Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1702 - 1754
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1995 1652.02.28 *1652.02.28 Niels Lauridsen Lindvig, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra gravsten i Øster Nykirke kirke: 'Begravet Niels Laurissøn Lindvig †7. maj 1689 i hans alders 37. år 9 uger 6 dage.'}
NOTITS: Hele teksten fra gravstenen ikke set udskrevet, men Danmarks Kirker Øster Nykirke nævner dato og alder ved begravelsen. Fødedato vel udregnet tilbage ad ud fra alderen og dødsdatoen.

LINK: Danmarks Kirker Øster Nykirke som pdf side 2372.


Nr. 1996 1679.12.28 Kirsten Jakobsdatter, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Jakob Andersen Ahler. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1756 Sønder Felding: 'd: 6 begravet Kirsten Jacobsdatter i Tarp Jacob Tarpes Moder Gl: 76 Aar 5 uger.'}
NOTITS: Antages begravet 5 dage efter hun døde. Da de fem uger formodes at være omtrentlig, kan datoen variere fra circa 24. december 1679 til den 2. januar 1680. At hun er født i Ahlergaard ses tydeligst i dåben den 15. oktober 1724 af hendes datter Mette i Tarp i Sønder Felding, hvor søsteren Karen Jakobsdatter Ahler bærer (Mads Ahlers kiæreste).

LINK: Begravelsen i Sønder Felding kirkebog.
LINK: Datter Mettes dåb 1724 i Tarp i Sønder Felding (FS anmelding forlanges).


Nr. 1999 1702.08.01 ? Sørens/en/datter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Søren Slikdal. MOR: ? Søren Slikdals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra introduktionen: '3. sept., blef Søren Slikdals hustrue introduceret..'}
Introduktion nr. 5001
NOTITS: Dato omtrentlig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2001 1702.09.17 Jens Jensen, Borris By (Degnebolig), sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hanskemager. MOR: Kirsten Bertelsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstergaarden, Borris, Præsten Christen Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Jep Dalager, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Kirsten Pedersdatter, Skobæk, Borris, Clemmen Skobæks kone
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris, Konen fadder. Clemmen er søn af degnen Bertel Clemmensen Humble (skifte 1699) før Jens Jakobsen Hanskemager.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Seerup, Præstergaarden, Borris, Sognepræsten i Borris og Faster sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Dom 14 p. trin., 17/9, blef Slg Jens {Jakobsen Handskemager} Degns
søn døbt kaldet Jens, efter ham, baaren
frem af Mad. Kirsten {Jensdatter} Hvid Hr. Christen {Nielsen} Seerups, faddere [.....]
Agger, Jep Dalager, Mad [......],
Clemmend {Bertelsen} Shobæch hans hustrue [Kirsten? Pedersdatter]
[pedersdatter].

Introduktion nr. 5002
NOTITS: Moderens navn Kirsten Bertelsdatter se Degne i Hardsyssel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2002 1702.09.24 Christen Pedersen, Gravel, sogn: Borris. FAR: Peder Christensen? Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
BÅREN AF: ? Christen Jakobsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten? Eskesdatter, Borris
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Samme dato {15. dom p. trin., 24/9}, blef Peder [Christensen]
Gravild hans barn døbt kaldet Christen,
frembaaren af Christen {Jakobsen} Nørgaards hustrue, faddere: Jens {Nielsen} Agger,
Peder {Eskesen...} {Grønborg},
Kirsten? Eskesdatter, Anne Matzdat{ter}.

Introduktion nr. 5003
LINK: Affotografering.


Nr. 2003 1702.09.29 Niels, , sogn: Borris. FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: ? Smeds kone, Borris
FADDER Nr. 1: Mette Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Agger, Agger, Borris
NÆVNT Nr. 1: ? Smed, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:

Sct. Mikkelsdag, 29/9, blef [.....] [......]s
søn ved nafn Niels døbt, frembaaren af […...]
Smed hans hustrue, faddere: [... ... ...],
Mette {Sørensdatter} Gosvig, Jens {Nielsen} Agger S . .....

LINK: Affotografering.


Nr. 2004 1702.09.29 Niels Larsen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Datter Kirsten bærer.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 3: Johanne Madsdatter, Kodbøl, Borris, Jens Kodbøls kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:

[Lass] [....] hans barn i Synderskou ved nafn
[....] , frembaaren af Christen Ollufsens i
[.]ynderskou hans datter Kirsten,
[.]addere: Christen Ollufsen, Morten {Pedersen} Præstgaard,
[....{Jens}] Kuedbøls hustrue Johanne Madsdatter.

Introduktion nr. 5007
NOTITS: Indførslen før er fra 29.09 og den næste er 01.10, så der bliver kun 29.09 som mulighed. Ellers ville der stå Samme dato ved næste dåb, hvor der står 1. oct. Lars Jensen Sønderskovs kone dør 1705, derfra hendes navn Maren Christensdatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2005 1702.10.01 Eske Pedersen, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Hoven, Måske Maren. Faderen Peder Eskesen blev født i Hoven sogn.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Hjoptarp, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 3: Magdalene Lauridsdatter, Borris
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:

d. 16 Do p. trinit. d 1 Octbr: blef Peder grøn
{....} hans Søn døbt kaldet Esche frembaaren af
{..}ren pedersdatter af Houen . fadere
{.}iels Jens_ Hioptarp . Peder grauild Magda=
{..}ne Lauridzdatter . Johanne Jensdatter Anne
{..}rp.

Introduktion nr. 5009
NOTITS: Karen Jensdatter †1743.06.26 (som Eske Grønborgs Moder).

LINK: Affotografering.


Nr. 2006 1702.10.15 Mads Jensen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Madsdatter, Faster, Vel faderens søster. Just Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Madsen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Maren, Hannerup, Faster, G... Ovesøns datter.
FADDER Nr. 3: ? Knud Lodals kone, Lodal, Faster
NÆVNT Nr. 1: Just Andersen, Faster, Konen Anne Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Knud Lodal, Lodal, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{........} dag blef Jens Matzens Søn Matz
{..... ...}baaren af Just Anders hans kone
{.......}[oes] nafenlig An Matzdatter fadder
{........}Matzen. [ib] hans Matzen ibidem
{..........}istens_ thinends i shoerup ,
{............}Sogn. G[....] Ovesøns Datter
hannerup Maren . Knud [lodals] h{ustrue?}

Introduktion nr. 5004
Begravelse nr. 6027
NOTITS: Dåbsdato midt imellem forrige indførsel 1. oktober og følgende 29. okober. Begravet to år og tre måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2007 1702.10.29 Christen Thomasen, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Thomas Ejstrup. MOR: Kirsten Thomas Ejstrups kone.
BÅREN AF: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 1: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen Lund, Faster
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Agger, Se viet #7913.
FADDER Nr. 4: Maren, Faster, Tjenestepige ved Christen Sørensen
FADDER Nr. 5: ? Niels Lunds kone, Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen Kjær, Fasterkær, Faster, Tjenestepigen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Do 20 p: Trinit d 29 Octbr blef Thomas Eistrup hans søn Christen døbt frembaaren af Jens Eistrup hans Kone faddere Niels Lund Jens Eistrup Matz agger Christen Søfrensens {Kjærs} pige Maren N[i...] Lunds Kone.
Introduktion nr. 5005
NOTITS: Moderen navn Kirsten se #2312.

LINK: Affotografering.


Nr. 2008 1703.03.13 Gravers? Pedersen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Dynesens kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Anne Graversdatter, Meldgaard, Faster, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Mette Peder Graversens kones søster, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:

d: 13 Martij blef Peder Graversens barn {…}rs døbt, frembaaren af Jens Dyne
{..} Kone. Fadder Jens dyneß_ i [d]
{…}s . Christ_ Christes_ ibidem. Hans fl
{....} peder Graversens søster An tjenen
{.......} Mælgaard {Hannerup Faster} . Peder Graversen
Kones syster ved nafn Mætte
{..} des [paste] eyen haand i shirns at[tæst]

Introduktion nr. 5010
NOTITS: Moderens navn Maren ses under introduceret.

LINK: Affotografering.


Nr. 2009 1703.04.05 Liine Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris. FAR: Laust Nørgaard. MOR: Karen?.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Nabo
FADDER Nr. 2: Niels Stier, Stier, Borris, Nabo, husmand i Stier, se Mandtall 1705.
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Laustdatter, Borris, Alle 6 børn inklusive dette opklaret, Karen er ikke datter af faderen.
FADDER Nr. 5: Karen Jens Olesen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Christensdatter Fonager, Fonager, Borris, Datter af Christen Fonager Smed.
FADDER Nr. 7: Christen Fonager, Fonager, Borris
FADDER Nr. 8: Bodil Nielsdatter, Nørgaard, Borris
FADDER Nr. 9: An Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Gift med Niels Kringeltoft.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Præsten
NÆVNT Nr. 2: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5 April shærtorsdag Anno 1703 blef Laust nørgaardz 6=te Barn Liine døbt frembaaren af min Kiæreste . faddere Jens {Nielsen} Agger . Niels Stjer - Matz {Pedersen} agger, Caren Laustdatter . Jens {Olesen} Aagaars hustrue {Karen} . Kiersten {Christensdatter} fonagger Christ_ Smidz. bodel Nielsdatter af nørgaard. An Kringeltoft.
Introduktion nr. 5011
LINK: Affotografering.


Nr. 2010 1703.05.17 Mette Christensdatter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
BÅREN AF: Malene Lauridsdatter, Dalager, Borris, Datter af Laurids Jepsen.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen, Dalager, Borris, Søn af Laurids Jepsen.
FADDER Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 3: Maren, Grønborg, Borris, tjenestepige ved Anders Grønborg.
FADDER Nr. 4: An, Debelmose, Borris, Gift med Jørgen Debelmose.
FADDER Nr. 5: Maren, Dalager, Borris, Christen Olesen Dalagers kone.
FADDER Nr. 6: Maren, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datterdatter af Jacob Olsen Dalager, tjener ved Laust Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jepsen, Dalager, Borris, Datter Malene bærer, søn Jens fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris, Tjenestepige Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Debelmose, Debelmose, Borris, Kone An fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Olesen Dalager, Dalager, Borris, Konen Maren fadder.
NÆVNT Nr. 5: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris, Datterdatter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 17 Maij Christi Himelfarts dag blef {.}hristen Toft hans datter Mette døbt frembaaren af Lauridtz Jeps_ datter Malene, fadder Laust nørgaard Lauridtz Jeps_ hans søn Jens , Anders grønborg hans [pige] [Maren] Jørgen Debelmoes hans hustrue An, Christen Dalaggers hustrue Maren, Jacob Dalaggers dattersdatter Maren tjenendis Laust nørgaard.
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Dalager fra Mandtal 1705. Begravelse "Christen Toftis datter", Mette antaget.

LINK: Affotografering.


Nr. 2011 1703.05.20 Karen Jensdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: Mette Clemmensdatter, Fiskebæk, Faster?, Gift med Christen Bendtsen. Fiskebæk Nørre Vium?
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Meldgaard, Faster
FADDER Nr. 2: Gravers Nielsen Gammelgaard, Gammelgaard, Sønder Lem
FADDER Nr. 3: Oluf Jensen, Fastergaard, Faster, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Karen Jens Astrups kone, Astrup, Faster, 1708.05.28 #2102.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Sædding, Senere gift 1705 i Bølling med Peder Nielsen Meldgaard af Hannerup i Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Den 20 Maij} blef deris {Niels Lauridsen Lund og kone fra forrige introduktion} barns daab confirmeret hun kaldtis Karen frembaaren af Mette Clemmendtzdatter af {....}ish=bæch . Faddere . olluf Mælgaard, Gravers gammelgaard i Lemb, [O]lluf Jens_ tjenendis i Fastergaard, Jens Astrups Kone {Karen}, Kiersten {Christensdatter Bjerrebo} Bierelboe af Sæd{.}ing.
Introduktion nr. 5012
LINK: Affotografering.


Nr. 2012 1703.05.20 Bodil Andersdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne Knudsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Den 20 Maij} confirmeredis Anders holvig {.}atters daab kaldet Bodel frembaaren af min Kiæriste (præstekonen Sophie Christensdatter Møborg}, faddere Christen {.........}
Introduktion nr. 5013
Begravelse nr. 6138
NOTITS: Begravet knap 8 år gammel 1711. Næste ca. 4 sider mangler i kirkebogen, der mangler fem måneder juni-oktober 1703.

LINK: Affotografering.


Nr. 1997 1703.10.21 Abelone? Jens/en/datter, Kodbøl, sogn: Borris. FAR: Jens Mortensen Kodbøl. MOR: Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra introdukton: 'Samme dag (d: 10 December) blef Jens Kuedbøls Kone jntroduceret.' Jens {Mortensen} Kodbøls barn døbt .}
Introduktion nr. 5014
Vielse nr. 8059
NOTITS: Dato omtrentlig i et hul i kirkebogen juni-oktober 1703. Tiden fra dåb til introduktion i 1703 og 1704 er forskellig men ofte 5-6 uger. Seks uger ville give 29. okt. 1703 og her er gået en uge længere tilbage. Dette barn er ikke set begravet og formodes at leve. Datoen skal være før den 2. november 1703, hvor kirkebogen igen findes og hvor denne fødsel ikke er opført. Abelone Jensdatter af Kodbøl gifter sig den 11 september 1724 med Sørensen af Sønder Felding, denne datter ville være 21 og passe.

LINK: Affotografering af introduktion 10. dec. 1703.


Nr. 2013 1703.11.21 ? Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Fonager, Fonager, Borris
FADDER Nr. 3: Morten Jensen Votkær, Votkær, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 5: Morten Andersen, Assing
FADDER Nr. 6: Abelone Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 7: Maren Kodbøl- Øster, Kodbøl, Borris, Gift med Erik Nielsen Kodbøl.
FADDER Nr. 8: Kirsten Andersdatter, Assing
FADDER Nr. 9: Johanne Thomasdatter, Vindelbo, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
….dagen d: 21 ….. blef Christen Anderß: hans datter …. Døbt frembaaren af Christen {Nielsen} Aagaards hustrue Mette Jacobsdatter, faddere Morten {Jensen} Aler, Christen Smed, Morten {Jensen} Voedkiær, Jens Kuedbøl, Morten Anderß: af Assing, Appellone Tarp, Maren Kuedbøl, Kiersten Andersdatter af Aßing, Johanne {Thomasdatter} Vindelboe.
Introduktion nr. 5015
LINK: Affotografering.


Nr. 2014 1703.12.30 Søren Christensen, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Christen Jakobsen Vesterby. MOR: Maren Vesterby.
BÅREN AF: Kirsten Agerholm
FADDER Nr. 1: Christen Smed, Fonager, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Minds, Sønder Felding
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Borris, Søn af Jens Clemmensen.
FADDER Nr. 4: ? Clemmen Jensens kone, Nørre Vium
FADDER Nr. 5: ? Peder Vesterbys kone, Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Christensdatter, Fonager, Borris, Christen Fonagers datter.
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Jensen, Nørre Vium, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Vesterby, Vesterby, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 30 December døbte ieg Christen {Jakobsen} Vesterbye hans barn kaldet Søren frembaaren af Mademoicelle Kiersten Agerholm, faddere vare Christen Smid i Fonagger, Christen Mindst i Felling {Sønder Felding}, Jens Clemmens Søn Niels {Clemmensen}, Clemmend Jensen af Vium hans Kone, Peder Vesterbye hans Kone, Christen Fonagger hans datter {Kirsten Christensdatter}.
Introduktion nr. 5017
NOTITS: Jakobsen i begravelsen #6165. Maren i Introduktion #5017.

LINK: Affotografering.


Nr. 2015 1704.01.01 Maren Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Greis Nielsens? kone, Odderup, Oddum, Greis ?Nielsens kone
FADDER Nr. 1: ? Moustsen Niels Moustens bror, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Beskrevet som Bodil Nielsdatters fæstemand.
FADDER Nr. 3: Peder Degn, Stoustrup, Oddum, Stoustrup #2039.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsens Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Else Madsdatter, Debelmose, Borris, Mads Pedersens kone.
FADDER Nr. 6: Mette? Sørensdatter, Gosvig, Borris, 24c, Søren Gosvigs ældste datter.
NÆVNT Nr. 1: Greis Nielsen?, Odderup, Oddum, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Fæstemand Jens Christensen Stier fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Mads Pedersen, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Søren Gosvig, Gosvig, Borris, Datter Mette? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag døbte ieg Christen {Pedersen} [Degns] første dater Maren, frembaaren af Greis [Nielsen?] hans hustrue i Odderup, faddere vare Niels Mousten hans broder, Bol Nielsdatters fæstemand {Jens Christensen} af [Stier], Peder Degn, Jørgen Nielsen hans hustru, Matz Pedersen {Vestergaard} hans hustru {Else Madsdatter} af Debelmoes, Søren Gosvigs ældste datter {Mette Sørensdatter}.
Introduktion nr. 5019
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet 1711 godt syv år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2016 1704.01.06 Laust Jakobsen, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter, Lindvig, Borris, 24c, moderens søster, Morten Jensen Lindvigs datter.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Lindvig, Borris, 18c, Morten Jensen Lindvigs søn.
FADDER Nr. 4: Karen Giødesdatter, Kodbøl, Borris, Tjenestepige ved Erik Kodbøl.
FADDER Nr. 5: Maren Erik Kodbøls kone, Kodbøl, Borris
FADDER Nr. 6: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Gift med Anders Christensen Hvollig.
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Moderens far. Datter Karen bærer, søn Jens fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hellig 3 Kongersdag døbte ieg Jacob {Jensen} Holvigs Søn Laust, frembaaren af Morten {Jensen} Lindvigs datter Caren {Mortensdatter}, faddere var Erich {Nielsen} Kuedbøl, Niels {Larsen} Gialdbæch, Morten {Jensen} Lindvigs Søn Jens {Mortensen}, Caren Giødsdatter tjenendis Erich {Nielsen} Kuedbøl, Erich Kuedbøls hustru {Maren}, Anders {Christensen} Holvigs hustru {Anne Knudsdatter}.
Introduktion nr. 5021
Begravelse nr. 6533
NOTITS: Moderen Johanne #2340 1720. Mortensdatter i begravelsen #6537.

LINK: Affotografering.


Nr. 2017 1704.01.27 Anders Nielsen, Fasterkær (Aas), sogn: Faster. FAR: Niels Andersen. MOR: ? Niels Andersens kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstergaarden, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Jens Jakobsen, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Smeds kone.
FADDER Nr. 6: An Christensdatter, Faster
FADDER Nr. 7: ? Jakob Tvevads kone, Faster
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Tudvad?, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Sexagesima d: 27 Januarij døbte ieg Niels Anders_ paa Aaes hans Anders , frembaaren af Morten {Pedersen} Præstegds hustru Kiersten {Christensdatter} Syndershou, faddere Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup, Just {Andersen} Klohmoes, Las Pedersen Smid, Jens Jacobs_, Kiersten Jacobsdatter, An Christensdatter, Jacob [tuj]vads Kone.
Introduktion nr. 5016
LINK: Affotografering.


Nr. 2018 1704.02.12 Giøde Jensen, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Jens Giødesen. MOR: ? Jens Giødesens kone.
BÅREN AF: Johanne Thomasdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, Datter af Thomas Jensen.
FADDER Nr. 1: Giøde Jensen, Slikdal, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen, Gaasdal- Store, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen, Gaasdal, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: ? Thomas Pedersen LilleGaasdals kone, Gaasdal- Lille, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter Feldbereder, Vindelbo, Borris, Christen Feldbereders datter.
FADDER Nr. 6: Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris, Jakob Christensen Gaasdals datter.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Datter Johanne bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Pedersen LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Christensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Datter Inger fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Feldbereder, Tarp, Borris, Datter NN Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d: 12 Febr:} blef Jens giødsen hans søn giøde døbt, frembaaren af Thomas {Jensen} Vindelboe hans datter Johanne {Thomasdatter}, fadder giøde Jenß_ Slichdal {Slikdal}, Peder Jacobß_ Gaasdal, Thomas Christens_ Gaasdal, Thomas [lil] Gaasdal hans Kone, Christen Feldbereders datter tjenendis j Vindelboe, Ja{...}s Gaasdal hans datter Inger {Jakobsdatter}.
Introduktion nr. 5022
LINK: Affotografering.


Nr. 2019 1704.02.17 Maren Mortensdatter, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Morten Jensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Agerholm, Ringkøbing, Vel datter af præst Christen Andersen Agerholm i Ringkøbing By, Ringkøbing Amt.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Sæby, Herredsfoged i Bølling herred.
FADDER Nr. 2: Hans Jakob Reimer, Rybjerg, Velling, Ved Ringkøbing, hvor han formodentlig var forvalter på Rybjerg. Kaldes altid kun Hans Jakob. Gift 1706.06.30 i Lyne med Dorte Nielsdatter Boltrup søster til Else Marie Boltrup på Ahlergaard, gift med Jakob Andersen Ahler Harboe. Hans Jakob flytter til Dalager i Borris i 1706.
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Kærgaard, Sted Hering?
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 5: Jep Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 6: Karen Mortensdatter, Lindvig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 7: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
FADDER Nr. 8: ? Hans Ejstrups? kone
NÆVNT Nr. 1: Hans Ejstrup?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag blef Morten {Jensen} Alers datter Maren døbt, frembaar af Medemojselle Kiersten Agerholm, faddere: Jens Jens_ Heridtzfoget . Hans Jacob pa Rybierg {Velling sogn}, Niels Mortens i [hering] Kiærgd . Christen {Nielsen} aagaard, Jep daller, Caren {Mortensdatter} Lindvig Christen {Nielsen} aagaards Kone {Mette Pedersdatter}, Hans [.i]strup hans Kone.
Introduktion nr. 5020
Begravelse nr. 6022
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2020 1704.02.28 Niels Mortensen, , sogn: Borris. FAR: Morten Bush. MOR: ? Morten Bushs kone.
BÅREN AF: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Aggers kone.
FADDER Nr. 1: Christian, Borris, Korporal
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Smed, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Grønborg, Borris, Ander Vestesen Grønborgs søn, kunne være Niels.
FADDER Nr. 4: Sofie Lauridsdatter, Borris
FADDER Nr. 5: ? Niels Stiers kone, Stier, Borris
FADDER Nr. 6: Maren Christen Olesen Dalagers kone, Dalager, Borris, Christen Olesen Dalagers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Agger, Agger, Borris, Konen Maren Agger bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris
NÆVNT Nr. 3: Niels Stier, Stier, Borris, Konen fadder. Husmand i Stier, se Mandtall 1705.
NÆVNT Nr. 4: Christen Olesen Dalager, Dalager, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 28 febr: blef Morten Bush hans Søn Niels døbt, frembaarn af Jens aggers Kone Maren {Agger}, faddre Corporal Christian H[...], Christen (Pedersen) Smid i gialdbæch, Anders {Vestesen} Grønborgs Søn {Jakob Andersen}, Sofie Lauridzdatter, Niels stiers Kone, Christen {Olesen} dalaggers Kone {Maren}.
Introduktion nr. 5024
NOTITS: Christen Dalagers kone navn Maren, se dåb #2010.

LINK: Affotografering.


Nr. 2021 1704.03.09 Navnløs 1, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmen Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: "Samme dag {d 9 Martij} begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters {Maren Svendsdatter} tvende tvillinger" tvilling 1 .
Introduktion nr. 5023
Begravelse nr. 6014
NOTITS: Fra begravelsen. Fødslen ansat 5 dage før begravelsen. Maren gift med Clemmen 1704.01.27 i Borris #7911.

LINK: Affotografering.


Nr. 2022 1704.03.09 Navnløs 2, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmen Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: "Samme dag {d 9 Martij} begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters {Maren Svendsdatter} tvende tvillinger" tvilling 2 .
Introduktion nr. 5023
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Fra begravelsen. Fødslen ansat 5 dage før begravelsen. Maren gift med Clemmen 1704.01.27 i Borris #7911.

LINK: Affotografering.


Nr. 2023 1704.03.12 Anne Nielsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: ? Mads Gammelgaards kone, Sønder Lem, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 3: Oluf Lund, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 4: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 5: ? Oluf Meldgaards kone, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 6: Elles Madsdatter, Fasterlund, Faster, Tjener ved Jens Lauridsen Lund i Fasterlund.
NÆVNT Nr. 1: Mads Gammelgaard, Lemb, Moderens far. Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 3: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d: 12 Martij døbte ieg Niels {Lauridsen} Lunds datter Anne , frembaaren af Matz Gammelgaard hans Kone i Lemb {Sønder Lem}, faddere vare Jens Astrup, Anders {Christensen} Astrup, Olluf Lund tjenendis paa Fastergaard, Jens Eistrup hans Kone, Olluf Mælgaards hustru, Elleds Matzdatter tjenendis Niels Lund.
Introduktion nr. 5025
LINK: Affotografering.


Nr. 2024 1704.04.09 ? Christensdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: ? Michel Hannerup kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 1: ? Peder Michelsen Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Præstegaard, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 4: ? Christen Ovesens datter, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup i Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Konen bærer, søn Peder fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Michelsen, Hannerup, Faster, Søn af Michel Hannerup.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Ovesen, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 April døbte ieg Christen Lodals {...ttr} [....il] frembaaren af Michel hannerups Hustrue faddre Niels pstgd Jens Matzen i hannerup Michel Hannerups søn peder {Nielsen} hannerups Kone Christen ovesens Datter.
Introduktion nr. 5028
NOTITS: Teksten er: "Michel Hannerups søn, peder hannerups kone". Før navnet står med ret stor sikkerhed "datter". En side i internettet får navnet til at være Michel, men det er altså en datter, der bliver døbt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2025 1704.04.13 Kirsten Andersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Gosvig, Borris, Søren Gosvig ældste datter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen Degns kone.
FADDER Nr. 4: Sidsel Sørensdatter, Gosvig, Borris, Søren Gosvig yngste datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Gosvig, Gosvig, Borris, Ældste datter Mette bærer, yngste datter Sidsel fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme {d: 13 April} døbte ieg Anders {Lauridsen} debelmoes hans datte Kiersten frembaaren af søren gosvigs ælste datter {Mette Sørensdatter} . faddere . Niels Matzøn Matz {Pedersen} agger . Christen {Pedersen} degns hustrue Kiersten {Nielsdatter} . Søren gosvigs yngste datter {Sidsel} .
Introduktion nr. 5026
LINK: Affotografering.


Nr. 2026 1704.04.20 Abelone Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Olufsdatter, Jakob Tudvads kone.
FADDER Nr. 1: Just Andersen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Hans Madsen, Faster
FADDER Nr. 3: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Anne Jakobsdatter, Faster
FADDER Nr. 5: Margrethe Jakobsdatter, Faster
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jakob Tvevad
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 20 april døbte ieg søren Matzøn j Klohmoes hans datter kaldet apollone frembaaren af Jacob [tujvads] hustrue Kiersten ollufsdatter . faddere Just Klohmoes hans Matzen Las peders_ Smid . Anne Jacobsdatter Margrete Jacobsdatter. Karen Jacobsdatter.
Introduktion nr. 5027
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel uden navn, men begravelsen kan ikke være Maren født 1706 for hun begraves med navn 1711.

LINK: Affotografering.


Nr. 2027 1704.05.01 Niels Jensen, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Moderens søster, degn Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Moustsen, Borris
FADDER Nr. 2: Michel Ganer, Borris
FADDER Nr. 3: Greis Spillemand, Borris
FADDER Nr. 4: Peder Degn, Stoustrup, Oddum, Stoustrup #2039.
FADDER Nr. 5: ? Michel Ganers kone
FADDER Nr. 6: ? Jørgen Nielsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 7: Kirsten, Agger, Borris, Jens Aggers tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Michel Ganer, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Nielsen Debelmose Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1 Fest: Ascens: Xstj . døbte ieg Jens Christens_ pa stir hans første Barn Niels frembaaren af Christ_ {Pedersen} degns hustrue {Kirsten Nielsdatter} faddere . Niels Mousten - Michel Ganer . Greis spilmand . peder degn Michel ganers Kone . Jørgen {Nielsen} debemoes hans Kone . Kiersten Jens aggers tienste pige .
Introduktion nr. 5029
LINK: Affotografering.


Nr. 2028 1704.05.15 Niels Jensen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Nørgaard Hannerup.
FADDER Nr. 1: Niels Præstegaard, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Hannerup, Faster, Ikke set i mandtal 1705.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Niels Præstgaards søn.
FADDER Nr. 4: ? Michel Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: Maren Michelsdatter, Hannerup, Faster, Michel Hannerups datter Maren vel, fadder.
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Kone og datter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Torsdagen d: 15 Maj blef Jens Matzøn udj Hannerup Hans Søn Niels døbt frembaaren af Peder Hannerups hustru, faddere vare Niels Præstegd, Niels Anders_ i Hannerup, Niels Pstgds Søn Peder {Nielsen Hannerup}, Michel Hannerups Kone og datter.
Introduktion nr. 5030
LINK: Affotografering.


Nr. 2029 1704.06.01 Bodil Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Eskesdatter Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen Degns kone.
FADDER Nr. 1: Niels Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten, Agger, Borris, Jens Aggers tjemestepige.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædder Debelmoses kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Eske Nielsen Krog, Borris- Krog, Borris, Moderens far.
NÆVNT Nr. 3: Jens Agger, Agger, Borris, Tjenestepige Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jørgen Nielsen Skrædder Debelmose, Debelmose, Borris, Skrædder. Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 1ste} var Do secunda p. Trint. døbte ieg Niels Matzøn i debelmoes hans datter bodel . frembaarn af Kirsten {Nielsdatter} degns Christen {Pedersen} degns hustrue . Niels {Eskesen} Krog . peder {Eskesen} Krog . begge Esche {Nielsen} Krogs sønner , Jens Aggers pige Kirsten, Jørgen {Nielsen} Debelmoesis hustrue .
Introduktion nr. 5031
NOTITS: Moderen Eskesdatter er fra Borris-Krog, søster til Niels og Peder Eskesen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2030 1704.07.24 Kirsten Andersdatter, Astrup, sogn: Borris. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d . 31 Julij begrof ieg Anders {Christensen} Astrup første barn nafnlig Kirsten som alleeniste var hiemmedøbt .
Introduktion nr. 5032
Begravelse nr. 5999
NOTITS: Dåb arbitrær ansat en uge før begravelsen. Navnet Maren Jespersdatter, da hun som enke gifter sig med Niels Jensen af Annexgaarden. 1722 #8048.

LINK: Affotografering.


Nr. 2031 1704.09.07 Henning Knudsen, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Rybjerg, Velling, Hr. Lambret Guldagers søster, tjener på Rybjerg.
FADDER Nr. 1: Christoffer Hvas, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Hans Jakob Reimer, Rybjerg, Velling, Kaldes konstant Hans Jakob, flytter 1706 til Dalager i Borris..
FADDER Nr. 3: Jens Vitterup, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 5: ? Hvas, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 7: ? Jensdatter, Borris, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Lambret Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling 1705 fremad.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 7} blef Knud {Jensen} Synderbye hans Søn Henning døbt frembaaren af Hr Lambret {Andersen} Guldaggers søster Mad: Maren Andersdatter tjenendis paa Rybierg. Faddere Monsr Christopher Hvas, Monsr Hans Jacob pa Rybierg, Jens Witterup, Erich {Nielsen} Kuedbøl, Monsr Hvas Mademoiselle Caren {Jakobsdatter} Aler, Knud {Jensen} Synderbyes søster.
Introduktion nr. 5033
NOTITS: Fadderne er meget fine folk. Knud Sønderby må have været noget særligt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2032 1704.09.14 Jens Andersen, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Anders Odderskær. MOR: ? Anders Odderskærs kone.
BÅREN AF: Karen Jens Olesen Aagaards kone, Aagaard, Borris, Navn Karen 1713 #2199.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp, Borris, Hjoptarp, se #2043 1705.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 3: Ole Jensen, Aagaard, Borris, Jens Aagaards søn.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Borris, Jens Clemmensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen bærer, søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 17 post Trinit: d: 14 Septbr. Blef Anders Oddershiærs søn Jens døbt frembaaren af Jens aagds hustrue {Karen}, faddere Jens Clemmens_ Christ_ {Nielsen} aagd . Jens aagds Søn, Jens Clemmensens datter.
Introduktion nr. 5034
LINK: Affotografering.


Nr. 2033 1704.09.18 Jakob Christensen, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Jakobssdatter.
BÅREN AF: ? Jens Olesen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Karen Mortensdatter, Lindvig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Nabo. Gift med Morten Jensen Ahler.
NÆVNT Nr. 1: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Jensen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
torsdagen d 18 Septbr blev Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob døbt frembaaren af Jens {Olesen} aagds hustrue - faddere Christ Anders_ j Syndershui - Niels Christens_ Krog Karen {Mortensdatter} Lindvig Morten {Jensen} Alers hustrue {Karen Jakobsdatter} -
Introduktion nr. 5035
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet to måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2034 1704.10.11 Bodil Clemmensdatter, Skobæk, sogn: Borris. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
BÅREN AF: ? Eske Nielsen Krogs kone, Krog, Borris
FADDER Nr. 1: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Krog, Borris, Søn af Eske Nielsen Krog.
FADDER Nr. 3: Kirsten, Agger, Borris, Jens Aggers tjenestepige.
FADDER Nr. 4: ? Poul Frandsens kone, Kirken- Ved, Borris
NÆVNT Nr. 1: Eske Nielsen Krog, Krog, Borris, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 blev Clemmend {Bertelsen} shobæchs datter døbt frembaaren af Eshj {Nielsen} Krogs Kone faddere Pofvl [Frantzøn] . peder {Eskesen} Kroeg . Jens aggers pige Kirsten Pofvel Franzsøns Kone . Barnetz nafn var Boel .
Introduktion nr. 5036
Vielse nr. 8112
LINK: Affotografering.


Nr. 2035 1704.10.11 Maren Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Jens Ejstrup. MOR: ? Jens Ejstrups kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Bendt, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Jakobsdatter Peder Hannerups kones Kirsten Jakobsdatters søster ., Faster, Mulige søstre: Karen gift med Søren Madsen Klokmose, Kirsten gift med Lars Pedersen Smed i Lodal i Faster, Margrethe gift med Niels Andersen Vesterby i Borris, Karen gift med Søren Jensen i Slumstrup Mølle i Sædding.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 11} udj faster blef Jens Eistrup hans datter Maren døbt frembaaren af pær {Peder} Hannerups {1.} Kone . Faddere Niels {Lauridsen} Lund - Bendt j Eistrup - peder hannerups Kones Søster thomas Eistrups Kone {Kirsten}.
Introduktion nr. 5037
Vielse nr. 8134
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.

LINK: Slægt i Slumstrup Mølle i Sædding.
LINK: Affotografering.


Nr. 2036 1704.11.09 Peder Mortensen, Annexgaarden, sogn: Faster. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Borris, Borris præst Hr. Christen Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Paarup, Fastergaard, Borris, Ejer af Fastergaard.
FADDER Nr. 2: ? Andersen, Hvollig, Borris, Anders Christensen Hvolligs søn
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Sønderskov, Borris, Jens Justesens søn.
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 5: An Christensdatter Kær, Borris, Datter af Christen Kær på Fasterkær.
FADDER Nr. 6: Sidsel, Fastergaard, Faster, Tjener Peder Paarup
FADDER Nr. 7: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster, Peder Paarups 2.+ kone.
FADDER Nr. 8: Mette Christensdatter Faderens mor. Peder Nielsen Ugelbjergs kone, Borris, Peder Nielsen Uggelbjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstergaarden, Borris, Den gamle præst, Peder Pedersen Stauning er hjælpepræst.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Justesen, Sønderskov, Borris, Søn Søren fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Nielsen, Ugelbjerg, Dejbjerg, Faderens far. Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d: 9} blef Morten {Pedersen} pstgds første barn peder døbt frembaaren af Kirsten {Jensdatter Hviid} Hr Christ_ {Nielsen} Seerups , faderne vare [.......] . peder {Christensen Paarup} j fasgtergd - Anders {Christensen} holvigs Søn Jens Justensens søn Anders {Christensen} astrup - An Christensdatter Kiær , Zidsel som tiener peder {Christensen} poerup . peder poerups {Christensen} Kone {Anne Jensdatter} og Peder {Nielsen} Uggelbiergs Kone {Mette Christensdatter}.
Introduktion nr. 5036
Begravelse nr. 6314
NOTITS: Begravet 19 et halvt år gammel i 1725.

LINK: Affotografering.


Nr. 2037 1704.11.16 El Laustdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstergaarden, Borris, Hr. Christen Nielsen Seerups kone, præst i Borris.
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Duedal, Borris, 18c, Lars Larsen Duedals søn.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter Grønborg, Grønborg, Borris, Søster til Peder Eskesen kone.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Tarp, Borris, Christen Kærs datter.
FADDER Nr. 6: Karen Østerskjern, Borris
FADDER Nr. 7: Abbelone Tarp, Borris, Faderens mor, #2049.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstergaarden, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter Hviid bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Kær, Tarp, Borris, Datter Sidsel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 16 Novembr. Blef Laust Tarpis datter El døbt frembaaren af Kiersten {Jensdatter Hviid} Hr Christen {Nielsen} Seerups, faddere Las {Larsen} Dudal, peder {Eskesen} grønborg, Las {Larsen} dudals søn {Jens Larsen}, Johan{ne Jensdatter} Grønborg, Christ_ Kiærs datter Zidsel {Christensdatter} . Karen østershiern, Apollone Tarp.
Introduktion nr. 5039
LINK: Affotografering.


Nr. 2038 1704.11.26 Dorthe Andersdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne Knudsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Sønderskov, Borris, Vel søser til faderen. Lars Jensen Sønderskovs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: ? Knudsen, ....strup, Knud ....strups søn.
FADDER Nr. 3: Maren, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone
FADDER Nr. 4: Kirsten, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Knud, ....strup
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 26 Novbr : blev Anders {Christensen} Holvigs datter Dorthe døbt frembaaren af Las {Jensen} syndershous Kone {Maren Christensdatter} Fadder Jens {Nielsen} agger . Knud [.....]strups søn, Jens {Nielsen} aggers Kone {Maren}, Jens {Nielsen} aggers pige Kiersten .
Introduktion nr. 5040
LINK: Affotografering.


Nr. 2039 1704.12.07 Elles Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Degns kone, Stoustrup, Oddum, Nabo til Sønderskov i Borris.
FADDER Nr. 1: Niels Moustsen, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 3: Jørgen Højmose
FADDER Nr. 4: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Gift med Jens Christensen Stier.
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris, Datter af Søren Gosvig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Degn, Stoustrup, Oddum, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 7}, døbte ieg Christen {Pedersen} Degns datter Ellets , frembaaren af peder degns hustrue i Stoustrup, faddere: Niels Mousten, Jens {Christensen} Stier, Jørgen Højmoes, Jens {Christensen} Stiers kone {Bodil Nielsdatter}, Zidsel {Sørensdatter} gosvig
Introduktion nr. 5041
LINK: Affotografering.


Nr. 2040 1705.02.22 Peder Larsen, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Andersens Kone, Aas, Faster, Niels Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Peder Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Præstegaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Niels Præstegaards søn.
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Lars Smeds kone Kirsten Jakobsdatters søster Karen. Hun tjener ved Peder Hannerup.
FADDER Nr. 5: ? Jakob Tudvads kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Aas, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Præstegaard, Faster, Søn Peder Nielsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Tudvad
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 22 febr: døbte ieg las {Pedersen} smids j lodall hands første Søn peder frembaaren af Niels Anders_ pa A[.]asen hands hutrue - fadder vaar - Søren Matzøn j Clochmoes peder {Nielsen} Hannerup Niels pstgds {Præstegaard} søn peder Las {Pedersen} smids Kones {Kirsten Jakobsdatter} søster som da tiente peder Hannerup ved nafn Caren {Jakobsdatter}, Jakob Tujvads Kone.
Introduktion nr. 5042
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2041 1705.03.22 Niels Nielsen, Gravel, sogn: Borris. FAR: Niels Gravel. MOR: ? Niels Gravels kone.
BÅREN AF: ? Jakob Gravels kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 1: Jakob Gravel, Gravel, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Vestesen Okslund, Okslund, Hoven, †1723.01.14 Okslund. Han var gift med Kirsten Andersdatter †1722.06.28.
FADDER Nr. 3: Knud Jakobsen, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Gravel, Borris, Trolovet til Anders Christensen Hvollig.
FADDER Nr. 5: ? Peder Gravels kone, Gravel, Borris
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Fæstemø Kirsten Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gravel, Gravel, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndg d 22 Martij døbte ieg Niels grauilds søn Niels frembaaren af Jacob grauilds Hustrue - fadere Jacob grauild . Matz ouslund {Okslund, Hoven sogn} . Knud Jacobs_ - Anders holvigs Møe Kirsten Nielsdatter - peder grauilds Kone.
Introduktion nr. 5043
LINK: Affotografering.


Nr. 2042 1705.03.22 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: ? Jørgen Helgaards kone.
BÅREN AF: ? Christen Nygaards kone, Nygaard, Borris
FADDER Nr. 1: Laust Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Moust Jakobsen, Borris
FADDER Nr. 3: Anne Larsdatter, Borris, Anne og Abbelone Lasdøtre muligvis døtre af Las Hælgaard nævnt i Mandtallet 1705.
FADDER Nr. 4: Abbelone Larsdatter, Borris
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Hvollig, Borris, Huskone i Hvollig.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Midfaste Søndg d 22 Martij} døbte Jørgen Hælgds barn ved nafn Kirsten frembaaren af Christ_ Nygds Kone, Laust hælgd, Moust Jakobs_ Anne og Apollon Las d[...], Anne Nielsdatter Huiskone i Holvig
Introduktion nr. 5044
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Opprimeret 7 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 1998 1705.04.13 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'noch samme dag (2den Paaschedag d: 13 April) begrof ieg Christen tofftis barn som blevDødfød .'}
Begravelse nr. 6034
LINK: Affotografering.


Nr. 2043 1705.05.03 Maren Christensdatter, Brunbjerg, sogn: Borris. FAR: Christen Bjerre. MOR: ? Christen Bjerres kone.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Jens Clemmensens kone.
FADDER Nr. 1: Villem Nielsen Egvig, Egvig, Borris
FADDER Nr. 2: Jens H?, Borris
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter Jens Giødesen kones søster, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christen Kringeltofts søster, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp, Borris, Konen Karen Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Hans kones søster fadder.
NÆVNT Nr. 3: ? Christensdatter Jens Giødesens kones søster, Gaasdal- Store, Borris, Hans kones søster fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Olsen? Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Hans søster fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3-tia post pascha d 3 Maji døbte Jeg Christ_ Biæris datter Maren frembaar_ af Jens Clemmensens hustru {Karen Christensdatter} i Hioptarp, faddere Villem {Nielsen} Eegvig, Jens H[.....], Jens Gødsens Kone {? Christensdatter} søster, Christ_ Kringeltofftis søster :
Introduktion nr. 5045
NOTITS: Brunbjerg identificeret i Mandtall 1705, Christen Bierre. Bierre fra Brunbjerre, Brunbjerg.

LINK: Affotografering.


Nr. 2044 1705.05.03 Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Hannerup. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Andersen Aas kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 1: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Gift med moderens søster Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Gift med moderens søster Kirsten Jakobsdatter.
FADDER Nr. 3: Niels Peder stedsøn, Faster, Peders efternavn ikke decifreret.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Møller den unges kone, Slumpstrup Mølle?, Sædding
FADDER Nr. 5: ? Jens Ejstrups kone, Eistrup, Faster
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Moderens søster tjener ved Peder Hannerup.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Aas, Aas, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Eistrup, Eistrup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Møller den Unge, Slumpstrup Mølle?, Sædding, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 3-tia post pascha d 3 Maji} j Faster døbt peder {Nielsen} hannerups datter Mare_ Frembaar_ af Niels {Andersen} Aaßis Kone Fadder Søre_ Matzen Klochmose . Las {Pedersen} smid j Lodal peder [.u.s...res] stifsøn Niels. den unge jacob Møller hs Kone . Jens Eistrups Kone . Caren Jacobsdatter hos peder {Nielsen} hannerup .
Introduktion nr. 5046
Vielse nr. 8171
LINK: Familien fra Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2045 1705.05.08 Mads Hansen, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Houlisen, Bølling, Se #2150.
FADDER Nr. 3: Morten Markusen, Klokmose, Faster, Tjenestekarl ved Hans Madsen.
FADDER Nr. 4: ? Thomasdatter, Bølling, Datter af Thomas Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Mads Pedersen Vestergaards kone
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Sørensen, Bølling, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Pedersen Vestergaard, Vestergaard, I Debelmose i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 8 Maji pa den store bededag døbte ieg Hands Matzøn j Klochmoes hs søn Matz frembaaren af Søren Matzøns Kone {Karen Thomasdatter} j Klochmoes, faddere Just {Andersen} Klohmoes, Christ_ Houlis_ Mort_ Marcußen tjenendis Hands Matzøn, Thomas Sørensens datter j Bølling, Matz Væstergds Kone
Introduktion nr. 5047
Begravelse nr. 6141
NOTITS: Begravet seks år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2046 1705.06.14 El Pedersdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Eskesdatter, Dyrvig, Hoven, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Eske Nielsen, Dyrvig, Hoven, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Hjoptarp, Hjoptarp (Søndergaard?), Borris, Også en Niels Nygaard i Hjoptarp, Nielsen se Markbogen 1683 Nygaard.
FADDER Nr. 3: Laust Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Hviid, Borris
FADDER Nr. 5: ? Peder [bierstens] kone, Borris
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, Moderens søster.
FADDER Nr. 7: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Do 1ma p: trinit døbte ieg peder {Eskesen} grønborgs datter El frembaar_ af peder {Eskesen} Grønborgs søster i Dyrvig {Hoven sogn} , faddere Eschj {Nielsen} Dyrvig (Hoven sogn), Niels Hoptarp, Lauritz Tarp, Jens Huid, Peder [biersten] hs Kone, Peder {Eskesen} Grønborgs Kone søster Johan{ne Jensdatter} og Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
Introduktion nr. 5048
LINK: Affotografering.


Nr. 2047 1705.07.26 Birgitte Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris. FAR: Laust Nørgaard. MOR: Inger? Laust Nørgaards kone.
BÅREN AF: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone.
FADDER Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Hjoptarp, Borris, Søn af Jens Clemmensen.
FADDER Nr. 4: An Duedal, Duedal, Borris, Lars Larsen Duedals kone.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Fonager, Borris, Datter af Christen Fonager.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Clemmensen, Hjoptarp, Borris
NÆVNT Nr. 3: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris, Konen An Duedal fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Fonager, Fonager, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Do 7tima p. Trinit: døbte ieg Laust nørgds dattr Birgete frembaaren af Jens {Nielsen} aggers Kone {Maren Agger} faddre vare Niels ster Christen tofft - Jens Clemmensens søn Niels {Jensen}. Las {Larsen} dudals Kone {An Duedal} Christen fonaggers datter.
Introduktion nr. 5049
LINK: Affotografering.


Nr. 2048 1705.08.02 Søren Christensen, Tarp (Gosvig), sogn: Borris. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris, Vel søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Anders Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, Borris, Christen Nielsen Ejstrups kone.
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2 Augustj Dom: 8 p: Trinit: døbte ieg døbte ieg Christen {Jensen} Gosvigs barn Søren frembaaren af Zidsel Sørensdatter Gosvig, faddere Jens Dynes_, Anders Debelmoes, Lauge Christens_ Christen {Nielsen} Eistrups Kone . Jens Dynesens datter.
Introduktion nr. 5050
LINK: Affotografering.


Nr. 2049 1705.08.09 Christine Marie Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens 2. kone.
BÅREN AF: ? Hans Madsens kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Oluf Ur, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 3: Laust, Vesterby, Søn af Abbelone.
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Sædding
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen, Klokmose, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Abbelone, Vesterby
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 Augustj Do 9na p: Trint døbte ieg Søren Sørensens Datter j Klochmoes Kaldet Christine Marie frembaaren af Hans Matzøns Kone i Klochmoes, faddere fadder vare Matz {Pedersen} Væstergd . Olluf Ue/Ur som tiente pa Fastergd, Laust Appollon Væsterbye hs søn, Søren Sørinsens søster af Sædding .
LINK: Affotografering.


Nr. 2050 1705.09.23 Lauge Christensen, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Christen Laugesen Sønderby. MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone.
BÅREN AF: Bente Sønderby, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: ? Bente Sønderbys mors bror, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Lindvig, Borris, Søn af Morten Jensen Lindvig.
FADDER Nr. 4: An Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 5: Ane Knudsdatter Due, Borris, Gift med den affældige egentlige degn Jacob Christensen Kyndesen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Gift med den udførende degn (substitut) Christen Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Søn Jens Mortensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 23 Septh er Christen {Laugesen} Synderbyes hs søn Lauge døbt frembaaren af Benthe Synderbye faddre . Jens {Nielsen} Agger Benthe Synder bys Morbroder . Morten {Jensen} Lindvigs Søn Jens {Mortensen}. An gialdbæch . Ane Knudsdatter {Due} [samt] Degnens {Christen Pedersen} Hustrue {Kirsten Nielsdatter}.
Introduktion nr. 5052
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel, druknet. Laugesen fra Mandtall 1705.

LINK: Affotografering.


Nr. 2051 1705.10.11 Christen Jensen, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Kirkeby (Præstegaarden), Borris, Den gamle præst Hr Christen Seerings
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen Høyer, Borris, Corporal
FADDER Nr. 2: Christen Jens Christensen Stiers far, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Malene Lauridsdatter, Dalager, Borris, Malene i Dalager. Se #2010.
FADDER Nr. 5: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seering, Præstergaarden, Borris, Konen Kirsten Jensdatter Hviid bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 Octbr: døbte ieg Jens {Christensen} stiers søn Christen frembaaren af Kierstine {Jensdatter Hviid} Hr Christens {Seering} - faddre vare Corporal Christen {Thomsen} Høyr - Jens {Christensen} Stiers fadr . Christ_ {Pedersen} degn - Mallene {Lauridsdatter} j dalagger Jørgen {Nielsen} skræders Kone.
Introduktion nr. 5051
LINK: Affotografering.


Nr. 2052 1705.10.24 Oluf Nielsen, Kirken-Ved, sogn: Borris. FAR: Niels Huus. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christen Vesterbys kone, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Vestesen, Borris
FADDER Nr. 3: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 4: El Gammel, Borris
FADDER Nr. 5: ? Poul Frandsen Bødkers kone, Kirken-Ved, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris, Konen Maren bærer.
NÆVNT Nr. 2: Poul Frandsen, Kirken-Ved, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
uEcte barn. Løfverdagen d: 24 Octbr: døbte ieg Niels huusis barn kaldet Olluf frembaar_ af Maren Christ_ Væsterbyes - fadddre Las {Larsen} dudal Christ_ Væstesen Clemmend {Bertelsen} shobæch . gammel El, pofl [Frantzen] Kone {Kirsten} Ved Kirche_
LINK: Moderens navn i skriftemålet.
LINK: Affotografering.


Nr. 2053 1705.12.28 ? Christens/en/datter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Christen Thomsen Høyer. MOR: Abbelone Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesen Grønborgs kone
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Grønborg, Borris, 18c. søn af Anders Vestesen Grønborg.
FADDER Nr. 2: Jens Larsen, Duedal, Borris, Lars Larsens søn, som er soldat.
FADDER Nr. 3: ? Niels Stiers kone, Stier, Borris, Niels Stier husmand i Stier, se nedenfor.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesen Grønborgs kone Karen Jensdatter søster, begge født i Grønborg.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris, Sønnen Niels Andersen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Stier, Stier, Borris, Konen fadder. Niels Stier er husmand i Stier ved Jens Christensen Stier, ses i Mandtall 1705.
NÆVNT Nr. 4: Morten Bush, Dalager, Borris, Moderen tjente ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mandagen d 28 Decembr døbte ieg Et u-Ecte barn Apollone hendis [tienendes?] Morten Bush . Barne Fader var Corporal xsten Tomsen højer . barnt blef frembaaren af peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter}. Faddre var - Anders {Vestesen} Grønborg Søn Niels {Andersen} Las {Larsen} dudals Søn Soldat {Jens Larsen} . Niels stiers Kone - pedr {Eskesen} Grønborgs Konis {Karen Jensdatter} Søster {Johanne Jensdatter}.
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Begravet fire uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2054 1706.01.13 El Jakobsdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Jakob Gravel. MOR: ? Jakob Gravels kone.
BÅREN AF: Maren Christen Nygaards kone, Nygaard, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: ? Olufsen, Bølling, Søn af Oluf i Bølling.
FADDER Nr. 3: Thomas? Hvollig, Hvollig, Borris, Uklart, hvor navnet Thomas hører hen.
FADDER Nr. 4: ? Niels Gravels kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Hvollig, Borris, Datter af Peder Hvollig.
FADDER Nr. 6: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Anders Christensen Hvolligs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen Maren bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf, Bølling, Efternavn ikke tydet.
NÆVNT Nr. 3: Niels Gravel, Gravel, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Hvollig, Hvollig, Borris, Datter fadder-
NÆVNT Nr. 5: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
onsdagen d 13 Janvarij døbte ieg Jacob grauilds datter El frembaar_ af Christen Nygds Kone {Maren} faddre vare Peder grauild Ollufs {Threaprs] Søn af Bølling thomads [Sønder] holvig . Niels grauilds Kone . Peder Holvigs datter Anders {Christensen} holvigs Kone {Anne Knudsdatter}.
Introduktion nr. 5053
LINK: Affotografering.


Nr. 2055 1706.03.15 Kirsten Pedersdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Peder Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesen Grønborgs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Abbelone Larsdatter, Helgaard, Borris, 16c, datter af Lars Helgaard.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Gravels kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 5: ? Peder Gravels kones søster, Kodbøl, Borris, Tjener ved Jens Mortensen i Kodbøl.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter Abbelone Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl, Borris, Moderens søster tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. marti, døbte ieg Peder Grauilds barn Kirsten, frembaaren af Peder {Eskesen} Grønborgs kone {Karen Jensdatter}, faddere: Niels Grauild, Jørgen Hælgaard, Jacob Grauilds kone, Apollone {Larsdatter} Las Hælgaards datter, Peder Grauilds kones søster tjenendis Jens {Mortensen} Kuedbøl.
Introduktion nr. 5054
LINK: Affotografering.


Nr. 2056 1706.04.01 Karen Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, Jens Pedersen Mosgaards kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 2: Anders Thomsen, Vindelbo, Borris, 26c, Thomas Jensen Vindelbos søn.
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 4: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Sønderskov, Borris, Christen Grendspils datter fra Oddum, tjener ved Christen Olufsen i Sønderskov.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Mosgaard, Mosgaard, Borris, Konen Anne Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Sønnen Anders Thomsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 2. kone fadder.
NÆVNT Nr. 5: Christen Grendspil, Oddum, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 6: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Tjenestepigen NN Christensdatter, datter af Christen Grendspil i Oddum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 1 døbte ieg Christen Anders_ Synderschou hds datter Karen frembaaren af Jens Moesgds Kone , faddere Christen Aagd, Thomas {Jensen} Vindelbos søn Anders, Christen Xstensens Kone j Synderschou, Las Synderschous Kone, Xsten Gr..spils datter j Oddum tienends Christen Ollufß: i synderschou.
Introduktion nr. 5055
Begravelse nr. 6051
NOTITS: Begravet to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2057 1706.05.02 Morten Jakobsen, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
BÅREN AF: Anne Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 1: Maren Gjaldbæk, Lundenæs, Skjern, Tjener på Lundenæs slot.
FADDER Nr. 2: ? Gjaldbæk, Kodbøl- Øster, Borris, Tjener ved Erik Nielsen Kodbøl. Søster til Anne Gjaldbæk.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Mortensen, Lindvig, Borris, Moderens bror
FADDER Nr. 5: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl- Øster, Borris
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, NN Gjalbæk tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 2: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Moderens far. Søn Jens Mortensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2 Maji døbte Jeg Jacob Holvigs Søn Morten frembaaren af Anna Gialdbæch, faddere Xsten Synderbye, Niels {Larsen} Gialdbæch, Morten {Jensen} Lindvigs Søn Jens {Mortensen}, Maren Gialdbæch tienendis paa Slottet og hendis Søster tienendis Erich {Nielsen} Kuedbøl, Erich Kuedbøls Kone {Maren}.
Introduktion nr. 5056
Begravelse nr. 6137
NOTITS: Begravet fem år gammel. Gjaldbæk pigerne måske døtre af Niels Larsen Gjaldbæk. Mortensdatter i begravelsen #6537.

