Første version 01. januar 2016
Sidste ændring 18 april 2024
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter sted i Ejstrup sogn

Steder i Ejstrup sogn (disse, de understregede steder, bearbejdes eller er færdige):
Bjerregaard, Brejl, Dyringhave, Ejstrup By, Fruergaard, Gludsted, Hallundbæk, Harrild generelt, Harrild-Vester, Harrild-Mellem, Harrild-Over, Hvillum-Nørre, Hvillum-Sønder, Kidmose, Krejbjerg, Nørlund-Store, Rønslunde, Smedebæk Mølle, Thorlund-Lille, Thorlund-Store, Tykskov.Ejnar Bjerres notitser om Ejstrup sogn er blevet brugt. Der er tilføjet nyt materiale fra Vrads og Nørvang herreders tingbøger (Brejl), fra Brejls skifter, fra Nygaards Sedler fra FT 1845, fra lægdsrullerne og en hel del andre kilder.

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84
1762 To nøjagtige skattemandtal, næsten kun mændene med angivne navne, koner, børn og tjenestefolk uden navne. Ejere med navne.

Estrup sogn Videnskabernes Selskabs Kort 1803c korrigeret:
Ejstrup sogn 1803c Videnskabernes Selskabs kort med nysatte stednavne. I Ejstrup sogn: Rønslunde, Grost, Heedegaard, Kjrebjerg, Lille Thorlund, Store Thorlund, Ejstrup By, Nygaard, Sønder Hvillum, Nørre Hvillum, Brejl, Smedebæk, Smedebæk Mølle, Dyringhave, Gludsted, Store Nørlund (Lille Nørlund ligger i Ikast sogn) Fruergaard, Bjerregaard, Hallundbæk, Over Harrild, Mellem Harrild og Vester Harrild, Hygild, Tykskovkrog, Kidmose, Tykskovkrog, Lille Tykskov, Tykskovgaard.
	I Vester sogn: Vester Mølle, Rørbæk Herregaard, Risager, Katballe og Vesterlund.
	I Thyregod sogn: Aagaard, Fiskerhuse, Hastrup Herregaard, Hastrup Mølle, Pomphole, Fuglsang, Aalbæk, Odderbæk, Kokborg, Østerdam, Vesterdam, Toftesløs, Kærgaard.
	I Brande sogn: Brandharrild, Lille Harrild, Flø, Sandfeld Bjerre, Usseltoft, Dørslund, Blæsbjerg, Lundfod, Arvad, Borup, Brande By, Brandlund, Pedersborg, Uhre, Nørholm, Tarp, Brandholm, Store Langkær, Grarup og Skerris.
	I Arnborg sogn: Tornvig, Skibbild, Fasterholt og Fasterholt Bjerre.
	I Rind sogn: Vovlund og Søby Sø.
	I Gjellerup sogn: Lille Langelund, Store Langelund, Hesselbjerg.
	I Ikast sogn: Neder Isen, Hedegaard, Lille Nørlund, Skovdal, Bøgildskov, Tyvkær.
	I Vrads sogn: Kærshoved, Kolpensig, Godrum og Lille Bredlund.<br/>
	I Nørre Snede sogn: Hampen, Frisbæk, Kejlstrup, Ibsgaarde, Bjørnskov og Grættrup.
Ejstrup sogn 1803c Videnskabernes Selskabs kort med nysatte stednavne.
Forskellige navne er korrigeret som Tykskovgaard for Tisteskov, Hallundbæk for Hallindbek, Krejbjerg for Klemberg, Vovlund for Vognlund i Rind sogn, Ibsgaarde for Isgaard i Nørre Snede. Skibbild for Skivild i Arnborg er for at være konform med TRAP, mens Skivild er nærmere det korrekte jyske navn. Lignende med Dørslund for Døslund, selv om det sidste er det korrekte jyske navn. For slet ikke at snakke om det østdansk forvanskede Lundfod, som korrekt hedder Luntfod
Sognegrænser: tegnerne har ikke vidst, hvordan grænsen til Rind sogn løb og har ladet den gå gennem Vovlund, den skulle gå langt mod øst i et slags indhug i Ejstrup sogn.
De hvide områder på kortet er dyrkede arealer. Man ser, at der er ret meget god jord i Ejstrup sogn fra Brejl i nord over Hvillum og Nygaard og Ejstrup By til Store og Lille Thorlund og Heedegaard og Rønslunde. Den vestlige og nordlige del af Ejstrup sogn er ren hede ligesom store dele af Arnborg og Rind sogne.

Harrild, Bjerregaard, Hallundbæk, Smedebæk Mølle, Dyringhave. Ejstrup sogn 1821 Matrikel kort
Matrikelkort Harrild, Bjerregaard, Hallundbæk, Smedebæk Mølle, Dyringhave.
Ejstrup sogn 1821 Matrikel kort.


Ejstrup generelt
1 Introduktion
1683 Markbogen. Opslag 429.
I. Tychskougaard, Hastrup, 1 gaard
1 Niels Jenßen
2 Madtz Jenßen
II. Nyebyge, Hastrup, 1 boel
3 Niels Søfrenßen øde
III. Tychskou Krog, Hastrup 1 boel
4 Pouffuel Jeßperßen
IV. Nørharild, til Hr: Jørgens {Pedersen Lemvig} Enche i Jelling {Maren Jørgensdatter Bloch}, 1/2 gaard
5 Peder Christenßens Enche
V. Fruergaard Tiener til Kirke gaard, 1 gaard
6 Anders Moußen 1/2 gaard
Hans Hansßen øde 1/2 gaard.

1683 Markbogen. Opslag 446:
Nyegaard 1 gaard.
Velb. Jørgen Kaaß till Hastrup
1 Christen Christensen
Øster Harrild 2 gaarde.
Velb. Gergers Høg
2 Poul Pederßen 1 gaard
Velb. Knud Geede
3 Niels Jenßen 1 gaard
Hallindbeck 1 gaard.
Velb. Jørgen Kaaß
4 Anderß Christensen 1 gaard
Hyggild 1 gaard.
Velb. Jørgen Kaas till Hastrup
5. Madtz Anderßen og Christen Andersen 1 gaard

Sønder og Nørre Grøst, eniste Gaard, ganske øde
den som sidst boede paa Gaarden Haffuir heedt Frantz Annersen.
Prop: Claus [.]ime.

Smedebecks Mølle, Jens Mostsen Møller, Prob Claus Time.

Opslag 463:
Smedebeck 1/2 Gaard, Prop. Claus Time,
Peder Søffrensen.

Opslag 464:
Døringhaffue 1/2 gaard Peder Pedersen. Prop. Claus Lime/Time.

Opslag 467:
Breill 1 gaard. Prop: Frue Anne Rosenkrands Sl:
Jørgen Andersen og Peder Søffrensen.

Brejl
Ejstrup sogn, Brejl. Stedet Brejl vises med omgivende steder Smedebæk Mølle, Nørre Hvillum (har matrikel #4 i Brejl ejerlav), Sønder Hvillum, Kjeldstrup, Nygaard, Ejstrup By, Sønder Gludsted og Nørre Gludsted. Videnskabernes Selskabs kort 1802c.
Brejl og omegn Videnskabernes Selskabs kort 1802c.
Ejstrup sogn, Brejl. Stedet Brejl vises med omgivende steder Smedebæk Mølle, Nørre Hvillum (har matrikel #4 i Brejl ejerlav), Sønder Hvillum, Kjeldstrup, Nygaard, Ejstrup By, Sønder Gludsted og Nørre Gludsted.
Brejl er mest hede og det dyrkede - i hvid farve - ligger oven for vejen, syd for vejen dyrkes jorden fra Nørre Hvillum. Bækken Smedebæk er den tynde streg mellem Smedebæk Mølle og Brejl, der dyrkes et stykke i bøjningen af Smedebækken nordøst for gården Brejl.
Stregen mellem Nørre- og Sønder Hvillum er Hvillum Bæk.
Brejl
Introduktion
Navnet Brejl ses første gang 1579 som Bregel. Dette navn findes som stednavn kun i Ejstrup sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt, ikke andre steder i Danmark i følge TRAP V.
Realregistre:

Realregister koncept for Brejl 1843-60.
Realregister Brejl 1860-95.

Brejl drives som to halvgårde begyndende før 1683 op til i hvert fald 1747. Men i FT 1787 drives Brejl som en helgård, der dog bliver udstykket før 1801 i (gammel) Brejl og Ny Brejl nord for. En hypotese er, at hver af dem fik nogenlunde det halve af arealet og at Ny Brejl mellem 1801 og 1818 deltes i matriklerne 2A og 2B (først beboet senere) med 64 hektar og matrikel 3 med 45 hektar, fordi et hedestykke tilhørende matrikel 3 ligger akavet. 1A har 126 hektar i 1818.
I 1818 er Gammel Brejl matrikel 1A trelænget, Ny Brejl matrikel 2A og matrikel 3 har kun 1 længe, hver med en toft. 2B er vel udstykket, men bliver først solgt og drevet senere.
Ejstrup sogn, Brejl ejerlav matrikelkort 1818 inklusive Nørre Hvillum.
Brejl ejerlav i Ejstrup sogn matrikelkort 1818 inklusive Nørre Hvillum.
Husene vises omkring 5 gange så store som de egentlig er.
Matrikelnummer 1 er den gamle gård i Brejl, matrikel nummer 2 og 3 er udstykket omkring 1800. Matrikel nummer 4 er Nørre Hvillum - Sønder Hvillum ligger lige syd for Hvillum Bæk og hører til Nygaard ejerlav også i Ejstrup sogn. Nørre- og Sønder Hvillum ligger meget tæt på hverandre.
Navnene under matrikelnumrene er skrevet ind på matrikelkortet 1818. Underst er det første navn fra 1818, som bliver gennemstreget når næste ejer kommer til osv. indtil 1863. Fx 1A hvor Knud Nielsen er der i 1818, Niels Andersen senere og derefter Niels Madsen.
I FT 1801 er der to gårde i Brejl ejerlav i 1818 i dette kort er der tre gårde (foruden Nørre Hvillum, som ikke regnes med her).
I mange sogne er disse indskrevne navne meget nøjagtige. Her i Brejl i Ejstrup er det ikke tilfældet. Nørre Hvillum kendes ret sikkert fra andre kilder og navnene her i matrikelkortet passer ikke.
Den gamle Brejl gård matrikel nummer 1A og er trelænget. Nummer 2A og 3A er simple eenlængede huse med en toft hver.
Brejl ejerlag 1818 - 1863:
Matrikel 1A:

Hartkorn 3 2 1 (2 7/8) i 1792.
126 hektar (3.186.550 qA - quadrat alen)
1770- Niels Pedersen
1800, 1818 Knud Nielsen, FT 1801, søn
1819+ Niels Andersen
1830c Niels Madsen, 1853 aftægt
1850.08.27 skøde til Mads Nielsen

Matrikel 2A Ny Brejl:

64 hektar (1.630.230 qA)
(1816 Peder Pedersen, SP Erik Brejl)
1818 Peder Pedersen, FT 1801 i Grættrup, Nørre Snede.
1826.07.04 skøde Knud Pedersen, søn
1864.06.17 aftægt til Knud Pedersen.
18xx frasolgt 2B til Søren Knudsen.
1864.06.17 skøde til Enevold Andersen
1865.12.18 skøde Morten Jensen

Matrikel 3:

I alt hektar 45; 38 hektar (970.350 qA) plus hede 7 hektar (164.600 qA)
1818 Niels Sørensen (Kidmose)
1819 Anders Christensen,
1832.04.17 auktionsskøde til Lars Christensen.
1832c Poul Henriksen *1788c Hygild, Ejstrup.
1846.11.04 skøde til Henrik Poulsen, søn
1850.02.16 skøde til Lars Sørensen, kone Frederikke Pedersen

Matrikel 4 Nørre Hvillum:

115 hektar (2.916.600 qA)
1818 Lars Christensen (ikke ellers set)
1818+ Christen Andersen (OK)
1818+ Lars Hvillum (mangler Christen Christensen Vovlund)
Fra andre kilder:
1799c Christen Andersen
1819 Christen Christensen (Vovlund) gift med enken
1822c Lars Christensen (Hvillum)


Ejstrup Brejl begynder her ↓
Ejstrup Brejl
1660- Baltser Pedersen.
Vrads Herreds Tingbog 2. maj 1660 (Erik Brejls udskrift):

Knud Sørensen tilstod at have stjålet
...
2) en hoppe fra Baltser Pedersen i Brejl [i Ejstrup sogn] og solgte den til Christen Kokborg {formodentlig i Thyregod sogn}
...

Vrads Herreds Tingbog 7. november 1660:

Brejl, en gård, besat, dog er bonden i den halve gård forarmet


Ejstrup Brejl 2. halvgård
1673- Anders Larsen *1635c- Ejstrup nævnt 1673, søn af Lars Jørgensen i Ejstrup sogn.
Anders Larsen nævnes i Tingbogen 1673, 1675 og 1676.
Vrads Herreds Tingbog 31. marts 1675:

624 - fol.40 - afkald Afkald til svoger Niels Jensen i Lille Thorlund fra
1) [bror] Peder Lassen i Ejstrup
2) [bror] Jørgen Lassen i Vovlund, bror til 1
3) [bror] Christen Lassen, bror til 1, død. 3B:
a Mette Christensdatter , født i Aalbæk
b Anne Christensdatter, født i Aalbæk
c Inger Christensdatter g.m. Erik Eriksen i Vovlund
4) [bror] Peder Lassen i Bjerregård
5) [bror] Anders Lassen i Brejl
6) [bror] Gregers Lassen, bror til 1, død. 3B:
...

Vrads Herreds Tingbog 23. april 1673 (Anders Larsens far nævnt indirekte som broderen Christen Larsens far):

561 - fol.75 -afkald
Afkald til Jørgen Lassen i Vovlund fra Inge Christensdatter g.m. Erik Eriksen i Vovlund for arv efter
1) far Christen Lassen
2) søster Esther Christensdatter
3) oldefar [dvs. farfar] Las Jørgensen
4) Anne Pedersdatter, der døde i Ejstrup.

Næste fæster Jørgen Andersen er en sandsynlig søn af Anders Larsen.
Børn:
? Jørgen Andersen *1660c-, formodes at overtage gården Brejl, se nedenfor.

Ejstrup Brejl 2. halvgård
1683- Jørgen Andersen *1660c- formodet søn af formand.
Markbogen 1683: Jørgen Andersen.
Gården ejes 1683 af salig Anne Rosenkrantz.

Ejstrup Brejl 2. halvgård
1724- Laurids Brejl.
Gift med hans kone.
Konen fadder i Thyregod kirkebog 24. januar 1724.

Ejstrup Brejl 2. halvgård
1746- Søren Nielsen *1708cc †1747.09c (skifte) Brejl.
Gift med Anne Jensdatter †1747+.
Hans fødselsår ud fra broderen Peder Nielsen *1708c.
Rosenvold Gods: Skifteprotokol (1747-1791):

3965. Søren Nielsen i Brejl, Ejstrup sogn 3-10-1747, s. 5.
Enke: Anne Jensdatter. Lovvæge: Peder Nielsen, Brejl.
Børn: Anne.
Formynder: FARBROR: Peder Nielsen, Brejl.


Ejstrup Brejl 1. halvgård
(Hvem der er på hvilken af de to halvgårde er ikke kendt).
1671- Peder Sørensen *1655c- †1683+.
Vrads Herreds Tingbog 1. februar 1671 restance.
Gården hører 1671 under Hastrup.
Markbogen 1683: Peder Søffrensen.
Mulig søn Jens Pedersen Brejl, som ses i skifte efter borgmester i Horsens Steffen Rasmussen Hofgaards kone Karen Jensdatter den 23. november 1700 med jordebog, hvor Jens Brejl fæster en halvgård i Sønder Gludsted i Ejstrup nabo til stedet Brejl.
Mulig søn:
?Jens Pedersen Brejl *1675c-
Ses 1700 som fæster i Sønder Gludsted i Ejstrup.

Ejstrup Brejl 1. halvgård
1737c Peder Nielsen *1708c †1787-1801.
Gift 1. 1737c med Johanne Christensdatter †1763.05c (skifte) Brejl.
Gift 2. 1764c med Maren Sørensdatter *1712c †1787-1801.
Rosenvold Gods: Skifteprotokol (1747-1791):

4038. Johanne Christensdatter i Brejl, [Ejstrup sogn]16-6-1763, s. 375.
E: Peder Nielsen.
B: Christen 25,
Niels 19,
Kirsten g. m. Søren Pedersen, Hygild, Ejstrup sogn,
Anne 13,
Mette 11,
Dorthe 7.

Han kan ikke have børn med hans 2. kone Maren Sørensdatter, for hun var 52c år gammel, da de blev gift.
Børn med 1. kone Johanne Christensdatter:
Christen Pedersen Brejl *1738c Brejl, Ejstrup †1807.12.13 Lundfod, Brande.
Gift 1. med Kirsten Pedersdatter *1738c †1785.06.09 Lundfod?, Brande.
Gift 2. 1788.07.06 i Brande med enken Ane Mikkelsdatter *1720c †1811.02.03 Brandlund, Brande.
Ane Mikkelsdatter gift 1. med Troels Pedersen i Brandlund i Brande.
Christen Pedersen Brejl tjener 1774-76 i Præstegaarden i Brande By.
Havde et sted i Lundfod i Brande sogn.
Børn med 1. kone Kirsten Pedersdatter:
? Pedersdatter *1773c.
Børn:
Søn *1791.07c (ikke i Brande) †1794.01.12 Lundfod, Brande 2½ år gammel.
"Xsten Brejels Datters uægte Søn, udj Lundfod 2½ aar Gl:".
Peder Christensen Brejl *1770c, konfirmeret 1788 i Brande.
Mikkel Christensen *1777.03.09 Brande, konf. 1798 Brande.
Christen Christensen *1781.07.08 Lundfod?, Brande, konf. 1802 Brande.
Moderens fulde navn Kirsten Pedersdatter nævnes i dåben.
Konfirmeret 1802 i Brande.
Niels Pedersen *1744c, overtager gården, se nedenfor.
Kirsten Pedersdatter *1743c Brejl.
Gift 1763- med enke i Hygild i Ejstrup sogn Søren Pedersen †1782-87 Hygild.
FT 1787 enke i Hygild alder 46 år.
FT 1801 enke i Gludsted i Ejstrup ved datter Johanne Sørensdatter, hvis søstre Kirsten og Ellen bor ved hende.
Sete børn:
Johanne Sørensdatter *1770c Hygild, Ejstrup.
Gift med husmand og soldat i Gludsted i Ejstrup Jeppe Sørensen *1773c Gludsted søn af Søren Jørgensen *1731c og 2. kone Kirsten Poulsdatter *1736c.
Kirsten Sørensdatter *1774c Hygild, Ejstrup.
Anne Sørensdatter *1782c Hygild, Ejstrup.
Ellen Sørensdatter *1783c Hygild, Ejstrup.
Anne Pedersdatter *1750c Brejl
Mette Pedersdatter *1752c Brejl
Dorte Pedersdatter *1756c Brejl

Ejstrup Brejl hele gården
1770- Niels Pedersen *1743c †1801-14 søn af formand.
Gift 1769- med enken? Margrethe Knudsdatter *1731c †1801-14.
Margrethe Knudsdatter formodes at have været gift 1. 1749c med en Peder med hvem hun fik mindst en søn Anders Pedersen der optræder som (halv)farbror i skiftet efter sønnen Knud Nielsens 1. kone Anne Marie Andersdatter †1808, se nedenfor.
I FT 1787 er deres ældste barn Johanne 17 år gammel, altså født 1770c. Hun formodes født i Brejl, derud fra ansættes Niels Pedersen sandsynligt at have drevet gården i Brejl fra det år - kan betvivles.
?Konen Margrethe Knudsdatters formodede barn med en 1. mand Peder:
?Anders Pedersen *1750c †1825+.
Gift 2. 1789 i Klovborg af Velgaarde med af Træden Ellen Nielsdatter *1757c †1825.06c Velgaarde, Klovborg.
Ses FT 1801 og 1808 i Velgaarde i Klovborg sogn.
I skiftet efter halvbroderen Knud Nielsens kone 1808 i Brejl kaldes han farbror og født værge.
Sete børn med 2. mand:
Johanne Nielsdatter *1770c Brejl, overtager en udstykning af Brejl matikel 2A Ny Brejl, se nedenfor.
Anne Marie Nielsdatter *1772c Brejl.
Kaldes i FT 1801 vanvittig, bor ved broderen Knud Nielsen i Brejl.
Barn uden nævnt far:
Niels *1800c
Knud Nielsen *1774c, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Brejl Niels Pedersen   Matr: 1A   83
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Niels Pedersen441743c Brejl Ejstrup 1801+   
kone 1Margrethe Knudsdatter561731c  1801+   
dat. Johanne Nielsdatter171770c Brejl Ejstrup   
dat. Anne Marie Nielsdatter151772c Brejl Ejstrup  Kaldes FT 1801 vanvittig, bor da ved broderen Knud Nielsen.
søn Knud Nielsen131770c Brejl Ejstrup 1844 Gludsted Ejstrup  
mands far 2Peder Nielsen791708c  1801+  Død 1801-14.
mands sted- mor 1Maren Sørensdatter751712c  1801+  Død 1801-14.


Ejstrup Brejl 1A begynder her ↓
Dette er den originale gård i Brejl som fik matrikel 1A.
Ejstrup Brejl 1A
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen og Villy M. Sorensen 2022-23.
1800c Knud Nielsen *1775c Brejl †1844.10.21 Gludsted Mark, Ejstrup søn af formand.
Gift 1. 1802c med Anne Marie Andersdatter †1808.11.22 (skifte se nedenfor) Ny Brejl.
Trolovet 2. 1809.03.26 i Arnborg viet i Ejstrup med Ester Pedersdatter *1780c Ejstrup (FT 1845) †1858.08.12 Nørre Kollemorten Mark, Øster Nykirke sogn 74 år.
Knud Nielsen driver i hvert fald Brejl indtil 1818, hvor hans navn ses i matrikelkortet.
I FT 1834 ses han i Gludsted i Ejstrup.
Hans 1. kones skifte Vrads Herreds Skifteprotokol 1803 - Fol. 154 - 155 Registrering, Fol. 164B Sluttet:

Anne Marie Andersdatter i Brejl i Ejstrup. 22.11.1808
Enke: Knud Nielsen.
Børn:

Else Marie 6,
Niels 5,
Anders 2.

Født værge: Anders Pedersen i Velgaarde {Klovborg sogn}
Brejl gaard hartkorn: 3 2 1 (2 7/8), skøde 29. Nov. 1792 [og] 29 December 1798. 250 rdl.
1) Skylder af 27. Juni 1808 100 rdl til Morthen Pedersen i Løve {Bryrup sogn}
2) til Aftægtsmand Mads Christenen i Store Hjøllund {Vrads sogn} 40 rdl.
3) til Gaardmand Christen Andersen i Nørre Hvillum {Ejstrup sogn} 40 rdl.
4) til Pigen Anne Christensdatter i Sønder Hvillum 3 rdl.
5) til hans Søster Johanne Nielsdatter [fød] i Brejl 3 rdl.
6) til Gaardmand Anders Pedersen i Velgaard 16 rdl.
7) til Gaardmand Anders Christensen i Sønder Gludsted 28 rdl.
8) til Gaardmand Lars Jensen i Nørre Gludsted 12 rdl.
9) til Gaardmand Erich Johansen i Ejstrup 6 rdl.
10) til forpagteren af Snede Præstegaard Christen Sørensen 10 rdl.
11) til Huusmand Jens Jørgensen i Nørre Gludsted 2 rdl. 3 Mk.
12) til Kiøbmand Hr Lars M[undberg] i [Horsens] 12 rdl.
{Den 10. december 1808 blev skiftet sluttet:}
.. Der var nærværende Enkemanden Knud Nielsen fra Breil og for Børnenes formynder og født Værge Gaardmand Anders Pedersen af Velgaard {Klovborg sogn} hans Broder Gaardmand Morten Pedersen fra Løve og de erklærede at der ikke var meere at føre Boen til Indtægt og Enkemanden [declarerede] at han ville tilsvare ikke allene de anmeldte Gielsfordringer men endog i[fald] fleere i mod formodning paa Boen skulle opstaae da derfor at holde Arvingerne og skifteretten Kravs og skadeløs, han tilføyede at i betragtning at Boens beholdning er saaliden forlangte han ingen godtgørelse til sin Begravelses Bekostning men at Boen kunde deeles lige imellem ham og Børnene . -
Formynderen havde intet imod at {.....}[et]
...
Altsaa igien udi behold til Deelning den Summa 109 rdl. 2 mk. 8 s.
Til Enkemand Knud Nielsen i Breil der tilkommer den halve Boe 54 rdl. 4 mk. 4 s.
Til Datteren Else Marie Knudsdatter 6 Aar en Søsterlod 10 rdl. 5 Mk 10 s.
Til Sønnen Niels Knudsen 5 Aar een Broderlod 21 rdl. 5 mk. 4 4/5 s.
Til Sønnen Anders Knudsen 2 Aar ligesaa 21 rdl. 5 Mk 4 4/5 s.
... Faderen forøgede Datterens Arv ved Gave til 20 rdl 3 Mk og hver af Sønnernes til 25 rdl hvorimod Børnenes Arve Capital staar Rentesløs indtil de blive 18 Aar ...

En mulighed for den fødte værge Anders Pedersen er halv-farbror, nemlig at Knud Nielsens mor Margrethe Knudsdatter, der er 12 år ældre end hendes mand Niels Pedersen, var gift en gang før med en Peder med mindst en søn Anders Pedersen (*1750c) som her i 1808 bor i Velgaarde i Klovborg sogn. Se Niels Pedersen ovenfor.
Knud Nielsen kan følges i lægdsrullen:

1789 Ejstrup Lægd 13-14 nr 1 Niels Pedersens søn Knud, 13 år
1792 1-1 15 år Knud Nielsen
1795 1-1 18 år
1798 1-1 21 år
1801 13-14 Knud Far: Niels Pedersen 1-1 Breil 24 år
1804 1-1 Gårdmand efter tinglyst skøde i Breil 27 år

Barn med 1. kone Anne Marie Andersdatter:
01 Else Marie Knudsdatter *1802.12.19 Brejl.
Afgang til Horsens 18 år gammel i 1820 – ikke set derefter.
02 Niels Knudsen *1804.09.22 (dato i konfirmation) Brejl †1892.09.23 Risbjerg, Brande.
Gift 1834.10.12 i Brande sogn af Højgaard i Give med Mette Jensdatter *1815.12.26 Risbjerg †1893.10.03 Risbjerg datter af Jens Madsen *1776.02.04 Risbjerg †1829.12.23 Risbjerg og (trolovet 1814.10.16 Give) Maren Nielsdatter *1780.08.13 Ulkær Mølle, Give †1837.11.19 Risbjerg.
Niels Knudsen var gårdmand i matrikel 3A i Risbjerg i Brande sogn.
03 Anders Knudsen *1806.10.26 (dato i lægdsrullen) Brejl †1874.12.09 Alsted Mark, Øster Nykirke.
Gift 1851.08.29 i Øster Nykirke med enke Else Andersdatter *1818.02.22 Ølholm Langskov sogn, Vejle Amt †1886.04.12 Alsted Mark Øster Nykirke datter af gårdmand i Langskov senere gårdmand i Ørnsholt i Øster Nykirke Anders Christensen *1781.03.18 Ølholm Langskov †1850.05.21 Ørnsholt
(- søn af gårdbeboer Christen Hansen *1745c †1824.08.03 Ølholm Langskov og (gift 1776.02.24 Langskov) Else Andersdatter *1753.11.01 Langskov †1836.04.20 Ølholm, Langskov
-)
og (gift 1813.08.01 Langskov) Kirsten Pedersdatter *1793.05.26 Nollund, Grindsted †1860.04.28 Vonge Mark Øster Nykirke
(- datter af bonde i Nollund Peder Christensen *1754c †1838.09.07 Ørnsholt Øster Nykirke og (gift som enkemand 1792.11.01 Grindsted) Else Marie Pedersdatter *1758.07.30 Jerrig, Grindsted †1834.06.16 Ølholm, Langskov.
-)
Tjener FT 1834 i Ejstrup By ved Erik Jensen.
Tjener FT 1845 i Koustrup i Hammer sogn ved Mads Christensen.
Tjener FT 1850 i Plovstrup i Tørring sogn ved Veste Andersen.
FT 1860 husmand i Vonge, Øster Nykirke.
FT 1870 Else Andersen uden mand i et hus i Alsted i Øster Nykirke.
Husmand i Alsted i Øster Nykirke.
Else Andersdatter gift 1. 1837.07.30 i Øster Nykirke med husmand i Vonge i Øster Nykirke Lars Sørensen Skovbye *1795.02.22 Skovby, Gjellerup †1850.04.15 Vonge Øster Nykirke.
Børn:
Marie Andersen *1853c Øster Nykirke.
Peder Andersen *1855c Øster Nykirke.
Børn med 2. kone Ester Pedersdatter:
04 Ane Knudsdatter *1811.05.03 (dato ved konfirmation 1829) Brejl Ejstrup †1878.04.15 Hvirring mark, Hvirring sogn.
Gift 1851.04.09 i Hvirring med Anders Sørensen *1812.07.14 Hvirring †1873.09.29 Hvirring Mark søn af gårdmand Søren Pedersen *1771.12.17 Hvirring †1858.01.22 Hvirring og (gift 1801.02.27 Hvirring) Anne Marie Pedersdatter *1773.07.29 Hvirring †1858.10.15 Hvirring
Anders Sørensen var gårdmand i Hvirring sogn i Skanderborg Amt.
Holger Ejby Villadsen 2023:

Min argumentation for at Ane Knudsdatter hører til søskendeflokken er følgende:

1. Ane Knudsdatter af Gludsted Mark føder i 1834 et uægteskabeligt barn, Niels Christian Jensen. Barnet bæres ved dåben af Kirsten Knudsdatter og blandt fadderne er Ole Knudsen og Anders Knudsen. Der er her navnesammenfald med Anes helsøskende Kirsten og Ole samt med halvbroderen Anders.

2. Ane Knudsdatters barn, Niels Christian Jensen, er ved FT 1840 plejebarn ved Knud Nielsen og Ester Pedersdatter, og dermed plejebarn ved moderens formodede forældre.

3. Og endelig er der også plads til Ane Knudsdatters fødsel i 1811 set i forhold til forældrenes vielse i 1809 og sønnen Oles fødsel i 1812.

Der udstedes ingen tilladelser til at tvivle.

Barn med udlagt Jens Jensen:
04A Niels Christian Jensen *1834.06.17 Gludsted Mark Ejstrup †1885.07.24 Haarup, Føvling sogn.
Gift 1865.09.09 i Nim med Johanne Marie Andersen*1838.09.07 Underup sogn Skanderborg Amt †1922.07.03 Haarup
Niels Christian Jensen var boelsmand i Haarup i, Føvling sogn i Skanderborg Amt.
Ane Knudsdatter kan følges i kirkebøgerne i afgange og tilgange og i folketællingerne:

1829 konfirmation ved Lars Christian Sørensen i Nørlund i Ejstrup.
1834 FT Tjenestepige igen ved Lars Christian Sørensen.
1836 22 oktober afgang Ejstrup til Hvirring.
1836 22 okt. tilgang Hvirring, godt Vidnesbyrd, "født uægte Barn".
1840 FT Hvirring tjenestepige.
1845 FT Hvirring tjenestepige i Præstegaarden.
1849c i Hvirring da søn konfirmeres.
1870 FT hus i Hvirring Anders Sørensen og Ane Knudsen.

05 Ole Knudsen *1812.07.29 (dato i begravelsen og lægdsrullen) Brejl †1897.12.18 Tamdrup.
Gift 1. 1855.11.23 i Tamdrup Skanderborg Amt med Christine Pedersdatter *1819.10.18 Naldal Østbirk sogn Skanderborg Amt †1857.08.28 Molger, Tamdrup datter af Peder Andersen *1786.06.05 Vinten, Tamdrup †1873.02.02 Lund kær, Tamdrup og Karen Marie Christensdatter *1789.06.01 Spettrup Urlev sogn Vejle Amt †1878.05.16 Vor Frelsers sogn Horsens (Tamdrup kirkebog).
Gift 2. 1857.12.29 i Nim som enkemand med Maren Hansdatter *1814.09.09 Nim sogn, Skanderborg Amt †1900.08.03 Tyrsting Mark Tyrsting sogn Skanderborg Amt datter af Hans Nielsen Skouborg (Sieldrup) *1789.06.07 Hansted, Skanderborg Amt †1859.05.21 Yding Rode, Yding sogn
(- søn af Niels Sørensen - lægdsrulle - *1755c og hans kone †1801-.
-)
og 1. kone (gift 1812.05.09 Nim) Ellen Marie Andersdatter *1787c †1826.03.01 Nim.
FT 1845 tjeneste karl i Hvirring By ved Ole Nielsen.
I FT 1850 er han ugift tjenestekarl i Honum i Hvirring sogn ved Michel Sørensen Lund.
Husmand i Molger i Tamdrup sogn i Skanderborg Amt.
Begravelsen:

Død: 1897 12 December Molgjer Tamdrup Sogn Nim Herred, begravet: Tamdrup, Nim Herred 1897 18 December.
Husmand af Molgjer, Søn af Husmand Knud ( Breil ) og Hustru Ester - født i Breil Ejstrup Sogn 29 Juli 1812. Hans efterlevende Enke er Maren Hansen af Molgjer. 85 Aar.

Hans Nielsen Skouborg gift 2. 1827.04.08 i Nim med Ane Kirstine Rasmusdatter *1804.04.06 Lerkenborg Hylke sogn Skanderborg Amt †1874.06.01 Yding Rode datter af Rasmus Sørensen og Magdelene Christine Sørensdatter.
06 Anne Margrethe *1814.09.25 Brejl †1814.11.01 tre måneder gammel.
07 Kirsten Knudsdatter *1815.11.12 Brejl †1886.06.14 Ravlund, Hallundbæk, Blaahøj sogn, Vejle Amt.
Gift 1844.01.07 i Brande med enke2 Niels Peder Pedersen *1813.08.15 LilleBrande Sønder Omme †1898.12.12 Ravlund søn af gårdmand Peder Pedersen *1782.09.23 Fruergaard Sønder Felding sogn †1855.02.23 LilleBrande og (gift 1806.07.12 Sønder Felding) Sidsel Pedersdatter *1781.03.24 Vesterbjerge Sønder Felding †1855.09.02 Lille Brande.
Niels Peder Pedersen var gårdmand i Drantum 2A i Brande sogn i Vejle Amt.
I 1851 bytter han gård med Jens Pedersen i Hallundbæk i Sønder Omme sogn.
08 Peder Knudsen *1818.09.20 Brejl †1896.11.23 Huset ved Øster Nykirke kirke.

Gift 1. 1842.11.08 i Øster Nykirke med Ane Jørgensdatter *1808.03.06 (dato i konfirmation) Vonge Mark, Øster Nykirke †1855.12.18 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke datter af husmand Jørgen Larsen *1773c (fra FT 1787 Vonge) †1834+ og Karen Andersdatter *1772c †1832.09.13 Vonge Mark.

Gift 2. 1856.11.21 i Øster Nykirke med Inger Sørensdatter *1828.05.04 Thyregod By †1903.08.03 Øster Nykirke datter af husmand og hjulmand Søren Jensen *1794.06.21 Hovedskov Grædstrup sogn Skanderborg Amt †1876.11.29 Thyregod og (gift 1822.12.07 Ejstrup) Mette Olesdatter *1801.10c Annexgaarden Ejstrup By †1872.12.03 Thyregod By.

Peder Knudsen var husmand i Nørre Kollemorten Øster Nykirke sogn Vejle Amt og Kirkebetjent i Øster Nykirke.
09 Peder Christian *1821.03.25 Gludsted Mark, Ejstrup †1821.06.13 Gludsted Mark knap tre måneder gammel.
10 Christen Knudsen *1823.07.04 Gludsted Mark, Ejstrup †1896.05.27 Boest, Nørre Snede sogn 72 år gammel.
Tjenestekarl. Ugift.
11 Søren Christian Knudsen *1826.12.21 Gludsted Mark, Ejstrup †1874.11.25 Haarup, Føvling sogn, Skanderborg Amt 48 år gammel.
Tjenestekarl. Ugift.
Folketælling 1801 Brejl Knud Nielsen   Matr: 2A   102
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand Knud Nielsen261774c Brejl Ejstrup 1844 Gludsted Ejstrup  
aftægt mands far Niels Pedersen581743c Brejl Ejstrup 1801+   
aftægt mands mor 1Margrethe Knudsdatter721731c  1801+  Bedre alder fra FT 1787.
mands søs. Anne Marie Nielsdatter291772c Brejl Ejstrup  "Vanvittig, Døv."
mands søs. søn Niels11800c Brejl Ejstrup   

Ejstrup Brejl 1A
1819+ Niels Andersen.

Ejstrup Brejl 1A
1830c Niels Madsen *1789 (lægdsrullen) Bost Nørre Snede søn af Mads Nielsen *1763c †1834+
(- søn af Niels Madsen *1737c †1787-1801 og Ane Christiansdatter *1735c †1787-1801
-)
og Else Thomasdatter *1763c †1834-.
Gift 1815.03.25 i Nørre Snede som gaardbruger af Bost med Ane Jensdatter *1789c Bost, Nørre Snede datter af Jens Nielsen *1755c og Ingeborg Pedersdatter *1755c.
Der er en anden Niels Madsen *1792 Nortvig Nørre Snede, men lægdsrullen viser, at det ikke er ham der bliver gift med Ane Jensdatter. Han ses i Tørring og Øster Snede fx 1824 Lægd 74 Niels K187.
Den rigtige Niels Madsen og Ane Jensdatter overtager i 1815 hans eller hendes fødegård i Bost i Nørre Snede, hvor de første fire børn fødes 1819-28.
Han kaldes i lægdsrullen 1814 (tilføjet 1816) "gaardmand".
De flytter til Brejl i Ejstrup mellem 1828 og 1831.
I 1850 skøder de gården videre til sønnen Mads Nielsen.
Børn:
01 Mads Nielsen *1819.02.07 Bost Nørre Snede overtager gården se nedenfor.
02 Jens Nielsen *1822.05.23 Nørre Snede †1900.01.29 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 1859.09.23 i Ejstrup med Maren Graversen *1836.07.16 Smedebækgaard Ejstrup †1931.12.02 Gludsted Ejstrup datter af gårdmand Gravers Christian Pedersen *1804.01.18 Silstrup Skarrild †1867.05.09 Smedebæk Ejstrup og (gift 1833.06.23 Brande) Kristine Katrine Christensdatter *1806.07.20 Brandlund Brande †1881.01.04 Hygild Ejstrup.
Jens Nielsen var:
Husmand i Brejl i Ejstrup sogn.
Husmand i Store Thorlund i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
03 Inger Marie Nielsdatter *1825.05.04 Nørre Snede †1902.02.02 Brejl, Ejstrup.
Gift 1851.11.14 i Træden Skanderborg Amt med Peder Nielsen *1830.04.23 Træden Mark, Træden sogn †1906.06.01 Nørre Gludsted, Ejstrup søn af gårdfæster Niels Pedersen Rask *1782.05.05 Dom: Voc Jucund Træden †1852.09.02 Træden mark
(- søn af Peder Rask fol 165B øverst ved dåb
-)
og (gift 1820.10.21 i Tønning kirke Træden sogns kirkebog med) Sidsel Pedersdatter *1792.10.19 Sønder Vissing sogn Skanderborg Amt †1877.07.27 Træden Mark.
Peder Nielsen var husmand i Brejl i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
04 Christen Nielsen *1828.06.20 Nørre Snede †1916.12.06 Hampen Nørre Snede sogn.
Gift 1853.06.11 i Ejstrup med Ellen Marie Thomasdatter *1822.09.08 Fruergaard Ejstrup †1915.07.07 Hampen datter af Thomas Pedersen og Karen Mortensdatter, søster til Kirsten Thomasdatter gift med Christen Nielsens bror 01 Mads Nielsen ovenfor.
Christen Nielsen var husmand i Hampen i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
05 Else Marie Nielsen *1831.07.17 Brejl, Ejstrup †1901.02.05 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 1867.12.26 i Ejstrup med enke1 Marthinus Jensen *1838.07.26 Lille Bredlund Vrads sogn †1922.09.25 Thyregod By søn af gårdmand Jens Jensen *1802.10.05 (lægdsrulle K149) Nørre Snede †1891.10.12 Lille Bredlund og (gift som enkemand1 1826.07.07 Vrads) Karen Johanne Olesdatter *1807.05.07 Kærshoved Vrads †1849.04.16 Lille Bredlund.
Knud Pedersen af Brejl fadder 1831 ved Else Maries dåb.
Jens Jensen gift 1. 1824.12.04 i Vrads med Marie Dorothea Laurenze Søebye *1796.03.24 Brædstrup, Ring sogn †1825.10.31 Lille Bredlund Vrads.
Jens Jensen gift 2. 1826 med Karen Johanne Olesdatter ovenfor.
Jens Jensen gift 3. 1849.10.05 i Vrads med Sidsel Marie Svendsdatter *1827.03.12 Kærshoved Vrads †1860.05.16 Lille Bredlund.
Folketælling 1834 Brejl Niels Madsen   Matr: 1A   3, en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Niels Madsen451789 Bost Nørre Snede  *1789 Bost Nørre Snede søn af Mads Nielsen *1763c †1801+ og Else Thomasdatter *1745c c †1801+.
LINK: Siges i lægdsrullen 1789 at være 1 år gammel, dengang regnedes påbegyndt ikke alder i antal fuldbyrdede leveår.
kone Ane Jensdatter441789c Bost Nørre Snede  *1789c Bost, Nørre Snede datter af Jens Nielsen *1755c og Ingeborg Pedersdatter *1755c.
søn Mads Nielsen161819 Bost Nørre Snede  *1819.02.07 Bost, Nørre Snede
søn Jens Nielsen121822 Bost Nørre Snede  *1822.05.23 Nørre Snede.
dat. Inger Marie Nielsdatter91825 Bost Nørre Snede  *1825.05.04 Nørre Snede.
søn Christen Nielsen61828c Bost Nørre Snede  *1828.06.20 Nørre Snede.
dat. Else Marie Nielsen31831 Brejl Ejstrup.   *1831.07.17 Brejl, Ejstrup.
aftægt mands far eMads Nielsen741760c  1834+  "Enkemand Aftægtsmand", alder fra FT 1801 i Boest i Nørre Snede. Gift med Else Thomasdatter *1762c.


Ejstrup Brejl 1A
1850.08.27 Skøde Mads Nielsen *1819.02.07 Bost Nørre Snede †1901.03.18 Frisbæk, Nørre Snede.
Gift 1850.09.28 i Ejstrup med Kirsten Thomasdatter *1826.06.14 Fruergaard Ejstrup †1910.05.16 Frisbæk datter af gårdmand Thomas Pedersen *1790c (tidspunkt fra lægdsrullen nr 36) Fruergaard †1853.06.09 Fruergaard og (gift 1815.10.14 Ejstrup) Karen Mortensdatter *1785c Hygild Ejstrup †1856.01.30 Fruergaard
(- datter af Morten Pedersen *1751c †1808.12 (skifte) Hygild og Marie Pederdatter *1741c †1794c Hygild.
-)
.
Drev Brejl 1A.
Set barn:
Niels Madsen *1856c Brejl.

Ejstrup Brejl 1A ender her ↑

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl) begynder her ↓
Brejl blev opdelt i tre dele omkring 1797. I FT 1801 bor der folk på to steder: på den originale lod 1A og i en eenlænget bygning paa 2A, mens 3A ikke er beboet endnu.
Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1797c Peder Nielsen *1764c Uhre, Brande †1804.06.24 (skifte #18) Brejl søn af Niels Christensen †1763-73 Uhre, Brande og Ane Henningsdatter *1728c Blæsbjerg, Brande †1801.12.02 Uhre.
Gift 1797c med Johanne Nielsdatter *1770c Brejl datter af formand på Brejl 1 Niels Pedersen.
Peder Nielsen nævnes i lægdsrullen 1789 af Uhre i Brande.
Deres børn konfirmeres i Brande og er vel kommet til faderens bror Christen Nielsen Nørgaard i Uhre. Peder Nielsen dør jo i 1804 og moderen formodes død 1808-14, hvor kirkebogen er brændt. Hun nævnes 1808 i skifter efter bror Knud Nielsens kone Anne Marie Andersdatter.
Vrads Herreds Skifteprotokol 1804 (se Erik Brejl #18):

18 Peder Nielsen, der døde 24.6.1804 i Brejl. 28.8.1804, fol.21B.
Enke: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup.
Børn:
Anne 6,
Anne Marie 3.
FM: farbror Christen Nielsen i Uhre i Brande sogn.

Børn:
Anne Pedersdatter *1799.12.18 Brejl (dato i konfirmation). Konfirmeret 1816 i Brande †1852.03.11 Nørregaard Uhre Brande sogn.
Hun tjente næsten hele hendes liv ved Niels Christian Christensen i Nørgaard i Uhre i Brande, som var søn af Christen Nielsen og således hendes fætter.
Margrethe Pedersdatter *1800c Brejl †1804- (ikke i skifte efter faderen 1804).
Anne Marie Pedersdatter *1802.02.21 Brejl, konf. 1818 i Brande †1886.09.14 Uhre Brande.
Gift 1837.08.26 i Brande med Hans Nielsen *1808.09.18 Uhre †1897.07.08 Uhre søn af Niels Hansen og Ane Kirstine Jensdatter.
Anne Marie Pedersdatter blev opdraget ved hendes plejefar og farbror Christen Nielsen i Nørgaard i Uhre i Brande sogn og blev gift i Brande og levede i matrikel 15A Uhre Søndergaard i Brande.
Folketælling 1801 Brejl Peder Nielsen   Matr: 1A   103
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Nielsen351764c Uhre Brande 1804 Brejl Ejstrup Døde 24.6.1804 i Brejl, skifte.
kone 1Johanne Nielsdatter311770c Brejl Ejstrup 1808+   
dat. Anne Pedersdatter21799c Brejl Ejstrup  Konfirmeret 1816 i Brande.
dat. Margrethe Pedersdatter11800c Brejl Ejstrup 1804- Brejl Ejstrup Ikke i skiftet 1804 efter faderen.


Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1804c Ib Jensen *1776.04.08 Sønder Karstoft, Skarrild †1839.08.18 Torp, Underup sogn, Skanderborg Amt søn af Jens Jensen Pindvig *1745c og Anne Nielsdatter *1744c.

Gift 1. 1804c med enke efter formand Johanne Nielsdatter *1770c Brejl †1808-14.
Skilt 1806.07.03 i Brejl, Ib Jensen da på Karstoft i Skarrild sogn.

Gift 2. 1811.05.01 Underup med Anne Sørensdatter *1787.06.17 Underup †1853.04.23 Torp, Underup datter af Søren Jensen (Vestergaard) *1740c Underup og Maren Christensdatter *1743c Underup †1811.07.24 Torp.

Ingen børn set med Johanne Nielsdatter.
To børn 1812-13 med Anne Sørensdatter i Silstrup i Skarrild.
Senere i Torp i Underup sogn.

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1806 Johanne Nielsdatter *1770c Brejl †1808-14 enken.
Hun bliver skilt fra Ib Jensen i 1806.
Hun ses 1808 i skiftet efter hendes bror Knud Nielsens kone Anne Marie Andersdatter i Brejl matrikel 1A.
Hun formodes død mellem 1808 og 1814.

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1816 Peder Pedersen *1746c Store Thorlund, Ejstrup †1832.04.26 (skifte) Brejl søn af Peder Pedersen *1709c †1787-1801 Store Thorlund og Anne Pedersatter *1716c †1787-1801 Store Thorlund.
Gift 1776c med Else Sørensdatter *1756c †1833.11.01 (skifte) Brejl.
1816 fra skøde.
FT 1787 i Store Thorlund i Ejstrup.
I FT 1801 ses parret i Grættrup i Nørre Snede.

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1830 Knud Pedersen *1797.02.20 Grættrup, Nørre Snede †1874.10.14 Brejl søn af formand Peder Pedersen.
Gift 1826.11.05 i Jelling med Mette Sørensdatter *1798.02.18 Kragsig, Brande †1868.07.08 Brejl datter af Søren Iversen *1746c Lundfod, Brande †1825.06.05 Kragsig og Kirsten Christensdatter *1768c Kragsig †1835.04.17 Kragsig.
Børn:
Søren Knudsen *1827.09.06 Ny Brejl, overtager gården, se nedenfor.
Peder Christian Knudsen *1829.11.16 Ny Brejl.
Else Kirstine Knudsen *1832.04.25 Ny Brejl.
Else Knudsen *1834.05.27 Ny Brejl.
Lars Knudsen *1836.05.10 Ny Brejl †1890+ Tørring.
Gift 1866.09.01 i Aale med Ane Terkilsen *1842.10.12 Hansted, Skanderborg Amt datter af Terkild Nielsen i Aale Mark.
Niels Ravn Knudsen *1839.01.31 Ny Brejl.
Folketælling 1834 Brejl Knud Pedersen   Matr: 2A   2, en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Knud Pedersen371797 Grættrup Nørre Snede 1874 Brejl Ejstrup *1797.02.20 Grættrup, Nørre Snede †1874.10.14 Brejl.
kone 1Mette Sørensdatter361798 Kragsig Brande 1868 Brejl Ejstrup *1798.02.18 Kragsig, Brande †1868.07.08 Brejl.
søn Søren Knudsen71827 Brejl Ny Ejstrup 1888 Brejl Ejstrup *1827.09.06 Ny Brejl †1888.11.26 Brejl. Overtager fædrene gård. Gift med Christine Nissen *1830.08.13 Store Thorlund, Ejstup †1903.08.02 Brejl.
søn Peder Christian Knudsen51729 Brejl Ejstrup  *1829.11.16 Brejl.
dat. Else Kirstine Knudsen21832 Brejl Ejstrup  *1832.04.25 Brejl.
Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl) ender her ↑ .

Ejstrup Brejl 2B begynder her ↓
Brejl 2B er udstykket af Knud Pedersen fra Brejl 2A. Udstykningen var allerede approberet i 1818, som det ses i matrikelkortet, men blev først sat i effekt meget senere til Søren Knudsen søn af Knud Pedersen på 2A.

Ejstrup Brejl 2B
1859 Søren Knudsen *1827.09.06 Ny Brejl †1888.11.26 Brejl.
Gift 1858.07.17 i Ejstrup med Christine Nissen *1830.09.13 Store Thorlund, Ejstrup †1903.08.02 Brejl datter af Nis Jensen Fisker *1799.04.08 Bjerregaard, Ejstrup †1869.05.26 Tykskov, Ejstrup og Kirsten Pedersdatter *1802c Gludsted, Ejstrup †1882.04.24 Tykskov.
Børn:
Mette Kirstine Knudsen *1859.08.03 Ny Brejl.
Kirstine Marie Knudsen *1864.05.14 Ny Brejl.
Knud Peter Knudsen *1866.12.01 Ny Brejl, overtager gården, se nedenfor.
Nielsine Knudsen *1868.03.29 Ny Brejl.
Maria Knudsen *1870.09.06 Ny Brejl.

Ejstrup Brejl 2B
1892 Knud Peter Knudsen (Knud Brejl) *1866.12.01 Ny Brejl †1948.08.04 Hedensted søn af formand.
Gift 1892.11.09 Gludsted Kirke med Birthe Marie Pedersen *1868.03.25 Gludsted, Ejstrup †1942.04.01 Hedensted datter af Hans Pedersen *1830.08.02 Vonge, Øster Nykirke †1906.05.17 Sønder Gludsted, Ejstrup og Ingeborg Mikkelsen *1837.03.31 Højgaard, Give †1900.03.13 Sønder Gludsted (datter af Mikkel Poulsen).
Dette par var det første par viet i den nye Gludsted kirke i 1892.
Se Erik Brejls biografi.
Der var 65 tønder land til ejendommen inklusive eng og megen hede.
Et nyt stuehus blev bygget 1903.
Parret flytter 1908 til Store Nørlund også i Ejstrup sogn og i 1919 til Silkeborg som trælasthandler. I 1935 flyttede parret til Hedensted, hvor sønnen Hans Knudsen boede.
Sønnerne - undtagen Hans Knudsen - dropper 1925 Knudsen og tager Brejl som efternavn.
Børn:
Søren Christian Knudsen (Brejl) *1893.10.28 Ny Brejl.
Hans Peder Ingvard Knudsen *1899.01.08 Ny Brejl.
Installationsfirma H. P. Knudsen i Hedensted.
Johannes Knudsen (Brejl) *1902.12.04 Ny Brejl.
Bosat i Slagelse.
Lektor Sankey Adolf Brejl (navneændring 1925 fra Knudsen) *1906.08.19 Ny Brejl †1972.10.06 Maribo
Gift 1942.03.31 Elisaskirken i Kbh med Ebba Fibiger-Jensen *1906.06.15 Kronborg †1993.04.10 Solgaarden, Bedsted Lø datter af Karl Adolf Jensen Fyrmester *1871.10.29 Silkeborg †1948.03.10 Raklev ved Kalundborg og Julie Marie Fibiger *1879.05.14 Aarup Gamle Skole, Snedsted †1969.06.30 Gentofte (begravet Raklev).
Se Erik Brejls biografi Sankey Adolf Brejl, lektor.
Se Erik Brejls biografi Ebba Fibiger-Jensen.
Lærereksamen 1926 fra Silkeborg Seminarium.
1940 cand. mag. ved Københavns Univeristet i naturhistorie og geografi.
1943 Adjunkt ved Maribo Gymnasium.
1954 Lektor ved Maribo Gymnasium.
1969 pensioneret.

Ejstrup Brejl 2B
1908 Ny Ejer.
Ejstrup Brejl 2B ender her ↑ .

Ejstrup Brejl 3A begynder her ↓ .
Brejl matrikel 3A kaldes mindst et sted i kirkebogen "Ny Brejl", nemlig da Anders Christensens barn Christen døbes i 1827.
Der er en eenlænget bygning på matriklen i 1818 i Matrikelkortet, men det er ikke helt klart, hvem der boede der.

Ejstrup Brejl 3A
1816 Niels Hansen *1785c †1840+.
Gift med Kirsten Marie Gydesdatter *1776c †1840+.
Bønder og Jordbrugere af Nye Brejl.
Flytter før 1834 til Mellem Harrild i Ejstrup.
Ses FT 1840 i Harrild.
Børn:
Jens Korsgaard Nielsen *1816.04.20 Ny Brejl, tvilling.
Niels Nielsen *1816.04.21 Ny Brejl, tvilling.

Ejstrup Brejl 3A
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021.
1818- Niels Sørensen Kidmose *1763c Kidmose?, Ejstrup ?†1842.01.14 (fattiglem) ?Nørre Snede (78 år giver *1764c, som passer med FT 1801).

Gift 1. 1793c med Anne Sørensdatter *1765c †1835.05.21 Store Thorlund, Ejstrup.

Gift 2. 1836.01.16 i Ejstrup med Karen Pedersdatter *1804.03.09 Øvig, Skarrild konfirmeret 1822 i Ejstrup af Nortvig, Nørre Snede (Pleieforældre Peder Hansen og Karen Christensdatter) †1840.05.09 Store Thorlund, Ejstrup datter af Peder Jensen Glejbjerg *1756c †1812 (skifte) Tvillinghus Nørre Snede og Anne Marie Brunsdatter *1767.06.07 Mosgaard, Assing †1842.11.05 Store Thorlund Ejstrup.

FT 1801 i Over Isen i Ikast sogn. Niels Sørensen husmand med jord 38 aar gift 1. gang. Tømmermand.
Børn:
Marie Kirstine Nielsdatter *1795c (ikke fundet født i Ikast).
Inger Nielsdatter *1797.12.10 Over Isen, Ikast, overtager gården i Brejl i Ejstrup.

Ejstrup Brejl 3A
1819 Anders Christensen *1779c Hygild, Ejstrup †1837.03.04 Hedegaard, Ejstrup søn af Christen Andersen †1781c Hygild og Marie Pedersdatter *1741c †1794c Hygild.
Gift 1819.10.29 i Ejstrup med Inger Nielsdatter *1797.12.10 Over Isen, Ikast †1881.11.11 Hedegaard, Ejstrup datter af formand Niels Sørensen.
Anders Christensen ses i lægdsrullen i 1789 som søn af Christen Andersen i Hygild i Ejstrup.
Han ses i lægdsrullen 1819 i Brejl i Ejstrup, hvilket er Ny Brejl som det ses i kirkebogen. Han bliver gift meget sent, da har er 40 år gammel.
Han bor i Ny Brejl 1819 indtil 1832c, da han flytter til Hedegaard i Ejstrup, hvor han ses i FT 1834 som husfolk i et hus.
Konen Inger Nielsdatters far Niels Sørensen Kidmose
Børn:
Christen *1820.11.29 Brejl †1822.09.17 Brejl knap to år gammel.
Christiane Andersdatter *1823.02.26 Brejl.
Ikke fundet død 1823-34, ikke i FT 1834. Muligvis tjener hun et sted i 1834, hvor hun er 11 år gammel.
Niels Andersen *1825.03.27 Brejl.
Christen Andersen *1827.08.07 Ny Brejl.
Maren Andersdatter *1829.09.26 Brejl
Morten Peder Andersen *1836.05.22 Hedegaard, Ejstrup.

Ejstrup Brejl 3A
1832.04.17 Auktionsskøde Lars Christensen.
Først tinglyst den 15 februar 1860 for at sikre adkomsten, der var mangelfuld førhen. Lars Christensen ser ud til at have handlet med gården.

Ejstrup Brejl 3A
1833c Poul Henriksen *1788c Hygild, Ejstrup †1866 Ejstrup søn af Henrik Poulsen *1753c †1834.07.10 Hygild og (gift 1788c) Maren Thomasdatter *1754c †1806.05.05 (skifte Brejl #50) Hygild.
Gift 1824.10.17 i Ejstrup med Ane Kirstine Madsdatter *1793c Ejstrup By †1846.06.13 Brejl datter af Mads Sørensen *1754c †1832.03.17 Ejstrup og Anne Nielsdatter *1763c †1819.11.08 Ejstrup By.
Hartkorn 0 6 0 ½.
Poul Henriksen og Ane Kirstine var først i Hygild i hans fødegaard, derefter i husmandsstedet i Brejl fra 1834- til 1846.
Børn:
Henrik Poulsen *1826.05.12 Hygild, Ejstrup.
Hjemme i Brejl i FT 1845.
Mads Poulsen *1829.05.21 Hygild, Ejstrup.
Plejebarn:
Ane Marie Nørresnede *1835c Nørre Snede.
Folketælling 1834 Brejl Poul Henriksen   Matr: 3A   1, et Bolested
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bols-mand mand 1Poul Henriksen461788c Hygild Ejstrup 1866 Ejstrup  
kone 1Ane Kirstine Madsdatter411793c Ejstrup By Ejstrup 1846 Brejl Ejstrup  
søn Henrik Poulsen81826 Hygild Ejstrup 1868 Nørre Snede *1826.05.12 Hygild, Ejstrup †1868.12.09 Nørre Snede.
søn Mads Poulsen51829 Hygild Ejstrup   *1829.05.21 Hygild, Ejstrup.

Ejstrup Brejl 3A
1846.11.04 Henrik Poulsen *1826.05.12 Hygild, Ejstrup †1868.12.09 Nørre Snede søn af formand.
Gift med Kirsten Marie Madsdatter *1823.09.15 Nørre Vejen, Rind †1897.07.15 Nørre Snede datter af skomager Mads Christensen *1789c og Ane Marie Richardsdatter *1794c.
Parret flytter til et husmandssted i Kejlstrup i Nørre Snede, næsten nabo til Brejl i Ejstrup. Deres børn er født i Nørre Snede.
Kirsten Marie Madsdatter gifter sig 2. med Laust Jørgensen *1833c Vinding sogn, Aarhus Amt. De ses i Kejlstrup FT 1880.

