Assing Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1723 - 1756
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
1744-54 mangler.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 1723.07.25 Karen Michelsdatter, Kibæk. FAR: Michel Kibæk. MOR: ? Michel Kibæks kone.
BÅREN AF: Karen Poulsdatter, Assing, Vel datter møller Poul Michelsen nævnt 1683.
FADDER Nr. 1: Thomas Møller, Kibæk Mølle, Assing
FADDER Nr. 2: Anders Poulsen Møller, Kibæk Mølle, Assing, Ses 1735, søn af møller Poul Michelsen.
FADDER Nr. 3: Anders Kibæk, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 4: Else Møller, Kibæk Mølle, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1723
1. Dom: 9 a Trin : Michel Kibe[k]s datter Karen: , Karen Povelsd bar hende , fadd : Thomas og Anders Møller, Anders Kibek, Else Møll.

LINK: Affotografering.


Nr. 2002 1723.07.25 Anne Ostersdatter, Mosgaard. FAR: Oster Jensen Mosgaard. MOR: ? Oster Jensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Paarups kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Assing
FADDER Nr. 2: Poul Andersen Mosgaard, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 3: Johanne Nielsdatter, Assing
FADDER Nr. 4: ? Maren Michelsdatter tjenestepige, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Paarup, Paarup, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Maren Michelsdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. eod : die {Dom : 9 a Trin :} Oster {Jensen} Moosgrds Datter Anne , Peder Porups kone bar hende , fadd : Niels Jens_ , Povel {Andersen} Moosgrd Johann. Nielsd: Maren Michelsdatters Pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2003 1723.08.08 Niels Nielsen, . FAR: Niels Skrædder. MOR: ? Niels Skrædders kone.
BÅREN AF: Anne Anderrsdatter, Assing
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Meldgaard, Bukkær? (Meldgaard), Assing
FADDER Nr. 3: ? Ungkarl, Fjelstervang, Vorgod
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Johanne Andersdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3) Dom : 11 pst Trin: Niels Skreders Søn Niels , Anne Andersd : bar ham , fadd: Madz Madzen , Niels Jens_ Melgrd en Ung Karl af fielstervang , Anne Peders , Johanne Andersd : etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2004 1723.08.15 Johanne, Veilgaard. FAR: ? Johanne Veilgaards partner. MOR: Johanne Andersdatter? Veilgaard.
BÅREN AF: ? Anders Andersen Veilgaards kone, Veilgaard, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 2: ? Niels Aggersigs kone, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 3: Peder Jørgensen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 4: Anne Veilgaard, Veilgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: Anders Andersen, Veilgaard, Assing, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4) D : 12 pst Trin døbt Johanne {Andersdatter?} Vejlgrds uægte Datter Johanne , Anders Veilgrds kone , fadd : Niels Aggersig og Hustrue , Peder Jørgens_ , Anne Vejlgrd.
LINK: Affotografering.


Nr. 2005 1724.01.16 Maren Nielsdatter, Hvedde. FAR: Niels Hvedde. MOR: ? Niels Hveddes kone.
BÅREN AF: ? Jomfruens tjenestepige, Maaske en jomfru i præstegården, der er ingen herredgaard i Assing sogn, hvor en jomfru kunne være.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Assing
FADDER Nr. 2: Jep Thomsen?, Assing
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing, 23, søn af Peder Jensen.
FADDER Nr. 4: Anne Jakobsdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1724.
1) Dom : 2 pst Epiph: Niels Hveddes Datter Maren , Jomfruens Pige bar hende . fadd: Niels Sørens_ , Jep [Thoms_] Jacob {Pedersen} Hvedde , Anne Jacobsd: etc.

LINK: Affotografering.


Nr. 2006 1724.03.05 Lars Nielsen, Bukkær (Meldgaard). FAR: Niels Rasmussen. MOR: ? Niels Rasmussens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Manasse Pedersen Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Assing
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensens kone, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Rasmussen, Assing, Uklar.
FADDER Nr. 4: Jens Rasmussen, Assing, Formodentlig en bror til faderen.
FADDER Nr. 5: Anne Mosgaard, Mosgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: Manasse Pedersen Tøxen, Præstegaarden, Sønder Felding, Tiltrådte 1923 som præst.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2) Dom : Invoc : Nielß Rasmußens Søn Lars , min {præst Manasse Pedersen Tøxen} kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham , fadd: Christen Christens_ og Hustru . Niels og Jens Rasmus_ Anne Mosgrd.
NOTITS: Niels Rasmussen skrives 1729 af Meldgaard i Bukkær.

LINK: Affotografering.


Nr. 2007 1724.05.03 Anne Lauridsdatter, Kirken-Ved. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Assing
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen Gaasdal, Assing, Fra Gaasdal i Borris.
FADDER Nr. 3: Poul Andersen, Assing
FADDER Nr. 4: Anne Jakobsdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3) D 3 Maji Lauridtz Christensens datter , Anne . Karen Jacobsd: bar
{h}ende : fadd : Christen jens_, Jacob Ja
{co}bs_ {Gaasdal}, Povel Anders_ , Anne Jacobs
{da}tter Bodild Thomasdatter .

NOTITS: Venstre rand af kirkebogssiden beskadiget.

LINK: Affotografering.


Nr. 2008 1724.07.16 Niels Pedersen, Olling (Vestergaard). FAR: Peder Nielsen Rytter. MOR: ? Hansdatter.
BÅREN AF: ? Jomfruens tjenestepige, Sønder Felding?
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Assing
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Larsen Ollings kone, Olling (Søndergaard), Assing
FADDER Nr. 5: Ane? Peder Nielsen Rytter Ollings steddatter, Olling, Assing
NÆVNT Nr. 1: ? Jomfruen, Sønder Felding?, Har tjenestepige, måske i præstegården i Sønder Felding.
NÆVNT Nr. 2: Niels Larsen Olling, Olling (Søndergaard), Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4) Dom: 5 pst Trin: Peder {Nielsen Rytter} Ollings Søn Niels , Jomfruens Pige bar ham
{f}add: Christen {Christensen} Olling , Nielß Jens_
{..}[..]s Peders_ , Niels {Larsen} Ollings Hustr
{P}eder {Nielsen Rytter} Olings Stifdatter [ane?]

NOTITS: Venstre rand af kirkebogssiden beskadiget.

LINK: Affotografering.


Nr. 2009 1724.07.23 Jens Jepsen, Harreskov. FAR: Jep Nielsen Harreskov. MOR: ? Jep Harreskovs kone.
BÅREN AF: ? Jep Harreskovs kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen, Assing
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5) Dom: 6 pst Trin: Jep Harreskovs Søn Jens , Hans kones Syster i Scharild bar ham , fadd : Niels Jacobs_ , Søren Christens_ , Jens Jørgens_, Anne Pedersd:, Kirsten Jacobsdatter etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2010 1725.01.07 Gregers Michelsen, . FAR: Michel Smed. MOR: ? Michel Smeds kone.
BÅREN AF: Kirsten Degnekone, Sønder Felding
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Assing
FADDER Nr. 2: Mads Meldgaard (Meldgaard), Assing, Bukkær eller Paarup?
FADDER Nr. 3: Mads Bertelsen, Assing
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Anne Marie Jensdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Degn, Sønder Felding, Konen Kirsten fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1725.
1) Dom : 1 pst Epiph : Michel Smidß Søn Gregers , fadd : Kiersten Degnekone , Christen Jens_ , Mads Meldgaard ; Mads Bertels_ , Mette Jensd: Anne Marie Jensd .

LINK: Affotografering.


Nr. 2011 1725.01.17 Jens Jakobsen, Heede. FAR: Jakob Boesen. MOR: ? Jakob Boesens kone.
BÅREN AF: ? Niels Boesens 2. kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Assing
FADDER Nr. 3: Thomas Møller, Kibæk Mølle, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Møllers kone, Kibæk Mølle, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Boesen, Paarup, Assing, Bror til faderen.
NÆVNT Nr. 2: Christen Møller, Kibæk Mølle, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2) d 17 Janv: Jacob Boesens Søn Jens , Nielß Boesens Kone bar ham , fadd : Christen {Christensen} Olling , Christen Christens_ , Ghomsß Møller , Christen Møllers Kone i Kibek , Kiersten Sørensd : etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2012 1725.01.28 Karen, Aggersig. FAR: ? Fattig kone partner. MOR: ? Fattig kone.
BÅREN AF: Karen Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 1: Mads Meldgaard (Meldgaard), Assing
FADDER Nr. 2: Jens Rasmussen, Assing
FADDER Nr. 3: Helle Michelsdatter, Assing, Evt. Hulle.
FADDER Nr. 4: Mette Væverpige, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Jakobsdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3) Dom : Septuag : En fattig kone da opholdt sig i Agersig , hendis datter Karen , Karen Aggersig bar hende , Madz Meldgrd , Jenß Rasmus_ , H[e]lle Michelsd: Mette Væverpige , Kiersten Jacobsd :
LINK: Affotografering.


Nr. 2013 1725.03.18 Christen Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Andersen Veilgaard. MOR: ? Anders Andersen Veilgaards kone.
BÅREN AF: ? Jomfruens tjenestepige, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Assing
FADDER Nr. 4: Anne Iversdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: ? Jomfruen, Har tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4) Dom : Judica Anders {Andersen} Veilgaards Søn Christen . Jomfruens Pige bar ham , fadd : Christen Jens_ i Bukier , Nielß Olling , Niels Mortens_ Anne Jversd: Anne Andersd:
LINK: Affotografering.


Nr. 2014 1725.04.22 Erik, Veilgaard. FAR: ? Anne Veilgaards partner. MOR: Anne Veilgaard.
BÅREN AF: ? Anders Andersen Veilgaards kone, Veilgaard, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Assing
FADDER Nr. 3: ? Mette Veilgaards tjenestepige, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Rasmussens tjenestepige, Assing
NÆVNT Nr. 1: Anders Andersen Veilgaard, Veilgaard, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mette Veilgaard, Veilgaard?, Assing
NÆVNT Nr. 3: Niels Rasmussen, Assing, Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5) Dom : Jubilate . Anne Vejlgrds u=ægte Søn Erick , Anders {Andersen} Veilgrds kone bar ham , fadd : Chriseten Christensen , Niels Mortens_ Mette Vejlgrds Pige , Niels Rasmus_ Pige . etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2015 1725.07.15 Maren Nielsdatter, Aggersig. FAR: Niels Aggersig. MOR: ? Niels Aggersigs kone.
BÅREN AF: Abelone Fjelstervang, Fjelstervang, Vorgod
FADDER Nr. 1: Christen Fjelstervang, Fjelstervang, Vorgod
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Assing
FADDER Nr. 3: Oluf Jakobsen, Assing
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Kirken-Ved, Assing, "ved Kirken"
FADDER Nr. 5: Else Olling, Olling, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6) Dom : 7 pst Trin : Nielß Aggersigs Datter Maren , Apelone fielstervang bar hende . fadd : Christen fielstervang , Christen Jens_ , Oluv Jacobs_ , Karen Jensd: ved Kirken Else Olling . etc:
LINK: Affotografering.


Nr. 2016 1725.09.09 Mads Nielsen, Bukkær (Meldgaard). FAR: Niels Rasmussen. MOR: ? Niels Rasmussens kone.
BÅREN AF: Karen Østergaard, Bukkær? (Østergaard), Assing
FADDER Nr. 1: Christen Østergaard, Bukkær? (Østergaard), Assing
FADDER Nr. 2: Niels Meldgaard (Meldgaard), Assing
FADDER Nr. 3: Laust Soldat, Assing
FADDER Nr. 4: Ingeborg Smeds, Assing
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensens tjenestepige, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7) Dom : 15 pst Trin : Niels Rasmussen i Bukier hans Søn Mads Karen Østergrd bar ham , fadd : Christen Østergaard Niels Meldgrd Laust Soldat . Ingeborg Smids Christen Jensens pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2017 1726.07.24 Johanne Ostersdatter, Mosgaard. FAR: Oster Jensen Mosgaard. MOR: ? Oster Jensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jensen Hveddes kone, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Rasmussen, Kirkegaard, Assing
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Birkebæk, Birkebæk, Arnborg, Passende Jens ikke set i Birkebæk.
FADDER Nr. 4: Johanne Andersdatter, Veilgaard, Assing
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Mosgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Hvedde, Hvedde, Assing, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1726.
1) D : 24 Julii Oster {Jensen} Moesgrds Datter : Johanne , Peder {Jensen} Hveddes kone bar hende . fadd: Niels Rasmussen Kirkegd , Jacob {Pedersen} Hvedde , Jens Birkebek , Johanne Andersd : Anne Andersd i Moesgrd .

LINK: Affotografering.


Nr. 2018 1726.08.11 Jens Lauridsen, Kirkegaard- Over. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jensen Hveddes kone, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing, 25c, Peder Jensen Hveddes søn.
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 21c, datter af Peder Jensen Hvedde.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens kone, Kirkegaard- Over, Assing, Nabo.
FADDER Nr. 5: Jakob Jakobsen Gaasdal, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2) Dom : 8 pst Trin : Laurids Christensen ved Kirken hß Søn Jens , faddere Peder {Jensen} Hvedes kone, Søn {Jakob Pedersen} og Datter {21c, Karen Pedersdatter} Christen Jens_ og Hustrue , Jacob {Jacobsen} Gaarsdal etc .
LINK: Affotografering.