LINK: Affotografering.


Nr. 2058 1706.05.13 Rejter Johan, , sogn: Borris. FAR: ?. MOR: Anne Jensdatter Hviid.
BÅREN AF: Karen Øster-Skjern, Tarp, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Øster-Skjern, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Laust Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Kjær, Tarp, Borris, Ikke af Fasterkær/Ahlergaard, vel søn af Christen Jensen Kjær i Tarp.
FADDER Nr. 4: Kirsten Dynesdatter, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige i præstegaarden ved den Hjælpepræsten Peder Pedersen Stauning.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Feldbereder, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige i præstegaarden ved den gamle præst Hr Christen Seerup. Se #2112 og #2123
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Ascensionis Xstj d. 13 Maji blef Anne Jensdatter Huid hendis u-Ecte barn døbt af Hr Lambret j min fraværelse, kaldet Rejter Johan frembaaren af Karen Østerschiæren , faddere Jens Østerschiæren, Laust Tarp, Matz {Christensen} Kiær, Kiersten Dynisdatter og Karen {Christensdatter Feldbereder} Fæld[sk]ær begge tienendis j Præstegd.
NOTITS: Anne Jensdatter Hviid formodet familie til forhenværende præst Christen Seerups kone Kirsten Jensdatter Hviid. At præsten Peder Pedersen Stauning er fraværende kan være diplomati, for moderen forhøres usædvanligt ikke om hvem faderen er. Og hun er jo vigtig fordi i familie med den forhenværende præst. Alle faddere er direkte fra nabolaget for Borris præstegård ligger i Tarp i Borris. Feldskær kun i denne dåb, ellers Karen Feldbereder.

LINK: Affotografering.


Nr. 2059 1706.05.30 Jakob Larsen, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Moderens søster, gift med Søren Madsen Klokmose.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Gift med Kirsten Jakobsdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 2: Christen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 3: Peder Jakobsen, Slumstrup Mølle, Sædding, Bror til moderen, søn af Jakob Jensen Møller.
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Et halvt år senere gift med Søren Jensen i Slumstrup Mølle.
FADDER Nr. 5: ? Jakob Tvevads kone
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Far til moderen og tre af fadderne.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Tvevad, Konen fadder. Tvevad er et sted i Nøvling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 30 Maji døbte ieg Las {Pedersen} Smid j Lodal kaldet Jacob frembaaren af Søren Matzen j Klochmoes hands Kone {Karen Jakobsdatter}, faddere Peder {Nielsen} Hannerup, Christ_ Lodal, Jacob {Jensen} Møllers søn Peder {Jakobsen}, Jacob Tved[.]ads Kone, Mølleren {Jakob Jensen Møller} i Slumstrup Mølle hds datter Karen {Jakobsdatter}.
Introduktion nr. 5057
Begravelse nr. 6139
NOTITS: Begravet fem år gammel.

LINK: Familie i Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2060 1706.07.04 Niels Jørgensen, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Helgaard.
BÅREN AF: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 1: Jesper Christensen Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: ? Peder Gravels kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 5: Abbelone? Larsdatter, Helgaard, Borris, 15c, Lars Helgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gravel, Gravel, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 4 døbte ieg Jørgen Helgds barn Niels frembaaren af Anders {Christensen} Holvigs Kone {Anne Knudsdatter}. Faddere: Jesper {Christensen} Helgd , Jacob {Jensen} Holvig, peder Helgd , peder Grauilds Kone, Las Helgds datter {Abbelone?}.
Introduktion nr. 5059
Begravelse nr. 6071
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel. †1707.06.10.

LINK: Affotografering.


Nr. 2061 1706.07.14 Jakob Nielsen, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Den gamle præst Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Hesgaard, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings 2. karl formodentlig fra Heesgaard i Skarrild.
FADDER Nr. 3: Søren, Dalager, Borris, Hans Jakob Reimers karl.
FADDER Nr. 4: Maren Vesterby, Vesterby, Borris, Christen Jakobsen Vesterbys kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Dynesdatter, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris, Hans karl Søren er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 14 Julji døbte ieg Niels {Andersen} Væsterbye hands barn Jacob frembaaren af Kiersten {Jensdatter} Huid. Faddere Ere: Christen {Jensen} Kiær, Min 2den Karl Christen Hesgaard, Søren Hans Jacobs {Reimers} Karl i Dalagger, Maren Væsterbye, Min pige Kiersten Dynisdatter.
Introduktion nr. 5060
LINK: Affotografering.


Nr. 2062 1706.07.18 Karen Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Bærer tre gange for moderen, anses for moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Mousten, Borris
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Konen Bodil Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. juli, døbte ieg Christen {Pedersen} Degns datter Karen frembaaren af Jens {Christensen} Stiers kone Bodel {Nielsdatter}, faddere: Niels Mouritsen, Jørgen {Nielsen Skrædder} Debelmoes, Lauge Christensen, Jørg_ {Nielsen} shrædders kone, Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
Introduktion nr. 5061
LINK: Affotografering.


Nr. 2063 1706.08.15 Jens Larsen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
BÅREN AF: An Justesdatter, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 2: Just, Sønderskov, Søn Søren Jensen fadder.
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Gydes, Kodbøl- Øster, Borris, Tjener ved Erik Kodbøl.
FADDER Nr. 5: ? Christen Christensen Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Konen An Justesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Justesen, Sønderskov, Borris, †1705.03.29 Sønderskov, søn Søren Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris
NÆVNT Nr. 4: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 15 Blef Las Sÿnderschous Søn Jens døbt frembaaren af Xsten Ollufsens Kone, faddere vare: Xsten Andersen i Synderschou, Just i Synderschou, Søren {Jensen} Jens Justsens Søn, Karen Gydes tjenendis Erich {Nielsen} Kuedbøl, Xsten Xstensen i Synderschou hds: Kone.
Introduktion nr. 5062
Vielse nr. 8129
LINK: Affotografering.


Nr. 2064 1706.09.14 Navnløs, Fastergaard, sogn: Faster. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Tirsdagen d: 21 blef Peder (Christensen) Poerups barn begrafven. .'}
Introduktion nr. 5064
Begravelse nr. 6060
NOTITS: Dato omtrentlig, en uge tilbage fra begravelsen. Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu, da det døde. Dette bekræftes af at moderen introduceres 7 uger efter begravelsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2065 1706.09.19 Lucie Jensdatter, Agger, sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Agger.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Kolstrup, Odderup, Oddum, Måske moderens far.
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Ole Jensen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Mortensen, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 5: Inger Laustsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 36cc datter af Laust Nørgaard.
FADDER Nr. 6: ? Ole Jensen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 7: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Aagaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Sønnen Oluf er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Søn Jens Mortensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 19 døbte ieg Jens {Nielsen} Aggers datter Lucie frembaaren af min lille Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}, faddere vare Jens {Pedersen} Kolstrup, Knud {Jensen} Synderbye, Jens {Olesen} Aagds Søn Olluf {Jensen}, Morten {Jensen} Lindvigs søn Jens {Mortensen}, Inger Laurisdatter {Nørgaard, Hjoptarp}, Olluf {Jensen} Aagds Kone, Xsten {Nielsen} Aagds Kone {Mette Pedersdatter}.
Introduktion nr. 5063
Vielse nr. 8067
Begravelse nr. 6495
LINK: Affotografering.


Nr. 2066 1706.11.07 Maren Christensdatter, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Christen Jakobsen Vesterby. MOR: Maren Vesterby.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Melgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 3: ? Christen Fonagers kone, Fonager, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter Feldbereder, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige ved forrige præst Christen Seerup
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Jens Clemmensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Fonager, Fonager, Borris, Konen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Forrige præst, tjenestepigen Karen Feldbereder fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 7 døbte ieg Christen {Jakobsen} Væsterbÿs barn Maren frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}. Faddere vare: Jens Clemmenß: Niels {Andersen} Væsterbÿe, Christen Fonaggers Kone , Karen {Christensdatter Feldbereder} tjenendis Hr Christen {Nielsen} Seerup, Jens Clemmensens datter Maren {Jensdatter}.
Introduktion nr. 5065
LINK: Affotografering.


Nr. 2067 1706.12.08 Maren Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Moderens søster. Peder Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Knud Lodal, Lodal, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen Dragon, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens bror, der er dragon.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Klokmose, Faster, Datter af Jens Justesen i Sønderskov i Borris, tjener Just Klokmose.
FADDER Nr. 4: Maren Møllekone, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens mor.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Moderens søster, gift med Lars Pedersen Smed.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Justesen, Sønderskov, Borris, Datter Karen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Tjnestepigen NN Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens far. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 8 døbte ieg Søren {Madsen} Klochmosis datter Maren frembaaren af peder {Nielsen} Hannerups Kone {Kirsten Jakobsdatter}. Faddere: Knud Lodal, Jens Jacobsen af Slumstrup Mølle Dragoun, Jens Justesens datter af Sÿnderschou tjenendis Just {Andersen} Klochmoes, Søren {Jensen} Møller af Slumstrup hands Kone {Maren Møllekone}, Las {Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter}.
Introduktion nr. 5067
Begravelse nr. 6136
NOTITS: Begravet 1711 med navn. Abbelone Sørensdatter begravet 1707 uden navn, kunne have været Maren.

LINK: Affotografering.


Nr. 2068 1706.12.30 Maren Mortensdatter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Morten Bush. MOR: ? Morten Bushs kone.
BÅREN AF: An Gertrud Reimer, Dalager, Borris, Søster til Hans Jakobs.
FADDER Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Daller, Dalager, Borris, Ikke identificeret, Niels Christensen fra Markbogen 1683?
FADDER Nr. 3: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Gift med Jens Christensen Stier.
FADDER Nr. 4: ? Jakobsdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Sønder Felding antaget.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris, Hans Jakobs søster An Gertrud Reimer bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Stier, Borris, Konen Bodil Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding, Antaget. Datter fadder. Kan have boet i Borris sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 30 Decembr: døbte ieg Morten Buschis datter Maren frembaaren af An Giertrud {Reimer}. Hans Jacobs {Reimer} søster. Faddere: Xsten Tofft, Niels Daller, Jens {Christensen} Stiers Kone Budel {Nielsdatter}, Jacob Schoubiergs datter.
Introduktion nr. 5068
LINK: Affotografering.


Nr. 2069 1707.01.07 Jakob Nielsen, Aas, sogn: Faster. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Præstegaarden, Faster, Morten Pederen Præstgaards kone
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Jakobsen, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Jakob Jakobsen, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakobsdatter, Formodet søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
H: 3 Kongers dag d: 7 Januarjs døbte ieg Niels Jacobsen paa Aasen hds Søn Jacob frembaaren af Morten {Pedersen} Pstgaards Kone {Kirsten Christensdatter}. Faddere: Peder {Nielsen} Aaes, Pofl Jacobs_, Jacob Jacobs_ Las {Pedersen} Smid j Lodal hds Kone {Kirsten Jakobsdatter}. NB: dette barn var fød j afvigte aar 1706.
Introduktion nr. 5066
Begravelse nr. 6202
NOTITS: Begravet 9 år gammel i 1716.

LINK: Affotografering.


Nr. 2070 1707.01.23 Mette Andersdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne Knudsdatter.
BÅREN AF: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris, Knud Jensens kone. Familie, tvivlsomt om Knud Jensen er moderens far.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Grønborg, Borris, Anders Vestesen Grønborgs søn.
FADDER Nr. 3: ? Jens Villadsens kone, Kirken- Ved, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris, Kunne også være Kirsten, datter af Svend Odderskær.
FADDER Nr. 5: Lisbeth Mortensdatter, Lindvig, Borris, Gift året efter til Skarrild, datter af Morten Jensen LIndvig.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris, Sønnen Niels Andersen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Villadsen, Kirken- Ved, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris, Datter fadder
NÆVNT Nr. 5: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Datter Lisbeth fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 23 Janv: døbte ieg Anders {Christensen} Holvigs datter Mette frembaaren af Birgete {Michelsdatter} Knud {Jensen} Synderbys. Faddere vare Las {Jensen} Synderschou, Anders {Vestesen} Grønborgs Søn Niels {Andersen}, Jens Villatzens Kone, Svend {Jørgensen} Odderschiærs datter {Maren, Kirsten}, Morten {Jensen} Lindvigs datter Lispet {Mortensdatter}.
Introduktion nr. 5069
Vielse nr. 8054
NOTITS: †1790.05.24 Hvollig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2071 1707.02.02 Christen Christensen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Borris, Christen Jensen Gosvigs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Daller, Dalager, Borris, Christen Dallers søn.
FADDER Nr. 3: Lars Christensen, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 19c, Examineret (konfirmeret) 1704. Datter af Jens Dynesen.
FADDER Nr. 5: Maren Gravers Pedersen Debelmoses kone, Debelmose, Borris, Se #2226.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris, Konen Mette Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 febr: døbte ieg Christen Xstens_ udj Debelmoes hds Søn Christen frembaaren af Christ_ {Jensen} Gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} Faddere Jens Dynes_ Christ_ {Olesen} Dallers søn Niels {Christensen}, Las Xstens_ . Jens Dynesens datter {Kirsten Jensdatter}, gravers {Pedersen} debelmosis Kone {Maren}.
Introduktion nr. 5072
Begravelse nr. 6477
LINK: Affotografering.


Nr. 2072 1707.02.13 Maren Mortensdatter, Annexgaarden, sogn: Faster. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Karen Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Astrup, Faster, Søn af Jens Astrup.
FADDER Nr. 3: ? Niels Jakobsen Aas kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med Søren Jensen Møller.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Klokmose, Faster, Tjener ved Just Klokmose. Datter af Jens Justesen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster, Søn Anders Jensen fagger.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Justesten, Sønderskov, Borris, †1705.03.29. Datter Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Just Andersen, Klokmose, Faster, Karen Jensdatter tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 febr: døbte jeg Morten {Pedersen} pstgaards barn som blef kaldet Maren faddere var Michel Hannerup . Jens astrups søn Anders {Jensen}, Niels Jacobsen paa Aaes hds Kone, Søren {Jensen} Møller j Slumstrup Mølle hds Kone {Karen Jakobsdatter}, Jens Justesen j Syndershou hds datter Karen {Jensdatter} tjenendes Just {Andersen} Klochmoes.
Introduktion nr. 5073
Vielse nr. 8228
Begravelse nr. 6590
NOTITS: Begravet 1746 Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2073 1707.02.20 Johanne Pedersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Gamle præst Hr. Christen Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Debelmose, Borris, Datter af Christen Dynesen.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter Feldbereder, Præstegaarden, Borris, Tjener ved den gamle præst Hr. Christen Seerup.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig), Borris, Christen Jensen Gosvigs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Konen Kirsten Jensdatter Hviid bærer. Tjenestepigen Karen Feldbereder fyldfadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Dynesen, Borris, Formodet søn af Dynes Debelmose †1704.01.16.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris, Gosvig ses under Debelmose, senere under Tarp. Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 20 febr - døbte ieg Peder Grauesens datter Johanne frembaaren af Kiersten {Jensdatter Hviid} Hr Christen {Nielsen} Seerups Faddere: Christen {Nielsen} Ejstrup, Lauge debelmoes, Christen Dynisens datter . Karen {Christensdatter} Feldberedr tjenendis Hr Christen {Nielsen} Seerup Christen {Jensen} Gosvigs Kone {Mette Sørensdatter}.
Introduktion nr. 5070
NOTITS: Maren Jensdatter se begravelsen #6211 i 1717.

LINK: Affotografering.


Nr. 2074 1707.03.06 Peder Christensen, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Gift med Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Michelsen, Hannerup, Faster, Peder?, søn af Michel Hannerup.
FADDER Nr. 4: ? Niels Præstgaards kone, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Præstgaard, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 Martji døbte ieg Christen Lodals [bren] Peder frembaaren af Las {Pedersen} Smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} j Lodal. Faddere: Las {Pedersen} Smid, Pofl Hannerup, Mich{el} Hannerups Søn {Peder?}, Niels pstgaards Kone.
Introduktion nr. 5074
LINK: Affotografering.


Nr. 2075 1707.03.27 Jens Pedersen, Stier, sogn: Borris. FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. MOR: Dorethe Stier.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen degns kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Debelmose, Borris, Søn af Christen.
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Dalager, Borris, Søn af Jakob Dalager
FADDER Nr. 4: ? Jakob Dallers kone, Dalager, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Karen?, datter af Christen Feldbereder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen, Borris, Tilnavn meget svært læsbart. Søn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Oluf Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Feldbereder, Tarp, Borris, Datter Karen? Mette? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. martij, døbte Jeg Dorethe Stiers søn Jens som var Et u-ecte barn, frembaaren af Christen {Pedersen} Degns kone {Kirsten Nielsdatter} faddere vare: Jørgen {Nielsen} Shræder, Christen [...hrs] søn Niels, Jacob {Olesen} dallers søn Olluf {Jakobsen}, Jacob {Olesen} dallers kone Christen Fældbereders dater {Karen Christensdatter Feldbereder}.
Begravelse nr. 6075
NOTITS: Begravet to måneder gammel. Se skriftemålet for faderen. Maaske Dorthe ?Christensdatter, ?søster til Jens Christensen Stier.

LINK: Faderens navn i skriftet.
LINK: Affotografering.


Nr. 2076 1707.03.27 Christen Pedersen Hannerup, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 2: Jens Houlisen, Bølling, Bølling, gift med Katarina Nielsdatter søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Christen Michelsen, Hannerup, Faster, Søn af Michel Hannerup.
FADDER Nr. 4: Katarina? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Søster til faderen, datter af Niels Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 5: Maren, Kodbøl- Øster, Faster, Erik Nielsen Kodbøls kone.
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Søn Christen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Konen Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Borris, Faderens far. Hans datter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {27. martij}, døbte jeg lille peder {Nielsen} præstgd j Hannerup hds søn Christen frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg, præstens kone} . faddere vare Olluf Mælgd, Jen{!} huilesen Michel Hannerups søn Christen {Michelsen}, Niels pstgds datter {?Katarina Nielsdatter}, Erich {Nielsen} Kuedbøls Kone {Maren}.
Vielse nr. 8195
NOTITS: Dette er den berømte Christen Pedersen Hannerup senere ejer af den lille herregård Brandholm i Brande sogn, hvor han dør 1755.

LINK: Christen Pedersen Hannerup af Brandholm i Brande sogn..
LINK: Affotografering.


Nr. 2077 1707.04.03 Jens Jensen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Margrethe Lauridsdatter, Bjerrebo, Sædding, Christen Christensen Bjerrebos kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Bjerrebo, Sædding, Christen Christensen Bjerrebos stedsøn. Men far Christen Pedersen.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Else Madsdatter, Debelmose, Borris, Mads Pedersen den Yngres kone.
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding, Konen Margrethe Lauridsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre, Debelmose, Borris, Konen Else Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndag d 3 April døbte ieg Jens {Christensen} Væstergaard i Debelmoes hans søn Jens frembaaren af Christen {Christensen} Biæreboes kone {Margrethe Lauridsdatter} . faddere: Christen {Pedersen} Deghn, Lauge Xstens_, Christen Biæreboes stifsøn {Jens Christensen}, Matz {Pedersen den Yngre} Væstergaards kone Zidsel {Sørensdatter} Gosvig.
Introduktion nr. 5079
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2078 1707.04.03 Jesper Andersen, Astrup, sogn: Faster. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Amtrup, Faster
FADDER Nr. 3: Søren Paarup, Faster
FADDER Nr. 4: An, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensen Tranmoses kone, Velling?, Måske Tranemose i Velling sogn.
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Uglbjerg, Dejbjerg, Faderens søster, Christen Pedersen Uglbjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tranmose, Velling? Faderens bror.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Uglbjerg, Uglbjerg, Dejbjerg, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Midfaste Søndag d 3 April} i Faster døbte ieg Anders {Christensen} Astrup hands Søn Jesper frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}. Faddre vare Jens Astrup . pofl Amptrup . Søren porup, An pa Faster Kiær . peder {Christensen} Tranmoesis Kone . Christen {Pedersen} uglbiæris Kone {Anne Christensdatter}.
Introduktion nr. 5071
LINK: Affotografering.


Nr. 2079 1707.04.10 Else Laustdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Larsen, Tarp, Borris, 21c, søn af Lars Larsen Duedal.
FADDER Nr. 3: An Duedal, Duedal, Borris, Lars Larsen Duedals kone.
FADDER Nr. 4: ? Niels Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Øster- Skjern, Tarp, Borris, Jens Øster-Skjerns kone.
NÆVNT Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris, Søn Jens og kone An Duedal faddere.
NÆVNT Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 3: Jens Øster- Skjern, Tarp, Borris, Konen Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 10 April døbte ieg Laust Tarpis barn Else frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}. Faddere vare Christen {Jensen} Kiær, Las {Larsen} Dudals Søn {Jens Larsen}, Niels Tarpis pige, Las {Larsen} Dudals Kone {An Duedal}, Jens Østershierns Kone {Karen Østerskjern}.
Introduktion nr. 5078
Begravelse nr. 6085
NOTITS: Begravet 13 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2080 1707.04.10 Kirsten Nielsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: ? Oluf Meldgaards kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Astrup, Faster, 17c, Jens Astrups søn.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Klokmose, Faster, Jens Justsen i Sønderskov i Borris datter, som tjener Just Klokmose.
FADDER Nr. 5: Karen Jens Astrups kone, Astrup, Faster, Jens Astrups kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Justesen, Sønderskov, Borris, Datter Karen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Jens Justestens datter Karen tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 3: Jens Astrup, Astrup, Faster, Konen Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag, døbte jeg Niels {Lauridsen} lunds datter Kiersten frembaaren af Olluf Mælgds kone faddere Olluf Mælgd . Jens Eistrup, Jens Astrup hds søn, Jens Justsen i Synderskou hds datter {Karen Jensdatter} tjenendis Just {Andersen} Klochmoes, Karen Jens Astrups kone.
Introduktion nr. 5081
LINK: Affotografering.


Nr. 2081 1707.04.13 David Knudsen, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jochum Michelsen Købke, Vorgod, Degn i Vorgod sogn. Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl, Borris
FADDER Nr. 4: Inger Lauridsdatter, Borris, ?16c, Laust Nørgaard i Hjoptarps datter. Usikker.
FADDER Nr. 5: Dorte Nielsdatter Boltrup, Dalager, Borris, Hans Jakob Reimers kone.
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter, Ahlergaard, Borris, Gift med Mads Christensen Ahler.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris, Konen Dorte Nieldatter Boltrup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 april døbte ieg Knud {Jensen} Synderbyes søn David frembaaren af min Kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg}, faddere Jacob {Andersen} Aler . Jochum {Michelsen} Deghn af Voergod, Erich {Nielsen} Kuedbøl . Jnger Laurrids datter, Dorethe {Nielsdatter Boltrup} Hans Jacobis {Hans Jakob Reimer}, Karen Jacobsdatter Matz {Christensen} Alers.
Introduktion nr. 5075
LINK: Affotografering.


Nr. 2082 1707.04.21 Jakob Christensen, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jens Olsen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Lindvig, Borris, 18+, søn af Morten Jensen Lindvig.
FADDER Nr. 4: Maren Svendsdatter, Odderskær, Borris, 25c, Svend Jørgensen Odderskærs datter.
FADDER Nr. 5: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Olsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Karen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris, Søn Jens Mortensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
shiertorsdag d 21 April døbte ieg Christen {Nielsen} Aagds Søn Jacob frembaaren af Jens {Olsen} agds Kone {Karen}. Faddere: Niels Tarp, Xsten [A]nders_ i Synderschou, Morten {Jensen} Lindvigs søn Jens {Mortensen}, Suend {Jørgensen} Oddershiærs datter {Maren Svendsdatter}, Christen Xstens_ i Synderschou hds Kone.
Introduktion nr. 5080
Vielse nr. 8130
NOTITS: Ved Christen Andersen kan patronymet læses anderledes fx Bendersen, men der er ingen Bendersen i Sønderskov i Borris, dog er der en Christen Andersen fx i Mandtall 1705.

LINK: Affotografering.


Nr. 2083 1707.05.12 *1707.05.07 Dødfødt, Præstegaardem, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12 Maji blef min {præsten Peder Pedersen Stauning} første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter {Møborg} begrafven som var fød død til verden 7ende Ejusdem.
Introduktion nr. 5082
Begravelse nr. 6071
LINK: Affotografering.


Nr. 2084 1707.05.17 Søren Sørensen, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Søren Sørensen Klokmose. MOR: ? Søren Sørensen Klomoses 2. kone.
BÅREN AF: ? Oluf Meldgaards kone, Faster
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 3: Morten Markussen??, Klokmose, Faster, Tjenestekarl ved Hans Klokmoses enke Karen Thomasdatter
FADDER Nr. 4: Margrethe Gertsdatter, Klokmose, Faster, Tjenestepige ved Hans Klokmoses enke Karen Thomasdatter
FADDER Nr. 5: Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), Borris, Mads Pedersen Vestergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Meldgaard, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Lever 1705 død 1707. Enkens tjenestekarl Morten Markussen?? fadder og tjenestepigen Margethe Geertsdatter også fadder.
NÆVNT Nr. 3: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Enke efter Hans Madsen Klokmose
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 Maji døbte ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hands Søn Søren frembaaren af Olluf Mælgds Kone. Faddere vare: Matz {Pedersen} Væstergd. Morten {Pedersen} pstgd . Morten M[arcu]sen tjenendis Hans {Madsen} Klochmosis Enche {Karen Thomasdatter} item, Margrete Geertsdatter tjenendis sammestæds, Matz {Pedersen} Væstergds Kone {Else Madsdatter}.
Introduktion nr. 5083
LINK: Affotografering.


Nr. 2085 1707.05.29 Peder Thomasen, Gravel, sogn: Borris. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
BÅREN AF: ? Lars Helgaards kone, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 1: Jep Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anna Larsdatter, Helgaard, Borris, Datter af Lars Helgaard.
FADDER Nr. 5: ? Jakob Gravels kone, Gravel, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Konen og datter Anna Larsdatter faddere.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Gravel, Gravel, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
29. maj, døbte ieg Thomas i Grauild hans søn Peder frembaaren af Las Hælgds kone, faddere: Jep Grauild, peder Helgaard, peder peders_ i Sharild green, Las Heldgds datter Anna {Larsdatter}, Jacob Grauilds kone.
Introduktion nr. 5084
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet to uger gammel †1707.06.14.

LINK: Affotografering.


Nr. 2086 1707.06.13 Peder Pedersen, Aas, sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Aas. MOR: ? Peder Nielsen Aas kone.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 1: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen Dragon, Klokmose, Faster, *1689c- Slumstrup Mølle. Tjener ved søster Karen Jakobsdatters mand Søren Madsen.
FADDER Nr. 4: ? Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Tjenestepige ved Peder Hannerup, søster til Niels jakobsen i Aas.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Borris, Gift med Lars Pedersen Smed i Lodal.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatters bror Jens Jakobsen dragon tjener ved ham..
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen Lodal, Lodal, Faster, Smed. Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Søn Jens Jakobsen Dragon er fadder.
NÆVNT Nr. 5: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag, døbte ieg pedr {Nielsen} Aaes hands søn peder frembaaren af Niels Jacobsens kone paa Aaes , faddere: Olluf Klochmoes, Pofl Hannerup, Jacob {Jensen} Møllers søn [s..] [,,] {Jens Jakobsen} dragon og tiener Søren M: {Madsen} i Klochmoes, Niels Jacobsens søster {? Jakobsdatter} tjenendis peder {Nielsen} Hannerup, Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter}.
Introduktion nr. 5085
LINK: Affotografering.


Nr. 2087 1707.07.03 Morten Jensen, Kodbøl, sogn: Borris. FAR: Jens Mortensen Kodbøl. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl, Borris, Erik Nielsen Kodbøls kone.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl, Borris, Konen Maren bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 3: ? Christen Andersens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 4: Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, Borris, Tjenestepige Kirsten Eskesdatter tjener ved ham.
FADDER Nr. 5: Kirsten Eskesdatter, Gjaldbæk, Borris, *1689c-. Tjener ved Niels Gjalbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 3 døbte Jeg Jens {Mortensen} Kuedbøls søn Morten frembaaren af Erich {Nielsen} Kuedbøls Kone. Faddere: Erich {Nielsen} Kuedbøl, Christen Anders_ i Syndershuv, Niels {Larsen} Gialdbæk, Christen Andersens Kone, Kiersten Eshisdatter tienendis Niels {Larsen} Gialbæch.
Introduktion nr. 5086
LINK: Affotografering.


Nr. 2088 1707.07.24 Mette Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Jens Ejstrup. MOR: ? Jens Ejstrups kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Nørgaard Hannerup.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Oluf Meldgaard, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Marcussen, Klokmose, Faster, Tjener ved Oluf Meldgaard.
FADDER Nr. 4: Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Faster, Eller Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Klokmose, Faster, Af Bølling, tjener Hans Madsen Klokmoses enke Karen Thomasdatter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Enken Karen Thomasdatter.
NÆVNT Nr. 2: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Enke efter Hans Madsen, tjenestepige Margrethe Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder. Eller Christen Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 24 Julij} døbte ieg i Faster Jens Ejstrup hands barn Mette frembaaren af Peder Nørgd {Nielsen Nørgaard} j Hannerup hands Kone. Faddere vare Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup, Olluf Mælgd, Jens Marcußen tienendis Olluf Mælgd, Jens {fejl i originalen! vel for Thomas eller Christen} Eistrups Kone, Margrete Nielsdatter af bølling tienendis Hans {Madsen} Klochmosis Enche {Karen Thomasdatter}.
Introduktion nr. 5088
LINK: Affotografering.


Nr. 2089 1707.09.04 Else Hansdatter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Hans Jakob Reimer. MOR: Dorte Nielsdatter Boltrup.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Østergaard, Lyne, Østergaard ikke sikker. Gift med Niels Andersen Boltrup.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Boltrup, Østergaard, Lyne, Moderens far. Østergaard ikke sikker. Gift med Else Madsdatter.
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift med moderens søster Else Marie Nielsdatter Boltrup.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Ahler, Ahlergaard, Borris, Svigersøn af Jakob Ahler.
FADDER Nr. 4: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager, Borris, Herredsfoged Skanderups kone.
FADDER Nr. 5: ? Hans Skjern Bros kone, Skjern Bro, Skjern
FADDER Nr. 6: Else Marie Nielsddatter Boltrup, Borris, Gift året før med Jakob Andersen Harboe/Ahler.
NÆVNT Nr. 1: Hans Skjern Bro, Skjern Bro, Skjern
NÆVNT Nr. 2: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager, Borris, Konen Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 4. sept., døbte jeg M: Hans Jacob {Reimer} hands barn i Dalagger Else frembaaren af M: Niels {Andersen} Boltrup hands Kiæreste {Else Madsdatter}, faddere vare: Niels {Andersen} Boltrup, Jacob {Andersen} Aler, Matz {Christensen} Aler, herridtzfogeden {Jakob Pedersen Skanderup} hands kone {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin}, Hans ved Schierne Brov hands kone, Niels {Andersen} Boltrup hands datter Else Marie {Nielsdatter Boltrup}.
Introduktion nr. 5087
LINK: Affotografering.


Nr. 2090 1707.09.29 Mette Madsdatter, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Jensen Koldtoft, Lundenæs, Skjern
FADDER Nr. 4: Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen Sønderby.
FADDER Nr. 5: An Fasterkær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 6: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Skrives af Østergaard i Lyne sogn. Gift 1706 med Jakob Andersen Ahler i Ahlergaard i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sct. Michals dag d. 29 September døbte ieg Matz {Christensen} alers første barn ved nafn Mette frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Christen Søfrensen . Hans Jacob {Reimer} af Daler . Matz {Jensen Koldtoft} Degn pa Lundenis . Berit {Michelsdatter} Synderbye . An af Faster Kiær . Else Marie {Nielsdatter Boltrup} fra Østergaard.
Introduktion nr. 5089
Vielse nr. 8109
NOTITS: †1777.03.07 Bølling.

LINK: Affotografering.


Nr. 2091 1707.11.13 Christen Larsen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2,. kone.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Olusen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Just Skrædder, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christen Andersens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Sønderskov, Borris, Søster til faderen Lars Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Konen bærer
NÆVNT Nr. 2: Christen Andersen, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13de døbte ieg Las {Jensen} Synderschou hands Søn Christen frembaaren af Christen Christensens Hustrue ibd Faddere Christen Ollufs_ ibd Anders {Christensen} Holvig, Just Schræder, Christen Andersens Kone ibd Las {Jensen} Synderschous søster {Karen Jensdatter} ibd
Introduktion nr. 5090
Begravelse nr. 6147
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2092 1707.12.14 Maren Jensdatter, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Moderens søster. Gift med Christen Pedersen Degn.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Oluf Bush, Borris, Morten Bush set i Dalager.
FADDER Nr. 3: Ellen Christensdatter, Dalager, Borris, 17, Christen Olesen Dalagers datter.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Shribergs kone, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen Dalager, Dalager, Borris, Konen Maren fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Shriberg, Borris, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d. 14. decemb : døbte ieg Jens {Christensen} stiers datter Maren frembaaren af Kiesten(!) {Nielsdatter} Christen {Pedersen} degns hustrue . faddere Christ_ {Pedersen} degn . Olluf Bush Christ_ {Olesen} dallers datter {Ellen Christensdatter}. Jacob shribergs kone.
Introduktion nr. 5091
Vielse nr. 8155
LINK: Affotografering.


Nr. 2093 1707.12.22 Kirsten Nielsdatter, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris. FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: ? Niels Madsen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Vestergaard, Borris, Mads Pedersen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 21c, Jens Dynesens datter.
FADDER Nr. 4: ? Knud Lodals kone, Lodal, Faster
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Vestergaard, Borris, Konen Else Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Lodal, Lodal, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 22 Decembr: døbte ieg Niels Matzen j Debelmoes hds datter Kiersten . frembaaren af Matz Væstrgd j Debelmoes hds Kone . Faddere Jens {Nielsen} agger . peder {Eskesen} Krog . Jens Dynesens datter {Kirsten Jensdatter} . Knud Lodals Kone .
Introduktion nr. 5092
LINK: Affotografering.


Nr. 2094 1708.01.22 Jens Christensen, Debelmose (Gosvig), sogn: Borris. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Debelmose, Borris, Jens Dynesens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Gravers Pedersen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 19c, Jens Dynesens datter.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, Borris, Christen Nielsen Ejstrups kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Konen Else Madsdatter bærer, datter Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris, Konen Maren Pedersdatter Smed fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3tia p: Epiph: d 22 Janv: døbte ieg Christen {Jensen} Gosvigs Søn Jens frembaaren af Jens Dynes_ Kone {Else Madsdatter} j Debelmoes Faddere Anders {Lauridsen} Debelmoes, Gravers {Pedersen} ibd Lauge Xstens_ ibd: Christ_ {Nielsen} Ejstrups Kone {Maren Pedersdatter Smed} . Jens Dynesens datter {Kirsten Jensdatter}.
Introduktion nr. 5093
Begravelse nr. 6123
NOTITS: †1711.02.11 tre år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2095 1708.02.11 Abbelone Andersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris
FADDER Nr. 3: Niels Sorte, Agger, Borris, Tjener ved Jens Nielsen Agger.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 19c, datter af Jens Dynesen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Tjenestekarl Sorte Niels fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datteren Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 11te døbte Jeg Anders {Lauridsen} Debelmosis datter Apollone frembaaren af Jørgen {Nielsen} Skræders Kone - Faddere Jens {Christensen} Stier - Christen {Jensen} Gosvig . Sorte Niels tjenendis Jens {Nielsen} agger, Jens {Christensen} Væstergds Kone . Jens dynesens datter {Kirsten Jensdatter}.
Introduktion nr. 5094
Begravelse nr. 6127
NOTITS: Begravet tre år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2096 1708.02.29 Margrete Cathrina Christensdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Christen Lauridsen Sønderby. MOR: Karen Mortensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Hun var noget specielt, opføres aldrig som Niels Larsen Gjaldbæks kone, som er reglen.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Gift med Anne Nielsdatter Gjaldbæk.
FADDER Nr. 4: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone eller datter?
FADDER Nr. 5: Lisbet Mortensdatter Lindvig, Lindvig, Borris, Morten Jensen Lindvigs datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d: 29 febr: døbte Jeg Christ_ {Lauridsen} Synderbys datter Margrete Cathrina frembaaren af An {Anne Nielsdatter} Gialbæck . Faddere Jacob {Jensen} Holvig Knud {Jensen} Synderbye . Niels {Larsen} Gialbæck, Maren Agger Lisbet {Mortensdatter} Lindvig.
Vielse nr. 8110
NOTITS: †1777.07.30 Grønborg.

LINK: Affotografering.


Nr. 2097 1708.03.29 Kirsten Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 29 marti forløste Gud /: hans nafn være æer :/ min lille kiæreste med 2de tvillinger d. lste kaldet Kirst_ Klochen 4re om eftermiddagen d 2d_, Margrete halfanden thime der efter.
Introduktion nr. 5095
Begravelse nr. 6082
NOTITS: Levede meget kort højst to dage. Hjemmedøbt. Tvilling.

LINK: Affotografering.


Nr. 2098 1708.03.29 Margrete Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 29 marti forløste Gud /: hans nafn være æer :/ min lille kiæreste med 2de tvillinger d. lste kaldet Kirst_ Klochen 4re om eftermiddagen d 2d_, Margrete halfanden thime der efter.
Introduktion nr. 5096
Begravelse nr. 6083
NOTITS: Levede meget kort højst to dage. Hjemmedøbt. Tvilling.

LINK: Affotografering.


Nr. 2099 1708.04.01 Maren Lauridsdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Laust Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Gift med Søren Madsen.
FADDER Nr. 1: Thomas Sørensen, Østerby, Bølling, Vel moderens far. *1643c Østerby, Bølling †1726.04.07 (83 år) Østerby, Bølling
FADDER Nr. 2: Mads Klokmose, Klokmose (Vestergaard?), Faster, Måske Mads Vestergaard i Klokmose.
FADDER Nr. 3: Christen Marcussen, Klokmose?, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Mette? Thomasdatter, Bølling, 30c, søster til moderen, kunne være Anna 33c, datter af Thomas Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Oluf Meldgaards kone, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Meldgaard, Klokmose, Faster, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste døbte Jeg Laurits Søfrens_ j Klochmos hands datter Maren frembaaren af Søren Matzen hds Kone {Karen Jakobsdatter} ibd: Faddere Thomas Søfrens_ af Bølling . Matz {Vestergaard?} Klochmoes, Christ_ Marcusen, Thomas Søfrensens datter, Olluf Mælgds Kone .
NOTITS: Ingen introduktion set.

LINK: Thomas Sørensen på GENI.
LINK: Affotografering.


Nr. 2100 1708.04.15 Christen Pedersen, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Dorte Nielsdatter Boltrup, Dalager, Borris, Gift med Hans Jakob Reimer.
FADDER Nr. 1: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: ? Eskesen, Dyrvig, Hoven, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Niels Andersen, Grønborg, Borris, Søn af Anders Vestesen.
FADDER Nr. 4: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris
FADDER Nr. 5: An Laust Tarps kone, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris, Konen Dorethe bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris, Søn Niels Andersen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Tarp, Tarp, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15de Dom 1 ma p Pascha blef peder {Eskesen} grønborgs Søn Christen hds daab i Kirchen Confirmeret frembaaren af Dorethe {Dorte Nielsdatter Boltrup} Hans Jacobs {Reimer} kone Fadder Niels Syndergd . peder {Eskesen} grønborgs broder af Dyrvieg . Anders {Vestesen} grønborgs Søn Niels {Andersen}, Zidze {Sørensdatter} j gosvig, Laust tarp hands kone {An}.
Introduktion nr. 5097
Vielse nr. 8137
LINK: Affotografering.


Nr. 2101 1708.04.29 Peder Christensen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Moderens søster. Gift med Jens Christensen Stier.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Dorthe Helgaard, Helgaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), Borris, Mads Pedersen Vestergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen Else fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 29 April igien døbte Jeg Xsten {Pedersen} Degns Søn peder frembaaren af Jens {Christensen} Stiers kone Bodel {Nielsdatter} Faddere Ere Jens {Christensen} stier, Jørgen {Nielsen} shræder, Lau {Lauge Christensen} Debelmoes, Dorethe Hælgd, Matz {Pedersen} Væstergds kone {Else Madsdatter}.
Introduktion nr. 5098
NOTITS: Var altså førhen hjemmedøbt og så igendøbt i kirken.

LINK: Affotografering.


Nr. 2102 1708.05.28 Niels Thomasen, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Thomas Ejstrup. MOR: Kirsten Thomas Ejstrups kone.
BÅREN AF: Karen Jens Astrups kone, Astrup, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: Thomas Hermans Enkes søn, Gaasdal- Lille, Borris, Herman ikke set.
FADDER Nr. 4: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Gift med Søren Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster, Konen Karen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 28 Maji døbte Jeg thomas Eistrups Søn Niels frembaaren af Jens Astrups Kone Karen - Faddere Niels {Lauridsen} lund Jens Eistrup Tomas Hermans Enchis søn af lil Gaasdal, Jens Eistrups kone - Søren Matzen i Klochmoes hds kone {Karen Jakobsdatter}.
Introduktion nr. 5099
NOTITS: Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.

LINK: Affotografering.


Nr. 2103 1708.06.03 Mette Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Maren Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris, Gift med Christen Vesterby.
FADDER Nr. 1: Christen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris, Konen Maren fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Søn af Jens Clemmensen.
FADDER Nr. 3: Inger Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 16c, datter af Laust Nørgaard.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Fonager, Borris, Christen Fonager Smeds datter.
FADDER Nr. 5: An Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Gift med Niels Kringeltoft.
NÆVNT Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Søn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter Inger Laustdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Fonager Smed, Fonager, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 3die Junij, døbte jeg Christen {Jakobsen} Syndergaard i Hioptarp hds datter Mette frembaaren af Maren Væsterbye . faddere: Christen Væsterbye . Jens Clemmendsens søn Niels {Jensen} . Laust Nørgaards datter {Inger Laustdatter} . Christen Fonaggers datter . Niels Kringeltoftis kone {An}.
Introduktion nr. 5100
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2104 1708.07.21 Carsten Christensen Højer, , sogn: Borris. FAR: Christen Thomsen Højer. MOR: ? Christen Thomsen Højers kone.
BÅREN AF: ? Corporal i Sønder Feldings kone, Sønder Felding
FADDER Nr. 1: ? Corporal i Sønder Felding, Sønder Felding, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jep Lauridsen Daller, Dalager, Borris, 22c, søn af Laurids Jepsen.
FADDER Nr. 3: Birgitte Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Søster til Else Marie Boltrup på Ahlergaard.
FADDER Nr. 4: ? Jens Villadsens kone, Kirken- Ved, Borris, Fyldfadder.
FADDER Nr. 5: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Villadsen, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 Julij igiendøbte jeg Corporal {Christen Thomsen} Højers barn Carsten frembaaren af Corporalens kone i Felding . faddere Corporalen i Felding, Hans Jacob, Jep {Lauridsen} Daller, Berette {Nielsdatter} Boltrup, Jens Villatzens kone.
NOTITS: Christen Thomsen Højer forlover sig fem måneder senere i december 1708 med Cathrine Smith, uklart om hun er moderen. Ingen introduktion set.

LINK: Affotografering.


Nr. 2105 1708.08.26 Kirsten Olufsdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Oluf Meldgaard. MOR: Kirsten Oluf Meldgaards kone.
BÅREN AF: ? Oluf Bushs kone
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Christen Marcussen, Faster
FADDER Nr. 4: ? Oluf Meldgaards brors datter
FADDER Nr. 5: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Laust Klokmoses kone
NÆVNT Nr. 1: Oluf Bush
NÆVNT Nr. 2: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 aug: døbte jeg Olluf Mælgaards barn Kirsten frembaaren af Olluf buschis kone . faddere Niels {Lauridsen} Lund, Just {Andersen} Klochmoes , Christ_ Marcusen, Olluf Mælgds [bro]der=datter, Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter}.
Introduktion nr. 5102
LINK: Affotografering.


Nr. 2106 1708.09.02 Jens Jensen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen Degns kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2den døbte Jeg Jens {Christensen} Væstergrd j Debelmos hds søn Jens frembaaren af Kiersten {Nielsdatter} Christ_ {Pedersen} Degns . Faddere Christ_ Jens_ Christ_ {Pedersen} Degn Lauge {Christensen} Jørgen {Nielsen} Shræders Kone . Zidzel {Sørensdatter} Gosvig.
Introduktion nr. 5103
LINK: Affotografering.


Nr. 2107 1708.09.24 Edel Jensdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Gift med Poul Hannerup.
FADDER Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen, Hannerup, Faster, Karen Jakobsdatters søn.
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Niels Pedersen Præstgaards datter.
FADDER Nr. 4: ? Michel Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup, Faster, Peder Nielsen Meldgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Faster, Datter fadder-
NÆVNT Nr. 2: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup, Faster, Unge Peder Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Septbr: S: Michels dag er Jens Marcussøn j hannerup hands datter Edel døbt frembaaren af Pofl Hannerups Kone {Maren Christensdatter} faddere Pofl Hannerup . Karen Jacobsdatters Søn Christen . Niels pstgds datter Michel Hannerups Kone [ung] Peder {Nielsen Meldgaard} Hannerups Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Introduktion nr. 5101
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Begravet to måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2108 1708.09.24 Morten Christensen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Just Skrædder, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christen Pedersen Smeds kone, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Hvollig, Borris, Datter af Peder Hvollig.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Smed, Gjaldbæk, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Hvollig, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 24 Septbr: S: Michels dag} døbte Jeg j Borris Kirche Christen Anders_ j Synderchou hds Søn Morten frembaaren af Christen Christens_ kone sammesteds. faddere: Christen {Nielsen} Aagaard . Niels Tarp Just shrædder . Christen {Pedersen Smed} Gialdbæchs kone peder Holvigs datter Kirst_ {Kirsten Pedersdatter}.
Introduktion nr. 5105
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet syv måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2109 1708.09.30 Peder Larsen, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Faster, Moderens søster. Peder Nielsen Nørgaard Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Lars? Aasen, Aas, Faster
FADDER Nr. 3: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med moderens søster Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Astrup, Faster, Jens Astrups søn.
FADDER Nr. 5: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster
FADDER Nr. 6: ? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Niels Pedersen Præstgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Astrup, Astrup, Faster, Søn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Lodal, Lodal, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Faster, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 Septbr: igiendøbte Jeg Las {Pedersen} Smeds j Lodal hands Søn peder frembaaren af peder {Nielsen Nørgaard} hannerups kone {Kirsten Jakobsdatter} . Faddere Niels Jacobs: [Las?] Aasen, Søren {Jensen} Møller af Slumstrup . Jens Astrups Søn Niels {Jensen} . Christen Lodals Kone . Niels {Pedersen} Pstgds datter af Hannerup.
Introduktion nr. 5104
LINK: Affotografering.


Nr. 2110 1708.10.13 Anne Andersdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Anders Odderskær. MOR: ? Anders Odderskærs kone.
BÅREN AF: ? Jakob Olesen Dalagers kone, Dalager?, Borris
FADDER Nr. 1: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris, Konen også fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Eskesen, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten? Pedersdatter, Skobæk, Borris, Clemmen Bertelsen Skobæks kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Tjenestepige ved Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Dalager, Dalager?, Borris
NÆVNT Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Tjenestepige Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Løfverdagen d 13 octbr døbte jeg Anders Oddershiærs datter Anne . frembaaren af Jacob {Olesen} dallers kone faddere Clemmend Shobæch [Niels] Eshesøn af Krog, Clemmend {Bertelsen} Shobæchs kone {Kirsten? Pedersdatter}, Kirsten som tiendte Peder {Eskesen} Krog.
Introduktion nr. 5107
NOTITS: Anders Odderskær er indsidder i Odderskær i Mandtall 1705.

LINK: Affotografering.


Nr. 2111 1708.10.14 Peder Thomasen, Gravel, sogn: Borris. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
BÅREN AF: ? Jakob Gravels kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 1: Jakob Gravel, Gravel, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 3: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris
FADDER Nr. 4: ? Niels Stiers kone, Stier, Borris, Niels Stiers kone.
FADDER Nr. 5: Abbelone Larsdatter, Helgaard, Borris, 16c, datter af Lars Helgaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 octbr døbte jeg Thomas Graulds søn Peder . frembaaren af Jacob Grauilds kone faddere . Jacob Grauild Jørgen Grauild Anders {Thomsen} Vindelboe - Niels Stiers kone, Las Hælgds datter {Abbelone Larsdatter}.
Introduktion nr. 5106
Begravelse nr. 6088
NOTITS: Begravet to måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2112 1708.10.28 Anne Jensdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Jens Giødesen. MOR: ? Jens Giødesens kone.
BÅREN AF: Karen Christensdatter Feldbereder, Præstegaarden, Borris, Tjener den gamle præst Hr. Christen Seerup. Datter af Christen Feldbereder i Tarp i Borris.
FADDER Nr. 1: Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Storel, Borris
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Vindelbo, Borris, Anders Thomsen Vindelsbos kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp?, Borris
FADDER Nr. 6: Else Villumsdatter, Egvig, Borris, Villum Nielsen Egvigs datter. Den anden datter Maren formodes for ung.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Den gamle præst. Karen Feldbereder tjener ham.
NÆVNT Nr. 2: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Villum Nielsen Egvig, Egvig, Borris, Datter Else Villumsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 28 octbr døbte Jeg Jens giødsens i gaasdal hds datter Anne frembaaren af Karen {Christensdatter} Fældbereder tienendis Hr. Christen {Nielsen Seerup} faddere . giøde {Jensen} slichdal . Las {Larsen} gaasdal, thomas {Pedersen} gaasdal, Anders {Thomsen} Vindelboes kone {Maren Christensdatter} . Kirsten {Christensdatter} Fældbereder . Villem {Nielsen} Eegvigs datter {Else Villumsdatter} .
Introduktion nr. 5108
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2113 1708.11.18 Karen Nielsdatter, Aas, sogn: Faster. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Den anden Søren kaldes Søren Madsen i ikirkebogen.
FADDER Nr. 2: Poul Jakobsen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder Olufsen, Bølling
FADDER Nr. 4: An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, Faster, Gift med Morten Pedersen Præstgaard.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen Karen Christensdatter Sønderskov fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 18} døbte jeg Niels Jacobsens datter Karen frembaaren af min kiereste Sophia {Christensdatter} Møeborg faddere Søren {Sørensen} Klochmoes . Pofl Jacob_ peder Ollufs_ af Bølling [......] j [.... .....], An Kiær, Morten {Pedersen} Pstgaards kone {Karen Christensdatter Sønderskov}.
Introduktion nr. 5109
LINK: Affotografering.


Nr. 2114 1708.12.05 Karen Pedersdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Nørgaard. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Øster- Skjens kone, Skjern
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Gift med konen Søster også Kirsten Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Søren, Faster
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen dragon, Fastergaard, Faster, Tjenestekarl i Fastergaard. Moderens bror.
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Klokmose, Faster, Datter af Søren Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Jakob Bjerrebos kone, Bjerrebo, Bølling
FADDER Nr. 6: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Øster- Skjern, Skjern, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren, Faster
NÆVNT Nr. 3: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Bjerrebo, Bjerrebo, Bølling, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5 døbte Jeg peder {Nielsen} Nørgrd j hannerup hans datter Karen frembaaren af peder østershierns kone . faddere Las {Pedersen Smed} Lodal, Søren Nø[..], Jens {Jakobsen} Dragon tjenendis pa Fastergrd, Søren {Sørensen} Klochmoesis datter . Jacob Biærebos kone , Jens Ejstrups kone.
Introduktion nr. 5110
LINK: Affotografering.


Nr. 2115 1709.01.01 Jens Olufsen, Busk, sogn: Borris. FAR: Oluf Busk. MOR: ? Oluf Busks kone.
BÅREN AF: Kirsten Oluf Klokmoses kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Ørbæk, Hoven
FADDER Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Feldbereder, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, Jakob Olesen Dalagers datter.
FADDER Nr. 5: Bodil Nielsdatter Stier, Stier, Borris
NÆVNT Nr. 1: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Kirsten bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris, Datter Maren Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 1ste} igiendøbte Jeg Olluf Buschis søn Jens frembaaren af Olluf Klochmoesis kone Kiersten . faddere Anders Jepsen j Ørbech - Niels Tarp . Niels Fældbereder . Jacob {Olesen} dallers datter Mette {Jakobsdatter}. Boel {Nielsdatter} stier.
Introduktion nr. 5111
Vielse nr. 8208
NOTITS: Hjemmedøbt først.

LINK: Affotografering.


Nr. 2116 1709.01.27 Jens Poulsen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Marcusens kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Peder Søndergaard, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Ole Christensen, Faster
FADDER Nr. 4: ? Poul Hannerups søster, Brejning
FADDER Nr. 5: ? Michel Hannerups kone, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Marcusen, Hannerup, Faster, Konen bærer-
NÆVNT Nr. 2: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 døbte Jeg Povel Hannerups søn Jens frembaaren af Jens Marcusøn hds hustrue ibidem faddere . Las {Pedersen} Smed , Peder Syndergrd j Hannerup , Ole Christens_ Pofl Hannerups søster fra Brejning . Michel Hannerups kone.
Introduktion nr. 5112
LINK: Affotografering.


Nr. 2117 1709.02.27 Eske Pedersen, Gravel, sogn: Borris. FAR: Peder Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesen Grønborgs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Krog, Borris, Ikke familie til Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Hvollig, Borris, Peder Hvolligs datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hvollig, Hvollig, Borris, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27 feb døbte jeg Peder Grauilds søn Eshe frembaaren af peder Eskesen grønborgs kone {Karen Jensdatter} faddere peder {Eskesen} grønborg Jacob Grauild Ped[er] {Eskesen} Krog . Peder Holvigs datter Kirsten.
Introduktion nr. 5114
Begravelse nr. 6207
NOTITS: Begraves otte år gammel i 1717, lidt usikker. Peder Hvolligs datter Kirsten er måske steddatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2118 1709.03.11 Margrethe Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Margrethe [.]ullerboe
FADDER Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Margrethe Bjerrebos søn, Bjerrebo, Sædding
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Faderens søster, datter af Niels Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 6: ? Jens Marcusens kone, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Margrethe Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Marcusen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Faster, Faderens far. Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 marti døbte jeg Peder {Nielsen} Mælgaard j hannerup hans barn Margrete frembaaren af Margrethe [.]ullerboe , faddere Michel hannerup . Povel hannerup Margrethe Biæreboes søn . Niels {Pedersen} Pstgaards datter Peder {Nielsen} nørgaards kone {Kirsten Jakobsdatter} i hannerup Jens Marcusen i [Ibdem] hds kone.
Introduktion nr. 5113
LINK: Affotografering


Nr. 2119 1709.04.21 Else Laustdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Kjær, Tarp, Borris, Christen Jensen Kjærs søn, ikke Mads Christensen Kjær af Fasterkær/Ahlergaard.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Datter af Christen Feldbereder.
FADDER Nr. 5: An Duedal, Duedal, Borris, Lars Larsen Duedals kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Feldbereder, Tarp, Borris, Datter Kirsten Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris, Konen An Duedal fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 April døbte Jeg Laust Tarpis datter Else frembaaren af min Kiærist {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere: Christen {Jensen} Kiær - Peder {Eskesen} Grønborg . Matz {Christensen} Kiær Kiersten Christen feldbereders Datter {Kirsten Christensdatter Feldbereder} Las {Larsen} dudals kone {An Duedal}.
Introduktion nr. 5115
LINK: Affotografering.


