Første version 08. maj 2017
Sidste ændring 03 oktober 2021
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter nogle steder i Ringive sogn

Steder i Ringive sogn:
Gammelby, Hedeby, Karlskov generel, Karlskov- Lille, Karlskov- Store, Langelund generelt, Langelund Nørre, Langelund Sønder, Langelund Mølle, Stilbjerg, Uhe.

Denne side indeholder nogen steder i Ringive sogn, der har tilknytning til andre sogne som Sønder Omme, Give og Brande. Det er ikke planen, at lave alle steder i Ringive, kun dem hvor materiale og arkivoptegnelser findes i tilstrækkelig omfang mest hovedsagelig andre steder fra.

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1683 Markbogen.
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84

Ringive generelt
Ringive kaldtes omkring 1700 Ringhøj eller Ringøje. Ringive nævnes første gang 1330-46 i Ribe Oldemor som Ryngøgh. Ringshøi på matrikelkortet 1820 ligger mellem præstegården og kirken.
Den vigtigste "by" i Ringive sogn er ikke Ringive By (kun to gårde) men Uhe som i 1820 har 11 gårde mens Gammelby har 6. Alle andre er mindre.
Ringive Slægtsbøger
Slægtsbog over Søren Thomsen og Vibeke Marie Jacobsdatter fra Uhe i Ringgive sogn : forfædre og efterkommere, Slægtshistorisk institut, 1971, to udgaver.
Slægtsbog over Poul Sørensen og hustru Mariane Thomasdatter fra Uhe i Ringgive sogn : forældre og efterkommere, Slægtshistorisk Institut, 1972.
Dansk Slægtsforsking, Fredericia: Jens Knudsen, født 1815, gårdejer i Langelund mølle, Ringive sogn, og hustru Marie Nielsdatter Rahbeck, deres forfædre og efterkommere. 138 sider. (1965).


Gammelby
1 Introduktion

2 Fæstere
I Markbogen 1683:
Søren Sørensen ½ gård (Selvejer)
Søren Pedersen ½ gård (Levetzou)
Thomas Michelsen 1 gård (Levetzou)
Mathias Poulsen ½ gård *1647c †1732 (Levetzou)
Mourids Lassen ½ gård *1630cc †1721 (Castensen)
Laurids Jørgensen (Brahe)
ØDE 1683:
Christen Lassen ½ gård (Levetzou)
Hans Sørensen 1 gård
Jesper Lassen ½ gård (Preben Brahe)
3 Ejere
1683 Markbogen:
En (gammel hartkorn 3 1 2 0) gård og en gård (halv øde) tilhører General Major Levetzou.
En gård halv øde tilhører Preben Brahe til Engelßholm.
En halv gård øde, Kongen.
To gaarde øde, ejer ikke nævnt.
En halv gård, Christoffer Castensen i Ribe.
4 Familier med børn
En halv gård.:
1667- Morten? NN.
Gift med kone NN1.
Børn:
Datter ?Karen (Mortensdatter?) Bundgaard *1667c †1737.11.10 Ringive.
Gift 1691 i Ringive med Knud Nielsen (Bundgaard) *1665cc Elkær, Ringive †1729 Gammelby.
Se en halv gård nedenfor.
1683- Søren Sørensen †1691+.
Gift 1691- med enke NN1 efter formand.

En selvejergård:
1610cc Eskild indirekte fra skiftet 1667.
Gift med kone NN Nielsdatter.
NN Nielsdatter er søster til Simon Nielsen, der ses i skiftet som ejer af den halve gård nogen tid før 1664, da arvingerne giver afkald til Hans Sørensen nedenfor som havde den anden halve gård. Simon Nielsen har ingen børn haft. Hans Sørensen opnævner en søn efter Simon Nielsen.
Børn:
Niels Eskildsen i Faaruphus, Faarup.
0 eller 1 eller 2 mulige døtre, se nedenfor under Søren Nielsen Smed.
1630cc Søren Nielsen Smed indirekte fra skifte 1667 efter søn Hans.
Gift med kone NN Nielsdatter.
Han hed med sikkerhed Søren og Nielsen Smed fremgår af skiftet.
Han havde en halv gård, sønnen Hans Sørensen købte eller arvede den anden halve gård til.
Børn med kone NN3:
Hans Sørensen *1600cc †1667 Gammelby, se nedenfor.
Christen Sørensen smed i Vesterby i Borris.
Niels Sørensen i Gammelby.
Laurids Sørensen i Gammelby.
1664 i Dal i Grindsted, 1667 i Gammelby, 1670 ransnævning ved Nørvang Herredsting, fæster 1683 en halv gård (Brahe) i Gammelby.
NNs børn med Eskild eller Søren:
NN Sørensdatter/Eskildsdatter.
Gift med Adser Pedersen i Søskov, Bredsten.
NN Sørensdatter/Eskildsdatter.
Gift med Laurids Mikkelsen i Heding (stedet Heding ikke identificeret).
1660cc Hans Sørensen †1667 (skifte 1667.05.15 Nørvang Herreds Tingbog).
Gift med Else Christensdatter †1667+.
Han nævnes i marts 1664 i tingbogen for arbejdspenge "Hans Sørensen i Gammelby" i august samme år som "Hans i Bundgaard i Gammelby".
Han var en betydelig mand for han udtages 1666 til sandemand ved Viborg Landsting.
Gården står efter 1667 øde indtil 1691. Nævnes i markbogen 1683 som "Hans Sørensen halv øde".
I skiftet efter Hans Sørensen deles hans selvejergaard i fire dele: ¼ enken Else Christensdatter. ¼ hans to eller tre børn (Simon, Niels og NN ufødt) ¼ enken og børnene sammen. ¼ deles i fire sekstendele til hvad der synes at være Hans Sørensens brødre og søstre med halvbrøde og halvsøskende. Skiftet efter Hans Sørensen i Brejls abstrakt:

Skifte 15.5.1667 efter Hans Sørensen i Gammelby.
E: Else Christensdatter. LV: Søren Christensen i Amlund. B:
1) Simon Hansen
2) Niels Hansen
3) enken er frugtsommelig, hvorfor en broderlod tillægges denne ufødte.
FM:
1 født værge Christen Sørensen, smed i Vesterby
2 dennes [halv]bror Niels Eskildsen i Fåruphus.
Afdødes gård deles i 4 dele, der tilfalder:
1) Else Christensdatter
2) afdødes børn
3) Else Christensdatter og afdødes børn
4) den 4 part deles i 4 dele:
a Niels Eskildsen i Fåruphus
b Christen Sørensen i Vesterby
c Laurids Mikkelsen i Heding
d Adser Pedersen i Søskov.
Børnene arvede halvdelen af den halve gård som Søren Nielsen Smed beboede og skøde loves af:
1 Niels Eskildsen i Fåruphus
2 Christen Sørensen, smed i Vesterby i Borris sogn
3 Niels Sørensen i Gammelby
4 Laurids Sørensen i Gammelby
5 Adser Pedersen i Søskov ved Adser Lassen sst
6 Las Mikkelsen ved Jesper Lassen i Heding.
Der fremlægges købebrev af 16.6.1664 på den halve gård afdøde Hans Sørensen selv bebor fra Laurids Sørensen i Dal og Niels Sørensen i Gammelby, og som de har arvet efter deres morbror Simon Nielsen. Medunderskrevet af Niels Pedersen Prip, præst i Ringive

Børn:
Simon Hansen *1660c Gammelby.
Niels Hansen (Dal) *1663c Gammelby †1738.11.06 Gammelby (78 år).
NN Hans/en/datter *1667 Gammelby efter faderens død.
Det halve af selvejergården ovenfor:
1691 Knud Nielsen (Bundgaard) *1665cc Elkær, Ringive †1729 Gammelby.
Gift 1691 i Ringive med Karen (Mortensdatter?) Bundgaard *1667c †1737.11.10 Ringive steddatter af Søren Sørensen.
Søren Sørensen ses som ejer af en halv gård i Markbogen 1683, kongen ejer den anden halvdel, som er øde og hvoraf det halve (altså en fjerdeparts gård) bliver til ryttergods.
Skanderborg Ryttergods fæstebreve 1686 - 1702 (Kurt Kermit)

Knud Nielsen, Gammel By - født i Elkær i Ringgive (Elkier, Ringgiufve) Sogn 1/4 gaard i Gl Bye Søren Sørensen har overladt ham, imod han skal ægte hans Stifdatter, saawelsom dend 1/4 øde gaard ibm Hans Sørensen tilforn paaboede, mens nu i mange aar har waaren gandske øde, begge parter er hannem uden fæste forundt, sampt frihed paa det øde som staar i Mtr for 1 Td 2 skp Hkorn til 1 october 91, hwor efter han skal sware, mens for bemte halwe gaards opbyggelse etc. 12 Maj 1691.

Både Knud og Karen er faddere i Sillesthoved ved Peder Nielsen i marts 1701. Peder Nielsen er gift med Johanne Nielsdatter, en af dem er søsken til Knud Nielsen skulle man tro. Knud Nielsen Bundgaards kone Karen Bundgaard formodes at hedde Mortensdatter.
Børn:
Morten Knudsen (Bundgaard) *1695c Gammelby, overtager gården, se nedenfor.
Else Knudsdatter *1702cc Gammelby †1764.08.06 Ulkind.
Gift 1727.09.28 i Ringive med Laurids Pedersen *1700cc Ulkind †1767.04.21 Ulkind formodet søn af Peder Lauridsen *1670cc †1734.12.21 Ulkind.
Bosat Ulkind, Ringive.
Maren Knudsdatter *1703c Gammelby †1758.01.29 Ulkind.
Gift 1730.10.04 i Ringive med af Ulkind Laurids Nielsen *1709c †1789.03.08 Ulkind.
Bosat Ulkind, Ringive. Laurids Nielsen er udeladt i FT 1787 i Ringive.
Børn:
Niels *1735.03.30 Ulkind †1735.04.07 Ulkind en uge gammel.
Niels Lauridsen *1736.02.26 Ulkind †1736.03.07 Ulkind 17 dage gammel.
Niels *1737.09.08 Ulkind †1738.03.16 Ulkind 6 måneder gammel.
Niels *1739.06.07 Ulkind †1739.07.05 Ulkind en måned gammel.
Maren Lauridsdatter *1741.04.09 Ulkind †1810.06.16 Ulkind.
Gift 1765.08.13 i Ringive med Christen Sørensen *1743.04.03 Gammelby †1800.05.01 Ulkind søn af Søren Christensen *1701c †1749.04.04 Gammelby og Anne Sørensdatter *1715c Givskov, Give.
Karen †1743.07.21 Ulkind (*?).
Niels Knudsen *1705c Gammelby †1727.05.20 Gammelby.
Christen Knudsen *1712c Gammelby †1784.06.22 Gammelby.
Gift 1736.05.15 i Ringive med Mette Christensdatter Egsgaard *1709c †1791.03.07 Gammelby datter af Christen Egsgaard *1679c †1757.10.21 Egsgaard og ?NN Eriksdatter.
Bosat Gammelby.
Ane Knudsdatter.
Barn med gift mand Søren Johansen af Hedegaard i Give *1703.03.28 Bregnhoved, Give †1730.12.17 Hedegaard død før barnet blev født, kaldes salig i dåben, hans kone bærer!.
Mette Marie Sørensdatter *1731.06.03 Gammelby.
Søren Knudsen
Margrethe Knudsdatter
Uægte barn:
Maren *1737.10.06 Gammelby.
1729 Morten Knudsen (Bundgaard) *1695c Gammelby †1783.04.24 Gammelby 92 år.
Gift 1733.02.03 i Ringive med Anne Christensdatter *1710.09c Gammelby †1789.03.07 Gammelby datter af ?Christen Eriksen.
Børn:
Knud Mortensen *1734.02.28 Gammelby †1810.03.25 Ullerup, Give.
Gift 1761.06.28 i Thyregod med Inger Enevoldsdatter *1736.10.21 Vesterdam, Thyregod †1811.12.08 Ullerup datter af Enevold Nielsen *1682c Thyregod †1778.04.22 Baggeskjær, Herning og Hanne Pedersdatter *1693c Pomphole, Thyregod †1750.06.14 Vesterdam.
Christen *1737.02.28 Gammelby †1737.08.18 seks måneder gammel.
Barnet som begraves kaldes Knud i kirkebogen, men det er en fejl, for Knud lever.
Christen * 1739.01.06 Gammelby.

6 Andet
Fra Nørvang Herreds Tingbog (Brejl):
29. marts 1664 arbejdspenge: Hans Sørensen i Gammelby.
01. august 1664 restance: Hans i Bundgaard i Gammelby.
24. april 1666 Sandemænd til Viborg Landsting: Hans i Gammelby.
09. juli 1667 gæld: Mads Rasmussen ved Niels Nielsen i Plovstrup tog sit 3. ting til Laurids Sørensen i Gammelby og Niels Sørensen sst for 10 mark.
22. oktober 1667: Else Christensdatter i Gammelby ved Søren Christensen i Amlund, lovbyder til første ting hendes part af den gård i Gammelby, som Hans Sørensen sidst beboede. (Sml.lbnr.406, 407, 414).)
407 - fol.134 - lovbud
Else Christensdatter i Gammelby ved Søren Christensen i Amlund, lovbyder til 2. ting hendes part af den gård i Gammelby, som Hans Sørensen sidst beboede.
(Sml.lbnr.404, 406, 414).)

05. november 1667:
Else Christensdatter i Gammelby ved Christen Henriksen i Givskud, lovbyder til 3. ting hendes part af den gård i Gammelby, som hendes afdøde mand Hans Sørensen sidst beboede.
Varsel til:
Johan Liebreich til Søndersthoved
Søren Christensen i Amlund
Christen Sørensen, smed i Vesterby
Las Mikkelsen ved FM Jesper Lassen i Heding
Niels Eskildsen i Fåruphus
Adser Pedersen i Søskov ved FM Adser Lassen sst
Niels Sørensen i Gammelby
Laurids Sørensen i Gammelby.
(Sml. lbnr.404, 406, 407).

07. april 1668: Vidner at 5 mænd inklusive: Mourids Lassen i Gammelby alle var i Kolding til ægtkørsel, men da der ikke var brug for dem, blev de sendt hjem igen.
03. november 1668: Niels Sørensen i Gammelby indkalder 4 synsmænd til at syne en gård i Gammelby.
1670: Ransnævninge: Laurids Jørgensen i Gammelby
22. marts 1670 gæld at betale: Morten Madsen i Gammelby Jens Jensen i Uhre og afdøde Hans Sørensen i Gammelby, på hvis børns vegne Hans Christensen i Hyvild lover at betale.


Hedeby
1 Introduktion

2 Fæstere
1660c- Christen Jørgensen, 1683 øde.
1660c- Jens Lauridsen, 1683 øde.
1683 Niels Christensen.
3 Ejere
1683:
En gård tilhører General Major Levetzou.
To gårde (øde) tilhører Albert Jørgen Flot i Hamborg.
4 Familier med børn
Senere matr. nr. 2 kaldet Hedegaard:
1741c Rasmus Jensen *1715cc †1768.11.12 Hedeby.
Gift 1741.07.02 i Give med Else Nielsdatter *1708.04.29 Bæksgaard, Give †1783.11.30 Hedeby (75 år) datter af Niels Mortensen *1670c †1730.10.22 Bæksgaard.
Hans fødsels år 1715 +-15 år (dvs 1700-1730) skønnet som 25 ved vielsen i 1741.
Børn:
Jens Rasmussen *1742.09.02 Hedeby, overtager gården, se nedenfor.
Han bæres i dåben af Karen Jensdatter i Vorslunde, Give, som i 1739 blev gift af Hedeby og i Ringive med Niels Sørensen i Store Vorslunde. Hun formodes stærkt at være søster til faderen.
Sidsel Rasmusdatter *1745 Hedeby †1776.04.17 Plougslund, Grene.
Gift 1769.10.22 i Ringive med Niels Pedersen *1739c †1828.01.29 Plougslund, Grene sogn søn af Peder Nielsen *1708c †1764.11.27 Plougslund og Karen Jensdatter *1710c †1773.01.13 Plougslund.
Hun bæres i dåben ligeledes af Karen Jensdatter i Vorslunde, Give, Niels Sørensens kone.
1758c Jens Rasmussen *1742.09.02 Hedeby †1791.11.27 Hedeby, 49 år.
Gift 1. 1769.08.06 Grene Kirsten Pedersdatter *1743c Plougslund, Grene sogn †1774.02.23 (barselsseng) Hedeby datter af Peder Nielsen og Karen Jensdatter.
Trolovet 2. 1774.04.20 i Givskud (Ringive kirkebog) Anne Christensdatter *1746.04.08 Givskud By datter af Christen Andersen †1768+ og 2. kone Maren Sørensdatter *1713c †1763.01.25 Givskudlund, Givskud.
I FT 1787 ses en Lars Iversen *1743c, enke og træskomand, som er indsidder på gården med tre små børn.
Børn med 1. kone Kirsten Pedersdatter:
Karen *1770.06.04 Hedeby †1771.05.26 et år gammel.
Else Catharine Jensdatter *1772.05.03 Hedeby
Karen *1774.02.23 Hedeby †1774.07.17 fem måneder gammel.
Børn med 2. kone Anne Christensdatter:
Rasmus Jensen *1775.06.05 Hedeby
Kirsten Jensdatter *1777.06.22 Hedeby
Christen Jensen *1781.03.18 Hedeby
Niels Jensen *1783.11.30 Hedeby overtager gården, se nedenfor.
Maren Jensdatter *1787.01.07 Hedeby.
Sidsel Jensdatter *1790.10.17 Hedeby.
Folketælling 1787 Hedeby Jens Rasmussen   18
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 2Jens Rasmussen501742 Hedeby Ringive 1791 Hedeby Ringive  
kone 2 1Anne Christensdatter461741c    
dat. 1 Catharina Jensdatter141772 Hedeby Ringive  Døbt Else Catharine.
søn 2 Rasmus Jensen111775 Hedeby Ringive   
søn 2 Christen Jensen91781 Hedeby Ringive   
søn 2 Niels Jensen31783 Hedeby Ringive 1851 Hedeby Ringive  
dat. 2 Kirsten Jensdatter81777 Hedeby Ringive   

1792 Laurs Hansen *1768.05.08 Gammelby, Ringive søn af Hans Sørensen Bang *1739.01.18 Uhe, Ringive †1816.01.15 Uhe og 1. kone Ingeborg Lauridsdatter *1734c †1774.11.13
Gift 1792.02.14 i Ringive med enken Anne Christensdatter.
Han beskrives i FT 1801 som "Bonde og gaardbeboer og skoleholdersomgang".
Folketælling 1801 Hedeby Laurs Hansen   39
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
skole- holder B & G mand 2 1Laurs Hansen331768 Gammelby Ringive   
kone Anne Christensdatter551741c    
søn 1 Rasmus Jensen241775 Hedeby Ringive   
søn 1 Niels Jensen161783 Hedeby Ringive 1851 Hedeby Ringive Overtager gården.
dat. 1 Kirsten Jensdatter181777 Hedeby Ringive   
dat. 1 Maren Jensdatter141787 Hedeby Ringive   
dat. 1 Sidsel Jensdatter101790 Hedeby Ringive   

