Borris Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1702 - 1712
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7901 1702.09.24 VIET: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster ∞ Kirsten Christensdatter, Sønderskov, Borris, BOSAT: Faster Annexgaarden
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. dom p. trin., 24/9, copuleret Morten {Pedersen} Præstgaard til Christen Ollufsen i …… hans datter Kirsten {Christensdatter}.
NOTITS: Sønderskov ses i dåb #2004.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7902 1702.10.05 TRO.: sogn: Faster. Jens Houlesen, Bølling ∞ Catharina Nielsdatter, Annexgaarden, Faster, BOSAT: Bølling
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{..}iels præstgaardz datter {Catharina} til Jens [Houlesen] af {...}ling.
NOTITS: Catharina fra Hugo Dynesens udskrifter.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7903 1702.12.15 TRO.: Peder Christensen, Nørre Vium ∞ Mette Jensdatter, 23c år, Grønborg, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Hans kone Karen Jensdatter er søster til bruden, begge født i Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[…] trolofvede ieg Peder Grønborg Kones søster Mett Jensdatter til en karl af {Nørre} Vium naunlig Peder Christensen.
NOTITS: Dato kun december, her ansat til midt i måneden.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7904 1703.02.05 TRO.: Christen Pedersen, Bølling ∞ Kirsten Nielsdatter
NÆVNT Nr. 1: Niels, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 5 Febr: Mandagen trolofvede ieg Niels {...}stens datter Kierst_ til Christ_ Peders_ bølling.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7905 1703.05.03 VIET: Christen Pedersen Degn, Kirkeby, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter, Debelmos, Borris, BOSAT: Borris Kirkeby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 5ta p pascha d: 13 Maij copulerede {...} Christen peders_ degn til Chiersten Nielsdatter i debelmoes .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7906 1703.11.27 TRO.: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven ∞ Johanne Nielsdatter? Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Hoven Ørbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen d: 27 Novbr: blef Jens Hansen af Ørbech {Hoven} trolofvede til Johanne Gialdbech .
Viet nr. 7915

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7907 1703.11.28 TRO.: sogn: Faster. Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster ∞ Else Christensdatter Amme, Fastergaard, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 28 Novbr: blef Søren {Sørensen} Klochmoes trolofvede til Else {Christensdatter} Amme paa Fastergaard .
NOTITS: Patronymer fra vielsen 27. dec. 1703.

Viet nr. 7908

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7908 1703.12.27 VIET: sogn: Faster. Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster ∞ Else Christensdatter Amme, Fastergaard, Faster, BOSAT: Faster Klokmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Jule dag copulerede ieg Søren Sørensen Klochmose til fruens Amme Else Christensdatter.
NOTITS: En sjov læsning af dette ses i Bendtsen og Milthers "SLÆGTEN FRA FASTERGAARD" 1906, Odense, side 5. Læsningen er "til Knuds Amme", men den går ikke, andet bogstav er ganske sikkert et "r". Hjjælpepræsten Peder Staunings skrift egner sig fortrinligt til fejlæsnnger.

Trolovet nr. 7907

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7909 1704.01.01 TRO.: sogn: Faster. Christen Nielsen Ejstrup, Ejstrup?, Faster? ∞ Maren Pedersdatter Smed, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
NÆVNT Nr. 1: Peder Eilersen, Slumstrup, Sædding
NÆVNT Nr. 2: Niels Smed, Faster, Borris, †1702-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 1 Janvarij trolofvede ieg Christen [Nielsen] som tiendte Peder Eilerzen paa Slumstrup til Niels Smids Enche Maren Pedersdatter.
NOTITS: Nielsen ikke læseligt i kirkebogen, identificeret ud fra senere indførsler. Han kaldes senere Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

Viet nr. 7916

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7910 1704.01.27 TRO.: sogn: Faster. Lars Pedersen Smed, 23c år, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jakobsdatter, 19c år, Slumstrup Mølle, Sædding, BOSAT: Faster Lodal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 27 Januarij} trolovede ieg las smed til Møllerns datter af slumpstrup nafunlig Kiersten Jacobsdatter.
Viet nr. 7917