Nr. 2120 1709.05.09 Elles Christensdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen? Michelsen, Hannerup, Faster, Michel Hannerups søn. Kunne være Peder Michelsen.
FADDER Nr. 3: ? Poul Hannerups søster, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 5: ? Jens Marcusens kone, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Karen Jakobsdtter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Søster fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo fadder.
NÆVNT Nr. 5: Jens Marcusen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 maij døbte Christ_ Lodals datter Elletz frembaaren af Las {Pedersen} Smids kone . faddere: Pofl hannerup . Michel hannerups søn {Christen?} . Pofl hannerups søster . Peder {Nielsen} Mælgrd j hannerup hds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} . Jens Marcussens kone j hannerup.
Introduktion nr. 5116
LINK: Affotografering.


Nr. 2121 1709.05.12 Mette Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Laust Sørensen Klokmoses kone
FADDER Nr. 1: Mads Klokmose, Klokmose, Faster, ?faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med moderens søster Kirsten Jakobsdatter.
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen Møller Dragon, Faster, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster, Just Andersen Klokmoses kone.
FADDER Nr. 5: ? Thomas Paarups tjenestepige, Faster
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Karen Thomasdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Anne Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 maj døbte Søren Matzen Klochmoes hds datter Mette frembaaren af Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} . faddere Matz Klochmoes . Peder {Nielsen} Nørgaard j Hannerup Jens {Jakobsen} Møll dragon . Just {Andersen} Klochmoesis kone {Anne Madsdatter} thomas {Christensen} poerups Pige.
Introduktion nr. 5117
Vielse nr. 8196
LINK: Affotografering.


Nr. 2122 1709.05.21 *1709.04.02 Morten Andersen, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Svendsen, Drongstrup, Sønder Felding, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Svend Christensen Skrædder, Sønder Felding?, Bror til moderen. Ses senere i Gaarsvig.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Sønder Felding?, Bror til moderen Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 4: Bror3 Christensen, Sønder Felding?, Bror til moderen Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sønder Felding?, Kunne også være Elle. Søster til moderen Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 6: Johanne Thomasdatter Vindelbo, Holtum, Arnborg, Faderens søster.
FADDER Nr. 7: ? Christensdatter?, Gaasdal- Store, Borris, Jens Giødesens kone.
FADDER Nr. 8: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Johanne Thomasdatter Vindelbo.
NÆVNT Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 maj giendøbte Jeg Anders {Thomsen} Vindelboes Søn Morten frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Aler . faddere Maren {Christensdatter} Vindelbos fader Christ_ Svensøn hendis 3de brødre {Svend Christensen Skrædder, bror2, bror3} . hendis søster {Anne Christensdatter} Niels Holt....s {Holtum i Arnborg} kone {Johanne Thomasdatter Vindelbo}. Jens Giødesens kone Laß {Larsen} Gaasdall , barnet var 7 ugger gammel.
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet otte uger gammel. Usædvanligt findes her en ægte fødseldato, nemlig 7 uger før dåben som var den 2 april 1709. Barnet var først hjemmedøbt derfor ordet "giendøbte".

LINK: Affotografering.


Nr. 2123 1709.06.09 Hartvig Christensen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Christen Jensen Kjær. MOR: Maren Olufsdatter.
BÅREN AF: An Laust Tarps kone, Tarp, Borris
FADDER Nr. 1: Laust Tarp, Tarp, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Kjær, Tarp, Borris, Christen Jensen Kjærs søn, ikke Mads Christensen Kjær af Fasterkær/Ahlergaard.
FADDER Nr. 3: Abelone Niels Tarps kone, Tarp, Borris, Navn fra hendes begravelse 1718 #6227.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter Feldbereder, Præstegaarden, Borris, Datter af Christen Feldbereder i Tarp. Tjener i præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9de døbte Jeg Christen {Jensen} Kiærs søn Hartvig frembaaren af Laust Tarp hds kone {An} . faddere . Laust Tarp . Matz {Christensen Kjær} Christ_ {Jensen} Kiærs søn . Niels Tarpis kone Karen {Christensdatter} Feldbereder af Psteg.
Introduktion nr. 5118
Begravelse nr. 6133
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Moderen Maren Olufsdatter er Christen Kjærs 2. kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2124 1709.06.16 Mette Jakobsdatter, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Jakob Gravel. MOR: ? Jakob Gravels kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Morten Soldat, Hvollig, Borris, Tjerner ved Anders Christensen Hvollig.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter Grønborg, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter Grønborg, Grønborg, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Fadder Morten Soldat tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 juni døbte Jeg Jacob som tilforn boede j Grauild g{!} nu tiener Jacob {Andersen} aler , hds datter Mette frembaaren af Jacob {Andersen} alers {2.} kone {Else Marie Nielsdatter Boltrup} . faddere Jacob {Jensen} Holvig . Morten s{!} er soldat , tjenendis anders {Christensen} Holvig . Karen {Jensdatter} Grønborg Johan {Johanne Jensdatter} Grønborg.
Introduktion nr. 5119
LINK: Affotografering.


Nr. 2125 1709.07.02 Jens Jensen, Agger, sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: ? Jens Nielsen Aggers kone.
BÅREN AF: ? Jens Olsen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 1: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Oluf Vejl?, Vejlgaard? i Assing?
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Odderup, Oddum, Jens Pedersen Kolstrups søn.
FADDER Nr. 4: Christen Jensen Aagaard den Unge, Aagaard, Borris, Faderens søn.
FADDER Nr. 5: Jens Mortensen Lindvig, Lindvig, Borris, Søn af Morten Jensen Lindvig.
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Gift med Christen Pedersen substitut degn. Kunne være Ane Knudsdatter Due gift med rigtig degn Jakob Kyndius, som ellers ikke ses.
FADDER Nr. 7: Birgitte Michelsdatter Sønderby Købke, Sønderby, Borris, Degnedatter fra Vorgod, gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 8: Inger? Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter af Laust Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens Olsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen Kolstrup, Odderup, Oddum
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Dubstitut degn. Kunne være den rigtige degn Jakob Christensen Kyndius.
NÆVNT Nr. 4: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter Inger fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 2 juli} døbte Jeg Jens Aggers barn Jens - frembaaren af Jens {Nielsen} Aagds kone . faddere Hans Jacob . Olluf [Vejl] Jens {Pedersen} Kolstrups søn {Jens Jensen} . Ung Christen {Jensen} Aagrd Jens {Mortensen} Lindvig . Degnens {Christen Pedersen?} kone {Kirsten Nielsdatter} Birgitte {Michelsdatter Købke} Synderbye . Laust Nørgaards datter {Inger Laustdatter}.
Introduktion nr. 5120
LINK: Jens Jensen Kolstrup og Jens Pedersen Kolstrup i Odderup i Oddum sogn, se skifte #181 og #432 Brejl.
LINK: Affotografering.


Nr. 2126 1709.07.28 Jens Christensen, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Christen Nielsen? Aagaard. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Mosgaard, Borris, Gift med 2. mand Jens Pedersen Mosgaard.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Mosgaard, Mosgaard, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Aagaard, Borris, Jens Nielsen Aagaards søn.
FADDER Nr. 4: Bodil Mortensdatter Kragmose, Aagaard, Tjener ved Christen Aagaard. Hun er sikkert fra Kragmose i Bølling sogn, hun formodes at være datter af Morten Pedersen der ses i Markbogen 1683 i Kragmose.
FADDER Nr. 5: Bodil Mortensdatter, Kragmose, Bølling, Her angivet både i Aagaard i Borris og i Kragmose i Bølling for identificering. Hun er sikkert fra Kragmose i Bølling sogn,hvor hun kan være datter af Morten Pedersen der ses i Markbogen 1683 i Kragmose. Tjener ved Christen Aagaard i Borris.
FADDER Nr. 6: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 28 juli} døbt Christen aagrds Søn Jens - frembaaren af Jens {Pedersen} Moesgrds kone {Anne Nielsdatter} . faddere Jens {Pedersen} Moesgaard , Christen Anders_ j Syndershou Jens {Nielsen} Aagrds Søn Christen Boel Mortensdatter Kragmoes thienedis Christ_ Aagaard Christen Christensens kone i Syndersk[ou].
Introduktion nr. 5122
Vielse nr. 8185
LINK: Affotografering.


Nr. 2127 1709.08.03 Jakob Christensen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris. FAR: Christen Jakobsen Minds. MOR: ? Christen Jakobsen Minds kone.
BÅREN AF: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Bror til Christen Vesterby. Niels Søndergaard formodning. Niels sikker.
FADDER Nr. 4: Inger Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Fonager, Borris, Datter af Christen Smed Fonager.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen bærer. Datter Inger fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Madsen Smed, Fonager, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 3die Christen {Jakobsen} Minstis barn døbt Jacob frembaaren af Laust nørgds kone {Inger?} i Hioptarp . faddere Jens Clemmens_ Christ_ Væsterbye og hans broder Niels {Søndergaard} af Hioptarp Laust Nørgaards datter Christen {Madsen Smed} Fonaggers datter.
Introduktion nr. 5121
NOTITS: Minds er et sted i Sønder Felding sogn.

LINK: Affotografering


Nr. 2128 1709.09.22 *1709.09.14 Anders Nielsen, Tarp (Vesterby), sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Den gamle præst hr. Christen Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: Morten Helmose?, Helmose?, Timring?
FADDER Nr. 4: Oluf? Jakobsen?, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller/Dalager.
FADDER Nr. 5: Maren Agger, Agger, Borris, Gift med Jens Nielsen Agger.
FADDER Nr. 6: Karen Øster- Skjern, Tarp, Borris
FADDER Nr. 7: Karen Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Datter af Christen Feldbereder.
FADDER Nr. 8: Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Datter af Christen Feldbereder.
FADDER Nr. 9: An Kragmose?
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Konen Kirsten Jensdatter Hviid bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris, Søn Oluf?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 sptr: døbte Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes 2de tvillinger anders og Maren , som vare føde 8te dage tilforn . Sønnen frembaaren af Kirst_ {Jensdatter Hviid} Hr. Christens {Nielsen Seerup}. datteren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Jens {Nielsen} Agger Christ_ Væsterbye . Morten H[e]lmoes Jacob Dallers [olluf] . Maren Agger , Karen Østerskiærn Karen og Kirst_ {Christensdatter} fældbereder An kragmoes.
Introduktion nr. 5123
Vielse nr. 8146
NOTITS: Tvilling †1787- Oddum.

LINK: Affotografering.


Nr. 2129 1709.09.22 *1709.09.14 Maren Nielsdatter, Tarp (Vesterby), sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Den nye præst Peder Staunungs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: Morten Helmose?, Helmose?, Timring?
FADDER Nr. 4: Oluf? Jakobsen?, Dalager, Borris, Søn af Jakob Daller(Dalager.
FADDER Nr. 5: Maren Agger, Agger, Borris, Gift med Jens Nielsen Agger.
FADDER Nr. 6: Karen Øster- Skjern, Tarp, Borris
FADDER Nr. 7: Karen Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Datter af Christen Feldbereder.
FADDER Nr. 8: Kirsten Christensdatter Feldbereder, Tarp, Borris, Datter af Christen Feldbereder.
FADDER Nr. 9: An Kragmose?
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Konen Kirsten Jensdatter Hviid bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris, Søn Oluf?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 sptr: døbte Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes 2de tvillinger anders og Maren , som vare føde 8te dage tilforn . Sønnen frembaaren af Kirst_ Hr. Christens . datteren af min {præsten Peder Pedersen Staunings} kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Jens {Neislen} Agger Christ_ Væsterbye . Morten H[e]lmoes Jacob {Olesen} Dallers [olluf] . Maren Agger , Karen Østerskiærn Karen og Kirst_ {Christensdatter} fældbereder An kragmoes.
Introduktion nr. 5123
Begravelse nr. 6143
NOTITS: Tvilling. †1711.05.16 Vesterby knap 2 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2130 1709.10.06 Jens Jensen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Jens Marcusen. MOR: ? Jens Marcusens kone.
BÅREN AF: ? Poul Hannerups kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 3: Christen Michelsen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 4: ? Poul Hannerups søster, Faster
FADDER Nr. 5: ? Peder Søndergaards kone, Hannerup (Søndergaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Søn Christen Michelsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Søndergaard, Hannerup (Søndergaard), Faster, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6te octbr døbte ieg Jens Marcusens søn j Hannerup Jens . frembaaren af Pofl hannerups kone, faddere: Niels {Pedersen} Prstg . Peder {Nielsen} Nørgrd ibidem . Michel hanner{...} søn Christ_ {Christen Michelsen} - Pofl hannerups søster Pe{der} Syndergaards kone ibidem.
Introduktion nr. 5125
Begravelse nr. 6131
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2131 1709.10.08 *1709.09.31 Christiana Christine Christiansdatter Høyer, , sogn: Borris. FAR: Christian Thomsen Høyer. MOR: Cathrine Smid?.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Karen Jakobsdatter Ahler bærer.
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 4: Ane Knudsdatter Due, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Degn Jakob Christensen Kyndius kone.
FADDER Nr. 5: Birgitte Michelsdatter Køpke, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen. Degnedatter fra Vorgod.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kyndius, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Den officielle degn, der ikke kan noget.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8de octbr blef Corporal Christian {Thomsen} Højers datter igiendøbt som var født 8tte dage tilforn - nafnlig Christiana Christine frembaaren af Karen {Jakobsdatter} aler . faddere Matz {Christensen} aler Knud {Jensen} Synderbye . Niels {Andersen} Grønborg . Jacob {Christensen Kyndius} Degns kone {Ane Knudsdatter Due} . Birgite {Michelsdatter} Synderbye.
Introduktion nr. 5124
NOTITS: Forældrene viet 1709.03.23. Den officielle degn Jakob Kyndius ses her første gang i kirkebogen 1709, han kom til Borris 1702, men er "elendig" og uden fornuft. Arbejdet udføres af substitut Christen Pedersen Degn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2132 1709.10.13 Maren Knudsdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Knud Kye. MOR: ? Knud Kyes kone.
BÅREN AF: Ane Knudsdatter Due, Degn Jakob Christensen Kyndius kone.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Krog, Borris
FADDER Nr. 4: Niels Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone
FADDER Nr. 6: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 7: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 8: Mette Jakobsdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Datter af Jakob Skovbjerg i Sønder Felding.
FADDER Nr. 9: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Niels Kringetofts datter
FADDER Nr. 10: ? Sørensdatter, Kvisthus, Borris, Søren Sørensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding
NÆVNT Nr. 4: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren fadder.
NÆVNT Nr. 5: Søren Sørensen, Kvisthus, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13 octobr blef Knud Kye hds barn døbt kaldet Maren . frembaaren af degnekonen An Knudsdatter sa V[els] {læst som: "saa vel som"} og Sørin Sørins_ j qvisthuus hds datter Kirstine Marie . frembaaren af Ing {Inger Laustdatter} Nørg_ faddere til begge børn . - Jens Clemmens_ Clemend {Bertelsen} Shobæch - Peder {Eskesen} Krog Niels {Andersen} Grønborg Maren {Agger} Jens {Nielsen} Aggers . Christ_ Syndergrds kone . Laust Nørgrds og Jacob Shoubiergs datter Mette {Jakobsdatter} , Niels Kringeltoftis datter {Maren Nielsdatter}. Søren Sørensens [,,] datter.
Introduktion nr. 5129
NOTITS: At de bor Ved-Kirken ses i introduktionen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2133 1709.10.13 Kirstine Marie Sørensdatter, Kvisthus, sogn: Borris. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Nielsdatter Søren Sørensen Kvisthus kone.
BÅREN AF: Inger Laustsdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Laust Nørgaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Krog, Borris
FADDER Nr. 4: Niels Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone
FADDER Nr. 6: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 7: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 8: Mette Jakobsdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Datter af Jakob Skovbjerg i Sønder Felding.
FADDER Nr. 9: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Niels Kringetofts datter
FADDER Nr. 10: ? Sørensdatter, Kvisthus, Borris, Faderen Søren Sørensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding
NÆVNT Nr. 4: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13 octobr ... Sørin Sørins_ j qvisthuus hds datter Kirstine Marie . frembaaren af Ing {Inger Laustdatter} Nørg_ faddere til begge børn . - Jens Clemmens_ Clemend {Bertelsen} Shobæch - Peder {Eskesen} Krog Niels {Andersen} Grønborg Maren {Agger} Jens {Nielsen} Aggers . Christ_ Syndergrds kone . Laust Nørgrds og Jacob Shoubiergs datter Mette {Jakobsdatter} , Niels Kringeltoftis datter {Maren Nielsdatter}. Søren Sørensens [,,] datter.
Introduktion nr. 5126
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2134 1709.10.20 Birgitte Maria Knudsdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Brigitte Michelsdatter Sønderby.
BÅREN AF: Elsebe Dorethe
FADDER Nr. 1: Michel Jochumsen Købke, Vorgod, Moderens far, degn i Vorgod.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Gjaldbælk, Gjaldbælk, Borris
FADDER Nr. 4: Ane Knudsdatter Due, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Gift med degnen Jakob Kyndius.
FADDER Nr. 5: Maren Erik Kodbøls kone, Kodbøl- Øster, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kyndius, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Officielle degn, kan intet. Kone fadder.
NÆVNT Nr. 2: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 20 [octbr]: Knud {Jensen} Synderbyes datter døbt nafnlg Birgite Maria . frembaaren af Elsebe Dorethe udi [Lgs..] faddere . Michel {Jochumsen Købke} degn Matz {Christensen} aler Niels gialdbæch Jacob {Christensen Kyndius} Degns kone Erich {Nielsen} Kudbøls kone {Maren}.
Introduktion nr. 5127
LINK: Affotografering.


Nr. 2135 1709.10.26 Christen Andersen Astrup, Astrup, sogn: Faster. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: ? Thomas Christensen Paarups tjenestepige, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte 39 Lundenæs i Brejl.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Astrup, Faster, Jens Astrups datter.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, Faster, Gift med Morten Præstgaard.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen Karen Christensdatter Sønderksov fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26 octbr er anders {Christensen} astrups søn Christen døbt , frembaaren af Tomas {Christensen} Poerups pige . faddere Jens astrup Just {Andersen} Klochmoes . Tomas {Christensen} Poerup Jens astrups datter . Morten {Pedersen} Pstgaards hustrue {Karen Christensdatter Sønderskov}.
Introduktion nr. 5128
NOTITS: Christen Andersen Astrup blev hosekræmmer og borger i København. Stort testamente af 1755, †1756.01.04 København, ugift.

LINK: Christen Andersen Astrups testamente og skifte Københavns Byting.
LINK: Affotografering.


Nr. 2136 1709.11.23 *1709.11.22 Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Novembr Klochen halfg[aae]n syv om morgenen blef min Søn Pe{...} fød . Gud velsigne g [fors.r.me] ham. Hand blef hiemdøbt d 23 Novbr:
Introduktion nr. 5131
NOTITS: HJEMMEDÅB, se dåben i kirken #2139. Præsten noterer ingen andre hjemmedåb end for hans egen søn. Men han skriver "igien døbt", når der har været en hjemmedåb ved dåben i kirken.

LINK: Kirkedåben #2139. Må være født klokken halv syv om morgenen.
LINK: Affotografering.


Nr. 2137 1709.11.27 Maren Larsdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
BÅREN AF: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Gift med Anders Christensen Hvollig.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Sønderskov, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensens kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Justsen, Sønderskov, Borris, †1705.03.29 for tre år siden. Datter Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27 Novbr: døbt Las {Jensen} Syndershous datter Maren frembaaren af Anders {Christensen} Holvigs kone {Anne Knudsdatter} . faddere Christ_ Anders_ j Syndershou . Niels {Larsen} Gialdbæch Christ_ Xstensen i Syndershou hds kone . Karen {Jensdatter} Slg Jens Justsens datter ibdem.
Introduktion nr. 5130
Vielse nr. 8100
NOTITS: Gift med Peder Jørgensen i Harreskov i Assing sogn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2138 1709.12.22 Kirsten Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Kærgaard
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 3: Niels, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Borris
FADDER Nr. 5: Margrethe Jens Christensens Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 6: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Jens Christensen Stiers kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Seerup, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 døbte ieg Christen {Pedersen} Degns datter Kirsten frembaaren af Kirsten {Jensdatter Hviid} Hr. Christen {Nielsen} Seerups faddere: Niels Mortens_ Jens {Christensen} Stier Niels [la....] {.....} Christensdatter . Boel {Nielsdatter} stier . Jens {Christensen} Væstergaards kone {Margrethe}.
Introduktion nr. 5132
LINK: Affotografering.


Nr. 2139 1710.01.12 *1709.11.22 Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter Stauning, Stauning, Faderens søster, gift med Poul Pedersen (Stauning).
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møborg, Tim, Moderens far præst i Tim.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Seerup, Borris, Den gamle præst i Borris.
FADDER Nr. 3: Sophie Poulsdatter, Stauning, 16c, datter af faderens søster Karen Pedersdatter Stauning, der bærer.
FADDER Nr. 4: Anna Margrethe Knudsdatter Lang, Gjørding, Gift med faderens bror Søren Stauning.
FADDER Nr. 5: Inger Lauridsdatter, Sønder Omme, Fra Hjoptarp, gift med Hans Jensen Degn i Sønder Omme.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Stauning, Gjørding, Faderens bror, konen Anna Margrethe Lang fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Jensen Degn, Sønder Omme, Konen Inger Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 blef Min Søn Peder Peders_ hands daab confirmeret, som var fød d 22 Novembr: og døbt d 23 . Hd frembaaren af min Søster i stauning Kiersten {Pedersdatter Stauning} Hr. Pofuels {Pedersen (Stauning)} - faddere - Hr. Christ_ {Christen Jensen} Møeborg - Hr. Christen {Nielsen} Seerup . Sophie Poflsdatter {16c, af Stauning} Anna Margrethe {Knudsdatter} Lang Hr. Søren {Pedersen} staunings j giørding, Inger [La] {Lauridsdatter} Hans {Jensen} degns kone j {Sønder} Omme.
Introduktion nr. 5131
NOTITS: Hjemmedøbt.

LINK: Hjemmedåb #2136.
LINK: Affotografering.


Nr. 2140 1710.02.09 Niels Jensen, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Jens Ejstrup. MOR: ? Jens Ejstrups kone.
BÅREN AF: Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, Faster, Niels Lauridsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 3: Laurids Nielsen, Fasterlund, Faster, 22c, søn af Niels Lauridsen Lund og første kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Peder Nielsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 5: ? Sørensdatter, Klokmose, Faster, 16c+. Søren Madsens datter med 1. kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Madsdatter bærer, en søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9de døbte Jeg Jens Eistrups Søn Niels frembaaren af Niels {Lauridsen} lunds kone faddere . Matz {Pedersen} Klochmoes . Peder {Nielsen} Nørgaard j Hannerup . Niels {Lauridsen} Lunds Søn . Peder {Nielsen} Nørgrds kone {Kirsten Jakobsdatter} . Søren Matzens dater j Klochmoes.
Introduktion nr. 5133
LINK: Affotografering.


Nr. 2141 1710.03.19 Karen Andersdatter, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anna Christensdatter, Drongstrup?, Sønder Felding, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder, Gaasdal- Lille, Borris, ?Thomasen.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter?, Gaasdal- Store, Borris, Gift med Jens Giødesen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 martij døbte Hr. Lambret {Andersen Guldager} udi min fraværelse anders {Thomsen} Vindelbos datter Karen frembaaren af Maren {Christensdatter, moderen} Vindelboes søster Anna {Christensdatter}. faddere thomas {Jensen} Vindelboe . thomas gaasdal Peder i Li[t] gaasdall . Jens Giødsens kone {?Christensdatter}.
Introduktion nr. 5134
Vielse nr. 8114
NOTITS: †1743 Kodbøl, Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2142 1710.04.18 Mette Mortensdatter, Annexgaard, sogn: Faster. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Karen Christensdatter Sønderskov.
BÅREN AF: Karen Jens Andersen? Astrups kone, Astrup, Faster
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Faster, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen Paarup?, Fastergaard, Faster, Thomas på Fastergaard.
FADDER Nr. 4: ? Niels Jakobsen Aas' kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 5: ? Thomas Christensen Paarups husholderske, Fastergaard?, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen? Astrup, Astrup, Faster, Andersen svært læsbar.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 døbte Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds datter Mette frembaaren af karen astrup Jens [an]dersens kone - faddere Christ_ Ollufsen i Syndershou . Just {Andersen} Klochmoes Thomas {Christensen} pa Fastergrd: Niels Jacobs_ paa Aaes hds kone . Thomas {Christensen} Poerups huusholdershe.
Introduktion nr. 5135
Vielse nr. 8185
LINK: Affotografering.


Nr. 2143 1710.06.13 Karen Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Nielsen Ejstrup. MOR: Maren Pedersdatter Smed.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Gift med den gamle præst Christen Seerup.
FADDER Nr. 1: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Sidsel, Tarp, Borris, Peder Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Sidsel? Laustdatter, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstegaarden, Borris, Den gamle præst.
NÆVNT Nr. 2: Peder Tarp, Tarp, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 3: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13de Junij . døbte Jeg Christ_ {Nielsen} Eistrup i debelmoes hands datter Karen frembaaren af Kirsten {Jensdatter Hviid} Hr. Christen Seenups{!} {Nielsen Seerups} faddere Jacob {Olesen} daller Peder {Eskesen} Krog Peder tarpis kone Zidsel - Laust nørgaards datter {Sidsel?}.
Introduktion nr. 5136
LINK: Affotografering.


Nr. 2144 1710.06.15 Dynes Madsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris. FAR: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre. MOR: Else Madsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Gift med den gamle præst Christen Seerup.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Jøs Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 5: An Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Sidsel? Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter fadder, ?Sidsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Junij døbt Matz {Pedersen den Yngre} Væstergrds barn j Debelmoes Dynis frembaaren af Mad: Kiersten {Jensdatter} Hvid , faddere Jens {Nielsen} agger Jens dynis_ Jøs gialdbech . Jens {Christensen} Væstergrds kone - An nørgaard Laust Nørgrds datter {Sidsel?}.
Introduktion nr. 5137
Begravelse nr. 6117
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Forældrene gift 1704 i Borris. Det er ikke helt klart om "An nørgaard Laust Nørgrds datter" skal læses som at An nørgaard er Laust Nørgrds datter. Her er antagelsen, at det er to forskellige personer den ene An Nørgaard og den anden Laust Nørgaards datter..

LINK: Affotografering.


Nr. 2145 1710.06.22 Sidsel Nielsdatter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Niels Madsen Sorte Niels. MOR: Maren Rasmusdatter.
BÅREN AF: ? Oluf Bushs kone, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Oluf Christensen Dalager, Dalager, Borris, 21c, søn af Christen Olesen.
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Borris
FADDER Nr. 4: Johanne Dalager, Dalager, Borris, Vel kone i Dalager.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris, Moderen tjente ved ham.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Bush, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 3: Christen Bødker, Borris, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 22} døbte ieg Maren {Rasmusdatter} Tjenendis Hans Jacob {Reimer} j dalagger hendis u=ægte barn Zidsel frembaaren af Olluf Bushis kone . faddere Jens {Christensen} Stier Olluf Daller , Christen Bøchers datter Johan {Johanne} daller - Sort Niels {Madsen} soldat udlagt for barnefader.
LINK: Moderen Maren Rasmusdatters skrifte.
LINK: Affotografering.


Nr. 2146 1710.06.22 Inger Larsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Præstegaarden, Borris, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 3: Mette? Larsdatter, Gjaldbæk, Borris, 16c, datter af Lars Larsen Duedal, tjener i Gjaldbæk.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Sønderskov, Borris, Søster til Lars Jensen Sønderskov.
FADDER Nr. 5: Anna Markusdatter, Gjaldbæk, Borris, Jeppe Markussen Gjaldbæks søster.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Søster Karen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jep Markussen, Gjaldbæk, Borris, Søster Anna fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 22} døbt Las Lassens j gaasdal hands datter Inger frembaaren af min kone Sophie {Christensdatter} Møeborg . faddere Las {Larsen} dudal . Min karl Niels Lass_ Las {Larsen} dudals datter {Mette?} tjenendis j Gialdbech. Las {Jensen} Syndershoues søster {Karen Jensdatter} Jep {Markussen} gialdbechs søster Anna {Markusdatter} , Jens giødsens kone j Gaasdall .
Introduktion nr. 5138
Vielse nr. 8117
NOTITS: Nogle udskrifter har "Ing gialdbechs" i stedet for "Jep gialbechs". Jeppe Markussen i Gjaldbæk kendes, en Inger i Gjaldbæk er ikke set.

LINK: Affotografering.


Nr. 2147 1710.07.20 Karen Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jakob Andersen Grønborgs kone, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Vel en søn i Helgaard, gifter sig 1714.
FADDER Nr. 3: Niels Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Søn af Anders Vestesen Grønborg, bror til Jakob Andersen Grønborg.
FADDER Nr. 4: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Gift et halvt år før med Christen Jepsen.
FADDER Nr. 5: Anne Larsdatter, Helgaard, Borris, 20c, Lars Helgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Else Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter Anne Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Vestesen Grønborg, Grønborg, Borris, Sønnen Niels og svigerdatter Else Marie (gift med søn Jakob) fadderen.
NÆVNT Nr. 4: Christen Jensen Møborg, Tim, Præst i Tim, datteren Sophie gift med præsten Peder Stauning her i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 20 julij døbte min kiærestis fader {Christen Jensen Møborg} af thim , s her prædiched samme dag . Jørgen Hælgaards datter Karen frembaaren af Jacob {Andersen} grønborgs kone {Else Marie} faddere . Peder grauild Peder Hælgaard anders {Vestesen} grønborgs Søn Niels {Andersen} . jde Margrete {Christensdatter} af Nygaard . Las hælgaards datter {Anne Larsdatter}.
Introduktion nr. 5139
Vielse nr. 8130
LINK: Affotografering.


Nr. 2148 1710.08.04 Christen Jensen, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Agger, Agger, Borris, Gift med Jens Nielsen Agger.
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Oluf Christensen Dalager, Dalager, Borris, 21c, søn af Christen Olesen.
FADDER Nr. 4: ? Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards datter.
FADDER Nr. 5: ? Oluf Bushs kone, Borris
FADDER Nr. 6: Maren Nielsdatter, Kirken- Ved, Borris, Christen Bødkers kone se #6218 †1717.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Bush, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Bødker, Kirken- Ved, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4 aug: døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers Søn Christen frembaaren af Jens {Nielsen} aggers hustrue {Maren Agger} - faddere Jørgen {Nielsen} Skrædder Christ_ {Pedersen} Degn Olluf {Christensen} daller Laust Nørgaards datter Olluf Bushis kone Christ_ B[.]chers kone {Maren Nielsdatter}.
Introduktion nr. 5140
LINK: Affotografering.


Nr. 2149 1710.10.06 Maren Madsdatter Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter Ahler.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præsten Peder Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Jakob Reimer, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Christensen Staby, Staby, Fætter til faderen Mads Christensen Kjær Ahler. Mads Staby 1685 Skjern - 1757Guddum i Brejningggard, Langtind, Guddumkloster). Se Nygaards Sedler.
FADDER Nr. 4: Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Degnedatter *Vorgod.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Tarp, Sønder Felding, Moderens søster. Gift med Lars Tuesen.
FADDER Nr. 6: An Christensdatter Kjær, Borris, Faderen søster.
FADDER Nr. 7: Inger Jakobsdatter, Lindvig, Borris, 20c, Jakob Jensen Barfods datter.
NÆVNT Nr. 1: Lars Tuesen, Tarp, Sønder Felding, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Datter Inger Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6te5 O[c]tobr: sigend 5te confirmerede ieg Matz {Christensen} alers datters daab som var kaldet Maren frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere - Jacob anders_ i Aler . Hans Jacob {Reimer} Matz {Christensen} Stabye . Birgitte {Michelsdatter} Synderbye Kiersten {Jakobsdatter} Las T[ue]sen j Felding . An {Christensdatter} Kiær . Jacob {Jensen} Barfods datter {20c, Inger Jakobsdatter} ,
Introduktion nr. 5141
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet en måned gammel. Mads Staby er efter skifter fætter til faderen Mads Christensen Ahler, hvordan er ikke klart.

LINK: Tråd hammerum-herred.dk om Mads Staby og hans mulige bedstefar.
LINK: Affotografering.


Nr. 2150 1710.10.22 Hans Laustsen, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Laust Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster, Gift med Just Andersen
FADDER Nr. 1: Mads Vestergaard, Klokmose?, Faster, Eller i Debelmose i Borris?
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Lem, Faderens søster
FADDER Nr. 5: ? Christen Houlisens kone, Bølling
NÆVNT Nr. 1: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Anne Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Houlisen, Bølling, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 octbr blef Laust {Sørensen} Klochmoesis barn Hans døbt frembaaren af Just {Andersen} Klochmoesis kone {Anne Madsdatter} . faddere Matz Væstergaard {Klokmose?, Debelmose?} Søren Matzen i Klochmoes - Thomas {Christensen} Poerup . Laust {Sørensen} Klochmoesis søster {NN Sørensdatter} af Lemb. Christen Houlisens kone udj Bølling.
Introduktion nr. 5142
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Opkaldt efter moderen Karen Thomasdatters 1. mand Hans Madsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2151 1711.01.15 Morten Christensen, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Christen Lauridsen Sønderby. MOR: Karen Mortensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstegaarden, Borris, Den gamle præst Christen Seerups kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 3: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo, Knud Jensens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Måske inderster i Nørgaard, ses i Mandtall 1705.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 jan døbte Hr. Lambret {Andersen Guldager} pa Mine vegne Christen {Lauridsen} Synderbys søn Morten frembaaren af Kiersten {Jensdatter} hvid . faddere - Jacob {Jensen} holvig Jens {Nielsen} agger knud {Jensen} Synderbye . Birete {Michelsdatter} Synderbye An Nørgrd.
Introduktion nr. 5144
NOTITS: Her ses hvilken stilling degnedatteren Birgitte Michelsdatter i Sønderby har, ellers ville hun kun være nævnt som Knud Sønderbys kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2152 1711.01.17 Kirsten Pedersdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jakob Andersen Grønborgs kone, Grønborg, Borris, .
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Laust Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: ? Peder Gravels Kone, Gravel, Borris
FADDER Nr. 4: ? Oluf Bushs Kone, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Else Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gravel, Gravel, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Bush, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 janv: døbte Hr. Lambret da ieg var suig Peder {Eskesen} grønborgs datter Kiersten frembaaren af Jacob {Andersen} grønborgs kone {Else Marie} , faddere Niels {Jakobsen} Syndergaard . Laust Tarp . Peder Grauilds kone Olluf Bushis kone.
Introduktion nr. 5145
LINK: Affotografering.


Nr. 2153 1711.03.01 *1711.01.01 Niels Boltrup Hansen, Dalager, sogn: Borris. FAR: Hans Jakob Reimer. MOR: Dorte Nielsdatter Boltrup.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Borris, Præsten Peder Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jochim Neuroth
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Datter af Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Jakobsdatter, Lindvig, Borris, 19c, datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Datteren Anne Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste blef Hans Jacobs {Reimer} barns daab Confirmeret . den blef døbt d 1ste Janvari .Hds Niels frembaaren af min {præsten Peder Stauning} kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere . Leuitenant Jochim Neuroth Jacob {Andersen} Aler Jens {Nielsen} Agger Karen {Jakobsdatter} Aler Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter.
Introduktion nr. 5143
Begravelse nr. 6140
NOTITS: Begravet knap to måneder gammel.

LINK: Affotografering


Nr. 2154 1711.03.18 Maren Larsdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Jakob Tvevads kone, Tvevad er et sted i Nøvling sogn.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Nørgaard, Bølling, Soldat, søn af Mads Nørgaard i Bølling.
FADDER Nr. 3: ? Sørensdatter, Klokmose, Faster, Datter af Søren Madsen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 5: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med Søren Jensen Møller.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Tvevad, Konen bærer. Tvevad er et sted i Nøvling sogn.
NÆVNT Nr. 2: Mads Nørgaard, Nørgaard, Bølling
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Datter fadder. Hendes mor er søster til moderen.
NÆVNT Nr. 4: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 5: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch døbte ieg samme dag {d 18 Marti} Las {Pedersen} Smids datter Maren frembaaren af Jacob [Tve]dvads kone . faddere - Peder {Nielsen} nørgaard . Matz Nørgaards søn af Bølling soldat . Christen {Madsen} ved nafn . Søren Matzens datter . Pofl Hannerups kone {Maren Christensdatter} Søren {Jensen} Møllers kone {Karen Jakobsdatter} -
Introduktion nr. 5146
LINK: Affotografering.


Nr. 2155 1711.04.07 Peder Christensen, Hjoptarp, sogn: Borris. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Inger Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, 26c, søn af Jens Clemmensen.
FADDER Nr. 4: An Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Gift med Niels Kringeltoft.
FADDER Nr. 5: Inger? Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Inger bærer, datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7de aprilis døbte jeg Christen {Jakobsen} Synder j Hioptarp hans søn Peder frembaaren af Jnger Nørgaard . faddere Jens Clemmens_ Christ_ {Jakobsen} Væsterbye . Niels {Jensen} Mælgrd . Niels Kringeltofts kone An Laust Nørgaards datter {Inger? Laustdatter}.
Introduktion nr. 5147
LINK: Affotografering.


Nr. 2156 1711.04.07 Anna Olufsdatter, , sogn: Borris. FAR: Oluf Bush. MOR: Kirsten Oluf Bushs kone.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltrup, Lindvig, Borris, Trolovet med Jakob Jensen Barfod Lindvig, gift i Borris to måneder senere.
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Lars Madsen, Duedal, Borris, Har lige giftet sig til Duedal.
FADDER Nr. 3: ? Oluf Meldgaards kone Kirstens bror, Vejle
FADDER Nr. 4: Kirsten Oluf Meldgaards kone, Faster
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 6: ? Oluf Bushs tjenestepige, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 7de aprilis} døbt Olluf Buschis datter Anna . frembaar_ af Margrete {Nielsdatter} Boltrup . faddere . Olluf Mælgaard j Faster . Las Matzøn j Dudal . Oluf Mælgaards kon=broder af Veile . Olluf mælgrds kone . Karen {Jensdatter} Peder {Eskesen} grønborgs kone Olluf Buschis thieniste=Pige.
Introduktion nr. 5148
LINK: Affotografering.


Nr. 2157 1711.05.15 Christen Jensen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 25c, datter af Jens Dynesen.
FADDER Nr. 5: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 maj døbte ieg Jens {Christensen} Væstergaard i Debelmoes hans søn Christ_ frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Christ_ Jensen {Gosvig} Matz {Pedersen} Væstergrd Lauge {Christensen} Debelmoes . Jens Dynissens datter {Kirsten Jensdatter} . Anders {Lauridsen} Debelmoesis kone.
Introduktion nr. 5149
LINK: Affotografering.


Nr. 2158 1711.06.07 Maren Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
BÅREN AF: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 1: Niels Hesselvig
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: An Duedal, Duedal, Borris, Gift med Lars Larsen Duedal.
FADDER Nr. 4: ? Laust Nørgaards datter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 5: Dorthe Gravel, Gravel, Borris, Formodet kone til Peder eller Jakob Gravel.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 juni døbte ieg Niels {Jensen} Mælgrd i Hioptarp hds datter Maren frembaaren af Christen {Jakobsen} Syndergrds hustrue ibidem faddere Niels Heselvig, Christen {Jakobsen} Væsterbye . An dudal, Laust Nørgaards {....}er Dorthe Grauild.
Introduktion nr. 5150
Begravelse nr. 6149
NOTITS: Begravet to måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2159 1711.06.14 Jens Knudsen, Egvig, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Bjerre. MOR: Else Villumsdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal, Borris, Thomas Gaasdals kone
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Debelmose (Gosvig), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Inger Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 23c, datter af Jens Dynesen
NÆVNT Nr. 1: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, 23c, datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lambret Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling 1705 fremad.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 juni døbte Hr. Lambret {Andersen Guldager} i min fraværelse Knud {Jensen} Biæris barn Jens frembaaren af Mette {Christensdatter Feldbereder} thomas Gaasdals kone faddere . Christ_ {Jensen} Gosvig Christ_ {Jakobsen} Syndergrd i Hioptarp - Inger Nørgaard . Jens Dynisens datter {Kirsten Jensdatter}.
Introduktion nr. 5152
LINK: Affotografering.


Nr. 2160 1711.06.21 Søren Pedersen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Tarp. MOR: Sidsel Sørensdatter Gosvig.
BÅREN AF: An Laust Tarps kone, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 1: Laust Tarp, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mads Odderskær, Odderskær, Borris
FADDER Nr. 3: Abelone Tarp, Tarp, Borris, Gift med Niels Tarp.
FADDER Nr. 4: Maren Hestlund, Kirken- Ved, Borris, Datter af Else Hestlund.
NÆVNT Nr. 1: Else Hestlund, Kirken- Ved, Borris, Datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 21} døbt Peder {Pedersen} Tarpis barn Søren. frembaaren af Laust Tarpis kone {An} . faddere . Laust Tarp Matz Odderskiær . appollone Tarp . Else Heestlunds datter Maren {Hestlund}.
Introduktion nr. 5151
Vielse nr. 8128
LINK: Affotografering.


Nr. 2161 1711.06.21 Søren Sørensen, Kvisthus, sogn: Borris. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Nielsdatter Søren Sørensen Huus' kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter Søren Sørensen Huus' kones søster, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Dalager, Dalager, Borris, 18c, søn af Christen Olesen Dalager.
FADDER Nr. 3: Inger Jakobsdatter Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 4: An Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch {d 21} Søren {Sørensen} Huusis søn Søren døbt baaren af hands konis søster faddere Niels {Jensen} Mælgaard i Hioptarp Niels {Christensen} Daller Ing {Inger Jakobsdatter} Gaasdal An Nørgaard.
Introduktion nr. 5153
LINK: Affotografering.


Nr. 2162 1711.07.17 Oluf Jensen, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Lysgaard Klokmose. MOR: ? Jens Lysgaard kone.
BÅREN AF: ? Oluf Meldgaards kone, Hannerup? (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Oluf Pedersen Eistrup, Ejstrup?, Faster
FADDER Nr. 3: ? Søren Madsen Klokmoses datter, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster, Just Andersen Klokmoses kone.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hannerup?, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Kone Anne Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {17 juli} døbt Jens {Lysgaard} Klochmoesis barn Olluf frembaaren af Olluf Mælgaards hustrue . faddere Matz {Pedersen} Klochmoes . Olluf {Pedersen} Eistrup Søren {Madsen} Klochmoesis datter . Just {Andersen} Klochmoesis hustrue {Anne Madsdatter} .
Introduktion nr. 5155
LINK: Affotografering.


Nr. 2163 1711.08.06 Jens Christensen, Debelmose (Gosvig), sogn: Borris. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter, Tarp, Borris, Moderens søster. Peder Pedersen Tarps kone
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Dynesdatter, Debelmose?, Borris
FADDER Nr. 4: Lauge Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Konen Sidsel Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d [6] aug døbte ieg Christ_ {Jensen} Gosvigs søn Jens frembaaren af Zidsel {Sørensdatter Gosvig} . Peder {Pedersen} Tarpis kone faddere Jens {Nielsen} Agger Niels Matzen Kiersten Dynisdatter Lauge Christensen Anders {Lauridsen} debelmoesis kone.
Introduktion nr. 5154
Vielse nr. 8289
NOTITS: Gården Gosvig ligger egentlig i Tarp i Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2164 1711.08.16 Mette Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
BÅREN AF: ? Knud Drongstrups kone, Drongstrup, Sønder Felding, Formodentlig faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Drongstrup, Drongstrup, Sønder Felding, Familie til faderen.
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Peder Eskesen Krogs tjenestepige, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 6: Johanne Christen Knudsen Krogs tjenestepige, Borris- Krog, Borris
NÆVNT Nr. 1: Knud Drongstrup, Drongstrup, Sønder Felding, Formodentlig faderens far.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 døbt Christen {Knudsen} Krogs datter Mette frembaaren af Knud Drumstrups {Drongstrup, Sønder Felding} kone faddere Niels Matzøn i debelmoes Peder Drumstrup {Drongstrup, Sønder Felding} Peder {Eskesen} Krog Christen {Nielsen} Aagaards kone {Mette Pedersdatter} Kiersten som tiener Peder {Eskesen} Krog Johanne tienendes Christen {Knudsen} Krog.
Introduktion nr. 5156
Begravelse nr. 6152
NOTITS: Begravet een måned gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2165 1711.09.06 Eske Nielsen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Niels Madsen Vestergaard. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Johanne Christen Knudsen Krogs tjenestepige, Borris- Krog, Borris, Johanne tjenestepige ved Christen Knudsen Krog.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Debelmose, Debelmose, Borris, Jens Dynesen eller Jens Vestergaard?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 septembr døbte Jeg Niels Matzøns barn j Debelmoes kaldet Esche frembaaren af Jens Debelmoesis kone . faddere Christ_ {Knudsen} Krog Peder {Eskesen} Krog . Olluf Debelmoes Jørgen {Nielsen} shræders kone Christen {Knudsen} Krogs Pige Johanne.
Introduktion nr. 5157
LINK: Affotografering.


Nr. 2166 1711.09.27 Johanne Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præst Peder Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jeppe Christen Jepsen Nygaards far, Oddum, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jepsen, Oddum, Faderens bror, ses i skiftet efter Christen Jepsen Nygaard.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Præstegaarden, Borris, Præstens tjenestekarl, fyldfadder.
FADDER Nr. 4: Anne Mortensdatter Kragmose, Præstegaarden, Borris, Præstens indepige, fyldfadder.
FADDER Nr. 5: An Gravel, Gravel, Borris, Måske ikke i Gravel men Ved Kirken.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 27 Septbr} døbte ieg Christen {Jepsen} Nygrds datter Johanne frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møbjerg} . faddere Christ_ {Jepsen} Nygaards fader {Jeppe} sa g hds broder {Peder Jepsen} . item Min karl Niels Lars_ . Min jndpige An {Mortensdatter} Kragmoes . An Grauild.
Introduktion nr. 5158
Vielse nr. 8151
LINK: Affotografering.


Nr. 2167 1711.12.02 Margrethe Andersdatter, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jakob Andersen Grønborgs kone, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 1: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Thomsen, Nørre Vium
FADDER Nr. 3: Svend Christensen, Sønder Felding, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Kirsten, Vium Krog, Nørre Vium
FADDER Nr. 5: Anne Mortensdatter Kragmose, Gaasdal- Store, Borris, Peder Gaasdals kone, gift ugen før.
FADDER Nr. 6: Anna Christensdatter, Sønder Felding, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen, Grønborg, Borris, Konen Else Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen An Mortensdatter Kragmose fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 døbte ieg Anders {Thomsen} Vindelbos datter Margrete frembaaren af Jacob Andersøns kone {Else Marie} j Grønborg . faddere . Tomas {Jensen} Vindelboe . Anders Tomsen i Vium . Maren {Christensdatter} Vindelboes broder Svend {Christensen} Kirsten j Vium Krog An {Anne Mortensdatter Kragmose} Peder Gaasdals kone Maren {Christensdatter} Vindelboes Søster Anna {Christensdatter}.
Introduktion nr. 5159
LINK: Affotografering.


Nr. 2168 1712.01.01 Peder Laustsen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Fyldbærer. Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 4: Sidsel Sørensdatter Peder Tarps kone, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: ? Niels Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste Janv: døbte ieg Laust tarpis Søn Peder frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere. Niels {Jakobsen} Syndergaard Peder {Eskesen} grønborg Peder {Pedersen} Tarp - Peder Tarpis kone {Sidsel Sørensdatter} Niels Tarpis thienestepige.
Introduktion nr. 5160
LINK: Affotografering.


Nr. 2169 1712.02.07 *1712.01.25 Christian Knudsen, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfogeden.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Sønderby, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 5: Anne Knudsdatter Due, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Den gamle degn Kyndius kone.
FADDER Nr. 6: Else Marie, Grønborg, Borris, Jakob Andersens kone.
FADDER Nr. 7: Kirsten Niels Gjaldbæks kone, Gjaldbæk, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Kyndius, Kirken- Ved (Degnehuset), Borris, Degnen, eller ville der stå Christen Degn for substituten. Konen Anne Knudsdatter Due fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Else Marie fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7de febr: confirmerede jeg Knud {Jensen} Synderbyes Søns daab kaldet Christian frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Jacob {Pedersen} Scanding . Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Christen Synderbye . Karen {Jakobsdatter} Aler . Degnens {Jakob Christensen Kyndius} kone {Anne Knudsdatter Due} . Jacob {Andersen} grønborgs kone {Else Marie} . Niels gialdbæchs kone {Kirsten} . Barnit var hiem døbt fiorten dage tilforen.
Introduktion nr. 5161
Vielse nr. 8180
NOTITS: Fadderne er de fine folk i Borris. Sustituten er "Christen Degn", "degnen" er den gamle degn Kyndius.

LINK: Affotografering.


Nr. 2170 1712.02.11 Thomas Christensen, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: ? Christen Jakobsens kone, Sædding?, Der står "Sæden", der ikke findes i TRAP som stednavn.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Sædding?
FADDER Nr. 2: Lars, Bølling- Lille, Bølling
FADDER Nr. 3: Christen Michelsen, Hannerup, Faster, Michel Hannerups søn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smeds kone.
FADDER Nr. 5: ? Christen Lodals kones søster, Hannerup, Faster, Hun tjener ved Peder Nielsen Nørgaard i Hannerup.
NÆVNT Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup, Faster, Kaldes oftest Nørgaard men også Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 febr døbte Jeg Christen Loudals Søn thomas frembaaren af Christen Jacobsen i Sæden hds kone . faddere . Las lill bølling Christ_ Jacobsen af Sæden . Michel Hannerups søn {Christen Michelsen} - Las {Pedersen} Smeds kone {Kirsten Jakobsdatter} . Christen Lodals kones søster thienendis Peder {Nielsen Nørgaard} Hannerup .
Introduktion nr. 5163
Vielse nr. 8226
LINK: Affotografering.


Nr. 2171 1712.02.14 Kirsten Larsdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Gjaldbæk, Borris, Niels Larsen Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jøs Christensen, Gjaldbæk, Borris, Christen Pedersen Smeds søn.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Sønderskov?, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Sønderskov?, Borris, Datter af Christen Andersen.
FADDER Nr. 5: Maren Kodbøl, Kodbøl, Borris, Gift med Erik Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen An Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Smed, Gjaldbæk, Borris, Sønnen Jøs Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Andersen, Sønderskov, Borris, Datter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 februarj døbte Jeg Las {Jensen} Syndershous datter Kiersten frembaaren af An [Marie?] {Nielsdatter} Niels {Larsen} Gialdbechs kone faddere Christ_ Ollufsen j Syndershou Jøs {Christensen} Christen {Pedersen} Smeds søn . Las {Jensen} Syndershous søster {Karen Jensdatter} - Christen andersøns datter Maren Kuedbøl.
Introduktion nr. 5164
Vielse nr. 8128
LINK: Affotografering.


Nr. 2172 1712.02.14 Cathrine Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Peder Nielsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Bjerrebo, Sædding, Forlovet med Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 4: ? Jens Marcussens kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter af Peder Nørgaard, trolovet med Jens Bjerrebo som også er fadder.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer, datter Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 14 februarj} døbte jeg j Faster Peder {Nielsen} Mælgaard i Hannerup hds datter frembaaren af Peder {Nielsen} nørgaards kone {Kirsten Jakobsdatter} sammesteds . Barnets nafn var Cathrine . faddere Niels {Pedersen} Præstgaard . Jens Biæreboe . Poul Hannerup {kone: Maren Christensdatter} og Jens Marcussens koner Peder {Nielsen} nørgaards datter {Maren Pedersdatter} forlovet med Jens Biæreboe {Sædding}.
Introduktion nr. 5162
Vielse nr. 8170
LINK: Affotografering.


Nr. 2173 1712.02.24 Johanne Pedersdatter, Aas, sogn: Faster. FAR: Peder Aas. MOR: ? Peder Aas' kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, Faster, Gift med Morten Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 1: ? Jensen, Hannerup, Faster, 18c, søn af Jens Marcussen.
FADDER Nr. 2: Niels Odderskær, Faster, Tjenestekarl ved Christen Sørensen.
FADDER Nr. 3: ? Mette Ammes datter, Fasterkær, Faster, Tjenestepige på Fasterkær.
FADDER Nr. 4: Maren Thomas Paarups husholderse, Fastergaard, Faster, Navn Maren 16.05.1712.
FADDER Nr. 5: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen Kirsten Christensdatter Sønderskov bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster
NÆVNT Nr. 4: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
NÆVNT Nr. 5: Mette Amme, Fasterkær, Faster, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 6: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Nabo. Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 febr døbte jeg Peder Aaes hands datter Johanne frembaaren af Kirsten {Christensdatter Sønderskov} Morten {Pedersen} Præstgaards kone faddere Jens Marcuss_ søn . Niels odderskiær tienendis Christen Søfrens_ Met Ammis datter som og tiener pa Faster Kiær thomas {Christensen} Poerups huusholderske {Maren} Niels Jacobsøn hands hustrue.
Introduktion nr. 5165
LINK: Affotografering.


Nr. 2174 1712.03.28 Maren Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Jørgensdatter, Grejs, Præstens 1700 afdøde bror Jørgen Pedersen Staunings datter. Hun ses også i Nørvang Gejstlig Skifteprotokol Brejl #2 af 1717 skifte efter moderen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Dorthe Gravild, Borris, Fyldfadder.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: ? Jens Debbelmoses kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 28 Martij døbte Jeg Christ_ {Pedersen} degns datter Maren frembaaren af Maren Jørgensdatter af Gre[n] faddere Jens {Christensen} Stier Jørgen {Nielsen} Shræder dorthe Grauild Jørgen Shræders kone Jens Debelmoesis kone.
Introduktion nr. 5166
LINK: Affotografering.


Nr. 2175 1712.04.17 *1712.02.23 Niels Jakobsen Barfod, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Andreas Grim
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Jørgensdatter, Grejs, 17c. Præstens 1700 afdøde bror Jørgen Pedersen Staunings datter. Hun ses også i Nørvang Gejstlig Skifteprotokol Brejl #2 af 1717 skifte efter moderen.
FADDER Nr. 5: Christen Larsen Sønderby, Sønderby, Borris, Også kaldet Colding.
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 7: Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Christen Sønderby.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Stauning, Grejs, Præst i Grejs †1700, datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 april confirmerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} lindvig Søn Niels hans daab som var hiemdøbt d 23 febr: hiemme faddere Mons. Andreas g[rim?] . Jacob {Andersen} Grønborg Niels {Larsen} Gialdbech . Min Slg broders {Jørgen Pedersen Staunings} datter Maren {Jørgensdatter} . Noch Christen {Larsen} Synderbye . Karen {Jakobsdatter} aler Birgete {Michelsdatter} Synderbye . Barnet baaren af min kiæreste.
Begravelse nr. 6154
NOTITS: Næsten 8 uger mellem fødsel og kirkedåb. Begravet tre måneder gammel. Introduktion ikke sket eller glemt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2176 1712.04.30 Jesper Christensen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Christen Mikkelsen. MOR: Karen Jespersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Peder Nielsen Meldgaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 3: Knud Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Hannerup, Faster, Niels Stiers datter, der tjener ved Jens Marcussen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo bærer.
NÆVNT Nr. 2: Poul Hannerup, Faster, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Stier, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Niels Stiers datter tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 døbte jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper . frembaaren af Peder {Nielsen} Mælgaards kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} i H: faddere Peder {Nielsen} nørgaard Mort_ {Pedersen} Præstgaard Knud astrup Poul hannerups kone {Maren Christensdatter} Niels Stiers datter thienendis Jens Marcussen ibd.
Introduktion nr. 5167
Begravelse nr. 6157
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2177 1712.05.08 Johanne Jensdatter, Agger, sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Agger.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfogeden.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Kolstrup, Odderup, Oddum, Jens Jensen er sønnen, Jens Pedersen faderen.
FADDER Nr. 3: Christen Lauersen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Christen Jensen Aagaard Lille, Aagaard, Borris, 22c, Lille Christen adskiller ham fra Christen Nielsen på den anden halvgård i Aagaard.
FADDER Nr. 5: An Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen degns kone.
FADDER Nr. 7: ? Oluf Vestis kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Vesti, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8de maj døbte Jeg Jens {Nielsen} aggers datter Johanne frembaaren af min kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere . herridfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup . Jens {Jensen/Pedersen} Kolstrup . Christen {Lauersen} Synderbye . Lille Christen {Jensen} Aagaard An Nørgaard . degnens {Christen Pedersen Degn} kone {Kirsten Nielsdatter} . Olluf [Vestis] kone.
Introduktion nr. 5168
Vielse nr. 8159
LINK: Affotografering.


