Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1725 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5999 1709.01.09 Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 43c, DØBT: 1666c.
KONE: Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Død 9. januar i Præstegaarden i Skarrild Oluf Jensen Due 43 år gammel.}
NOTITS: Han bliver i 1702 præst i Skarrild/Arnborg. Hans enke Margrethe Andersdatter Braadt tigger i 1743 (Skattemandtallet) af præsterne i herredet med hendes datter, hun har altså ingen eller en for ringe pension fået.

Nr. 6001 1724.12.03 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1724.11.28. FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepull Erich Andersens barn ßom blev Dødfød dom 1 Adv.
Dåb nr. 2001

Nr. 6002 1725.01.06 ? Erik Andersens kone, .
MAND: Erik Andersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 6 Janv Erich {..}dersens hustru.

Nr. 6003 1725.04.09 Johan Klink, Klink.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 9 Apr: Johan Klinch.

Nr. 6004 1725.05.19 Niels Olufsen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 19 Maj Niels Olufsen i Selstrop.

Nr. 6005 1725.05.26 Dødfødt, , 0. FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød.
Dåb nr. 2004

Nr. 6006 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 1, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 1}

Nr. 6007 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 2, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 2}

Nr. 6008 1725.08.25 Anders Bringelsen, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1725.06.17. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 25 Aug: Bringels barn {Anders}.

Nr. 5998 1725.11.11 ? Peders/en/datter, Bæktoft, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Bæktoft. MOR: ? Peder Bæktofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 24 p Trinit: Peder Bechtoftes barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 5996 1725.11.25 ? Christens/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 p Trinit Sepult: Christen Døflings barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 5995 1725.12.02 ? Bringels/en/datter, , SAND ALDER: 2c, DØBT: 1724c. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 Adv: Bringels barn.
NOTITS: Dette barn formodes født før Anders, der blev født 17. juni 1725 og formodes død 25. aug. 1725, men det kunne være omvendt. I hvert fald er et barn født før kirkebogen og død her eller i august. Barnet Peder *1722c og Anders *1725, derfor formodes et barn født 1724c, men det kunne være længe før.

Nr. 5997 1725.12.15 ? Simons/en/datter, , SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Simon.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 15 dec: Simons barn.
NOTITS: Barnet er født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 6009 1726.01.03 Erik Jensen, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Hjøllund. MOR: ? Jens Hjøllunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 3 janv. Jens Hiølu{...} barn Erich.

Nr. 6010 1726.01.27 ? Degnens barn, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Nielsen Birch. MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 3 p Epiph: Degnens barn.

Nr. 6011 1726.02.10 ? Anders Skaves 1. kone, Skave, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1706-.
MAND: Anders Skave, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 5 p Epiph: Anders Schafves Hustrue.

Nr. 6012 1726.04.06 ? Peder Ronnums barn, Ronnum, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Ronnum. MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6 Apr: Sepult: Peder {Pedersen} Ronnums barn.
NOTITS: Fra skøde? 1728 Martin Olesen, arkivar på Landsarkivet i Viborg og datter, Agnes Laustsens tekst.

Nr. 6013 1726.04.13 ? Peder Grenes barn, Grene, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Apr: sepult Peder greenes barn.

Nr. 6014 1726.04.07 ? Peder Heesgaards barn, Heesgaard?, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Heesgaard?. MOR: ? Peder Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: jud: Sepult: Peder [...]gaards barn.

Nr. 6015 1726.06.02 †1726.05.06 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1726.04.21. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
NOTITS: Barnet var født påskedag, død 8 dage efter og var så 5 uger blevet opbevaret på grund af moderen. Det ville betyde, at kisten med drengen henstod i en gruft eller lignende i kirken og blev da moderen blev introduceret og kunne gå i kirken begravet på kirkegården.
Dåb nr. 2013

Nr. 6016 1727.05.12 Karen Simonsdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1727.03.16. FAR: Simon. MOR: ? Simons kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 12 Maj Sep: Simons barn {Karen}.
Dåb nr. 2020

Nr. 6017 1727.05.20 Anne Pedersdatter, Nederby (Gammelgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepu d. 20 Maj Anne Pedersdatter i ggaard {Gammelgaard}.

Nr. 6018 1727.07.05 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
MAND: Christen Møller, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d. 5 jul: Christen Møllers Hustrue.

Nr. 6019 1727.08.30 Mette Brun, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 30 Aug Mette Bruun.

Nr. 6020 1727.10.04 ? Morten Heesgaards kone, (Heesgaard).
MAND: Morten Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 4 Octob: Sepult: Morten Heesgaards Hustr.

Nr. 6021 1728.01.12 Maren Christensdatter, Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 12 janv: Døde Maren Christens-daatter i Ronum.

Nr. 6022 1728.01.24 ? Ib Jensens kone, Pindvig.
MAND: Ib Jensen, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d. 24 janv: Ibs jensens kone i Pindvig.

Nr. 6023 1728.05.09 ? Jakob Silstrups kone, Silstrup.
MAND: Jakob Silstrup, Silstrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepul Dom: exaudj jacob selstrs kone ßom blev ßlagen i [s]ine af torden.
NOTITS: "I sine" i syne, i hovedet?

Nr. 6024 1729.04.20 ? Peder Hesselvigs tjenestepige, Hesselvig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 20 Apr: Peder Hisselvigs pige.

Nr. 6025 1729.05.30 Jens Jensen, Lustrup.
NÆVNT Nr. 1: ? Jens Jensens kones søster, Lustrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.

Nr. 6026 1729.05.30 ? Jens Jensens kones søster, Lustrup.
SØSTER: ? Jens Jensens kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Lustrup, Skarrild, Gift med søsteren til den slagne.
DØDSÅRSAG: lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.

Nr. 6027 1729.06.19 Laurids Jensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 1 p Trinit Lauritz jensen.

Nr. 6028 1729.06.26 Karen Gammelgaard, Nederby (Gammelgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 2 p Trinit Karen g gaard {Gammelgaard}.

Nr. 6029 1729.07.17 Kirsten Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d. 5. p Trinit Kirsten Peders daatter sepult.

Nr. 6030 1729.07.17 Dødfødt, Bæksgaard, 0. FAR: Jens Bechgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød.

Nr. 6031 1729.07.24 Margrethe Ostersdatter, Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 p Trinit Margrethe osters-daatter i Ron{..} Sepult.

Nr. 6032 1729.12.04 Karen Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 25 p Trinit Karen Peders-daatter. Sepul.
NOTITS: 25 p. Trinit findes ikke, det er i 1729 2. søndag i advent.

Nr. 6033 1730.01.11 Else Jensdatter, Silstrup, DØBT: 1729.10.23. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
DØDSÅRSAG: ligget ihjel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1730 Sepult jens bennedts: barn {Else} i Selstrop, ßom Mod: opprim d 11 janv:
NOTITS: Moderens navn fra skifte Brejl: 62 Niels Olufsen i Silstrup i Skarrild sogn. 19.6.1725, fol.13B.
Dåb nr. 2040

Nr. 6034 1730.03.12 Ib Jensen Pindvig, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Udj fasten begrafven dom 3 i fasten ib {Jensen} pindvig.
NOTITS: Patronym fra begravelse #6022. Konen begravet 2 år før.

Nr. 6035 1730.10.15 ? Jens Mølles 1. kone, Lustrup.
MAND: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 19 p Trinit Jens Mølles {kone?} i Lustrop.
NOTITS: Jens Mølles kone vel?

Nr. 6036 1730.10.22 Anders Sørensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 p Trinit Anders Søfrensen sepult.

Nr. 6037 1730.11.03 ? Jens Svenningsens kone, .
MAND: Jens Svenningsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 3 No[.]. Jens Svennings: Hustrue. Sepult.

Nr. 6038 1730.10.29 Mette Eriksdatter, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1730.07.02. FAR: Erik Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 21 p Trinit Erich Andersens barn {Mette} sepult.
Dåb nr. 2047

Nr. 6039 1730.11.12 Thomas Jensen, , SAND ALDER: 3.02 (å.m), DØBT: 1727.09.14. FAR: Jens Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult dom 23 jens Thomesens barn {Thomas}.
Dåb nr. 2024

Nr. 6040 1730.11.19 Margrethe Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1730.10.15. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 24 begrafven jens Mølles barn {Margrethe}.
Dåb nr. 2050

Nr. 6041 1731.01.26 Michel Laugesen, , SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1728.02.15. FAR: Lauge Michelsen. MOR: ? Lauge Michelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 26 janv: Lauge Mich[el]sens barm {Michel}.
Dåb nr. 2029

Nr. 6042 1731.01.30 Erik Andersen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 30 janv: Erich Andersen.

Nr. 6043 1731.02.18 Erik Jensen, , SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1730.01.08. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 dom: i Fasten jens birchibechs barn {Erik}.
Dåb nr. 2042

Nr. 6044 1731.02.25 ? Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 3 dom: i Fasten, Peder greenes ßøn.
NOTITS: Siden der skrives søn og ikke barn som ellers, formodes at det er en anvokset søn, der ikke er set født i kirkebogen, altså født før 1725.

Nr. 6045 1731.04.20 Karen Døvling, Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 April Karen Døfling.

Nr. 6046 1731.05.20 Villads, Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 Maj villatz i Hisselvig.

Nr. 6047 1731.07.19 ? Peders/en/datter, Ronnum, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre. MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 19 jul Peder Ronnums Barn.
NOTITS: Ingen børn set født de sidste 6 år (i kirkebogen).

Nr. 6048 1731.08.26 Niels Jensen Birch, , SAND ALDER: 47c, DØBT: 1684c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Degnen her til Scharild og Arnb: Niels jensen Birch.
NOTITS: Datoen er skønnet mellem forrige begravelse 19.07 og næste 28.09, der er ingen dato angivet. Aflagde degne-ed 1709, antaget 25 år det år.

Nr. 6049 1731.09.28 Kirsten Bæksgaard, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 28 Sept: Kirsten Bgsgaard.

Nr. 6050 1731.10.28 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
MAND: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d: 28 oct: Christen Møllers Hustrue.

Nr. 6051 1731.11.08 ? Anders Skaves 2. kone, Skave.
MAND: Anders Skave, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 8 Nov: Anders shafves hustrue.

Nr. 6052 1731.12.06 Søren Jensen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 6 dec: Søfren jensen udj Karstofft.

Nr. 6053 1731.12.08 ? Andersdatter, Elkær, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 8 dito {dec:} Anders Elkiærs daatter.
NOTITS: Da der ikke står barn som ellers, formodes hun anvokset og født før kirkebogen begynder i 1725.

Nr. 6054 1732.02.18 Michel Minds, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 18 Febr: Mich: Mintz.

Nr. 6055 1732.03.16 Morten Heesgaard, Heesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: 16 Mart: Morten Heesgaard.

Nr. 6056 1732.03.23 Anne Veilgaard, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort d 23 dito {Mart} Anne veyelgd.

Nr. 6057 1732.06.03 Abelone Hesselvig, Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 3 Maj Apelone Hisselvig.

Nr. 6058 1732.07.08 ? Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort d 8 jul: Christen Døflings daatter.

Nr. 6059 1732.07.13 Kirsten Skave, Skave.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 13 jul: Kiersten Schav.

Nr. 6060 1732.07.15 Anne Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 15 jul Anne ggaard.

Nr. 6061 1732.09.24 Maren Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 24 Sept: døde Maren Pedersdaatter.

Nr. 6062 1732.10.06 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1732.04.20. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 6 oct: jens Mølles Barn {Maren}.
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel. For Lustrup se #2050.
Dåb nr. 2064

Nr. 6063 1732.11.24 ? Jens Mølles 2. kone, Lustrup.
MAND: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 24 Nov: jens Mølles Hust:.
NOTITS: For Lustrup se #2050.

Nr. 6064 1732.12.05 Karen Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dep: d 5 Decemb: Karen Nielsd. i Synd: Karst:

Nr. 6065 1732.12.23 ? Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept d 23 dec: Xsten Møllers Daatter.

Nr. 6066 1733.01.06 Peder Pedersen Grene, Skarrild- Grene.
KONE: ? Peder Pedersens enke, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 6. janv: Peder grene.
NOTITS: Pedersen fra skifte 1715 efter Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild.

Nr. 6067 1733.01.11 ? Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1730.07.16. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 11 dito {janv:} Christen Pedersens barn udj Lustrop.
Dåb nr. 2048

Nr. 6068 1733.02.09 Peder Pedersen, Skarrild By (Studsgaard), SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1731.04.08. FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 9 Febr: Peder Studzgaards barn {Peder}.
NOTITS: Sidstfødte barn.
Dåb nr. 2055

Nr. 6069 1733.02.25 ? Anders/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande. MOR: Else Volske.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Else Volskes uægte barn fød d 25 Febr: samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Anders Nielsen tienendes udj Schierlund i Brand-Sogen.

Nr. 6070 1733.06.09 ? Jakobsdatter, Skave. FAR: Jakob Skave. MOR: ? Jakob Skaves kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 9 jun: jacob shaffves daatter.

Nr. 6071 1733.07.13 Niels Nielsen, Øvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.04.02. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 13 jul Niels ødevigs Barn {Niels}.

Nr. 6072 1733.10.07 Maren Grene, Skarrild- Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 7 oct: døde Maren green.

Nr. 6073 1733.10.11 Søren Klink, Skarrild By (Klink).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 11 dito {oct:} døde Søfren Klinch.

Nr. 6074 1733.09.06 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept: d 6 sept: Christen Sørensens Barn dødfød.

Nr. 6075 1734.01.02 Jens Christensen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 janv: jens xstens: af Silstrop.

Nr. 6076 1734.02.02 ? Anne Michelsdatters barn, . MOR: Anne Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept: d 2 Febr: Anne Mich: Daatters Barn.

Nr. 6077 1734.02.10 Laurids smed, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 10 Febr: Lauritz Smeed.

Nr. 6078 1734.02.25 Jakob Christensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 25 Febr Jacob xstensen.

Nr. 6079 1734.03.10 Jens Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Mart: Jens Krog.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 25.02 og næste 24.03. Ingen dato angivet.

Nr. 6080 1734.03.24 ? Peders/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sp: d 24 Mart: døde Peder Døfl: barn.

Nr. 6081 1734.08.12 Erik Ottesen, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1734.04.04. FAR: Otte Pedersen. MOR: Maren Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 12 Aug othe Peders: ßøn {Erik}.
Dåb nr. 2081

Nr. 6082 1734.10.16 Anne Madsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 16 octo Anne Matzdaater.

Nr. 6083 1734.11.08 Oluf Meldgaard, (Meldgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 8 nov: døde Oluf Meelgaard.

Nr. 6084 1734.11.15 Maren Michelsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Maren Michelsd.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 16. oct. og næste efter 31. dec. Ingen dato angivet.

Nr. 6085 1735.01.12 Jens Sørensen, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 12 janv: jens Søfrensen af Karst:

Nr. 6086 1735.02.11 ? Jens Birkebæks kone, .
MAND: Jens Birkebæk, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.

Nr. 6087 1735.02.11 dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.
Dåb nr. 2093

Nr. 6088 1735.04.28 Mette Bæktoft, (Bæktoft).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepul: d 28 Apr: Mette Bechtoft.

Nr. 6089 1735.09.01 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.
Dåb nr. 2098

Nr. 6090 1735.09.04 ? Christen Jensens kone, .
MAND: Christen Jensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 4 hujus {sept:} døde xsten jens: Hustr:
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.

Nr. 6091 1735.09.10 Peder Olufsen, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 Hujus {sept:} Peder olufsen af Karstofft.
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.

Nr. 6092 1736.01.07 Morten Christensen, (Heesgaard), SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1735.05.30. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Christen Heesgds. ßøn {Morten} d 7 janv:
Dåb nr. 2096

Nr. 6093 1736.01.11 ? Jakobsdatter, Skave, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1724-. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: ? Jakob Christensen Skaves kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Seputl d 11 janv: jacob {Christensen} shafves daatter.
NOTITS: Ikke set født 1725-1736, formodet født før kirkebogen begynder.

Nr. 6094 1736.01.18 Christen Pedersen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 18 Janv: Christen Pedersen af Lustrup.

Nr. 6095 1736.01.26 Karen? Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 11.09 (å.m), DØBT: 1725.04.15. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep. d 26 janv: Niels døflings datter {Karen?}.
NOTITS: Den eneste kendte datter, der kan have været andre enten født før kirkebogen eller glemt døbt.
Dåb nr. 2003

Nr. 6096 1736.02.02 Lars Degn, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 2 Febr: Lars Degn.
NOTITS: Degnen fra 1731-43 hedder Søren Rasmussen, Lars Degn ikke identificeret.

Nr. 6097 1736.09.26 Anne Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1736.05.13. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 26 Sept: Christen Peders: Barn {Anne}.
NOTITS: Faderen død 9 måneder før.
Dåb nr. 2102

Nr. 6098 1736.10.12 Laurids Holst, .
KONE: ? Laurids Holsts kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 12 oct: Larutz Holst.

Nr. 6099 1736.11.24 ? Laurids Holsts kone, .
MAND: Laurids Holst, Skarrild, Begravet 6 uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 24 Nov: Laruitz Holstes Hustr.

Nr. 6100 1737.01.21 Thomas Jensen, Pindvig, 1.09, DØBT: 1735.04.11. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult. d 21 janv: jens ibsens ßøn Thomas.
Dåb nr. 2094

Nr. 6101 1737.02.26 Helene Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1720c-. FAR: Christen Thomsen Lund. MOR: Helene Christensdatter Haderup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 26 Febr: Døde jomfrue Helene {Christensdatter} Lunds.
NOTITS: Moderen overlever datteren om mange år.

Nr. 6102 1737.03.12 Michel Skrædder, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult : d 12 Mart Michel shræder.
NOTITS: Nævnes 1730 hvor en datter er fadder, #2043.

Nr. 6103 1737.04.06 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0, DØBT: 1737.04.06. FAR: Peder Hesselvig. MOR: Maren Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:

Nr. 6104 1737.04.10 Maren Peder Hesselvigs kone, Hesselvig.
MAND: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:
NOTITS: Maren fra næste datter født med næste kone.

Nr. 6105 1737.05.05 Jens? Christensen, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1729.11.06. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 5 Maj Christen Møllers Barn.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6106 1737.05.09 Johanne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.04.06. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepul: 9 Hujus jens christ: ba{..} {Johanne}.
NOTITS: Jens Christensen gift af Pindvig.

Nr. 6107 1737.05.21 Anne Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1680c-.
MAND: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 21 Maj jens {Boesen} ødevigs Hustr {Anne Christensdatter}.

Nr. 6108 1737.05.29 Anne Huus, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 29 Maj Anne [Huus].

Nr. 6109 1737.07.06 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.05.25. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 6 jun: jens Bchbechs barn {Anne Marie}.

Nr. 6110 1737.07.03 Anne Christensdatter, , SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1736.12.02. FAR: Christen Ørbæk. MOR: ? Christen Ørbæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 3 jullii Christen ørbechs Barn {Anne}.
Dåb nr. 2105

Nr. 6111 1737.12.03 †1737.11.28 Laurids Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1737.08.04. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn Nafnlig Lauritz ßom døde d 28 Nov:
NOTITS: Begravelsesdagen ansat 5 dage efter dødsdagen, som præsten angiver.
Dåb nr. 2120

Nr. 6112 1737.12.10 ? Christen Døvlings kone, Døvling.
MAND: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 dec: Christen Deuflings Hustr

Nr. 6113 1737.12.14 Peder Graversen? Gravel, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 dec: Peder gravel..

Nr. 6114 1737.12.26 Karen Veilgaard, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 hujus Caren veilgaard. Mort et Sepult: etc:
NOTITS: Fadder 1734, Anne Veilgaard begravet 1732.

Nr. 6115 1738.02.11 Anne Pallesdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1734.05.14. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Pallie And: daatter {Anne} d 11 Febr:
Dåb nr. 2084

Nr. 6116 1738.02.18 Jakob Pallesen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1737.08.10. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 18 Febr Pallie And: s ßøn {Jakob} .
Dåb nr. 2121

Nr. 6117 1738.06.04 Inger Smedekone, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 4 jun inger Smeede Kone.

Nr. 6118 1738.06.08 Peder Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1737.05.12. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 8 jun døde Peder shomagers Barn {Peder},
Dåb nr. 2117

Nr. 6119 1738.07.17 Jens Mølle, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 17 jul: Jens Møl.

Nr. 6120 1738.08.01 Maren Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 Aug: Maren Krog.

Nr. 6121 1739.08.13 Jens Olufsen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: jens olufsen d 13 [Aug] ß[z] døde om søndag i [..s.n].
NOTITS: Datoen er i tvivl, men det er mellem 1. jan og 2. okt. Teksten er udsædvanlig, måske var Jens Olufsen noget specielt.

Nr. 6122 1739.10.02 Christen Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1739.01.22. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 oct Niels xtensens Barn {Christen}.
Dåb nr. 2128

Nr. 6123 1739.10.04 Niels Hesselvig, Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d x br Niels Hisselvig.
DKB: d [4] [...] Niels hesse[vig].

NOTITS: Datoen d x br skal vel betyde x(10)br altså oktober. Dermed ville være datoen selv være glemt i præstens kirkebog. Datoen in degnens kirkebog, hvor skriften er meget svag, synes at være den 4.

Nr. 6124 1740.06.11 Anne Rasmusdatter, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 11 jun Anne Rasmus daatter etc:
DKB: d 11 Junii døde Anne Rasmuß datter j Krog.

NOTITS: Ellers ikke nævnt.

Nr. 6125 1740.08.19 Søren Madsen, Skarrild By.
HUSBOND: Arnt Nielsen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten i Skarrild/Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult Søfren Matzen her udj byen d 19 Aug:
DKB: d 19 Austustus døde Søren {...}sen [her udj bye..].


Nr. 6126 1740.11.13 ? Peders/en/datter, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 22 Trinit Peder shomagers Barn.
DKB: Dom: 22 Tint: døde Peder shumgger baren i døfling.

NOTITS: Der er ikke fundet andre børn af Peder Skomager end Peder *1737 og han døde formentlig 1738 #6118.

Nr. 6127 1740.12.23 Else Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1740.09.12. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Død og begraven jens Matzens barn udj Selstrop.
DKB: d: 23 December Døde Jens Marssen baren i Silstr{..}.

NOTITS: Præsten angiver ingen dato, men degnen gør.
Dåb nr. 2142

Nr. 6128 1741.01.07 †1741.01.07 Anders Jensen Grene, Skarrild Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 7 janv: Anders {Jensen} green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.
DKB: Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.


Nr. 6129 1741.01.07 †1741.01.07 Laurids Madsen, Skarrild Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 7 janv: Anders green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.
DKB: Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.


Nr. 6130 1741.04.10 ? Jensdatter, Skarrild Grene.
BROR: Anders Jensen Grene, Skarrild Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Apr: dend Blinde Pige udj Green Sl Anders {Jensen} greens ßyster.
DKB: d: 10 April død dend blinde udi gren.


Nr. 6131 1741.05.15 Margrethe Klink, Sølle Grete, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Maj Magrethe Klinck v Sølle grete kaldet.
DKB: d: 15 May døde Sølle gre{..} udi Lustrup.


Nr. 6132 1741.06.22 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.
DKB: d: 22 dito fich Christen hees gaar hust: et død{...}

Dåb nr. 2146

Nr. 6133 1741.08.10 ? Bertels/en/datter, Hesselvig. FAR: Bertel Hesselvig. MOR: ? Bertel Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Aug: Bertel Hesselvigs ßøn.
DKB: d: 10 Augst døde bertel [Silstrup] baren.

NOTITS: I følge skattemandtallet boede Bertel i Hesselvig i 1743. Degnens angivelse Silstrup synes forkert. Ingen børn født i Skarrild kirkebog, men Bertel mest sandsynligt kommet fra andet sogn.

Nr. 6134 1741.11.13 Christen Søfrensen, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 13 Nov: Christen Søfrensen.
DKB: d: 12 Si[...mler] døde Christ Søren sen her af By:

NOTITS: Han ses fra 1726 til 1736 før hans begravelse.

Nr. 6135 1742.05.25 Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 25 Maj Anne Nielsd: af Karstofft.
DKB: D: 25 may døde Anne Niels daatter af søn der Castoft.


Nr. 6136 1742.07.01 Anne Holte, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 1 Jullii Anne Holt.
DKB: [....] [.....] [...] Anne holte her af byen.


Nr. 6137 1742.07.11 Margrethe Olufsdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 jul Margrethe olufsdatter.
DKB: [...] 24 de[...] [døde] Margrethe Oluf daatter af Lustrup.


Nr. 6138 1742.07.26 †1742.07.16 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1742.05.21. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 16 julii døde Jens Berchibechs Barn {Anne Marie}.
DKB: d. 26 Julius døde Jens bershe Beches Baren {Anne Marie}.

NOTITS: Det ser ud til at præsten skriver dødsdatoen og degnen begravelses datoen.

Nr. 6139 1742.09.23 ? Jens Birkebæks kone, .
MAND: Jens Birkebæk, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 18 p Trinit Jens Birchebechs Hustr.
DKB: 18 Søndag i Trinitus døde Jens Berche Beches Hustr.


Nr. 6140 1742.10.03 Niels Hyrdedreng, , SAND ALDER: 10+, DØBT: 1732c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 oct. Niels Hyrde dreng.

NOTITS: Degnen har ikke noteret denne begravelse.

Nr. 6141 1742.12.26 †1742.12.20 Anne Jensdatter, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 20 Decembr død og blev begrafven Anne Jens daatter.
DKB: d 26 December døde Anne Jens datter i Bexgaar.

NOTITS: Præsten dødsdatoen, degnen begravelsdatoen.

Nr. 6142 1743.04.06 Christen Pedersen, , SAND ALDER: 2.05 (å.m), DØBT: 1740.12.18. FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6 Apr: Peder Matzens ßøn {Christen}.
DKB: d. 6 April døde Peder Massen Børn {Christen}.

Dåb nr. 2143

Nr. 6143 1743.04.28 Karen Nielsdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 28 Apr: Karen Niels Daatter.
DKB: d. 28 April døde Karen Niels datter af Lustrup.


Nr. 6144 1743.06.08 Tue Sørensen Grene, Skarrild Grene.
KONE: ? Tue Sørensens kone, Skarrild Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 8 Juni døde Tue {Sørensen} gren.

NOTITS: Sørensen fra skattelisten 1743. Voksen person, står som fæster.

Nr. 6145 1743.09.02 Sidsel Pindvig, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Sept Zitzel Pindivg.
DKB: d 2 Sept: død ßesel Pindvig.


Nr. 6146 1743.09.05 Peder Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1743.05.16. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult Peder Pedersens barn {Peder}.
DKB: d 5 Sept: døde Peder Pedersens barn {Peder} af lustrup.

Dåb nr. 2159

Nr. 6147 1744.07.12 ? Olufs/en/datter, . FAR: Oluf Mølle. MOR: ? Oluf Mølles kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d dom: 6 p Trinit Oluf Mølles barn.
DKB: Anno 1744 døde Olle Mølles barn .

NOTITS: Oluf Mølles patronym ikke kendt, ikke klart om barnet er døbt.

Nr. 6148 1744.09.24 ? Andersen, Elkær. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 Sept : døde og blev begraven Anders Elk: ßøn.
DKB: d 24 Septem døde Anders Elkier ßøn.

NOTITS: Jens *1728, Mads *1731 eller Søren *1735.

Nr. 6149 1744.10.04 Jens Christensen, Pindvig.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 oct: Jens Christensen i pindvig.
DKB: d 4 otober Jens Christensen af Pinvig.


Nr. 6150 1744.11.14 Anne/ Maren Olufsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1744.09.20. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dend 14 Novembr: blev begraven Niels Olufsens barn {Anne/Maren} {NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.}
DKB: d 14 Novem døde Niels Ollesens barn {Anne/Maren} af Kasto{..}.

NOTITS: En af tvillingerne Anne og Maren to måneder gammel.
Dåb nr. 2171

Nr. 6151 1744.12.18 Henrik Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1744.05.03. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 18 dec: Jens Nielsens barn {Henrich} , NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.
NOTITS: Døvling udfra fadderlisten.
Dåb nr. 2168

Nr. 6152 1745.03.11 Ingeborg, Hesselvig.
MAND: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.
PKB: d 2 April Thomas Hesselvig Hustru {Ingeborg}.

NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig. Præsten har begravet 11. marts, degnen 2. april. Præsten her regnet for rigtig.

Nr. 6153 1745.03.11 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.03.07. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.

NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig.
Dåb nr. 2176

Nr. 6154 1745.03.13 Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Søndergaard).
MAND: Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst i Skarrild/Arnborg †1709.01.09 Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult : d 13 {Marts} Mad Sl Hr Oluf Dues {Margrethe Andersdatter Braadt}.
DKB: d 14 døde Madme Dues.


Nr. 6155 1745.04.05 Dødfødt, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.04.01. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.
DKB: Ao 1745 døde Jakop {Christensen} Skaues barn.

Dåb nr. 2178

Nr. 6156 1745.05.05 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.01. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 May: Christen Heesgaard som var dødfød.
DKB: d 5 Juni Christen Hesgaard barn ßom var død fød.

NOTITS: Degnens 5. juni er en fejl for 5. maj, for hans næste indførelse er den 2. april.
Dåb nr. 2180

Nr. 6157 1745.07.08 †1745.06.24 Søren Christensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 8 Jullius Søren Christensen af Lustrup.
DKB: Paa sandt Hans dag ßøren Christensen af lustrup.

NOTITS: St. Hansdag er den 24. Juni.

Nr. 6158 1745.08.14 ? Bertels/en/datter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen. MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: bertel Nielssen baren som Drunet.
DKB: d 14 Aug. døde bertel selstrup barn som drunk{..}.


Nr. 6159 1745.11.02 Karen Jensdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Novemb: Karen Jensd datter af lustrup.
DKB: d 2 Novem: Karen Jens datter af lustrup.


Nr. 6160 1746.04.05 Peder Christensen Pindvig, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 April Peder {Christensen} Pinvig.
DKB: d 5 April døde 1746 Peder {Christensen} Pinvig.


Nr. 6161 1746.04.26 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 April Døde Niels Ollesen af Kastoft
DKB: d 26 Ap: døde Niels ollesen af Kaßtoff.


Nr. 6162 1746.07.02 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1746.06.29. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 julli Christens hees gaard død fød barn.
DKB: d 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød,


Nr. 6163 1747.01.06 Anders Madsen Elkær, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6te Janvari død Anders Elkær etc.
DKB: Anno 1747 døde d 6te Janvar Anders Madsen af lustrup.


Nr. 6164 1747.01.26 Peder Pedersen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 dito {Janvari} Peder Pedersen af lustrup.
DKB: d 26 d: Peder Pedersen Af lustrup.


Nr. 6165 1747.02.07 Kirsten Christensdatter, Elkærgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 7 Febrari Kirsten Chrestens datter af Elkiærgd.
DKB: d 7 Feb: Kirsten Christen datter af Elkiergaard.


Nr. 6166 1747.02.11 Inger Pedersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.11.09. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Febrari Peder Christensens barn {Inger} etc.
DKB: d 11 Febrari Peder Christensen barn {Inger} her af Byen {Skarrild By}.

NOTITS: Moderen kan hedde Kirsten Sørensdatter.
Dåb nr. 2191

Nr. 6167 1747.02.20 Niels Elkær, Skarrild By (Elkærgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 20 Feb: Niels Elkier.
DKB: d 20 Feb: Døde Niels Elkiergaard her af Byen {Skarrild By}.

NOTITS: I følge skattelisten 1743 kan dette være 1. Christen Elkærs far, 2. Anders Elkærs bror.

Nr. 6168 1747.02.29 Michel Sørensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 29 dito {Feb.} Meckel Sørrensen af lustrup
DKB: d 29 Feb døde Mehel ßørrensen Af Lustrup.

NOTITS: Ikke i skattelisten 1743.

Nr. 6169 1747.03.05 ? Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 Mart: Sl: Peder Pedersens Søn af lustrup.
DKB: d 5 Marti døde Salig Peder Pedersens ßøn.

NOTITS: Faderen død to måneder før.

Nr. 6170 1747.04.03 Mads Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1745.05.29. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 Ap[r]lis Anders Madssen barn {Mads} af Selstrup.
DKB: d 3 Apirl{!} døde Anders Madsen barn {Mads} af Seltrup,

NOTITS: Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.
Dåb nr. 2181

Nr. 6171 1747.04.21 ? Mads Degns kone, Silstrup.
MAND: Mads Degn, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 dito {Aprlis} Mads degns hustru.
DKB: d 21 April døde Mas degn Hustru af Selstrup,


Nr. 6172 1747.05.13 Jens Bennetsen, Silstrup.
KONE: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 13 Mayus Jens Bennesen af Selstrup.
DKB: d 13 Mayus Døde Jens Bennesen af Selstrup,

NOTITS: Gift før 1725 (Skifte efter Niels Olufsen, Silstrup).

Nr. 6173 1747.11.15 Mette Madsdatter, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 November Mette Mads Datter af Kastoft.
DKB: d 15 Novb: Døde Mette Mads dater af Kastoft,


Nr. 6174 1747.12.22 Peder Pedersen, Skarrild By (Klink).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 22 Decmb: Døde Peder Pedersen her af Byen [stus] gaar.

NOTITS: Mangler i præstens kirkebog. I skattelisten 1743 ses Peder Studsgaard i Klink, Skarrild By.

Nr. 6175 1747.12.26 Kirsten Krog, Krog.
DØDSÅRSAG: Lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 December Kirsten Krog af Lyn[...].
DKB: d 26 Decem. Døde Kirsten Krog af Lyn.


Nr. 6176 1748.01.11 Anne Marie Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1747.08.06. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Janv Niels {Christensen} Ronnum {barn} {Anne Mari}.
DKB: I Jesu Navn Amen 1748 d 11 Janvari døde Niels {Christensen} Ronnums barn {Anne Mari}.

NOTITS: Det antages at Degnen er korrekt, det er et barn, der her begraves. Faderen kaldes i dåben Niels Christensen.
Dåb nr. 2195

Nr. 6177 1748.02.02 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1747.10.29. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Feb: Niels {Nielsen} Ødvigs Baren {Kirsten}.
DKB: d: 2de Februaris død Niels {Nielsen} Ødvigs Baren {Kirsten}.

Dåb nr. 2196

Nr. 6178 1748.03.15 ? Christens/en/datter, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Mars Chresten Eriechsen Baren.
DKB: d: 15 Mar: død Chresten Erechs: Barn udi lustrup.

NOTITS: Dette barn ikke set født i Skarrild kirkebog.

