Borris Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1702 - 1712
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Examinerede 1703-04 findes under konfirmerede.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1702.03.01 Jens Jakobsen Hanskemager, Borris By (Degneboligen).
KONE: Kirsten Bertelsdatter (Degneboligen), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra afløsning som degn: 'I 1702 døde degnen i Borris Jens Jakobsen Hanskemager.'}
NOTITS: Dato tilnærmelig. Efterfølger degneed 20. august 1702. Se bogen Hardsyssels Degne.
Dåb nr. 2001

Nr. 6002 1702.10.26 Jakob Pedersen, Hannerup, sogn: Faster. FAR: Peder Hannerup. MOR: ? Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 October blef Peder Hannerups Slg: Søn Jacob begrafven.
NOTITS: Slg: = Salig. Antages spæd, for faderen er ung.
LINK: Affotografering.

Nr. 6003 1702.11.14 Herman Ga?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 p. Trin: Blef Herman Ga…. Begrafven d: 14 Novembr.
NOTITS: I aaret 1702 døde syv, 3 unge og 4 gamle.
LINK: Affotografering.

Nr. 6004 1703.01.21 Anders Christensen, Sønderskov. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Janvarij blef Christen Anderß: i Synderschou hans søn Anders begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6005 1703.02.15 Peder Jensen, Hjoptarp (Meldgaard). FAR: Jens Clemmensen. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 februarij blef Jens Clemmensøn hans søn Peder begrafven.
NOTITS: Se mandtallet 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6006 1703.04.10 Niels Mortensen, Dalager. FAR: Morten Bush. MOR: ? Morten Bushs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. april, 3. paaskedag, blef Morten Busch hans søn Niels begrafen.
NOTITS: Dalager i Mandtal 1705
LINK: Affotografering.

Nr. 6007 1703.04.29 ? Olufsdatter, Kvodbøl, SAND ALDER: 30+, DØBT: 1673c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 April Do 3 p Pascha blef den gamle pige af Kuedbøl begrafven nafnlig ….. Ollufsdatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6008 1703.11.02 Maren Villadsdatter, .
MAND: Søren, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 2 nov.?, blef Søren ……..s kone Maren Villadsdatter begrafen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6009 1704.01.16 Dynes Debelmose, Debelmose.
KONE: Else Madsdatter, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 16 Januarij blef Dynis Debelmoes begrafven.
NOTITS: Konens navn Else Madsdatter ses, da hun gifter sig igen de 15. juni 1704 i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 6010 1704.02.21 ? Dynes Debelmoses mor, Debelmose, SAND ALDER: 50cc, DØBT: 1660c-.
SØN: Dynes Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 Febr: berettede ieg Dynis Debelmoes hans Moder.
NOTITS: Ikke noteret begravet, antaget død en uge efter den sidste olie. Datoen er en antagelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6011 1704.02.20 Laurids Skrædder, Kirken-Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 Febr: blef Lauridz Schræder ved Kirchen begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6012 1704.02.20 Else Christensdatter Amme, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 30cc, DØBT: 1680c-.
MAND: Søren Sørensen Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag begrof ieg Søren {Sørensen} Klochmoes hans hustru Else Amme.
NOTITS: Gift 27. dec. 1703, to måneder før begravelsen. Christensdatter fra vielsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6013 1704.02.21 Birgitte Marie Knudsdatter, Sønderby. FAR: Knud Jensen Sønderby. MOR: Birgitte Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Febr: begrof ieg Knud {Jensen} Synderbye hans barn Birgite Marie.
LINK: Affotografering.

Nr. 6014 1704.03.09 Navnløs, Odderskær. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 1.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2021
LINK: Affotografering.

Nr. 6015 1704.03.09 Navnløs, Odderskær. FAR: Clemmend Madsen. MOR: Maren Svendsdatter.
MORS FAR: Svend Jørgensen, Odderskær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof ieg Suend [Jørgensen] Odderschiers datters tvende tvillinger tvilling 2.
NOTITS: Gift 6 uger før.
Dåb nr. 2022
LINK: Affotografering.

Nr. 6016 1704.03.16 ? Jakobsdatter, Hvollig. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: ? Jakob Jensen Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 9 Martij}, bereddede ieg til døden Jacob i Houlvigs yngste datter.
NOTITS: Antaget begravet en uge efter sidste olie. Kan betvivles.
LINK: Affotografering.

Nr. 6017 1704.04.17 ? Gravers Debelmoses kone, Debelmose.
MAND: Gravers Pedersen Debelmose, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: . 3. {April} bereddede ieg Gravers {Pedersen} Debelmoes hans hustrue til døden.
NOTITS: Hun er ikke set død, men antages begravet to uger efter den sidste olie. Dato den 17. april er en antagelse, et skøn.
LINK: Affotografering.

Nr. 5999 1704.07.31 Kirsten Andersdatter, Astrup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1704.07.24. FAR: Anders Astrup. MOR: ? Anders Astrups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d . 31 Julij begrof ieg Anders Astrup første barn nafnlig Kiersten som alleeniste var hiemmedøbt .
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 2030
LINK: Affotografering.

Nr. 6018 1704.08.21 Jens Mosgaard, Mosgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Augustij begrof ieg Salig Jens Moesgd .
LINK: Affotografering.

Nr. 6019 1704.10.15 Peder Hvollig, Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 blef Peder Holvig begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6020 1704.11.08 Abbelone Kodbøl, Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 begrof ieg Apollone Kuedbøl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6021 1704.11.12 Jakob Christensen, Aagaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1704.09.18. FAR: Christen Nielsen? Aagaard. MOR: ? Christen Aagaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 begrof ieg Christen {Nielsen?} Aagds Søn Jacob.
Dåb nr. 2033
LINK: Affotografering.

Nr. 6022 1704.12.15 Maren Mortensdatter, Ahlergaard, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1704.02.17. FAR: Morten Jensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Begrofe ieg Mort_ Alers datter Maren Mortensdatter.
Dåb nr. 5020
LINK: Affotografering.

Nr. 6023 1704.12.15 Oluf Pedersen, Hvollig. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 begrof ieg peder holvigs søn Oluf.
LINK: Affotografering.