Ejstrup Brejl 3A
1850.02.16 Lars Sørensen*1822.09.20 Ejstrup †1903.03.27 Brejl Ejstrup søn af Søren Christensen *1790c Ejstrup og (gift 1817.10.11 Ejstrup) Kirsten Marie Eriksdatter *1798c Ejstrup By.
Gift 1849.12.29 i Ejstrup med Pederikke Pedersdatter *1820.10.08 Toftlund Ikast sogn †1896.04.02 Brejl datter af Peder Andersen *1781.07.22 Ikast †1830.06.08 Drantum Ikast og (gift 1808.10.01 Ikast) Kirsten Pedersdatter *1782c Ikast †1849.09.25 Ejstrup.
I FT 1860 er Poul Henriksen ovenfor stadig på aftægt på denne gård.
Børn:
Kirten Marie Larsen *1850c Brejl, Ejstrup.
Ane Kirstine Larsen *1859c Brejl, Ejstrup.
Ejstrup Brejl 3A ender her ↑ .


Ejstrup Gammel Brejl begynder her ↓
1819- Peder Torbensen den Ældre *1775c ?Lille Tykskov, Ejstrup †1821+ søn af Torben Nielsen *1737c †1797.10.26 Nørre Gludsted, Ejstrup og 3. kone Karen Pedersdatter *1749c †1815.11.12 Gludsted.
Gift med Mette Kirstine Lauridsdatter †1813.11c Sønder Gludsted, Ejstrup.
Peder Torbensen den Ældre nævnes 1820 i Gammel Brejl, hvor han vel kun har boet en kort tid, for samme år flytter han til Lille Thorlund. Gammel Brejl må være den gamle gård på matrikel 1A i Brejl i Ejstrup. At den kaldes Gammel Brejl må være fordi navnet Ny Brejl om matrikel 2A blev almindelig brugt.. Ses i FT 1787 i Gludsted ved forældrene.
Nævnes af Gammel Brejl i skifte efter broderen Peder Torbensen den Yngre i 1820.
Han er i 1820 flyttet til Lille Thorlund.

447 Peder Torbensen den yngre i Sønder Gludsted. 21.3.1820, fol.619B, 641B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Christensen i Ny Brejl. B: Christen 8. FM: farbror Peder Torbensen den ældre i Gammel Brejl, nu i Lille Thorlund. Første ægteskab med [Anne Marie Sørensdatter, skifte 13.12.1808 lbnr.107]. B: Kirsten.

Ejstrup Gammel Brejl ender her ↑ .

Ejstrup By
Introduktion
Østergaard i Ejstrup By mest ud fra Hastrup skøder og pantebreve.
Den har i markbogen 1683 nr 10 og har da fire fæstere Jens Rasmussen, Peder Christensen, Peder Christensen og Anders Jensen.
I Ny Matrikel 1688 har den hartkornet 5 4 2 2.
I 1696 er fæsterne Jens Rasmussen og Peder Christensen, som allerede ses 1683, men der kun to fæstere, der altså hver har en halvgård.
1706 Peder Christensen og Peder Ibsgaard 5 4 2 2.
1713 Peder Christensen og Peder Vovlund 5 4 2 2.
1723 Peder Pedersen og Peder Vovlund 5 4 2 2.
1742 Anders Pedersen og Peder Vovlund 5 4 2 2.
1754 Anders Pedersen og Peder Vovlund 5 4 2 2.
1757 Søren Andersen (og Peder Vovlund).
1759 Søren Andersen og Peder Andersen.
1764 Jens Andersen 2 6 1 1 og Peder Andersen 2 6 1 1 delt i to separate halvgårde.
1788 Peder Jensen og Anders Pedersen.
Ejstrup By matrikel 7 Østergaard 2 6 1 1 begynder her ↓

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1683- Jens Rasmussen *1660c- †1696+.
Jens Rasmussen ses i Markbogen 1683 og i auktionen over Hastrup i 1696.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1706- Peder Ibsgaard *1680c- ?Ibsgaard, Nørre Snede †1706+.
Ses i jordebogen 1706 over Hastrup.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1713- Peder Christensen Vovlund *1682cc Vovlund, Rind †1757+ søn af Christen Pedersen (Vovlund) *1652- ?Søhale, Nørre Snede †1708-22 Vovlund og ?Inger Christensdatter.
Gift med hans kone.
Ses som fæster i Ejstrup By gård nr 10:

Ses 1713 i pant på Hastrup.
1723 skøde på Hastrup.
1742 Hastrup jordebog.
1754 Hastrup skøde.

Tjente 1701 i Harrild, Ejstrup eller Brande sogn, nabo til Vovlund (se faderen Christen Pedersen Vovlund).
Han ses i Vrads herreds tingbog i marts 1734, da han er vidne i en sag hvor Peder Jakobsen i Store Tollund i Ejstrup bortfører værdisager fra hans egen gård.
Antaget barn:
Peder Pedersen Vovlund *1720cc †1773+.
Gift 1. med hans første kone.
Trolovet 2. 1773.12.30 i Thyregod med Gertrud Sørensdatter *1714 Lønaa, Thyregod datter af Søren Madsen (Hestlund) *1669c †1746 Lønaa og kone *1679cc †1715+.
Skrives 1773 af Ejstrup By.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1759- Peder Andersen Østergaard *1727c †1801.10.25 (skifte) Østergaard, Ejstrup By.
Gift 1. 1760- med Anne? †1770c.
Gift 2. 1771c med Anne Madsdatter *1738c †1801-13 Østergaard?, Ejstrup By (bror Christen Madsen i Heedegaard i Ejstrup).
Skifte efter Peder Andersen 1801 (Brejl #155):

155 Peder Andersen, der døde 25.10.1801 i Ejstrup. 31.10.1801, fol.320B, 326B.
Enke: Anne Madsdatter. LV: bror Christen Madsen i Hedegaard. Børn:

Anne Pedersdatter 28,
Kirsten Pedersdatter 25 gift med Christen Andersen i Ejstrup,
Mads Pedersen 19.

Af første ægteskab Børn:

Anders Pedersen 40 sst {Ejstrup By},
Birthe Pedersdatter gift med Christen Christensen Mose paa Store Thorlund Mark,
Johanne Pedersdatter 34.


Østergaard i Ejstrup By hele gården hartkorn 5 4 2 2, 1764 delt i to halvgårrde.
I FT 1801 opføres de separat fra sønnen Anders Pedersen, dvs de har haft et eget aftægtshus eller en længe.
Barn med 1. kone Anne?:
Anders Pedersen *1761c Ejstrup By
Overtager gården, se nedenfor.
Birte Pedersdatter *1764c Ejstrup By †1805+.
Gift 1790c med kildegraver Christen Christensen Mose †1802 (skifte) Mosehus, Store Thorlund Mark.
Paa Store Thorlund Mark.
Børn:
Peder Christensen *1791c Store Thorlund
Christen Christensen *1794c Store Thorlund
Karen Christensdatter *1797c Store Thorlund
Kirsten Christensdatter *1802c Store Thorlund
Johanne Pedersdatter *1767c Ejstrup By
FT 1787 hjemme.
Børn med 2. kone Anne Madsdatter:
Anne Pedersdatter *1773c Ejstrup By
FT 1787 hjemme.
FT 1801 muligvis tjenestepige i Store Thorlund ved Anders Jensen.
Kirsten Pedersdatter *1777c Ejstrup By †1860.03.06 Heedegaard.
Gift 1799c i Ejstrup? med Christen Andersen *1774c Ejstrup †1860.04.09 Heedegaard søn af Anne Eriksdatter *1732c †1801+ og en Anders †1774-1787 Ejstrup?.
Boelsmand i Heedegaard i Ejstrup.
Anne Eriksdatter ses FT 1787 i Ejstrup By tilhuse i Ejstrup By ved Jens Andersen. I FT 1801 ved sønnen husmand med jord Christen Andersen i Ejstrup By.
Kendte børn:
Peder Christensen *1805c Ejstrup.
Gift med Ane Thomasdatter *1803c Ejstrup.
Overtager faderens boel i Hedegaard i Ejstrup.
Christen Christensen *1811.05.29 Hedegaard, Ejstrup †1881.01.04 Trasborg, Grættrup, Nørre Snede.
Gift 1. 1843.06.03 i Ejstrup med Sidsel Marie Christensdatter *1813.08.29 (dåbsdato ved konfirmation) Ejstrup By †1849.04.18 (barselsseng) Trasborg, Nørre Snede., se nedenfor.
Gift 2. 1849.09.30 i Ejstrup med Johanne Marie Christensdatter *1823.09.11 Brejl, Ejstrup konf. 1837 i Brande, †1904.10.02 Trasborg, Nørre Snede datter af Christen Nielsen *1791c (lægdsrullen 1792 nr. 62, ¾ år) Rønslunde, Ejstrup †1869.06.11 Heedegaard, Ejstrup og (gift 1822.09.29 Brande) Karen Pedersdatter *1794.08.31 Blæsbjerg, Brande †1867.04.25 Heedegaard.
I flere folketællinger og i begravelsen angives Johanne Marie Christensdatter at være født i Brande sogn. Misforståelsen har sin årsag i, at familien Christen Nielsen flytter fra Brejl i Ejstrup til Brande sogn 4. april 1824, da Johanne Marie er ½ år gammel.
Niels Christian Christensen *1814.10.16 Heedegaard, Ejstrup.
Anders Christensen *1817.07.06 Hedegaard, Ejstrup.
Mads Pedersen *1782c Ejstrup By søn af Peder Andersen .
Gift 1815.10.14 med Maren Kirstine Christensdatter *1791c Store Thorlund Ejstrup datter af Christen Corneliusen *1749c og Anne Katrine Jensdatter *1760c.
Bosat i Store Thorlund i Ejstrup.
Barn 1818.
Børn:
Peder Madsen *1816.07.09 Store Thorlund Ejstrup.
Christen Madsen *1818.08.09 Store Thorlund Ejstrup ikke set begravet i Ejstrup 1818-23, hvor næste søn Christen Madsen fødes.
Anne Madsdatter *1820.10.01 Store Thorlund Ejstrup.
Christen Madsen *1823.02.27 Store Thorlund Ejstrup.
Gift 1851.06.14 i Ejstrup med Birthe Marie Pedersdatter *1827.02.22 Heedegaard Mark Ejstrup datter af Peder Jonasen *1796c Over Harrild Ejstrup †1862.09.08 Hedegaard og 2. kone Marie Christensdatter *1801.08.30 Pedersborg Brandlund Brande †1882.02.23 Hedegaard.
Folketælling 1801 Ejstrup By (Østergaard) Peder Andersen Østergaard   Matr: 7   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
aftægt mand 2Peder Andersen691727c Ejstrup By Ejstrup †1801+ Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
aftægt kone 1Anne Madsdatter661738c  †1801+ Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.


Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1786c Anders Pedersen (Østergaard) *1761c †1848.10.19 Østergaard, Ejstrup By.
Gift med Sidsel Marie Olesdatter *1752c †1835.12.09 Østergaard, Ejstrup By.
Børn:
Mette Kirstine Andersdatter *1795c Ejstrup By.
Gift 1. 1812- i Ejstrup med Christen Nielsen *1781.06.30 Sepstrup, Them †1818.09.09 Ejstrup By.
Gift 2. 1819.12.11 i Ejstrup med Søren Jørgensen *1790.05.07 Vinding sogn, Skanderborg Amt †1864.12.15 Østergaard, Ejstrup By.
Overtager gården, se udførligt nedenfor.
Folketælling 1787 Ejstrup By (Østergaard) Anders Pedersen   Matr: 7  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Anders Pedersen261761c Ejstrup By Ejstrup 1848 Ejstrup By Ejstrup †1848.10.19 Østergaard, Ejstrup By.
kone 1Sidsel Marie Olesdatter351752c  1835 Ejstrup By Ejstrup  †1835.12.09 Østergaard, Ejstrup By.
aftægt mands far 2Peder Andersen601727c Ejstrup By Ejstrup †1801+ Ejstrup  
aftægt mands mor 1Anne Madsdatter491738c  †1801+ Ejstrup  
mands søs Kirsten Pedersdatter91778c Ejstrup By Ejstrup   
mands bror Mads Pedersen 51782c Ejstrup By Ejstrup   

Folketælling 1801 Ejstrup By (Østergaard) Anders Pedersen   Matr: 7   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
G&G mand 1Anders Pedersen411761c Ejstrup By Ejstrup 1848 Ejstrup By Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
kone 1Sidsel Marie Olesdatter511752c  1835 Ejstrup By Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
dat. Mette Kirstine Andersdatter61795c Ejstrup By Ejstrup 1876 Ejstrup By Ejstrup  †1876.02.21 Østergaard, Ejstrup By.
tj-dreng Peder Christensen101790c    
kones søs 0Inger Olesdatter451755c    


Herfra udforsket af Holger Ejby Villadsen 2021.
Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1812c Christen Nielsen *1781.06.30 Sepstrup, Them sogn, Skanderborg Amt †1818.09.29 Ejstrup By søn af gaardbeboer i Smedegaard i Tulstrup i Ikast Niels Jakobsen (Niels Isen) *1746c †1823.11.16 (ved søn Søren Nielsen) Holdgaard, Ikast og (gift 1774.03.21 Ikast) Maren Sørensdatter *1747c †1830.06.09 Holdgaard, Ikast.
Gift 1812- i Ejstrup? med Mette Kirstine Andersdatter *1795c Ejstrup By †1876.02.21 Østergaard, Ejstrup By 97 år datter af formand.
Sepstrup i Them sogn ses ved Christen Nielsens optagelse i lægdsrullen for Ikast sogn 1790, hvor Christen (Xsten) er nr. 36 og 7 år gammel. Hans far skrives som Niels Jacobsen Sepstrup.
Christen Nielsens bror Jacob Nielsen er også født i Sepstrup Jacob Nielsen *1778.12.27 Sepstrup.
Børn:
Sidsel Marie Christensdatter *1813.08.29 (dåbsdato ven konfirmation) Ejstrup By †1849.04.18 (barselsseng) Trasborg, Nørre Snede.
Gift 1843.06.03 i Ejstrup med Christen Christensen *1811.05.29 (fødselsdato i lægdsrullen) Heedegaard, Ejstrup †1881.01.04 Trasborg, Grættrup, Nørre Snede søn af Christen Andersen *1774c Ejstrup †1860.04.09 Heedegaard og Kirsten Pedersdatter *1777c Østergaard, Ejstrup By †1860.03.06 Heedegaard.
Christen Christensen var halvfætter til Sidsel Marie Christensdatter over hans mor og hendes far - som var halvbror til hans mor.
Christen Christensen var husmand i Trasborg i Grættrup i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
Christen Christensens mor Kirsten Pedersdatter er født i Ejstrup (angivet FT 1845-60 og i begravelsen); hun er datter af Peder Andersen og Anne Madsdatter i Østergaard i Ejstrup By.
Christen Christensen gift 2. 1849.09.30 i Ejstrup med Johanne Marie Christensdatter se under hans mors far ovenfor Christen Andersen.
Børn Sidsel Marie Christensdatter og Christen Christensen:
01 Christen Christensen *1844.05.01 Trasborg, Grættrup mark, Nørre Snede sogn †1873.02.24 (dræbt i Ejstrup Kro) Ejstrup kro, Ejstrup 29 år gammel.
Silkeborg Avis den 7 marts 1873:

Den sørgelige Begivenhed i Eistrup, som vi forleden omtalte efter "Hors. Av.", er nu bleven yderligere opklaret ved en Meddelelse til samme Blad, gaaende ud paa, at der ikke foreligger noget Mord, som Følge af Slagsmaal, men et uforsætligt Drab under et Gilde i Eistrup Kro. Vedkommende, som forulykkede, og hvis navn er Christen Christensen Trosborg, fik nemlig af den Anden Ungkarl, Anders Christoffersen, hvem man havde drillet med at hælde ham Punsch ned ad Nakken, et saadant Buf, at han styrtede bag over, hvorved han forslog Hovedet saaledes, at han døde 24 Timer efter. Den uforsætlige Drabsmand hensidder nu i Varetægsfængsel.

02 Søren Christian *1849.04.14 Trasborg, Grættrup mark, Nørre Snede †1851.05.05 Trasborg to år gammel.
Maren Christensdatter *1816.01.12 Ejstrup By.
Overtager senere gården Østergaard, se nedenfor under Søren Christensen.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1819 Søren Jørgensen *1790.05.07 Vinding sogn, Skanderborg amt †1864.12.15 Østergaard, Ejstrup By søn af Jørgen Sørensen *1754c Nørre Snede ?(†1817.12.09 Nørre Snede)? og Anne Cathrine Andersdatter *1753c †1850.08.13 Nørre Snede, 97 år.
Gift 1819.12.11 i Ejstrup med Mette Kirstine Andersdatter *1795c Ejstrup By enke efter formand, se ovenfor.
Folketælling 1834 Ejstrup By (Østergaard) Søren Jørgensen   Matr: 7   10
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Søren Jørgensen441790c Nørre Snede 1864 Ejstrup By Ejstrup Viet nr.8126
†1864.12.15 Østergaard.
kone 2Mette Kirstine Andersdatter401795c Ejstrup By Ejstrup 1876 Ejstrup By Ejstrup Viet nr.8126
Bedre alder fra FT 1801.
dat. Maren Christensdatter181816 Ejstrup By Ejstrup 1903 Ejstrup By Ejstrup  *1816.01.12 Ejstrup By †1903.02.13 Ejstrup.
aftægt kones far 1Anders Pedersen741761c Ejstrup By Ejstrup 1848 Ejstrup By Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
aftægt kones mor 1Sidsel Marie Olesdatter831752c  1835 Ejstrup By Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
fattig- lem lem 0Maren Jensdatter581776c    


Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1842.12.13 Søren Christensen *1813.06.20 Tornvig, Arnborg †1886.01.18 Ejstrup By søn af Christen Christensen Tornvig *1787.05.10 Nederkirkegaard, Assing †1869.02.03 Tornvig, Arnborg og (gift 1812.06.14 Brande) Ane Marie Sørensdatter *1789.09.20 Dørslund, Brande †1876.03.29 Tornvig.
Gift 1843.06.03 i Ejstrup med Maren Christendatter *1816.01.12 Ejstrup By †1903.02.13 Ejstrup steddatter af formand.
Børn:
01 Mette Kirstine Sørensen *1844.08.24 Østergaard, Ejstrup By †1922.02.17 Rønslunde, Ejstrup.
Gift 1868.11.27 i Ejstrup med Thomas Laursen *1839.02.10 Siggaard, Store Thorlund mark, Ejstrup †1901.09.30 Store Thorlund søn af gårdmand i Siggaard Laurs Thomasen *1799.08.16 dato i lægdsrullen Nørre Gludsted, Ejstrup †1887.04.19 Siggaard (søn af Thomas Pedersen) og (gift 1827.10.30 Ejstrup) Birthe Marie Christensdatter *1807.03.23 (dato ved konfirmation) Krejbjerg, Ejstrup †1885.12.04 Siggaard.
Thomas Laursen var husmand matrikel 4A Store Thorlund i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
02 Søren Christian Sørensen *1846.11.21 Østergaard, Ejstrup By †1892.06.02 Ejstrup By.
Gift 1. 1872.05.17 i Ejstrup med Christine Pedersen *1844.11.27 Hedegaard, Ejstrup †1873.01.16 Ejstrup Mark datter af husmand i Hedegaard Peder Christensen *1805.01.11 (dato ved konfirmation, også lægdsrullen) Ejstrup †1872.07.18 Hedegaard (søn af Christen Andersen og Kirsten Pedersdatter) og (gift 1838.03.31 Ejstrup) Anne Thomasdatter *1803.03.18 (dato ved konfirmation) Nørre Gludsted, Ejstrup †1862.06.05 Hedegaard (datter af Thomas Pedersen).
Gift 2. 1873.12.05 i Ejstrup med Kirsten Sørensen *1841.07.15 Frisbæk, Nørre Snede †1918.09.01 Ejstrup mark datter af gårdmand i Frisbæk Søren Andersen *1798.11.25 (dato ved konfirmation, dato i lægdsrullen) Store Thorlund, Ejstrup †1866.03.24 Frisbæk (søn af Anders Jensen og Kirsten Sørensdatter) og (gift 1830.05.08 Ejstrup, noteret Nørre Snede kirkebog) Anne Marie Pedersdatter *1808.04.01 (dato ved konfirmation) Bjørnskov, Nørre Snede †1857.04.03 Frisbæk
Søren Christian Sørensen var husmand på Ejstrup Bys mark i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
03 Christen Sørensen *1849.02.27 Østergaard, Ejstrup By, overtager gården Østergaard, se nedenfor.
04 Anne Marie Sørensen *1851.03.27 Østergaard, Ejstrup By.
Gift 1872.05.24 i Ejstrup med Søren Madsen *1849.08.24 Bjørnskov, Nørre Snede søn af gårdmand i Bjørnskov Mads Christensen *1798.03.11 (dato i lægdsrullen nr. 122) Kærsgaard, Nørre Snede †1888.05.06 Bjørnskov og (gift 2. 1836.03.30 Nørre Snede) Anne Marie Nielsdatter *1808.07.17 Kirkeby, Sønder Omme konfirmeret i Lille Thorlund i Ejstrup 1824 †1897.01.31 Bredlund, Vrads (datter af Niels Jørgensen *1775.06.05 Kirkeby, Sønder Omme †1834.12.01 Krathus, Bjørnskov og - gift 1799.10.20 Sønder Omme - Johanne Hansdatter - Hans-Christiansdatter - *1772.05.29 Filskov, Sønder Omme †1834.12.06 Krathus, Bjørnskov).
Familien udvandret til Amerika ankomst New York 3 maj 1886. Da er Søren Madsen 37 og Anne Marie Sørensen 35. Ikke fundet i USA.
Niels Jørgensen og Johanne Hans-Christiansdatter ses:

FT1801: i Kirkeby i Sønder Omme sogn.
1824: i Lille Thorlund i Ejstrup sogn.
1834: Krathus, Bjørnskov Mark i Nørre Snede sogn.

Mads Christensen var gift 1. 1822.12.28 i Nørre Snede med Mette Rasmusdatter *1791.11.20 Klovborg †1834.12.29 Bjørnskov datter af husmand Rasmus Christensen *1762.07.24 Gribstrup, Klovborg †1852.02.20 Gribstrup og (gift 1790.10.20 i Aale) Anne Kirstine Jensdatter *1758c †1814.07.16 Klovborg.
05 Sidsel Marie Sørensen *1855.08.28 Østergaard, Ejstrup By †1884.12.18 Kejlstrup, Nørre Snede.
Gift 1879.03.27 i Ejstrup med Niels Christensen *1852.12.30 Hadrup, Hundslund sogn, Aarhus Amt †1895.06.27 (begravet i Nørre Snede kirkebog) Vestergade 8, Horsens søn af tømrer i Hadrup Jens Peter Christensen *1819.02.21 Ris Mark, Ovsted sogn, Skanderborg Amt †1889.05.12 Elbæk, Gangsted sogn, Skanderborg Amt og (gift 1849.12.05 Gangsted) Karen Nielsdatter *1821.07.13 Randlev sogn, Aarhus Amt †1901.05.12 Elbæk, Gangsted.
Niels Christensen var købmand i Kejlstrup i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
Niels Christensen 2. gift 1885.10.29 Tingstedet i Brædstrup med Mette Rasmussen *1853.11.06 Gludsted, Ejstrup †1894.07.13 Kejlstrup, Nørre Snede datter af boelsmand i Gludsted Rasmus Madsen *1824.12.23 Bjørnskov, Nørre Snede †1897.04.03 Nørre Gludsted, Ejstrup og (gift 1849.10.13 Ejstrup) Karen Larsdatter *1825.04.12 Hvillum, Ejstrup †1894.03.25 Nørre Gludsted.
06 Christine Sørensen *1858.12.30 Østergaard, Ejstrup By †1874.03.23 Østergaard 16 år gammel.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1877.03.08 Christen Sørensen *1849.02.27 Østergaard, Ejstrup By †1900.03.31 Ejstrup.
Gift 1876.07.21 i Ejstrup med Mette Cathrine Eskesen *1852.08.22 Groest, Ejstrup †1937.04.04 Ejstrupholm, Ejstrup datter af gårdmand i Groest Eske Thomsen *1826.11.18 Groest †1889.06.09 Grost og (gift 1851.10.11 Nørre Snede) Johanne Marie Christensdatter *1823.03.25 Nørhoved, Nørre Snede †1885.12.06 Groest.
Christen Sørensen drev matrikel 7 Østergaard i Ejstrup By i tredive år fra 1877 til 1907.
Børnene skulle efter gammel hævd hedde Christensen efter faderens fornavn, dog var dette ændret ved lov. Men Christen Sørensen holder fast ved gammel hævd og giver børnene både Christensen og Sørensen til efternavne. Sønnen Eske Christian, der overtager gården i 1907, beholder deraf Christensen men lader Sørensen væk og tilføjer Østergaard.
Børn:
01 Søren Christensen Sørensen *1876.11.21 Østergaard, Ejstrup By †1964.01.24 Ejstrupholm, Ejstrup.
Gift 1900.03.31 i Ejstrup med Hansine Marie Olesen *1881.01.26 Ejstrup †1966.04.15 De gamles Hjem i Ejstrupholm, Ejstrup datter af ugift Oline Christiansen *1862.07.09 Kejlstrup, Nørre Snede †1966.04.15 De gamles Hjem i Ejstrupholm husholderske ved udlagt fader separeret Jens Olesen i Ejstrup sogn.
Gårdmand i Ejstrup By.
02 Eske Christian Christensen Sørensen (Navneændring til: Eske Christian Christensen Østergaard) *1878.05.06 Østergaard, Ejstrup By.
Overtager gården Østergaard, se nedenfor.
03 Peter Andreas Kirstejn Christensen Sørensen *1880.07.23 Østergaard, Ejstrup By.
Ikke ellers set.
04 Martin Christensen Sørensen *1882.12.25 Østergaard, Ejstrup By †1962.08.10 Vogterhus 24, Ejstrup.
Gift 1909.04.13 i Linnerup, Skanderborg Amt med Ane Else Terkelsen *1885.04.18 Hjortsvang Vestermark, Linnerup datter af husmand i Hjortsvang Christen Terkildsen *1843.10.26 Plovstrup Mark, Tørring sogn †1926.10.20 Sandvad, Hammer sogn, Skanderborg Amt og (gift 1873.01.10 Hammer) Ellen Marie Madsen *1848.12.03 Møllerup, Hammer †1938.05.04 Ejstrup Bys Mark.
Martin Christensen Sørensen var:
Husmand i Aalbæk i Thyregod sogn i Vejle Amt
Husmand på Ejstrup Mark i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt
05 Jonas Marinus Christensen Sørensen *1884.05.20 Østergaard, Ejstrup By †1940+
Ses FT 1940 som landmand i Gassum-Spentrup sogn i Randers Amt.
06 Cecilia Marie Petrea Christensen Sørensen *1886.05.05 Østergaard, Ejstrup By †1956.11.12 Slet, Tranbjerg sogn, Aarhus Amt.
Gift 1911.02.23 i Ejstrup med Søren Peder Laurits Sørensen *1884.12.04 Lindved, Sindbjerg sogn, Vejle Amt †1932.01.08 Hørning By, Hørning sogn, Randers Amt søn af husmand og murer i Lindved Jens Christian Sørensen *1848.02.01 Løsning Mark, Løsning sogn, Vejle Amt †1932.05.27 Skt. Maria hospital, Blegbanken 3, Sankt Nicolai sogn, Vejle og (gift 1878.04.11 Sindbjerg) Ane Kirstine Mortensen *1859.10.10 Sindbjerglunds Mark, Sindbjerg †1923.12.29 Lindved By, Sindbjerg.
Søren Peder Laurits Sørensen var smedemester i Hørning i Randers Amt.
07 Magdalene Christensen Sørensen *1888.07.06 Østergaard, Ejstrup By †1940+.
Gift 1909.05.26 i Nørre Snede med Ole Martin Olesen *1879.02.22 Hygild, Ejstrup søn af husmand i Hygild Mads Peter Olesen *1854.04.14 Ejstrup †1937.12.18 Nørhoved, Nørre Snede og (gift 1876.04.11 Ejstrup) Bodil Maria Nielsen *1857.06.04 Fuglsang, Thyregod †1936.03.25 Nørhoved, Nørre Snede
Magdalene Christensen Sørensen er FT 1940 Enke i Fiskergade 48/50 Aarhus Domsogn.
08 Mette Christine Christensen Sørensen (Navneændring til: Mette Kristine Østergaard) *1892.03.17 Østergaard, Ejstrup By †1940+.
I FT 1940 er hun husbestyrerinde i Søren Møllers Gade 20, Sankt Mortens sogn, Randers.
09 Ane Nina Marie Christensen Sørensen *1894.10.13 Østergaard, Ejstrup By.
Gift 1924.09.12 i Bording med Albert Bernhard Pedersen *1900.05.23 Herning Mark, Herning søn af arbejdsmand på Herning Mark Peder Knudsen Pedersen *1871.05.28 Tulstrup, Ikast †1937.03.13 Drechselsvej 5, Silkeborg og (gift 1892.11.25 Ikast) Christiane Rasmussen *1873.02.26 Ravnholt, Bording †1957.09.04 De gamles Hjem i Silkeborg.
Albert Bernhard Pedersen er i FT 1940 Jordarbejder i Balle sogn, Viborg Amt.
10 Tine Albine Christensen Sørensen (Navn ændret til: Thinna Albine Østergaard) *1897.05.14 Østergaard, Ejstrup By.
Ikke videre set.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1907.08.21 Eske Christian Christensen Østergaard *1878.05.06 Østergaard, Ejstrup By †1960.01.06 Ejstrupholm, Ejstrup søn af formand.
Gift 1916.11.04 i Ejstrup med Marie Pedersen *1893.02.03 Blakskær, Sevel sogn, Ringkøbing Amt †1973.07.31 Ejstrup datter af boelsmand i Blakskær Frands Pedersen *1837.12.10 Malle, Sennels sogn, Thisted Amt og (gift 1876.06.02 Sevel) Ane Marie Nielsen *1853.10.02 Navtrup, Sevel †1898.12.09 Blakskær.
Eske Christian Christensen Østergaard drev gaarden fra 1907 til 1944 i alt 37 år - Østergaard i Ejstrup By i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Børn:
01 Kristen Martin Sørensen (Østergaard) *1917.06.01 Østergaard, Ejstrup By, overtager gården, se nedenfor.
02 Anna Frandsine Sørensen *1918.06.28 Østergaard, Ejstrup By †2003.03.09 Brabrand, Aarhus.
Gift 1944.10.22 i Ejstrup med Gudmund Hans Keller *1911.01.17 Helgolandsgade 9, Århus, Sankt Pauls sogn, Aarhus Amt †1990.08.12 Brabrand?.
03 Metha Kathrine Sørensen *1920.03.04 Østergaard, Ejstrup By.
Gift 1946.11.03 i Ejstrup med Vagn Pedersen *1924.09.09 Grønnegade 71 Vor Frue sogn, Aarhus søn af gartner Hans Peter Pedersen *1878.06.27 Hvolbæk, Fruering sogn, Skanderborg Amt og (gift 1906.08.28 Silkeborg) Dagmar Johansen *1886.07.06 Thorning.
04 Signe Marie Sørensen *1924.08.16 Østergaard, Ejstrup By †2002.04.13 Klovborg.
Gift 1958.09.20 i Ejstrup med Theodor Andreas Frederiksen *1926.11.14 i Hestholm Mark, Tyrsting sogn, Skanderborg Amt †1993.12.09 Klovborg søn af boelsmand af Hestholm Mark Niels Frederik Anton Frederiksen *1897.03.15 Hestholm Mark †1980.11.10 Klovborg og (gift 1925.11.22 Klovborg) Ane Marie Petrea Eriksen *1900.10.25 Sønder Gludsted, Ejstrup †1990.04.07 Klovborg.
05 Lilly Irene Sørensen *1931.07.31 Østergaard, Ejstrup By.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1944.11.29 Kristen Martin Sørensen Østergaard *1917.06.01 Østergaard, Ejstrup By †1993.02.25 Ejstrup søn af formand.
Gift 1955.05.19 i Klovborg, Skanderborg Amt med Ingrid Pedersen *1935.03.02 Mattrup Ladegaards Mark, Klovborg †1982.08.25 Ejstrup datter af husmand Mattrup Ladegaards Mark Søren Pedersen *1906.06.01 Boest, Nørre Snede †2000.05.21 Ejstrup og (gift 1934.08.26 Klovborg) Petra Nielsine Kristensen *1910.12.06 Gribstrup Mark, Klovborg †2005.01.14 Ejstrup.
Kristen Martin Sørensen (Østergaard) drev Østergaard fra 1944 til i hvert fald 1969.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard 2 6 1 1 ender her ↑ .

Ejstrup By Nørholm begynder her ↓
Nørholm i Ejstrup By ses FT 1834 med Lave Jensen Bonde.

Ejstrup By Nørholm
1832c Lave Jensen Bonde *1805.05.30 Ødis sogn Vejle Amt konfirmeret 1821.04.08 Ødis †1887.12.07 Krejbjerg Ejstrup søn af Jens Bertelsen.
Gift 1826.02.04 i Ødis med Maren Jacobsdatter *1804.10.23 Fasterholt-Bjerre Arnborg sogn †1879.04.11 Ejstrup datter af Jakob Christensen Bjerre *1767.02.22 Fasterholt †1840.11.03 Ejstrup By og (gift 1800c Ejstrup) Johanne Christensdatter *1777c Mellem Harrild Ejstrup †1854.03.31 Ejstrup By.
1826 - 50 i Nørholm i Ejstrup By, gårdmand og sogneforstander.
FT 1855 - 60 Heedegaard et hus.
FT 1880 Ejstrup By husejer og sognefoged, har indsiddere.
Lave Bonde †1887 Krejbjerg Ejstrup sogn.
Børn:
Dorthea Kirstine Lavesen Bonde *1826.04.05 Ødis sogn Haderslev Amt datter af Landboelsmanden Lave Jensen Bonde af Ødis By †1908.03.12 Flø Brande sogn.
Gift 1851.10.23 i Ejstrup med Christen Nielsen *1821.12.06 Heedegaard Ejstrup †1881.05.06 Flø søn af Niels Christensen Koutrup i Heedegaard i Ejstrup sogn.
Rønslunde i Ejstrup sogn.
Gårdmand i Flø i Brande sogn.
Jens Bertelsen Lavesen Bonde *1828.12.09 Ødis By †1897.03.27 Fruergaard Ejstrup.
Gift 1857c med Marie Margrethe Thomasdatter *1820.04.06 Fruergaard datter af Thomas Pedersen *1790.12c Fruergaard †1853.06.09 og Karen Mortensdatter *1786.01c Hygild Ejstrup †1856.01.30 Fruergaard.
Overtager konens fødegård i Fruerlund i Ejstrup sogn.
Jakob Lavesen Bonde *1831.02.17 Ødis By.
Ane Johanne Lavesen Bonde *1833.08.17 Nørholm Ejstrup By †1903.10.13 Store Thorlund Ejstrup.
Gift 1861.10.19 i Ejstrup med enke2 Søren Pedersen *1825.09.19 Store Thorlund Ejstrup †1899.10.05 Store Thorlund søn af Peder Christiansen *1778.08.02 Enkelund Thyregod †1856.01.01 Store Thorlund og 2. kone (gift ) Karen Sørensdatter *1801.02c Sønder Hvillum Ejstrup †1866.05.18 Store Thorlund.
Driver Store Thorlund matrikel 2B et husmandssted.
Christen Lavesen Bonde *1836.01.30 Ejstrup By †1924.01.20 Hallundbæk Ejstrup sogn.
Gift 1856.02.26 i Nørre Snede med Karen Pallesen *1835.12.13 Hallundbæk †1924.01.22 Hallundbæk datter af Palle Jensen og 1. kone Mette Larsdatter.
Christen Lavesen får den 21 maj 1860 skøde fra svigerfaderen Palle Jensen på udstykket matrikel 10C Hallundbæk læst 20 februar 1861.
Johanne Lavesen Bonde 1838.11.27 Ejstrup By.
Bertel Lavesen Bonde *1841.02.21 Ejstrup By.
Gift 1875.10.19 i Ejstrup med Ane Nielsen 1854.10.19 Krejbjerg Ejstrup datter af Niels Larsen *1817.05.02 Krejbjerg †1892.05.07 Krejbjerg (ved søn Lars Ejler Nielsen) og Maren Eilersdatter *1821.10.10 Stabildahl Naur sogn Hjerm Herred Ringkøbing Amt †1879.09.27 Krejbjerg (- datter af gårdmand Eiler Jespersen *1786c og Karen Bendtsdatter *1802c -).
Bertel og Ane blev gift den dag hun blev 21.
FT 1860-80 i en gård i Krejbjerg i Ejstrup sogn.
Kirsten Marie Lavesen Bonde *1846.03.28 Ejstrup By.

Ejstrup By Nørholm ender her ↑ .

Ejstrup Bys Mark husmandssted
Sammenstillet af Holger Ejby Villadsen 2023.
1866 Lars Christian Pedersen *1834.02.13 Harrild, Ejstrup †1898.12.03 Ejstrup Bys Mark søn af husmand i Mellem Harrild Peder Christian Larsen *1805.06.25 Gludsted Ejstrup sogn †1838.10.23 (druknede sig i Harrild Aa under Sygdomstilfælde) Harrild og (gift 1826.10.07 Ejstrup) Ane Marie Jensdatter *1806.03.09 Uhre Brande †1891.05.21 Nørre Gludsted Ejstrup.
Gift 1864.10.31 i Ejstrup med Nielsine Nielsen *1841.07.31 Heedegaard Ejstrup †1929.01.13 Ejstrup By datter af Niels Christensen Koutrup *1789.06.01 Koutrup Hammer †1872.02.29 Heedegaard Ejstrup og (gift 1820.07.16 Ejstrup ) Johanne Marie Olesdatter.
Lars Christian Pedersen og Nielsine Nielsen havde et husmandssted på Ejstrup Bys Mark.
Fire børn ud af tolv døde i barnealderen.
I FT 1880 kaldes Lars Christian Husfader og jordbruger.
Børn:
01 Niels Peter Pedersen *1864.08.02 Heedegaard †1911.10.22 Skovsbøl Vester sogn.
Gift 1. 1887.07.26 i Vester sogn med enke Marie Mogensine Poulsen *1849.10.10 Vonge Øster Nykirke †1930.07.14 Dæmningen 24,1 Vor Frelsers sogn Vejle datter af husmand og væver i Vonge Povel Mogensen *1818.03.25 Snoghøj Erritsø sogn Vejle Amt †1878.05.29 Hindskov Thyregod sogn og (gift 1845.08.15 Øster Nykirke, Hvejsel kirkebog) Kirsten Christensdatter *1814.11 Vonge konfirmation †1889.01.26 Skovsbøl.
(- datter af Christen Jensen Riis og Ane Cathrine Sørensdatter.
-).
Ägteskabet ophævet ved kgl. bevilling af 1904.08.18.
Gift 2. 1904.10.28 i Ejstrup med Madsine Bertine Johanne Madsen *1875.08.18 Hampen Nørre Snede sogn †1966.04.04 Frederiksberggade Give datter af husmand i Hampen (senere i Harrild i Ejstrup) Johannes Madsen *1838.09.17 Boest Mark Nørre Snede †1926.06.12 Farre Give sogn (gift 1861.04.09 Nørre Snede) Dorthe Bertelsen *1829.12.20 Kvolsbækhus Møborg sogn Ringkøbing Amt †1909.03.01 Groest Ejstrup.
Niels Peter Pedersen var gårdmand i Skovsbøl i Vester sogn i Vejle Amt.
1. kone Marie Mogensine Poulsen gift 1. 1874.10.23 i Vester sogn med enkemand i Skovsbøl Peder Jensen *1831.12.16 Laage Mark Sindbjerg sogn Vejle Amt †1886.03.18 Skovsbøl søn af gårdmand Laage Mark Jens Christensen *1790.12 Ørum Sindbjerg sogn †1858.12.24 Laage Mark og (gift 1817.10.11 Sindbjerg) Johanne Jensdatter *1796.10 Sindbjerg †1845.11.24 Laage Mark.
Peder Jensen var gift 1. 1866.11.30 i Sindbjerg med Maren Pedersen *1844.01.27 Ørum Sindbjerg †1873.10.31 Skovsbøl datter af husmand og hjulmand i Ørum Peder Rasmussen *1816.05.03 Vejle sogn †1883.03.09 Sindbjerg sogn (alder forkert) og (gift 1840.10.10 Hover sogn Vejle Amt) Mette Marie Sørensdatter *1816.02.20 Rugballegaards Mark Hover sogn †1876.10.11 Vester Ørum Sindbjerg.
Peder Rasmussen gift 2. 1877.08.04 i Sindbjerg med Karen Marie Nielsen *1838.08.04 Ørum Sindbjerg †1881.12.03 Ørum Sindbjerg datter af i Ørum Maren Nielsdatter og udlagt Peder Andersen af Raarup (1838 i Kbh i Kongens Tjeneste).
Karen Marie Nielsen er i FT 1845 plejebarn ved Peder Jørgensen og kone Ane Mette Jacobsdatter i Ørum i Sindbjerg.
02 Ane Maria Pedersen *1866.08.10 Ejstrup Bys Mark †1909.07.21 Egsgaard Mark Ringive sogn.
Gift 1889.11.15 i Ringive med Anders Pedersen *1865.04.19 Farre Give sogn †1949.12.23 Rask mølle Hvirring sogn Skanderborg Amt søn af husmand i Farre (senere Oksenbjerge, Øster Nykirke) Jens Christian Pedersen *1829.06.04 Gadbjerg sogn †1893.12.18 Filskov Mark Sønder Omme og (gift 1858.10.08 Give) Ane Kirstine Andersen *1840.01.21 Farre †1931.02.21 Ringive By.
Anders Pedersen var husmand og skrædder i Egsgaard i Ringive sogn i Vejle Amt.
03 Peder Christian Pedersen *1868.01.24 Ejstrup Bys Mark †1931.01.15 Ejstrupholm Ejstrup sogn.
Gift 1893.11.15 i Thyregod med Caroline Jensen *1869.06.09 Aalbæk Thyregod sogn †1939.06.04 Ejstrupholm datter af gårdmand i Aalbæk Villads Jensen *1828.08.04 Sønder Gludsted Ejstrup †1907.03.27 Aalbæk og (gift 1856.11.13 Thyregod) Lene Pedersdatter *1828.07.02 Løvdal Thyregod †1873.12.20 Aalbæk.
Peder Christian Pedersen var:
Husmand i Hallundbæk i Ejstrup sogn.
Arbejdsmand i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
04 Johanne Maria Pedersen *1869.12.19 Ejstrup Bys Mark †1937.11.14 Ejstrupholm Ejstrup.
Gift 1890.11.20 i Ejstrup med Mathias Peter Nielsen *1861.08.19 Tykskov Ejstrup †1915.11.23 Tykskov søn af husmand i Tykskov Niels Peder Frederiksen *1831.11.12 Lille Tykskov †1913.02.12 Tykskov og (gift 1852.12.05 i Ejstrup) Inger Christensdatter *1829.01.12 Heedegaard Ejstrup †1914.04.01 Tykskov.
Mathias Peter Nielsen var husmand i Tykskov i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
05 Ane Maria Sørine*1872.01.19 Ejstrup Bys Mark †1876.03.10 fire år gammel.
06 Karen Maria Pedersen *1874.02.22 Ejstrup Bys Mark †1961.06.18 Ejstrupholm Ejstrup.
Gift 1898.03.10 i Ejstrup med Svend Anker Svendsen *1873.10.30 Heedegaard Ejstrup †1957.01.23 De gamles Hjem i Ejstrupholm Ejstrup søn af husmand i Heedegaard Søren Peter Svendsen *1831.12.25 Kærshoved, Vrads sogn †1900.06.21 Heedegaard og (gift 2. 1873.02.06 Ejstrup) Anne Madsen *1852.05.03 Rønslunde Ejstrup †1915.03.01 Lejre By Allerslev sogn Københavns Amt.
Svend Anker Svendsen var tømmerhandler i Ejstrupholm i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Se Søren Peter Svendsens 1. ægteskab med Anne Marie Nielsen.
07 Jens Christian *1875.11.20 Ejstrup Bys Mark †1886.12.14 elleve år gammel.
08 Anton Severin *1878.02.08 Ejstrup Bys Mark †1890.07.02 tolv år gammel.
09 Johanne Henriette Pedersen *1880.01.09 Ejstrup Bys Mark †1926.03.06 Thyregod sogn Vejle Amt.
Gift 1905.07.27 i Vester sogn med Peder Pedersen Kristiansen *1878.02.05 Raarup Østermark Raarup sogn Vejle Amt †1940+ søn af husmand Raarup Østermark Peter Christiansen *1835.04.17 Sønderby Glud sogn Vejle Amt †1916.03.12 Skævlund Mark Raarup sogn
(- søn af tjenestekarl Christian Pedersen *1813c og gårdmand Rasmus Sørensen Jkjers (*1777c) og Maren Jørgensdatters (*1777c) datter i Sønderbye Glud sogn Anne Kirstine Rasmusdatter *1815c. Anne Kirstine og Christian gift 1836-40.
-)
og (gift 1860.03.30 Raarup) Kirsten Marie Thomasdatter *1835.12.30 Raarup †1929.04.15 Raarup
Peder Pedersen Kristiansen var:
1916 Møller i Randbøl
1925 Bagermester i Thyregod
1930 Købmand i Nykøbing Mors
1940 Købmand i Lødderup i Morsø i Thisted Amt

Peder Pedersen Kristiansen gift 2. 1931.03.19 Nykøbing Mors giftefoged med Jenny Kristine Jensen *1896.03.16 Mellem-Jølby Solbjerg sogn Morsø Thisted Amt †1940+ datter af husmand i Mellem-Jølby Anders Jensen *1847.09.20 Jørsby sogn Thisted amt †1929.02.21 Mellem-Jølby og (gift 1887.02.11 Ejerslev sogn Thisted Amt) Mariane Jensdatter *1856.11.09 Faarup Lødderup sogn †1949.06.05 Solbjerg By, Solbjerg sogn.
10 Christen Martin Pedersen *1883.06.19 Ejstrup Bys Mark †1938.07.25 Ejstrup.
Gift 1909.11.19 i Ejstrup med Lovise Sørine Ane Martine Pedersen *1884.04.05 Heedegaard Ejstrup datter af husmand og trikotagevæver i Heedegaard Peder Pedersen *1837.03.25 Honum Mark Hvirring sogn Skanderborg Amt †1915.11.29 Heedegaard og (gift 1866.05.04 Aale) Ane Marie Berthelsen *1844.09.20 Heedegaard †1926.11.12 Ejstrup Bys Mark
Christen Martin Pedersen var husmand i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt. Han begraves som arbejdsmand af Boest i Nørre Snede sogn, men bliver begravet i Ejstrup.
Lovise Sørine Ane Martine Pedersen logerer FT 1906 i Kidmose i Ejstrup ved gårdmand Hans Peter Andersen.
11 Ingvard Pedersen *1886.03.08 Ejstrup Bys Mark †1960.12.18 Læborg sogn Ribe Amt.
Gift 1917.11.25 i Gammelsogn Randers Amt med Nielsine Knudsen *1880.06.04 Homaahede Homaa sogn Randers Amt †1961.07.27 (Læborg kirkebog) Bjolderup sogn Aabenraa Amt datter af gårdmand i Homaahede Lars Knudsen *1838.12.20 Skrallehavegaard Stubberup sogn Odense Amt †1914.03.06 Nytorv 1 Grenaa sogn Randers Amt og (gift 1876.12.01 Stubberup) Birthe Marie Andersen *1843.05.18 Nordskov Stubberup †1880.11.29 Homaahede.
Ingvard Pedersen var tømrermester i Læborg sogn Ribe Amt.
12 Jens Tolstrup *1887.08.20 Ejstrup †1898.02.28 Ejstrup Bys Mark ti år gammel.

Ejstrup By nr. 4 Hastrup
1742- Peder Sørensen Banch*1720c- †1754-61 Ejstrup By.
Gift med hans kone.
Ide Sophie Geddes jordebog paa Hastrup 1742:

Nr. 6 med htk. 0-6-1-2 var fæstet af Peder Sørensen Banch.

Ide Sophie Gedde pantsætning 1752:

Peder Sørensen Banch og Peder Enevoldsen, htk. 3-2-1-0,

Anders Nielsen Wong køb af Hastrup 1761:

Nr. 4 Peder Sørensen Banch på nr. 4 død, og hans enke var fæster sammen med Peder Enevoldsen.


Ejstrup By nr. 4 Hastrup
1761- Peder Sørensen Banchs enke *1720c- †1761+.
Anders Nielsen Wong køb af Hastrup 1761:

Nr. 4 Peder Sørensen Banch på nr. 4 død, og hans enke var fæster sammen med Peder Enevoldsen.


Ejstrup By halv nr 4 Hastrup
1764- Søren Andersen *1740c- †1761+.
Gift med Anne Madsdatter *1727c †1787-1801.
Anders Nielsen Wongs jordebog 1764:

Søren Andersen i stedet for enken. Halv nr 4 hartkorn 1 5 0 1.

Andreas Baggers Hoveriregnskab 1771:

Nr. 4 På den anden halvdel af nr 4 boede Søren Andersen.

Anne Madsdatter gift 2. 1761-87 med Peder Andersen *1737c.
Børn:
Mads Sørensen *1753c Ejstrup By overtager et fæste se nedenfor.

Ejstrup By nr 3 Hastrup
1780- Mads Sørensen *1753c Ejstrup By †1832.03.17 Ejstrup By.
Gift med Anne Nielsdatter *1763c †1819.11.08 Ejstrup By.
Hastrup Jordebog 1780:

Nr. 3 havde Hendrik Poulsen og Mads Sørensen afløst Poul Thomsen og Peder Bundgaard.

Børn:
Anne Madsdatter *1783c Ejstrup By †1844.10.04 Rønslunde Ejstrup.
Gift 1810c i Ejstrup med Mads Nielsen *1780c Rønslunde †1852.01.17 Ejstrup By søn af Niels Madsen i Rønslunde.
Birthe Marie Madsdatter *1788c Ejstrup By.
Anne Kirstine Madsdatter *1795c Ejstrup By.
Niels Madsen *1798c Ejstrup By.


Fruergaard
Fruergaard i Store Nørlund ejerlav Ejstrup sogn Vrads Herred Skanderborg Amt. Fruergaard 1818 Ejstrup sogn.
Ved opmålingen og matrikuleringen 1818 er Fruergaard en enestegård med fire ret store længer og hvad der ser ud til at være en have ved stuehuset. Desuden er der en stor toft mod øst.
Arealet er 15.624.800 kvadrat alen eller 616 hektar, hvoraf praktisk alt er hede. Det skønnes at der blev drevet omkring 15 hektar rundt om gården i 6 marker.
Fruergaard
1 Introduktion
Fruergaard ligger nord for Hallundbæk og øst for Bjerregaard, det regnes under Store Nørlund ejerlav. Det bestod først af to halvgårde men fra omkring 1780 ses kun en fæster i Fruergaard.
2 Fæstere
1658cc Anders Mousten og Hans Hansen 1 gaard (nævnes i Markbogen 1683).
1683 øde
3 Ejere
1719 Rask hovedgaard i Hedensted sogn..

4 Familier med børn

Ejstrup Fruergaard begynder her ↓

Ejstrup Fruergaard
1718- Jens Andersen.
Rask gods fæsteprotokol (Brejl):

108 Jørgen Christensen fæster den ½ gård i Fruergaard i Ejstrup sogn, som Jens Andersen har afstaaet. 18.5.1719, fol.30.


Ejstrup Fruergaard
1719 Jørgen Christensen.
Rask gods fæsteprotokol (Brejl):

108 Jørgen Christensen fæster den ½ gård i Fruergaard i Ejstrup sogn, som Jens Andersen har afstaaet. 18.5.1719, fol.30.


Ejstrup Fruergaard
1777c Peder Thomsen *1741.12.26 Lind, Rind sogn †1800.01 (skifte Vrads #119) Fruergaard søn af Thomas Knudsen *1699c †1773.04.02 Rind, Lind og Ane Andersdatter *1707c- †1758+.
Gift 1. 1777c med Maren Margrethe Lauridsdatter *1751c †1788c Fruergaard datter af Kirsten Christensdatter *1713c †1787-1801 Fruergaard?.
Gift 2. 1789c med Johanne Christensdatter *1763c †1834.02.19 Fruergaard, datter af Karen Madsdatter *1723c †1800.02 Bjørnskov, Nørre Snede (ved søn Erik Christensen) og Christen Eriksen *1726c †1787-1800 Bjørnskov.
Børn med 1. kone Maren Margrethe Lauridsdatter:
Kirsten Pedersdatter *1778c Fruergaard
Laus Pedersen *1779c Fruergaard †1815+
Børn med 2. kone Johanne Christensdatter:
Thomas Pedersen *1790.12c Fruergaard †1853.06.09 Fruergaard overtager gården se nedenfor.
Ane Marie Pedersdatter *1793c Fruergaard †1838.06.16 Ejstrup By.
Gift 1820.11.25 med gårdmand Ole Nielsen i Ejstrup By *1795c †1860+ søn af Niels Jensen *1743c og Else Olesdatter *1757c †1840-45.
(- datter af Ole Mikkelssen *1715c.
-)
.
Ole Nielsen gift 2. 1838.11.11 i Ejstrup med Ane Pedersdatter *1815.12.26 Brandlund Brande sogn datter af afdøde Peder Hansen Møller *1747c Skærlund? Brande †1827 Ejstrup By og efterlevende (1838) enke Ane Kirstine Larsdatter *1767c Brande †1856 Ejstrup By.
Christen Pedersen *1796c Fruergaard †1834- (ikke nævnt i skifte 1834 efter moderen Johanne Christensdatter).
Niels Pedersen Fruergaard *1797c Fruergaard †1876.06.08 Raadvad Harte sogn Vejle Amt.
Gift 1838c med Ane Marie Stephansdatter *1810c Skanderup i Ribe Amt †1880+.
Niels Pedersen Fruergaard er husmand med jord i Østerholm Raadvad mark i Harte sogn i Vejle Amt.
Ane Marie Stephansdatter gift 2. 1878.02.07 i Harte med enkenmand af Raadvad Jens Peter Dørfler *1820c Seest sogn Ribe Amt.
Børn:
Jens Peder Nielsen *1840c Raadvad Harte sogn Vejle Amt.
Cathrine Nielsen *1842c Raadvad Harte sogn.
Jensine Stephine Nielsen *1845.12.18 Raadvad Mark Harte sogn †1929.12.22 (Nielson) Perth Amboy, Middlesex County, New Jersey USA.
Gift 1872.10.04 i Brooklyn, New York, New York med Jochum (Jakob) Christiansen *1749.09 Danmark.
Census 1915 Middlesex County, North Brunswick – Perth Amboy:

Jacob Christiansen *sept. 1849 Denmark – i USA i 44 år
Stephina Christiansen *Dec. 1845 Denmark – i USA i 43 år

Hun er udvandret 1872 til Amerika, han vel 1871.
Ane Marie Nielsen *1849c Raadvad Harte sogn.
Peder Pedersen *1799c Fruergaard †1834- (ikke nævnt i skifte 1834 efter moderen Johanne Christensdatter).
Folketælling 1787 Fruergaard Peder Thomsen   64
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Thomsen481741 Lind Rind 1800 Fruergaard Ejstrup *1741.12.26 Lind, Rind †1800.01 (skifte Vrads #119) Fruergaard
kone 1 1Maren Margrethe Lauridsdatter361751c  1788c Fruergaard Ejstrup *1751c †1788c Fruergaard
søn Laurs Pedersen81779c Fruergaard Ejstrup   
dat. Kirsten Pedersdatter91778c Fruergaard Ejstrup   
kones mor 1eKirsten Christensdatter741713c    
tj-pige Kirsten Jensdatter221765c    
almisse 1eMaren Thomasdatter641723c    


Ejstrup Fruergaard 2 2 3 0
1801 Jens Christensen *1765c †1850.11.01 Fruergaard.
Gift 1800 i Ejstrup med enken Johanne Christensdatter se ovenfor.
Jens Christensen havde skøde på Fruergaard. Hvornår han fik skøde er ikke set. Han skøder gården videre til stedsønnen Thomas Pedersen i 1815 mod aftægtskontrakt af den 9 oktober 1815.
Jens Christensen er en holden mand, der har lånt Søren Pedersen i Hallundbæk 100 rigsdaler mod pant i gården. Dette ses i skiftet efter Søren Pedersen.
Folketælling 1801 Fruergaard Jens Christensen   Matr: Nørlund 1A   82
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 2 1Jens Christensen361765c  1850 Fruergaard Ejstrup  *1765c †1850.11.01 Fruergaard.
kone 2Johanne Christensdatter381763c  1834 Fruergaard Ejstrup *1763c †1834.02.19 Fruergaard
dat. 1 Kirsten Pedersdatter221779c Fruergaard Ejstrup  Datter af Peder Thomsen og 1. kone Maren Margrethe Lauridsdatter.
søn 1 Thomas Pedersen101790 Fruergaard Ejstrup 1853 Fruergaard Ejstrup *1790.12c Fruergaard †1853.06.09 (62 år 7 mdr) Fruergaard. Børn af Peder Thomsen og 2. kone Johanne Christensdatter herfra.
dat. 1 Anne Marie Pedersdatter81793c Fruergaard Ejstrup 1838 Ejstrup By Ejstrup *1793c Fruergaard †1838.06.16 Ejstrup By.
søn 1 Christen Pedersen5*1796c Fruergaard Ejstrup 1834-  *1796c Fruergaard †1834-
søn 1 Niels Pedersen Fruergaard41797c Fruergaard Ejstrup 1850+ Harte? *1797c Fruergaard †1850+ Harte?
søn 1 Peder Pedersen21799c Fruergaard Ejstrup 1834-  *1799c Fruergaard †1834-.