Nr. 2019 1727.02.16 Niels Nielsen, . FAR: Niels Rasmussen. MOR: ? Niels Rasmussens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Sønder Felding, Præst Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Assing
FADDER Nr. 2: Peder Rasmussen, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Rasmussen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Rasmussens kone, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1727.
1) Dom : Sexag : Nielß Rasmusens Søn Niels , min Kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham . fadd : Christen Christens_ , Peder Rasmusßen , Nielß Rasm: [B]: og hustrue etc

LINK: Affotografering.


Nr. 2020 1727.03.12 Peder Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Andersen Veilgaard. MOR: ? Anders Andersen Veilgaards kone.
BÅREN AF: ? Jomfruens tjenestepige
FADDER Nr. 1: Nielß Rasmussen Kirkegaard, Kirkegaard, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 3: Ib, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Assing
FADDER Nr. 5: ? Mette Veilgaards tjenestepige, Veilgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: ? Jomfruen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2) d 12 Martii: Anders Vejlgrds Søn Peder , Jomfruens Pige bar ham fadd: Nielß Rasmus_ Kirkegd , Jens Niels i Agersig , Ib i Overkirkegrd , Maren Ibsd: Mette Vejlgrds pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2021 1727.12.28 Ingeborg Mette Lauridsdatter, Kirkegaard- Over. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: ? Jomfruens tjenestepige
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen Gaasdal, Assing
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing, 26c søn af Peder Jensen.
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Inger Hvedde, Hvedde, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3) Dom: pst Nativ: Lauridtz Christensens Datter Ingeborg Mette Jomfruens Pige bar hende . fadd : Christen Jens_ , Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Jacob {26c, Pedersen} Hvedde , Karen Jacobsd , Inger Hvedde etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2022 1728.03.29 Anders Nielsen, . FAR: Niels Skrædder. MOR: ? Niels Skrædders kone.
BÅREN AF: Ester Fjelstervang, Fjelstervang, Vorgod
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Meldgaard, Bukkær? (Meldgaard), Assing
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Assing
FADDER Nr. 4: ? Mads Madsens kone, Assing
NÆVNT Nr. 1: Mads Madsen, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1728.
1) Fer: 2 Pasch : Niels Skredders Søn Anders . Ester fielstervang bar ham , fad : Nies Anders_ , Nielß {Jensen} Meldgrd , Anne Nielsd : Madz Madzens Kone etc :

LINK: Affotografering.


Nr. 2023 1728.04.18 Anne Jepsdatter, Harreskov. FAR: Jep Harreskov. MOR: ? Jep Harreskovs kone.
BÅREN AF: Anne Jbb?, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Assing
FADDER Nr. 2: Søren Harreskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Harreskovs kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 4: Elle Madsdatter, Assing
FADDER Nr. 5: ? Michelsdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Harreskov, Harreskov, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Michel Skrædder, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2) Dom : Jubilate . Jep Harredskous datter Anne , Anne Sl: J[bb] bar ham , fad: Peder Anders_ , Søren Harredskou ; Jørgen Harredskous Kone , Elle Madzdatter , Michel Skreders datter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2024 1728.09.29 Peder Sørensen, Olling (Søndergaard). FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Jomfruens tjenestepige
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Soldat, Assing
FADDER Nr. 3: Anne Christensdattere, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3) Fest: Michael : Søren Jversens Søn , Peder , Jomruens pig bar ham fad: Christen Jens- overkirkegd , Jens Nielsen Soldat , Anne Christensd : Olling Marie Pedersd . etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2025 1728.10.20 Niels Jakobsen, Heede. FAR: Jakob Heede. MOR: ? Jakob Heedes kone.
BÅREN AF: Inger Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Kirken-Ved, Assing
FADDER Nr. 2: Boe Kibæk, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Assing
FADDER Nr. 4: Anne Christensen Olling, Olling, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4) d 20 8br: Jacob Heedes Søn Niels , Inger Porup bar ham ; Christen Jens_ Kierk , Boed Kibek , Karen Jensd : Anne Christensd Olling , etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2026 1729.03.06 Johanne Andersdatter, Veilgaard. FAR: Anders Andersen Veilgaard. MOR: ? Anders Andersens kone.
BÅREN AF: ? Enken-i-Veilgaard, Veilgaard, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 2: Jakob Kirke, Kirken-Ved, Assing, Jakobsen Gaasdal?
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing, 28c, søn af Peder Jensen.
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Margrethe Jakobsdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1720 DCCXXIX .
1) Dom : invocavit, Anders {Andersen} Veilgrds Datter Johanne , Enken i Veilgrd bar hende fadd: Peder Agersig, Jacob Kirke , Jacob {Pedersen} Hvedde , Maren Ibsd: Magret Jacobsd :

LINK: Affotografering.


Nr. 2027 1729.04.06 Johanne, . FAR: ? Anne Poulsdatters partner. MOR: Anne Poulsdatter.
BÅREN AF: ? Jens Mosgaards kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Overkirkegaard, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 3: ? Niels Rasmussens kone, Assing
FADDER Nr. 4: Karen Poulsdatter, Fjelstervang, Vorgod
NÆVNT Nr. 1: Jens Mosgaard, Mosgaard, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Rasmussen, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2) d 6 April døbt Anne Povelsd: uægte Barn JohanneJens Mosgrds kone bar det. fadd: Christen Jens_ overkirkegrd , Jacob {Pedersen} Hvedde, Nielß Rasmus_ kone , og Karen Povelsd : fra fielsterv : {Fjelstervang, Vorgod} etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2028 1729.04.18 Jens Nielsen, Vilhusted. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Ved Kirkens kone, Kirken-Ved, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Kirkegaard, Assing
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen Gaarsdal, Assing
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 4: Helle Nielsdatter Jakobs?, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3) Fest: 2da Pasch: Neilß Jensen i Vilhuusted Hanß Søn , Gaarsdal Jens Jens Laurids Kone Ved Kirken bar ham . fadd: Christen Jens_ Kierhegrd , Jacob {Jakobsen} Gaarsdal, Jacob {Pedersen} Hvedde , Helle Nielssd : Ja[b]ok.
LINK: Affotografering.


Nr. 2029 1729.10.30 Kirsten Nielsdatter, Bukkær (Meldgaard). FAR: Niels Rasmussen. MOR: ? Niels Rasmussens kone.
BÅREN AF: ? Niels Rasmussens kone, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Bukkær, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 2: ? Christen Jensen Bukkærs kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Rasmussen, Assing, Tredje Niels Rasmussen.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4) Dom : 20 pst Trin: Nielß Rasmusßen i Bukiær hans datter Kiersten , Nielß Rasmussens konei Nederkirkegrd bar hende. fadd : Christen Jens_ Bukier og Hustrue , Niels Rasmus_ , Anne Marie Jensd : Mette Sørensd :
LINK: Affotografering.


Nr. 2030 1729.12.04 Jens Pedersen, Aggersig. FAR: Peder Poulsen Aggersig. MOR: ? Peder Poulsen Aggersigs kone.
BÅREN AF: Abelone Fjelstervang, Fjelstervang, Vorgod
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Overkirkegaard, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Rytter, Olling, Assing, Der står soldat, her opfattet som Rytter, da Peder Rytter ellers er Peder Nielsen Rytter.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Christensen Nederkirkegaards kone, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 5: Margrethe Jakobsdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Nederkirkegaard, Kirkegaard- Neder, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5) Dp, : 2 Adv: Peder Aggersig Søn Niels , Apelone i Fielstervang bar ham , fadd : Christen Jens_ overkierkeg Peder Niels_ Soldat {Rytter} , Jens Peders_ Agersig , Christen Christens_s Hustrue i Nederkirk. , Magrete Jacobsdatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2031 1730.05.21 Karen Christensdatter, Kirkegaard- Neder. FAR: Christen Christensen Nederkirkegaard. MOR: ? Christen Christensen Nederkirkegaards kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Michel Christensen Abildtrup, Abildtrup, Vorgod, Gift med Kirsten Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Assing
FADDER Nr. 3: Peder Olufsen, Assing
FADDER Nr. 4: Elle Jakobsdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Maren Larsdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1730 .
1:) Dom : Exaudi Christen Christens_ i Nederkirkegrd hans Datter Karen Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . fadd: miechel Avildrup {Abildtrup, Vorgod sogn} , Peder Povels_ Peder Oluvs_ , Elle Jacobsd. , Maren Laßdatter .

Begravelse nr. 6017
LINK: Affotografering.


Nr. 2032 1730.10.15 Niels Sørensen, Olling. FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: ? Nielsdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2): Dom : 19 pst Trin : Søren Ollings Søn Niels , fadd : Maren Peder{sd:} Christen {Christensen} Olling [..]de[.] Nielsd :
LINK: Affotografering.


Nr. 2033 1731.01.14 Peder Nielsen, Vilhusted. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 26c, Peder Jensens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Overkirkegaard, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen Gaasdal, Assing
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing, 30c, Peder Jensens søn.
FADDER Nr. 4: ? Jakob Vilhusteds kone, Vilhusted, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Hvedde, Hvedde, Assing
NÆVNT Nr. 2: Jakob Vilhusted, Vilhusted, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Dom : 2 pst Epiph: Niels Jensß_ i Vilhusted hanß Søn Peder Peder {Jensen} Hveddes Datter Karen {Pedersdatter} bar det fadd : Christen Jens_ Overk : , Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Jacob {Pedersen} Hvedde , Jacob i Vilhusted hans kone etc
NOTITS: Denne dåb indført som nr. 2 i året 14. januar 1731, men før nr. 1 af 18 februar 1731.

LINK: Affotografering.


Nr. 2034 1731.02.18 Anders Nielsen, . FAR: Niels Skrædder. MOR: ? Niels Skrædders kone.
BÅREN AF: ? Niels Boesens kone, Assing
FADDER Nr. 1: Karen? Meldgaard, Paarup, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Bukkær, Assing, 16+, søn af Niels Andersen.
FADDER Nr. 4: ? Mads Madsens kone, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Bukkær, Assing, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Madsen, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1) Dom : Reminiscere blev Niels Skræders Søn Anders , hans Daab confirmeret . Niels Boesens kone bar ham . fadd: [Kar]{en} Melgrd i Porup , Christen Madzen ibid , Niels Anders_ Søn i Bukier Madz Madzens kone etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2035 1731.02.25 Mette Lauridsdatter, Kirkegaard- Over. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: ? Andersdatter, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Overkirkegaard, Kirkegaard- Over, Assing, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Jakobsen Gaasdal, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Soldat, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Overkirkegaards kone, Kirkegaard- Over, Assing
NÆVNT Nr. 1: Anders Mosgaard, Mosgaard, Assing, Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3) Dom : Oculi døbt Lauridz Christens: Overkirkegrd Mette Anders Mosgrds datter bar he[..] fadd : Christen Jens_ overk : Jacob {Jakobsen} Gaarsdal Jens Nielsen Soldat . Christen Jensens Kone ved Overkirkeg .
LINK: Affotografering.


Nr. 2036 1731.03.11 Lars Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Veilgaard. MOR: ? Anders Veilgaards kone.
BÅREN AF: ? Peder Poulsens kone, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Assing
FADDER Nr. 2: Ib Pedersen, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Assing, Muligvis ?Peder Nielsen Rytter af Olling.
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Assing, Datter af Ib Pedersen?
FADDER Nr. 5: Birgitte Pedersdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{4) :} Dom : Judica døbt Ander Vejlgaards Søn Lass : fadd Peder Povelsens Hustrue bar ham fadd : Peder Povelsen , Jb Pedersen , Peder Nielsen , Maren Jbsdatter , Birgitte Pedersdatter -
LINK: Affotografering.


Nr. 2037 1731.04.22 Marie Agnete Pedersdatter, Olling (Vestergaard). FAR: Peder Nielsen Rytter. MOR: ? Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Gertrud Pedersdatter, Olling (Vestergaard), Assing, 20c, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Olling (Vestergaard), Assing, Forældrenes søn.
FADDER Nr. 3: Laurids Jakobsen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Larsens kone, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten? Nielsdatter, Olling, Assing, Søren Iversen Ollings kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Iversen Olling, Olling, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5) Dom : Cantate døbt Peder Rytters datter Marie Agnete hans Datter Marie Giertrud {Pedersdatter} bar det . fadd : Christen {Christensen} Olling Hans Pedersen , Lauridz Jacobsen . Nielß Lassens kone , Søren Iversens kone .
LINK: Affotografering.


