Borris Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1702 - 1715
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Introducerede i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Konens navn er angivet hvis det kendes.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5001 1702.09.03 ? Søren Slikdals kone, Slikdal MAND: Søren Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. sept., blef Søren Slikdals hustrue introduceret.
NOTITS: Født lige før kirkebogen begynder.
Dåb nr. 1999
LINK: Affotografering.

Nr. 5002 1702.09.17 Kirsten Bertelsdatter, Borris By (Degneboligen) MAND: Jens Jakobsen Handskemager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 14 p. trin., 17/9}, blef moderen {Kirsten Bertelsdatter} introduceret
Dåb nr. 2001
LINK: Affotografering.

Nr. 5003 1702.11.01 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Novembr: d: Omnium sanctorum festum blef Peder Gravild hans Kone jntroduceret.
Dåb nr. 2002
LINK: Affotografering.

Nr. 5004 1702.10.22 ? Jens Madsens Kone , Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {.}om 19 p. Trinitati d 22 octbr - jntroducerede ieg Jens Matzens Kone i hannerup.
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 5005 1702.10.29 ? Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Thomas Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag Thomas Eistrup hans Kone.
Dåb nr. 2007
LINK: Affotografering.

Nr. 5007 1702.11.05 Maren Christensdatter, Sønderskov MAND: Lars Jensen Synderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 21 p Trin. d 5 Novembr blef Laßes {Jensen} Kone {Maren Christensdatter} i Synderschou jntroduceret.
Dåb nr. 2004
LINK: Affotografering.

Nr. 5008 1702.11.12 ? Jens Madsens? kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 22 p Trin:} introduceret Jens [{Madsen}] hans hustrue .
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 5009 1702.11.19 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 p Trinit d 19 Novbr jntroducer{......} [grønborgs] Kone .
Dåb nr. 2005
LINK: Affotografering.

Nr. 5010 1703.03.18 Maren Jensdatter, MAND: Peder Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: noch d 18 Martij blef Peder Gravers_ hds Kone Maren Jensdatter jntroduceret
Dåb nr. 2008
LINK: Affotografering.

Nr. 5011 1703.05.20 Karen?, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Faster MAND: Laust Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 17 Maij Christi Himelfarts dag} jntroducerede Laust Nørgaards Kone.
Dåb nr. 2009
LINK: Affotografering.

Nr. 5012 1703.05.20 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Niels Lauridsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha jntroducerede ieg i faster Sogn Niels {Lauridsen} Lundz hustrue {Anne Madsdatter Gammelgaard}
Dåb nr. 2011
LINK: Affotografering.

Nr. 5013 1703.05.20 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha} i borris Kierche jntroducerede Anders holvigs hustrue.
NOTITS: .
Dåb nr. 2012
LINK: Affotografering.

Nr. 5014 1703.12.10 Johanne Madsdatter, Kodbøl MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 10 December} blef Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter} jntroduceret.
NOTITS: Ingen dåb set, defor REKONSTRUERET. Hul i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
LINK: Affotografering.

Nr. 5015 1704.01.01 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag Jntroducerede ieg Christen Andersen hans hustrue af Synderchou hans hustrue.
NOTITS: Hans hustrue to gange
Dåb nr. 2013
LINK: Affotografering.

Nr. 5016 1704.01.27 ? Niels Andersen Aas kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Andersen Aas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag blef Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret. Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret.
Dåb nr. 2017
LINK: Affotografering.

Nr. 5017 1704.02.02 Maren Vesterby, Vesterby MAND: Christen Jakobsen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Febr: Fest: Purification Mariæ jntroducerede ieg Maren Vesterbye.
NOTITS: Christen i dåbem #2014, Jakobsen i begravelsen #6165.
Dåb nr. 2014
LINK: Affotografering.

Nr. 5018 1704.02.03 Maren Christensdatter, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 Febr: jntroducerede ieg las syndershou hans Kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Ingen dåb set. Hul i kirkebogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 5019 1704.02.12 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Febr: jntroducerede ieg Christen Degns hustru Kiersten Nielsdatter.
Dåb nr. 2015
LINK: Affotografering.

Nr. 5020 1704.02.17 Karen Jakobsdatter, Ahlergaard MAND: Morten Jensen Ahler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Febr: Domenica Reminisiere jntroducerede ieg Morten {Jensen} Alers Kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2019
LINK: Affotografering.

Nr. 5021 1704.03.02 ? Jakob Jensen Hvolligs kone, Hvollig MAND: Jakob Jensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Martij jntroducerede ieg Jacob {Jensen} hulvig hans Kone.
Dåb nr. 2016
LINK: Affotografering.

Nr. 5022 1704.03.30 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store MAND: Jens Giødesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Martij jntroducerede ieg Jens giød_ hustrue j gaasdall.
Dåb nr. 2018
LINK: Affotografering.

Nr. 5023 1704.04.06 Maren Svendsdatter, Odderskær MAND: Clemmen Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Svend Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 jntroducerede ieg Suend odderchiær hans datter {Maren Svendsdatter} som fich Clemmend {Madsen} af shierne {Skjern}.
NOTITS: Hun fik ham en måned før hun fødte tvillinger.
Dåb nr. 2021
LINK: Affotografering.

Nr. 5024 1704.04.13 ? Morten Bushs kone, MAND: Morten Bush.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3tia post Pascha jntroducerede ieg d: 13 April Mort_ Bushis hustru
Dåb nr. 2020
LINK: Affotografering.

Nr. 5025 1704.04.27 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Niels Lauridsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme i faster jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2023
LINK: Affotografering.

Nr. 5026 1704.05.25 ? Anders Lauridsen Debelmose kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Maij Do 1ma p: Trinit jntroducerede ieg Anders {Lauridsen} debemosis hustrue.
Dåb nr. 2025
LINK: Affotografering.

Nr. 5027 1704.06.01 ? Søren Madsens kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2026
LINK: Affotografering.

Nr. 5028 1704.06.01 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2024
LINK: Affotografering.

Nr. 5029 1704.06.08 Bodil Nielsdatter, MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 8 Junij Do 3tia post Trint} jntroducerede ieg Jens stiers Kone {Bodil Nielsdatter}.
Dåb nr. 2027
LINK: Affotografering.

Nr. 5030 1704.06.24 ? Jens Madsen Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede ieg Jens Matzen hannerup hans Kone.
Dåb nr. 2028
LINK: Affotografering.