Nr. 6024 1704.12.30 Gammel-Person1, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6025 1704.12.30 Gammel-Person2, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1654c-.
HUSBOND: Just Andersen, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 18 dec.} beRættede ieg de tu gamle folch j Klochmoes hos Just {Andersen}.
NOTITS: Fik sidste olie den 18. dec., ikke set døde, men regnes begravet godt en uge efter. Det tillades at betvivle dette. Men antagelsen at de lever længe efter anses for usandsynlig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6026 1705.01.01 Maren Aschou, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d:1 Janvarius} begrof[ue] ieg Maren Aschou.
LINK: Affotografering.

Nr. 6027 1705.01.18 Mads Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1702.10.11. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag blef Jens Matzøns søn Matz i Hannerup begrafven .
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 6028 1705.02.08 Morten Jensen Ahler, Ahlergaard.
KONE: Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Febr: Dom: Septuag: begrof ieg Slg: Morten Aler .
LINK: Affotografering.
LINK: Pantebrev til Morten Jensen af Sønderby i Borris, her ses at han er gift med Karen Jakobsdatter..

Nr. 6029 1705.03.01 Jens Larsen, Sønderskov. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Martji begrof ieg Las {Jensen} Synderschoufs Søn Jens .
NOTITS: Muligvis døbt 24. september 1702. Moderen begravet en uge efter sønnen Jens' begravelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6030 1705.03.08 Maren Christensdatter, Sønderskov.
MAND: Lars Jensen Sønderskov, Sønderskov, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Martji begrofue ieg Las {Jensen} Synderschous Kone Maren Christensdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6031 1705.03.15 Lucie? Agger, Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Martji blef [Lucie] Aggers begrafven .
LINK: Affotografering.

Nr. 6032 1705.03.29 Jens Justesen, Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen Efter Midfaste begrof ieg Jens Justesen af Synderschou .
LINK: Affotografering.

Nr. 6033 1705.04.13 Kirsten Jørgensdatter, Helgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.03.22. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: ? Jørgen Helgaards kone.
DØDSÅRSAG: opprimering.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaschedag d: 13 April begrof ieg Jørgen Holgaards datter Kiersten, som blef opprimeret hos forældrene .
Dåb nr. 2042
LINK: Affotografering.

Nr. 6034 1705.04.13 Dødfødt, Dalager, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1705.04.08. FAR: Christen 'Toft. MOR: ? Christen Tofts kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag begrof ieg Christen Tofftis barn, som blef dødfød .
LINK: Affotografering.

Nr. 6035 1705.04.19 ? Niels Snedkers kone, Debelmose.
MAND: Niels Snedker, Debelmose, Borris, Begravet en måned efter konen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 19 April} begrof ieg Niels Snedichers Kone i Debelmoes .
LINK: Affotografering.

Nr. 6036 1705.04.20 Mette Larsdatter, Toften, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mandagen d: 20 April begrof ieg den gamle Kone paa Tofften Met Lasdatter .
LINK: Affotografering.

Nr. 6037 1705.05.18 Niels Snedker, Debelmose, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1655c-.
KONE: ? Niels Snedkers kone, Debelmose, Borris, †1775.04.19.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5ta p: Pascha: d: 18 Maji begrof ieg gamble Niels Snedcher i Debelmoes .
LINK: Affotografering.

Nr. 6038 1705.06.02 Peder Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1705.02.22. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Pintzedag begrof ieg Las {Pedersen} Smid i Lodal hs Søn Peder .
Dåb nr. 2040
LINK: Affotografering.

Nr. 6039 1705.08.05 Morten Olsen Kodbøl, Kodbøl, SAND ALDER: 65c+, DØBT: 1640c-.
SØN: Jens Mortensen Kodbøl, Borris, Ses i skattemandtallet 1705 "Jens Kuedbøl, huis gamble Fader ved Døden er afgangen"
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 August En onsdag blef Slg Mort_ {Olsen} Koedbøl begrafven.
NOTITS: Han ses i matriken 1664 og 1683 i Markbogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6040 1705.10.14 Margrethe Nielsdatter, , SAND ALDER: 19c, DØBT: 1686c.
HUSBOND: Christen Toft, Dalager, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: onsdagen d 14 Otb begrafu_ Margrete Nielsdatter [som hafde] tiendt Christen Tofft j Faster Kierchegaard .
NOTITS: Hun bliver begravet i Faster kirkegaard, saa hun er født i Faster, men hun tjente i Dalager i Borris ved Christen Toft.
LINK: Affotografering.

Nr. 6041 1705.10.30 ? Morten Jensen Lindvigs kone, Lindvig.
MAND: Morten Jensen Lindvig, Lindvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d: 30 Octbr: begrof ieg Morten {Jensen} Lindvigs Kone
LINK: Affotografering.

Nr. 6042 1705.11.26 Bodil Hansdatter, Hjoptarp (Søndergaard).
MAND: Niels Nielsen Nygaard, Nygaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d: 26 Novbr. begrof ieg Niels {Nielsen} Nygds Kone Boel Hansdatter .
NOTITS: I Nygaard Matriklen 1664, Markbogen 1683. I Mandtall 1705 ses de på aftægt i Søndergaard i Hjoptarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6043 1705.12.18 Lars Jepsen, Dalager, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Decbr. blef Slg. Las Jeps_ i Dalagger begrafvet .
NOTITS: Ses 1683 i Markbogen. Kaldes i mandtallet 1705 Laurids Jepsen i Dalager.
LINK: Affotografering.

Nr. 6044 1705.12.23 Maren Pedersdatter, Ahlergaard, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1650c-.
MAND: Jakob Andersen Harboe, Ahlergaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 23 December begrof ieg Jacob {Andersen Harboe} Alers Kone Maren Pedersdatter .
NOTITS: Første barn Lene *1676c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6045 1706.01.24 Kirsten Væver, , sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagn d 24 Janvarij blef Kiersten Væfver j Faster soghn begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6046 1706.01.24 Tiggerske, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Item 1 fattig tigger Qvinde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6047 1706.01.27 ? Christens/en/datter, , SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1705.12.28. FAR: Christen Thomsen Højer. MOR: Appollone Sørensdatter Bush.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Januarji begrofe ieg Apollone Bushis {Sørensdatter} barn.
NOTITS: Apppollone tjener ved Morten Bush, derfra tilnavnet.
Dåb nr. 2053
LINK: Affotografering.