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7911 1704.01.27 VIET: Clemmen Madsen, Skjern ∞ Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris
NÆVNT Nr. 1: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d: 27 Januarij}, copulerede ieg Klemmend Matzøn af Shirne til Suend Oddershier hans datter Maren {Svendsdatter}.
NOTITS: Høje tid, Maren får tvillinger fem uger senere.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7912 1704.02.14 TRO.: sogn: Faster. Hans Nielsen Feldbereder, Faster ∞ Sidsel Madsdatter, Nørgaard, Bølling, BOSAT: Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 14 Febr. - trolovede ieg Hans Niels_ Feldbereder til Zidsel Matzdatter af nørgaard j bølling .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7913 1704.04.13 TRO.: Mads Pedersen Agger, Lemb ∞ Else Madsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris
NÆVNT Nr. 1: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris, †1704.01.16.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag trolofvede ieg Matz peders_ agger til Dynis debelmoes hans Enche {Else Madsdatter} .
NOTITS: Else Madsdatter fra vielsen. Mads Pedersen er af Lemb sogn, men bor vel i Agger i Borris.

Viet nr. 7918

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7914 1704.04.22 TRO.: Niels Pedersen, 44c år, Holtum, Arnborg ∞ Johanne Thomasdatter Vendelbo, Vindelbo, Borris, BOSAT: Arnborg Holtum
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 April trolofvede ieg Johanne {Thomasdatter} Windelboe til Niels peders_ af holtum {Arnborg} .
Viet nr. 7919

LINK: Kirkebog affotografering.

LINK: Niels Pedersen i Holtum i Arnborg sogn.

Nr. 7915 1704.04.27 VIET: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven ∞ Johanne Nielsdatter? Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, BOSAT: Hoven Ørbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 April copulerede ieg Jens Hans_ af ørbech {Hoven} til Johanne {Nielsdatter} gialdbæch .
Trolovet nr. 7906

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7916 1704.06.08 VIET: sogn: Faster. Christen Nielsen Ejstrup, Ejstrup?, Faster? ∞ Maren Pedersdatter Smid, Faster, BOSAT: Borris Debelmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Junij Do 3tia post Trint - copulerede ieg Christ_ {Nielsen} Eistrup til Maren {Pedersdatter} Smid Niels smids Enche .
NOTITS: Christen Ejstrup og formodes at komme fra Ejstrup i Faster sogn.

Trolovet nr. 7909

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7917 1704.06.08 VIET: sogn: Faster. Lars Pedersen Smed, 23c år, Lodal, Faster ∞ Kirsten Jakobsdatter, 19c år, Slumstrup Mølle, Sædding, BOSAT: Faster Lodal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 8 Junij} copluerede ieg Las smid j lodal til Kirst_ Jacobsdatter. .
Trolovet nr. 7910

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7918 1704.06.15 VIET: Mads Pedersen Agger, Lemb ∞ Else Madsdatter, Debelmose, Borris, BOSAT: Borris
NÆVNT Nr. 1: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris, †1704.01.16.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Junij copulerede ieg Matz peders_ Lemb til Slg . dynis debelmosis enche Else Matzdatter - .
NOTITS: Else Madsdatter fra vielsen. Mads Pedersen er af Lemb sogn, men bor vel i Agger i Borris.

Trolovet nr. 7913

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7919 1704.06.24 VIET: Niels Pedersen, 44c år, Holtum, Arnborg ∞ Johanne Thomasdatter Vendelbo, Vindelbo, Borris, BOSAT: Arnborg Holtum
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: hans dag d 24 Junij copulerede ieg Niels pedersen holtum {Arnborg} til Johanne thomasdatter Vindelboe .
Trolovet nr. 7914

LINK: Kirkebog affotografering.

LINK: Niels Pedersen i Holtum i Arnborg sogn.