Nr. 5031 1704.07.13 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Julij Do [octave] post Trinit jntroducerede ieg Niels Matzens Kone j debelmoes .
Dåb nr. 2028
LINK: Affotografering.

Nr. 5032 1704.08.17 ? Anders Astrups kone, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 August jndtroducerede ieg Anders Astrup hans Kone.
Dåb nr. 2030
LINK: Affotografering.

Nr. 5033 1704.09.07 Birgitte Michelsdatter, MAND: Knud Jensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 jntroducerede ieg Knud Synderbyes Kone {Birgitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2031
LINK: Affotografering.

Nr. 5034 1704.11.01 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær MAND: Anders Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 jntroducerede ieg Anders oddershiærs Kone .
Dåb nr. 2032
LINK: Affotografering.

Nr. 5035 1704.11.02 Mette Pedersdatter, Aagaard MAND: Christen Nielsen? Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 jntroducerede ieg Christ_ {Nielsen?} Aagds Kone {Mette Pedersdatter} .
Dåb nr. 2033
LINK: Affotografering.

Nr. 5036 1704.11.09 Kirsten Christensdatter, Annexgaarden MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 jntroducerede ieg Morten {Pedersen} prstgds Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2036
LINK: Affotografering.

Nr. 5037 1704.11.30 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Jens Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Novbr blef Jens Ejstrups Kone jntrodu
Dåb nr. 2035
LINK: Affotografering.

Nr. 5038 1704.12.07 ? Clemmen Bertelsen Skobæks kone, MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Clemmend {Bertelsen} skobæchs Kone .
Dåb nr. 2034
LINK: Affotografering.

Nr. 5039 1704.12.26 ? Laust Tarps kone, MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Decembr jntroducerede ieg Laust Tarps Kone .
Dåb nr. 2037
LINK: Affotografering.

Nr. 5040 1705.01.06 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Fest: Epiph: jntroducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs Kone Anne Knudsdatter .
Dåb nr. 2038
LINK: Affotografering.

Nr. 5041 1705.01.18 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 18. blef Christ_ {Pedersen} Degns hustrue introducerede Kirsten Nielsdatter .
Dåb nr. 2039
LINK: Affotografering.

Nr. 5042 1705.04.14 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1ma post pascha d 14 April jndroducerede ieg Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2040
LINK: Affotografering.

Nr. 5043 1705.05.10 ? Niels Gravels kone, Gravel MAND: Niels Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 4ta post pasch : jntroducerede ieg Niels grauilds Kone ,
Dåb nr. 2041
LINK: Affotografering.

Nr. 5044 1705.05.18 ? Jørgen Gravels kone, MAND: Jørgen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 18 Maji} jntroducerede Jeg Jørg_Grauilds Kone .
Dåb nr. 2042
LINK: Affotografering.

Nr. 5045 1705.06.14 ? Christen Bjerres kone, Brunbjerg MAND: Christen Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg Christ_ Biære hs Kone .
NOTITS: Brunbjerg identificeret i Mandtall 1705.
Dåb nr. 2043
LINK: Affotografering.

Nr. 5046 1705.06.14 ? Peder Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Peder Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg j Faster Peder Hannerups kone .
Dåb nr. 2044
LINK: Affotografering.

Nr. 5047 1705.06.21 ? Hans Klokmoses kone, Klokmose MAND: Hans Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Søndg. p trint jntroducerede ieg Hans Klohmosis Kone .
Dåb nr. 2045
LINK: Affotografering.

Nr. 5048 1705.07.19 ? Peder Grønborgs kone, Grønborg MAND: Peder Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 6-sta p: Tinnit: jntroducerede ieg peder grønborgs Kone .
Dåb nr. 2046
LINK: Affotografering.

Nr. 5049 1705.08.30 Inger, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Laust Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 Augustj} jntroducerede ieg Laust nørgds Kone {Inger} .
Dåb nr. 2047
LINK: Affotografering.

Nr. 5050 1705.09.06 Mette Sørensdatter, Gosvig MAND: Christen Jensen Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 S[ea.] Dom 13 p: Trint jntroducerede ieg Christen {Jensen} gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2048
LINK: Affotografering.

Nr. 5051 1705.11.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede ieg Jens {Christensen} stiers Kone Bodel Nielsdatter .
Dåb nr. 2051
LINK: Affotografering.

Nr. 5052 1705.11.15 ? Christen Laugesen Sønderbys kone, Sønderby MAND: Christen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Novbr jntroducerede ieg Christen {Laugesen} Synderbye hans Kone .
Dåb nr. 2050
LINK: Affotografering.

Nr. 5053 1706.02.28 ? Jakob Gravels kone, Gravel MAND: Jakob Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 Febr. Jntroducerede ieg Jacob Grauilds Kone.
Dåb nr. 2054
LINK: Affotografering.

Nr. 5054 1706.05.02 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 2 Maji} jntroducerede ieg Peder Grauilds Kone.
Dåb nr. 2055
LINK: Affotografering.

Nr. 5055 1706.05.24 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 Maji jntroducerede ieg Xsten Andersens Kone i Synderschou.
Dåb nr. 2056
LINK: Affotografering.

Nr. 5056 1706.06.27 ? Jakob Hvolligs kone, Hvollig MAND: Jakob Jensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 27 Junji} jntroducerede ieg Jacob {Jensen} Holvigs Kone.
NOTITS: Præsten har taget fejl, der Jakob Jensens kone i Hvollig, der fik et barn døbt 8 uger før.
Dåb nr. 2057
LINK: Affotografering.

Nr. 5057 1706.07.11 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 11 Julji} introducerede ieg Las Pedersen} Smids Kone .
Dåb nr. 2059
LINK: Affotografering.

Nr. 5058 1706.08.01 ? Oluf Klokmose kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Oluf Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 {Augustius} Introducerede ieg Olluf Klochmoes hands Kone.
NOTITS: Ikke afklaret, der findes ingen dåb dertil. Mulig, at Oluf Klokmose fik et barn der døde uden dåb, mulig at en anden dåb er ment.
LINK: Affotografering.

Nr. 5059 1706.08.08 Maren Helgaard, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Introducerede ieg Jørgen Helgds Kone {Maren Helgaard}.
Dåb nr. 2060
LINK: Affotografering.

Nr. 5060 1706.08.15 Margrethe Jakobsdatter, Vesterby MAND: Niels Andersen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 15 Augustius} jntroducerede ieg Niels {Andersen} Væsterbye hds: Kone Margrethe Jakobsdatter.
Dåb nr. 2061
LINK: Affotografering.