Nr. 6048 1706.01.27 ? Christensdatter, Aagaard, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Christen Nielsen Aagaard. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch same dag begrofu ieg Christen {Nielsen} Aagds datter.
NOTITS: Hun er ikke født i kirkebogen 1702-06, så hun må være født 1702-.
LINK: Affotografering.

Nr. 6049 1706.02.11 Kirsten Nørgaard, Hjoptarp (Nørgaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrofu ieg Kirsten nørgd
NOTITS: Formodentlig en ældre kvinde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6050 1706.03.07 ? Thomas Ejstrups mor, Ejstrup, sogn: Faster.
SØN: Thomas Ejstrup, Ejstrup, Faster
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding 1705-24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 7.Martij, blef Thomas Eystrups Modr begrafvn af Hr. Lambret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6051 1706.04.17 Karen Christensdatter, Sønderskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.04.01. FAR: Christen Andersen Sønderskov. MOR: ? Christen Andersen Sønderskovs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løfverdgen d: 17 April begrof ieg Christen Andersen j Syndershou hs barn Karen.
NOTITS: To uger gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6052 1706.04.25 Christen Nygaard, Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 April blef Slg Xsten Nygd begrafven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6053 1706.06.20 Niels Christensen Krog, Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 Junij begrof ieg Niels {Christensen} Krog.
NOTITS: Niels Krog nævnes som fadder #2033 i september 1704 som Niels Christensen Krog. Det kan ikke være Niels Eskesen, der er fadder 1708.
LINK: Affotografering.

Nr. 6054 1706.06.20 Bodil Olufsdatter, Klokmose (Meldgaard). FAR: Oluf Meldgaard. MOR: ? Oluf Melgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 20 Junij} begrof ieg Olluf Mælgds datter j Faster ved nafn B[oe]l.
NOTITS: Klokmose i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6055 1706.06.27 Peder Madsen, Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Mads Pedersen den Yngre. MOR: ? Mads Pedersen den Yngres kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Junji begrof ieg Matz Pedersens Søn i Debelmoes Peder.
LINK: Affotografering.

Nr. 5998 1706.07.01 Hans Madsen, Klokmose, sogn: Faster.
KONE: Karen Thomasdatter, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Mandtall 1705 og dåb #2084 : 'Mellem 15. november 1705 og 17. maj 1707 begravet Hans Madsen i Klokmose.'}
NOTITS: Dato kun meget groft tilnærmelig midt imellem sidste dato nævnt i live og første dato nævnt død. I Mandtall 1705 af den 15. nov. 1705 er Hans Madsen opført under Klokmose. I dåb #2084 af den 17. maj 1707 nævnes Hans Klokmoses enke som fadder.
LINK: Mandtall af den 15. nov. 1705.
LINK: Dåb #2084 af den 17. maj 1707.

Nr. 6056 1706.07.11 Niels Nielsen Nygaard, Hjoptarp (Søndergaard).
KONE: Bodil Hansdatter, Borris, †1705.11.26 otte måneder før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 Julji begrofu ieg Slg Niels Nygd.
NOTITS: At han bor på aftægt i Hjoptarp ses i Mandtall 1705 og i kirkebogen. Nielsen fra Markbogen Nygaard 1683.
LINK: Konen Bodil Hansdatters begravelse 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6057 1706.07.16 Peder Christensen Paarup, Fastergaard, sogn: Faster.
KONE: Anne Jensdatter, Fastergaard, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Julij begrofu ieg Slg Peder {Christensen} Poerup.
NOTITS: Formodes født i Paarup i Assing sogn. Ses i Mandtall 1705 "Fastergaard, Peder Paarup, som besidder Rytter-Gods". Gift i Velling 18. maj 1704 vel ikke første gang med Anne Jensdatter
LINK: Hammerum-Herred.dk tråd.
LINK: Affotografering.

Nr. 6058 1706.08.29 Karen Jakobsdatter, Hvollig, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Jakob Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {29. aug.} blefue Jacob Holvigs datter Karen begrafven.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
LINK: Affotografering.

Nr. 6059 1706.09.08 Mette Pedersdatter, Hvollig, SAND ALDER: 4+. FAR: Peder Hvollig. MOR: ? Peder Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 8. blef salig Peder Holvigs datter Mette begrafven.
NOTITS: Kan eventuelt formodes 10-30 år gammel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6060 1706.09.21 ? Peders/en/datter, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1706.09.14. FAR: Peder Christensen Paarup. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdagen d: 21 blef Peder {Christensen} Poerups barn begrafven.
NOTITS: Faderen †1706.07.16 to måneder før. Forældrene gift i maj 1704, ingen børn set døbt februar 1705 - september 1706, derfor antages at barnet er nyfødt og ikke døbt endnu.
Dåb nr. 2064
LINK: Affotografering.

Nr. 6061 1706.09.29 Mads Huus, Skravhøj.
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: Michels dag d: 29 Septbr: begrofu ieg Matz Hius.
NOTITS: Skravhøj fra Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6062 1706.11.26 An Dynesdatter, Debelmose.
MAND: Dynes, Borris, Formodes længst begravet.
SØN: Jens Dynesen, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Novbr. begrafu ieg Jens Dynes Moder An Dynesdatter.
NOTITS: Jens Dynesen i Debelmose i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6063 1706.12.01 Anders Nielsen, Vesterby, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1702-. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrafue ieg Niels {Andersen} Væsterbys barn Anders.
LINK: Affotografering.

Nr. 6064 1706.12.01 Jens Klokmose, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste} j Faster begrafu ieg Jens Klochmos.
NOTITS: Ikke ellers nævnt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6065 1706.12.17 Jens Madsen, Hannerup, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 begrafue ieg Jens Matzen af Hannerup.
LINK: Affotografering.

Nr. 5996 1706.12.17 Svend, Aas, sogn: Faster.
HUSBOND: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 17} begrof ieg og Svend hos Peder Aaes.
Dåb nr. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160375#160375,26955565
LINK: Affotografering.