Ejstrup Fruergaard 1A Store Nørlund ejerlav
Hovedsagelig udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2023.
1815.10.09 skøde Thomas Pedersen *1790.12c Fruergaard †1853.06.09 (62 år 7 mdr) Fruergaard stedsøn af formand.
Gift 1815.10.14 med Karen Mortensdatter *1786.01c Hygild Ejstrup †1856.01.30 Fruergaard datter af Morten Pedersen *1751c †1808.12 (skifte) Hygild og Marie Pedersdatter *1741c †1794c Hygild.
Ved opmålingen og matrikuleringen 1818 er Fruergaard en enestegård med fire ret store længer se billedet.
Af de 616 hektar er kun skønnet 15 hektar drevet.
Børn:
01 Maren Thomasdatter *1816.10.27 Fruergaard †1902.03.06 Nørhoved, Nørre Snede sogn.
Gift 1850.09.28 i Ejstrup med Niels Andersen *1823.06.26 Skave Borbjerg sogn Ringkøbing Amt †1913.05.07 Ejstrupholm, Ejstrup søn af husmand og snedker Anders Nielsen (Døes) *1797.07.01 Naur sogn, Ringkøbing Amt †1881.09.23 Store Thorlund, Ejstrup og (gift 1821.11.18 Nørre Felding) Kirsten Jensdatter *1802.10.18 Nørre Felding †1863.05.20 ?(Vor Frelsers sogn) Horsens.
Niels Andersen var:
1860: Husmand i ”Hvidbjerg” i Store Thorlund i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
1880: Kludesamler i Hampen i Nørre Snede sogn .
1890: Under fattigforsørgelse Nørhoved i Nørre Snede sogn.
02 Johanne Thomasdatter *1818.08.15 Fruergaard †1906.11.21 Øster Harrild Ejstrup.
Gift 1836.11.05 i Ejstrup med Christen Jakobsen *1811.04.30 ved konfirmation og lægdsrulle Mellem-Harrild, Ejstrup †1873.06.04 Harrild Ejstrup søn af Jakob Christensen Bjerre *1767.02.22 Fasterholt †1840.11.03 Ejstrup og (gift 1800c Ejstrup) Johanne Christensdatter *1777c Mellem-Harrild, Ejstrup †1854.03.31 Ejstrup.
1838-41 i Bjørnskov i Nørre Snede sogn.
1844+ Christen Jakobsen husmand i Øster (Over) Harrild i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Børn:
02A Jacob Christensen *1838.10.13 Bjørnskov Mark, Nørre Snede †1930.04.17 De gamles Hjem i Horsens, Klosterkirke sogn.
Gift 1865.02.25 i Tønning Skanderborg Amt med Mette Kirstine Jensen *1842.08.21 Vinding Mark Vinding sogn Skanderborg Amt †1895.08.06 Tønning By datter af væver Jens Nielsen *1811.01.01 Lykkensro Vinding †1860.04.27 Addit Sønder Vissing sogn Skanderborg Amt og (gift 1842.06.05 Sønder Vissing) Kirsten Sørensdatter *1817c †1897.11.04 Sønder Vissing By.
Jacob Christensen var daglejer og arbejdsmand i Tønning i Skanderborg Amt.
02B Karen Christensen *1841.02.09 Krathus, Bjørnskov mark, Nørre Snede †1911.02.25 Bjørnskov Mark.
Gift 1869.10.06 i Vinding sogn Skanderborg Amt med Laurs Laursen *1840.04.30 Kolpensig Vrads sogn †1893.01.17 Torup Mark Vrads søn af gårdmand Laurs Laursen *1805.04.19 Vipskov Vrads †1845.05.20 Kolpensig og (gift 1834.10.04 Vrads) Inger Christensdatter *1801.08.09 Bodholt, Bording sogn †1886.05.18 Torup
(- datter af gårdmand i Bodholt Christen Andersen *1776.02.04 Bodholt †1848.08.29 Kolpensig og Kirstine Nielsdatter *1766c †1845.05.09 Kolpensig
-) .
Laurs Laursen var husmand og daglejer i Torup i Vrads sogn i Skanderborg Amt.
02C Thomas Peter Christensen *1844.12.18 Harrild Ejstrup †1927.03.14 Harrild Ejstrup.
Gift 1876.02.04 i Ejstrup med Marie Nielsen *1855.06.29 Tykskov Ejstrup †1942.05.29 Harrild Ejstrup datter af gårdmand Niels Peder Frederiksen 1831.11.12 Lille Tykskov Ejstrup †1913.02.12 Tykskov og (gift 1852.12.29 Ejstrup) Inger Christensdatter *1829.01.12 Heedegaard Ejstrup †1914.04.01 Tykskov.
Thomas Peter Christensen var landmand i Harrild i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
02D Niels Christian Christensen *1848.11.10 Harrild Ejstrup †1931.11.10 Sønder Kollemorten Øster Nykirke sogn.
Gift 1876.06.01 i Ejstrup med Ane Marie Jensen *1858.04.07 Lille Thorlund Ejstrup †1912.05.25 Ris Mark, Givskud sogn datter af gårdmand i Lille Thorlund Jens Hansen *1816.12.25 Givskud sogn †1894.09.28 Lille Thorlund og (gift 1849.09.29 Nørre Snede) Marie Kirstine Christensdatter *1825.08.15 Nørre Snede †1910.03.07 Skade Mark, Klovborg sogn.
Niels Christian Christensen var gårdmand i Vesterlund i Vester sogn i Vejle Amt.
02E Johannes Peter Christensen *1851.03.23 Harrild Ejstrup †1922.08.12 Vonge Øster Nykirke sogn.
Gift 1887.07.15 i Thyregod med Ane Marie Kjeldsen *1849.05.05 Sejrup Thyregod †1927.08.19 Vonge Skov Øster Nykirke datter af gårdmand Kjeld Mathiasen *1815.02.10 Grarup, Brande †1886.12.10 Sejrup og (gift 1845.06.21 Øster Nykirke) Karen Nielsdatter *1826.09.18 Oksenbjerge Øster Nykirke †1915.01.19 Sejrup.
Johannes Peter Christensen var gårdmand i Sejrup i Thyregod sogn i Vejle Amt. Drev matrikel 7A og 9D i Sejrup i 30 år.
02F Jens Peter Christensen *1854.05.12 Harrild, Ejstrup †1931.01.22 Alderdomshjemmet i Fredericia, Trinitatis sogn Vejle Amt.
Gift 1892.06.23 i Trinitatis sogn i Fredericia med Maren Marie Gram *1867.09.11 Over Lert Sommersted sogn Haderslev Amt †1941.05.28 Alderdomshjemmet i Fredericia Trinitatis sogn datter af gårdmand Peder Frederik Gram *1835.01.26 Malt sogn, Ribe Amt †1896.01.18 Købmagergade 17, Trinitatis sogn Fredericia og (gift 1860.11.16 Sommersted) Anne Kjær *1836.09.19 Over Lert †1890.01.19 Fredericia Mark, Trinitatis sogn.
Jens Peter Christensen var:
Reservepudser ved DSB i Fredericia.
Arbejdsmand ved landbruget.
02G Søren Christensen *1858.01.09 Harrild Ejstrup †1880-83 i Amerika.
Lægdsrullen Ejstrup 1883: ”I april 1880 udvandret til Amerika, hvor han skal være død.”
02H Ane Johanne Christensen *1861.01.28 Harrild Ejstrup
Konfirmeret 1875.10.03 i Ejstrup, ikke set derefter.
03 Marie Margrethe Thomasdatter *1820.04.06 Fruergaard †1889.09.16 Fruergaard overtager gården se nedenfor.
04 Ellen Marie Thomasdatter *1822.09.08 Fruergaard †1914.07.07 Hampen Mark, Nørre Snede.
Gift 1853.06.11 i Ejstrup med Christen Nielsen *1828.06.20 Boest, Nørre Snede sogn †1916.12.06 Hampen søn af Niels Madsen *1789 (lægdsrullen) Bost Nørre Snede.
Christen Nielsen var husmand i Hampen i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
05 Jens Peter *1824.09.24 Fruergaard †1824.10.17 knap en måned gammel.
06 Kirsten Thomasdatter *1826.06.14 Fruergaard †1910.05.16 Frisbæk, Nørre Snede sogn.
Gift 1850.09.28 i Ejstrup med Mads Nielsen *1819.02.07 Boest, Nørre Snede †1901.03.18 Frisbæk søn af senere i Brejl i Ejstrup Niels Madsen og Ane Jensdatter.
07 Dødfødt Dreng 1826.06.14.
Folketælling 1834 Fruergaard Thomas Pedersen   Matr: Nørlund 1A   74
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Thomas Pedersen441790 Fruergaard Ejstrup 1853 Fruergaard Ejstrup *1790.12c Fruergaard †1853.06.09 (62 år 7 mdr) Fruergaard.
kone 1Karen Mortensdatter491785c Hygild Ejstrup 1856 Fruergaard Ejstrup *1785c Hygild Ejstrup †1856.01.30 Fruergaard
dat. Maren Thomasdatter181816 Fruergaard Ejstrup 1902 Nørhoved Nørre Snede Dåb nr.2254
*1816.10.27 Fruergaard †1902.03.06 Nørhoved, Nørre Snede.
dat. Johanne Thomasdatter161818 Fruergaard Ejstrup 1906 Harrild- Over Ejstrup Dåb nr.2290
*1818.08.15 Fruergaard †1906.11.21 Øster Harrild Ejstrup.
dat. Marie Margrethe Thomasdatter141820 Fruergaard Ejstrup 1889 Fruergaard Ejstrup Dåb nr.2316
*1820.04.06 Fruergaard †1889.09.16 Fruergaard
dat. Ellen Marie Thomasdatter121822 Fruergaard Ejstrup 1914 Hampen Nørre Snede  *1822.09.08 Fruergaard †1914.07.07 Hampen Mark, Nørre Snede.
dat. Kirsten Thomasdatter81826 Fruergaard Ejstrup 1910 Frisbæk Nørre Snede  *1826.06.14 Fruergaard †1910.05.16 Frisbæk, Nørre Snede.
aftægt mands sted- far 1Jens Christensen701765c  1850 Fruergaard Ejstrup  *1765c †1850.11.01 Fruergaard. Alder fra FT 1801 bedre.
aftægt mands mor 2Johanne Christensdatter711763c  1834 Fruergaard Ejstrup *1763c †1834.02.19 Fruergaard


Ejstrup Fruergaard 1A 2 4 1 1¼
1854.02.15 skøde Jens Bertelsen Bonde *1828.12.09 Ødis sogn, Vejle Amt †1897.03.27 Fruergaard søn af gårdmand Lave Jensen Bonde *1805.05.30 Ødis sogn, Vejle Amt konfirmeret 1821.04.08 Ødis †1887.12.07 Krejbjerg, Ejstrup
(- søn af Jens Bertelsen
-)
og (gift 1826.02.04 Ødis) Maren Jacobsdatter *1804.10.23 Fasterholt-Bjerre, Arnborg sogn †1879.04.11 Ejstrup.
(- datter af Jakob Christensen Bjerre
-)
Gift 1853.06.11 i Ejstrup med Marie Magrethe Thomasdatter *1820.04.06 Fruergaard †1889.09.16 Fruergaard datter af formand.
Jens Bertelsen Bonde, der blev født lige da navnloven blev ændret til at faderens efternavnet gives videre, kaldes også Jens Lauesen Bonde efter faderen Laue. Men Bertelsen er jo fra bedstefaderen.
Jens Bertelsen Bonde lånte 30 november 1856 af Christen Jensen af Skibbild i Arnborg 200 rigsdaler mod pantebrev.

Ejstrup Fruergaard 1B 0 6 2 ¼
1856.06.23 skøde Christen Madsen *1823.02.27 Store Thorlund Ejstrup søn af Mads Pedersen *1782c Ejstrup By og Maren Kirstine Christensdatter *1791c Store Thorlund Ejstrup.
Gift 1851.06.14 i Ejstrup med Birte Marie Pedersdatter *1827.02.22 Heedegaard Mark Ejstrup datter af Peder Jonasen *1796c Over Harrild Ejstrup †1862.09.08 Hedegaard og Marie Christensdatter *1801.08.30 Pedersborg Brandlund Brande †1882.02.23 Hedegaard.
Børn:
Marie Christensen *1853.02.16 Store Thorlund.
Anne Marie Christensen *1855.12.29 Fruergaard Mark.
Madsine Chritensen *1858.06.02 Fruergaard Mark.

Ejstrup Fruergaard ender her ↑ .


Gludsted
1 Introduktion
Navnet Gludsted.
2 Fæstere
3 Ejere

4 Familier med børn

Ejstrup Gludsted begynder her ↓

Ejstrup Gludsted sted 1
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2023.
1767- Søren Nielsen *1730c- †1767-1787 Gludsted.
Gift med hans kone.
Han kan formodes at have en tilknytning til Kidmose i Ejstrup for to af hans sønner bliver kaldt med tilnavn Kidmose eller Kimos.
Søren Nielsen nævnes som far i lægdsrullen 1789, fordi hans to sønner stadig bor i Gludsted, men da er han længst død, for han ses ikke i FT 1787 i Gludsted.
Begge sønner beskrives som tømmermænd i FT 1801 i Ikast.
Kendte børn:
Niels Sørensen Kidmose *1764c Kidmose?, Ejstrup ?†1842.01.14 (fattiglem) ?Nørre Snede (78 år giver *1764c, som passer med FT 1801).

Gift 1. 1793c med Anne Sørensdatter *1765c †1835.05.21 Store Thorlund, Ejstrup.

Gift 2. 1836.01.16 i Ejstrup med Karen Pedersdatter *1804.03.09 Øvig †1840.05.09 Store Thorlund, Ejstrup.
I 1786 blev han soldat i følge lægdsrullen 1789 og var 62 tommer høj - 162cm.
I FT 1787 ses han som nationalsoldat i Kejlstrup i Nørre Snede sogn ved gaardbeboer Søren Christensen.
Han ses i Over Isen i Ikast 1797, hvor han får hans andet barn, se Brejl 3A.
FT 1801 er han tømmermand på et husmandssted med 4 skøpper jord og har to børn. Over Isen i Ikast.
I 1818 ses han i Brejl 3A i Ejstrup sogn hvor hans børn er anført.

Peder Sørensen Kidmose *1767.09.18 (datoer i begravelsen) Gludsted Ejstrup †1839.01.13 Lægdsgaard Mark Ikast.

Gift 1. 1791c med Mette Jensdatter *1766c †1804.05.08 Sønderholt Ikast.

Gift 2. 1805.11.14 i Ikast med Anne Marie Simonsdatter *1775.03.26 Ikast †1813.04.23 Uhre Ikast datter af Simon Pedersen Lyngholm *1745c og (gift 1772.10.28 Ikast) Anne Sørensdatter fra FT 1787 *1743c ?(*1741.08.13 Uhre Ikast far Søren Uur).

Gift 3. 1813.10.23 i Ikast med Anne Pedersdatter *1775.10.15 Hestlund Bording †1840.07.19 Ikast datter af Peder Poulsen *1745c †1817.03.24 Bording og (gift 1773.10.06 Bording) Mette Henriksdatter *1743c †1802.01.31 (skifte Brejl #1846) Tulstrup Ikast.

I FT 1787 formodentlig 18 år gammel i Lille Bredlund i Vrads sogn ved selvejer Jens (efternavn ikke Calsen som i DDD udskrift).
I lægdsrullen 1789 var han i Lille? Hvillum i Ejstrup sogn, 61,5 tommer høj - 161 cm.
1794 kaldes han Peder Sørensen Gludsted (søn Jens dåb i Them).
1796 kaldes han Peder Kimus (søn Niels født Sønderholt i Ikast).
1802 kaldes han Peder Kimmes (søn Christen født i Holdhuse Ikast).
1792-95 ses han i Lægdsrullerne i Them sogn (1792).
1795 Them (nu Lægd 18) A10-96 TIL 25= Ikast sogn D=1796 nr 207.
1796 Ikast Lægd 25 nr 207 Peder Sørensen nr 207 25 år I Nederholt, Ikast sogn.
1798 Ikast Peder Sørensen D207-180.
1801 lægsdrullen 31 år 180-147 31 år stadig i Nederholt.
1804 Afsked session 1807.
FT 1801 er han tømmermand på et husmandssted med 4 skæpper jord og har to børn i Nederholt Ikast.
Børn med 1. kone Mette Jensdatter:
01 Søren Pedersen *1791c Gludsted Ejstrup †1830.05.20 Boest Nørre Snede.
Gift 1815.10.21 i Nørre Snede med Inger Jensdatter *1787c Nørre Snede †1861.06.11 Knop Vrads sogn Skanderborg Amt
Søren Pedersen var husmand i Boest i Nørre Snede sogn og nævnes i lægdsrullen som ”svindsottig” og dør forholdsvis ung 39 år gammel.
Hans enke Inger Jensdatter gift 2. 1830.10.09 i Nørre Snede med Willum Lauridsen *1800.12.09 (lægdsrullen) Funder sogn Viborg Amt †1883.04.25 Velling Mark Bryrup sogn Skanderborg Amt.
02 Jens Pedersen *1794.02.02 (lægdsrullen) Sepstrup Them sogn Skanderborg Amt †1863.03.26 Trindmosehus Rind sogn.

Gift 1. gang med hans første kone.

Gift 2. 1837.11.18 i Ikast med Ester Mortensdatter *1805.05.26 Springbjerg Ikast †1881.12.26 Trindmosehus Rind datter af Morten Jensen fra FT 1801 *1778c Rind sogn ?(*1770.01.06 Lind Rind) †1845+ og (gift 1800.11.25 Ikast) Mette Graversdatter *1782.06.16 Springbjerg †1817.02.12 Springbjerg.

Jens Pedersen var husmand og væver i Store Thorlund i Ejstrup sogn.
Bemærk noterne ved tilgang Ejstrup 1839.05.01.

Manden er separeret fra sin første Kone, og udlagt som Barnefader for en af Maren Nielsdtr Hampen født Søn Niels Peder . - Forøvrigt har han og nuværende Hustru , der i [....] Aar har næret sig ved Vævning og havt stærk Søgning, hederlight Vidnesbyrd af LeuuBæck 1 Maji 18[39].

Jens Pedersen og kone flytter 1860.05.13 fra Ejstrup sogn til Trindmosehus (”som han har kiøbt”) i Rind sogn.
03 Niels Pedersen *1796.12.26 (lægdsrullen) ”Holdhuus” Sønderholt Ikast Niels Pedersen (Hampen) †1832.08.26 Jordrup sogn Ribe Amt.
Gift 1819.10.02 i Lejrskov sogn Ribe Amt med Mariane Madsdatter *1799.09.16 Højrup Lejrskov †1876.02.29 Lejrskov Arbejdsgaard datter af i Lejrskov Mads Hansen *1779c og Anne Christine Christensdatter *1776c.
Niels Pedersen var husmand i Jordrup sogn i Ribe Amt. Stednavnet Hampen er fra Nørre Snede sogn.
Hans enke Mariane Madsdatter gift 2. 1833.08.18 i Jordrup med Peder Christensen Lie *1807.07.28 Tved Dalby sogn †1880.07.28 Skærbæk Taulov sogn Vejle Amt.
04 Christen Pedersen (Kidmose) *1802.10.03 (lægdsrullen) Holdhuse Sønderholt Ikast †1824.12.07 ( ved broder Søren Pedersen) i Boest Nørre Snede 22 år gammel.

Ejstrup Gludsted hus 1
Et hus i Gludsted, kun kort tid.
1817 Peder Andersen *1781.07.22 Ikast †1830.06.08 (dato i skifte) Drantum søn af gårdmand Lille Nørlund i Ikast Anders Pedersen (Bjerg) *1738c †1782.06.07 Lille Nørlund Ikast sogn 44 år og Maren Pedersdatter *1751c i Ejstrup †1833.08.05 Lille Nørlund - Maren gift 2. 1782.10.25 i Ikast sogn med ungkarl af Uhre i Brande sogn Anders Pedersen *1754c Uhre Brande †1842.11.09 Lille Nørlund
Gift 1808.10.01 i Ikast med Kirsten Pedersdatter *1782c Ikast (FT 1845) †1849.09.25 Ejstrup 63 år.
Familien Peder Andersen og Kirsten Pedersdatter flytter meget omkring og ses:

1811 i Favnholt i Bording sogn.
1813 i Rom i Ikast sogn.
1817 her i Gludsted i Ejstrup sogn.
1820 - 1824 i Toftlund i Ikast sogn.
1830 i Drandum i Ikast.

Børn:
01 Mette Marie Pedersdatter *1811.08.14 Ravnholt Bording sogn konfirmation †1876.05.11 Flø Brande sogn.
Gift tjenende i Brandlund i Brande 1841.10.03 i Brande med enke2 Jørgen Nielsen *1799.04.28 Flø †1876.04.07 Flø Mark søn af Niels Pedersen *1755c Flø †1840 Flø og (trolovet 1789.11.17 Arnborg)  Maren Jørgensdatter *1769.03.18 Holtum Arnborg †1853.01.27 Flø.
Jørgen Nielsen var husmand og daglejer i Flø i Brande sogn i Vejle Amt.
02 Anders Pedersen *1813.11.07 (Lægdsrullen L267-214) Rom Ikast sogn †1881.09.27 Harrild.
1837.10.07 i Ejstrup med Ane Kirstine Sørensdatter *1815.06.25 Mellem Harrild †1863.05.28 Harrild datter af Søren Jonasen *1776c Over Harrild †1857.12.21 Mellem Harrild, Ejstrup og 1. kone Ane Andersdatter *1773c †1826.05.10 Mellem Harrild.
Anders Pedersen var husmand i Harrild i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
03 Mariane Pedersdatter *1817.01.14 Gludsted Ejstrup sogn konfirmation 1831 †1904.08.12 Pedersminde Skibbild By Arnborg sogn.
Gift 1845.11.09 i Arnborg med Peder Terkildsen (Christensen FEJL) *1825.09.24 Brandlund Brande sogn †1884.12.14 Skibbild, Arnborg søn af Terkel (Peder) Pedersen *1793.09.13 Gammelgaard, Skarrild †1866 Skibbild, Arnborg og Anne Katrine Michelsdatter *1788.01.02 Kibæk, Assing
Peder Terkildsen var husmand i Skibbild i Arnborg sogn i Ringkøbing Amt.
04 Pederikke Pedersdatter *1820.10.08 Toftlund Ikast sogn †1896.04.02 Brejl, Ejstrup sogn.
Gift 1849.12.29 i Ejstrup med Lars Sørensen *1822.09.20 Ejstrup †1903.03.27 Brejl Ejstrup af Søren Christensen *1790c Ejstrup og (gift 1817.10.11 Ejstrup) Kirsten Marie Eriksdatter *1798c Ejstrup By
Lars Sørensen var husmand i Brejl i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
05 Ane Pedersdatter *1824.07.13 Toftlund Ikast sogn †1917.07.24 Skibbild Arnborg.
Gift 1848.11.12 i Arnborg med Erik Troelsen *1823.04.13 Fasterholt Bjerre Arnborg †1895.07.04 Nyborg Skibbild Arnborg søn af Troels Nielsen Bjerre *1787.11.01 Store Sandfeld, Brande †1850 Fasterholt Bjerre og 1. kone (gift 1818.12.25 Brande) med Johanne Eriksdatter *1790.03.10 BrandHarrild Brande †1830 Fasterholdt Bjerre.
Erik Troelsen var husmand, smed og tækkemand i Fasterholt Bjerre i Arnborg sogn i Ringkøbing Amt.
Ejstrup Gludsted ender her ↑ .


Hallundbæk
1 Introduktion
Navnet Hallundbeck set første gang i Ejstrup sogn i 1573.
I Sønder Omme sogn findes et større Hallundbæk med fem halvgaarde mod to her. Det tredje Hallundbæk ligger i Hodsager sogn nord for Herning.
Hallundbæk med to halvgårde, senere to gårde, føres i matrikelkortene under Harrild, men har egne matrikelnumre 1 og 2. Se Hallundbæk matriklerne på kortet.
2 Fæstere
Hartkorn 3 7 1 1 Hastrup herregård.
1651 Christen Andersen og Anders Christensen
1661 Christen Andersen
1670 Christen Andersen og Peder Hauffen
1683 Anders Christensen 1 gaard
1705 Jens Nielsen og Mads Christensen
1742 Søren Jensen og Mads Christensen
1752 Peder Sørensen og Jens Nielsen
1754 Peder Sørensen og Christen Sørensen
1764 Søren Pedersen 1 7 2 2 og Christen Sørensen 1 7 2 2
1774 Selvejere.
3 Ejere
1651-1774 Hastrup i Thyregod.
1774 Søren Pedersen 1 7 2 2 og Christen Christensen 1 7 2 2.

4 Familier med børn

Ejstrup Hallundbæk 1. halvgård begynder her ↓
Den første halvgård i Hallundbæk.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1651 Anders Christensen.
Ses 1651, men ikke mere i 1661, hvor der kun angives en fæster, nemlig Christen Andersen her på halvgåd 2.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1670- Peder Hauffen.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1705- Jens Nielsen.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1742- Søren Jensen.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1752- Peder Sørensen.
Gift med hans kone.
Formodet barn:
?Søren Pedersen *1740c, overtager gården, se nedenfor.
?Anne Pedersdatter *1749c ?Hallundbæk.
Sikker søster til Søren Pedersen, angivet i FT 1787.
?Peder Pedersen *1753c ?Hallundbæk.
Gift 1789- med Marianne Pedersdatter *1755c.
?Usikker bror.
Driver en gård i Nørre Arreskov i Nørre Snede.
Formynder for Søren Pedersens børn 1805.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1764- Søren Pedersen *1740c †1805.11c (skifte) Hallundbæk, formodet søn af formand.
Gift 1764c med Anne Pedersdatter *1744c Lille Thorlund, Ejstrup †1814+ datter af Peder Jensen i Lille Thorlund.
Skifte efter Søren Pedersen 1805 (Brejl #38) {tilføjet}:

38 Søren Pedersen på 30. dag i Hallundbæk. 19.12.1805, fol.55.
Enke: Anne Pedersdatter. Lovværge: Mads Olufsen i Nørre Søby {Rind sogn}.
Børn:

Anne Sørensdatter gift med Laurids Pedersen i Grøde [i Ikast sogn]
Anne Marie Sørensdatter,
Peder Sørensen 38,
Peder Sørensen 27,
Christen Sørensen 25,
Mette Sørensdatter 18.
Formynder: Peder Pedersen i Nørre Arreskov {Nørre Snede sogn}.


I skiftet nævnes skødet på gården med hartkorn 1 7 2 2 og dens værdi som 650 rigsdaler.
Lån på gården 1805:

Til Bertel Pedersen (gift med enkens søster Margrethe) i Nørre Keilstrup i Nørre Snede 200 Rigsdaler.
Til Jens Christensen i Fruergaard i Ejstrup 100 Rigsdaler.

Besætning 1805:

Der er 4 stude på gården, 4 køer, 2 kvier, 2 kalve og 39 får.

Børn:
Anne Sørensdatter *1767c †1846.01.31 Vilsborg, Store Thorlund, Ejstrup.
Trolovet 1798.04.15 i Ikast med Lars Pedersen af Højris *1773c †1846.03.10 Vilsborg, Store Thorlund, Ejstrup ?(født i Ejstrup angivet i FT 1845, vel forkert, snarere *1774.03.27 Vaadegaard, Ikast søn af Anne Katrine Mikkelsdatter *1747c og 1. mand Peder Larsen †1783.11.25 Vaade, enken gift 2. 1784.04.30 med Villars Christensen set FT 1787) .
Ikast kirkebog 1798:

d. 15 April Trolovet Lars Pedersen af Høyris og Anne Sørens Datter af Hallind Bek for loven Mikkel Pedersen her ved kierken og frands Klein [....] her ved Kierken.
Copuleret d. 17 Julli J Ejstrup Kierkke.

Vilsborg, som sønnen Søren kalder sig, ses ikke som stednavn i TRAP. Vilsborg ses som stednavn først i Lindet i Vester sogn, så i Nørre Snede 1805 og 1807 på Bøgeskov Mark (skifter) og FT 1845 i Store Thorlund i Ejstrup.
Set barn:
Søren Larsen (Vilsborg) *1798.09.16 Ikast †1877.08.01 Nygaard, Ejstrup.
Gift 1823 i Brande med Ane Katrine Ottesdatter Arevad kaldet Trine *1804.09.23 Brandholm, Brande †1877.07.03 Nygaard, Ejstrup datter af Otto Nielsen Arevad *1765c Vester Arvad, Brande †1835 Brandholm og Johanne Nielsdatter Kjersgaard *1774 Brandholm †1860 Brandholm.
Søren blev opdraget i Hallundbæk, det ses i FT 1801. Faderen var da væk hjemmefra som soldat ved regimentet.
Peder Sørensen *1769c Hallundbæk †1840.10.23 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 1. 1795+ med enke efter Jens Jensen †1795 i Rønslunde Anne Pallesdatter *1749c.
Gift 2. 1801c i Ejstrup Ellen Jensdatter *1770c Lille Thorlund †1808.10.18 Store Thorlund Ejstrup.
Gift 3. 1809c i Ejstrup Ane Jensdatter *1776c Lille Thorlund †1842.11.02 Store Thorlund (søster til 1. kone).
Peder Sørensen ses FT 1801 i Rønslunde, FT 1834 i Store Thorlund.
Han nævnes af Rønslunde 1819 i skifte efter Søren Pallesen i Store Nørlund i Ejstrup .
Peder Sørensen Sognefoged nævnes omkring 1818 af Store Thorlund i Ejstrup.
Anne Marie Sørensdatter *1775c Hallundbæk.
FT 1801 hjemme.
Overtager gården se nedenfor.
Peder Sørensen *1780c Hallundbæk †1805+.
Ikke fundet FT 1801. Ses 1805 i skiftet efter faderen.
Christen Sørensen *1782c Hallundbæk †1860.12.03 Tranholmgaard, Over Harrild, Ejstrup.
Gift 1. 1807c med Anne Kirstine Jonasdatter *1788c Over Harrild †1826.01.08 Over Harrild.
Gift 2. 1826.11.03 med Anne Nielsdatter *1797.03.19 Ravnholt, Bording †1871.12.02 Harrild, Ejstrup datter af Niels Nielsen Stubkjær *1769c †1798.02.25 Ravnholt, Bording og Ingeborg Christensdatter *1757c †1801+.
Giftede sig til gård i Over Harrild nabo til Hallundbæk.
Mette Sørensdatter *1786c Hallundbæk †1858.12.22 Hallundbæk.
Gift 1839.11.02 i Ejstrup med enkemand Mikkel Christensen efter søsteren Anne Marie Sørensdatter †1838.10.23 Hallundbæk, se nedenfor.
1818 bærer hun fra Hallundbæk.
FT 1834 ugift hjemme i Hallundbæk ved søsteren Anne Marie Sørensdatter, se nedenfor.
Folketælling 1787 Hallundbæk Søren Pedersen   Matr: 2   60
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Søren Pedersen471740c  1805 Hallundbæk Ejstrup *1740c †1805.11c (skifte) Hallundbæk.
kone 1Anne Pedersdatter441744c  1816+  Hun bærer en sønnedatter i november 1815 i Hallundbæk.
søn Peder Sørensen181769c Hallundbæk Ejstrup 1840 Thorlund- Store Ejstrup *1769c Hallundbæk †1840.10.23 Store Thorlund, Ejstrup.
dat. Anne Sørensdatter201767c Hallundbæk Ejstrup 1846 Thorlund- Store Ejstrup Gift 1798 i Ejstrup med Lars Pedersen i Grødde i Ikast sogn. †1846.01.31 Vilsborg, Store Thorlund, Ejstrup.
dat. Anne Marie Sørensdatter121775c Hallundbæk Ejstrup 1838 Hallundbæk Ejstrup *1775c Hallundbæk †1838.10.23 Hallundbæk, gift 1805c med Mikkel Christensen.
søn Peder Sørensen71780c Hallundbæk Ejstrup 1805+  Ikke set efter 1805, hvor hans ses i faderens skifte.
søn Christen Sørensen51782c Hallundbæk Ejstrup 1860 Harrild- Over Ejstrup *1782c Hallundbæk, Ejstrup †1860.12.03 Tranholmgaard, Over Harrild, Ejstrup
dat. Mette Sørensdatter11786c Hallundbæk Ejstrup 1858 Hallundbæk Ejstrup *1786c Hallundbæk †1858.12.22 Hallundbæk. Gift 1839 med Mikkel Christensen.
mands søs. 0Anne Pedersdatter381749c Hallundbæk Ejstrup 1787+   

Folketælling 1801 Hallundbæk Søren Pedersen   Matr: 2   78
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Søren Pedersen611740c  1805 Hallundbæk Ejstrup *1740c †1805.11c (skifte) Hallundbæk.
kone 1Anne Pedersdatter571744c  1816+  Hun bærer sønnedatter i november 1815 fra Hallundbæk i Ejstrup kirke.
dat. Anne Marie Sørensdatter261775c Hallundbæk Ejstrup 1838 Hallundbæk Ejstrup *1775c Hallundbæk †1838.10.23 Hallundbæk, gift 1805c med Mikkel Christensen.
søn Christen Sørensen191782c Hallundbæk Ejstrup 1860 Harrild- Over Ejstrup *1782c Hallundbæk, Ejstrup †1860.12.03 Tranholmgaard, Over Harrild, Ejstrup
dat. Mette Sørensdatter141786c Hallundbæk Ejstrup 1858 Hallundbæk Ejstrup *1786c Hallundbæk †1858.12.22 Hallundbæk. Gift 1839 med Mikkel Christensen.
dat. søn Søren Larsen Vilsborg21798 Ikast 1877 Nygaard Ejstrup  *1798.09.16 Ikast †1877.08.01 Nygaard, Ejstrup. Søn af Lars Andersen og (gift 1798.07.17 i Ejstrup trolovet Ikast) Anne Sørensdatter. Gift 1823 i Brande med Ane Katrine Ottesdatter Arevad kaldet Trine *1804.09.23 Brandholm †1877.07.03 Nygaard, Ejstrup


Ejstrup Hallundbæk matrikel nr. 2
1805 Mikkel Christensen *1778.08.02 Toxvig, Arnborg †1851.07.24 Hallundbæk søn af Christen Mikkelsen Toxvig og Anne Marie Pedersdatter.
Gift 1. 1805c med Anne Marie Sørensdatter *1775c Hallundbæk †1838.10.23 Hallundbæk datter af formand.
Gift 2. 1839.11.02 i Ejstrup med Mette Sørensdatter *1786c Hallundbæk †1858.12.22 Hallundbæk også datter af formand.
Børn med 1. kone Anne Marie Sørensdatter:
Søren Mikkelsen *1812.03.26 (dato i konfirmation 1826) Hallundbæk overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1834 Hallundbæk Mikkel Christensen   Matr: 2   78
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mikkel Christensen581778 Toxvig Arnborg 1851 Hallundbæk Ejstrup  *1778.08.02 Toxvig, Arnborg †1851.07.24 Hallundbæk
kone Anne Marie Sørensdatter601775c Hallundbæk Ejstrup 1838 Hallundbæk Ejstrup *1775c Hallundbæk †1838.10.23 Hallundbæk, gift 1805c med Mikkel Christensen.
søn Søren Mikkelsen221812c Hallundbæk Ejstrup 1896 Hallundbæk Ejstrup *1812c Hallundbæk †1896.10.08 Hallundbæk.
kones søs. 0Mette Sørensdatter461786c Hallundbæk Ejstrup 1858 Hallundbæk Ejstrup *1786c Hallundbæk †1858.12.22 Hallundbæk. Gift 1839 med Mikkel Christensen.
tj-pige Ane Johanne Sørensdatter111823 Brandholm Brande  Datter af Søren Larsen (Vilsborg) *1799 Ikast †1877.08.01 Nygaard, Ejstrup og Ane Katrine Ottesdatter Arevad kaldet Trine *1804.09.23 Brandholm †1877.07.03 Nygaard, Ejstrup. Søren Larsen voksede op ved familien i Hallundbæk, se FT 1801.


Ejstrup Hallundbæk matrikel nr. 2 hartkorn 1 3 1 ½
1840.03.26 Skøde Søren Mikkelsen *1812.03.26 Hallundbæk †1896.10.08 Hallundbæk søn af formand.
Gift 1847.07.10 i Nørre Snede med Kirsten Madsdatter *1829.10.12 Bjørnskov, Nørre Snede †1895.07.25 Hallundbæk datter af gårdmand og kvæghandler Mads Christensen *1797.04c Kærsgaard, Nørre Snede †1888.05.06 Bjørnskov og Mette Rasmusdatter *1791.11.20 Klovborg †1834.12.29 Bjørnskov.
Af ni børn bliver kun fire voksne. Tre af dem blev i Hallundbæk. Se Tolstrup Christensen (Søren Mikkelsen).
Børn:
Mikkel *1849.11.06 Hallundbæk †1849.11.19 Hallundbæk tretten dage gammel.
Mikkel Anton *1851.07.20 Hallundbæk †1857.08.09 (druknet i en bæk) Hallundbæk seks år gammel.
Mette Sørensen *1854.04.14 Hallundbæk †1913.10.26 Give Sygehus (begravet Ejstrup).
Gift 1875.04.21 i Ejstrup med Christen Jørgensen *1842.05.18 Tykskov, Ejstrup +1898.06.07 Tykskov.
Bosat Tykskov i Ejstrup.
Anne Marie Sørensen *1856.09.02 Hallundbæk †1899.11.16 Hallundbæk.
Gift 1873.05.29 i Ejstrup med Mads Christensen *1848.09.03 Tørring †1900.04.07 Hallundbæk søn af Christen Madsen *1823.02.02 Bjørnskov, Nørre Snede †1883.02.10 Løgtved, Viskinge, Skippinge og Birte Katrine Madsdatter *1819.12.19 Rønslunde, Ejstrup †1880.04.19 Heedegaard, Ejstrup.
Bosat Hallundbæk i Ejstrup.
Mette Marie Sørensen *1859.01.26 Hallundbæk †1897.03.12 Hallundbæk.
Gift 1882.07.08 i Ejstrup med Søren Andreasen *1859.04.20 Kejlstrup, Nørre Snede †1931.11.03 Hallundbæk søn af Andreas Sørensen *1825.02.24 Ejstrup †1905.05.21 Hallundbæk og (gift 1860.02.01 i Nørre Snede) Maren Christensen *1832.11.04 Kejlstrup †1876.07.17 Kejlstrup.
Bosat Hallundbæk i Ejstrup, i bestyrelsen af Banken for Ejstrup og Omegn A/S.
Madsine *1861.07.14 Hallundbæk †1862.10.12 femten måneder gammel.
Madsine *1863.05.06 Hallundbæk †1864.09.07 femten måneder gammel.
Ane Kirstine Madsine Michaline Sørensen *1867.03.07 Hallundbæk †1941.09.23 Ejstrup By.
Gift 1886.05.07 Laurids Peter Christian Pedersen *1860.04.02 Lundfod, Brande †1933.04.20 Brande søn af gårdmand Peder Jensen *1822.12.26 Lundfod †1896.04.19 Lundfod og (gift 1849.12.22 i Brande) Inger Sørensen *1821.10.09 Pedersborg, Brandlund, Brande †1909.04.19 Lundfod.
Bosat Hallundbæk i Ejstrup.
Set barn:
Inger Søndergaard (Pedersen) *1889.01.16 Hallundbæk †1974.11.15 Ejstrup.
Gift 1909.05.07 i Ejstrup med Niels Christian Nielsen *1882.01.16 Heedegaard Ejstrup †1971.01.03 Ejstrup søn af Ole Nielsen og Marie Dorthea Madsen.
Christine Nielsmine Johanne *1868.03.13 Hallundbæk †1869.01.25 ti måneder gammel.

Ejstrup Hallundbæk matrikel nr. 2
1885c Mads Christensen *1848.09.03 Tørring †1900.04.07 Hallundbæk søn af Christen Madsen *1823.02.02 Bjørnskov, Nørre Snede †1883.02.10 Løgtved, Viskinge, Skippinge og Birte Katrine Madsdatter *1819.12.19 Rønslunde, Ejstrup †1880.04.19 Heedegaard, Ejstrup.
Gift 1873.05.29 i Ejstrup med Anne Marie Sørensen *1856.09.02 Hallundbæk †1899.11.16 Hallundbæk datter af formand.
FT 1880 bor de i et hus i Hallundbæk, i FT 1890 har de overtaget gården og har Søren Mikkelsen på aftægt.
Af deres 13 børn dør 9 spæde før de bliver et år gamle, 1 barn bliver 7 år gammel, 2 bliver konfirmerede og er ikke set derefter, 1 søn bliver 68 år gammel.
Næsten alle børnene får to eller tre fornavne, men her er for overskueligheden kun angivet det første, hvis de er døde spæde.
Se Tolstrup Christensen (Anne Marie Sørensen).
Børn:
Søren *1874.04.24 Hallundbæk †1875.04.28 et år gammel.
Sørine Christine *1875.08.07 Hallundbæk †1876.04.25 otte måneder gammel.
Christen *1877.10.24 Hallundbæk †1877.10.29 21 dage gammel.
Thomas *1879.01.25 Hallundbæk †1879.11.01 ni måneder gammel.
Christen Madsen Bjørnskov Christensen *1880.03.03 Hallundbæk †1948.08.11 Sorø landsogn.
Dorthea Bjørnskov Christensen *1884.08.30 Hallundbæk, konf. 1898.10.02 i Ejstrup.
Kirstine *1886.03.05 Hallundbæk †1893.12.10 Hallundbæk syv år gammel.
Søren Christensen *1887.05.13 Hallundbæk, konf. 1901.10.06 i Ejstrup.
Birgitte *1888.11.23 Hallundbæk †1890.01.09 et år gammel.
Birgitte *1890.08.04 Hallundbæk †1891.02.24 seks måneder gammel.
Thomas *1891.10.24 Hallundbæk †1892.01.21 to måneder gammel.
Tolstrup *1893.08.24 Hallundbæk †1893.12.11 tre måneder gammel.
Kirstejn *1894.11.09 Hallundbæk †1894.12.13 en måned gammel.
Ejstrup Hallundbæk 1. halvgård ender her ↑ .

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård begynder her ↓

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård
1651 Christen Andersen.
Christen Andersen ses i et Hastrup skøde 1651, matriklen 1661 og et Hastrup skøde i 1670, i Markbogen 1683 ses Anders Christensen, som kan være hans søn.
Formodet søn:
?Anders Christensen *1755cc Hallundbæk.

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård
1683 Anders Christensen *1755cc ?Hallundbæk..

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård
1705 Mads Christensen.

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård
1752 Jens Nielsen.

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård
1754 Christen Sørensen.

Ejstrup Hallundbæk matrikel 1
1774 Christen Christensen *1750c †1831 Hallundbæk.
Gift 1. 1776c i Ejstrup med 1. kone.
Gift 2. 1785- i Ejstrup med Mette Marie Jensdatter *1767c Lille Thorlund †1834-40 Hallundbæk? datter af Jens Sørensen *1731c †1803.08c Lille Thorlund og Mette Pedersdatter *1730cc †1776-85 Lille Thorlund.
Mette Marie Jensdatter kan ikke være mor til de første to børn, der ses i FT 1787, det er hun for ung til. Christen Christensen har således været gift to gange.
Problemet er Mette Marie Jensdatters alder. Hun ses i skiftet i Aalborg efter hendes mors bror Søren Pedersen Thorlund #3563 at være gift med Christen Christensen i Hallundbæk i 1785. I følge FT 1787 er hun *1767c og i følge FT 1801 *1771c dermed 18c eller 14c i 1785, hvor hun dokumenteret er gift med Christen Christensen.
I FT 1787 er hendes navn i DDD falsk udlæst som Dorte Marie Christensdatter, rigtig er Mette Marie Christensdatter.
Derudfra ville hendes alder ud fra FT 1787 være at foretrække, dermed antages hun født *1767c, hun ville så være 18 år gammel, da hun 1785 ses gift.
Børn med 1. kone:
Ane Christensdatter *1775c Hallundbæk.
Anne Margrethe Christendatter *1777c Hallundbæk.
Børn med 2. kone Mette Marie Jensdatter:
Karen Christensdatter *1787c Hallundbæk, overtager gården, se nedenfor..
Mette Christensdatter *1788c Hallundbæk †1813.05c (skifte) Sønder Hvillum, Ejstrup.
Gift 1808c i Ejstrup med Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum †1855.08.13 Sønder Hvillum.
Maren Christensdatter *1794c Hallundbæk.
Anne Christensdatter *1796c Hallundbæk.
Kirsten Christensdatter *1799c Hallundbæk.
Folketælling 1787 Hallundbæk Christen Christensen   Matr: 1   61
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bonde gaard- beboer mand 2Christen Christensen371750c  1831 Hallundbæk Ejstrup  
kone 2 1Mette Marie Jensdatter201771c Thorlund- Lille Ejstrup 1803+  *1767c Lille Thorlund, Ejstrup, hun ses i skiftet efter faderen 1803. Hendes navn Dorthe Marie i DDD er forkert udskrevet.
dat. 1 Anne Christensdatter121775c Hallundbæk Ejstrup   
dat. 1 Anne Margrethe Christensdatter101777c Hallundbæk Ejstrup   
dat. 2 Karen Christensdatter11787c Hallundbæk Ejstrup 1834 Hallundbæk Ejstrup *1787c Hallundbæk †1834.07.07 Hallundbæk
tj-karl Jens Christensen241763c    
tj-pige Maren Sørensdatter281759c   Mulighed gift 1788c 1. med Jens, gift 1796c 2. Villads Christensen i Ejstrup By.

Folketælling 1801 Hallundbæk Christen Christensen   Matr: 1   79
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Christen Christensen501750c  1831 Hallundbæk Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
kone 2 1Mette Marie Jensdatter301767c Thorlund- Lille Ejstrup 1803+  *1767c Lille Thorlund, Ejstrup, hun ses i skiftet efter faderen 1803. Hendes navn Dorthe Marie i DDD er forkert udskrevet. Bedre alder fra FT 1787.
dat. 2 Karen Christensdatter 1787c Hallundbæk Ejstrup 1834 Hallundbæk Ejstrup Med 2. kone. *1787c Hallundbæk †1834.07.07 Hallundbæk.
dat. 2 Mette Christensdatter131788c Hallundbæk Ejstrup 1813 Hvillum- Sønder Ejstrup *1788c Hallundbæk †1813.05c (skifte) Sønder Hvillum, Ejstrup. Gift 1808c i Ejstrup med Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum †1855.08.13 Sønder Hvillum.
dat. 2 Maren Christensdatter71794c Hallundbæk Ejstrup   
dat. 2 Anne Christensdatter51796c Hallundbæk Ejstrup   
dat. 2 Kirsten Christensdatter21799c Hallundbæk Ejstrup   
tj-karl Christen Mortensen191782c   Formodet den Christen Mortensen †1850-55 Ejstrup? der ses i Rønslunde 1814 - 1818+ gift med Ane Marie Larsdatter.


Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård matr. 1 hartkorn 1 4 2 2¼
1807.10.14 Skøde Jens Pallesen *1785.08.21 Fasterholt Arnborg †1875.05.30 Hallundbæk Ejstrup søn af Palle Pedersen *1751c Flø, Brande †1822.05.25 Fasterholt og (gift 1778.09.28 Arnborg) Johanne Madsdatter *1736c †1805.10.27 Fasterholt.
Gift 1. 1809c i Ejstrup med Karen Christensdatter *1787c Hallundbæk †1834.07.07 Hallundbæk datter af formand.
Gift 2. 1834.11.29 i Ejstrup med Ane Johanne (Hanne) Hansdatter *1808c Nørre Snede †1846.02.23 Hallundbæk.
Gift 3. 1846.06.11 i Brande med Dorte Hansdatter *1811.04.15 Dørslund, Brande †1869-70 Ejstrup datter af Hans Larsen *1774 Dørslund †1860 Dørslund og Ane Sørensdatter *1778 Risbjerg, Brande †1848 Dørslund.
Børn:
Christen Jensen *1809.09.23 Hallundbæk †1870.07.14 Skibbild, Arnborg.
Gift 1837.11.18 i Brande med enke Ellen Kirstine Ottosdatter Arevad *1808.09.18 Brandholm, Brande †1875.06.24 Skibbildgaard Arnborg datter af Otto Nielsen Arevad på Brandholm i Brande sogn.
Deres tvillingssøn Andreas Christensen *1839 bliver opdraget her i Hallundbæk ved bedsteforældrene. Se nedenfor.
Ane Johanne Jensdatter *1812c Hallundbæk †1862.06.22 Vovlund, Rind.
Gift 1832.09.08 i Ejstrup med Jens Pedersen *1807.06.24 Vovlund †1891.12.18 Vovlund.
Bosat i Vovlund i Rind sogn.
Palle Jensen *1815.11.24 Hallundbæk.
Gift 1836.01.23 i Ejstrup med Mette Larsdatter af Nygaard i Ejstrup..
Får først et husmandssted i Hallundbæk, senere i 1851 en gård i Kejlstrup i Nørre Snede sogn.
Mette Marie Jensdatter *1821.06.08 Hallundbæk †1888.01.30 Ejstrup.

Gift 1. 1846.07.18 i Ejstrup med enke Jens Jensen den Unge *1816.07.13 Store Nørlund Ejstrup †1853.03.08 Store Nørlund, Ejstrup søn af Jens Jensen den Yngre *1788c Store Nørlund †1856.10.22 Store Nørlund og Anne Marie Jensdatter *1786c †1837.12.13 Store Nørlund..

Gift 2. 1854.07.08 i Ejstrup med Jens Iversen *1824.11.29 Skjoldborg Rind sogn †1884.08.03 Store Nørlund Ejstrup søn af gårdmand Iver Jochum Christensen *1794.08.10 Herning sogn †1868.09.21 (Ikast kirkebog) Agerskov, Gjellerup og (gift 1817.03.01 Gjellerup) Else Jensdatter *1794.03.23 Nørgaard, Hammerum Gjellerup †1852.07.03 Mortensgaard Ikast (datter af Jens Nielsen Pungvig).

Drev en gård i Store Nørlund i Ejstrup - 1. mand Jens Jensen den Yngres fødegård.
Jens Jensen den Unge gift 1. 1839.06.01 i Ejstrup med Anne Marie Jensdatter *1816.04.29 Kidmose, Ejstrup †1845.12.11 Store Nørlund datter af gårdmand i Kidmose Jens Larsen *1791 Kidmose Kro, Ejstrup †1862.07.29 Kidmose og (gift 1815.10.08 Ejstrup) Kirsten Christensdatter *1787c Bjerregaard Ejstrup †1848.10.03 Kidmose.
Plejesøn:
Andreas Christensen *1839.10.11 Uhre, Brande.
Gift 1868c med Ane Mikkelsen *1845c Gylling sogn.
Han var sønnesøn og tvilling og søn af gårdmand i Uhre i Brande Christen Jensen *1810c her i Hallundbæk Ejstrup se ovenfor Den anden tvilling Laurids Christensen blev ved forældrene i Uhre i Brande.
Overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1834 Hallundbæk Jens Pallesen   Matr: 1   77
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Pallesen491785 Fasterholt Arnborg 1875 Hallundbæk Ejstrup *1785.08.21 Fasterholt, Arnborg †1875 Hallundbæk, Ejstrup.
kone 1Karen Christensdatter471787c Hallundbæk Ejstrup 1834 Hallundbæk Ejstrup *1787c Hallundbæk †1834.07.07
søn Palle Jensen191815 Hallundbæk Ejstrup 1850+  *1815.11.24 Hallundbæk. Gift 1836.01.23 i Ejstrup med Mette Larsdatter *1811c Ejstrup
dat. Mette Marie Jensdatter13 1821 Hallundbæk Ejstrup 1888 Ejstrup *1821 Hallundbæk †1888.01.30 Ejstrup.
aftægt kones mor Mette Marie Jensdatter671767c Thorlund- Lille Ejstrup 1834+ Ejstrup Ikke i FT 1840 i Hallundbæk, formodet død 1834-40, men ikke fundet begravet i Ejstrup.
tj-pige Mette Larsdatter231811c   Gift 1836 med sønnen Palle Jensen ovenfor.

Ejstrup Hallundbæk matrikel 1 hartkorn 1 4 2 2¼ (matrikel 10c solgt fra)
1860.04.18 Skøde Andreas Christensen *1839.10.01 Uhre Brande sogn †1912.09.16 Hallundbæk sønnesøn af formand, søn af Christen Jensen.
Gift 1867.04.02 i Ejstrup med Ane Mikkelsen *1844.07.31 Gylling sogn Aarhus amt †1925.05.29 Risbjerg Brande.
Skøde af 18 april 1860 tinglyst 11 Sept 1861. 18 - 736.
Får 20 Juli 1874 skøde på Hallundbæk matrikel 2C.
Sete børn:
Dorthea Christensen *1868.05.06 Hallundbæk, Ejstrup sogn †1927.08.16 Risbjerg Brande.
Gift 1890.07.10 i Brande med Thomas Christian Schou Johannessen *1858.10.22 Risbjerg Brande †1921.10.04 Risbjerg søn af Johannes Christiansen i Risbjerg Brande.
De drev Risbjergaard Risbjerg 1A i Brande sogn.
Jens Pallesen Christensen *1869c Hallundbæk Ejstrup.
Karen Maria Christensen *1876c Hallundbæk Ejstrup.
Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård ender her ↑ .

Ejstrup Hallundbæk husmandssted begynder her ↓

Ejstrup Hallundbæk husmandssted
1836c Palle Jensen *1815.11.24 Hallundbæk †1869.08.27 Kejlstrup Nørre Snede søn af Jens Pallesen ovenfor.

Gift 1. 1836.01.23 i Ejstrup med Mette Larsdatter *1810.09.14 Nygaard Ejstrup †1854.10.31 (skifte 1855.01.03) Kejlstrup, Nørre Snede datter af Lars Jensen *1758c †1825.05.10 Nygaard og (gift 1792c) Birte Jensdatter *1768c †1825.10.01 Nygaard

Gift 2. 1867.05.18 i Nørre Snede med Karen Christensen *1844.02.12 Skibbild Arnborg †1929.02.12 Kildegaarden Snejbjerg (en niece, broderen Christen Jensens datter) datter af Christen Jensen *1809.09.23 Hallundbæk Ejstrup se ovenfor.

Palle Jensen driver et husmandssted i Hallundbæk 1836 - 1850 hvortil der ikke er set et matrikelnummer.
I 1851 flytter familien til en gård i Kejlstrup i Nørre Snede sogn.
Efter Palle Jensens død i 1869 gifter hans 2. kone Karen Christensen sig anden gang 1870.06.11 i Snejbjerg med enkemand gårdmand i Snejbjerg Hans Peter Jensen *1834.07.16 Bøgild, Ikast †1903.01.04 i Snejbjerg By søn af gårdmand Jens Jørgensen *1787.04.05 Kærshoved Vrads sogn †1841.07.31 Bøgild Ikast og (gift 1816.12.14 Ikast) Inger Mikkelsdatter *1792.06.10 Knudsgaard Ikast †1851.01.31 Bording sogn.
Hans Peter Jensen var gift 1. 1865.10.13 i Snejbjerg med Maren Jensen Haunstrup *1838.08.25 Haunstrup Snejbjerg †1869.07.27 Snejbjerg datter af gårdmand Jens Jensen *1807.03.30 Haunstrup †1885.11.17 Haunstrup og (gift 1835.10.20 Timring) Juliane Maria Christensdatter *1808.02.12 Trøstrup Timring †1895.02.19 Haunstrup.
Børn med 1. kone Mette Larsdatter:
01 Karen *1834.06.16 Nygaard Ejstrup †1835.03.22 Nygaard ni måneder gammel.
Født før ægteskabet.
02 Karen Pallesen *1835.12.13 Hallundbæk Ejstrup †1924.01.22 Hallundbæk.
Gift 1856.02.26 i Nørre Snede med Christen Lauesen *1836.01.30 Ejstrup By †1924.01.20 Hallundbæk søn af sogneforstander gårdmand Lave Jensen Bonde *1805.05.30 Ødis sogn Vejle Amt †1887.12.07 Krejbjerg Ejstrup
(- søn af Jens Bertelsen
-)
og (gift 1826.02.04 Ødis) Mare Jacobsdatter *1804.10.23 Fasterholt-Bjerre Arnborg †1879.04.11 Ejstrup.
Født seks uger før forældrenes ægteskab.
Christen Lauesen får den 21 maj 1860 skøde fra svigerfaderen Palle Jensen på udstykket matrikel 10C Hallundbæk læst 20 februar 1861.
03 Birthe Kirstine Pallesen *1838.05.06 Hallundbæk Mark †1913.10.29 Nørhoved, Nørre Snede.

Gift 1. 1858.11.27 i Nørre Snede med Søren Eskesen *1830.02.14 Nørhoved Nørre Snede †1864.05.04 (sårret i Dybbøl) Ullerup Lazaret Sønderborg Amt søn af gårdmand Eske Pedersen *1793.02.06 (fødseldato i lægdsrullen) Nørhoved †1874.01.05 Nørhoved og (gift 1819.10.09 Nørre Snede) Else Marie Sørensdatter *1794c Nørre Snede†1870.06.03 Nørhoved

Gift 2. 1864.12.22 i Nørre Snede med Claus Pedersen *1837.12.21 Nedergaard Nørre Snede By †1907.03.07 Nørhoved søn af gårdmand Peder Pedersen *1808.10.14 Brandtgaard Gangsted sogn Skanderborg Amt †1894.07.08 Nørre Snede og (gift 1837.11.18 i Højen sogn Vejle Amt) Ellen Marie Jensdatter *1811.10.16 Horsted Højen †1892.01.02 Nørre Snede

Birthe Kirstine blev født seks uger før forældrenes ægteskab.
Birthe Kirstine Pallesen kom til gården i Nørhoved i Nørre Snede gennem hendes første mand Søren Eskesen (død i krigen 1864 ved Dybbøl) og drev den videre med hendes anden mand Claus Pedersen.
Søren Eskesen, Nørhoved, menig nr. 47 ved 9. Regiments 3. Kompagni, såret og fanget på Dybbøl den 18.4.1864, død den 4.5.1864 på Ullerup Lazaret.
04 Jensine Pallesen *1840.07.28 Hallundbæk Mark †1910.09.16 Bundgaard Ejstrup By.
Gift 1860.03.31 i Nørre Snede med Mads Peder Nielsen *1836.03.25 Ejstrup By †1917.03.26 Nørre Gludsted Ejstrup søn af gårdmand Niels Madsen *1798.05.28 Ejstrup By †1866.12.20 Bundgaard Ejstrup By og (gift 1821.10.27 Ejstrup) Maren Jensdatter *1800c Rønslunde konfirmeret 1815 Ejstrup †1862.01.07 Ejstrup
(- datter af Jens Jensen *1773c †1809.04.11 Rønslunde og Anne Marie Laursdatter *1777c.
-)
Mads Peder Nielsen var gårdmand i Bundgaard i Ejstrup By i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
05 Lovise Pallesen *1847.07.15 Hallundbæk Mark †1897.04.02 Krejbjerg Ejstrup.
Gift 1865.06.02 i Nørre Snede med Erik Madsen *1837.03.13 Krejbjerg †1886.02.28 Krejbjerg søn af gårdmand Mads Christensen *1802.04.06 Krejbjerg †1876.11.12 Krejbjerg
(- søn af Christen Madsen *1753c †1829.04.07 Krejbjerg og (gift 1785-) Anne Jensdatter *1762c †1833.12.30 Krejbjerg
-)
og (gift 1825.06.11 Ejstrup) Dorthe Kirstine Bertelsdatter *1806.05.26 Uhre Brande †1872.11.14 Krejbjerg
Erik Madsen var gårdmand i Krejbjerg i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Dorthe Kirstine Bertelsdatter gift 1. 1822.10.26 i Ejstrup med Jens Christensen *1796.01.26 Krejbjerg †1824.08.27 Krejbjerg søn af Christen Madsen og Anne Jensdatter og bror til hendes 2. mand Mads Christensen ovenfor.
06 Dorthe Johanne Pallesen *1851.05.27 Kejlstrup, Nørre Snede †1869.07.18 Kejlstrup atten år gammel.
Barn med 2. kone Karen Christensen:
07 Mette Marie Pallesen *1868.08.25 Kejlstrup, Nørre Snede †1886.05.29 (tarmslyng) Snejbjerg sytten år gammel.
Ejstrup Hallundbæk husmandssted ender her ↑ .

Harrild generelt
Introduktion
Harrild som navn dækker den nordlige del af Brande sogn og den yderste vestlige del af Ejstrup sogn ind imod Arnborg og Ring sogne. Det er jordene på begge sider af Holtum å, som med sine enge gjorde landbrug muligt med hø til kreaturererne om vinteren. Jorden er ekstrem sandet, var næsten alt sammen hede, og blev for en stor del plantet til i 1900 tallet.
I Brande sogn ligger Brande Harrild eller Brandharrild og Lille Harrild tæt op ad åen, men den største del af Harrild befinder sig i Ejstrup sogn. I den ældste jordebog for Hastrup i 1651 nævnes Øster Harrild med to gårde og lidt senere Nørre Harrild med en eller en halv gård. Stednavnene i Harrild har flere betegnelser for samme sted:

Over Harrild = Øster Harrild, hartkorn 3 4 3 1 (Hastrup, 1 gård).
1723: Christen Sørensen og Anders Pedersen. {Skøde Hastrup} 1741: Christen Sørensen og Jens Andersen. {? Hastrup} 1754: Søren Christensen og Hans Nielsen. {pantsætning? Hastrup} 1771: Jonas Eriksen (1 6 1 2) og Hans Nielsen (1 6 1 2) {hoveri reglement Hastrup}
Mellem Harrild, nævnt fra 1699, hartkorn 3 4 1 2 (Hastrup, 1 gård).
Vester Harrild = Nørre Harrild, hartkorn 3 3 1 1 (1683 Hr. Jørgens enke i Jelling, ½ gård).

