Borris Kommenteret Kirkebog 
Introducerede 1702 - 1708
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Borris kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Introducerede i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
Konens navn er angivet hvis det kendes.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1702.09.03 ? Søren Slikdals kone, Slikdal MAND: Søren Slikdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. sept., blef Søren Slikdals hustrue introduceret.
NOTITS: Født lige før kirkebogen begynder.
Dåb nr. 1999
LINK: Affotografering.

Nr. 5002 1702.09.17 Kirsten Bertelsdatter, Borris By (Degneboligen) MAND: Jens Jakobsen Handskemager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 14 p. trin., 17/9}, blef moderen {Kirsten Bertelsdatter} introduceret
Dåb nr. 2001
LINK: Affotografering.

Nr. 5003 1702.11.01 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Novembr: d: Omnium sanctorum festum blef Peder Gravild hans Kone jntroduceret.
Dåb nr. 2002
LINK: Affotografering.

Nr. 5004 1702.10.22 ? Jens Madsens Kone , Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {.}om 19 p. Trinitati d 22 octbr - jntroducerede ieg Jens Matzens Kone i hannerup.
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 5005 1702.10.29 ? Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Thomas Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag Thomas Eistrup hans Kone.
Dåb nr. 2007
LINK: Affotografering.

Nr. 5007 1702.11.05 Maren Christensdatter, Sønderskov MAND: Lars Jensen Synderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 21 p Trin. d 5 Novembr blef Laßes {Jensen} Kone {Maren Christensdatter} i Synderschou jntroduceret.
Dåb nr. 2004
LINK: Affotografering.

Nr. 5008 1702.11.12 ? Jens Madsens? kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 22 p Trin:} introduceret Jens [{Madsen}] hans hustrue .
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 5009 1702.11.19 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 23 p Trinit d 19 Novbr jntroducer{......} [grønborgs] Kone .
Dåb nr. 2005
LINK: Affotografering.

Nr. 5010 1703.03.18 Maren, MAND: Peder Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: noch d 18 Martijblef Peder Gravers_ ha{..} Kone Maren jntroduceret
Dåb nr. 2008
LINK: Affotografering.

Nr. 5011 1703.05.20 Karen?, Hjoptarp (Nørgaard), sogn: Faster MAND: Laust Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 17 Maij Christi Himelfarts dag} jntroducerede Laust Nørgaards Kone.
Dåb nr. 2009
LINK: Affotografering.

Nr. 5012 1703.05.20 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Niels Lauridsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha jntroducerede ieg i faster Sogn Niels {Lauridsen} Lundz hustrue {Anne Madsdatter Gammelgaard}
Dåb nr. 2011
LINK: Affotografering.

Nr. 5013 1703.05.20 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Den 20 Maij Domenica 6ta p - pascha} i borris Kierche jntroducerede Anders holvigs hustrue.
NOTITS: .
Dåb nr. 2012
LINK: Affotografering.

Nr. 5014 1703.12.10 Johanne Madsdatter, Kodbøl MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 10 December} blef Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter} jntroduceret.
NOTITS: Ingen dåb set, defor REKONSTRUERET. Hul i kirkebogen.
Dåb nr. 1997
LINK: Affotografering.

Nr. 5015 1704.01.01 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag Jntroducerede ieg Christen Andersen hans hustrue af Synderchou hans hustrue.
NOTITS: Hans hustrue to gange
Dåb nr. 2013
LINK: Affotografering.

Nr. 5016 1704.01.27 ? Niels Andersen Aas kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Andersen Aas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag blef Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret. Niels {Andersen} Aaes hans Kone Jntroduceret.
Dåb nr. 2017
LINK: Affotografering.

Nr. 5017 1704.02.02 Maren Vesterby, Vesterby MAND: Christen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Febr: Fest: Purification Mariæ jntroducerede ieg Maren Vesterbye.
Dåb nr. 2014
LINK: Affotografering.

Nr. 5018 1704.02.03 Maren Christensdatter, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 Febr: jntroducerede ieg las syndershou hans Kone {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Ingen dåb set. Hul i kirkebogen.
LINK: Affotografering.

Nr. 5019 1704.02.12 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Febr: jntroducerede ieg Christen Degns hustru Kiersten Nielsdatter.
Dåb nr. 2015
LINK: Affotografering.

Nr. 5020 1704.02.17 Karen Jakobsdatter, Ahlergaard MAND: Morten Jensen Ahler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Febr: Domenica Reminisiere jntroducerede ieg Morten {Jensen} Alers Kone {Karen Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2019
LINK: Affotografering.