Nr. 7920 1704.07.26 TRO.: Christen JensenMette Sørensdatter, Gosvig, Borris, BOSAT: Borris Gosvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Julij trolofvede ieg Christen Jens_ og Met Sørensdatter gosvig .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7921 1704.08.14 TRO.: Christen Laugesen Colding, Colding, Stauning ∞ Karen Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 copulerede trolofvede ieg morten Lindvigs datter Caren {Mortensdatter} til Christen Laugesen af colding i stafning Sogn .
Viet nr. 7923

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7922 1704.08.24 TRO.: sogn: Faster. Laust Andersen Holst, Faster ∞ Maren Jakobsdatter, Faster, BOSAT: Faster
NÆVNT Nr. 1: Jakob Shubjerg, Far til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 trolovede ieg Laust Andersen hol[s]t til Jacob shuibiergs datter Maren {Jakobsdatter} .
Viet nr. 7924

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7923 1704.09.21 VIET: Christen Laugesen Colding, Colding, Stauning ∞ Karen Mortensdatter Lindvig, Lindvig, Borris, BOSAT: Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 18 post Trinit: d 21 Septbr Copulerede ieg Christen {Laugesen} Colding til Caren {Mortensdatter} Lindvig .
Trolovet nr. 7921

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7924 1704.10.26 VIET: sogn: Faster. Laust Andersen Holst, Faster ∞ Maren Jakobsdatter, Faster, BOSAT: Faster
NÆVNT Nr. 1: Jakob Shubjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 octbr som var Do 23 p: Trinit Copulerede ieg Jacob shoubiergs datter {Maren Jakobsdatter} til j Soldat navnlig Laust holst .
NOTITS: Navnet Maren i trolovelsen.

Trolovet nr. 7922

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7925 1705.01.01 TRO.: Jens Jensen, Odderskær, Borris ∞ Kirsten Jensdatter Kye, Kye, Bølling, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 trolofvede Jeg Jens Jens_ i Oddershiær til Kiersten Jensdatter Kye .
Viet nr. 7926

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7926 1705.03.01 VIET: Jens Jensen, Odderskær, Borris ∞ Kirsten Jensdatter Kye, Kye, Bølling, BOSAT: Borris Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1 Martij} Copulerede ieg Jens Jens_ j oddershiær til Kirst_ Jensdatter Kye .
Trolovet nr. 7925

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7927 1705.04.09 TRO.: Jens Pedersen Vium, Nørre Vium ∞ Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Mosgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 April som var Schiærtorsdag trolofvede ieg Jens Peders_ til Enchen i Moesgaard nafnlig Anne Nielsdatter .
NOTITS: Anne Nielsdatter før gift med Jens Mosgaard †1704.08.21. I vielsen kaldes han Jens Vium

Viet nr. 7928

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7928 1705.05.21 VIET: Jens Pedersen Vium, Nørre Vium ∞ Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, BOSAT: Borris Mosgaard
NÆVNT Nr. 1: Jens Mosgaard, Mosgaard, Borris, †1704.08.21.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 21 Maji fest: Ascens: Xstj Copulerede Jeg Jens {Pedersen} Wium til Slg. Jens Mosgaards Enche Anne Nielsdatter .
Trolovet nr. 7927

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7929 1705.11.01 VIET: sogn: Faster. Poul Hannerup, Hannerup, Faster ∞ Maren Christensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 blef Pofl i Hannerup og hs kieriste Copulerede nafnlig Maren Christensdatter .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7930 1706.02.11 TRO.: sogn: Faster. Laurids Jespersen, Sædding ∞ Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d: 11 Feb.} trolofvede ieg Laurids Jespersen af [s]æding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
Viet nr. 7932

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7931 1706.04.17 TRO.: Niels Madsen Huus, Skravhøj, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Løfverdagen d. 17 April} trolofvede ieg Niels Matzn Hius til Kierstj N: D hd tilforne hafde besofvit.
Viet nr. 7933

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7932 1706.04.18 VIET: sogn: Faster. Laurids Jespersen, Sædding ∞ Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 18 April Copulerede ieg Lauridz Jespersen Seding til Michel Hannerups datter Maren Michelsdatter.
Trolovet nr. 7930

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7933 1706.05.16 VIET: Niels Madsen Huus, Skravhøj, Borris ∞ Kirsten Nielsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Maji Copulerede ieg Niels Matzen Hius til Kiersten Nielsdatter hd tilforne hafde besofvit.
Trolovet nr. 7931

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7934 1706.06.08 TRO.: Poul Christensen Foersum, Foersum, Egvad ∞ Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris, BOSAT: Egvad Foersum
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Junji trolofede ieg Poful {Christensen} Forsum til Elsebe Dorethe Michelsdatter Køpke udi Synderbye.
NOTITS: Bruden er datter af degn i Vorgod Mikkel Jochumsen Købke *1636cc †1719.02.10 Vorgod og Elle †1720.02 Sønderby, Borris. Bruden har boet ved hendes søster Brigitte gift i Sønderby med Knud Jensen. Elsebe Dorethe †1726.12c (skifte) Forsum Egvad. Efter skiftet at dømme var Poul Foersum enke, da han blev gift.

