Brande Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1774 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1993 1773.07.01 Ane Jensdatter, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION efter FT 1787: født mellem juni 1773 og juli 1774, ikke indført i kirkebogen, Jens Pedersen af Store Langkær og Maren Kjeldsdatters datter kaldet Ane.}
Vielse nr. 8121
NOTITS: Både faderen og moderen født i Store Langkær og gift der før 1774, de er i Store Langkær indtil 1783. Efter reglen og hendes 13 år skulle Ane være født mellem juni 1773 og juli 1774. Død 1853 i Grarup. Gift 1792 #8121 med Mathias Christensen af Omme (betyder normalt Sønder Omme). Bosat Grarup.


Nr. 1983 1773.10.27 Peder Sørensen, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. Paa 2 Søndag i Aaret blev Søren Sørensen i Flø hans mindste Barn Peder Begravet 6 Uger gl.'}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Begravet #6001, første indførelse i Brande kirkebog.


Nr. 2001 1774.02.13 Karen Sørensdatter, Brandlund. FAR: Søren Simonsen. MOR: Maren Henningsdatter.
BÅREN AF: Mette? Henningsdatter, Uhre?
FADDER Nr. 1: Morten Simonsen, Brandlund
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre
FADDER Nr. 3: Ane Henningsdatter, Uhre, Christen Pedersen Nørgaards Kone
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Grarup, Præstegaarden
FADDER Nr. 5: Anne Larsdatter, Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Paa fastelavn Søndag havde Søren Simonsen i Lund en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af sin Kones {Maren Henningsdatter} Søster {Mette? Henningsdatter}. faddere var Morten Simonsen i Lund og Christen Pedersen Nørgaard og hustru {Ane Henningsdatter} i Uhre Christen Pedersen af Grarup i Præstegaarden Anne Laus Datter i Uhre.-
NOTITS: Maren og Ane er vel søskende, den bærende er sandsynligvis Mette Henningsdatter, der dør i Uhre 1812 83 år gammel. Desuden dør en Christen Henningsen i Uhre i 1799 60 år gammel. Navnet Henning forekommer tidligere omkring 1702 i Uhre noteret i Øster Nykirke kirkebog. Ane Larsdatters mand i Uhre Søren Pedersen er død kort før denne dato. Det vides ikke om Søren og Morten Simonsen er brødre.


Nr. 2002 1774.02.20 Jens Eriksen, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Johanne Thøgersdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup, Søster til faderen. Navn fra FT 1787, gift med Chrsiten Sørensen Skytte.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild
FADDER Nr. 2: Karen Christensdatter, Harrild, Erik Eriksens kone Brandharrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Sørensen Skyttes Tjenestepige, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Christen Iversen, Lundfod, Iver Christensen Lundfods næstældste søn, 17
FADDER Nr. 5: ? Christen Olesens Kone, Harrild, Brande
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Iver Christensen Lundfod, Lundfod, Brande, Søn Christen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Olesen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Paa første Søndag i faste havde Erick Jensen i Harrild en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Christen {Sørensen} Skøt af Eystrup Harrild hans Kone {Maren Jensdatter}: faddere Erick Ericksen og Hustru {Karen Christensdatter} i Harrild og Pige av forbemelte Christen {Sørensen} Skøt: og Iver Lundfods Nest Ældste Søn {Christen Iversen, 17} og Christen Olesens Hustru i Harrild.
Konfirmation nr. 9082
Vielse nr. 8187
NOTITS: Christen Olesen i Harrild, se #6029 at han er i Brande sogn. Bæreren Karen Jensdatter er søster til faderen. Christen Skytte, fordi der fandtes en anden Christen Søensen i Harrild, Ejstrup.


Nr. 2003 1774.03.09 Laust Thomassen, Langkær- Store. FAR: Thomas Christensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Brandholm
FADDER Nr. 1: Christen Thomassen, Langkær-Store
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Langkær-Store, Eneste kendte datter, men Anne ovenfor er mulig datter.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Thyregod
FADDER Nr. 4: Kjeld Thomassen Langkær, Langkær-Store, Brande
FADDER Nr. 5: Thomas Kjeldsen Langkær, Langkær, Kjeld Thomasen Langkærs Søn, som lige har overtage fæstet i 1774.
FADDER Nr. 6: Maren Kjeldsdatter, Langkær-Store, Brande, Jens Pedersen Langkærs Kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Langkær, Langkær-Store, Konen Maren Kjeldsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Onsdagen i faste som var den 9 marti havde Thomas Christensen i Langkier en Søn til Daaben kaldet Laust, baaren af Anne Christensdatter tienende paa Brandholm fadere Christen Thommesen og Datter {Johanne? Christensdatter} i Langkier Jens Hansen af Thyregod [..] og Kield {Thomsen} Lankier og Søn {Thomas Kjeldsen} og Jens {Pedersen} Langkiers Hustru {Maren Kjeldsdatter}.
Konfirmation nr. 9059


Nr. 2004 1774.03.14 Samuel Stub Clausen, Brande By (Præstegaarden). FAR: Niels Christian Clausen. MOR: Martha Stub, Præstegaarden.
BÅREN AF: Maren Saxe, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præst i Øster Nykirke og Give Lorents Kaisen Stallknechts Kone
FADDER Nr. 1: Christian Jensen Paludan, Thyregod, Præst i Thyregod
FADDER Nr. 2: Anders Bagger, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: ? Stallknecht, Ifølge Wiberg har Lorents Kaisen Stallknecht 8 døtre.
FADDER Nr. 4: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle
FADDER Nr. 5: Ane Kirstine Christensdatter, Arvad Mølle, Niels Andersen Wongs kone
FADDER Nr. 6: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm
FADDER Nr. 7: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Niels Jensen Kjærsgaards kone
NÆVNT Nr. 1: Lorentz Kaisen Stallknecht, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præst i Øster Nykirke og Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Mandagen d: 14 marti [.........] havde Hr. Clausen hans Søns Daab konfirmeret Brande Kierke og kaldet Samuel Stub {moderens efternavn er Stub} baaret [af] hr. {Lorents præst i Øster Nykirke} Stalknægts Kiereste {Maren Saxe} faddere Hr. {Christian Jensen, præst i Thyregod} Paludan [...], hr {Andreas Bagger} Bager paa Hastrup {Thyregod}, Jomfru Stalknægt [...]-kier i Brande, Niels Andersen {Wong} og kone {Ane Kirstine Christensdatter} [i] [Ar]vad Mølle Monsr. {Niels Jensen} Kiersgaard {til Brandholm}og kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup}.
NOTITS: Opnævnt efter moderens far sogneprest Samuel Samuelsen Stub *1696 Frederikstad, Norge †1774 Risør, Norge. Samuel Stub Clausson/Klausson/Klavsen bliver senere Kaptajn, Major og postmester 1822 i Fredericia. †1851 Fredericia (Trin.)


Nr. 2005 1774.03.13 Gyde Pallesen, Borup. FAR: Palle Pedersen. MOR: Ane Gydesdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard?, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Karen? Jørgensdatter?, Borup, Brande, Jens Jensen (Søndergaard?) Borups Kone. Den senere Jens Jensen Boel formentlig gift 1. gang 1782c altsaa senere end 1774, hvor vi er og ikke nogen mulighed.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søster til Palle Pedersen i Borup
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Borup, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Borup, Borup, Brande, Lever 1769, må være død kort forinden denne fødsel, i 1773, for han er ikke død i kirkebogen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Paa Midfaste Søndag havde Palle Pedersen i Borup en Søn til Daaben kaldet Gyde baaret af sin Søster Maren {Pedersdatter} fra Døslund, fadderne vare Jens Jensen i Borup og hustru og Palles søster Mette {Pedersdatter} tienende i Fløe og Niels {Christensen} Borup hans Søn Christen {Nielsen}.
Konfirmation nr. 9079
NOTITS: Niels Christensen i Borup nævnes senest i 1769 i tingbogen. Da hans navn står her i kirkebogen, formodes at han er død sent i 1773. At det drejer sig om Niels Christensen bygger på mange indicier. Se de simulerede folketællinger 1741 og 1763 her på nørvang-herred.dk. Maren Pedersdatter, som bærer, er ellers ikke kendt i Dørslund eller i Brande sogn.


Nr. 2006 1774.03.27 Kirsten Pedersdatter, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Anne Kjeldsdatter, Langkær- Store, Brande, Kjeld Thomsens datter
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Askær, Askær-Sønder
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Askær-Sønder
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Langkær
FADDER Nr. 4: Maren Kjeldsdatter, Langkær, Jens Pedersens Kone
FADDER Nr. 5: Thomas Kjeldsen, Langkær
FADDER Nr. 6: ? Peder Nielsen Askærs tjenestepige, Askær-Sønder, Brande
NÆVNT Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande, Datter Anne bærer og søn Kjeld fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Paa Palme Søndag havde Peder Nielsen i {Sønder} Askier en Datter til Daaben kaldet Kiersten baaret af Kjeld {Thomsen} Langkiers Datter, Anne {Kjeldsdatter} Langkær. Faddere vare Christen {Jensen Sønder Askær} Askier og hustru {Karen Nielsdatter} og Jens Pedersen og Hustru {Maren Kjeldsdatter} i Langkier og Kjeld {Thomsens} Langkiers søn Thomas {Kjeldsen} og Peder {Nielsen, Sønder Askær} Askiers tienestepige.
Konfirmation nr. 9069


Nr. 2007 1774.03.31 Peder Mikkelsen, Hyvild. FAR: Mikkel Pedersen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten? Jensdatter, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Thomasen, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Hyvild, Brande, 24 år, eneste datter set
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Hyvild, Brande, Bror til Mikkel Pedersen
FADDER Nr. 4: ? Mikkel Pedersens Tjenestekarl, Hyvild, Brande, 1774
FADDER Nr. 5: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Christen Hansen Kragsigs kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Paa Skiertorsdag havde Mikel Pedersen i Hyvild en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af sin kone {Johanne Jensdatter} Søster {Kirsten? Jensdatter} af Risbierg Fadderne vare Christen Thomesen og Datter {Maren Christensdatter} i Hyvild Søren Pedersen i Hyvild og tjeneste Karl Jens Pedersen af Uhre og Christen {Hansen} Kragsigs kone {Johanne Jensdatter}.-


Nr. 2008 1774.03.31 Karen Andersdatter, Dørslund. FAR: Anders Eriksen. MOR: Ane Iversdatter.
BÅREN AF: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads kone
FADDER Nr. 1: Bertel Eriksen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Brejl, Brande By, Tjener i præstegården 1774
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjener i præstegården 1774
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensens kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen Ane Jørgensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Samme Dag [Skærtorsdag ] havde Anders Ericksen i Døslund en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Niels {Pedersen} Arrevads Hustru {Ane Jørgensdatter}. Faddere vare Bertil Ericksen i Uhre. Christen {Pedersen} Breiel og Magrete Christensdatter bege tiendende i Præstegaarden og Mads Jensens Hustru {Maren Christensdatter} i Brande.
Konfirmation nr. 9049
NOTITS: Christen Brejls patronym fra begravede #6578.


Nr. 1981 1774.04.01 Dødfødt, Uhre. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '7. Samme Dag {Langfredag} blev Jørgen Larsens dødfødde Søn Begravet.'}
Begravelse nr. 6007
NOTITS: Moderens navn fra retssag Nørvangs Herredsting.


Nr. 2009 1774.04.10 Jens Christensen, Askær- Sønder. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Søster til moderen Karen. Gift med Søren Jørgensen Bregnhoved.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Askær-Sønder
FADDER Nr. 2: Peder Nielsens Tjenestepige, Askær-Sønder, 1774
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Askær-Nørre, To Christen Jensener i Askær på den tid.
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Askær-Nørre, Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensens Tjenestekarl, Askær-Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Paa første Søndag efter Paaske havde Christen Jens {en} i Askier en Søn til Daaben kaldet Jens baaren af sin Kones {Karen Nielsdatter} Søster {Maren Nielsdatter} i Breinhoed i Give Sogn. Faddere vare Peder {Nielsen} Askier og hans tieneste Pige Christen Jensen og Hustru {Ane Larsdatter} i Nørre Askier og Christen Jensens tieneste Karl i Sønder Askier.-
Konfirmation nr. 9060
NOTITS: Se fx Villy M. Sorensen "Christen Jensen 1729 - 1783 Sønder Askjær Brande".


Nr. 2010 1774.05.23 Troels Larsen, Brandlund. FAR: Lars Smed.
BÅREN AF: Karen Jespersdatter, Borup
FADDER Nr. 1: Jørgen Larsen, Uhre, Brande, 1763 hosekræmmer, 1773 stude
FADDER Nr. 2: Anna Christensdatter, Uhre, Brande, Jørgen Larsen Uhres kone
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen Smed, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Hans Christensen, Brandlund
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjener i præstegården 1774
FADDER Nr. 6: Maren Henningsdatter, Brandlund, Brande, Søren Simonsens Kone i Brandlund
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen, Borup, Brande, Konen Karen Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Simonsen, Brandlund, Brande, Konen Maren Henningsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Paa 2. Pinse Dag havde Laust Smed i Lund en Søn til Daaben kaldet Trols baaret af Niels Larssen {s kone? Karen Jespersdatter} i Økier. Faddere vare Jørgen Larsen og Hustru {Anna Christensdatter} i Ure, Mads {Pedersen} Smed i Grarup. Hans Christensen i Lund Magrete Christensdatter i Præstegaarden, Søren Simonsens Hustru {Maren Henningsdatter} i Lund.
NOTITS: Lars Smed dør kort efter i april 1775 i Brandlund og der vides ikke mere om ham eller hans kones navn. Maren Henningsdatter fra FT 1787. Jørgen Larsen Uhres kones navn fra Nørvang Gejstlig Justitsprotokol, 1773 fs 101-105. Karen Jespersdatter sammesteds 8. Jan. 1775 fs 105-122.


Nr. 2011 1774.05.26 Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter Skaarup, Hygild, Rind, Moderens søster, gift 1777 med Rasmus Jensen Hygild.
FADDER Nr. 1: Anders Bagger, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Torsdagen derefter d: 26 Mai blev Mons {Niels Jensen} Kiersgaards Datters Daab Confirmeret og kaldet Johanne baaret af hans kierestes {Karen Mortensdatter} Søster {Ellen Mortensdatter Skaarup af Høgild Rind} [...] Kiersgaard. Fadderne vare Hr. {Andreas} Bager {Hastrup, Thyregod} {...delside mangler...} Mons {Niels Andersen Wong, Arvad} Vonge {...delside mangler...} Kiersgaard og Madamme Kiersg {...delside mangler...} veste Hygild og Peder Arenb. {Pedersen Arnborg, Brande By}
Konfirmation nr. 9028
NOTITS: Der var tydeligvis også Karen Mortensdatters slægtninge fra Vester Hygild i Rind sogn måske hendes søsters mand og Kjærsgaard slægtninge, måske fra Snejbjerg. Det kan ikke ses, hvem de er.


Nr. 2012 1774.06.05 Margrethe Jørgensdatter, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Jørgensdatter, Borup, Brande, Jens Jensens Søndergaards kone
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjener i præstegaarden 1774
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Paa første Søndag efter tr {...delside mangler...} Jørgen Jørgensen i Bran {...delside mangler...} ben kaldet Magrette, baar {...delside mangler...} Enke i Brande. Fadderne v {...delside mangler...} Jens Jensen og Hustru {Karen Jørgensdatter, Borup} i Bor {...delside mangler...} sen og Magrete Christens {...delside mangler...} Præstegaarden.
Begravelse nr. 6019
NOTITS: Begravet nov. 1774 fem måneder gammel. Der var flere faddere, men en del af siden mangler.


Nr. 2013 1774.07.03 Hans Larsen, Dørslund. FAR: Lars Hansen Dørslund. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Hans Jensen Smeds Kone
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs Kone
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Sandfeld-Store, Brande, Peder Jørgensens Kone
FADDER Nr. 4: Jens? Pedersen, Sandfeld-Store, Brande, Peder Jørgensens søn kan også være Peder, 21. Jens er 26.
FADDER Nr. 5: Niels? Pedersen, Flø, Niels er 19 og overtager gården, muligt også Jens 28 og Palle 24.
FADDER Nr. 6: Ane? Pedersdatter, Flø, Brande, Ane er 18, kunne være Else 23.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter og søn Jens eller Peder faddere.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jensen, Flø, Brande, Søn og datter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Paa 5 Søndag efter Trinitatis havde Lars Hansen i Døslund en Søn til Daaben kaldet Hans baaret af Hans {Jensen} Smeds Kone {Ane Larsdatter} i Ure Fadderne vare Søren Sørensen og Hustrue {Mette Pedersdatter} i Flø Peder Jørgensens Kone {Maren Christensdatter, Store Sandfeld} og Søn {Jens eller Peder Pedersen} Peder Jensens Søn {Niels? Pedersen} og Datter {Ane? Pedersdatter} i Fløe.-
Konfirmation nr. 9055
NOTITS: Hans Jensen Smeds kone fra FT 1787. For Peder Jensens børn se Simuleret FT 1763 nørvang-herred.dk.


Nr. 2014 1774.07.31 Mette Andersdatter, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jacobsdatter.
BÅREN AF: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Jacob Andersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: ? Anders Pedersens Tjenestekarl, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsens Kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Konen Sophie Enevoldsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Paa 9 Søndag efter Trinitatis havde Anders Pedersen i Ure en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Niels Christensens {kaldet Langkær} Hustru {Sophie Enevoldsdatter} i Brande Fadderne vare Jacob Andersen og Hendrick Pedersen i Ure og Anders Pedersens tieneste Karl i Ure og Christen Nielsen og Hustru {Maren Sørensdatter} i Ure.
Konfirmation nr. 9088
NOTITS: Konernes navne fra FT 1787.


Nr. 1973 1774.08.14 Dødfødt, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '14. Paa 11. Søndag efter Trinitatis blev Jens Pedersen af Langkier hans dødfødde Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6014


Nr. 2015 1774.08.28 Anne Andersdatter, Skerris. FAR: Anders Larsen. MOR: Dorthe Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne? Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Eneste kendte datter. Der kan være andre.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersens 1. Kone
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, ?, Brande
FADDER Nr. 4: ? Nielsen, Borup, Brande
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen Langkær, Langkær- Store, Brande, Datter Johanne? bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Paa 13 Søndag efter Trinitatis havde Anders Lar{sen} {...delside mangler...} [Skerr]is en Datter til Daaben kaldet Anne {...delside mangler...} Christen Tommesen Datter {Johanne? Christensdatter} i Langkier {...delside mangler...} en Clemen {Andersen} Skierris og Hustru {Karen Pedersdatter} og Tiene- {...delside mangler...} Nielsen Borup Troels Christen- {...delside mangler...} Skierris.-
Konfirmation nr. 9050
NOTITS: Christen Thomsens datter i BG 6.1 s. 45.


Nr. 2016 1774.09.10 Søren Christensen, Askær- Nørre. FAR: Christen Jensen Nørre Askær. MOR: Ane Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Søren Lassen Askærs Enke
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Langkær-Store, Brande
FADDER Nr. 2: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande, 31, navnet mangler, men ellers har "...Hyvild, og sin stivFader" ingen mening.
FADDER Nr. 3: Christen Thomsen, Hyvild, Brande, Den manglendes stedfader, vel Clemmen Larsen, 31.
FADDER Nr. 4: Anne Poulsdatter, Hyvild, Brande
NÆVNT Nr. 1: Søren Larsen, Askær- Nørre, Brande, Nylig død, enken Ane Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[16.] {...delside mangler...}n ds: 10 September havde Christen {Jensen, Nørre Askær} {...delside mangler...} Askier en Søn til Daaben kal {Navnet Søren fra FT 1787, delsider mangler} ret af Sallig Søren {Larsens} Askiers En{ke} {Ane Larsdatter} {...delside mangler...} derne vare Christen Tomme {...delside mangler...} Hyvild og sin stivFader {Christen Thomsen, Hyvild} og Moder {Anne Poulsdatter} {...delside mangler...} ing Sogn.-
Konfirmation nr. 9077
NOTITS: Barnets navn Søren fra FT 1787. For Hyvild se "Søren Kierkegaard's Mother's Ancestors" nørvang-herred.dk.


Nr. 2017 1774.09.10 Søren Jensen, Langkær- Lille. FAR: Jens Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Harrild, Brande, Erik Eriksen Kone i Harrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nielsens Søn, identification ikke helt sikker.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Nielsens Datter, identification ikke helt sikker.
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjener i præstegården 1774
NÆVNT Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Konen Karen Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Samme dag havde Enken {Maren Christensdatter} i lille Langkier [tvende] Tvilling-Sønner til Daaben kaldet Søren og Jens. Søren blev baaret af Erick Ericksen Hustru {Karen Christensdatter} i Harrild, Jens blev baaret af Enkens Salig Mands {Jens Christensen} Moder {Karen Jakobsdatter} fra Dyrken Tyrgod sogn. Fadderne vare Christen Nielsen og søn og Datter i Lund, og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
Konfirmation nr. 9061
NOTITS: Faderen Jens Christensen død i Lille Langkær i maj 1774, #6009.


Nr. 2018 1774.09.10 Jens Jensen, Langkær- Lille. FAR: Jens Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Jacobsdatter, Dørken, Thyregod, Jens Christensen mor Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nielsens Søn, identification ikke helt sikker.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Nielsens Datter, identification ikke helt sikker.
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjener i præstegården 1774
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Samme dag havde Enken {Maren Christensdatter} i lille Langkier [tvende] Tvilling-Sønner til Daaben kaldet Søren og Jens Søren blev baaret af Erick Ericksen {Karen Christensdatter} Hustru i Harrild, Jens blev baaret af Enkens Salig Mands {Jens Christensen} Moder {Karen Jacobsdatter} fra Dyrken Tyrgod sogn. Fadderne vare Christen Nielsen og søn og Datter i Lund, og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
Konfirmation nr. 9078
NOTITS: Jens Christensen død i Lille Langkær i maj 1774, #6009. Hans mor er Christen Olesens kone i Dørken, Karen Jacobsdatter som blev begravet 1782.02.06 i Thyregod 63 år. Christen Olesen gifter sig i andet ægteskab med Bodil Sørensdatter.


Nr. 2019 1774.09.10 Maren Clemmensdatter, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Thomas Christensens Kone i Langkær-Store, søster til Clemmen
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Skerris
FADDER Nr. 2: ? Anders Larsens Tjenestepige, Skerris, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Thomassen, Uhre
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter Olling, Uhre, Brande
FADDER Nr. 5: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Konen Sophie Enevoldsdatter også fadder.
FADDER Nr. 6: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs Kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Ennu Samme Dag havde Chlemen Andersen i Skieris en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Tomes Christensens Hustru {Ane Andersdatter} i Lankier Fadderne vare Anders Larsen og Pige i Skieris Peder Tommsen og Hustru {Marie Pedersdatter Olling} i Ure og Niels Christensen {kaldet Langkær} og Hustru {Sophie Enevoldsdatter} i Brande.
Konfirmation nr. 9093
NOTITS: Marie Pedersdatter Ollings navn fra Hammerum Herreds Gejstlige Skifteprotokol.


Nr. 2020 1774.09.25 Christen Andersen, Brandlund. FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Brandlund?, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Brandlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Borup, Der er to Søren Nielsener i Borup i de år.
FADDER Nr. 3: ? Troels Pedersens Datter, Brandlund
FADDER Nr. 4: Maren Henningsdatter, Brandlund, Søren Simonsens Kone
NÆVNT Nr. 1: Troels Pedersen, Brandlund, Brande
NÆVNT Nr. 2: Søren Simonsen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Paa 17 Søndag efter Trinitatis havde Anders Christensen i Lund en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af hans Søster Anne {Christensdatter}. Fadderne vare Christen Christensen i Lund Søren Nielsen i Borup og Troels Pedersen Datter og Søren Simonsens Hustru {Maren Henningsdatter} alle af Lund.
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet nov. 1774 #6021. Christen Christensen er Anders Christensens far, se Simuleret Folketælling 1763 nørvang-herrede.dk.


Nr. 2021 1774.10.02 Peder Andersen, Arvad. FAR: Anders Jensen. MOR: Mette Knudsdatter.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Uhre
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Nabo
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Christensdatter, Arvad Mølle, Niels Andersen Wongs kone
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Arvad, Nabo
FADDER Nr. 4: ? Niels Pedersens Tjenestepige, Arvad
FADDER Nr. 5: Peder Sørensen, Uhre
FADDER Nr. 6: Maren Nielsdatter, Flø
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. Paa 18 Søndag efter Trinitatis havde Anders Jensen i Arrevad en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Anne LarsDatter i Ure, Fadderne vare Monsr {Niels Andersen} Vonge og Kiereste {Ane Kirstine Christensdatter} i Arrevad mølle Niels {Pedersen} Arrevad og tieneste Pige Peder Sørensen i Ure og Peder Jensens Hustru {Maren Nielsdatter} i Flø.-
Begravelse nr. 6017
NOTITS: Begravet okt. 1774 #6017.


Nr. 2022 1774.11.13 Anders Madsen Hannerup, Skærlund. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Skærlund, Anders Skærlunds datter
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen Skærlund
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Anders Pedersen Skærlunds Søn, 17
FADDER Nr. 3: Maria? Hansdatter, Skærlund, Kirsten er for ung, Mette er allerede nævnt som bærer.
FADDER Nr. 4: Peder? Hansen, Skærlund, Hans Pedersen Skærlunds Søn, 24 år. Kunne evt. være en anden søn, men Peder overtager gården.
FADDER Nr. 5: ? Lars Smeds Kone, Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa 24 Søndag efter Trinitatis havde Mads {Christensen} Hannerup i Skierlund en Søn til Daaben, kaldet Anders, baaret af Anders {Pedersen} Skierlunds Datter Mette {Andersdatter} Fadderne vare Anders {Pedersen} Skierlund og Søn {Peder Andersen} Hans Skierlunds Datter {Maria? Hansdatter} og Søn Peder {Hansen Møller}, og Laust Smed Hustru i Lund.
Konfirmation nr. 9096
NOTITS: Anders Pedersen *1717c †1778 i Skærlund set 1771 i Hastrup Hoveriprotokoll, 1774 i lægdsrullen hartkorn 3 0 2 1½. Han er ikke nævnt i BG. Hans kone dør 1777, hendes navn er ikke kendt. Han dør året efter i 1778 som allerede nævnt. Men det er en anden Anders Pedersen i Omvrå Sønder Omme er gift med Maren Hansdatter (får 1775 første barn i Omvrå) og som kaldes svigersøn af Hans Pedersen Møller. Sønnen af den første Anders Pedersen, Peder Andersen, ses 1785 i de Hoffmans beskrivelse af Brande sogn i Skærlund og FT 1787 og er gift med Kirsten Thøgersdatter.


Nr. 1972 1774.11.27 Dødfødt, Lundfod. FAR: Knud Thomsen. MOR: Inger Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. Paa første Søndag i advent, blev Knud Tommesens døfødde Pige barn af Lunfoed begravet.'}


Nr. 2023 1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Flø, Søren Sørensens Tjenestepige
FADDER Nr. 1: Lars Hansen, Dørslund
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Dørslund, Gift 1. med Lars Hansen Dørslund
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Flø, Søren Sørensens far
FADDER Nr. 4: Christen Pallesen, Flø
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Flø, Christen Pallesens kone, vel søster til Søren Sørensen
FADDER Nr. 6: ? Christen Pallesens tjenestepige, Flø
FADDER Nr. 7: Jens? Pedersen, Sandfeld-Store, Peder Jørgensens søn kan også være Peder, 21. Jens er 26. I hvert fald er han moderen Mette Pedersdatters bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Paa 1 Jule-Dag havde Søren Sørensen i Fløe en Datter til Daaben kaldet Zidsel baaret af hans tieneste Pige Anne ChristensDatter. Fadderne vare Lars Hansen og Hustru {Karen Pedersdatter} Søren Jens{en} i Fløe. Christen Pallesen og hustru {Maren Sørensdatter} og Pige, Peder Jørgensen Søn {Jens? eller Peder? Pedersen} i Sandfeld.


Nr. 2024 1775.01.10 Jens Jørgensen, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers Kone i Lilleholm
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Henningsdatter, Brandlund, Søren Simonsens Kone
FADDER Nr. 4: Peder Jensen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Brande By, Brande, Tjenestepige i præstegården
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Tirsdagen ds: 10 Januari havde Jørgen Pedersen Skræder i Lund en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Jens {Hansen} Vævers Hustru {Kirsten Jensdatter} i lille Holm Fadderne vare Jens {Hansen} Væver Søren Simonsen og Hustru {Maren Henningsdatter} i Lund Peder Jensen ibidem og Magrete Christensdatter i Præstegaarden.
Begravelse nr. 6110
NOTITS: Begravet nov. 1779 #6110. Karen Jensdatter fra FT 1787. Søren Simonsens kone fra FT 1787. Kirsten Jensdatter fra FT 1787 Lilleholm/Nørholm.


Nr. 2025 1775.01.10 Anne Christensdatter, Borup. FAR: Christen Larsen.
BÅREN AF: Anders Nielsen? Skræders Enke, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Ole Halvorsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: ? Ole Halvorsens Kone, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Lars Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nielsens søn i Brandlund, som overtager gården 1786c. Andre sønner er Søren, evt. Niels i Hindskov, Thyregod.
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter Brandt, Brande By, Brande, Brandt efter hendes mand Laurids Jensen Brandt †1764-45 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Samme Dag {Tirsdagen ds: 10 Januari} havde Christen Lavridsen i Borup en Datter til Daaben kaldet Anne, baaret af Anders {Nielsen?} Skræders Enke i Lund Fadderne vare Peder Jensen i Brande Ole Halvorsen i Lund og Hustru Christen Nielsens Søn {Lars Christensen} i Lund og Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By} Brantes Pige.
NOTITS: Ikke ellers set.


Nr. 2026 1775.02.05 Elles Poulsdatter, Risbjerg. FAR: Poul Jensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Kjeldsdatter, Askær-Sønder, Brande, Peder Nielsens Kone i Sønder Askær
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Askær-Sønder, Brande, Bror til Poul Jensen
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Askær-Sønder, Brande, Christen Jensen Sønder Askærs Kone
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 4: Mette? Andersdatter, Risbjerg, Brande, Eller Maren 27. Mette gift 7 måneder senere er 24. Søren Andersens Søster
FADDER Nr. 5: Lars? Hansen, Risbjerg, Brande, Hans Christensen Risbjergs Søn gift 1775 med Ane Christensdatter Brandlund. Hans Christensen formodet død 1772-3, ellers ville man ikke mere skrive ham som far. Konen er død som enke i feb. 1774.
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger havde Povel Jensen en Datter til Daaben kaldet Ellen {andetsteds altid Elles} baaret af Peder Nielsens Hustru {Johanne Kjeldsdatter} i {Sønder} Askier. Faddere vare Christen Jensen og Hustru {Karen Nielsdatter} i {Sønder} Askier Søeren Andersen og Søster {Mette? Andersdatter} i Risberg og Hans {Christensen} Risbergs søn {Lars Hansen}.
Konfirmation nr. 9073
NOTITS: Maren Nielsdatter fra FT 1787. Lars Hansen og Søren Andersen er naboer i Risjberg. Christen Jensen er bror til faderen. Christen Jensens kone Karen Nielsdatter er søster til Peder Nielsen Askær.


Nr. 1971 1775.02.05 Dødfødt, Uhre. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '7. Paa 5 Søndag efter Hellig 3 Konger blev Jørgen Larsens døfødde Søn Begravet.'}
Begravelse nr. 6026
NOTITS: Moderens navn fra retssag Nørvangs Herredsting.


Nr. 2027 1775.03.29 Niels Nielsen, Uhre. FAR: Niels Christensen Donnerup. MOR: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand.
BÅREN AF: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Niels Kjærsgaards Kone
FADDER Nr. 4: Oluf Pedersen, Gjellerup By, Gjellerup, Provst 1766-96 i Hammerum Herred, hans kone Johanne Johansdatter Krag kom fra Varde, hvor hendes far var borgmester, som også Margrethe Brochmands far og var degn i Grindsted.
FADDER Nr. 5: Anders Bagger, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 6: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod, Søster til Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 7: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Paa OnsDagen ds: 29 Marti havde Nils {Christensen} Donnerup en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Madamme Østergaard {Ambrosia Brink?}, Fadderne vare Monsr {Poul Jensen} Østergaard og Monsr {Niels Jensen} Kiersgaard og kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup}, Provsten i Giellerup {Oluf Pedersen} Her {Andreas} Bager og Kiereste {Bodil Andersdatter Wong} paa Hastrup Mølleren {Niels Andersen Wong} i Arrevad Mølle.
Begravelse nr. 6037
NOTITS: Begravet april 1776 #6037.


Nr. 2028 1775.04.09 Anne Henriksdatter, Uhre. FAR: Henrik Pedersen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Eriksdatter, Hedegaard, Ejstrup, 26, fra FT 1787 i originalen i Hedegaard, kan have været en anden datter Maren, som er 15.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen den yngre, Uhre, Brande, Peder Pedersens søn af Uhre.
FADDER Nr. 3: Dorthe Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersens af Uhre eneste sete datter
FADDER Nr. 4: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 5: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 6: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens Kone, hun gift 2. gang, vel trolovet, viet to måneder senere.
FADDER Nr. 7: Dorte Sørensdatter, Uhre, Brande, Kendt datter af Ane Larsdatter med 1. mand Peder Sørensen, simuleret FT 1763.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Paa Palme Søndag havde Hendrick Pedersen en Datter til Daaben kaldet Anne baaret af Erick Andersens Datter {Ellen/Maren Eriksdatter} af Hedegaard i Eystrup Sogn Fadderne var Peder Pedersen og Søn {Peder Pedersen den yngre} og Datter {Dorthe Pedersdatter} Hans {Jensen} Smed Jens Pedersens Fæste Møe {Ane Larsdatter} og Datter {Dorte Sørensdatter} alle af Uhre.
NOTITS: Mette Pedersdatter fra FT 1787. Ellen Eriksdatter fra FT 1787 Hedegaard Ejstrup, gift med Peder Pedersen i 1787. Hendes navn er skrevet forkert ud som Anne i DDA. Tak til Jane Nilsson, 2015. Formodentlig er Ellen Eriksdatters mor i familie med forældrene.


Nr. 2029 1775.04.13 Maren Pedersdatter, Brande By. FAR: Peder Pedersen Arnborg. MOR: Anne Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Ellen Nielsdatter, Arnborg- Gammel, Arnborg, Peder Pedersens Arnborgs stedmor, navn fra skifte 1778 Lundenæs efter hans far Peder Larsen.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Niels Kjærsgaards Kone
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, ?, Arnborg, Peder Arnborgs far.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Brandt, Brande By, Brande, Peder (Brandt) Degns Datter, gift 1779.
FADDER Nr. 5: ? Jensen, Brande By, Brande, Jens Jensens søn i Brande By
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Brandt/Degn, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen, Brande By, Brande, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Paa Skiertorsdag havde Peder {Pedersen} Arnborg en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af hans Moder {stedmor: Ellen Nielsdatter} Fadderne var Mons {Niels Jensen} Kiersgaard {Brandholm} og Kiereste {Karen Mortensdatter Skaarup} Peder Larsen Arnbaarg {Arnborg} Peder Degns Datter {Maren Pedersdatter} Jens Jensens Søn i Brande.-
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Begravet maj 1779 #6089. Jens Jensen er i 1763 på en gård i Brande By, som ejes af Niels Madsen i Høgild Rind sogn. BG fører ham ikke.


Nr. 2030 1775.04.17 Christen Nielsen, Arvad Mølle. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Olesdatter, Donnerupgaard, Give, Ane Kirstines mor
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Vesterdam, Thyregod, Faderen Niels Andersen Wongs far
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Arvad, Brande, Nabo
FADDER Nr. 3: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande, Anders Jensen Arvads Kone
FADDER Nr. 4: ? Anders Jensens Tjenestepige, Arvad, Brande
FADDER Nr. 5: Niels Pedersen, Arvad, Brande, Nabo
FADDER Nr. 6: ? Niels Pedersen Arvads Tjenestepige, Arvad, Brande
FADDER Nr. 7: Peder Christensen Donnerup, Farre Mølle, Give, Halvbror til moderen Ane Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Paa 2 Paaskedag havde Monsr {Niels Andersen Wong} Vonge i Arrevad Mølle en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Christen Pedersens {Donnerup} Kiereste {Anne Olesdatter} paa Donrup. Fadderne vare Mons {Anders Nielsen Wong} Vonge i Vesterdam {Thyregod} Anders Jens {en, Arvad} og Hustru {Mette Knudsdatter} og Pige og Niels {Pedersen} Arrevad og tieneste Pige alle af Arrevad og Peder {Christensen} Donrup fra Farre Mølle.


Nr. 2031 1775.04.22 Jakob Madsen, Grarup. FAR: Mads Pedersen Smed. MOR: Anna Jacobsdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Husum, Brande
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen? Husum, Husum, Brande, Jacob Jensen i Husum levede i 1763, ser ud til at leve endnu i 1775, formodes at være glemt under begravede kort efter 1775.
FADDER Nr. 2: Poul Jakobsen, Husum, Brande, Bror til moderen Anna Jacobsdatter, se skiftet efter Mads Pedersen Smed (Niels Brants Gods Skifter).
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Tarp, Brande, Christen Poulsen Tarps søn, 20, der overtager fæstet.
FADDER Nr. 4: Jens Henriksen, Tarp, Overtager fæstet efter faderen Henrik Jensen Tarp.
FADDER Nr. 5: ? Maren Brandts Tjenestepige, Brande By, Brande, Brandt efter hendes mand Laurids Jensen Brandt †1764-45 Brandholm.
FADDER Nr. 6: Ane Christensdatter, Grarup, Brande, Mikkel Jepsens Kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Poulsen Tarp, Tarp, Brande, Søn Peder fadder.
NÆVNT Nr. 2: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande, Søn Jens Henriksen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande, Tjenestepige fadder.
NÆVNT Nr. 4: Mikkel Jepsen, Grarup, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Paa Løverdagen ds: 22 April havde Mads {Pedersen} Smeds Enke en Søn til Daaben kaldet Jakob baaret af Povel {Jakobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}, Fadderne vare Jakob {Jensen?} Husum, Povel {Jakobsen} Husum, Christen {Poulsen} Tarps Søn {Peder Christensen} Hendrick {Jensen} Tarpes Søn {Jens Henriksen} Madame Brantes Pige Mikel Jepsens Kone {Ane Christensdatter} i grarup.
Konfirmation nr. 9085
NOTITS: Mads Pedersen fra begravelsen #6011 1774. Navnene i Tarp fra BG 11Tarp 2A og 3A. Mikkel Jepsens kones navn fra FT 1787.


Nr. 2032 1775.05.23 Jens Nielsen, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By (Præstegaarden), Brande, Madamme Claussen, præsten i Brandes kone.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Sørensdatter, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds Kone
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds Søn
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande
FADDER Nr. 5: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs Kone
FADDER Nr. 6: Ambrosia Brink?, Karstoft- Nørre, Skarrild, Poul Jensen Østergaards Kone
FADDER Nr. 7: Ellen Mortensdatter Skaarup, Hygild-Vester, Rind, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. TirsDagen ds: 23 April {fejl: maj} blev Monsr {Niels Jensen} Kiersgaars Søn Daab confirmeeret og kaldet Jens baaret af Madamme Clausson {Martha Stub} Fadderne vare Hans {Pedersen} Skierlund og Hustru {Karen Sørensdater} og Søn {Peder Hansen Møller}. Peder {Pedersen} Arnborg og Hustru {Ane Kirstine Jensdatter} Madamme Østergaard {Ambrosia Brink?} paa Shastoft {Nørre Karstoft} Jomfru Ellen {Mortensdatter} fra vester Hygild.-
Konfirmation nr. 9021


Nr. 2033 1775.05.28 Anders Christensen, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Alkærlund, Brande, Thomas Christensen Alkærlund
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Hans? Jensen, Nørholm, Brande, Jens Hansen Vævers Søn, som vel dør i januar 1777.
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Tarp, Brande, 22c, datter af Christen Poulsen Tarp, der er død kort før.
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Mikkel Pedersen Hyvilds Kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Nørholm, Brande, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Poulsen Tarp, Tarp, Brande, Datter fadder. Den kendte Christen Poulsen Tarp er død 1763-73, nærmere til 1773 for ellers ville man ikke nævne ham som fader.
NÆVNT Nr. 3: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Paa 6 Søndag efter Paaske havde Christen {Hansen} Kragsig en Søn til Daaben kaldet Anders baaret af Tommes {Christensen} Algierluns Kone {Ane Andersdatter}, Fadderne vare Mosr {Niels Jensen} Kiersgaard og Tommes {Christensen} Algierlund Jens Hansen Vævers Søn {Hans? Jensen Væver} Christen {Poulsen} Tarpes Datter Mikel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}.-
Konfirmation nr. 9057
NOTITS: Jens Hansen Vævers søn Hans anses for en ret sikker identifikation udfra begravelsen #6053.


Nr. 2034 1775.08.20 Karen Pedersdatter, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Poul Jensen Risbjergs Kone
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Askær-Sønder, Peder Nielsen er hans kones bror
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Askær-Sønder, Christen Jensen Sønder Askærs Kone, bror til Peder Nielsen
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Askær-Nørre, Nabo. To Christen Jensener i Askær på den tid.
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Askær-Nørre, Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 5: Søren Jensen, Risbjerg, Bror til Christen Jensen
FADDER Nr. 6: Ane Kjeldsdatter, Langkær-Store, Kjeld Thomasens datter, Ane 27 gift kort efter med Søren Jensen Smed i Borup, kunne også være Maren 34.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Risjberg, Risjberg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande, Datter Ane fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Paa 10 Søndag efter Trinitatis havde Peder Nielsen en Datter til Daaben kaldet Karen Baaret af Povel {Jensen} Risbergs Kone {Mette Nielsdatter}, Fadderne vare Christen Jensen og Hustru {Karen Nielsdatter} i Sønder Askier Christen Jensen og Hustru {Ane Larsdatter} i nørre Askier Søren Jensen af Risberg Kield {Thomsen} Langkiers Datter {Ane Kjeldsdatter}.
Begravelse nr. 6061
NOTITS: Begravet aug. 1777 #6061.


Nr. 2035 1775.12.03 Peder Thomsen, Dørslund. FAR: Thomas Christensen Lund. MOR: Dorthe Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Søster til moderens første mand Peder Nielsen død 1773.
FADDER Nr. 1: Johanne Christensdatter, Tarp, Brande, Faderens søster fra Tarp.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, ?, Der er mange Peder Pedersener i Brande på den tid.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Dørslund, Brande, Nabo
FADDER Nr. 4: Lars Hansen Dørslund, Dørslund, Brande, Nabo
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. {Dobbelt i kirkebogen: præsten har senere mærket dåben burde være No. 1 kirkeåret 1776, men ikke slettet denne dåb i kirkeåret 1775} Dom: 1ma advent havde Thomas Christensen med sin Kone Dorthe Pedersdatter af Døslund en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jørgen {Pedersen} Holtums kone {Maren Nielsdatter} i Arnborg - Sogn Fadderne vare Johanne Christensdatter P: Pedersen Ander{s} Pedersen {Dørslund} og Lars Hansen Døslund.
Konfirmation nr. 9104
NOTITS: Tager med stedfaderen Christen Nielsen til Tornvig 1797. Maren Nielsdatter, der bærer er søster til moderens første mand Peder Nielsen død 1773.


Nr. 2036 1775.12.17 Karen Madsdatter, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Tjenestepige ved madamme Brandt.
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensens Kone
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens Kone, identifikation kan betvivles.
FADDER Nr. 4: Peder Hansen Møller, Skærlund, Brande, Hans Skærlunds Søn
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande, Tjenestepige fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Troelsen, Uhre?, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande, Sønnen Peder Hansen Skærlund fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 3 Søndag i advent havde Mads Jensen Brande med sin kone Maren Chrestens Datter en Pige til Daaben Karen baaret af Mette Christensdatter tienende Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Faddere vare Jørgen Jørgensen og Hustru {Maren Jensdatter} i Brande Jens Trulsen Kone {Mette? Nielsdatter, Uhre?} og Hans {Pedersen} Skierlunds Søn Peder {Hansen Møller}.
NOTITS: Mads Jensen og Maren Jensdatter kunne være beslægtede. På den anden side er Jørgen Jørgensen en nabo. Det er ikke umuligt, at der var en anden Jens Troelsen i Brande sogn.


Nr. 2037 1775.12.26 Anne Pedersdatter, Sandfeld- Store. FAR: Peder Jørgensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Dørlsund, Brande, Lars Hansens Kone i Dørslund. Hun er datter af Peder Jørgensen med hans første kone, som døde 1766.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Søn af faderen
FADDER Nr. 2: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens Kone
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Datter af faderen og første kone. Gift med Søren Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Hansen, Dørslund, Brande, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 2 Jule Dag havde Peder Jørgensen {Store Sandfeld} en Datter til Daaben af sin 2. Kone kaldet Anne baaret af Lars Hansens Kone {Karen Pedersdatter} i Døslund. Fadderne vare Jens Petersen og Hustru {Ane Larsdatter} i Uhre Søren Sørensen og Hustru {Mette Pedersdatter} i Fløe.
Konfirmation nr. 9086
NOTITS: Eller konfimeret #9110?


Nr. 1992 1776.01.01 Peder Jensen, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1775 og juli 1776. Ikke indført i kirkebogen, Jens Pedersen af Store Langkær og Maren Kjeldsdatters søn kaldet} Peder
NOTITS: Både faderen og moderen født i Store Langkær og gift der før 1774, de er i Store Langkær indtil 1783.


Nr. 2038 1776.01.01 Kirsten Larsdatter, Lundfod. FAR: Lars Christensen. MOR: Maren.
BÅREN AF: Sidsel? Nielsdatter?, Aagaard, Thyregod?, Søren Larsen Aagaards Kone
FADDER Nr. 1: Søren Larsen? Aagaard, Aagaard?, Thyregod?
FADDER Nr. 2: Peder Iversen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 3: Anna Barbara, Brande By (Præstegaarden), Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter Kragsigs Kone, Kragsig, Brande, Christen Hansen Kragsigs Kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen, Kragsig, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Nyt Aar Dag havde Lars Christensen Lunfod med sin 1. Kone Maren en datter til Daaben kaldet Kiersten baaret af Søren Aagaars Kone {Sidsel Nielsdatter?}. Fadderne vare Søren {Larsen?} Aagaar {Aagaard, Thyregod?} Peder Iversen Lunfod Anna Barbara i Præstegaarden Christen {Hansen} Kragsigs Kone {Johanne Jensdatter}.
NOTITS: Søren Larsen i Aagaard Thyregod fra FT 1787. Aagaard ligger tæt ved Lundfod.


Nr. 1985 1776.01.14 Anne Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Nielsens Kone, Sted og sogn ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Sted og sogn ikke kendt.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Sted og sogn ikke kendt.
FADDER Nr. 3: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Vel gift med Anders Pedersen i Uhre.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 2. Søndag efter h: 3 Konger havde Christen Nilsen i Uhre en datter af sin 1 Kone Anne {Maren} Sørensdatter til Daaben kaldet Anne baaret af Nils Nilsens Kone i Uhre. Fadderne vare Nils Nilsen i [...mangler, plads fri...] Jens Nilsen Mette Jakobs Datter Margrete Jakobs Datter i Uhre.
Konfirmation nr. 9118
NOTITS: Mette Jakobsdatter er 27 og vel gift med Anders Pedersen i Uhre. Margrethe Jakobsdatter bliver i dec. 1776 gift med Jens Henriksen i Tarp og bosat i Tarp.


Nr. 1955 1776.01.14 Dødfødt, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen Langkær. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '2. dto {2da p 3 K:} Jens {Pedersen} Lankiers dødfødte Datter.-'}
Begravelse nr. 6034


Nr. 2039 1776.02.04 Jens Madsen, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Mikkel {Pedersen} Hyvilds kone
FADDER Nr. 1: Morten Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Sidsel Andersdatter, Risbjerg, Brande, Søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Septuagesima havde Mads Risberg Risbjerg af sin 1 Hustru Mette Anders Datter en søn til Daaben kaldet Jens baaret af Mikel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}. Fadderne vare Mikel {Pedersen} Hyvild Morten Simonsen Poul {Jensen} Risberg Karen og Zidsel Andersdatter.
NOTITS: Karen og Sidsel Andersdatter er døtre af Jens Madsens tidligere nabo i Risbjerg Anders Sørensen †1763-73 og er søstre til moderen Mette Andersdatter.


Nr. 2040 1776.02.24 Anne Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Sandfeld-Store, Brande, Faderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld-Store, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen den Yngre, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Uhre, Brande, Søren Pedersens Datter
FADDER Nr. 5: Dorthe Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersen Risbiergs Kone
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Uhre, Brande, Død 1770-73, snarere mod enden 1772-73, fordi han nævnes her. Hans kone Ane Larsdatter gift 2. gang med Jens Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Dito havde Jens Pedersen af Uhre sit første Barn med sin første Kone Anne Lars Datter Anne Jens Pedersens Stedmoder {Maren Christensdatter} Peder Jørgensen Hendrik Pedersen Uhre Peter Pedersens Søn Peder {Pedersen} Søren Pedersen Datter og Søren {Andersen} Risbiergs Kone.
Konfirmation nr. 9220
NOTITS: Søren Pedersen †1770-3 (søn Otto født 1770c) af Uhre var gift med Anne Larsdatter i hendes 1. ægteskab og havde øjensynligt mindst to døtre: Dorthe Sørensdatter og Ane Sørensdatter, som her også står fadder. Jens Pedersens far er Peder Jørgensen i Store Sandfeld, som er gift 2. gang med Maren Christensdatter.


Nr. 1970 1776.03.10 Dødfødt, Uhre. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '3. 3die i Faste en dødfød søn fra Peder Nielsen i Ure.'}
Begravelse nr. 6035


Nr. 2041 1776.03.20 Niels Jensen, Uhre. FAR: Jens Nielsen Søndergaard. MOR: Anne Maria Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Niels Søndergaards Enke, Uhre, Brande, baaret af gamle Nils Søndergaards Enke i Uhre
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Uhre?, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone, vel.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter, Brande By?, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Søndergaard, Uhre, Brande, Død før 1776, for enken bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 4 Onsdag i faste havde Jens Nilsen i Uhre af sin 1 Kone Anne Maria {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af gamle Nils Søndergaards Enke i Uhre. Fadderne vare Nils Nilsen Hans {Jensen} Smed, Maren Sørens Datter Anne Lars Datter Brande Kiersten Jens Datter Brande.
Konfirmation nr. 9097
NOTITS: Anne Maria Pedersdatter fra FT 1787. Gamle Niels Søndergaard ikke identificeret.


Nr. 2042 1776.03.27 Christen Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By (Præstegaarden), Brande, baaret af Præstens Kone
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Dorthe Andersdatter, Skerris, Brande, Anders Lassøns Hustru
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Brejl, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Sidsel Jensdatter Langkær, Langkær, Brande
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 5 Onsdag i faste havde Chlemen Skierris af sin 2. Kone Magrete {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Præstens Kone. Fadderne vare Anders La[.]sson, christen {Pedersen} Breiel, Anders La[.]ssøns Hustru {Dorthe Andersdatter}, Zidsel {Jensdatter} Lang Kier Anne Jens Datter Brande.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Christen Brejl tjener 1774 i præstegården. Moderen Margrethe tjente i præstegården, da hun blev gift i 1775, derfor bærer præstekonen. Anders Larsen er Clemmen Andersens nabo i Skerris. Sidsel Jensdatter er gift med Thomas Christensen i Store Langkær også en slags nabo. Anne Jensdatter, 18, er datter af Jens Pedersen †1763-73 og Sophie Enevoldsdatter i Brande By.


Nr. 2043 1776.04.14 Marta Christensdatter Høyer, Brande By. FAR: Christen Ottosen Høyer. MOR: Maren Halvorsdatter.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By (Præstegaarden), Brande, baaret af Præstens Kone
FADDER Nr. 1: Maren Jensdatter Kjersgaard Brandt, Brande By, Brande, Enke efter Laurids Jensen Brandt †1763-73 til Brandholm
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Christian Ernstsen Voetmann, Blæsbjerg, Brande
FADDER Nr. 5: ? Rekke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 1 Søndag efter Paaske havde Degnen {Christen Ottosen Høyer} af sin 1. Kone {Maren Halvorsdatter} en Pige til Daaben kaldet Marta baaret af Præstens Kone {Marta Stub}. Fadderne vare Madamme Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard} {Jens Nielsen} Kiersgaard og Kone {Karen Mortensdatter Skaarup}, Monsr Wortmand {Christian Ernstsen Voetmann} og Jomfru Rekke.


Nr. 2044 1776.04.21 Jens Jørgensen, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens Enke, Brande By, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads kone, søster til faderen
FADDER Nr. 3: Mads Jensen, Brande By, Brande, Bror til moderen og nabo
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensens kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Brande By, Brande, Død 1763-73, men navn kendt i 1776, så nærmere 1773c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 2. Søndag efter Paaske havde Jørgen Jørgensen af sin 1. Kone Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Jens Nilsens Enke Fadderne vare Nils {Pedersen} Arrevad og Hustru {Ane Jørgensdatter} Mads Jensen og Hustru {Maren Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9073
NOTITS: Niels Jensen set i Brande By 1763 med kone. Hendes navn ikke kendt. Deres børn er moderen Maren Jensdatter, hendes søster Ane Kirstine Jensdatter og hendes bror Mads Jensen.


Nr. 2045 1776.04.21 Peder Knudsen, Lundfod. FAR: Knud Thomsen. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Thorlund-Store, Ejstrup, Peder Pedersens kone
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Brande, Møller i Arvad Mølle
FADDER Nr. 2: Ane Kirstine Christensdatter, Arvad Mølle, Brande, Møller Niels Andersen Wongs kone.
FADDER Nr. 3: Christian Ernstsen Voetmann, Blæsbjerg, Brande, Blæsbjerg i konens skifte 1776.
FADDER Nr. 4: Anna Barbara ?, Brande By, Brande, I Præstegaarden
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Thorlund- Store, Ejstrup, *1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dito havde Knud Tommesen Lunfoed af sin 1. Kone Inger {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Peder Pedersens Hustru {Anne Pedersdatter} i Tholund {Ejstrup} Fadderne Vare Mølleren {Niels Andersen Wong} og Hustru {Ane Kirstine Christensdatter} Wortman {Christian Ernstsen Voetmann} Anna Barbara i Præstegaarden
Konfirmation nr. 9108
NOTITS: Peder Pedersen *1709c i Store Thorlund Ejstrup er vel moderens far. Hans søn Peder Pedersen *1746c kunne også være ment, men hans kone Else Sørensdatter er på det tidspunkt kun 16 år. Wortman er Christian Ernstsen Voetmann, som det ses i skiftet efter hans kone, død samme måned i Blæsbjerg.


Nr. 2046 1776.04.21 Sidsel Mikkelsdatter, Skærlund?. FAR: Mikkel Jensen, Risbjerg. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Skærlund, Brande, baaret af Mads Hannerups Kone
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Skærlund, Brande, Konen Mette Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dito Mette Pedersdatter en uægte Datter til Daaben kaldet Zidsel baaret af Mads {Christensen} Hannerups Kone {Mette Andersdatter} Faderen udlagt Mikel Jensen - Risbierg
NOTITS: Mikkel skal ifølge lægsrullen 1789 være søn af Jens Pedersen †1763-73 i Risbjerg. Deri kaldes han Mikkel Madsen, hvorved efternavnet kan være en fejl, for han er den sidstfødte af fire andre børn.


Nr. 2047 1776.05.12 Anne Christensdatter, Askær- Nørre. FAR: Christen Jensen Nørre-Askær. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Harrild-Over, Ejstrup, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Hyvild, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Thomas Kjeldsen, Langkær, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Anne Larsdatter, Askær, Brande, Muligvis fejl, moderen er Anne Larsdatter, ingen anden af det navn set i Askær.
NÆVNT Nr. 1: Hans Nielsen, Harrild- Over, Ejstrup, Faderens far.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Slags nabo. Konen Johanne Kjeldsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 5. Søndag efter Paaske havde Christen Nørre Askier af sin 1 kone Anne {Larsdatter} en Datter til Daab kaldet Anne baaret af hans Moder Hans Nielsens kone {Anne Christensdatter} i Harrild {Ejstrup sogn} Fadderne vare Christen Thommesen af Hyvild Thommes Kielsen Langkier Peder {Nielsen} Askiers hustru {Johanne Kjeldsdatter} og Anna Lars Datter Askier.
Konfirmation nr. 9116


Nr. 2048 1776.06.09 Christen Christensen, Flø?. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs kone
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens kone
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Flø, Brande
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Bror til moderen. Konen Mette Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. 1. p. T havde Christen Pallesen af 1 kone Maren {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Søren {Sørensen} Fløs Kone {Mette Pedersdatter} Fadderne vare Peder Nilsen i Uhre og Kone {Else Pedersdatter}, Peder Jensen i Flø
Konfirmation nr. 9107
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Moderen er søster til Søren Sørensen Flø, hvis kone bærer.


Nr. 2049 1776.06.16 Karen Andersdatter, Brandlund. FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Gadbjerg
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Dorte Andersdatter, Skerris, Brande, Anders Larsens kone
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Brandlund, Brande, Søster til Anders Christensen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 2. p. T: havde Anders Christensen i Lund af sin 1 Kone Kiersten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Pigen Anne Peders Datter af Gadberg. Fadderne vare Anders Lassen og Hustru {Dorte Andersdatter} i Skierris, Chlemen {Andersen} ibidem {Skerris} Anne Christens Datter i Lund
Konfirmation nr. 9091
NOTITS: Anne Christensdatter som søster til faderen se Brande Gårdhistorie ændringer.


Nr. 2050 1776.06.23 Anne Maria Larsdatter, Dørslund. FAR: Lars Hansen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Maria Pedersdatter, Togsvig, Arnborg, Gift med Christen Mikkelsen Togsvig.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Skibbild, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 2: Inger Hansdatter, Skibbild, Arnborg, Søster til faderen. Rasmus Nikolajsen Skibbilds kone.
FADDER Nr. 3: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande, Thomas {Christensen} Dørslunds kone
FADDER Nr. 4: Peder Jørgensen, Sandfeld-Store, Brande, Moderens far
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen, Sandfeld-Store, Brande, Moderens bror, efter 1782 kaldet Peder Usseltoft
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Dorte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom. 3: P: T: havde Lars Hansen Døslund af sin 1 Kone Karen {Pedersdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne Maria baaret af Mosteren Anne Maria {Pedersdatter, Toksvig, Arnborg}. Fadderne vare Rasmus {Nikolajsen} Skivild og kone {Inger Hansdatter} Thomas {Christensen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter} Peder Jørgensen {Sandfeld-Store} Morbroderen Peder Pedersen {Sandfeld-Store}
Begravelse nr. 6112
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel.


Nr. 2051 1776.07.07 Jens Madsen, Grarup. FAR: Mads Jensen. MOR: Else Maria Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Hygild-Øster, Rind, Ib Pedersen Skærbæks kone i Hygild i Rind Sogn
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen Skærbæk, Hygild-Øster, Rind
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Flø, Brande
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Brande By, Brande, Østergaard
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom. 5ta P: T: havde Mads Jensen Grarup af sin 1 Kone Else Maria {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Ibs {Pedersen Skærbæk} Kone {Kirtsten Jensdatter} i Hygild i Rind Sogn. Fadderne vare Ib {Pedersen Skærbæk}. Jens Madsen i Fløe. Anne Jensdatter i Østergaard i Brande
Begravelse nr. 6049
NOTITS: Begravet 1777 seks måneder gammel. Denne Mads Jensen er i 1787 i Blæsbjerg, Brande. Ib Pedersen Skærbæk og kone fra FT 1787, Øster Hygild, Rind. Anne Jensdatter, 18, er datter af Jens Pedersen †1763-73 og Sophie Enevoldsdatter i Brande By.


Nr. 2052 1776.07.07 Niels Bertelsen, Uhre (Bundgaard). FAR: Bertel Eriksen Bundgaard. MOR: Maren ?.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens kone
FADDER Nr. 1: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone
FADDER Nr. 2: Hans Jensen smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: ? Christen Røgters kone, Brande
FADDER Nr. 4: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dito {Dom. 5ta P: T:} havde Berthel {Eriksen} Bundgaard af sin 1 Kone Maren en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Peder Nielsens Kone {Else Pedersdatter}. Fadderne var Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter}, Hans {Jensen} Smed, Christen Rygters Kone Hendrick Pedersen.
NOTITS: Bertel Bundgaard nævnt 1763, †1778. Eriksen i lægsrullen 1789.


Nr. 2053 1776.07.21 Hans Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Risbjerg, Brande, Søster til faderen Lars
FADDER Nr. 1: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen Risbjergs kone
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 7 p: T: havde Lars Hansen Riisberg af sin 1 Kone Anne {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Hans baaret af Søsteren Maren HansDatter Fadderne vare Pigen Karen Anders Datter Riisberg Christen {Nielsen} Nedergaard Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter} Peder{Pedersen} Østergaard i Brande
NOTITS: Peder Østergaard se BG, Brande By hefte 10, Matr. 6a, Østergaard. Hans Larsen og Maren Hansdatter er vel børn af Hans Christensen nævnt 1763 i Risbjerg.


Nr. 1969 1776.09.01 Navnløs, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skrædder. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. 13da p: T: Jørgen Skræders Datter {Navnløs} 3 Dage gaml.'}
Begravelse nr. 6041


Nr. 2054 1776.10.20 Anne Kierstine Sørensdatter, Brandlund. FAR: Søren Simonsen. MOR: Maren Henningsdatter.
BÅREN AF: Ane Henningsdatter, Uhre, Brande, Christen Nørgaards kone i Uhre
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Brandlund, Brande, Anders Christensens kone i Brandlund
FADDER Nr. 4: Karen Henningsdatter, Brandlund, Brande
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 20de post Trinit: havde Søren Simonsen i Lund en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Henningsdatter} kaldet Anne Kirstine baaret af Christen Nørgaards Kone i Uhre. Fadderne vare Christen Nørgaard i Uhre Troels Christensen i Brande - Anders Christensens Kone i Lund {Kirsten Jensdatter} Mosteren Karen Hennings Datter i Lund
Konfirmation nr. 9119
NOTITS: Maren, Ane og Karen Henningsdatter ser ud til at være søstre.


Nr. 2055 1776.10.20 Maren Sørensdatter, Risbjerg. FAR: Søren Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensen Risbjergs kone
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone i Uhre
FADDER Nr. 4: Dorthe Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens datter, 36, muligvis Anne Marie, 20 eller Ane, 16
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
NÆVNT Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Kone Mette Pedersdatter og datter Dorte Henriksdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 20. post Trinit: havde Søren Andersen i Riisberg en datter til Daaben af sin 1 Kone Dorte {Sørensdatter} kaldet Maren, baaret af Mads {Jensen} Riisberg Kone {Mette Andersdatter}. Fadderne vare Faderen Jens Pedersen i Uhre Christen Andersen i Riisberg Hendrick Petersen Kone {Mette Pedersdatter} i Uhre Hendrick Petersens Datter {Dorthe Henriksdatter}.
Konfirmation nr. 9102


Nr. 2056 1776.10.27 Johanne Sørensdatter, Lundfod. FAR: Søren Lassen. MOR: Sidsel.
BÅREN AF: Christiane Nielsdatter, Dørslund, Brande, baaret af Jørgen Vestesens Kone i Dørslund
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Peder Pedersen Arnborgs kone
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Madamme Brandtes pige
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Vestesen, Dørslund, Brande, Konen Christiane Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. 21. post Trinit: havde Søren Lassen i Lunfod en datter til Daaben af sin 1 Kone Zidsel, kaldet Johanne, baaret af Jørgen Vestesens Kone {Christiane Nielsdatter} i Døslund. Fadderne Vare Anders {Jensen} Arrevad. Peder Hansen i Skierlund Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter} Mad. Brantes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Pige Mette Christens Datter


Nr. 2057 1776.10.27 Maren Madsdatter, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Henningsdatter, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Søn af Hans Pedersen
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensens kone i Brande
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Madamme Brandtes pige
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. 23. post Trinit havde Mads Jensen i Brande en Datter til Daaben af sin 1. Kone Maren {Christensdatter} kaldet Maren, baaret af Mette Hennings Datter. Fadderne Hans Pedersen Skierlund og hans Søn Peder {Hansen}, Jørgen Jørgensens Kone {Maren Jensdatter} i Brande, Madamme Brantes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Pige Mette Christensdatter
Konfirmation nr. 9114


Nr. 2058 1776.11.17 Morten Nielsen, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter Skaarup, Hygild, Rind, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Jacobsen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Søn af Hans Pedersen
FADDER Nr. 4: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Poul Østergaards kone
FADDER Nr. 5: Inger Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Søster til Ambrosia, nævnt i Skarrild kirkebog
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Ambrosia Brink fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. 24. post Trinit: havde Monsr: {Niels Jensen} Kiersgaard paa Brandholm en Søn til Daaben af sin 1 Kone Karen {Mortensdatter} Schoerup {Skaarup}, kaldet Morten, baaret af Maasteren Elen Mortensdatter Schoerup fra Hygild. Fadderne Jens Jacobsen Kastoft, Hans {Pedersen} Skierlund og Søn Peder {Hansen} Madame {Poul} Østergaard {Ambroisa Brink} og Søster {Inger Brink}
Begravelse nr. 6099
NOTITS: Inger Brink nævnt som søster til Ambrosia i Skarrild kirkebog marts 1778.