Nr. 6066 1706.12.17 FattigKvinde, Aas, sogn: Faster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Aas, Aas, Faster, Den fattige kvinde boede ved ham. Nielsen fra Mandtall 1705.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 17} 1 fattig qvinde hos Peder Aaes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6067 1707.01.13 An Ahler?, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Janv: blef An [Ahler] begrafven.
NOTITS: "h" i Ahler er meget lille, "r" tvivlsom, tydning usikker.
LINK: Affotografering.

Nr. 6068 1707.03.03 ? Tjenestepige, Debelmose (Gosvig).
HUSBONDE: Christen Jensen Gosvig, 'Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die Martji begrafue ieg Christen Jens: {Gosvig} i debelmoes hds pige.
LINK: Affotografering.

Nr. 6069 1707.03.20 ? Stephen Votkærs mor, Votkær, SAND ALDER: 70cc, DØBT: 1640cc.
SØN: Stephen Votkær, Votkær, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Martji begrof ieg Stephen Votkiærs Moder.
NOTITS: Stephen Votkær ses i Mandtall 1705 i Votkær.
LINK: Affotografering.

Nr. 6070 1707.05.04 Jens Thomsen, Vindelbo, SAND ALDER: 19c, DØBT: 1688c. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Sognepræst i Bølling og Sædding sogne nabo til Borris.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Maji blef Thomas {Jensen} Vindelboes søn Jens begrafuen af Hr Lambreth.
NOTITS: Det antages, at denne Jens er den samme, der blev examineret (konfirmeret) til første altergang den 29. oktober 1704, hvor han ville være omkring 16 år.
LINK: Examinering til altergang.
LINK: Affotografering.

Nr. 6071 1707.05.12 Dødfødt, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1707.05.07. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. maj, blef min første datter ved min kiæreste Sophie Christensdatter begrafven, som var fød død til Verden 7ende ejusdem.
Dåb nr. 2083
LINK: Affotografering.

Nr. 6072 1707.06.10 Niels Jørgensen, Helgaard, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1706.07.04. FAR: Jørgen Helgaard. MOR: Maren Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10. juni, begrof ieg Jørgen Helgaards barn Niels.
Dåb nr. 2060
LINK: Affotografering.

Nr. 6073 1707.06.11 Bodil Odderskær, Odderskær, SAND ALDER: 50-, DØBT: 1657+.
MAND: Anders Odderskær, Odderskær, Borris, Han ses som indsidder i Mandtall 1705 med kone, som antages at være Bodil. Dette er sandsynligt men ikke sikkert.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof ieg Boel Oddershiær.
NOTITS: Hun får en søn Jens i 1704.
LINK: Affotografering.

Nr. 6074 1707.06.14 Peder Thomasen, Gravel, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1707.05.29. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis begrafu ieg Thomas Grauilds Søn Peder.
NOTITS: Begravet to uger gammel. Thomas Gravel nævnes første gang i kirkebogen i dåben her i 1707.
Dåb nr. 2085
LINK: Affotografering.

Nr. 6075 1707.06.14 Jens Pedersen, Stier, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1707.03.27. FAR: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris. MOR: Dorethe Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 14 Junji Feria 3tia Pentecostis} begrof ieg Dorethe Stiers barn som var et u-Ecte Bharn {Jens}.
NOTITS: Dorethe Stier er muligvis søster til Bodil Nielsdatter der formodes født i Stier og er gift med Jens Christensen kaldet Stier. Faderen Peder Søndergaard ses i skriftemålet den 2. februar 1707, han er muligvis en formodet søn af Per Christensen, der ses 1683 i Søndergaard.
Dåb nr. 2075
LINK: Affotografering.

Nr. 6076 1707.06.19 Lauge Christensen, Sønderby, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1705.09.23. FAR: Christen Laugesen Sønderby. MOR: ? Christen Laugesen Sønderbys kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Junji begrafu ieg Christen {Laugesen} Synderby hands barn {Lauge} som druchnede.
Dåb nr. 2050
LINK: Affotografering.

Nr. 6077 1707.07.10 ? Christen Jensen Gosvig kones mor, Gosvig, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1757c-.
SVIGERSØN: Christen Jensen Gosvig, Gosvig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 10 Juli}, begrof ieg Christ_ Gosvigs ko[nes] Moder.
NOTITS: Gosvig ligger i Tarp i Borris.
LINK: Affotografering.

Nr. 5997 1707.07.24 ? Christen Kjærs 1. kone, Tarp, SAND ALDER: 45c+, DØBT: 1660c-.
MAND: Christen Jensen Kjær, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Julij} begrov ieg Christ_ {Jensen} Kiærs hustrue .
NOTITS: At det er Christen Jensen Kjær i Tarp i Borris sogn og ikke Christen Sørensen Kjær i Faster sogns kone fremgår af at Christen Jensen gifter sig igen og får en søn i 1709 #2123, hvor har han en voksen søn Mads som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6078 1707.11.05 Abbelone Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 3.05 (å.m), DØBT: 1704.04.20. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 5. begrof ieg Søren Klochmoesls datter {Maren}.
NOTITS: Kunne også være Abbelone *1704.04.20.
Dåb nr. 2026
LINK: Affotografering.

Nr. 6079 1708.03.11 Peder Jakobsen Gaasdal, Gaasdal- Store.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Martij begrof ieg Peder {Jakobsen} Gaasdal.
LINK: Affotografering.

Nr. 6080 1708.03.18 Jakob Lodal, Lodal, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Martij begrof Jeg Jacob Lodall.
NOTITS: Formodes at være en ældre mand, ikke nævnt før i kirkebogen, ikke nævnt i Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6081 1708.03.18 Jens Jensen, Debelmose (Vestergaard), SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1707.04.03. FAR: Jens Christensen Vestergaard. MOR: ? Jens Christensen Vestergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: noch samme dag begrof ieg Jens Debelmoes hands lille barn Jens.
Dåb nr. 2077
LINK: Affotografering.

Nr. 6082 1708.04.06 Kirsten Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Kirsten}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2097
LINK: Affotografering.

Nr. 6083 1708.04.06 Margrethe Pedersdatter Stauning, Præstegaarden, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1708.03.29. FAR: Peder Pedersen Stauning. MOR: Sophie Christensdatter Møborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Langfredag d: 6te April blef mine 2de smaa tvillinger begrafuet {Margrethe}.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2098
LINK: Affotografering.