Nr. 5061 1706.08.22 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Aug: Dom: 12 p: Trinit: jntroducerede ieg Christen {Pedersen} Degns Kone {Kirsten Nielsdatter}.
Dåb nr. 2062
LINK: Affotografering.

Nr. 5062 1706.09.29 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {S: Michalis dag d: 29 Septbr:} jntroducerede jeg Las {Jensen} Sÿnderschous Kone.
Dåb nr. 2063
LINK: Affotografering.

Nr. 5063 1706.10.30 ? Jens Nielsen Aggers kone, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Octbr: jntroducerede ieg Jens {Nielsen} Aggers Kone.
Dåb nr. 2065
LINK: Affotografering.

Nr. 5064 1706.11.07 Anne Jensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Peder Christensen Paarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 7 Novbr}, introducerede ieg Peder {Christensen} Poerups enke {Anne Jensdatter} paa Fastergaard.
NOTITS: Peder Paarup døde fire måneder før denne introduktion, defor enke.
Dåb nr. 2064
LINK: Affotografering.

Nr. 5065 1706.12.26 Maren Vesterby, Vesterby MAND: Christen Jakobsen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Decembr: jntroducerede ieg Niels {præstens fejl for Christen} Væsterbÿs Kone {Maren}.
NOTITS: Fejlen kommer fordi Niels Andersen har fået et barn døbt #2061 i juli lige før Christen Jakobsen fik et døbt i november.
Dåb nr. 2066
LINK: Affotografering.

Nr. 5066 1707.01.07 ? Niels Jakobsens kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {H: 3 Kongers dag d: 7 Januarjs} jntroducerede ieg Niels Jacobsens Kone.
Dåb nr. 2069
LINK: Affotografering.

Nr. 5067 1707.01.30 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Janv: jntroducerede ieg Søren Matzen j Klochmoes hds Kone {Karen Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2067
LINK: Affotografering.

Nr. 5068 1707.02.20 ? Morten Bushs kone, Dalager MAND: Morten Bush.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede ieg Morten Busch hands Kone.
Dåb nr. 2068
LINK: Affotografering.

Nr. 5069 1707.03.13 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. marti, introducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs kone {Anne Knudsdatter}.
Dåb nr. 2070
LINK: Affotografering.

Nr. 5070 1707.03.25 Maren Jensdatter, Debelmose MAND: Peder Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Martij introducerede ieg Peder Graversens Kone {Maren Jensdatter}.
Dåb nr. 2073
LINK: Affotografering.

Nr. 5071 1707.04.03 ? Anders Astrups kone, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfaste Søndag d 3 April} jntroducerede ieg Anders Astrup hands Kone.
Dåb nr. 2078
LINK: Affotografering.

Nr. 5072 1707.04.10 ? Christen Christensens kone, Debelmose MAND: Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Christen Xstens_ i Debelmos hds Kone.
Dåb nr. 2071
LINK: Affotografering.

Nr. 5073 1707.04.10 Karen Christensdatter, Annexgaarden, sogn: Faster MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Morten {Pedersen} Præstegaards Kone Karen Christensdatter.
Dåb nr. 2072
LINK: Affotografering.

Nr. 5074 1707.04.25 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaschedag d 25 April jntroducerede ieg Christen Lodals Kone.
Dåb nr. 2074
LINK: Affotografering.

Nr. 5075 1707.05.08 Birgitte Michelsdatter, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Maji jntroducerede ieg Knud {Jensen} Synderbys Kone {Birgitte Michelsdatter}.
Dåb nr. 2081
LINK: Affotografering.

Nr. 5078 1707.05.15 An Laust Tarps kone, MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 15. introducerede ieg Laust Tarpis kone.
Dåb nr. 2079
LINK: Affotografering.

Nr. 5079 1707.05.22 ? Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Jens Christensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Maji jntroducerede ieg Jens {Christensen} Væstergds Kone udj Debelmoes.
Dåb nr. 2077
LINK: Affotografering.

Nr. 5080 1707.05.29 Mette Pedersdatter, Aagaard MAND: Christen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Xsten Aagds Kone {Mette Pedersdatter}.
Dåb nr. 2082
LINK: Affotografering.

Nr. 5081 1707.05.29 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund MAND: Niels Lauridsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone i Faster {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2080
LINK: Affotografering.

Nr. 5082 1707.06.26 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Junji blef min {Peder Pedersen Staunings} Kiæriste {Sophie Christensdatter Mørup} jntroducered af Hr Lambret {Andersen Guldager} i Bølling.
Dåb nr. 2083
LINK: Affotografering.

Nr. 5083 1707.07.03 ? Søren Sørensens kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag, introducerede jeg Søren Matzen {Madsen præstens fejl: Sørensen} i Klochmoes hans kone {Søren Sørensens kone}.
NOTITS: Søren Madsen Klokmose får et barn døbt den 8. december 1706. Han kan ikke få et barn døbt seks måneder senere den 17. maj 1707. Den sidste må være Søren Sørensen Klokmose.
Dåb nr. 2084
LINK: Affotografering.

Nr. 5084 1707.07.10 ? Thomas Gravels kone, Gravel MAND: Thomas Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Julji jntroducerede ieg Thomas Grauilds Kone.
Dåb nr. 2085
LINK: Affotografering.

Nr. 5085 1707.07.24 ? Peder Nielsen Aas kone, Aas, sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Aas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Julij} jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Aasis Kone.
Dåb nr. 2086
LINK: Affotografering.

Nr. 5086 1707.08.21 Johanne Madsdatter, Kodbøl MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Aug: jntroducerede ieg Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter}.
Dåb nr. 2087
LINK: Affotografering.

Nr. 5087 1707.09.04 ? Hans Jakobs kone, Dalager MAND: Hans Jakob.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 4. sept.} jntroducerede ieg Hans Jacob hands Kone.
Dåb nr. 2089
LINK: Affotografering.

Nr. 5088 1707.09.11 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Jens Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Septbr: jntroducerede Jeg Jens Eistrup i Faster hds Kone.
Dåb nr. 2088
LINK: Affotografering.

Nr. 5089 1707.11.20 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard MAND: Mads Christensen Ahler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Nov Introducerede ieg Karen {Jakobsdatter} Aler.
Dåb nr. 2090
LINK: Affotografering.

Nr. 5090 1708.01.01 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1steste jntroducerede Hr Lambret Las {Jensen} Synderschous Kone.{Lars Jensen Sønderskovs 2. kone}
Dåb nr. 2091
LINK: Affotografering.