Nr. 5021 1704.03.02 ? Jakob Jensen Hvolligs kone, Hvollig MAND: Jakob Jensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Martij jntroducerede ieg Jacob {Jensen} hulvig hans Kone.
Dåb nr. 2016
LINK: Affotografering.

Nr. 5022 1704.03.30 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store MAND: Jens Giødesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Martij jntroducerede ieg Jens giød_ hustrue j gaasdall.
Dåb nr. 2018
LINK: Affotografering.

Nr. 5023 1704.04.06 Maren Svendsdatter, Odderskær MAND: Clemmen Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Svend Odderskær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 jntroducerede ieg Suend odderchiær hans datter {Maren Svendsdatter} som fich Clemmend {Madsen} af shierne {Skjern}.
NOTITS: Hun fik ham en måned før hun fødte tvillinger.
Dåb nr. 2021
LINK: Affotografering.

Nr. 5024 1704.04.13 ? Morten Bushs kone, MAND: Morten Bush.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3tia post Pascha jntroducerede ieg d: 13 April Mort_ Bushis hustru
Dåb nr. 2020
LINK: Affotografering.

Nr. 5025 1704.04.27 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund, sogn: Faster MAND: Niels Lauridsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme i faster jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2023
LINK: Affotografering.

Nr. 5026 1704.05.25 ? Anders Lauridsen Debelmose kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Maij Do 1ma p: Trinit jntroducerede ieg Anders {Lauridsen} debemosis hustrue.
Dåb nr. 2025
LINK: Affotografering.

Nr. 5027 1704.06.01 ? Søren Madsens kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2026
LINK: Affotografering.

Nr. 5028 1704.06.01 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede ieg Søren Matzens Kone Klohmoes og Christen Lodals Kone pa en {....g}
Dåb nr. 2024
LINK: Affotografering.

Nr. 5029 1704.06.08 Bodil Nielsdatter, MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 8 Junij Do 3tia post Trint} jntroducerede ieg Jens stiers Kone {Bodil Nielsdatter}.
Dåb nr. 2027
LINK: Affotografering.

Nr. 5030 1704.06.24 ? Jens Madsen Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede ieg Jens Matzen hannerup hans Kone.
Dåb nr. 2028
LINK: Affotografering.

Nr. 5031 1704.07.13 ? Niels Madsens kone, Debelmose MAND: Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Julij Do [octave] post Trinit jntroducerede ieg Niels Matzens Kone j debelmoes .
Dåb nr. 2028
LINK: Affotografering.

Nr. 5032 1704.08.17 ? Anders Astrups kone, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 August jndtroducerede ieg Anders Astrup hans Kone.
Dåb nr. 2030
LINK: Affotografering.

Nr. 5033 1704.09.07 Birgitte Michelsdatter, MAND: Knud Jensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 jntroducerede ieg Knud Synderbyes Kone {Birgitte Michelsdatter} .
Dåb nr. 2031
LINK: Affotografering.

Nr. 5034 1704.11.01 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær MAND: Anders Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 jntroducerede ieg Anders oddershiærs Kone .
Dåb nr. 2032
LINK: Affotografering.

Nr. 5035 1704.11.02 Mette Pedersdatter, Aagaard MAND: Christen Nielsen? Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 jntroducerede ieg Christ_ {Nielsen?} Aagds Kone {Mette Pedersdatter} .
Dåb nr. 2033
LINK: Affotografering.

Nr. 5036 1704.11.09 Kirsten Christensdatter, Annexgaarden MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 jntroducerede ieg Morten {Pedersen} prstgds Kone {Kirsten Christensdatter} .
Dåb nr. 2036
LINK: Affotografering.

Nr. 5037 1704.11.30 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Jens Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Novbr blef Jens Ejstrups Kone jntrodu
Dåb nr. 2035
LINK: Affotografering.

Nr. 5038 1704.12.07 ? Clemmen Bertelsen Skobæks kone, MAND: Clemmen Bertelsen Skobæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Clemmend {Bertelsen} skobæchs Kone .
Dåb nr. 2034
LINK: Affotografering.

Nr. 5039 1704.12.26 ? Laust Tarps kone, MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Decembr jntroducerede ieg Laust Tarps Kone .
Dåb nr. 2037
LINK: Affotografering.

Nr. 5040 1705.01.06 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Fest: Epiph: jntroducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs Kone Anne Knudsdatter .
Dåb nr. 2038
LINK: Affotografering.