Nr. 2059 1776.12.08 Johanne Pedersdatter, Brande By. FAR: Peder Pedersen Østergaard. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Christen Nielsen Nedergaards Kone , Brandlund, Brande, Christen Nedergaards Kone i Brandlund
FADDER Nr. 1: ? Christensdatter Christen Nielsen Nedergaards Datter, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Østergaard, Brande By, Brande, Kaldet gamle Peder Østergaard
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nedergaards Søn Søren
FADDER Nr. 4: ? Troels Christensen Langkærs kone, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande, Kone og datter faddere.
NÆVNT Nr. 2: Troels Christensen Langkjær, Brande By, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 2da Advendt: havde Peter Petersen Østergaard i Brande en Datter til Daaben af sin 1 Kone Mette Christens Datter kaldet Johanne baaret af Christen {Nielsen} Nedergaards Kone i Lund. Fadderne vare gamle Peder {Jensen} Østergaard i Brande, Christen {Nielsen} Nedergaards Søn Søren, Troels {Christensen} Lankiers Kone, Christen {Nielsen} Nedergaards Datter i Lund
Begravelse nr. 6126
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel i 1780. Navnene på Christen Nielsen Nedergaard i Brandlunds kone og datter ikke set. Unge Peder Østergaard ville være den gamles søn Peder Pedersen.


Nr. 2060 1776.12.08 Gjøde Christensen, Borup. FAR: Christen Andersen Økær. MOR: Mette Gydesdatter.
BÅREN AF: Anna Barbara Andersdatter, Brande By (Præstegaarden), Brande, I Præstegaarden, hun er søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Borup, Brande, Gift med moderens søster Anne Gydesdatter.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ester Nielsdatter, Borup, Brande, Nabo, søster til Søren Nielsen
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter, Borup, Brande, Nabo, Søren Hansen Kolpens kone
NÆVNT Nr. 1: Søren Hansen Kolpen, Borup, Brande, Nabo, konen Inger Jensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Samme Dag havde Christen {Andersen} Økier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette Gydesdatter Giøde baaret af Anna Barbara {Andersdatter}. Fadderne vare Palle Pedersen i Borup, Søren Nielsen ibidem, Søren {Hansen} Kolpens Kone {Inger Jensdatter} Ester Nils Datter i Borup
NOTITS: Søren Nielsen og Ester Nielsdatter er søskende.


Nr. 2061 1776.12.29 Clemmen Christensen, Brandlund. FAR: Christen Lauridsen. MOR: Maren ?.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Troels ? Mad. Brandtes karl, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Brandlund, Brande, Anders Christensen Kone i Brandund
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter?, Niels Østergaards datter i Brande
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen, Brandlund, Brande, Konen Kirsten Jensdatter er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Søndagen imellem Jul og Nyt Aar havde Christen Lauritsen i Lund en Søn til Daaben af sin 1[?] Kone Maren kaldet Clemen baaret af Anne Christens Datter fra Hesselbierre. Fadderne vare Peder Pedersen i Brande, Madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} karl Troels, Anders Christensen Kone {Kirsten Jensdatter} i Lund, Nils Østergaards Datter i Brande
NOTITS: Niels Østergaard Brande By ikke identificeret. Niels Christensen Langkær synes at komme senere til Østergaard nemlig efter 1782.


Nr. 1998 1777.01.01 Jørgen Andersen, Arvad. FAR: Anders Jensen. MOR: Mette Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1776 og juli 1777, ikke indført i kirkebogen, Anders Jensen Arvads og Mette Knudsdatters søn kaldet} Jørgen.
Konfirmation nr. 9040
Vielse nr. 8199
NOTITS: FT 1787 10 år. Gift #8199 i 1800 med Ane Pedersdatter af Store Sandfeld. Overtager gården i Arvad 1806. Død 1853 i Arvad.


Nr. 2062 1777.01.05 Anne Thomasdatter, Langkær. FAR: Thomas Kjeldsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande, Baaret af Clemen Larsen Kone i Hyvild
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Hyvild, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Ane Kjeldsdatter, Grarup, Brande, Søren Jensen Smeds kone i Grarup, faderens søster.
FADDER Nr. 3: Troels ? Mad. Brandtes karl, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter?, Niels Østergaards datter i Brande
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande, Halvbror til moderen. Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande, Konen Ane Kjeldsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Søndagen imellem Nyt Aar og Hellig 3 Kongers Dag havde Thomas Kielsen i Langkier en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Anne, baaret af Clemen Lassen Kone {Maren Jensdatter} i Hyvild. Faddere vare Christen Thomesen i Hyvild, Madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Karl Troels, Søren {Jensen} Smeds Kone {Ane Kjeldsdatter} i Grarup, Nils Østergaards Datter i Brande
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Moderen er datter af Christen Thomsen og Anne Poulsdatter i Hyvild, Brande. Clemmen Larsen er hendes halvbror med Anne Poulsdatters første mand Lars Clemmensen †1746. Ane Kjeldsdatter er faderens søster.


Nr. 2063 1777.01.12 Mette Troelsdatter, Langkær- Lille. FAR: Troels Iversen Langkær. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give, 60c, Søren Knudsens kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Iversen, Lundfod, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Risbjerg, Brande, Lars Hansens Kone i Risbjerg
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give, Konen Margrethe Troelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Hansen, Risbjerg, Brande, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 1ma post Epiphan: havde Troels {Iversen} Langkier en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Mette baaret af Søren Kudsensens {Knudsens?} Kone {Margrethe Troelsdatter} i Nygaard i Give Sogn, Faddere vare Christen {Nielsen} Nedergaard i Lund {Brandlund}, Peder Iversen i Lunfold {Lundfod}, Lars Hansens Kone {Anne Christensdatter} i Riisberg, Anne {Jensdatter} Østergaard i Brande {By}.
Konfirmation nr. 9101
Begravelse nr. 6047


Nr. 2064 1777.01.19 Birgitte Nielsdatter, Blæsbjerg?. FAR: Niels Christensen Donnerup. MOR: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand.
BÅREN AF: Anne Olesdatter, Donneruplund, Give, Baaret af Christen Pedersens kone på Donneruplund, Niels Donnerups stedmor
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Farre, Give, Møller i Farre Mølle, bror til Niels Donnerup
FADDER Nr. 2: ? Troels Østergaards kone, Brande By, Brande, Troels Østergaards Kone, problematisk. Troels Østergaard = Troels Christensen Langkær? Andre Troelser i Brande By ikke set, men Troels Christensen var ungkarl da han giftede sig i 1782!
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Christensdatter Wong, Arvad, Brande, Halvsøster til Niels Donnerup. Gift med Niels Andersen Wong i Arvad Mølle.
FADDER Nr. 4: ?, Brande By, Brande, Mad. Brandts pige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give, Konen Ane Olesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Troels Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Brande, Konen Ane Kirstine Christensdatter fadder, kaldet Madam Wong.
NÆVNT Nr. 4: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 2da p: Epiphania havde Sr. {Niels Christensen} Donnerup en Datter til Daaben af sin 1 Kone kaldet Bergitte, baaret af Chresten Pedersen {Donnerups} Kone {Anne Olesdatter} paa Donnerup Lund. Fadderne vare Peder {Christensen} Donnup i Phaare {Farre, Give} Mølle, Troels Østergaards Kone, Madamme Vongge {Ane Kirstine Christensdatter gift med Niels Andersen Wong den Yngre}, Madamme Brandtes Pige


Nr. 2065 1777.01.19 Erik Andersen, Dørslund. FAR: Anders Eriksen Dørslund. MOR: Ane Iversdatter.
BÅREN AF: Christiane Hansdatter, Kokborg, Thyregod, Peder Fridericksens kone i Kokborg.
FADDER Nr. 1: Lars Hansen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Dorthe Pedersdatter Dørslund, Dørslund, Brande, Thomas Christensen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Lars Hansen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 5: Christiane Nielsdatter, Dørslund, Brande, Jørgen Vestesens kone
FADDER Nr. 6: ? Nielsdatter, Brande By, Brande, Niels Østergaards datter
NÆVNT Nr. 1: Peder Frederiksen, Kokborg, Thyregod, Konen Christiane Hansdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Vestesten, Dørslund, Brande, Konen Christiane Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Samme Dag havde Ander {s Eriksen} Døslund en Søn til Daaben af sin 1 Kone Anne {Iversdatter} kaldet Erick, baaret af Peder Fridericksens Kone {Christiane Hansdatter} i Kobborg, Fadderne vare Lars {Hansen} Døslund, Thomas {Christensen} Døslund og Kone {Dorthe Pedersdatter} og Larses {Hansen} Kone {Karen Pedersdatter}. Jørgen Westesens Kone {Christiane Nielsdatter} i Døslund, Nils Østergaards Datter i Brande


Nr. 2066 1777.01.26 Lars Eriksen, Brande By. FAR: Erik Larsen. MOR: Anne Michelsdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter Røyen, Høgild-Øster, Rind, Søren Nielsen Aabyes Kone i Hygild.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Aabye, Hygild-Øster, Rind
FADDER Nr. 2: ? ? Søren Aabyes Karl, Hygild-Øster, Rind
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Peder Østergaards kone.
FADDER Nr. 4: ? ? Mad. Brandts pige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Septuagesima havde Erick Larsen i Brande en Søn til Daaben af sin 1 Kone Anne kaldet Lars, baaret af Søren {Nielsen} Aabyes Kone {Abelone Nielsdatter Røyen} i Hygeld {Rind}. Faddere Vare Søren {Nielsen} Aabye og Karl. Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter}, Madamme Brandtes Pige
Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet to et halt aar gammel 1779. Erik Larsen i 1781 til Sandfeld Bjerre. Det er i øvrigt den her nævnte Søren Aabye, som Søren Kierkegaard er opkaldt efter.


Nr. 2067 1777.01.26 Birgitte Pedersdatter, Brande By. FAR: Peder Pedersen Arnborg. MOR: Anne Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Brande By, Brande, I præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Konen Sophie Enevoldsdtter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Samme Dag havde Peder {Pedersen} Arnborg en Datter til Daaben af sin 1 Kone Anne Kierstine {Jensdatter} kaldet Bergitte Baaret af Nils {Christensen} Østergaards Kone {Sophie Enevoldsdatter}. Fadderne Vare Jens Jensen i Brande Hans {Jensen} Smed i Brande, Mads Jens Kone {Maren Christensdatter}, Karen Christensdatter i Præstegaarden


Nr. 1968 1777.02.16 Dødfødt, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '6. Samme Dag {5. Dom: qrednag:} blev Jens {Pedersen} Langkiers dødføde Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6048


Nr. 2068 1777.03.09 Mikkel Christensen Brejl, ?. FAR: Christen Pedersen Brejl. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Jonas Eriksen Harilds 1. kone, Harild, Død 1779c
FADDER Nr. 1: Jonas Eriksen Harild, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Jens Eriksen, Harrild-Brand, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Thøgersdatter, Harrild-Brand, Brande, Erik Jensens kone
FADDER Nr. 4: ? ?, Brande By, Brande, Præstens indpige
NÆVNT Nr. 1: Erik Jensen, Harrild, Brande, Konen Johanne Thøgersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Dom Lætar: Christen {Pedersen} Breiel en Søn til Daaben af sin 1 Kone Kiersten kaldet Michel, baaret af Jonas Harilds Kone. Fadderne Vare Jonas {Eriksen} Harild Jens Ericksen i Harrild. Erick Jensens Kone {Johanne Thøgersdatter} i Harild. Præsten Ind Pige
Konfirmation nr. 9163
NOTITS: Ingen kirkebog i Ejstrup før 1814. Moderens patronym se daab #2176. Tilnavn Brejl i fx konfirmationen 1798 .


Nr. 2069 1777.03.16 Kjeld Pedersen, Askær. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanna Kjeldsdatter.
BÅREN AF: ? ?, Langkær, Brande, Kjeld Thomassen Langkærs kone
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomassen Langkær, Langkær, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Askær-Nørre, Brande, Christen Jensen Nørre-Askærs kone
FADDER Nr. 4: Anne/Johanne Jensdatter, Brande By, Brande, Niels Østergaards steddatter, Anne eller Johanne
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Konen Ane Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom Judica havde Peder Nielsen Askier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Johanna kaldet Kield, baaret af Kiæld {Thomassen} Lankiers Kone. Faddere vare Kield {Thomassen} Langkier. Christen Riiberg, Christen N: Askiers Kone {Ane Larsdatter}. Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter: Anne eller Johanne Jensdatter} i Brande


Nr. 2070 1777.03.23 Lars Christensen, Askær- Sønder. FAR: Christen Jensen Sønder Askær. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Madsdatter, Hestlund- Lille, Give, Niels Sørensen Hestlunds kone
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær-Nørre, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandlund (Nedergaard), Brande, Christen Nedergaards søn i Lund
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Brandlund (Nedergaard), Brande, Christen Nedergaards datter
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Søster til moderen, Poul Jensen Risbjergs kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Hestlund, Hestlund- Lille, Give, Konen Johanne Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande, Datteren Anne Christensdatter og Sønnen Søren Christensen faddere.
NÆVNT Nr. 3: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dom Palm: gamle Christen Sønd: Askier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Karen kaldet Lars baaret af Niels {Sørensen} Hestlunds Kone {Johanne Madsdatter}. Fadderne vare Christen {Jensen} N: Askier, Christen {Jensen} Nedergaards Søn i Lund Søren, Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter} Christen {Jensen} Nedergaards Datter {Anne Christensdatter}
NOTITS: Poul Jensen i Risbjerg er bror til faderen, hans kone Mette Nielsdatter er søster til moderen.


Nr. 2071 1777.04.06 Christen Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel? Nielsdatter?, Aagaard, Thyregod, Søren Larsen Aagaards Kone
FADDER Nr. 1: Søren Larsen Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Andersen Skerris, Grarup?, Brande
FADDER Nr. 3: Anne ? Brande, Brande By, Brande, Erik Larsen Brandes kone
FADDER Nr. 4: ? ?, Skerris, Brande, Anders Larsen Skerris pige
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter
NÆVNT Nr. 1: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande, Konen Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom Sicidium[?, må være enten 6.4 eller 13.4 fordi imellem #2070 og #2072] havde Clemen Skierris en Søn til Daaben af sin 2 Kone Margarete {Christensdatter} kaldet Christen baaret af Søren {Larsen} Aagaards Kone {?Sidsel Nielsdatter}. Fadderne vare Søren {Larsen} Aagaard, Christen {Andersen} Skærris, Erick {Larsen} Brandes Kone, Anders Lassens Pige, Maren Jensdatter
Begravelse nr. 6096
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel i 1779.


Nr. 2072 1777.04.20 Peder Madsen, Skærlund. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hannerup, Lillebrande, Sønder Omme, Faster, søster til faderens far Christen Pedersen Hannerup. Thyge {Tøger} Jensens Kone i lille Brande
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande, Formodes at være moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Østergaards kone
FADDER Nr. 4: Maria Hansdatter, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds datter, Ane Marie egentlig, 17
NÆVNT Nr. 1: Tøger Jensen, Lillebrande, Sønder Omme, Konen Maren Pedersdatter Hannerup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande
NÆVNT Nr. 3: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande, Datter Maria og søn Christen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dom 3. post. Pascha havde Mads {Christensen} Hannerup en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette {Andersdatter} kaldet Peder, baaret af Thyges {Tøger Jensen} Kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i lille Brande {Sønder Omme}. Fadderne vare Anders {Pedersen} Skierlund, Christen Hansen Skierlund, Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter} i Brande, Hans {Pedersen} Skærlund Datter Maria {Hansdatter}.


Nr. 2073 1777.04.20 Maren Mikkelsdatter, Hyvild. FAR: Mikkel Pedersen Hyvild. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Hansdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensen Risbjergs kone
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Hyvild, Brande, Nabo
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hyvild, Brande, Nabo, Søren Kierkegaards bedstefar
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande, Nabokone, Clemmen Larsens kone
FADDER Nr. 4: Anne/Johanne? Jensdatter, Brande By, Brande, Anne eller Johanne
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Hansdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Maren Jensdater fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Steddatter Anne eller Johanne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme Dag havde Michel {Pedersen} Hyvild en Datter til Daaben af sin 1 Kone Johanne {Jensdatter} kaldet Maren baaret af Mads Riisbergs Kone {Mette Hansdatter}. Fadderne vare Christen Thomesen i Hyvild, Søren Jensen i Hyvild, Clemen {Larsen} Hyvilds Kone {Maren Jensdatter}, Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter, Anne eller Johanne} i Brande


Nr. 2074 1777.04.23 Anne Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Henriksen Tarp. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Tarp, Brande, Christen Poulsen? Tarps datter
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 3: Anne, Brande By, Brande, Erik Larsen kone
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Erik Larsen, Brande By, Brande, Konen Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. ds 4 Onsdag efter Paaske havde Jens Hendricksen Tarp en Datter til Daaben af sin 1 Kone Margarete {Jakobsdatter} kaldet Anne baaret af Christen {Poulsen?} Tarps Datter. Faddere vare Hendrick {Jensen} Tarp og Peder {Christensen} Tarp, Erick Larsens Kone {Anne} i Brande, Mette Jensdatter paa Brandholm
Begravelse nr. 6056
NOTITS: Begravet 5 uger gammel i 1777.


Nr. 2075 1777.05.11 Maria Andersdatter, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads kone
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsens kone
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen Ane Jørgensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Kone Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom 6. p: Pash: havde Anders Pedersen i Uhre en Datter til Daaben af sin 1 Kone Mette {Jakobsdatter} kaldet Maria, baaret af Nils {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}. Faddere vare Nils Nilsen i Uhre Peder Sørensen i Uhre, Christen Nilsens Kone i Uhre Anne Østergaard. [tilføjet i anden skrift:] "levede endnu 24/11 1864 i Vindelev".
Konfirmation nr. 9135


Nr. 1967 1777.05.18 Navnløs, . FAR: Søren Nielsen Slegt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '12. Dom 7=p: Pascha [egentlig 1. pinsedag] blev Søren Nielsen Slegt hans Søn Navnløs begravet 8 dag gammel.'}
Begravelse nr. 6054


Nr. 2076 1777.06.15 Laust Christensen, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Nikolausdatter Hegelahr, Skarrild By, Skarrild, Datter af præsten Hegelahr i Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Henriksen Kragsig, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Mikkel Pedersen Hyvilds kone
FADDER Nr. 4: ? Mad. Brandts pige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. 3. post. Trinit: havde Christen Kragsig en Søn til Daaben af sin 1 Kone Johanne kaldet Laust, baaret af Jomfru Hæglar [Hegelahr, Skarrild præstegaard]. Fadderne vare Jens {Henriksen} Kragsig, Søren Pedersen paa Brandholm, Michel {Pedersen} Hyvilds Kone, Madamme Brandtes {Maren Jensdatter Kjærgaard} Pig


Nr. 1966 1777.06.15 Dødfødt, . MOR: Anna Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '15. 3. p: Trinit: blev Anna Christens Datter og hendes dødføde Barn begravet Moderen var 29 Aar gammel.'}
Begravelse nr. 6058


Nr. 1941 1777.07.01 Otto Christensen Høyer, Brande By. FAR: Christen Ottesen Høyer. MOR: Maren Halvorsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra FT 1787 alder interpretiert: født 1777c, ikke indført i kirkebogen, 'degn Christen Ottesen Høyer og Maren Halvorsdatters søn kaldet Otte.'}
NOTITS: Christen Ottesen Høyer er degn i Brande fra 1775 til han dør i 1782. Han får børn i kirkebogen 1776 og 1778, så familien kan nødigt være andre steder end her i Brande, da Otto bliver født.


Nr. 2077 1777.07.06 Jens Thomassen, Langkær. FAR: Thomas Christensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Kirstine Jensdatter, Thyregodlund, Thyregod, baaret af Jens Hansens Datter Kierstine i Thyregodlund
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen Langkær, Langkær, Brande
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone
FADDER Nr. 3: ? Troels lille Langkiers Pige, Brande By, Brande, Troels lille Langkiers Pige
FADDER Nr. 4: ? ? Mad. Brandts pige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen Lille- Langkær, Langkær- Lille, Brande, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 6. p. Trinit: havde Thomas Christensen i Langkier en Søn til Daaben af sin 1 Kone Zidsel {Jensdatter} kaldet Jens baarer af Jens Hansens Datter Kierstine {Jensdater} i Tyrgaardlund {Thyregodlund} Thyregod. Fadderne vare Christen Langkier. Peder {Christensen} Tarpes Kone {Kirsten Jensdatter} Troels {Iversen} lille Langkiers Pige Madamme Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Pige
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel 1778.


Nr. 2078 1777.07.13 Maren Jakobsdatter, Uhre. FAR: Jakob Mikkelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens datter
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone
FADDER Nr. 3: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thygesen Søndergaards kone
FADDER Nr. 4: Sidsel Dynesdatter, Uhre, Brande, Vel datter af Dynes Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Thygesen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande, Konen Ane Marie Henriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 7. p Trinit: havde Jakob Mikelsen i Uhre en Datter til Daaben af sin 1 Kone {Kirsten Jensdatter} kaldet Maren, baaret af Hendrick Pedersen Datter Maren {Henriksdatter}. Fadderne vare Hendrick Pedersen og Kone {Mette Pedersdatter}, Jens {Thygesen} Søndergaards Kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Zidsel Dynes Datter
Begravelse nr. 6066
NOTITS: Begravet 22 uger gammel. Moderens navn fra vielse #8027, 1776.


Nr. 2079 1777.08.03 Sidsel Christensdatter, Flø. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter?, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs pige
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Palle Pedersen, Flø, Brande, Peder Jensens Søn
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens kone
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Flø, Brande, Jens Madsens datter, 18
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Flø, Brande, Søn Palle Pedersen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen, Uhre, Brande, Konen Else Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Madsen, Flø, Brande, Datter Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 10. p. Trinit: havde Christen Pallesen en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Sørensdatter} kaldet Zidsel baaret af Søren Fløes Pige Anne {Sørensdatter}. Fadderne vare Søren {Sørensen} Fløe, Peder Jensens Søn Palle {Pedersen}, Peder Nilsens Kone {Else Pedersdatter} i Uhre, Jens Madsens Datter {Else Jensdatter, 18} i Fløe
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, 1777. Else Jensdatter fra FT 1787 ved broderen Jens Jensen, som vel er søn af Jens Madsen.


Nr. 2080 1777.08.24 Maren Sørensdatter, Usseltoft. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
BÅREN AF: Sidsel Larsdatter Usseltoft, Usseltoft, Brande
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Rygter, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Margrethe Jakobsdatter, Tarp, Brande, Jens Henriksen Tarps kone
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Brande By, Brande, Søren Nielsen Brogaards datter
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Datter Sidsel Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Nielsen Brogaard, Brande By, Brande, Datter Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 13. p: Trinit:> havde Søren Usseltoft en Datter til Daaben af sin 1 Kone Maren {Henriksdatter} kaldet Maren, baaret af Lars {Pedersen} Usseltofts Datter Zidsel {Larsdatter}. Fadderne vare Hendrick {Jensen} Tarp, Søren {Christensen} Rygter. Jens {Henriksen} Tarps Kone {Margrethe Jakobsdatter} Søren {Nielsen} Brogaards Datter Maren {Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6063
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, 1777.


Nr. 2081 1777.09.07 Kierstine Jørgensdatter, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Lille-Holm, Brande, Jens Hansen Vævers kone
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lille-Holm, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Thomasens datter
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 2: Peder Thomasen, Uhre, Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. 15. p: Trinit: havde Jørgen {Pedersen} Skræder en Datter til Daaben af sin 1 Kone Karen {Jensdatter} kaldet Kierstine baaret af Jens {Hansen} Vævers Kone {Kirsten Jensdatter}. Faddere vare Jens {Hansen} Væver. Christen {Nielsen} Nørgaard, Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter}, Peder Thomesens Datter {? Pedersdatter} i Uhre


Nr. 2082 1777.09.14 Peder Sørensen, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne ?, ?, Brande, Christen Thomasens kone, enten Hyvild eller Langkær-Store
FADDER Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Sandfeld-Store, Brande, Efter 1782 kaldet Peder Usseltoft, bror til moderen
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone, Jens er bror til moderen
FADDER Nr. 4: Ane? Pedersdatter, Flø, Brande, Peder Jensens datter
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Sønnen Peder Pedersen Sandfeld fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Søn af Peder Jørgensen og bror til Peder Pedersen Sandfeld.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jensen, Flø, Brande, Datter Ane? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. 16. p: Trinit: havde Søren Fløe en Søn til Daaben af sin 1 Kone Mette {Pedersdatter} kaldet Peder baaret af Christen Thomesens Kone {Anne Poulsdatter, Hyvild eller Anne Andersdatter, Langkær-Store}. Faddere vare Christen Pallesen i Fløe, Peder Jørgensens Søn i Sanfeld Peder {Pedersen}, Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre, Peder Jensens Datter {Ane? Pedersdatter} i Fløe
Konfirmation nr. 9106


Nr. 2083 1777.09.14 Mette Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Anne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Maren Kjeldsdatter, Langkær-Store, Brande, Moderens søster, Jens Pedersen Langkærs kone
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomasen Langkær, Langkær-Store, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær-Sønder, Brande, Moderens søster, Peder Nielsen Askærs kone
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Grarup, Brande, Faderens søster
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande, Konen Maren Kjeldsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Konen Johanne Kjeldsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. Samme Dag havde Søren {Jensen} Smed i Grarup en Datter til Daaben af sin 1 Kone Anne {Kjeldsdatter} kaldet Mette, baaret af Jens {Pedersen} Lankiers Kone. Fadderne vare Kield {Thomasen} Langkier, Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}, Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren {Jensen} Smeds Søster {? Jensdatter} i Grarup.


Nr. 2084 1777.09.21 Peder Laustsen, Grarup. FAR: Laurids Pedersen Grarup. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne? Andersdatter, Lønaa, Thyregod, 19, Anders Gregersens (†1776) datter. Anders kone var Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa †1785 Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 1: Christen Corporal, ?, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Lønaa, Thyregod, Søn af Kirsten Pedersdatter (og Anders Gregersen) og søstersøn af faderen her, Laust Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26. 17. p: Trinit havde Laust {Laurids Pedersen} Grarup en Datter{gennemstreget} Søn til Daaben af sin 1 Kone {Margrethe Christensdatter} kaldet Peder baaret af Anders Gregersen Datter {Anne? Andersdatter, 19} i Lenoe {Lønaa, Thyregod}. Fadderne vare Christen Corperal, Peder Andersen i Lenoe {Lønaa, Thyregod}
NOTITS: Peder Nielsen †1742 Lønaa, Thyregod havde en datter Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa †1785 Lønaa, Thyregod gift med Anders Gregersen. Peder havde også en søn Laurids *1735 Lønaa, som er faderen Laust her (Dokumentation ægteskabsbevilling 5. maj 1786 til Peder Andersen og Mette Larsdatter - datter af Laust Pedersen - som næst søskende børn, de har allerede giftet sig 1785!). Anders Gregersen havde to døtre: Marie (Maren) gift 1775 bosat Give og Anne *1758, 19 år.

LINK: Kermits udskrift af ægteskabsager.


Nr. 2085 1777.09.28 Jens Poulsen, Risbjerg. FAR: Poul Jensen Risbjerg. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Tarp, Brande, Christen Poulsen (†1773-) Tarps datter, 24
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær-Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Christensdatter Risbjerg, Risbjerg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Poul Jensen, Risbjerg, Brande, Pouls Jensen Risbjergs tjenestepige
NÆVNT Nr. 1: Christen Poulsen Tarp, Tarp, Brande, Datter Johanne Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. 18. post Trinit havde Poul Riisberg en Søn til Daaben af 2. Kone Mette {Nielsdatter} kaldet Jens baaret af Christen {Poulsen} Tarpes Datter. Fadere vare Peder {Nielsen} Askier. Peder {Christensen} Tarp, Lars {Hansen} Riisberg Kone {Ane Christensdatter}. Poul {Jensen} Riisbergs Pige


Nr. 2086 1777.10.05 Anna Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Johanne Thøgersdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup, Faderens søster, gift med Christen Sørensen Skytte.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Skytte, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Jens Eriksen, Harrild, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Harrild-Over, Brande, Erik Eriksens kone
FADDER Nr. 4: Johanne? Sørensdatter, Lundfod, Brande, Søren Pedersen Spillemands datter
NÆVNT Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen Spillemand, Lundfod, Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
28. 19. p: T. havde Erick Jensen i Harild en Datter til Daaben af 1 Kone Johanne kaldet Anna baaret af Christen {Sørensen} Skiøttes Kone {Karen Jensdatter} i Harild. Fadderne vare Christen {Sørensen} Skiøt Jens Ericksen i Harild, Erick Ericksen Kone {Karen Christensdatter} i Harild, Søren {Pedersen} Spillemands Datter {Johanne? Sørensdatter, 21} i Lunfoed
Konfirmation nr. 9095
Begravelse nr. 6481
NOTITS: Begravet 23 år 5 måneder gammel, 1801. Karen Jensdatter er faderens søster.


Nr. 2087 1777.11.23 Christen Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen Risbjerg. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: ?, Brandlund, Brande, Christen Nielsen Nedergaards kone *1716c †1791 navn ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nielsen Nedergaards søn
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen Risbjergs kone
FADDER Nr. 4: ? Hansdatter, Risbjerg, Brande, Hans Christensen Risbjergs datter
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Christensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
29. 26. p: T: havde Lars Riisberg en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Ane Christensdatter} kaldet Christen, baaret af Christen {Nielsen} Nedergaards Kone. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nedergaard og Søn Søren {Christensen}, Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}, Hans {Christensen} Risbergs Datter
Begravelse nr. 6103
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel, 1779.


Nr. 2088 1777.11.30 Anna Kirstine Nielsdatter, Arvad Mølle. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter, Donneruplund, Give, Søster til moderen, Christen Pedersen Donnerups datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Farre, Give, Halvbror til moderen
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Storgaard, Ejstrup, Nærmeste Storgaard er i Ejstrup
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Knud Thomasens kone, nabo
NÆVNT Nr. 1: Knud Thomasen, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 4: Advent havde Sr {Niels Andersen} Vonge {Wong } en Datter til Daaben af 1 Kone kaldet Anna Kierstine, baaret af Christen Pedersens {Donnerup} Datter Bergitte {Christensdatter} Faddere vare, Peder {Christensen} Donrup, Anders {Jensen} Arrevad, Christen Storgaard Knud Thommesens Kone {Inger Pedersdatter, Lundfod}


Nr. 2089 1778.01.01 Peder Pedersen, Uhre. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Flø, Brande, Søster til moderen, Peder Jensens Datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Palle Pedersen, Flø, Brande, Moderens bror, Peder Jensens Søn.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Gift med Jens Troelsen.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Kragsig, Brande, Datter af Jens Sørensen Kragsig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Flø, Brande, Moderens far, datter Anne bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Sørensen Kragsig, Kragsig, Brande, Datter Anne fadder. Jens dør to måneder efter denne dåb.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Nyt Aars Dag havde Peder Nielsen af Uhre en Søn til Daaben af 2 Kone Else {Pedersdatter} kaldet Peder baaret af Peder Jensens Datter Anne {Jensdatter} af Fløe, Fadderne vare Christen Pallesen {Flø} Peder Jensens Søn Palle {Pedersen}, Jens Troelsens Kone {Mette Nielsdatter af Uhre} Jens {Sørensen} Kragsigs Datter Anna {Jensdatter af Kragsig}.


Nr. 2090 1778.02.01 Sidsel Madsdatter, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Søster til faderen, født i Risbjerg.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Brandlund, Brande, Han er født i Brandlund, søn af Troels Pedersen set 1763.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Ullerup, Give, Søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Syv år efter denne dåb i 1785 gift med Peder Troelsen.
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen, Ullerup, Give, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 4 p: Ep: havde Mads {Jensen} Riisberg en Datter til Daaben af 1 Kone Mette {Andersdatter} kaldet Zidsel, baaret af Michel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}. Fadderne vare, Søren {Andersen} Riisberg, Peder Troelsen i Lund {Brandlund}, Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Ullerup {Give}, Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen {Andersdatter}.
Konfirmation nr. 9145


Nr. 2091 1778.02.15 Jens Madsen, Grarup. FAR: Mads Jensen Grarup. MOR: Else Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Maren? Jensdatter, Flø, Brande, 26, søster til faderen, kan også være Else, 19.
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Flø, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Kaldes også Troels Langkær
FADDER Nr. 3: Anne Mikkelsdatter, Brande By, Brande, Gift med Erik Larsen.
FADDER Nr. 4: ? tjenestepige Maren Brandts , Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande, Konen Anne Mikkelsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brandy By, Brande, Kaldet Mad. Brant, enke efter Laurids Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. D: Septuag. Havde Mads Grarup en Søn til Daaben af 1 Kone som blev kaldt Jens, baaret af Jens Madsens Datter {Maren, 26, eller Else, 19} i Fløe Faddere vare Jens Madsen i Fløe, Truls Brande {Troel Christensen Langkær}, Erich {Larsen} brandes Kone {Anne Mikkelsdatter}, Madamme Brandtes Pige
NOTITS: Mads patronym se dåb #2163. Han er søn af Jens Madsen i Flø.


Nr. 1965 1778.04.28 Dødfødt, Dørslund. FAR: Thomas Christensen Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '8. D: Ascent Christ: blev Thomas {Christensen} Døslund døeføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6073


Nr. 2092 1778.05.15 Thomas Christensen, Alkærlund. FAR: Christen Thomasen. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Alkærlund, Brande, Faderens mor, Thomas Christensen Alkærlunds kone
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Rygter, Brandholm, Brande, Mulig bror til faderens far, som er Thomas Christensen. Denne har en sikker bror Søren *1731, som ses i Reserverullen 1741.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Brandlund, Brande, Jørgen Pedersen Skræders kone
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 4. Fredag efter Paaske havde Christen Thomesen af Algierlund en Søn til Daaben af 1 Kone Berte {Birte Nielsdatter} kaldet Thomas, baaret af Thomas {Christensen} Algierlunds Kone {Ane Andersdatter} Faddere vare Thomas {Christensen} Algierlund, Søren {Christensen} Rygter {Brandholm} Jørgen {Pedersen} Skræders Kone {Karen Jensdatter af Brandlund}, Johanne Jensdatter paa Brandholm
Konfirmation nr. 9122
Begravelse nr. 6475
NOTITS: Begravet 22 år 6 måneder, 1800.


Nr. 2093 1778.05.15 Laust Larsen, Lundfod. FAR: Lars Lundfod. MOR: Johanne kone Laust Larsens.
BÅREN AF: Anna Jensdatter, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 1: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Anne Mikkelsdatter, Brande By, Brande, Erik Larsens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Iversen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, Hans Skærlunds Datter
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande, Datter Anna Marie Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Samme Dag havde Lars Lundfoed en Søn til Daaben af 1 Kone Johanne kaldet Laust baaret af Anna Jensdatter Kragsig. Fadderne vare Erich {Larsen} Brande, Peder Iversen {af Lundfod}, Erich {Larsen} Brandes Kone Hans {Pedersen} Skierlunds Datter {Anna Marie Hansdatter}.
NOTITS: En Lars Christensen er set i Lundfod, men hans kone hedder Maren.


Nr. 2094 1778.05.17 Niels Pallesen, Borup. FAR: Palle Pedersen. MOR: Ane Gydesdatter.
BÅREN AF: El Pedersdatter, Grarup, Brande, Niels Larsen Vestergaards kone, gift to uger senere.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Vestergaard, Grarup (Vestergaard), Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Her kaldet Troels i Brande
FADDER Nr. 3: ? Niels Mosgaards enke, Mosgaard-Store?, Give?
FADDER Nr. 4: Niels Hansen? Mosgaard, Mosgaard, Give?, Afdød.
FADDER Nr. 5: Anna Jensdatter Østergaard, Østergaard (Østergaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. D. 4. P: Pascha havde Palle {Pedersen} Borup en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Gydesdatter} som blev kaldt Nils baaret af Nils {Larsen} Vestergaards Kone {El Pedersdatter} i Grarup, Fadderne vare Nils {Larsen} Vestergaard {Grarup}, Troels {Christensen Langkær} i Brande, Nils Moesgaars Enke Anna Østergaard
NOTITS: Mosgaard kan være Lille Mosgaard i Thyregod sogn eller Store Mosgaard i Give Sogn, hvilket er de nærmeste Mosgaarde. Der er flere længere væk. I Lille Mosgaard i Thyregod ses ingen Niels omkring 1778. Kan ikke være Niels Hansen i Store Mosgaard Give, som ses fx 1771, men som først dør 1787 i Hjortsballe, Give.


Nr. 2095 1778.07.08 Kirstine Nielsdatter, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Hygild- Vester, Rind, Moderens mor, Morten Jakobsen Skaarups enke
FADDER Nr. 1: Rasmus Jensen Hygild, Hygild, Rind, Svoger til moderen, gift med hendes søster Ellen Mortensdatter Skaarup.
FADDER Nr. 2: Niels Søndergaard, Kjærsgaard, Snejbjerg
FADDER Nr. 3: Søren Johansen Busch, Overkær, Snejbjerg, Ses senere fx 1787 i Brande sogn.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Maren Brandts Tjenestepige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Morten Jakobsen Skaarup, Hygild- Vester, Rind, Afdød, moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Onsdagen ds 8 Juli havde Sr {Niels Jensen} Kærsgaard en Datter til Daaben af 1 Kone {Karen Mortensdatter} kaldet Kærstine Baaret af Sal: Morten {Jacobsen} Schorups {Skaarups} Enke {Kirsten Jensdatter} i Hygild. Fadderne vare Rasmus Hygild {Rind}, Niels Søndergaard i Kiersgaard {Snejbjerg}, Søren {Johansen} Busch fra OverKær {?}, Madamme Brande {Maren Jensdatter Kjærsgaard} og Pige
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Kirsten Jensdatter i Hygild, Rind er moderens mor. Rasmus Hygild † juni 1786. Moderens far Morten Jacobsen Skaarup †1767 i Rind.


Nr. 2096 1778.07.19 Henrik Jensen, Tarp. FAR: Jens Henriksen Tarp. MOR: Margrethe Jacobsdatter.
BÅREN AF: Anne Poulsdatter, Tarp, Brande, Faderes mor.
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande, Faderes far, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Gift med Maren Henriksdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Tarp, Brande, Nabo
FADDER Nr. 4: Mette Jacobsdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen.
FADDER Nr. 5: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
FADDER Nr. 6: Mette, Brandholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 5. p: Trinit: havde Jens {Henriksen} Tarp en Søn til Daaben af 1 Kone Magrete {Jacobsdatter} kaldet Hendrich, baaret af Hendrich {Jensen} Tarpes Kone {Ane Poulsdatter}. Faddere vare Søren {Eriksen} Usseltoft, Peder {Christensen} Tarp, Anders Pedersen Kone {Mette Jacobsdatter} i Uhre, Mette paa Brandholm


Nr. 2097 1778.07.19 Christen Jensen, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hedegaard, Ejstrup, *1718c. Alder 60 år. Christen Madsens Kone i Hedegaard, Ejstrup. Familieforbindelse ikke fundet.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Hedegaard, Ejstrup, Konen Maren Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaard eller Jens Pedersen Storgaard?
FADDER Nr. 3: Søren Christensen Rygter, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, *1747c. Alder 31 år. Peder Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: ? kone Jens Kragsigs, Jens Kragsigs kone. Hvis dette er Jens Sørensen Kragsig, er det måske hans anden kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen? Kragsig, Kragsig, Brande, Død 4 måneder før dette, hvis det er ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Samme Dag havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm en Søn til Daaben 2 Kone Karen {Christensdatter} kaldet Christen baaret af Christen Madsens Kone {Maren Christensdatter} i Heegaard {Hedegaard, Ejstrup}. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre Søren {Christensen} Rygter, Peder Pedersens Kone {Ane Christensdatter} i Uhre, Jens Kragsigs {?} Kone
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Faderen Jens Christensen *1741c alder 37 år. Moderen Karen Christensdatter *1751c alder 27 år. Alle Christensen/datter kan ikke være søskende, dertil er de født for langt fra hverandre. Jens Sørensen Kragsig var død tre måneder før dåben, hans kone ikke set død i Brande i kirkebogen, dvs efter nov. 1773. Hun er optalt i skattelisten 1763. Denne nævnelse kunne tyde på, at hun lever endnu her i 1778. Hendes navn kendes ikke. Måske er hendes død glemt i kirkebogen, måske er hun flyttet udensogns.


Nr. 2098 1778.07.19 Anna Kirstine Clemmensdatter, Hyvild. FAR: Clemmen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter, Omvraa, Sønder Omme, Christen Jensens Utofts kone Omvraa Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Hyvild, Brande, Clemmen Larsens stedfar.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensens kone i Flø.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme, Konen Maren Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Samme Dag havde Chlemen {Larsen} Hyvild en Datter til Daaben af 1 Kone Maren {Jensdatter} kaldet Anna Kierstine baaret af Christen {Jensen} Utofts Kone {Maren Jacobsdatter} Omvraae Faddere vare Christen Thomesen Hyvild, Søren Jensen af Riisberg Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Mette Peders Datter fra Fløe
Begravelse nr. 6098
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Christen Thomsen er Clemmen Larsens stedfar.Christen Jensen i Omvraa vel moderens bror. Søren Jensen i Risbjerg er vel bror til Johanne Jensdatter, Michel Pedersen Hyvilds kone. Mette Pedersdatter er Søren Sørensen i Fløs kone.


Nr. 2099 1778.08.09 Maren Sørensdatter, Usseltoft. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Hestlund- Store, Give, Søster til faderen, Peder Christensen Donnerups kone.
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Familie forbindelse ikke set.
FADDER Nr. 3: ? kone Christen Pedersen Brejls, Lundfod, Brande, 1. kone. †1785, navn ikke kendt.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter Seiting, Datter af Christen Seiting, som ikke er identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Hestlund- Store, Give, Konen Maren Eriksdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Brejl, Lundfod, Brande
NÆVNT Nr. 3: Christen Seiting, Kan muligvis være Christen Olesen Sigting af Annexgaarden, Kirkegaard, Arnborg, hvor han først ses i 1783.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 8. p. Trinit: havde Søren {Eriksen} Usseltoft en Datter til Daaben af 1 Kone Maren {Henriksdatter} kaldet Maren: baaret af Sr {Peder Christensen} Donnerup Kone {Maren Eriksdatter} af Hestlund. Faddere vare Hendrich {Jensen} Tarp, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, Christen {Pedersen} Breiels Kone Christen Seitings Datter
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Begravet 4 uger gammel, 1779. Maren Eriksdatter er søster til faderen. Navnet Seiting ellers ikke set.


Nr. 2100 1778.08.09 Maren Christensdatter, Askær- Nørre. FAR: Christen Jensen Nørre Askær. MOR: Ane Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Jacobsdatter, Langkær- Store, Brande, Slags nabo, Thomas Kjeldsens 2. kone i Store Langkær.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Nabo, Christen Jensen Sønder Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Dorte Sørensdatter, Askær- Nørre, Brande, Faderens steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Samme Dag havde Christen {Jensen} N: Askaer en Datter til Daaben af 1 Anne {Larsdatter} kaldet Maren baaret af Thomas Kieldsens {Store Langkær} Kone {Ane Jacobsdatter}. Faddere vare Peder {Nielsen} Askier, Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund}, Christen {Jensen} Sønder Askiers {Askær} Kone {Karen Nielsdatter}, Christen {Nielsen} N: Askers {Nørre Askærs} Datter {steddatter} Dorte {Sørensdatter}
Konfirmation nr. 9117


Nr. 2101 1778.08.09 Peder Pedersen, Uhre. FAR: Peder Pedersen den unge. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Thomas Christensen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Peder Pedersens søn.
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Dorte Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens steddatter i Uhre
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Ane Eriksdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen, Uhre, Brande, Konen Else Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Steddatter Dorte Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Samme Dag havde unge Pedder Pedersen en Søn til Daaben af 1 Kone Anna kaldet Peder baaret af Thomas {Christensen} Døslunds Kone. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre, Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen}, Peder Nilsens Kone {Else Pedersdatter}, Jens Pedersens Datter {steddatter Dorte Sørensdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6083
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel, 1779. Thomas Christensen kunne være i familie med moderen. Jens Pedersen er vel en nabo. Familieforhold ikke gennemsigtige.


Nr. 2102 1778.08.16 Anna Sørensdatter, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Hansdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Risbjerg, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette Hansdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. 9: p: Trinit: havde Søren {Andersen} Riisberg en Datter til Daaben af 1 Kone Dorte kaldet Anna baaret af Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter} i Uhre. Faddere vare Mads {Jensen} Riisberg, Christen Andersen i Riisberg, Mads {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Hansdatter}, Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen {Andersdatter}
Konfirmation nr. 9113


Nr. 2103 1778.09.13 Mette Andersdatter, Grarup. FAR: Anders Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Pedersdatter, Brandlund?, Brande, Søren Larsen Bjerres kone.
FADDER Nr. 1: Michel Jepsen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande
FADDER Nr. 3: Ellen Jensdatter, Kirkegaard, Arnborg, Søster til moderen. Jens Henningsens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Michelsdatter, Grarup, Brande, Michel Jepsen Grarups datter
NÆVNT Nr. 1: Søren Larsen Bjerre, Grarup, Brande, Konen Ane Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Henningsen, Kirkegaard, Arnborg, Konen Elllen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 13: p: Trinit: havde Anders {Larsen} i Grarup en Datter til Daaben af 1 Maren {Jensdatter} kaldet Mette baaret af Søren {Larsen} Bierres Kone. Faddere vare Michel Jepsen i Grarup, Christen {Andersen} Skierris, Jens Henningsens Kone {Ellen Jensdatter} ved Arnborg Kirke, Michel {Jepsen} Grarups Datter Anna {Michelsdatter}
NOTITS: Skulle være i FT 1787, men er der ikke. Ikke set død.


Nr. 2104 1778.09.20 Anna Pedersdatter, Sandfeld- Store. FAR: Peder Jørgensen Sandfeld. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande, Thomas Christensen Dørslunds kone
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Usseltoft, Sandfeld- Store, Brande, Søn af faderens 1. ægteskab.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Faderens datter af 1. ægteskab.
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Troels Jørgensen Sandfelds datter.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Dorte Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder, datter af faderens 1. ægteskab.
NÆVNT Nr. 3: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 14: p: Trinit: havde Peder {Jørgensen} Sandfeld en Datter til Daaben af 2 Kone Maren kaldet Anna, baaret af Thomas {Christensen} Døslunds Kone. Fadderne vare Christen {Poulsen} Tarp Peder {Jørgensen} Sanfels Søn Peder {Pedersen senere Usseltoft}, Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter}, Troels {Jørgensen} Sanfelds Datter Kiersten {Troelsdatter}
NOTITS: Peder Usseltoft senere tilnavn.


Nr. 2105 1778.09.20 Kirsten Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Troelsdatter , Brandlund, Brande
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Sørensen, Uhre, Brande, Ellers ikke kendt. Stedsøn Lars Sørensen af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Anna Kirstine Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, 22 år.
NÆVNT Nr. 1: Troels Pedersen Nedergaard, Brandlund, Brande, Hans datter Karen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld- Lille, Brande, Hans datter Ane Kirstine fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme Dag havde Nils {Niels Nielsen} Organist en Datter til Daaben af 1 Kone Johanne {Christensdatter} kaldet Kiersten baaret af Troels {Pedersen} Nedergaards Datter i Lund. Fadderne vare Peder {Christensen} Tarp Jens Pedersens Søn Lars {Jensen eller Sørensen}, Jens Pedersens Kone {Ane Larsdatter}, Nils lille Sanfels {Niels Pedersen} Datter Anna Kierstine {Nielsdatter}
Konfirmation nr. 9124


Nr. 2106 1778.10.25 Dorte Kirstine Christensdatter, Borup. FAR: Christen Sørensen Hjuler. MOR: Sidsel Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Svinbæk, Brandlund, Brande, Anders Nielsens enke
FADDER Nr. 1: Søren Hansen Kolpen, Borup?, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Thomsen, Alkærlund, Brande, 16 år.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Borup?, Brande, Jens Jensen Søndergaards datter, Borup?
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen, Brandlund, Brande, Ses i Extraskattemandtallet 1763.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande, Datter Else fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 19. p: Trinit havde Christen {Sørensen} Juler {Hjuler} en Datter til Daaben af 2 Kone Zidselt {Sidsel Nielsdatter} kaldet Dorte Kierstine, baaret af Anders Nielsen Enke i Lund. Fadderne vare Søren {Hansen} Kolpen, Søren Nielsen i Borup, Christen Thomesen i Algierlund, Jens {Jensen} Søndergaards Datter Else
Begravelse nr. 6105
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1779.


Nr. 1964 1778.11.08 Dødfødt, Brande By. FAR: Christen Ottesen Høyer. MOR: Maren Halvorsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '16. Samme Dag {21. p. Trinit:} blev Degnens {Christen Ottesen Høyer} død føede Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6081


Nr. 2107 1778.11.15 Niels Jørgensen, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Borup, Brande, Se dåb #2106, far Jens Jensen Søndergaard.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Langkær, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads kone, bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Anna Kirstine Nielsdatter, Sandfeld -Lille, Brande, Se dåb #2105.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande, Datter Else fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld- Lille, Brande, Hans datter Ane Kirstine fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 22. p: Trinit: havde Jørgen {Jørgensen} Brande en Søn til Daaben af 1 Kone Maren Jensdatter kaldet Nils baaret af Jens {Jensen} Søndergaards Datter i Borup. Fadderne vare Mads {Jensen} Brande. Troels {Christensen Langkær} i Brande, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}, Nils {Niels Pedersen} lille Sanfels Datter {Anna Kierstine Nielsdatter}
Begravelse nr. 6088
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel, 1779.


Nr. 2108 1778.11.22 Kjeld Jensen, Langkær. FAR: Jens Pedersen Langkær. MOR: Maren Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomassen Langkær, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær -Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone, Søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Grarup, Brande, Jens Pedersen Langkærs søster.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Konen Johanne Kjeldsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 23. p: Trinit: havde Jens {Pedersen} Langkier en Søn til Daaben af 2 Kone {Maren Kjeldsdatter} kaldet Chiel baaret af Thomas Chelses {Kjeldsens} Kone {Ane Jacobsdatter} Fadderne vare Ciel {Kjeld Thomasen} Langkier Søren {Hansen Skærlund} Schierlund, Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Jens {Pedersen} Lang kiers Søster {Mette Pedersdatter}


Nr. 2109 1778.11.22 Jens Madsen, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Henningsdatter, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Jørgensen Brandes pige
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. Samme Dag {23. p: Trinit:} havde Mads {Jensen} Brande en Søn til Daaben af 1 Kone Maren {Christensdatter} kaldet Jens baaret af Mette Henningsdatter i Brande. Fadderne vare Nils Østergaard, Peder {Hansen} Schierlund, Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter}, Jørgen {Jørgensen} Brandes Pig
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1779.


Nr. 2110 1778.12.06 Mette Larsdatter, Dørslund. FAR: Lars Hansen Dørslund. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone. Han er bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld den unge, Sandfeld- Store, Brande, Bror til moderen, senere kaldet Usseltoft.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Lars Hansen Dørslunds pige, Dørslund, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatterr bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 2da Advendt havde Lars {Hansen} Døslund en Datter til Daaben af 1 Kone Karen {Pedersdatter} kaldet Mette baaret af Jens Pedersens Hustru {Ane Larsdatter} Uhre. Fadderne vare, Thomas {Christensen Dørslund} Døslund, unge Peder {Pedersen, senere Usseltoft} Sandfeld, Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter}, Lars Døslunds Pige
Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet 8 et halvt år gammel, 1787.


Nr. 2111 1778.12.20 Sidsel Christensdatter, Flø. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Vestergaards kone. Søren er vel bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Flø, Brande, Peder Jensens søn.
FADDER Nr. 3: ? Niels Pedersens kone, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Flø, Brande, Peder Jensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Flø (Vestergaard), Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Flø, Brande, Datter Anna Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 4ta Advendt: havde Christen Pallesen i Fløe en Datter til Daaben af 1 Kone Maren Sørensdatter kaldet Zidsel baaret af Søren {Sørensen} Vestergaards Kone {Mette Pedersdatter} Fløe - Faddere vare, Søren Jens{en} i Fløe, Peder Jensen Søn Nils {Pedersen}, Nils Pedersens Kone i Uhre Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter}
Begravelse nr. 6104
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel, 1779.


Nr. 2112 1778.12.20 Jens Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Margarete Christensdatter.
BÅREN AF: Dorte Andersdatter, Skerris, Brande, Anders Skerris' kone. Faderens søster og nabo.
FADDER Nr. 1: Niels Østergaard, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Andersen, Skerris, Brande, Anders Skerris' søn.
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Christensens kone i Store Langkær.
FADDER Nr. 4: Anna Barbara Andersdatter i præstegaarden, Brande By, Brande, Fra Økær, Borup.
NÆVNT Nr. 1: Anders Larsen Skerris, Skerris, Brande, Konen Dorte Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen, Langkær- Store , Brande, Konen Sidsel Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Fere 2da Nati: fte havde Clemen {Andersen Skerris} Schierris en Søn til Daaben af 2 Kone Margarete {Christensdatter} kaldet Jens, baaret af Anders {Larsen Skerris} Schierrises Kone {Dorte Andersdatter}. Faddere vare Nils {Niels} Østergaard. Anders {Larsen} Schierrisses Søn {Lars Andersen}, Thomas Christensens Kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier, Anna Barbara i Præstegaarden
Konfirmation nr. 9130


Nr. 2113 1779.01.24 Anna Maria Pedersdatter, Tarp. FAR: Peder Christensen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Madamme Kjærsgaard.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld, unge, Sandfeld- Store, Brande, Den gamle Peder Sandfeld var hans far Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Margrethe Jakobsdatter, Tarp, Brande, Jens Henriksen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards Datter i Borup. Søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datteren Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 3 p: Epiph: havde Peder {Christensen} Tarp en Datter til Daaben af 1 Kone Kiersten {Jensdatter} kaldet Anna Maria, baaret af Madamme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} paa Brandholm. Fadderne vare Thomas {Christensen} Døslund unge Peder {Pedersen} Sandfeld, Jens {Henriksen} Tarps Kone, Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Johanne Jensdatter} i Borup
Konfirmation nr. 9137


Nr. 2114 1779.02.21 Gertrud Jakobsdatter, Uhre. FAR: Jakob Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Uhre, Brande, Sl. Jens Jensen Søndergaards datter, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Thygesen? Søndergaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Lars? Christensen, Brandlund, Brande, Christen Nielsen Nedergaards søn i Brandlund. Kan også være Søren.
FADDER Nr. 3: Maren Henningsdatter, Brandlund, Brande, Søren Simonsen Overgaards kone.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone i Uhre.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande, Sl: salig, begravet 1776 #6042. Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande, Søn Lars eller Søren fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Simonsen Overgaard, Brandlund (Overgaard), Brande, Konen Maren Henningsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 1. Søndag i Faste havde Jakob Michelsen i Uhre en Datter til Daaben af 1 Kone Kierstine {Kirsten Jensdatter} kaldet Giertrud, baaret af Sl: Jens {Jensen} Søndergaards Datter Mette {Jensdatter}. Faddere vare Jens {Thygesen?} Søndergaard i Uhre Christen {Nielsen} Nedergaards Søn {Lars/Søren Christensen} i Lund, Søren {Simonsen} Overgaars Kone {Maren Henningsdatter} i Lund, Hendrick Pedersens Kone {Mette Pedersdatter} i Uhre
NOTITS: Moderens navn se dåb #2175. Afdøde Jens Jensen Søndergaard er moderens far. Mette Jensdatter er moderens søster. Resten er i hvert fald naboer, alle familieforhold er ikke kendte.


Nr. 1963 1779.02.21 Dødfødt, Uhre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '1. 1 Søndag i Faste blev Christen Nilsen dødføde Datter fra Uhre begravet.'}
Begravelse nr. 6082


Nr. 2115 1779.04.01 Peder Andersen, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter Arvad, Vovlund, Rind, Faderens søster, gift med Christen Christensen Vovlund.
FADDER Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: ? Henrik Pedersens karl, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande, FYLDFADDER.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Vovlund, Vovlund, Rind, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Anne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Skier-Torsdag havde Anders Pedersen i Uhre en Søn til Daaben af 1 Kone Mette {Jakobsdatter} kaldet Peder, baaret af Christen {Christensen} Wouelunds {Vovlund} Kone {Kirsten Pedersdatter}. Faddere vare Jens {Henriksen} Tarp Hendrick Pedersens Karl, Peder {Christensen} Tarpes Kone {Anna Marie Pedersdatter}, Anna Østergaard i Brande
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, 1779.


Nr. 2116 1779.04.11 Niels Nielsen, Blæsbjerg. FAR: Niels Christensen Blæsbjerg. MOR: Else Katrine Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter Murkone, Uhre, Brande, Faderens mor, aftægt ved søsteren Anne Marie Christensdatter gift med Dynes Larsen i Uhre.
FADDER Nr. 1: Dynes Larsen Uhre, Uhre, Brande, Gift med faderens søster Anne Marie Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Lars Hansen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Vipskov, Lundfod?, Brande
NÆVNT Nr. 1: Lars Hansen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. 1 p: Pascha havde Niels Blesberg en Søn til Daaben af 1 kone kaldet Nils, baaret af Kiersten {Nielsdatter} MuurKone. Faddere vare Dynes {Larsen} Uhre, Søren {Hansen} Skierlund, Lars {Hansen} Døslunds Kone, Edel {Christensdatter} Hvipschou
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1779. Faderen kaldes i Give Niels Christensen Murmand, se fx 1771 Store Hestlund, Give. Kirsten Nielsdatter


Nr. 2117 1779.04.18 Maren Pedersdatter, Brande By. FAR: Peder Pedersen Østergaard, den yngre. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By?, Brande, Også kaldet Langkær, hvor han er født.
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Christen Nedergaards søn Lars.
FADDER Nr. 3: Tiken Jensdatter? Østergaard, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande, FYLDFADDER.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande, Søn Lars Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 2 p: Pasch. havde unge Peder {Pedersen} Østergaard en Datter til Daaben af 1 kone Mette {Christensdatter} kaldet Maren baaret af Troels {Christensen} Langkiers Kone. Faddere vare Nils {?Christensen Langkær} Østergaard, Christen {Nielsen} Nedergaards Søn Lars {Christensen, Brandlund}, [Ti]ken Østergaard, Anna {Jensdatter?} Østergaard
Konfirmation nr. 9154
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Begravet 1 år to måneder gammel, 1780.


Nr. 2118 1779.04.25 Karen Nielsdatter, Brandlund. FAR: Niels Larsen. MOR: Karen Jespersdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersen den yngres kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: ? Henrik Pedersens karl, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Anna Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande, FYLDFADDER.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup (Søndergaard), Brande, Jens Jensen Søndergaards Datter i Borup.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen den Yngre, Uhre, Brande, Konen Ane Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datter Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 3 p: Pasc. havde Nils Lassen i Lund {Brandlund} en Datter til Daaben af 1 Karen {Jespersdatter} kaldet Karen baaret af unge Peder Pedersens Kone i Uhre {Ane Christensdatter} Fadderne vare Jens Pedersen i Uhre, Hendrick Pedersen Karl, Anna {Jensdatter?} Østergaard, Jens Jensen Søndergaards Datter {Johanne Jensdatter} i Borup
Konfirmation nr. 9111


Nr. 2119 1779.05.02 Jens Andersen, Dørslund. FAR: Anders Eriksen. MOR: Anna Iversdatter.
BÅREN AF: Dorte Sørensdatter, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 1: Lars Hansen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld, unge, Sandfeld- Store, Brande, Efter 1782 kaldet Peder Usseltoft fra gården Usseltoft.
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Nabo, Niels Pedersen Arvads kone.
FADDER Nr. 4: ? Maren Brandts Tjenestepige, Brande By, Brande, FYLDFADDER.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjersgaard, Brande By, Brande, Kaldes Madame Brandt fra hendes afdøde mand Laurid Jensen Brandt †1764-65 Brandholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 4 p: Pasc: havde Anders Ericksen i Døslund en Søn til Daaben af 1 Kone Anna {Iversdatter} kaldet Jens baaret af Dorthe Sørensdatter fra Askier {-Nørre}. Fadderne vare Lars {Hansen} Døslund unge Peder {Pedersen} Sandfeld {-Store}, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter}, Madamme {Maren Jensdatter Kjersgaard} Brandtes Pige


Nr. 1962 1779.05.16 Dødfødt, Brande By. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. Samme Dag {6 p: Pasche:} blev Erich {Larsen} Brandes Dødføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6090


Nr. 1961 1779.06.27 Dødfødt, Grarup (Vestergaard). FAR: Niels Larsen. MOR: El Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '13. 4. p: Pascha [Trinit:!] blev Nils Lassons dødføde Søn af Grarup begravet.'}
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Lars Nielsen på Vestergaard 1 6 1 1, giftede sig 2. gang 1778 i Brande.


Nr. 2120 1779.08.01 Karen Pedersdatter, Askær. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen Risbjergs kone, søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 2: Lars? Sørensen, Askær- Nørre, Brande, Nabo. Christen Nørre Askærs stedsøn, 23, kunne være Bertel, 18.
FADDER Nr. 3: Elles Christensdatter, Christen Sønder Askærs datter, 17.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Nabo, gift med faderens søster Karen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 9 p: T: havde Peder {Nielsen} Askier {-Sønder} med sin Hustru Johanne Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Poul {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}. Fadderne vare Christen {Jensen} Nør Askier og Søn {Lars? Christensen, 23} Christen {Jensen} Søndre Askier, Christen {Jensen} Søndre Askiers Datter {Elles Christensdatter, 17}
Konfirmation nr. 9136


Nr. 2121 1779.08.15 Maren Pedersdatter, Brande by. FAR: Peder Pedersen Arnborg. MOR: Anna Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande by, Brande
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande by, Brande, Også kaldet Langkær
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Anne Mikkelsdatter, Erik Larsen Brandes kone, se dåb #2066.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Borup?, Brande, Christen Lauridsens Datter.
NÆVNT Nr. 1: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 2: Christen Lauridsen, Borup?, Brande, Datteren Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 11 p: Trinit: havde Peder {Pedersen} Arnborg og Hustru Anna Kierstine Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Faddere vare Nils {Christensen Langkær?} Østergaard, Søren {Hansen} Schierlund, Erick {Larsen} Brandes Kone {Anne Mikkelsdatter} Christen Lauridsens Datter Maren {Christensdatter}
Begravelse nr. 6268
NOTITS: Begravet 9 år gammel, 1788.


Nr. 2122 1779.08.29 Kjeld Thomasen, Langkær- Store. FAR: Thomas Kjeldsen. MOR: Anna Jacobsdatter.
BÅREN AF: Maren Kjeldsdatter, Langkær- Store, Brande, Jens Pedersen Langkærs kone. Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomasen, Langkær- Store, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Nye Huus, Brande By, Brande, Navnet Troels Nye Huus her første gang.
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone. Søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Ane I? Sørensdatter, Brandlund?, Brande, Søren Jensens datter Ane I fadder.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande
NÆVNT Nr. 3: Søren Jensen, Brandlund?, Brande, Datter Ane I Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 13 p: T: havde Thomas Chielsen og Hustru Anna Jakobs Datter en Søn til Daaben kaldet Chield baaret af Jens {Pedersen} Lankiers Kone {Maren Kjeldsdatter}. Fadderne vare Chiel {Thomasen} Langkier. Troels {Christensen} i Nye Huus, Peder {Nielsen} Askjærs Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren Jensen Datter
Konfirmation nr. 9132
NOTITS: Der er fire Søren Jensener i Brande på den tid. 1. Søren Kierkegaards bedstefar vel i Brandlund (har døtre), 2. Søren Jensen i Risbjerg er ikke gift, 3. Søren Jensen i Flø, 76, og 4. smed Søren Jensen i Grarup endnu ingen børn. Søren Jensen i Flø har en datter Maren, 41, men hun er gift med Christen Pallesen i Flø og ville blive kaldt Christen Pallesens kone. Så det må være Søren Kierkegaard bedstefars datter. Mette har en benskade, som vel udelukker hende. De andre døtre hedder alle Ane: Ane I, 18 år, Ane II, 15, eller Ane III Søren Kierkegaards mor, 11. Derudfra skulle det være Ane I. Troels Nyhus måske Christensen eller Iversen.


Nr. 2123 1779.10.03 Jens Peder Madsen Hannerup, Skærlund?. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Else Andersdatter?, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Skærlund, Brande, Anders Pedersen i Skærlund blev begravet i juni 1778 (#6074); det er lidt overraskende at se ham som fadder her. Det kunne være sønnen Peder Andersen i en navnedrejer.
FADDER Nr. 2: Søren Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Andersdatter, Alkærlund, Brande, Gift med Christen Thomsen.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Vipskov, ?, Brande, FYLDFADDER.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen? Skærlund, Skærlund, Brande, Efter Peder Hansen Skærlunds far Hans Pedersen findes tilsyneladende et skifte, der ikke nævner Else som datter, defor antages hun at være søster til Peder Andersen.
NÆVNT Nr. 2: Christen Thomsen, Alkærlund, Brande, Konen Ane Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 18 p: T: havde Mads {Christensen} Hannerup og Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Jens Peter baaret af Peder {Andersen?} Schærlunds Søster Else {Andersdatter?}. Fadderne vare Anders Pedersen {død året før, måske fordrejet for sønnen Peder Andersen} i Schierlund, Søren {Hansen} Schierlund, Christen Thomesens Kone {Ane Andersdatter} i Algierlund {Alkærlund}, Edel {Christensdatter} Hvipschou
Konfirmation nr. 9164
NOTITS: Tilnavn Hannerup fx i konfirmationen 1798.