Nr. 2178 1712.05.16 Kirsten Nielsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Niels Lauridsen Lund. MOR: Anne Madsdatter Gammelgaard.
BÅREN AF: Abbelone Nielsdatter, Gammelgaard, Sønder Lem, Bølling er præstens fejl. Datter af faderen af første ægteskab. Gravers Nielsen Gammelgaards kone.
FADDER Nr. 1: Gravers Nielsen Gammelgaard, Gammelgaard, Sønder Lem, Vester Gammelgaard.
FADDER Nr. 2: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Astrup, Faster, Jens Astrups søn.
FADDER Nr. 4: Mette Clemmensdatter, Fiskbæk, Nørre Vium, Christen Bendtsen Fiskbæks kone.
FADDER Nr. 5: Maren, Fastergaard, Faster
NÆVNT Nr. 1: Jens Astrup, Astrup, Faster, Søn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Bendtsen Fiskbæk, Fiskbæk, Nørre Vium
NÆVNT Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 maji . 2den Pintzedag døbte jeg Niels {Lauridsen} Lunds datter Kiersten frembaaren af Grauers {Nielsen} Gammelgrd i bølling {vel fejl for Sønder Lem} hans kone {Abbelone Nielsdatter} . faddere Grauers {Nielsen} Gammelgrd Olluf Klochmoes . Jens Astrup søn Niels {Jensen} . Christen {Bendtsen} Fishbæchs kone {Mette Clemmensdatter} . Thomas {Christensen} Poerups huusholdershe Maren .
Introduktion nr. 5169
NOTITS: Kirsten Nielsdatter bliver gift 1734 i Sædding kirke med Anders Rasmussen Clausager.

LINK: Hammerum-herred.dk tråd: Kirsten Nielsdatter Fasterlund f. 1712.
LINK: Affotografering.


Nr. 2179 1712.05.20 *1712.05.20 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed .'}
Introduktion nr. 5171
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelse 1712.05.25. Se begravelsen.


Nr. 2180 1712.06.05 Jakob Sørensen, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Søster til moderen, gift med Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 1: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Knud Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 4: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Gift med Laust Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Sørensen Kjærs steddatter, Klokmose, Faster, Tjener ved Just Andersen.
FADDER Nr. 6: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Karen Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Sørensen Kjær, Fasterkær, Faster, Steddatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5te døbte jeg Søren Matzen j Klochmoes hans søn Jacob frembaaren af Las {Pedersen Smed} Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter} . faddere Olluf Klochmoes. Just {Andersen} Klochmoes , Knud Astrup . Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter}. Just {Andersen} Klochmoesis pige som var Christen {Sørensen} Kiærs stifdatter.
Introduktion nr. 5172
LINK: Affotografering.


Nr. 2181 1712.06.05 Anna Larsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: ? An Duedal søsters mand, Assing, Lars Lodals kone An Duedal søsters mand i Assing, ikke kendt.
FADDER Nr. 2: Karen Jakobsdatter, Borris, Søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, Anders Thomsen Vindelbos kone.
FADDER Nr. 4: Mette Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, 18c, datter af Lars Larsen i Duedal.
NÆVNT Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris, Konen An Duedal søsters mand af Assing.
NÆVNT Nr. 2: An Duedal, Duedal, Borris, Søsters mand af Assing fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 5te} døbt Las {Larsen} Gaasdals datter Anna frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere , Las {Larsen} Dudal hans konis {An Duedal} søsters mænd{!} af Assing Ing {Jakobsdatter, moderen} gaasdals søster Karen {Jakobsdatter} . Maren {Christensdatter} Vindelboe Anders {Thomsen} Vindelboes kone . met {Larsdatter} Dudal .
Introduktion nr. 5170
Vielse nr. 8222
NOTITS: Usædvanligt at Maren Vindelbo nævnes som Anders Vindelbos kone. Normalt ville det være to forskellige personer.

LINK: Affotografering.


Nr. 2182 1712.06.26 Mette Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Kirsten Peder Eskesen Krogs tjenestepige, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 4: ? Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, Datter af bødker Poul Frandsen.
FADDER Nr. 5: ? Niels Madsen Vestergaards kone, Debbelmose (Vestergaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen Vestergaard, Debbelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 26 juni} døbte Jeg Christen {Knudsen} Krogs barn frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} . kaldet Mette . faddere . Christ_ {Nielsen} aagaard Peder {Eskesen} Krog . Kirsten peder {Eskesen} Krogs pige Poul Frantzøns datter . Niels Matzøn {Vestergaard} j Debelmoes hds kone.
Introduktion nr. 5173
LINK: Affotografering.


Nr. 2183 1712.07.31 *1712.07.23 Lars Nielsen, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
BÅREN AF: Inger? Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 20c, eller Anne 17c, Laust Nørgaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Kaldes også Søndergaard.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen Vesterby Lille, Tarp (Vesterby), Borris, Formodning at han hedder Jakobsen.
FADDER Nr. 4: ? Clemmen Viums kone
FADDER Nr. 5: ? Niels Stiers kone, Stier, Borris
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Vium, Ikke identificeret, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Stier, Stier, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 31 confirmerede Jeg Niels {Jensen} Mælgrd i Hioptarp hans barns daab som for 8te dage siden var døbt . barnets nafn var Las - frembaaren af Laust Nørgaards datter {Inger eller Anne} . faddere Jens Clemmends_ Christ_ {Jakobsen} Syndergaard j Hioptarp Lille Christ_ {Jakobsen?} Væsterbye Clemmend Viums kone Niels Stiers kone.
Introduktion nr. 5174
Vielse nr. 8247
LINK: Affotografering.


Nr. 2184 1712.09.18 Maren Nielsdatter, Tarp (Vesterby), sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen, Tarp (Vesterby), Borris, Avlskarl i præstegaarden.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Præstegaarden, Borris, Avlskarl i præstegaarden.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Bjerrebo?, Sædding?, Lige gift i Faster med Jens Bjerrebo.
FADDER Nr. 4: An Skomager, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige.
FADDER Nr. 5: Kirsten Dynesdatter, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Jens Bjerrebo, Bjerrebo?, Sædding?, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 blef Niels {Andersen} Væsterbyes datter Maren døbt frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Christen {Jakobsen} Væsterbye . Min auflskarl Niels Lass_ Jens biærboes kone {Maren Pedersdatter} . An Skomager thienedis udj Præstegaarden sa og Kirsten Dynisdatter tjenendis sammesteds.
Introduktion nr. 5175
Vielse nr. 8202
Begravelse nr. 6691
LINK: Affotografering.


Nr. 2185 1712.09.25 Johanne Olufsdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Jakobsen, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Niels Madsen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Ellen Jakobsdatter, Borris, Søster til faderen.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 døbte jeg Olluf {Jakobsen} debelmoes hands datter Johanne frembaaren af hans egen søster Met Jacobsdatter . faddere hds broder peder {Jakobsen} Niels Matzøn {Vestergaard} j Debelmoes . hans søster Ell {Jakobsdatter}, Jørgen {Nielsen} Shrædders kone.
Introduktion nr. 5176
Begravelse nr. 6159
NOTITS: Begravet en måned gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2186 1712.10.25 Søren Laustsen, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Laust Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Christen Houlisens kone, Bølling
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter Søren Madsen Klokmoses datter, Klokmose, Faster, Søren Madsen eller Søren Sørensen?
FADDER Nr. 5: ? Jens Lysgaards kone, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Houlisen, Bølling
NÆVNT Nr. 2: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster, Ny i Faster, præsten har først skrevet Niels så gennemstreget.
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 døbte jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis søn Søren . frembaaren af Christ_ Houlisens hds kone . faddere Matz {Pedersen} og Olluf Klochmoes Olluf {Pedersen} Eistrup . Søren {Madsen} Klochmoes hans datter Jens Lysgaard ibd: hans kone.
Introduktion nr. 5178
Vielse nr. 8187
LINK: Affotografering.


Nr. 2187 1712.11.06 *1712.10.25 Maren Nielsdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jakob Andersen Grønborgs kone, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Wad, Wadgaard, Vorgod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jakobsen, Hvollig, Borris, Søn af Jakob Jensen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Sidsel Hvolligs datter, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 5: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Peder Hesselvigs kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Kunne være bror. Konen Else Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Søn Niels Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Sidsel Hvollig, Hvollig, Borris, Datter Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6te November confirmerede jeg Niels {Andersen} Grauilds barns daab nafnlig Maren som var døbt hiemme 12 dage tilforen - frembaaren af Jacob {Andersen} Grønborgs kone {Else Marie} . faddere ere Thomas {Pedersen} Voed j Voedgod . peder {Hesselvig} holvig . Jacob {Jensen} Holvigs søn Niels {Jakobsen} . Kiersten Zidsel Holvigs datter . Peder {Hesselvig} Holvigs kone {Anne Knudsdatter}.
Introduktion nr. 5177
NOTITS: Forældre gift 1711.03.22 i Vorgod.

LINK: Affotografering.


Nr. 2188 1712.11.30 Elles Jensdatter, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Moderens søster som er Christen Pedersen Degns kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christen Tofts kone, Dalager, Borris
FADDER Nr. 5: Dorthe Gravel, Gravel?, Borris, Gifter sig 1715 med Niels Slikdal.
NÆVNT Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 Novembr døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers datter Elletz frembaaren af Christ_ {Pedersen} Degn j Debelmoes hds hustrue {Kirsten Nielsdatter} - faddere Jørgen {Nielsen} Shrædder . Christen {Pedersen} degn . Jørgen {Nielsen} Shrædders kone - Christ_ toftis kone . Dorthe Grauild.
Introduktion nr. 5179
LINK: Affotografering.


Nr. 2189 1712.12.07 Mette Nielsdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Niels Odderskær. MOR: Kirsten Niels Odderskærs kone.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen Fonager Smed, Fonager, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Svendsdatter, Odderskær, Borris, 18c. Svend Jørgensens datter.
FADDER Nr. 4: Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Christen Laugesen Colding.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 [....] døbte jeg Niels Oderskiærs datter Mette frembaaren af Christ_ {Nielsen} aagaards kone {Mette Pedersdatter} - faddere Christen {Madsen} Fonagger peder {Eskesen} Krog Svend {Jørgensen} oddershiærs datter {Kirsten Svendsdatter} Karen {Mortensdatter} Synderbye.
Introduktion nr. 5181
Begravelse nr. 6186
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel. Faderen Niels Odderskær var i feb. 1712 karl ved Christen Sørensen i Faster sogn. Moderens navn #2290.

LINK: Affotografering.


Nr. 2190 1712.12.08 *1712.11.30 Jens Jørgen Pedersen Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
BÅREN AF: Christiane Steensdatter, Lundenæs, Skjern, Forvalter Daniel Filip Raschs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møborg, Præstegaarden, Tim, Moderen far, præst i Tim og Madum.
FADDER Nr. 2: Kirsten Anders Griims? søster, Stauning
FADDER Nr. 3: Margrethe Elisabeth Døge, Præstegaarden, Skjern, Hr. Just Frederik Hammerichs kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Griim?, Søster i Stauning fadder.
NÆVNT Nr. 2: Just Frederik Hammerich, Præstegaarden, Skjern
NÆVNT Nr. 3: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter på Lundenæs, konen Christiane Steensdatter bærer. Se Nygaards Sedler.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 Novbr en onsdag klochen 4re om morgenen er min {præsten Peder Pedersen Stauning} Søn Jens Jørgen fød . og blef hand døbt d 8te decembr: frembaaren af forvalterens {Daniel Filip Rasch} kone {Christiane Steensdatter} paa lundenis faddere . min kiæreste {Sophie Christensdatter Møborgs} fader {Christen Jensen Møborg} i Thim Pstgrd mons: Anders Gr[ii]ms søster Kiersten j Stauning og Hr. Justes {Just Frederik Hammerich} kiæreste {Margrethe Elisabeth Døge} i Schierne .
Introduktion nr. 5180
LINK: Affotografering.


Nr. 2191 1712.12.11 Jens Christensen, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris. FAR: Christen Jakobsen Minds. MOR: ? Christen Jakobsen Minds kone.
BÅREN AF: ? Lars Helgaards kone, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Clemmensen, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Datter af Niels Kringeltoft. Se dåb 1717.04.18.
FADDER Nr. 4: Inger Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards datter.
FADDER Nr. 5: ? Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d jj Decembr døbte jeg Christen {Jakobsen Minds} Syndergaards Søn Jens frembaaren af Las Helgrds kone - faddere Jens Clemmens_ Christen {Jakobsen} Væsterbye . Niels Kringeltofts datter {Maren} Laust nørgaards datter {Inger} Niels {Jensen} Mælgrds kone j Hioptarp.
Introduktion nr. 5182
LINK: Affotografering.


Nr. 2192 1712.12.20 *1712.12.20 Karen Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 hiemdøbte jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbechs datter Karen .
Introduktion nr. 5183
Vielse nr. 8194
NOTITS: Døbt i kirken #2199. 2 febr 1713.


Nr. 2193 1712.12.26 Karen Nielsdatter, Aas, sogn: Faster. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, Datter af Christen Sørensen.
FADDER Nr. 1: Peder Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Anders Kongensholm, Fastergaard, Faster, Tjenestekarl på Fastergaard. Kongensholm er et sted i Hanning sogn.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter Præstgaard, Fastergaard, Faster, Husholderske ved Thomas Paarup.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Se skifte #39 Lundenæs i Brejl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 dcbr døbte jeg Niels Jacobs_ j Faster hans datter Karen frembaaren af An {Christensdatter} Kiær Christ_ Søfrensøns datter . faddere Peder Aaes . Anders Kongensholm thienendis pa Fastergrd Thomas {Christensen Paarup} af Fastergaard hands huusholdershe Kirsten {Nielsdatter} Præstgaard.
Introduktion nr. 5184
Vielse nr. 8183
LINK: Affotografering.


Nr. 2194 1712.12.27 Dødfødt, Grønborg , sogn: Borris. FAR: Peder Eskesen Grønborg . MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 1ste begrof jeg Peder {Eskesen} Grønborgs datter som blef død i det gamle aar .'}
Begravelse nr. 6163
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.


Nr. 2195 1713.01.01 Christen Jakobsen, Gravel, sogn: Borris. FAR: Jakob Gravel. MOR: ? Jakob Gravels kone.
BÅREN AF: An Gravel, Gravel, Borris, Muligvis Peder Gravels kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Hvollig, Borris, Jakob Jensens søn.
FADDER Nr. 4: Abbelone Larsdatter, Helgaard, Borris, Datter af Lars Helgaard.
FADDER Nr. 5: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Gift med Christen Jepsen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Søn Jens fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter Abbelone fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen Ida Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 1ste} døbte jeg Jacob Grauilds Søn Christen . frembaaren af An Grauild - faddere Christen {Jensen} Kiær - Peder Grauild . Jacob {Jensen} Holvigs søn Jens {Jakobsen} . Las Hælgrds datter Apollone {Larsdatter} Christen {Jepsen} Nygrds kone Ide Margrete {Christensdatter} . barnet var g føed j den gl aar.
LINK: Affotografering.


Nr. 2196 1713.01.22 Peder Jensen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Vestergaard, Borris, Christen Pedersen degns kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Vestergaard, Vestergaard, Borris
FADDER Nr. 3: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 25c, datter af Jens Dynesen.
FADDER Nr. 5: Bodil Nielsdatter Stier, Stier, Borris, Gift med Jens Christensen Stier.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 22 janv} døbt Jens {Christensen} Væstergrds Søn Peder frembaaren af Christen {Pedersen} degns Hustrue {Kirsten Nielsdatter} Fadere Christen Jens_ Matz {Pedersen} Væstergrd Lauge {Christensen} Debelmoes Jens dynisens datter Kirsten {Jensen} noch Boel stier {Bodil Nielsdatter Stier}.
Introduktion nr. 5186
LINK: Affotografering.


Nr. 2197 1713.01.22 Abelone Andersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, Borris, Peder Pedersen Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 3: Maren Stier, Borris, Muligvis Jens Christensen Stiers mor.
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Debelmose, Borris, Faderens datter.
FADDER Nr. 5: ? Peder Fogeds kone
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 2: Peder Foged, Ikke identificeret. Muligvis fra herregården Lundenæs i Skjern sogn lige på grænsen til Borris sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch døbt samme dag {d 22 janv} Anders {Lauridsen} Debbelmosis datter Appolone frembaarn af Peder {Pedersen} Tarpis Kone Zidsel {Sørensdatter Gosvig} Faddere Niels stier : Clemend {Bertelsen} scobæck , Maren stier . Anders {Lauridsen} Debelmoses datter Maren {Andersdatter}. Peder fogeds kone.
Introduktion nr. 5189
LINK: Affotografering.


Nr. 2198 1713.01.29 Anne Kirstine Pedersdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris. FAR: Peder Thomassen? Gaasdal. MOR: Anne Mortensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præst Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Olluf Kragmose, Kragmose, Bølling, Moderens slægtning, hun kommer fra Bølling sogn.
FADDER Nr. 2: Bodil Mortensdatter, Bølling?, Vel moderens søster.
FADDER Nr. 3: Inger Jakobsdatter Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Gift med Lars Larsen.
FADDER Nr. 4: Oluf Gaasdal, Gaasdal, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Præst i Borris og Faster, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Skrædder, Bølling?, Datter Bodil Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 29 Janv: døbte Jeg Peder {Thomasen?} Gaasdals datter An Kierstine frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere . Olluf Kragmoes i Bølling. Boel Morten Shræders datter - Ing gaasdal . Olluf gaasdall .
Introduktion nr. 5185
NOTITS: Forældrene trolovet #7981

LINK: Affotografering.


Nr. 1991 1713.02.01 *1713.02.01 Kirstine Marie Jakobsdatter, Dalager- Lille, sogn: Borris. FAR: Jakob Pedersen Skanderup. MOR: Anne Margrethe Christensdatter Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: {1713} d 9 febr blev heredsfogdens {Jakob Pedersen Skanderup} datter Kirstine Marie begrafvet .'}
Introduktion nr. 5188
Begravelse nr. 6165
NOTITS: Hjemmedaaben glemt i kirkebogen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2199 1713.02.02 *1712.12.20 Karen Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven, Faddere frem og tilbage mellem Ørbæk og Gjaldbæk, forbindelse ikke afklaret.
FADDER Nr. 3: Jøs Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Mosgaard, Borris, Jens Pedersen Viums steddatter.
FADDER Nr. 5: Karen, Aagaard, Borris, Jens Olesen Aagaards kone.
FADDER Nr. 6: Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 7: Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Christen Laursen (Colding) .
FADDER Nr. 8: ? Christen Pedersen Smeds kone, Gjaldbæk, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Mosgaard, Mosgaard, Borris, Ellers Jens Pedersen Vium, steddatter Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Karen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2den Febr blef Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs datter Karen hendis daab, som var forretet hiemme j huuset d 20 decbr [.....s] confirmeret. baaren af min Kieriste {Sophie Christensdatter Møborg} - faddere Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Jens Hansen af Ørbech {Hoven sogn} Jøs Gialbech . Jens {Pedersen} Moesgrds stif datter {Kirsten Jensdatter} . Karen Jens {Olesen} aagrds kone . birgite {Michelsdatter} Synderbye Karen {Mortensdatter} Synderby Christen {Pedersen Smed} gialdbæchs Kone.
Introduktion nr. 5183
Vielse nr. 8194
Begravelse nr. 6586
NOTITS: Hjemmedøbt 20.12.1712 #2192

LINK: Affotografering.


Nr. 2200 1713.03.05 Peder Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris. FAR: Laust Nørgaard. MOR: Inger Laust Nørgaards kone.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift med Mads Christensen (Kjær).
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Smed Fonager, Fonager, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Nielsen Stier, Stier, Borris, Gift 1713.
FADDER Nr. 4: Dorte Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 5: Maren? Nielsdatter Stier, Stier, Borris, Niels Stiers datter.
FADDER Nr. 6: ? Christen Tofts kone, Dalager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Martius d 5te døbte Jeg Laust nørgaards søn Peder . frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Aler faddere - Jens {Nielsen} Agger - Christen {Smed} Fonagger Matz {Nielsen} stier . Dorthe Graild . Niels stiers datter {Maren?} Christen Tofftis Kone {Dalager}.
Introduktion nr. 5190
Vielse nr. 8212
LINK: Affotografering.


Nr. 2201 1713.03.19 *1713.01.26 Mette Andersdatter, Astrup, sogn: Faster. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Karen Jens Andersens? kone, Astrup, Faster, Jens Andersens? kone.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Se #2258 for Jensen. Søn af Jens Astrup.
FADDER Nr. 2: ? Niels Andersens kone, Aas?, Faster
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaard (Præstgaard), Faster, Morten Pedersen Præstgaards kone.
FADDER Nr. 4: An Christensdatter Kjær, Fasterkær, Faster, 22c, datter af Christen Sørensen Kjæ.
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen?, Astrup, Faster, Konen Karen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen, Aas?, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaard (Præstgaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 19 Martius} confirmerede Jeg Anders {Christensen} Astrup datter daab nafnlig Mette som var hiemmedøbt d 26 janv: frembaaren af Karen Jens Astrups kone . Faddere Just Klochmos Morten astrup . Niels Andr_ kone Morten {Pedersen} Prstgrds kone {Karen Christensdatter Sønderskov} An {Christensdatter Kjær} paa fasterkiær.
Introduktion nr. 5187
LINK: Affotografering.


Nr. 2202 1713.04.13 Christen Poulsen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Ove Christensens kone, Skjern
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Fasterkær, Faster, Tjener på Fasterkær.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Gift med Christen Mikkelsen.
NÆVNT Nr. 1: Ove Christensen, Skjern, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Mikkelsen, Hannerup, Faster, Konen Karen Jeppesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 April døbte Jeg Poul Hannerups søn Christen frembaaren af Ove Christensøn i Schierne hans Kone. Fadderne Ove [se..i]. Jens Marcusøn j hannerup - Niels som tiener paa fasterkier han heder Niels Sørensøn . Poul hannerups kones søster Kiersten {Christensdatter} Christen Michelsøn af hannerup hds Kone {Karen Jeppesdatter} .
Introduktion nr. 5193
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 1741 28 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2203 1713.04.13 Niels Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag (13de april) som var shiersgorsdag hiem=døbte Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Ny føde Søn Niels .
Introduktion nr. 5191
Begravelse nr. 6169
NOTITS: begravet 5 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2204 1713.04.23 Jens Pedersen, Gravel, sogn: Borris. FAR: Peder Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
BÅREN AF: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Niels Andersen Gravels kone.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 4: Abelone, Helgaard, Borris, Gift med Lars Helgaard.
FADDER Nr. 5: Maren Thomasdatter, Helgaard, Borris, Jørgen Helgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Voldborg Thomasdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Abelone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 23 døbte Jeg Peder Grauilds Barn Jens frembaaren af Niels {Andersen} Grauilds kone Voldborg {Thomasdatter} . Faddere Peder {Eskesen} Grønborg Christen {Jepsen} Nygrd Peder {Eskesen} Krog - Jørgen Helgrds kone {Maren Thomasdatter} Appolone Las Helgards Kone.
Introduktion nr. 5192
LINK: Affotografering.


Nr. 2205 1713.05.07 Anders Olufsen, Dalager (Busk), sogn: Borris. FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Stier, Stier, Borris, Tjener i præstegaarden.
FADDER Nr. 3: Peder Jakobsen, Dalager, Borris, Søn af Jakob Daller.
FADDER Nr. 4: ? Christen Tofts kone, Dalager, Borris
FADDER Nr. 5: ? Olesdatter, Klokmose, Faster, Datter af Ole Klokmose.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Peder Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Ole Villadsen Klokmose, Klokmose, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7de Maji døbte Jeg Olle Bushis søn Anders . frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Nielß Tarp, Matz {Nielsen} stier thienendis i præstegaarden Peder {Jakobsen} Jacob Dallers ßøn, Christen Tofftes hustrue, Olle {Villadsen} Klochmoes hds datter .
Vielse nr. 8124
NOTITS: Moderens navn Kirsten fra vielse 1735.11.06 som enke Kirsten Busk med Christen Stier, trolovet som salig Oluf Buskes enke med Christen Stier.

LINK: Affotografering.


Nr. 2206 1713.06.14 Peder Pedersen II Tarp, Tarp, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen I Tarp. MOR: Sidsel Sørensdatter Gosvig.
BÅREN AF: An Laust Tarps kone, Tarp, Borris, Laust Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Laust Tarp, Tarp, Borris, Konen An bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris, Gift med moderens søster Mette Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Maren Else Hestlunds datter, Kirken- Ved, Borris, Else Hestlund kan have andre døtre, men Maren kendes ved navn.
FADDER Nr. 4: Karen Østerskjern, Tarp, Borris, Jens Østerskjerns kone.
NÆVNT Nr. 1: Else Hestlund, Kirken- Ved, Borris, I mandtallet 1705 Ved Kirken.
NÆVNT Nr. 2: Jens Østerskjern, Tarp, Borris, Konen Karen Østerskjern fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 Junii døbte Jeg Peder {Pedersen} Tarpis Søn Peder frembaaren af Laust Tarp kone {An} Faddere Laust Tarp Christen {Jensen} Gosvig . Else Hæstlunds datter , Karen Jens østershierns Kone .
Introduktion nr. 5194
Vielse nr. 8183
LINK: Affotografering.


Nr. 2207 1713.06.18 Christen Christensen, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Hviid, Præstergaarden, Borris, Den gamle præst Christen Nielsen Seerus kone.
FADDER Nr. 1: Jeppe, Oddum?, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Abelone Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Datter af degnen Peder Christensen i Sønder Felding. Tjener ved præsten Peder Pedersen Stauning.
FADDER Nr. 4: Maren Nygaard, Nygaard, Borris, Moderens mor.
FADDER Nr. 5: ? ? Jepsens kone, Christen Jepsen brors kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Seerup, Præstergaarden, Borris, Konen Kirsten Jensdatter Hviid bærer..
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Stauring, Præstergaarden, Borris, Adjunct - Hjælpepræsten.
NÆVNT Nr. 3: ? Jepsen, Christen Jepsens bror, dennes kone fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Christensen Degn, Sønder Felding, Datter Abelone Pedersdatter tjener i Borris Præstegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Junii døbt Christen {Jepsen} Nygaards Søn Christen frembaaren af Kirsten [...] Hr. Christen {Nielsen Seerup} Faddere Christen {Jepsen} Nygrds fader Peder Hælgrd. Apollone {Pedersdatter} degns {Peder Christensen} datter j Felding thienendis hos mig {præsten: Peder Pedersen Stauning} . Maren Nygrd Christen {Jepsen} nygrds bror=Kone.
Introduktion nr. 5195
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet knap 4 år gammel 1717. Maren Nygaard er moderens mor.

LINK: Affotografering.


Nr. 2208 1713.10.05 Niels Jensen, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
BÅREN AF: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Oluf Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 3: Niels Lysgaard, Barda, Vorgod, Familie til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Karen Thomasdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Octbr d 5 blef Jens Lysgaard Klochmoes hans barn døbt nafnlig Niels barnet er frembaaren af Laust {Sørensen} Klochmosis kone {Karen Thomasdatter} . Fadderne Søren Matzøn Olluf Eystrup Niels Lysgaard af Barda {i Vorgod sogn} .
Introduktion nr. 5199
LINK: Affotografering.


Nr. 2209 1713.10.08 *1713.09.24 Dorte Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Degn, Stoustrup, Oddum, Stoustrup #2039. Ikke i bogen Hardsyssels Degnehistorie.
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Niels Klosters kone, Kloster, Skjern
FADDER Nr. 5: An Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 6: Dorte Gravel, Gravel, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Kloster, Kloster, Skjern, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8de Octbr blef Christen {Pedersen} Degns datter Dorthe som var hiemdøbt for 14 dage tilforne j hendes Daab confirmerit . hun er frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere : Peder degn j Oddum : Jørgen {Nielsen} Shræder, Jørgen Shræders kone - Niels Closters Kone j Schierne - An Graild Dorthe Graild.
Introduktion nr. 5196
NOTITS: Peder Degn i Oddum mangler i bogen Hardsyssels Degne.

LINK: Affotografering.


Nr. 2210 1713.10.08 Anne Marie Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Sønder Felding, Tjener juni 1713 i Borris Præstegaard. Her i oktober vel stadig der. Datter af degn Peder Christensen i Sønder Felding.
FADDER Nr. 1: Peder Hvollig, Hvollig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, 25cc, nabo. Gift 1714.
FADDER Nr. 3: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Gift med Christen Nygaard.
FADDER Nr. 4: Margrethe, Helgaard?, Borris, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Degn, Sønder Felding, Datter Abelone bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag (d 8de Octbr} Jørgen Helgaards datter . Anna Marie døbt frembaaren af degnens {Peder Christensen} i Felding Appollone, fadderne Peder Hvollig Peder Helgrd - Ide Margrete {Christensdatter af Nygaard} Jørgen Helgrds søster Margrete .
Introduktion nr. 5198
LINK: Affotografering.


Nr. 2211 1713.10.22 *1713.10.01 Markus Jensen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Jens Markussen. MOR: ? Jens Markussens kone.
BÅREN AF: Kirsten Oluf Villadsens kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Anders Jakobsen, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Peder Nielsen Meldgaards kone.
FADDER Nr. 5: Karen Jespersdatter, Hannerup, Faster, Tjener i Hannerup.
FADDER Nr. 6: Bodil Gregersdatter, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Oluf Villadsen? Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Kirsten bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 (octbr) er Jens Marcussen j Hannerup hans Søns daab confirmeret , som shede hiemme 3 ugger tilforne han nafn Er Marcus hand blef frembaaren af Oluf Klochmosis kone {Kirsten} . Lars {Pedersen} smed . Poul hannerup . Anders Jacobsen paa Fastergaard . Peder {Nielsen} Mælgaards Kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} j hannerup, Karen Jespersdatter ibd: Boel gregersdatter Thienindis i hannerup.
Introduktion nr. 5197
Begravelse nr. 6184
NOTITS: Begravet to år fire måneder gammel †1715.30.01.

LINK: Affotograferet.


Nr. 2212 1713.11.05 Jens Christensen, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Christen Laursen Sønderby Colding. MOR: Karen Mortensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Mourids Odderup, Odderup, Oddum, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 23cc, søn af Jakob Jensen.
FADDER Nr. 5: Birte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 6: Anne Marie Jakobsdatter Gjaldbæk Barfod, Gjaldbæk, Borris, Gift med Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
FADDER Nr. 7: Kirsten Jensdatter Mosgaard, Mosgaard, Borris, 18c, Jens Mosgaards datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 5 Novembr.} Christen Synderbys Søn Jens døbt frembaaret af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Mouritz Oderup . Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Jens {Nielsen} Agger . Jens {Jakobsen} Holvig, Birgite Synderbye An Marie Gialdbæch {Jakobsdatter Barfod} Kiersten Moesgaard.
Introduktion nr. 5200
LINK: Affotografering.


Nr. 2213 1713.11.19 Mette Andersdatter Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jakob Andersens kone, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Mathisen?, Vium Krog, Nørre Vium, 1711 Anders Vindelbo dåb fadder Kirsten i Vium Krog.
FADDER Nr. 3: Svend Skrædder, Sønder Felding
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Vindelbo, Borris, Tjenestepige i Vindelbo.
FADDER Nr. 5: Johanne Thomasdatter Vindelbo, Holtum, Arnborg, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Else Marie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Gift med Johanne Thomasdatter Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 {Novbr} døbte jeg Anders {Thomsen} Vindelboes datter Mette frembaaren af Jacob {Andersen} Grønborgs kone {Else Marie} . Faddere Matz {Christensen Kjær} Aler, Jens {Mathisen?} j Vium Krog Svend shræder af Felding , Mette Christensdatter Thinendes j Vindelboe . Johanne {Thomasdatter Vindelbo} Niels {Pedersen} Holtums Kone.
Introduktion nr. 5201
Vielse nr. 8186
Begravelse nr. 6557
NOTITS: Gift med Jakob Sørensen i Klokmose i Faster.

LINK: Affotografering.


Nr. 2214 1714.01.01 *1713.12.17 Maren Larsdatter Lodal, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Smed Lodal. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens søster, gift med Søren Møller.
FADDER Nr. 1: Christen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Anders Kongensholm, Fastergaard, Faster, Tjener på Fastergaard.
FADDER Nr. 4: ? Olufsdattter, Klokmose, Faster, Datter af Oluf Villadsen Klokmose.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Gift med Poul Hannerup
FADDER Nr. 6: ? Sørensdatter, Klokmose, Faster, Far Søren Madsen Klokmose. Vanskelig, skifte over hans 2.? kones familie, ældste datter der 10 år gammel, for ung. Fra et 1. ægteskab?
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding
NÆVNT Nr. 2: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Datter fadder, gift med Karen Jaakobsdatterr søster til moderen.
NÆVNT Nr. 4: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[d 1ste] døbte Jeg Las {Pedersen Smed} Lodal datter Maren for 14 dage tilforne hiemdøbt frembaaren af Søren {Jensen} Møllers kone {Karen Jakobsdatter} j Slumstrup Mølle {Sædding sogn} Faddere Christen Lodal . Jens Marcussen j hannerup Anders Kongensholm tieninds j Fastergrd . Oluf {Villadsen} Klochmosis datter Søren Matzens datter ibd . Poul hannerups kone {Maren Christensdatter} .
Introduktion nr. 5202
NOTITS: †1793.08.17 Faster. Gift 1740.06.15 i Faster med Søren Lauridsen *1712.10.25 Faster †1796.07.09 Faster.

LINK: Slumstrup Mølle i Sædding: familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.


Nr. 2215 1714.01.14 Gravers Olufsen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Graversen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Jakobsen, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 Janv døbte ieg Oluf {Jakobsen} debelmosis Hds Søn Grauis . Frembaaren af Jørgen {Nielsen} shræders Kone . Fadderne Jacob {Olesen} Daller Peder Grauisen Jacob Dallers Søn Matz - Jens {Christensen} Væstergrds Kone , Olluf {Jakobsen} Debelmosis Kones søster.
Introduktion nr. 5203
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet seks et halvt år gammel 1720.

LINK: Affotografering.


Nr. 2216 1714.01.25 *1714.01.25 Kirstine Margrethe Jakobsdatter, Dalager- Lille, sogn: Borris. FAR: Jakob Pedersen Skanderup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Janv. døbte jeg Heritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup Hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme morgen. den anden Tvilling døde Nafneløs og blev begraven d 29 Ejusd .
Introduktion nr. 5204
NOTITS: Jakob Pedersen Skanderup er herredsfoged i Bølling Herred og i Ringkøbing Byret.

LINK: Kirkedåb #2223.
LINK: Affotografering.


Nr. 2217 1714.01.25 *1714.01.25 Navnløs, Dalager- Lille, sogn: Borris. FAR: Jakob Pedersen Skanderup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Janv. døbte jeg Heritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup Hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme morgen. den anden Tvilling døde Nafneløs og blev begraven d 29 Ejusd .
Introduktion nr. 5204
Begravelse nr. 6173
NOTITS: Jakob Pedersen Skanderup er herredsfoged i Bølling Herred og i Ringkøbing Byret.

LINK: Affotografering.


Nr. 2218 1714.02.11 Maren Christensdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: ? Lars i Bøllings kone, Bølling
FADDER Nr. 1: Lars, Bølling, Faderens bror. Der ses en Las Povelsen i Lille Bølling i disse år.
FADDER Nr. 2: Niels Odderskær, Fasterkær, Faster, Tjener på Fasterkær. Søn af Bodil Odderskær og muligvis Anders Odderskær.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Gift med Poul Hannerup.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Gift med Christen Mikkelsen.
FADDER Nr. 5: Sophie Christen Lodals kones søster, Hannerup, Faster, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Bodil Odderskær, Odderskær, Faster, En Bodil Odderskær begraves #6073 1707.06.11.
NÆVNT Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Mikkelsen, Hannerup, Faster, Konen Karen Jeppesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 febr: døbte jeg Christen lodals barn Maren frembaaren af Las j bølling hds hustrue - faddere . Las Christen Lodals broder . Niels Boel Oddershiærs Søn thinindis paa Fasterkiær - Poul hannerups hustrue {Maren Christensdatter} Christen Michelsens hustrue {Karen Jeppesdatter} ibd: Christen lodals Kon=søster Sophie thienendes Peder Mælgrd .
Introduktion nr. 5205
Vielse nr. 8187
LINK: Affotografering.


Nr. 2219 1714.02.25 Jep Larsen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl- Vester, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 20c, faderens søn med 1. kone.
FADDER Nr. 3: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Lucie Larsdatter, Sønderskov, Borris, 16c. faderens datter med 1. kone.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Gift med Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
FADDER Nr. 6: Maren Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Slags nabo. Gift med Erik Nielsen i Øster Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 febr : døbt Las {Jensen} Syndershou Hds Søn Jep frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} . Fadderne Jens {Mortensen} Kujdbøl. Anders {Larsen} Synderschou . Christen Ollufs_ ibd : Lucie {Larsdatter} Las Syndershous datter . Ann Marie {Jakobsdatter Barfod} i Gialdbech, Maren Erich Kuedbøls Kone.
Introduktion nr. 5206
LINK: Affotografering.


Nr. 2220 1714.03.07 Christen Seerup Lauridsen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris
FADDER Nr. 1: Mourids Odderup, Oddum, Ikke set i Oddum kirkebog.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 4: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, Borris, Gift med Peder Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Tarp, Borris, Mads Nielsen (Stier) Tarps kone.
FADDER Nr. 6: Kirsten, Tarp, Borris, Tjenestepige ved Niels Tarp.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Mads Nielsen Stier før.
NÆVNT Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 7de Martii døbt laust tarpis Søn - kaldet Christen Seerup frembaaren af Min kone {Sophie Christensdatter Møborg} - fadderne Mouritz Oderup Peder {Eskesen} Grønborg . Peder {Pedersen} tarp. Peder {Pedersen} tarpis Kone {Sidsel Sørensdatter}. Matz {Nielsen} tarpis Kone Kirsten {Nielsdatter}. Niels tarpis Thieniste=Pige Kiersten .
Introduktion nr. 5207
Vielse nr. 8169
NOTITS: Den gamle præst Christen Seerup var død i august 1713 syv måneder før denne dåb. Han boede jo i Præstegården i Tarp, hvor forældrene bor, så de har værdsat ham.

LINK: Affotografering.


Nr. 2221 1714.03.25 *1714.03.25 Niels Pedersen, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Marti døbte jeg hieme j huset Peder {Eskesen} Grønborgs Søn Niels som var heel Vanshabt. Gud bevare enhuer Erlig Moder for at føde sadan et barn.
Introduktion nr. 5208
Begravelse nr. 6174
LINK: Affotografering.


Nr. 2222 1714.03.29 Karen Rind Jakobsdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Mourids Odderup, Oddum, Se også #2220 to uger før.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Gjaldbæk, Borris, Gift med faderens datter Anne Marie Jakobsdatter Barfod af 1. kone.
FADDER Nr. 3: Christen Laursen Sønderby Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 6: Birgitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 7: Else Marie, Grønborg, Borris, Gift med Jakob Andersen Grønborg.
FADDER Nr. 8: Maren Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Gift med Erik Nielsen Kodbøl.
FADDER Nr. 9: Kirsten Christensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, Gift med Peder Eskesen i Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 29 Marti} døbte jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter Karen Rind baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} - faddere . Mouritz Oderup Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæch Christen {Laursen Colding} Synderbye Peder {Eskesen} Krog . Karen {Jakobsdatter} Aler - brigite {Michelsdatter} Synderbye . Else Marie j grønborg Maren Kudbøl - Kirsten {Christensdatter} Krog :
Introduktion nr. 5209
LINK: Affotografering.


Nr. 2223 1714.04.02 *1714.01.25 Kirstine Margrethe Jakobsdatter Skanderup, Dalager- Lille, sogn: Borris. FAR: Jakob Pedersen Skanderup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
BÅREN AF: ? Jens Odderbæks kone, Odderbæk, Brejning
FADDER Nr. 1: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter Lundenæs.
FADDER Nr. 2: Christen Guldagger?, Gold Agger, Goldagger, Galdagger? Hvolagger? Ikke identificeret. Eventuelt bror til Lambert Andersen Guldager præst i nabosogn Bølling.
FADDER Nr. 3: Mourids, Odderup?, Oddum
FADDER Nr. 4: Peder Helgaard, Helgaard, Borris
FADDER Nr. 5: Lisbet, ved Broen?, Skjern
NÆVNT Nr. 1: Jens Odderbæk, Odderbæk, Brejning, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aprilis d 2dn jntroducerede Scandrups Kieriste. Samme hans barns Christine Margretes daab conformerit frembaaren af Jens Odderbechs Kiereste faddern Forvalter {Daniel Filip} Rasch . Christen G[..ld] agger Mouritz ojdrup , Peder Helgaard Lisbet ved br[oen] . Karen {Jakobsdatter} Aler
Introduktion nr. 5204
LINK: Hjemmedåb #2216.
LINK: Affotografering.


Nr. 2224 1714.04.22 Peder Sørensen, Kvisthus, sogn: Borris. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Borris
FADDER Nr. 1: Mads Vestergaard, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Madsen Smed, Hjoptarp (Fonagger), Borris, Der er også en Christen Smed i Gjaldbæk.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Grønborg, Borris, Jakob Andersen Grønborgs Svend. Jakob må have været smed eller tømrer eller haft et andet håndværk, siden han havde en svend.
FADDER Nr. 4: Karen Sørensdatter, Kvisthus, Borris
FADDER Nr. 5: Inger, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Laust Nørgaard. I 1715, 1716 og 1717 kaldes hun Inger.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Inger fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Hans Svend fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 22 april} døbt Søren {Sørensen} Huußis Søn Peder . Frembaaren af Søren Huusis Kon=søster Anne Nielsdatter . faddere Matz Væstergrd j Klochmoes - Christen Smed j {Fonager} Hioptarp . Jacob {Andersen} Grønborgs Svend Jens Jens_ . Søren {Sørensen} Huuses datter Karen {Sørensdatter}. Laust nørgaards hustrue {Inger}.
Introduktion nr. 5210
LINK: Affotografering.


Nr. 2225 1714.04.27 Peder Larsen, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Thomas Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, 19c, Jens Giødesens søn
FADDER Nr. 4: Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille, Borris, Gift med Peder Thomasen? LilleGaasdal.
FADDER Nr. 5: Mette Larsdatter, Duedal, Borris, Datter af Lars Larsen i Duedal.
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomasen? LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris, Konen Anne Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 April som var dend Store Bededag døbte ieg Las {Larsen} Gaasdals søn Peder . baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Las {Larsen} Dudal . Jens Giøds_ og thomas {Jensen} gaasdal . Peder lil gaasdals Kone Anne {Mortensdatter} Las {Larsen} Dudals datter Mette {Larsdatter} .
Introduktion nr. 5212
LINK: Affotografering.


Nr. 2226 1714.04.27 Niels Christensen, Gosvig, sogn: Borris. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Borris, Moderens søster, gift med Peder Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 1: Jens Dynesen, Borris
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Egvig, Egvig, Borris
FADDER Nr. 3: Erik Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Gravers Pedersen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Andersdatter, Debelmose, Borris, 16c+, datter af Anders Lauridsen Debbelmose.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Konen Sidsel Sørensdatter Gosvig bærer.
NÆVNT Nr. 2: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Dattter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 27 April} Christen {Jensen} Gosvigs søn Niels . frembaaren af Zidzel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} tarpis Kone . Faddere . Jens dynis_. Knud {Jensen} Ægvig, Erich Debelmoes Grauers {Pedersen} Debelmoesis kone Maren Anders Debelmoesis datter .
Introduktion nr. 5211
NOTITS: Ikke helt klart om Maren er Gravers Debelmoses kone eller Anders Debelmoses datter. Se #2295 med Anders Lauridsen Debelmoses datter Maren Væver i 1718, så her er antaget at Maren er Anders Debelmoses datter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2227 1714.05.27 Maren Pedersdatter, Hannerup (Melgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Melgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Bjerrebo, Sædding, Hun er født i Hannerup. Jens Bjerrebros kone
FADDER Nr. 1: Christen Nørgaard, Bølling, Trolovet tre dage før i Borris med Kirsten Nielsdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Anders Kongensholm, Fastergaard, Faster, Avlskarl.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Annexgaarden (Præstgaard), Faster, Faderens søster, datter af Niels Pedersen Præstgaard. Forlovet med Christen Nørgaard af Bølling.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smed Lodals kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Bjerrebo, Bjerrebo, Sædding, Konen Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 Maji som var fest: trinitatis døbte ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j hannerup hds datter Maren . Frembaaren af Jens biærrebois hustrue {Maren Pedersdatter} faddere Christen nørgaard af bølling . Anders Kongensholm auflskarl paa Fastergrd . Kirsten Niels Prstgrds datter , der forlouis med Christen nørgrd . Peder {Nielsen} nørgaard j hannerup hds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} Las {Pedersen Smed} Loudals Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5213
NOTITS: Jakobsdøtre se Slumstrup Mølle.

LINK: Slumstrup Mølle i Sædding: familie 1678 - 1750.
LINK: Affotografering.


Nr. 2228 1714.08.26 *1714.08.06 Kirstine Margrethe Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, Stauning, Faderens søster. Gift med præst Poul Pedersen Stauning.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møborg, Præstegaarden, Tim, Moderens far, gift med Sophie Poulsdatter Stauning. Præst i Tim.
FADDER Nr. 2: Jørgen Knudsen Lang, Præstegaarden, Dejbjerg, Gift med Sophia Poulsdatter Stauning, moderens søsters datter.
FADDER Nr. 3: Mourids Odderup, Borris?
FADDER Nr. 4: Sophia Poulsdatter Stauning, Præstegaarden, Dejbjerg, Datter af Poul Pedersen Stauning og gift med sognepræst Jørgen Knudsen Lang.
FADDER Nr. 5: Sophie Christine Hansdatter Wedel, Præstegaarden, Bølling, Gift med Lambret Andersen Guldager.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Præstegaarden, Bølling, Sognepræst Bølling og Sædding. Konen Sophie Christine Hansdatter Wedel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mandagen d 6te aug. blef min {sognepræst Peder Pedersen Stauning} lille daatter Kierstine Margrete fød Klochn 12 om middags thid . Hiemmedøbt d 8 aug. Hendes daab er Confirmerit d 26 /: siger 26 :/ ejusdem . Frembaaren af min søster {Kirsten Pedersdatter Stauning} j Stauning . fadder Min K: Fader {svigerfar} {Christen Jensen Møborg} af Thim . Jørgen {Knudsen} Lang {sognepræst i Dejbjerg} Mouritz oderup Sophia Poulsdatter {Stauning} Hr Lambret {Andersen Guldagger} af bølling hds Kiæriste {Sophie Christine Hansdatter Wedel} .
Introduktion nr. 5214
NOTITS: Familiesammenhænger er: Peder Jørgensen Jelling præst i Stauning gift med Anne Pedersdatter Hegelund havde en del børn blandt andet to: 1. Kirsten og 2. Peder. 1 Kirsten Pedersdatter Stauning gift med næste præst i Stauning Poul Pedersen Stauning og de havde datteren Sofie Poulsdatter gift med Jørgen Knudsen Lang præst i Dejbjerg. 2 Peder Pedersen Stauning præst i Borris gift med Sophie Christensdatter Møborg datter af præst i Tim Christen Jensen Møborg.

LINK: Erik Brejl præster i Stauning.
LINK: Affotografering.


Nr. 2229 1714.10.21 Thomas Pedersen, Gaasdal- Lille, sogn: Borris. FAR: Peder Thomassen. MOR: Anne Mortensdatter.
BÅREN AF: Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris, Gift med Lars Larsen Gaasdal.
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen Inger Larsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Datter Karen fadder.
FADDER Nr. 3: Oluf Gaasdal Soldat, Gaasdal, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 16c+, datter af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 5: Mette Thomas Pedersen Gaasdals kone, Gaasdal, Borris
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 21 Octbr} døbte jeg Peder {Thomassen} Gaasdals søn Thomas Frembaaren af Ing {Inger Jakobsdatter} Lars {Larsen} Gaasdals kone fadder Jens Giøds_ . Olluf Gaasdal Soldat Jens giødsens datter Karen {Jensdatter} . thomas {Pedersen} Gaasdals Kone Mette.
Introduktion nr. 5215
NOTITS: Forældrene trolovet 1711.10.15 i Borris #7981.

LINK: Affotografering.


Nr. 2230 1714.11.04 Anne Nielsdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harboe Ahler.
FADDER Nr. 1: Anders Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Gift måneden efter.
FADDER Nr. 4: Abelone Larsdatter, Gravel, Borris, Gift med Christen Gravel.
FADDER Nr. 5: Maren Thomasdatter, Helgaard, Borris, Gift med Jørgen Helgaard.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris, Gift med Abelone Larsdatter, som er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 4d Nov} døbte Jeg Niels {Andersen} grauilds datter Anna frembaaren af Else Marie Boltrup , faddere Anders grauild, Peder Holvig Peder Hælgrd . Appollone Christen grauilds kone Maren thomasdatter Jørgen Helgrds Kone.
Introduktion nr. 5217
Begravelse nr. 6465
NOTITS: Maren Thomasdatter er Jørgen Helgaards kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2231 1714.11.18 Anne Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Mortensen, Kodbøl- Vester, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Jakobsen, Hvollig, Borris, 18c, Jakob Jensen Hvolligs søn.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Moderens stedmor, gift med Jakob Jensen Barfod.
FADDER Nr. 6: Karen Aagaard, Aagaard, Borris, Var gift med Jens Olesen.
FADDER Nr. 7: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Nabo, gift med Jeppe Gjaldbæk.
FADDER Nr. 8: Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo. Gift med Christen Laursen Colding.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Søn Niels fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far. Konen Margrethe Nielsdatter Boltvig fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Novbr: døbte Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Datter Anna frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Fadderne . Erich {Nielsen Øster Kodbøl} Kuedbøl Jens {Mortensen Vester Kodbøl} ibd {Kodbøl} Knud {Jensen} Synderbye Niels {Jakobsen} Jacob {Jensen} Holvigs søn Jacob {Jensen Barfod} lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} Karen Aagaard Kirsten {Jensdatter} Jep {Markussen} Gialdbæchs Kone {Kirsten Jensdatter} Karen {Mortensdatter} Synderbye.
Introduktion nr. 5216
LINK: Affotografering.


Nr. 2232 1714.11.18 Barbara Madsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Thomas Pedersen Gaasdals kone, Gaasdal- Lille, Borris, Thomas Gaasdals kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Gaasdal- Lille, Gaasdal, Borris, Konen Mette bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Stier, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: An, Tarp, Borris, Nabo. Laust Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Faderens far, datter Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laust Tarp, Tarp, Borris, Nabo. Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
noch samme dag {d 18 Novbr:} Matz {Nielsen} Tarpis Daatter døbt Barbara Frembaaren af Met thomas {Pedersen} Gaasdals hustrue - faddere Niels Kringeltoft thomas {Pedersen} Gaasdal Maren {Nielsdatter} Niels stiers datter An Laust Tarpis Kone .
Introduktion nr. 5218
LINK: Affotografering.


Nr. 2233 1714.12.30 Jakob Christensen, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard Minds. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Inger Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Laust Nørgaard i Hjoptarp.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen Fonagger, Hjoptarp (Fonagger), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris, Gift med Maren.
FADDER Nr. 3: Niels Soldat Duedal, Duedal, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Dorte Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, ?gift med Jens Kringeltoft?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 decembr døbte jeg Christen {Jakobsen} Syndergrd j Hjoptarp hds Søn Jacob frembaaren af Ing Nørgaard fadderne - Christen {Madsen} Fonagger . Christen {Jakobsen} Væsterbye Niels Dudal soldat Dorthe graild Maren Kringeltoft .
Introduktion nr. 5220
Vielse nr. 8155
NOTITS: Christen Jakobsen Søndergaard kaldes også Minds.

LINK: Affotografering.


Nr. 2234 1715.02.11 *1714.12.21 Christen Mortensen, Annexgaard (Præstgaard), sogn: Faster. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Karen Christensdatter Sønderskov.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Ugelberg, Ugelberg, Dejbjerg
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Forvalter på Fastergaard.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Faster, Nabo. Gift med Christen Mikkelsen.
FADDER Nr. 5: An Christensdatter Kjær, Fasterkjær, Faster, Datter af Christen Sørensen Kjær.
FADDER Nr. 6: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Peder Eskesen Krog.
FADDER Nr. 7: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Christen Mikkelsens kone
FADDER Nr. 8: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Se #2258 for Jensen. Søn af Jens Astrup.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen, Hannerup, Faster, Kone Karen Jeppesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Gift med Kirsten Christensdatter, som er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 febr: blef Morten {Pedersen} Præstgrds Søn Christen , som var fød d 21 decembr 1714 og hiemdøbt d 23 Ejusdem , hans daab Confirmeret Frembaaren af min Kieriste {Sophie Christensdatter Møborg} . fadderne Christen Ollufs_ j Syndershu . Christen Ugelberg . Thomas {Christensen Paarup} paa Fastergrd , Morten Adstrup . An {Christensdatter Kjær} paa Fasterkiær Christen Michels_ j hannerup hds Kone {Karen Jeppesdatter} Peder {Eskesen} Krogs Kone {Kirsten Christensdatter} .
Introduktion nr. 5219
LINK: Affotografering.


Nr. 2235 1715.03.10 Anne Nielsdatter, Tarp (Vesterby), sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, 27c, Jens Dynesens datter.
FADDER Nr. 4: Maren Agger, Agger, Borris, Jens Nielsen Aggers kone.
FADDER Nr. 5: An, Tarp, Borris, Gift med Laust Tarp.
NÆVNT Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Hans kone Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Tarp, Tarp, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 10 Martij døbte jeg Niels {Andersen} Væsterbys datter Anna frembaaren af min Kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg} Fadderne Christen {Jensen} Kiær Jens {Christensen} Stier . Kirsten {Jensdatter} Jens dynesøns datter Maren {Agger} Jens Aggers . An Laust tarpis.
Introduktion nr. 5221
LINK: Affotografering.


Nr. 2236 1715.05.30 Maren Thomasdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Thomas Pedersen Gaasdal. MOR: Mette Christensdatter Feldbereder.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Kom fra Stier i Borris.
FADDER Nr. 3: Thomas Jensen, Gaasdal- Store, Borris, Jens Giødesens søn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, Jens Giødesens datter.
FADDER Nr. 5: Inger Jacobsdatter, Borris, Lars Larsens Gaasdals kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Søn Thomas og datter Kirsten faddere.
NÆVNT Nr. 2: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen Inger Jacobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Ascensio Xstj d 30 Maji døbte jeg thomas {Pedersen} Gaasdals datter Maren frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} . faddere Thomas Ejstrup Matz {Nielsen} Tarp - Jens Giødesens Søn Thomas {Jensen} - Jens Giødsens datter Kirsten {Jensdatter} . Las {Larsen} Gaasdals Kone {Inger Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5223
Begravelse nr. 6201
NOTITS: Begravet 1716 elleve måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2237 1715.06.01 Laust Laustsen, Hjoptarp?, sogn: Borris. FAR: Laust Andersen Soldat Holst. MOR: Maren Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Borris, Peder Grønborgs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen, Dalager, Borris, 20c, søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 3: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, 22c, datter af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 4: Else Marie, Grønborg, Borris, Jakob Andersen Grønborgs kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Peder og datter Mette fadderen
NÆVNT Nr. 3: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Else Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste Junius døbte Jeg Laust {Andersen} Holst Soldat hans Søn kaldet laust frembaaren af Peder {Eskesen} Grønborgs Hustrue {Karen Jensdatter} - Faddere Christen tofft - Jacob {Olesen} dallers søn Peder {Jakobsen} , Jacob {Olesen} dallers datter Mette {Jakobsdatter} - Else Marie Jacob {Andersen} Grønborgs Hustrue ,
Introduktion nr. 5222
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet to måneder gammel. Forældre gift 1704 i Faster.