Nr. 5091 1708.01.29 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Niels Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 29 janv: introducerede Jeg Jens {Christensen} stiers kone {Bodil Nielsdatter} .
Dåb nr. 2092
LINK: Affotografering.

Nr. 5092 1708.02.11 ? Niels Madsen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Niels Madsen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 11te} jntroducerede Jeg Niels Matzen i debelmoes hds Kone .
Dåb nr. 2093
LINK: Affotografering.

Nr. 5093 1708.03.04 Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig) MAND: Christen Jensen Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de jntroducerede Jeg Christ_ gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2094
LINK: Affotografering.

Nr. 5094 1708.03.25 ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Martji introducerede Jeg Anders Debelmoes hands kone .
Dåb nr. 2095
LINK: Affotografering.

Nr. 5095 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sa͞me dag [.] min Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg}jntroduceret —
Dåb nr. 2097
LINK: Affotografering.

Nr. 5096 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sa͞me dag [.] min Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg}jntroduceret —
Dåb nr. 2098
LINK: Affotografering.

Nr. 5097 1708.05.28 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 28 Maji} introducerede Jeg peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2100
LINK: Affotografering.

Nr. 5098 1708.06.03 Mette Jensdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 3die Junij} jntroducerede Jeg Christen degns Kone {Mette Jensdatter} .
Dåb nr. 2101
LINK: Affotografering.

Nr. 5099 1708.07.01 ? Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Thomas Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede Jeg Thomas Eistrups Kone .
Dåb nr. 2102
LINK: Affotografering.

Nr. 5100 1708.07.15 ? Christen Jakobsens Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15de jntroducerede Jeg Christ_ Syndergdrs Kone i Hioptarp .
Dåb nr. 2103
LINK: Affotografering.

Nr. 5101 1708.09.24 ? Jens Marcussens kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Marcussen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Septbr: S: Michels dag} blef og Jens Marcussens Kone jntroduceret .
Dåb nr. 2107
LINK: Affotografering.

Nr. 5102 1708.10.14 Kirsten Oluf Meldgaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Oluf Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede Jeg Olluf Mælgrds Kone i Klochmoes .
Dåb nr. 2105
LINK: Affotografering.

Nr. 5103 1708.10.28 ? Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag introduceret jeg Jens {Christensen} Væstergrd i debelmoeß hds kone.
Dåb nr. 2106
LINK: Affotografering.

Nr. 5104 1708.11.18 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 jntroducerede jeg Las Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2109
LINK: Affotografering.

Nr. 5105 1708.11.25 ? Christen Andersens kone, MAND: Christen Andersen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 25 Novembr introducerede jeg Christen anders_ j syndershov hands kone.
Dåb nr. 2108
LINK: Affotografering.

Nr. 5106 1708.12.02 ? Thomas Gravels kone, Gravel MAND: Thomas Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den jntroducerede jeg Thomas Graulds kone.
Dåb nr. 2111
LINK: Affotografering.

Nr. 5107 1708.12.09 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær MAND: Anders Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de dec introducerede jeg Anders Odershiærs kone.
Dåb nr. 2110
LINK: Affotografering.

Nr. 5108 1708.12.16 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store MAND: Jens Giødesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Decembr jntroducerede jeg Jens Giødesens kone j Gaasdal .
Dåb nr. 2112
LINK: Affotografering.

Nr. 5109 1709.01.01 ? Niels Jakobsens kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede jeg Niels Jacobsens kone j Faster.
Dåb nr. 2113
LINK: Affotografering.

Nr. 5110 1709.01.27 Kirsten Jakobsdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 27} jntrod: Jeg Peder {Nielsen} Nørgrds hustrue {Kirsten Jakobsdatter} ibdm {Hannerup}.
Dåb nr. 2114
LINK: Affotografering.

Nr. 5111 1709.02.17 ? Oluf Bushes kone, MAND: Oluf Bush.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d l7} jntroducerede Jeg Olluf Buschis kone.
Dåb nr. 2115
LINK: Affotografering.

Nr. 5112 1709.03.14 Maren Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Poul Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 14 Marti} jntroducerede jeg Pofl Hannerups kone{Maren Christensdatter}.
Dåb nr. 2116
LINK: Affotografering.

Nr. 5113 1709.04.28 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard) MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 28 april jntroducerede Jeg Peder [...]grd i Hannerup hds kone{Kirsten Christensdatter Bjerrebo}.
Dåb nr. 2118
LINK: Affotografering.

Nr. 5114 1709.04.28 ? Peder Gravels kone, MAND: Peder Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {28 april} jntroducerede jeg Peder Hælgrds {fejl: Gravels} kone.
Dåb nr. 2117
LINK: Affotografering.

Nr. 5115 1709.05.26 An Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 26 maj} jntroducerede Jeg Laust Tarpis kone.
Dåb nr. 2119
LINK: Affotografering.

Nr. 5116 1709.06.23 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 juni jntroducerede jeg Christen Lodals kone.
Dåb nr. 2120
LINK: Affotografering.

Nr. 5117 1709.07.02 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 juli jntroducerede ieg Søren Matzen Klochmoes hds kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2121
LINK: Affotografering.

Nr. 5118 1709.07.07 ? Christen Jensen Kjærs kone, Tarp MAND: Christen Jensen Kjær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de juli introducerede jeg Christen {Jensen} Kiærs kone.
Dåb nr. 2123
LINK: Affotografering.

Nr. 5119 1709.07.28 ? Jakob Gravels kone, Gravel MAND: Jakob Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 juli jntroducered Jacob Grauilds kone.
Dåb nr. 2124
LINK: Affotografering.

Nr. 5120 1709.08.18 ? Jens Nielsen Aggers kone, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 aug introducered Jens aggers kone.
Dåb nr. 2125
LINK: Affotografering.

Nr. 5121 1709.09.06 ? Christen Jakobsen Minds kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Minds.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 sept jntroducerede jeg Christen {Jakobsen} Syndergaards kone j Hioptarp og Christen Aagrds kone.
NOTITS: Christen kaldes "Minds" i dåben og "Søndergaard" i introduktionen.
Dåb nr. 2127
LINK: Affotografering.

Nr. 5122 1709.09.06 Mette Pedersdatter, Aagaard MAND: Christen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 sept jntroducerede jeg Christen Syndergaards kone j Hioptarp og Christen Aagrds kone {Mette Pedersdatter} .
Dåb nr. 2126
LINK: Affotografering.