Mellem Harrild som navn ses første gang 1706 i det store skøde på Hastrup og ser ud til at være blevet til idet een af gårdene i Øster Harrild enten allerede lå et stykke væk eller blev flyttet mod vest og kaldt Mellem Harrild. Vester Harrild regnes dengang kun for en halv gård og selv i matrikelkortet fra 1821 er det kun opdyrket lige langs med åen, mens Mellem og Over Harrild har opdyrket noget ind i heden væk fra åen.

Harrild og omegn i Ejstrup, Brande og Arnborg sogne. Videnskabernes Selskabs kort 1803c
Harrild og omegn ca. 1803.
Man ser Mellem Harrild indtegnet med tegnet for en enestegård, et hus med et kors på. Mellem Harrild er det venstre tegn, det til højre er nærmest Over Harrild. Ovenfor teksten Brand Harrild på nordsiden af Holtum å er tegnet en enestegård, det skulle være Vester Harrild. Først så det ud som var der ingen gård for Brandharrild indtegnet, men den var gået under i de mørke flader for åen og engene - tegnene for enestegårde (hus med kors på) er i dette billede redigeret, stillet alene med hvid rand, ellers er de vanskelige at få øje på.
Alle disse gårde var delt i halvgårde, hver halvgård med sine bygninger men med fælles marker og markarbejde. Der boede dermed to familier på dem. Undtagen Vester Harrild, hvor der kort før 1787 var blevet oprettet et husmandsbrug, som ikke var en halvgård.
Der er ingen gård indtegnet for Lille Harrild lidt under teksten Harrild i Brand Harrild, for det var en øde gård fra 1660 op til 1787, hvor der blev bygget et enkelt hus.
Kun de små hvide flader er dyrket, 90% er hede.
Skivild til venstre i Arnborg sogn staves i dag i mærkeligt østdansk Skibbild. Bierre ovenfor er Fasterholt Bjerre. Teksten Skivild er flyttet til den anden side af Holtum å.
Videnskabernes Selskabs kort 1803c.

Som dette skrives (2016) er en del af Harrild i Ejstrup sogn blevet til Harrild Hede med i alt 550 hektar, som ligger nord for Over Harrild og bag ved (nord for) de tilplantede ejendomme i Mellem og Vester Harrild. Desuden er der 2.400 hektar skov i Nørlund Plantage lige nord for heden.

Over, Mellem og Vester Harrild. Ejstrup sogn 1821 Matrikel kort
Matrikelkort Harrild. Ejstrup sogn 1821.
Over Harrild, matrikel nr. 1, 2, 3 og 4. Meget opdyrket 1 og 2 de oprindelige gårde.
Mellem Harrild, matrikel nr. 5 og 6. Ret meget opdyrket.
Vester Harrild tre husmandssteder ikke meget opdyrket.
To navne over hverandre: øverste 1821, derunder senere engang.
Praktisk hele ejerlavet er hede, her vises kun strimmelen med opdyrkede marker
(de grå områder), se det store kort ovenfor for at få hele ejerlavet med.

Harrild andet
1779 og 1782 Anne Harild i Rind kirkebog, formodentlig Anne Larsdatter, Jens Hansens kone i Over Harrild.

Harrild-Over (Over Harrild)
1 Introduktion
Også kaldet Øster Harrild og en enkelt gang Nørre Harrild?? (vel Vester Harrild).

2 Fæstere
Hartkorn 3 2 3 1
1651 Frands Michelsen og Mads Thomasen
1661 Poul Pedersen og Niels Jensen
1706 Anders Pedersen og Christen Andersen
1710 Anders Pedersen og Christen Sørensen
1752 Jens Andersen
1754 Hans Nielsen og Søren Christensen.
1754 Delt i 2 x 1 6 1 2
1. Hans Nielsen
2. Søren Christensen
1764c 1. Hans Nielsen
2. Jonas Eriksen, gift med Sørensdatter?
1772 Jonas Eriksen nævnes af Øster Harrild? (skifte #487 i Vovlund)
1776 Hans Nielsen, i Brande KB:
1776 Jens Hansen, gift med Anne Larsdatter af Usseltoft.
FT 1787: Jonas Eriksen
1801 Jens Hansen #1804.
1804 Jens Hansen #99.
1811 Jens Hansen død.

3 Ejere

4 Familier med børn

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård begynder her ↓
Den første halvgård i Over Harrild.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1651- Franz Michelsen *1630- †1661-.
Gift med Anne.
Kendt barn:
Maren Frandsdatter *1650c, lever 1674.
Forlovet 1671c med Peder Lassen af Ejstrup By.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1661- — 1683+ Poul Pedersen †1683+.
Gift med formands enke Anne.
Han ses i en Hastrup jordebog 1661 og i Markbogen af 1683 (ejer Gregers Høg).
Fra Vrads herreds tingbog (Brejl):

1. juli 1674
594 - fol.18B - trolovelse
Joen Sørensen i Nørhoved på Peder Sørensen, præst i Nørre Snede {s vegne} spørger Peder Lassen i Ejstrup, der er forlovet på tredje år med Maren Frandsdatter i Harrild, hvorfor han ikke vil ægte hende. Det bevidnes, at han ved forlovelsen, var så drukken og beskænket, at han ikke vidste, hvad han gjorde. Varsel til Maren Frandsdatters mor Anne og stedfar Poul Pedersen i Harrild.

Men historien ender skidt:

9. december 1674
606 - fol.27B - vanvittig
Peder Jørgensen i Nørre Snede på Peder Sørensen, præst i Nørre Snedes vegne fører vidner på at Peder Lassen i Ejstrup siden Voldborgs dag har været forrykt og ikke ved sin fulde fornuft og nu er ganske afsindig og må ligge i fængsel og jern. Varsel til hans svoger Niels Jensen i Thorlund.

Niels Jensen er herredsskriver i Vrads herred og gift med Inger Larsdatter der er søster til Store Peder Lassen i Ejstrup By. Denne tabte mange penge når han spillede kort fuld:

23. december 1674
608 - fol.28 - vanvittig
Niels Jensen i Lille Thorlund anklager Niels Sørensen og Niels Ibsen i Ejstrup for mange gange at drukket store Peder Lassen i Ejstrup meget fuld og derefter vundet mange penge fra ham i kortspil, hvorfor han nu sidder i stor armod og er ganske afsindig og må ligge i fængsel og jern.


Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1699- Anders Pedersen †1710+.
Ses i skøde 1699.01.30 fra Christen Andersen af Vadskærgaard til Knud Gedde på Hastrup.
Mulig søn:
?Jens Andersen, se nedenfor.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1742- Jens Andersen †1752c Overharrild, Ejstrup.
Gift med Anne Christensdatter *1713c †1787-1801 Overharrild.
At hans død kan bestemmes nogenlunde nøjagtigt er på den ene side fordi han har en søn Christen, der kommer til Nørre Askær i Brande og hvis fødeår kan bestemmes med nogenlunde sikkerhed fra FT 1787 med en pålidelig alder af 36 år gammel eller født 1751c.
På den anden side er det, fordi enken gifter sig igen og får sønnen Jens Hansen, der på samme måde kan ses født 1753c, altså må Jens Andersen være død 1752c med andre ord omkring 1752.
At Christen Jensen er søn af Anne Christensdatter ses i Brande kirkebog i 1776 #2047:

14. 5. Søndag efter Paaske havde Christen Nørre Askier af sin 1 kone Anne en Datter til Daab kaldet Anne baaret af hans Moder Hans Nielsens kone i Harrild Fadderne vare Christen Thommesen af Hyvild Thommes Kielsen Langkier Peder Askiers hustru og Anna Lars Datter Askier.

At Christen Nørre Askær hedder Jensen ses i FT 1787 (der var også en Christen Jensen i Sønder Askær), at Hans Nielsen kone hedder Anne Christensdatter ses i FT 1787 i Harrild, Ejstrup (se nedenfor), det er hende barnet opnævnes efter.
Over Harrild hørte under Hastrup:
1741 i et pantebrev: Jens Andersen.
1755 i et pantebrev: Hans Nielsen, samme hartkorn.
Kendt barn:
Christen Jensen *1751c Over Harrild †1818 Nørre Askær, Brande.

Gift 1. gang med (enke efter Søren Larsen †1771 Nørre Askær) Ane Larsdatter *1738c Hyvild, Brande †1798 (skifte) Nørre Askær .

Gift 2. 1802 i Brande (noteret i kirkebogen i Arnborg ikke i Brande) med Mette Troelsdatter *1761c Store Sandfeld, Brande †1825 Nørre Askær datter af Troels Jørgensen *1722c Store Sandfeld †1790 Store Sandfeld og Maren Pedersdatter *1729+ Brande By †1767-73 Store Sandfeld.


Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1754 Hans Nielsen *1717c †1787-1801 Overharrild, Ejstrup.
Gift 1753c med formands enke Anne Christensdatter *1713c †1787-1801 Overharrild.
Som beskrevet ovenfor under forrige fæster Jens Andersen ses Hans Nielsen allerede 1755 i Over Harrild i et pantebrev fra Hastrup og fra hans stedsøn Christen Jensen kan ses, at han gifter sig med Jens Andersens enke i 1752-53.
At han er gift med Anne Christensdatter ses i FT 1787 (se nedenfor), hvor han og Anne beskrives som forældre til Jens Hansen, der da driver gården.
Kendt barn:
?Niels Hansen *1754c Over Harrild, Ejstrup †1832 Holtum, Arnborg.
Gift 1787.07.10 i Arnborg med enke i Holtum i Arnborg efter Niels Thomsen Maren Pedersdatter *1753c Hundshoved, Nørre Snede? †1839 Holtum datter af Peder Nielsen og Karen Rasmusdatter.
Bosat Holtum i Arnborg.
Jens Hansen *1755c Overharrild, overtager gården, se nedenfor.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1775 Jens Hansen *1755c Overharrild †1811.08.11 Overharrild, Ejstrup.
Gift 1776.06.09 i Brande med Ane Larsdatter *1756c Usseltoft, Brande †1832 Lille Thorlund, Ejstrup datter af Lars Pedersen Usseltoft *1714cc Dørslund, Brande †1783-87c og Maren Usseltoft *1720c †1778 Usseltoft.
Børn:
Anne Jensdatter *1777c Over Harrild †1808.08.07 (skifte, Vrads #99) Sønder Hvillum, Ejstrup.
Gift 1805c med Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum †1855.08.13 Sønder Hvillum søn af Mads Christensen *1747c Sønder Hvillum †1808 Sønder Hvillum (se skifte Vrads #100) og Karen Sørensdatter *1748c.
Hun skulle være 10 år i FT 1787, er formodentlig glemt i Over Harrild ved faderen Jens Hansen.
Børn:
Karen Sørensdatter *1801.02c Sønder Hvillum †1866 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift med Peder Christiansen *1778 Enkelund, Thyregod †1856 Store Thorlund søn af Christian Pedersen *1738 Kokborg, Thjyregod †1822 Kokborg og Ane Kirstine Pedersdatter af Give *1734c (ikke set født i Give) †1796 Enkelund.
Mads Sørensen *1805c Sønder Hvillum.
Lars Jensen (Skalde-Lars) *1779 efterår Over Harrild †1865.03.22 Givskudlund, Givskud.
Gift 1811.01.20 i Brande med Karen Eriksdatter *1791.01.09 Brandharrild †1851.06.21 Givskudlund datter af Erik Eriksen II *1759c Brandharrild, Brande †1836 Tornvig, Arnborg og Ane Sørensdatter *1769c Flø, Brande †1860 Brandharrild.
Bosat Over Harrild 1811-25, Lille Thorlund, Ejstrup 1825-32, efter 1832 Givskudlund.
Lars havde været soldat og havde en tørst. Han svor ikke at drikke under flytningen til Givskudlund, ellers skulle Fanden tage hans hår. Det gjorde denne så efter Lars og lærer Sivertsen havde drukket Kollemorten Kro tør for snaps. Derved blev han til Skalde-Lars. Den kloge mand i Birkebæk, Givskud havde en roman om ham i hatten. Se "Sagnet om Skalde-Lars".
Maren Jensdatter *1781c Over Harrild, ikke set efter FT 1801.
Anne Marie Jensdatter *1784.03.10 (dato i Givskud Kirkebog?) Over Harrild †1867.10.09 Harresø, Givskud.

Gift 1. 1805.03.23 i Givskud med Søren Clausen *1774.04.02 Harresø †1815.02.28 Harresø søn af Claus Pedersen Skovbølling *1723.04.23 Skovbølling, Jelling †1782.12.26 Harresø og Anne Madsdatter Hauge *1742.05.15 Tørring †1822.12.18 Harresø.

Gift 2. 1815.06.10 i Givskud Jens Christian Jensen *1787c Omme, Vester Nykirke, Ribe amt †1874.03.05 Givskud søn af Mette Nielsdatter *1761c †1801+ og Jens Friderichsen *1748c †1801-.

Hans Jensen *1787.12.03 (Lægdsrullen 1797 #72) Over Harrild †1853.04.24 Lille Thorlund, Ejstrup.
Gift 1815.11.18 i Givskud med Ane Thomasdatter *1798.09.02 Givskudlund, Givskud †1889.09.28 Lille Thorlund datter af Thomas Hansen *1772.04.16 Givskudlund †1858.11.13 Givskudlund og Mette Andersdatter *1769.05.30 Givskudlund †1848.10.23 Givskudlund.
Se slægtsbogen om deres søn: "Slægtsbog for eferkommere efter Jens Hansen, gårdejer i LI. Thorlundgård, Ejstrup sogn, født 1816". Anearkivet, Fredericia, 1982, 400 sider.
Et barn:
Jens Hansen *1816 Harresø, Givskud.
Gift 1849 i Nørre Snede med Marie Kirstine Christensdatter *1825 Telberhus, Nørre Snede †1910 Ejstrup datter af Christen Jensen Høeg *1789 Lille Bredlund, Vrads sogn †1865.05.20 Grættrup, Nørre Snede og Sidsel Rasmusdatter *1787 Rishedegaard, Klovborg †1877.01.01 Grættrup.
Overtog gården i Lille Thorlund, Ejstrup.
Folketælling 1787 Harrild- Over Jens Hansen   4. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Jens Hansen341753c Harrild- Over Ejstrup 1811 Harrild- Over Ejstrup Skifte.
kone 1Ane Larsdatter311756c Usseltoft Brande 1832 Thorlund- Lille Ejstrup  
søn Lars Jensen81779c Harrild- Over Ejstrup 1865 Givskudlund Givskud  
dat. Maren Jensdatter61781c Harrild- Over Ejstrup  Ikke set efter FT 1801.
dat. Anne Marie Jensdatter31784c Harrild- Over Ejstrup 1867 Harresø Givskud  
aftægt mands far 1Hans Nielsen 1717c  1801- Harrild- Over Ejstrup  
aftægt mands mor 1Ane Christensdatter 1713c  1801- Harrild- Over Ejstrup  
tj- karl 0Jens Jensen641723c    

Folketælling 1801 Harrild- Over Jens Hansen   76
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Jens Hansen491753c Harrild- Over Ejstrup 1811 Harrild- Over Ejstrup Skifte.
kone 1Ane Larsdatter461756c Usseltoft Brande 1832 Thorlund- Lille Ejstrup  
søn Lars Jensen221779c Harrild- Over Ejstrup 1865 Givskudlund Givskud  
dat. Maren Jensdatter201781c Harrild- Over Ejstrup  Ikke set efter FT 1801.
dat. Anne Marie Jensdatter151784c Harrild- Over Ejstrup 1867 Harresø Givskud  
søn Hans Jensen12*1789c Harrild- Over Ejstrup 1853 Thorlund- Lille Ejstrup Gift i Givskudlund med Ane Thomasdatter, senere Lille Thorlund, Ejstrup.


Ejstrup Over Harrild 1. halvgård matrikel 2
1809 — 1823c Lars Jensen (Skalde-Lars) *1778 (lægsrullen) Over Harrild †1865 Givskudlund.
Gift 1811 i Brande med Karen Eriksdatter *1791 Brandharrild, Brande †1851 Givskudlund datter af Erik Eriksen II *1759c Brandharrild †1836 Tornvig, Arnborg og Ane Sørensdatter *1769c Flø, Brande †1860 Brandharrild.
Lars Jensen var 169 cm høj, sprang soldat, hvorved han fik lært at have tørst. Han blev sent gift, 33 år gammel, med Karen Eriksdatter fra den anden side af Holtum å i Brande sogn, Brandharrild, som var 20 år gammel.
Han får skøde i 1809 på hartkorn 1 6 1 2 for 350 rigsdaler. I 1816 køber Lars tienderne på gården for 400 rigsdaler NV I november 1818 får han approbation til at udstykke gården i tre dele. En sjettedel til Niels Kidmose og en tredjedel til Christen Sørensen der bliver så det halve tilbage til Lars Jensen selv. Skøderne skrives allerede i 1817. De to dele han solgte fik han 380 rigsdaler NV for som gik til tienderne.
Lars flyttede selv ti km væk til Lille Thorlund også i Ejstrup sognog byttede senere i 1832 gård med hans bror Hans Jensen i Givskudlund. Ved den sidste flytning tabte han håret til fanden. Se "Sagnet om Skalde-Lars".
Børn:
Jens Larsen *1814.03.06 Over Harrild †1901 i Givskudlund.
Gift med Ane Andersdatter †1896 Givskudlund.
Fik en udstykket del af Givskudlund i 1841.
Erik Larsen (Vesterlund) *1816 Over Harrild.
Gift 1847 med Frederikke Olesdatter *1827 Givskud.
Se Vesterlund i Givskudlund, den senere Løvepark.
Hans Larsen *1819.01.01 Overharrild †1893.06.23 Nørgaard, Givskud By.
Gift 1851 i Givskud med Hanne Marie Pedersdatter *1831.06.07 Givskud By †1909.08.18 Nørgaard, Givskud By.
Se Nørregaard i Givskud By.
Anne Larsdatter *1821 Over Harrild.
Gift 1849 med Clemen Peder Nielsen *Jelling.
Bosat Ris, Givskud.
Ane Marie Larsdatter *1825 Lille Thorlund, Ejstrup.
Gift 1. 1851 med Knud Mathiassen †1852 Harresøholm.
Gift 2. 1853 med Søren Sørensen fra Givskudgaard.
Se Skalde-Lars i Givskudlund.
Ane Mette Larsdatter *1827.07.30 Lille Thorlund, Ejstrup †1909.04.26 Svindbæk, Thyregod.
Gift 1. 1858 med enkemand Søren Pedersen *1818c Thyregod
Gift 2. 1861.04.04 med Laurids Lange Jørgensen *1828.05.31 Usseltoft, Brande.
Se Skalde-Lars i Givskudlund.
(Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021)
Inger Katrine Larsdatter *1830.06.11 Lille Thorlund, Ejstrup.
Gift 1853.12.17 i Givskud med Niels Madsen *1832.11.04 Tofthøj Mark, Gadbjerg.
Se Skalde-Lars i Givskudlund.
Ane Marie Larsdatter *1833.11.20 Givskudlund.
Gift 1. 1862.02.22 i Givskud med Søren Kristian Pedersen kaldet Tofte *1834.08.13 Harresø, Givskud.
Gift 2. 1875.05.03 i Givskud med enkemand i Øster Nykirke Jeppe Larsen *1825.04.12 Faarup Mark, Jelling
Se Skalde-Lars i Givskudlund.


Ejstrup Over Harrild matrikel 2
1825 Peder Andersen Nørlund.
Gift med Ane Pedersdatter.
Peder Andersen ses på matr. nr. 2 i Harrild.
Børn:
Maren Pedersdatter *1826.09.01 Over Harrild †1913.08.01 Ikast.
Gift med Hans Jakob Fenger *1829.12.20 Ikast †1916.01.16 Ikast søn af sognepræst Jens Peder Fenger *1786.10.13 Malt sogn, Ribe Amt †1835.05.31 Ikast og (gift 1821.05.21 Malt sogn) Maren Nielsdatter *1803.06.12 Ikast †1876.04.20 Vaadde, Ikast.
Husmand i Vaadde i Ikast sogn senere købmand.
Børn:
Jens Peder Hansen Fenger *1857.09.03 Ikast †1940.12.28 Aarhus.
Detailhandler i Aarhus.
Niels Peder Anton Hansen Fenger *1859.05.26 Vaadde, Ikast †1939.03.24 De gamles Hjem, Ikast.
Slagter i Ikast.
Martin Hansen Fenger *1862.03.21 Vaadde, Ikast †1940.02.13 Ikast.
Købmand og møller.
Anton Hansen Fegner *1864.01.31 Vaadde, Ikast †1944.01.01 Søndergade 27, Silkeborg.
Direktør.
Marie Jensine Hansen Fenger *1868.11.05 Vaadde, Ikast †1954.10.22 Odder.
Pederikke Pedersdatter *1828.12.08 Over Harrild.

En anden del af gården (matr. 4):

Ejstrup Over Harrild matrikel 4
1825 Niels Hansen.
Niels Hansen ses på matrikel nr. 4 i Harrild.

Den anden halvgård i Over Harrild.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1651- Mads Thomesen.
1661- — 1699+ Niels Jensen †1699+.
Ses i jordebogen 1661 og i Markbogen 1683 (ejer Knud Gedde).
Stævnes 1675 på Vrads Herredsting for gæld (Brejl):

28. juli 1675
639 - fol.49B - gæld
Niels Jensen i Lille Thorlund stævner Niels Jensen i Harrild og Laurids Madsen i Hedegaard for gæld.

Ses i skøde 1699.01.30 fra Christen Andersen af Vadskærgaard til Knud Gedde på Hastrup.
Mulig søn:
?Jens Nielsen

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1699- Jens Nielsen.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1706- Christen Andersen.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1710- — 1742+ Christen Sørensen.
Mulig søn:
Søren Christensen, se nedenfor.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1746- Søren Christensen.
Søren Christensen kaldet Harild havde 4 rigsdaler til gode ved Niels Iversen i Ejstrup By, da denne døde 1746. Sørren Harrild. Det fremgår ikke klart af skiftet efter Birkedommer Paaske i Hastrup Mølle, hvoraf dette var en del, hvornår de blev udbetalt.
Da efterfølgeren Jonas Eriksen og 1. kone får i rækkefølge Erik, Anne, Kirsten og Søren, menes 1. kone at være en Sørensdatter.
Muligt barn:
?Kirsten? Sørensdatter? *1744cc se nedenfor, evt. gift med efterfølger.
Inger Sørensdatter *1759c Harrild, Ejstrup †1798 Harrild, Brande.
Gift 1786c i Ejstrup med enkemand Erik Jensen *1733c BrandHarrild, Brande †1822 BrandHarrild

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1764c Jonas Eriksen *1741c †1808.11c (skifte) Tranholmgaard, Harrild.

Gift 1. 1764c med ?Kirsten? Sørensdatter? (navn REKONSTRUKTION fra opkaldelser 1. dreng, 1. pige med næste kone) *1744cc †1779-80 Overharrild mulig datter af formand Søren Christensen.

Gift 2. i Arnborg 1780.07.04 med Kirsten Mikkeldatter *1753.01.21 Togsvig, Arnborg †1781 Over Harrild datter af Mikkel Christensen Togsvig *1722c †1792 Togsvig og Karen Jensdatter *1707c †1777 Togsvig.

Gift 3. i Brande 1781.09.30 med Anne Pedersdatter *1756c Flø, Brande †1837 Krejbjerg, Ejstrup datter af Peder Jensen *1713c Arvad, Brande †1781 (skifte) Flø, Brande og Maren Nielsdatter *1733c Uhre, Brande †1812 Flø.

Jonas Eriksen har en bror Mads Eriksen af Nørre Snede som ses i panteforskrivningen d. 29. maj 1776 på 300 rigsdaler til Peder Hansen i Ravnholt
I 1771 hartkorn 1 6 1 2.
Handler meget med gårde og jord. Køber 4. maj 1775 hans egen gård i Over Harrild, Ole Pallesens gård i Mellem Harrild. i 1784 Lille Harrild i Brande sogn, i 1795 hartkorn 2 0 2 1/3 i Skibbild, Arnborg af Niels Jensen.
Hans 1. kone ses kun een gang, nemlig i en dåb i Brande i 1777 #2068, hvor hun uden navn bærer Christen Pedersen Brejl og Kirsten Pedersdatters søn Mikkel Christensen. Hendes far må hedde Søren, for det andet drengebarn opkaldes Søren (det første Erik efter Jonas Eriksens far).
3. kone Anne Pedersdatter ses i FT 1834 i Tranholmgaard, Harrild ved svigersønnen Christen Sørensen gift indtil 1826 med datteren Anne Kirstine Jonasdatter, derefter med Ane Nielsdatter.
Børn af 1. og 3. ægteskab skelnes i skiftet 1810 efter Jonas Eriksen.
Der er spekuleret en del om, hvor Jonas Eriksen kunne stamme fra, helt sikkert hedder hans far Erik og efter hans pigers navn skulle hans mor hedde Anne eller Kirsten. Der er ikke set nogen skifter, der kunne opklare det. Navnet Jonas er ikke set før 1800 i Brande, Arnborg, Give (undtagen Jonas Eriksen *1773 Ullerup), Thyregod, Vester og Sønder Omme. I Rønslunde, Ejstrup ses i 1745 Jens Jonasen *1716c og i 1751 Peder Jonasen, der er gift med en kvinde fra Koutrup, Hammer sogn.
I pantebrevet over 300 rigsdaler fra 1776 ses en bror Mads Eriksen i Hampen, Nørre Snede *1752c †1789-1801 Hampen. Han er født 11c år efter Jonas. Imellem de mange Erik'er i Brande, Arnborg og Ejstrup er ingen Mads set, så Jonas er nok født i et andet sogn.
Børn med 1. kone ?NN Sørensdatter:
Erik Jonassen *1765c Over Harrild †1839.01.10 Ejstrup By.
Gift med Maren Andersdatter *1771c †1829.07.19 Ejstrup By.
1810 i Ejstrup By. Beskrives 1817 som handelsmand og gårdmand, da hans søster Mette vies.
Børn:
Kirsten Marie Eriksdatter *1798c Ejstrup By.
Gift 1817 i Ejstrup med Søren Christensen *1790c Ejstrup søn af Christen Sørensen, Storgaard, Ejstrup By *1761c og Karen Pedersdatter *1751c (datter af Karen Jensdatter *1713c, se FT 1787).
Ellen Eriksdatter *1800c Ejstrup By †1825.11.27 Nørre Snede.
Gift 1821 i Ejstrup med Erik Jensen *1796.02.07 Thyregodlund †1860+ Ejstrup By?.
Inger Eriksdatter *1803.07c Ejstrup By †1869.04.02 Rørbæk, Vester sogn.
Gift 1822.07.05 i Ejstrup med landmåler af Rørbæk i Vester sogn Niels Andreas Thyregod *1789.12.07 Thyregodlund †1843.03.16 Rørbæk søn af sognefoged Jens Jensen *1754.10.13 Thyregodlund †1816.07.29 Thyregodlund og Maren Eriksdatter *1759c Hedegaard, Ejstrup †1809.05.23 (skifte) Thyregodlund (datter af Erik Andersen *1720c- †1774-87 Hedegaard).
Ejede Rørbæk herregaard i Vester sogn.
Jonas Eriksen *1806.11.07 Ejstrup by (fødseldato ved konfirmation 1821) †1880+.
Gift 1832- med Maren Jensdatter *1811.05.05 Thyregodlund Thyregod †1880+ datter af sognefoged Jens Jensen *1754.10.13 Thyregodlund †1816.07.29 Thyregodlund og 2. kone Kirsten Pedersdatter *1774.03.27 Sønder Askær, Brande †1851 Hygild, Ejstrup.
Bosat i Hygild i Ejstrup sogn.
Ane Kirstine Eriksdatter *1812.06.08 (fra konfirmation) Hedegaard Ejstrup †1891.12.29 (Stine Pallesen) Birk Gjellerup.

Gift 1 1821.04.14 i Ejstrup med Erik Jensen *1796.02.07 Thyregodlund †1870.12.25 Kejlstrup Nørre Snede sogn søn af Jens Jensen sognefoged i Thyregodlund i Thyregod sogn.

Gift 2 gang 1873.01.28 i Nørre Snede med enkemand Peder Pallesen Flø *1805.03.10 Kollund Rind †1891.12.12 Birk Gjellerup søn af Palle Christensen Fløe i Kollund i Rind sogn.

Bosat i Nørre Snede og med 2 mand i Birk i Gjellerup sogn.

Anne Jonasdatter *1773c Over Harrild †1810+ (skiftet efter faderen).
Gift med Søren Jensen (Thorlund) i Hundshoved, Nørre Snede *1761c Lille Thorlund, Ejstrup †1818.01.01 Vingborg, Leret Mark, Nørre Snede søn af Jens Sørensen *1731c †1803.05c Lille Thorlund og 1. kone Mette Pedersdatter *1730cc †1776-85 Lille Thorlund.
Anne Jonasdatter ikke fundet begravet i Nørre Snede 1814-43. Ikke i FT 1834.
Kirsten Jonasdatter *1774c Over Harrild †1810- (ikke i skiftet efter faderen 1810). FT 1801 hjemme.
Søren Jonassen *1776c Over Harrild †1857.12.21 Harrild, Ejstrup.

Gift 1. 1813c med enke Ane Andersdatter *1773c †1826.05.10 Mellem Harrild, 53 år gammel.
Hun var 1. enke efter Peder Pedersen den Yngre i Hedegaard, Ejstrup †1802+, identificeret gennem sønnen Peder *1799c (FT 1801 Hedegaard) og 2. enke efter Ole Pallesen, Mellem Harrild.

Gift 2. i Brande 1827 med Ane Kirstine Nielsdatter *1793.09.01 Store Sandfeld, Brande †1833.09.13 Mellem Harrild, Ejstrup datter af Niels Pedersen *1755 Uhre, Brande †1834 Store Sandfeld, Brande og Kirsten Troelsdatter *1757c Store Sandfeld †1827 Store Sandfeld.

Gift 3. i Brande 1833.12.08 med søster til 2. kone Anne Nielsdatter *1800.04.20 Store Sandfeld Brande †1884.06.13 Mellem Harrild datter af Niels Pedersen Store Sandfeld.

Ft 1801 landrytter. Bosat Hallundbæk, nabo til Harrild.
1810 i Fredericia, vel som landrytter.
Ses 1815 og 1818 af Vester Harrild ved konfirmationer af hans kones børn.
Gård matrikel 6 i Mellem Harrild.
Anne Nielsdatter ses FT 1880 i Mellem Harrild ved sønnen Jonas Peder Sørensen *1830c.
Ane Andersdatters børn med Peder Pedersen den Yngre i Hedegaard:
Peder Pedersen *1799c konfirmeret 1815 af Vester Harrild.
Ole Pedersen *1802.03.03 konfirmeret 1818 af Vester Harrild.
Oluf Jonassen *1778c Over Harrild ?†1847.05.03 gårdfæster i Gludsted, gift, 69 år.
Gift 1817.10.04 i Ejstrup med Anne Marie Cathrine Madsdatter *1790c Ejstrup By †1845+ datter i Ejstrup By af Mads Pedersen *1756c †1850.02.15 Ejstrup By og Mette Nielsdatter *1751c Ejstrup By? †1830.07.15 Ejstrup By.
Konfirmeret 1796 fra Flø, Brande. 1810 på Sjælland. Vel før 1817 tilbage i Ejstrup sogn.
Jens Jonassen *1781c Over Harrild †1845+ ?Kejlstrup, Nørre Snede.

Gift 1. med hans første kone, ikke set begravet 1814-19 i Ejstrup.

Gift 2. 1818.10.03 i Ejstrup med Christine/Kirstine Nicoline Andersdatter Møller *1792c Bording? datter af skoleholder Anders Møller *1756c †1826.01.15 Ejstrup By og 1. kone Bolette Nielsdatter †1796.10.26 Ejstrup By.

Han er i skiftet efter faderen 1810 i Nyborg. Hverken Jens eller Christine fundet begravet i Nørre Snede 1845-58. Skrives 1819 som enkemand af Gludsted. Ses i FT 1834 og FT 1845 i Kejlstrup, Nørre Snede, men ikke i FT 1840. Børnene søgt i FT 1850 og 1860, ikke fundet.
Børn:
Ellen Marie Jensdatter *1825.04.14 Hampen Mark, Nørre Snede.
Anders Peder Jensen *1831c ikke fundet døbt i Nørre Snede.
Ingen Børn med 2. kone Kirsten Mikkelsdatter.
Børn med 3. kone Ane Pedersdatter.
Kirsten Jonasdatter *1781+ Over Harrild †1809.03c (skifte) Leret, Nørre Snede.
Gift med Hans Christensen i Leret.
Børn:
Ane Johanne *1809.02c Leret, Nørre Snede.
Maren Jonasdatter *1784c Over Harrild †1845+.
Gift 1814- med Erik Pedersen i Hedegaard *1780c Hedegaard †1830.03.20 Krejbjerg, Ejstrup søn af Peder Pedersen den Ældre *1745c og Ellen Eriksdatter *1749c.
Hun tjener FT 1801 i Lille Thorlund, Ejstrup ved Søren Jensen gift med søsteren Anne Jonasdatter.
I 1819 i Hedegaard, 1821 ses de i Ejstrup By, 1830 et husmandssted i Krejbjerg.
Efter mandens død fæster hun huset i Krejbjerg videre, "lever af lidt avl" FT 1834, "ernærer sig med sine hænder" FT 1840, "Lever af sin haandgjerning" FT 1845. Ikke fundet begravet i Ejstrup 1845-50. Børnene ikke fundet begravet i Ejstrup 1819-34, ikke ved moderen FT 1834, ikke i Skanderborg, Vejle eller Ringkøbing amter FT 1834.
For hendes børn med Erik Pedersen se Hedegaard.
Anne Kirstine Jonasdatter *1788c Over Harrild †1826.01.08 (Barnsnød) Harrild.
Gift med Christen Sørensen i Tranholmgaard, Over Harrild *1782c †1845+ (han gift 2. med Anne Nielsdatter *1797c Bording).
Mette Jonasdatter *1792c Over Harrild †1853.04.06 Ikast.
Gift 1817.03.22 i Ejstrup med Knud Mikkelsen *1783.10.19 Knudsgaard, Ikast †1875.04.06 Bording søn af Mikkel Madsen *1748.08.25 Tulstrup, Ikast †1795.01.14 Knudsgaard og Anne Knudsdatter *1751.09.05 Favrholt, Ikast †1806.07.27 Tulstrup.
Bosat Ravnsvad, Ikast. Han var gårdmand og spillemand. Se Kongshammer.
Peder Jonassen Harrild *1794.10.11 Over Harrild †1825c Horsens? (fra lægdsrullen ikke fundet død i Horsens).
Peder Jonassen kaldes her Harrild for at adskille ham fra den fem år ældre Peder Jonassen Heedegaard *1789c i Rønslunde Ejstrup.
I lægdsrullen:

Født 11 oct 1794.
I 1811 betegnes han som tunghør.
1822 lægd 32 Aarhus Amt nr 10-7 27 aar:

stod paa Afgl M 1825 som død, men deraf igjen udslettet indtil Dødsfald beviises. Opgives død i Horsens.

1828 slettes han af rullen. Fripas sess 1831.

Dette Fripas i session 1831 skulle normalt betyde at han stadig lever. Hans skæbne er ukendt.
Folketælling 1787 Harrild- Over Jonas Eriksen   5. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 3Jonas Eriksen431744c  1808 Harrild- Over Ejstrup  
kone 3 1Anne Pedersdatter311756c Flø Brande 1837 Krejbjerg Ejstrup  
søn 1 Erik Jonassen221765c Harrild- Over Ejstrup 1839 Ejstrup By Ejstrup Gift med Maren Andersdatter.
dat. 1 Anne Jonasdatter141773c Harrild- Over Ejstrup 1810+  Gift med Søren Jensen i Hundshoved, Nørre Snede.
søn 1 Søren Jonassen101776c Harrild- Over Ejstrup 1857 Harrild Ejstrup Gift 1. med enke Ane Andersdatter, Mellem Harrild. Gift 2. med Ane Kirstine Nielsdatter fra Store Sandfeld, Brande.
søn 1 Jens Jonassen61781c Harrild- Over Ejstrup 1845+ Kejlstrup? Nørre Snede? 1810 i Nyborg. 1834-45 Kejlstrup, Nørre Snede, gift 1824c med Christine/Kirstine Nicoline Andersdatter *1792c Borring?, Ringkøbing amt
dat. 3 Kirsten Jonasdatter51781c Harrild- Over Ejstrup 1809 Leret Nørre Snede Gift med Hans Christensen i Leret, Nørre Snede.
dat. 3 Maren Jonasdatter31784c Harrild- Over Ejstrup 1845+ Krejbjerg? Ejstrup? Gift 1814- med Erik Pedersen af Hedegaard †1830 Krejbjerg.

Folketælling 1801 Harrild- Over Jonas Eriksen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 3Jonas Eriksen601744c  1808 Harrild- Over Ejstrup  
kone 3 1Anne Pedersdatter451756c Flø Brande 1837 Krejbjerg Ejstrup  
dat. 1 Kirsten Jonasdatter281773c Harrild- Over Ejstrup 1810-  Ikke nævnt i FT 1787, første gang set her. Død før 1810 for ikke nævnt i skiftet efter faderen.
søn 1 Søren Jonassen261776c Harrild- Over Ejstrup 1857 Harrild Ejstrup Landrytter. Gift 1. med hans første kone. Gift 2. med Ane Kirstine Nielsdatter fra Store Sandfeld, Brande.
dat. 3 Anne Kirstine Jonasdatter131788c Harrild- Over Ejstrup 1826 Harrild- Over Ejstrup Gift med Christen Sørensen, overtager hendes fødegård.
dat. 3 Mette Jonasdatter101791c Harrild- Over Ejstrup 1853 Ikast †1853.04.06 Ikast. Gift 1817.03.22 i Ejstrup med Knud Mikkelsen *1783.10.19 Knudsgaard, Ikast.
søn 3 Peder Jonassen71794c Harrild- Over Ejstrup 1825? Horsens Dåb nr.1729
Lægdsrullen 1811 tunghør. 1825 siges død i Horsens, men 1831 fripas!


Ejstrup Over Harrild 2. halvgård matrikel 1 Harrild
1808c Christen Sørensen *1780c Hallundbæk, Ejstrup †1860.12.03 Tranholmgaard, Over Harrild, Ejstrup søn af Søren Pedersen *1740c †1805 Hallundbæk og Anne Pedersdatter *1744c †1805+.

Gift 1. gang 1807c med Anne Kirstine Jonasdatter *1788c Over Harrild †1826.01.08 (Barnsnød uforløst) Over Harrild datter af formand.

Gift 2. gang 1826.11.03 med Anne Nielsdatter *1797.03.19 Ravnholt, Bording †1871.12.02 Harrild, Ejstrup datter af Niels Nielsen Stubkjær *1769c †1798.02.25 Ravnholt, Bording og Ingeborg Christensdatter *1757c †1801+.

Christen Sørensen kaldte gården Tranholmgaard. At han er født i Hallundbæk ses indirekte i fadderlisten ved hans søn Søren *1814, hvor hans mor bærer og søskende er faddere.
Børn med Anne Kirstine Jonasdatter:
Jonas Christensen *1809.03.08 Mellem Harrild, konfirmeret 1825 med dåbsdato.
Anne Christensdatter *1811.05.15 Mellem Harrild, konfirmeret 1825 med dåbsdato.
Søren Christensen *1814.07.08 Over Harrild †1821.01.17 Over Harrild, 6 år gammel.
Thomas Christensen *1818.08.05 Harrild.
Søren Christensen *1822c Harrild.
Børn med Anne Nielsdatter:
Anne Kirstine Christensdatter *1827c Over Harrild.
Niels Christensen *1829c Over Harrild.
Inger Christensen *1831c Over Harrild.
Inger Kirstine Christensen *1833c Over Harrild.
Peder Christensen *1836.07.13 Over Harrild, Ejstrup †1901.05.23 Smedebæk Mølle, Ejstrup.
Gift 1870.06.08 i Ejstrup med enke efter Jens Olesen Rauff †1865.01.10 Smedebæk Mølle Else Pedersdatter *1821.02.10 Uhre †1906.07.23 Smedebæk, Ejstrup datter af Peder Larsen i Uhre, Brande.
Folketælling 1834 Harrild- Over Christen Sørensen   98
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 2Christen Sørensen521782c  1850+ Harrild Ejstrup  
kone 2 1Anne Nielsdatter361797c Ravnholt Bording   
søn 1 Søren Christensen121822c Harrild- Over Ejstrup   
dat. Anne Kirstine Christensdatter71827c Harrild- Over Ejstrup  Opkaldt efter 1. kone.
søn Niels Christensen51829c Harrild- Over Ejstrup   
dat. Inger Christensen3Harrild- Over Ejstrup   
dat. Inger Kirstine Christensen11833c Harrild- Over Ejstrup   
aftægt 1. kones mor 1eAnne Pedersdatter761756c Flø Brande 1837 Krejbjerg Ejstrup Mor til Christen Sørensens 1. kone Anne Kirstine Jonasdatter †1826 Barnsnød.

Ejstrup Over Harrild ender her ↑ .
Harrild-Mellem (Mellem Harrild)
1 Introduktion

2 Fæstere
Hartkorn 3 4 1 2
1683 ses ikke i markbogen!.
1699 Søren Pedersen og Anders Pedersen.
1706 Las Pallesen og Jens Lassen
1710 Las Pallesen og Jens Lassen
1729 Jens Lassen (Lauridsen), Skifte #14 Christen Lauridsen i Sønder Søby, Arnborg.
1746 Palle Larsen (4 rigsdaler fra Niels Iversens bo i Ejstrup By)
1754 Palle Larsen og Christen Knudsen (? *1717 Aagaard, Thyregod).
1764 gården delt i 2 x 1 6 0 2½
1. Palle Larsen
2. Christen Knudsen
1770 2. Christen Christensen
1790 Christen Sørensen Skytte, Brande KB.
1795 Oluf Pallesen, #16 skifte.
1809 Oluf Pallesen #109.
1810c enken gift med Søren Jonasen.
3 Ejere

4 Familier med børn
Ejstrup Mellem Harrild begynder her ↓
Den ene halvgård i Mellem Harrild.

Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1698- Søren Pedersen.
Ses i skattemandtallet dec. 1698.
Gården 1699 skødet fra Nicolai Nissen til Rugballebaard til Knud Gedde, Hastrup.

Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1706- — 1742+ Lars Pallesen †1742+ Mellem Harrild.
Det store Hastrup skøde 1706.
Hastrup jordebog til amtsstuen Coldinghuus 1742.
Lars Pallesen er muligvis søn af Palle Madsen *1630c Lille Sandfeld?, Brande? †1682 Tornvig, Arnborg gift med Margrethe Larsdatter †1683+. Lars ses i Flø, Brande 1696-9, hvilke kunne passe med Mellem Harrild derefter mellem 1699 og 1706.
I hvert fald er Laurids Pallesen i Harrild, Ejstrup en formuende mand for han har noget før 1717 fået pant fra præsten i Brande Henrik Jensen Jerne (skifteudtog) for 31 rigsdaler, der skal udredes da præsten dør i 1717. Pantet var 21 Rixdaler i Specie.
Børn:
Palle Larsen, se næste fæster nedenfor.
?Margrethe Lauridsen i Ejstrup By.
Gift 1737c med Niels Iversen †1746.09c (skifte) Ejstrup By.
Grund: Palle Larsen, den formodede broder, er formynder for hendes børn i skiftet efter manden

39 Niels Iversen i Ejstrup [i Ejstrup sogn i Vrads herred]. 17.10.1746, side 839.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Peder Jørgensen i Hygild. B:
1) Inger Nielsdatter 7
2) Dorthe Nielsdatter 4.
FM:
1 Palle Lassen i Harrild
2 Iver Bertelsen i Sønder Hvillum.


Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1746- Palle Larsen †1775+ Mellem Harrild.
Hastrup pantebrev 1754, søn født 1751c.
I 1746 får han i skiftet efter Niels Iversen i Ejstrup By 4 rigsdaler udbetalt, som denne skyldte ham.

No. 8
De mig i afgangne Niels Iversens Stervboe tilgode værende 4 Rdr. haver salig Paasche i Hastrup Mølle mig rigtig betalt. For samme Fiire Rigsdaler herved tilbørlig qviteres –
Harrild {Ejstrup} den 10de Oct. 1754
af Palle Ladsen

Kvitteringen er fra 1754, men Niels Iversen døde i 1746 og birkedommer Paaske i Hatrup Mølle gør skiftet næsten færdigt, men får det ikke indelevert før hans død i 1753, hvorved det bliver en del af hans eget skifte (side, der i Word download). Dvs. allerede i 1746 skyldte Niels Iversen Palle Larsen pengene. Og han fik dem af Peder Paaske i levende live, kvitteringen er for skifteretten i Paaskes bo.
Ved registreringen i Niels Iversens bo den 17. okt. 1746 skrives gælden til Palle Larsen som 1 rigsdaler.
Børn:
Ane Pallesdatter *1747c Mellem Harrild †1837.02.13 Ejstrup, konfirmeret 1764 i Rind.
Gift 1778c i Rønslunde, Ejstrup med Jens Jensen *1747c †1794.12c Rønslunde søn af Jens Pedersen *1719c †1787+ og Kirsten Andersdatter *1724c †1787+.
At hun er søster til Ole Pallesen ses her:

16 Jens Jensen i Rønslunde. 16.1.1795, fol.23 ,27B.
E: Anne Pallesdatter. LV: bror Oluf Pallesen i Mellem Harrild. B: Kirsten 15, Maren 12, Birthe 3. FM: farbror Peder Jensen i Rønslunde.

?Karen Pallesdatter *1748c Mellem Harrild †1801+.
Gift med Christen Sørensen *1739c †1801+.
Bosat Bjerregaard, nabo til Mellem Harrild. Flytter før FT 1801 til Borup, Brande. Muligvis datter, usikker.
Ole Pallesen *1751c Mellem Harrild, se næste fæster nedenfor.
Søren Pallesen *1756c Mellem Harrild †1819.03.28 Store Nørlund, Ejstrup.
Gift med Maren Jensdatter *1761c Store Nørlund †1821.07.04 Store Nørlund datter af Jens Christensen *1709c †1787+ og Mette Jørgensdatter *1729c †1787+.

Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1780c Ole Pallesen *1751c Mellem Harrild †1813.03c (skifte) Mellem Harrild søn af formand.

Gift 1. 1780c med Anne Svendsdatter *1757c †1806 (testamente) Mellem Harrild.

Gift 2. 1808c med enke efter Peder Pedersen den Yngre (†1802+, 53 år gammel) i Hedegaard i Ejstrup Ane Andersdatter *1773c †1826.05.10 Mellem Harrild.

Anne kaldes i FT 1787 og FT 1801 Svendsdatter, i testamentet 1806 før hendes død Ovesdatter. De havde ingen børn.
Ægteskabet med Ane Andersdatter identificeret gennem konfirmation:
1826 nr. 6 Anne Marie Ollesdat. Harild. Stiffader Søren Jonasen og hustru Anne Anders Datter Harild.
Børn:
Anne Marie Olesdatter *1811.06.12 Over Harrild, konfirmeret 1826 med dåbsdato †1858.05.19 Harrild.
Gift med Mads Sørensen *1806.03.17 Ejstrup †1873.12.05 Harrild
Bosat 1837-40 Kejlstrup, Nørre Snede, 1845+ Harrild, Ejstrup.
Folketælling 1787 Harrild- Mellem Ole Pallesen   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Ole Pallesen361751c  1813 Harrild- Mellem Ejstrup Ole Pallesen skrives i testamentet 1806 af Mellem Harrild. Skifte 1813. Bror til Søren Pallesen i Store Nørlund, Ejstrup. Kone 2? død 1806. Kone 3? i 1813 Anne Andersdatter, med datter Anne Marie *1811c.
kone 1 Anne Svendsdatter301757c  1806 Harrild- Mellem Ejstrup Testamente med mand, ved protokolleringen bemærkes, at hun nu er død.
tj- dreng Lars Jørgensen91775 Gjellerup 1854 Søby- Sønder Arnborg Søn af Karen Pallesdatter og udlagt Jørgen Dynesen. Karen formodentlig søster til Ole Pallesen. Gift 1776 og 1778 i Arnborg.
LINK: Fasterholt, Arnborg, derefter Nørre Søby, Rind, 1839c tilbage til Sønder Søby.
tj- pige Anne Sørensdatter131774c    
Folketælling 1801 Harrild- Mellem Ole Pallesen   Matr: 6   56
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Ole Pallesen501751c  1813 Harrild- Mellem Ejstrup Ole Pallesen skrives i testamentet 1806 af Mellem Harrild. Skifte 1813.
kone 1Anne Svendsdatter461757c  1806 Harrild- Mellem Ejstrup FT 1787 bedre alder.
tj-pige Ellen Pedersdatter191782c   Muligvis *1784c Nørre Snede, datter af Anders Christensen.
tj-dreng Lars Sørensen151785c Nørlund- Store Ejstrup 1819-  Søn af husbondens bror Søren Pallesen i Store Nørlund i Ejstrup. Ikke i Søren Pallesens skifte 1819.


Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård matrikel 6
1813 Søren Jonassen *1776c Over Harrild †1857.12.21 Mellem Harrild, Ejstrup.

Gift 1. 1813c i Ejstrup med enke efter formand Ane Andersdatter.

Gift 2. i Brande 1827 med Ane Kirstine Nielsdatter *1793.09.01 Store Sandfeld, Brande †1833.09.13 Mellem Harrild, Ejstrup datter af Niels Pedersen *1755 Uhre, Brande †1834 Store Sandfeld, Brande og Kirsten Troelsdatter *1757c Store Sandfeld †1827 Store Sandfeld.

Gift 3. i Brande 1833.12.08 med søster til 2. kone Anne Nielsdatter *1800.04.20 Store Sandfeld Brande †1884.06.13 Mellem Harrild datter af Niels Pedersen Store Sandfeld.

Børn med 1. kone Ane Andersdatter:
01 Ane Kirstine Sørensdatter *1815.06.25 Mellem Harrild †1863.05.28 Harrild.
Gift 1837.10.07 i Ejstrup med Anders Pedersen *1813.11.07 (Lægdsrullen L267-214) Rom Ikast sogn †1881.09.27 Harrild søn af til sidst gårdmand i Drantum Ikast Peder Andersen *1781.07.22 Ikast †1830.06.08 (dato i skifte) Drantum
(- søn af gårdmand Lille Nørlund i Ikast Anders Pedersen (Bjerg) *1738c †1782.06.07 Lille Nørlund Ikast sogn 44 år og Maren Pedersdatter *1751c i Ejstrup †1833.08.05 Lille Nørlund - Maren gift 2. 1782.10.25 i Ikast sogn med ungkarl af Uhre i Brande sogn Anders Pedersen II *1754c Uhre Brande †1842.11.09 Lille Nørlund søn af Peder Pedersen den Ældre *1720c Uhre †1782 Uhre, Brande.
-)
og (1808.10.01 Ikast) Kirsten Pedersdatter *1782c †1849.09.25 Ejstrup 63 år.
Anders Pedersen var husmand i Mellem Harrild i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Anders Pedersen gift 2. 1863.11.20 i Ejstrup med Inger Christensen *1831.08.18 Harrild, Ejstrup †1914.02.24 Harrild datter af Christen Sørensen *1780c Hallundbæk Ejstrup †1860.12.03 78½ år Tranholmgaard, Over Harrild, Ejstrup og (gift 2. 1826.11.03 Bording) Anna Nielsdatter *1797.03.19 Ravnholt, Bording †1871.12.02 Harrild.
Anders Pedersens far Peder Andersens skifte i Drantum i Ikast 1830 1. møde Fol 188, 2. møde Fol 190, skiftet sluttet Fol 224B. Efter dennes død 1830 flyttede enken Kirsten Pedersdatter til sønnen Anders Pedersen i Harrild i Ejstrup: Ikast afgang Ejstrup tilgang.
Børn:
Børn med 2. kone Ane Kirstine Nielsdatter:
02 Jonas Peder Sørensen *1829.05.30 Mellem Harrild †1913.03.04 Ejstrup.

Gift 1. 1855.01.27 i Nørre Snede med Maren Andersdatter *1826.08.13 Ibsgaard, Nørre Snede †1860.07.13 Mellem Harrild datter af gårdmand Anders Andersen *1782c Ibsgaard †1869.12.28 Ibsgaard
(- søn af Anders Christensen *1752c og Sidsel Andersdatter *1752c
-)
og (gift 2. 1818.04.04 Linnerup sogn, Skanderborg) Maren Christensdatter *1798c †1842.04.04 Ibsgaard.

Gift 2. 1861.01.19 i Nørre Snede med Mariane Christensen *1838.03.23 Kejlstrup, Nørre Snede †1877.11.08 Mellem Harrild datter af gårdmand Christen Sørensen *1807.03.27 (Lægdsr. Nr E102) Kejlstrup †1868.08.23 Kejlstrup og (gift 1831.11.05 Nørre Snede) Sidsel Marie Andersdatter *1813.07.23 (konfirmations data) Ibsgaard †1865.05.08 Kejlstrup.
Jonas Peder Sørensen var gårdmand i Mellem Harrild i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.

03 Ane Sørensen *1831.06.14 Mellem Harrild †1867.12.10 Hygild, Ejstrup.
Gift 1861.07.06 i Ejstrup med Jonas Eriksen *1806.11.07 (konfirmation, lægdsrulle) Ejstrup †1885.11.19 Hygild
(- søn af Erik Jonasen *1765c Over Harrild og Maren Andersdatter
-)
og (gift 1831.02.13 Brande) Maren Jensdatter *1811.05.05 Thyregodlund, Thyregod sogn †1889.05.26 Hygild
(- datter af sognefoged i Thyregod Jens Jensen
-)
Ane Sørensen var gårdmandskone i Hygild i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Erik Jonassen gift 2. 1868.10.10 i Nørre Snede med Ellen Marie Jensen *1839.10.28 Lille Thorlund, Ejstrup †1919.01.21 Kærsgaard, Nørre Snede datter af gårdmand Jens Eriksen *1801.11.13 Lille Thorlund, Ejstrup †1880.03.09 Lille Thorlund og Ane Pedersdatter *1805.02.25 (i konfirmation 1820) Store Thorlund, Ejstrup †1880.05.02 Lille Thorlund.
(- datter af Peder Sørensen og Ellen Jensdatter i Store Thorlund
-)
Erik Jonassen og Ellen Marie Jensen drev et husmandssted i Leret i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.

Børn med 3. kone Anne Nielsdatter:
04 Niels Andres Sørensen *1837.02.25 Mellem Harrild †1914.12.10 Kærsgaard, Nørre Snede.
Gift 1870.12.30 i Nørre Snede med enke1 Sidsel Cathrine Hansen *1840.10.17 Krondal, Leret Mark, Nørre Snede †1925.01.25 Kærsgaard datter af husmand Hans Jørgensen *1806.11.13 Molger, Tamdrup sogn, Skanderborg Amt †1883.01.23 Krondal og (gift 1838.12.29 Nørre Snede) Maren Jensdatter *1813.07.01 (konfirmation) Bjørnskov, Nørre Snede †1890.02.02 Krondal.
Niels Andres Sørensen var gårdmand i Kærsgaard i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt. Han overtog efter konens 1. mand Laurids Bendtsen.
Sidsel Cathrine Hansen gift 1. 1864.12.15 i Nørre Snede med enke1 Laurids Bendtsen *1828.04.06 Kærsgaard, Leret, Nørre Snede †1870.04.05 Kærsgaard søn af Bendt (Bendict) Lauridsen (Elkjær) *1792.08.17 Elkær Skarrild †1882.12.28 Nørhoved, Nørre Snede og (gift 1827.06.02 Vester sogn) Ane Marie Jensdatter *1802.09.26 Thyregodlund, Thyregod †1854.10.14 Kærsgaard, Nørre Snede
(- datter af sognefoged i Thyregod Jens Jensen i Thyregodlund.
-)
Bendt Lauridsen Elkær dimitterede fra Borris Seminarium 1817 som "Duelig". Også nævnt i begravelsen.
Han blev senere sognefoged (nævnt i begravelsen) i Nørre Snede.
05 Erik Sørensen *1838.11.12 Mellem Harrild †1871.10.09 Engebjerg, Nørre Snede.
Erik Sørensen var tjenestekarl Engebjerggaard i Nørre Snede sogn i Skanderborg amt. Ugift. Han blev 32 år gammel.
Folketælling 1834 Harrild- Mellem Søren Jonasen   93
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 2Søren Jonasen581776c Harrild- Over Ejsrup 1857 Harrild- Mellem Ejstrup  
kone 1Ane Kirstine Nielsdatter341793 Sandfeld- Store Brande 1884 Harrild- Mellem Ejstrup  
dat. Ane Kirstine Sørensdatter191815c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Jonas Peder Sørensen51829c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Ane Sørensen31831c Harrild- Mellem Ejstrup   
tj- pige Bolette Jensdatter121822c    


Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
Den anden halvgård i Mellem Harrild, hartkorn 1 6 0 2½
1699- Anders Pedersen.
Gården 1699 skødet fra Nicolai Nissen til Rugballebaard til Knud Gedde, Hastrup.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1706- Jens Lassen *1680c- †1738- Mellem Harrild.
Det store Hastrup skøde 1706.
Jens Lassen/Lauridsens søskende kendes (fra skiftet #14 Christen Lauridsen, tjenestekarl i Sønder Søby i Arnborg sogn. 11.11.1729, fol.68B.):
Lars/Laurids NN, børn:
Jens Lauridsen *1680c- †1738- Mellem Harrild.
Mikkel Lauridsen †1738 Sønder Søby, Arnborg
Gift med Johanne Jensdatter *1689c †1779 Søby.
Christen Lauridsen †1729 Sønder Søby, som karl ved broder Mikkel.
Karen Lauridsdatter Skytte, ugift 1729. Bor Arnborg eller Skarrild. Formynder.
Anne Lauridsdatter, ugift 1729, formodentlig i Skarrild. Formynder. I 1742 ses en Anne Skytte som fadder i Arnborg.
Kirsten Lauridsdatter, 1729 Borup, Brande. Uden formynder.
Erik Lauridsen, er i 1729 rømt.
Af disse søskende ses 1 i Ejstrup sogn, 1 i Brande, 2 - 4 i Arnborg, evt. 2 i Skarrild (præst Bisted og Jens Høgild på Nørre Karstoft er formyndere). Jens, Mikkel og Christen er der hold på, de andre fire er det ikke lykkedes at finde.
Børn:
Lars Jensen *1705cc Mellem Harrild, overtager fæstet, se nedenfor.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1738- Lars Jensen.
Skifte efter hans farbror Mikkel Lauridsen i Sønder Søby i Arnborg sogn. 24.3.1738.

22 Mikkel Lauridsen i Sønder Søby i Arnborg sogn. 24.3.1738, fol.95.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jacob Andersen i Fasterholt i Arnborg sogn. B: Anne 12, Maren 8. FM: Laurids Jensen i Harrild i Ejstrup sogn.