LINK: Affotografering.


Nr. 2238 1715.06.02 Kirsten Olufsdatter, Dalager (Busk), sogn: Borris. FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris
FADDER Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hjoptarp?, Borris?, En Oluf Meldgaard i 1707 i Meldgaard i Faster.
FADDER Nr. 2: Peder Jakobsen, Dalager, Borris, Jakob Olesen Dallers søn
FADDER Nr. 3: An Olufsdatter Meldgaard, Oluf Meldgaards datter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Tjenestepige ved Niels Tarp
FADDER Nr. 5: Sidsel Regnholtsdatter, Grønborg, Borris, Niels Thomasens Grønborgs kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen Kirsten Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Sidsel Regnholtsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2den Junij døbte jeg Olluf bushis datter Kirsten frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Olluf Mælgrd . Peder {Jakobsen} Jacob dallers Søn - An {Olufsdatter} Olluf Mælgrds datter. Kirsten Christensdatter tienendes Niels tarp Niels {Thomasen} Grønborgs Kone Zidsel Rejnholtsdatter.
Introduktion nr. 5225
Begravelse nr. 6431
NOTITS: Begravet 18 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2239 1715.06.02 Dorte Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Bodil Nielsdatter , Stier, Borris, Moderens søster Jens Christensen Stiers kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Konen Bodil Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Erik Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: An Graild, Gravel?, Borris
FADDER Nr. 4: Dorte Graild, Gravel?, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 2den Junij} Christen {Pedersen} degns datter Dorthe frembaaren af Boel {Nielsdatter} Jens {Christensen} stiers Husstrue - faddere Jens {Christensen} stier - Erich debelmoes An graild Dorthe Graild .
Introduktion nr. 5224
Vielse nr. 8271
LINK: Affotografering.


Nr. 1994 1715.07.23 *1715.07.23 Dødfødt 1, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.'}
Introduktion nr. 5226
Begravelse nr. 6189
NOTITS: Fødsel sat fem dage før begravelsen. Tvillinger.

LINK: Affotografering.


Nr. 1993 1715.07.23 *1715.07.23 Dødfødt 2, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.'}
Introduktion nr. 5226
Begravelse nr. 6190
NOTITS: Fødsel sat fem dage før begravelsen. Tvillinger.

LINK: Affotografering.


Nr. 2240 1715.08.18 Kirsten Madsdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Maren Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Oluf Skrædder, Borris, Ikke set før.
FADDER Nr. 4: Kirsten Svendsdatter, Odderskær, Borris, Faderen søster.
FADDER Nr. 5: ? Christen Tofts kone, Dalager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 10 Augustij døbte jeg Matz {Svendsen} Oddershiærs datter Kirsten frembaaren af Maren Agger . faddere Laust Nørgaard Peder {Eskesen} Krog - Olluf shræder - Kirsten {Svendsdatter} Svend Oddershieærs datter . Christen toftts Kone .
Introduktion nr. 5227
LINK: Affotografering.


Nr. 2241 1715.08.21 Mads Nielsen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Graversen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: ? Jens Villadsens kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, Peder Eskesen Krogs kone.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Villadsen, Debelmose, Borris, Kone fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 aug: en Onsdag døbte Jeg Nielß Matzøn j Debelmoes hds Søn Matz frembaaaren af Oluf debelmosis Kone . Faddere Peder graves_ Christen {Knudsen} Krog. Jens Villasens Kone Peder {Eskesen} Krogs Kone Kirsten {Christensdatter} .
Introduktion nr. 5228
Begravelse nr. 6210
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2242 1715.08.25 Jens Nielsen, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Jens Nielsen Meldgaards kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Gaasdal- Store, Borris, Søn af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Datter af Niels Kringeltoft.
FADDER Nr. 5: Inger, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Laust Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Søn Peder Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Inger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 25 Aug:} døbte jeg Niels {Jensen} Mælgards Søn j hioptarp kaldet Jens frembaaren af Else Marie {Nielsdatter} Boltrup Jacob {Andersen} Alers Kone faddere Christ_ {Jakobsen} Væsterbye Christen {Jakobsen} Syndergaar Peder {Jensen} Jens Giødsens Søn . Niels Kringeltoft datter {Maren Nielsdatter} Laust Nørgaards Kone Inger .
Introduktion nr. 5229
LINK: Affotografering.


Nr. 1992 1715.10.04 *1715.10.04 Anna Andersdatter, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 17 octbr blef Anders Vindelbois Kone Maren begraven. Samme dag begrov Jeg og hds datter Anna.'}
Begravelse nr. 6193
NOTITS: Hjemmedøbt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2243 1715.11.10 Eske Christensen, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen Scandrup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfogeden.
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Niels Larsen Duedal, Duedal, Borris, 20c, Lars Larsen Duedals søn.
FADDER Nr. 5: Johanne, Borris- Krog, Borris, Tjenestepige ved faderen.
FADDER Nr. 6: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Peder Hesselvig Hvolligs kone, mulig søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 10 Nov: døbte Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Esche Frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere . Niels Matzen j Debelmos Peder {Eskesen} Krog Niels {Larsen} Dudal . Christen {Knudsen} Krogs thienistpige Johanne - Anne {Knudsdatter} Peder {Hesselvig} Holvigs Kone .
Introduktion nr. 5230
Begravelse nr. 6195
LINK: Affotografering.


Nr. 2244 1715.11.14 Else Jakobsdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfogeden.
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Ørbæk, Hoven
FADDER Nr. 3: Christen Laursen Sønderby Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 5: An Gertrud Reimer, Dalager, Borris, Søster til Hans Jakob Reimer i Dalager.
FADDER Nr. 6: Birgitte Mikkelsdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 7: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 8: Maren Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Gift med Erik Nielsen Kodbøl.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Gregersen Franch, Borris, Gift med An Gertrud Reimer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 Nov: døbte jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvis datter Else Frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere . Herredtzfogeden Jacob {Pedersen Skanderup} Jens Hansen af Ørbæck {Hoven sogn} Christen {Laursen} Synderbye Knud {Jensen} Synderbye , An Giertrud Rejm[ler] Chargeantens {Christen Gregersen Franch} hustrue Birgitte {Mikkelsdatter} Synderbye . Jacob {Andersen} Alers Kone Else Marie {Nielsdatter Boltrup} , Maren Kudbøl ,
Introduktion nr. 5231
Vielse nr. 8216
LINK: Affotograferet.


Nr. 2245 1715.12.01 Inger Nielsdatter, Aas, sogn: Faster. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster, Forvalter.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, Faster
FADDER Nr. 4: Maren, Fastergaard, Faster, Tjenestepige ved Thomas Paarup.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Aas, Faster, Peder Nielsen Aas' datter.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Decembr d 1ste døbte Jeg Niels Jacobs_ paa faster=Aaes hans datter Inger Frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Peder {Nielsen} Aaes . thomas {Christensen} porup . Kirsten {Christensdatter Sønderskov} Morten {Pedersen} Prstgrds Kone . maren thienendis thomas {Christensen} Porup . Peder {Nielsen} Aasis datter Maren {Pedersdatter} .
Introduktion nr. 5235
LINK: Affotografering.


Nr. 2246 1715.12.22 Niels Jensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), Borris, Mads Pedersen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Erik Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Inger Graversdatter, Debelmose, Borris, 17c, Gravers Pedersens datter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen Else Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris, Datter Inger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 22 decembr:} døbt Jens {Christensen} Væstergrds Søn j Debelmos Niels Frembaaren af Matz {Pedersen} Væstergrds Kone {Else Madsdatter} . Faddere - Niels Matzøn Lauge {Christensen} Debelmos Erich debelmoes . Olluf {Jakobsen} Debbelmosis kone - Grauirs {Pedersen} debelmosis datter {Inger Graversdatter} .
Introduktion nr. 5233
Vielse nr. 8202
LINK: Affotografering.


Nr. 2247 1715.12.27 Karen Jensdatter, Agger, sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Agger.
BÅREN AF: ? Oluf Vejles kone, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter Lundenæs.
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfogeden.
FADDER Nr. 3: Jens Olsen? Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 4: Birgitte Mikkelsen, Sønderby, Borris, Knud Jensens kone.
FADDER Nr. 5: Karen Mortensdatter, Sønderby, Borris, Christen Laugesen Coldings kone.
FADDER Nr. 6: Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær, Borris, Gift med Mads Svendsen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris, Konen Anna Laustdatter Nørgaard fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Vejle, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 decembr som var 3die Juledag , døbte jeg Jens {Nielsen} Agger datter Karen Frembaaren af Olluf Vejle hans Kone . Faddere forvalter {Daniel Filip} Rasch . Heridzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup Jens {Olsen?} Aagaard . Birgite {Mikkelsen} Synderbye . Matz {Svendsen} Oddershærs Kone {Anna Laustdatter Nørgaard} .
Introduktion nr. 5232
Vielse nr. 8164
LINK: Affotografering.


Nr. 2248 1716.01.19 Jens Jeppesen, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Gift med Niels Nielsen den Yngre.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Gjaldbæk, Borris, Konen Anne Marie Jakobsdatter Barfod bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Vium Mosgaard, Mosgaard, Borris, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Mosgaard, Borris, Stedsøn af Jens Pedersen Vium i Mosgaard.
FADDER Nr. 4: Niels Christensen, Sønderskov, Borris, Søn af Christen Christensen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersen Smeds kone, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 6: Anne, Gjaldbæk, Borris, Faderens tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, †1715.06.30. Søn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Smed, Gjaldbæk, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 Janv: døbte Jeg Jep {Markussen} Gialdbæchs Søn Jens Frembaaren af Niels (Nielsen den Yngre) Gialdbæchs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} - Faddere Jens {Pedersen Vium} Moesgrd . Niels {Nielsen den Yngre} Gialbæch . Jens Moesgaards Stif=søn Niels {Jensen} . Christen Christensøn j Syndershou hans Søn Niels {Christensen} . Christen {Pedersen} Smed j Gialdbæch hans kone . Jeppe Gialbæchs Pige Anna .
Introduktion nr. 5234
Begravelse nr. 6197
NOTITS: Begravet fire uger gammel. Moderen er steddatter af Jens Pedersen Vium Mosgaard, for Niels Jensen Mosgaard er stedsøn.

LINK: Affotograferet.


Nr. 2249 1716.01.26 Greis Christian Christensen Franch, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Christen Gregersen Franch. MOR: An Gertrud Reimer.
BÅREN AF: Dorte Nielsdatter Boltrup, Varde, Gift med Hans Jakob Reimer.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Gift med Margrethe Nielsdatter Boltrup
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præsten Peder Pedersen Staunings kone.
FADDER Nr. 4: Else Marie Boltrup, Ahlergaard, Borris, ?moderens søster. Gift med Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 5: Hans Jakob Reimer, Varde, Gift 1706 med Dorte Nielsdatter Boltrup af Østergaard i Lyne sogn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Præsten i Borris, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Ahler, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Janv: Chargeant Christen Gregersøn Franch ved borris Kirche hands Søn døbt kaldet Greis Christian frembaaren af Dorte Boltrup Hans Jacob Rejmers Kone - faddere [Hans] Jacob {Reimer} Jacob {Jensen Barfod} Lindvig Knud {Jensen} Sønderbye . Min Kiæreste {Sophie Christensdatter Møborg} - Jacob {Andersen} Alers Kone Else Marie {Boltrup} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2250 1716.02.16 Mette Jensdatter, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Sophie Poulsdatter Stauning, Stauning, 22c, datter af præsten i Stauning Hr. Poul Pedersen, som er bror til præsten Peder Pedersen Stauning her i Borris.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter Feldbereder, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige.
FADDER Nr. 4: Kirsten Oluf Busks kone, Busk, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, Datter af Jakob Daller.
NÆVNT Nr. 1: Poul Pedersen Stauning, Stauning, Præst i Stauning, datter Sophie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Busk, Busk, Borris, Konen kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Datter Mette fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 Februaij døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers datter Mette fembaaren af Sophie {Poulsdatter Stauning} Hr Pouls datter j Stauning faddere Christen {Jensen} Kiær Christen {Pedersen} degn - Min jndpige Karen Pedersdatter {Feldbereder}. Kirsten Oluf bushis Kone Met {Jakobsdatter} Jacob Dallers datter .
Introduktion nr. 5237
Vielse nr. 8217
LINK: Affotografering.


Nr. 2251 1716.02.19 *1716.02.19 Christen Christensen, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.' }
Introduktion nr. 5238
Begravelse nr. 6196
NOTITS: Dato født sat til 4 dage før begravelsen.


Nr. 2252 1716.03.08 Gertrud Jensdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Jens Ejstrup. MOR: ? Jens Ejstrups kone.
BÅREN AF: Johanne Oluf Ejstrups tjenestepige, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Anne Madsdatter, Fasterlund, Faster, Niels Lauridsen Lunds kone
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Hannerup Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter Peder Nørgaards datter, Hannerup (Nørgaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 Martij døbte jeg Jens Ejstrups datter Giertrud frembaaren af Johanne Oluf {Pedersen} Ejstrups thieneste Pige Faddere Niels {Lauridsen} Lund {Fasterlund} Peder {Nielsen Hannerup} Nørgaards datter . Niels {Lauridsen} Lunds kone {Anne Madsdatter} .
Konfirmation nr. 9070
LINK: Affotografering.


Nr. 2253 1716.03.15 *1716.01.27 Rudolph Boldevin Jakobsen Skanderup, Dalager- Lille, sogn: Borris. FAR: Jakob Pedersen Skanderup. MOR: Anne Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
BÅREN AF: Øllegaard Jensdatter, Hegaard, Dejbjerg, Rudoph Boldevins kone.
FADDER Nr. 1: Poul Hansen Røpstorph, Skjern, Søn af Hans Pedersen Røpstorph.
FADDER Nr. 2: Øllegaard Johanne Bentsdatter, Dejbjerg
FADDER Nr. 3: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter Lundenæs.
FADDER Nr. 4: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præstens kone.
NÆVNT Nr. 1: Rudolph Rudolfsen Boldevin, Moderens bror, senere kaptajn i hæren. Konen bærer. Eller moderens far?
NÆVNT Nr. 2: Bent Jørgensen Trabjerg, Dejbjerg, Præst i Dejbjerg. Datter Øllegaard Johanne fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Præsten i Borris, konen Sophie fadder.
NÆVNT Nr. 4: Hans Pedersen Røpstorph, Skjern, Søn Poul fadder. Skjern se Nygaards Sedler.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 Jan hiemdøbte Jeg Hr Jacob {Pedersen} Scandrups Søn Rudoph Boldevin Ds daab confirmeret d 15 Marts. Barnet frembaaren af Rudloph {Rudolphsen?} Boldevins Kiæriste . Faddere Forvalter {Daniel Filip} Rask. Hans Ræfstorps søn Pouel {Hansen} . Hr Bents {Jørgensen Trabjerg} datter Øllegaard Johanne af deiberg Min {præst Peder Pedersen Stauning} Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg}.
Introduktion nr. 5236
LINK: Affotografering.


Nr. 2254 1716.03.25 Anna Nielsdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Niels Thomasen Grønborg. MOR: ? Niels Thomasen Grønborgs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, På den anden halvgård i Grønborg.
FADDER Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Daller Soldat, Dalager, Borris, ?
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, Datter af Jakob Daller.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings indepige.
FADDER Nr. 6: Kirsten Oluf Busks kone, Busk, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Datter Mette fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Præst i Borris, indepigen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Busk, Busk, Borris, Konen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 Martij døbte Jeg Niels {Thomasen} Grønborgs datter Anna frembaaren af Else Marie Boltrup {Ahlergaard} . faddere Peder {Eskesen} Grønborg . Christen toft . Niels Daller Soldat . Met jacob Dallers datter min {præst Peder Stauning} thienstepige karen Pedersdatter Kiersten Olluf bushes Kone .
Introduktion nr. 5239
Begravelse nr. 6259
NOTITS: Begravet 5 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 1990 1716.04.01 Navnløs, , sogn: Borris. FAR: Erik Christensen. MOR: Maren Koch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning. Faderens navn fra absolvering 1 november 1716.

LINK: Moderens halshugning.
LINK: Affotograferet.


Nr. 2255 1716.04.01 Karen Knudsdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Egvig. MOR: Else Villumsdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store, Borris, Thomas Pedersen Gaasdals kone.
FADDER Nr. 1: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Lille Gaasdal, Gaasdal- Lille, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Egvig, Egvig, Borris, Kom fra Gaasdal.
FADDER Nr. 4: Maren Villumsdatter Egvig, Egvig, Borris, 26c, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, Datter af Jens Giødesen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder Gaasdal bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Giødesen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Datteren Karen er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Aprilis d 1ste døbte Jeg Knud {Jensen} Ægvigs datter Karen frembaaren af Mette {Christensdatter Feldbereder} Thomas Gaasdals Hustrue - faddere - Jens Dynes_ j debelmoese Peder lil Gaasdal. Niels {Larsen} Egvig: Maren {Villumsdatter} Egvig . Karen {Jensdatter} Jens Giød{esens} datter af Gaasdall.
Introduktion nr. 5240
Konfirmation nr. 9026
Begravelse nr. 6603
NOTITS: Begravet 1747 31 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2256 1716.04.13 Christen Larsen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
BÅREN AF: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl- Øster, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Jens Pedersen Vium Moesgaards stedsøn, Moesgaard, Borris, 20c, Niels Jensen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 20cc, datter af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Sønderskov, Borris, Gift med Anders Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl Øster, Borris, Konen Maren bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 22cc+. Konen Anne Christensdatter fadder. Anders søn af faderen med 1. kone Maren Christensdatter.
NÆVNT Nr. 4: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris, Stedsøn Niels Jensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d samme dag {13 april} døbte Jeg Las {Jensen} Syndershous Søn Christen . Frembaaren af Erich {Nielsen} Kuedbøls Kone Maren . Faddere Jens {Mortensen} Kuedbøl - Niels {Nielsen den Yngre} Gjaldbæk . Jens {Pedersen Vium} Mosgrds stifsøn Niels {Jensen} Kirsten {Jensdatter} Jens Giødsøns datter - Anders {Larsen} Syndershous Kone {Anne Christensdatter}.
Introduktion nr. 5241
Begravelse nr. 6234
NOTITS: Begravet 2 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2257 1716.04.19 Kirsten Pedersdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris. FAR: Peder Thomassen? Gaasdal. MOR: Anne Mortensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harboe Ahler.
FADDER Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Oluf Gaasdal Lille, Gaasdal, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 20cc, datter af Jens Giødesen
FADDER Nr. 4: Bodil Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, Unge Lars Duedals kone
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige.
NÆVNT Nr. 1: Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, Borris, Konen Bodil Larsdatter Duedal fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D 19 april døbte Jeg Peder Gaasdals datter Kiersten Frembaaren af Else Marie Boltrup . Faddere Jens Giøds_ . Lille Olluf gaasdal , Kirsten Jens Giødsens datter Ung Las {Madsen} Dudals Kone {Bodil Larsdatter Duedal} Karen Pedersdatter min egen jndpige .
Introduktion nr. 5242
LINK: Affotografering.


Nr. 2258 1716.05.08 Kirsten Poulsdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Astrup, Faster, 20c+, Jens Astrups søn.
FADDER Nr. 3: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Christen Mikkelsen Hannerups kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Peder Nielsen Nørgaards datter.
FADDER Nr. 5: An Jensdatter, Præstgaard, Faster, Tjenestepige ved Morten Pedersen Præstgaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaard), Borris, Præst i Borris, er denne dag i Brejning.
NÆVNT Nr. 2: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo bærer.
NÆVNT Nr. 4: Jens Astrup, Astrup, Faster, Søn Morten fadder.
NÆVNT Nr. 5: Christen Mikkelsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Karen Jeppesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 6: Peder Nielsen Hannerup Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen bærer, datter fadder.
NÆVNT Nr. 7: Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 Maji der ieg {præsten Peder Stauning} var j breining , døbte Hr. Lambret {Lambert Andersen Guldager} Poul Hannerups datter Kiersten Frembaaren af Peder {Nielsen} Mælgrds kone {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} Jens Marcussøn Jens astrups Søn Morten {Jensen} Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} Peder {Nielsen Hannerup} Nørgrds datter Inger {Pedersdatter} . Morten {Pedersen} Præstgrds Pige An Jens datter .
Introduktion nr. 5243
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Begravet et halvt år gammel. Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.

LINK: Affotografering.


Nr. 2259 1716.06.21 Jakob Larsen, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Lodal. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, Borris, Moderens søster, gift med Niels Andersen Vesterby.
FADDER Nr. 1: Christen Lodal, Lodal, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Sørensen, Klokmose, Faster, Søren Madsens søn.
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris, konen
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster, Gift med moderens søster Karen Jakobsdatter. Søn Mads fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup, Faster, Datter Inger fadder. Gift med Kirsten Jakobsdatter.
NÆVNT Nr. 4: Søren Jensen Møller, Slumstrup Mølle, Sædding, Gift med moderens søster Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 Junij døbte Jeg Las {Pedersen} Loudals Søn Jacob Frembaaren af Margret {Jakobsdatter} Niels {Andersen} Væsterbye {Borris sogn} hans Kone. Faddere Christen Loudal Poul Hannerup . Matz {Sørensen} Søren Matzøns Søn j Klochmoes . Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} Hanrups datter . noch Søren {Jensen} Møllers Kone {Karen Jakobsdatter} af Slumpstrup Mølle {Sædding sogn} .
Introduktion nr. 5245
NOTITS: Moderen er ud af en stor familie med fem døtre af Jakob Jensen Møller i Slumstrup Mølle i Sædding sogn. Se link.

LINK: Jakobsdøtre fra Slumstrup Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2260 1716.07.02 *1716.06.14 Lauge Christensen, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Christen Laursen Colding. MOR: Karen Mortensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Borris, Søn af Jakob Hvollig.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Moesgaard, Borris, Stedsøn af Jens Pedersen Vium.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Jeppe Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 7: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngres kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Søn Jens Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris, Stedsøn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen Margrethe Nielsdatter Boltvig fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Gjaldbæk, Borris, Konen Anne Marie Jakobsdatter Barfod fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 14 Junius} hiemdøbte Jeg Christen {Laursen Colding} Sønderbys Søn Lauge. Julius d 2den Confirmeret jeg Christen Synderbys Søns Daab Søns Daab{!} , som var Hiemdøbt d 21 Junij hans nafn er Lauge frembaaren af min Kiæreste . Faddere Knud {Jensen} Synderbye . Jens agger . Jens {Jakobsen} Jacob {Jensen} [hol..gs] Søn. Niels {Jensen} Jens {Pedersen Vium} Mosgrds Søn {stedsøn} . Margrete {Nielsdatter Boltvig} Jabob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone . Kirsten {Jensdatter} Jep {Markussen} Gialdbechs hustrue . An Marie {Jakobsdatter Barfod} Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbechs Kone.
Introduktion nr. 5244
LINK: Hjemmedåb 1716.06.14.
LINK: Kirkedåb 1716.07.02.


Nr. 2261 1716.08.02 *1716.07.13 Thomas Andersen, Astrup, sogn: Faster. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter Lundenæs.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 3: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Ung, søn af nabo Jens Andersen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, Faster, Gift med Morten Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 5: Maren Oves fæstemø, Kirkegaard, Hanning, Har tjent ved Thomas Christensen Paarup på Fastergaard.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard, Faster, Konen Karen Christensdatter Sønderskov fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, Faster
NÆVNT Nr. 3: Ove, Kirkegaard, Hanning, Fæstemø Maren er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Augustus 2den confirmerede Jeg Anders {Christensen} Astrups Søn hans daab som var fød jmellem d 12 og 13 Julij tilforne . Kaldet Thomas frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Forvalter {Daniel Filip} Rasck Niels {Lauridsen} Lund , Morten {Jensen} Astrup . Kirsten {Christensdatter Sønderby} Morten {Pedersen} prestgrds Kone { Kirsten Christensdatter Sønderskov} . Maren Ofues Fæste Møe j Hanning Kirchegrd som har tient Thomas {Christensen Paarup} Poerup.
Introduktion nr. 5246
Konfirmation nr. 9027
LINK: Affotografering.


Nr. 2262 1716.08.12 Anne Marie Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter Nygaard.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Præstergaarden, Borris, Avlskarl i Præstegaarden.
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Nygaard, Nygaard, Borris, 19c, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Slags nabo. Niels Nielsen Gravels kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Voldborg Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 aug døbte jeg Christen {Jepsen} Nygaards Anna Marie fembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Peder {Eskesen} Krog . min afls karl Jens Anders_ , min thienestepig Karen Pedersdatter Maren {Christensdatter} nygaard . Voldborg {Thomasdatter} Niels {Andersen} Gravilds Kone .
Introduktion nr. 5247
Begravelse nr. 6213
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel. Nygaard ligger helt i den anden ende fra Borris kirke, så præsten har måttet indsamle sine tjenestefolk som fyldfaddere for at få nok faddere.

LINK: Affotografering.


Nr. 2263 1716.08.30 Mads Nielsen, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Niels Odderskær. MOR: Kirsten Niels Odderskærs kone.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Gift med Jakob Barfod.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Moesgaard, Borris, Jens Pedersen Viums stedsøn.
FADDER Nr. 3: Johanne Christen Knudsen Krogs tjenestepige, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Svendsdatter, Lindvig, Borris, 22c, datter af Svend Jørgensen i Odderskær.
FADDER Nr. 5: Kirsten Fonager, Fonager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen Margrethe Boltvig bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Madsen Smed, Fonager, Borris, Konen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 aug. døbte Jeg Niels oddershiærs Søn Matz frembaaren af Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone Magret {Nielsdatter} Boltvig . Faddere Peder {Eskesen} Krog Jens {Pedersen Vium} Moesgrds stif=søn Niels {Jensen} Johan{ne} Christen {Knudsen} Krogs Pige . Kirsten Svensdater thienendis Jacob {Jensen Barfod} Lindvig . Christen {Madsen} Smids Kone j Fonagger .
Introduktion nr. 5248
NOTITS: Moderens navn #2290.

LINK: Affotografering.


Nr. 2264 1716.09.20 Jens Pedersen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen Tarp. MOR: Sidsel Sørensdatter Gosvig.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter Gosvig, Gosvig, Borris, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Laust Tarp, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Jakobsen, Dalager, Borris, 20c, søn af Jakob Dalager.
FADDER Nr. 4: Gertrud Christensdatter, Vesterby?, Borris, Christen Feldbereders datter.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Mads Nielsen Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Dalager, Dalager, Borris, Søn Mads Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Feldbereder, Vesterby?, Borris, Datter Gertrud fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
September d 20 døbte Jeg Peder {Pedersen} tarpis barn Jens frembaaren af Met {Sørensdatter} Gosvig Faddere Laust Tarp. Niels Tarp. Matz {Jakobsen} Jacob Dalagers Søn . Giertrud {Christensdatter} Christen Fældberæders datter noch Kirsten {Christensdatter} Madz {Nielsen} tarpis Kone .
Vielse nr. 8162
NOTITS: Ingen introduktion fundet.

LINK: Affotografering.


Nr. 2265 1716.09.27 Margrethe Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Jakob Ahlers kone.
FADDER Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, 23c+, slags nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen.
FADDER Nr. 4: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Dalager, Dalager, Borris, Datter Mette fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Inger fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Andersen Ahler Harbo, Borris, Konen Else Marie Boltrup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 Septbr døbte Jeg Niels {Thomsen} Slichdals dater Margrete frembaaren af Jacob {Andersen Harbo} Alers kone Else Marie {Nielsdatter} Boltrup Faddere Christen toft . Jens {Christensen} Stier , Met {Jakobsdatter} Jacob {Olesen} Dallers datter . Karen {Jensdatter} Peder {Eskesen} grønborgs Kone. Inger laust nørgaards Kone.
Introduktion nr. 5250
Begravelse nr. 6238
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel. Patronym Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2266 1716.11.01 *1716.10.09 Jens Michael Knudsen, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harbo, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Poul Christensen Foersum, Foersum, Egvad, Gift 1706 i Borris med moderens søster Elsebe Dorethe Michelsdatter Købke.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 4: Christen Laursen Sønderby, Sønderby, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 5: An Christensdatter Kjær, Ahlergaard, Borris, Søster til Mads Kjær, som ejer Ahlergaard.
FADDER Nr. 6: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Datter af Jakob Ahler.
FADDER Nr. 7: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Gift med Jakob Jensen Barfod Lindvig.
FADDER Nr. 8: Anne Margrethe Boldevin, Dalager- Lille, Borris, Gift med herredsfoged Skanderup.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfoged i Bølling Herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Octbr d 9de sige 9 octbr døbte jeg Knud {Jensen} Synderbys Hds Søn Jens Michael samme Hds Daab Confirmeret d 1ste Novembr frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jacob {Andersen Harbo} Aler, Poul {Christensen} Forsum Niels {Nielsen denYngre} Gjaldbæk Christen {Laursen} Synderbye , An {Christensdatter} Kiær . Herredtz fogedens {Jakob Pedersen Skanderup} Kone {Anne Margrethe Boldevin} Karen {Jakobsdatter} Aler. Margrete {Nielsdatter Boltvig} Lindvig.
Introduktion nr. 5249
LINK: Affotografering.


Nr. 2267 1716.11.08 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Gift 1714 med Anne Andersdatter af Hvollig, Borris bosat Helgaard.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Aagaard, Borris, 18c+, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Niels Andersen Gravels kone.
FADDER Nr. 4: Abelone Larsdatter, Gravel, Borris, Christen Pedersen Gravels kone
FADDER Nr. 5: Johanne, Helgaard?, Borris, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Søn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Volborg Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Abelone Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 nov: døbte Jeg Jørgen helgrds datter Kirsten - frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} pedr Hælgrd , Niels {Christensen} Christen aagrds Søn . Voldborg {Thomasdatter} Niels {Andersen} grauilds Kone . appollon Christen Grauilds Kone . Johanne Jørgen Helgrds Søster .
Introduktion nr. 5252
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel. Maren Thomasdatter er Jørgen Helgaards 2. kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2268 1716.11.08 Mads Sørensen, Kvisthuse, sogn: Borris. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Lille, Borris, Gift med Thomas Gaasdal.
FADDER Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Avlskarl, Præstergaarden, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Præstergaarden, Borris, Forrige avlskarl i Præstegården, ses i aug 1716 #2262.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 5: Karen Sørensdatter, Kvisthuse, Borris, 18+, forældrenes datter.
FADDER Nr. 6: Thomas Gaasdal, Gaasdal- Lille, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder bærer.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Konen Ingeborg fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 8 nov} døbt Søren {Sørensen} Huus Hds Søn Matz frembaaren af Met {Christensdatter Feldbereder} Gaasdal . Faddere Jens Giød_ thomas gaasdal . Niels Auflskarl Jens anders_ Ingeborg Niels {Jensen} Mælgrds Kone og Karen {Sørensdatter} Søren {Sørensen} Huusis datter
Introduktion nr. 5253
Konfirmation nr. 9048
NOTITS: Godt 21 år gammel, da han blev konfirmeret.

LINK: Affotografering.


Nr. 2269 1716.11.15 Jens Andersen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
BÅREN AF: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, Borris, Faderems stedmor.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris, Gammel, ses allerede 1683 i Sønderskov gift med An Justesdatter †1717.12.12 Sønderskov.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen, Sønderskov, Borris, Søn af Christen Christensen.
FADDER Nr. 4: ? Niels Christensen Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten Niels Andersen Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Sønderskov, Borris, †1715. Søn Mads Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen fadder. Bror til Mads Christensen.
NÆVNT Nr. 3: Niels Andersen Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Nov døbte jeg Andes Syndershou hans Søn Jens Frembaaren af Las {Jensen} Syndershous Kone . Faddere Christen Ollufs_ . Las {Jensen} Syndershou. Matz {Christensen} Christen Christensens Søn ibd : Niels {Christensen} Syndershouis Kone. Kirsten tienendes hos Niels {Andersen} tarp .
Introduktion nr. 5251
Vielse nr. 8234
LINK: Affotografering.


Nr. 2270 1716.12.06 Anders Pedersen, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Peder Helgaard. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Gift med Peder Hesselvig
FADDER Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Bjerre, Bjerre, Sønder Felding, Konen Margrethe Larsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 5: Johanne Helgaard, Helgaard, Borris, Jørgen Helgaards søster #2267.
FADDER Nr. 6: Margrethe Larsdatter Thomas Christensen Bjerres kone, Bjerre, Sønder Felding, *1693c datter af Lars Helgaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
December d 6te døbte Jeg Pedr Hælgrds Søn Anders frembaaren af Peder Holvigs {Hesselvigs} Kone {Anne Knudsdatter} Faddere Jørgen Hellgrd . Thomas {Christensen} biere af Felding Knud {Jensen} Synderbye Jens {Jakobsen} holvig Johan{ne} Hælgrd . Margrete {Larsdatter} thomas {Christensen} biere Hds Kone .
Introduktion nr. 5254
NOTITS: Margrethe Larsdatter *Helgaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2271 1716.12.20 *1716.12.15 Christen Madsen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Faderens far. Husmand i Stier.
FADDER Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Andersen Avlskarl, Præstergaarden, Borris, Avlskarl
FADDER Nr. 5: Peder Jakobsen, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, Datter af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 7: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige.
FADDER Nr. 8: Kirstine Niels Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
FADDER Nr. 9: Sidsel Sørensdaatter Gosvig, Tarp, Borris, Gift med Peder Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 10: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Jens Christensen Stiers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Peder Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Konen Bodil Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Pedersen Tarp, Borris, Konen Sidsel Sørensdatter Gosvig fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Decembr hiemdøbte Jeg Matz {Nielsen} tarp hans tvillinge børn Christen og Karen deris daab blef confirmeret d 20 ejusd: drengen blef baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} datteren af Met {Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone faddere Niels Stier Jens Giøds_ thomas gaasdal . Min Aflskarl Jens Anders_ . Peder {Jakobsen} Jacob Dallers Søn , Kirsten {Jensdatter} Jens Giødsøns datter j gaasdal , min jndpige Karen Pedersdatter Kristine Niels tarps Pige . Zedsel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} tarpis . Boel {Nielsdatter} Jens {Christensen} Stiers .
Introduktion nr. 5256
NOTITS: Mads Nielsen Tarp var født i Stier i Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2272 1716.12.20 *1716.12.15 Karen Madsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store, Borris, Thomas Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Faderens far. Husmand i Stier.
FADDER Nr. 2: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 3: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder bærer.
FADDER Nr. 4: Jens Andersen Avlskarl, Præstergaarden, Borris, Avlskarl
FADDER Nr. 5: Peder Jakobsen, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, Datter af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 7: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige.
FADDER Nr. 8: Kirstine Niels Tarps tjenestepige, Tarp, Borris
FADDER Nr. 9: Sidsel Sørensdaatter Gosvig, Tarp, Borris, Gift med Peder Pedersen Tarp.
FADDER Nr. 10: Bodil Nielsdatter, Stier, Borris, Jens Christensen Stiers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Olesen Daller, Dalager, Borris, Søn Peder Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Christensen Stier, Stier, Borris, Konen Bodil Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Pedersen Tarp, Borris, Konen Sidsel Sørensdatter Gosvig fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Decembr hiemdøbte Jeg Matz {Nielsen} tarp hans tvillinge børn Christen og Karen deris daab blef confirmeret d 20 ejusd: drengen blef baaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} datteren af Met {Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone faddere Niels Stier Jens Giøds_ thomas gaasdal . Min Aflskarl Jens Anders_ . Peder {Jakobsen} Jacob Dallers Søn , Kirsten {Jensdatter} Jens Giødsøns datter j gaasdal , min jndpige Karen Pedersdatter Kristine Niels tarps Pige . Zedsel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} tarpis . Boel {Nielsdatter} Jens {Christensen} Stiers .
Introduktion nr. 5256
Vielse nr. 8234
NOTITS: Mads Nielsen Tarp var født i Stier i Borris.

LINK: Affotografering.


Nr. 2273 1717.01.10 *1716.12.14 Kirsten Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Moderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Laursen Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 4: ? Lars Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, Borris, Lars Sønderskovs kone.
FADDER Nr. 5: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris, Knud Jensen Sønderbys kone.
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Jeppe Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 7: Kirsten Jakobsdatter, Lindvig, Borris, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far. Datter Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
NÆVNT Nr. 3: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
NÆVNT Nr. 4: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 {dec} hiemdøbte Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs datter Kiersten som blef fore stillet Meenigheden 1717 d 10 Janv: frembaaren af Margrete {Nielsdatter} boltrup {Boltvig} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone Faddere , Jens {Mortensen} Kuedbøl Christen {Laursen Colding} Synderbye . Jens {Jakobsen} Holvig . Las {Jensen} Syndershous Kone . Knud {Jensen} Synderbys Kone {Birgitte Michelsdatter} Jep {Markussen} Gialbæchs Kone {Kirsten Jensdatter} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter Kiersten {Jakobsdatter} .
d 10 Janv: Niels gialdbæchs datters daab confirmeret , som findes anførdt paa forrige Side .

Introduktion nr. 5255
Konfirmation nr. 9023
LINK: Affotografering.
LINK: Dåb nævnt separat.


Nr. 2274 1717.01.24 Jens Laustsen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 3: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, 20c, søn af Jakob Daller.
FADDER Nr. 4: Kirsten Niels Tarps tjenestepig, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, Borris, Gift med Peder Pedersen Tarp.
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, Tjenestepigen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Konen Sidsel Sørensdatter Gosvig fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Janvarius døbte Jeg laust tarp hds Søn Jens frembaren af Peder {Eskesen} Grønborgs Kone {Karen Jensdatter} Niels {Andersen} Vesterby Matz {Jakobsen} Daller , Kirsten thienendes Niels tarp . Zidzel {Sørensdatter Gosvig} Peder {Pedersen} Tarpis Kone .
Introduktion nr. 5258
NOTITS: Moderens navn An se #2235.

LINK: Affotografering.


Nr. 2275 1717.01.31 *1717.01.24 Jesper Christensen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Christen Michelsen Hannerup. MOR: Karen Jeppesdatter.
BÅREN AF: Mette Ellen Jeppesdatter, Sædding, Moderens søster. Bar barnet i hjemmedåben? Christen Michelsens kone.
FADDER Nr. 1: Laust Jespersen, Sædding, Moderens bror. Gift med faderens søster Maren Michelsdatter.
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Fastergaard, Faster, Avlskarl.
FADDER Nr. 4: ? Jens Marcussens kone, Hannerup, Faster, Enke efter Jens Madsen †1706.12.17 Hannerup.
FADDER Nr. 5: Inger Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 22c. Peder Nielsen Nørgaards datter. Se #2277.
NÆVNT Nr. 1: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Inger fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Michelsen, Hannerup, Faster, Konen Mette Ellen Jeppesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 24 Janvarius} hiemdøbte jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper . huis daab blef confirmerit d 31 Janv: hand blef frembaaaren af Christen {Michelsen} Hannerups kones søster [Ellen?] Jeppesdatter af Sæding {af Sæding indskudt}, faddere Laust Jespers_ af Sæding , Poul Hannerup Jens Jens_ aflskarl paa Fastergrd . Jens MarcusSøns Kone Peder {Nielsen} Nørgaards datter {Maren Pedersdatter} Christen Michelsens Kones søster Mete Elletz bar Barnet .
Introduktion nr. 5257
NOTITS: Ellen skrevet over et andet navn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2276 1717.03.04 *1717.03.04 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 7de begrou Jeg Peder (Nielsen) Mælgrds barn som var død fød j hannerup 1 Søn.'}
Introduktion nr. 5259
Begravelse nr. 6209


Nr. 2277 1717.03.07 Abelone Christensdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
BÅREN AF: Sophie, Faster, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster, Patronym svært læsbar. Han ses 1719.
FADDER Nr. 3: Inger Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Peder Nielsen Nørgaards datter.
FADDER Nr. 4: ? Jens Marcussens kone, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Nabo. Lars Pedersen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Inger Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Marcussen, Hannerup, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Kone Kirsten Jakobsdattern fadder. Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 7de Martius} døbte Jeg {Christen} Lodals datter Appollone frembaaren af Hds Kones søster Sophi . Faddere . Poul Hannerup Christen [Na..] j Fasterkiær Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} nørgrds datter . Jens Marcussens Kone . Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5260
NOTITS: Christen identificeret gennem konens søster Sophie som tjener ved Peder Hannerup 1714.02.11 #2218.

LINK: Affotografering.


Nr. 2278 1717.04.04 Kirsten Olufsdatter, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Oluf Pedersen Ejstrup. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Fiskbæk, Nørre Vium, Oluf Jensen Fiskbæks kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Jensen Fiskbæk, Fiskbæk, Nørre Vium, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 3: Laurids? Nielsen, Fasterlund, Faster, 25c, søn af Niels Lauridsen Lund.
FADDER Nr. 4: ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 5: Bodil Jespersdatter, Fiskbæk, Nørre Vium, Tjenestepige ved Oluf Jensen Fiskbæk.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Lund, Fasterlund, Faster, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
noch {d 4de Aprilis} døbte Jeg j Faster Olluf {Pedersen} Ejstrup hans datter Kiersten frembaaren af An {Anne Jensdatter} Fishbeck Olluf {Jensen} Fishbechs Kone Faddere . Ollluf {Jensen} fishbeck . Jens Ejstrup . Niels {Lauridsen} Lunds Søn {Laurids? Nielsen} . Jens Ejstrups Kone . Olluf {Jensen} fishbæks thienestepige Boel Jespersdatter.
Introduktion nr. 5262
LINK: Affotografering.


Nr. 2279 1717.04.11 Niels Mortensen, Præstgaard, sogn: Faster. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov.
BÅREN AF: Maren Jespersdatter, Astrup, Faster, Gift med Anders Christensen Astrup.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
FADDER Nr. 2: Niels, Fasterkær, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Forvalter Rasks søsters datter, Faster, ?
FADDER Nr. 5: Inger Jensdatter, Faster, Jens Astrups datter.
FADDER Nr. 6: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Astrup, Astrup, Faster
NÆVNT Nr. 2: Jens Astrup, Astrup, Faster, Datter Inger fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Søsters datter Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 april døbte Jeg Morten {Pedersen} prstgrds Søn Niels . frembaaren af Maren {Jespersdatter} Anders {Christensen} Astrups kone . faddere Peder {Nielsen} Aaes . Niels og Christen {Jespersen} paa Faster Kiær . Forvalter {Daniel Filip} Raschis Søsterdatter Maren Inger Jens Astrups datter . Niels Jacobsens Kone paa Aaes .
Introduktion nr. 5261
LINK: Affotografering.


Nr. 2280 1717.04.18 Peder Nielsen, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Ingeborg.
BÅREN AF: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Kaldes også Minds.
FADDER Nr. 2: Christen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Laustsen, Hjoptarp, Borris, Søn af Laust Nørgaard Hjoptarp.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christen Fonagers kone, Fonager, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Niels Kringeltofts datter.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp, Borris, Søn Niels fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Madsen Fonager, Fonager, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 april Niels {Jensen} Hioptarp j Mældgrd hads Søn Peder døbt , frembaaren af Christen {Jakobsen} Syndergrds Kone Faddere Christen Vesterby . Christen {Jakobsen} Syndergrd . Niels {Laustsen} Laust {Nørgaard} Hioptarps Søn . Christen {Madsen} Fonaggers Kone {Kirsten} Maren {Nielsdatter} Niels Kringeltofts datter.
Introduktion nr. 5263
Begravelse nr. 6217
LINK: Affotografering.


Nr. 2281 1717.04.25 *1717.04.17 Morten Christensen, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Moesgaard, Borris, Jens Pedersen Viums stedsøn.
FADDER Nr. 4: An Christensdatter Kjær, Ahlergaard, Borris, Mads Christensen Kjærs søster. Gifter sig fire måneder efter.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Gift med Jakob Jensen Barfod.
FADDER Nr. 6: Kirsten Christensdatter Krog, Borris- Krog, Borris, Gift med Peder Eskesen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris, Stedsøn Niels Jensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 april døbte Jeg Christen {Nielsen} Aagaards Søn Morten som var hiemdøbt 8te dage tilforne . frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Matz {Christensen Kjær} aler Niels tarp . Niels {Jensen} Jens {Pedersen Vium} Mosgrds {sted}Søn. An {Christensdatter Kjær} Matz {Christensen Kjær} alers Søster . Margrete {Nielsdatter Boltvig} Lindvig Kiersten {Christensdatter} Krog .
Introduktion nr. 5264
Konfirmation nr. 9019
LINK: Affotografering.


Nr. 2282 1717.08.15 Christen Nielsen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Sønderskov. MOR: ? Niels Christensen Sønderskovs kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Moesgaard, Borris, Jens Pedersen Viums kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Søn Anders Larsen nævnt og datter Lucie Larsdatter fadder.
FADDER Nr. 3: Mads Christensen, Sønderskov?, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sønderskov, Borris, Anders Larsen Sønderskovs kone, måske søster til faderen.
FADDER Nr. 5: Lucie Larsdatter, Sønderskov, Borris, Datter af Lars Jensen Sønderskov.
NÆVNT Nr. 1: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Gift med Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 aug døbte jeg Niels {Christensen} Syndershou hans Søn Christen frembaaaren af Jens {Pedersen Vium} Mosgrds Kone An {Anne Nielsdatter} Faddere . Christen {Nielsen} Aagrd Las {Jensen} Syndershou . Matz {Christensen} Niels {Christensen} Syndershous brodr . An Christensdatter Anders {Larsen} Syndershous Kone . Lucie {Christensdatter} Anders {Larsen} Syndershous søster .
Introduktion nr. 5266
LINK: Affotografering.


Nr. 2283 1717.08.27 Johanne Jensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
BÅREN AF: Anne Olufsdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, Oluf Meldgaards datter.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster, 20c, søn af Søren Madsen.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Klokmose, Faster, Tjenestekarl ved faderen. Søn af Anders Debelmose.
FADDER Nr. 3: Kirsten, Klokmose, Faster, Tjener ved børnefaderen i Klokmose.
FADDER Nr. 4: Karen Svendsdatter, Klokmose, Faster, Tjenestepige ved Mads Klokmose.
FADDER Nr. 5: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster, Just Andersen Klokmoses kone
NÆVNT Nr. 1: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Anne Olufsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Søn Peder Andersen tjener ved børnefaderen i Klokmose.
NÆVNT Nr. 3: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Lysgrds datters daab som blef kaldt Johanne blef frembaaren af Anna {Olufsdatter} Olluf Mælgrds datter d 29 augustj og blev dends daab da confirmeret Faddere . Matz {Sørensen} Klochmos - Peder {Andersen} Anders {Lauridsen} Debelmosis søn thienendes Jens lysgrd noch Kiersten Thienends sammested . item Karen Suends datter thienendes Matz {Sørensen} Klochmos . item Just {Andersen} Klochmosis Kone {Anne Madsdatter} .
Introduktion nr. 5267
LINK: Affotografering.


Nr. 2284 1717.09.09 Barbara Thomasdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Thomas Pedersen Gaasdal. MOR: Mette Christensdatter Feldbereder.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Ejstrup, Ejstrup?, Faster?
FADDER Nr. 2: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 3: Johanne Thomasdatter, Vindelbo, Borris, Datter af Thomas Jensen Vindelbo.
FADDER Nr. 4: Ellen Kirstine Christensdatter Feldbereder, Borris, Moderens søster, Christen Feldbereders datter.
FADDER Nr. 5: Anne Peder Gaasdals kone., Gaasdal- Store, Borris
NÆVNT Nr. 1: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Datter Johanne Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 9de Septbr} døbte Jeg Thomas {Pedersen} Gaasddals datter Barbara frembaaren af min Kiæreste {Sohie Christensdatter Møborg} . Faddere thomas Eystrup Las {Larsen} Gaasdal Johanne thomas {Jensen} Vendelbos datter . Ellen Kierstine Christen Feldberæders datter - An Peder Gaasdals Kone.
Introduktion nr. 5268
LINK: Affotografering.


Nr. 2285 1717.09.12 *1717.07.19 Katrine Marie Madsdatter, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Kjær. MOR: Karen Jakobsdatter Ahler.
BÅREN AF: Anne Margrethe Boldevin, Borris, Gift med herredsfogeden Jakob Pedersen Skanderup.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Staby, Procurator *1685c Skjern †1757 Brejningggard, Langtind, Guddumkloster. I følge skifter fætter til faderen (Hammerum Herreds Tingbog 1721-1727 Løverdagen dend 19 Decembr: 1722).
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 4: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harboe.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Gift med Jakob Jensen Barfod.
FADDER Nr. 6: Karen Jens Olesen Aagaards kone, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 7: Else Mortensdatter, Borris, 15c, Mads Christensen Kjærs steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Konen bærer. Herredsfoged.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen Margrethe Nielsdatter Boltvig fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Olesen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Karen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris, Steddatter Else Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {de 12 Septbr:} confirmeredes Matz {Christensen Kjær} Alers datter Cathrine Marie hendis daab , hiemedøbt d 19 Julij . frembaaren af Monsr {Jakob Pedersen} Scandrups Kiæriste {Anne Margrethe Boldevin} . faddere . M: Matz Stabye Knud {Jensen} Synderbye - Niels Aagaard - Jacob {Andersen Harbo} Alers Kone {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} - Karen Jens {Olesen} aagaards Hustrue . Matz {Christensen Kjær} Alers {sted}datter Else Mortensdatter.
Introduktion nr. 5265
Vielse nr. 8195
NOTITS: Tråd om Mads Staby på hammerum-herred.dk.

LINK: Tråd "Hvem var Mads Stabys bedstefar?" hammerum-herred.dk .
LINK: Affotografering.


Nr. 2286 1717.09.19 Anders Nielsen, Gravel, sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Marie Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Nygaard, Nygaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 18c, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 4: Johanne Larsdatter, Helgaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Helgaard, Borris, Peder Helgards kone.
NÆVNT Nr. 1: Lars Helgaard, Helgaard, Borris, Datter Johanne fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Anne Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 Septbr Niels grauls Søn døbt kaldet Anders , frembaaren af Else Marie Boltuig Faddere Jørgen helgrd . Christen Nygaard Niels {Christensen} Aagrd . Johanne {Larsdatter} Las Helgrds datter Anna {Andersdatter} Peder Hælgrds Kone.
Introduktion nr. 5269
Konfirmation nr. 9032
LINK: Affotografering.


Nr. 2287 1717.09.26 Christen Christensen, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
BÅREN AF: Else Marie Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 1: Christen Vesterby, Vesterby, Borris, Bror?
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Hjoptarp, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Antaget hjemme ved faderen, hans bror.
FADDER Nr. 4: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, Datter af Poul Frandsen.
FADDER Nr. 5: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris, Datter Kirsten Poulsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Septbr døbte Jeg Christen {Jakobsen} Syndergaards Barn j hioptarp kaldet Christen frembaaren af Else Marie Boltrup Faddere Christen Vesterbye . Niels {Jensen i Meldgaard} Hioptarp . Christen {Jakobsen} Syndergrds brodr Jens {Jakobsen} . Kirsten {Poulsdatter} Poul Frantzøns datter {Ved Kirken} Inger Laust nørgaards hustru .
Introduktion nr. 5271
LINK: Affotografering.


Nr. 2288 1717.09.29 Markus Jeppesen, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Markussen, Hannerup, Faster, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Mads Jensen, Vium Krog, Nørre Vium, Søn af Jens.
FADDER Nr. 5: Niels Jensen, Moesgaard, Borris, Jens Moesgaards stedsøn.
FADDER Nr. 6: Kirsten, Vium Krog, Nørre Vium
FADDER Nr. 7: Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, Borris, Gift med Christen Laursen Colding.
FADDER Nr. 8: Anne Olufsdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter af Oluf Meldgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens, Vium Krog, Nørre Vium, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris, Stedsøn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Anne Olufsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 29 Septbr fest Mich . Jep {Markussen} gialbæcks barn døbt Marcus frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Jens {Pedersen Vium} Moesgrd . Erich {Nielsen} Kuedbøl - Jens Marcussen j hannerup . Jens i Vium Krog Hs Søn Matz {Jensen} . Jens {Pedersen Vium} Mosgaards søn {stedsøn} Niels {Jensen} . Kirsten j Vium Krog Karen {Mortensdatter} Synderbye Olluf Mældgrds datter Anna {Olufsdatter} .
Introduktion nr. 5270
LINK: Affotografering.


Nr. 2289 1717.10.17 *1717.10.09 Anne Pedersdatter, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Peder Eskesen Krog. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Oll? Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 18c, Christen Nielsen Aagaards søn.
FADDER Nr. 4: Niels Eskesen? Krog, Borris- Krog, Borris, ?33c, bror? til Peder Eskesen?
FADDER Nr. 5: Kirsten Poulsdatter, Præstgaard, Faster, Datter af Poul Frandsen.
FADDER Nr. 6: Maren Agger, Agger, Borris, Gift med Jens Nielsen Agger.
FADDER Nr. 7: Edel, Debelmose, Borris, Gift med Niels Debelmose.
FADDER Nr. 8: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris, Datter Kirsten Poulsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Debelmose, Debelmose, Borris, Konen Edel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 octbr døbte Jeg Peder {Eskesen} Krogs datter Anna døbt otte dage tilforne frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} : Faddere Christen [Oll] j Syndergrd Jens {Pedersen Vium} Mosgrd - Niels {Christensen} Aagrd . Niels {Eskesen?} Krog . Kiersten {Poulsdatter} Poul Frantzes datter Kirsten af Faster prstgrd . Maren Agger . Ædl Niels Delbelmosis Kone. NB Christen {Knudsen} Krog og fadder.
Introduktion nr. 5272
LINK: Affotografering.


Nr. 2290 1717.10.24 Svend Madsen, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Bolvig, Lindvig, Borris, Jakob Jensen Barfods kone.
FADDER Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen, Lindvig, Borris, 20c, Jakob Jensen Barfods søn.
FADDER Nr. 3: Kirsten Svendsdatter, Odderskær, Borris, Faderens søster
FADDER Nr. 4: Kirsten, Odderskær, Borris, Navnet Kirsten nævnt første gang. Gift med Niels Odderskær.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen Margrethe Nielsdatter Bolvig bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Odderskær, Odderskær, Borris, Konen Kirsten fadder
NÆVNT Nr. 3: Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, Borris, †1714.11.14 Odderskær. Faderens far. Kirsten Svendsdatter far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 octbr døbte jeg Matz {Svendsen} oddershærs Søn Svend frembaaren af Margret {Nielsdatter Bolvig} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue Faddere Laust Nørgrd . Christen {Jakobsen} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn Kirsten {Svendsdatter} Svend {Jørgensen} oddershærs datter , noch Niels Oddershærs Kone Kiersten .
Introduktion nr. 5273
Begravelse nr. 6448
LINK: Affotografering.


Nr. 2291 1717.12.05 Jakob Olufsen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), Borris, Gift med Mads Pedersen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Peder Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 3: Maren Andersdatter, Debelmose, Borris, 20c, Anders Debelmoses datter.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen Else bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Datter Maren Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
noch {December d 5} døbte jeg Olluf {Jakobsen} debelmosis søn Jacob frembaaren af Else {Madsdatter} Matz {Pedersen} Væstegrds Kone . Faddere Peder {Jakobsen} Daller Matz {Jakobsen} Daller . Maren {Andersdatter} Anders {Lauridsen} Debelmosis datter . jtem Jens {Christensen} Væstergaards Kone .
Introduktion nr. 5275
Begravelse nr. 6225
LINK: Affotografering.


