Borris-Faster Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1702 - 1760
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris-Faster kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede. Kirkebogshuller 1721-24 og 1729.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1702.03.01 Jens Jakobsen Hanskemager, Borris By (Degneboligen), sogn: Borris.
KONE: Kirsten Bertelsdatter (Degneboligen), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra afløsning som degn: 'I 1702 døde degnen i Borris Jens Jakobsen Hanskemager.'}
NOTITS: Dato tilnærmelig. Efterfølger degneed 20. august 1702. Se bogen Hardsyssels Degne.
Dåb nr. 2001

Nr. 6002 1702.10.26 Jakob Pedersen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Hannerup. MOR: ? Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
LINK: Affotografering.

Nr. 6003 1702.11.14 Herman Ga?, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 p. Trin: Blef Herman Ga…. Begrafven d: 14 Novembr.
NOTITS: I aaret 1702 døde syv, 3 unge og 4 gamle.
LINK: Affotografering.

Nr. 6004 1703.01.21 Anders Christensen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Janvarij blef Christen Anderß: i Synderschou hans søn Anders begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6005 1703.02.15 Peder Jensen, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Jens Clemmensen. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 februarij blef Jens Clemmensøn hans søn Peder begrafven.
NOTITS: Se mandtallet 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6006 1703.04.10 Niels Mortensen, Dalager, sogn: Borris. FAR: Morten Bush. MOR: ? Morten Bushs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. april, 3. paaskedag, blef Morten Busch hans søn Niels begrafen.
NOTITS: Dalager i Mandtal 1705
LINK: Affotografering.

Nr. 6007 1703.04.29 ? Olufsdatter, Kvodbøl, sogn: Borris, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1673c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 April Do 3 p Pascha blef den gamle pige af Kuedbøl begrafven nafnlig ….. Ollufsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 5995 1703.10.05 †1703.10.02 Kirsten Jensdatter Vorup, Præstegaarden, sogn: Borris.
MAND: Peder Pedersen Stauning, Præstegaarden, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 2. nov. 1703: 'begravet præst Peder Staunings kone Kirsten Jensdatter Vorup.'}
NOTITS: De blev gift 1702.08.10 i Velling. Hun er formentlig død i barselsseng.
LINK: #16 i Brejl Ringkøbing Gejstlig Bølling Herred.

Nr. 6008 1703.11.02 Maren Villadsdatter, , sogn: Borris.
MAND: Søren, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 2 nov.?, blef Søren ……..s kone Maren Villadsdatter begrafen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6009 1704.01.16 Dynes Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: Else Madsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 16 Januarij blef Dynis Debelmoes begrafven.
NOTITS: Konens navn Else Madsdatter ses, da hun gifter sig igen de 15. juni 1704 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6010 1704.02.21 ? Dynes Debelmoses mor, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1660c-.
SØN: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 Febr: berettede ieg Dynis Debelmoes hans Moder.
NOTITS: Ikke noteret begravet, antaget død en uge efter den sidste olie. Datoen er en antagelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6011 1704.02.20 Laurids Skrædder, Kirken-Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 Febr: blef Lauridz Schræder ved Kirchen begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6012 1704.02.20 Else Christensdatter Amme, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1680c-.
MAND: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag begrof ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hans hustru Else Amme.
NOTITS: Gift 27. dec. 1703, to måneder før begravelsen. Christensdatter fra vielsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6013 1704.02.21 Birgitte Marie Knudsdatter, Sønderby, sogn: Borris. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Febr: begrof ieg Knud {Jensen} Synderbye hans barn Birgite Marie.
LINK: Affotografering.

Nr. 6014 1704.03.09 Navnløs, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 1.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2021
LINK: Affotografering.

Nr. 6015 1704.03.09 Navnløs, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 2.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2022
LINK: Affotografering.

Nr. 6016 1704.03.16 ? Jakobsdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 9 Martij}, bereddede ieg til døden Jacob i Houlvigs yngste datter.
NOTITS: Antaget begravet en uge efter sidste olie. Kan betvivles. Moderens navn Johanne Mortensdatter fra begravelse #6537.
LINK: Affotografering.

Nr. 6017 1704.04.17 ? Gravers Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris.
MAND: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: . 3. {April} bereddede ieg Gravers {Pedersen} Debelmoes hans hustrue til døden.
NOTITS: Hun er ikke set død, men antages begravet to uger efter den sidste olie. Dato den 17. april er en antagelse, et skøn.
LINK: Affotografering.

Nr. 5999 1704.07.31 Kirsten Andersdatter, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1704.07.24. FAR: Anders Christensen Astrup. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d . 31 Julij begrof ieg Anders {Christensen} Astrup første barn nafnlig Kiersten som alleeniste var hiemmedøbt .
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 2030
LINK: Affotografering.

Nr. 6018 1704.08.21 Jens Mosgaard, Mosgaard, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Augustij begrof ieg Salig Jens Moesgd .
LINK: Affotografering.

Nr. 6019 1704.10.15 Peder Hvollig, Hvollig, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 blef Peder Holvig begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6020 1704.11.08 Abbelone Kodbøl, Kodbøl, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 begrof ieg Apollone Kuedbøl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6021 1704.11.12 Jakob Christensen, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1704.09.18. FAR: Christen Nielsen? Aagaard. MOR: ? Christen Aagaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 begrof ieg Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob.
Dåb nr. 2033
LINK: Affotografering.

Nr. 6022 1704.12.15 Maren Mortensdatter, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1704.02.17. FAR: Morten Jensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Begrofe ieg Mort_ Alers datter Maren Mortensdatter.
Dåb nr. 5020
LINK: Affotografering.

Nr. 6023 1704.12.15 Oluf Pedersen, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 begrof ieg peder holvigs søn Oluf.
LINK: Affotografering.

Nr. 6024 1704.12.30 Gammel-Person1, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6025 1704.12.30 Gammel-Person2, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6026 1705.01.01 Maren Aschou, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d:1 Janvarius} begrof[ue] ieg Maren Aschou.
LINK: Affotografering.

Nr. 6027 1705.01.18 Mads Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1702.10.11. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 6028 1705.02.08 Morten Jensen Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris.
KONE: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Febr: Dom: Septuag: begrof ieg Slg: Morten Aler .
LINK: Affotografering.
LINK: Pantebrev til Morten Jensen af Sønderby i Borris, her ses at han er gift med Karen Jakobsdatter..

Nr. 6029 1705.03.01 Jens Larsen, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Martji begrof ieg Las {Jensen} Synderschoufs Søn Jens .
NOTITS: Muligvis døbt 24. september 1702. Moderen begravet en uge efter sønnen Jens' begravelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6030 1705.03.08 Maren Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris.
MAND: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Martji begrofue ieg Las {Jensen} Synderschous Kone Maren Christensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6031 1705.03.15 Lucie? Agger, Agger, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Martji blef [Lucie] Aggers begrafven .
LINK: Affotografering.

Nr. 6032 1705.03.29 Jens Justesen, Sønderskov, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen Efter Midfaste begrof ieg Jens Justesen af Synderschou .
LINK: Affotografering.

Nr. 6033 1705.04.13 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.03.22. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: ? Jørgen Helgaards kone.
DØDSÅRSAG: opprimering.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaschedag d: 13 April begrof ieg Jørgen Holgaards datter Kiersten, som blef opprimeret hos forældrene .
Dåb nr. 2042
LINK: Affotografering.

Nr. 6034 1705.04.13 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1705.04.08. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag begrof ieg Christen Tofftis barn, som blef dødfød .
LINK: Affotografering.

Nr. 6035 1705.04.19 ? Niels Snedkers kone, Debelmose, sogn: Borris.
MAND: Niels Snedker, Debelmose, Borris, Begravet en måned efter konen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 19 April} begrof ieg Niels Snedichers Kone i Debelmoes .
LINK: Affotografering.

Nr. 6036 1705.04.20 Mette Larsdatter, Toften, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mandagen d: 20 April begrof ieg den gamle Kone paa Tofften Met Lasdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6037 1705.05.18 Niels Snedker, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
KONE: ? Niels Snedkers kone, Debelmose, Borris, †1775.04.19.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5ta p: Pascha: d: 18 Maji begrof ieg gamble Niels Snedcher i Debelmoes .
LINK: Affotografering.

Nr. 6038 1705.06.02 Peder Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1705.02.22. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
LINK: Affotografering.

Nr. 6039 1705.08.05 Morten Olsen Kodbøl, Kodbøl, sogn: Borris, SAND ALDER: 65c+, DØBT: 1640c-.
SØN: Jens Mortensen Kodbøl, Borris, Ses i skattemandtallet 1705 "Jens Kuedbøl, huis gamble Fader ved Døden er afgangen"
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 August En onsdag blef Slg Mort_ {Olsen} Koedbøl begrafven.
NOTITS: Han ses i matriken 1664 og 1683 i Markbogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6040 1705.10.14 Margrethe Nielsdatter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 19c, DØBT: 1686c.
HUSBOND: Christen Toft, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: onsdagen d 14 Otb begrafu_ Margrete Nielsdatter [som hafde] tiendt Christen Tofft j Faster Kierchegaard .
NOTITS: Hun bliver begravet i Faster kirkegaard, saa hun er født i Faster, men hun tjente i Dalager i Borris ved Christen Toft.
LINK: Affotografering.

Nr. 6041 1705.10.30 ? Morten Jensen Lindvigs kone, Lindvig, sogn: Borris.
MAND: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d: 30 Octbr: begrof ieg Morten {Jensen} Lindvigs Kone
LINK: Affotografering.

Nr. 6042 1705.11.26 Bodil Hansdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris.
MAND: Niels Nielsen Nygaard, Nygaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d: 26 Novbr. begrof ieg Niels {Nielsen} Nygds Kone Boel Hansdatter .
NOTITS: I Nygaard Matriklen 1664, Markbogen 1683. I Mandtall 1705 ses de på aftægt i Søndergaard i Hjoptarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6043 1705.12.18 Lars Jepsen, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Decbr. blef Slg. Las Jeps_ i Dalagger begrafvet .
NOTITS: Ses 1683 i Markbogen. Kaldes i mandtallet 1705 Laurids Jepsen i Dalager.
LINK: Affotografering.

Nr. 6044 1705.12.23 Maren Pedersdatter, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1650c-.
MAND: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 23 December begrof ieg Jacob {Andersen Harboe} Alers Kone Maren Pedersdatter .
NOTITS: Første barn Lene *1676c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6045 1706.01.24 Kirsten Væver, , sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagn d 24 Janvarij blef Kiersten Væfver j Faster soghn begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6046 1706.01.24 Tiggerske, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Item 1 fattig tigger Qvinde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6047 1706.01.27 ? Christens/en/datter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.12.28. FAR: Christen Thomsen Højer. MOR: Appollone Sørensdatter Bush.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Januarji begrofe ieg Apollone Bushis {Sørensdatter} barn.
NOTITS: Apppollone tjener ved Morten Bush, derfra tilnavnet.
Dåb nr. 2053
LINK: Affotografering.

Nr. 6048 1706.01.27 ? Christensdatter, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch same dag begrofu ieg Christen {Nielsen} Aagds datter.
NOTITS: Hun er ikke født i kirkebogen 1702-06, så hun må være født 1702-.
LINK: Affotografering.

Nr. 6049 1706.02.11 Kirsten Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrofu ieg Kirsten nørgd
NOTITS: Formodentlig en ældre kvinde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6050 1706.03.07 ? Thomas Ejstrups mor, Ejstrup, sogn: Faster.
SØN: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding 1705-24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 7.Martij, blef Thomas Eystrups Modr begrafvn af Hr. Lambret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6051 1706.04.17 Karen Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.04.01. FAR: Christen Andersen Sønderskov. MOR: ? Christen Andersen Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løfverdgen d: 17 April begrof ieg Christen Andersen j Syndershou hs barn Karen.
NOTITS: To uger gammel.
Dåb nr. 2056
LINK: Affotografering.

Nr. 6052 1706.04.25 Christen Nygaard, Nygaard, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 April blef Slg Xsten Nygd begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6053 1706.06.20 Niels Christensen Krog, Krog, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 Junij begrof ieg Niels {Christensen} Krog.
NOTITS: Niels Krog nævnes som fadder #2033 i september 1704 som Niels Christensen Krog. Det kan ikke være Niels Eskesen, der er fadder 1708.
LINK: Affotografering.

Nr. 6054 1706.06.20 Bodil Olufsdatter, Klokmose (Meldgaard), sogn: Borris. FAR: Oluf Meldgaard. MOR: ? Oluf Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 20 Junij} begrof ieg Olluf Mælgds datter j Faster ved nafn B[oe]l.
NOTITS: Klokmose i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6055 1706.06.27 Peder Madsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Mads Pedersen den Yngre. MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Junji begrof ieg Matz Pedersens Søn i Debelmoes Peder.
LINK: Affotografering.

Nr. 5998 1706.07.01 Hans Madsen, Klokmose, sogn: Faster.
KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
LINK: Mandtall af den 15. nov. 1705.
LINK: Dåb #2084 af den 17. maj 1707.

Nr. 6056 1706.07.11 Niels Nielsen Nygaard, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris.
KONE: Bodil Hansdatter, Borris, †1705.11.26 otte måneder før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 Julji begrofu ieg Slg Niels Nygd.
NOTITS: At han bor på aftægt i Hjoptarp ses i Mandtall 1705 og i kirkebogen. Nielsen fra Markbogen Nygaard 1683.
LINK: Konen Bodil Hansdatters begravelse 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6057 1706.07.16 Peder Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
LINK: Hammerum-Herred.dk tråd.
LINK: Affotografering.

Nr. 6058 1706.08.29 Karen Jakobsdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Jakob Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {29. aug.} blefue Jacob Holvigs datter Karen begrafven.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
LINK: Affotografering.

Nr. 6059 1706.09.08 Mette Pedersdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 4+. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 8. blef salig Peder Holvigs datter Mette begrafven.
NOTITS: Kan eventuelt formodes 10-30 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6060 1706.09.21 ? Peders/en/datter, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.09.14. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
LINK: Affotografering.

Nr. 6061 1706.09.29 Mads Huus, Skravhøj, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: Michels dag d: 29 Septbr: begrofu ieg Matz Hius.
NOTITS: Skravhøj fra Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6062 1706.11.26 An Dynesdatter, Debelmose, sogn: Borris.
MAND: Dynes, Borris, Formodes længst begravet.
SØN: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Novbr. begrafu ieg Jens Dynes Moder An Dynesdatter.
NOTITS: Jens Dynesen i Debelmose i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6063 1706.12.01 Anders Nielsen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrafue ieg Niels {Andersen} Væsterbys barn Anders.
LINK: Affotografering.

Nr. 6064 1706.12.01 Jens Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6065 1706.12.17 Jens Madsen, Hannerup, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
LINK: Affotografering.

Nr. 5996 1706.12.17 Svend, Aas, sogn: Faster.
HUSBOND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 17} begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Dåb nr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160375#160375,26955565
LINK: Affotografering.

Nr. 6066 1706.12.17 FattigKvinde, Aas, sogn: Faster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster, Den fattige kvinde boede ved ham. Nielsen fra Mandtall 1705.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 17} 1 fattig qvinde hos Peder Aaes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6067 1707.01.13 An Ahler?, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Janv: blef An [Ahler] begrafven.
NOTITS: "h" i Ahler er meget lille, "r" tvivlsom, tydning usikker.
LINK: Affotografering.

Nr. 6068 1707.03.03 ? Tjenestepige, Debelmose (Gosvig), sogn: Borris.
HUSBONDE: Christen Jensen Gosvig, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die Martji begrafue ieg Christen Jens: {Gosvig} i debelmoes hds pige.
LINK: Affotografering.

Nr. 6069 1707.03.20 ? Stephen Votkærs mor, Votkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1640cc.
SØN: Stephen Votkær, Votkær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Martji begrof ieg Stephen Votkiærs Moder.
NOTITS: Stephen Votkær ses i Mandtall 1705 i Votkær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6070 1707.05.04 Jens Thomsen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 19c, DØBT: 1688c. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding sogne nabo til Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Maji blef Thomas {Jensen} Vindelboes søn Jens begrafuen af Hr Lambreth.
NOTITS: Det antages, at denne Jens er den samme, der blev examineret (konfirmeret) til første altergang den 29. oktober 1704, hvor han ville være omkring 16 år.
LINK: Examinering til altergang.
LINK: Affotografering.

Nr. 6071 1707.05.12 Dødfødt, Præstegaarden, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1707.05.07. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. maj, blef min første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter begrafven, som var fød død til Verden 7ende ejusdem.
Dåb nr. 2083
LINK: Affotografering.

Nr. 6072 1707.06.10 Niels Jørgensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1706.07.04. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10. juni, begrof ieg Jørgen Helgaards barn Niels.
Dåb nr. 2060
LINK: Affotografering.

Nr. 6073 1707.06.11 Bodil Odderskær, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 50-, DØBT: 1657+.
MAND: Anders Odderskær, Odderskær, Borris, Han ses som indsidder i Mandtall 1705 med kone, som antages at være Bodil. Dette er sandsynligt men ikke sikkert.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof ieg Boel Oddershiær.
NOTITS: Hun får en søn Jens i 1704.
LINK: Affotografering.

Nr. 6074 1707.06.14 Peder Thomasen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1707.05.29. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis begrafu ieg Thomas Grauilds Søn Peder.
NOTITS: Begravet to uger gammel. Thomas Gravel nævnes første gang i kirkebogen i dåben her i 1707.
Dåb nr. 2085
LINK: Affotografering.

Nr. 6075 1707.06.14 Jens Pedersen, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1707.03.27. FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. MOR: Dorethe Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis} begrof ieg Dorethe Stiers barn som var et u-Ecte Bharn {Jens}.
NOTITS: Dorethe Stier er muligvis søster til Bodil Nielsdatter der formodes født i Stier og er gift med Jens Christensen kaldet Stier. Faderen Peder Søndergaard ses i skriftemålet den 2. februar 1707, han er muligvis en formodet søn af Per Christensen, der ses 1683 i Søndergaard.
Dåb nr. 2075
LINK: Affotografering.

Nr. 6076 1707.06.19 Lauge Christensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1705.09.23. FAR: Christen Laugesen Sønderby. MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Junji begrafu ieg Christen {Laugesen} Synderby hands barn {Lauge} som druchnede.
Dåb nr. 2050
LINK: Affotografering.

Nr. 6077 1707.07.10 ? Christen Jensen Gosvig kones mor, Gosvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1657c-.
SVIGERSØN: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 10 Juli}, begrof ieg Christ_ Gosvigs ko[nes] Moder.
NOTITS: Gosvig ligger i Tarp i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 5997 1707.07.24 ? Christen Kjærs 1. kone, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
MAND: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Julij} begrov ieg Christ_ {Jensen} Kiærs hustrue .
NOTITS: At det er Christen Jensen Kjær i Tarp i Borris sogn og ikke Christen Sørensen Kjær i Faster sogns kone fremgår af at Christen Jensen gifter sig igen og får en søn i 1709 #2123, hvor har han en voksen søn Mads som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6078 1707.11.05 Abbelone Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1704.04.20. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 5. begrof ieg Søren Klochmoesls datter {Maren}.
NOTITS: Kunne også være Abbelone *1704.04.20.
Dåb nr. 2026
LINK: Affotografering.

Nr. 6079 1708.03.11 Peder Jakobsen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Martij begrof ieg Peder {Jakobsen} Gaasdal.
LINK: Affotografering.

Nr. 6080 1708.03.18 Jakob Lodal, Lodal, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6081 1708.03.18 Jens Jensen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1707.04.03. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: Margrethe Jens Christensen Vestergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: noch samme dag begrof ieg Jens Debelmoes hands lille barn Jens.
Dåb nr. 2077
LINK: Affotografering.

Nr. 6082 1708.04.06 Kirsten Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Kirsten}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2097
LINK: Affotografering.

Nr. 6083 1708.04.06 Margrethe Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Margrethe}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2098
LINK: Affotografering.

Nr. 6084 1708.04.15 Thomas Pedersen LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 48+, DØBT: 1660c-.
KONE: ? Thomas Pedersens kone, Borris, †1726.12.29 Lille Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {D 15de Dom 1 ma p Pascha} begrofu Jeg thomas {Pedersen} af lil gaasdall.
NOTITS: Thomas Pedersen ses i Markbogen 1683 i Lille Gaasdal, han maa være født 1660c-.
LINK: Affotografering.

Nr. 6085 1708.05.29 Else Laustdatter, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1707.04.10. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 29 Maji 3die Pintzedag} begrov Jeg Laust Tarp hans barn {Else].
NOTITS: Sidst fødte barn.
Dåb nr. 2079
LINK: Affotografering.

Nr. 6086 1708.09.30 Mette Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1708.06.03. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 Septbr:} begrov Jeg Christen Syndergaards datter {Mette} i Hioptarp.
NOTITS: Fire måneder gammel. Moderen †1722+.
Dåb nr. 2103
LINK: Affotografering.

Nr. 6087 1708.11.11 Edel Jensdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Madsens enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof jeg Jens Marcusens datter Edel af Hannerup, 10 ugger.
NOTITS: Jens Marcussen blev 1707 gift med Jens Madsens enke i Hannerup.
Dåb nr. 2107
LINK: Affotografering.

Nr. 6088 1708.12.09 Peder Thomasen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.10.14. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {9 dec} begrof jeg Thomas Grauilds barn {Peder}.
Dåb nr. 2111
LINK: Affotografering.

Nr. 6089 1708.12.26 Maren Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1683c-.
MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26 dec begrof jeg Maren Hælgaard.
NOTITS: Jørgen Helgaards 1. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6090 1709.02.02 Peder Germandsen, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 begrof jeg Peder {Germandsen} i Kvist Huus.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6091 1709.02.11 Hans Christensen Soldat, Kodbøl, sogn: Borris, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1689c-.
HUSBOND: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl-, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof jeg Hans Christens_ soldat, som tiente Jens {Mortensen} Kuedbøl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6092 1709.02.17 Karen Nielsdatter, Fasterkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1708.11.18. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d l7 febr . begrof jeg Niels Jacob af fasterkiær hds datter {Karen}.
LINK: Affotografering.

Nr. 6093 1709.03.14 Christen Dynesen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Marti begrof ieg Christen Dyne.
NOTITS: Har datter 1707, se #2073.
LINK: Affotografering.

Nr. 6094 1709.04.10 Anne Jensdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1708.10.28. FAR: Jens Giødesen. MOR: ? Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 begrof Jeg Jens giødsens datter {Anne} j Gaasdal.
Dåb nr. 2112
LINK: Affotografering.

Nr. 6095 1709.04.14 Inger Gaasdal, Gaasdal, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 begrof jeg [Ing] Gaasdal.
NOTITS: Ikke identificeret. Ikke Jens Giødesen, der begraves †1724.04c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6096 1709.04.28 ? Jørgen Helgaards 1. kone, Hekgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1690c-.
MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {28 april} begrof Jeg og {Jørgen} Hælgds kone.
NOTITS: Jørgen identificeret indirekte, fordi han gifter sig anden gang godt to måneder senere 07. juli 1709. Kan have været gift mere en een gang før.
LINK: Affotografering.

Nr. 6097 1709.05.01 Bodil Christendatter Degn, Borris Kirkeby (Degneboligen), sogn: Borris.
MAND: Bertel Clemmensen Humble, Kirken- Ved, Borris, †1698.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrof ieg Boel {Christensdatter} degns.
NOTITS: Hendes navn angives ikke i Hardsyssels Degnehistorie, derimod i skiftet efter svigersønnen næste degn Jens Handskemager †1702..
LINK: Affotografering.

Nr. 6098 1709.05.12 Stakkel af Tim, Klokmose, sogn: Fasterr.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 12 maj} begrof Jeg j stachil af Thim, som var død i Klochmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6099 1709.05.26 Bodil Vesterby, Tarp (Vesterby), sogn: Borris.
HUSBOND: Niels Andersen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 maj begrof jeg Boel Væsterbye.
NOTITS: Mandtall 1705 er hun boende ved Niels Andersen Vesterby.
LINK: Affotografering.

Nr. 6100 1709.05.26 Morten Andersen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1709.04.02. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof Jeg Anders {Thomsen} Vindelboes søn Morten.
NOTITS: Otte uger gammel.
Dåb nr. 2122
LINK: Affotografering.

Nr. 6101 1709.08.20 Johanne Mortensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
SØN: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20 aug begrof ieg Olluf Klochmoesis Mo{der} Johanne Mortensdattr.
LINK: Affotografering.

Nr. 6102 1709.09.29 Karen Bødker, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 septbr begrof ieg Karen Bødicher.
NOTITS: Ses "Ved Kirken" i Mandtall 1705 som "Huus-Qvinde".
LINK: Affotografering.

Nr. 6103 1709.10.20 Maren Poulsdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 20 octbr} begrof Jeg Slg Maren Poflsdatter.
NOTITS: Kan være datter af Poul Frandsen Ved-Kirken. Død tre uger efter Karen Bødker også Ved-Kirken. I Mandtall 1705 "fattig ved Borris kirke".
LINK: Affotografering.

Nr. 6104 1709.12.09 Morten Jensen Lindvig, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de decembr begrov Jeg Morten {Jensen} Lindvig.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683, hvor han nævnes for 1681.
LINK: Affotografering.

Nr. 6105 1710.01.01 Niels Andersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrov ieg Niels anders_ af Hannerup.
NOTITS: Har voksen søn Peder Nielsen Nørgaard med børn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6106 1710.01.22 Kirsten Marie Sørensdatter, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1709.10.13. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Janv blef Søren {Sørensen} Huusis datter {Kirsten Marie} begraven.
NOTITS: Tre måneder gammel.
Dåb nr. 2133
LINK: Affotografering.

Nr. 6107 1710.02.09 Jesper Christensen Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc+, DØBT: 1640c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {9de} begrof jeg Jespr {Christensen} Helgaard.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 og i Mandtall 1705 aftægt ved Jørgen Helgaard.
LINK: Affotografering.

Nr. 6108 1710.02.23 Maren Christensdatter, Tarp, sogn: Borris. FAR: Christen Jensen Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 febr: begrov ieg Xsten {Jensen} Kiærs datter Maren.
NOTITS: Ikke set døbt 1702-1710.
LINK: Affotografering.

Nr. 6109 1710.03.12 Carsten Christiansen Høyer, , sogn: Borris. FAR: Christian Thomsen Høyer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB 12 Martij begrof ieg Leuitenant Højers søn Casten foruden ligpræchen.
NOTITS: Casten ikke set født, skulle være en voksen søn for at få en ligprædiken. Christian Høyer er ellers korporal, her er han blevet til løjtnant.
LINK: Affotografering.

Nr. 6110 1710.03.23 Søren Duedal, Duedal, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 martii begrov ieg Søren Dudal.
NOTITS: Ses i Mandtall 1705 som Søren Dudal vel på aftægt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6111 1710.04.13 Morten Christensen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 begrov ieg Xsten Andersens søn Morten j Syndershou.
NOTITS: Begravet syv måneder gammel.
Dåb nr. 2108
LINK: Affotografering.

Nr. 6112 1710.05.02 Johanne Jensdatter, Agger, sogn: Borris. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Jens Nielsen Aggers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den begrov jeg Jens aggers datter Johanne.
LINK: Affotografering.

Nr. 6113 1710.05.04 ? Niels Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris.
MAND: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Maji begrov ieg Niels Syndergaards kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6114 1710.05.07 Niels Gravel Gammel, , sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc.
SØN: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begraue ieg Gl: Niels grauild.
LINK: Affotografering.

Nr. 6115 1710.06.09 Sidsel Clemmensdatter, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de 2de Pintzedag begrov Jeg Clemmend Shobæchs datter Zidsel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6116 1710.11.05 Maren Madsdatter Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1710.10.06. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Novbr begrov ieg Matz {Christensen} alers datter Maren.
NOTITS: Begravet en måned gammel.
Dåb nr. 2149
LINK: Affotografering.

Nr. 6117 1710.11.30 Dynes Madsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.06.15. FAR: Mads Pedersen Vestergaard. MOR: ? Mads Pedersen Vestergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 begrov jeg Matz {Pedersen} Væstergrds barn Dynis .
Dåb nr. 2144
LINK: Affotografering.

Nr. 6118 1710.12.21 ? Michelsdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Michel Hannerup. MOR: ? Michel Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 decembr begrov ieg Michel Hannerups datter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6119 1710.12.26 Anna Larsdatter, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 21c, DØBT: 1689cc. FAR: Lars Helgaard. MOR: ? Lars Helgaards kone.
HUSBOND: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 dec begrov ieg Las Hælgaards datter Anna {Larsdatter}, som tiente Jacob {Andersen} Grønborg.
LINK: Affotografering.

Nr. 6120 1711.01.01 ? Christen Pedersen Degns mor, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1655cc.
SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste Janv: begrov ieg Christen Degns Moder som er regnit til det afvigte Aar.
NOTITS: Christen Degn formodet 25c, da han gifter sig 1702, moderen 20c, da han blev født.
LINK: Affotografering.

Nr. 6121 1711.02.08 Anne Lund, Fasterlund, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de begrov ieg An Lund.
NOTITS: Formodet i Fasterlund. Eneste sete nævnelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6122 1711.02.11 Mette? Christensdatter, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 7.10 (å.m), DØBT: 1703.05.17. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr: begrof Chist_ toftis dattr {Mette?}.
NOTITS: Eneste kendte datter af Christen Toft, men der kan være andre født før 1702. Mette er en antagelse.
Dåb nr. 2010
LINK: Affotografering.