Jordebog til amtsstuen Coldinghuus 1742.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1744- Christen Knudsen *1717.10.12 Aagaard, Thyregod søn af Knud Jakobsen *1691c †1753 Aagaard og Margrethe Christensdatter *1691c †1762 Aagaard.
Gift med hans kone.
Ses dec. 1744 i Thyregod kirkebog med kone. Han ses som fadder ved brødrene Jakob og Christen Knudsen i Kokborg, Thyregod flere gange fx 1744, 1755.
Hastrup Pantsætning 1754.
Børn:
?Niels Christensen (Kærgard) *1761c Harrild, Ejstrup (ses i begravelsen) †1838.12.24 Fattighuset, Brande.
Gift 1786 i Brande af Kærgaard Thyregod med af Grarup Karen Jensdatter *1755c †1826.01.20 Lille Harrild, Brande datter af Jens Smed og kone (Karen?) *1724c †1790.02.16 Grarup.
I Over Harrild er der ingen Christen 1760c og i Vester Harrild dør Christen Andersen før 1755. Så Christen Knudsen er egentlig den eneste kandidat. Dette er noget uafsikret.
?Peder Christensen *1763c Harrild, Ejstrup (Harrild ses i begravelsen) †1836.10.14 (nævnt født Harrild) Uhre, Brande.

Gift 1. 1785.04.24 i Brande af Grarup med Karen Sørensdatter *1759c Lundfod? †1790.10.17 Lundfod, Brande datter af Søren Pedersen Spillemand/Skræder *1719c †1791.04.17 Lundfod og hans kone *1712c †1792.11.25 Lundfod.

Gift 2. 1791.12.26 i Brande med Karen Jensdatter *1756c Brandlund †1836 Uhre datter af Jens Pedersen *1721 Brandlund †1768+ og hans kone (nævnt 1762) *1720cc †1763+.

I Ejstrup i Over Harrild er der ingen Christen 1760c og i Vester Harrild dør Christen Andersen før 1755. Så Christen Knudsen er egentlig den eneste kandidat. Dette er uafsikret. Der er ingen Christen i Brandharrild i den tid han kunne være søn af.
Ses vel FT 1787 på Hastrup i Thyregod.
Bosat Borup i Brande.
Senere indsiddere i Uhre Brande.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1770- Christen Christensen.
Købte gården til selveje den 4. maj 1774.
Muligt barn:
?Christen Christensen *1780c Harrild, Ejstrup †1851.10.24 Paarup, Assing.
Gift 1815.07.08 i Assing med enke efter Peder Christensen †1815.03.09 Meldgaard, Paarup, Assing Mette Christensdatter *1772c Paarup, Assing †1854.12.21 Assing datter af Christen Lauridsen *1743c †1801+ og Sidsel Pedersdatter *1739c †1801+.
Der er ingen tvivl om, at Christen Christensen blev født i Harrild, Ejstrup 1780c, heller ikke om hans giftermål med Mette Christensdatter, men der kan være tvivl, om han er søn af denne Christen Christensen. Men der ses ingen anden Christen Christensen i Harrild i Ejstrup på den tid.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1775c Christen Sørensen (Skytte) *1731c †1801-13.
Gift 1767c med Karen Jensdatter *1741c Brandharrild, Brande †1817.04.20 Ejstrup Mark (ved datter Johanne) datter af Jens Pedersen *1700cc Brandharrild †1763-73 Brandharrild og Anne Eriksdatter *1705c Brandharrild †1790 Brandharrild.
Han kaldes Christen Skytte for at skelne ham fra den anden Christen Sørensen som bor i Vester Harrild.
At Karen Jensdatter er fra Brandharrild ses i følgende skifte fra Fasterholt Bjerre i 1781:

738 Johanne Jensdatter i Fasterholt Bjerre i Arnborg sogn. 17.8.1781, fol.20B.
E: Niels Christensen. A:
1) mor Anne Eriksdatter . LV: Erik Jensen i Harrild i Brande sogn
2) bror Erik Jensen i Harrild
3) bror Peder Jensen i Fjederholt i Rind sogn
4) søster Karen Jensdatter g.m. Christen Christensen [formentlig fejl for Christen Sørensen] i Harrild i Ejstrup sogn.

Børn:
NN Christensdatter *1767c.
Gammel nok i 1786 til at bære moderens bror Erik Jensens barn i Brandharrild med faderens søster Inger Sørensdatter. Dåb #2286 i Brande. Anne nedenfor er kun 11 år, så hun er for lille.
Søren Christensen *1768c.
Jens Christensen (Skytte) *1770c Mellem Harrild †1824.05.30 Flø, Brande.
Gift 1801.11.15 i Brande med af Nørre Askær, Brande Else Marie Sørensdatter.
FT 1801 hjemme 28 år.
Han begraves som gårdmand i Flø, Brande.
Else Marie Sørensdatters herkomst er uklar, hvis hun er af Nørre Askær burde hun være datter af Søren Larsen *1725c †1771 Nørre Askær og 2. kone Ane Larsdatter *1738c Hyvild, Brande †1798 (skifte) Nørre Askær. Men hun kan også simpelthen have tjent i Nørre Askær.
Der findes en Else Marie Sørensdatter *1766c, datter af Søren Hansen Kolpen og Inger Jensdatter i Økær, Borup, Brande, hvor hun skrives som halvsøster til Knud Jørgensen i FT 1787, hvilket netop giver Søren Kolpen som far.
Sete børn:
Inger Jensdatter *1802.03.27 Ejstrup, konfirmeret 1818 af Flø i Brande.
Christen Jensen *1804.12.06 Ejstrup , konfirmeret 1820 af Flø i Brande.
Ane Jensdatter *1807c Mellem Harrild Ejstrup , Flø i Brande.
Ses FT 1840 i Flø i Brande ved moderen med barn Kjeld Jensen *1839.06.25 Flø Brande.
Anne Christensdatter *1775c Mellem Harrild.
Johanne Christensdatter *1777c Mellem Harrild †1854.03.31 Ejstrup By.
Gift 1800c i Ejstrup med Jakob Christensen Bjerre *1767.02.22 Fasterholt †1840.11.03 Ejstrup søn af Christen Christensen Bjerre den Yngre *1730cc †1768-87 Fasterholt Bjerre Arnborg og hans kone †1762-67 Fasterholt Bjerre.
Maren Christensdatter *1783c Mellem Harrild.
FT 1801, døv, sengeliggende.
Folketælling 1787 Harrild- Mellem Christen Sørensen Skytte   3. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Christen Sørensen Skytte561731c   Ses i Brande KB 1790 af Mellem Harrild.
kone 1Karen Jensdatter461741c Brandharrild Brande 1801+ Harrild Ejstrup Se Brejl skifte #738 Johanne Jensdatter i Fasterholt Bjerre, Arnborg. Datter af Jens Pedersen og Anne Eriksdatter.
LINK: Jens Pedersen i Brandharrild, Brande.
søn Søren Christensen191768c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Jens Christensen171770c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Anne Christensdatter121775c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Johanne Christensdatter101777c Harrild- Mellem Ejstrup 1850-55 Ejstrup By Ejstrup Gift 1800c i Ejstrup med Jakob Christensen Bjerre, flytter fra Fasterholt Bjerre, Arnborg til Nørholm, Ejstrup by 1810+.
LINK: Jakob Christensen Bjerre.
dat. Maren Christensdatter41783c Harrild- Mellem Ejstrup   

Folketælling 1801 Harrild- Mellem Christen Sørensen Skytte   75
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Christen Sørensen Skytte701731c  1801+ Harrild Ejstrup  
kone 1Karen Jensdatter601741c Brandharrild Brande 1801+ Harrild Ejstrup Se Brejl skifte #738 Johanne Jensdatter i Fasterholt Bjerre, Arnborg. Datter af Jens Pedersen og Anne Eriksdatter.
LINK: Jens Pedersen i Brandharrild, Brande.
søn Jens Christensen281770c Harrild- Mellem Ejstrup  Gift 1801 i Brande med Else Marie Sørensdatter.
dat. Anne Marie Christensdatter181783c Harrild- Mellem Ejstrup  Døv, Sengeliggende. Denne datter kaldes Maren i FT 1787.
tj- pige Margrethe101791c   

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård matrikel 5 Harrild
1805c Niels Christensen *1783.03.23 Ullerup, Give †1842.07.02 Mellem Harrild søn af Christen Pedersen *1749c ?Give +1811 Brande By og Kirsten Jensdatter *1749c Risbjerg, Brande †1828 Brande By.
Gift Ane Jensdatter *1788c Ejstrup †1873.04.01 Mellem Harrild (ved datter Christine) datter i Ejstrup By af Maren Sørensdatter *1759c Hallundbæk †1807+ og 1. mand Jens †1795-.
Børn:
Christen Nielsen *1811c Mellem Harrild †1816.07.24 Mellem Harrild (druknede i Harrild å).
Kirsten Marie Nielsdatter *1817c Mellem Harrild.
Christine Nielsdatter *1820.04.14 Mellem Harrild, overtager gaarden.
Villads Nielsen *1823.04.05 Mellem Harrild.
Gift 1848.06.03 i Ejstrup med Marianne Larsdatter *1824.07.23 Store Nørlund Ejstrup datter af Lars Christian Sørensen *1796c Store Nørlund og 1. kone (gift 1823.02.16 Ejstrup) Maren Jensdatter *1783.05c (fra nøjagtig dødsalder) Rønslunde Ejstrup †1856.07.15 (73 Aar 2½ Maan.) Store Nørlund
Bosat Store Nørlund 2A i Ejstrup sogn.
Peder Nielsen *1826c Mellem Harrild. FT 1850 i krigstjeneste.
Ane Johanne Nielsdatter *1828c Mellem Harrild.
Jørgen Nielsen *1831c Mellem Harrild.
Folketælling 1834 Harrild- Mellem Niels Christensen   92
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gårdmand mand 1Niels Christensen511783c  1842 Harrild- Mellem Ejstrup  
kone 1Ane Jensdatter461788c Ejstrup 1873 Harrild- Mellem Ejstrup  
dat. Kirsten Marie Nielsdatter171817c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Christine Nielsdatter141820c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Villads Nielsen111823c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Peder Nielsen81826c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Ane Johanne Nielsdatter61828c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Jørgen Nielsen31817c Harrild- Mellem Ejstrup   

Ejstrup Mellem Harrild matrikel 5 Harrild
1849c Peder Larsen *1814.04.06 Krejbjerg, Ejstrup søn af Lars Jensen *1777c Ejstrup †1850+ (søn af Jens Pedersen †1811 Lille Thorlund, Ejstrup) og Ane Nielsdatter *1782c Krejbjerg †1850+ (datter af Niels Sørensen).
Gift 1849 i Ejstrup med datter af formand Christine Nielsdatter *1820.04.14 Mellem Harrild †1897 Ejstrup.
Børn:
Anne Pedersen *1852c Mellem Harrild.
Jensine Pedersen *1856c Mellem Harrild.
Marianne Pedersen *1858c Mellem Harrild.
Ejstrup Mellem Harrild matrikel 5 Harrild ender her ↑ .

Harrild-Vester
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Vester Harrild kaldtes tidligt i 1600 tallet og senere også Nørre Harrild og endda Lille Harrild, selv om det også er et sted i Brande sogn, lige over åen.

2 Fæstere
166x Peder Christensen.
1683 Peder Christensens enke, 1/2 gård, Nørre Harrild.
1699 Niels Iversen
1740 Christen Andersen og Anders Christensen
1746 Christen Andersen og Søren Andersen.
1755 Christen Andersens enke 2 3 3 2
1774 Christen Sørensen, Hastrup gods, #549.
1788 Anders Christensen, Brande KB.
1801 Mads Jensen #149.

3 Ejere
1683 Hr: Jørgens {Pedersen Lemvig, præst} Enche i Jelling {Maren Jørgensdatter Bloch}, 1/2 gaard
4 Familier med børn
Ejstrup Vester Harrild begynder her ↓

Ejstrup Vester Harrild
1666- Peder Christensen.
Gift 1. med hans kone †1683+.
I følge Ejnar Bjerre blev der gjort udlæg ved Henrich Thott i en gård i Nørre Harrild, hvor Peder Christensen var fæster.

Ejstrup Vester Harrild
1683- Peder Christensens enke.
Hun ses i markbogen 1683, hvor ejeren er Maren Jørgensdatter Bloch, enke efter præst Hr. Jørgen Pedersen Lemvig †1679 Jelling.

Ejstrup Vester Harrild
1699- Niels Iversen.
Niels Iversen har i 1699 vel tændt ild i en del af heden og branden har bredt sig til Arnborg sogn (Udtog Hammerum Herreds Tingbog, Jørn Jensen):.
1699, 23. dec.
23. dec. For retten Hans Andersen Karstoft, varselsmænd Eske Hansen tj. Karstoft og Cristen Mikkelsen i Thornvig, varslet Niels Iversen i Vester Harrild i Ejstrup sogn for synsmænds opkrævelse efter den skadelige ildebrand Niels Iversen skal have optændt. Synsmænd Christen Jensen og Peder Larsen i Gammel Arnborg, Clemen Mikkelsen i Fasterholt, Niels Pedersen i Holtum.
Her mangler 40 år.


Ejstrup Vester Harrild 1. halvgård
En halvgård i Vester Harrild.
1740- Anders Christensen.
Muligvis en søn af Christen Andersen, men efter 1755 er der kun en fæster.
En anden halvgård i Vester Harrild.

Ejstrup Vester Harrild 2. halvgård
1740- Christen Andersen.
Gift med Anne Nielsdatter, se nedenfor.
Niels Andersen Wong købte en 3/4 dels gård 1 7 0 0 af Maren Hansdatter i Vonge, Øster Nykirke. Hele gården er 2 3 2 2. Udlægsforretningen i 1666 havde gammelt hartkorn 3 3 1 1.

Gården samlet igen.
Ejstrup Vester Harrild
1755- Anne Nielsdatter, enken.
Proprietær Leth af Hastrup kalder hende Anne Nielsdatter i 1759. Anders Nielsen Wong, der overtager Hastrup, kalder hende i 1761 Anne Jensdatter, men han var noget unøjagtig ellers.

Ejstrup Vester Harrild
1764- Christen Sørensen *1721c †1787-1801.
Gift med Maren Laursdatter *1717c ?Sigten, Bording †1787-1801 datter af Laurids Jensen, Sigten, Bording †1774+ og Karen Christensdatter †1774-.
Han køber gården til selveje i 1788 af de Stiernholm på Hastrup.

549 Christen Pedersen i Tulstrup i Ikast sogn. 31.10.1774, fol.300.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Frølund i Gjellerup sogn.
A: halvsøster Karen Christensdatter, død, var g.m. Laurids Jensen i Sigten i Bording sogn. 4B: Jens i Tønder, Christen i Holland, Maren g.m. Christen Sørensen i Vester Harrild i Ejstrup sogn på Hastrup gods, Maren, uvist hvor, der har en datter uden ægteskab: Anne i Øster Suderbæk i Ikast sogn.

Han ses 1766 i Rind kirkebog som Chr. Harild og konen Maren Harild.
Kendte børn:
Birte Christensdatter *1757c Vester Harrild †1822.03.16 (Fattiglem) Rønslunde, Ejstrup.
Gift 1787- skilt 1809- med Mads Jepsen *1767c †1836.03.13 (Fattiglem) Bjerregaard, Ejstrup
Broderen Anders Christensen Sigting flytter til Skibbild Arnborg.
Identifikation over Arnborg kirkebog:

1809
Syges Betjening med den Hellige Nadver I Jesu Navn:
Den 16de Juni Birthe Sigting, som opholdt sig i sin Broders Huus i Schibbild, har ikke været til Herrens Bord hertilforn, da hun intet Skudsmaal har ført hertil, og kan ikke anføres Sognet tilhørende. Hun skal egentlig høre Ejstrup til, hvor hendes fraskilte Mand opholder sig.

Denne identifikation har været meget svær.
I FT 1787 var de i Ejstrup By, han er nationalsoldat.
I 1796 får de et barn i Skarrild sogn.
I FT 1801 ses de i Høgild, Ejstrup, hvor han kaldes "gevorben soldat".
I FT 1834 er Mads Jepsen fattiglem i Store Nørlund, Ejstrup.
Børn:
Maren Katrine Madsdatter *1791c Ejstrup †1871.05.14 Tiufkær Fattiggaard, Smidstrup, Vejle Amt.
Gift med Hans Andersen (Dystrup) *1794c Dystrup, Vinding, Rinkøbing Amt †1865.08.27 Tiufkær Mark, Smidstrup.
Christen Madsen *1795.10.06 Egeberghus, Skarrild †1864.03.25 Højen Mark, Højen sogn.
Gift med Maren Pedersdatter *1796c Ikast †1866.06.20 Højen datter af Peder Nielsen (Bøvl) *1754.12.08 Bøvl †1828.11.02 Ikast og Abel Katrine Jensdatter *1759.09.16 Ikast †1821.05.28 Ikast datter af Jens (Madsen) Ulf *1717c †1788.10.17 ved Kirken, Ikast og Margrethe Jakobsdatter *1722c †1787+.
Peder Christensen *1764c Vester Harrild †1836 Uhre, Brande (almisselem, faderens navn nævnes i begravelsen).

Gift 1. i Brande 1785.04.24 af Grarup med Karen Sørensdatter *1756c Lundfod, Brande †1790 Lundfod datter af Søren Pedersen Spillemand *1719c †1791 Lundfod og NN *1712c †1792 Lundfod.

Gift 2. gang 1791.12.26 i Brande med Karen Jensdatter *1756c Brandlund, Brande †1836 Uhre, Brande datter af Jens Pedersen i Brandlund *1721 Brandlund †1768-73 Brandlund og kone *1720cc †1763-73 Brandlund.

Anders Christensen *1765 Vester Harrild, overtager gården, se nedenfor.
1785 Anders Christensen (Sigten) *1765 Vester Harrild †1814+, søn af formand.
Gift med Maren Sørensdatter *1757c Lundfod, Brande †1838 Kollund, Rind datter af Søren Pedersen Spillemand *1719c †1791 Lundfod og kone *1712c †1792 Lundfod.
Anders Christensen køber gården til selveje med skøde af den 21. juni 1789 tinglæst 1. juli 1789. Gården har hartkornet 2 3 3 2 og prisen er 150 rigsdaler. En måned efter sælger han gården videre til Hr. Herman Bang i Gødvad sogn for den samme pris.
Men han flytter til Skibbild i Arnborg, hvor han kaldes Sigting. Sigting er stedet i Bording sogn, hvor hans mor kom fra.
Folketælling 1787 Harrild- Vester Anders Christensen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Anders Christensen221765c   Anders Christensen skrives 1788 i Brande kirkebog af Vester Harrild.
kone 1Maren Sørensdatter301757c    
søn Christen Andersen11786c Harrild- Vester Ejstrup   
aftægt mands far 1Christen Sørensen661721c    
aftægt mands mor 1Maren Laursdatter701717c    


Ejstrup Vester Harrild
1793 Mads Jensen *1745c Flø, Brande †1805 Vester Harrild, Ejstrup søn af Jens Madsen *1720c Flø †1784 Flø.
Gift 1775c med Else Marie Jensdatter *1756 Kollund, Rind †1802 Vester Harrild, Ejstrup datter af Jens Lauridsen *1732c †1764 Kollund, Rind og Anne Jensdatter Skophus *1730c †1801+.
Mads Jensen fæstede 1776c - 1785c en gård i Grarup, Brande derefter 1785c - 1793c en gård i Blæsbjerg, Brande ikke langt fra Harrild.
Skifte 1802 efter konen i Vrads skifteprotokol (Brejl #169)

169 Else Marie Jensdatter på 30. dagen i Vester Harrild. 19.11.1802, fol.353B.
E: Mads Jensen. B: Jens 25, Anne Kirstine 22, Abelone 16, Anne 9. FM: mosters mand Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn.

Mads Jensens yngre bror, Palle Jensen, der for ikke at springe soldat var på Als under slesvigsk lov i lægsrullen 1789, kommer 1796 her til Ejstrup nabo til Harrild i Dyringhave.
Børn der ses i Vester Harrild:
Jens Madsen *1778 Grarup, Brande, overtager gården, se nedenfor.
Ane Kirstine Madsdatter *1781 Grarup, Brande.
Lever i 1803 i skiftet efter søsteren Abelone.
Abelone Madsdatter *1786 Blæsbjerg, Brande †1803.03c (skifte) Vester Harrild.
Skifte 1803 i Vrads skifteprotokol (Brejl #175)

175 Abelone Madsdatter, ugift i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 13.4.1803 fol.368, 371.
A: søskende Jens Madsen, Anne Kirstine Madsdatter, Anne Madsdatter. (Sml. lbnr.169).

Anne Madsdatter *1793 Blæsbjerg, Brande.
Ses FT 1801 i Vester Harrild. Lever i 1803 i skiftet efter søsteren Abelone.
Folketælling 1801 Harrild- Vester Mads Jensen   72
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Mads Jensen601745c Flø Brande 1805 Harrild- Vester Ejstrup Flytter 1793c fra Blæsbjerg, Brande til Vester Harrild.
kone 1Else Marie Jensdatter501756 Kollund Rind 1802 Harrild- Vester Ejstrup Der er skifte efter hende i Vrads herred.
søn Jens Madsen241778 Grarup Brande 1845 Harrild- Vester Ejstrup  
dat. Abelone141786 Blæsbjerg Brande 1803 Harrild- Vester Ejstrup Skifte.
dat. 71793 Blæsbjerg Brande   

Ejstrup Vester Harrild matrikel 8 Harrild
1805 Jens Madsen *1778.02.15 Grarup, Brande †1845.07.01 Vester Harrild, Ejstrup søn af formand.
Gift 1807.10.25 i Thyregod (hvor hun tjente i præstegården) med Inger Kirstine Christensdatter *1782.02.26 Alkærlund, Brande †1876.12.10 Vester Harrild, Ejstrup datter af Christen Thomsen *1760c Alkærlund, Brande †1831 Alkærlund og Berta Nielsdatter *1751c †1791 Alkærlund.
Kaldes ved begravelsen husmand af Vester Harrild. I FT 1845 siges han at være født i Ejstrup sogn, men han er født i Brande sogn.
Børn:
Mads Jensen *1809.03.08 Vester Harrild, konfirmeret 1824 med dåbsdato.
Else Marie Jensdatter *1811.08.18 Vester Harrild, konfirmeret 1826 med dåbsdato.
Birte Jensdatter *1814.05.19 Vester Harrild.
Else Jensdatter *1816.07.07 Vester Harrild.
Christen Jensen *1818.10.21 Vester Harrild, overtager gården, se nedenfor.
Abelone Jensdatter *1821c Vester Harrild.
Ane Kirstine Jensdatter *1823c Vester Harrild.
Folketælling 1834 Harrild- Vester Jens Madsen   96
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Masen551778 Grarup Brande 1845 Harrild- Vester Brande  
kone 1Inger Kirstine Christensdatter521782 Alkærlund Brande 1876 Harrild- Vester Ejstrup Skrives Christine i FT, døbt Kirstine.
LINK: *1782.02.26 Alkærlund, Brande.
dat. Else Jensdatter171817c Harrild- Vester Ejstrup   
søn Christen Jensen151817c Harrild- Vester Ejstrup   
dat. Ane Kirstine Jensdatter111817c Harrild- Vester Ejstrup   
tj- karl Niels Sørensen261808c    

Ejstrup Vester Harrild matrikel 8 Harrild
1848c Christen Jensen *1818.10.21 Vester Harrild †1880+ søn af formand.
Gift 1848.06.17 i Ejstrup med Cathrine Christensdatter *1826.06.20 Kokborg Thyregod †1873.08.05 Vester Harrild datter af indsiddere Christen Pedersen og Sidsel Marie Andersdatter.
FT 1850, 1855, 1860, 1880 i Vester Harrild i Ejstrup.
Børn:
Jens Christian Christensen *1850.11.02 Vester Harrild.
Sidsel Marie Christensen *1754.01.08 Vester Harrild.
Mads Peder Christensen *1858.02.06 Vester Harrild.
Augustinus Christensen *1861.03.18 Vester Harrild.
Niels Christian Christensen *1866.10.07 Vester Harrild.


Ejstrup Vester Harrild matrikel 7 Harrild husmandssted
Matr. nr. 7 husmandssted:
1816c Thomas Christensen *1772 Ejstrup (i følge FT 1845).
Gift med Maren Thomasdatter *1774c †1834-40 Vester Harrild, Ejstrup.
Intet fundet om dette ægtepar.


Ejstrup Vester Harrild matrikel 9 Harrild husmandssted
Matr. nr. 9 husmandssted:
1790c Laurs Nielsen *1753c †1836.01.15 (Almisselem 73 Aar) Hejnsvig.
Gift med Maren Christensdatter *1765c †1846.10.09 (Almisselem af Bjerregrd Mk Enke 85 Aar - rettere 81c) Bjerregaard Ejstrup. .
Et meget lille sted, se kortet foran.
Det ser ud til, at det er denne Laurs Nielsen, der bliver skilt i 1804 i Hygild her i Ejstrup og flytter til Hejnsvig, hvor han i 1810 får en søn Jens med enken Mette Pedersdatter i Lundgaard Hejnsvig.
Hejnsvig kirkebog

1810 natten imellem d. 14. Og 15. Oktober barslede enken Mette Pedersdatter i Lundgaard med en søn. Udlagt barnefader Laust Nielsen tjenende sammesteds, givt med Maren Christensdatter, som begge have opholdt sig i Højgild i Ejsted sogn, men ere ved forligelses commissionen d. 19. December 1804 tilladte at leve adskildte i henseende til bord og seng, og siden af amtmanden Hr. Rosenørn i Ringkøbing d. 8. April 1806.
...

Siden amtmanden for Ringkøbing Amt er indblandet, må parret være flyttet til fx Hammerum Herred i Ringkøbing Amt.
Se horsboel.dk for Mette Pedersdatter.
Et problem er Laurs Nielsens dødsalder 73. I følge FT 1801 i Vester Harrild skulle det være 83. Dette anses for en mulig fejl. Horsbøl skriver Laurs Nielsen født i Hygild i Ejstrup, men han er med nogen sikkerhed ikke fra Hygild, der findes ingen Niels der, der kunne være far. Han synes ud fra FT 1787 ikke at være født i Ejstrup sogn. Maren Christensdatter er vel ikke tjenestepige, 25, i Rønslunde i Ejstrup i FT 1787, hvor hun skulle være 22. Ville være lidt over sandsynlighedsgrænsen.
Børn med konen Maren Christensdatter:
Niels Laursen *1792c Vester Harrild?
Abbelone Laursdatter *1797c Vester Harrild?
Niels Laursen *1798c Vester Harrild?
Barn med enken Mette Pedersdatter i Lundgaard i Hejnsvig:
Jens Laursen *1810.10.15 Lundsgaard Hejnsvig.
Folketælling 1801 Harrild- Vester Laurs Nielsen   72
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand med Jord mand 1Laurs Nielsen481753c  1836 Hejnsvig Dette er et nyoprettet husmandssted i Vester Harrild. Laurs Nielsen ses 1810 i Hejnsvig, hvor han får en søn med en enke. Der dør han 1836.01.15 som almisselem.
kone 1Maren Christensdatter361765c  1806+  Skilt i 1804 i Hygild Ejstrup, og 1806 af amtmanden i Ringkøbing Amt.
søn Niels Laursen91792c    
dat. Abbelone Laursdatter41797c    
søn Niels Laursen31798c    


Ejstrup Vester Harrild et hus?
1801- Christen Jensen (Hjøllund) *1745c .
Gift med Abelone Jensdatter *1753c.
Ses FT 1787 i Bjerregaard. DDD skriver i FT 1801 Christen Holland, skal være Høllund. Kan være Hjøllund i Arnborg eller i Vrads sogne.
Børn:
Else Christensdatter *1785c Bjerregaard.
Kirsten Christensdatter *1787c Bjerregaard †1848.10.03 Kidmose.
Gift 1815 i Ejstrup med Jens Laursen *1791.01c Kidmose, Ejstrup †1862.07.29 Kidmose søn af Lars Jensen Kimos *1761c Kidmose, Ejstrup †1840.08.20 Kidmose og NN †1793c Kidmose.
Jens Christensen *1791c †1815.03.30 Vester Harrild, 24 år gammel.
Anne Christensdatter *1796c Vester Harrild?

Ejstrup Vester Harrild matrikel 9 Harrild husmandssted
1815c Lars Jensen Kimos *1761c Kidmose, Ejstrup †1840.08.20 Kidmose søn i Kidmose af Jens Nielsen *1729c †1787-1801 Kidmose og Mette Madsdatter *1735c †1787-1801 Kidmose.

Gift 1. gang med NN †1793c Kidmose.

Gift 2. 1794.06.09 i Brande med Johanne Sørensdatter *1756c †1825.02.12 Kidmose datter af Søren Pedersen Spillemand *1719c †1791 Lundfod i Brande og hans kone *1712c †1792 Lundfod.

Gift 3. 1825.05.01 med enke af Gludsted i Ejstrup Kirsten Nielsdatter *1761c †1843.02.20 Kidmose.

Hans søn Jens Laursen gift 1815 med datter af formand Kirsten Christensdatter.
Hans første kones navn kendes ikke. Da han i 1815 overlader gården i Kidmose til sønnen Jens Laursen, tager han i stedet til dette humandssted i Vester Harrild.
1815 fadder Niels Kidmose af Over Harrild.
Børn 1. kone NN:
Jens Laursen *1791.01c Kidmose, Ejstrup.
Gift 1815 i Ejstrup med Kirsten Christensdatter *1787c Ejstrup (FT 1845) af Harrild datter, 27, af Christen Jensen Hjøllund *1745c og Abelone Jensdatter *1753c.
Mette Laursdatter *1793c Kidmose, Ejstrup.
Ingen børn set med 2. kone Johanne Sørensdatter:

Ejstrup Vester Harrild et hus
1822 Iver Jakobsen.
Ejstrup Vester Harrild ender her ↑ .Hedegaard generelt
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion

2 Fæstere

3 Ejere

4 Familier med børn


Ejstrup Heedegaard husmandssted 1 begynder her ↓

Ejstrup Heedegaard husmandssted 1
1797c Jonas Pedersen *1753c.
Gift med Sara Olesdatter *1747c.
I FT 1787 ses familien i Store Thorlund i Ejstrup.
1789c får Jonas Pedersen en søn i Rønslunde i Ejstrup, hvilket ses i lægdsrullen.
I FT 1801 ses de her i Hedegaard i Ejstrup.
Børn:
Peder Jonassen Heedegaard *1789c Rønslunde Ejstrup overtager se nedenfor.
Folketælling 1801 Heedegaard Jonas Pedersen   59
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand med jord mand 1Jonas Pedersen471753c  1801+   
kone 2Sara Olesdatter541747c  1801+   
søn Peder Jonassen Heedegaard121789c Rønslunde Ejstrup 1862 Heedegaard Ejstrup  *1789c Rønslunde Ejstrup †1862.09.08 Hedegaard Ejstrup.


Ejstrup Heedegaard husmandssted 1
1819 Peder Jonassen Heedegaard *1789c Rønslunde Ejstrup †1862.09.08 Hedegaard Ejstrup søn af formand.
Gift 1. 1821.02.24 i Ejstrup med Birthe Marie Madsdatter *1788c Ejstrup By †1882.02.23 (ved sønnesøn Peder Christensen) Heedegaard datter af Mads Sørensen *1753c og Anne Nielsdatter *1763c.
Gift 2. 1826.05.14 i Brande med Marie Christensdatter *1801.08.23 Petersborg Brandlund Brande †1882.02.23 Heedegaard Ejstrup datter af Christen Nielsen *1761c Nybygge, Ejstrup †1850 Brandlund og Karen Sørensdatter *1774 Brandlund †1846 Brandlund.
Peder Jonassen Heedegaard var hjulmand og husmand i Heedegaard i Ejstrup sogn.
I 1811 ses han i Skjoldborghus (ikke identificeret) i Ejstrup? i lægdsrullen.
I sessionen 1819 skrives:

Plovdrivende Husmand med 15 Td Land beviist.

I FT 1850 har forældrene tre voksne børn hjemme Niels Peder 25 , Birthe Marie 23 og Christen Pedersen 20.
Der er to Peder Jonassen i Ejstrup, denne og den fem år yngre Peder Jonassen Harrild af Over-Harrild i Ejstrup.
Børn med 1. kone Birthe Marie Madsdatter:
Sara Pedersdatter *1822.03.02 Heedegaard Mark.
Gift med Christen Christensen *1826c Farre Give sogn søn af Christen Laursen ?*1783.06.29 ?Givskov ?Give og Kirsten Marie Jensdatter 1787c.
Niels Peder Pedersen *1824.10.30 Heedegaard Mark.
FT 1880 i Lille Thorlund i Ejstrup i et hus. Strømpehandler. Gift, konen ikke angivet.
Børn med 2. kone Marie Christensdatter:
Birthe Marie Pedersdatter *1827.02.22 Heedegaard.
Gift 1851.06.14 i Ejstrup med Christen Madsen *1823.02.27 Store Thorlund Ejstrup.
Opkaldt efter 1. kone. Se Fruergaard.
Christen Pedersen *1830.07.19 Heedegaard overtager stedet se nedenfor.
Folketælling 1834 Heedegaard Peder Jonassen Heedegaard  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hjul- mand mand 2Peder Jonassen Heedegaard481789c Rønslunde Ejstrup 1862 Heedegaard Ejstrup  *1789c Rønslunde Ejstrup †1862.09.08 Hedegaard Ejstrup. "Husmand Hjulmand".
kone 2 1Marie Christensdatter331801 Brandlund Brande 1882 Heedegaard Ejstrup *1801.08.23 Petersborg Brandlund Brande †1882.02.23 Heedegaard Ejstrup.
dat. 1 Sara Pedersdatter121822 Heedegaard Ejstrup   *1822.03.02 Heedegaard Mark.
søn 1 Niels Peder Pedersen101824 Heedegaard Ejstrup   *1824.10.30 Heedegaard Mark
dat. 2 Birthe Marie Pedersdatter71827 Heedegaard Ejstrup  *1827.02.22 Heedegaard, gift 1851.06.14 i Ejstrup med Christen Madsen *1823.02.27 Store Thorlund Ejstrup.
søn 2 Christen Pedersen41830 Heedegaard Ejstrup  *1830.07.19 Heedegaard.
tj-mand Christen Nielsen761758c    


Ejstrup Heedegaard husmandssted 1
1854 Christen Pedersen *1830.07.19 Heedegaard søn af formand.
Gift 1853c med Anne Marie Madsen *1832c Ejstrup.
Sete børn:
Peder Christensen *1854c se nedenfor.
Hans fars mor Marie Christensdatter ses FT 1880 på aftægt ved ham.
Christian Peder Christensen *1873c.

Ejstrup Heedegaard husmandssted 1 ender her ↑ .


Ejstrup Heedegaard husmandssted 2 begynder her ↓

Ejstrup Heedegaard husmandssted 2
1879c Peder Christensen *1854c Heedegaard søn af Christen Pedersen husmandssted 1.
Gift 1879c med Ane Katrine Hansen Stærmose *1858c Fyn.
Hans fars mor Marie Christensdatter ses FT 1880 på aftægt ved ham.

Ejstrup Heedegaard husmandssted 2 ender her ↑ .


Ejstrup Heedegaard husmandssted 3 begynder her ↓

Ejstrup Heedegaard husmandssted 3
1845- Christen Hansen *1798.11.04 Hedegaard Give †1878.09.28 Heedegaard Ejstrup søn af Hans Christensen (Hag) *1772.03.01 Hedegaard †1837 Hedegaard og (gift 1792 Grindsted) Maren Jakobsdatter *1769.08.20 Vad, Grindsted †1847.04.24 Lønaa, Thyregod .
Gift 1821.07.22 i Øster Nykirke med Ane Kirstine Christensdatter *1799.02.23 Alsted Mark Øster Nykirke †1884.06.12 Heedegaard Ejstrup datter af Christen Pedersen *1769c og (gift 1796 Hvejsel) Guner (Gundil) Lene Sørensdatter *1770c †1834+.
Christen Hansen og konen Ane Kirstine Christensdatter flyttede meget rundt. Først ses de på Alsted Mark i Øster Nykirke hvor hun kommer fra og hvor deres første barn er født. Derefter flytter de til Hedegaard i Give, hvor han er født. I 1825 og 1827 ses de på Farre Mark i Give derefter som husmand i Ullerup i Give 1830 og 1840 med et mellemophold 1834-35 på Alsted Mark i Øster Nykirke fra 1845 til 1878 ses de i Heedegaard i Ejstrup, hvor han i begyndelsen er daglejer og husmand. I 1880 bor enken Ane Kirstine Christensdatter ved sønnen Hans Christensen i et hus i Heedegaard stadig i Ejstrup.
Ingen af deres syv børn er født i Heedegaard i Ejstrup. Børnene er født mellem 1821 og 1835. Det første og det sidste på Alsted Mark i Øster Nykirke. Det andet barn i Hedegaard i Give, det tredje og fjerde er tvillinger i Farre i Give hvor det femte også fødes, det sjette barn fødes i Ullerup i Give.
Først mellem 1840 og 1845 slår familien sig endegyldigt ned i Heedegaard i Ejstrup, hvor den bliver godt 40 år.
Christen Hansen beskrives som indsidder, husmand og daglejer.
Kronologi:

1821 indsidder Alsted Mark i Øster Nykirke
1823 indsidder i Hedegaard i Give
1825, 1827 husmand Farre Mark i Give
1830 husmand Ullerup Mark i Give
1834, 1835 husmand Alsted Mark i Øster Nykirke
1840 husmand Ullerup Mark i Give
1845 gårdmand i Heedegaard i Ejstrup sogn
1850 daglejer og husmand i Heedegaard i Ejstrup sogn
1855, 1860 hus i Heedegaard By i Ejstrup

Børn:
01 Maren Christensdatter *1821.10.30 Alsted mark, Øster Nykirke sogn konfirmeret 1837 Øster Nykirke †1915.05.21 Møllegade 35 Vor Frelsers sogn Horsens.
Gift 1853.12.30 i Ejstrup med Søren Madsen *1821.10.17 Ring sogn Skanderborg Amt †1883.07.20 (hængte sig selv - sindsforvirret) Ring Mark, Ring søn af i Bodholt af udlagt Mads Sørensen og Ane Margrethe Madsdatter (steddatter af Søren Skri[...]).
Søren Madsen var til sidst almisselem i Fattighuset i Ring sogn i Skanderborg Amt.
02 Christen *1823.05.10 Hedegaard Give †1823.11.14 Hedegaard seks måneder gammel.
03 Hans *1825.01.23 Farre Mark Give †1825.02.08 Farre Mark to uger gammel. Tvilling.
04 Christen Christensen *1825.01.23 Farre Mark Give konfirmeret 1839.04.07 Give †1896.06.01 Ejstrup Mark, Ejstrup sogn. Tvilling.
Gift 1853.01.21 i Ejstrup med Sara Pedersdatter *1822.03.24 Heedegaards Mark, Ejstrup †1904.06.08 Ejstrup Mark datter af hjulmand Peder Jonassen Heedegaard *1789c Rønslunde Ejstrup †1862.09.08 Hedegaard og 1. kone Marie Christensdatter *1801.08.23 Petersborg Brandlund Brande †1882.02.23 Heedegaard Ejstrup.
Christen Christensen var husmand på Ejstrup Mark i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
05 Hans Christensen *1827.10.27 Farre Mark Give konfirmeret 1842.04.08 Give †1904.04.11 Uhre Brande sogn.
Gift 1866.11.10 i Brande med Else Kirstine Jensdatter *1827.01.01 Filskov Sønder Omme †1917.08.23 Give By datter af gårdmand i Filskov Jens Thomsen *1778.07.05 Sønder Omme †1838.12.28 Filskov og (gift 1815.11.18 i Aastrup sogn i Ribe Amt) Anne Marie Ivarsdatter *1785.05.06 Tvilho Aastrup †1867.02.06 Filskov.
Hans Christensen var:
1866 overtager vel faderens husmandssted.
1880 Husmand i Heedegaard i Ejstrup sogn
Husmand i Uhre i Brande sogn
06 Lene Christensdatter *1830.10.03 Ullerup Mark Give †1887.12.13 Ejstrup sogn.
Gift 1865.02.24 i Ejstrup med Jürgen Friederich Gæth *1827.01.07 (Ancestry har affotografering) Strohkirchen, Picher, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland †1893.08.31 Nørlund Ejstrup sogn
Jürgen Friederich Gæth var husmand på Ejstrup Mark i Ejstrup sogn.
07 Peder Christensen (Hage) *1835.06.28 Alsted Mark Øster Nykirke sogn konfirmation 1850 †1901.03.10 Uhre Mark Brande sogn.
Gift 1862.12.26 i Ejstrup sogn med Nielsine Knudsen *1840.01.21 Plovstrup Mark Tørring sogn Skanderborg Amt †1908.09.15 Ulvtoft, Skarrild sogn datter af husmand Knud Hansen *1800.06.29 Østrup Glud sogn Vejle Amt †1879.04.27 Frisbæk, Nørre Snede sogn og (gift 1825.04.02 Nørre Snede) Anne Marie Nielsdatter *1801 (konfirmationsangivelse) Nørre Snede †1878.03.10 Frisbæk Mark.
Peder Christensen og Nielsine Knudsen fik to børn i Ejstrup og flyttede 1873 til Brande. I FT 1880 boede de i et hus i Skerris i Brande.
Peder Christensen fik 1881 skøde på matrikel 9Q og 16E i Uhre i Brande, (2023) Nørre Karstoftvej 6.
I FT 1890 har Peder Kristensen Hage og Niels Sine Knudsen to døtre hjemme Petrea 11 og Ane 6. Stedet kaldes Aldershvile.
Enken Nielsine Knudsen skødede 1907 stedet videre.
Børn:
Ane Kirstine Christensen *1869.07.05 Heedegaard Ejstrup.
Knud Peder Christensen *1872.05.06 Heedegaard Ejstrup.
Ane Christensen *1874.12.27 (forkert mor) Langkær Mark Brande †1880.02.20 Brande Mark.
Petrea Kristensen *1878.04.16 Brande Mark.
Ane *1881.07.15 Uhre Brande †1882.04.18.
Ane Kristensen *1884.03.25 Uhre Brande.

Ejstrup Heedegaard husmandssted 3 ender her ↑ .


Ejstrup Heedegaard gård 4 begynder her ↓

Ejstrup Heedegaard gård 4 (Hastrup nr senere 6A)
1754- Peder Christensen *1722c †1801+.
Gift med Karen Andersdatter *1719c †1787-1801.
Ses i Hastrup jordebog 1754 ⅓ af gård nr 4.
I 1764 fik Peder Christensen ¼ af gård nr 4, ½ af nr 5 i alt hartkorn 1 6 2 2½.
Ejnar Bjerre om denne gård nr 4 (senere i 1844 matriklen 6A):

Anders Bagger overtog Hastrup i 1764. Hans jordebøger var udførlige og forklarer, at Peder Christensen var fæster af ¼ af nr. 4 og ½ af nr. 5, ialt hartkorn 1 td. 6 skp. 2 fkr. 2½ alb. Peder Christensen blev d. 24. apr. 1766 indstævnet til Hastrup birketing i Kokborg for at afgive forklaring om en nabo, der var stukket af fra sin trolovede. Gårdene i Heedegaard gjorde hoveri på Hastrup, 2 dage pløjning, 2 dage møgkørsel, 2 lange ægter på 5 a 6 mil, og landgilden var 5 rigsd. 2 mark årligt. Under Bagger blev hoveriet forøget med 1 dags høstarbejde, spinding af 2 pund uld og plidsgerning efter omgang. Peder Christensen slap med ¾ hoveri, da han reelt kun havde ¾ gård. Han dyrkede i 13 tdr. sædeland, avlede 1 læs hø og havde græs til 9 høveder. Dertil havde han græsningsret ved Enesø {korrekt jysk: Jensø} sammen med de andre Heedegaard mænd. Han må være født omkring 1715, og han var gift med Karen Pedersdatter, der skulle være født i 1718. De havde ialtfald 2 børn: Karen, født ca. 1756, og Anders, født ca. 1759. Det er meget sandsynligt, at han har været gift før.

Et par bemærkninger dertil. I FT 1787 Heedegaard står Peder Christensens kone som Karen Andersdatter. Både Peder Christensen og Karen Andersdatter er i følge FT 1787 i første ægteskab. Peder Christensen skrives i den folketælling 65 år gammel giver *1722c ikke 1715.
Kendte børn:
Karen Pedersdatter *1757c Heedegaard Ejstrup.
Anders Pedersen *1760c Heedegaard Ejstrup overtager fæstet se nedenfor.
Folketælling 1787 Heedegaard Peder Christensen   Matr: 6A   2. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Christensen651722c  1801+   
kone 1Karen Andersdatter68 1787+ Heedegaard Ejstrup  
søn Anders Pedersen271760c Heedegaard Ejstrup 1820 Heedegaard Ejstrup Begravet nr.6256
*1760c Hedegaard Ejstrup †1820.03.27 Hedegaard.
dat. Karen Pedersdatter301757c Heedegaard Ejstrup 1787+  Original har Karen Andersdatter, hvorved dette også er moderens navn to linjer derover. Regnes for en skrivefejl. Sønnen Peder og datteren Karen skrives begge som forældrenes børn og forældrene er jævnaldrende.


Ejstrup Heedegaard gård 4 (Hastrup nr senere 6A)
1794.06.11 Skøde Anders Pedersen *1760c Hedegaard Ejstrup †1820.03.27 Hedegaard søn af formand.

Gift 1. 1795c med Anne Kirstine Rasmusdatter †1801.01.29c (skifte 1801.02.28) Hedegaard.

Gift 2. 1801c med Kirsten Jørgensdatter *1762c †1817.07.04 Hedegaard

Anders Pedersen fik den 5 juni 1794 skøde fra Stiernholm på Hastrup tinglæst 11 juni 1794.
I skiftet efter 1. kone Anne Kirstine Rasmusdatter ses at Anders Pedersen har en bror Niels Pedersen som er gårdmand i Vingum i Grædstrup sogn. Men FT 1787 i Vingum har Peder Hansen som Niels Pedersens far. Se fx datalyse.
Ingen passende Anne Kirstine Rasmusdatter fundet i FT 1787 i Vrads Herred.
Ingen passende Kirsten Jørgensdatter fundet i FT 1787 eller FT 1801 i Vrads Herred.
Nævnt barn med 1. kone Anne Kirstine Rasmusdatter:
Rasmus Andersen *1797c Heedegaard overtager gården se nedenfor.
Folketælling 1801 Heedegaard Anders Pedersen   Matr: 6A   9. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1eAnders Pedersen431760c Heedegaard Ejstrup 1820 Heedegaard Ejstrup Begravet nr.6256
*1760c Hedegaard Ejstrup †1820.03.27 Hedegaard. FT 1787 alder bedre.
søn 1 Rasmus Andersen41797c Heedegaard Ejstrup 1843 Heedegaard Ejstrup *1797c Heedegaard †1843.07.08. Søn af 1. ægteskab, mor Anne Kirstine Rasmusdatter †1801.01.28c Hedegaard.
tj-pige Karen Pedersdatter141787c   Muligvis født i Ejstrup.
aftægt mands far 1ePeder Christensen761722c  1801+  Enkemand efter første Ægteskab. FT 1787 alder bedre.


Ejstrup Heedegaard gård 4 (Hastrup nr senere 6A)
1830.03.06 Skøde Rasmus Andersen *1797c Heedegaard †1843.07.08 (skiftebrev 1863.02.11 tinglæst) Heedegaard søn af formand.
Gift 1818.11.28 i Ejstrup med Bodil Larsdatter *1793.01.01 Tovdal Arnborg †1867.02.03 Heedegaard Ejstrup datter af Lars Andersen *1750c Risbjerg Brande †1837 Lustrup Skarrild Inger Christensdatter Tovdal *1765.03.27 Tovdal †1831 Heedegaard Ejstrup.
Efter Rasmus Andersens død 1843 gifter Bodil sig 2. gang 1843.11.07 i Ejsturp med Niels Madsen *1813 Rønslunde †1877.05.27 Heedegaard søn af Mads Nielsen *1780c og Ane Madsdatter *1783c i Rønslunde.
Børn:
Anne Kirstine Rasmusdatter *1819.09.30 Heedegaard †1880+.
Gift med Jens Peder Nielsen *1820c Koutrup Hammer sogn †1880+ søn af Niels Madsen (Hannerup) *1781c Brande †1860+ Kovtrup, Hammer? og Else Katrine Pedersdatter *1779c Vinding †1845-50 Hammer.
Boede i FT 1880 i Bakhuus i Hammer sogn.
Kirsten Rasmusdatter *1821.03.09 Heedegaard.
FT 1834 hjemme i fødegården.
FT 1850 tjenestepige i Vester Harrild i Ejstrup.
FT 1855 hjemme i fødegården i Heedegaard.
Inger Rasmusdatter *1823.03.16 Heedegaard †1890+.
Gift med væver Frederik Lundsgaard *1823c Hvejsel †1890-.
Boede i et hus i Myllerup i Hammer sogn.
FT 1890 enke i Lille Hammerhus i Hammer sogn.
Anders Rasmussen *1825.11.19 Heedegaard overtager gården se nedenfor.
Sidsel Cathrine Rasmusdatter *1829.11.12 Heedegaard.
FT 1860 hjemme i fødegården ved broderen Anders Rasmussen.
Har søn Rasmus Frederik Rasmussen *1859.12.22 Heedegaard. Ingen barnefader angivet.
Lars Rasmussen *1832.05.15 Heedegaard †1890+.
Gift med Edel Kirstine Hansen *1847.06.26 Gludsted Ejstrup †1890+ datter af husfolk Hans Nielsen *1807c Lindeballe og Maren Nielsdatter *1814.04.13 Ejstrup By.
Boede i Brejl i Ejstrup sogn.
Ane Marie Rasmussen *1836.04.24 Heedegaard.
FT 1845 og FT 1850 hjemme i fødegården.
FT 1855 tjener hun i Rønslunde ved Niels Madsen.
Folketælling 1834 Heedegaard Rasmus Andersen   Matr: 6A   2, en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Rasmus Andersen371797c Heedegaard Ejstrup 1843 Heedegaard Ejstrup *1797c Heedegaard †1843.07.08.
kone 1Bodil Larsdatter411793 Tovdal Arnborg 1867 Heedegaard Ejstrup *1793.01.01 Tovdal Arnborg †1867.02.03 Heedegaard Ejstrup.
dat. Ane Kirstine Rasmusdatter141819 Heedegaard Ejstrup 1880+   *1819.09.30 Heedegaard †1880+.
dat. Kirsten Rasmusdatter131821 Heedegaard Ejstrup 1855+  *1821.03.09 Heedegaard †1855+
søn Anders Rasmussen91825 Heedegaard Ejstrup 1886 Heedegaard Ejstrup *1825.11.19 Heedegaard †1886.04.18 Heedegaard
dat. Sidsel Cathrine Rasmusdatter51829 Heedegaard Ejstrup 1860+  *1829.11.12 Heedegaard †1860+.
søn Lars Rasmussen21832 Heedegaard Ejstrup 1890+  *1832.05.15 Heedegaard †1890+.


Ejstrup Heedegaard gård 4 (Hastrup nr senere 6A)
1849.12.20 Skøde Anders Rasmussen *1825.11.19 Heedegaard †1886.04.18 Heedegaard søn af formand.
Gift 1852.07.09 i Ejstrup med Maren Hansdatter *1827.04.16 Givskudlund Givskud †1901.03.26 Heedegaard datter af gårdmand Hans Jensen og Ane Thomasdatter.
Mindst fire af deres børn dør i børnealderen.
Børn:
01 Rasmus *1853.03.14 Heedegaard †1856.12.05 Heedegaard knap fire år gammel.
02 Ane Andersen *1854.10.14 Heedegaard †1927.07.10 Thyregod.
Gift 1881.01.06 i Ejstrup med af Fuglsang i Thyregod Niels Peter Hansen *1859.03.17 Øster Nykirke †1917+ søn af Maren Hansen *1834c (steddatter af gårdmand Hans Jensen i Oksenbjerre) og udlagt ungkarl Peder Nielsen af Nørre Vilstrup Mark.
03 Bodil Andersen *1856.04.26 Heedegaard overtager gården se nedenfor.
04 Rasmine Andersen *1858.09.17 Heedegaard †1882.07.12 23 år gammel.
05 Hansine *1861.01.13 Heedegaard †1866.07.26 fem år gammel.
06 Nielsine Andersen *1863.05.02 Heedegaard.
07 Rasmus *1865.06.01 Heedegaard †1876.12.06 elleve år gammel.
08 Hans *1867.05.24 †1869.05.13 to år gammel.
09 Hans Andersen *1869.07.25 Heedegaard.
FT 1880 hjemme.

Ejstrup Heedegaard gård 4 (Hastrup nr senere 6A)
1883.07.10 Skøde Mads Peter Jensen *1844.09.28 Rønslunde Ejstrup søn af gaardfolk Jens Madsen *1809c Ejstrup og Maren Pedersdatter *1813c Hørning sogn Skanderborg Amt.
Gift 1877.01.12 i Ejstrup med Bodil Andersen *1856.04.26 Heedegaard datter af formand.

Ejstrup Heedegaard gård 4 (Hastrup nr senere 6A)
1902.02.03 Skøde Jens Peder Myllerup (Pedersen) *1875.08.14 Heedegaard †1954.01.22 Ejstrup søn af Peder Pedersen *1830c Kærum sogn Svendborg Amt og Ane Marie Martinussen *1840c Ejstrup.
Gift 1906.12.01 i Ejstrup med Jensine Petrea Jensen *1885.01.23 Rønslunde Ejstrup †1970.12.23 Heedegaard datter af gaardmand Jens Nielsen Jensen *1845c Ejstrup og Ane Marie Christensen *1850c Vester sogn.
Myllerup er et stednavn i Hammer sogn.
Jens Peder Pedersen ændrede hans navn til Myllerup 1906, forbindelsen til stedet Myllerup ikke klar.
Set barn:
Ejner Myllerup *1908.08.01 Heedegaard †1995.04.01 Nørre Snede.
Jens Peter Myllerup *1911.04.06 Heedegaard.
Anna Maria Myllerup *1914.09.10 Heedegaard.
Gift med Rasmussen.
Edvard Andreas *1917.05.04 Heedegaard †1918.02.23 ni måneder gammel.
Edvard Andreas Myllerup *1919.03.16 Heedegaard.
Christen Jensen Myllerup *1921.05.28 Heedegaard.
Hilda Lillie Myllerup *1924.03.15 Heedegaard.
Gift med Pedersen.
Verner Bakkelund Myllerup *1926.10.11 Heedegaard overtager gården se nedenfor.

Ejstrup Heedegaard gård 4 (Hastrup nr senere 6A)
1955.08.24 Skøde Verner Bakkelund Myllerup *1926.10.11 Heedegaard †2001.11.29 Ejstrup søn af formand.
Gift med Anette (Myllerup) *1966.05.22 †2014.07.26 Ejstrup.
Verners kone Anette var 40 år yngre end ham. Han må have været mindst 60, da de blev gift.

Ejstrup Heedegaard gård 4 ender her ↑ .


Ejstrup Heedegaard matrikel 7 begynder her ↓

Ejstrup Heedegaard matrikel 7
1742c Erik Andersen *1720c- †1774-87 Heedegaard.
Gift med hans kone.
.Han nævnes som fæster af to delgårde i Hastrup skødet 1754 som dele af gårde nummer 5 og 6.
I 1764 skødet i Hastrup til Anders Bagger nævnes Erik Andersen igen.
I 1770 nævnes Erik Andersens svigersøn Peder Pedersen (den Ældre) i et Hastrup skøde.
Kendte børn:
Anne Eriksdatter *1742c Heedegaard.
Gift med Jens Pedersen †1811.05.31 Lille Thorlund Ejstru søn af Peder Jensen †1752c+ Lille Thorlund.
Giftermaal meddelt af Jane Nilsson.
Ellen Eriksdatter *1749c Heedegaard overtager gården se nedenfor.
Maren Eriksdatter *1759c Hedegaard, Ejstrup †1809.05.23 (skifte) Thyregodlund Thyregod.
Gift med sognefoged Jens Jensen *1754.10.13 Thyregodlund †1816.07.29 Thyregodlund søn af Jens Pedersen *1714 .07.15 Thyregodlund †1739.05.03 Thyregodlund og (gift 1734.04.06 Thyregod) Mette Mortensdatter *1716.10.04 Hesselbjerre, Thyregod †1797.02.21 Thyregodlund.

Ejstrup Heedegaard matrikel 7
1777c Peder Pedersen den Ældre *1745.06.24 Odderbæk Thyregod †1801+ søn af Peder Christensen Aagaard *1699c Tykskov?, Ejstrup †1779 Odderbæk og Ane Nielsdatter *1708 Ullerup, Give †1777 Odderbæk.
Gift 1777c med Ellen Eriksdatter *1749c Hedegaard †1812 Hedegaard datter af formand.
Ses i FT 1787 og FT 1801.
Aftægtskontrakt 22 Juni 1804 til Peder Pedersen og hustru 400 rdl. Slette den 28 Sept 1859.
Børn:
Erik Pedersen *1780c Heedegaard overtager gården, se nedenfor.
Anne Marie Pedersdatter *1787c Heedegaard.
Anne Kirstine Pedersdatter *1793c Heedegaard.
Folketælling 1787 Heedegaard (5) Peder Pedersen den Ældre   34
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Pedersen den Ældre421745 Odderbæk Thyregod 1801+  *1745.06.24 Odderbæk Thyregod †1801+.
kone 1Ellen Eriksdatter381749c Heedegaard Ejstrup 1812 Heedegaard Ejstrup Anne falsk udlæsninge i DDD.
søn Erik Pedersen71780c Heedegaard Ejstrup 1830 Krejbjerg Ejstrup *1780c Heedegaard †1830.03.20 Krejbjerg Ejstrup.
dat. Anne Marie Pedersdatter11787c Heedegaard Ejstrup   
tj-karl Anders Nielsen201767c    
tj-kvinde Karen Christensdatter261761c    

Folketælling 1801 Heedegaard (5) Peder Pedersen den Ældre  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Pedersen den Ældre571745 Odderbæk Thyregod 1801+  *1745.06.24 Odderbæk Thyregod †1801+.
kone 1Ellen Eriksdatter491749c Heedegaard Ejstrup 1812 Heedegaard Ejstrup FT 1787 alder bedre.
søn Erik Pedersen201780c Heedegaard Ejstrup 1830 Krejbjerg Ejstrup *1780c Heedegaard †1830.03.20 Krejbjerg Ejstrup.
dat. Anne Marie Pedersdatter141787c Heedegaard Ejstrup   
dat. Anne Kirstine Pedersdatter81793c    


Ejstrup Heedegaard matrikel 7
Hovedsagelig udredet af Holger Ejby Villadsen 2023.
1803c Erik Pedersen *1780c Heedegaard †1830.03.20 Krejbjerg Ejstrup søn af formand.
Gift 1805c i Ejstrup med Maren Jonasdatter *1784c Over Harrild †1845+ datter af Jonas Eriksen og 3. kone Ane Pedersdatter.
Ved datteren Ellen Kirstines dåb er morbrødrene Erik og Ole Jonassen i Ejstrup By faddere. Maren Jonasdatter er dermed datter af Jonas Eriksen i Over-Harrild i Ejstrup.
Mindst tre af deres børn - Søren, Mads og Anne - var i perioder i tjeneste ved consul- og grossererfamilien Ryan, der stillede consulen for de Nordamerikanske Fristater.