Nr. 5041 1705.01.18 Kirsten Nielsdatter, Kirkeby MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 18. blef Christ_ {Pedersen} Degns hustrue introducerede Kirsten Nielsdatter .
Dåb nr. 2039
LINK: Affotografering.

Nr. 5042 1705.04.14 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1ma post pascha d 14 April jndroducerede ieg Las {Pedersen} smids Kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2040
LINK: Affotografering.

Nr. 5043 1705.05.10 ? Niels Gravels kone, Gravel MAND: Niels Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 4ta post pasch : jntroducerede ieg Niels grauilds Kone ,
Dåb nr. 2041
LINK: Affotografering.

Nr. 5044 1705.05.18 ? Jørgen Gravels kone, MAND: Jørgen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 18 Maji} jntroducerede Jeg Jørg_Grauilds Kone .
Dåb nr. 2042
LINK: Affotografering.

Nr. 5045 1705.06.14 ? Christen Bjerres kone, Brunbjerg MAND: Christen Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg Christ_ Biære hs Kone .
NOTITS: Brunbjerg identificeret i Mandtall 1705.
Dåb nr. 2043
LINK: Affotografering.

Nr. 5046 1705.06.14 ? Peder Hannerups kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Peder Hannerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Do 1ma p: trinit} jntroducerede ieg j Faster Peder Hannerups kone .
Dåb nr. 2044
LINK: Affotografering.

Nr. 5047 1705.06.21 ? Hans Klokmoses kone, Klokmose MAND: Hans Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Søndg. p trint jntroducerede ieg Hans Klohmosis Kone .
Dåb nr. 2045
LINK: Affotografering.

Nr. 5048 1705.07.19 ? Peder Grønborgs kone, Grønborg MAND: Peder Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do 6-sta p: Tinnit: jntroducerede ieg peder grønborgs Kone .
Dåb nr. 2046
LINK: Affotografering.

Nr. 5049 1705.08.30 Inger, Hjoptarp (Nørgaard) MAND: Laust Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 30 Augustj} jntroducerede ieg Laust nørgds Kone {Inger} .
Dåb nr. 2047
LINK: Affotografering.

Nr. 5050 1705.09.06 Mette Sørensdatter, Gosvig MAND: Christen Jensen Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 S[ea.] Dom 13 p: Trint jntroducerede ieg Christen {Jensen} gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2048
LINK: Affotografering.

Nr. 5051 1705.11.08 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Jens Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede ieg Jens {Christensen} stiers Kone Bodel Nielsdatter .
Dåb nr. 2051
LINK: Affotografering.

Nr. 5052 1705.11.15 ? Christen Laugesen Sønderbys kone, Sønderby MAND: Christen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Novbr jntroducerede ieg Christen {Laugesen} Synderbye hans Kone .
Dåb nr. 2050
LINK: Affotografering.

Nr. 5053 1706.02.28 ? Jakob Gravels kone, Gravel MAND: Jakob Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 Febr. Jntroducerede ieg Jacob Grauilds Kone.
Dåb nr. 2054
LINK: Affotografering.

Nr. 5054 1706.05.02 ? Peder Gravels kone, Gravel MAND: Peder Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 2 Maji} jntroducerede ieg Peder Grauilds Kone.
Dåb nr. 2055
LINK: Affotografering.

Nr. 5055 1706.05.24 ? Christen Andersens kone, Sønderskov MAND: Christen Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 Maji jntroducerede ieg Xsten Andersens Kone i Synderschou.
Dåb nr. 2056
LINK: Affotografering.

Nr. 5056 1706.06.27 ? Jakob Hvolligs kone, Hvollig MAND: Jakob Jensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 27 Junji} jntroducerede ieg Jacob {Jensen} Holvigs Kone.
NOTITS: Præsten har taget fejl, der Jakob Jensens kone i Hvollig, der fik et barn døbt 8 uger før.
Dåb nr. 2057
LINK: Affotografering.

Nr. 5057 1706.07.11 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 11 Julji} introducerede ieg Las Pedersen} Smids Kone .
Dåb nr. 2059
LINK: Affotografering.

Nr. 5058 1706.08.01 ? Oluf Klokmose kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Oluf Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 {Augustius} Introducerede ieg Olluf Klochmoes hands Kone.
NOTITS: Ikke afklaret, der findes ingen dåb dertil. Mulig, at Oluf Klokmose fik et barn der døde uden dåb, mulig at en anden dåb er ment.
LINK: Affotografering.