Nr. 2038 1731.07.01 Mads Olufsen, Bukkær (Annexgaarden). FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Manasse Pedersen Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Assing
FADDER Nr. 3: Mads Bertelsen, Assing
FADDER Nr. 4: Christen Jakobsen, Assing
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Bukkær, Assing, Ældste datter af Niels Andersen.
FADDER Nr. 6: ? Oluf Madsens tjenestepige, Bukkær (Annexgaarden), Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Bukkær, Assing, Ældste datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6) Dom : 6 pst Trin : døbt Annex Boendens Oluv Madßøns Søn nom Mads . Min kone bar ham : fadd : Nielß Jenßen Christen Jensen , Madß Bertelsen , Christen Jacobs_ Nielß Andersens ælste datter , Oluv Madsens tieniste Pige alle af Bukier.
LINK: Affotografering.


Nr. 2039 1731.08.26 Anders Jensen, Veilgaard. FAR: Jens Jensen. MOR: Johanne Veilgaard.
BÅREN AF: ? Niels Skrædders kone, Assing
FADDER Nr. 1: ? Niels Boesens kone, Assing
FADDER Nr. 2: Anne Madsdatter, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Meldgaard, Bukkær (Meldgaard), Assing
FADDER Nr. 4: Jens Aggersig, Aggersig, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Skrædder, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Boesen, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. {Ingen dato angivet} Døbt Johanne Vejlgaards uægte barn , Anders til Barnefader udlagt er - nafnl Jens Jensen . Niels Skreders kone bar det , faderne Niels Boesens kone , Anne Madzdatter, Niels Melgrd , Jens Agersig etc :
NOTITS: Første gang en fader er udlagt i ugift fødsel. Ingen dato angivet. Datoen er mellem 8. juli og 21. oktober 1731, som er en uge efter forrige dåb til en uge før næste dåb. Datoen arbitrær sat midt imellem til 26. august 1731 og kan højst være 8 uger gal. Johanne fik allerede i 1723 et barn uden for ægteskab.

LINK: Affotografering.


Nr. 2040 1731.10.28 Jørgen Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: ? Lars Jensens 2. kone, Sønderskov, Borris, Hendes navn er ikke set. Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Overkirkegaard, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Assing
FADDER Nr. 4: Else Jørgensdatter, Assing, Sikkerlig faderens søster.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 26c, Peder Jensen Hveddes datter.
FADDER Nr. 6: ? Niels Rasmussens kone, Kirkegaard- Neder, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Rasmussen, Kirkegaard- Neder, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Dom : 23 post Trin : døbt Peder {Jørgensen} Harredskous Søn nafnl : Jørgen . Las {Jensen} Synderskous {Borris sogn} kone bar ham faderne : Christen Jensen i Overkirkegaard . Jens {Jørgensen} Harredskou , Nielß Christen . Elße Jørgensdatter . Peder {Jensen} Hveddes Datter {26c, Karen Pedersdatter} . Nielß Rasmussens Kone Ved Kirken.
LINK: Lars Jensen Sønderskov i Borris.
LINK: Affotografering.


Nr. 2041 1732.03.30 Abelone Andersdatter, . FAR: Anders Christensen Egvig. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: ? Oluf Madsens kone, Bukkær (Annexgaarden), Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Rasmussen, Assing
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Assing
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Anne Gregersdatter, Assing
FADDER Nr. 6: Anne Andersdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Oluf Madsen, Bukkær (Annexgaarden), Assing, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1732
Dom : Judica Døbt Anders {Christensen} Evigs Datter . Appelone Oluv Madsens Hustrue i Bukier bar hende . fadderne . Christen Jensen Niels Rasmussen , Christen Nielsen , Mette Nielsdatter , Anne Gregersdatter Anne Andersdatter .

NOTITS: Anders Egvig skulle være fra Egvig i Borris. Se Jens V. Olsens sider.

LINK: Jens V. Olsen Anders Christensen Egvig.
LINK: Affotografering.


Nr. 2042 1732.05.04 Peder Nielsen, Paarup (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Mette Thomasdatter Vindelboe.
BÅREN AF: Inger Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Boesen, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Skrædder, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Mads Madsens kone, Assing
FADDER Nr. 5: Maren Andresdatter, Kirkegaard, Nørre Vium, Peder Andersens kone
FADDER Nr. 6: Sidsel Svarres?, Assing
NÆVNT Nr. 1: Mads Madsen, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen, Kirkegaard, Nørre Vium, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. Dom : Jubilate : døbt Niels Jensen Melgaard i Poerups hanß Søn Peder . Inger Porup bar ham : Fadderne Niels Boesen , Nielß Skreder , Niels Christensen Mads Madsens Kone Peder Andersen i Viumhs hustrue {Maren Andresdatter} , Sidsel Svarre{s..}
NOTITS: Forældre gift 1727 i Borris. Se Hugo Dynesen Nørre Vium kirkebog, Excel fil, for Peder Andersens kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2043 1732.10.26 Mette Andersdatter, Veilgaard. FAR: Anders Veilgaard. MOR: ? Anders Veilgaards kone.
BÅREN AF: ? Ib Aggersigs kone, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 1: Lars Veilgaard, Veilgaard, Assing
FADDER Nr. 2: ? Anders Veilgaards tjenestepige, Veilgaard, Assing
FADDER Nr. 3: Ib Pedersen, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 4: ? Larsen, Olling, Assing, Niels Larsens bror.
NÆVNT Nr. 1: Ib Aggersig, Aggersig, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Larsen, Assing, Har bror i Olling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. Dom : XX pst Trin : Anders Vejlgrds datter Mette . Ib Aggersigs hustrue bar hende . Fadderne Laß Veilgrd , Anders Veilgrds Pige . Ib Pedersen , Niels Lassens Broder i Olling.
LINK: Affotografering.


Nr. 2044 1732.11.02 Iver Sørensen, Olling. FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Ollings kone, Olling, Assing
FADDER Nr. 1: ? Niels Ollings bror, Assing
FADDER Nr. 2: ? Peder Nielsen Rytters tjenestepige, Olling, Assing
FADDER Nr. 3: ? Søren Iversen Ollings tjenestepige, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Ollings tjenestekarl, Olling, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Rytter, Olling, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4) : XXI post Trin : Søren Iversen i Olling hans Søn Iver . Christen Ollings kone bar ham . Fadderne . Niels Ollings Broder . Pedern {Nielsen} Rytters tieniste pige Søren Iversens Pige . Christen {Christensen} Ollings tieniste karl .
LINK: Affotografering.


Nr. 2045 1732.11.23 Christen Pedersen, Aggersig. FAR: Peder Poulsen. MOR: ? Peder Poulsens kone.
BÅREN AF: Maren Christen Christensens kone, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Kirkegaard- Neder, Assing, Konen Maren bærer.
FADDER Nr. 2: Ib Pedersen, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 3: ? Ib Pedersens kone, Aggersig, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5) Dom : XXIV pst Trin : Peder Povelsen i Aggersig hans Søn Christen . Christen Christens hustrue Maren i Nederkirkegaard bar ham . Fadderne : Ib Pedersen og hustrue i Aggersig , Christen Christensen Nederkirkegrd etc .
LINK: Affotografering.


Nr. 2046 1733.01.01 Kirsten Nielsdatter, Vilhusted. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 28c, Peder Jensen Hveddes datter.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: ? Christen Jensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing, 32c, Peder Jensens søn.
FADDER Nr. 4: Michel Jakobsen Vilhusted, Vilhusted, Assing, Jakobsen fra Nørre Karstoft jordebog 1742, 1753.
FADDER Nr. 5: ? Peder Jørgensen Harreskovs tjenestepgie, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1733
Fest: Circumcision : Cri . Niels Jensen i Vilhusted hans datter Kiersten . Peder {Jensen} Hveddes Datter Karen {Pedersdatter} bar hende . Fadd : Christen Jensen og hustru i Overkirkegrd , Jacob Pedersen i Hvedde, Michel i Vilhusted, Peder {Jørgensen} Harredskous pige , etc

LINK: Affotografering.


Nr. 2047 1733.04.19 Anders Pedersen, Mosgaard. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Dorthea Selstrup, Silstrup i Skarrild sogn?
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Assing
FADDER Nr. 2: Laurids Pedersen, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 3: ? Dorthea Selstrups datter, Skarrild?
FADDER Nr. 4: ? Søren Tersker? datter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Søren Tersker, Assing, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Misericordia Peder Andersens i Moosgrd hans Søn , nafnl : Anders . Dorthea Selvstrup {Skarrild?} holt ham til daaben : Faderne : Povel Andersen . Lauridz Peders_ Moosgrd . Dorthea Selvstrups Datter , Søren Ters[kers] Datter etc
LINK: Affotografering.


Nr. 2048 1733.05.02 Inger Jakobsdatter, . FAR: Jakob Jakobsen Gaasdal. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: ? Poul Andersen Mosgaards kone, Mosgaard, Assing, Gift med moderens bror.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen Mosgaard, Mosgaard, Assing, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 5: ? Laurids Pedersens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 6: ? Ib Pedersen Aggersigs kone, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 7: ? Jakob Jakobsen Gaasdals tjenestepige, Assing
NÆVNT Nr. 1: Laurids Pedersen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ib Pedersen, Aggersig, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 Maji Dom Cantate døbt Jacob {Jakobsen} Gaarsdals datter Inger . Povel {Andersen} Mosgrds kone bar hende . Faderne Christen Jens_ i Overkirkegrd Jacob {Pedersen} Hvede og Søster Karen {Pedersdatter} Povel {Andersen} Moosgrd , Lauridz Christensens kone i Overkigrd Ib Pedersens kone i Aggersiig . Jacob {Jakobsen} Gaarsdals tieniste Pige etc .
LINK: Affotografering.


Nr. 2049 1733.05.10 Christen Nielsen, . FAR: Niels Rasmussen. MOR: ? Niels Rasmussens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Nielsøn, Assing
FADDER Nr. 3: Peder Rasmussen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Peder Jørgensen Harreskovs kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 5: Johanne Andersdatter, Assing
FADDER Nr. 6: ? Anders Andersen Veilgaards tjenestepige, Veilgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Andersen Veilgaard, Veilgaard, Assing, Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Rogate døbt Nielß Rasmusens Søn Christen . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham . Faderne : Christen Christensen , Christen Nielsøn . Peder Rasmusen . Peder {Jørgensen} Harredskous kone . Jahanne Andersdatter . Anderß {Andersen} Vejlgaards Pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2050 1733.06.21 Mads Jensen, Paarup. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
BÅREN AF: Inger Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Meldgaard, Paarup (Meldgaard), Assing
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Skrædders kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 5: Sidsel Nielsdatter, Paarup, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Skrædder, Paarup, Assing, Her ses at Niels Skrædder bor i Paarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 pst Trin : Jens Rasmusens Søn Mads . Inger Porup bar ham . Faderne : Niels Jensen Meldgaard , Jens Nielsen , Søren Nielsen . Niels Skreders kone , Zidßel Nielsdatter . Alle af Porup .
LINK: Affotografering.


Nr. 2051 1733.07.02 Johanne Ibsdatter, Aggersig. FAR: Ib Pedersen Aggersig. MOR: ? Ib Pedersen Aggersigs kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Olling, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen, Assing
FADDER Nr. 3: Peder Poulsen, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 4: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 5: ? Jakob Jakobsen Gaasdals tjenestepige, Assing
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Jakobsen Gaasdal, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest : Visitationis Mariæ døbt Ib {Pedersen} Aggersigs datter Jahanne . Maren Pedersdatter i Olling bar hende . faderne : Christen {Christensen} Olling Christen Jacobsen , Peder Povelsen , Laurids Christensens kone . Jacob {Jakobsen} Gaarsdals pige .
NOTITS: Egentlig latin: "Visitatio Mariae".

LINK: Affotografering.


Nr. 2052 1733.07.19 Michel Jepsen, Harreskov. FAR: Jep Harreskov. MOR: ? Jep Harreskovs kone.
BÅREN AF: ? Jens Jørgensens kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 1: Søren Harreskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: ? Jens Jørgensens tjenestekarl, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 4: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 5: Else Jørgensdatter, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 6: ? Jep Harreskovs tjenestepige, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Konen bærer, tjenestekarl fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 7ma Post Trin : døbte Jep Haredskous 2de Sønner, Tvillinger : nafnl : Michel og Peder. Jens Jørgensens kone og gl: Anne Ibskone bar dennem. Fader : Søren Haredskou , Jens Jørgensens karl , Niels [Hved]de . Lauridz Christensens kone ved Kirken , Else Jørgensd : Peder Haredskous Pige . Jeppe Harredskous Pige etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2053 1733.07.19 Peder Jepsen, Harreskov. FAR: Jep Harreskov. MOR: ? Jep Harreskovs kone.
BÅREN AF: Anne Ibskone gammel, Harreskov?, Assing
FADDER Nr. 1: Søren Harreskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: ? Jens Jørgensens tjenestekarl, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 4: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 5: Else Jørgensdatter, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 6: ? Jep Harreskovs tjenestepige, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Tjenestekarl fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 7ma Post Trin : døbte Jep Haredskous 2de Sønner, Tvillinger : nafnl : Michel og Peder. Jens Jørgensens kone og gl: Anne Ibskone bar dennem. Fader : Søren Haredskou , Jens Jørgensens karl , Niels [Hved]de . Lauridz Christensens kone ved Kirken , Else Jørgensd : Peder Haredskous Pige . Jeppe Harredskous Pige etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2054 1733.08.16 Maren Jensdatter, Vilhusted. FAR: Jens Pedersen, Arnborg. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Niels Jakobsens kone, Assing
FADDER Nr. 1: ? Søren Harreskovs kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen, Assing
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Tovdal, Arnborg, Peder Jensens søn.
FADDER Nr. 4: Mette? Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, 22c, Peder Jensens datter.
FADDER Nr. 5: ? Niels Vilhusteds kone, Vilhusted, Assing
FADDER Nr. 6: Maren Jakobsdatter, Vilhusted, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen, Assing
NÆVNT Nr. 2: Søren Harreskov, Harreskov, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Vilhusted, Vilhusted, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Jensen, Tovdal, Arnborg, *1670cc †1745.03.09 Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : XI post Trin : døbt : Jens Pedersen fra Arnberg Sogn da i Vilhusted hß datter Maren Niels Jacobsens hustrue bar hende til daaben . Fadderne : Søren Haredskou , Niels Jacobsen , Peder Jensen Søn og Datter {Mette? Pedersdatter} i {Tovdal} i Arnberg. Niels i Vilhusted hans kone , Maren Jacobsd: ibid :
NOTITS: Faderen Jens Pedersen ses muligvis i Store Hjøllund i Arnborg som skrædder.