FT-1840 København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Sankt Annæ Plads 110, en Gaard, 504
G. Ryan 58 Ugift Grosser, Consul ad interim for de Nordamerikanske Fristater !!
O. Ryan 25 Ugift hans Søn !!
Andreas Johan Hansen 56 Ugift Pakhusformand, Tjenestefolk
Peter Madsen 40 Ugift Kudsk, Tjenestefolk
Søren Eriksen Hedegaard 29 Ugift Tjener, Tjenestefolk
Mads Eriksen Hedegaard 27 Ugift Tjener, Tjenestefolk
...
FT-1845 København, (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Sankt Annæ Plads No.110, 1
G.Ryan 63 Ugift Grosserer Irland
C.F. Ryan 30 Ugift Consul for de nordamericanske Fristater Kjøbenhavn
A.J. Hansen 62 Ugift Pakhuusformand Sverrige
P. Madsen 45 Gift Kudsk Skielskiør
S.E. {Søren Eriksen} Hedegaard 34 Ugift Tjener Eistrup Sogn,Skanderborg Amt, Jylland
...
FT-1850 København, (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Sankt Annæ Plads, Sankt Annæ Plads 110,, 563
George Ryan 68 Ugift Grosserer Irland
Charles F. Ryan 35 Gift consul for de forenede noramerikanske [....] interesser Kjøbenhavn
Harriet Withusen 29 Gift hans kone Kjøbenhavn
Cathrine Ryan 1 Ugift deres datter Kjøbenhavn
Andreas Johan Hansen 67 Ugift pakhuusformand Sverrig
Morten Enevoldsen 31 Ugift tjener Sundbye øster paa Amager
Jens Johansen Ressendahl 38 Ugift tjener Jylland
Lars Hansen 26 Ugift portner Sjælland
Ane Eriksdatter 31 Ugift tjenstepige Jylland
...

Børn:
01 Peder Eriksen *1804.08.03 Hedegaard †1855.06.11 Dørken Mark Thyregod.

Gift 1. 1834.09.07 i Thyregod med enke efter Christen Pedersen i Dørken Cathrine Mortensdatter *1795.12.26 Kokborghuse Thyregod †1836.11.22 Dørken datter af Morten Christensen *1750.07.12 Vestergaard Thyregod By †1842.09.19 Kokborghuse og (gift 1783.02.27 Thyregod) Inger Christensdatter *1762.05.09 Kokborghuse †1845.08.06 Kokborghuse.

Gift 2. 1837.04.09 i Thyregod med Birgitte Hansdatter Bering *1812.10.24 Thyregod †1891.05.16 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke sogn datter af degn Hans Johansen Bering *1767 Hastrup Mølle, Thyregod †1854 Thyregod By og Marie Mortensdatter *1784 Thyregod By †1853 Thyregod By

Peder Eriksen var husmand i Bankgården på Dørken Mark i Thyregod sogn i Vejle Amt.
Birgitte Hansdatter Bering gift 2. 1857.05.06 i Thyregod med Mads Peter Christophersen *1833.10.16 Ulkær Mølle Give †1911.12.29 Sejrup, Thyregod søn af Christoffer Vallentinsen.
I FT 1880 har Mads Peder Christoffersen og Birgitte et husmandssted i Sønder Kollemorten "husfader, lever af sin jordlod."
02 Jonas Eriksen *1806.03.23 (fra lægdsrullen 1806) Heedegaard †1888.06.08 Ulkær Mark Sindbjerg sogn Vejle Amt.

Gift 1. 1834.10.26 i Alrø sogn Aarhus Amt med Ane Sophie Bertelsdatter *1804.01.08 Alrø †1865.05.19 Ulkær mark Sindbjerg sogn datter af Bertel Jensen *1776.01.21 Alrø †1822.07.22 Alrø og Karen Jørgensdatter *1767.12.06 Alrø †1847.04.17 Alrø.

Gift 2. 1866.04.28 i Sindbjerg sogn med enke Ane Kirstine Frandsdatter *1816.07.08 Ulkær Sindbjerg †1903.01.30 Grejs Skov, Grejs sogn, Vejle Amt

Der er to Jonas Eriksener *1806 i Ejstrup. Denne og den anden som er søn af Maren Jonasdatters bror Erik Jonassen i Ejstrup By.
Denne Jonas Eriksen *1806.03.23 blev gårdmand i Molger Tamdrup sogn senere i Sindbjerg sogn. Holger Ejby Villadsen har optrevlet dem 2023 under brug af lægsrullerne.
62¾ tommer høj eller 164 cm.
I 1825 "Angivet at være taabelig, bevises næste Aar ved Tingsvidne...".
I 1828 "Har i sin Tid været fra Forstanden efter Tingsvidne …... paa Prøve. Tilstand i den senere Tid er ubevist.”
Børn:
Karen Marie Jonasdatter *1834.09.13 Alrø By Aarhus Amt.
Eriksine Jonassen *1840.11.22 Molger Tamdrup sogn Skanderborg Amt.
Bertel Jonassen *1845.02.26 Molger
03 Søren Eriksen *1810.11.12 Hedegaard Ejstrup †1846.05.15 Garnisonspladsen (Sankt Annæ Plads) 110, Det Kgl. Frederiks Hospitalskirke, Staden København
Han er kommet til København før september 1835, for da besvangrer han Johanne Cathrine Elisabeth Rüpath. Olivia ses med angive forældre i konfirmationen i Klovborg 1839.
Lægdsrullen Ejstrup sogn:

1837 nr 32-26 Opholdssted København. ”Ved Attest af 14/7 1840 ledsages Consul Ryan paa en Reise i Udlandet paa ubestemt Tid, imod at Consulen indestaaer for hans Tilbagekomst ved Paafordring”
1840 nr 26-20 Slettet ”Ei hjemkommen” session 1842

Han er tilbage i FT 1845. I 1846 dør han 35 år gammel.
Søren Eriksen var i tjeneste ved grosserer Ryan og sønnen consul Ryan i København. Ugift.
Barn med Johanne Cathrine Elisabeth Rüpath eller Nielsen *1820c- †1839+:
Olivia Theresia Eriksen *1836.06.05 Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse sogn Kbh, konfirmation 1849 Klovborg, †1903.01.30 Brande By.
Gift 1856.11.15 i Nørre Snede med Jens Bendtsen Elkjær *1830.06.28 Kærsgaard Nørre Snede †1899.01.06 Grarup Mark Brande søn af Bendt (Bendict) Lauridsen (Elkjær) *1792.08.17 Elkær Skarrild †1882.12.28 Nørhoved, Nørre Snede og (gift 1827.06.02 Vester sogn) Ane Marie Jensdatter *1802.09.26 Thyregodlund, Thyregod †1854.10.14 Kærsgaard, Nørre Snede
(- datter af sognefoged i Thyregod Jens Jensen i Thyregodlund.
-)
Bendt Lauridsen Elkær dimitterede fra Borris Seminarium 1817 som "Duelig". Også nævnt i begravelsen.
Han blev senere sognefoged (nævnt i begravelsen) i Nørre Snede.
Jens Bendtsen Elkjær var husmand på Grarup Mark i Brande sogn i Vejle Amt. Se Grarup 10A.
Olivia Theresia Eriksen ses FT 1850 i Klovborg som plejedatter ved faderen Søren Eriksens bror Mads Eriksen

FT-1850 Skanderborg, Vrads, Klovborg, Klovborg Mark, et Huus
Mads Eriksen 37 Gift Huusmand, Huusfader *Eistrup Sogn
Ellen Kirstine Jensen 28 Gift hans Kone *Hirschholm Sogn, Frederiksborg Amt
Maren Jonassen 67 Enke Huusfaderens Moder, der af ham forsørges *Eistrup Sogn


04 Mads Eriksen *1813.08.23 (lægdsrulle L127) Hedegaard, Ejstrup †1882.05.21 Myllerup Mark, Hammer sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1846.10.30 Holmens sogn Staden København med Ellen Kirstine Jensdatter *1821.07.08 Usserød Værk Hørsholm sogn Frederiksborg Amt †1895.04.22 Dauding Grædstrup sogn Skanderborg Amt datter af spinder Jens Petersen og Magrethe Petersen (Usserød) Værket.
At Mads Eriksen blev gift i København har sin forklaring: De tre søskende Søren, Mads og søsteren Anne var alle i forskellige perioder i tjeneste hos consul- og grossererfamilien Ryan i København. Ryan var en irsk familie hvor far og senere sønnen var konsuler for de Nordamerikanske Fristater.
Senere blev Mads Eriksen husmand på Klovborg Mark i Klovborg sogn i Skanderborg Amt.
Hans 8 børn kaldes alle Madsen undtagen een som kaldes Maren Madsen Eriksen, men tre børn efter Maren kaldes igen Madsen.
Børn:
04A Søren Madsen *1850.03.09 Klovborg Mark, Klovborg sogn, Skanderborg Amt †1925.06.09 Vonge, Øster Nykirke sogn, Vejle Amt.
Gift 1880.12.21 i Klovborg med Maren Nielsen *1856.03.03 Rishedegaard Mark Klovborg †1884.08.12 Rishede Mark Klovborg datter af husmand Niels Hansen *1816c Føvling sogn Skanderborg Amt og Inger Marie Nielsdatter *1823.01.08 Hedelund Nim sogn Skanderborg Amt
(- datter af Niels Andersen *1793c Klovborg og Kirsten Rasmusdatter *1793c Klovborg
-)
04B Jens Peter Madsen *1852.05.11 Klovborg Mark, Klovborg †1927.07.09 Tørring By Skanderborg Amt.
Gift 1879.03.08 i Klovborg med Maren Pedersen *1855.08.21 Heedegaard Ejstrup †1892.05.26 Kovtrup Hammer sogn datter af gårdmand Peder Pedersen *1829.11.19 Myllerup Hammer sogn †1910.08.14 Heedegaard og (gift 1851.10.25 Hammer) Anne Marie Jensdatter *1830.07.27 Bregnbjerg Hammer †1862.12.31 Heedegaard
Peder Pedersen gift 2. 1865.11.24 i Ejstrup med Kirsten Marie Christensdatter *1825.03.17 Grættrup Mark, Nørre Snede †1870.06.25 Heedegaard.
Peder Pedersen gift 3. 1871.08.10 i Ejstrup med Ane Marie Martinusen *1839.07.18 Heedegaards Mark †1913.12.31 Heedegaard.
Jens Peter Madsen var:
Husmand på Tørring Mark i Tørring sogn.
Husmand i Kovtrup i Hammer sogn i Skanderborg Amt
04C Erik Madsen *1854.05.17 Klovborg Mark †1926.01.25 Boring, Hvirring sogn, Skanderborg Amt.

Gift 1. 1879.07.12 i Hvirring med Ellen Marie Christensen *1858.04.04 Boring Mark Hvirring †1902.02.19 Boring Mark datter af gårdmand Jens Christensen *1828.05.03 Boring †1911.02.14 Boring
(- søn af Christen Jensen *1799.01.22 Hvirring og Ellen Marie Andersdatter *1802.09.28 Hornborg sogn †1849.01.25 Boring Hvirring
-)
og (gift 1. 1857.10.02 Hvirring) Anne Christensen *1838.02.27 Boring †1866.04.06 Boring
(- datter af gårdmand Christen Terkildsen *1785.07.31 Boring †1858.02.29 Boring og (gift 2. 1826.06.10 Hvirring) Kirsten Sørensdatter *1808.03.06 (angivet ved konfirmation 1822) Boring †1871.08.26 Boring -
(- datter af Søren Hansen og Ane Nielsdatter
-)
Christen Terkildsen gift 1. 1813.05.29 i Øster Snede sogn, Vejle Amt med Mette Marie Thomasdatter *1791.06.05 Baastrup, Øster Snede †1825.12.03 Boring - -)

Erik Madsen gift 2. 1903.09.25 i Hvirring med enke Anne Pedersen *1873.07.22 Boring Skov, Hvirring †1933.05.30 Boring datter af husmand Jørgen Christian Pedersen *1841.11.12 Boring Skov, Hvirring †1888.05.23 Boring Skov og (gift 1872.05.04 i Aale) Maren Henriksen *1838.11.12 Aale †1906.12.17 Boring Skov

Erik Madsen var:
Boelsmand i Klovborg sogn
Møller i Dauding i Grædstrup sogn
Gårdmand i Boring i Hvirring sogn i Skanderborg Amt
Hans 2. kone Anne Pedersen var enke efter (gift 1895.11.27 i Hvirring) Sofus Pedersen *1867.09.01 Boring Mark Hvirring †1902.02.17 Boring skov søn af gårdmand Peder Jensen *1820.01.16 Boring †1900.07.04 Boring og Hansine Jensdatter Sommer *1832.02.11 Boring Mark Hvirring †1906.10.15 Boring Mark.
Erik Madsens 1. kone Ellen Marie Christensens far Jens Christensen var gift 2. 1866.10.23 i Hvirring med Caroline Christensen *1842.04.21 Boring Hvirring †1881.04.20 Boring datter af Christen Therkildsen og Kirsten Sørensdatter.
Jens Christensen gift 3. 1882.04.21 i Hornborg med Kirstine Hansen *1845.08.31 Kalhave Hornborg †1891.05.30 Boring Mark Hvirring datter af Hans Kristensen *1811c og Ane Marie Jørgensdatter *1818c Hornborg.
04D Maren *1855.11.17 Klovborg Mark Klovborg †1858.03.22 (skarlagensfeber) Klovborg Mark to år gammel.
04E Maren Madsen Eriksen *1858.07.30 Klovborg mark, Klovborg †1904.05.28 Hammer Mark Hammer sogn.
Gift 1876.10.27 i Klovborg med Jens Jensen *1845.09.29 Myllerup Hammer †1918.06.01 Lille Hammergaard Hammer søn af selvejergårdmand Jens Jensen *1815.03.27 Myllerup By Hammer †1876.12.22 Myllerup og (gift 1845.06.07 Tørring) Maren Christensdatter *1826.08.20 Plovstrup Tørring †1873.07.19 Myllerup.
Jens Jensen var gårdmand i Myllerup i Hammer sogn i Skanderborg Amt. Overtog efter faderen.
04F Anine Madsen *1860.04.15 Klovborg mark, Klovborg †1912.08.26 Grejs sogn, Vejle Amt.
Gift 1889.06.07 i Grædstrup med Jens Jensen *1856.06.06 Horne sogn Svendborg Amt †1927.05.02 Tornsbjerg Engum sogn Vejle Amt søn af gårdmand Jens Hansen *1823.10.03 Horne †1903.04.28 Tostebjerg Horne og (gift1849.10.31 Horne) Johanne Henrichsdatter *1822.09.14 Horne †1886.01.06 Horne Mark.
Jens Jensen var :
Gårdmand i Dauding i Grædstrup sogn i Skanderborg Amt.
Arbejdsmand i Vejle By i Vejle Amt.
04G Peter Berthelsen Anton Madsen *1864.02.27 Klovborg Mark Klovborg †1930.04.18 Vonge By Øster Nykirke.
Gift 1907.10.30 i Øster Nykirke med Birte Maria Kristensen Mølgaard *1870.09.29 Vonge Mark Øster Nykirke †1961.12.16 Egtved By Vejle Amt datter af husmand Christen Christensen *1831.03.18 Mølgaard Øster Nykirke †1893.07.14 Vonge Mark og (gift 1866.10.25 Øster Nykirke) Maren Jensen *1839.05.30 Vonge †1905.09.26 Vonge.
Peter Berthelsen Anton Madsen var:
Skræddermester i Vonge i Øster Nykirke sogn.
Telefoncentralbestyrer i Vonge i Øster Nykirke sogn i Vejle Amt.

04H Edvard Frederiksen Danner Madsen *1864.02.27 Klovborg Mark Klovborg †1934.10.06 Nørhoved, Nørre Snede.
Gift 1886.05.28 i Kragelund sogn i Viborg Amt med Mette Petrine Aaboe Petersen *1864.11.02 Engesvang, Kragelund sogn †1924.04.25 Nørhoved, Nørre Snede datter af Peder Pedersen (Kidmose) *1816.10.01 Grødde Ikast sogn †1892.11.13 Engesvang
(- søn af Peder Sørensen Kidmose *1767.09.18 (datoer i begravelsen) Gludsted Ejstrup †1839.01.13 Lægdsgaard Mark Ikast og (gift 1813.10.23 Ikast ) 3. kone Anne Pedersdatter *1775.10.15 Hestlund, Bording sogn †1840.07.19 Ikast.
-)
og (gift 1856.04.04 Thorning sogn Viborg Amt) Kirsten Marie Johansen *1836.01.01 Knudstrup Thorning †1900.05.01 Engesvang By Engesvang sogn Viborg Amt
Edvard Frederiksen Danner Madsen var landpost i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.

05 Ellen Kirstine Eriksdatter *1816.03.28 Heedegaard †1858.11.01 Klovborg Mark Klovborg sogn.
Gift 1841.12.04 i Ejstrup sogn med Rasmus Hansen *1807.12.27 Tyrsted sogn, Vejle Amt †1867.10.01 Klovborg mark søn af Hans Rasmussen og Berti? Michelsdatter.
Rasmus Hansen: Husmand og snedker Klovborg Mark i Klovborg sogn i Skanderborg Amt.
Rasmus Hansen gift 2. 1859.01.28 i Klovborg med Else Marie Laursdatter *1830.12.28 Malund, Klovborg †1905.09.14 Hvirring Mark Hvirring sogn Skanderborg Amt

06 Anne Eriksdatter *1819.08.03 Hedegaard †1893.06.13 Ravnholt Bording sogn Ringkøbing Amt.
Gift 1851.12.27 i Klovborg med Mikkel Knudsen *1822.10.15 Tulstrup Ikast sogn Ringkøbing Amt †1904.03.16 Hasselager Kolt sogn Aarhus Amt søn af Knud Mikkelsen *1783.10.19 Knudsgaard Ikast †1875.04.06 Bording og (gift 1817.03.22 Ejstrup) Mette Jonasdatter *1792c Over Harrild †1853.04.06 Ikast.
Husmand Mikkel Knudsen og Anne Eriksdatter boede i Ravhholt i Ikast.
Børn:
06A Knud Mikkelsen *1852.09.29 Ravnholt, Bording †1900.02.25 Bodholt, Bording.
Gift 1879.10.24 i Sindbjerg sogn Vejle Amt med Frandsine Pedersen *1852.10.03 Ulkær Mark Sindbjerg †1906.05.18 Bodholt datter af Peder Christensen *1813 Grejs †1863.01.20 Sindbjerg og (gift 1837.03.31 Sindbjerg) Ane Kirstine Frandsdatter *1816.07.08 Sindbjerg †1803.01.30 Sindbjerg.
Overtog hendes fødegård i Ulkær i Sindbjerg sogn i Vejle Amt.
06B Mette Marie Mikkelsen *1854.12.03 Ravnholtlund, Bording †1910.12.10 Alken Station Dover sogn Skanderborg Amt.
Gift 1895.11.15 i Aarhus Biskoppelig-Methodistiske Menighed med Niels Nicolai Iversen *1859.04.03 Laven Linaa sogn †1931.10.04 Alken Station søn af indsidder Nicolai Iversen *1833c Hunslev Notmark sogn Sønderborg Amt og Sørine Christine Sørensen *1837.12.18 Linaa
(- datter af afdøde - i kirkebogen ved hendes dåb - husfolk i Lauen Søren Sørensen †1837.07.02 Lauen Linaa og Maren Frideriksdatter *1815.02.23 Linaa †1871.08.28 Linaa (gift 2. 1838.01.26 i Linaa med daglejer Niels Lambrethsen *1808.07.25 Linaa †1879.01.17 Silkeborg Sygehus - se Anetavle for politikeren Dennis Flydtkjær).
-)
Boede i Alken i Dover sogn i Skanderborg Amt.
06C Eriksine Severine *1857.01.01 Ravnholtlund, Bording †1858.02.15 Ravnholtlund et år gammel.
06D Erik Mikkelsen *1859.07.05 Ravnholtlund, Bording †1931.01.12 Holmbladsgade 80,2 Allehelgens sogn Kbh
Gift 1883.07.15 Vor Frue sogn Kbh med Sophie Nielsine Christensen *1863.05.08 Onsbjerg sogn, Samsø †1942.12.16 Holmbladsgade 80,2 Allehelgens sogn Kbh datter af handelsmand Christen Mortensen Jydsker Snorre *1823.05.30 Pillemark Samsø †1886.08.12 Onsbjerg og (gift 1850.11.15 Onsbjerg) Mette Kirstine Nielsdatter *1826.10.14 Kerteminde †1905.04.04 Onsbjerg.
Erik Mikkelsen blev uldhandler i København.
Se handelsmand Christen Mortensen Jydsker Snorre i Onsbjerg på Samsø.

Ejstrup Heedegaard matrikel 7
Udgravet af Holger Ejby Villadsen 2023.
1821.06.29 Skøde Niels Christensen Koutrup *1789.06.01 Koutrup Hammer †1872.02.29 (ved søn Ole Nielsen) Heedegaard Ejstrup søn af Christen Pedersen *1758c Hundshoved Nørre Snede †1842.02.16 Koutrup og (gift 1783.06.13 Hammer) Karen Sørensdatter *1757.11.27 Koutrup †1831.11.12 Koutrup.
Gift 1820.07.16 i Ejstrup med Johanne Marie Olesdatter *1798.09.01 Kærshoved Vrads sogn †1888.05.18 (ved søn Ole Nielsen) Heedegaard datter af bonde og gaardbeboer Ole Pedersen *1756.12.19 Muldbjerg Mølle Hover sogn Ringkøbing Amt †1825.04.29 Kærshoved og (gift 1787.07.10 Vrads) Mette Marie Jørgensdatter *1767c †1834.08.24 Kærshoved
(- datter af Jørgen Christensen *1744c †1797.04.19 Bøggild Ikast og (gift af Frisbæk Nørre Snede 1765.08.18 Vrads med enke af Kærshoved) første kone Anne Marie Nielsdatter *1737c †1772.03.17 Kærshoved.
-).
Købte gården på auktion den 20 marts 1820 for 620 RigsBanksDaler Sølv af Niels Christensen Koutrups far Christen Pedersen på sønnens vegne - Niels Christensen Koutrup er da fodgarde. Skøde den 29 juni 1821 tinglæst 9 januar 1822 (6/246).
Matrikel 7 kommer her til en ny familie uden forbindelse bagud.
Matrikel 7o hartkorn 0 4 1 1½ solgt fra skøde tinglæst 1858.09.28 (18 - 296) til Søren Peter Svendsen som er Niels Christensens svigersøn gift med datteren Anne Marie Nielsdatter.
Ole Pedersens far Peder Olsen fra Hover sogn i Ringkøbing Amt købte 1759 Skærbæk Mølle i Vrads sogn. Han var gift med Maren Johnsdatter. Ole Pedersen overtog senere Skærbæk Mølle på Salten Å.
Børn:
01 Christen Nielsen *1821.12.06 Heedegaard Ejstrup †1881.05.06 Flø Brande sogn.
Gift 1851.10.23 i Ejstrup sogn med Dorthea Kirstine Lavesdatter Bonde *1826.04.05 Ødis sogn Vejle Amt †1908.03.12 Flø datter af Lave Jensen Bonde i Nørholm i Ejstrup By.
1852-54 i Heedegaard i Ejstrup sogn.
1856-68 i Rønslunde i Ejstrup sogn.
1870-80 gårdmand i Flø 3A i Brande sogn.
Praktisk alle af Christen Nielsen og Dorthea Bondes børn - født i Heedegaard og Rønslunde i Ejstrup - slår sig ned i Brande. Derfor beskrives de under Flø 3A i Brande.
02 Karen Marie Nielsdatter *1823.08.23 Heedegaard Ejstrup †1911.01.03 Nørre Gludsted Ejstrup sogn.

Gift 1. 1850.09.12 i Ejstrup med Jens Eriksen *1824.04.15 Kærsgaard Nørre Snede †1875.04.19 Aalbæk Thyregod søn af Erik Jensen *1796.02.07 Thyregodlund og 1. kone Ellen Eriksdatter *1800c Ejstrup †1825.11.29 Kærsgaard.

Gift 2. 1878.10.11 i Ejstrup med Peder Larsen *1828.06.07 Gludsted Ejstrup †1919.09.22 Gludsted søn af husmand i Gludsted Lars Sørensen *1785c Store Nørlund Ejstrup †1874.06.27 Gludsted
(- søn af Søren Pallesen og Maren Christensdatter
-)
og (gift 1818.11.21 Ejstrup) Anne Kirstine Pedersdatter *1792c Ejstrup †1852.02.25 Gludsted.

Første mand Jens Eriksen var:
FT1845 Hjælpeskolelærer, Ejstrup sogn
FT1850 ”Lever af sin Jordlod og Uhrmagerkunsten”, Ejstrup By.
FT1860 Urmager i Lille Thorlund i Ejstrup.
FT1870 Jordbruger i Aalbæk i Thyregod sogn.
Anden mand Peder Larsen var:.
FT1880 ”Husfader lever af sin avl” Gludsted by i Ejstrup.
FT1890 Gårdmand i Nørre Gludsted i Ejstrup.

03 Mette Marie *1826.02.28 Heedegaard Ejstrup †1826.06.27 fire måneder gammel.
04 Mette Marie Nielsdatter *1828.02.24 Heedegaard Ejstrup †1865.04.02 Nortvig, Nørre Snede sogn.
Gift 1852.12.29 i Ejstrup med Christen Pedersen *1822.08.12 Myllerup Hammer †1893.08.19 Grødde, Ikast sogn søn af selvejergårdmand i Myllerup Peder Christensen *1787.03.11 Ildved Hvejsel †1836.06.02 Myllerup og (gift 1821.10.28 Linnerup sogn Skanderborg Amt) Maren Andersdatter *1792.10.09 (mors navn Johansdatter falsk: skal være Jensdatter) Hjortsvang Linnerup †1827.06.06 Myllerup.
Christen Pedersen var:
Husmand i Nortvig i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
Gårdmand i Grødde i Ikast sogn i Ringkøbing Amt.
05 Karen Nielsen *1830.05.14 Heedegaard Ejstrup †1867.05.05 Gribstrup Klovborg.
Gift 1854.06.06 i Hammer sogn Skanderborg Amt med Niels Martin Emanuel Pedersen *1824.09.30 Vesterhaab Velling Bryrup sogn †1893.03.20 Brande By søn af gårdfæster i Vesterhaab Peder Pedersen (Vonge) *1769.12.31 Vonge Øster Nykirke sogn †1845.10.27 Gribstrup Mark Klovborg sogn
(- søn af Peder Hansen
-)
og Cecilia Helene Sørensdatter (Bundgaard) *1784.07.16 Hammel sogn Skanderborg Amt †1864.02.17 Gribstrup Mark.
Her stiller familien om fra Nielsdatter til Nielsen for døtrenes efternavn.
Niels Martin Emanuel Pedersen var:
FT1860 Husmand Gribstrup Mark i Klovborg sogn.
FT1880 Husmand i Grarup (BG: matr. 2g, 6d) i Brande sogn
FT1890 Arbejdsmand i Brande .
06 Marie Nielsen *1832.08.29 Heedegaard Ejstrup †1862.11.07 Aastrup Mark Føvling sogn.
Gift 1858.10.15 i Hammer med Rasmus Nielsen *1834.10.26 Engebjerg Nørre Snede søn af gårdmand Niels Nielsen *1806.02.09 Aale sogn og (gift 1833.05.25)Nørre Snede med Ellen Marie Pedersdatter *1812.06.16 (konfirmation) Søhale Nørre Snede †1873.01.01 Hammerhus Hammer sogn Skanderborg Amt.
Rasmus Nielsen var:
FT1860 Husmand i Myllerup i Hammer sogn.
Semere husmand i Føvling sogn Skanderborg Amt.
07 Anne Marie Nielsen *1834.12.23 Heedegaard Ejstrup †1871.10.28 Heedegaard.
Gift 1858.09.24 i Ejstrup med Søren Peter Svendsen *1831.12.25 Kærshoved Vrads sogn †1900.06.21 Heedegaard søn af Svend Christensen *1799.06.20 Burgaarde Grædstrup sogn Skanderborg Amt †1884.12.27 Kærshoved og (gift 1822.06.28 Vrads) Ane Catrine Olesdatter *1801.07.28 Kærshoved †1878.02.19 Kærshoved
Søren Peter Svendsen var husmand i Heedegaard i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Søren Peter Svendsens mor Ane Cathrine Olesdatter er søster til Anne Marie Nielsens mor Johanne Marie Olesdatter. Søren Peter og Anne Marie er altså kusine/fætter.

08 Ole Nielsen *1837.05.02 Heedegaard Ejstrup overtager gården se nedenfor.

09 Christine Nielsen *1839.09.21 Heedegaard Ejstrup.

Gift 1. 1861.10.23 i Ejstrup med Anders Terkildsen *1834.02.07 Nortvig Nørre Snede †1877.11.30 (hængte sig i Arrestlokale i Brædstrup) Brædstrup Ring sogn Skanderborg Amt søn af boelsmand Terkel Andersen *1801.08.02 Givskud sogn †1870.09.12 Nortvig og (gift 1827.12.03 Nørre Snede) Anne Magdalene Cathrine Frederiksdatter *1799.09.04 Engum sogn Vejle Amt †1882.08.22 Klovborg Mark Klovborg sogn.

Gift 2. 1885.03.12 i Ejstrup med Mikkel Christian Nicolaisen *1845.03.31 Tyrsting sogn Skanderborg Amt †1904.07.08 Ejstrup By søn af ugift pige i Tyrsting Ellen Cathrine Mikkelsdatter *1822.03.07 Tyrsting sogn †1874.06.02 Mattrup Ladegaards Mark Klovborg sogn og (gift senere 1846.11.19 Tyrsting) udlagt ungkarl Nicolai Christiansen (Sveistrup) *1823.01.25 Vonge mark, Øster Nykirke †1888.05.16 Kodallund, Hvirring sogn Skanderborg Amt

1. mand Anders Terkildsen var gårdmand i Nortvig i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
2. mand Mikkel Christian Nicolaisen: FT1901 Bager og mindre landbrug i Ejstrup By
Børn med 1. mand Anders Terkildsen:
09A Caroline Andersen Therkildsen *1862.11.16 Nortvig, Nørre Snede sogn †1944.10.15 Rønslunde, Ejstrup sogn.
Gift 1883.11.09 i Ejstrup med Søren Peter Jensen *1854.08.26 Rønslunde †1924.02.06 Rønslunde søn af Jens Peter Pedersen *1811.10.04 fra konfirmation Rønslunde og Maren Nielsdatter*1813.10.11 fra konfirmation Heedegaard Ejstrup.
09B Johanne Marie Therkildsen *1864.08.30 Nortvig, Nørre Snede sogn †1949.12.12 Klovborg By Klovborg sogn.
Gift 1890.05.20 i Nørre Snede sogn med enkemand Mads Madsen (Bjørnskov) *1854.09.26 Rønslunde Ejstrup †1929.02.12 Nørre Snede By søn af Mads Madsen og Ane Kirstine Madsdattter i Rønslunde Ejstrup.
Mads Madsen (Bjørnskov) var landmand i Bjørnskov i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
Mads Bjørnskov gift 1. 1847.12.11 i Nørre Snede med Ane Kirstine Madsdatter *1827.09.20 Bjørnskov Nørre Snede †1887.02.23 Ejstrup.
09C Jensine Therkildsen *1866.03.25 Nortvig, Nørre Snede †1932.01.04 Højbrogade 1 Klosterkirke sogn Horsens.
Gift 1889.06.14 Vor Frelsers sogn i Horsens med Niels Mads Rasmussen *1868.07.27 Store Thorlund Ejstrup †1952.01.13 Højbrogade 2 Klosterkirke sogn Horsens søn af husmand og træskomand i Store Thorlund Lars Rasmussen *1832.05.15 Heedegaard †1892.05.02 Brejl Ejstrup og gift (1859.05.28 Nim sogn Skanderborg Amt) Maren Andersen *1834.02.19 Nim Skov †1874.08.25 Store Thorlund.
Niels Mads Rasmussen var savskærer i Horsens.
09D Therkild Andersen Therkildsen *1868.03.20 Nortvig Nørre Snede †1954.06.17 Thyregod Plejehjem.
Gift 1892.11.25 i Thyregod med Mette Kirstine Marie Iversen *1863.08.29 Odderbæk Thyregod †1928.03.10 Hastruphus Thyregod datter af gårdmand i Odderbæk Christen Iversen *1837.06.16 Odderbæk Thyregod sogn †1890.12.09 Odderbæk og (gift 1861.04.04 i Øster Nykirke) Mette Marie Hansen *1837.06.28 Sønder Kollemorten Øster Nykirke †1872.11.17 Odderbæk.
Therkild Andersen Therkildsen var skovløber i Hastrup Skov i Thyregod sogn i Vejle Amt.
09E Niels Christian Andersen Therkildsen *1869.12.15 Nortvig Nørre Snede †1935.02.08 Risbjerg Brande.
Gift 1894.10.30 i Brande med Frederikke Sørensen *1868.08.14 Risbjerg †1939.03.29 Risbjerg datter af gårdmand matrikel 4A Risbjerg Jens Christian Sørensen *1833.03.03 Risbjerg †1914.04.01 Risbjerg og (gift 1861.09.13 Ringive) Kristine Sophie Nielsen *1836.02.14 Ringive sogn †1922.12.13 Risbjerg.
Niels Christian Andersen Therkildsen var landmand matrikel 4A Risbjerg i Brande sogn i Vejle Amt.
09F Anthon Andersen Therkildsen *1872.02.20 Nortvig Nørre Snede †1928.01.29 Heedegaard Ejstrup.
Gift 1892.03.31 i Ejstrup med Kirsten Maria Olesen *1868.11.21 Heedegaard †1961.10.09 Grarup Brande sogn datter af husmand i Heedegaard Niels Christian Olesen *1836.12.23 Store Thorlund Mark Ejstrup †1920.04.13 Luthersvej 25 Michaelis sogn Fredericia og (gift 1863.05.02 Thyregod) Christine Jensen Vonge *1843.03.11 (14. maj) Ris mark, Givskud sogn †1937.07.24 Alderdomshjemmet i Fredericia Michaelis sogn.
Anthon Andersen Therkildsen var husmand i Heedegaard i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
09G Mette Marie *1874.02.28 Nortvig Nørre Snede †1879.07.06 Nortvig fem år gammel.
09H Jens Erik Andersen Therkildsen *1875.07.03 Nortvig Nørre Snede †1958.03.03 Tinnet, Øster Nykirke.
Gift 1903.02.13 i Ejstrup med Ane Maria Andersen *1880.10.24 Hygild Ejstrup †1935.01.14 Øster Nykirke datter af husmand i Hygild enkemand Anders Jensen *1823.06.04 Bregnbjerg Hammer sogn Skanderborg Amt †1886.10.22 Hygild og (gift 1862.10.28 Nørre Snede) Zarine Andersen *1839.01.22 Engebjerg Mark Nørre Snede †1916.03.19 Krejbjerg Ejstrup.
Jens Erik Andersen Therkildsen var landmand i Tinnet i Øster Nykirke sogn i Vejle Amt.
09I Ane Christine Andersen Therkildsen *1878.04.14 Nortvig Nørre Snede †1920.06.14 Langkær Brande sogn.
Gift 1900.11.08 i Ejstrup med Carl Thomasen Jensen *1870.05.07 Vesterholm Brande sogn †1958.07.02 Langkær søn af husmand i Vesterholm Thomas Jensen *1840.02.09 Brandlund Mark Brande †1917.01.08 Give sogn
(- søn af Jens Christian Thomasen *1801.05.14 Brogaard Brande og 2. kone Ane Jensdatter *1809.04.09 Kirkegaard Arnborg
-)
og (gift 1866.11.22 Brande) Anne Kirstine Sørensen *1845.12.12 Store Thorlund Mark Ejstrup †1918.02.23 Give By.
Carl Thomasen Jensen var landmand i Langkær i Brande sogn i Vejle Amt.

10 Nielsine Nielsen *1841.07.31 Heedegaard Ejstrup †1929.01.13 Ejstrup By.
Gift 1864.10.31 i Ejstrup med Lars Christian Pedersen *1834.02.13 Harrild, Ejstrup †1898.12.03 Ejstrup Bys Mark søn af husmand i Harrild Peder Christian Larsen *1805.06.25 Gludsted Ejstrup sogn †1838.10.23 (druknede sig i Harrild Aa under Sygdomstilfælde) Harrild og (gift 1826.10.07 Ejstrup) Ane Marie Jensdatter *1806.03.09 Uhre Brande †1891.05.21 Nørre Gludsted Ejstrup
Lars Christian Pedersen var husmand på Ejstrup Bys Mark i Ejstrup sogn.
Folketælling 1834 Heedegaard Niels Christensen Koutrup   Matr: 7A   1 en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Niels Christensen Koutrup441789 Koutrup Hammer 1872 Heedegaard Ejstrup *1789.06.01 Koutrup Hammer †1872.02.29 Heedegaard Ejstrup.
kone 1Johanne Marie Olesdatter341798 Kærshoved Vrads 1888 Heedegaard Ejstrup *1798.09.01 Kærshoved Vrads sogn †1888.05.18 (ved søn Ole Nielsen) Heedegaard
søn Christen Nielsen131821 Heedegaard Ejstrup 1881 Flø Brande *1821.12.06 Heedegaard Ejstrup †1881.05.06 Flø Brande sogn.
dat. Karen Marie Nielsdatter111823 Heedegaard Ejstrup 1911 Gludsted- Nørre Ejstrup  *1823.08.23 Heedegaard Ejstrup †1911.01.03 Nørre Gludsted Ejstrup.
dat. Mette Marie Nielsatter61828 Heedegaard Ejstrup 1865 Nortvig Nørre Snede *1828.02.24 Heedegaard Ejstrup †1865.04.02 Nortvig Nørre Snede.
dat. Karen Nielsen41830 Heedegaard Ejstrup 1867 Gribstrup Klovborg  *1830.05.14 Heedegaard Ejstrup †1867.05.05 Gribstrup Klovborg.
dat. Marie Nielsen21832 Heedegaard Ejstrup 1862 Aastrup Mark Føvling *1832.08.29 Heedegaard Ejstrup †1862.11.07 Aastrup Mark Føvling sogn.
tj-dreng Niels Christian Larsen171817 Heede Ejstrup  Dåb nr.2264
*1817.05.26 Heede Ejstrup søn af Lars Sørensen og Marianne Pedersdatter.


Udfundet af Holger Ejby Villadsen 2023.
Ejstrup Heedegaard matrikel 7A
1862.04.14 Skøde Ole Nielsen *1837.05.02 Heedegaard †1917.02.28 Thyregod By (begravet Ejstrup) søn af formand.
Gift 1862.10.10 i Hammer med Marie Dorthea Madsen *1844.05.18 Hammergaards Mark Hammer sogn (tvilling) †1923.08.10 Thyregod By datter af hjulmand Mads Sørensen *1807.08.09 Smidstrup Gadbjerg sogn Vejle Amt †1874.01.12 (Druknet paa Veien fra Tinnet til Hjemmet i en Mergelgrav om Aftenen) Hammer sogn og (gift 1834.11.08 Hammer) Karen Jensdatter *1807.03.10 Hammerhus Hammer sogn †1872.02.12 Limgravhus, Hammer sogn.
Skøde den 14 april 1862 tinglæst 2 september 1863 (19/366) og (20/490) pris 200 rigsdaler.
Drev denne gård matrikel 7A i Heedegaard.
Børn:
01 Johanne Maria Olesen Nielsen *1865.06.01 Heddegaard †1948.09.28 Plejehjemmet i Give Give sogn.
Gift 1884.01.15 i Ejstrup med Anders Christian Madsen *1857.02.08 Rønslunde Ejstrup †1938.11.26 Lille Hestlund Give sogn søn af Mads Madsen *1822.09.09 Rønslunde.
Anders Christian Madsen var landmand i Lille Hestlund i Give sogn i Vejle Amt.
02 Karen Maria Jensine Nielsen *1867.12.15 Heedegaard †1906.08.02 Store Thorlund Ejstrup.
Gift 1889.12.06 i Ejstrup med Erik Eriksen *1863.06.16 Boest, Nørre Snede sogn †1911.07.22 Store Thorlund søn af Erik Eriksen *1817.07.27 Boest Bys mark †1864.12.14 Boest og (gift 1845.12.20 Nørre Snede) Mariane Thomasdatter *1825.06.09 Rønslunde Ejstrup †1900.04.01 Vonge mark, Øster Nykirke sogn.
Erik Eriksen var husmand og skomager i Store Thorlund i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Mariane Thomasdatter gift 2. 1870.07.26 i Nørre Snede med Lars Christian Madsen *1836.10.14 Vonge †1906.07.06 Vonge Mark, som var husmand i Vonge i Øster Nykirke i Vejle Amt.
03 Mette Maria Nielsen *1870.04.20 Heedegaard †1906.09.19 Milltown, Polk County, Wisconsin, USA.
Gift med J P Jensen.
04 Ane Maria Nielsen *1872.10.19 Heedegaard †1931.05.24 Lille Malund Klovborg sogn.
Gift 1895.05.03 i Ejstrup med Andreas Pedersen *1870.07.15 Gludsted Ejstrup †1951.07.02 Hospitalsgade 10 Klosterkirke sogn Horsens søn af husmand i Gludsted Peder Jensen *1823.06.03 Ejstrup †1889.11.17 Gludsted og (gift 1853.06.18 Ejstrup) Mariane Larsen *1832.01.21 Gludsted †1891.06.28 Gludsted.
05 Nielsine Nielsen *1875.01.08 Heedegaard †1938.09.18 Gersdorfsgade 28 Klosterkirke sogn Horsens.
Gift 1897.10.27 i Vester sogn med Frederik Thorvald Jacobsen *1870.10.27 Kindertofte sogn Sorø Amt †1945.04.14 Peder Skrams Gade 56 Sct. Johannes sogn Aarhus søn af husmand i Kindertofte Peter Vilhelm Jacobsen *1845.01.06 Kindertofte †1891.05.15 Jægersborggade 15 Sankt Stefans sogn Kbh og (gift 1867.03.08 Ottestrup Sorø Amt) Ane Sophie Jensen *1849.09.25 Skovsø Ottestrup sogn.
Frederik Thorvald Jacobsen var mejerist og fabrikant.
06 Mads Nielsen *1877.09.21 Heedegaard †1941.08.01 Trinity-Bergen Cemetery Starkweather, Ramsey County, North Dakota.
Gift i Chain Lake Lutheran Church, Church's Ferry, Ramsey County, North Dakota med Karen Marie Dahl Martinussen *1884.08.05 Oksenbjerge Øster Nykirke sogn †1968 Starkweather North Dakota datter af indsidder, arbejdsmand og musiker Henrik Dahl Martinussen *1843.08.17 Kollemorten Øster Nykirke †1919.08.05 Nørre Kollemorten og (gift 1870.09.24 Øster Nykirke) Marie Nielsen *1849.07.13 Sporgaard Aale mark Aale sogn Skanderborg Amt †1924.04.27 Nørre Kollemorten.
Mads Nielsen var farmer i Klingstrup Township i Ramsey County i North Dakota i USA.

Mads Nielsen er udvandret i 1903
Navn: Nielsen, Mads Stilling: Arbejder Alder: 27 Bestemmelsessted: N.Y. Kontrakt nr.: 51200 Forevisningsdato: 2/24/1903 Fødested: Ejstrup Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: ? Sidste oph. amt: ? (Dansker) Sidste oph.sted: Ejstrup Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Hellig Olav IDkode: D0304N1013
-
Mads Nielsen er hjemme på besøg i 1908
Navn: Nielsen, Mads Stilling: Farmer Alder: 30 Bestemmelsessted: Minneapolis Kontrakt nr.: 200300 Forevisningsdato: 7/16/1908 Fødested: Hedegaard Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: ? Sidste oph. amt:- USA Sidste oph.sted: USA. Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: Minneapolis Bestemmelses stat: Minnesota Skibsnavn: Hellig Olav Bemærkninger: ANM: H. Olav. IDkode:D0708N4104
-
Karen Marie Dahl Martinussen (ugift) ankommer til New York 21. april 1909 med skibet ”United States”.
Hendes bestemmelsessted er noteret som North Dakota.
Og formålet: ”To my friend Mads Nielsen, Webster, North Dakota.
Beskrivelse af Karen Marie: ”Pale”, Hair: ”Dark”, Eyes: ”brown”.
07 Ane Kirstine Nielsen *1879.12.16 Heedegaard †1945.10.12 Thyregod By.
Gift 1900.11.30 i Ejstrup med Johannes Frederik Schjøtt *1874.04.13 Enrum Hastrup Mølle mark Thyregod sogn †1948.10.19 (Thyregod kirkebog) Skærup Alderdomshjem Skærup sogn Vejle Amt Søn af gårdmand i Hastrup Mølle mark Carl Frederik Schiøtt og Ansine/Hansine Andrine Marie Christiansen.
Johannes Frederik Schjøtt var landmand i Thyregod sogn i Vejle Amt.
08 Niels Christian Nielsen *1882.01.16 Heedegaard Ejstrup.
Niels Christian Nielsen overtog 1906 faderens gård, denne gård, Grøndalgaard i Heedegaard i Ejstrup. Se nedenfor.
09 Carl Marinus Nielsen *1883.03.31 Heedegaard †1911.06.12 (28 år) Anelyst, Nørre Snede sogn.
Gift 1910.10.27 i Vester sogn Vejle amt med Ely Mette Marie Jensen *1884.03.29 Nygaard Ejstrup †1972.06.26 Ejstrup datter af husmand Mads Jensen og Anne Cathrine Olesen.
Niels Christian Nielsen i FT1940: Gårdmand i Heedegaard matrrikel 7A i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Ely Mette Marie Jensen gift 2. 1916.11.10 i Ejstrup med Laurs Peter Christensen *1885.12.31 Sønder Hvillum Ejstrup †1967.09.20 Hvillum Ejstrup søn af husmand Morten Peder Christensen *1837.04.09 Sønder Hvillum †1910.10.09 Sønder Hvillum og (gift 1878.12.13 Ejstrup) Inger Margrethe Laursen *1857.06.09 Addit Sønder Vissing sogn Skanderborg Amt †1938.08.18 Hvillum.
Laurs Peter Christensen:
FT1940: Landmand i Hvillum på matriket 3G i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
10 Olivia Christine Nielsen *1885.06.19 Heedegaard †1966.07.31 Ejstrup.
Gift 1907.03.22 i Ejstrup med Niels Peter Jensen *1882.07.04 Lille Thorlund Ejstrup †1960.04.25 Thorlund søn af husmand Christen Jensen *1851.11.08 Lille Thorlund †1927.09.29 Lille Thorlund
(- søn af Jens Hansen og Marie Kirstine Christensdatter
-)
og (gift 1878.11.08 Ejstrup) Ane Marie NielsPedersen *1854.01.03 Dørken Thyregod †1900.03.08 Lille Thorlund
Niels Peter Jensen var landmand i matrikel 1F og 1G i Lille Thorlund i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
11 Mads Peter Christian Nielsen *1887.07.25 Heedegaard †1970.08.29 Devils Lake, Ramsey County, North Dakota Burial: Trinity-Bergen Cemetery, Starkweather, Ramsey County, North Dakota.
Gift 1916 med Gladys Vertelle Townsend *1895.12.04 Silver Lake, Kosciusko County, Indiana, USA †1980.03.26 Devils Lake.
12 Kirstine Dusine *1889.10.10 Heedegaard †1894.10.03 (Omkommen ved Vaadeskud) Heedegaard Ejstrup fem år gammel.
Horsens Avis 5. oktober 1894:

Skudt sin Søster.
I Onsdags skete et sørgeligt Ulykkestilfælde hos Gaardmand Ole Nielsen, Hedegaard i Ejstrup Sogn. Dennes 12=aarige Søn havde faaet fat i Faderens Jagtbøsse, der laa og var ladt, uden at Drengen vidste deraf. Han og hans fembaarige Søster stod ude i Gaarden og legede med Bøssen, paa hvilken Drengen imidlertid havde faaet Hanen spændt. Han stod og sigtede og rykkede i Aftrækkeren, indtil Skuddet gik af og ramte Søsteren saa stærkt i venstre Side af Hovedet, at denne Del af Hovedet fuldstændig var bortskudt. Døden indtraadte øjeblikkelig.
Der blev sendt Bud efter Kommunelæge Johansen i N=Snede, men han kunde kun konstatere, at Døden var indtraadt.
Dette viser noksom, hvor uforsigtigt og farligt det er, at Jagtdrivende hænger deres Bøsser ladte fra sig.

Drengen må være 09 Carl Marinus Nielsen *1883, der selv kun blev 28 år gammel.

Ejstrup Heedegaard matrikel 7A
1906 Niels Christian Nielsen *1882.01.16 Heedegaard †1971.01.03 (Give Sygehus) Ejstrup søn af formand.
Gift 1909.05.07 i Ejstrup med Inger Søndergaard (Pedersen) *1889.01.16 Hallundbæk Ejstrup †1974.11.15 Ejstrup datter af husmand Laurids Peter Christian Pedersen og Ane Kirstine Madsine Michaline Sørensen.
Niels Christian Nielsen overtog i 1906 fødegaarden og drev den til 1953, da han skødede den videre til hans søn Vagn Aage Nielsen. Gården var på 53 tønder land.
I 1953 flyttede Niels Christian Nielsen og Inger Søndergaard til Jernbanegade i Ejstrup.
Børn:
01 Mary Olivia Nielsen *1909.10.31 Heedegaard Ejstrup †1977+.
Gift 1939.09.02 i Kbh med Valdemar Jørgensen *1911.04.23 Finderup †1977+ søn af hjulmager Frederik Jørgensen *1876.04.17 Reerslev sogn Holbæk Amt og Sofie Hansen *1879.02.27 Egerup Ringsted.
Mary drev efter vielsen i fire år et ismejeri i Kbh.
Valdemar gik i Tjørnelunde Skole, arbejdede i lageret i Hans Lystrup A/S Autoforretning i Kbh. 1947-61 en ejendom i Ornum Kirke-Helsinge. Derefter et husmandssted med 9 tønder land i Vinde-Helsinge Mark.
02 Adolf Laurids Nielsen *1913.03.14 Heedegaard Ejstrup †1977+.
Gift 1940.11.19 i Vester sogn med Anna Marie Kristensen *1917.03.22 Vestergaard Vesterlund Vester sogn †1975.12.03 Kollemorten Øster Nykirke datter af gaardejer Jens Kristian Kristensen (Vestergaard) og Jensine Hansen.
De købte 1940 Grangaard med 46 tønder land i Sønder Kollemorten i Øster Nykirke sogn.
1968 sølvmedalje for landboflid.
03 Karla Mette Marie Nielsen *1915.05.08 Heedegaard Ejstrup †1977+.
Gift 1938.03.12 i Ejstrup med gårdejer Peder Emil Thomsen *1911.03.21 Ravlund Blaahøj (Sønder Omme) †1988.10.23 Thyregod søn af gårdejer Thomas Johannes Thomsen og Petrine Kirstine Pedersen.
Fik 1938 skøde på matrikel 11 i Sejrup i Thyregod sogn og 1947 på matrikel 3R til forening med matrikel 11. I alt 30 tønder land.
04 Ella Alvilda Nielsen *1919.05.26 Heedegaard Ejstrup †1977+.
Gift 1943.04.23 i Ejstrup med Ejnar Nielsen Bjerg *1911.09.24 Hampenbjerg Nørre Snede †1977+ søn af Kirstine Nielsen Bjerg
De boede i Gammel Hampen i Nørre Snede.
Ella arbejdede 1967-73 ved Kjeldsen & Co A/S .
1973 - 1977+ ved Højris I/S Trikotagefabrik i Hampen.
Ejnar var 1977 chauffør ved Karli Petersen i Hampen.
05 Lilly Andrea Nielsen *1922.07.23 Heedegaard Ejstrup †2022.08.16 Veseter.
Gift 1947.05.03 i Ejstrup med Folmer Rørby *1915.06.27 Vesterlund Vester sogn †1984.04.25 Vester søn af snedker Jens Christian Rørby og Ane Sørine Christensen.
Lilly arbejdede fra 1962 ved Vesterlund Marengs.
Folmer blev uddannet snedker.
Overtog 1947-70 faderens snedkeri.
Derefter faglærer på Vesterlund Ungdomsskole.
Bosat i Vesterlund i Vester sogn.
06 Vagn Aage Nielsen *1926.12.21 Heedegaard Ejstrup †1994.03.15 Ejstrup overtog hans fødegård se nedenfor.
07 Anna Søndergaard Nielsen *1928.09.27 Heedegaard Ejstrup †2004.01.04 Ejstrup.
Gift 1949.01.23 i Ejstrup med André Hansen *1928.04.21 Thorlund Ejstrup †1986.01.19 Ejstrup søn af tømrermester Hartvig Magnus Andreas Hansen og Helga Jensen.
André var tømrer- og snedkermester og overtog 1960 faderens forretning i Thorlund i Ejstrup. I 1977 drev han den endnu.

Ejstrup Heedegaard matrikel 7A
1953 Vagn Aage Nielsen *1926.12.21 Heedegaard Ejstrup †1994.03.15 Ejstrup.
Gift 1953.07.18 i Vester sogn med Nanna Pedersen Uldum *1933.06.15 Enkelund Thyregod †2013.02.21 Ejstrup datter af gårdejer matrikel 1C Enkelund Viggo Pedersen Uldum og (gift 1930.03.12 Linnerup) Anna Madsine Olsen.
Overtog hans fødegård 1953. Drev den endnu 1977.

Ejstrup Heedegaard matrikel 7 ender her ↑ .


Hvillum generelt
Nørre-, Sønder- og Øster Hvillum ses første gang set nævnt 1526 på Vrads herredsting. Øster Hvillum er ikke set nævnt derefter, men Nørre- og Sønder Hvillum bliver. Nørre Hvillum nord for Hvillum Bæk hører til Brejl ejerlav, Sønder Hvillum syd for bækken hører til Nygaarde ejerlav. Det er sjældent, at man ser samme sted delt mellem to forskellige ejerlav.
Tabellen viser de to halvgårde i Nørre Hvillum og de to halvgårde i Sønder Hvillum for de år, hvor en eller flere fæstere kendes:

År Kilde Nørre ½ Nørre ½ Sønder ½ Sønder ½
1657 Tingbog Niels Mogensen Peder Pedersen † Anders Christensen Laurids Sørensen †
1658 Tingbog Øde (drives af Niels Mogensen) Øde Anders Christensen Niels Mogensen
1661 Tingbog Niels Jensen korporal
1664 Tingbog Øde Øde Anders Christensen Jens Nielsen
1671 Tingbog (? Nørre Hvillum) Hans Pedersen gift Dorte Nielsdatter Anders Christensen Jens Nielsen
1671 Tingbog Hastrup? problem Anders Christensen ?Jens Mortensen?
1680 Tingbog Jens Nielsen
1683 Markbog Hans Pedersen Anders Christensen Jens Nielsen
1700 skifte Horsens Peder Hansen Peder Andersen
1708 Hastrup Christen Andersen Jens Christensen
1723 skifte Horsens Hastrup Peder Hansen Anders Pedersen Christen Andersen Jens Christensen
1739 jordebog Jens Andersen (søn) Anders Pedersen
1754 Hastrup Schiøn. Christen Sørensen 1 Christen Sørensen 2
1764 Schøn. Christen Sørensen 1
1770 Hastrup Christen Sørensen 2
1773 Hastrup Christen Christensen Mads Christensen
1777 Schøn. Mads Christensen
1787 FT Mads Christensen Christen Christensen Mads Christensen
1801 FT Christen Andersen Christen Christensen Mads Christensen
1808 skøde skifter Christen Andersen Søren Madsen
1819 vielse Christen Christensen Søren Madsen
1822c vielse børn FT Lars Christensen *Ejstrup By Søren Madsen
1836c skøde Lars Christensen Søren Madsen Christen Sørensen
1846c skøde Lars Christensen Lars Sørensen Christen Sørensen
1858 FT dåb Christen Larsen Lars Sørensen Christen Sørensen

Tingbog: Vrads herreds tingbog, uddrag ved Erik Brejl.
Markbog: Forarbejderne til den Ny Matrikel 1688.
Skifter Horsens: Hofgaard familien.
Hastrup: Hastrup gods i Thyregods jordebøger og pantebreve (Ejnar Bjerre, Erik Brejl).
Schøn: JB Schiønnings strøgods (Erik Brejl).
Skifter i Vrads Herred, 1794+ og 1803+ (Erik Brejl).
FT: folketællinger.
Vielser, dåb: i Ejstrup kirkebog.

Der er omkring 1750-60 to fæstere af navn Christen Sørensen i Hvillum, een i Nørre Hvillum og een i Sønder Hvillum.
I 1754 i et skøde til Hastrup hovedgård i Thyregod nævnes Christen Sørensen i Sønder Hvillum. I 1757, 1759, 1761 og 1763 nævnes han igen i hartkornslister til Silkeborg amt. 1764 nævnes han i en lægsindeling. I 1770 igen i en jordebog over Hastrups gods i Silkeborg amt.
Men i Schiønnings strøgods — Peder Simonsen Schiønning, godsejer og kroholder i Nørre Snede — nævnes en Christen Sørensen i Nørre Hvillum der ses ud til at nævnes i hvert fald 1753 og 1764. Denne har en søn Søren Christensen, som det kan forventes, hvilket ikke ses for den anden Christen Sørensen i Sønder Hvillum.
Nørre Hvillum overtages af Mads Christensen der i FT 1787 og FT 1801 har moderen Inger Madsdatter på aftægt. Da det antages at Mads er søn af Christen Sørensen i Nørre Hvillum skulle denne have været gift med Inger Madsdatter, hvilket jo også forklarer sønnens navn.
I Sønder Hvillum er der også en Mads Christensen søn af Christen Sørensen i Sønder Hvillum og han har i FT 1787 han mor Anne Madsdatter boende, hun dør 1802 i Sønder Askær ved en anden søn Jeppe Christensen. Men der ses som sagt ingen søn Søren, der kan have været en som er død tidligt eller forsvundet som soldat eller på anden måde forsvundet. Men Jeppe Christensens far angives da han dør 1845 i Brande kirkebog som Christen Chrisensen i Hvillum, dette burde være en fejl. Hans far ligger over 100 år tilbage og det er vel navnet på hans bror der angives.
At der på samme tid skal være en Christen Sørensen både i Nørre- og Sønder Hvillum er lidt besynderligt.

Hvillum andet
1758 Niels Hvillum i Kollund begravet, Rind kirkebog.

Hvillum- Nørre
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Nørre Hvillum har hartkornet 2 3 3 0 og hører til Brejl ejerlav.
I Svenskekrigen blev de to halvgårde brændt af og den ene fæster døde - vel Peder Pedersen - mens den anden - Niels Mogensen - flyttede til en halvgård i Sønder Hvillum.

2 Fæstere
1650- — 1659 Niels Mogensen, gård brændt, flytter til Sønder Hvillum.
1680 Peder Jensen, 1/2 gaard, forarmet.
1683 Hans Pedersen
1700 Peder Hansen og Peder Andersen
1723 Anders Pedersen
1742c Christen Sørensen
1773c Mads Christensen

3 Ejere
1664 11. Aug. Kongen Skøder: Kirsten enke efter Laruids Madsen, toldskriver i Øresund får bl. a. 2 halvgårde i Hvillum. 1665 Jørgen Lauridsen i Helsingør (ses i Tingbogen, men Kongens Skøder!).
1671 Fru Kirsten, enke efter Laurids Madsen i Helsingør (ses i Tingbogen).
1683 Claus Lime (Kgl. Komissarius †1685 Rønne, Bornholm).
1700-16 Steffen Rasmussen Hofgaard, enkemanden.
1716-23 Bodil Jørgensdatter Høgsbro, Horsens, enken
1753-64 Strøgods: Peder Simonsen Schiønning *1705cc Nørre Snede †1778+
1799 Christen Andersen, herfra selvejere
1818 Christen Christensen
1824 Lars Christensen
1858 Christen Larsen

4 Familier med børn


Ejstrup Nørre Hvillum 2 3 3 0 begynder her ↓
Nørre Hvillum hartkorn 2 3 3 0.