Viet nr. 7938

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7935 1706.07.25 TRO.: Knud Jensen, Bjerg, Bølling ∞ Else Villumsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
NÆVNT Nr. 1: Villum Nielsen Egvig, Egvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 25 Julij Dom: 8ta p: Trinit: trolofuede ieg Knud Jensen paa Bierget i Bølling til Villum {Nielsen} Eegvigs datter Else {Villumsdatter}.
Viet nr. 7937

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7936 1706.09.26 TRO.: sogn: Faster. Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Kaldet Peder Hannerup. Gift med brudens søster Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 26 Septembr: Dom: 7 p: Trinit: Trolofvede ieg Søren Jens af Slumstrup Mølle til Caren Jacobsdatter som tiendte Peder {Nielsen} Hannerup.
NOTITS: Stederne er egentlig lidt skæve her. Karen Jakobsdatter er født i Slumstrup Mølle (og tjener i Hannerup) og Søren Jensen flyttet til Slumstrup Mølle.

Viet nr. 7940

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7937 1706.10.03 VIET: Knud Jensen, Bjerg, Bølling ∞ Else Villumsdatter, Egvig, Borris, BOSAT: Borris Egvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 {October} Copulerede ieg Knud Jens af Bølling til Else {Villumsdatter} Eevig som var d: 18 Do p Trinit:
Trolovet nr. 7935

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7938 1706.10.10 VIET: Poul Christensen Foersum, Foersum, Egvad ∞ Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke, Vorgod, BOSAT: Egvad Foersum
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Octbr Copulerede ieg Poful {Christensen} Forsum til Elsebe Dorethe af Vordgod.
NOTITS: Bruden er datter af degn i Vorgod Mikkel Jochumsen Købke *1636cc †1719.02.10 Vorgod og Elle †1720.02 Sønderby, Borris. Elsebe Dorethe †1726.12c (skifte) Forsum Egvad. Efter skiftet at dømme var Poul Foersum enke, da han blev gift.

Trolovet nr. 7934

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7939 1706.10.28 TRO.: Mads Christensen Kjær, 21c år, Fasterkær, Faster ∞ Karen Jakobsdatter Ahler, 28c år, Ahlergaard, Borris, BOSAT: Borris Ahlergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Octbr trolofuede ieg Matz {Christensen} Kiær til Karen {Jakobsdatter} Aler.
NOTITS: Gommen er søn af Christen Sørensen i Fasterkær.

Viet nr. 7942

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7940 1706.11.14 VIET: sogn: Faster. Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sædding ∞ Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, BOSAT: Sædding Slumstrup Mølle
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Gift med brudens søster Kirsten Jakobsdatter.
NÆVNT Nr. 2: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Peder Hannerups kone, søster til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 14 Novbr: Dom: 24 p: trinit: Copulerede ieg Søren {Jensen} Møller j Slumstrup til Caren Jacobsdatter som tjendte Peder {Nielsen} Hannerup og var hands Konis {Kirsten Jakobsdatter} søster.
Trolovet nr. 7936

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7941 1707.01.23 TRO.: Christen HartvigsenKaren Giødesdatter, Slikdal?, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag trolofvede ieg Christen Hartvigsen til Karen giødis datter.
NOTITS: Ikke viet i Borris kirkebog. Christen Hartvigsen formodentlig fra et andet sogn, hvor parret flytter hen, ikke set bosat i Borris eller Faster.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7942 1707.03.20 VIET: Mads Christensen Kjær, 21c år, Fasterkær, Faster ∞ Karen Jakobsdatter Ahler, 28c år, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 20 Martji} Copulerede ieg Matz Christens_ {Kjær} og Karen {Jakobsdatter} Aler.
Trolovet nr. 7939

