolovet nr. 8019

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8021 1716.05.03 VIET: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris ∞ Inger Christensdatter, Borris, BOSAT: Borris Hjoptarp Søndergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3=die Majus copulerede Jeg Niels Syndergrd og Inger Christensdatter .
Trolovet nr. 8018

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8022 1716.05.12 TRO.: sogn: Faster. Just Christensen, Lysgaard, Vildbjerg ∞ Mette Jensdatter, Astrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tiisdagen d 12 Maji trolovede Jeg Just Christensen af Lysgaard til Mette Jens Andersens datter j Astrup .
Viet nr. 8025

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8023 1716.06.07 TRO.: sogn: Faster. Iver JensenMaren Nielsdatter, Præstegaard (Annexgaard), Faster, BOSAT: Hanning Kærsgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 7de Junius} trolovede Jeg Jfuer Jensen og Maren Nielsdatter j Faster prstgrd.
NOTITS: Maren Nielsdatter kan have været tjenestepige i Annexgaarden i Faster.

Viet nr. 8027

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8024 1716.07.07 TRO.: sogn: Faster. Oluf Pedersen, Ejstrup, Faster ∞ Johanne Christensdatter, BOSAT: Faster Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Julj trolovede Jeg Olluf Peders_ af Eistrup og hands thieniste pige Johanne Christensdatter .
Viet nr. 8026

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8025 1716.09.20 VIET: sogn: Faster. Just Christensen Lysgaard, Lysgaard, Vildbjerg ∞ Mette Jensdatter, Astrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 20 September} copulerede JegJust {Christensen} Lysgaard af Vildbjerg til Mette Jens {Andersen} Adstrups datter.
Trolovet nr. 8022

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8026 1716.10.11 VIET: sogn: Faster. Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster ∞ Johanne Christensdatter, BOSAT: Faster Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 octbr. copulerede Jeg Olluf Ejstrup og Johanne Christensdatter hds thieniste pige .
Trolovet nr. 8024

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8027 1716.10.18 VIET: sogn: Faster. Iver Jensen, Kærsgaard, Hanning ∞ Maren Nielsdatter, Præstegaard (Annexgaard), Faster, BOSAT: Hanning Kærsgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 octbr copulerede Jeg Ifuer Jens_ og Maren Nielsdatter boende j Herning {Hanning} Kærsgrd .
Trolovet nr. 8023

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8028 1717.04.18 TRO.: Peder Graversen, Debelmose, Borris ∞ Maren Rasmusdatter, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 18 April} trolovede Peder Gravers_ og Maren Rasmusd .
NOTITS: Peder Graversens 1. kone Maren Jensdatter er lige død †1717.03.20 i Debelmose.

Viet nr. 8029

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8029 1717.06.13 VIET: Peder Graversen, Debelmose, Borris ∞ Maren Rasmusdatter, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Junii copulerede Jeg Peder gravers_ og Maren Rasmusdatter .
Trolovet nr. 8028

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8030 1717.08.01 TRO.: Jens Jakobsen, 27c år, Hvollig, Borris ∞ An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, BOSAT: Borris Hvollig
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Ahler, Ahlergaard, Borris, Bror til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Augustius d 1ste Trolovede Matz {Christensen} Alers søster An Kiær til Jens Jacobsen af Holvig .
NOTITS: Både An Kjær og Mads Christensen Ahler kommer fra gården Fasterkjær i Faster sogn.

Viet nr. 8033

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8031 1717.08.29 TRO.: Niels Jensen, Brandlund, Brande ∞ Maren Villemsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 29 August} trolovede Jeg Niels Jens_ af Brand Lund til Maren Willem Egvigs datter.
NOTITS: Hun er datter af Willem Nielsen i Egvig i Borris.

Viet nr. 8034

LINK: Niels Jensen Brandlund.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8032 1717.09.09 TRO.: Niels Henriksen, Bundsbæk Mølle, Dejbjerg ∞ Maren Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, BOSAT: Dejbjerg Bundsbæk Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN: samme dag {d 9de} trolovede Jeg Maren {Christensdatter} Nygrd til Niels Henrichsen Møller j Bundsbech {Dejbjerg sogn}.
Viet nr. 8035

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8033 1717.09.12 VIET: Jens Jakobsen, 27c år, Hvollig, Borris ∞ An Christensdatter Kjær, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Septbr : copulerede Jeg Jens {Jacobsen} Hvollig og An Christensdatter {Kjær} af Aler .
NOTITS: Ses i skifte #161 Lundenæs Amt 1743 af Bundsbæk Mølle.

Trolovet nr. 8030

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8034 1717.10.17 VIET: Niels Jensen, Brandlund, Brande ∞ Maren Villemsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {17 Octbr} viede Jeg Niels Jens_ af Brandlund til Maren {Willemsdatter} Æ gvig .
NOTITS: Se trolovelsen med link til Brande sogn.