Nr. 2124 1779.10.03 Jens Mikkelsen, Hyvild. FAR: Mikkel Pedersen Hyvild. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kone, Risbjerg, Brande, Johanne Jensdatters forældre: Jens Pedersen †1763-73, konen ikke kendt med navn †1798.
FADDER Nr. 1: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Rygter, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter Husum, Poul Jacobsen Husums datter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderen bror.Konen Mette Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme Dag havde og Michel {Pedersen} Hyvild og Hustru Johanne Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af hans Kones Moder {Jens Pedersens kone i Risbjerg †1798 (Mads, bror til Johanne, Risbjergs mor)}. Fadderne vare Chlemen {Larsen} Hyvild. Søren {Christensen} Rygter paa Brandholm, Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Andersdatter}, Poul Hyge[gennemstreget] {Jacobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}. {anden meget lille skrift, pastor Lunds:} confirm: 1802 alsaa 23 Aar gl: og havde gaaet i Tre Aar, men var dog meget ringe i kundskab, er ogsaa lam.
Konfirmation nr. 9211
Begravelse nr. 6658
NOTITS: Ved konfirmation 1802: krøbbel. Begravet 34 år gammel, 1814.


Nr. 1954 1779.10.17 Peder Jørgensen, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '25. 20 p: Trinit: blev Jørgen {Pedersen} Skræders Hiem Døbte Søn Peder begravet.'}
Begravelse nr. 6106


Nr. 1960 1779.11.03 Dødfødt, Uhre (Bundgaard). FAR: Jens Nielsen Bundgaard. MOR: Mette Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '28. Samme Dag {ds: 3. November} blev og hans [Jens Bundgaards] hiemme Døbte Datter Maren begravet.'}
Begravelse nr. 6109


Nr. 2125 1779.11.21 Morten Nielsen Kjærsgaard, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter Skaarup, ?, ?
FADDER Nr. 1: Morten Laxdorf, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Iversen, Lundfod?, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: ? Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandts Tjenestepige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande, Kaldes Madame Brandt fra hendes afdøde mand Laurid Jensen Brandt †1764-65 Brandholm. Søster til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 25 p. T: havde Sr. {Niels Jensen} Kiersgaard og Hustru Karen Mortens Datter {Skaarup} en Søn til Daaben kaldet Morten baaret af Kiersten Jens Datter Schaarup, Faddere vare Sr {Morten} Luxdorph {eller: Laxdorf}, Søren Iversen, Peter {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandtes Pige
NOTITS: Tvilling til Laust.


Nr. 2126 1779.11.21 Laust Nielsen Kjærsgaard, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, Brande By (Nye Huus), Brande
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter, Tarp, Brande, Jens Henriksen Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Samme Dag {se daab #2125} havde Sr Kærsgaard en Søn til Daaben kaldet Laust baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Fadderne vare Peder Pedersen i Uhre, Jens Pedersen ibidem, Troels {Christensen} i Nye Huus, Jens {Henriksen} Tarps Kone {Margrethe Jakobsdatter}
Begravelse nr. 6264
NOTITS: Begravet 8 år 8 måneder, 1788. Tvilling til Morten.


Nr. 2127 1779.11.21 Anna Christensdatter, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Moderens søster. Gift med Jens Christensen i Harresø *1751c. Fra FT 1787 Harresø.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Harresø, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Ole Halvorsen, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone.
FADDER Nr. 4: Maren? Jensdatter, ?, Brande, Jens Sørensen †1778 Kragsigs datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Kragsig, Kragsig, Brande, Datter Maren? Jensdatter fadder. Moderen og Else Jensdatter fra Kragsig er døtre af Jens Sørensen Kragsig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme Dag {se dåb #2125} havde Christen Kragsig og Hustru Johanne Jensdatter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Jens {Christensen} Harresøs kone {Else Jensdatter}. Faddere vare Ole Halvorsen, Jens {Christensen} Harresøe {Givskud}, Jens {Hansen} Vævers Kone, Jens {Sørensen†} Kragsigs Datter {? Jensdatter}
Konfirmation nr. 9156
NOTITS: Else Jensdatter i Harresø, Givskud antages at være søster til moderen.


Nr. 2128 1779.11.21 Anna Larsdatter, Risbjerg. FAR: Lars Hansen Risbjerg. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, ?, ?, Faderens søster?
FADDER Nr. 1: Hans Christensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Moderens bror?
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Østergaards kone. Moderens søster?
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Nielsen Nedergaards datter. Moderens søster?
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Samme Dag havde Lars {Hansen} Riisberg og Hustru Anne Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Maren Hans Datter. Faddere vare Hans {Christensen} Riisberg, Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}, Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Brande By}, Christen {Nielsen} Nedergaards Datter {Anne Christensdatter, Brandlund}.
Konfirmation nr. 9171
Begravelse nr. 6617
NOTITS: Måske død 1811 i Grarup 31 år gammel #6617.


Nr. 2129 1779.11.28 Inger Christensdatter, Brande By. FAR: Christen Ottesen Høyer. MOR: Maren Halvorsdatter.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By, Brande, Præsten i Brande Niels Christian Clausens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By (Nyhus), Brande, Troels Christensen Nyhus' kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christian Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præsten i Brande, konen Marthe Stub bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1ma Advendt. havde Degnen {Christen Ottesen Høyer} og Hustru Maren Halvorsdatter, en Datter til Daaben kaldet Inger, baaret af Madamme {N. C. Claussen, præsten i Brande} Clausson {Marta Stub}. Fadderne vare Nils {Christensen} Østergaard, Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund}. Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Anne Kirstine Jensdatter}, Mette {Christensdatter} i nye Huus


Nr. 2130 1779.12.19 Anders Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Skærlund?, Brande, Gift med Mads Christensen Hannerup.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds søn.
FADDER Nr. 3: ? Villads Skærlunds kone, Skærlund, Brande, Ikke kendt.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter Christen Olesens datter, Harrild, Brande
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Skærlund?, Brande, Konen Mette Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Olesen, Harrild, Brande, Christen Sørensen Skytte i Ejstrup Harrild er den eneste Christen i Harrild, Brande eller Ejstrup, i 1787. Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 4 Advendt: havde Peder Andersen i Schierlund og Hustru Kiesten Tyges Datter {Kirsten Thøgersdatter} en Søn til Daaben kaldet Anders, baaret af Mads Christensen Hannerups Kone {Mette Andersdatter}. Faddere vare, Hans {Pedersen Skærlund} Schierlund og Søn Søren {Hansen Skærlund} Villas Schierlunds {Villads Skærlunds} Kone, Christen Olesens Datter i Harrild {NN Christensdatter}
Konfirmation nr. 9162


Nr. 2131 1779.12.19 Christen Troelsen, Langkær- Lille. FAR: Troels Iversen Langkær. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Hindskov, Thyregod, Niels Christensen Hindskovs kone, *1759c. Gift 1779c ikke set gift i Brande. FT 1787 Hindskov, Thyregod.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande, Christen Nedergaards søn Lars.
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By (Østergaard), Brande, Peder Pedersen Østergaards kone.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Hindskov, Hindskov, Thyregod
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Samme Dag havde og Troels {Iversen} Langkier og Hustru Maren ChristensDatter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Nils {Christensen Hindskovs, Thyregod} Hindschous Kone {Ane Jensdatter}. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nedergaard {Brandlund} og Søn Lars {Christensen} Peder {Pedersen} Østergaards Kone {Mette Christensdatter, Brande By} Anna {Jensdatter?} Østergaard
Konfirmation nr. 9150
Begravelse nr. 6522
NOTITS: Begravet 24 år 8 måneder gammel, 1804.


Nr. 2132 1779.12.25 Sidsel Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Anna Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, ?, Brande?, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Kierre
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens søster, Peder Nielsen Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Ane I Sørensdatter, Brandlund?, Brande, Se dåb #2122. 18 år. Den første af tre døtre af navn Ane.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Brandlund?, Brande, Hvis faderens datter havde været ment, ville præsten have skrevet det. Datter Ane I Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 1 Juledag havde Søren Jensen Smed i Grarup og Hustru Anna KielsDatter en Datter til Daaben kaldet Zidsel, baaret af hans Søster Karen {Jensdatter}. Fadderne vare Kield {Thomsen Langkær} Lankier Kristen Kierre {?} Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Søren Jensens Datter {Ane I Sørensdatter}
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, 1780.


Nr. 2133 1780.01.09 Kristine Nielsdatter, ?. FAR: Niels Christensen Donnerup. MOR: Margrethe Elisabet Brochmand.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Hestlund- Store, Give, Peder Christensen Donnerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Anne Christine Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Niels Andersen Wongs kone, halvsøster til faderen.
FADDER Nr. 3: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Bror til Maren Eriksdatter.
FADDER Nr. 4: Sidsel Larsdatter, Usseltoft, Brande, Lars Pedersen Usseltofts datter, halvsøster til Søren Eriksen og Maren Eriksdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Hestlund- Store, Give, Konen Maren Eriksdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Datter Sidsel Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Søndagen efter Nyt Aar havde Nils {Christensen} Donnerup og Hustru Margrete Elisabet Brochmand en Datter til Daaben kaldet Kristine, baaret af Peder {Christensen} Donnerups Kone {Maren Eriksdatter} Fadderne var Nils Andersen {Wong} i Ulkiær Mølle, Søren {Eriksen} Usseltoft, Niels Andersens {Wongs} kone {Anne Christine Christensdatter} i Ulkier Mølle. Lars {Pedersen} Usseltofts Datter {Sidsel Larsdatter}
Konfirmation nr. 9151


Nr. 2134 1780.01.16 Erik Mortensen Laxdorf, Arvad Mølle. FAR: Morten Laxdorf. MOR: Elisabet Bierring.
BÅREN AF: Anna Sørensdatter, Arvad, Brande, Sr. Laxdorfs tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Arvad, Brande, Anders Jensens søn.
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads kone. Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, Niels Pedersen Lille Sandfelds datter, 22. Hun skal på giftemarkedet.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld- Lille, Brande, Datteren Ane Kirstine Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 2 p: Epiph: havde Sr. {Morten} Lychsdorff {i skøder: Laxdorf} og Hustru Elisabet Bierring en Søn til Daaben kaldet Erich, baaret af hans Pige Anna SørensDatter. Fadderne vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn Knud {Andersen}, Niels {Pedersen} Arrevads Kone {Ane Jørgensdatter} Nils {Pedersen} lille Sandfelds Datter {Ane Kirstine Nielsdatter}


Nr. 1959 1780.01.16 Dødfødt, . FAR: Peder Pedersen den Yngre, Uhre, Brande. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '4. 2. p: Epiph: blev unge Peder Pedersen vanfødde Datter {dødfødt} begravet.'}
Begravelse nr. 6117


Nr. 2135 1780.01.23 Anne Kirstine Henriksdatter, Uhre. FAR: Henrik Pedersen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Henriksdatter, Filskov, Sønder Omme, 23c, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Uhre, Brande, 27, bliver gift samme år til Store Sandfeld. Søn af Peder Pedersen den Ældre.
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Uhre, Brande, Konen Else Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 5: Ane Sørensdatter, Uhre, Brande, 19, datter af konen Anne Larsdatter og hendes første mand Søren Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Filskov, Filskov, Sønder Omme, Konen Maren Henriksdatter fadder. Se fx dåb 6. juni 1779 i Filskov, Sønder Omme. Flytter til Store Hjøllund, Arnborg.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen den Ældre, Uhre, Brande, *1720c Uhre. Sønnen Niels Pedersen er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Steddatter Ane Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Septuagesima: havde Hendrick Pedersen {Uhre} og Hustru Mette Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Peder {Nielsen} Filschous Kone {Maren Henriksdatter} Fadder vare Peder {Jørgensen} Sandfeld og Peder Pedersens {den Ældre} Søn Niels {27c, Pedersen} Peder Nilsens Kone Jens Pedersens {Sted-}Datter {19, Ane Sørensdatter}
Begravelse nr. 6194


Nr. 2136 1780.02.13 Christen Jensen, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Marie Jensdatter, Lilleholm, Brande, Naboens Jens Hansen Vævers datter.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, 24, Peder Pedersens den Ældres søn.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Christen Kragsigs kone
FADDER Nr. 4: ? Larsdatter, Brande By?, Brande, Lille Lars's datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen den Ældre, Uhre, Brande, *1720c Uhre. Sønnen Anders Pedersen er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Lille, Brande By?, Brande, Datter fadder. Død 1783, vist medhjælper i præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 1. Søndag i Faste havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm og Hustru Karen Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie. Faddere vare Hendrick Pedersen {Uhre} og Peder Pedersens Søn, Anders {Pedersen} Christen {Hansen} Kragsigs Kone {Johanne Jensdatter} lille Larses Datter {? Larsdatter, Brande By}
Konfirmation nr. 9131


Nr. 2137 1780.02.20 Mette Madsdatter, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Henningsdatter, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By (Nyhus), Brande
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 2. Søndag i faste havde Mads {Jensen} Brande og Hustru Maren Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Mette, baaret af Mette Hennings Datter i Brande. Fadderne vare Erick {Larsen} Brande Peder Hansen Schierlund Jørgen {Jørgensen} Brandes Kone {Maren Jensdatter}. Mette {Christensdatter} i Nye Huus
Begravelse nr. 6131
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel, 1780.


Nr. 2138 1780.02.27 Henning Sørensen, Brandlund. FAR: Søren Simonsen Overgaard. MOR: Maren Henningsdatter.
BÅREN AF: Ane Henningsdatter, Uhre (Nørregaard), Brande, Moderens søster, Christen Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Morten Simonsen? Lille, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Jespersdatter, Brandlund, Brande, Niels Lassens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Lauridsens datter. Brandlund se dåb #2061. Maren se dåb #2140.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre (Nørregaard), Brande, Konen Ane Henningsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Larsen, Brandlund, Brande, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Lauridsen, Brandlund, Brande, Datter Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 3. Søndag i faste havde Søren {Simonsen} Overgaard i Lund {Brandlund} og Hustru Maren Hennings Datter en Søn til Daaben kaldet Henning baaret af Christen {Pedersen} Nørgaards Kone {Ane Henningsdatter} i Uhre. Fadderne vare lille Morten {Simonsen?} i Lund {Brandlund}, Søren {Hansen} Schierlund Niels Lassens Kone {Karen Jespersdatter} i Lund Christen Lauritsens Datter {Maren Christensdatter}
Konfirmation nr. 9129


Nr. 2139 1780.03.23 Anna Kirstine Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Svinbæk, Brandlund, Brande, Anders Nielsen enke i Brandlund se begravet #6271 og kommenteret FT 1787 #8445.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande, Konen Sidsel Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Sidsel Nielsdatter, Borup, Brande, Gift med Christen Sørensen Hjuler.
FADDER Nr. 3: Peder Poulsen, Husum, Brande, Poul Jakobsen Husums søn.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen, Brandlund, Brande, Enken Maren Christensdatter Svinbæk bærer. Ses i Extraskatten 1763. Død 1763-73 før kirkebogen begynder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Skiertorsdag havde Christen Thomesen i Algierlund {Alkærlund} og Hustru Berte Nils Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Anders Nielsens Enke {Maren Christensdatter Svinbæk} i Lund {Brandlund}. Fadderne vare Christen {Sørensen} Hiuler Poul {Jakobsen} Husums Søn {Peder Poulsen} Christen {Sørensen} Hiulers Kone {Sidsel Nielsdatter} Johanne Jens Datter paa Brandholm.
Konfirmation nr. 9127


Nr. 2140 1780.03.27 Maren Andersdatter, Brandlund (Midtgaard). FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Lauridsens datter. Brandlund se dåb #2061. Maren se dåb #2140.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Brandlund (Midtgaard), Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Henningsdatter, Brandlund (Overgaard), Brande, Nabo, Søren Simonsen Overgaards Kone.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Lilleholm, Brande, Slags nabo, Karen Vævers, skulle vel have været Karen Skræders! Jørgen Pedersen Skræders kone. Ingen Karen set i Jens Hansen Vævers familie.
NÆVNT Nr. 1: Christen Lauridsen, Brandlund, Brande, Datteren Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Simonsen Overgaard, Brandlund (Overgaard), Brande, Konen Maren Henningsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande, Formodes det er hans kone, der er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 2. Paaskedag havde Anders Midgaard {Christensen} i Lund {Brandlund} og Hustru Kirsten Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Christen Lauritsens Datter Maren {Christensdatter}. Fadderne vare Christen Christens{en} i Lund {Brandlund} Søren {Hansen} Schierlund Søren {Simonsen} Overgaards Kone {Maren Henningsdatter} i Lund {Brandlund} Karen {Jensdatter? men Skræders!} Vævers {formodet mand: Jørgen Pedersen Skræder i Brandlund}.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 2 år 9 måneder gammel, 1782.


Nr. 2141 1780.04.16 Knud Christensen, Askær- Sønder. FAR: Christen Jensen Sønder Askær. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 2: Bertel Sørensen, Askær- Nørre, Brande, 19, Christen Jensen Nørre Askærs stedsøn, kan ogsaa være Lars. 34.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Gift med Christen Jensen Nørre Askær.
FADDER Nr. 4: Elles Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Jensen Sønder Askærs datter, 17.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 3 Søndag efter Paaske havde Christen {Jensen} S: Askier og Hustru Karen Niels Datter en Søn til Daaben kaldet Knud, baaret af Peder {Nielsen} Askiers Kone {Johanne Kjeldsdatter}, Fadderne vare Christen {Jensen} N: Askier og Søn {Bertel/Lars Sørensen} Christen {Jensen} N: Askiers Kone {Ane Larsdatter} Christen {Jensen} S: Askiers Datter {Elles Christensdatter, 17}
NOTITS: Tvilling til dåb #2142 Maren Christensdatter.


Nr. 2142 1780.04.16 Maren Christensdatter, Askær- Sønder. FAR: Christen Jensen Sønder Askær. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Anne, Brande By, Brande, Erik Larsen Brandes kone, se dåb #2066.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter? Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Ane Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Erik Larsen Brande, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Samme Dag havde og en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Lars {Hansen} Riisbergs Kone {Ane Christensdatter}. Fadderne vare Poul {Jensen} Riisberg Søren {Hansen} Schierlund {Skærlund} Erich {Larsen} Brandes Kone {Anne ?} Anna Østergaard
Begravelse nr. 6138
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1781. Tvilling til dåb #2141 Knud Christensen.


Nr. 2143 1780.04.21 Anna Kirstine Sørensdatter, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld den yngre, Sandfeld- Store, Brande, Moederens halvbror.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderens stedmord, Peder Jørgensen Sandfelds kone.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Flø, Brande, Peder Jensens datter Anna, 24.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens bror, konen Anne Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Moderens far. Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. 4. Fredag efter Paaske havde Søren {Sørensen} Fløe og Hustru Mette Pedersdatter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Jens Pedersens Kone {Anne Larsdatter} i Uhre, Faddere vare Peder Jensen i Fløe unge Peder {Pedersen}, {Store} Sandfeld, Peder {Jørgensen} Sandfelds Kone {Maren Christensdatter} Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter} i Fløe
Konfirmation nr. 9133


Nr. 2144 1780.04.30 Anna Maria Sørensdatter, Usseltoft. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
BÅREN AF: Sidsel Larsdatter, Usseltoft, Brande, Halvsøster til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Ikke familie.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Harrild, Ejstrup, Halvsøster til faderen, Jens Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Hvipskov, Brandholm, Brande, Ikke familie.
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Faderens stedfar. Datteren Sidsel Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen, Harrild, Ejstrup, Konen Ane Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 5. Søndag efter Paaske havde Søren {Eriksen} Useltoft og Hustru Maren Hendricks Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Maria Baaret af Lars {Pedersen} Usseltofts Datter Zidsel {Larsdatter}. Fadderne vare Jens {Henriksen} Tarp. Hans {Jensen} Smed i Brande {Brande By} Jens Hansens Kone {Ane Larsdatter} i Eistrup Harild Edel {Christensdatter Hvipskov} paa Brandholm
Begravelse nr. 6135
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel, 1781.


Nr. 2145 1780.05.14 Anders Madsen, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersen Ribjergs søster.
FADDER Nr. 1: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Søster til faderen, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 4: ? Poul Jensens tjenestepige, Risbjerg, Brande
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Søsteren Karen Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 1. Pindsedag havde Mads {Jensen} Riisberg og Hustru Mette Anders Datter en søn til Daaben kaldet Anders baaret af Søren {Andersen} Riisbergs Søster Karen fadderne vare Lars {Hansen} Riisberg. Søren {Hansen} Schierlund Michel {Pedersen} Hyvilds Kone {Johanne Jensdatter}, Poul {Jensen} Riisbergs Pige
Konfirmation nr. 9165


Nr. 2146 1780.05.15 Anna Kirstine ?, Lundfod. FAR: ?. MOR: Margrethe Christensdatter Hvipskov.
BÅREN AF: Edel Christensdatter Hvipskov, Brandholm, Brande, Søster til moderen. Se dåb #2144 for Brandholm.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Brejl, Lundfod?, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Iversen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Gift med Peder Pedersen Arnborg.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Hvipskov, Lundfod?, Brande, Søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. 2. Pindsedag havde Magrete {Christensdatter} Hvipschoue en uægte Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Edel {Christensdatter} Hvipschou. Faddere vare Christen {Pedersen} Breiel. Peder Iversen i Lundfoed. Peder {Pedersen} Arnborgs Kone {Ane Kirstine Jensdatter} Maren {Christensdatter} Hvipschoue
NOTITS: Moderen Margrethe Hvipskov er 31c aar gammel. På grund af Poul Østergaard af Nørre Karstofts adfærd, da hun igen svanger 1784 giftes med hans bror, kan Poul mistænkes for at være faderen. Se Skarrild kirkebog 1784, hvordan præsten Hegelahr bedrænges af Østergaard. Anna Kirstine står uden patronym i FT 1787 i Skarrild, hvilket er usædvanligt, faderens navn skulle ikke være kendt. Hun ses senere i Skarrild med efternavnet Andersdatter efter manden moderen fire år efter gifter sig med: Anders Jensen.


Nr. 2147 1780.05.28 Anna Kirstine Andersdatter, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Anna? Jensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards steddatter. Kunne ogsaa være søsteren Johanne.
FADDER Nr. 1: Jacob Andersen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: ? Henrik Pedersens karl, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Uhre, Brande, Jacob Michelsens kone, se vielse #8027.
FADDER Nr. 4: Anna Maria Olesdatter, Uhre?, Brande, Ole Halvorsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Karlen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Mikkelsen, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 3: Ole Halvorsen, Uhre?, Brande, Datter Anne Marie Olesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 1. P: Trinit: havde Anders Pedersen og Hustru Mette Jakobs Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Niels {Christensen} Østergaards Datter {steddatter: Anna/Johanne Jensdatter} i Brande. Fadderne vare Jakob Andersen i Uhre. Hendrick Pedersens Karl Jakob Michelsens Kone {Kirsten Jensdatter} i Uhre Ole Halvorsens Datter Anna Maria {Olesdatter}
Konfirmation nr. 9134


Nr. 2148 1780.05.28 Peder Christensen, Flø. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Palle Pedersen Fasterholts kone. Fra FT 1787 Arnborg.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen gamle, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Flø?, Brande, Nabo. Jens Madsens søn.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Unge Søren Sørensen Fløs kone. Nabo.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Flø, Brande, Nabo. Peder Jensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen Fasterholt, Fasterholt, Arnborg, Konen Johanne Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Madsen, Flø?, Brande, Sønnen Jens Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Sørensen Flø, den Unge, Flø, Brande, Bror til moderen, konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Jensen, Flø, Brande, Datteren Anna Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 2. p: Trinit: havde Christen Pallesen i Fløe og Hustru Maren Sørensdatter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Palle {Pedersen} Fasterhols Kone {Johanne Madsdatter}. Fadderne vare gamle Søren {Jensen} Fløe. Jens Madsens Søn Jens {Jensen} Unge Søren {Sørensen} Fløes Kone {Mette Pedersdatter} Peder Jensens Datter Anna {Pedersdatter} i Fløe
Begravelse nr. 6123
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, 1780.


Nr. 1958 1780.06.03 Maren Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Johanne Thøgersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '9. Løverdagen ds: 3 Juni: blev Erick Jensens hiemme døbte Datter Maren begravet.'}
Begravelse nr. 6122


Nr. 2149 1780.06.04 Mathias Peder Pedersen, Grarup. FAR: Peder Mathiasen Rytter. MOR: Maren Pedersdatter Brandt.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Nyhus, Brande By, Brande, Mette i nye Huus.
FADDER Nr. 1: Anders Larsen Nørgaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 3. p: Trinit: havde Peder Matthiasen i Grarup og Hustru Maren Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Mathias Peder, baaret af Mette {Christensdatter} i nye Huus, Fadderne vare Anders Nørgaard i Grarup Søren {Hansen} Schierlund. Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter} Anna {Jensdatter} Østergaard


Nr. 2150 1780.06.18 Lars Clemmensen, Hyvild. FAR: Clemen Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ane I? Sørensdatter, Brandlund?, Brande, Datter af Søren Jensen, ses i 1781 i Brandlund.
FADDER Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Husum, Brande, Poul Jakobsen Husums datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen, Brandlund?, Brande, Søren Jensen havde tre døtre ved navn Ane: Ane I *1761c, Ane II *1764c og Ane III *1768c, som blev Søren Kierkegaards mor. Ane III er 12 år og for ung, Ane I er 19 og sandsynlig, men Ane II 16 er mulig.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jakobsen, Husum, Brande, Datteren Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 4. p: Trinit: havde Clemen Larsen i Hyvild og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Lars baaret af Søren Jensens {Brandlunds} Datter Anna. Fadderne vare Michel {Pedersen} Hyvild Søren {Hansen} Schierlund, Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}, Poul {Jakobsen} Husums Datter {Maren Pouldatter}
Konfirmation nr. 9166
Begravelse nr. 6665
NOTITS: Begravet 34 år gammel, 1814.


Nr. 2151 1780.06.18 Peder Jørgensen, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Jørgen Pedersen Holtums kone, Arnborg.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 2: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Søndergaards datter, 22, Borup.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datteren Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. Samme Dag havde og Jørgen Jørgensen i Brande og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Jørgen {Pedersen} Holtums Kone {Maren Nielsdatter} Fadderne var Jørgen {Pedersen} Holtum Mads {Jensen} Brande, Mads Brandes kone {Maren Christensdatter}, Jens {Jensen} Søndergaards Datter {Johanne} i Borup
Begravelse nr. 6130
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, 1780.


Nr. 2152 1780.07.23 Kirsten Nielsdatter, Blæsbjerg. FAR: Niels Christensen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Ester Nielsdatter, Borup, Brande, Søster til Christen Nielsen, der er fadder.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Anders Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards datter, 22, Borup. Se bærer dåb #2153.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Konen Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datteren Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. 9de p: Trinit: havde Nils Christensen i Blesberg og Hustru Else Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Ester Nils Datter i Borup. Fadderne vare Christen Nisen {Nielsen} i Døslund Nils {Pedersen} Arrevads, Anders Christensens kone {Karen Pedersdatter} i Døslund Jens Søndergaards Datter {Else Jensdatter} i Borup
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, 1780.


Nr. 2153 1780.07.30 Peder Pedersen, Tarp. FAR: Peder Christensen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Borup (Søndergaard), Brande, Moderens søster, Jens Søndergaards datter, 22, Borup.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen? Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld den yngre, Sandfeld- Store, Brande, Maren Christensdatters stedsøn med Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens søster, gift med Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Borups datter. Jens Borup = Jens Søndergaard?
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Borup, Borup, Brande, Datteren Johanne Jensdatter fadder. Jens Borup = Jens Søndergaard?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. 10. p: Trinit havde Peter {Christensen} Tarp og Hustru Kiersten Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jens {Jensen?} Søndergaards Datter Else {Jensdatter} i Borup. Fadderne vare Jens {Jensen?} Søndergaard i Borup, unge Peder {Pedersen} Sandfeld, Peder Jørgensens Kone {Maren Christensdatter} Jens Borups Datter Johanne {Jensdatter}
Konfirmation nr. 9177


Nr. 2154 1780.07.30 Karen Knudsdatter, Lundfod. FAR: Knud Thomsen. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Bierring, Arvad, Brande, Møller i Arvad Morten Laxdorfs kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Arvad, Brande, Anders Jensens søn, se dåb #2134.
FADDER Nr. 3: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Møller Laxdorfs pige, Arvad, Brande
NÆVNT Nr. 1: Morten Laxdorf, Arvad Mølle, Brande, Konen Elisabeth Bierring fadder. Han kaldes også Luxdorf.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26. Samme Dag havde og Knud Thomaasen i Lundfoed og Hustru Inger Peders Datter en Datter til Daaben kaldet Karen, baaret af Møllerens kone {Elisabeth Bierring}. Faddere vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn {Knud Andersen} Anders Arrevads Kone {Maren Knudsdatter}, Møllerens Pige Anna
Konfirmation nr. 9142
Begravelse nr. 6633
NOTITS: Begravet 31 år gammel, 1811.


Nr. 1957 1780.08.13 Dødfødt, Brande By. FAR: Erik Larsen Brande. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '13. 12 p. Trinit: blev Erick {Larsen} Brands vanføde {dødfødt} Datter begravet.'}
Begravelse nr. 6127


Nr. 2155 1780.09.17 Maren Pallesdatter, Borup. FAR: Palle Pedersen Boel. MOR: Anne Gydesdatter.
BÅREN AF: El Pedersdatter, Grarup, Brande, Niels Larsen Grarups 2. kone.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen, Grarup, Brande, Konen El Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Borup, Brande, Søster Ester Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Mette Gydesdatter Økær, Borup, Brande, Søster til moderen. Christen Andersen Økærs kone.
FADDER Nr. 4: Ester Nielsdatter, Borup, Brande, Søster til Søren Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Økær, Borup (Økær), Brande, Konen Mette Gydesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. 17 p: Trinit: havde Palle {Pedersen} Boel og Hustru: Anne Gydes Datter en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Nils Larsens Kone i Grarup. Fadderne vare Nils Lassen i Grarup Søren Nilsen i Borup Christen {Andersen} Økiers kone {Mette Gydesdatter}, Ester Nils Datter


Nr. 2156 1780.10.08 Niels Nielsen, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Henningsdatter, Vester-Kirke, Vester, Jens Jørgensens kone, formodet stedmor til faderen.
FADDER Nr. 1: Christen Poulsen, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen Nedergaard, Brandlund (Nedergaard), Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Troels Pedersen Nedergaard, Brandlund?, Brande, Datteren Kirsten Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
28. 20 p: Trinit: havde Nils {Nielsen} Organist og Hustru Johanne ChristensDatter, en Søn til Daaben kaldet Nils, baaret af Jens Jørgensens kone {Maren Henningsdatter} ved Vester Kirke: Fadderne vare Christen Polsen {Poulsen} i Tarp. Peder Nedergaard i Lund Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Troels Nedergaards Datter Kiesten
Konfirmation nr. 9121
Begravelse nr. 6620
NOTITS: Begravet 30 år 4 måneder gammel, 1811.


Nr. 2157 1780.10.15 Anna Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Henriksen. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Maren Henriksdatter, Usseltoft, Brande, Søster til faderen. Søren Eriksen Usseltofts kone.
FADDER Nr. 1: Jacob Andersen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Husum, Brande, Pouls Jakobsen Husums søn.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Husum, Brande, Poul Jakobsen Husums datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Eriksen Usseltoft, Usseltoft, Brande
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Datter Maren Poulsdatter og søn Peder Poulsen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
29. 21 p: Trinit: havde Jens Hendricksen i Tarp og Hustru Magrete Jakobs Datter en Datter til Daaben kaldet Anna, baaret af Søren {Eriksen} Useltofts kone {Maren Henriksdatter}. Faddere vare Jakob Andersen i Uhre. Pouls Jacobsen Husums Søn {Peder Poulsen} Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Poul {Jacobsen} Husums Datter {Maren Poulsdatter}
Konfirmation nr. 9139
NOTITS: Maren Henriksdatter er søster til faderen. Jakob Andersen er moderens far. Resten ser ud til at være naboer.


Nr. 2158 1780.10.29 Niels Poulsen, Risbjerg. FAR: Poul Jensen Risbjerg. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Søster til moderen, født i Sønder Askær. Søren Jørgensen Bregnhoveds kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jørgensen Bregnhoved, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: ? Lars Hansen Risbjergs pige, Risbjerg, Brande
NÆVNT Nr. 1: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
30. 23 p: Trinit: havde Poul {Jensen} Riisberg og Hustru, Mette Nilsdatter en Søn til Daaben kaldet Nils, baaret af Søren {Jørgensen} Breinhoveds kone {Maren Nielsdatter}. Fadderne vare Søren {Jørgensen} Bræinhoved {Bregnhoved, Give} Morten {Pedersen} Tømmermand Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Lars {Hansen} Riisbergs Pige
Konfirmation nr. 9167


Nr. 2159 1780.10.29 Mette Sørensdatter, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Risbjerg?, Brande, Søren Andersen Risbjergs søster.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Mette Hansdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Uhre, Brande, 24 aar. Søn af Peder Pedersen.
FADDER Nr. 4: ? Poul Jensen Risbjergs pige, Risbjerg, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Sønnen Anders Pedersen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
31. Samme Dag havde og Søren {Andersen} Riisberg og Hustru Dorte SørensDatter en Datter til Daaben kaldet Mette, baaret af Søren {Andersen} Risbjergs Søster Karen {Andersdatter}. Fadderne vare Mads {Jensen} Riisbergs Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen, Uhre} Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Hansdatter}. Poul {Jensen} Riisbergs Pige
Begravelse nr. 6134
NOTITS: Begravet 6 uger gammel, 1780.


Nr. 1951 1780.11.14 Dødfødt, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '19. Samme Dag ( 26 p. T:) blev og Clemen {Andersen} Schierrisses vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6133


Nr. 2160 1780.11.19 Jens Christensen, Askær- Nørre. FAR: Christen Jensen Askær- Nørre. MOR: Anna Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Harrild, Ejstrup, Hans Nielsen Harrild i Ejstrups kone.
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, ?, Brande, Peder Thomesens søn. ? ikke eller kendt.
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Sønder Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Dorthe Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Nielsen, Harrild, Ejstrup, Konen Anne Christensen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Thomsen, ?, Brande, Søn Jens Pedersen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Konen Johanne Kjeldsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Konen Dorte Sørensdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
32. 26. p: Trinit: havde Christen {Jensen} Nørre Askier og Hustru Anna Lars Datter en Søn til Daaben kaldet Jens, baaret af Hans {Nielsen} Harilds kone {Anne Christensdatter} af Eistrup Harild. Fadderne vare Christen {Thomsen} Hyvild. Peder Thomesens Søn Jens {Pedersen} Peder {Nielsen} Askærs kone {Johanne Kjeldsdatter} Jens {Pedersen} Nørgaards {Uhre} Kiereste {Dorte Sørensdatter}
Begravelse nr. 6137
NOTITS: Begravet 17 uger gammel, 1781.


Nr. 2161 1780.11.26 Karen Jørgensdatter, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Thomas Storgaards kone, Ejstrup, En kandidat i Gludsted er Thomas Pedersen, kone Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Peder ? Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone.
FADDER Nr. 4: Sidsel Marie Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers datter.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Storgaard, Ejstrup, Konen bærer. I dåb #2088, 2173 og 2524 ses Christen Storgaard.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Konen Kirsten Jensdatter og datteren Sidsel Marie Jensdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
33. 27. p: Trinit: havde Jørgen {Pedersen} Skræder i Lund og Hustru Karen Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Thomas storgaards kone i Eistrup. Faddere vare Peder Nedergaard i Lund Morten {Pedersen} Tømmermand Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdater}. Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie {Jensdatter}


Nr. 2162 1781.01.01 Lars Andersen, Grarup. FAR: Anders Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande, Anders Jensen Arvads kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Knud Andersen, Arvad, Anders Jensen Arvads søn, se daab #2134.
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Grarup, Brande, Christen Andersen Skerris, gift 1778.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Flø, Brande, Peder Jensen i Fløs datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande, Konen Inger Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Flø, Brande, Datteren Anna Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Nyt Aarsdag havde Anders Larsen i Grarup og Hustru Maren Jensdatter en Søn til Daaben kaldet Lars, baaret af Anders {Jensen} Arrevads Kone {Mette Knudsdatter}. Faddere vare Anders {Jensen} Arrevad og Søn {Knud Andersen} Christen {Andersen} Schierrisses kone {Inger Nielsdatter}. Peder Jensens Datter {Anna Pedersdatter} i Fløe
Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet 20 år gammel, 1801.


Nr. 2163 1781.01.01 Anna Kirstine Madsdatter, Grarup. FAR: Mads Jensen. MOR: Else Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Nielsdatter Røyen, Høgild-Øster, Rind, Søren Nielsen Aabyes Kone i Hygild.
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Flø, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Flø, Brande, Jens Madsens datter også fadder.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Aabye, Høgild-Øster, Rind, Konen Abelone Nielsdatter Røyen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Samme Dag havde og Mads Jensen i Grarup og Hustru Else Marie Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine, baaret af Søren {Nielsen} Aabyes kone {Abelone Nielsdatter Røyen} i Øster Hygild {Rind}. Faddere vare Jens Madsen i Fløe og Søn Jens {Jensen}, Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter}. Jens Madsens Datter Maren {Jensdatter}
Konfirmation nr. 9193
NOTITS: Mads Jensen er søn af Jens Madsen i Flø se dåb i Tornvig, Arnborg.

LINK: Mads kaldes far til et af Jens Jensens børn i Tornvig, Arnborg i 1797. Jens Jensen er søn af Jens Madsen i Flø.


Nr. 1952 1781.02.01 Dødfødt, Dørslund. FAR: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '3. mandagen ds: 5 Februari blev Christen {Nielsen} Døslunds vanføde Søn begravet .'}
Begravelse nr. 6136


Nr. 2164 1781.02.21 Kirstine Maria Nielsdatter, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Ellen Mortensdatter Skaarup, Høgild- Vester, Rind, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Jacob Mortensen Skaarup, Høgild- Vester, Rind, FT 1787 samme bosted som Ellen Mortensdatter i Vester Høgild.
FADDER Nr. 3: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards kone.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter Nyhus, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Jensen Hygild, Høgild- Vester, Rind, Gift med Ellen Mortensdatter Skaarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Onsdagen ds 21 Februari havde Sr {Niels Jensen Kjærsgaard} Kiersgaard paa Brandholm og Hustru Karen Mortensdatter {Skaarup} en Datter til Daaben kaldet Kierstine Maria, baaret af Rasmus Hygilds kone {Ellen Mortensdatter Skaarup}. Faddere vare Nils {Christensen} Østergaard i brande og Jacob {Mortensen} Schorup. Nils {Christensen} Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}. Mette {Christensdatter} i nye Huus
Begravelse nr. 6147
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel, 1781.


Nr. 2165 1781.04.08 Jens Thomassen, Langkær- Store. FAR: Thomas Christensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Gift med Thomas Kjeldsen.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Thyregodlund, Thyregod, 27c, eller Hans 23c, Jens Hansens søn i Thyregodlund.
FADDER Nr. 3: Maren Kjeldsdatter, Langkær- Store, Brande, Jens Pedersen Langkærs kone.
FADDER Nr. 4: Ane I Sørensdatter, Brandlund, Brande, 20 aar.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Borup, Thyregodlund, Thyregod, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande, Konen Maren Kjeldsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Søren Jensen, Brandlund, Brande, Datter Ane fadder. Søren Jensen havde tre døtre ved navn Ane: Ane I *1761c, Ane II *1764c og Ane III *1768c, som blev Søren Kierkegaards mor. Ane III er 13 år og for ung, Ane I er 20 og sandsynlig, men Ane II 17 er mulig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Dom: Palm: havde Thomas Christensen i Langkier og Hustru Zidsel Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Thomas Chielsens kone i Langkier. Faddere vare Anders Christensen i Døslund. Jens Hansens Søn i Tyregoedlund {Jens/Hans Jensen} Jens {Pedersen} Lang Kiers kone {Maren Kjeldsdatter} Søren Jensens Datter {Ane I Sørensdatter}
Konfirmation nr. 9149


Nr. 2166 1781.04.08 Mette Nielsdatter, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Anna Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Troels Sandfelds datter.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Gift med Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, Niels Pedersen Lille Sandfelds datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Lillesandfeld, Sandfeld- Lille, Brande, Datteren Anne Kirstine Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Samme Dag havde og Nils Pedersen i store Sandfeld og Hustru Kiesten Troels Datter en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anna. Faddere vare peder Pedersen i Uhre Morten {Pedersen} Tømmermand Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter}. Nils {Pedersen} Lille Sandfels Datter Anne Kierstine {Nielsdatter}
Konfirmation nr. 9155


Nr. 1953 1781.04.05 Anders Christensen, Borup. FAR: Christen Sørensen Hjuler. MOR: Sidsel Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '6. Samme Dag blev og Christen {Sørensen} Hiulers hiemdøbte Søn Anders begravet 3 Dage gaml.'}
Begravelse nr. 6139


Nr. 2167 1781.04.16 Kirsten Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Pedersen den Unge. MOR: Anna Christensdatter.
BÅREN AF: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, 25 aar. Bror til faderen. Peder Pedersen den ældres søn.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone i Uhre. Kunne evt. være søster til Peder Pedersen den Ældre.
FADDER Nr. 4: Anna Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, 14 aar. Troels Sandfelds datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande, Konen Dorte Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen den Ældre, Uhre, Brande, Faderens far, søn Anders Pedersen også fadder.
NÆVNT Nr. 3: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Troels Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Datteren Anna Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 2de Paaske Dag havde unge Peder Pedersen i Uhre og Hustru Anna Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Christen Nilsens kone {Dorthe Pedersdatter} i Døslund. Faddere vare Troels {Jørgensen} Sandfeld og Peder Pedersen {den ældres} Søn Anders {Pedersen} Hendrick Pedersens kone {Mette Pedersdatter} i Uhre Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anna {Troelsdatter}
Begravelse nr. 6210
NOTITS: Evt. begravet 5 år gammel, 1785. Begravelsen siger "Peter Petersens Datter 5 Aar", uden navn.


Nr. 2168 1781.04.16 Niels Jensen, Uhre. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Anna Nielsdatter, Grene, Arnborg, 28 år, Niels Nielsen Grenes datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Grene, Arnborg, 20 år, Niels Nielsen Greens søn.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Brandlund, Brande, Jørgen Pedersen Skræders kone.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Grene, Grene, Arnborg, Faderens far, datteren Anna Nielsdatter bærer, sønnen Niels fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Pedersen, Brandlund, Brande, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Samme Dag havde og Jens Nilsen Bundgaard i Uhre og Hustru Johanne Marie Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Nils Greens Datter {Anna Nielsdatter} i Arnborg Green, Faddere vare Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Nils {Nielsen} greens {Arnborg} Søn Jørgen {Pedersen} Skræders kone {Karen Jensdatter}, Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande
NOTITS: Jens Nielsen kaldes her Bundgaard ellers Grene (Arnborg, hvor han er født) skøder 1 6 0 0 af Bundgaard til Niels Nielsen Skoleholder i 1781, er altså på Bundgård i Uhre på den tid. Niels Nielsen i Grene i Arnborg er faderens far.


Nr. 2169 1781.05.13 Niels Christensen, Uhre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Henriksdatter, Uhre (Søndergaard), Brande, Jens Thøgersen Søndergaards kone i Uhre.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brandlund, Brande, Christen Nielsen Nedergaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Thøgersen Søndergaard, Uhre (Søndergaard), Brande, Konen Ane Marie Henriksdatter
NÆVNT Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Dom 4ta p: Pascha havde Christen Nilsen i Uhre og Hustru Maren Sørens Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Jens {Thøgersen} Søndergaard kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre. Faddere vare Anders Pedersen ibidem Lars {Christensen} Nedergaard i Lund {Brandlund} Anders Pedersens kone {Mette Jacobsdatter} i Uhre Christen {Nielsen} Nedergaards {Brandlund} Datter {36, Maren Christensdatter}
Konfirmation nr. 9147


Nr. 2170 1781.05.13 Anna Andersdatter, Dørslund. FAR: Anders Christensen Neder Dørslund. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs kone. Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Gamle Peder Pedersens søn.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, ?, Brande, Troels Nedergaards? datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen den Ældre, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 3: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Far til moderen, konen Maren Christensdatter (stedmor) fadder.
NÆVNT Nr. 4: Troels Nedergaard, Brande, Datter Kirsten Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Samme Dag havde og Anders Christensen og Hustru Karen Peders Datter i Døslund en Datter til Daaben kaldet Anna. Baaret af Søren {Sørensen} Fløes kone. Faddere vare Jens Pedersen i Uhre. Peder Pedersens Søn Anders {Pedersen} Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sandfeld. Troels nedergaards Datter Kiesten {Troelsdatter}
Konfirmation nr. 9170


Nr. 2171 1781.05.13 Ole ?, Uhre. FAR: ?. MOR: Anna Maria Olesdatter.
BÅREN AF: ? ? Ole Halvorsens kone, Uhre?, Brande, Vel stedmor til moderen. Konen må være død 1781-87. Han er ene i 1787 i Alkærlund.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Hans Dynesen, Uhre, Brande, Dynes Larsen søn.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Sidsel Marie Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers datter.
NÆVNT Nr. 1: Ole Halvorsen, Uhre, Brande, Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Dynes Larsen, Uhre, Brande, Sønnen Hans Dynesen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datter Sidsel Marie Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Samme Dag havde og Anna Maria Oles Datter en uægte Søn til Daaben kaldet Ole, baaret af Ole Halvorsens kone Fadderne vare Hans {Jensen} Smed i Uhre. Dynes Larsens Søn Hans {Dynesen} Hendrick Pedersen Kone {Mette Pedersdatter}. Jens {Hansen} Vævers Datter Zidsel Marie {Jensdatter, Lilleholm}


Nr. 2172 1781.05.27 Anna Kirstine Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jensen. MOR: Anna Kjeldsdatter.
BÅREN AF: El Pedersdatter Niels Larsen Vestergaards kone, Grarup, Brande, Niels Larsen Vestergaards kone i Grarup.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Nielsen, Grarup, Brande, Niels Larsen Vestergaards søn
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens søster. Peder Nielsen Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Grarup?, Brande, Søren Jensen Smeds søster.
NÆVNT Nr. 2: Niels Larsen Vestergaard, Grarup (Vestergaard), Brnade, Søn Lars Nielsen
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande
NÆVNT Nr. 4: Søren Jensen Smed, Grarup?, Søsteren Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom: 6ta p: Pascha havde Søren Jensen i Grarup og Hustru Anna Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Kierstine baaret af Niels {Larsen} Vestergaards kone i Grarup Fadderne vare Kield {Thomsen} Langkier Nils {Larsen} Vestergaards Søn Lars {Nielsen} Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter} Søren {Jensen} Smeds Søster Kiesten {Jensdatter}
Konfirmation nr. 9190
NOTITS: En kone af Niels Larsen i Grarup døde 1777 se begravede #6065. I 1778 bliver han gift med El Pedersdatter se viede #8037. I 1787 er han enke.


Nr. 2173 1781.06.03 Kirsten Jensdatter, Langkær- Store. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Ane Pedersdatter, Brandlund, Brande, Søren Lassen Bjerres kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Storgaard, ?, Ejstrup?
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give, Faderens søster. Gift 1774 med Peder Hansen, Tromborg.
NÆVNT Nr. 1: Søren Larsen Bjerre, Brandlund, Brande, Konen Ane Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande, Konen Sidsel Jensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Die Pentec. havde Jens Pedersen og Hustru Maren Kiels Datter af Langkier en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Søren {Lassen} Bierres Kone{Ane Pedersdatter}. Faddere vare Kiel {Thomsen} Langkier. Christen Storgaars {Ejstrup?} Thomas Christensen kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier. Jens {Pedersen} Langkiers Søster Mette {Pedersdatter}
Begravelse nr. 6422
NOTITS: Begravet 16 år fra Grarup, Brande.


Nr. 2174 1781.06.04 Peder Pedersen, Brande By. FAR: Peder Pedersen Østergaard. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande, Søn Søren Christensen også fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Far Christen Nielsen også fadder.
FADDER Nr. 3: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Brandlund, Brande, Tilsyneladende en anden Kirsten Troelsdatter end hende i Sandfeld, som blev gift 1780 med Niels Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Die 2da Pente: havde Peder Pedersen i Østergaard og Hustru Mette Christensdatter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande. Faddere vare Christen {Nielsen} Nedergaard {Brandlund} og Søn Søren {Christensen} Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter, Store Langkær} Kiesten Troelsdatter i Lund {Brandlund}
Begravelse nr. 6146
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2175 1781.07.01 Mikkel Jakobsen, Uhre. FAR: Jakob Mikkelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Jacob Andersen, Uhre, Brande, Familie?
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Peder Pedersen den ældres søn.
FADDER Nr. 3: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Anders Pedersens, ikke søn af Peder Pedersen, kone.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens steddatter. Konen Ane Larsdatter var først gift med Søren Pedersen †1770-73
NÆVNT Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen den ældre, Uhre, Brande, Sønnen Anders Pedersen er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Pedersen af Arvad, Uhre, Brande, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Steddatter Ane Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 5. p: Trinit havde Jakob Michelsen i Uhre og Hustru Kiesten Jens Datter en søn til Daaben kaldet Michel baaret af Henrich Pedersens kone {Mette Pedersdatter} Faddere vare Jakob Andersen Uhre Peder Pedersens søn Anders {Pedersen}. Anders Pedersens {ikke sønnen af Peder Pedersen} kone {Mette Jakobsdatter} Jens Pedersens Datter {steddatter: Ane Sørensdatter} - -
NOTITS: Peder Pedersen den ældres søn Anders er fadder. Anders Pedersen er en anden person, født i Arvad, hvis kone er Mette Jakobsdatter. Jens Pedersen har to steddøtre Dorte Sørensdatter, der allerede er gift i Risbjerg, Brande og Ane Sørensdatter, der i 1784 bliver gift med Erik Larsen Bjerre af Sandfeldbjerre, Brande.


Nr. 2176 1781.07.08 Christen Christensen, Lundfod?. FAR: Christen Pedersen Brejl. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Hygild, Ejstrup, Morten Pedersen Hygilds kone.
FADDER Nr. 1: Knud Thomasen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads søn.
FADDER Nr. 3: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Knud Thomasens 2. kone.
FADDER Nr. 4: Anna Sørensdatter, Arvad Mølle, Brande
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Hygild, Hygild, Ejstrup, Konen Marie Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Sønnen Peder Nielsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Knud Thomasen, Lundfod, Brande, Konen Inger Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. 4 p. Trinit: havde Christen Breiel og Hustru Kiesten Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Morten {Pedersen} Hygilds kone {Marie Pedersdatter} i Eistrup Fadderne vare, Knud Thomasen i Lundfod Nils {Pedersen} Arrevads Søn Peder {Nielsen} Knud Thomesens kone {Inger Pedersdatter} Anna Sørens Datter i Møllen. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
Konfirmation nr. 9205


Nr. 2177 1781.08.12 Søren Jensen, Uhre (Nørgaard). FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Thomesen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Sørensen, Askær- Nørre, Brande, Christen Jensen Nørre Askærs stedsøn.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Brandlund, Brande, Jørgen Pedersen Skræders kone.
FADDER Nr. 4: ? ? Jens Pedersens tjenestepige, Uhre (Nørgaard), Brande
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Konen Ane Larsdatter fadder
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Pedersen Skrædder, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 9 p. Trinit: havde Jens Pedersen i Nørgaard i Uhre og Hustru Dorte Sørens Datter en Søn til Daaben kaldet Søren. baaret af Christen {Jensen} Nørre Askiers kone {Ane Larsdatter}. Fadderne vare Peder Thomesen i Uhre, Christen {Jensen} Nørre Askiers Søn {Lars Sørensen, stedsøn} Jørgen {Pedersen, Brandlund} Skræders kone {Karen Jensdatter} hans Tieneste Pige [Jens Pedersens? ellers ville have staaet "og Tieneste Pige"]


Nr. 2178 1781.09.02 Troels Pedersen, Brandlund. FAR: Peder Troelsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Troelsdatter, ?, Brande, Søster til faderen..
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Bundgaard, ?, Brande, Bundgaarde i Brandlund og Uhre, men ingen af dem med Peder Jensen set.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 4: Karen Troelsdatter, ?, Brande, Formodentlig faderens søster. Ser ud til at tjene i Arvad ved Anders Jensen i 1787.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 12 p. Trinit: havde Peder Troelsen i Lund og Hustru Else Jens Datter, en Søn til Daaben kaldet Troels, baaret af Søsteren Kiesten {Troelsdatter}. Fadderne vare Jens {Jensen} Søndergaard i Borup. Peder Jensen Bundgaard {ikke set}, Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter}, Karen Troels Datter.
Begravelse nr. 6150
NOTITS: Ikke helt klart om det er ment at bæreren Kirsten er søster til faderen eller moderen, her er faderen antaget.


Nr. 2179 1781.09.02 Maren Larsdatter, Risbjerg. FAR: Lars Hansen Risbjerg. MOR: Anna Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Moderens søster? Troels Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Lars Christensen, Brandlund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Pouls Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Maren Hansdatter, ?, Brande, 27, Hans Christensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Christensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Datteren Maren Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme Dag havde og Lars {Hansen} Riisberg og Hustru: Anna Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Maren, baaret af Troels {Christensen, Brande By} Langkiers kone {Mette Christensdatter}. Fadderne vare Christen {Nielsen} nedergaard i Lund {Brandlund} og Søn Lars {Christensen} Poul {Jensen} Riisbergs kone {Mette Nielsdatter} Hans {Christensen} Riisbergs Datter {27, Maren Hansdatter}.
Konfirmation nr. 9181


Nr. 2180 1781.10.07 Christoffer Nielsen, Blæsbjerg. FAR: Niels Christensen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Bierring, Arvad Mølle, Brande, Nabo. Morten Laxdorfs kone.
FADDER Nr. 1: Dynes Larsen Uhre, Uhre, Brande, Gift med faderens søster Anne Marie Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Sandfeld, unge, Sandfeld- Store, Brande, Gamle Peder Sandfeld ville være Peder Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Brande, Peder Clemmensens datter. Ellers ikke bevisligt set. Han kaldes også Peder Clemmensen Blæsbjerg.
NÆVNT Nr. 1: Morten Laxdorf, Arvad Mølle, Brande, Konen Elisabeth Bierring bærer.
NÆVNT Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Clemmensen, Uhre, Brande, Datter Anna Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 17 p. Trinit: havde Niels Christensen i Blæsberg og Hustru Else Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Christoffer baaret af Sr. {Morten Laxdorf, Arvad Mølle} Luchsdorpf Hustru {Elisabeth Bierring} Faddere vare Dynes {Larsen} Uhre unge Peder {Pedersen} Sandfeld Hendrick Pedersens kone {Mette Pedersdatter, Uhre} Peder Clemmenses {Uhre,} Datter Anna {Pedersdatter}
NOTITS: Dynes Larsen i Uhre er gift med faderens søster Anne Marie Christensdatter.


Nr. 2181 1781.10.21 Kirsten Sørensdatter, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Moderens mor. Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Christensdatter, Risjberg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Risjberg, Brande, Søren Andersen Risbjergs søster.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar. Konen Ane Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Søsteren Karen (antaget) fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 19 p. Trinit: og Hustru Dorte Sørens Datter en Datter til Daaben kaldet Kiersten, baaret af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Ure. Faddere vare Mads {Jensen} Riisberg Søren {Hansen} Schierlund. Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Søren {Andersen} Riisbergs Søster {Karen Sørensdatter}
Konfirmation nr. 9173


Nr. 2182 1781.10.28 Kirsten Madsdatter, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maria ?, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 1: Niels Christensen? Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 20 p. Trinit: havde Mads {Jensen} Brande og Hustru: Maren Christensdatter en Datter til Daaben kaldet Kiesten baaret af Maria i Schierlund. Fadderne vare Nils {Christensen?} Østergaard Peder Hansen Schierlund Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Maren Christens Datter i Præstegaarden


Nr. 2183 1781.11.04 Mette Pedersdatter, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomesen Langkær, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Bundgaard, Uhre??, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Risbjergs kone.
FADDER Nr. 4: ? Inger Bundgaards datter., Uhre??, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Uhre, Brande, Konen Else Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 21 p. Trinit: havde Peder {Nielsen} Askier og Hustru Johanne Kiels Datter en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Peder Nilsens kone {Else Pedersdatter} i Uhre. Fadderne vare Kield {Thomsen} Langkier Peder Jensen Bundgaard {Uhre??} Poul {Jensen} Riisbers kone {Mette Nielsdatter} Inger Bundgaards {?} Datter {Anden skrift:} død 6 Decbr. 1871.


Nr. 2184 1782.01.01 Karen Clemmensdatter, Skærris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter Olling, Uhre, Brande, Gift med Peder Thomsen, 65 år.
FADDER Nr. 1: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerrre, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Andersen, Skærris, Brande, 23 aar. Anders Larsen Skærris søn.
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter Langkær, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaard/Langkærs steddatter, kunne også være Johanne.
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen, Uhre, Brande, Konen fadder Marie Pedersdatter Olling fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande, Konen Sidsel Jensdater fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen Langkær, Brande By (Østergaard), Brande, Datteren Anna eller Johanne Nielsd
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1ste Søndag efter Nyt-Aar, havde Clemen Andersen i Schierris og Hustru Magrete Christens Datter, en Datter til Daaben kaldet Karen, baaret af Peder Thomsens kone {Marie Pedersdatter Olling} i Uhre. Fadderne vare Erich {Larsen} Bierre {Sandfeld-Bjerre}. Anders {Larsen} Schierrises Søn {Lars Andersen}. Thomas Christensens kone {Sidsel Jensdatter} i Langkier Niels {Christensen Langkær} Østergaards Datter {Anne Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9199


Nr. 1950 1782.01.15 Dødfødt, Usseltoft. FAR: Søren Eriksen Usseltoft. MOR: Maren Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '4. Dom: 2da p: Epipf: blev Søren {Eriksen} Useltofts vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6155


Nr. 2185 1782.02.10 Peder Jørgensen, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen Brande. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Datter af Troels Jørgensen Sandfeld.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Nyhus, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Søster til faderen. Gift med Niels Pedersen Arvad.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Datter Anne Troelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datteren Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Fastelavns Søndag havde Jørgen Brande og Hustru Maren Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder. baaret af Troels {Jørgensen} Sandfelds Datter Anne {Troelsdatter}. Fadderne vare Mads {Jensen} Brande Troels {Christensen} i Ny Huus, Nils {Pedersen} Arrevads kone {Ane Jørgensdatter} Jens {Jensen} Søndergaards Datter i Borup Johanne {Jensdatter}
Konfirmation nr. 9161


Nr. 1949 1782.02.12 Dødfødt, Sandfeld- Bjerre. FAR: Erik Larsen Bjerre. MOR: Anne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '9. 1. Søndag i faste blev Erich {Larsen} Bierres vanføde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6160


Nr. 2186 1782.02.17 Anna Maria Jensdatter, Lillelholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersen den yngres kone.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Iversen, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone.
FADDER Nr. 4: Ane? Jensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens datter, 16 aar.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen den Unge, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Datter Ane? Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 1. Søndag i Faste havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm og Hustru Karen Christens Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Maria baaret af Unge Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i Uhre Fadderne vare Hendrick Pedersen i Uhre Søren Iversen paa Brandholm Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdatter} Jens Pedersens Datter i Uhre {Ane? Jensdatter}
Konfirmation nr. 9152


Nr. 2187 1782.02.26 Inger Kirstine Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Birthe Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 3: Sidsel Nielsdatter, Alkærlund, Brande, Christen Sørensen Hjulers kone.
FADDER Nr. 4: Mette ? Dorte Brogaards datter, ?, Brande
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen Hjuler, Alkærlund, Brande, Indsidder i Alkærlund, konen Sidsel Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Dorte Jensdatter Brogaard, Brande, Datteren Mette fadder. Ikke set som datter af Thomas Nielsen og Dorte Jensdatter. Kan være hendes datter af tidligere ægteskab. Mette kunne også være glemt i kirkebogen, for Thomas 1. kone hed Mette så næste pige skulle hedde Mette.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Tirsdagen ds: 26. Februari havde Christen Thomasen i Algierlund og Hustru Birthe Nils Datter, en Datter til Daaben kaldet Inger Kierstine, baaret af Johanne paa Brandholm. Fadderne vare Thomas {Christensen} Algierlund. Peder {Poulsen} Husum Christen {Sørensen} Hiulers kone {Sidsel Nielsdatter} Dorte {Jensdatter} Brogaards Datter Mette.
Konfirmation nr. 9174


Nr. 2188 1782.03.10 Peder Christensen, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Nørholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone. Første gang stedet Nørholm forekommer. FT 1787 har Lilleholm.
FADDER Nr. 1: Jens Smed, Grarup?, Brande, Jens Smeds enke begraves 1790 i Grarup, #6293. Søren Jensen Smed formodes at være hendes søn. Jens Smed selv er ikke set begravet 1782-90. Præstens tekst "Jens Smed og Ole Jens paa Brandholm" kan også læses som Jens Smed på Brandholm, som ikke ellers har en smed.
FADDER Nr. 2: Ole Jensen, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Hvipskov, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Konen Kirsten Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Midfaste Søndag havde Christen Kragsig og Hustru Johanne Jens Datter en Søn til Daaben kaldet Peder baaret af Jens {Hansen} Vævers kone i Nørholm, Faddere vare Jens Smed og Ole Jens {Jensen} paa Brandholm Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter} Edel {Christensdatter Hvipskov} paa Brandholm.
Konfirmation nr. 9148


Nr. 2189 1782.03.25 Karen Pedersdatter, Tarp. FAR: Peder Christensen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsen Organistes kone.
FADDER Nr. 4: Karen Peder Nedergaards søster, Brandlund, Brande, Peder Nedergaard ikke identificeret. Lars Christensen sidder på Nedergaard i Brandlund.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup (Søndergaard), Brande, Datter Johanne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Konen Johanne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nedergaard, ?, Brande, Peder Nedergaard ikke identificeret. Lars Christensen sidder på Nedergaard i Brandlund, 1782.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Maria bebudelses Dag havde Peder {Christensen} Tarp og Hustru: Kirsten Jens Datter, en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Jens {Jensen} Søndergaards Datter Johanne {Jensdatter} i Borup. Faddere vare Jens {Henriksen} Tarp Jens {Jensen} Boel i Borup Niels {Nielsen} Organistes kone {Johanne Christensdatter} Peder nedergaards Søster Karen i Lund
Konfirmation nr. 9184


Nr. 2190 1782.03.20 Peder Jensen, Uhre. FAR: Jens Nielsen Green. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter Olling, Uhre, Brande, Peder Thomsens kone.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Palle Nielsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Brandlund, Brande, Jørgen Pedersen Skræders kone.
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen, Uhre, Brande, Er 65 aar.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Pedersen Skrædder, Brandlund, Brande, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. [Rækkefølge 6. og 7. forvekslet af præsten] Onsdagen ds: 20 Marti havde Jens {Nielsen} Green og Hustru Anna {fejl for Johanne} Maria Peders Datter en Søn til Daaben kaldet Peder, baaret af Peder Thomesens kone {Marie Pedersdatter Olling} i Uhre: Fadderne vare Clemen {Andersen} Schierris, Palle Nielsen i Borup Jørgen {Pedersen} Skræders kone Anna {Jensdatter} Østergaard i Brande
NOTITS: Præsten har forvekslet Jens Nielsen Søndergaards kone Anna Maria Pedersdatter med Jens Nielsen Grenes kone Johanna Maria Pedersdatter.


Nr. 2191 1782.04.28 Jakob Jensen, Tarp. FAR: Jens Henriksen. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Ander Pedersens kone. Vel søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 3: Lars Nielsen Vestergaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Gertrud Larsdatter, Uhre, Brande, Jakob Andersens kone. Moderens mor.
FADDER Nr. 5: Johanne ?, Brandholm
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Konen Gertrud Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 4. Søndag efter Paaske havde Jens Hendricksen i Tarp og Hustru Magrete Jakobs Datter en Søn til Daaben kaldet Jakob baaret af Anders Petersens Kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre. Fadderne vare Peder {Christensen} Tarp Lars Nielsen Vestergaard i Grarup Jakob Andersens kone Giertrud {Larsdatter}. Peder {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter} Johanne paa Brandholm
Konfirmation nr. 9179


Nr. 2192 1782.05.20 Christian Christensen, Brande By. FAR: Christen Ottesen Høyer. MOR: Maren Halvorsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brande By (Præstegaarden), Brande, I præstegaarden.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Møller, Brande?
FADDER Nr. 2: Lars Nielsen Lille, Brande By (Præstegaarden), Brande, Mest nævnt som Lille Lars.
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter Nyhus, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande
FADDER Nr. 5: Ole Halvorsen, Brande By?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. anden Pinse Dag havde Degnen {Christen Ottesen} Høyers efterladte Enke Maren Halvors Datter en Søn til Daaben kaldet Christian baaret af Maren Christens Datter i Præstegaarden. Fadderne vare Christen Møller Lars Nielsen i Præstegaarden, Mette {Christensdatter} i det nye Huus Anna {Jensdatter} Østergaard Ole Halvorsen


Nr. 2193 1782.05.26 Christen Christensen, Uhre?. FAR: Christen Bundgaard. MOR: Anna Maria Christensdatter.
BÅREN AF: Anna Søndergaard, ?, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Bundgaard, Brande
FADDER Nr. 2: Margrethe Søndergaard, Brande
FADDER Nr. 3: Lars Bundgaard, Brande
FADDER Nr. 4: Christen Bundgaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Trinitatis Søndag havde Christen Bundgaard af Hustru Anna Maria Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Christen baaret af Anna Syndergaard. Fadderne vare Christen Christensen Bundgaard Magrete Syndergaard Lars Bundgaard Christen Bundgaard
NOTITS: Det er ikke klart, om der er tale om Bundgaard i Uhre eller i Brandlund. Lars Christensen bliver viet 1783 fra Bundgaard Uhre. Anna og Margrethe Søndergaard ellers ikke set. Navnene heller ikke fundet i FT 1787.