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7943 1707.06.13 TRO.: sogn: Faster. Knud Jensen, Sædding ∞ Maren Johansdatter, Fastergaard, Faster
NÆVNT Nr. 1: Kirsten Oves, Ikke identificeret
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 13 Junji trolofuede ieg Knud Jens_ af Sædding til Kiersten Ofvis datter Maren Johansdatter tienendis paa Fastergd.
Viet nr. 7944

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7944 1707.10.23 VIET: sogn: Faster. Knud Jensen, Sædding ∞ Maren Johansdatter, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18. Sønd. Efter Trijtz., copulerede ieg Knud Jensen af Sæding til Maren Johans D: som var d 23 Octobr.
NOTITS: Maren Johansdatter ikke ellers set i Borris eller Faster.

Trolovet nr. 7943

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7945 1707.11.06 VIET: sogn: Faster. Jens Marcussen, Klokmose, Faster ∞ ? Jens Madsens enke, Hannerup, Faster, BOSAT: Faster Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Viede ieg Jens Marcus til Jens Matzens Enche i Hannerup.
NOTITS: Ingen trolovelse set. Jens Madsen †1706.12.17 Hannerup. Jens Marcussen tjener i juli 1707 ved Oluf Melgaard i Klokmose, se dåb den 24. juli 1707.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7946 1707.11.06 TRO.: sogn: Faster. Laust Sørensen, Stauning ∞ Maren Jakobsdatter, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 6te} trolofvede ieg Laust Søfrensen af Stauning til Niels Jacobsen paa Aaes hds søster Maren Jacobsdatter.
Viet nr. 7948

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7947 1707.11.13 VIET: Laust Sørensen, Klokmose, Borris ∞ Karen Thomasdatter, Klokmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen, Klokmose, Borris, † mellem 1705.11.15 (set i Mandtall 1705) og 1707.13.11 her nævnt salig. Her antaget død 1707.07.01 arbitrær dato midt i året som skulle passe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 13de} copulerede ieg Laust Søfrensen af Klochmoes til Slg Hans Matzens Enche ibd Karen Thomasdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7948 1707.12.27 VIET: Laust Sørensen, Stauning ∞ Maren Jakobsdatter, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding sogne nabo til Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3die Juledag d 27 Decembr: copulerede Hr Lambret, da ieg var Suag, Laurits Søfrens_ af stauning til Maren Jacobsdatter.
Trolovet nr. 7946

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7949 1708.03.08 TRO.: Anders Thomsen Vindelbo, 27c år, Vindelbo, Borris ∞ Maren Christensdatter, 25cc år, Drongstrup, Sønder Felding, BOSAT: Borris Vindelbo
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8tende trolofvede ieg Anders {Thomsen} Vindelboe til Maren Christensdatter.
NOTITS: At Maren er fra Drongstrup i Sønder Felding ses i fadderlisterne.

Viet nr. 7953

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7950 1708.03.18 TRO.: Peder Mortensen, Dejbjerg ∞ Maren Jensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, BOSAT: Sædding Bjerrebo
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 18 Martij} trolofvede Jeg Peder Mortensen af Deibierg till Jens Clemmensens datter Maren {Jensdatter}.
Viet nr. 7951

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7951 1708.05.13 VIET: Peder Mortensen, Bjerrebo, Sædding ∞ Maren Jensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, BOSAT: Sædding Bjerrebo
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 maj, copulerede jeg Peder Mortens_ af Biæreboe og Maren Jensdatter af Hioptarp .
Trolovet nr. 7950

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7952 1708.05.20 TRO.: Hans Jensen Degn, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Inger Lauridsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, BOSAT: Sønder Omme Kirkeby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 20 Maji} trolofuede Jeg Hans {Jensen} Degn og Inger Lauritzdatter.
NOTITS: Hendes far er Laurids Nørgaard i Hjoptarp i Borris.