Nr. 5123 1709.11.03 Margrethe Jakobsdatter, Tarp (Vesterby) MAND: Niels Andersen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die jntroducerede Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes kone {Margrethe Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2128
LINK: Affotografering.

Nr. 5124 1709.11.17 Cathrine Smid?, MAND: Christen Thomsen Høier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 jntroducerede Jeg Corporal Høiers kone {Cathrine Smid?} noch Jens Marcusens kone j Hannerup.
Dåb nr. 2131
LINK: Affotografering.

Nr. 5125 1709.11.17 ? Jens Marcusens kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Marcusen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 jntroducerede Jeg Corporal Høiers kone noch Jens Marcusens kone j Hannerup.
Dåb nr. 2130
LINK: Affotografering.

Nr. 5126 1709.11.24 ? Nielsdatter, Kvisthus MAND: Søren Sørensen Huus.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24 Novbr: jntroducerede Jeg Søren {Sørensen} Huus hds kone {? Nielsdatter}.
Dåb nr. 2133
LINK: Affotografering.

Nr. 5127 1709.12.01 Brigitte Michelsdatter Sønderby, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede Jeg Knud {Jensen} Synderbys kone {Brigitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2134
LINK: Affotografering.

Nr. 5128 1709.12.08 ? Anders Astrups kone, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de jntroducerede jeg Anders astrups kone. Noch samme Knud kone ved Kirchen.
Dåb nr. 2135
LINK: Affotografering.

Nr. 5129 1709.12.08 ? Knud Kyes kone, Kirken- Ved MAND: Knud Kye.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de jntroducerede jeg Anders astrups kone. Noch samme Knud {Kyes} kone ved Kirchen .
Dåb nr. 2132
LINK: Affotografering.

Nr. 5130 1710.01.06 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Janv: jntroducerede Jeg Las {Jensen} Syndershous kone .
Dåb nr. 2137
LINK: Affotografering.

Nr. 5131 1710.01.12 Sophie Christensdatter Møborg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 12} blef min {præsten Peder Pedersen Stauning} kone {Sophie Christensdatter Møborg} jntroduceret .
Dåb nr. 2136
LINK: Affotografering.

Nr. 5132 1710.02.09 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sa͞me dag jntroducerede Jeg Christ_ degns kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2138
LINK: Affotografering.

Nr. 5133 1710.03.30 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Jens Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 jntroducerede Jeg Jens Eistrups kone .
Dåb nr. 2140
LINK: Affotografering.

Nr. 5134 1710.05.04 Maren Christensdatter Vindelbo, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {d 4 Maij} jntroducerede Jeg Maren {Christensdatter} Vindelboe .
Dåb nr. 2141
LINK: Affotografering.

Nr. 5135 1710.06.09 Karen Christensdatter Sønderskov, Annexgaarden, sogn: Faster MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 9de} jntroducerede Jeg Morten {Pedersen} Præstgaards kone{Karen Christensdatter Sønderskov} .
Dåb nr. 2142
LINK: Affotografering.

Nr. 5136 1710.07.27 Maren Pedersdatter Smed, Debelmose MAND: Christen Nielsen Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Julij jntroducerede jeg pa een tid Xsten {Nielsen} Eistrups kone {Maren Pedersdatter Smed} og Matz Væstergaard i Debelmoes hands kone.
Dåb nr. 2143
LINK: Affotografering.

Nr. 5137 1710.07.27 ? Mads Pedersen Vestergaard den Yngres kone, Debelmose MAND: Mads Pedersen Vestergaard den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Julij jntroducerede jeg pa een tid Xsten Eistrups kone og Matz {Pedersen} Væstergaard {den Yngre} i Debelmoes hands kone .
Dåb nr. 2144
LINK: Affotografering.

Nr. 5138 1710.08.03 Inger Jakobsdatter Gaasdal, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3de jntroducerede Jeg Ing {Jakobsdatter} gaasdal .
NOTITS: At kvindens navn usædvanligt er angivet her har vel en grund. Hun blev trolovet den 30. juni 1709 og barnet døbes den 22. juni 1710, mens de endnu er trolovede og ikke gifte. Viet bliver de først den 30. november 1710 fem måneder efter fødslen. Den officielle regel var at et par først måtte flytte sammen efter vielsen. Men der kan være en anden grund: Inger Jakobsdatter var født i Store Gaasdal og var kendt. Faderens navn angives dog i dåben i juni 1710.
Dåb nr. 2146
LINK: Affotografering.

Nr. 5139 1710.08.04 Maren Thomasdatter, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 4 aug:} jntroducerede Jeg Jørgen Hælgaards kone {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2147
LINK: Affotografering.

Nr. 5140 1710.09.29 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 septbr jntroducerede Jeg Jens {Christensen} Stiers kone {Bodil Nielsdatter}.
Dåb nr. 2148
LINK: Affotografering.

Nr. 5141 1710.11.16 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard MAND: Mads Christensen Ahler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Novbr jntroducerede jeg Karen {Jakobsdatter} aler .
Dåb nr. 2149
LINK: Affotografering.

Nr. 5142 1710.12.14 Karen Thomasdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Laust Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14 jntroducerede Jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} .
Dåb nr. 2150
LINK: Affotografering.

Nr. 5143 1711.03.01 ? Hans Jakobs kone, Dalager MAND: Hans Jakob.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste} Hans Jacobs kone introduceret.
Dåb nr. 2153
LINK: Affotografering.

Nr. 5144 1711.03.08 Karen Mortensdatter Sønderby, Sønderby MAND: Christen Lauridsen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch same dag {d 8de Martij} jntroduceret Karen Synderbye.
Dåb nr. 2151
LINK: Affotografering.

Nr. 5145 1711.03.15 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 jntroducerede Jeg Peder {Eskesen} Grønborgs kone {Karen Jensdatter}.
Dåb nr. 2152
LINK: Affotografering.

Nr. 5146 1711.05.15 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 17 maji Dom 6ta p pascha} jntroducerede jeg Las {Pedersen} Smids kone Kirsten Jakobsdatter j loudal.
Dåb nr. 2154
LINK: Affotografering.

Nr. 5147 1711.05.25 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 maj introducerede Jeg Christ_ Syndergrd j Hioptarp hands kone.
Dåb nr. 2155
LINK: Affotografering.

Nr. 5148 1711.05.26 Kirsten, MAND: Oluf Bush.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 jntroducerede jeg olluf Busches kone {Kirsten}.
Dåb nr. 2156
LINK: Affotografering.