Nr. 2292 1717.12.16 *1717.11.24 Christence Jakobsdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Gregersen, Borris, Sergeant.
FADDER Nr. 2: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Laursen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards søn.
FADDER Nr. 5: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 6: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Faderens datter, gift med Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
FADDER Nr. 7: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 15c, datter af Karen Jakobsdatter Ahler og 1. mand Morten Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Søn Niels Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
NB d 24 Nov: hiemdøbte Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datter Crestenze . d 16 december confirmerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs datters daab kaldet Crestentze hiemdøbt d 24 nov. frembaaren af min hustrue {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Sargiant Christen Gregersøn Knud {Jensen} Synderbye Christen {Laursen} Synderbye Niels {Christensen} Christen {Nielsen} Aagrds Søn . Else {Mortensdatter} Aler An Marie {Jakobsdatter Barfod} i Gialdbech Else Marie Boltrup {Ahlergaard} .
Introduktion nr. 5274
Konfirmation nr. 9033
LINK: Hjemmedåb.
LINK: Kirkedåb.


Nr. 1989 1718.02.06 *1718.02.06 Knud Christensen, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Christen Knudsen. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 11 febr: begrou Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Knud 2 dage gammel .'}
Introduktion nr. 5276
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Begravet 2 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2293 1718.03.09 Else Nielsdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Niels Thomasen Grønborg. MOR: ? Niels Thomasen Grønborgs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 1: Oluf Busk, Busk, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Indepigen i præstegården.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Nabo. Gift med Peder Eskesen Grønborg.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9de Martii døbte jeg Niels {Thomasen} Grønborgs datter Else Frembaaren af Els{.} Marie boltrup Jacob Andersøns hustrue faddere : Olluf Bush . Christen toft . Matz {Jakobsen} Daller . Karen Pedersddatter tienends j præstegaarden . Peder {Eskesen} Grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Introduktion nr. 5277
Konfirmation nr. 9020
Vielse nr. 8264
LINK: Affotografering.


Nr. 2294 1718.04.14 Anne Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Præstergaarden, Borris, Avlskarl i præstegården.
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Helgaard, Borris, Jørgen Helgaards 2. kone.
FADDER Nr. 4: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Niels Andersen Gravels kone.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige. Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Voldborg Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen Stauning, Præstergaarden, Borris, Konen Sophie Christensdatter Møborg bærer og tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch døbte Jeg samme dag {torsdagen d 14 april} Christen {Jepsen} Nygaards datter Anna : frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Peder Helgrd min auflskarl Jens Anders_ Maren {Thomasdatter} Jørgen Helgrds Kone - Voldborg {Thomasdatter} Niels {Andersen} Grauilds Kone noch min (præst Peder Pedersen Staunings} thienestpige Karen Pedersdatter.
Introduktion nr. 5279
Konfirmation nr. 9034
Vielse nr. 8248
NOTITS: †1806.12.02 Nygaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2295 1718.04.24 Maren Pedersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: Maren Rasmusdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, Borris, Niels Andersen Vesterbys kone.
FADDER Nr. 1: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens indepige. Fyldfadder.
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter Væver, Debelmose, Borris, Anders Lauridsen Debelmoses datter.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter , Gosvig, Borris, Christen Jensen Gosvigs kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris, Datter Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris, Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 24 april} døbte Jeg Peder Grauersøns datter Maren frembaaren af Margrete {Jakobsdatter} Niels {Andersen} Vesterbys Kone Faddere Lau {Lauge Christensen] Deblmoes , Matz {Jakobsen} Daller Min indpige Karen Pedersdatter . Maren {Andersdatter} Væfvr som er Anders {Lauridsen} Debelmosis datter . Met {Sørensdatter} Christen {Jensen} Gosvigs Kone.
Introduktion nr. 5278
NOTITS: Moderen Maren Rasmusdatter er Peder Graversens 2. kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2296 1718.05.01 Maren Jensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Madsdatter Huuskone, Faster, Hans Nielsen Feldbereders kone.
FADDER Nr. 1: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Borris, Konen Karen Thomasdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Villads Sørensen, Klokmose, Borris, Søn af Søren Sørensen.
FADDER Nr. 3: ? Olufsdatter, Klokmose, Borris, Oluf Klokmoses datter.
FADDER Nr. 4: Karen Thomasdatter, Klokmose, Borris, Laust Sørensen Klokmoses kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Lauridsen, Debelmose, Borris, Moderen Kirsten Andersdatters far.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen, Klokmose, Borris, Søn Villads Sørensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Hans Nielsen Feldbereder, Faster, Koenen Sidsel Madsdatter Huuskone bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1ste Majus døbte Jeg Kirsten Anders {Lauridsen} Debemosis datter hendis Uægte barn , som hun føde da hun tiendte Jens Lysgaard. Jens Lysgaard j hans Ægte tid {som ægteviet} blef udlagt til barne=fader . Barnets naun er Maren . frembaaaren af Zidsel {Madsdatter} Huuskone Hans {Nielsen} Feldbereders hustrue . faddere Laust {Sørensen} Klochmoes . Villatz {Sørensen} Søren Sørens_ j Klochmoes hds Søn. Olluf Klochmoes datter. Laust {Sørensen} Klochmosis Kone {Karen Thomasdatter} .
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Ud fra fadderne formodes dåben at være foretaget i Faster kirke, ikke i Borris ud fra Debelmose.

LINK: Affotografering.


Nr. 2297 1718.05.08 Dorthea Pedersdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 20c, datter af Peder Nielsen Nørgaard.
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 3: Anne Hannerup, Hannerup, Faster, Søster til Pouls Hannerup.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Christen Mikkelsen Hannerups kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Inger Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Mikkelsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 Maji døbte Jeg Peder {Nielsen} Mældgrd j Hannerup hds datter Dorethea frembaaren af Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} Nørgrds datter faddere Jens Marcussen . Niels Paa fasterkiær . An Poul Hannerups syster . Las {Pedersen} Smids kone {Kirsten Jakobsdatter i Lodal} - Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} .
Introduktion nr. 5280
Begravelse nr. 6243
NOTITS: Begravet et år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2298 1718.05.13 *1718.05.13 Niels 1 Nielsen, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Maji dend store bededag døbte Jeg Niels Slickdals 2de Tvillinger som begge blef kaldet Niels {Niels 1} .
Introduktion nr. 5281
Begravelse nr. 6232
NOTITS: Begravet 22. maj 1718 før de kom til dåb i kirken. Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2299 1718.05.13 *1718.05.13 Niels 2 Nielsen, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Maji dend store bededag døbte Jeg Niels Slickdals 2de Tvillinger som begge blef kaldet Niels {Niels 2} .
Introduktion nr. 5281
Begravelse nr. 6233
NOTITS: Begravet 22. maj 1718 før de kom til dåb i kirken. Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2300 1718.06.26 Karen Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen Fonager, Fonager, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Knud Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 24c, nabo. Søn af Laust Nørgaard.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, 16+, datter af Niels Kringeltoft.
FADDER Nr. 4: Abelone Niels Jensen Melgaards kone Ingeborgs søster, Borris
FADDER Nr. 5: Anne Duedal, Duedal, Borris, Gift med gammel Lars Duedal.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søn Knud Laustsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Larsen Duedal gammel, Duedal, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Junij døbte Jeg Niels {Jensen} Mælgrds datter Karen frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} faddere . Christen {Madsen} Fonagger . Knud {Laustsen} Laust Nørgrds Søn. Niels Kringetoftes datter {Maren Nielsdatter} Niels {Jensen} Mælgrds Kones {Ingeborg} søster appellone . Gl Las {Larsen} Duedals Kone {Anne} .
Introduktion nr. 5282
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2301 1718.08.07 Mette Marie Christensdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Christen Gregersen Franch. MOR: An Gertrud Reimer.
BÅREN AF: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris, Knud Jensen Sønderbys kone
FADDER Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Skjerne, Borris, Substitut, lærer.
FADDER Nr. 3: Maren Agger, Agger, Borris, Gift med Jens Agger.
FADDER Nr. 4: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Præstens . Fyldfadder.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Agger, Agger, Borris, Konen Maren Agger fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch {d 7de Augustus} døbte Chargiant Christen Gregers_ Hans datter Met Marie , frembaaren af Birgitte {Michelsdatter} Knud {Jensen} Synderbys Kone Faddere Knud {Jensen} Synderby . Nielß Schierne Substitut . Maren {Agger} Jens Aggers Kone . Else Marie {Nielsdatter} Boltrup Jacob Andersøns Kone . Min indpige Karen Pedersdatter .
Introduktion nr. 5283
LINK: Affotografering.


Nr. 2302 1718.09.06 Mette Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift 2. med moderens bror Mads Christensen Kjær.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris, Moderens bror. Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Niels Jakobsen, Hvollig, Borris, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 17c, Karen Jakobsdatter Ahlers datter med 1. mand Morten Jensen.
FADDER Nr. 5: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Hvollig, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Septbr-: d 6te døbte Jeg Jens {Jakobsen} holvigs datter - Mette . frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Aler Faddere Matz {Christensen Kjær} aler - Jacob {Jensen} Holvig Niels {Jakobsen} Jens {Jakobsen} Holvigs broder . Else {Mortensdatter} Aler - An {Anne Knudsdatter} [Peder] Holvigs Kone .
Introduktion nr. 5284
Konfirmation nr. 9024
Vielse nr. 8298
LINK: Affotografering.


Nr. 2303 1718.09.14 Johanne Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
BÅREN AF: ? Oluf Jakobsens Debelmoses kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 2: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 4: Dorte Dynesdatter?, Debelmose (Vestergaard), Borris, Stedfar Mads Pedersen Vestergaard den Yngre.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre, Debelmose (Vestergaard), Borris, Steddatter Dorte fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 Septbr døbte Jeg Jens {Christensen Vestergaard} deblmoes hans barn Johanne frembaaren af Olluf {Jakobsen} Debelmosis Kone Faddere Jens Agger . Lauge {Christensen} Deblmoes . Thomas Eystrups Kone {Kirsten} Dorthe {Dynesdatter?} Matz {Pedersen} Væstergrds stifdatter .
Introduktion nr. 5285
NOTITS: Moderen Margrethe se #2320. Faderen er Jens Christensen Vestergaard, ses i introduktionen #5285. Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.

LINK: Affotografering.


Nr. 2304 1718.09.22 Michel Jensen, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Moderens søster. Gift med Christen Pedersen degn.
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Oluf Busk, Busk, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Madsen Daller Soldat, Dalager, Borris
FADDER Nr. 4: Anne Christen Tofts kone, Dalager, Borris
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter, Kirken- Ved?, Borris, Christen Bødkers datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen Anne fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Bødker, Kirken- Ved, Borris, †1717.01.14. Datter Johanne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Septbr døbte Jeg Jens {Christensen} Stiers Søn Michel frembaaren af Christen {Pedersen} degns Kone {Kirsten Nielsdatter} . Faddere Jørgen {Nielsen} Skrædr . Olluf bush Niels {Madsen} Daller Soldat . An Christen toftes Kone Johanne {Christensdatter} Christen Bøchers datter .
Introduktion nr. 5286
LINK: Affotografering.


Nr. 2305 1718.10.09 Søren Poulsen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Christen Mikkelsen Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Michel Hannerup, Hannerup, Faster, Far til Christen Michelsen.
FADDER Nr. 2: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Niels Fasterkær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 18c, Peder Nielsen Nørgaards datter.
FADDER Nr. 5: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Inger Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Lodal, Lodal, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Octbr d 9de døbt poul Hannerups Søn Søren frembaaren af Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} . Faddere Michel Hannerup Jens Marcussen ibd: Niels Fasterkiær . Inger {Pedersdatter} Peder {Nielsen} nørgrds datter - Christen Loudals Kone.
Introduktion nr. 5287
Konfirmation nr. 9028
LINK: Affotografering.


Nr. 2306 1718.10.16 Dorte Peitersdatter?, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Peiter Hof. MOR: Kirsten Larsdatter Knippelskone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, Borris, Christen Ejstrups kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris, Konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Laursen Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Borris, Faster
NÆVNT Nr. 1: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 octbr døbte Kirsten Knippelkone Ved Kirken hendes U=ægte barn kaldt Dorethe frembaaren af Maren {Pedersdatter Smed} Christen {Nielsen} Eystrups Kone Faddere Christen {Nielsen} Eystrup Christen {Laursen Colding} Synderbye Thomas Eystrups Kone {Kirsten} {......} Ved Kirchen .
NOTITS: Larsdatter i Kirsten Larsdatter Knippelkone fra absolveringen #1025. Thomas Ejstrups kone ved navn Kirsten se #2312.

LINK: Absolvering, skrifte.
LINK: Affotografering.


Nr. 2307 1718.12.27 Niels Nielsen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Niels Jensen Tømmermand, Bølling. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Kragmose, Bølling, Moderens søster. Gift med Anders Lauridsen i Kragmose i Bølling.
FADDER Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels, Fasterkær, Faster, Bor Fasterkær.
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Moderens anden søster.
FADDER Nr. 4: Karen Jeppesdatter, Hannerup, Faster, Gift med Christen Mikkelsen Hannerup.
NÆVNT Nr. 1: Anne Huuskone, Hannerup, Faster, Moderens mor.
NÆVNT Nr. 2: Christen Mikkelsen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Karen Jeppesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 27 decembr døbt Jeg j Faster An Huuskone hos Poul Han{nerup} hendes datters barn Niels , som er Gift i Bølling med j Soldat nafnl: Niels Jens_ tømmerMand - barnet blef baaren af samme An Huuskones Datter Kirsten Nielsdatter Faddere Poul Hannerup . Niels boende paa Fasterkiær . An Huuskones anden dater Anna . Christen {Mikkelsen} Hannerups Kone {Karen Jeppesdatter} .
Introduktion nr. 5288
Begravelse nr. 6242
NOTITS: Begravet 20 uger gammel. An Huuskone har midst tre døtre, moderen uden navn, Kirsten og Anne Nielsdatter. Moderens fornavn Inger fra "Pedersminde i Borris" s. 38. Se også #2315.

LINK: Affotografering.


Nr. 2308 1719.01.22 Jakob Larsen, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen, Gaasdal- Store, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 23c, datter af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 4: Mette Larsdatter, Duedal, Borris, Lars Duedals datter.
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Lille, Borris, Gift med Thomas Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Duedal, Duedal, Borris, Datter Mette Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Lille, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1719 d 22 Janv: døbte Jeg Las {Larsen} Gaasdals Søn Jacob frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere . Jens Giødes_ . Jacob {Jakobsen} Ing {Inger Jakobsdatter, moderen} Gaasdals broder . Karen {Jensdatter} Jens Giødsens datter . Met {Larsdatter} Las Dudals datter . Met {Mette Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone .
Introduktion nr. 5289
Konfirmation nr. 9031
Begravelse nr. 6583
NOTITS: Begravet 1746 27 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2309 1719.02.02 Anne Margrethe Larsdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
BÅREN AF: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Niels Nielsen Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 2: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Søn af faderen. Konen også fadder.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sønderskov, Borris, Anders Larsen Sønderskovs kone
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Sønderskov, Borris, Søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Anne Marie Jakobsdatter Barfod bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 febr Las {Jensen} Syndershou datter Anna Margrete døbt frembaaren af Niels {Nielsen} Gialdbechs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} Faddere Matz {Christensen} Syndershou . Anders {Larsen} ibd: Niels {Christensen} Syndershous . Anders {Larsen} Syndershous Kone {Anne Christensdatter} LasSis {Jensens} søster Karen {Jensdatter} .
Introduktion nr. 5290
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2310 1719.02.26 Peder Nielsen, Vinbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Vinbæk Soldat. MOR: Maren Vinbæk.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift med Mads Christensen Kjær, datter af Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 1: Lars Duedal, Duedal, Borris, Slags nabo.Kan vær Lars Larsen eller Lars Madsen den Unge.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, Gift med Mads Christensen Kjærs søster An Christensdatter Kjær.
FADDER Nr. 3: Jens Graversen?, Ahlergaard, Borris, Karl på Ahlergaard.
FADDER Nr. 4: Mette Larsdatter Duedal, Duedal, Borris, 23c, datter af Lars Larsen Duedal.
FADDER Nr. 5: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl- Øster, Borris
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris, Konen Maren fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris, Kaldet Mads Aler.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 febr : Niels Vinbech Soldat hans Søn Peder døbt frembaaren af Karen {Jakobsdatter} Ahler . Faddere Las {Larsen eller Madsen den Unge} Dudal Jens {Jakobsen} Holvig . Jens [Grauers_] tienendis Madz {Christensen} Aler . Mette {Larsdatter} dudal - Maren Erich {Nielsen} Kuedbøl Kone .
Introduktion nr. 5292
LINK: Affotografering.


Nr. 2311 1719.03.19 *1719.01.22 Malene Marie Madsdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Sønderskov. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Mads Sønderskovs far
FADDER Nr. 2: Laust Brorsen, Borris
FADDER Nr. 3: ? Jepsen, Oddum, Søn af præst i Oddum Jeppe Jensen Tarm.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Ladefoged, Lundenæs, Skjern, Faderens bror. Ladefoged på Lundenæs.
FADDER Nr. 5: Marie Christensdatter, Faderens søster
FADDER Nr. 6: Maren Iver Christensens kone, Faderens brors kone.
NÆVNT Nr. 1: Jeppe Jepsen Tarm, Præstegaarden, Oddum, Hjemmedøbte Malene Marie den 22 januar, præst i Oddum sogn.
NÆVNT Nr. 2: Iver Christensen, Bror til faderen. Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Pa Midfaste Søndag d 19 Martij blef Matz {Christensen} Syndershou hans datter daab confirmeret som {.......ø.} d 22 janv , og for{.........} store Vandfloder var hiemdøbt af Ærv. Hr Jep {Jeppe Jensen Tarm} j Oddumb . barnit heeder Malene Marie [g..] frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} . Fadderene Vare Matz {Christensen} Syndershous Fader {Christen} . Laust Brors_ Her Jep {Jeppesen Tarm} j Oddumb hans Søn . Jens {Christensen} Matzis broder Ladefoget p Lundenes . Hans Søster Marie {Christensdatter} noch jfver {Christensen} , som er Matzes broder , hans hustrue Maren .
Introduktion nr. 5290
NOTITS: Moderens navn Margrethe Jakobsdatter fra introduktionen samme dag.

LINK: Affotografering.


Nr. 2312 1719.04.19 Anne Jensdatter, Agger, sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Agger.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Aagaard, Aagaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Christen Laursen Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 3: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 4: Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 5: ? Jakobsdatter Skanderup, Dalager- Lille, Borris, 16c+, Madam Anna Margrethe Boldevins datter med herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup. Ikke født i Borris.
FADDER Nr. 6: Karen Pedersdatter, Præstergaarden, Borris, Indepige i præstegaarden. Fyldfadder.
FADDER Nr. 7: Kirsten Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, Faster
FADDER Nr. 8: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Anna Margrethe Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Madam, mor til en datter som er fadder. Hun er gift med herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup..
NÆVNT Nr. 2: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Konen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 april døbte Jeg Jens Aggers datter Anna frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jens Aagaard Christen {Laursen Colding} Synderbye Peder {Eskesen} Krog Bertil Clemends_ Shobæk Mad: Anna Margrete hendis datt{..}j Karen Pedersdatter thienends i Præstegaarden . Kirsten thomas Eystrups Kone . Inger Laust Nørgaards Kone .
Introduktion nr. 5293
Vielse nr. 8179
NOTITS: Mad: Anna Margrethe Boldevin er gift med Jakob Skanderup, så Karen Pedersdatter er ikke hendes datter. Gift 1. #8179 med Laurids Vejle †1743.02.11 Borris. Gift 2. 8218 med Hans Nielsen. Fejl et sted: også gift #8308 med Oluf Pedersen Fruergaard 1754.

LINK: Affotografering.


Nr. 2313 1719.06.07 Johanne Olufsdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præste Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Søn af Jakob Olesen Daller.
FADDER Nr. 3: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Dalager, Borris, Mads Jakobsen Dallers søster.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7de Junij døbte Jeg Olluf {Jakobsen} debelmosis datter Johanne frembaaren af min kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Niels Matzin j debelmoes Matz {Jakobsen} Dalagger . Jens {Christensen} Væstergrds Kone {Margrethe} j debelmos Matz {Jakobsen} Dallers søster Mette {Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5295
Konfirmation nr. 9021
Vielse nr. 8227
Begravelse nr. 6799
NOTITS: Begravet 1759.

LINK: Affotografering.


Nr. 2314 1719.06.07 Karen Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Karen Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Knud Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 25c, søn af Laust Nørgaard.
FADDER Nr. 3: ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 4: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, Datter af Niels Kringeltoft.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søn Knud Laustsen fadder. Konen Inger fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris, Datter Maren? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 7de Junij} døbte jeg Niels {Thomsen} Slickdals datter Karen frembaaren af Peder {Eskesen} Grønborgs Kone Karen {Jensdatter} faddere Peder {Eskesen} Grønborg Laust Nørgrds Søn Knud {laustsen} Niels {Thomasen} Grønborgs Kone laust Nørgrds Kone {Inger} Niels kringeltofts datter {Maren Nielsdatter}.
Introduktion nr. 5294
Begravelse nr. 6262
NOTITS: Begravet halvanden år gammel. Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2315 1719.06.18 Niels Andersen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Anders Lauridsen Soldat, Kragmose, Bølling. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hannerup, Faster, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Gift med Poul Hannerup.
NÆVNT Nr. 1: Anne Huuskone, Hannerup, Faster, Moderens mor.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Tømmermand, Bølling, Gift med moderens søster Inger Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 3: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Moderen og Mormoderen Anne Huuskone bor ved Poul Hannerup. Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Junij døbte Jeg An Huuskones i Hannerup hendis datter, som hæde Kirsten , hendis barn , hvis Mand er Soldat og kaldis Anders . Barnets nafn er Niels . Inger {Nielsdatter} som og er An Huuskones datter , og Niels Tømmermand soldat hans Kone , bar barnet . Faddere - Jens MarcusSøn af Hannerup, Christen Jespers: af Fasterkiær . An {Nielsdatter} Niels tømmermands konis søster . Poul Hannerups kone {Maren Christensdatter} .
Introduktion nr. 5294
NOTITS: Se også #2307.

LINK: Affotografering.


Nr. 2316 1719.07.07 Maren Andersdatter, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: ? Anders Thomsen Vendelbos 2. kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltvig, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
FADDER Nr. 1: Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Svend Christensen Skrædder, Gaarsvig?, Sønder Felding, Bror til faderens 1. kone Maren Christensdatter †1709.
FADDER Nr. 3: Mette Thomasdatter, Vindelbo, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Inger Gaasdal?, Gaasdal?, Borris, Gift med Lars Gaasdal?
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store, Borris, Gift med Thomas Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Gaasdal?, Gaasdal?, Borris, Konen Inger fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Konen Mette Christensdatter Feldbereder fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7de Julij døbte Jeg Anders {Thomsen} Vindelbos {datte}r Maren frembaaren af Else Marie {Nielsdatter} Boltvig Jacob {Andersen Harbo} Alers hustrue. Faddere . Thomas {Jensen} Vindelboe . Svend Christensen {Skrædder, Sønder Felding} Anders Vindelboes søster Mette {Thomasdatter} Jng las [galds] hustrue {Inger med Lars Gaasdal passer} . Met {Christensdatter Feldbereder} Thomas {Pedersen} Gaasdals Hustrue .
Introduktion nr. 5298
Konfirmation nr. 9022
Vielse nr. 8230
NOTITS: Ing Las Galds interpreteret som Inger Lars Gaarsdals. Ingen Lars eller Inger set i Gjaldbæk, fx.

LINK: Affotografering.


Nr. 2317 1719.07.07 Christen Pedersen, Dalager, sogn: Borris. FAR: Peder Jakobsen Daller. MOR: ? Peder Jakobsen Dallers kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Busk, Busk, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette Jakobsdatter Daller, Dalager, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: An Christen Tofts kone, Dalager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {d 7de Julij} døbt Peder {Jakobsen} Dallers Søn Christen frembaaren af min Kiæriste {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Olluf Bush Matz {Jakobsen] Daller Met {Jakobsdatter} Daller . An Christen Toftis hustrue.
Introduktion nr. 5297
Konfirmation nr. 9018
LINK: Affotografering.


Nr. 2318 1719.07.21 *1719.07.18 Niels Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltrup, Lindvig, Borris, Moderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Jeppe Markussen Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 2: Kirsten Jakobsdatter, Lindvig, Borris, Søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Lindvig, Borris, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen bærer, datter og søn faddere. Far til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 Julij døbte Jeg Niels {Nielsen} Gialdbæchs søn Niels som var fød 3 dage tilforne . frembaaren af Margret {Nielsdatter} Boltrup Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Hustrue . Faddere Jacob Lindvig Jep gialdbæchs! Jep {Markussen} Gialdbechs Kone {Kirsten Jensdatter} Kirsten {Jakobsdattter} Jakob {Jensen Barfod} Lindvigs datter. Christen {Jakobsen} Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs søn .
Introduktion nr. 5299
Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2319 1719.07.22 *1719.07.22 Dødfødt, Tarp, sogn: Borris. FAR: Thomas Larsen? Tarp. MOR: ? Thomas Tarps kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 26 Julii begrof ieg thomas tarpis Søn, som blef død fød d 22 Jui tilforn og var vanfør . Gud Være Ære [der] forløste dend .' }
Introduktion nr. 5300
Begravelse nr. 6245
LINK: Affotografering.


Nr. 2320 1719.08.13 Margrethe Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Avlskarl, Præstergaarden, Borris, Ny avlskarl i præstegården.
FADDER Nr. 3: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 4: Mette Larsdatter Duedal, Præstergaarden, Borris, 23c, indepige i Præstegården.
FADDER Nr. 5: Dorte Dynesdatter?, Debelmose (Vestergaard?), Borris, ?Steddatter af Mads Pedersen Vestergaard den Yngre. .
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Steddattter Dorte Dynesdatter? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 Augustus døbte Jeg Christen {Pedersen} degns barn Margrete frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Jørgen {Nielsen} Skræder Min aflskarl Søren. Jens {Christensen} Vestergdrs Kone Margrete Min indpige Met {Larsdatter} Dudal . Dorte {.....} Væstergrds stifdatter.
Introduktion nr. 5301
LINK: Affotografering.


Nr. 2321 1719.09.11 *1719.07.14 Martha Christensdatter Høyer, , sogn: Borris. FAR: Christen Thomsen Høyer. MOR: Cathrine Smit.
BÅREN AF: ? Kaptajn Mylous kone i Tarm, Tarm, Egvad
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Knud Jakobsen, Fastergaard, Borris, Søn af Jakob Knudsen.
FADDER Nr. 3: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift med Mads Christensen Kjær.
FADDER Nr. 4: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen Sønderby.
NÆVNT Nr. 1: ? Mylou?, Tarm, Egvad, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Knudsen, Østergaard, Lyne, Søn Knud Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Jensen, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Julij døbte Jeg Leuetenant Højers datter Martha hiemme j huuset som var fød 2 thimer før ieg komb til Kirchen.
d 11 Septebr : leutenant Christian Højers datter, Martha som er fød d 14 Julij , Og døbt samme dag, hendes daabes Confirment d 11te Septbr: og er barnet frembaaren af Captein Myl[ou] j tharm hans Frue. Faddere . Matz {Christensen Kjær} Ahler . Knud {Jakobsen} Jacob Knudzøns Søn paa Fastergrd . Karen {Jakobsdatter} Ahler . Birgitte {Michelsdatter} Knud {Jensen} Synderbys Kone

LINK: Hjemmedåb.
LINK: Kirkedåb.


Nr. 2322 1719.10.22 Niels Madsen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Daller Soldat, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Borris, Præstens forrige avlskarl.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Stier, Borris
FADDER Nr. 5: Sidsel Madsdatter, Faster, Hans Feldbereders kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Stier, Stier, Borris, Datter Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Nielsen Feldbereder, Faster, Konen Sidsel Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 October døbte Jeg Matz {Nielsen} Tarpis søn {Niels} frembaaren af min {Kone} {Sophie Christensdatter Møborg} faddere Thomas {Pedersen} Gaasdal Niels Daller Soldat Jens Anders_ min forrige Auflskarl Maren {Nielsdatter} Niels Stiers Datter . Zidsel Matzdatter Hans {Nielsen} Fældbereders Kone..
Introduktion nr. 5303
Begravelse nr. 6254
NOTITS: Barnet fornavn Niels i begravelsen 1720.

LINK: Affotografering.


Nr. 2323 1719.10.23 ? Nielsdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
BÅREN AF: Inger, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Laust Nørgaard.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Knud Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Laust Nørgaards søn.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Stier, Borris, Niels Stiers datter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Poulsdatter, Borris
FADDER Nr. 5: An Duedal, Duedal, Borris, Gammel Lars Larsen Duedals kone.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Inger bærer, søn Knud Laustsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Larsen Duedal gammel, Duedal, Borris, Konen An Duedal fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Kjær, Borris, Ikke identificeret. Muligvis Poul Frandsen Ved Kirken.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 23 octobr Niels {Jensen} Mælgrd j Hjoptarp hans datter døbt . {navn glemt} frembaaren af Laust Nørgrds Kone {Inger}. Fadderne Christen {Jakobsen} Syndergrd . Knud {Laustsen} Laust Nørgaards Søn . Maren {Nielsdatter} Niels Stiers datter Kirsten {Poulsdatter} Poul Ciærs datter An Gl Las duedals hustrue .
Introduktion nr. 5302
Begravelse nr. 6247
NOTITS: Begravet 5 uger gammel. 4 fejl i kirkebogen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2324 1719.11.01 Niels Nielsen, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Niels Odderskær. MOR: ? Niels Odderskærs kone.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris, Jakob Jensen Barfods kone.
FADDER Nr. 1: Niels? Christensen Aagaard?, Aagaard, Borris, Usikker udlæsning.
FADDER Nr. 2: Christen? Knudsen Krog?, Borris- Krog, Borris, Usikker udlæsning.
FADDER Nr. 3: Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris
FADDER Nr. 4: Barbara, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Konen Margrethe Boltvig bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
November d 1ste fest Om : Sanct : døbte Niels Oddershiærs Søn Niels frembaaren af Margret {Nielsdatter Boltvig} Jacob Lindvigs Kone Fadderne Matz {Svendsen} Oddershiær Barbara {....} {.... ..} [Christen Krog] {...} {......} {,...} .
Introduktion nr. 5304
Konfirmation nr. 9077
LINK: Affotografering indførelse ganske utydelig svag skrift.


Nr. 2325 1719.11.12 Margrethe Larsdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Klokmose, Faster, Søren Madsens kone
FADDER Nr. 1: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 2: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup, Faster, Peder Nielsen Melgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Melgaard, Hannerup (Melgaard), Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Nov. dom 23 a trinitatis [L]as {Pedersen} Smids datter Margret døbt . frembaaren af Søren Matzøns Kone {Karen Jakobsdatter} j Klochmose . Faddere Jens MarcusSøn j Hannerup {....} {........} Inger Peder [N....] {...} Peder {Nielsen} Mælgrds kone { Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Introduktion nr. 5305
Konfirmation nr. 9038
Vielse nr. 8281
LINK: Affotografering, hjørner afrevet.


Nr. 2326 1720.01.21 Jeppe Andersen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster , Borris
FADDER Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Borris, Var før avlskarl i præstegården.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensen Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Christen Knudsen.
FADDER Nr. 7: Mette Larsdatter Duedal, Præstergaarden, Borris, Indepige i præstegården.
FADDER Nr. 8: ? Christen Smeds tjenestepige, Fonager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Kirsten Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Madsen Smed, Fonager, Borris, Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 21 Janv døbte Jeg Anders {Larsen} Syndershous tvillinge børn. Jeppe frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Anna af Christen Vesterbys Kone Kirsten. Faddere. Erich {Nielsen} Kudbøl Las {Jensen} Syndershou Christen Væsterbye Jens Anders_ hafde tient j præstegaarden Niels {Christensen} Syndershous Kone Christen {Knudsen} Krogs Kone {Kirsten Eskesdatter} Met {Larsdatter} dudal tiener j præstegaarden . Christen {Madsen} Fonaggers Pige {.....}
Konfirmation nr. 9051
NOTITS: Tvilling.

LINK: Affotografering.


Nr. 2327 1720.01.21 Anne Andersdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christen Vesterbys kone, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster , Borris
FADDER Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Borris, Var før avlskarl i præstegården.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensen Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 6: Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Christen Knudsen.
FADDER Nr. 7: Mette Larsdatter Duedal, Præstergaarden, Borris, Indepige i præstegården.
FADDER Nr. 8: ? Christen Smeds tjenestepige, Fonager, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Kirsten Eskesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Madsen Smed, Fonager, Borris, Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 21 Janv døbte Jeg Anders {Larsen} Syndershous tvillinge børn. Jeppe frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Anna af Christen Vesterbys Kone Kirsten. Faddere. Erich {Nielsen} Kudbøl Las {Jensen} Syndershou Christen Væsterbye Jens Anders_ hafde tient j præstegaarden Niels {Christensen} Syndershous Kone Christen {Knudsen} Krogs Kone {Kirsten Eskesdatter} Met {Larsdatter} dudal tiener j præstegaarden . Christen {Madsen} Fonaggers Pige {.....}
Introduktion nr. 5307
Konfirmation nr. 9061
Vielse nr. 8254
NOTITS: Tvilling.

LINK: Affotografering.


Nr. 2328 1720.01.21 Inger Madsdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anne Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Inger, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens mor. Navneopkald.
FADDER Nr. 1: Knud Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, Borris
FADDER Nr. 4: ? Jakob Barfod Lindvigs tjenestepige, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 5: Kirsten Svendsdatter, Odderskær?, Borris, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Niels Odderskær, Odderskær, Borris, Konen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch samme dag {21 Janv} døbt Matz Odder{...} hans barn Inger frembaaren af Laust Nørgrds Kone {Inger} Faddere . Laust Nørgrds Søn Knud {Laustsen} , noch Laust Nørgrd [sp..u] Niels Odderskiærs Kone {Kirsten} Jacob {Barfod} Lindvigs Pige - Kirsten Svensdatter .
Introduktion nr. 5306
Konfirmation nr. 9064
Begravelse nr. 6524
NOTITS: Begravet 1742 22 år gammel. Muligvis er Kirsten Svendsdatter Jakob Lindvigs tjenestepige.

LINK: Affotografering.


Nr. 2329 1720.02.18 Dorethea Pedersdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Peder Helgaard. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Gift med Peder Hvollig.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen? Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Søren Avlskarl, Præstergaarden, Borris, Avlskarl i præstegården.
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter Helgaard, Helgaard, Borris, Gift med Jørgen Helgaard.
FADDER Nr. 4: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Christen Jepsen Nygaards kone.
FADDER Nr. 5: ? Christen Jepsen Nygaards tjenestepige, Nygaard, Borris
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Tjenestpigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 febr døbte Jeg Peder Helgrds datter Dorethea frembaaren af Peder {Hesselvig} Holvigs Kone An Knutzdatter . Faddere Niels {Nielsen?} Graild Søren [th....ds] her afuls Karl j Præstegaarden Maren {Thomasdatter} Jørgen Helgrds Kone Christen Nygaards Kone {Ida Margrethe Christensdatter} Christen Nygaards thieneste pige.
Introduktion nr. 5308
Konfirmation nr. 9035
LINK: Affotografering.


Nr. 2330 1720.03.06 Niels Pedersen, Hannerup (Melgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Melgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Markussen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Christen Jespersen, Fasterkær, Faster, På Fasterkær.
FADDER Nr. 4: An, Hannerup, Faster, Poul Hannerups søster.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen bærer, søster An fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Hannerup Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 Martij døbte jeg Peder {Nielsen} Mælgrds barn Søn Niels j Hannerup frembaaren af Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter} Faddere Las {Pedersen} smid Jens MarcusSøn Christen {Jespersen} paa Fasterkiær - An Poul Hannerups søster jtem Peder {Nielsen Hannerup} Nørgaards Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Introduktion nr. 5309
Begravelse nr. 6256
LINK: Affotografering.


Nr. 2331 1720.03.10 An Kirstine Pedersdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: Maren Rasmusdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris
FADDER Nr. 2: Søren Avlskarl, Præstergaarden, Borris, Præstens avlskarl.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Vesterby, Borris, Niels Vestergaards datter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, Jens Dynesens datter.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter , Debelmose, Borris, Gift med Christen Pedersen degn.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris, Datter Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Datter Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 10 Martij Peder Graursøns datter An Kirstine døbt frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Christen {Jensen} Gosvig . Min afulskarl Søren . Met {Nielsdatter} Niels {Andersen} Væsterbys datter . Kiersten {Jensdatter} Jens Dynesens datter . Kirsten {Nielsdatter} Christen {Pedersen} Degns Kone.
Introduktion nr. 5310
LINK: Affotografering.


Nr. 2332 1720.03.17 Mette Christensdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Gravel. MOR: Abelone Larsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Niels Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Moesgaard, Borris, Jens Vium Moesgaards stedsøn.
FADDER Nr. 3: Maren Peder Helgaards kone, Helgaard, Borris, Men Peder Helgaard gift 1714 med Anne Andersdatter.
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter, Søndergaard (Hjoptarp), Borris, Niels Jakobsen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Tarp, Borris, Peder Tarps kone. Peder Pedersen Tarp viet 1710 til Sidsel Gosvig.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris, Stedsøn Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jakobsen Søndergaard, Søndergaard (Hjoptarp), Borris, Konen Inger fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Tarp, Tarp, Borris, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 Martij! Martij Christen Grailds datter Mette . Døbt frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Niels Graild . Niels {Jensen} Jens Mosgrds stif=Søn Maren Peder Helgrds Kone . Inger Niels {Jakobsen} Syndergrds Kone Kirsten Pedersdatter Peder tarpis {Kon}e.
Introduktion nr. 5311
Konfirmation nr. 9045
Vielse nr. 8226
LINK: Affotografering.


Nr. 2333 1720.06.23 Jens Nielsen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hannerup, Faster, Nabo, Poul Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Melgaard, Hannerup (Melgaard), Faster, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Soldat, Faster, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Faster, Moderens søster.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Faster, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Poul Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Junius Dom 4te p: Trinit d 23 Junij dø{bte} jeg Niels {Jensen} Tømmermand Sold{ats} som er til [.......] {....}rup hans Søn Jens frembaaren af Maren Poul Hannerups kone. Faddere . Peder {Nielsen} Mælgrd ibd: Jens Niels_ soldat bemælte Niels Tømmermands Kone=broder . 2de af hans Hustruis søstre nafnl: Kirsten og Anne Niels døtre .
Introduktion nr. 5312
Konfirmation nr. 9047
LINK: Affotografering.


Nr. 2334 1720.07.21 Karen Thomasdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Thomas Larsen? Tarp. MOR: ? Thomas Tarps kone.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Østerskjern, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Gaasdal- Store, Borris, 26c, Jens Giødesens søn.
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, Niels Tarps 2. kone, gift året før 1719.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 24c, Jens Giødesens datter.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Gaasdal- Store, Borris, 21c, Jens Giødesens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, søn Christen og døtre Kirsten og Karen faddere.
NÆVNT Nr. 2: Niels Tarp, Tarp, Borris, 2. kone Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch d 21 Julij døbt thomas Tarpis datter Karen frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Jens {Østershiern?} Christen {Jensen} Jens Giødsens Søn Karen {Pedersdatter} Niels tarpis Kone. Kiersten {Giødesdatter} {og} Karen {Giødesdatter} begge Jens Giødsøns døttre .
Konfirmation nr. 9044
LINK: Affotografering.


Nr. 2335 1720.08.01 *1720.08.01 Christen Langelund Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen og introduktion: 'd 10 febr {1722} blef Jacob Jensen Barfod Lindvigs Søn Christen Langelund begraven som var halfanden aar Gl: .'}
Introduktion nr. 5313
Begravelse nr. 6265
NOTITS: Dato omtrentlig. Begravet halvandet år gammel den 10 februar 1722, giver født omtrent august 1720. Moderen introduceres den 18 august 1720, hvilket passer sammen.

LINK: Affotografering


Nr. 2336 1720.08.13 Niels Olufsen, Dalager?, sogn: Borris. FAR: Oluf Justesen Vinther. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
NÆVNT Nr. 1: ? Oluf Busks kone, Busk, Borris, Døber barnet, der straks dør.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 13 Aug: født Olluf {Justesen Vinther} shoumagers kone {Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup} j Søn døbt af Olluf bushis Kone j nøds fald kaldet Niels , døde strax , dend var ellers fuldkommen dog berettis han skal være kommen 6 ugger for tidig .
Begravelse nr. 6257
NOTITS: Dør straks, født 6 uger for tidlig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2337 1720.08.18 *1720.08.13 Niels Christensen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Christen Mikkelsen. MOR: Karen Jeppesdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Lars Pedersen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Nabo.Har Poul Soldat boende.
FADDER Nr. 2: Poul Soldat, Faster, Ved Peder Hannerup Nørgaard.
FADDER Nr. 3: Margrethe Debelmose, Debelmose, Faster
FADDER Nr. 4: An Justdatter?, Faster, Tjenestepige ved Jens.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, Faster, Gift med Morten Pedersen Præstgaard.
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard, Faster, Konen Kirsten Christensdatter Sønderskov fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Aug Christen Michelsøn af Hannerup hans Søn Niels , som var døbt tirsdagen tilforne, blef hans daab confirmeret . Hans er frembaaren af Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} . Faddere Peder {Nielsen} Nørgaard j hannerup . Poul [.....] Soldat hos Peder nørgaard Nafnl Jens som er Margrete j debelm[..] An J[u]sdatter thiener Jens {....} Morten {Pedersen} Præstgaards k{one?} {Kirsten Christensdatter Sønderskov}.
Introduktion nr. 5314
NOTITS: Muligvis konfirmeret #9055.

LINK: Affotografering hjørner meget beskadiget.


Nr. 2338 1720.09.15 Birte Christensdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Christen Laursen Sønderby Colding. MOR: Karen Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen ca. 20 oktober 1720: ' (Samme dag ? d 20 octbr 1720) jntroducerit Christen Synderbys (Kone) (Karen Mortensdatter) (Birte) .'}
Introduktion nr. 5315
Konfirmation nr. 9042
NOTITS: Dato skønnet 1 måned før introduktion, dåb ikke indført. Navnet Birte fra konfirmation 1738 Birte Synderbye.

LINK: Affotografering introduktion #5315.


Nr. 2339 1720.09.29 Knud Christensen, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra introduktionen: 'd 3 nov: Christen (Jakobsen) Syndergaard j Hioptarp hans Kone jntroduc_' deres søn Knud døbt.}
Introduktion nr. 5316
Vielse nr. 8196
NOTITS: 3. nov. 1720 Christen Syndergaard i Hioptarp hans kone introducered. Dvs. hun må have fået et barn ca. en eller to måneder før. Dette barn er med stor sikkerhed Knud, der i følge dødsalderen skulle være født 1716, men dødsalderen er regelmæssigt for høj. Aldersforskellen til dødsalderen er nogenlunde normal. Der er ikke nogen dåb indført med navn Knud. Knud Christensen overtager Søndergaard i Hjoptarp fra faderen i 1741.

LINK: Introduktionen
LINK: Christen Jakobsen Søndergaard i Hjoptarp i Borris.


Nr. 2340 1720.10.13 ? Mads/en/datter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Mads Jakobsen Daller. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'Samme dag (d 17 nov d 25 p Trinit) introducerede Jeg j borris Matz (Jakobsen) Dallers Kone ' en søn eller datter (Navn ukendt) .'}
Introduktion nr. 5318
NOTITS: Dato skønnet. Ikke døbt i kirkebogen, ikke konfirmeret i Borris. Ikke set senere. Måske død spæd.

LINK: Introduktonen.


Nr. 2341 1720.10.20 Helvig Christensdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Christen Lodal?. MOR: ? Christen Lodals kone?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 24 nov: jntroduceredes .Christen (Lo?)dals Kone' - deres datters daab (Helvig) .}
Introduktion nr. 5319
Konfirmation nr. 9039
NOTITS: Dato skønnet en måned tilbage fra introduktionen. Dåben ikke indført. Se introduktionen for identifikation af -dal som Lodal i Faster sogn. Navn Helvig fra konfirmationen 1737.

LINK: Introduktionen.


Nr. 2342 1720.10.27 Niels Niels/en, Tarp, sogn: Borris. FAR: Niels Tarp. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen 15 dec: ' Niels Tarp en søn døbt (Niels) .}
Introduktion nr. 5321
Konfirmation nr. 9043
NOTITS: Navn Niels fra konfirmation 1738. Dato omtrentlig regnet 6 uger tilbage fra introduktionen.

LINK: Introduktionen.


Nr. 2343 1720.11.01 Niels Nielsen, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Borris
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Vium, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Aagaard, Borris, Søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 4: Inger Thomas Tarps kone, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Jakobsdatter fadder. Søn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Tarp, Tarp, Borris, Konen Inger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Nov om Sanct: døbte Jeg Niels {...} Søn Niels fød d 27 octbr {......} min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jens {Pedersen Vium} Mosgrd Jep{pe Markussen} Gialdbæch Niels {Christensen} Christen {Nielsen} Aagrds Søn Jng thomas tarp hans kone . Met {Jakobsdatter} Christen {Nielsen} Aagrds Kone .
Introduktion nr. 5317
NOTITS: Slikdal fordi Niels Slikdals kone introduceres kort efter den 10 november. Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2344 1720.11.10 *1720.10.26 Christen Jensen, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Hjoptarp, Borris, Faderens far er Jakob Jensen i Hvollig, hvem Jakob Andersen er er uklart.
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen, Præstegaarden, Skjern, Bror til faderen, tjener ved præst Just Hammerich i Skjern.
FADDER Nr. 3: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 17c, Karen Jakobsdatter Ahlers datter.
FADDER Nr. 4: Maren, Borris, Gift med Dynes? Dal?
NÆVNT Nr. 1: Just Frederik Hammerich, Præstegaarden, Skjern, Faderens bror Niels Jakobsen tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 2: Sidsel Hvollig, Hvollig?, Borris, Jordemoder, hun kan have boet et andet sted end Hvollig.
NÆVNT Nr. 3: Dynes Dal, Borris, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 10 Nov:} døbt Jens {Jakobsen} holvigs søn Christen som var døbt i nøds fald af jordemoderen Sidsel Holvig 14 dage tilforne fermbaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Jacob Anders_ af hioptarp . Niels {Jakobsen} Jens {Jakobsen} Holvigs broder tienends Hr Just {Frederik Hammerich} i Schierne . Else {Mortensdatter} ahler . Maren [dynes] Dals Hustrue .
Introduktion nr. 5320
Begravelse nr. 6260
LINK: Affotografering.


Nr. 2345 1720.11.27 *1720.11.27 Gravers Jensen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Jens Markussen, Hannerup, Faster. MOR: Inger Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB d 27 Nov: Inger Grauersdatter hendes Søn Grauers døbt hiemme medelst Svaghed . Er uægte barn udlagt til barnefader En ægte Mand Jens MarcusSøn af hannerup .
Begravelse nr. 6263
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2346 1720.12.01 *1720.11.27 Ingeborg Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Niels Skjerne, Borris, Substitut og lærer. Se #2301 i 1718.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Jakobsen, Lindvig, Borris, Moderens bror. Søn af Jakob Jensen Barfod Lindvig.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jakobsdatter , Lindvig, Borris, Moderens søster.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter , Gjaldbæk, Borris, Nabo, Jeppe Markussen Gjaldbæks kone.
FADDER Nr. 6: Johanne Mortensdatter, Hvollig, Borris, Gift med Jakob Jensen Hvollig. Mortensdatter se begravelse #6537.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far. Søn Christen Jakobsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Johanne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Decembr d 1ste Niels {Nielsen} Gialdbæch datter Jngeborg døbt som var fød 5 dage tiforne frembaaren af min Kone {Sophie Christensdatter Møborg} . Faddere Niels {Skjerne} deign. Jens {Jakobsen} Holvig . Christen {Jakobsen} Jakob {Jensen Barfod} Lindvigs søn . Kirsten {Jakobsdatter} Jacob Lindvigs Datter . Kirsten {Jensdatter} Jep Gialdbækhs {Kone} Johanne {Mortensdatter} Jacob {Jensen} Holvigs Ko{ne}
Introduktion nr. 5322
Begravelse nr. 6514
NOTITS: Begravet 1741 tyve år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2347 1720.12.30 *1720.12.30 Dødfødt søn, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 decembr føde Jep {Markussen} Gialdbæchs hustrue {Kirsten Jensdatter} j Søn som femkomb uden Lif .
Begravelse nr. 6264
LINK: Affotografering.


Nr. 2348 1721.01.01 *1720.12.27 Thomas Nielsen, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Niels Thomassen Grønborg. MOR: ? Niels Thomassen Grønborgs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Thomas, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Bertel Clemmensen, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 4: Ellen, Dalager- Lille, Borris, Tjenestepigen ved herredsfogeden.
FADDER Nr. 5: An Duedal, Duedal, Borris, Gift med Lars Larsen Duedal.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris, Søn Bertel Clemmensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfoged. Tjenestepigen Ellen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Lars Larsen Duedal den Gamle, Duedal, Borris, Konen An fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1721 Janvarius d 1ste som var Nyt aars dag døbte Jeg Niels {Thomassen} Grønborgs Søn som var fød d 27 dec. afvigte aar nafnlig Thomas frembaaren af Jacob {Andersen Harbo} Alers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Faddere Niels Slikdal . Niels {Thomassen} Grønborgs Konis=broder thomas . Bertel {Clemmensen} Clemmend {Bertelsen} shobechs Søn . Ellen {...} tiener Herredsfogeden {Jakob Pedersen Skanderup} j Dalagger {...} gl Las {Larsen} dudals Kone {An Duedal} .
Introduktion nr. 5323
Konfirmation nr. 9054
NOTITS: Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2349 1721.02.11 ? Niels/en/datter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Sønderskov. MOR: ? Niels Christensen Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr : døbte Jeg {....} N[ie]ls {Christensen} Søndershous {...} {?} .
NOTITS: Ikke genkendt eller set senere. Herefter ingen indførsler 12. feb 1721 - 01 jan 1722.

LINK: Affotografering.


Nr. 2350 1721.07.01 Maren Christensdatter, Vesterby, sogn: Borris. FAR: Christen Vesterby. MOR: Kirsten Christen Vesterbys kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1738 ' Christen Vesterby og Kirsten en datter til daaben Maren .' }
Konfirmation nr. 9046
NOTITS: Dato arbitrær midt i året.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2351 1721.07.01 Kirsten Knudsdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Egvig. MOR: Else Villumsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra hendes barn *1740.04.03 Borris 'Knud Jensen Egvig og Else Villumsdatter i Egvig en datter til daaben Kirsten .' }
NOTITS: Dato arbitrær midt i året 1721, året kan være op til tre år forkert. Hun er ikke set født i kirkebogen, derfor antages hun født i kirkebogshullet 1721-24 og får et barn omkring 19 år gammel. Hun er ikke konfirmeret i Borris, har været ude at tjene.

LINK: Affotografering datter Ane 1740.


Nr. 2352 1721.07.01 Peder Nielsen, Egvig, sogn: Borris. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsens Egvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation: Conf: Dca qvasimod: 1737 Peder Nielsen Egvig' Niels Larsen og kone i Egivg en søn til daaben Peder . }
Konfirmation nr. 9029
Vielse nr. 8280
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2353 1721.07.01 Christen Andersen, Vindelbo, sogn: Borris. FAR: Anders Thomsen. MOR: ? Anders Thomsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: ' 1739 (Quasimodo antaget) Christen Andersen Vindelboe '. Anders Thomsen og Johanne i Vindelbo en søn til daaben Christen .}
Konfirmation nr. 9059
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2354 1721.07.01 Kirsten Knudsdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Bjerre Egvig. MOR: Else Villumsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra uægte barn 1740 med Christen Toft: Knud Jensen Bjerre og Else Villumsdatter i Egvig en datter til daaben Kirsten . }
NOTITS: Dato kan være op til tre år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 1987 1721.07.01 Anne Jakobsdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation: 'Qvasimod: 1738 Anne Jakobsdatter Lindvig '. Jakob Jensen Lindvig og Margrethe Nielsdatter Boltvig en datter til daaben Anne . }
Konfirmation nr. 9050
Vielse nr. 8245
Begravelse nr. 6610
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. Begraves 1748.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 1983 1721.07.01 Niels Nielsen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Tarp. MOR: ? Niels Nielsen Tarps kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Slumstrup skifte 1736 efter faderen Niels Nielsen: '1721c blev Niels Nielsen Tarp og hustrus søn i Tarp døbt Niels . '}
NOTITS: I januar 1736 i skiftet efter faderen er han 15 år. Niels Tarp set i mandtallet 1705 menes at være denne far Niels Nielsen Tarp.

LINK: Link til Slumstrup skiftet 1736 i Tarp over faderen Niels Nielsen Tarp.


Nr. 1982 1721.07.01 Kirsten Madsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Mads Nielsen Stier. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1737 'Kirsten Madsdatter, Borris' Mads Niels Stier og Kirsten Christensdatter i Tarp omkring 1721 en datter til daaben Kirsten . }
Konfirmation nr. 9036
Vielse nr. 8289
LINK: Affotografering konfirmationen.


Nr. 1981 1721.07.01 Anders Poulsen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Poul Jensen Stier. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1739 Poul Jensen i Hannerup og Maren Christensdatter omkring 1721 en søn til daaben Anders . }
Konfirmation nr. 9052
LINK: Affotografering konfirmationen.


Nr. 2355 1721.11.01 Anne Marie Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1739 (Quasimodo antaget) An Marie Jensd : Hvolvig' Jens Jakobsen og An Christensdatter Kjær i Hvollig en datter til daaben Anne Marie . }
Konfirmation nr. 9062
Vielse nr. 8247
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. Gift med Lars Nielsen Meldgaard *1712.07.28 Melgaard i Hjoptarp i Borris.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2356 1721.11.30 *1721.11.30 Michel Jensen, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 15 febr (1722) blef Jens (Christensen) Stiers søn Michel begraven 11 ugger Gl.'}
Begravelse nr. 6266
NOTITS: Begravet 11 uger gammel. Dåbsdato omtrenlig 30 nov 1721.

LINK: Link til begravelsen.


Nr. 2357 1721.12.01 *1721.12.01 Karen? Nielsdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd 1ste Janvarius 1722 introducerede Jeg Niels (Jensen) Mælgrds Kone (Ingeborg)' deres datter (Karen?) .}
Introduktion nr. 5324
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Dato meget omtrentlig, moderens Introduktion 1 jan 1722, regnet fire uger tilbage. †1727.07.13 Melgaard, Hjoptarp navn fra begravelsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2358 1722.01.01 Poul Jensen?, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Jens? Christensen?. MOR: Kirsten Poulsdatter.
BÅREN AF: Karen Giødesdatter, Borris- Krog, Borris, Tjener ved Peder Eskesen Krog.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Tjenestepige Karen Giødesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, Borris, 27c, søn af Clemmen Bertelsen.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen Egvig, Egvig, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Stier, Borris, Niels Stiers datter.
NÆVNT Nr. 1: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris, Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Stier, Stier, Borris, Datter Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d 1ste Janvarius} døbt Kirsten {Poulsdatter} Poul Frandses datter hendis uegte barn. Poul , frembaaren af Peder {Eskesen} Krogs Pige Karen Giødsdatter . Faddere Peder {Eskesen} Krog - Bertel {Clemmensen} Scobæck Niels {Larsen} Ægvig : Christen {Jakobsen} Syndergaards Kone Niels stiers datter {M}aren . blef udlagt til barnefader liges tilforn den Lamme {.....} Jens Christens_ .
LINK: Affotografering.