1814 Niels Jensen *1783.11.30 Hedeby †1851.11.26 Hedeby stedsøn af formand.
Gift 1814.04.11 i Give med Ane Jensdatter *1792.02.05 Store Hestlund, Give †1846.08.25 Hedeby datter af Jens Christensen Skov *1754c Give By †1820 Store Hestlund og 1. kone Birgitte Christensdatter *1757 Skovgaard, Kollerup †1799 Store Hestlund.
I matriklen 1820 ses han på matr. nr. 2 som har 2.974.370 kvadrat alen eller 117 hektar, hvoraf det meste er hede.
Navnet Skov kommer gennem Ane Jensdatter hvis far hed Jens Christensen Skov der var født i Give By men søn af Christen Christensen Skov, der var født i Givskov, derfra navnet.
Børn:
Ane *1816.04.24 Hedeby †1831.01.27 næsten 15 år gammel.
Jens Skou Nielsen *1821.02.14 Hedeby overtager gården, se nedenfor.
Laust Christian Nielsen *1824.04.16 Hedeby †1874.01.15 Elkær Mark, Ringive.
Han var behindret og skulle forsørges, hvilket ses i udkastet til hans fars, Niels Jensens, skifte. Se FT 1860 og jensviggos nederst på siden for skifteudkastet. Der skrives, at han evt. kunne blive rask. I FT 1870 bor han i Elkær i Ringive som husfader og landmand, sammen med broder Jenses datter Ane Jensen Skou.
1846c Jens Skou Nielsen *1783.11.30 Hedeby †1851.11.26 Hedeby stedsøn af formand.
Gift 1. 1846.11.28 i Lindeballe Sara Madsdatter *1825.02.25 Lindeballe †1853.01.04 Hedeby datter af degn Mads Hansen *1782c og Karen Pedersdatter.
Gift 2. 1856.11.18 i Ringive med Petrea Ane Jensdatter *1832.01.14 Østerdam, Thyregod †1916.07.21 Hedeby datter af Jens Christian Pedersen *1798.08.12 Carlsborg, Hastrup, Thyregod †1876.06.25 Hindskov, Thyregod og Mette Mathiasdatter *1804.08.05 Dørken, Thyregod †1898.07.27 Lønaa, Thyregod.
Hans børn af 1. kone Sara Madsdatter kalder sig Skou. Hans børn af 2. kone Petra Ane Jensdatter kalder sig Schou.
Jens Skou Nielsen var sognefoged i Ringive. Omkring denne tid kaldes gården Midtgaard, fordi den laa mellem Vestergaard og Østergaard i Hedeby som havde disse tre gårde.
Hans enke Petrea gift sig 2. gang med Christen Hansen Møller.
Børn med 1. kone Sara Madsdatter:
Ane Jensen Skou *1848.10.01 Hedeby †1928.05.23 Lindeballe. Gift med Jens Eriksen *1846.01.14 Lindeballe †1934.01.14 Lindeballe.
Niels *1850.10.21 Hedeby †1851.08.25 ti måneder gammel.
Karen *1852.05.20 Hedeby †1852.10.21 fem måneder gammel.
Børn med 2. kone Petrea Ane Jensdatter:
Niels Jensen Schou *1857.09.19 Hedeby overtager gården, se nedenfor.
Sara Jensen Schou *1859.07.02 Hedeby †1931.09.02 Give, 72 år gammel. Gift med Jakob (Schou) Jensen *1857.08.11 Ullerup, Give †1940.02.09 Hvidbjerg begravet Give søn af Jens Jakobsen *1824c Give og Maren Madsdatter *1815c Give.
Mette Marie Jensen Schou *1862.02.28 Hedeby †1902.11.29 Ulkind. Gift med Jakob Skærlund Justesten*1857.03.23 Ulkind, Ringive †1914.09.12 Ulkind søn af Just Jakobsen *1827c †1889 og Ane Kirstine Jensen *1829c.
1864 Christen Hansen Møller *1837.12.20 Bregnhoved, Give †1930 .03.07 Hedeby søn af Hans Christensen Møller *1800.02.02 Filskov, Sønder Omme †1850.04.11 Amnitsbøl (begravet Give) og Ane Katrine Kirstine Knudsdatter *1810.02.25 Langelund Mølle, Ringive †1891.06.08 Give.
Gift 1864.12.28 med enken Petrea Ane Jensdatter se ovenfor.
Amtsraadsmedlem, sognefoged.
Folkemindesamleren Evald Tang Christensen besøgte ham tre gange og fik af ham 20 sange, 37 legender og 95 "beskrivelser" og nævnes som en meget alsidig informant. Tang Christensen har befordret ham i den trykte evighed.
Hør hans stemme stillet til rådighed af Det kongelige Bibliotek optaget på phonograph af Tang Christensen.
Se hans vidunderlige, spillevende beskrivelser af Vejle Vesteregn i "Gammelt vestjysk Bondeliv Barndomserindringer fra Vesteregenen" i Vejle Amts Aarbog 1918 artiklens 1. del og separat artiklens 2. del tilsammen siderne 47 - 119 eller i alt 72 sider. Den mand havde en uudtømmelig erindring.
Overskrifterne til kapitlerne i Barndomserindringerne fra tiden 1840-60 er:
I. Hyrdeliv og Skolegang.
Min Skolegang.
II. Bygningsskik og Livet inden Døre.
Lidt om Julebagning.
Lidt om Juleaften.
De omvandrende Kramkræmmere.
III. Markarbejder.
Landbruget i min Barndom
1) Opdyrkning af Hede og Mose.
2) Agermarken
Møddingen - Tørvebrænding til Gødning
Alvsbrugsredskaberne
Kvindernes Arbejde udenfor Hjemmet
Høbjergningen fra Kærene
IV. Brændevinsbrænding og Kulbrænding (fx da faderen blev anmeldt).
V. Markeder. Studehandel.
Hjemmemarkeder - Mit Hverv som Studetrækker (fx hvordan han i Kollemorten som 8-årig går tabt fra faderen og går omkring 20 km hjem tilfods)
Til Husum Marked.
Til Kolding Marked.
Andre Ture for Fader.
VI. De økonomiske Forhold. Krigen. Faders Død.
Børn:
Jens Skov Christensen Møller *1865.11.17 Midtgaard, Hedeby †1950.02.27 Kbh.
Gift 1894.07.22 med Ingeborg Dorthea Møller født Partsch *1867.11.26 Flensborg †1945.01.27 Kbh. datter af slagtermester Johannes Friederich Wilhelm Partsch *1831.04.30 St. Johannis, Flensborg †1902.10.14 St. Johannis (søn af Johann Christian Partsch *1807.09.27 St. Marien, Flensborg †1883.06.05 St. Nikolai, Flensborg og Anna Maria Beata Stockfleth *1806.07.16 Flensburg †1854.05.21 St. Johannis, Flensborg) og Ingeborg Dorthea Hansen *1833.12.21 Harrislee, Flensborg †1915.05.05 Kalundborg.
Jens Skov Møller var kredslæge i Kalundborg.
Parret sluttede sig til Det radikale Venstre og lod uvant og demokratisk deres børn gå i kommuneskolen ikke i en privatskole.
Ingeborg Møller kæmpede for den kvindelige valgret 1907-15 og skrev kogebøger som Kunsten at være huslig i 1916 og Hjemmets Kogebog i 1919. Hun skrev om sin barndom i Flensborg — og de troede, at Hjertebaand kan briste 1946 (posthumt).
Se artiklen om hende i Dansk Kvindeleksikon.
Børn:
Knud Ove Møller *1896.
Astrid Ingeborg Møller *1897.
Ane Kirstine Christensen Møller *1867.12.27 Midtgaard, Hedeby (ikke fundet: †1955.11.26 Vejle).
Hansmine Christensen Møller *1870.05.177 Midtgaard, Hedeby (ikke fundet: †1937.08.05 Daugaard, Hedensted).
Jensine Christensen Møller *1873.03.297 Midtgaard, Hedeby †1939.09.27 Hedeby
Gift med gårdmand Ansgar Hansen *1873.12.28 Sillesthoved, Give †1960.10.04 Hedeby søn af husmand Peder Hansen *1838.03.14 Sillesthoved †1907.08.15 Silleshoved og Kristiane Utoft Nielsen *1839.06.17 Ulkind, Ringive †1885.01.20 Porshus, Sillesthoved, Give (datter af Niels Christensen Utoft *1801.02.14 Sønder Omme †1887.01.21 Vonge, Øster Nykirke og Frederikke Andersdatter *1802.03.01 Givskud †1842.07.04 Ringive).
Bosat Hedeby, Ringive. Se "Slægtsbog for Arne Hansen og hustru, IV G".
De fik en udstykket ejendom fra hendes far Christen Hansen Møller.
Hans Breinhoved Christensen Møller *1876.02.177 Midtgaard, Hedeby †1949 Varde.
Gift med Anna Kirstine Jensen *1881.02.16 Højes Ris, Lunde sogn, Svendborg amt.
1883c Niels Jensen Schou *1857.09.19 Hedeby †1902.01.12 Hedeby stedsøn af formand.
Gift 1883.06.15 i Keldby med Kirstine Johansen *1861.08.22 Pollerup, Keldby sogn, Møn †1946.01.18 Ordrup, Kbh. Amt. datter af Johan Madsen *1817.08.22 †1893.10.12 Pollerup og Hustru Ellen Kirstine Andersdatter *1840.05.02 Vindbæk, Fanefjord.
Kirstine Johannesen sælger nov. 1902 parcellen 2E Hedeby 0 0 2 2¾.
Børn:
Jens Schou *1887.08.15 Ringive †1963.10.06 Buenos Aires, Argentina. Indkøbschef.
Gift 1931 i Olivos, Buenos Aires med Ana Cecilia Ines Enevoldsen *1898.10.21 Olivos †1972 Buenos Aires.
Olivos er en bydel i Buenos Aires 20 km fra centrum op langs floden Rio de la Plata. Det er en eksklusiv bydel, den argentinske præsident fx bor der.
Kendt barn:
Ines Kirsten Schou.
Gift med Salvador de Tomasso.
Johannes Schou *1893.12.17 Refstrup Mark, Gadbjerg †1965.03.17 Gentofte Hospital. Boghandler i Charlottenlund.
Gift 1. 1918.09.25 i Askov med Marie Mathilde Peters *1890.02.09 Allenstein Østpreussen †1943.05.09 Charlottenlund datter af skomager H. Peters og M. Meik
Gift 2. med E. D. Juul-Olsen, tre børn.
1902 Ny ejer.

6 Andet


Karlskov generelt
1 Introduktion

2 Fæstere

3 Ejere

4 Familier med børn
xxxx Navn.

6 Andet


Karlskov Lille
1 Introduktion

2 Fæstere
1683 Niels Christensen, 1 gård.
3 Ejere
1683 Mathis [Vere?] i Ribe
4 Familier med børn

1662- Jesper Jensen.
Nævnt i september 1662 i Tørrild Herreds Tingbog, hvor han beskrives som "saa forarmede, at de ikke kan betale landgilde", hvilket også gælder Jens Sørensen i Store Karlskov. Da Jens nævnes af Store Karlskov, må Jesper være i Lille Karlskov.


1683 Niels Christensen.
Børn:
Hans Nielsen *1695c ?Lille Karlskov
Gift 1720.08.29 i Ringive med Maren Andersdatter. Bosat Ulken?
?Gift 1741.03.07 i Ringive med Kirsten Pedersdatter.
??Peder Nielsen *1705.01c ?Lille Karlskov.
Maren Nielsdatter *1697cc ?Lille Karlskov
1721 d. 25 januar trolovede jeg Anders Sørrensen af Gammelby i Nørup sogn og Maren Nielsdatter af Lille Karlskov, hvilche jeg siden dom 1ma p. trinit i Gadbierg kirche copulerede.

1720 Hans Nielsen †1764.02.05 Lille Karlskov.
1. Trolovet 1720.08.29 i Ringive med Maren Andersdatter †1741-
2. Gift 1741.03.07 i Ringive med Kirsten Pedersdatter †1764.02.05 (begravet samme dag som manden) Lille Karlskov..
Børn:
Niels *1742.04.29 Lille Karlskov.
Anne *1744.09.06 Lille Karlskov.
Maren *1748.07.07 Lille Karlskov.

1731 Peder Nielsen *1705.01c †1749.05.04 Lille Karlskov.
Gift 1731.04.25 i Ringive med Mette Christensdatter.
Børn:
Niels *1732.02.24 Lille Karlskov †1734.03.14 Lille Karlskov.
Maren *1735.01.09 Lille Karlskov.
Anne *1737c Lille Karlskov †1749.05.18 tolv år fire måneder gammel.
Maren *1737.06.10 Lille Karlskov.
Johanne *1740.07.21 Lille Karlskov.
Christen *1743.10.10 Lille Karlskov.

1749 Oluf Thomsen †1752+.
Gift 1749.07.18 i Ringive med enken Mette Christensdatter.
Muligvis den Oluf Thomsen der 1754 får et barn døbt i Trøgelborg.
Hverken Oluf eller Mette fundet begravet i Ringive.
Børn:
Anne *1751.03.10 Lille Karlskov. Tvilling.
Maren *1751.03.10 Lille Karlskov. Tvilling. †1751.05.28 Lille Karlskov enten Maren eller Anne.

1720 Hans Nielsen †1764.02.05 Lille Karlskov.
Trolovet 1720.08.29 i Ringive med Maren Andersdatter †1764.02.05 (begravet samme dag som manden) Lille Karlskov.

1757- Erik Poulsen.
Gift med hans kone.
Konen fadder 04 september 1757.
Børn:
Karen Margrethe Eriksdatter *1759.09.09 Lille Karlskov.

1762- Christen Pedersen*1687cc †1781.12.31 (94 år) Lille Karlskov.
Gift med hans kone †1762+.
Konen fadder 14 februar 1762.
Kunne være identisk med Christen Bostlund.
Anne Christensdatter hører i alt fald til Lille Karlskov, men faderen Christen Pedersen er antaget ikke påvist.
Børn:
Anne Christensdatter ?(*1752.03.05 Baastlund, Ringive datter af Christen Bostlund) †1779.02.14 Lille Karlskov som enke.
Gift af Lille Karlskov 1775.10.19 i Ringive med af Farre i Give Niels Nielsen Gravel *1738.05.11 Farre, Give †1778.03.29 (druknet i Farre å) Farre søn af Niels Nielsen Gravel *1694c Gravel, Borris sogn †1757.06.12 Farre.
Anne Christensdatter giftes 1775 af Lille Karlskov med Niels Nielsen Gravel af Farre, de bosætter sig i Farre indtil han drukner i Farre å i 1778, hvor hun så tager tilbage til Lille Karlskov, hvor hun dør året efter.
Børn:
Niels Nielsen *1778.06.21 Lille Karlskov.

1778 Niels Nielsen Askær *1734c ?(Askær, Brande) †1793 Hvollig, Borris.
Gift med Maren Jensdatter *1737c †1801+.
Se Niels Nielsen Askær i Sønder Askjær i Brande.
Han ses 1772.01 - 1775.11 i Store Hestlund i Give.
1776 ikke set.
1778 her i Lille Karlskov i Ringive, hvor han højst har boet et år eller to.
1779 i Hvollig i Borris sogn.
Børn:
Knud Nielsen (Stier) *1778.02.15 Lille Karlskov, Ringive (FT 1845 har *Give men fejl) †1847 Hjotarp, Borris.
Gift 1810 i Borris med Margrethe Jeppesdatter af Stier *1787 Borris †1855 Hjotarp datter af Jeppe Hansen og Ellen Larsdatter.

1786 Peder Nielsen (Karlskov) *1750c †1798.07.19 Store Hjøllund, Arnborg søn af Niels Hansen.
Gift 1778.06.08 i Brande af Filskov med Maren Henriksdatter *1765c Uhre, Brande †1843 Farre Mølle, Give datter af Henrik Pedersen *1728c †1787 Uhre og Mette Pedersdatter *1733c †1787+.
Bor 1778-83 i Filskov, Sønder Omme.
1786-90 i Lille Karlskov, Ringive.
Flytter 1793 til Store Hjøllund i Arnborg sogn.
Maren gifter sig igen 1799 i Arnborg med Jens Jakobsen Birkmos.
Børn:
Niels *1779.06.06 Filskov, Sønder Omme †1779.09.13 begravet femten uger gammel.
Henrik Pedersen *1780.09.10 Filskov, Sønder Omme.
Mariane Pedersdatter *1783.05.04 Filskov, Sønder Omme †1868.06.11 Gammelager, Assing.
Gift 1811.10.13 i Assing med Niels Christian Lauritsen *1789.09.19 Drongstrup, Sønder Felding †1852.02.15 Assing søn af Laurits Christensen *1758.07.16 Bøvl, Sønder Omme.
Gården Gammelager i Bukkær i Assing.
Mette *1786.10.02c Lille Karlskov †1786.10.07 to dage gammel.
Mette *1788.01c Lille Karlskov †1788.02.08 tre uger gammel.
Niels Pedersen *1789.04.13 Lille Karlskov.

1792- Bertel Christensen *1765c.
Gift med Anne Nielsdatter *1770c.
Ses 1814 i Gadbjerg.
Børn:
Christen Bertelsen *1792.09.30 Lille Karlskov.
Kirsten Marie *1793.05c Lille Karlskov †1793.12.25 et halvt år gammel.
Karen Bertelsdatter *1814.07.31 Gadbjerg †1855-60.
Gift med Niels Peder Poulsen *1809.07.07 Lille Tykskov, Ejstrup (dato ved konf. 1826 Ejstrup) ?†1897.12.01 Bryrup søn af Poul Olesen.
Bosat Vrads herred, Vrads, Ejstrup etc. sogne.

1814- Claus Nielsen.
Gift 1805.09.15 i Ringive med af ElkærMette Clausdatter.
Forlover var Niels Jespersen af Lille Karlskov og Jens Pedersen af Elkær.
Børn:
Else Marie Clausdatter *1813.01.01 Lille Karlskov, Ringive †1881.02.02 Ringive.
Gift 1843c med enke Niels Christensen *1801.02.15 Omvraa †1877 Vonge, Øster Nykirke.
Levede i Ulkind i Ringive sogn.
Mette Marie *1814.09c Lille Karlskov †1814.10.30 seks uger gammel.

6 Andet


Karlskov Store
1 Introduktion
I 1683 er der 11 indtægter (marker) i Markbogen.
Mathias Worm *1636.04.19 Ribe †1707.02.14 Ribe, borgmester, kaldet præsident, digter ejer Store Karlskov.
2 Fæstere
1660: Olluff Lauridtzen og Pouell Madtzsen (Koldinghus Lensregnskaber 1559-60, opslag 136)
1667: Jesper Lauridsen
1683: Lauritz Christensen
Jenß Sørensen
Christen Andersen
3 Ejere
1683 Assesor President Mathis Worm i Ribe
4 Familier med børn

1662- Jens Sørensen.
Ses 1662 i Tørrild HerredsTingbog for smørskyld til Koldinghus.

1667- Jesper Lauridsen *1627cc Give †1667+.
Han har ikke nødvendigvis været fæster i Store Karlskov, men han boede der i 1667. Han nævnes i Stolestadestriden i 1667 i Give sogn.

Jesper Lauridtzen i Stoer Kalschouff kand mindis 26 aar, Men hand boede i Sognidt {Give sogn} før ind fienderne kom her i landit,

Altså i året 1667 kan han huske 26 år tilbage til 1641, hvem der sad i hvilke stolestader i Give kirke. Han er dermed født i Give 1627cc og opvokset der. Han boede i Give sogn indtil fjenderne kom 1656 og er derefter flyttet til Store Karlskov i Ringive. Han ses ikke i Markbogen 1683, hvor han ville have været omkring 56 år gammel, hvis han levede.

1683- Christen Andersen *1649c †1727.07.30 Store Karlskov 78 år 5 måneder gammel.
Gift med Anne Hansdatter *1764c †1730.11.23 Store Karlskov 66 år gammel.
Hendes navn se Ringive døbte:

1719 d 15 oktober døbte jeg Peder Poulsens datter af Gammelby navnlig Kirsten, som frembaaren af Anne Hansdatter Christen Andersens hustru i Store Karlskov, og faddere var Christen Andersen, Peder Lassen, begge af Store Karlskov, Søren Nielsen, Jesper Iversens hustru og Peder Christensens hustru, alle af Gammelby.


1725- Anders Karlskov †1725+ .
Gift med hans kone ?(Karen Larsdatter *1682.03c †1734.08.16 Store Karlskov).
Børn:
Kirsten †1925.07.15 Store Karlskov.

1734- Niels Christensen †1724+ .
Gift 1730.10.28 i Ringive med Kirsten Knudsdatter af Tofthøj.
Børn:
Barn1 †1734.11.21 Store Karlskov.
Barn2 †1734.11.21 Store Karlskov.
Anne *1735c Store Karlskov †1736.03.07 13 uger gammel.


1744 Rasmus Christian Bruun Humble *1708.08.12 Faaborg, Sallinge, Fyn †1748.03.03 Store Karlskov søn af borgmester i Faaborg Christian Ottesen Humble *1656c †1722.02.03 (skifte) Faaborg og Valdborg Rasmusdatter Bruun *1678c Kinte?, Fyn †1715.08.19 Faaborg, Fyn.
Gift 1733.07.22 i Kollerup med Helvig Mathiasdatter Toppel †1750+ datter af Mathis Toppel (1730c foged i Grundet Birk) og Johanne Villadsdatter †1729.08.23 Sct. Nicolai, Vejle.
Rasmus ses i 1743 som fuldmægtig ved Lerbæk og Højgårds godser i Coldinghuus Amt.
Fra 1744-48 bærer Madame Bruns i Store Karlskov børn til dåb i Ringive kirke. Hun ses som enke i Vejle i marts 1750.
Rasmus køber noget øde gods op fx Lille Harrild i Brande hartkorn 1 6 0 2 i 1744 fra Kongen.
Enken — "efterladte fattige Enke" skriver hun sig — Helvig Toppel må i 1750 frasige sig arven, for skatten af Lille Harrild og for Godrom i Hejnsvig sogn hartkorn 1 0 1 0 kan ikke betales, hvorfor disse to steder konfiskeres af kongen.

1749 Knud Clausen *1698c †1787 Uhe, Ringive.
Gift 1728c med Johanne Olufsdatter *1707c Rostrup, Gadbjerg †1788 (skifte) Uhe datter af Oluf Pedersen *1682c Store Almstok, Vorbasse †1749- Rostrup og NN *1667c †1749 Rostrup, Gadbjerg.
Nævnt 1749 og 1762 af Store Karlskov.
Børn:
Oluf Knudsen *1730.08.06 Uhe, Ringive †1749.06.01 Store Karlskov.
Maren Knudsdatter *1733.07.12 Uhe †1793 Givskud By.
Gift 1757.10.07 i Ringive med enkemand Jørgen Andersen *1731.03.11 Givskud By †1786 Givskud By søn af Anders Jensen *1682c †1759.03.14 Givskud By og (gift 1723c) 2. kone Anne Marie Simonsdatter *1703c †1775 Givskud By.
Claus Knudsen *1736.09.09 Uhe †1811.05.10 Uhe, Ringive.
Gift 1. 1768.08.09 i Vorbasse med Else Iversdatter †1772c (ikke i Ringive kirkebog).
Gift 2. 1774c Vorbasse? med Else Marie Christensdatter *1744c †1775.06.05 Uhe.
Gift 3. 1776.06.02 i Vorbasse med Vibeke Christensdatter *1751c Silkeborg, Grene sogn †1831.07.09 Uhe.
Søren Knudsen *1739.08.30 Uhe overtager Store Karlskov, se nedenfor.
Margrethe Knudsdatter *1743.03.13 Uhe.
Gift 1762.06.30 i Ringive med enkemand Niels Hansen af Bostlund, Ringive.
Jes Knudsen *1746.07.10 Uhe.

1768c Søren Knudsen *1739.08.30 Uhe, Ringive †1775.07.16 (skifte) Store Karlskov søn af formand.
Gift 1768 i Nørup med Helvig Nielsdatter *1743 Gødding, Nørup †1830.01.15 Hesselbjerre, Thyregod datter af Niels Enevoldsen *1704 Præstegaarden, Nørup †1757 (skifte) Gødding, Nørup (søn af Envold Nielsen nævnt 1704-11 som fæster i Nørup Præstegård) og Maren Hansdatter *1710cc †1757+.
Søren Knudsen dør kun 36 år gammel og enken Helvig gifter sig straks igen.
Helvig Nielsdatters børn med 1. mand Søren Knudsen:
Johanne Sørensdatter *1769.05.28 Store Karlskov †1845 Givskud By.
Gift 1790.08.01 i Thyregod med Anders Jørgensen *1765 Givskud By †1844 Givskud By søn af Jørgen Andersen *1731.03.11 Givskud By †1786 Givskud By og Maren Knudsdatter *1733.07.12 Uhe, Ringive †1793 Givskud By.
Ses FT 1787 i Hesselbjerre.
Gift med en fætter: hans mor er søster til hendes far.
Maren Sørensdatter *1771.04.14 Store Karlskov †1808.11.26 (tyfus) Hesselbjerre 37 år gammel.
Ane Johanne Sørensdatter *1774.04.18 Store Karlskov †1857 Sønder Askær.
Gift 1799.10.18 i Thyregod med Jens Christensen *1774 Sønder Askær †1854 Sønder Askær søn af Christen Jensen *1729c Risbjerg, Brande †1783 Sønder Askær og med Karen Nielsdatter †1740c †1809 Grarup.

1776 Niels Andersen ?*Givskud By/Nørskov i Lindeballe? †1828.10.02 Hesselbjerre, Thyregod
Gift 1776.03.01 i Ringive med enke efter formand Helvig Nielsdatter, se ovenfor.
Flytter 1782 til Hesselbjerre i Thyregod sogn, se der for problemerne om hans fødested.
Helvig Nielsdatters børn med 2. mand Niels Andersen:
Anne Nielsdatter *1778.02.08 Store Karlskov, Ringive †1862 Hesselbjerre.
Gift 1801.09.08 i Thyregod Søren Christensen *1774 Nørre Askær, Brande †1836.01.29 Hesselbjerre søn af Christen Jensen *1751c Over Harrild, Ejstrup †1818 Nørre Askær og Ane Larsdatter *1738c Hyvild, Brande †1798 Nørre Askær.

