Borris Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1702 - 1723
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1702.03.01 Jens Jakobsen Hanskemager, Borris By (Degneboligen).
KONE: Kirsten Bertelsdatter (Degneboligen), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra afløsning som degn: 'I 1702 døde degnen i Borris Jens Jakobsen Hanskemager.'}
NOTITS: Dato tilnærmelig. Efterfølger degneed 20. august 1702. Se bogen Hardsyssels Degne.
Dåb nr. 2001

Nr. 6002 1702.10.26 Jakob Pedersen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Hannerup. MOR: ? Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
LINK: Affotografering.

Nr. 6003 1702.11.14 Herman Ga?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 p. Trin: Blef Herman Ga…. Begrafven d: 14 Novembr.
NOTITS: I aaret 1702 døde syv, 3 unge og 4 gamle.
LINK: Affotografering.

Nr. 6004 1703.01.21 Anders Christensen, Sønderskov. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Janvarij blef Christen Anderß: i Synderschou hans søn Anders begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6005 1703.02.15 Peder Jensen, Hjoptarp (Meldgaard). FAR: Jens Clemmensen. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 februarij blef Jens Clemmensøn hans søn Peder begrafven.
NOTITS: Se mandtallet 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6006 1703.04.10 Niels Mortensen, Dalager. FAR: Morten Bush. MOR: ? Morten Bushs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. april, 3. paaskedag, blef Morten Busch hans søn Niels begrafen.
NOTITS: Dalager i Mandtal 1705
LINK: Affotografering.

Nr. 6007 1703.04.29 ? Olufsdatter, Kvodbøl, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1673c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 April Do 3 p Pascha blef den gamle pige af Kuedbøl begrafven nafnlig ….. Ollufsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 5995 1703.10.05 Kirsten Jensdatter Vorup, Præstegaarden.
MAND: Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 2. nov. 1703: 'begravet præst Peder Staunings kone Kirsten Jensdatter Vorup.'}
NOTITS: De blev gift 1702.08.10 i Velling. Hun er formentlig død i barselsseng.
LINK: #16 i Brejl Ringkøbing Gejstlig Bølling Herred.

Nr. 6008 1703.11.02 Maren Villadsdatter, .
MAND: Søren, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 2 nov.?, blef Søren ……..s kone Maren Villadsdatter begrafen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6009 1704.01.16 Dynes Debelmose, Debelmose.
KONE: Else Madsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 16 Januarij blef Dynis Debelmoes begrafven.
NOTITS: Konens navn Else Madsdatter ses, da hun gifter sig igen de 15. juni 1704 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6010 1704.02.21 ? Dynes Debelmoses mor, Debelmose, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1660c-.
SØN: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 Febr: berettede ieg Dynis Debelmoes hans Moder.
NOTITS: Ikke noteret begravet, antaget død en uge efter den sidste olie. Datoen er en antagelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6011 1704.02.20 Laurids Skrædder, Kirken-Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 Febr: blef Lauridz Schræder ved Kirchen begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6012 1704.02.20 Else Christensdatter Amme, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1680c-.
MAND: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag begrof ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hans hustru Else Amme.
NOTITS: Gift 27. dec. 1703, to måneder før begravelsen. Christensdatter fra vielsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6013 1704.02.21 Birgitte Marie Knudsdatter, Sønderby. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Febr: begrof ieg Knud {Jensen} Synderbye hans barn Birgite Marie.
LINK: Affotografering.

Nr. 6014 1704.03.09 Navnløs, Odderskær. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 1.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2021
LINK: Affotografering.

Nr. 6015 1704.03.09 Navnløs, Odderskær. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 2.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2022
LINK: Affotografering.

Nr. 6016 1704.03.16 ? Jakobsdatter, Hvollig. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: ? Jakob Jensen Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 9 Martij}, bereddede ieg til døden Jacob i Houlvigs yngste datter.
NOTITS: Antaget begravet en uge efter sidste olie. Kan betvivles.
LINK: Affotografering.

Nr. 6017 1704.04.17 ? Gravers Debelmoses kone, Debelmose.
MAND: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: . 3. {April} bereddede ieg Gravers {Pedersen} Debelmoes hans hustrue til døden.
NOTITS: Hun er ikke set død, men antages begravet to uger efter den sidste olie. Dato den 17. april er en antagelse, et skøn.
LINK: Affotografering.

Nr. 5999 1704.07.31 Kirsten Andersdatter, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1704.07.24. FAR: Anders Astrup. MOR: ? Anders Astrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d . 31 Julij begrof ieg Anders Astrup første barn nafnlig Kiersten som alleeniste var hiemmedøbt .
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 2030
LINK: Affotografering.

Nr. 6018 1704.08.21 Jens Mosgaard, Mosgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Augustij begrof ieg Salig Jens Moesgd .
LINK: Affotografering.

Nr. 6019 1704.10.15 Peder Hvollig, Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 blef Peder Holvig begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6020 1704.11.08 Abbelone Kodbøl, Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 begrof ieg Apollone Kuedbøl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6021 1704.11.12 Jakob Christensen, Aagaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1704.09.18. FAR: Christen Nielsen? Aagaard. MOR: ? Christen Aagaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 begrof ieg Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob.
Dåb nr. 2033
LINK: Affotografering.

Nr. 6022 1704.12.15 Maren Mortensdatter, Ahlergaard, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1704.02.17. FAR: Morten Jensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Begrofe ieg Mort_ Alers datter Maren Mortensdatter.
Dåb nr. 5020
LINK: Affotografering.

Nr. 6023 1704.12.15 Oluf Pedersen, Hvollig. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 begrof ieg peder holvigs søn Oluf.
LINK: Affotografering.

Nr. 6024 1704.12.30 Gammel-Person1, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6025 1704.12.30 Gammel-Person2, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6026 1705.01.01 Maren Aschou, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d:1 Janvarius} begrof[ue] ieg Maren Aschou.
LINK: Affotografering.

Nr. 6027 1705.01.18 Mads Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1702.10.11. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 6028 1705.02.08 Morten Jensen Ahler, Ahlergaard.
KONE: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Febr: Dom: Septuag: begrof ieg Slg: Morten Aler .
LINK: Affotografering.
LINK: Pantebrev til Morten Jensen af Sønderby i Borris, her ses at han er gift med Karen Jakobsdatter..

Nr. 6029 1705.03.01 Jens Larsen, Sønderskov. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Martji begrof ieg Las {Jensen} Synderschoufs Søn Jens .
NOTITS: Muligvis døbt 24. september 1702. Moderen begravet en uge efter sønnen Jens' begravelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6030 1705.03.08 Maren Christensdatter, Sønderskov.
MAND: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Martji begrofue ieg Las {Jensen} Synderschous Kone Maren Christensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6031 1705.03.15 Lucie? Agger, Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Martji blef [Lucie] Aggers begrafven .
LINK: Affotografering.

Nr. 6032 1705.03.29 Jens Justesen, Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen Efter Midfaste begrof ieg Jens Justesen af Synderschou .
LINK: Affotografering.

Nr. 6033 1705.04.13 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.03.22. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: ? Jørgen Helgaards kone.
DØDSÅRSAG: opprimering.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaschedag d: 13 April begrof ieg Jørgen Holgaards datter Kiersten, som blef opprimeret hos forældrene .
Dåb nr. 2042
LINK: Affotografering.

Nr. 6034 1705.04.13 Dødfødt, Dalager, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1705.04.08. FAR: Christen 'Toft. MOR: ? Christen Tofts kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag begrof ieg Christen Tofftis barn, som blef dødfød .
LINK: Affotografering.

Nr. 6035 1705.04.19 ? Niels Snedkers kone, Debelmose.
MAND: Niels Snedker, Debelmose, Borris, Begravet en måned efter konen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 19 April} begrof ieg Niels Snedichers Kone i Debelmoes .
LINK: Affotografering.

Nr. 6036 1705.04.20 Mette Larsdatter, Toften, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mandagen d: 20 April begrof ieg den gamle Kone paa Tofften Met Lasdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6037 1705.05.18 Niels Snedker, Debelmose, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
KONE: ? Niels Snedkers kone, Debelmose, Borris, †1775.04.19.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5ta p: Pascha: d: 18 Maji begrof ieg gamble Niels Snedcher i Debelmoes .
LINK: Affotografering.

Nr. 6038 1705.06.02 Peder Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1705.02.22. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
LINK: Affotografering.

Nr. 6039 1705.08.05 Morten Olsen Kodbøl, Kodbøl, SAND ALDER: 65c+, DØBT: 1640c-.
SØN: Jens Mortensen Kodbøl, Borris, Ses i skattemandtallet 1705 "Jens Kuedbøl, huis gamble Fader ved Døden er afgangen"
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 August En onsdag blef Slg Mort_ {Olsen} Koedbøl begrafven.
NOTITS: Han ses i matriken 1664 og 1683 i Markbogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6040 1705.10.14 Margrethe Nielsdatter, , SAND ALDER: 19c, DØBT: 1686c.
HUSBOND: Christen Toft, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: onsdagen d 14 Otb begrafu_ Margrete Nielsdatter [som hafde] tiendt Christen Tofft j Faster Kierchegaard .
NOTITS: Hun bliver begravet i Faster kirkegaard, saa hun er født i Faster, men hun tjente i Dalager i Borris ved Christen Toft.
LINK: Affotografering.