LINK: Peder Jensen i Tovdal i Arnborg.
LINK: ?Jens Pedersen Skrædder? i Store Hjøllund i Arnborg.
LINK: Affotografering.


Nr. 2055 1733.12.13 Mette Nielsdatter, Paarup (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Mette Thomasdatter Vindelboe.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Skrædder, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Bukkær, Assing, Søn af Christen Jensen.
FADDER Nr. 4: ? Niels Boesens kone, Assing
FADDER Nr. 5: ? Niels Skrædders kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 6: Niels Nielsen, Assing, Søn af Niels Boesen
NÆVNT Nr. 1: Niels Boesen, Assing, Kone og søn faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3tia Adventis Nielß Jensen i Porup hans Datter Mette . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hinde . Fadderne Christen Jensen Bukier , Nielß Skreder i Porup . Christen Jensen Bukierß Søn Nielß . Nielß Boesens kone , Nielß Skredders kone Nielß Boesens Søn Nielß etc :
Begravelse nr. 6015
LINK: Affotografering.


Nr. 2056 1734.01.17 Kirsten Pedersdatter, Kirkegaard- Neder. FAR: Peder Olufsen. MOR: ? Peder Olufsens kone.
BÅREN AF: Ester Fjelstervang, Fjelstervang, Vorgod, Muligvis Ester Christensdatter senere gift med Lars Andersen Risbjerg.
FADDER Nr. 1: Oluf Andersen Friis, Sønder Felding, Degn i Sønder Felding og Assing 1728c - 1782.
FADDER Nr. 2: Peder Rasmussen, Assing
FADDER Nr. 3: Maren Jakobsdatter, Vilhusted, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Rasmussens kone, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Rasmussen, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1734
Dom : 2 pst Epiph : Peder Oluvßen Huusmand i Nederkirkegrd hans Datter Kiersten En Pige af fielßervang nanvl : Ester bar hende . Fadderne Oluv {Andersen Friis} Degn , Peder Rasmussen , Maren Jacobsd : i Vilhusted . Niels Rasmusens kone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2057 1734.04.11 Kirsten Olufsdatter, Bukkær. FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Rasmussen, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Brok, Assing
FADDER Nr. 4: ? Anders Øvigs kone, Ikke set i Øvig i Skarrild sogn.
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Bukkær, Assing, Niels Andersens datter.
FADDER Nr. 6: ? Mads Bertelsens kone, Assing
NÆVNT Nr. 1: Anders Øvig, Anders Øvig ikke set i Øvig i Skarrild sogn.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen, Bukkær, Assing, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Bertelsen, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Judica døbt Oluv Madßens Datter Kiersten . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . Fadderne . Niels Rasmusen , Christen Nielßen , Jens Brok , Ander Ødevigs {?Øvig, Skarrils sogn} hustrue , Madß Bertelsens hustrue , Niels Andersens datter etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2058 1734.05.23 Knud Jensen, . FAR: Jens Lyngs. MOR: ? Jens Lyngs kone..
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen Maren Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Larsen
FADDER Nr. 3: Maren Søren Tærskers kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Skarrild, Søren Tærskers datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Tærsker, Skarrild, Konen Maren og datter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Cantate Jens Lyngß hans Søn nafnl : Knud . Christen Ronnoms kone bar hannem . Faderne : Jens Lassen Søren [....up] , Christen {Nielsen} Ronnom Søren Terskers Kone {Maren} og datter etc :
NOTITS: Jens Lyngs får børn i Skarrild 1732 og 1740, hvor Christen Nielsen Ronnum også er fadder.

LINK: Chrristen Nielsen Ronnum i Skarrild.
LINK: Maren Søren Tærskers kone.
LINK: Affotografering.


Nr. 2059 1734.07.18 Kirsten Jensdatter, Harreskov. FAR: Jens Jørgensen Harreskov. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Jørgensen Harreskovs kone, Assing, Peder Jørgensen Harreskov er bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jenß {Jørgensen} Haredskous datter Kiersten . Peder {Jørgensen} Haredskous {kone} bar hende : fadderne :
NOTITS: Dåb indført men senere glemt at fuldføre. Dato ikke angivet. Falder mellem 30. maj og 29. august ud fra dåbene før og efter. Arbitrær antaget er søndag 18. juli midt i perioden; denne dato er højst 6 uger gal.

LINK: Skifte efter Mette Andersdatter #215 Lundenæs.
LINK: Affotografering.


Nr. 2060 1734.09.05 Laurids Pedersen, Mosgaard. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 1: Palle Andersen, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Michel Knudsens tjenestekarl, Drongstrup, Sønder Felding
FADDER Nr. 3: Oster Jensen, Mosgaard, Assing, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 28c, datter af Peder Jensen Hvedde.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Michel Knudsen, Drongstrup, Sønder Felding, Tjenestekarl fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen, Mosgaard, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Jensen Hvedde, Hvedde, Assing, Datter Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 11 a Trin : Peder Andersens Søn i Moosgaard: nom: Laurids Laurids {Christensen} Kirkes kone bar ham fadderne Palle Andersen af Scharild. Nielß Knudsens Karl i Drungsturp {Sønder Felding} , Oster {Jensen} Moosgaard . Jens Pedersens Hustr : biid : , Peder {Jensen} Hveddes Datter {28c, Karen Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2061 1734.09.26 Peder Pedersen, Olling. FAR: Peder Nielsen Rytter. MOR: ? Hansdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Ollings kone, Olling, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Degn, Sønder Felding, Forrige degn i Sønder Felding og Assing.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 3: Christen Larsen, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: Kirsten? Nielsdatter, Olling, Assing, Søren Iversen Ollings kone.
FADDER Nr. 5: ? Peder Nielsen Rytters tjenestepige, Olling, Assing
FADDER Nr. 6: ? Hansdatter, Peder Nielsen Rytters kones søster.
FADDER Nr. 7: ? Nielsdatter, Hvedde- Nørre, Assing, Niels Hveddes datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Iversen Olling, Olling, Assing, Konen Kirsten? Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Hvedde, Hvedde- Nørre, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 14 pst Trin : Peder {Nielsen} Rytters Søn i Olling : nom : Peder . Christen {Christensen} Ollingß kone bar ham : Fadderne Peder {Christensen} Degn /: NB barnets farfader {far-stedfar} :/ Christen {Christensen} Olling , Christen Lassen ibid : Søren Iversens kone {Kirsten? Nielsdatter}, Peder {Nielsen} Rytters pige /: barn: Morster : {læst som barnets moster} og Nielß Hveddes datter .
NOTITS: Peder Christensen Degn i Sønder Felding er faderen Peder Nielsen Rytters stedfar, saa farstedfar ville være rigtigt.

LINK: Affotografering.


Nr. 2062 1734.11.07 Edel Christensdatter, Bukkær. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsen kones søster
FADDER Nr. 1: ? Niels Andersen Østergaards kone, Bukkær (Østergaard), Assing
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Bukkær (Østergaard), Assing, Niels Andersen Østergaards datter.
FADDER Nr. 3: Niels Rasmussen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Rasmussens kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 5: Niels Christensen, Bukkær, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Østergaard, Bukkær (Østergaard), Assing, Konen og datter Mette faddere
KIRKEBOGSTEKSTEN:
dom : 20 post Trin : blev Christen Nielsen i Bukier , hans Datter Edel ; som blev fød og hiemmedøbt i Hiolund i Arnberg Sogn hendes Daab Confirmeret . Hands kones Syster bar hende : Vidnerne vare : Niels {Andersen} Østergaards kone og Datter Mette {Nielsdatter} Nielß Rasmuss_ og hustrue , Nielß Christens_ alle af Bukier .
Begravelse nr. 6010
NOTITS: Barnet hjemmedøbt i Hjøllund i Arnborg sogn, men ikke skrevet ind i Arnborg kirkebog. I 1748 døbes igen en Edel i Store Hjøllund forældre: Christen Christensen og Else Nielsdatter og i 1804 Edel af: Christen Christensen og Anne Hansdatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2063 1734.12.12 Johanne Jakobsdatter, Hvedde. FAR: Jakob Jakobsen Gaasdal. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: ? Ib Pedersens kone, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Poul Andersen, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 3: ? Poul Andersens kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Assing, 29c, Peder Jensen Hveddes datter.
NÆVNT Nr. 1: Ib Pedersen, Aggersig, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen Hvedde, Hvedde, Assing, Datter Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 Advent døbt Jacob {Jakobsen} Gaaßdal i Hvedde hans Datter Johanne . Ib Pedersens Hustru i Aggersig bar hende , Fader Christen Jensen i Overkirkegrd , Povel Anders og Hustrue i Mo[s]gaard , Peder {Jensen} Hveddes datter {Karen Pedersdatter} .
LINK: Affotografering fra AO, siden mangler i FS. Er separat tilføjet i bedre opløsning i AO. AO ellers ikke brugt i Assing, kvalitet for ringe overfor FS.


Nr. 2064 1735.01.06 Kirsten Pedersdatter, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Assing, Gift med faderens bror Jens Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Harreskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: ? Søren Harreskovs kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 4: Jep Nielsen Harreskov, Harreskov, Assing, Her skrevet Jeppe.
FADDER Nr. 5: ? Jep Nielsen Harreskovs kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 6: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 7: Else Jørgensdatter, Harreskov, Assing, Faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1735 .
Fest: Epiph: døbt Peder Jørgensen i Haredskou hans Datter nom : Kiersten . Jens Jørgensens kone {Karen Christensdatter} ibid bar hende . Testes Jens Jørgensen. Søren Harredskov og hustru Jeppe Nielsen og Hustrue Jacob {Pedersen} Hvedde . Else Jørgensdatter et

LINK: Affotografering i AO.


Nr. 2065 1735.03.16 Kirsten Hansdatter, Olling. FAR: Hans Pedersen, Udlagt. MOR: Sidsel Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Thomasdatter, Olling, Assing
FADDER Nr. 1: Søren Iversen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: Kirsten? Nielsdatter, Olling, Assing, Søren Iversen Ollings kone
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensens tjenestekarl, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: ? Larsen Niels Larsens bror, Olling, Assing
FADDER Nr. 5: ? Niels Larsens tjenestepige, Olling, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die 16 Mart : en besoved qvinde nafnl: Sidsel Thomædatter , Datter kaldet Kiersten , hvis fader {er} Hans Pedersen Olling , blev baaren til Daaben af Anne Thomasdatter . Faderne : Søren Iversen og Hustrue , Christen Christensens Karl , Niels Lassens Broder og tieniste Pige , alle af Olling.
NOTITS: Faderen udlagt.

LINK: Affotografering i AO.


Nr. 2066 1735.04.12 Villads Jakobsen, Heede. FAR: Jakob Boesen. MOR: ? Jakob Boesens kone.
BÅREN AF: ? Niels Boesens kone, Paarup, Assing, Faderens bror Niels Boesens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Møller, Kibæk Mølle, Assing
FADDER Nr. 2: Ib Prindalsen, Kibæk?, Assing
FADDER Nr. 3: ? Ib Prindalsens tjenestepige, Kibæk?, Assing
FADDER Nr. 4: Elle Prindalsdatter, Kibæk?, Assing
FADDER Nr. 5: Karen Alle, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 6: Søren Nielsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 7: Peder Pedersen Fruergaard, Herborg (Storgaard), Vorgod
FADDER Nr. 8: Dorothea Olufsdatter Videbæk, Herborg, Vorgod, Peder Pedersens kone født i Barde i Vorgod sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer : 3tia Paschat : Jacob Boesen Heeden hans Søn Willards , som Niels Boesens kone af Porup bar Faderne : Anders Møller Ib Prind{al}sen , Elle Prindalsdatter , Ib Prindalsens tieniste pige Karen Alle af Kibek , Søren Nielsen Porup Peder Pedersen og hustrue af Fruergaa{..}
NOTITS: Tydeligs ovenrangs folk. Identifikation af Peder Pedersen "af" Fruergaard usikker.

LINK: Peder Pedersen Fruergaard.
LINK: Affotografering i AO.


Nr. 2067 1735.05.03 Anne Nielsdatter, Vilhusted. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Harreskov, Assing, Jens Jørgensens 1. kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Pedersen Mosgaard, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 2: ? Laurids Christensens tjenestekarl, Kirkegaard- Neder, Assing, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 3: Michel Jakobsen, Vilhusted, Assing
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 30c, datter af Peder Jensen Hvedde.
FADDER Nr. 5: Inger Pedersdatter, Hvedde, Assing, 18c, datter af Peder Jensen Hvedde.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Konen Karen Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen Hvedde, Hvedde, Assing, To døtre faddere: Karen og Inger Pedersdøtre.
NÆVNT Nr. 3: Laurids Christensen, Kirkegaard- Neder, Assing, Tjenestekarl fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Jubilate Døbt Nielß Pedersen i Vilhusted hnas datter nom : Anne . Jens Jørgensens kone {Karen Christensdatter} i Harredskou bar hende. Test : Laurids {Pedersen} Mosgaard . Laurids Christensens tieneste Karl i Neder Kierkegaard. Michel Jacobsen i Vilhusted . Peder Jensen Hveddes 2de Døtre {30c Karen Pedersdatter, 18c Inger Pedersdatter} -
LINK: Affotografering.


Nr. 2068 1735.05.10 Johanne Jensdatter, Paarup. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Peder Paarups enke, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 2: Else? Nielsdatter, Paarup, Assing, 18c, Niels Boesens datter.
FADDER Nr. 3: ? Madsdatter, Assing, Datter af Mads Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Boesen, Paarup, Assing, Datter Else? fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Madsen, Assing, Salig †1732-35. Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Paarup, Paarup, Assing, Salig †1725-35 formodet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Cant : Jens Nielsen i Porup hans Datter Johanne , Anne Sl : Peder Porups Enke bar hende Fadder : Niels Jensen i Bukier Niels Boesens Datter , Sl : Mads Madsens Datter etc .
LINK: Affotografering.


Nr. 2069 1735.05.17 Christen Lauridsen, Kirkegaard- Neder. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: Karen Bjørnskov, Bjørnskov, Nørre Snede, Hun kan have boet et andet sted.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 2: Ib Pedersen, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensens tjenestekarl, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens tjenestepige, Kirkegaard- Over, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Rogate . Laurids Christensens Søn Christen . Karen Biørnskov bar ham . Fadd : Christen Jensen i Over-Kirkegrd . Ib Pedersen i Aggersig. Christen Jensens Karl , og Pige etc:
LINK: Affotografering.


Nr. 2070 1735.07.20 Anne Andersdatter, Veilgaard. FAR: Anders Veilgaard. MOR: ? Anders Andersen Veilgaards kone.
BÅREN AF: Karen Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 2: Lars Veilgaard, Veilgaard, Assing
FADDER Nr. 3: Christen Mortensen Busk, Født i Busk i Borris sogn, far Morten Busk.
FADDER Nr. 4: ? Peder Poulsen Aggersigs steddatter, Aggersig, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Aggersig, Aggersig, Assing, Steddatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D : 20 Julii Anders {Andersen} Veilgrds Datter Anne . Karen Aggersig bar hende . Fadderne : Peder Povelsen Laß Vejlgaard , Christen Mortensen Busk , Peder {Poulsen} Aggersigs Stifdatt : etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2071 1735.09.13 Anne Ibsdatter, Aggersig. FAR: Ib Pedersen Aggersig. MOR: ? Ib Pedersen Aggersigs kone.
BÅREN AF: Karen Aggersig, Assing
FADDER Nr. 1: Poul Mosgaard, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 2: ? Poul Mosgaards kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 3: ? Pedersen Ib Pedersens bror, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 4: ? Ib Pedersens mor, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 5: ? Peder Poulsens datter, Aggersig, Assing
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Aggersig, Assing, Steddatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : XIV post Trin : Ib {Pedersen} Aggersigs Datter Anne . Karen Aggersig bar hinde . Fadderne : Povel Mosgrd og hustrue . Ib {Pedersen Aggersig} hans Moder og Broder af Aggersig . Peder Povelsens Datter etc
LINK: Affotografering.


Nr. 2072 1735.09.13 Sidsel Sørensdatter, Olling. FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Olling, Assing, Christen Ollings 2. kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing, Konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Olling, Assing, Søn af Peder Rytter.
FADDER Nr. 3: ? Niels Larsens kone, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: ? Peder Rytters kone, Olling, Assing
FADDER Nr. 5: ? Christen Ollings tjenestepige, Olling, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem Die {Dom XIV post Trin :} Søren Iversens Datter Sidsel . Christen {Christensen} Ollings kone {2. kone Maren Pedersdatter} bar hende . Fadder : Christen {Christensen} Olling . Hans Pedersen . Niels Lassøns hustrue , Peder Rytters kone , Christen Ollings Pige.
LINK: Affotografering.


Nr. 2073 1736.01.29 Jørgen Jensen, Harreskov. FAR: Jens Jørgensen Harreskov. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Hvedde, Assing, Jakob Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Jep Nielsen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: ? Jep Nielsens kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 4: ? Søren Christensens kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 5: ? Jens Jørgensens tjenestekarl, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing, Konen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1736 Dom : Septuag : Jens {Jørgensen} Haredskous Søn Jørgen . Jacob Pedersens kone {Mette Jensdatter} i Hvedde bar ham . Fadderne : Jappe Nielsen og hustrue , Søren Christensen og Hustrue , Jens Jørgensens Karl alle af Haredskou .
LINK: Affotografering.


Nr. 2074 1736.02.16 Lars Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: ? Søren Christensen Harreskovs kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Harreskov, Assing, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Jep Nielsens kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Else Jørgensdatter, Harreskov, Assing, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: ? Jens Jørgensens tjenestekarl, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jep Nielsen, Harreskov, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die 2da Jejun : Peder {Jørgensen} Haredskous søn Lasß . Søren {Christensen} Haredskous kone bar ham . Fadderne : Jeppe Nielsens Hustrue , Jenß Jørgensen og Karl og Syster {Else Jørgensdatter} , Søren Christensen alle af Haredskou.
NOTITS: Dato Jejuni er askeonsdag den 15. februar, 2da Jejuni må være torsdag den 16. februar.

LINK: Affotografering.


Nr. 2075 1736.02.16 Kirsten Christensdatter, Kirkegaard- Neder. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensens kone, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Christensens tjenestekarl, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 5: ? Christen Christensens tjenestepige, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 6: ? Christen Nielsens tjenestepige, Kirkegaard- Neder, Assing, Faderens tjenestepige
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die Martis 2a Jejun : Christen Nielsen i i Nederkirkegaard hans Datter Kiersten . Lauridz Christensens kone i Overkirkegaard bar ham . Fadderne . Nielß Olling, Christen Christensen og Hustrue og Karl og Pige , Christen Nielsenß Pige alle af Nederkierkegaard .
NOTITS: Jejuni er askeonsdag, 2da antaget til dagen efter. Martis uklar for det er i februar.

LINK: Affotografering.


Nr. 2076 1736.04.08 Jens Olufsen, Bukkær (Annexgaarden). FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Assing
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Ejstrup, ? Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: ? Mads Bertelsens kone, Assing
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Paarup, Assing, Datter af Niels Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Bertelsen, Assing
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Paarup, Assing, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Qvasimodogen: Oluv Madsens Søn , Jens , Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar ham. Fadderne . Jens Lassen , Søren Porup , Niels Ejstrup , Mads Bertelsens hustrue , Niels Jensens Datter i Porup .
LINK: Affotografering.


Nr. 2077 1736.04.29 Johanne Nielsdatter, Olling. FAR: Niels Larsen. MOR: ? Niels Larsens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Olling, Assing, Christen Ollings 2. kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing, Konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Assing
FADDER Nr. 3: Lars Veilgaard, Veilgaard, Assing
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 5: ? Niels Larsens kones søster, Bjørslev, Nørre Vium
FADDER Nr. 6: ? Niels Larsens tjenestepige, Olling, Assing
FADDER Nr. 7: Søren Iversen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 8: Kirsten? Nielsdatter, Olling, Assing, Søren Iversen Ollings kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Olling, Assing
NÆVNT Nr. 2: ? Peder Pedersens kone, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Cantate Nielß Lassens Datter Johanne . Christen {Christensen} Ollings hustrue {2. kone Maren Pedersdatter} Faderne Christen Christensen Olling, Christen Nielsen , Laß Vejlgaard ; Søren {Nielsen} Porup , hanß kones syster af Biørslev , og tieniste Pige . Søren Iversen og Peder Pedersens hustruer.
LINK: Affotografering.


Nr. 2078 1736.05.10 Niels, Olling. MOR: ? Besovet Qvinde.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Ollings tjenestepige, Olling, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Olling, Assing, Peder Rytters søn.
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensen Ollings tjenestekarl, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: Kirsten? Nielsdatter, Olling, Assing, Søren Iversen Ollings kone.
FADDER Nr. 5: ? Søren Iversen Ollings tjenestepige, Olling, Assing
NÆVNT Nr. 1: Søren Iversen Olling, Olling, Assing, Kone og tjenestepige faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Assens: Christi. En besovet Qvindes Søn : Niels . Christen {Christensen} Ollings Pige bar ham . Fadderne : Peder Pedersen , Hans Pedersen , Christen {Christensen} Ollings karl , Søren Iversenß hustrue {Kirsten? Nielsdatter} og Pige alle af Olling -
LINK: Affotografering.


Nr. 2079 1736.09.02 Anne Nielsdatter, Paarup (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Mette Thomasdatter Vindelboe.
BÅREN AF: ? Niels Boesens kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Boesen, Paarup, Assing, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Kirkegaard, Nørre Vium, Gift med Maren Andresdatter.
FADDER Nr. 3: Peder? Pedersen, Kirkegaard, Nørre Vium, 22, søn af Peder Andersen.
FADDER Nr. 4: Anne? Pedersdatter, Kirkegaard, Nørre Vium, 16, datter af Peder Andersen.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Paarup, Assing
FADDER Nr. 6: ? Niels Jensens tjenestepige, Paarup (Meldgaard), Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 14 pst Trin : Nielß Jensen Meldgaard i Porup hans datter Anne . Nielß Boesens hustrue bar hende . Fadderne : Nielß boesen , Peder Andersen i {Kirkegaard} Vium og Søn {Peder Pedersen} og Datter {Anne Pedersdatter} . Anne Christensdatter i Porup . Nies Jensß Pige ibid : etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2080 1736.10.28 Anne Andersdatter, Kibæk Mølle. FAR: Anders Poulsen Møller. MOR: ? Anders Poulsen Møllers kone.
BÅREN AF: ? Mads Jensen? Albæk kone, Albæk, Snejbjerg, Formodet i Snejbjerg ikke i Skjern.
FADDER Nr. 1: Michel Poulsen, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 2: Boed Prindalsen
FADDER Nr. 3: Else Madsdatter, Assing
FADDER Nr. 4: Dorothea Jensdatter, Assing
FADDER Nr. 5: Else Michelsdatter, Assing
FADDER Nr. 6: Anne Pedersdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen? Albæk, Albæk, Snejbjerg, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 22 pst Trin: Anders {Poulsen} Møllers Datter Anne . Madz {Jensen?} Albeks kone bar hende . Fadderne : Michel Povelsen , Boed Prindalsen . Elße Madsdatter . Dorethea Jensdatter . Else Michelsdatter . Anne Pedersdatter etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2081 1736.11.18 Peder Jakobsen, Hvedde. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Jørgensens kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 1: Anders Smed, Assing
FADDER Nr. 2: ? Anders Smeds kone, Assing
FADDER Nr. 3: Maren Nødvig, Nødvig, Sønder Felding, Senere forsvinder navnet Nødvig.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hvedde, Assing, 31c, faderens søster.
FADDER Nr. 5: Jakob Jakobsen Gaasdal, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 6: ? Laurids Pedersens kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 7: ? Jensen, Assing, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Pedersen, Mosgaard, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 25 pst Trin : Jacob Pedersens {Hveddes} Søn Peder . Jens Jørgensenß kone bar ham . Fadderne Aders Smed og hustrue , Maren Nødvig , Jacob Pedersens Søster {31c, Karen Pedersdatter} Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Laurids Pedersens hustrue . Jacob Pedersens kones broder {? Jensen} etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2082 1737.03.24 Peder Lauridsen, Mosgaard. FAR: Laurids Pedersen. MOR: ? Laurids Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Pedersens kones søster, Assing
FADDER Nr. 1: Mette Jensdatter, Hvedde, Assing, Jakob Pedersens kone.
FADDER Nr. 2: Maren Nødvig, Nødvig, Sønder Felding, Gammelt sted i Sønder Felding.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Assing
FADDER Nr. 4: Jens Ostersen, Mosgaard, Assing, Oster Jensens søn.
FADDER Nr. 5: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing, Konen Mette Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1737
Dom : Oculi Laurids Pedersen i Mosgaaards Søn Peder . Konenß Søster bar ham . Fadderne : Jacob Pedersens kone {Mette Jensdatter} Maren Nødvig , Jens Peders_ , Jens Osters_ , Lauridß Christens_ etc :

LINK: Affotografering.