Viet nr. 7956

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7953 1708.05.29 VIET: Anders Thomsen Vindelbo, 27c år, Vindelbo, Borris ∞ Maren Christensdatter, 25cc år, Drongstrup, Sønder Felding, BOSAT: Borris Vindelbo
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Maji 3die Pintzedag Copulerede Jeg Anders {Thomsen} Vindelboe til Maren Xstensdatter hds thienistepige.
NOTITS: At Maren er fra Drongstrup i Sønder Felding ses i fadderlisterne.

Trolovet nr. 7949

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7954 1708.05.31 TRO.: sogn: Faster. Oluf Jensen Fiskbæk, 46c år, Fiskbæk, Nørre Vium ∞ Anne Jensdatter, 29c år, Fastergaard, Faster, BOSAT: Nørre Vium Fiskbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d 31 Maji trolofvede Jeg Olluf {Jensen} Fischbæch til Enchen paa Fastergaard {Anne Jensdatter}.
NOTITS: Anne er enke efter Peder Christensen Paarup †1706.07.16 Fastergaard (gift 18 maj 1704 i Velling). Oluf Jensen Fiskbæk *1661c †1722.08.17 (61 år) Fiskbæk, Nørre Vium og Anne Jensdatter *1678c Vester Venner, Velling †1749, som blev trolovet 3. gang 1724.06.13 i Nørre Vium med Christen Christensen af Vennergaard (som han ikke ejede) i Velling.

Viet nr. 7955

LINK: Se tråd hammerum-herred.dk.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7955 1708.06.24 VIET: sogn: Faster. Oluf Jensen Fiskbæk, 46c år, Fiskbæk, Nørre Vium ∞ Anne Jensdatter, 29c år, Fastergaard, Faster, BOSAT: Nørre Vium Fiskbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 24 Junji Copulerede Jeg Oluf {Jensen} Fischbæch til Anne Jensdatter af Fastergrd.
Trolovet nr. 7954

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7956 1708.07.08 VIET: Hans Jensen Degn, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Inger Lauridsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 8de Julji Copulerede Jeg Mademoiselle Inger Lauritzdatter til Hans Degn af {Sønder}Omme. .
Trolovet nr. 7952

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7957 1708.08.26 TRO.: Peder Pedersen, Skarrild Grene, Skarrild ∞ Lisbet Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag trolofvede Jeg Morten {Jensen} Lindvigs datter Lisbet {Mortensdatter} til Peder Pedersen af Scharild. .
NOTITS: Skarrild Grene i vielsen.

Viet nr. 7958

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7958 1708.10.21 VIET: Peder Pedersen, Skarrild Grene, Skarrild ∞ Lisbet Mortensdatter, Lindvig, Borris, BOSAT: Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 21 Octbr Copulerede Jeg Elsebeth Mortensdatter Lindvig til Peder Pedersen af Scharild – Greene. Gud give Lyche.
Trolovet nr. 7957

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7959 1708.11.04 TRO.: Christen Jensen Kjær, 48c+ år, Tarp, Borris ∞ Maren Olufsdatter, Borris, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 trolofede jeg Christen {Jensen} Kiær til Maren Ollufsdatter.
NOTITS: Uklart hvor Maren kommer fra i Borris sogn, hun kan eventuelt være fra et andet sogn.

Viet nr. 7960

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7960 1708.12.09 VIET: Christen Jensen Kjær, 48c+ år, Tarp, Borris ∞ Maren Olufsdatter, Borris, BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {9 dec} copulerede jeg Christen {Jensen} Kiær til Maren Ollufsdatter.
Trolovet nr. 7959

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7899 1708.12.26 TRO.: Christian Thomsen Høyer, Borris ∞ Cathrine Smit, BOSAT: Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26 Decembr trolofede Jeg Corporal Christen Højer til Cathrine Smit[.] .
Viet nr. 7961

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7961 1709.03.23 VIET: Christian Thomsen Høyer, Borris ∞ Cathrine Smit, BOSAT: Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 marti fest Annunt: Mariæ copulerede jeg Corporal Christian {Thomsen} Højer og Cathrine Smit[.] .
Trolovet nr. 7899

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7962 1709.06.30 TRO.: Lars Larsen, Borris ∞ Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 juni trolofvede jeg Las Lassen til Ing {Jakobsdatter} Gaasdall.
Viet nr. 7973