Nr. 6084 1708.04.15 Thomas Pedersen LilleGaasdal, Gaasdal- Lille, SAND ALDER: 48+, DØBT: 1660c-.
KONE: ? Thomas Pedersens kone, Borris, †1726.12.29 Lille Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {D 15de Dom 1 ma p Pascha} begrofu Jeg thomas {Pedersen} af lil gaasdall.
NOTITS: Thomas Pedersen ses i Markbogen 1683 i Lille Gaasdal, han maa være født 1660c-.
LINK: Affotografering.

Nr. 6085 1708.05.29 Else Laustdatter, Tarp, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1707.04.10. FAR: Laust Tarp. MOR: An Laust Tarps kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 29 Maji 3die Pintzedag} begrov Jeg Laust Tarp hans barn {Else].
NOTITS: Sidst fødte barn.
Dåb nr. 2079
LINK: Affotografering.

Nr. 6086 1708.09.30 Mette Christensdatter, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1708.06.03. FAR: Christen Jakobsen Søndergaard. MOR: ? Christen Jakobsen Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 Septbr:} begrov Jeg Christen Syndergaards datter {Mette} i Hioptarp.
NOTITS: Fire måneder gammel. Moderen †1722+.
Dåb nr. 2103
LINK: Affotografering.

Nr. 6087 1708.11.11 Edel Jensdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Madsens enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof jeg Jens Marcusens datter Edel af Hannerup, 10 ugger.
NOTITS: Jens Marcussen blev 1707 gift med Jens Madsens enke i Hannerup.
Dåb nr. 2107
LINK: Affotografering.

Nr. 6088 1708.12.09 Peder Thomasen, Gravel, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1708.10.14. FAR: Thomas Gravel. MOR: ? Thomas Gravels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {9 dec} begrof jeg Thomas Grauilds barn {Peder}.
Dåb nr. 2111
LINK: Affotografering.

Nr. 6089 1708.12.26 Maren Helgaard, Helgaard, SAND ALDER: 25c+, DØBT: 1683c-.
MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26 dec begrof jeg Maren Hælgaard.
NOTITS: Jørgen Helgaards 1. kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6090 1709.02.02 Peder Germandsen, Kvisthus, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 begrof jeg Peder {Germandsen} i Kvist Huus.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 i Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6091 1709.02.11 Hans Christensen Soldat, Kodbøl, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1689c-.
HUSBOND: Jens Mortensen Kodbøl, Kodbøl-, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 begrof jeg Hans Christens_ soldat, som tiente Jens {Mortensen} Kuedbøl.
LINK: Affotografering.

Nr. 6092 1709.02.17 Karen Nielsdatter, Fasterkær, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1708.11.18. FAR: Niels Jakobsen. MOR: ? Niels Jakobsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d l7 febr . begrof jeg Niels Jacob af fasterkiær hds datter {Karen}.
LINK: Affotografering.

Nr. 6093 1709.03.14 Christen Dynesen, Debelmose, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Marti begrof ieg Christen Dyne.
NOTITS: Har datter 1707, se #2073.
LINK: Affotografering.

Nr. 6094 1709.04.10 Anne Jensdatter, Gaasdal- Store, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1708.10.28. FAR: Jens Giødesen. MOR: ? Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 begrof Jeg Jens giødsens datter {Anne} j Gaasdal.
Dåb nr. 2112
LINK: Affotografering.

Nr. 6095 1709.04.14 Jens Gaasdal, Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 begrof jeg [Jens] Gaasdal.
NOTITS: Ikke identificeret. Ikke Jens Giødesen, der begraves †1724.04c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6096 1709.04.28 ? Jørgen Helgaards 1. kone, Hekgaard, SAND ALDER: 20c+, DØBT: 1690c-.
MAND: Jørgen Helgaard, Helgaard, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {28 april} begrof Jeg og {Jørgen} Hælgds kone.
NOTITS: Jørgen identificeret indirekte, fordi han gifter sig anden gang godt to måneder senere 07. juli 1709. Kan have været gift mere en een gang før.
LINK: Affotografering.

Nr. 6097 1709.05.01 Bodil Christendatter Degn, Borris Kirkeby (Degneboligen).
MAND: Bertel Clemmensen Humble, Kirken- Ved, Borris, †1698.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrof ieg Boel {Christensdatter} degns.
NOTITS: Hendes navn angives ikke i Hardsyssels Degnehistorie, derimod i skiftet efter svigersønnen næste degn Jens Handskemager †1702..
LINK: Affotografering.

Nr. 6098 1709.05.12 Stakkel af Tim, Klokmose, sogn: Fasterr.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 12 maj} begrof Jeg j stachil af Thim, som var død i Klochmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6099 1709.05.26 Bodil Vesterby, Tarp (Vesterby).
HUSBOND: Niels Andersen Vesterby, Tarp (Vesterby), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 maj begrof jeg Boel Væsterbye.
NOTITS: Mandtall 1705 er hun boende ved Niels Andersen Vesterby.
LINK: Affotografering.

Nr. 6100 1709.05.26 Morten Andersen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1709.04.02. FAR: Anders Thomsen Vindelbo. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrof Jeg Anders {Thomsen} Vindelboes søn Morten.
NOTITS: Otte uger gammel.
Dåb nr. 2122
LINK: Affotografering.

Nr. 6101 1709.08.20 Johanne Mortensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc-.
SØN: Oluf Klokmose, Klokmose, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20 aug begrof ieg Olluf Klochmoesis Mo{der} Johanne Mortensdattr.
LINK: Affotografering.

Nr. 6102 1709.09.29 Karen Bødker, Kirken- Ved.
MAND: Poul Frandsen, Kirken- Ved, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 septbr begrof ieg Karen Bødicher.
NOTITS: Ses "Ved Kirken" i Mandtall 1705 som "Huus-Qvinde". Hun antages gift med Poul Frandsen, der er bødker, og som har en kone, der er fadder 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6103 1709.10.20 Maren Poulsdatter, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 20 octbr} begrof Jeg Slg Maren Poflsdatter.
NOTITS: Kan være datter af Poul Frandsen Ved-Kirken. Død tre uger efter Karen Bødker også Ved-Kirken. I Mandtall 1705 "fattig ved Borris kirke".
LINK: Affotografering.