Nr. 2359 1722.03.15 Anne Madsdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lindvig, Borris, Nabo, datter af Jakob Jensen Barfod.
FADDER Nr. 1: Niels Laustsen, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter, Dalager, Borris, Christen Tofts datter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Barfod, Lindvig, Borris, Nabo, datter Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far. Søn Niels Laustsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Odderskær, Odderskær, Borris, Nabo, konen Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Toft, Dalager, Borris, Datter Abelone Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Martij Søndag Laet: Matz {Svendsen} Oddershiærs datter Anna døbt frembaaren af Kiersten {Jakobsdatter} Jacobs {Jensen Barfod} Lindvigs datter Faddere Laust Nørgaard hans Søn Niels {Laustsen} Kirsten Niels Odderskærs Kone Appolone {Christensdatter} Christen Toftis datter .
Konfirmation nr. 9063
LINK: Affotografering.


Nr. 2360 1722.03.18 Peder Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Else Mortensdatter, Ahlergaard, Borris, 19c, datter af Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 1: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsen Aagaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 18 Martij Niels {....} Søn Peder døbt frembaaren af {...} {Mortens} j Al{.. } {Christen} {Nielsen} Aagrd hands Kone {Mette Jakobsdatter} {.........}
Introduktion nr. 5326
NOTITS: Niels Nielsen Gjaldbæk fra introduktionen fire uger senere. Christen Nielsen Aagaard kan der stilles spørgmålstegn ved.

LINK: Affotografering, flere hjørner afbrugt, afrevet..


Nr. 2361 1722.04.01 ? Mads/en/datter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Rahbek. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'Samme dag (d 19 april) introducerede jeg Matz (Christensen Rahbek) Syndershous kone (Margrethe Jakobsdatter)' en søn eller datter (Navn ukendt).}
Introduktion nr. 5325
NOTITS: Datoen er skønnet, må være nogen uger før introduktionen. Dette er den sidste indførelse af præst Peder Pedersen Stauning, der dør kort efter og begraves. Skriften er temmelig utydelig.

LINK: Affotografering, men tekst læst i den originale kirkebog.


Nr. 2362 1722.04.07 Lars Larsen, Gaasdal- Store, sogn: Borris. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Christensdatter Møborg, Præstergaarden, Borris, Præst Staunings kone.
FADDER Nr. 1: Jens Giødesen, Gaasdal- Store, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Moderens broder, lever senere i Assing.
FADDER Nr. 3: Mette Larsdatter Duedal, Præstergaarden, Borris, 26c, Indepige i præstegården.
FADDER Nr. 4: Else Mortensdatter Aler, Ahlergaard, Borris, 19c, Karen Jakobsdatter Ahlers datter.
FADDER Nr. 5: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harbo.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Boltrup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 april Las {Larsen} Gaasdals søn Las døbt, frembaaren af min {kone} {Sophie Christensdatter Møborg} Faddere Jens Giødesen Jacob {Jakobsen} {Ing? Jakobsdatter} Gaasdals broder, Mette {Larsdatter} Las Dudals tienendes i Præstegaarden {......} i Syndershous søster M {......} Else Mortensdatter Aler, Else Marie {Nielsdatter Boltrup} Jacob {Andersen Harbo} Alers kone .
Begravelse nr. 6269
NOTITS: Begravet 8 dage gammel.

LINK: Affotografering hjørner og sidestykker afrevet.


Nr. 2363 1722.07.01 Anne Nielsdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsens Egvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation: '1739 (Quasimodo antaget) Ane Nielsd : Egvig'. Niels Larsen Egvig og kone i Egvig en datter til daaben Anne . }
Konfirmation nr. 9066
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2364 1722.07.01 Margrethe Nielsdatter Tømmermand, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Niels Jensen Tømmermand. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1739 (Quasimodo antaget) Magrethe Nielsd: Tømmermd' Niels Jensen Tømmermand og Inger Nielsdatter i Hannerup en datter til daaben Margrethe .}
Konfirmation nr. 9071
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2365 1722.07.01 Christen Christensen Nygaard, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1740 (Quasimodo antaget) Christen Nygaard.' Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter en søn til daaben Christen . }
Konfirmation nr. 9074
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2366 1723.07.01 Peder Nielsen, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 27. (Maji 1725) begrov Niels (Christensen) Aagaards Søn Peder '. Niels Christensen og Mette Aagaard i Aagaard en søn til daaben Peder . }
Begravelse nr. 6318
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2367 1723.07.01 Maren Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Helgard. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1741 {Quasimodo antaget} Maren Jørgensdatter'. Jørgen Helgaard og Maren Thomasdatter i Helgaard en datter til daaben Maren . }
Konfirmation nr. 9090
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2368 1723.07.01 Jeppe Christensen, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: '1727 Dca 4ta post Epiphan: begrov Christen (Jepsen) Nygaards Søn Jeppe. ' Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter i Nygaard en søn til daaben Jeppe . }
Begravelse nr. 6344
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. †1727.02.02 Nygaard.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2369 1723.07.01 Jens Jeppesen, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen '1730 Dom . 16 à Trin. begrov Jacob Gialdbeks stif søn , Nafnl: Jens — '. Jens Markussen og Kirsten Jensdatter i Gjaldbæk en søn til daaben Jens . }
Begravelse nr. 6384
NOTITS: Dato kan være op til fem år forkert. Faderen Jeppe Markussen †1728.09.19 Gjaldbæk. †1730.09.24 Gjaldbæk

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2370 1723.07.01 Laurids Nielsen, Egvig, sogn: Borris. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsen Egvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1742 (Quasimodo antaget) Las Nielsen -'. Niels Larsen og kone i Egvig en søn Laurids . }
Konfirmation nr. 9102
NOTITS: Skiftet nedenfor viser at Laurids Nielsen i Nordenaa i Hemmet sogn 1796 er søn af Niels Larsen i Egvig i Borris. Gift med Ane Iversdattter *1710c. FT 1787 Hemmet er Lars Nielsen 65 år gammel, altså født circa 1722 ellers skrevet 1722c.

LINK: Skifte efter Peder Larsen i Gaasdal 1796 #1418.
LINK: Faderen Niels Larsen Egvig og skiftet 1796 udredet. Dato kan være op til to år forkert.
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2371 1723.07.01 Peder Jakobsen Barfod, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1740 (Quasimodo antaget) Peder Barfoed'. Jakob Jensen Barfod og Margrethe Nielsdatter Boltvig i Lindvig en søn til daaben Peder . }
Konfirmation nr. 9079
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2372 1723.07.01 Peder Christensen, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Christen Laursen Colding. MOR: Karen Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1742 (Quasimodo antaget) Peder Christensen'. Christen Laursen Colding og Karen Mortensdatter i Sønderby en søn til daaben Peder . }
Konfirmation nr. 9103
NOTITS: Dato kan være op til to år forkert. Gift 4 gange.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2373 1723.07.01 Anders Nielsen Astrup, Astrup, sogn: Faster. FAR: Niels Jensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1741 (Quasimodo antaget) Anders Astrup.' Niels Jensen og Maren Jespersdatter i Astrup en søn til daaben Anders . }
Konfirmation nr. 9091
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 1986 1723.07.01 Ane Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: '1731. d: 28 ditto {febr:} begrov samme Mands {Jens Jakobsens} daatter Anne —'. Jens Jakobsen og An Christensdatter Kjær i Hvollig en datter til daaben Anne . }
Begravelse nr. 6398
NOTITS: Begravet 1731.02.28. Jens Jakobsen i Hvollig får børn med circa to års mellemrum. 1718, 1720, 1721, et barn mangler kirkebogshul og 1725. Da disse mellemrum er regelmæssige, antages Ane at være født i kirkebogshullet 1723. Anne Marie er ogsaa født 1721 i kirkebogshullet afsikret gennem konfirmation. Ane her er ikke så afsikret, men skønnes at være ret sikker. Fødselsdato kan være op til to år forkert.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 1985 1723.07.01 Jus Christensen, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra trolovelsen 'd: 5 Aug : trol : Jus {Christensen} Nygaard og Mette Jensdaatter— ' Christen Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter i Nygaard en søn til daaben Jus . }
Vielse nr. 8217
Begravelse nr. 6692
LINK: Affotografering trolovelse.


Nr. 1984 1723.07.01 Bent Pedersen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Peder Pedersen I Tarp. MOR: Sidsel Sørensdatter Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmation 1740: Peder Pedersen I og Sidsel Sørensdatter Gosvig i Tarp en søn til daaben Bent . }
Konfirmation nr. 9076
Vielse nr. 8240
NOTITS: Konfirmert 1740 fra Tarp, regnet til 17 år gammel, da han blev konfirmeret. Kan anfægtes. Forældrene ud fra brødre og søstre ved dåbe.


Nr. 2374 1723.12.03 Johanne Cathrine Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Jørgen Johansen Hauch. MOR: Marie Kirstine Hansdatter Vest.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra Preben Lohse og konfirmationen: '1739 (Quasimodo antaget) Præstens Datter Joh: Cathrine'. Jørgen Johansen Hauch og Marie Kirstine Hansdatter Vest i præstegaarden en datter til daaben Johanne Cathrine . }
Konfirmation nr. 9060
Vielse nr. 7897
NOTITS: †1802.11.16 Øse Sogn, Ribe Amt. Gift med præst Ole Hansen Hjerrild *1708.04.08 Stovby, Vejle Amt †1788.09.25 Øse sogn.

LINK: Se fx: Preben Lohse Our Family History - fødedato.
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2375 1723.07.01 Christen Madsen Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter Ahler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra konfirmationen: '1741 (Quasimodo antaget) Christen Aller'. Mads Christensen Kjær og Karen Jakobsdatter Ahler en søn til daaben Christen . }
Konfirmation nr. 9087
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2376 1724.02.01 Niels Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktion 1724.04.18 og konfirmationen: '1741 (Quasimodo antaget) Niels Nielsen Gialdbek'. Niels Nielsen og Anne Marie Jakobsdatter Barfod i Gjaldbæk en søn til daaben Niels . }
Introduktion nr. 5326
Konfirmation nr. 9086
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2377 1724.02.01 ? Mads/en/datter, Dalager, sogn: Borris. FAR: Mads Jakobsen Daller. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: Mads Jakobsen Daller og Maren Andersdatter i Dalager en søn/datter til daaben {Navn ukendt} . }
Introduktion nr. 5327
NOTITS: Ikke set derefter, ikke set konfirmeret.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2378 1724.03.01 Mette Madsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktion 1724.04.30 og konfirmation 1740: '1740 (Quasimodo antaget) Mette Madsd : Tarp' Mads Nielsen Tarp og Kirsten Christensdatter en datter til daaben Mette . }
Introduktion nr. 5328
Konfirmation nr. 9080
Vielse nr. 8239
LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2379 1724.03.01 ? Christens/en/datter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Christen Madsen Lund. MOR: ? Christen Madsen Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktion:Christen Madsen Lund og kone i Fasterlund en søn/datter til daaben (navn ukendt) . }
Introduktion nr. 5329
LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2380 1724.05.25 Christen Nielsen, Egvig, sogn: Borris. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsen Egvigs kone.
BÅREN AF: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 18c, datter af Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 1: Villum Nielsen Egvig, Egvig, Borris, På aftægt.
FADDER Nr. 2: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, 22c, slags nabo. Søn af Peder Eskesen Grønborg.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 25 {Maji} døbt Niels {Larsen} Egvigs søn Christen , baaren af Else {Mortensdatter} Ahler , faddere Villum {Nielsen} Egvig, [Eske] Pedersen Grønborg, Karen Christensdatter af Faster sogen og Maren Jensdatter af {....}
LINK: Affotografering med hul i papiret.


Nr. 2381 1724.07.02 Margrethe Nielsdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Niels Jensen Tømmermand. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 1: Christen? Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: Niels, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Aas- Vester, Faster
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2 Julij døbte Niels {Jensen} Tømmermands daatter Magrethe baaren af Niels Jacobsens hustrue , faddere {Chri}ten Kiær , Niels ibid : {Fasterkær} Anna Nielsdaatter af Vester Aas og Anna Nielsdaatter af {.....}
LINK: Affotografering.


Nr. 2382 1724.07.09 Anders Knudsen, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris. FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Gift med Mads Christensen Kjær.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Minds Hjoptarp, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder? Olufsen, Hvollig, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Niels? Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, Borris, Gift med Christen Knudsen Krog.
FADDER Nr. 5: Lucie Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 21, søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Kjær Aller, Ahlergaard, Borris, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Kirsten Eskesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. {9 juli} døbte ieg Knud {Lauridsen} Nørgaards søn {Anders} baaren af Mads {Christensen Kjær} Allers hustrue {Karen Jakobsdatter} faddere: Christen Jacobsen {Minds} Hioptarp,[Peder Olufsen] Hvolvig, [Niels] Meldgaard, Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Kirsten Eskesdatter} og Lucie {Laustdatter} Nørgaard.
Konfirmation nr. 9101
Vielse nr. 8298
NOTITS: Anders fra hans senere faddere i Hvollig i Borris hvor han bliver gift. Faddere fra Nørgaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2383 1724.07.14 Mette Nielsdatter, Brunbjerg, sogn: Borris. FAR: Niels Lauridsen. MOR: ? Niels Lauridsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: ud fra begravelsen: '1724 d : 30 {Julij} introd : Niels Lauridsens hustrue paa Brunbierg, og samme dag, begrov deris datter Mette, som er hiemmedøbt —'}
Introduktion nr. 5330
Begravelse nr. 5992
NOTITS: Levede kund dage. Dato 14 dage før begravelsen.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2384 1724.11.19 *1724.11.12 Mette Jensdatter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Klokmose, Faster, 18, Søren Madsens datter.
FADDER Nr. 1: Just Andersen, Lysgaard, Vildbjerg?
FADDER Nr. 2: Villads Sørensen, Klokmose, Faster, 25c, søn af Søren Sørensen i Klokmose.
FADDER Nr. 3: ? Christen Madsen Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Klokmose, Faster
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Klokmose, Faster, Datter Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Madsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 12 Nov: døbte Peder Meldgaards daatter Ma{...} hiemme i Huuset , og ligeleedis samme dag hiemmedøbte Jens Lysgaards daatter M{.....}.
d: 19. blev Jens Lysdgaards daatters , Mettes daab confirmeret , baaren af Søren Madsens daatter Maren {Sørensdatter} , faddere Just Andersen Villads Sørensen , Christen {Madsen} Lunds hustrue og Maren Jensdaatter af Klokmoese —

Introduktion nr. 4999
LINK: Affotografering.


Nr. 2385 1724.11.26 Anders Nielsen, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone.
BÅREN AF: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 18c, datter af Karen Jakobsdatter.
FADDER Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Smed, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen, Borris
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Borris
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søn af Laust Nørgaard. Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {d: 26 Nov:} døbte Niels {Jensen} Meldgaars Søn af Hiuptarp kaldet Anders , baaaren af Else {Mortensdatter} Ahler , faddere Laurids {Laurst Nørgaard} , Christ_ Jacobsen Smied, [Morten] Pedersen Knud {Lauridsen} Nørgaards Hustrue {Dorte Andersdatter} og Magrethe Christensdaatter .
Introduktion nr. 5332
Begravelse nr. 6307
NOTITS: Begravet nogle uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2386 1724.11.26 Lars Pedersen, Helgaard, sogn: Borris. FAR: Peder Helgaard. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: An Christensdatter Kjær, Hvollig, Borris, Gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Niels, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 4: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 5: Kirsten Tjenestepige ved Jens, Hvollig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Hvollig, Borris, Konen An Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, Konen Anne Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens, Borris, Tjenestepige Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {d: 26 Nov:} døbte Peder Helgaards Søn , Las , baaren af Jens Jacobsens Hustrue {An Christensdatter Kjær} i Hvolvig , Fad
{...} Jørgen Helgaard , Christen {Jepsen} Nygaard , Niels
{.....} Hvolvig , Peder {Hesselvig} Hvolvigs Hustru {Anne Knudsdatter} og Jens
{....... } Kirsten.

Introduktion nr. 5333
Konfirmation nr. 9075
LINK: Affotografering venstre side delvis afrevet.


Nr. 2387 1724.11.26 Christen Skræddersøn, , sogn: Borris. FAR: ? Skrædder. MOR: ? Skrædders kone.
BÅREN AF: Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris, Knud Jensen Sønderbys kone.
FADDER Nr. 1: Poul Frandsen?, Kirken- Ved, Borris
FADDER Nr. 2: Poul? Christen Knudsen Krogs, Borris- Krog, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Aagaard, Borris, Christen Nielsens kone
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Sønderby, Borris, 16, datter af Christen Laursen Colding. Døbt Margrethe Katrine.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter Købke bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Laursen Colding Sønderby, Sønderby, Borris, Datter Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{....} Skræders søn Christen , baaren af Knud {Jensen} Synderbyes hustru {Birgitte Michelsdatter Købke} faddere , Povl (Frandsen) Christen Nielsens Hustrue {Mette Jakobsdatter}, Christen Synderbyes daatter Margrethe .
NOTITS: Faderen er muligvis Hans Skrædder gift i Borris 1724, eller Jørgen Nielsen Skrædder i Debelmose.

LINK: Affotografering.


Nr. 2388 1724.11.27 Jens Jensen, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Jens. MOR: Kirsten Svendsdatter.
BÅREN AF: Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær, Borris, Mads Svendsen Odderskærs kone
FADDER Nr. 1: Mads Svendsen Odderskær, Odderskær, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen Harbo, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Odderskær, Odderskær, Borris, Konen fadder. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 27 Nov: døbt et uægte barn , Nafnl : Jens , hvis Moder er Kirsten Svendsdaatter af Odderskier , baaren af Mads {Svendsen} Odderskiærs hustrue , den som bar barnet {Anna Laustdatter Nørgaard} berettede efter Moderens ord en Karl Nafnl: Jens skulle være fader til barnet , videre vidste indtet —
LINK: Affotografering.


Nr. 2389 1724.12.10 ? Niels/en/datter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra introduktion: '1725. d : 14 Janv: introd : Niels (Jensen) Meldgaards Hustrue (Ingeborg)' deres barn døbt (Navn ukendt) .
Introduktion nr. 5332
NOTITS: Dato skønnet til fem uger før Introduktion.

LINK: Affotografering Introduktion.


Nr. 2390 1724.12.26 Kirsten Christensdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Gravel. MOR: Abelone Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 26: {Dec} døbte Christen {Pedersen} Graulds {ingen navn, navn Kirsten fra fadder 1744} .
Konfirmation nr. 9082
Vielse nr. 8259
NOTITS: Teksten er begyndt men så straks afbrudt uden barnets navn og videre personer nævnes.

LINK: Navnet Kirsten i fadderliste 1744.
LINK: Affotografering.


Nr. 2391 1725.01.01 *1724.11.12 Maren Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaardem, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Maren Tvevad, Sædding, Tvevad er et sted i Nøvling sogn.
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, Hannerup, Faster, Ingen Søren set i Hannerup, Vel tjenestekarl.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Hannerup, Faster, 20, datter af Peder Nielsen Nørgarard i Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1724 d : 12 Nov. døbte Peder {Nielsen} Meldgaards daatter Ma{...} hiemme i Huuset ,
1725 . Festo Novi Anni . blev Peder {Nielsen} Meldgaards daatter, Maren , daab confirm: , baaaren af Prsætens Hustrue {Marie Kristine Hansdatter Vest} , faddere , Las {Pedersen} Smed , Povel Handerup , Maren Tvivad af Sæding , Jens Sørensen af Handrup , og Maren Pedersd : ibid: ,

Introduktion nr. 5331
Konfirmation nr. 9095
LINK: Affotografering.


Nr. 2392 1724.01.14 ? Jens/en/datter, , sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Rindum. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktion: '1724 d: 2 febr: introd : Jens Hvolvigs Hustrue — ' Jens Christensen Rindum og Mette Andersdatter i Hvollig en søn/datter til daaben ? Jens/en/datter . }
Introduktion nr. 5334
NOTITS: Dato tilnærmelig skønnet seks uger tilbage fra introduktionen. Kunne også være Jens Jakobsen og An Christensdatter Kjær i Hvollig. Ligemeget hvem det er, så døbes deres næste barn den 2. december, afstand 10 måneder.

LINK: Affotografering konfirmation.


Nr. 2393 1725.02.11 Karen Larsdatter, Lodal, sogn: Faster. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Slumstrup Mølle, Sædding, Moderens søster, gift med Søren Jensen Møller.
FADDER Nr. 1: Christen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup, Faster, Gift med Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Klokmose, Faster, 17 datter af Søren Madsen.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Klokmose, Faster, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Slumstrup Mølle, Sæddingr, Konen Karen Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1725 d : jj Febr : døbte Las {Pedersen} smeds daatter , Karen , baaren af Slumstrup Møller {Søren Jensen} Kone {Karen Jakobsdatter} , faddere , Christen Loodal , Jens sørensen af Handrup , Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , Maren sørensdatter og Mette Nielsdaatter begge af Klokmose —
Introduktion nr. 5336
Konfirmation nr. 9109
LINK: Affotografering.


Nr. 2394 1725.02.21 Oluf Christensen, Stier, sogn: Borris. FAR: Christen Olufsen. MOR: Ingeborg?.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Stier, Stier, Borris
FADDER Nr. 2: Oluf Busk, Busk, Borris
FADDER Nr. 3: Søren Avlskarl, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Barnepige, Præstegaarden, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D : 21 Febr: døbt Christen Olufßens Søn , Oluf , /: forhen for[giet] at indføre :/ baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Jens {Christensen} Stier , Oluf Busk , Aflskarlen Sør_ og barnepiigen Kirst_ begge af Præstegaarden -
Introduktion nr. 5335
Konfirmation nr. 9112
Vielse nr. 8312
LINK: Affotografering.


Nr. 2395 1725.03.25 Laurids Madsen, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Ikke identificeret, tjenestepige?
FADDER Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 3: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen.
FADDER Nr. 4: Lucie Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søster til Knud Lauridsen. Kaldes også Luise.
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 25. {Martij} døbte Mads {Svendsen} Odderskiers Søn Laurids , baaren af Johanne Nielsd: i Nørgaard , faddere Chrsiten Tloft , Niels {Christensen} Aagaard , Knud {Lauridsen Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Lucie {Laustdatter} ibid: .}
Introduktion nr. 5337
Konfirmation nr. 9116
LINK: Affotografering.


Nr. 2396 1725.04.22 Jakob Olufsen, Dalager, sogn: Borris. FAR: Oluf Justesen Vinther . MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christian Elias Guttorf, Borris
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Kjær Ahler, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 3: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, Borris, Herredsfoged Jakob Pedersen Skanderups kone.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 5: Ane Elisabeth, Præstegaarden, Borris, Vel gæst i Præstegaarden.
FADDER Nr. 6: Mette Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Hvis Madsdatter, så mulig mor til Mads Christensen Kjær ovenfor i Ahlergaard. Ikke afsikret.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Sønderskov Rahbek, Sønderskov, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Konen Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 22. {April} blev Oluf Justesen Vinthers Søn , Jacob , hans daab confirm: , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} Faddere Fourier Guttorph , Mads {Chritensen Kjær} Ahler , Mad: Skandrup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} , Mads {Christensen Rahbek} Sønderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , Ane Elsebeth af Præstegaarden og Mette {Madsdatter?} Ahler .
Introduktion nr. 5338
LINK: Affotografering.


Nr. 2397 1725.04.25 Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Hvollig, Borris, Bliver 1724.06.11 gift i Borris med Jens Christensen (Rindum).
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen, Hvollig, Borris, 29c, bror til Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 3: Barbara Nielsdatter, Kirken- Ved, Borris, Gift med Christian Elias Guttorf.
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 25 April døbte Christen {Knudsen} Krogs Tvilling Døttre Kiersten og Anna , Kirsten baaren af Mette Anderdaatter hvolvig , faddere , Jes Jacobsen Hvolvig Niels Jakobs. ibid : , Barbare Nielsd : ved Kirken og Dorthe Andersd : Nørgaard -
Konfirmation nr. 9106
LINK: Affotografering.


Nr. 2398 1725.04.25 Anna Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, Nabo, gift med Peder Eskesen Krog.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Bjerg, Brunbjerg, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Krog, Borris- Krog, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, Gift med Hans Skrædder.
FADDER Nr. 4: Karen Giødesdatter Krog, Borris- Krog, Borris, Tjener allerede 1722 ved Peder Eskesen Krog.
FADDER Nr. 5: Sidsel Kirstine Brunbjerg, Brunbjerg, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskensen Krog, Borris- Krog, Borris, Nabo. Konen Kirsten Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 25 April døbte Christen {Knudsen} Krogs Tvilling Døttre Kiersten og Anna , Baaren af Peder {Eskesen} Krogs Hustrue {Kirsten Christensdatter} , faddere , Niels Lauridßen Bierg , Niels Christensen Kroeg , Kirsten Poulsdaatter ved Kirken , Karen Giødesd: Krog , og Zidsel Kirstine Brunbierg.
Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet en uge gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2399 1725.05.16 Dødfødt, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Hans Jensen, Synden. MOR: Dorte Dynesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra skriftet: 'Samme dag {27. Maji} pulice absolv: Dorthe Dynisdaatter develmose , som udlagde til barnefadder en Karl af synden nafnl: Hans Jenßen , samme qvindes barn blev dødfød — ' Dorte Dynesdatter med udlagt Hans Jensen af Synden et dødfødt barn . }
Begravelse nr. 6320
NOTITS: Dato sat til fire dage før skriftet.

LINK: Skrifte Dorte Dynesdatter.
LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2400 1725.05.24 Elles Jensdatter, Stier, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup, Dalager, Borris, Nabo, gift med Oluf Justesen Vinther
FADDER Nr. 1: Oluf Busk, Busk, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Mads Feldbereders kone, Borris
FADDER Nr. 5: Elles Christensdatter, Debelmose, Borris, 20, datter af Christen Pedersen Degn.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Justesen Vinther, Dalager, Borris, Skomager. Konen Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Feldbereder, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Datteren Elles fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 24. {Maij} døbt Jens {Christensen} Stiers daatter , Ellids , baaren af Oluf {Justesen} Vinthers hustrue {Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup} faddere , Oluf Busk, Niels Villadsen , Jørgen {Nielsen} Skræder , Mads Feldbereders hustrue , g Christen degns daatter Ellids —
Introduktion nr. 5339
LINK: Affotografering.


Nr. 2401 1725.06.03 Jes Christensen, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: An Christensdatter Kjær, Hvollig, Borris, Gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Skomager, Nygaard, Borris, Nygaard, se dåb *12.08.1731.
FADDER Nr. 3: Laurs Jakobsen, Hvollig, Borris, Bror til Jens Jakobsen nedenfor.
FADDER Nr. 4: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Niels Andersen Gravels kone.
FADDER Nr. 5: ? Jens Jakobsens tjenestepige, Hvollig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Hvollig, Borris, Konen An Christensdatter Kjær fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Voldborg ThomasdatterVoldborg Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {d: 3 Junij} døbt Christen {Jepsen} Nygaards Søn , Jes , baaren af Jens Jakobsens hustrue {An Christensdatter Kjær} i Hvolvig , faddere , Christen Graild , Jørgen Skomager , Laurs Jakobsen hvolvig , Niels {Andersen} Grailds hustrue {Voldborg Thomasdatter} , g Jens Jacobsens Pige —
Introduktion nr. 5340
Konfirmation nr. 9114
LINK: Affotografering.


Nr. 2402 1725.06.17 Niels Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Mads Christensen Kjærs kone.
FADDER Nr. 1: An Elsebeth, Præstegaarden, Borris, Ungpige i præstegaarden.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 3: Henning Knudsen Sønderby, Sønderby, Borris, 21, søn af Knud Jensen.
FADDER Nr. 4: ? Christen Jakobsen Moesgaards kone, Moesgaard, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 17 . {Junij} døbte Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn , Niels , baaren af Karen {Jakobsdatter} Ahler , faddere , An Elsabeth i Præstegaarden, Niels {Nielsen} Gialdbek Henning {Knudsen} Synderby , Christen {Jakobsen} Moesgaards hustrue.
Introduktion nr. 5342
Konfirmation nr. 9100
LINK: Affotografering.


Nr. 1988 1725.06.30 ? Niels/en/datter, Skravhøj, sogn: Borris. FAR: Niels Skravhøj. MOR: Else? Nielsdatter? Niels Skravhøjs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Introduktionen: 'd : 12 . introd: Niels Skrafhøjs hustrue' - hans barn .}
Introduktion nr. 5343
NOTITS: Dato arbitrær sat til 6 uger før introduktionen. Barnet kan være dødfødt eller have levet kort. Intet barn set senere, der kunne passe, men ikke dermed udelukket.

LINK: Introduktionen.


Nr. 2403 1725.07.01 Bodil Christensdatter, Fasterkær, sogn: Faster. FAR: Christen Jespersen Kjær. MOR: ? Christen Jespersen Kiærs kone.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 1: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Laust Jensen, Fasterkær, Faster, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 3: ? Niels Fastergaards kone, Faster
FADDER Nr. 4: Johanne Olufsdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 5: Else Tjenesepige ved Niels Kjær, Fasterkær, Faster
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen bærer. Skrives ibid: hvilket ville være Fasterkær, som Aas vist regnes til.
NÆVNT Nr. 2: Niels Fastergaard, Fastergaard, Faster, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Oluf Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter Johanne Olufsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Tjenestekarl og tjenestepige faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 1 Julij blev Christen {Jespersen} Kiærs daatter , Bodild , daab confirm: , baaren af Niels Jakobsens hustrue ibid : faddere , Oluf {Villadsen} Klokmose , Laust Jensen tienendis paa Fasterkier , Niels Fastergaards Hustrue , Ole Meldgaards daatter Johanne {Olesdatter} og Else tiener Niels Kiær —
Konfirmation nr. 9094
Vielse nr. 8261
LINK: Affotografering.


Nr. 2404 1725.07.29 Johannes Jørgensen Hauch, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris. FAR: Jørgen Johansen Hauch. MOR: Marie Kirstine Hansdatter Vest.
BÅREN AF: Margrethe Elisabeth Doye, Skjern, Præst i Skjern Just Frederik Hammerichs kone.
FADDER Nr. 1: Daniel Filip Rasch, Fastergaard, Faster, Forvalter Lundenæs.
FADDER Nr. 2: Nicolai Joachimsen Lütken, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
FADDER Nr. 3: Knud Jakobsen Østergaard, Østergaard, Lyne, Søn af herredsfoged Jakob Knudsen.
FADDER Nr. 4: Anne Margrethe Boldevin, Borris, Mad: Skanderup.
FADDER Nr. 5: Else Hansdatter Vest, Moderens søster.
FADDER Nr. 6: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, Datter af Karen Jakobsdatter Ahler og 1. mand Morten Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Herredsfoged, konen Anne Margrethe Boldevin fadder.
NÆVNT Nr. 2: Just Frederik Hammerich, Skjern, Præst i Skjern sogn, foretager dåben i kirken. Konen Margrethe Elisabeth Doye bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 9ma á Trin : introd: Hr {Just Frederik} Hammerik {præst i Skjern sogn} præstens {i Borris og Faster Jørgen Johansen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , og samme dag confirm: Præstens {Jørgen Johansen Hauch} Søns hiemmedaab , Johannes , baaren af Hr {Just Frederik} Hammeriks Kiæriste {Margrethe Elisabeth Doye} , faddere , Forv{alter Lundenæs}: {Daniel Filip} Rasch , Hr {Nicolai Joachimsen} Lütken , Knud Jacobsen Østergaard {Lyne sogn} Mad: Skanderup {Anne Margrethe Boldevin} , Else {Hansdatter} Vest , Else {Mortensdatter} Aller.
Introduktion nr. 5341
Konfirmation nr. 9096
LINK: Affotografering.


Nr. 2405 1725.08.26 Jens Jørgensen, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Skomager. MOR: ? Jørgen Skomagers kone.
BÅREN AF: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Gift med Christen Jepsen.
FADDER Nr. 1: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen Ida Margrethe Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Helgaard, Borris, Søn af Jørgen Helgaard.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Helgaards søster, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 26. {Aug :} døbte Jørgen Skomagers Søn , Jens , baaaren af Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} faddere , Christen {Jepsen} Nygaard , Niels {Andersen} Gravel , Jørgen Helgaards Søn Jens {Jørgensen} , g Jørgen Helgaards Syster —
Introduktion nr. 5344
NOTITS: Nygaard, se dåb *12.08.1731.

LINK: Affotografering.


Nr. 2406 1725.10.14 Mette Nielsdatter, Brunbjerg, sogn: Borris. FAR: Niels Lauridsen Brunbjerg. MOR: ? Niels Lauridsen Brunbjergs kone.
BÅREN AF: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 22c, datter af Karen Jakobsdatter Ahler.
FADDER Nr. 1: Chrsiten Jakobsen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Agger, Agger, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Lucie Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søster til Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 5: Kirsten Borup Brunbjerg, Brunbjerg, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 20 à Trin: døbte Niels Lauridsens bruunbierg , hans daatter , Mette , baaren af Else {Mortensdatter} Ahler faddere Christen {Jakobsen} Minds, Niels {Jensen} Agger , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter}, Lucie {Laustdatter} ibid : og Kirsten Borup Bruunbierg .
Konfirmation nr. 9136
LINK: Affotografering.


Nr. 2407 1725.11.11 Mads Christensen, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Christen Madsen Lund. MOR: ? Christen Madsen Lunds kone.
BÅREN AF: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 2: Knud Madsen, Slikdal, Borris, Faderens bror? Måske tjenestekarl i Slikdal.
FADDER Nr. 3: Poul Christensen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, Konen Morten Jensen Astrups kone.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Fasterlund, Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Lodal, Lodal, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : jj Nov : døbte Christen Madsens {Lund} Søn , Mads , baaren af Christen Laadals hustrue , Faddere , Mads Lund, Knud Madsen Slikdal , Povl Christensen Laadall , Morten {Jensen} Adstrups hustrue {Kirsten Pedersdatter} og Mette Pedersdaatter af Fasterlund —
Introduktion nr. 5346
Konfirmation nr. 9093
LINK: Affotografering.


Nr. 2408 1725.11.18 Marie Jørgensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Jørgen Karlsen. MOR: Kirsten Lauridsdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris, Muligvis født i Debelmose i Borris.
FADDER Nr. 2: Christen Dynesen, Hannerup, Faster
FADDER Nr. 3: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris, Knud Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Debelmose, Borris, ? 37c datter af Jens Dynesen.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 18 Nov: døbte Jøren Karlsens daatter , Marie , baaren af Præstens Hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Mads {Pedersen} Vestergaard , Christen Dynesen Handerup , Knud {Jensen} Synderbyes hustrue {Birgitte Michelsdatter} og Kirsten Jensdaatter Develmose .
Introduktion nr. 5345
NOTITS: Forældrene gift 1724 i Faster.

LINK: Affotografering.


Nr. 2409 1725.12.02 Christen Jensen, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
BÅREN AF: Maren Giødesdatter, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 3: Henning Knudsen, Sønderby, Borris, 21, søn af Knud Jensen.
FADDER Nr. 4: Niels Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 29c, bror til Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 5: Mette Madsdatter? Ahler, Ahlergaard, Borris, Formodet at være moderens mor, ligeledes mor til Mads Kjær på Ahlergaard.
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen Kvodbøl, Kodbøl- Vester, Borris, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1ma Adventrus døbte Jens jacobsen Hvolvigs søn , Christen , baaaren af maren Giødis , faddere Mads {Christensen Kjær} Ahler , Erik {Nielsen} Koodbøls hustrue {Maren} , Henning {Knudsen} Sønderby , Niels {Jakobsen} Hvolvig , Mette Ahler —
LINK: Affotografering.


Nr. 2410 1725.12.02 Ane Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Rindum. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens søster, Knud Lauridsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, Gift med moderens søster Mette Andersdatter.
FADDER Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Helgaard, Borris, Jørgen Helgaards 2. kone.
FADDER Nr. 4: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Gift med Niels Andersen.
FADDER Nr. 5: Karen Andersdatter Vindelbo, Vindelbo, Borris, 15, datter af Anders Thomsen i Vindelbo.
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Andersen Gravel, Gravel (Gravel), Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom: 1ma Adventus} døbte Jens Christensen hvolvigs daatter , Ane , baaaren af Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , faddere , Peder {Hesselvig} Hvolvig , Christen {Knudsen} Krog , Jørgen Helgaards hustrue {Maren Thomasdatter} , Niels {Andersen} Gravilds hustrue {Voldborg Thomasdatter} og Karen {Andersdatter} Vindelboe —
Introduktion nr. 5348
Konfirmation nr. 9108
Vielse nr. 8280
NOTITS: Gift 1751.06.27 i Borris med Peder Nielsen Egvig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2411 1725.12.16 Inger Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Grønborg, Præstegaarden, Borris, Karl i præstegården.
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsens kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: ? Mads Feldbereders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, 23c, datter af Niels Andersen Vesterby.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Debelmose, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Feldbereder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3tia adventus , døbte Christen Lassens daatter i develmose , Ing , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine hansdatter Vest} , faddere , Las {Larsen} Gaasdall , Jens Grønborg i Præstegaarden , Niels Madsens hustrue , Mads feldbereders hustrue og Mette {Nielsdatter} Vesterby .
Introduktion nr. 5347
LINK: Affotografering.


Nr. 2412 1725.12.23 Niels Christensen, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Christen Gregersen Franch. MOR: An Gertrud Reimer.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Grønborg, Præstegaarden, Borris, Karl i Præstegården.
FADDER Nr. 3: Sidsel Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, Borris
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, 2. kone Karen Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 4ta Adventus døbte Sergant {Christen Gregersen} Frankis Søn , Niels , baaren af Niels Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} faddere Peder {Eskesen} Grønborg , Jens Grøndborg i Præstegaarden , Sidzel Vesterby , Niels {Andersen} Vesterbyes hustrue {Margrethe Jakobsdatter} —
Introduktion nr. 5349
LINK: Affotografering.


Nr. 2413 1726.02.24 Anne Sophia Olufsdatter Vinther, Dalager, sogn: Borris. FAR: Oluf Justesen Vinther. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Olufsen, Dalager?, Borris
FADDER Nr. 3: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Jakob Andersen Ahler Harboes 2. kone.
FADDER Nr. 4: Mette Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, ?Mads Christensen Kjærs moder?
FADDER Nr. 5: Niels Villadsen, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 6agesima . døbt Oluf {Justesen} Vinthers daatter Anna Sophia , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Jacob {Jensen Barfod} Lindvig , Christen Olesen , Jacob Andersens {Harboe} hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , Mette {?Madsdatter} Ahler og Niels Villadsen ,
Introduktion nr. 5350
Begravelse nr. 6330
NOTITS: Begravet syv uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2414 1726.03.10 Peder Jensen, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Jens Slikdal. MOR: ? Jens Slikdals kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Knud Madsen, Borris, Måske tjenestekarl i Slikdal se #2406.
FADDER Nr. 2: Christen Toft, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Borris
FADDER Nr. 4: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier?, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Stier, Borris, Datter af husmand Niels Stier.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen, Stier?, Borris
NÆVNT Nr. 2: Niels Stier, Stier, Borris, Datter Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Baptismi Xti {??} døbte Jens Slikdalls Søn , Peder , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Knud Madsen , Christen Toft , Niels Villadsen , Christen Olesens hustrue {Ingeborg?} , g Niels Stiers daatter Maren {Nielsdatter} .
NOTITS: Baptismi Xti ikke fundet som dato. Dato indførsel før 24 feb indførsel efter Oculi 24 marts, altså mellem 3 og 17 marts, her antaget 10 marts som er højst en uge forkert.

LINK: Affotografering.


Nr. 2415 1726.03.24 Jakob Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Borris, Moderens stedmor. Jakob Jensen Barfod Lindvigs 2. kone.
FADDER Nr. 1: Christen Laursen Sønderby Colding, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Steddatter Kirsten Jensdatter gift med Jeppe Markussen Gjaldbæk.
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Jeppe Markussens kone.
FADDER Nr. 5: Sophie Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 26c, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far, hans 2. kone Margrethe Nielsdatter Boltvig bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Oculi døbte Niels {Nielsen} Gialdbeks Søn , Jacob , baaren af Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig} , faddere , Christen {Jakobsen} Synderby , Christen {Jakobsen} Mosgaard , Niels Villadsen , Jeppe {Markussen} Gialdbeks hustrue {Kirsten Jensdatter} , Sohie {Jakobsdatter} Lindvig ,
Introduktion nr. 5352
Begravelse nr. 6351
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2416 1726.03.24 Niels Jørgensen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Jørgen Nielsen Skrædder. MOR: ? Jørgen Nielsen Skrædders 2, kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Grønborg, Præstegaarden, Borris, Karl i præstegårdem.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris, Christen Pedersen degns kone.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Skrædders kones søster
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom : Oculi} døbte Jørgen {Nielsen} Skræders Søn , Niels , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Lauge {Christensen} develmoße , Jens Grønborg i Præstegaarden , Christen {Pedersen} degns hustrue {Kirsten Nielsdatter} , og Jørgen Skræders Konis Syster —
Introduktion nr. 5353
Konfirmation nr. 9124
LINK: Affotografering.


Nr. 2417 1726.03.31 Maren Thomasdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Thomas Larsen Tarp. MOR: Inger Thomas Larsen Tarps kone.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, Nabo, Niels Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Peder Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, 32c, søn af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 3: ? Christen Larsens kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, 24c, datter af Niels Andersen Vesterby.
FADDER Nr. 5: Sidsel Nielsdatter? Vesterby, Vesterby, Borris, Som Mette Vesterby formodet datter af Niels Andersen Vesterby.
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, 2. kone Karen Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Larsen, Debelmose, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndag døbte Thomas {Larsen} Tarpis daatter , Maren , baaren af Niels Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} faddere Peder Tarp , Christen {Jensen} Gaasdal , Christen Lassens hustrue i develmoße , Mette og Zidsel {Nielsdøtre} vesterbye.
Introduktion nr. 5351
Begravelse nr. 6329
NOTITS: Begravet tre uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2418 1726.05.05 Karen Nielsdatter, Gravel, sogn: Borris. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Jakob Andersen Harboes 2. kone.
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, 28c, søn af Jørgen Helgaard.
FADDER Nr. 3: Abelone Larsdatter, Gravel, Borris, Christen Pedersen Gravels kone
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Nielsen Skrædders kones søster, Debelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Abelone Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konens søster fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 5 Maij døbte Niels {Andersen} Graulds daatter , Karen baaren af Jacob Andersens hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , Peder {Hesselvig} Holsvig , Jens {Jørgensen} Helgaard , Christen {Pedersen} Graulds hustrue {Abelone Larsdatter} , Jørgen {Nielsen} Skræders Konis Søster —
Introduktion nr. 5354
Begravelse nr. 6401
LINK: Affotografering.


Nr. 2419 1726.05.05 Johanne Nielsdatter, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
BÅREN AF: Maren Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, Niels Tarps 2. kone
FADDER Nr. 4: Sophie Jakobsdatter, Lindvig, Borris, 26c, Jakob Jensen Barfods datter med 1. kone. Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Tarp, Tarp, Borris, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {5 Maij} døbte Niels {Christensen} Aagaards daatter , Johanne , baaaren af Maren Agger , faddere Christen {Nielsen} Aagaard , Niels Ager , Niels Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} og Sophie {Jakobsdatter Lindvig .}
Introduktion nr. 5355
Konfirmation nr. 9105
LINK: Affotografering.


Nr. 2420 1726.07.14 ? Hansen, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
BÅREN AF: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris, Gift med Knud Jensen Sønderby.
FADDER Nr. 1: Bertel Clemmensen, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 2: Henning Knudsen, Sønderby, Borris, 22, søn af Knud Jensen Sønderby.
FADDER Nr. 3: ? Jens Villadsens kone, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Mortensdatter, Sønderby, Borris, Gift med Christen Laursen Colding.
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter, Ejstrup, Faster, 26c+, datter af Thomas Ejstrup.
NÆVNT Nr. 1: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris, Konen Birgitte Michelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Laursen Sønderby Colding, Sønderby, Borris, Konen Karen Mortensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster, Datter Bodil Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Villadsen, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 4ta à Trin : døbte Hans Skræder {...tom plads...} baaren af Knud {Jensen} Sønderbyes hustrue {Birgitte Michelsdatter} , faddere , Bertel {Clemmensen} Skobek , Henig {Knudsen} Synderbye , Jens Villadsens hustrue , Christen {Laursen Colding} Synderbyes hustrue {Karen Mortensdatter} Thomas Eistrups daatter Bodild —
Introduktion nr. 5356
Begravelse nr. 6347
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel

LINK: Affotografering.


Nr. 2421 1726.08.07 Peder Mortensen, Astrup, sogn: Faster. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Niels Fastergaards kone, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Østergaard, Faster, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Niels Fastergaard, Fastergaard, Faster, Konen bærer.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Moderens mor, gift 2. med Jens Boesen.
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Klokmose, Faster, 19, Søren Madsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 7de Aug : døbte Morten Astrups Søn , Peder , baaren af Niels Fastergaards hustrue , faddere , Niels {Jensen} Adstrup , Christen Jensen Østergaard Niels Fastergaard , Jens Boesens hustrue {Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild sogn} og Maren Sørrensdaatter i Klokmose —
Konfirmation nr. 9157
LINK: Moderens mor Anne Christensdatter i Øvig i Skarrild. Gift 2. med Jens Boesen.
LINK: Affotografering.


Nr. 2422 1726.08.27 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris. FAR: Mads Jakobsen Daller. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'Endnu samme dag {d : 1 Sept :} Mads {Jakobsen} Dalaggers Dødføde barn. 'Mads Jakobsen Dalager og Maren Andersdatter barn søn/datter . }
Introduktion nr. 5357
Begravelse nr. 6336
NOTITS: Dato sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2424 1726.09.15 Søren Nielsen, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Niels Thomasen Grønborg. MOR: ? Niels Thomasen Grønborgs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Jakob Andersen Harboes 2. kone.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Nabo, den anden halvgaard i Grønborg.
FADDER Nr. 2: Mourids, Præstegaarden, Borris, Tjenestekarl i præstegården.
FADDER Nr. 3: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone, Stier, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Grønborg, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen, Stier, Borris, Konen Ingeborg? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 15 . {Sept} døbte Niels {Thomasen} Grøborgs Søn , Søren , baaren af Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere , Peder {Eskesen} Grønborg , Mourids i Præstegaarden , Christen Olufsens hustrue {Ingeborg?} , Maren Nielsdaatter Grønborg .
Konfirmation nr. 9128
LINK: Affotografering.


Nr. 2425 1727.02.16 Anders Christensen, Debelmose?, sogn: Borris. FAR: Christen Madsen, Kye, Bølling. MOR: Gertrud Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Dalager, Borris, Formentlig moderens søster. Gift med Mads Jakobsen Daller.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre, Debelmose (Vestersgaard), Borris
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, Hans Skrædders kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Konen Maren Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Skrædder, Kirken- Ved, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca Sexagesima døgte ieg Giertrud Andersdaatters uægte Søn , Anders , baaren af Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter} , faddere , Mads {Pedersen} Vestergaard i develmose, Jens Christensen ibid:, Hnas Skræders hustrue {Maren Andersdatter} , til barenafder angivet Christen Madsen K[eyl] {formodet Kye i Bølling sogn} —
LINK: Affotografering.


Nr. 2426 1727.03.01 Dødfødt, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn — '. }
Introduktion nr. 5359
Begravelse nr. 6345
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2427 1727.03.05 Maren Jakobsdatter, Lindvig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Nørgaard, Bølling, Christen Nørgaards kone, gift 1714 i Borris.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
FADDER Nr. 2: Jakob Aagaard, Aagaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlbergaard, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Aagaard, Aagaard, Borris, Nabo, gift med Niels Christensen Aagaard.
FADDER Nr. 5: Sophie Jakobsdatter, Lindvig, Borris, 27c, faderens datter med 1. kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nørgaard, Nørgaard, Bølling, Konen Kirsten Nielsdatter bærer. bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlbergaard, Borris, 2. kone Else Marie Nielsdatter Boltrup fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 5 martij døbte Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs daatter , Maren , baaren af Christen Nørgaards hustrue {?Kirsten Nielsdatter i Bølling sogn} faddere Niels {Nielsen} Gialdbek , Jacob Aagaard , Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard} , Sophie {Jakobsdatter} Lindivg —
Konfirmation nr. 9118
LINK: Affotografering.


Nr. 2428 1727.03.25 Jens Bertelsen, Skobæk, sogn: Borris. FAR: Bertel Clemmensen. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
BÅREN AF: Maren Agger, Borris- Krog, Borris, Gift 2. med Christen Knudsen Krog.
FADDER Nr. 1: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, 2. kone Maren Agger bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Agger, Agger, Borris
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Duedal, Borris, Måske tjenestepige.
FADDER Nr. 5: Bodil Clemmensdatter, Skobæk, Borris, 22, faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 25. {Martij} døbte ieg Bertel {Clemmensen} Skobeks Søn , Jens , baaren af Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Maren Agger} , faddere Christen {Knudsen} og Peder {Eskesen} Krog , Niels {Jensen} Agger , Maren Andersdaatter af Dudall og Bodild Clemends daatter Skobek .
Begravelse nr. 6346
NOTITS: Begravet to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2429 1727.05.18 Maren Thomasdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Thomas Larsen Tarp. MOR: Inger Thomas Larsens kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Gift med Mads Nielsen i Tarp.
FADDER Nr. 3: Ane Riisbøl, Præstegaarden, Borris, Vel mademoiselle. Stedet Risbøl ligger i Hejnsvig sogn.
FADDER Nr. 4: Karen Vesterby, Vesterby, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 18. {April} døbte Thomas {Larsen} Tarpis daatter daatter{!} , Maren , baaren af Jacob {Andersdatter Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere , Niels Tarp, Christen Gaasdall, Mads {Nielsen} Tarpis hustrue {Kirsten Christensdatter} Ane Riisbøll i Præstegaarden og Karen vesterbye —
Konfirmation nr. 9120
NOTITS: Konen Inger #2338.

LINK: Affotografering.


Nr. 2430 1727.05.21 ? Nielsdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: ' d: 25 {Maij} begrov Niels {Jensen} Meldgaards daatter som var hiemdøbt — ' datter hjemmedøbt. }
Begravelse nr. 6350
NOTITS: Dato sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2431 1727.06.22 Jens Christensen, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster. FAR: Christen Jensen Østergaard. MOR: ? Christen Jensen Østergaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Oluf Villadsens kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, Gift med Morten Jensen Astrup.
FADDER Nr. 3: Just Andersen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 4: Jens Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Hannerup, Faster, Vel Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Villadsen, Klokmose, Faster, Konen Kirsten bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1727 d: 22 Junij døbte Christen Jensen Østergaards Søn , Jens , baaren af Oluf Villadsens hustrue {Kirsten} , fddere , Morten {Jensen} Adstrup og Hustrue {Kirsten Pedersdatter} , Just {Andersen} Klokmose , Jens Østergaard ibid : , og Mette Sørensdaatter af handrup —
Konfirmation nr. 9159
LINK: Affotografering.


Nr. 2432 1727.06.29 Niels Jesper Christensen, Fasterkær, sogn: Faster. FAR: Christen Jespersen Kjær. MOR: ? Christen Jespersen Kjærs kone.
BÅREN AF: Kirsten Oluf Villadsens kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 2: ? Niels Jakobsens kone, Aas, Faster
FADDER Nr. 3: Edvert, Fasterkær, Faster, ? karl?
FADDER Nr. 4: Peder Larsen Lodal, Lodal, Faster, 18, søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 5: Kirsten Olufsdatter, Klokmose, Faster, 26c, datter af Oluf Villadsen.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Villadsen, Klokmose, Faster, Konen Kirsten bærer, datter Kirsten Olufsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jakobsen, Aas, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 à Trin : døbte Christen {Jespersen} Kiærs Søn , Niels Jesper , baaren af Ole Villadsens hustrue {Kirsten} , faddere , Niels Kier , Niels Jacobsens hustrue , Edvert paa Fasterkier , Peder {Larsen} Laadal , og Ole Villadsens daatter Kiersten.
LINK: Affotografering.


Nr. 2433 1727.07.13 Anne Kirstine Christensdatter Stier, Stier, sogn: Borris. FAR: Christen Olufsen. MOR: ? Christen Olufsens kone.
BÅREN AF: An Elisabeth, Præstegaarden, Borris, Vel fin frøken.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, Borris
FADDER Nr. 2: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup, Dalager, Borris, Oluf Justesen Vinthers kone.
FADDER Nr. 3: Mourids, Præstegaarden, Borris, Karl.
FADDER Nr. 4: Ane Hiertig?, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter Vesterby, Vesterby, Borris, 25c, datter af Niels Andersen Vesterby.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Justesen Vinther, Dalager, Borris, Konen Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 5ta à Trin : introd: Christen Olufsens hustrue, samme dag blev hans daatter , An Kierstin , hendes daab confirm: , baaren af An : Elisab : i Præstegaarden , faddere , Jacob {Andersen Harboe} Ahler , Oluf {Justesen} Vinthers hustrue {Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup} , Mourids i Præstegaarden , Ane [hiertig] ibid : og Mette {Nielsdatter} Vesterbye ,
Introduktion nr. 5361
Konfirmation nr. 9119
Vielse nr. 8306
LINK: Affotografering.


Nr. 2434 1727.08.27 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —'}
Begravelse nr. 6358
NOTITS: Dato antaget til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2435 1727.08.31 Maren Nielsdatter, Egvig, sogn: Borris. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsen Egvigs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Harboe.
FADDER Nr. 1: Villum Nielsen Egvig, Egvig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
FADDER Nr. 3: Maren Villumsdatter, Brandlund, Brande, Datter af Villum Nielsen. Gift med Niels Jensen af Brandlund.
FADDER Nr. 4: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris, Hans Skrædders kone
FADDER Nr. 5: An Duedal, Duedal, Borris, Gift med Lars Larsen Duedal
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, Borris, 2. koneElse Marie Nielsdatter Boltrup fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Skrædder, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 12 à Trin : døbte Niels {Larsen} Egvigs daatter, Maren , baaren af Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere , Villum {Nielsen} Egvig , Thomas {Pedersen} Gaasdall , Maren Villumsdaatter {af Brandlund, Brande} Hans Skreders hustrue {Kirsten Poulsdatter} og Anne Dudall —
Introduktion nr. 5362
NOTITS: Tvilling, formodet død spæd.

LINK: Affotografering.


Nr. 2436 1727.09.07 Jakob Nielsen, Egvig, sogn: Borris. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsen Egvigs kone.
BÅREN AF: Else Mortensdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 24c, datter af Karen Jakobsdatter Ahler og 1. mand Morten Jensen.
FADDER Nr. 1: Peder Eskesen, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal, Borris, 33c, søn af Jens Giødesen.
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Ahlergaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: ? Christen Olufsen Stiers 1. kone, Stier, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Madsdatter? Ahler, Ahlergaard, Borris, ?Mads Christensen Kjærs mor?
NÆVNT Nr. 1: Christen Olufsen Stier, Stier, Borris, 1. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 13tia à Trin: døbte Niels Lassen Egvig hans Søn, Jacob , baaren af Else {Mortensdatter} Ahler , faddere , Peder {Eskesen} Grønborg, Christen {Jensen} Gaasdal
Konfirmation nr. 9146
NOTITS: Tvilling med Maren døbt en uge før.

LINK: Affotografering.


Nr. 2437 1727.09.24 Niels Madsen, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Ejstrup, Faster, 25c+, datter af Jens Ejstrup.
FADDER Nr. 1: Lars Søndergaard (Søndergaard), Sædding
FADDER Nr. 2: Christen Madsen Lund, Fasterlund, Faster, Faderens far formodentlig.
FADDER Nr. 3: Jens Gregersen (Truelsgaard)
FADDER Nr. 4: ? Christen Madsen Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter (Truelsgaard), Faster, datter af Jens Gregersen i Truelsgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster, Datter Karen Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 24 Sept: døbt Mads Lunds Søn , Niels , baaren af Jens Eitrups daatter , Karen {Jensdatter} , fadere , Lars Syndergaard af Sedding , Christen {Madsen} Lund , Jens Gregersen af Truelsgaard Christen Madsens hustrue , Jens Gregersens daatter af Truelsgaard.
Introduktion nr. 5363
Konfirmation nr. 9176
LINK: Affotografering.