Nr. 5059 1706.08.08 Maren Helgaard, Helgaard MAND: Jørgen Helgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Introducerede ieg Jørgen Helgds Kone {Maren Helgaard}.
Dåb nr. 2060
LINK: Affotografering.

Nr. 5060 1706.08.15 Margrethe Jakobsdatter, Vesterby MAND: Niels Andersen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 15 Augustius} jntroducerede ieg Niels {Andersen} Væsterbye hds: Kone Margrethe Jakobsdatter.
Dåb nr. 2061
LINK: Affotografering.

Nr. 5061 1706.08.22 Kirsten Nielsdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Aug: Dom: 12 p: Trinit: jntroducerede ieg Christen {Pedersen} Degns Kone {Kirsten Nielsdatter}.
Dåb nr. 2062
LINK: Affotografering.

Nr. 5062 1706.09.29 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {S: Michalis dag d: 29 Septbr:} jntroducerede jeg Las {Jensen} Sÿnderschous Kone.
Dåb nr. 2063
LINK: Affotografering.

Nr. 5063 1706.10.30 ? Jens Nielsen Aggers kone, Agger MAND: Jens Nielsen Agger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 Octbr: jntroducerede ieg Jens {Nielsen} Aggers Kone.
Dåb nr. 2065
LINK: Affotografering.

Nr. 5064 1706.11.07 Anne Jensdatter, Fastergaard, sogn: Faster MAND: Peder Christensen Paarup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 7 Novbr}, introducerede ieg Peder {Christensen} Poerups enke {Anne Jensdatter} paa Fastergaard.
NOTITS: Peder Paarup døde fire måneder før denne introduktion, defor enke.
Dåb nr. 2064
LINK: Affotografering.

Nr. 5065 1706.12.26 ? Christen Vesterbys kone, Vesterby MAND: Christen Vesterby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Decembr: jntroducerede ieg Niels {præstens fejl for Christen} Væsterbÿs Kone.
Dåb nr. 2066
LINK: Affotografering.

Nr. 5066 1707.01.07 ? Niels Jakobsens kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {H: 3 Kongers dag d: 7 Januarjs} jntroducerede ieg Niels Jacobsens Kone.
Dåb nr. 2069
LINK: Affotografering.

Nr. 5067 1707.01.30 Karen Jakobsdatter, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Madsen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Janv: jntroducerede ieg Søren Matzen j Klochmoes hds Kone {Karen Jakobsdatter}.
Dåb nr. 2067
LINK: Affotografering.

Nr. 5068 1707.02.20 ? Morten Bushs kone, Dalager MAND: Morten Bush.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede ieg Morten Busch hands Kone.
Dåb nr. 2068
LINK: Affotografering.

Nr. 5069 1707.03.13 Anne Knudsdatter, Hvollig MAND: Anders Christensen Hvollig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. marti, introducerede ieg Anders {Christensen} Holvigs kone {Anne Knudsdatter}.
Dåb nr. 2070
LINK: Affotografering.

Nr. 5070 1707.03.25 ? Peder Graversens kone, Debelmose MAND: Peder Graversen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Martij introducerede ieg Peder Graversens Kone.
Dåb nr. 2073
LINK: Affotografering.

Nr. 5071 1707.04.03 ? Anders Astrups kone, Astrup, sogn: Faster MAND: Anders Astrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfaste Søndag d 3 April} jntroducerede ieg Anders Astrup hands Kone.
Dåb nr. 2078
LINK: Affotografering.

Nr. 5072 1707.04.10 ? Christen Christensens kone, Debelmose MAND: Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Christen Xstens_ i Debelmos hds Kone.
Dåb nr. 2071
LINK: Affotografering.

Nr. 5073 1707.04.10 Karen Christensdatter, Annexgaarden, sogn: Faster MAND: Morten Pedersen Præstgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 10 April} jntroducerede ieg Morten {Pedersen} Præstegaards Kone Karen Christensdatter.
Dåb nr. 2072
LINK: Affotografering.

Nr. 5074 1707.04.25 ? Christen Lodals kone, Lodal, sogn: Faster MAND: Christen Lodal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaschedag d 25 April jntroducerede ieg Christen Lodals Kone.
Dåb nr. 2074
LINK: Affotografering.

Nr. 5075 1707.05.08 Birgitte Michelsdatter, Sønderby MAND: Knud Jensen Sønderby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Maji jntroducerede ieg Knud {Jensen} Synderbys Kone {Birgitte Michelsdatter}.
Dåb nr. 2081
LINK: Affotografering.