Nr. 6123 1711.02.11 Jens Christensen, Debelmose (Gosvig), sogn: Borris, SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.01.22. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Samme dag {d 11 febr:} begrov Cresten {Jensen} gosvigs Søn Jens.
Dåb nr. 2094
LINK: Affotografering.

Nr. 6124 1711.02.15 Elles, Kvisthus, sogn: Borris.
MAND: Peder Germandsen Huus, Kvisthus, Borris, †1709.02.02 to år før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 15 febr:} begrov ieg Elletz Peder {Germandsen} Huusis kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6125 1711.02.20 Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, sogn: Borris.
KONE: Anna Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 febr: begrov ieg Niels {Larsen} Gialdbæch.
NOTITS: Se #2050.
LINK: Affotografering.

Nr. 6126 1711.02.22 Niels Mouridsen, Debelmose, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 febr begrov ieg Niels Mouridzen af Debelmoes.
NOTITS: Formodet ældre mand, ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6127 1711.03.01 Abbelone Andersdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.02.11. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch begrov ieg anders Debelmoesis datter Apollone Samme dag {d 1ste}.
Dåb nr. 2095
LINK: Affotografering.

Nr. 6128 1711.03.04 ? Christensdatter, Fonager, sogn: Borris, SAND ALDER: 24c+, DØBT: 1687c-. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: Kirsten Fonager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de begrov ieg Christen Smeds datter af Fonagger.
NOTITS: Datteren er fadder 1703.12.30, antaget 16 år, *1687c. Moderen se #2019 "Kirsten Fonager Christen Smidtz", muligvis stedmor.
LINK: Affotografering.

Nr. 6129 1711.03.08 El, Gjaldbæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de Martij begrov ieg El af gialdbech.
NOTITS: Formodes ældre, eneste sete nævnelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6130 1711.03.11 Anders Christensen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1670c-.
KONE: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 marti begrov ieg anders {Christensen} holvig.
NOTITS: Var muligvis gift flere gange. Anne Knudsdatter gifter sig 1712 som enke anden gang.
LINK: Affotografering.

Nr. 6131 1711.03.18 Jens Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1709.10.06. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Dåb nr. 2130
LINK: Affotografering.

Nr. 6132 1711.03.22 Maren Christensdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 7.04 (å.m), DØBT: 1704.01.01. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Marti begrov ieg Christen {Pedersen} degns datter Maren.
Dåb nr. 2015
LINK: Affotografering.

Nr. 6133 1711.03.25 Hartvig Christensen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1709.06.09. FAR: Christen Jensen Kjær. MOR: ? Christen Jensen Kjærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Marti begrov ieg Christen Kiærs Søn Hartvig .
Dåb nr. 2123
LINK: Affotografering.

Nr. 6134 1711.03.29 Jens Clemmensen, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 begrov ieg Clemend shoebæchs Søn Jens.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
LINK: Affotografering.

Nr. 6135 1711.03.29 ? Sørensen, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 3+, DØBT: 1708-. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Søren Huusis Søn Samme dag {d 29}.
NOTITS: Ikke født i Borris. Søren Sørensen kommer til Kvisthus i Borris i 1709.
LINK: Affotografering.

Nr. 6136 1711.04.03 Maren Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1706.12.08. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die begrov ieg Søren {Madsen} j Klochmoesis datter Maren.
Dåb nr. 2067
LINK: Affotografering.

Nr. 6137 1711.04.07 Morten Jakobsen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.02. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrov ieg Morten Jacob {Jensen} Holvigs Søn.
NOTITS: Navnet Johanne Jensdatter se begravelse #6537.
Dåb nr. 2057
LINK: Affotografering.

Nr. 6138 1711.04.12 Bodil Andersdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 7.11 (å.m), DØBT: 1703.05.20. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne? Knudsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 april begrov ieg anders {Christensen} Holvigs datter boel.
Dåb nr. 2012
LINK: Affotografering.

Nr. 6139 1711.04.19 Jakob Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.30. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 begrov ieg Las {Pedersen} Smids barn Ja{..}b.
Dåb nr. 2059
LINK: Affotografering.

Nr. 6140 1711.04.19 Niels Boltrup Hansen, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.03.01. FAR: Hans Jakob. MOR: ? Hans Jakobs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {No}ch samme dag {d 19}, begrov ieg Hans Jacobs barn Niels Boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har Niels, men han må være døbt Niels Boltrup.
Dåb nr. 2153
LINK: Affotografering.

Nr. 6141 1711.04.26 Mads Hansen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 5.11 (å.m), DØBT: 1705.05.08. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
STEDFAR: Laust Sørensen Klokmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Dåb nr. 2045
LINK: Affotografering.

Nr. 6142 1711.04.26 Hans Laustsen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.10.22. FAR: Laurits Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.

Dåb nr. 2150
LINK: Affotografering.

Nr. 6143 1711.05.10 Maren Nielsdatter, Tarp (Vesterby), sogn: Borris, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1709.09.22. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 maji Dom 5ta post Pascha begrov ieg Niels {Andersen} Væsterbys datter Maren.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2129
LINK: Affotografering.

Nr. 6144 1711.06.03 Barbara, Tarp, sogn: Borris. FAR: ? Christensen Christen Feldbereders søn.
BEDSTEFAR: Christen Feldbereder, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die begrov ieg Christen Feldberæders søns barn j lille Pige nafnlig Barbara.
NOTITS: Enten hjemmedøbt eller ikke døbt i Borris eller Faster. Christen Feldbereders søn ellers ikke set fx som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6145 1711.06.10 ? Peder Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
MAND: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 begrof ieg Peder Syndergrds kone.
NOTITS: Peder Søndergaard ses i Markbogen 1683 i Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6146 1711.06.21 El Fonager, Fonager, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 begrov ieg El fonagger.
LINK: Affotografering.

Nr. 6147 1711.07.05 Christen Larsen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1707.11.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Julj begrov ieg Las Syndershous søn Christ_.
Dåb nr. 2091
LINK: Affotografering.

Nr. 6148 1711.08.16 Villads Jensen, Kirken- Ved, sogn: Borris, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Jens Villadsen. MOR: ? Jens Villadsens kone.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 16} begrov ieg Jens Villatzøns søn Villatz som var druchnet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6149 1711.08.23 Maren Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.06.07. FAR: Niels Meldgaard. MOR: ? Niels Meldgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 aug begrof ieg Niels Mællgaard j Hioptarp hds datter {Maren}.
Dåb nr. 2158
LINK: Affotografering.

Nr. 6150 1711.08.30 ? Thomas Gaasdals mor, Gaasdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
SØN: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 aug: begrof ieg thomas gaasdals Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6151 1711.08.30 Laust Justesen, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 aug:} begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6152 1711.09.13 Mette Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1711.08.16. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 13 septembr} begrof Jeg Christen {Knudsen} Krogs barn {Mette}.
Dåb nr. 2164
LINK: Affotografering.

Nr. 6153 1711.10.07 ? Poul Hannerups mor, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660cc-.
SØN: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begrafu Jeg Povel Hannerups Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6154 1712.05.11 Niels Boltrup Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1712.04.17. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Maji begrafu Jeg Jacob Lindvigs lelle barn Niels boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har kun Niels. Kirkedåb 8 uger efter hjemmedåb.
Dåb nr. 2175
LINK: Affotografering.

Nr. 6155 1712.05.25 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1712.05.20. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed.
Dåb nr. 2179
LINK: Affotografering.

Nr. 6156 1712.06.12 Christen Elkær, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1690cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
NOTITS: Formodes at komme fra Elkær i Skarrild sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6157 1712.08.21 Jesper Christensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1712.04.30. FAR: Christen Michelsen Hannerup. MOR: Karen Jeppesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 begrafu Jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper.
NOTITS: Fire måneder, første barn.
Dåb nr. 2176
LINK: Affotografering.

Nr. 6158 1712.10.19 Mads Vestergaard den Gamle, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 octbr begrafu jeg Gl. Matz Vestergaard i Debelmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6159 1712.11.01 Johanne Olufsdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1712.09.25. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.
PRÆST: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrafu Hr. Lambret Olluf debelmoesis datter {Johanne}.
NOTITS: Een måned gammel.
Dåb nr. 2185
LINK: Affotografering.

Nr. 6160 1712.11.20 Sidsel Pedersdatter Gammel, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Novbr begrafu jeg Gl. Zidsel {Pedersdatter} ved Kirchen.
NOTITS: Pedersdatter fra Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6161 1712.12.04 Jens Thomsen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1702-. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensen Vindelbos kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 begrafu jeg og jordede thomas Vindelboes søn Jens {Thomsen}.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702. En anden søn Jens Thomsen †1707.05.04. Ville betyde han havde to sønner med navn Jens, der begge levede.
LINK: Affotografering.

Nr. 6162 1712.12.27 Eske? Nielsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris.
KONE: ? Eske Nielsen Krogs kone, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 begrof Jeg [Eshe] Krog.
NOTITS: Se selv affotograferingen. Der kunne muligvis stå "Else", "Eshe", uklart. Der findes en Eske Krog. Der er et spørgsmålstegn ved navnet Eske.
LINK: Affotografering.

Nr. 6163 1713.01.01 †1712.12.26 Dødfødt, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: janvarius 1713. d 1ste begrafu Jeg Peder Grønborgs datter som blef Død i det Gl aar .
Dåb nr. 2194
LINK: Affotografering.

Nr. 6164 1713.01.17 ? Pedersen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1701c. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 begrof jeg peder {Eskesen} grønborgs søn som var 12 aar gl:
LINK: Affotografering.

Nr. 6165 1713.02.09 Kirstine Marie Jakobsdatter, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1713.02.01. FAR: Jakob Pedersen Scandrup. MOR: Anne Margrethe Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 febr blev heredsfogdens {Jakob Pedersen Scandrup} datter Kirstine Marie begrafvet.
NOTITS: Kunne være en ældre datter, men da moderen introduceres kort efter 25 marts 1713 er det denne hjemmedøbte og døde datter hun introduceres for. Hjemmedåben er tilføjet i disse sider.
Dåb nr. 1991
LINK: Affotografering.

Nr. 6166 1713.02.23 Christen Jakobsen, Vesterby, sogn: Borris.
KONE: Maren Vesterby, Vesterby, Borris, Maren i introduktion 1704.02.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 febr : begrafu Jeg Christe Jacobs_ af Vesterbye.
LINK: Affotografering.
LINK: Introduktion #5017 1704.02.02.

Nr. 6167 1713.04.09 Jacob Christensen, Helgaard?, sogn: Borris. FAR: Christen Helgaard?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de Aprilis begrof Jeg Crestin [Heilr]grd hds søn Jacob .
NOTITS: Faderens efternavn uklart, dåb ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6168 1713.04.27 Christen Feldbereder Feldbereder, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 blef Cristen fæld[bræde] begraven.
NOTITS: Udskrift vanskelig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6169 1713.05.21 †1713.05.18 Niels Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1713.04.13. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Maji begrafu Jeg Jacob Lindivs Søn Niels som var hiemldøbt shiertorsdag og døde førend dend kom i kirche til daabs Confirmation. var 5 ugger og nogle timer .
NOTITS: Skærstorsdag 1713 var den 13 april + fem uger er den 18 maj, som må være dødsdatoen.
Dåb nr. 2203
LINK: Affotografering.

Nr. 6170 1713.06.06 Elle Jensdatter, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Junnie d 6 begrafu Jeg Elle Jensdatter Klochmoese.
LINK: Affotografering.

Nr. 6171 1713.08.18 Christen Nielsen Seerup, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris, SAND ALDER: 54.01 (å.m), DØBT: 1659.07.29.
KONE: Kirsten Jensdatter Hviid, Tarp (Præstegaarden), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Augustus d 18 begrof ieg Slg Hr Christen {Nielsen} Seerup.
NOTITS: Døbt i Ribe Domkirke 29. juli 1659.
LINK: Affotografering.

Nr. 6172 1714.01.07 †1713.12.30 Maren Christensdatter, Fasterkær, sogn: Faster.
SØN: Christen Sørensen, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de Janv begruv Jeg Chresten Søfrensens Moder Maren Chrestensdatter som var død j den Gl aar.
NOTITS: Dødsdatoen er sat til en sandsynlig dato i det gamle år 1713.
LINK: Affotografering.

Nr. 6173 1714.01.29 †1714.01.25 Navnløs, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.01.25. FAR: Jakob Pedersen Schandrup. MOR: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Janv døbte jeg Herritzfogeden Jacob {Pedersen} Scandrup hds datter Kierstine Margrete hiemme j huset som var fød samme Morgen. Den anden tvilling døde Nafnløs og blev begraven d 29 Ejusd.
NOTITS: Levede vel kun få timer.
Dåb nr. 2217
LINK: Affotografering.

Nr. 6174 1714.03.29 †1714.03.25 Niels Pedersen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1714.03.25. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
DØDSÅRSAG: vanskabt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Marti døbte jeg hieme j huset Peder {Eskesen} Grønborgs Søn Niels som var heel Vanshabt. Gud bevare enhuer Erlig Moder for at føde sadan et barn. d. 29. Marti, begrof ieg ovenmælde spede barn - Gud være ære, som dend forløste.
NOTITS: Død snart efter fødsel.
Dåb nr. 2221
LINK: Affotografering.

Nr. 6175 1714.04.07 Maren Hestlund, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen d 7d i april begrou jeg Maren Hæstlund.
NOTITS: Ikke identificeret. En Mette Hestlund ses i mandtallet 1705 i Slikdal i Borris og bor ved Giøde Jensen Slikdal. Maren Hestlund har i 1711 en datter Else (Hestlund).
LINK: Affotografering.

Nr. 6176 1714.04.08 Kirsten Krog Gammel, Borris- Krog, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 April begrov jeg Gl: Kirsten Krog.
NOTITS: Ikke identificeret. Unge Kirsten Krog er Kirsten Eskesdatter *1685cc †1725 Borriskrog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6177 1714.04.10 Barbara, Tarp, sogn: Borris.
MAND: Christen Tarp, Tarp, Borris, †1714-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 april begrov ieg Christen Tarpis Enke Barbara.
NOTITS: I Tarp er Christen Feldbereder †1713 den eneste kandidat, men han eller hans døtre kaldes altid Felbereder i kirkebogen. Der kan eventuelt eksistere en Christen Tarp der ikke bor i Tarp, men ingen er set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6178 1714.04.22 Mette Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1712.06.26. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: samme dag {d 22 April} begrofu Jeg Christen {Knudsen} Krogs datter Mette.
Dåb nr. 2182
LINK: Affotografering.

Nr. 6179 1714.09.05 ? Fattig-Kvinde, , sogn: Borris.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 5te Septemb begrafu ieg dend fattige qvinde der druchnede j borris=Aae .
NOTITS: Skjern Å er altså blevet kaldt Borris Å dengang.
LINK: Affotografering.

Nr. 6180 1714.10.25 An Winter?, Debbelmose, sogn: Borris.
SVIGERSØN: Jens Debbelmose, Debbelmose, Borris
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Octobr blef An [Winter] Jens Deblenmosis sui=moder begraven af Hr Lambert {Andersen Guldager}., [d.....] var j {S...}
LINK: Affotografering.

Nr. 6181 1714.11.04 Jens Clemmensen, Hjoptarp, sogn: Borris.
KONE: Karen Christensdatter, Hjoptarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Novbr: d 4de begrouf Jeg Jens Clemmensøn af Hioptarp.
NOTITS: Han ses i mandtallet 1705 i Hjoptarp
LINK: Affotografering.

Nr. 6182 1714.11.09 Svend Jørgensen Odderskær, Odderskær, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 9de Novbr begrou Jeg Slg Svend Odderschiær
LINK: Affotografering.

Nr. 6183 1714.11.14 Maren Christensdatter, Slikdal, sogn: Borris.
MAND: Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Novbr begrou Jeg giøde {Jensen} Slikdals Hustrue Maren Christensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6184 1715.01.30 Markus Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1713.10.22. FAR: Jens Markussen. MOR: ? Jens Markussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 30., begrov jeg Jens Marcussøns lille søn Marcus.
Dåb nr. 2211
LINK: Affotografering.

Nr. 6185 1715.04.17 ? Laust Sørensen Klokmoses mor, Klokmose, sogn: Faster.
SØN: Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: aprilis d 17 april begrafu Jeg Laust {Sørensen} Klochmosis Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6186 1715.06.16 Mette Nielsdatter, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.07 (å.m), DØBT: 1712.12.07. FAR: Niels Odderskær. MOR: Kirsten Niels Odderskærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Juni begrov jeg Niels Oddershiers datter Mette.
NOTITS: Moderens navn #2290.
Dåb nr. 2189
LINK: Affotografering.

Nr. 6187 1715.06.30 Christen Christensen, Sønderskov, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Juni begrov Jeg Christen Christens_ af Syndershou.
LINK: Affotografering.

Nr. 6188 1715.07.28 Laust Laustsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1715.06.01. FAR: Laust Andersen Holst. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Juli begrov jeg Laust (Andersen) Holstis Søn Laust.
Dåb nr. 2237
LINK: Affotografering.

Nr. 6189 1715.07.28 Dødfødt 1, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1715.07.23. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1994
LINK: Affotografering.

Nr. 6190 1715.07.28 Dødfødt 2, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1715.07.23. FAR: Anders Larsen Sønderskov. MOR: An Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 28 Juli 1715} begrov ieg Anders {Larsen} Syndershous 2de død=føde Sønner.
NOTITS: Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
Dåb nr. 1993
LINK: Affotografering.

Nr. 6191 1715.07.28 Christen Sørensen, Fasterkiær, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag 28 Juli begrov Jeg Christen Søfrens_ af Fasterkiær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6192 1715.10.17 Maren Christensdatter, Vindelbo, sogn: Borris.
MAND: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 octbr blef Anders {Thomsen} Vindelbois Kone Maren {Christensdatter} begraven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6193 1715.10.17 †1715.10.15 Anna Andersdatter, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 11 dage, DØBT: 1715.10.04. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 octbr blef Anders Vindelbois Kone Maren begraven. Samme dag begrov Jeg og hds datter Anna.
NOTITS: Levede 11 dage. Moderen døde i barselsseng #6192.
Dåb nr. 1992
LINK: Affotografering.

Nr. 6194 1715.10.31 Giøde Jensen Slikdal, Slikdal, sogn: Borris.
KONE: Maren Christensdatter, Slikdal, Borris, Død året før †1714.11.14 Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 31 octobr Fest [Omn: Lautorum] begrov Jeg Giøde {Jensen} Slichdall.
LINK: Affotografering.

Nr. 6195 1715.12.22 Eske Christensen, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1715.11.10. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 decembr: begrov Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Esche 6 uger Gl.
Dåb nr. 2243
LINK: Affotografering.

Nr. 6196 1716.02.23 †1716.02.19 Christen Christensen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.02.19. FAR: Christen Lodal. MOR: ? Christen Lodals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 febr : begrov Jeg Christen Loudals lille barn Christen som døde strax dend var fød.
NOTITS: Dødsdato skønnet 4 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2251
LINK: Affotografering.

Nr. 6197 1716.02.23 Jens Jeppesen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1716.01.19. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Samme {d 23 febr :} begrof Jep Gialbæchs søn Jens 4re ugger gammel .
Dåb nr. 2248
LINK: Affotografering.

Nr. 6198 1716.03.02 Mette Christensdatter Uglbjerg, Annexgaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 89.05 (å.m), 89 år 5 m. 2 uger, DØBT: 1626.09.19.
MAND: Peder Nielsen, Uglbjerg, Dejbjerg, *1616c †1674c.
SØN: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de Martii begrof Jeg Morten {Pedersen} Prstgrds Moder Met Ugelberg , som var 90 aar Ringer 6 Maaneder 2 ugger og 3 dage .
NOTITS: Uglbjerg er et sted i Dejbjerg sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 5994 1716.04.01 Navnløs, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1716.04.01. FAR: Erik Christensen. MOR: Maren Koch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra moderens halshugning: ' NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .'}
NOTITS: Datoen er arbitrær lagt tre måneder før moderens halshugning.
Dåb nr. 1990
LINK: Affotograferet.

Nr. 6199 1716.04.05 Peder, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5te April begrof Jeg Peder [S...l] .
NOTITS: Kan eventuelt være i Faster sogn. Efternavnet ser ud til at være 5 bogstaver.
LINK: Affotografering.

Nr. 6200 1716.04.09 Thomas Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de April begrafu Jeg thomas {Christensen} paarup .
NOTITS: Christensen ses i skifte Lundenæs #39, hvor han i 1722 skrives af Faster Præstegaard. I februar 1715 ses han stadig på Fastergaard, hvor han var forvalter efter Peder Christensen Paarup. Thomas Paarus skiftedato (skiftet ikke bevaret) 18 april 1716.
LINK: Skifte Lundenæs #39.
LINK: Affotografering.

Nr. 6201 1716.06.14 Maren Thomasdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1715.05.30. FAR: Thomas Pedersen Gaasdal. MOR: Mette Christensdatter Feldbereder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 begrou Jeg thomas {Pedersen} gosdals lille Datter {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2236
LINK: Affotografering.

Nr. 6202 1716.06.21 Jakob Nielsen, Aas, sogn: Faster, SAND ALDER: 9.05 (å.m), DØBT: 1707.01.07. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Junij begrof Jeg Niels Jacobsens Søn Jacob .
Dåb nr. 2069
LINK: Affotografering.

Nr. 6203 1716.07.30 Maren Koch, Tingsted, sogn: Bølling.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB d 30 Julij fuldte jeg Maren Koch til Rætterstædet , som blef hals huggen paa bølling Herredt fordj hun hafde myrdet sit barn j det hun hafde kast dend for Svien .
LINK: Barnets fødsel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6204 1716.11.08 Kirsten Poulsdatter, Hannerup, sogn: Faster, 6 m., DØBT: 1716.05.08. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {8 Nov} begrof Jeg Poul hannerups datter Kirsten 6 maaneder gammel .
Dåb nr. 2258
LINK: Affotografering.

Nr. 6205 1717.01.14 Christen Bødiker, , sogn: Borris.
KONE: Maren Nielsdatter, Borris, †1717.08.22 .
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Præstegaarden, Bølling, Stedfortræder for Peder Stauning i Borris.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaarden), Borris, Else Jensdatter Grejs begraves således den 14 januar 1717 i Grejs, hun havde været gift med præst i Grejs Jørgen Pedersen Stauning, der var Peder Pedersen Staunings bror. Skiftet efter Else dateret 7. februar 1717.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Janv: blev slg Christen Bødiher begravet, ofuer ham predichede Hr. Lampret {Lambert Andersen Guldager præst i Bølling} , saasom ieg {præst i Borris og Faster sogne Peder Pedersen Stauning} var til begravelse i Greis prstgrd .
NOTITS: Christen Bødker nævnes i juni (datter) og august (konen) 1710 i fadderlisterne.
LINK: Brejl: Præster i Stauning sogn.
LINK: Wiberg-net præst Jørgen Pedersen Stauning i Grejs sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6206 1717.02.03 Niels Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 16c, 16, DØBT: 1700c. FAR: Jens Houlisen, Bølling. MOR: Katarina Nielsdatter, Bølling.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hannerup, Hannerup (Præstgaard), Faster, Niels Jensen døde ved Peder Nielsen Præstgaard, som er bror til hans mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 febr begrof ieg Jens Houlisens søn Niels, som døde hos Peder Hannerup 16 aar Gl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6207 1717.02.24 Eske? Pedersen, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 8.00 (å.m), 8 år, DØBT: 1709.02.27. FAR: Peder Gravel. MOR: ? Peder Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 febr begrou jeg Peder grauilds Søn {Eske?} [Otte?] aar gammel .
NOTITS: Navn ikke sikker, men sandsynlig.
Dåb nr. 2117
LINK: Affotografering.

Nr. 6208 1717.02.28 Johanne Ovesdatter, , sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 febr begrou Jeg Johanne Ovesdatter .
NOTITS: Navnet ellers ikke set. Christen Ovesen ses i Faster 1704. Derfor er Faster sogn antaget, men det kan være Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6209 1717.03.07 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1717.03.04. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begrou Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds barn som var død fød j hannerup 1 Søn.
Dåb nr. 2276
LINK: Affotografering.

Nr. 6210 1717.03.14 Mads Nielsen, Debbelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1715.08.21. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 14 Martii} begrof Jeg Niels MatzSøn j debelmos hans Søn Matz 1½ aar gammel ,
Dåb nr. 2241
LINK: Affotografering.

Nr. 6211 1717.03.20 Maren Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris.
MAND: Peder Graversen, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Martii begrou Jeg Peder graversøn Hustrue Maren Jensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6212 1717.04.04 Christen Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 å 6 m., DØBT: 1713.06.18. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de begrou Jeg Christen Nygaards Søn Christen 3½ aar Gl:
Dåb nr. 2207
LINK: Affotografering.

Nr. 6213 1717.04.18 Anne Marie Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 8 m., DØBT: 1716.08.12. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 18 April} begrou ieg Christen {Jepsen} Nygaards datter {Anne Marie Christensdatter} otte maaneder Gl .
Dåb nr. 2262
LINK: Affotografering.

Nr. 6214 1717.05.09 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m., DØBT: 1716.11.08. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de begrou Jeg Jørgen Hellgrds datter {Kirsten Jørgensdatter} 6 Maaneder gammel .
Dåb nr. 2267
LINK: Affotografering.

Nr. 6215 1717.05.30 Karen Christensdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris.
MAND: Jens Clemmensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, †1714.11.04 Hjoptarp.
SØN: Niels Jensen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Maji introducered Jeg Niels Mælgaards Kone j hjoptarp. Noch begrou hans Moder Karen Christensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6216 1717.06.13 Anne Nielsdatter, Gjaldbæk, sogn: Borris.
MAND: Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk, Borris, †1711.02.20 Gjaldbæk.
SØN: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 13 Junii} begrou Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Moder An Nielsdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6217 1717.07.11 Peder Nielsen, Hjoptarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1717.04.18. FAR: Niels Jensen Meldgaard Hjoptarp. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Juliij begrou Jeg Niels {Jensen} Meldgaard Søn {Peder Nielsen} 12 ugger gammel.
NOTITS: Moderen Karen Christensdatter †1717.05.30 Meldgaard i barselsseng.
Dåb nr. 2280
LINK: Affotografering.

Nr. 6218 1717.08.22 Maren Nielsdatter, , sogn: Borris.
MAND: Christen Bødker, Borris, †1717.01.14.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Aug begrou jeg slg Christen Bødichers enche Maren Nielsdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6219 1717.09.09 Kirsten? Pedersdatter, Skobæk, sogn: Borris.
MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk, Skobæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de begrof Jeg Clemmend {Bertelsen} shobæchs Kone {Kirsten? Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.

Nr. 6220 1717.10.13 ? Jens Markussens kones mor, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1627c.
DAT: ? Jens Markussens kone, Hannerup, Faster
SVIGERSØN: Jens Markussen, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Octobr begrou Jeg Jens Marcussen i Hannerup hds Hustrues [Moder] 90 aar gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6221 1717.10.24 Jakob Skovbjerg, Dalager, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Octbr} begrov jeg Slg Jacob Scoubierg af Dalagger, som døde meget fattig.
NOTITS: Skovbjerg er et sted i Sønder Felding. Han er nævnt 1706 og 1709 i Borris kirkebog, og har en datter Mette Jakobsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6222 1717.12.05 ? Jens Christensen Stiers mor, Stier, sogn: Borris.
SØN: Jens Christensen Stier, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 December begrou Jeg Jens {Christensen} stiers Moder .
NOTITS: "Moder" er meget svagt læsbart. Hun må være der i mandtallet 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6223 1717.12.12 An Justesdatter, Sønderskov, sogn: Borris.
MAND: Christen Olufsen, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 decembr begrou Jeg An Justisdatter Christen Ollufsøns kone af Synderskou .
LINK: Affotografering.

Nr. 6224 1718.01.15 †178.01.12 Peder Jakobsen, , sogn: Borris.
NÆVNT Nr. 1: Oberst Lothig
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Janvarii begrou Jeg en fremmit Chargeant nafnlig Peder Jacobsøn under Oberste Lothigs regiment , som var druchnet j borris Aae {Skjern Aa} d 12 Janvarii .
LINK: Affotografering.

Nr. 6225 1718.01.23 Jakob Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1717.12.05. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Janv begrof jeg Olluf {Jakobsen} Debelmosis Søn Jacob 6 ugger Gl:
Dåb nr. 2291
LINK: Affotografering.

Nr. 6226 1718.02.11 Knud Christensen, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1718.02.06. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr: begrou Jeg Christen {Knudsen} Krogs Søn Knud 2 dage gammel .
Dåb nr. 1989
LINK: Affotografering.

Nr. 6227 1718.04.06 Abelone Niels Tarps kone, Tarp, sogn: Borris.
MAND: Niels Tarp, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d 6 April begrou Jeg Niels tarpis Hustrue Appollone .
LINK: Affotografering.

Nr. 6228 1718.04.07 Else, , sogn: Borris.
MAND: Jens Huusmand, Borris, Uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 7 April begrou Jeg Else Jens Huus Mds hustrue .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6229 1718.04.14 Jep Gravel, Gravel, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: torsdagen d 14 April begrou Jeg Jep Grauild .
NOTITS: Kun nævnt een gang før i 1707 som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6230 1718.04.24 Kirsten Bertelsdatter, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1670cc.
BROR: Clemmen Bertelsen, Skobæk, Borris
FAR: Bertel Clemmensen Humble, Borris, Degn i Borris 1664 - 1699.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 April begrou Jeg Kirsten ber{....}datter af Scobæk .
NOTITS: Et stykke af kirkebogssiden mangler. Kirsten og Clemmen er børn af degnen 1664-99 i Borris Bertel Clemmensen Humble
LINK: #13. Skifte Bølling Gejstlig: Bertel Clemmensen Humble.
LINK: Affotografering.

Nr. 6231 1718.05.18 Niels Pedersen Præstgaard, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1660cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Maji begrou Jeg Niels {Pedersen} prstgrd j Hannerup .
LINK: Affotografering.

Nr. 6232 1718.05.22 Niels 1 Nielsen, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1718.05.13. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Maji begrou Jeg Niels {Thomsen} Slichdals tvillinger {Niels 1} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn. Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2298
LINK: Affotografering.

Nr. 6233 1718.05.22 Niels 2 Nielsen, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1718.05.13. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Maji begrou Jeg Niels {Thomsen} Slichdals tvillinger {Niels 2} s ej komb i Kirche .
NOTITS: En uge gammel. To tvillingssønner af samme navn. Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2299
LINK: Affotografering.

Nr. 6234 1718.05.26 Christen Larsen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.04.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov . MOR: ? Lars Jensens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {d 26 Maji} begrou Jeg Las {Jensen} Syndershous Søn {Christen} 2 aar Gl:
Dåb nr. 2256
LINK: Affotografering.

Nr. 6235 1718.06.01 Maren, Tarp (Vesterby), sogn: Borris.
MAND: Christen Jakobsen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste Junius begrou Jeg Christen {Jakobsen} Væsterbys Hustrue Maren .
LINK: Affotografering.

Nr. 6236 1718.07.17 Maren Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1718.05.01. FAR: Jens Lysgaard, Klokmose, Faster. MOR: Kirsten Andersdatter.
MOR- FAR: Anders Lauridsen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Julij begrou Kirsten {Andersdatter} Anders {Lauridsen} debelmosis datter hendes barn Maren som var aflit ved Jens Lysgaard , og var barnet 11 ugger gl:
NOTITS: Kirsten Andersdatter havde været tjenestepige ved Jens Lysgaard i Klokmose i Faster sogn. Hun var kun 14 år gammel.
Dåb nr. 2296
LINK: Affotografering.

Nr. 6237 1718.07.31 Karen Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1718.06.26. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 31 julii} begrou Jeg Niels {Jensen Meldgaar} Hioptarps datter femb ugger Gl:
NOTITS: Niels Jensen kaldes her Hjoptarp men oftest Meldgaard, som ligger i Hjoptarp.
Dåb nr. 2300
LINK: Affotografering.

Nr. 6238 1718.08.07 Margrethe Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.09.27. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de Augustus begrou Jeg Nielß {Thomsen} Slikdals datter {Margrethe} næsten 2 Aar Gl.
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2265
LINK: Affotografering.

Nr. 6239 1718.10.30 Mette Pedersdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 octbr begrou Jeg Mette {Pedersdatter} ved Kirchen.
NOTITS: 1705 fattig.
LINK: Ses i Mandtallet 1705 ved Kirken.
LINK: Affotografering.

Nr. 6240 1718.11.06 Anders Debelmose, Skobæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Nov: begrof Jeg Anders debelmos af Shobæch .
NOTITS: Ikke klart om dette er Anders Lauridsen førhen af Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6241 1719.04.26 Oluf Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris.
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen Præstgaard, Annexgaarden, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 April begrou Jeg Olluf gialdbeg som døde hos Morten prstgrd .
NOTITS: Formodentlig ung født lige før kirkebogen begynder 1702
LINK: Affotografering.

Nr. 6242 1719.05.14 Niels Nielsen, Hannerup, sogn: Faster, DØBT: 1718.12.27. FAR: Niels Jensen Tømmermand Soldat. MOR: Inger Nielsdatter Huuskone.
NÆVNT Nr. 1: An Huuskone, Moderen Inger Nielsdatters mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Majus begrof ieg An huuskone som er Niels Tømmermad Soldat hans hustrue, hends lille Søn Nielß 20 ugger gammel.
NOTITS: Forkert formuleret i original. Det er An Huuskones datter Inger Nielsdatter der er moderen og er gift i Bølling men i december 1718 bor ved Poul Hannerup i Faster. Ved begravelsen bor hun stadig ved Poul Hannerup. De tyve uger er optalt efter kalenderen.
Dåb nr. 2307
LINK: Affotografering.

Nr. 6243 1719.05.18 Dorthea Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1718.05.08. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Maius begrof ieg Peder {Nielsen} Mælgrd j Hannerup hans datter {Dorthea} j aar Gl.
Dåb nr. 2297
LINK: Affotografering.

Nr. 6244 1719.06.03 Mette Nielsdatter, Slumstrup, sogn: Sædding.
MAND: Jens Poulsen Skanderup, Slumstrup, Sædding
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die Junius begrou Jeg Jens Poulsens {Skanderups} kone Mette Nielsdatter paa Slumpstrup {i Sædding sogn} .
NOTITS: Faster kirkebog men herregården Slumstrup ligger i Sædding sogn. Jens Poulsen har som det jævnligt ses opnået frit præstevalg og har vel ikke kunnet med præsten i Sædding.
LINK: Nygaards Sedler navnet Mette Nielsdatter.
LINK: Se også Nørre Karstoft i Skarrild sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6245 1719.07.26 Dødfødt, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Thomas Tarp. MOR: ? Thomas Tarps kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Julii begrof ieg thomas tarpis Søn, som blef død fød d 22 Jui tilforn og var vanfør . Gud Være Ære [der] forløste dend .
Dåb nr. 2319
LINK: Affotografering.

Nr. 6246 1719.11.25 Navnløs, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Mads Sønderskov. MOR: ? Mads Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Nov: begrou Jeg Matz Syndershous barn .
NOTITS: Ikke identificeret. Kan være et udøbt eller dødfødt barn, der er ikke set en dåb i tiden før denne begravelse, hvis hjemmedøbt eller døbt angiver præsten Peder Stauning dette i næsten alle tilfælde. Uklar om det er Mads Christensen Rahbek Sønderskov ses 1728-42 i Sønderskov.
LINK: Affotografering.

Nr. 6247 1719.12.03 †1719.12.03 ? Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 3 dage, DØBT: 1719.10.23. FAR: Niels Jensen Meldgaard. MOR: ? Niels Jensen Meldgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 dec: Niels {Jensen} Mælgaard j hioptarp hans datter begraven 4 ugger og 3 dage Gl:
NOTITS: Alderen er for lille, ville give født 31 november 1719 (forudsat død tre dage før begravelsen), men hun er døbt 8 dage før.
Dåb nr. 2323
LINK: Affotografering.

Nr. 6248 1719.12.21 Anne Margrethe Larsdatter, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1719.02.02. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 dec : begrof Jeg Las {Jensen} Syndershous datter An Margrete [næsten] et aar Gl.
Dåb nr. 2309
LINK: Affotografering.

Nr. 6249 1720.01.14 Niels Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1719.07.18. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Janv. begrou Jeg Niels {Nielsen} gialdbegs lille Søn Niels næsten 6 maaneder gammel .
Dåb nr. 2318
LINK: Affotografering.

Nr. 6250 1720.02.09 Elle, Sønderby, sogn: Borris.
MAND: Michel Jochumsen Købke, Vorgod, †1719.02.20 Vorgod
DATTER: Birgitte Michelsdatter, Sønderby, Borris
SVIGER- SØN: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de febr: begrou Jeg Knud {Jensen} Synderbys hustrues {Birgitte Michelsdatter} Moder {Elle} som var Michel {Jochumsen Købke} degns Kone af Vorgoed .
NOTITS: Elle flyttede efter mandens død til datteren i Borris.
LINK: Knud Jensen i Sønderby i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6251 1720.03.23 Elles Simonsdatter, Debelmose, sogn: Borris.
DATTER: Kirsten Nielsdatter, Debelmose, Borris
SVIGER- SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 Martji fest Annun[ct] Mariæ begrofu Jeg Christen {Pedersen} degns Kones {Kirsten Nielsdatter} Moder Elletz Simonsdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6252 1720.03.23 Anne Nielsdatter, Busk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 23 Martji begrofu Jeg} An Nielsdatter Busk.
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6253 1720.07.21 Gravers Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 6.06 (å.m), 6 år, DØBT: 1714.01.14. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose. MOR: ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Julius d 21 Dom 8 p Trinit . blef Olluf debelmoes Søn Graues begraven 6 aar Gl.
Dåb nr. 2215
LINK: Affotografering.

Nr. 6254 1720.07.21 Niels Madsen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 38 uger, DØBT: 1719.11.02. FAR: Mads Nielsen Tarp. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {Julius d 21 Dom 8 p Trinit} Matz {Nielsen} tarpis Søn Niels ligeledis begraves 38 uger gammel.
Dåb nr. 2322
LINK: Affotografering.

Nr. 6255 1720.07.28 Jens Nielsen Agger, Agger, sogn: Borris, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1660-.
KONE: Maren, Agger, Borris, Ses 1704 og 1708.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {....} rof Jeg Sl: Jens Agger .
NOTITS: Hans ses i Markbogen 1683 og Mandtallet 1705. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er afrevet af siden.
LINK: Affotografering.

Nr. 6256 1720.07.28 Niels Pedersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1720.03.06. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {.....} Peder Mælgrds Søn j Han{....} {....} {Niels} {....} Maaneder Gl :
NOTITS: Navn Niels fra dåben. Dato 28. juli er lagt efter den 21 juli og før august, datoen er udrevet af siden.
LINK: Affotografering.

Nr. 6257 1720.08.17 Niels Olufsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1720.08.13. FAR: Oluf Justesen Skomager. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Aug: begrou jeg samme Olluf {Justesen} Skoemager søn {Niels} .
NOTITS: Navnet Niels fra hjemmedåben.
Dåb nr. 2336
LINK: Affotografering.

Nr. 6258 1720.08.18 Lucie, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 30c, 30, DØBT: 1690c.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: [samme] dag {18 Aug} begrofu Jeg Lucie Las Syn{dershous} [....] j Pige paa 30 Aar .
NOTITS: Hun siges i dåb 15. august 1717 at være søster til Anders Larsen Sønderskov. Ikke afklaret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6259 1720.10.20 Anne Nielsdatter, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.07 (å.m), 5 år, DØBT: 1716.03.25. FAR: Niels Thomasen Grønborg. MOR: ? Niels Thomassens kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {? d 20 octbr} er Niels {Thomassen} Grønborgs datter {Anne} begraven 5 aar Gl:
NOTITS: Navnet Anne fra dåben. Ikke læsbart i kirkebogen under døde.
Dåb nr. 2254
LINK: Affotografering.

Nr. 6260 1720.11.14 †1720.11.10 Christen Jensen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 13 dage, DØBT: 1720.11.10. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 nov. begrofu Jeg Jens {Jakobsen} Holvigs Søn Christen 13 dage gammel.
Dåb nr. 2344
LINK: Affotografering.

Nr. 6261 1720.11.17 Anders Christensen Astrup, Astrup, sogn: Faster.
KONE: Maren Jespersdatter, Astrup, Borris
DØDSÅRSAG: slagtilfælde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 nov d 25 p: trinit begrofu Jeg Sl: Anders {Christensen} Astrup han døde meget hastig af et slag efter j thimes forløb .
LINK: Affotografering.

Nr. 6262 1720.11.17 Karen Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1719.06.07. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 17 nov d 25 p: trinit} j borris begr{..} ieg Niels Slichdals datter Karen halfanden aar gammel .
NOTITS: Thomsen se #2443.
Dåb nr. 2314
LINK: Affotografering.

Nr. 6263 1720.12.15 Gravers Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1720.11.27. FAR: Jens Markussen, Hannerup, Faster. MOR: Inger Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 15 Decembr Dom 3ta adv:} begraven Inger Grauersdatter Uægte Søn {Gravers} 14 dage .
NOTITS: Inger Graversdatter er datter af Gravers Pedersen og Maren i Debelmose i Borris.
Dåb nr. 2340
LINK: Affotografering.

Nr. 6264 1721.01.01 †1720.12.30 Dødfødt, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1720.12.30. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste Janvariis} begrofu Jeg {Markussen} Gialdbechs Søn fød i afvigte aar d 30 december og fremkomb til Verden uden Lif {Dødfødt} .
Dåb nr. 2342
LINK: Affotografering.

Nr. 6265 1722.02.10 Christen Langelund Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1720.08c. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 febr blef Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Søn Christen Langelund begraven som var halfanden aar Gl:
Dåb nr. 2335
LINK: Affotografering.

Nr. 6266 1722.02.15 Michel Jensen, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1721.11.30c. FAR: Jens Christensen Stier. MOR: Bodil Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 febr blef Jens {Christensen} Stiers søn Michel begraven 11 ugger Gl.
Dåb nr. 2345
LINK: Affotografering.

Nr. 6267 1722.04.02 Jens Pedersen Vium Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 42cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Anne Nielsdatter, Moesgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den Aprilis som var shærstorsdat begr{...} ieg Salig Jens {Pedersen Vium} Moesgaard .
LINK: Affotografering.

Nr. 6268 1722.04.06 Karen Jespersdatter, Hannerup, sogn: Faster.
MAND: Christen Michelsen Hannerup, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 April fer: 2da pasch: beg{...} Christen {Michelsen} hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesnperd : .
NOTITS: Denne tekst mangler lidt i venstre side af bladet, hvor et kort ord ikke delvis mangler. Linjen før er "Christen Hannerups hustru[e/s] {...} Karen Jesperd:" - nu hedder Christen Hannerups kone virkelig Karen Jespersdatter, så hun antages her død. Men hvis der står hustrues endende på s kan meningen have været en anden. Men Christen Hannerups kone hedder alligevel Karen Jespersdatter. De blev trolovet 1712.02.28 i Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6269 1722.04.19 Lars Larsen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1722.04.07. FAR: Lars Larsen Gaasdal. MOR: Inger Jakobsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Just Frederik Hammerich, Præstegaarden, Skjern, Stedfortræder, sognerpæst i Skjern.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 April blef {Las} {Larsen} Gaasdals søn Las 8 dage Gl. begraven af ærværdige Hr. Just {Frederik Hammerich} saasom ieg var syg.
NOTITS: Præsten Peder Pedersen Stauning nævner her at han er syg. Han er meget syg for der er kun et linje mere i kirkebogen af ham, så er det slut. Han døde en uge efter denne indførsel omkring den 27. april for skiftet er den 27. maj 1722 normalt en måned efter.
Dåb nr. 2353
LINK: Affotografering.

Nr. 6270 1722.04.27 Peder Pedersen Stauning, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris, SAND ALDER: 47c, DØBT: 1675c.
KONE: Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: ud fra at han skriver sig syg i kirkebogen #6269 den 19 april 1722 og skiftet 27 maj 1722: 'Omkring den 27 april 1722 blev sognepræst i Borris og Faster Hr. Peder Pedersen Stauning begravet.'}
NOTITS: Sophie Christensdatter Møborg er hans 2. kone. Hans alder skønnet ud fra, at han blev student i Kolding 1693. Han er født omkring 1675c og er dermed født i Stauning, hvor hans far Peder Jørgensen Jelling var præst 1659-84 og gift med Anne Pedersdatter Hegelund. Peder Pedersen Staunings kirkebog for Borris og Faster sogne 1702-22 er meget nøjagtig, dette kan ikke siges om hans efterfølger. Men hans skrift er møgsvær at læse.
LINK: Skiftet Bølling gejstlig #34 - 27 maj 1722.
LINK: Erik Brejl: Stauning præster.

Nr. 6300 1724.04.18 Jens Giødesen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1675cc.
KONE: ? Christensdatter?, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1724 Ditto {d 18 April} begrov Jens Giødesen i Gaasdal .
LINK: Affotografering.

Nr. 6301 1724.07.23 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23. {Julij} begrov Inger Jacobsd: Gaasdall -
NOTITS: Dette er en ældre Inger Jakobsdatter. Der findes samtidig en yngre Inger Jakobsdatter *1688-, som bliver gift i 1709 med Lars Larsen og dør 1756 i Gaasdal. Den yngre formodes opnævnt efter den ældre. Den ældre, der dør her, kan være mor til Jakob Christensen, der nævnes 1683 men er død før 1702, da kirkebogen begynder.
LINK: Affotografering.

Nr. 5992 1724.07.26 Mette Nielsdatter, Brunbjerg, sogn: Assing, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1724.07.14. FAR: Niels Lauridsen. MOR: ? Niels Lauridsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1724 d : 30 {Julij} introd : Niels Lauridsens hustrue paa Brunbierg, og samme dag, begrov deris datter Mette, som er hiemmedøbt —'}
NOTITS: Skønnet død 4 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2382
LINK: Affotografering.

Nr. 6302 1724.10.21 Abelone Madsdatter, Hannerup?, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 . {Oct:} begrov Apelone Madsdatter af [Handrup?] .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6303 1724.11.08 Christen Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 44+, DØBT: 1680c-.
KONE: Mette Sørensdatter Gosvig, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 8 Nov: begrov Christen Jensen {Gosvig} develmose .
NOTITS: Han ses i Mandtallet 1705, gift 1704 muligvis anden gang med Mette Sørensdatter Gosvig. Drev vel gården Gosvig, der regnes til Debelmose eller til Tarp i Borris.
LINK: Christen Jensen Gosvig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6304 1724.11.08 Morten Pedersen Præstgaard, Præstgaard, sogn: Faster.
KONE: Kirsten Christensdatter Sønderskov, Præstgaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 8 Oct :} begrov Morten Peders_ i Faster Præstgaard —
LINK: Affotografering.

Nr. 6305 1724.11.26 Christen Christensen, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: ? Christen Christensens kone, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 26 . begrov Christen Christens_ develmose .
NOTITS: Får søn 1707, også Christen Christensen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6306 1724.12.06 Thomas Jensen Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1655c-.
KONE: ? Thomas Jensen Vindelbos kone, Vindelbo, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Dec: begrov Thomas {Jensen} Vindelboe .
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Vindelbo.
LINK: Thomas Jensen Vindelbo.
LINK: Affotografering.

Nr. 6307 1724.12.17 Anders Nielsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1724.11.26. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17. begrov Niels Meldgaards Søn Anders {Nielsen}
NOTITS: Har kun været nogle uger gammel.
Dåb nr. 2385
LINK: Affotografering.

Nr. 6308 1725.01.21 Dødfødt, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Christensen Rindum. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {d : 12 .} begrov ieg Jens Christensen {Rindum} hvolvigs død fødder barn .
LINK: Affotografering.

Nr. 6309 1725.03.11 ? Fattig Mand, Gjaldbæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 11 Martij begrov en fattig fremmit Mand , som døde i Gialdbeck —
LINK: Affotografering.

Nr. 6310 1725.04.15 ? Jørgen Nielsen Skrædders kone, Debelmose, sogn: Borris.
MAND: Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 April begrov Jørgen {Nielsen} Skrædders hustrue .
LINK: Affotografering.

Nr. 6311 1725.04.15 Søren Sørensen, Gosvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 23+, DØBT: 1702-. FAR: Søren Gosvig. MOR: ? Søren Gosvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 15 April} begrov Søren Gosvigs Søn , Søren {Sørensen}
LINK: Affotografering.

Nr. 6312 1725.05.03 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog, sogn: Borris.
MAND: Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 Maij begrov Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Kirsten Eskesdatter} , og hendis daatter Anna —
LINK: Affotografering.

Nr. 6313 1725.05.03 Anne Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1725.04.25. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 Maij begrov Christen {Knudsen} Krogs hustrue {Kirsten Eskesdatter} , og hendis daatter Anna {Christensdatter}
NOTITS: Begravet en uge gammel. Hendes tvillingssøskend Kirsten overlever.
Dåb nr. 2398
LINK: Affotografering.

Nr. 6314 1725.05.04 Peder Mortensen, Præstgaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 19.06 (å.m), DØBT: 1704.11.09. FAR: Morten Pedersen Præstgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1725 d : 4 Maij begrov Morten Præstgaards Søn Peder {Mortensen}
Dåb nr. 2036
LINK: Affotografering.

Nr. 6315 1725.05.04 ? Niels Skjerns mor, Tarp, sogn: Borris.
SØN: Niels Skjern, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4. begrov Niels Skirnis Moder i Tarp —
NOTITS: Niels Skjern kaldtes før Niels Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6316 1725.05.06 Kirsten Christensdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
MAND: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 6. begrov Thomas {Pedersen} Gaadalls hustrue {Kirsten Christensdatter} .
NOTITS: Gift 1724.11.05 i Faster. Hans 2. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6317 1725.05.16 Mette, Brunbjerg, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 16 begrov Mette A[mme?] af bruunbierg .
NOTITS: Amme, hvis m mangler streg over til fordobling. Andre læsarter "Anne" og "Ane".
LINK: Affotografering.

Nr. 6318 1725.05.27 Peder Nielsen, Aagaard, sogn: Borris. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27. {Maji} begrov Niels {Christensen} Aagaards Søn Peder {Nielsen} .
NOTITS: Denne Peder må være født mellem april 1722 og april 1724, da kirkebogen ikke blev født.
LINK: Affotografering.

Nr. 6319 1725.05.27 Christen Hansen, , sogn: Borris. FAR: Hans Skrædder. MOR: ? Hans Skrædders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d: 27. Maji} begrov Hans Skreders Søn Christen {Hansen} .
LINK: Affotografering.

Nr. 6320 1725.05.20 Dødfødt, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1725.05.16. FAR: Hans Jensen. MOR: Dorte Dynesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {27. Maji} pulice absolv: Dorthe Dynisdaatter develmose , som udlagde til barnefadder en Karl af synden nafnl: Hans Jenßen , samme qvindes barn blev dødfød
NOTITS: Dorte er steddatter af Mads Pedersen Vestergaard den Yngre. Datoer skønnet en uge tilbage fra absolveringen.
Dåb nr. 2399
LINK: Affotografering.

Nr. 6321 1725.06.03 Jens Mortensen, Kodbøl- Vester, sogn: Borris, SAND ALDER: 45+, DØBT: 1680c-.
KONE: Johanne Madsdatter, Kodbøl- Vester, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 Junij begrov Jens Mortensen Koodbøll —
LINK: Affotografering.

Nr. 6322 1725.07.11 Karen Pedersdatter, Sønderskov, sogn: Borris. FAR: Peder Sønderskov. MOR: ? Peder Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 11 . {Julij} begrov Peder Synderskovs daatter Kare_
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6323 1725.09.13 Else Nielsdatter, Skravhøj, sogn: Borris.
MAND: Niels Skravhøj, Borris, Antagelse.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Sept: begrov Else Nielsdatter Skrafhøj —
NOTITS: Hun introduceres kort før, skønnet Niels Skravhøjs kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6324 1725.11.05 ? Oluf Pedersen Ejstrups mor, Ejstrup, sogn: Faster.
SØN: Oluf Pedersen Ejstrup, Ejstrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5 Oct: begrov Oluf {Pedersen} Eistrups Moder.
NOTITS: Oluf Ejstrups første datter hedder Kirsten *1717, så moderen kan have heddet Kirsten. Eller også Oluf Pedersens kone Johanne Christensdatters mor hed Kirsten.
LINK: Affotografering.

Nr. 6325 1725.11.18 Anne Jensdatter, Kodbøl- Vester, sogn: Borris. FAR: Jens Mortensen Kodbøl. MOR: Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 24. begrov Jens {Mortensen} Koodbøls daatter Anne {Jensdatter}
NOTITS: Hun er enten født 1702- eller 1722-24.
LINK: Affotografering.

Nr. 6326 1725.12.16 Christen Madsen Fonager, Fonager, sogn: Borris.
KONE: Kirsten Christen Madsen Fonagers kone, Fonager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag begrov Christen Madsen Faanagger
NOTITS: Hans patronym kendes kun fra dette sted.
LINK: Affotografering.

Nr. 6327 1726.02.10 Christen Jensen Gosvig, Gosvig, sogn: Borris.
KONE: Mette Sørensdatter, Gosvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5ta post Epiph : begrov Christen Gaarsvig
NOTITS: Dette Gaarsvig menes at være Gosvig i Tarp i Borris. Christen Jensen Gosvig ses der i mandtallet 1705. Et Gaarsvig eller Gaardsvig ligger lige over sognegrænsen mellem Borris og Sønder Felding sogn. Gaarsvig hører under Sønder Felding.
LINK: Affotografering.

Nr. 6328 1726.02.17 ? Morten Jensen Votkærs kone, Votkær, sogn: Borris.
MAND: Morten Jensen Votkær, Votkær, Borris, †1740.01.01 Votkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 7tuages} begrov Morten {Jensen} Votkærs hustrue .
LINK: Morten Jensen Votkær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6329 1726.04.08 Maren Thomasdatter, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1726.03.31. FAR: Thomas Tarp. MOR: Inger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 8 April begrov Thomas Tarpis daatter Maren {Thmasdatter}
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
Dåb nr. 2417
LINK: Affotografering.

Nr. 6330 1726.04.10 Anne Sophie Olufsdatter, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1726.02.24. FAR: Oluf Justesen Vinter. MOR: Elisabeth Marie Nielsdatter Boltrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10 : begrov Oluf {Justesen}Vinthers daatter Anne Sophie {Olufsdatter}
NOTITS: Begravet syv uger gammel.
Dåb nr. 2413
LINK: Affotografering.

Nr. 6331 1726.05.15 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 18.06 (å.m), DØBT: 1707.12.22. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 {Maij} begrov Niels Madsens daatter i develm : Kirsten
Dåb nr. 2093
LINK: Affotografering.

Nr. 6332 1726.06.23 ? Karen Pedersdatters mor, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 56c+, DØBT: 1670c-.
DATTER: Karen Pedersdatter, Tarp, Borris
SVIGERSØN: Niels Tarp, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den jma à Trin : begrov Niels Tarpis kones {Karen Pedersdatters} Moder
NOTITS: Niels Tarps 2. kone er Karen Pedersdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6333 1726.07.10 Mette Madsdatter, Ahlergaard, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10 Julij begrov Mette Madsdatter i Ahler.
NOTITS: Uklar. En hypotese er, at dette er Mads Christensen Kjærs mor; hun ville så være født 1660cc omkring 66 år gammel. Det er ikke Mads Christensen Kjærs datter Mette Madsdatter *1707 for hun gifter sig 1731 med Jens Christensen Rahbek, der overtager Ahlergaard i 1741.
LINK: Mads Christensen Kjær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6334 1726.08.04 Kirsten Nielsdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1680c-.
MAND: Christen Pedersen Degn, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de Aug : begrov Christen {Pedersen} Degns hustrue {Kirsten Nielsdatter}
LINK: Affotografering.

Nr. 6335 1726.09.01 Margrethe Christensdatter, , sogn: Borris, 7.01, DØBT: 1719.08.13. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Sept : begrov Christen {Pedersen} Degns daatter Magrette ,
Dåb nr. 2320
LINK: Affotografering.

Nr. 6336 1726.09.01 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1726.08.27c. FAR: Mads Jakobsen Dalager. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {d : 1 Sept :} Mads {Jakobsen} Dalaggers Dødføde barn.
Dåb nr. 2422
LINK: Affotografering.

Nr. 6337 1726.09.08 An Niels Kringetofts kone, Kringeltoft, sogn: Borris, SAND ALDER: 56+, DØBT: 1670-.
MAND: Niels Kringeltoft, Kringeltoft, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8. begrov Niels Kringeltoftis Hustrue {An} .
LINK: Affotografering.

Nr. 6338 1726.11.03 Maren Nygaard, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 66c+, DØBT: 1660c-.
SVIGERSØN: Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, Borris
DATTER: Ida Margrethe Christensdatter, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 20 à Trin : begrov Christen {Jepsen} Nygaards Konis {Ida Margrethe Christensdatter} Moder {Maren Nygaard}
LINK: Affotografering.

Nr. 6339 1726.11.06 Niels Kringeltoft, Kringeltoft, sogn: Borris, SAND ALDER: 56+, DØBT: 1670-.
KONE: An Niels Kringeltofts kone, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 6 Nov: begrov Niels Kringeltoft
LINK: Affotografering.

Nr. 6340 1726.11.15 Jens Poulsen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 17.09 (å.m), DØBT: 1709.01.27. FAR: Poul Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Nov: begrov Povl Handerups Søn , Jens
Dåb nr. 2116
LINK: Affotografering.

Nr. 6341 1726.12.18 An Christensdatter Kjær, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 40cc, DØBT: 1686c.
MAND: Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d _ 18 Dec: begrov Jens Jacobsen Hvolvigs hustrue An Christensdatter Kjær .
LINK: Affotografering.

Nr. 6342 1726.12.29 ? Peder Gaasdals mor, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1676c-.
SØN: Peder Gaasdal, Gaasdal- Lille, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 begrov Peder Gaasdalls Moder .
NOTITS: Peder Gaasdal ikke afklaret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6343 1727.01.26 Christen Olufsen, Hannerup, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1727 d: 26 Janv: begrov Christen Olufsen af Handerup —
NOTITS: Navn Christen Olufsen ikke set i Faster, men i Dalager og Sønderskov i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6344 1727.02.02 Jeppe Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 4c, DØBT: 1723c. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1727 Dca 4ta post Epiphan: begrov Christen {Jepsen} Nygaards Søn Jeppe.
NOTITS: Født 1723c i kirkebogshul.
Dåb nr. 2368
LINK: Affotografering.

Nr. 6345 1727.03.05 Dødfødt, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.03.01. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Martij begrov Jens Lysgaards dødføde barn —
Dåb nr. 2426
LINK: Affotografering.

Nr. 6346 1727.04.06 Jens Bertelsen, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1727.03.25. FAR: Bertel Clemmensen Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca: Palm: begrov Bertel {Clemmensen} Skobæks søn, Jens {Bertelsen} .
NOTITS: Begravet to uger gammel.
Dåb nr. 2428
LINK: Affotografering.

Nr. 6347 1727.04.20 ? Hansen Hans Skrædders søn, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1726.07.14. FAR: Hans Skrædder. MOR: ? Hans Skrædders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 April begrov Hans Skrædders Søn
NOTITS: Navn mangler i dåben. Begravet 9 måneder gammel.
Dåb nr. 2420
LINK: Affotografering.

Nr. 6348 1727.05.04 Abelone Christensdatter, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1702-. FAR: Christen Toft. MOR: Anne Christen Tofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4de Maij begrov Christen toftis daatter Apelone .
NOTITS: Abelone er fadder i 1722 #2351.
LINK: Affotografering.

Nr. 6349 1727.05.22 Niels Odderskær, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 38c+, DØBT: 1689cc.
KONE: Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 22 Maij begrov Niels Odderskier
LINK: Affotografering.

Nr. 6350 1727.05.25 ? Nielsdatter Niels Melgaards datter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1727.05.21. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 {Maij} begrov Niels {Jensen} Meldgaards daatter som var hiemdøbt —
NOTITS: Død kort efter fødslen, hjemmedøbt, ikke i kirken.
Dåb nr. 2430
LINK: Affotografering.

Nr. 6351 1727.05.29 Jakob Nielsen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1726.03.24. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 {Maij} begrov Niels {Nielsen} Gialdbeks Søn , Jacob
Dåb nr. 2415
LINK: Affotografering.

Nr. 6352 1727.05.30 ? Peder Nielsen Aas' kone, Aas, sogn: Faster.
MAND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Maij begrov Peder {Nielsen} Aasis hustrue
LINK: Affotografering.

Nr. 6353 1727.06.29 ? Grønborg, Grønborg, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tie à Trin: begrov P[..]jnholdt Grønborg .
NOTITS: Svært at tyde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6354 1727.07.13 Karen Nielsdatter, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 6c, DØBT: 1721c. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dca 5ta à Trin:} begrov ieg Niels {Jensen} Meldgaards daatter Karen
NOTITS: Født 1721c ud fra introduktion uden indført dåb.
Dåb nr. 2357
LINK: Affotografering.

Nr. 6355 1727.08.03 Maren Andersdatter I, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 32c+, DØBT: 1695c-.
MAND: Mads Jakobsen Daller, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8 à Trin : begrov Mads {Jakobsen} Dallers hustrue {Maren Andersdatter I}
NOTITS: Hans 2. kone er Maren Andersdatter II.
LINK: Affotografering.

Nr. 6356 1727.08.10 Lars Larsen Duedal den Gamle, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 67c+, DØBT: 1660cc.
KONE: An Duedal, Duedal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 9 à Trin : begrov gl: Las {Larsen} Dudall
LINK: Affotografering.

Nr. 6357 1727.08.17 Maren Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1685c-.
MAND: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 10ma à Trin: begrov ieg Povl Handerups Hustrue {Maren Christensdatter}
NOTITS: Gift 1705 #7929. Ansat mindst 20 i 1705 giver *1685c-.
LINK: Affotografering.

Nr. 6358 1727.08.31 Dødfødt, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1727.08.27. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 à Trin : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards dødfødde Søn —
Dåb nr. 2434
LINK: Affotografering.

Nr. 6359 1727.10.29 ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose, sogn: Faster.
MAND: Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 oct: begrov Mads Pedersen Klokmosis hustrue
NOTITS: Mads Klokmose nævnes 1709-12 og her i 1727.
LINK: Affotografering.

Nr. 6360 1727.12.12 Ane Knudsdatter Due, Degneboligen, sogn: Borris.
MAND: Jakob Christensen Kyndius, Degneboligen, Borris, †1729.02.18
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Dec: begrov Degnens {Jakob Christensen Kyndius} Hustrue {Ane Knudsdatter Due} .
LINK: Skifte Bølling Gejstlig #40.
LINK: Affotografering.

Nr. 6361 1728.02.29 Maren Nielsdatter, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 15.04 (å.m). FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Oculj begrov Niels {Andersen} Graulds daatter , Maren {Nielsdatter} .
NOTITS: Navn uklar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6362 1728.03.26 Anders Gravel, Gravel, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag . begrov Anders Graild
NOTITS: Ikke identificeret. Formodet ældre.
LINK: Affotografering.

Nr. 6363 1728.04.11 Niels Andersen, Dalager- Lille, sogn: Borris.
HUSBOND: Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Miseric : begrov {Jakob Pedersen} Skanderups Karl Niels Andersen ,
LINK: Affotografering.

Nr. 6364 1728.04.11 Anne Pedersdatter, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 10.05 (å.m), DØBT: 1717.10.17. FAR: Peder Eskesen Krog. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : Miseric : } begrov Peder {Eskesen} Krogs daatter Anna .
Dåb nr. 2289
LINK: Affotografering.

Nr. 6365 1728.07.04 Oluf Jensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 17.00 (å.m), DØBT: 1711.07.17. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6ta à Trin : begrov Jens Lysgaards Søn , Oluf
NOTITS: Faderen kaldes i dåben 1711 Jens Klokmose.
Dåb nr. 2162
LINK: Affotografering.

Nr. 6366 1728.08.29 Margrethe? Andersdatter, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 15.09 (å.m), DØBT: 1711.12.02. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : 14 à Trin :} begrov Anders {Thomsen} Vindelbos daatter {Margrethe?}
NOTITS: Margrethe er død før arven efter faderen udbetales i 1749. Der er ikke set andre døtre, der kunne passe her.
Dåb nr. 2167
LINK: Anders Thomsen i Vindelbo.
LINK: Affotografering.

Nr. 6367 1728.09.22 Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris.
KONE: Johanne Mortensdatter, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Sept : begrov Jakob {Jensen} Hvolvig
LINK: Affotografering.

Nr. 6368 1728.09.19 Jeppe Markussen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 38c+, DØBT: 1690c-.
KONE: Kirsten Jensdatter, Gjaldbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 17 à Trin : begrov Jeppe {Markussen} Gjaldbæk
LINK: Affotografering.

Nr. 6369 1728.10.13 Mads Pedersen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
KONE: ? Mads Pedersen Klokmoses kone, Klokmose, Faster, †1727.10.29 et år før, hvor patronymet angives.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Oct: begrov Mads {Pedersen} Klokmose
LINK: Affotografering.

Nr. 6370 1728.11.25 ? Oluf Vinthers kone, , sogn: Borris.
MAND: Oluf Vinther, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 25 Nov: begrov Oluf Vinthers hustrue
NOTITS: Uklart hvilket sted Oluf Vinther levede i Borris sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6371 1728.11.28 Maren Huus, Dalager, sogn: Borris.
HUSBOND: Peder Jakobsen Daller, Dalager, Borris, Maren Huus bor ved Peder Daller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma Advent : begrov Maren Huus værende hos Peder {Jakobsen} Daller.
NOTITS: Huus benyttes som tilnavn for folk i Kvisthuse i Borris ikke langt fra Dalager. Navnet Maren er ikke set i Kvisthuse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6372 1728.12.09 ? Peder Skanborgs kone, , sogn: Faster.
MAND: Peder Skanborg, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9 Dec: begrov Peder Skanborgs hustrue
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6373 1728.12.19 Clemmen Madsen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1728.11.28. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do : 4to Adv: begrov Mads {Svendsen} Odderskiers Søn , Clemend
NOTITS: Begravet tre uger gammel.
Dåb nr. 2457
LINK: Affotografering.

Nr. 6374 1729.01.02 Anders Nielsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1728.12.05. FAR: Niels Jensen Melgaard. MOR: Ingeborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom post Ciecumcis} begrov ieg bemt Niels {Jensen} Meldgaards Søn Anders
NOTITS: Anders begraves to steder i kirkebogen, 1. gang på hans dåbsdag, hvilket ikke er muligt, 2. gang den 2 januar her.
Dåb nr. 2458
LINK: Affotografering.

Nr. 6375 1729.01.16 Sidsel Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 59c+, DØBT: 1670c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2 post Epiph : begrov Sidsel Hvolvig
NOTITS: Sidsel kaldes i 1720 jordemoder i #2339. Har en datter Kirsten, der er fadder i 1712 - antaget 18 år mindst, født *1794c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6376 1729.02.18 Jakob Christensen Kyndesen, Degneboligen, sogn: Borris.
KONE: Anne Knudsdatter Due, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra skifte efter konen: 'Begravet forhenværende degn i Borris og Faster Jakob Christensen Kyndesen '}
NOTITS: Hans dødsdato ses i skiftet efter konen. Kirkebogen har et hul 17 januar 1729 til 28 februar 1730.
LINK: Skifte #40 efter Anne Knudsdatter Due †1727.12.13 Borris.

Nr. 5993 1729.07.01 Inger Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1690c-.
MAND: Niels Jakobsen Søndergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Jakobsens 3. trolovelse 1730.10.15 i Borris: 'Niels Jakobsen Søndergaards 2. kone Inger Christensdatter begravet. '}
NOTITS: Inger Christensdatter var Niels Søndergaards 2. kone trolovet 1716.01.06 i Borris. Hun må være død i Borris kirkebogshul 1729. Datoen 1. juli er sat til midt i året - burde ikke være mere end 8 måneder forkert. Niels Søndergaard gifter sig igen
LINK: Niels Søndergaards 2. trolovelse med Inger Christensdatter 1716.
LINK: Niels Søndergaards 3. trolovelse med enken i Søndergaard 1730.

Nr. 6380 1730.01.16 Kirsten Jensdatter Hviid, Tarp (Præstegaarden), sogn: Borris.
MAND: Christen Nielsen Seerup, Tarp (Præstegaarden), Borris, Skifte 1713.09.10.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra skifte: 'Begravet enke efter præst Christen Jensen Seerup i Borris og Faster Kirsten Jensdatter Hvid '}
LINK: Skifte #41 af den 16 februar 1730, antaget på 30ve dagen efter dødsdato eller 16 januar 1730.

Nr. 6381 1730.03.15 Jens Østerskjern, Tarp, sogn: Borris.
KONE: Karen, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 15 ditto {Martij} begrov Jens Østerskiern
LINK: Affotografering.

Nr. 6382 1730.07.05 Marie Christensdatter, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1730.04.16. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Julij begrov Christen {Jepsen} Nygaards daatter Marie .
Dåb nr. 2465
LINK: Affotografering.

Nr. 6383 1730.08.12 Dødfødt, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.08.08. FAR: Jørgen Karlsen. MOR: Kirsten Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Aug : begrov Jørgen Karlsens dødføde barn —
Dåb nr. 2468
LINK: Affotografering.

Nr. 6384 1730.09.24 Jens Jeppesen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 7c, DØBT: 1723c. FAR: Jeppe Markussen Gjaldbæk. MOR: Kirsten Jensdatter.
STEDFAR: Jakob Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom . 16 à Trin. begrov Jacob Gialdbeks stif søn , Nafnl: Jens {Jeppesen}
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1721-24.
Dåb nr. 2369
LINK: Affotografering.

Nr. 6385 1730.10.08 Peder Graversen, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: Maren Rasmusdatter, Debelmose, Borris, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 18 à Trin begrov Peder Graversen
LINK: Affotografering.

Nr. 6386 1730.10.15 Bertel Clemmensen Skobæk, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 35cc, DØBT: 1695cc.
KONE: Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 19 à Trin begrovBertel {Clemmensen} Skobek
LINK: Affotografering.

Nr. 6387 1730.11.19 ? Peder Lambeks kone, , sogn: Borris.
MAND: Peder Lambek, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin. begrov Peder Lambeks hustrue .
NOTITS: Ikke identificeret. Skrives 23.04.1730 "Her. Lambeks datter Kirsten".
LINK: Affotografering.

Nr. 6388 1730.11.28 Dødfødt, Klokmose?, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1730.11.24. FAR: Jan Petersen. MOR: ? Jan Petersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 Nov : begrov Jan Petersens dødfødde barn —
NOTITS: Jan Petersens kone er Laurids (Laust Sørensen) Klokmoses steddatter gift 1730.10.22 i Faster. Petersen med t tyder på, at han stammer fra Sønderjylland dvs Slesvig, som det hed dengang.
Dåb nr. 2475
LINK: Affotografering.

Nr. 6389 1730.12.10 Kirsten Christensdatter, Stier, sogn: Borris. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2 Adventis begrov Christen Stiers daatter Kirsten {Christensdatter} .
NOTITS: Hun er ikke set født i Borris.
LINK: Christen Olufsen Stier.
LINK: Affotografering.

Nr. 6390 1730.12.22 Villum Nielsen Egvig, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1660cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 dec: begrov Villum {Nielsen} Egvig
LINK: Affotografering.

Nr. 6391 1730.12.24 Jens Villadsen, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta Adv : begrov Jens Villadsen
LINK: Affotografering.

Nr. 6392 1730.12.24 ?1 Vinbæk, Vinbæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 4ta Adv :} begrov{... tom plads ...} udi Vinbæk.
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
LINK: Affotografering.

Nr. 6393 1731.01.21 ?2 Vinbæk, Vinbæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 7g:ma begrov {... tom plads ...} udi Vinbek .
NOTITS: Mulig er Niels Vinbæk Soldat og hans kone Maren Vinbæk og deres barn Peder Nielsen Vinbæk *1719.
LINK: Affotografering.

Nr. 6394 1731.02.02 ? Peder Gravels kone, Gravel, sogn: Borris.
MAND: Peder Gravel, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kyndelm: dag , begrov Peder Graulds hustrue
NOTITS: Hendes navn kendes ikke. Kyndelmisse blev fejret den 2 februar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6395 1731.02.11 ? Christen Pedersen Gravels mor, Gravel, sogn: Borris.
SØN: Christen Pedersen Gravel, Gravel, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tak sig : fæst , begrov Christen {Pedersen} Graulds Moder .
NOTITS: Taksigelses fest før 1760 blev fejret den 11 februar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6396 1731.02.18 ? Karen Kousgaards søn, , sogn: Faster. FAR: ? Karen Kousgaards barnefar. MOR: Karen Kousgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {2 Søndag i faste} begrov Karen Kousgaards søn
NOTITS: Navnet Karen Kousgaard ellers ikke set i Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6397 1730.02.21 Maren Kodbøl, Kodbøl- Øster, sogn: Borris, SAND ALDER: 53c+, DØBT: 1678c-.
MAND: Erik Nielsen Kodbøl, Kodbøl- Øster, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 ditto {febr:} begrov Maren Kodbøl
LINK: Affotografering.

Nr. 6398 1731.02.28 Anne Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris. FAR: Jens Jakobsen. MOR: An Christensdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 ditto {febr:} begrov samme Mands {Jens Jakobsens} daatter Anne
NOTITS: Formodes født 1723c i det store kirkebogshul
Dåb nr. 1986
LINK: Affotografering.

Nr. 6399 1731.03.17 Christen Nielsen Aagaard, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1670cc.
KONE: Mette Jakobssdatter, Aagaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17 ditto {Martij} begrov Christen {Nielsen} Aagaard
LINK: Affotografering.

Nr. 6400 1731.03.07 Oluf Jensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1731.02.18. FAR: Jens Lysgaard. MOR: ? Jens Lysgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 7de Martij begrov Jens {Lysgaard?} Klokmosis Søn, Oluf
NOTITS: Tre uger gammel. Faderens identifikation som Lysgaard ikke helt sikker.
Dåb nr. 2478
LINK: Affotografering.

Nr. 6401 1731.05.20 Karen? Nielsdatter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 5.00 (å.m), DØBT: 1726.05.05. FAR: Niels Andersen Gravel. MOR: Voldborg Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo ....} begrov Niels {Andersen} Gravels daatter{Karen?}
NOTITS: Efter 20 maj før 26 maj, 20 maj antaget. Antaget Karen som er den yngste af tre døtre. De andre Maren og Anne er ældre.
Dåb nr. 2418
LINK: Affotografering.

Nr. 6402 1731.05.26 Kirsten Laugesdatter, Vinbæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Maij begrov Kiersten Laugisdaatter Viinbek —
NOTITS: Ikke identificeret. Formodentlig voksen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6403 1731.06.06 ? Thomas/en/datter, Nygaard, sogn: Borris. FAR: Thomas Harke?. MOR: ? Thomas Harkes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Junij begrov Thomas Harkisis barn i Nygaard —
NOTITS: Thomas Harke ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6404 1731.06.23 ? Niels Lauridsen Nørgaards kones mor, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris.
DATTER: ? Niels Lauridsen Nørgaard kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
SVIGERSØN: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 Junij begrov Niels {Lauridsen} Nørgaards Hustruis Moder
NOTITS: Niels Lauridsen Nørgaard er født i Nørgaard og er ikke set gift i Borris, så det formodes at konen og konens mor er fra et andet sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6405 1731.09.05 Anne Pedersdatter, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster, DØBT: 1731.08.30c. FAR: Peder Nielsen Meldgaard. MOR: Kirsten Christensdatter Bjerrebo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5 Sept : begrov Peder {Nielsen} Meldgaards daatter, Ane , der tilforn var hiemmedøbt —
NOTITS: Fødselsdato skønnet, formodet nogenlunde nøjagtig.
Dåb nr. 2489
LINK: Affotografering.

Nr. 6406 1731.09.05 Malene Votkær, Votkær, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Sept : begrov Maline Votkier
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6407 1731.09.30 Daniel Philip Jakobsen, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1731.09.12. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 19 à Trin : begrov samme {Jacob Lindvigs Søn} Daniel Filip
Dåb nr. 2490
LINK: Affotografering.

Nr. 6408 1731.11.14 ? Peders/en/datter, Odderskær, sogn: Borris, DØBT: 1731.11.09. FAR: Peder Odderskær. MOR: ? Peder Odderskærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14de Nov: begrov Peder Odderskiers Barn , som blev døbt af Jorde Moderen —
NOTITS: Fødseldato skønnet til fem dage før begravelsen, menes nogenlunde nøjagtig.
Dåb nr. 2493
LINK: Affotografering.

Nr. 6409 1732.01.13 ? Nielsdatter, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1732.01.08. FAR: Niels Christensen Aagaard. MOR: Mette Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 13 Janv : begrov Niels {Christensen} Aagaards daatter , som var døbt af Jorde Moederen —
NOTITS: Fødslen skønnet til 5 dage før begravelsen, kan anfægtes.
Dåb nr. 2498
LINK: Affotografering.

Nr. 6410 1732.01.13 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.01.09. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 13 Janv :} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2499
LINK: Affotografering.

Nr. 6411 1732.03.09 Maren Pedersdatter, Sønderskov, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2de Søndag i faste begrov Maren Pedersdatter synderskov .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6412 1732.03.29 Niels Jensen Tømmermand, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1692c-.
KONE: Inger Nielsdatter, Hannerup, Faster
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 29 Martij druknede Niels {Jensen} Tømmermand i Skierne Aae ved Skobek —
NOTITS: Var 1719 soldat.
LINK: Niels Tømmermands anden begravelse 6 jan 1733 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6413 1732.04.20 Johanne Daller, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1690c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma post Pascha begrov Johanne Daller .
NOTITS: Er fadder i 1710 #2145. Ikke ellers identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6414 1732.05.09 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 46c+, DØBT: 1686c-.
MAND: Oluf Jakobsen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Almindelig Bededag begrøv Oluf {Jakobsen} develmos hustrue
NOTITS: Hun ses ikke gift i Borris, formodentlig født i et andet sogn. Ses fra 1711, får børn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6415 1732.08.20 Else Kodbøl, Kodbøl, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 20 Aug: begrov Else Koodbøll
NOTITS: Formodes at være ældre, ikke ellers set.
LINK: Affotografering.

Nr. 5991 1732.09.14 Dødfødt?, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1732.09.14. FAR: Niels Gravel. MOR: ? Niels Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Introduktionen: '1732 Festo oium Sanct: introd : Niels Graulds hustrue'. Niels Gravel et barn i Gravel. }
NOTITS: Formodes dødfødt, ellers hvis levende "døbt af jordemoderen."
Dåb nr. 2509
LINK: Introduktion.
LINK: Affotografering Introduktion.

Nr. 6416 1732.12.04 Bodil Larsdatter Duedal, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 36c+, DØBT: 1696c-.
MAND: Lars Madsen Duedal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4de Dec: begrov Ung Las {Madsen} Dudals hustrue {Bodil Larsdatter Duedal}
NOTITS: Han kaldes også Lars Duedal den Unge. Lars Larsen Duedal kaldes den Ældre, han er Bodil Larsdatters far.
LINK: Affotografering.

Nr. 6417 1733.01.06 Niels Tømmermand, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: Inger Nielsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1733. Festo Epiph: begrov Niels Tømmermand Niels Tømmermand
NOTITS: Dette er Niels Tømmermands anden begravelse. Den første var den 29 marts 1732 ni måneder før i Faster kirkebog efter hvilken han druknede i Skjern Aa ved Skobæk. Det er ikke klart, hvilken begravelse er den rigtige, og hvad den anden så er.
LINK: Niels Tømmermands første begravelse 29 marts 1732 i Faster kirke.
LINK: Affotografering.

Nr. 6418 1733.01.14 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.01.10. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14 janv: begrov Christen Olufsen {Stiers} dødfødde Barn.
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Nøjagtig et år efter et andet dødfødt barn.
Dåb nr. 2514
LINK: Affotografering.

Nr. 6419 1733.03.01 Ane Nielsdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1732.04.02. FAR: Niels Jensen Tømmermand. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Sønd i Faste begrov Sal: Niels {Jensen} Tømmermands d : Ane
NOTITS: Dette salig betyder jo, at faderen er død, enten vel nærmest 29 marts 1732 begravet i Faster kirkebog, eller 6 januar 1733 i Borris kirkebog.
Dåb nr. 2501
LINK: Affotografering.

Nr. 6420 1733.03.15 Mette Gregersdatter, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: j ste Sønd : efter Midfaste begrov Mette Gregersd:
NOTITS: Ikke set uden her. 1704 nævnes en Greis Nielsen? af Odderup i Oddum sogn i Borris kirkebog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6421 1733.07.26 Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 53c+, DØBT: 1680c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8 à Trin : begrov Thomas {Pedersen} Gaasdall
NOTITS: Hans 2. kone Karen Christensdatter †1725.05.06 Store Gaasdal. Muligvis gift tredje gang i et andet sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6422 1733.07.26 Clemmen Madsen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1730.03.01. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 8 à Trin } begrov Mads {Svendsen} Odderkiers Søn , Clemend
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2463
LINK: Affotografering.

Nr. 6423 1733.09.20 Dødfødt, Skravhøj, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Daller Skravhøj. MOR: ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 16 à Trin :} begrov Anders {Daller} Skrafhøjs dødfødde Barn —
NOTITS: Barn med Anders Daller Skravhøjs 1. kone †1733.10.18 i barselseng fire uger efter dette dødfødte barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6424 1733.10.04 Sophie Jakobsdatter Lindvig, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 33c, DØBT: 1700c.
MAND: Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 18 à Trin : begrov Sophie {Jakobsdatter Lindvig} Aagaard
NOTITS: Gift 11 måneder før. Død en uge efter første fødsel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6425 1733.10.18 ? Anders Daller Skravhøjs 1. kone, Skravhøj, sogn: Borris.
MAND: Anders Daller Skravhøj, Skravhøj, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 20 à Trin : begrov Anders {Daller} Skrafhøjs {1.} hustrue
NOTITS: Død i barselssen 4 uger efter dødfødt barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6426 1733.10.30 Jens Larsen, Fasterlund, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1733.10.11. FAR: Lars Lund. MOR: ? Lars Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Oct : begrov fornfte Las Lunds Søn , Jens
NOTITS: Tre uger gammel. Fornfte går på fornævnte dåb, nemlig Jens Larsens dåb.
Dåb nr. 2529
LINK: Affotografering.

Nr. 6427 1733.11.01 Johanne Pedersdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo oium {Omnium} Sanct: begrov Johanne Pedersd : ved Kirken .
NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6428 1733.11.08 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1733.11.04. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : begrom Christen {Olufsen} Stiers dødføde Barn —
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen. Ti måneder efter det sidste dødfødt barn. Tre dødfødte børn i træk 1732, 1733, 1733.
Dåb nr. 2530
LINK: Affotografering.

Nr. 6429 1733.11.22 Niels Nielsen, Votkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1733.07.02. FAR: Niels Nielsen Votkær. MOR: Ane Ovesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 25 à Trin begrov Niels {Nielsen} Votkiers Søn , Niels
Dåb nr. 2523
LINK: Affotografering.

Nr. 6430 1734.01.01 Maren Vistesdatter, Kodbøl- Vester, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1733.05.25. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Andersdatter Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1734 festo Novi Anni begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbøls daatter {Maren} .
Dåb nr. 2521
LINK: Affotografering.

Nr. 6431 1734.01.10 Kirsten Olufsdatter, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 18.07 (å.m), DØBT: 1715.06.02. FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : j post Epiph : begrov Oluf Buskis d: Kirsten
Dåb nr. 2238
LINK: Affotografering.

Nr. 6432 1734.02.13 Peder Villadsen, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1733.09.27. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Sophie Jakobsdatter Lindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 6 p : Epiph : begrov Villads {Pedersen} Aagaards Søn {Peder}
NOTITS: Moderen døde i barselsseng efter hans fødsel i september 1733.
Dåb nr. 2528
LINK: Affotografering.

Nr. 6433 1734.02.21 Laurs Jensen, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1734.02.14. FAR: Jens Nørgaard. MOR: ? Jens Nørgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7gesma begrov Jens Nørgaards Søn , Laurids
Dåb nr. 2535
LINK: Affotografering.

Nr. 6434 1734.05.25 Jakob Pedersen Skanderup, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 74cc, DØBT: 1660cc.
KONE: Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 Maij begrov Bye g Herridsfoeget {Jakob Pedersen} Skanderup
NOTITS: Var byfoged i Ringkøbing og herredsfoged i Bølling Herred.
LINK: Affotografering.

Nr. 6435 1734.09.12 Kirsten Nielsdatter, Slikdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1734.05.11. FAR: Niels Thomsen Slikdal. MOR: Dorte Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 12 à Trin : begrov Niels {Thomsen} Slikdals d: Kiersten
NOTITS: Fire måneder gammel.
Dåb nr. 2537
LINK: Affotografering.

Nr. 6436 1734.10.24 Mette Sørensdatter Gosvig, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1680cc.
MAND: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris, †1726.02.10 Gosvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 18 à Trin : begrov Mette {Sørensdatter} Gosvig i Tarp —
NOTITS: Gosvig er en enestegård, der skrives under både Tarp og af og til Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6437 1734.11.28 Dødfødt, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1734.11.24. FAR: Christen Olufsen Stier. MOR: Ingeborg? Christen Olufsen Stiers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 1 adv:} begrov Christen {Olufsen} Stiers dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdato sat til fire dage før begravelsen. Moderen døde i barselsseng.
Dåb nr. 2539
LINK: Affotografering.

Nr. 6438 1734.12.05 Ingeborg?, Stier, sogn: Borris, SAND ALDER: 34cc, DØBT: 1700cc.
MAND: Christen Olufsen Stier, Stier, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2 adv : begrov Christen {Olufsen} Stiers hustrue {Ingeborg?}
NOTITS: Død i barselsseng.
LINK: Affotografering.

Nr. 6439 1735.01.06 Oluf Busk, Busk, sogn: Borris.
KONE: Kirsten Busk, Busk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epiph : begrov Oluf Busk
LINK: Affotografering.

Nr. 6440 1735.02.13 Dødfødt, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.02.09. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6gma begrov Christen {Jepsen} Nygaards dødfødde barn —
NOTITS: Fødseldato sat til fire dage før begravelsen.
Dåb nr. 2542
LINK: Affotografering.

Nr. 6441 1735.04.03 ? Niels Kjærs 1. kone, Fasterkær, sogn: Faster.
MAND: Niels Kjær, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme Søndag begrov Niels Kiers hustrue
LINK: Affotografering.

Nr. 6442 1735.06.19 Dødfødt, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
NOTITS: Mette Nielsdatter 2. kone.
Dåb nr. 2548
LINK: Affotografering.

Nr. 6443 1735.06.19 Dødfødt, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1735.06.15. FAR: Knud Lauridsen Nørgaard. MOR: Dorte Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2 à Trin : begrov Villads {Pedersen} Aagaards og Knud {Lauridsen} Nørgaards dødfødde børn —
Dåb nr. 2549
LINK: Affotografering.

Nr. 6444 1735.06.28 Mette Christensdatter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1733.06.07. FAR: Christen Christensen, Debelmose, Borris. MOR: Ane Marie Svendsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 Junij begrov ieg Ane Marie {Svendsdatter} hendis barn , Mette
NOTITS: Svendsdatter fra skriftet 27 sept 1733.
Dåb nr. 2522
LINK: Affotografering.

Nr. 6445 1735.07.29 Peder Christensen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1735.07.15. FAR: Christen Pedersen Grønborg. MOR: Bodil Aaes.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Julij begrov Christen {Pedersen} Grønborgs Søn , Peder
NOTITS: Christen Pedersen Grønborg *1708 Grønborg søn af Peder Eskesen Grønborg. Gift to måneder før 1735.05.22 i Borris med Bodil Aaes vel af Faster. De skulle giftes. Antagelse gift lige før fødslen (formodet to uger før begravelsen), barnet hjemmedøbt, men ingen dåb noteret i Borris kirkebog. Det kan anfægtes, barnet kan være født i et andet sogn, men er ikke døbt i Faster sogn, hvor moderen kom fra.
Dåb nr. 2550
LINK: Affotografering.

Nr. 6446 1735.11.20 Søren Sørensen? Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 a Trin : begrov Søren {Sørensen?} Klokmose
NOTITS: Kan også være den noget yngre Søren Madsen i Klokmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6447 1735.11.27 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, sogn: Borris.
MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : j adv: begrov Niels {Nielsen} Gialdbeks hustrue {Anne Marie Jakobsdatter Barfod}
LINK: Affotografering.

Nr. 6448 1735.11.28 Svend Madsen Odderskær, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 18.01 (å.m), DØBT: 1717.10.24. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 28 Nov: begrov Svend {Madsen} Odderskier
Dåb nr. 2290
LINK: Affotografering.

Nr. 6449 1735.12.04 Christen Lauridsen Sønderby Colding, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 65cc, DØBT: 1660cc.
KONE: Karen Mortensdatter, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2 Adv: begrov Christen Laurids: {Colding} Sønderby —
LINK: Affotografering.

Nr. 6450 1736.01.15 †1736.01.06 Niels Nielsen Tarp, Tarp, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1736 . Dca 2 p : Epiph : begrov Niels {Nielsen} Tarp
NOTITS: Skifte Slumstrup. Dødsdato fra skiftet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6451 1736.02.02 Ane Katrine Christensdatter, Fonager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1735.11.13. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: ? Christen Foanger Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Baptimii xti begrov Christen {Fonager} Smeds datter Ane Cathrine .
Dåb nr. 2555
LINK: Affotografering.

Nr. 6452 1736.03.30 Mette Hansdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag begrov Hans Skreders døttre , Mette og Ane.
NOTITS: Mettes dåb ikke fundet, må være før juni 1735.
LINK: Affotografering.

Nr. 6453 1736.03.30 Ane Hansdatter, Kirken- Ved, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1736.03.11. FAR: Hans Skrædder. MOR: Kirsten Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag begrov Hans Skreders døttre , Mette og Ane .
Dåb nr. 2558
LINK: Affotografering.

Nr. 6454 1736.05.27 Anders Olufsen Busk, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 23.00 (å.m), DØBT: 1713.05.07. FAR: Oluf Busk. MOR: Kirsten Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {festo sftæ Trinit:} begrov Anders {Olufsen} Busk
NOTITS: Faderen Oluf Busk †1735
LINK: Affotografering.

Nr. 6455 1736.06.10 Laust Sørensen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1682cc.
KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da à Trin : begrov Laurs {Sørensen} Klokmose
LINK: Affotografering.

Nr. 6456 1736.06.14 Jakob Jensen Lindvig Barfod, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 66cc, DØBT: 1660cc.
KONE: Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14de Junij begrov Jacob {Jensen Barfod} Lindvig .
LINK: Affotografering.

Nr. 6457 1736.06.17 Anne Gregersdatter, Vinbæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 à Trin: begrov Ane Gregersd : af Viinbek .
NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6458 1736.07.01 Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Johanne, Duedal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5 a Trin: begrov Las {Madsen} Dudall {den Unge}
NOTITS: Lars Larsen Duedal er den Ældre. Johanne er Lars Duedal den Unges 2. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6459 1736.07.18 Ane Pedersdatter, Debelmose, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Julij 1736 begrov Ane Pedersdaatter i Develmoße .
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6460 1736.10.17 Laurids Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 36c+, DØBT: 1700c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 17 Oct : begrov Laurids Jensen Handrup .
NOTITS: 1725.07.01 fadder som tjenestekarl i Fasterkær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6461 1736.12.05 Margrethe, Debelmose, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Dec: begrov Magrethe i develmoße —
NOTITS: Hun er ikke Jens Christensen Vestergaards kone ligeledes kaldet Margrethe, der dør †1742.01.14 Vestergaard, Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6462 1737.01.16 Kirsten Ejstrup, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1737 d : 16 janv : begrov Kirsten Ejstrup ved Kirken —
NOTITS: Ikke ellers set. Hun må være fra Ejstrup i Faster sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6463 1737.01.27 Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, sogn: Borris.
MAND: Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 p : Epiphan : begrov Christen {Nielsen} Eistrups hustrue {Maren Pedersdatter Smed}
NOTITS: Hun var først gift med Niels Smed, derefter 1704 med Christen Nielsen Ejstrup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6464 1737.02.06 Poul Larsen, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 febr: begrov Poul Lassen ved Kierken —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6465 1737.02.21 Ane Nielsdatter, Gravel, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 : febr: begrov Ane Nielsdatter af Grauld —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6466 1737.03.24 Just Andersen Klokmose, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 72cc, DØBT: 1665cc.
Kone: Anne Madsdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia [...] Oculi begrov Just {Andersen} Klokmose
NOTITS: Søn Laust Justsen †1711, ansat 20 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6467 1737.04.04 Jakob Andersen Ahler Harboe, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 87cc, DØBT: 1650cc.
KONE: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4 April begrov Sl : Jacob {Andersen Harboe} Ahler
NOTITS: Else Marie er hans 2. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6468 1737.04.06 Kirsten Christensdatter Nafr?, , sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Judica begrov Kiersten Christensdaatter Nafr
LINK: Affotografering.

Nr. 6469 1737.04.14 Maren Christensdatter, Dalager, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dca Palmarum} begrov Maren Christensd: i Daller —
NOTITS: Christen Olesen Dalager er i 1703 gift med en Maren, muligvis denne Maren.
LINK: Affotografering.

Nr. 6470 1737.05.15 Karen Viig, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 15 Maij begrov Karen Viig
NOTITS: Ikke eller set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6471 1737.07.30 Anne Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1680cc.
MAND: Jakob Pedersen Skanderup, Borris, †1734.06.12 Lille Dalager
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 30 Julij begrov Mad: Skandrup {Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin} i Bølling kirke.
NOTITS: Herredsfoged Jakob Skanderup †1734.06.12 Lille Dalager, Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6472 1737.09.04 Jens Huusmand, Skravhøj, sogn: Borris, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1675cc.
KONE: Johanne Thomasdatter, Skravhøj, Borris, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Sept begrov Jens Huusmand
NOTITS: Johanne Thomasdatter er hans anden kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6473 1737.10.02 Karen Christensdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris, DØBT: 1700cc.
MAND: Thomas Pedersen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 2 Oct: begrov Karen Christensdatter i Store Gaasdal —
NOTITS: Gift 1724.11.05 i Faster, hvor hun vel er født.
LINK: Affotografering.

Nr. 6474 1737.10.06 Christen Knudsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1685cc.
KONE: Maren Agger, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 16 à Trin :} begrov Christen {Knudsen} Krog
NOTITS: Maren Agger er hans 2. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6475 1737.01.16 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1683cc.
MAND: Søren Madsen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom : 23 à Trin :} begrov Karen Jakobsdatter
NOTITS: Hun er født i Slumstrup Mølle i Sædding sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6476 1737.11.10 Morten Pedersen, Hvollig, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 à Trin : begrov Morten Pedersen fra Hvolvig —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6477 1738.02.23 Christen Christensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 31.00 (å.m), DØBT: 1707.02.02.
KONE: Mette Jakobsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Invocavit begrov Christen Christens: i develmose .
NOTITS: I 1735 barn med Ane Marie Svendsdatter af Odderskær i Borris. Viet 1726.10.06 i Borris nitten år 8 måneder gammel. Begravet 31 år gammel. Identifikation sikker fordi enken Mette Jakobsdatter gifter sig 2. gang den 31 dec samme år 1738 med Jens Hansen.
Dåb nr. 2071
LINK: Affotografering.

Nr. 6478 1738.03.09 Voldborg Thomasdatter, Gravel, sogn: Borris.
MAND: Niels Andersen Gravel, Gravel, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Oculi begrov Voldborg {Thomasdatter} Gravuld og Peder Huusis Tvillinger —
LINK: Affotografering.

Nr. 6479 1738.03.09 ?1 Peders/en/datter Huus, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?1 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel. Peder Huus trolovet i Faster kirke 1735.01.16.
Dåb nr. 2584
LINK: Affotografering.

Nr. 6480 1738.03.09 ?2 Peders/en/datter Huus, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1738.03.05. FAR: Peder Huus. MOR: Sidsel Jensdatter, Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Oculi begrov Voldborg Gravuld og Peder Huusis Tvillinger ?2 Peders/en/datter
NOTITS: Tvilling. Huus bruges som tilnavn i stederne Kvisthus, Skravhøj og Ved-Kirken alle i Borris. Fødslen sat til fire dage før begravelsen. Antagelse: tvillingerne var dødfødte eller måske døde ganske få dage gammel.
Dåb nr. 2585
LINK: Affotografering.

Nr. 6481 1738.04.27 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 60c, DØBT: 1678c.
MAND: Mads Christensen Kjær, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia p : Pascha begrov Sr Mads {Christensen Kjær} Ahlers hustrue {Karen Jakobsdatter Ahler}
NOTITS: Der er skifte efter hende.
LINK: Skifte 19 maj 1738 Brejl Lundenæs #116. Inklusive Ahlergaards jordebog.
LINK: Mads Christensen Kjær og Karen Jakobsdatter Ahler.
LINK: Affotografering.

Nr. 6482 1738.07.06 Christen Jensen Kjær, Skobæk (Færgehust), sogn: Borris, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1665cc.
KONE: Maren Olufsdatter, Borris, 2. kone †1746 Færgehuset i Skobæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 5ta à Trin :} begrov Christen {Jensen} Kier i Skobek —
NOTITS: Christen Jensen Kjær levede i Tarp i Borris, hvor han ses op til 1683 og 1705-16. Gift 2. 1708.11.04 med Maren Olufsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6483 1738.07.23 Lisbeth Christensdatter, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1738.02.16. FAR: Christen Jensen, Debelmose, Borris. MOR: Christence Jakobsdatter Lindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23 Julij begrov Christence {Jakobsdatter} Lindvigs uegte barn , Lisbeth
NOTITS: Moderen Christence er datter af Jakob Jensen Barfod Lindvig.
Dåb nr. 2581
LINK: Affotografering.

Nr. 6484 1738.09.29 Else Lauridsdatter, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 27.05 (å.m), DØBT: 1709.04.21. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis begrov Else Lauridsdaatter i Tarp —
NOTITS: Begravet 27 år gammel.
Dåb nr. 2119
LINK: Affotografering.

Nr. 6485 1738.10.12 Laust Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1670cc.
KONE: Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 19 a Trin : begrov Laust Nørgaard i hiuptarp —
NOTITS: Datter Inger Laustdatter fadder 1708, altså hvis 16 født 1692-, så faderen må være født omkring 1670.
LINK: Affotografering.

Nr. 6486 1738.10.12 Margrethe Jakobsdatter Vesterby, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1675cc.
MAND: Niels Andersen Vesterby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 19 a Trin :} begrov Magrethe {Jakobsdatter} vesterbye
LINK: Affotografering.

Nr. 6487 1738.10.14 Abelone, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14 Oct: begrov Apelone ved Kirken —
NOTITS: Ikke ellers set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6488 1738.11.01 An Duedal, Duedal, sogn: Borris, DØBT: 1660cc.
MAND: Lars Larsen Duedal, Duedal, Borris, †1727.08.10, kaldtes og Las Duedal den Ældre. Er fæster 1692.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Oium Sanct: beegrov Ane Dudall
NOTITS: Søn Jens Larsen fadder 1704, 18+, giver født 1686c-. Se for hendes navn og mand #2323.
LINK: Affotografering.

Nr. 6489 1739.04.05 ? Madsdatter, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1739. Dom : 1ma p Pascha begrov Mads {Nielsen} Lunds datter
NOTITS: Mindst tre døtre 1730-39.
LINK: Affotografering.

Nr. 6490 1739.04.20 Jørgen Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1738.12.28. FAR: Jens Jørgensen Helgaard. MOR: ? Jens Jørgensen Helgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : j p: Pasch : begrov Jens {Jørgensen} Helgaards Søn Jørgen
Dåb nr. 2593
LINK: Affotografering.

Nr. 6491 1739.07.02 Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
KONE: Margrethe, Debelmose (Vestergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo visit: Mariæ begrov Jens Christens: develm : —
LINK: Affotografering.

Nr. 5990 1739.10.24 Dødfødt, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1739.10.24. FAR: Sergeant Brynning. MOR: ? Sergeant Brynnings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET: ud fra introduktionen: 'Dom : 26 à Trin : introd : Sergantens Hustrue , hvis barn var dødfød —'. Sergeant Brynning et barn Dødfødt . }
NOTITS: Dato skønnet fire uger før introduktion. Navnet Sergeant Brynning se #2612 den 24 august 1740, fadder.
Dåb nr. 2602
LINK: Affotografering introduktionen #5506.

Nr. 6492 1739.11.05 Kirsten Vesterby, Vesterby, sogn: Borris.
MAND: Christen Jensen Vesterby, Vesterby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Nov : begrov en Sognefattig Kiersten Vesterbye
NOTITS: Ses 1720 #2327, 1721 #2350 og 1728 #2458.
LINK: Affotografering.

Nr. 6493 1739.11.08 Hans Skrædder, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KONE: Kirsten Poulsdatter, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : begrov en Sognefattig , Hans Skræder
NOTITS: Viet 1724.06.05 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6494 1739.11.18 Johanne Duedal, Duedal, sogn: Borris.
MAND: Lars Madsen Duedal den Unge, Duedal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Nov : begrov Johanne dudall
LINK: Affotografering.

Nr. 6495 1739.12.13 Lucie Jensdatter Agger, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 33.03 (å.m), DØBT: 1706.09.19.
MAND: Søren Skobæk, Skobæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adv : begrov Søren Skobeks hustrue {Lucie Jensdatter Agger}
NOTITS: Begraves bare 33 år gammel.
Dåb nr. 2065
LINK: Affotografering.

Nr. 6496 1739.12.20 Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 59cc, DØBT: 1690cc.
MAND: Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta Adv: begrov Peder {Eskesen} Krogs hustrue {Kirsten Christensdatter}
NOTITS: Viet 1714 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6497 1739.12.20 Niels Thomasen Grønborg, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 49cc, DØBT: 1690cc.
KONE: ? Niels Thomasen Grønborgs kone, Grønborg, Borris, †1772.03.08
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 4ta Adv:} begrov Niels {Thomasen} Grønborg
NOTITS: Thomasen ses i Ahlergaards Jordebog 1738 i skifte efter Karen Jakobsdatter Ahler.
LINK: Affotografering.

Nr. 6498 1739.12.27 Maren Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1739.10.18. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Margrethe Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Nativ: xti begrov Jens {Jakobsen} Hvolvigs Daatter , Maren
NOTITS: Margrethe Jensdatter er hans 2. kone.
Dåb nr. 2601
LINK: Affotografering.

Nr. 6499 1740.01.01 Morten Jensen Votkær, Votkær, sogn: Borris.
KONE: ? Morten Jensen Votkærs kone, Votkær, Borris, †1726.02.17.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Novi Anni begrov Morten {Jensen} Votkier
NOTITS: Jensen fra Lundenæs Restancer 1728 i Bølling Herreds Tingbog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6500 1740.02.21 Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose, sogn: Faster.
MAND: Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose, Faster
DØDSÅRSAG: Epidemi mand død to uger efter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7ma begorv Oluf {Villadsen} Meldgaards hustrue {Kirsten} i Klokm: —
LINK: Affotografering.

Nr. 6501 1740.02.26 Oluf Villadsen Meldgaard, Klokmose, sogn: Faster.
MAND: Kirsten Oluf Villadsen Meldgaards kone, Klokmose, Faster
DØDSÅRSAG: Epidemi kone død to uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 febr: begrov Oluf {Villadsen} Meldgaard i Klokm: —
LINK: Affotografering.

Nr. 6502 1740.03.05 ? Jens Pedersens kone, Debelmose, sogn: Borris.
MAND: Jens Pedersen, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Martij begrov Jens Pedersens hustrue i develmose —
LINK: Affotografering.

Nr. 6503 1740.04.19 Christen Pedersen Degn, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Else Thuesdatter, Debelmose, Borris, 3. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia pasch: begrov Christen {Pedersen} Degn i Develm : —
LINK: Affotografering.

Nr. 6504 1740.04.27 Kirsten Borup, Brunbjerg, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 27 Apr : begrov Kirsten Borup
NOTITS: Det nærmeste sted Borup ligger i Brande sogn 30 km væk. Hun ses 1725 #2406 i Brunbjerg i Borris. Formodes ugift.
LINK: Affotografering.

Nr. 6505 1740.05.26 Dødfødt, Aagard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1740.05.26. FAR: Otto Jensen, ?, Strellev. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra den 26 juni 1740: 'Dca 2da à Trin : absolv: Maren Nielsd : i Aagaard for begangen lejermaal med Otto Jensen nu tienendis Herredsfoget Fischer i Øster g Nørre [...], samme qvindes uægte barn blev dødfød, og er tilforn begravet —'. Maren Nielsdatter i Aagaard et barn Dødfødt .
NOTITS: Dato skønnet en måned før skriftet, kan være flere måneder forkert.
Dåb nr. 2608
LINK: Absolvering Maren Nielsdatter.
LINK: Absolvering Otto Jensen.
LINK: Affotografering Maren Nielsdatters skrifte.

Nr. 6506 1740.07.06 Kirsten Fonager, Fonager, sogn: Borris, SAND ALDER: 72c+, DØBT: 1668c-.
MAND: Christen Madsen Fonager Smed, Borris, †1725.12.16 Fonager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 6 Julij begrov Kirsten Fonager
NOTITS: Datter *1686c †1711.03.04 Fonager.
LINK: Affotografering.

Nr. 6507 1740.08.05 Maren Jeppesdatter, Astrup, sogn: Faster.
MAND: Niels Jensen Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Aug : begrov Niels {Jensen} Astrups hustrue {Maren Jeppesdatter}
NOTITS: Trolovet 1722.03.26 #8048.
LINK: Affotografering.

Nr. 6508 1740.08.17 Christen Larsen Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: ? Christen Larsens kone, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 17 Aug : begrov Christen Lassen develmose —
NOTITS: Barn 1725.
LINK: Affotografering.

Nr. 6509 1740.09.13 Michel Smed, Vinbæk, sogn: Borris.
KONE: ? Michel Smeds kone, Vinbæk, Borris, Fadder 1728
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 13 Sept : begrov Michel smed i Vinbek —
NOTITS: Han er fadder 1735 i Fjelstervang i Vorgod sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6510 1740.11.13 Else Christensdatter, Egvig, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Elße Christensd i Egvig —
NOTITS: Hun er med en vis sandsynlighed kone til Villum Nielsen Egvig †1730.12.22 Egvig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6511 1740.11.14 Mads Christensen Kjær Ahler, Ahlergaard, sogn: Borris.
MAND: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris, †1738.04.27.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 14 Nov: begrov Matz {Christensen Kjær} Ahler
LINK: Affotografering.

Nr. 6512 1740.12.14 Jens Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv: begrov Jens Develmose
NOTITS: Jens Dynesen?, Villadsen?
LINK: Affotografering.

Nr. 6513 1740.12.08 Ane Christensdatter, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1740.04.03. FAR: Christen Toft, Dahlager, Borris. MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 8 dec: begrov Kiersten {Knudsdatter} Egvigs uægte barn {Ane}
NOTITS: Otte måneder gammel.
Dåb nr. 2606
LINK: Affotografering.

Nr. 6514 1741.03.22 Ingeborg Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 20.04 (å.m), DØBT: 1720.11.27. FAR: Niels Nielsen Gjaldbæk Jakobsdatter. MOR: Anne Marie Jakobsdatter Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1741. d: 22 Martij begrov Ingeborg {Nielsdatter} Gialdbek
Dåb nr. 2346
LINK: Affotografering.

Nr. 6515 1741.05.26 Christen Poulsen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 28.01 (å.m), DØBT: 1713.04.13. FAR: Poul Jensen Hannerup. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 26 Maj begrov Christen Poulsen Handrup —
Dåb nr. 2202
LINK: Affotografering.

Nr. 6516 1741.06.04 Peder Larsen? Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690cc.
KONE: Anne Andersdatter, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca jma à Trin : begrov Peder Helgaard
LINK: Affotografering.

Nr. 6517 1741.06.11 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690c-.
MAND: Christen Lodal, Lodal, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 21 à Trin : begrov Christen Laadals hustrue
NOTITS: Første barn i kirkebogen 1704.
LINK: Affotografering.

Nr. 6518 1741.08.13 Christence Jakobsdatter Lindvig, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 23.09 (å.m), DØBT: 1717.11.24. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca jj ma à Trin : begrov Christence {Jakobsdatter} Lindvig
Dåb nr. 2292
LINK: Affotografering.

Nr. 6519 1741.10.12 Mette Jakobsdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 41c+, DØBT: 1700cc.
MAND: Christen Christensen Debelmoses kone, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 12 {Oct:} begrov Christen {Christensen} dvlmos hustrue {Mette Jakobsdatter}
NOTITS: Der ses en Christen Christensen (Mette Jakobsdatter) og en Christen Jensen (ugift) i Debelmose på den tid.
LINK: Affotografering.

Nr. 6520 1741.11.09 Christen Jakobsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1690cc.
KONE: Kirsten Nielsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
NÆVNT Nr. 1: Steen Rasch, Dalager, Borris, Forvalter på Lundenæs, boede i Dalager i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9de Nov : begrov Christen {Jakobsen} Nørgaard , der formeldelst hand var blind gik vild paa vejen imellem Albek Mølle g Borris kirke g fandtis død i Albek Kiær , synet af Forv : {Steen Rasch} med 4re Mænd —
LINK: Affotografering.

Nr. 6521 1742.01.14 Margrethe Jensdatter? Jens Christensen Vestergaards kone., Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680cc.
MAND: Jens Christensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p : Epiph : begrov Sl {Salig} Jens {Christensen} Vestergaards hustrue {Margrethe ?Jensdatter} i Develm:
NOTITS: Jens Christensen Vestergaard †1739.07.02 #6491 med navn Christensen. Navn Margrethe se #2320. Jensdatter fra 1. søn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6522 1742.02.28 Mette Larsdatter Duedal, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 46c, DØBT: 1696c. FAR: Lars Larsen Duedal. MOR: An Duedal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D : 28 Febr : begrov Mette {Larsdatter} Dudall i Develmose .
NOTITS: Fadder 1. gang 1712 se #2181. 1719-22 indepige i præstegården. Derefter vel tjenestepige i Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6523 1742.04.15 Peder Sørensen, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia p : Pascha begrov Peder Sørensen i Sønderskov.
NOTITS: Muligvis far til Søren (Pedersen?) Sønderskov †1754.06.16. Datter Karen †1724.07.11.
LINK: Affotografering.

Nr. 6524 1742.04.15 Inger Madsdatter, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 22.03 (å.m), DØBT: 1720.01.21. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anne Laustdatter Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 3tia p : Pascha } begrov Inger Madsd : Odderskier —
Dåb nr. 2328
LINK: Affotografering.

Nr. 6525 1742.04.11 Kirsten Pedersdatter, Astrup, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : jj Apr: begrov Kirsten Pedersdatter
NOTITS: Kunne være: Peder Nielsen Nørgaards datter *1698c. Morten Jensen Astrups kone er det næppe, han får børn kort efter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6526 1742.04.22 ? Niels Lauridsen Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-.
MAND: Niels Lauridsen Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dcy qvarta p : Pascha begrov Niels {Lauridsen} Nørgaards husture i hiupt: —
LINK: Affotografering.

Nr. 6527 1742.05.30 Thomas Larsen? Tarp, Tarp, sogn: Borris.
KONE: Inger Thomas Larsen? Tarps kone, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Maij begrov Thomas {Larsen?} Tarp
NOTITS: Konens navn Inger se dåb #2338. Thomas Tarp først nævnt i kirkebogen 1719.
LINK: Affotografering.

Nr. 6528 1742.06.03 Peder Laursen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1742.02.25. FAR: Laurs Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da à Trin : begrov forrestaaende barn {Laurs handerups Søn Peder} , Peder {Laurisen} Handrup
NOTITS: *1742.02.25.
LINK: Affotografering.

Nr. 6529 1742.06.17 Laurids Nielsen, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1741.05.23. FAR: Niels Kjær. MOR: Maren Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 4ta à Trin : begrov Niels Kiærs Søn , Nafnl: Laurids
NOTITS: *1741.05.23.
LINK: Affotografering.

Nr. 6530 1742.07.08 ? ? Laugesdatters barn, Brunbjerg, sogn: Borris. MOR: ? Laugesdatter.
MORFAR: Lauge Brunbjerg, Brunbjerg, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dca 7ma à Trin :} begrov Lauges paa Brunbierg daatters uægte barn .
NOTITS: Barnet ikke set født i Borris, Lauge på Brunbjerg heller ikke set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6531 1742.09.02 Niels Lauridsen Tarp Lille, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-.
KONE: Kirsten Christensdatter, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 15ta à Trin : begrov Lille Niels {Lauridsen} Tarp
NOTITS: Lille Niels Tarp er søn af Laurids Tarp
LINK: Affotografering.

Nr. 6532 1742.11.04 Jens Madsen, Fasterlund, sogn: Faster. FAR: Mads Nielsen Lund. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 24 à Trin:} begrov Mads {Nielsen} Lunds Søn Jens
NOTITS: Muligvis *1731.06.24 Fasterlund, barn uden navn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6533 1742.12.23 Laurids Jakobsen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 40+, DØBT: 1702-. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: Johanne Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 4ta Adventus begrov Laust {Jakobsen} Hvolvig
NOTITS: Var karl ved broderen Jens Jakobsen Hvollig. Johanne Mortensdatter se begravelse #6537.
Dåb nr. 2016
LINK: Affotografering.

Nr. 6534 1742.12.30 Anne Knudsdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 62c+, DØBT: 1680c-.
MAND: Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, Borris, 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca p : Nat : xti begrov Peder {Hesselvig} Hvolvigs hustrue {Anne Knudsdatter}
Dåb nr. 2605
LINK: Affotografering.

Nr. 6535 1743.01.06 Maren Mortensdatter, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1739.12.26. FAR: Morten Jensen Astrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo epiph : begrov Morten {Jensen} Astrups Daatter Maren
Dåb nr. 2605
LINK: Affotografering.

Nr. 6536 1743.01.13 Karen Michelsdatter, Hannerup, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma p : Epiph : begrov Karen Michelsdatter i handrup —
NOTITS: Ellers ikke set. Kunne være datter af Michel Hannerup set 1704-18, hvis børn er født før 1700. I så fald ville hun være 53cc.
LINK: Affotografering.

Nr. 6537 1743.01.20 Johanne Mortensdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 78cc, DØBT: 1665cc.
MAND: Jakob Jensen Hvollig, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p : Epiph : begrov Johanne Mortensd : Hvolvig —
NOTITS: Første kendte barn Jens Jakobsen *1690cc- i Hvollig. Mortensdatter ses kun her i begravelsen, ellers altid Jakobs Hvolligs kone. Jakob Jensen Hvollig †1728.09.22, hun fæster derefter gården - Jakob Jensens enke 1741.
LINK: Affotografering.

Nr. 6538 1743.02.10 Mette Jensdatter, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 24.05 (å.m), DØBT: 1718.09.06. FAR: Jens Jakobsen Hvollig. MOR: An Christensdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7gesima begrov Jens {Jakobsen} Hvolvigs daatter Mette
Dåb nr. 2302
LINK: Affotografering.

Nr. 6539 1743.02.11 Laust Olesen Vejle Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 28.06 (å.m), DØBT: 1714.08.12.
KONE: Anne Jensdatter Krog, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksigelsens Fæst begrov Laust {Olesen Vejle} Krog
NOTITS: Søn af Oluf Jensen Vejle i Skjern.
LINK: Affotografering.

Nr. 6540 1743.02.17 Jens Jakobsen Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 53cc, DØBT: 1690cc.
Kone: Margrethe Jensdatter, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dca Sexages :} begrov Jens Jacobsen Hvolvig
LINK: Affotografering.

Nr. 6541 1743.02.24 Karen Christensdatter, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Esto mihi begrov Karen Christensd :
NOTITS: Ikke identificeret, der er mange Karen Christensdøtre i Borris på den tid.
LINK: Affotografering.

Nr. 6542 1743.03.03 Kirsten Pedersdatter, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 38c, DØBT: 1705c.
MAND: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Martij begrov Morten {Jensen} Astrups hustrue {Kirsten Pedersdatter}
NOTITS: Datter af Peder Bentsen Skonning i Øvig i Skarrild.
LINK: Affotografering.

Nr. 6543 1743.03.27 Jens Giødesen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1743.01.27. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 27 Martij begrov Giøde {Jensen} Gaasdals barn , {Jens} , der døde hos dem —
LINK: Affotografering.

Nr. 6544 1743.03.31 Christen Pedersen Gravel, Gravel, sogn: Borris.
KONE: Abelone Larsdatter, Gravel, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {3die Søndag i Faste} begrov Christen {Pedersen} Grauld
NOTITS: Gift 1714.10.28 i Borris. Ses 1714-43 i Gravel i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6545 1743.04.16 David Christiansen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.04.09. FAR: Christian Knudsen Sønderby. MOR: Abbelone Marie Eskildsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Pasch: begrov Christian {Knudsen} Synd: søn David
NOTITS: Må være hjemmedøbt dato derfor skønnet født en uge *1743.04.09 før begravelsen. Formodet død kun dage gammel. Moderen bliver introduceret 12 maj 1743.
LINK: Affotografering.

Nr. 6546 1743.05.02 Karen Andersdatter Vindelbo, Kodbøl- Vester , sogn: Borris, SAND ALDER: 33.01 (å.m), DØBT: 1710.03.19.
MAND: Viste Christensen Rahbek, Kodbøl- Vester, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Maij begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls hustrue {Karen Andersdatter Vindelbo} og Mindste daatter —
Dåb nr. 2141
LINK: Affotografering.

Nr. 6547 1743.05.02 Karen Vistesdatter, Kodbøl- Vester, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1742.10.07. FAR: Viste Christensen Rahbek. MOR: Karen Andersdatter Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Maij begrov Vidsted {Christensen Rahbek} Koodbølls hustrue og Mindste daatter {Karen Vistesdatter}
NOTITS: Tvilling med Anders.
LINK: Affotografering.

Nr. 6548 1743.05.05 Navnløs, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.04.14. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 p : Pascha begrov Bertel {Sørensen} smed i Vinbek hans spæde barn
NOTITS: *1743.04.14cc, skønnet født tre uger før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6549 1743.06.11 Anne Christensdatter, , sogn: Borris.
MAND: Christen Lauridsen Seerup, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 11 Junij begrov Christen {Lauridsen} Seerups hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: Trolovet 1738.12.04 i Borris. Christen Seerup synes at have forladt Borris sogn derefter, ikke set mere.
LINK: Affotografering.

Nr. 6550 1743.06.26 Karen Jensdatter, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 69cc, DØBT: 1674cc.
MAND: Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : Junij begrov Eske {Pedersen} Grønborgs Moder {Karen Jensdatter}
LINK: Affotografering.

Nr. 6551 1743.07.07 Knud Jensen Egvig Bjerre, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Else Villumsdatter, Egvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 4ta à Trin : begrov stackelen Knud {Jensen} Egvig
LINK: Affotografering.

Nr. 6552 1743.07.11 Christen Jensen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 49cc, DØBT: 1694c.
KONE: ? Christen Jensen Gaasdals kone, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : jj Julij begrov Christen {Jensen} Gaasdal
LINK: Affotografering.

Nr. 6553 1743.08.22 Johanne Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 22 ditto {Aug :} begrov Johanne Synderskov
NOTITS: Kunne være Søren Sønderskovs kone eller Peder Sørensens kone eller Lars Jensens anden kone eller noget helt tredje.
LINK: Affotografering.

Nr. 6554 1743.10.06 Jeppe Christensen, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 15.03 (å.m), DØBT: 1728.07.02. FAR: Christen Jepsen Nygaard. MOR: Ida Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 17ma à Trin : begrov Christen {Jepsen} Nygaards Søn Jeppe {Christensen}
Dåb nr. 2449
LINK: Affotografering.

Nr. 5989 1743.10.06 Svend Jensen, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1743.09.18. FAR: Jens Pedersen, Oksvang, Skast. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 17ma à Trin :} begrov Kirsten Odderskiers uægte Søn , Svend
LINK: Affotografering.

Nr. 6555 1743.10.11 ? Niels Jensen Melgaards kone Ingeborgs moder, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 48c+, DØBT: 1695c-.
DATTER: Ingeborg Niels Jensen Melgaards kone, Hjoptarp (Melgaard), Borris
SVIGERSØN: Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : jj ditto {Oct: 1743.} begrov Niels {Jensen} Meldgaard i hiuptarp hans hustruis {Ingeborg} Moder
LINK: Affotografering.

Nr. 6556 1743.12.01 Christen Jepsen Nygaard, Nygaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1685cc.
KONE: Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom jma Adv : begrov Christen {Jepsen} Nygaard
NOTITS: Han er født i Oddum sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6557 1744.01.09 Mette Andersdatter Vindelbo, Klokmose (Meldgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 30.02 (å.m), DØBT: 1713.11.19.
MAND: Jakob Sørensen Meldgaard, Klokmose (Meldgaard), Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 Janv : begrov Jakob {Sørensen} Meldgaards hustrue {Mette Andersdatter Vindelbo} i Klocmose .
Dåb nr. 2213
LINK: Affotografering.

Nr. 6558 1744.01.22 ? Oster Jensens kone, , sogn: Borris.
MAND: Oster Jensen, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d : 22 janv:} begrov bemte {fra sønnens dåb samme dag} Oster Jensens hustrue
NOTITS: Hendes dreng Jens Ostersen døbt samme dag. Denne Oster Jensen †1755 i Sønderskov her i Borris passer ikke ind i familien Jens Ostersen †1777 i Birkebæk i Assing sogn. Der findes en del Oster og Ostersen i Gjellerup sogn tillige.
LINK: Affotografering.

Nr. 6559 1744.02.02 Navnløs, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1744.01.26. FAR: Bertel Sørensen Vinbæk. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Purif : Mariæ begrov Bertel {Sørensen} Vinbeks nafnløse Søn .
NOTITS: Fødselsdatoen skønnet til en uge før begravelsen. Kan være nogle uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6560 1744.03.01 Søren Sørensen Huus, Kvisthus, sogn: Borris, SAND ALDER: 74cc, DØBT: 1670cc.
KONE: ? Nielsdatter, Kvisthus, Borris, Konens navn Nielsdatter se #2224.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Reminise: begrov Søren {Sørensen} Huus
NOTITS: Datter Karen Sørensdatter fadder 1714.
LINK: Affotografering.

Nr. 6561 1744.04.26 Niels Jensen Agger, Agger, sogn: Borris, SAND ALDER: 42c+, DØBT: 1702c-.
KONE: Bodil Thomasdatter, Agger, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 3tia p: Pascha begrov Niels {Jensen} Ager
LINK: Affotografering.

Nr. 6562 1744.04.26 Johanne Cathrine Jensdatter, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1739.12.20. FAR: Jens Larsen Sønderskov. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 3tia p: Pascha} begrov Jens lassen Synderskovs daatter Johan Cathrin .
Dåb nr. 2604
LINK: Affotografering.

Nr. 6563 1744.05.14 Knud Madsen, Slikdal, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascensionis xti begrov Knud Madsen
NOTITS: Ses som fadder #2407 og #2414 i Slikdal i Borris 1725-26. Formodet bror til Christen Madsen Lund i Fasterlund i Faster sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6564 1744.06.07 Jens Jensen, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma à Trin : begrov Jens Jensen
NOTITS: Svær. Det kunne være Jens Jensen *1709.07.02 i Agger i Borris, men han er ikke set efter dåben i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6565 1744.06.21 Maren Olufsdatter, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1714cc.
MAND: Christian Knudsen Sønderby, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 à Trin : begrov Christian {Knudsen} Sønderb: hustrue {Maren Olufsdatter} .
NOTITS: Viet 1739.06.17. Navnet Maren Olufsdatter i skiftet efter ham 27 marts 1773 i Tarm.
LINK: Affotografering.
LINK: #481 Lundenæs skifte 27 marts 1773 efter Christian Knudsen Sønderby.

Nr. 6566 1744.07.12 Poul Jensen Hannerup, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 64cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Maren Jensdatter, Hannerup, Faster, 2. kone, datter af Jens Giødesen i Store Gaasdal i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin : begrov Poul {Jensen} Handerup
NOTITS: Patronym Jensen i 2. vielse 1728.06.20 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6567 1744.10.04 Karen Jensdatter, Vindelbo, sogn: Borris.
MAND: Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 18 [an?] à Trin : begrov Anders {Thomsen} Vindelbois hustrue {Karen Jensdatter}
NOTITS: 3. kone. Hun er formodentlig ældre, da de troloves 1735.09.29 i Borris, for de får ingen børn sammen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6568 1744.10.11 Navnløs, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1744.09.13. FAR: Niels Jensen Villadsen. MOR: Maren Poulsdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 19 à Trin :} begrov Niels {Jensen} Villadsens hiemdøbte Søn , der af Moderen (Maren Poulsdatter) blev opprimerit
NOTITS: Sønnen var hjemmedøbt og havde et navn, men dette er ikke indført i kirkebogen. Niels Villadsen ses som fadder 1725-31. Fødselsdagen skønnet til tre uger før begravelsen, kan være flere uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6569 1745.03.07 Sidsel Madsdatter, Fasterlund?, sogn: Faster, SAND ALDER: 65cc, DØBT: 1680cc.
MAND: Hans? Nielsen? Feldbereder?, Fasterlund?, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7ma begrov Sidsel Madsdaatter
NOTITS: Hans Nielsen Feldbereder i Faster trolovet 1704.02.14 i Faster med Sidsel Madsdatter af Nørgaard i Bølling sogn. Hun ses 1718-19 i Kirkebogen. Begravelsen er noteret i Borris kirkebog, men hører vel til Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6570 1745.06.07 Dødfødt, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.05.30. FAR: Villads Pedersen Aagaard. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Feria 2da Pent:} Villads Aagaards hustrue , hvis barn dødfød til forn er bleven iordet —
NOTITS: Skønnet født *1745.05.30c en uge før introduktionen. Kan være flere uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6571 1745.06.30 Maren Olufsdatter, Skobæk (Færgehuset), sogn: Borris, SAND ALDER: 75cc, DØBT: 1670cc.
MAND: Christen Jensen Kjær, Skobæk, Borris, #6482 †1738.07.06 i Skobæk, men havde levet i Tarp i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 30 Julij begrov Maren Olufsd : i Færgehuset.
NOTITS: Tidligste nævnelse af Færgehuset ved Skjern å i Skobæk.
LINK: Affotografering.

Nr. 6572 1745.07.11 Karen Christensdatter, Vesterby, sogn: Borris.
MAND: Peder Christensen Vesterby, Vesterby, Borris, 1. kone Karen Christensdatter trolovet 1742.04.01.
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 4ta à trin:} begrov samme {Peder Christensen Vesterbys Daatter , Karen} barns Moder {Karen}
NOTITS: Christensdatter fra Slumstrup skifteprotokol.
LINK: Peder Christensen Vesterby.
LINK: Affotografering.

Nr. 6573 1745.09.12 Anders Thomsen Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 65c, DØBT: 1680c.
KONE: Karen Jensdatter, Vindelbo, Borris, 3. kone, begravet †1744.10.04.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 13 à Trin : begrov Anders {Thomsen} Vindelboe
LINK: Affotografering.

Nr. 6574 1745.10.10 Anders Christensen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1745.08.08. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 17ma à Trin :} begrov Christen {Andersen} Vindelbois Søn {Anders}
NOTITS: *1745.08.08.
LINK: Affotografering.

Nr. 6575 1745.11.14 Dødfødt, Gaasdal, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.10. FAR: Mads Gaasdal. MOR: ? Mads Gaasdals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Mads Gaasdals dødfødde barn —
NOTITS: Fødslen skønnet til fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6576 1745.11.21 Dødfødt, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.11.17. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 23 a Trin :} begrov Vinbek Smeds {Bertel Sørensen} Dødfødde barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6577 1745.12.08 Ane Jensdatter? Hannerup Gammel, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1675cc.
MAND: Niels, Vel †1718-. Muligvis i Bølling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 8 Dec: begrov gl. Ane Handrup
NOTITS: Muligvis hende der i 1718 kaldes Huuskone i Hannerup fx #2297. Denne har voksne døtre Nielsdøtre, så *1675cc. Det er vel hende, der er Poul Jensen Hannerups søster, derfor Jensdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6578 1745.12.23 Kirsten, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1693cc.
MAND: Christen Vesterby, Vesterby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23 dec : begrov Christen Vesterbyes hustrue {Kirsten}
NOTITS: Trolovet 1718.11.01 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6579 1745.12.27 Dødfødt, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1745.12.23. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3tia Nat : xti begrov Thomas {Christensen} Graulds dødfødde barn —
NOTITS: Forældre gift 1745.05.16 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6580 1746.01.01 Sidsel Cathrine Giødesdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1741.08.06. FAR: Giøde Jensen Gaasdal. MOR: ? Giøde Jensen Gaasdals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1746. Festo Novi Anni begrov Sidsel Cathrin af Gaasdal —
LINK: Affotografering.

Nr. 6581 1746.01.02 Dødfødt, , sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jakob Sørensen Klokmose. MOR: Mette Andersdatter Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1746. Dom int : Nov: An. et Epiph : begrov Jakob {Sørensen} Klokmosis dødfødde barn —
NOTITS: Forældre trolovet 1740.03.24 Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6582 1746.02.20 Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 76cc, DØBT: 1670cc.
KONE: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov, Borris, †1738+
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : Esto Mihi begrov Las {Jensen} synderskov
LINK: Affotografering.

Nr. 6583 1746.03.20 Jakob Larsen, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 27.02 (å.m), DØBT: 1719.01.22. FAR: Lars Larsen. MOR: Inger Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag begrov Jakob Lassen Gaasdal —
Dåb nr. 2308
LINK: Affotografering.

Nr. 6584 1746.03.20 Kirsten Sørensdatter, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiio {Midfaste Søndag} begrovKirsten Sørensdaatter
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6585 1745.04.08 Peder Graversen, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: Ane Lisbeth, Borris, Navn ikke afsikret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag begrov Peder Gravers: , som døde i Hiuptarp —
NOTITS: Trolovet 1728.09.25 #8095. Boede i Debelmose, han må have været på besøg i Hjoptarp. Konens navn ikke afsikret. Muligvis denne Peder Graversen af Lille Dalager, død i Hjoptarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6586 1746.04.17 Birgitte Nielsdatter, Skobæk, sogn: Borris.
MAND: Søren Skobæk, Skobæk, Borris, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma p: pascha begrov Søren Skobeks hustrue {Birgitte Nielsdatter}
NOTITS: Trolovet 1740.05.22 i Borris, ikke ellers kendt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6587 1746.05.03 Karen Christensdatter, Astrup, sogn: Faster.
SØN: Morten Jensen Astrup, Astrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 Maj begrov Morten {Jensen} Astrups moder {Karen Christensdatter}
NOTITS: Morten Jensen Astrup er søn af Jens Andersen Astrup *1646c Videbæk, Vorgod †1723 Astrup og Karen Christensdatter *1660c Sædding †1746.05.03 (denne begravelse).
LINK: Affotografering.

Nr. 6588 1746.05.27 Morten Jensen Astrup, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1690cc.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Astrup, Faster, †1743.03.03 Astrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 27 maij begrov Morten {Jensen} Astrup
LINK: Affotografering.

Nr. 6589 1746.06.08 †1746.06.03 Jørgen Nielsen Skrædder, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: ? Jørgen Nielsen Skrædders 2. kone, Debelmose, Borris, Sidst set nævnt 1728.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 8 Junij begrov Jørgen {Nielsen} Skrædder som døde d: 3 hujus —
LINK: Affotografering.

Nr. 6590 1746.06.19 †1746.06.15 Maren Mortensdatter Præstgaard, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 39.04 (å.m), DØBT: 1707.02.13.
MAND: Oluf Christian Pedersen Tranmose, Debelmose, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Som: 2 à Trin : begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses hustru {Maren Mortensdatter Præstgaard} , som død d: 15 Junij —
NOTITS: Trolovet 19.04.1745 i Borris, barn før ægteskab 1739.09.27 #2600 i Hannerup i Faster. Tvillinger døbt 12 juni 1746, moderen begravet en uge efter 19 juni 1746.
Dåb nr. 2072
LINK: Affotografering.

Nr. 6591 1746.07.03 Anne Marie Jensdatter, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1746.05.01. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta à Trin begrov Jens Lauridsen Helgaards spæde daatter {Ane Marie} , der blev opprimerit af Forældrene —
NOTITS: Forældrene viet 1741.10.15 i Borris
LINK: Affotografering.

Nr. 6592 1746.08.21 Niels Nielsen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 56c+, DØBT: 1690c-.
KONE: Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk, Borris, †1735.11.27 Gjaldbæk død 11 år før ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : jjma à Trin : begrov Niels {Nielsen} Gjaldbæk
LINK: Affotografering.

Nr. 6593 1746.09.04 ? Jens Nørgaards kone, Hannerup (Nørgaard), sogn: 'Faster.
MAND: Jens Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 13tia begrov Jens Nørgaards hustrue
LINK: Affotografering.

Nr. 6594 1746.09.11 Morten Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.06.12. FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 15ta à Trin :} begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses Tvillinger {Thomas}
LINK: Affotografering.

Nr. 6595 1746.09.11 Peder Olufsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.06.12. FAR: Oluf Christian Pedersen Tranmose. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 15ta à Trin :} begrov Oluf {Christian Pedersen} Tranmoses Tvillinger {Peder}
LINK: Affotografering.

Nr. 6596 1746.10.16 Niels Thomasen, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1746.10.04. FAR: Thomas Nielsen Grønborg. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 19 à Trin :} begrov Thomas {Nielsen} Grønborgs Søn Niels
LINK: Affotografering.

Nr. 6597 1746.10.16 Johanne Christensdatter, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1746.09.18. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 19 à Trin :} begrov Christen {Andersen} vindelbois d : Johanne
LINK: Affotografering.

Nr. 6598 1746.10.16 Knud Pedersen, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1745.08.29. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Knudsdatter Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 19 à Trin :} begrov Karen {Knudsdatter} Egvigs uægte Søn , Knud
LINK: Affotografering.

Nr. 6599 1747.03.25 Oluf Helgaard, Helgaard, sogn: Borris.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mariæ Bebudelses dag begrov Oluf Helgd , der druknede i Aaen ved Hvolvig —
NOTITS: Ingen set af det navn i Hvollig. Må være voksen, børn omtales ikke med fornavn og sted. Druknet i Omme å.
LINK: Affotografering.

Nr. 6600 1747.05.07 1. Tvilling, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {1. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6601 1747.05.07 2. Tvilling, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.05.04. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 5 ta p : Pascha} begrov Vinbek smeds {Bertel Sørensen Smed} Tvillinger {2. Tvilling} , som havde [havit?] daab hiemme j par dage tilforn —
NOTITS: Hjemme-dåbsdagen "et par dage før" skønnet til tre dage før begravelsen. Dåbsnavn ikke noteret i kirkebogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6602 1747.06.04 Dødfødt, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1747.05.31. FAR: Christen Christensen Kousgaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 1ma à Trin :} begrov dend 2den Tvilling , som var dødfød
NOTITS: Tvilling. Fødsel skønnet 4 dage før begravelsen. Forældre trolovet 1739.04.13 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6603 1747.06.11 Karen Knudsdatter, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 31.02 (å.m), DØBT: 1716.04.01. FAR: Knud Jensen Egvig. MOR: Else Villumsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 2da à Trin :} begrov Karen Knudsd : , der var i de Fattigis tal —
NOTITS: Karen fik med hosekræmmer Peder Christensen en søn Knud i 1745 som døde 1746 fjorten måneder gammel.
Dåb nr. 2255
LINK: Affotografering.

Nr. 6604 1747.06.24 Maren Helgaard, Helgaard, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Johannis B: {Baptistæ} begrov stachlen Maren Helgd
NOTITS: Dette kan være: 1. Maren Thomasdatter der var gift 1709 med Jørgen Helgaard. 2. Maren gift med Peder Helgaard ses 1720 #2332. 3. Maren Jørgensdatter *1723c (fra konfirmation) datter af Jørgen Helgaard.
LINK: Affotografering.

Nr. 6605 1747.07.29 Christen Jespersen Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 52c+, DØBT: 1695c-.
KONE: ? Christen Jespersen Kjærs kone, Fasterkær, Faster, Lever 1731, søn Oluf.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Julij begrov Christen {Jespersen} Kiær
LINK: Affotografering.

Nr. 6606 1747.08.13 Anne Christensdatter, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1690cc.
MAND: Anders Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris, Salig her 1747, ses 1739, †1739-47.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : jja à Trin :} begrov sal : Anders {Jensen} Synderskovs Enke{Anne Christensdatter}
LINK: Affotografering.

Nr. 6607 1747.09.17 Niels Andersen Vesterby, Vesterby, sogn: Borris.
KONE: Margrethe Jakobsdatter, Vesterby, Borris, *1686c Slumstrup Mølle Sædding sogn †1738 Vesterby
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 16 à Trin : begrov Niels {Andersen} Vesterby
LINK: Affotografering.

Nr. 6608 1747.10.29 Anne Madsdatter Bjerg, , sogn: Borris. FAR: Mads Justesen. MOR: ? Mads Justesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : introd : Mads Justesens hustrue — Ditto begrov samme Mands daatter Ane Bierg
NOTITS: Mads Justesen får sønnen Daniel døbt 27 aug 1747 i Borris. Kun nævnt disse to gange i Borris kirkebog. Navnet Bjerg bruges blandt andet i nabosognet Sønder Felding.
LINK: Affotografering.

Nr. 6609 1747.12.26 Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris.
KONE: Ingeborg, Hjoptarp (Melgaard), Borris, Ses #2268. †1754.10.12.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo 2da Nat: Xti begrov Niels {Jensen} Meldgd i hiuptarp —
LINK: Affotografering.

Nr. 6610 1748.01.14 Anne Jakobsdatter, Lindvig?, sogn: Borris, SAND ALDER: 25c, DØBT: 1721c.
MAND: Frands Mortensen, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p : Epiph : begrov Frands Mortensens hustrue {Anne Jakobsdatter} og hendis Søn {Peder et} Aar gl : —
Dåb nr. 1987
LINK: Affotografering.

Nr. 6611 1748.01.14 Peder Frandsen, Lindvig?, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1747.03.27. FAR: Frands Mortensen. MOR: Anne Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p : Epiph : begrov Frands Mortensens hustrue {Anne Jakobsdatter} og hendis Søn {Peder} {et} Aar gl : —
NOTITS: *1747.03.27
LINK: Affotografering.

Nr. 6612 1748.01.16 Karen Thomasdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1680cc.
SØN: Søren Laustsen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1748. d : 16 Janv: begrov Søren {Laustsen} Klokmosis Moder {Karen Thomasdatter}
LINK: Affotografering.

Nr. 6613 1748.02.25 Niels Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1747.11.05. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {D a Esto mihi :} begrov Jens {Lauridsen} Helgaaards Søn Niels
LINK: Affotografering.

Nr. 6614 1748.03.10 Dødfødt, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.03.06. FAR: Eske Pedersen Grønborg. MOR: Margrethe Cathrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Eske {Pedersen} Grønborgs dødfødde Søn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6615 1748.03.10 Navnløs, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.02.17. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Peder Hvolvigs liden daatter
NOTITS: Fødselsdato skønnet tre uger før begravelsen *1748.02.17, kan være flere uger forkert. Ikke beskrevet som hjemmedøbt. Peder Hvollig ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6616 1748.03.17 Peder Pedersen Tarp, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc.
KONE: Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, Borris, Død samme dag som manden, 1748.03.17.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Faste begrov Peder Pedersen i Tarp g hustrue {Sidsel Sørensdatter Gosvig} —
NOTITS: Trolovet 1710.03.02 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6617 1748.03.17 Sidsel Sørensdatter Gosvig, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc.
MAND: Peder Pedersen Tarp, Tarp, Borris, Død samme dag som konen, 1748.03.17.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Faste begrov Peder Pedersen i Tarp g hustrue {Sidsel Sørensdatter Gosvig}
NOTITS: Trolovet 1710.03.02 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6618 1748.04.03 Niels Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 48cc+, DØBT: 1700c-.
KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 April begrov Niels Kjær og H :{ustrue} —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag. Niels Kjær nævnt første gang 1725.
LINK: Affotografering.

Nr. 6619 1748.04.03 Maren Lauridsdatter, Fasterkær, sogn: Faster.
MAND: Niels Kjær, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 April begrov Niels Kjær og H:{ustrue} {Maren Lauridsdatter} : —
NOTITS: I Borris kirkebog, men bor i Fasterkær i Faster sogn. Trolovet 1736.06.05 i Faster #8145. Mand og 2. kone død samme dag.
LINK: Affotografering.

Nr. 6620 1748.04.24 Jørgen Karlsen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 48cc+, DØBT: 1700cc-.
KONE: Kirsten Lauridsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 24 April begrov Jørgen Karlsen
NOTITS: Trolovet 1724.09.21 Faster med Kirsten Lauridsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6621 1748.04.24 Else Madsdatter, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 68cc+, DØBT: 1680c-.
MAND: Mads Pedersen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 24 April} begrov Mads {Pedersen} vestergaards hustrue {Else Madsdatter}
LINK: Affotografering.

Nr. 6622 1748.04.24 Johanne Huuskone, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 24 April} begrov Johan Huuskone
NOTITS: Anne Huuskone ses i Hannerup i Faster, er død, og Inger Nielsdatter Huuskone også i Hannerup. Johanne Huuskone ikke set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6623 1748.05.10 ? Bertelsen, Vinbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.04.19. FAR: Bertel Sørensen Smed. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Almindel: bededag introd : {muligvis for begrov} Bertel {Sørensen Smed} Vinbeks Søn , som døde , efter at det var hiemdøbt —
NOTITS: Fødslen skønnet tre uger før introduktionen, kan være flere uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6624 1748.05.15 Niels Christensen Aagaard, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 49c, DØBT: 1699c.
KONE: Mette Aagaard, Aagaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 157e Maij begrov Niels {Christensen} Aagaard
LINK: Affotografering.

Nr. 6625 1748.05.29 Villads Pedersen Aagaard, Aagaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 41c+, DØBT: 1707c-.
KONE: Mette Nielsdatter, Aagaard, Borris, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 May begrov Villads {Pedersen} Aagaard
LINK: Affotografering.

Nr. 6626 1748.07.02 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1748.06.28. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 2 July begrov Milther Fasterg : dødfødde barn —
NOTITS: Fødselsdagen skønnet fire dage før begravelsen, kan være noget forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6627 1748.08.08 Kirsten? Jensdatter, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 5.02 (å.m), DØBT: 1743.05.19. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d: 8 Aug :} begrov Jens {Olesen} Buskis daatter{Kirsten?}
NOTITS: Kirsten er en datter af Jens Busk, men det er ikke helt afsikret om det er hende der begraves her. Sandsynligt jo.
LINK: Affotografering.

Nr. 6628 1748.08.26 Ole Jensen, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.10 (å.m), DØBT: 1745.10.10. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Aug: begrov Jens {Olsen} Buskis Søn , Oluf
NOTITS: Begravet knap tre år gammel.
Dåb nr. 2684
LINK: Affotografering.

Nr. 6629 1748.09.01 Ane Jensdatter, Tarp, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 12 begrov Ane Jensdaatter i Tarp —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6630 1748.09.29 Johanne Pedersdatter, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.09.15. FAR: Peder Larsen? Lodal. MOR: ? Peder Lodals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Dom : 9 à Trin : confirmerede Peder laadals daatters hiemmedaab , Johanne ...}. Festo Michaelis begrov samme barn {Johanne}
NOTITS: Peder Larsen i Lodal nævnes 1727-37 i kirkebogen, søn af Lars Pedersen Smed i Lodal. Identifikation ikke sikker.
LINK: Affotografering.

Nr. 6631 1748.11.03 Johanne Jensdatter Risbjerg, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1685cc. FAR: Jens Nielsen Grønborg, Grønborg, Borris.
MAND: Jep Andersen, Risbjerg, Brande, Skønnes †1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 21} begrov Johanne {Jensdatter} Risberg
NOTITS: Gift 1710.03.09 i Borris med Jep/Jeppe Andersen af Risbjerg i Brande. Deres barn Jens Jepsen Risbjerg bliver trolovet 1748.02.16 i Borris med Anne Kirstine og de bosætter sig i Debelmose i Borris, hvor hans mor, Johanne Risbjerg her, er flyttet med.
LINK: Jeppe Andersen i Risbjerg i Brande.
LINK: Affotografering.

Nr. 6632 1748.11.10 An Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1747.06.18. FAR: Thomas Kjær. MOR: ? Thomas Kjærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Thomas Kiærs daatter {An Kirstine}
LINK: Affotografering.

Nr. 6633 1748.12.01 Anne Hvollig, Hvollig, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 1ma Adv :} begrov Ane Hvolv
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6634 1748.12.01 Else Jensdatter, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1748.05.10. FAR: Jens Pedersen, Debelmose, Borris. MOR: Kirsten Knudsdatter Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 1ma Adv :} begrov Kirsten {Knudsdatter} Egvigs spede barn {Else}
LINK: Affotografering.

Nr. 6635 1748.12.15 Anne Marie Jensdatter, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1748.11.03. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 Adv : begrov Jens {Lauridsen} helgaards spede barn {Ane Marie}
LINK: Affotografering.

Nr. 6636 1749.02.11 Karen Votkær, Votkær, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksig : Fæst begrov Karen Votkier
NOTITS: Dette kan være Karen Nielsdatter *1734.10.10 Votkær 14 år datter af Niels Nielsen Votkær. Eller det kan være på den anden halvgård Erik Christensens kone, hvis navn ikke kendes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6637 1749.02.11 ? Laurs/en/datter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1749.01.28. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksig : Fæst begrov Las Handerups spede barn
NOTITS: Fødsel skønnet to uger før begravelsen, kan være uger forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6638 1749.02.23 Peder Nielsen Gjørklint, Hvollig, sogn: Borris.
STED: Peder Nielsen Gjørklint, Gjørklint, Holsted, Peder Nielsen var fra Gjørklint i Holsted sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca jma Jejun : c: Dca Invoc:} begrov Peder Nielsen Giørklink, som døde i Hvolvig paa sin Rejse —
NOTITS: Døde på rejse, kom fra Gjørklint i Holsted sogn nær Vejen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6639 1749.03.02 Abelone Hoven, Hvollig, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Faste begrov Apelone Hoven , som døde i Hvolvig —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6640 1749.04.03 Maren Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsdag begrov Maren Mosgaard
LINK: Affotografering.

Nr. 6641 1749.05.04 ? Peder Jakobsen Lindvigs 1. kone, Lindvig, sogn: Borris.
MAND: Peder Jakobsen Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 4ta p : Pascha} begrov Peder {Jakobsen} Lindvigs hustrue
LINK: Affotografering.

Nr. 6642 1749.06.11 Ellen Jochumsdatter Købke, Kirken- Ved, sogn: Borris, DØBT: 1710.04.17.
MAND: Mads Justesen Bjerg Glarmester, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : jj Junj begrov Mads {Justesen Bjerg} Glarmesters hustrue {Ellen Jochumsdatter Købke}
NOTITS: Brejl skifte Lundenæs #194: "194 Ellen Jochumsdatter Købke ved Borris Kirke. 19.6.1749, fol.44. E: Mads Justesen Bjerg, glarmester. B: Johanne Marie 8, Marie Kirstine 6, David 1½." Ingen af børnene født i Borris. Hun er søster til degn Michel Jochumsen Købke i Vorgod †1719.02.20, hvis datter Birgitte Michelsdatter Købke er gift med Knud Jensen i Sønderby i Borris. Ellen og Mads er flyttet til Borris 1748c. Mads skal have været Glarmester i Ringkøbing. Ellen Jochumsdatter *1710 i Vorgod og Michel Jochumsen er børn af degn Jochum Michelsen Købke og Maren Vistesdatter i Vorgod.
LINK: Affotografering.

Nr. 6643 1749.06.29 Knud Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.06 (å.m), DØBT: 1747.12.27. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 4ta à Trin :} begrov Jens Michaels {Knudsen} søn Knud
LINK: Affotografering.

Nr. 6644 1749.07.13 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin : begrov Milther {Nielsen} fastergds barn som var dødfød
LINK: Affotografering.

Nr. 6645 1749.08.03 Ane Gravel, Gravel, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 9 à Trin : begrov Ane Grauld
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6646 1749.11.07 Christen, Astrup, sogn: Faster.
STED: Christen Stakkel, Hee, Denne mand er fra Hee sogn men død i Astrup i Faster sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 7 Nov: begrov en stachel af Hee Sogn, som døde i Astrup , og skal heede Christen
LINK: Affotografering.

Nr. 6647 1749.12.07 ? Niels Jensens mor, , sogn: Borris.
SØN: Niels Jensen, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv: begrov Niels Jensens Moder
NOTITS: Muligvis Niels Jensen i Debelmose trolovet 1741.10.03 med Maren Poulsdatter
LINK: Affotografering.

Nr. 6648 1750.01.06 Mads Justesen Bjerg Glarmester, Kirken- Ved, sogn: Borris.
KONE: Ellen Jochumsdatter Købke, Kirken- Ved, Borris, †1749.06.11 Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epiphan : begrov Mads {Justesen Bjerg} Glarmester
NOTITS: Skifte Brejl Lundenæs #202: "202 Mads Justesen [Bjerg], glarmester ved Borris Kirke. 2.1.1750, fol.58. [Enke efter Ellen Jochumsdatter, skifte 19.6.1749 lbnr.194]. B: Johanne Marie 12, Marie Kirstine 7, David 2. FM: morbror Mikkel Jochumsen, hattemager i Ringkøbing."
LINK: Affotografering.

Nr. 6649 1750.02.08 Knud Jensen Sønderby, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 70c+, DØBT: 1680c-.
KONE: Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom ca esto mihi begrov Knud {Jensen} Sønderbye
LINK: Affotografering.

Nr. 5988 1750.02.08 Christen Pedersen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.01.25. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Mette Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: REKONSTRUKTION ud fra dåben (død under navnet Christen): 'Peder Christensen og Mette Madsdatter i Vesterby deres søn begravet Christen '.
NOTITS: Dødsdato arbitrær ansat til to uger efter dåben, kan være op til måneder forkert.
Dåb nr. 2763
LINK: Affotografering dåben.

Nr. 6650 1750.02.11 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1750.02.07. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taksig : Fæst begrov Las Handrups dødfødde barn —
NOTITS: Fødsel skønnet fire dage før begravelsen, kan være nogle dage forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6651 1750.03.04 Birgitte Michelsdatter Købke, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 70c+, DØBT: 1680c-.
MAND: Knud Jensen Sønderby, Sønderby, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4de Maij begrov Birgithe {Michelsdatter Købke} Sønderbye
NOTITS: Der er en svag mulighed for at det ikke er Knud Jensen Sønderbys kone men i stedet datteren Birgitte Marie Knudsdatter *1709.10.20 Sønderby og 41 år gammel. Det ses ofte at ægtefæller dør kort tid efter partnerens død.
LINK: Affotografering.

Nr. 6652 1750.03.27 Eske Pedersen Grønborg, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 48.02 (å.m), DØBT: 1702.01.10.
KONE: Margrethe Cathrine Christensdatter, Grønborg, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag begrov Eske {Pedersen} Grønborg
LINK: Affotografering.

Nr. 6653 1750.05.24 Peder Nielsen Nørgaard, Hannerup (Nørgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 80cc, DØBT: 1670cc.
KONE: Kirsten Jakobsdatter, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo s sta Trin : begrov Peder {Nielsen} Nørgaard
NOTITS: Identifikation ikke helt sikker.
LINK: Affotografering.

Nr. 6654 1750.08.30 Just Foersom, , sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14 à Trin : begrov Just Foersum
NOTITS: Skulle være født i Foersum i Egvad sogn. Ikke set ellers.
LINK: Affotografering.

Nr. 6655 1750.09.13 Knud Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1750.05.24. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 16 à Trin : begrov Jens Michaels {Knudsen} Søn {Knud}
LINK: Affotografering.

Nr. 6656 1750.09.29 ? Christen Kærlers kone, Borris- Krog, sogn: Borris.
MAND: Christen Kærler, Præstegaarden (Aftensang), Egtved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis begrov Christian Kærlers hustrue som døde i Krog paa sin rejse til Ringkiøbing med træe tøfler , Manden angav sig at være fra Egtvad Sogn , boende i et afbygger Huus paa Præstegaardens Mark, Aftensang kaldit —
LINK: Affotografering.

Nr. 6657 1750.11.01 Niels Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.10.25. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo oium {Omnium} Sanct : begrov Jens {Lauridsen} Helgaards Søn {Niels}
LINK: Affotografering.

Nr. 6658 1750.11.22 Inger Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 85cc, DØBT: 1665cc.
MAND: Laurids Nørgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 26} Inger Nørgaard
LINK: Affotografering.

Nr. 6659 1750.12.17 Niels Larsen Egvig, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1690cc.
MAND: ? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig, Borris, †1752.08.16 Egvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adv: begrov Niels {Larsen} Egvig
LINK: Affotografering.

Nr. 6660 1750.12.17 ? Mads Svendsen Odderskærs datter, Odderskær, sogn: Borris. FAR: Mads Svendsen Odderskær. MOR: Anna Laustdatter Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3tia Adv :} Mads {Svendsen} Odderskiers daatter
NOTITS: Der er tre mulige døtre: Karen 35, Anna 28 og Karen 20.
LINK: Affotografering.

Nr. 6661 1751.01.06 Navnløs, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.12.14c. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Anne Kirstine.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1751 . Festo Epiph : begrov Jens {Jepsen} Risbergs spede Barn
NOTITS: *1750.12.14c. Jens Risbjerg har en to årig søn Jeppe *1749.01.06, men det menes, at når præsten Hauch skrive spæd, så er der tale om et barn som er nogle uger gammel, i de fleste tilfælde udøbt. Og konen Ane Kirstine dør i barselseng en uge efter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6662 1751.01.17 Anne Kirstine, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 28c+, DØBT: 1723c-.
MAND: Jens Jepsen Risbjerg, Debelmose, Borris
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dca 2da p : Epiph :} begrov Jens Risbergs h : {Anne Kirstine}
LINK: Affotografering.

Nr. 6663 1751.03.07 An, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1680cc.
MAND: Christen Toft, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Reminisc : begrov Christen Tofts h : {An}
NOTITS: Christen Toft kunne have været gift to gange.
LINK: Navnet An fra 1718.
LINK: Affotografering.

Nr. 6664 1751.03.10 ? Jens Mortensens kone, , sogn: Faster.
MAND: Jens Mortensen, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10 Martij begrov Jens Mortensens h :
NOTITS: Jens Mortensen ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6665 1751.03.21 Anders Vindelbo, Vindelbo, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag begrov Anders Vindelboe
NOTITS: Dette er Anders Vindelbos anden begravelse. Hans første begravelse (se link nedenfor) menes at være den rigtige. Måske er Vindelbo her en fejlskrivning.
LINK: Anders Vindelbos første begravelse i 1745.
LINK: Affotografering.

Nr. 6666 1751.03.21 Christen Nielsen Ejstrup, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 71cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Maren Pedersdatter Smed, Debelmose, Borris, †1737.01.27 Debelmose.
KONE: Maren Lauridsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Midfaste Søndag} begrov Christen {Nielsen} Ejstrup
NOTITS: Trolovet 1. 1704.01.01 i Faster til Maren Pedersdatter Smed, som var enke efter Niels Smed vel i Faster. Trolovet 2. 1737.10.24 i Borris med Maren Lauridsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6667 1751.03.24 Hans Markussen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.09 (å.m), DØBT: 1747.06.18. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 24 Martij begrov Marcus {Jeppesen} Gjaldbeks Søn {Hans}
NOTITS: Hans er den eneste søn set døbt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6668 1751.04.21 Navnløs, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.07c. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 21 April begrov Las Handrups spede Barn
NOTITS: Fødsel skønnet 14 dage før begravelsen, kan være ret forkert.
LINK: Affotografering.

Nr. 6669 1751.05.09 Peder? Odderskær, Odderskær, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4 p : Pascha begrov [Peder?] Odderskier
NOTITS: Fornavnet Peder er problematisk, det er skrevet oven over et andet gennestreget navn Christen, som dækker over noget af fornavnet. Der er ikke ellers set en Peder i Odderskær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6670 1751.05.20 Laurids Berndsen, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.04.09. FAR: Bernd Tarp. MOR: Maren Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 5ta p : Pascha} begrov Bend Tarpis sped barn, Laurids
LINK: Affotografering.

Nr. 6671 1751.07.25 Jørgen Carl Nielsen, Debelmose, sogn: Borris. FAR: Niels Poulsen. MOR: Marie Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 7na à Trin : begrov Niels Poulsens develmosis liden Barn , {Jørgen Carl} , som af vaade blev opprimerit i Sengen hos Forældrene —
LINK: Opprimering skriftet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6672 1751.11.09 ? Niels Ejstrups søster, Ejstrup, sogn: Faster.
BROR: Niels Ejstrup, Ejstrup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9 Nov : begrov Niels Eistrups Syster
NOTITS: Hvis Niels Ejstrup er søn af Jens Ejstrup og er født *1710.02.09 så er søsteren vel Gertud Jensdatter *1716.03.08 Ejstrup, 35 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6673 1751.11.16 Navnløs, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1751.11.02. FAR: Thomas Nielsen Grønborg. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 16 Nov : begrov Thomas {Nielsen} Grønborgs spede barn
NOTITS: Fødslen skønnet til 14 dage før begravelsen. Kan være en del forkert, men ikke mange måneder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6674 1751.11.25 ? Lars Jensens 2. kone, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 71cc, DØBT: 1680cc.
SØN: Jens Larsen Sønderskov, Sønderskov, Borris
MAND: Lars Jensen, Sønderskov, Borris, †1746.02.20 Sønderskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 25 Nov: begrov Jens Lassens Moder {Lars Jensens 2. kone}
NOTITS: Lars Jensen og 2.kone gift 1705c, ikke i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6675 1752.02.02 Mads Christensen, Kodbøl- Øster, sogn: Borris, SAND ALDER: 52cc, DØBT: 1700cc.
KONE: Margrethe Jakobsdatter, Kodbøl- Øster, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1752 Kyndelmisse dag begrov Mads {Christensen} Kodbøl -.
LINK: Affotografering.

Nr. 6676 1752.02.22 Christen Vesterby, Vesterby, sogn: Borris.
KONE: Kirsten, Vesterby, Borris, †1745.12.23 Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Faste begrov Christen Vesterby — o —
NOTITS: Gift 1718.11.01 med Kirsten tjenende i Tarp
LINK: Affotografering.

Nr. 6677 1752.02.22 Dødfødt, Helgaard, sogn: Borris, DØBT: 1752.02.18c. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {2den Søndag i Faste} begrov Jens Lauridsen Helgaards dødføde barn -
Dåb nr. 2805
LINK: Affotografering.

Nr. 6678 1752.05.10 Mads Feldbereder, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: ? Mads Feldbereders kone, Debelmose, Borris, Lever 1739.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domn : 6 p : Pascha begrov Mads Feldbereder .
NOTITS: Han ses 1725 - 1752 i Debelmose.
LINK: Affotografering.

Nr. 6679 1752.05.19 Peder Nielsen Aas, , sogn: Borris.
KONE: ? Peder Nielsen Aas' kone, Aas, Faster, Begravet 1727.05.30 fra Aas i Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo 3tia pentec:} begrov Peder {Nielsen} Aas — o —
NOTITS: Peder Aas tjener 1740-41 i præstegården i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6680 1752.05.22 ? Jensdatter Jens Østergaard Klokmoses datter, Klokmose (Østergaard), sogn: Faster. FAR: Jens Østergaard. MOR: Kirsten Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2 à Trin : begrov Jens {Østergaard} Klokmosis daatter .
NOTITS: Mulige er Karen 16 *1737.04.22, Kirsten 14 *1739.09.06, Ane 11 *1742.09.23 eller Mette Jensdatter 09 *1744.10.25.
LINK: Affotografering.

Nr. 6681 1752.07.20 Hans Jeppesen Gjaldbæk, Gjaldbæk, sogn: Borris.
KONE: Karen Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris, 39 år.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 28 Junij begrov Hans {Jeppesen Hjarup} Gialdbek
NOTITS: Kaldes i begyndelsen også Hjarup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6682 1752.08.16 Ane? Niels Larsen Egvigs kone, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 52+, DØBT: 1700cc-.
SØN: Peder Nielsen Egvig, Egvig, Borris
MAND: Niels Larsen Egvig, Egvig, Borris, †1752-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 16 Aug begrov Ane? Peder {Nielsen} Egvigs Moder
NOTITS: An se #2777 fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6683 1752.08.16 Kirsten Nielsdatter, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1752.03.15. FAR: Niels Rasmussen, Bukkær, Assing. MOR: Kirsten Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 16 Aug} begrov Karen Thomasdatters uægte Barn {Kirsten Nielsdatter} .
NOTITS: Karen Thomasdatter *1720.07.21 i Tarp, datter af Thomas Larsen? Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6684 1752.10.11 Dødfødt, Dalager- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1752.10.07c. FAR: Sten Danielsen Rasch. MOR: Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 20 à Trin begrov Forv{alter}: {Sten Danielsen} Raschis dødfødde søn
Dåb nr. 2816
LINK: Affotografering.

Nr. 6685 1752.12.06 Maren Andersdatter II, Dalager, sogn: Borris.
MAND: Mads Jakobsen Daller, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adventis begrov Mads {Jakobsen} dallers H{ustrue}: {Maren Andersdatter II} .
NOTITS: Mads Jakobsen Daller 1. trolovet 1719.12.17 Borris med Maren Andersdatter I †1727.08.03. 2. trolovet 1727.10.12 Borris Maren Andersdatter II.
LINK: Affotografering.

Nr. 6686 1753.01.10 Christen Lodal, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 63c+, DØBT: 1690c-.
KONE: ? Christen Lodals kone, Lodal, Faster, Muligvis død før 1753.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10 Janv : begrov Christen Laadall
NOTITS: Får børn 1704 - 1720c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6687 1753.02.19 Ingeborg Vinbæk, Vinbæk, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 19 Febr : begrov Ingeborg Vinbek — o —
NOTITS: Uklar. Mulig spekulation: Michel Smed Vinbæks †1740.09.13 kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6688 1753.03.18 Kirsten Miltersdatter, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 78c, DØBT: 1675c.
MAND: Niels Nielsen Søhale, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 den Søndag i Faste begrov Niels {Nielsen Søhale} Fastergds Hustrue {Kirsten Miltersdatter} o
NOTITS: Se Bendtsen og Milthers: SLÆGTEN FRA FASTERGAARD 1534 - 1843, Odense 1906.
LINK: Affotografering.

Nr. 6689 1753.04.11 Thomas Christensen Kjær, Fasterkær, sogn: Faster.
KONE: Anna Marie Poulsdatter, Fasterkær, Faster, Lever 1750, barn døbt *1750.09.20 Fasterkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 April begrov Thomas {Christensen} Kiær — o —
NOTITS: Ses 1747 - 1753 i Fasterkær. Konens navn fra Slumstrup skifte efter Thomas Christensen Kjær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6690 1753.05.27 Jens Østergaard Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
KONE: ? Olufsdatter, Klokmose, Faster, Muligvis død før 1753.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4ta p : Pascha begrov Jens {Østergaard} Klokmose — o —
NOTITS: Jens Klokmose = Jens Østergaard i dåb 1737.04.22, intro 1737.04.22 sammenlignet.
LINK: Affotografering.

Nr. 5987 1753.07.01 Pejter Knudsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.06.24. FAR: Knud Engsig. MOR: Karen Engsig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra dåben: 'Pejter, død. Festo Joh : Bapt : døbte Knud Engsigs Søn , Pejter , baarn af ... '}
NOTITS: Se dåben.
Dåb nr. 2825
LINK: Affotografering dåben.

Nr. 6691 1753.07.05 Maren Nielsdatter Gravel, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 40.08 (å.m), DØBT: 1712.11.06.
MAND: Niels Jensen Vestergaard, Debelmose (Vestergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5te Julj begrov Niels {Jensen} Vestergaards H. {Maren Nielsdatter Gravel} — o —
NOTITS: Gift 1742.02.13 i Borris.
Dåb nr. 2184
LINK: Affotografering.

Nr. 6692 1753.07.06 Jus Christensen Hvollig Nygaard, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 30c, DØBT: 1723c.
KONE: Mette Jensdatter Stier, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 6 ditto {Julj} begrov Jus {Christensen Nygaard} Hvolvig
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1721-24.
Dåb nr. 1985
LINK: Affotografering.

Nr. 6693 1753.08.12 Else Husted, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom ca 8vs à Trin : begrov Else Husted
NOTITS: Forbindelse til Christen Husted? Datter?
LINK: Affotografering.

Nr. 6694 1753.08.12 Laurids Jensen, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1753.05.31. FAR: Jens Lauridsen Helgaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom ca 8vs à Trin :} Jens {Lauridsen} Helgaards Søn ,Laust
NOTITS: Døbt Laurids.
Dåb nr. 2824
LINK: Affotografering.

Nr. 6695 1753.09.07 ? Lund, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 7 Sept : begrov hr. Lund.
NOTITS: Formodentlig ikke præst; selv om titlen er hr. Mulig forbindelse til Thomas Thomsen Lund ejer af Slumstrup i Sædding sogn eller hans familie.
LINK: Affotografering.

Nr. 6696 1753.10.21 Else Villumsdatter Egvig, Egvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1680cc.
MAND: Knud Jensen Egvig, Borris, †1743.07.07 Egvig (begrov stachelen Knud Egvig).
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 18 à Trin :} begrov Else {Villumsdatter} Egvig
NOTITS: Gift 1706.07.25 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6697 1753.10.22 Terman Jensen, , sogn: Faster.
NAEVNT: Johan Gjæstgiver?, Ringkøbing
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Oct : begrov Terman Jensen — {i lille skrift tilføjet:} Johan Gjæst[giver] Ringkg .
NOTITS: Uklar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6698 1753.11.01 Anna Marie Poulsdatter Kjær, Fasterkær, sogn: Faster.
MAND: Thomas Christensen Kjær, Fasterkær, Faster, †1753.04.11 Fasterkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo onum Sanct : begrov An Mari {Poulsdatter} Kjær
NOTITS: Ses i skifte Slumstrup gods efter Thomas Christensen Kjær †1753.04.11.
LINK: Affotografering.

Nr. 6720 1753.11.01 Ane Kirstine Thomasdatter, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753.09.16. FAR: Thomas Christensen Kjær. MOR: Anne Marie Poulsdatter Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: I november 1773 datter i Fasterkær af Thomas Christensen Kjær og Anne Marie Poulsdatter Kjær Ane Kirstine Thomasdatter
NOTITS: Begravet fem uger gammel. Ud fra skiftet efter Thomas Christensen Kjær †1753.04.11 Fasterkjær (skifte Slumstrup). Siden moderen er begravet næsten samme tid, er barnet vel glemt i kirkebogen eller begravet ved familie i et andet sogn, men selv da passer datoen nogenlunde.
Dåb nr. 2831
LINK: Affotografering.

Nr. 6699 1753.11.25 Christen Dynesen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 53cc, DØBT: 1700cc.
KONE: Mette Madsdatter Mølle, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : begrov Christen dynes: — o —
NOTITS: Gift 1728.04.01 Faster.
LINK: Affotografering.

Nr. 6700 1753.12.02 Dorthe Frandsdatter, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : begrov Dorthe Frandsd:
NOTITS: Uklar.
LINK: Affotografering.

Nr. 6701 1753.12.16 Niels Madsen Vestergaard?, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adv : begrov Niels Madsen g Peder Hvolvigs barn — o —
LINK: Affotografering.

Nr. 6702 1753.12.16 Jakob Pedersen, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1753.08.26. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adv : begrov Niels Madsen g Peder Hvolvigs barn {Jakob} — o —
Dåb nr. 2829
LINK: Affotografering.

Nr. 6703 1754.03.03 Maren Gravel, Gravel, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {1ste Søndag i Faste} begrov stachelen Maren Grauld
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6704 1754.03.17 Mette Aagaard, Aagaard, sogn: Borris.
MAND: Erik Holst, Aagaard, Borris, 2. mand. 1. mand Niels Christensen Aagaard †1748.05.15.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Faste begrov Mette Aagaard — o —
LINK: Affotografering.

Nr. 6705 1754.03.24 An Jakobsdatter, Aas, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1754 Dom : Lætare begrov An Jacobsd : Aas
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6706 1754.03.31 Else Marie Christensdatter, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.02.11. FAR: Christen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {1ste Søndag efter Midfaste} begrov Christen Odd: spede barn {Else Marie Christensdatter}
Dåb nr. 2834
LINK: Affotografering.

Nr. 6707 1754.04.23 Hans Nielsen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris.
KONE: Anne Jensdatter, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23 Apr: begrov Hans {Nielsen} Krog
LINK: Affotografering.

Nr. 6708 1754.05.05 Jens Jensen, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 1cc, DØBT: 1753cc. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom 3tia p: Pascha} begrov Jens Michaels {Knudsen} Søn ;Jens
NOTITS: Ingen søn Jens døbt til Jens Michael i kirkebogen. Antaget født circa et år før begravelsen. Kan være helt forkert.
Dåb nr. 2822
LINK: Affotografering.

Nr. 6709 1754.05.05 Niels Jakobsen? Aas, Aas, sogn: Faster, SAND ALDER: 74c+, DØBT: 1680c-.
KONE: ? Niels Jakobsen Aas' kone, Aas, Faster, Fadder #2719 1747.06.18.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3tia p: Pascha begrov Niels {Jakobsen?} Aas
NOTITS: Niels Andersen Aas ville også være mulig, men han ses sidste gang 1707 i kirkebogen. Niels Jakobsen Aas nævnes vel 1747.
LINK: Affotografering.

Nr. 6710 1754.06.09 Else Votkær, Votkær, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Trinit : begrov Elße Votkier — o —
NOTITS: Ikke identificeret, Else Nielsdatter *1738.02.02 Votkær #2580 gift 1758.09.10 i Borris med Niels Andersen Sandbek.
LINK: Affotografering.

Nr. 6711 1754.06.16 Søren Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris.
KONE: ? Søren Sønderskovs kone, Sønderskov, Borris, Lever 1738.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma à Trin : begrov Søren Sønderschou
NOTITS: Han ses i kirkebogen 1735 - 1754 i Sønderskov i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6712 1754.06.23 Mads Sørensen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris.
KONE: Ingeborg Pedersdatter, Gaasdal- Store, Borris, Barn 1750.06.21 #2777.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da à Trin : begrov Mads {Sørensen} Gaasdal
NOTITS: Nævnes 1745 - 1754 i kirkebogen. For patronym og kone se Kbh originale skifter #1362 sluttet 1763.06.21 (Brejl). Tre børn.
LINK: Kbh originale skiftebreve 1763 #1362 (Brejl).
LINK: Affotografering.

Nr. 6713 1754.07.07 Lambert Danielsen Rasch, , sogn: Borris, SAND ALDER: 46.03 (å.m), DØBT: 1708.04.18.
KONE: Margrethe Odderbech, Borris, †1757.03.08 Skien, Telemark, Norge. Navn Odderbech fra Ikast ikke Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta à Trin : begrov Lambert {Danielsen} Rasch
NOTITS: *1708.04.18 i Varde.
LINK: Søn af forvalter Daniel Philip Rasch på Lundenæs.
LINK: Affotografering.

Nr. 6714 1754.07.21 Anders Christensen, Vindelbo, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.05.05. FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta à Trin : begrov Christen {Andersen} Vindelbois Søn {Anders}
Dåb nr. 2839
LINK: Affotografering.

Nr. 6715 1754.08.04 Dødfødt, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1754.08.01. FAR: Milter Nielsen. MOR: Lisbeth Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 8va à Trin : begrov Milther Nielsens dødfødde Barn —
NOTITS: Fødedato sat til 3 dage før begravelsen.
Dåb nr. 2844
LINK: Affotografering.

Nr. 6716 1754.08.18 Karen Thomasdatter, Gravel, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1754.04.14. FAR: Thomas Christensen Gravel. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 10 à Trin : begrov Thomas {Christensen} Grauld barn {Karen}
Dåb nr. 2838
LINK: Thomas Christensen Gravel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6717 1754.09.15 ? Jens Feldbereders kone, , sogn: Borris.
MAND: Jens Feldbereder, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : ca 14ta à Trin : begrov Jens Feldbereders H{ustrue}: — o —
NOTITS: Jens Feldbereder ellers ikke set.
LINK: Affotografering.

Nr. 6718 1754.09.30 †1754.09.15 Jørgen Knudsen Lang, , sogn: Borris, SAND ALDER: 71c, DØBT: 1683c.
KONE: Sophie Poulsdatter Stauning, Dejbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Sept : begrov Her Jørgen {Knudsen} Lang
NOTITS: Præst i Dejbjerg fra 1717 til 1754. Begravelsen har været i Dejbjerg, men noteret her i Borris kirkebog. Dødsdato fra Nygaards Sedler.
LINK: Wiberg.
LINK: Affotografering.

Nr. 6719 1754.10.12 Ingeborg, Hjoptarp (Meldgaard), sogn: Borris.
SØN: Lars Nielsen Meldgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris
MAND: Niels Jensen Melgaard, Hjoptarp (Meldgaard), Borris, †1747.12.26.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 12 Oct: begrov Las {Nielsen} Meldgaards Moder {Ingeborg}
NOTITS: Navn Ingeborg se #2268.
LINK: Affotografering.

Nr. 6721 1754.11.10 ? Peders/en/datter, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1754.10.27c. FAR: Peder Lindvig. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 22 à Trin:} begrov Peder Lindvigs nye Barn
NOTITS: Karen Jensdatter er hans tredje kone gift 1754.09.29 i Borris seks uger før barnet fødes. Fødedatoen arbitrær sat til to uger før begravelsen. Skulle ikke være meget forkert. Kaldes "nye Barn", hvilket udsiger at det ikke var dødfødt.
Dåb nr. 2852
LINK: Affotografering.

Nr. 6722 1754.12.11 Maren Larsdatter Aas, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 Dec: begrov Maren Lasd : Aas
NOTITS: Ikke ellers set. Noteret i Borris kirkebog, men muligvis boede hun i Aas i Faster sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6723 1754.12.15 Ingeborg Gregersdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.10.17. FAR: Gregers Michelsen Lildgaasdal. MOR: Edel Lauridsdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia Adv: begrov Gregers {Michelsen} Lildgaasdals af vaade opprimerede barn {Ingeborg}
Dåb nr. 2851
LINK: Affotografering.

Nr. 6724 1754.12.22 Avild Knudsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1754.09.15. FAR: Knud Engsig. MOR: Karen Engsig.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta Adv: begrov Knud Engsigs af Vaade opprim barn , Avild , over huis død var taget lovlig syn , og derpaa resolv : af Amtmanden —
NOTITS: Moderen Karens navn i introduktion 26. 12. 1755.
Dåb nr. 2847
LINK: Affotografering.

Nr. 6725 1755.02.02 Stine, Dalager, sogn: Borris.
HUSBOND: Sten Danielsen Rasch, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Purif : Mariæ begrov lille Jomfr: Stinesom Forv: Rasch havde taget til sig fra Viborg.
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6726 1755.05.20 Christen Poulsen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1755.04.27. FAR: Poul Furland. MOR: ? Poul Furlands kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Feria 3tia Pentec :} begrov Poul Furlands spede barn {Christen}
NOTITS: Furland ikke i TRAPs stedregister. Viborg Amts Gejstlige skifter se Furland gods.
LINK: Affotografering.

Nr. 6727 1755.08.03 Christen Jakobsen Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 57cc, DØBT: 1698cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 10ma à Trin:} begrov Christen {Jakobsen} Mosgd - o -
NOTITS: Ikke klart, om han var gift. Der ses ikke en Christen Moesgaards kone som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6728 1755.10.12 ? Ane Maris barn, , sogn: Borris. MOR: Ane Mari.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 20} begrov Ane Mari datters uægte barn
NOTITS: Formodes, at der skulle have stået fx Ane Mari "Niels"datters barn. Kan også læses som at en datter af Ane Mari fik et uægte barn. Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6729 1755.11.02 Mads Jensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.10 (å.m), DØBT: 1753.01.01. FAR: Jens Andersen Debelmose. MOR: Karen Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 à Trin : begrov Jens {Andersen} develmoses Søn {Mads}
Dåb nr. 2817
LINK: Affotografering.