Ejstrup Nørre Hvillum
1650- Niels Mogensen.
Denne gård blev brændt og forladt i Svenskekrigen formodentlig i 1659. Vrads herreds tingbog den 28. nov. 1660 syn af gårdene:

Hvillum, en gård, som Niels Mogensen beboede, afbrændt og øde.

I 1661 den 9. oktober får Niels Mogensen i stedet for fæste på en halv gård i Sønder Hvillum:

Niels Mogensen bor på tredje år i den halve øde gård i Sønder Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt af krigsfolkene med tilladelse fra ridefogeden på Silkeborg, men havde ikke fået fæstebrev herpå. Han har løbende betalt alle afgifter, gjort ægt og arbejde og forbedret sin gård.

Børn:
?Dorte Nielsdatter *1650- Nørre Hvillum.
Gift 1671 med Hans Pedersen *1645cc Isen, Ikast.
De giftes efter kongelig bevilling:

Det bevidnes at Hans Pedersen, født i Isen og Dorthe Nielsdatter, født i Nørre Hvillum må komme i ægteskab, da de ikke er nærmere beslægtet end i 3.eller 4. led.

De overtager vel den gård i Sønder Hvillum som hendes formodede far Niels Mogensen fik fæste på i 1661, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt. Hans Pedersen er i 1674-75 Ransnævning - nævning i tyveri- og ranssager - på Vrads Herreds Ting.Ejstrup Nørre Hvillum
1659 Øde gården blev brændt ned i svenskekrigen.
Se ovenfor. I 1664 er den stadig øde:

Nørre Hvillum
en gaard øde og afbrændt.


Ejstrup Nørre Hvillum 1. halvgård
En halv gård:
1680- Peder Jensen gården er øde.
Han ses kun lidt før 1680:

Niels Jensen i Lille Thorlund fremlægger syn af den halve øde gård i Nørre Hvillum, som den vanføre og meget forarmede Peder Jensen sidst beboede.


Ejstrup Nørre Hvillum 1. halvgård
1683 Hans Pedersen
Ses i markbogen 1683 i Nørre Hvillum.
Børn:
Peder Hansen *1675cc Sønder Hvillum

Ejstrup Nørre Hvillum 1. halvgård
1700- — 1723+ Peder Hansen *1675cc Sønder Hvillum †1723+ søn af formand.
Han ses i en jordebog over Karen Jensdatter i Horsens gods. Der er skifte efter hende 1700, hun var gift med borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard:

Nørre Hvillum
1 gård Peder Andersen og Peder Hansen 2 3 3 0.

I jordebogen i skiftet 1723 efter borgmester af Horsens Steffen Rasmussen Hofgaards 2. kone er Peder Hansen stadig på den halve gård.


Den anden halve gård:
Ejstrup Nørre Hvillum 2. halvgård
1700- — 1723- Peder Andersen †1700+.
Han ses i en jordebog over Karen Jensdatter i Horsens gods. Der er skifte efter hende 1700, hun var gift med borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard:

Nørre Hvillum
1 gård Peder Andersen og Peder Hansen 2 3 3 0.

1723 i jordebogen i skiftet efter borgmester af Horsens Steffen Rasmussen Hofgaards 2. kone er han stadig på den halve gård.
Peder Andersens søn overtager fæstet før 1723.
Børn:
Anders Pedersen *1690cc, overtager fæstet.

Ejstrup Nørre Hvillum 2. halvgård
1723- — 1740cc Anders Pedersen †1739+.
Noget før 1739 tager han sønnen Jens som medfæster. Næste fæster Christen Sørensen får et barn Søren 1743c, det antages med nogen sandsynlighed, at han allerede da er på gården, men dette er spekulativt.
Børn:
Jens Andersen *1715cc. Medfæster med faderen.

Ejstrup Nørre Hvillum 2. halvgård
1739- — 1740cc Jens Andersen †1739+, søn af formand.
Han kendes som søn af Anders Pedersen fra en jordebog 1739 og er da medfæster med faderen.

Ejstrup Nørre Hvillum
1743- — 1764+ Christen Sørensen
Gift med Inger Madsdatter *1723c †1801+ ?Nørre Hvillum.
Erik Brejls Kilde: "Schiønning strøgods JB 1753-64 Ejstrup Nørre Hvillum".
1743 er fra sønnen Sørens fødsel, som regnes til Nørre Hvillum. Christen Sørensen er dokumenteret fra 1754 fremad.
Der ses samtidig en Christen Sørensen nævnt i Sønder Hvillum i Hastrup gods jordebøger, det synes lidt meget med to Christen Sørensen'er i Hvillum. Se diskussion ovenfor.
Sønnen Søren Christensens skifte (fra Brejl #161, store bogstaver tilføjet her):

161 Søren Christensen Hvillum, der døde 29.4.1802 i Nørre Snede. 29.4.1802, fol.335, 344.
E: Anne Thomasdatter. LV: Bertel Pedersen i Nørre Kejlstrup.
B: Kirsten 15. FM: Jens Pedersen i Over Isen, FARBROR MADS CHRISTENSEN I NØRRE HVILLUM.
Af første ægteskab B:
Inger Sørensdatter, død, var g.m. Søren Hansen i Vester Kejlstrup, der er nu er gift med hans afdøde kones søster også ved navn Inger Sørensdatter.
1B: Søren 10,
Anne Sørensdatter g.m. Niels Sørensen i Over Isen,
Maren Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Nørre Gludsted,
Anne Marie Sørensdatter g.m. Peder Torbensen sst.

Børn:
Søren Christensen *1743c †1802.04.29 (skifte) i Nørre Snede.

Gift 1. med hans første kone.

Gift 2. 1785c med Ane Thomasdatter.

Børn med 1. kone NN:
Inger Sørensdatter 1 †1802-.
Gift med Søren Hansen, Vester Kejlstrup, Nørre Snede.
Børn:
Søren Sørensen *1792c, maaske søn af 2. kone.
Ane Marie Sørensdatter *1778c Vester Kejlstrup †1808.09.29 (skifte) Sønder Gludsted, Ejstrup.
Gift med Peder Torbensen *1777c Lille Tykskov, Ejstrup †1820.03.06 (skifte) Gludsted.
Inger Sørensdatter 2 †1802+.
Gift med Søren Hansen, Vester Kejlstrup, Nørre Snede.
Børn med 2. kone Ane Thomasdatter:
Kirsten Sørensdatter *1787c
Mads Christensen *1752c, overtager fæstet, se nedenfor.

Ejstrup Nørre Hvillum
1773c Mads Christensen *1752c Nørre Hvillum †1829.07.18 Nørre Hvillum.
Gift med Johanne Pedersdatter *1752c †1826 uden dato, Nørre Hvillum.
Hans mor, Inger Madsdatter, har aftægt ved ham i FT 1787 og FT 1801.
Han får fra tidligere ejer Jens Schiønning i Arreskov i Nørre Snede skøde på gården med hartkorn 2 3 2 2 den 24 marts 1784:

No 3 C7timus 1784 En Rigsdaler.- Jeg underskrevne Jens Schiønning til Arreschou, Tilstaaer herved at have solgt skiødet og Afhendet Paa mig og mine Arvingers {vegne} ligesom ieg og herved sølger Skiøder og Aldeles Afhender , Til Velagte Mads Christensen og hands Arvinger en mig tilhørende Gaard i Silkeborg Amt Wrads Herred Eistrup Sog Nørre Hvildum kaldet som bebos af forbemelte Mads Christensen, Og er Hartkorn Agger og Eng 2 tdr 3 skp : 2 fr 2 alb
Bemelte Gaard med alle sine Bygninger og Eyendom , og ald dets tillignede være sig Agger og Eng , Tørve gryft og Lyngslett Fiskevand og Gæegang vaadt og , Inden og uden Markeskiel Indtet undtagen af hvad navn nævnes kand i nogen Maader , af hvad der nu ligger til og af Alders Tiid tillagt haver , Og med rætte tillige bør men i et og alt at tilhøre Bemelte Mads Christensen med samme Rætt og Rættighed som ieg det forhend eyet og haft haver , og det mig Solgt og tilskiødet er . Og maae hand sig samme giøre saa nyttig som hand best , forstaaer ved og kand ; [saa] ieg for mig og miine Arvinger kiendes ingen ydermeere Lod Deel Rætt eller Rættighed at have til eller udi Bemelte Gaard , saasom derfor er skeed fornøyelig Betalning i Dag efter Acort med Penge 198 rdlr Skriver En hundrede halvfemsindstyve og Otte Rigstaler ,
men skulde imod formodning Bemelte Gaard eller noget af dets tilhørende ved Rettergang Blive meer bemelte Mads Christensen eller Arvinger fravunden for min vandhiemmels Bryst . Da bepligter Jeg mig og miine Arvinger een for Alle og alle for een , at forskaffe Oftbemelte Mads Christensen og hands Arvinger Det fravundne , eller Ligesaa god og beleylig et Eyendom Saa hand for dette Kiøb baade er og i Tiiden skal være og blive aldeles Skadesløs i alle Maader.
Dette til u=rygelig Bekræftelse og Stædfæstelse har ieg ey allene med egen Haand underskrevet og Forseiglet men end og formaaet 2de Mænd til Vitterlighed at Underskrive
Arreschou den 24de Martii 1784. -
Til Vitterlighed

S. A: Bagger
[.......]
Jens Schiønning.

At ingen kiøbe Contract eller noget skriftlig Document . Dette kiøb Betræffende imellem os eller nogen paa vore Vegne , har været Oprettet , Det bliver herved i følge alle Forordinger om det stemplede Papiirs Brug atesteret og kand om forlanges med Eed Bekræftes.

Mads Christensen
J: Schiønning.

Fremlagt og Læst for Rætten paa Tørsting Vrads Herreders Ting , Onsdagen den 12te May 1784.
J Justids Protocollen Andtaget og Ord til andet i Skiøde og Pante Protocollen indført bevidnes af

E: Bang {Herredsfoged}


Børn:
Inger Madsdatter *1775c Nørre Hvillum †1821.06.18 Nørre Hvillum, overtager husmandsted, se nedenfor.
Anne Madsdatter *1777c Nørre Hvillum †1818.03.29 Lille Thorlund, Ejstrup.
Gift 1800c med Erik Jensen *1767c Lille Thorlund søn af Jens Pedersen *1736c og Anne Eriksdatter *1742c.
Hun døde i 13de barsel.
Folketælling 1787 Hvillum- Nørre Mads Christensen   85
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Mads Christensen351752c Hvillum- Nørre Ejstrup 1829 Hvillum- Nørre Ejstrup  
kone 1Johanne Pedersdatter351752c  1826 Hvillum- Nørre Ejstrup  
dat. Inger Madsdatter121775c Hvillum- Nørre Ejstrup 1821 Hvillum- Nørre Ejstrup Gift 1799c med Christen Andersen, overtager gården.
dat. Ane Madsdatter101777c Hvillum- Nørre Ejstrup 1818 Thorlund- Lille Ejstrup Gift med Erik Jensen. Døde i 13de barselsseng.
mands mor eInger Madsdatter641723c  1801-14 Hvillum- Nørre Ejstrup Formodet død i Nørre Hvillum.

Folketælling 1801 Hvillum- Nørre Mads Christensen   105
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Mads Christensen491752c Hvillum- Nørre Ejstrup 1829 Hvillum- Nørre Ejstrup  
kone 1Johanne Pedersdatter491752c  1826 Hvillum- Nørre Ejstrup  
aftægt Mands mor 1eInger Madsdatter781723c  1801-14 Hvillum- Nørre Ejstrup  

Ejstrup Nørre Hvillum
1799c Christen Andersen *1775c †1818.10.06 Nørre Hvillum søn af Anders Christensen *1771c †1794.02.28 Kejlstrup og Kirsten Sørensdatter *1752c †1826.11.25 Kejlstrup.
Gift 1799c med Inger Madsdatter *1775c †1821.06.18 Nørre Hvillum datter af formand.
Christen Andersen er bror til Søren Andersen i Nørre Kejlstrup, Nørre Snede. Alle børnene lever i 1821 da moderen dør.
Inger Madsdatters børn med Christen Andersen:
Anne Kristine Christensdatter *1800c Nørre Hvillum. konfirmeret 1815, 15 år gammel.
Johanne Christensdatter *1802.03c Nørre Hvillum. konfirmeret 1816, 13 år 11 måaneder.
Inger Marie Christensdatter *1806.01.29 Nørre Hvillum, konfirmeret 1821.
Anne Christensdatter *1808.04.17 Nørre Hvillum, konfirmeret 1822 i Ejstrup var da ved Erik Jonasen og Maren Andersdatter i Ejstrup By.
Anne Marie Christensdatter *1810.04.12 Nørre Hvillum. konfirmeret 1824 i Ejstrup.
Kirsten Christensdatter *1812.08.07 Nørre Hvillum, konfirmeret 1826 i Ejstrup, var da ved farbroderen Søren Andersen i Kejlstrup, Nørre Snede.
Mads Christensen *1816.03.10 Nørre Hvillum.
Anne Christensdatter *1818.05.31 Nørre Hvillum.
Folketælling 1801 Hvillum- Nørre Christen Andersen   106
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Soldat, Huus- mand mand 1Christen Andersen261775c  1818 Hvillum- Nørre Ejstrup  
kone 1Inger Madsdatter261775c Hvillum- Nørre Ejstrup 1821 Hvillum- Nørre Ejstrup Overtager hendes fødegård.

Ejstrup Nørre Hvillum
1819 Christen Christensen (Hvillum) *1777.08c Vovlund, Rind †1847 Gunnerup, Rind søn af Christen Christensen Vovlund den Ældre *1712c †1793 Vovlund og Kirsten Pedersdatter Arvad *1734c Arvad, Brande †1828 Vovlund. (Christen ).

Gift 1. 1819.10.10 i Ejstrup med enken Inger Madsdatter se ovenfor.

Gift 2. 1821.10.11 i Rind med af Nørre Søby Anne Marie Christensdatter *1798.03.18 Fasterholt, Arnborg datter af Christen Christensen *1768.05.09 Fasterholt Bjerre †1802 Fasterholt og Inger Christensdatter *1766c Ejstrup †1837 Nørre Søby, Rind

Inger Madsdatter dør i juni 1821 efter knap to års ægteskab. Der er otte børn efter hende fra første ægteskab med Christen Andersen og de skal have arv, så gården sælges og de mindre børn kommer delvis til faderens slægt.
Enkemanden Christen Christensen får formodentlig det halve af arven og gifter sig igen i Rind fire måneder efter. I 1823 er han stadig i Nørre Hvillum og ses FT 1834 på en gård i Gunnerup i Rind. Han kaldes i FT 1845 Christen Hvillum selv om han kun havde været få år i Nørre Hvillum.
Set barn:
Kirsten Marie Christensdatter *1823.04.08 Nørre Hvillum.
Gift 1846.11.06 i Rind med Mads Bruunberg Clemensen *1815c Bording.
Ses i et hus i Fastrup i Gjellerup i FT 1860.
Kirsten Maries mor Anne Marie Christensdatter er på aftægt ved dem.

Her går gården ud af familien.

Ejstrup Nørre Hvillum
1822c Lars Christensen *1795c Ejstrup By søn af Christen Sørensen *1761c og Karen Pedersdatter *1751c.
Gift 1824.02.22 i Ejstrup med Anne Johanne Pedersdatter *1800c Ejstrup By datter af Peder Jensen *1762c (søn af Jens Andersen *1733c) og Anne Jensdatter *1756c.
Her går gården Nørre Hvillum ud af familien. Lars Christensen ses i FT 1850 som lægsmand. I FT 1860 er han aftægtsmand i et hus på Hvillum Mark.
Børn:
Karen Larsdatter *1825.04.12 Nørre Hvillum †1880+.
Gift 1849.10.13 i Ejstrup med Rasmus Madsen *1824.12.23 Bjørnskov, Nørre Snede †1880+ søn af Mads Christensen *1797.04 Nørre Snede †1888.05.06 Bjørnskov og Mette Rasmusdatter *1791.11.20 Klovborg By †1834.12.29 Bjørnskov.
Bosat Gludsted, Ejstrup.
Anne *1826.09.24 Nørre Hvillum. †1826.11c 5 uger gammel.
Christen Larsen *1827c Nørre Hvillum. Overtager gaarden.
Anne Kirstine Larsen *1829.12.26 Nørre Hvillum.
Peder Larsen *1833c Nørre Hvillum.
Anne Cathrine Larsen *1835c Nørre Hvillum.
Andreas Larsen *1841c Nørre Hvillum.
Anne Marie Larsen *1844c Nørre Hvillum.

Ejstrup Nørre Hvillum
1858c Christen Larsen *1827c Nørre Hvillum, søn af formand.
Gift 1. 1859c Nørre Snede? med Kirsten Marie Nielsen *1832c Bost, Nørre Snede datter af Niels Andreas Jensen *1805c Nørre Snede og Johanne Jensdatter *1806c Nørre Snede.
Han overtager gården mellem 1855 og 1860.
Ejstrup Nørre Hvillum ender her ↑ .

Hvillum- Sønder
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Sønder Hvillum har hartkornet 2 3 0 0 og hører til "Nygårde" ejerlav. I 1795 opmåles den til 3.599.770 kvadrat alen eller 142 hektar, hvoraf meget hede.
Gården deles flere gange i to halvgårde og føres så sammen igen. Først da den store udstykningsbølge kommer 1860 bliver der grundigt udstykket.

2 Fæstere
1659- Laurids Sørensen og Peder Pedersen
1660 Anders Christensen
1683 Jens Nielsen og Anders Christensen
1708 Jens Christensen og Christen Andersen
1723 Jens Christensen og Christen Andersen
1724 Iver Bertelsen
1754 Christen Sørensen
1771 Christen Christensen og Mads Christensen
3 Ejere
1671 Karen Grubbe og Jørgen Kaas i Hastrup (Tingbogen).
1683 Claus Lime (Kgl. Komissarius †1685 Rønne, Bornholm), arvinger i 1698.
1708- Frederik Hansen, Lille Thorlund, Ejstrup.
1708+ Hastrup gods, Thyregod.
1798c solgt fra Hastrup, selveje?.
1808 Søren Madsen, herfra selvejere
1836 halve gård: Christen Sørensen
1846 Anden halve gård: Lars Sørensen

4 Familier med børn
Ejstrup Sønder Hvillum begynder her ↓
Sønder Hvillum hartkorn 2 3 0 0:

En halvgård:
Ejstrup Sønder Hvillum 1. halvgård
1658- Laurids Sørensen formodet †1659c i krigen..Ejstrup Sønder Hvillum 1. halvgård
1659 Niels Mogensen se ovenfor, flytter hertil fra Nørre Hvillum.
Hans gård i Nørre Hvillum er brændt, så han flytter til Sønder Hvillum til en gård, som han får fæste af i 1661.

9. oktober 1661 180 - fol.142B - fæste
Niels Mogensen bor på tredje år i den halve øde gård i Sønder Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt af krigsfolkene med tilladelse fra ridefogeden på Silkeborg, men havde ikke fået fæstebrev herpå. Han har løbende betalt alle afgifter, gjort ægt og arbejde og forbedret sin gård.

Denne gård i Sønder Hvillum overtages vel af svigersønnen Hans Pedersen, der ca. 1682 flytter tilbage til gården i Nørre Hvillum.

Den anden halvgård:

Ejstrup Sønder Hvillum 2. halvgaard
1660- Anders Christensen *1640cc Nygaard, Ejstrup †1699+.
Anders Christensen har en bror Hans Christensen som i 1662 ses i Hvillum.
Han ses i skattemandtallet dec. 1698 som Anders Christensøn i Hvillum med j søn og 1 Mark folkeskat. de Limers (Claus Limes arvinger) ejer gården. Sønnen Christen er i 1698 over 12 år, men er nærmere 18 for han overtager gården før 1708.
Børn:
Christen Andersen *1680cc, overtager fæstet.

Ejstrup Sønder Hvillum 2. halvgaard
1700cc Christen Andersen *1680cc †1723+.
Han nævnes første gang på gården 1708, da Hastrup får skøde på Sønder Hvillum. Men han nævnes som søn i skattemandtallet dec. 1698.
Børn:
Christen Christensen Hvillum *1703c †1773.10.08 Trebjerg, Hvirring
Gift 1734 i Hvirring med Anne Ovesdatter *1714.09 Trebjerg †1777.12.24 Trebjerg datter af Ove Nielsen *1673c †1747 Trebjerg og Nohanne Nielsdatter *1687 Honum, Hvirring †1749 Trebjerg.
Han kaldes Hvillum og han gifter sig til fæstet i Trebjerg, Hvirring. Fæster 16. Mar. 1734 fra Bjerre gods hus i Trebjerg.
Afstår fæstet 1766. Bjerre fæsteprotokol: 343 Anders Christensen Hvillum fæster det hus i Trebjerg, som hans far har afstået med ophold til forældre og søster. 10.2.1766, fol.78.
Se milloup.
Børn:
Anders Christensen Hvillum *1736c Trebjerg, Hvirring. Overtager husmandsstedet.
? Christensdatter. Ophold i huset 1766.


Hele gården:

Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1724c Iver Bertelsen.
Gift 1723 i Them med Karen Pedersdatter af Vorret, Them.
Hastrup skødet 1723, hvor Christen Andersen stadig nævnes, er ikke pålideligt, dele er skrevet af efter gamle jordebøger.
1724c her ud fra giftermålet i 1723, hvor han skrives af Hvillum.
Nævnes 1741 i jordebog af 1742.01.14 for året 1741 Hastrup gods i Silkeborg amt.
Fadder i Sejrup i Thyregod 1741 ved Jens Jørgensens datter Abelone. Har Jens Hvillum soldat med sig.
Nævnes 1746 i Sønder Hvillum, formynder i skifte Ejstrup By efter Niels Iversen 17.10.1746 (del af Paaske skiftet 1753).

Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1754- Christen Sørensen *1720cc †1770-87 Sønder Hvillum?.
Gift 1746- med Ane Madsdatter *1720c †1802 Sønder Askær, Brande (ved søn Jeppe).
Nævnes 1754-70 i Hastrup jordebøger.
Konen Ane Madsdatter er i FT 1787 ved sønnen Mads i Sønder Hvillum, men flytter til sønnen Jeppe i Sønder Askær, hvor hun dør 1802.
Kendte børn:
Mads Christensen *1747c, overtager den halve gård, se nedenfor.
Christen Christensen *1752c Sønder Hvillum, overtager den anden halve gård, se nedenfor.
Jeppe Christensen *1756.02c Sønder Hvillum †1845.03.13 Sønder Askær, Brande.
Gift 1793 i Snejbjerg med Anne Marie Pedersdatter *1758 Gjelleruplund, Gjellerup †1840 Sønder Askær datter af Peder Gravesen *1732 Gjellerup By †1758+ (formodentlig død 1789-90 kort før afkald) og Kirsten Christensdatter *1721c Fjederholt?, Rind? †1802 Sønder Askær.
Hans fødseldato tilbage regnet fra nøjagtig alder 89 år 1 måned, da han begraves.
Gifter sig med enken efter Jens Thuesen i Ørskov, Snejbjerg 1793, og flytter 1797 til Sønder Askær i Brande.

Gården deles igen i to dele:

1. halvgård:

Ejstrup Sønder Hvillum 1. halvgård
1771c Christen Christensen *1752c Sønder Hvillum †1808 Sønder Hvillum søn af Christen Sørensen på hele gården ovenfor.
Gift 1775c med Maren Christensdatter *1752c †1808 Sønder Hvillum..
Ingen af børnene overtager denne gård, da forældrene dør i en epidemi 1808, der også fordrer livet af Christens bror Mads søn Søren Madsens kone. Men Søren Madsen køber denne gård og fører de to halve gårde sammen indtil han kan skøde dem til to sønner.
I oktober 1808 er der en epidemi i Sønder Hvillum, Christen dør 2. okt. konen Maren 8. okt. og Søren Madsens kone Anne Jensdatter den 9. okt.
Skifte efter ægteparret (Brejl Vrads Herred #100):

100 7.11.1808, fol.151, 188.
Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru
Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum.
B:
Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark,
Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup,
Christen,
Anne 20,
Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst.

Børn:
Anne Christensdatter *1777c Sønder Hvillum †1810 Gludsted, Ejstrup.
Gift 1807c i Ejstrup? med i Gludsted husmand med jord Peder Jørgensen *1764c.
Børn:
Anne Pedersdatter *1809c Gludsted, Ejstrup.
Christen Christensen *1780c Sønder Hvillum †1838 Silstrup, Skarrild.

Gift 1. 1814 i Arnborg med Kirsten Christensdatter af Gammel Arnborg *1778c Gammel Arnborg †1832.01.06 Gammel Arnborg datter Christen Nielsen den Yngre *1750 Gammel Arnborg †1833 Gammel Arnborg og Birte Jensdatter *1744c Nedergaard, Assing †1827 Gammel Arnborg.

Gift 2. 1832.04.14 i Arnborg med Ane Marie Nielsdatter af Lustrup, Skarrild *1798c.

I skiftet 1811 efter søster Anne er han på Sjælland (han skulle være 31).
Boede i Gammel Arnborg.
Kendt barn med 2. kone Ane Marie Nielsdatter:
Niels Christensen *1832.12.07 Gammel Arnborg.
Anne Marie Christensdatter *1784c Sønder Hvillum †1845-50 Kejlstrup, Nørre Snede.
Gift 1819c med Peder Jensen i Kejlstrup, Nørre Snede *1773c Ejstrup †1850+.
Anne Christensdatter *1786c Sønder Hvillum †1811.05c (skifte) Sønder Hvillum.
Christen Christensen *1790c.
Folketælling 1787 Hvillum- Sønder Christen Christensen   88
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Christen Christensen351752c Hvillum- Sønder Ejstrup 1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
kone 1Maren Christensdatter351752c  1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
dat. Anne Christensdatter101777c Hvillum- Sønder Ejstrup 1810 Gludsted Ejstrup Gift med Peder Jørgensen *1764c.
søn Christen Christensen71780c Hvillum- Sønder Ejstrup 1838 Silstrup Skarrild Død 1838.04.24 som husmand i Silstrup. Gift 1. 1814 i Arnborg med Kirsten Christensdatter *1778 Gottenborg, Arnborg datter af Christen Nielsen den Yngre.
dat. Anne Marie Christensdatter41784c Hvillum- Sønder Ejstrup 1845-50 Kejlstrup Nørre Snede Gift 1819c med Peder Jensen *1773c Ejstrup, i Kejlstrup, Nørre Snede.
dat. Anne Christensdatter11786c Hvillum- Sønder Ejstrup 1811 Hvillum- Sønder Ejstrup Skifte.

Folketælling 1801 Hvillum- Sønder Christen Christensen   107
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
b & G mand 1Christen Christensen481752c Hvillum- Sønder Ejstrup 1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
kone 1Maren Christensdatter511752c  1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
dat. Anne Christensdatter231777c Hvillum- Sønder Ejstrup 1810 Gludsted Ejstrup Gift med Peder Jørgensen *1764c.
dat. Anne Marie Christensdatter171784c Hvillum- Sønder Ejstrup 1845-50 Kejlstrup Nørre Snede Gift 1819c med Peder Jensen *1773c Ejstrup, i Kejlstrup, Nørre Snede.
dat. Anne Christensdatter131786c Hvillum- Sønder Ejstrup 1811 Hvillum- Sønder Ejstrup Skifte 1811.
søn Jørgen Christensen81793c Hvillum- Sønder Ejstrup 1801- Hvillum- Sønder Ejstrup Vel død spæd, ikke i skiftet efter forældrene 1808.


Den anden halvgård:

Ejstrup Sønder Hvillum 2. halvgård
1771c Mads Christensen *1747c Sønder Hvillum? †1808.11c (epidemi, se skiftet efter broderen Christen Christensen og kone) Sønder Hvillum.
Gift 1772c med Karen Sørensdatter *1748c †1823.03.25 Sønder Hvillum, 77 (75!) år.
Børn:
Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum, overtager gården, se nedenfor.
Anne Madsdatter *1775c Sønder Hvillum †1843.03.28 Hedegaard (aftægtskone).

Gift 1. med Søren Christensen *1755c Hedegaard, Ejstrup †1818.11c Hedegaard søn af Christen Larsen *1713c †1801+ og Mette Villadsdatter *1725c †1801+.

Gift 2. 1820.05.24 Ejstrup med Peder Sørensen *1780c Hallundbæk, Ejstrup.

Børn med 1. mand Søren Chrisensen:
Christen Sørensen *1796c
Mads Sørensen *1799c
Mette Sørensdatter *1802c
Anders Sørensen *1805c
Karen Marie Sørensdatter *1808c
Villads Sørensen *1809c
Laurids Sørensen *1814c
Folketælling 1787 Hvillum- Sønder Mads Christensen   87
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Mads Christensen401747c Hvillum- Sønder Ejstrup 1801+   
kone 1Karen Sørensdatter391748c  1823 Hvillum- Sønder Ejstrup  
søn Søren Madsen131774c Hvillum- Sønder Ejstrup 1855 Hvillum- Sønder Ejstrup Overtager gården, gift 3 gange.
dat. Anne Madsdatter111775c Hvillum- Sønder Ejstrup 1843 Hedegaard Ejstrup Gift med Søren Christensen *1755 Hedegaard, bosat Hedegaard. FT 1834, FT 1840 aftægtskone i Hedegaard. Død 1843.03.28 Hedegaard.
mands mor e1Anne Madsdatter661721c  1802 Askær- Sønder Brande Flytter senere til sønnen Jeppe Christensen i Sønder Askær, Brande.

Folketælling 1801 Hvillum- Sønder Mads Christensen   109
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Aftægt mand 1Mads Christensen561747c Hvillum- Sønder Ejstrup 1801+  Alder fra FT 1787 bedre.
kone 1Karen Sørensdatter561748c  1823 Hvillum- Sønder Ejstrup Alder fra FT 1787 bedre.


Hele gården igen:
Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1808 Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum †1855.08.13 Sønder Hvillum søn af formand.

Gift 1. med Anne Jensdatter *1777c Overharrild, Ejstrup †1808.10.09 (skifte) Sønder Hvillum datter af Jens Hansen *1754c Overharrild †1811.08.11 Overharrild og Ane Larsdatter *1756c Usseltoft, Brande †1832 Lille Thorlund, Ejstrup.

Gift 2. 1808c med Mette Christensdatter *1788c Hallundbæk, Ejstrup †1813.05c (skifte) Sønder Hvillum datter af Christen Christensen *1751c †1831 Hallundbæk og 2. kone Dorthe Marie Jensdatter *1767c †1787-1801 Hallundbæk.

Gift 3. 1813+ med Ane Marie Jensdatter *1786c Lille Thorlund Ejstrup datter af Jens Pedersen *1736c Lille Thorlund †1811.05.31 Lille Thorlund og Anne Eriksdatter *1742c †1801+.

Mette Christensdatter har en "bror" (svoger) Jens Pallesen i Hallundbæk.
Første kone Anne Jensdatter døde i en epidemi med tre dødsfald i Sønder Hvillum i oktober 1808, skifte (Brejl Vrads Herred #99):

99 7.11.1808, fol.150B, 160B.
Anne Jensdatter, der døde 9.10.1808 i Sønder Hvillum.
E: Søren Madsen.
B:
Karen 8,
Mads 3. FM: morfar Jens Hansen i Øster Harrild {Ejstrup}.

Da hans 1. kone dør i 1808 køber han matr. 3a, hvor farbroderen Christen Christensen og kone dør samtidig, og har dermed hele gården inklusive 3b.
Hans 2. kone Mette Christensdatter døde i en epidemi i Sønder Hvillum i oktober 1808, skifte (Brejl Vrads Herred #247):

247 Mette Christensdatter i Sønder Hvillum. 25.6.1813, fol.344, 351.
E: Søren Madsen.
B:
Christen 4,
Anne 2,
Jens 6 mdr. FM: morbror Jens Pallesen i Hallundbæk.

Jens Pallesen er svoger til Mette gift med hendes søster Karen Christensdatter.
Børn:
Karen Sørensdatter *1801.02c Sønder Hvillum †1866.05.18 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift med enkemand Peder Christensen *1778 Enkelund, Thyregod †1856 Store Thorlund søn af Christian Pedersen *1738 Kokborg, T'hyregod †1822 Kokborg og Ane Kirstine Pedersdatter af Give *1734c (ikke set født i Give) †1796 Enkelund.
Konf. 1815 15 år. Bosat Store Thorlund, Ejstrup.
Børn:
Marie Pedersdatter *1823.11.23 Store Thorlund †1900.10.15 Moroni, Sanpete County, Utah, USA.
Gift med Lauritz Lauritzen *1816.09.13 Vesterlund, Vester †1896.02.11 Moroni, Sanpete County, Utah, USA.
Bosat Ejstrup indtil 1863, ses 1865 i Utah, USA.Sikkert mormoner.
Søren Pedersen *1825.09.19 Store Thorlund †1875+. gift 1861.10.19 Nørre Snede Ane Johanna Lauesen *1833 †1875+..
Ane Pedersdatter *1828.10.06 Store Thorlund.
Mette Marie *1831.02.15 Store Thorlund †1833.07.28.
Christine *1834.08.08 Store Thorlund †1835.03.07.
Anne Marie Pedersen *1836.05.03 Store Thorlund.
Christine Pedersen *1839.04.22 Store Thorlund.
Mads Sørensen *1805.12.28 Sønder Hvillulm, konfirmeret 1821 Snede kirke.
Christen Sørensen *1809.12.02 Sønder Hvillum, konfirmeret 1824 †1896 Sønder Hvillum.
Gift 1835 i Ejstrup med Ane Marie Mortensdatter *1807 Hvillum? †1872.
Overtager det halve af gården 1836c.
Slægtsbog for efterkommere efter Christen Sørensen, født 1809, gårdejer i Sdr. Hvillum, Ejstrup sogn (Fredericia, Dansk Slægtsforskning, 1971).
Anne Sørensdatter *1811.03.31 Sønder Hvillum, kornfirmeret 1826.
Jens Sørensen *1814.10.08 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834.
Lars Sørensen , hjemme FT 1834, 1845. Overtager gården, se nedenfor.
Søren Sørensen *1820.07.17 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834 †1861.11.09 Tykskovgaard, Ejstrup.
Mette Marie Sørensdatter *1823.10.16 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834, 1845. Tvilling.
Ane Sørensdatter *1823.10.16 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834. Tvilling.
Gift 1854.12.08 i Ejstrup med Peder Christensen *1828.07.19 Uhre, Brande søn af Christen Nielsen Brejl *1795c Ejstrup og Karen Pedersdatter *1800c Ejstrup.
Bosat Hedegaard, Ejstrup.
Folketælling 1801 Hvillum- Sønder Søren Madsen   109
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Søren Madsen271774c Hvillum- Sønder Ejstrup 1855 Hvillum- Sønder Ejstrup Gift 3 gange.
kone Anne Jensdatter241777c Harrild- Over Ejstrup 1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Skifte, død i epidemi. Datter af Jens Hansen i Overharrild, Ejstrup.
dat. Karen Sørensdatter11801 Hvillum- Sønder Ejstrup 1866 Thorlund- Lille Ejstrup Dåb nr.1745
Konf. 1815 †1866.05.18 Store Thorlund, Ejstrup


Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1845 Lars Sørensen *1818.04.20 Sønder Hvillum †1880+ søn af formand.
Gift 1850.03.23 i Nørre Snede med Katrine Marie Madsdatter *1831.12.01 Bjørnskov, Nørre Snede †1880+ datter af Mads Christensen *1797.04c Nørre Snede †1888 Bjørnskov og Mette Rasmusdatter *1791.11.20 Klovborg By †1834.12.29 Bjørnskov.
Lars får hans fars halve gård. Broderen Christen har allerede fået det andet halve i 1836c.
Børn:
Søren Andreasen *1852c Ejstrup, plejebarn.
Søren Larsen *1853.03.20 Sønder Hvillum †1880+.
Mads Larsen *1855.11.03 Sønder Hvillum.
Mette Larsen *1858.03.14 Sønder Hvillum.
Andreas Larsen *1860.09.24 Sønder Hvillum.
Søren Christian Larsen *1863.06.25 Sønder Hvillum.
Dorthea Larsen *1868.09.23 Sønder Hvillum †1889.01.01 Sønder Hvillum.
Anders Kristian Larsen *1871.06.29 Sønder Hvillum.
Ane Marie *1876.02.02 Sønder Hvillum †1880.11.13 Sønder Hvillum.


Den halve gård udstykket:
Ejstrup Sønder Hvillum en halv gård
1836c Christen Sørensen *1809.12.02 Sønder Hvillum †1896 Sønder Hvillum.
Gift Anne Marie Mortensdatter *1807c Ejstrup †1872 Sønder Hvillum.
Christen får en udstykningen af hans far Søren Madsens gård. Den gamle, egentlige gård får hans bror Lars Sørensen.
Børn:
Morten Peder Christensen *1837c Sønder Hvillum.
Søren Christensen *1840c Sønder Hvillum.
Karen Johanne Christensen *1844c Sønder Hvillum.
Jørgen Mikkelsen *1848c, plejebarn.
Ejstrup Sønder Hvillum ender her ↑ .

6 Andet
†1758.01.27 Niels Hvillum i Kollund, Rind.Ejstrup Hygild begynder her ↓
Hygild
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Markbogen 1683:

Hyggild
Madtz anderßen og Christen andersen 1 gaard

Hartkorn 1688 Ny Matrikel 4 3 2 2.
I udskiftningen 1795 har matrikel 1A 5.691.840 kvadrat alen eller 224 hektar (dyrket groft skønnet 20 ha). 2A har 7.347.670 kvadrat alen eller 290 hektar (dyrket groft skønnet 15 ha). Begge mest hede, 2A nærmest kun hede med et par marker.
I 1795 ligger begge gårde sammen mod nord ved bækken. 1A er firlænget mens 2A er skævt firlænget og vejen går midt igennem 2A.

2 Fæstere
1651 Jens Jensen, også 1670.
1683 Mads Andersen og Christen Andersen.
1705 Niels Madsen og Torben Larsen (Torben senere Heedegaard).
1738 Peder Sørensen.
1741 Peder Sørensen og Svend Andersen.
1754 Søren Pedersen og Svend Andersen.
Den ene halvgård 1A:

1774 Anders Svendsen enke Marie Pedersdatter.
1777 Christen Andersen.
1781 Christen Andersens enke Marie Pedersdatter.
1782 Morten Pedersen.
1810 Anders Larsen.
1821 Erik Andersen, søn.

Den anden halvgård 2A:

1786 Mikkel Andersen.
1795 Henrik Poulsen.
1822 Poul Henriksen, søn.

Husmandsstedet omkring 1800:

1800 Mads Jepsen.
1804 Laurs Nielsen.

3 Ejere
1651 - 1800c Hastrup i Thyregod sogn

4 Familier med børn

Ejstrup Hygild
1651- Jens Jensen.
Ses i Hastrup skøder 1651, 1661 og et Hastrup skifte 1670.
1A herefter føres to halvgårde i Hygild: matrikel 1A her og 2A længere nede i teksten.

Ejstrup Hygild 1A
1683- Mads Andersen.

Ejstrup Hygild 1A
1705- Niels Madsen mulig søn af formand.

Ejstrup Hygild 1A
1738 Peder Sørensen.
1738-41 begge halvgårde i Hygild. Efter 1741 kun 2A.

1A herunder den første halvgård i Hygild hartkorn 2 1 3 1:

Ejstrup Hygild 1A
1741 Svend Andersen.
Gift med hans kone.
Ses i Hastrup skøde 1741 og 1754.
Set barn:
Anders Svendsen †1773c Hygild overtager gården nedenfor.

Ejstrup Hygild 1A
1771c Anders Svendsen †1773c Hygild søn af formand.
Gift med Marie Pedersdatter *1741c.
Ses i Hastrup General Hoverie Reglement 1771.

Hygild hartkorn 2 1 3 1 Anders Svendsen.
Karg og sandig sædegrund 1½ mil fra Gaarden {hovedgården Hastrup}.

Set barn:
Maren Andersdatter *1770c Hygild.
Ses i FT 1787 i Hygild.

Ejstrup Hygild 1A
1774 Marie Pedersdatter enke1 efter Anders Svendsen.
Hastrup skøde 1774.

Ejstrup Hygild 1A
1777- Christen Andersen †1781 Hygild, Ejstrup.
Gift 1777c med enke efter formand Marie Pedersdatter *1741c
Set barn:
Anders Christensen *1779c Hygild.
Ses i FT 1787 i Hygild.

Ejstrup Hygild 1A
1781 Marie Pedersdatter enke2 efter Christen Andersen.
Marie Pedersdatter bliver gift 3. gang med Morten Pedersen og får børn med ham.

Ejstrup Hygild 1A
1782 Morten Pedersen *1751c †1808.12 (skifte) Hygild Ejstrup.
Gift 1. 1782c i Ejstrup med enke2 efter formand Marie Pedersdatter *1741c †1794c Hygild Ejstrup.
Trolovet 2. 1795.07.05 i Brande med Johanne Eriksdatter *1773c Brandharrild †1813.11.07 (skifte 1813.11.29) Hygild Ejstrup datter af Erik Eriksen I *1731 Harrild †1796.05.05 Harrild og Karen Christensdatter *1731c Lille Langkær, Brande †1789.02.22 Harrild.
Børn med 1. kone Marie Pedersdatter:
Christen Mortensen *1782c Hygild.
Ses i FT 1787 i Hygild.
Karen Mortensdatter *1786.01c Hygild †1856.01.30 Fruergaard Ejstrup.
Gift 1815.10.14 i Ejstrup med Thomas Pedersen *1790.12c Fruergaard †1853.06.09 Fruergaard
Ses i FT 1787 i Hygild. De drev hans fødegård Fruergaard i Ejstrup sogn.
Børn med 2. kone Johanne Eriksdatter:
Karen Mortensdatter *1803c Hygild.
Ses i skiftet efter faderen Morten Pedersen 1809.
Anne Marie Mortensdatter *1807c Hygild.
Ses i skiftet efter faderen Morten Pedersen 1809.
Folketælling 1787 Hygild Morten Pedersen   54
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 3 1Morten Pedersen361751c  1808 Hygild Ejstrup  
kone 1 3Marie Pedersdatter461741c  1794c Hygild Ejstrup  
dat. 1 Maren Andersdatter171770c Hygild Ejstrup  Konens 1. ægteskab.
søn 2 Anders Christensen81779c Hygild Ejstrup  Konens 2. ægteskab.
søn 3 Christen Mortensen51782c Hygild Ejstrup  Konens 3. ægteskab.
dat. 3 Karen Mortensdatter21785c Hygild Ejstrup   
Inderste eKaren Pedersdatter611726c   "en fattig Inderste, Blind, nyder Almisse af Sognet", var 1755 gift med en Thomas.
dat. Anne Thomasdatter321755c    

Folketælling 1801 Hygild Morten Pedersen   69
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Morten Pedersen511751c  1808 Hygild Ejstrup FT 1787 alder bedre. *1751c †1808.12 (skifte) Hygild Ejstrup.
kone 2 1Johanne Eriksdatter291773c Brand- Harrild Brande 1813 Hygild Ejstrup Alder FT 1787 bedre. *1773c Brandharrild †1813.11.07 (skifte 1813.11.29) Hygild.
dat. 1 Karen Mortensdatter151785c Hygild Ejstrup  FT 1787 alder bedre.
søn 2 Erik Mortensen41797c Hygild Ejstrup   
dat. 2 Ellen Marie Mortensdatter21799c Hygild Ejstrup   
tj-pige Anne Marie Jensdatter341767cc   "Dum og Døv, nyder Almisse."


Ejstrup Hygild 1A
1810 Anders Larsen *1752c Grarup? Brande †1838.03.06 Hygild, Ejstrup.
Gift 2. gang 1787.04.15 i Brande med Ane Christensdatter *1756c †1835.09.16 Hygild, Ejstrup.
Se Anders Larsen i Store Langkær i Brande 1783 - 1810. I 1810 hvor familien flytter til Hygild i Ejstrup. Børnene ses i Store Langkær, sønnen Erik Andersen, der overtager gården er nævnt her for fuldstændighedens skyld.
Søn der overtager (andre børn se Anders Larsen i Store Langkær i Brande):
Erik Andersen *1797.01.29 Store Langkær Brande, overtager gården se nedenfor.

Ejstrup Hygild 1A
1821 Erik Andersen *1797.01.29 Store Langkær Brande †1841.01.16 (Ihjelfrossen paa Marken i Snefog) Hygild Ejstrup søn af formand.
Gift 1821.10.27 i Ejstrup med Anne Kirstine Pedersdatter *1804.08.12 Store Thorlund Ejstrup †1878.12.12 Hygild Ejstrup datter af Peder Christiansen og 1. kone Maren Jakobsdatter.
Børn:
Anders Eriksen *1823.04.17 Hygild, overtager gården se nedenfor.
Christian Eriksen *1834c Hygild, får matrikel 1B Hygild.
Folketælling 1834 Hygild Erik Andersen   89
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Erik Andersen381797 Langkær- Store Brande 1841 Hygild Ejstrup *1797.01.29 Store Langkær Brande †1841.01.16 Hygild Ejstrup
kone 1Anne Kirstine Pedersdatter301804 Thorlund- Store Ejstrup 1878 Hygild Ejstrup *1804.08.12 Store Thorlund Ejstrup †1878.12.12 Hygild Ejstrup.
søn Anders Eriksen111823c Hygild Ejstrup 1906 Ejstrup By Ejstrup  
søn Peder Christian Eriksen91823c Hygild Ejstrup 1825 Hygild Ejstrup 
dat. Marianne Eriksdatter71827c Hygild Ejstrup 1844 Hygild Ejstrup  
dat. Kirsten Marie Eriksdatter41830c Hygild Ejstrup 1916 Hammer  
søn Christian Eriksen11834c Hygild Ejstrup 1865 Tykskov Ejstrup I FT udøbt, navn tilføjet.
aftægt mands far 1Anders Larsen 1752c Grarup? Brande 1838 Hygild Ejstrup  
aftægt mands mor 1Ane Christensdatter 1756c  1835 Hygild Ejstrup  


Ejstrup Hygild 1A
1841 Anne Kirstine Pedersdatter enken se ovenfor *1804.08.12 Store Thorlund Ejstrup †1878.12.12 Hygild Ejstrup.
Gift 2. 1849.12.02 i Ejstrup med Niels Nielsen *1817.12.19 Gludsted Ejstrup †1853.10.22 Hygild Ejstrup søn af Niels Torbensen *1766c †1847.10.04 Hygild og Anne Katrine Thomasdatter *1774c †1850.05.06 Hygild.
Hun ses FT 1845 i Hygild med fem børn hvorunder den ældste er Anders Eriksen 22 år gammel. Anne Kirstine Pedersdatter skøder gården matrikel 1A til hendes ældste søn Anders Eriksen i 1848 og matrikel 1B til sønnen Christian Eriksen den 5 Januar 1860.

Ejstrup Hygild 1A
1848.08.08 Skøde Anders Eriksen *1823.04.17 Hygild søn af formand.
Gift 1848c i Ejstrup med Birte Marie Jensdatter *1824.11.04 Nygaard Ejstrup †1901.11.03 Ejstrup Bys Mark datter af Jens Nielsen og Maren Larsdatter.
Se Tolstrup-Christensen for Jens Nielsen og Maren Larsdatter.
Børn:
Erik Andersen *1849.10.27 Hygild, Ejstrup overtager gaarden se nedenfor.

Ejstrup Hygild 1A
1876c Erik Andersen *1849.10.27 †1926.01.02 Ejstrup søn af formand.

Gift 1. 1876.05.13 i Nørre Snede med Marie Andreasen *1853.10.25 Kejlstrup Nørre Snede †1877.08.23 Hygild Ejstrup datter af husmand Andreas Sørensen *1825.02.24 Storgaard Ejstrup By †1905.05.21 Hallundbæk Ejstrup og (gift 1852.08.07 Nørre Snede) Maren Christensen *1832.11.04 Kejlstrup †1876.07.17 Kejlstrup.

Gift 2. 1878.10.11 i Ejstrup med Maren Larsen *1848.03.09 Gludsted Ejstrup †1905.06.06 Hygild datter af gårdmand i Gludsted Ejstrup sogn, Skanderborg Amt Lars Christensen *1817.03.05 Gludsted †1892.01.17 Sønder Gludsted og (gift 1844.05.18 Ejstrup) Maren Pedersdatter *1816.09.28 Malle Horne sogn Ribe Amt †1906.03.05 Sønder Gludsted.

Gift 3. 1909.08.31 Ejstrup med enke Mette Marie Lauridsen *1850.08.04 Silstrup Mark, Skarrild †1938.08.08 Brande Alderdomshjem.
Datter af husmand Lars (Laurids) Nielsen (Aarberg) *1803.04.04 Aarbjerg, Torsted sogn, Ringkøbing Amt †1881.10.16 Silstrup og (gift som fraskilt 1841.11.21 Sønder Felding) Ane Kirstine Jensdatter *1817.10.13 Overby Gammelmark, Sønder Felding †1899.07.09 Kibæk, Assing.

Erik Andersen overtog Hygild 1A i Ejstrup sogn.
Mette Marie Lauridsen var gift 1. gang med Niels Madsen i Niels Madsen i Duedal i Borris.
Barn med 1. kone Marie Andreasen:
Anders Erik Andersen *1876.08.02 Hygild †1960.12.25 Brande.
Gift 1903.11.06 i Ejstrup med Abelone Kirstine Jensen*1880.12.26 Kidmose Ejstrup †1962.05.12 Ejstrupholm ejstrup.
Børn med 2. kone Maren Larsen:
Maria Andrea Martha Andersen *1879.03.11 Hygild †1914.01.09 Hygild.
Gift 1901.04.01 i Ejstrup med Lauge Nielsen Vad *1880.03.11 Isenvad Mark Ikast †1956.09.09.
Bertine Maria *1881.01.07 Hygild †1889.
Lars Andersen *1883.01.16 Hygild †1955.
Peter Martin Christian *1885.04.28 Hygild †1885.
Dødfødt pige 1888.02.18.
Maren *1889.02.09 †1889.
Dødfødt dreng 1892.04.09.

2A herunder den anden halvgård i Hygild hartkorn 2 1 3 1:

Ejstrup Hygild 2A
1683 Christen Andersen 1683-

Ejstrup Hygild 2A
1705 Torben Larsen *1680c- †1723+.
Han fæster før 1723 i Heedegaard i Ejstrup. Torben Larsen er i 1741 ikke mere fæster i Heedegaard.

Ejstrup Hygild 2A
1738 Peder Sørensen *1713c-
Driver 1738-41 også den anden halvgård 2A. Ses 1741.
Set barn:
Søren Pedersen *1730c- Hygild, overtager fæstet se nedenfor.

Ejstrup Hygild 2A
1754 Søren Pedersen *1730c- †1782-86 Hygild.
Gift 1763- med Kirsten Pedersdatter *1743c Brejl †1801+ datter af Peder Nielsen *1708c †1787-1801 og Maren Sørensdatter *1712c †1787-1801.
Ses i Hastrup skøder 1754 og 1774.
Datteren Ellen er født 1783c, så faderen Søren Pedersen må have levet i 1782, men han er død før 1786, hvor efterfølgeren Mikkel Andersen ses i et Hastrup skøde. Sandsynligvis er han død 1785, hvorefter datteren gifter sig med Mikkel Andersen.
Sete børn:
Maren Sørensdatter *1764c Hygild, Ejstrup overtager gården se nedenfor.
Johanne Sørensdatter *1770c Hygild, Ejstrup.
Gift med husmand og soldat i Gludsted i Ejstrup Jeppe Sørensen *1773c Gludsted søn af Søren Jørgensen *1731c og 2. kone Kirsten Poulsdatter *1736c.
Kirsten Sørensdatter *1774c Hygild, Ejstrup.
Ane Sørensdatter *1782c Hygild, Ejstrup.
Ellen Sørensdatter *1783c Hygild, Ejstrup.

Ejstrup Hygild 2A
1786 Mikkel Andersen *1756c †1819.07.21 (aftægt) Bjerregaard Ejstrup søn af Mette Mikkelsdatter †1798.11c (skifte) Ejstrup By.
Gift med Maren Sørensdatter *1764c Hygild Ejstrup †1815.02.12 Bjerregaard Ejstrup datter af formand.
Han ses i FT 1787 (AO Mikkel forkert skrevet ud som Niels Andersen).
Og i Hastrup skøder 1786.
Mikkel Andersen og Maren Sørensdatter flytter til en gård i Ejstrup By, de får børn fra 1788, det er ikke klart om de første er født i Hygild eller i Ejstrup By.
Før 1796 overtager næste fæster Henrik Poulsen.
Folketælling 1787 Hygild Mikkel Andersen   Matr: 2A   53
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Mikkel Andersen311756c  1819 Bjerregaard Ejstrup Begravet nr.6251
†1819.07.15 Bjerregaard Ejstrup.
kone 1Maren Sørensdatter331764c Hygild Ejstrup 1815 Bjerregaard Ejstrup Begravet nr.6213
*1764c Hygild Ejstrup †1815.02.12 Bjerregaard Ejstrup
kones mor eKirsten Pedersdatter461743c Brejl Ejstrup 1801+  *1743c Brejl †1801+
kones søster Kirsten Sørensdatter131774c Hygild Ejstrup   
kones søster Ane Sørensdatter51782c Hygild Ejstrup   
tj-karl Peder Andersen231764c    


Ejstrup Hygild 2A
1795- (Frands) Henrik Poulsen *1753c †1834.07.10 Hygild.

Gift 1. 1783c med Maren Thomasdatter *1753c †1806.05.05 (skifte) Hygild datter af Thomas Thomsen †1801.05.29 Hygild og Gjertrud Jensdatter *1727c †1801.06.15 Hygild.

Gift 2. 1807c med Karen Jensdatter *1779c ?(Gludsted, Ejstrup datter af Jens Mouridsen *1733c og Ellen Andersdatter *1737c)

Matrikelkortet fra 1795 over udstykningen har Henrik Poulsen på matrikel 2A.
I november 1821 skriver sønnen Poul Henriksen aftægtskontrakt for Hendrich Poulsen og Karen Jensdatter. De skal have et tre fags hus, 28 skæpper rug (487 liter, 346 kg) og 12 skæpper byg (209 liter, 136 kg) om året, en ko til malkning og 11 får til uld. Og en masse andre ting som brændevin og køkkenudstyr.
Børn med 1. kone Maren Thomasdatter:
Gjertrud Henriksdatter *1784c †1801-06 Hygild.
Ikke i moderens skifte 1806.
Poul Henriksen *1789c Hygild, ses FT 1801 †1866.09.25 Brejl Ejstrup.
Overtager 1822 Hygild 2A.
Har fra 1833c matrikel 3A i Brejl ejerlav.
Birte Katrine Henriksdatter *1793c, ses FT 1801.
Gunder Henriksdatter *1794+, ses i moderens skifte 5 juni 1806.
Børn med 2. kone Karen Jensdatter:
Folketælling 1801 Hygild Henrik Poulsen   Matr: 2A   67
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B& mand 1Henrik Poulsen481753c  1834 Hygild Ejstrup *1753c †1834.07.10 Hygild.
kone 1Maren Thomasdatter471754c  1806 Hygild Ejstrup *1753c †1806.05.05 (skifte) Hygild. Datteren Gunder *1794+, ses i moderens skifte 5 juni 1806 men ikke her i folketællingen.
dat. Gertrud Henriksdatter191782c  1806- Hygild Ejstrup Ikke i moderens skifte 1806, død mellem 1801 og 1806.
dat. Poul Henriksen131789c Ejstrup 1866 Brejl Ejstrup †1866.09.25 Brejl Ejstrup. Se FT 1845 og 1850 i Brejl, at han er født i Ejstrup sogn.
dat. Birte Katrine Henriksdatter111790c    


Ejstrup Hygild 2A
1821 Poul Henriksen *1789c Hygild, ses FT 1801 †1866.09.25 Brejl Ejstrup.
Gift 1824.10.17 i Ejstrup med Anne Kirstine Madsdatter *1795c Ejstrup By †1846.06.13 Brejl datter af Mads Sørensen *1754c †1832.03.17 Ejstrup og Anne Nielsdatter *1763c †1819.11.08 Ejstrup By.
Familien flytter 1833c til Brejl 3A i Ejstrup sogn.

Ejstrup Hygild 2A
1832 Erik Jonassen *1765c Over-Harrild †1839.01.10 Ejstrup By søn af Jonas Eriksen i Over-Harrild.
Gift med Maren Andersdatter *1770c †1829.07.19 Ejstrup By.
Se Ejstrup By og Over-Harrild.
I lægdsrullen 1831 "Fader {til Jonas Eriksen} fremlagde tinglæst Skøde paa en anden Gaard Sess.1832". Faderen Jonas Eriksen, egentlig i Ejstrup By, har altså købt Hygild 2A i 1832. Jonas Eriksen ses som ejer i FT 1834 nedenfor.
Skødet 1835 er på hartkorn 1 1 2 ½ for 2A.
Her kun søn der overtager ellers se Ejstrup By:
Jonas Eriksen *1806.11.07 Ejstrup By.

Ejstrup Hygild 2A
1835.11.05 Skøde Jonas Eriksen *1806.11.07 Ejstrup By †1880+ søn af Erik Jonassen *1765c Over Harrild †1839.01.10 Ejstrup By og Maren Andersdatter *1771c †1829.07.19 Ejstrup By.
Gift 1832- med Maren Jensdatter *1811.05.05 Thyregodlund Thyregod †1880+ datter af sognefoged Jens Jensen *1754.10.13 Thyregodlund †1816.07.29 Thyregodlund og 2. kone Kirsten Pedersdatter *1774.03.27 Sønder Askær, Brande †1851 Hygild, Ejstrup.
Jonas var 62¾ tommer høj, 164 cm. Kaldes i Lægdsrullen 1828 GMS (Gammel Mands Søn).
I lægdsrullen 1831 "Fader fremlagde tinglæst Skøde paa en anden Gaard Sess.1832". Faderen Jonas Eriksen, egentlig i Ejstrup By, har altså købt Hygild 2A i 1832. Jonas Eriksen ses som ejer i FT 1834 nedenfor.
Skødet 1835 er på hartkorn 1 1 2 ½ for 2A og for 2C 0 1 1 1 den 15 december 1840. Aftægtskontrakt 1842.04.20 300 rigsdaler til Karen Jensdatter og gården pantsat 1842.06.14 for 300 rigsdaler til Erik Jensen i Ejstrup By, som er gift med Jonas Eriksens søster Ellen Eriksdatter.
Folketælling 1834 Hygild Erik Jonasen   Matr: 2A   88
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaardmand mand eErik Jonasen681765c Harrild- Over Ejstrup 1839 Ejstrup By Ejstrup  *1765c Over Harrild †1839.01.10 Ejstrup By. Konen Maren Andersdatter †1829.07.19 Ejstrup By.
søn 1Jonas Eriksen271806 Ejstrup By Ejstrup 1880+  Dåb nr.1993
*1806.11.07 Ejstrup, det er sønnen Jonas Eriksen, der får skøde på gården 1835. Her kaldes han lidt kantet indsidder. Om faderen ovenfor Erik Jonassen har ejet er usikkert, hvis så kun kort. Denne flytter tilbage til Ejstrup By, hvor han hørte til.
søns kone 1Maren Jensdatter231811 Thyregodlund Thyregod 1880+ Hygild Ejstrup *1811.05.05 Thyregodlund Thyregod †1880+.
søns søn Erik Jonasen21832c Hygild Ejstrup   
tj-pige Ane Marie Poulsdatter61818c   Ikke set født i Ejstrup.


Hygild Ejstrup et husmandssted med jord.
Et husmandssted med jord, som kun nævnes 1801 og 1804 i FT 1834 eksisterer det ikke mere. Og det fandtes i FT 1787 heller ikke. Med jord har nok mere været en større have. En separat bygning ses ikke i matrikelkortet 1795, beboelsen har været en af gårdenes huse måske et forhenværende aftægtshus.