Nr. 6104 1709.12.09 Morten Jensen Lindvig, Lindvig, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de decembr begrov Jeg Morten {Jensen} Lindvig.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683, hvor han nævnes for 1681.
LINK: Affotografering.

Nr. 6105 1710.01.01 Niels Andersen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 55cc+, DØBT: 1655cc-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrov ieg Niels anders_ af Hannerup.
NOTITS: Har voksen søn Peder Nielsen Nørgaard med børn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6106 1710.01.22 Kirsten Marie Sørensdatter, Kvisthus, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1709.10.13. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Janv blef Søren {Sørensen} Huusis datter {Kirsten Marie} begraven.
NOTITS: Tre måneder gammel.
Dåb nr. 2133
LINK: Affotografering.

Nr. 6107 1710.02.09 Jesper Christensen Helgaard, Helgaard, SAND ALDER: 70cc+, DØBT: 1640c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {9de} begrof jeg Jespr {Christensen} Helgaard.
NOTITS: Ses i Markbogen 1683 og i Mandtall 1705 aftægt ved Jørgen Helgaard.
LINK: Affotografering.

Nr. 6108 1710.02.23 Maren Christensdatter, Tarp. FAR: Christen Jensen Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 febr: begrov ieg Xsten {Jensen} Kiærs datter Maren.
NOTITS: Ikke set døbt 1702-1710.
LINK: Affotografering.

Nr. 6109 1710.03.12 Carsten Christiansen Høyer, . FAR: Christian Thomsen Høyer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB 12 Martij begrof ieg Leuitenant Højers søn Casten foruden ligpræchen.
NOTITS: Casten ikke set født, skulle være en voksen søn for at få en ligprædiken. Christian Høyer er ellers korporal, her er han blevet til løjtnant.
LINK: Affotografering.

Nr. 6110 1710.03.23 Søren Duedal, Duedal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 martii begrov ieg Søren Dudal.
NOTITS: Ses i Mandtall 1705 som Søren Dudal vel på aftægt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6111 1710.04.13 Morten Christensen, Sønderskov, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1708.09.24. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 begrov ieg Xsten Andersens søn Morten j Syndershou.
NOTITS: Begravet syv måneder gammel.
Dåb nr. 2108
LINK: Affotografering.

Nr. 6112 1710.05.02 Johanne Jensdatter, Agger. FAR: Jens Nielsen Agger. MOR: Maren Jens Nielsen Aggers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den begrov jeg Jens aggers datter Johanne.
LINK: Affotografering.

Nr. 6113 1710.05.04 ? Niels Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard).
MAND: Niels Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Maji begrov ieg Niels Syndergaards kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6114 1710.05.07 Niels Gravel Gammel, , SAND ALDER: 50cc+, DØBT: 1660cc.
SØN: Niels Nielsen Gravel, Gravel, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begraue ieg Gl: Niels grauild.
LINK: Affotografering.

Nr. 6115 1710.06.09 Sidsel Clemmensdatter, Skobæk, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de 2de Pintzedag begrov Jeg Clemmend Shobæchs datter Zidsel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6116 1710.11.05 Maren Madsdatter Ahler, Ahlergaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1710.10.06. FAR: Mads Christensen Ahler. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Novbr begrov ieg Matz {Christensen} alers datter Maren.
NOTITS: Begravet en måned gammel.
Dåb nr. 2149
LINK: Affotografering.

Nr. 6117 1710.11.30 Dynes Madsen, Debelmose (Vestergaard), DØBT: 1710.06.15. FAR: Mads Pedersen Vestergaard. MOR: ? Mads Pedersen Vestergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 begrov jeg Matz {Pedersen} Væstergrds barn Dynis .
LINK: Affotografering.

Nr. 6118 1710.12.21 ? Michelsdatter, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 8+, DØBT: 1702-. FAR: Michel Hannerup. MOR: ? Michel Hannerups kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 decembr begrov ieg Michel Hannerups datter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6119 1710.12.26 Anna Larsdatter, Helgaard, SAND ALDER: 21c, DØBT: 1689cc. FAR: Lars Helgaard. MOR: ? Lars Helgaards kone.
HUSBOND: Jakob Andersen Grønborg, Grønborg, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 dec begrov ieg Las Hælgaards datter Anna {Larsdatter}, som tiente Jacob {Andersen} Grønborg.
LINK: Affotografering.

Nr. 6120 1711.01.01 ? Christen Pedersen Degns mor, Debelmose, SAND ALDER: 55c+, DØBT: 1655cc.
SØN: Christen Pedersen Degn, Debelmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste Janv: begrov ieg Christen Degns Moder som er regnit til det afvigte Aar.
NOTITS: Christen Degn formodet 25c, da han gifter sig 1702, moderen 20c, da han blev født.
LINK: Affotografering.

Nr. 6121 1711.02.08 Anne Lund, Fasterlund, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de begrov ieg An Lund.
NOTITS: Formodet i Fasterlund. Eneste sete nævnelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6122 1711.02.11 Mette? Christensdatter, Dalager, SAND ALDER: 7.10 (å.m), DØBT: 1703.05.17. FAR: Christen Toft. MOR: ? Christen Tofts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr: begrof Chist_ toftis dattr {Mette?}.
NOTITS: Eneste kendte datter af Christen Toft, men der kan være andre født før 1702. Mette er en antagelse.
Dåb nr. 2010
LINK: Affotografering.

Nr. 6123 1711.02.11 Jens Christensen, Debelmose (Gosvig), SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.01.22. FAR: Christen Jensen Gosvig. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Samme dag {d 11 febr:} begrov Cresten {Jensen} gosvigs Søn Jens.
Dåb nr. 2094
LINK: Affotografering.

Nr. 6124 1711.02.15 Elles, Kvisthus.
MAND: Peder Germandsen Huus, Kvisthus, Borris, †1709.02.02 to år før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 15 febr:} begrov ieg Elletz Peder {Germandsen} Huusis kone.
LINK: Affotografering.