Trolovet nr. 8031

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8035 1717.10.24 VIET: Niels Henriksen, Bundsbæk Mølle, Dejbjerg ∞ Maren Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, BOSAT: Dejbjerg Bundsbæk Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Octbr} copulerede Jeg Maren {Christensdatter} Nygrd og Niels {Henriksen} Møller af bundsbæch som holt bryllup i Nygrd .
Trolovet nr. 8032

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8036 1718.07.17 VIET: Niels Larsen Duedal, Duedal, Borris ∞ Maren Jakobsdatter Væver, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 17 Julii} trolovede Jeg Niels {Larsen} Dudal Soldat til Maren Jacobsdatter {Væver} ved Kirchen .
NOTITS: Niels Larsen Duedal er allerede i 1714 soldat.

Viet nr. 8037

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8037 1718.09.11 VIET: Niels Larsen Duedal, Duedal, Borris ∞ Maren Jakobsdatter Væver, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Septbr copulerede Jeg Niels {Larsen} Duedal og Maren {Jakobsdatter} Væver ved borris=Kirke .
Trolovet nr. 8036

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8038 1718.10.12 TRO.: Jens Husmand, Skravhøj, Borris ∞ Johanne Thomasdatter, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Borris Skravhøj
NÆVNT Nr. 1: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 Octbr trolovede Jeg Jens Huus af Skrafhøy til Johanne Thomasdatter som tiendte Las {Larsen} Gaasdal.
NOTITS: Johanne Thomasdatter er tjenestepige i Gaasdal.

Viet nr. 8040

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8039 1718.11.01 TRO.: Christen Vesterby, Vesterby, Borris ∞ Kirsten, BOSAT: Borris Tarp?
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste Novembr fest: Omn: Sanct: copulerede Jeg Christen Væsterbye og Kirsten hos Niels tarp.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8040 1718.11.20 VIET: Jens Husmand, Skravhøj, Borris ∞ Johanne Thomasdatter, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Borris Skravhøj
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Nov : copulerede Jeg Jens Huus Md og Johanne Thomasdatter .
Trolovet nr. 8038

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8041 1719.03.07 TRO.: Niels TarpKaren Pedersdatter, Tarp (Præstegaarden), Borris, BOSAT: Borris Tarp
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaarden), Borris, Karen Pedersdatter er præstens indpige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 Martii trolovede ieg Niels Tarp til Karen Pedersdatter min indpige .
Viet nr. 8042

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8042 1719.04.23 VIET: Niels TarpKaren Pedersdatter, Tarp (Præstegaarden), Borris, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 april copulerede Jeg Niels tarp og Karen Pedersdatter af Præstegaarden .
Trolovet nr. 8041

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8043 1719.12.17 VIET: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris ∞ Maren Andersdatter, Gosvig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 decembr trolovede jeg Matz Jacobsøn af dalagger til Maren Andersdatterhos Christen {Jensen} gosvig .
NOTITS: Mads Jakobsen er søn af Jakob Olesen Daller.

Viet nr. 8044

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8044 1720.01.06 VIET: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris ∞ Maren Andersdatter, Gosvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Janv 1720 fest: Epiph : copulerede Jeg Matz {Jakobsen} Daller og Maren Andersdatter .
Trolovet nr. 8043

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8045 1720.04.24 TRO.: Oluf Justesen SkomagerElisabeth Marie Boltrup, Borris, BOSAT: Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Scandrup, Dalager- Lille, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 24 April trolovede Jeg Olluf Justsøn shomager og Lisbet Marie boltrup j fogdens {herrredsfogeden Jakob Scandrup} huus.
NOTITS: Elisabeth Marie Boltrup er søster til Else Marie Nielsdatter Boltrup gift med Jakob Andersen Ahler på Ahlergaard. I 1724 ses Oluf Justesen og Elisabeth Marie Boltrup i Oksbøl (skifte formynder, se nedenfor).

LINK: Ny formynder skifte #3 Lundenæs 1713.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8046 1720.11.07 TRO.: Christian Elias GuttorfBarbara Nielsdatter, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de nov: trolofvede jeg fourier Christian Elisas Güdorph til Barbara Nielsdatter ved Kirchen .
NOTITS: Fourier kunne være fourager, altså den der skaffer forplejning til troppen.

Viet nr. 8047

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8047 1720.12.08 VIET: Christian Elias GuttorfBarbara Nielsdatter, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme {d 8 dec: dom 2da adv:} copulerede Jeg Fourier {Christian Elias} Guttorf og Barbara {Nielsdatter} ved Kirchen .
Trolovet nr. 8046

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8048 1722.03.26 TRO.: sogn: Faster. Niels Jensen, Hannerup (Annexgaarden), Faster ∞ Maren Jespersdatter, Astrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Anders Astrup, Astrup, Borris, Karen Jespersdatter er hans enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Martii trolovede jeg Niels Jens_ af præstens Annexgaard til Maren Jespersd: S: Anders Astrups Enche.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 8049 .. VIET: