Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1725 - 1790
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5999 1709.01.09 Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 43c, DØBT: 1666c.
KONE: Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Død 9. januar i Præstegaarden i Skarrild Oluf Jensen Due 43 år gammel.}
NOTITS: Han bliver i 1702 præst i Skarrild/Arnborg. Hans enke Margrethe Andersdatter Braadt tigger i 1743 (Skattemandtallet) af præsterne i herredet med hendes datter, hun har altså ingen eller en for ringe pension fået.

Nr. 6001 1724.12.03 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1724.11.28. FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepull Erich Andersens barn ßom blev Dødfød dom 1 Adv.
Dåb nr. 2001

Nr. 6002 1725.01.06 ? Erich Andersens kone, .
MAND: Erich Andersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 6 Janv Erich {..}dersens hustru.

Nr. 6003 1725.04.09 Johan Klink, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 9 Apr: Johan Klinch.

Nr. 6004 1725.05.19 Niels Olufsen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 19 Maj Niels Olufsen i Selstrop.

Nr. 6005 1725.05.26 Dødfød, , 0. FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød.
Dåb nr. 2004

Nr. 6006 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 1, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 1}

Nr. 6007 1725.07.21 ? Peders/en/datter barn 2, Grene, SAND ALDER: 12-. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn.{? barn 2}

Nr. 6008 1725.08.25 Anders Bringelsen, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1725.06.17. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 25 Aug: Bringels barn {Anders}.

Nr. 5998 1725.11.11 ? Peders/en/datter, Bæktoft, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Bæktoft. MOR: ? Peder Bæktofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 24 p Trinit: Peder Bechtoftes barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 5996 1725.11.25 ? Christens/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 p Trinit Sepult: Christen Døflings barn.
NOTITS: Barnet født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 5995 1725.12.02 ? Bringels/en/datter, , SAND ALDER: 2c, DØBT: 1724c. FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 Adv: Bringels barn.
NOTITS: Dette barn formodes født før Anders, der blev født 17. juni 1725 og formodes død 25. aug. 1725, men det kunne være omvendt. I hvert fald er et barn født før kirkebogen og død her eller i august. Barnet Peder *1722c og Anders *1725, derfor formodes et barn født 1724c, men det kunne være længe før.

Nr. 5997 1725.12.15 ? Simons/en/datter, , SAND ALDER: 2+, DØBT: 1724-. FAR: Simon.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 15 dec: Simons barn.
NOTITS: Barnet er født før kirkebogen begynder i nov. 1724.

Nr. 6009 1726.01.03 Erik Jensen, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Hjøllund. MOR: ? Jens Hjøllunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 3 janv. Jens Hiølu{...} barn Erich.

Nr. 6010 1726.01.27 ? Degnens barn, , SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Jens Nielsen Birch. MOR: ? Jens Nielsen Birchs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 3 p Epiph: Degnens barn.

Nr. 6011 1726.02.10 ? Anders Skaves 1. kone, Skave, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1706-.
MAND: Anders Skave, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 5 p Epiph: Anders Schafves Hustrue.

Nr. 6012 1726.04.06 ? Peder Ronnums barn, Ronnum, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Ronnum. MOR: ? Peder Pedersen Ronnums kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6 Apr: Sepult: Peder {Pedersen} Ronnums barn.
NOTITS: Fra skøde? 1728 Martin Olesen, arkivar på Landsarkivet i Viborg og datter, Agnes Laustsens tekst.

Nr. 6013 1726.04.13 ? Peder Grenes barn, Grene, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Pedersen Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Apr: sepult Peder greenes barn.

Nr. 6014 1726.04.07 ? Peder Heesgaards barn, Heesgaard?, SAND ALDER: 12-, DØBT: 1714+. FAR: Peder Heesgaard?. MOR: ? Peder Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: jud: Sepult: Peder [...]gaards barn.

Nr. 6015 1726.06.02 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1726.04.21. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
NOTITS: Barnet var født påskedag, død 8 dage efter og var så 5 uger blevet opbevaret på grund af moderen. Det ville betyde, at kisten med drengen henstod i en gruft eller lignende i kirken og blev da moderen blev introduceret og kunne gå i kirken begravet på kirkegården.
Dåb nr. 2013

Nr. 6016 1727.05.12 Karen Simonsdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1727.03.16. FAR: Simon. MOR: ? Simons kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 12 Maj Sep: Simons barn {Karen}.
Dåb nr. 2020

Nr. 6017 1727.05.20 Anne Pedersdatter, Nederby (Gammelgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepu d. 20 Maj Anne Pedersdatter i ggaard {Gammelgaard}.

Nr. 6018 1727.07.05 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
MAND: Christen Møller, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d. 5 jul: Christen Møllers Hustrue.

Nr. 6019 1727.08.30 Mette Brun, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 30 Aug Mette Bruun.

Nr. 6020 1727.10.04 ? Morten Heesgaards kone, (Heesgaard).
MAND: Morten Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 4 Octob: Sepult: Morten Heesgaards Hustr.

Nr. 6021 1728.01.12 Maren Christensdatter, Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 12 janv: Døde Maren Christens-daatter i Ronum.

Nr. 6022 1728.01.24 ? Ib Jensens kone, Pindvig.
MAND: Ib Jensen, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d. 24 janv: Ibs jensens kone i Pindvig.

Nr. 6023 1728.05.09 ? Jakob Silstrups kone, Silstrup.
MAND: Jakob Silstrup, Silstrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepul Dom: exaudj jacob selstrs kone ßom blev ßlagen i [s]ine af torden.
NOTITS: "I sine" i syne, i hovedet?

Nr. 6024 1729.04.20 ? Peder Hesselvigs tjenestepige, Hesselvig.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 20 Apr: Peder Hisselvigs pige.

Nr. 6025 1729.05.30 Jens Jensen, Lustrup.
NÆVNT Nr. 1: ? Jens Jensens kones søster, Lustrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.

Nr. 6026 1729.05.30 ? Jens Jensens kones søster, Lustrup.
SØSTER: ? Jens Jensens kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Lustrup, Skarrild, Gift med søsteren til den slagne.
DØDSÅRSAG: lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.

Nr. 6027 1729.06.19 Laurids Jensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 1 p Trinit Lauritz jensen.

Nr. 6028 1729.06.26 Karen Gammelgaard, Nederby (Gammelgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 2 p Trinit Karen g gaard {Gammelgaard}.

Nr. 6029 1729.07.17 Kirsten Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d. 5. p Trinit Kirsten Peders daatter sepult.

Nr. 6030 1729.07.17 Dødfødt, Bæksgaard, 0. FAR: Jens Bechgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød.

Nr. 6031 1729.07.24 Margrethe Ostersdatter, Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 p Trinit Margrethe osters-daatter i Ron{..} Sepult.

Nr. 6032 1729.12.04 Karen Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 25 p Trinit Karen Peders-daatter. Sepul.
NOTITS: 25 p. Trinit findes ikke, det er i 1729 2. søndag i advent.

Nr. 6033 1730.01.11 Else Jensdatter, Silstrup, DØBT: 1729.10.23. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
DØDSÅRSAG: ligget ihjel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1730 Sepult jens bennedts: barn {Else} i Selstrop, ßom Mod: opprim d 11 janv:
NOTITS: Moderens navn fra skifte Brejl: 62 Niels Olufsen i Silstrup i Skarrild sogn. 19.6.1725, fol.13B.
Dåb nr. 2040

Nr. 6034 1730.03.12 Ib Jensen Pindvig, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Udj fasten begrafven dom 3 i fasten ib {Jensen} pindvig.
NOTITS: Patronym fra begravelse #6022. Konen begravet 2 år før.

Nr. 6035 1730.10.15 ? Jens Mølles 1. kone, Lustrup.
MAND: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 19 p Trinit Jens Mølles {kone?} i Lustrop.
NOTITS: Jens Mølles kone vel?

Nr. 6036 1730.10.22 Anders Sørensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 p Trinit Anders Søfrensen sepult.

Nr. 6037 1730.11.03 ? Jens Svenningsens kone, .
MAND: Jens Svenningsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 3 No[.]. Jens Svennings: Hustrue. Sepult.

Nr. 6038 1730.10.29 Mette Eriksdatter, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1730.07.02. FAR: Erik Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 21 p Trinit Erich Andersens barn {Mette} sepult.
Dåb nr. 2047

Nr. 6039 1730.11.12 Thomas Jensen, , SAND ALDER: 3.02 (å.m), DØBT: 1727.09.14. FAR: Jens Thomsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult dom 23 jens Thomesens barn {Thomas}.
Dåb nr. 2024

Nr. 6040 1730.11.19 Margrethe Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1730.10.15. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 24 begrafven jens Mølles barn {Margrethe}.
Dåb nr. 2050

Nr. 6041 1731.01.26 Michel Laugesen, , SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1728.02.15. FAR: Lauge Michelsen. MOR: ? Lauge Michelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 26 janv: Lauge Mich[el]sens barm {Michel}.
Dåb nr. 2029

Nr. 6042 1731.01.30 Erik Andersen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 30 janv: Erich Andersen.

Nr. 6043 1731.02.18 Erik Jensen, , SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1730.01.08. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 dom: i Fasten jens birchibechs barn {Erik}.
Dåb nr. 2042

Nr. 6044 1731.02.25 ? Pedersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Grene. MOR: ? Peder Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 3 dom: i Fasten, Peder greenes ßøn.
NOTITS: Siden der skrives søn og ikke barn som ellers, formodes at det er en anvokset søn, der ikke er set født i kirkebogen, altså født før 1725.

Nr. 6045 1731.04.20 Karen Døvling, Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 April Karen Døfling.

Nr. 6046 1731.05.20 Villads, Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 Maj villatz i Hisselvig.

Nr. 6047 1731.07.19 ? Peders/en/datter, Ronnum, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Ældre. MOR: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 19 jul Peder Ronnums Barn.
NOTITS: Ingen børn set født de sidste 6 år (i kirkebogen).

Nr. 6048 1731.08.26 Niels Jensen Birch, , SAND ALDER: 47c, DØBT: 1684c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Degnen her til Scharild og Arnb: Niels jensen Birch.
NOTITS: Datoen er skønnet mellem forrige begravelse 19.07 og næste 28.09, der er ingen dato angivet. Aflagde degne-ed 1709, antaget 25 år det år.

Nr. 6049 1731.09.28 Kirsten Bæksgaard, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 28 Sept: Kirsten Bgsgaard.

Nr. 6050 1731.10.28 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle.
MAND: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d: 28 oct: Christen Møllers Hustrue.

Nr. 6051 1731.11.08 ? Anders Skaves 2. kone, Skave.
MAND: Anders Skave, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 8 Nov: Anders shafves hustrue.

Nr. 6052 1731.12.06 Søren Jensen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 6 dec: Søfren jensen udj Karstofft.

Nr. 6053 1731.12.08 ? Andersdatter, Elkær, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 8 dito {dec:} Anders Elkiærs daatter.
NOTITS: Da der ikke står barn som ellers, formodes hun anvokset og født før kirkebogen begynder i 1725.

Nr. 6054 1732.02.18 Michel Minds, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 18 Febr: Mich: Mintz.

Nr. 6055 1732.03.16 Morten Heesgaard, Heesgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: 16 Mart: Morten Heesgaard.

Nr. 6056 1732.03.23 Anne Veilgaard, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort d 23 dito {Mart} Anne veyelgd.

Nr. 6057 1732.06.03 Abelone Hesselvig, Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 3 Maj Apelone Hisselvig.

Nr. 6058 1732.07.08 ? Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 7+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort d 8 jul: Christen Døflings daatter.

Nr. 6059 1732.07.13 Kirsten Skave, Skave.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 13 jul: Kiersten Schav.

Nr. 6060 1732.07.15 Anne Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 15 jul Anne ggaard.

Nr. 6061 1732.09.24 Maren Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 24 Sept: døde Maren Pedersdaatter.

Nr. 6062 1732.10.06 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1732.04.20. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 6 oct: jens Mølles Barn {Maren}.
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel. For Lustrup se #2050.
Dåb nr. 2064

Nr. 6063 1732.11.24 ? Jens Mølles 2. kone, Lustrup.
MAND: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 24 Nov: jens Mølles Hust:.
NOTITS: For Lustrup se #2050.

Nr. 6064 1732.12.05 Karen Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dep: d 5 Decemb: Karen Nielsd. i Synd: Karst:

Nr. 6065 1732.12.23 ? Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1724-. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept d 23 dec: Xsten Møllers Daatter.

Nr. 6066 1733.01.06 Peder Pedersen Grene, Skarrild- Grene.
KONE: ? Peder Pedersens enke, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 6. janv: Peder grene.
NOTITS: Pedersen fra skifte 1715 efter Peder Olufsen i Silstrup i Skarrild.

Nr. 6067 1733.01.11 ? Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1730.07.16. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 11 dito {janv:} Christen Pedersens barn udj Lustrop.
Dåb nr. 2048

Nr. 6068 1733.02.09 Peder Pedersen, Skarrild By (Studsgaard), SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1731.04.08. FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mort: d 9 Febr: Peder Studzgaards barn {Peder}.
NOTITS: Sidstfødte barn.
Dåb nr. 2055

Nr. 6069 1733.02.25 ? Anders/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Nielsen, Skærlund, Brande. MOR: Else Volske.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Else Volskes uægte barn fød d 25 Febr: samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Anders Nielsen tienendes udj Schierlund i Brand-Sogen.

Nr. 6070 1733.06.09 ? Jakobsdatter, Skave. FAR: Jakob Skave. MOR: ? Jakob Skaves kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 9 jun: jacob shaffves daatter.

Nr. 6071 1733.07.13 Niels Nielsen, Øvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.04.02. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 13 jul Niels ødevigs Barn {Niels}.

Nr. 6072 1733.10.07 Maren Grene, Skarrild- Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 7 oct: døde Maren green.

Nr. 6073 1733.10.11 Søren Klink, Skarrild By (Klink).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 11 dito {oct:} døde Søfren Klinch.

Nr. 6074 1733.09.06 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept: d 6 sept: Christen Sørensens Barn dødfød.

Nr. 6075 1734.01.02 Jens Christensen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 janv: jens xstens: af Silstrop.

Nr. 6076 1734.02.02 ? Anne Michelsdatters barn, . MOR: Anne Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sept: d 2 Febr: Anne Mich: Daatters Barn.

Nr. 6077 1734.02.10 Laurids smed, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 10 Febr: Lauritz Smeed.

Nr. 6078 1734.02.25 Jakob Christensen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 25 Febr Jacob xstensen.

Nr. 6079 1734.03.10 Jens Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Mart: Jens Krog.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 25.02 og næste 24.03. Ingen dato angivet.

Nr. 6080 1734.03.24 ? Peders/en/datter, Døvling, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sp: d 24 Mart: døde Peder Døfl: barn.

Nr. 6081 1734.08.12 Erik Ottesen, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1734.04.04. FAR: Otte Pedersen. MOR: Maren Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 12 Aug othe Peders: ßøn {Erik}.
Dåb nr. 2081

Nr. 6082 1734.10.16 Anne Madsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 16 octo Anne Matzdaater.

Nr. 6083 1734.11.08 Oluf Meldgaard, (Meldgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 8 nov: døde Oluf Meelgaard.

Nr. 6084 1734.11.15 Maren Michelsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Maren Michelsd.
NOTITS: Dato skønnet mellem forrige begravelse 16. oct. og næste efter 31. dec. Ingen dato angivet.

Nr. 6085 1735.01.12 Jens Sørensen, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 12 janv: jens Søfrensen af Karst:

Nr. 6086 1735.02.11 ? Jens Birkebæks kone, .
MAND: Jens Birkebæk, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.

Nr. 6087 1735.02.11 dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.
Dåb nr. 2093

Nr. 6088 1735.04.28 Mette Bæktoft, (Bæktoft).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepul: d 28 Apr: Mette Bechtoft.

Nr. 6089 1735.09.01 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.
Dåb nr. 2098

Nr. 6090 1735.09.04 ? Christen Jensens kone, .
MAND: Christen Jensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 4 hujus {sept:} døde xsten jens: Hustr:
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.

Nr. 6091 1735.09.10 Peder Olufsen, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 Hujus {sept:} Peder olufsen af Karstofft.
NOTITS: Hujus betyder "denne", her måned.

Nr. 6092 1736.01.07 Morten Christensen, (Heesgaard), SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1735.05.30. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Christen Heesgds. ßøn {Morten} d 7 janv:
Dåb nr. 2096

Nr. 6093 1736.01.11 ? Jakobsdatter, Skave, SAND ALDER: 12+, DØBT: 1724-. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: ? Jakob Christensen Skaves kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Seputl d 11 janv: jacob {Christensen} shafves daatter.
NOTITS: Ikke set født 1725-1736, formodet født før kirkebogen begynder.

Nr. 6094 1736.01.18 Christen Pedersen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 18 Janv: Christen Pedersen af Lustrup.

Nr. 6095 1736.01.26 Karen? Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 11.09 (å.m), DØBT: 1725.04.15. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep. d 26 janv: Niels døflings datter {Karen?}.
NOTITS: Den eneste kendte datter, der kan have været andre enten født før kirkebogen eller glemt døbt.
Dåb nr. 2003

Nr. 6096 1736.02.02 Lars Degn, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 2 Febr: Lars Degn.
NOTITS: Degnen fra 1731-43 hedder Søren Rasmussen, Lars Degn ikke identificeret.

Nr. 6097 1736.09.26 Anne Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1736.05.13. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 26 Sept: Christen Peders: Barn {Anne}.
NOTITS: Faderen død 9 måneder før.
Dåb nr. 2102

Nr. 6098 1736.10.12 Laurids Holst, .
KONE: ? Laurids Holsts kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 12 oct: Larutz Holst.

Nr. 6099 1736.11.24 ? Laurids Holsts kone, .
MAND: Laurids Holst, Skarrild, Begravet 6 uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 24 Nov: Laruitz Holstes Hustr.

Nr. 6100 1737.01.21 Thomas Jensen, Pindvig, 1.09, DØBT: 1735.04.11. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult. d 21 janv: jens ibsens ßøn Thomas.
Dåb nr. 2094

Nr. 6101 1737.02.26 Helene Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1720c-. FAR: Christen Thomsen Lund. MOR: Helene Christensdatter Haderup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 26 Febr: Døde jomfrue Helene {Christensdatter} Lunds.
NOTITS: Moderen overlever datteren om mange år.

Nr. 6102 1737.03.12 Michel Skrædder, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult : d 12 Mart Michel shræder.
NOTITS: Nævnes 1730 hvor en datter er fadder, #2043.

Nr. 6103 1737.04.06 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0, DØBT: 1737.04.06. FAR: Peder Hesselvig. MOR: Maren Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:

Nr. 6104 1737.04.10 Maren Peder Hesselvigs kone, Hesselvig.
MAND: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:
NOTITS: Maren fra næste datter født med næste kone.

Nr. 6105 1737.05.05 Jens? Christensen, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1729.11.06. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 5 Maj Christen Møllers Barn.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6106 1737.05.09 Johanne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.04.06. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepul: 9 Hujus jens christ: ba{..} {Johanne}.
NOTITS: Jens Christensen gift af Pindvig.

Nr. 6107 1737.05.21 Anne Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1680c-.
MAND: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 21 Maj jens {Boesen} ødevigs Hustr {Anne Christensdatter}.

Nr. 6108 1737.05.29 Anne Huus, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 29 Maj Anne [Huus].

Nr. 6109 1737.07.06 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1737.05.25. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 6 jun: jens Bchbechs barn {Anne Marie}.

Nr. 6110 1737.07.03 Anne Christensdatter, , SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1736.12.02. FAR: Christen Ørbæk. MOR: ? Christen Ørbæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 3 jullii Christen ørbechs Barn {Anne}.
Dåb nr. 2105

Nr. 6111 1737.12.03 Laurids Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1737.08.04. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn Nafnlig Lauritz ßom døde d 28 Nov:
NOTITS: Begravelsesdagen ansat 5 dage efter dødsdagen, som præsten angiver.
Dåb nr. 2120

Nr. 6112 1737.12.10 ? Christen Døvlings kone, Døvling.
MAND: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 dec: Christen Deuflings Hustr

Nr. 6113 1737.12.14 Peder Graversen? Gravel, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 dec: Peder gravel..

Nr. 6114 1737.12.26 Karen Veilgaard, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 hujus Caren veilgaard. Mort et Sepult: etc:
NOTITS: Fadder 1734, Anne Veilgaard begravet 1732.