Nr. 6125 1711.02.20 Niels Larsen Gjaldbæk den Ældre, Gjaldbæk.
KONE: Anna Nielsdatter Gjaldbæk, Gjaldbæk, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 febr: begrov ieg Niels {Larsen} Gialdbæch.
NOTITS: Se #2050.
LINK: Affotografering.

Nr. 6126 1711.02.22 Niels Mouridsen, Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 febr begrov ieg Niels Mouridzen af Debelmoes.
NOTITS: Formodet ældre mand, ikke identificeret.
LINK: Affotografering.

Nr. 6127 1711.03.01 Abbelone Andersdatter, Debelmose, SAND ALDER: 3.01 (å.m), DØBT: 1708.02.11. FAR: Anders Lauridsen Debelmose. MOR: ? Anders Lauridsen Debelmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch begrov ieg anders Debelmoesis datter Apollone Samme dag {d 1ste}.
Dåb nr. 2095
LINK: Affotografering.

Nr. 6128 1711.03.04 ? Christensdatter, Fonager, SAND ALDER: 24c+, DØBT: 1687c-. FAR: Christen Fonager Smed. MOR: Kirsten Fonager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de begrov ieg Christen Smeds datter af Fonagger.
NOTITS: Datteren er fadder 1703.12.30, antaget 16 år, *1687c. Moderen se #2019 "Kirsten Fonager Christen Smidtz", muligvis stedmor.
LINK: Affotografering.

Nr. 6129 1711.03.08 El, Gjaldbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de Martij begrov ieg El af gialdbech.
NOTITS: Formodes ældre, eneste sete nævnelse.
LINK: Affotografering.

Nr. 6130 1711.03.11 Anders Christensen Hvollig, Hvollig, SAND ALDER: 40c+, DØBT: 1670c-.
KONE: Anne Knudsdatter, Hvollig, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 marti begrov ieg anders {Christensen} holvig.
NOTITS: Var muligvis gift flere gange. Anne Knudsdatter gifter sig 1712 som enke anden gang.
LINK: Affotografering.

Nr. 6131 1711.03.18 Jens Jensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1709.10.06. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Marti begrov ieg Jens Marcussen hds søn Jens.
Dåb nr. 2130
LINK: Affotografering.

Nr. 6132 1711.03.22 Maren Christensdatter, Debelmose, SAND ALDER: 7.04 (å.m), DØBT: 1704.01.01. FAR: Christen Pedersen Degn. MOR: Kirsten Nielsatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Marti begrov ieg Christen {Pedersen} degns datter Maren.
Dåb nr. 2015
LINK: Affotografering.

Nr. 6133 1711.03.25 Hartvig Christensen, Tarp, SAND ALDER: 1.10 (å.m), DØBT: 1709.06.09. FAR: Christen Jensen Kjær. MOR: ? Christen Jensen Kjærs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Marti begrov ieg Christen Kiærs Søn Hartvig .
Dåb nr. 2123
LINK: Affotografering.

Nr. 6134 1711.03.29 Jens Clemmensen, Skobæk, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Clemmen Bertelsen Skobæk. MOR: ? Clemmen Bertelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 begrov ieg Clemend shoebæchs Søn Jens.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702.
LINK: Affotografering.

Nr. 6135 1711.03.29 ? Sørensen, Kvisthus, SAND ALDER: 3+, DØBT: 1708-. FAR: Søren Sørensen Huus. MOR: ? Søren Sørensen Huus' kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch Søren Huusis Søn Samme dag {d 29}.
NOTITS: Ikke født i Borris. Søren Sørensen kommer til Kvisthus i Borris i 1709.
LINK: Affotografering.

Nr. 6136 1711.04.03 Maren Sørensdatter, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.05 (å.m), DØBT: 1706.12.08. FAR: Søren Madsen Klokmose. MOR: Karen Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die begrov ieg Søren {Madsen} j Klochmoesis datter Maren.
Dåb nr. 2067
LINK: Affotografering.

Nr. 6137 1711.04.07 Morten Jakobsen, Hvollig, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.02. FAR: Jakob Jensen Hvollig. MOR: ? Jakob Jensen Hvolligs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag begrov ieg Morten Jacob {Jensen} Holvigs Søn.
Dåb nr. 2057
LINK: Affotografering.

Nr. 6138 1711.04.12 Bodil Andersdatter, Hvollig, SAND ALDER: 7.11 (å.m), DØBT: 1703.05.20. FAR: Anders Christensen Hvollig. MOR: Anne? Knudsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 april begrov ieg anders {Christensen} Holvigs datter boel.
LINK: Affotografering.

Nr. 6139 1711.04.19 Jakob Larsen, Lodal, sogn: Faster, SAND ALDER: 4.11 (å.m), DØBT: 1706.05.30. FAR: Lars Pedersen Smed. MOR: Kirsten Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 begrov ieg Las {Pedersen} Smids barn Ja{..}b.
Dåb nr. 2059
LINK: Affotografering.

Nr. 6140 1711.04.19 Niels Boltrup Hansen, Dalager, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.03.01. FAR: Hans Jakob. MOR: ? Hans Jakobs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {No}ch samme dag {d 19}, begrov ieg Hans Jacobs barn Niels Boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har Niels, men han må være døbt Niels Boltrup.
Dåb nr. 2153
LINK: Affotografering.

Nr. 6141 1711.04.26 Mads Hansen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 5.11 (å.m), DØBT: 1705.05.08. FAR: Hans Madsen. MOR: Karen Thomasdatter.
STEDFAR: Laust Sørensen Klokmose, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Dåb nr. 2045
LINK: Affotografering.

Nr. 6142 1711.04.26 Hans Laustsen, Klokmose, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1710.10.22. FAR: Laurits Sørensen Klokmose. MOR: Karen Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 april begrov ieg Laurits {Sørensen} Klochmoes stifsøn Matz Hansen.
Noch samme dag hands egen søn Hans Lauritsøn.

Dåb nr. 2150
LINK: Affotografering.

Nr. 6143 1711.05.10 Maren Nielsdatter, Tarp (Vesterby), SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1709.09.22. FAR: Niels Andersen Vesterby. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 maji Dom 5ta post Pascha begrov ieg Niels {Andersen} Væsterbys datter Maren.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2129
LINK: Affotografering.