Nr. 6730 1755.11.09 Lars Debelmose, Debelmose, sogn: Borris.
KONE: Kirsten Graversdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 24 à Trin :} begrov Las develmose
LINK: Affotografering.

Nr. 6731 1755.11.09 Oster Jensen, Sønderskov, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 24 à Trin :} begrov Oster Jensen i Synderschou —
NOTITS: 1?. kone begravet 22 jan 1744 fra barselsseng.
LINK: Affotografering.

Nr. 6732 1755.12.05 ? Christen Gravels kone, Gravel, sogn: Borris.
MAND: Christen Gravel, Gravel, Borris, Ikke Christen Pedersen Gravel der døde 1744
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Dec : begrov Christen Graulds H :
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6733 1755.12.14 ? Christen Jakobsen Minds kone, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris.
MAND: Christen Jakobsen Minds, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
SØN: Knud Christensen Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3tia Adv :} Knud {Christensen} Syndergaards Moder
LINK: Affotografering.

Nr. 6734 1756.01.16 Malene Vogelius, Præstegaarden, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 16 Janv : begrov Sal : An El[?] Malene Wogel: —e—
NOTITS: Formodes at være beslægtet med præsten i Vorgod 1743-65 Mathias Jakob Vogelius
LINK: Affotografering.

Nr. 6735 1756.01.25 Mette Offersdatter, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 4.00 (å.m), DØBT: 1752.01.01. FAR: Offer Pedersen Daller. MOR: Johanne Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3tia P : Epiph :} begrov Offer {Pedersen} Dallers daatter {Mette}
NOTITS: Yngste datter, har to andre ældre Karen og Else Marie.
Dåb nr. 2804
LINK: Affotografering.

Nr. 6736 1756.02.25 Lauge Christensen Debelmose, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 76cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Johanne Pedersdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 25 Febr : begrov Lauge {Christensen} develose —o—
LINK: Affotografering.

Nr. 6737 1756.02.29 Karen Jensdatter, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : esto mihi begrov Karen Jensd :
NOTITS: Der er på den tid fx en Karen Jensdatter i Præstegaarden. Karen Jensdatter i Lindvig †1789.03.08 Lindvig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6738 1756.03.28 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag begrov Las handerups dødføde Barn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6739 1756.03.31 Ingeborg Lauridsdatter, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1755.06.22. FAR: Laurids Knudsen Nørgaard. MOR: Ane Kirstine Christensdater Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 31 Martij begrov Laurids {Knudsen} Nørgaars daatter {Ingeborg}
NOTITS: Første barn. Hun står ikke i skiftet efter faderen 1796.
LINK: Affotografering.

Nr. 6740 1756.04.04 Christen Graversen, , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca Judica begrov Christen Graversen
NOTITS: Ikke før nævnt i Borris kirkebog. Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6741 1756.04.29 Bodil Kirstine Jensdatter, , sogn: Borris, SAND ALDER: 21c, DØBT: 1735c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 April begrov Bodil Kierstine Jensdaatter .
NOTITS: Konfirmeret 1751.04.18 af Borris.
LINK: Konfirmation 1751.
LINK: Affotografering.

Nr. 6742 1756.05.02 Jens Sørensen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1755.12.27. FAR: Søren Laustsen Klokmose. MOR: Maren Christensdatter Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da p: Pascha begrov Søren {Laustsen} Klokmosis Søn Jens .
LINK: Affotografering.

Nr. 6743 1756.05.05 Lars Sønderskov, Sønderskov, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 5 Maij begrov Las synderskov —e—
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6744 1756.05.05 Ane Katrine Knudsdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 12.02 (å.m), DØBT: 1744.03.08. FAR: Knud Christensen Søndergaard. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 5 Maij} begrov Knud {Christensen} syndergaars daatter {Ane Katrine}
NOTITS: Her siges datter - fire dage senere begraves Knud syndergaars barn, som tages at være det sidst fødte, nemlig Karen, fire måneder gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6745 1756.05.09 Anders Christensen, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.08 (å.m), DØBT: 1755.08.31 . FAR: Christen Andersen Vindelbo. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 p : Pascha begrov Christen Vindelboes barn{Anders}
LINK: Affotografering.

Nr. 6746 1756.05.09 Karen Knudsdatter, Hjoptarp (Søndergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.01.11. FAR: Knud Christensen Søndergaard. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom: 3 p : Pascha} begrov Knud syndergaards barn{Karen}
LINK: Affotografering.

Nr. 6747 1756.05.23 Karen Larsdatter, Hannerup, sogn: Faster, DØBT: 1746.07.10. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5 p : Pascha begrov Las Handrups d: Karen
NOTITS: Knap 10 år gammel.
Dåb nr. 2700
LINK: Affotografering.

Nr. 6748 1756.05.23 Jens Larsen, Hjoptarp (Melgaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1754.05.12. FAR: Lars Nielsen Melgaard. MOR: Marie Jensdatter Hvolvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5te p: Pascha begrov Las Meldgaards Søn , Jens
LINK: Affotografering.

Nr. 6749 1756.05.27 Christen Pedersen, Vesterby, sogn: Borris, SAND ALDER: 6.04 (å.m), DØBT: 1750.01.25. FAR: Peder Christensen Vesterby. MOR: Mette Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Ascens : Xti} begrov Peder {Christensen} Vesterbyis Søn , Christen
LINK: Affotografering.

Nr. 6750 1756.05.30 Navnløs, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1756.05.23. FAR: Christen Daller. MOR: Else Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 6ta p : Pascha begrov Christen Dallers spede Tvilling Søn {Navnløs}
NOTITS: Få dage gammel. Tvilling til Sidsel Christensdatter *1756.05.27.
LINK: Affotografering.

Nr. 6751 1756.06.07 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 68c, DØBT: 1688c- .
MAND: Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pent : begrov Las {Larsen} Gaasdals h : {Inger Jakobsdatter} —e—
LINK: Affotografering.

Nr. 6752 1756.06.24 Niels Kjær, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 56cc, DØBT: 1700cc.
KONE: Maren Lauridsdatter, Fasterkær, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Johannis begrov Niels Kjær —e—
LINK: Affotografering.

Nr. 6753 1756.06.27 Cornelius Hannerup, Hannerup, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dca 2da á Trin : begrov Cornelius Handerup
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6754 1756.08.01 ? Poul Christensen Debelmoses kone, Debelmose, sogn: Borris.
MAND: Poul Christensen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 7 à Trin : begrov Povl develm : h: {Poul Christensen Debelmoses kone}
LINK: Affotografering.

Nr. 6755 1756.11.14 Knud Engsig, , sogn: Borris.
KONE: Karen Engsig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Knud Engsig
LINK: Affotografering.

Nr. 6756 1756.11.28 Karen Christensdatter, , sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1 Adv : begrov Karen Christensd: —e—
NOTITS: Muligvis ung af Hannerup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6757 1756.12.05 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Thomas Hannerup. MOR: Maren Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv : begrov Thomas Handerups dødføde barn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6758 1756.12.05 Ane Moesgaard, , sogn: Borris, SAND ALDER: 51cc, DØBT: 1705cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 2da Adv :} begrov Ane Mosgaard—o—
NOTITS: Bærer 1730 #2470. Christen Jakobsen Moesgaard eventuelle kone? Muligvis Nielsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6759 1756.12.26 Johanne Kirstine Jensdatter, Busk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1756.10.17. FAR: Jens Olesen Busk. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Feria 2da Nat: Xti} begrov Jens {Olesen} Busks spede barn {Johanne Kirstine}
LINK: Affotografering.

Nr. 6760 1757.02.13 Jens Nielsen, Kirken- ved, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1756.08.22. FAR: Niels Jensen. MOR: Maren Amme.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexages : begrov Niels Jens: ved Kirken hs barn {Jens}
NOTITS: Niels Jensen første nævnelse Ved Kirken.
LINK: Affotografering.

Nr. 6761 1757.02.23 Anna Jensdatter, Fasterlund, sogn: Faster.
MAND: Mads Nielsen Lund, Fasterlund, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 23 Febr: begrov Mads {Nielsen} Lunds Hustrue {Anna Jensdatter} —e—
NOTITS: Skifte Slumstrup gods.
LINK: Affotografering.

Nr. 6762 1757.02.27 Anne Andersdatter Helgaard, Helgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 67c, DØBT: 1690c.
MAND: Peder Helgaard, Helgaard, Borris, *1680cc †1741.06.04 Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Sønd : i Faste begrov Ane {Andersdatter} Helgaard
NOTITS: Gift 1714.12.27 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6763 1757.03.13 Birgitte Cathrine Pedersdatter, , sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1756.11.01. FAR: Peder Corneliusen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Faste begrov Peder Cornelis daatter {Birgitte Cathrine}
NOTITS: Moderens navn FT 1787 Debelmose i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6764 1757.03.16 Navnløs, Gosvig, sogn: Borris. FAR: Jens Christensen Gosvig. MOR: Kirsten Madsdatter Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Martij begrov Jens {Christensen} Goesvigs Søn
NOTITS: Ingen dåb antaget død udøbt kort efter fødslen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6765 1757.03.27 Lauge Hjoptarp, Hjoptarp, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 1ma p: Midfaste begrov Lauge Hiuptarp
NOTITS: Ikke set en Lauge i Hjoptarp. Lauge forveksles normalt ikke med Laurids eller Lars eller Laust.
LINK: Affotografering.

Nr. 6766 1757.04.07 Anne Kirstine Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.09 (å.m), DØBT: 1753.07.22. FAR: Jens Jepsen Risbjerg. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Skiærtorsdag} begrov Jens {Jepsen} Risbergs daatter {Anne Kirstine}
NOTITS: 2. kone.
Dåb nr. 2826
LINK: Affotografering.

Nr. 6767 1757.04.24 ?, , sogn: Borris. FAR: Peder Graversen. MOR: ? Peder Graversens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da p: Pascha begrov Ped_ Graversens barn
NOTITS: Denne Peder Graversen ellers ikke set. Ingen dåb. Kunne handle sig om barn der kun levede nogle dage.
LINK: Affotografering.

Nr. 6768 1757.05.01 Erik Christensen Votkær, Votkær, sogn: Borris, SAND ALDER: 59cc, DØBT: 1698c.
KONE: ? Erik Christensen Votkærs kone, Borris, †1736+
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3tia p: Pascha begrov Erik {Christensen} Votkær
LINK: Affotografering.

Nr. 6769 1757.05.27 Sten Danielsen Rasch, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 46.08 (å.m), DØBT: 1710.09.21.
KONE: Agnete Cathrine Sivertsdatter Harck, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Maij begrov forv:{alter} {Sten Danielsen} Rasch
NOTITS: *1710.09.21 Skjern †1757.05.27 Dalagergaard, Borris. Forvalter på Lundenæs lige over grænsen til Skjern sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6770 1757.06.26 Sidsel Christensdatter, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1756.05.27. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3 à Trin :} begrov Christen {Pedersen} Dallers barn {Sidsel}
LINK: Affotografering.

Nr. 6771 1757.07.24 Kirsten Pedersdatter, Klokmose (Meldgaard), sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1757.03.20. FAR: Peder Meldgaard. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 7ma à Trin : begrov Peder Meldgd Klokm : barn {Kirsten}
LINK: Affotografering.

Nr. 6772 1757.08.09 Marie Sørensdatter Skobæk, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 18.11 (å.m), DØBT: 1738.08.31. FAR: Søren Skobæk. MOR: Lucie Jensdatter Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9 Aug : begrov Marie Skobæk
LINK: Affotografering.

Nr. 6773 1757.11.10 Inger Thomas Tarps enke, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1695cc.
MAND: Thomas Tarp, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 10de Nov : begrov Thomas Tarpis Enke {Inger}
NOTITS: Navn Inger i dåb #2338.
LINK: Affotografering.

Nr. 6774 1757.12.04 Navnløs, Hannerup, sogn: Faster, DØBT: 1757.11.20c. FAR: Lars Hannerup. MOR: ? Lars Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da Adv : begrov Las Handrups spede barn {Navnløs}
NOTITS: Udøbt barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6775 1757.12.18 Navnløs, Sønderskov, sogn: Borris, DØBT: 1757.12.01c. FAR: Jep Larsen Sønderskov. MOR: Else Davidsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta Adv : begrov Jep {Larsen} synderskous nafnløse Barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6776 1757.12.20 Ane Elisabeth Albertin, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1757.07.18. FAR: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding. MOR: Cathrine Christine Hansdatter Folsach, Slumstrup, Sædding.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 20 Dec : blev Hr Etatsraad v: Albertins mindste Sal: Frøichen Daatter {Ane Elisabeth} begraven —
NOTITS: Han navn er ikke von Albertin men de Albertin.
LINK: Affotografering.

Nr. 6777 1758.01.01 Birgitte Huus, Kvisthus?, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo Novi Anni } begrov Birgithe Huus —o—
NOTITS: Muligvis Birgitte Nielsdatter gift med Søren Sørensen Huus †1744.03.01 Kvisthus Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6778 1758.01.06 Niels Jensen, Kirken- Ved?, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epiph : begrov Niels Jensen
NOTITS: Uklar. Niels Jensen ved Kirken får 1757 en søn Jens med konen Maren Amme. Andre Niels Jensener ville blive kaldt Niels Vestergaard, Niels Kringeltoft, Niels Melgaard eller lignende.
LINK: Affotografering.

Nr. 6779 1758.02.12 Anne Marie Christensdatter, Duedal, sogn: Borris, SAND ALDER: 16.06 (å.m), DØBT: 1741.07.30. FAR: Christen Duedal. MOR: ? Christen Duedals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : Invoc: } begrov Christen dudals daatter {Anne Marie}
LINK: Affotografering.

Nr. 6780 1758.04.21 Kirsten Pedersdatter, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1757.04.02. FAR: Peder Mortensen Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Almindelig bededag begrov Peder Astrups daatter {Kirsten}
LINK: Affotografering.

Nr. 6781 1758.05.24 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig, sogn: Borris, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1690c.
SÖN: Peder Jakobsen Lindvig, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 24 Maij begrov Peder {Jakobsen} lindvigs Moder {Margrethe Nielsdatter Boltvig}
LINK: Affotografering.

Nr. 6782 1758.06.06 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 68c, DØBT: 1690c.
MAND: Peder LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 2da à Trin : begrov Peder Lildgaasdals h{ustrue}: {Anne Mortensdatter}
NOTITS: Fødsel ud fra gift 1711.
LINK: Affotografering.

Nr. 6783 1758.07.02 Dødfødt, Ejstrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Ejstrup. MOR: ? Niels Ejstrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Vis Mariæ begrov Niels Eistrups dødføde barn —
NOTITS: Eventuelt Niels Jensen? Ejstrup.
LINK: Affotografering.

Nr. 6784 1758.07.30 Søren Christensen, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1758.02.19. FAR: Christen Lervad. MOR: ? Christen Lervads kone.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 10ma à Trin : begrov Christe_ Leervads barn , som blev oppri: af Forældr: Søren
NOTITS: Lervad ligger i Hanning sogn, hvor faderen Christen formodes at komme fra.
LINK: Affotografering.

Nr. 6785 1758.07.30 Christen Pedersen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1758.03.19. FAR: Peder Christensen Klokmose. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 10ma à Trin : begrov Peder {Christensen} vester Klokmosis barn som blev opprim: af Forældrene i Sengs {Christen}
LINK: Affotografering.

Nr. 6786 1758.08.13 Peder Pedersen II Tarp, Tarp, sogn: Borris, SAND ALDER: 45.02 (å.m), DØBT: 1713.06.14.
KONE: Karen Nielsdatter, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 12 à Trin :} Peder {Pedersen II} Tarp —o—
LINK: Affotografering.

Nr. 6787 1758.10.21 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.00 (å.m), DØBT: 1754.10.06. FAR: Jakob Klokmose. MOR: ? Jakob Klokmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 21 Oct:} begrov Karen Jacobsd : Klokmose —o—
NOTITS: Muligvis forkert.
Dåb nr. 2848
LINK: Affotografering.

Nr. 6788 1758.10.22 Jens Pedersen, Debelmose, sogn: Borris.
KVINDE: Kirsten Knudsdatter Egvig, Egvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 22 à Trin : begrov Jens Pedersen develmose —
NOTITS: Faar 1748 et barn med Kirsten Knudsdatter Egvig som udlagde først en mand fra synden, men i skriftet angiver hun Jens Pedersen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6789 1758.10.29 Kirsten Jensdatter, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1758.10.21. FAR: Jens Nielsen Kjær. MOR: Ane Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 23 begrov Jens Kiærs datter {Kirsten} , blev opprim: af [Moderen] —
NOTITS: Nogle dage gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6790 1758.11.05 Jakob Markussen, Gjaldbæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1758.08.13. FAR: Markus Jeppesen Gjaldbæk. MOR: ? Markus Jeppesen Gjaldbæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : begrov Marcus {Jeppesen} gialdbeks Søn — Jacob
LINK: Affotografering.

Nr. 6791 1758.12.07 Maren Agger, Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 83cc, DØBT: 1675cc.
MAND: Christen Knudsen, Krog, Borris, †1737.10.06 Krog, 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Dec: begrov Maren Agger
NOTITS: Kaldes af og til Maren Krog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6792 1758.12.24 Morten Kodbøl, Kodbøl- Øster, sogn: Borris, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1700cc.
KONE: Margrethe Christensdatter, Kodbøl- Øster, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4ta Adv : begrov Morten Kodbøl
LINK: Affotografering.

Nr. 6793 1759.01.14 ? Christen Husteds kone, Dalager?, sogn: Borris, SAND ALDER: 54cc, DØBT: 1705cc.
MAND: Christen Husted, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2do p : Epiph : begrov Christen Husteds h:{ustrue} —e
LINK: Affotografering.

Nr. 6794 1759.01.21 Jens Pedersen, Moesgaard, sogn: Borris, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1757.02.02. FAR: Peder Moesgaard. MOR: ? Peder Moesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia p: Epiph : begrov Peder Mosgaards barn {Jens}
LINK: Affotografering.

Nr. 6795 1759.03.18 Mads Jakobsen Daller, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 63cc, DØBT: 1696c-.
KONE: Kirsten Hvid, Debelmose, Borris, 3. kone, gift 1753.01.09 i Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 18 Martij begrov Mads {Jakobsen} Daller i develm : —
LINK: Affotografering.

Nr. 6796 1759.03.20 Dorte Lisbeth Christensdatter Daller, , sogn: Borris, SAND ALDER: 11.00 (å.m), DØBT: 1750.03.30. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 28 Martij begrov Dorthe {Lisbeth} Christensd: Daller .
Dåb nr. 2769
LINK: Affotografering.

Nr. 6797 1759.04.01 Lars Pedersen Smed, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 78cc, DØBT: 1681c.
KONE: Kirsten Jakobsdatter, Lodal, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sønd: efter Midfaste begrov Las {Pedersen} smed —o—
LINK: Affotografering.

Nr. 6798 1759.04.04 Maren Sørensdatter, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 20.08 (å.m), DØBT: 1738.07.20. FAR: Søren Sønderskov. MOR: ? Søren Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4de April begrov Maren Sørensd: Synderschou —
NOTITS: Faderen Søren Sønderskov †1754.06.16 Sønderskov.
Dåb nr. 2590
LINK: Affotografering.

Nr. 6799 1759.04.04 Johanne Olufsdatter Daller, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 39.10 (å.m), DØBT: 1719.06.07.
MAND: Christen Pedersen Daller, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {d : 4de April} begrov Johanne {Olufsdatter} Daller
NOTITS: Gift 1745.03.07 i Borris.
Dåb nr. 2313
LINK: Affotografering.

Nr. 6800 1759.04.17 Ane Jensdatter, , sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Pasch : begrov stachels Ane Jensd :
NOTITS: Stakkels Ane Jensdatter må have været behindret fysisk eller mentalt. Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6801 1759.04.18 Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 79cc, DØBT: 1680c.
MAND: Christen Laursen Colding, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 18 April begrov Karen {Mortensdatter} Synderbye
NOTITS: Gift 1704.08.13 i Borris med Christen Laursen (Colding) *1660cc †1735.12.04 Sønderby.
LINK: Affotografering.

Nr. 6802 1759.05.20 Ane Cathrine Poulsdatter, Fonager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1759.04.17. FAR: Poul Christensen Fonager. MOR: Birgitte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5ta p : Pascha begrov Poul {Christensen} Fonagers spede barn {An Cathrine}
LINK: Affotografering.

Nr. 6803 1759.07.15 Peder Christensen, Odderskær, sogn: Borris, DØBT: 1759.06.10. FAR: Christen Pedersen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 5ta à Trin : introd : Christen {Pedersen} Odderkiers h : {ustrue} —o —. Ditto begrov hendis {Sara Eriksdatters} spede barn {Peder}
LINK: Affotografering.

Nr. 6804 1759.07.21 Kirsten Slikdal, Slikdal, sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 21 Julij begrov Kiersten Slikdal
NOTITS: Niels Thomsen Slikdal og Dorte Gravel har to døtre Kirsten, den ene død 1734 med angivet navn, den anden gift med Peder Christensen i Bjødstrup i Gjellerup. Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6805 1759.11.25 Jens Fyrstenborg, Hannerup?, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 24 à Trin : begrov Jens Fyrstenborg
NOTITS: Nævnes 1744 i Hannerup i Faster som fadder af Tarm i Egvad sogn. Her begraves han i Faster, sandsynligvis ved Lars Hannerup, der synes at være familie, se dåb #2658. Muligvis hedder han Jens Lauridsen Møller gift med Maren Andersdatter i Tarm.
LINK: Affotografering.

Nr. 6806 1759.12.16 Peder Eskesen Krog, Borris- Krog, sogn: Borris, SAND ALDER: 73cc, DØBT: 1686cc.
KONE: Kirsten Christensdatter, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3 i Adv: begrov Peder {Eskesen} Krog —e
NOTITS: *1686cc Krog †1759.12.16 Krog
LINK: Affotografering.

Nr. 6807 1759.12.16 Dødfødt, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1759.12.12. FAR: Poul Furland. MOR: ? Poul Furlands kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 3 i Adv:} begrov Povl Furlands dødføde barn —
LINK: Affotografering.

Nr. 6808 1760.01.13 Peder LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, sogn: Borris, SAND ALDER: 71c, 71, DØBT: 1689c.
KONE: Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille, Borris, død halvandet år før †1758.06.06 #6782.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 1ma p : Epiph :} begrov Peder lildgaasdal —o— 71 aar.
NOTITS: Første indførsel med alder under døde i Borris kirkebog, 71 skrevet i meget lille skrift. Anne Mortensdatter død halvandet år før †1758.06.06 #6782.
LINK: Affotografering.

Nr. 6809 1760.01.17 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1785c.
MAND: Lars Pedersen Smed, Lodal, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 17de Janv : begrov Sal : Las {Pedersen} smeds Enke {Kirsten Jakobsdatter} o 75.
NOTITS: Første dødsalder i Faster kirkebog.
LINK: Affotografering.

Nr. 6810 1760.01.25 Karen Laursdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 13.07 (å.m), 13, DØBT: 1746.07.10. FAR: Laurs Hannerup. MOR: ? Laurs Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 25 Janv: begrov Las Handrups d:{atter} {Karen} —e— 13.
Dåb nr. 2700
LINK: Affotografering.

Nr. 6811 1760.01.27 Ane Jensdatter, Debelmose, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1759.02.25. FAR: Jens Christensen Kastbjerg. MOR: Dorte Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 3tia p : Epiph : begrov Jens Kastbrgs d{atter} {Ane} —1—
NOTITS: Dette er muligvis forkert! Født i Bølling. Efter Dortes død (Hugo Dynesen har hende død 1800) giftede Jens Kastbjerg sig til en gård i Debelmose i Borris. Forældrene gift 1756.03.11 i Bølling.
LINK: Affotografering.

Nr. 6812 1760.01.21 Hans Jensen Brun, Borris By, sogn: Borris, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1699c.
KONE: Lene Marie Markusdatter Listo, Borris By, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 21 Febr : begrov Degnen Hans {Jensen} Bruun 61 aar.
NOTITS: Der er udarvings-skifte efter ham, ingen børn.
LINK: Affotografering.
LINK: Skifte efter degnen Hans Jensen Bruun Ringkøbing Gejstlig #65 (Brejl).

Nr. 6813 1760.03.23 Lars Larsen Gaasdal, Gaasdal- Store, sogn: Borris, SAND ALDER: 78c, 78, DØBT: 1682c.
KONE: Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store, Borris, Inger Jakobsdatter †1756.06.07 Store Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : Judica} begrov Las {Larsen} Gaasdal — 78
LINK: Affotografering.

Nr. 6814 1760.04.27 ? Thomas Hannerups mor, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 61c, 61, DØBT: 1699c.
SØN: Thomas Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Festo 3tia Pasch} begrov Thomas Handerups Moder 61
LINK: Affotografering.

Nr. 6815 1760.05.03 Junker Albertin von, , sogn: Borris, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1, DØBT: 1759.06.16. FAR: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding. MOR: Cathrine Christine Hansdatter Folsach, Slumstrup, Sædding.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 3 Maij begrov Junker v : Albertin — — 1 —
NOTITS: *1759.06.16 Slumstrup i Sædding kirkebog. Peder de Albertin har fået frit præstevalg af kongen, har ikke kunnet med præsten i Sædding derfor begravelsen i Borris kirke.
LINK: Affotografering.

Nr. 6816 1760.05.04 Michael Nielsen, Debelmose (Vestergaard), sogn: Borris, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1, DØBT: 1759.04.29. FAR: Niels Jensen Vestergaard. MOR: Kirsten Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 4 p : Pascha begrov Niels {Jensen} Vestergaards Søn {Michael} — 1 —
LINK: Affotografering.

Nr. 6817 1760.05.09 ? Mons Høgs datter, , sogn: Borris, DØBT: 1759.11c. FAR: ? Høg. MOR: ? Mons Høgs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 9de Maij begrov Monr Høgs daatter —e— ½ —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6818 1760.05.15 Peder Moesgaard, Moesgaard, sogn: Borris, 50, DØBT: 1710c.
KONE: Karen Jensdatter, Moesgaard, Borris, †1787-92.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Ascent: xti begrov Peder Moesgd — 50 —
LINK: Affotografering.

Nr. 6819 1760.05.27 Anne Marie, , sogn: Borris, SAND ALDER: 73c, 73, DØBT: 1687c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 29 Maij begrov Stachels Ane Marie — 73 —
NOTITS: Ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6820 1760.06.12 Søren Skobæk, Skobæk, sogn: Borris, SAND ALDER: 64c, 64, DØBT: 1696c.
KONE: Birgitte Nielsdatter, Borris, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 12 Junij begrov Søren Skobæk — 64 —
LINK: Affotografering.

Nr. 6821 1760.08.03 Ane Mortensdatter, Fasterkær, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1760.04.27. FAR: Morten Thomsen. MOR: Ing Fasterkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 9na à Trin : begrov Ing Uegte daatter {Ane} — ½ aar
NOTITS: Ingen Inger Fasterkær set født i Fasterkær. Ikke identificeret. Blev besovet på Ahlergaard.
LINK: Affotografering.

Nr. 6822 1760.09.04 Thomas Frederiksen Bodenik?, Grønborg, sogn: Borris, SAND ALDER: 60c, 60, DØBT: 1700c.
AMTMAND: Peder Albertin de, Slumstrup, Sædding
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 4 Sept : begrov een fattig omløber, nafnl: Thomas Frideriksen [Bodenik] , som druknede i noget vand mellem Grønborg og Kirken , over dend afdøde blev taget syn førind Jordes paakastelße , samme Syn blev extraderit EtatsRaaden — 60 —
NOTITS: Omløber er et ord for natmand.
LINK: Affotografering.

Nr. 6823 1760.09.07 Dødfødt, Sønderskov, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1760.09.03. FAR: Jep Larsen Sønderskov. MOR: Else Davidsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 14ta à Trin: begrov Jep {Larsen} synderskovs dødføde barn.
NOTITS: Fødedato skønnet omtrentlig fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6824 1760.09.25 Peder Hesselvig Hvollig, Hvollig, sogn: Borris, SAND ALDER: 75c, 75, DØBT: 1685c.
KONE: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris, †1742.12.30 Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d : 25 Ditto {Sept:} begrovPeder {Hesselvig} Hvolvig — 75 —
LINK: Affotografering.

Nr. 6825 1760.10.12 Dødfødt, Dalager, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1760.10.08. FAR: Christen Pedersen Daller. MOR: Else Nielsdatter Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : 19 à Trin : begrov Christ_ {Pedersen} dallers dødfødde Barn.
NOTITS: Fødedato skønnet fire dage før begravelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6826 1760.11.30 Else Marie Christensdatter, Odderskær, sogn: Borris, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1757.06.19. FAR: Christen Pedersen Odderskær. MOR: Sara Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto {Dom : 1ma Adv :} begrov Christen {Pedersen} Odderskiers daatterElse Marie — ½ —
NOTITS: Problem: alderen angive til ½ år, men 14 dage før begravelsen døbes deres dreng Peder, så det er ikke muligt. Der stod først "barn" men det er overstreget og "daatter" tilføjet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6827 1760.12.07 ? Jensdatter, Sønderby, sogn: Borris, SAND ALDER: 0.02c (å.m), DØBT: 1760.09c. FAR: Jens Michael Knudsen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom : ca 2da Av: begro Jens Mich: {Knudsens} daatter — ½ —
NOTITS: Dåben glemt i kirkebogen, men moderen introduceret 30 november 1760 uden dåb. Faderen kaldes altid Jens Michael, aldrig Knudsen. Når præsten angiver ½ år betyder det født indenfor det sidste år ikke seks måneder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6828 .. , , sogn: Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
LINK: Affotografering.