Nr. 2194 1782.06.02 Jens Andersen, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Søndergaard, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Dorte Henriksdatter, Uhre, Brande, 42, Henrik Pedersens datter.
FADDER Nr. 4: Lars Christensen, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 1. Søndag efter Trinitatis havde Ander Pedersen i Uhre en Søn til Daaben {anden skrift indføjet over linien:} navnlig Jens {inføjelse slut} af Hustru Mette Jakobs Datter baaret af Anna {Jensdatter} Østergaard. Faddere vare Hans {Jensen} Smed Christen Søndergaard Dorte Hendricks Datter Uhre Lars Christensen ibidem.
Konfirmation nr. 9146


Nr. 2195 1782.06.09 Niels Nielsen, ?. FAR: Niels Christensen Donnerup. MOR: Margrethe Elisabet Brochmand.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Mad. Kjærsgaard
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Hestlund, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Birte Nielsdatter, Alkærlund, Brande, Christen Thomsen Alkærlunds kone.
FADDER Nr. 4: Thomas Christensen, Alkærlund, Brande, Christen Thomsen far.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen, Alkærlund, Brande, Konen Birte Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 2. Søndag p: T: havde Nils {Christensen} Donnerup af Jomfru {Margrethe Elisabet} Brochman en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Madamme Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup}. Fadderne vare: Nils {Andersen} Vonge {Wong} Peter {Christensen, Hestlund, Give} Heselund Christen {Thomsen} Algierlunds kone {Birte Nielsdatter} Thomas {Christensen} Algierlund {Alkærlund}.
NOTITS: Moderens titel 'jomfru' er noget misplaceret, hun er såmænd kun datter af en degn.


Nr. 2196 1782.06.16 Karen Mikkelsdatter, Hyvild. FAR: Mikkel Pedersen Hyvild. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Borup, Brande
FADDER Nr. 1: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande, Nabo, Clemmen Larsen Hyvilds kone
FADDER Nr. 4: Edel Christensdatter Hvipskov, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 3. Søndag efter Trinit havde Michel {Pedersen} Hyvild og Hustru Johanne Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Karen baaret af Mette Peters Datter Borup Fadderne vare Mads {Jensen} Riisberg Søren Jensen ibidem Clemen {Larsen} Hyvilds kone {Maren Jensdatter} Edel {Christensdatter Hvipskov} i Holm {Brandholm}


Nr. 2197 1782.06.16 Iver Nikolajsen, Borup. FAR: Nikolaj. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Knud Thomasen, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande, Niels Christensen Langkær/Østergaards steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Kaldes også som her Østergaard, men mest Langkær, hvor han er født. Steddatter Anna Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Samme Dag havde Kirsten Anders Datter sin uægte Søn til Daaben kaldet Iver Baaret af Maren Økier Fadderne vare Jens {Jensen} Boel Knud Thomesen Nils {Pedersen} Arrevad Nils {Christensen} Østergaards Datter {steddatter} i Brande Anna {Jensdatter}
NOTITS: Faderens navn fra FT 1787 #8412 Anders Grarup, Borup, datter-datter.


Nr. 2198 1782.07.05 Anna Katrina Pedersdatter, Skærlund. FAR: Peder Andersen Skærlund. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Skærlund, Brande, Måske faderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Hannerup, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Skærlund, Brande, Søn af naboen Hans Pedersen i Skærlund.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Muligvis Mads Jensen Brandes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Fredagen ds 5 Julii havde Peter Andersen Schierlund af sin kone Kiersten Thyges Datter en Datter til Daaben kaldet Anna Katrina baaret af Mette Anders Datter Schierlund. Fadderne vare Hans {Jensen} Smed Mads {Christensen} Hanrup Niels Hansen Schierlund Maren Christens Datter Brande
NOTITS: Niels Hansen er søn af Hans Pedersen, naboen, i Skærlund.


Nr. 2199 1782.08.04 Poul Sørensen, Borup. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Ester Nielsdatter, Springbjerg, Ikast, Søster til faderen. Graves Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Nabo i Borup.
FADDER Nr. 6: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 7: ? Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards? datter Kirsten eller Johanne.
FADDER Nr. 8: ? Indpigen paa Brandholm, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Graves Pedersen, Springbjerg, Ikast, Konen Ester Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen Borup, Borup, Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. ds: 10 p. T: havde Søren Nisen [!] Borup 2 Tviling Sønner til Daaben kaldet Poul og Nils, Poul baaret af Graves Petersens kone {Ester Nielsdatter} i Ikast og Nils af pigen hos Søren Anna Sørensdatter. Fadderne vare Poul {Jakobsen} Husum Christen {Nielsen} Døslund Poul {Jakobsen} Husums Søn Peter {Poulsen} Jens {Jensen} Boel {Borup} Mads {Jensen} Brande Christen {Nielsen} Døslund kone {Dorte Pedersdatter} Jens Borups Datter Indpigen paa Brandholm.
Begravelse nr. 5997
NOTITS: Poul Sørensen opdrages fra ganske tidlig ved moderens bror Peder Poulsen i Husum, hvis egne børn dør. Poul overtager senere gården i Husum. Ester Nielsdatter er Graves Pedersens kone i Springbjerg Ikast, hun er søster til faderen. Poul Jakobsen i Husum er moderens far. Peder Poulsen i Husum er moderens bror. Christen Nielsen i Dørslund er faderens bror. Jens Jensen Boel i Borup er en nabo. Jens Borup er måske Jens Jensen Søndergaard.


Nr. 2200 1782.08.04 Niels Sørensen, Borup. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Anna Sørensdatter, Borup, Brande, Tjenestepige ved faderen, Søren Nielsen.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Nabo i Borup.
FADDER Nr. 6: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 7: ? Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Søndergaards? datter Kirsten eller Johanne.
FADDER Nr. 8: ? Indpigen paa Brandholm, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Borup, Borup, Brande, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. ds: 10 p. T: havde Søren Nisen [!] Borup 2 Tviling Sønner til Daaben kaldet Poul og Nils, Poul baaret af Graves Petersens kone {Ester Nielsdatter} i Ikast og Nils af pigen hos Søren Anna Sørensdatter. Fadderne vare Poul {Jakobsen} Husum Christen {Nielsen} Døslund Poul {Jakobsen} Husums Søn Peter {Poulsen} Jens {Jensen} Boel {Borup} Mads {Jensen} Brande Christen {Nielsen} Døslund kone {Dorte Pedersdatter} Jens Borups Datter Indpigen paa Brandholm.
NOTITS: Ester Nielsdatter er Graves Pedersens kone i Springbjerg Ikast, hun er søster til faderen. Poul Jakobsen i Husum er moderens far. Peder Poulsen i Husum er moderens bror. Christen Nielsen i Dørslund er faderens bror. Jens Jensen Boel i Borup er en nabo. Jens Borup er maaske Jens Jensen Søndergaard.


Nr. 2201 1782.10.13 Inger Christensdatter, Askær- Nørre. FAR: Christen Jensen. MOR: Anna Larsdatter.
BÅREN AF: ? ? Lars Sørensens kone, Uhre, Brande, Lars Sørensens kone i Uhre? Ikke set. Muligvis moderens søn faderens stedsøn *1756c, ikke set i FT 1787 Uhre.
FADDER Nr. 1: Anne Christensdatter, Harrild, Ejstrup, Hans Nielsen Harild i Ejstrups kone. Faderens mor.
FADDER Nr. 2: Else Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Jensen Sønder Askærs datter. Nabo.
FADDER Nr. 3: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone. Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Lars Sørensen, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, datter Else Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 20 p: T: havde Christen {Jensen} Nørre Askier af sin kone Anna Lars Datter en Datter til Daaben kaldet Inger baaret af Lars Sørensens kone i Uhre. Fadderne vare Hans {Nielsen} Harilds kone {Anne Christensdatter} Christen {Jensen} Sønder Askier hans Datter Else {Christensdatter} Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter}
Konfirmation nr. 9185
NOTITS: Anne Christensdatter af Harrild Ejstrup er Christen Nørre Askærs mor.


Nr. 2202 1782.11.03 Niels Madsen, ?. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Maaske moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Mette II? Andersdatter, Skærlund, Brande, Anders Pedersen Skærlunds datter, han har to af navn Mette, moderen her og denne fadder. Vel moderens søster, gifter sig en uge før denne dato.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
NÆVNT Nr. 2: Anders Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom p. T: [nummer ikke angivet, mulig 21-26, her lagt paa 23] havde Mads Hannerup af Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Nils baaret af Peter Andersen Schierlunds kone {Kirsten Thøgersdatter}. Fadderne vare Peter Andersen Schierlund Peter Hansen ibidem Christen {Nielsen} Dørslunds kone {Dorte Pedersdatter} Anders {Pedersen} Schierlunds Datter {?Mette II Andersdatter}.


Nr. 2203 1782.11.03 Søren Madsen, Risjberg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[19.] Dito Dom. [nummer ikke angivet, mulig 21-26, her lagt paa 23] havde Mads {Jensen} Riisberg af Hustru Mette Anders Datter en Søn til Daaben kaldet Søren baaret af Søren {Andersen} Risbjerg kone {Dorte Sørensdatter * i Uhre}. Fadderne vare Søren {Andersen} Riisberg. Peder {Jensen} Skrædder Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Karen Anders Datter Riisberg
NOTITS: Søren Andersen er bror til moderen og Karen Andersdatter søster til moderen. Johanne Jensdatter er faderens søster.


Nr. 1948 1782.11.05 Dødfødt, Dørslund. FAR: Christen Nielsen Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '18. Samme Dag Christen {Nielsen} neden Døslund vanføede Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6169


Nr. 1989 1783.07.01 Peder Nielsen, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 4 aar (3-4): 'Niels Pedersen og Kirsten Troelsdatter søn Peder Nielsen i Store Sandfeld'.}
Konfirmation nr. 9175
Vielse nr. 8279
NOTITS: Gift 1814 #8279 med Kirsten Jørgensdatter. Bosat Brande By. Død 1850 Brande By.


Nr. 2204 1783.01.01 Anna Katrina Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Christensen Møller. MOR: Anna Maria Olesdatter.
BÅREN AF: ? ? Søren Arnborgs kone, ?, Arnborg?
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Dynes Larsen Uhre, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Dorte Henriksdatter, Uhre, Brande, 18, Henrik Pedersen af Uhres datter. Datter datter ikke mulig, men kunne være Ane Marie 17.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, 48 aar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. ds 1ste Januari havde Christen Møller af sin Hustru Anna Maria en Datter til Daaben kaldet Anna Catrina baaret af Søren Arnborgs kone. Fadderne vare Hans {Jensen} Smed Dynes {Larsen} Uhre Christen Nielsens kone {Maren Sørensdatter} i Uhre Hendrich Petesens Datter Datter {ses som forkert for datter}
NOTITS: Moderen patronym fra dåb #2340 i 1789. Forældrene gift #8057 1782 i Brande. Henrik Pedersen er 48 aar, har en datter Maren 26 som er gift, Dorte 18, Ane Marie 17 og Ane 14 år.


Nr. 2205 1783.01.20 Iver Troelsen, Langkær- Lille. FAR: Troels Iversen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette? Troelsdatter?, Lundfod, Brande, Iver Christensen Lundfods kone, navn fra opnævnelser (mange). *1713c †1792 Lundfod.
FADDER Nr. 1: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter Østergaard, Brande By (Østergaard), Brande
NÆVNT Nr. 1: Iver Christensen Lundfod, Lundfod, Brande, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 2. 2 p. Epiph. havde Truls {Iversen} lille Langkier en Søn til Daaben af 1 kone Maren {Christensdatter} kaldet Iver baaret af Iver {Christensen} Lundfoeds kone {Mette? Troelsdatter?}. Fadderne vare Lars {Hansen} Riisberg Lars {Christensen} nedergaard {Brandlund} Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter} Anna {Jensdatter} Østergaard
Konfirmation nr. 9178
LINK: Begravet 1837 i Bregnhoved, Give.


Nr. 2206 1783.01.20 Simon Mortensen, Brandlund. FAR: Morten Simonsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren, Brande By, Brande, I præstegaarden.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Henningsdatter, Brandlund, Brande, Søren Simonsens kone.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Clemmensens datter, Uhre
NÆVNT Nr. 1: Peder Clemmensen, Uhre, Brande, Datter Anna Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 3. Dito havde Morten {Simonsen} en Søn til Daaben af sin kone Maren {Pedersdatter} kaldet Simon baaret af Maren i Præstegaarden. Fadderne vare Jens Pedersen i Uhre, Søren Simonsen. Søren Simonsens kone {Maren Henningsdatter} Peder Clemensens Datter Anna {Pedersdatter, Uhre}
Begravelse nr. 5999
NOTITS: Må være død før 1785, hvor næste søn døbes Simon #2253. Arbitrær er begravelsen sat til juli 1783.


Nr. 2207 1783.02.10 Peder Sørensen, Brandlund. FAR: Søren Simonsen Overgaard. MOR: Maren Henningsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Hjemme i Nedergaard.
FADDER Nr. 3: Margrethe Pedersdatter, Grarup?, Brande, Jens Nielsen Greens kone.
FADDER Nr. 4: Sidsel Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Grarup?, Brande, Konen Margrethe Pedersdatter fadder. Kunne være Jens Nielsen Grene af Uhre, hvis kone er Johanne Marie Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datter Sidsel Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 5. [4. mangler] p. Epiph: havde Søren Simonsen en Søn til Daaben af sin 1 kone Maren Henningsdatter kaldet Peder baaret af Johanne Jensdatter i Arrevad Mølle. Fadderne vare Christen {Nielsen} Nørgaard Søren {Christensen} nedergaard. Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Jens {Hansen} Vævers Datter Zedsel {Sidsel Jensdatter}
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Død 1785 to år gammel.


Nr. 2208 1783.02.17 Maren Jørgensdatter, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Grarup?, Brande, Jens Nielsen Green den Ældres kone. Kunne være Johanne Marie Pedersdatter gift med Jens Nielsen Grene den yngre i Uhre, Brande.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 2: Thomas Ejstrup, ?, ?
FADDER Nr. 3: Poul Urmager
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Borup, Brande, Søren Nielsen Borups kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen Borup, Borup, Brande, Konen Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 6. Søndag Septiagesima havde Jørgen {Pedersen} Skræder et Barn til Daaben af sin kone Karen {Jensdatter} kaldet Maren baaret af Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}. Fadderne vare Jens {Hansen} væver Thomas Eistrup Poul uhrmager Jens {Hansen} Vævers kone {Kirsten Jensdatter} Søren {Nielsen} Borups kone {Maren Poulsdatter}


Nr. 2209 1783.03.20 Christen Clemmensen, Hyvild. FAR: Clemen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Askær- Nørre, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 2: Bertel Sørensen, Askær- Nørre, Brande, Eller Lars, begge stedsønner af Christen Jensen Nørre Askær
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 4: ? Indpigen paa Brandholm, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 7. Anden Søndag i Faste havde Clemen {Larsen} Hyvild af sin 1 kone Maren {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen, baaret af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Langkier. Fadderne vare Christen {Jensen} Nørre Askier og Søn {stedsøn: Bertel/Lars Sørensen} Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} IndPigen paa Brandholm
Konfirmation nr. 9195


Nr. 2210 1783.03.30 Jens Hansen, Brandlund. FAR: Hans Jensen Smed. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Christen? Sørensen? Hjulmanden
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, ?, Brande, Mads Christensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Grarup?, Brande, Jens Nielsen Green den Ældres kone, kunne også være den Yngres af Uhre.
FADDER Nr. 5: Margrethe Aagaard, ?, ?, Kan være af Aagaard, Thyregod, men snarere i Brande sogn dog fra Aagaard i Thyregod.
FADDER Nr. 6: Margrethe
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Brande, Konen Mette Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Grene den Ældre, Grarup?, Brande, Kunne også være Jens Nielsen Grene den Yngre af Uhre, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 8. 4 Onsdag i Faste havde hans {Jensen} Smed i Lund af sin kone Mette {Andersdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens baaret af Peter Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} Schierlund. Fadderne vare Peter Andersen Schierlund Hiul Manden {Christen Sørensen Hjuler?} Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter} Jens {Nielsen} Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Magrete Aagaard. {Anden skrift:} confirmeret 1802
Konfirmation nr. 9209


Nr. 2211 1783.04.10 Peder Pedersen, Uhre. FAR: Peder Pedersen. MOR: Anna Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Niels Pedersen Store Sandfelds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Ane? Jensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens datter, 17 år.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Bundgaard, Uhre, Brande, Vel bror til faderen, 1782 fra Bundgaard i Uhre til Bundgaard i Brandlund.
FADDER Nr. 5: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 6: Morten Christensen Hesselbjerge, Hesselbjerge, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Kirsten Troelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 9. ds: 5 i Faste havde Peter Petersen i Uhre af sin hustru Anna Chrens Datter en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af Nils {Pedersen} store Sandfels kone {Kirsten Troelsdatter}. Fadderne vare Jens Petersen Hendrik Petersens kone {Mette Pedersdatter} Jens Petersens Datter {Ane? Jensdatter} Peter Petersen Pundgaard {Bundgaard} Morten Tømmermand Morten Hesselbierre
Konfirmation nr. 9157
NOTITS: Af og til skriver denne kirkebogsfører 1782-86 - ikke præsten N. C. Clausen - et stort P i stedet for et stort B.


Nr. 2212 1783.04.21 Anna Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen Skoleholder. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Søster til moderen. Begge født i Tarp, far: Christen Poulsen. Maren er gift med Peder Jørgensen i Store Sandfeld.
FADDER Nr. 1: Kirsten Jensdatter Tarp, Tarp, Brande, Moderens bror Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 2: Kirsten Bundgaard, Uhre?, Brande
FADDER Nr. 3: Sidsel Bundgaard, Uhre?, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 5: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 10. Skiertorsdag havde Niels {Nielsen} Skoleholder af sin kone Johanne Chr: Datter en Pige til Daaben kaldet Anna baaret af Maren {Christensdatter} Sandfeld. Fadderne vare Kiersten {Jensdatter} Tarp Kiersten Bundgaard Zedsel Bundgaard Peter {Christensen} Tarp Hans {Jensen} Smed
Konfirmation nr. 9218
NOTITS: Ikke klart hvor Kirsten og Sidsel Bundgaard hører hen. Der findes den ældre Bundgaard i Uhre, hvorfra Peder Pedersen Bundgaard den Ældre i 1782 køber en gård i Brandlund, som derefter kaldes Bundgaard. En søn får den. Peder Pedersen Bundgaard den Ældres kone *1724c †1799 Uhre kendes ikke af navn, som kunne være Kirsten eller Sidsel.


Nr. 2213 1783.05.01 Maren Pedersdatter, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Faderens søster. Pouls Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Langkær, Langkær- Store, Brande, Gift med Maren Kjeldsdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Nabo. Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 4: Anne Kjeldsdatter, Grarup, Brande, Søster til moderen. Søren Jensen Smeds kone.
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Jensen Smeds søster.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Gift med Mette Nielsdatter, der bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Konen Ane Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 11. D: Qvasimod: havde Peter Askier en Datter til Daaben kaldet Maren af sin første kone Johanne Kiels Datter baaret af Poul {Jensen} Riisbergs kone {Mette Nielsdatter}. Fadderne vare Kield {Thomsen, Langkær-Store} og Jens {Pedersen} Langkier Christen {Jensen} Nørre Askiers kone {Ane Larsdatter} Søren {Jensen} Smed kone {Anne Kjeldsdatter} og Søster {? Jensdatter}
Konfirmation nr. 9187
NOTITS: Mette Nielsdatter er faderens søster. Kjeld Thomsen moderens far. Anne Kjeldsdatter er moderens søster.


Nr. 2214 1783.05.25 Peder Pedersen, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Anna Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens stedmor, gift med faderen Peder Jørgensen Store Sandfeld.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Faderens svoger, gift med faderens søster Mette Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Faderens søster, Søren Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: ? ? Karlen i Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 6: Maren Sørensdatter, Flø, Brande, Christen Pallesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande
NÆVNT Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 12. Dom 5te Pasca havde Peter {Pedersen} Useltoft af sin kone Anna Christens Datter en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af Peter {Jørgensen} Sandfelds kone {Maren Christensdatter}. Fadderne vare Jens Petersen: Søren {Sørensen} Fløe: karlen i Sandfeld: Jens Petersens kone {Ane Larsdatter} Søren {Sørensen} Fløes kone {Mette Pedersdatter} Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter}
Konfirmation nr. 9176
NOTITS: Maren Christensdatter er faderens stedmor. Jens Pedersen er faderens bror, Søren Sørensen Flø faderens svoger, Mette Pedersdatter faderens søster.


Nr. 2215 1783.06.29 Christen Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, ?, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Dorte Andersdatter, Skerris, Brande, Faderens søster. Anders Lassens kone.
FADDER Nr. 2: Anders Andersen, Skerris, Brande, Ander Lassens søn, ellers ikke set.
FADDER Nr. 3: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Erik Larsen Bjerres kone.
FADDER Nr. 4: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Brande By (Præstegaarden), Brande, I præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Anders Larsen, Skerris, Brande, Gift med Dorte Andersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 13. Christi Himmelfarts Dag havde Clemen {Andersen} Schierris af sin kone Magrete {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet kaldet {! dobbelt} Christen baaret af konens Søster Anne Christens Datter. Fadderne vare Anders Lassøns kone {Dorte Andersdatter} i Schierris Erich {Larsen} Bierres {Sandfeldbjerre} kone {Ane Sørensdatter} Maren Christensdatter i Præstegaarden Erich {Larsen} Bierre {Sandfeldbjerre} Anders Lassens Søn Anders {Andersen}. {Anden skrift:} confirm: 1802.
Konfirmation nr. 9204
NOTITS: Dorte Andersdatter er faderens søster.


Nr. 2216 1783.06.01 Lars Nielsen, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Karen Humble Bering, Karstoft- Nørre, Skarrild, Madame Østergaard.
FADDER Nr. 2: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 3: Marie Mathilde Claussen, Brande By, Brande, 15, præst N. C. Claussens datter
FADDER Nr. 4: Jakob Mortensen Skaarup, Hygild, Rind, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Rasmus Jensen Hygild, Hygild, Rind, Svoger til moderen, gift med hendes søster Ellen Mortensdatter Skaarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 14. 6te efter Paaske havde Monsr: {Niels Jensen} Kiersgaard en Søn til Daaben kaldet Lars af sin kone Karen {Mortensdatter} Scharup baaret af Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt. Fadderne vare madame Østergaard {Karen Humble Bering, Nørre Karstoft, Skarrild} Jomfru {Marie Mathilde} Clausson {Præst N. C. Clausens datter vel} Monsr: {Poul Jensen} Østergaard {Nørre Karstoft, Skarrild} Monsr: Schorup {Jakob Mortensen Skaarup, Hygild, Rind} Rasmus {Jensen} Hygild {Rind}
NOTITS: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt er søster til faderen. Jakob Mortensdatter Skaarup er bror til moderen. Rasmus Jensen Hygild er gift med moderens søster Ellen Mortensdatter Skaarup. De andre er fine folk.


Nr. 2217 1783.05.22 Kirsten Pedersdatter, Brandlund. FAR: Peder Pedersen Bundgaard. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Evt. faderens fars søster. Henrik Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande, Christen Jensen Neder Dørslunds kone. Søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Niels Pedersen Store Sandfelds kone.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Otte Pedersen, Uhre?, Brande, 19, faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 15. Samme Dag havde Peter {Pedersen} Bundgaard i Lund af sin 1 kone Mette Pedersdatter kaldet Kiesten baaret af Hendrich Petersens kone {Mette Pedersdatter}. Fadderne vare Christen {Nielsen} neder Døslunds kone {Dorte Pedersdatter} Nils {Pedersen} Sandfelds kone {Kirsten Troelsdatter} Nils {Pedersen} Sandfeld og Broderen Otte {Pedersen}
NOTITS: Peder Pedersen Bundgaard for første gang i Brandlund, som kom fra Uhre. Moderen kommer vel fra Rind, hvor de blev gift i nov. 1782. Derfor er Pedersen/Pedersdatter folkene nok faderens familie. Niels Pedersen i Sandfeld er bror til faderen. Forbindelsen til Henrik Pedersens kone Mette Pedersdatter, der bærer, er ikke klar.


Nr. 2218 1783.06.12 Mette Sørensdatter, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Flø, Brande, Søster til faderen? Christen Pallesens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
. 16. 2. Pinsedag havde Søren {Sørensen} Flø af sin kone Mette Peders Datter Flø en Datter til Daaben kaldet Mette. Fadderne vare Christen Pallesen {Flø} Peter {Pedersen} Useltoft Jens Petersen {Uhre} Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter}. Jens Petersens kone {Ane Larsdatter}
NOTITS: Peder Usseltoft og Jens Pedersen er brødre til moderen. Maren Sørensdatter måske søster til faderen.


Nr. 2219 1783.06.12 Peder Jensen, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: ? Jens Pedersen Nørgaards stedmor, Uhre, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Henningsdatter, Uhre, Brande, Christen Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 3: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Marie Pedersdatter, Uhre, Brande, Jens Nielsen Green den Yngres kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene den Yngre, Uhre, Brande, Konen Johanne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dito havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre af sin kone Dorte {Sørensdatter} Askier en Søn til Daaben kaldet Peter baaret af hans Stæmoder . Fadderne vare Christen {Pedersen} Nørgaard Jørgen {Pedersen} Skræder: Jens Greens kone {Margrethe Pedersdatter} Christen Nørgaards kone {Ane Henningsdatter} og Kirsten Peters Datter Uhre
Begravelse nr. 6175
NOTITS: Margrethe Pedersdatter, Jørgen Pedersen Skræder og faderen Jens Pedersen kunne være søskende, men der er ingen tilsyneladende passende forældre i skattemandtallet 1763 i Uhre.


Nr. 2220 1783.07.17 Anna Andersdatter, Dørslund. FAR: Anders Eriksen Dørslund. MOR: Ane Iversdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Bjerre, Dørslund, Brande, Christen Over-Dørslund.
FADDER Nr. 2: Jens? Andersen, Arvad, Brande, Anders Jensen Arvads søn, mulig ogsaa Knud.
FADDER Nr. 3: Anne Jørgensdatter? Arvad, Arvad, Brande, Muligvis Niels Pedersen Arvads kone
FADDER Nr. 4: Christiane Nielsdatter, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 5: Sidsel Larsdatter Usseltoft, Usseltoft?, Brande, Lars Pedersen Usseltofts datter. Usseltoft blev solgt ud af familien i 1782. Tilsyneladende opholder Lars Usseltoft sig i 1783 stadig i Brande.
NÆVNT Nr. 1: Lars Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Datter Sidsel Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. ds: 4: p: havde Anders Ericksen Døslund af sin kone Ane {Iversdatter} en Datter til Daaben kaldet Anna baaret Madamme {Maren Jensdatter Kjærsgaard} Brandt . Fadderne vare Christen {Pedersen Bjerre} Over Døslund Anders Arrevads Søn {Jens/Knud? Andersen} Anne {Jørgensdatter?} Arrevad. Christen {Pedersen Bjerre} Over Dørslunds kone {Christiane Nielsdatter}. Lars Useltofts Datter {Sidsel Larsdatter}
NOTITS: Christen Over Dørslund 1780-84 er Christen Pedersen Bjerre, Christen Neder Dørslund er Christen Nielsen.


Nr. 2221 1783.08.07 Sidsel Christensdatter, Flø. FAR: Christen Pallesen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande, Peder Pedersen Usseltofts kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers datter
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, ?, Brande, Kan være Søren Kierkegaards bedstefar, muligvis i Brandlund.
FADDER Nr. 4: Mette Flø, Flø, Brande
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen Fløe, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 7 p. T: havde Christen Pallesen af sin kone Maren {Sørensdatter} en Datter til Daaben kaldet Zedsel baaret af Peter {Pedersen} Useltoftes kone {Ane Christensdatter} . Fadderne vare Peter Pedersen Useltoft Jens {Hansen} vævers Maren {Jensdatter} Søren Jensen Mette Fløe og Søren {Sørensen} Fløes kone {Mette Pedersdatter}
NOTITS: I FT 1787 ses kun en Mette i Flø, det er Søren Sørensens Fløes kone Mette Pedersdatter. Mette Fløe kunne være den samme, sådan at hun er angivet to gange her som fadder.


Nr. 2222 1783.08.14 Johanne Marie Andersdatter, Brandlund. FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter Skerris, Skerris, Brande, Clemmen Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Lassen Bjerre, Brandlund, Brande, Nabo. Solgte gården Sandfeldbjerre 1781, han formodes at have købt 0 3 0 2½ i Brandlund samme år, han er indbudt som nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Brandlund, Brande, Peder Pedersen Bundgaards kone af Rind.
FADDER Nr. 4: Maren ?, Brande By (Præstegaarden), Brande, I præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. [19. dobbelt] 8 p. T: havde Anders {Christensen} midgaard en Datter til Daaben af sin 1 kone Kiersten {Pedersdatter} kaldet Johanne Maria baaret af Magrete {Christensdatter} Schierris. Fadderne vare Clemen {Andersen} Schierris Søren {Larsen} Bierre {Brandlund} Lars {Andersen} Schierris Petter {Pedersen} Bundgaards kone {Mette Pedersdatter} og Maren i Præstegaarden
Konfirmation nr. 9202
NOTITS: Anders Christensen og Margrethe Christensdatter kunne være søskende.


Nr. 2223 1783.08.21 Thomas Knudsen, Lundfod. FAR: Knud Thomsen. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Katrine Nielsdatter?, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 1: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads søn.
FADDER Nr. 4: Jens? Andersen, Arvad, Brande, Anders Jensen Arvads søn, mulig også Knud.
FADDER Nr. 5: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande, Anders Jensen Arvads kone.
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter? Vævers, Lilleholm?, Brande
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Arrevad, Arvad, Brande, Konen Mette Knudsdatter og sønnen Jens/Knud? Andersen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. ds: 9 ejusd. havde Knud Thomesen af sin kone Inger {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Thomas baaret af Inger Katrine {Nielsdatter?} i Arrevad mølle. Fadderne vare Mølleren {Jesper Nielsen} Nils Arrevad og Søn {Peder Nielsen} Anders {Jensen} Arrevads Søn {Jens/Knud?} Anders {Jensen} Arrevads kone {Mette Knudsdatter} Maren {Jensdatter?} vævers
Konfirmation nr. 9196


Nr. 2224 1783.09.04 Else Jensdatter Boel, Borup. FAR: Jens Jensen Boel. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Karen? Troelsdatter, Brandlund, Brande, Troels Pedersen Nedergaards datter.
FADDER Nr. 1: Mikkel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod?
FADDER Nr. 2: Mette Jensdatter, Kokborg, Thyregod, Mikkel Christian Olesens kone. Viet 1779 #8041.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Moderens søster. Peder Christensen Tarps kone * i Borup.
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads søn.
NÆVNT Nr. 1: Troels Pedersen Nedergaard, Brandlund, Brande, En datter Karen? Troelsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Sønnen Peder Nielsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. ds: 11. p T: havde Jens Jensen i Borup af sin kone Johane Jens Datter en Datter til Daaben kaldet Else baaret af Truls {Pedersen} nedergaards Datter {Karen? Troelsdatter, 22c} i Lund. Fadderne vare Michel Christian {Olesen} og kone {Mette Jensdatter} Peter {Christensen} Tarp og kone {Kirsten Jensdatter}. Niels {Pedersen} Arrevads Søn {Peder Nielsen}
Konfirmation nr. 9191
NOTITS: Tilnavn Boel i konfirmationen 1799 #9191. Kirsten Jensdatter er søster til moderen. Troels Nedergaards patronym Pedersen i Extraskattemandtallet 1762.


Nr. 2225 1783.09.18 Mads Pedersen, Grarup. FAR: Peder Mathiesen Rytter. MOR: Maren Pedersdatter Brandt.
BÅREN AF: Karen Smeds, Grarup?, Brande, Muligvis Jens Smeds enke †1790 i Grarup.
FADDER Nr. 1: Maren, Brande By, Brande, I præstegaarden.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsens kone.
FADDER Nr. 4: Mads Jensen Grarup, Grarup, Brande, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. ds: 13. p T: havde Peter {Mathiesen} Ryter af sin kone Maren {Pedersdatter Brandt} en Søn til Daaben kaldet Mads baaret af Karen Smeds. Fadderne vare Maren i Præstegaarden Peter {Poulsen} Husum og kone {Maren Jensdatter} Mads {Jensen} Grarup
Begravelse nr. 6364
NOTITS: Begravet 10 år gammel 1793. For forældrene se FT 1787 #8465. Brandt er fra degnefamilien Peder Brandt, ikke Brandt fra Brandholm. Karen Smeds kunne være Søren Jensen Smed i Grarups mor. Mads Jensen Grarup se #2226.


Nr. 1947 1783.10.07 Dødfødt, . FAR: Jakob Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'ds 17 p. T: blev Jakob michelsens vanfødde Søn begravet.'}
Begravelse nr. 6176


Nr. 2226 1783.10.16 Abelone Madsdatter, Grarup. FAR: Mads Jensen Grarup. MOR: Else Maria Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter Flø, Flø, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Mathiesen Rytter, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Korporal, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Grarup, Brande, Michel Jepsen Grarups steddatter, 16 år, mor Ane Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Jepsen Grarup, Grarup, Brande, Steddatter Maren Jensdatter, 16 år, fadder, hendes mor Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. ds: 17. p T: havde Mads {Jensen} Grarup af sin kone Else {Maria Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Abelone baaret af Hans søster Else {Jensdatter} Fløe. Fadderne vare Peter {Mathiesen} Rytter Nils Coporal Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Michels {Jepsen} Grarup Datter {Steddatter, Maren Jensdatter}
NOTITS: Forældrenes patronymer se dåb #2163. Else Jensdatter, Jens Jensen søster i FT 1787, er søster til Mads Jensen.


Nr. 2227 1783.11.13 Dødfødt, Husum. FAR: Peder Poulsen Husum. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds 19 blev Peter {Poulsen} Husums første døfødde Søn begravet.
Begravelse nr. 6177


Nr. 2228 1783.11.20 Anna Katrine Pedersdatter, Brande By. FAR: Peder Pedersen Brande. MOR: Mariane.
BÅREN AF: Fiken Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Anna Jensdatter Østergård, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter? Brande, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. ds: 22. p T: havde Peter Petersen Brande af sin kone Mariane {?} en Datter til Daaben kaldet Anna Katrine: baaret af Fiken Østergaard Fadderne vare Truls {Christensen} Brande Morten {Pedersen} Tømmermand. Anna {Jensdatter} Østergaard Mette {Christensdatter?} Brande
NOTITS: Første gang fornavnet Fiken dukker op. Hun hedder Fiken Østergaard og kunne være Anna Jensdatter Østergaards søster Johanne med et tilnavn.


Nr. 2229 1784.03.07 Marthe Nielsdatter, Brandlund. FAR: Niels Lassen Borup. MOR: Karen.
BÅREN AF: Maren, Brande By (Præstegaarden), Brande
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Tømmermand, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Anden Søndag i Faste havde Nils Lassen Borup af sin 1ste kone Karen en Datter til Daaben kaldet Marthe baaren af Maren i Præstegaarden, Fadder Jens {Jensen} Boel og Kone {Johanne Jensdatter} Morten {Pedersen} Tømmermand Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}
NOTITS: Niels Lassen kom fra Borup, deraf tilnavnet, ikke stedet, Borup.


Nr. 2230 1784.03.14 Maren Poulsdatter, Risbjerg. FAR: Poul Jensen Risbjerg. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Askærs kone
FADDER Nr. 1: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Jensen Sønder Askærs enke.
FADDER Nr. 5: Elles? Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, 21 år, kunne være Karen 15 år, Christen Jensen Sønder Askærs datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Askær, Askær- Sønder, Brande, Lige død, bror til faderen. enken Karen Nielsdatter og datteren Elles? Christensdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Tredie Faste havde Poul {Jensen} Riisberg af sin 2de kone Mette {Nielsdatter} en Pige til Daaben kaldet Maren baaaren af Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter} faddere Lars {Hansen} Riisberg, Peder {Nielsen} Asker, Peder {Jensen} Skræder {Uhre}, Christen {Jensen} Askers Enke {Karen Nielsdatter} og Datter {Elles? Christensdatter}
NOTITS: Christen Jensen Sønder Askær var bror til faderen. Peder Nielsen Askær er bror til moderen.


Nr. 2231 1784.04.11 Jens Madsen, Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Søster til faderen. Jørgen Jørgensen Brandes kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Brandes kone.
FADDER Nr. 4: ? Søren Lille Langkærs kone, Langkær-Lille, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Lille Langkær, Langkær-Lille, Brande, Troels Iversern er flyttet fra gården, som handles hyppigt i de disse år. Det vides ikke, hvem denne Søren er.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Første Paaskedag havde Mads {Jensen} Brande en Søn til Daaben af 1ste kone Maren {Christensdatter}, kaldet Jens, baaren af Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Faddere Jørgen {Jørgensen} Brande, Hans {Pedersen} Schierlund, Truls {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter} og Søren lille Lankiers kone.
NOTITS: Maren Jensdatter er søster til faderen, begge født i Brande By.


Nr. 2232 1784.05.09 Søren Jensen, Tarp. FAR: Jens Henriksen Tarp. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Røjen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Konen Mette Jakobsdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen. Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Jens Smed, Holm, Brande, Første sted dette navn ses. Holm er maaske Lilleholm.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 4: p. Pasch: havde Jens {Henriksen} Tarp af sin 1 kone Margrethe {Jakobsdatter} en Søn til Daaben kaldet Søren, baaren af Kirsten Røjen, Faddere: Peter {Christensen} Tarp og kone {Kirsten Jensdatter} Anders Pedersen Uhre og kone {Mette Jakobsdatter}, Jens Smed i Holm.
NOTITS: Mette Jakobsdatter er søster til moderen, forældre i Uhre Jakob Andersen og Gertrud Larsdatter.


Nr. 2233 1784.06.20 Lars Andersen, Dørslund. FAR: Anders Christensen Neder Dørslund. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Sørens kone Mette Pedersdatter er søster til moderen.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Nabo. Konen Dorte Pedersdatter også fadder under eget navn Dorte.
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 5: Dorte Pedersdatter Dørslund, Dørslund, Brande, Christen Nielsens kone. Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Langkær, Langkær- Store, Brande, Konen Sidsel Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 2: p: T: havde Anders {Christensen} Neder Dørslund af 1ste kone Karen {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars baaren af Thomas {Christensen} Langkiærs kone {Sidsel Jensdatter}, Faddere Søren {Sørensen} Flø, Jens Pedersen {Uhre}, Christen {Nielsen} Dørslund, Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter}, Dorthe {Pedersdatter} Dørslund
Konfirmation nr. 9160
NOTITS: Anders Eriksen er Anders Over Dørslund. Jens Pedersen bror til moderen, Søren Sørensen svoger til moderen, han er gift med søsteren Mette Pedersdatter.


Nr. 2234 1784.06.27 Lars Eriksen, Sandfeld- Bjerre. FAR: Erik Lassen Bjerre. MOR: Anne Michelsdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Brandlund, Brande, Jørgen Pedersen Skræders kone.
FADDER Nr. 1: Christen Michelsen Toksvig, Toksvig, Arnborg, Moderens bror. Se skifte efter Anne Michelsdatter †1784.
FADDER Nr. 2: Anne Marie Pedersdatter, Toksvig?, Arnborg, Christen Michelsen Toksvigs kone. FT 1787 Toksvig Arnborg.
FADDER Nr. 3: Søren Larsen Aagaard, Aagaard, Thyregod
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Aagaard, Thyregod, Søren Aagaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande, Konen Karen Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 3 p: T: havde Erich {Larsen} Bierre af 1ste kone Anne {Michelsdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars baaren af Jørgen {Pedersen} Skræders kone {Karen Jensdatter}, Faddere: Christen {Michelsen} Toxvig og kone {Anne Marie Pedersdatter}, Søren {Larsen} Aagaard {Thyregod} og kone {Sidsel Nielsdatter}. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
Konfirmation nr. 9207
NOTITS: Moderen, 34, begravet samme dag som sønnen blev døbt. Christen Michelsen er bror til moderen.

LINK: Moderen Anne Michelsdatters begravelse samme dag.
LINK: Moderen Anne Michelsdatters skifte 1784 Sandfeld-Bjerre.


Nr. 2235 1784.06.27 Mette Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Bertel Eriksen Bundgaards enke, Uhre (Bundgaard), Brande, Fornavn se daab #2052.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Christen Nørgaards stedsøn.
FADDER Nr. 3: Anders Clemmensen, Skerris, Brande, Clemmen Andersen Skerris' søn, andre sønner for unge.
FADDER Nr. 4: Maren Henningsdatter, Brandlund, Brande, Søren Simonsen Overgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Bertel Eriksen Bundgaard, Uhre (Bundgaard), Brande, Enken Maren bærer.
NÆVNT Nr. 2: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande, Søn Anders Clemmensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Simonsen Overgaard, Brandlund, Brande, Konen Maren Henningsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Dito Dag havde Jens {Nielsen} Green af 2 kone Johanne Marie {Pedersdatter} en Datter kaldet Mette, baaren af Berthel {Eriksen} Bundgaards Enke {Maren}. Faddere, Christen {Pedersen} Nørgaard og Søn {stedsøn: Christen Nielsen, Uhre}, Clemen {Andersen} Schierrises Søn {Anders Clemmensen} Søren {Simonsen} Overgaards kone {Maren Henningsdatter, Brandlund}
Begravelse nr. 6223
NOTITS: Mette bliver begravet 1786, 2 år gammel. Bertel Eriksen (Eriksen fra lægsrullen 1789) Bundgaards enke, navn Maren #2052.


Nr. 1990 1784.07.01 Hans Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1784 og juli 1785 - antaget tidlig fordi næste barn døbes nov. 1785 - ikke indført i kirkebogen, Hans Larsen i Risbjerg og Ane Christensdatters søn kaldet} Hans
Konfirmation nr. 9194
NOTITS: Han ses ikke ellers i Brande sogn. Ikke set død, ikke set gift.


Nr. 1999 1784.07.01 Abelone Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Mellem juli 1783 og juni 1784 blev født, men ikke indført i kirkebogen som døbt, Niels Jensen Kjærsgaards af Brandholm og Karen Mortensdatter Skaarups datter kaldet Abelone. Hun kendes fra FT 1787, vielse etc.}
Konfirmation nr. 9183
Vielse nr. 8235
NOTITS: Se FT 1787, hvor der angives det påbegyndte livsår, ikke det fyldte som vi regner nu. Dette er kontrolleret at passe for Niels Jensen Kjærsgaards andre børn og dermed skulle hun være født mellem juli 1783 og juni 1784. Midt imellem de to datoer ligger januar 1784 som er valgt arbitrært her. Hun gifter sig 1808 #8235 med Morten Skaarup Pedersen af Vester Hygild i Rind, hvor de bosætter sig. Hun dør 1851 i fattighuset i Rind (Kresten Skjærlund). Tilnavn Kjærsgaard ses i konfirmationen 1799 i Brande By.


Nr. 2236 1784.07.11 Mads Sørensen, Dørslund. FAR: Søren Nielsen Dørslund. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Dorthe Pedersdatter Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens svigerinde. Gift med broderen Christen Nielsen Dørslund.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Iversdatter, Dørslund, Brande, Nabo. Anders Eriksens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 5te p: T: havde Søren Nilsen Døslund af 1ste kone Maren {Poulsdatter} en Søn til Daaben kaldet Mads, baaren af Dorthe {Pedersdatter} Døslund Faddere Christen {Nielsen} Døslund Anders Erichs {Eriksen} og kone {Ane Iversdatter} Peter {Poulsen} Husum.
Begravelse nr. 6204
NOTITS: Mads, et år, begravet 1785. Christen Nielsen er bror til faderen. Peder Poulsen Husum er bror til moderen.


Nr. 2237 1784.07.11 Anne Marie Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen Alkærlund. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Hans Hagens kone, Hedegaard, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Iversen, Lundfod?, Brande, 38c, født i Lundfod. Gifter sig 1793.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensen Brandes kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Hagen, Hedegaard, Ingen Hans i Hedegaard Ejstrup eller i Hedegaard Give i FT 1787. Hans Christensen Hag i Hedegaard, Give bliver først gift 1792.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Dito havde Christen {Thomsen} Algierlund af 1ste kone Berthe {Nielsdatter} en Datter til daaben kaldet Anne Marie, baaren af Hans Hagens kone i Heegaard {Ejstrup eller Give}, faddere Thomas {Christensen} Algierlund, Poul {Jakobsen} Husum, Søren Iversen, Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Thomas Christensen er faderens far.


Nr. 2238 1784.07.28 Anders Sørensen, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorthe Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Moderens mor. Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter?, Uhre, Brande, "Jens Peders Uhre og kone og Dætter Anne". Jens og Ane har en fælles datter Anne Jensdatter, men hun er kun 8 år og det er eller ikke set. Ane Larsdatter var gift før med Søren Pedersen og de har vel haft en datter Anne, som ellers ikke er kendt.
FADDER Nr. 4: Christen Andersen, Risbjerg, Brande, Faderens bror. "og hans Broder Christen".
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 7 p: T: havde Søren {Andersen} Riisberg af 1ste kone Dorthe {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Anders baaren af hans Søster Karen {Andersdatter}, Fadderen Jens Peders {Pedersen} Uhre og kone {Ane Larsdatter} og Dætter Anne {Sørensdatter?} og hans {faderens} Broder Christen {Andersen}
Begravelse nr. 6217
NOTITS: Anders, 2 år, begravet 1786. Ane Larsdatter er moderens mor, Jens Pedersen moderens stedfar. Karen Andersdatter og Christen Andersen er faderens søskende.


Nr. 2239 1784.08.15 Peder Jensen, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorthe Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Johanne Marie Pedersdatter, Uhre, Brande, Hvordan i familie? Jens Nielsen Greens kone, hun er født i Sønder Omme.
FADDER Nr. 1: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone. Nabo.
FADDER Nr. 2: Anne Sørensdatter, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Stedfar til moderen.
FADDER Nr. 4: Bertel Sørensen, Askær- Nørre, Brande, Christen Jensen Nørre Askærs stedsøn, 23, kunne evt. ogsaa være Lars, 28.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Green, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 10: p T: havde Jens {Pedersen} Nørgaard af 1ste kone Dorthe {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Jens {Nielsen} Greens kone {Johanne Marie Pedersdatter}, Fadderne Jens peters {Pedersens} Hustru {Ane Larsdatter} og {sted}Datter Anne {Sørensdatter} Christen {Jensen} Nør Askær og {sted}Søn {Bertel Sørensen}.
Begravelse nr. 6545
NOTITS: Peder, 21, begravet 1805 #6545. Anne Sørensdatter? se dåb #2238. Christen Jensen Nørre Askær er stedfar til moderen.


Nr. 2240 1784.08.15 Christen Pedersen, Borup. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Karen Jørgensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Borups kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels søster.
FADDER Nr. 4: Knud Jørgensen Kolpen, Borup, Brande, Stedsøn af Søren Hansen Kolpen.
FADDER Nr. 5: Christen, Brande By (Præstegaarden), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dito havde Peter {Christensen} Boel af sin 1ste kone Anne en Søn til Daaben kaldet Christen, baaeren af Jens {Jensen?} Borups kone, Fadderne Jens {Jensen} Boel H. {Hustrue?} og Syster Johanne, Knud {Jørgensen} Kolpen og Christen i Præstegaarden.
NOTITS: "Peder Christensen Boel" i daab august 1791 i Alkærlund med 2. kone Ane Madsdatter. I denne dåb 1. kone, men også Anne. Måske fejl i kirkebogen for ingen Ane, Anne eller Anna begravet 1784-91.


Nr. 2241 1784.09.05 Niels Andersen, Arvad Mølle. FAR: Anders Clemmensen. MOR: Inger Kathrine Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Knud Thomsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen, Arvad, Brande, Far Ander Jensen Arvad.
FADDER Nr. 2: ? Anders Arvads pige, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Hans Jensen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande, Nævnt for søn Jens Andersen.
NÆVNT Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Nævnt for konen Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 13. p: T: havde Mølleren Søster Inger en Søn til Daaben kaldet Nils baaren af Knud Thomesens kone {Inger Pedersdatter} i Lundfoed, Faddere Anders {Jensen} Arrevads Søn Jens {Andersen} og Pige Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande.
Begravelse nr. 6185
NOTITS: Niels Andersen, 4 uger, begravet 1784 #6185. "Fadder til disse 2de Tvillinger er udlagt Anders {Clemmensen} Schierris" se dåb #2242.


Nr. 2242 1784.09.05 Maren Andersdatter, Arvad Mølle. FAR: Anders Clemmensen. MOR: Inger Kathrine Nielsdatter.
BÅREN AF: ? ? Anders Jensen Arvads pige, Arvad, Brande
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Niels Pedersens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dito havde hun {Inger Nielsdatter} en Datter kaldet Maren baaren af Anders {Jensen} Arrevads Pige Faddere Anders {Jensen} og Niels {Pedersen} Arrevad og kone {Ane Jørgensdatter}. Fadder til disse 2de Tvillinger er udlagt Anders {Clemmensen} Schierris.
NOTITS: Maren er ført i FT 1787 i Vester Hornum, Aalborg amt uden efternavn men som "deres datter" altsaa degn Hans Hoppe og Inger Nielsdatter gift 1785 i Brande #8085. I FT 1801 føres hun som Maren "Petersdatter" og uægte datter. Tak til Erik Brejl for hjælp ved opsporing af degnen Hopp, Hoppe eler Hopps.


Nr. 2243 1784.09.05 Jens Andersen, Langkær- Store. FAR: Anders Lassen Langkær. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Margrethe Christensdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersen Skerris' kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 2: ? Kjeld Thomsens kone, Langkær- Store, Brande, *1710c †1798 navn ikke kendt.
FADDER Nr. 3: Peder Clemmensen, Skerris, Brande, Ca. 13 aar, Clemmen Andersen Skerris' søn.
FADDER Nr. 4: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande, Nævnt for kone og søn Anders?.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, For konen Ane Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme Dag havde Anders Lassen Langkier af 1ste kone Maren {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens, baaren af Clemen {Andersen} Schierrises kone {Ane Margrethe Christensdatter} Faddere Faddere[!] Kjeld {Thomsen} Langkier og kone {navn ikke kendt} Clemmen {Andersen} Schierrises Søn Peter {Clemmensen} Thomas Kielsens {Kjeldsens} kone {Ane Jakobsdatter}.
Begravelse nr. 6195
NOTITS: Begravet i 1785 1 år 5 måneder gammel. Fadderne er naboer.


Nr. 2244 1784.09.05 Christen Troelsen, Brande By. FAR: Troels Christensen Brande. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Eriksdatter, Harrild, Brande, 27, Erik Eriksen Harrilds datter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen Harrild, Harrild, Brande, Faderen, 57.
FADDER Nr. 3: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Erik Harrilds søn, 25.
FADDER Nr. 4: ? ? Erik Harrilds pige, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Dito Dag havde Truls {Christensen} Brande af 1ste kone Mette {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Christen baaren af Erich {Eriksen} Harrilds Datter Anne {Eriksdatter, 27}, Faddere Niels {Christensen} Østergaard {Brande By}, Erich {Eriksen} Harild, Søn {Erik Eriksen, 25} og pige.
Konfirmation nr. 9197


Nr. 2245 1784.10.24 Sidsel Larsdatter, Uhre. FAR: Lars Christensen Bundgaard. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
BÅREN AF: ? ? Peder Hansens pige, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Bundgaard, Uhre, Brande, 18, 4A Bundgaard, bror til Peder Pedersen Bundgaard.
FADDER Nr. 3: Maren, Brande By, Brande, I præstegaarden.
FADDER Nr. 4: Inger, Brande By, Brande, I præstegaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom 20 p: T: havde Lars {Christensen} Bundgaard i Uhre af 1ste kone Ingeborg {Poulsdatter} en Datter til daaben kaldet Zedsel, baaren af Peter Hansens Pige i schierlund, Faddere: Jens Pedersen {Uhre} Jens Bundgaard Maren og Inger i Præstegaarden.
Begravelse nr. 6187
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1784 #6187.


Nr. 2246 1784.10.24 Christopher Christensen, Uhre?. FAR: Christen Hus. MOR: Anna Marie ?.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter?, 33, Jens Pedersens steddatter.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Langkær- Lille?, Brande, Intet andet passende sted og navn fundet.
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Niels Skoleholders kone
FADDER Nr. 3: ? Peter Clemens Jens Datter??, Brande, Ikke særlig forståeligt.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Gift med Ane Larsdatter før gift med Søren Pedersen, de har datteren Ane Sørensdatter, 33.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Skoleholder, Uhre, Brande, Han kaldes mest Niels Organist, for han spillede orglet i kirken.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dito havde Christen Huuse af 1ste kone Anne Marie en Søn til Daaben kaldt Christopher, baaren af Jens Petersens Datte Anne, Faddere Henrich Peters, Christen Christensen, Nils {Nielsen} Skoleholders kone {Johanne Christensdatter} Peter Clemens Jens Datter {???}


Nr. 2247 1784.11.07 Maren Jensdatter, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Johanne?.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Toksvig, Arnborg, Christen Michelsens kone i Toksvig, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Michelsen Toksvig, Toksvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Væverens kone
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersens kone, ?, Brande, Peder Pedersens kone, Uhre?, Brande By?, ?
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Nørholm, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 22 p: T: havde Jens {Christensen} Skræder af 2den kone Johanne en Datter til Daabe kaldt Maren, baaren af Christen Birkleds[Michel?] kone i Toxvig, Faddere: Michel {Christensen} Toxvig Christen {Hansen} Kragsig, Veverens Kone, Peter Petersens kone.
NOTITS: 2. kone Johanne passer ikke med Jens Christensen Skræder, Lilleholm, 1. kone NN †1777 Lilleholm, Brande, 2. kone Karen Christensdatter *1745 Birkebæk, Arnborg. Hvis Jens Skrædder er Jens Christensen Skrædder, har præsten et fejl navn for konen.


Nr. 2248 1784.11.21 Else Marie Pedersdatter, Tarp. FAR: Peder Christensen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Peder Jørgensen Sandfelds kone
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Jørgensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Borups kone.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Fløs kone.
FADDER Nr. 5: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 24 p: T havde Peter {Christensen} Tarp af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldt Else Marie baaren af Peter {Jørgensen} Sandfelds kone {Maren Christensdatter}, faddere Jens Jensen og kone {Karen Jørgensdatter} i Borup, Søren {Sørensen} Flø og kone {Mette Pedersdatter}, Jens {Henriksen} Tarp {Anden skrift:} confirmeret 1802.
Konfirmation nr. 9214


Nr. 2249 1784.12.05 Jens Sørensen, Grarup. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Anne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Kirsten? Jensdatter, Grarup, Brande, Faderens søster, hendes navn i dåb #2172. Kan også være den anden søster, navnløs, som er fadder her.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Vestergaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: ? Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Jensen Smeds søster.
FADDER Nr. 3: Maren? Kjeldsdatter?, Grarup, Brande, Jens Grarups kone, Jens Pedersen, som 1783 er flyttet fra Store Langkær til Grarup er her antaget. Jens Nielsen Green fra Grarup ville blive kaldt Jens Green. Andre Jens ikke set.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen? Grarup, Grarup, Brande, Ikke sikker identificeret. Konen Maren Kjeldsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Advent havde Søren {Jensen} Smed en Søn til Daaben kaldet Jens af sin 2 kone Anne {Kjeldsdatter} baaren af Søren Smeds Syster {Kirsten? Jensdatter}, Niels {Larsen} Vestergaard, Søren Smeds Syster {? Jensdatter} og Jens {Pedersen?} Grarups kone {?Maren Kjeldsdatter}
Begravelse nr. 6191
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. Søren Smed har to søstre, den ene af navn Kirsten, see dåb #2172. Jens Grarup kan i FT 1787 være Pedersen, men vel ikke Nielsen Green, som ville blive kaldt Jens Green. Der kan være andre Jens i Grarup, som ikke er talt i folketællingen.


Nr. 2250 1784.12.19 Maren Thomasdatter, Langkær- Store. FAR: Thomas Kjeldsen. MOR: Anne Jakobsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande, Clemmen Larsen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Jacob Lauridsen Vestergaard, Give By, Give, Enke, 57. Fra FT 1787 Give By. Moderens far.
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande, Konen Maren Jesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande, Konen Sidsel Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- D: 4 p: Ad: havde Thomas Kieldsen Langkiær af 2 kone Anne en Datter til Daaben kaldet Maren baaren af Clemen {Larsen} Hyvilds kone {Maren Jensdatter}, Faddere Thomas Christensen ibid. Jacob {Vestergaard} i Give, Thomas Christens kone {Sidsel Jensdatter} Anders Lassens kone {Ane Christensdatter}.
Begravelse nr. 6232
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Jakob Lauridsen Vestergaard Give By er moderens far. Thomas Christensen og Anders Lassen er naboer.


Nr. 2251 1785.01.30 Anne Marie Andersdatter, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Tarp, Brande, Jens Henriksen Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen? Søndergaard, Uhre?, Brande, Nogenlunde sikker identifikation.
FADDER Nr. 3: Otte Pedersen, Uhre, Brande, Maaske den søn Otte af Peder Pedersen den ældre, der i 1787 gifter sig med Inger Pedersdatter i Lundfod.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 5: Ane Andersdatter, Uhre, Brande, Faderens datter, 16.
NÆVNT Nr. 1: Jens Henriksen Tarp, Tarp, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Sexagesima havde Anders Pedersen Uhre af sin 1ste kone Mette Jakobs Datter en Pige til Daaben kaldet Anne Marie, baaren af Jens {Henriksen} Tarps kone {Margrethe Jakobsdatter}, Fadder Hans {Jensen} Smed, Christen {Nielsen?} Søndergaard og Peter Petersens Søn Olle {Otte?}. Christen {Nielsen?} Søndergaards kone {Maren Sørensdatter} og Anders Pedersens datter {Ane Andersdatter, 16}
Begravelse nr. 6211
NOTITS: Anne Marie, 1 år, begravet dec. 1785 #6211. Margrethe Jakobsdatter er søster til moderen.


Nr. 2252 1785.02.09 Anne Jakobsdatter, Grarup. FAR: Jakob ? Grarup. MOR: Johanne ?.
BÅREN AF: Maren Bjerre, Grarup, Brande
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Bjerre, Grarup?, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Jensdatter, Grarup, Brande, 17, Michel Jepsen Grarups steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Michel Jepsen Grarup, Grarup, Brande, Steddatter Ane Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 1ste onsdag i Faste havde Jakob Grarup af sin 1ste kone Johanne en Datter til Daaben kaldet Anne Sophie baaren af Maren Bjerre, Fadder Christen {Pedersen} Bierre og Michel {Jepsen} Grarups Datter {steddatter: Ane Jensdatter}.
NOTITS: Jakob Grarup ikke identificeret og heller ikke hans kone.


Nr. 2253 1785.02.27 Simon Mortensen, Brandlund. FAR: Morten Simonsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Clemmensens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Clemmensen, Uhre, Brande, Begravet 1794 #6394.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Askær-Nørre, Brande, Christen Jensen Askærs - her antaget Nørre Askær - kone. I Sønder Askær findes Christen Pedersen, men han er ny.
FADDER Nr. 4: Inger ?, Brande By, Brande, I præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen? Askær, Askær- Nørre?, Brande, Nævnt for kone fadder. Kunne til nød ogsaa være Christen Pedersen i Sønder Askær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 3 i Faste havde Morten Simonsen i Lund {Brandlund} af 2den kone Maren {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Simon; baaren af Peter Clemensens Datter {NN Pedersdatter, Uhre} Peter {Jensen} Skræder, Christen {Nielsen, Nørre Askær} Askiærs kone. Inger i Præstegaarden.
Konfirmation nr. 9159
NOTITS: Ingen åbenlyse familieforhold.


Nr. 2254 1785.02.27 Anne Pedersdatter, Husum. FAR: Peder Poulsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Røjen, ?, Brande?
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels, Brande By, Brande, I præstegaarden.
FADDER Nr. 3: Else Jensdatter? Flø, Flø, Brande, Søster? til moderen?
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Søster til faderen. Søren Nielsen Dørslunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dito Dag havde Peter Husum en Datter til Daaben af sin 1ste kone Maren {Jensdatter} kaldet Anne baaren af Kisten Røjen. Fadder Poul {Jakobsen} Husum, Niels i Præstegaarden, søsteren Else {Jensdatter?} Flø. Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.


Nr. 2255 1785.03.20 Maren Madsdatter, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Dorthe Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Nabo. Søren Andersen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Michel Pedersen, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Faderens søster. Michel Pedersen Hyvvilds kone.
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Drantum, Brande, Niels Pedersen (†1773-) Drantums datter, 20 år.
FADDER Nr. 5: Lars Sørensen, Askær- Nørre, Brande, 29 aar. Søren Larsens (†1770c) søn i Nørre Askær.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Drantum, Drantum, Brande, †1773-, nævnt for datteren Else Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 2: Søren Larsen, Askær- Nørre, Brande, Død 1770c, nævnt for sønnen Lars Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Palme Søndag havde Mads {Jensen} Riisjerg af sin 1ste kone Mette {Andersdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaren af Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorthe Sørensdatter} fadder Søren {Andersen} Riisberg, Michel {Pedersen} Hyvild og kone {Johanne Jensdatter} Niels {Pedersen†} Drantums Datter {Else Nielsdatter} Søren {Larsen†} Askiers Søn {Lars Sørensen}. {Anden skrift:} konfirmeret 1802.
Konfirmation nr. 9215


Nr. 2256 1785.04.03 Christine Maria Nielsdatter, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen Sandfeld. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Ane Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderens søster. Troels Jørgensen Sandfelds datter.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: ? Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Troels Jørgensen Sandfelds datter, men kun Kirsten og Ane ovenfor er kendt. Dette ville være en tredje ukendt datter eller en fejl i kirkebogen.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter Skerris, Skerris, Brande
NÆVNT Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Moderens far. Datter Ane bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Qvasimondag havde Niels {Pedersen} Sandfeld af sin 1ste Hustru Kirsten {Troelsdatter} en Datter til Daaben kaldet Christine Maria baaren af Truls {Jørgensen} Sandfelds Datter {Ane Troelsdatter}. Fadder Henrich Petersen Niels {Pedersen} Arrevad. Peter Petersen Uhre. Truls {Jørgensen} Sandfleds Datter {ikke kendt} Marethe Schieris {Margrethe Christensdatter af Skerris}.


Nr. 2257 1785.04.10 Maren Jakobsdatter, Uhre (Søndergaard). FAR: Jakob Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Henningsdatter, Uhre, Brande, Christen Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Søndergaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Christen Pedersen Nørgaards stedsøn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2 Fest Pachal: havde Jakob Michelsen af sin 1ste kone Kirsten {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaret af Christen {Pedersen} Nørregaards kone {Ane Henningsdatter}: Fadder Christen {Pedersen} Nørregaard Christen {Nielsen} Søndergard[!] og kone {Maren Sørensdatter}. Christen {Pedersen} Nørregaards Søn {stedsøn: Christen Nielsen Nørgaard}.
NOTITS: Fadderne synes alle at være naboer.


Nr. 2258 1785.04.22 Peder Pedersen, Brandlund. FAR: Peder Pedersen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Nørlund, Ikast, FT 1787 Nørlund, Ejstrup. Anders Pedersen Nørlunds kone se #2357 for Pedersen.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Uhre, Brande, Eller Otte, Bundgaard, bror til faderen
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Bundgaard, bror til faderen
FADDER Nr. 3: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, 5A Storgaard, bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Svigerinde til faderen. Niels Pedersens kone. Niels Pedersen bror til faderen.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen, Nørlund, Ejstrup, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Nævnt for kone Kirsten Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Almindelig Bededag have Peter Petesen i Lund {Brandlund} af sin 1ste Hustru Mette {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder, baaren af Anders {Pedersen} Nørlunds kone {Maren Pedersdatter} i Eistrup fadder Olle {Otte Pedersen} og Pedter {Pedersen} og Henrich Petersen, Niels {Pedersen} Sandfelds kone {Kirsten Troelsdatter} og Henrich Petersens kone {Mette Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6216
NOTITS: Peder, 9 måneder, begravet 1786 #6216. Olle, Peder og Niels Pedersen er brødre til faderen.