1782c Niels Jespersen (Frøkjær) *1735.07.24 Uhe, Ringive †1817.09.06 Lille Karlskov, Ringive søn af Jesper Christensen og Mette Nielsdatter *1691c †1771.
Gift 1. 1759.03.22 i Ringive med Anne Marie Madsdatter *1738.01.12 Gødsbøl, Lindeballe †1768c datter af Mads Pedersen *1703c †1779.12.05 Gødsbøl og Mette Christensdatter *1700c †1786.11.01 Gødsbøl.
Gift 2. 1769.12.01 i Ringive af Uhe med Anne Marie Clausdatter *1748.04 Elkær, Ringive datter af Claus Elkær
Børn med 1. kone Anne Marie Madsdatter:
Mette Nielsdatter *1761.02.01 Uhe, Ringive †1845.01.04 Uhe.
Gift 1783.07.03 i Ringive med Thomas Olesen *1755.03.05 Høgelund, Ringive †1828.11.05 Elkær, Ringive søn af Oluf Thomsen og Mette Christensdatter
Bosat Elkær, Ringive.
Mette Marie *1764.12.30 Uhe +1765.02.27 to måneder gammel.
Maren Nielsdatter *1767.03.08 Uhe.
Gift 1793.12.18 i Ringive med Niels Fæstersen *1760c Oksenbjerre, Øster Nykirke søn af Fæster Nielsen *1729c †1787-1801 og Mette Christensdatter *1727c †1801+.
Bosat Oksenbjerre, Øster Nykirke.
Claus †1770.12.10 Uhe.
Børn med 2. kone Anne Marie Clausdatter:
Anne Marie Nielsdatter *1771.03.24 Uhe.
Gift 1798.06.30 i Ringive med Hans Nielsen af Sødover, Nørup (gift 1. 1782 i Langskov med Karen Olufsdatter af Ølholm, Langskov).
Bosat Sødover, Nørup sogn.
Claus Nielsen *1773.04.25 Uhe.
Gift 1805.11.09 i Ringive med Mette Clausdatter af Elkær, Ringive.
Hans far Niels Jespersen skrives i trolovelsen 1805 af Lille Karlskov.
Jesper Nielsen *1775.04.14 Uhe, Ringive †1830 Sillesthoved, Give.
Gift 1. med Karen Hansdatter *1776c Sillesthoved? †1812 Sillesthoved formodet datter af Hans Pedersen (Banch) *1737c Vorbasse? †1785 Sillesthoved og Mette Jacobsdatter *1754c Give By †1824 Sillesthoved.
Gift 2. gang 1812.02.02 i Ringive med af Store Karlskov, Ringgive Anne Nielsdatter *1784.12.19 Gammelby, Ringive datter af Niels Sørensen *1755c og Anne Christensdatter *1745c.
Bosat som gårdmand i Sillesthoved i Give.
Mette Marie Nielsdatter *1777.12.07 Ringive.
Gift 1799.11.09 i Ringive med Hans Christensen *1773c.
FT 1801 i Store Karlskov, i vielsen kaldet Hans Christian Hansen.
Christen Nielsen *1780.06.09 Store Karlskov.
Ane Katrine Nielsdatter *1782.05.25 Store Karlskov.
Kirsten Nielsdatter *1785.08.28 Store Karlskov.
Gift 1808.10.08 i Ringive med Peder Caspersen *1779.12.09 Mørup, Nørup †1850-60 Mørup søn af Casper Christensen *1737c †1818.04.20 Mørup og Margrethe Pedersdatter ?*1743.09.08 Lindeballe By †1822.09.05 Mørup.
Bosat Mørup i Nørup. FT 1834, 1840.
I FT 1845 kaldes han hjulmand og de bor i Nørup By i et hus.
FT 1850 igen nævnt af Mørup.
Søren *1788.05.11 Store Karlskov †1788.07.06 to måneder gammel.
Folketælling 1787 Karlskov- Store Niels Jespersen (Frøkjær)   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Niels Jespersen Frøkjær601735 Uhe Ringive 1817 Karlskov- Lille Ringive Meget forvirret indførsel, børnene angivet med forkert mor, aldrene er helt ved siden af Niels Jespersen otte år for gammel, konen ni år for ung, børnene ofte tre år forkerte.
kone 2 1Anne Marie Clausdatter401748 Elkær Ringive   
søn 2 Jesper Nielsen91775 Uhe Ringive  1. ægteskab falsk.
søn 2 Christen Nielsen101780 Karlskov- Store Ringive  1. ægteskab falsk.
dat. 2 Anne Marie Nielsdatter171771 Uhe Ringive  1. ægteskab falsk. Gift 1798 med Hans Nilsen af Sødover i Nørup sogn.
dat. 2 Anne Katrina Nielsdatter81782 Karlskov- Store Ringive   
dat. 2 Mette Marie Nielsdatter71777 Ringive  Gift 1799 med Hans Christensen FT 1801 i Store Karlskov.
dat. 2 Kirsten Nielsdatter11785 Karlskov- Store Ringive  Gift 1801 med Peder Caspersen bosat Mørup, Nørup, hvor han kom fra.

Folketælling 1801 Karlskov- Store Niels Jespersen (Frøkjær)   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 2Niels Jespersen661735 Uhe Ringive 1817 Karlskov- Lille Ringive I FT 1801 passer aldrene i denne familie, i FT 1787 helt vild.
kone 2 1Anne Marie Clausdatter541748 Elkær Ringive   
søn 2 Claus Nielsen281773 Uhe Ringive  Gift 1805 med Mette Clausdatter af Elkær.
dat. 2 Kirsten Nielsdatter141785 Karlskov- Store   Gift 1808 med Peder Caspersen af Mørup, Nørup.


1799 Hans Christian Hansen (Christensen) *1773.04.12 Møbjerg, Sønder Omme †1814+ søn af Hans Lauridsen *1739.02.08 Filskov, Sønder Omme †1821.01.31 Møbjerg (søn af Laurids Hansen *172.05.29 Filskov †1782.10.26 Møbjerg og Johanne Pedersdatter *1710 Dyrvig, Hoven †1781.10.25 Møbjerg) og 1. kone Maren Christensdatter *1746 Almstok, Vorbasse †1792.06.06 Møbjerg..
Gift 1799.11.09 i Ringive med Mette Marie Nielsdatter *1777.12.07 Ringive †1814+ datter af formand.
Hans Christian Hansen kaldes også Hans Christensen. Datteren Maren kaldes Møbjerg, hvor faderen kommer fra. Maren var hans mors navn.
Børn:
Hans *1801.04.05 Store Karlskov.
Niels *1803.06.12 Store Karlskov
Else Marie *1805.08.25 Store Karlskov
Christen *1809.02.19 Store Karlskov
Anne Marie *1811.09.01 Store Karlskov
Maren Møberg *1813.12.25 Store Karlskov
Folketælling 1801 Karlskov- Store Hans Christian Hansen (Christensen)   1. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G man 1Hans Christian Hansen Christensen281773c   Skrives baade Hans Christian Hansen og Hans Christensen.
kone 1Mette Marie Nielsdatter241777 Ringive  Gift 1799 med Hans Christensen FT 1801 i Store Karlskov.
søn Hans Hansen11801 Karlskov- Store   *1801.04.05, hvilket vil sige folketællingen er ikke udført 1. feb. 1801 men efter 5. april!


6 Andet
1724 d. 20 octobr trolovede jeg Hans Nielsen af Ulken og Anne Christensdatter af Lille Karlskov og dom 23 p trinit d. 19 nov copulerede jeg dennem.
1730 d 27 octob. troel og derefter copul jeg Niels Lassen af Store Karlskov og Johanne Christensdatter.
1730 d 28 octob trolovede og derefter copulerede jeg Peder Andersen af Brande sogn og Maren Christensdatter af Store Karlskov 1731 d. 13 feb trolovede og derefter d. 3 juli copulerede jeg Christen Nielsen i Nørre Langelund og Anne Larsdatter af Store Karlskov.
1732 Hans Andersen på Karlskov, kone Helen Simonsdatter *1669c †1732.06.23 begravet i Lindeballe kirkegård.
1740 Maren Iversdatter af Karlskov begravet *1668c †1740.02.09 Karlskov.
1740 Maren Lauridsdatter af Lille Karlskov begravet †1740.10.13 Lille Karlskov.
1749 Anders Nielsen af Lille Karlskov begravet *1679c †1749.06.01 70 år.
1764 Hans Karlskov og kone begravet 1764.02c.
1764 den 24 januari bleve Erik Johansen af Gammelbye og pigen Maren Pedersdatter trolovede udi Store Karlskov. Pigen løb bort. Cop den 16 mart 176?.
1765 den 26 september bleve Johan Jørgensen af Bøllund og Mette Jensdatter trolovede i Store Karlskov. Den 26 october copulerede. (Mette Jensdatter datter af Karen Nielsdatter *1713c †1794.04.17 Brandlund, Brande)
1766 Christen Karlskovs dødfødte barn. I Tofthøj, se døde 1770.
1770 eodem die blev Christen Karlskovs barn som døde navnløst af Tofthøj begravet †1770.09.23 Tofthøj, Gadbjerg.
1775 den 19 octobris bleve enkemanden Niels Nielsen {Gravel} af Farre og pigen Anne Christensdatter af Lille Karlskov trolovede. Den 14 juni 1776 copulerede.
1777 d 25 april blev Maren Hansdatter Jerlev af Store Karlskov begravet 76 år. *1701c †1777.04.25 Store Karlskov.
1779 d 14 februar blev Niels Grauels enke {Anne Christensdatter} begravet af Lille Karlskov 27 år. (Fik barn døbt Niels 21. juni 1778 som enke i Lille Karlskov).
1781 d 31 december blev Christen Pedersen af Lille Karlskov begravet 94 år *1693cc †1781.12.31 Lille Karlskov.
1782 Enkekone Maren Vedstedsdatter i Lille Karlskov. 1782 den 24 octobris blev enkemand Søren Nielsen og enkekone Maren Vedstedsdatter trolovede i Lille Karlskov. Enkemanden var fra Gammelbye. Den 7 decembris copulerede.
1785 den 10 juli blev Kirsten Mortensdatters uægte barn Kirsten Marie confirmeret. Udlagt til barnefader en skibskarl Arnold Pallesen fra Højer ved Tønder, hvis lejermål er angivet for det grevelige herskab i Bredstedt til bødernes oppebærelse. Båret af pigen Kirsten Henrichsdatter her i præstegården. Faddere Peder Karlskov, Niels Olufsen og begge døttre og Maren Karlskov.
1785 d 3 oktober blev Kirsten Mortensdatter af Lille Karlskov begravet 12 uger gammel hendes barn Kirtsten Marie.
1786 d 5 november blev Peder Karlskovs moder Maren Christensdatter begravet i sit 73 år *1713c †1786.1105 Karlskov.
1787 d 25 november blev Johan Jensens kone af Lille Karlskov begravet 65 år, navnlig Kirsten Pedersdatter *1722c †1787.11.25 Lille Karlskov.
1806 d 13 juli ungkarl Søren Olesen af Store Karlskov og pigen Mette Pedersdatter af Nørre Langelundhus. Forlovere Thomas Olesen af Elkiær og Claus Pedersen af Hallundbæk i Omme sogn. Ægteviede i Ringgive kirke 25 oktober.
1842 d 26 december enkemand Niels Christensen af Ulkind 42 år og pigen Else Marie Clausdatter af Lille Karlskov 30 år. Forlovere Christen Clausen og Mads Christensen.


Langelund generelt
1 Introduktion
Sønder Langelund ligger syd for Omme Aa, Nørre Langelund nord for. Navnet Langelund ses første gang 1570. I Sønder Langelund ligger Egsgaard.

2 Fæstere

3 Ejere

4 Familier med børn

6 Andet


Langelund Nørre
1 Introduktion

2 Fæstere
1755 Donneruplund Jordebog:

Hans Jespersen hartkorn 1 5 3 2
Mathias Madsen 1 5 2 2
Hans Madsen 1 5 3 2
Lars Christensen 1 5 3 2

1760 Donneruplund auktion:
Sr. Bagger d. 10.1.1761 afstået dette bud til Hr. magister Borch.
(Sr. Anders Bagger var en hartkornsødelægger. Overalt hvor han kan få fingre i det, gør han hartkornet lige for alle gårde, så man ikke længere kan skelne gårdene ud fra hartkornet. Han være i al evighed af slægtsforskere forbandet.)

Hans Jespersen hartkorn 2 2 2 2/3
Mathias Madsen 2 2 2 2/3
Hans Madsen 2 2 2 2/3


3 Ejere

4 Familier med børn
Matr. 3A hartkorn 1 5 3 2 senere 2 2 2 2/3:
1710c Mads Hansen *1675c †1752.04.04 Nørre Langelund.
Gift med Anne Mathiasdatter *1690cc †1761.02.24 Nørre Langelund.
Børn:
Kirsten Madsdatter †1756.08.01 Nørre Langelund.

1756 d 1 august blev sl. Mads Hansens datter Kirsten Madsdatter af Nørre Langelund begravet.

Hans Madsen, overtager gården.
Mathias Madsen *1720.05.02 Nørre Langelund †1767.01.22 Nørre Langelund.
Gift med NN †1767.03.29 Nørre Langelund.
Børn:
Mads *1763.01.01 Nørre Langelund †1763.06.24 syv måneder gammel.
Mette Madsdatter *1724.08.27 Nørre Langelund.
Søren Madsen *1727.05.18 Nørre Langelund †1762.12.10 Nørre Langelund 35 år 7 måneder gammel.

1742c Hans Madsen *Nørre Langelund †1780+ søn af formand.

Gift 1. 1742.11.27 i Sønder Omme med Margrethe Jakobsdatter *1717.11.21 Omvraa, Sønder Omme †1764.04.01 Nørre Langelund, Ringive datter af Jakob Jensen Karstoft *1690.04.06 Omvraa †1771.05.07 Omvraa og Maren Pedersdatter *1795cc †1720.04.03 Omvraa.

Gift 2. 1767.11.10 i Ringive med enke af Nørre Langelund Ingeborg Madsdatter.

Ejes af Donneruplund 1755, se jordebog.
Hans Madsen af Nørre Langelund ses som fadder første gang 1742 i kirkebogen og sidste gang afsikret 1779, i FT 1787 er han ikke i Ringive, da ville han være ca. over 67.
Hans Madsen fadder 1791 kan være hvem som helst af det navn.
Hverken Hans Madsen eller 2. kone Ingeborg Madsdatter er set døde i Ringive kirkebog 1779-87, men kan være flyttet til et andet sogn.
Børn:
Maren *1744.02.02 Nørre Langelund måske død spæd.
Anne Marie Hansdatter *1745.06.08 Nørre Langelund.
Bærer 1777.
Mads Hansen *1748.09.01 Nørre Langelund †1818.10.05 Nørre Langelund. Se nedenfor.
Maren Hansdatter *1751.10.17 Nørre Langelund.
Jakob Hansen *1755.07.20 Nørre Langelund.
Kirsten Hansdatter *1758.09.24 Nørre Langelund.
Peder *1762.11.14 Nørre Langelund †1762.11.21 en uge gammel.

1778c Mads Hansen *1748.09.01 Nørre Langelund †1808.10.05 Nørre Langelund søn af formand.
Gift 1778.03.13 i Grindsted med af Hinnum i Grindsted trolovet i Silkeborg, Grene Johanne Marie Christensdatter *1757c.
Børn:
Hans *1779.05.30 Nørre Langelund †1787.04.15 otte år gammel.
Anne Margrethe Madsdatter *1780.12.10 Nørre Langelund.
Gift 1806.09.14 i Ringive med Jens Villadsen.
Christen Madsen *1782.04.26 Nørre Langelund †1855+.
Gift 1. med Karen Marie Clausdatter *Bøvl, Sønder Omme.
Gift 2. med Maren Sophie Jørgensdatter *1802c Hejnsvig, Ribe Amt.
Kirsten Madsdatter *1785.02.06 Nørre Langelund.
Hans Madsen *1788.10.12 Nørre Langelund, overtager gården.
Else Marie Madsdatter *1792.01.29 Nørre Langelund †1864.10.07 Grene, Skarrild.
Gift med Peder Poulsen *1791.10.04 Skarrild †1870.09.06 Grene, Skarrild søn af Poul Christensen Toudal *1752c †1831 (skifte) Grene og Anne Pedersdatter af Bassumgaard *1755c Sønder Felding †1825 Skarrild.
Folketælling 1787 Langelund- Nørre Mads Hansen   26
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Mads Hansen311748 Langelund- Nørre Ringive 1808 Langelund- Nørre Ringive  
kone 1Johanne Marie Christensdattter301757c Hinnum Grindsted   
dat. Margrethe Madsdatter51780 Langelund- Nørre Ringive   
søn Christen Madsen31782 Langelund- Nørre Ringive 1855+  Overtager gården.
dat. Kirsten Madsdatter21785 Langelund- Nørre Ringive   

Folketælling 1801 Langelund- Nørre Mads Hansen   18
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Mads Hansen561748 Langelund- Nørre Ringive 1808 Langelund- Nørre Ringive  
kone 1Johanne Marie Christensdattter511757c Hinnum Grindsted  Alder fra FT 1787 anses for pålideligere.
søn Christen Madsen181782 Langelund- Nørre Ringive 1855+  Overtager gården.
dat. Kirsten Madsdatter121785 Langelund- Nørre Ringive   
søn Hans Madsen101788 Langelund- Nørre Ringive 1855+   
dat. Else Marie Hansdatter71792 Langelund- Nørre Ringive 1864 Grene Skarrild Gift med Peder Poulsen af Grene i Skarrild. Bosat Skarrild.


1817c Hans Madsen *1788.10.12 Nørre Langelund †1855+.
Gift 1817.05.17 i Sønder Omme med Marianne Andersdatter *1791.02.13 Filskov, Sønder Omme †1850-55 Nørre Langelund datter af Anders Jensen *1752c †1835.07.09 Filskov og Anne Kirstine Svenningsdatter *1762.02.06 Galstho, Starup †1813.07.21 Filskov.
Børn:
Ane Kirstine Hansdatter *1818c Nørre Langelund.
Mads Hansen *1820c Nørre Langelund overtager gården.
Anders Hansen *1822c Nørre Langelund.
Gift med Ane Kirstine Andersdatter *1829c Randbøl.
Bosat Nørre Langelund.
Christen Hansen *1824c Nørre Langelund.
Johanne Marie Hansdatter *1827c Nørre Langelund.
Svenning Hansen *1830.08.24 Nørre Langelund.
Gift medElse Kristine Jensen *1840.07.18 Billund, Grene sogn.
FT 1855 hjemme ved brodren Mads.
Bosat Nørre Langelund.
10 Børn, se ASA Web Site.
Kirsten Hansen *1834c Nørre Langelund.
Plejebarn:
Ane Kirstine Hansen *1832c Sønder Omme (Taterpige FT 1850).
Else Hansen *1848c Kollerup.

1851 Mads Hansen *1820c Nørre Langelund †1862c Nørre Langelund.

Gift 1. 1853c med Kirsten Christensdatter *1830c Møbjerg, Sønder Omme (Plejedatter i Grindsted).

Gift 2.1858.10.21 i Grindsted med Johanne Nielsdatter *1827.05.15 Hinnum, Grindsted †1880+ datter af Niels Knudsen *1779.04.30 Hinnum †1861.11.28 Morsbøl, Grindsted og Karen Margrethe Sørensdatter *1784c Grene sogn †1856.06.14 Hinnum.


1862 Jørgen Kjeldsen *1831.10.09 Dørslund, Brande søn af Kjeld Pedersen *1777.03.16 Sønder Askær, Brande †1852 Brande og Sidsel Pedersdatter *1785.10.23 Usseltoft, Brande †1865 Grarup, Brande.

Gift 1. 1862 i Ringive med enken Johanne Nielsdatter, se ovenfor.

Gift 2. 1880+ med Johanne Møller Christensen.

Børn:
Mads Kjeldsen *1866.02.20 Nørre Langelund.
Kjeld Peder *1867.08.27 Nørre Langelund †1870.05.30 knap tre år.
Sidsel Kjeldsen *1871.04.15 Nørre Langelund †1936.08.04.
Gift 1903.07.28 i Ringive med Kristen Bøndergaard *1874.02.27 Astrup, Hee sogn †1955.11.22 Ringive søn af John Thomsen Bøndergaard *1847.10.26 Hee †1935.03.04 Hee og Sidsel Kirstine Simonsen *1837.09.23 Hover †1900.11.13 Henne.
Bosat Ulkind i Ringive
.
1896 Mads Kjeldsen *1866.02.20 Nørre Langelund.
Gift 1889.12.28 i Ringive med Maren Sørensen *1867.01.11 Gammelby, Ringive datter af Søren Jensen og Marie Christensen.
Børn:
Johanne Marie *1890.04.19 Nørre Langelund †1890.09.25 fem måneder gammel.
Jørgen Peder Kjeldsen *1891.08.23 Nørre Langelund.
Johannes Marinus Kjeldsen *1893.12.21 Nørre Langelund.
Jens Skov Kjeldsen 1896.05.14 Nørre Langelund, konf. 1910 Ringive.
Marie Anna Kristensen Kjeldsen *1899.04.13 Nørre Langelund. Konf. 1913 Ringive.
Kjeld Peder Kjeldsen *1901.07.01 Nørre Langelund. Konf. 1915 Ringive.
Dagny Amalie Kjeldsen *1904.10.31 Nørre Langelund.
Juel Ejnar Kjeldsen *1909.12.24 Nørre Langelund.

6 Andet


Langelund Sønder
1 Introduktion
Sønder Langelund ligger syd for Omme Aa, Nørre Langelund nord for. Navnet Langelund ses første gang 1570. I Sønder Langelund ligger Egsgaard.

2 Fæstere

3 Ejere

4 Familier med børn
Husmandssted matr. 1B Sønder Langelund, udstykket fra 1A 1851.
Hartkorn 0 5 0 2¾ omkring 25 tønder land, en lille del fra Elkær nemlig matr. 2M.
Udarbejdet og stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2017.