Nr. 2083 1737.08.11 Jakob Christensen, Paarup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 2: ? Niels Boesens kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: ? Niels Boesens tjenestekarl, Paarup, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens tjenestepige, Kirkegaard- Over, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Paarup, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Boesen, Paarup, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen, Kirkegaard- Over, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 8 Trin : Christen Pedersen i Porup hans Søn Jacob , Jens Nielsens kone bar ham . Fadderne . Nielß Jensen , Nielß Boesens hustru og karl alle af Porup Christen Jensens Pige af Overkirkegrd .
LINK: Affotografering.


Nr. 2084 1737.09.01 Christiane Sophie Jensdatter Brock, Bukkær. FAR: Jens Brock. MOR: ? Jens Brocks kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 2: ? Christen Nielsens kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Andersen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 4: ? Oluf Madsens kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 5: Helle Brock, Sønder Felding, Formodet søster til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Madsen, Bukkær, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : XI post Trin : Jens Broch i Bukær hanß Datter Christian Sophie . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . Fadderne : Christen Nielsen og Hustrue , Nielß Andersen Oluv Madsenß kone alle af Bukier . Helle Broch af Felding .
NOTITS: Vel opnævnt efter faderens mor Christiane Sophie Tygesdatter. Faderens far hedder vel Jens Frederiksen Brock i Sønder Felding.

LINK: Affotografering.


Nr. 2085 1737.09.15 Knud Christensen, Paarup. FAR: Christen Madsen. MOR: ? Christen Madsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Boesens kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 2: ? Oluf Madsens kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Oluf Madsens tjenestekarl, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Paarup, Assing, Niels Boesens datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Boesen, Paarup, Assing, Konen bærer, datter Else Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Madsen, Bukkær, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D: 13 post Trin Christen Madsenß Søn Knud Nielß Boesens hustrue i Porup bar hende . Fadderne Nielß Jensen , Oluv Madsens Hustrue og Karl Jens alle af Bukier. Nielß Boesens Datter Else ..
LINK: Affotografering.


Nr. 2086 1737.11.24 Karen Andersdatter, Veilgaard. FAR: Anders Andersen Veilgaard. MOR: ? Anders Andersen Veilgaards kone.
BÅREN AF: ? Ib Pedersen Aggersigs kone, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 2: Lars Veilgaard, Veilgaard, Assing
FADDER Nr. 3: ? Anders Andersen Veilgaards tjenestepige, Veilgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: Ib Pedersen Aggersig, Aggersig, Assing, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: XXIV pst Trin : Anderß Vejlgaards Datter Karen . Ib {Pedersen} Aggersigs kone bar hende : Faddere . Peder {Poulsen} Aggersig , Lars Vejlgaar Anders Vejlgrds Pige etc -
NOTITS: 24. post Trin: eksisterer ikke i 1737, 23. post Trin: antaget.

LINK: Affotografering.


Nr. 2087 1738.01.19 Poul Andersen, Kibæk Mølle. FAR: Anders Poulsen? Møller. MOR: ? Anders Poulsen Møllers kone.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Rovst Mølle, Grimstrup, I Ribe Amt. Der ses kun Rovst Mølle i Grimstrup sogn.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen? Albæk, Albæk, Snejbjerg
FADDER Nr. 2: Mikkel Poulsen, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 3: Anders Klejn=Smed, Assing
FADDER Nr. 4: ? Mads Jensen? Albæks kone, Albæk, Snejbjerg
FADDER Nr. 5: ? Anders Poulsen? Møllers tjenestepige, Kibæk Mølle, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1738
Dom : 2da post Epipf : confirmeret Anders Møllers Søns Povel hß Daab Mette Jensdaatter af Grimsterup Mølle {Rovst Mølle, Grimstrup sogn} bar det, faderne Mads Albeck, Mikel Povelsen , Anders Klejn=Smed , Mads Albeks Hustrue , Anders Møllers Pige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2088 1738.01.26 Kirsten Christensdatter, Kirkegaard- Neder. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Assing, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Oluf Jakobsen, Assing, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: ? Niels Larsens kone, Assing
FADDER Nr. 4: ? Lauridsdatter, Kirkegaard- Over, Assing, Datter af Laurids Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Kirkegaard- Neder, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Larsen, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 3 post Epiph: døbt Christen Nielsens Datter : Kiersten . Christen Christensens hustrue i Nederkirkegaard bar det. Fadderne : Peder Rasmusen , Oluv Jacobsen , Nielß Lassens Hustrue og Lauridß {Christensen} Kierkes Datter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2089 1738.02.02 Christen Olufsen, Bukkær (Annexgaarden). FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
BÅREN AF: ? Moderens søster, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Assing
FADDER Nr. 2: ? Oluf Madsens tjenestedreng, Bukkær (Annexgaarden), Assing
FADDER Nr. 3: Mads Bertelsen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Jens Brocks kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jens Brock, Bukkær, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest : Purific : Mariæ , døbt Oluf Madsens Søn Christen . Hans kones Syster fra Eystrup bar ham . Fadderne Jens Lassen, Olluf Madsens Dreng , Mads Bertelsen Jens Brochis hustru Kiersten Niels Daatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2090 1738.02.02 Mette Jensdatter, Mosgaard. FAR: Jens Arnborg. MOR: ? Jens Arnborgs kone.
BÅREN AF: ? Poul Mosgaards kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 1: Poul Mosgaard, Mosgaard, Assing, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Sørensen, Harreskov, Assing, Søren Christensen Harreskovs søn.
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensens kone, Kirkegaard- Over?, Assing
FADDER Nr. 4: ? Anders Møllers tjenestepige, Kibæk Mølle, Assing
FADDER Nr. 5: ? Karen Trevskones Daatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Harreskov, Harreskov, Assing, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen, Kirkegaard- Over?, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Møller, Kibæk Mølle, Assing, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Karen Trevskone, Assing, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die {Fest : Purific : Mariæ} døbt Jens Arenborg i Mooßgaard hans Datter : Mette . Povel Mosgaards Hustru bar hende . Qvi [dre?] {må betyde næste side} Povel Mosgaard Søren {Christensen} Harredskous Søn , Christen Jensßens hustru , Anders Møllis Pige, Karen [Trevs] kones Daatter .
NOTITS: Jens Arnborg muligvis identisk med Jens Pedersen Mosgaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2091 1738.02.23 *1738.02.16 Peder, Veilgaard. FAR: ?. MOR: Karen Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Ibskone, Assing
FADDER Nr. 1: Anders Andersen Veilgaard, Veilgaard, Assing, Vidne.
FADDER Nr. 2: Mette Larsdatter, Assing
FADDER Nr. 3: Anne Poulsdatter, Assing, Vel moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Arnt Nielsen Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Præsten i Skarrild. Hjemmedøber barnet.
NÆVNT Nr. 2: Manasse Pedersen Tøxen, Præstegaarden, Sønder Felding, Konfirmerer dåben i Assing, præsten i Sønder Felding og Assing sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelavn Søndag hiemmedøbt af Hr. {Arnt Nielsen} Bisted {Skarrild} Karen Povelsdatters i Vejlgaard uæge Søn Peder . Maren Ibskone bar Det , Vidner vare da Ander {Andersen} Veilgaard , Mette Laßdatter , Anne Povelsdatter etc. Dom : invocavit blev dets Daab Confirmeret i Assing Kirke af Mig {Manasse Pedersen Tøxen} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2092 1738.02.23 Peder Nielsen, Vilhusted. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 2: Mette Jensdatter, Hvedde, Assing, Jakob Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Jensens tjenestepige, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 5: ? Niels Larsens tjenestekarl, Olling, Assing
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Bukkær, Assing, Tjenestepigen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Larsen, Olling, Assing, Tjenestekarl fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem Die {Dom : invocavit} døbt Niels Jensens Søn i Vilhusted Peder Laurids {Christensen} Kirkes kone bar det : Faderne : Jacob Peders: og hustrue {Mette Jensdatter} i Hvede ; Peder {Jørgensen} Harredskou Niels Jens_ Pige i Bukkier Niels Lassens Karl i Olling .
LINK: Affotografering.


Nr. 2093 1738.03.02 *1738.02.26 Kirsten Jensdatter, Harreskov. FAR: Jens Jørgensen Harreskov. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, Borris
FADDER Nr. 1: Peder Jørgensen, Harreskov, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jep Nielsen Harreskov, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: Tøger Sørensen
FADDER Nr. 4: ? Søren Christensens kone, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 5: Else Jørgensdatter, Harreskov, Assing, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris, 2. kone fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Christensen, Harreskov, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Remin: blev Jenß Jørgens_ i Harredskou hs Datter Kiersten /: hiemdøbt d 26 Febr : af mig {Manasse Pedersen Tøxen} :/ hendes Daab confirmeret. Laß {Jensen} Sønderskous {Sønderskov, Borris sogn} kone bar hende . Faderne : Peder Jørgensen Jeppe Nielsen , Tøger Sørens_ Søren Christensens hustrue , Else Jørgensdatter alle af Harredsk:
LINK: Affotografering.


Nr. 2094 1738.03.23 Jens Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: ? Lars Jensens 2. kone, Sønderskov, Borris, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Tøger Sørensen
FADDER Nr. 3: ? Sørensen Søren Christensen Harreskovs søn, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 4: Else Jørgensdatter, Harreskov, Assing, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: ? Søren Christensen Harreskovs kone, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Harreskov, Harreskov, Assing, Kone og søn faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Judica Peder Jørgensens Jens . Hands Kones Moder bar ham . Fadd : Jens Jørgenß_ , Tøger Sørensen , Søren {Christensen} Harredskous Søn, Else Jørgensdatter . Søren {Christensen} Harredskous hustrue .
LINK: Affotografering.


Nr. 2095 1738.04.16 Maren Ibsdatter, Aggersig. FAR: Ib Pedersen Aggersig. MOR: ? Ib Pedersen Aggersigs kone.
BÅREN AF: ? Poul Andersen Mosgaards kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 1: Jakob Jakobsen Gaasdal, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Clemmensen, Assing
FADDER Nr. 3: Christen Mortensen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Peder Poulsens kone, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Assing
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen Mosgaard, Mosgaard, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Poulsen, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D : 16 April døbt Ib Peders_ i Aggersig hß Datter Maren Povel Moosgaardß kone bar hende . Fadder . Jacob {Jakobsen} Gaarsdal , Jens Clemensen , Christen Mortens_ , Peder Povelsens Kone , Kiersten Pedersdatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2096 1738.05.04 Inger Jakobsdatter, Hvedde. FAR: Jakob Jakobsen Gaasdal. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: ? Poul Mosgaards kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 1: Poul Mosgaard, Mosgaard, Assing, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Assing
FADDER Nr. 3: Christen Mortensen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Lauriids Pedersens Kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 5: ? Lauriids Pedersens Kones søster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Cant : Jacob {Jakobsen} Gaarsdalß barn Navnl: Inger : Povel Moosgaardß kone bar hende . Christen Jensen Povel Moosgrdgrd{!} . Christen Mortens_ . Laurids Peders_ kones Syster Laurids Pedersens kone.
LINK: Affotografering.


Nr. 2097 1738.05.22 Birgitte Pedersdatter, . FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
BÅREN AF: Dorothea, Skarrild, Navnet Dorothea eller Dorte ikke fundet i Skarrild omkring 1738.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Kirkegaard- Neder, Assing, Konen også fadder.
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 3: ? Peder Poulsens steddatter, Aggersig, Assing, 21c+.
FADDER Nr. 4: ? Christen Nielsens kone, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 5: ? Christen Christensens kone, Kirkegaard- Neder, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Kirkegaard- Neder, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Maji Maned Bede d 22 Maji Døbt Peder Rasmusens Datter Birgite . Dorethea af Skarild bar det . Fadderne : Christen Christen_ i Nederkgrd , Jørgen Nielsen ibid : Peder Povelsens Datter i Aggersig Christen Nielsens og Christen Christensenß {koner} begge af Nederkgrd. NB Ylsp.
NOTITS: "koner" mangler. NB ylsp ikke dekoderet.

LINK: Affotografering.


Nr. 2098 1738.06.01 Abelone Sørensdatter, Olling. FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Olling, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen, Assing
FADDER Nr. 3: ? Abelones datter, Aggersig, Assing
NÆVNT Nr. 1: Abelone, Aggersig, Assing, Datter fadder 1738.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Trin : Søren Iversens Datter Appelone i Olling Maren Pedersd : bar hende Fad : Christen {Christensen} Olling Christen Mortens_ , Appelones Datter i Aggersig etc :
Begravelse nr. 5998
NOTITS: Formodet død spæd, da næste datter godt et år efter i 1739 igen kaldes Abelone.

LINK: Affotografering.


Nr. 2099 1738.08.31 Kirsten Christensdatter, Bukkær. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Assing
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Bukkær, Assing, Datter Else Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 3: Else Nielsdatter, Bukkær, Assing, 23c+, datter af Niels Andersen.
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen?, Paarup, Assing
FADDER Nr. 5: Johanne Andersdatter, Paarup, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : post Trin : Døbt Christen Nielsens Datter i Buckier nom : Kiersten Jens Nielsens kone bar hende . Fadderne : Niels Andersen Jens Nielsen , Søren {Nielsen?} Paarup Niels Andersens Datter i Bukkier . Johanne Andersd : i Porup . etc :
LINK: Affotografering.


Nr. 2100 1739.01.11 Peder Lauridsen, Hvedde. FAR: Laurids Pedersen. MOR: ? Laurids Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Christensens kone, Kirkegaard- Over, Assing
FADDER Nr. 1: Jakob Jakobsen Gaasdal, Hvedde, Assing, Skrives her af Hvedde igen.
FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter, Hvedde, Assing, Jakob Gaasdals kone.
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Hvedde, Assing, Gift med Jakob Pedersen Hvedde.
FADDER Nr. 5: Ib Pedersen, Hvedde, Assing, 18c, bror til Jakob Pedersen Hvedde.
FADDER Nr. 6: Inger Christensdatter, Mosgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Kirkegaard- Over, Assing, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1739
Dom 1 post Epiphan : døbt Laurids Pederßen i Hvede hdß Søn Peder Lauridz Christensenß kone i Overkirkegrd bar ham . Fadderne : Jacob {Jakobsen} Gaarsdal og Hustrue {Anne Andersdatter} Jacob Peders_ og hustrue {Mette Jensdatter} Ib Pederßen alle af Hvedde . Inger Christensdatter af Moosgaard .

LINK: Affotografering.


Nr. 2101 1739.01.25 Jens Nielsen, Paarup (Meldgaard). FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: Mette Thomasdatter Vindelboe.
BÅREN AF: ? Niels Boesens kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Boesen, Paarup, Assing, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Paarup, Assing, Niels Boesens søn.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Assing
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsens kone, Paarup, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Assing, Svært at tyde: "tiener" Nielsen.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Paarup, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Septuag : Niels Jens_ i Porup hanß Søn Jens . Niels Boeßenß kone bar ham . Fadd: Nielß Boesen i Porup , hß Søn Søren , Christen Christens_ [tiener?] Nielsen . Kiersten Christenßdatter og Jenß Nielsen i Porup hß hustrue .
LINK: Affotografering.


Nr. 2102 1739.03.18 Maren Jensdatter Brock, Bukkær. FAR: Jens Frederiksen Brock. MOR: ? Jens Frederiksen Brocks kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter Krog, Sønder Felding÷, Gift året før 1738 i Borris med Thyge Frederiksen Brock.
FADDER Nr. 1: Thyge Frederiksen Brock, Sønder Felding, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Frederik Brock, Sønder Felding, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 4: Helle Frederiksdatter, Sønder Felding, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: ? Christen Nielsens kone, Bukkær, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Bukkær, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[St] Onsdag i Faste d 18 Martii Døbt Jens {Frederiksen} Brock i Bukiær hans Datter Maren . Thyge Friderichsens Hustrue {Maren Jensdatter Krog} bar hende . Faderne Frederich Brock , Thyge Friderichsen , Jens Nielseßen af Buchier Helle Friderichsdatter . Christen Nielsßenß Hustrue i Buchier .
LINK: Affotografering.


Nr. 2103 1739.07.02 Abelone Sørensdatter, Olling. FAR: Søren Iversen Olling. MOR: Kirsten? Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Ollings kone, Olling, Assing
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Olling, Olling, Assing, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Olling, Assing, 22, Peder Nielsen Rytters søn.
FADDER Nr. 3: Christen Larsen, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Larsens kone, Olling, Assing
FADDER Nr. 5: ? Peder Rytters kone, Olling, Assing
FADDER Nr. 6: ? Søren Iversen Ollings tjenestepige, Olling, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen Olling, Olling, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Rytter, Olling, Assing, Konen ? Hansdatter og søn Hans faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Visitationis Mairæ døbt Søren Iversen i Olling hans Datter Appellone Christen {Christensen} Ollings kone bar hende. Fadderne : Christen {Christensen} Olling , Hans Pedersen , Christen Lassen , Nielß Lassens hustru, Peder {Nielsen} Rytters hustrue {? Hansdatter} . Søren Iversens tienste Pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2104 1739.07.05 Anne Marie Olufsdatter, Bukkær. FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
BÅREN AF: Kirstine Thuresdatter, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 3: ? Jens Madsens? broder, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 4: ? Mads Bertelsens kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 5: Else Pedersdatter, Bukkær, Assing
NÆVNT Nr. 1: Mads Bertelsen, Bukkær, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIta pst Trin døbt Oluv Madßen i Bukkier hans Datter Anne Marie . Min kone {Kirstine Thuresdatter} bar hende . Jenß Lassen . Jens Madsen Jens Broder og Mads Bertelsens Hustrue , Else Pedersdater alle af Bukkier .
LINK: Affotografering.


Nr. 2105 1739.07.26 *1739.07.22 Jakob Christensen, Paarup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Paarup, Assing, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Paarup (Melgaard), Assing
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 4: ? Niels Jensen Melgaards kone, Paarup (Melgaard), Assing
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Paarup (Melgaard), Assing, Niels Jensen Melgaards datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : IX pst Trin: blev Christen Pederßen i Porup hß Søns Jacobs hiemDaab /: d 22 Julii :/ confirmeret . Jens Nielsen i Porup hß hustrue bar det . Fadd: Niels Jenßen , Jens Niels_ , Søren Nielsen , Niels {Jensen} Melgrds hustrue Niels Jensens Datter etc.
LINK: Affotografering.


Nr. 2106 1739.09.06 Sidsel Michelsdatter, Vilhusted. FAR: Michel Jakobsen. MOR: ? Mikkel Jakobsens kone.
BÅREN AF: ? Michel Jakobsens stedmor, Vilhusted, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Tarp, Sønder Felding
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Tarp, Sønder Felding, Søn af Peder Christensen.
FADDER Nr. 3: Margrethe Pedersdatter, Tarp, Sønder Felding, Datter af Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: ? Anders Jensen Vilhusteds kone, Vilhusted, Assing
FADDER Nr. 5: ? Oster Jensen Mosgaards kone, Mosgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Vilhusted, Vilhusted, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oster Jensen Mosgaard, Mosgaard, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : XV post Trin: døbt Michel Jacobsen i Vilhusted hanß Datter Zidsel , hß StifModer bar hende . Fadderne : Peder Christenßen , hanß Søn Christen {Pedersen}, hans Datter Magrette {Pedersdatter} alle af Tarp , Anders {Jensen} i Vihusted hans kone , Oster {Jensen} Mosgaardß kone .
LINK: Affotografering.


Nr. 2107 1739.09.13 Jens Jakobsen, Hvedde. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Hvedde, Assing, 20c, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Laurids Pedersen, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 2: Ib Pedersen, Hvedde, Assing, 18c, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Johanne Pedersdatter, Hvedde, Assing, 19c, faderens søster.
FADDER Nr. 4: Maren Nødvig, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Hvedde, Assing, Nabo. Jakob Jakobsen Gaasdals kone.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jakobsen Gaasdal, Hvedde, Assing, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : XVI post Trin : døbt Jacob Pedersen i Hvedde hanß Søn /: Jens :/ hanß Søster Anne {Pedersdatter} bar ham . Fadd : Laurids Pedersen , Ib Pederßen , Johanne Pedersdatter , Maren Nødvig , Jacob {Jakobsen} Gaarsdalß hustrue {Anne Andersdatter} alle af Hvedde .
LINK: Affotografering.


Nr. 2108 1739.12.27 Karen Andersdatter, Kibæk Mølle. FAR: Anders Poulsen? Møller. MOR: ? Anders Poulsen Møllers 2. kone.
BÅREN AF: ? Anders Poulsen Møllers 2. kones mor
FADDER Nr. 1: ? Mads' kone, Assing
FADDER Nr. 2: Michel Poulsen Kibæk, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer : 3 Nat : J. C . Anders Møllerß Datter Karen døbt hß kones Moder bar hende: Fader: Mads [Alek..] hustr: Michel {Poulsen} Kibek Peder Christens_ .
LINK: Affotografering.


Nr. 2140 1744.01.26 Niels Jensen Brock, Bukkær. FAR: Jens Frederiksen Brock. MOR: ? Jens Frederiksen Brocks kone.
BÅREN AF: Helle Frederiksdatter Brock, Sønder Felding, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Paarup?, Assing
FADDER Nr. 2: Oluf Madsen, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Paarup?, Assing
FADDER Nr. 4: ? Christen Nielsens kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Bukkær, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Bukkær, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17[44?] Dom : 3 pst Epiph : døbt Jens {Frederiksen} Broch i Buchier hans Søn Niels . Hans Søster Helle {Frederiksdatter Brock} bar ham , Fadder: Niels Jenßen , Oluv Madsen , Jenß Nielßen, Christen Nielsens Hustrue , Kirsten Pederdatter af Buchier .
NOTITS: Året er mellem 1740 og 1744, men det ender på 1,4,7 eller 9. 7 eller 9 kan det ikke være. 1 kan det dårligt være for 1744 står lige under. Her er antaget 1744 med forbehold.

LINK: Affotografering.


Nr. 2141 1744.03.15 Rasmus Pedersen, . FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Rasmussens Søn Rasmus .
NOTITS: Menes at falde mellem forrige tekst 26. jan og næste tekst 19. april. Ansat midt imellem. År noget usikker, se #2040.

LINK: Affotografering.


Nr. 2142 1744.04.19 Maren Pedersdatter, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Assing
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen Harreskov, Harreskov, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: ? Peder Jørgensen Harreskovs tjenestepige, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 3: ? Poul Mosgaards kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 4: Anders Jens Jørgensen Harreskovs tjenestekarl, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 5: Peder Jens Jørgensen Harreskovs tjenestekarl, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Poul Mosgaard, Mosgaard, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 Søndag efter Paasken Peder Jørgensens Daatter {Maren} Jens Jørgensens Hustru {Mette Andersdatter} bar det fader Jens {Jørgensen} Harredskou Peder {Jørgensen} Harredskous Pige , Povel Mosgrd Hustru Jens {Jørgensen} Harreds{..} karl Anders og Peder karl.
LINK: Affotografering.


Nr. 2143 1744.04.26 Maren Christensdatter, Paarup?. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Michel Jakobsens kone, Vilhusted, Assing
FADDER Nr. 1: Bertel Smed, Assing
FADDER Nr. 2: ? Anders Møllers kone Dorrets tjenestepige, Kibæk Mølle, Assing
NÆVNT Nr. 1: Michel Jakobsen, Vilhusted, Assing, Kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Møller, Kibæk Mølle, Assing, Kone Dorrets pige fadder.
NÆVNT Nr. 3: Dorret Anders Møllers kone, Kibæk Mølle, Assing, Det er muligt at læse teksten sådan af Dorret ikke er Anders Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D 3 die Dito {Søndag efter Paasken} Christen Pedersen Daatter Maren Michel Jacobsens Hustru bar det fader Bertel Smed og Anders Møllis Hu Dorrit hendis pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2144 1744.05.17 Jens Lauridsen, Hvedde. FAR: Laurids Pedersen. MOR: ? Laurids Pedersens kone.
BÅREN AF: El Pedersdatter, Bjørslev?, Nørre Vium
FADDER Nr. 1: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Ostersen, Mosgaard?, Assing
FADDER Nr. 3: Ib Pedersen, Assing, 23c, Jakob Pedersens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Svendsdatter, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 5: Maren Nødvig, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 6: Johanne Pedersdatter, Hvedde, Assing, 24c, muligvis Anne 25c.
NÆVNT Nr. 1: Ib Pedersen, Hvedde, Assing, 23c, søster Johanne? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6te Søndag efter Paasken Lauris Pedersens Søn Jens i Hvede El Peders Datter af Biø[s]le bar det fader Jacob Pedersen i hvede Jens Ostersen Ib Pedersen Anne Svends der Maren Nødvig Ib Pedersens Syster {Johanne/Anne Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2145 1744.05.31 Mette Olufsdatter, Bukkær (Annexgaarden). FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsens kone, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Assing
FADDER Nr. 2: Mads Bertelsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: Else Nielsdatter, Paarup, Assing, Gift med Mads Bertelsen
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Paarup, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Bukkær, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Paarup, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Trefoldigheds Søndag Olluv Madsens i Bochier hans Daatter Mette , Christen Nielsens Hustru i Bochier bar det Fader Niels Pedersen Mads Bertelsen og Hustru Else Nielsdatter i Paarup , Jens Pedersens Hustru .
LINK: Affotografering.