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7963 1709.07.07 TRO.: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris ∞ Maren Thomasdatter, Borris, BOSAT: Borris Helgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 7 juli} trolofvede jeg Jørgen Helgaard til Maren Thomasdatter.
NOTITS: 1. kone begravet 28. april 1709. En vielse er ikke set.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7964 1710.02.23 VIET: Christen Jepsen, Oddum ∞ Ida Margrethe Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, BOSAT: Borris Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 23 febr:} copulerede jeg Christ_ Jepsen af Oddum til Ide Margrethe Nygr:.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7965 1710.03.02 TRO.: Peder Pedersen, Fastergaard, Faster ∞ Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp (Gosvig), BOSAT: Borris Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den trolofvede Jeg Peder Pederß_ thienendes pa Fastergrd den tid og som shal boe i Tarp til Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
Viet nr. 7968

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7966 1710.03.09 TRO.: Jep Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Jnvocavit d 9de marti trolofvede Jeg Jep Anders_ af Riisberg j Brand Sogn til Johanne Jensdatter i grønborg.
Viet nr. 7969

LINK: Jep Andersen i Risbjerg i Brande sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7967 1710.04.29 TRO.: Michel Nielsen Engsig, Engsig, Skjern ∞ Karen Odderskær, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 april trolofvede jeg Michel Niels_ Engsig {Skjern sogn} til Karen Oddershiær.
Viet nr. 7970

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7968 1710.05.29 VIET: Peder Pedersen Tarp, Fastergaard, Faster ∞ Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp (Gosvig)
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 copulerede jegPeder {Pedersen} Tarp til Zidsel {Sørensdatter} Gosvig .
Trolovet nr. 7965

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7969 1710.06.01 VIET: Jep Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 copulerede jeg Jep Anders_ af Brand Sogn til Johanne Jensdatter af Grønborg .
Trolovet nr. 7966

LINK: Jep Andersen i Risbjerg i Brande sogn.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7970 1710.06.22 VIET: Michel Nielsen Engsig, Engsig, Skjern ∞ Karen Odderskær, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 copulerede jeg Michel Ængsig og Karen odderskiær .
Trolovet nr. 7967

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7971 1710.09.18 TRO.: Christen Knudsen, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 trolovede jeg Christ_ Knudzen j Krog til Kiersten Eshisdatter .
NOTITS: Kirsten Eskesdatter er født i Borris Krog datter af Eske Krog. Christen Knudsen skriver her af Krog men kommer andetsteds fra.

Viet nr. 7972

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7972 1710.11.02 VIET: Christen Knudsen, Borris- Krog, Borris ∞ Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, BOSAT: Borris Krog
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den copulerede Jeg Christen {Knudsen} Krog til Kiersten Eshisdatter [..m] .
Trolovet nr. 7971

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7973 1710.11.30 VIET: Lars Larsen, Borris ∞ Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30} hafde Las {Larsen} Gaasdal bryllup med Inger Jacobsdatter sammesteds.
Trolovet nr. 7962

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7974 1711.01.14 TRO.: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris ∞ Mette Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 14 janv: trolofede Hr. Lambret thomas gaasdal til Met Feldbereder. .
NOTITS: Thomas Gaasdal ikke identificeret.

Viet nr. 7975

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7975 1711.02.15 VIET: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris ∞ Mette Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Fedbereder, Tarp, Borris, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 febr: copulerede Jeg thomas gaasdal til Met {Christensdatter} Christen Feldbereders datter.
Trolovet nr. 7974

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7976 1711.03.18 TRO.: Lars MadsenBodil Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, BOSAT: Borris Duedal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag trolovede ieg Las Matzøn til Boel {Larsdatter} dudal.
Viet nr. 7977

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7977 1711.04.12 VIET: Lars MadsenBodil Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, BOSAT: Borris Duedal
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 12 april} copulerede ieg Las Matzen til Boel {Larsdatter} dudal. .
Trolovet nr. 7976

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7978 1711.06.28 VIET: Jakob Jensen Lindvig Barfod, 50cc år, Lindvig, Borris ∞ Margrethe Nielsdatter Boltrup, Østergaard?, Lyne?, BOSAT: Borris Lindvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 copulerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvig til Margrethe {Nielsdatter} Boltrup.
NOTITS: Formodes trolovet i Lyne.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7979 1711.06.29 TRO.: Niels Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Anne Marie Jakobsdatter Barfod, 19c år, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 trolovede Jeg Niels Gialdbeck til Anne Marie {Jakobsdatter Barfod} af Lindvig .
NOTITS: Anne Marie er datter af Jakob Jensen Barfod.