1842 Eske Knudsen *1812.12.15 Karlsgaarde, Øse sogn, Ribe Amt †1880+ søn af gårdfæster i Karlsgaarde Knud Eskesen *1785c Karlsgaarde †1828.08.22 Karlsgaarde og Sophie Margrethe Hjorth *1785.05.12 Vester Nykirke sogn, Ribe Amt †1867.04.09 Karlsgaarde.
Gift 1833.10.26 i Øse med Mette Larsdatter *1808.06.11 Oved, Øse †1882.02.13 Ringive datter af gårdfolk i Oved i Øse Las Jensen *1775c Oved †1833.03.03 Oved og Ane Christensdatter *1769 Haltrup, Øse †1831.02.12 Oved.
Familien bor først 9 år i Øse før de flytter i Sønder Langelund i maj 1842, men først ni år senere får den skøde på husmandsstedet matr. 1B. Af dets hartkorn 0 5 0 2¾ udstykker Eske Knudsen matr. 1D som kaldes et selvejerhus med hartkorn 0 1 0 2¾ i 1868 til Anders Peder Hansen.
Børn:
Knud Eskesen *1834.04.03 Nyby, Læborg sogn, Ribe Amt †1903.11.14 Vostrup, Lønborg, Ribe Amt.
Gift 1859.05.21 i Øster Snede med Jacobine Jacobsen *1835.08.15 Harresø Mark, Givskud †1922.02.02 Egvad sogn, Ringkøbing Amt datter af ungkarl Jacob Jørgensen og Trine Rasmusdatter *1814.03.13 Over Barrit, Barrit, Vejle Amt †1864.12.07 Kolding Slotssogn.
Husmand Filskov Mark, Sønder Omme sogn. Fæstehusmand Vostrup, Lønborg sogn.
Kun en af deres otte børn bliver voksen, de andre dør spæde eller nogle år gammel.
Børn:
Eske *1859.12.24 Stilbjerg †1860.01.12 tre uger gammel.
Eske *1862.02.09 Stilbjerg †1869.12.10 Sønder Langelund syv år gammel.
Catrine Kirstine *1865.05.26 Stilbjerg †1870.03.26 Filskov, Sønder Omme fem år gammel.
Mette *1867.12.21 Filskov †1870.04.16 Filskov godt to år gammel.
Eske Knudsen Eskesen *1870.05.30 Filskov Mark, Sønder Omme †1957.11.02 De gamles Hjem, Sønder Felding.
Gift 1893.11.28 Ringive med Nielsine Kirstine Pedersen *1873.08.04 Stilbjerg, Ringive †1952.01.13 Sandet, Sønder Felding datter af Anders Pedersen *1828.08.26 Brandlund, Brande †1906.09.20 Sønder Langelund og Karoline Pedersdatter *1833.07.07 Stilbjerg, Ringive †1906.12.25 Sønder Langelund Mark, Ringive.
Karl Kristian *1873.03.31 Vostrup, Lønborg †1873.04.06 en uge gammel.
Karl Kristian *1874.03.12 Vostrup, Lønborg †1874.05.04 seks uger gammel.
Karl Kristian *1876.05.19 Vostrup, Lønborg †1884.01.30 Vostrup syv år gammel.
Jens Lorenzen *1837.09.26 Øse †1837.11.04
Ane Eskesdatter *1838.12.04 Rønrøgel, Øse overtager gården, se nedenfor.
Inger Marie Sophie Margrethe Eskesdatter (kaldet: Marie Haugstrup)*1841.02.17 Oved, Øse †1929.02.08 Vidtskue, Egsgaard Mark, Ringive.
Gift 1865.11.08 Ringive sogn med Niels Christian Pedersen Hansen af Nørskov *1835.12.04 Hjortsvang Mark, Linnerup, Skanderborg Amt †1899.10.19 Sønder Langelund Mark søn af Gårdmand i Nørskov i Lindeballe Hans Pedersen (Haustrup) *1803.04.07 Tørring sogn, Skanderborg Amt †1873.02.11 Nørskov og Johanne Sofie Kristoffersdatter *1804c København †1881.11.10 Nørskov.
Marie Haugstrup fremstiller jydepotter.
Han er husmand af "Vidtskue" Sønder Langelund Mark, Ringive sogn, Matr. 2q ejerlav Sdr. Langelund.
Børn:
Johanne Sophie Hansen *1867.01.18 Sønder Langelund †1944.01.21 Glamsdalen, Køng sogn, Odense Amt.
Gift 1888.02.10 i Ringive med ungkarl og husmand af Omvraa Mark, Sønder Omme Hans Pedersen *1865.07.08 Uhe, Ringive †1943.10.15 Glamsdalen, Køng søn af Karen Pedersen *1839.05.04 Ringive sogn †1909.08.17 Loft, Grindsted og Morten Nielsen af Refstrup.
Han er banearbejder ved DSB, De danske Statsbaner.
Hun er ledvogter i Holte, Køng.
Eske Hansen (Haugstrup) *1868.06.15 Langelund †1951.03.27 Grønbjerg, Ringive.
Gift 1890.03.01 i Blåhøj med Jensine Pedersen *1859.03.16 Bøvl Norge, Sønder Omme †1929.05.07 Vidskue, Egsgaard Mark, Ringive datter af husmand af Bøvl Norge i Sønder Omme Peder Jensen *1814.04.27 Vesterbjerre, Sønder Felding †1871.01.11 Bøvl Norge og Ane Nielsdatter *1817.05.13 Skovsende, Sønder Omme †1891.10.15 Blåhøj skole.
Gårdmand i Grønbjerg i Ringive.
Mette Marie Hansen *1870.02.16 Sønder Langelund Gift 1894.04.07 Ringive sogn med ungkarl, smed, Therkild Kidde Pedersen *1869.02.28 Farre Mølle, Give søn af mølleforpagter Farre Mølle Johannes Andreas Pedersen *1834.04.10 Gunderup, Årre sogn, Ribe Amt †1913.02.17 Filskov og Johanne Therkildsen *1838.03.06 Sillehus, Nørup †1923.08.20 Filskov.
Husmand og smed i Omvraa, Sønder Omme. Husmand på Hjortlund Mark i Filskov. Smedemester af Filskov.
Deres begravelser ikke fundet.
Hans Christian Hansen (Haugstrup) *1871.12.21 Sønder Langelund †1910.08.02 Thyregod By.
Gift 1898.10.29 i Grene sogn med Maren Mikkelsen *1877.11.25 Billund, Grene †1957.05.30 Vandborg, Thyregod datter af husmand af Billund, Grene Niels Mikkelsen *1848.04.20 Almstok, Randbøl †1905.12.28 Billund og Ane Olesen *1849.04.03 Krog, Grene †1904.03.01 Billund, Grene.
Navneændring Hansen til Haugstrup 22. dec. 1905.
Hun var jordemoder i Aadum sogn i Ringkøbing Amt og Thyregod sogn i Vejle Amt.
I 1885 mister de tre bøn til difteritis.
Hun blev gift 2. 1911.10.13 i Thyregod med Anders Rasmus Andersen af Thyregod *1872.10.07 søn af husmand i Thyregod Mathias Andersen og Maren Sørensen.
Jensine Christine Hansen *1873.11.28 Sønder Langelund †1901.09.27 (tuberkulose) Store Vorslunde, Give.
Gift 1896.11.12 Ringive sogn med ungkarl husmand af Store Vorslunde Dorthinus Troelsen *1867.09.21 Voerslunde †1957.02.06 Frederiksberggade 35, Give By søn af Mads Troelsen *1833.03.01 Høgelund, Ringive sogn †1915.06.20 Store Vorslunde og Ane Kristensen Skals *1826.10.04 Skærlund, Brande sogn †1895.01.19 Vorslunde.
Husmand i Store Vorslunde i Give
Jens Peder *1876.09.23 Sønder Langelund †1885.07.04 (difteritis) Sønder Langelund ni år gammel..
Augustinus *1878.08.27 Sønder Langelund †1882.05.08 knap fire år gammel.
Georg Kristoffer *1880.03.20 Sønder Langelund †1885.07.06 (difteritis) fem år gammel.
Augustinus Leopold *1882.11.15 Sønder Langelund †1885.06.24 (difteritis) godt to år gammel.
Lars Peter Eskesen *1845.06.27 Langelund Mark †1906.06.07 Egsgaard Mark, Ringive.
Gift 1870.06.29 Nørup med Ane Johanne Nielsdatter af Skjefshus (Schafhus, Fårehus), Nørup *1845.12.23 Skjefshus, Nørup †1917.07.19 Egsgaard Mark datter af gårdmand i Nørup Niels Nielsen *1805.12.08 Trøgelborg, Ringive †1870.05.11 i Skjefshus, Nørup og Karen Margrethe Sørensdatter *1802.04.15 Engelsholms Mark, Nørup †187 Skjefshus.
Husmand af Egsgaard Mark, Ringive sogn.
Børn:
Niels Christian Eskesen *1872.07.22 Stilbjerg.
Ses FT 1880 hjemme.
Karen Margrethe Eskesen *1875.08.16 Stilbjerg †1890.09.14 Egsgaard Mark.
Mette Eskesen *1878.02.10 Stilbjerg †1948.05.11 "Vibekær", Egsgaard Mark.
Ugift gårdejer af "Vibekær", Egsgård Mark, Ringive sogn. Matr. 2h, ejerlav Sdr. Langelund.
Mette Eskesen er nævnt i "Danske Landbrug" 1944:

Mette Eskesen, Gårdejerske, "Vibekær", Egsgaard, Filskov. Født i Vibekær 10.2.1878. Datter af Lars Peter Eskesen. Gårdens navn er "Vibekær"; dens stuehus er fra 1939, har været slægtsgård i 82 år og er overtaget af Mette Eskesen i 1905. Der var dengang opdyrket 35 Tdl. mod nu 49 Tdl. Ejendomsskyld 15.500, grundskyld 5.000. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 3 ungkvæg, 2 svin og 6 får. Den er nu 3 heste, 10 køer, 10 ungkvæg og 30 svin.

Jens Madsen Eskesen *1847.01.25 Sønder Langelund †1860.06.25 (druknet) Stilbjerg, Ringive 13 år gammel.
Christen *1848.11.05 Sønder Langelund †1849.01.17 knap tre måneder gammel.
Christen *1849.11.11 Sønder Langelund †1858.04.23 Stilbjerg otte år gammel.
Maren Eskesen *1851.05.23 Sønder Langelund †1921.01.14 Hallundbæk, Blåhøj sogn.
Gift 1881.04.29 Filskov kirke, Sønder Omme sogn med enkemand2 husmand af Filskov Morten Andersen *1835.02.24 Farre, Give †1928.05.02 Thyregod Plejehjem søn af husmand af Farre, Give Anders Mortensen *1799.04.17 Krarup, Tistrup sogn, Ribe Amt †1866.09.24 Farre og Johanne Lauridsdatter *1801.08.18 Geil, Tistrup †1885.11.14 Oksenbjerre, Øster Nykirke.
Husmand af Filskov Mark og Lille Brande Mark i Sønder Omme sogn. Husmand i Hallundbæk i Blåhøj sogn.
Børn:
Karl Marius Andersen *1881.07.04 Filskov, Sønder Omme †1935.03.22 Hjortlund, Filskov sogn.
Gift 1911.01.31 Blåhøj sogn med Anna Marie Margrethe Sophie Christensen *1889.05.17 Skive By †1956.04.18 Filskov datter af arbejdsmand Johan Christian Christensen *1853.12.23 Vils, Vejerslev sogn, Thisted Amt †1897.11.04 Lødderup sogn, Thisted Amt og Maren Mikkelsen *1856.02.29 Lødderup.
Afholdsvært og vognmand i Blåhøj By. Statshusmand i Hjortlund, Filskov sogn.
Johannes Ingesen Andersen *1883.02.04 Filskov †1930+. Gift 1909.12.27 i hjemmet i Sønder Omme Østersogn med Elna Johanne Nielsen *1889.05.09 Nyby, Sinding sogn, Ringkøbing Amt datter af husmand Søren Nielsen *1846.11.15 Braadjord, Sinding sogn, Ringkøbing Amt †1907.05.28 Sinding og Sidsel Marie Kristensen *1849.11.13 Fjederholt, Rind sogn †1934.03.01 Brande By.
FT 1930: Fodermester på Hejlsgård, Hejls sogn, Vejle Amt.
Eske Imanuel Andersen *1884.12.16 Filskov †1930+.
Gift 1911.11.21 Skærlund kirke, Brande sogn med Thyra Olga Dagmar Thomsen *1891.02.06 Omvraa, Sønder Omme datter af husmand af Skærlund Hans Kristian Thomsen *1853.01.28 Baunsgård, Give †1937.01.26 Filskov og Birthe Marie Kristensen *1854.03.18 Dørken, Thyregod †1927.05.26 Blåhøj.
FT 1930: Fodermester i Tønning i Skanderborg Amt.
Laurids Andersen *1887.01.29 Lillebrande, Sønder Omme †1961.09.21 Vejlevej 15, Brande By.
Gift 1911.08.01 i Blåhøj med Nikoline Nielsen *1888.08.13 Uhe Mark, Ringive †1961.11.05 Brande By datter af Husmand af Uhe Peter Nielsen *1845.05.31 Vilstrup, Skibet sogn †1892.12.30 Uhe og Thilda Svensdotter (Mathilde Svendsen) *1852.01.05 Södra Ljunga Församling, Sverige †1912.06.26 Lillering Mark, Framlev sogn, Aarhus Amt.
Arbejdsmand, banebetjent ved Funder-Bramminge jernbanen.
Frederik Ingvard Andersen *1889.10.06 Lillebrande, Sønder Omme †1939.09.16 Østerby, Sønder Omme.
Gift 1914.02.03 i Blåhøj med Jacobine Christine Jespersen *1893.03.24 Præstegaardshede, Vorgod sogn, Ringkøbing Amt datter af husmand af Barslund i Skarrild Jesper Opsund Jespersen *1868.07.31 Skærbæk, Nørre Vium sogn, Ringkøbing Amt †1950.10.27 Barslund og Maren Kirstine Pedersen *1866.10.07 Horstedgårds Mark, Højen sogn, Vejle Amt †1944.01.22 Barslund.
Arbejdsmand i Sønder Omme.
Jens Kristian Andersen *1894.04.19 Sønder Omme †1913.05.31 Hallundbæk, Blåhøj 19 år gammel.
1878 Frederik Jacobsen *1838.05.29 Farre, Give †1891.08.08 Sønder Langelund søn af husmand i Farre i Give Jacob Hansen *1815.10.03 Brændgaard, Lindeballe sogn †1874.03.01 Lønå, Thyregod og Bodil Nielsdatter *1816.06.08 Farre †1850.04.23 Farre.
Gift 1865.11.08 Ringive med Ane Eskesdatter *1838.12.04 Rønrøgel, Øse †1906.12.20 Sønder Langelund Mark datter af formand.
Husmand af Sønder Langelund vel indtil 1891.
Børn:
Bodil Jacobsen *1866.01.28 Egsgaard Mark, Ringive †1937.04.22 Karlskov Mark, Ringive.
Gift 1888.10.19 i Ringgive med ungkarl husmand af Lille Karlskov Mark Johan Kristian Andresen *1857.11.06 Svabsted, Gottorp Amt. (Schwabstedt, Husum Amt) søn af (kirkebog begravelsen:) Andreas Andresen og Maria Kühl eller korrekt FT1860 Schwabstedt, Husum af Johann Andresen *1810c Schwabstedt og Maria geboren Juhl *1815c Tönning.
Husmand, matr. 2o, 1p, 1n i 1906 i Lille Karlskov, Ringive
Jens Christian Jacobsen *1867.11.24 Egsgaard Mark †1947.05.10 De gamles Hjem, Grindsted.
Gift 1. 1891.11.24 Ringive med Else Kirstine Amalie Hansen *1872.05.25 Omvraa, Sønder Omme †1906.04.23 Bæksgård, Give datter af husmand af Omvraa Iver Hansen *1826.11.07 (konfirmations oplysning i følge FT i Marstrup, Hoptrup sogn, Haderslev Amt) †1912.04.01 Lillebrande, Sønder Omme og Karen Rasmussen *1832.10.09 Eltang †1873.05.01 Omvraa.
Gift 2. 1911.07.04 borgerligt i Give med Dorthe Kirstine Jakobsen *1874.04.27 Bilstrup, Skive Landsogn †1913.01.30 Give datter af husmand af Bilstrup i Skive Landsogn Jakob Pedersen Lerche og Karen Marie Jakobsen.
Husmand af Bæksgård i Give og arbejdsmand.
Jacob Peter Jacobsen *1869.04.14 Egsgaard Mark, overtager gården, se nedenfor.
Eske *1871.02.21 Egsgaard Mark †1886.02.15 (difteristis) Sønder Langelund Mark 15 år gammel.
Hans Christian Marius *1873.07.18 Egsgaard Mark †1873.09.24 to måneder gammel.
Mariane Christine Sarine Jacobsen *1874.06.25 Egsgaard Mark †1944.06.21 Øgelund, Give.
Gift 1894.06.26 Ringive med ungkarl og husmand af Sønder Langelund Anders Peter Nielsen *1870.10.14 Uhre Skov, Hover sogn, Vejle Amt †1927.10.19 Sønder Langelund søn af teglbrænder af Uhre Skov Niels Peter Jacobsen *1833.09.17 Skovbølling, Jelling †1896.09.10 Jelling og Ane Pedersen *1833.04.03 Højris, Ikast †1885.10.05 Ødsted Mark, Ødsted sogn, Vejle Amt.
Husmand af Sønder Langelund Mark, Ringive sogn.
Christian Brynning *1876.04.23 Egsgaard Mark †1886.02.20 (difteristis) Egsgaard Mark ti år gammel.
1891 Jacob Peter Jacobsen *1869.04.14 Egsgaard Mark †1940.11.24 Langelund søn af formand.

Gift 1. 1896.12.29 i Grene, Ribe Amt med Marie Mikkelsen *1873.08.13 Elkær Mark, Grene †1907.09.04 Elkær datter af husmand i Elkær Mark Niels Mikkelsen *1831.07.16 Elkær †1910.12.13 Elkær og Ellen Marie Kristensen *1836.04.08 Langelund Mark, Stilbjerg huse, Ringive †1915.02.26 Elkær.

Gift 2. 1913.01.21 Ringive med Elna Kirstine Nielsen *1884.01.12 Roskilde Domsogn †1955.04.12 Stormgade 23, Zions sogn, Esbjerg begravet Langelund datter af ugift Else Christine Nielsen *1862.05.11 og Jens Hansen.

Husmand af Langelund 1891-94.
Husmand i Elkær, Grene sogn.

1894 Anders Peder Nielsen.

1910 Peder Nielsen.


Selvejerhus matr. 1D Sønder Langelund, udstykket 1868.12.24 af Eske Knudsen fra 1B, se ovenfor.
Hartkorn 0 1 0 2¾ omkring 5 tønder land.
Udarbejdet og stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2017.

1868 Anders Peder Hansen *1842.01.07 i Billund, Grene sogn †1938.02.26 Brande Alderdomshjem (begravet Ringive) søn af gårdmand i Billund Hans Andersen *1790.07.11 Krog, Grene †1881.01.19 Nørre Langelund og Maren Pedersdatter *1808.01.08 i Nebel, Vorbasse sogn †1856.05.15 (Fandtes paa Marken ihjelslagen af Lynilden) Billund.

Gift 1. 1867.04.20 i Ringive med Else Christensen *1843.04.25 i Nørre Langelund †1898.12.08 Sønder Langelund Mark datter af gårdmand i Nørre Langelund Christen Mathiasen *1790.10.03 Plagborg, Grindsted †1846.06.01 Nørre Langelund og Maren Kirstine Thomasdatter *1805.02.24 Sønderby, Grindsted †1862.03.24 Langelund.

Gift 2. 1902.05.23 i Ringive med enke efter husmand, murer og træskomand i Give Bent Henrik Hansen Torne †1894.11.15 Give sogn Ane Malene Pedersen 1853.05.14 Give By †1935.05.18 Bindesbøl, Lindeballe datter af husmand Peder Callesen *1826.03.31 Give †1893.05.13 Give By og Ane Laustdatter *1827.02.15 Give †1907.07.25 Hedeby, Ringive.

Anders Peder Hansen kom til Ringive sogn 1865. Anders og første kone Else havde uheld med de to børn. Pigen dør af difteritis 16 år gammel og drengen er åndsvag og dør 20 år gammel.
Børn med 1. kone Else Christensen:
Maren Hansen *1869.04.07 Stilbjerg, Ringive †1885.06.18 Sønder Langelund, difteritis, 16 år gammel.
Marius Hans Kristian Martinus Hansen *1889.07.17 Sønder Langelund †1909.03.22 Forsorgshospitalet i Brejning, Gauerslund sogn, 20 år gammel.
Ane Malene Pedersen barn med 1. mand Bent Henrik Hansen Torne:
Mette Katrine Hansen Torne *1884.04.14 Give By, overtager gården, se nedenfor.

1907 Mette Katrine Hansen Torne *1884.04.14 Give By †1973.05.05 Give (begravet Ringive) datter af husmand og murer Bent Henrik Hansen Torne *1840.08.21 Bjerlev, Hvejsel sogn, Vejle amt †1894.11.15 Give og Ane Malene Pedersen *1853.05.14 Give by †1935.05.18 Bindesbøl, Lindeballe sogn.
Gift 1909.11.24 i Ringive sogn med landmand af Sønder Langelund Jens Jensen *1881.03.29 i Vorupør, Hundborg sogn, Thisted Amt †1959.06.10 Give (begravet Ringive) søn af husmand og fisker af Vorupør, Jørgen Jensen *1856.07.23 Vorupør †1927.03.01 Sønder Vorupør og Ellen Kirstine Pedersen *1854.03.07 Vorupør †1933.01.19 Skjoldborg sogn, Thisted amt..
Jens Jensen fik adkomst til gården med vielsesattesten 1911.06.10. Han sælger Sønder Langelund 1D i 1917 og flytter til Karlskov, Ringive matr. 1D
Børn:
Ellen Helene Jensen *1911.09.08 Sønder Langelund Mark, matr. 1D.
Asta Torne Jensen *1913.06.05 Sønder Langelund Mark, matr. 1D.
Elmar Jørgen Jensen *1914.08.07 Sønder Langelund Mark, matr. 1D.
Karen Marie Jensen *1915.08.24 Sønder Langelund Mark, matr. 1D.
Aage Christian Jensen *1923.05.30 Stilbjerg, Karlskov matr. 1D.

1917 Jeppe Mortensen ud af familien.

Anesminde matr. 1E Sønder Langelund, udstykket 1873.11.10 af Christen Christensen.
Hartkorn 0 5 1 1¼ husmandssted.
Udarbejdet og stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2017.
1914c Annasminde matr. 1E Sønder Langelund, Ringive sogn
1914c Annasminde matr. 1E Sønder Langelund i Ringive sogn.
Engparcel matr. 1E Sønder Langelund, Ringive sogn
Engparcel matr. 1E.

1873 Christoffer Hansen *1827.12.12 Tørring Mark, Tørring sogn, Skanderborg Amt †1890.11.27 aftægtsmand af Sønder Langelund Mark søn af gårdmand i Nørskov i Lindeballe Hans Pedersen (Haustrup) *1803.04.07 Tørring †1873.02.11 Nørskov og Johanne Sofie Kristoffersdatter *1804c København †1881.11.10 Nørskov.
Gift 1865.05.06 i Ejstrup med møllersvend af Ringive ("Bevilling til nyt ægteskab" ? - tidligere ægteskab ikke fundet!) Georg Christopher Hansen med pige Ane Madsen *1837.04.28 Kejlstrup, Nørre Snede †1918.11.27 Lille Mosegaard, Thyregod datter af husmand af Harrild i Ejstrup sogn, Skanderborg Amt Mads Sørensen *1806.03.17 Ejstrup †1873.12.05 Harrild og Ane Marie Olesdatter *1811.06.12 Mellem Harrild †1858.05.19 Harrild (datter af Ole Pallesen og Ane Andersdatter).
Christoffer Hansen køber i 1886.06.05 engparcel 1O i Sønder Langelund til, det ligger mellem landevejen og Omme å, se billede ovenfor.
Børn:
Ane Marie Christophersen *1867.02.12 Sønder Langelund †1881.02.16 Sønder Langelund 14 år gammel.
Mads Christoffersen *1871.09.28 Langelund Mark, overtager stedet, se nedenfor.
Søren Christoffersen *1876.05.31 Langelund Mark, overtager stedet senere, se nedenfor.

1890 Ane Madsen enken efter Christoffer Hansen, se ovenfor.
Gårdens navn Anesminde vel efter hende.
1891 Mads Christoffersen *1871.09.28 Langelund Mark †1949.01.30 Allégade, Give by søn af forkvinde.
Gift 1901.11.29 i Grene med Oline Hansen *1870.09.27 i Krog, Grene †1949.01.30 Allégade, Give by datter af gårdmand af Krog, Grene Hans Christensen *1827.05.01 Krogager, Ansager sogn, RibeAmt †1896.03.31 Krog og Mette Marie Olesen *1837.01.07 Krog †1917.05.15 Krog.
Ingen børn.
Landmand i Sønder Langelund, Ringive - 1897 købmand i Give.
1897 Søren Christoffersen *1876.05.31 Langelund Mark †1949.02.07 Bregnhoved, Give bror til formand.
Gift 1898.05.12 i Grene sogn med Elise Sofie Jensen *1876.03.05 Hejnsvig †1918.11.24 Lille Mosegaard, Thyregod datter af lærer af Grene Peder Jensen *1828.11.16 Skøvbølling, Aastrup sogn, Ribe Amt †1918.12.26 Billund, Grene sogn og Marie Sophie Bruun Hjorth *1833.10.18 Eltang degnebolig, Eltang sogn, Vejle Amt †1908.05.13 Billund.
Landmand i Sønder Langelund, Ringive sogn 1897-1907.
Landmand i Lille Mosegaard, Lønaa, Thyregod 1907-18.
Murer i Give sogn.
Børn:
Anna Sofie Kristoffersen *1900.05.16 Sønder Langelund.
Mary Johanne Kristoffersen *1902.05.30 Sønder Langelund.
Peter Georg Kristoffersen *1904.07.12 Sønder Langelund.
Ellen Marie Kristoffersen *1908.02.11 Lille Mosegaard, Lønaa, Thyregod.

1907 Peder Kristiansen Bork.

Egsgaard matr. 2A Sønder Langelund hartkorn 2 7 0 0.
Se også Leif Pagh Sørensen "De tog navn efter den gamle slægtsgård i Ringive ", ss. 14-22 Give Egensens Museum Aarsskrift 1991.
På nettet findes en opfundet Christen Hansen Egsgaard. Navnet fra 1704 jordebogen Christen Hansen er kombineret ulovligt med Christen Egsgaard fra kirkebogen. Men Christen Hansen er fæster allerede i 1683, så Christen Egsgaard *1779c er ikke Christen Hansen. Christen Egsgaards patronym er ikke fundet.

1683- Christen Hansen.
Markbogen 1683:

En Eenlig Gaard kaldis Egsgaard
Prop: Anne Nielsdater Paa Laage.
Thiener Christen hanßen fester Vdj

Ses 1704 i Laage Gods Jordebog med hartkorn 2 7 0 0.
Børn:
Jens Christensen Egsgaard *1683c Egsgaard, Ringive †1775.11.19 Ullerup, Give.
Gift 1732.10.19 med Mette Villadsdatter *1706.04.05 Store Mosgaard, Give †1764.07.15 Ullerup datter af Villads Thomsen †1733+.
Fæster hartkorn 2 0 3 0 af Donneruplund i 1755 og af Hastrup i 1760.
Jens Christensen kan muligvis være søn af Christen Nielsen, der ses 1664 og 1683 i Egsgaard i Thyregod sogn, men han har en søn Niels Christensen, der er voksen i 1683, så det er ikke sandsynligt; Christen Nielsen er vel for gammel.
??Christen (Christensen?) Egsgaard *1679c.

1706c Christen Egsgaard *1679c †1757.07.21 Egsgaard.
Gift med hans kone (Maren?) *1677c †1756.12.28 Egsgaard.
Første kendte barn 1707c, formodes gift nogle år før.
Patronym ikke set, forventet er Christensen.

1746 den 16 oktober blev Niels Christensens barn af Ulkind navnlig Else Marie døbt, baaret af Else Dals datter Maren. Faddere Lars Nielsen, Peder Møller, Maren Egsgaard, Lars Pedersens datter, Mads Hansens datter.

Ikke helt afklaret med Maren.
Børn:
Johanne Christensdatter *1707c Egsgaard †1735.01.02 Filskov, Sønder Omme.
Gift 1729.03.10 i Ringive med Peder Christensen af Filskov (?*1675c ?†1750.07.28 Hjortlund, Sønder Omme).
Johanne Christensdatter fadder i Ringive 1728.05.23. Peder Christensen blev gift igen med Anne Thomasdatter *1702c †1739.05.31 Filskov og fik en pige 1737.06.11 Else, som normalt skulle opkaldes Johanne.
Børn:
Mette Marie *1730.07.05 Filskov †1735.01.02 Fiskov.
Christen *1733.11.15 Filskov †1735.01.02 Filskov.
Mette Christensdatter Egsgaard *1709c †1791.03.07 Gammelby, Ringive.
Gift 1736.05.15 i Ringive med Christen Knudsen *1712c Gammelby †1784.06.22 Gammelby søn af Knud Nielsen (Bundgaard) *1665cc Elkær, Ringive †1729 Gammelby og Karen (Mortensdatter?) Bundgaard *1667c †1737.11.10 Ringive.
?Erik Christensen *1711c, formodet søn, se nedenfor.
Niels Christensen *1712c Egsgaard †1792.12.05 Uhe, Ringive.
Gift 1740.10.27 i Ringive med Kirsten Pedersdatter *1704c †1786.12.17 Uhe.
Bosat Ulkind senere Uhe, Ringive 5 børn.
For forbindelsen til Egsgaard se fx:

1744 den 11 marts Niels Christensen af Ulkind et barn navnlig Maren døbt. Faddere Laust Nielsen og sin hustru samt Laust Pedersens hustru. Baaret af Maren Christensdatter {søster til faderen}.

og

1746 den 16 oktober blev Niels Christensens barn af Ulkind navnlig Else Marie døbt, baaret af Else Dals datter Maren. Faddere Lars Nielsen, Peder Møller, Maren Egsgaard (formodentlig Niels Christensens mor}, Lars Pedersens datter, Mads Hansens datter.

og

1748 den 28 ejusdem {Januar} blev Niels Christensens barn af Ulkind Peder døbt, baaret af Lars Vestegaards datter. Faddere Lars Nielsen, Morten Knudsen, Peder Møller, Hans Nielsens kone {Maren Christensdatter, faderens søster}, Else Dals datter.

Maren Christensdatter *1721.02.02 Egsgaard †1785.11.14 Ulkind, Ringive.
Gift 1742.06.06 i Ringive med Hans Nielsen *1712c †1785.02.20 Ulkind.
Marens far angives i kirkebogen som Christen Jesgaard, præsten var ny, derfor vel forvekslingen med Egsgaard.
Bosat Ulkind, Ringive 10 børn.
For forbindelsen til Egsgaard se fx:

1743 den 3 marts Hans Nielsen af Ulkind et barn døbt navnlig Anne Dorthe. Faddere Mourids Dal, Christen Knudsen, Christen Pedersen, Laust Pedersens kone. Baaret af Erik Egsgaards hustru {Anne Pedersdatter, gift med moderens bror Erik Christensen Egsgaard}.


1742c Erik Christensen (Egsgaard) *1711c †1785.01.01 Egsgaard, formodet søn af formand.
Gift 1742.03.13 i Ringive med Anne Pedersdatter *1723.03.07 Gammelby, Ringive †1787.09.16 Egsgaard datter af Peder Christensen *1694c †1770.07.31 Gammelby og kone *1699.10c †1757.03.04 Gammelby.
Børn:
Christen Eriksen *1744.11.01 Egsgaard.
Johanne Eriksdatter *1751.07.11 Egsgaard, overtager gården, se nedenfor.
Peder *1754.02.10 Egsgaard †1760.03.30 Egsgaard 6 år 7 uger gammel.
Anne Marie Eriksdatter *1762.05.16 Egsgaard.

Herfra udarbejdet og stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2017.
1768c Peder Pedersen I (Egsgaard) *1746c †1812.05.07 Egsgaard.
Gift 1768.06.10 i Ringive sogn med Johanne Eriksdatter *1751.07.11 Egsgaard †1835.03.18 Egsgaard datter af formand.
Peder Pedersen har en søster i Givskud NN Pedersdatter, bærer hans søn Peder i 1770.06.17 i Ringive.
Børn:
Christen Pedersen Egsgaard *1770.06.17 Egsgaard †1833.05.29 Gilbjerg, Hejnsvig.
Gift 1797.07.09 Hejnsvig med enke Karen Hansdatter *1773c Vorbasse †1852.02.26 Gilbjerg, Hejsnvig.
Gårdmand i Gilbjerg, Hejnsvig sogn, Ribe amt matr. 4 i Gilbjerg By.
Børn:
Niels *1798.05.28 Gilbjerg †1799.01.01 seks måneder gammel.
Mette Marie *1800.12.21 Gilbjerg †1807.05.06 seks år gammel.
Hans *1803.04.07 Gilbjerg †1803.07.03 tre måneder gammel.
Peder *1804.07.29 Gilbjerg †1806.05.03 knap to år gammel.
Peder Christensen *1806.07.23 Gilbjerg †1837.07.18 Gilbjerg 31 år gammel.
Gift 1833.04.08 i Hejnsvig med Ane Margrete Hansdatter *1808.05.01 Hejnsvig †1887.03.17 Gilbjerg datter af gårdmand i Gilbjerg Hans Madsen *1767.11.08 Gilbjerg †1851.03.21 Gilbjerg og Bodil Thomasdatter *1767c †1825.11.09 Gilbjergn.
Gårdmand i Gilbjerg, Hejnsvig sogn, Ribe amt matr. 4 i Gilbjerg By.
Enken gift sig 1838 med Peder Pedersen III Egsgaard som er søn af faderen Christen Pedersen Egsgaards bror Peder Pedersen II. Han er fætter til hendes første mand.
Anne Pedersdatter *1774.09.09 Egsgaard †1822.05.11 Hjortlund, Sønder Omme. Gift 1797.10.01 i Ringive med Gregers Jensen af Hjortlund *1766c Sønder Felding (ikke i kirkebogen) †1836.03.06 Hjortlund søn af Jens Gregersen *1733.05.03 Skovsende, Sønder Omme †1816.02.15 Hvelplund, Sønder Omme og Else Pedersdatter *1730c †1817.03.06 Lindberg, Ølgod
Gårdmand i Hjortlund, Sønder Omme sogn.
Børn:
Jens Gregersen *1798.09.16 Hvelplund, Sønder Omme †1883.07.02 Hinnum, Grindsted.
Gift 1. 1831.05.29 i Borris sogn med af Sønderby i Borris Birthe Marie Knudsdatter *1790.09.12 Sønderby †1861.05.18 Hjortlund datter af gårdmand af Hausøgård i Sønderby matr. 20 Borris Nørreland Knud Peder Jensen *1755.03.31 Sønderby †1836.11.17 Sønderby og Karen Jacobsdatter *1760.06.16 Tarp, Sønder Felding †1850.01.15 Sønderby.
Gift 2 1863.09.02 i Sønder Omme med af Hjortlund, Sønder Omme Ane Margrethe Madsen *1835.04.24 Sønder Lamgelund †1924.03.31 Hinnum, Grindsted datter af husmand af Sønder Langelund Mark Mads Hansen *1800.11.16 Ansager sogn, Ribe Amt †1868.07.26 Stilbjerg, Ringive sogn og Margrete Kirstine Jensdatter *1805.12.12 Lindbjerg Mark, Ølgod †1890.01.26 Egsgaard Mark.
Gårdmand i Hjortlund i Sønder Omme senere i Hinnum i Grindsted.
Kirsten Gregersdatter *1800.10.19 Hjortlund †1840.12.25 Hjortlund.
Gift 1826.10.21 i Hejnsvig med i Grene Søren Iversen *1803.08.20 Grene By †1874.06.01 Gadbjerg (Enkemand fattiglem; var indtinget hos husmand Tønnes Kristiansen i Smidstrup).
Fæstehusmand og hjulmand i Hjortlund i Sønder Omme sogn. Snedker i Høgelund i Ringive sogn. Arbejdsmand i Vejle.
Johanne Gregersdatter *1803.04.07 Hjortlund †1874.12.26 Gilbjerg, Hejnsvig.
Gift 1826.03.26 i Hejnsvig med Thomas Hansen *1797.09.10 Gilbjerg †1864.04.04 Gilbjerg søn af gårdmand i Gilbjerg Hans Madsen *1767.11.08 Gilbjerg †1851.03.21 Gilbjerg og Bodil Thomasdatter *1768c †1825.11.09 Gilbjerg.
Gårdmand i Gilbjerg i Hejnsvig.
Else Gregersdatter *1805.07.28 Hjortlund †1882.12.08 Bolding, Hejnsvig.
Gift 1828.11.16 i Hejnsvig med Vingborg i Hejnsvig Christen Larsen *1803.11.27 Vingborg †1874.05.27 Bolding søn af husmand af Vingborg Lars Christensen *1766 Hodde sogn, Ribe Amt †1847.12.11 Bække Mark, Bække sogn, Ribe Amt og Mette Jørgensdatter *1774.07.17 Oksbøl, Ål sogn, Ribe Amt †1833.12.07 Vingborg.
Husmand i Bolding, Hejnsvig sogn, Ribe Amt.
Ane Gregersdatter *1811.04.11 Hjortlund †1877.12.15 Hjortlund.
Gift 1841.10.04 i Sønder Omme med husmand af Hejnsvig sogn Jørgen Mikkelsen *1817.01.26 Hejnsvig †1868.01.15 Hjortlund søn af husmand i Hejnsvig Michel Christensen *1779.09.29 Hyldelund, Lindknud sogn, Ribe Amt †1837.03.23 Hejnsvig og Maren Jørgensdatter *1780c †1830.07.28 Hejnsvig.
Husmand Hjortlund Mark, Sønder Omme.
Karen Gregersdatter *1814.12.06 Hjortlund †1856.09.17 Nordborg, Hejnsvig.
Gift 1840.06.21 i Hejnsvig med enkemand af Nordborg i Hejnsvig Jens Nissen *1802.03.28 Eskelund, Brørup sogn, Ribe Amt †1894.02.07 Nordborg søn af husmand og stodderkonge Niss Nissen Dastrup *1759c †1842.03.29 Eskelund Søndre Hede, Brørup og Johanne Jensdatter *1769c †1828.04.11 Eskelund.
Husmand i Nordborg, Hejnsvig.
Peder Pedersen II *1779.02.28 Egsgaard, overtager gården, se nedenfor.
Erik *1786.12.03 Egsgaard †1786.12.24 Egsgaard begravet 3 uger gammel.
Folketælling 1787 Egsgaard Peder Pedersen I   Matr: 2A Sønder Langelund   25
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Pedersen I Egsgaard421745c  1812 Egsgaard Ringive  
kone 1Johanne Eriksdatter371751 Egsgaard Ringive 1835 Egsgaard Ringive  
søn Christen Pedersen151770 Egsgaard Ringive 1833 Gilbjerg Hejnsvig Gift med enke Karen Hansdatter i Gilbjerg i Hejnsvig.
søn Peder Pedersen II91779 Egsgaard Ringive 1840 Egsgaard Ringive Overtager gården Egsgaard.
dat. Anne Pedersdatter121774 Egsgaard Ringive 1822 Hjortlund Sønder Omme Gift med Gregers Jensen i Hjortlund i Sønder Omme.

Folketælling 1801 Egsgaard Peder Pedersen I   Matr: 2A Sønder Langelund   16
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Pedersen I Egsgaard551745c  1812 Egsgaard Ringive  
kone 1Johanne Eriksdatter501751 Egsgaard Ringive 1835 Egsgaard Ringive  
søn Peder Pedersen II221779 Egsgaard Ringive 1840 Egsgaard Ringive Overtager gården Egsgaard 1803c.


1803c Peder Pedersen II *1779.02.28 Egsgaard †1840.03.16 Egsgaard søn af formand.
Gift 1. 1803.10.01 i Gadbjerg sogn med Anne Margrethe Pedersdatter *1777.12.26 Rostrup, Gadbjerg †1820.04.24 Egsgaard datter af Peder Mogensen *1751.04.14 Rostrup †1819.10.19 Rostrup og 2. kone Margrethe Jesdatter *1756.02.15 Vandel, Randbøl †1779.12.29 Rostrup.
Gift 2. 1820.06.24 i Sønder Omme med gaardmandsdatter af Filskov Karen Christensdatter*1788.03.24 Filskov †1859.05.26 Egsgaard datter af Christen Nielsen (Brande) *1742c †1829.01.30 Filskov og Mette Pederdatter *1756c i Storgaard, Ejstrup By †1836.12.15 Filskov (datter af Peder Jensen i Storgaard, Ejstrup By).
Gårdmand af Egsgaard, Ringive sogn.
Børn med 1. kone Anne Margethe Pedersdatter:
Peder Pedersen III *1804.08.12 Egsgaard †1870.11.24 Gilbjerg, Hejnsvig.
Gift 1838.04.08 i Hejnsvig sogn med enke efter fætter Peder Christensen Ane Margrete Hansdatter *1808.05.01 Gilbjerg †1887.03.17 Gilbjerg datter af Hans Madsen *1767.11.08 Gilbjerg †1851.03.21 Gilbjerg og Bodil Thomasdatter *1767c †1825.11.09 Gilbjerg.
Gårdmand i Gilbjerg i Hejnsvig sogn matr. 4 i Gilbjerg By.
Johanne Pedersdatter *1807.04.19 Egsgaard †1865.04.16 Grene By, Grene sogn.
Gift 1827.11.03 i Ringive sogn med gårdmand Ole Jensen *1796.01.24 Grene By †1853.04.19 Grene By søn af gårdmand Jens Olesen *1752c Grene †1816.02.22 Grene By og Margrethe Mogensdatter *1763.12.04 Rostrup, Gadbjerg †1840.01.12 Grene By.
Gårdmand og sognefoged i Grene sogn.
Margrethe Pedersdatter *1810.03.25 Egsgaard †1882.04.01 Sønderlund, Lindknud sogn. Gift 1847.12.29 i Lindknud sogn med gårdmand og enkemand af Gilbjerg, Lindknud sogn Søren Lambertsen *1807.08.26 Krog, Grene †1875.04.15 Sønderlund søn af gårdbruger af Krog Lambert Iversen *1767.02.25 Debel, Faaborg sogn, Ribe Amt †1829.07.15 Krog og Anne Sørensdatter *1778.07.26 Nebel, Vorbasse †1812.07.17 i Krog.
Husmand af Sønderlund, Lindknud sogn, Ribe amt.
Margrethe *1812.12.25 Egsgaard, ikke set død. Uafklaret.
Tvivl om hendes identitet. Ses ikke død som barn i Ringive sogn. Ses ikke konfirmeret i Ringive sogn. Navnegentagelsen "Margrethe" i 1812 ville normalt betyde, at Margrethe *1810, var død, men konfirmationsdata (1825: 15 år gl.) passer med Margrethe *1810.
Peder Mogens Pedersen *1815.07.12 Egsgaard †1885.09.06 Gilbjerg Mark, Hejnsvig.
Gift 1. 1852.08.28 i Randbøl med enke af Almstok, Randbøl sogn Ane Jensdatter *1820.12.07 Engelsholm Mark, Nørup †1868.10.10 Gilbjerg datter af gårdmand af Brændgaarde, Lindeballe sogn, Jens Mikkelsen *1785.09.25 Skjold sogn, Vejle Amt †1867.04.12 Lihme Mark, Nørup sogn og Kirsten Pedersen *1784c †1841.08.11 Brændgaarde, Lindeballe sogn.
Gift 2. 1878.10.16 i Tjæreborg, Ribe Amt med Ellen Nielsen *1839.01.10 Krogsgaard Mark, Tjæreborg †1893.10.07 Tjæreborg Hede datter af gårdmand af Krogsgaard Mark Niels Mortensen *1802c Vester Nebel sogn, Ribe amt †1853.09.12 Krogsgaard Mark og Dorthe Nielsdatter *1807c Jerne sogn †1870.06.24 Krogsgaard Mark.
Husmand i Almstok, Randbøl, senere i Gilbjerg Mark, Hejsnvig og Tjæreborg Mark, Tjæreborg sogn, Ribe amt.
Jens *1819.08.01 Egsgaard †1819.10.03 to måneder gammel. Tvilling.
Anne Pedersdatter *1819.08.01 Egsgaard †1880.10.14 Margretesbjerg Mark, Verst sogn, Ribe amt. Tvilling.
Gift 1. 1846.05.03 i Hejnsvig med ungkarl af Lindknud sogn Iver Christensen *1820.06.13 Vittrup, Lindknud †1848.11.12 Vittrup søn af gårdmand i Vittrup Christen Hansen *1784.04.25 Vorbasse †1861.04.04 Vittruplund og Maren Mogensdatter *1788.06.09 Vandel, Randbøl sogn †1837.01.08 Vittrup.
Gift 2. 1849.04.21 i Lindknud Lauge Knudsen Buhl *1828.10.19 Torsted Mark, Verst sogn, Ribe Amt †1867.11.09 Margretesbjerg, Verst søn af gårdmand af Torsted Mark Knud Christensen Buhl *1782.05.20 Spjarup, Egtved sogn, Vejle amt †1831.02.27 Margrethesbjerg og Ane Marie Laugesdatter *1786.04.02 Firing, Brørup sogn, Ribe amt †1844.12.17 Margrethesbjerg.
Gift 3. 1869.10.09 i Verst sogn, Ribe amt med ungkarl Anders Knudsen *1834.02.25 i Rugsted, Ødsted sogn †1879.01.26 Margretesbjerg søn af Knud Olesen *1786.02.26 Rugsted †1859.07.23 Vittrup, Lindknud og Maren Jensdatter i Vittrup *1786c i Tudvad, Ødsted sogn †1867.04.13 Vittrup.
Børn med 2. kone Karen Christensdatter:
Christen *1821.07.29 Egsgaard †1824.10.23 tre år gammel.
Jens Pedersen *1824.05.16 Egsgaard, overtager gården, se nedenfor.

1853 Jens Pedersen *1824.05.16 Egsgaard †1914.09.29 Egsgaard søn af formand.
Gift 1859.09.02 i Lindeballe med Mette Katrine Hansen *1836.09.01 Lindeballe †1885.05.17 Egsgaard datter af skolelærer og kirkesanger i Lindeballe Mads Hansen *1782 Øster Gesten, Gesten sogn, Ribe Amt †1865.11.25 Lindeballe og jordemoder Mette Kirstine Olesdatter *1807.06.28 i Ullerup, Give †1868.04.25 Lindeballe (datter af rytter i Ullerup Ole Nielsen og Mette Katrine).
Gårdmand af Egsgård, Ringive.
Børn:
Peder Pedersen Egsgaard *1860.09.22 i Egsgaard †1946.01.21 Tofthøj, Gadbjerg, se udstykket matr. 2P.
Mads Hans Pedersen Egsgaard *1863.03.07 i Egsgaard, overtager gården, se nedenfor.
Christian Ole Pedersen Egsgaard *1865.03.30 Egsgaard.
Gift 1913.12.07 Helligaands sogn, Kbh. Amt med Kristine Emilie Jacobsen *1883.03.15 Sankt Stefans sogn Kbh. Amt datter af arbejdsmand og bymissionær Jakob Jakobsen *1856.11.22 Østerkvist, Rom sogn, Ringkøbing Amt †1925.02.12 Aagade 92,2 Brorsons sogn, Kbh. Amt og Ane Kirstine Pedersen *1854.06.12 i Lomborg sogn, Ringkøbing Amt †1928.01.05 Aagade 92,2 Brorsons sogn.
1887.12.13: udnævnt "militær gendarm". - FT 1890: Gendarm i Løgstør, ugift. -
FT 1901: Schleppegrellsgade 8: ugift sporvejsfunktionær. Log. FT 1906: Christianshavn. Christianshavns Voldgade 1,: tøjhusarbejder.
FT 1911: Ny Kongensgade 15. Logerende, ugift, linjearbejder. Ved vielsen 1913.07.12: Norgesgade 28. Kristine Emilie Jacobsen bopæl Studiestræde 15,3.
FT 1916 Bergthorasgade 39,5 (I. Brygge). Dat. Anna Chatrine *19/9 14 Kbh. Nattevagt Hærens Tøjhus.
FT 1921 Henrik Rungs Gade 3, 1 sal th. Christian Ole, hustru Christine. *19/4 14 nu "Elisabeth".
FT 1925 Aagade 92. FT 1930: Aagade 92: Natvægter Hærens Rustkammer, Amager Boulevard 8. 1 barn.
Børn:
Anna Katrine Elisabeth Egsgaard *1914.09.19 Christians sogn, Kbh. Amt.

Mette Karen Kirstine Pedersen Egsgaard *1869.01.27 Egsgaard †1958.11.01 plejehjemmet "Bethania", Jelling.
Ugift.
Lærerinde ved Krarup forskole, Nødager sogn, Randers Amt 1897-1934. Kirstine Egsgaard deltog i arbejdet i både hjælpekasse, værgeråd og menighedsråd.

Henrik Gamst Pedersen *1873.07.18 Egsgaard †1953.05.06 Præstegaarden, Staby, Ringkøbing Amt.
Gift 1905.04.19 i Lindeballe med lærerinde Bolette Hansen *1880.08.01 Lindeballe Skov †1933.12.12 Kommunehospitalet, Kbh. Bopæl Linnésgade 26.
1895 Sekondløjtnant, kaldes 1946 i kirkebog for Kaptajn. Senere kontorist FDB (brugsforeninger).
Kongo 1898 - 1906c. 1905 er han militær Chef de Zone (høj stilling, bruges stadig 2017) i Kongo Fristaten som tilhørte Leopold II af Belgien personligt til 1908, den grusomme periode. Lægdsrullen: 1898 Tilladelse 3 års rejse til Kongo. Bryllup 1905: "Chef de Zone i Kongo-staten. For tiden i Ringive".
FT 1906: Bolette - gift - hjemme hos forældrene i Lindeballe. - han vel i Kongo.
FT 1911: Ingolfs Allé 12, Kbh. Fhv. Landmand. Bolette , Ingeborg, Karen *Kbh. FT 1916: Aarhusgade 86.
FT 1921: Linnésgade 26: Bolette 1/5 1880. Ingeborg. Karen. Henrik Hilmar 8/8 1913 Lindeballe. Valborg Signe 7/12 1915 *Kbh. Knud Otto 10/9 1919 *Kbh. Fam. fra Lindeballe 1914. Kontorist.
FT 1930: Samme adr. Ingeborg: lærer. Karen: sygeplejerskeelev, Henrik elev Geodætisk Institut.
Børn:
Ingeborg Gudrun Gamst-Pedersen *1909.03.24 Lindeballe Skov. Lærerinde.
Gift 1943.06 27 i Vartov sogn med sognepræst Peder Christensen i Staby sogn *1897.06.04 Helnæs, Assens Amt søn af møller i Helnæs, Jørgen Christensen og Else Hansen.
Karen Kirstine Gamst-Pedersen *1910.09.12 Ingolfs Allé 12, Sundby, Københavns amt.
Henrik Hilmar Gamst-Pedersen *1913.08.08 Lindeballe By †2005.09.21 begravet Garnisions.
Gift 1952.01.24 med Kirsten Elisabeth Garde *1916.06.29 Timotheus.
Præst Sankt Johannes kirke, Københavns stift. Teologisk embedseksamen 1950. Fra nekrolog i Kristeligt Dagblad 4. okt. 2005:

... Han var bestemt ikke et gennemsnitsmenneske, men en person, der levede i lys ... en sjælden glæde over livet.Men bag ved lyset og glæden lå samtidig en dyb alvor og ganske betydelig kampgejst ... mange, mange debatindlæg i dagblade og tidsskrifter ... skrev meget klart imod den massive, kirkelige fordømmelse af seksuelle mindretal. Henrik Gamst-Pedersen ejede en sjælden respektløshed overfor alskens fordomme — og specielt hvis de var pakket ind i fromme falbelader. ...

Valborg Signe Gamst-Pedersen *1915.12.07 Aarhusgade 86, Davids sogn, Kbh. amt.
Knud Otto Gamst-Pedersen *1919.09.10 Linnésgade 26, Sankt Andreas sogn, Kbh. amt.
Gift 1943.10.17 i Nyborg med Annalise Marie (Lis) Finderup *1920.07.18 datter af Viceskoleinspektør Finderup i Hjørring,
Premierløjtnant 1943, major 1975. Bosat Kbh.
Militærisk fører af modstandsgruppen Holger Danske (HD5) i nov. 1944, medlemmerne og Knud Otte kom fra Dansk Samling. Se tekst og billede.
Sakarias Johannes Pedersen Egsgaard *1879.08.03 Egsgaard †1963.11.19 Nathanaels sogn, Kbh. Amt (Prags Boulevard 6,3).
Gift 1903.12.04 i Ringive sogn med Ane Kirstine Andersen *1884.03.02 Nørre Langelund, Ringive datter af husmand af Nørre Langelund matr. 3B og 3C (1906) Hans Andersen *1858.01.25 Langelund Mark †1933.12.23 Nørre Langelund og Ellen Nielsen *1852.11.05 Horsbøl, Grindsted †1913.08.02 Nørre Langelund
Kontorassistent ved Orlogsværftet i København.
FT 1906: Nørrebrogade 152. FT 1911: Obdams Allé 1. FT 1916: Skånesgade 3: som 1921.FT 1921: Skånegade 3: Sacharias fra Blåhøj 1905. Kontorass. v. Orlogsværftet. Ane Kirstine *2/3 1884 Ringive. Ellen Kathrine *18/9 1905 Kbh. Jens *24/5 1912 Kbh.
FT 1925 5/11: Sundbyøster Boulevard 6: Alle hjemme. Samme bopæl 5/11 1924. Ellen Kathrine kontorist.
FT 1930 : Prags Boulevard 6. 2 børn ialt. Jens er hjemme. FT 1940: Samme adresse: 6,3 th. 2 personer.
Børn:
Ellen Kathrine Egsgaard *1905.09.18 Nørrebrogade 153A, Sankt Stefans sogn (døbt 1905.12.31 Simeons sogn), Kbh. amt.
Jens Egsgaard *1912.05.24 Skaanegade 3, Nathanaels sogn, Københavns amt †2007.08.13 København, overlæge.
Bofælle fra 1969 børnepsykiater Hedvig Jacoby *1918.07.09 Kbh. †2007.
Kristeligt Dagblad den 29. august 2007:

Fhv. overlæge og børnepsykiater Jens Egsgaard, København, er død, 95 år. Jens Egsgaard blev speciallæge i psykiatri og senere i børnepsykiatri. I 1951 kom han til Rigshospitalets børnepsykiatriske afdeling, først som afdelingslæge og fra 1958 som overlæge. To år senere blev han overlæge ved børnepsykiatrisk afdeling på det daværende Statshospital, det nuværende Glostrup Hospital. Jens Egsgaard har været medlem af Landsnævnet for Børne- og Ungdomsforsorgen, konsulent ved Den Sociale Ankestyrelse og sagkyndig rådgiver for Sundhedsstyrelsen i børnepsykiatri.

Kvindeleksikonnet om Hedvig Jacoby:

...
Hun fik afgørende indflydelse på Socialministeriets betænkning om daginstitutionernes struktur i 1972, specielt med hensyn til etablering af aldersintegrerede institutioner, der skulle modvirke børnenes hyppige flytninger gennem opvæksten.
...
På initiativ af hende og dommer Ole Bohr udkom den epokegørende pjece "Mor – barn – far skal skilles", 1980. Som medlem af Børnekommissionen, der afgav betænkning i 1981, var hun direkte initiativtager til, at der indførtes mulighed for fælles forældremyndighed ved skilsmisser.


1885 Mads Hans Pedersen Egsgaard *1863.03.07 i Egsgaard †1942.01.24 Brande sygehus (begravet Langelund kirkegård) søn af formand
Gift 1891.11.19 i Ringive sogn med Ane Kirstine Pedersen *1863.02.13 Sønder Langelund Mark †1918.05.21 Egsgaard datter af Husmand i Sønder Langelund Mark Hans Pedersen *1830.08.03 Stilbjerg, Ringive sogn †1912.02.08 Blåhøj By og Maren Christensen *1834.09.11 Elkær, Grene sogn †1907.08.21 Hjortlund Mark, Sønder Omme.
Gårdmand i Egsgaard, Ringive.
Børn:
Katrine Pedersen Egsgaard *1892.03.02 Egsgaard †1945.11.17 Søndermarken, Filskov sogn.
Gift 1921.04.08 i Ringive sogn med ungkarl, gårdejer af Filskov, Iver Jensen *1890.01.06 Filskov Mark, Sønder Omme †1978.01.29 Filskov? søn af husmand af Filskov Mark, Sønder Omme sogn, Otto Jensen *1852.04.23 Gammelmark, Sønder Felding †1917.01.16 Filskov Mark, Filskov sogn og Anne Katrine Hansen *1866.01.31 Omvraa Mark, Sønder Omme †1920.01.21 Filskov Mark.
Husmand af Søndermarken, Filskov sogn.
Maren Pedersen Egsgaard *1894.03.01 Egsgaard †1968.06.17 Aulum plejehjem, Ringkøbing Amt.
Lærerinde i Vinding sogn, Vejle amt. Ugift.
Else Pedersen Egsgaard *1896.11.07 Egsgaard †1969.10.10 Vester Smidstrup, Gadbjerg.
Gift 1922.04.08 i Langelund kirke, Ringive sogn med husmand af Filskov, Karl Viggo Pedersen *1897.06.01 Filskov Mark, Sønder Omme †1983.05.05 (Lindeballe) Gadbjerg søn af husmand og vejmand af Filskov, Peder Møberg Pedersen *1846.06.11 Nørre Langelund, Ringive sogn †1919.11.12 Filskov Mark, Filskov sogn og Ane Marie Thomsen *1853.04.04 Gødding skovfogedhus, Nørup sogn, Vejle amt †1934.05.08 Alderdomshjemmet i Give
Husmand i Smidstrup, Gadbjerg sogn, Vejle amt.
Jens Pedersen Egsgaard *1898.06.03 Egsgaard †1929.02.15 Egsgaard.
Gårdbestyrer af Egsgaard, Ringive sogn. Ugift.
Kristian Schousboe Egsgaard *1901.01.20 Egsgaard †1961.06.16 Egsgaard Mark.
Gift 1933.09.24 i Blåhøj sogn, Vejle Amt med Margrethe Augusta Madsen *1907.08.17 Ravlund, Sønder Omme †1999.11.04 Egsgaard (begravet Langelund kirkegård) datter af husmand af Ravlund Niels Madsen *1875.09.24 "Duedalsminde", Ravlund †1947.02.08 "Duevang", Ravlund, Blaahøj og Ane Marie Hansen *1873.12.06 "Grøndal", Omvrå Mark, Sønder Omme †1946.03.22 "Duevang".
Landmand, Egsgaard mark, Ringive.

1932 Gamst Egsgaard *1904.01.24 Egsgaard †1970.06.07 begravet Langelund søn af formand.
Gift 1930.01.24 i Langelund kirke, Ringive med Alvilda Signora Margrethe Mikkelsen *1910.10.20 Uhre Bakke, Hover, Vejle Amt †1979.01.01 datter af husmand af Egsgaard Mark, Ringive sogn Søren Mikkelsen *1870.07.07 Lille Rygbjerg Mark, Randbøl †1944.11.13 Tuja Allé 12, Uhrhøj, Hover og Ragnhild Juliusdatter Tomter *1875.07.27 Elverum, Norge †1952.04.20 Tuja Allé 12, Hover.
"Danske Landmænd og deres Indsats" 1945:

Egsgaard, Gamst, Gdr., "Egsgaard" Filskov. - Gaardens Navn er "Egsgaard"; den er ca. 300 Aar gammel, Stuehuset er fra 1863, har været Slægtsgaard i ca. 300 Aar og er ovetaget af Egsgaard i 1930. Der var dengang opdyrket 60 Tdr. Land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 16.000, Grundskyld Kr. 6.300. Besætningen var ved Overtagelsen 2 Heste, 8 Køer, 8 Ungkvæg, 10 Svin og 2 Faar, den er nu 3 Heste, 10 Køer, 8 Ungkvæg, 20 Svin og 2 Faar. Egsgaard er uddannet ved Landbruget og har været paa Højskole med Landbrugsundervisning og Kontrolkursus.

.
Ny Egsgaard, Sønder Langelund matr. 2P 43 hektar udstykket 1885.
1900c Ny Egsgaard matr. 2P Sønder Langlund, Ringive sogn
1900c Ny Egsgaard matr. 2P Sønder Langlund, Ringive sogn
Ny Egsgaard var 43 hektar, da det blev udstykket fra Egsgaard 2A i Sønder Langelund i 1885. Deraf blev 16 hektar igen udstykket som matr. 2AU i 1920. Det sidste var et husmandssted.
Skellet til venstre er ind imod Filskov i Sønder Omme sogn.
Ny Egsgaard, Sønder Langelund matr. 2P 43 hektar udstykket 1885.
Udarbejdet og stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2017.
1885 Peder Pedersen Egsgaard *1860.09.22 i Egsgaard †1946.01.21 Tofthøj, Gadbjerg (begravet Give) søn af Jens Pedersen på Egsgaard matr. 2A (se ovenfor).
Gift 1885.07.11 i Thyregod sogn med Johanne Marie Clausine Pedersen *1863.11.19 Dørken, Thyregod †1914.10.17 Farre, Give datter af husmand i Dørken Peder Pedersen *1833.07.20 Borup, Brande †1869.04.23 Dørken og Cathrine Knudsen *1840.03.08 Dørken Mark †1910.11.07 Thyregod.
Skøde til Peder Pedersen Egsgaard fra faderen 1. dec. 1885.
Husmand i Ringive, husmand og handelsmand i Farre i Give.
FT 1911 ført som fraværende i Ringive sogn. Gift. Midlert. i Farre, Vejle amt. FT 1911 også i Farre matr. 7k Give sogn. Gift. Husmand og fiskehandler.
FT 1916 Give, enke, landbruger, handelsmand. FT 1921 Give enke Fhv. handelsm. Rentier. Til Give 1908.
FT 1925 enke Korsgade 28, 2. sal, Vejle. FT 1930 Vestergade 30, Vejle. Logerende. Ejendomsmægler.
Fire sønner udvandrer til Amerika og Canada, en kommer tilbage.
Børn:
Mette Katrine Pedersen Egsgaard *1886.05.23 Egsgaard †1937.07.26 Mølvang, Jelling.
Gift 1905.11.24 i Ringive med ungkarl skrædder af Mølvang Søren Christian Sørensen *1881.10.08 Sejrup, Thyregod †1968.02.25 (Gravstenarkivet) Jelling søn af husmand i Sejrup Niels Sørensen *1856.03.28 Hornstrup, Jelling sogn †1933.06.04 "Bethania", Jelling By og Ane Nielsen *1860.10.20 Give †1895.08.02 Uhe, Ringive
Skræddermester i Mølvang i Jelling sogn.
Petrine Kristine *1888.12.12 Egsgaard †1908.04.10 (druknet i Omme Å) Egsgaard 19 år gammel.
Sara Jensine Pedersen Egsgaard *1890.12.16 Egsgaard †1926.06.26 Amtssygehuset Vejle, Vor Frelsers sogn.
Husassistent i København og Vejle. Ugift.
Jens Pedersen Egsgaard *1893.04.05 Egsgaard †1982.03.27 Mission, Hidalgo County, Texas (begravet Oak Hill Cemetery, Minneapolis, Minnesota).
Gift med Gertrude Louise Johnson *1898.02.23 Minneapolis, Hennepin County, Minnesota †1985.12.12 Hennepin County (begravet Oak Hill Cemetery, Minneapolis, Minnesota).
Farmer i Minnesota.
Kristian Pedersen Egsgaard *1895.09.26 Egsgaard †1930.09.29 Toronto,York County, Ontario, Canada.
Gift 1920.06.30 i Toronto med Mary Lorraine Conroy *1900.05.31 York County, Ontario, Canada.
Handelsmand i Toronto, Ontario, Canada.
Anders (Andrew) Peder Pedersen Egsgaard *1898.03.16 Egsgaard †1969.12.15 Pine City, Pine County, Minnesota (begravet Birchwood Cemetery, Pine City).
Gift 1925.10.03 i Immanuel Lutheran Church of Minneapolis, Minnesota med af Hennepin Country Mary Christine Rasmussen *1898.07.08 †1987.05.22 Albert Lea, Freeborn County, Minnesota (begravet Birchwood Cemetery, Pine City).
Farmer i USA. Udvandret 7. nov. 1919.
Johannes Pedersen Egsgaard *1901.05.15 Egsgaard †1993.12.09 (Gravstedarkivet) Gadbjerg?
Gift 1926.10.29 i Lindeballe sogn med Marie Bindesbøl Christensen *1904.08.16 Bindesbøl, Lindeballe †1982.01.11 (Gravstedarkivet) begravet Gadbjerg datter af gårdbestyrer af Bindesbøl Christen Christensen 1872.12.21 Bindesbøl †1939.09.21 Smidstrup, Gadbjerg og Nielsine Hansen *1875.01.29 Give †1963.02.10 Tofthøj, Gadbjerg.
Johannes udvandrede til Amerika 7. nov. 1919 sammen med broderen Anders, vendte hjem 1925c.
Landmand i Smidstrup i Gadbjerg.
Christiane Pedersen Egsgaard *1904.04.28 Egsgaard.
Gift borgerlig 1934.11.09 Københavns Magistrat med snedker Arne Schlünssen *1909.11.30 Vejen By, Ribe Amt søn af maler og musiker i Vejen Kasper Ludvig Schlünssen *1879.01.05 Vejen †1950.01.30 Vejen og Kirstine Poulsdatter Buhl *1889.11.16 Vejen.
Bopæl Absalonsgade 25 D, København.
Astrid Pedersen Egsgaard *1906.06.20 Egsgaard
FT 1925 opført som tyende i Thyregod sogn, ikke set derefter.
Petrine Christine Pedersen Egsgaard *1908.04.22 Farre, Give †1992.07.07 begravet Horsens Østre kirkegård.
Gift 1929.11.15 i Lindeballe med ungkarl, husmand i Uhe, Ringive Christian Thorne Bindesbøl Christensen *1907.12.23 Bindesbøl, Lindeballe †1991.07.07 begravet Horsens Østre kirkegård søn af gårdmand af Bindesbøl Christen Christensen 1872.12.21 Bindesbøl †1939.09.21 Smidstrup, Gadbjerg og Nielsine Hansen *1875.01.29 Give By †1963.02.10 Tofthøj Mark, Gadbjerg.
Landmand i Uhe i Ringive. Petrine gift med hendes bror Johannes kones bror af Bindesbøl i Lindeballe.
1904 Henrik Gamst Pedersen bror til formand, se under far Jens Pedersen.
Han var militær for kongen af Belgien i Congo Free State 1898 - 1906c, så han har ikke drevet gården.
1907 Christen Peder Pedersen *1868.06.18 Lønborg, Ringkøbing amt †1952.06.01 Horsens Klosterkirke sogn (begravet Give) søn af husmand i Lønborg Niels Pedersen *1826.04.28 Lønborg, Ringkøbing Amt †1911.09.10 Vostrup, Lønborg og Karen Christensen *1833.03.27 Heager, Hee sogn, Ringkøbing amt †1906.09.28 Lønborg.
Gift 1. 1890.11.11 i Borris med Maren Cathrine Petrea From *1866.11.17 Dybvadsgård, Lunde, Ribe amt †1927.01.12 Nederdonnerup, Give datter af Jes Jensen From *1833.03.24 Binderup, Sønder Bjert sogn, Vejle Amt †1894.03.29 Gaasdalhede, Borris og Hansine Nielsen *1840.03.10 Dalby sogn, Odense amt †1894.03.24 Gaasdalhede.
Gift 2. 1930 (FT 1930 Øster Nykirke) med Karoline Jensen Augustenborg *1895.07.30 Aagaard, Øster Starup sogn, Vejle amt †1959.07.06 Amtssygehuset, Vor Frelsers sogn, Vejle (begravet Hover, Vejle Amt) datter af husmand af Aagaard Niels Peter Jensen Augustenborg *1865.04.19 Ravning, Bredsten †1939.06.27 "Aahvile", Skjern og Marie Sofie Margrethe Toft *1867.07.07 Augustenborg, Sønderborg sogn †1933.03.26 Frederikshøj, Hover.
Landmand flere steder: Vorgod, Givskud, Gadbjerg, Ringive, Give, Nørup, Øster Nykirke.
To sønner udvandret til Amerika.
Solgte gården den 18. marts 1920.
Børn:
Karen Pedersen *1891.10.09 Lønborg †1962.07.30 Skærlund, Brande.
Gift 1917.05.03 i Ringive med Kristen Nielsen Kristensen *1880.06.04 Skærlund †1947.01.30 Skærlund søn af Morten Christensen *1846.03.29 Skærlund †1938.06.27 Skærlund og Ane Marie Pedersen *1849.03.18 Uhre, Brande †1924.04.06 Skærlund.
Nielsine Petrea Pedersen *1893.06.27 Alsted Mark, Øster Nykirke.
Gift borgerlig 1913.11.15 herredsfogedkontoret i Vejle med af Mindstrup Mark Ib Kristian Andersen Ibsen *1891.09.02 Givskud †1980.10.05 (Gravstedarkivet) i Herning søn af husmand af Givskud Mark, Anders Christian Ibsen *1856.09.12 Oksenbjerre, Øster Nykirke †1919.11.15 Mindstrup, Hvejsel og Marie Pedersine Nielsen *1865.07.97 Mindstrup Mark †1940.06.06 Jelling By.
FT 1930: Slagtermester i Hejnsvig Stationsby, Ribe amt.
Jens From Pedersen *1895.07.09 Mindstrup Mark, Hvejsel.
Gift borgerlig (baptister) 1915.11.11 Herredskontorel i Vejle med Ane Katrine Hundborg *1892.12.21 Kristrup By, Kristrup sogn, Randers Amt datter af skomager i Kristrup, Randers amt, Anders Sørensen Hundborg *1865.10.21 Kristrup †1930.11.06 Nyvangsvej 50, Sankt Peders sogn, Randers og Christine Andersen *1864.03.13 Hjeds, Valsgård sogn, Ålborg amt †1932.06.15 Hassagers Boulevard 31, Sankt Peders sogn, Randers,.
FT 1930 og FT 1940: Arbejdsmand i Skærlund, Brande sogn, Vejle amt. Bopæl 1975: Drantum, Brande sogn.
Jørgen Christian Pedersen *1897.08.17 Vorgodhede, Vorgod †1964.07.12 Sønder Vissing sogn, Skanderborg Amt (begravet Øster Nykirke).
Gift 1920.05.28 i Give med Ane Johanne Jensen *1902.08.24 Sandfeldbjerre, Brande †1985.09.22 Øster Nykirke (Gravstenarkivet) datter af husmand og brøndgraver Jens Hansen Ingvard Jensen *1871.11.21 Hedegaard, Ejstrup †1946.01.11 Gadbjerg og Ane Nielsine Gregersen *1880.04.11 Bredsten †1908.04.08 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke.
Murermester i Brande og i Sønder Vissing sogn, Skanderborg Amt.
Kristine Katrine Petrea Pedersen *1899.12.30 Givskudlund, Givskud †1952.04.25 Mørup Mark, Nørup.
Gift 1923.06.18 i Nørup sogn med ungkarl af Nørup sogn Peter Nielsen *1895.07.29 Hofmansfeld, Randbøl sogn †1986.04.08 Nørup (Gravstenarkivet) søn af husmand af Hofmansfeld Christen Nielsen *1845.01.22 Hofmansfeld †1933.10.22 Gilbjerg, Hejnsvig sogn, Ribe Amt og Jensine Johnsen *1854.07.09 Bindeballe, Randbøl sogn †1925.10.06 Gilbjerg.
Landmand af Mørup Mark, Nørup sogn, Vejle amt.
Niels Peder Pedersen *1902.02.23 Givskudlund, Givskud.
Udvandret den 20. marts 1924 til Amerika med S/S Fr. VIII.
Dagmar Sofie Amalie Pedersen *1904.03.18 Tofthøj Mark, Gadbjerg.
Gift borgerlig 1926.12.11 i Give sogn med landmand Aage Andersen*1900.02.09 Bredballe, Hornstrup sogn søn af husmand i Bredballe Anders Mikkel Andersen *1874.11.21 Bredballestrand, Hornstrup †1950.02.15 Gauerslund sogn, Vejle amt og Maren Elisabeth Mortensen *1876.05.01 Hesselballe, Uldum †1943.06.21 Sellerup, Gauerslund.
FT 1930: Fodermester i Vindelev sogn, Vejle amt.
Ottilie Marie Pedersen *1906.11.08 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1956.07.31 Fynsgade 20, Vor Frelsers sogn, Horsens.
Gift borgerlig 1930.11.08 i Horsens med litograf Carl Højbak Rasmussen *1908.01.01 Horsens Klosterkirke sogn søn af arbejdsmand i Horsens Tønne Rasmussen *1877.02.12 Raarup Østermark, Raarup sogn og Ane Kirstine Jensine Olesen *1878.02.07 Raarup Mark, Raarup sogn.
Peder Bæk(Bak) Pedersen *1908.03.15 Egsgaard †1987.03.04 DeLand, Volusia County, Florida.
Gift med Rose Ann *1910c Irland.
Udvandret til Amerika den 12. marts 1926 fra København med S/S "United States".
Census 1940: Farmer i Roxbury, Litchfield County, Connecticut, USA.
Farmer i Connecticut.

6 Andet


Langelund Mølle
1790 Langelund Mølle, Ringive sogn
1790 Langelund Mølle matrikel nr. 1A i Nørre Langelund ejerlav i Ringive sogn.
Kortet er tegnet i udskiftningen af 1790 og brugt som grundlag for matrikelkortet i 1820. Mølledammen skimtes og overløbet ses nedenfor Omme Å, som flyder mod venstre side. Der er et vadested lige after mølledammen, hvor vejen går til Sønder Langelund.
Bygningerne er ret så store når man sammenligner med de andre gårde som Egsgaard og Elkær gårde.
Lige nord for møllen ligger Møllerens Ager Lod som er en rigtig gård usædvanlig stor for møllejord med hartkorn 2 1 2 2 og bliver brugt som rigtig gård senere af ejeren Knud Møller Jensen efter omkring 1885. Derved forpagter han møllen ud.
Langelund Mølle
1 Introduktion
Har i markbogen 1683 jord i Nørre Langelund Mark. Det hører under Nørre Langelund ejerlav.
2 Fæstere
1683 Henig Nisßen Møller
3 Ejere
1683 Generalmajor Levetzou, opslag 115 i Markbogen.
4 Familier med børn
1683 Hennig Nissen Møller.

1720 Mads Pedersen Møller.
Gift 1720- med Maren N. Møllerkone.
Ses i kirkebogen 1720-34+
Børn:
Mette Madsdatter *1710c- Langelund Mølle.
1738c Jes Madsen Hoger Møller *1699c Vranderup Mølle, Seest †1780.09.29 Langelund Mølle søn af Mads Jessen Høyer †1752 Vranderup Mølle og Anne Mathiasdatter *Vingsted Mølle †1741 Vranderup Mølle.
Gift med Katrine Marie Pedersdatter *1707c †1785.04.17 Langelund Mølle.
Ses i kirkebogen 1738-80.
I Skøde og Panteprotokollen B 70-178, Fol 83:

Dend Capital,bestaaende af 160 Rdl., Min Søn Jes Madsen Høyer haver været bortskyldig til sin broder Jep Madsen Høyer, Som døde 1748 ...
Seest Mølle, d. 17. Jani. 1751
Mads Jessen Høyer.

Derudfra skulle Jes Madsen Hoger/Høyer være søn af Mads Jessen Høyer i Vranderup Mølle. Mads Jessen Høyers kone fra DIS-Danmark tråd:

... Mads Jessen - begr Seest 1752 - og Anne Matthiasdatter i 1741. Hendes navn fremgår af Kolding Birk 16/7 1737 - datter fra Vingsted Mølle, se Anst tingbog 1704, hvor Mads Jessen bliver afkrævet arveafkald efter hustruens moder.

Jes Madsen Hoger optræder i 1741.11.28 i Kolding Birketingsbøger på broderen Markus Madsen af Seest Mølles vegne. Markus får i 1754 øjnene stukket ud i strid.
Børn:
Voldborg Sophie Jesdatter *1738.11.24 Langelund Mølle.
Niels Jessen *1742.09.23 Langelund Mølle.
Abraham Jessen Hoger *1747.06.04 Langelund Mølle overtager Møllen.
Jacob nævnt som fadder 1751.10.17 i Ringive.
Marie nævnt som fadder 1762 i Ringive.
1780c Abraham Jessen Hoger *1747.06.04 Langelund Mølle †1806.02.13 Langelund Mølle søn af formand.
Gift 1782.09.18 i Sønder Omme med Ingeborg Marie Jensdatter *1758.02.15 Omvraa †1825 Langelund Mølle datter af Jens Jakobsen *1728.08.01 Omvraa †1803.09.25 Omvraa og Karen Jepsdatter *1732c Lyne Kro †1770.04.04 Omvraa Enstedgaard.
Abraham var møller, tømrer og bygmester i Langelund Mølle.
Børn:
Karen Abrahamsdatter *1784.07.04 Langelund Mølle overtager møllen, se nedenfor. Gift to gange.
Folketælling 1787 Langelund Mølle Abraham Jessen Hoger   27
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Møller mand 1Abraham Jessen Hoger461747 Langelund Mølle Ringive 1806 Langelund Mølle Ringive  
kone 1Ingeborg Jensdatter281758 Omvraa Sønder Omme 1825 Langelund Mølle Ringive  
dat. Karen Abrahamsdatter31784 Langelund Mølle Ringive 1852 Langelund Ringive Gift 1802 med efterfølger i møllen Knud Jensen.
tj-karl Hans Jørgensen261761c   Ses stadig i Langelund Mølle i 1788 og 1789 i kirkebogen.
tj-pige Maren Sørensdatter251762c    

Folketælling 1801 Langelund Mølle Abraham Jessen Hoger   20
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Møller gaardbeboer mand 1Abraham Jessen Hoger551747 Langelund Mølle Ringive 1806 Langelund Mølle Ringive Hoger skrives Hoyer.
kone 1Ingeborg Jensdatter451758 Omvraa Sønder Omme 1825 Langelund Mølle Ringive  
dat. Karen Abrahamsdatter151784 Langelund Mølle Ringive 1852 Langelund Ringive Gift 1802 med efterfølger i møllen Knud Jensen.
tj-karl Anders Olufsen281773c    
tj-dreng Peder Jensen141787c    

1802c Knud Jensen *1769c Brandlund, Brande †1821 Langelund, Ringive søn Jens Knudsen *1747c Arvad Mølle †1796 Hoven Mølle og Karen Christensdatter af Almstok *1744 Randbøl †1816 Hoven .
Gift 1802.08.10 i Ringive med Karen Abrahamsdatter *1784.07.04 Langelund Mølle †1852 Langelund datter af formand.
Børn:
Ingeborg *1801 Langelund Mølle †1806.
Abraham Hoger *1807 Langelund Mølle.
Ana Cathrine Kirstine Knudsdatter 1810 Langelund Mølle †1891 Baunsgaard, Give.
Gift 1. 1831.11.20 i Ringive med Hans Christensen Møller *1800.02.02 Filskov, Sønder Omme †1850.04.11 Amnitsbøl (begravet Give) søn af Christen Hansen *1766.06.15 Møbjerg, Sønder Omme †1832.10.24 Snejbjerg og Kirsten Madsdatter *1767.11.15 Lillebrande, Sønder Omme †1834.06.26 Snejbjerg. Gift 2. 1858.11.13 i Give med enke2 Thomas Mathiasen *1805.05.05 Grarup, Brande †1891.09.11 Baunsgaard, Nygaard søn af Mathias Christensen *1760c †1828.08.17 Grarup og Ane Jensdatter *1773c Store Langkær, Brande †1853.12.15 Grarup.
Ingeborg Marie Knudsdatter *1812.
Gift med Christen Christensen *1808c.
FT 1834, 1840 Ringive.
Jens Knudsen *1815 Langelund Mølle, overtager møllen, se nedenfor.
1822 Søren Pedersen *1788 Hedegaard, Give †1846 Langelund Mølle, Ringive søn af Peder Jensen *1757.07.03? (navn glemt i dåben) Plougslund, Grene †1830 Hedegaard og Maren Madsdatter *1762 Enkelund, Thyregod †1840.09.04 Hedegaard.
Gift 1822 i Ringive med enke efter formand Karen Abrahamsdatter se ovenfor.
Børn:
Knud Sørensen *1822c Langelund Mølle.
1846 Jens Knudsen *1815 Langelund Mølle †1908 Langelund Mølle søn af forformand.
Gift med Marie Nielsdatter Rahbek *1829.08.24 Søndersthoved, Give †1908.03.24 Langelund Mølle datter af Niels Vistesen Rabbæk *1796.12.03 Øster Høgild, Rind †1844.02.12 i Filskov, Sønder Omme og Karen Jeppesdatter *1794.10.12 Stovstrup, Aadum †1858.08.25
I FT 1880 er han stadig i Langelund Mølle.
Mindst 11 børn.
I 1858 er der en epidemi og tre børn nr. 2 til 4 dør på to dage.
Slægtsbog, Jens Knudsen, født 1815, gårdejer, Langelund mølle, Ringive sogn, og hustru Marie Nielsdatter Rahbeck, deres forfædre og efterkommere. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1965, 138 s.
Børn:
Karen Mølle *1848.08.19 †1860.12.25 tolv år gammel.
Knud Mølle *1850.05.18 †1858.06.19 otte år gammel.
Niels Rahbek *1852.04.18 †1858.06.19 seks år gammel.
Karen Marie Rahbek *1856.11.19 †1858.06.20 halvandet år gammel.
Knud Møller Jensen *1858.12.23 Langelund Mølle, overtager møllen, se nedenfor.
Karen Møller Jensen *1861.09.12 Langelund Mølle †1938.05.29 Ringive Mark.
Niels Rahbek Jensen *1863.12.03 Langelund Mølle.
Søren Møller Jensen *1866.02.18 Langelund Mølle †1925.05.01 Give.
Gift med Anna Nielsine Jespersen *1871.01.12 Sillesthoved, Give †1950.10.16 Give datter af Madsine Nielsen *1835c Jellinghede, Jelling og 1. mand Jesper Nielsen *1835c Sillesthoved †1871.07.07 Sillesthoved.
Matr. 3C Sillesthoved, Give.
Karen Marie Rahbek Jensen *1868.07.31 Langelund Mølle †1947.05.31 Filskov, Sønder Omme.
Gift med Niels Christian Nielsen Østergaard *1868.02.13 Filskov Kro †1893.03.26 Filskov søn af Christen Nielsen Østergaard *1830.09.11 Filskov †1911.11.04 Filskov Kro og 2. kone Maren Kirstine Christensdatter *1843.04.13 Ringive †1876.03.20 Sønder Omme.
Hans Møller Jensen *1870.11.30 Langelund Mølle.
Ingeborg Marie Jensen *1875.01.28 Langelund Mølle †1945.01.09 Filskov sogn.
Gift med 1897 med Anton Marius Andreasen *1868.07.12 Bække sogn, Ribe Amt †1953.04.30 Filskov søn af Andreas Nielsen *1827.09.07 Lindknud, Ribe Amt †1912.03.16 Filskov og Lene Pedersen *1834.10.10 Læborg sogn, Ribe Amt †1904.01.18 Nørup (begravet Filskov).
Købmand og skomager og saddelmagler Møllestien 2 i Filskov.
Havde 14 tønder land husmandssted.
Se GENi.
1885c Knud Møller Jensen *1858.12.23 Langelund Mølle †1914.03.15 Langelund Mølle søn af formand.
Gift 1892.09.23 i Bredsten med Johanne Christensen *1868.10.17 Stensgaard, Balle By, Bredsten †1930+ datter af gårdmand Hans Christensen *1836c Balle By gift 1863.03.20 i Bredsten med Maren Gregersen *1845.11.07 Stensgaard.
De drev jorden i Nørre Langelund, der hørte til Møllen, som blev forpagtet ud til Hans Peter Brøndum.
Kendt barn:
Hans Møller Jensen *1895.12.28 Langelund Mølle.
1914 Johanne Christensen enken.
Hun skøder møllen til sønnen Hans Møller Jensen mellem 1925 og 1930 .

6 Andet


Stilbjerg
1 Introduktion
Navnet Stilberg må være ret nyt, da det ikke ses i kirkebogen før 1809, hvor Stilberghus nævnes. Da ses Niels Christian Christensen og Else Jørgensdatter i husmandsstedet.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
1864c Anders Pedersen *1828.08.26 Brandlund, Brande †1906.09.20 Sønder Langelund Mark, Ringive søn af Peder Hansen *1794.07.06 Brande By †1873.11.22 Brandlund og Ane Katrine Nielsdatter *1797 Skærlund, Brande †1867.03.28 Brandlund.
Gift 1856.03.13 i Ringive med Karoline Pedersdatter *1833.07.07 Stilbjerg, Ringive datter af husmand i Stilbjerg Peder Jeppesen *1800.03.24 i Krog, Grene sogn, Ribe Amt †1878.06.07 Stilbjerg og Anne Kirstine Christensdatter *1800.04.12 Ansager sogn, Ribe Amt †1879.12.22 Sønder Langelund.
Først bosat i Lille Karlskov 1856-64c derefter Stilbjerg, som er et navn noget syd for Omme å for et areal der har dele af Sønder Langelund ejerlav og dele af Elkær ejerlav men er ikke selv et ejerlav.
Anders Pedersen var husmand i Stilbjerg i Ringive sogn og havde Sønder Langelund matr. 1I og engparcel 1BL og to parceller i Elkær 2AZ og 2AÆ.
Karoline Pedersen var "Pottekone" i Stilbjerg med jydepottefremstilling.
Børn:
Peder Andersen Pedersen *1857.01.09 Karlskov Mark, Ringive †1938.01.26 Billund, Grene sogn.
Gift 1884.05.30 i Lindeballe med Karen Andersen *1864.02.01 Vesterby Mark, Ødsted sogn †1953.10.29 Billund datter af husmand på Vesterby Mark, Ødsted, Laust Andersen *1828.07.06 Krarup, Tistrup sogn, Ribe Amt †1885.12.25 Gødsbøl Skov, Lindeballe sogn og Johanne Terkildsdatter *1834.12.09 Ødsted †1893.10.19 Gødsbøl.
Urmager og guldsmed i Billund, Grene sogn.
Hans Peter Pedersen *1860.01.31 Lille Karlskov †1939.08.24 Trinitatis sogn, Fredericia.
Gift 1882.12.12 i Asperup, Odense amt med Karen Kirstine Davidsen *1850.11.16 Baaring, Asperup †1924.04.08 Bjergegade 56, Trinitatis sogn datter af husmand og væver af Baaring David Jakobsen *1821.10.19 Harndrup, Odense Amt †1903.05.03 Trinitatis sogn og Ane Marie Larsdatter *1815.06.03 Baaring †1897.03.25 Baaring.
Lagerformand i Fredericia.
Ane Cathrine Pedersen *1862.08.03 Karlskov †1944.01.27 Billund.
Gift 1889.01.25 i Ringive sogn med ungkarl, arbejdsmand af Sønder Langelund Mark David Karlsson *1860.03.10 Nøbbeled Førsamling, Kronobergs Læn, Sverige †1943.03.01 Billund søn af landmand Karl Andersson og Johanne Jonasdatter.
Landmand i Billund, Grene sogn.
Ane Kirstine Pedersen *1866.03.04 Stilbjerg †1946.01.02 Haugstedsminde Have 228, Ansgar sogn, Odense Amt.
Gift 1894.12.28 i Ringive sogn med Rasmus Marius Larsen *1873.03.06 i Søndersø, Odense Amt †1931.10.16 Haugstedsminde 228, Ansgar søn af fæstehusmand i Søndersø Lars Hansen *1817c Otterup, Odense Amt †1885.10.05 Søndersø og Ane Margrethe Hansen *1834.01.20 Lumby, Odense Amt †1883.01.26 Søndersø.
Omrejsende agent. Købmand i Haugsteds Minde Have, Odense.
Karen Kamilie Jensine Pedersen *1869.05.07 Uhe, Ringive †1943.05.21 Brush, Morgan County, Colorado, USA.
Gift 1893.05.19 i Ringive sogn med ungkarl af Silstrup, Skarrild sogn Anders Christian Sørensen *1871.12.02 Silstrup †1952.01.08 Brush, Colorado søn af husmand af Silstrup, Skarrild sogn Niels Sørensen *1839.12.28 Lille Hestlund, Give †1912.04.09 Ølgod og Karen Lorentzen *1850.01.04 Neder Silstrup, Skarrild †1906.11.25 Over Silstrup.
Husmand i Grene i Skarrild — udvandret til Amerika i 1896 da han var 25 og hun 27.
Nielsine Kirstine Pedersen *1873.08.04 Stilbjerg †1952.01.13 Sandet, Sønder Felding.
Gift 1893.11.28 i Ringive sogn med ungkarl af Sønder Langelund Eske Knudsen Eskesen *1870.05.30 Filskov, Sønder Omme †1957.11.02 De gamles Hjem, Sønder Felding søn af husmand af Filskov Mark, Sønder Omme sogn Knud Eskesen *1834.04.03 Læborg, Ribe Amt †1903.11.14 Lønborg, Ringkøbing Amt og Jakobine Jakobsen *1835.08.15 Givskud †1922.02.02 Egvad, Ringkøbing Amt.
Plantør Skovbjerg plantage, Sønder Felding.
Maren Ottille Maria *1878.09.11 Stilbjerg †1885.10.18 Sønder Langelund Mark, Ringive syv år gammel.