Nr. 6179 1748.03.18 Maren Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 4.09 (å.m), DØBT: 1743.06.16. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 dito {Mars} Peder Hesßelvigs datter {Maren} ßom var bliend.
DKB: d: 18 dito {Mar} død Peder Hesselvigs svage datter {Maren}.

NOTITS: Peder Hesselvigs andre børn Niels og Erik er 20 og 17 og sønner.
Dåb nr. 2162

Nr. 6180 1748.03.24 Christen Pedersen, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 April Chresten Peder af gren,
DKB: d: 24 dito {Mar:} Chresten pedersen af gren.

NOTITS: Dato fra Degnens kirkebog. Præsten synes at rode rundt.

Nr. 6181 1748.04.05 Jens Christensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 Apr: Jens Chresten.
DKB: d: 5te April Jens Christensen af Lustrup.


Nr. 6182 1748.04.21 Peder Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1743.12.19.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 dito {Mar} Chresten Pinvig Barn {Peder}
DKB: d: 21 April døde Peders: Chresten i pinv{..}.

NOTITS: Kun ved at holde præsten sammen med degnen kommer man til at det a. er Christen Pindvigs barn der dør og b. at barnet hedder Peder.
Dåb nr. 2164

Nr. 6183 1748.04.23 Rasmus Jakobsen, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d. 23 dito {Apr:} Rasmus Jacobsen af Krog.
DKB: d: 23 dito {April} døde Rasmuds Jacofopsen af Krog.


Nr. 6184 1748.05.04 Johan Bendtsen?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 May Jahan bents.

NOTITS: Kunne også være Johanne Bentsdatter.

Nr. 6185 1748.05.08 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 4.07 (å.m), DØBT: 1743.10.10. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 8te may død degn baren Naflig Anne Margrete Lars datter.

Dåb nr. 2163

Nr. 6186 1748.05.14 Bolle Larsdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 dito {May} Bolle Las datter af Lustrup.
DKB: d: 14 dito {May} L[e]ll Las daatter af Lustrup.

NOTITS: Ud fra præsten ville man tro hun hed Bodil, men degnen har måske Lille eller lignende.

Nr. 5992 1748.07.01 Niels Nielsen, Øvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1c, DØBT: 1746.04.17. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra skifte: 'begravet Niels Nielsen søn Niels i Øvig'.}
NOTITS: Niels er døbt i april 1746 og han er død før august 1750, for han nævnes ikke i skiftet efter moderen, se link. Hans begravelse er her sat til 1748 midt i perioden 1746-1750, hvor han med sikkerhed er død.
Dåb nr. 2185
LINK: Skifte efter moderen Johanne Pedersdatter 1750.08.22.

Nr. 6187 1748.10.27 Christen Christensen? Lund, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 33cc, DØBT: 1715cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 27 October Døde [...] Salig Christen Lund af Præsteg{.}.
DKB: d: 27 [fetaunavius] Døde nu Sallig Christen Lund af præste gaard.

NOTITS: Formodet bror til præstens kone Abelone Christensdatter Lund, død før skiftet 1752 efter moderen Helvig Christensdatter Haderup. Degnens dagsbetegnelse er ikke tydet.

Nr. 6188 1748.11.12 Christen Jensen, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 Novem: Chresten Jenssen af Pinvig.
DKB: d 12te Noveber , døde Chresten Jenssen af Penvig.


Nr. 6189 1748.12.04 Søren Christensen, , SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1748.05.05. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 Decemb: Chresten Erricksen ba{..} {Søren eller Peder}
DKB: d: 4de Demsber døde Chresten Erechsen Søn {Søren eller Peder} af Lustrup.

NOTITS: Tvillinger. Muligvis ses en af de to senere.

Nr. 6190 1748.12.30 ? Lars Bæktofts kone, Bæktoft.
MAND: Lars Bæktoft, Bæktoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 30 December Las Becks Toftes Hustru.


Nr. 6191 1749.01.10 Bendt Sørensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 39cc, DØBT: 1710cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Janvari Døde Bent Sørrensen af Karstoft.
DKB: J Jeus Navn Amen Anno 1749. d 10 Janvari Døde Bent Sørrenßen af Kastoft.

NOTITS: Ungkarl i skattelisten 1743.

Nr. 6192 1749.02.15 Jep Døvling, Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Febrarius Døde Jep Døvling.
DKB: d 15 Febers Døde Jep Døvling.


Nr. 6193 1749.03.14 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1749.03.09. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Maritius døde Niels {Christensen} Ronnum død fød Barn.
DKB: d: 14 Mas: Niels {Christensen} Ronnum død føe Baren.

Dåb nr. 2204

Nr. 6194 1749.06.13 Anne Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.06.08. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 13 Junius døde Chresten {Jensen} Møllers Barn {Anne Kirstine}.
DKB: d: 13 Juny døde Chresten Møllers Baren Naf Anne Kierstine.

Dåb nr. 2206

Nr. 6195 1750.02.21 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1748.04.04. FAR: Christen. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 Feb: Chresten Elkier Barn {Niels}.
DKB: Anno 1750 d 21 Feb: Døde Chrestens Elkiers Søn niels

Dåb nr. 2199

Nr. 6196 1750.03.26 Jakob Christensen Skave, Skave.
KONE: Maren Nielsdatter, Skave, Skarrild, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 Mart: Jacob {Christensen} Skaue.
DKB: d: 26 Mar: døde Jacob {Christensen} Skaue som [led] udi 14.

NOTITS: Som led i fjorten år?

Nr. 6197 1750.04.07 Doret Hansdatter, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 7 April Doret Hans Datter her af Byen.
DKB: d 7de April døde Doret Hansdatter her af Byen.


Nr. 6198 1750.04.12 Katrine Jensdatter, , DØBT: 1750.03.01. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 12 April , Jens Pedersen Baren {Catrina} som hans Hustru miste hos sig.
DKB: d 12te April , døde Jens pedersen baren {Catrina} som hans Hustru misted hos sig en piger baren.

Dåb nr. 2214

Nr. 6199 1750.08.04 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.09.01. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 4 Augustus Chresten Heesgaard Barn død født.
DKB: d: 4de Agusti Chresten hesgg Baren død fød 1 piger.

NOTITS: Marianne fra første barn med næste kone.
Dåb nr. 2217

Nr. 6200 1750.08.14 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1750.03.01. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 14 Nov. Niels {Nielsen} Ødvig Baren {Kirsten}.
DKB: d 14 dito {Augosti} Niels Ødvig Baren 1 datter {Kirsten}.

NOTITS: Præsten skriver måneden forkert af efter degnen her, ligeså ved næste dåb.
Dåb nr. 2213

Nr. 6201 1750.08.22 Johanne Pedersdatter, Øvig, SAND ALDER: 41c, DØBT: 1709c.
MAND: Niels Nielsen Øvig, Skarrild
DØDSÅRSAG: smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 22 Nov Niels {Nielsen} Ødvigs Hustru {Johanne Pedersdatter}.
DKB: d: 22 dito {Augosti} Niels Ødv{..} Hustru Janne [pr] [dø.]

NOTITS: Efter degnen at dømme blev hun kaldt Janne. Præsten skriver de begravede af efter degnens kirkebog, i begravelsen #6200 før denne laver han fejl og har Nov. i stedet for Aug., men skiftet efter Johanne Pedersdatter er fra den 22. aug., hvor hun altså med sikkerhed er død.
LINK: Skifte forrettet på hendes begravelsesdag 22. aug. 1750. Smitsom sygdom i huset, derfor holdes skiftet i præstegården.

Nr. 6202 1750.09.29 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.10 (å.m), DØBT: 1746.11.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 29 Sept: Hans {Eskesen] Karstoft Barn {Eske Christian}.
DKB: d: 29 September døde Hans Eskes: ßøn Eske kristen søn ,

Dåb nr. 2190

Nr. 6203 1750.10.09 Valborg Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 26+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 9 Octob: Peder Hesßelvigs Datter.
DKB: d 9 October døde Peder Hesselvigs datter Valborg.


Nr. 6204 1750.11.26 Doret Jakobsdatter, Skarrild By (Søndergaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 26 Nov: døde Doret Jacosp datter udi Sønder gaard.


Nr. 6205 1751.01.04 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1751.01.01. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 Janvari døde Peder {Christensen} Lustrup Baren.
DKB: d 4de Janv. peder {Christensen} lustrup en død fød piger Baren.

NOTITS: Degnen igen mere eksakt end præsten. Konens navn fra Agnes Laustsen.
Dåb nr. 2220

Nr. 6206 1751.01.18 Peder Christensen Bæktoft gammel, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult. d 18 Janvari gl Peder Bechtoft.
DKB: d: 18 Janv. døde ped{..} Chrestensen Ber[.]h[....] her i Byen {Skarrild By}.


Nr. 6207 1751.03.09 Søren Christensen, Elkær, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1750.11.01. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 9 Marti Chresten Elkiærs Baren {Søren}.
DKB: d: 9de Marsius døde Christen Elkier Søn Niels {gennemstreget} Søren.

Dåb nr. 2218

Nr. 6208 1751.03.14 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1750.03.26. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 dito {Marti} Laurids {Ebbesen} degn Barn Anne Magrette.
DKB: d 19 dito {Marsius} død dengn{!} datter Anne magrete ,

Dåb nr. 2215

Nr. 6209 1751.03.15 Maren Jensdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 17 dito {Marti} Maren Jensdatter af Lustrup.
DKB: d: 15 dito {Marsius} døde maren Jens daatter af lustrup ,


Nr. 6210 1751.08.09 Anne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sept: d 9 Augustus da Mistede Jens pedersen og Hustru deres Baren {Anne} hos dem.
DKB: d 9 Augustus da Mist Jens pedersen Og han Hustru deris baren hos dennem Nafnlig Anne ,

Dåb nr. 2225

Nr. 6211 1751.09.03 Peder Christensen Hesselvig gammel, Karstoft, DØBT: 1705cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 Septem gl Peder Hesselvig.
DKB: d 3 Sebtember døde gl: Peder Christensen af hesselvig udi Castoft.

NOTITS: I 1754 ses en yngre Peder Jensen i Hesselvig.

Nr. 6212 1751.09.09 Mads Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Swpult d 9 September Thomas Hesßelvigs Baren {Mads}.
DKB: d 9. Seebtember døde Thommas Hesselvig Baren Naflig Mas.

Dåb nr. 2226

Nr. 6213 1751.12.19 Kirsten, Lustrup.
MAND: Peder Christensen Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 Søndag i Aven Peder {Christensen} Lustrup Hustru Kiesten.
DKB: d: 4de søndag i Aven Døde Peder {Christensen} lustrup hustru Nafnl: Kiersten.

NOTITS: At præsten skriver af efter degnen ses meget tydeligt her: Aven for Advent ville præsten selv ikke skrive undtagen han skrev af.

Nr. 6214 1752.01.05 Inger Christensdatter, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1752 Sepult: Sepult: d 5 Janvari Enger Chrestens datter af Selstrup.
DKB: 1752. d 5te Janv: døde Enger Christendatter i Selstrup.


Nr. 6215 1752.01.17 Michel Lauesen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult. d 17 dito {Janvari} Mechel Lauesen.
DKB: d: 17 dito {Janv} døde Mechel lunsen udi lustrup ,


Nr. 6216 1752.05.17 Christen Madsen Døvling?, Skarrild By (Degnehuset).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 17 May Chresten [d]øvli{..}.
DKB: d: 17 May døde Chresten Massen udi degn huset.


Nr. 6217 1752.07.15 Søren Christensen, Døvling (Øster).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 15 Julius Sørren Chreste{...} af øster døvling
DKB: d: 15 Julius døde Søren Christen udi Døflinig.


Nr. 6218 1753.01.20 Knud Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1752.10.29. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1753 Sepult. Sepult d 20 Janvari Thomas Hesselvigs Søn Knud.
DKB: IJesu nafn Anno 1753. Døde d: 20 Janv: døde thomas Hesselvig søn Knud ,

Dåb nr. 2233

Nr. 6219 1753.03.06 Kirsten Christen Klings kone, Skarrild By (Klink).
MAND: Christen Klink, Skarrild By (Klink), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6 Marti Chresten Kling Hustru.
DKB: d: 6te Marsi døde Christen Klienhes Hustrue Kiersten.


Nr. 6220 1753.03.10 Maren Vindelev, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 dito {Marti} Maren Vindeløv udi Bexgaard.
DKB: d: 2 dito {Marsi} døde Maren Vendelef udi Bexgaar.


Nr. 6221 1753.03.29 ? Niels Mortensens? kone, Døvling.
MAND: Niels Mortensen?, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 29 dito {Marsi} døde Niels mor[tensen] hustru [døfling]

NOTITS: Præsten har ikke kunnet læse degnens udtværede tekst og har udeladt denne begravelse, han kopierer jo fra degnens kirkebog. Med Photoshop billedbehandling kan teksten gættes.

Nr. 6222 1753.06.21 Peder Graversen gammel, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 21 Junius gl Peder [B]rasessen udi Bexgaard.
DKB: d. 21 Junius døde gl: Pe{...} gravessen udi bexgaar.


Nr. 6223 1753.07.04 Else Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1753.03.25. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 4 Julli Niels Madsß{..} datter {Else} af døvling.
DKB: d. 4de Julius døde Niels Massens datter {Else} i døfling.

Dåb nr. 2239

Nr. 6224 1753.07.18 Peder Nielsen, Elkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 18 Juli døde der en fattil{!} mand i Elkiærgaard Peder Nielssen ßom var os ubekiendt.
DKB: d. 18 Julius døde der en fattig Mand udi Elkiergaard Naflig peder Nielssen, som var os ubekient ,

NOTITS: Peder Nielsen ikke fra Skarrild eller omliggende sogne.

Nr. 6225 1753.09.02 Anne Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1747.05.13. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 2 Septemb: Chresten {Pedersen} Pindvigs Baren {Anne}.
DKB: d 2 Sebt: døde Christen {Pedersen} Pinvigs datter Anne.

NOTITS: Med forbehold: dette skulle være Anne Kirstine Pedersdatter *1747.05.13, der er ikke set andre børn af Christen Pedersen, hvorved der i dåben ikke står Pindvig.
Dåb nr. 2193

Nr. 6226 1753.12.01 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.10.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 1 Decemb: Peder Andersen Baren {Margrethe}
DKB: d: 1 December døde Peder Anderssen datter Margret{.}.


Nr. 6227 1754.02.25 ? Nielsen, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 25 Feb Niels lustrups Søn
DKB: J Jesu Navn Anno 1754. d. 25 Februsarius , døde Niels Lustrups søn.

NOTITS: Der ses to døtre Maren født 1739 og 1741 af Niels Lustrup, ingen anden Niels i Lustrup nævnt i kirkebogen indtil 1753.

Nr. 6228 1754.03.12 Hans Pedersen, Hesselvig, DØBT: 1744c+. FAR: Peder Jensen Hesselvig. MOR: ? Peder Jensen Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 marti Peder Jensen i Hesßelvig hans Søn{Hans}.
DKB: d: 12 Mars død Peder Hesselvig barn Nafl: Hans.

NOTITS: Ingen Hans set født i kirkebogen 1725-54. Degnen skriver barn her interpreteret som under 12 år. Uklart.

Nr. 6229 1754.10.06 ? Laurids Skomagers kone, Skarrild By.
MAND: Laurids Olesen Skomager, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6 October Laurids {Olesen} skumagers Hustru.
DKB: d 6te Ogtober døde Larius Skumagers Hustru her i b{..}.

NOTITS: Ellers ikke nævnt, en Peder Skomager se 1737-40 i Døvling, Skarrild og Laurids Skomager 1748 to gange vel i Lustrup.

Nr. 6230 1754.10.14 Christen Mortensen Klink, Klink, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1724-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Octob Chresten Kling
DKB: d: 14 October, døde Christen Mortensen Klinch.


Nr. 6231 1754.12.12 Bolle Adamsdatter, Hesselvig.
SØN: Peder Jensen, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 decemb Peder Jenssen i Hesßelvig hans Moder.
DKB: d: 14 Decmber døde den gl: Koene udi hesselvig Bolle Adams daatter.


Nr. 6232 1754.12.18 Thøger Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1748-. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 Decemb: Chresten Erichsen Søn Tøger.
DKB: d: 18 Decmber døde Christen Erichsen Søn Tøger.

NOTITS: Christen Eriksen ses i Lustrup, Skarrild fra 1748 fremad, ingen Tøger født 1748-54 i Skarrild, måske født i et andet sogn.

Nr. 6233 1755.01.01 Margrethe Jensdatter, Lustrup.
MAND: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut{!} Anno 1755 d: 22 Janvari: døde Olle Pedersen Hustru Margrete Linsdatter
DKB: Anno 1755 d: 22 Janv Olle Pedersen i Lustrup Hustru Magrete Jensdatter.

NOTITS: Præsten begynder her at skrive "Seplut" for egentlig "Sepult".

Nr. 6234 1755.02.06 Karen Sørensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 25, DØBT: 1730.02.12. FAR: Søren Madsen Salig. MOR: ? Søren Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 6 Feb: døde Sl: Sørren Madsen datter Karen.
DKB: s: 6te Feb: døde Sl. Søren Massen datter Karen.

Dåb nr. 2044

Nr. 6235 1755.04.11 Mette Mari Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.03.28. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 1 April: død Peder Jensens Barn Naflig Mette Mari.
DKB: d: 1 april, døde peder Jenssen Baren Nafl: Met Mari.

NOTITS: 14 dage gammel.
Dåb nr. 2254

Nr. 6236 1755.09.14 ? Madsen, Karstoft- Sønder. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone, Karstoft- Nørre, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Splut d: 14 Sep. døde Mads Sørrensens Søn i Sønder Carstof.
DKB: d: 14 September døde Mas Søren Søn i Sønder Castoft.

NOTITS: Uklar. Ikke set født, muligvis nyfødt og ikke døbt.

Nr. 6237 1755.12.21 Niels Pedersen Døvling, Døvling, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1700c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 21 December Døde Niels {Pedersen} døfling.
DKB: d 21. December døde Niels Døfling.

NOTITS: Der er to Niels i Døvling i 1744. Niels Jepsen der dør †1778.11.28 i Døvling og denne Niels Pedersen. Begge ses i Nørre Karstofts jordebog 1744. Niels Madsen der ses 1753+ får børn til 1765 i Døvling kan således ikke være død 1755.

Nr. 6238 1756.01.01 Margrethe Nielsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut Anno 1756 d: 1 janvari døde Margrete Nielsdatter
DKB: J Jesu nafn Ao 1756 d: 1 Janv, døde Magrete Nielsdaatter.


Nr. 6239 1756.02.14 Margrete Jensdatter Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 14 Febr: døde Magrete Lins daatter Krog.
DKB: d: 14 Feb: døde Magrete Jens daatter i Krog.


Nr. 6240 1756.07.12 Christen Mortensen, Heesgaard, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1710c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 12 Juli døde Chresten Mortensen i Heesgaard.
DKB: d: 12 Juli døde Christen Mortensen udi Hees gaar.

NOTITS: Gift to gange. 1. kone død 1750.

Nr. 6241 1756.10.12 Christen Madsen, Lustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1754.10.08. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 12 october Døde Mars lausens søn {Christen} i Lustrup.
DKB: d 12 October døde Mas Laus: søn {Christen} i lustrp.

Dåb nr. 2249

Nr. 6242 1756.10.14 Karen Jakobsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.07.11. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: ? Jakob Sørensens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 14 Dito {october} Jacob Sørrensen Datt{..} {Karen} i Døvfling.
DKB: d: 14 dito {October} døde Jacob {Sørensen} Døuling daatter {Karen} som de misted hos dennem.

Dåb nr. 2260

Nr. 6243 1756.10.28 Anne Sørensdatter, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 28 ocher døde Anne Sørensdatter her i Byen.

NOTITS: Præsten har overset denne begravelse men taget datoen og givet den til næste begravelse, præsten er ikke pålidelig.

Nr. 6244 1756.12.22 Maren Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1756.11.22. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 28 Octr Døde Peder Ander{..} barn {Maren}.
DKB: d: 22 Dember døde peder Andersen barn {Maren}.

NOTITS: Præsten har taget datoen fra forrige begravelse og glemt den forrige begravelse som kun ses i degnens kirkbog.
Dåb nr. 2263

Nr. 6245 1757.01.09 Rasmus Christensen Kollund, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut Anno 1757 d: 9de Janv: Døde Gl: Rasmus Christensen Lellund ad Casst
DKB: J Jesu Nafn 1757 d 9de Janv, døde gl: Rasmus Christensen Kollund udi Castoft.


Nr. 6246 1757.01.24 Karen Jakobsdatter, Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 24 dito {Janv:} døde Gl: Karen Jaco{..}daatter af døfvling.
DKB: d: 24 dito {Janv} døde gl: Karen Jachop datter af døfling.

NOTITS: Hun er datter af Jakob Jensen Harreskov †1742-, se skifte efter hans bror Peder Jensen, Over-Kirkegaard, Assing 24. dec. 1742.

Nr. 6247 1757.02.07 Peder Nielsen, Skave.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 7 Febru: døde Peder Nielsen i skau.
DKB: d 7de Febr: døde peder Nielssen udi shaue.


Nr. 6248 1757.02.18 Marianne Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1756.12.26. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 18 Febru: døde Jens Pedersen barn {Marianne} her i Byen.
DKB: d: 18 dito {Febr:} døde Jens Pedersen baren {Marianne} her i byen.

Dåb nr. 2266

Nr. 6249 1757.03.14 Anne Marie Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1755.03.03. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: ? Anders Nielsen Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 14 Mart: døde Anders grenes Datter Anne Magrete.
DKB: d 14 Marsi døde Anders Gren daatter Anne Magrete.

NOTITS: ? En Anne Margrethe er ikke set født, derimod Anne Mari. En ny datter i 1758 døbes Anne Mari, dermed skulle den første Anne Mari fra 1755 være død før 1758.
Dåb nr. 2253

Nr. 6250 1757.03.17 Lars Jørgensen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Marti døde Lars Jørgenssen udi Selstrup.
DKB: d: 17 dito Martius døde Lars Jørgensen udi Seltrup.


Nr. 6251 1757.03.27 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1754.12.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
DØDSÅRSAG: børnekopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 27 dito {Marti} døde Peder Andersen barn i skau Magrete.
DKB: d: 27 dito {Martius} døde peder Andersen baren udi skau Magrete af børne[ko]

Dåb nr. 2251

Nr. 6252 1757.04.21 Anders Pedersen, Skave, SAND ALDER: 77c+, DØBT: 1680c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 21 April: døde Gl Ander Pedersen i skau.
DKB: d: 21 Ap: døde gl. Anders Pedersen udi shaue.


Nr. 6253 1757.07.20 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), DØBT: 1731.09.09. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abbelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 20 Jullius døde Præstens Søn Niels Arentsen Bisted.
DKB: d: 20 Junius, døde præstens {Arnt Nielsen Bisted} Søn Niels udi præstegaarden.

NOTITS: Degnen har juni, men præsten har juli og det er hans søn der dør.
Dåb nr. 2059

Nr. 6254 1757.09.18 Christen Jensen Møller gammel, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1700c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 18 septr: døde Gl: Christen Jensen Møller udj sønder gaard.
DKB: d: 18 September døde gl: Christen Jensen Møllr udi Søndr gg


Nr. 6255 1758.03.06 Karen Jensdatter, Skarrild By (Søndergaard- Lille).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 6te Mars Døde Karen Jens Datter i lille sønder gaard.
DKB: Anno 1758 d 6te Mars døde Karen Jensdatter udi Sønder gg.

NOTITS: Der var altså Søndergaard og Lille Søndergaard i Skarrild by i 1758.

Nr. 6256 1758.03.10 Christen Nielsen Ronnum, Ronnum.
KONE: Maren, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 10de dito {Mars} døde Christen Nielsen udj Ronnum.
DKB: d: 10de dito {Mars} døde nu Sallige Christen Niels udi Ronnum.


Nr. 6257 1758.04.26 Kirsten Christensdatter Kimose, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 26 Aprili døde Kiersten Christens Daatt udj selstrup.
DKB: d 26 April døde Kierste Christen daatter Kimus udi Selstrup ,

NOTITS: Kimose er et sted i Ejstrup sogn.

Nr. 6258 1758.05.14 Kiersten Michelsdatter, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 14 May døde Kiersten Michels daatt i Selstrup.
DKB: d: 14 May døde Kiesten Mecheldatter i selstrup.


Nr. 6259 1758.06.24 Mads Degn, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 24. Juni døde Mads Degn i selstrup
DKB: d 24 Junius døde Mas degn udi Selstrup.

NOTITS: Denne Mads Degn var ikke degn i Skarrild, uklart hvorfor han kaldes degn. Degnen i Skarrild hed Laurids Ebbesen Degn.

Nr. 6260 1758.06.28 Anne Pedersdatter, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 28 dito {Juni} død{.} Anne Peder daatter Her i byen.
DKB: d: 28 dito {Junius} døde Anne peder daatter heri byen.


Nr. 6261 1758.10.26 Johanne Jensdatter, Skarrild By (Klink).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 26 Oct: døde Johanne Jens daatter [..] [Kl]inch
DKB: d 26 October døde Johanne Jens dattr paa Klichen


Nr. 6262 1758.12.12 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1755.06.22. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: S [....] 12te Decembr: dø{..} Hans Carstoftes Dat{..} Anne.
DKB: d 12te december døde hans Castoftes daatter Anne.

Dåb nr. 2258

Nr. 6263 1759.02.02 Palle Andersen, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 2 Febri døde pali Andersen her i Byen.
DKB: Anno 1759/ d: 2 Februhl: døde Pali Andersen her udi Byen ,

NOTITS: Ses 1734-43 i Skarrild By, siges 1743 i skattelisten af Gammelgaard.

Nr. 6264 1759.05.12 Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1672c.
KONE: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild, *1690c †1761 Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 May døde Gl: peder Ronnum.
DKB: d 12 May døde gl: Pedersen udi Ronum udi hans alder 87.

NOTITS: Første aldersangivelse ved en begravelse i Skarrild kirkebog.

Nr. 6265 1759.05.30 ? Christen Lassens kone, Pinvig.
MAND: Christen Lassen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 30 May døde Christen Lassen Hust: udi penvig.
DKB: d 30 May døde Christen Lassen hustru udi Penvig.


Nr. 6266 1759.06.13 Peder Pedersen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.05.13. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 13 Juins død peder Mortensen Søn i Casto.
DKB: d: 13 Junis død peder Mortensen Søn peder udi Sønder Castoft ,

NOTITS: Peder Mortensen set 1. gang i Sønder Karstoft 1759.
Dåb nr. 2284

Nr. 6267 1759.09.11 Mette Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1759.06.05. FAR: Niels Jakobsen, Skave, Skarrild. MOR: Anne Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 11 Septembr, døde Anne Knudsdaatter uægte baren {Mette} udi Døfling ,

NOTITS: Navne fra dåben. Præsten har glemt denne begravelse.
Dåb nr. 2285

Nr. 6268 1759.09.17 Henning Rasmussen, Krog, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Septem døde Henning Rasmussen udi Krog,
DKB: d: 17 Septembr, døde Henning udi Skarild Krog , 68.


Nr. 6269 1759.09.19 Peder Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1759.06.17. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 19 Septembr døde Niels Mortensen Baren {Peder} her i Byn.
DKB: d: 19 Septembbr, døde Niels Mortensen baren peder ,

Dåb nr. 2286

Nr. 6270 1759.10.22 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 October døde Niels Ollesen udi Castoft ,
DKB: d: 22 October døde Niels Olufsen udi Castoft ,


Nr. 6271 1760.01.26 Bent Pedersen Øvig, Krog, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1760/ d 26 Janvarnus døde Bendt Pedersen Ødvig i Krog udi hans alder 56 aar.
DKB: 1760 d: 26 Janvarius døde Bent pedersen øvig udi Skarrild Krog 56.


Nr. 6272 1760.03.09 Søren Olesen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 9de Marsi døde Søren Ollesen udi Sønder Castoft udi hans alder - - - 69.
DKB: d: 9de Mars døde Søren Ollesen i Sønder Castoft , 69


Nr. 6273 1760.06.24 Jens Boesen, Krog, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1688c.
KONE: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Krog, Skarrild, Begravet 1762.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 24 Junius døde Jens Boesen udi Skarild Krog udi hans alder - - 72.
DKB: d 24 Junius døde Jen Boesen udi Krog. Pennen er {..d}

NOTITS: Degnens pen dur ikke mere, næste indførsel med en anden pen.

Nr. 6274 1760.08.26 ? Erik Pedersen Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1728c.
MAND: Erik Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 Agusti døde Erich Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.
DKB: d 26 Aust døde Eriech Pedersen hustru udi Lustrup.


Nr. 6275 1760.08.26 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 Agusti døde Erich {Pedersen} Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.

NOTITS: Kun nævnt i præsten kirkebog.

Nr. 6276 1760.12.06 Maren Christensdatter, Ronnum, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1683c.
MAND: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, †1758 Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 6 December døde Maren Christensdat udi Ronnum udi hendes alder - - 78.
DKB: d 6te December døde Maren Christen Daatter i Ronum.

NOTITS: Fra kirkebogen #2206 vides at Christen Nielsen Ronnums kone hedder Maren, hun antages at være denne Maren.

Nr. 6277 1760.12.10 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 10de December døde Niels Christensen Barn,
DKB: d 10de Decembr Niels Christensen Død fød drenge Baren.


Nr. 6278 1760.12.18 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette?.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 18 Decembr Povel {Nielsen} Hesselvig Død fød pigebar{..}

NOTITS: Degnen noterer det dødfødte barn, præsten ikke.

Nr. 6279 1761.01.07 Mette Pouls Nielsen Hesselvigs 1. kone, Hesselvig, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1726c.
MAND: Poul Nielsen Hesselvig (Hesselvig), Skarrild
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 18 dito døde Pouel hesselvigs hustru udi hendes 34.
DKB: Ao 1761/ d: 7de Janvarius døde Povel Nielsen hustru udi Hesselvig.

NOTITS: Hendes navn fra næste pige i Poul Nielsens næste ægteskab.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6280 1761.04.12 ? Erik gammels kone, , SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1692c.
MAND: Erik Gammel, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1761 d: 12 April døde Gl. Eriech hans koene udi hendes alder 69 aar.
DKB: d: 12te April døde Gl: Eriech hans koene.

NOTITS: Der er flere muligheder, ikke analyseret endnu.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6281 1761.05.05 Ellen Madsdatter, Døvling, SAND ALDER: 59c, 59, DØBT: 1702c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te May døde El Masdaatter udi døfling i sin alder 59.
DKB: d 5 May døde El Masdat døfling ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6282 1761.06.30 Jannes Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 1.06 (å.m), DØBT: 1760.01.13. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 30 Julius døde Øster gaar Baren {Jannes}.
DKB: d: 30 Junius døde Monsiur Øster gaar hans barn Jannes paa Castoft ,

NOTITS: Usikkert om præsten skriver Julius eller Junius.
Dåb nr. 2290
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6283 1761.08.17 Christen Elkær, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Augusti døde Christen Elkier udi hans alders - - 52.
DKB: d: 1[.] Augustus døde Christen Elkrer udi Elkiergaar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6284 1761.08.22 ? Christen Tarps kone, Krog, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1703c.
MAND: Christen Pedersen Tarp, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 dito {Augusti} døde Christen {Pedersen} tarp hustru udi Krog udi hendes alder 58.
DKB: d: 22 Augusti døde Christen tarp hustru udi Krog.

NOTITS: Pedersen se #2318.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6285 1761.08.28 ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres enke, Ronnum, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1690c.
MAND: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 28 dito {Augusti} døde peder Ronnum Ensche udi hendes alder - 71.
DKB: d: 28 dito {Augusti} døde sl: {salig} peder {Pedersen} Ronnum Enche vdi Ron.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6286 1761.10.12 †1761.10.03 ? Christen Elkærs kone, Elkær, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1713c.
MAND: Christen Elkier, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 3 October døde Christen Elkier Hustru udi hendes alder -- 48.
DKB: d 3di Ogtober døde sl: {salig} Christen Elkier hustrue . d: 12 October døde Sl. Christen Elkier hustru.

NOTITS: Formodes død den 3. okt og begravet 12. okt 1761.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6287 1762.01.24 Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1713c.
MAND: Bent Pedersen Øvig, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, †1760.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1762 Døde: d 24 Janvis døde Ellen Christendaatter udi Søndergaard, udi hende al 49 aa{.}.
DKB: J Jesu Nafn Ao 1762. d: 24 Janvius døde El {Christensdatter} Lund udi Søndergaard udi hendes 49.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6288 1762.02.06 Anne Jensdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1688c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 6te Februvarius døde Anne Jens dat udi hees gaard i hende Alder - 74.
DKB: d 6 Febevari døde Anne Jen daatter udi Hees gaar udi Hendes 74.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6289 1762.02.08 Mette Mari Olesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 7.04 (å.m), 8, DØBT: 1754.10.06. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 8te dito {Februvarius} døde Olle Minse Baren {Mette Mari} i sin alder - 8te aa{.}
DKB: d: 8 dito {Febevari} døde Olle Minns barn {Mette Mari} udi hendes alder 8 aar.

Dåb nr. 2248
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6290 1762.03.22 Ane Marie Christensdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 28.02 (å.m), 28, DØBT: 1734.01.10.
MAND: Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 Masi døde Niels Christensens kone {Ane Marie Christensdatter} udi Sønder gaard udi hende{.} alder. -- 28.
DKB: d: 22 Mariss døde Niels Christensen Koene i Synder gaard udi hendes Alder 28 aar.

NOTITS: Konens navn fra skifte 29.3.1762
Dåb nr. 2079
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6291 1762.05.14 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 19 uger, DØBT: 1762.01.03. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 14 May døde Monsiur Øster gaar hans Baren {Jens} udi sin korte Ald: 19 [...]
DKB: d: 14 May døde Øster gaard Søn {Jens} udi hans korte Alder 19 Ugr.

Dåb nr. 2309
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6292 1762.12.01 Anne Sørensdatter, Skave, SAND ALDER: 41c, 41, DØBT: 1721c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1763: d: Nye Kirche aar Dend 1sted December Døde Anne Søren dat i hendes udi skau 41.
DKB: d Nye kircheaar Ao 1763 dend [] d: 1 Decembr dødeAnne Søren dat udi Skaue udi hendes Alder 41.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6293 1762.12.27 Peder Gresen, Skave, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1733c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 27 dito {December} døde peder Gresen uid hans alder - - 29.
DKB: d 27 dito {Decembr} døde Peder gresen udi Skaue udi hans Alder 29.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6294 1763.01.15 Sidsel Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 39c, 39, DØBT: 1724c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 15 Janv= døde Zesel peder dat udi Skaue i [has] alder 39.
DKB: d 15 janv= Døde Z{...} peder daatter udi Skaue udi hendes Alder - - 39.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6295 1763.02.08 Margrethe Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1692c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 8 Februvarius døde Magrete Christendaatter udi Skaue udi hendes Alder - - 71.
DKB: d: 8te Februviie død Maregte Christendat udi Skaue udi hendes Alder 71.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6296 1763.02.10 Anne Jakobsdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 uger, DØBT: 1763.01.02. FAR: Jakob Beksgaard. MOR: ? Jakob Beksgaards kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 10de Februvius døde Jacob Bexgaar Baren {Anne} udi sin Alder - - 7 Uger.
DKB: d: 10de Februw d{...} Jacob Bexgaard baren {Anne} som de mested hos dem i sin alder 7 uger.

Dåb nr. 2316
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6297 1763.03.22 Jens Jensen, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1676c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 Masi døde Jens Jensen udi Elkiergaar - - 81.
DKB: d 22 Marsi , døde Jens Jensen udi Elkier gaard udi hans Alder 87.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6298 1763.06.12 Eske Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1763.06.03. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 Junius døde Hans {Eskesen} Castoft søn {Eske} i sin alder 14 dag{.}.
DKB: d 12 Junis døde: Hans Eskesen søn Jens 14 dag{.}.

Dåb nr. 2319
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6299 1763.07.01 Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 4.10 (å.m), 4, DØBT: 1758.09.22. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 1 Julie, døde Monsiur Øster gaar søn {Poul Gotfred Liebe} i sin Alder 4 a{..}.
DKB: d: 1ste Julius døde Seg= Øster gaard søn Pouel udi hans Alder - - 4 aar.

Dåb nr. 2283
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6300 1763.07.29 ? ? Bertelsdatters barn, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1763.07.25. MOR: ? Bertelsdatter.
MORFAR: Bertel Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 29 dito {Julie} døde Bertel Hesselvigs daatter udi hendes Alder - - 7 ugr.
DKB: d 29 [dito] {Julius} Berte Hesselvig daters barn død fød [straxen] f[a]

NOTITS: Uklar. Degnens tekst er ganske svær læsbar. Berte kunne være Birte, men det modsiger "daters barn" hvorved "daters" kan læses anderledes. "straxen" er usikker. Barnet kan dårligt være Bertel Hesselvigs, for han fik hans børn 20 år før. Præsten synes at have alvorligt mislæst degnens tekst. Hvor præsten får 7 uger fra kan ikke siges, her antages degnens "dødfødt".
Dåb nr. 2322
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6302 1764.03.30 Niels Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 17.08 (å.m), 18, DØBT: 1746.07.17. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1764: d 30 Masi døde Niels Christensen udi Penvig udi hans alder 18 aar.
DKB: Ao 1764 d 39 Mar{.} Nils Christensen udi penvig 18 aa{.}.

Dåb nr. 2188
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6303 1764.05.18 Anne Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1764.02.26. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 13 May død Christen Christensen Baren {Anne} udi Skaue udi sin korte Alder 11ve uge
DKB: d 18 May døde Christen Christensen baren {Anne} udi Skaue i hans Alder 11v uge.

Dåb nr. 2330
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6304 1764.07.12 ? Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1764.04c. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12te Junius døde Peder Mortensen udi Døfling udi Sin Alder 12 uger.
DKB: d: 12 Julius døde , Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..}.

NOTITS: Ikke fundet født. I 1759 ses en Peder Mortensen i Sønder Karstoft. — Præsten skriver forkert af fra degnens kirkebog og får "Søn" til at blive "Sin". Præsten Svitzer er skødesløs. 12 dage antaget, for ellers for snert på forrige dåb i familien.
Dåb nr. 2332
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6305 1764.12.02 Karen Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 31.05 (å.m), 31, DØBT: 1733.06.21. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1765 d 4de Janvarus døde Karen Christensdat udi hendes alder 31 a{..}.
DKB: ded Nye kirche aar Ao 1765 , d: 2den december døde Karen Christen datter udi Lustrup 31.

NOTITS: Præsten lægger begravelserne fra dec. 1764 som er i kirkeaaret 1765 i januar 1765, hans dato er opfundet.
Dåb nr. 2074
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6306 1764.12.03 Johanne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1764.11.04. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 14 dito {Janvarus} døde Peder {Pedersen} Ronnom {den Yngre} barn {Johanne} 14 dage.
DKB: d 3di dito {december} døde Peder {Pedersen} Ronnom {den Yngre} baren {Johanne} - - 14 dage.

NOTITS: Præsten lægger begravelserne fra dec. 1764 som er i kirkeaaret 1765 i januar 1765, hans dato er opfundet.
Dåb nr. 2339
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6307 1764.12.28 Mette Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 28 dito {december} Hans {Eskesen} Castoft dater {Mette} død i sin ald 5 u{..}.

NOTITS: Præsten har glemt at kopiere denne begravelse.
Dåb nr. 2340
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6308 1765.01.24 Karen Jensdatter Bertel Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
MAND: Bertel Lustrup, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 30 dito {Janvarus} døde Bertel Lustrup Koene udi hendes al - 62.
DKB: d 4 Janvus Bertel Lustrup Koene udi hends Alder - - 62.

NOTITS: Hendes navn fra skiftet Lundenæs #368.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Skifte i Brejl #368 efter hende og manden Bertel Nielsen.

Nr. 6309 1765.01.12 Maren Michelsdatter, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1695c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 4 de Februvar døde Maren Mechel daatter udi hendes aldr 70.
DKB: d 12te dito {Janvus} døde Maren Meche{..} daatter udi hends Alder - - 70.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6310 1765.01.24 Karen Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 28 dito døde Karen Jens dat i hende Ald 52
DKB: d 24 Janvius døde Karen Jensdat udi Lustrup udi hen 56.

NOTITS: Præsten og degnen hverken enige om dato eller alder.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6311 1765.02.08 Bertel Nielsen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
KONE: Karen Jensdatter, Lustrup, Skarrild, Også †1765 kort før ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8te Februvaris døde Bertel {Nielsen} lustrup udi hans Alder - 62.
DKB: d: 8de Februs døde Bertel Lustrup udi hans al: 62.

NOTITS: Her bliver præst og degn igen enige, dvs. præsten skriver herefter direkte af fra degnen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Skifte i Brejl #368 efter ham og konen Karen Jensdatter.

Nr. 6312 1765.04.12 ? Niels Pedersens kone, Silstrup, SAND ALDER: 37c, 37, DØBT: 1728c.
MAND: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 April døde Niel peders Kone i hend 37.
DKB: d: 12te April døde Niels pedersens Hustru i Selstrup udi hendes Ald 37 A{.}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6313 1765.05.05 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 14 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te May døde Je[.] Jens Olles: baren {Anne} 14 [d].
DKB: d: 5te May døde Jens Ollesen baren {Anne} udi Castoft udi sin Alder i dat -- 14 uge{.}.

NOTITS: Alderen skulle være 20 uger.
Dåb nr. 2341
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6314 1765.07.04 Kirsten Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1713c.
MAND: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 4de Julius døde Rasmus penvig Hustru {Kirsten Pedersdatter} i hendes 52.
DKB: d. 4de Juli døde Rasmus Penvigs Hustru {Kirsten Pedersdatter} udi - - 52.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6315 1765.07.14 ? Jens Nielsens steddatter, Døvling, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1731c. FAR: ?. MOR: Kirsten Jensdatter.
STEDFAR: Jens Nielsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 14 Julius døde Jens Nielsen dat sin Al 34.
DKB: d. 14 Julius døde Jens Nielsens datt i døfling udi hendes Alder - - 34 aar.

NOTITS: Hun ses ikke født i Skarrild. Da hun fødtes 1731c var Jens Nielsen 18c år gammel. Konen Kirsten Jensdatter (navn ved begravelsen som Jens Nielsens kone) *1702cc har bestemt været gift en gang før.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6316 1765.07.05 Abelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1765.05.15. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te dito {Julius} døde Hr Sviser Baren Appelone Catrine udi hendes hendes{!} korte Alder 12 ugr.
DKB:d: 5 dito {Julius} døde Presten dat udi Appelone udi sin Alder 12 uger.

NOTITS: Må være døbt fire uger gammel.
Dåb nr. 2345
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6317 1765.09.12 Abelone Jensdatter, , SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 September døde Appelone Jen dat udi hendes alder 67.
DKB: d 12 September døde Appelon Jens datte udi hends Alder - - 67 aar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6318 1765.10.05 Christen Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te Ocber døde Christen pedersen udi penvig udi ha{.} Alder - - 41.
DKB: d 5te October døde Christen pedersen udi Penvig i sin 48.

NOTITS: Nævnes 1737 i kirkebogen. Måske ugift hjemme i Pindvig ved søsteren Kirsten Pedersdatter og hendes mænd 1. Jens Christensen og 2. Rasmus Bringelsen. Præstens alder 41 anses for forkert.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6319 1765.12.18 Maren Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 36.08 (å.m), 36, DØBT: 1729.04.03.
MAND: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut ANNO 1766 døde d 18 December døde Peder Ronnum Koene Maren Nielsdatter i hendes Alder 36 aar.
DKB: Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December døde peder {Pedersen Ronnum den Yngre} Koene Maren Nie{..} dat i hendes Aldr 36.

NOTITS: Præstens kirkebog i en ny sirlig, lille skrift, meget latin.
Dåb nr. 2036
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6320 1765.12.18 Christen Pedersen, Ronnum, 16, DØBT: 1750c. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {Seplut ANNO 1766 døde d 18 December} Peder Ronnum Dreng Niels i sin Alder 16 ar.
DKB: {Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December} Peder Ronnum dreng Christen i sin Al. 16 a.

NOTITS: Præsten har Niels, degnen Christen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6321 1766.03.22 Maren Lauridsdatter, , 84, DØBT: 1682cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seput d 22 Marsi Maren Lausdaatter udi hendes Alder - - 84 aar.
DKB: d 22 Mas døde Maren Laurisdat udi hendes alder 84.

NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6322 1766.03.27 Morten Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1, DØBT: 1765.03.20. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 27 dito {Marsi} døde Peder Mortensen Søn Morten i sin Alder - - 1 Aa.
DKB: d: 27 dito {Mas} døde peder Mortensen Søn ,Morten i sin ald 1 aar.

Dåb nr. 2343
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6323 1766.04.06 Johanne Sørensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6te April døde Johanne Søren dat udi hendes Alder - - 75.
DKB: d 6te April døde Johanne Sørendat udi Sønder Castoft udi hendes Alder 75.

NOTITS: Fadder 1751 i Sønder Karstoft.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6324 1766.04.18 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 2, DØBT: 1764.07.08. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 dito {April} Niels Christensen udi selstrup i sin Alder - - 2 Ar.
DKB: d: 18 dito {April} døde Niels Christens: søn udi Selstrup i sin Alder 2 Aar.

NOTITS: Endnu et eksempel hvor præsten Svitzer er skødesløs. Degnen har Niels Christen: søn, hvilket Svitzer gør til Niels Christensen. Niels Christensen ses i Silstrup 1767-73. Han kommer fra Søndergaard i Skarrild By. Tvillingen til Christen som hedder Niels ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup ti år gammel, så det er ikke ham.
Dåb nr. 2334
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6325 1766.07.24 Sidsel Nielsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 84c, 84, DØBT: 1692cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 24 Jullius døde Sesel Niels datter her i byen udi hendes Alder - - 84 Ar
DKB: d 24 Julius døde Zesel Niel daatter her udi Byen, udi hendes Alder 84.

NOTITS: Ellers ikke set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6326 1766.07.25 Else Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 13 uger, DØBT: 1766.03.09. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 25 Julli døde hans {Eskesen} Carstoft daatter {Else Kirstine} udi sin Alder - - 15 uger.
DKB: d 25 Juli døde hans Castoftes daatter {Else Kirstine} udi sin Alder - - 13 uger.

NOTITS: Præsten har igen læst forkert alder 13 ikke 15 uger.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6327 1766.07.29 ? Søren Sørensen Skrædders kone, , SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1702c.
MAND: Søren Sørensen Skrædder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 29 dito {Jullius} Sørren {Sørensen} Skreder Hustru udi hendes 64.
DKB: d 29 dito {Julius} døde Søren Skræders konne i sin Aldr 64.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6328 1766.09.16 Peder Frandsen, Krog, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1766.03.05. FAR: Frands Pedersen. MOR: ? Frands Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: s: 16 Septem ber døde frans barn {Peder} i sin Alder - - 26 uger.
DKB: d: 16 September døde Frans baren {Peder} udi Krog - - 26 uger.

Dåb nr. 2349
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6329 1766.10.10 Helvig Christensdatter Haderup mad. Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1679cc.
MAND: Christen Thomsen Lund, Ølgod, Død 38 år før i Ølgod. var 1709-24 præst i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Ogtober døde Madame Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} udi hendes Alder 87 a.
DKB: d: 10 October døde Madamme Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} udi hende Alder 87.

NOTITS: Efter mandens død 1728 i Ølgod, flytter hun til svigersønnen Arnt Bisted præst i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6330 1766.12.06 Maren Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1710c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 1767 d 6te December døde Maren Peder daatter udi Pinvig udi hendes Alder 66 a.
DKB: d Nye Kirche aar 1767. d 6te December Døde Maren Peder daatter udi Penvig udi hen Alder 66 aa.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6331 1767.01.14 Anne Margrethe Christensdatter, Pinvig, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3, DØBT: 1763.12.26. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 14 Java døde anne Magrete udi Pinvig i sin 3 ar.
DKB: d: 14 Janvius døde Anne Magrete udi Penvig udi sin 3 aa.

Dåb nr. 2328
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6332 1767.02.15 ? Lave Michelsens kone, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1685cc.
MAND: Lave Michelsen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Bebr døde Laue Michelsen hans Konne udi Lustrup i hnedes Alder 82 Ar.
DKB: d: 15 Februavarius Laue Mechelsens hans konne udi Lustrup udi hendes Alder 82.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6333 1767.02.28 ? Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 22c, 22, DØBT: 1745c. FAR: Jørgen Jakobsen Hesselvig. MOR: ? Jørgen Jakobsen Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 28 febr døde, Jørgen Heselvig daatter udi hendes Alder - - 22 a.
DKB: d: 28 Febru døde Jørgen hesselvig datter udi hendes Alder - - 22.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6334 1767.03.28 ? Peder Studsgaard gammels kone, Studsgaard, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1692c.
MAND: Peder Studsgaard gammel, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 28 Marsi døde Gl Peder stusgard hustru i hendes Alder - - 75 aa.
DKB: d 28 Mart døde Gl Peder stusgaar hust. udi hendes Alder - - 73 aar.

NOTITS: Præsten har mislæst 73 som 75.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6335 1767.07.02 Peder Christensen Døvling, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1695c.
KONE: ? Peder Christensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Juli døde Peder Christensen (Døvling) udi Døvling udi hans Alder - - 72 aa.
DKB: d 2 Julie døde Peder Christensen udi Døfling udi hans Alder Som var - - 72 ar.

NOTITS: Får børn 1738, 1741 og 1744.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6336 1767.07.22 Jørgen Jakobsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 57c, 57, DØBT: 1710c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 dito {Juli} døde Jøgen {Jakobsen} hesselvig udi hans Alder 57 A.
DKB: d 22 dito {Julie} døde Jørgen Jacobsen udi hesselvig udi hans Alder - 57.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6337 1767.08.24 Anne Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1764.09.23. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 Agusti døde Peder Jepsen dat Maren {døbt Anne} i hendes Alder - - 2 a.
DKB: d 24 Augst døde Peder Jpsen dat Mariane udi sin alder 3 aar.

NOTITS: Degnen tager fejl af navnet, ikke Marianne men døbt Anne, og præsten skriver bare af. Præsten gør alderen til 2, men degnen skriver 3 som passer.
Dåb nr. 2336
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6338 1767.09.03 Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 83c, 83, DØBT: 1684c.
KONE: Elonora Jensdatter Thaulow, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 September døde Claus {Eriksen} Sviser udi Sønde gaard udi hans Alder - 83 A.
DKB: d 3 September døde Monsiur Gl: Sviser udi Sønder gaar udi hans Alder - - 83.

NOTITS: Claus Svitzer ejede Juellingsholm i Sønder Omme 1735-60. Han kaldes gammel Svitzer, for hans søn Christen Clausen Svitzer er præsten her i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6339 1767.12.12 Lucie Lauridsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 1768. Seuplt d 12 december døde Lusi Laurids datter heri byen udi hendes Alder 67 aar.
DKB: d: Nye Kirche aar Ao 1768 d 12 December døde Luce Lauris daatter her i Bye udi hendes Alder 67 aar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6340 1768.02.18 Niels Olesen, Lustrup, 1 år 5 m., DØBT: 1766.10.05. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 febr døde Olle {Nielsen} Minds Søn Niels udi hans Alder - - 1 aar 5 Maneder.
DKB: d 18 Febru døde Olle Minds Søn Niels udi hans Alder - 1 aa 5 M.

Dåb nr. 2355
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6341 1768.06.21 Niels Christensen, (Sandgaard), SAND ALDER: 7c, 7, DØBT: 1761c. FAR: Christen Sandgaard. MOR: ? Christen Sandgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 Junius døde Christen Sangard Søn Niels udi hans Alder - 7 ar.
DKB: d 21 Junius døde Christen Sand gaar Søn Niels udi hans Alder 7 aar.

NOTITS: Ikke fundet døbt i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6342 1768.07.02 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1768.06.27. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: ? Søren Sørensen Skrædders 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Julius Sørren {Sørensen} shreder en Søn Død fød.
DKB: 2 Julius Søren Skarder{!} død fød Søn.

NOTITS: Dødfødt søn. 1. kone død 1766.
Dåb nr. 2367
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6343 1768.08.09 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1768.08.05. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 9 Agusti død Hr Sviser baren døde Erich udi hans Alder 14 dage.
DKB: d 9de Augusti Præsten baren døde Ereche udi sin alder 14 dge.

Dåb nr. 2369
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6344 1768.12.04 Anne Poulsdatter, , SAND ALDER: 77c, 77, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 December døde Anne Povels Daatter udi hendes Alder - - 77 ar.
DKB: d Nye Kerche aar Anno 1769. d 4 de December Anne Povels daatter udi hendes Alder 77.

NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6345 1769.02.08 Boed Jakobsen, , SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1721c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 8ten Febr døde boed Jacobsen udi has al 48.
DKB: d 8te Februr døde Bo{.} Jacobsen udi hans al 48.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6346 1769.04.23 Maren Nielsdatter, Pindvig, SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 23 April døde Maren Niels Datt udi hendes Alder - - 49 a.
DKB: d 23 April døde Maren Niels daatter udi Pinvig udi hendes al 49.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6347 1769.10.16 Anne Michelsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1697c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 16 Ogtober døde Anne Micel datt udi sin Alder 72 aar.
DKB: d 16 October døde Anne Mechels datr udi Søndergaard udi sin Alder - - 72.

NOTITS: I 1734 ses hun som enlig mor, hvis barn begraves.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6348 1769.11.26 Maren Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 33c, 33, DØBT: 1736c. FAR: Jørgen Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplult d 26 Nov Maren Jørge{..} Datter udi hesselvig udi hen al 33 ar
DKB: d 26 November døde Maren Jørgensdatter udi Hesselvig i hendes 33.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6349 1769.12.02 Anne Møllerkone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 1770. Sepult d 2 Janv Døde Anne Møller konne i sin Ald - - 77.
DKB: d Nye Kiercheaar 1770 d: 2 december døde Ann{.} Møler konne i sin 72.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6350 1769.12.24 Peder Madsen, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 Decber døde Peder Masen udi hans Alder 70.
DKB: d 24 decber døde Peder Mass: udi hans Alder 70.

NOTITS: Han får børn 1737, 1740 og 1745, kunne være af Skarrild By.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6351 1769.12.24 Sara Malene, Krog, SAND ALDER: 25c, 25, DØBT: 1744c.
MAND: Lars Michelsen, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme dag {d 24 Decber} døde Lars Mecelsen hustruSara Malen udi krog udi hendes Alder - 25.
DKB: samme dito {d 24 decber} død Las Mechel hustruSara Malen - - 25.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6352 1770.01.12 Christen, Krog?, SAND ALDER: 18c, 18, DØBT: 1752c.
HUSBOND: Anders Pallesen, Krog?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 Janv døde Anders Pallisen dreng i sin ald - 16 aa.
DKB: d 12 Janvius døde Anders Pallisen dreng Christen 1[8] {..}.

NOTITS: Dreng betyder tjenestedreng, Anders Pallesen er 30år gammel. Tjenestedrengen er muligvis fra et andet sogn, ellers ville vel faderens navn stå der.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6353 1770.01.14 Erik Pedersen Gammel, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Janv døde Erich Pedersen i sin Alder 72 ar.
DKB: d: 14 Janvarius døde Gl. Erech pedersen udi Præstegaardend udi hans Alder 72.

NOTITS: Den unge Erik Pedersen bor i Lustrup og er omkring 35 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6354 1770.02.26 Beret Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1695c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 Febra døde Beret Neils datt i sin Ald - 75.
DKB: d 26 Februvi døde Beret Niels daatter udi døfling udi hends Alder - - 75.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6355 1770.04.22 Hans Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1770.04.08. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 Apri døde Hans {Eskesen} Carstoft søn {Hans} i sin Alder 3 uger.
DKB: d: 22 Aprili døde hans Castoft hans Søn {Hans} udi hans Alder Som er - - 3 uger.

Dåb nr. 2385
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6356 1770.05.02 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1714c.
MAND: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 May døde Christ{..} Møller konne i sin Ald - 56 aar.
DKB: d 2 Maj døde Christen Møler konne udi hendes Alder som er - - 56 aa.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6357 1770.05.25 Margrethe Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 65c, 65, DØBT: 1705c.
MAND: Peder Christensen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 25 May døde Magrete Christen datt i sin Alder 65 aar.
DKB: d: 25 May døde Magrete Christendaatter udi døfling udi hendes Alder - - 65.

NOTITS: Gift 1732.10.20 i Grindsted, hun af Morsbøl i Grindsted.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6358 1770.11.11 Peder Andersen, Skave, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1709c.
KONE: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild, Fadder 1770.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11 Novb døde Peder Andersen i skau i sin Ald 61 aar.
DKB: d 11 november døde Peder Andersen udi Skaue udi hans Al 61.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6359 1770.11.14 Anne Nielsdatter, , SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 dito {Novb} døde Anne Niels datt udi sin Ald - 72 aar.
DKB: d: 14 dito {november} døde Anne Niels daatter udi hendes Alder 72.

NOTITS: Muligvis af Døvling
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6360 1770.12.01 Caroline Hansdatter Linnet, Kartoft- Nørre, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1758c. FAR: Hans Ditlevsen Linnet. MOR: Anne Margrethe Fogh.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d Nye Kirche aar Anno 1771 dend førsted Decembr død Hr. heres fog {Hans Ditlevsen Linnet} Baren Carelin udi sin Alder 12 {..}.

NOTITS: Fra 1771-73 fører præsten ingen kirkebog. Caroline skal være født i Kolding.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6361 1771.01.04 Peder Pedersen, Skarrild By, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1696c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 4de Janvarirus døde Peder pedersen her udi byen i sin ald: 75.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6362 1771.04.12 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 2, DØBT: 1769.01.29. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 12 April døde Christen Nie[.]sen J Selstrup ud sin Alder - 2 aar.

Dåb nr. 2371
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6363 1771.04.26 Christen Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 26 April døde Christen lassen udi ludstrup udi hans alder - 82.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6364 1771.07.11 Lars Hansen, Bechtoft, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 11 Julius Døde Lars Hanssen udi Bechtoft udj hans alders - 72.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6365 1771.08.22 Bennet Pedersdatter, Grene, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 22 Augusti døde Bennet Pedersdat udi grene udi hendes Alder - - 82.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6366 1771.09.27 Bertel Andersen, Grene, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1, DØBT: 1770.05.20. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 27 September døde Ander bertelsen baren {Bertel} udi hans - 1 aa

Dåb nr. 2386
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6367 1771.11.10 Niels Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1697c.
KONE: Johanne Jensdatter, Øvig, Skarrild, †1750.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 10 November døde Niels Nielsen udi Ødvig i hans Alder - - 74 Ar.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 5994 1771.12.20 Dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1771.12.15. FAR: Anders Vistesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: {REKONSTRUKTION: fra under fødsler: 'd: 20 Desembr: Blev Anders Vidstesen hans baren dødtfød..'}

NOTITS: Dato sat fem dage før begravelsen.
Dåb nr. 2398

Nr. 6368 1771.12.22 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1771.12.14. FAR: Johannes Ricart?.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 22 Decembr død Johannes [hans] barn 8te Dage gammel.

NOTITS: Johannes Ricart nævnt 1768 som fadder #2364. Ikke andre af navn Johannes set i Skarrild.
Dåb nr. 2397
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6369 1771.12.27 Else Christensdatter, Karstoft- Sønder, 95 år 2 m. 14 dage, DØBT: 1676.20.13c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 27 Decembr døde Else Christendaatter udj sønder Castoft udi hendes Alder - 95 2 maad og 14 dage - -.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6370 1771.12.28 Sidsel Christensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Dend Nye Kirche Aar Ao 1772 :/ d 28 December døde [Ze]sel Christen dat udi selstrup udi hens Alder - - 66.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6371 1772.03.05 Maren Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2, DØBT: 1770.03.12. FAR: Peder Jepsen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 5 Martus , døde Peder Jepsen Baren {Maren} udi døfling udi hendes Alder 2 aa.

Dåb nr. 2384
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6372 1772.05.01 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 9 uger, DØBT: 1772.01.19. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: først May døde Jens Christensen baren {Maren} udi Ludstrup udi hendes Alder - - - - 9 uger.

Dåb nr. 2399
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6373 1772.05.08 ? Jens/en/datter, Lustrup, DØBT: 1772-. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 8 dito Jens Christensen Baren udi Lustrup.

NOTITS: Otte dage før begraves hans datter Maren 9 uger gammel. Det barn, der begraves her, er ikke set født i Skarrild. Jens Christensen er måske flyttet til Skarrild for nylig.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6374 1772.05.10 NN Fremmed Mand, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 10 May: døde en fremed Mand udi Sønder Castoft.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6375 1772.05.12 Michel Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard), SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1694c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 12 May Mechel gl: gaar i sin alder 78.

NOTITS: Muligvis identisk med Michel Christensen fadder 1735-54.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6376 1772.06.11 Palle Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1772.02.02. FAR: Anders Pallesen. MOR: ? Anders Pallesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 11 Junius , død Ander Pallisen baren Palli udi sin alder 18 ug{..}.

Dåb nr. 2400
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6377 1772.07.02 Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1738c.
MAND: Hans Ditlevsen Linnet, Karstoft- Nørre, Skarrild, Herredsfoged i Hammerum Herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 3de Julius døde Madme Linnet {Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh} Paa Castoft udi udi{!} hendes alder - 34.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6378 1772.08.29 Mette Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 55.02 (å.m), 55, DØBT: 1717.06.24.
MAND: Bent Jensen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 29 Augusti, døde Bent Jensen Konne Mette peder dat udi hendes alder: 55.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6379 1772.09.15 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1769.12.01. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 15 Septembr døde Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren Erech udi sin korte alder - 3.

Dåb nr. 2381
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6380 1773.01.09 Maren Christensdatter, Krog, SAND ALDER: 40c, 40, DØBT: 1733c.
MAND: Jørgen Nielsen, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 9de Janvius døde Jørgen {Nielsen} Krog konne {Maren Christensdatter} udi hendes des{!} ald 40.

NOTITS: Skifte.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6381 1773.02.16 Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
KONE: ? Niels Christensen 2. kone, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 16 Febr døde Niels Christensen udi Sønder gaar udi hans aldr 55.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6382 1773.02.18 Anne Nielsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 11.00 (å.m), 8, DØBT: 1762.02.26. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 18 dito {Febr} døde Anne Niels dat i sin al 8 ar.

NOTITS: Hun er den eneste Anne Nielsdatter der nogenlunde passer og faderen begraves to dage før. En smitsom sygdom formodes.
Dåb nr. 2310
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6383 1773.02.14 Christen Clausen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 44.11 (å.m), 45, DØBT: 1728.03.29.
KONE: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 14 Februarius døde [nusl] Hr. Svitser udi hans Alder - 45.


Nr. 6384 1773.02.20 ? Anders/en/datter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1773.02.10. FAR: Anders Vistesen? Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.

NOTITS: Vistesen, for det kan ikke være Anders Pallesen i Krog, som lige har fået et andet barn.
Dåb nr. 2402
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6385 1773.03.16 Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 16 Mar[..] døde Christen Pedersen udi Lustrup udi hans ald 64.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6386 1773.04.05 Bertel Heesgaard, Heesgaard, SAND ALDER: 51c, 51, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 5te April døde Bertel Heesgaar udi hans Aldr 51.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6387 1773.04.10 Jakob Sørensen, Døvling, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 10 April døde Jacob Sørensen, udi hans alder 5[6].

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6388 1773.04.13 Kirten Michelsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 79c, 79, DØBT: 1694c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 13 April døde Kirsten Mechel dat udi Ludstrup udi hendes alder 79.

NOTITS: Nævnes 1733 som fadder vel af Lustrup.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6389 1773.06.01 ? Peder Madsens kone, Silstrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
MAND: Peder Madsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 1 May døde Peder Massen hustru {Dorte Mikkelsdatter} udi hendes alder 62

NOTITS: Ses i skifter 18. aug. 1773 efter Johanne Jørgensdatter i Døvling.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6390 1773.05.06 ? Thomas Elkærs kone, Skarrild By (Elkærgaard), SAND ALDER: 31c, 31, DØBT: 1742c.
MAND: Thomas Elkær, Skarrild By (Elkærgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 6 May døde Thomas El kier konne udi hendes 31.

NOTITS: Hun er fadder 1763 og 1769, altså gift 20 år gammel 1762c.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6391 1773.05.14 Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 28c, 28, DØBT: 1747c.
KONE: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 14 May= døde Erech Nielsen udi Sønder Castoft udi hans alder 28.

NOTITS: Skifte efter Erik Nielsen 12. Juli 1773 i Sønder Karstoft. Glemt døbt i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6392 1773.05.26 Maren Bechgaard, Bechsgaard, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1707c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 2[6] May døde Maren Bechgaard i alder 66.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6393 1773.05.27 Niels Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1729c.
KONE: Mette Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 27 døde Niels Christensen udi Selstrup i Alder 44.

NOTITS: Datoen kan være 27. juni, måned ikke angivet. Han kan være *1730.02.26 Gammelgaard søn af Christen Gammelgaard. Skifte den 13 juli 1773.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6394 1773.07.12 Anne Eriksdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
MAND: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 1. mand Niels Olufsen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: 12. Julius døde Anne Errech dat udi Castoft udi sin alder - - - 55.

NOTITS: Skifte 12. juli 1773.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6395 1773.07.16 ? Christen Døvlings kone, Døvling, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
MAND: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 16 dito {Julius} døde Christen døflings konne udi henes Alder som er - - 62.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6396 1773.07.02 Jens Jepsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69, DØBT: 1704c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d anden Juli døde , Jens Jbsen udi Castof udi hans alder 69.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6397 1773.07.04 Ole Lauersen, , SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 4de dito {Juli} døde olle Lauersen udi hans alder 34.

NOTITS: Kun set nævnt dette ene sted.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6398 1773.10.15 Peder Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 42c, 42, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 15de Oct: Peder Jepsen af Dauling — 42 aar.
DKB: d 15 october døde Peder Jepsen udi døfling - - 42.

NOTITS: Ses som fadder i Døvling 1754.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6399 1773.12.08 Jens Eriksen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1c, 1, DØBT: 1772.12c. FAR: Erik Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
MAND: Terkel Jensen, Skarrild, Stedfar for sønnen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8de Decembr: Terkel Jensens Sted=Søn Jens — 1 aar.
DKB: d 8te decbr døde Terkel Jensen baren Jens i hans aldr i aar.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787. Dåben er glemt i Skarrild kirkebog, mange er glemt 1772.
Dåb nr. 2401
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6400 1774.01.24 Peder Andersen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 4de Jan: Peder Andersen 73 aar.
DKB: Anno 1774. d 4de Janvius døde Peder Andersen her i Byen udi hans Alder 73.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6401 1774.01.29 Anne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 24c, 24, DØBT: 1750c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 29de ditto {Jan:} Anna Pedersdatter i Ronnum 24 aar -
DKB: d: 29 dito {Janvius} døde Anne Peder daatter udi Ronnum J sin al 24.

NOTITS: Formodet datter af Peder Pedersen den Yngre i Ronnum, glemt døbt i kirkebogen eller født i et andet sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6402 1774.04.25 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1774.02.27. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 April Anders {Vistesen} Krogs barn Viste 9 Uger.
DKB: Anders Krogs baren.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2408
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6403 1774.06.21 Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 41c, 38, DØBT: 1733c.
MAND: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 21 Junii Mad: Østergaard {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} — aar.
DKB: d 21 Junius Madme Øster gaar {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} udi hendes Alder - - - 38.

NOTITS: Alderen er forkert. Hendes far Poul Gotfred Liebe døde nemlig omkring marts 1733, så hun er født 1733-.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6404 1774.07.11 Jørgen Nielsen Krog, Krog, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1715cc.
KONE: Maren Christensdatter, Krog, Skarrild, †1773 Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Jørgen Nielssen i Krog Hængte sig selv den 11 Julii og blev derefter begraven ved Høelund {Hjøllund} Bæk af Rakkeren.

NOTITS: Skifte. Selvmordere kunne ikke begraves i indviet jord, men det ses i nogle sogne at præsten lod dem begrave ved kirkegårdsdiget tæt på indviet jord. Ikke denne præst Hegelahr. Begravet af rakkeren, som ellers havde med dyrekadavre at gøre lyder brutalt, ved en bæk. Jørgen Nielsen Krog blev født 1715cc i Nørre Vium, bor først i Hesselberg i Ikast, flytter 1752c til Skarrild Krog.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6405 1774.07.18 Laurids Olesen Skomager, Skarrild By?, SAND ALDER: 81cc, 81, DØBT: 1693cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 18 Julii Laurids Skomager 81 aar død.
DKB: d 22 Junius døde Lauris Ollesen udi hans alder 81.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6406 1774.07.22 Kirsten Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 22 Julii Kirsten Andersdatter i Greene 71 aar.
DKB: 29 September døde Kirsten Ander Datter udi gren J hendes alder 71.

NOTITS: Degnen og præsten ligger langt fra hverandre i datoen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6407 1774.07.28 Christian Jensen, Øvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1774.06.12. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 28 dito {Julii} Jens {Nielsen} Ødevigs barn Christian 7 Uger.
DKB: Jens ødevigs baren.

Dåb nr. 2412
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6408 1774.10.02 Mourids Madsen, Pindvig, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2 Oct: Mourids Madsen af Pindvig 29 aar.
DKB: d. 2 October døde Mas Massen udi Pinvig i hans - 29.

NOTITS: Degnen har Mas Madsen, han skulle egentlig kende sognet bedre. Hverken Mourids Madsen eller Mads Madsen er set født i Skarrild
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6409 1774.10.06 Mette Johanne Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1774.07.10. FAR: Christen Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 6 Dito {Oct:} Christen Pedersens barn {Mette Johanne} af Deuling 12 Uger.
DKB: d: 6te døde Christen døfling dat {Mette Johanne} udi Sin alder 12 ug.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6410 1775.04.25 †1775.04.17 Rasmus Bringelsen, Pindvig, SAND ALDER: 48.06 (å.m), 49, DØBT: 1726.10.13.
KONE: Maren Jepsdatter, Pindvig, Skarrild, 2. kone, gift 1765+.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 April blev Rasmus Bringelsen af Pindvig begravet , som døde 2en Paaske dag . fød 1726 d 14 S: p trin. var liged Prædiken 8 S {Skilling}.
DKB: d: anden Paaske dag døde Rasmus Bregelsen udi Penvig i hans alder 48 ar

Dåb nr. 2018
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6411 1775.04.30 †1775.04.25 Boel Marie Poulsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1775.03.06. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 2den Søndag efter Paaske begravet Povel Andersens Barn af Selstrup, som døde Tirsdagen tilforn d 25 Aprilis.
DKB: d anden Søndag efter Paask døde Povel Andersen [laden] udi Selstrup 6 uger.

Dåb nr. 2421
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6412 1775.05.07 †1775.05.01 Maren Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.
DKB: d førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn {Maren} som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,

NOTITS: Moderen døde i barselsseng tre uger efter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6413 1775.05.07 †1775.05.01 Karen Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.
DKB: d førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn {Maren} som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,

NOTITS: Moderen døde i barselsseng tre uger efter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6414 1775.05.12 †1775.05.10 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1775.05.10. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Almindelig Bededag den 4 Tirsdag efter Paaske blev begravet et dødfødt Barn Søn Af Anders Berthelsen i Greene. NB.
DKB: d 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - -.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6415 1775.05.23 †1775.05.12 Hans Olesen, Bechsgaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger, DØBT: 1775.03.05. FAR: Ole Christensen. MOR: Agnete Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Tirsdagen d 23 Maji begravet Ole Christnesens Barn Hans
DKB: d 12 May døde Ole Christens Søn hans Olesen udi Bexgaar i hans alder 10 ug.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2419
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6416 1775.05.26 †1775.05.11 Kirsten Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 39.05 (å.m), 39, DØBT: 1735.12.14.
MAND: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Onsdagen d 26 Maji blev Jens Ødevigs Hustrue {Kirsten Christensdatter} begravet , var liig-Prædiken . Døbt d 14 Dec: 1735.
DKB: d 11 May døde Jens Nielsen udi Ødvig hans Konne Kiersten Christendat udi hendis alder 39.

NOTITS: Født i Toxvig i Arnborg sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6417 1775.08.09 †1775.07.28 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Onsdagen d 9 Augusti blev begravet Peder Nielsens dødfødte Søn af Hesselvig var Liig = Prædiken.
DKB: d 28 Juli Peder Nielsen Dødfød drenge Baren udi hesselvig ,

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 1994
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6418 1775.08.13 †1775.08.07 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 16 uger, DØBT: 1775.05.21. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Søndagen d 13 Augusti Dom: 9 post Trinit: Anders Vistesens lille Søn Viste af Krog begravet; var Liig Prædiken.
DKB: d 7 Augusti død Anders Krog Søn Visti udi hans alder 16 uger.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2422
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6419 1776.03.25 †1776.03.17 Anders Nielsen Grene, Grene, SAND ALDER: 48.01 (å.m), 48, DØBT: 1728.03.06.
KONE: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Midfaste Søndg d 17 Martii døde Anders Nielsen af Greene født 1725 d 6 martii begraven Mandagen d 25 Martii var Liig Prædiken. 48 aar.
DKB: Mefaste Søndag døde Ander [N.ed..is] Nielsen udi grene udi hans alder udi 48 Ar.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg. Præsten har erfaret hans nøjagtige fødselsdato. Der er skifte efter ham.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6420 1776.03.31 †1776.03.27 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 19.04 (å.m), 20, DØBT: 1756.11.28. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Skiærtorsdag begravet Niels Christensen fra Elkiærgaarden døde Natten imellem d 27 og 28 Martii i sit 21de aar . døbt 1755 {fejl: 1756} i Sønd i Ad{...}.
DKB: d 27 Marsius døde Niels Christensen udi Elkier gaar udi hans alder 20 ar .

NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter.
Dåb nr. 2264
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6421 1776.06.14 †1776.06.10 Else Lauridsdatter Holst, Skarrild By, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Natten imellem d 3 og 4 Juni døde Else Holst i Søndergaard og Inger Nieldatter i Gammelgaard og bleve begge begraven Dom : 1 post Trin: den 1ste 64 aar den 2den 61 aar.
DKB: Samme dito {d 10 Junis} Else Lauris dat udi hendes a 64.

NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6422 1776.06.14 †1776.06.10 Inger Nielsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1715c.
MAND: Mads Jensen, Skarrild By, Skarrild, Vrads skifter Brejl #135. Fadder 1766 #2353. ?*1742.05.20 Silstrup #2150.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Natten imellem d 3 og 4 Juni døde Else Holst i Søndergaard og Inger Nieldatter i Gammelgaard og bleve begge begraven Dom : 1 post Trin: den 1ste 64 aar den 2den 61 aar.
DKB: d 10 Junis døde Enger Niels daater her udi Byen udi hendes ald 61 .

NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter. Mand Mads Jensen fra Vrads Skifter #135.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6423 1776.07.02 †1776.06.28 Johanne Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1776.06.16. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: den anden Julii begraven Peder Hesselvigs 2de Tvillings=Døttre {Johanne} - var Liig Prædiken .
DKB: d 28 Junius døde Peder Nielsen 2de baren udi deres sarte alder 12 dage.

NOTITS: Degnen angiver dødsdagen, præsten begravelsesdagen. Navn fra præsten.
Dåb nr. 2434
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6424 1776.07.02 †1776.06.28 Kirsten Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1776.06.16. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: den anden Julii begraven Peder Hesselvigs 2de Tvillings=Døttre {Kirsten} - var Liig Prædiken .
DKB: d 28 Junius døde Peder Nielsen 2de baren udi deres sarte alder 12 dage.

NOTITS: Degnen angiver dødsdagen, præsten begravelsesdagen. Navn fra præsten.
Dåb nr. 2435
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6425 1776.07.12 †1776.07.05 Maren Giødesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 29.05 (å.m), 29 år 20 uger 3 dage, DØBT: 1747.02.20.
MAND: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Fredagen d 12 Juliii begravet Christen Pedersens Hustrue i Lustrup Maren Giødesdatter gammmel 29 aar 20 Uger og 3 dage død Fredagen d 5 Juli .
DKB: d 5te Junius døde Maren giødes dat udi hendes alder - - - - 29.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6426 1776.08.25 Else Olesdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 17 Uger, DØBT: 1776.05.18. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom: 12 post Trinit begravet Ole Beksgaards Barn Else , som var hiemmedøbt 18 Maji sist .
DKB: d 12 Søndag i Trinitaus døde Olle Bech gaar baren 17 Uger.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6427 1776.10.27 †1776.10.26 Anne Margrethe Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1776.07.05. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom : 21 post Trin : Anders Pallesens Barn , som var hiemmedøbt d 5 Juli s. a: {samme aar} Anne Magrethe.
DKB: d 26 October døde Anders Pallisen baren udi hendes alder 15 [ger].

Dåb nr. 2437
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6428 1777.01.19 Giøde Richard Johannesen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.01.03. FAR: Johanne Giødensen. MOR: Gertrud Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2den Søndag efter hel: Tre Kong: dag begravet Johannes Giødesens Barn Giøde Richard af Lustrup.

Dåb nr. 2442
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6429 1777.01.26 Karen Marie Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1776.08.23. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom: Septuag: Anders Krogs Datter Karen Marie. døbt d 23 Aug: 1776.

Dåb nr. 2438
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6430 1777.02.16 Bodil Margrethe Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1776.12.01. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: 1777 Terkel Jensens baren bode Magrete, faste Søndag [..] [...ven].

Dåb nr. 2440
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6431 1777.03.09 †1777.03.03 Mette Michelsdatter, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Midfaste Søndag d 9 martii begraven Enken Mette Michelsdatter af Deufling si Alders 72. Aar døde hun Natten imellem d 2 og 3 Martii.

NOTITS: Ikke nærmere identificeret.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6432 1777.04.02 Anders Madsen, Silstrup, 68 år 3 uger, DØBT: 1708c.
KONE: Dorte Mikkelsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Tirsdagen d 29 April begravet Anders Madsen af Selstrup gammel 68 aar og nogle [Uger].

NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6433 1777.06.17 Jens Christian Pedersen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.05.19. FAR: Peder Smed. MOR: ? Peder Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Taarsdagen d 17 Junii begravet Peder Smeds spæde barn Jens Christian af Søndergaard.

Dåb nr. 2447
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6434 1777.11.11 †1777.11.04 Cecilie Olufsdatter Due, Skarrild By, 75, DØBT: 1702c. FAR: Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. MOR: Helvig Christensdatter Haderup .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Tiirsdagen d ii Novembr: Almisse Lemmen Cecilie Olufsdatter Due begravet, som døde d 4 ejusdem i sit 75de aar.

NOTITS: Datter af præst i Skarrild 1702-09 Oluf Jensen Due †1709.01.09 Skarrild og langlevede Helvig Christensdatter Haderup †1766.01.10 Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6435 1777.11.29 †1777.11.22 Christen Jensen Sandgaard, Sandgaard, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Løverdagen d 22 Novembr: døde Christen Jensen Sandgaard 48 aar gammel . begravet d 29 Novembr:

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6436 1777.12.09 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.12.07. FAR: Anders Andersen Døvling. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB1: Anders Andersens dødfødde Drengebarn ii Decembr:
PKB2: Tiirsdagen d 9 Decembr: 1777 begravet Anders Andersens og Anne Nielsdatter dødfødde Drenge Barn af Døvling.
DKB: Ander døfling død fød dreng baren ,

NOTITS: Fødselen arbitrært sat 4 dage før begravelsen. Moderens navn Anne Nielsdatter også fra FT 1787 først gift med Peder Jepsen/Ibsen †1773 Døvling
Dåb nr. 2453
LINK: 1 Præsten affotografering.
LINK: 2 Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6437 1778.01.25 †1778.01.17 Bent Jensen, Døvling, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
KONE: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, †1772 Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: den 17 Januar : døde Bent Jensen af Deufling begravet d 25 ejusdem, gammel i sit 58 aar.
DKB: d 17 Janvius døde Bernd Jensen udi døfling udi hans alder - - - - 58.

NOTITS: Bent Jensen *1720c i Silstrup, Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6438 1778.01.29 Christen Nielsen, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 21de Januar døde Christen Nielsen i Lustrup begravet d 29 Januar : gam : 62.
DKB: d 25 dito {Janvius} døde Christen Nielssen udi hans alder 62.

NOTITS: Ofte fadder, ikke set nævnt med kone.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6439 1778.02.02 †1778.01.25 Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 25 Januar: døde Anders Pedersen Studsgaard begravet d 2 Februar : gammel i sit 58 aar.
DKB: d 24 dito {Janvius} døde Anders stus hans alder [58].

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6440 1778.02.18 †1778.02.06 Peder Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18de Febr: begravet Peder Christensen af Scharild i sit 73de aar.
DKB: d 6te Februar døde Peder Christen her i byen i hans alder 73 a.

NOTITS: Gift i Skarrild By.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6441 1778.03.29 †1778.03.23 Johanne Marie Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 6.05 (å.m), 5 år 5 m, DØBT: 1771.10.27. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Midfaste Søndag begravet Jens Ødevigs Datter Johanne Marie gammel 5 aar og 5 Maaneder . døde Mandagen d 23 Martii.
DKB: d 25 Marius døde Jens Ødvigs daatter udi hendes Alder som var - - - 5 aa 5 Ma.

Dåb nr. 2395
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6442 1778.05.16 †1778.05.16 ? Christen Pedersen den Unges kone, Døvling, SAND ALDER: 40.01 (å.m), 41, DØBT: 1738.04.03.
MAND: Christen Pedersen den Gamle, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 16 Maji døde Christen Pedersens {den Gamles} Hustrue{Kirsten Pedersdatter} i Deufling gam: 41 Aar .
DKB: d 16 Maj døde Christen Peder [hust] i Døfling i h[.]nds alder [41].

Dåb nr. 2126
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6443 1778.10.14 Kirsten Christensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 32c, 32, DØBT: 1756c.
MAND: Søren Madsen, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 14 Octobr : Søren Madsens Hustrue {Kirsten Christensdatter} gam: 32 aar.

NOTITS: Skarrild By se #2377. Kirsten Christensdatters navn se dåb 1776.01.20.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6444 1778.11.15 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1778.11.10. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Morten {Pedersen} Stusgaards barn Anders. begravet Dom: 22 p Trin : døde strax efter Daaben .

NOTITS: Fødselen arbitrær sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2462
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6445 1778.11.28 †1778.11.28 Niels Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1721c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Natten imellem d 26 og 27 Nov: døde Niels Jepsen af Deufling . 57 aar.

NOTITS: Fadder fire gange 1753-63. Ingen kone set, formodentlig bror til Peder Jepsen i Døvling.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6446 1779.02.06 ? Poulsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1779.01.23. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 6 Febr . begravet Povel {Andersen Veilgaard} Silstrups liden Søn 14 Dage gammel.

NOTITS: Dåb ikke indført i KB. Dåbsdato tilnærmelig.
Dåb nr. 2464
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6447 1779.03.12 Christen Sørensen, Heesgaard, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4, DØBT: 1775.03.19. FAR: Søren Christensen Heesgaard. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 12 Marti begravet Søren {Christensen} Heesgrds Søn Christen 4 aar.
DKB: d 14 Mars Søren Hees gaar Søn Christen øde udi hans alder 4 aar.

Dåb nr. 2420
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6448 1779.03.18 Christen Sørensen, Skarrild By, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3, DØBT: 1776.01.21. FAR: Søren Madsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.

NOTITS: Moderens navn angives i dåben.
Dåb nr. 2430
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6449 1779.03.18 Peder Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1780.02.25. FAR: Peder Pindvig. MOR: ? Peder Pindvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: d 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.
PKB 2: In Februaris {1780} hiemme døbt men ikke publiceret Peder Pindvigs [Søn] [Peder] [der] er [død] [.....d] .

NOTITS: Alder 3 uger tilnærmelig skønnet. Dåbsdato skønnet. Peder Pindvig ikke identificeret.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.

Nr. 6450 1779.04.02 Anders Pedersen, Lustrup, 6, DØBT: 1773.09.19. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 2 April begr. Peder {Christensen} Smeds Søn Anders 6 aar.
DKB: d 2 den April døde Peder Smed søn Anders i sin alder - - 6 aar.

Dåb nr. 2405
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6451 1779.04.15 Bodil Margrethe Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2, DØBT: 1776.12.01. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 15 April begr: Terkel Jensens Boel Magrethe 2 aar .

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6452 1779.05.16 Søren Sørensen Skrædder, Hesselvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1713c.
KONE: ? Søren Sørensen Skrædders kone, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 16 Maji begravet Søren {Sørensen} Skræder 66 aar.

NOTITS: Skrives 1768 af Hesselvig se begravelse #6342. Bror Niels Sørensen #2258.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6453 1779.06.12 Johanne Jakobsdatter, , SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1735c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: dd 12 Juni begr: Johanne Jacobsdatter 44 aar.

NOTITS: Ikke identificeret, ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6454 1779.06.21 Karen Pedersdatter, , SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 Juni begr: Karen Pedersdatter 49 aar.

NOTITS: Ikke identificeret, ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6455 1779.09.01 Christen Pedersen Møller, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1701c.
KONE: ? Peder Christensen Møllers kone, Skarrild, *1714c †1770.05.02 Skarrild Mølle.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 1 Sept: Christen Pedersen Møller i Scharild 78 Aar og [....].

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6456 1779.09.04 Peder Christensen? Grene, Grene, SAND ALDER: 83cc, 83, DØBT: 1693cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 4 Sept: Peder Greene — 83 aar.

NOTITS: Muligvis identificeret.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6457 1779.09.24 Anne Marie Glarmester, , SAND ALDER: 92cc, 92, DØBT: 1687c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 24 Sept : begravet Anne Marie Glarmester - 92 aar.

NOTITS: Ikke identificeret, men kunne være enten Gert Jensen Glamesters mor aller hans kones mor. Gert Jensens datter begraves to dage efter, kunne være noget smitsomt i huset.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6458 1779.09.26 Anne Marie Gertsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 5.06 (å.m), 5, DØBT: 1774.03.20. FAR: Gert Jensen Glarmester. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 26 Sept: Geerts {Jensens} datter {Anne Marie} 5 aar .

NOTITS: 1774 i Søndergaard.
Dåb nr. 2410
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6459 1779.11.11 Mette Smed, Lustrup, SAND ALDER: 47c, 47, DØBT: 1732c.
MAND: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Peder Smeds Hustrue {Mette Smed} d 2 Nov : 47 aar.

NOTITS: Kaldes Mette Smed i kirkebogen.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6460 1779.12.29 Lauge Michelsen, Lustrup, SAND ALDER: 87c, 87, DØBT: 1692c.
KONE: ? Lauge Michelsens kone, Skarrild, *1685cc †1767.02.15 Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 29 Dec: 1779 Lauge Michelsen 87 aar.
DKB: d 29 december døde Laus Mechelsen udi sin 87.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6461 1780.02.21 Thomas Jensen, Øvig, 9 dage, DØBT: 1780.02.17. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Magrethe Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 Febr: 1780 Jens {Nielsen} Ødevigs barn Thomas 9 Dage.
DKB: d 16 Februvis døde jens Ødvig baren Thomas 9 dage.

NOTITS: Død før 21. Feb. hjemmedøbt 17. Feb. må være født 13 Feb. eller før. Degnens angivelser giver født 7. feb. 1780.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6462 1780.03.07 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.03.02. FAR: Christen Pedersen den Unge. MOR: ? Christen Pedersen den Unges kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 5 Søndag i Faste Christen {Pedersen den Unge} Deuflings dødfødde Drenge barn.
DKB: d 7 Maris Christen Pedersen død fød baren i døfling.

Dåb nr. 2476
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6463 1780.03.15 †1780.03.08 Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 52.01 (å.m), 52 år 4 uger, DØBT: 1728.02.10c.
KONE: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 15 martii Pouel Nielsen af Hesselvig døde d 8 ejusd: 52 Aar 4 Uger.
DKB: d 10 Masi Povel Nielsen udi hesselvig udi hans alder - - - 52.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6464 1780.03.23 Anne Larsdatter Dørslund, , SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 23 Martii Skiærtaarsdag Jorde=Moderen, Anna Larsdatter 66 aar.
DKB: Skiertorsdag blev Anne døslund 66.

NOTITS: Døslund er Dørslund i Brande sogn. Hendes far kan med nogenlunde sikkerhed identificeres.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Formodet far: Lars/Laurids Christensen i Dørslund i Brande sogn.

Nr. 6465 1780.03.23 Lars Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. . . . . . . .Lars Andersen af Selstrup 48 aar.
DKB: Las Andersen udi Selstrup udi sin 48.

NOTITS: Ellers ikke set. Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6466 1780.04.26 Lars Skytte, Døvling, SAND ALDER: 92cc, 92, DØBT: 1688cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 April begravet i Felding Kirkegrd Lars Schytte som døde i Deuling.
DKB: Las Skiøtt 92.

NOTITS: Død i Døvling i Skarrild, begravet i Sønder Felding.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6467 1780.05.24 †1780.05.20 Dorthe Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 24 Maji Dorthe Lustrup 74 aar.
DKB: d 20 dito {May} døde Doert Lustrup udi hendes alder 74.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6468 1780.05.28 †1780.05.16 Christen Poulsen, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom: Trin: begravet Christian Povelsen af Præstegaarden 67 aar.
DKB: d 16 May døde Christen Povelsen udi hans alder 67.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6469 1780.09.01 ? ?, .
MAND: Olle?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 1 Septemb [....] Olle [...] {...del revet ud...}.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6470 1781.01.13 †1781.01.07 Maren Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 38.07 (å.m), 38, DØBT: 1742.04.20.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Første Søndag efter Nytaar døde Maren Christensdatter i Møllen 38 aar gammel og begravet Løverdagen {1781.01.13} derefter.
DKB: Først Søndag efter Nyt aar døde Maren Møl udi hendes alder 38.

Dåb nr. 2149
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6471 1781.01.26 †1781.01.21 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.01.21. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Margrethe Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26de Januar: begravet Jens Ødvigs næsten dødfødde Drenge Barn ,
{----}[...] blev døbt fordi man ikke mærkede Livs Tegn uden alleene
[..] Suk strax efter Fødselen .
DKB: d [2]6 Januar døde Jens Ødvig død fød drenge baren.

NOTITS: Præsten Hegelahr: "næsten dødfødt".
Dåb nr. 2485
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6472 1781.04.22 Jens Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 46.07 (å.m), 47, DØBT: 1734.10.03.
KONE: Margrethe Thomasdatter, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} April begravet Jens Nielsen Øevig gammel 47 Aar .
Text: Han var en Trofast Mand og frygtede Gud fremfor mange.
DKB: d 22 April døde Jens Nielsen udi Ødvig udi hans alder - - - - 47.

Dåb nr. 2088
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6473 1781.05.24 †1781.05.19 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.05.19. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 24 Maji begravet Christen {Pedersen} Lustrups dødfødde Drenge = barn.
DKB: d 24 may Christen Lustrup død fød dreng.

Dåb nr. 2489
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6474 1781.06.22 †1781.06.14 Anne Marie Hansdatter, Skarrild By (Præstegaarden), 26, DØBT: 1755c. FAR: Hans Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} Juni døde og d 22 begravet Hans Pedersens Datter Anne Marie
{----} Præstegaarden gammel 26 aar .
DKB: d 14 Junius døde hans Pedersen datter udi Præstegaarden Anne Marie udi hendes alder - - 26 aar.

NOTITS: Hun er ikke født i Skarrild. Hans Pedersen kunne være Hans Pedersen Tarp før af Sønder Felding sent flyttet til Skarrild. Kunne også være i Assing sogn Hans Pedersen Olling †1771 og Else Nielsdatter *1719c †1799.01.11 Olling der fik en datter Anne *1754c Olling, hendes søster Agnete Hansdatter er gift med Ole Christensen i Skarrild By.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6475 1781.12.24 Giøde Richard Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 7.09 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1774.03.20. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Maren Giødesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------} [..]cembr: begravet Christen Pedersens barn .af Lustrup
{-------}ichard 7½ aar gammel .
DKB: d 24 decbr døde Giøde [........] udi Lustr udi hans alder = 8 aar.

Dåb nr. 2409
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6476 1782.01.31 Giøde Johansen Richard, Lustrup, SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------} : begravet Giøde Johansen Richard i sit 70de Aar .
DKB: d 31 Janvari Døde Giøde Johansen udi Lusterup i hans alder 70.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6477 1782.02.03 Jens Thomsen, Elkær, 15, DØBT: 1767c. FAR: Thomas Jensen Elkær. MOR: ? Thomas Jensen Elkærs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------}ges: Thomas Elkiærs Søn Jens i sit 15de Aar.
DKB: Den 3die febvari døde Jens Tomsen her af byen udi hans alder 15 aar.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild. Men faderen Thomas Jensen Elkær ses i kirkebogen 1763, 1769 og 1773. Og i FT 1787 i Skarrild By gift 2. gang.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6478 1782.03.03 Dødfødt, Karstoft- Sønder, DØBT: 1782.02.27. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------} Faste Knud Jensens og Else Hansdatters dødfødde barn fra
{----} oft. Et Pige barn .

NOTITS: Datoen er i en søndag i fasten, hvoraf der er fire i 1782: 17. og 24. feb. og 3. og 10. marts. Den 3. marts er valgt arbitrær midt i. Er altså ikke nøjagtig. Kun i præstens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6479 1782.05.20 †1782.05.10 Laurids Ebbesen Them, Skarrild By, 82, DØBT: 1700cc.
KONE: Maren Christensdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} før Pintsedag {Pinsedag 21. maj 1782} begr: Laurits Eduartsen Thæm Degn i sit 82de Aar.
DKB: I Mellem den 9 og 10 May Døde Lauris Evadsen Tæm udi hans alder - - 82.

NOTITS: Antaget begravet lørdagen før pinsedag.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6480 1782.05.12 †1782.05.05 Kierstine Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1720c.
MAND: Niels Christensen, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-----} {Niels Christensen} Ronnums Hustrue Kirsten {Nielsdatter} døde d 5 Maji begravet d 12 i sit 62de aar.

NOTITS: Kun i præstens kirkebog. *1720c Brandholm i Brande sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Niels Christensen i Ronnum i Skarrild.

Nr. 6481 1782.07.07 Christen Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 37.02 (å.m), 36 år, DØBT: 1744.11.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christen Pedersen af Deufling 2den Søndag efter St: Hans Dag, 36 Aar —

Dåb nr. 2174
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6482 1782.07.21 †1782.07.14 Karen Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1, DØBT: 1781.02.11. FAR: Anders Vestesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-} nders Vestesens og Malene Laurisdatters barn af Krog begravet 8de Søn=
dag efter Trin: Karen 1 Aar gammel —
DKB: Søndagen d 14 Julj Døde Ander{..} Krogs Daattr ved Navn Karen Anders Dattr 1 aar gl.

Dåb nr. 2486
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6483 1782.07.29 †1782.07.22 Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 42.09 (å.m), 42, DØBT: 1739.10.12.
MAND: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {---} Møllers Hustrue Anne Christensd : 42 aar —
DKB: Mandagen d 22de Ditto {Julj} døde Møller konen Anne Christens Daatr Skar{...} Mølle {...revet ud...} 29 [....].

NOTITS: Anne og Niels blev trolovet 13. juni 1780.
Dåb nr. 2133
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6484 1782.08.01 Bendt Lauridsen, Elkær, SAND ALDER: 1.04c (å.m), 2, DØBT: 1781.04.15. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Anne Malene Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} {Laurids Jensen} Elkiærs barn Dreng Bent i 2det aar.

NOTITS: Datoen er revet af. Den anses at være efter den sidste begravelse i første del af 1782 i Degnens (†10. maj 1782), som er den 29. juli. Men rækkefølgen præstens kirkebog er blandet sammen.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6485 1782.09.19 †1782.09.11 Sidsel Christensdatter, Klink, SAND ALDER: 94cc, 94 år, DØBT: 1688cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {---} Sidsel Christensdatter af Klink begravet d 19 Sept: i sit 95de aa{.}
DKB: Onsdagen d 11te Septbr Døde Zidsel ChristensDatt Paa Klinck i sit Alder = 94.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6486 1782.10.06 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1782.10.01. FAR: Peder Christensen Øvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {--} der {Christensen} Ødevigs og Magrethe Thomasdatters dødfødde Drenge=barn den 19de
{-}øndag efter Trin :
DKB: Peder Ødevis barn dødfødt begravet 19d Trinitatis.

Dåb nr. 2488
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6487 1782.10.21 †1782.10.21 Kirsten Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1702cc.
MAND: Jens Nielsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {---} Nielsens Hustrue Kirsten Jensd: af Deufling d 21 Oct i 80de aar.
DKB: Mandagen den 21 Octobr Døde Jens Nielssen Kone i Vester Deuling Nf. Kirsten JensDaatter i sin alder 80 a{..}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6488 1782.10.31 †1782.10.26 Dorte Michelsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1719c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-----} [...te] Dorthe Michelsd: af Selstrup i sit 63de aar.
DKB: Løverdag aften d 26 Octobr Døde Dorthea Michels Daatter i Selstrup i sit alders 63vende Aar.

NOTITS: Begravelsesdatoen sat arbitrært til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6489 1782.12.01 †1782.11.25 Bodil Marie Nielsdatter, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 20 uger, DØBT: 1782.07.22. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-----} [.]ud Jens Datter af Greene — Bodild Marie i sit 9de Aar .
PKB: Dom : 1 Advent: begravet Niels Knudsens barn Bodild Marie Er regnet til forrige Kirke = Aar , da det døde — ligesom og Peder Pindvigs barn af Selstrup Mette Johanne som blev begravet d: 5 Decembr Saa og omregnet til forrige Kirke Aar.
DKB: Niels Knudßen Barn i greene ved navn Bodil Mariæ Døde Natten imellem d 24de og 25de Novemb i sit alder 20ve Uger. begravet d 1 Decbr.

NOTITS: Grene muligvis fejl for Silstrup. I sit 9de Aar er præstens fejl.
Dåb nr. 2498
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6490 1782.12.05 †1782.11.28 Mette Johanne Pedersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1782.11.10. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Karen Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: endnu død 1782 Peder Jensens barn af Selstrup Mette Johanne. død d 28 Novembr begravet d 5 Dec gammel 5 Uger.
PKB: Dom : 1 Advent: begravet Niels Knudsens barn Bodild Marie Er regnet til forrige Kirke = Aar , da det døde — ligesom og Peder Pindvigs barn af Selstrup Mette Johanne som blev begravet d: 5 Decembr Saa og omregnet til forrige Kirke Aar.
DKB: Peder Pinvigs Barn {Mette Johanne} i Sellstrup Døde d 28de Novbr 7 uger gl:.

Dåb nr. 2502
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6491 1782.12.10 †1782.12.02 Christen Pedersen Grene, Døvling, SAND ALDER: 70.01 (å.m), 70 år 3 uger, DØBT: 1712.11.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 10 Decembr: begravet Christen Pedersen af Deufling død d 2. Decembr: gammel nogle Uger og Dage over 70 Aar.
DKB: Gaml Christen Greene i Deuling Død d 2den Decmbr - - - 72 aar. Begravet dend 9de Ditto . —.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6492 1783.03.15 †1783.03.07 Margrethe Thomasdatter, Øvig, SAND ALDER: 37.09 (å.m), 37 år, DØBT: 1745.06.20.
MAND: Peder Christensen, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 7 Martii døde Peder {Christensen} Ødevigs Hustrue Magrethe Thomasdatter i sit 37 aar begravet d 15 Martii.
DKB: Fredagen Dend 7 Martj 1783 Døde Peder Ødevigs Hustrue Magrette Thomas Daatter i sit Alders 37te Aar begravet den 15de Ditto . —.

LINK: Dåb *1745.06.10 i Holtum i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6493 1783.06.25 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1783.06.20. FAR: Morten Pedersen. MOR: Johanne Marie Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 Junii Morten Pedersens og Johanne Marie Thomadsd: dødfødde barn=Pige af Deufling begravet.
PKB: 5. In Junio et dødfød Pige=barn af forældrene Motten Pedersen og [....] Marie Thomasdatter i Deufling .

NOTITS: Præsten har skrevet Døvling, men de bor vist i Hesselvig.
Dåb nr. 2509
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.

Nr. 6494 1783.07.16 †1783.07.11 ? Christen Eriksens kone, Lustrup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1713c.
MAND: Christen Eriksen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11te Julii døde d 16 begravet Christen Erichsens Hustrue i sit 70de Aar .
DKB: Christen Erichsens hustrue i Ludßtrup Død dend 11te Julj begravet dend 16 Ditto i sit alders 70de Aar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6495 1783.07.29 †1783.07.21 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 4 år, DØBT: 1780.01.16. FAR: Morten Pedersen. MOR: Maren Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 Juli døde og d 29 begravet Morten {Pedersen} Stusgaards Søn Anders i sit 4de Aar :
DKB: Dend 21 Julj er Morten Studsgrds yngßte Søn død Nf: Anders i sit alders 4de Aar = begravet d 29 Ditto.

Dåb nr. 2472
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6496 1783.08.17 †1783.08.13 Margrethe Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1781.10.28. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 13 Aug: død og d 17 begravet Anders Pallesens Tvilling:Datter Magrethe 1¾ Aar :
DKB: Anders Pallesens ældste Tvilling barn død dend 13 August , ved navn Magretta i sit alders 1¾ aar gml begravet dend 17tende Augustj — .

LINK: Dåb i Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6497 1783.11.31 †1783.11.22 Anne Malene Bendtsdatter, Elkær, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1751.05.02.
MAND: Laurids Jensen, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 12 {....} død og d 30 begravet Laurids Elkiærs Hustrue Anne Malene Bentsdatter 32 aar.
DKB: Løverdagen den 22de Novbr Døde Lauritz Elkiærs hustrue Lena Bentz Daatter i sit alders 33 Aar. Begravet d 31te Novbr.

NOTITS: Der er skifte efter hende i Lundenæs Amt.
Dåb nr. 2224
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6498 1784.01.18 †1784.01.07 Anne Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1781.10.28. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anders Pallesen og Else Sørensdatter ægte barn Anne død d 7 Januarii gammel 2 aar 2 Maaneder begravet d 18 Januar .
DKB: Anders Pallesens yngßte Tvilling Datter død d 7 Janvaj i sit alder 2 aar 2 Maan{....} begravet d 18 Ditto . —

LINK: Dåb i Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6499 1784.05.02 †1784.04.27 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.04.27. FAR: Peder Christensen. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 3die Søndag efter Paaske begravet Peder Christenses og Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig deres dødfødde Drenge = Barn .
DKB: Peder Ødevigs En Drenge barn af hans Dødfødt , og begravet 3die Søndag efter Paaske.

Dåb nr. 2517
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6500 1784.05.20 †1784.05.16 Anne Margrethe Knudsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1783.04.07. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christi Himmelfarts Dag begravet Knud Jensens og Else Hansdatters Datter Anne Magrethe blev hiemmedøbt d 7 April 1783. død d 5 Søndag efter Paaske {1784.05.16}.
DKB: Knud Kastofts lidet barn fød den 5te Søndag efter Paaske Begravet Christi Himmelfarts dag Eet aar gammel Datter.

Dåb nr. 2508
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6501 1784.06.16 †1784.06.10 Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1781.05.26. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {...}de Juni døde od 16de blev begravet Terkel Jensens Søn Jens af {.....} arstoft 2 Aar gammel
DKB: Torsdag dend 10de Junj Døde Tærkel Kastofts Søn Jens , 3 aar gml Begravet d: 16de Ditto . — .

Dåb nr. 2491
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6502 1784.06.27 †1784.07.18 Jens Christensen, Krog, SAND ALDER: 61.03 (å.m), 61 år, DØBT: 1723.03.19.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Ilsgaard, Ikast, Sognet hvor Jens Christensen boede.
DØDSÅRSAG: Druknet i Skjern Å.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom : 3die post Trin : d 27 Junii begravet Jens Christensen , som d 18de Junii om Eftermiddagen i Sogne=Præstens Tieneste og med dennes Vogn kiørte for en Mand af Øster = Egnen til Store Sandfeld, mend da Jens Christensen alleree samme Aften var paa Rejsen tilbage, kiørte han fejl i Aaen ved Scharild Krog , hvilket tydelig sluttedes deraf , at man Dagen efter nemlig d 19de fandt ham død i Vandet ved Vognen og Hestene staaende i Aaen for Vognen, som var væltet . Det den afdøde havde været ved god Sands sluttes deraf at han havde bierget meget af Vognen op paa Landet. Han var barnfødt i Ilsgaard Ao 1723 d 19de Martii. Og hans Levnet har været ustraffelig efter hans Sognepræstes Vidnesbyrd . Han var altsaa i sit 62de Aar .
DKB: Jens Christensen fra Sunds d 15 Junj drucknet i aaen ved Schr: Krog i sit alders 61vende aar begravet den 27de Ejusdem . — .

NOTITS: Druknet i åen ved Skarrild Krog. Jens Christensen *1723.03.19 Ildsgaard, Ikat †1784.07.18 Krog, Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6503 1784.08.22 †1784.08.18 Rasmus Andersen, Skarrild- Grene, 6 år 6 m., DØBT: 1778.02c. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Augusti døde Anders Pallesens Barn Rasmus af Greene begravet d 22, sammes gammel 6½ aar .
DKB: Onsdag d 18de August Døde anders Pallisens barn Nl: Rasmus begravet d 22de Ditto 6½ gm{..}.

NOTITS: Ikke fundet født. Forældrene er 1773 i Krog i Skarrild, 1776 i Silstrup i Skarrild og 1781 i Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6504 1784.09.26 †1784.09.17 Peder Andersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 7 m., DØBT: 1783.02.03. FAR: Anders Bertelsen. MOR: Anne Margrethe Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {.....} døde og d 26 begravet Anders Bertelsens Liden Søn {.....} gammel 1 7/12 aar .
DKB: Fredagen d 17 Septbr Døde anders Bertelsens liden Søn Peder, 1 7/12 aar gml:.

Dåb nr. 2506
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6505 1784.11.14 †1784.11.06 Maren Thomasdatter, Elkær, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Maren Tomas Daatter i Elkier Død den 6te Novbr begravet dend 14te Ditto i Sit aldr 67 [de].

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6506 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.12.06. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdtter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: NB: Et dødfød Pige Barn, uægte af Deuling d 6 Dec: 1784 .
PKB 2: Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .
DKB: II. Kiersten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec: begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . —

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6507 1784.12.12 †1784.12.06 Kirsten Marie Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 23c, 23 år, DØBT: 1762c.
UDLAGT: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn. blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .
DKB: II. Kiersten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec: begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . —

NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6508 1785.02.23 †1785.02.18 Christen Eriksen, Lustrup, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christen Ericksen i Lustrup død d 18 Febr: i sit Alders 68de aar.
DKB: III. Christen Erichsen i Ludstrup Død dend 18 Febr i sit Alders 68de Aar.

NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden. Konen døde 1783 i Lustrup.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6509 1785.05.01 †1785.04.22 Anders Bertelsen, Grene, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anders Berthelsen i Greene d 22 April død , i sit 51 Aar. Begravet d 1 Maji .
DKB: IV. Anders Bertelsen i greene. Død d: 22de April i sit Alders [5.] aar. Begravet d 1ste May . —

NOTITS: Hans kones navn ikke set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6510 1785.06.02 †1785.04.27 Anders Pallesen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 45.04 (å.m), 46 år, DØBT: 1739.12.26.
KONE: Else Sørensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anders Pallesen død d 27 April i sit Alders 46 aar.
DKB: V. Anders Pallisen død d 27de April: i sit Alders 46 aar.

NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2137
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6511 1785.08.07 †1785.08.01 Maren Mortensdatter, Pindvig, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1698cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Maren Mortensdatter i Pindvig død d 1 Aug i sit 87 aar begravet d 7de ejeusdem.
DKB: VI. gamle Maren Mortens Daatter i Pinvig Død d 1 Augusti i sit alders 87. aar begravet dend 7de Ditto.

NOTITS: Formodet søster til Christen Mortensen Heesgaard, som hun bærer sønnen Morten for i 1735, se dåb #2096.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6512 1785.08.24 †1785.08.16 Karen Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1737c.
MAND: Peder Jensen Pindvig, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Peder {Jensen} Pindvigs Kone i Selstrup Karen Andersdatter død d 16de Aug: i sit 48de aar begravet d 24de
DKB: VII. Karen Anders Daatter Peder Pinvigs kone i Selstup Død dend 16 Augsti i sit alders 48de aar . —

NOTITS: Skifte.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6513 1785.09.11 †1785.09.01 Anne Madsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1727c.
MAND: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christen {Nielsen Jegin} Skræders Kone {Anne Madsdatter} i Lustrup død d i Sept: i sit 58de Aar begravet Dom : 16te post Trin:
DKB: IIX. Christen Skræders kone {Anne Madsdatter} i Ludstrup død d 1ste Sept: i sit alders 58de aar . — begravet 16de p: Trin:

NOTITS: Skifte. Hendes navn fra skiftet.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6514 1785.09.18 †1785.09.13 Ingeborg Andersdatter, Skave, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1704cc.
MAND: Peder Christensen Lustrup, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Peder {Christensen} Lustrups Kone {Ingeborg Andersdatter} i Schave død d 13de Sept: i sit 81de Aar begravet d 18de dito —
DKB: IX. Peder Ludstrup kone i Schaue Død d 13 Septembr i sit alders 81de aar. Begravet dend 18 Ditto . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6515 1785.12.21 †1785.12.16 Ole Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 15 dage, DØBT: 1785.12.01. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Brigitte Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Onsdagen næst før juule-Dag begravet Jens Jacobsens søn Ole af Deuling, som blev døbt dom II Advent. h. a.
DKB: I. Jens Jacobsens Liden Søn Olle i Deuling Død d 16 Decembr efter at den havde seet Lyset det 1 Ejusdem.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6516 1786.02.04 †1786.01.30 Karen Thomasdatter, Skarrild By (Sønder- gaard- hus), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1702cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 30. Januar : Karen Thomasdatter i sit 84de aar.
DKB: II. Gml: Karen Tomas Daatter i Søndergrds huus Død dend 30te Jan: i sit Alders 84 .

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Muligvis den Karen Thomasdatter der i 1778 af Lustrup bærer Lars Madsen i Hesselvigs barn, se dåb #2461. På den anden side er hun da omkring 76.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6517 1786.02.04 †1786.01.30 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1786.01.25. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme Dag {30 Januar} Poul Christensens og Anne Pedersdatters dødfødde begraven.
DKB: III. Poul Christensen og Anne Peders Daatter deres Dødfødte drengebarn samme dag {30. Januar}.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6518 1786.04.13 †1786.04.08 Christen Jensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1784.05.09. FAR: Jens Jensen Pinvig. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8 April Jens Pindivgs Søn i Karstoft Christen 2det aar .
DKB: IV. Jens Pinvigs Søn i Castoft Naunlig Christen Jensen Død dend 8de April Næsten 2 Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2519
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6519 1786.05.04 †1786.04.30 Mads Johannesen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 4 dage, DØBT: 1786.03.29. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d Sidste April Johannes Giødesens Barn Mads 4½ Ugr gammel.
DKB: [V.] Johannes Giødesens barn Naunl: Mads Død dend sidste April . 4½ uge gammel . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6520 1786.06.03 †1786.05.29 Lena Marie Simonsdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1779c. FAR: Simon Nielsen. MOR: Else Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 28 Maji Simon Nielssens Datter Lena Marie i 7de aar.
DKB: VI. Simeon Nielsens Daatter Lena Mariæ Død d 28de May J sidt Alders 7de Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Moederens navn fra FT 1787.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6521 1786.11.10 †1786.11.05 dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1786.11.05. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Lene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 5 Nobembr : Anders Krogs og Lene Lauridsdatters dødfødte Pige Barn .
DKB: VII. Ander Krogs Dødføde Pige barn begravet d 5te Novbr.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6522 1786.11.09 †1786.11.04 Mads Mikkelsen, Skarrild By, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 4 Novembr : Mads Michelsen i sit 77de aar .
DKB: VIII. Mads Mickelsen Død d 4de Novembr i sit 77de Aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Formodet far til husmand Lars Madsen i Skarrild By, altid første fadder ved dennes børn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6523 1786.12.28 †1786.12.23 Jens Thomasen, Lustrup, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1783c. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: I. Thomas Jensen [Søn død] Naunl: Jens , den 23de Decbr 86. i sit Alder 3die Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6524 1786.12.31 †1786.12.26 Maren Thomasdatter, Lustrup, SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1781c. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: II. Bemelte Tomas Jensens Daattr Naunl: Maren den 26de Ditto i sit Alder 5 Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6525 1787.01.06 †1787.01.01 Karen Thomasdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1786.12.25. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: III. Bemelte Tomas Jens Mindste barn {Karen} Død Nyttaars Natt paa 3die uge gaml .

NOTITS: Tredje barn død indenfor tolv dage. Smitsom sygdom. >Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6526 1787.01.28 †1787.01.23 Mads Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1785.04.30. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Lars Madsens Søn Mads Død den 23de Janvarj i sit Alders 2det Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6527 1787.02.23 †1787.02.18 Anne Pedersdatter Veilgaard, Skarrild By, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1738c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: V. Almisse Lem Anne Peders Daatter Vejlgrd død den 18 Febr i sit Alders . . . 49 aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Muligvis *1737.08.10 Skarrild se dåb #2124.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6528 1787.02.26 †1787.02.21 ? Hans Pedersen Tarps kone, Skarrild By, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1728c.
MAND: Hans Pedersen Tarp, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VI. Hans Tarpes Kone Død d 21 Febr i sit Alder 59 aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Almisselem. Navn ikke set. Tarp betyder formentlig at Hans Pedersen er fra Tarp i Sønder Felding.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6529 1787.04.28 †1787.04.23 Jens Pedersen, Hesselvig, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1785.07.28. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VII. Peder Hesselvigs Mindste Søn Jens Død dend 23de April i sit Alders 1¾ aar gaml . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6530 1787.05.15 †1787.05.10 Jens Christian Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1780c. FAR: Christen Back. MOR: ? Christen Backs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VIII. Christen Backs Søn i Selstrup Naunlig Jens Christian , Død den 10de May i Sit Aldr 7de {...}

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. I FT 1787 bor Christen Svendsen i Silstrup, hans kone kunne få børn i 1777. Christen Back ellers ikke set.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6531 1787.05.16 †1787.05.11 Sidsel Thomasdatter, Døvling, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1709c.
MAND: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild, †1778 ni år før.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: IX. Gml Zidsel Thomas Daatter i Deuling Død d ii majus i sit Alders 78de Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Gift 1775 i Skarrild noteret i Assing kirkebog, hun var da 64 år gammel.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6532 1787.07.27 †1787.07.22 Gertrud Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Ved Bækken), SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1732c.
MAND: Jens Sørensen, Karstoft- Nørre (Ved Bækken), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: X. Dom: 7 post Trin: begravet Jens Sørensens Hustrue {Gertrud Nielsdatter} ved Bækken i sit 55de Aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Hendes navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6533 1787.08.21 †1787.08.16 Maren Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 3.04 (å.m), 4 år, DØBT: 1784.04.04. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
DØDSÅRSAG: Druknet i Døvling Bæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: XI. Den 21de Augusti begravet Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter Baren af Deuling Navnlig Maren, som druknede i Deuling Bek den 16de Austusti gammel i sit 4de Aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2516
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6534 1787.09.28 †1787.09.23 Anne Kirstine Bertelsdatter, Skarrild By (Sønder- Gaards- Hus), SAND ALDER: 43.09 (å.m), 48 år, DØBT: 1743.12.26.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: XII. Dom: 16 post Trin, begravet Anna Kierstine Bertelsdatter i Søndergrd Huus i Sit Alder 48 Aar,

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Ugift, bandt strømper i FT 1787.
Dåb nr. 2165
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6535 1787.11.07 †1787.10.20 Oster Jensen, Skave, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1742c.
KONE: Kirsten Nielsdatter, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Oster Jensen i Schaue død 30te Ogt: i sit alders 45 aar begraven den 7de Novemb.

NOTITS: Skifte. Opvokset Birkebæk i Arnborg, ikke født der.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6536 1788.01.27 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.01.22c. FAR: Jens Christensen Nexgaard. MOR: Charlotte Amalie Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: I. Jens {Christensen} Nexgaard og Carlotta {Charlotte Amalie Østergaard} deres Liden Dødføde Søn blev begraven Søndag Sexagesima.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6537 1788.04.04 †1788.03.26 Maren Rasmusdatter, Ronnum, SAND ALDER: 70.04 (å.m), 70 år 4 m. 4 dage, DØBT: 1717.12.22c.
MAND: Søren Pedersen, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: II. Den 4 April begravet Søren Pedersens Hustrue af Ronnum navnlig Maren Rasmusdatter , døde den 26de Marti gammel 70 Aar 4 Maaneder og nogle Dage . —

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6538 1788.05.16 †1788.05.07 Anne Margrethe Johannesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1784.07.04. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christiansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 7de Maji døde og den 16de sammes begraven Johannes Giødisens og Hustrues Biertruds Baren Bodil {præstens fejl: Anne} Margrethe, 3 a 4 Aar gammel.
DKB: {III.} Johannes Giødisens Mindste barn Navnlig bo[d.. mette], Døde den 7de Maj og begraven Den 16de Ditto J sit alders 3 a 4re Aar.

NOTITS: I FT 1787 ses hun, Anne Margrethe, som mindste barn, navnet i degnens kirkebog er svært læseligt. Alderen for Anne Margrethe passer. Præsten tager fejl af navnet.
Dåb nr. 2521
LINK: Præstens affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6539 1788.05.18 †1788.05.13 dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.05.08c. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: IV Knud {Jensen} Karstoft og Else Hansdatter deres Liden Søn dødfød den 13de May og begraven den 18de dennes.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6540 1788.09.25 †1788.09.18 Thomas Jensen Elkær, Skarrild By, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1725c.
KONE: Karen Nielsdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: V. Thomas Jensen Elkier død d 18de Septb: og Begraven den 25de Ditto i Sit Alders 63 aa.

NOTITS: Muligvis født *1727.09.14 i Skarrild dåb #2024 (denne Thomas Jensen muligvis †1730 kun angivet Jens Thomesens barn). Konens navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6541 1788.11.01 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 1.11 (å.m), DØBT: 1786.12.07. FAR: Jens Bentsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Jens bentsen og Hustrues {Kirsten Marie Christensdatter} Liden søn Navl Samuel .

NOTITS: Ingen dato angivet, men det er efter den 25. sept. og før den 30. nov. (kirkeårets ende) i 1788. Dermed begravet i okt. eller nov. 1788. 1788.11.01 er midt i perioden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6542 1789.01.13 †1789.01.08 Maren Andersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 80c, 78 år, DØBT: 1709c.
SØS: Johanne Andersdatter, Pindvig, Skarrild, Ses i FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: S{epulti}: Den 13de januarii begravet Pigen Maren Andersdatter af Pindvig 78 Aar gammel .
NOTITS: Dødsdato sat skønnet fem dage før begravelsen. FT1787 78 år taget som bedre alder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6543 1789.05.05 †1789.04.24 Maren Madsdatter Richard, Lustrup, SAND ALDER: 81c, 82 år, DØBT: 1708c.
MAND: Giøde Johansen Richard, Lustrup, Skarrild, †1782 Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: N= 2. Maren {Madsdatter} Richard død i Lustrup den 24 April i sit 82de Aar , begravet den 5te Maji.
NOTITS: 79 i FT 1787.
LINK: Affotografering.

Nr. 6544 1789.05.05 †1789.05.01 Josva Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1789.03.09. FAR: Christen Josvasen Lund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Christen Josvasen Lunds og Maren Jensdatters barn Josva død 1 Maji i 1ste Aar begraven den 5te sammes.
NOTITS: Syv uger gammel.
Dåb nr. 2569
LINK: Affotografering.

Nr. 6545 1789.08.09 †1789.08.02 Ib Christensen Heesgaard, Beksgaard, SAND ALDER: 52.10 (å.m), 57 år, DØBT: 1736.11.11.
SØS: Marianne Christensdatter, Beksgaard, Skarrild, Ib dør ved søsteren Marianne i Beksgaard. Hun er gift med Søren Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ib Christensen Heesgaard af Kiøbenhavn død i Beksgaard den 2 Aug : i 57de Aar, begravet den 9de sammes.
NOTITS: Alder 4 år for høj. Ib er på besøg fra København, hvor han er gift, konens navn nævnes ikke i skiftet. Fra FT 1787 Vester Kvarter er det Maria Corneliusdatter *1735c, deri kaldes han Christian Heesgaard.
Dåb nr. 2104
LINK: Affotografering.

Nr. 6546 1789.09.20 †1789.09.14 Jens Pedersen, Skave, SAND ALDER: 4.03 (å.m), 5 år, DØBT: 1785.06.12. FAR: Peder Larsen. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Peder Larsens og Hustrues {Johanne Jensdatter} Søn Jens død i Schave den 14de Sept: i 5te Aar , begravet den 20 sammes .
NOTITS: Jens er født i Skarrild-Grene.
Dåb nr. 2534
LINK: Affotografering.

Nr. 6547 1789.11.13 †1789.11.06 Christen Nielsen Ronnum, Silstrup, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 31 år, DØBT: 1759.07.25.
BROR: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Christen Ronnum bor ved broderen Niels Ronnum i Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Christen {Nielsen} Ronnum i Seltrup døde den 6te Novembr: i 31te Aar , begravet den 13de sammes .
NOTITS: Uklart om han var i Silstrup i FT 1787 eller karl et andet sted. Hvis han var i Silstrup er han glemt i FT 1787.
Dåb nr. 2287
LINK: Affotografering.

Nr. 6548 1789.11.24 †1789.11.18 Maren Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 91c, 92 år, DØBT: 1703cc.
MAND: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild, †1782.05.20 Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Den 18 Nov: død Sl: Laurids {Ebbesen} Degns Enke {Maren Christensdatter} i 92de Aar begravet den 24de sammes .
NOTITS: Alder 91c ud fra FT 1787 (ved sønnen Ebert Lauridsen), hvor hun angives med 89.
LINK: Affotografering.

Nr. 6549 1789.12.13 †1789.12.09 Jens Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 40 uger, DØBT: 1789.04.13. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Decembr:, som var Dom iii Advent : begraven Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn af Deuling navnlig Jens , som døde Onsdagen tilforn gammel 40 Uger .
Dåb nr. 2568
LINK: Affotografering.

Nr. 6550 1789.12.14 †1789.12.09 Sidsel Marie Christensdatter, Silstrup, 20 år, DØBT: 1769c.
MAND: Oluf Pedersen, Silstrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: Barselssen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14de Decembr: begravet Oluf Pedersens Kone af Selstrup Zidsel Marie Christensdatter gammel i sit 20de Aar.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Sidsel Marie Christensdatter er muligvis Christen Svendsens datter, der i FT 1787 angives med 14 år, ville gøre hende til 17 her. Ingen Sidsel Marie født i Skarrild. Sidsel Marie ikke set gift i Skarrild. Sidsel Marie død i barselsseng.
LINK: Affotografering.

Nr. 6551 1789.12.27 †1789.12.22 Peder Christian Olufsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1789.12.06. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Sidsel Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27 Decembr begravet Ole Pedersens Barn Peder Christian af Selstrup faa Dage gammel —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Moderen døde kort før i barselsseng.
Dåb nr. 2575
LINK: Affotografering.

Nr. 6552 1790.01.22 †1790.01.17 Anne Christensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 81cc, 80 år, DØBT: 1709c.
MAND: Christen Pedersen Hesselvig, Skarrild, †1792 Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. Den 22 Januar begravet den gamle Kone i Hesselvig — Anne {Christensdatter} — efter 56 Aars Ægteskab med sin overlevende Mand. Hun var gammel i 80de Aar — Mærkværdigt iblandt de døde en Kone i sit 80de Aar efter 56 Aars Egteskab med sin overlevende Mand.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Christensdatter fra FT 1787. Sætningen med Mærkværdigt nederst på kirkebogsiden ved enden af døde 1790.
LINK: Affotografering.

Nr. 6553 1790.01.24 †1790.01.19 Peder Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1788.03.24. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: III Søndagen den 24 Januar begravet Christen Christensen Jegins Barn af Lustrup Peder gammel i 2det Aar —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2558
LINK: Affotografering.

Nr. 6554 1790.06.12 †1790.06.07 Dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.06.07. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Den 12 Junii begravet Knud {Jensen} Carstofts dødfødte Datter.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2581
LINK: Affotografering.

Nr. 6555 1790.07.24 †1790.07.19 Mette Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 71c, 73 år, DØBT: 1719c.
MAND: Christen Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Den 19de Julii døde og den 24de sammes begravet Christen Skaves Hustrue Mette {Pedersdatter} 73 Aar Gam:
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787 68c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6556 1790.08.08 †1790.08.03 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.08.03. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IV Den 8 August: begravet Hr: {Laurids} Langes dødfødte Søn af Nør: Carstoft —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2582
LINK: Affotografering.

Nr. 6557 1790.09.17 †1790.09.09 Knud Olesen Overby, Døvling, SAND ALDER: 66.03 (å.m), 68 år, DØBT: 1724.06.09.
KONE: Abbelone Nielsdatter, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: V Knud Olufsen i Deuling død den 9 Sept : begravet d 17de ejeusd: i sit 68de Aar —
LINK: Affotografering.

Nr. 6558 1790.10.24 †1790.10.16 Rasmus Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.10.07. FAR: Peder Christan Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI Peder Christians og Mette Rasmusdatters Barn Rasmus i Heesgaard død d 16 oct: og begravet d 24 dito i sit 1ste Aar —
NOTITS: Død 9 dage gammel.
Dåb nr. 2582
LINK: Affotografering.

Nr. 6559 1790.11.08 †1790.10.30 Martha Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 4.05 (å.m), 5 år, DØBT: 1786.06.05. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sognepræstens Nicolai Hegelahr mindste Barn Martha død Natten imellem den 29de og 30te Oct : begravet den 8 Novembr i sit 5te Aar —
Dåb nr. 2542
LINK: Affotografering.

Nr. 6560 1790.11.13 †1790.11.05 Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.01.21. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Lauris Elkiærs liden datter Mette Kirstine død den 5te Nov: begravet den 13de i sit 1ste Aar.
Dåb nr. 2577
LINK: Affotografering.

Nr. 6561 1790.11.28 †1790.11.23 Peder Christian Perle, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1790.11.15. FAR: Ebenezer Pedersen Perle. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VII sidst i dette Kirke Aar døde Ebenezer Perles Barn af Grene Peder Christian begravet Dom: 1 Advent i 1ste Aar.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2586
LINK: Affotografering.

Nr. 6562 1790.12.19 †1790.12.10 Bodil Poulsdatter, Skarrild By, 4 år, DØBT: 1787.05.20. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Den 10 Dec: død Poul {Christensen} Thodals Datter Bodild i 4de Aar begravet d 19de sammes.
Dåb nr. 2552
LINK: Affotografering.

Nr. 6563 1791.01.17 †1791.01.09 ? Jens Elkærs kone, Elkær, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1720c.
MAND: Jens Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, *1682c †1763 Elkjærgaarden, antaget at være hans kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Jens {Jensen?} Elkiærs hustrue død d 9 Januar: begr: d 17de 71 Aar.
NOTITS: Hun ses ikke i FT 1787 fire år før i Elkær. Ikke ellers set omtalt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6564 1791.01.19 †1791.01.12 Erik Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 68c, 59 år, DØBT: 1723c.
KONE: Margrethe Svendsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: III Den 12 januar : døde Erich {Pedersen} i Selstrup 59 Aar gebr : d 19de.
NOTITS: Alderen er vel om 10 år forkert, FT 1787 alder 64 antaget korrekt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6565 1791.04.10 †1791.04.03 Peder Jeppesen, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.01.09. FAR: Jeppe Pedersen. MOR: Abbelone Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IV Den 3 April død Jeppe {Pedersen} Deulings Barn Peder i første Aar , begr: d 10de.
LINK: Affotografering.

Nr. 6566 1791.05.20 †1791.05.12 Anne Lauridsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 76c, 85 år, DØBT: 1715c.
MAND: Hans Jespersen, 4. mand, længe på Sjælland, se FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Den 12 Maji døde Anne Lauridsdatter i Selstrup 85 Aar, begr: d 20de
NOTITS: Alder tilforladelig fra FT 1787, igen som #6564 angivet 10 år for gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6567 1791.06.15 †1791.06.08 Gert Jensen, Skarrild By, SAND ALDER: 52c, 60 år, DØBT: 1739c.
KONE: Karen Nielsdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI D. 8 Junii døde Geert Jensen 60 Aar, begr: d 15de .
NOTITS: Alder fra FT 1787, KB alder 8 år for høj.
LINK: Affotografering.

Nr. 6568 1791.06.03 †1791.06.28 Carsten Christensen, Krog, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.04.21. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VII d 28 Junii døde Christen Carstensens Søn Carsten i 1ste Aar begr: d 3de Julii.
LINK: Affotografering.

Nr. 6569 1791.08.01 †1791.08.07 Anders Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.08.01. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VIII d 1ste Aug : død Peder {Andersen} Birchs Søn Anders i 1ste Aar begr: d 7de.
NOTITS: Forældre gift 1787 i Skarrild #8039.
Dåb nr. 2596
LINK: Affotografering.

Nr. 6570 1791.08.15 †1791.08.07 Christen Mortensen, Hesselvig, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 3 år, DØBT: 1789.03.26. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IX. Den 7 Aug : døde Morten {Pedersen} Hesselvigs og Hustr: Johannes {Thomasdatters} Søn Christen i 3die Aar , begr : d 15de.
Dåb nr. 2570
LINK: Affotografering.

Nr. 6571 1791.08.21 †1791.08.13 Johanne Thomasdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 37.02 (å.m), 36 år, DØBT: 1754.06.03 .
MAND: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10 . d 13 Aug : døde Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustr. Johanne Marie {Thomasdatter} 36 Aar begr: Dom IX post Trin :
NOTITS: Hun er døbt Johanne ikke Johanne Marie.
Dåb nr. 2245
LINK: Affotografering.

Nr. 6572 1791.08.21 Dødfødt, Elkær, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1791.08.16. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdater.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XI. d 16de Aug : Laurids {Jensen} Elkiærs Dødfødde Søn begr: Dom IX p Trin:
Dåb nr. 2597
LINK: Affotografering.

Nr. 6573 1791.11.06 †1791.10.30 Peder Christian Olufsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1791.09.21. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Sidsel Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XII. d 30 Oct : døde Oluf {Pedersen} Skræders Søn Peder Christian i 1ste Aar ; begrr: d 6 Nov:
Dåb nr. 2600
LINK: Affotografering.

Nr. 6574 1791.11.09 †1791.11.01 Jens Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 78c, 82 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XIII D . 1 Nov : døde Jens Nielsen i Selstrup 82 Aar begr : d 9de.
NOTITS: FT 1787 siger han var skolemester og inderste ved Peder Jensen Pindvig. Alder fra FT 1787 4 år mindre med 78c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6575 1791.11.20 †1791.11.12 Sidsel Marie Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1757c.
MAND: Oluf Pedersen Skrædder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14 . d 12 Nv : døde Oluf {Pedersen} Skræders Hustr Maren {rigtig: Sidsel Marie} Christensdatter i 34 Aar begr : d 20de .
NOTITS: Alder kan ikke bestemmes med nogen som helst sikkerhed. I følge begravelsen 34 men efter FT 1787 19 år.
LINK: Affotografering.

Nr. 6576 1791.12.30 †1791.12.23 Johanne Andersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 70c, 67 år.
MAND: Mads Nielsen, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. D . 23 Dec : døde Mads {Nielsen} Pindvigs Hustrue {Johanne Andersdatter} 67 Aar gammel begraven d 30te sammes .
NOTITS: I følge FT 1787, som vejere mere, er hun 70 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6577 1792.01.02 †1791.12.22 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1791.12.22. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 D. 22 Dec : blev Knud {Jensen} Karstofts Datter dødfødt begraven d 2 januar :
NOTITS: Dødfødt datter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6578 1792.01.02 †1791.12.24 Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 67c, 65 år, DØBT: 1724c.
MAND: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Juule Aftten døde Hans {Eskesen} Carstofts Hustrue {Birte Christensdatter} gammel 65 Aar . begr :
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Ingen begravelses dato, antaget samme som forrige indførsel 2. januar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6579 1792.02.08 †1792.01.27 Christen Pedersen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 77.01 (å.m), 77 år 6 uger, DØBT: 1714.12.16c.
KONE: Anne Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Død to år før †1790.01.22.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IV d 27 Januar døde Christen {Pedersen} Hesselvig gamm: 77 Aar 6 Uger. begr : d 8 Febr :
LINK: Affotografering.

Nr. 6580 1792.02.12 †1792.02.08 Anders Jensen Østergaard Bektoft, Bektoft, SAND ALDER: 61c, 66 år, DØBT: 1731c.
KONE: Margrethe Christensdatter Hvipskov, Bektoft, Skarrild
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: V d. 8de Febr : druknede tvende Mænd i Aaen ved Krog i Sal : Christen {Pedersen} Hesselvigs Liig= Følge , nemlig Anders {Jensen Østergaard} Bektoft 66 Aar gam: og Hans {Eskesen} Castoftt 77 Aar gam: Begge begraven d 12te sammes.
NOTITS: Dødsalder 5 år for høj efter FT 1787.
LINK: Affotografering.

Nr. 6581 1792.02.12 †1792.02.08 Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 78c, 77 år, DØBT: 1714c.
KONE: Birte Christensdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, †1791.12.24 død 6 uger før manden.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI d. 8de Febr : druknede tvende Mænd i Aaen ved Krog i Sal : Christen {Pedersen} Hesselvigs Liig= Følge , nemlig Anders {Jensen Østergaard} Bektoft 66 Aar gam: og Hans {Eskesen} Castoftt 77 Aar gam: Begge begraven d 12te sammes.
NOTITS: Dødsalderen passer med FT 1787.
LINK: Affotografering.

Nr. 6582 1792.02.19 †1792.02.11 Hans Nielsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 4 dage, DØBT: 1792.01.20. FAR: Niels Sørensen Flø. MOR: Inger Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VII d jjte døde Niels {Sørensen} Fløes Søn Hans 4 Uger 4 Dage gam : begr : d 19 Februar.
NOTITS: Tvilling. Moderens navn i dåben.
LINK: Affotografering.

Nr. 6583 1792.03.16 †1792.03.09 Karen Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 47.05 (å.m), 47 år 22 uger, DØBT: 1744.10.16.
MAND: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 9de Martii døde Niels Pedersens Hustr Karen Jensdatt: i Selstrup 47 Aar 25 Ug: gam : begr : d 16de Martii.
NOTITS: Hans første kone, ikke set født i Skarrild. Parret ses første gang 1792 i Silstrup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6584 1792.04.13 †1792.03.18 Christen Thomasen, Skarrild- Grene, 11 år, DØBT: 1781c. FAR: Thomas Grene. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: X D. 18 Martii druknede Thomas Greenes Søn Christen i Aaen ved Greene gammel jj Aar . Legemet blev funden d 10 April i Aaen ved Felding Tarp . begraven d 13de sammes.
NOTITS: Thomas Grene nævnes 1791 og datter Christiana *1794.08.28 i Skarrild- Grene.
LINK: Affotografering.

Nr. 6585 1792.04.15 †1792.04.08 Maren Vindelev, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 77c, 75 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: jj Første PaaskeDag døde Pigen Maren Vindelev i Greene 75 Aar gam : begr : d 15{de} April .
NOTITS: To år ældre ud fra FT 1787, hvor hun boede i almisse ved Lars Madsen i Skarrild By.
LINK: Affotografering.

Nr. 6586 1792.05.28 †1792.05.19 Anne Knudsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 64c, 60 år, DØBT: 1728c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12 d 19de Maji døde Anne Knudsdatter i Scharrild Bye over 60 Aar begr : 2den Pintse Dag .
NOTITS: 64c år gammel ud fra FT 1787, hvor hun er inderste og strømpebinder ved Thomas Jensen Elkær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6587 1792.06.17 †1792.06.05 Jens Andersen Smed, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 71.09 (å.m), 72 år, DØBT: 1720.10.20.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XIII d. 5te Junii døde Jens {Andersen} Smed i S: Carstoft 72 Aar gam : begr: 2den Sønd : efter Trinit :
NOTITS: Døbt 1720.10.20 i Bøvl i Sønder Omme, først gårdmand i Bøvl, senere efter konens død 1781-1790c smed i Brandholm i Brande, 1790c til sønnen Terkel Jensen i Sønder Kartoft, hvor han boede de sidste par år.
LINK: Affotografering.

Nr. 6588 1792.11.17 †1792.11.09 Niels Christensen Ronnum den Ældre, Silstrup, SAND ALDER: 78.09 (å.m), 78 år 40 uger, DØBT: 1714.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XIV d 9 Nov: døde Niels {Christensen} Ronnum i Silstrup 78 Aar 40 Ug: gam: begr: d 17 sammes.
NOTITS: FT 1787 giver *1716c. Dør ved sønnen Niels Nielsen Ronnum den Yngre.
LINK: Affotografering.

Nr. 6589 1792.12.22 †1792.12.13 Peder Christensen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 79.09 (å.m), 79 år 40 uger, DØBT: 1712.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. D. NB d: 13 Dec: døde Peder {Christensen} Lustrup i Degneboligen i sit 79 Aar 40 Uger gammel . begravet d 22 sammes .
NOTITS: Han er degnen Christen Pedersen Lustrups far.
LINK: Affotografering.