Nr. 6115 1738.02.11 Anne Pallesdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1734.05.14. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Pallie And: daatter {Anne} d 11 Febr:
Dåb nr. 2084

Nr. 6116 1738.02.18 Jakob Pallesen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1737.08.10. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: 18 Febr Pallie And: s ßøn {Jakob} .
Dåb nr. 2121

Nr. 6117 1738.06.04 Inger Smedekone, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 4 jun inger Smeede Kone.

Nr. 6118 1738.06.08 Peder Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1737.05.12. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 8 jun døde Peder shomagers Barn {Peder},
Dåb nr. 2117

Nr. 6119 1738.07.17 Jens Mølle, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 17 jul: Jens Møl.

Nr. 6120 1738.08.01 Maren Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 1 Aug: Maren Krog.

Nr. 6121 1739.08.13 Jens Olufsen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: jens olufsen d 13 [Aug] ß[z] døde om søndag i [..s.n].
NOTITS: Datoen er i tvivl, men det er mellem 1. jan og 2. okt. Teksten er udsædvanlig, måske var Jens Olufsen noget specielt.

Nr. 6122 1739.10.02 Christen Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1739.01.22. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 oct Niels xtensens Barn {Christen}.
Dåb nr. 2128

Nr. 6123 1739.10.04 Niels Hesselvig, Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d x br Niels Hisselvig.
DKB: d [4] [...] Niels hesse[vig].

NOTITS: Datoen d x br skal vel betyde x(10)br altså oktober. Dermed ville være datoen selv være glemt i præstens kirkebog. Datoen in degnens kirkebog, hvor skriften er meget svag, synes at være den 4.

Nr. 6124 1740.06.11 Anne Rasmusdatter, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 11 jun Anne Rasmus daatter etc:
DKB: d 11 Junii døde Anne Rasmuß datter j Krog.

NOTITS: Ellers ikke nævnt.

Nr. 6125 1740.08.19 Søren Madsen, Skarrild By.
HUSBOND: Arnt Nielsen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten i Skarrild/Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult Søfren Matzen her udj byen d 19 Aug:
DKB: d 19 Austustus døde Søren {...}sen [her udj bye..].


Nr. 6126 1740.11.13 ? Peders/en/datter, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 22 Trinit Peder shomagers Barn.
DKB: Dom: 22 Tint: døde Peder shumgger baren i døfling.

NOTITS: Der er ikke fundet andre børn af Peder Skomager end Peder *1737 og han døde formentlig 1738 #6118.

Nr. 6127 1740.12.23 Else Jensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1740.09.12. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Død og begraven jens Matzens barn udj Selstrop.
DKB: d: 23 December Døde Jens Marssen baren i Silstr{..}.

NOTITS: Præsten angiver ingen dato, men degnen gør.
Dåb nr. 2142

Nr. 6128 1741.01.07 Anders Jensen Grene, Skarrild Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 7 janv: Anders {Jensen} green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.
DKB: Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.


Nr. 6129 1741.01.07 Laurids Madsen, Skarrild Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 7 janv: Anders green og hds Karl Laurids [Matzen], ßom døde begge Ny aars nat.
DKB: Paa Nyt aars Nat døde Anders green og hans Karel Lauris Madsen.


Nr. 6130 1741.04.10 ? Jensdatter, Skarrild Grene.
BROR: Anders Jensen Grene, Skarrild Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Apr: dend Blinde Pige udj Green Sl Anders {Jensen} greens ßyster.
DKB: d: 10 April død dend blinde udi gren.


Nr. 6131 1741.05.15 Margrethe Klink, Sølle Grete, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Maj Magrethe Klinck v Sølle grete kaldet.
DKB: d: 15 May døde Sølle gre{..} udi Lustrup.


Nr. 6132 1741.06.22 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.
DKB: d: 22 dito fich Christen hees gaar hust: et død{...}

Dåb nr. 2146

Nr. 6133 1741.08.10 ? Bertels/en/datter, Hesselvig. FAR: Bertel Hesselvig. MOR: ? Bertel Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Aug: Bertel Hesselvigs ßøn.
DKB: d: 10 Augst døde bertel [Silstrup] baren.

NOTITS: I følge skattemandtallet boede Bertel i Hesselvig i 1743. Degnens angivelse Silstrup synes forkert. Ingen børn født i Skarrild kirkebog, men Bertel mest sandsynligt kommet fra andet sogn.

Nr. 6134 1741.11.13 Christen Søfrensen, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 13 Nov: Christen Søfrensen.
DKB: d: 12 Si[...mler] døde Christ Søren sen her af By:

NOTITS: Han ses fra 1726 til 1736 før hans begravelse.

Nr. 6135 1742.05.25 Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 25 Maj Anne Nielsd: af Karstofft.
DKB: D: 25 may døde Anne Niels daatter af søn der Castoft.


Nr. 6136 1742.07.01 Anne Holte, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 1 Jullii Anne Holt.
DKB: [....] [.....] [...] Anne holte her af byen.


Nr. 6137 1742.07.11 Margrethe Olufsdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 jul Margrethe olufsdatter.
DKB: [...] 24 de[...] [døde] Margrethe Oluf daatter af Lustrup.


Nr. 6138 1742.07.26 Anne Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1742.05.21. FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 16 julii døde Jens Berchibechs Barn {Anne Marie}.
DKB: d. 26 Julius døde Jens bershe Beches Baren {Anne Marie}.

NOTITS: Det ser ud til at præsten skriver dødsdatoen og degnen begravelses datoen.

Nr. 6139 1742.09.23 ? Jens Birkebæks kone, .
MAND: Jens Birkebæk, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 18 p Trinit Jens Birchebechs Hustr.
DKB: 18 Søndag i Trinitus døde Jens Berche Beches Hustr.


Nr. 6140 1742.10.03 Niels Hyrdedreng, , SAND ALDER: 10+, DØBT: 1732c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 oct. Niels Hyrde dreng.

NOTITS: Degnen har ikke noteret denne begravelse.

Nr. 6141 1742.12.26 Anne Jensdatter, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 20 Decembr død og blev begrafven Anne Jens daatter.
DKB: d 26 December døde Anne Jens datter i Bexgaar.

NOTITS: Præsten dødsdatoen, degnen begravelsdatoen.

Nr. 6142 1743.04.06 Christen Pedersen, , SAND ALDER: 2.05 (å.m), DØBT: 1740.12.18. FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6 Apr: Peder Matzens ßøn {Christen}.
DKB: d. 6 April døde Peder Massen Børn {Christen}.

Dåb nr. 2143

Nr. 6143 1743.04.28 Karen Nielsdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 28 Apr: Karen Niels Daatter.
DKB: d. 28 April døde Karen Niels datter af Lustrup.


Nr. 6144 1743.06.08 Tue Sørensen Grene, Skarrild Grene.
KONE: ? Tue Sørensens kone, Skarrild Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 8 Juni døde Tue {Sørensen} gren.

NOTITS: Sørensen fra skattelisten 1743. Voksen person, står som fæster.

Nr. 6145 1743.09.02 Sidsel Pindvig, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Sept Zitzel Pindivg.
DKB: d 2 Sept: død ßesel Pindvig.


Nr. 6146 1743.09.05 Peder Pedersen, Lustrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1743.05.16. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult Peder Pedersens barn {Peder}.
DKB: d 5 Sept: døde Peder Pedersens barn {Peder} af lustrup.

Dåb nr. 2159

Nr. 6147 1744.07.12 ? Olufs/en/datter, . FAR: Oluf Mølle. MOR: ? Oluf Mølles kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d dom: 6 p Trinit Oluf Mølles barn.
DKB: Anno 1744 døde Olle Mølles barn .

NOTITS: Oluf Mølles patronym ikke kendt, ikke klart om barnet er døbt.

Nr. 6148 1744.09.24 ? Andersen, Elkær. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 Sept : døde og blev begraven Anders Elk: ßøn.
DKB: d 24 Septem døde Anders Elkier ßøn.

NOTITS: Jens *1728, Mads *1731 eller Søren *1735.

Nr. 6149 1744.10.04 Jens Christensen, Pindvig.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 oct: Jens Christensen i pindvig.
DKB: d 4 otober Jens Christensen af Pinvig.


Nr. 6150 1744.11.14 Anne/ Maren Olufsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1744.09.20. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dend 14 Novembr: blev begraven Niels Olufsens barn {Anne/Maren} {NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.}
DKB: d 14 Novem døde Niels Ollesens barn {Anne/Maren} af Kasto{..}.

NOTITS: En af tvillingerne Anne og Maren to måneder gammel.
Dåb nr. 2171

Nr. 6151 1744.12.18 Henrik Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1744.05.03. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 18 dec: Jens Nielsens barn {Henrich} , NB begge disse to siste børn blev opprimeret af Mødrene.
NOTITS: Døvling udfra fadderlisten.
Dåb nr. 2168

Nr. 6152 1745.03.11 Ingeborg, Hesselvig.
MAND: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.
PKB: d 2 April Thomas Hesselvig Hustru {Ingeborg}.

NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig. Præsten har begravet 11. marts, degnen 2. april. Præsten her regnet for rigtig.

Nr. 6153 1745.03.11 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.03.07. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.

NOTITS: Moderen døde i barselsseng. Navn fra næste pige af Thomas Hesselvig.
Dåb nr. 2176

Nr. 6154 1745.03.13 Margrethe Andersdatter Braadt, Skarrild By (Søndergaard).
MAND: Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst i Skarrild/Arnborg †1709.01.09 Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult : d 13 {Marts} Mad Sl Hr Oluf Dues {Margrethe Andersdatter Braadt}.
DKB: d 14 døde Madme Dues.


Nr. 6155 1745.04.05 Dødfødt, Skave, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.04.01. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.
DKB: Ao 1745 døde Jakop {Christensen} Skaues barn.

Dåb nr. 2178

Nr. 6156 1745.05.05 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.01. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 May: Christen Heesgaard som var dødfød.
DKB: d 5 Juni Christen Hesgaard barn ßom var død fød.

NOTITS: Degnens 5. juni er en fejl for 5. maj, for hans næste indførelse er den 2. april.
Dåb nr. 2180

Nr. 6157 1745.07.08 Søren Christensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 8 Jullius Søren Christensen af Lustrup.
DKB: Paa sandt Hans dag ßøren Christensen af lustrup.

NOTITS: St. Hansdag er den 24. Juni.

Nr. 6158 1745.08.14 ? Bertels/en/datter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen. MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: bertel Nielssen baren som Drunet.
DKB: d 14 Aug. døde bertel selstrup barn som drunk{..}.


Nr. 6159 1745.11.02 Karen Jensdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Novemb: Karen Jensd datter af lustrup.
DKB: d 2 Novem: Karen Jens datter af lustrup.


Nr. 6160 1746.04.05 Peder Christensen Pindvig, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 April Peder {Christensen} Pinvig.
DKB: d 5 April døde 1746 Peder {Christensen} Pinvig.


Nr. 6161 1746.04.26 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 April Døde Niels Ollesen af Kastoft
DKB: d 26 Ap: døde Niels ollesen af Kaßtoff.


Nr. 6162 1746.07.02 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1746.06.29. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 julli Christens hees gaard død fød barn.
DKB: d 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød,


Nr. 6163 1747.01.06 Anders Madsen Elkær, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6te Janvari død Anders Elkær etc.
DKB: Anno 1747 døde d 6te Janvar Anders Madsen af lustrup.


Nr. 6164 1747.01.26 Peder Pedersen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 dito {Janvari} Peder Pedersen af lustrup.
DKB: d 26 d: Peder Pedersen Af lustrup.


Nr. 6165 1747.02.07 Kirsten Christensdatter, Elkærgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 7 Febrari Kirsten Chrestens datter af Elkiærgd.
DKB: d 7 Feb: Kirsten Christen datter af Elkiergaard.


Nr. 6166 1747.02.11 Inger Pedersdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.11.09. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Febrari Peder Christensens barn {Inger} etc.
DKB: d 11 Febrari Peder Christensen barn {Inger} her af Byen {Skarrild By}.

NOTITS: Moderen kan hedde Kirsten Sørensdatter.
Dåb nr. 2191

Nr. 6167 1747.02.20 Niels Elkær, Skarrild By (Elkærgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 20 Feb: Niels Elkier.
DKB: d 20 Feb: Døde Niels Elkiergaard her af Byen {Skarrild By}.

NOTITS: I følge skattelisten 1743 kan dette være 1. Christen Elkærs far, 2. Anders Elkærs bror.

Nr. 6168 1747.02.29 Michel Sørensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 29 dito {Feb.} Meckel Sørrensen af lustrup
DKB: d 29 Feb døde Mehel ßørrensen Af Lustrup.

NOTITS: Ikke i skattelisten 1743.

Nr. 6169 1747.03.05 ? Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 Mart: Sl: Peder Pedersens Søn af lustrup.
DKB: d 5 Marti døde Salig Peder Pedersens ßøn.

NOTITS: Faderen død to måneder før.

Nr. 6170 1747.04.03 Mads Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1745.05.29. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 Ap[r]lis Anders Madssen barn {Mads} af Selstrup.
DKB: d 3 Apirl{!} døde Anders Madsen barn {Mads} af Seltrup,

NOTITS: Moderens navn fra skifte 1773 Johanne Jørgensdatter i Døvling.
Dåb nr. 2181

Nr. 6171 1747.04.21 ? Mads Degns kone, Silstrup.
MAND: Mads Degn, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 dito {Aprlis} Mads degns hustru.
DKB: d 21 April døde Mas degn Hustru af Selstrup,


Nr. 6172 1747.05.13 Jens Bennetsen, Silstrup.
KONE: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 13 Mayus Jens Bennesen af Selstrup.
DKB: d 13 Mayus Døde Jens Bennesen af Selstrup,

NOTITS: Gift før 1725 (Skifte efter Niels Olufsen, Silstrup).

Nr. 6173 1747.11.15 Mette Madsdatter, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 November Mette Mads Datter af Kastoft.
DKB: d 15 Novb: Døde Mette Mads dater af Kastoft,


Nr. 6174 1747.12.22 Peder Pedersen, Skarrild By (Klink).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 22 Decmb: Døde Peder Pedersen her af Byen [stus] gaar.

NOTITS: Mangler i præstens kirkebog. I skattelisten 1743 ses Peder Studsgaard i Klink, Skarrild By.

Nr. 6175 1747.12.26 Kirsten Krog, Krog.
DØDSÅRSAG: Lyn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 December Kirsten Krog af Lyn[...].
DKB: d 26 Decem. Døde Kirsten Krog af Lyn.


Nr. 6176 1748.01.11 Anne Marie Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1747.08.06. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 11 Janv Niels {Christensen} Ronnum {barn} {Anne Mari}.
DKB: I Jesu Navn Amen 1748 d 11 Janvari døde Niels {Christensen} Ronnums barn {Anne Mari}.

NOTITS: Det antages at Degnen er korrekt, det er et barn, der her begraves. Faderen kaldes i dåben Niels Christensen.
Dåb nr. 2195

Nr. 6177 1748.02.02 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1747.10.29. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Feb: Niels {Nielsen} Ødvigs Baren {Kirsten}.
DKB: d: 2de Februaris død Niels {Nielsen} Ødvigs Baren {Kirsten}.

Dåb nr. 2196

Nr. 6178 1748.03.15 ? Christens/en/datter, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Mars Chresten Eriechsen Baren.
DKB: d: 15 Mar: død Chresten Erechs: Barn udi lustrup.

NOTITS: Dette barn ikke set født i Skarrild kirkebog.

Nr. 6179 1748.03.18 Maren Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 4.09 (å.m), DØBT: 1743.06.16. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 dito {Mars} Peder Hesßelvigs datter {Maren} ßom var bliend.
DKB: d: 18 dito {Mar} død Peder Hesselvigs svage datter {Maren}.

NOTITS: Peder Hesselvigs andre børn Niels og Erik er 20 og 17 og sønner.
Dåb nr. 2162

Nr. 6180 1748.03.24 Christen Pedersen, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 April Chresten Peder af gren,
DKB: d: 24 dito {Mar:} Chresten pedersen af gren.

NOTITS: Dato fra Degnens kirkebog. Præsten synes at rode rundt.

Nr. 6181 1748.04.05 Jens Christensen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 5 Apr: Jens Chresten.
DKB: d: 5te April Jens Christensen af Lustrup.


Nr. 6182 1748.04.21 Peder Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1743.12.19.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 dito {Mar} Chresten Pinvig Barn {Peder}
DKB: d: 21 April døde Peders: Chresten i pinv{..}.

NOTITS: Kun ved at holde præsten sammen med degnen kommer man til at det a. er Christen Pindvigs barn der dør og b. at barnet hedder Peder.
Dåb nr. 2164

Nr. 6183 1748.04.23 Rasmus Jakobsen, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d. 23 dito {Apr:} Rasmus Jacobsen af Krog.
DKB: d: 23 dito {April} døde Rasmuds Jacofopsen af Krog.


Nr. 6184 1748.05.04 Johan Bendtsen?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 May Jahan bents.

NOTITS: Kunne også være Johanne Bentsdatter.

Nr. 6185 1748.05.08 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 4.07 (å.m), DØBT: 1743.10.10. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 8te may død degn baren Naflig Anne Margrete Lars datter.

Dåb nr. 2163

Nr. 6186 1748.05.14 Bolle Larsdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 dito {May} Bolle Las datter af Lustrup.
DKB: d: 14 dito {May} L[e]ll Las daatter af Lustrup.

NOTITS: Ud fra præsten ville man tro hun hed Bodil, men degnen har måske Lille eller lignende.

Nr. 6187 1748.10.27 Christen Christensen? Lund, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 33cc, DØBT: 1715cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 27 October Døde [...] Salig Christen Lund af Præsteg{.}.
DKB: d: 27 [fetaunavius] Døde nu Sallig Christen Lund af præste gaard.

NOTITS: Formodet bror til præstens kone Abelone Christensdatter Lund, død før skiftet 1752 efter moderen Helvig Christensdatter Haderup. Degnens dagsbetegnelse er ikke tydet.

Nr. 6188 1748.11.12 Christen Jensen, Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 Novem: Chresten Jenssen af Pinvig.
DKB: d 12te Noveber , døde Chresten Jenssen af Penvig.


Nr. 6189 1748.12.04 Søren Christensen, , SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1748.05.05. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 Decemb: Chresten Erricksen ba{..} {Søren eller Peder}
DKB: d: 4de Demsber døde Chresten Erechsen Søn {Søren eller Peder} af Lustrup.

NOTITS: Tvillinger. Muligvis ses en af de to senere.

Nr. 6190 1748.12.30 ? Lars Bæktofts kone, Bæktoft.
MAND: Lars Bæktoft, Bæktoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 30 December Las Becks Toftes Hustru.


Nr. 6191 1749.01.10 Bendt Sørensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 39cc, DØBT: 1710cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Janvari Døde Bent Sørrensen af Karstoft.
DKB: J Jeus Navn Amen Anno 1749. d 10 Janvari Døde Bent Sørrenßen af Kastoft.

NOTITS: Ungkarl i skattelisten 1743.

Nr. 6192 1749.02.15 Jep Døvling, Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Febrarius Døde Jep Døvling.
DKB: d 15 Febers Døde Jep Døvling.


Nr. 6193 1749.03.14 Dødfødt, Ronnum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1749.03.09. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Maritius døde Niels {Christensen} Ronnum død fød Barn.
DKB: d: 14 Mas: Niels {Christensen} Ronnum død føe Baren.

Dåb nr. 2204

Nr. 6194 1749.06.13 Anne Christensdatter, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.06.08. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 13 Junius døde Chresten {Jensen} Møllers Barn {Anne Kirstine}.
DKB: d: 13 Juny døde Chresten Møllers Baren Naf Anne Kierstine.

Dåb nr. 2206

Nr. 6195 1750.02.21 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1748.04.04. FAR: Christen. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 Feb: Chresten Elkier Barn {Niels}.
DKB: Anno 1750 d 21 Feb: Døde Chrestens Elkiers Søn niels

Dåb nr. 2199

Nr. 6196 1750.03.26 Jakob Christensen Skave, Skave.
KONE: Maren Nielsdatter, Skave, Skarrild, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 Mart: Jacob {Christensen} Skaue.
DKB: d: 26 Mar: døde Jacob {Christensen} Skaue som [led] udi 14.

NOTITS: Som led i fjorten år?

Nr. 6197 1750.04.07 Doret Hansdatter, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 7 April Doret Hans Datter her af Byen.
DKB: d 7de April døde Doret Hansdatter her af Byen.


Nr. 6198 1750.04.12 Katrine Jensdatter, , DØBT: 1750.03.01. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 12 April , Jens Pedersen Baren {Catrina} som hans Hustru miste hos sig.
DKB: d 12te April , døde Jens pedersen baren {Catrina} som hans Hustru misted hos sig en piger baren.

Dåb nr. 2214

Nr. 6199 1750.08.04 Dødfødt, Heesgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.09.01. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 4 Augustus Chresten Heesgaard Barn død født.
DKB: d: 4de Agusti Chresten hesgg Baren død fød 1 piger.

NOTITS: Marianne fra første barn med næste kone.
Dåb nr. 2217

Nr. 6200 1750.08.14 Kirsten Nielsdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1750.03.01. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 14 Nov. Niels {Nielsen} Ødvig Baren {Kirsten}.
DKB: d 14 dito {Augosti} Niels Ødvig Baren 1 datter {Kirsten}.

NOTITS: Præsten skriver måneden forkert af efter degnen her, ligeså ved næste dåb.
Dåb nr. 2213

Nr. 6201 1750.08.22 Johanne Pedersdatter, Øvig, SAND ALDER: 41c, DØBT: 1709c.
MAND: Niels Nielsen Øvig, Skarrild
DØDSÅRSAG: smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 22 Nov Niels {Nielsen} Ødvigs Hustru {Johanne Pedersdatter}.
DKB: d: 22 dito {Augosti} Niels Ødv{..} Hustru Janne [pr] [dø.]

NOTITS: Efter degnen at dømme blev hun kaldt Janne. Præsten skriver de begravede af efter degnens kirkebog, i begravelsen #6200 før denne laver han fejl og har Nov. i stedet for Aug., men skiftet efter Johanne Pedersdatter er fra den 22. aug., hvor hun altså med sikkerhed er død.
LINK: Skifte forrettet på hendes begravelsesdag 22. aug. 1750. Smitsom sygdom i huset, derfor holdes skiftet i præstegården.

Nr. 6202 1750.09.29 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.10 (å.m), DØBT: 1746.11.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 29 Sept: Hans {Eskesen] Karstoft Barn {Eske Christian}.
DKB: d: 29 September døde Hans Eskes: ßøn Eske kristen søn ,

Dåb nr. 2190

Nr. 6203 1750.10.09 Valborg Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 26+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 9 Octob: Peder Hesßelvigs Datter.
DKB: d 9 October døde Peder Hesselvigs datter Valborg.


Nr. 6204 1750.11.26 Doret Jakobsdatter, Skarrild By (Søndergaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 26 Nov: døde Doret Jacosp datter udi Sønder gaard.


Nr. 6205 1751.01.04 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1751.01.01. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 Janvari døde Peder {Christensen} Lustrup Baren.
DKB: d 4de Janv. peder {Christensen} lustrup en død fød piger Baren.

NOTITS: Degnen igen mere eksakt end præsten. Konens navn fra Agnes Laustsen.
Dåb nr. 2220

Nr. 6206 1751.01.18 Peder Christensen Bæktoft gammel, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult. d 18 Janvari gl Peder Bechtoft.
DKB: d: 18 Janv. døde ped{..} Chrestensen Ber[.]h[....] her i Byen {Skarrild By}.


Nr. 6207 1751.03.09 Søren Christensen, Elkær, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1750.11.01. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 9 Marti Chresten Elkiærs Baren {Søren}.
DKB: d: 9de Marsius døde Christen Elkier Søn Niels {gennemstreget} Søren.

Dåb nr. 2218

Nr. 6208 1751.03.14 Anne Margrethe Lauridsdatter, , SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1750.03.26. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 dito {Marti} Laurids {Ebbesen} degn Barn Anne Magrette.
DKB: d 19 dito {Marsius} død dengn{!} datter Anne magrete ,

Dåb nr. 2215

Nr. 6209 1751.03.15 Maren Jensdatter, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 17 dito {Marti} Maren Jensdatter af Lustrup.
DKB: d: 15 dito {Marsius} døde maren Jens daatter af lustrup ,


Nr. 6210 1751.08.09 Anne Jensdatter, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sept: d 9 Augustus da Mistede Jens pedersen og Hustru deres Baren {Anne} hos dem.
DKB: d 9 Augustus da Mist Jens pedersen Og han Hustru deris baren hos dennem Nafnlig Anne ,

Dåb nr. 2225

Nr. 6211 1751.09.03 Peder Christensen Hesselvig gammel, Karstoft, DØBT: 1705cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 Septem gl Peder Hesselvig.
DKB: d 3 Sebtember døde gl: Peder Christensen af hesselvig udi Castoft.

NOTITS: I 1754 ses en yngre Peder Jensen i Hesselvig.

Nr. 6212 1751.09.09 Mads Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1751.05.22. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Swpult d 9 September Thomas Hesßelvigs Baren {Mads}.
DKB: d 9. Seebtember døde Thommas Hesselvig Baren Naflig Mas.

Dåb nr. 2226

Nr. 6213 1751.12.19 Kirsten, Lustrup.
MAND: Peder Christensen Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 Søndag i Aven Peder {Christensen} Lustrup Hustru Kiesten.
DKB: d: 4de søndag i Aven Døde Peder {Christensen} lustrup hustru Nafnl: Kiersten.

NOTITS: At præsten skriver af efter degnen ses meget tydeligt her: Aven for Advent ville præsten selv ikke skrive undtagen han skrev af.

Nr. 6214 1752.01.05 Inger Christensdatter, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1752 Sepult: Sepult: d 5 Janvari Enger Chrestens datter af Selstrup.
DKB: 1752. d 5te Janv: døde Enger Christendatter i Selstrup.


Nr. 6215 1752.01.17 Michel Lauesen, Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult. d 17 dito {Janvari} Mechel Lauesen.
DKB: d: 17 dito {Janv} døde Mechel lunsen udi lustrup ,


Nr. 6216 1752.05.17 Christen Madsen Døvling?, Skarrild By (Degnehuset).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 17 May Chresten [d]øvli{..}.
DKB: d: 17 May døde Chresten Massen udi degn huset.


Nr. 6217 1752.07.15 Søren Christensen, Døvling (Øster).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 15 Julius Sørren Chreste{...} af øster døvling
DKB: d: 15 Julius døde Søren Christen udi Døflinig.


Nr. 6218 1753.01.20 Knud Thomasen, Hesselvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1752.10.29. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1753 Sepult. Sepult d 20 Janvari Thomas Hesselvigs Søn Knud.
DKB: IJesu nafn Anno 1753. Døde d: 20 Janv: døde thomas Hesselvig søn Knud ,

Dåb nr. 2233

Nr. 6219 1753.03.06 Kirsten Christen Klings kone, Skarrild By (Klink).
MAND: Christen Klink, Skarrild By (Klink), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6 Marti Chresten Kling Hustru.
DKB: d: 6te Marsi døde Christen Klienhes Hustrue Kiersten.


Nr. 6220 1753.03.10 Maren Vindelev, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 dito {Marti} Maren Vindeløv udi Bexgaard.
DKB: d: 2 dito {Marsi} døde Maren Vendelef udi Bexgaar.


Nr. 6221 1753.03.29 ? Niels Mortensens? kone, Døvling.
MAND: Niels Mortensen?, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 29 dito {Marsi} døde Niels mor[tensen] hustru [døfling]

NOTITS: Præsten har ikke kunnet læse degnens udtværede tekst og har udeladt denne begravelse, han kopierer jo fra degnens kirkebog. Med Photoshop billedbehandling kan teksten gættes.

Nr. 6222 1753.06.21 Peder Graversen gammel, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 21 Junius gl Peder [B]rasessen udi Bexgaard.
DKB: d. 21 Junius døde gl: Pe{...} gravessen udi bexgaar.


Nr. 6223 1753.07.04 Else Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1753.03.25. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 4 Julli Niels Madsß{..} datter {Else} af døvling.
DKB: d. 4de Julius døde Niels Massens datter {Else} i døfling.

Dåb nr. 2239

Nr. 6224 1753.07.18 Peder Nielsen, Elkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 18 Juli døde der en fattil{!} mand i Elkiærgaard Peder Nielssen ßom var os ubekiendt.
DKB: d. 18 Julius døde der en fattig Mand udi Elkiergaard Naflig peder Nielssen, som var os ubekient ,

NOTITS: Peder Nielsen ikke fra Skarrild eller omliggende sogne.

Nr. 6225 1753.09.02 Anne Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1747.05.13. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: 2 Septemb: Chresten {Pedersen} Pindvigs Baren {Anne}.
DKB: d 2 Sebt: døde Christen {Pedersen} Pinvigs datter Anne.

NOTITS: Med forbehold: dette skulle være Anne Kirstine Pedersdatter *1747.05.13, der er ikke set andre børn af Christen Pedersen, hvorved der i dåben ikke står Pindvig.
Dåb nr. 2193

Nr. 6226 1753.12.01 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.10.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 1 Decemb: Peder Andersen Baren {Margrethe}
DKB: d: 1 December døde Peder Anderssen datter Margret{.}.


Nr. 6227 1754.02.25 ? Nielsen, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 25 Feb Niels lustrups Søn
DKB: J Jesu Navn Anno 1754. d. 25 Februsarius , døde Niels Lustrups søn.

NOTITS: Der ses to døtre Maren født 1739 og 1741 af Niels Lustrup, ingen anden Niels i Lustrup nævnt i kirkebogen indtil 1753.

Nr. 6228 1754.03.12 Hans Pedersen, Hesselvig, DØBT: 1744c+. FAR: Peder Jensen Hesselvig. MOR: ? Peder Jensen Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 marti Peder Jensen i Hesßelvig hans Søn{Hans}.
DKB: d: 12 Mars død Peder Hesselvig barn Nafl: Hans.

NOTITS: Ingen Hans set født i kirkebogen 1725-54. Degnen skriver barn her interpreteret som under 12 år. Uklart.

Nr. 6229 1754.10.06 ? Laurids Skomagers kone, Skarrild By.
MAND: Laurids Olesen Skomager, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6 October Laurids {Olesen} skumagers Hustru.
DKB: d 6te Ogtober døde Larius Skumagers Hustru her i b{..}.

NOTITS: Ellers ikke nævnt, en Peder Skomager se 1737-40 i Døvling, Skarrild og Laurids Skomager 1748 to gange vel i Lustrup.

Nr. 6230 1754.10.14 Christen Mortensen Klink, Klink, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1724-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Octob Chresten Kling
DKB: d: 14 October, døde Christen Mortensen Klinch.


Nr. 6231 1754.12.12 Bolle Adamsdatter, Hesselvig.
SØN: Peder Jensen, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 decemb Peder Jenssen i Hesßelvig hans Moder.
DKB: d: 14 Decmber døde den gl: Koene udi hesselvig Bolle Adams daatter.


Nr. 6232 1754.12.18 Thøger Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 6+, DØBT: 1748-. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Eriksen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 Decemb: Chresten Erichsen Søn Tøger.
DKB: d: 18 Decmber døde Christen Erichsen Søn Tøger.

NOTITS: Christen Eriksen ses i Lustrup, Skarrild fra 1748 fremad, ingen Tøger født 1748-54 i Skarrild, måske født i et andet sogn.

Nr. 6233 1755.01.01 Margrethe Jensdatter, Lustrup.
MAND: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut{!} Anno 1755 d: 22 Janvari: døde Olle Pedersen Hustru Margrete Linsdatter
DKB: Anno 1755 d: 22 Janv Olle Pedersen i Lustrup Hustru Magrete Jensdatter.

NOTITS: Præsten begynder her at skrive "Seplut" for egentlig "Sepult".

Nr. 6234 1755.02.06 Karen Sørensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 25, DØBT: 1730.02.12. FAR: Søren Madsen Salig. MOR: ? Søren Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 6 Feb: døde Sl: Sørren Madsen datter Karen.
DKB: s: 6te Feb: døde Sl. Søren Massen datter Karen.

Dåb nr. 2044

Nr. 6235 1755.04.11 Mette Mari Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.03.28. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 1 April: død Peder Jensens Barn Naflig Mette Mari.
DKB: d: 1 april, døde peder Jenssen Baren Nafl: Met Mari.

NOTITS: 14 dage gammel.
Dåb nr. 2254

Nr. 6236 1755.09.14 Søren Madsen, Karstoft- Sønder. FAR: Mads Sørensen. MOR: Inger Pedersdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Splut d: 14 Sep. døde Mads Sørrensens Søn {Søren} i Sønder Carstof.
DKB: d: 14 September døde Mas Søren Søn {Søren} i Sønder Castoft.

NOTITS: Søren - født uden for ægteskab - er vel opvokset ved faderen. Moderen var indtil 1753 husholderske i Nørre Karstoft. Hun er så flyttet væk og sønnen er blevet ved faderen Mads Sørensen i Sønder Karstoft.

Nr. 6237 1755.12.21 Niels Døvling, Døvling, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1700c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 21 December Døde Niels døfling.
DKB: d 21. December døde Niels Døfling.


Nr. 6238 1756.01.01 Margrethe Nielsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut Anno 1756 d: 1 janvari døde Margrete Nielsdatter
DKB: J Jesu nafn Ao 1756 d: 1 Janv, døde Magrete Nielsdaatter.


Nr. 6239 1756.02.14 Margrete Jensdatter Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 14 Febr: døde Magrete Lins daatter Krog.
DKB: d: 14 Feb: døde Magrete Jens daatter i Krog.


Nr. 6240 1756.07.12 Christen Mortensen, Heesgaard, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1710c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 12 Juli døde Chresten Mortensen i Heesgaard.
DKB: d: 12 Juli døde Christen Mortensen udi Hees gaar.

NOTITS: Gift to gange. 1. kone død 1750.

Nr. 6241 1756.10.12 Christen Madsen, Lustrup, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1754.10.08. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 12 october Døde Mars lausens søn {Christen} i Lustrup.
DKB: d 12 October døde Mas Laus: søn {Christen} i lustrp.

Dåb nr. 2249

Nr. 6242 1756.10.14 Karen Jakobsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.07.11. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: ? Jakob Sørensens kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 14 Dito {october} Jacob Sørrensen Datt{..} {Karen} i Døvfling.
DKB: d: 14 dito {October} døde Jacob {Sørensen} Døuling daatter {Karen} som de misted hos dennem.

Dåb nr. 2260

Nr. 6243 1756.10.28 Anne Sørensdatter, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 28 ocher døde Anne Sørensdatter her i Byen.

NOTITS: Præsten har overset denne begravelse men taget datoen og givet den til næste begravelse, præsten er ikke pålidelig.

Nr. 6244 1756.12.22 Margrethe Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1754.12.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 28 Octr Døde Peder Ander{..} barn {Margrethe}.
DKB: d: 22 Dember døde peder Andersen barn {Margrethe}.

NOTITS: Præsten har taget datoen fra forrige begravelse og glemt den forrige begravelse som kun ses i degnens kirkbog.
Dåb nr. 2251

Nr. 6245 1757.01.09 Rasmus Christensen Kollund, Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut Anno 1757 d: 9de Janv: Døde Gl: Rasmus Christensen Lellund ad Casst
DKB: J Jesu Nafn 1757 d 9de Janv, døde gl: Rasmus Christensen Kollund udi Castoft.


Nr. 6246 1757.01.24 Karen Jakobsdatter, Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 24 dito {Janv:} døde Gl: Karen Jaco{..}daatter af døfvling.
DKB: d: 24 dito {Janv} døde gl: Karen Jachop datter af døfling.


Nr. 6247 1757.02.07 Peder Nielsen, Skave.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 7 Febru: døde Peder Nielsen i skau.
DKB: d 7de Febr: døde peder Nielssen udi shaue.


Nr. 6248 1757.02.18 Marianne Jensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1756.12.26. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 18 Febru: døde Jens Pedersen barn {Marianne} her i Byen.
DKB: d: 18 dito {Febr:} døde Jens Pedersen baren {Marianne} her i byen.

Dåb nr. 2266

Nr. 6249 1757.03.14 Anne Marie Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1755.03.03. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: ? Anders Nielsen Grenes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 14 Mart: døde Anders grenes Datter Anne Magrete.
DKB: d 14 Marsi døde Anders Gren daatter Anne Magrete.

NOTITS: ? En Anne Margrethe er ikke set født, derimod Anne Mari. En ny datter i 1758 døbes Anne Mari, dermed skulle den første Anne Mari fra 1755 være død før 1758.
Dåb nr. 2253

Nr. 6250 1757.03.17 Lars Jørgensen, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Marti døde Lars Jørgenssen udi Selstrup.
DKB: d: 17 dito Martius døde Lars Jørgensen udi Seltrup.


Nr. 6251 1757.03.27 Margrethe Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1754.12.28. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
DØDSÅRSAG: børnekopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 27 dito {Marti} døde Peder Andersen barn i skau Magrete.
DKB: d: 27 dito {Martius} døde peder Andersen baren udi skau Magrete af børne[ko]


Nr. 6252 1757.04.21 Anders Pedersen, Skave, SAND ALDER: 77c+, DØBT: 1680c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 21 April: døde Gl Ander Pedersen i skau.
DKB: d: 21 Ap: døde gl. Anders Pedersen udi shaue.


Nr. 6253 1757.07.20 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), DØBT: 1731.09.09. FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abbelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 20 Jullius døde Præstens Søn Niels Arentsen Bisted.
DKB: d: 20 Junius, døde præstens {Arnt Nielsen Bisted} Søn Niels udi præstegaarden.

NOTITS: Degnen har juni, men præsten har juli og det er hans søn der dør.
Dåb nr. 2059

Nr. 6254 1757.09.18 Christen Jensen Møller gammel, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 57c+, DØBT: 1700c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 18 septr: døde Gl: Christen Jensen Møller udj sønder gaard.
DKB: d: 18 September døde gl: Christen Jensen Møllr udi Søndr gg


Nr. 6255 1758.03.06 Karen Jensdatter, Skarrild By (Søndergaard- Lille).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 6te Mars Døde Karen Jens Datter i lille sønder gaard.
DKB: Anno 1758 d 6te Mars døde Karen Jensdatter udi Sønder gg.

NOTITS: Der var altså Søndergaard og Lille Søndergaard i Skarrild by i 1758.

Nr. 6256 1758.03.10 Christen Nielsen Ronnum, Ronnum.
KONE: Maren, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 10de dito {Mars} døde Christen Nielsen udj Ronnum.
DKB: d: 10de dito {Mars} døde nu Sallige Christen Niels udi Ronnum.


Nr. 6257 1758.04.26 Kirsten Christensdatter Kimose, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut d: 26 Aprili døde Kiersten Christens Daatt udj selstrup.
DKB: d 26 April døde Kierste Christen daatter Kimus udi Selstrup ,

NOTITS: Kimose er et sted i Ejstrup sogn.

Nr. 6258 1758.05.14 Kiersten Michelsdatter, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 14 May døde Kiersten Michels daatt i Selstrup.
DKB: d: 14 May døde Kiesten Mecheldatter i selstrup.


Nr. 6259 1758.06.24 Mads Degn, Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 24. Juni døde Mads Degn i selstrup
DKB: d 24 Junius døde Mas degn udi Selstrup.

NOTITS: Denne Mads Degn var ikke degn i Skarrild, uklart hvorfor han kaldes degn. Degnen i Skarrild hed Laurids Ebbesen Degn.

Nr. 6260 1758.06.28 Anne Pedersdatter, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 28 dito {Juni} død{.} Anne Peder daatter Her i byen.
DKB: d: 28 dito {Junius} døde Anne peder daatter heri byen.


Nr. 6261 1758.10.26 Johanne Jensdatter, Skarrild By (Klink).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut. d: 26 Oct: døde Johanne Jens daatter [..] [Kl]inch
DKB: d 26 October døde Johanne Jens dattr paa Klichen


Nr. 6262 1758.12.12 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 2.06 (å.m), DØBT: 1755.06.22. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: ? Hans Eskesen Karstofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: S [....] 12te Decembr: dø{..} Hans Carstoftes Dat{..} Anne.
DKB: d 12te december døde hans Castoftes daatter Anne.

Dåb nr. 2258

Nr. 6263 1759.02.02 Palle Andersen, Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 2 Febri døde pali Andersen her i Byen.
DKB: Anno 1759/ d: 2 Februhl: døde Pali Andersen her udi Byen ,

NOTITS: Ses 1734-43 i Skarrild By, siges 1743 i skattelisten af Gammelgaard.

Nr. 6264 1759.05.12 Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1672c.
KONE: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild, *1690c †1761 Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 May døde Gl: peder Ronnum.
DKB: d 12 May døde gl: Pedersen udi Ronum udi hans alder 87.

NOTITS: Første aldersangivelse ved en begravelse i Skarrild kirkebog.