Nr. 2438 1727.10.05 Else Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Peder Eskesens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 2: Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, 19, søn af Peder Eskesen Grænborg.
FADDER Nr. 4: El Pedersdatter, Grønborg, Borris, 22, datter af Peder Eskesen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Grønborg, Borris, Tjenestepige?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 17 à Trin : døbte Niels Slikdals daatter, {Else} baaren af Peder {Eskesen} Grønborgs hustrue {Karen Jensdatter} faddere Christen {Knudsen} Krog, Bertel {Clemmensen} Skobek , Christen {Pedersen} Grønborg , Peder {Eskesen} Grønborgs daatter {El Pedersdatter} og Maren Nielsdaatter ibid : —
Introduktion nr. 5364
Konfirmation nr. 9134
NOTITS: Navnet tom plads, men det ses i konfirmationen 1744, Else. Thomsen se #2443.

LINK: Affotografering.


Nr. 2439 1727.10.09 ? Christens/en/datter, Fasterlund, sogn: Borris. FAR: Christen Madsen Lund. MOR: ? Christen Madsen Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra Introduktion: 'Dom : 24 á Trin: introd: Christen {Madsen} Lunds hustrue — ' Christen Madsen Lund og kone en søn/datter til daaben. }
Introduktion nr. 5366
NOTITS: Fødslen sat til 6 uger før introduktionen.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2440 1727.10.15 Laurids Knudsen, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris. FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Hvollig, Borris, Moderens søster, Jens Christensen Hvolligs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Toft, Dalager, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Olufsen Busk, Busk, Borris, 19, søn af Oluf Busk.
FADDER Nr. 4: ? Niels Lauridsen Brunbjergs kone, Brunbjerg, Borris
FADDER Nr. 5: Birgitte Laustdatter Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 22, faderens søster, datter af Laust Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Rindum, Hvollig, Borris, Konen Mette Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Lauridsen Brunbjerg, Brunbjerg, Borris, Konen fadder. Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 15 Oct: døbt Knud {Lauridsen} Nørgaards Søn , Laurids , baaren af Jens Christensen {Rindum} Hvolvigs hustrue {Mette Andersdatter} . faddere . Cjrostem Toft . Peder {Eskesen} Grønborg , Jens {Olufsen} Busk , Niels {Lauridsen} Bruunbiergs hustru og Birgitte {Laustdatter} Nørgaard —
Introduktion nr. 5365
Konfirmation nr. 9130
Vielse nr. 8306
LINK: Affotografering.


Nr. 2441 1727.10.19 Christen Nielsen, Fasterkær, sogn: Faster. FAR: Niels Kjær. MOR: ? Niels Kjærs kone.
BÅREN AF: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Uglbjerg, Uglbjerg, Dejbjerg, Se #2078.
FADDER Nr. 2: Niels den Yngre, Fastergaard, Faster
FADDER Nr. 3: Kirsten Jakobsdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, Gift med Peder Nielsen Hannerup.
FADDER Nr. 4: Bodil Aas, Aas, Faster, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Nørgaard), Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 19ma à Trin: døbt Niels Kiers Søn, Christen , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , fadder Christen {Jespersen} Kier , Christen {Pedersen} Uglberg , Niels den yngre af Fastergaard, Peder {Nielsen Nørgaard} Handrups hustrue {Kirsten Jakobsdatter} Bodild Aas —
Introduktion nr. 5367
Konfirmation nr. 9139
LINK: Affotografering.


Nr. 2442 1728.02.22 Hans Christian Jørgensen Hauch, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Jørgen Johansen Hauch. MOR: Marie Kirstine Hansdatter Vest.
BÅREN AF: Birgitte Cathrine Christensdatter, Østergaard, Lyne, Madam Knudsen. Gift med herredsfoged i Øster Horne Herred Jakob Knudsen.
FADDER Nr. 1: Jens Danielsen Kellinghusen, Kvong, Præst i Kvong og Lyne.
FADDER Nr. 2: Daniel Filip Rasch, Lundenæs, Skjern, Forvalter.
FADDER Nr. 3: ? Koch, Lundenæs, Skjern
FADDER Nr. 4: ? Andersen
FADDER Nr. 5: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Borris, Herredsfoged i Bølling Herred Jakob Pedersen Skanderups kone.
FADDER Nr. 6: Else Marie Nielsdatter Ahler Boltrup, Ahlergaard, Borris, Gift med Jakob Andersen Harboe.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Allerup, Sønder Lem, Provst i Bølling Herred.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Knudsen, Østergaard, Lyne, 2. kone Birgitte Cathrine Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Konen Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1728 Dom : Reminiscere introd: Proust Hr {Christen Christensen} Allerup Præstens {Jørgen Johansen Hauch} hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , samme dag confirm. hans Søns hiemmedaab , Hans Christian , baaren af Mad : Knudsen {Birgitte Cathrine Christensdatter} , faddere Hr Jens {Danielsen Kellinghausen} i Kvong , Folvalter{!} {Daniel Filip} Rasch , Monsr Koch , Monsr Sv: Andersen , {Jakob Pedersen} Skanderups Kieriste {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} og Else {Marie Nielsdatter Boltrup} Ahler ,
Introduktion nr. 5368
Konfirmation nr. 9123
NOTITS: Tilstedeværende er det helt store skyts i og omkring Borris sogn. Fine folk.

LINK: Affotografering.


Nr. 2443 1728.03.20 Christen Christensen, Fonager, sogn: Borris. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: ? Christen Fonager Smeds kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Grønborg, Borris, Gift med Peder Eskesen.
FADDER Nr. 1: El Pedersdatter Grønborg, Grønborg, Borris, 22, datter af Peder Eskesen.
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Tarp, Borris
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Annunc: Mariæ . døbte Christen Smids Søn i Fonagger , Christen , baaren af Peder {Eskesen} Grøborgs hustrue {Karen Jensdatter} , fadere , Ell {Pedersdatter} Grønborg , Niels Thomsen i Slikdall , Niels Larssen tarp og Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter}.
Introduktion nr. 5369
Konfirmation nr. 9175
NOTITS: Faddernes navne er usædvanlige i denne dåb. Niels Slikdal kaldes ellers altid Niels Slikdal, kun her Thomsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2444 1728.03.30 Niels Jensen, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Klokmose, Faster, 21, datter af Søren Madsen i Klokmose.
FADDER Nr. 1: Laust Sørensen, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster, Laust Sørensens kone.
FADDER Nr. 3: Villads Sørensen, Klokmose, Faster, 28c, søn af Søren Sørensen i Klokmose.
FADDER Nr. 4: Kirsten Olufsdatter, Klokmose, Faster, 27c, datter af Oluf Villadsen i Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1728. Feria 3tia Pasch : døbte Jens Lysgaards Søn Niels , baaren af Maren Sørensdaatter i Klokm :, faddere Laust {Sørensen} ibid : og hustrue {Karen Thomasdatter} Villads {Sørensen} ibid: og Kiersten Olufsdaatter ibid:
Introduktion nr. 5370
LINK: Affotografering.


Nr. 2445 1728.04.18 Iver Pedersen, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Peder Odderskær. MOR: ? Peder Odderskærs kone.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Borris
FADDER Nr. 4: ? Christen Olufsen Stiers kone, Stier, Borris
FADDER Nr. 5: Sophie Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 28c, datter af Jakob Lindvig Barfod og 1. kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, KonenMargrethe Nielsdatter Boltvig bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Olufsten Stier, Stier, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3tia p: Pascha døbte Peder Odderskiers Søn , Iver , baaren af Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs hustrue {Margrethe Nielsdatter Boltvig} , faddere Christen {Nielsen} Aagaard , Niels {Christensen} ibid : , Niels Villadsen , Christen Olufsen Stiers hustrue , og Sophie {Jakobsdatter} Lindvig —
Konfirmation nr. 9147
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2446 1728.04.23 Peder Bentsen, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Ejstrup, Ejstrup, Faster, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Ejstrup, Faster, 18, moderens bror, søn af Jens Ejstrup.
FADDER Nr. 3: Jens Søndergaard, Klokmose?, Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Oluf Villadsen Klokmoses kone, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Ejstrup, Faster, 23, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster, Konen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Allmindelig Bededag . døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Peder , baaren af Mads Lunds hustrue, faddere Jens Eistrup og hans Søn Niels {Jensen} , Jens Syndergaard Oluf {Villadsen} Klokmosis hustrue {Kirsten} , og Maren Jensd : Eistrup
Introduktion nr. 5371
Konfirmation nr. 9140
LINK: Affotografering.


Nr. 2447 1728.05.30 Anne Mortensdatter, Kodbøl- Øster, sogn: Borris. FAR: Morten Kodbøl. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Borris, Mads Christensen Rahbeks kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Poul Christensen, Gjaldbæk, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone , Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Giødesdatter, Præstegaarden?, Borris
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter Vesterby, Præstegaarden, Borris, 18, tjenestepige i præstegaarden..
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Vester, Borris, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1ma à Trin : døbte Morten Koodbølls daatter , Anne , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} faddere Christen {Jakobsen} Mindst , Povl Christensen i Gialdbek , Erik {Nielsen} Koodbøls hustrue {Maren} , Karen Giødesdaatter og Maren {Nielsdatter} Vesterby i Præstegaarden —
Introduktion nr. 5372
Konfirmation nr. 9122
LINK: Affotografering.


Nr. 2448 1728.06.06 Jens Bertelsen, Skobæk, sogn: Borris. FAR: Bertel Clemmensen Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
BÅREN AF: Maren Agger, Borris- Krog, Borris, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Konen Maren Agger bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Agger, Agger, Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Bodil Clemmensdatter, Skobæk, Borris, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter Ejstrup, Agger, Borris, Gift med Niels Jensen Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 2da à Trin : døbte Bertel {Clemmensen} Skobeks Søn , Jens , baaren af Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Maren Agger} , faddere Christen {Knudsen} Krog , Mads {Jakobsen} Daller , Niels {Jensen} Agger , Bodild Clemendsdaatter i Skobek og Bodild {Thomasdatter} Eistrup pa Agger —
Konfirmation nr. 9151
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2449 1728.07.02 Jeppe Christensen, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, 27c+, søn af Jørgen Helgaard.
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Skomagers kone, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Jens Jakobsens tjenestepige, Hvollig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Skomager, Nygaard, Borris, Nygaard, se dåb *12.08.1731. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jakobsen, Hvollig, Borris, Tjenestepigen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Festo Visit : Mariæ} døbte Christen {Jepsen} Nygaards Søn Jeppe , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine hansdatter Vest} faddere Christen {Pedersen} Grauld , Jens {Jørgensen} Helgaard , Jørgen {Nielsen} Skomagers Kone , og Jens Jacobsens tiniste Pige Kirsten —
LINK: Affotografering.


Nr. 2450 1728.07.11 Anne Nielsdatter, Grønborg, sogn: Borris. FAR: Niels Jepsen. MOR: ? Niels Jepsens kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Skomager, Slikdal, Borris
FADDER Nr. 2: Søren Regnholtsen, Grønborg, Borris, Bror til Sidsel Regnholtsdatter, som er gift med Niels Thomasen Grønborg.
FADDER Nr. 3: Sidsel Regnholtsdatter, Grønborg, Borris, Niels Thomasen Grønborgs kone
FADDER Nr. 4: El Pedersdatter, Grønborg, Borris, 23, Peder Eskesen Grønborgs datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Sidsel Regnholtsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Eskesen Grønborg, Grønborg, Borris, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 7ma à Trin : døbte Niels Jepsens daatter Anna , faderen døde i Vordegoed , Moderen til huuse i Grønborg , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Niels Skomager i Slikdall , Søren Rejnholtsen i Grønborg , Niels {Thomasen} Grønborgs hustrue {Sidsel Regnholtsdatter} og Peder {Eskesen} Grønborgs daatter {El Pedersdatter} .
NOTITS: Under Vorgod døde findes kun Niels Pilgaard †1728.04.25 som kunne passe med Niels Jepsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2451 1728.07.25 Karen Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 32c, bror til Jens Jakobsen i Hvollig.
FADDER Nr. 3: ? Christen Moesgaards kone, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 4: Sophie Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, Borris, 28c, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Sønderby, Borris, 20, datter af Christen Laursen Colding.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 9ma à Trin : døbte Niels {Nielsen} Gialdbeks daatter , Karen , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} Jacob {Jensen Barfod} Lindvig , Niels Jacobsen Hvolvig , Christen Mosgaards hustrue , Sophie {Jakobsdatter} Lindvig og Margrethe Christensd: i Synderbye —
Introduktion nr. 5373
Konfirmation nr. 9169
Vielse nr. 8296
LINK: Affotografering.


Nr. 2452 1728.08.22 Peder Nielsen, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris, Niels AndersenTarps kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, Borris, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen, Aagaard, Borris
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Borris, Jens Villadsens søn
FADDER Nr. 4: ? Michel Smed Vinbæks kone, Vinbæk, Borris
FADDER Nr. 5: Mette Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 20, Mads Christensen Kjærs datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Tarp, Tarp, Borris, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Michel Vinbæk Smed, Vinbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 13 à Trin : døbte Niels {Christensen} Aagaards Søn , Peder , baaren af Niels {Andersen} Tarpis hustrue {Karen Pedersdatter} , faddere , Christen {Nielsen} Aagaard, Jacob Pedersen i Aagaard , Jens Villadsens Søn Niels {Jensen} , Michel {Smed} Vinbeks hustrue og Mette {Madsdatter} Ahler —
Introduktion nr. 5374
Konfirmation nr. 9148
Vielse nr. 8301
LINK: Affotografering.


Nr. 2453 1728.09.12 Jens Jørgensen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Jørgen Nielsen Skrædder. MOR: ? Jørgen Nielsen Skrædders 2. kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Husmand, Borris
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 3: Mourids, Præstegaarden, Borris, Karl i præstegaarden.
FADDER Nr. 4: Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), Borris, Gift med Mads Pedersen Vestergaard.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Debelmose, Borris, Bor eller tjener ved Jens Dynesen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
NÆVNT Nr. 2: Jens Dynesen, Debelmose, Borris, Maren Jensdatter bor ved ham. Tjenestepige?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 16 døbte Jørgen {Nielsen} Skræders Søn , Jens , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Jens Huusmand , Christen {Pedersen} degn , Mourids i Præstegaarden , Mads {Pedersen} Vestergaards hustrue {Else Madsdatter}, Maren Jensdatter hos Jens dynesen i develmose —
Introduktion nr. 5376
LINK: Affotografering.


Nr. 2454 1728.09.29 Anders Jensen, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Rindum. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Helgaard, Borris, Jørgen Helgaards 2. kone
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, 27c+, søn af Jørgen Helgaard.
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Søster til Moderen. Gift med Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 5: Maren Jens Christensen Rindums tjenestepige, Hvollig, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Michaelis døbte Jens {Christensen} Rindums Søn, Anders , baaren af Jørgen Helgaards hustrue {Maren Thomasdatter} , faddere Peder {Hesselvig} Hvolvig , Christen {Knudsen} Krog , Jens {Jørgensen} Helgaard , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Jens {Christensen} Rindums Pige Maren —
Introduktion nr. 5377
Konfirmation nr. 9145
LINK: Affotografering.


Nr. 2455 1728.10.24 Jakob Madsen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Mads Christensen Rahbek. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Birgitte. Jeppesdatter Tarm, Præstegaarden, Oddum, Gift med præst i Oddum Bertel Agerholm.
FADDER Nr. 1: Bertel Andreas Christensen Agerholm, Præstegaarden, Oddum, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Knud Jakobsen, Skjern, Moderens bror. Senere herredsfoged.
FADDER Nr. 3: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
FADDER Nr. 4: Jens Ladefoged, Lundenæs?, Skjern, Formodet på Lundenæs.
FADDER Nr. 5: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, Borris, Madam Skanderup.
FADDER Nr. 6: Mette Madsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, 21, datter af Mads Christensen Kjær.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Konen Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 22 à Trin : blev Mads {Christensen Rahbek} Synderskovs Søn , Jacob , daab confirm: , baare Hr Bertel {Andreas Christensen} Aggerholms Kieriste {Birgitte Jeppesdatter Tarm} , faddere Hr Bertel , Knud Jacobsen , Knud synderbye , Jens Ladefoeged , Mad : Skanderup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} og Mette {Madsdatter} Ahler —
Introduktion nr. 5375
LINK: Affotografering.


Nr. 2456 1728.11.14 Jens Poulsen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Madsdatter Mølle, Faster, Christen Dynesens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
FADDER Nr. 2: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen Mette Madsdatter Mølle bærer.
FADDER Nr. 3: Christen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), Faster, Peder Nielsen Melgaards kone.
FADDER Nr. 5: Anne Poul Jensen Hannerups søster, Hannerup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Konen Kirsten Christensdatter Bjerrebo fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 25 à Trin : døbte Povl {Jensen} Handrups Søn , Jens , Baaren af Christen Dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} faddere Peder {Nielsen} Nørgaard , Christen Dynesen , Christen Meldgaard, Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue {Kirsten Christensdatter Bjerrebo} , Poul {Jensen} Handrups Syster Anne —
Introduktion nr. 5378
Konfirmation nr. 9141
LINK: Affotografering.


Nr. 2457 1728.11.28 Clemmen Madsen, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med moderens bror Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 19, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Sidsel Laustdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 30c+, søster til moderen.
FADDER Nr. 4: ? Niels Lauridsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, †1742.04.22 Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen fadder. Moderens bror.
NÆVNT Nr. 2: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far, datter Sidsel Laustdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 1ma Advent :} døbte Mads {Svendsen} Odderskiers Søn, Clemend , baaren af Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} faddere Knud {Lauridsen} Nørgaard , Jens Aagaard
Begravelse nr. 6373
NOTITS: Begravet tre uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2458 1728.12.01 Anders Nielsen, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Meldgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christen Jensen Vesterbys kone, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Vesterby, Vesterby, Borris, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
FADDER Nr. 3: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Kringeltoft, Borris, 37c+, datter af Niels Kringeltoft og An.
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 2da Advent: , døbte Niels {Jensen} Meldgaards Søn Anders , baaren Christen Vesterbyes hustrue {Kirsten} , faddere Christen {Jensen} Vesterby , Christen {Jakobsen} Syndergaard , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Maren Nielsd: i Kringeltoft —
Begravelse nr. 6374
NOTITS: Begravet fire uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2459 1728.12.27 Karen Mortensdatter, Astrup, sogn: Faster. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Faster, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Klokmose, Klokmose, Faster, Jensen eller Madsen
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Astrup, Faster
FADDER Nr. 3: ? Niels Ildsgaards kone, Ildsgaard, Sunds, Formodet fra Ildsgaard i Sunds.
FADDER Nr. 4: Maren Jespersdatter, Astrup, Faster, Niels Astrups kone.
FADDER Nr. 5: Maren Søndergaard, Søndergaard, Sædding, Ikke umiddelbart fundet.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster, Konen Maren Jesperdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Ildsgaard, Ildsgaard, Sunds, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Nativ: xti døbte Morten {Jensen} Adstrups daatter , Karen , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen Klokmose , Christen Andersen i Adstrup , Niels Ildsgaards hustrue , Niels {Jensen} Adstrups hustrue {Maren Jespersdatter} , Manen Syndergaard af Sedding.
Konfirmation nr. 9161
Vielse nr. 8274
NOTITS: Ingen introduktion.

LINK: Affotografering.


Nr. 2460 1729.01.01 Peder Nielsen, Tarp, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Tarp. MOR: ? Niels Nielsen Tarps kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Moesgaard, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 30c+, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, 19, søn af Christen Nielsen Aagaard.
FADDER Nr. 4: Inger Thomas Larsen Tarps kone, Tarp, Borris
FADDER Nr. 5: Anne, Præstegaarden, Borris, Tjenestepige i Præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Larsen Tarp, Tarp, Borris, Konen Inger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Novi Anni . blev Niels {Nielsen} Tarpis Søns , Peder , daab . confirm: , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen Mosgaard , Niels {Christensen} Aagaard , Jens {Christensen} Aagaard. Thomas {Larsen} Tarpis hustrue {Inger} , Anne i Præstegaarden —
Konfirmation nr. 9125
NOTITS: Se Slumstrup skifte over faderen Niels Nielsen 1736.

LINK: Affotografering.


Nr. 2461 1729.01.02 Søren Pedersen, Dalager- Lille, sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: An Lisbeh Sørensdatter?.
BÅREN AF: Anne Sædding, Dalager- Lille, Borris, Tjenestepige ved herredsfoged Skanderup.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen Nørgaard, Nørgaard (Nørgaard), Borris, 29c+, nabo.
FADDER Nr. 2: Christopher Andreas Jacobsen Boltrup, Ahlergaard?, Borris, 20, søn af Jakob Andersen Harboe og Else Marie Nielsdatter Boltrup.
FADDER Nr. 3: Jens Skanderups karl, Dalager- Lille, Borris, Karl ved herredsfoged Skanderup.
FADDER Nr. 4: Kirsten Skanderups Tjenestepige, Dalager- Lille, Borris, Tjenestepige ved herredsfoged Skanderup.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Tjenestepige Anne bærer. Karlen Jens fadder.
NÆVNT Nr. 2: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Tjenestepigen Sidsel fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : post Circumciss : døbte Peder Graversens Søn , Søren , baaren af {Jakob Pedersen} Skanderups Pige Ane Sæding , faddere Niels {Lauridsen} Nørgaard , Christopher {Andreas Jakobsen} Boltrup , {Jakob Pedersen} Skanderups karl Jens , og hans Pige Kirsten samt Knud {Lauridsen} Nørgaards Pige Zidsel ,
Konfirmation nr. 9165
NOTITS: Moderen Sørensdatter? ud fra 1. søn her døbt Søren. Konfirmation hypotese.

LINK: Affotografering.


Nr. 2462 1730.01.15 ? Christens/en/datter, Klokmose, sogn: Faster. FAR: Christen Madsen. MOR: ? Christen Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra introduktionen: 'd: 26 Febr. introd : Christen Madsens hustrue i Klokm: — '. Christen Madsen i Klokmose et {navn ukendt} døbt. }
Introduktion nr. 5379
NOTITS: Kirkebogen ikke ført marts 1929 - januar 1930, dåben falder i den periode.

LINK: Affotografering introduktion.


Nr. 2463 1730.03.01 Clemmen Madsen, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, Borris
FADDER Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Laustsen, Tarp, Borris, 30c, søn af Laust Tarp.
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med moderens bror Knud Lauridsen.
FADDER Nr. 5: ? Niels Lauridsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens brors kone.
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Borris- Krog, Borris, 18, Christen Knudsen Krogs steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Steddatter Johanne Jensdatter fadder-
NÆVNT Nr. 2: Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, Borris, Konen Lucie Jensdatter Agger bærer.
NÆVNT Nr. 3: Laust Tarp, Tarp, Borris, Sønnen Niels Laustsen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens bror. Konen Dorte Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 32c, moderens bror. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 6: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Steddatter Johanne Jensdatter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1730. d: 1 Martij døbte Mads {Svendsen} Odderkiers Tvillinger , Clemmend og Karen , Sønnen baaren af Bertel {Clemmensen} Skobæks hustrue {Lucie Jensdatter Agger} , datteren af Peder {Eskesen} Krogs Pige Kirsten Christensdaatter , faddere Laust Nørgaard , Niels {Jensen} Meldgaard , Laust Tarpis Søn Niels {Laustsen} , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue , Christen {Knudsen} Krogs {sted}Daatter {Johanne Jensdatter} —
Introduktion nr. 5380
Begravelse nr. 6422
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2464 1730.03.01 Karen Madsdatter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris, Peder Eskesen Krogs tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Laustsen, Tarp, Borris, 30c, søn af Laust Tarp.
FADDER Nr. 4: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med moderens bror Knud Lauridsen.
FADDER Nr. 5: ? Niels Lauridsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens brors kone.
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Borris- Krog, Borris, 18, Christen Knudsen Krogs steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris, Tjenestepigen Kirsten Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, Borris, Konen Lucie Jensdatter Agger bærer.
NÆVNT Nr. 3: Laust Tarp, Tarp, Borris, Sønnen Niels Laustsen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Moderens bror. Konen Dorte Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, 32c, moderens bror. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 6: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris, Steddatter Johanne Jensdatter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1730. d: 1 Martij døbte Mads {Svendsen} Odderkiers Tvillinger , Clemmend og Karen , Sønnen baaren af Bertel {Clemmensen} Skobæks hustrue {Lucie Jensdatter Agger} , datteren af Peder {Eskesen} Krogs Pige Kirsten Christensdaatter , faddere Laust Nørgaard , Niels {Jensen} Meldgaard , Laust Tarpis Søn Niels {Laustsen} , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Niels {Lauridsen} Nørgaards hustrue , Christen {Knudsen} Krogs {sted}Daatter {Johanne Jensdatter} —
Introduktion nr. 5380
LINK: Affotografering.


Nr. 2465 1730.04.16 Marie Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris
FADDER Nr. 2: Jeppe, Præstegaarden, Borris
FADDER Nr. 3: Anne, Præstegaarden, Borris, Ses også januar 1729 i præstegården.
FADDER Nr. 4: Voldborg Thomasdatter, Gravel, Borris, Niels Andersenravels kone
FADDER Nr. 5: Anne Marie Jørgensdatter, Helgaard, Borris, 16, datter af Jørgen Helgaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris, Konen Voldborg Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris, Datter Anne Marie Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 1ma p: Pascha døbte Christen {Jepsen} Nygaards daatter Marie , baaren af Præstens hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} faddere Christen {Pedersen} Grauld , Jeppe og Ane i Præstegaarden , Niels {Andersen} graulds hustrue {Voldborg Thomasdatter} , Jørgen helgaards daatter {Anne Marie Jørgensdatter} —
Introduktion nr. 5381
Begravelse nr. 6382
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2466 1730.04.23 Kirsten Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, Borris
FADDER Nr. 4: Elles Christensdatter, Debelmose, Borris, 25, datter af faderen med 1. kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter Lambek, Borris
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Lambek, Borris, Datter Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 2da p: Pascha conf: Christen {Pedersen} Degns daatters daab , Kiersten , baaren af Min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Mads {Pedersen} Vestergaard , Anders {Nielsen} Vesterbye, Jørgen {Nielsen} Skræders hustrue , Ellids Christensdaatter , Peder Lambeks daatter Kirsten {Pedersdatter} —
Introduktion nr. 5382
Konfirmation nr. 9216
LINK: Affotografering.


Nr. 2467 1730.07.09 Jens Bentsen, Ejstrup, sogn: Faster. FAR: Bent Lauridsen Ejstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Faster, 25, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Ejstrup, Ejstrup, Faster, 20, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Lunds kone.
FADDER Nr. 4: Mette Ejstrup, Ejstrup, Faster, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 5ta à Trin: døbte Bend {Lauridsen} Eistrups Søn , Jens , baaren af sin Moster Maren {Jensdatter} , faddere , Morten {Jensen} Astrup , Niels {Jensen} Eistrup , Mads Lunds hustrue , Mette Eistrup —
Introduktion nr. 5383
Konfirmation nr. 9189
LINK: Affotografering.


Nr. 2468 1730.08.08 Dødfødt, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Jørgen Karlsen. MOR: Kirsten Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen: 'd: 12 Aug : begrov Jørgen Karlsens dødføde barn — ' Jørgen Karlsen og Kirsten Lauridsdatter i Debelmose et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5385
Begravelse nr. 6383
NOTITS: Fødsel sat 4 dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelse.


Nr. 2469 1730.08.20 Mette Marie Jeppesdatter, , sogn: Borris. FAR: Jeppe Nielsen Snell. MOR: ? Jeppe Nielsen Snells kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Thomas Larsen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen Tarp, Vesterby, Borris, Søn af Niels Andersen.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter Tarp, Tarp, Borris, Gift med Niels Andersen Tarp.
FADDER Nr. 5: Maren Graversdatter, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Vesterby, Vesterby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : jjma à Trin : døbte en fattig Mands barn , der med sin hustrue kom gaaendis her til efter brødet , Nafnl: Jeppe Nielsen Snell , Barnet blev kaldet Mette Marie baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Peder og Thomas Tarp , Niels Andersens Søn i Vesterbye Anders {Nielsen} , Karen {Pedersdatter} Tarp , Maren Graversdaatter .
Introduktion nr. 5384
NOTITS: Vesterby er en del af Tarp.

LINK: Affotografering.


Nr. 2470 1730.09.17 Ane Katrine Jakobsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Jakob Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter? Moesgaard, Moesgaard, Borris, ?Christen Jakobsen (Moesgaards) kone?
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Jens Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, Niels Nielsen Gjaldbæks kone
FADDER Nr. 4: Maren Aagaard, Aagaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Maren, Vium- Krog, Nørre Vium
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Anne Marie Jakobsdatter Barfod fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 15 à Trin : confirm: Jacob Gialdbeks daatters hiemmedaab, Ane Catrine , baaren af Ane Mosgaard , faddere , Niels {Andersen} Tarp, Jens Gialbek , Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} , Maren Aagaard , Maren af Vium Kroeg —
Introduktion nr. 5387
Konfirmation nr. 9170
Vielse nr. 8290
LINK: Affotografering.


Nr. 2471 1730.09.29 Jens Mortensen, Kodbøl- Øster, sogn: Borris. FAR: Morten Kodbøl. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Poul Christensen Lodal, Lodal, Faster
FADDER Nr. 4: Maren Erik Nielsen Kodbøls kone, Kodbøl- Vester, Borris
FADDER Nr. 5: Karen Giødesdatter, Kodbøl- Vester, Borris, Tjenestepige ved Erik Nielsen Kodbøl. Tjener 1728 i Præstegården.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Michaelis confirm : Morten Koodbøls Søns hiemmedaab , Jens , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Sønderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , Erik {Nielsen} Koodbøll, Peder {Christensen} Minds , Povl {Christensen} Loudall , Erik {Nielsen} Koodbølls hustrue {Maren} og Pige Karen Giødsdaatter —
Introduktion nr. 5386
NOTITS: Moderen er datter af Christen Jakobsen Minds i Søndergaard i Hjoptarp.

LINK: Affotografering.


Nr. 2472 1730.09.29 Anders Larsen, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Fasterlund, Faster, Mads Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Clemmen Jensen, Vorgod, Vel bror til Anne Jensdatter se #2519 og #2631.
FADDER Nr. 3: ? Jensdatter, Vorgod, Clemmen Jensen søster.
FADDER Nr. 4: Christen Andersen, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Michaelis døbt Las Lunds Søn , Anders , baaren af Mads {Nielsen} Lunds hustrue {Anne Jensdatter} , faddere , Mads {Nielsen} Lund , Clemend Jens: og sin Syster af Vorlgoed , Christen Anders: af Astrup —
Introduktion nr. 5388
Konfirmation nr. 9188
LINK: Affotografering.


Nr. 2473 1730.10.29 Ane Nielsdatter, Votkær, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Votkær. MOR: Ane Ovesdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Huus, Skravhøj, Borris
FADDER Nr. 2: Erik Christensen Votkær, Votkær, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Kodbøl, Borris, Morten Kodbøls kone.
FADDER Nr. 4: ? Ovesdatter Niels Votkærs kone søster, Borris
NÆVNT Nr. 1: Morten Votkær, Votkær, Borris, Konen Margrethe Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Votkær, Votkær, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 21 à Trin : døbte Niels {Nielsen} Votkirs daatter Ane , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , fadere , Niels {Madsen} Huus , Erik {Christensen} Votkier , Morten Kodbøls hustrue {Margrethe Christensdatter} , Niels {Nielsen} Votkærs hustruis syster —
Introduktion nr. 5389
Konfirmation nr. 9171
LINK: Affotografering.


Nr. 2474 1730.11.17 Kirsten Christensdatter, Fonager, sogn: Borris. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: ? Christen Fonager Smeds kone.
BÅREN AF: Margrethe Katrine Christensdatter, Grønborg, Borris, 20, tjener i Grønborg. Christen Sønderbys datter
NÆVNT Nr. 1: Christen Laugesen Sønderby Colding, Sønderby, Borris, Datter Margrethe Katrine Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 24 à Trin:} døbte {Christen} Smeden i Fonager hans d : Kiersten baaren af Christen {Laugesen Colding} synderbyes daatter {Margrethe Katrine Christensdatter} i Grønborg faddere {... tomme linjer ...} .
Introduktion nr. 5391
Konfirmation nr. 9185
LINK: Affotografering.


Nr. 2475 1730.11.24 dødfødt, Klokmose, sogn: Borris. FAR: Jan Petersen. MOR: ? Jan Petersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'd: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —' Jan Petersen i Klokmose et dødfødt barn. }
Introduktion nr. 5390
Begravelse nr. 6388
NOTITS: Fødslen sat til fire dage før begravelsen.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2476 1730.12.24 Jens Nielsen, Egvig, sogn: Borris. FAR: Niels Larsen Egvig. MOR: ? Niels Larsen Egvigs kone.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Borris, Gift med Jakob Andersen Ahler Harboe.
FADDER Nr. 1: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Larsen, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, 22, søn af Peder Eskesen Grønborg
FADDER Nr. 4: Inger Larsdatter, Gaasdal- Store, Borris, 20, Lars Larsen Gaasdals datter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, Borris, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom: 4ta Adv :} døbt Niels {Larsen} Egvigs Søn , Jens , baaren af Jacob {Andersen Harboe} Ahlers hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere Las {Larsen} Gaasdal , Christen Lassen , Christen {Pedersen} Grønborg , Las {Larsen} Gaasdals daatter {Inger Larsdatter} —
Introduktion nr. 5392
Konfirmation nr. 9179
LINK: Affotografering.


Nr. 2477 1731.02.04 Ane Jensdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Jens Laursen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Niels Lauridsens kone
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Måske faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Larsen Lodal, Lodal, Faster, 22, søn af Lars Pedersen Smed.
FADDER Nr. 3: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster, Christen Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Hannerup, Faster, Poul Jensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), Faster, 22, Peder Nielsen Melgaards datter. Mulig også Inger 31+.
NÆVNT Nr. 1: Christen Dynesen, Hannerup, Faster, Konen Mette Madsdatter Mølle fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Hannerup, Hannerup, Faster, Konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Datter fadder. Karen 22 eller Inger 31+.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelavns Søndag døbte Jens Laurßens daatter i Handrup , Ane , baaren af Niels Lauridsens hustrue , faddere , Niels Laurids: , Peder Lassen Laadal , Christen dynesens hustrue {Mette Madsdatter Mølle} , Povl Handrups hustrue {Maren Jensdatter} Peder {Nielsen} Melgaards daatter {Karen Pedersdatter} -
Konfirmation nr. 9193
NOTITS: Forældre trolovet 1730.07.25 i Faster #8103.

LINK: Affotografering.


Nr. 2478 1731.02.18 Oluf Jensen, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster. FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster
FADDER Nr. 1: Christen Nafr, Uklar.
FADDER Nr. 2: Enevold Christensen, Albek, Skjern, Gift1728 i Skjern med Kirsten Christensdatter
FADDER Nr. 3: Morten Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, Morten i Meldgaard ikke af Meldgaard, vel karl i Meldgaard.
FADDER Nr. 4: Bodil Clemmensdatter Skobæk, Skobæk, Borris, 26, datter af Clemmen Bertelsen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensen Østergaards kone, Klokmose (Østergaard), Faster
NÆVNT Nr. 1: Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, Faster, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Søndag i Faste døbte Jens {Østergaard} Klokmosis Søn , Oluf , baaren af Christen {Jespersen} Kiers hustrue , faddere Christen Nafr , Enevold {Christensen} Albek , Morten i Meldgaard {Hannerup} , bodild {Clemmensdatter} Skobek {Borris} , Christen {Jensen} Østergaards hustrue .
Introduktion nr. 5393
Begravelse nr. 6400
LINK: Affotografering.


Nr. 2479 1731.02.28 Karen Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen? Østergaard, LilleBrande, Sønder Omme, Vel moderens far. Moderen Margrethe Jensdatter er født 1702 i LilleBrande datter af Jens Larsen den Yngre.
FADDER Nr. 2: Laurids Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris, 30cc, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter Hvollig, Hvollig, Borris, 24, gift med Jens Christensen Rindum.
FADDER Nr. 4: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris, Christen Jepsen Nygaards kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter Ahler, Tarp, Sønder Felding, 51, gift med Lars Thuesen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Konen Ida Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d : 28 ditto {Febr:} blev Jens {Jakobsen} Hvolvigs daatters daab confirm : , Karen , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , fadders Jens {Larsen?} Østergaard i Brande {Lille Brande, Sønder Omme sogn} , Laurids {Jakobsen} Hvolvig , Mette {Andersdatter} Hvolvig , Christen {Jepsen} Nygaards hustrue {Ida Margrethe Christensdatter} , Kirsten {Jakobsdatter} Ahler —
Introduktion nr. 5394
Konfirmation nr. 9209
Vielse nr. 8307
LINK: Affotografering.


Nr. 2480 1731.04.04 Karen Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Christen Dynesen. MOR: Mette Madsdatter Mølle.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster, Gift med Lars Pedersen Smed. Hun er født i Slumstrup Mølle og er vel familie til moderen, ikke klart hvordan.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris, Forbindelse uklar.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Hannerup, Hannerup (Meldgaard), Faster, 24, søn af Peder Nielsen Meldgaard.
FADDER Nr. 3: Maren Mortensdatter, Præstgaard, Faster, 24, datter af Morten Pedersen Præstgaard.
FADDER Nr. 4: Karen? Pedersdatter, Hannerup (Nørgaard), Faster, 22, datter af Peder Nielsen Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster, Konen Kirsten Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Meldgaard, Hannerup (Meldgaard), Faster, 24, søn Christen Pedersen Hannerup fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster, Datter Karen? Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 4de April døbte Christen Dynesens daatter, Karen , baaren af Las {Pedersen} Smeds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} , faddere , Mads {Pedersen Vestergaard} Develmose , Peder {Nielsen} Meldgaars Søn {Christen Pedersen Hannerup} , Maren Mortensdatter , Peder {Nielsen} Nørgaards daatter {Karen? Pedersdatter} .
Introduktion nr. 5396
Konfirmation nr. 9194
LINK: Affotografering.


Nr. 2481 1731.04.08 Kirsten Thomasdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Thomas Larsen? Tarp. MOR: Inger Thomas Larsen Tarps kone.
BÅREN AF: Ane, Præstegaarden, Borris, Vel tjenestepige ved præsten.
FADDER Nr. 1: Mads Feldbereder, Debelmose, Borris, Nævnes 1725 af Debelmose.
FADDER Nr. 2: Giøde Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, 27, bror Christen Jensen Gaasdals kone fadder.
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal, Borris
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris, Gift med Lille Niels Lauridsen i Tarp.
FADDER Nr. 5: Karen Vesterby, Vesterby, Borris, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris, 37cc, søn af Jens Giødesen. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Lauridsen Tarp den Lille, Tarp, Borris, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 2da post Pascha døbt Thomas {Larsen?} Tarpis daatter , Kiersten , baaren af Ane i Præstegaarden , faddere , Mads Feldbereder, Giøde {Jensen} Gaasdal , Christen {Jensen} Gaasdals hustrue , Lille Niels {Lauridsen} Tarpis Hustrue {Kirsten Christensdatter} , Karen Vesterbye .
Introduktion nr. 5395
Konfirmation nr. 9187
LINK: Affotografering.


Nr. 2482 1731.05.06 Ane Mortensdatter, Astrup, sogn: Faster. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Østergaard, Klokmose (Østergaard), Faster
FADDER Nr. 2: Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, Faster, Gift med Niels Nielsen Fastergaard Søhale.
FADDER Nr. 3: Milter Nielsen, Fastergaard, Faster, 19c, Niels Nielsen Søhales søn.
FADDER Nr. 4: ? Lars Lunds kone, Fasterlund, Faster
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Astrup, Faster, 18, Niels Jensen Astrups steddatter, far Anders Astrup †1720.11.17 Astrup.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Fastergaard, Fastergaard, Faster, Kone Kirsten Miltersdatter og søn faddere.
NÆVNT Nr. 2: Lars Lund, Fasterlund, Faster
NÆVNT Nr. 3: Niels Jensen Astrup, Astrup, Faster, Steddatter Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dca 6 p: Pascha døbte Morten {Jensen} Astrups daatter , Ane , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere , Christen {Jensen} Østergaard i Klokmose , Niels {Nielsen} Fastergaards hustrue {Kirsten Miltersdatter} og Søn {Milter Nielsen} , Las Lunds hustrue , Niels {Jensen} Astrups {sted}daatter {Mette Andersdatter} .
Introduktion nr. 5397
Konfirmation nr. 9202
Vielse nr. 8297
LINK: Affotografering.


Nr. 2483 1731.05.20 ? Christensdatter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster. FAR: Christen Jensen Østergaard. MOR: ? Christen Jensen Østergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo s: {stel} Trin: døbte Christen {Jensen} Østergaards daatter i Klokmose .
Introduktion nr. 5398
LINK: Affotografering.


Nr. 2484 1731.06.17 Maren Nielsdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Niels Lauridsen Tarp den Lille. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris, Måske moderens søster, gift med Eske Pedersen Grønborg.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Ahler, Ahlergaard, Borris, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Inger Thomas Larsen Tarps kone, Tarp, Borris, Nabo.
FADDER Nr. 4: Sidsel Vesterby, Vesterby, Borris
FADDER Nr. 5: El Pedersdatter Grønborg, Grønborg, Borris, 26, bror til Eske Pedersen Grønborg.
NÆVNT Nr. 1: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen Margrethe Cathrine Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Larsen Tarp, Tarp, Borris, Konen Inger fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 4ta à Trin døbte Niels {Lauridsen} Tarpis daatter , Maren , baaren af Eske {Pedersen} Gørnborgs hustrue {Margrethe Cathrine Christensdatter} , faddere Peder {Pedersen} Tarp , Christen Ahler , Thomas {Larsen?} Tarpis hustrue {Inger}, Sidsel Vesterbye og Ell {Pedersdatter} Grønborg —
Introduktion nr. 5401
Konfirmation nr. 9210
LINK: Affotografering.


Nr. 2485 1731.06.24 ? Mads/en/datter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: St Hans dag døbte Mads Lunds {barn} .
Introduktion nr. 5399
LINK: Affotografering.


Nr. 2486 1731.07.01 Oluf Christensen, Fasterkær, sogn: Faster. FAR: Christen Jespersen Kjær. MOR: ? Christen Jespersen Kjærs kone.
BÅREN AF: Kirsten Nafr, Faster
FADDER Nr. 1: Oluf Villadsen Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 2: Jens Lysgaard Klokmose, Klokmose, Faster
FADDER Nr. 3: Milther Nielsen, Fastergaard, Faster, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Niels Kjærs 1. kone, Fasterkær, Faster, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Kjær, Fasterkær, Faster, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ditto {Dom : 6ta à Trin:} confirm : Christen {Jespersen} Kiærs Søns hiemmedaab, Oluf , baaren af Kiersten Nafr , faddere , Oluf {Villadsen} og Jens {Lysgaard} Klokmose , Milther Nielsen , Niels Kiærs hustrue.
Introduktion nr. 5400
Konfirmation nr. 9214
LINK: Affotografering.


Nr. 2487 1731.07.15 Peder Knudsen, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris. FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8 à Trin : døbte Knud Nørgaards Søn , kaldet {...tom plads...} baaren {...tom plads...} .
Introduktion nr. 5402
Konfirmation nr. 9180
NOTITS: Navn Peder i konfirmation 1747.

LINK: Affotografering.


Nr. 2488 1731.08.12 ? Jørgensen, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Jørgen Skomager. MOR: ? Jørgen Skomagers kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Helgaard, Helgaard, Borris, 30+, søn af Jørgen Helgaard. Nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Jørgensdatter, Helgaard, Borris, 21, Jens Jørgensen Helgaards søster. Nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Nygaard, Borris, 19, datter af Christen Jepsen Nygaard. Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris, Datter Johanne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 12ma à Trin døbte Jørgen Skomagers søn i Nygaard , {...tom plads...} baaren {...tom plads...} faddere Niels {Nielsen} Gravel , Jens {Jørgensen} Helgaard og sin Syster {Karen Jørgensdatter} , Christen {Jepsen} Nygaards daatter {Johanne Christensdatter}.
Introduktion nr. 5403
LINK: Affotografering.


Nr. 2489 1731.09.01 Anne Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra Introduktionen: 'Dom : 21 à Trin : introd : Peder {Nielsen} Meldgaards hustrue ' Peder Nielsen Meldgaard og Kirsten Christensdatter Bjerrebo i Hannerup en søn/datter til daaben . }
Introduktion nr. 5404
Begravelse nr. 6405
NOTITS: Navn Anne fra begravelsen. Fødselsdato skønnet ud fra introduktionen 14. oktober 1731 seks uger tilbage. Begravet nogle dage gammel.

LINK: Affotografering Introduktion.
LINK: Affotografering begravelsen, deri navnet Anne.


Nr. 2490 1731.09.12 Daniel Philip Jakobsen, Lindivg, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
BÅREN AF: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris, Søster til moderen, gift med Jakob Andersen Ahler.
FADDER Nr. 1: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Jakobsen fra Lundenæs Restance liste 1729.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Borris
FADDER Nr. 3: Giøde Johansen Richard, Borris
FADDER Nr. 4: Mette Aagaard, Aagaard, Borris, Gift med Niels Christensen Aagaard.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Gjaldbæk, Borris, 16, datter af Niels Nielsen Gjaldbæk.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Aagaard, Aagaard, Borris, Konen Mette Aagaard fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Datter Ane Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 12 Sept : døbte Jacob {Jensen Barfod} Lindivgs Søn , Daniel Philip , baaren af Jacob {Andersen} Ahler hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup} , faddere Christen {Jakobsen} Mosgaard , Niels Villadsen , Giøde {Johansen} Richardt , Niels {Christensen} Aagaards hustrue {Mette Aagaard} , Niels {Nielsen} Gialdbeks daatter Ane {Nielsdatter} —
Introduktion nr. 5405
Begravelse nr. 6407
NOTITS: Opkaldt efter Daniel Filip Rask, der var forvalter på nære Lundenæs slot. Begravet to uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2491 1731.10.07 Karen Jensdatter, Kodbøl- Øster, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Rahbek. MOR: Mette Madsdatter Kjær.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Sønderskov, Borris, Gift med Mads Christensen Rahbek.
FADDER Nr. 1: Else Hansdatter Vest, Borris, Dem:. Præst Hauchs kone Else Marie Hansdatters søster.
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter Bundsgaard (Bundsgaard), Oddum, Hans Christensen Rahbeks kone
FADDER Nr. 3: Marie Kirstine Christensdatter Rahbek, Faderens søster
FADDER Nr. 4: Mads Christensen Kjær Ahler, Borris, Moderens far.
FADDER Nr. 5: Iver Christensen Rahbek, Stoustrup, Oddum
FADDER Nr. 6: Viste Christensen Rahbek, Kodbøl- Vester, Borris, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Rahbek, Sønderskov, Borris, Faderens bror. Konen Margrethe Jakobsdatter bærer. Bror til faderen.
NÆVNT Nr. 2: Hans Christensen Rahbek (Bundsgaard), Oddum, Faderens bror. Konen Mette Nielsdatter Bundsgaard fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 20 à Trin : døbte Jens {Christensen} Rabeks daatter Karen , baaren af Mads {Christensen Rahbek} Sønderskovs hustrue {Margrethe Jakobsdatter} , faddere Dem: Else Hansdatter , Hans {Christensen} Rabeks hustrue {Mette Nielsdatter Bundsgaard} Marie {Kirstine Christensdatter} Rabek , Mads {Christensen Kjær} Aller , Iver {Christensen Rahbek} Stoustrup , Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøll —
Introduktion nr. 5407
Konfirmation nr. 9168
Vielse nr. 8256
LINK: Affotografering.


Nr. 2492 1731.11.01 Else Jørgensdatter Hauch, Præstegaarden, sogn: Borris. FAR: Jørgen Johansen Hauch. MOR: Marie Kirstine Hansdatter Vest.
BÅREN AF: Anne Elisabeth Hansdatter Vest, Moderens søster. Svenning Andersens kone. Krigsraad og regimentskvartermester til Søndervang.
FADDER Nr. 1: Thomas Thomsen Lund, Slumstrup, Sædding, Godsejer.
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Kjær Ahler, Ahlergaard, Borris, Godsejer.
FADDER Nr. 3: Steen Danielsen Rasch, Lundenæs, Skjern, 20, født i Skjern.
FADDER Nr. 4: Birgitte Cathrine Hansdatter Vest, Ringkøbing, Moderens søster. Mad: Gerhard Hermansen Gerritz.
FADDER Nr. 5: Johanne Kirstine Danielsdatter Rasch, 18, Mad: Jakobsen. Gift med herredsfoged Knud Jakobsen.
FADDER Nr. 6: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, Borris, Mad: Skanderup.
FADDER Nr. 7: Anna Margrethe Lambertsdatter Guldager, Præstegaarden, Bølling, Mad: Lütken, præst Nicolai Lütkens kone.
FADDER Nr. 8: Margrethe Justdatter Hammerich, Præstegaarden, Skjern, 16, demoiselle Hammerich.
FADDER Nr. 9: ? Provst Christen Allerups husholderske, Præstegaarden, Sønder Lem
NÆVNT Nr. 1: Svenning Andersen, Søndervang, Stadil, Konen Anne Elisabeth Hansdatter Vest bærer. Krigsraad og regimentskvartermester til Søndervang.
NÆVNT Nr. 2: Gerhard Hermansen Gerritz, Ringkøbing, Konen Birgitte Cathrine Hansdatter Vest fadder. Feldskær. Gift 1728 i Borris
NÆVNT Nr. 3: Knud Jakobsen, Herredsfoged i Nørre og Øster Horne herreder. Konen Johanne Kirstine Danielsdatter Rasch fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Konen Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin fadder.
NÆVNT Nr. 5: Nicolai Joakimsen Lütken, Præstegaarden, Bølling, Konen Anna Margrethe Lambertsdatter Guldager fadder.
NÆVNT Nr. 6: Just Frederik Hammerich, Borris, Datter Margrethe Justdatter fadder.
NÆVNT Nr. 7: Christen Christensen Allerup, Præstegaarden, Sønder Lem, Provst, husholderske fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Oium Sant: blev Min Hustrue {Marie Kirsteine Hansdatter Vest} introduc : Ditto blev confirm: min {præst Jørgen Johansen Hauchs} Daatters hiemmedaab , Else , baaren Mad : Sv: {Svenning} Andersens {Anne Elisabeth Hansdatter} , faddere Thomas {Thomsen} Lund , Mads {Christensen Kjær} Ahler , Steenov {Danielsen} Rasch Mad {Gerhard Hermansen} Gerritz {Birgitte Cathrine Hansdatter Vest} , Mad : {Knud} Jacobsen {Johanne Kirstine Danielsdatter Rasch} , Mad : {Jakob Pedersen} Skanderup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} , Mad : {Nicolai Joakimsen} Lütken {Anna Margrethe Lambertsdatter Guldager} , Dem: {Just Frederik} Hammerik {Margrethe Justdatter Hammerich} , Proustens {Christen Christensen Allerup, Sønder Lem} huusholderske —
Introduktion nr. 5406
Konfirmation nr. 9167
NOTITS: Meget fine faddere. Overklassen i Bølling herred.

LINK: Se Brejl Lundenæs skifter #251 1750.
LINK: Affotografering.


Nr. 2493 1731.11.09 ? Peders/en/datter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Peder Odderskær. MOR: ? Peder Odderskærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION ud fra begravelsen 'd : 14de Nov: begrov Peder Odderskiers Barn , som blev døbt af Jorde Moderen — '. Peder Odderskær en søn/datter døbt af jordemoderen. }
Introduktion nr. 5411
Begravelse nr. 6408
NOTITS: Død få dage gammel.

LINK: Affotografering begravelsen.


Nr. 2494 1731.11.11 ? Andersdatter, Skravhøj, sogn: Borris. FAR: Anders Daller Skravhøj. MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone.
BÅREN AF: Kirstine Margrethe Jakobsdatter Skanderup, Dalager- Lille, Borris, 17, demoiselle Skanderup, datter af herredsfoged Jakob Pedersen Skanderup
FADDER Nr. 1: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris
FADDER Nr. 2: ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, Borris, Muligvis Sidsel Regnholtsdatter.
FADDER Nr. 3: ? Jakob Skanderups Indpige, Dalager- Lille, Borris, Tjener i huset ved herredsfoged Jakob Skanderup.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris, Datter Kirstine Margrethe Jakobsdatter Skanderup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 25 à Trin: døbte Anders Skrafhøjs daatter baaren af Dem : Skandrup {Kirstine Margrethe Jakobsdatter} , faddere Mads {Jakobsen} Daller , Niels {Thomasen} Grønborgs hustrue , Sr {Jakob Pedersen} Skandrups Indpige —
Introduktion nr. 5410
LINK: Affotografering.


Nr. 2495 1731.12.02 Margrethe Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris, Nabokone. Gift med Jakob Gjaldbæk.
FADDER Nr. 1: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, Konen Kirsten Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen, Lindvig, Borris, 33c, søn af Jakob Lindvig Barfod. Moderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Christen Moesgaards kone, Moesgaard, Borris
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 18, forældrenes datter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, Borris, Søn fadder. Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, Borris, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1ma Adv: confirm : Niels {Nielsen} Gialdbeks daatters hiemmedaab , Margrethe , baaren af Jacobs hustrue ibid : , faddere Jacob Gialdbek, Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn {Christen Jakobsen} , Christen Mosgaards hustrue , Karen {Nielsdatter} Gialdbek —
Introduktion nr. 5408
LINK: Affotografering.


Nr. 2496 1731.12.09 Niels Jensen, Kringeltoft, sogn: Borris. FAR: Jens Kringeltoft. MOR: ? Jens Kringeltofts kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Hansdatter Vest, Præstegaarden, Borris, Præst Hauchs kone.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Tarp, Tarp, Borris
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen Slikdal, Slikdal, Borris
FADDER Nr. 3: Dorte Andersdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Gift med Knud Lauridsen Nørgaard.
FADDER Nr. 4: Ane, Præstegaarden, Borris, Vel tjenestepige i Præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Knud Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris, Konen Dorte Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2 Adv: døbt Jens Kringeltofts Søn, Niels , baaren af min hustrue {Marie Kirstine Hansdatter Vest} , faddere Mads {Nielsen} Tarp , Niels {Thomsen} Slikdal , Knud {Lauridsen} Nørgaards hustrue {Dorte Andersdatter} , Ane i Præstegaarden .
Introduktion nr. 5409
Konfirmation nr. 9177
LINK: Affotografering.


Nr. 2497 1731.12.26 Ane Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
BÅREN AF: Margrethe Justdatter Hammerich, Præstegaarden, Skjern, 16, Dem: Hammerich. Datter af præst i Skjern Just Frederik Hammerich.
FADDER Nr. 1: Niels, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder, karl i præstegaarden.
FADDER Nr. 2: Ane, Præstegaarden, Borris, Fyldfadder, pigel i præstegaarden.
FADDER Nr. 3: ? Christen Fonager Smeds kone, Fonager, Borris
FADDER Nr. 4: Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, Borris
FADDER Nr. 5: Anne Olufsdatter Busk, Busk, Borris, 20, eller Kirsten 16.
NÆVNT Nr. 1: Christen Smed, Fonager, Borris, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Busk, Busk, Borris, Datter Anne 20 eller Kirsten 16 fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feira 2 Nat : xti døbte Niels {Thomsen} Slikdals daatter , Ane , baaren af Dem : {Margrethe Jusdatter} Hammerik , faddere , Niels og Ane i Præstegaarden , Smedens hustrue i Fonager , Niels {Thomasen} Grønborg , Oluf Buskis daatter {Anne 20, eller Kirsten 16} —
Introduktion nr. 5412
Konfirmation nr. 9212
LINK: Affotografering.