Nr. 2146 1744.06.07 Maren Pedersdatter, . FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
BÅREN AF: ? Peder Rasmussens kones søster, Assing
FADDER Nr. 1: Lars Nielsen, Bukkær (Meldgaard), Assing, 20 Niels Rasmussens søn, eller Mads 19.
FADDER Nr. 2: ? Peder Rasmussens tjenestepige, Assing
FADDER Nr. 3: ? Peder Rasmussens kones søster, Assing, Måske en anden søster.
FADDER Nr. 4: Christen Christensen, Kirkegaard- Neder, Assing
FADDER Nr. 5: ? Christen Nielsens kone, Bukkær, Assing
NÆVNT Nr. 1: Niels Rasmussen, Bukkær (Meldgaard), Assing, Vel faderens bror. Søn Lars eller Mads fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Bukkær, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1ste Søndag efter Trefoldighed Peder Rasmusens Datter Maren hans konis Syster bar det Fader Niels Rasmus: Søn , Peder Rasmusen Pige og hans konis syster og Christen Nielsens Hustru og Christen Christensen i Nederkirkegaar.
LINK: Affotografering.


Nr. 2147 1744.06.21 Birgitte Ibsdatter, Kibæk. FAR: Ib Prindalsen. MOR: ? Ib Prindalsens kone.
BÅREN AF: Dorret Heede, Heede, Assing
FADDER Nr. 1: Anders Møller, Kibæk Mølle, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Ostersen, Mosgaard?, Assing
FADDER Nr. 3: Boe Jakobsen? Heede, Heede, Assing
FADDER Nr. 4: ? Jens Brandes kone, Assing
FADDER Nr. 5: ? Ib Prindalsens tjenestepige, Kibæk, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jens Brande, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 3die Søndag efter Trinitatis Ib Primdalsens Daatter Birgitte Dorret Heede bar det Fader Anders Møll Christen Osters: Boed Heede Jens Brandis Hustru Ib Primdalsens pige.
LINK: Affotografering.


Nr. 2148 1744.09.13 Karen Jensdatter, Paarup?. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: Else Pedersdatter Bukkær, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Assing
FADDER Nr. 3: ? Søren Nielsen Paarups kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 4: ? Larsen, Olling, Assing, Niels Larsens bror.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Paarup, Paarup, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Larsen, Olling, Assing, Bror fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 søndag Efter tinit: Jens Pedersens datter Navlig Karen Else {Pedersdatter} Bøchier Bar det Fader Peder Povelsen og Niels Jensen , Søren {Nielsen} Paarup hans Hustru Niels Lassens broder i Olling -
LINK: Affotografering.


Nr. 2149 1744.11.15 Jens Andersen, Kibæk Mølle. FAR: Anders Poulsen Møller. MOR: ? Anders Poulsen Møllers kone.
BÅREN AF: ? Christen Ostersens kone, Assing
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 2: ? Søren Nielsen Paarups kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: ? Anders Poulsen Møllers tjenestepige, Kibæk Mølle, Assing
NÆVNT Nr. 1: Christen Ostersen, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Søndag Efter trinit: Anders Povelsen barn i Kibech Møll Navnlig Jens Christen Ostersens hustru bar det Fader Søren {Nielsen} Paarup og Hustru Anders Møll hans Pige .
LINK: Affotografering.


Nr. 2150 1744.11.22 Jens Andersen, Veilgaard. FAR: Anders Andersen Veilgaard. MOR: ? Anders Andersen Veilgaards kone.
BÅREN AF: Johanne Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 1: Lars Michelsen, Assing
FADDER Nr. 2: Ib Pedersen, Assing
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Assing
FADDER Nr. 4: Kirsten Aggersig, Aggersig, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
N[æ]ste Søndag {efter 24. efter Trin:} for [St] Pedersda Anders Vejlgrds Søn Jens Johan Aggersig bar dend Fader Las Michels. Ib Peders Anders Andersen Kirsten Aggersig.
LINK: Affotografering.


Nr. 2151 1744.12.11 Anne Larsdatter, Kibæk. FAR: Lars Michelsen. MOR: ? Lars Michelsens kone.
BÅREN AF: Else Kibæk, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 1: Anne Ostersdatter, Assing
FADDER Nr. 2: Johanne Ostersdatter, Assing
FADDER Nr. 3: Christen Ostersen, Assing
FADDER Nr. 4: ? Anders Veilgaards kone, Veilgaard, Assing
NÆVNT Nr. 1: Anders Andersen Veilgaard, Veilgaard, Assing, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
dend 11 [un..] Las Michelsen datt Anne Else Kibech bar det Fader Anne Osters datter . Johan Ostersdatter Oster Chrisen Ostersen Anders {Andersen} Vejlgrd hustru.
NOTITS: Dato antaget, kan være en del forkert.

LINK: Affotografering.


Nr. 2190 1753.07.01 Mette Ibsdatter, Kirkegaard- Over. FAR: Ib Pedersen. MOR: Abelone Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 Bukkær, Assing: 'Ib Pedersen i Overkirkegaards datter Mette .'}
NOTITS: Hendes alder sikkerst fra FT 1787 giver født 1753c, her ansat til midt i året. Hun er opnævnt efter faderens første kone Mette Pedersdatter vel død 1751 eller 1752.


Nr. 2199 1755.02.01 Manasse Jakobsen, Hvedde. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'dom: 2da Adv: begravet Jacob {Pedersen} Hveedes Søn Manasses Gl. 1 Aar 10 Maaneder -'}
Begravelse nr. 6018
NOTITS: Dato omtrentlig fra begravelsen 5. dec. 1756 og alderen. Opkaldt efter forrige præst i Assing og Sønder Felding Manasse Tøxen, som døde 11 år før i 1744.

LINK: Affotografering.


Nr. 2200 1755.04.13 Niels Hansen, Olling. FAR: Hans Pedersen. MOR: ? Hans Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Assing
FADDER Nr. 3: Christen Larsen, Assing
FADDER Nr. 4: Inger Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1755 Døbte
dom : Miseric [.m]:
døbt Hans Pederson Ollings Søn med navn Niels .
Test:
Søren Porup, Niels Sørensøn, Christen Lassen, Inger Porup, Kirsten Søren daa[.]ter

NOTITS: Her begynder fødte igen efter 10 års hul fra 1745-1754.

LINK: Affotografering.


Nr. 2201 1755.05.20 Edel Larsdatter, Bukkær. FAR: Lars Christensen. MOR: ? Lars Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Frederiksen Brock, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Michelsen, Assing
FADDER Nr. 3: ? Olesen, Assing, Ole Madsens søn
FADDER Nr. 4: ? Jens Poulsens kone, Assing
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Assing, Christen Nielsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Ole Madsen, Assing, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Poulsen, Assing, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen, Assing, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
III Pintzedag
Døbt Lars Christensen i Bøkiær hans daatter Ædele .
Test:
Jens {Frederiksen} Broch Jens Michelsøn , Ole Madsens Søn Jens Povelsens Hustrue, Christen Nielsøns daatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2202 1755.11.02 Ole Boesen, Heede. FAR: Boe Jakobsen. MOR: ? Boe Jakobsens kone.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Assing, Niels Jakobsens kone
FADDER Nr. 1: Niels Jakobsen, Assing
FADDER Nr. 2: Villum Jensen?, Assing
FADDER Nr. 3: Olle Olsen, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : XXIII p: Trin:
Døbt Boed Jacobsen i Heeden hans Søn Ole .
Test:
Niels Jacobens hustrue Johanne Jensdatter Niels Jacobsen Villum {Jensen] Olle Olsen .

LINK: Affotografering.


Nr. 2203 1755.12.10 Dødfødt, Kirkegaard- Neder. FAR: Christen Mortensen. MOR: ? Christen Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'decb:
d. 14 begravet Chresten Mortensen af Nederkirkegrd hs dødfødde barn .'}

Begravelse nr. 6006
NOTITS: Fødsel ansat 4 dage før begravelsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2204 1756.03.25 Karen Pedersdatter, Mosgaard. FAR: Peder Sørensen Soldat. MOR: ? Peder Sørensen Soldats kone.
BÅREN AF: ? Poul Andersens kone, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 1: ? Sørensdatter, Olling, Assing, Datter af Søren Iversen.
FADDER Nr. 2: Poul Andersen, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter Hvedde, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen, Olling, Assing, Søren Iversen Ollings søn.
NÆVNT Nr. 1: Søren Iversen Olling, Olling, Assing, Datter og søn Niels Sørensen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1756 [...]
Fest Sancfiat: Mar {forstået som Annuntiatio Beatæ Mariæ Virginis}
Døbt Peder Sørensen Soldat i Moosgd hs Daater Karen .
Test:
Povel Andersens Hustru i Mosgrd bar det: Søren Iversens dætr af Olling. Povel Andersøn i Moosgd Anne {Pedersdatter} Hvede ibid: Søren Iversøn Søn Niels {Sørensen}

LINK: Affotografering.


Nr. 2205 1756.04.04 Dorothea Nielsdatter, Paarup. FAR: Niels Jakobsen Heede. MOR: ? Niels Jakobsen Heedes kone.
BÅREN AF: Dorthe Jensdatter, Heede, Assing
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 2: Mads Jensen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: Jens Thuesen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 4: Anne Ostersdatter, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : Judica
Døbte Niels Jacobsen Heede i Porup hs datr Dorothea .
Test:
Otte Pedersen i Porup, Mads Jensen ibm. Jens Thuesen ibid. Dorthe Jensdatr paa Heeden Bar det . Anne Ostersda .

LINK: Affotografering.


Nr. 2206 1756.08.01 Anna Svendsdatter, . FAR: Svend Jensen Soldat. MOR: ? Svend Jensen Soldats kone.
FADDER Nr. 1: Kirsten Iversdatter, Assing
FADDER Nr. 2: Abelone Andersdatter, Assing, Ib Pedersens kone
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen Soldat, Mosgaard, Assing
FADDER Nr. 4: Jakob Pedersen, Kirkegaard- Over, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
dom: 7 p: Trinit:
Publiceret Svend Jensen Soldats barn navl: Anna dets daab .
Test:
Kirsten Iversdatr Appelone {Andersdatter} Ib Pedersens hustrue, Peder Sørensen Soldat Niels Sørensen Soldat . Jacob Persen i Overkkgrd.

LINK: Affotografering.


Nr. 2207 1756.08.01 Cicilia Maria Jensdatter, Bukkær. FAR: Jens Poulsen Skrædder. MOR: ? Jens Poulsen Skrædders kone.
BÅREN AF: ? Søren Paarups kone, Paarup, Assing
FADDER Nr. 1: ? Jens Nielsens tjenestepige, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 2: Søren Paarup, Paarup, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Jakobsen, Paarup, Assing
FADDER Nr. 4: Rasmus Nielsen, Bukkær, Assing
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Bukkær, Assing, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
eod {dom: t p: Trinit:}
Døbt Jens Povelsen Skræder i Bukier hs Daatr nauvl : Sicilea Maria .
Test:
Søren Porups hustrue , Jens Nielsens tieneste Pige i Bukier Søren Porup Niels Jacobsen i Porup, Rasmus Nielsen i Bukier.

LINK: Affotografering.


Nr. 2208 1756.10.17 Søren Pedersen, Harreskov. FAR: Peder Jørgensen Harreskov. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: ?, Sønderskov, Borris, Moderens søsters søns? datter?
FADDER Nr. 1: Kirsten Jørgensdatter, Harreskov, Assing, Muligvis faderens søster.
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen, Harreskov, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Olling, Assing
FADDER Nr. 4: Lars Pedersen, Harreskov, Assing
NÆVNT Nr. 1: Kirsten? Larsdatter, Sønderskov, Borris, En søster til moderen, der formodes at leve.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
dom: 18 p. Trinit:
Døbt Peder Jørgensen Harredskovs Søn navnl Søren.
Test:
Peder Jørgensens Kones {Maren Larsdatters} Søster {?Kirsten Larsdatter} Sø[ren] Sønderskov da{..} af Borris bar det . Kirsten Jørgensdatr Harredskov . Jens Jrøgensen Harresdskov , Niels Pedersen Olling, Lars Pedersen Harredskov.

NOTITS: Moderen er fra Sønderskov i Borris sogn. Der er kun set en søster der måske lever i 1756 nemlig Kirsten Larsdatter, men hun er ikke set efter fødslen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2209 1756.12.03 Karen Christensdatter, Kirkegaard- Neder. FAR: Christen Mortensen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: ? Ib Pedersens kone, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Olling, Assing
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 4: Birgitte Pedersdatter, Kirkegaard- Neder, Assing, Peder Rasmussens datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Rasmussen, Kirkegaard- Neder, Assing, Datter Birgitte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 3 Decembr:
Døbt Christen Mortensens NedrKKegrd hans datr nauvl: Karen .
Test :
Ib Pedersen Aggersigs hustrue bar det Birgitte Peder Rasmussen datr i Ndr Kg{..] Ib Pedersen Aggersig Niels Pedersen Olling Niels Pedersen Aggers,

NOTITS: Moderen døde næste dag efter fødslen.

LINK: Affotografering.