Nr. 6144 1711.06.03 Barbara, Tarp. FAR: ? Christensen Christen Feldbereders søn.
BEDSTEFAR: Christen Feldbereder, Tarp, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die begrov ieg Christen Feldberæders søns barn j lille Pige nafnlig Barbara.
NOTITS: Enten hjemmedøbt eller ikke døbt i Borris eller Faster. Christen Feldbereders søn ellers ikke set fx som fadder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6145 1711.06.10 ? Peder Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard), SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
MAND: Peder Søndergaard, Hjoptarp (Søndergaard), Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 begrof ieg Peder Syndergrds kone.
NOTITS: Peder Søndergaard ses i Markbogen 1683 i Tarp.
LINK: Affotografering.

Nr. 6146 1711.06.21 El Fonager, Fonager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 begrov ieg El fonagger.
LINK: Affotografering.

Nr. 6147 1711.07.05 Christen Larsen, Sønderskov, SAND ALDER: 3.08 (å.m), DØBT: 1707.11.13. FAR: Lars Jensen Sønderskov. MOR: ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Julj begrov ieg Las Syndershous søn Christ_.
Dåb nr. 2091
LINK: Affotografering.

Nr. 6148 1711.08.16 Villads Jensen, Kirken- Ved, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1702-. FAR: Jens Villadsen. MOR: ? Jens Villadsens kone.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 16} begrov ieg Jens Villatzøns søn Villatz som var druchnet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6149 1711.08.23 Maren Nielsdatter, Hjoptarp (Meldgaard), SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1711.06.07. FAR: Niels Meldgaard. MOR: ? Niels Meldgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 aug begrof ieg Niels Mællgaard j Hioptarp hds datter {Maren}.
Dåb nr. 2158
LINK: Affotografering.

Nr. 6150 1711.08.30 ? Thomas Gaasdals mor, Gaasdal, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660c-.
SØN: Thomas Gaasdal, Gaasdal, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 aug: begrof ieg thomas gaasdals Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6151 1711.08.30 Laust Justesen, Klokmose, sogn: Faster.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 aug:} begrof Jeg Laust Justsen j Faster j Klochmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6152 1711.09.13 Mette Christensdatter, Borris- Krog, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1711.08.16. FAR: Christen Knudsen Krog. MOR: Kirsten Eskesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 13 septembr} begrof Jeg Christen {Knudsen} Krogs barn {Mette}.
Dåb nr. 2164
LINK: Affotografering.

Nr. 6153 1711.10.07 ? Poul Hannerups mor, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1660cc-.
SØN: Poul Hannerup, Hannerup, Faster
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de begrafu Jeg Povel Hannerups Moder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6154 1712.05.11 Niels Boltrup Jakobsen, Lindvig, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1712.04.17. FAR: Jakob Jensen Lindvig Barfod. MOR: Margrethe Nielsdatter Boltrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Maji begrafu Jeg Jacob Lindvigs lelle barn Niels boltrup.
NOTITS: Døbeteksten har kun Niels. Kirkedåb 8 uger efter hjemmedåb.
Dåb nr. 2175
LINK: Affotografering.

Nr. 6155 1712.05.25 Dødfødt, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1712.05.20. FAR: Jens Marcussen. MOR: ? Jens Marcussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 blef Jens Marcussens datter j Hannerup jordet som blef død føed.
Dåb nr. 2179
LINK: Affotografering.

Nr. 6156 1712.06.12 Christen Elkær, Fastergaard, sogn: Faster, SAND ALDER: 20cc, DØBT: 1690cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Junij begrov Jeg Christen Elkiær som tiendte pa Fastergaard.
NOTITS: Formodes at komme fra Elkær i Skarrild sogn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6157 1712.08.21 Jesper Christensen, Hannerup, sogn: Faster, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1712.04.30. FAR: Christen Michelsen Hannerup. MOR: Karen Jeppesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 begrafu Jeg Christen {Michelsen} Hannerups søn Jesper.
NOTITS: Fire måneder, første barn.
Dåb nr. 2176
LINK: Affotografering.

Nr. 6158 1712.10.19 Mads Vestergaard den Gamle, Debelmose (Vestergaard).
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 octbr begrafu jeg Gl. Matz Vestergaard i Debelmoes.
LINK: Affotografering.

Nr. 6159 1712.11.01 Johanne, Debelmose, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1712.09.25. FAR: Oluf Jakobsen Debelmose.
PRÆST: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste begrafu Hr. Lambret Olluf debelmoesis datter {Johanne}.
NOTITS: Een måned gammel.
Dåb nr. 2185
LINK: Affotografering.

Nr. 6160 1712.11.20 Sidsel Pedersdatter Gammel, Kirken- Ved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Novbr begrafu jeg Gl. Zidsel {Pedersdatter} ved Kirchen.
NOTITS: Pedersdatter fra Mandtall 1705.
LINK: Affotografering.

Nr. 6161 1712.12.04 Jens Thomsen, Vindelbo, SAND ALDER: 10+, DØBT: 1702-. FAR: Thomas Jensen Vindelbo. MOR: ? Thomas Jensen Vindelbos kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 begrafu jeg og jordede thomas Vindelboes søn Jens {Thomsen}.
NOTITS: Født før kirkebogen begynder 1702. En anden søn Jens Thomsen †1707.05.04. Ville betyde han havde to sønner med navn Jens, der begge levede.
LINK: Affotografering.

Nr. 6162 1712.12.27 Eske? Nielsen Krog, Borris- Krog.
KONE: ? Eske Nielsen Krogs kone, Borris- Krog, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 begrof Jeg [Eshe] Krog.
NOTITS: Se selv affotograferingen. Der kunne muligvis stå "Else", "Eshe", uklart. Der findes en Eske Krog. Der er et spørgsmålstegn ved navnet Eske.
LINK: Affotografering.

Nr. 6163 1713.01.17 ? Pedersen, Grønborg, SAND ALDER: 12c, 12, DØBT: 1701c. FAR: Peder Eskesen Grønborg. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 begrof jeg peder grønborgs søn som var 12 aar gl:
LINK: Affotografering.

Nr. 6164 .. , .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
LINK: Affotografering.