Nr. 5078 1707.05.15 An Laust Tarps kone, MAND: Laust Tarp.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 15. introducerede ieg Laust Tarpis kone.
Dåb nr. 2079
LINK: Affotografering.

Nr. 5079 1707.05.22 ? Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Jens Christensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 22 Maji jntroducerede ieg Jens {Christensen} Væstergds Kone udj Debelmoes.
Dåb nr. 2077
LINK: Affotografering.

Nr. 5080 1707.05.29 Mette Pedersdatter, Aagaard MAND: Christen Aagaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Xsten Aagds Kone {Mette Pedersdatter}.
Dåb nr. 2082
LINK: Affotografering.

Nr. 5081 1707.05.29 Anne Madsdatter Gammelgaard, Fasterlund MAND: Niels Lauridsen Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Noch samme dag {29. maj} jntroducerede ieg Niels {Lauridsen} Lunds Kone i Faster {Anne Madsdatter Gammelgaard}.
Dåb nr. 2080
LINK: Affotografering.

Nr. 5082 1707.06.26 Sophie Christensdatter Mørup, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Junji blef min {Peder Pedersen Staunings} Kiæriste {Sophie Christensdatter Mørup} jntroducered af Hr Lambret {Andersen Guldager} i Bølling.
Dåb nr. 2083
LINK: Affotografering.

Nr. 5083 1707.07.03 ? Søren Sørensens kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Søren Sørensen Klokmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag, introducerede jeg Søren Matzen {Madsen præstens fejl: Sørensen} i Klochmoes hans kone {Søren Sørensens kone}.
NOTITS: Søren Madsen Klokmose får et barn døbt den 8. december 1706. Han kan ikke få et barn døbt seks måneder senere den 17. maj 1707. Den sidste må være Søren Sørensen Klokmose.
Dåb nr. 2084
LINK: Affotografering.

Nr. 5084 1707.07.10 ? Thomas Gravels kone, Gravel MAND: Thomas Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 Julji jntroducerede ieg Thomas Grauilds Kone.
Dåb nr. 2085
LINK: Affotografering.

Nr. 5085 1707.07.24 ? Peder Nielsen Aas kone, Aas, sogn: Faster MAND: Peder Nielsen Aas.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Julij} jntroducerede Jeg Peder {Nielsen} Aasis Kone.
Dåb nr. 2086
LINK: Affotografering.

Nr. 5086 1707.08.21 Johanne Madsdatter, Kodbøl MAND: Jens Mortensen Kodbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Aug: jntroducerede ieg Jens {Mortensen} Kuedbøls Kone {Johanne Madsdatter}.
Dåb nr. 2087
LINK: Affotografering.

Nr. 5087 1707.09.04 ? Hans Jakobs kone, Dalager MAND: Hans Jakob.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 4. sept.} jntroducerede ieg Hans Jacob hands Kone.
Dåb nr. 2089
LINK: Affotografering.

Nr. 5088 1707.09.11 ? Jens Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Jens Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 11 Septbr: jntroducerede Jeg Jens Eistrup i Faster hds Kone.
Dåb nr. 2088
LINK: Affotografering.

Nr. 5089 1707.11.20 Karen Jakobsdatter Ahler, Ahlergaard MAND: Mads Christensen Ahler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Nov Introducerede ieg Karen {Jakobsdatter} Aler.
Dåb nr. 2090
LINK: Affotografering.

Nr. 5090 1708.01.01 ? Lars Jensen Sønderskovs 2. kone, Sønderskov MAND: Lars Jensen Sønderskov.
NÆVNT Nr. 1: Lambert Andersen Guldager, Bølling, Præst i Bølling og Sædding sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1steste jntroducerede Hr Lambret Las {Jensen} Synderschous Kone.{Lars Jensen Sønderskovs 2. kone}
Dåb nr. 2091
LINK: Affotografering.

Nr. 5091 1708.01.29 Bodil Nielsdatter, Stier MAND: Niels Christensen Stier.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 29 janv: introducerede Jeg Jens {Christensen} stiers kone {Bodil Nielsdatter} .
Dåb nr. 2092
LINK: Affotografering.

Nr. 5092 1708.02.11 ? Niels Madsen Vestergaards kone, Debelmose MAND: Niels Madsen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 11te} jntroducerede Jeg Niels Matzen i debelmoes hds Kone .
Dåb nr. 2093
LINK: Affotografering.