Nr. 2259 1785.04.22 Maren Pedersdatter, Skærlund. FAR: Peder Andersen Skærlund. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hannerup, Lille Brande, Sønder Omme, FT 1787 i Lille Brande, Sønder Omme. Tøger Jensens kone. Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, ?, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, Peder Hansens søster.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Hans Jensen Smed i Brande Bys kone. Måske faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dito Dag har Peter Andersen Schierlund af sin 1ste kone Kirsten {Thøgersdatter} en Datter til Daabe kaldet Maren, baaren af Maren {Pedersdatter} Hannerup, Fadder Mads {Christensen} Hannerup, Peter Hansen Schierlund, og Syster {Ane Marie Hansdatter} Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}.
NOTITS: Maren Hannerup, som er gift med Tøger Jensen, er moderens mor. Mads Hannerup er moderens fætter, Maren Hannerup var søster til hans far Christen Hannerup †1755 af Brandholm. Mette Andersdatter kunne være søster til faderen.


Nr. 2260 1785.05.16 Maren Christensdatter, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Else? Jensdatter?, Harresø, Givskud, Moderens søster. Se dåb #2127.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Hansen Vævers kone.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 20 år, Jens Hansen Vævers datter.
FADDER Nr. 4: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Anden Pintse Dag havde Christen {Hansen} Kragsig af 1ste kone Johanne Jensdatter en Datter til Daabe kaldet Maren baaret af Søsteren {? Else Jensdatter, Harresø}. Fadderne Jens {Hansen} Væver Hustrue {Kirsten Jensdatter} og Datter {Maren Jensdatter} og Lars {Christensen} Nedergaard {Brandlund}.
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel. Se dåb 2127.


Nr. 1946 1785.05.24 Navnløs, . FAR: Jakob.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '1 p: T: blev Jacob Husums (FEJL!) Datter begraven 4 dage gammel.'}
Begravelse nr. 6198
NOTITS: Præsten skrev en gang om aaret af til sin egen kirkebog, derved forveksling med linjen før, der havde Peder Poulsen Husum. Ingen Jakob fundet, der kunne være far.


Nr. 2261 1785.06.05 Niels Nielsen, Brande By. FAR: Niels Christensen Nyegaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By, Brande, Præst N. C. Clausens kone.
FADDER Nr. 1: Maren Saxe, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præst i Øster Nykirke og Give Lorents Caisen Stallknechts kone.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards kone.
FADDER Nr. 5: Niels Christensen Donnerup, ?, Brande
FADDER Nr. 6: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand, ?, Brande, Niels Christensen Donnerups kone.
NÆVNT Nr. 1: Lorents Caisen Stallknecht, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2 p: T: havde forpagteren {af præstegaarden: Niels Christensen Nyegaard} en Søn af sin anden kone Maren {Christensdatter} til Daaben kalded Niels Baaren af Præstekonen {Martha Stub, præst N. C. Clausens kone}, fadder: fru Stalknegt {Maren Saxe, Lorents Caisen Stallknechts kone}, Jomfru Aasen, Niels {Christensen} Østergaard og kone {Sophie Enevoldsdatter}. Niels {Christensen} Donnerup og kone {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand}. {Anden skrift:} confirmeret 1802.
Konfirmation nr. 9206
NOTITS: Kaldes i konfirmationen Niels Christian Nielsen.


Nr. 2262 1785.07.31 Mette Pedersdatter, Lundfod. FAR: Peder Christensen Grarup. MOR: Karen Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, ?, Brande, Christen Olesens datter
FADDER Nr. 1: Christen Olesen, Brande, Eneste kendte Christen Olesen begravet 1790 i Borup.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Spillemand, Lundfod, Brande, Moderens far
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen, Alkærlund, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensens kone
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Lundfod, Brande, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dom 10: p: T: havde Peter Christensen Grarup af sin 1ste kone Karen {Sørensdatter} en Datter til Daaben kaldet Mette baaret af Christen Olsens Datter Maren {Christensdatter}, Fadder Christen Olsen, Søren {Pedersen} Spillemand, Thomas {Christensen} Algierlund {Alkærlund} Truels {Christensens} kone {Mette Christensdatter} i Brande {By}, og Søren {Pedersen} Spillemands Datter Johane {Sørensdatter}.
Konfirmation nr. 9227


Nr. 2263 1785.09.11 Peder Pedersen, Sandfeld- Store. FAR: Peder Jørgensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone, Jens er søn af faderens første ægteskab.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Søn af faderens første ægteskab.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Svigersøn af faderen. Gift med faderens datter Mette Pedersdatter af første ægteskab.
FADDER Nr. 3: Peter Christensen Tarp, Tarp, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Pedersdatter, Toksvig, Arnborg, Faderens datter af første ægteskab. Christen Mikkelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Søn af faderens første ægteskab.
NÆVNT Nr. 2: Christen Mikkelsen Toksvig, Toksvig, Arnborg, Konen Ane Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dom: 16ta p: T: havde Peter Jørgensen Sandfeld af anden kone Maren {Christensdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Jens Petersens kone {Ane Larsdatter, Uhre}, Fadder Peter {Pedersen} Useltoft, Søren {Sørensen} Fløe, Peter {Christensen} Tarp, Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter}.
Konfirmation nr. 9208
NOTITS: Alt er familie ved denne daab: Faderens svigerdatter Ane Larsdatter, gift med sønnen Jens Pedersen i Uhre, bærer. Peder Usseltoft er søn af faderen. Søren Sørensen Fløe er gift med en datter Mette af faderen. Ane Marie Pedersdatter fra Toxvig er datter af faderen. Peder Christensen Tarp er bror til moderen, og hans kone er ogsaa fadder. {Anden skrift:} confimeret 1802.


Nr. 2264 1785.09.18 Kirsten Thomasdatter, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen Brogaard. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Skærlund, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds søn.
FADDER Nr. 3: Ane Marie Pedersdatter, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds datter.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- ds 17de Dito havde Thomas {Nielsen} Brogaard af 1ste kone mette {Pedersdatter} en Datter til daaben kaldet Kirsten, baaren af Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Fadder Hans {Pedersen} Schierlund, Søn {Peder Hansen} og Datter {Ane Marie Pedersdatter} Peter {Christensen} Tarp.
Konfirmation nr. 9200
NOTITS: Familieforhold ikke sikre.


Nr. 2265 1785.10.13 Peder Christensen, Skærlund?. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Mortensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Skærlund, Brande, Hans Pedersen Skærlunds datter.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen Skærlund, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen Skærlund, Skærlund, Brande, 18 år. Moderens bror. Morten Pedersens søn.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 4: ? ? Peder Hansen Skærlunds tjenestepige, Skærlund, Brande
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Skærlund, Bande, Datter Maren Hansdatter bærer, søn Peder Hansen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Onsdagen den 13 October havde Christen Nielsen af 1ste kone Kirsten Mortens Datter en Søn til Daab kaldet Peter baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Maren {Hansdatter}, Faderne Peter {Hansen} og Niels {Mortensen} og Morten {Pedersen} Schierlund, Peter Hansens Pige.
NOTITS: Niels Mortensen er bror til moderen og Morten Pedersen fader til hende. Resten er naboer.


Nr. 2266 1785.10.23 Sidsel Pedersdatter, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Flø, Brande, Christen Pallesens kone i Flø. Søster til faderens svoger Søren Sørensen Flø.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Flø, Brande, 18, Christen Pallesen Fløs søn.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande, Faderens svoger, gift med hans søster Mette.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Flø, Brande, 16, Søren Sørensen Fløs datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande, Konen Maren Sørensdatter bærer, sønnen Søren Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 22de p. T: havde Peter {Pedersen} Useltoft af 1ste kone Ane {Christensdatter} en Datter til Daaben, kaldet Zessel baaren af Christen Pallesens kone {Maren Sørensdatter} i Flø. Fadder Christen Pallesens Søn {Søren Christensen}, Jens Pettersen i Uhre, Søren {Sørensen} Flø. Søren {Sørensen} Fløs Datter {Ane Sørensdatter}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
Konfirmation nr. 9213
NOTITS: Faderens svogers søster bærer. Jens Pedersen er faderens bror. Søren Sørensen er faderens svoger, som er gift med hans søster Mette Pedersdatter.


Nr. 2267 1785.10.23 Lars Pedersen, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen Askær. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Faderens søster. Søren Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Kjeld Thomsen Langkær, Langkær- Store, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Askær- Sønder, Brande, 18, Christen Pedersen Sønder Askærs stedsøn.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Askær- Nørre, Brande, 24, Christen Nørre Askærs steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Sønder Askær, Sønder Askær, Brande, Stedsøn Niels Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Konen Ane Larsdatter og steddatteren Ane Sørensdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Samme Dag havde Peter {Nielsen} Askier af sin 1ste kone Johanne {Kjeldsdatter} en Søn til Daaben kaldet Lars, baaren af Søren {Jørgensen} Breinhovds kone {Maren Nielsdatter} faddere Kjeld {Thomsen} Langkiær, Christen Sønder Askiærs søn Niels {Christensen}, Christen Nørre Askiærs kone {Ane Larsdatter} og Datter {steddatter: Ane Sørensdatter}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
Konfirmation nr. 9212
NOTITS: Maren Nielsdatter som bærer er søster til faderen. Kjeld Thomsen er far til moderen. Niels Christensen er søn af faderens søster Karen Nielsdatter.


Nr. 2268 1785.11.11 Navnløs, Døslund. FAR: Christen Nielsen Dørslund. MOR: Dorte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d 11te novemger havde Christen {Nielsen} Dørslund af sin 1ste kone Dorrit {Dorthe Pedersdatter} en Død søn {Dødfødt} til Verden.
Begravelse nr. 6207


Nr. 2269 1785.11.18 Christen Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen Risbjerg. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Brandlund, Brande, Konens brors kone. Lars Christensen Nedergaards kone.
FADDER Nr. 1: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen Risbjergs kone. Nabo.
FADDER Nr. 2: Kirsten Poulsdatter, Risbjerg, Brande, 16, Poul Jensen Risbjergs datter. Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, ?, Brande, Lars Christensen Nedergaards bror. Ikke ellers kendt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- d 18 ds November havde Lars {Hansen} Riisberg en Søn til Daaben af sin 1ste kone Ane {Christensdatter} kaldt Christen baaret af Lars {Christensen} Nedergaards fæstemøe {Ane Jensdatter}. Fadder Poul {Jensen} Riisbergs kone {Mette Nielsdatter} og Datter {Kirsten Poulsdatter} Lars {Christensen} Nedergaard i Lund {Brandlund} og Broder Søren {Christensen}. {Anden skrift:} confimeret 1802.
NOTITS: Broder Søren forstået som bror til Lars Nedergaard. Moderen er søster til Lars Christensen Nedergaard i Brandlund. Poul Jensen er nabo. Christen Larsen står ikke i konfirmationslisten for 1802, hvor pastor L. M. Lund ellers er meget penibel. Han står heller ikke noteret et andet år.


Nr. 2270 1785.11.20 Boel Katrine Nielsdatter, Brandlund. FAR: Niels Lassen. MOR: Karen Jespersdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens datter.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter, ?, Brande, Niels Lassens datter.
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Arvad, Brande, 24, Anders Jensen Arvads søn.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Arvad, Brande, Søn Jens Andersen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- d: 26 p. T. havde Niels Lassen af sin første kone Karen {Jespersdatter} en Datter til Daaben kaldet Boel Katrine baaren af Henrich Petersens Datter {Ane Marie Henriksdatter, Uhre}. Fadder Hendrich Petersen og kone {Mette Pedersdatter}, Niels Lassens Datter og Anders {Jensen} Arrevads søn Jens {Andersen}.
NOTITS: Niels Lassens datter Karen *1779 er kun seks år, datteren der er fadder må være en ældre datter.


Nr. 2271 1785.12.18 Maren Jensdatter, Borup. FAR: Jens Jensen Boel. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Kokborg, Thyregod, Michel Christian Olesens kone. Maaske søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Michel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Kolpen, Borup, Brande, Søren Hansen Kolpens stedsøn, se BG 3 Matr. 7A Borup. Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Moderens søster. Peder Christensen Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Hansen Kolpen, Borup, Brande, Stedsøn Knud Jørgensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- d: 4de Advent havde jens jensen Borup {Boel} af sin 1ste kone Johanne {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren, baaren af Michel Christians {Olesens} kone {Mette Jensdatter} i kopborre {Kokborg, Thyregod}. Fadder Michel Christian {Olesen} faderen Jens Jensen {moderens far}, Søren {Hansen} Kolpens Søn {stedsøn: Knud Jørgensen}, Peter {Christensen} Tarpes kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Mette Jensdatter formodet søster til moderen. Kirsten Jensdatter i Tarp er søster til moderen.


Nr. 1956 1786.01.01 Navnløs, Borup. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Fest Trinitatis blev Peter {Christensen} Boels Datter begraven 20 uger gl'}
Begravelse nr. 6224
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.


Nr. 2272 1786.01.08 Margrethe Jørgensdatter, Brande By. FAR: Jørgen Jørgensen Brande. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Moderens bror Mads Jensen Brandes kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Margrethe Madsdatter, Brande By, Brande, 18, Mads Jensen Brandes datter.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Gift med Ane Jørgensdatter, søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, 20, forældrenes søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
første Søndag efter H. 3: k. havde Jørgen {Jørgensen} Brande af første kone Maren {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Margrethe baaren af Mads {Jensen} Brandes kone {Maren Christensdatter} Faddere Mads {Jensen Brande} og Datter {Margrethe Madsdatter} Niels {Pedersen} Arrevad Jørgens {Jørgensen Brandes} Søn Jørgen {Jørgensen}.
Begravelse nr. 6221
NOTITS: Margrethe, 20 uger, begravet 1786 #6221. Mads Jensen er moderens bror. Niels Pedersen Arvad er gift med Ane Jørgensdatter som er søster til faderen.


Nr. 2273 1786.01.16 Maren Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Thøgersen Søndergaard. MOR: Anne Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter Aagaard, ?, ?, Kort efter gift med Thomas Pedersen i Lundfod, 1790 i Brandlund.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Ane Henriksdatter, Uhre, Brande, 17, moderens søster, Henrik Pedersens datter.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Nørgaard, 28 aar, eller Søndergaard, 54 aar.?
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Uhre, Brande, Jacob Michelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jacob Michelsen, Uhre, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2 P: Ep: havde Jens {Thøgersen} Søndergaard i Uhre af første kone Anne Marie {Henriksdatter} en Datter til Daaben kaldet Maren baaaren af Margrethe {Jakobsdatter} Aagaard, fadder Henrich Petersen og Datter Christen Nielsen Jakob Michelsens kone {Kirsten Jensdatter}
Begravelse nr. 6229
NOTITS: Begravet, 20 uger, 1786 #6229. Henrik Pedersen er moderen far. Ane Henriksdatter hendes søster.


Nr. 2274 1786.01.30 Anne Michelsdatter, Hyvild. FAR: Michel Pedersen Hyvild. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Hedegaard, Give, Søren Jensen Risbjergs trolovede. Søren er moderens bror.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Risbjerg, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 3: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Henriksdatter, Uhre, Brande, 17, Henrik Pedersens datter.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Datter Ane Henrikdsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 4: p: Ep: havde Michel {Pedersen} Hyvild af 1ste kone Johanne {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne baaren af Søren Jensen Riisbergs Fæstemøe {Maren Madsdatter}. Faddre Søren {Jensen} Riisberg, Søren {Pedersen} Hyvild, Mads {Jensen} Riisberg Henrich Petersens Datter {Ane Henriksdatter, Uhre}.
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Anne, 1 år, begravet 1787 #6237. Moderens bror Søren Jensen er tre uger før blevet trolovet i Give med Maren Madsdatter i Hedegaard Give, hvor de bosætter sig. Søren Pedersen er faderens bror, som er blevet ugift på gården. Mads Jensen er såvidt vides ikke familie.


Nr. 2275 1786.02.05 Anders ?, ?. MOR: Anne Jakobsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 21, Jens Hansen Vævers datter
FADDER Nr. 1: Jens Hansen? Smed, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandholm?, Brande, Der var to Søren Christensen paa Brandholm 1787, ham med tilnavn Rygter, 32 og en tjenestekarl 26.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Forpagters, Brande By, Brande, Gift med præstegaardsforpagteren Niels Christensen Nyegaard.
FADDER Nr. 6: Margrethe Pedersdatter, Grarup, Brande, Jens Nielsen Greens kone.
FADDER Nr. 7: Karen Andersdatter? Nedergaard, Brandlund?, Brande
FADDER Nr. 8: Else Nielsdatter, Drantum, Brande, Mads Nielsen Drantums steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
NÆVNT Nr. 2: Niels Forpagter, Brande By (Præstegaard), Brande
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande
NÆVNT Nr. 4: Mads Nielsen Drantum, Drantum, Brande, Steddatter Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
-d 5: P: Epiph havde Anne Jakobs Datter 2de uægte Drenge til Daaben kaldet Anders og Mads baaren af Jens {Hansen} Vævers datter {Maren Jensdatter} og IndPigen paa Brandholm Faddre Jens {Hansen?} Smed {Brande By?}, Søren Christensen {Brandholm?}, Peter {Christensen} Tarp, Peter {Poulsen} Husum, Maren {Christensdatter} Forpagters {gift med præstegaardsforpagter Niels Christensen Nyegaard}, Jens {Nielsens} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}, Karen {Andersdatter?} Nedergaard {Brandlund?}, Mads {Nielsen} Drantums datter {steddatter: Else Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Anders, 3 uger, begravet #6214. Moderen er ikke fundet i FT 1787 i Brande. Begge tvillinger begraves indenfor fire uger. Fadderne er fra Brandholm, Tarp, Husum og Brande By, men moderens sted er ukendt.


Nr. 2276 1786.02.05 Mads ?, ?. FAR: ? ?. MOR: Anne Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? ? Indpigen paa Brandholm, Brandholm, Brande, Mere vides ikke.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen? Smed, Brande By?, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandholm?, Brande, Der var to Søren Christensen paa Brandholm 1787, ham med tilnavn Rygter, 32 og en tjenestekarl 26.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Forpagters, Brande By, Brande, Gift med præstegaardsforpagteren Niels Christensen Nyegaard.
FADDER Nr. 6: Margrethe Pedersdatter, Grarup, Brande, Jens Nielsen Greens kone.
FADDER Nr. 7: Karen Andersdatter? Nedergaard, Brandlund?, Brande
FADDER Nr. 8: Else Nielsdatter, Drantum, Brande, Mads Nielsen Drantums steddatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Forpagter, Brande By (Præstegaard), Brande
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande
NÆVNT Nr. 3: Mads Nielsen Drantum, Drantum, Brande, Steddatter Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
-d 5: P: Epiph havde Anne Jakobs Datter 2de uægte Drenge til Daaben kaldet Anders og Mads baaren af Jens {Hansen} Vævers datter {Maren Jensdatter} og IndPigen paa Brandholm Faddre Jens {Hansen?} Smed {Brande By?}, Søren Christensen {Brandholm?}, Peter {Christensen} Tarp, Peter {Poulsen} Husum, Maren {Christensdatter} Forpagters {gift med præstegaardsforpagter Niels Christensen Nyegaard}, Jens {Nielsens} Greens kone {Margrethe Pedersdatter}, Karen {Andersdatter?} Nedergaard {Brandlund?}, Mads {Nielsen} Drantums datter {steddatter: Else Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6215
NOTITS: Mads, 4 uger, begravet #6215. Moderen er ikke fundet i FT 1787 i Brande. Begge tvillinger begraves indenfor fire uger. Fadderne er fra Brandholm, Tarp, Husum og Brande By, men moderens sted er ukendt. Ingen udlagt barnefar.


Nr. 2277 1786.02.12 Anne Clemmensdatter, Hyvild. FAR: Clemmen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Søster til faderen. Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter vel også fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo Michel Pedersens bror, som er blevt ugift på gården.
FADDER Nr. 3: ? Ammen i Brandholm, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Ane? Jakobsdatter?, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsen Langkærs kone. Her antaget at være Kjeldsen, for han er allerede fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande, Konen Ane Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Septuagesima havde Clemen {Larsen} Hyvild af 1ste kone Maren {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Anne baaren af Christen {Jensen} Nørre Askiærs kone {Ane Larsdatter}, Faddre Thomas Kieldsen Langkiær Søren {Pedersen} Hyveld {Hyvild} Ammen i Holm og Thomas {Kjeldsens, ?Christensens?} kone {Ane? Jakobsdatter?}.
NOTITS: Ane Larsdatter er søster til faderen.


Nr. 2278 1786.02.26 Jens Jørgensen, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jendatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 21, Jens Hansen Vævers datter
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Ejstrup, Lundfod, Brande, Kom fra Ejstrup.
FADDER Nr. 2: Hans Møller Smed, ?, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Mads Jensen Brandes kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Brande, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Fastelavn havde Jørgen {Pedersen} Skræder af 1ste kone Karen {Jensdatter} en Søn til Daaben kaldet Jens, baaren af {Jens Hansen} Væverens Datter {Maren Jensdatter} Faddre Thomas {Pedersen} Eistrup {i Lundfod} Hans Møller Smed Jens {Nielsen} Green Mads {Jensen} Brandes kone.


Nr. 2279 1786.03.01 Christen Nielsen, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone. Peder Christensen er bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Dorte Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen? Bundgaard, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 1ste Onsdag i Faste havde Organisten {Niels Nielsen, Uhre} af 1ste kone Johanne en Søn til Daaben kaldet Christen, baaren af Peter {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter} Faddre Peter {Christensen} Tarp, Jens {Pedersen} Nørregaard og kone {Dorte Sørensdatter} Jens {Pedersen?} Bundgaard i Uhre. {Anden skrift:} Confirm. 1803.
Konfirmation nr. 9233
NOTITS: Peder Christensen Tarp er bror til moderen. Han står ikke i listen af konfirmerede i 1803? (som angivet her af pastor L. M. Lund).


Nr. 1945 1786.03.07 Dødfødt, Husum. FAR: Peder Poulsen Husum. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dito Dag (2den Søndag i Faste) Peter {Poulsen} Husums Datter dødfødt.'}
Begravelse nr. 6219


Nr. 2280 1786.03.12 Peder Sørensen, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Flø, Brande, Faderens søster. Christen Pallesens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Mikkelsen, Toksvig, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ane Marie Pedersdatter, Toksvig, Arnborg, Moderens søster. Christen Mikkelsen Toksvigs kone.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Moderens stedmor.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2 i Faste havde Søren {Sørensen} Flø af 1ste kone Mette {Pedersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peter baaren af Christen Pallesen {Fløs} kone {Maren Sørensdatter} Faddre Christen {Mikkelsen} Toxvig og kone {Ane Marie Pedersdatter}, Jens Pedersen {Uhre}, Maren {Christensdatter} Sandfeld.
Begravelse nr. 6230
NOTITS: Begravet 22 uger gammel. Faderens søster Maren Sørensdatter bærer. Peder Jørgensen i Store Sandfelds børn med Ane? †1766c er moderen, Ane Marie Pedersdatter og Jens Pedersen. Peder Jørgensen er gift i andet ægteskab med deres stedmoder Maren Christensdatter.


Nr. 2281 1786.04.04 Mette Troelsdatter, Grarup. FAR: Troels Iversen Grarup. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? ? Peder Østergaards kone, ?, Brande, Peder Østergaards kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Hansen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone. Søster til moderen?
FADDER Nr. 4: Peder ? Østergaard, ?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- d: 4: Apriil havde Truels {Iversen} Grarup af 1ste kone Maren {Christensdatter} en Datter til Daaben kaldet Mette, baaren af Peter Østergaards kone Faddre Christen {Nielsen} Nedergaard Lars {Hansen} Riiberg {Risbjerg} og kone {Ane Christensdatter} Peter Østergaard. {Anden skrift:} Confirm 1802.
Konfirmation nr. 9216
NOTITS: Peder Østergaard ikke identificeret, skulle være af Brande By. Måske er Christen Nielsen Nedergaard i Brandlund far til både moderen og Ane Christensdatter.


Nr. 2282 1786.04.02 Thøger Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Andersen Skærlund. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hannerup, Lillebrande, Sønder Omme, Tøger Jensens kone, moderens mor. Muligt "konen i Lillebrande" ville også være deres søn Christen Thøgersens kone, som hedder Johanne Lautritsdatter. Men moderens mor anses for mere sandsynlig.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Skærlund, Brande, 22, bror til selvejren Peder Hansen.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Smed, Brande By, Brande, "Smeden i Brande".
FADDER Nr. 4: Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, 26, først gift 1799.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 5te Søndag i Faste havde Peter Andersen Schierlund af 1ste kone Kirsten {Thøgersdatter} en Søn til Daaben kaldet Tøger baaren af konen i lille Brande {vel Maren Pedersdatter Hannerup, Lillebrande}. Faddre Peter {Hansen} og Nils Hansen Schierlund Smeden {Hans Jensen Smed} i Brande Marie {Hansdatter} i Schierlund.
Konfirmation nr. 9256
NOTITS: Maren Hannerup fra Lillebrande Sønder Omme er moderens mor. Peder, Niels og Marie Hansen/Hansdatter er søskende, far Hans Pedersen Møller.


Nr. 2283 1786.04.17 Jakob Sørensen, Dørslund. FAR: Søren Nielsen Dørslund. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsens kone. Moderens bror.
FADDER Nr. 1: Anders Eriksen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, 20, "junior".
FADDER Nr. 3: Peder ?, Brande By, Brande, "Peter hos Niels Østergaard", Niels Christensen Langkær Østergaard.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Brande By, Brande, Jens Sørensens datter i præstegården. Eneste kendte Jens Sørensen er 81 og indsidder ved Hans Jensen Smed i Uhre, han er usandsynlig her.
FADDER Nr. 5: Dorthe Madam Brandt tjenestepige, Brande By, Brande, Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Bror til moderen. Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Kaldes også Langkjær, hvor han er født.
NÆVNT Nr. 3: Jens Sørensen, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 4: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande, Madam Brandt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Paaskedag have Søren {Nielsen} Dølund[!] {Dørslund} af 1ste kone Maren {Poulsdatter} 2 Sønner til Daaben kaldet Jakob og Christen baaren af Peter {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter}, Anders Erichsen ibid {Dørslund} Jørgen Jørgensen Brande junior Peter hos Niels {Christensen} Østergaard {Brande By} og Jens Sørensens Kirsten {Jensdatter} i Præstegaarden Dorthe tienende hos Madam Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By}.
Konfirmation nr. 9258
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Peder Poulsen er moderens bror. Christen Nielsen er faderens bror. Dette er anden gang Søren Nielsen og Maren Poulsdatter får tvillinger, to drenge.


Nr. 2284 1786.04.17 Christen Sørensen, Dørslund. FAR: Søren Nielsen Dørslund. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Dorthe Pedersdatter, Dørslund, Brande, Faderens bror Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Eriksen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande, 20, "junior".
FADDER Nr. 3: Peder ?, Brande By, Brande, "Peter hos Niels Østergaard", Niels Christensen Langkær Østergaard.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Brande By, Brande, Jens Sørensens datter i præstegaarden. Eneste kendte Jens Sørensen er 81 og indsidder ved Hans Jensen Smed i Uhre, han er usandsynlig her.
FADDER Nr. 5: Dorthe Madam Brandt tjenestepige, Brande By, Brande, Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens bror. Konen Dorthe Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Kaldes også Langkjær, hvor han er født.
NÆVNT Nr. 3: Jens Sørensen, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 4: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande, Madam Brandt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Paaskedag have Søren {Nielsen} Dølund[!] {Dørslund} af 1ste kone Maren {Poulsdatter} 2 Sønner til Daaben kaldet Jakob og Christen baaren af Peter {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Dorthe Pedersdatter}, Anders Erichsen ibid {Dørslund} Jørgen Jørgensen Brande junior Peter hos Niels {Christensen} Østergaard {Brande By} og Jens Sørensens Kirsten {Jensdatter} i Præstegaarden Dorthe tienende hos Madam Brandt {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By}.
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Christen, 9 uger, begravet 1786 #6220. Christen Nielsen er faderens bror. Det er anden gang forældrene får tvillinger, to drenge


Nr. 2285 1786.04.30 Peder Madsen, Brande By. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Jens Hansen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Tiken Jensdatter Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: ? ? Madame Brandtes Pige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Smed, Brande By, Brande, Kone Mette Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By, Brande, Madam Brandt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
-2 p: Pasch: havde Mads {Christensen} Hannerup af 1ste kone Mette {Andersdatter} en Søn til Daaben kaldet Peder baaren af Smedens {Jens Hansen Smed} kone {Mette Andersdatter} i Brande {By} Faddre Truls {Christensen} Brande, Peter Hansen Schierlund Tiken {Jendatter?} Østergaard madame Brandtes {Maren Jensdatter Kjærsgaard, Brande By} Pige.
NOTITS: Familieforbindelser ikke kendt.


Nr. 2286 1786.04.30 Søren Eriksen, Harrild. FAR: Erik Jensen Harrild. MOR: Inger Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup, Christian Sørensen Skyttes datter
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Skytte, Harrild, Ejstrup, Datteren NN Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen I, Harrild, Brande, 55c, far til Erik Eriksen II.
FADDER Nr. 3: Erik Eriksen II, Harrild, Brande, 27, søn.
FADDER Nr. 4: Lene Eriksdatter, Harrild, Brande, 18, faderen Erik Jensen Harrilds datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- dito Erich {Jensen} Harrild af 2den kone Inger {Sørensdatter} en Søn til Daaben kaldet Søren baaren af Christen {Sørensen} Schøttes Datter {? Christensdatter} faddre Erich Erichsen Harrild og Søn {Erich Erichsen}, Christen {Sørensen} Schøtte Erich {Jensen} Harrilds Datter Lene {Erichsdatter}.
NOTITS: Christen Sørensen Skytte er gift med faderens søster Karen Jensdatter. Erik Eriksen I er nabo.


Nr. 2287 1786.05.25 Kirsten Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Pedersen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Nørlund, Ikast, Faderens bror Anders Pedersen Nørlunds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens datter, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 3: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen Nørlund, Nørlund, Ikast
NÆVNT Nr. 2: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Datteren Ane Marie Henriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Christi Himmelfarts dag havde Peter Petersen Uhre af 1ste kone Ane {Christensdatter} en Datter til Daaben kaldet Kirsten baaren af Anders {Pedersen} Nørlunds kone, Faddre Henrik Petersen Jens Petersen Henrich Petersens Datter {Ane Marie Henriksdatter}, Jens Petersens kone {Ane Larsdatter}.
Konfirmation nr. 9217
NOTITS: Familieforhold uklare.


Nr. 2288 1786.09.03 Else Mortensdatter, Brandlund. FAR: Morten Simonsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jendatter, Hyvild, Brande, Michel Pedersen Hyvilds kone. Om Michel er i familie med moderen vides ikke.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter Forpagters, Brande By, Brande, Præstegaardsforpagteren Niels Christensen Nyegaards kone.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: ? ? Christen Askærs kone, Askær, Brande, Christen Jensen Nørre Askærs kone er Ane Larsdatter, Christen Pedersen Sønder Askærs kone er Karen Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen ? Askær, Askær, Brande, Christen Jensen i Nørre Askær eller Christen Pedersen i Sønder Askær. Konen Ane Larsdatter eller Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dom: 12da p: T: havde Morten Simonsen af 2den kone Maren {Pedersdatter} en Datter til Daaben kaldet Else baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Faddre Maren {Christensdatter} Fopagters Peter {Jensen} Skræder Christen Askiers kone {Ane Larsdatter eller Karen Nielsdatter}.
NOTITS: Familieforhold uklare. Uklart om Christen Askær er Christen Jensen i Nørre Askær eller Christen Pedersen i Sønder Askær.


Nr. 2289 1786.09.03 Abelone Madsdatter, Blæsbjerg. FAR: Mads Jensen Blæsbjerg. MOR: Else Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Flø?, Brande, Faderens søster, 27 , se FT 1787.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Flø, Flø, Brande, Faderens bror. Døber selv en datter Abelone i 1788, så en bedstemor i familien skulle hedde Abelone.
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Flø, Brande, Jens Jensen Fløs kone.
FADDER Nr. 3: Kirsten ? Christen Nielsen Dørslunds tjenestepige, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Hans kone er en Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Hans tjenestepige er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- dito Dag havde Mads {Jensen} Blesberg af 1ste kone Else Marie {Jensdatter} en Datter til Daaben kaldet Abelone baaren af Søster Else {Jensdatter Flø}, Faddre Jens {Jensen} Flø og kone {Kirsten Jensdatter}, Kirsten tienende hos Christen {Nielsen} Dørslund, Peter {Poulsen} Husum.
NOTITS: Mads Jensen er bror til Jens Jensen i Flø, Brande.


Nr. 2290 1786.09.10 Jens Jensen, Flø. FAR: Jens Jensen Flø. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Flø, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Jørgensdatter, Borup, Brande, Jens Jensens kone i Borup.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensens datter i Borup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 13tia havde Jens Jensen i Flø af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} 2 Tvillinger til Daaben en Søn kaldet Jens baaren af hans {Jens Jensen Fløs} Søster Else Jensdatter Faddre Mads {Jensen} Blesberg, Christen Pallesen {Flø} Jens Jensens kone i Borup {Karen Jørgensdatter} og Datter {Johanne Jensdatter, Borup} sammesteds.
NOTITS: Tvilling til Johanne Jensdatter. Jens Jensen Borup er ikke Jens Jensen Boel, som ingen datter har paa det tidspunkt.


Nr. 2291 1786.09.10 Johanne Jensdatter, Flø. FAR: Jens Jensen Flø. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Flø, Brande, 17, Søren Sørensen Fløs datter.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Flø, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Niels Pedersen Fløs moder, enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 13tia havde Jens Jensen i Flø af 1ste kone Kirsten {Jensdatter} 2 Tvillinger til Daaben en Søn og en Datter kaldet Johanne baaren af Søren {Sørensen} Fløs Datter {Ane Sørensdatter} Faddre Niels {Pedersen} Flø, Søren {Sørensen} Flø Enken og Maren Nielsdatter.
NOTITS: Tvilling til Jens Jensen. Maren Nielsdatter er enke, måske er teksten ment som "Enken Maren Nielsdatter".


Nr. 2292 1786.09.10 Mette Larsdatter, Brandlund. FAR: Lars Christensen Bundgaard. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Bundgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Peder Troelsens kone i Brandlund.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, Niels Pedersen Lille Sandfeld.
NÆVNT Nr. 1: Peder Troelsen, Brandlund, Brande, Konen Karen Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dito Dag havde Lars Christensen Bundgaard {Brandlund} af Første kone Ingeborg {Poulsdatter} en Datter til daaben kaldet Mette baaren af Jens Trulsens kone i Uhre Faddre Jens Truelsen {Uhre} Jens {Pedersen} Bundgaard, Peter Trulsens kone {Karen Andersdatter}, Niels {Pedersen} Lille Sandfelds Datter Kirsten {Nielsdatter}.
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.


Nr. 1982 1786.11.05 Peder Andersen, Uhre. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET daab: Anders Pedersens søn i Uhre Peder 1787 "3de Søndg efter H. 3 kong. blev begraven Anders Pedersens Søn i Uhre Peder begraven 11 uger gammel."}
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet #6236.


Nr. 2293 1786.12.26 Mette Jensdatter, Langkær- Lille. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter? Bundgaard, Uhre, Brande, Christen Nielsens (af og til kaldet Søndergaards) kone i Uhre.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Konen Dorthe Sørensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Lassen Bjerre, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Dorthe Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Juule Dag d 26 Decembr 1786 havde Jens Nielsen Greene i Lille Langkier af sin anden Kone Johanne Marie {Pedersdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Maren {Sørensdatter?} Bundgaard i Uhre, Faddere: Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, Clemmen {Andersen} Schierris, Søren {Lassen} Biere i Brandlund og Jens {Pedersen} Nørgaards kone {Dorthe Sørensdatter}.
NOTITS: Mette, 11 uger, begravet i 1787 #6238.


Nr. 1996 1787.01.01 Else Pedersdatter, Brandlund. FAR: Peder Troelsen. MOR: Karen Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787, ikke indført i kirkebogen. 'Peder Troelsen af Brandlund og Karen Andersdatters datter kaldet} Else.' }
Konfirmation nr. 9224
NOTITS: Konfirmeres i 1803 fra Lundfod, hvor forældrene er flyttet hen 1797. Else Pedersdatter er i FT 1801 hjemme i Lundfod. Gift med Anders Lauridsen af Thyregod Hastrup Skovhus før 1821 formodet begravet fra Store Mosgaard i Give ved datteren Karen Marie Andersdatter.


Nr. 1991 1787.01.01 Johanne Jensdatter, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Væver. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787. Ikke indført i kirkebogen: 'Jens Christensen Skræder af Lilleholm og Karen Christensdatter datter kaldet} Johanne
Konfirmation nr. 9201
NOTITS: Forældrene er i Lilleholm før og efter 1787. Gift 1813 #8273 med Thomas Pedersen. Bosat Grarup.


Nr. 1994 1787.01.01 Kirsten Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Ane Kjeldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1787 født mellem juni 1786 og juli 1787, ikke indført i kirkebogen: 'Søren Jensen Smed af Grarups og Ane Kjeldsdatters datter kaldet Kirsten.'}
Konfirmation nr. 9230
NOTITS: Konfirmeret 1803 af Langkær, hvor moderen kom fra. Gift 1818c med Peder Mortensen *1789 Brandlund, bosat Donneruplund, Give 1834.


Nr. 2294 1787.01.07 Mette Nielsdatter, Uhre. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Troelsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- d 7de Januar 1787 havde Peder Nielsen, Uhre af sin 2den kone Else Peders Dat: en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Store Lankier, fadderne vare: Hans Jensen og Jens Truelsen i Uhre, Niels Pedersen i Fløe og Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6320
NOTITS: Mette, 4 år, begravet #6320 i 1791.


Nr. 2295 1787.01.21 Søren Sørensen, Risbjerg. FAR: Søren Andersen. MOR: Dorthe Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone. Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Sørensen, Uhre, Brande, Måske moderens bror, i FT 1787 ser han ud til at tjene i Harrild.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Erik Larsens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 3die Sønd: efter H. 3 Kong. Dag havde Søren Andersen i Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Pedersdat: [forkert, skal være: Sørensdatter] en Søn til Daaben, blev kaldet Søren, baaren af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre, fadderene Jens Pedersen i Uhre, Mads Jensen Riisberg, Lars Sørensen i Uhre og Erich Lassens kone {Ane Sørensdatter, Sandfeld-Bjerre}. {Anden skrift:} confirmeret 1804.
Konfirmation nr. 9231
NOTITS: Ane Larsdatter er moderens mor. Jens Pedersen hendes stedfar. Mads Jensen er en nabo. Lars Sørensen og Ane Sørensdatter kan formodes at være søskende til moderen.

LINK: Ikke antaget til konfirmation 1803 #9223


Nr. 2296 1787.02.04 Johanne Marie Pedersdatter, Brandlund. FAR: Peder Pedersen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Faderens bror også Peder Pedersens kone i Uhre.
FADDER Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Unge, Uhre, Brande, Bror til faderen, kaldt den unge, fordi der er en anden Jens Pedersen i Uhre gift med Ane Larsdatter.
FADDER Nr. 3: Søren Larsen Bjerre, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens bror Niels Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Nævnt her fordi konen Kirsten Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dom: Septuages: havde Peder Pedersen Brandlund af sin 1ste kone Mette PedersDat: en Datter til Daaben blev kaldet Johanne Marie, baaren af Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i Uhre Fadderne Fadderne[!]: Hendrick Pedersen og Ung Jens Pedersen i Uhre, Søren {Larsen} Biere Brandlund og Niels Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i Sandfeld store.
NOTITS: Faderens brødre er Jens Pedersen og Niels Pedersen. Søren Larsen Bjerre er gift med Ane Pedersdatter, som måske er i familie med den ene eller anden her.


Nr. 2297 1787.03.04 Niels Christian Madsen , Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, 27, Ane Marie, Hans Pedersen Skærlunds datter
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Skærlund, Brande, 23, Hans Pedersen Skærlunds søn
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, Brande
FADDER Nr. 5: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensens kone. Faderens søster.
FADDER Nr. 7: ? Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Vel præst N. C. Clausens datter.
FADDER Nr. 8: ? Dahl, Brande By (Præstegaarden), Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nævnt for konen som fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Sønd: i Faste havde Mads Jensen i Brande af sin 1ste Hustrue Maren ChristensDat {Christensdatter} Tvillinger til Daaben en Søn blev kaldet Niels Christian, en Datter blev kaldet Martha den første baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Marie {Hansdatter}, den 2den Karen Jens Dat {Jensdatter} Utoft Fadderne Jørgen {Jørgensen} Brande, Truels {Christensen} Brande, Niels Hansen Schierlund, Søren Christensen, Niels {Christensen} Lankiers kone {Sophie Enevoldsdatter} Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Jomfru Clausen {Præst N. C. Clausens datter} og Jomfru Dahl {formodes i Præstegaarden}.
Begravelse nr. 6270
NOTITS: Niels Christian, 1 år 9 måneder, begravet #6270 i 1788. Maren Jensdatter, Jørgen Jørgensen Brandes kone, er søster til faderen.


Nr. 2298 1787.03.04 Martha Madsdatter , Brande By. FAR: Mads Jensen Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter Utoft, ?, ?, Søster til Maren Jensdatter Utoft i Hyvild, Clemmen Larsens kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Skærlund, Brande, 23, Hans Pedersen Skærlunds søn
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, Brande
FADDER Nr. 5: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs kone.
FADDER Nr. 6: Maren Jensdatter, Brande By, Brande, Jørgen Jørgensens kone. Faderens søster.
FADDER Nr. 7: ? Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Vel præst N. C. Clausens datter.
FADDER Nr. 8: ? Dahl, Brande By (Præstegaarden), Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nævnt for konen som fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Sønd: i Faste havde Mads Jensen i Brande af sin 1ste Hustrue Maren ChristensDat {Christensdatter} Tvillinger til Daaben en Søn blev kaldet Niels Christian, en Datter blev kaldet Martha den første baaren af Hans {Pedersen} Schierlunds Datter Marie {Hansdatter}, den 2den Karen Jens Dat {Jensdatter} Utoft Fadderne Jørgen {Jørgensen} Brande, Truels {Christensen} Brande, Niels Hansen Schierlund, Søren Christensen, Niels {Christensen} Lankiers kone {Sophie Enevoldsdatter} Jørgen {Jørgensen} Brandes kone {Maren Jensdatter} Jomfru Clausen {Præst N. C. Clausens datter} og Jomfru Dahl.
Konfirmation nr. 9249
NOTITS: Maren Jensdatter, Jørgen Jørgensen Brandes kone, er søster til faderen.

LINK: Ikke antaget til konfirmation i 1804.


Nr. 2299 1787.04.14 Ane Cathrine Pedersdatter, Skærlund. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Nielsdatter, Skærlund, Brande, Morten Pedersen Skærlunds kone
FADDER Nr. 4: Jens Thøgersen, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Skærlund, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 1ste Søndag efter Paaske havde Peder Andersen Schierlund af sin 1ste kone Kirsten Thøges Dat: {Thøgersdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Ane Cathrine, baaren af Jens Thyggesens kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Fadderne Hans {Jensen} Smed i Brande, Peder Hansen Schierlund, Morten {Pedersen} Schierlunds kone {Ane Nielsdatter}, Jens Thygesen 3die Mands Fadder.
Begravelse nr. 6306
NOTITS: Ane Cathrine, 3 år 8 måneder, begravet #6306 i 1790. Moderens bror er Jens Thøgersen. Meningen med "3die Mands Fadder" ikke klar.


Nr. 2300 1787.04.28 Martha Nielsdatter, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand, ?, Brande, Niels Christensen Donnerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Konen Sophie Enevoldsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaard Langkærs tjenestekarl, FT 1787.
FADDER Nr. 4: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Donnerup, ?, Brande, Konen Margrehte Elisabeth Nielsdatter Brochmand bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 3die Sønd: efter Paaske havde Niels Christensen Nygaard, Brande af sin 2den kone Karen {Maren!} Chrisens Dat {Christensdatter} en Datter til Daaben blev kaldet Martha, baaren af Niels {Christensen} Donnerups kone {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand} Fadderne Niels {Christensen} Østergaard, Truels {Christensen} Brande, Peder Christensen og Niels {Christensen} Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}. {Anden skrift:} confirmert 1803.
Konfirmation nr. 9228


Nr. 2301 1787.05.03 Anders Hansen, Brande By. FAR: Hans Jensen Smed. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Mads Christensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Mads Christensen Hannerup, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards tjenestekarl (FT 1787).
FADDER Nr. 4: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Almindelig Bede Dag havde Hans Jensen Smed i Brande af sin 1ste kone Mette AnderDat: {Andersdatter} en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter}, Fadderne Niels {Christensen} Østergaard, Mads {Christensen} Hannerup, Peder Christensen og Niels Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}
NOTITS: Familieforhold ukendte. Peder Christensen er i FT 1787 tjenestekarl ved Niels Christensen Østergaard.


Nr. 2302 1787.05.13 Niels Christensen, Dørslund. FAR: Christen Nielsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Faderens bror Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen Harrild, Harrild, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Erik Eriksen Harrild, den unge, Harrild, Brande, 28, Erik Eriksens søn, bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Anders Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Maren Poulsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 5te Søndag efter Paaske havde Christen Nielsen Døslund af sin 2den kone Ane Erichsdatter en Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}, fadderne Erich {Eriksen} Harrild, Anders Christensen Døslund, den Unge Erick {Eriksen} Harrild og Anders Christensen Døslunds kone {Karen Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6288
NOTITS: Niels, 3 aar, begravet i 1790 #6288. Maren Poulsdatter er faderens bror Søren Nielsens kone. Moderens far er Erik Eriksen og bror unge Erik Eriksen. Karen Pedersdatter er nabo.


Nr. 2303 1787.06.17 Christen Poulsen, Risbjerg. FAR: Poul Jensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Poulsdatter, Risbjerg, Brande, 17, Faderens datter af 1. ægteskab.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Gift med mandens afdøde bror Christen Jensens enke Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Lars Hansen, Risbjerg, Brande, Nabo, konen Ane Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Risbjerg, Brande, 37, Søren Andersen Risbjergs bror, som er blevet på gården.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Risjberg, Brande, Lars Hansen Risbjergs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 2den Søndag efter Trinit havde Povel Jensen Riisberg af sin 32den kone Mette Niels Dat. en Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af hans {faderens} egen Datter Kirsten Povels Dat. Fadderne Christen Pedersen Askier, Lars Hansen Riisberg, Lars Andersen Riisberg og Lars {Hansen} Riisbergs kone {Ane Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9222
NOTITS: Kirsten Poulsdatter er faderens datter af første ægteskab. Christen Pedersen er gift med faderens afdøde bror Christen Jensens enke Karen Nielsdatter. Resten er naboer i Risbjerg.


Nr. 2304 1787.07.17 Søren Eriksen, Harrild. FAR: Erik Jensen Harrild. MOR: Inger Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Harrild- Over, Ejstrup, Jonas Eriksens kone, gift #8052 fra Brande uden sted. Hun er fra Flø. Her nabo.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup
FADDER Nr. 3: Erik Jonassen, Harrild- Over, Ejstrup, 22, Jonas Eriksens søn.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Harrild, Brande, Erik Eriksens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 6te Søndag efter Trinit havde Erick Jens af stoer Harrild af sin 2den kone Inger SørensDatter en Søn til Daaben, blev kaldet Søren, baaren af Jonas Ericksens kone {Anne Pedersdatter} i over Harrild, Fadderene Erick Ericksen af harrild, Christen {Sørensen} Schiøtt, Erick Jonassen og Erick Ericksens kone {Karen Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9241
NOTITS: Erik Eriksen er nabo i halvgården. Erik Jonassen bor lige over åen i Ejstrup sogn. Christen Sørensen Skytte er familie, for han er ved hver barnedåb, han er gift med faderens søster Karen Jensdatter.


Nr. 2305 1787.07.24 Jacob Thomassen, Lundfod. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Margrethe Jacobsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Lundfod, Brande, Faderens datter.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Lundfod, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Niels Pedersen Arvads søn.
FADDER Nr. 4: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Knud Thomsens enke.
NÆVNT Nr. 1: Knud Thomsen, Lundfod, Brande, Kone Inger Pedersdatter nævnt som enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 7de Søndag efter Trinit havde Thomas Pedersen Lundfoed af sin 2den kone Magrethe Jacobx Datter en Søn til Daaben blev kaldet Jacob, baaren af hans {faderens} egen Datter Magrethe Thomas Dat: Fadderne Jørgen {Pedersen} Skræder i Brandlun, Otte Pedersen i Lundfoed, Peder Nielsen Arevad, og Knuds Thomesen Enke {Inger Pedersdatter} i bemelte Lundfoed.
Begravelse nr. 6256
NOTITS: Jacob, 21 uger , begravet 1787 #6256. Familieforhold uklare.


Nr. 2306 1787.07.31 Jens Nielsen, Borup. FAR: Niels Jensen. MOR: Ane Jakobsdatter.
BÅREN AF: Else Marie? Sørensdatter, 21, Søren Kaarbergs [Hansen Kolpens] datter i Økær. Christiane er kun 10 aar, altsaa for ung.
FADDER Nr. 1: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 8de Søndag efter Trinit, havde Niels Jensen i Borup af sin 1ste kone Ane Jacobs Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Søren Kaarbergs [Kolpen?] Dat i Øekier og Jens {Jensen} Boels kone i Borup.
NOTITS: Ved praktisk alle dåbshandlinger er fire faddere noteret. Mindst tre er her glemt.


Nr. 2307 1787.08.06 Mette Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Jensen Skræder. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Brandlund, Brande, Morten Simonsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Uhre, Brande, Jens Troelsens stedsøn.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 1: Morten Simonsen, Brandlund, Brande, Kone Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Stedsøn Niels Nielsen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Kone Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 9de Søndag efter Trinit: havde Peder Jens Skræder i Uhre af sin 1ste kone Ane Peders Dat. en Datter til Daaben, blev kalte Mette, baaren af Morten Simonsens Hustrue i Brandlund , Fadderne Peder Christensen i Uhre, Christen Pedersen Askier, Jens Truelsens Søn {stedsøn: Niels Nielsen} i Uhre og Peder Pedersens kone {Ane Christensdatter} i bemelte Uhre. {Anden skrift:} confirm: 1804.
Konfirmation nr. 9236
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.


Nr. 2308 1787.08.27 Christen Pedersen, Tarp. FAR: Peder Christensen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Faderens søster. Niels Nielsen Organists kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Borup, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen, Holtum, Arnborg
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Risbjerg, Brande, Ikke set som familie, heller ikke nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Konen, Johanne Christensdatter, bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen, Maren Christensdatter, bærer..
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 12te Søndag efter Trinit havde Peder Christensen Tarp af sin 1ste kone Kirsten Jens Dat en Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af Niels Nielsens kone {Johanne Christensdatter} i Uhre. Fadderne Jens Jensen i Borup, Jørgen {Pedersen} Holtum, Christen Andersen Risbjerg og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sandfeld.
Konfirmation nr. 9240
NOTITS: Faderens søstre er Johanne og Maren Christensdatter. Moderens far er Jens Jensen Borup.


Nr. 2309 1787.08.26 Jens Sørensen, Flø. FAR: Søren Sørensen Flø. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pedersdatter, Toksvig, Arnborg, Moderens søster. Christen Mikkelsen Toksvigs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Hans kone er Karen Pedersdatter, moderens søster.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Flø, Brande, Nabo. Jens Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen, Toksvig, Arnborg, Konen Ane Marie Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen, Flø, Brande, Kone Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Samme Dag havde Søren Sørensen i Fløe af sin første kone Mette Peders Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Christen {Mikkelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter} i Arnborg Sogn, Fadderne: Jens Pedersen i Uhre, Anders Christensen Døslund, Niels Pedersen Fløe og Jens Jensens kone {Kirsten Jensdatter} i Fløe.
NOTITS: Ane Marie Pedersdatter er moderens søster. Jens Pedersen er moderens bror, Anders Christensen er hendes svoger, gift med søsteren Karen Pedersdatter. Niels Pedersen og Kirsten Jensdatter er naboer.


Nr. 2310 1787.09.02 Søren Jensen, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorthe Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Carl Adolph Busch, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsen Organistes kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Kone Johanne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 13de Sønd: efter Trinit: havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone, Dorthe Sørens Dat. en Søn til Daaben blev kaldet Søren, blev baaren af Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre, Fadderene Skoleholderen i Uhre Sr {Carl Adolph} Busch, Christen Pedersen Uhre, Christen Nielsen og Niels Nielsens kone {Johanne Christensdatter}.
Begravelse nr. 6254
NOTITS: Søren, to uger, begravet 1787 #6254. Ane Larsdatter og moderen muligvis beslægtet over Nørre Askær.


Nr. 2311 1787.09.02 Ane Larsdatter, Grarup. FAR: Lars Nielsen. MOR: Else Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Askær, Askær, Brande, 20, Christen Pedersen stedsøn.
FADDER Nr. 4: Anne Kjeldsdatter, Grarup, Brande, Søren Jensen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Kone Mette Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Samme dag havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste kone Else Christens Dat. en Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre; Fadderne: Christen Pedersen Askier, Søren {Jensen} Smed i Grarup, Niels Christensen Askier og Søren {Jensen} Smeds kone {Anne Kjeldsdatter}.


Nr. 2312 1787.09.23 Hans Eskildsen, Grarup. FAR: Eskild Hansen. MOR: Birthe Nielsdatter.
BÅREN AF: Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 63, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Corporal, Grarup?, Brande, Vel nabo.
FADDER Nr. 2: Michel Jepsen Grarup, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Grarup, Brande, Laurids Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Eskildsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen, Birte Christensdatter, fadder. 73, Faderens far.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Pedersen, Grarup, Brande, Konen Margrethe Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 16de Sønd: efter Trinit: havde Eskild Hansen i Grarup af sin 1ste kone Birthe Niels Dat: 1 søn til Daaben blev kaldet Hans, blev baaren af Hans {Eskildsen} Kastofts kone {Birte Christensdatter}, Faddere vare: Niels corporal, Michel {Jepsen} Grarup, Jens Greene i Grarup og Lars {Laurids} Pedersens kone {Margrethe Christensdatter} sammesteds.
Begravelse nr. 6318
NOTITS: Begravet tre et halvt år gammel. Birte Christensdatter er faderens mor. Restlige familieforhold ikke kendt. Lars Pedersen døbt Laurids i Lønaa, Thyregod 1735.


Nr. 2313 1787.10.21 Gertrud Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Henriksen Tarp. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Moderens søster? Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen Tarp, Tarp, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Brandlund, Brande, Ikke kendt i Brandlund.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Hun er født på nabogården i Tarp, Peder Jørgensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- 20de Sønd: efter Trinit: havde Jens {Henriksen} Tarp af sin 1ste kone Magrethe Jacobs Dat, en Datter til daaben blev kaldet Giertrud, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre, Fadderne Henrich {Jensen} Tarp, Anders Pedersen i Uhre, Søren Christensen Lund og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i Sanfeld.
Konfirmation nr. 9306
NOTITS: Mette Jakobsdatter er søster til moderen. Henrik Jensen er faderens far. Maren Christensdatter er født på den anden halvgård i Tarp.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2314 1787.11.01 Troels Nielsen, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen Store Sandfeld. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Otte Pedersens kone, han er bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Fætter over hans far Peder Jørgensen til moderen.
FADDER Nr. 3: Otte Pedersen, Lundfod, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Nabokone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Alle Heligens Dag havde Niels Pedersen i store Sandfeldt af sin 1ste kone Kirsten TruelsDatter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Truels, baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i Lundfod, Fadderne Peder Pedersen og Jens Pedersen i Uhre, Otte Pedersen i Lundfod og Peder Jørgensens kone {Maren Christensdatter} i store Sandfeld.
Konfirmation nr. 9234
NOTITS: Faderens bror Otte Pedersens kone bærer. Peder Pedersen er også bror til faderen. Jens Pedersen er fætter til moderen.


Nr. 2315 1787.12.23 Mette Olesdatter, Brandlund. FAR: Ole Jensen, Borup, Brande. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 22, Jens Hansens Vævers datter
FADDER Nr. 1: Jens Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Larsen Bjerre, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Flø, Brande, 20, Christen Pallesens søn
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Jens Simonsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datter Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande, Nævnt for sønnen Søren Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 4de Sønd i Advent havde Maren Christens Dat i Brandlund sit Slegfred barn til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Væverens {Jens Hansen} Datter Maren Jens Dat i Lille Holm. Faddere Jens Simonsen og Søren {Lassen} Biere i Lund {Brandlund}. Christen Pallesens Søn Søren {Christensen} i Fløe og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter} i Lund {Brandlund}. NB Barnets Fader blev ved Daaben udlagt at være Ægte og Gaard Mand Ole Jensen i Borup.{Anden skrift:} confirm: 1805.
Konfirmation nr. 9250
NOTITS: Ikke klart hvem Maren Christensdatter forældre er. I 1805 ved konfirmationen er Mette Olesdatter i Borup, men mangler i FT 1801.


Nr. 2316 1787.12.26 Ane Madsdatter, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, Peder Troelsens kone. Søster til moderen?
FADDER Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Faderens svoger, gift med søsteren Johanne Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Lars Sørensen? Askær, Askær- Nørre, Brande, 31
FADDER Nr. 4: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersen Risbjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Konen Dorte Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2.den Juule Dag havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste Kone Mette Anders Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane, baaren af Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter} i Lund; Faddere er Michel {Pedersen} Hyvild, Peder Truelsen, Lars {Sørensen?} Askier {Nørre Askær?} og Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorte Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6322
NOTITS: Ane, 3 aar, begravet 1791 #6322. Moderens søster er Karen Andersdatter og bror Søren Andersen. Peder Troelsen er svoger til moderen. Michel Hyvilds kone Johanne Jensdatter er søster til faderen.


Nr. 2317 1787.12.28 Christen Andersen, Langkær- Store. FAR: Anders Lassen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Clemmensdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersens datter.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 3: Thomas Larsen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Nævnt for konen som fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Søndagen Imellem Juul og Nyt aar havde Anders Lassen i store Lankier af sin 2den Kone Ane Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Clemen {Andersen} Schierris Dat: Ane {Clemmensdatter}, fadderne Clemen {Andersen} Schierris, Erich {Larsen} Biere, Thomas Lassen i Grarup og og[!, dobbelt] Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}.
Begravelse nr. 6546
NOTITS: Begravet 1805 atten år gammel. Anders, Erik og Thomas kunne være brødre.


Nr. 2318 1788.01.06 Margrethe Sørensdatter, Dørslund. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Faderens bror Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jeppe Christensen, ?, ?
FADDER Nr. 4: Else Marie Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Mads Jensen Blæsbjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande, Faderens bror, konen Ane Eriksdatter bærer..
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Kone Else Marie Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Søndagen efter Nyt-Aar havde Søren Nielsen i Døslund af sin 1ste kone Maren Povels Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Magrethe baaren af Christen Nielsen Kone i Døslund; Faddere: Povel {Jakobsen} Husom, Peder {Povelsen} Husom, Jeppe Christensen og Mads {Jensen} Blæsbjergs kone {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Faderens bror er Christen Nielsen. Moderens far er Poul Jakobsen, Husum og hendes bror Peder Poulsen, Husum. Mads Jensen Blæsbjerg er en nabo.


Nr. 2319 1788.01.20 Peder Jørgensen, Brandlund. FAR: Jørgen Pedersen Skræder. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Dorte Sørensdatter Askær, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Larsen Bjerre, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Jens Simonsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Simonsen, Brandlund, Brande, Konen Mette Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Dom Septuagesima havde Jørgen Peders Skræder i Brandlund af sin 1ste kone Karen Jens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre; Fadderne: Jens {Pedersen} Nørgaard, Jens {Hansen} Væver, Søren {Larsen} Bjerre {Brandlund} og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter} i Lund.
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.


Nr. 2320 1788.02.10 Henrik Nikolaj Troelsen, Brande By. FAR: Troels Christensen Langkær. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Laustdatter Henrik Buschs Tjenestepige, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Henrik Nikolaj Sørensen Busch, Brande By, Brande, Henrik Busch er en gammel degn fra Snejbjerg, Hammerum herred.
FADDER Nr. 2: Søren Johansen Busch, Brande By, Brande, Gaar de gamle Busch til haande.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Nygaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 1ste Søndag i Faste havde Truels {Christensen Langkær} Brande af sin 1ste Kone Mette Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Henrick NiColaj, baaren af Henrick {Nikolaj Sørensen} Buskes Pig. Maren Laust Dat:, Fadderne Henrik {Nikolaj Sørensen} Busk, Søren {Johansen} Busk Niels {Christensen} Østergaard og Niels {Christensen} Nygaars Kone {Maren Christensdatter}, alle af Brande {By}.
Begravelse nr. 6277
NOTITS: Henrik Nikolaj, 1 år, begravet 1789 #6277. Familien Busch er formodentlig kommet fra Snejbjerg til Brande kort før folketællingen 1787, de nævnes ikke før i alt fald. Fadderne er alle naboer.


Nr. 2321 1788.02.10 Christen Jensen, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 23, Jens Hansen Vævers datter, nabo
FADDER Nr. 1: Christen Eskildsen, Langkær- Lille, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Brandholm, Brande, Brandholm, se dåb #2322.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datter Maren Jensdatter bærer ved dåb.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Samme Dag havde Jens Christensen Skræder i Lille Holm af sin 2den Kone Karen Christens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Jens {Hansen} Vævers Datter {Maren Jensdatter} i Lille Holm; Fadderne Christen Christensen {Eskildsen!} i Lille Lankier, Peder Pedersen i Uhre, Søren Christensen.
Konfirmation nr. 9235


Nr. 2322 1788.02.17 Jens Christian Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Risbjerg, Brande, Hans Christensens† datter. Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 3: Troels Iversen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Nabo, Poul Jensen Risbjergs kone
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen, Risbjerg, Brande, †, datter Maren Handsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 2den Sød: i Faste havde Lars hansen i Riisberg af sin 1ste kone Ane Christens Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian, baaren af Hans {Christensen†} Riisbergs Datter Maren, Fadderne Lars {Christensen} Nedergaard i Brandlund, Søren Christensen paa Brandholm, Truels Iversen i Grarup og Povel {Jensen} Riisbergs Kone {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6307
NOTITS: Jens Christian, 2 år 10 måneder, begravet 1790 #6307. Fadderne ikke set at være familie.


Nr. 2323 1788.02.24 Henrik Jensen, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Ane Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Maren Henriksdatter, Karlskov -Lille, Ringive, Moderens søster. Peder Nielsens kone. Gift #8038 1778 i Brande. 1779, 1783 børn i Filskov, Sønder Omme, derefter Lille Karlskov, Ringive. 1801 ikke mere i Lille Karlskov.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Faderens svoger, gift med hans søster Kirsten Thøgersdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Karlskov- Lille, Brande, Konen Maren Henriksdatter bærer.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Faderens søster. Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 3die Søndag i faste have Jens Thygesen i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Henricks Datter 1 Søn til Dabben, blev kaldet Henrick, baaren af Peder Nielsens Kone {Maren Henriksdatter} i Lille Karskou {Ringive}. Fadderne hans {Jensen} Smed i Uhre, Peder Andersen i Schierlund, Peder Nielsen i Karlskou og Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
Begravelse nr. 6262
NOTITS: Henrik, 15 uger, begravet 1788 #6262. Maren Henriksdatter er moderens søster, Peder Nielsens kone. Gift #8038 1778 i Brande. 1779, 1783 børn i Filskov, Sønder Omme, derefter Lille Karlskov, Ringive. 1801 ikke mere i Lille Karlskov. Kirsten Thøgersdatter er faderens søster.


Nr. 2324 1788.02.24 Jens Christian Larsen, Borup. FAR: Lars Christensen Winding. MOR: Bodil Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 23, Jens Hansen Vævers datter.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datteren Maren Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen Skræder, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Kone Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Samme Dag havde Lars Chirstensen Windig af sin 1ste Kone Bodil Magrethe Jens Dat: 1 Søn til Daabe, blev kaldet Jens Christian , baaren af Jens {Hansen} Vævers Datter Maren {Jensdatter}, Fadderne Jens {Hansen} Væver i Lille Holm, Jørgen {Pedersen} Skræder i Lund {Brandlund}, Christen Sørensen {Hjuler} i Borup, og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} sammested.
Begravelse nr. 6265
NOTITS: Jens Christian, 26 uger, begravet 1788 #6265. Moderen Bodil Margrethe Jensdatter, 41, begravet 1788 #6267. Familieforhold ukendte


Nr. 2325 1788.03.16 Ane Benedikta Pedersdatter, Lundfod. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Harrild- Vester, Ejstrup, 31, moderens søster, Anders Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Harrild- Vester, Ejstrup, Gift med moderens søster Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Spillemand, Lundfod, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Hans Andersen, Arvad, Brande, Nabo, 19, søn af Anders Jensen i Arvad.
FADDER Nr. 4: Margrethe Jakobsdatter, Lundfod, Brande, Thomas Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen, Lundfod, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Palme Søndag havde Peder Christensen i Lundfod af sin 1ste Kone Karen Sørens Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Ane Benedicta, baaren af Anders Christensens Kone {Maren Sørensdatter} i Vester Harrild {Ejstrup}, Anders Christensen af bemelte Harrild {Ejstrup}, Søren Pedersen {Spillemand} i Lundfod, Hans Andersen i Arevad og Thomas Pedersens Kone {Margrethe Jakobsdatter} i Lundfod.
Begravelse nr. 6520
NOTITS: Ane Benedikta, 16, begravet fra Borup 1804 #6520. Moderen, 31, begravet efter dødfødt barn 1790 #6304. Søren Spillemand er moderens far, Maren Sørensdatter er hendes søster.


Nr. 2326 1788.03.24 Ane Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Nielsen Nørgaard. MOR: Ane Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Henningsdatter, Uhre, Brande, Faderens mor. Stedfaderen Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Henning Nielsen, ?, ?, Bror til faderen. 1793 skøde paa gaard i Fjelstervang, Vorgod som svoger fra Uhre i Brande.
FADDER Nr. 4: Dorthe Sørensdatter Askær, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 2den Paaske=Dag havde Christen {Nielsen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste Kone Ane Kierstine Niels Dat: en Daatter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Christen Pedersen Kone {Ane Henningsdatter} i Uhre. Fadderene Christen Pedersen, Jens Pedersen Nørgaard, Henning Nielszen, og Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær}.
Konfirmation nr. 9269
Vielse nr. 8094
NOTITS: Gift i nov. 1787, #8094, første barn 5 måneder senere.


Nr. 2327 1788.04.06 Niels Christian Thomasen, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Borup, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Nygaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 2den Søn=Dag efter Paaske havde Tomas Nielssen i Broegaard af sin første Kone Mette Peders Datter en Søn til Daaben, blev kaldet Niels Christian baaret af Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund Fadderene vare Palli Pedersen i Baaerup, Peder Anderszen i Schierlund, og Peder Hanszen af Ditto og Niels {Christensen} Nyegaards Kone {Maren Christensdatter} i Brande {By}. {Anden skrift:} confirm 1804.
Konfirmation nr. 9232


Nr. 2328 1788.04.13 Ane Kirstine Clemmensdatter, Hyvild. FAR: Clemmen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter, Omvraa, Sønder Omme, Christen Jensen Utofts kone. Christen er moderens bror.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Kone Ane Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 3die Søn=Dag efter Paaske havde Clemend {Larsen} Hiuvild af sin 1ste Kone Maren Jens=Datter en Daater til Daaben blev kaldet Ane Kierstine baaren af Christen {Jensen} Utofts Kone {Maren Jakobsdatter} fadderne Christen {Jensen} Utoft Michel {Pedersen} Hiuvild, Ander Larsz: i store Langkier og Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}. {Anden skrift:} Confirm 1805.
Konfirmation nr. 9251
NOTITS: Christen Jensen Utoft er moderens bror. Mikkel Pedersen er nabo på den anden halvgård i Hyvild.

LINK: Utoft familien.


Nr. 2329 1788.04.18 Christen Pedersen, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Flø, Brande, 21, Søren Sørensen Vestergaards datter. Hendes mor Mette Pedersdatter er søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nærmeste Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Vestergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Vestergaard, Flø, Brande, Datter Ane Sørensdatter bærer, konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Almindelig Beede=Dag havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin 1ste Kone Ane Christens Datter en Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af Søren {Sørensen} Vestergaards Datte {Ane Sørensdatter} i Fløe, faddere Jens Pedersen af Uhre Anders Christensen i Døslund Christen Pallisen i Fløe, og Søren {Sørensen} Vestergaards Kone {Mette Pedersdatter} i Fløe. {Anden skrift:} confirm 1805.
Konfirmation nr. 9242
NOTITS: Faderens søsterdatter Ane Sørensdatter fra Flø bærer. Jens Pedersen er faderens bror, Mette Pedersdatter faderens søster.


Nr. 2330 1788.05.11 Maren Andersdatter, Brandlund. FAR: Anders Christensen Midtgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Nielsdatter, Fjederholt, Rind, Hans Christensen Lunds, faderens bror, kone.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen Lund, Fjederholt, Rind, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Simonsen, Brandlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Nabo, Jens Simonsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 1ste Pintze Dag havde Anders Christensen Midtgaard i Brandlund af sin 1ste Kone Kiersten Peders Datter, en Datter til Daaben blev kaldet Maren baaren af Hans {Christensen} Lunds Kone {Ane Katrine Nielsdatter} i Fiederholt i Rind Sogn. Fadderne Hans {Christensen} Lund, Søren Christensen Midtgaard, Jens Simonsen i Lund {Brandlund} og Jens Simonsens Kone {Mette Jensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1805.
Konfirmation nr. 9245
NOTITS: Broderen Hans Christensen kaldet Lund er hosekræmmer i Fjederholt, Rind sogn. Søren Christensen er hjemme på Midtgaard i 1788. Jens Simonsen og kone er naboer.


Nr. 1988 1788.07.01 Kirsten Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Birte Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION. Efter alder i FT 1801 født mellem januar 1788 og januar 1789; ikke indført i kirkebogen: 'Christen Thomsen af Alkærlund og Birte Nielsdatters datter kaldet Kirsten
NOTITS: Alle andre børn født i Alkærlund fx Ane Marie *1784 og Birte *1794.


Nr. 1984 1788.07.01 Anne Jensdatter, Flø?. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: efter alder i FT 1801 født i 1788c, ikke indført i kirkebogen: 'Jens Nielsen Grene af Flø? og Johanne Marie Pedersdatters datter kaldetAnne.'}
NOTITS: Hun ses i FT 1801 i Lille Tykskov, Ejstrup ved forældrene 12 år gammel. I 1787 ses forældrene i Lille Langkær, 1790 i Flø. Datoen den 1. juli er antaget som midt i året.


Nr. 2331 1788.07.20 Morten Christensen, Kragsig. FAR: Christen Hansen Kragsig. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande, 20, faderens ældste datter.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Winding, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, 16, forældrenes søn.
FADDER Nr. 3: Hans Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, 15, forældrenes søn.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, 23, Jens Hansen Vævers datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Datteren Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom: 9ne post Trinit: havde Christen {Hansen} Kragsig af sin første Kone Johanne Jens Dat: en Søn til Daaben, blev kaldet Morten blev baaren af Christen {Hansen} Kragsigs ældste Datter Kiersten {Christensdatter}. Fadderne Lars Christensen Winding, Jens {Christensen} Kragsig, Hans {Christensen} Kragsig, og Væverens {Jens Hansen Væver} Datter Maren Jens Dat. {Anden skrift:} confirm 1805.
Konfirmation nr. 9239
NOTITS: Forældrenes datter bærer og to sønner er faddere. Maren Jensdatter er en nabodatter.


Nr. 2332 1788.07.27 Abelone Jensdatter, Flø. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter Volsgaard, Volsgaard, Snejbjerg, 18, Jens Thuesens datter.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensen Vestergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Vestergaard, Flø, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom 10ne post Trinit havde Jens Jensen i Fløe, af sin første Kone Kiersten Jens Datt: en Datter til Daaben blev kaldet Abelone baaren af Jens Thuesens Daatter Mette {Jensdatter} Wolsgaard {Volsgaard, Snejbjerg}, Fadderne Povel {Jakobsen} Huusum Peder {Poulsen} Huusom og Niels Pedersen i Fløe og Søren {Sørensen} Vestergaard Kone {Mette Pedersdatter} ibidem.
NOTITS: Familien flyttede 1789c til Tornvig Arnborg. Moderen Kirsten Jensdatter døde der 1791, skifte.


Nr. 2333 1788.09.14 Peder Andersen, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Uhre, Brande, 19, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Enten Nørgaard, 30, eller Søndergaard, 56.
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Uhre, Brande, 18, forældrenes søn.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Nygaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dom 17ne p. Trinit havde Anders Pedersen i Uhre af sin første Kone Mette Jacobs Datter en Søn til Daaben blev kaldet Peder blev baaren af deres Daatter Ane Anders Daatter, Fadderne Hans Jensen Smed i Uhre Christen Nielszen i Dito, Jacob Andersen og Niels {Christensen} Nyegaard Kone {Maren Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1805.
Konfirmation nr. 9244
NOTITS: Baaret af datteren Ane Andersdatter, sønnen Jacob Andersen er fadder. Hans Jensen Smed og Christen Nielsen er naboer.


Nr. 2334 1788.10.31 Annus Ambrosius Dahl Poulsen Østergaard, Brandlund. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Karen Mathiasdatter Humble Bering.
BÅREN AF: Johanne Johansdatter Sejer, Hastrup, Thyregod, Gerhart de Stiernholms kone
FADDER Nr. 1: Claus Adam Hansen Nieman, Hastrup, Thyregod, Forvalter på Hastrup hovedgaard, senere Farre Mølle, Give. Gift med Elisabet Johansdatter Sejer.
FADDER Nr. 2: Søren Johansen Busch, Langkær- Lille, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Andersdatter Alle, Brande By, Brande, Præst Breum i Brandes kone.
NÆVNT Nr. 1: Gerhart de Stiernholm, Hastrup, Thyregod, Konen Johanne Johansdatter Sejer bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Frederiksen Breum, Brande By, Brande, Præst i Brande. Konen Kirsten Andersdatter Alle fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. d: 31 octobr havde Sr. Povel Østergaard af sin 3die Hustrue Karen Matens Datter {Mathiasdatter} Biering en søn til Daaben blev kaldet Annus Ambrozius Dahl baaren af Frue Stiernholm {Johanne Johansdatter Sejer} paa Hastrup, Fadderne Forvalter Hr. {Claus Adam Hansen} Niemann paa Hastrup, Sr. Søren {Johansen} Busch i lille Langkiær Sr. {Niels Jensen} Kiersgaard paa Brandholm, og Mad: Breum {Kirsten Andersdatter Alle} Præstens Hustru i Brande.
NOTITS: En dåb i stor stil, altsammen fine folk - Huck Finn ville kalde dem 'the quality'. Faderen Poul Østergaard har lige måttet forlade den lille herregård Nørre Karstoft i Skarrild. Sønnen bliver senere kaldet Ambrosius, navnet Annus synes lidt latinsk vovet.


Nr. 2335 1788.10.04 Jens Pedersen, Uhre. FAR: Peder Jensen Skræder. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, ?, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: Morten Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Uhre, Brande, 24, Jens Troelsens stedsøn.
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsen Organists kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Stedsøn Niels Nielsen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Kone Johanne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Dom 20te p: Trinit. havde Peder Jenszen Skræder i Uhre af sin 1ste Kone Ane Peders Daatter en Søn til Daaben, blev kaldet Jens baaren af Faderens Søster Karen Jens Dat: Faderne Christen {Pedersen} Synder Askier, Morten Simonsen i Lund {Brandlund} Jens Truelsens Søn {stedsøn: Niels Nielsen} i Uhre, og Niels {Nielsen} Organistes Hustrue {Johanne Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9254
NOTITS: Baaren af faderens søster Karen Jensdatter. Andre familieforhold uklar.


Nr. 2336 1788.10.05 Ane Kirstine Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande, Moderens mor. Christen Jensen Nørre Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo, konen Ane Kirstine Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 3: Lars Sørensen, Askær- Nørre, Brande, 32, moderens bror. Ane Larsdatters søn med Søren Lassen †1772c.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande, Nabo. Christen Nielsen Nørgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Askær- Nørre, Askær- Nørre, Brande, Moderens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. Samme Dag havde Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre, af sin første Kone Dorthe Sørens Dat: en Daatter til Daaben blev kaldet ane Kierstine baaren af Christen {Jensen} Nør=Aaskiers Kone {Ane Larsdatter}, Fadderne Christen Pedersen og Christen Nielsen Nørgaard i Uhre, Lars Sørensen Aaskier og Christen {Nielsen} Nørgaards Kone {Ane Kirstine Nielsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6272
NOTITS: Ane Kirstine, 5 uger, begravet i 1788 #6272. Moderens mor Ane Larsdatter, stedfar Christen Jensen og bror Lars Sørensen er tilstede.


Nr. 2337 1788.12.28 Mariane Pedersdatter, Borup. FAR: Peder Troelsen. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Troelsdatter, ?, Brande, 29, Peder Troelsens søster, tjener FT 1787 ved Anders Jensen i Arvad. Vel gift 1792 med Peder Iversen i Lundfod.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Sønd. imell. Juul og Nyt=Aar=Dag havde Peder Truelsen i Borup af sin 2den Kone Karen AndersDatter en Datter til daben blev kaldet Mariane baaren af Karen Truels Datter Manden Sødster Fadderne Mads {Jensen} Riisberg Christen Sørensen {Hjuler} og Knud {Jørgensen} Økier begge af Borup og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6368
NOTITS: Begravet, 5 år, 1794 #6368. Forældrene FT 1787 i Brandlund. Karen Troelsen faderens søster. Johanne Jensdatter Boel nabo.


Nr. 2338 1789.01.11 Knud Pedersen, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Pedersen Sønder Askærs steddatter.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Bertel Sørensen, Askær- Nørre, Brande, 18, Christen Jensen Nørre Askærs stedsøn. Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Pedersen Sønder Askærs kone, søster til faderen..
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Konen Ane Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 1ste Sønd. efter Hel. 3 Kong: D. havde Peder Nielszen i Aaskier af sin1ste Kone Johanne Kields Datt: en Søn til Daaben blev kaldet Knud, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Aaskiers Daatter {Ane Christensdatter, steddatter}, Fadderne jens Thyggesen i Uhre. Christen Jenzen Nøre Aaskier og Hr. Søn Bærthel {Sørensen} og Christen {Pedersen} Sønder Aaskiers Kone {Karen Nielsdatter}.-
Begravelse nr. 6273
NOTITS: Knud, 8 dage, begravet 1789 #6273. Christen Jensen og stedsøn Bertel Sørensen i Nørre Askær er naboer. Karen Nielsdatter er søster til faderen. Ane Christensdatter som bærer er søsterdatter til faderen.


Nr. 2339 1789.01.25 Peder Thomassen, Lundfod. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Dorthe Sørensdatter Askær, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Arvad, Brande, 30, overtog 1788 Vester Arvad fra faderen Niels Pedersen Arvad.
FADDER Nr. 4: Karen Sørensdatter, Lundfod, Brande, Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Lundfod, Brande, Konen Karen Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 3die Sønd: efter H. 3 Kong: D: havde Thomas Pedersen i Lundtfod af sin 2de Kone Magrethe Jacobs Daat: en Søn til Daaben blev kaldet Peder baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards Kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre, Fadderene Jens {Pedersen} Nørgaard, Otte Pedersen i Lundtfod, Peder Nielssen i Arevad og Peder Christensens Kone {Karen Sørensdatter} i Lundtfold.-
NOTITS: Jens og Thomas Pedersen i familie? Peder Nielsen nabo. Karen Sørensdatter nabo.


Nr. 2340 1789.02.01 Mette Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Christensen Møller. MOR: Ane Marie Olesdatter.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Uhre?, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Dynes Larsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Christen ? Bundgaard, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Maren Halvorsdatter, Brande By, Brande, Moderens fars søster. Enke efter degnen Christen Ottesen Høyer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 4de Sønd: efter H: 3. Kong: D: havde Christen {Christensen} Møller i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Ols Datt: en Datter til Daaben blev kaldet Mette baaren af Maren Ols Dattter Koenens Sødster, Fadderene Hans {Jensen} Smed, Dynes Larssen, Christen Bundgaard alle af Uhre og Degne Enken {Maren Halvorsdatter} i Brande.-
NOTITS: Moderens søster Maren Olesdatter bærer. Moderens far Ole Halvorsen er bror til Maren Halvorsdatter


Nr. 2341 1789.02.01 Maren Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: ? ? Jens Nielsens enke, Brande By, Brande, Jens Nielsen nævnt i skattemandtallet 1763, vel død 1763-73. Mads Jensen Brandes far. Enken ikke set begravet i Brande.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, 17, Peder Jørgensens søn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps, bror til moderen, kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Kone Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Samme Dag havde Niels {Nielsen} Organist efter 1ste Hustrue Johanne Christens Daat: en Daatter til Daaben blev kaldet Maren baaaren af Jens Nielsens Enke {navn ikke kendt} i Brande, Fadderne Jens {Pedersen} Nørgaard Christen {Nielsen} Nørgaard og Christen Pedersen i store Sandfeldt og Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.-
Konfirmation nr. 9255
NOTITS: Jens Nielsen nævnt i skattemandtallet 1763, vel død 1763-73. Mads Jensen Brandes far. Christen Nielsen og Christen Pedersen er naboer. Peder Christensen Tarp er bror til moderen.


Nr. 2342 1789.02.04 Frederik Jensen Breum, Brande By. FAR: Jens Frederiksen Breum. MOR: Kirstine Andersdatter Alle.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Mad: Niels Jensen Kjærsgaard paa Brandholm
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Johansen Busch, Langkær- Lille, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Kirstine ? Dons, Brande By, Brande, Degn Jens Thomsen Slagballes kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Kone Karen Mortensdatter Skaarup fadder. Niels Jensen Kjærsgaards far Jens Nielsen Kjærsgaard var bror til Kirsten Nielsdatter Kjærsgaard, der var mor til moderens far Anders Jensen Alle.
NÆVNT Nr. 2: Jens Thomsen Slagballe, Brande By, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. d. 4 Februar havde Præsten Hr. Jens {Frederiksen} Breum af sin første Hustrue Kiertine Anders Datter Alle en Søn til Daaben, blev kaldet Friderich baaren af Mad: {Karen Mortensdatter Skaarup} Kiersgaard paa Brandholm, Fadderene Sr. Povel {Jensen} Østergaard i Brandlund, Sr. Søren {Johansen} Busk i lille Langkier og Mad: Tomassen Degnens {Jens Thomsen Slagballe} Hustrue {Ane Kirstine Dons}.


Nr. 2343 1789.03.08 Ane Katrine Hansdatter, Brande By. FAR: Hans Jensen Smed. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Mads Christensen Hannerups kone.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Østergaards tjenestekarl.
FADDER Nr. 3: Otte Sørensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
FADDER Nr. 5: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Hans tjenestekarl Peder Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. 2den Sønd: i Faste havde Hans Jensen Smed i Brande af sin 1ste Kone Mette Anders Dat: en Datter til Daaben blev kaldet Ane Cathrin baaren af Mads {Christensen} Handerups Kone {Mette Andersdatter} i Brande, Fadderene Mads {Christensen} Handerup, Niels {Christensen} Østergaards Karl Peder Christensen og Otte Sørensen i Uhre, og Truel {Christensen} Brandes Kone {Mette Christensdatter}- {Anden skrift:} confirm: 1805.
Konfirmation nr. 9246


Nr. 2344 1789.03.08 Ane Thomasdatter, Langkær- Store. FAR: Thomas Christensen. MOR: Sidsel Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Anders Christenens kone
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Skerris, Brande, Clemmen Andersens karl?
FADDER Nr. 3: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Larsens kone
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Samme Dag havde Thomas Christensen i store Langkier af sin 1ste Kone Sidsel Jens Datter en Datter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Anders Christensens Kone {Karen Pedersdatter} i Døslund. Fadderne Clemen {Andersen} Schieris Christensen {fejl for: Christen} Christensen {maaske tjenestekarl} i Schierris, Anders Larsen i store Langkier og Anders Larsens kone {Ane Christensdatter}. {Anden skrift:} 1805 confirm.
Konfirmation nr. 9247


Nr. 2345 1789.03.15 Karen Ane Sophie Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Clemmensen, Hvejsel. MOR: Ane Kirstine Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Knudsdatter, ?, ?, Moderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 3die Sønd: i Faste havde Natmanden Niels Clemensen af Hvejsel Sogn ved at gaae om, at betle med sin Hustrue Ane Kierstine Hans Datter, der paa Reysen ved at laane Huus om Natten giorde Barsel i Uhre af bemeldte sin Hustrue en Daatt: til Daaben her i Brande Kirke, blev kaldet Karen Ane Sophie baaren af konens Mode Maren Knuds Datter Fadderne.
Konfirmation nr. 9247
NOTITS: Ingen faddere angivet, tom plads i kirkebogen.


Nr. 2346 1789.03.22 Thøger Jensen, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Ane Maria Henriksdatter.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Lillebrande, Sønder Omme, Christen Thøgersens kone, Christen er bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Thøger Jensen, Lillebrande, Sønder Omme, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Lillebrande, Sønder Omme, Christen er bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Faderens søster. Peder Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Konen Kirsten Thøgersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Midfaste Sønd: havde Jens Tyggesen i Uhre af sin første Kone Ane Maria Hendricks Datter en Søn til Daaben blev kaldet Thøger baaren af Christen Thyggesens Kone {Johanne Lauridsdatter} i lill Brande. Fadderen Hans {Jensen} Smed i Uhre, Thøgger Jensen, og Christen Tøggersen begge af Lill Brande i {Sønder} Omme Sogn og Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
NOTITS: Alle af faderens familie: faderen Thøger Jensen og broderen Christen Thøgersen og kone Johanne Lauridsdatter i Lillebrande, Sønder Omme. Søsteren Kirsten Thøgersen i Skærlund.


Nr. 2347 1789.03.22 Ane Laustdatter, Uhre. FAR: Laust Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Dorthe Sørensdatter Askær, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen ? Bundgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Otte Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsen Nørgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Konen Ane Kirstine Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Samme Dag blev her i Kirken døbt et slegfred Barn hvis fader blev udlagt at være Laust Nielssen fød i Uhre som tiener i Sem Sogn i Munchegaard Øster Ribe Moderen Maren Christens Datt: Barnet blev kaldet Ane baaren af Jens {Pedersen} Nørgaards kone {Dorthe Sørensdatter Askær} i Uhre. Fadderne Jens {Pedersen} Nørgaard, Christen Bundgaard, Otte Pedersen og Christen {Nielsen} Nørgaards kone {Ane Kirstine Nielsdatter}.


Nr. 2348 1789.04.05 Niels Madsen, Drantum. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Drantum, Brande, 25, Faderens søster, født i Drantum. Gifter sig året efter til Sejrup, Thyregod.
FADDER Nr. 1: Peder Troelsen, Borup, Brande, Mulig bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Winding, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande, Kone Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Palme Sønd: havde Mads Nielssen i Drandtum af sin første Kone Kiersten Truels Daatt en Søn til Daaben blev kaldet Niels baaren af Mandens Sødster Else Niels Dat: Fadderne Peder Truelsen i Borup, Peder {Poulsen} Huusum, Lars {Christensen} Winding {Borup}, og Clemen {Larsen} Hiuvilds kone {Maren Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9253
NOTITS: Peder Troelsen måske bror til moderen. Peder Poulsen Husum og Clemen Larsen Hyvild er naboer.


Nr. 2349 1789.04.09 Thomas Christensen, Harrild- Lille. FAR: Christen Eskildsen Wolling. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen den gamle, Harrild, Brande, 62, nabo.
FADDER Nr. 3: Erik Eriksen den unge, Harrild, Brande, 30, nabo.
FADDER Nr. 4: Inger Sørensdatter, Harrild, Brande, Erik Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Erik Jensen, Harrild, Brande, Konen Inger Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Skierstorsdag havde Christen Eschildsen Wolling af sin 1ste kone Karen Thomas Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Thomas, baaren af Peder {Pedersen} Usseltofts kone {Ane Christensdatter}, fadderene Peder {Pedersen} Usseltoft, Erick Ericksen d. gamle og unge og Erick Jensens Kone {Inger Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6280
NOTITS: Thomas begravet, 12 uger , 1789 #6280. Alle naboer, forældrene har vel ingen slægt i nærheden.


Nr. 2350 1789.04.19 Peder Mortensen, Brandlund. FAR: Morten Simonsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Pedersen Sønder Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Clemmensen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 3: Jeppe Christensen, ?, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 1ste Søndag efter Paaske havde Morten Simonsen i Brandlund af sin 2den kone Maren Peders Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Askærs kone {Karen Nielsdatter}, Fadderne Peder Clemensen i Uhre, Christen {Pedersen} Sønder Askier, Jeppe Christensen og Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9257
NOTITS: Peder Clemmensen er moderens far.


Nr. 2351 1789.04.19 Poul Pedersen, Husum. FAR: Peder Poulsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Flø, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Flø, Brande, Moderens bror på fødegården.
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Faderens søster. Søren Nielsen Dørslunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme Dag havde Peder {Poulsen} Husom af sin 1ste Kone Maren Jens Dat: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Povel, baaren af Else Jens Datter i Fløe, Fadderne Søren {Nielsen} Døslund, Jens Jensen Fløe, Søren {Pedersen} Hyvild og Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.
Begravelse nr. 6371
NOTITS: Poul begravet, 4 år, 1794 #6371. Else Jensdatter og Jens Jensen i Flø er søskende til moderen. Maren Poulsdatter er søster til faderen. Søren Pedersen er en nabo.


Nr. 2352 1789.04.19 Ane Larsdatter, Brandlund. FAR: Lars Christensen Nedergaard. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Birte Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Grarup, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Grarup, Brande, Troels Iversen Grarups kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen Grarup, Grarup, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Samme Dag havde Lars {Christensen} Nedergaard i Brandlund af sin 1ste kone Ane Jens Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Søren Christensens kone {Birte Jensdatter} i Grarup, Fadderne Christen {Christensen} Nedergaard, Søren {Christensen} Grarup, Peder Christensen i Brande {By} og Truels {Iversen} Grarups kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Søren Christensen er bror til faderen. Christen Christensen er faderens far.


Nr. 2353 1789.05.03 Sidsel Larsdatter, Brandlund. FAR: Lars Christensen Bundgaard. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Uhre, Brande, 22, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Bundgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Bjerre, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Brandlund, Brande, Anders Christensen Midtgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 3die Sønd: efter Paaske havde Lars {Christensen} Bundgaard af sin 1ste kone Ingeborg Povels Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Sidse baaren af Mandens Syster Else Christensdatter i Uhre. Fadderne Jens Truelsen {Uhre}, Christen Bundgaard i Uhre, Christen {Pedersen} Bierre i grarup og Anders {Christensen} Midtgaards kone {Kirsten Jensdatter}.
Begravelse nr. 6310
NOTITS: Sidsel, 1½ aar, begravet 1790 #6310. Else Christensdatter er faderens søster. Faderen maa være født i Uhre.


Nr. 2354 1789.05.03 Niels Christensen, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Birte Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Søster til moderen? Hans Hansen Bankes kone i Bregnhoved, Give.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Mandens far.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 15, Niels Jensen Kjærsgaards søn.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Lilleholm, Brande, Jens Christensen Skræders kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Hansen Bank, Bregnhoved, Give, Konen Ane Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande, Konen Karen Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Aldmindelig Bede Dag havde Christen Thomsen i Algierlund af sin 1ste kone Birthe Niels Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Hans {Hansen} Bankes kone {Ane Nielsdatter} i Brejenhoved {Bregnhoved, Give}, Fadderne Thomas {Christensen} Algierlund, Christen Sørensen {Hjuler} i Borup, Jens {Nielsen} Kjærsgaard paa Brandholm og Jens {Christensen} Skræders kone {Karen Christensdatter} i Lille Holm.
Begravelse nr. 6380
NOTITS: Niels, 5 år, begravet 1794 #6380. Thomas Christensen er faderens far, Jens Nielsen Kjærsgaard er godsejerens søn på Brandholm, Karen Christensdatter er næsten nabo, Ane Nielsdatter fra Give måske søster.


Nr. 2355 1789.05.17 Peder Hansen, Dørslund. FAR: Hans Pedersen, Dørslund- Over. MOR: Ane Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Iversdatter, Dørslund, Brande, Enke efter Anders Eriksen †1787
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Dørslund, Brande, Faderens far, som er flyttet med fra Tornvig til Dørslund.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Brejl, ?, Brande, Måske søn af Christen Pedersen Brejl, Lundfod.
FADDER Nr. 4: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsen Dørslunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Ane Eriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 5te Sønd: efter Paaske havde Hans Pedersen i Over Døslund af sin 1ste kone Ane Larsdatter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Enken Ane Ivers Dat: Fadderne Peder Hansen, Søren {Nielsen} Døslund, Peder Brejel og Christen {Nielsen} Døslunds kone {Ane Eriksdatter}.
Begravelse nr. 6284
NOTITS: Begravet, 14 uger, 1789 #6284. Hans Pedersen født i Tornvig, Arnborg. Peder Hansen er faderens far og er flyttet med fra Tornvig. Søren Nielsen og Ane Eriksdatter er naboer.


Nr. 2356 1789.05.17 Christiana Nielsdatter, Borup. FAR: Niels Christensen Stenkløver. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Marie Jørgensdatter, Borup, Brande, Knud Jørgensen Økærs søster.
FADDER Nr. 1: Peder Troelsen, Borup, Brande, Kone Karen Andersdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande, Han har samme maaned solgt sit husmandssted i Brandlund og er flyttet til Borup.
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Borup, Brande, Peder Troelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. Samme Dag havde Niels Christensen Steen Klyver i Borup af sin 1ste kone Mette pedersd Dat: 1 Datter til Daabe, blev kaldet Christiana baaren af Knud Jørgensens Syster i Økier, Else Marie {Jørgensdatter}; fadderne Peder Truelsen, Søren {Lassen} Biere, Knud {Jørgensen} Økier og Peder Truelsens kone {Karen Andersdatter}.
NOTITS: Alle er naboer. Niels Stenkløver er kommet fra et andet sogn.


Nr. 2357 1789.05.21 Knud Ottesen, Lundfod. FAR: Otte Pedersen. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Nørlund- Lille, Ikast, Anders Pedersens kone. FT 1787. Anders bror til Otte, begge fra Uhre, Brande.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Nørlund- Lille, Ikast
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Nørlund- Lille, Ikast
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Niels Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Kirsten Troelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Christi Himmelfarts Dag havde Otte Pedersen i Lundfod af sin 1ste kone Inger Peders Datt: 1 Søn til Daaben, blev kaldet Knud, baaren af Ander Pedersens kone {Maren Pedersdatter} i lille Nørlund {Ikast}. Fadderne: Peder Pedersen, Anders Pedersen, begge af lille Nørlund i Ikast Sogn, Jens Pedersen i lille Sandfeld og Niels Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i st. Sandfeld.
NOTITS: Knud opnævnt efter moderens afdøde 1. mand Knud Thomsen †1787. Faderens brødre er Anders, Peder, Jens og Niels Pedersen. De er alle fem født i Uhre, sønner af Peder Pedersen *1720 †1782.


Nr. 2358 1789.06.14 Karen Sørensdatter, Brandlund. FAR: Søren Simonsen. MOR: Maren Henningsdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Jens Simonsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Morten Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Brandlund, Brande, Morten Simonsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 1ste Sønd: efter Trinit: havde Søren Simonsen i Brandlund af sin 1ste kone Maren Hennings Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Karen, baaren af Jens Simonsens kone {Mette Jensdatter} i Brandlund Fadderne Jens Simonsen, Morten Simonsen, Johan Jørgensen alle af Brandlund og Morten Simonsens kone {Maren Pedersdatter}.
Begravelse nr. 6285
NOTITS: Karen, 14 uger, begravet 1789 #6285. Der mangler bevis for at Søren, Jens og Morten skulle være brødre. Johan Jørgensen er nabo.


Nr. 2359 1789.06.21 Anders Christensen, Brandlund. FAR: Christen Eskildsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Dorthe Andersdatter, Skerris, Brande, Moderens mor. Anders Lassens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Lassen, Skerris, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Simonsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Jens Simonsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. 2 den Sønd: efter Trinit: havde Christen Eschildsen i Brandlund af sin 3de kone Maren Anders Dat: 1 Søn til Daabe, blev kaldet Anders baaren af Anders Lassens kone {Dorthe Andersdatter} i Schierres Fadderne Ander Lassen i Schieres, Jens Skræder i Lille Holm, Jens Simonsen i Brandlund og Jens Simonsens kone {Mette Jensdatter}.
Begravelse nr. 6381
NOTITS: Anders, 5 år , begravet 1794 #6381. Moderens mor Dorthe Andersdatter bærer. Moderens far Anders Lassen fadder. De andre ser ud til at være naboer. --- Faderen kommer kort før 1787 til Brande sogn og præsten har ikke kendt ham, så i 1787 og 1788 skriver præsten Christensen i stedet for Eskildsen. Christen Eskildsen forekommer 1. gang som Christen Christensen i Lille Langkær i folketællingen 1787. 2. gang også som Christen Christensen i #6261 da hans kone Maren Nielsdatter dør 1788. 3. gang i vielsen til hans næste kone Maren Andersdatter (moderen i denne dåb) af Skerris som Christensen Christensen 1788 #8098. 4. gang 1789 i denne dåb #2359 som Christen Eskildsen og 5. gang også som Christen Eskildsen. i #6381 da denne søn Anders dør i 1794 i Skerris ved svigerfaderen. De tre første steder er navnet rettet til det rigtige Christen Eskildsen. ---


Nr. 2360 1789.07.05 Karen Larsdatter, Grarup. FAR: Lars Nielsen. MOR: Elles Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens søster. Christen Pedersen Sønder Askærs steddatter.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Vestergaard, Grarup, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Ole Jensen Glasou, Grarup, Brande, Nabo. Glasøe fra skøder.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Skerris, Brande, 29, har lige faaet skøde paa Skerris 2A. Anders Larsen søn.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Hans Jensen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Steddatter Karen Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. 4de Sønd: efter Trinit: havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste kone Else {Elles} Christens Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaren af Christen {Pedersen} Sønder Askiers Datter {steddatter} Karen {Christensdatter}, Fadderne Niels {Larsen} Vestergaard, Ole Jensen {Glasou} Grarup, Lars Andersen Schierris og Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}.
NOTITS: Moderens søster Karen Christensdatter bærer. Niels Larsen er faderens far. Ole Jensen Glasou er nabo.


Nr. 2361 1789.07.05 Ane Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, 26, Palle Pedersens steddatter.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Troelsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Steddatter Anne Kirstine Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. Samme Dag havde Peder Nielsen i Uhre af sin 2den Kone Else Peders Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane, baaren af Palle {Pedersen} Fasterholts Datter {steddatter: Anne Kirstine Jensdatter, 26} Arenborg Sogn, Fadderene Hans {Jensen} Smed {Uhre}, Jens Truelsen Uhre, Niels Pedersen Fløe og Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6316
NOTITS: Palle og Niels Pedersen er brødre til moderen. Mette Nielsdatter måske nabo.


Nr. 2362 1789.07.19 Karen Jensdatter, Borup. FAR: Jens Jensen Boel. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Michel Kristian Olesen, Kokborg, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Kokborg, Thyregod, Michel Kristian Olesens kone, søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26. 6te Sønd: efter Trinit: havde Jens {Jensen} Boel i Borup af sin 1ste kone Johanne Jens Dat. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaret af Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}, Fadderne Michel Christian {Olesen} Kolkeborg {Kokborg, Thyregod}; Peder Truelsen og Knud {Jørgensen} Økier, begge af Borup, og Miechel Christians {Olesens} kone {Mette Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9267
NOTITS: Kirsten Jensdatter er søster til moderen.


Nr. 2363 1789.08.02 Ane Eriksdatter, Sandfeld- Bjerre. FAR: Erik Larsen Bjerre. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pedersdatter, Toksvig, Arnborg, Christen Mikkelsen (bror til Erik Larsens første kone Anne Michelsen, som denne datter er opkaldt efter) Toksvigs kone.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Lassens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mikkelsen Toksvig, Toksvig, Arnborg, Konen Ane Marie Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. 8de Sønd: efter Trinit havde Erick {Larsen} Biere af sin 2den kone Ane Sørens Dat. 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Christen {Michelsen} Toxvigs kone {Ane Marie Pedersdatter}, Arnborg Sogn, Fadderne Clem {Clemmen Andersen} Schierris, Anders Lassen i Lankier, Jens Pedersen i Uhre og Anders Lassens Kone {Ane Christensdatter} i [store?] Lankær.
Konfirmation nr. 9261
NOTITS: Opkaldt efter faderens første kone Anne Michelsdatter, hvis bror Christen Michelsens kone Ane Marie Pedersdatter bærer.


Nr. 2364 1789.09.20 Ane Marie Sørensdatter, Dørslund. FAR: Søren Nielsen Dørslund. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsen, moderens bror, Husums kone.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Dørslund, Brande, 56, Nabo Hans Pedersens far? 1787 i Tornvig, Arnborg.
FADDER Nr. 3: Peder Brejl, ?, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Dørslund, Brande, Nabo. Hans Pedersen Tornvigs kone i Dørslund.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Husum, Brande, Konen Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Dørslund, Brande, Konen Ane Larsdatter fadder. Hans Pedersen kom fra Tornvig til Dørslund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
28. 15de=Sønd efter Trinit havde Søren {Nielsen} Over Døslund af sin 1ste kone Maren Povels Dat: 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane Marie, baaren af Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}, fadderne Poul {Jakobsen} Husom, Peder Hansen i Døslund, Peder Brejel og Hans {Pedersen} Tornvigs {i Dørslund} kone {Ane Larsdatter}.
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Peder Poulsen er moderens bror. Peder Hansen er vel naboen Hans Pedersens far


Nr. 1944 1790.01.13 Dødfødt, Grarup (Nørregaard). FAR: Søren Christensen Nørgaard. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2. 2den Søndag efter hellig 3 kong: dag blev begraven Søren {Christensen} Nørgaard i Grarup hans dødfødte Søn.'}
Begravelse nr. 6287
NOTITS: Skønnet sket 4 dage før begravelsen.


Nr. 2365 1790.01.31 Niels Christian Christensen, Uhre. FAR: Christen Nielsen Nørgaard. MOR: Ane Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Uhre, Brande, 25, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Han var født i Uhre.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Uhre, Brande, Organist?
FADDER Nr. 4: Christen Andersen, Tarp, Brande, 32, Peder Christensen Tarps karl, se FT 1787.
FADDER Nr. 5: Dorthe Jørgensdatter, Sandfeld- Lille, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Hans karl Christen Andersen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Konen Dorthe Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Søndag Septuagesima have Christen Nielsen Nørgaard i Uhre af sin første kone Ane Kirstine Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian baaren af mandens Søster Maren Nielsdatter, faderen Christen Peders: Uhre, Jens Pedersen lille Sandfeld, Niels Nielssen, Peder {Christensen} Tarpes Karl {Christen Andersen} og Jens Pedersens Hustru {Dorthe Jørgensdatter} i lille Sandfeld.
Begravelse nr. 6292
NOTITS: Begravet, 14 dage, 1790 #6292. Maren Nielsdatter er faderens søster og går hjemme på gården. Christen Pedersen er faderens stedfar.


Nr. 2366 1790.03.10 Johanne Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Inger Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup, Faderens søster. Christen Sørensen Skyttes kone.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup, Konen Karen Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Eskildsen Wolling, Harrild- Lille, Brande
FADDER Nr. 3: Jonas Eriksen Harrild, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Lene Eriksdatter, Vovlund, Rind, Faderens datter af første ægteskab. Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Vovlund, Rind, Konen Lene Eriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. d. 10 Martii havde Erick Jensen i Harild, af sin 2den kone Inger Sørensdatter en Datter til daaben blev kaldet Johanne baaren af Christen {Sørensen} Schiøttes kone {Karen Jensdatter} i Mellem hariild. faderne ditto Christen Schiøtt, Christen {Eskildsen} Wolling {Lille Harrild}, Jonas {Eriksen} Harrild og Peder Christensens kone {Lene Eriksdatter} i Voilund {Vovlund, Rind}.
NOTITS: Christen Skyttes kone Karen Jensdatter er faderens søster. Christen Wolling er en nabo. Lene Eriksdatter er faderens datter af første ægteskab.


Nr. 2367 1790.03.14 Anders Sørensen, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorthe Sørensdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Tovdal, Arnborg, FT 1801. Lars Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld -Bjerre, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Borup, Brande, Peder Troelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Lars Andersen, Tovdal, Arnborg, Bror til faderen, konen Inger Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Midfaste Søndag havde Søren Andersen Riisberg af Sin første kone Dorthe Sørensdatter en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Lars Andersens kone {Inger Christensdatter} i Toudahl {Tovdal, Arnborg}, faderne Mads {Jensen} Riisberg, Erick {Larsen} bierre, Peder Troelsen Borup, og Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter}.
Begravelse nr. 6317
NOTITS: Lars Andersen og Karen Andersdatter er søskende til faderen. Erik Larsens kone Anne Sørensdatter fra Uhre kan være søster til moderen.


Nr. 2368 1790.03.28 Niels Christian Troelsen, Brande By. FAR: Troels Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, ?, Brande, Faderens søster, født i Lille Langkær.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Arnborg, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: ? Niels Østergaards karl
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Jensdatter, Brande By, Brande, Peder Pedersen Arnborgs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Palme Søndag havde Troels Christensen i Brande af Sin 1ste kone Mette Christensdatter en Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian baaren af faderens Søster Johanne Christensdatter, faderne Niels {Christensen} Østergaard i Brande {By}, Peder {Pedersen} Arnborg Niel Østergaards karl og Peder {Pedersen} Arnborgs kone {Ane Kirstine Jensdatter}.
NOTITS: Faderens søster Johanne Christensdatter bærer, hun gifter sig fire aar senere med Jens Jensen Boel i Borup. Niels Christensen er faderens bror. Peder Arnborg er nabo.


Nr. 2369 1790.04.04 Lars Larsen, Risbjerg. FAR: Lars Hansen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Højgaard, Give, Faderens bror Jens Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Højgaard, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Grarup, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Nabo Poul Jensen Ribjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Paaske dag havde Lars Hansen i Riisberg af sin 1ste kone Ane Christensdatter en Søn til Daaben blev kaldet lars, baaren af Jens Hansens kone {Karen Sørensdatter} i Højgaard i Give Sogn faderne Jens hansen af benævnte Højgaard, lars {Christensen} Nedergaard i lund {Brandlund}, Søren Christensen i Grarup og Poul {Jensen} Risjbergs kone {Mette Nielsdatter}.
Konfirmation nr. 9259
NOTITS: Faderens bror Jens Hansen og hans kone Karen Sørensdatter i Højgaard Give. Moderens brødre Lars Nedergaard Christensen og Søren Christensen. Nabokonen Mette Nielsdatter.


Nr. 2370 1790.04.05 Margrethe Clemmensdatter, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: Kirstine Andersdatter Alle, Brande By, Brande, Præsten Jens Breums kone
FADDER Nr. 1: Bertel Jakobsen, Jelling- Vester, Jelling, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anders Lassen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Clemmensen Skerris, Skerris, Brande, 19, faderens søn.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Erik Larsen Bjerres kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Frederiksen Breum, Brande By (Præstegaarden), Brande, Konen Kirstine Andersdatter Alle bærer.
NÆVNT Nr. 2: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande, Konen Ane Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Ande paaske dag havde Clemand Skierris af sin 3die kone Ane Thomasdatter en Datter til Daaben blev kaldet Magrethe, baaren af Præsten Hr. {Jens Frederiksen} Breums hustrue {Kirstine Andersdatter Alle} faderne Bertel Jacobsen af V. Jelling Anders Lassen i store Langkiær, Peder {Clemmensen} Schieris og Erick {Larsen} Bieres Kone {Ane Sørensdatter}.
Konfirmation nr. 9252
NOTITS: Moderen havde tjent i præstegaarden, da hun blev gift med faderen. Bertel Jakobsen er moderens stedfar. Peder Clemmensen er faderens søn. Anders Lassen en slags nabo.


Nr. 2371 1790.04.18 Søren Madsen, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Faderens søster, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Risbjerg, Brande, 34, hjemme på fødegården, som bror Søren Andersen har. Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Borup, Brande, Gift med moderens søster Karen.
FADDER Nr. 4: Dorthe Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Moderens bror Søren Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. 2den Søndag efter Paaske, havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste kone Mette Anderdattter en Søn til Daaben blev kaldet Søren baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}, faderne Søren Andersen og broder Christen Andersen i Riisberg, Peder Troelsen i Borup og Søren {Andersen} Riisbergs kone {Dorthe Sørensdatter}.
NOTITS: Faderens søster Johanne Jensdatter af Hyvild bærer. Moderens brødre Søren og Christen Andersen i Risbjerg. Moderens brors Sørens kone Dorthe Sørensdater. Moderens svoger Peder Troelsen gift med søsteren Karen.


Nr. 2372 1790.04.18 Ane Pedersdatter, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Faderens bror Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Erik Eriksen, Harrild, Brande, En slags nabo, lidt længere væk.
FADDER Nr. 3: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Faderens søster, Søren Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen, Flø, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Samme dag havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin 1ste kone Ane Christensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane baaren af Jens Pedersen kone {Ane Larsdatter} i Uhre faderne Anders Christensen Døslund Erick Ericksen i Harild Christen Pallesen i Fløe og Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter} i Fløe.
Konfirmation nr. 9266
NOTITS: Faderens bror Jens Pedersens kone bærer. Anders Christensen og Erik Eriksen er nære og lidt fjernere naboer. Mette Pedersdatter er faderens søster.


Nr. 2373 1790.04.25 Søren Jensen, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorthe Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Askær- Nørre, Brande, 30, søster til moderen. Stedfar Christen Jensen.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Grene, Flø, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Marie Pedersdatter, Flø, Brande, Jens Nielsen Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 3die Søndag efter Paske havde Jens Nørgaard i Uhre, af sin 1ste kone Dorthe Sørensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Søren baarren af Christen {Jensen} Nør Askiers datter {30, Ane Sørensdatter} faderne Christen {Jensen} Nør Askier, Jens {Nielsen} Green i Fløe, Christen Pedersen Nørgaard i Uhre og Jens {Nielsen} Grenes kone {Johanne Maria Pedersdatter} i Fløe.
Begravelse nr. 6308
NOTITS: Søren, 6 måneder , begravet 1790 #6308. Ane Sørensdatter, som bærer, er moderens søster. Christen Jensen Nørre Askær er moderens stedfar. Christen Pedersen er en nabo. Jens Nielsen Grene havde årevis boet i Uhre indtil 1785.


Nr. 2374 1790.05.02 Sidsel Jensdatter, Borup. FAR: Jens Simonsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, ?, Brande?, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Borup, Brande, Peder Troelsens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 2de Søndag efter Paaske havde Qvinden Kiersten Jensdatter af Boerup sin Slefred Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel Barnets fader blev udlagt at være Jens Simonsen i Brandlund, baaren af Moderens Søster Karen Jensdatter faderne Peder {Jensen} Skræder i Uhre Peder Troelsen og Knud {Jørgensen} Økier i Borup og Peder Troelsens kone {Karen Andersdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
Konfirmation nr. 9265
NOTITS: Moderens søster Karen Jensdatter. Folketællingen har ingen Kirsten Jensdatter i Borup 1787 tre år før.


Nr. 2375 1790.06.13 Bodil Marie Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Pedersen Sognefoged. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Madame Kjærsgaard, gift med Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Pedersdatter, Uhre, Brande, Ikke faderens søster, hendes far er Peder Christensen ikke Pedersen. Peder Jensen Skræders kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Konen Karen Mortensdatter Skaarup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande, Konen Ane Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 2den post Trin: havde Peder Pedersen Sognefoget i Uhre a fsin 1ste kone Anne Christensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Bodild Marie, baaren af Madame Kiersgaard {Karen Mortensdatter Skaarup} paa Brandholm faderne Niels Pedersen Store Sandfeld, Jens Pedersen lille Sandfeld Christen Nielsen i Døslund og Peder {Jensen} Skræders kone {Ane Pedersdatter} i Uhre. [Ande skrift:] confirm 1807.
Konfirmation nr. 9264
NOTITS: Niels og Jens Pedersen er faderens brødre. Ane Pedersdatter en nabo.


Nr. 2376 1790.07.11 Thøger Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Ane Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Pedersens datter.
FADDER Nr. 1: Thøger Jensen, Lillebrande, Sønder Omme, Moderens far. Kirkebogen har Lassen, hvilket er forkert.
FADDER Nr. 2: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande, Faderens søster? Mads Christensen Hannerups kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 6te p: Trinit havde Peder Andersen i Schierlund af sin 1ste kone Kiersten Thøgesdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Thøge, baaren af Hendrick Pedersens datte Ane i Uhre faderne Thøge Lassen {skal være: Jensen} i lild Brande {Sønder Omme} Jens Thøgesen i Uhre og Peder Hansen i Schierlund og mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
NOTITS: Han dimiterer fra Borris Seminarium i 1813 som "meget duelig". Thøger Jensen er moderens far, Jens Thøgersen hendes bror. Peder Hansen er en nabo. Mette Andersdatter måske faderens søster. Mads Hannerups sted Brandlund, se daab #2378.

LINK: Borris Seminarium dimitterede 1808-25.


Nr. 2377 1790.07.18 Dorthe Nielsdatter, Sandfeld-Store. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Otte Pedersens, faderens bror, kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Nørlund, Ikast, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Nørlund, Ikast, Anders Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Otte Pedersen, Lundfod, Brande, Konen Inger Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Pedersen, Nørlund, Ikast, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 7de p. Trin havde Niels Pedersen i Stor Sandfeld af sin 1ste kone Kiersten Troelsdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Dorthe baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i lundfoed faderene Peder Pedersen [Nørlund] Jens Pedersen lille Sandfeld Jørgen Troelsen Store Sandfeld, og Anders Pedersens kone {Maren Pedersdatter} i N[ør]lund. {Anden skrift:} confirm 1808.
Konfirmation nr. 9289
NOTITS: Otte, Peder, Jens og Anders Pedersen er faderens brødre. Jørgen Troelsen er moderens bror.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2378 1790.08.29 Peder Madsen Hannerup, Brandlund. FAR: Mads Christensen Hannerup. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brande By, Brande, Hans Jensen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Bror til moderen?
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Nabo
FADDER Nr. 3: Peder Christensen? Hannerup, ?, ?, Ser ud til at være faderens bror, ellers ikke set.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Konen Mette Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 13de p: Trinit havde Mads Hannerup i Brandlund af sin 1ste kone Mette Andersdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder baaren af Hans {Jensen} Smeds kone {Mette Andersdatter} i Brande {By}, faderene Peder Andersen i Schierlund Johan Jørgensen i Brandlund, Peder hannerup og Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund.
Konfirmation nr. 9286
NOTITS: Tilnavn Hannerup i konfirmation. Peder Hannerup menes at være faderens bror, i faderens skifte, Christen Hannerup Brandholm †1755, står begge navne. Peder Andersen i Skærlund er måske bror til moderen.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2379 1790.08.29 Niels Jensen, Sandfeld- Lille. FAR: Jens Pedersen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande, Søster til moderen. Christen Nielsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Konen Ane Kirstine Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme dag havde Jens Pedersen i lille Sandfeld af sin 1ste kone Kiersten Nielsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Christen {Nielsen} Nørgaards kone {Ane Kirstine Nielsdatter} i Uhre faderne Peder pedersen i Uhre Niels pedersen Stor Sandfeld, Jørgen Troelsen i Dito og Peder Pedersen kone {Ane Christensdatter} i Uhre. {Anden skrift:} confirm 1808.
Konfirmation nr. 9284
NOTITS: Ane Kirstine Nielsdatter er søster til moderen. Peder og Niels Pedersen brødre til faderen. Jørgen Troelsen er en nabo.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2380 1790.08.29 Laust Jensen, Tarp. FAR: Jens Henriksen Tarp. MOR: Margrethe Jacobsdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 17, Datter af Niels Jensen Kjærsgaard Brandholm.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 16, Søn af Niels Jensen Kjærsgaard Brandholm.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Svoger til moderen. Han er gift med moderens søster Mette Jacobsdatter.
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Peder Christensen Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Samme dag havde Jens {Henriksen} Tarp af sin første kone magrethe Jacobsdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Laust baaren af Jomf Johane {Nielsdatter} Kiersgaard i Brandholm faderne Jens Kiersgaard, Anders Pedersen i Uhre, Hans Pedersens karl paa Brandholm, Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Johanne og Jens Kjærsgaard er godsejerbørn fra Brandholm, nabo til. Anders Pedersen er gift med moderens søster. Peder Christensen Tarp er nabo.


Nr. 2381 1790.09.26 Christen Nielsen, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birthe Christensdatter, Brandlund, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Sophie Enevoldsdatter, Brande By, Brande, Niels Østergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Østergaard, Brande By, Brande, Konen Sophie Enevoldsdatter fadder. Han kaldes også Langkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. 17 p Trin havde Niels {Christensen} Nyegaard i Brande af sin 2den kone Maren Christensdatter 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen baaren af konens søster Birthe Christensdater faderene Niels {Christensen} Østergaard Hans {Jensen} Smed og Peder Christensen alle af Brande, og Niels Østergaards kone {Sophie Enevoldsdatter}.
Begravelse nr. 6352
NOTITS: Christen, 2½ år , begravet 1793 #6352. Birthe Christensdatter er søster til moderen. De formodes begge født i Brandlund. Resten ser ud til at være naboer.


Nr. 2382 1790.10.10 Bodil Margrethe Larsdatter, Brandlund. FAR: Lars Christensen Winding. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Marie Jensdatter, Dørken, Thyregod, Moderens søster, begge født i Lilleholm, Brande. Ole Iversens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen Væver, Lilleholm, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Ole Iversen, Dørken, Thyregod, Svoger til moderen, gift med hendes søster.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. 19de p: Trin: havde Lars Christensen Winding af sin 2den kone Maren Jensdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Boel Magrethe baaren af Ole Iverssen kone {Sidsel Marie Jensdatter} i Dørchen {Thyregod} faderne Jens Hansen Vever Ole Iversen i Dørchen {Thyregod}. Christen {Hansen} Kragsig og Christen {Hansen} Kragsigs kone {Johanne Jensdatter}.
NOTITS: Sidsel Marie Jensdatter er søster til moderen, begge født i Lilleholm. Jens Hansen Væver er deres far. Ole Iversen er Sidsel Maries mand.


Nr. 2383 1790.10.31 Ane Margrethe Jensdatter, Brandlund. FAR: Jens Simonsen. MOR: Mette Christoffersdatter.
BÅREN AF: Kirstine Andersdatter Alle, Brande By, Brande, Præstens Jens Frederiksen Breums kone.
FADDER Nr. 1: Søren Johansen Busch, Ulkær Mølle, Give, Gift tre uger før i Give med en enke Else Gulberg Havens i Ulkær Mølle. Han var før i Lille Langkær.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Borup, Brande, Niels Christensen Stenklyvers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Frederiksen Breum, Brande By (Præstegaarden), Brande
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Stenklyver, Borup, Brande, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 22 de p: Trin: havde Jens Simonsen i Brandlund af sin 1ste kone Mette Christoffersdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Magrethe baaren af Præstens {Jens Frederiksen Breum} kone Madame Breum {Kirstine Andersdatter Alle} faderene Sign: Søren {Johansen} Busch, Niels Jensen og Anders {Christensen} Mitgaard begge af Brandlund, og Niels {Christensen Stenklyver} Steenhugers kone {Mette Pedersdatter}.
NOTITS: Mest naboer.


Nr. 2384 1790.12.05 Mads Christensen, Lundfod. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Otte Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Lundfod, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jesper Nielsen Møller, Arvad Mølle, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Nabo, Niels Pedersen Arvads kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Arvad, Arvad, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Dom 2da Adventus havde Christen Madsen i Lundfod af sin 2den Kone Mette petters Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Mads baaren af Otte Pedersens Kone {Inger Pedersdatter} i Lundfod, faddere Anders {Jensen} Arevad, Otte Pedersen i Lundfod, Esper {Jesper Nielsen} Møller {Arvad Mølle} og Niels {Pedersen} Arevads Kone {Ane Jørgensdatter}.
NOTITS: Christen Madsen kom udensogns fra i 1790. Han er født i Kibæk. Han købte Otte Pedersens gård 1790. Otte flyttede til Skerris.


Nr. 2385 1790.12.19 Troels Pedersen, Borup. FAR: Peder Troelsen. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensens kone. Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Svoger til moderen, gift med hendes søster.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Lars Andersen, Tovdal, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Jens Jensen Boels kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Dom: 4te Adventus havde peder Truelsen i Borup af sin 2den Kone Karen Anders Dat: 1 Søn til Daaben blev kladet Truels, baaren af Mads Jensens Kone {Mette Hansdatter} i Risisberg, Fadderne Mads Jens {en} Søren Andersen begge af Riisberg, Lars Andersen i Toudal Arnborg Sogn og Jens {Jensen} Boels Kone {Johanne Jensdatter} i Borup.
NOTITS: Karen Andersdatter og Søren og Lars Andersen er søskende til moderen. Johanne Jensdatter nabo.


Nr. 2386 1790.12.26 Maren Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Ane Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Faderens søster, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Thøger Jensen, Lillebrande, Sønder Omme, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Faderens svoger, gift med hans søster Kirsten Thøgersdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersens kone, nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 2den Juule Dag havde Jens Thygesen i Uhre af sin 1ste Kone Ane Marie Hendrichs Dat. 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Peder Andersens Kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund; Fadderne Thøger Jensen i Lille Brande {Sønder Omme}, Peder Andersen i Schierlund, Peder Pedersen i Uhre, og Peder Pedersen Kone {Ane Christensdatter} ibidem.
NOTITS: Thøger Jensen er far til faderen. Kirsten Thøgersdatter er søster til faderen. Peder Pedersen sognefoged er nabo.


Nr. 2387 1791.01.02 Knud Pedersen, Askær- Sønder. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Søster til faderen. Søren Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Svoger, gift med faderens søster Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Nørre Askær, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 4: Elles Christensdatter, Grarup, Brande, Christen Pedersens steddatter, Karen Nielsdatters datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Maren Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Nielsen, Grarup, Brande, Svoger, gift med faderens søsters, Karen Nielsdatter, datter Elles Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Søndagen efter Nyt Aar havde Peder Nielsen Askier af sin 1ste Kone Johanne Kields Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Knud, baaren af Søren Jørgensen Kone {Maren Nielsdatter} i Giufve, Fadderne Thomas Kieldsen store Lankier, Christen Pedersen Sønder Askier, Christen Jens {en} Nørre Askier og Lars Nielsens Kone {Elles Christensdatter} i Grarup. {Anden skrift:} confirm 1807.
Konfirmation nr. 9260
NOTITS: Maren og Karen Nielsdatter er søstre til faderen. Thomas Kjeldsen er bror til moderen. Christen Pedersen og Christen Jensen er naboer.


Nr. 2388 1791.01.09 Karen Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Eriksen Harrild. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande
FADDER Nr. 2: Troels Christensen, Brande By, Brande
FADDER Nr. 3: Erik Jensen, Harrild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande, Peder Pedersen Usseltofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 1ste Sønd: efter H: 3 Kongers Dag havde Erick Ericksen Harrild af sin 1ste Kone Ane Sørens Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Karen, baaren af Pige Johanne Christens Dat: i Brande, Fadderne Peder Pedersen Usseltoft, Troel Christensen i Brande, Erick Jensen Harrild og Peder {Pedersen} Usseltofts kone {Ane Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1807.
Konfirmation nr. 9262
NOTITS: Mest naboer.


Nr. 2389 1791.01.16 Peder Nielsen, Flø. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jonas Eriksen Harrild, Harrild, Ejstrup, Svoger, gift med faderens søster Ane Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Nielsens enke. Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Uhre, Brande, †1790. Hans enke Else Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 2den Sønd: efter H. 3 Kong. Dag havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste Kone Maren Jørgens Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af mandens Moder Maren Niels Dat. Fadderne Jørgen {Pedersen} Holtum {Arnborg}, Jonas {Eriksen} Harild {Ejstrup} Christen Pallesen Fløe og Peder Nielsens Enke {Else Pedersdatter} i Uhre.
Konfirmation nr. 9295
NOTITS: Faderens mor Maren Nielsdatter, faderens søster Else Pedersdatter, faderens svoger Jonas Eriksen, Harrild, Ejstrup gift med søsteren Ane Pedersdatter.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2390 1791.01.23 Peder Thomasen, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen Brogaard. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, ?, Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Borup, Brande, Moderens bror, se daab #2005 i 1774.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Vestergaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. 3die=Sønd efter Dito [H. 3 Kong.]: havde Thomas {Nielsen} Brogaard af sin 1ste Kone Mette peders Dat: en Søn til Daaben blev kaldet Peder Baaren af Konens Syster Else Peders Dat: fadderne er Palle Pedersen Borup, Niels {Larsen} Westergaard Grarup, Peder Andersen Schierlund og Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter}.
Begravelse nr. 6383
NOTITS: Peder, 3 år, begravet 1794 #6383. Moderens søster Else Pedersdatter. Moderens bror Palle Pedersen.


Nr. 2391 1791.01.23 Ane Poulsdatter, Risbjerg. FAR: Poul Jensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande, Nabo. Lars Hansen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Askær- Sønder, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande, Svoger til moderen, gift med hendes søster Karen Nielsdatter.
FADDER Nr. 3: Lars Hansen, Risbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Elles Christensdatter, Grarup, Brande, Christen Pedersens steddatter i Sønder Askær, datter af moderens søster Karen Nielsdatter og Poul Jensen Risbjergs afdøde bror Christen Jensen. Lars Nielsens kone i Grarup.
NÆVNT Nr. 1: Lars Nielsen, Grarup, Brande, Konen Elles Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Samme Dag havde Povel Jensen i Riisberg af sin 2den Kone Mette Niels Dat 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane, baaren af Lars {Hansen} Riisbers Kone {Ane Christensdatter}; fadderne Peder Nielsen og Christen Pedersen Sønder Askier, Lars Hansen Riisberg og Lars Nielsens Kone {Elles Christensdatter} i Grarup.
Konfirmation nr. 9268
NOTITS: Lars Hansen og Ane Christensdatter er naboer i Risbjerg, resten familie. Peder Nielsen og Karen Nielsdatter (mand Christen Pedersen og datter Elles Christensdatter) er søskende til moderen. Karen Nielsdatter var første gang gift med Christen Jensen, som var bror til faderen.


Nr. 2392 1791.01.30 Dorthe Christensdatter, Dørslund. FAR: Christen Nielsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, Nabo, ikke set som familie. Otte Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Bror til Otte Pedersen.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Søren Nielsen Dørslunds kone. Svigerinde til hans bror, faderen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Dørslund, Brande, Nabo, ikke set som familie. Otte Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 4te post Epipha: havde Christen Nielsen i Døslund af sin 2den kone Ane Reicks Dat; 1 Datter til Daaben blev kaldet Dorthe, baaren af Ottes {Pedersens} Kone i Lundfoed, Fadderne Otte Pedersen Lundfoed, Peder Pedersen Uhre, Anders Christensen Døslund og Søren {Nielsen} Døslunds kone {Maren Poulsdatter}.
NOTITS: Faderens bror Søren Nielsens kone Maren Poulsdatter er fadder. Anders Christensen er nabo. Lundfod er nabo til Dørslund.


Nr. 2393 1791.01.30 Ane Marie Clemmensdatter, Hyvild. FAR: Clemen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter Skaarup, Brandholm, Brande, Niels Jensen Kjærsgaards kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Johansen Busch, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Hyvild, Brande, Naboen Michel Pedersens bror.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
FADDER Nr. 5: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Konen Karen Mortensdatter Skaarup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Samme dag havde Clemen Hyveld af sin 1ste Kone Maren Jens Dat: 1 Datter til Daaben blev kalet[!] Ane Marie baaren af Mad: Kiersgaard paa Brandholm, Fadderne Christen {Jensen} Utoft i Omvraae, Søren {Johansen} Busk i Ulkier Mølle {Give}, Søren Pedersen i Hyvild og Truels {Christensen} Brandes Kone {Mette Christensdatter}. {Anden skrift:} confirm 1808.
Konfirmation nr. 9288
NOTITS: Moderens bror Christen Jensen Utoft i Omvraa Sønder Omme er fadder. Standspersonerne Mad. Kjærsgaard og Søren Busch skal vel glænse.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 1942 1791.01.30 Dødfødt, Grarup. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '5. 4de Sønd: efter Dito [H: 3 Konger] blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup dødfødte barn..'}
Begravelse nr. 6315


Nr. 2394 1791.02.13 Ane Marie Jespersdatter, Arvad Mølle. FAR: Jesper Nielsen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Pedersdatter Nørskov, Remme, Ikast, Moderens stedmor. Jens Leths kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Christian Nielsen Møller, Sunds By, Sunds, Vandmøller
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Kjærsgaard, Brandholm, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Jespersdatter Schmidt, Lundfod, Brande, Jens Pedersen Lunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Leth, Remme, Ikast, Konen Anne Katrine Pedersdatter Nørskov bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 6te post Epiphan: havde Esper {Jesper} Nielsen i Arrevad Mølle af sin 1ste Kone Ane Jens Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Marie, baaren af Jens Leths Kone {Anne Katrine Pedersdatter} i Remmer {Remme} i Ikast Sogn; Fadderne Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Jens {Christian Nielsen} Møller i Sunds Mølle, Jens {Nielsen} Kiersgaard paa Brandholm og Jens {Pedersen} Lunds kone {Karen Jespersdatter Schmidt}.
Begravelse nr. 6373
NOTITS: Ane Marie, 3 år , begravet 1794 #6373. Moderens mor Anne Katrine Pedersdatter Nørskov og far Jens Sørensen Leth. Jens Pedersen Lund er en nabo. Jens Kjærsgaard er en standsperson.


Nr. 2395 1791.02.20 Jens Sørensen, Borup. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Ane Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Katrine Jensdatter, ?, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande, Nabo i Brandlund 1787.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Dørslund, Brande, 1787 tjener Katrine ved ham.
FADDER Nr. 4: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dom. Septuagesima havde Søren Jensen Smed i Borup af sin 1ste Kone Ane Kields Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Cathrine Jens Datter Mandens Syster; Fadderne Thomas Kieldsen store Lankier, Søren {Larsen} Biere i Borup, Ander Christensen Døslund og Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}. {Anden skrift:} confirmeret 1808.
Konfirmation nr. 9285
NOTITS: Katrine Jensdatter er faderens søster. Thomas Kjeldsen er moderens bror. Søren Larsen nabo. Katrine tjener maaske stadig (1787) ved Anders Christensen.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2396 1791.03.13 Troels Madsen, Drantum. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Sørensdatter, Brandholm, Brande, Gifter sig af Brandholm 1797 med smed Jens Christensen Brandholm mark.
FADDER Nr. 1: Peder Troelsen, Borup, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, Nabo, 18, søn af Christen Hansen i Kragsig.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom 1ma Jejunii havde Mads Nielsen i Drantum af sin 1ste Kone Kirsten Truels Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Truels, baaren af Ane Cathrine Sørens Dat, som tiente paa Brandholm; Fadderne Peder Truelsen i Borup, Peder {Poulsen} Husum Jens {Christensen} Kragsig, og Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9283
NOTITS: Peder Troelsen er moderens bror. Resten ser ud til være naboer.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2397 1791.05.01 Christian Madsen, Blæsbjerg. FAR: Mads Jensen. MOR: Else Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Nabo. Christen Nielsen Dørslunds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Tornvig, Arnborg, Familie?
FADDER Nr. 3: Peder Poulsen, Husum, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dom 1ma p. Pascha havde Mads Jensen i Blesberg af sin 1ste Kone Else Marie Jens Dat: 1 søn til Daaben, blev kaldet Christian, baaren af Christen {Nielsen} Døslunds Kone {Ane Eriksdatter}, Fadderne Christen Nielsen Døslund, Jens Jensen Tornvig {Arnborg}, Peder {Poulsen} Husom og Peder {Poulsen} Husoms Kone {Maren Jensdatter}.
NOTITS: Familieforhold usikre.


Nr. 2398 1791.05.04 Birgitte Cicilia Jensdatter Breum, Brande By. FAR: Jens Frederiksen Breum. MOR: Kirstine Andersdatter Alle.
BÅREN AF: Kirstine Marie Koch, ?, Rind, Mogens Ottesen Lassens, præst i Rind, kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Mortensen Skaarup, Hygild- Vester, Rind, Søn af Kirsten Jensdatter i Vester Høgild, hvis mor Karen Nielsdatter Kjærsgaard er søster til Kirsten Nielsdatter Kjærsgaard mor til moderens far Anders Jensen Alle.
FADDER Nr. 2: Niels Graversen Syndergaard, Kjærsgaard, Snejbjerg
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, Datter Johanne også fadder. Hans far Jens Nielsen Kjærsgaard er bror til moderens far Anders Jensen Alles mor Kirsten Nielsdatter Kjærsgaard.
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter Kjærsgard, Brandholm, Brande, Datter af Niels Jensen Kjærsgaard.
NÆVNT Nr. 1: Mogens Ottesen Lassen (Præstegaarden), Rind, Konen Kirstine Marie Koch bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Onsdagen d 4de Maj havde Præsten Jens {Frederiksen} Breum af sin 1ste Kone Kirstine Anders Datter Alle 1 Datter til Daaben blev kaldet Birgitte Cicilia, baaren af Hr. {Mogens Ottesen} Lassens kone {Kirstine Marie Koch} i Rind Præstegaard: Fadderne sr. Jacob {Mortensen} Schaarup i Vester Hygild, Sr. Niels {Graversen} Syndergaard Kiersgaard, sr. Niels Kiersgaard paa Brandholm og Jomfru Johanne Nielsdatter Kiersgaard.


Nr. 2399 1791.06.26 Marie Christensdatter, Lundfod?. FAR: Christen Olesen Smed, Amtrup- Neder, Snejbjerg. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Olesdatter Ole Vestergaards datter, Ejstrup By?, Ejstrup, Ole Vestergaards datter. Kunne være Ole Mikkelsen og datteren Else, 34.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen, Lundfod, Brande, 17, vel moderens bror, tjenestekarl i Lundfod, hvor de boede i 1787.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersen Sognefogeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Foged, Uhre, Brande, Sognedfoged, konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Dom 1ma post Trinit: havde Qvinde Ane Thomas Dat sit Slegfred barn til Daaben blev kaldet Marie, hvis Fader da blev udlagt at være en ung karl Christen Olesen Smed af Profession i Neder Amtrup Sniberg Sogn Hammerum Herred, baaren af Ole Vestergaards Datter i Eistrup. Fadderne Thomas Pedersen i Brandlund, Niels Thomesen i Lundfod, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Peder {Pedersen} fogeds {sognefogeds} Hustrue {Ane Christensdatter} ibidem.
NOTITS: Forældrene bliver gift i oktober 1791 #8112.


Nr. 1987 1791.07.01 Mette Christensdatter Wolling, Harrild- Lille. FAR: Christen Eskildsen Wolling. MOR: Karen Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Efter alder i FT 1801 født i 1791 Ikke indført i kirkebogen, Christen Eskildsen Wolling af Lille Harrild og Karen Thomasdatters datter kaldet Mette .}
Konfirmation nr. 9302
NOTITS: Tilnavn Wolling i konfirmationen. Forældrene får Thomas født 1789, Eskild født 1794 begge født i Lille Harrild, så der er ingen tvivl om deres bodsted i 1791. I FT 1801 er Mette Christensdatter 10 år; hun konfirmeres 1809 som 17 årig #9302. 1. juli er en antaget dato midt i året.


Nr. 2400 1791.07.17 Bodil Margrethe Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Birthe Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensen Karstofts datter.
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel er gift med Anne Jensdatter, familiebånd ikke set.
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, 18, søn af Christen Hansen, nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Nabo. Peder Poulsen Husums kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom: 4te post Trinit: havde Christen Thomsen i Algierlund af sin 1ste Kone Birthe Niels Dat, 1 Datter til Daaben, blev kaldet Bodil Margrethe, baaren af Terkel {Jensen} Castofts Datter {Else Jensdatter}; Fadderne Terkel {Jensen} Castoft, Thomas {Christensen} Algierlund, Jens {Christensen} Kragsig, og Peder {Poulsen} Husums Kone {Maren Jensdatter}.
Begravelse nr. 6329
NOTITS: Bodil Margrethe, 3 uger, begravet 1791 #6329. Thomas Christensen er faderens far. Man skulle tro Terkel Jensen ville være i familie med faderen eller moderen.


Nr. 2401 1791.08.07 Christen Pedersen, Alkærlund. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Ane Madsdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 18, Niels Jensen Kjærsgaards datter.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Lundfod, Brande, Ellers altid kaldt Christen, her Christian.
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Skærlund, Brande, 27, Peder Hansens bror.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Lundfod, Brande, Navn fra dåb i 1790 #2384. Christen Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom 7ma post Trinit: havde Peder Christensen Boel i Algierlund af sin 2den Kone Ane Mads Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af Jomfrue Johanne {Nielsdatter} Kiersgaard paa Brandholm, fadderne Christian Madsen i Lundfoed, Thomas {Christensen} Algierlund, Niels Hansen i Schierlund og Christian {Christen} Madsens Kone {Mette Pedersdatter} i Lundfod.
NOTITS: Fra tidlig tid, før 1744, har der været et hus til indsiddere i Alkærlund, Peder Christensen Boels familie har boet der.


Nr. 2402 1791.08.28 Peder Pedersen, Uhre. FAR: Peder Jensen Skræder. MOR: Ane Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Askær, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: ? Christensen, Askær- Sønder, Brande, Skal være søn/stedsøn af Christen Pedersen, men en sådan findes ikke. Fejl i kirkebogen, kunne være Niels Christensen, 24, som er hjemme i 1787. For en sikkerheds skyld er Nørre Askær ogsaa kontrolleret, der er heller ingen søn Christen.
FADDER Nr. 3: Morten Simonsen, Brandlund, Brande, Hans kone hedder Maren Pedersdatter, måske familie.
FADDER Nr. 4: Inger Nielsdatter, Grarup, Brande, Christen Andersen Skerris kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande, Konen Inger Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dom: Xma p. Trinit havde Peder Jensen Skræder i Uhre af sin 1ste Kone Ane Peders Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af Christen Pedersens Kone {Karen Nielsdatter} i Sønder Askier Fadderne Christen {Pedersen} Askier, hans Søn Christen {fejl! Navn forkert} Morten Simonsen i Brandlund og Christen {Andersen} Schierris Kone {Inger Nielsdatter} i Grarup. {Anden skrift:} død d. 23de October 1827 i Kjøbenhavn, hvor han var i besøg hos en [?] broder.
Konfirmation nr. 9297
NOTITS: Familieforhold uklar.


Nr. 2403 1791.08.28 Margrethe Nielsdatter, Grarup. FAR: Niels Jensen Grene. MOR: Edel Christensdatter Vipskov.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Vipskov, Brande
FADDER Nr. 1: Niels Korporal, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: ? Niels Korporals kone, Grarup, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Søren Troelsen, Grarup, Brande, 16, Troels Iversens søn.
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Søn Søren Troelsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. Samme Dag havde Niels {Jensen} Greene i Grarup af sin 1ste Kone Edel Christens Dat: {Vipskov} 1 Datter til Daaben blev kaldet Magrethe, baaren af Konens Syster Maren Christens Datter {Vipskov} Fadderne Niels Corporal, Søren {Christensen} Nørgaard, Truels Iversen Søn Søren {Troelsen} og Niels Corporals Kone, alle af Grarup.
Konfirmation nr. 9263
NOTITS: Tilnavnet Grene arvet fra stedfaderen Jens Nielsen Gren også i Grarup.


Nr. 2404 1791.10.23 Niels Larsen, Grarup. FAR: Lars Nielsen. MOR: Elles Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels {Larsen?} Vestergaards kone, Grarup, Brande, ?? Niels Larsen er ifølge FT 1787 enkemand det år. Maaske har han giftet sig igen. Her er han 60 år.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen Vestergaard, Grarup, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Moderens stedfar
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen død 4 måneder før, hans enke. Hun er (moster) dvs. søster til moderens mor Karen Nielsdatter gift 2. gang med Christen Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Dom XVIII va = p. Trinit havde Lars Nielsen i Grarup af sin 1ste Kone Elles Christens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels, baaren af Niels {Larsen} Vestergaards Kone {mystisk for en enkemand at have en kone} i Grarup; Fadderne: Niels {Larsen} Vestergaard, Christen {Pedersen} Sønder Askier, Peder Andersen Grarup og Povels Jensens Enke {Mette Nielsdatter} i Riisberg.
Begravelse nr. 6386
NOTITS: Niels, 2½ år, begravet 1794 #6386 i Risbjerg, hvor familien er flyttet hen. Faderens far er Niels Larsen Vestergaard, som er enke i 1787 og ikke ses gift, konen et mysterium. Christen Pedersen er moderens stedfar og Mette Nielsdatter hendes moster.


Nr. 2405 1791.10.23 Maren Jensdatter, Flø. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Anna Nielsdatter, Grene, Arnborg, Faderens søster, Mads Christensen Grenes kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Vestergaard, Flø, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Niels Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Grene, Grene, Arnborg, Konen Anna Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Flø, Brande, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. Samme Dag [Dom XVIII va = p. Trinit:] havde Jens {Nielsen} Greenes Fløe af sin 2den Kone Johanne Marie Peders Dat: 1 Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Mads {Christensen} Greenes Kone {Anna Nielsdatter} i Arnborg Greene; Fadderne Søren {Sørensen} Vestergaard, Christen Pallesen begge af Fløe, Jens {Pedersen} Nørgaard i Uhre og Niels Pedersens Kone {Maren Nielsdatter} i Fløe.
Konfirmation nr. 9299
NOTITS: Faderen stammer fra Grene, Arnborg, hvor hans søster Anna Nielsdatter har overtaget gården med hendes mand Mads Christensen.


Nr. 2406 1791.11.27 Hans Eskildsen, Grarup. FAR: Eskild Hansen. MOR: Birthe Nielsdatter.
BÅREN AF: Birthe Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Andersen, Skerris, Brande, 31, Anders Larsens søn.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Grarup, Brande, 17, Peder Andersens, nævnt 1790-93 i Grarup, søn.
FADDER Nr. 4: Elles Christensdatter, Grarup, Brande, Lars Nielsen Vestergards kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Tjenestepigen Birte Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen, Grarup, Brande, Nævnt 1790-93 i Grarup, søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Lars Nielsen Vestergaard, Grarup, Brande, Konen Elles Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1ste=Søndag i Advent havde Eschild Hansen i Grarup af sin 1ste Kone Birthe Niels Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Hans, baaret af Truels {Christensen} Brandes Pige Birthe Christens Datter; Fadderne Sørens Christensen Grarup, Lars Andersen Schierris, Peder Andersens Søn {17, Anders Pedersen} og Lars {Nielsen} Vestergaards Kone {Elles Christensdatter}.
NOTITS: Tilsynesladende naboer.


Nr. 2407 1791.11.27 Mads Sørensen, Dørslund. FAR: Søren Nielsen Dørslund. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Flø, Brande, 32, Jens Jensens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Dørslund, Brande, Nabo, 1787-92, kom fra Tornvig Arnborg.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Risbjerg, Brande, 35, Bror til fæsteren Søren Andersen.
FADDER Nr. 4: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsens kone. Svigerinde til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande, Konen Ane Eriksdatter fadder ved broderens Søren Nielsens barn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Samme Dag [1ste=Søndag i Advent] havde Søren {Nielsen} Døslund af sin 1ste Kone Maren Povels Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Mads baaren af Else Jens Datter Fløe, Faddere Povel {Jakobsen} Husom Hans Pedersen Døslund, Christen Andersen Risbjerg og Christen Nielsens Døslunds Kone {Ane Eriksdatter}.
Konfirmation nr. 9291
NOTITS: Poul Jakobsen er moderens far. Hans Pedersen en nabo. Ane Eriksdatter er gift med faderens bror Christen Nielsen også i Dørslund.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2408 1791.12.11 Ane Katrine Pedersdatter, Borup. FAR: Peder Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Borup?, Brande, Tjenestepige
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Grarup, Brande, Mulig bror til moderen, som er født i Risbjerg.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Søren Overgaards kone, Borup, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Søren Overgaard, Borup, Brande, Ikke identificeret, men evt. Søren Nielsen Overgaard ikke af Borup men af Dørslund, hvis kone er Maren Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 3die Søndag i Advent havde Peder Truelsen i Borup af sin 3die kone Maren Anders Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Ane Katrine baaren af Pigen Karen Jens Datter, faderne Peder Andersen Grarup, Jens {Jensen} Boel, Knud {Jørgensen} Økier og Søren Overgaards kone alle af Borup.
Begravelse nr. 6333
NOTITS: Anne Katrine, 4 uger, begravet 1792 #6333. Jens Jensen Boel, Knud Jørgensen er naboer.


Nr. 2409 1791.12.27 Søren Christian Bertelsen, Uhre. FAR: Bertel Christensen Tirsvad. MOR: Johanne Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Risbjerg, Brande, Poul Jensen, †1791, Risbjergs datter.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Karen Poulsdatters stedfar, gift 1791 med Poul Jensens enke Mette Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Foged, Uhre, Brande, Sognefoged.
FADDER Nr. 3: Otte Sørensen, Uhre, Brande, 17, Jens Pedersens stedsøn, Ane Larsdatters søn.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Niels Sørensens kone. Mor til Karen Jensdatter, der bærer.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen, Risbjerg, Brande, †1791, afdød. Datter Karen Poulsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Gift med Poul Jensens enke Mette Nielsdatter, stedfar til Karen Poulsdatter, der bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 2den Juule Dag havde Bertel {Christensen} Tirsvad Skoleholder i Uhre af sin 1ste kone Johanne Kirstine Sørens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Søren Christian, baaren af Povel {Jensen †} Riisbergs Datter Karen {Jensdatter}; fadderne Niels Sørensen Riisberg, Peder {Pedersen} Foged, Otte Sørensen i Uhre og Niels Sørensens kone {Mette Nielsdatter} i Riisberg.
Begravelse nr. 6332
NOTITS: Søren Christian, 14 dage , begravet 1792 #6332. Bertel Tirsvad kommer fra Klovborg og har tilsyneladende ikke familie i Brande. Peder Pedersen og Otte Sørensen er naboer i Uhre.


Nr. 2410 1791.12.27 Jens Andersen, Langkær- Store. FAR: Anders Larsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Skerris, Brande, 17, Anders Larsens datter i Skerris
FADDER Nr. 1: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Thomas Lassen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Nabo. Thomas Kjeldsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Samme Dag [2den Juule Dag] havde Anders Lassen i St: Lankier af sin 2den kone Ane Christens Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Anders Lassens Datter i Schierris Ane {Andersdatter}, fadderne Erick {Larsen} Biere, Søren {Larsen} Biere, Thomas Lassen i Grarup og Thomas Kieldsens kone {Ane Jakobsdatter} i St. Lankier.
Konfirmation nr. 9287
NOTITS: Anders, Erik, Søren og Thomas Larsen synes at være brødre, som kom fra Grarup. Deres far kunne være Lars Sørensen i skattemandtallet 1763. Anders og Thomas Larsen er vel brødre, for Anders - kommer til Langkær fra Grarup - ejer en del af 13A Grarup, hvor Thomas bor. Søren Larsen køber Sandfeldbjerre, som Erik Larsen driver videre.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2411 1792.01.29 Ane Hansdatter, Brande By. FAR: Hans Jensen Smed. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande, Mads Christensen Hannerups kone. Vel familie.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande, Tidligere nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, ?, Brande, Maaske Niels Christensen Langkærs tjenestekarl fra FT 1787 og følgende år.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 4de Søndag efter H. 3 kong: Dag havde Hans {Jensen} Smed i Brande af sin 1ste kone Mette Anders Datter 1 Datter til Daaben blev kaldetAne, baaren af Mads {Christensen} hanerups kone {Mette Andersdatter} i Brandlund; fadderne Mads {Christensen} Hannerup, Niels {Christensen} Nygaard, Peder Christensen og Truels {Christensen} Brandes kone.
Begravelse nr. 6335
NOTITS: Begravet 14 dage gammel. Familieforholdet synes at være: Anders Pedersen Sønder Omme og Skærlund havde mindst tre børn: Anders Pedersen, som får gården i Skjærlund, Mette Andersdatter gift med Mads Christensen Hannerup og igen en Mette Andersdatter gift med Hans Jensen Smed i Brande By.


Nr. 2412 1792.02.12 Erik Christensen, Dørslund. FAR: Christen Nielsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Johanne Eriksdatter, Harrild, Brande, 19, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen Gammel, Harrild, Brande, 65, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Foged, Uhre, Brande, Sognefoged.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Harrild, Brande, Unge Erik Eriksens, 34, kone.
NÆVNT Nr. 1: Erik Eriksen den Unge, Harrild, Brande, Konen Ane Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Søndag Sexagesima havde Christen Nielsen Døslund af sin 2den kone Ane Ericks Datter 1 Søn til Daabe, blev kaldet Erick, baaren af konens Syster i Harrild Johanne Ericks Datter, fadderen gl Erick Ericksen i Harrild, Peder {Pedersen} Foged i Uhre, Anders Christensen Døslund og Ung Ericks {Ericksens} kone {Ane Sørensdatter} i Harrild.
Begravelse nr. 6339
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Gammel Erik Eriksen er moderen far, Johanne Eriksdatter moderens søster. Anders Christensen er en nabo. Ane Sørensdatter er moderens brors unge Erik Eriksens kone.


Nr. 2413 1792.02.19 Mette Larsdatter, Brandlund. FAR: Lars Christensen Bundgaard. MOR: Ingeborg Poulsdatter.
BÅREN AF: Johanne Sørensdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens tjenestepige i Uhre. Ikke set i FT 1787. Mulig er Johanne Sørensdatter *1776 #2056 i Lundfod af Søren Lassen, som ville være 16.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, 22, Jens Pedersens stedsøn, mor Ane Larsdatter.
FADDER Nr. 3: Christen Bundgaard, Uhre, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Hans tjenestepige Johanne Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Fastelavns Søndag havde Laust {Christensen} Bundgaard i Brandlund af sin 1ste kone Ingeborg Povels Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Jens Truelsens Pige i Uhre Johanne Sørensdatter, fadderne Jens Thygesen og Otte Sørensen, Christen Bundgaard alle af Uhre og Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}.
NOTITS: Mærkeligt at der ingen faddere er fra Brandlund, de er næsten alle fra Uhre. Lars Christensen Bundgaard er født i Uhre.


Nr. 2414 1792.02.26 Kirsten Eriksdatter, Sandfeld- Bjerre. FAR: Erik Larsen Bjerre. MOR: Ane Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Lassens, vel bror til faderen, kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 3: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 4: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 1ste Sønd: i Faste havde Erick Lassen i Biere af sin 2den kone Ane Sørens Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Kirsten, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St. Lankier fadderne Jens Pedersen i Uhre, Clemen {Andersen} Schierris, Anders Lassen i St. Lankier og Clemen {Andersen} Schierris kone {Ane Thomasdatter}.
Konfirmation nr. 9300
NOTITS: Anders Larsen er vel faderens bror.


Nr. 2415 1792.03.14 Jens Pedersen, Husum. FAR: Peder Poulsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Faderens søster, Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Moderens bror, født i Flø.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Svoger til faderen, gift med hans søster Maren Poulsdatter.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Donnerup, ?, Brande, Måske på dette tidspunkt flyttet til Lilleholm, som er nabo.
FADDER Nr. 4: Else Marie Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Mads Jensen Blæsbjergs kone, moderens svigerinde, gift med hendes bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Onsdagen d. 14de Martii havde Peder Povelsen i Husom af sin 1ste kone Maren Jens Datter 1 Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Søren Nielsens kone {Maren Poulsdatter} i Døslund, fadderene Mads {Jensen} Blæsbjerg, Søren {Nielsen} Døslund, Niels {Christensen} Donnerup og Mads {Jensen} Blæsbjergs kone {Else Marie Jensdatter}.
NOTITS: Maren Poulsdatter er faderens søster. Mads Jensen er moderens bror. Niels Christensen Donnerup vel en art nabo.


Nr. 2416 1792.04.01 Niels Christian Christensen, Uhre. FAR: Christen Nielsen Nørgard. MOR: Ane Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Henningsdatter, Uhre, Brande, Christen Pedersens kone, faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Faderens stedfar. Konen Ane Henningsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Født og opvokset i Uhre.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Thomasdatter, Uhre, Brande, Christen Olesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen Smed, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Palme Søndag havde Christen {Nielsen} Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone Ane Kirstine Niels Dat: 1 Søn til Daaben blev kaldet Niels Christian, baaren af Christen Pedersens kone {Ane Henningsdatter} i Uhre, faddere Jens Pedersen Lille Sandfeld, Christen Pedersen, Jens {Pedersen} Nørgaard, og Christen Olesens kone {Ane Thomasdatter}, alle af Uhre.
Konfirmation nr. 9311
NOTITS: Båren af faderens mor Ane Henningsdatter. Christen Pedersen er faderens stedfar. Nogle naboer.


Nr. 2417 1792.04.09 Johanne Clemmensdatter, Skerris. FAR: Clemmen Andersen Skerris. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: Ane Clemmensdatter, Skerris, Brande, 24, Ane, Faderens ældste datter.
FADDER Nr. 1: Erik Larsen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 2: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 3: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Larsens kone.
FADDER Nr. 4: Lars Andersen Skerris, Skerris, Brande, Faderens søster Dorthe Andersdatters søn. Dorthe gift med Anders Larsen i Skerris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 2=den Paaske Dag havde Clemen {Andersen} Schierris af sin 3die kone Ane Thomas Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Johanne, baaren af hans ældste Daatter Ane {Clemensdatter}; fadderne Erick {Larsen} Biere, Anders Lassen st. Lankier, Lars Andersen Schierris og Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St: Lankier.
NOTITS: Faderens datter Ane af første ægteskab bærer. Lars Andersen er faderens søster Dorthes søn med Anders Lassen i den anden gaard i Skerris.


Nr. 1943 1792.04.09 Dødfødt, Grarup. FAR: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8. 2den Paaske Dag blev begraven Søren (Christensen) Nørgaards i Grarup Dødfødte Søn.'}
Begravelse nr. 6338


Nr. 2418 1792.04.22 Bodil Nielsdatter, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Bodil Margrethe Nielsdatter, Brande By, Brande, 14, faderens ældre datter. I FT 1787 Bodil Marie.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Brande By, Brande, Nabo. Troels Christensens tjenestekarl?
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Nabo. Troels Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen, Brande By, Brande, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 2den Sønd. efter Paaske havde Niels {Christensen} Nygaard i Brande af sin 2den kone Maren Christians Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Bodil, baaren af hans ældre Datter Bodil Margrethe {FT 1787 Bodil Marie}, fadderene Niels {Christensen} Lankier, Hans {Jensen} Smed, Peder Christensen og Truels Christensens kone {Mette Christensdatter}, alle af Brande By.
NOTITS: Ser alle ud til at være naboer.


Nr. 2419 1792.04.29 Mette Kirstine Jensdatter, Borup. FAR: Jens Jensen Boel. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, ?, Brande?, Moderens søster, ellers ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Michel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod, Gift med Mette Jensdatter, moderens søster.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, gammel, Borup, Brande, 69
FADDER Nr. 3: Peder Troelsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Søster til moderen. Peder Christensen Tarps kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 3die Sønd: efter Paaske havde Jens {Jensen} Boel i Borup af sin 1ste kone Johanne Jens Datter 1 Datter til Daaben, blev kaldet Mette Kirstine, baaren af konens Syster Ane Jens Datter, fadderne Michel Chritian {Olesen} Kocheborg {Kokborg, Thyregod}, gl: Jens {Jensen} Søyndergaard, Peder Truelsen Borup og Peder {Christensen} Tarps kone {Kirsten Jensdatter}.
NOTITS: Moderens søster Ane Jensdatter bærer. Andre søstre er Mette Jensdatter gift med Mikkel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod og Kirsten Jensdatter. Peder Troelsen nabo. Gammel Jens Jensen Søndergaard er moderens far.


Nr. 2420 1792.04.29 Mette Hansdatter, Dørslund. FAR: Hans Pedersen. MOR: Ane Larsdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Dørslund, Brande, Nabo Christen Nielsens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Dørslund, Brande, Faderens far, se 1789 dåb #2355.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Mads Pedersen, Dørslund?, Brande, Måske faderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Nabo. Søren Nielsen Dørslunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Konen Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Samme Dag [3die Sønd: efter Paaske] havde hans Pedersen i Døslund af sin 1ste kone Ane Lass Datter 1 Datter til Daaben blev kaldet Mette baaren af Christen Nielsens Pige Ane Sørensdatter ibid:; fadderne Peder Hansen, Christian Nielsen, Mads Pedersen og Søren Nielsens kone {Maren Poulsdatter}, alle af Dørslund.
Begravelse nr. 6350
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel. Peder Hansen er faderens far, se FT 1787 Tornvig, Arnborg. Mads Pedersen er måske faderens bror. Resten er naboer.


Nr. 2421 1792.05.28 Jens Sørensen, Risbjerg. FAR: Søren Andersen. MOR: Dorthe Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Moderens søster. Erik Larsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Svoger, gift med faderens søster Mette Andersdatter.
FADDER Nr. 3: Michel Andersen, Risbjerg, Brande, ?
FADDER Nr. 4: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Moderens mor, Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 2den Pintze Dag havde Søren Andersen i Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Sørens Datter 1 Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Erick Lassens kone {Ane Sørensdatter} i Biere; fadderene Jens Pedersen i Uhre, Mads Jensen og Michel Andersen i Riisberg og Jens Pedersens kone {Ane Larsdatter} i Uhre.
Begravelse nr. 6359
NOTITS: Dør godt et år gammel. Ane Sørensdatter, der bærer, er moderens søster. Ane Larsdatter moderens mor. Jens Pedersen hendes stedfar. Mads Jensen er gift med faderens søster Mette. Michel Andersen kunne se ud som en bror til faderen, men usikker.


Nr. 2422 1792.06.10 Ane Marie Christensdatter, Flø. FAR: Christen Thøgersen. MOR: Johanne Laustdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Flø, Brande, Faderens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Gift med faderens søster Kirsten.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Flø, Brande, 23, senere i Brandlund kaldet Peder Flø. Nabo Niels Pedersens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom: 1ma post Trinit: havde Christen Thøgesen i Fløe af sin 1ste kone Johanne Laust D: 1 Datter til Daaben blev kaldet Ane Marie, baaren af hans Pige Johanne Christens Datter; fadderne Jens Thøgesen i Uhre, Peder Andersen i Schierlund, Peder Pedersen i Fløe og Jens Thøgesens kone {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre.
Konfirmation nr. 9303
NOTITS: Jens Thøgersen er faderens bror, Peder Andersen er svoger, gift med faderens søster Kirsten. Peder Pedersen nabo.


Nr. 2423 1792.06.10 Mette Katrine Larsdatter, Dørslund. FAR: Lars Hansen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Christensens, moderes brors, kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Lund, Damholt, Rind, Moderens bror. Præsten har ikke skrevet sogn her.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande, Søren Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Grarup, Brande, Bror til moderen. Konen Birte Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Samme Dag [Dom: 1ma post Trinit:] havde Lars Hansen i Døslund af sin 1ste kone Ane Christens Datter 1 Datter til Daben blev kaldet Mette Cathrine, baaren af Søren Christensens kone {Birte Jensdatter} i Grarup, fadderne Lars Christensen Lund {Damholt, Rind}, Anders Christensen Døslund, Søren Nielsen og kone {Maren Poulsdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Mette Katrine, 6 uger , begravet 1792 #6342. Søren og Lars Christensen er moderens brødre. Lars bor i Damholt i Rind sogn, hvad præsten ikke har noteret.


Nr. 2424 1792.07.01 Peder Larsen, Uhre. FAR: Lars Christian Dynesen. MOR: Else Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren ? Bundgaard, Uhre, Brande, Nabo? Familie?
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Dynesen, Uhre, Brande, 19, faderens bror. Er hjemme hos deres fader Dynes Larsen i Uhre.
FADDER Nr. 4: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Palle Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Bror til moderen. Konen Johanne Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. 'Dom: 4ta post Trinit: havde Lars Christian Dynesen af sin 1ste kone Alse Peders Dat. 1 Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Maren Bundgaard, fadderne Jens Truelsen, Hans {Jensen} Smed, Christen Dynesen, alle af Uhre og Palle Pedersens kone {Johanne Madsdatter} i Fasterholt {Arnborg}.
Konfirmation nr. 9292
NOTITS: Christen Dynesen er faderens bror. Palle Pedersen er moderens bror. Bæreren er ikke klar, hun kan være Christen Christensen Bundgaards enke †1798.


Nr. 2425 1792.07.15 Elles Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, 17, Enkens {Maren Christensdatter} datter i Store Sandfeld.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande, 34
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Måske bror til Christen Nielsen Nørgaard.
FADDER Nr. 4: Else Christensdatter Bundgaard, Uhre, Brande, 25, søster til Jens Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. do: 6ta p. F. Trin. havde Niels {Nielsen} Organist i Uhre af sin 1ste kone Johanne Christensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Elles, baaren af Anne Pedersdatter, Enkens {Maren Christensdatter, moderens søster} i Store Sandfeld - fadderene vare Jens Pedersen Nørgaard, Jens {Christensen} Bundgaard, Peder Nielsen Nørgaard, og Else Christensdattter Bundgaard, alle af Uhre bye.
NOTITS: Anne Pedersdatter, der bærer, er moderens søsters, Maren Christensdatters datter fra Store Sandfeld.


Nr. 2426 1792.07.29 Niels Laustsen, Drantum. FAR: Laust Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anna Jensdatter, Hyvild, Brande, Clemmen Larsen Hyvild tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen, Drantum, Brande
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Uhre, Brande, ? ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Brandholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Dom 8da p F Trin: havde Laust Nielsen i Drantum af sin første kone Maren Christensdatter, en søn til Daaben: blev kaldet Niels, baaren af Clemen {Larsen} Hyvilds Pige, Anne Jensdatter faddere vare Clemen {Larsen} Hyvild, Mads Nielsen drantum Søren Christensen i Uhre, og en en Pige paa Brandholm, navnlig Anne Pedersdatter.
NOTITS: Dette ægtepar kendes ellers ikke i Brande. Nyt er ogsaa, at der er to familier i Drantum, den gamle med Mads Nielsen og denne. Laust Nielsens kone ses igen i Drantum 1794. Barnet her Niels Laursen ses FT 1840-50 i Gribstrup, Klovborg, gift med Elisabeth Jensdatter *1784c Grædstrup og to børn. FT 1834 i Vrads By.


Nr. 2427 1792.08.26 Mette Jørgensdatter, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Karen Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, 25, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Troelsen, Brandlund?, Brande
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, Jens Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. Dom 12ma p. F. Trin. Havde Jørgen Truelsen i store Sandfeld af sin først kone Karen Jørgensdatter en Datter til daaben: blev kaldet Mette, baaren af Mandens Søster Anne Truelsd. - faddere vare Peter Truelsen, Niels Pedersen i Fløe, og Jens Pedersens kone i L: Sandfeld.
Konfirmation nr. 9290
Begravelse nr. 6603
NOTITS: Mette, 18 år, begravet 1810 #6603. Baaren af faderens søster Anne Troelsdatter. Peder Troelsen skulle være en bror. De andre er naboer i Sandfeld.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2428 1792.09.23 Johanne Pedersdatter, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter, Flø, Brande, 18, Faderens søster Mette Pedersdatter i Fløs datter.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Pallesen, Flø, Brande, Familieforhold uklar.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. Dom 16 p. F. Trin. havde Peder Pedersen i Usseltoft af sin første kone, Anne Christensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne, baaren af Søren Sørensens Datter Sidsel {Sørensdatter} i Fløe - fadderne: Erick Ericksen i Harrild, Jens Pedersen Uhre, Christens Pallesen, og Hustru {Maren Sørensdatter} i Fløe.
Konfirmation nr. 9301
NOTITS: Båret af faderens søster Mette Pedersdatters i Fløs datter Sidsel Sørensdatter. Moderens forældre Christen Pallesen og Maren Sørensdatter. Faderens bror Jens Pedersen. Nabo Erik Eriksen.

LINK: Tilmeldelse til konfirmation 1807, men ikke konfirmeret dette år.


Nr. 2429 1792.10.07 Anne Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Uhre, Brande, 16, Jens Pedersens, ikke Nørgaard!, datter. Han er gift med Ane Larsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsen Organists kone.
FADDER Nr. 4: Lars Sørensen, Askær- Nørre, Brande, 34, bror til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Konen Johanne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. Dom: 18va p. F Trin. havde Jens Pedersen Nørgaard af Uhre a fsin 1ste kone Dorthe Sørensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af jens Pedersens Datter Anne {Jensdatter}, ibidem - fadderne vare Jens Pedersen, Christen {Nielsen} Nørgaard, Niels {Nielsen} organistes Hustrue {Johanne Christensdatter}, alle af Uhre - og Lars Sørensen af Askier.
NOTITS: Lars Sørensen er moderens bror.


Nr. 2430 1792.10.28 Anne Katrine Jespersdatter, Arvad Mølle. FAR: Jesper Nielsen. MOR: Anna Jensdatter Leth.
BÅREN AF: Anne Katrine Pedersdatter Nørskov, Remme, Ikast, Moderens stedmor. Jens Sørensen Leths kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Arvad, Brande, 34, Niels Pedersens søn.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 20, Niels Jensen Kjærsgaards datter.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Dons, Jens Thomsen Slagballes kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Thomsen Slagballe, Brande By, Brande, Konen Ane Kirstine Dons fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. Dom: 21 p. f Trin. havde Jesper Nielsen i Arrevad Mølle af sin 1ste kone, Anna Jensdatter Leth, en Datter til Daaben: blev kaldet Anne Kathrine baaren af Madme Leth {Anna Katrine Pedersdatter Nørskov} i Remme i Icast=Sogn - fadderne vare Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Peder Nielsen Arrevad, Jomfr Kiersgaard, og Degnens {Jens Thomsen Slagballe} kone {Ane Kirstine Dons} her i Brande.
NOTITS: Moderens mor Anne Katrine Pedersdatter Nørskov fra Ikast. Peder Nielsen er nabo. Johanne Kjærsgaard og Jens Pedersen Lund er fine folk, som er også degnens kone.


Nr. 2431 1792.11.18 Jørgen Nielsen, Flø. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderens søster. Jørgen Troelsen Sandfelds kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Flø, Flø, Brande
FADDER Nr. 4: Mette Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, 19, Mette Kirstine i FT 1787, Jørgen Pedersen Holtums datter.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Konen Karen Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26. Dom 24 p. Trin. havde Niels Pedersen i Fløe af sin 1ste kone, Maren Jørgensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af Jørgen {Troelsen} Sandfelds Hustrue {Karen Jørgensdatter}- fadderene vare Jørgen {Pedersen} Holtum af Arnborg Sogn. Christen Pallesen, Peder Pedersen af Fløe, og Jørgen {Pedersen} Holtums Datter Mette {Jørgensdatter}.
Begravelse nr. 6445
NOTITS: Jørgen, 6 år, begravet 1798 #6445. Karen og Mette Jørgensdøtre er søster til moderen. Jørgen Pedersen Holtum moderens far.


Nr. 2432 1792.11.18 Mette Kirstine Larsdatter, Nørholm. FAR: Lars Christensen Winding. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 20, Niels Jensen Kjærsgaards datter.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Brandholm, Brande, Nabo. Se #2433 for tjener på Brandholm.
FADDER Nr. 3: Anne Katrine ?, Brandholm, Brande, Udpige er vel en der arbejder med i stald og mark.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Nabo. Christen Hansen Kragsigs kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. Samme Dag [Dom 24 p. Trin.] havde Lars {Christensen} Winding i Nørholm af sin 2den kone Maren Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Mette Kirstine - baaren af Jomfrue {Johanne Jensdatter} Kiersgaard paa Brandholm - fadderne Jens Skræder af Lille Holm, Peder Thruelsen og Udpigen Anne Katrine af Brandholm, og Christen {Hansen} Kragsiigs kone {Johanne Jensdatter} -
Begravelse nr. 6487
NOTITS: Begravet 1801 samme dag som moderen, 8 år gammel. Moderen er datter af Jens Hansen Væver og Kirsten Jensdatter i Nørholm..


Nr. 2433 1792.12.02 Johanne Marie Jensdatter, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Larsdatter, Uhre, Brande, Jens Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Christen Hansen Kragsigs kone.
FADDER Nr. 4: Peder Troelsen, Brandholm, Brande, Nabo til.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Konen Ane Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1ma in Adventu havde Jens {Christensen} Skræder i Lille Holm af sin anden kone Karen Christensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Johane Marie baaaren af Jens Pedersens Hustrue {Ane Larsdatter} i Uhre - fadderene Lars {Christensen} Winding Christen {Hansen} Kragsig, og Kone {Johanne Jensdatter}, samt Peder Truelsen, tienende paa Brandholm.
NOTITS: Naboer.


Nr. 2434 1792.12.02 Anders Pedersen, Borup. FAR: Peder Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Pedersdatter, Borup, Brande, Jens Nielsen Grenes kone.
FADDER Nr. 1: Søren Simonsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Iversen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 3: Karen Troelsdatter, Lundfod, Brande, Peder Iversens kone.
FADDER Nr. 4: Søren Iversen, Brande By, Brande, Peder og Søren Iversen brødre.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Borup, Brande, Konen Johanne Marie Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Samme Dag [1ma in Adventu] havde peder Trulsen i Borup, af sin 3 kone Maren Andersdatter, en Søn til Daaben - blev kaldet Anders baaren af Jens {Nielsen} Greenes Kone {Johanne Marie Pedersdatter} i Borup - fadderne vare Søren Simonsen i Borup, Peder Iversen, og Hustrue i Lundfod, og Søren Iversen, tienende i Præstegaarden -
Konfirmation nr. 9298
NOTITS: Peder Iversen er gift med faderens søster Karen. Jens Nielsen Grene var 1790 i Flø, han flytter meget rundt.


Nr. 2435 1792.12.16 Anne Madsdatter, Risbjerg. FAR: Mads Jensen Risbjerg. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Faderens søster. Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Clemmensen, Hyvild, Brande, Af Skerris. Er lige i 1792 blevet gift med Michel Pedersen Hyvilds datter Sidsel Michelsdatter. Overtager gården i Hyvild.
FADDER Nr. 2: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande, Flyttet til fra Ejstrup og Lundfod.
FADDER Nr. 3: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Dorthe Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersen Risbjergs kone. Svigerinde til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 3tia in Adventu havde Mads Jensen i Riisberg af sin 1ste kone Mette Andersdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} - fadderne Peder Clemmensen af Hyvild, Thomas Pedersen i Lund {Brandlund}, og Søren {Andersen} Riisberg; og Hustrue {Dorthe Sørensdatter}.
Konfirmation nr. 9308
NOTITS: Johanne Jensdatter er faderens søster. Søren Andersen er moderens bror.


Nr. 2436 1792.12.26 Inger Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Olesen Smed. MOR: Anne Thomasdatter.
BÅREN AF: Else Thomasdatter, ?, Ejstrup, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande, Moderens far, kirkebogen siger alle faddere af Uhre, men han er i Brandlund, se dåb #2435 og skiftet efter ham 1796.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Dynesen, Uhre, Brande, 26, Dynes Larsens søn, er hjemme.
FADDER Nr. 4: Johanne Kirstine Sørensdatter, Uhre, Brande, Skoleholderen Bertel Tirsvads kone.
NÆVNT Nr. 1: Bertel Tirsvad, Uhre, Brande, Tiltrådt i Uhre kort før. Konen Johanne Kirstine Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Fest: 2do nativ Xsti havde Christen Olesen Smed i Uhre, af sin 1ste kone Anne Thomasdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Inger, baaren af konens Søster, Else {Thomasdatter} af Ejstrup-Sogn - Fadderne vare Thomas Pedersen, Jens {Pedersen} Nørgaard, og Hans Dynesen, samt Skoleholderens {Bertel Christensen Tirsvad} kone {Johanne Kirstine Sørensdatter}: alle af Uhre-bye -
NOTITS: Else Thomasdatter er moderens søster fra Ejstrup. Thomas Pedersen er moderens far. Resten er naboer. Inger Christensdatter bliver gift med hjul- og tømmermand Anders Pedersen Møller *1792c Vilberg +1845-50, de bor i 1828-30 i Timring, fra 1832 i Brændgaarde, Herning, hvor de ses i FT 1845. Hun bor i FT 1850 ved datter Christine Andersdatter gift med tømrer Christian Mikkelsen i Brændgaarde.


Nr. 2437 1793.01.06 Mette Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Anne Maria Henriksdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Konens mor, bor på gården.
FADDER Nr. 1: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Faderens søster. Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Dom: 1ma N. Anni havde Jens Thøgersen i Uhre, af sin 1ste kone Anne Maria Henricksdtter en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af konens Moder {Mette Pedersdatter}, fadderne: Christen Thøgersen i Fløe, Peder Andersen og Hustru {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund; og Otte Sørensen af Uhre.
NOTITS: Moderens mor Mette Pedersdatter bærer. Faderen bror Christen Thøgersen og søster Kirsten Thøgersdatter. Otte Sørensen nabo.


Nr. 2438 1793.01.13 Kirsten Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Inger Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Ejstrup By, Ejstrup, Moderens broders, Christen Sørensens, kone.
FADDER Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande, Nabo, anden halvgærd.
FADDER Nr. 2: Johanne Eriksdatter, Harrild, Brande, 20, søster til Erik Eriksen, nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Vovlund, Vovlund, Rind
FADDER Nr. 4: Lene Eriksdatter, Vovlund, Rind, Faderens datter, Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen, Ejstrup By, Ejstrup, Moderens bror, konen Karen Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Dom: 1da p. Epiphan. havde Erick Jensen i Brandharild, af sin 2den kone Inger Sørensdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Kirsten, baaren af konens broderkone {bror: Christen Sørensen} Karen Pedersdatter af Eistrup {Ejstrup By}, fadderne Erick Ericksen af Harild, og Søster {Johanne Eriksdatter}, samt Peder {Christensen} Wojlund {Vovlund} og Hustru {Lene Eriksdatter} af Rind Sogn.
Begravelse nr. 6376
NOTITS: Kirsten, 1 år, begravet 1794 #6376. Moderens svigerinde Karen Pedersdatter, gift med moderens bror Christen Sørensen, bærer. Lene Eriksdatter er faderens datter af første ægteskab. Erik Eriksen og Johanne Eriksdatter er naboer fra den anden halvgård i Harrild.


Nr. 2439 1793.03.28 Jens Pedersen, Alkærlund. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, 33, Hans Pedersens datter.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 3: Bertel Sørensen, Skærlund, Brande, Peder Hansens karl.
FADDER Nr. 4: Anne Katrine ?, Brandholm, Brande
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Skærlund, Brande, Hans datter Marie Hansdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Hans karl Bertel Sørensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Dom coenædni {coena domini, skærtorsdag} havde Peder {Christensen} Boel af Algierlund, af sin 1ste kone Anne Madsdatter, en Søn til Daaben - blev kaldetJens, baaren af Hans Pedersens Datter Marie {Hansdatter} i Schierlund - fadderne vare Thomas {Christensen} Algierlund, Christen Madsen Lundfod, Peder Hansens Karl Bertel Sørensen i Schierlund og Pigen Anne Katrine paa Brandholm.
NOTITS: Synes at være mest naboer.


Nr. 2440 1793.03.31 Mette Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Eriksen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Moderens mor, Søren Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pallesen, Flø, Brande, Gift med moderens faster Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Moderens morbror.
FADDER Nr. 4: Inger Sørensdatter, Harrild, Brande, Nabo, ikke familie, Erik Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Erik Jensen, Harrild, Brande, Konen, Inger Sørensdatter, fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Festo 1mo Pascali havde Erick Ericksen af Haril af sin 1ste kone Anne Sørensdatter, en Datter til Daaben - blev kaldet Mette - baaren af Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter} i Fløe: Fadderne vare Søren Sørensen og Christen Pallesen begge af Fløe, Peder {Pedersen} Usseltoft, og Erick Jensens kone {Inger Sørensdatter} af Harrild.
Begravelse nr. 6360
NOTITS: Mette, 18 uger, begravet 1793 #6360. Mette Pedersdatter er moderens mor, Søren Sørensen moderens far. Christen Pallesen gift med moderens faster. Peder Usseltoft er moderens morbror. Inger Sørensdatter er nabo.


Nr. 2441 1793.04.14 Anne Marie Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Henriksen. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Moderens søster, Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Moderens svoger, gift med hendes søster Mette.
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Brandholm, Brande, Slags nabo, karl paa Brandholm.
FADDER Nr. 3: Anne Katrine ?, Brandholm, Brande, Udpige paa Brandlund, se daab #2444.
FADDER Nr. 4: Dorthe Henriksdatter, Uhre, Brande, Henrik Nielsens kone. Gift 1792 #8118.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Konen Dorthe Henriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Dom 2da p. F. Pasc: havde Jens Henricksen af Tarp af sin 1ste kone Margaretha Jacobsdatter, en Datter til daaben - blev kaldet Anne Marie, baaren af Anders Pedersens kone {Mette Jakobsdatter} i Uhre - fadderne Anders Pedersen i Uhre, Peder Truelsen paa Brandholm, Pigen Anne Katrine ibidem, og Henrick Nielsens kone {Dorthe Henriksdatter} i Uhre.
NOTITS: Moderens søster Mette Jakobsdatter bærer. Anders Pedersen svoger til moderen. Tjenestefolk fra Brandholm.


Nr. 2442 1793.04.28 Christen Larsen, Brandlund. FAR: Lars Christensen Nedergaard. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Brandlund, Brande, Faderens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 3: Troels Iversen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Brandlund, Brande, Jens Nielsen Grenes kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Brandlund, Brande, Konen Margrethe Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Dom 4ta p. F. Pascale havde Lars Christenen i Lund af sin 1ste kone, Anne Jensdatter, En Søn til Daaben blev kaldet Christen; baaren af Mandens Pige Maren Sørensdatter - fadderene: Søren Christensen af Grarup, Christen Nielsen af Lund, Truels Iversen af Grarup, og Jens Greenes Hustrue i Lund.
Begravelse nr. 6378
NOTITS: Christen, 41 uger, begravet 1794 #6378. Søren Christensen faderens bror. Christen Nielsen nabo.


Nr. 2443 1793.05.05 Peder Christian Pedersen, Skærlund. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hannerup, Skærlund, Brande, Moderens mor. Thøger Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Thøger Jensen, Skærlund, Brande, Konen Maren Pedersdatter Hannerup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom 5ta p. F. Paschale havde Peder Andersen i Schierlund af sin 1ste kone Kirsten Thøgersdatter en Søn til Daaben blev kaldet Peder Christian - baaren af Thøger Jensens kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i Schierlund - fadderne Jens Thøgersen og hust. {Ane Marie Henriksdatter} i Uhre, Christen Thøgersen i Fløe, og Peder Hansen i Schierlund.
Konfirmation nr. 9309
NOTITS: Moderens mor Maren Pedersdatter Hannerup. Moderens brødre Jens og Christen Thøgersen. Nabo Peder Hansen.


Nr. 2444 1793.05.05 Birte Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine ?, Brandholm, Brande, Udpige på Brandlund.
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Husum, Brande, Formodentlig karl i Husum.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsen Husums kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Kone Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Eodem die [Do 5ta p. F. Paschale] havde Christen Thomsen Algierlund af sin anden kone Else Jensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Birthe, baaren af udpiigen Anne Cathrine paa Brandholm - fadderne Povel {Jakobsen} Husum, Thomas {Christensen} Algierlund, Peder Jensen Husum, og Peder {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} -
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Birte, 14 dage, begravet 1793 #6354. Birte opnævnt efter faderens nylig døde 1. kone Berta Nielsdatter. Else Jensdatter er hans 2. kone. Peder Jensen Husum og Peder Husums kone lidt mærkeligt, manden i Husum hedder Peder Poulsen.


Nr. 2445 1793.05.05 Peder Christian Pedersen, Lundfod. FAR: Peder Madsen Skræder. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Sørensdatter, Lundfod, Brande, Peder Iversens pige i Lundfold
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Blæsbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Niels Pedersens søn har overtaget Vester Arvad.
FADDER Nr. 4: Jørgen Andersen, Arvad, Brande, 16, søn af Anders Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Iversen, Lundfod, Brande, Tjenestepige Abelone Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Eodem die [Do 5ta p. F. Paschale] havde Peder Madsen Skræder i Lundfod a fsin 1ste kone Maren Xstensdatter en Søn, til Daaben, blev kaldet Peder Christian, baaren af peder Iversens Pige, Abelone Sørensd. i Lundfod - fadderne Peder Christen og hust. {Karen Jensdatter} i Blesberg, Peder Nielsen og Jørgen Andersen af Arrevad -
Begravelse nr. 6388
NOTITS: Peder Christian, 1 år, begravet 1794 #6388. Peder Christensen og kone forhenværende naboer i Lundfod.


Nr. 2446 1793.05.19 Peder Jensen, Sandfeld- Lille. FAR: Jens Pedersen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Pedersdatter, Skerris, Brande, Otte Pedersens, faderens brors, kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersens kone. Faderens svigerinde.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Faderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Otte Pedersen, Skerris, Brande, Konen Inger Pedersdatter bærer. Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Fest 1mo Pentecostes havde Jens Pedersen Lille Sandfeld af sin 1ste kone Kirsten Nielsdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Otte Pedersens kone {Inger Pedersdatter} i Schierris - fadderne Peder Pedersen og hustrue {Ane Christensdatter} af Uhre, Xsten Nielsen Nørgaard ibidem, og Niels Pedersen store Sandfeld.
Konfirmation nr. 9326
NOTITS: Otte, Peder og Niels Pedersen er faderens brødre.


Nr. 2447 1793.05.19 Kirsten Nielsdatter, Grarup. FAR: Niels Jensen Grene. MOR: Edel Christensdatter Vipskov.
BÅREN AF: ? ? Christen Christensens kone, Lundfod, Brande, Christen Christensen kone
FADDER Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Thomas Larsen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Lundfod, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Brande By, Brande, Niels Christensen Nygaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Eodem die [Fest 1mo Pentecostes] havde niels {Jensen} Greene i Grarup, af sin 1ste kone Edel Christensdatter {Vipskov}, en Datter til Daaben, blev kaldet Kirsten, baaren af Christen Christensens kone i Lundfod - Fadderne Truels Iversen, og Thomas Lassen af Grarup, Xsten Xtensen i Lundfod, og Niels {Christensen} Nygaards kone {Maren Christensdatter} af Brande -
Begravelse nr. 6357
NOTITS: Kirsten, 11 uger, begravet 1793 #6357. Troels Iversen og Thomas Larsen naboer.


Nr. 2448 1793.07.28 Anne Madsdatter, Blæsbjerg. FAR: Mads Jensen. MOR: Else Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Tornvig, Arnborg, Jens Jensens 2. kone, gift 1791 i Snejbjerg.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Anders Christensens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Peder Poulsen, Husum, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Faderens søster, Peder Poulsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Flø, Tornvig, Arnborg, Bror til faderen, begge født i Flø, som Jens først overtager, så flytter fra.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Dom 9ma p. Trinit havde Mads Jens i Blesberg af sin 1ste kone, Else Kathrine {Else Marie!} Jensdatter en Datte til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Jens Jensens kone {Mette Jensdatter} af Arnborg Sogn i Thornviig {Tornvig}: fadderne: Anders Xtensen og Søn Hans {stedsøn: Larsen} af Døslund: Peder Povelsen og hustrue {Maren Jensdatter} af Husum.
NOTITS: Moderens navn er Else Marie. Båren af faderens svigerinde Mette Jensdatter gift med bror Jens Jensen. Hans Christensen og stedsøn naboer. Maren Jensdatter søster til faderen.


Nr. 2449 1793.08.04 Jens Jensen, Uhre. FAR: Jens Jørgensen Skræder. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: ? ? Kocks kone, Omvraa, Sønder Omme, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande, Nabo. Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Hans Dynesen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mads Jørgensen, Uhre, Brande, Muligvis faderens familie. Gifter sig 1794 med enken Anne Iversdatter af Brandlund.
NÆVNT Nr. 1: ? Kock, Omvraa, Sønder Omme, Konen bærer. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom 10ma p. F. Trinit. havde Jens Jørgensen Skræder i Uhre af sin 1ste kone, Anne Jensd. en Søn stil Daaben blev kaldet Jens, baaren af Kocks kone i Omwraae: fadderne: Anders Pedersen, og Hustru {Mette Jakobsdatter}, Hans Dynesen; og Mads Jørgensen, alle af Uhre bye.
NOTITS: Kock af Omvraa Sønder Omme ikke identificeret. Mads Jørgensen muligvis bror til faderen. Resten er naboer.


Nr. 2450 1793.09.01 Anne Kirstine Nielsdatter, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, 26, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skerris, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Enkens søn, kunne også være Laust, 18.
FADDER Nr. 4: Anna Pedersdatter, Sandfeld- Store, 18, Maren Christensdatters datter.
NÆVNT Nr. 1: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Enken i Store Sandfeld, Moderens tante, gift med moderens fars bror, afdøde Peder Jørgensen. Datter Anna og søn Christen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom 14 p. Fest. Trin. havde Niels Pedersen af store Sandfeldt af sin 1ste kone Kirsten Truelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Kirstine baaren af konens Søster, Anne Truelsdatter: fadderne vare Otte pedersen af Schierris, Jens Pedersen lille Sandfeld, samt Enkens {Maren Christensdatter, enke efter Peder Jørgensen} Søn {Christen Pedersen?} og Datter {18, Anna Pedersdatter} af store Sandfeld.
NOTITS: Otte og Jens Pedersen faderens brødre. Anna Pedersdatter og Christen Pedersen børn af moderens tante, gift med moderens fars bror.


Nr. 2451 1793.09.08 Søren Troelsen, Brande By. FAR: Troels Christensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Brande By, Brande, 19, pige opfostret ved Niels Christensen Langkær i Østergaard.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Alle, Brande By, Brande, Første gang set i Brande sogn.
FADDER Nr. 2: Karen Christensdatter Royen, Brande By, Brande, Jens Nielsen Alles kone.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs karl. Kunne være Nielses bror?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dom: 15 p. F. Trinit. havde Truels Christensen i Brande bye, af sin 1ste kone Mette Christensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Søren, baaren af Niels {Christensen} Langkiers Pige {plejedatter:} Mette Sørensdatter, fadderne vare Jens {Nielsen} Alle, og hustrue {Karen Christensdatter Royen}, Niels {Christensen} Langkier, og karl Peder {Christensen}, alle af Brande bye -
Konfirmation nr. 9316
NOTITS: Niels Christensen Langkær og faderen er brødre fra Langkær. Mette Sørensdatter er Niels Langkærs plejebarn og Peder Christensen hans karl i længere tid (mindst fra 1787). Jens Alle og kone er naboer kommet nylig fra Assing.


Nr. 2452 1793.09.29 Michel Pedersen, Hyvild. FAR: Peder Clemmensen. MOR: Sidsel Michelsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Moderens mor, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Mormoderens bror.
FADDER Nr. 2: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Clemmen Andersen, Skerris, Brande, Faderens far.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. 18 p. Trinit havde Peder Clemensen af Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet michel, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}: fadderne vare Mads Jensen, og Hust: {Mette Andersdatter} af Riisberg, Clemen Lassen Hyvild, og Clemen Anders. af Schierris -
Begravelse nr. 6366
NOTITS: Michel, 7 uger, begravet 1793 #6366. Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Hendes bror er Mads Jensen med kone. Clemmen Andersen er faderens far. Clemmen Larsen er nabo.


Nr. 2453 1793.10.06 Maren Sørensdatter, Dørslund. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsens, faderens brors, kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Hansen, Dørlsund, Brande
FADDER Nr. 3: Anna Christensdatter, Dørlsund, Brande, Lars Hansens kone.
FADDER Nr. 4: Poul Jakobsen, Husum, Brande, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. 19ma p. trinit havde Søren Nielsen af Døslund af sin 1ste kone, Maren Poulsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Christen Nielsens kone i Døslund: fadderne Christen Nielsen, Lars Hansen og Hustr. {Anna Christensdatter} af Døslund, Poul Jacobsen af Husum.
Begravelse nr. 6382
NOTITS: Maren, 19 uger, begravet 1794 #6382. Christen Nielsen er faderens bror. Poul Jakobsen er moderens far. Lars Hansen er en nabo.


Nr. 2454 1793.10.20 Mette Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Uhre, Brande, Faderens mor, Jens Troelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Nabo, Lars Dynesens kone.
FADDER Nr. 4: Otte Pedersen, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. 21 ma p. Trin. havde Niels Nielsen af Uhre af sin 1ste kone Maren Thomasdatter, en Datter til Daabe, blev kaldet Mette baaren af Jens Truelsens kone {Mette Nielsdatter} i Uhre - fadderne Jens Truelsen Lars Dynesen og Hustr. {Else Pedersdatter} og otte Pedersen alle af Uhre -
Konfirmation nr. 9305
NOTITS: Bæres af faderens mor. Faderens stedfar er Jens Troelsen. Resten er naboer. Der er to Niels Nielsen i Uhre, den anden kaldes Niels Organist. FT 1840-45 husholder i Juellingsholm Mølle, Støbejernskors over hende bevaret på Sønder Omme kirkegaard (2019), begravet okt. 1850 som Mille Nielsdatter ugift.


Nr. 2455 1793.12.26 Ellen Kirstine Larsdatter, Risbjerg. FAR: Lars Nielsen. MOR: Elles Christensdatter.
BÅREN AF: Dorthe Henriksdatter, Uhre, Brande, Faderens brors Henrik Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Sønder Askær, Askær- Sønder, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande, Gift med Mette Nielsdatter, enke efter Poul Jensen. Hun er søster til Karen Nielsdatter, som er moderens mor.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Konen Ane Marie Henriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Fest 2do Nat: Xsti havde Lars Nielsen af Riisberg af sin 1ste kone Elles Christensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Ellen Kirstine, baaren af Henrick Nielsens kone {Dorthe Henriksdatter} af Uhre - fadderne vare Christen {Pedersen} Sønder-Askier, Henrick Nielsen af Uhre, Niels Sørensen af Riisberg, og Jens Thøgersens kone {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre -
NOTITS: Dorthe Henriksdatter er faderens svigerinde. Christen Pedersen moderens stedfar, Henrik Nielsen faderens bror, Niels Sørensen gift med moderens moster Mette Nielsdatter.


Nr. 2456 1794.02.09 Anne Johanne Bertelsdatter, Uhre. FAR: Bertel Christensen Tirsvad. MOR: Johanne Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Dorthe Pedersdatter, Uhre, Brande, Jens Troelsens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 2: Laust Christensen, Kragsig, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Uhre, Brande, Tjenestepigen Dorthe Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen, Uhre, Brande, Konen Maren Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Dom 5ta p. Epiph: havde Skoleholderen Berthel {Christensen} Tiirsvad af Uhre, af af[!] sin 1ste kone, Johanne Kirstine Sørensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Ane Johanne, baaren af Jens Truelsens Pige, i Uhre, Dorthe Pedersd. - fadderne Niels Sørensen Riisberg, Laust Christensen i Kragsig, Niels Nielsens kone {Maren Thomasdatter} af Uhre, og Pigen Kirsten Nielsdatter sammesteds -
Begravelse nr. 6384
NOTITS: Anne Johanne, 1 måned, begravet 1794 #6384. Mest naboer, familie uklar.


Nr. 2457 1794.02.16 Christen Pedersen, Uhre. FAR: Peder Jensen Skræder. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Grarup, Brande, Christen Andersen Skerris kone i Grarup.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen? Askær, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: Palle Christensen Flø, Flø, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Uhre, Brande, Niels Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Skerris, Grarup, Brande, Konen Inger Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Dom. 7tuages havde Peder Jensen Skræder i Uhre af sin 1ste kone, Anne Pedersdatter, en Søn til Daaben, kaldet Christen : baaren af Christen Andersens kone {Inger Nielsdatter} i Grarup. fadderne Xsten {Pedersen} Askier Palle Christensen Fløe, Niels Nielsen og hust. {Maren Thomasdatter} af Uhre -
Konfirmation nr. 9354
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.


Nr. 2458 1794.03.02 Jens Christian Larsen, Dørslund. FAR: Lars Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Grarup, Brande, Troels Iversen, datter Anne Troelsdatter fadder.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, Anders Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Datte Anne bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Dom: esto Mihi havde Lars Hansen i Døslund af sin 1ste kone Anne Xstensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Jens Christian, baaren af Truels Iversens Datter Anne {Troelsdatter} i Grarup - fadderne Lars {Christensen} Nedergaard i Lund, Søren {Nielsen} Døslund, Anders Xstensen og hustru {Karen Pedersdatter} af Døslund.
Konfirmation nr. 9296
NOTITS: Naboer tilsyneladende.


Nr. 2459 1794.03.02 Christen Mathiasen, Grarup. FAR: Mathias Christensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Alkærlund, Brande, Christen Thomsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Grarup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Grarup, Brande, Lige flyttet fra Risbjerg til Grarup.
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Birte Jensdatter, Grarup, Brande, Søren Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Konen Else Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Eodem Die [Dom: esto mihi] havde Mathias Xstensen Grarup af sin 1ste kone Anne Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Christen {Thomsen} Algierlunds kone {Else Jensdatter} - faddere vare Jens {Pedersen} Nørgaard, Peder Hansen, Søren Christensen og hustrue {Birte Jensdatter}, alle af Grarup bye -
Konfirmation nr. 9342
NOTITS: Familieforhold ikke kendte.


Nr. 2460 1794.03.09 Mette Pedersdatter, Lundfod. FAR: Peder Iversen. MOR: Karen Troelsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Grarup, Brande, 26, faderen bror Troels Iversens steddatter.
FADDER Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Troelsen, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Christen Iversen, Lundfod, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Abelone Sørensdatter, Lundfod, Brande, Christen Iversens kone, gift halvt år før.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Dom 1ma Jejunii havde Peder Iversen i Lundfod af sin 1ste kone Karen Truelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Truels Iversens Datter, Maren {Sørensdatter} - fadderne vare Truels Iversen i Grarup, Peder Troelsen i Borup, sam Xsten Iversen og Hustrue {Abelone Sørensdatter} i Lundfod.
NOTITS: Faderens steddatter Maren Sørensdatter bærer. Troels og Christen Iversens er faderens brødre. Peder Troelsen moderens bror.


Nr. 2461 1794.03.30 Inger Katrine Thomasdatter, Brandlund. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Brandlund, Brande, Jens Nielsen Grenes kone.
FADDER Nr. 1: Christen Olesen Smed, Uhre, Brande, Svigersøn
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen, Arvad Mølle, Brande, Møllerens karl.
FADDER Nr. 3: ? Peder Christensen Tarps karl
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande, Mads Christensen Hannerups kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Brandlund, Brande, Konen Margrethe Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Tarp, Trap, Brande, Karlen er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndag havde Thomas Pedersen af Lund med sin 2den Kone Magrethe Jacobsdatter 1 Datter til Daaben blev kaldet Inger Cathrine, baaren af Jens {Nielsen} Greenes kone {Margrethe Pedersdatter} i Lund faderne Christen {Olesen} Smed af Uhre Møllerens karl Niels Thomssen, Peder {Christensen} Tarps karl og Mads {Christensen} Hannerups Kone {Mette Andersdatter} af lille Lund.
Konfirmation nr. 9331
NOTITS: Her den nøjagtigere tekst fra DKB, ganske specielt betegnelsen "Lille Lund", som ellers ikke ses og som PKB ikke har. Ikke klart om Margrethe Pedersdatter er familie eller nabo. Christen Olesen er gift med faderens datter Ane Thomasdatter.


Nr. 2462 1794.04.06 Thomas Clemmensen, Skerris. FAR: Clemmen Andersen. MOR: Ane Thomasdatter.
BÅREN AF: Mette Bertelsdatter, Jelling By, Jelling, Moderens halvsøster
FADDER Nr. 1: Anders Larsen Overgaard, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Sandfeld-Bjerre, Brande, Han var fra Arvad, giftede sig 1793 til Sandfeldbjerre.
FADDER Nr. 3: Peder Clemmensen, Hyvild, Brande, Faderens søn.
FADDER Nr. 4: Sidsel Mikkelsdatter, Hyvild, Brande, Peder Clemmensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Dom 5ta Jenunii have Clemen Andersen i Schierris, af sin 3die kone Anne Thomasdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Thomas, baaren af konens Søster, Mette Berthelsd. af Jelling: fadderne: Anders {Lassen} Overgaard i Langkiær, Jens Andersen Biere {Sandfeldbjerre}, Peder Clemmensen og Hustrue {Sidsel Mikkelsdatter} af Hyvild -
Konfirmation nr. 9315
NOTITS: Mette Bertelsdatter er moderens halvsøster fra Jelling. Anders Larsen Overgaard er nabo. Peder Clemmensen er faderens søn af første ægteskab.


Nr. 2463 1794.04.06 Anders Gamborg Nielsen, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Johansdatter, Brande By, Brande, Tjenestepige ved degnen.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Langkærs langårige karl.
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anne Christensdatter, Brande, By, Degnens tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Do: Palmarum havde Niels Christensen Nyegaard i Brand af sin 2den kone Maren Christensdatter en Søn til Daaben, blev kaldet Anders Gamborg, baaren af Maren Johansdatter hos degnen - fadderne Niels {Christensen} Langkier i Brande, og karl, Peder Christensen, Truels Christensen og Hustrue {Mette Christensdatter}, Degnens Pige, Anne Xstensd. Alle af Brande {By}.
NOTITS: Degnens pige tilføjet i PKB.


Nr. 2464 1794.05.04 Christen Pedersen, Uhre. FAR: Peder Pedersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensens kone. Morten Christensen er bror til moderen, som ses på Brandholm 1776 og faderen og moderen er faddere ved Morten 1781 i Thyregod kirkebog.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 2: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Do: 2da p. F. Pasc. havde Sognefoged Peder Pedersen i Uhre af sin 1ste kone Anne Christensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Morthen Xstensens kone {Margrethe Christensdatter} fra Hellebierget {Hesselbjerre} i Tyregod Sogn. Fadderen Christen Nielsen af Døslund, Henrick Nielsen, og Jens Thøgersen, og Hustrue {Ane Marie Henriksdatter}, alle af Uhre bye -
Konfirmation nr. 9322
NOTITS: Moderen er søster til Morten Christensen i Hesselbjerre, Thyregod, hvis kone Margrethe Christensdatter bærer.


Nr. 2465 1794.06.09 Christen Jensen, Uhre. FAR: Jens Pedersen Nørgaard. MOR: Dorte Sørensdatter Askær.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Askær- Nørre, Brande, 34, moderens søster, Christen Jensens steddatter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Nabo. Kaldes kun Jens Pedersen, faderen kaldes altid Jens Pedersen Nørgaard for at skille dem.
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, 20, nabo, Jens Pedersens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande, Christen Nielsen Nørgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Nørre-Askær, Askær- Nørre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Festo 2do Pentecostes havde Jens Pedersen Nørgaard i Uhre af sin 1ste kone Dorthe Sørensdatter, en søn til Daaben, blev kaldt Christen baaren af Xsten {Christen Jensen} Nør Askiers Datter {steddatter}, Anne {Sørensdatter} , Fadderne Jens Pedersen og Søn Otte {stedsøn: Sørensen}, Xsten Nielsen Nørgaard og Hustrue {Ane Kirstine Nielsdatter}, alle af Uhre bye -
Konfirmation nr. 9323
NOTITS: Moderen og Anne Sørensdatter er søstre. Christen Jensen er deres stedfar i Nørre Askær, resten er naboer.


Nr. 2466 1794.06.29 Troels Jørgensen, Sandfeld- Store. FAR: Jørgen Troelsen. MOR: Karen Jørgensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Holtum, Arnborg, Kommer fra Flø, gifter sig til Holtum 1793 i Arnborg. Svoger til moderen.
FADDER Nr. 3: Mette Kirstine Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, Moderens søster, Hans Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Flø, Brande, Gift med moderens søster Maren Jørgensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Konen Kirsten Troelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dom 2da p. Trinit havde Jørgen Truelsen i St: Sandfeld af sin 1ste kone, Karen Jørgensdater, en Søn til Daaben blev kaldt Truels , baaren af N. Pedersens kone {Kirsten Troelsdatter} i St: Sandfeld - fadderne Jørgen {Pedersen} Holtum {Arnborg}, Hans Pedersen og Hustrue {Mette Kirstine Jørgensdatter} af Holtum, og Niels Pedersen af Fløe. {Anden skrift:} død 7de Jan 1840.
Konfirmation nr. 9357
NOTITS: Kirsten Troelsdatter, som bærer, er faderens søster. Derefter moderens familie, faderen Jørgen Pedersen Holtum, søster Mette Kirstine Jørgensdatter og svoger Niels Pedersen Flø gift med søsteren Maren Jørgensdatter.


Nr. 2467 1794.07.06 Peder Hansen, Brande By. FAR: Hans Jensen Smed. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens, moderens brors?, kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Smed, Borup?, Brande, Familie? Ses i Grarup, fra 1791 i Borup.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette ? Niels Christensen Langkærs tjenestepige, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Bodil Langmark Ross, Brande By, Brande, Var gift med grovsmed Jakob Rosch af Brande By.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Konen Kirsten Thøgersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom 3ta p. Trin. havde hans Jensen Smed i Brande {By} af sin 1ste kone Mette Andersd. en Søn til Daaben, kaldet Peder, baaren af Peder Andersens kone {Kirsten Thøgersdatter} i Schierlund: fadderne Søren Smed N. {Niels Christensen} Langkier, og Niels {Christensen} Langkiers pige Mette, og Bodill Ross; alle af Brande Bye.
Konfirmation nr. 9314
NOTITS: Peder Andersen kunne være moderens bror. Søren Jensen måske i familie til faderen. Resten er naboer.


Nr. 2468 1794.07.13 Lars Thomasen, Grarup. FAR: Thomas Larsen. MOR: Anna Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Larsen, faderens brors, kone.
FADDER Nr. 1: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Søren Larsen, Borup, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Brandt, Grarup, Brande, Nabo. Peder Mathiesens enke.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mathiesen, Grarup, Brande, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dom 4ta p. Trinit havde Thomas Lassen Grarup af sin 1ste kone Anna Sørensd. en Søn til Daaben blev kaldet Las, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i St. Langkier: fadderne Anders Lassen af Langkier, Søren Lassen af Borup, Søren Jensen af Lund {Brandlund}, og Peder Mathiesens Enke {Maren Pedersdatter Brandt}
Konfirmation nr. 9319
NOTITS: Ander og Søren Larsen er brødre til faderen. Søren Jensen er Søren Kierkegaards bedstefar. Maren Pedersdatter en nabo, hendes mand Peder Mathiesen er død mellem nov. 1793 (#6364, søn begravet) og juli 1794 men ikke indført som begravet i Brande kirkebog.


Nr. 2469 1794.07.13 Mette Eriksdatter, Harrild. FAR: Erik Eriksen. MOR: Anna Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter, Flø, Brande, 20, Søren Sørensens datter, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande, Peder Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Dopm: 4ta p. Trin. havde Erick Ericksen af sin 1ste kone Anna Sørensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Mette, baaren af Søren Sørensens Datter Sidsel {Sørensdatter} i Fløe - fadderne Vare. Søren Sørensen Fløe, Xsten Nielsen Døslund, Peder {Pedersen} Usseltoft og Hustrue {Ane Christensdatter}.
Konfirmation nr. 9327
NOTITS: Sidsel fra DKB. Moderens søster Sidsel bærer, moderens far er fadder.


Nr. 2470 1794.08.10 Mads Christian Madsen, Drantum. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Drantum, Brande sogn, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, 21, søn af Christen Hansen. Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Christian Christensen Ørbæk, Drantum, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Drantum, Brande, Laust Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Laust Nielsen, Drantum, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. 8va p. Trinit havde Mads Nielsen Drantum af sin 1ste kone Kirsten Truelsd. en Søn til Daaben, blev kaldt Mads Christian, baaren af Mandens Søster Maren {Nielsdatter}, fadderne vare: Peder {Poulsen} Husum, Jens {Christensen} Kragsig, Mads {Christian Ørbæk} Christensen, og Laust Nielsen kone {Maren Christensdatter}, begge af Drantum.
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Begravet, 2 år, 1796 #6412. Maren Nielsdatter er faderens søster, som er hjemme i Drantum. Mads Christian Ørbæk er faderens stedfar. Maren Christensdatter vel indsidder i Drantum.


Nr. 2471 1794.08.17 Anne Marie Sørensdatter, Grarup. FAR: Søren Christensen. MOR: Birte Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Brandlund, Brande, Søster til moderen og Lars Christensens, faderens brors, kone. To brødre gift med to søstre.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen, Brandlund, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Mathias Christensen, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Lars Hansen, Dørslund, Brande, Gift med faderens søster Ane Christensdatter.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Dørslund, Brande, Søster til faderen. Lars Hansens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 17. Dom 9ma p Trinit havde Søren Xstensen i Grarup af sin 1ste kone Birthe Jensd. en Datter til Daaben blev kaldet Anne Marie, baaren af Lars Xstensen kone {Ane Jensdatter} i Lund: fadderne: Lars Xstensen af Lund, Mathias Xstensen Grarup, og Lars Hansen og Hust. {Ane Christensdatter} i Døslund.
Konfirmation nr. 9317


Nr. 2472 1794.08.17 Anders Sørensen, Risbjerg. FAR: Søren Andersen Risbjerg. MOR: Dorthe Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Faderens søster, Mads Jensen Risbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Hans Andersen, Tovdal, Arnborg, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Andersen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande, Gift med Ane Sørensdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande, Moderens søster, gift 2. gang med Jens Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Konen Mette Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. dito [Dom 9ma p Trinit] havde Søren Andersen Riisberg af sin 1ste kone Dorthe Sørensd. en Søn til Daaben blev kaldet Anders, baaren af Mads {Jensen} Riisbergs kone {Mette Andersdatter}: fadderne Jens Pedersen Uhre Hans Andersen Toudahl {Tovdal, Arnborg}, item Jens {Andersen} Biere {Sandfeld-Bjerre}, og Hustru {Ane Sørensdatter}.
Konfirmation nr. 9294
NOTITS: Alle er familie. Mette Andersdatter, som bærer, er faderens søster, Hans Andersen hans bror. På moderens side stedfaderen Jens Pedersen, søsteren Ane Sørensdatter og hendes mand Jens Andersen.


Nr. 2473 1794.08.31 Anne Christensdatter, Borup. FAR: Christen Christensen Bundgaard. MOR: Dorte Pallesdatter.
BÅREN AF: Else Brogaard, ?, Brande, Ikke identificeret. Hun kan være fra Brogaard eller hun kan være datter af Søren Nielsen Brogaard †1778, der måske boede i Uhre, i hvert fald i Brande sogn.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Gyde Pallesen, Borup, Brande, 20, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Borup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Andersdatter, Borup, Brande, Nabo. Peder Troelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Troelsen, Borup, Brande, Konen Karen Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 19 Dom: 11 p. Trinit havde Xsten Bundgaard Borup af sin 1ste kone Dorthe Pallesdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Pigen Else Brogaard fadderne Palle Pedersen og søn Giøde {Pallesen}, Peder Pedersen og Peder Truelsens Hustru {Karen Andersdatter} alle af Borup.
Konfirmation nr. 9333
NOTITS: Navnet Bundgaard fra Uhre, hvor Christen er født. På moderens side: hendes far Palle Pedersen og bror Gyde Pallesen. Om Else Brogaard er familie er ikke klart, hun er ikke identificeret.


Nr. 2474 1794.08.31 Karen Pedersdatter, Blæsbjerg. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, Peder Nielsen Arvads kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande, Moderens bror, se dåb #2325.
FADDER Nr. 3: Peder Larsen?, Dørslund, Brande, "Anders {Christensen} Døslunds Søn Peder". Anders gift med enken Karen Pedersdatter efter Lars Hansen i 1780. Ingen søn Peder set hverken af første eller andet ægteskab. Skulle være af første ægteskab, altså Peder Larsen.
FADDER Nr. 4: Else Marie Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Nabo, Mads Jensen Blæsbjergs kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Søn eller stedsøn Peder fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Konen Else Marie Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 20 dito [ Dom: 11 p. Trinit] Peder Xstensen af Blesberg af sin 2den kone Karen Jensd. en Datter til Daabe, blev kaldet Karen, baaren af peder {Nielsen} Arrevads kone {Ane Henriksdatter} - fadderen Peder {Nielsen} Arrevad Peder Jensen Uhre, Anders {Christensen} Døslund Søn Peder {Larsen?}, og Mads {Jensen} Blesbergs kone {Else Marie Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9318
NOTITS: Moderen bror er Peder Jensen Skræder af Uhre.


Nr. 2475 1794.09.14 Ole Christensen, Uhre. FAR: Christen Olesen Smed. MOR: Anne Thomasdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande, Nabo, Niels Larsens datter.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Thomasen, Brandlund, Brande, 20, bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Uhre, Brande, Nabo, Niels Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Dom 13tia p. Trinit havde Xsten olesen Smed i Uhre af sin 1ste kone Anne Thomasd. en Søn til Daabe, blev kaldet Ole, baaren af Niels Lassens Datter i Uhre, Kirsten {Nielsdatter}, fadderne vare Thomas Pedersen og Sønn Niels {Thomasen} af Lund, og Niels Nielsen og Hustrue {Maren Thomasdatter}
NOTITS: På moderens side faderen Thomas Pedersen og broderen Niels Thomassen. Ifølge skiftet 1796 efter Thomas Pedersen er Maren Thomasdatter ikke datter af ham, se BG Brandlund matr. 12a-13a. Ole Christensen †1869 Vildbjerg bliver gift 1819 i Nørre Vium med Kirsten Jørgensdatter *1786c Snejbjerg †1850-54 Timring. De er bosat Timring 1834-50.


Nr. 2476 1794.09.21 Maren Pedersdatter, Uhre. FAR: Peder Jensen Søndergaard. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Henriksdatter, Uhre, Brande, 22, på den anden del af Søndergaard. Datter af Henrik Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Mads Jørgensen, Uhre, Brande, Skomager
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen Skræder, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Uhre, Brande, Jens Jørgensen Skræders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. Dom 14 p. Trinit havde Peder Jens{en} Søndergaard i Uhre af sin 1ste kone Mette Jensd. en Datter til Daabe blev kaldet Maren, baaren af Pigen Mette Henricksd. Uhre fadderne Jens Thøgersen, Mads Jørgensen, Jens {Jørgensen} Skræder og Hust. {Anne Jensdatter} alle af Uhre bye.
Konfirmation nr. 9351
NOTITS: Peder Jensen Søndergaard fordi der også findes en Peder Jensen Skræder i Uhre. Moderen fra Uhre, faderen måske fra Flø. Familie usikker, synes at være naboer.


Nr. 2477 1794.09.21 Birte Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Grarup, Brande, Mathias Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far
FADDER Nr. 2: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Madsdatter, Alkærlund, Brande, Peder Christensen Boels kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jørgensdatter, Brande By, Brande, 22, Jørgen Jørgensen Brandes datter.
NÆVNT Nr. 1: Mathias Christensen, Grarup, Brande, Konen Anne Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Boel, Alkærlund, Brande, Konen Anne Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Jørgensen Brande, Brande By, Brande, Datter Kirsten Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. dito [Dom 14 p. Trinit] havde Xsten Thomsen Algierlund af sin 2den kone Else Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Birthe baaren af Mathias Xstensens kone {Anne Jensdatter} i Grarup: faddere Thomas {Christensen} Algierl: {Alkærlund} Poul {Jakobsen} Husum, P. {Peder Christensen} Boels hustrue {Anne Madsdatter} Algierl. og Jørgen {Jørgensen} Brandes datter {Kirsten Jørgensdatter}.
Konfirmation nr. 9334
NOTITS: Moderens søster, som det ser ud, Anne Jensdatter bærer. Resten ser ud til at være naboer.


Nr. 2478 1794.10.05 Anne Maria Nielsdatter, Flø. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Hindskov, Thyregod, Hans Jensens kone. Han er født på gården i Hindskov.
FADDER Nr. 1: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Holtum, Arnborg, Gift med moderens søster Mette Kirstine Jørgensdatter.
FADDER Nr. 3: Jørgen Troelsen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Konen Karen Jørgensdatter søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen, Hindskov, Thyregod, Konen Mette Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
24. Dom: 16. Trinit havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste kone Maren Jørgensd. en Datter til Daaben blev kaldet Anna Maria baaren af Hans {Jensen} Hindskovs kone {Mette Pedersdatter} fra Tyregod Sogn. Fadderne: Jørgen {Pedersen} Holtum, Hans Pedersen ibidem, Jørgen {Troelsen} Sandfeld og Hustrue {Karen Jørgensdatter}.
Begravelse nr. 6395
NOTITS: Anne Maria, 3 uger, begravet 1794 #6395. Faderen, Mette Pedersdatter og Hans Pedersen er søskende. Moderen, og Karen Jørgensdatter er søskende. Jørgen Pedersen Holtum er moderens far.


Nr. 2479 1794.10.19 Maren Jensdatter, Tarp. FAR: Jens Pedersen Kjærgaard. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Nabo, Peder Christensen Tarps kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Kragsig, Brande, Nabo, 21, Christen Hansens søn.
FADDER Nr. 2: Johanne Nielsdatter Kærsgaard, Brandholm, Brande, 21, nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Iversen, Kragsig, Brande, Har lige ovetaget fæstet i Kragsig efter Christen Hansen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande, Søren Iversens kone, Christen Hansens datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande, Konen Kirsten Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
25. Dom 18 p. Trinit. havde Jens Pedersen Tarp, af sin 1ste kone Maren Xstensdatter {forkert! Pedersdatter}, en Datter til Daaben blev kaldet Maren, baaren af Peder {Christensen} Tarps Hustrue {Kirsten Jensdatter}. fadderne Jens {Christensen} Kragsig, Jomfr. {Johanne Nielsdatter} Kiersgaard, item Søren Iversen og Hustrue {Kirsten Christensdatter} af Kragsig.
NOTITS: Ingen familie, for begge forældre er født et godt stykke værk i Strellev og Lærkeholt sogne. Kirkebogen får moderens navn til at være Maren Christensdatter, men det er forkert, det skal være Pedersdatter, se FT 1801 Skibbild, Arnborg eller hjemmesiden "Jens Pedersen Nedergaard".


Nr. 2480 1794.11.09 Mette Christensdatter, Lundfod. FAR: Christen Iversen. MOR: Abelone Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Troelsdatter, Lundfod, Brande, Faderens bror Peder Iversens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Iversen, Lundfod, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: ? Møllerens karl, Arvad Mølle, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Thomasen, ?, Brande, 20, naboen Thomas Pedersens søn.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, Peder Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
26. Dom 21 p. Trinit. havde Christen Iversen af Lundfod af sin 1ste kone Abelone Sørensdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Mette, baaren af Peder Iversens kone {Karen Troelsdatter}: fadderne vare Peder Iversen af Lundfod, Møllerens karl {Arvad Mølle}, Niels Thomasen, samt Peder {Nielsen} Arvad, og Hustru {Ane Henriksdatter}.
Konfirmation nr. 9349
NOTITS: Faderens bror Peder Iversen og hans kone Karen Troelsdatter.


Nr. 2481 1794.11.16 Anne Marie Christensdatter, Lundfod. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Christiane Morsing, Lundfod, Brande, Nabo, kaldes Madme Lund, gift med Jens Pedersen Lund.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, ?, ?
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensens kone, ?, ?
FADDER Nr. 3: ? Møllerens karl, Arvad Mølle, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jørgen Andersen Arvad, Arvad, Brande, 17, Anders Jensen Arvads søn.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande
NÆVNT Nr. 2: Anders Jensen Arvad, Arvad, Brande, Sønner Hans og Jørgen Andersen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
27. Dom 22 p. Trinit havde Christian Madsen i Lundfod af sin 2den kone Mette Pedersdatter en Datter til daaben blev kaldet Anne Marie, baaren af Madme Lund {Christiane Morsing, Jens Pedersen Lunds kone} i Lundfod, fadderne Christen Christensen og Hustrue Møllerens karl {Arvad Mølle}, og Anders {Jensen} Arrevads Søn, Jørgen {Andersen} Arrevad -
NOTITS: Christen Madsen, som han mest kaldes, er tilflyttet fra Kibæk, ingen familie set her.


Nr. 2482 1794.11.16 Karen Pedersdatter, Hyvild. FAR: Peder Clemmensen. MOR: Sidsel Michelsdatter.
BÅREN AF: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Faderens stedmor, Clemmen Andersen Skerris' kone.
FADDER Nr. 1: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens morbror. Moderen mor er Johanne Jensdatter født i Risbjerg.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Mads Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
28 Eodem die [Dom 22 p. Trinit] havde Peder Clemensen Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Karen, baaren af Clemen {Andersen} Schierres, hands Hustrue {Ane Thomasdatter}: fadderne: Clemen {Andersen} Schierris, Clemen {Larsen} Hyvild, og Mads {Jensen} Riisberg, og Hustrue {Mette Andersdatter}.
Konfirmation nr. 9350
NOTITS: Faderens stedmor Ane Thomasdatter bærer. Faderens far Clemmen Andersen. Moderen morbror Mads Jensen.


Nr. 2483 1794.11.23 Peder Nielsen, Uhre. FAR: Niels Nielsen Organist. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Uhre, Brande, 17, nabo, Jens Pedersens datter
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Jens (Pedersen) Nørgaard er forskellig fra Jens Pedersen på Storgård.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Otte Sørensen, Uhre, Brande, Jens Pedersens stedsøn.
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Uhre, Brande, Peder Pedersen Sognefogeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Datteren Ane Jensdatter bærer. Jens Pedersen ikke lig med Jens (Pedersen) Nørgaard.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
29. Dom: 23 p. Trinit havde Niels {Nielsen} Organist af Uhre, af sin 1ste kone Johanne Christensd., en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af Jens Pedersen Datter {Ane Jensdatter} i Uhre - fadderne: Jens {Pedersen} Nørgaard, Jens {Christensen} Bundgaard, Jens Pedersens Søn {stedsøn} Otte {Sørensen}, og Peder {Pedersen} Sognefogeds kone {Ane Christensdatter}, alle af Uhre.
Konfirmation nr. 9310
NOTITS: Familie ikke set her.


Nr. 2484 1794.11.30 Søren Pedersen, Usseltoft. FAR: Peder Pedersen Usseltoft. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Flø, Brande, 19, Christen Pallesens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Dørslund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Faderens søster, Søren Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Flø, Brande, 34, Søren Sørensens søn. Kunne måske også være Peder, 15.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pallesen, Flø, Brande
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensens, Flø, Brande, Konen Mette Pedersdatter og søn Søren eller Peder Sørensen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Dom 1ma in Adventu havde Peder Pedersen Usseltoft af sin 1ste kone, Anne Christensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Søren baaren af Christen Pallesens Datter Else {Christensdatter}, af Fløe: Fadderne Jens Pedersen Uhre Ander Xstensen Døslund, Søren Sørensens kone {Mette Pedersdatter}, og Søn {Søren Sørensen} af Fløe.
Konfirmation nr. 9321
NOTITS: Moderens søster Else Christensdatter bærer. Faderens bror Jens Pedersen og søster Mette Pedersdatter og den sidstes søn Søren.


Nr. 2485 1794.12.07 Katrine Marie Christensdatter, Flø. FAR: Christen Thøgersen. MOR: Johanne Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande, Mads Christensen Hannerups kone. Formodet søster til Peder Andersen i Skærlund.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skjærlund, Brande, Svoger til faderen, gift med Kirsten Thøgersdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Jens Thøgersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande, Konen Mette Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Dom 2tia = in Adventu havde Christen Thøgersen i Fløe, af sin 1ste kone Johanne Hansdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Cathrine Marie baaren af Mads {Christensen} Hannerups kone {Mette Andersdatter} i Lund {Brandlund} - fadderne Peder Andersen af Schierlund, Niels Pedersen af Fløe, og Jens Thøgersen, og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre -
Konfirmation nr. 9329
NOTITS: Peder Andersen er gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter. Jens Thøgersen er faderens bror.


Nr. 2486 1794.12.21 Eskild Christensen, Harrild- Lille. FAR: Christen Eskildsen Wolling. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Olesdatter??, Harrild, Ejstrup, Nabo. Betegnes Ole Pallisens datter i kirkebogen, men han ser ikke ud til at have børn, hverken i FT 1787 eller FT 1801. Måske hans tjenestepige?
FADDER Nr. 1: Ole Pallesen, Harrild- Mellem, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Jens Eriksen, Harrild, Brande, 20, nabo, Erik Jensens søn
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: ? Niels Christensen Langkærs tjenestepige, Brande By, Brande
NÆVNT Nr. 1: Erik Jensen, Harrild, Brande, Søn Jens Eriksen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Konen Mette Chdristensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Dom 4ta in Adventu havde Xten {Eskildsen} Wolling af Harrild {Lille Harrild}, af sin 1ste kone, Karen Eskildsdatter {forkert: skal være Thomasdatter}, en Søn til Daaben, blev kaldet Æskild, baaren af Ole Pallesens Datter {ingen børn set, måske tjenestepige} i Eistrup=Harrild - fadder Ole Pallesen, Erick Jensens Søn {Jens Eriksen} af Harrild, Truels {Christensen} Brandes kone {Mette Christensdatter}, og Niels {Christensen} Lankiers Pige i Brande bye -
Konfirmation nr. 9339
NOTITS: Moderens navn Karen Eskildsdatter forkert i kirkebogen, se dåb #2349 hvor det korrekte Thomasdatter er angivet. Mest naboer. Christen Wolling kommer udensogns fra og har ingen familie i Brande. En Eskild Christensen født i Brande sogn ses i Jelling 1850 men 76 år gammel, skulle være født 1774c - 20 års forskel.


Nr. 2487 1794.12.26 Peder Jensen, Brandlund. FAR: Jens Nielsen Grene. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, ?, Brande?, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Margrethe Jakobsdatter, Brandlund, Brande, Thomas Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Peder Larsen, Grarup, Brande, 17, søn af Laust/Lars Pedersen i Grarup.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande, Konen Margrethe Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. Festo 2do Nativ Xsti havde jens Greene i Lund af sin 2den kone Johanne Marie Pedersd. en Søn til Daaben blev kaldet Peder, baaren af konens Søster Anne Pedersdatter fadderne Lars {Christensen} Nedergaard, og Thom. Pedersens kone {Margrethe Jakobsdatter} af Lund, Jens {Pedersen} Nørgaard Uhre og Peder Lausen Grarup.
NOTITS: Anne Pedersdatter, vel af Brande sogn et sted, er moderens søster. Jens Nielsen er fra Grene i Arnborg.


Nr. 2488 1795.01.18 Iver Sørensen, Kragsig. FAR: Søren Iversen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Grarup, Brande, Faderens bror Troels Iversens kone.
FADDER Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, Lars Christensen Windings kone.
FADDER Nr. 4: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Moderens far
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Winding, Lilleholm, Brande, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Dom 2da p. Epiphan. havde Søren {Iversen} Kragsig, af sin 1ste kone Kirsten Xstensd. en Søn til Daabben blev kaldet Iver , baaren af Truels iversens kone {Maren Christensdatter} i Grarup fadderne var: Jens {Christensen} Skræder af L: Holm, Lars {Christensen} Windings kone {Maren Jensdatter} ibid., Xsten {Hansen} Kragsig, og Truels Iversen Grarup.
Konfirmation nr. 9355
NOTITS: Faderens bror Troels Iversen. Moderens far Christen hansen Kragsig.


Nr. 2489 1795.01.25 Erik Jensen, Sandfeld- Bjerre. FAR: Jens Andersen Bjerre. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande, Anders Larsens kone. Anders bror til moderens afdøde mand Erik Larsen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens svoger, gift med hendes søster Dorthe Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Christensdatter bærer. Moderen var før gift med Anders Larsens bror Erik Larsen, som døde for to år siden i 1792.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Dom 3tia p. Epiph. havde Jens Andersen Biere af sin 1ste kone, Anne SørensDatt. en Søn til Daaben blev kaldet Erick, baaren af Anders Lassens kone {Ane Christensdatter} i Langkier fadderne Jens pedersen Uhre, Søren {Andersen} Riisberg, og Clemen {Andersen} Schierrris og Hustrue {Ane Thomasdatter}:
Konfirmation nr. 9320
NOTITS: Moderens stedfar Jens Pedersen. Båren af afdøde mand Erik Larsens bror Anders' kone Ane Christensdatter i Store Langkær. Søren Andersen gift med moderens søster Dorthe.


Nr. 2490 1795.03.08 Thøger Jensen, Uhre. FAR: Jens Thøgersen. MOR: Anne Marie Henriksdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter Hannerup, Skærlund, Brande, Faderens mor. Thøger Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter.
FADDER Nr. 2: Henrik Nielsen, Uhre, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande, Gift med moderens søster Anne Henriksdatter.
FADDER Nr. 4: Anne Henriksdatter, Arvad, Brande, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Thøger Jensen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 7 Dom 3tia Jejunii havde jens Thøgersen Uhre, af sin 1ste kone, Anne Marie Henrichsdatt 1 Søn til Daaben blev kaldet Thøger , baaren af Thøger Jensens kone {Maren Pedersdatter Hannerup} i Schierlund: fadderne vare Peder Andersen Schierl: Henrich Nielsen Uhre, item Peter {Nielsen} Arrevad og Hustru {Anne Henriksdatter}.
Konfirmation nr. 9313
NOTITS: Maren Pedersdatter Hannerup er faderens mor. Peder Andersen gift med faderens søster Kirsten Thøgersdatter. Henrik Nielsen er moderens far. Anne Henriksdatter er moderens søster gift med Peder Nielsen i Arvad.


Nr. 2491 1795.05.17 Christen Nielsen, Grarup. FAR: Niels Jensen Grene. MOR: Edel Christensdatter Vipskov.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter Vipskov, Bæktoft, Skarrild, Jens Iversens kone, hun gift 1792 2. gang. 1. gang 1784 i Brande med Anders Jensen Østergaard ved Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Grarup, Brande, ?Bror til Søren Christensen.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Grarup, Brande, Nabo, 1788 fra Brandlund til Grarup.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Grarup, Brande, Nabo, 1793 fra Risbjerg til Grarup.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Grarup, Brande, Troels Iversens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dom 6tia p. F. Paschale havde Niels Jensen Greene i Grarup af sin 1ste kone, Edetl Christensd. {Vipskov} en Søn til Daaben blev kaldet Christen, baaren af konens Søster Magrethe Bechtoft {Christensdatter Vipskov, stedet Bæktoft i Skarrild sogn}: fadderne: Niels og Søren Christensen, Peder Hansen, og Truels Jørgensens kone, alle af Grarup.
Konfirmation nr. 9325


Nr. 2492 1795.05.17 Anne Katrine Pedersdatter, Skærlund. FAR: Peder Andersen. MOR: Kirsten Thøgersdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine ? Peder Hansens tjenestepige, Skærlund, Brande, Nabo Peder Hansen.
FADDER Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Smed, Brandlund, Brande, Gift med Mette Andersdatter, faderens søster?
FADDER Nr. 3: Christen Thøgersen, Flø, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Johanne Larsdatter, Flø, Brande, Christen Thøgersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
- Dito [ Dom 6tia p. F. Paschale] havde Peder Andersen Schierlund, af sin 1ste kone, Kirsten Thøgersdatt., en Datter til Daaben blev kaldet Anne Katrine, baaren af Peder Hansens Pige Anne Kirstine - fadderne Jens Thøgersen Uhre, Hans {Jensen} Smed af Lund {Brandlund}, og Christen Thøgersen og Hustrue {Johanne Larsdatter} af Fløe.
Konfirmation nr. 9344
NOTITS: Jens og Christen Thøgersen er brødre til moderen, Hans Jensen Smed måske svoger til faderen.


Nr. 2493 1795.05.25 Jens Larsen, Brandlund. FAR: Lars Christensen Nedergaard. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Grarup, Brande, 27, moderens søster. Hjemme i Grarup, hvor hende og moderen født.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Grarup, Brande, Bror til faderen
FADDER Nr. 2: Troels Iversen, Grarup, Brande, Svoger til faderen, gift med faderens søster Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Grarup, Brande
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Brandlund, Brande, Nabo, Jens Nielsen Grenes kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Brandlund, Brande, Konen Margrethe Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Festo 2do Pentecostes havde Lars Christensen i Lund {Brandlund} Jens, baaren af Konens Søster Maren {Jensdatter}, fadderne: Søren Christensen, Troels Iversen, og Peder Hansen, alle af Grarup, og Jens {Nielsen} Greenes Hustru {Margrethe Pedersdatter}, Lund {Brandlund}.
Konfirmation nr. 9312
NOTITS: Maren Jensdatter er moderens søster, Troels Iversen gift med faderens søster Maren Christensdatter.


Nr. 2494 1795.06.07 Sidsel Sørensdatter, Brande By. FAR: Søren Jensen Smed. MOR: Ane Kjeldsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Christensen Langkærs tjenestepige, Brande By, Brande
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Gift med moderens søster Johanne Kjeldsdatter.
FADDER Nr. 2: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Niels Christensen Langkærs karl, Brande By, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Tjenestepigen bærer, karlen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Hans karl fadder, Peder Christensen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom 1ma p. Trinit havde Søren {Jensen} Smed i Brande {By}, af sin 1ste kone Anne Kieldsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af Niels {Christensen} Langkærs Pige i Brande: fadderne. Peder {Nielsen} Askær, Truels {Christensen} Brande og Hustru {Mette Christensdatter} og Niels {Christensen} Langkiers karl {Peder Christensen}.
NOTITS: Peder Nielsen er gift med moderens søster Johanne. Sidsel Sørensdatter døde af blodgang i Hesselbjerre, hvor hun var fårevogter, 13 år gammel. Begravet 25. okt. 1808 i Thyregod.


Nr. 2495 1795.06.28 Marie Mathilde Nielsdatter, Brande By. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Bodil Marie Nielsdatter, Brande By, Brande, 17, Faderens ældre datter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs karl.
FADDER Nr. 3: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Brande By, Brande, Troels Christensen Brandes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Dom 4ta p. Trinit havde Niels {Christensen} Nyegaard i Brande, af sin 2den kone, Maren Christensd. en Datter til Daaben, blev kaldet Marie Mathilde: baaren af Mandens ældre Datter, Bodil Marie {Nielsdatter}: fadderne: Niels {Christensen} Langkier, og karl Peder {Christensen}, Truels Christensen og Hustrue {Mette Christensdatter}, alle af Brande {By}.
NOTITS: Naboer.


Nr. 2496 1795.08.30 Johanne Jensdatter, Borup. FAR: Jens Jensen Boel. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, Søster til faderens første kone Johanne Jensdatter. Peder Chritensens enke.
FADDER Nr. 1: Mikkel Christian Olesen, Kokborg, Thyregod, Gift med faderens første kone Johanne Jensdatters søster Mette Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Mette Jensdatter, Kokborg, Thyregod, Mikkel Christian Olesens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande, Faderens første kone Johanne Jensdatters far.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Tarp, Brande, Afdød. Enken Kirsten Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom 13. p. Trinit. havde Jens {Jensen} Boel af sin 2den kone Johanne Christensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne, baaren af Peder Xstensens Enke {Kirsten Jensdatter} i Tarp: fadderne Michel Christian {Olesen} og Hustrue {Mette Jensdatter} i Kochborg i Tyregod=Sogn, Niels {Christensen} Lankier og Jens {Jensen} Søndergaard i Borup.
Begravelse nr. 6555
NOTITS: Begravet godt 10 år gammel i 1806. Opnævnt efter faderens afdøde første kone Johanne Jensdatter. Familie til faderens første kone Johanne Jensdatter: hendes far Jens Jensen Søndergaard, hendes søstre Kirsten og Mette Jensdatter.


Nr. 2497 1795.08.30 Maren Sørensdatter, Dørslund. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Nielsen Dørslund tjenestepige, Dørslund, Brande
FADDER Nr. 1: Poul Jakobsen Husum, Husum, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande, Anders Christensen Dørslunds stedsøn.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande, Faderens bror. Tjenestepigen bærer.
FADDER Nr. 4: Ane Eriksdatter, Dørslund, Brande, Christen Nielsens kone, bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Dørslund, Dørslund, Brande, Stedsøn Hans Larsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Eodem Die [Dom 13. p. Trinit.] havde Søren Nielsen Døslund af sin 1ste kone Maren Poulsdatter en Datter til Daabe, blev kaldet Maren, baaren af Xsten {Nielsen} Døslunds Pige fadderne Poul {Jakobsen} Husum, Ander {Christensen} Døslunds Søn {stedsøn: Hans Larsen} og Christen {Nielsen} Døslund, og Hustrue {Ane Eriksdatter}.
NOTITS: Christen Nielsen er faderens bror. Resten naboer.


Nr. 2498 1795.09.06 Jens Clemmensen, Hyvild. FAR: Clemmen Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme, Moderens bror Christen Jensen Utofts kone. Navn FT 1801.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme
FADDER Nr. 2: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Ikke set om han er familie.
FADDER Nr. 3: Peder Clemmensen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo. Ikke familie, han kommer fra Skerris.
FADDER Nr. 4: Sidsel Michelsdatter, Hyvild, Brande, Peder Clemmensen Hyvilds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Dom 14 p. Trinit. havde Clemen Lassen af Hyvild af sin 1ste kone, Maren Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Xsten {Jensen} Utofts kone {Kirsten Jensdatter} i omvraae: fadderne Xsten {Nielsen} utoft Thomas Kieldsen Langkier, Peder {Clemmensen} Hyvild og Hust. {Sidsel Michelsdatter}.
Konfirmation nr. 9336
NOTITS: Christen Jensen Utoft er bror til moderen.


Nr. 2499 1795.09.13 Morten Nielsen, Skærlund. FAR: Niels Mortensen Skærlund. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Skærlund, Brande, Faderens mor, gamle Morten Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Skærlund, Brande, 31, Nabo, Peder Hansens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande, Peder Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen gamle, Skærlund, Brande, Moderens far, Ane Nielsdatters mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Dom 15 p. Trinit havde Niels Morthensen Schierlund af sin 1ste kone, Karen Xstensdatter, en Søn til Daaben blev kaldet Morthen, baaren af gamle Morten Petersens kone {Ane Nielsdatter} i Schierlund: fadderne: Peder Hansen, Niels Hansen, Peder Andersen og Hustrue {Kirsten Thøgersdatter}, alle af Schierlund.
Begravelse nr. 6402
NOTITS: Moderens mor, resten naboer.


Nr. 2500 1795.09.13 Dorte Christensdatter, Uhre. FAR: Christen Nielsen Nørgaard. MOR: Anne Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande, 34, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, ?, Brande, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande, Nabo i den anden halvgaard i Nørregaard.
FADDER Nr. 4: Dorte Sørensdatter Askær, Uhre, Brande, Jens Pedersen Nørgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Eodem Die [Dom 15 p. Trinit] havde Xsten Nielsen Nørgaard Uhre, af sin 1ste kone Anne Kirstine Nielsd. en Datter til Daaben blev kaldet Dorthe, baaren af konens Søster Anne {Nielsdatter} fadderne Xsten Pedersen, Peder Nielsen Jens {Pedersen} Nørgaard, og Hustru {Dorte Sørensdatter} alle af af Uhre.
Konfirmation nr. 9335
NOTITS: Anne Nielsdatter er søster til moderen fra Lille Sandfeld. Christen Pedersen er faderens stedfar.


Nr. 2501 1795.09.20 Inger Knudsdatter, Borup (Økær). FAR: Knud Jørgensen Økær. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Else Marie Sørensdatter, ?, Brande, Faderens halvsøster.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Stedfar til moderen, som er født i Fasterholt, i Palle Pedersens kone Johanne Madsdatter første ægteskab med en Jens.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Hans Jensen Smeds 2. kone, gift i Arnborg 1791 af Fasterholt. Datter af Palle Pedersens kone Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom: 16 p: Trinit. havde Knud {Jørgensen} Øekier af sin 1ste kone Johanne Jensd. en Datter til Daabe blev kaldet Inger, baaren af mandens Søster {halvsøster} Else Marie {Sørensdatter}: fadderne Palle Pedersen af fasterholt, Jens {Jensen} Boel i Borup, Hans {Jensen} Smed og Hustrue {Ane Kirstine Jensdatter} af Uhre -
Konfirmation nr. 9348
NOTITS: Faderens halvsøster Else Marie Sørensdatter bærer. Moderens stedfar er Palle Pedersen af Fasterholt, Arnborg. Moderens søster Ane Kirstine er gift med Hans Jensen Smed i Uhre.


Nr. 2502 1795.10.25 Troels Pedersen, Borup. FAR: Peder Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Troelsdatter, Borup, Brande, Søster til Faderen, Peder Iversens kone.
FADDER Nr. 1: Mathias Christensen Grarup, Grarup, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Søndergaard, gammel, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Kiergaard , Borup, Brande, Har lige købt det halve af Nørregaard. Kom til Brandlund fra Sønder Omme 1791c. Født i Strellev.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Borup, Brande, Hun kaldes Christensdatter andetsteds i Brande kirkebog, hvilket er forkert.
NÆVNT Nr. 1: Peder Iversen, Borup, Brande, Konen Karen Troelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dom: 21 p. Trinit have Peder Truelsen i Borup af sin 2den kone Maren Andersd., en Søn til Daaben, blev kaldet Truels, baaren af Peder Iversens kone {Karen Troelsdatter}. fadderne: Mathias {Christensen} Grarup. gl: Jens {Jensen} Søndergaard, item Jens Pedersen {Kiergaard} og Hust. {Maren Pedersdatter} af Borup.
NOTITS: Karen Troelsdatter søster til faderen. Jens Pedersen Kiergaard er for kort tid kommet til Brande sogn og er nabo.


Nr. 2503 1795.12.06 Anne Pedersdatter, Askær. FAR: Peder Madsen Skræder. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande, Peder Nielsen Askærs kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Askær- Sønder, Brande
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Askær- Sønder, Brande, 24, Christen Pedersens steddatter.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, Askær- Nørre, Brande, 20, Christen Jensens søn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Konen Johanne Kjeldsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 2da in Adventu havde Peder Madsen Skræder i Askier af sin 1ste kone Maren Xstensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne, baaren af Peder {Nielsen} Askiers kone {Johanne Kjeldsdatter}: fadderene Xsten Pedersen og Datter {steddatter} Anne {Christensdatter, Sønder Askær} Christen Jensen og Søn Søren {Christensen, Nørre Askær}; alle af Askier.
Begravelse nr. 6406
NOTITS: Peder Madsen og Maren Christensdatter må være indsiddere i Askær. Fadderene er naboer.


Nr. 2504 1795.12.20 Jens Peder Thomasen, Brogaard. FAR: Thomas Nielsen Brogaard. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Inger Pallesdatter, Borup?, Brande, Christen Christensen Bundgaard i Borup kones, Dorte Pallesdatters, søster.
FADDER Nr. 1: Thøger Jensen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Skærlund, Brande, Konen Karen Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande, Niels Mortensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Bundgaard, Borup, Brande
NÆVNT Nr. 2: Dorte Pallesdatter, Borup, Brande, Inger Pallesdatters søster, Christen Christensen Bundgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 4ta in Adventu havde Thomas Nielsen Broegaard af sin 2den kone, Dorthe Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Jens Peter, baaren af Inger Pallesd., Xsten {Christensen} Bundgaard kones {Dorte Pallesdatter} Søster i Borup: fadderne vare Thøger Jensen, Peder Andersen, Niels Morthensen og Hustrue {Karen Christensdatter}: alle af Schierlund.
Konfirmation nr. 9338
NOTITS: Familieforhold ikke kendte. Ser ud som om hele Skærlund, som er nabo til, er faddere.


Nr. 2505 1795.12.26 Jørgen Jensen, Brandlund. FAR: Jens Jørgensen Skræder. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Iversdatter, Brandlund, Brande, Mads Jørgensen Skomagers kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Nørholm, Brande, Lars Christensen Windings kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 4: Mads Jørgensen Skomager, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Festo 2do Nativit Xti havde Jens Jørgensen Skræder i Brandlund af sin 1ste kone Anne Jensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Jørgen, baaren af Mads {Jørgensen} Skomagers kone {Anne Iversdatter} i Lund: fadderne vare Lars {Christensen} Winding og Hustrue {Maren Jensdatter}, Jens {Christensen} Skræder af Lille Holm, og Mads Jørgensen Skomager i Lund {Brandlund}.
NOTITS: Ikke klart om Jens og Mads Jørgensen er brødre.


Nr. 2506 1796.01.04 Henrik Pedersen, Arvad. FAR: Peder Nielsen Arvad. MOR: Anne Henriksdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Uhre, Brande, Moderens mor. Afdøde Henrik Pedersens enke.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jesper Nielsen Møller, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Thøgersen, Uhre, Brande, Svoger til moderen, hvis mor bor på aftægt ved ham i Uhre.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Pedersen, Uhre, Brande, Afdød, enken Mette Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 1ma p. Epiphan: havde Peder {Nielsen} Arrevad af sin 1ste kone Anne Henricks Datter, en Søn til Daaben, blev kaldet Henrick, baaren af Henrick Pedersens Enke {Mette Pedersdatter} i Uhre: fadderne var Sr. Jens {Pedersen} Lund, og Jesper {Nielsen} Møller, item Jens Thøgernsen, og Hustru {Ane Marie Henriksdatter} af Uhre.
Konfirmation nr. 9362
NOTITS: Moderens mor Mette Pedersdatter bærer. Ane Marie Henriksdatter er søster til moderen. Jesper Nielsen Møller og Jens Pedersen Lund er naboer.


Nr. 2507 1796.01.31 Jens Nielsen, Flø. FAR: Niels Pedersen Flø. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Fasterholt, Arnborg, Faderens bror Palle Pedersens steddatter.
FADDER Nr. 1: Jonas Eriksen Harrild, Harrild, Ejstrup, Gift med faderens søster Ane Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Holtum, Arnborg, Moderens mor, Jørgen Pedersen Holtums kone.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Flø, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 5: Christen Pallesen, Flø, Brande, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. Dom 6agesima havde Niels Pedersen Fløe af sin 1ste kone Maren Jørgensd. en Søn til Daaben, blev kalddet Jens, baaren af Palle Pedersens Datter {steddatter}, Maren {Jensdatter} i Fasterholdt faddere Jonas {Eriksen} Harrild {Ejstrup}, Jørgen {Pedersen} Holthum og Hust. {Maren Nielsdatter} Søren Sørensen, og Xsten Pallesen af Fløe.
NOTITS: Båret af faderens bror Palle Pedersens steddatter i Fasterholt, Arnborg. Jonas Eriksen gift med faderens søster Ane Pedersdatter. Jørgen Pedersen og Maren Nielsdatter er moderens forældre fra Holtum, Arnborg.


Nr. 2508 1796.01.31 Jens Jespersen, Arvad Mølle. FAR: Jesper Nielsen. MOR: Anne Jensdatter Leth.
BÅREN AF: Bodil Marie Lauridsdatter, Remme, Ikast, Anne Jensdatter Leths bror Jens Jensen Leths kone i Ikast.
FADDER Nr. 1: Jens Leth, Remme, Ikast, Vel moderens bror Jens Jensen Leth, men kunne også være hendes far Jens Sørensen Leth.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Lund, Lundfod, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Arvad, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Jørgensdatter, Arvad, Brande, Peder Nielsens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem Die [Dom 6agesima] havde Mølleren Jesper Nielsen i Arrevad af sin 1ste kone, Anne {Jensdatter} Læth, en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af Konens Broderkone {broder: Jens Jensen Leth gift med Bodil Marie Lauridsdatter} i Icast=Sogn: fadderne vare Jens {Jensen} Læth i Remme {Ikast}, Sr. Jens {Pedersen} Lund i Lundfod, Peder Nielsen og Moder {Ane Jørgensdatter} af Arrevad.
NOTITS: Moderens far Jens Sørensens Leth i Remme Ikast. Båret af moderens bror, Jens Jensen Leths kone Bodil Marie Lauridsdatter i Ikast. Tak til Arne Feldborg af hammerum-herred.dk for navnene til "Konens Broderkone".


Nr. 2509 1796.01.31 Abelone Jensdatter, Langkær- Lille. FAR: Jens Hansen. MOR: Anne Marie Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Hansdatter, ?, Brande, 21, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Hansen, Vesterlund By, Vester, 26, faderens bror.
FADDER Nr. 2: Marie Pedersdatter, Vesterlund By, Vester, Lars Hansens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Rønslunde, Ejstrup, 63, familie, men hvad?
FADDER Nr. 4: Christen Madsen, Langelund, Gjellerup, Familieforhold ikke klar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. endnu Samme Dag [Dom 6agesima] havde Jens Hanssen i lille LangKier med sin 1ste Kone Ane Marie Madsd: 1 Datter til Daaben blev kaldet Abelone baaren af mandens Søster Ane {Hansdatter, 21} faderne Laus Hansen og hustru {Marie Pedersdatter} af Westerlund {By, Vester sogn}, Jens Madsen af RønsLund {Ejstrup} og Christen Madsen af Gjellerup.
Konfirmation nr. 9343
NOTITS: Moderens forældre: Mads Christensen †1773 Rønslunde, Ejstrup og Maren Nielsdatter. Faderens søster Anne Hansdatter bærer. Lars Hansen er faderens bror. Jens Madsen i Rønslunde uklar, ligeså Christen Madsen i Gjellerup. Skulle vel være brødre til moderen.


Nr. 2510 1796.02.14 Niels Jensen, Lilleholm. FAR: Jens Christensen Skræder. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 23, nabo.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 3: Lars Christensen Winding, Lilleholm, Brande
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Lilleholm, Brande, Lars Christensen Windings kone, datter af Jens Hansen Væver.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Dom: 1ma Jejunii havde Jens {Christensen} Skræder i L. Holm af sin 2den kone, Karen Xstensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Niels, baaren af Jomf {Johanne Nielsdatter} Kiersgaard: fadderne Peder og Jens Pedersen af Uhre, Lars {Christensen} Winding og Hustr {Maren Jensdatter} af Lille Holm.
Konfirmation nr. 9324


Nr. 2511 1796.02.14 Jens Mathiasen, Grarup. FAR: Mathias Christensen Grarup. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Askær- Sønder, Brande, 22, Peder Nielsen Askærs datter
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Nørgaard, Grarup, Brande, Se begravelsen #6295.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen Nørgaard, Grarup, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Birte Jensdatter, Grarup, Brande, Nabo. Søren Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande, Datter Kirsten Pedersdatter, 22, bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. Eodem die [Dom: 1ma Jejunii] havde Mathias {Christensen} Grarup, af sin 1ste kone, Anne Jensdatt. en Søn til Daaben blev kaldet Jens, baaren af Peder {Nielsen} Askiers Datter {Kirsten Pedersdatter} fadderne: Jens {Pedersen} og Søren {Christensen} Nørgaard med Hustr. {Birte Jensdatter} af Grarup, og Thomas {Christensen} Algierlund.


Nr. 2512 1796.02.21 Anne Johanne Nielsdatter, Uhre. FAR: Niels Nielsen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Johanne Christensdatter, Birkebæk, Arnborg, Moderens mor, Niels Christensen Birkebæks kone, først gift med en Thomas.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande, 22, nabo, Jens Pedersens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Uhre, Brande, Nabo, Lars Dynesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Konen Anne Johanne Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. Dom 2da Jejunii havde Niels Nielsen Uhre, af sin 1ste kone Maren Thomasdatter, en Datter til Daaben blev kaldet Anne Johanne, baaren af Niels {Christensen} Birkebæks kone {Anne Johanne Christensdatter} i Arnborg Sogn: fadderne vare Jens Nielsen, Otte Sørensen, Lars Dynesen og Hust. {Else Pedersdatter}: alle af Uhre.
NOTITS: Opkaldt efter mormoderen Anne Johanne Christensdatter, der bærer. Tilsyneladende ikke mere familie.


Nr. 2513 1796.04.10 Abelone Christensdatter, Alkærlund. FAR: Christen Thomsen Alkærlund. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsens kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Alkærlund, Alkærlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Søndergaard, Uhre, Brande, Formodet bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Ane Pedersdatter, Uhre, Brande, Peder Jensen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 4: Thomas Christensen, Alkærlund, Brande, 18, faderens søn af første ægteskab.
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande, Konen Maren Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. Dom: 2da p. F. Paschale havde Christen Thomsen Algierlund, af sin 2den kone Else Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Abelone, baaren af Peder {Poulsen} Husums kone {Maren Jensdatter} fadderne Thomas {Christensen} Algierlund, Peder Jensen Søndergaard Uhre, og Hustrue {Ane Pedersdatter}, item Xsten {Thomsen} Algierlunds Søn {Thomas Christensen} -
Konfirmation nr. 9375
NOTITS: Formodentlig er Maren Jensdatter søster til moderen og Peder Jensen en bror.


Nr. 2514 1796.04.10 Anne Marie Larsdatter, Borup. FAR: Lars Jensen. MOR: Maren Olesdatter.
BÅREN AF: Birte Peder Pedersen sognefogeds tjenestepige, Uhre, Brande
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande
FADDER Nr. 2: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Borup, Brande, Knud Jørgensens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Brande By, Brande, Niels Christensen Langkærs langårige karl.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande By, Brande, Hans karl Peder Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. Eodem Die [Dom: 2da p. F. Paschale] havde Lars Jensen i Borup af sin 1ste kone Maren Olesdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Marie baaren af Sognefogdens {Peder Pedersen} Pige Birthe: fadderne Peder {Pedersen} Sognefoged, Knud {Jørgensen} Øekier og Hustrue {Johanne Jensdatter}, og Niels {Christensen} Langkiers Karl {Peder Christensen} i Brande {By}.


Nr. 2515 1796.04.24 Anne Marie Andersdatter, Uhre. FAR: Anders Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Gertrud Andersdatter, 22, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Jens Henriksen, Tarp, Brande, Gift med moderens søster Margrethe Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Jakob Andersen, Uhre, Brande, 26, Forældrenes første søn.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Uhre, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande, Nabo, Christen Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. Dom 4ta p. F. Paschale havde Anders Pedersen Uhre af sin 1ste kone Mette jakobsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Anne Marie, baaren af Søsteren {til den døbte} Gertrud {Andersdatter}: fadderene Jens Henricksen Tarp, Jacob Andersen, Xsten Nielsen og Hust. {Maren Sørensdatter} alle af Uhre.
Begravelse nr. 6236
NOTITS: Begravet 4 uger gammel. Forældrenes datter Gertrud bærer. Deres første søn Jakob Andersen er fadder. Jens Henriksen er svoger til moderen, gift med hendes søster Margrethe Jakobsdatter.


Nr. 2516 1796.05.01 Abelone Larsdatter, Drantum. FAR: Laust Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Nielsdatter, Uhre, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Husum, Brande, Peder Poulsen Husums kone.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen Dørslund, Brandholm, Brande, 23c, søn af Peder Nielsen †1773 Dørslund, PKB "2. karl paa Brandholm" DKB "forkarl paa Brandholm".
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. Dom 5ta p. Paschale havde Laust Nielsen i Drantum af sin 1ste kone, Maren Christensd. 1 Datter til Daaben, blev kaldet Abelone baaren af Mandens Søster, Magrethe Nielsd. [DKB af Uhre] - fadderne: Peder {Poulsen} Husum, og Hustrue {Maren Jensdatter}, Niels {Sørensen} Riisberg, og Mads {Pedersen} Døslund, 2den karl paa Brandholm [DKB: forkarl paa Brandholm].
NOTITS: Familien vel indsidder i Drantum, ny i Brande. Kun naboer set.


Nr. 2517 1796.05.29 Christen Sørensen, Kragsig. FAR: Søren Iversen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande, Moderens mor. Christen Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 2: Troels Iversen Grarup, Grarup, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Grarup, Brande, Troels Iversens kone.
FADDER Nr. 4: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande, Moderens far. Konen Johanne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Dom 1ma p Trinit. havde Søren Iversen af Kragsig, af sin 1ste kone Kirsten Xstensdatter, en Søn til Daaben, blev kaldet Christen, baaren af Xsten Hansens kone {Johanne Jensdatter} i Kragsig: - fadderne: Lars {Christensen} Winding, Truels {Iversen} Grarup, og Hustrue {Maren Christensdatter}, og Xsten Kragsig.
Konfirmation nr. 9341
NOTITS: Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Moderens far Christen Hansen. Troels Iversen er faderens bror.


Nr. 2518 1796.07.10 Peder Christensen, Tarp. FAR: Christen Andersen Tarp. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Tarp, Brande, 17, moderens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Søndergaard, Borup, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande, Søren Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Lars Andersen, Tovdal, Arnborg, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
16. Dom 7ma p. Trinit havde Xsten Andersen Tarp, af sin 1ste kone Kirsten Jensd. en Søn til Daaben, blev kaldet Peder, baaren af barnets Søster Anne Marie {Pedersdatter}. fadderene: Jens {Jensen} Søndergaard i Borup, Søren {Andersen} Riisberg, og Hustru {Dorte Sørensdatter} og Lars {Andersen} Toudahl {Arnborg}.
Konfirmation nr. 9364
NOTITS: Moderens datter Anne Marie Pedersdatter bærer. Jens Jensen Søndergaard er moderens far. Søren og Lars Andersen er faderens brødre.


Nr. 2519 1796.08.14 Sidsel Jensdatter, Uhre. FAR: Jens Christensen Bundgaard. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Uhre, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Bundgaard, Borup, Brande, For Borup se fx dåb #2473.
FADDER Nr. 3: Dorte Pallesdatter, Borup, Brande, Christen Christensen Bundgaards kone.
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen, Uhre, Brande, 16, Niels Nielsen Organists søn.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande, Sønnen Niels fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17. Dom 12ma p. Trinit havde Jens {Christensen} Bundgaard Uhre af sin 1ste kone Karen Poulsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Sidsel, baaren af Mandens Søster Else {Christensdatter}, fadderne Niels {Sørensen} Risbjerg, Xsten {Christensen} Bundgaard, og Hustrue {Dorte Pallesdatter}, og Organistens {Niels Nielsen} Søn {Niels Nielsen} i Uhre.
NOTITS: Faderens søster Else Christensdatter bærer. Christen Christensen er bror til faderen.


Nr. 2520 1796.09.11 Christen Nielsen, Brandlund. FAR: Niels Christensen Stenkløver. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, 20, Anders Christensen Midtgaards datter
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Brande
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Winding, Nørholm, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Nørholm, Brande, Lars Christensen Windings kone.
FADDER Nr. 4: Jens Midtgaard, Brandlund, Brande, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Midtgaard, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Dom 16 p. trinit havde Niels Xstensen af Lund {Brandlund}, af sin 1ste kone Mette Pedersd. en Søn til Daaben blev kaldt Christen, baaren af Anders {Christensen} Mitgaards Datter {Karen Andersdatter} i Lund, fadderne: Jens {Nielsen} Greene, Lars {Christensen} Winding og Hustrue {Maren Jensdatter}, og Jens Mitgaard af Lund.
NOTITS: Ser ud til at være naboer.


Nr. 2521 1796.09.25 Peder Nielsen, Sandfeld- Store. FAR: Niels Pedersen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
BÅREN AF: Mette Troelsdatter, ?, Brande, Moderens søster, ellers ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Foged, Uhre, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Lille Sandfeld, Sandfeld-Lille, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande
FADDER Nr. 4: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande, Jørgen Troelsens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19. Dom 18 p. Trinit havde N{iels} Pedersen af St. Sandfeld, af sin 1ste kone Kirsten Truelsd. 1 Søn til Daaben blev kaldet Peder , baaren af konens Søster, Mette {Troelsdatter}: fadderne: Peder {Pedersen} Foged {Sognefoged}, Jens {Pedersen} L: Sandfeld, Jørgen Truelsen og Hustr. {Karen Jørgensdatter} af St. Sandfeld.
Konfirmation nr. 9356
NOTITS: Moderens søster Mette Troelsdatter bærer. Moderens bror er Jørgen Troelsen. Jens Pedersen og Peder Pedersen sognefoged er brødre til faderen.


Nr. 2522 1796.09.25 Hanne Pedersdatter, Hyvild. FAR: Peder Clemmensen Hyvild. MOR: Sidsel Michelsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Bror til moderens mor.
FADDER Nr. 2: Clemmen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Clemmen Andersen Skerris, Skerris, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, Clemmen Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen, Hyvild, Brande, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
20. Eodem Die [Dom 18 p. Trinit] havde Peder Clemmensen Hyvild, af sin 1ste kone Sidsel Michelsd. en Datter til Daaben, blev kaldet Hanne, baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter}: fadderne: Mads {Jensen} Riisberg, Clemen {Larsen} Hyvild, Clemen {Andersen} Schierris, og Hustrue {Ane Thomasdatter}.
Konfirmation nr. 9352
NOTITS: Kaldes i konfirmationen Johanne. Moderens mor Johanne Jensdatter bærer. Mads Jensen er moderens bror. Clemmen Andersen og Ane Thomasdatter er faderens forældre.


Nr. 2523 1796.10.16 Maren Thomasdatter, Grarup. FAR: Thomas Larsen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Ane Pedersdatter, Borup, Brande, Søren Larsen Bjerres kone.
FADDER Nr. 3: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Brandlund, Brande, Søren Kierkegaards bedstefar.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
21. Dom 21 p. Trinit. havde Thomas Lassen Grarup af sin 1ste kone, Anne Sørensdatter en Datter til Daaben, blev kaldet Maren, baaren af Thomas Kielsens kone {Ane Jakobsdatter} i Langkier: fadderne Søren {Lassen} Bierre, og Hust. {Ane Pedersdatter} i Borup, Anders Lassen st: Langkier, og Søren Jensen af Lund {Brandlund}.
Konfirmation nr. 9328
NOTITS: Søren og Anders Larsen er brødre til faderen. Thomas Kjeldsen eller hans kone Ane Jakobsdatters forbindelse til forældrene er ikke klar.


Nr. 2524 1796.10.30 Jonas Eriksen, Harrild. FAR: Erik Jensen. MOR: Inger Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Jonasdatter, Harrild, Ejstrup, 23, Jonas Eriksens datter.
FADDER Nr. 1: Jonas Eriksen, Harrild, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Anne Pedersdatter, Harrild, Ejstrup, Jonas Eriksens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen Storgaard, Ejstrup By, Ejstrup, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Vovlund, Vovlund, Rind, Gift med Lene Eriksdatter, faderens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. dom 23 p. Trinit. havde Erick Jens{en} Harrild af sin 2den kone, Inger Sørensdatter, en Søn til Daabe, blev kaldet Jonas, baaren af Jonas Harils Datter Anne {Jonasdatter}: fadderne Johas {Jonas} Harrild, og Hustr. {Anne Pedersdatter} Xsten {Sørensen} Storgrd af Eistrup, og Peder {Christensen} Woilung {Vovlund, Rind}.
NOTITS: Familieforholdet til Jonas Eriksen på den anden side åen i Ejstrup sogn ikke klart, hvis der er noget.


Nr. 2525 1796.11.20 Johanne Knudsdatter, Borup (Økær). FAR: Knud Jørgensen Økær. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, Hans Jensen Smeds 2. kone, søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg, Stedfar til moderen.
FADDER Nr. 2: Johanne Madsdatter, Fasterholt, Arnborg, Moderens mor, Palle Pedersen Fasterholts kone.
FADDER Nr. 3: Hans Jensen Smed, Uhre, Brande
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Boel, Borup, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
23. Dom: 26 p. Trinit havde Knud Jørgensen Øekier, af sin 1ste kone, Johanne Jensdatter, en Datter til Daaben, blev kaldet Johanne , baaren af Hans {Jensen} Smeds kone {Ane Kirstine Jensdatter} i Uhre: fadderne: Palle {Pedersen} fasterholt, og Hustrue {Johanne Madsdatter}, Hans {Jensen} Smed i Uhre, og Jens {Jensen} Boel i Borup.-
NOTITS: Ane Kirstine Jensdatter er moderens søster. Johanne Madsdatter er moderens mor. Palle Pedersen moderens stedfar. Hans Jensen Smed er gift med Ane Kirstine Jensdatter.


Nr. 2526 1797.01.08 Jens Pedersen, Blæsbjerg. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Lundfod, Brande, Vel ikke gift, for ingen mand angivet.
FADDER Nr. 1: Peder Madsen Skræder, Brandlund, Brande
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande, Moderens bror, se dåb #2325.
FADDER Nr. 3: Mads Jensen Blæsbjerg, Blæsbjerg, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 4: Else Marie Jensdatter, Blæsbjerg, Brande, Mads Jensen Blæsbjergs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Dom: 1ma p. Epiphan. havde Peder Xstensen af Blesberg af sin 2den kone Karen Jensd:, en Søn til Daaben, blev kaldet Jens, baaren af konens Søster Kirsten Jensd. Lundfod - fadderne vare Peder Madsen af Lund {Brandlund}, Peder {Jensen} Skræder af Uhre, og Mads {Jensen} Blesberg, og Hustru {Else Marie Jensdatter}.
Konfirmation nr. 9340
NOTITS: Kirsten Jensdatter bærer, moderens søster. Peder Jensen er moderens bror.


Nr. 2527 1797.01.29 Maren Larsdatter, Risbjerg. FAR: Lars Nielsen. M