Nr. 5149 1711.07.02 ? Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den jntroducerede Jeg Jens {Christensen Vestergaard} debelmoesis kone .
Dåb nr. 2157
LINK: Affotografering.

Nr. 5150 1711.07.17 ? Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Juli blef Niels Hioptarp hds kone introduceret .
Dåb nr. 2158
LINK: Affotografering.

Nr. 5151 1711.07.26 ? Peder Tarps kone, Tarp MAND: Peder Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26 Julij introducerede Peder Tarpis kone.
Dåb nr. 2160
LINK: Affotografering.

Nr. 5152 1711.08.02 Else Villumsdatter, Egvig MAND: Knud Jensen Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den introducerede ieg Knud {Jensen} Biæris kone {Else Villumsdatter}.
Dåb nr. 2159
LINK: Affotografering.

Nr. 5153 1711.08.09 ? Nielsdatter, Kvisthus MAND: Søren Sørensen Huus.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de Søren {Sørensen} Huusis kone ? Nielsdatter introduceredet{!}.
Dåb nr. 2161
LINK: Affotografering.

Nr. 5154 1711.09.13 Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig) MAND: Christen Jensen Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Septembr introducerede Jeg Christen {Jensen} gosvigs kone {Mette Sørensdatter}.
Dåb nr. 2163
LINK: Affotografering.

Nr. 5155 1711.09.13 ? Jens Klokmoses kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jens Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {d 13 Septembr} j faster introducerede ieg Jens Klochmoesis kone .
Dåb nr. 2162
LINK: Affotografering.

Nr. 5156 1711.09.27 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Septbr introducerede Jeg Christen {Knudsen} Krogs kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 2164
LINK: Affotografering.

Nr. 5157 1711.10.25 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 [octbr] introducerede Jeg Niels Matzøn j Debelmoes hds kone .
Dåb nr. 2165
LINK: Affotografering.

Nr. 5158 1711.11.08 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de jntroducerede Jeg Christen {Jepsen} nygaards kone {Ida Margrethe Christensdatter} .
Dåb nr. 2166
LINK: Affotografering.

Nr. 5159 1712.01.17 Maren Christensdatter, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Janv jntroducerede Jeg anders {Thomsen} Vindelboes kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2167
LINK: Affotografering.

Nr. 5160 1712.02.21 ? Laust Tarps kone, Tarp MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 introducerede Jeg Laust tarpis kone .
Dåb nr. 2168
LINK: Affotografering.

Nr. 5161 1712.03.06 Birgitte Michelsdatter, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te jntroducerede Jeg Knud {Jensen} Synderbyes kone {Birgitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2169
LINK: Affotografering.

Nr. 5162 1712.03.28 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {d 28 Martij} jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrds kone j Hannerup Kirsten Christensdatter Bjerrebo .
Dåb nr. 2172
LINK: Affotografering.

Nr. 5163 1712.04.03 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die jntroducerede Jeg Christ_ Lodals kone .
Dåb nr. 2170
LINK: Affotografering.

Nr. 5164 1712.04.03 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {d 3die} i Borris Las Syndershous {2.} kone .
Dåb nr. 2171
LINK: Affotografering.

Nr. 5165 1712.04.16 ? Peder Aas' kone, Aas, sogn: Faster MAND: Peder Aas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 april jntroducerede Jeg Peder aasis kone .
Dåb nr. 2173
LINK: Affotografering.

Nr. 5166 1712.05.05 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5te jntroducerede Jeg Christen {Pedersen} Degns kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2174
LINK: Affotografering.

Nr. 5167 1712.06.12 Karen Jespersdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Christen Michelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: noch {d 12 Junij} jntroducerede Jeg Christen Michelsøn j Hannerup hds kone {Karen Jespersdatter} .
Dåb nr. 2176
LINK: Affotografering.

Nr. 5168 1712.06.24 Maren, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 Junij jntroducerede Jeg Jens {Nielsen} aggers kone {Maren} .
Dåb nr. 2177
LINK: Affotografering.

Nr. 5169 1712.06.26 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Niels Lauridsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Juni jntroducerede Jeg Niels {Lauridsen} Lunds kone {Anne Madsdatter Gammelgaard} .
Dåb nr. 2178
LINK: Affotografering.

Nr. 5170 1712.07.10 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Julj jntroducerede Jeg Las {Larsen} Gaasdals kone {Inger Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2181
LINK: Affotografering.

Nr. 5171 1712.07.15 ? Jens Marcussens kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Marcussen Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 jntroducerede Jeg Jens {Marcussen} Hannerups kone .
Dåb nr. 2179
LINK: Affotografering.

Nr. 5172 1712.07.24 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 jntroducerede Jeg Søren {Madsen} Klochmoes hans kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2180
LINK: Affotografering.

Nr. 5173 1712.08.07 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de jntroducerede jeg Christen {Knudsen} Krogs kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 2182
LINK: Affotografering.

Nr. 5174 1712.08.28 ? Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp (Meldgaard) MAND: Niels Jensen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 jntroducerede Jeg Niels Mælgrd j Hioptarp hds hustrue .
Dåb nr. 2183
LINK: Affotografering.

Nr. 5175 1712.10.23 Margrethe Jakobsdatter, Tarp (Vesterby) MAND: Niels Andersen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 jntroducerede Jeg Niels {Andersen} Væsterbyes kone Margrethe Jakobsdatter .
Dåb nr. 2184
LINK: Affotografering.

Nr. 5176 1712.11.13 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 jntroducerede Jeg Olluf {Jakobsen} Debelmoesis kone .
Dåb nr. 2185
LINK: Affotografering.

Nr. 5177 1712.12.11 Voldborg Thomasdatter, Gravel MAND: Niels Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d jj Decembr} jntroducerede jeg Niels Anders_ udj grauild hans kone {Voldborg Thomasdatter} .
Dåb nr. 2187
LINK: Affotografering.

Nr. 5178 1712.12.18 Karen Thomasdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Laust Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 {.br} jntroducerede Jeg Laust {Sørensen} Klochmoesis kone {Karen Thomasdatter} .
Dåb nr. 2186
LINK: Affotografering.

Nr. 5179 1713.01.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8de jntroducerede Jeg Jens {Christensen} stiers kone {Bodil Nielsdatter} .
Dåb nr. 2188
LINK: Affotografering.

Nr. 5180 1713.01.15 Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden) MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Janv : blef min {præsten Peder Pedersen Stauning} Kone {Sophie Christensdatter Møborg} jntroduceret.
Dåb nr. 2190
LINK: Affotografering.