Nr. 5093 1708.03.04 Mette Sørensdatter, Debelmose (Gosvig) MAND: Christen Jensen Gosvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4de jntroducerede Jeg Christ_ gosvigs Kone {Mette Sørensdatter} .
Dåb nr. 2094
LINK: Affotografering.

Nr. 5094 1708.03.25 ? Anders Lauridsen Debelmoses kone, Debelmose MAND: Anders Lauridsen Debelmose.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Martji introducerede Jeg Anders Debelmoes hands kone .
Dåb nr. 2095
LINK: Affotografering.

Nr. 5095 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møbjerg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sa͞me dag [.] min Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg}jntroduceret —
Dåb nr. 2097
LINK: Affotografering.

Nr. 5096 1708.05.20 Sophie Christensdatter Møbjerg, Præstegaarden MAND: Peder Pedersen Stauning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sa͞me dag [.] min Kone {Sophie Christensdatter Møbjerg}jntroduceret —
Dåb nr. 2098
LINK: Affotografering.

Nr. 5097 1708.05.28 Karen Jensdatter, Grønborg MAND: Peder Eskesen Grønborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 28 Maji} introducerede Jeg peder {Eskesen} grønborgs Kone {Karen Jensdatter} .
Dåb nr. 2100
LINK: Affotografering.

Nr. 5098 1708.06.03 Mette Jensdatter, Debelmose MAND: Christen Pedersen Degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 3die Junij} jntroducerede Jeg Christen degns Kone {Mette Jensdatter} .
Dåb nr. 2101
LINK: Affotografering.

Nr. 5099 1708.07.01 ? Thomas Ejstrups kone, Ejstrup, sogn: Faster MAND: Thomas Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede Jeg Thomas Eistrups Kone .
Dåb nr. 2102
LINK: Affotografering.

Nr. 5100 1708.07.15 ? Christen Jakobsens Søndergaards kone, Hjoptarp (Søndergaard) MAND: Christen Jakobsen Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15de jntroducerede Jeg Christ_ Syndergdrs Kone i Hioptarp .
Dåb nr. 2103
LINK: Affotografering.

Nr. 5101 1708.09.24 ? Jens Marcussens kone, Hannerup, sogn: Faster MAND: Jens Marcussen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d 24 Septbr: S: Michels dag} blef og Jens Marcussens Kone jntroduceret .
Dåb nr. 2107
LINK: Affotografering.

Nr. 5102 1708.10.14 Kirsten Oluf Meldgaards kone, Klokmose, sogn: Faster MAND: Oluf Meldgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag jntroducerede Jeg Olluf Mælgrds Kone i Klochmoes .
Dåb nr. 2105
LINK: Affotografering.

Nr. 5103 1708.10.28 ? Jens Christensen Vestergaards kone, Debelmose (Vestergaard) MAND: Jens Christensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag introduceret jeg Jens {Christensen} Væstergrd i debelmoeß hds kone.
Dåb nr. 2106
LINK: Affotografering.

Nr. 5104 1708.11.18 Kirsten Jakobsdatter, Lodal, sogn: Faster MAND: Lars Pedersen Smed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 jntroducerede jeg Las Lodals kone {Kirsten Jakobsdatter} .
Dåb nr. 2109
LINK: Affotografering.

Nr. 5105 1708.11.25 ? Christen Andersens kone, MAND: Christen Andersen Sønderskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 25 Novembr introducerede jeg Christen anders_ j syndershov hands kone.
Dåb nr. 2108
LINK: Affotografering.

Nr. 5106 1708.12.02 ? Thomas Gravels kone, Gravel MAND: Thomas Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2den jntroducerede jeg Thomas Graulds kone.
Dåb nr. 2111
LINK: Affotografering.

Nr. 5107 1708.12.09 ? Anders Odderskærs kone, Odderskær MAND: Anders Odderskær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9de dec introducerede jeg Anders Odershiærs kone.
Dåb nr. 2110
LINK: Affotografering.

Nr. 5108 1708.12.16 ? Jens Giødesens kone, Gaasdal- Store MAND: Jens Giødesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Decembr jntroducerede jeg Jens Giødesens kone j Gaasdal .
Dåb nr. 2112
LINK: Affotografering.

Nr. 5109 1709.01.01 ? Niels Jakobsens kone, Aas, sogn: Faster MAND: Niels Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1ste jntroducerede jeg Niels Jacobsens kone j Faster.
Dåb nr. 2113
LINK: Affotografering.