6 Andet


Uhe
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
1720- Jesper Christensen *1689c †1737.09.15 Uhe.
Gift med Mette Nielsdatter *1691c †1771.06.14 Uhe ("blev Niels Frøkjærs moder af Uhe Mette begravet 80 år").
Børn:
Christen Jespersen *1720.07.28 Uhe.
Bosat Uhe, Ringive.
Søren Jespersen *1723.11.28 Uhe.
Kirsten Jespersdatter *1727.06.02 Uhe †1805.06 (skifte) Stenbjerglund, Give.
Gift 1748 i Ringive med Veste Vestesen *1724 Sillesthoved †1811 Stenbjerglund, søn af Veste Sørensen *1679c †1724 Sillesthoved, Give og ?Mette Madsdatter *1685cc †1733+.
Maren Jespersdatter *1731.05.20 Uhe †1811 Dørken, Thyregod.
Gift 1751.09.26 i Ringive med Søren Vestesen *1722 ?Sillesthoved, Give †1759 Give By ?søn af Veste Sørensen *1679c †1724 Sillesthoved og ?Mette Madsdatter *1685cc †1733+.
Niels Jespersen (Frøkjær) *1735.07.24 Uhe, Ringive †1817.09.06 Lille Karlskov, Ringive.
Se Store Karlskov Ringive.
En gård:
1728- Knud Clausen *1698c Uhe? †1787.02.04 Uhe.
Gift med Johanne Olufsdatter *1707c Rostrup, Gadbjerg †1788.05.11 (skifte) Uhe datter af Oluf Pedersen *1682c Store Almstok, Vorbasse †1748.05 Rostrup (søn af Peder Hansen *1634c †1699 (skifte) Store Almstok og Beret Olufsdatter *1635c Modvig, Grindsted †1689 Randbøl, datter af Oluf Christensen *1600cc †1679 Lille Almstok, Vorbasse og Kirsten Laursdatter +1662 (skifte, tingbog) Store Almstok) og kone *1667cc †1749.12.14 Rostrup.
I markbogen 1683 findes en husmand Niels Clausen, som ikke kan forbindes til Knud Clausen.
Knud Clausen nævnes første gang i kirkebogen i 1728.

1749 d 14 december blev sl. Oluf Pedersens enke af Rostrup begravet og var 88 år

Ved hans 1. barn ses ses konens forældre fra Rostrup i Gadbjerg sogn. Johannes mor bærer og faderen er fadder:

1729 marie bebudelsesdag Knud Clausens barn Maren af Uhe døbt baaret af Ole Rostrups kone {Beret Olufsdatter}. Faddere Ole {Pedersen} Rostrup, Bertel Eriksen, Ole Eriksen, Niels Smed, Hans Pedersen, Johanne Hanskone, Søren Nielsens kone.

Knud Clausen køber den større gård Store Karlskov i 1749 og flytter der hen. Sønnen Søren Knudsen overtager Store Karlskov omkring 1768, men dør allerede syv år senere i 1775 kun 36 år gammel. Derefter flytter Knud Clausen og tilbage til sønnen Claus Knudsen i Uhe. Store Karlskov drives videre af enken Helvig Nielsdatter, der gifter sig med Niels Andersen, som med konen og steddøtre flytter til Hesselbjerre i Thyregod 1782c.
Børn:
Maren *1729.03.25 Uhe
Formodes død spæd.
Oluf/Ole Knudsen *1730.08.06 Uhe †1749.06.01 Store Karlskov 19 år gammel.
Maren Knudsdatter *1733.07.12 Uhe †1786 Givskud By.
Gift 1757.10.07 i Store Karlskov i Ringive med Jørgen Andersen søn af Anders Jensen *1682c †1759.03.14 Givskud By Anne Marie Simonsdatter *1703c †1775 Givskud By.
Bosat Givskud By.
Claus Knudsen *1736.09.09 Uhe,
Overtager en gård i Uhe, ikke sikkert om det er faderens, for han er kun 13 da faderen flytter til Store Karlskov.
Søren Knudsen *1739.08.30 Uhe †1775.07.16 Store Karlskov, som han overtager efter faderen.
Bæres i dåben af moderens søster fra Rostrup.
Margrethe Knudsdatter *1743.03.13 Uhe †1814.04.03 Trøgelborg, Ringive.
Gift 1762.06.30 i Store Karlskov i Ringive med enkemand efter Mette Villadsdatter †1762.04.09 af Bastlund, Ringive Niels Hansen *1740c †1802.01.29 Trøgelborg.
Bosat Bastlund i Ringive.
To af børnene har tilsyneladende helt forkerte aldre i FT 1787 og i et tilfælde et forkert navn.
I FT 1801 nyder Margrethe und Niels Hansen aftægt i Trøgelborg, Ringive.
Børn:
Hans *1762.03.24 Bastlund †1762.12.10 syv månder gammel.
Knud Nielsen *1763.07.31 Bastlund.
Overtager gården 1788c.
Mette (Kirstine) *1768.02.21-04.01 Bastlund †1769.05.31 godt et år gammel.
Hans Nielsen *1770.09.16 Bastlund.
Navnløs *1773.09.19 Bastlund.
Hans *1775.04.23 Bastlund †1779.05.16 fire år gammel.
Anne Johanne Nielsdatter *1779.06.06 Bastlund.
Karen Nielsdatter *1784.09,26 Bastlund.
Jes *1746.07.10 Uhe †1748.04.28 Uhe knap to år gammel.
Karen Knudsdatter *1749.05.04 Store Karlskov, Ringive †1783c Mørup, Nørup.
Gift 1776.03.12 i Uhe i Ringive med af Mørup sogn Jørgen Olesen *1745c.
Bosat Mørup, Nørup.
Børn:
Johanne Jørgensdatter *1780c Mørup, Nørup.

En (evtl. samme) gård:
1768 Claus Knudsen *1736.09.09 Uhe †1811.05.10 Uhe.

Gift 1. 1768.08.09 i Vorbasse med Else Iversdatter †1773c.

Gift 2. 1773.12.06 i Vorbasse med Else Marie Christensdatter *1744c Silkeborg, Grene sogn †1775.06.05 Uhe.

Gift 3. 1776.06.02 Vorbasse med Vibecca Christensdatter *1751c †1831.07.09 Uhe (ved Jens Christian Jessen i Uhe).

Se Larsen.
Børn med 1. kone Else Iversdatter:
Iver * (ikke i kirkebogen) †1769.06.25 Uhe.
Johanne Clausdatter *1769.07.16 Uhe.
Maren *1772.07.16 Uhe †1772.07.30 fjorten dage gammel.
Barn med 2. kone Else Marie Christensdatter:
Knud Clausen *1775.04.14 Uhe †1801.01.18 Uhe 26 år gammel.
Børn med 3. kone Vibecca Christensdatter:
Else Clausdatter *1776.10.27 Uhe †1810.04.11 Uhe 33 år gammel.

Gift 1. 1802.12.11 i Ringive med Jakob Hansen *1782.02.10 Uhe †1805.12.08 Uhe søn af Hans Hansen (Jessen) *1752.05.22 Uhe †1824.21.31 Uhe og Anne Jakobsdatter *1752c †1833.03.10 Uhe.

Gift 2. 1809.04.19 i Ringive med Peder Eriksen *Skovsende, Sønder Omme.

Christen Clausen *1779.01.01 Uhe, Ringive †1822.10.27 Ullerup, Give.
Gift med 1810.03.10 i Lindeballe med af Ullerup enke1 Maren Jensdatter *1791.10.09 Gjødsbøl, Lindeballe †1846.01.20 Ullerupgaard, Give datter af Jens Sørensen *1760c og Kirsten Christensdatter *1757c.
Maren Jensdatter gifter sig 3. gang 1823.05.17 i Give med Johannes Jensen *1791 Nørskov, Lindeballe †1836.04.26 Ullerup søn af Jens Pedersen *1750c og Maren Madsdatter *1761c.
Børn med 3. mand Johannes Jensen:
Christen Johannesen *1824.03.08 Ullerup, Give †1915.06.12 Give (begravet Ringive).

Gift 1. Johanne Jensen *1840.09.02 Trædemark Filskov, † 08 august 1883 Uhe, Ringive.

Gift 2. 1847.10.17 i Lindeballe med Karen Maria Nielsdatter *1823.05.26 Jelling †1868.09.14 Nørskov, Lindeballe.

Barn med 2. kone Karen Maria Nielsdatter:
Niels Christensen *1850.10.14 Lindeballe.
Gift 1873.01.11 i Kollerup med Ane Kirstine Hansdatter.
Maren Kirstine Johannesen *1826.12.03 Ullerup, Give.
Jens Peder Johansen *1828.04.22 Ullerup, Give.
Jens Johannesen *1830.10.16 Ullerup, Give.
Jens Søren Johansen *1832.09.28 Ullerup, Give.
Else Marie *1781.09.02 Uhe †1781.10.02 Uhe en måned gammel.
Søren Clausen *1783.01.19 Uhe, fadder 1805.05.05 i Ringive.

Gård hartkorn 2 3 2 1 Laage gods:

1683 Jens/Jes Christensen †1719- Uhe.
Han ses i Markbogen 1683 på den gård der tilhører Laage.
Ses i Laage jordebog af 1704.
Han er ikke død i kirkebogen, der begynder 1719.
Gården kendes fra Laage fæsteprotokol og jordebøger.
Mulig søn:
?Hans Jensen/Jessen *1675c Uhe?

1713- Hans Jensen/Jessen *1675c †1725.04.14 Uhe.
Gift med Johanne Christensdatter *1681c †1751.09.05 Uhe.
Han kaldes i Laage jordebog 1723 Jensen, men i kirkebogen Jessen.
Afgiften er 4 tønder rug per år.
Se Rau-Tonnesen.
Kort efter Hans Jessens død gifter sig Johanne Christensdatter af Uhe med Peder Nielsen †1730 Uhe, hvorefter Johanne Christensdatter gifter sig med af Store Karlskov Niels Lassen †1736 Uhe. Men enken skal efter Laage fæstprotokol før 1742 være gift med Christen Christensen.
I oktober 1719 tager en smitsom sygdom tre af deres børns liv.
Kendte Børn:
Anna *1713.01.12 Uhe †1719.10.24 Uhe.
Chirsten *1716.02c Uhe †1719.10.24 Uhe.
Jes *1719.06.31 Uhe †1719.11.05 Uhe.
Anne Hansdatter *1721.03.30 Uhe †1803.04.14 Ringive By.
Gift 1745.06.21 i Ringive med Erik Nielsen af Ringhøje (Ringive By) †1789-94 (ikke i Ringive kirkebog, glemt eller begravet andetsteds).
Ringhøy er egentlig kun præstegaarden og dens drift. Men for at holde det adskilt fra Ringive sogn skrives her Ringive By.
I en dåb 1794.04.02 nævnes Erik Nielsens enke i Ringive By, han er altså død 1789-94.
Børn:
Johanne *1747.07.23 Ringive By †1749.02.02 halvandet år gammel.
Niels *1750.01.01 Ringive By †1764.08.21 14 år gammel..
Johanne *1756.10.31 Ringive By.
Hans Hansen *1725.11.04 Uhe overtager gården.

1725 Johanne Christensdatter Enken.

1726 Peder Nielsen *1672c †1730.05.17 Uhe.
Gift 1726.06.10 Ringive med enke1 Johanne Christensdatter.

1730 Niels Lassen *1691c †1736.12.22 Uhe 45 år.
Gift 1730.10.27 Ringive med enke2 Johanne Christensdatter.

1738c Christen Christensen †1750 Uhe (glemt i kirkebogen).
Gift 1738c (ikke i Ringive eller glemt) med enke3 Johanne Christensdatter.
Christen Christensen er mærkelig nok ikke nævnt i kirkebogen 1742-48, men i Laage fæsteprotokol og Jordebøger.
I 1742 afgiver han fæstet på den halve gård til stedsønnen Hans Hansen og beholder selv det andet halve.

1742 Laage gods: 38 Hans Hansen fæster ½ af sin stedfar [Christen Christensens] sted i Uve af 1 1 3 ½ htk. 16.10.1742, fol.18.
1742 Laage gods: 39 Christen Christensen af Uve, der den 16.10.1742 har afstået ½ af sin gård til sin stedsøn Hans Hansen, får nyt fæstebrev på den øvrige ½ gård af 1 1 3 ½ htk. 16.12.1742, fol.18B.

Han er død sidst i 1750 efter Laage fæsteprotokol:

76 Hans Hansen af Uve fæster sin stedfar Christen Christensens fradøde gård sst. af 2 3 2 1 htk, matr. no.3. 12.2.1751, fol.34B.


1742 Hans Hansen *1725.11.04 Uhe †1767.01.11 Uhe, 41 år.
Gift 2. 1749.10.29 i Ringive med af Uve Maren Pedersdatter (Degn) *1726.02.24 Uhe †1803.02.23 Uhe datter af Peder Rasmussen Brøger Degn *1685c †1761.05.29 Uhe og Mette Andersdatter *1687c †1762.05.06 Uhe.
Han er vel lidt ung til at tage fæstet af den halve gård, kan være en anden Hans Hansen. Han er stedsøn af Christen Christensen.
Efter Christen Christensens død 1750 overtager han hele gården.
Børn:
Navnløs †1751.05.09 Uhe.
Hans Hansen *1752.05.22 Uhe overtager gården, se nedenfor.
Johanne *1753.11.25 Uhe formodet død spæd.
Mette *1756.02.02 Uhe †1756.04 to måneder gammel
Johanne Hansdatter *1758.02.02 Uhe.
Gift 1780.01.29 i Ringive med af Nørskov Peder Hansen Kusk *1757.11.06 Nørskov, Lindeballe søn af Hans Sørensen Kusk *1708c †1782 Nørskov, Lindeballe og Karen Pedersdatter *1724c †1794.11.07 Nørskov.
Bosat Uhe 1780-87, Nørskov i Lindeballe 1789+.
Børn:
Karen Margrethe *1780.04.23 Uhe.
Hans *1783.05.04 Uhe.
Karen Margrethe *1786.02.19 Uhe †1794.02.09 Nørskov, Lindeballe.
Maren *1788.07.13 Nørskov, Lindeballe.
Ingeborg *1790.06.27 Nørskov, Lindeballe.
Marie *1792.04.08 Nørskov, Lindeballe.
Niels *1796.06.19 Nørskov, Lindeballe
Karen *1798.03.14 Nørskov, Lindeballe.
Anne Hansdatter *1759.11.18 Uhe.
?Gift 1788.04.17 i Ringive med Christen Jensen.
?Gift 1791.04.26 i Ringive med Niels Jensen.
Margrethe *1763.09.29 Uhe †1763.11.20 to måneder gammel.
Ingeborg *1766.05.04 Uhe †1766.11.30 syv måneder gammel.

1767 Maren Pedersdatter Degn enken.

1767 Anders Lauridsen.
?Formentlig gift med enken.
Ses i Laage jordebog 1767: Anders Lauridsen 2 3 2 1 - 6 rdl 4 mark.
Ikke ellers set.

1772 Hans Hansen (Jessen) *1752.05.22 Uhe †1824.21.31 (aftægtsmand ved Christen Clausen) Uhe søn af forkvinde.
Gift 1772.08.22 i Ringive med Anne Jakobsdatter *1752c †1833.03.10 (aftægtskone ved Christen Clausen) Uhe.
FT 1787 angives konens mor som nyder ophold. Men det er faderens mor, Maren Pedersdatter Degn, hvilket angives i FT 1801 som mandens moster, skal være moder.
Børn:
Maren Hansdatter *1776.10.06 Uhe.
Hans Hansen *1779.04.25. Ses ikke i FT 1787, formodet død.
Jakob Hansen *1782.02.10 overtager gården.
Ingeborg Hansdatter *1784.10.03 Uhe overtager gården se nedenfor.
Folketælling 1787 Uhe Hans Hansen (Jessen)   9
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Hans Hansen Jessen341752 Uhe Ringive 1824 Uhe Ringive  
kone 1Anne Jakobsdatter351752c  1833 Uhe Ringive  
søn Jakob Hansen61782 Uhe Ringive 1810 Uhe Ringive Gift 1802 med Else Clausdatter *1776 Uhe.
dat. Maren Hansdatter111776 Uhe Ringive   
dat. Ingeborg Hansdatter41784 Uhe Ringive 1850+  Gift 1. 1806 med Hans Mortensen, overtager gården. Gift 2. 1818 med Christen Clausen *1793 Ringive.
aftægt mands mor Maren Pedersdatter Degn631726 Uhe Ringive 1803 Uhe Ringive Nyder Ophold. "Konens Moder" i originalen er forkert.

Folketælling 1801 Uhe Hans Hansen (Jessen)   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Hans Hansen Jessen531752 Uhe Ringive 1824 Uhe Ringive Aldrene i denne husstand er helt forkerte +4, +5, +6, +6, og +5 for høje.
kone 1Anne Jakobsdatter541752c  1833 Uhe Ringive Alder fra FT 1787 lagt til grunde som tidligst kendte alder.
søn Jakob Hansen161782 Uhe Ringive 1810 Uhe Ringive Gift 1802 med Else Clausdatter *1776 Uhe.
dat. Ingeborg Hansdatter101784 Uhe Ringive 1850+  Gift 1. 1806 med Hans Mortensen, overtager gården. Gift 2. 1818 med Christen Clausen *1793 Ringive.
aftægt mands mor Maren Pedersdatter Degn801726 Uhe Ringive 1803 Uhe Ringive "Mandens Moster" i originalen er forkert.


1802 Jakob Hansen *1782.02.10 †1805.12.08 Ringive, søn af formand.
Gift 1802.12.11 i Ringive med Else Clausdatter *1776.10.27 Uhe †1810.04.11 Uhe datter af Claus Knudsen *1736.09.09 Uhe †1811.05.10 Uhe og Vibecca Christensdatter *1751c Vorbasse? †1831.07.09 Uhe.

1806 Hans Mortensen *1748c †1818.09.29 Uhe.
Gift 1806.11.10 i Ringive med søster til formand Ingeborg Hansdatter *1784.10.03 Uhe.

1818 Christen Clausen *1793.05.12 søn af Claus Clausen og Else Marie Christensdatter.
Gift 1818.11.28 i Ringive med enken.

1850+ NN.

6 Andet
Jens Andersen af Hvejsel sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn. Bevilger og tillader, at Jens Andersen af Hvejsel sogn og Anne Pedersdatter af Ringgive sogn, bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg slot den 21 maj 1745.
1745 3die Pintzdag hafde Jens Andersen og Anne Pedersdatter af Nørskov trolovelse d. 2 july bryllup.
Sognepræst hr Hans Bertram Fogtman, ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at provst hr Hans Bertram Fogtman, sognepræst til Sønder og Nørre Bork menigheder i Ribe stift, og Agatha Anchersdatter Borch, af Ringgive præstegård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 18 juli 1777.

RINGIVE SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Gammelby
Hedeby
Karlskov generelt
Karlskov- Lille
Karlskov- Store
Langelund generelt
Langelund- Nørre
Langelund- Sønder
Langelund Mølle
Stilbjerg
Uhe
GAMMELBY
En halv gård:
1667- NN
1683 Søren Sørensen, gift med enken
En selvejer gård:
1610cc Eskild
1630cc Søren Nielsen Smed
1660cc Hans Sørensen, ?søn
Bundgaard: En halv gård deraf:
1691 Knud Nielsen Bundgaard stedsvigersøn
1729 Morten Knudsen Bundgaard
HEDEBY

1741c Rasmus Jensen
1758c Jens Rasmussen, søn
1792 Laurs Hansen, gift med enken
1814 Niels Jensen, stedsøn
1846c Jens Skou Nielsen, søn
1864 Christen Hansen Møller, gift med enken
1883c Niels Jensen Schou, søn
1902 Ny ejer.
KARLSKOV GENERELT

1570
LILLE KARLSKOV

1662 Jesper Jensen
1683- Niels Christensen
1720 Hans Nielsen
1731 Peder Nielsen
1749 Oluf Thomsen
1757- Erik Poulsen
1762 Christen Pedersen
1778 Niels Nielsen Askær (* Brande)
1786 Peder Nielsen (Karlskov)
1792- Bertel Christensen
1814- Claus Nielsen
STORE KARLSKOV

1662- Jens Sørensen
1683- Christen Andersen
1744 Ramus Christian Brun Humble
1749 Knud Clausen
1768c Søren Knudsen, søn
1776 Niels Andersen
1782c Niels Jespersen (Frøkjær)
1799 Hans Christian Hansen (Christensen)
LANGELUND GENERELT

1570 Langlind
LANGELUND NØRRE

3A hartkorn 1 5 3 2:
1710 Mads Hansen
1742c Hans Madsen, søn
1778 Mads Hansen, søn
1817 Hans Madsen, søn
1853c Mads Hansen, søn
1862 Jørgen Kjeldsen, gift med enken
1896 Mads Kjeldsen, søn
LANGELUND SØNDER
Husmandssted matr. 1B hartkorn 0 5 0 2¾:
1842 Eske Knudsen, *Øse
1878 Frederik Jakobsen, svigersøn
1891 Jakob Peder Jakobsen, søn
1894 Anders Peder Nielsen
1910 Peder Nielsen

Hus med jord matr. 1D hartkorn 0 1 0 2¾:
1868 Anders Peder Hansen, *Grene
1907 Mette Katrin Hansen Torn, steddatter
1917 Jeppe Mortensen

Husmandssted 1E hartkorn 0 5 1 1¼
1873 Christoffer Hansen
1890 Ane Madsen, enken
1891 Mads Christoffersen, søn
1897 Søren Christoffersen, bror
1907 Peder Kristiansen Bork

Egsgaard matr. 2A hartkorn 2 7 0 0
1683- Christen Hansen
1706- Christen Egsgaard
1742 Erik Christensen, formodet søn
1768c Peder Pedersen I, svigersøn
1803 Peder Pedersen II, søn
1853 Jens Pedersen, søn
1885 Mads Hans Pedersen Egsgaard, søn
1932 Gamst Egsgaard, søn

Ny Egsgaard matr. 2P, 43 hektar
1885 Peder Pedersen Egsgaard, udstykning
1904 Henrik Gamst Pedersen, bror
1907 Christen Peder Pedersen, *Lønborg
LANGELUND MØLLE

1683- Henning Nissen Møller
1720- Mads Pedersen Møller
1738c Jes Madsen Hoger Møller, søn
1780 Abraham Jessen Hoger, søn
1802c Knud Jensen, svigersøn
1822 Søren Pedersen, gift med enken
1846 Jens Knudsen, stedsøn
1885c Knud Møller Jensen, søn
1914 Johanne Christensen, enken
STILBJERG

1864c Andersen Pedersen, *Brandlund
UHE

En gård:
1720- Jesper Christensen

En gård:
1728 Knud Clausen
Muligvis samme gård:
1768 Claus Knudsen

En gård 2 3 2 1 Laage gods:
1683- Jens/Jes Christensen
1713- Hans Jessen
1725 Johanne Christensdatter, enken
1726 Peder Nielsen, gift med enken
1730 Niels Lassen, gift med enken
1738c Christen Christensen, gift med enken
1742 Hans Hansen, søn af enken
1767 Maren Pedersdatter Degn, enken
1767 Anders Lauridsen
1772 Hans Hansen (Jessen), son af enken
1802 Jakob Hansen, son
1806 Hans Mortensen, gift med enken
1806 Christen Clausen, gift med enken