Nr. 5181 1713.01.22 Kirsten Niels Odderskærs kone, Odderskær MAND: Niels Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Introducerede Jeg Niels Oddershiærs Kone.
NOTITS: Moderens navn #2290.
Dåb nr. 2189
LINK: Affotografering.

Nr. 5182 1713.01.29 ? Christen Jakobsen Minds Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard Minds.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dg {d. 29 janv :} jntroducerede jeg Christen {Jakobsen Minds} Syndergrds Kone j Hjoptarp.
Dåb nr. 2191
LINK: Affotografering.

Nr. 5183 1713.02.02 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 2den Febr:} jntroducerede jeg og Niels {Nielsen den Yngre} Gialdbæchs Kone Anne Marie Jakobsdatter Barfod .
NOTITS: Hjemmedåb. "og" fordi der var en barnedåb først den dag.
Dåb nr. 2192
LINK: Dåben konfirmeret i kirken #2199.
LINK: Affotografering.

Nr. 5184 1713.02.11 ? Niels Jakobsens Kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 febr: jntroducerede Jeg Niels Jacobs_ paa Aaes hans Kone .
Dåb nr. 2193
LINK: Affotografering.

Nr. 5185 1713.03.12 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille MAND: Peder Thomassen? Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 {Martius} Jntroducerede Jeg Peder {Thomassen?} Gaasdals Kone {Anne Mortensdatter} .
Dåb nr. 2198
LINK: Affotografering.

Nr. 5186 1713.03.19 ? Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 {Martius} jntroducerede Jeg Jens {Christensen Vestergaard} Debelmosis Kone .
Dåb nr. 2196
LINK: Affotografering.

Nr. 5187 1713.03.19 ? Anders Astrups kone, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 19 Martius} jntroducerede ieg og Anders Astrups Kone .
NOTITS: "og" fordi der var en dåb forud den dag.
Dåb nr. 2201
LINK: Affotografering.

Nr. 5188 1713.03.25 Anne Margrethe Boldevin, MAND: Jakob Pedersen Scandrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Martij jntroducerede Jeg {herreds} Fogdens {Jakob Pedersen Scandrup} Kone {Anne Margrethe Boldevin} .
NOTITS: Hjemmedåb glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 1991
LINK: Affotografering.

Nr. 5189 1715.03.26 ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Martij Anders {Lauridsen} Debelmoses Kone .
Dåb nr. 2197
LINK: Affotografering.

Nr. 5190 1713.04.17 Inger Laust Nørgaards kone, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Laust Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 April jndtroducerede jeg Laust Nørgaards kone {Inger} .
Dåb nr. 2200
LINK: Affotografering.

Nr. 5191 1713.05.21 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 21 maji} jntroducerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} -
Dåb nr. 2203
LINK: Affotografering.

Nr. 5192 1713.06.05 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5te Junij introducerede Jeg Peder Grauilds Kone
Dåb nr. 2204
LINK: Affotografering.

Nr. 5193 1713.06.06 Maren Christensdatter, Hannerup, sogn: Faster MAND: Poul Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Jntroducerede Jeg Poul Hannerups Kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2202
LINK: Affotografering.

Nr. 5194 1713.07.16 Sidsel Gosvig, Tarp MAND: Peder Pedersen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Julius jntroducerede Jeg Peder {Pedersen} tarpis Kone {Sidsel Gosvig} .
Dåb nr. 2206
LINK: Affotografering.

Nr. 5195 1713.07.23 Ida Margrethe Christensdatter, Nygaard MAND: Christen Jepsen Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 jntroducerede jeg Christen {Jepsen} Nygrds Kone {Ida Margrethe Christensdatter} .
Dåb nr. 2207
LINK: Affotografering.

Nr. 5196 1713.10.29 Kirsten Nielsdatter, Debelsmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Octobr jndtroducerede ieg Christen {Pedersen} Degns Kone {Kirsten Nielsdatter} .
Dåb nr. 2209
LINK: Affotografering.

Nr. 5197 1713.11.05 ? Jens Markussens Kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Markussen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5 Novembr: blef Jens Marcussens Kone jntroduceret.
Dåb nr. 2211
LINK: Affotografering.

Nr. 5198 1713.11.19 Maren Thomasdatter, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 19 Nov} jntroducerede jeg Jørgen Helgaards Kone {Maren Thomasdatter} .
Dåb nr. 2210
LINK: Affotografering.

Nr. 5199 1713.11.26 ? Jens Lysgaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Jens Lysgaard Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 jntroducerede jeg Jens {Lysgaard} Klochmoes hans Kone .
Dåb nr. 2208
LINK: Affotografering.

Nr. 5200 1713.12.26 Karen Mortensdatter, Sønderby MAND: Christen Laursen Sønderby Colding.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Dec jntroducerede jeg Christen {Laursen} Synderbys Kone {Karen Mortensdatter} .
Dåb nr. 2212
LINK: Affotografering.

Nr. 5201 1714.01.01 Maren Christensdatter, Vindelbo MAND: Anders Thomsen Vindelbo.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 1ste Januarius} Jntroducerede ieg Anders {Thomsen} Vindelsbois Kone {Maren Christensdatter} .
Dåb nr. 2213
LINK: Affotografering.

Nr. 5202 1714.02.04 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de februarius jntroducerede jeg Lars {Pedersen Smed} Lodals Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2214
LINK: Affotografering.

Nr. 5203 1714.02.16 ? Oluf Jakobsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Oluf Jakobsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Febr: jntroducerede jeg Oluf {Jakobsen} debelmosis Kone .
Dåb nr. 2215
LINK: Affotografering.

Nr. 5204 1714.04.02 Ane Margrethe Rudolfsdatter Boldevin, Dalager- Lille MAND: Jakob Pedersen Scandrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den Aprilis jntroducerede {Jakob Pedersen} Scandrups Kiæriste {Ane Margrethe Rudolsdatter Boldevin} .
Dåb nr. 2216
LINK: Navnløs tvilling.
LINK: Affotografering.

Nr. 5205 1714.04.02 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme {d 2den Aprilis} jntroducerede Jeg Christen Loudals Kone .
Dåb nr. 2218
LINK: Affotografering.

Nr. 5206 1714.04.15 Maren Christensdatter, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 April blef Lars {Jensen} Syndershous Kone {Maren Christensdatter} jntroducerit .
Dåb nr. 2219
LINK: Affotografering.

Nr. 5207 1714.04.22 An Laust Tarps kone, MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 April jntroducerede Jeg Laust tarpis Kone {An} .
Dåb nr. 2220
LINK: Affotografering.