Nr. 6590 1792.12.23 †1792.12.13 Johanne Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 10 uger, DØBT: 1792.09.06. FAR: Niels Nielsen Ronnum. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. D. 13 dec : døde Niels Ronnums Datter i Selstrup Johanne gamm: 10 Uger begravet d 23 sammes.
Dåb nr. 2612
LINK: Affotografering.

Nr. 6591 1793.02.27 †1793.02.22 Peder Christensen Sandfeld, Øvig, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1753c.
KONE: Mette Cathrine Byrgesdatter, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: III D. 22 Febr: døde Peder Christens: Ødevig 40 Aar gamm : begravet d 27 sammes .
NOTITS: Da begravelses alderen er mindre end FT 1787 alderen, antages alderen fra begravelsen, som ellers plejer at være for høj.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6592 1793.05.02 †1793.04.25 Kirsten Nielsdatter Skave, Skave, SAND ALDER: 72c, 70 år, DØBT: 1721c.
MAND: Oster Jensen, Skave, Skarrild, †1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4 D. 25 April døde Kirsten Skaue gammel 70 Aar begr: d 2 Maji .
NOTITS: Alder fra FT 1787 troværdigere.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6593 1793.05.06 †1793.04.27 Maren Sandgaard, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 79c, 80 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. D. 27 April døde Maren Sandgaard i S: Castoft gamm: 80 Aar; begr : d 6 maji .
NOTITS: Alder fra FT 1787 troværdigere. I FT 1787 Inderste ved Jens Jensen Pindvig i Sønder Karstoft. Bandt Strømper. Maren Sandgaard er her indsidder i Sønder Karstoft, men Sandgaard som gård hører under Nørre Karstoft.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6594 1793.06.11 †1793.06.04 Niels Mortensen, Skarrild By, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1725c.
KONE: Inger Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI. D. 4 Junii døde Niels Mortensen i Scharrild gamm : 69 Aar; begr: d ii sammes .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6595 1793.07.08 †1793.06.27 Sidsel Marie Olufsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 18 dage, DØBT: 1793.06.09. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. D . 27 Junii døde Oluf {Pedersen} Skræders liden Datter Cidsel Marie i Lustrup gamm : 18 Dage; begr: d 8 Julii .
Dåb nr. 2620
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6596 1793.07.08 †1793.06.30 Anne Malene Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger 4 dage, DØBT: 1793.03.20. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d. 30te Junii døde Jens Bendtsens Datter i Deuling Anne Malene gamm: 14 Uger 4 Dage begrav: d 8 Julii .
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2619
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6597 1793.07.08 †1793.07.04 Clemmen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1793.07.04. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IX D. 4 Julii død og født Jesper {Clemmensen} Klinks Søn Clemen begr : d 8 Julii .
Dåb nr. 2621
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6598 1793.08.15 †1793.08.09 Margrethe Mortensdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 21.11 (å.m), 21 år 40 uger, DØBT: 1771.09.09. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10 D. 9 Aug : døde Morten {Pedersen} Studsgaards Datter Margrethe gam : 21 Aar 40 Ug : begr: d 15de sammes.
NOTITS: Hun var 21 år og 49 uger gammel.
Dåb nr. 2394
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6599 1793.09.01 †1793.08.28 Peder Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 15 uger, DØBT: 1793.03.20. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: XI D . 1 Sept begravet Jens Bendtsens Søn Peder 15 Uger.
NOTITS: Skønnet død 4 dage før begravelsen, datoen altså omtrentlig. Tvilling. Hans alder er 23 uger, ikke 15. Uge-regning er ikke så let endda.
Dåb nr. 2618
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6600 1793.09.01 †1793.08.28 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1793.08.28. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12 Samme Dag {D . 1 Sept} begravet Sr Langes død føed Pige Barn .
Dåb nr. 2624
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6601 1793.11.03 †1793.10.30 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1793.10.30. FAR: Søren Pedersen Ronnum. MOR: Anne Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra dåbsnotits: 'XVI Den 30 Oct: Søren {Pedersen} Ronnums og Anne Marie Andersdatters Søn dødfødt .'}
Dåb nr. 2627
LINK: Affotografering.

Nr. 6602 1793.12.03 †1793.11.29 Anne Pedersdatter, Silstrup, 50 år.
MAND: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13 D. 29de Novembr: døde Niels Knudsens Hustrue Anna {Pedersdatter} i Selstrup i sit 50de Aar.
NOTITS: Begravelsen sat til fire dage efter døden, er omtrentlig.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6603 1794.01.16 †1794.01.08 Inger Pedersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1714c.
MAND: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 D. 8 Januar : døde og den 16de sammes begravet Niels Mortensens Enke Inger Pedersdatter i sit 79de Aar .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6604 1794.02.25 †1794.02.18 Jakob Christensen Hannerup, Pindvig, SAND ALDER: 58c, 58 år.
KONE: Anne Sørensdatter, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 D. 18 Februar døde og d 25de sammes begr : Jacob Christensen {Hannerup} Pindvig 58 Aar gammel :
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6605 1794.03.12 †1794.03.02 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1791.04.25. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3 D. 2 Martii død og 2den Onsdag i Faste {12. marts 1794} begra : Jens Bendsen hans søn Samuel i sit 3die Aar.
NOTITS: *1791.04.25
Dåb nr. 2592
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6606 1794.06.01 †1794.05.24 Dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1794.05.24. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4 6te Søndag efter Paaske begravet Knud {Jensen} Carstoftes dødfødte Søn .
Dåb nr. 2632
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6607 1794.09.07 †1794.09.01 Oluf Jensen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1794.07.20. FAR: Jens Olufsen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 12te Søndag efter Trin : {7. sept. 1794} begravet Jens Olufsen Mindses barn Oluf gammel 6 Uger j dag .
NOTITS: Død 1. sept. udfra 6 uger 1 dag gammel og født 20. Juli 1794.
Dåb nr. 2637
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6608 1794.10.05 †1794.10.01 Christen Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1794.05.17. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Anne Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16 Søndag efter Trin : {5. okt. 1794} begravet Jens Christensens {Drantums} Søn Christen af Greene født sidst afvigte Majii Maaned .
NOTITS: Død sat 4 dage før begravelsen, dato omtrentlig.
Dåb nr. 2634
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6609 1794.10.19 †1794.10.15 Dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1794.10.15. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 18 Søndag efter Trin : begravet Anders Jensens og Kirsten Christensdatters {fejl for Nielsdatter} dødfødte Søn .
Dåb nr. 2641
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6610 1794.12.28 †1794.12.24 Clemmen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1794.08.07. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen imellem Juul og Nytaar begravet Jesper Klinks lidet Barn Clemen. født 7 Aug: a : c:
NOTITS: Dødsdata sat til fire dage før begravelsen, dato omtrentlig.
Dåb nr. 2638
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6611 1795.01.11 †1795.01.02 Nis Hansen, Skarrild- Grene, 53 år, DØBT: 1741c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Januar døde Nis Hansen i Greene 53 Aar gamm : begravet d 11te Samms. Liig Text over Graven 1 Kong : 20, jj.
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6612 1795.02.25 †1795.02.21 Poul Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1794.12.18. FAR: Niels Poulsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 25de Febr : begravet Niels Pouelsens Barn af Greene, som var hiemdøbt d 18 Decembr sidst navnl: Poul.
NOTITS: Dødsdato sat til fire dage før begravelsen, dato omtrentlig.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6613 1795.06.21 †1795.06.17 Karen Nielsdatter Elkær, Elkær?, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1726c.
MAND: Thomas Jensen Elkær, Skarrild By, Skarrild, †1788 Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 p Trinit: {21. juni 1795} begravet Enken Karen {Nielsdatter} Elkiær gammel 69 Aar .
NOTITS: Hun er muligvis født *1725.04.15 Døvling i Skarrild.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6614 1795.07.05 †1795.07.01 Dorte Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerghus), SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1795.04.03. FAR: Niels Nielsen Knude. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom V post Trin : {5. juli 1795} begravet Niels Nielssen Knudes Barn fra Nørre Carstoft , som sidste Langfredag {3. april 1795} blev døbt nanvl : Dorthe faderens Bopæl er Egeberg Huus .
NOTITS: Død sat fire dage før begravelsen, dato dermed omtrentlig.
Dåb nr. 2647
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6615 1796.01.31 Maren Ibsdatter, Becksgaard, SAND ALDER: 90c, 84 år, DØBT: 1706cc.
DATTER: Marianne Christensdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kierke = Aar 1796 J Jesu navn.
Dom: Sexagesima begravet Enken Maren Ibsdatter 84 Aar gammel.

NOTITS: 81 i FT 1787, så hun er nærmere 90 end 84. Her er alderen for lav ellers mest for høj. Hun er født i Assing sogn. Becksgaard fra FT 1787.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6616 1796.03.06 Cathrine Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 20.08 (å.m), 21 år, DØBT: 1775.07.09. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag begravet Niels Knudsens Datter Cathrine. gammel 21 Aar.
NOTITS: .
Dåb nr. 2426
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6617 1796.05.08 †1796.05.06 Mette Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 21 dage, DØBT: 1796.04.15. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6 Søndag efter Paaske begravet Jens {Christensen} Thodals Barn af Deuling 21 Dage gammel Mette.
NOTITS: Dødsdato udregnet fra dåbsdato + 21 dage.
Dåb nr. 2658
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6618 1796.06.12 Maren Skomager, Skarrild By, SAND ALDER: 86c, 80 år, DØBT: 1710cc.
HUSBOND: Jens Christensen Nexgaard, Skarrild By, Skarrild, Maren Skomager almisselem ved Jens Nexgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3 Søndag efter Trin: begravet Almisse=Lem Maren Skomager. 80 Aar gammel.
NOTITS: I FT 1787 er hun angivet til 77c, derfor skal alderen 80 vel være 86c.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6619 1796.08.26 Søren Nielsen, Pindvig, SAND ALDER: 4.06 (å.m), 4 år 7 m, DØBT: 1792.02.19. FAR: Niels Sørensen Flø. MOR: Inger Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 26 Aug: begravet Niels Sørensens {Fløs} og Inger Hansdatters Barn af Pindvig navnl: Søren gammel 4 Aar 7 Maaneder .
NOTITS: Født i Lustrup *1792.02.19.
Dåb nr. 2604
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6620 1796.10.30 Anne Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 67cc, 79 år, DØBT: 1729c.
MAND: Anders? Andersen?, Døvling, Skarrild, †1796-, ikke set begravet i Skarrild. Ses i FT 1787 gift med Anne Nielsdatter i Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 30te Oct: Dom: XXIII p Trin : begravet Enken Anne Nielsdatter af Deuling gammel 79 Aar.
NOTITS: Alder i FT 1787 er 58, ville give 67 her i 1796, så angivet 12 år for gammel, hvilket er usædvanligt meget. Men regnes for samme person Anne Nielsdatter.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6621 1796.10.30 Anne Madsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerg), SAND ALDER: 47c, 44 år, DØBT: 1749c.
MAND: Niels Nielsen Knude, Karstoft- Nørre (Egebjerg), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Dag {D. 30te Oct:} Niels {Nielsen} Knudes Hustrue Anne Madsdatter af Egeberg gammel 44 Aar.
NOTITS: I FT 1787 angivet 38 år gammel, ville give 47 år gammel her.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6622 1796.12.14 Anne Larsdatter, Pindvig, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1741c.
MAND: Søren Nielsen Flø, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kierke = Aar 1797 J Jesu navn.
Onsdagen den 14 Decembr: begravet Søren {Nielsen} Fløes Hustru {Anne Larsdatter} af Pindvig - - - 55 Aar.

NOTITS: Se FT 1787 i Fjelstervang i Vorgod sogn for hendes navn og hans patronym. Alder passer.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6623 1796.12.18 Niels Nielsen Knude, Karstoft- Nørre (Egebjerg), SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1736c.
KONE: Anne Madsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerg), Skarrild, †1796.10.30 syv uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : IV Advent : begravet Niels Nielsen Knude af Egeberg 60 Aar .
NOTITS: Alder passer med 1787. Steder Knude findes i Skjern, Lyne, Skast, Føvling og Hvejsel sogne. Det nærmeste er vel Skjern, men Lyne er ikke meget videre.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6624 1797.03.12 Hans Pedersen Tarp, Lustrup, SAND ALDER: 80c, 75 år, DØBT: 1717c.
HUSBOND: Thomas Jensen, Lustrup, Skarrild, Hans Pedersen Tarp er inderste ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Søndag i Faste begravet Hans Pedersen Tarp af Lustrup . Gammel 75 Aar.
NOTITS: Formodentlig født i Tarp i Sønder Felding sogn, lige nabo til Lustrup. I FT 1787 er han inderste ved Thomas Jensen..
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6625 1797.04.17 †1797.04.10 Sophia Cathrine Poulsdatter Thorlund, Præstegaarden, SAND ALDER: 83.03 (å.m), 83 år 3 m. 10 dage, DØBT: 1714.01.01.
MAND: Anders Hansen, Ikast, †1785.01.03 Vester Suderbæk i Ikast sogn.
DATTER: Maren Andersdatter, Præstegaarden, Skarrild, Præst Hegelahrs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaske Dag begravet Enken Sophia Cathrine Poulsdatter Thorlund gammel 83 Aar 3 Maaneder 10 Dage ; døde den 10 April .
NOTITS: Præstens svigermor. Havde før boet ved kirken i Ikast FT 1787. Alder passer med FT 1787. Hun er flyttet til Skarrild Præstegaard mellem 1787 og 1796.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6626 1797.05.01 Else Marie Hansdatter, Silstrup, 1 år 6 m. 3 dage, DØBT: 1795.11.22. FAR: Hans Pedersen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste Maji begravet Hans Pedersen og Kirsten Pedersdatters Barn af Seltrup Else Marie gammel 1 Aar 6 Maaned: nogle Dage .
NOTITS: Nogle dage ansat til 3.
Dåb nr. 2656
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6627 1797.05.16 †1797.05.08 Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, SAND ALDER: 59.06 (å.m), 60 år, DØBT: 1737.10.28.
KONE: Maren Ibsdatter, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 16 Maji begravet Morten Pedersen Studsgard gammel i sit 60de Aar.
NOTITS: *1737.10.28.
Dåb nr. 2123
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6628 1797.09.11 Ole Olesen Minds, Skarrild By?, SAND ALDER: 77c, 84 år, DØBT: 1720c.
KONE: Maren Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 11te Septembr: begravet Ole Minds , som fik sin død ved at starte af Vognen , da han paa sin Hiemrejse hiem fra Lund-Market var nær ved Herningsholm og Aftenen Kl: 10 . Hvorefter han blev ført Halvdød hiem og døde Kl: 2 Eftermidd: Dagen efter , som var den 6te Septembr Liig-Texten var Eccles: 9, v: 10 . 11. og 12 . Hans Alder var 84 Aar.
NOTITS: Oluf Olufsen Minds ses 28. juli 1766 i skifte efter Kirsten Jakobsdatter i Klink i Skarrild. Ses 1773 i skifte efter Niels Christensen i Silstrup i Skarrild. Ses 1776 i Skarrild i skifte efter Maren Giødesdatter i Lustrup i Skarrild. Ikke set i FT 1787 ses han i Paarup i Assing 67 år gammel, den angivne alder 84 her i 1787 er dermed vel 7 åar for høj. Eccles: er Prædikerens Bog, Kap. 9, vers 10-12: "10 Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom. 11 Dernæst så jeg under solen, at løbet afhænger ikke af de hurtige, krigen ikke af de tapre, føde ikke af de vise, rigdom ikke af de forstandige, yndest ikke af de kyndige, for skæbnens tid rammer dem alle, 12. og mennesket kender ikke sin tid. Som fiskene fanges i det onde garn, og som fuglene fanges i fælden, sådan indfanges menneskene af den onde tid, når den pludselig falder over dem. "
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6629 1797.11.05 Dødfødt, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 p Trin : begravet Christen Carstensens og Hustrues Mette Christensdatters dødfødte Drenge=Barn .
Dåb nr. 2676
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6630 1797.12.17 Maren Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1725c.
MAND: Anders Nielsen Grene, Skarrild, †1776.03.17 skifte.
KIRKEBOGSTEKSTEN: J Jesu navn
1798
Dom III Advent : begravet Enken Maren Andersdatter af Greene 72 Aar gammel .

NOTITS: *1726.10.27 Grene.
Dåb nr. 2019
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6631 1798.02.12 Edel Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 49.06 (å.m), 49 år, DØBT: 1748.08.11.
MAND: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 12 Febr : begravet Christen Nielsen Jegins Hustrue Edel Christensdatter gammel 49 Aar.
NOTITS: *1748.08.11 Store Hjøllund, Arnborg.
LINK: Edel Christensdatter dåb.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6632 1798.03.25 Kirsten Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 37.00 (å.m), 37 år, DØBT: 1761.04.04.
MAND: Christen Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 25de Martii begravet Christen Christensens Jegins Hustrue af Lustrup Kirsten Pedersdatter 37 Aar gammel .
NOTITS: *1761.04.04 Hvedde, Assing.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6633 1798.03.25 †1798.03.23 Jens Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1798.03.16. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Dag disse forældres {Christen Christensens Jegins ... Kirsten Pedersdatter} Barn Jens 7 Dage gammel .
NOTITS: Moderen død i barselsseng. Jens antaget død 3 dage før begravelsen, fødsel derfra 7 dage tilbage. Lustrup fra moderens begravelse samme dag #6632.
Dåb nr. 2680
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6634 1798.04.05 Knud Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 18.08 (å.m), 18 år, DØBT: 1779.08.01. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsdag begravet Niels Knudsen Søn Knud fra Seltrup gammel 18 Aar .
NOTITS: *1779.08.01 i Silstrup i Skarrild
Dåb nr. 2468
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6635 1798.04.29 Christen Poulsen Tovdal, Døvling, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1715c.
KONE: Bodil Christensdatter, Døvling, Skarrild, †1800.01.09 Tovdal i Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3 Søndag efter Paaske den 29 April begravet Christen Poulsen Thodal af Deuling gammel: 82 Aar.
NOTITS: *1715c, død ved søn Jens Christensen Tovdal. FT 1787 72 år gammel i Tovdal i Arnborg.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6636 1798.05.23 Peder Jensen Pindvig, Silstrup, SAND ALDER: 53c, 55 år, DØBT: 1745c.
KONE: Anne Kirstine Madsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Maji begravet Almisse = Lem Peder {Jensen} Pindvig 55 Aar.
NOTITS: FT 1787 i Silstrup 43 år. Jensen fra FT 1787, hvor han er hyrde i Skarrild Præstegaard.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6637 1798.06.10 Peder Nielsen Haulund, Grene, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1749c.
KONE: Anne Marie Pedersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10 Junii begravet Peder Haulund af Greene 49 Aar.
NOTITS: Der er skifte efter ham den 31. juli 1798, derfra konens navn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6638 1798.06.24 Anders Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1797.07.04. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 24 Junii begravet Niels Knudsens Søn Anders , som var døbt den 4 Julii 1797 .
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
Dåb nr. 2673
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6639 1798.10.07 †1798.07.02 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1798.07.02. FAR: Peder Nielsen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 18de Søndag efter Trin : 1798 begravet Peder Nielsens og Inger Nielsdatters dødfødte Pige barn af Lustrup .
NOTITS: Dødsdato antaget 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2684
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6640 1798.10.23 Edel Christensdater, , SAND ALDER: 45.04 (å.m), 46 år, DØBT: 1753.07.01. FAR: Christen Christensen Skave, Siltrup, Skarrild. MOR: Mette Pedersdatter, Siltrup, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 23de Octobr : begravet Almisse = Lem Edel Christensdatter i 26de Aar .
NOTITS: Vanfør *1753.07.01 Silstrup, forældrene FT 1787 i Skarrild By. Moderen †1790 Skarrild By.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6641 1798.11.29 †1798.11.21 Mette Kirstine Jensdatter, Elkær (Elkærhus), SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1752c.
MAND: Niels Poulsen Gunnerup, Elkær (Elkærhus), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21de Nov: døde Niels Poulsens {Gunnerups} Hustrue {Mette Kirstine Jensdatter} i Elkiærhuus imellem 40 og 50 Aar . begravet den 29de Novembr: gammel 46 Aar .
NOTITS: Niels Poulsen ?(*1767c glemt i kirkebogen Hesselvig, søn af Poul Nielsen Hesselvig) 1794 i Skarrild Grene er gift med Mette Kirstine Jensdatter. Ikke klart om samme Poul Nielsen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6642 1798.12.04 †1798.11.26 Thomas Jensen Mølle, Lustrup, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1744c.
KONE: Mette Christensdatter, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: J Jesu navn 1799 .
Den 26 Nov : død og den 4de Decembr : begravet Thomas Jensen Mølle gammel 54 Aar - Text: Esais 38, 12.

NOTITS: Han ses i FT 1787 i Lustrup 43 år gammel, som passer. Teksten Esajas 38, 12: "min Bolig er nedbrudt, ført fra mig som Hyrdernes Telt, som en Væver sammenrulled du mit Liv og skar det fra Traaden. Du ofrer mig fra Dag til Nat".
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6643 1798.12.07 †1798.11.30 Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard, Skarrild By, SAND ALDER: 37.11 (å.m), 38 år, DØBT: 1761.01.14. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorthe Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de Decembr: begravet Magrethe Bergithe {Poulsdatter} Østergaard , som døde den 30te Nov: Text over Graven Rom: 6, {..} udi sit 38te Aar .
NOTITS: *1761.01.14 Nørre Karstoft, forældrene flyttede væk 1788, hun har i 1798 opholdt i Skarrild By ved søsteren Charlotte Amalie Østergaard, der er gift med Jens Christensen Nexgaard.
Dåb nr. 2297
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6644 1799.01.13 Mads Nielsen Pindvig, Pindvig, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1712cc.
KONE: Johanne Andersdatter, Pindvig, Skarrild, 4. kone †1791.12.30 Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Januar , begravet Mads Nielsen Pindvig. Merkværdigt , at han havde levet i 4 Egteskaber som et efter andet vedvarede udi 60 Aar , dog levede han tilsidst som Enkemand 7 Aar.
NOTITS: Sidste 4. kone begravet omkring 1792c.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6645 1799.01.20 Stine Johanne Nielsdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1799.01.14. FAR: Niels Rasmussen Winde. MOR: Margrethe Olesdatter Minds.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de Januar : begravet Niels Rasmussen Windes spæde Pige = Barn Stine Johanne .
Dåb nr. 2686
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6646 1799.04.02 Michel Andersen Grene, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 61.01 (å.m), 62 år, DØBT: 1738.02.23.
KONE: Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, †1811.03.13 Skarrild- Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2 April begravet Michel Andersen Greene 62 Aar gammel. Blev Syg i kirken paa Skiærstorsdag Text: Psalm : 27, 4 = 5.
NOTITS: Født i Gammel Arnborg.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6647 1799.06.02 Kirsten Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1727c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Junii Dom : iida post : Trin : begravet Kirsten Jensdatter af Scharild Bye 72 Aar gammel. Text : Job : 29 , 3 .
NOTITS: Ugift, FT 1787 binder hun strømper som inderste ved Thomas Jensen Elkær.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6648 1799.06.16 Dødfødt, Silstrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 11.06.1799. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den {tom plads } Junii , begravet Niels Larsens og Anne Cathr : Erichsd : Dødfødte Drenge Barn .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6649 1799.06.30 Giøde Richard Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1799.06.23. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Junii begravet Peder Andersen Birchs Barn Giøde Richard af Lustrup , som var døbt d 23de sammes. Text over Graven 2 Tim : 1 , 9 .
Dåb nr. 2692
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 5993 1799.07.19 †1799.07.15 Dødfødt, Silstrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1799.07.15. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET: fra Introduktion: 'Den 4 Aug : introduceret Niels Larsens Hustrue Anne Cathrine {Eriksdatter} af Seltrup efter et Dødfødt Drengebarn . '}
NOTITS: Datoer er skønnet til tre uger før introduktionen.
Dåb nr. 2693
LINK: Affotografering.

Nr. 6650 1799.09.08 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1799.09.03. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : XVIta post Trin : begravet et dødfødt Pige barn af Peder Christian {Pedersen} og Mette Rasmusdatter i Hessgaard.
Dåb nr. 2696
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6651 1799.11.17 Maren Michelsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 93cc, DØBT: 1706cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: XXVIIma begravet i Assing Kirkegaard Almisse=Lem Maren Michelsdatter af Scharild Sogn over 80 Aar .
NOTITS: I FT 1787 almisselem i Skarrild By ved Poul Christensen Tovdal. Alder ud fra FT 1787. Søndag den 27 post trinitas eksisterer ikke. XXII eller 22 post trinitas antaget, kan være forkert.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6652 1799.12.22 Kirsten Katrine Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1799.04.09. FAR: Jens Nielsen Skrædder. MOR: Karen Carstensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke = Aar 1800 J Jesu Navn
4de Søndag i Advent begravet Jens {Nielsen} Skræders Barn Kirsten Cathrina af Seltrup, som var døbt den 9de April 1799.

Dåb nr. 2689
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6653 1800.01.07 Ole Jensen, Lustrup, SAND ALDER: 49c, 47 år, DØBT: 1751c.
KONE: Anne Ibsdatter, Lustrup, Skarrild, I 1801 inderste ved Niels Nielsen Juulsgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de Januar : blev indført i kirken og ceremonilt{!} begravet Ole Jensen af Lustrup, saasom Graven ikke for Frost kunde Aabnes nu . Text : Jacob: 1 , 12 . Gammel 47 Aar .
NOTITS: Muligvis den Ole Jensen, der er selvejer i Døvling FT 1787.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6654 1800.01.27 Helene Lauridsdatter, Krog, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1740c.
MAND: Anders Vistesen Krog, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Januar : begravet Anders {Vistesen} Krogs Hustr: Helene Lauridsdatter gammel noget over 60 Aar. a. Apos : 14 , 13.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6655 1800.01.27 Sophie Andersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1797.10.29. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dito Dato {27de Januar} begravet Anders Jensens Datter Sophie gammel 2¼ Aar. Texterne : b. 2 Samuels 12 , 22 — 23.
Dåb nr. 2675
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6656 1800.03.02 Else Christensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 60c, 58 år, DØBT: 1740c.
MAND: Simon Nielsen, Skarrild- Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Martii begravet Simmon NIelsens Hustrue af Greene Else Christensdatter i sit 58de Aar. Texten Psalm : 31 , 15 — 16 Herre ! Du er min Gud ; Mine Tider ere i din Haand .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6657 1800.03.21 Johanne Marie Sophie Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 4.07 (å.m), 5 år, DØBT: 1795.08.12. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21de Martii blev begravet Sr Langes Datter af Nørre Castoft navnlig : Johanne Marie Sophie gammel i sit 5te Aar .
NOTITS: *1795.08.12.
Dåb nr. 2650
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6658 1800.03.23 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 3 år, DØBT: 1798.02.01. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Martii begravet Jens Bendtsens Søn Samuel fra Deuling, som var i 3die Aar siden den 1ste Febr : Liigtext i Petr : 5, 10—11 .
Dåb nr. 2679
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6659 1800.04.14 Inger Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 3.08 (å.m), 4 år, DØBT: 1796.07.17. FAR: Peder Nielsen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaske=Dag begravet Peder Nielssens eeneste Barn af Lustrup, Inger i 4de Aar . Texten til Liigprædiken : Dommerens Bog 11te Capital , 35 og 36te Vers .
Dåb nr. 2661
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6660 1800.06.08 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 7 uger, DØBT: 1797.06.04. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8de Juniii begravet Jens {Christensen} Thodals Søn Bendt af Deuling gammel 3 Aar 7 Uger . Liig Text: Rom : 8 , 17.
Dåb nr. 2670
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6661 1800.08.03 Peder Christian Mortensen, Hesselvig, SAND ALDER: 13.09 (å.m), 14 år, DØBT: 1786.10.29. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 3die August begravet Morten {Pedersen} Hesselvigs Søn Peder Christian i sit 14de Aar . Liigtext Psalm : 103 ; 13—14de v:
NOTITS: Moderen Johanne Thomasdatter †1791.
Dåb nr. 2546
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6662 1800.08.26 Christen Jespersen, Klink, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 1 år, DØBT: 1800.05.16. FAR: Jesper Clemmensen Klink. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de August begraven Jesper {Clemmensen} Klinks liden Søn Christen i sit Alders første Aar .
Dåb nr. 2704
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6663 1800.10.26 Margrethe Pedersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1745c.
MAND: Christen Pedersen Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de Octobr: begravet Degnekonen Christen {Pedersen} Lustrups Hustrue Magrethe Pedersdatter 55 Aar gammel . Liigtext 2 Tim: 1, 12 .
NOTITS: Christen Lustrups 2. kone.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6664 1801.03.01 Maren Nielsdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1741c.
MAND: Gert Jensen Glarmester, Skarrrild By, Skarrild, †1791.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirkeaar 1801
J Jesu Navn !
Den 1ste Martii begravet Enken Maren Nielsdatter af Heesgaard 60 Aar.

NOTITS: FT 1801 Almisselem i jordløst hus i Skarrild Overby, må have hørt under Heesgaard.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6665 1801.03.08 Ole Jensen, Døvling, SAND ALDER: 14.01 (å.m), 14 år 3 uger, DØBT: 1787.04.05. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8de Martii Dom : Oculi begravet Jens Jacobsens Søn af Deuling navnlig : Oluf . 14 Aar og nogle Uger
NOTITS: Nogle uger sat til tre.
Dåb nr. 2551
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6666 1801.03.21 Elisabeth Andersdatter, (Hedehus), SAND ALDER: 76c, 84 år, DØBT: 1725c.
MAND: Jakob Sørensen, Skarrild, Se *1754.06.03 #2244. Jakob †1773.04.10 Døvling.
DAT: Inger Jakobsdatter, Skarrild By, Skarrild, Ud fra FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21de Martii begravet Elisabeth Andersdatter af Heedehus . 84 Aar gammel .
NOTITS: Alder fra FT 1787, hvor hun er inderste i Skarrild By ved Niels Mortensen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6667 1801.05.24 Anne Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 6.05 (å.m), 7 år, DØBT: 1795.01.01. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Pintse=Dag den 24de Maji begravet Niels Knudsens Datter Anne Nielsdatter af Selstrup i 7de Aar. Liigtext : Rom : 6 , 5 .
Dåb nr. 2643
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6668 1801.05.31 Christen Jensen, Beksgaard, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1800.06.05. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo trin : d 31 Maji begravet Jens Christensens Søn af Beksgaard navnlig Christen i 2det Aar .
Dåb nr. 2702
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6669 1801.08.02 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1801.02.20. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den August begravet Jens {Christensen} Thodals Søn Bendt af Deuling , som var døbt d 20de Februar: sidst . Text Joh: 14, 3 - 4. Hvor jeg er, skal etc:
Dåb nr. 2708
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6670 1801.10.11 Anne Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1801.09.03. FAR: Jens Olesen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11te Octobr : begravet Jens {Olesen} Mindses Barn Anne, førend det havde været i Kirken .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6671 1802.02.07 Anne Margrethe Pedersdatter, Skarrild By (Nexgaard), SAND ALDER: 57c, 52 år, DØBT: 1744c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirkeaar 1802 .
J Jesu Navn :
7de Februar : begravet Almisselem Anne Magrethe Pedersdatter gammel 52 Aar .

NOTITS: Bedre alder fra FT 1801, hvor hun er 57c. Hun ses FT 1787 og FT 1801 som inderste i Nexgaard i Skarrild By.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6672 1802.04.26 Anne Ibsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 77c, 86 år, DØBT: 1725c.
MAND: Ole Jensen, Lustrup, Skarrild, †1800.01.07 #6653
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26de April begravet Enken Anne Ibsdatter 86 Aar gammel ; var i sidste Aaringer saa svag af Hukommelse , at hun kiendte faae af dem, som havde staaet i nøje Forbindelse med hende . Text : Maatth : 18 , 1 —— 5.
NOTITS: FT 1787 alder bedre, 10 år mindre, i 1787 i Døvling gift med Ole Jensen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6673 1802.05.02 Peder Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 1 år, DØBT: 1801.11.28. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9de Maji begravet Peder Christian {Pedersen} Heesgaards og Mette Rasmusdatters Barn Peder , gammel i 1ste Aar Text: 2 Sam : 12 , 22 —— 23 .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6674 1802.06.03 †1802.05.25 Sophia Catharina Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 49.10 (å.m), 49 år 10 m., DØBT: 1752.08c.
BROR: Nicolaus Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Junii begravet Jomfrue Sophia Catharina Hegelahr . død den 27de Maji . gammel 49 Aar og 10 Maaneder Text Psalm: 22, ii .
NOTITS: Hun boede ved broderen præsten Hegelahr i Skarrild. Fik tilskud fra Hospitalet i Ribe, så hun har været behindret på en eller anden måde.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6675 1802.09.27 Abbelone Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 87cc, 89 år, DØBT: 1715cc.
MAND: Knud Olufsen Overby, Overby, Sønder Felding, †1790 Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Septembr : 1802 begravet Enken Apollone Nielsdatter af Deuling gammel 89 Aar. Text : j Tim 5 , 3 —— 5 .
NOTITS: Boede ved datteren Bartoline Knudsdatter og hendes mand Jens Jakobsen i Døvling.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6676 1802.10.21 Knud Terkelsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 89.01 (å.m), 91 år, DØBT: 1713.10.01.
KONE: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Hoven Mølle, Hoven, †1786 i Hoven.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21de Octobr : begravet Enkemanden Knud Terkelsen 91 Aar gammel . Text Proverb: 16, 31 .
NOTITS: *1713.10.01 Omvraa, Sønder Omme. Bor ved hans søster Anne Terkelsdatters søn Knud Jensen i Sønder Karstoft.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6677 1803.01.23 †1803.01.16 Simon Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 68c, 65 år, DØBT: 1735c.
KONE: Else Christensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, †1800.03.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirke=Aar 1803
J Jesu Navn
Den 23de Januar begravet Simon Nielsen af Greene ; døde den 16de sammes gammel 65 Aar .

NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Simon gift 2. gang med Karen Kirstine Pedersdatter 1800.06.29 i Skarrild.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6678 1803.03.23 †1803.03.15 Christen Christensen Jegin, Skarrild By, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1758c.
KONE: Mette Lauridsdatter, Skarrild By, Skarrild, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Martii begravet Christen Christensen Jegin , død den 15de s: M : gammel 45 Aar . Text Eccles: 7 , 2 .
NOTITS: Dødsalder og FT 1787 alder passer sammen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6679 1803.04.24 Bendt Jensen, Døvling, SAND ALDER: 21.11 (å.m), 21 år 11 m., DØBT: 1781.06.24. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24 April begravet Bent Jensen af Deuling gammel 21 Aar 11 Maaneder. Text: i Petr: i[i] , 5 — 6 — 7 — NB [a.n] svag i mange Aar —
Dåb nr. 1993
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6680 1803.05.01 †1803.04.25 Christen Christensen Didri, Øvig, SAND ALDER: 18c, 18 år, DØBT: 1786c. FAR: Christen Olesen, Torngaard hus, Nørre Nissum. MOR: Ane Jakobsdatter, Torngaard hus, Nørre Nissum.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Stokholm, Stokholm?, Nørre Nissum, Ikke fundet i FT 1801. *1773 Nørre Nissum †1828 Legind.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen Lund, Kongensgaard, Nørre Nissum
NÆVNT Nr. 3: Svend Pedersen, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste Maji begravet ung Person Christen Christensen Dridi , som kom til Ødevig den 19de April paa hiem rejsen til Nørre Nissum Sogn , hvor han havde Hieme hos sin Fader Christen Olesen af Schausgaard Huus . Han havde drevet Høvder til Holsten for Peder Stokholm . Han døde d 25de April gammel i 18de Aar . Dette er efter Angivelse af hans Fader , og er indberettet til Lægdsmanden Niels Christensen Lund paa Kongensgaard {Nørre Nissum} . Faderen fik denne Indberetning med sig den 1ste Maji i Overværelse af Svend Pedersen Ødevig i hvis Huus den unge Person døde . Lægdsmanden angav T[or]ngaardhuus, som [......] .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6681 1803.05.15 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1803.05.12. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Maji begravet Jens {Christensen} Thodals og Else Bentsdatters død fødte Søn , som blev født d 12te Maji . Text over Graven Jer: 1, 5 . indtil helligede jeg dig .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6682 1803.05.19 †1803.05.15 Peder Nielsen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1803.05.08. FAR: Niels Pedersen, Hejnsvig. MOR: Anne Kirstine Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Maji begravet Anne Kirstine Andersdatters uægte Barn af Greene navnlig Peder som var døbt den 8de Maji .
NOTITS: Dødsdato ansat 4 dage før begravelsen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6683 1804.02.29 Anne Rasmusdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1771c. FAR: Rasmus Nikolajsen. MOR: Inger Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirke=Aar 1804 .
J Jesu Navn :
Den 29de Februar : begravet Pigen Anne Rasmusdatter af Heesgaard 32 Aar gammel . Text : 2 Tim: 4, 7 — 8 .

NOTITS: Formodes glemt født i Arnborg eller Skarrild, men kan også være født i et andet sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6684 1804.03.18 †1804.03.11 Peder Christian Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1764cc.
KONE: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Pilgaard, Lustrup (Pilgaard), Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild
NÆVNT Nr. 3: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 4: Peder Christensen Hjuler, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 5: Casper Møller, Højris, Ikast
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Martii begravede tvende Mænd : Peder Christian Pedersen af Heesgaard 40 Aar gammel og Niels Nielssen Piilgaard af Lustrup 34 Aar gammel . Begge druknede i Aaen imellem Høgild og Toxvig Natte imellem 10de og 11te Martii. De var indstævnede af Søren Pedersen Ronnum at vidne paa Herreds Tinget imod Niels {Rasmussen} Winde af Scharild Mølle angaaende Jagtvæsenet . Paa Hiemrejsen , da de vare komen paa denne Side af Øster Høgild gik de til Aaen for at gaae over paa Isen og søge Gienvej til Birkebek . Peder Christensen Hjuler af Selstrup , som eene fulgte dem , forsikrer , at han raadede dem derfra ; men desuagtet gik Niels Piilgaard først ud paa Isen , og da denne raabde om Redning, efter at Isen var bristet under ham , gik Peder Christian ud paa Isen for at række ham en Kiep at holde ved, for at stræbe at drage ham op ; Men nu brast Isen som denne stod paa , og de sank begge . De døde legemer bleve fundne og optagen af Vandet den 11te Martii , men hiemførte til hvers Boepæl den 12te efter at herredsfogdens Kjendelse var given , at dem maatte gives en Hæderlig Begravelse . Texten til Liigprædiken Luc: 12 , 35 — 40 inclus :
Efter Sognefogdens beviisliggiorte Anmeldelse om at Peder Christian af Heesgaard i Scharild Sogn og Niels Piilgaard fra Lustrup i samme Sogn ; paa deres Hiemrejse fra Hammerum Herredstiing sidste Nat druknede i Aaen ved Toxvig , da de ville gaae over samme paa Isen , for at følge nærmeste Veig heim , kan de afdøde føres til Huse , uden videre Syn over dem , da det er afgort, at foranmeldte Uheld var den eeneste Aarsag til deres Død . Paa Grund deraf ville og vedkommende Sognepræst lade dem nyde sædvanlig hæderlig Jordefærd .
Høyriis {Ikast sogn} 11te Martii 1804
{Casper} Møller
Til Sognefogden i Arnborg .
Gjenpartens Rigtighed bevidner
N: Hegelahr.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6685 1804.03.18 †1804.03.11 Niels Nielsen Pilgaard, Lustrup (Pilgaard), SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1770c.
KONE: Mette Pedersdatter, Lustrup (Pilgaard), Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christian Pedersen, Heesgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild
NÆVNT Nr. 3: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 4: Peder Christensen Hjuler, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 5: Casper Møller, Højris, Ikast
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Martii begravede tvende Mænd : Peder Christian Pedersen af Heesgaard 40 Aar gammel og Niels Nielssen Piilgaard af Lustrup 34 Aar gammel . Begge druknede i Aaen imellem Høgild og Toxvig Natte imellem 10de og 11te Martii. De var indstævnede af Søren Pedersen Ronnum at vidne paa Herreds Tinget imod Niels {Rasmussen} Winde af Scharild Mølle angaaende Jagtvæsenet . Paa Hiemrejsen , da de vare komen paa denne Side af Øster Høgild gik de til Aaen for at gaae over paa Isen og søge Gienvej til Birkebek . Peder Christensen Hjuler af Selstrup , som eene fulgte dem , forsikrer , at han raadede dem derfra ; men desuagtet gik Niels Piilgaard først ud paa Isen , og da denne raabde om Redning, efter at Isen var bristet under ham , gik Peder Christian ud paa Isen for at række ham en Kiep at holde ved, for at stræbe at drage ham op ; Men nu brast Isen som denne stod paa , og de sank begge . De døde legemer bleve fundne og optagen af Vandet den 11te Martii , men hiemførte til hvers Boepæl den 12te efter at herredsfogdens Kjendelse var given , at dem maatte gives en Hæderlig Begravelse . Texten til Liigprædiken Luc: 12 , 35 — 40 inclus :
Efter Sognefogdens beviisliggiorte Anmeldelse om at Peder Christian af Heesgaard i Scharild Sogn og Niels Piilgaard fra Lustrup i samme Sogn ; paa deres Hiemrejse fra Hammerum Herredstiing sidste Nat druknede i Aaen ved Toxvig , da de ville gaae over samme paa Isen , for at følge nærmeste Veig heim , kan de afdøde føres til Huse , uden videre Syn over dem , da det er afgort, at foranmeldte Uheld var den eeneste Aarsag til deres Død . Paa Grund deraf ville og vedkommende Sognepræst lade dem nyde sædvanlig hæderlig Jordefærd .
Høyriis {Ikast sogn} 11te Martii 1804
{Casper} Møller
Til Sognefogden i Arnborg .
Gjenpartens Rigtighed bevidner
N: Hegelahr.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6686 1804.07.11 †1804.07.01 Jakob Bering Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 22.02 (å.m), 22 år 2 m., DØBT: 1782.06.16. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
NÆVNT Nr. 1: Peder Damsgaard Høst, Gjellerup, P: T: betyder vel pro tem, altså midlertidig provst.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 11te Julii begravet Sognepræstens Søn Jacob Bering Hegelahr 22 Aar 2 Maan : og nogle Dage . P: T: Hr: Provst Høst holdt Tale over Joh : [E]m : ii, ii . døde den i[]ste Julii.
{Da Sognepræstens anden søn Johan Herman Hegelahr begraves den 4. juli 1807, nævnes at dette vers blev udsagt ved denne begravelse: }

Staa lidet: Vandrings Mand , see frem og see tilbage .
Hvad var , hvad er nu han, hvis matte Barn [nu] drage
Os var han kiær , som Søn - som Broder - og som Ven !
Vi ønskede ham løn - dertil tog Gud ham hen .

NOTITS: *1782.04.22 Skarrild †1804.07.01 Skarrild
Dåb nr. 2496
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6687 1804.07.15 †1804.07.07 Ole Christensen, Skarrild By (Heesgaard), SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1748c.
KONE: Agnete Hansdatter, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Julii begravet Oluf Christensen Heesgaard 57 Aar text Psalm 39 , 5 . Døde den 7de Julii .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6688 1804.07.18 Anne Marie Nielsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1804.03.11. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Julii begravet Niels Knudsens Barn Anne Marie af Seltrup , som var døbt den 11de Martii a : p : —
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6689 1805.01.13 †1805.01.02 Søren Pedersen, Ronnum, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1732c.
KONE: Anne Marie Andersdatter, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke = Aar 1805 I J: N:
Søren Pedersen af Ronnum død den 2den begravet d 13de Januar i sit 73de Aar Text: Apos: 22 , 20 — 21 —

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6690 1805.03.27 Peder Christensen Grene, Klink, SAND ALDER: 64c, 65 år, DØBT: 1740c.
KONE: Karen Troelsdatter, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Martii begravet Almisselem Peder Christensen Klink . gammel i 65de Aar . Text til Tale over Graven Psalm: 34, 7.
NOTITS: Konen Karen Troelsdatter begraves tre måneder efter #6693.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6691 1805.04.15 Anne Katrine Pedersdatter, Karstoft- Nørre (Trendeshuus), SAND ALDER: 76c, 80 år.
SØN: Peder Jensen, Karstoft- Nørre (Trendeshuus), Skarrild, Hendes søn se FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anden Paaskedag begravet Enken Anne Cathrine Pedersdatter af Trendeshuus gammel 80 Aar.
NOTITS: Bedre alder ud fra FT 1801.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6692 1805.06.09 Christen Nielsen Jegin, Lustrup, SAND ALDER: 79c, 82 år, DØBT: 1727c.
KONE: Anne Kirstine Madsdatter, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de Junii begravet Christen {Nielsen} Jegin 82 Aar gammel Text Jacobi 2,5 .
NOTITS: Alder ud fra FT 1801.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6693 1805.06.25 Karen Troelsdatter, Klink, SAND ALDER: 77c, 78 år, DØBT: 1727c.
MAND: Peder Christensen Grene, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25de Junii begravet Peder {Christensen} Klinks Enke Karen Troelsdatter i sit 78de Aar . Tale over Graven Philipp: 1,21.
NOTITS: Alder ud fra FT 1801. Hendes mand Peder Christensen Grene død tre måneder før #6690.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6694 1805.09.01 Christen Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1805.06.11. FAR: Peder Christensen Hjuler. MOR: Maren Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Det under ii[]te Junii sidstvigte Hiemdøbte Peder Christensens {Hjulers} og Maren Graversdatters Barn Christen {Pedersen} af Seltrup begravet den i[]ste Septembr: Text over Graven Cantio: 2 , 1 .
NOTITS: Peder Christensen Hjuler kom fra Brande sogn (men var ikke født der).
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6695 1806.01.05 †1805.12.28 Dødfødt dreng, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1805.12.28. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, Jordemoderen, der afgiver erklæring til præsten om det dødfødte barn.
NÆVNT Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Søren Michelsens kone.
NÆVNT Nr. 3: Johanne Jensdatter, Skave, Skarrild, Peder Larsen i Skaves kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke Aar 1806
I Jesu navn
Søndagen efter Nytaar den 5te Januar begravet Peder {Olufsen} Skaves og Hustrues Kirsten Pedersdatters dødfødte Drenge barn .
Anno 1805 den 28de Decembr : indfandt Gjordemoderen Inger Hansdatter sig her i Præstegaarden og tilmeldte mig et Dødfødt Barns Fødsel , hvorved hun havde været brugt . Hendes Forklaring er denne : Barnets Fader er Peder Olesen , boende i Schaue Scharrild Sogn , Moderen er dennes Hustrue Kirsten Pedersdatter . Fosteret var af Mandkiønnet . Moderen fødte omtrent 6 Uger for tidlig . Aarsagen vides ikke , [.....] [.....] : Blodflod paakom Moderen om Natten i Søvne , navnlig sidste afvigte Nat omtrent Kl : 12 . Gjordemoderen kom til hende med Solens Opgang i Dag og Kl: 11 Formiddag blev fostret født. Det kom let og naturlig til Verden og saasom det var gandske dødt , brugtes ingen midler til at faae det i Live , hvilket ansaaes umuligt . Moderen har tilforn født 7 Børn , som endnu leve , men har aldrig førend nu født noget Dødfødt . Saaledes skrevet efter Gjordemodeerens mundtlige Anmeldelse ut supra
Scharild Præstegaard den 28de Dec: 1805
N Hegelahr
Sognepræst for Scharild og Arnborg Sogne .
{Text efter begravelse den 14. september:}
Paa oven antegnede Anmeldelse under 28 Decembr : gaves følgende Attest : Anno 1806 den 29de Junii oplæste Præsten dette for os i Scharild Kirke og vi tilstaae , at Gjordemoderen har sagt Sandhed . ut supra Kirsten Pederdatter, Moderen , med ført Pen Kirsten Jensdatter, Johanne Jensdatter, Nabokoner .

NOTITS: De syv levende børn moderen har født er alle født i Skave i Skarrild.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6696 1806.02.23 †1806.02.03 Ole Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1806.02.03. FAR: Jens Olesen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Første Søndag i Faste , den 23de Februar : begravet Jens Olesens Barn Ole af Greene, som var Hiemdøbt den 3die Februar d. A.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6697 1806.03.05 †1806.02.26 Jens Elkær, , SAND ALDER: 77c, 81 år, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5te Martii begravet Almisselem Jens Elkiær 81 Aar Gl: Døde den 26de Febr :
NOTITS: I følge FT 1801, hvor han var i Skave ved Peder Olufsen, gik han på omgang i sognet et hus efter det andet. Beskrives som vanfør. Alder fra FT 1801.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6698 1806.03.10 Maren Pedersdatter Minds, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 79c, 85 år, DØBT: 1727c.
DAT: Margrethe Olufsdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, Hun er datter af Maren Pedersdatter Minds og gift med møller Niels Rasmussen Winde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10de Martii begravet Maren Pedersdatter Minds gammel i 85de Aar Text Psalm : ii6, 7—8 .
NOTITS: Alder fra FT 1801.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6699 1806.05.15 Peder Christensen Smed, Lustrup, SAND ALDER: 68.03 (å.m), 72 år, DØBT: 1738.02.02.
KONE: Kirsten Jensdatter, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Maji begravet Peder Christensen Smed 72 Aar gammel Text : Joh : 11 , 11 .
NOTITS: Alder fra FT 1787. *1738.02.02 Skarrild Mølle
Dåb nr. 2125
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6700 1806.06.22 Maren Christensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1805.11.10. FAR: Christen Jensen Øvig. MOR: Katrine Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 22de Junii begravet Christen Jensens Ødevigs Barn af Scharild Bye , Maren , døbt den 10 Nov : a : p : {anno passado, sidste år}.
NOTITS: Faderen Christen Jensen er født i Øvig i Skarrild men bor i Skarrild By.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6701 1806.09.14 Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1806.05.06. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14de Sept : begravet Søren Michelsens barn af Green Dorthe, som var døbt den 6te Maji d : A : {dette Aar}
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6702 1806.11.30 Else Marie Jensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1805.02.03. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Novembr 1806 begravet Jens Christensens Drantums Barn af Green , Else Marie lidet paa 3die Aar gammel .
NOTITS: Knap to år gammel, ikke lidt på tredjeår.
Dåb nr. 2746
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6703 1807.03.08 Jens Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1806.11.30. FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8de Martii 1807 begravet Christen {Nielsen} Værings Barn af Lustrup navnlig Jens , som var døbt den 30te November 1806 . Text 2 Samuels G: 12, 23 .
Dåb nr. 2761
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6704 1807.03.22 †1807.03.12 Karen Brasch, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), SAND ALDER: 38.10 (å.m), 33 år, DØBT: 1768.05.08.
MAND: Laurids Lasson Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme Søndag den 22de Martii begravet Madme Karen Lange født Brasch , Sr {Laurids Lasson Jørgensen} Langes Hustrue af Nør Castoft , døde den 12te sammes i sit Alders 33te Aar . Text 2 Cor : 5, 7—8—9 .
NOTITS: Madme Karen Lange. Ikke død i barselsseng, kirkebogsalderen usædvanlig meget forkert med 33 i stedet for næsten 39 år gammel.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6705 1807.04.30 Maren Ibsdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 69.00 (å.m), 69 år, DØBT: 1738.04.16.
MAND: Morten Pedersen, Studsgaard, Skarrild, †1797.05.16 ti år før hende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anden Paaskedag den 30te April begravet Enken Maren Ibsdatter 69 Aar Text : Joh : 14,28 Havde i mig kiær, da glædde I Eder , at jeg sagde Jeg gaaer til Faderen .
NOTITS: *1738.04.16 Aggersig, Assing.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6706 1807.05.07 Margrethe Svendsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 75.05 (å.m), 75 år.
MAND: Erik Pedersen, Silstrup, Skarrild, †1791 Selstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelfartsdag den 7de Maji begravet Enken Magrethe Svendsdatter i Selstrup 75 Aar gammel. Text i Thess: 4 , 17 og 18 Vi skulle altid blive hos etc :
NOTITS: *1731.12.16 Sønder Felding.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6707 1807.05.27 Ingen, Kirken (Under Koret).
NÆVNT Nr. 1: Nicolaus Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Maji d. A . var jeg med Fleere inde i den aabne Begravelse under Choret her i Kirken , her fandtes 10 Liig . De 3 af voxne Mennesker og 7 af Børn . Tvende Indskrivter paa Byplader lydende saaledes :
Defloruit qvi floret
Et nunquam defloresiat
Flos semper vivens

A Deo datum
Nunc deo datue
Donum pergratum.

NOTITS: Ingen begravelse, men syn af gruften und koret i kirken.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6708 1807.05.31 Christen Christensen Skave, Klink, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1723c.
KONE: Mette Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild, †1790.07.24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 31de Maji begravet Christen {Christensen} Schau 85 Aar gammel.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6709 1807.07.04 Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, SAND ALDER: 28.05 (å.m), 29 år, DØBT: 1779.02.14. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
NÆVNT Nr. 1: Johan Engelken, Sønder Felding, Holder ligtalen. Sognepræst i Sønder Felding og Assing sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de Julii begravet Johan Herman Hegelahr i sit 29de Aar .
Gravskrivt :
Høst nu, kiære Sjæl ! din Hvile ;
Sædetiden endtes vel .
Lad din Takkesang fremile
for vor Gud — Han gav dig Held.
Liigtexten , hvorover S. T. (salvo Titulo, uden titel) Hr Engelken , Sognepræsten til Sønder Felding og Assing holdt en [trø]steriig Tale, var [Leabenb:?] 14 , 13 .
Ved denne Lejlighed erindre den Gravskrivt , som fandtes paa Dennes yngre Broder Kiste ved Begravelsen den ii[]de Julii 1804 :

Staa lidet: Vandrings Mand ,
see frem og see tilbage .
Hvad var , hvad er nu han,
hvis matte Barn [nu] drage
Os var han kiær , som Søn
- som Broder - og som Ven !
Vi ønskede ham løn
- dertil tog Gud ham hen .

Sidst anførte Vers blev synget over den Ældre Broder uden for Kirke=porten, medens Liiget der hvilede paa tvende Skamler .

Dåb nr. 2465
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6710 1808.01.24 Dødfødt pige, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1808.01.14. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Margrethe Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24de Januar begravet Peder Hansens og hustrue Magrethe Jensdatters dødfødte pigebarn af Green.
Anmeldelse : Anno 1808 den 17de Januar : mødte uexamineret Gjordemoder Inger Hansdatter , at Peder Hansens Kone Magrethe Jensdatter i Green , Scharild Sogn blev den 14de dennes forløst med en dødfødt Datter ; fødselen var ikke meget Haard , og skeede naturligviis . Moderen var gaaen til Tide . Ingen Midler brugtes til at faae Fosteret til Live ; thi det [stinkede?] allerede . Moderen har ikke før født noget Barn . Saaledes opgivet af Gjordemoderen
testerer Scharild Præstegaard ut supra
N Hegelahr .

Dåb nr. 2770
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6711 1808.01.31 †1808.01.24 Karen Christensdatter, Elkær (Elkærhus), SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 år 1 dage, DØBT: 1803.01.23. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Margrethe Jensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Fadder der 1807.12.26 #2769.
NÆVNT Nr. 2: Kirsten Pedersdatter, Skarrild, Kan være i Skave (Peder Olufsen Minds kone) eller i Lustrup (Peder Andersens kone) i Skarrild.
NÆVNT Nr. 3: Anne Pedersdatter, Lustrup?, Skarrild, Lars Madsens kone?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 31te Januar begravet Mette Christensdatters , Christen Carstensens , Hustrues Datter Karen , som den 24de om Aftenen qvaltes af Luerne i Elkiær Huus , som afbrændte . Text Psalm 21 , 1—4 Indgang Psalm 27, j . Barnets Alder 5 Aar og 1 Dag .
{Senere tilføjelse 19. juni 1808:}
Paa ovenanførte Anmeldelse af 17de Januar blev givet følgende Anmeldelse : Gjordemoderens Forklaring er den reene Sandhed det bevidnes af os Magrethe Jensdatter Barnets Moder {Mette Christensdatter} Kirsten Pedersdatter . Anne Pedersdatter .
Nabokoner, som vare nærværende ved Fødselen .
Dette Vidnesbyrd afgivet den 19de Junii 1808 testar
N. Hegelahr .

NOTITS: Brændt til døde i brændende hus, fem år gammel. I dåben føres Christen Carstensen som fader til Karen. Her i begravelsen synes præsten at sige, at hun var moderens datter. Måske er det kun uheldigt formuleret. Christen og Mette blev gift i 1790 i Skarrild.
Dåb nr. 2726
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6712 1808.04.10 Inger Hansdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1742c.
MAND: Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10de April , som var Palme Søndag begravet Inger Hansdatter , Rasmus Nicolajsens kone af Heesgaard , 66 Aar gammel, Text Apo[stel] : 14 , 13 . Sagdes at have som Gjordemoder imodtaget 736 Børn.
NOTITS: Hun antages født i Dørslund i Brande sogn, giftede sig til Skibbild i Arnborg, flyttede derfra til Heesgaard i Skarrild sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6713 1808.04.14 Dorte Kirstine Pedersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1807.07.12. FAR: Peder Christensen Hjuler. MOR: Abelone Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skjærtorsdag begravet Peder Christensen Hjulers barn Dorthe Kirstine , som var døbt den 12te Julii 1807 .
Dåb nr. 2766
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6714 1808.04.27 Maren Jepsdatter, Bektoft, SAND ALDER: 73c, 75 år, DØBT: 1733c.
MAND: Lars Carstensen, Bektoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de April begravet Lars Carstensens Hustrue Maren Jepsdatter af Bektoft, 75 Aar gammel Text: Ebræern: 10, 35—36 .
NOTITS: Alder fra FT 1801 i Bektoft. FT 1787 alder alt for høj.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6715 1808.05.26 Niels Pedersen, Silstrup, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1723c.
KONE: Sidsel Jensdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de Maji begravet Almisse = Lem Niels Pedersen 84 Aar gammel . Text: Psalm : 34 , 7.
NOTITS: Kaldes delvis Gammel Niels Pedersen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6716 1808.09.16 Else Kirstine Pedersdatter, Heesgaard, 17 år. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 16de Septembr begravet Pigen Else Kirstine Peder Christiansdatter af Heesgaard Text Joh: 10, 27—28 . Hun var i 17de Aar .
NOTITS: Normalt skrives i kirkebogen pige for tjenestepige, men her er det datter. Hendes far kaldes ofte i kirkebogen kun "Peder Christian" uden efternavn, mens andre altid angives med efternavn, dette har ført til at præsten kalder hende Christiansdatter, selv om reglen er, at patronymet kommer fra først fornavn - her Peder.
Dåb nr. 2607
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6717 1808.11.02 Niels Pedersen, Hesselvig, SAND ALDER: 30.09 (å.m), 30 år, DØBT: 1778.01.18.
KONE: Anne Malene Lauridsdatter, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Novembr : begravet Niels Pedersen Hesselvig efter en Maaneds Forløb fra hans Bryllupsdag den 2den Octobr: Gammel i 30te Aar . Text Esais 55 , 9 .
NOTITS: Gift en måned før den 2. oktober 1808 med Anne Malene Lauridsdatter af Elkær.
Dåb nr. 2455
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6718 1808.11.25 Peder Larsen, Skave, SAND ALDER: 75c, 79 år, DØBT: 1733c.
KONE: Johanne Jensdatter, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25de Novbr : begravet Peder Larsen af Schaue 79 Aar gammel . Text 1 Tim : 6 , 6 — 7 .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6719 1808.11.29 †1808.11.24 Karen Brasch Pedersdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 18.11.1808. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de Novembr begraven i een Kiste Peder Gammelgaards Tvillingdøttre Karen Brasch og Karen , som begge vare fødte den 18de d . M .
NOTITS: Dødsdato skønnet, er efter 18. nov. og før 29. nov.
Dåb nr. 2777
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6720 1808.11.29 †1808.01.17 Karen Pedersdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 18.11.1808. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de Novembr begraven i een Kiste Peder Gammelgaards Tvillingdøttre Karen Brasch og Karen , som begge vare fødte den 18de d . M .
Dåb nr. 2776
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6721 1808.12.09 †1808.12.05 Jens Andersen, Døvling, SAND ALDER: 21.01 (å.m), 21 år 18 dage, DØBT: 1787.12.26. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirstine Nielsdatter.
DØDSÅRSAG: blodgang.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke = Aar 1809
I Jesu navn .
Ungkarl Jens Andersen døde af Blodgang i sin Faders Anders Jensens Huus i Deuling den 5te Decbr: Sygdommen havde allerede en halv Snees Dage tilforn angrebet ham i Præstegaarden hvor han tjende Forpagteren . Liget Begravet den 9de Decbr : Hans Alder var 21 Aar og 18 Dage . Attest herom er udstedet til den Lægsmand i hvis Ruler han stod .
dat : 7de Martii 1809 og leveret Faderen . I Listen til Krigskommisairen antegnedes Fødested Sandgaardhuus.

NOTITS: Blodgang "smitsom tarmsygdom med blodig diarré", dysenteri. I hans dåb står stedet Sandgaard som ligger under Nørre Karstoft.
Dåb nr. 2555
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6722 1809.09.03 †1809.08.28 Jens Sørensen Bek, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 85 år, DØBT: 1736c.
KONE: Kirsten Madsdatter, Skarrild By, Skarrild, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 3die Septembr begravet Jens Sørensen Bek , som døde den 28de f : M : her i Skarild bye , gammel 85 Aar. Text : Jobs Bods 5 Cap : 26 Vers .
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6723 1810.01.07 Christen Jensen, Beksgaard, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 8 år, DØBT: 1802.07.08. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke = Aar 1810
I Jesu navn !
NB Jens Christensen Drantums Søn Christen i 8de Aar begravet 7de Januarii 1810.

NOTITS: Først glemt så skrevet ind i marginen efter første indførsel i kirkeaaret 1810 som er "begravet 18de Februar ...".
Dåb nr. 2722
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6724 1810.02.18 Hans Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1809.09.01. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Februar : begravet Peder Hansens {Ravnholts} Barn af Green navnlig Hans , som var døbt den 1ste Sept : 1809 .
Dåb nr. 2788
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6725 1810.03.11 Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, 30 år 2 m. 3 dage, DØBT: 1780.01.04c.
KONE: Maren Jensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 11te Martii begravet Peder Hansen Gaardmand i Green gl : 30 Aar 2 Maaneder og nogle Dage . Text : Apocal : 2 , v: 10 Vær tro indtil døden etc : indtil Slutningen af det iite Vers .
NOTITS: Nogle dage sat til 3, ville så være født omtrent den 4. januar 1780.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6726 1810.03.18 †1810.03.10 Kirstine Marie Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 59c, 56 år, DØBT: 1751c.
MAND: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Martii begravet Jens Bendtsens kone Kirstine Marie Christensdatter af Deuling , døde den 10de Martii — 56 Aar gammel . Text : Proverb : 31 Cap : 30 og 31 Vers .
NOTITS: FT 1787 alder bedre.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6727 1810.04.01 Søren Christensen Vendelbo, Beksgaard, SAND ALDER: 61.11 (å.m), 64 år, DØBT: 1748.05.05.
KONE: Marianne Christensdatter, Beksgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste April begravet Søren Christensen Vendelboe af Beksgaard 64 Aar gammel Text [Culass] : 3 Cap 3—4 fra de Ord = Eders Liv er etc : indtil Slutningen af 4de Vers .
NOTITS: Siden han her kaldes Vendelbo, er fødslen i Lustrup i Skarrild suspekt.
Dåb nr. 2200
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6728 1810.04.11 Niels Christian Jensen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.03.23. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den ii April begravet Jens Jensens Søn af Selstrup navnlig Niels Christian , som var døbt den 23 Martii sidst .
NOTITS: 14 dage gammel.
Dåb nr. 2792
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6729 1810.04.23 †1810.04.19 Peder Jensen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.04.19. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning .
Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger :
I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar .
Datum ut supra
N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .

NOTITS: Levede 3 timer.
Dåb nr. 2795
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6730 1810.04.23 †1810.04.19 Lars Jensen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.04.19. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de April , anden Paaskedag , blev Huusmandens Jens Pedersens Tvilling Sønner af Elkjærgaarden begraven . De bleve fødte paa Skjærtorsdag og siges, at være døbte af Gjordemoderen , samt , at de døde inden 24 Timer efter Fødselen . Men, uagtet fleer [......] varseler , har Gjordemoderen ikke givet mig Efterretning .
Den 26de April tilmeldte nu uexamineret Gjordemoder , Anne Pedersdatter af Lustrup udi Scharild Sogn mig følgende Jndberetning angaaende et Par Tvillinger , med hvis fødsel hun havde været behjelpelig den 19de April sidstvigte , saaledes som følger :
I Scharild Sogn i Heesgaard boe Forældrene , Jens Pedersen og Maren Larsdatter . Begge fosterne vare Drenge . Moderen fødde i 7de eller 8de Maaned efter Svangerskabet , da hun selv sagde , at hun nedkom 7 Uger for tidlig Fødselen varede ikke længe . Begge Fostere blev baglænds fødte , eller med Fødderne først , og begge levede og bleve døte . Den Førstfødte blev døbt sidst og kaldet Peder den Sidstfødte blev døbt først og kaldet Lars . Den førstefødte levede omtrent 3 Timer , og og{!} den Sidstfødte omtrent 7 timer . Moderen har tilforn ikkun født eet Barn , som lever endnu i sit 3die Aar .
Datum ut supra
N Hegelahr, Sognepræst for Scharild og Arnborg .

NOTITS: Levede 7 timer.
Dåb nr. 2794
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6731 1810.04.29 Else Marie Giødesdatter Richard, Lustrup, 15 år 4 m. 3 dage, DØBT: 1795.01.21c. FAR: Giøde Richard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de April begravet Else Marie Gjødisdatter Richard gammel 15 Aar 4 Maaneder og nogle Dage . Text Højsangen 2 , 1—2 .
NOTITS: Nogle dage sat til 3. Else Marie ikke set født i Skarrild, Arnborg eller Borris.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6732 1810.05.13 †1810.05.08 Kirsten Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 71c, 69 år, DØBT: 1739c.
MAND: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, †1806.05.15 Lustrup fire år tilbage.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de maji 1810 . begravet Enken Kirsten Jensdatter af Lustrup, gammel 69 Aar , døde den 8de Maji . Text : i Cor : 15de 58 V . —
NOTITS: FT 1787 alder bedre.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6733 1810.11.04 Peder Pedersen, Skave, SAND ALDER: 11.05 (å.m), 12 år, DØBT: 1799.06.02. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de November begravet Peder {Olufsen} Schaues Søn Peder i sit 12te Aar . Text Psalm : 103 , 13 .
Dåb nr. 2690
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6734 1810.11.11 Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, 65 år, DØBT: 1745c.
MAND: Hans Pedersen, Skarrild- Grene, Skarrild, †1814.01.09 Skarrild Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den iite November begravet Hans Pedersens Kone af Green , Kirstine Pedersdatter 65 Aar gammel . Text Luc : 1 , 45 .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6735 1810.12.26 Peder Pedersen Brosbøl, Gammelgaard, SAND ALDER: 81c, 89 år, DØBT: 1729c.
KONE: Karen Nielsdatter, Gammelgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kirke = Aar 1811
I Jesu Navn !
2den Juledag begravet Peder {Pedersen} Brorsbøl af Gammelgaard 89 Aar gammel . Text Luc: 2, 29 — 30 .

NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Afvigelsen 8 år er stor.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6736 1811.01.27 Pernille Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1810.08.24. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Margrethe Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 27de Januarii begravet det under under 24 August f : Aar hjemmedøbte Pigebarn Pernille Kirstine Pedersdatter af Green . Talen over Graven Rom: 8 , 26 .
NOTITS: Egentlig døbt blot Pernille.
Dåb nr. 2799
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6737 1811.02.12 Søren Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1809.05.27. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 12te Februarii begravet Huusmand Jens {Christensen} Drantums Søn af Green navnlig Søren , som var døbt den 27de Maji 1809. Text: over Graven Rom 8, 17 .
Dåb nr. 2785
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6738 1811.02.17 Karen Nielsdatter, Gammelgaard, SAND ALDER: 81c, 90 år, DØBT: 1729c.
MAND: Peder Pedersen Brosbøl (Gammelgaard), Skarrild, Begravet 7 uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 17de Februar : begravet ovenbenævnte Peder {Pedersen} Brorsbøls Enke af Gammelgaard Karen Nielsdatter 90 Aar Gammel. Hun efterlod sig 29 levende Børnebørn . Text : Luc : 2, 38 . Indledningen blev taget af 2 Tim : 1 , 5 .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6739 1811.02.24 Peder Christian Jonassen, Lustrup, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1808.11.06. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Mette Katine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24de Febvruarii begravet Jonas Pedersens søn af Lustrup navnlig Peder Christian gammel 2 Aar 6 Maaneder . Text : Ebræere : 11, 23.
Dåb nr. 2774
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6740 1811.03.13 Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 76c, 77 år, DØBT: 1735c.
MAND: Michel Andersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, †1799.04.02.
SØN: Søren Michelsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Hun er på aftægt ved denne søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Martii begravet Enken Dorthe Sørensdatter af Green, gammel 77 Aar . Text: Ebr: 6, 18;19;20 .
NOTITS: Alder fra FT 1801.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6741 1811.03.17 †1811.03.10 Mette Marie Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 3 år, DØBT: 1808.06.17. FAR: Jens Pedersen. MOR: Johanne Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 17de Martii begravet Jens Pedersens Datter Mette Marie af Lustrup i 3die Aar Text Rom : 8, 1 . Døbt 17 Junii 1808, døde den 10 Martii sidstvigte .
Dåb nr. 2773
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6742 1811.07.28 Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, SAND ALDER: 80.04 (å.m), 81 år, DØBT: 1731.01.02.
KONE: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 28de Julii begravet Peder Nielsen af Hesselvig i sit 81de Aar . Text : Gen : 24 , 56 .
NOTITS: Peder Nielsen blev født i Øvig i Skarrild søn af Niels Nielsen Øvig.
Dåb nr. 2052
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6743 1811.09.06 †1811.08.31 Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, SAND ALDER: 67.00 (å.m), 69år, DØBT: 1744.08.16.
MAND: Nicolaus Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, Sognepræst i Skarrild og Arnborg sogne.
NÆVNT Nr. 1: Johan Engelken, Sønder Felding, Holder ligtalen. Sognepræst i Sønder Felding og Assing sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 6te September begravet Sognepræstens Nicolai Hegelahrs Hustrue Maren Andersdatter født Schoubye , som døde den 31te August i sin alders 69de Aar . Sognepræsten Hr : Engelken fra S. Felding prædikede over Hende og anvendte Exten Syrachs: 41 , 3. O Død ! Din dom er god for et nødtørvtigt Minneske ; og hvis Styrke formindskes .
Over Graven blev af 4re Piger , som nedkastede Hver en Blomsterkrands , følgende Vers afsynget : Melod : Naar min Tid og Stund etc :
Hvor skulle vi dog see dig glad ,
Naar al vor Længsel stilles ,
Naar alle Døde Rad i Rad
Skal for vor Jesu stilles ,
Naar han med Navn fremkalder Dig ,
Og os for Gud vedkjender sig ,
Naar aldrig vi adskilles .

{Kirkeår 1811:} Sum Mandkjøn 5 . Qvindekjøn 5 . Alt 10.

NOTITS: Hun har lidt og var afkræftet, før hun døde: "hvis Styrke formindskes". Verset "Hvor skulle vi dog see dig glad" er ikke fundet, men det ser lidt for glat for Hegelahr, der plejer at knudre en linje eller to.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6744 1811.11.11 Lars Madsen, Lustrup, SAND ALDER: 60c, 61 år, DØBT: 1751c.
KONE: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 11te Novbr begravet Lars Madsen af Lustrup 61 Aar gammel —— Text J[ob] 1, 12 .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6745 1812.01.05 †1811.12.28 Margrethe Christensdatter Hvipskov, Silstrup, SAND ALDER: 62c, 63 år, DØBT: 1749c.
MAND: Jens Iversen, Silstrup, Skarrild, 2. mand. 1 mand Anders Jensen Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I Jesu navn 1812 .
Den 5te Januar: begravet Jens Jversens Hustrue af Selstrup , Anne Magrethe Christensdatter 63 Aar gammel. Text Psalm : 40 , 1 . døde den 28de December .

NOTITS: Hun kaldes ellers altid Margrethe både i Brande sogn, hvor hun er født, og i Skarrild sogn. I FT 1801 regnes Jens Iversen til Skarrild-Grene ikke Silstrup.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6746 1812.01.25 †1812.01.19 Sidsel Jensdatter, Silstrup?, SAND ALDER: 51c, 63 år, DØBT: 1761c.
MAND: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild, †1808.05.26 Silstrup. Niels Pedersen ikke sikker som hendes mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Almisselem Cidsel Jensdatter døde den 19de begravet den 25de januar Gammel 63 Aar . Text over Graven Ps: 63 , 2 3 .
NOTITS: Mand usikker. Alder fra FT 1801 er 12 år mindre end her i begravelsen, måske forkert identifikation.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6747 1812.01.26 †1812.01.17 Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, SAND ALDER: 59.04 (å.m), 63 år, DØBT: 1752.09.10.
KONE: Sidsel Christensdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de januar begravet Niels Nielsen Ronnum af Selstrup , døde den 17de d. M . 63 Aar gammel. Text til liigprædiken Philipp : 4 , 7. Indberettet den 4 Febr.
NOTITS: Han blev født i Ronnum i Skarrild, deraf tilnavnet. Alderen er knap 4 år forkert.
Dåb nr. 2231
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6748 1812.03.22 Michel Jensen, Lustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 3 år, DØBT: 1810.04.03. FAR: Jens Gregersen. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme Søndag den 22de Martii begravet Jens Gregersens Søn af Lustrup : NB Navn , Alder og Fødested maae mig med Attest forklares uden Ophold. Faderen Forklarer , at denne hans Søns Navn var Michel , han var i 3die Aar , født i Damholdt i Rind Sogn , og stod nu her paa Scharild Sogns Lægsrulle . Fødestedet er Holte.
NOTITS: Holte er et sted i Rind sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6749 1812.04.05 Elisabeth Masine Mortensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1811.02.11. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 5te April begravet Morten Pedersens Datter Elisabeth Masine af Hesselvig , som blev døbt den 11 Februar 1811 . Text : Rom 6, 23 .
Dåb nr. 2802
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6750 1812.09.20 †1812.09.17 Dødfødt pige, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1812.09.17. FAR: Jens Hansen. MOR: Inger Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Mette Katrine Christensdatter, Overby, Sønder Felding, Jordemoderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de September begravet Jens Hansens dødfødte Pigebarn af Greene Text: Ecclesiastes 4 , 1 — 3 . Anmeldelse fra Gjordemoderen mangler endnu .
Den 17 September 1812 blev jeg undertegnede kaldet til Fødselshjelp af Jens Hansens Kone Inger Christensdatter i Scharild Greene — hun fødte et dødt Pigebarn. Fødselen var haard , men skeede uden fosterets Vending — Ved Fødselen saaes, at det havde været længe død , da Huden gik af paa flere Steder af Legemet. Uagtet Livs Tilbagebrindgelse ikke var rimelig , prøveds det dog med Gnidning og Lufts Indblæsning , men uden Nytte — Moderen har ingen døde Børn født tilforn —
Sønder Felding Overbye den 18de September 1812 —
Mette Cathrine Christensdatter.
{Tilføjelse i November 1812:}
Videre Paategning paa Gjordemoederens sidstmeldte Attest :
Den 22 November 1812 har Sognepræsten Hr : Hegelahr oplæst ovenmeldte Anmeldelse for os , og vi befinde , at Gjordemoderen ...
{her afbrydes teksten. I affotograferingen mangler folioside 58B og 59}

Dåb nr. 2817
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6751 1812.10.25 Anders Christensen, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1812.06.28. FAR: Christen Andersen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25de October begravet Christen Andersens Barn af Deuling , navnlig Anders , som var døbt den 28 Junii sidst . Text over Graven Rom : 6 , 5 .
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
Dåb nr. 2815
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6752 1813.05.09 Christen Jensen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1811.10.02. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de maji begravet Jens {Christensen} Drantums og hustru Magrethe Christensdatter barn af Green Christen i 2det Aar.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2809

Nr. 6753 1814.01.09 Hans Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 65c, 67 år, DØBT: 1749c.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Skarrild, †1810.11.11.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de Januar begravet Hans Pedersen af Green 67 Aar gammel.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.

Nr. 6754 1814.01.30 Dødfødt dreng, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1814.01.26. FAR: Jens Hansen. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Januar begravet Jens Hansens dødfødte drengebarn af Green.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2831

Nr. 6755 1814.02.03 Johanne Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 57.02 (å.m), 59 år, DØBT: 1756.11.21.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 3die Februar begravet pigen Johanne Christensdatrer af Møllen 59 Aar.
NOTITS: Ugift. Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2262

Nr. 6756 1814.03.30 Lisbeth Masine Mortensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1813.06.05. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Martii begravet Morten {Pedersen} Hesselvigs datter Lisbeth Masine døbt den 5. Junii 1813 .
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
Dåb nr. 2824

Nr. 6757 1814.04.20 Maren Katrine Andersdatter, Skibbild, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1813.05.09. FAR: Anders Christensen, Skibbild, Arnborg. MOR: Mette Christensdatter, Skibbild, Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de April begravet Mette Christensdatters barn Maren Cathrine Andersdatter fremstillet i Arnborg kirke 9. maji 1813.
NOTITS: Fra Agnes Laustens udskrift, AO affotografering mangler.
LINK: Dåben i Arnborg 9. mai 1813.

Nr. 6758 1814.06.05 †1814.05.29 Svend Eriksen, Silstrup, SAND ALDER: 49.07 (å.m), 60 år, DØBT: 1764.09.30.
KONE: Mette Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 5te Junii begravet Sven Eriksen af Selstrup som døde 1ste Pintsedag den 29de Maji . Text [Sal]: [O.sxe]: 4 , 18 . Gammel 60 Aar .
NOTITS: Alderen er over 10 år forkert!
Dåb nr. 2337
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6759 1814.07.10 Peder Jensen, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1814.06.28. FAR: Jens. MOR: Anne Marius Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Julii begravet Anne Marius Nielsdatters uægte barn af Møllen Peder Jensen.
NOTITS: Ingen far udlagt i dåben den 28. juni 1814. Begravet een uge gammel. Moderen Anne Marius Nielsdatter er 23 år gammel.
Dåb nr. 2834
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6760 1814.07.24 †1808.03.13 Kong Christian VIIs Minde, Kirken.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24de Julii holdtes i begge Kirker Sørgetale over Høisalig Kong Christian den 7de Text 2 Krøn : B. 32, 33 indtil de Ord : Ære i hans Død .
Føgelde Ceremonier brugtes :
Efter at dagens Epistel var [..sset] , kom nogle dertil anstilde Piger , gode Sangerinder , anførte af Kirkesangeren , prydede med Blomster duske for brystet , gaaende parviis op paa Kirkegulvet syngende af den [Er:] [C]hr: Psalmebog No 423 , 1ste Vers , men den Forandring : i Stedt for , den aabne , Vor Konges Grav — Og ved Slutningen af Verset stillede de sig i Koret, staaende i 2 [leder] lige over for hinanden:
Nu sang hele Menigheden , for saavidt denne Psalmebog havdes , No 97 .
derpaa istemte de i Choret staaende Piger , i det de holdte Blomsterbuskene i deres høire Hænder , det andet Vers af No 401 : og under denne Sang gik Præsten imellem begge Rader op paa Prædikestolen . Nu gik Sangerinderne ned og stillede sig i een Rad paa Kirkegulvet lige over for Præsdikestolen . da nu Præsten havde [s...t] forbønnen med Herrens Bøn , istemmede Sangerinderne under Kirkesangerens Anførsel følgende Vers :
Vor Konges bortgang saarer
de Venner , Gud ham gav ;
For [..dtes] heede Taarer
[Nu] flyde paa hans Grav .
dog ville vi nu g[rue] ;
Vort Haab grundfæstet er :
Nu haabe hist at skue
Ham , som var elsket her .

Nu tiltalede Præsten Menigheden omtrent saaledis :
Ja ! mine Venner ! den Længsel, som nu med denne Sang er udtonet, har vor høisalige konge selv [h.l.t] og forudseet i sin afskedsstund i Høistsamme han da , i det han bad til Alfaderen for sig selv , og som udleedet os Trøst i Overeenstemmelse med følgende Suk : No 415 , 3die og 4de Vers :
Og de , som sørger i mit Hjem , o. s. v.
Nu traade Pigerne ind i Stolene , og Præsten opløste derpaa Textens Ord , hvoraf han udviklede følgende Hovedtanke :
" Oplyste Undersaatters følelser ved en elsket Konges død forener dem til at hellige hans Minde med høitidelige Æresbeviisninger "
Heraf fremsattes og forklaredes
I. Oplyste Undersaatters Følelser ved en elsket Konges død .
II. disse følelser forene dem til at hellige Hans Minde med høitidelige Æresbeviisninger .
Strax efter Prædiken stillede Sangerinderne sig , ligsom før Prædiken, i Choret , og istemmede og udførde No 408 , 1ste Vers . Da dette Vers var endt, bleve de staaende , og tilligemed Menigheeden sang til Beslutning No 422 heel igjennem .

NOTITS: Kong Christian VII var død 6 år før, så denne Sørgetale må have haft en senere udløsende årsag.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6761 1814.08.28 Peder Pedersen, Øvig, SAND ALDER: 20.11 (å.m), 21 år, DØBT: 1793.10.29. FAR: Peder Christensen Sandfeld. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 28de August begravet Ungkarl Peder Pedersen af Øvig i sit 21de Aar Text Gen : 48 , 21 . See !Jeg døer, men Gud skla være med Eder .
Dåb nr. 2630
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6762 1814.10.04 Mette Mouridsdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1782c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 4 Octobr begravet Pigen Mette Mouridsdatter af Skarild Mølle 32 Aar gammel . Text Apostel : 3, v: 10 og 11.
{Døde i kirkeåret 1814 efter alder:}
Mdkjøn 1-10 xx, 30-40 x, 60-70 x, 70-80 x.
QvKjøn 1-10 xx, 40-50 x, 60-70 x.
Sum 9 hvor iblandt 1 dødfødt Drengebarn.

NOTITS: Der er født en Mette Mouridsdatter 1782c i Stauning sogn, hun er mulig. Ingen af det navn set født i Vejle Amt.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6764 1815.02.05 †1815.01.28 Niels Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 9 år, DØBT: 1806.05.27. FAR: Niels Nielsen. MOR: Else Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1815
I Jesu navn .
Fastelavns Søndag begravet /: den 5te Februarii :/ Niels Nielsens Søn Niels i 9de Aar . Text : Viisdoms Bog 4 , 16 .
Ny KB: 1815. 1. død den 28 Januari begravet 5te Februar Niels Nielsen hjemme hos faderen Gmd: Niels Nielsen i Selstrup og blev holdt til Skolen, i 9 Aar

Dåb nr. 2757
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Ny Kirkebog affotografering.

Nr. 6765 1815.03.15 †1815.03.04 Christen Mathias Pedersen Tyvkær, Ronnum, SAND ALDER: 25c, 26 år, DØBT: 1790c. FAR: Peder Christensen Tyvkær. MOR: Kirsten Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 15de Martii begravet Christen Mathias Pedersen Tyvkjær af Ronnum , hvor hans Forældre sidde til Huse . Text : 2Timotheum 4 , 7 — 8 . Han var Stykkudsk .
Ny KB: 2. død den 4. Martii begravet 15. Martii Christian Mathias Pedersen Tyvkjær . Stykkusk kom syg hjem og døde hos sin Moder, Indsidderske i Ronnum, i 26de Aar.

NOTITS: Han står ikke ved forældrene i FT 1801 i Silstrup, så da er han allerede ude at tjene.
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Ny Kirkebog affotografering.

Nr. 6766 1815.06.11 †1815.06.06 Kirstine Nielsdatter, Døvling, 57 år 7 m., DØBT: 1757.11c.
MAND: Anders Jensen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 11 Junii begravet Kirstine Nielsdatter , Anders Jensens Kone af deuling , døde den 6te d. M. Gammel 57 Aar 7 Maaneder .
Ny KB: 1. 1815 begravet 11. Juni Kirstine Nielsdatter Gift med husmd: Anders Jensen i Deuling . 58 Aar.

NOTITS: Ellers ikke kendt. Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Ny Kirkebog affotografering.

Nr. 6767 1815.07.30 †1815.07.23 Sidsel Marie Jensdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 8.07 (å.m), DØBT: 1807.01.15. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom Xma p. t. , den 30te Julii begravet barnet Cidsel Marie Jensdatter af Green , som var afvigte Søndags Morgen den 23de udsendt med Faarehjorden , men blev næstfølgende dag eftersøgt og funden druknet i en moradsigt Hul ved Tothøi . var døbt den 15 Januar : 1807 . Text : Esaia 39 , 17 . indtil Hule .
Ny KB: 2. fundet død i et moradsigt Vandhul ved Tothøj 24 Juli . Begravet 30 Juli . Sidsel Marie Jensdatter Faarehyrde hos sin fader Jens {Christensen} Drantum husmd : i Grene , sidst udsendt med hjorden d 23 Juli om morgenen .

Dåb nr. 2762
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Ny Kirkebog affotografering.

Nr. 6768 1815.09.10 †1815.09.04 Else Marie Skofer Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 3.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1812.09.02. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 3. død 4. September begravet 10 September . Else Marie Skofer Pedersdatter . Hjemme i Ronnum hos sin fader Peder Pedersen . 4 Aar.
NOTITS: Herfra fremad kun den nye kirkebog. Hun er døbt Else Marie, Skofer uklart.
Dåb nr. 2816
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6769 1815.09.19 †1815.09.11 Just Jensen, Lustrup, 72 år, DØBT: 1743c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 3. død den 11. September begravet 19 September . Just Jensen Selvejer = Husmand i Lustrup. i 72 Aar.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6770 1815.10.29 †1815.10.18 Sidsel Christensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 66.08 (å.m), 66 år, DØBT: 1749.02.09.
MAND: Niels Nielsen Ronnum den Yngre, Silstrup, Skarrild, †1812.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 4. død den 18 October begravet 29 October . Cidsel Christensdatter Enke og Aftægtskone i Selstrup . 66 Aar .
Dåb nr. 2203
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6771 1815.11.19 †1815.11.10 Maren Jensdatter, , SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 5. død 10 November begravet 19 November . Maren Jensdatter . Almisselem . 68 Aar .
NOTITS: Ikke i FT 1801, er i FT 1787 tjenestepige i Hesselvig ved Morten Pedersen.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6772 1816.01.21 †1816.01.14 Anders Christensen Hvedde, Døvling, SAND ALDER: 66.11 (å.m), 68 år, DØBT: 1749.02.02.
KONE: Maren Jakobsdatter, Hvedde, Assing, *1744c Hvedde †1824.04.19 Døvling, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 1. død 14. Januar . begravet 21. sm: Maaned Anders Christensen Hvede . Aftægtsmand af Deuling , 68 Aar .
NOTITS: Født i Bøvl i Sønder Omme sogn. FT 1801 gaardbeboer i Hvedde i Assing sogn. Aftægt ved søn Christen Andersen Hvedde i Døvling i Skarrild.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6773 1816.02.18 †1816.02.03 Jens Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1794c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 2. død 3 Februar . Begravet 18 Februar . Jens Jensen Karstoft bondekarl af Karstoft . 22 Aar .
NOTITS: Ikke set født i Skarrild, men navnet Karstoft ville normalt betyde af Karstoft.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6774 1816.04.11 †1816.04.03 Mette Katrine Pedersdatter, Lustrup, 36 år, DØBT: 1780c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 1. død 3. April. Begravet 11 April Mette Katrine Pedersdatter , Huskone i Lustrup 36 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Skarrild. I FT 1801 tjenestepige ved Peder Pedersen i Gammelgaard i Skarrild By.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6775 1816.06.03 †1816.05.26 Kirsten Madsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1736cc.
MAND: Jens Sørensen Bek, Skarrild By, Skarrild, †1809.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 2. død 26 Maj begravet 3 Juni. Krestine Madsdatter Almisselem i Skarrild Bye 80 Aar .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6776 1816.06.09 †1816.06.04 Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1740c.
KONE: Karen Jakobsdatter, Harreskov, Assing, †1796 Harreskov Assing.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 3. død 4 Juni . begravet 9 Juni . Poul {Andersen Veilgaard} Harreskov . Almisselem af Brande Sogn i Selstrup 76 Aar.
NOTITS: Poul Andersen Veilgaard/Harreskov bor 1771-83 i Silstrup i Skarrild, derefter FT 1787 i Harreskov, derefter vel Brande sogn. Hans søn Jakob Poulsen *Silstrup boede i Grarup i Brande 1801-06 og døde 1806 i Brandlund.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6777 1816.07.28 †1816.07.20 John Nielsen, Pindvig, SAND ALDER: 4.01 (å.m), 4 år 2 måneder, DØBT: 1812.06.05. FAR: Niels Christensen Haulund. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 4. død 20 Juli begravet 28 Juli Jens {John!} Nielsen En søn af Gaardmand Niels Christensen Haulund 4 2/12 Aar.
Dåb nr. 2814
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6778 1816.08.04 †1816.08.01 Birte Iversdatter, Hesselvig, 3 dage, DØBT: 1816.07.18. FAR: Iver Olesen Hesselvig. MOR: Anne Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 3. død 1ste August begravet 4 August . Birte Iversdatter af Hesselvig . Sognefoged Ivers Hesselvigs datter . 3 dage .
NOTITS: Dåben siger hun var i kirke 17. august, det strider mod død den 1. august. Alder 3 dage kan heller ikke passe.
Dåb nr. 2854
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6779 1816.09.29 †1816.09.26 Dødfødt dreng, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1816.09.26. FAR: Christen Andersen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816 5. død 26. September begravet 29 September Et dødfødt drengebarn . fra Deuling i Skarrild Sogn .
NOTITS: Forældrenes navne fra listen af fødte. Tekst om fosteret og indberetning.
Dåb nr. 2855
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6780 1817.04.12 †1817.04.07 Maren Christensdatter, Skarrild By (Degnebolig), SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1738c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817 1. død 7 April begravet 12 April Maren Christensdatter Skarrild Degnebolig . 79 Aar .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6781 1817.04.27 †1817.04.20 Dødfødt dreng, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1817.04.20. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Ingeborg Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 1. død 20 April. begravet 27 April . Et dødfødt drengebarn . fra Lustrup Skarrild Bye .
NOTITS: Forældrenes navn fra fødte.
Dåb nr. 2859
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6782 1817.11.06 †1817.10.29 Else Marie Gregersdatter, Lustrup, SAND ALDER: 61.03 (å.m), 70 år, DØBT: 1756.08.08.
MAND: Rasmus Jensen Tornvig, Lustrup, Skarrild, †1811 Toxvig, Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817 2. død 29 October . begravet 6 November . Else Marie Gregersdatter . Almisselem 70 Aar .
NOTITS: Hun er født i Lille Gaasdal i Borris. Alderen er ni år for høj.
LINK: Kirkebog affotografering.
LINK: Gregers Michelsen i Lille Gaasdal i Borris sogn.

Nr. 6783 1817.11.15 †1817.11.09 Jens Andersen, Krog, 14 dage, DØBT: 1817.10.26. FAR: Anders Jensen. MOR: Ane Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817 2. død 9 November . Begravet 15 November . Jens Andersen Krog . Hjemme hos forældrene . 14 dage.
NOTITS: Forældrenes navne fra fødte. Gift dagen før fødslen 25. oktober i Arnborg kirke noteret i Skarrild kirkebog. Anders Jensen *1794c Sunds søn af Niels Jensen.
Dåb nr. 2864
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6784 1818.01.18 †1818.01.14 Dødfødt dreng, Beksgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1818.01.14. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818. 1. død 14 Januar . begravet 18 Januar Et dødfødt drengebarn fra Beksgaard i Skarrild Bye .
NOTITS: Forældrenes navne fra fødte.
Dåb nr. 2868
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6785 1818.01.25 †1818.01.19 Maren Sørensdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 33.08 (å.m), 34 år, DØBT: 1784.06.06.
MAND: Peder Nielsen, Beksgaard, Skarrild
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 1. død 19. Januar begravet 25 Januar . Maren Sørensdatter Gmd: Peder Nielsens kone Bechsgaard 34 Aar.
NOTITS: Død fem dage efter hun fødte en dødfødt dreng. Maren blev født i Beksgaard i Skarrild.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6786 1818.02.01 †1818.01.23 Oluf Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1753c.
KONE: Anne Christensdatter, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 2. død 23 Januar . begravet 1ste Februar Ole Pedersen husmand og Skræder 65 Aar .
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6787 1818.04.17 †1818.04.10 Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, SAND ALDER: 81.10 (å.m), 85 år, DØBT: 1736.06.24.
KONE: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, †1808.04.10 Heesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 3. død 10. April. begravet 17 April . Rasmus Nicolajsen Heesgaard Heesgaard Aftægtsmand 85 . Aar .
NOTITS: Tre år for gammel. Født i Skibbild i Arnborg.
LINK: Rasmus Nikolajsen dåb.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6788 1818.04.17 †1818.04.11 Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 64.02 (å.m), 65 år, DØBT: 1754.03.02.
KONE: Margrethe Olesdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, 2. kone †1843.03.13 Skarrild Mølle.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 4. død 11 April. begravet 17 April. Niels Rasmussen Winde Gaardmand og Møller i Skarrild. 65 Aar .
NOTITS: *1754.03.02 Adelgade, Skive.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6789 1818.07.02 †1818.06.22 Jakob Jensen Wad, Karstoft- Sønder?, 22 år, DØBT: 1796c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 5. død 22. Juni . begravet 2den Juli . Jakob Jensen Wad af Karstoft . Hjemme hos Forældrene i Sønder Karstoft . 20 Aar .
NOTITS: Wad eller Vad i hvilket sogn?
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6790 1818.09.06 †1818.08.26 Christen Nielsen, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1818.08.12. FAR: Niels Gjertsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 6. død 26 August begravet 6te September Christen Nielsen hos Forældrende Indsidder i Ronnum 14 dage.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2876
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6791 1818.09.08 †1818.09.02 Ane Jakobsdatter, Lustrup?, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1757c.
MAND: Ebert Lauridsen, Lustrup, Skarrild, †1820.12.28 Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 2. død 2 September begravet 8 September Ane Jacobsdatter Indsidderske 61 Aar .
NOTITS: Usædvanligt, at der ikke skrives Ebert Lauridsens kone.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6792 1818.09.13 †1818.09.07 Gert Nielsen, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 26 dage, DØBT: 1818.08.12. FAR: Niels Gjertsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 7. død 26 August begravet 6te September Gjert Nielsen hos Forældrende Indsidder i Ronnum 26 dage.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2875
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6793 1818.10.09 †1818.09.13 Kjeld Sørensen Egeris, Silstrup, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1743c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 8. død 23. September . begravet 9 October Kjeld Egeriis Sørensen Forhen Strømpehandler nu husmd: i Selstrup 75 Aar .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6794 1818.10.14 †1818.10.09 Christiane Jensdatter, , SAND ALDER: 29.03 (å.m), 29 år, DØBT: 1789.07.12.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 3. død 9 October begravet 14 October Christiane Jensdatter Væverske og Bondekone 29 Aar .
Dåb nr. 2572
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6795 1818.11.08 †1818.11.02 Mette Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1818.09.24. FAR: Anders Jensen Kjærsgaard. MOR: Ane Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 4. død 2 November begravet 8 November . Mette Andersdatter Krog. Et spædt barn af Krog.
NOTITS: Forældrenes navne fra dåben.
Dåb nr. 2877
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6796 1819.01.01 †1818.12.28 Jens Tovdal Christensen, Skave, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 7 m., DØBT: 1818.05.29. FAR: Christen Jensen Tovdal, Skibbild, Arnborg. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 2. død 28 December begravet 1ste Januar . Jens Christen Tovdal . Hjemme hos Moren i Skaue 7 Maaneder .
Dåb nr. 2873
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6797 1819.01.10 †1819.01.06 Christen Nikolajsen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1818.12.26. FAR: Nikolaj Christensen. MOR: Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 1. død 6te Januaji begravet 10 Januarji Christen Nicolajsen . Et spædt Barn af Lustrup 12 dage .
NOTITS: I dåben står født 26. september, men det passer ikke med alderen 12 dage på dødsdagen den 6. januar 1819.
Dåb nr. 2878
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6798 1819.06.06 †1819.05.29 Peder Christian Jensen Nedergaard, Døvling (Øster), SAND ALDER: 32.08 (å.m), 32 år, DØBT: 1786.09.17.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 2. død 29 Maj begravet 6 Juni Peder Christian Jensen Nedegrd: Grdmd: af Øster Deuling 32 Aar .
LINK: Dåb 1786 i Strellev i Ribe Amt. Far Jens Pedersen (Nedergaard) i Nørtarp.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6799 1819.09.11 †1819.09.03 Katrine Marie Christensdatter, Studsgaard, SAND ALDER: 50.11 (å.m), 50 år, DØBT: 1768.09.25.
MAND: Christen Jensen Øvig, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 1. død 3 September begravet 11 September . Katrine Marie Christensdatter Gdm: Christen Jensens {Øvig} Kone i Studsgaard Skarrild Bye . 50 . Aar .
NOTITS: Hun er født i Lille Gaasdal i Borris sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6800 1819.09.19 †1819.09.13 Jens Iversen, Silstrup, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1754c.
KONE: Margrethe Christensdatter Hvipskov, Skarrild- Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 3. død 13 September begravet 19 September . Jens Iversen Selstrup . Afægtsmd: i Selstrup 65 Aar .
NOTITS: Jens Iversen er muligvis født 1754c i Lundfod i Brande søn af Iver Christensen. Han ses i lægdsrullen 1789.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6801 1819.10.24 †1819.10.16 Mette Marie Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1819.10.08. FAR: Anders Jensen Kjærsgaard. MOR: Ane Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 2. død 16 October begravet 24 October . Mette Marie Andersdatter Krog . Et spædt Barn af Skarrild Krog 8 dage .
NOTITS: Forældrenes navne fra hjemmedåben.
Dåb nr. 2888
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6802 1820.01.16 †1820.01.11 Christen Jegin, Skarrild By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1819.09.15. FAR: Jens Nielsen, Holmsland. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 1. død 11 Januar. begravet 16 Januar. Christen Jegin Et Barn i Skarrild Bye 4 Maaneder .
NOTITS: Moderen Kirstine Christensdatter er *1799.11.24 i Lustrup datter af Christen Christensen Jegin og Mette Lauridsdatter.
Dåb nr. 2890
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6803 1820.02.13 †1820.02.07 Maren Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 58.11 (å.m), 59 år, DØBT: 1761.03.19.
MAND: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 1. død 7 Februar begravet 13 Februar Maren Andersdatter Niels Knudsens Kone i Selstrup 59 Aar .
Dåb nr. 2300
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6804 1820.05.22 †1820.05.19 Mette Kirstine Rasmusdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1819.07.01. FAR: Rasmus Christiansen. MOR: Ane Kirstine Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 2. død 19 Maj begravet 22 Maj . Mette Kristine Rasmusdatter Heesgaard . Et Barn paa Heesgaard mark . 10 Maaneder .
NOTITS: Forældrenes navne fra dåben.
Dåb nr. 2885
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6805 1820.09.15 †1820.09.11 Mads Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 24.11 (å.m), 25 år, DØBT: 1795.10.04. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 2. død 11 September . begravet 15 September . Mads Larsen Lustrup . Husmd i Lustrup Bye . 25 Aar .
Dåb nr. 2652
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6806 1820.09.27 †1820.09.24 Else Marie Larsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 43.06 (å.m), 43 år 6 m., DØBT: 1777.03.09.
MAND: Lars Michelsen, Lustrup, Skarrild, Ikke lokaliseret efter vielsen 1810 i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 3. død 24 Septemb. begravet 27 September . Else Marie Larsdatter Almisselem . 43½ Aar .
NOTITS: Boede vel til sidst ved broderen Mads Larsen i forældrenes husmandssted. Mads Larsen døde to uger før denne søster Else Marie, måske noget smitsomt.
Dåb nr. 2443
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6807 1820.10.10 †1820.10.06 Laurids Jensen Elkær, Elkær, SAND ALDER: 68.05 (å.m), 71 år, DØBT: 1752.05.20.
KONE: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 3. død 6 October . begravet 10 October . Laurids Jensen Elkjær Aftægtsmand i Elkjærgaard . 71 Aar .
NOTITS: Født i Bøvl i Sønder Omme.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6808 1820.11.17 †1820.11.13 Ane Pedersdatter, Lustrup (Øster), 64 år, DØBT: 1756c.
MAND: Lars Madsen, Lustrup, Skarrild, †1811.11.11.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 4. død 13 Nobember begravet 17 November . Ane Pedersdatter Lustrup Enke. Aftægtskone i Øster Lustrup 64 Aar.
NOTITS: Hendes barn Mads Larsen døde to måneder før, måske smitsomt.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6809 1820.12.23 †1820.12.14 Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 72.09 (å.m), 73 år 3 m., DØBT: 1748.03.24.
KONE: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, †1830.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 4. død 14 December . begravet 23 December . Terkel Jensen Karstoft Aftægtsmd: i Sønder = Karstoft . 73¼ .
NOTITS: Født i Bøvl i Sønder Omme.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6810 1820.12.28 †1820.12.22 Anders Olesen, Lustrup (Piilgaard), SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1820.03.29. FAR: Ole Andersen. MOR: Sophie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 5 død 22 December begravet 28 December . Anders Olesen Piilgaard Et Barn i Lustrup 9 Maaneder .
NOTITS: Født i Store Kragmose i Bølling sogn, kort før familien flyttede til Lustrup i Skarrild.
LINK: Ole Andersen i Piilgaard i Lustrup i Skarrild sogn.
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6811 1820.12.30 †1820.12.27 Maren Larsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 40.07 (å.m), 40 år 6 m., DØBT: 1780.05.27.
MAND: Jens Pedersen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 5. død 27 December . begravet 30 December Maren Larsdatter Gaardmd: Jens Pedersens Kone i Lustrup 40½ Aar .
NOTITS: Moderen Ane Pedersdatter død to måneder før, to søskende Mads Larsen og Else Marie Larsdatter død tre måneder før.
Dåb nr. 2478
LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 6812 1821.01.04 †1820.12.28 Evert Lauridsen, Lustrup, 74 år 3 m., DØBT: 1746.09.11.
KONE: Anne Jakbosdatter, Lustrup, Skarrild, †1818.09.02
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 6. død 28 December . begravet 4 Januar . Edvard Lauritsen . Almisselem i Skarrild Bye 74¼ Aar .
NOTITS: Blev tidlig kaldt Degnesøn.
Dåb nr. 2189
LINK: Kirkebog affotografering.