Nr. 6041 1705.10.30 ? Morten Jensen Lindvigs kone, Lindvig.
MAND: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d: 30 Octbr: begrof ieg Morten {Jensen} Lindvigs Kone
LINK: Affotografering.

Nr. 6042 1705.11.26 Bodil Hansdatter, Hjoptarp (Søndergaard).
MAND: Niels Nielsen Nygaard, Nygaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d: 26 Novbr. begrof ieg Niels {Nielsen} Nygds Kone Boel Hansdatter .
NOTITS: I Nygaard Matriklen 1664, Markbogen 1683. I Mandtall 1705 ses de på aftægt i Søndergaard i Hjoptarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6043 1705.12.18 Lars Jepsen, Dalager, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Decbr. blef Slg. Las Jeps_ i Dalagger begrafvet .
NOTITS: Ses 1683 i Markbogen. Kaldes i mandtallet 1705 Laurids Jepsen i Dalager.
LINK: Affotografering.

Nr. 6044 1705.12.23 Maren Pedersdatter, Ahlergaard, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1650c-.
MAND: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 23 December begrof ieg Jacob {Andersen Harboe} Alers Kone Maren Pedersdatter .
NOTITS: Første barn Lene *1676c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6045 1706.01.24 Kirsten Væver, , sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagn d 24 Janvarij blef Kiersten Væfver j Faster soghn begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6046 1706.01.24 Tiggerske, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Item 1 fattig tigger Qvinde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6047 1706.01.27 ? Christens/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.12.28. FAR: Christen Thomsen Højer. MOR: Appollone Sørensdatter Bush.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Januarji begrofe ieg Apollone Bushis {Sørensdatter} barn.
NOTITS: Apppollone tjener ved Morten Bush, derfra tilnavnet.
Dåb nr. 2053
LINK: Affotografering.

Nr. 6048 1706.01.27 ? Christensdatter, Aagaard, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch same dag begrofu ieg Christen {Nielsen} Aagds datter.
NOTITS: Hun er ikke født i kirkebogen 1702-06, så hun må være født 1702-.
LINK: Affotografering.

Nr. 6049 1706.02.11 Kirsten Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrofu ieg Kirsten nørgd
NOTITS: Formodentlig en ældre kvinde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6050 1706.03.07 ? Thomas Ejstrups mor, Ejstrup, sogn: Faster.
SØN: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding 1705-24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 7.Martij, blef Thomas Eystrups Modr begrafvn af Hr. Lambret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6051 1706.04.17 Karen Christensdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.04.01. FAR: Christen Andersen Sønderskov. MOR: ? Christen Andersen Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løfverdgen d: 17 April begrof ieg Christen Andersen j Syndershou hs barn Karen.
NOTITS: To uger gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6052 1706.04.25 Christen Nygaard, Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 April blef Slg Xsten Nygd begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6053 1706.06.20 Niels Christensen Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 Junij begrof ieg Niels {Christensen} Krog.
NOTITS: Niels Krog nævnes som fadder #2033 i september 1704 som Niels Christensen Krog. Det kan ikke være Niels Eskesen, der er fadder 1708.
LINK: Affotografering.

Nr. 6054 1706.06.20 Bodil Olufsdatter, Klokmose (Meldgaard). FAR: Oluf Meldgaard. MOR: ? Oluf Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 20 Junij} begrof ieg Olluf Mælgds datter j Faster ved nafn B[oe]l.
NOTITS: Klokmose i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6055 1706.06.27 Peder Madsen, Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Mads Pedersen den Yngre. MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Junji begrof ieg Matz Pedersens Søn i Debelmoes Peder.
LINK: Affotografering.

Nr. 5998 1706.07.01 Hans Madsen, Klokmose, sogn: Faster.
KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
LINK: Mandtall af den 15. nov. 1705.
LINK: Dåb #2084 af den 17. maj 1707.

Nr. 6056 1706.07.11 Niels Nielsen Nygaard, Hjoptarp (Søndergaard).
KONE: Bodil Hansdatter, Borris, †1705.11.26 otte måneder før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 Julji begrofu ieg Slg Niels Nygd.
NOTITS: At han bor på aftægt i Hjoptarp ses i Mandtall 1705 og i kirkebogen. Nielsen fra Markbogen Nygaard 1683.
LINK: Konen Bodil Hansdatters begravelse 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6057 1706.07.16 Peder Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
LINK: Hammerum-Herred.dk tråd.
LINK: Affotografering.

Nr. 6058 1706.08.29 Karen Jakobsdatter, Hvollig, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Jakob Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {29. aug.} blefue Jacob Holvigs datter Karen begrafven.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
LINK: Affotografering.

Nr. 6059 1706.09.08 Mette Pedersdatter, Hvollig, SAND ALDER: 4+. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 8. blef salig Peder Holvigs datter Mette begrafven.
NOTITS: Kan eventuelt formodes 10-30 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6060 1706.09.21 ? Peders/en/datter, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.09.14. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
LINK: Affotografering.

Nr. 6061 1706.09.29 Mads Huus, Skravhøj.
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: Michels dag d: 29 Septbr: begrofu ieg Matz Hius.
NOTITS: Skravhøj fra Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6062 1706.11.26 An Dynesdatter, Debelmose.
MAND: Dynes, Borris, Formodes længst begravet.
SØN: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Novbr. begrafu ieg Jens Dynes Moder An Dynesdatter.
NOTITS: Jens Dynesen i Debelmose i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6063 1706.12.01 Anders Nielsen, Vesterby, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrafue ieg Niels {Andersen} Væsterbys barn Anders.
LINK: Affotografering.

Nr. 6064 1706.12.01 Jens Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6065 1706.12.17 Jens Madsen, Hannerup, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
LINK: Affotografering.

Nr. 5996 1706.12.17 Svend, Aas, sogn: Faster.
HUSBOND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 17} begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Dåb nr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160375#160375,26955565
LINK: Affotografering.

Nr. 6066 1706.12.17 FattigKvinde, Aas, sogn: Faster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster, Den fattige kvinde boede ved ham. Nielsen fra Mandtall 1705.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 17} 1 fattig qvinde hos Peder Aaes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6067 1707.01.13 An Ahler?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Janv: blef An [Ahler] begrafven.
NOTITS: "h" i Ahler er meget lille, "r" tvivlsom, tydning usikker.
LINK: Affotografering.

Nr. 6068 1707.03.03 ? Tjenestepige, Debelmose (Gosvig).
HUSBONDE: Christen Jensen Gosvig, 'Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die Martji begrafue ieg Christen Jens: {Gosvig} i debelmoes hds pige.
LINK: Affotografering.

Nr. 6069 1707.03.20 ? Stephen Votkærs mor, Votkær, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1640cc.
SØN: Stephen Votkær, Votkær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Martji begrof ieg Stephen Votkiærs Moder.
NOTITS: Stephen Votkær ses i Mandtall 1705 i Votkær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6070 1707.05.04 Jens Thomsen, Vindelbo, SAND ALDER: 19c, DØBT: 1688c. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding sogne nabo til Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Maji blef Thomas {Jensen} Vindelboes søn Jens begrafuen af Hr Lambreth.
NOTITS: Det antages, at denne Jens er den samme, der blev examineret (konfirmeret) til første altergang den 29. oktober 1704, hvor han ville være omkring 16 år.
LINK: Examinering til altergang.
LINK: Affotografering.

Nr. 6071 1707.05.12 Dødfødt, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1707.05.07. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. maj, blef min første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter begrafven, som var fød død til Verden 7ende ejusdem.
Dåb nr. 2083
LINK: Affotografering.

Nr. 6072 1707.06.10 Niels Jørgensen, Helgaard, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1706.07.04. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10. juni, begrof ieg Jørgen Helgaards barn Niels.
Dåb nr. 2060
LINK: Affotografering.

Nr. 6073 1707.06.11 Bodil Odderskær, Odderskær, SAND ALDER: 50-, DØBT: 1657+.
MAND: Anders Odderskær, Odderskær, Borris, Han ses som indsidder i Mandtall 1705 med kone, som antages at være Bodil. Dette er sandsynligt men ikke sikkert.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof ieg Boel Oddershiær.
NOTITS: Hun får en søn Jens i 1704.
LINK: Affotografering.

Nr. 6074 1707.06.14 Peder Thomasen, Gravel, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1707.05.29. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis begrafu ieg Thomas Grauilds Søn Peder.
NOTITS: Begravet to uger gammel. Thomas Gravel nævnes første gang i kirkebogen i dåben her i 1707.
Dåb nr. 2085
LINK: Affotografering.

Nr. 6075 1707.06.14 Jens Pedersen, Stier, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1707.03.27. FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. MOR: Dorethe Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis} begrof ieg Dorethe Stiers barn som var et u-Ecte Bharn {Jens}.
NOTITS: Dorethe Stier er muligvis søster til Bodil Nielsdatter der formodes født i Stier og er gift med Jens Christensen kaldet Stier. Faderen Peder Søndergaard ses i skriftemålet den 2. februar 1707, han er muligvis en formodet søn af Per Christensen, der ses 1683 i Søndergaard.
Dåb nr. 2075
LINK: Affotografering.

Nr. 6076 1707.06.19 Lauge Christensen, Sønderby, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1705.09.23. FAR: Christen Laugesen Sønderby. MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Junji begrafu ieg Christen {Laugesen} Synderby hands barn {Lauge} som druchnede.
Dåb nr. 2050
LINK: Affotografering.

Nr. 6077 1707.07.10 ? Christen Jensen Gosvig kones mor, Gosvig, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1657c-.
SVIGERSØN: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 10 Juli}, begrof ieg Christ_ Gosvigs ko[nes] Moder.
NOTITS: Gosvig ligger i Tarp i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 5997 1707.07.24 ? Christen Kjærs 1. kone, Tarp, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
MAND: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Julij} begrov ieg Christ_ {Jensen} Kiærs hustrue .
NOTITS: At det er Christen Jensen Kjær i Tarp i Borris sogn og ikke Christen Sørensen Kjær i Faster sogns kone fremgår af at Christen Jensen gifter sig igen og får en søn i 1709 #2123, hvor har han en voksen søn Mads som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6078 1707.11.05 Abbelone Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1704.04.20. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 5. begrof ieg Søren Klochmoesls datter {Maren}.
NOTITS: Kunne også være Abbelone *1704.04.20.
Dåb nr. 2026
LINK: Affotografering.

Nr. 6079 1708.03.11 Peder Jakobsen Gaasdal, Gaasdal- Store.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Martij begrof ieg Peder {Jakobsen} Gaasdal.
LINK: Affotografering.

Nr. 6080 1708.03.18 Jakob Lodal, Lodal, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6081 1708.03.18 Jens Jensen, Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1707.04.03. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: ? Jens Christensen Vestergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: noch samme dag begrof ieg Jens Debelmoes hands lille barn Jens.
Dåb nr. 2077
LINK: Affotografering.

Nr. 6082 1708.04.06 Kirsten Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Kirsten}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2097
LINK: Affotografering.

Nr. 6083 1708.04.06 Margrethe Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Margrethe}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2098
LINK: Affotografering.

Nr. 6084 1708.04.15 Thomas Pedersen LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, SAND ALDER: 48+, DØBT: 1660c-.
KONE: ? Thomas Pedersens kone, Borris, †1726.12.29 Lille Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {D 15de Dom 1 ma p Pascha} begrofu Jeg thomas {Pedersen} af lil gaasdall.
NOTITS: Thomas Pedersen ses i Markbogen 1683 i Lille Gaasdal, han maa være født 1660c-.
LINK: Affotografering.

Nr. 6085 1708.05.29 Else Laustdatter, Tarp, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1707.04.10. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 29 Maji 3die Pintzedag} begrov Jeg Laust Tarp hans barn {Else].
NOTITS: Sidst fødte barn.
Dåb nr. 2079
LINK: Affotografering.

Nr. 6086 1708.09.30 Mette Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1708.06.03. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 Septbr:} begrov Jeg Christen Syndergaards datter {Mette} i Hioptarp.
NOTITS: Fire måneder gammel. Moderen †1722+.
Dåb nr. 2103
LINK: Affotografering.

Nr. 6087 1708.11.11 Edel Jensdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Madsens enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof jeg Jens Marcusens datter Edel af Hannerup, 10 ugger.
NOTITS: Jens Marcussen blev 1707 gift med Jens Madsens enke i Hannerup.
Dåb nr. 2107
LINK: Affotografering.

Nr. 6088 1708.12.09 Peder Thomasen, Gravel, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.10.14. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {9 dec} begrof jeg Thomas Grauilds barn {Peder}.
Dåb nr. 2111
LINK: Affotografering.

Nr. 6089 1708.12.26 Maren Helgaard, Helgaard, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1683c-.
MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26 dec begrof jeg Maren Hælgaard.
NOTITS: Jørgen Helgaards 1. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6090 1709.02.02 Peder Germandsen, Kvisthus, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 begrof jeg Peder {Germandsen} i Kvist Huus.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6091 1709.02.11 Hans Christensen Soldat, Kodbøl, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1689c-.
HUSBOND: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl-, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof jeg Hans Christens_ soldat, som tiente Jens {Mortensen} Kuedbøl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6092 1709.02.17 Karen Nielsdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1708.11.18. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d l7 febr . begrof jeg Niels Jacob af fasterkiær hds datter {Karen}.
LINK: Affotografering.

Nr. 6093 1709.03.14 Christen Dynesen, Debelmose, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Marti begrof ieg Christen Dyne.
NOTITS: Har datter 1707, se #2073.
LINK: Affotografering.

Nr. 6094 1709.04.10 Anne Jensdatter, Gaasdal- Store, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1708.10.28. FAR: Jens Giødesen. MOR: ? Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 begrof Jeg Jens giødsens datter {Anne} j Gaasdal.
Dåb nr. 2112
LINK: Affotografering.

Nr. 6095 1709.04.14 Jens Gaasdal, Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 begrof jeg [Jens] Gaasdal.
NOTITS: Ikke identificeret. Ikke Jens Giødesen, der begraves †1724.04c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6096 1709.04.28 ? Jørgen Helgaards 1. kone, Hekgaard, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1690c-.
MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {28 april} begrof Jeg og {Jørgen} Hælgds kone.
NOTITS: Jørgen identificeret indirekte, fordi han gifter sig anden gang godt to måneder senere 07. juli 1709. Kan have været gift mere en een gang før.
LINK: Affotografering.

Nr. 6097 1709.05.01 Bodil Christendatter Degn, Borris Kirkeby (Degneboligen).
MAND: Bertel Clemmensen Humble, Kirken- Ved, Borris, †1698.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrof ieg Boel {Christensdatter} degns.
NOTITS: Hendes navn angives ikke i Hardsyssels Degnehistorie, derimod i skiftet efter svigersønnen næste degn Jens Handskemager †1702..
LINK: Affotografering.

Nr. 6098 1709.05.12 Stakkel af Tim, Klokmose, sogn: Fasterr.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 12 maj} begrof Jeg j stachil af Thim, som var død i Klochmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6099 1709.05.26 Bodil Vesterby, Tarp (Vesterby).
HUSBOND: Niels Andersen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 maj begrof jeg Boel Væsterbye.
NOTITS: Mandtall 1705 er hun boende ved Niels Andersen Vesterby.
LINK: Affotografering.

Nr. 6100 1709.05.26 Morten Andersen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1709.04.02. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof Jeg Anders {Thomsen} Vindelboes søn Morten.
NOTITS: Otte uger gammel.
Dåb nr. 2122
LINK: Affotografering.

Nr. 6101 1709.08.20 Johanne Mortensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
SØN: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20 aug begrof ieg Olluf Klochmoesis Mo{der} Johanne Mortensdattr.
LINK: Affotografering.

Nr. 6102 1709.09.29 Karen Bødker, Kirken- Ved.
MAND: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 septbr begrof ieg Karen Bødicher.
NOTITS: Ses "Ved Kirken" i Mandtall 1705 som "Huus-Qvinde". Hun antages gift med Poul Frandsen, der er bødker, og som har en kone, der er fadder 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6103 1709.10.20 Maren Poulsdatter, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 20 octbr} begrof Jeg Slg Maren Poflsdatter.
NOTITS: Kan være datter af Poul Frandsen Ved-Kirken. Død tre uger efter Karen Bødker også Ved-Kirken. I Mandtall 1705 "fattig ved Borris kirke".
LINK: Affotografering.

Nr. 6104 1709.12.09 Morten Jensen Lindvig, Lindvig, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de decembr begrov Jeg Morten {Jensen} Lindvig.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683, hvor han nævnes for 1681.
LINK: Affotografering.

Nr. 6105 1710.01.01 Niels Andersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrov ieg Niels anders_ af Hannerup.
NOTITS: Har voksen søn Peder Nielsen Nørgaard med børn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6106 1710.01.22 Kirsten Marie Sørensdatter, Kvisthus, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1709.10.13. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Janv blef Søren {Sørensen} Huusis datter {Kirsten Marie} begraven.
NOTITS: Tre måneder gammel.
Dåb nr. 2133
LINK: Affotografering.

Nr. 6107 1710.02.09 Jesper Christensen Helgaard, Helgaard, SAND ALDER: 70cc+, DØBT: 1640c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {9de} begrof jeg Jespr {Christensen} Helgaard.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 og i Mandtall 1705 aftægt ved Jørgen Helgaard.
LINK: Affotografering.

Nr. 6108 1710.02.23 Maren Christensdatter, Tarp. FAR: Christen Jensen Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 febr: begrov ieg Xsten {Jensen} Kiærs datter Maren.
NOTITS: Ikke set døbt 1702-1710.
LINK: Affotografering.

Nr. 6109 1710.03.12 Carsten Christiansen Høyer, . FAR: Christian Thomsen Høyer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB 12 Martij begrof ieg Leuitenant Højers søn Casten foruden ligpræchen.
NOTITS: Casten ikke set født, skulle være en voksen søn for at få en ligprædiken. Christian Høyer er ellers korporal, her er han blevet til løjtnant.
LINK: Affotografering.

Nr. 6110 1710.03.23 Søren Duedal, Duedal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 martii begrov ieg Søren Dudal.
NOTITS: Ses i Mandtall 1705 som Søren Dudal vel på aftægt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6111 1710.04.13 Morten Christensen, Sønderskov, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 begrov ieg Xsten Andersens søn Morten j Syndershou.
NOTITS: Begravet syv måneder gammel.
Dåb nr. 2108
LINK: Affotografering.

Nr. 6112 1710.05.02 Johanne Jensdatter, Agger. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Jens Nielsen Aggers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den begrov jeg Jens aggers datter Johanne.
LINK: Affotografering.

Nr. 6113 1710.05.04 ? Niels Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard).
MAND: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Maji begrov ieg Niels Syndergaards kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6114 1710.05.07 Niels Gravel Gammel, , SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc.
SØN: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begraue ieg Gl: Niels grauild.
LINK: Affotografering.

Nr. 6115 1710.06.09 Sidsel Clemmensdatter, Skobæk, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de 2de Pintzedag begrov Jeg Clemmend Shobæchs datter Zidsel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6116 1710.11.05 Maren Madsdatter Ahler, Ahlergaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1710.10.06. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Novbr begrov ieg Matz {Christensen} alers datter Maren.
NOTITS: Begravet en måned gammel.
Dåb nr. 2149
LINK: Affotografering.

Nr. 6117 1710.11.30 Dynes Madsen, Debelmose (Vestergaard), DØBT: 1710.06.15. FAR: Mads Pedersen Vestergaard. MOR: ? Mads Pedersen Vestergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 begrov jeg Matz {Pedersen} Væstergrds barn Dynis .
LINK: Affotografering.

Nr. 6118 1710.12.21 ? Michelsdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Michel Hannerup. MOR: ? Michel Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 decembr begrov ieg Michel Hannerups datter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6119 1710.12.26 Anna Larsdatter, Helgaard, SAND ALDER: 21c, DØBT: 1689cc. FAR: Lars Helgaard. MOR: ? Lars Helgaards kone.
HUSBOND: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 dec begrov ieg Las Hælgaards datter Anna {Larsdatter}, som tiente Jacob {Andersen} Grønborg.
LINK: Affotografering.

Nr. 6120 1711.01.01 ? Christen Pedersen Degns mor, Debelmose, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1655cc.
SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste Janv: begrov ieg Christen Degns Moder som er regnit til det afvigte Aar.
NOTITS: Christen Degn formodet 25c, da han gifter sig 1702, moderen 20c, da han blev født.
LINK: Affotografering.

Nr. 6121 1711.02.08 Anne Lund, Fasterlund, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de begrov ieg An Lund.
NOTITS: Formodet i Fasterlund. Eneste sete nævnelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6122 1711.02.11 Mette? Christensdatter, Dalager, SAND ALDER: 7.10 (å.m), DØBT: 1703.05.17. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr: begrof Chist_ toftis dattr {Mette?}.
NOTITS: Eneste kendte datter af Christen Toft, men der kan være andre født før 1702. Mette er en antagelse.
Dåb nr. 2010
LINK: Affotografering.

Nr. 6123 1711.02.11 Jens Christensen, Debelmose (Gosvig), SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.01.22. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Samme dag {d 11 febr:} begrov Cresten {Jensen} gosvigs Søn Jens.
Dåb nr. 2094
LINK: Affotografering.

Nr. 6124 1711.02.15 Elles, Kvisthus.
MAND: Peder Germandsen Huus, Kvisthus, Borris, †1709.02.02 to år før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 15 febr:} begrov ieg Elletz Peder {Germandsen} Huusis kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6125 1711.02.20 Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk.
KONE: Anna Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 febr: begrov ieg Niels {Larsen} Gialdbæch.
NOTITS: Se #2050.
LINK: Affotografering.

Nr. 6126 1711.02.22 Niels Mouridsen, Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 febr begrov ieg Niels Mouridzen af Debelmoes.
NOTITS: Formodet ældre mand, ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6127 1711.03.01 Abbelone Andersdatter, Debelmose, SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.02.11. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch begrov ieg anders Debelmoesis datter Apollone Samme dag {d 1ste}.
Dåb nr. 2095
LINK: Affotografering.

Nr. 6128 1711.03.04 ? Christensdatter, Fonager, SAND ALDER: 24c+, DØBT: 1687c-. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: Kirsten Fonager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de begrov ieg Christen Smeds datter af Fonagger.
NOTITS: Datteren er fadder 1703.12.30, antaget 16 år, *1687c. Moderen se #2019 "Kirsten Fonager Christen Smidtz", muligvis stedmor.
LINK: Affotografering.

Nr. 6129 1711.03.08 El, Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de Martij begrov ieg El af gialdbech.
NOTITS: Formodes ældre, eneste sete nævnelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6130 1711.03.11 Anders Christensen Hvollig, Hvollig, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1670c-.
KONE: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 marti begrov ieg anders {Christensen} holvig.
NOTITS: Var muligvis gift flere gange. Anne Knudsdatter gifter sig 1712 som enke anden gang.
LINK: Affotografering.

Nr. 6131 1711.03.18 Jens Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1709.10.06. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Dåb nr. 2130
LINK: Affotografering.

Nr. 6132 1711.03.22 Maren Christensdatter, Debelmose, SAND ALDER: 7.04 (å.m), DØBT: 1704.01.01. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Marti begrov ieg Christen {Pedersen} degns datter Maren.
Dåb nr. 2015
LINK: Affotografering.

Nr. 6133 1711.03.25 Hartvig Christensen, Tarp, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1709.06.09. FAR: Christen Jensen Kjær. MOR: ? Christen Jensen Kjærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Marti begrov ieg Christen Kiærs Søn Hartvig .
Dåb nr. 2123
LINK: Affotografering.

Nr. 6134 1711.03.29 Jens Clemmensen, Skobæk, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 begrov ieg Clemend shoebæchs Søn Jens.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
LINK: Affotografering.

Nr. 6135 1711.03.29 ? Sørensen, Kvisthus, SAND ALDER: 3+, DØBT: 1708-. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Søren Huusis Søn Samme dag {d 29}.
NOTITS: Ikke født i Borris. Søren Sørensen kommer til Kvisthus i Borris i 1709.
LINK: Affotografering.

Nr. 6136 1711.04.03 Maren Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1706.12.08. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die begrov ieg Søren {Madsen} j Klochmoesis datter Maren.
Dåb nr. 2067
LINK: Affotografering.

Nr. 6137 1711.04.07 Morten Jakobsen, Hvollig, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.02. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: ? Jakob Jensen Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrov ieg Morten Jacob {Jensen} Holvigs Søn.
Dåb nr. 2057
LINK: Affotografering.

Nr. 6138 1711.04.12 Bodil Andersdatter, Hvollig, SAND ALDER: 7.11 (å.m), DØBT: 1703.05.20. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne? Knudsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 april begrov ieg anders {Christensen} Holvigs datter boel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6139 1711.04.19 Jakob Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.30. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 begrov ieg Las {Pedersen} Smids barn Ja{..}b.
Dåb nr. 2059
LINK: Affotografering.

Nr. 6140 1711.04.19 Niels Boltrup Hansen, Dalager, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.03.01. FAR: Hans Jakob. MOR: ? Hans Jakobs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {No}ch samme dag {d 19}, begrov ieg Hans Jacobs barn Niels Boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har Niels, men han må være døbt Niels Boltrup.
Dåb nr. 2153
LINK: Affotografering.

Nr. 6141 1711.04.26 Mads Hansen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 5.11 (å.m), DØBT: 1705.05.08. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
STEDFAR: Laust Sørensen Klokmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Dåb nr. 2045
LINK: Affotografering.

Nr. 6142 1711.04.26 Hans Laustsen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.10.22. FAR: Laurits Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.

Dåb nr. 2150
LINK: Affotografering.

Nr. 6143 1711.05.10 Maren Nielsdatter, Tarp (Vesterby), SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1709.09.22. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 maji Dom 5ta post Pascha begrov ieg Niels {Andersen} Væsterbys datter Maren.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2129
LINK: Affotografering.

Nr. 6144 1711.06.03 Barbara, Tarp. FAR: ? Christensen Christen Feldbereders søn.
BEDSTEFAR: Christen Feldbereder, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die begrov ieg Christen Feldberæders søns barn j lille Pige nafnlig Barbara.
NOTITS: Enten hjemmedøbt eller ikke døbt i Borris eller Faster. Christen Feldbereders søn ellers ikke set fx som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6145 1711.06.10 ? Peder Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
MAND: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 begrof ieg Peder Syndergrds kone.
NOTITS: Peder Søndergaard ses i Markbogen 1683 i Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6146 1711.06.21 El Fonager, Fonager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 begrov ieg El fonagger.
LINK: Affotografering.

Nr. 6147 1711.07.05 Christen Larsen, Sønderskov, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1707.11.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Julj begrov ieg Las Syndershous søn Christ_.
Dåb nr. 2091
LINK: Affotografering.

Nr. 6148 1711.08.16 Villads Jensen, Kirken- Ved, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Jens Villadsen. MOR: ? Jens Villadsens kone.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 16} begrov ieg Jens Villatzøns søn Villatz som var druchnet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6149 1711.08.23 Maren Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.06.07. FAR: Niels Meldgaard. MOR: ? Niels Meldgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 aug begrof ieg Niels Mællgaard j Hioptarp hds datter {Maren}.
Dåb nr. 2158
LINK: Affotografering.

Nr. 6150 1711.08.30 ? Thomas Gaasdals mor, Gaasdal, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
SØN: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 aug: begrof ieg thomas gaasdals Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6151 1711.08.30 Laust Justesen, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 aug:} begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6152 1711.09.13 Mette Christensdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1711.08.16. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 13 septembr} begrof Jeg Christen {Knudsen} Krogs barn {Mette}.
Dåb nr. 2164
LINK: Affotografering.

Nr. 6153 1711.10.07 ? Poul Hannerups mor, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660cc-.
SØN: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begrafu Jeg Povel Hannerups Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6154 1712.05.11 Niels Boltrup Jakobsen, Lindvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1712.04.17. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Maji begrafu Jeg Jacob Lindvigs lelle barn Niels boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har kun Niels. Kirkedåb 8 uger efter hjemmedåb.
Dåb nr. 2175
LINK: Affotografering.

Nr. 6155 1712.05.25 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1712.05.20. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed.
Dåb nr. 2179
LINK: Affotografering.

Nr. 6156 1712.06.12 Christen Elkær, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1690cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
NOTITS: Formodes at komme fra Elkær i Skarrild sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6157 1712.08.21 Jesper Christensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1712.04.30. FAR: Christen Michelsen Hannerup. MOR: Karen Jeppesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 begrafu Jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper.
NOTITS: Fire måneder, første barn.
Dåb nr. 2176
LINK: Affotografering.

Nr. 6158 1712.10.19 Mads Vestergaard den Gamle, Debelmose (Vestergaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 octbr begrafu jeg Gl. Matz Vestergaard i Debelmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6159 1712.11.01 Johanne Olufsdatter, Debelmose, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1712.09.25. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.
PRÆST: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrafu Hr. Lambret Olluf debelmoesis datter {Johanne}.
NOTITS: Een måned gammel.
Dåb nr. 2185
LINK: Affotografering.

Nr. 6160 1712.11.20 Sidsel Pedersdatter Gammel, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Novbr begrafu jeg Gl. Zidsel {Pedersdatter} ved Kirchen.
NOTITS: Pedersdatter fra Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6161 1712.12.04 Jens Thomsen, Vindelbo, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1702-. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensen Vindelbos kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 begrafu jeg og jordede thomas Vindelboes søn Jens {Thomsen}.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702. En anden søn Jens Thomsen †1707.05.04. Ville betyde han havde to sønner med navn Jens, der begge levede.
LINK: Affotografering.

Nr. 6162 1712.12.27 Eske? Nielsen Krog, Borris- Krog.
KONE: ? Eske Nielsen Krogs kone, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 begrof Jeg [Eshe] Krog.
NOTITS: Se selv affotograferingen. Der kunne muligvis stå "Else", "Eshe", uklart. Der findes en Eske Krog. Der er et spørgsmålstegn ved navnet Eske.
LINK: Affotografering.

Nr. 6163 1713.01.01 Dødfødt, Grønborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: janvarius 1713. d 1ste begrafu Jeg Peder Grønborgs datter som blef Død i det Gl aar .
LINK: Affotografering.

Nr. 6164 1713.01.17 ? Pedersen, Grønborg, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1701c. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 begrof jeg peder {Eskesen} grønborgs søn som var 12 aar gl:
LINK: Affotografering.

Nr. 6165 1713.02.09 Kirstine Marie Jakobsdatter, Dalager- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1713.02.01. FAR: Jakob Pedersen Scandrup. MOR: Anne Margrethe Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 febr blev heredsfogdens {Jakob Pedersen Scandrup} datter Kirstine Marie begrafvet.
NOTITS: Kunne være en ældre datter, men da moderen introduceres kort efter 25 marts 1713 er det denne hjemmedøbte og døde datter hun introduceres for. Hjemmedåben er tilføjet i disse sider.
Dåb nr. 1991
LINK: Affotografering.

Nr. 6166 1713.02.23 Christen Jakobsen, Vesterby.
KONE: Maren Vesterby, Vesterby, Borris, Maren i introduktion 1704.02.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 febr : begrafu Jeg Christe Jacobs_ af Vesterbye.
LINK: Affotografering.
LINK: Introduktion #5017 1704.02.02.

Nr. 6167 1713.04.09 Jacob Christensen, Helgaard?. FAR: Christen Helgaard?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de Aprilis begrof Jeg Crestin [Heilr]grd hds søn Jacob .
NOTITS: Faderens efternavn uklart, dåb ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6168 1713.04.27 Christen Feldbereder Feldbereder, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 blef Cristen fæld[bræde] begraven.
NOTITS: Udskrift vanskelig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6169 1713.05.21 Niels Jakobsen, Lindvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1713.04.13. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Maji begrafu Jeg Jacob Lindivs Søn Niels som var hiemldøbt shiertorsdag og døde førend dend kom i kirche til daabs Confirmation. var 5 ugger og nogle timer .
NOTITS: Skærstorsdag 1713 var den 13 april + fem uger er den 18 maj, som må være dødsdatoen.
Dåb nr. 2203
LINK: Affotografering.

Nr. 6170 1713.06.06 Elle Jensdatter, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Junnie d 6 begrafu Jeg Elle Jensdatter Klochmoese.
LINK: Affotografering.

Nr. 6171 1713.08.18 Christen Nielsen Seerup, Tarp (Præstegaarden), SAND ALDER: 54.01 (å.m), DØBT: 1659.07.29.
KONE: Kirsten Jensdatter Hviid, Tarp (Præstegaarden), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Augustus d 18 begrof ieg Slg Hr Christen {Nielsen} Seerup.
NOTITS: Døbt i Ribe Domkirke 29. juli 1659.
LINK: Affotografering.

Nr. 6172 1714.01.07 Maren Christensdatter, Fasterkær, sogn: Faster.
SØN: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de Janv begruv Jeg Chresten Søfrensens Moder Maren Chrestensdatter som var død j den Gl aar.
NOTITS: Dødsdatoen er sat til en sandsynlig dato i det gamle år 1713.
LINK: Affotografering.

Nr. 6173 1714.01.29 Navnløs, Dalager- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.01.25. FAR: Jakob Pedersen Schandrup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Janv døbte jeg Herritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme Morgen. Den anden tvilling døde Nafnløs og blev begraven d 29 Ejusd.
NOTITS: Levede vel kun få timer.
Dåb nr. 2217
LINK: Affotografering.

Nr. 6174 1714.03.29 Niels Pedersen, Grønborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.03.25. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
DØDSÅRSAG: vanskabt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Marti døbte jeg hieme j huset Peder {Eskesen} Grønborgs Søn Niels som var heel Vanshabt. Gud bevare enhuer Erlig Moder for at føde sadan et barn. d. 29. Marti, begrof ieg ovenmælde spede barn - Gud være ære, som dend forløste.
NOTITS: Død snart efter fødsel.
Dåb nr. 2221
LINK: Affotografering.

Nr. 6175 1714.04.07 Maren Hestlund, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen d 7d i april begrou jeg Maren Hæstlund.
NOTITS: Ikke identificeret. En Mette Hestlund ses i mandtallet 1705 i Slikdal i Borris og bor ved Giøde Jensen Slikdal. Maren Hestlund har i 1711 en datter Else (Hestlund).
LINK: Affotografering.

Nr. 6176 1714.04.08 Kirsten Krog Gammel, Borris- Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 April begrov jeg Gl: Kirsten Krog.
NOTITS: Ikke identificeret. Unge Kirsten Krog er Kirsten Eskesdatter *1685cc †1725 Borriskrog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6177 1714.04.10 Barbara, Tarp.
MAND: Christen Tarp, Tarp, Borris, †1714-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 april begrov ieg Christen Tarpis Enke Barbara.
NOTITS: I Tarp er Christen Feldbereder †1713 den eneste kandidat, men han eller hans døtre kaldes altid Felbereder i kirkebogen. Der kan eventuelt eksistere en Christen Tarp der ikke bor i Tarp, men ingen er set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6178 1714.04.22 Mette Christensdatter, Borris- Krog, 1.10, DØBT: 1712.06.26. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: samme dag {d 22 April} begrofu Jeg Christen {Knudsen} Krogs datter Mette.
Dåb nr. 2182
LINK: Affotografering.

Nr. 6179 1714.09.05 ? Fattig-Kvinde, .
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 5te Septemb begrafu ieg dend fattige qvinde der druchnede j borris=Aae .
NOTITS: Skjern Å er altså blevet kaldt Borris Å dengang.
LINK: Affotografering.

Nr. 6180 1714.10.25 An Winter?, Debbelmose.
SVIGERSØN: Jens Debbelmose, Debbelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Octobr blef An [Winter] Jens Deblenmosis sui=moder begraven af Hr Lambert {Andersen Guldager}., [d.....] var j {S...}
LINK: Affotografering.

Nr. 6181 1714.11.04 Jens Clemmensen, Hjoptarp.
KONE: Karen Christensdatter, Hjoptarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Novbr: d 4de begrouf Jeg Jens Clemmensøn af Hioptarp.
NOTITS: Han ses i mandtallet 1705 i Hjoptarp
LINK: Affotografering.

Nr. 6182 1714.11.09 Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 9de Novbr begrou Jeg Slg Svend Odderschiær
LINK: Affotografering.

Nr. 6183 1714.11.14 Maren Christensdatter, Slikdal.
MAND: Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Novbr begrou Jeg giøde {Jensen} Slikdals Hustrue Maren Christensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6184 1715.01.30 Markus Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1713.10.22. FAR: Jens Markussen. MOR: ? Jens Markussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 30., begrov jeg Jens Marcussøns lille søn Marcus.
LINK: Affotografering.

Nr. 6185 1715.04.17 ? Laust Sørensen Klokmoses mor, Klokmose, sogn: Faster.
SØN: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: aprilis d 17 april begrafu Jeg Laust {Sørensen} Klochmosis Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6186 1715.06.16 Mette Nielsdatter, Odderskær, SAND ALDER: 2.07 (å.m), DØBT: 1712.12.07. FAR: Niels Odderskær. MOR: ? Niels Odderskærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Juni begrov jeg Niels Oddershiers datter Mette.
LINK: Affotografering.

Nr. 6187 1715.06.30 Christen Christensen, Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Juni begrov Jeg Christen Christens_ af Syndershou.
LINK: Affotografering.

Nr. 6188 1715.07.28 Laust Laustsen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1715.06.01. FAR: Laust Andersen Holst. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Juli begrov jeg Laust (Andersen) Holstis Søn Laust.
Dåb nr. 2237
LINK: Affotografering.

Nr. 6189 1715.07.28 Dødfødt 1, Sønderskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1715.07.23. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1994
LINK: Affotografering.

Nr. 6190 1715.07.28 Dødfødt 2, Sønderskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1715.07.23. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1993
LINK: Affotografering.

Nr. 6191 1715.07.28 Christen Sørensen, Fasterkiær, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag 28 Juli begrov Jeg Christen Søfrens_ af Fasterkiær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6192 1715.10.17 Maren Christensdatter, Vindelbo.
MAND: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 octbr blef Anders {Thomsen} Vindelbois Kone Maren {Christensdatter} begraven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6193 1715.10.17 Anna Andersdatter, Vindelbo, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 11 dage, DØBT: 1715.10.04. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 octbr blef Anders Vindelbois Kone Maren begraven. Samme dag begrov Jeg og hds datter Anna.
NOTITS: Levede 11 dage. Moderen døde i barselsseng #6192.
Dåb nr. 1992
LINK: Affotografering.

Nr. 6194 1715.10.31 Giøde Jensen Slikdal, Slikdal.
KONE: Maren Christensdatter, Slikdal, Borris, Død året før †1714.11.14 Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 31 octobr Fest [Omn: Lautorum] begrov Jeg Giøde {Jensen} Slichdall.
LINK: Affotografering.

Nr. 6195 1715.12.22 Eske Christensen, Borris- Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1715.11.10. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 decembr: begrov Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Esche 6 uger Gl.
Dåb nr. 2243
LINK: Affotografering.

Nr. 6196 1716.02.23 Christen Christensen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.02.19. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.
NOTITS: Dødsdato skønnet 4 dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6197 1716.02.23 Jens Jeppesen, Gjaldbæk, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1716.01.19. FAR: Jeppe Gjaldbæk. MOR: Kirsten.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Samme {d 23 febr :} begrof Jep Gialbæchs søn Jens 4re ugger gammel .
Dåb nr. 2248
LINK: Affotografering.

Nr. 6198 1716.03.02 Mette Christensdatter Uglbjerg, Annexgaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 89.05 (å.m), 89 år 5 m. 2 uger, DØBT: 1626.09.19.
MAND: Peder Nielsen, Uglbjerg, Dejbjerg, *1616c †1674c.
SØN: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de Martii begrof Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds Moder Met Ugelberg , som var 90 aar Ringer 6 Maaneder 2 ugger og 3 dage .
NOTITS: Uglbjerg er et sted i Dejbjerg sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 5994 1716.04.01 Navnløs, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.04.01. FAR: Erik Christensen. MOR: Maren Koch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning.
Dåb nr. 1990
LINK: Affotograferet.

Nr. 6199 1716.04.05 Peder, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5te April begrof Jeg Peder [S...l] .
NOTITS: Kan eventuelt være i Faster sogn. Efternavnet ser ud til at være 5 bogstaver.
LINK: Affotografering.

Nr. 6200 1716.04.09 Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de April begrafu Jeg thomas {Christensen} paarup .
NOTITS: Christensen ses i skifte Lundenæs #39, hvor han i 1722 skrives af Faster Præstegaard. I februar 1715 ses han stadig på Fastergaard, hvor han var forvalter efter Peder Christensen Paarup. Thomas Paarus skiftedato (skiftet ikke bevaret) 18 april 1716.
LINK: Skifte Lundenæs #39.
LINK: Affotografering.

Nr. 6201 1716.06.14 Maren Thomasdatter, Gaasdal- Lille, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1715.05.30. FAR: Thomas Pedersen Gaasdal. MOR: Mette Christensdatter Feldbereder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 begrou Jeg thomas {Pedersen} gosdals lille Datter {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2236
LINK: Affotografering.

Nr. 6202 1716.06.21 Jakob Nielsen, Aas, sogn: Faster, SAND ALDER: 9.05 (å.m), DØBT: 1707.01.07. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Junij begrof Jeg Niels Jacobsens Søn Jacob .
Dåb nr. 2069
LINK: Affotografering.

Nr. 6203 1716.07.30 Maren Koch, Tingsted, sogn: Bølling.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .
LINK: Barnets fødsel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6204 1716.11.08 Kirsten Poulsdatter, Hannerup, sogn: Faster, 6 m., DØBT: 1716.05.08. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {8 Nov} begrof Jeg Poul hannerups datter Kirsten 6 maaneder gammel .
LINK: Affotografering.

Nr. 6205 1717.01.14 Christen Bødiker, .
KONE: Maren Nielsdatter, Borris, †1717.08.22 .
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Præstegaarden, Bølling, Stedfortræder for Peder Stauning i Borris.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaarden), Borris, Else Jensdatter Grejs begraves således den 14 januar 1717 i Grejs, hun havde været gift med præst i Grejs Jørgen Pedersen Stauning, der var Peder Pedersen Staunings bror. Skiftet efter Else dateret 7. februar 1717.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Janv: blev slg Christen Bødiher begravet, ofuer ham predichede Hr. Lampret {Lambert Andersen Guldager præst i Bølling} , saasom ieg {præst i Borris og Faster sogne Peder Pedersen Stauning} var til begravelse i Greis prstgrd .
NOTITS: Christen Bødker nævnes i juni (datter) og august (konen) 1710 i fadderlisterne.
LINK: Brejl: Præster i Stauning sogn.
LINK: Wiberg-net præst Jørgen Pedersen Stauning i Grejs sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6206 1717.02.03 Niels Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 16c, 16, DØBT: 1700c. FAR: Jens Houlisen, Bølling. MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Præstgaard), Faster, Niels Jensen døde ved Peder Nielsen Præstgaard, som er bror til hans mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 febr begrof ieg Jens Houlisens søn Niels, som døde hos Peder Hannerup 16 aar Gl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6207 1717.02.24 Eske? Pedersen, Gravel, SAND ALDER: 8.00 (å.m), 8 år, DØBT: 1709.02.27. FAR: Peder Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 febr begrou jeg Peder grauilds Søn {Eske?} [Otte?] aar gammel .
NOTITS: Navn ikke sikker, men sandsynlig.
Dåb nr. 2117
LINK: Affotografering.

Nr. 6208 1717.02.28 Johanne Ovesdatter, , sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 febr begrou Jeg Johanne Ovesdatter .
NOTITS: Navnet ellers ikke set. Christen Ovesen ses i Faster 1704. Derfor er Faster sogn antaget, men det kan være Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6209 1717.03.07 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begrou Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds barn som var død fød j hannerup 1 Søn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6210 1717.03.14 Mads Nielsen, Debbelmose, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1715.08.21. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 14 Martii} begrof Jeg Niels MatzSøn j debelmos hans Søn Matz 1½ aar gammel ,
Dåb nr. 2241
LINK: Affotografering.

Nr. 6211 1717.03.20 Maren Jensdatter, Debelmose.
MAND: Peder Graversen, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Martii begrou Jeg Peder graversøn Hustrue Maren Jensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6212 1717.04.04 Christen Christensen, Nygaard, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 å 6 m., DØBT: 1713.06.18. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de begrou Jeg Christen Nygaards Søn Christen 3½ aar Gl:
Dåb nr. 2207
LINK: Affotografering.

Nr. 6213 1717.04.18 Anne Marie Christensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 8 m., DØBT: 1716.08.12. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 18 April} begrou ieg Christen {Jepsen} Nygaards datter {Anne Marie Christensdatter} otte maaneder Gl .
LINK: Affotografering.

Nr. 6214 1717.05.09 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m., DØBT: 1716.11.08. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de begrou Jeg Jørgen Hellgrds datter {Kirsten Jørgensdatter} 6 Maaneder gammel .
LINK: Affotografering.

Nr. 6215 1717.05.30 Karen Christensdatter, Hjoptarp (Meldgaard).
MAND: Jens Clemmensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, †1714.11.04 Hjoptarp.
SØN: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Maji introducered Jeg Niels Mælgaards Kone j hjoptarp. Noch begrou hans Moder Karen Christensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6216 1717.06.13 Anne Nielsdatter, Gjaldbæk.
MAND: Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, Borris, †1711.02.20 Gjaldbæk.
SØN: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 13 Junii} begrou Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Moder An Nielsdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6217 1717.07.11 Peder Nielsen, Hjoptarp, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1717.04.18. FAR: Niels Jensen Meldgaard Hjoptarp. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Juliij begrou Jeg Niels {Jensen} Meldgaard Søn {Peder Nielsen} 12 ugger gammel.
NOTITS: Moderen Karen Christensdatter †1717.05.30 Meldgaard i barselsseng.
LINK: Affotografering.

Nr. 6218 1717.08.22 Maren Nielsdatter, .
MAND: Christen Bødker, Borris, †1717.01.14.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Aug begrou jeg slg Christen Bødichers enche Maren Nielsdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6219 1717.09.09 Kirsten? Pedersdatter, Skobæk.
MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de begrof Jeg Clemmend {Bertelsen} shobæchs Kone {Kirsten? Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.

Nr. 6220 1717.10.13 ? Jens Markussens kones mor, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1627c.
DAT: ? Jens Markussens kone, Hannerup, Faster
SVIGERSØN: Jens Markussen, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Octobr begrou Jeg Jens Marcussen i Hannerup hds Hustrues [Moder] 90 aar gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6221 1717.10.24 Jakob Skovbjerg, Dalager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Octbr} begrov jeg Slg Jacob Scoubierg af Dalagger, som døde meget fattig.
NOTITS: Skovbjerg er et sted i Sønder Felding. Han er nævnt 1706 og 1709 i Borris kirkebog, og har en datter Mette Jakobsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6222 1717.12.05 ? Jens Christensen Stiers mor, Stier.
SØN: Jens Christensen Stier, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 December begrou Jeg Jens {Christensen} stiers Moder .
NOTITS: "Moder" er meget svagt læsbart. Hun må være der i mandtallet 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6223 1717.12.12 An Justesdatter, Sønderskov.
MAND: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 decembr begrou Jeg An Justisdatter Christen Ollufsøns kone af Synderskou .
LINK: Affotografering.

Nr. 6224 1718.01.15 Peder Jakobsen, .
NÆVNT Nr. 1: Oberst Lothig
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Janvarii begrou Jeg en fremmit Chargeant nafnlig Peder Jacobsøn under Oberste Lothigs regiment , som var druchnet j borris Aae {Skjern Aa} d 12 Janvarii .
LINK: Affotografering.

Nr. 6225 1718.01.23 Jakob Olufsen, Debelmose, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1717.12.05. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Janv begrof jeg Olluf {Jakobsen} Debelmosis Søn Jacob 6 ugger Gl:
LINK: Affotografering.

Nr. 6226 1718.02.11 Knud Christensen, Borris- Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1718.02.06. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr: begrou Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Knud 2 dage gammel .
LINK: Affotografering.

Nr. 6227 1718.04.06 Abelone Niels Tarps kone, Tarp.
MAND: Niels Tarp, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 6 April begrou Jeg Niels tarpis Hustrue Appollone .
LINK: Affotografering.

Nr. 6228 1718.04.07 Else, .
MAND: Jens Huusmand, Borris, Uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 7 April begrou Jeg Else Jens Huus Mds hustrue .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6229 1718.04.14 Jep Gravel, Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 14 April begrou Jeg Jep Grauild .
NOTITS: Kun nævnt een gang før i 1707 som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6230 1718.04.24 Kirsten Bertelsdatter, Skobæk, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1670cc.
BROR: Clemmen Bertelsen, Skobæk, Borris
FAR: Bertel Clemmensen Humble, Borris, Degn i Borris 1664 - 1699.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 April begrou Jeg Kirsten ber{....}datter af Scobæk .
NOTITS: Et stykke af kirkebogssiden mangler. Kirsten og Clemmen er børn af degnen 1664-99 i Borris Bertel Clemmensen Humble
LINK: #13. Skifte Bølling Gejstlig: Bertel Clemmensen Humble.
LINK: Affotografering.

Nr. 6231 1718.05.18 Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1660cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Maji begrou Jeg Niels {Pedersen} prstgrd j Hannerup .
LINK: Affotografering.

Nr. 6232 1718.05.22 Niels 1 Nielsen, Slikdal, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1718.05.13. FAR: Niels Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Maji begrou Jeg Niels Slichdals tvillinger {Niels 1} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6233 1718.05.22 Niels 2 Nielsen, Slikdal, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1718.05.13. FAR: Niels Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Maji begrou Jeg Niels Slichdals tvillinger {Niels 2} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6234 1718.05.26 Christen Larsen, Sønderskov, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.04.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov . MOR: ? Lars Jensens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {d 26 Maji} begrou Jeg Las {Jensen} Syndershous Søn {Christen} 2 aar Gl:
LINK: Affotografering.

Nr. 6235 1718.06.01 Maren, Tarp (Vesterby).
MAND: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste Junius begrou Jeg Christen {Jakobsen} Væsterbys Hustrue Maren .
LINK: Affotografering.

Nr. 6236 1718.07.17 Maren Jensdatter, Debelmose, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1718.05.01. FAR: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster. MOR: Kirsten Andersdatter.
MOR- FAR: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Julij begrou Kirsten {Andersdatter} Anders {Lauridsen} debelmosis datter hendes barn Maren som var aflit ved Jens Lysgaard , og var barnet 11 ugger gl:
NOTITS: Kirsten Andersdatter havde været tjenestepige ved Jens Lysgaard i Klokmose i Faster sogn. Hun var kun 14 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6237 1718.07.31 Karen Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1718.06.26. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 31 julii} begrou Jeg Niels {Jensen Meldgaar} Hioptarps datter femb ugger Gl:
NOTITS: Niels Jensen kaldes her Hjoptarp men oftest Meldgaard, som ligger i Hjoptarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6238 1718.08.07 Margrethe Nielsdatter, Slikdal, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.09.27. FAR: Niels Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de Augustus begrou Jeg Nielß Slikdals datter {Margrethe} næsten 2 Aar Gl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6239 1718.10.30 Mette Pedersdatter, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 octbr begrou Jeg Mette {Pedersdatter} ved Kirchen.
NOTITS: 1705 fattig.
LINK: Ses i Mandtallet 1705 ved Kirken.
LINK: Affotografering.

Nr. 6240 1718.11.06 Anders Debelmose, Skobæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Nov: begrof Jeg Anders debelmos af Shobæch .
NOTITS: Ikke klart om dette er Anders Lauridsen førhen af Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6241 1719.04.26 Oluf Gjaldbæk, Gjaldbæk.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 April begrou Jeg Olluf gialdbeg som døde hos Morten prstgrd .
NOTITS: Formodentlig ung født lige før kirkebogen begynder 1702
LINK: Affotografering.

Nr. 6242 1719.05.14 Niels Nielsen, Hannerup, sogn: Faster, DØBT: 1718.12.27. FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat. MOR: An Huuskone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Majus begrof ieg An huuskone som er Niels Tømmermad Soldat hans hustrue, hends lille Søn Nielß 20 ugger gammel.
NOTITS: I dåben ses at An Huuskone egentlig er gift i Bølling men i december 1718 bor ved Poul Hannerup i Faster. Ved begravelsen bor hun stadig ved Poul Hannerup. De tyve uger er optalt efter kalenderen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6243 1719.05.18 Dorthea Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1718.05.08. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Maius begrof ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j Hannerup hans datter {Dorthea} j aar Gl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6244 1719.06.03 Mette Nielsdatter, Slumstrup, sogn: Sædding.
MAND: Jens Poulsen Skanderup, Slumstrup, Sædding
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die Junius begrou Jeg Jens Poulsens {Skanderups} kone Mette Nielsdatter paa Slumpstrup {i Sædding sogn} .
NOTITS: Faster kirkebog men herregården Slumstrup ligger i Sædding sogn. Jens Poulsen har som det jævnligt ses opnået frit præstevalg og har vel ikke kunnet med præsten i Sædding.
LINK: Nygaards Sedler navnet Mette Nielsdatter.
LINK: Se også Nørre Karstoft i Skarrild sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6245 1719.07.26 Dødfødt, Tarp, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Thomas Tarp. MOR: ? Thomas Tarps kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Julii begrof ieg thomas tarpis Søn, som blef død fød d 22 Jui tilforn og var vanfør . Gud Være Ære [der] forløste dend .
LINK: Affotografering.

Nr. 6246 1719.11.25 Navnløs, Sønderskov. FAR: Mads Sønderskov. MOR: ? Mads Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Nov: begrou Jeg Matz Syndershous barn .
NOTITS: Ikke identificeret. Kan være et udøbt eller dødfødt barn, der er ikke set en dåb i tiden før denne begravelse, hvis hjemmedøbt eller døbt angiver præsten Peder Stauning dette i næsten alle tilfælde. Uklar om det er Mads Christensen Rahbek Sønderskov ses 1728-42 i Sønderskov.
LINK: Affotografering.

Nr. 6247 1719.12.03 ? Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 3 dage, DØBT: 1719.10.23. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 dec: Niels {Jensen} Mælgaard j hioptarp hans datter begraven 4 ugger og 3 dage Gl:
NOTITS: Alderen er for lille, ville give født 31 november 1719 (forudsat død tre dage før begravelsen), men hun er døbt 8 dage før.
LINK: Affotografering.

Nr. 6248 1719.12.21 Anne Margrethe Larsdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1719.02.02. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 dec : begrof Jeg Las {Jensen} Syndershous datter An Margrete [næsten] et aar Gl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6249 1720.01.14 Niels Nielsen, Gjaldbæk, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1719.07.18. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Janv. begrou Jeg Niels {Nielsen} gialdbegs lille Søn Niels næsten 6 maaneder gammel .
LINK: Affotografering.

Nr. 6250 1720.02.09 Elle, Sønderby.
MAND: x="1"Michel Jochumsen Købke, Vorgod, †1719.02.20 Vorgod
DATTER: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris
SVIGER- SØN: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de febr: begrou Jeg Knud {Jensen} Synderbys hustrues {Birgitte Michelsdatter} Moder {Elle} som var Michel {Jochumsen Købke} degns Kone af Vorgoed .
NOTITS: Elle flyttede efter mandens død til datteren i Borris.
LINK: Knud Jensen i Sønderby i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6251 1720.03.23 Elles Simonsdatter, Debelmose.
DATTER: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris
SVIGER- SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Martji fest Annun[ct] Mariæ begrofu Jeg Christen {Pedersen} degns Kones {Kirsten Nielsdatter} Moder Elletz Simonsdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6252 1720.03.23 Anne Nielsdatter, Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 23 Martji begrofu Jeg} An Nielsdatter Busk.
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6253 1720.07.21 Gravers Olufsen, Debelmose, SAND ALDER: 6.06 (å.m), 6 år, DØBT: 1714.01.14. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Julius d 21 Dom 8 p Trinit . blef Olluf debelmoes Søn Graues begraven 6 aar Gl.
Dåb nr. 2215
LINK: Affotografering.

Nr. 6254 1720.07.21 Niels Madsen, Tarp, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 38 uger, DØBT: 1719.11.02. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {Julius d 21 Dom 8 p Trinit} Matz {Nielsen} tarpis Søn Niels ligeledis begraves 38 uger gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6255 1720.07.28 Jens Nielsen Agger, Agger, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1660-.
KONE: Maren, Agger, Borris, Ses 1704 og 1708.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {....} rof Jeg Sl: Jens Agger .
NOTITS: Hans ses i Markbogen 1683 og Mandtallet 1705. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er afrevet af siden.
LINK: Affotografering.

Nr. 6256 1720.07.28 Niels Pedersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1720.03.06. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {.....} Peder Mælgrds Søn j Han{....} {....} {Niels} {....} Maaneder Gl :
NOTITS: Navn Niels fra dåben. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er udrevet af siden.
LINK: Affotografering.

Nr. 6257 1720.08.17 Niels Olufsen, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1720.08.13. FAR: Oluf Skomager. MOR: ? Oluf Skomagers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Aug: begrou jeg samme Olluf Skoemager søn {Niels} .
NOTITS: Navnet Niels fra hjemmedåben. Oluf Skomager ellers ikke set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6258 1720.08.18 Lucie, Sønderskov, SAND ALDER: 30c, 30, DØBT: 1690c.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: [samme] dag {18 Aug} begrofu Jeg Lucie Las Syn{dershous} [....] j Pige paa 30 Aar .
NOTITS: Hun siges i dåb 15. august 1717 at være søster til Anders Larsen Sønderskov. Ikke afklaret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6259 1720.10.20 Anne Nielsdatter, Grønborg, SAND ALDER: 4.07 (å.m), 5 år, DØBT: 1716.03.25. FAR: Niels Thomasen Grønborg. MOR: ? Niels Thomassens kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {? d 20 octbr} er Niels {Thomassen} Grønborgs datter {Anne} begraven 5 aar Gl:
NOTITS: Navnet Anne fra dåben. Ikke læsbart i kirkebogen under døde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6260 1720.11.14 Christen Jensen, Hvollig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 13 dage, DØBT: 1720.11.07. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 nov. begrofu Jeg Jens {Jakobsen} Holvigs Søn Christen 13 dage gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6261 1720.11.17 Anders Astrup, Astrup, sogn: Faster.
DØDSÅRSAG: slagtilfælde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 nov d 25 p: trinit begrofu Jeg Sl: Anders Astrup han døde meget hastig af et slag efter j thimes forløb .
LINK: Affotografering.

Nr. 6262 1720.11.17 Karen Nielsdatter, Slikdal, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1719.06.07. FAR: Niels Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 17 nov d 25 p: trinit} j borris begr{..} ieg Niels Slichdals datter Karen halfanden aar gammel .
LINK: Affotografering.

Nr. 6263 1720.12.15 Gravers Jensen, Debelmose, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1720.11.27. FAR: Jens Markussen, Hannerup, Faster. MOR: Inger Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 15 Decembr Dom 3ta adv:} begraven Inger Grauersdatter Uægte Søn {Gravers} 14 dage .
NOTITS: Inger Graversdatter er datter af Gravers Pedersen og Maren i Debelmose i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6264 1721.01.01 Dødfødt, Gjaldbæk, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1720.12.30. FAR: Jeppe Gjaldbæk. MOR: Kirsten.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste Janvariis} begrofu Jeg Gialdbechs Søn fød i afvigte aar d 30 december og fremkomb til Verden uden Lif {Dødfødt} .
LINK: Affotografering.

Nr. 6265 1722.02.10 Christen Langelund Jakobsen, Lindvig, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1720.08c. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 febr blef Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn Christen Langelund begraven som var halfanden aar Gl:
LINK: Affotografering.

Nr. 6266 1722.02.15 Michel Jensen, Stier, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1721.11.30c. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 febr blef Jens {Christensen} Stiers søn Michel begraven 11 ugger Gl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6267 1722.04.02 Jens Pedersen Vium Moesgaard, Moesgaard, SAND ALDER: 42cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Anne Nielsdatter, Moesgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den Aprilis som var shærstorsdat begr{...} ieg Salig Jens {Pedersen Vium} Moesgaard .
LINK: Affotografering.

Nr. 6268 1722.04.06 Karen Jespersdatter, Hannerup, sogn: Faster.
MAND: Christen Michelsen Hannerup, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 April fer: 2da pasch: beg{...} Christen {Michelsen} hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesnperd : .
NOTITS: Denne tekst mangler lidt i venstre side af bladet, hvor et kort ord ikke delvis mangler. Linjen før er "Christen Hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesperd:" - nu hedder Christen Hannerups kone virkelig Karen Jespersdatter, så hun antages her død. Men hvis der står hustrues endende på s kan meningen have været en anden. Men Christen Hannerups kone hedder alligevel Karen Jespersdatter. De blev trolovet 1712.02.28 i Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6269 1722.04.19 Lars Larsen, Gaasdal- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1722.04.07. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Just Frederik Hammerich, Præstegaarden, Skjern, Stedfortræder, sognerpæst i Skjern.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 April blef {Las} {Larsen} Gaasdals søn Las 8 dage Gl. begraven af ærværdige Hr. Just {Frederik Hammerich} saasom ieg var syg.
NOTITS: Præsten Peder Pedersen Stauning nævner her at han er syg. Han er meget syg for der er kun et linje mere i kirkebogen af ham, saa er det slut. Han døde en uge efter denne indførsel omkring den 27. april for skiftet er den 27. maj 1722 normalt en maaned efter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6270 1722.04.27 Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaarden), SAND ALDER: 47c, DØBT: 1675c.
KONE: Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: ud fra at han skriver sig syg i kirkebogen #6269 den 19 april 1722 og skiftet 27 maj 1722: 'Omkring den 27 april 1722 blev sognepræst i Borris og Faster Hr. Peder Pedersen Stauning begravet.'}
NOTITS: Sophie Christensdatter Møborg er hans 2. kone. Hans alder skønnet ud fra, at han blev student i Kolding 1693. Han er født omkring 1675c og er dermed født i Stauning, hvor hans far Peder Jørgensen Jelling var præst 1659-84 og gift med Anne Pedersdatter Hegelund. Peder Pedersen Staunings kirkebog for Borris og Faster sogne 1702-22 er meget nøjagtig, dette kan ikke siges om hans efterfølger. Men hans skrift er møgsvær at læse.
LINK: Skiftet Bølling gejstlig #34 - 27 maj 1722.
LINK: Erik Brejl: Stauning præster.

Nr. 6271 .. , .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
LINK: Affotografering.