Nr. 6265 1759.05.30 ? Christen Lassens kone, Pinvig.
MAND: Christen Lassen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 30 May døde Christen Lassen Hust: udi penvig.
DKB: d 30 May døde Christen Lassen hustru udi Penvig.


Nr. 6266 1759.06.13 Peder Pedersen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.05.13. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 13 Juins død peder Mortensen Søn i Casto.
DKB: d: 13 Junis død peder Mortensen Søn peder udi Sønder Castoft ,

NOTITS: Peder Mortensen set 1. gang i Sønder Karstoft 1759.
Dåb nr. 2284

Nr. 6267 1759.09.11 Mette Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1759.06.05. FAR: Niels Jakobsen, Skave, Skarrild. MOR: Anne Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 11 Septembr, døde Anne Knudsdaatter uægte baren {Mette} udi Døfling ,

NOTITS: Navne fra dåben. Præsten har glemt denne begravelse.
Dåb nr. 2285

Nr. 6268 1759.09.17 Henning Rasmussen, Krog, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Septem døde Henning Rasmussen udi Krog,
DKB: d: 17 Septembr, døde Henning udi Skarild Krog , 68.


Nr. 6269 1759.09.19 Peder Nielsen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1759.06.17. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 19 Septembr døde Niels Mortensen Baren {Peder} her i Byn.
DKB: d: 19 Septembbr, døde Niels Mortensen baren peder ,

Dåb nr. 2286

Nr. 6270 1759.10.22 Niels Olesen, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 October døde Niels Ollesen udi Castoft ,
DKB: d: 22 October døde Niels Olufsen udi Castoft ,


Nr. 6271 1760.01.26 Bent Pedersen Øvig, Krog, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1760/ d 26 Janvarnus døde Bendt Pedersen Ødvig i Krog udi hans lader 56 aar.
DKB: 1760 d: 26 Janvarius døde Bent pedersen øvig udi Skarrild Krog 56.


Nr. 6272 1760.03.09 Søren Olesen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 9de Marsi døde Søren Ollesen udi Sønder Castoft udi hans alder - - - 69.
DKB: d: 9de Mars døde Søren Ollesen i Sønder Castoft , 69


Nr. 6273 1760.06.24 Jens Boesen, Krog, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1688c.
KONE: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Krog, Skarrild, Begravet 1762.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 24 Junius døde Jens Boesen udi Skarild Krog udi hans alder - - 72.
DKB: d 24 Junius døde Jen Boesen udi Krog. Pennen er {..d}

NOTITS: Degnens pen dur ikke mere, næste indførsel med en anden pen.

Nr. 6274 1760.08.26 ? Erik Pedersen Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1728c.
MAND: Erik Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 Agusti døde Erich Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.
DKB: d 26 Aust døde Eriech Pedersen hustru udi Lustrup.


Nr. 6275 1760.08.26 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 Agusti døde Erich {Pedersen} Lustrup Koene med hendes Baren udi hendes alder - - - - 32.

NOTITS: Kun nævnt i præsten kirkebog.

Nr. 6276 1760.12.06 Maren Christensdatter, Ronnum, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1683c.
MAND: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, †1758 Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 6 December døde Maren Christensdat udi Ronnum udi hendes alder - - 78.
DKB: d 6te December døde Maren Christen Daatter i Ronum.

NOTITS: Fra kirkebogen #2206 vides at Christen Nielsen Ronnums kone hedder Maren, hun antages at være denne Maren.

Nr. 6277 1760.12.10 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 10de December døde Niels Christensen Barn,
DKB: d 10de Decembr Niels Christensen Død fød drenge Baren.


Nr. 6278 1760.12.18 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette?.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 18 Decembr Povel {Nielsen} Hesselvig Død fød pigebar{..}

NOTITS: Degnen noterer det dødfødte barn, præsten ikke.

Nr. 6279 1761.01.07 Mette Pouls Nielsen Hesselvigs 1. kone, Hesselvig, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1726c.
MAND: Poul Nielsen Hesselvig (Hesselvig), Skarrild
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 18 dito døde Pouel hesselvigs hustru udi hendes 34.
DKB: Ao 1761/ d: 7de Janvarius døde Povel Nielsen hustru udi Hesselvig.

NOTITS: Hendes navn fra næste pige i Poul Nielsens næste ægteskab.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6280 1761.04.12 ? Erik gammels kone, , SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1692c.
MAND: Erik Gammel, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1761 d: 12 April døde Gl. Eriech hans koene udi hendes alder 69 aar.
DKB: d: 12te April døde Gl: Eriech hans koene.

NOTITS: Der er flere muligheder, ikke analyseret endnu.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6281 1761.05.05 Ellen Madsdatter, Døvling, SAND ALDER: 59c, 59, DØBT: 1702c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te May døde El Masdaatter udi døfling i sin alder 59.
DKB: d 5 May døde El Masdat døfling ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6282 1761.06.30 Jannes Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 1.06 (å.m), DØBT: 1760.01.13. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 30 Julius døde Øster gaar Baren {Jannes}.
DKB: d: 30 Junius døde Monsiur Øster gaar hans barn Jannes paa Castoft ,

NOTITS: Usikkert om præsten skriver Julius eller Junius.
Dåb nr. 2290
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6283 1761.08.17 Christen Elkær, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 17 Augusti døde Christen Elkier udi hans alders - - 52.
DKB: d: 1[.] Augustus døde Christen Elkrer udi Elkiergaar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6284 1761.08.22 ? Christen Tarps kone, Krog, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1703c.
MAND: Christen Pedersen Tarp, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 dito {Augusti} døde Christen {Pedersen} tarp hustru udi Krog udi hendes alder 58.
DKB: d: 22 Augusti døde Christen tarp hustru udi Krog.

NOTITS: Pedersen se #2318.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6285 1761.08.28 ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres enke, Ronnum, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1690c.
MAND: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 28 dito {Augusti} døde peder Ronnum Ensche udi hendes alder - 71.
DKB: d: 28 dito {Augusti} døde sl: {salig} peder {Pedersen} Ronnum Enche vdi Ron.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6286 1761.10.12 ? Christen Elkærs kone, Elkær, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1713c.
MAND: Christen Elkier, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 3 October døde Christen Elkier Hustru udi hendes alder -- 48.
DKB: d 3di Ogtober døde sl: {salig} Christen Elkier hustrue . d: 12 October døde Sl. Christen Elkier hustru.

NOTITS: Formodes død den 3. okt og begravet 12. okt 1761.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6287 1762.01.24 Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1713c.
MAND: Bent Pedersen Øvig, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, †1760.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 1762 Døde: d 24 Janvis døde Ellen Christendaatter udi Søndergaard, udi hende al 49 aa{.}.
DKB: J Jesu Nafn Ao 1762. d: 24 Janvius døde El {Christensdatter} Lund udi Søndergaard udi hendes 49.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6288 1762.02.06 Anne Jensdatter, Heesgaard, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1688c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 6te Februvarius døde Anne Jens dat udi hees gaard i hende Alder - 74.
DKB: d 6 Febevari døde Anne Jen daatter udi Hees gaar udi Hendes 74.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6289 1762.02.08 Mette Mari Olesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 7.04 (å.m), 8, DØBT: 1754.10.06. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 8te dito {Februvarius} døde Olle Minse Baren {Mette Mari} i sin alder - 8te aa{.}
DKB: d: 8 dito {Febevari} døde Olle Minns barn {Mette Mari} udi hendes alder 8 aar.

Dåb nr. 2248
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6290 1762.03.22 Ane Marie Christensdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 28.02 (å.m), 28, DØBT: 1734.01.10.
MAND: Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 Masi døde Niels Christensens kone {Ane Marie Christensdatter} udi Sønder gaard udi hende{.} alder. -- 28.
DKB: d: 22 Mariss døde Niels Christensen Koene i Synder gaard udi hendes Alder 28 aar.

NOTITS: Konens navn fra skifte 29.3.1762
Dåb nr. 2079
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6291 1762.05.14 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 19 uger, DØBT: 1762.01.03. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 14 May døde Monsiur Øster gaar hans Baren {Jens} udi sin korte Ald: 19 [...]
DKB: d: 14 May døde Øster gaard Søn {Jens} udi hans korte Alder 19 Ugr.

Dåb nr. 2309
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6292 1762.12.01 Anne Sørensdatter, Skave, SAND ALDER: 41c, 41, DØBT: 1721c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1763: d: Nye Kirche aar Dend 1sted December Døde Anne Søren dat i hendes udi skau 41.
DKB: d Nye kircheaar Ao 1763 dend [] d: 1 Decembr dødeAnne Søren dat udi Skaue udi hendes Alder 41.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6293 1762.12.27 Peder Gresen, Skave, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1733c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 27 dito {December} døde peder Gresen uid hans alder - - 29.
DKB: d 27 dito {Decembr} døde Peder gresen udi Skaue udi hans Alder 29.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6294 1763.01.15 Sidsel Pedersdatter, Skave, SAND ALDER: 39c, 39, DØBT: 1724c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 15 Janv= døde Zesel peder dat udi Skaue i [has] alder 39.
DKB: d 15 janv= Døde Z{...} peder daatter udi Skaue udi hendes Alder - - 39.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6295 1763.02.08 Margrethe Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1692c.
DØDSÅRSAG: Epidemi i Skave i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 8 Februvarius døde Magrete Christendaatter udi Skaue udi hendes Alder - - 71.
DKB: d: 8te Februviie død Maregte Christendat udi Skaue udi hendes Alder 71.

NOTITS: Epidemi i Skave, 4 døde dec. 1762 - feb 1763.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6296 1763.02.10 Anne Jakobsdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 uger, DØBT: 1763.01.02. FAR: Jakob Beksgaard. MOR: ? Jakob Beksgaards kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 10de Februvius døde Jacob Bexgaar Baren {Anne} udi sin Alder - - 7 Uger.
DKB: d: 10de Februw d{...} Jacob Bexgaard baren {Anne} som de mested hos dem i sin alder 7 uger.

Dåb nr. 2316
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6297 1763.03.22 Jens Jensen, Elkær (Elkærgaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1676c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 22 Masi døde Jens Jensen udi Elkiergaar - - 81.
DKB: d 22 Marsi , døde Jens Jensen udi Elkier gaard udi hans Alder 87.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6298 1763.06.12 Eske Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1763.06.03. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 Junius døde Hans {Eskesen} Castoft søn {Eske} i sin alder 14 dag{.}.
DKB: d 12 Junis døde: Hans Eskesen søn Jens 14 dag{.}.

Dåb nr. 2319
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6299 1763.07.01 Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 4.10 (å.m), 4, DØBT: 1758.09.22. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 1 Julie, døde Monsiur Øster gaar søn {Poul Gotfred Liebe} i sin Alder 4 a{..}.
DKB: d: 1ste Julius døde Seg= Øster gaard søn Pouel udi hans Alder - - 4 aar.

Dåb nr. 2283
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6300 1763.07.29 ? ? Bertelsdatters barn, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1763.07.25. MOR: ? Bertelsdatter.
MORFAR: Bertel Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 29 dito {Julie} døde Bertel Hesselvigs daatter udi hendes Alder - - 7 ugr.
DKB: d 29 [dito] {Julius} Berte Hesselvig daters barn død fød [straxen] f[a]

NOTITS: Uklar. Degnens tekst er ganske svær læsbar. Berte kunne være Birte, men det modsiger "daters barn" hvorved "daters" kan læses anderledes. "straxen" er usikker. Barnet kan dårligt være Bertel Hesselvigs, for han fik hans børn 20 år før. Præsten synes at have alvorligt mislæst degnens tekst. Hvor præsten får 7 uger fra kan ikke siges, her antages degnens "dødfødt".
Dåb nr. 2322
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6302 1764.03.30 Niels Christensen, Pindvig, SAND ALDER: 17.08 (å.m), 18, DØBT: 1746.07.17. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1764: d 30 Masi døde Niels Christensen udi Penvig udi hans alder 18 aar.
DKB: Ao 1764 d 39 Mar{.} Nils Christensen udi penvig 18 aa{.}.

Dåb nr. 2188
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6303 1764.05.18 Anne Christensdatter, Skave, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1764.02.26. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 13 May død Christen Christensen Baren {Anne} udi Skaue udi sin korte Alder 11ve uge
DKB: d 18 May døde Christen Christensen baren {Anne} udi Skaue i hans Alder 11v uge.

Dåb nr. 2330
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6304 1764.07.12 ? Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1764.04c. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12te Junius døde Peder Mortensen udi Døfling udi Sin Alder 12 uger.
DKB: d: 12 Julius døde , Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..}.

NOTITS: Ikke fundet født. I 1759 ses en Peder Mortensen i Sønder Karstoft. — Præsten skriver forkert af fra degnens kirkebog og får "Søn" til at blive "Sin". Præsten Svitzer er skødesløs.
Dåb nr. 2332
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6305 1764.12.02 Karen Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 31.05 (å.m), 31, DØBT: 1733.06.21. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Døde 1765 d 4de Janvarus døde Karen Christensdat udi hendes alder 31 a{..}.
DKB: ded Nye kirche aar Ao 1765 , d: 2den december døde Karen Christen datter udi Lustrup 31.

NOTITS: Præsten lægger begravelserne fra dec. 1764 som er i kirkeaaret 1765 i januar 1765, hans dato er opfundet.
Dåb nr. 2074
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6306 1764.12.03 Johanne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1764.11.04. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 14 dito {Janvarus} døde Peder {Pedersen} Ronnom {den Yngre} barn {Johanne} 14 dage.
DKB: d 3di dito {december} døde Peder {Pedersen} Ronnom {den Yngre} baren {Johanne} - - 14 dage.

NOTITS: Præsten lægger begravelserne fra dec. 1764 som er i kirkeaaret 1765 i januar 1765, hans dato er opfundet.
Dåb nr. 2339
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6307 1764.12.28 Mette Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 28 dito {december} Hans {Eskesen} Castoft dater {Mette} død i sin ald 5 u{..}.

NOTITS: Præsten har glemt at kopiere denne begravelse.
Dåb nr. 2340
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6308 1765.01.24 Karen Jensdatter Bertel Lustrups kone, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
MAND: Bertel Lustrup, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 30 dito {Janvarus} døde Bertel Lustrup Koene udi hendes al - 62.
DKB: d 4 Janvus Bertel Lustrup Koene udi hends Alder - - 62.

NOTITS: Hendes navn fra skiftet Lundenæs #368.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Skifte i Brejl #368 efter hende og manden Bertel Nielsen.

Nr. 6309 1765.01.12 Maren Michelsdatter, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1695c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 4 de Februvar døde Maren Mechel daatter udi hendes aldr 70.
DKB: d 12te dito {Janvus} døde Maren Meche{..} daatter udi hends Alder - - 70.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6310 1765.01.24 Karen Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 28 dito døde Karen Jens dat i hende Ald 52
DKB: d 24 Janvius døde Karen Jensdat udi Lustrup udi hen 56.

NOTITS: Præsten og degnen hverken enige om dato eller alder.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6311 1765.02.08 Bertel Nielsen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1703c.
KONE: Karen Jensdatter, Lustrup, Skarrild, Også †1765 kort før ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8te Februvaris døde Bertel {Nielsen} lustrup udi hans Alder - 62.
DKB: d: 8de Februs døde Bertel Lustrup udi hans al: 62.

NOTITS: Her bliver præst og degn igen enige, dvs. præsten skriver herefter direkte af fra degnen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Skifte i Brejl #368 efter ham og konen Karen Jensdatter.

Nr. 6312 1765.04.12 ? Niels Pedersens kone, Silstrup, SAND ALDER: 37c, 37, DØBT: 1728c.
MAND: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 April døde Niel peders Kone i hend 37.
DKB: d: 12te April døde Niels pedersens Hustru i Selstrup udi hendes Ald 37 A{.}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6313 1765.05.05 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 14 uger, DØBT: 1764.12.01. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te May døde Je[.] Jens Olles: baren {Anne} 14 [d].
DKB: d: 5te May døde Jens Ollesen baren {Anne} udi Castoft udi sin Alder i dat -- 14 uge{.}.

NOTITS: Alderen skulle være 20 uger.
Dåb nr. 2341
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6314 1765.07.04 Kirsten Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 52c, 52, DØBT: 1713c.
MAND: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 4de Julius døde Rasmus penvig Hustru {Kirsten Pedersdatter} i hendes 52.
DKB: d. 4de Juli døde Rasmus Penvigs Hustru {Kirsten Pedersdatter} udi - - 52.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6315 1765.07.14 ? Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1731c. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 14 Julius døde Jens Nielsen dat sin Al 34.
DKB: d. 14 Julius døde Jens Nielsens datt i døfling udi hendes Alder - - 34 aar.

NOTITS: Hun ses ikke født i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6316 1765.07.05 Abelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1765.05.15. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te dito {Julius} døde Hr Sviser Baren Appelone Catrine udi hendes hendes{!} korte Alder 12 ugr.
DKB:d: 5 dito {Julius} døde Presten dat udi Appelone udi sin Alder 12 uger.

NOTITS: Må være døbt fire uger gammel.
Dåb nr. 2345
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6317 1765.09.12 Abelone Jensdatter, , SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 12 September døde Appelone Jen dat udi hendes alder 67.
DKB: d 12 September døde Appelon Jens datte udi hends Alder - - 67 aar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6318 1765.10.05 Christen Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 5te Ocber døde Christen pedersen udi penvig udi ha{.} Alder - - 41.
DKB: d 5te October døde Christen pedersen udi Penvig i sin 48.

NOTITS: Nævnes 1737 i kirkebogen. Måske ugift hjemme i Pindvig ved søsteren Kirsten Pedersdatter og hendes mænd 1. Jens Christensen og 2. Rasmus Bringelsen. Præstens alder 41 anses for forkert.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6319 1765.12.18 Maren Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 36.08 (å.m), 36, DØBT: 1729.04.03.
MAND: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplut ANNO 1766 døde d 18 December døde Peder Ronnum Koene Maren Nielsdatter i hendes Alder 36 aar.
DKB: Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December døde peder {Pedersen Ronnum den Yngre} Koene Maren Nie{..} dat i hendes Aldr 36.

NOTITS: Præstens kirkebog i en ny sirlig, lille skrift, meget latin.
Dåb nr. 2036
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6320 1765.12.18 Christen Pedersen, Ronnum, 16, DØBT: 1750c. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {Seplut ANNO 1766 døde d 18 December} Peder Ronnum Dreng Niels i sin Alder 16 ar.
DKB: {Dend Nye kirche Aar Ao 1766, d 18: December} Peder Ronnum dreng Christen i sin Al. 16 a.

NOTITS: Præsten har Niels, degnen Christen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6321 1766.03.22 Maren Lauridsdatter, , 84, DØBT: 1682cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seput d 22 Marsi Maren Lausdaatter udi hendes Alder - - 84 aar.
DKB: d 22 Mas døde Maren Laurisdat udi hendes alder 84.

NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6322 1766.03.27 Morten Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1, DØBT: 1765.03.20. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 27 dito {Marsi} døde Peder Mortensen Søn Morten i sin Alder - - 1 Aa.
DKB: d: 27 dito {Mas} døde peder Mortensen Søn ,Morten i sin ald 1 aar.

Dåb nr. 2343
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6323 1766.04.06 Johanne Sørensdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 6te April døde Johanne Søren dat udi hendes Alder - - 75.
DKB: d 6te April døde Johanne Sørendat udi Sønder Castoft udi hendes Alder 75.

NOTITS: Fadder 1751 i Sønder Karstoft.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6324 1766.04.18 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 2, DØBT: 1764.07.08. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 dito {April} Niels Christensen udi selstrup i sin Alder - - 2 Ar.
DKB: d: 18 dito {April} døde Niels Christens: søn udi Selstrup i sin Alder 2 Aar.

NOTITS: Endnu et eksempel hvor præsten Svitzer er skødesløs. Degnen har Niels Christen: søn, hvilket Svitzer gør til Niels Christensen. Niels Christensen ses i Silstrup 1767-73. Han kommer fra Søndergaard i Skarrild By. Tvillingen til Christen som hedder Niels ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup ti år gammel, så det er ikke ham.
Dåb nr. 2334
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6325 1766.07.24 Sidsel Nielsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 84c, 84, DØBT: 1692cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 24 Jullius døde Sesel Niels datter her i byen udi hendes Alder - - 84 Ar
DKB: d 24 Julius døde Zesel Niel daatter her udi Byen, udi hendes Alder 84.

NOTITS: Ellers ikke set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6326 1766.07.25 Else Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 13 uger, DØBT: 1766.03.09. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 25 Julli døde hans {Eskesen} Carstoft daatter {Else Kirstine} udi sin Alder - - 15 uger.
DKB: d 25 Juli døde hans Castoftes daatter {Else Kirstine} udi sin Alder - - 13 uger.

NOTITS: Præsten har igen læst forkert alder 13 ikke 15 uger.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6327 1766.07.29 ? Søren Sørensen Skrædders kone, , SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1702c.
MAND: Søren Sørensen Skrædder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 29 dito {Jullius} Sørren {Sørensen} Skreder Hustru udi hendes 64.
DKB: d 29 dito {Julius} døde Søren Skræders konne i sin Aldr 64.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6328 1766.09.16 Peder Frandsen, Krog, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1766.03.05. FAR: Frands Pedersen. MOR: ? Frands Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: s: 16 Septem ber døde frans barn {Peder} i sin Alder - - 26 uger.
DKB: d: 16 September døde Frans baren {Peder} udi Krog - - 26 uger.

Dåb nr. 2349
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6329 1766.10.10 Helvig Christensdatter Haderup mad. Lund, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 87cc, 87, DØBT: 1679cc.
MAND: Christen Thomsen Lund, Ølgod, Død 38 år før i Ølgod. var 1709-24 præst i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 10 Ogtober døde Madame Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} udi hendes Alder 87 a.
DKB: d: 10 October døde Madamme Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} udi hende Alder 87.

NOTITS: Efter mandens død 1728 i Ølgod, flytter hun til svigersønnen Arnt Bisted præst i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6330 1766.12.06 Maren Pedersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1710c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 1767 d 6te December døde Maren Peder daatter udi Pinvig udi hendes Alder 66 a.
DKB: d Nye Kirche aar 1767. d 6te December Døde Maren Peder daatter udi Penvig udi hen Alder 66 aa.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6331 1767.01.14 Anne Margrethe Christensdatter, Pinvig, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3, DØBT: 1763.12.26. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 14 Java døde anne Magrete udi Pinvig i sin 3 ar.
DKB: d: 14 Janvius døde Anne Magrete udi Penvig udi sin 3 aa.

Dåb nr. 2328
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6332 1767.02.15 ? Lave Michelsens kone, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1685cc.
MAND: Lave Michelsen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 15 Bebr døde Laue Michelsen hans Konne udi Lustrup i hnedes Alder 82 Ar.
DKB: d: 15 Februavarius Laue Mechelsens hans konne udi Lustrup udi hendes Alder 82.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6333 1767.02.28 ? Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 22c, 22, DØBT: 1745c. FAR: Jørgen Jakobsen Hesselvig. MOR: ? Jørgen Jakobsen Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 28 febr døde, Jørgen Heselvig daatter udi hendes Alder - - 22 a.
DKB: d: 28 Febru døde Jørgen hesselvig datter udi hendes Alder - - 22.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6334 1767.03.28 ? Peder Studsgaard gammels kone, Studsgaard, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1692c.
MAND: Peder Studsgaard gammel, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d: 28 Marsi døde Gl Peder stusgard hustru i hendes Alder - - 75 aa.
DKB: d 28 Mart døde Gl Peder stusgaar hust. udi hendes Alder - - 73 aar.

NOTITS: Præsten har mislæst 73 som 75.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6335 1767.07.02 Peder Christensen Døvling, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1695c.
KONE: ? Peder Christensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Juli døde Peder Christensen (Døvling) udi Døvling udi hans Alder - - 72 aa.
DKB: d 2 Julie døde Peder Christensen udi Døfling udi hans Alder Som var - - 72 ar.

NOTITS: Får børn 1738, 1741 og 1744.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6336 1767.07.22 Jørgen Jakobsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 57c, 57, DØBT: 1710c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 dito {Juli} døde Jøgen {Jakobsen} hesselvig udi hans Alder 57 A.
DKB: d 22 dito {Julie} døde Jørgen Jacobsen udi hesselvig udi hans Alder - 57.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6337 1767.08.24 Anne Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1764.09.23. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 Agusti døde Peder Jepsen dat Maren {døbt Anne} i hendes Alder - - 2 a.
DKB: d 24 Augst døde Peder Jpsen dat Mariane udi sin alder 3 aar.

NOTITS: Degnen tager fejl af navnet, ikke Marianne men døbt Anne, og præsten skriver bare af. Præsten gør alderen til 2, men degnen skriver 3 som passer.
Dåb nr. 2336
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6338 1767.09.03 Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 83c, 83, DØBT: 1684c.
KONE: Elonora Jensdatter Thaulow, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 3 September døde Claus {Eriksen} Sviser udi Sønde gaard udi hans Alder - 83 A.
DKB: d 3 September døde Monsiur Gl: Sviser udi Sønder gaar udi hans Alder - - 83.

NOTITS: Claus Svitzer ejede Juellingsholm i Sønder Omme 1735-60. Han kaldes gammel Svitzer, for hans søn Christen Clausen Svitzer er præsten her i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6339 1767.12.12 Lucie Lauridsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 1768. Seuplt d 12 december døde Lusi Laurids datter heri byen udi hendes Alder 67 aar.
DKB: d: Nye Kirche aar Ao 1768 d 12 December døde Luce Lauris daatter her i Bye udi hendes Alder 67 aar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6340 1768.02.18 Niels Olesen, Lustrup, 1 år 5 m., DØBT: 1766.10.05. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 18 febr døde Olle {Nielsen} Minds Søn Niels udi hans Alder - - 1 aar 5 Maneder.
DKB: d 18 Febru døde Olle Minds Søn Niels udi hans Alder - 1 aa 5 M.

Dåb nr. 2355
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6341 1768.06.21 Niels Christensen, (Sandgaard), SAND ALDER: 7c, 7, DØBT: 1761c. FAR: Christen Sandgaard. MOR: ? Christen Sandgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 21 Junius døde Christen Sangard Søn Niels udi hans Alder - 7 ar.
DKB: d 21 Junius døde Christen Sand gaar Søn Niels udi hans Alder 7 aar.

NOTITS: Ikke fundet døbt i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6342 1768.07.02 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1768.06.27. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: ? Søren Sørensen Skrædders 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 Julius Sørren {Sørensen} shreder en Søn Død fød.
DKB: 2 Julius Søren Skarder{!} død fød Søn.

NOTITS: Dødfødt søn. 1. kone død 1766.
Dåb nr. 2367
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6343 1768.08.09 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1768.08.05. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 9 Agusti død Hr Sviser baren døde Erich udi hans Alder 14 dage.
DKB: d 9de Augusti Præsten baren døde Ereche udi sin alder 14 dge.

Dåb nr. 2369
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6344 1768.12.04 Anne Poulsdatter, , SAND ALDER: 77c, 77, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 4 December døde Anne Povels Daatter udi hendes Alder - - 77 ar.
DKB: d Nye Kerche aar Anno 1769. d 4 de December Anne Povels daatter udi hendes Alder 77.

NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6345 1769.02.08 Boed Jakobsen, , SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1721c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 8ten Febr døde boed Jacobsen udi has al 48.
DKB: d 8te Februr døde Bo{.} Jacobsen udi hans al 48.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6346 1769.04.23 Maren Nielsdatter, Pindvig, SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 23 April døde Maren Niels Datt udi hendes Alder - - 49 a.
DKB: d 23 April døde Maren Niels daatter udi Pinvig udi hendes al 49.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6347 1769.10.16 Anne Michelsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1697c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 16 Ogtober døde Anne Micel datt udi sin Alder 72 aar.
DKB: d 16 October døde Anne Mechels datr udi Søndergaard udi sin Alder - - 72.

NOTITS: I 1734 ses hun som enlig mor, hvis barn begraves.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6348 1769.11.26 Maren Jørgensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 33c, 33, DØBT: 1736c. FAR: Jørgen Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Seplult d 26 Nov Maren Jørge{..} Datter udi hesselvig udi hen al 33 ar
DKB: d 26 November døde Maren Jørgensdatter udi Hesselvig i hendes 33.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6349 1769.12.02 Anne Møllerkone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult 1770. Sepult d 2 Janv Døde Anne Møller konne i sin Ald - - 77.
DKB: d Nye Kiercheaar 1770 d: 2 december døde Ann{.} Møler konne i sin 72.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6350 1769.12.24 Peder Madsen, , SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 24 Decber døde Peder Masen udi hans Alder 70.
DKB: d 24 decber døde Peder Mass: udi hans Alder 70.

NOTITS: Han får børn 1737, 1740 og 1745, kunne være af Skarrild By.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6351 1769.12.24 Sara Malene, Krog, SAND ALDER: 25c, 25, DØBT: 1744c.
MAND: Lars Michelsen, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme dag {d 24 Decber} døde Lars Mecelsen hustruSara Malen udi krog udi hendes Alder - 25.
DKB: samme dito {d 24 decber} død Las Mechel hustruSara Malen - - 25.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6352 1770.01.12 Christen, Krog?, SAND ALDER: 18c, 18, DØBT: 1752c.
HUSBOND: Anders Pallesen, Krog?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 12 Janv døde Anders Pallisen dreng i sin ald - 16 aa.
DKB: d 12 Janvius døde Anders Pallisen dreng Christen 1[8] {..}.

NOTITS: Dreng betyder tjenestedreng, Anders Pallesen er 30år gammel. Tjenestedrengen er muligvis fra et andet sogn, ellers ville vel faderens navn stå der.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6353 1770.01.14 Erik Pedersen Gammel, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 Janv døde Erich Pedersen i sin Alder 72 ar.
DKB: d: 14 Janvarius døde Gl. Erech pedersen udi Præstegaardend udi hans Alder 72.

NOTITS: Den unge Erik Pedersen bor i Lustrup og er omkring 35 år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6354 1770.02.26 Beret Nielsdatter, Døvling, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1695c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 26 Febra døde Beret Neils datt i sin Ald - 75.
DKB: d 26 Februvi døde Beret Niels daatter udi døfling udi hends Alder - - 75.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6355 1770.04.22 Hans Hansen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1770.04.08. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 22 Apri døde Hans {Eskesen} Carstoft søn {Hans} i sin Alder 3 uger.
DKB: d: 22 Aprili døde hans Castoft hans Søn {Hans} udi hans Alder Som er - - 3 uger.

Dåb nr. 2385
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6356 1770.05.02 ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1714c.
MAND: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 2 May døde Christ{..} Møller konne i sin Ald - 56 aar.
DKB: d 2 Maj døde Christen Møler konne udi hendes Alder som er - - 56 aa.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6357 1770.05.25 Margrethe Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 65c, 65, DØBT: 1705c.
MAND: Peder Christensen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 25 May døde Magrete Christen datt i sin Alder 65 aar.
DKB: d: 25 May døde Magrete Christendaatter udi døfling udi hendes Alder - - 65.

NOTITS: Gift 1732.10.20 i Grindsted, hun af Morsbøl i Grindsted.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6358 1770.11.11 Peder Andersen, Skave, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1709c.
KONE: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild, Fadder 1770.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11 Novb døde Peder Andersen i skau i sin Ald 61 aar.
DKB: d 11 november døde Peder Andersen udi Skaue udi hans Al 61.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6359 1770.11.14 Anne Nielsdatter, , SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1698cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult d 14 dito {Novb} døde Anne Niels datt udi sin Ald - 72 aar.
DKB: d: 14 dito {november} døde Anne Niels daatter udi hendes Alder 72.

NOTITS: Muligvis af Døvling
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6360 1770.12.01 Caroline Hansdatter Linnet, Kartoft- Nørre, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1758c. FAR: Hans Ditlevsen Linnet. MOR: Anne Margrethe Fogh.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d Nye Kirche aar Anno 1771 dend førsted Decembr død Hr. heres fog {Hans Ditlevsen Linnet} Baren Carelin udi sin Alder 12 {..}.

NOTITS: Fra 1771-73 fører præsten ingen kirkebog. Caroline skal være født i Kolding.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6361 1771.01.04 Peder Pedersen, Skarrild By, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1696c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 4de Janvarirus døde Peder pedersen her udi byen i sin ald: 75.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6362 1771.04.12 Christen Nielsen, Silstrup, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 2, DØBT: 1769.01.29. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 12 April døde Christen Nie[.]sen J Selstrup ud sin Alder - 2 aar.

Dåb nr. 2371
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6363 1771.04.26 Christen Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 26 April døde Christen lassen udi ludstrup udi hans alder - 82.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6364 1771.07.11 Lars Hansen, Bechtoft, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 11 Julius Døde Lars Hanssen udi Bechtoft udj hans alders - 72.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6365 1771.08.22 Bennet Pedersdatter, Grene, SAND ALDER: 82cc, 82, DØBT: 1689cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 22 Augusti døde Bennet Pedersdat udi grene udi hendes Alder - - 82.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6366 1771.09.27 Bertel Andersen, Grene, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1, DØBT: 1770.05.20. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 27 September døde Ander bertelsen baren {Bertel} udi hans - 1 aa

Dåb nr. 2386
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6367 1771.11.10 Niels Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1697c.
KONE: Johanne Jensdatter, Øvig, Skarrild, †1750.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d. 10 November døde Niels Nielsen udi Ødvig i hans Alder - - 74 Ar.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 5994 1771.12.20 Dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1771.12.15. FAR: Anders Vistesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: {REKONSTRUKTION: fra under fødsler: 'd: 20 Desembr: Blev Anders Vidstesen hans baren dødtfød..'}

NOTITS: Dato sat fem dage før begravelsen.
Dåb nr. 2398

Nr. 6368 1771.12.22 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1771.12.14. FAR: Johannes Ricart?.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 22 Decembr død Johannes [hans] barn 8te Dage gammel.

NOTITS: Johannes Ricart nævnt 1768 som fadder #2364. Ikke andre af navn Johannes set i Skarrild.
Dåb nr. 2397
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6369 1771.12.27 Else Christensdatter, Karstoft- Sønder, 95 år 2 m. 14 dage, DØBT: 1676.20.13c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 27 Decembr døde Else Christendaatter udj sønder Castoft udi hendes Alder - 95 2 maad og 14 dage - -.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6370 1771.12.28 Sidsel Christensdatter, Silstrup, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Dend Nye Kirche Aar Ao 1772 :/ d 28 December døde [Ze]sel Christen dat udi selstrup udi hens Alder - - 66.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6371 1772.03.05 Maren Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 2, DØBT: 1768.05.01. FAR: Peder Jepsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 5 Martus , døde Peder Jepsen Baren {Maren} udi døfling udi hendes Alder 2 aa.

Dåb nr. 2366
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6372 1772.05.01 Maren Jensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 9 uger, DØBT: 1772.01.19. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: først May døde Jens Christensen baren {Maren} udi Ludstrup udi hendes Alder - - - - 9 uger.

Dåb nr. 2399
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6373 1772.05.08 ? Jens/en/datter, Lustrup, DØBT: 1772-. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 8 dito Jens Christensen Baren udi Lustrup.

NOTITS: Otte dage før begraves hans datter Maren 9 uger gammel. Det barn, der begraves her, er ikke set født i Skarrild. Jens Christensen er måske flyttet til Skarrild for nylig.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6374 1772.05.10 NN Fremmed Mand, Karstoft- Sønder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 10 May: døde en fremed Mand udi Sønder Castoft.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6375 1772.05.12 Michel Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard), SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1694c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 12 May Mechel gl: gaar i sin alder 78.

NOTITS: Muligvis identisk med Michel Christensen fadder 1735-54.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6376 1772.06.11 Palle Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1772.02.02. FAR: Anders Pallesen. MOR: ? Anders Pallesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 11 Junius , død Ander Pallisen baren Palli udi sin alder 18 ug{..}.

Dåb nr. 2400
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6377 1772.07.02 Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1738c.
MAND: Hans Ditlevsen Linnet, Karstoft- Nørre, Skarrild, Herredsfoged i Hammerum Herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 3de Julius døde Madme Linnet {Anne Margrethe Jørgensdatter Fogh} Paa Castoft udi udi{!} hendes alder - 34.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6378 1772.08.29 Mette Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 55.02 (å.m), 55, DØBT: 1717.06.24.
MAND: Bent Jensen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 29 Augusti, døde Bent Jensen Konne Mette peder dat udi hendes alder: 55.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6379 1772.09.15 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 2.09 (å.m), 3, DØBT: 1769.12.01. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 15 Septembr døde Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren Erech udi sin korte alder - 3.

Dåb nr. 2381
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6380 1773.01.09 Maren Christensdatter, Krog, SAND ALDER: 40c, 40, DØBT: 1733c.
MAND: Jørgen Nielsen, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 9de Janvius døde Jørgen {Nielsen} Krog konne {Maren Christensdatter} udi hendes des{!} ald 40.

NOTITS: Skifte.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6381 1773.02.16 Niels Christensen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
KONE: ? Niels Christensen 2. kone, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 16 Febr døde Niels Christensen udi Sønder gaar udi hans aldr 55.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6382 1773.02.18 Anne Nielsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 11.00 (å.m), 8, DØBT: 1762.02.26. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 18 dito {Febr} døde Anne Niels dat i sin al 8 ar.

NOTITS: Hun er den eneste Anne Nielsdatter der nogenlunde passer og faderen begraves to dage før. En smitsom sygdom formodes.
Dåb nr. 2310
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6383 1773.02.14 Christen Clausen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 44.11 (å.m), 45, DØBT: 1728.03.29.
KONE: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 14 Februarius døde [nusl] Hr. Svitser udi hans Alder - 45.


Nr. 6384 1773.02.20 ? Anders/en/datter, Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage, DØBT: 1773.02.10. FAR: Anders Vistesen? Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.

NOTITS: Vistesen, for det kan ikke være Anders Pallesen i Krog, som lige har fået et andet barn.
Dåb nr. 2402
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6385 1773.03.16 Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 16 Mar[..] døde Christen Pedersen udi Lustrup udi hans ald 64.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6386 1773.04.05 Bertel Heesgaard, Heesgaard, SAND ALDER: 51c, 51, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 5te April døde Bertel Heesgaar udi hans Aldr 51.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6387 1773.04.10 Jakob Sørensen, Døvling, SAND ALDER: 56c, 56, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 10 April døde Jacob Sørensen, udi hans alder 5[6].

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6388 1773.04.13 Kirten Michelsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 79c, 79, DØBT: 1694c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 13 April døde Kirsten Mechel dat udi Ludstrup udi hendes alder 79.

NOTITS: Nævnes 1733 som fadder vel af Lustrup.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6389 1773.06.01 ? Peder Madsens kone, Silstrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
MAND: Peder Madsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 1 May døde Peder Massen hustru {Dorte Mikkelsdatter} udi hendes alder 62

NOTITS: Ses i skifter 18. aug. 1773 efter Johanne Jørgensdatter i Døvling.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6390 1773.05.06 ? Thomas Elkærs kone, Skarrild By (Elkærgaard), SAND ALDER: 31c, 31, DØBT: 1742c.
MAND: Thomas Elkær, Skarrild By (Elkærgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 6 May døde Thomas El kier konne udi hendes 31.

NOTITS: Hun er fadder 1763 og 1769, altså gift 20 år gammel 1762c.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6391 1773.05.14 Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 28c, 28, DØBT: 1747c.
KONE: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 14 May= døde Erech Nielsen udi Sønder Castoft udi hans alder 28.

NOTITS: Skifte efter Erik Nielsen 12. Juli 1773 i Sønder Karstoft. Glemt døbt i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6392 1773.05.26 Maren Bechgaard, Bechsgaard, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1707c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 2[6] May døde Maren Bechgaard i alder 66.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6393 1773.05.27 Niels Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1729c.
KONE: Mette Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d: 27 døde Niels Christensen udi Selstrup i Alder 44.

NOTITS: Datoen kan være 27. juni, måned ikke angivet. Han kan være *1730.02.26 Gammelgaard søn af Christen Gammelgaard. Skifte den 13 juli 1773.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6394 1773.07.12 Anne Eriksdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 55c, 55, DØBT: 1718c.
MAND: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 1. mand Niels Olufsen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: 12. Julius døde Anne Errech dat udi Castoft udi sin alder - - - 55.

NOTITS: Skifte 12. juli 1773.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6395 1773.07.16 ? Christen Døvlings kone, Døvling, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1711c.
MAND: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 16 dito {Julius} døde Christen døflings konne udi henes Alder som er - - 62.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6396 1773.07.02 Jens Jepsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 69c, 69, DØBT: 1704c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d anden Juli døde , Jens Jbsen udi Castof udi hans alder 69.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6397 1773.07.04 Ole Lauersen, , SAND ALDER: 34c, 34, DØBT: 1739c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 4de dito {Juli} døde olle Lauersen udi hans alder 34.

NOTITS: Kun set nævnt dette ene sted.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6398 1773.10.15 Peder Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 42c, 42, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 15de Oct: Peder Jepsen af Dauling — 42 aar.
DKB: d 15 october døde Peder Jepsen udi døfling - - 42.

NOTITS: Ses som fadder i Døvling 1754.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6399 1773.12.08 Jens, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1c, 1, DØBT: 1772.12c. MOR: Anne Jensdatter.
MAND: Terkel Jensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8de Decembr: Terkel Jensens Sted=Søn Jens — 1 aar.
DKB: d 8te decbr døde Terkel Jensen baren Jens i hans aldr i aar.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787. Dåben er glemt i Skarrild kirkebog, mange er glemt 1772.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6400 1774.01.24 Peder Andersen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 4de Jan: Peder Andersen 73 aar.
DKB: Anno 1774. d 4de Janvius døde Peder Andersen her i Byen udi hans Alder 73.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6401 1774.01.29 Anne Pedersdatter, Ronnum, SAND ALDER: 24c, 24, DØBT: 1750c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 29de ditto {Jan:} Anna Pedersdatter i Ronnum 24 aar -
DKB: d: 29 dito {Janvius} døde Anne Peder daatter udi Ronnum J sin al 24.

NOTITS: Formodet datter af Peder Pedersen den Yngre i Ronnum, glemt døbt i kirkebogen eller født i et andet sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6402 1774.04.25 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1774.02.27. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 April Anders {Vistesen} Krogs barn Viste 9 Uger.
DKB: Anders Krogs baren.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2408
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6403 1774.06.21 Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, SAND ALDER: 41c, 38, DØBT: 1733c.
MAND: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 21 Junii Mad: Østergaard {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} — aar.
DKB: d 21 Junius Madme Øster gaar {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} udi hendes Alder - - - 38.

NOTITS: Alderen er forkert. Hendes far Poul Gotfred Liebe døde nemlig omkring marts 1733, så hun er født 1733-.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6404 1774.07.11 Jørgen Nielsen Krog, Krog, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1715cc.
KONE: Maren Christensdatter, Krog, Skarrild, †1773 Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Jørgen Nielssen i Krog Hængte sig selv den 11 Julii og blev derefter begraven ved Høelund {Hjøllund} Bæk af Rakkeren.

NOTITS: Skifte. Selvmordere kunne ikke begraves i indviet jord, men det ses i nogle sogne at præsten lod dem begrave ved kirkegårdsdiget tæt på indviet jord. Ikke denne præst Hegelahr. Begravet af rakkeren, som ellers havde med dyrekadavre at gøre lyder brutalt, ved en bæk. Jørgen Nielsen Krog blev født 1715cc i Nørre Vium, bor først i Hesselberg i Ikast, flytter 1752c til Skarrild Krog.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6405 1774.07.18 Laurids Olesen Skomager, Skarrild By?, SAND ALDER: 81cc, 81, DØBT: 1693cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 18 Julii Laurids Skomager 81 aar død.
DKB: d 22 Junius døde Lauris Ollesen udi hans alder 81.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6406 1774.07.22 Kirsten Andersdatter, Grene, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 22 Julii Kirsten Andersdatter i Greene 71 aar.
DKB: 29 September døde Kirsten Ander Datter udi gren J hendes alder 71.

NOTITS: Degnen og præsten ligger langt fra hverandre i datoen.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6407 1774.07.28 Christian Jensen, Øvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1774.06.12. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 28 dito {Julii} Jens {Nielsen} Ødevigs barn Christian 7 Uger.
DKB: Jens ødevigs baren.

Dåb nr. 2412
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6408 1774.10.02 Mourids Madsen, Pindvig, SAND ALDER: 29c, 29, DØBT: 1745c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2 Oct: Mourids Madsen af Pindvig 29 aar.
DKB: d. 2 October døde Mas Massen udi Pinvig i hans - 29.

NOTITS: Degnen har Mas Madsen, han skulle egentlig kende sognet bedre. Hverken Mourids Madsen eller Mads Madsen er set født i Skarrild
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6409 1774.10.06 Mette Johanne Christensdatter, Døvling, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1774.07.10. FAR: Christen Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 6 Dito {Oct:} Christen Pedersens barn {Mette Johanne} af Deuling 12 Uger.
DKB: d: 6te døde Christen døfling dat {Mette Johanne} udi Sin alder 12 ug.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6410 1775.04.25 Rasmus Bringelsen, Pindvig, SAND ALDER: 48.06 (å.m), 49, DØBT: 1726.10.13.
KONE: Maren Jepsdatter, Pindvig, Skarrild, 2. kone, gift 1765+.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 April blev Rasmus Bringelsen af Pindvig begravet , som døde 2en Paaske dag . fød 1726 d 14 S: p trin. var liged Prædiken 8 S {Skilling}.
DKB: d: anden Paaske dag døde Rasmus Bregelsen udi Penvig i hans alder 48 ar

Dåb nr. 2018
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6411 1775.04.30 Boel Marie Poulsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1775.03.06. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 2den Søndag efter Paaske begravet Povel Andersens Barn af Selstrup, som døde Tirsdagen tilforn d 25 Aprilis.
DKB: d anden Søndag efter Paask døde Povel Andersen [laden] udi Selstrup 6 uger.

Dåb nr. 2421
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6412 1775.05.07 Maren Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.
DKB: d førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn {Maren} som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,

NOTITS: Moderen døde i barselsseng tre uger efter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6413 1775.05.07 Karen Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1775.05.01. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.
DKB: d førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn {Maren} som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,

NOTITS: Moderen døde i barselsseng tre uger efter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6414 1775.05.12 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1775.05.10. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Almindelig Bededag den 4 Tirsdag efter Paaske blev begravet et dødfødt Barn Søn Af Anders Berthelsen i Greene. NB.
DKB: d 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - -.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6415 1775.05.23 Hans Olesen, Bechsgaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger, DØBT: 1775.03.05. FAR: Ole Christensen. MOR: Agnete Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Tirsdagen d 23 Maji begravet Ole Christnesens Barn Hans
DKB: d 12 May døde Ole Christens Søn hans Olesen udi Bexgaar i hans alder 10 ug.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2419
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6416 1775.05.26 Kirsten Christensdatter, Øvig, SAND ALDER: 39.05 (å.m), 39, DØBT: 1735.12.14.
MAND: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Onsdagen d 26 Maji blev Jens Ødevigs Hustrue {Kirsten Christensdatter} begravet , var liig-Prædiken . Døbt d 14 Dec: 1735.
DKB: d 11 May døde Jens Nielsen udi Ødvig hans Konne Kiersten Christendat udi hendis alder 39.

NOTITS: Født i Toxvig i Arnborg sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6417 1775.08.09 Dødfødt, Hesselvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Onsdagen d 9 Augusti blev begravet Peder Nielsens dødfødte Søn af Hesselvig var Liig = Prædiken.
DKB: d 28 Juli Peder Nielsen Dødfød drenge Baren udi hesselvig ,

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6418 1775.08.13 Viste Andersen, Krog, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 16 uger, DØBT: 1775.05.21. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Søndagen d 13 Augusti Dom: 9 post Trinit: Anders Vistesens lille Søn Viste af Krog begravet; var Liig Prædiken.
DKB: d 7 Augusti død Anders Krog Søn Visti udi hans alder 16 uger.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 2422
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6419 1776.03.25 Anders Nielsen Grene, Grene, SAND ALDER: 48.01 (å.m), 48, DØBT: 1728.03.06.
KONE: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Midfaste Søndg d 17 Martii døde Anders Nielsen af Greene født 1725 d 6 martii begraven Mandagen d 25 Martii var Liig Prædiken. 48 aar.
DKB: Mefaste Søndag døde Ander [N.ed..is] Nielsen udi grene udi hans alder udi 48 Ar.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg. Præsten har erfaret hans nøjagtige fødselsdato. Der er skifte efter ham.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6420 1776.03.31 Niels Christensen, Elkær, SAND ALDER: 19.04 (å.m), 20, DØBT: 1756.11.28. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Skiærtorsdag begravet Niels Christensen fra Elkiærgaarden døde Natten imellem d 27 og 28 Martii i sit 21de aar . døbt 1755 {fejl: 1756} i Sønd i Ad{...}.
DKB: d 27 Marsius døde Niels Christensen udi Elkier gaar udi hans alder 20 ar .

NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter.
Dåb nr. 2264
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6421 1776.06.14 Else Lauridsdatter Holst, Skarrild By, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Natten imellem d 3 og 4 Juni døde Else Holst i Søndergaard og Inger Nieldatter i Gammelgaard og bleve begge begraven Dom : 1 post Trin: den 1ste 64 aar den 2den 61 aar.
DKB: Samme dito {d 10 Junis} Else Lauris dat udi hendes a 64.

NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6422 1776.06.14 Inger Nielsdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Natten imellem d 3 og 4 Juni døde Else Holst i Søndergaard og Inger Nieldatter i Gammelgaard og bleve begge begraven Dom : 1 post Trin: den 1ste 64 aar den 2den 61 aar.
DKB: d 10 Junis døde Enger Niels daater her udi Byen udi hendes ald 61 .

NOTITS: Kun dødsdag kendt, begravelse sat 4 dage efter.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6423 1776.07.02 Johanne Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1776.06.16. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: den anden Julii begraven Peder Hesselvigs 2de Tvillings=Døttre {Johanne} - var Liig Prædiken .
DKB: d 28 Junius døde Peder Nielsen 2de baren udi deres sarte alder 12 dage.

NOTITS: Degnen angiver dødsdagen, præsten begravelsesdagen. Navn fra præsten.
Dåb nr. 2434
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6424 1776.07.02 Kirsten Pedersdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 dage, DØBT: 1776.06.16. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: den anden Julii begraven Peder Hesselvigs 2de Tvillings=Døttre {Kirsten} - var Liig Prædiken .
DKB: d 28 Junius døde Peder Nielsen 2de baren udi deres sarte alder 12 dage.

NOTITS: Degnen angiver dødsdagen, præsten begravelsesdagen. Navn fra præsten.
Dåb nr. 2435
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6425 1776.07.12 Maren Giødesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 29.05 (å.m), 29 år 20 uger 3 dage, DØBT: 1747.02.20.
MAND: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Fredagen d 12 Juliii begravet Christen Pedersens Hustrue i Lustrup Maren Giødesdatter gammmel 29 aar 20 Uger og 3 dage død Fredagen d 5 Juli .
DKB: d 5te Junius døde Maren giødes dat udi hendes alder - - - - 29.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6426 1776.08.25 Else Olesdatter, Beksgaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 17 Uger, DØBT: 1776.05.18. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom: 12 post Trinit begravet Ole Beksgaards Barn Else , som var hiemmedøbt 18 Maji sist .
DKB: d 12 Søndag i Trinitaus døde Olle Bech gaar baren 17 Uger.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6427 1776.10.27 Anne Margrethe Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1776.07.05. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom : 21 post Trin : Anders Pallesens Barn , som var hiemmedøbt d 5 Juli s. a: {samme aar} Anne Magrethe.
DKB: d 26 October døde Anders Pallisen baren udi hendes alder 15 [ger].

Dåb nr. 2437
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6428 1777.01.19 Giøde Richard Johannesen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.01.03. FAR: Johanne Giødensen. MOR: Gertrud Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 2den Søndag efter hel: Tre Kong: dag begravet Johannes Giødesens Barn Giøde Richard af Lustrup.

Dåb nr. 2442
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6429 1777.01.26 Karen Marie Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1776.08.23. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom: Septuag: Anders Krogs Datter Karen Marie. døbt d 23 Aug: 1776.

Dåb nr. 2438
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6430 1777.02.16 Bodil Margrethe Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1776.12.01. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: 1777 Terkel Jensens baren bode Magrete, faste Søndag [..] [...ven].

Dåb nr. 2440
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6431 1777.03.09 Mette Michelsdatter, Døvling, SAND ALDER: 72c, 72, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Midfaste Søndag d 9 martii begraven Enken Mette Michelsdatter af Deufling si Alders 72. Aar døde hun Natten imellem d 2 og 3 Martii.

NOTITS: Ikke nærmere identificeret.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6432 1777.04.02 Anders Madsen, Silstrup, 68 år 3 uger, DØBT: 1708c.
KONE: Dorte Mikkelsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Tirsdagen d 29 April begravet Anders Madsen af Selstrup gammel 68 aar og nogle [Uger].

NOTITS: Nogle uger arbitrært sat til tre.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6433 1777.06.17 Jens Christian Pedersen, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1777.05.19. FAR: Peder Smed. MOR: ? Peder Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Taarsdagen d 17 Junii begravet Peder Smeds spæde barn Jens Christian af Søndergaard.

Dåb nr. 2447
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6434 1777.11.11 Cecilie Olufsdatter Due, Skarrild By, 75, DØBT: 1702c. FAR: Oluf Jensen Due, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild. MOR: Helvig Christensdatter Haderup .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Tiirsdagen d ii Novembr: Almisse Lemmen Cecilie Olufsdatter Due begravet, som døde d 4 ejusdem i sit 75de aar.

NOTITS: Datter af præst i Skarrild 1702-09 Oluf Jensen Due †1709.01.09 Skarrild og langlevede Helvig Christensdatter Haderup †1766.01.10 Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6435 1777.11.29 Christen Jensen Sandgaard, Sandgaard, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1729c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Løverdagen d 22 Novembr: døde Christen Jensen Sandgaard 48 aar gammel . begravet d 29 Novembr:

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6436 1777.12.09 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1777.12.07. FAR: Anders Andersen Døvling. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB1: Anders Andersens dødfødde Drengebarn ii Decembr:
PKB2: Tiirsdagen d 9 Decembr: 1777 begravet Anders Andersens og Anne Nielsdatter dødfødde Drenge Barn af Døvling.
DKB: Ander døfling død fød dreng baren ,

NOTITS: Fødselen arbitrært sat 4 dage før begravelsen. Moderens navn Anne Nielsdatter også fra FT 1787 først gift med Peder Jepsen/Ibsen †1773 Døvling
Dåb nr. 2453
LINK: 1 Præsten affotografering.
LINK: 2 Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6437 1778.01.25 Bent Jensen, Døvling, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
KONE: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, †1772 Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: den 17 Januar : døde Bent Jensen af Deufling begravet d 25 ejusdem, gammel i sit 58 aar.
DKB: d 17 Janvius døde Bernd Jensen udi døfling udi hans alder - - - - 58.

NOTITS: Bent Jensen *1720c i Silstrup, Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6438 1778.01.29 Christen Nielsen, Lustrup, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1716c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 21de Januar døde Christen Nielsen i Lustrup begravet d 29 Januar : gam : 62.
DKB: d 25 dito {Janvius} døde Christen Nielssen udi hans alder 62.

NOTITS: Ofte fadder, ikke set nævnt med kone.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6439 1778.02.02 Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, SAND ALDER: 58c, 58, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 25 Januar: døde Anders Pedersen Studsgaard begravet d 2 Februar : gammel i sit 58 aar.
DKB: d 24 dito {Janvius} døde Anders stus hans alder [58].

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6440 1778.02.18 Peder Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18de Febr: begravet Peder Christensen af Scharild i sit 73de aar.
DKB: d 6te Februar døde Peder Christen her i byen i hans alder 73 a.

NOTITS: Gift i Skarrild By.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6441 1778.03.29 Johanne Marie Jensdatter, Øvig, SAND ALDER: 6.05 (å.m), 5 år 5 m, DØBT: 1771.10.27. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Midfaste Søndag begravet Jens Ødevigs Datter Johanne Marie gammel 5 aar og 5 Maaneder . døde Mandagen d 23 Martii.
DKB: d 25 Marius døde Jens Ødvigs daatter udi hendes Alder som var - - - 5 aa 5 Ma.

Dåb nr. 2395
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6442 1778.05.16 ? Christen Pedersen den Unges kone, Døvling, SAND ALDER: 41c, 41, DØBT: 1737c.
MAND: Christen Pedersen den Unge, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 16 Maji døde Christen Pedersens Hustrue i Deufling gam: 41 Aar .
DKB: d 16 Maj døde Christen Peder [hust] i Døfling i h[.]nds alder [41].

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6443 1778.10.14 Kirsten Christensdatter, Skarrild By, SAND ALDER: 32c, 32, DØBT: 1756c.
MAND: Søren Madsen, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 14 Octobr : Søren Madsens Hustrue {Kirsten Christensdatter} gam: 32 aar.

NOTITS: Skarrild By se #2377. Kirsten Christensdatters navn se dåb 1776.01.20.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6444 1778.11.15 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1778.11.10. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Morten {Pedersen} Stusgaards barn Anders. begravet Dom: 22 p Trin : døde strax efter Daaben .

NOTITS: Fødselen arbitrær sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2462
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6445 1778.11.28 Niels Jepsen, Døvling, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1721c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Natten imellem d 26 og 27 Nov: døde Niels Jepsen af Deufling . 57 aar.

NOTITS: Fadder fire gange 1753-63. Ingen kone set, formodentlig bror til Peder Jepsen i Døvling.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6446 1779.02.06 ? Poulsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1779.01.23. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 6 Febr . begravet Povel {Andersen Veilgaard} Silstrups liden Søn 14 Dage gammel.

NOTITS: Dåb ikke indført i KB. Dåbsdato tilnærmelig.
Dåb nr. 2464
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6447 1779.03.12 Christen Sørensen, Heesgaard, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4, DØBT: 1775.03.19. FAR: Søren Christensen Heesgaard. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 12 Marti begravet Søren {Christensen} Heesgrds Søn Christen 4 aar.
DKB: d 14 Mars Søren Hees gaar Søn Christen øde udi hans alder 4 aar.

Dåb nr. 2420
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6448 1779.03.18 Christen Sørensen, Skarrild By, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3, DØBT: 1776.01.21. FAR: Søren Madsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.

NOTITS: Moderens navn angives i dåben.
Dåb nr. 2430
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6449 1779.03.18 Peder Pedersen, Pindvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1780.02.25. FAR: Peder Pindvig. MOR: ? Peder Pindvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: d 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.
PKB 2: In Februaris {1780} hiemme døbt men ikke publiceret Peder Pindvigs [Søn] [Peder] [der] er [død] [.....d] .

NOTITS: Alder 3 uger tilnærmelig skønnet. Dåbsdato skønnet. Peder Pindvig ikke identificeret.
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.

Nr. 6450 1779.04.02 Anders Pedersen, Lustrup, 6, DØBT: 1773.09.19. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 2 April begr. Peder {Christensen} Smeds Søn Anders 6 aar.
DKB: d 2 den April døde Peder Smed søn Anders i sin alder - - 6 aar.

Dåb nr. 2405
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6451 1779.04.15 Bodil Margrethe Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2, DØBT: 1776.12.01. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 15 April begr: Terkel Jensens Boel Magrethe 2 aar .

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6452 1779.05.16 Søren Sørensen Skrædder, Hesselvig, SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1713c.
KONE: ? Søren Sørensen Skrædders kone, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 16 Maji begravet Søren {Sørensen} Skræder 66 aar.

NOTITS: Skrives 1768 af Hesselvig se begravelse #6342. Bror Niels Sørensen #2258.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6453 1779.06.12 Johanne Jakobsdatter, , SAND ALDER: 44c, 44, DØBT: 1735c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: dd 12 Juni begr: Johanne Jacobsdatter 44 aar.

NOTITS: Ikke identificeret, ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6454 1779.06.21 Karen Pedersdatter, , SAND ALDER: 49c, 49, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 Juni begr: Karen Pedersdatter 49 aar.

NOTITS: Ikke identificeret, ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6455 1779.09.01 Christen Pedersen Møller, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1701c.
KONE: ? Peder Christensen Møllers kone, Skarrild, *1714c †1770.05.02 Skarrild Mølle.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 1 Sept: Christen Pedersen Møller i Scharild 78 Aar og [....].

LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6456 1779.09.04 Peder Christensen? Grene, Grene, SAND ALDER: 83cc, 83, DØBT: 1693cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 4 Sept: Peder Greene — 83 aar.

NOTITS: Muligvis identificeret.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6457 1779.09.24 Anne Marie Glarmester, , SAND ALDER: 92cc, 92, DØBT: 1687c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d: 24 Sept : begravet Anne Marie Glarmester - 92 aar.

NOTITS: Ikke identificeret, men kunne være enten Gert Jensen Glamesters mor aller hans kones mor. Gert Jensens datter begraves to dage efter, kunne være noget smitsomt i huset.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6458 1779.09.26 Anne Marie Gertsdatter, Skarrild By (Søndergaard), SAND ALDER: 5.06 (å.m), 5, DØBT: 1774.03.20. FAR: Gert Jensen Glarmester. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 26 Sept: Geerts {Jensens} datter {Anne Marie} 5 aar .

NOTITS: 1774 i Søndergaard.
Dåb nr. 2410
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6459 1779.11.11 Mette Smed, Lustrup, SAND ALDER: 47c, 47, DØBT: 1732c.
MAND: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Peder Smeds Hustrue {Mette Smed} d 2 Nov : 47 aar.

NOTITS: Kaldes Mette Smed i kirkebogen.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6460 1779.12.29 Lauge Michelsen, Lustrup, SAND ALDER: 87c, 87, DØBT: 1692c.
KONE: ? Lauge Michelsens kone, Skarrild, *1685cc †1767.02.15 Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 29 Dec: 1779 Lauge Michelsen 87 aar.
DKB: d 29 december døde Laus Mechelsen udi sin 87.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6461 1780.02.21 Thomas Jensen, Øvig, 9 dage, DØBT: 1780.02.17. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Magrethe Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 Febr: 1780 Jens {Nielsen} Ødevigs barn Thomas 9 Dage.
DKB: d 16 Februvis døde jens Ødvig baren Thomas 9 dage.

NOTITS: Død før 21. Feb. hjemmedøbt 17. Feb. må være født 13 Feb. eller før. Degnens angivelser giver født 7. feb. 1780.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6462 1780.03.07 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1780.03.02. FAR: Christen Pedersen Døvling den Unge. MOR: ? Christen Pedersen Døvling den Unges kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 5 Søndag i Faste Christen Deuflings dødfødde Drenge barn.
DKB: d 7 Maris Christen Pedersen død fød baren i døfling.

Dåb nr. 2476
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6463 1780.03.15 Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, SAND ALDER: 52.01 (å.m), 52 år 4 uger, DØBT: 1728.02.10c.
KONE: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 15 martii Pouel Nielsen af Hesselvig døde d 8 ejusd: 52 Aar 4 Uger.
DKB: d 10 Masi Povel Nielsen udi hesselvig udi hans alder - - - 52.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6464 1780.03.23 Anne Larsdatter Dørslund, , SAND ALDER: 66c, 66, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 23 Martii Skiærtaarsdag Jorde=Moderen, Anna Larsdatter 66 aar.
DKB: Skiertorsdag blev Anne døslund 66.

NOTITS: Døslund er Dørslund i Brande sogn. Hendes far kan med nogenlunde sikkerhed identificeres.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Formodet far: Lars/Laurids Christensen i Dørslund i Brande sogn.

Nr. 6465 1780.03.23 Lars Andersen, Silstrup, SAND ALDER: 48c, 48, DØBT: 1732c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. . . . . . . .Lars Andersen af Selstrup 48 aar.
DKB: Las Andersen udi Selstrup udi sin 48.

NOTITS: Ellers ikke set. Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6466 1780.04.26 Lars Skytte, Døvling, SAND ALDER: 92cc, 92, DØBT: 1688cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26 April begravet i Felding Kirkegrd Lars Schytte som døde i Deuling.
DKB: Las Skiøtt 92.

NOTITS: Død i Døvling i Skarrild, begravet i Sønder Felding.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6467 1780.05.24 Dorthe Lustrup, Lustrup, SAND ALDER: 74c, 74, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 24 Maji Dorthe Lustrup 74 aar.
DKB: d 20 dito {May} døde Doert Lustrup udi hendes alder 74.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6468 1780.05.28 Christen Poulsen, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 67c, 67, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom: Trin: begravet Christian Povelsen af Præstegaarden 67 aar.
DKB: d 16 May døde Christen Povelsen udi hans alder 67.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6469 1780.09.01 ? ?, .
MAND: Olle?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: d 1 Septemb [....] Olle [...] {...del revet ud...}.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6470 1781.01.13 Maren Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 38.07 (å.m), 38, DØBT: 1742.04.20.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Første Søndag efter Nytaar døde Maren Christensdatter i Møllen 38 aar gammel og begravet Løverdagen {1781.01.13} derefter.
DKB: Først Søndag efter Nyt aar døde Maren Møl udi hendes alder 38.

Dåb nr. 2149
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6471 1781.01.26 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.01.21. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Margrethe Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 26de Januar: begravet Jens Ødvigs næsten dødfødde Drenge Barn ,
{----}[...] blev døbt fordi man ikke mærkede Livs Tegn uden alleene
[..] Suk strax efter Fødselen .
DKB: d [2]6 Januar døde Jens Ødvig død fød drenge baren.

NOTITS: Præsten Hegelahr: "næsten dødfødt".
Dåb nr. 2485
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6472 1781.04.22 Jens Nielsen Øvig, Øvig, SAND ALDER: 46.07 (å.m), 47, DØBT: 1734.10.03.
KONE: Margrethe Thomasdatter, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} April begravet Jens Nielsen Øevig gammel 47 Aar .
Text: Han var en Trofast Mand og frygtede Gud fremfor mange.
DKB: d 22 April døde Jens Nielsen udi Ødvig udi hans alder - - - - 47.

Dåb nr. 2088
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6473 1781.05.24 Dødfødt, Lustrup, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1781.05.19. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 24 Maji begravet Christen {Pedersen} Lustrups dødfødde Drenge = barn.
DKB: d 24 may Christen Lustrup død fød dreng.

Dåb nr. 2489
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6474 1781.06.22 Anne Marie Hansdatter, Skarrild By (Præstegaarden), 26, DØBT: 1755c. FAR: Hans Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} Juni døde og d 22 begravet Hans Pedersens Datter Anne Marie
{----} Præstegaarden gammel 26 aar .
DKB: d 14 Junius døde hans Pedersen datter udi Præstegaarden Anne Marie udi hendes alder - - 26 aar.

NOTITS: Hun er ikke født i Skarrild. Hans Pedersen kunne være Hans Pedersen Tarp før af Sønder Felding sent flyttet til Skarrild. Kunne også være i Assing sogn Hans Pedersen Olling †1771 og Else Nielsdatter *1719c †1799.01.11 Olling der fik en datter Anne *1754c Olling, hendes søster Agnete Hansdatter er gift med Ole Christensen i Skarrild By.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6475 1781.12.24 Giøde Richard Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 7.09 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1774.03.20. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Maren Giødesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------} [..]cembr: begravet Christen Pedersens barn .af Lustrup
{-------}ichard 7½ aar gammel .
DKB: d 24 decbr døde Giøde [........] udi Lustr udi hans alder = 8 aar.

Dåb nr. 2409
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6476 1782.01.31 Giøde Johansen Richard, Lustrup, SAND ALDER: 70c, 70, DØBT: 1712c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------} : begravet Giøde Johansen Richard i sit 70de Aar .
DKB: d 31 Janvari Døde Giøde Johansen udi Lusterup i hans alder 70.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6477 1782.02.03 Jens Thomsen, Elkær, 15, DØBT: 1767c. FAR: Thomas Jensen Elkær. MOR: ? Thomas Jensen Elkærs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------}ges: Thomas Elkiærs Søn Jens i sit 15de Aar.
DKB: Den 3die febvari døde Jens Tomsen her af byen udi hans alder 15 aar.

NOTITS: Ikke set født i Skarrild. Men faderen Thomas Jensen Elkær ses i kirkebogen 1763, 1769 og 1773. Og i FT 1787 i Skarrild By gift 2. gang.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6478 1782.03.03 Dødfødt, Karstoft- Sønder, DØBT: 1782.02.27. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-------} Faste Knud Jensens og Else Hansdatters dødfødde barn fra
{----} oft. Et Pige barn .

NOTITS: Datoen er i en søndag i fasten, hvoraf der er fire i 1782: 17. og 24. feb. og 3. og 10. marts. Den 3. marts er valgt arbitrær midt i. Er altså ikke nøjagtig. Kun i præstens kirkebog.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6479 1782.05.20 Laurids Ebbesen Them, Skarrild By, 82, DØBT: 1700cc.
KONE: Maren Christensdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} før Pintsedag {Pinsedag 21. maj 1782} begr: Laurits Eduartsen Thæm Degn i sit 82de Aar.
DKB: I Mellem den 9 og 10 May Døde Lauris Evadsen Tæm udi hans alder - - 82.

NOTITS: Antaget begravet lørdagen før pinsedag.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6480 1782.05.12 Kierstine Nielsdatter, Ronnum, SAND ALDER: 62c, 62, DØBT: 1720c.
MAND: Niels Christensen, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-----} {Niels Christensen} Ronnums Hustrue Kirsten {Nielsdatter} døde d 5 Maji begravet d 12 i sit 62de aar.

NOTITS: Kun i præstens kirkebog. *1720c Brandholm i Brande sogn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Niels Christensen i Ronnum i Skarrild.

Nr. 6481 1782.07.07 Christen Pedersen, Døvling, SAND ALDER: 37.02 (å.m), 36 år, DØBT: 1744.11.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christen Pedersen af Deufling 2den Søndag efter St: Hans Dag, 36 Aar —

Dåb nr. 2174
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6482 1782.07.21 Karen Andersdatter, Krog, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1, DØBT: 1781.02.11. FAR: Anders Vestesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-} nders Vestesens og Malene Laurisdatters barn af Krog begravet 8de Søn=
dag efter Trin: Karen 1 Aar gammel —
DKB: Søndagen d 14 Julj Døde Ander{..} Krogs Daattr ved Navn Karen Anders Dattr 1 aar gl.

Dåb nr. 2486
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6483 1782.07.29 Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, SAND ALDER: 42.09 (å.m), 42, DØBT: 1739.10.12.
MAND: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {---} Møllers Hustrue Anne Christensd : 42 aar —
DKB: Mandagen d 22de Ditto {Julj} døde Møller konen Anne Christens Daatr Skar{...} Mølle {...revet ud...} 29 [....].

NOTITS: Anne og Niels blev trolovet 13. juni 1780.
Dåb nr. 2133
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6484 1782.08.01 Bendt Lauridsen, Elkær, SAND ALDER: 1.04c (å.m), 2, DØBT: 1781.04.15. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Anne Malene Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {----} {Laurids Jensen} Elkiærs barn Dreng Bent i 2det aar.

NOTITS: Datoen er revet af. Den anses at være efter den sidste begravelse i første del af 1782 i Degnens (†10. maj 1782), som er den 29. juli. Men rækkefølgen præstens kirkebog er blandet sammen.
LINK: Præsten affotografering.

Nr. 6485 1782.09.19 Sidsel Christensdatter, Klink, SAND ALDER: 94cc, 94 år, DØBT: 1688cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {---} Sidsel Christensdatter af Klink begravet d 19 Sept: i sit 95de aa{.}
DKB: Onsdagen d 11te Septbr Døde Zidsel ChristensDatt Paa Klinck i sit Alder = 94.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6486 1782.10.06 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0, DØBT: 1782.10.01. FAR: Peder Christensen Øvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {--} der {Christensen} Ødevigs og Magrethe Thomasdatters dødfødde Drenge=barn den 19de
{-}øndag efter Trin :
DKB: Peder Ødevis barn dødfødt begravet 19d Trinitatis.

Dåb nr. 2488
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6487 1782.10.21 Kirsten Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1702cc.
MAND: Jens Nielsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {---} Nielsens Hustrue Kirsten Jensd: af Deufling d 21 Oct i 80de aar.
DKB: Mandagen den 21 Octobr Døde Jens Nielssen Kone i Vester Deuling Nf. Kirsten JensDaatter i sin alder 80 a{..}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6488 1782.10.31 Dorte Michelsdatter, Silstrup, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1719c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-----} [...te] Dorthe Michelsd: af Selstrup i sit 63de aar.
DKB: Løverdag aften d 26 Octobr Døde Dorthea Michels Daatter i Selstrup i sit alders 63vende Aar.

NOTITS: Begravelsesdatoen sat arbitrært til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6489 1782.12.01 Bodil Marie Nielsdatter, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 20 uger, DØBT: 1782.07.22. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {-----} [.]ud Jens Datter af Greene — Bodild Marie i sit 9de Aar .
PKB: Dom : 1 Advent: begravet Niels Knudsens barn Bodild Marie Er regnet til forrige Kirke = Aar , da det døde — ligesom og Peder Pindvigs barn af Selstrup Mette Johanne som blev begravet d: 5 Decembr Saa og omregnet til forrige Kirke Aar.
DKB: Niels Knudßen Barn i greene ved navn Bodil Mariæ Døde Natten imellem d 24de og 25de Novemb i sit alder 20ve Uger. begravet d 1 Decbr.

NOTITS: Grene muligvis fejl for Silstrup. I sit 9de Aar er præstens fejl.
Dåb nr. 2498
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6490 1782.12.05 Mette Johanne Pedersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1782.11.10. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Karen Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: endnu død 1782 Peder Jensens barn af Selstrup Mette Johanne. død d 28 Novembr begravet d 5 Dec gammel 5 Uger.
PKB: Dom : 1 Advent: begravet Niels Knudsens barn Bodild Marie Er regnet til forrige Kirke = Aar , da det døde — ligesom og Peder Pindvigs barn af Selstrup Mette Johanne som blev begravet d: 5 Decembr Saa og omregnet til forrige Kirke Aar.
DKB: Peder Pinvigs Barn {Mette Johanne} i Sellstrup Døde d 28de Novbr 7 uger gl:.

Dåb nr. 2502
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6491 1782.12.10 Christen Pedersen Grene, Døvling, SAND ALDER: 70.01 (å.m), 70 år 3 uger, DØBT: 1712.11.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 10 Decembr: begravet Christen Pedersen af Deufling død d 2. Decembr: gammel nogle Uger og Dage over 70 Aar.
DKB: Gaml Christen Greene i Deuling Død d 2den Decmbr - - - 72 aar. Begravet dend 9de Ditto . —.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6492 1783.03.15 Margrethe Thomasdatter, Øvig, SAND ALDER: 37.09 (å.m), 37 år, DØBT: 1745.06.20.
MAND: Peder Christensen, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 7 Martii døde Peder {Christensen} Ødevigs Hustrue Magrethe Thomasdatter i sit 37 aar begravet d 15 Martii.
DKB: Fredagen Dend 7 Martj 1783 Døde Peder Ødevigs Hustrue Magrette Thomas Daatter i sit Alders 37te Aar begravet den 15de Ditto . —.

LINK: Dåb *1745.06.10 i Holtum i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6493 1783.06.25 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1783.06.20. FAR: Morten Pedersen. MOR: Johanne Marie Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 25 Junii Morten Pedersens og Johanne Marie Thomadsd: dødfødde barn=Pige af Deufling begravet.
PKB: 5. In Junio et dødfød Pige=barn af forældrene Motten Pedersen og [....] Marie Thomasdatter i Deufling .

NOTITS: Præsten har skrevet Døvling, men de bor vist i Hesselvig.
Dåb nr. 2509
LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.

Nr. 6494 1783.07.16 ? Christen Eriksens kone, Lustrup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1713c.
MAND: Christen Eriksen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 11te Julii døde d 16 begravet Christen Erichsens Hustrue i sit 70de Aar .
DKB: Christen Erichsens hustrue i Ludßtrup Død dend 11te Julj begravet dend 16 Ditto i sit alders 70de Aar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6495 1783.07.29 Anders Mortensen, Studsgaard, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 4 år, DØBT: 1780.01.16. FAR: Morten Pedersen. MOR: Maren Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 21 Juli døde og d 29 begravet Morten {Pedersen} Stusgaards Søn Anders i sit 4de Aar :
DKB: Dend 21 Julj er Morten Studsgrds yngßte Søn død Nf: Anders i sit alders 4de Aar = begravet d 29 Ditto.

Dåb nr. 2472
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6496 1783.08.17 Margrethe Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1781.10.28. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 13 Aug: død og d 17 begravet Anders Pallesens Tvilling:Datter Magrethe 1¾ Aar :
DKB: Anders Pallesens ældste Tvilling barn død dend 13 August , ved navn Magretta i sit alders 1¾ aar gml begravet dend 17tende Augustj — .

LINK: Dåb i Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6497 1783.11.31 Anne Malene Bendtsdatter, Elkær, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1751.05.02.
MAND: Laurids Jensen, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 12 {....} død og d 30 begravet Laurids Elkiærs Hustrue Anne Malene Bentsdatter 32 aar.
DKB: Løverdagen den 22de Novbr Døde Lauritz Elkiærs hustrue Lena Bentz Daatter i sit alders 33 Aar. Begravet d 31te Novbr.

Dåb nr. 2224
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6498 1784.01.18 Anne Andersdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1781.10.28. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anders Pallesen og Else Sørensdatter ægte barn Anne død d 7 Januarii gammel 2 aar 2 Maaneder begravet d 18 Januar .
DKB: Anders Pallesens yngßte Tvilling Datter død d 7 Janvaj i sit alder 2 aar 2 Maan{....} begravet d 18 Ditto . —

LINK: Dåb i Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6499 1784.05.02 Dødfødt, Øvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.04.27. FAR: Peder Christensen. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 3die Søndag efter Paaske begravet Peder Christenses og Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig deres dødfødde Drenge = Barn .
DKB: Peder Ødevigs En Drenge barn af hans Dødfødt , og begravet 3die Søndag efter Paaske.

Dåb nr. 2517
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6500 1784.05.20 Anne Margrethe Knudsdatter, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1783.04.07. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christi Himmelfarts Dag begravet Knud Jensens og Else Hansdatters Datter Anne Magrethe blev hiemmedøbt d 7 April 1783. død d 5 Søndag efter Paaske {1784.05.16}.
DKB: Knud Kastofts lidet barn fød den 5te Søndag efter Paaske Begravet Christi Himmelfarts dag Eet aar gammel Datter.

Dåb nr. 2508
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6501 1784.06.16 Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1781.05.26. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {...}de Juni døde od 16de blev begravet Terkel Jensens Søn Jens af {.....} arstoft 2 Aar gammel
DKB: Torsdag dend 10de Junj Døde Tærkel Kastofts Søn Jens , 3 aar gml Begravet d: 16de Ditto . — .

Dåb nr. 2491
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6502 1784.06.27 Jens Christensen, Krog, SAND ALDER: 61.03 (å.m), 61 år, DØBT: 1723.03.19.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Ilsgaard, Ikast, Sognet hvor Jens Christensen boede.
DØDSÅRSAG: Druknet i Skjern Å.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Dom : 3die post Trin : d 27 Junii begravet Jens Christensen , som d 18de Junii om Eftermiddagen i Sogne=Præstens Tieneste og med dennes Vogn kiørte for en Mand af Øster = Egnen til Store Sandfeld, mend da Jens Christensen alleree samme Aften var paa Rejsen tilbage, kiørte han fejl i Aaen ved Scharild Krog , hvilket tydelig sluttedes deraf , at man Dagen efter nemlig d 19de fandt ham død i Vandet ved Vognen og Hestene staaende i Aaen for Vognen, som var væltet . Det den afdøde havde været ved god Sands sluttes deraf at han havde bierget meget af Vognen op paa Landet. Han var barnfødt i Ilsgaard Ao 1723 d 19de Martii. Og hans Levnet har været ustraffelig efter hans Sognepræstes Vidnesbyrd . Han var altsaa i sit 62de Aar .
DKB: Jens Christensen fra Sunds d 15 Junj drucknet i aaen ved Schr: Krog i sit alders 61vende aar begravet den 27de Ejusdem . — .

NOTITS: Druknet i åen ved Skarrild Krog. Jens Christensen *1723.03.19 Ildsgaard, Ikat †1784.07.18 Krog, Skarrild.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6503 1784.08.22 Rasmus Andersen, Skarrild- Grene, 6 år 6 m., DØBT: 1778.02c. FAR: Anders Pallesen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 18 Augusti døde Anders Pallesens Barn Rasmus af Greene begravet d 22, sammes gammel 6½ aar .
DKB: Onsdag d 18de August Døde anders Pallisens barn Nl: Rasmus begravet d 22de Ditto 6½ gm{..}.

NOTITS: Ikke fundet født. Forældrene er 1773 i Krog i Skarrild, 1776 i Silstrup i Skarrild og 1781 i Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6504 1784.09.26 Peder Andersen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 7 m., DØBT: 1783.02.03. FAR: Anders Bertelsen. MOR: Anne Margrethe Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {.....} døde og d 26 begravet Anders Bertelsens Liden Søn {.....} gammel 1 7/12 aar .
DKB: Fredagen d 17 Septbr Døde anders Bertelsens liden Søn Peder, 1 7/12 aar gml:.

Dåb nr. 2506
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6505 1784.11.14 Maren Thomasdatter, Elkær, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Maren Tomas Daatter i Elkier Død den 6te Novbr begravet dend 14te Ditto i Sit aldr 67 [de].

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6506 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1784.12.06. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdtter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: NB: Et dødfød Pige Barn, uægte af Deuling d 6 Dec: 1784 .
PKB 2: Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .
DKB: II. Kiersten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec: begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . —

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6507 1784.12.12 Kirsten Marie Pedersdatter, Døvling, SAND ALDER: 23c, 23 år, DØBT: 1762c.
UDLAGT: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn. blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .
DKB: II. Kiersten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec: begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . —

NOTITS: Ikke set født i Skarrild eller Arnborg.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6508 1785.02.23 Christen Eriksen, Lustrup, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1717c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christen Ericksen i Lustrup død d 18 Febr: i sit Alders 68de aar.
DKB: III. Christen Erichsen i Ludstrup Død dend 18 Febr i sit Alders 68de Aar.

NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden. Konen døde 1783 i Lustrup.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6509 1785.05.01 Anders Bertelsen, Grene, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1734c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anders Berthelsen i Greene d 22 April død , i sit 51 Aar. Begravet d 1 Maji .
DKB: IV. Anders Bertelsen i greene. Død d: 22de April i sit Alders [5.] aar. Begravet d 1ste May . —

NOTITS: Hans kones navn ikke set.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6510 1785.06.02 Anders Pallesen, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 45.04 (å.m), 46 år, DØBT: 1739.12.26.
KONE: Else Sørensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Anders Pallesen død d 27 April i sit Alders 46 aar.
DKB: V. Anders Pallisen død d 27de April: i sit Alders 46 aar.

NOTITS: Begravelsesdato omtrentlig 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2137
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6511 1785.08.07 Maren Mortensdatter, Pindvig, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1698cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Maren Mortensdatter i Pindvig død d 1 Aug i sit 87 aar begravet d 7de ejeusdem.
DKB: VI. gamle Maren Mortens Daatter i Pinvig Død d 1 Augusti i sit alders 87. aar begravet dend 7de Ditto.

NOTITS: Formodet søster til Christen Mortensen Heesgaard, som hun bærer sønnen Morten for i 1735, se dåb #2096.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6512 1785.08.24 Karen Andersdatter, Silstrup, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1737c.
MAND: Peder Jensen Pindvig, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Peder {Jensen} Pindvigs Kone i Selstrup Karen Andersdatter død d 16de Aug: i sit 48de aar begravet d 24de
DKB: VII. Karen Anders Daatter Peder Pinvigs kone i Selstup Død dend 16 Augsti i sit alders 48de aar . —

NOTITS: Skifte.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6513 1785.09.11 Anne Madsdatter, Lustrup, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1727c.
MAND: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Christen {Nielsen Jegin} Skræders Kone {Anne Madsdatter} i Lustrup død d i Sept: i sit 58de Aar begravet Dom : 16te post Trin:
DKB: IIX. Christen Skræders kone {Anne Madsdatter} i Ludstrup død d 1ste Sept: i sit alders 58de aar . — begravet 16de p: Trin:

NOTITS: Skifte. Hendes navn fra skiftet.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6514 1785.09.18 Ingeborg Andersdatter, Skave, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1704cc.
MAND: Peder Christensen Lustrup, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Peder {Christensen} Lustrups Kone {Ingeborg Andersdatter} i Schave død d 13de Sept: i sit 81de Aar begravet d 18de dito —
DKB: IX. Peder Ludstrup kone i Schaue Død d 13 Septembr i sit alders 81de aar. Begravet dend 18 Ditto . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6515 1785.12.21 Ole Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 15 dage, DØBT: 1785.12.01. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Brigitte Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Onsdagen næst før juule-Dag begravet Jens Jacobsens søn Ole af Deuling, som blev døbt dom II Advent. h. a.
DKB: I. Jens Jacobsens Liden Søn Olle i Deuling Død d 16 Decembr efter at den havde seet Lyset det 1 Ejusdem.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6516 1786.02.04 Karen Thomasdatter, Skarrild By (Sønder- gaard- hus), SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1702cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 30. Januar : Karen Thomasdatter i sit 84de aar.
DKB: II. Gml: Karen Tomas Daatter i Søndergrds huus Død dend 30te Jan: i sit Alders 84 .

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Muligvis den Karen Thomasdatter der i 1778 af Lustrup bærer Lars Madsen i Hesselvigs barn, se dåb #2461. På den anden side er hun da omkring 76.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6517 1786.02.04 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1786.01.25. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Samme Dag {30 Januar} Poul Christensens og Anne Pedersdatters dødfødde begraven.
DKB: III. Poul Christensen og Anne Peders Daatter deres Dødfødte drengebarn samme dag {30. Januar}.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6518 1786.04.13 Christen Jensen, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1784.05.09. FAR: Jens Jensen Pinvig. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 8 April Jens Pindivgs Søn i Karstoft Christen 2det aar .
DKB: IV. Jens Pinvigs Søn i Castoft Naunlig Christen Jensen Død dend 8de April Næsten 2 Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6519 1786.05.04 Mads Johannesen, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 4 dage, DØBT: 1786.03.29. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d Sidste April Johannes Giødesens Barn Mads 4½ Ugr gammel.
DKB: [V.] Johannes Giødesens barn Naunl: Mads Død dend sidste April . 4½ uge gammel . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6520 1786.06.03 Lena Marie Simonsdatter, Skarrild- Grene, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1779c. FAR: Simon Nielsen. MOR: Else Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 28 Maji Simon Nielssens Datter Lena Marie i 7de aar.
DKB: VI. Simeon Nielsens Daatter Lena Mariæ Død d 28de May J sidt Alders 7de Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Moederens navn fra FT 1787.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6521 1786.11.10 dødfødt, Krog, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1786.11.05. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Lene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 5 Nobembr : Anders Krogs og Lene Lauridsdatters dødfødte Pige Barn .
DKB: VII. Ander Krogs Dødføde Pige barn begravet d 5te Novbr.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6522 1786.11.09 Mads Mikkelsen, Skarrild By, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d 4 Novembr : Mads Michelsen i sit 77de aar .
DKB: VIII. Mads Mickelsen Død d 4de Novembr i sit 77de Aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Formodet far til husmand Lars Madsen i Skarrild By, altid første fadder ved dennes børn.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6523 1786.12.28 Jens Thomasen, Lustrup, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1783c. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: I. Thomas Jensen [Søn død] Naunl: Jens , den 23de Decbr 86. i sit Alder 3die Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6524 1786.12.31 Maren Thomasdatter, Lustrup, SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1781c. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: II. Bemelte Tomas Jensens Daattr Naunl: Maren den 26de Ditto i sit Alder 5 Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6525 1787.01.06 Karen Thomasdatter, Lustrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1786.12.25. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: III. Bemelte Tomas Jens Mindste barn {Karen} Død Nyttaars Natt paa 3die uge gaml .

NOTITS: Tredje barn død indenfor tolv dage. Smitsom sygdom. >Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6526 1787.01.28 Mads Larsen, Lustrup, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1785.04.30. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Lars Madsens Søn Mads Død den 23de Janvarj i sit Alders 2det Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6527 1787.02.23 Anne Pedersdatter Veilgaard, Skarrild By, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1738c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: V. Almisse Lem Anne Peders Daatter Vejlgrd død den 18 Febr i sit Alders . . . 49 aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Muligvis *1737.08.10 Skarrild se dåb #2124.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6528 1787.02.26 ? Hans Pedersen Tarps kone, Skarrild By, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1728c.
MAND: Hans Pedersen Tarp, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VI. Hans Tarpes Kone Død d 21 Febr i sit Alder 59 aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Almisselem. Navn ikke set. Tarp betyder formentlig at Hans Pedersen er fra Tarp i Sønder Felding.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6529 1787.04.28 Jens Pedersen, Hesselvig, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1785.07.28. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VII. Peder Hesselvigs Mindste Søn Jens Død dend 23de April i sit Alders 1¾ aar gaml . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6530 1787.05.15 Jens Christian Christensen, Silstrup, SAND ALDER: 7c, 7 år, DØBT: 1780c. FAR: Christen Back. MOR: ? Christen Backs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: VIII. Christen Backs Søn i Selstrup Naunlig Jens Christian , Død den 10de May i Sit Aldr 7de {...}

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. I FT 1787 bor Christen Svendsen i Silstrup, hans kone kunne få børn i 1777. Christen Back ellers ikke set.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6531 1787.05.16 Sidsel Thomasdatter, Døvling, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: IX. Gml Zidsel Thomas Daatter i Deuling Død d ii majus i sit Alders 78de Aar . —

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Ikke ellers set.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6532 1787.07.27 Gertrud Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Ved Bækken), SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1732c.
MAND: Jens Sørensen, Karstoft- Nørre (Ved Bækken), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: X. Dom: 7 post Trin: begravet Jens Sørensens Hustrue {Gertrud Nielsdatter} ved Bækken i sit 55de Aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Hendes navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6533 1787.08.21 Maren Jensdatter, Døvling, SAND ALDER: 3.04 (å.m), 4 år, DØBT: 1784.04.04. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
DØDSÅRSAG: Druknet i Døvling Bæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: XI. Den 21de Augusti begravet Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter Baren af Deuling Navnlig Maren, som druknede i Deuling Bek den 16de Austusti gammel i sit 4de Aar.

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden.
Dåb nr. 2516
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6534 1787.09.28 Anne Kirstine Bertelsdatter, Skarrild By (Sønder- Gaards- Hus), SAND ALDER: 43.09 (å.m), 48 år, DØBT: 1743.12.26.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: XII. Dom: 16 post Trin, begravet Anna Kierstine Bertelsdatter i Søndergrd Huus i Sit Alder 48 Aar,

NOTITS: Begravelsen sat omtrentlig til 5 dage efter døden. Ugift, bandt strømper i FT 1787.
Dåb nr. 2165
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6535 1787.11.07 Oster Jensen, Skave, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1742c.
KONE: Kirsten Nielsdatter, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Oster Jensen i Schaue død 30te Ogt: i sit alders 45 aar begraven den 7de Novemb.

NOTITS: Skifte. Opvokset Birkebæk i Arnborg, ikke født der.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6536 1788.01.27 dødfødt, Skarrild By, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.01.22c. FAR: Jens Christensen Nexgaard. MOR: Charlotte Amalie Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: I. Jens {Christensen} Nexgaard og Carlotta {Charlotte Amalie Østergaard} deres Liden Dødføde Søn blev begraven Søndag Sexagesima.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6537 1788.04.04 Maren Rasmusdatter, Ronnum, SAND ALDER: 70.04 (å.m), 70 år 4 m. 4 dage, DØBT: 1717.12.22c.
MAND: Søren Pedersen, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: II. Den 4 April begravet Søren Pedersens Hustrue af Ronnum navnlig Maren Rasmusdatter , døde den 26de Marti gammel 70 Aar 4 Maaneder og nogle Dage . —

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6538 1788.05.16 Anne Margrethe Johannesdatter, Lustrup, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1784.07.04. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christiansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Den 7de Maji døde og den 16de sammes begraven Johannes Giødisens og Hustrues Biertruds Baren Bodil {præstens fejl: Anne} Margrethe, 3 a 4 Aar gammel.
DKB: {III.} Johannes Giødisens Mindste barn Navnlig bo[d.. mette], Døde den 7de Maj og begraven Den 16de Ditto J sit alders 3 a 4re Aar.

NOTITS: I FT 1787 ses hun, Anne Margrethe, som mindste barn, navnet i degnens kirkebog er svært læseligt. Alderen for Anne Margrethe passer. Præsten tager fejl af navnet.
Dåb nr. 2521
LINK: Præstens affotografering.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6539 1788.05.18 dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år, DØBT: 1788.05.08c. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: IV Knud {Jensen} Karstoft og Else Hansdatter deres Liden Søn dødfød den 13de May og begraven den 18de dennes.

LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6540 1788.09.25 Thomas Jensen Elkær, Skarrild By, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1725c.
KONE: Karen Nielsdatter, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: V. Thomas Jensen Elkier død d 18de Septb: og Begraven den 25de Ditto i Sit Alders 63 aa.

NOTITS: Muligvis født *1727.09.14 i Skarrild dåb #2024 (denne Thomas Jensen muligvis †1730 kun angivet Jens Thomesens barn). Konens navn fra FT 1787.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6541 1788.11.01 Samuel Jensen, Døvling, SAND ALDER: 1.11 (å.m), DØBT: 1786.12.07. FAR: Jens Bentsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Jens bentsen og Hustrues {Kirsten Marie Christensdatter} Liden søn Navl Samuel .

NOTITS: Ingen dato angivet, men det er efter den 25. sept. og før den 30. nov. (kirkeårets ende) i 1788. Dermed begravet i okt. eller nov. 1788. 1788.11.01 er midt i perioden.
LINK: Degnen affotografering.

Nr. 6542 1789.01.13 Maren Andersdatter, Pindvig, SAND ALDER: 80c, 78 år, DØBT: 1709c.
SØS: Johanne Andersdatter, Pindvig, Skarrild, Ses i FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: S{epulti}: Den 13de januarii begravet Pigen Maren Andersdatter af Pindvig 78 Aar gammel .
NOTITS: Dødsdato sat skønnet fem dage før begravelsen. FT1787 78 år taget som bedre alder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6543 1789.05.05 Maren Madsdatter Richard, Lustrup, SAND ALDER: 81c, 82 år, DØBT: 1708c.
MAND: Giøde Johansen Richard, Lustrup, Skarrild, †1782 Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: N= 2. Maren {Madsdatter} Richard død i Lustrup den 24 April i sit 82de Aar , begravet den 5te Maji.
NOTITS: 79 i FT 1787.
LINK: Affotografering.

Nr. 6544 1789.05.05 Josva Christensen, Skarrild By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1789.03.09. FAR: Christen Josvasen Lund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Christen Josvasen Lunds og Maren Jensdatters barn Josva død 1 Maji i 1ste Aar begraven den 5te sammes.
NOTITS: Syv uger gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6545 1789.08.09 Ib Christensen Heesgaard, Beksgaard, SAND ALDER: 52.10 (å.m), 57 år, DØBT: 1736.11.11.
SØS: Marianne Christensdatter, Beksgaard, Skarrild, Ib dør ved søsteren Marianne i Beksgaard. Hun er gift med Søren Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
NOTITS: Ib er på besøg fra København, hvor han er gift, konens navn nævnes ikke i skiftet.
Dåb nr. 2104
LINK: Affotografering.

Nr. 6546 1789.09.20 Jens Pedersen, Skave, SAND ALDER: 4.03 (å.m), 5 år, DØBT: 1785.06.12. FAR: Peder Larsen. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Peder Larsens og Hustrues {Johanne Jensdatter} Søn Jens død i Schave den 14de Sept: i 5te Aar , begravet den 20 sammes .
NOTITS: Jens er født i Skarrild-Grene.
Dåb nr. 2534
LINK: Affotografering.

Nr. 6547 1789.11.13 Christen Nielsen Ronnum, Silstrup, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 31 år, DØBT: 1759.07.25.
BROR: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Christen Ronnum bor ved broderen Niels Ronnum i Silstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Christen {Nielsen} Ronnum i Seltrup døde den 6te Novembr: i 31te Aar , begravet den 13de sammes .
NOTITS: Uklart om han var i Silstrup i FT 1787 eller karl et andet sted. Hvis han var i Silstrup er han glemt i FT 1787.
Dåb nr. 2287
LINK: Affotografering.

Nr. 6548 1789.11.24 Maren Christensdatter, Lustrup, SAND ALDER: 91c, 92 år, DØBT: 1703cc.
MAND: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild, †1782.05.20 Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Den 18 Nov: død Sl: Laurids {Ebbesen} Degns Enke {Maren Christensdatter} i 92de Aar begravet den 24de sammes .
NOTITS: Alder 91c ud fra FT 1787 (ved sønnen Ebert Lauridsen), hvor hun angives med 89.
LINK: Affotografering.

Nr. 6549 1789.12.13 Jens Jensen, Døvling, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 40 uger, DØBT: 1789.04.13. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de Decembr:, som var Dom iii Advent : begraven Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatters Barn af Deuling navnlig Jens , som døde Onsdagen tilforn gammel 40 Uger .
LINK: Affotografering.

Nr. 6550 1789.12.14 Sidsel Marie Christensdatter, Silstrup, 20 år, DØBT: 1769c.
MAND: Oluf Pedersen, Silstrup, Skarrild
DØDSÅRSAG: Barselssen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14de Decembr: begravet Oluf Pedersens Kone af Selstrup Zidsel Marie Christensdatter gammel i sit 20de Aar.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Sidsel Marie Christensdatter er muligvis Christen Svendsens datter, der i FT 1787 angives med 14 år, ville gøre hende til 17 her. Ingen Sidsel Marie født i Skarrild. Sidsel Marie ikke set gift i Skarrild. Sidsel Marie død i barselsseng.
LINK: Affotografering.

Nr. 6551 1789.12.27 Peder Christian Olufsen, Silstrup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1789.12.06. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Sidsel Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27 Decembr begravet Ole Pedersens Barn Peder Christian af Selstrup faa Dage gammel —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Moderen døde kort før i barselsseng.
LINK: Affotografering.

Nr. 6552 1790.01.22 Anne Christensdatter, Hesselvig, SAND ALDER: 81cc, 80 år, DØBT: 1709c.
MAND: Christen Pedersen Hesselvig, Skarrild, †1792 Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. Den 22 Januar begravet den gamle Kone i Hesselvig — Anne {Christensdatter} — efter 56 Aars Ægteskab med sin overlevende Mand. Hun var gammel i 80de Aar — Mærkværdigt iblandt de døde en Kone i sit 80de Aar efter 56 Aars Egteskab med sin overlevende Mand.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen. Christensdatter fra FT 1787. Sætningen med Mærkværdigt nederst på kirkebogsiden ved enden af døde 1790.
LINK: Affotografering.

Nr. 6553 1790.01.24 Peder Christensen, Lustrup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1788.03.24. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: III Søndagen den 24 Januar begravet Christen Christensen Jegins Barn af Lustrup Peder gammel i 2det Aar —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2558
LINK: Affotografering.

Nr. 6554 1790.06.12 Dødfødt, Karstoft- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1790.06.07. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Den 12 Junii begravet Knud {Jensen} Carstofts dødfødte Datter.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6555 1790.07.24 Mette Pedersdatter, , SAND ALDER: 71c, 73 år, DØBT: 1719c.
MAND: Christen Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Den 19de Julii døde og den 24de sammes begravet Christen Skaves Hustrue Mette {Pedersdatter} 73 Aar Gam:
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787 68c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6556 1790.08.08 Dødfødt, , år, DØBT: 1790.08.03. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Brasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: IV Den 8 August: begravet Hr: {Laurids} Langes dødfødte Søn af Nør: Carstoft —
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6557 1790.09.17 Knud Olesen Overby, Døvling, SAND ALDER: 65c, 68 år, DØBT: 1724.06.09.
KONE: Abbelone Nielsdatter, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: V Knud Olufsen i Deuling død den 9 Sept : begravet d 17de ejeusd: i sit 68de Aar —
LINK: Affotografering.

Nr. 6558 1790.10.24 Rasmus Pedersen, Heesgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.10.07. FAR: Peder Christan Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VI Peder Christians og Mette Rasmusdatters Barn Rasmus i Heesgaard død d 16 oct: og begravet d 24 dito i sit 1ste Aar —
NOTITS: Død 9 dage gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6559 1790.11.08 Martha Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden), SAND ALDER: 4.05 (å.m), 5 år, DØBT: 1786.06.05. FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sognepræstens Nicolai Hegelahr mindste Barn Martha død Natten imellem den 29de og 30te Oct : begravet den 8 Novembr i sit 5te Aar —
Dåb nr. 2542
LINK: Affotografering.

Nr. 6560 1790.11.13 Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 1 år, DØBT: 1790.01.21. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Lauris Elkiærs liden datter Mette Kirstine død den 5te Nov: begravet den 13de i sit 1ste Aar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6561 1790.11.28 Peder Christian Perle, Skarrild- Grene, år, DØBT: 1790.11.15. FAR: Ebenezer Pedersen Perle. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: VII sidst i dette Kirke Aar døde Ebenezer Perles Barn af Grene Peder Christian begravet Dom: 1 Advent i 1ste Aar.
NOTITS: Dødsdato skønnet 5 dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6562 1790.12.19 Bodil Poulsdatter, Skarrild By, 4 år, DØBT: 1787.05.20. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. Den 10 Dec: død Poul {Christensen} Thodals Datter Bodild i 4de Aar begravet d 19de sammes.
Dåb nr. 2552
LINK: Affotografering.