Nr. 5208 1714.05.06 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6te Majus Jntroducerede Jeg Peder {Eskesen} Grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2221
LINK: Affotografering.

Nr. 5209 1714.05.13 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Maji introducerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig} .
Dåb nr. 2222
LINK: Affotografering.

Nr. 5210 1714.05.27 ? Nielsdatter, Kvisthus MAND: Søren Sørensen Huus.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme {d 27 Maji} jntroducerede ieg Søren {Sørensen} Huusis Kone {? Nielsdatter} .
Dåb nr. 2224
LINK: Affotografering.

Nr. 5211 1714.06.10 Mette Sørensdatter, Gosvig MAND: Christen Jensen Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 jntroducerede Jeg Christen {Jensen} Gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2226
LINK: Affotografering.

Nr. 5212 1714.06.17 Inger Jakobsdatter, Gaasdal- Store MAND: Lars Larsen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 jntroducerede Jeg Las {Larsen} Gaasdals Kone {Inger Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2225
LINK: Affotografering.

Nr. 5213 1714.07.08 Kirsten Christensdatter Bjerrebo, Hannerup (Meldgaard), sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Julij introducerede Jeg Peder {Nielsen} Mælgrd j Hannerup hans hustrue {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2227
LINK: Affotografering.

Nr. 5214 1714.09.16 Sophie Christensdatter Møborg, Tarp (Præstegaarden) MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Septbr: blef min {præst Peder Pedersen Staunings} Kone {Sophie Christensdatter Møborg} jntroduceret .
Dåb nr. 2228
LINK: Affotografering.

Nr. 5215 1714.12.02 Anne Mortensdatter, Gaasdal- Lille MAND: Peder Thomassen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den December jntroducerede Jeg Peder {Thomsen} Gaaßdals Kone {Anne Mortensdatter} .
Dåb nr. 2229
LINK: Affotografering.

Nr. 5216 1714.12.26 Anne Marie Jakobsdatter Barfod, Gjaldbæk MAND: Niels Nielsen Gjaldbæk den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 decembr jntroducerede Jeg Niels {Nielsen den Yngre} Gjaldbæchs Kone {Anne Marie Jakobsdatter Barfod} .
Dåb nr. 2231
LINK: Affotografering.

Nr. 5217 1714.12.27 ? Niels Nielsen Gravels kone, Gravel MAND: Niels Nielsen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 27 decembr:} jntroducerede Jeg Niels {Nielsen} Grauilds Kone .
Dåb nr. 2230
LINK: Affotografering.

Nr. 5218 1715.01.01 Kirsten Christensdatter, Tarp MAND: Mads Nielsen Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste Javarius jntroducerede jeg Matz {Nielsen} tarpis Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2232
LINK: Affotografering.

Nr. 5219 1715.02.11 Karen Christensdatter, Annexgaard, sogn: Faster MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 11 febr:} jntroducerede jeg Morten {Pedersen} Præstgaards Kone {Karen Christensdatter} .
Dåb nr. 2234
LINK: Affotografering.

Nr. 5220 1715.02.17 ? Christen Jakobsen Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Febr jntroducerede jeg Christen {Jakobsen} Syndergrds Kone j Hjoptarp .
Dåb nr. 2233
LINK: Affotografering.

Nr. 5221 1715.04.28 Margrethe Jakobsdatter, Vesterby MAND: Niels Andersen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 April jntroducered Jeg Niels {Andersen} Vesterbys Kone {Margrethe Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2235
LINK: Affotografering.

Nr. 5222 1715.07.02 Maren Jakobsdatter, Hjoptarp? MAND: Laust Andersen Soldat Holst.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den Julii jntroducerede Jeg Laust {Andersen Soldat} Holstis Kone {Maren Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2237
LINK: Affotografering.

Nr. 5223 1715.07.07 Mette Christensdatter Feldbereder, Gaasdal- Store MAND: Thomas Pedersen Gaasdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7de Julij jntroducerede Jeg Thomas {Pedersen} Gaasdals Kone {Mette Christensdatter Feldbereder} .
Dåb nr. 2236
LINK: Affotografering.

Nr. 5224 1715.07.14 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Juli jntroducerede Jeg Christens {Pedersen} degns Kone {Kirsten Nielsdatter}.
Dåb nr. 2239
LINK: Affotografering.

Nr. 5225 1715.07.21 ? Oluf Busks 1. kone, Dalager (Busk) MAND: Oluf Busk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Julij introducerede Jeg Olluf Buschs Kone .
Dåb nr. 2238
LINK: Affotografering.

Nr. 5226 1715.08.25 Anne Christensdatter, Sønderskov MAND: Anders Larsen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Aug: jntroducerede Jeg Anders {Larsen} Syndershuis Kone {Anne Christensdatter} .
NOTITS: Dødfødt
Dåb nr. 1994
LINK: En Tvilling mere dødfødt.
LINK: Affotografering.

Nr. 5227 1715.09.29 Anna Laustdatter Nørgaard, Odderskær MAND: Mads Svendsen Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Septbr jntroducerede Jeg Matz {Svendsen} Oddershiærs Kone {Anna Laustdatter Nørgaard} .
Dåb nr. 2240
LINK: Affotografering.

Nr. 5228 1715.10.06 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 octbr jntroducerede Jeg Niels Matzens j debelmoes hds Kone .
Dåb nr. 2241
LINK: Affotografering.

Nr. 5229 1715.10.13 ? Niels Jensen Meldgaards kone, Hjoptarp MAND: Niels Jensen Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 jntroducerede Jeg Niels {Jensen} Mälgrds hustrue j Hjoptarp .
Dåb nr. 2242
LINK: Affotografering.

Nr. 5230 1715.12.22 Kirsten Eskesdatter, Borris- Krog MAND: Christen Knudsen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch {d 22 Decembr:} jntroducerede Christen {Knudsen} Krogs Kone {Kirsten Eskesdatter} .
Dåb nr. 2243
LINK: Affotografering.

Nr. 5231 1715.12.26 Margrethe Nielsdatter Boltvig, Lindvig MAND: Jakob Jensen Lindvig Barfod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 decembr jntroducerede Jeg Jacob {Jensen Barfod} Lindvigs Kone {Margrethe Nielsdatter Boltvig}
Dåb nr. 2244
LINK: Affotografering.

Nr. 5232 .. ,
KIRKEBOGSTEKSTEN:
LINK: Affotografering.