Oprettet: 26. februar 2019
Sidst opdateret: 15 juni 2022 Borris og Faster Kommenteret Kirkebog 1702-51

Tilbage Nørvang-Herred oversigt.

Borris og Faster kirkebog, der føres sammen 1702-22, er skrevet af først hjælpepræst senere sognepræst Peder Pedersen Stauning. Skriften er yderst svær at læse, for der er næsten ingen forskel mellem e, a, i, delvis u og n. Dette er hvis bogstavet overhovedet er skrevet, hvilket ofte ikke er tilfældet. Han skærer endelser af: Mort med en krusedulle efter (her i udskriften antydet med Mort_) for Morten, "begrafu" vel for begrafuet.
Skriften indbyder i udstrakt grad til misforståelser og gætterier og mange har taget imod den indbydelse.
Se mere udfyldende beskrivelse af kirkebogen i Borris..
Oversigt over Borris-Faster kirkebøger.

Links til siderne:

Borris-Faster ukommenteret: Efter dato fortløbende 1702 - 1712
Herunder Borris og Faster tilsammen kommenteret:
Døbte 1702 - 1751alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Begravede 1702 - 1751 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Viede 1702 - 1751 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Konfimerede
(examinerede)
1703 - 1744 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Introducerede 1702 - 1751 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Skrifter
(Absolverede)
1702 - 1751 alle: Klapbar Tekst
Berettede
(Sidste olie)
1704 alle: Klapbar Tekst
Personliste 1702 - 1751 alle: Sorterbar

Kun Borris sogn kommenteret:
Døbte 1702 - 1751alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Begravede 1702 - 1751 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Viede 1702 - 1751 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Konfimerede 1703 - 1744 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Introducerede 1702 - 1751 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Skrifter
(Absolverede)
1702 - 1751 alle: Klapbar Tekst
Berettede
(Sidste olie)
1704 alle: Klapbar Tekst
Personliste 1702 - 1751 alle: Sorterbar

Kun Faster sogn kommenteret:
Døbte 1702 - 1751alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Begravede 1702 - 1751 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Viede 1702 - 1751 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Konfimerede 1703 - 1744 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Introducerede 1702 - 1751 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Skrifter
(Absolverede)
1702 - 1751 alle: Klapbar Tekst
Berettede
(Sidste olie)
1704 alle: Klapbar Tekst
Personliste 1702 - 1751 alle: Sorterbar


Det anbefales at begynde med de sorterede versioner af viede, begravede og døbte, for deri finder man lynhurtigt personer efter navn og steder i sognet. Der sorteres på navne, steder, fødselsår tildels på faderen, manden eller konen, hvis de er kendt, på sogne ved vielser.
Desuden er der en overskriftslinie for hver indførsel. Der anføres personens fulde navn, hvis kendt, fx "Jakob Skomager" i vises som "Jakob Jakobsen Skomager". Koner angives med navn. Ved begravelser bruges hvis muligt alderen fra folketællinger og andre kilder som bedre skøn end kirkebogsalderen og fødselsåret er tilbageregnet med hensyn til begravelsesdatoen (fx død jan. 1720, 10 år - hvilket er 10-11 år, derfor *1709c. Regel før juli i et år: alder forhøjes om et år før fratrækning.)
Ved de døbte angives foruden faderen, med sit fulde navn hvis kendt, også moderen, hvis hun er kendt. Barnets efternavn angives.
Ved mange indførsler er der anbragt notitser, som angiver en kilde, en folketællingsalder, dåbsdato ved begravelsen. Alle kendte kilder er benyttet såsom skifter, skøder, tingbøger, amtsregnskaber, reserveruller, kirkebøger i andre sogne etc.
Kirkebogen er ført i høj kvalitet og udførligt 1702-1721.
For hver af begravede, viede og døbte findes tre versioner: normal tekst, klapbare overskrifter hvor kirkebogsteksten klapper ud når man klikker på overskriften og endelig de sorterede versioner, som er opdelt i spalter og indeholder overskriften og ved et klik får man kirkebogsteksten at se. Disse sidste sorterede versioner anbefales her nok engang kraftigt for deri kan man ganske hurtigt løse problemer, som ellers ville tage timer af søgen rundt i mangfoldige sider.

Afkortelser:
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for dåbsdato eller år.
75s = skønnet alder mest fra folketællinger. 67c = 67 +- 5 år. 20.10 = 20 år 10 måneder.

Specielt interessant er meddelelser om personer, der er flyttet ud af sognet. I forbindelse med blot eet sogn er de meget svære at finde. Hvis du har sådanne eller andre oplysninger ville jeg være taknemmelig for en mail:
Tema:
Meddelelse:
Klik her:

Eksempler fra Brande kirkebog, samme system som Give Kirkebog.
Eksempel 1: begravede normal tekst.
Overskriftslinie: Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Kirkebogsteksten:12. d 9 Maj blev begraven Søren Jensen i Lund 72 Aar Gl:
Bemærkning: NOTITS: DKB. PKB har 73 år. Han er ikke opført i FT 1787. Dette er Søren Kierkegårds bedstefar på mødrene side.
Eksempel 2: begravede klapbar.
Nr. 6432 1798.03.07 udøbt , Skærlund, 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1798.02. FAR: Peder Andersen.
Nr. 6433 1798.03.25 Inger Pedersdatter, Brandlund, 65c (å.m), 65 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6435 1798.05.20 Thomas Mathiasen, Grarup, 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1798.03.18. FAR: Mathis Christensen.
Nr. 6436 1798.05.23 Palle Pedersen Boel, Borup, 61c (å.m), 61 år, DØBT: 1736c.

Eksempel 3: begravede, her sorteret på sted.
Brande Kirkebog, begravede sorteret

Teknikken:
XML filer benyttes som grundsystem. Her et par eksempler fra begravede i Brande:
Teknikken:
Dette XSLT program (stylesheet) genererer HTML tekstsiden udfra XML filen:


Dette XSLT program (stylesheet) genererer den klapbare side udfra samme XML fil:


Dette XSLT program genererer den sorterbare version igen udfra samme XML fil:

På lignende måde genereres databasen eller databaser.