Viet nr. 7980

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7980 1711.09.20 VIET: Niels Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris ∞ Anne Marie Jakobsdatter Barfod, 19c år, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 septemb copulerede Jeg Niels Gialdbeck til Anna Marie Jacobsdatter barfoed.
Trolovet nr. 7979

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7981 1711.10.15 TRO.: Peder Lille Gaasdal, 22c år, Gaasdal- Lille, Borris ∞ Anne Mortensdatter Kragmose, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Lille
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden, Borris, Præsten i Borris. Bruden har tjent ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15de / [siger] dend fembtende:/ trolovede ieg Peder Gaasdal /: Lill Gaasdal :/ til min thienestepige An Mortensdatter Kragmoes.
Viet nr. 7982

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7982 1711.11.22 VIET: Peder Lille Gaasdal, 22c år, Gaasdal- Lille, Borris ∞ Anne Mortensdatter Kragmose, Præstegaarden, Borris, BOSAT: Borris Gaasdal- Lille
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Novb copulerede jeg Peder gasdal g An {Mortensdatter} Kragmoes. .
Trolovet nr. 7981

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7983 1711.12.04 TRO.: Jens Kastbjerg, Kastbjerg, Bølling ∞ Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4de decembr Trolovede jeg Jens Kastbierg til Maren {Pedersdatter} Peder Nørgrds datter i Hannerup.
NOTITS: Kaldes Bjerrebo i vielsen. Uklar.

Viet nr. 7986

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7984 1712.02.28 TRO.: Christen Michelsen, Hannerup, Faster ∞ Karen Jespersdatter, Borris, BOSAT: Borris Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 febr: trolovede jeg Christ_ Michelsen j Hannerup til Karen Jespersdatter .
Viet nr. 7985

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7985 1712.03.28 VIET: Christen Michelsen, Hannerup, Faster ∞ Karen Jespersdatter, Borris, BOSAT: Borris Hannerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Samme dag {d 28 Martij} copulerede jeg Christ_ Michelsøn af Hannerup til Karen Jespersdatter.
Trolovet nr. 7984

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7986 1712.05.22 VIET: Jens Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding ∞ Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Maji copulerede Jeg Jens biæreboe til Peder nørgaards datter j Hannerup nafnlig Maren {Pedersdatter}.
NOTITS: I trolovelsen kaldes han Kastbjerg, som ligger i Bølling sogn, her Bjerrebo, som ligger i Sædding sogn. Uklart.

Trolovet nr. 7983

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7987 1712.09.01 TRO.: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild ∞ Anne Knudsdatter Hvollig, 32c+ år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste trolovede Jeg An {Knudsdatter} Holvig til Peder [Heiselvig].
NOTITS: Bruden er enke efter Anders Christensen Hvollig †1711.03.11.

Viet nr. 7988

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7988 1712.10.02 VIET: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild ∞ Anne Knudsdatter Hvollig, 32c+ år, Hvollig, Borris, BOSAT: Borris Hvollig
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den copulerede jeg Peder Hejselvig til An {Knudsdatter} holvig.
Trolovet nr. 7987

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7989 1712.11.06 TRO.: Knud Astrup, Fastergaard, Faster ∞ Kirsten Andersdatter Skrebsgaard, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d Samme dag {d 6te November} trolofede jeg knud astrup og Kirsten andersdatter begge thinendis pa Fastergaard. .
Viet nr. 7990

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7990 1712.12.04 VIET: Knud Astrup, Fastergaard, Faster ∞ Kirsten Andersdatter, Skrebsgaard, Hanning, BOSAT: Folvad
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag copulerede Jeg knud astrup som tiente paa Fastergaard til Kiersten {Andersdatter} Schræbsgaard og boede udj Folvad.
Trolovet nr. 7989

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7991 .. VIET: