Oprettet 07 januar 2022
Sidst opdateret 02 februar 2023BORRIS-FASTER KIRKEBOG OVERSIGTHvem førte kirkebogen:
1702 - 1722 Peder Pedersen Stauning, sognepræsten, der boede i Tarp i Borris.
1724 - 1765 Jørgen Johansen Hauch, sognepræsten.

Villy M. Sorensen.

Hvordan blev Borris-Faster kirkebog ført:

1702 - 1722 præst Peder Pedersen Stauning, sognepræsten:

Hans skrift er yderst svær at læse, da vokalerne næsten ikke adskiller sig fra hverandre e, a, i, delvis u og n.
Peder Stauning fører kirkebogen meget nøjagtigt: der er fx næsten ingen tilfælde, hvor en introduktion ikke har en dåb før. Han bruger efternavne og ikke så meget stednavne som efternavne, som næste præst Hauch. I begyndelsen nævner han hvem der er faddere person for person. Langsomt begynder han at tilføje hvem en ung person er søn eller datter af, hvilket giver mulighed for at identificere børn født før kirkebogen begynder. I almindelighed antages at piger kan være faddere fra de er 16 og mænd fra de er 18. Eller som i 1704 "Søren gosvigs yngste datter". Eller "Jacob Møllers søn Peder, Jacob Tvidvads Kone, Mølleren i Slumstrup Mølle hds datter Karen". Eller i 1720 "Jens Niels_ soldat bemælte Niels Tømmermands Kone=broder . 2de af hans Hustruis søstre nafnl: Kirsten og Anne Niels døtre " hvor Jens Nielsen er Niels Tømmermands kones bror og Kirsten Nielsdatter og Anne Nielsdatter konens søstre. Et andet eksempel fra 1720: " Inger Niels {Jakobsen} Syndergrds Kone Kirsten Pedersdatter Peder tarpis {Kon}e", hvor man ser at Niels Søndergaards kone hedder Inger og Peder Tarps kone Kirsten Pedersdatter (syntaksen fra 1704 ville være anderledes nemlig at Kirsten Pedersdatter var fadder og Peder Tarps kone separat også.
At Peder Stauning anfører så mange tillægsoplysninger gør kirkebogen i hans periode særdeles værdifuld.

1721 - 1724 Kirkebogshullet:

Kirkebogen blev ikke ført fra februar 1721 til april 1724 undtagen januar - april 1722. Der mangler 35 måneder. Disse er delvis rekonstrueret, se nedenfor. Peder Stauning var for syg til at føre kirkebogen februar - december 1721, fører den så igen januar - april 1722 men døde i april 1722 og næste præst Hauch tiltræder i juni 1722 men fører først kirkebogen fra april 1724. Det er ikke klart, hvorfor han ikke fører kirkebogen i de første to år, men han var i hvert fald optaget af at blive gift den 15 februar 1723. I den nye kirkebog står Borris i første del af den fysiske bog og Faster i den anden del, ikke som før, hvor begge blev ført sammen efter dato. Den nye kirkebog begynder tvunget med fire introduktioner, hvor dåben ikke findes, fordi kirkebogen ikke blev ført.

1752 Hul i Faster kirkebog:

I Faster ses kun tre indførsler for 1752, der skulle have været over 10 (1751 15 fx).

1724 - 1765 Jørgen Johansen Hauch, sognepræsten:

Hauch er meget knappere og ikke så organiseret som forgængeren. Han har ikke mange tillægsoplysninger. Senere 1724-40 ses otte introduktioner, hvor dåben er glemt (i denne udskrift tilføjet). I en periode 1727 - 1734 specielt i Faster kirkebog mangler 6 døbe-navne, hvor der er gjort plads til navnet, men det er aldrig blevet indført. Efter 1734 er Hauch mere organiseret men stadig knap. I 1743 begynder han at anføre nogle døde bare med navn uden at skrive sted eller familieforhold fx "Jens Jensen" i 1744, som ikke har kunnet identificeres.
Hjalmar Sigvard Alexander Nygaard af Nygaards Sedler efterlod en forbitret fordømmelse af Hauch:

Denne elendige præst mishandlede kirkebogen i 55 Aar.

Nygaard var arkivar i Landsarkivet for Nørre Jylland i Viborg og sad og katalogiserede specielle navne — ikke sen-navne — fra alle kirkebøger i Jylland og satte et blyants punkt ved indføjelser, han havde skrevet ud på 600000 sedler. Men hans fordømmelse er overdrevet. Hauch er noget sløset, men han er ikke elendig. Da findes der ganske andre præster.

Borris-Faster Kirkebogshul 1721-24 Rekonstrueret
Bortset fra 4 måneder januar-april 1722 føres kirkebogen ikke fra februar 1721 til april 1724. Dermed mangler 35 måneder. Et skøn hvor mange der er født i de 35 måneder, er som følger:
I perioden 1716-19 i alt 48 måneder fødes 77 børn i Borris-Faster, deraf overlever 23 ikke de første to år - altså effektiv 54 overlevende børn i 48 måneder. Det giver statistisk 39 overlevende børn i 35 måneder ((54/48) * 35). Af disse statistiske 39 er 38 rekonstrueret i denne kommenterede kirkebog eller 97% — der mangler statistisk kun 1 hvilket tal reelt kan variere ret meget.
Disse rekonstruerede fødsler vises i rødt behaftet med en vis usikkerhed , men mange er dog absolut afsikrede, blot ikke noteret som dåb nogensteds dengang, fordi kirkebogen ikke blev ført.
Rekonstruerede dåb 1721-24 foretaget ud fra (antal foran):

17 konfirmation mest med stedangivelse til sikkerhed
 6 begravelse
 5 introduktion + konfirmation
 4 introduktion uden dåb
 2 pige får barn 1740-42 ca 20 år gammel, forældre 1722 i Borris
 1 introduktion og navn fra skifte
 1 introduktion og begravelse
 1 trolovelse 1743
 1 skifte 1736 med alder 15
___
38 i alt dækker 35 måneder.


Hvilke år føres Borris - Sønder Borris - Kirkebog?
I perioden 1702 september — 1744 føres kirkebogen 90% af tiden regnet i måneder.
Kirkebogen er ført i 455 måneder og der er i alt i de 43 år 508 måneder.
Hul over 3 måneder i kirkebogen er:

1703: 5 måneder
1721: 11 måneder
1722-24: 24 måneder
(Disse to ovenfor tilsammen kaldes hullet 1721-24 og er 35 måneder)
1729-30: 13 måneder

Per år angives hvor mange måneder kirkebogen blev ført i det år, hvor mange måneder den ikke blev ført, hvor mange måneder kumulativt fra 1702 september til året kirkebogen er blevet ført og kumulativt hvor mange % af tiden fra 1702 september til året kirkebogen er blevet ført.
Fx 1704 er kirkebogen ført 12 måneder, ikke ført 0 måneder, summen af ført i 1702 September og 1703 og 1704 er 35, hvilket er 88% af de i alt mulige 40 måneder.
Farverne i tabellen nedenfor:

x regnes ikke med, det er før kirkebogen begyndes i september 1702.
Gul: kirkebogen delvis ført.
Rød: kirkebogen ikke ført.
Kirkebogen regnes for ført i en måned hvis der er indførsler før den 16. i den måned. Hvis er kun er indførstler efter den 16. regnes den måned for ikke ført. Med andre ord en måned regnes for hel hvis mere en halvdelen har indførsler.År Månedsbetegnelser Antal måneder Kumu-
lativ ført %
Kommentar
J F M A M J J A S O N D Ført Ikke ført Kumu-
lativ ført
1702 x x x x x x x x 4 0 4 100%
1703 7 5 11 69 Ført af sognepræsten Peder Pedersen Stauning.
1704 12 0 23 82
1705 12 0 35 88
1706 12 0 47 90
1707 12 0 59 92
1708 12 0 71 93
1709 12 0 83 94
1710 12 0 95 95
1711 12 0 107 96
1712 12 0 119 96
1713 12 0 131 96
1714 12 0 143 97
1715 12 0 155 97
1716 12 0 167 97
1717 12 0 179 97
1718 12 0 191 97
1719 12 0 203 98
1720 12 0 215 98
1721 1 11 216 93
1722 4 8 220 90 Peder Stauning død.
1723 0 12 220 86
1724 8 4 228 85 Ført af sognepræst Jørgen Johansen Hauch.
1725 12 0 240 86
1726 12 0 252 86
1727 12 0 264 87
1728 12 0 276 87
1729 1 11 277 84
1730 10 2 287 84
År Månedsbetegnelser Antal måneder Kumu-
lativ ført %
Kommentar
J F M A M J J A S O N D Ført Ikke ført Kumu-
lativ ført
1731 12 0 299 85
1732 12 0 311 85
1733 12 0 323 86
1734 12 0 335 86
1735 12 0 347 87
1736 12 0 359 87
1737 12 0 371 88
1738 12 0 383 88
1739 12 0 395 88
1740 12 0 407 88
1741 12 0 419 89
1742 12 0 431 89
1743 12 0 443 89
1744 12 0 455 90