Ejstrup Hygild husmandssted
1800- Mads Jepsen *1767c †1836.03.13 Bjerregaard, Ejstrup.
Gift 1787- med Birte Christensdatter *1757c Vester Harrild †1822.03.16 (Fattiglem) Rønslunde, Ejstrup datter af Christen Sørensen *1721c †1787-1801 og Maren Laursdatter *1717c ?Sigten, Bording †1787-1801.
Skilt før 1809.
Denne familie opholder sig kun nogle år i Hygild, aller maksimalst fra 1797 til 1803.
Konen Birte Christensdatters bror Peder Christensen flytter til Skibbild i Arnborg.
Identifikation over Arnborg kirkebog:

1809
Syges Betjening med den Hellige Nadver I Jesu Navn:
Den 16de Juni Birthe Sigting, som opholdt sig i sin Broders Huus i Schibbild, har ikke været til Herrens Bord hertilforn, da hun intet Skudsmaal har ført hertil, og kan ikke anføres Sognet tilhørende. Hun skal egentlig høre Ejstrup til, hvor hendes fraskilte Mand opholder sig.

Denne identifikation har været meget svær.
Se min jyske slægt (Birgit Juul Kristensen).
I FT 1787 var de i Ejstrup By, han er nationalsoldat.
I 1796 får de et barn i Skarrild sogn.
I FT 1801 ses de her i Hygild Ejstrup, hvor han kaldes "gevorben soldat" og husmand med jord.
I FT 1834 er Mads Jepsen fattiglem i Store Nørlund, Ejstrup og har som husholderske den separerede Maren Christensdatter, der efter ham beboer dette husmandssted i Hygild.
Børn:
Maren Katrine Madsdatter *1791c Ejstrup †1871.05.14 Tiufkær Fattiggaard, Smidstrup, Vejle Amt.
Gift med Hans Andersen (Dystrup) *1794c Dystrup, Vinding, Rinkøbing Amt †1865.08.27 Tiufkær Mark, Smidstrup.
Christen Madsen *1795.10.06 Egeberghus, Skarrild †1864.03.25 Højen Mark, Højen sogn.
Gift med Maren Pedersdatter *1796c Ikast †1866.06.20 Højen datter af Peder Nielsen (Bøvl) *1754.12.08 Bøvl †1828.11.02 Ikast og Abel Katrine Jensdatter *1759.09.16 Ikast †1821.05.28 Ikast datter af Jens (Madsen) Ulf *1717c †1788.10.17 ved Kirken, Ikast og Margrethe Jakobsdatter *1722c †1787+.
Folketælling 1801 Hygild Mads Jepsen   70
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
hus- mand med jord mand 1Mads Jepsen411760c  1836 Bjerregaard Ejstrup  
kone Birte Christensdatter481757c Harrild- Vester Ejstrup 1822 Rønslunde Ejstrup  
dat. Maren Katrine Madsdatter101791c Ejstrup 1871 Tyvkær Smidstrup  
søn Christen Madsen61795 Egeberghus Skarrild 1864 Højen Mark Højen *1795.10.06 Egeberghus, Skarrild †1864.03.25 Højen Mark, Højen sogn


Ejstrup Hygild husmandssted
1804 Laurs Nielsen *1753c †1836.01.15 (Almisselem 73 Aar) Hejnsvig.
Gift med Maren Christensdatter *1765c Ejstrup †1846.10.09 (Almisselem af Bjerregrd Mk Enke 85 Aar - rettere 81c) Bjerregaard Ejstrup.
Generelt se Laurs Nielsen i Vester Harrild i Ejstrup.
Konkret til Hygild følgende fra Hejnsvig kirkebog:

1810 natten imellem d. 14. Og 15. Oktober barslede enken Mette Pedersdatter i Lundgaard med en søn. Udlagt barnefader Laust Nielsen tjenende sammesteds, givt med Maren Christensdatter, som begge have opholdt sig i Højgild i Ejsted sogn, men ere ved forligelses commissionen d. 19. December 1804 tilladte at leve adskildte i henseende til bord og seng, og siden af amtmanden Hr. Rosenørn i Ringkøbing d. 8. April 1806 ...

Laurs Nielsen ses altså med konen Maren Christensdatter her i Hygild i Ejstrup i 1804.
Interessant er at Maren Christensdatter i FT 1834 er husholderske i Store Nørlund i Ejstrup ved enkemanden her i Hygild FT 1801 nemlig Mads Jepsen, der ses ovenfor. Hun opføres som separeret, hvilket ja stemmer. I FT 1845 kaldes hun Maren Vendelbo i Bjerregaard Ejstrup og hun angives født i Ejstrup.

Ejstrup Hygild ender her ↑ .

6 Hygild Andet


Ejstrup Kidmose 1 6 0 1 begynder her ↓
Kidmose (Tykskovkrog)
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Kidmose (eller Kimoes i Hastrup jordebøger) kaldes også Tykskovkrog. Det nævnes i 1651 som et boel, det var et stort boel ud fra hartkornet.

2 Fæstere
3 Ejere
1651 Hastrup

4 Familier med børn

Ejstrup Kidmose 1 6 0 1
1651 Thomas Terkelsen (Skytte).
Hastrup jordebog 1651:

Tamis Terchildsen.

Han menes at være skytte paa Hastrup og flyttede til Vesterdam i Kokborg i Thyregod sogn, hvor han blev kaldt Thomis Schiødt.

Ejstrup Kidmose 1 6 0 1
1670- Christen Andersen.
Kaas skifte 1670:

Christen Andersen 1 boel.


Ejstrup Kidmose 1 6 0 1
1682 Poul Jespersen *1660c-.
Markbogen 1683:

Pouel Jespersen 1 boll.

Pantebrev Knud Gedde til Daniel Fisker 8950 rigsdaler:

Kimoes: Povel Jaspersøn , en Ørte Rug, it Pund Smør, En Gield Vædder, en Gaas , tov Høns, H.korn en Tønde, sex Skipper , en Alb.


Ejstrup Kidmose 1 6 0 1
1705 Anders Pedersen *1665c-.
I 1705 fæster han Kidmose sammen med sønnen Peder Andersen.
Kendte børn:
Peder Andersen Kidmose *1685c- Kidmose Ejstrup.
Trolovet 1722.07.05 i Thyregod med af Sejrup Dorte Christensdatter *1671c †1729.09.25 Sejrup Thyregod.
Boede i Hølmosegaard matrikel 3 i Sejrup i Thyregod sogn, hvor han ses 1722-29 derefter ikke mere i Thyregod.
Laurids Andersen Kidmose *1691c Kidmose Ejstrup †1750.02.15 (59 år) Sejrup Thyregod.
Trolovet 1. 1721.11.16 i Thyregod med enke af Sejrup Kirsten Madsdatter *1693c Damgaard Tinnet Øster Nykirke †1741.05.18 (47 år) Sejrup.
Trolovet 2. 1741.07.03 i Thyregod med enke Maren Jensdatter *1685c Nørre Kollemorten Øster Nykirke.
Kirsten Madsdatter gift 1. 1714.07.06 i Øster Nykirke med Peder Christensen Naldal i Sejrup Thyregod.
Boede i Søndegaard matrikel 1 i Sejrup i Thyregod sogn.

Ejstrup Kidmose 1 6 0 1
1739 Anders Pedersen.
Hastrup skøde. Kan være den samme som i 1705, behøver ikke at være det.

Ejstrup Kidmose 1 6 0 1
1755 Jens Nielsen *1724.05.02 Hindskov Thyregod †1787+ søn af Niels Jensen Grarup *1690c Grarup? Brande †1770 Thyregod By og hans kone.
Gift 1755c med Mette Madsdatter *1735c.
Hastrup pant.
Han var fæster op til FT 1787. Ejnar Bjerre mener, at han er søn af Niels Jensen Grarup af Hindskov i Thyregod. I så fald er han født *1724.05.02 i Hindskov. Ses i skifte 1780 i Brandholm skifteprotokol (Brejl #94):

94 Jørgen Vistisen i Over Døslund 10.10.1780 side 1.
Enke: Christiane Nielsdatter. Lovværge: broder Niels Nielsen i Thyregod.
Børn:

Visti Jørgensen 13,
Niels Jørgensen 11.

Formyndere: Hans Jensen i Vesterlund, Jens Nielsen i Kidmose i Ejstrup sogn.

Jørgen Vistisen er gift med Christiane Nielsdatter, der er datter af Niels Jensen Grarup også kaldet Store Niels i Hindskov i Thyregod. Hun er søster til Niels Nielsen i Thyregod (det står jo i skiftet) og til Jens Nielsen her i Kidmose.
I Generalhoverireglementet af 1771 for Hastrup ses Jens Nielsen i Tykskovkrog med 6 tønder rugsæd, 2 læs hø og 9 høveders græsning i overdrevet. Hartkornet stadig 1 6 0 1. Landgilde 3 rigsdaler og 32 skilling.
Sete børn:
Laurs Jensen *1761c overtager gården se nedenfor.
Folketælling 1787 Kidmose Jens Nielsen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jens Nielsen581724 Hindskov Thyregod 1787+  *1724.05.02 Hindskov Thyregod †1787+
kone 1Mette Madsdatter521735c  1787+  *1735c.
søn Laurs Jensen26*1761c  1840 Kidmose Ejstrup  *1761c †1840.08.20 Kidmose
al-misse e1Anne Chatrine Christiansdatter73c1714c  1787+  "Enke efter 1ste Egteskab.Sygelig, nyder Almisse af sognet".


Ejstrup Kidmose 1 6 0 1
1788c Laurs Jensen *1761c †1840.08.20 Kidmose søn af formand.

Gift 1. gang med første kone †1793c Kidmose.

Trolovet 2. 1794.04.21 i Brande med Johanne Sørensdatter *1756c †1825.02.12 Kidmose datter af Søren Pedersen Spillemand *1719c †1791 Lundfod Brande og hans kone *1712c †1792 Lundfod.

Gift 3. 1825.05.01 med enke af Gludsted i Ejstrup Kirsten Nielsdatter *1761c †1843.02.20 Kidmose.

Overlader gården Kidmose til sønnen Jens Laursen i 1815 og flytter til matrikel 9 i Vester Harrild i Ejstrup. Før 1834 - måske lige efter aftægtskontrakten i 1819 - flytter Laurs Jensen og tredje kone Kirsten Nielsdatter tilbage til en aftægt i Kidmose ved sønnen Jens Laursen.
Aftægtskontrakt fra sønnen Jens Laursen til Laurs Jensen og kone af 15 marts 1819 tinglæst 7 maj 1830.
Sete børn med 1. kone:
Jens Laursen *1791c Kidmose overtager gården se nedenfor.
Ses i FT 1801.
Mette Laursdatter *1793c Kidmose.
Ses i FT 1801.
Folketælling 1801 Kidmose Laurs Jensen   65
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Laurs Jensen40*1761c  1840 Kidmose Ejstrup  *1761c †1840.08.20 Kidmose
kone 1Johanne Sørensdatter451756c Brande 1825 Kidmose Ejstrup *1756c †1825.02.12 Kidmose.
søn Jens Laursen101791 Kidmose Ejstrup 1862 Kidmose Ejstrup *1791.01c Kidmose †1862.07.29 Kidmose.
dat. Mette Laursdatter71796c Kidmose Ejstrup   


Ejstrup Kidmose 1 6 0 1
1815 Jens Laursen *1791.01c Kidmose †1862.07.29 Kidmose søn af formand.
Gift 1815.10.08 i Ejstrup med af Harrild i Ejstrup Kirsten Christensdatter *1787c Bjerregaard Ejstrup †1848.10.03 Kidmose datter af Christen Jensen Hjøllund.
Aftægtskontrakt fra sønnen Christen Jensen til Jens Laursen og kone af 18 august 1844 tinglæst 4 October 1854.
Matrikelkortet Kidmose 1818 viser "Kimis Jorder No 1 Jens Laursen. Matrikel 1 er udmålt til 3.843.850 kvadrat alen, som er 152 hektar, hvoraf meget lidt er dyrket - skønnet 15 hektar. Der ligger vel omkring 5 hektar eng til gården. Selve gården er trelænget, hvorved laden har en lille fløj mere. Der er en toft til gården, som ligger helt mod nord i matriklen lige ind mod Hyvild jorder.
Lille Tykskovgaard er blevet udstykket før 1818 i 2A, 2B og 2C. Den sidste lod 2C ligger i forlængelse af Kidmose mod syd og blev ejet af Kidmose matrikel 1. 2C er udyrket hede i 1818 og har arealet 1.074.000 kvadrat alen eller 42 hektar.
Børn:
Ane Marie Jensdatter *1816.04.29 Kidmose †1845.12.11 Store Nørlund.
Gift 1839.06.01 i Ejstrup med Jens Jensen den Unge *1816.07.13 Store Nørlund Ejstrup †1853.03.08 Store Nørlund, Ejstrup søn af Jens Jensen den Yngre *1788c Store Nørlund †1856.10.22 Store Nørlund, Ejstrup og Anne Marie Jensdatter *1786c †1837.12.13 Store Nørlund.
Christen Jensen *1818.05.31 Kidmose overtager gården se nedenfor.
Abelone Kirstine Jensdatter *1824c Kidmose.
FT 1845 hjemme lever af haandgerning.
Folketælling 1834 Kidmose Jens Laursen   87
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Laursen441791 Kidmose Ejstrup 1862 Kidmose Ejstrup *1791.01c Kidmose †1862.07.29 Kidmose.
kone 1Kirsten Christensdatter471787c  1848 Kidmose Ejstrup *1787c Bjerregaard †1848.10.03 Kidmose.
søn Christen Jensen161818 Kidmose Ejstrup 1859 Kidmose Ejstrup  *1818.05.31 †1859.04.18 (sparket ihjel af hest) Kidmose.
dat. Abelone Kirstine Jensdatter101824c Kidmose Ejstrup  *1824c Kidmose.
aftægt mands far 3Laurs Jensen70*1761c  1840 Kidmose Ejstrup  *1761c †1840.08.20 Kidmose
aftægt mands sted- mor 1Kirsten Nielsdatter701761c  1843 Kidmose Ejstrup *1761c †1843.02.20 Kidmose.


Ejstrup Kidmose 1 2 3 1½
1844.08.08 skøde Christen Jensen *1818.05.31 †1859.04.18 (sparket ihjel af hest) Kidmose søn af formand.
Gift 1843.12.02 i Ejstrup med Anne Kirstine Jensdatter *1819.02.28 Store Nørlund Ejstrup †1892.11.17 Heedegaard Ejstrup datter af Jens Jensen den Yngre *1788c og Ane Marie Jensdatter *1786c.
Skøde på matrikel 1 i Kidmose udstedt 8 august 1844 tinglæst 4 October 1854.
Af hartkornet i dette skøde 1 2 3 1½ ses at 0 3 0 2½ er blevet udstykket før 1844. Matrikel 2c af Lille Tyksskovgaard med hartkorn 0 0 2 1¼ angives under Kidmose.
Børn:
Jens Christensen *1844c Kidmose.
Anne Kirstine Christensen *1849.03.30 Kidmose.
Jens Andreas Christensen *1852c Kidmose.
Jensine Christensen *1854c Kidmose.
Jens Christensen *1857c Kidmose.
Christine Christensen *1859c Kidmose.

Ejstrup Kidmose 1 2 3 1½
1869 Anne Kirstine Jensdatter enken, se overfor.

Ejstrup Lille Kidmose
Udstykket 1868 fra Kidmosegaard.
1868 Peder Christian Hansen *18xx Dyringhave.
Gift 1866.12.19 i Ejstrup med An Kirstine Christensdatter

Krejbjerg
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
I matriklen 1818 er der to udflyttede gårde i Krejbjerg. De er begge firlængede så udskiftningen ligger en del år tilbage. Der er en halv kilometer mellem gårdene, som har matrikel numrene 1A og 2A Krejbjerg ejerlav. (Krejbjerg og Lille Thorlund vises sammen i matrikelkortet 1818). I 1717 ses Christen Jensen af Krejbjerg som fadder i 1717 i Lille Lindet (Katballe) i Vester sogn ved sandsynlig bror Jens Jensen. Men han er vel karl i Krejbjerg for han overtager senere faderen Jens Christensens (se skifte #11 efter ham) gård i Rønslunde.

2 Fæstere
1683 Christen Madsen 1 gaard, Mads Madtzen ½ gaard (Markbogen)
1708:

En gård hartkorn 3 1 1 3:

Peder Christensen Peder Madsen Mads Madsen

En halv gård hartkorn 1 5 2 0:

Peder Christensen Peder Madsen

Efter navnesammenfaldet kunne formodes, at Peder Christensen fæster ⅓ af 1A og ½ af 2A og Peder Madsen ligeså.

1715 Peder Christensen
1773 Søren Jensen
1787 Niels Sørensen søn af Søren Nielsen

3 Ejere
1664 Frederik Hansen af Lille Thorlund i Ejstrup.
1708 Hastrup
1778 Bjerregaard

4 Familier med børn
Ejstrup Krejbjerg matrikel 1A hartkorn 3 1 1 3 begynder her ↓

Ejstrup Krejbjerg matrikel 1A hartkorn 3 1 1 3 en gaard
1683- Christen Madsen.
Markbogen 1683:

2 Christen Madtzen 1 gaard


Ejstrup Krejbjerg matrikel 1A hartkorn 3 1 1 3 en gaard, ⅓ fæste
1708- Peder Christensen *1690c-.
Gift med hans kone *1695c-.
Får barn døbt i Thyregod kirkebog 1715.
Kendt barn:
Maren Pedersdatter *1715.09.27 Thyregod.
Præsten i Ejstrup og Nørre Snede Søltoft var fraværende, derfor døbes hun i Thyregod Præstegaard.

Ejstrup Krejbjerg matrikel 1A hartkorn 3 1 1 3 en gaard, ⅓ fæste
1708- Peder Madsen *1690c-.

Ejstrup Krejbjerg matrikel 1A hartkorn 3 1 1 3 en gaard, ⅓ fæste
1708- Mads Madsen *1690c-.

Ejstrup Krejbjerg matrikel 1A hartkorn 3 1 1 3 en gaard
1787- Anders Nielsen *1736c †1787+.
Gift 1767c med Karen Christensdatter *1749c (FT 1787) †1818.07.13 Store Thorlund.
Familien flytter vel til et husmandssted i Store Thorlund, som mangler i FT 1801. Karen Christensdatter begraves fra Store Thorlund i 1818.
I FT 1787 i DDDs udlæsning står der Maren Christensdatter, skulle være Karen som i originalen.
Folketælling 1787 Krejbjerg Anders Nielsen   Matr: 1A   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Anders Nielsen511736c  1787+   
kone 1Karen Christensdatter381749c  1818 Thorlund- Store  Begravet nr.6244
 
søn Niels Andersen181769c    
dat. Kirsten Andersdatter10*1777c    
dat. Sidsel Andersdatter7*1780c    
dat. Anne Marie Andersdatter3*1784c    
aftægt enke e1Mette Larsdatter421745c  1801+  "Enke efter 1ste Egteskab, fattig, nyder Almisse fra sognet". Var gift med en Christen. Ses med datteren Inger Christensdatter i hus uden jord i Ejstrup By i FT 1801.
enkes dat. Inger Christensdatter161771c   Ejstrup By i FT 1801.


Ejstrup Krejbjerg matrikel 1A hartkorn 3 1 1 3 en gaard
1796- Christen Madsen *1753c †.
Gift 1786c med Anne Jensdatter *1762c datter af Mads Christensen †1773.02c Rønslunde og Maren Nielsdatter.
Ses FT 1787 i Rønslunde i Ejstrup.
Børn:
Sidsel Margrethe Christensdatter *1787c Rønslunde.
Mette Christensdatter *1792c Rønslunde.
Jens Christensen *1796.01.26 (lægdsrullen) Krejbjerg overtager gården se nedenfor.
Maren Christensdatter *1799c Krejbjerg.
Folketælling 1801 Krejbjerg Christen Madsen   Matr: 1A  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Christen Madsen481753c    
kone Anne Jensdatter391762c Rønslunde Ejstrup   
dat. Sidsel Marie Christensdatter141787c Rønslunde Ejstrup   
dat. Mette Christensdatter91792c Rønslunde Ejstrup   
søn Jens Christensen6Krejbjerg Ejstrup 1824 Krejbjerg Ejstrup Dåb nr.1740
*1796.01.26 (lægdsrullen) †1824.08.27 Krejbjerg begravet 28 år gammel.
LINK: †1824.08.27 Krejbjerg.
dat. Maren Christensdatter21799c Krejbjerg Ejstrup   


Ejstrup Krejbjerg matrikel 1A hartkorn 2 2 3 2¾ + 1C 0 3 3 1½
1822.09.09 skøde Jens Christensen *1796.01.26 (lægdsrullen) †1824.08.27 Krejbjerg Ejstrup 28 år 7 måneder søn af formand.
Gift 1822.10.26 i Ejstrup med af Lille Thorlund i Ejstrup Dorthea Kirstine Bertelsdatter *1806c Ejstrup.
Børn:
Bertel Jensen *1824.06.30 Krejbjerg.

Ejstrup Krejbjerg matrikel 1A hartkorn 2 2 3 2¾ + 1C 0 3 3 1½
1825c Mads Christensen *1802c Ejstrup †.
Gift 1825.06.11 i Ejstrup med Jens Christensens enke Dorthea Kirstine Bertelsdatter *1806c Ejstrup (FT 1845).
Børn:
Jensine Madsdatter *1826c Krejbjerg.
Christen Madsen *1829c Krejbjerg.
Ane Marie Madsen *1832c Krejbjerg.
Ane Johanne Madsen *1834c Krejbjerg.
Erik Madsen *1837c Krejbjerg.
Mette Marie Madsen *1840c Krejbjerg.
Berthemine Madsen *1842c Krejbjerg.
Marie Cathrine Madsen *1844c Krejbjerg.
Folketælling 1834 Krejbjerg Mads Christensen   Matr: 1A   38
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 2 1Mads Christensen321802c  1869+   
kone 1 Dorthea Kirstine Bertelsdatter281806c    
søn Bertel Jensen101824c Krejbjerg Ejstrup   
dat. Jensine Madsdatter81826c Krejbjerg Ejstrup   
søn Christen Madsen51829c Krejbjerg Ejstrup   
dat. Anne Marie Madsen2Krejbjerg Ejstrup   


Ejstrup Krejbjerg matrikel 1C 0 3 3 1½
1869.02.21 skøde Villum Christensen *1796.01.26 †.
Skøde fra Mads Christensen gift med Jens Christensens enke.
Ejstrup Krejbjerg matrikel 1A hartkorn 3 1 1 3 ender her ↑ .


Ejstrup Krejbjerg matrikel 2A hartkorn 1 5 2 0 begynder her ↓

Ejstrup Krejbjerg matrikel 2A hartkorn 1 5 2 0 en halvgaard
1683- Mads Madsen.
Markbogen 1683:

2 Madtz Madtzen ½ gaard


Ejstrup Krejbjerg matrikel 2A hartkorn 1 5 2 0 en halvgaard, halv fæste
1708- Peder Madsen.
Auktion over Frederik Hansens gods 22 maj 1708.

Ejstrup Krejbjerg matrikel 2A hartkorn 1 5 2 0 en halvgaard, andet halve fæste
1708- Peder Christensen.
Auktion over Frederik Hansens gods 22 maj 1708.

Ejstrup Krejbjerg matrikel 2A hartkorn 1 5 2 0 en gaard
1773- Søren Nielsen *1725c- †1778.05c (skifte Brejl #197) Krejbjerg.
Gift 1749c med Anne Sørensdatter *1730c †1801+ Krejbjerg (søster til Jens Sørensen i Lille Thorlund Ejstrup).
At Søren Nielsen i 1773 eller før bor i Krejbjerg ses i skifte 1773 efter Mads Christensen i Rønslunde i Ejstrup (Brejl #164), hvor han nævnes i Krejbjerg som bror til enken Maren Nielsdatter.
Skifte efter Søren Nielsen (Brejl #197):

197 Søren Nielsen i Krejbjerg. 24.6.1778, side 640.
Enke: Anne Sørensdatter. Lovværge: Christen Christensen sst.
Børn:

Niels Sørensen 27,
Søren Sørensen 26,
Anne Sørensdatter 23,
Maren Sørensdatter 20,
Peder Sørensen 11.

Formynder:

Jens Sørensen i Lille Thorlund
lille Hans Eskildsen i Grættrup.


Børn:
Niels Sørensen *1751c overtager gården se nedenfor.
Søren Sørensen *1752c.
Ane Sørensdatter *1755c †1805.01c Rønslunde Ejstrup.
Gift 1780c med Niels Madsen *1755c Rønslunde †1843.02.25 Rønslunde søn af Mads Christensen †1773.02c Rønslunde og Maren Nielsdatter.
Maren Sørensdatter *1758c
Peder Sørensen *1767c Krejbjerg? †1825.11.25 Rønslunde Ejstrup.
Gift 1796c med enke Ane Pallesdatter *1747c †1837.02.13 Krejbjerg datter af Palle Larsen *1720c- i Mellem Harrild i Ejstrup
Ses også i skiftet efter søsteren Ane Sørensdatter 1805 i Rønslunde, hvor han skrives af Rønslunde.
Ane Pallesdatters børn med Jens Jensen †1794.12c:
Maren Jensdatter *1780c Rønslunde.
Kirsten Jensdatter *1782c Rønslunde.
Birte Jensdatter *1792c Rønslunde.

Ejstrup Krejbjerg matrikel 2A hartkorn 1 5 2 0 en gaard
1778 Niels Sørensen *1751c †1825.05.26 Krejbjerg søn af formand.
Gift 1. 1780c med Karen Madsdatter *1752c Rønslunde †1785c Krejbjerg datter af Mads Christensen †1773.02c (skifte) Rønslunde og Maren Nielsdatter *1735c- †1773+ (som er søster til Niels Sørensens far Søren Nielsen).
Gift 1788c 2. med Anne Christensdatter *1748c †1801+.
Niels Sørensen overtager efter faderens død 1778, se ovenfor.
Børn:
Søren Nielsen *1781c Krejbjerg.
Anne Nielsdatter *1782c Krejbjerg overtager gården se nedenfor.
Mads Nielsen *1784c Krejbjerg.
Folketælling 1787 Krejbjerg Niels Sørensen   Matr: 2A   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G and e1Niels Sørensen381751c  1825 Krejbjerg Ejstrup "Enkemand efter 1ste Egteskab". Broderen Peder Sørensen er født 1767 i Gludsted, men Niels er født 16 år tidligere, kunne være mange steder. *1751c †1825.05.26 Krejbjerg Ejstrup.
LINK: Begravelsen 1725
søn Søren Nielsen61781c Krejbjerg Ejstrup   
søn Mads Nielsen31784c Krejbjerg Ejstrup  Opkaldelse: moderen hed Karen Madsdatter.
dat. Anne Nielsdatter51782c Krejbjerg Ejstrup   
mands mor eAnne Sørensdatter57 1801+ Krejbjerg Ejstrup Ses i FT 1801 fejlagtig som Anne "Christensdatter" 73 år gammel.
tj-dreng Hans Eriksen121775c    

Folketælling 1801 Krejbjerg Niels Sørensen   Matr: 2A  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Niels Sørensen501751c  1825 Krejbjerg Ejstrup  
kone 2 1Anne Christensdatter531748c  1801+   
mands søn Søren Nielsen191781c Krejbjerg Ejstrup   
mands dat. Anne Nielsdatter181782c Krejbjerg Ejstrup 1857 Krejbjerg Ejstrup *1782c Krejbjerg †1857.06.26 Krejbjerg. Gift med Lars Jensen som overtager hendes fødegård.
mands mor Anne Sørensdatter731730c  1801+  "hans moder. Enke efter 1. Ægteskab". Manden Niels Sørensens mor hedder Anne Sørensdatter og ses i FT 1787 *1730c. Christensdatter er fejl i originalen..
tj-dreng Niels Christensen131788c    


Ejstrup Krejbjerg matrikel 2A hartkorn 1 5 2 0 en gaard
1811- Lars Jensen *1779c Lille Thorlund †1851.07.20 Krejbjerg søn af Jens Pedersen *1736c Lille Thorlund †1811.05.31 Lille Thorlund og Anne Eriksdatter *1742c †1801+.
Gift 1807c i Ejstrup med Anne Nielsdatter *1782c Krejbjerg †1857.06.26 Krejbjerg datter af formand.
Året 1811 er fra skifte efter Karen Christensdatter i Store Thorlund i Ejstrup 16 marts 1811, hvor Lars Jensen nævnes i Krejbjerg.
Børn:
Karen Larsdatter *1808c Krejbjerg.
FT 1834 vanvittig.
Jens Larsen *1809c Krejbjerg.
Peder Larsen *1814.05.30 Krejbjerg.
Niels Larsen *1817.05.02 Krejbjerg overtager gården se nedenfor.
Søren *1820.05.10 Krejbjerg †1820.05.20 begravet elleve dage gammel.
Ane Larsdatter *1821.08.21 Krejbjerg.
Ellen Marie Larsdatter *1824.11.12 Krejbjerg.
Folketælling 1834 Krejbjerg Lars Jensen   Matr: 2A   35 en gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Lars Jensen571779c Thorlund- Lille Ejstrup 1851 Krejbjerg Ejstrup  *1779c Lille Thorlund Ejstrup †1851.07.20 Krejbjerg.
kone 1Ane Nielsdatter521782c Krejbjerg Ejstrup 1857.06.26 Krejbjerg Ejstrup *1782c Krejbjerg †1857.06.26 Krejbjerg.
dat. Karen Larsdatter261808c Krejbjerg Ejstrup  "datter Vandvittig".
søn Jens Larsen251809c Krejbjerg Ejstrup   
søn Peder Larsen201814 Krejbjerg Ejstrup  Dåb nr.2205
*1814.05.30 Krejbjerg.
søn Niels Larsen171817 Krejbjerg Ejstrup 1880+  Dåb nr.2262
*1817.05.02 Krejbjerg †1880+ .
dat. Ane Larsdatter131821 Krejbjerg Ejstrup  *1821.08.21 Krejbjerg.
LINK: *1821.08.21
dat. Ellen Marie Larsdatter91824 Krejbjerg Ejstrup   *1824.11.12.
LINK: *1824.11.12


Ejstrup Krejbjerg matrikel 2A hartkorn 1 5 2 0 en gaard
1846.08.19 skøde Niels Larsen *1817.05.02 Krejbjerg †1880+ søn af formand.
Gift 1853c med Maren Ejlersdatter *1821c Naur sogn Ringkøbing Amt †1880-.
Skøde af 19 august 1846 tinglæst 2 septbr 1846.

Ejstrup Krejbjerg matrikel 2A hartkorn 1 5 2 0 ender her ↑ .


Nygaard
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Hartkorn 4 0 1 1 mest delt i to halvgårde. I 1795 opmåles den til 4.210.290 kvadrat alen eller 166 hektar. Hvoraf ret meget er hede.

2 Fæstere
1651 Peder Andersen og Christen Mortensen
1661 Peder Nielsen og Christen Christensen
1670 Peder Andersen og Christen Mortensen?
1683 (Markbogen) Christen Christensen 1 gård, nogle marker tilfælles med Sønder Hvillum.
1697 Christen Christensen
1698 (skattemandtal) Lars Christensen, 1 tjenestepige.
1705 Lars Christensen ½ gård
1723 Michel Christensen ½ gård
Den ene halvgård:

1741- Anders Jensen +1760.
1760 Anders Jensens enke
1764 Niels Jensen
1781 Jens Andersen *1752c søn af forforkvinde Anders Jensens enke

Gift med Sidsel Dynesdatter *1752c.

1795c Jens Pedersen gift med enken Sidsel Dynesdatter
1801- Mads Pedersen *1760c

Gift 1. 1784c med Mette Nielsdatter *1751cc datter af Niels Mikkelsen *1721c og Karen Jensdatter *1707c af Ejstrup By
Gift 2. 1799c med Kirsten Jensdatter *1780c †1817.02.09 Nygaard Bosat Nygaard.
Gift 3. 1817 med Maren Christensdatter *1781c Give?? †1841.10.15 i Hedegaard, bosat Nygaard, saa Hedegaard FT 1834-40.


Den anden halvgård:

1741- Peder Christensen
1752- Jens Mikkelsen *1723c gift med Kirsten Andersdatter *1740c.
1801- Lars Jensen *1758c gift 1791c med Birte Jensdatter *1769c

Jens Lassen *1793c
Maren Lasdatter *1795c
Jens Christian Lassen *1800c

Ubestemt:
1813 i Nygaard Niels Poulsen *1740c †1814.01.31 Nygaard. Gift med Anne Cathrine Thomasdatter †1813c Nygaard

Anne Margethe Nielsdatter *1790cc †1813 (skifte)
med Christen Jensen i Vrønding:
Johannes Christensen *1813- Ejstrup


3 Ejere
1698 Hastrup

4 Familier med børn
Ejstrup Nygaard matrikel 1 begynder her ↓

Ejstrup Nygaard matrikel 1
1740- Peder Christensen.
Ses 1741 i Hastrup jordebøger.

Ejstrup Nygaard matrikel 1
1752 Jens Mikkelsen *1723c †1801+.
Gift 1. med første kone.
Gift 2. 1768c+ med Kirsten Andersdatter *1740c †1801+.
Datter med 1. kone:
Kirsten Jensdatter *1768c Nygaard.
Ses 1752 og 1760 og 1781 i Hastrup jordebøger. Afløst 1792c.
Folketælling 1787 Nygaard Jens Mikkelsen   Matr: Nygaard 1A   89
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Jens Mikkelsen641723c  1801+   
kone 2 1Kirsten Andersdatter471740c  1801+   
dat. 1 Kirsten Jensdatter191768c Nygaard Ejstrup  Moderen ikke kendt. Hans Datter af 1. ægteskab.
tj-pige Mette Madsdatter111776c    
Dag- lejer enke eMaren Jensdatter581729c    

Folketælling 1801 Nygaard Jens Mikkelsen   Matr: Nygaard 1A   112
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Aftægt mand 2Jens Mikkelsen801723c  1801+  Bedre alder fra FT 1787. Efternavn skrevet forkert ud i DDD som Willadsen.
Aftægt kone 2 1Kirsten Andersdatter601740c  1801+   


Ejstrup Nygaard matrikel 1
1792c Lars Jensen *1758c †1825.05.10 Nygaard, Ejstrup.
Gift 1792c med Birte Jensdatter *1768c †1825.10.01 Nygaard.
Året 1792c ud fra at første søn Jens Larsen er født året efter i 1793c.
I registreringen den 10 juni 1825 til skiftet efter Jens Larsen og konen Birte Jensdatter vurderes boet til 270 rigsdaler. Heraf er 180 rigsdaler gården matrikel 1 i Nygaard af hartkorn 1 4 3 1. Løsøret vurderes til 90 rigsdaler.
Andet skiftemøde 6 October 1825.
Tredje skiftemøde 28 November 1825, hvor gården sættes i pant for 275 rigsdaler for at udbetale 158 rigsdaler udestående beløb og arvepengene 110 rigsdaler.
Børn:
Jens Larsen *1793c †1803c-1807c.
Nævnes ikke i skiftet efter faderen Jens Larsen 1825. Er derfor død før 1825. Siden en anden søn opkaldes Jens Larsen i 1807c, er han formodentlig død før det år. Da en søn kaldes Peder i 1803c er han død efter det år.
Maren Larsdatter *1795c †1869.08.09 Nygaard.
Gift med Jens Nielsen i den anden gård i Nygaard matrikel 2.
Jens Christian Larsen *1800.09.24 (fødselsdato i lægdsrullen) Nygaard, Ejstrup.
Overtager halvgården, se nedenfor.
Peder Larsen *1803c Nygaard, Ejstrup.
Nævnes som 21 i skiftet efter faderen Jens Larsen 1825. Tjener da i Harreskov i Givskud sogn.
Jens Larsen *1807c Nygaard, Ejstrup.
Nævnes som 18 i skiftet efter faderen Jens Larsen 1825. Tjener da i Hallingbere (Hallundbæk? Ejstrup).
Mette Larsdatter *1810.09.14 Nygaard Ejstrup †1854.10.31 (skifte 1855.01.03) Kejlstrup, Nørre Snede.
Gift 1836.01.23 i Ejstrup med Palle Jensen *1815.11.24 Hallundbæk †1869.08.27 Kejlstrup Nørre Snede søn af Jens Pallesen *1785.08.21 Fasterholt Arnborg †1875 Hallundbæk Ejstrup og gift (1809c Ejstrup) Karen Christensdatter *1787c Hallundbæk †1834.07.07 Hallundbæk.
Nævnes som umyndig og hjemme i skiftet efter faderen Jens Larsen 1825.
Folketælling 1801 Nygaard Lars Jensen   Matr: 1A  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Lars Jensen431758c  1825 Nygaard Ejstrup *1758c †1825.05.10 Nygaard.
kone 1Birte Jensdatter321768c  1825 Nygaard Ejstrup  *1768c †1825.10.01 Nygaard. FT 1787 alder bedre.
søn Jens Larsen81793c Nygaard Ejstrup 1805c Nygaard Ejstrup Ikke i faderens skifte 1825. Søn Peder *1803c, ny søn Jens Larsen *1807c.
dat. Maren Larsdatter61795c Nygaard Ejstrup 1869 Nygaard Ejstrup *1795c Nygaard Ejstrup †1869.08.09 Nygaard.
søn Jens Christian Larsen11800 Nygaard Ejstrup 1877 Krejbjerg Ejstrup  *1800.09.24 (fødselsdato i lægdsrullen) †1877.09.14 Krejbjerg, Ejstrup.
tj-dreng Christen Christensen151786c   Ses ikke i FT 1787 i Ejstrup sogn.

Ejstrup Nygaard matrikel 1
Skøde 1825.12.13 Jens Christian Larsen *1800.09.24 (fødselsdato i lægdsrullen) Nygaard, Ejstrup †1877.09.14 Krejbjerg, Ejstrup

Gift 1. 1826.01.14 i Ejstrup med Kirsten Jensdatter *1802c Gludsted, Ejstrup konfirmeret 1817 Ejstrup †1826.12.03 Nygaard, Ejstrup datter af i Gludsted Jens Jensen *1770c †1815+ og Maren Sørensdatter *1776c †1815+ datter af Søren Christensen Hvillum *1743c †1802.04.29 (skifte) i Nørre Snede og 1. kone.

Gift 2. 1827.04.16 i Brande med Dorthe Christensdatter *1795.09.13 Uhre, Brande †1831.05.03 Nygaard, Ejstrup datter af Christen Nielsen Nørgaard *1758c Uhre †1818 Uhre og (gift 1787 Brande) Ane Kirstine Nielsdatter *1756c Lille Sandfeld, Brande †1812 Uhre.

Gift 3. 1832.02.26 i Thyregod med Ane Larsdatter *1797.07.09 Fuglsang, Thyregod †1835.09.27 Nygaard datter af Lars Christensen *1759.12.16 Odderbæk Thyregod †1836.08.19 Over Fuglsang, Thyregod og Ingeborg Andersdatter *1764.09.23 Odderbæk †1847.02.05 Fuglsang.

Gift 4. 1836.03.26 i Ejstrup med Anne Madsdatter *1812.12.18 (dato i konf.) Hedegaard Ejstrup konfirmeret 1827 i Thyregod †1864.11.06 Nygaard datter af Mads Nielsen 1827 i Heedegaard Ejstrup.

Gift 5. 1867.03.19 (fødselsdato i vielsen) i Ejstrup med Anne Marie Pedersdatter *1810.01.08 Nørre Snede †1892.12.15 Krejbjerg, Ejstrup datter af Peder Jensen Glejbjerg *1755c Glejbjerg?, Aastrup sogn? †1811.12c (skifte) Tvillinghus, Nørre Snede og (gift 1800.10.19 Assing) Anne Marie Brunsdatter *1767.06.07 Mosgaard, Assing †1842.11.05 Store Thorlund, Ejstrup.

Jens Christian Larsen er gift:
01 år med 1. kone Kirsten Jensdatter. (11 måneder).
04 år med 2. kone Dorthe Christensdatter.
03 år med 3. kone Ane Larsdatter.
28 år med 4. kone Anne Madsdatter.
10 år med 5. kone Anne Marie Pedersdatter.

Adkomst Jens Christian Larsen skøde matrikel 1 Nygaard af 13 december 1825 læst 11 October 1826. 6-706.
Og skøde af 11 Decbr 1829 til Jens Christian Larsen læst den 17 Febr 1830 7-528.
Bankheftelser:
2. Skifteudlæg for børnearv 149 Rd 50 skilling [....st] læst den 19 April 1837. 100 rd, læst den 18 Januar 1832 8-137.
3. Skifteudlæg for Børnearv 115 rd 34¼ skilling [....st] læst den 19 April 1837. 9 - 290.
Børn med 2. kone Dorthe Christensdatter:
01 Lars Jensen *1828.02.25 Nygaard, Ejstrup †1864.01.09 (Tyfus) Vor Frelsers sogn Horsens.
Gift 1860.11.03 i Tamdrup Skanderborg Amt med Elline Svensdotter *1836c Sverige †1878.08.14 Vor Frelsers sogn Horsens.
Lars Jensen:

1849.10.31 afgang til Stougaard i Tørring sogn ”Hakkelseskjører”.
1858 Lars Jensen 30 år fra Horsens til Tamdrup tjenestekarl.
FT 1860 tjenestekarl i Aarupgaard i Tamdrup sogn, der bor Eline Svensdotter i et hus som fabrikarbejderske og som han gifter sig med.

Kort efter brylluppet flytter de til Horsens 1860.
Eter Lars Jensens død i 1864 gifter Eline Svensdotter sig 2. gang 1867.09.20 Vor Frelsers med Jens Knudsen Frederiksen *1841.04.03 Rødding, Haderslev Amt
Børn:
01A Bothilde Marie Dorthea Kirstine Jensen *1862.07.23 Vor Frelsers sogn Horsens.Tvilling.
01B Bothilde Marie Dorthea Kirstine Jensen *1862.07.23 Vor Frelsers sogn Horsens.Tvilling.
02 Kirsten Marie Jensen *1831.04.22 Nygaard, Ejstrup †1839.03.20 Nygaard knap otte år gammel.
Børn med 3. kone Ane Larsdatter:
03 Laurs *1832.12.04 Nygaard, Ejstrup †1832.12.06 to dage gammel.
04 Laurs Christian *1834.03.27 Nygaard, Ejstrup †1835.01.04 otte måneder gammel.
05 Anton Jensen *1835.09.27 Nygaard, Ejstrup, overtager gården, se nedenfor.
Børn med 4. kone Anne Madsdatter:
06 Mads *1837.01.10 Nygaard, Ejstrup †1837.03.29 to måneder gammel.
07 Birgitte Jensen *1838.02.16 Nygaard, Ejstrup †1873.03.04 Gludsted, Ejstrup.
Gift 1867.10.09 i Ejstrup med Niels Christensen *1841.09.02 Gludsted †1920.07.24 Ejstrup By søn af gårdmand Christen Knudsen *1792.11.25 Store Bredlund, Vrads sogn †1853.05.22 Gludsted og (gift 1824.02.08 Nørre Snede) Karen Frederiksdatter *1804.09.14 (dato fra konfirmation) Nortvig hede, Nørre Snede †1883.01.01 Gludsted
Havde en gård i Gludsted i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Niels Christensen gift 2. 1875.02.03 i Ejstrup med Anne Kirstine Larsen *1850.06.06 Gludsted †1898.09.24 Hallundbæk, Ejstrup datter af Lars Christensen og Maren Pedersdatter.
08 Dorthe Kirstine Jensen *1840.10.23 Nygaard, Ejstrup †1921.04.24 Heedegaard, Ejstrup.
Gift 1863.12.22 i Ejstrup med Lars Christian Christensen Tovdal *1836.07.07 Heedegaard †1917.04.30 Heedegaard søn af gårdmand Christen Larsen Tovdal *1803.07.24 Tovdal, Arnborg sogn †1888.01.22 Heedegaard og (gift 1827.11.03 Ejstrup) Kirsten Marie Jensdatter *1804.10.07 Rønslunde, Ejstrup †1894.02.06 (fra konfirmation 1819) Heedegaard (datter af Jens Jensen *1773c †1809.04.11 Rønslunde og Ane Marie Laursdatter *1777c).
Lars Christian Christensen Toudal var husmand i Heedegaard i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Lars var bror til Ane Marie Christensen gift med Dorthe Kirstines bror Anton Jensen.
09 Mads Jensen *1843.08.21 Nygaard, Ejstrup †1905.11.24 Nygaard.

Gift 1. 1867.09.25 i Ejstrup med Mette Marie Olesen *1843.12.13 Ejstrup †1872.12.19 Nygaard datter af gårdmand Ole Jensen *1810.06.08 Ejstrup †1893.03.11 Ejstrup By
(- søn af Jens Torbensen *1779c Lille Tykskov †1857.05.25 Storgaard Ejstrup og Mette Marie Christensdatter *1772c Rønslunde, Ejstrup †1858.01.27 Ejstrup By
-)
og (gift 1834.03.15 Ejstrup) Maren Pedersdatter *1813.02.04 (dato fra konfirmation) Rønslunde, Ejstrup †1890.03.17 Ejstrupholm, Ejstrup.

Gift 2. 1873.07.24 i Ejstrup sogn med søster til afdøde kone Anne Cathrine Olesen *1849.10.17 Ejstrup †1922.12.28 Nygaard.

Mads Jensen var husmand i Nygaard i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
10 Anne Christine *1846.05.22 Nygaard, Ejstrup †1847.12.23 Nygaard halvanden år gammel.
11 Anne *1850.03.05 Nygaard, Ejstrup †1852.03.17 Nygaard to år gammel.
12 Andreas Peder Jensen *1853.03.30 Nygaard, Ejstrup †1914.08.27 Ris Plejehjem, Givskud sogn, Vejle Amt.
Gift 1880.02.25 i Ejstrup med Marie Pedersen *1859.08.10 Slagballe Mark, Grædstrup sogn, Skanderborg Amt †1887.04.08 Krejbjerg, Ejstrup datter af husmand Christen Pedersen *1822.03.19 Ejsing sogn, Ringkøbing Amt †1883- og (gift 1854.10.31 Vinding sogn Skanderborg Amt) Johanne Sørensdatter *1826.07.11 Christianshede, Bording sogn, Ringkøbing Amt †1869-.
Andreas Peter Jensen var landmand og daglejer. Konen dør 27 år gammel.
I FT 1880 i et hus i Hygild i Ejstrup som daglejer.
I FT 1890 husejer i Heedegaard i Ejstrup.
I FT 1901 er han daglejer og bor ved Anders P Jonasen i Store Nørlund i Ejstrup.
13 Mette *1856.07.29 Nygaard, Ejstrup †1856.11.28 Nygaard fire måneder gammel.
Folketælling 1834 Nygaard Jens Christian Larsen   Matr: 1 Nygaard   123
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 3Jens Christian Larsen311800 Nygaard Ejstrup 1877 Krejbjerg Ejstrup *1800.09.24 (fødselsdato i lægdsrullen) Nygaard, Ejstrup †1877.09.14 Krejbjerg, Ejstrup.
kone 3 1Ane Larsdatter341797 Fuglsang Thyregod 1835 Nygaard Ejstrup *1797.07.09 Fuglsang, Thyregod †1835.09.27 Nygaard.
søn 2 Lars Jensen71828 Nygaard Ejstrup 1864 Horsens *1828.02.25 Nygaard, Ejstrup †1864.01.09 (Tyfus) Vor Frelsers sogn Horsens.
dat. 2 Kirsten Marie Jensen31831 Nygaard Ejstrup 1839 Nygaard Ejstrup  *1831.04.22 Nygaard, Ejstrup †1839.03.20 Nygaard.
tj-pige Ane Cathrine Madsdatter171817 Gludsted Ejstrup  Dåb nr.2257
*1817.02.09 Gludsted Ejstrup datter af Mads Jensen og Sidsel Kirstine Nielsdatter.


Ejstrup Nygaard matrikel 1A nyt 1844 hartkorn 1 2 0 2.
Skøde 1863.06.25 Anton Jensen *1835.09.27 Nygaard, Ejstrup †1921.12.25 Ejstrup By søn af formand.
Gift 1862.03.28 i Ejstrup med Ane Marie Christensen *1834.01.23 Heedegaard, Ejstrup †1908.12.31 Ejstrup By datter af gårdmand Christen Larsen Tovdal *1803.07.24 Tovdal, Arnborg sogn †1888.01.22 Hedegaard og (gift 1827.11.03 Ejstrup) Kirsten Marie Jensdatter *1804.10.07 (fra konfirmation 1819) Rønslunde, Ejstrup †1894.02.06 Hedegaard (datter af Jens Jensen *1773c †1809.04.11 Rønslunde og Ane Marie Laursdatter *1777c).
I følge Indenrigsministeriets skrivelse af 4 november 1862 får Anton Jensen overskrevet matrikel 1A (1844 hartkorn 1 2 0 2) Nygaard, mens faderen Jens Christian Larsen beholder matrikel 1B (1844 hartkorn 0 7 3 2½ ) "til bebyggelse". Selve skødet er dateret året efter 25 juni 1863.
Børn:
Jens Kristian Jensen *1865.02.08 Nygaard, Ejstrup.
I FT 1890 hjemme i Nygaard. Overtager gården.
Kristian Jensen *1868c Nygaard, Ejstrup.
Jensine Jensen *1871c Nygaard, Ejstrup.
Birgitte Jensen *1873c Nygaard, Ejstrup.
I FT 1890 hjemme i Nygaard.
Kirsten Marie Jensen *1876c Nygaard, Ejstrup.
I FT 1890 hjemme i Nygaard.

Ejstrup Nygaard matrikel 1A nyt 1844 hartkorn 1 2 0 2.
1897c Jens Kristian Jensen *1865.02.08 Nygaard, Ejstrup søn af formand.
Gift 1897c med Maria Jensen *Skarrild.


Ejstrup Nygaard matrikel 1A Indsidder.
1805- Niels Poulsen *1751.08.01 Skovsende Sønder Omme †1814.01.31 (udskrevet skifte) Nygaard Ejstrup søn af Poul Jensen *1711c Bøvl ?(*1710.09.28 far Jens Thomsen eller *1712.02.21 far Jens Jensen) †1777.01.08 Skovsende og (gift 1733.09.10 Sønder Omme) Margrethe (Maren?) Nielsdatter *1712c †1756.03.03 Skovsende.
Gift i Borris 1779.04.18 med Anne Cathrine Thomasdatter *1746.12.11 Gravel, Borris †1814- Nygaard Ejstrup (fra skiftet) datter af Thomas Christensen Gravel *1712.02.11 Lodal, Faster †1780.10.04 Gravel og Mette Christensdatter *1720.03.17 Gravel, Borris †1794.09.22 Gravel.
Niels Poulsen driver hans fødegård i Skovsende i Sønder Omme fra 1777- til 1795c - han ses i FT 1787 i Skovsende (konens navn skrevet forkert ud i DDD). Familien flytter mellem marts 1794 og før juni 1797 (jordebog Sønder Omme) til Ullerup i Give, hvor de har en gård - han kaldes gaardmand i FT 1801 (DDD udlæsning Niels Thomassen forkert) i Ullerup. Hans kone er fadder i december 1799 i Give.
Niels Poulsen og familie flytter en del omkring:

1779 i Skovsende i Sønder Omme sogn.
1797 Ullerup i Give sogn.
1805 Nygaard i Ejstrup sogn.

Niels Poulsen og hans kone er kommet til Nygaard i Ejstrup i 1805 efter deres eneste overlevende søn Thomas Nielsen er død i november 1804 i Give. Thomas har vel skullet overtage fæstet i Ullerup i Give. Niels Poulsen er 58 år gammel og har vel ikke kunnet magte gården mere alene. Allerede i 1805 optager de et lån på 43 rigsbankdaler ved Lars Christensen i Heedegaard også i Ejstrup sogn.
Parret har bøger og der er skriveredskaber registreret i boet 1814, men Niels Poulsen selv underskriver med ført pen i 1813 i skiftet efter datteren. I registreringen findes efter værdi 26% kvindetøj, 4% mandetøj, 5% uldsager eller i alt 35% tøj. En kobberkeddel til 23% (50 rigsbankdaler). Vurderingen i registreringer er i alt 226 rigsbankdaler, men ved auktionen kommer der meget mere ind nemlig 319 rigsbankdaler.
De har en rok og 6 pund sort og hvid uldgarn plus forskelligt uldgarn. Det kunne se ud til at konen spandt uld og tilskar tøj og solgte det, der ses en Uldsax og en Skrædersax. Hendes egen besiddelse af tøj kommer til 26% af boet eller 55 rigsbankdaler i vurderingen. Mandetøjet derimod til 9 rigsbankdaler. Der er meget fint tøj som en sort kaabe vurderet til 2 rigsbankdaler, en sort fløjels Fruentimmer Hue til 3, en fløjels Fruentimmer Hue med Perler til 2, guul Silke Tørklæde til 1 rigsbankdaler.
I 1813 dør konen Anne Cathrine Thomasdatter, som Niels Poulsen meddeler skifteretten i december 1813, hvor han har måttet give dattersønnen Johannes Christensen til fattigvæsenets omsorg for han, som er 69 år gammel, kan ikke selv klare det og er fattig. Fattig må vel forstås sådan at han ingen indkomst har mere, men at konen før syede sager som blev solgt. De havde jo som indsiddere ingen jord at leve af uden måske en kålhave. Fattig er han ikke i besiddelser for auktionen af ejendele kommer på hele 309 rigsdaler som er en lille formue.
Ved 1. skiftemøde kendes kun en arving som er en dattersøn Johannes Christensen født i maj 1812 i Nygaard i Ejstrup. Dog har Niels Poulsens kone Anne Cathrine Thomasdatter - som døde før ham - en indtil da glemt datter født uden for ægteskab 1776 i Borris. Hun hedder Mette Marie Nielsdatter og er gift med Gravers Lauridsen i Brejning sogn i Bølling Herred. Denne datter dukker op ved det 3. skiftemøde i december 1816 fordrer hun og får 31 rigsbankdaler af arven. Dette er næsten tre år efter hendes stedfar er død.
Konen Anne Cathrine Thomasdatters barn med Niels Pedersen Lodal af Faster sogn:
Mette Marie Nielsdatter *1776.01.28 Gravel, Borris †1824.01.24 Brejning, Bølling herred.
Gift 1808.10.30 i Brejning med Gravers Lauridsen *1779c †1832.09.19 Brejning.
Niels Poulsens barn med konen Anne Cathrine Thomasdatter:
Anne Margrethe (Cathrine) Nielsdatter *1780.05.18 Skovsende, Sønder Omme †1813.06c (skifte) Nygaard, Ejstrup.
Søn med Christen Jensen i Vrønding af Tamdrup sogn:
Johannes Christensen *1812.05c i Nygaard
Lever endnu i 1816 i skiftet efter morfaderen Niels Poulsen i Nygaard i Ejstrup.
Opdrages ved Søren Jørgensen Bek, hvorved tilnavnet Bek ikke er identificeret.
At han er født lige omkring maj 1812 vides fordi han omtales som 1¾ år i februar 1814 i registreringen efter hans morfars død. Da forældrene er flyttet til Nygaard i Ejstrup i 1805 anses det for sikkert at barnet er født der, fordi uden for ægteskab.
Thomas Nielsen *1781.10.28 Skovsende Sønder Omme †1804.11 (lægdsrullen) Ullerup, Give.
Ses FT 1787 i Skovsende og FT 1801 i Ullerup i Give.
Ses 1798 i lægdsrullen i Ullerup i Give.
Noteret død Nov. 1804 i lægdsrullen 1801 i Ullerup i Give.
Poul Nielsen *1784.04.08 Skovsende Sønder Omme †1801-.
Ses FT 1787 i Skovsende.
Ses 1789 i lægdsrullen i Skovsende. "Da denne ei findes dygtig til Tieneste ...".
Ikke i lægdsrullen 1792 Sønder Omme.
Ikke set død i Sønder Omme 1789-97 eller i Give 1797-1800.
Ses ikke i FT 1801 ved familien i Give.
Ellen Nielsdatter *1786.11.20 Skovsende Sønder Omme
Ses FT 1787 i Skovsende.
Jens *1789.03.29 Skovsende Sønder Omme †1793.05.20 Skovsende.
Mette Kirstine *1793.08.11 Skovsende Sønder Omme †1794.03.02 Skovsende.

Ejstrup Nygaard matrikel 1 ender her ↑


Ejstrup Nygaard matrikel 2 begynder her ↓
Matrikel 2 er den østlige af de to gårde i Nygaard.
Ved udskiftningen 1795 har matrikel 2 kvadrat alen 1.914.020, som svarer til 75 hektar som altid mest hede. Dyrket groft skønnet 25 hektar, hvilket er meget mere end de fleste gårde på den tid.

Ejstrup Nygaard matrikel 2
1741 Anders Jensen †1760c.
Gift med hans kone.
Fra Hastrup jordebøger 1741 og 1752.
Ejnar Bjerre har ham død 1760 uden kildeangivelse.
Set barn:
Jens Andersen *1752c Nygaard overtager fæstet efter formodet stedfar Niels Jensen, se nedenfor.

Ejstrup Nygaard matrikel 2
1760 Anders Jensens enke.
Fra Hastrup jordebøger.
Hun formodes at leve i 1781, da hendes søn Jens Andersen overtager fæstet.

Ejstrup Nygaard matrikel 2
1764 Niels Jensen.
Ejnar Bjerre beretter ud fra Hastrup jordebøger, at Anders Jensen enke drev denne gård og at Niels Jensen overtog i 1764. Imidlertid siger Hastrup skødet i 1764 for Nygaard: Niels Jensen enke (og Jens Mikkelsen på matrikel 1). Dette er ikke opklaret.
Muligvis er Niels Jensen blevet gift med Anders Jensens enke. En ting der tyder stærkt i den retning er at hendes søn Jens Andersen overtager fæstet 1781.

Ejstrup Nygaard matrikel 2
1781 Jens Andersen *1752c †1793c Nygaard Ejstrup, søn af forforkvinde.
Gift 1778.10.11 i Brande med Sidsel Dynesdatter *1752c Uhre? Brande †1801+.
Jens Andersen ses i Hastrup jordebøger 1781.
Folketælling 1787 Nygaard Jens Andersen   Matr: Nygaard 2A   90
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1 1Jens Andersen351752c Nygaard Ejstrup 1793c Nygaard Ejstrup Dødsåret ud fra at enken Sidsel Dynesdatter gifter sig igen 1794c.
kone 1Sidsel Dynesdatter351752c Uhre? Brande 1801+  Gift i Brande.
søn Anders Jensen41783c Nygaard Ejstrup   
dat. Kirstine Jensdatter11787c Nygaard Ejstrup   


Ejstrup Nygaard matrikel 2
1794c Jens Pedersen *1753c †1801-14.
Gift 1794c i Ejstrup med enken i gården Sidsel Dynesdatter *1852c †1801-14.
De får datteren Anne Marie i 1895c og er gået på aftægt 1798c ud fra næste mand på stedet nemlig Mads Pedersen.
Både Jens Pedersen og Sidsel Dynesdatter formodes døde før kirkebogen begynder 1814 altså mellem 1801 og 1814.
Folketælling 1801 Nygaard Jens Pedersen   Matr: Nygaard 2A   114
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Aftægt mand 2 1Jens Pedersen481753c  1801+   
Aftægt kone 2Sidsel Dynesdatter501752c Uhre? Brande 1801+   
dat. 2 Anne Marie Jensdatter61795c Nygaard Ejstrup  Ikke fundet i Ejstrup FT 1834.


Ejstrup Nygaard matrikel 2
1798c Mads Pedersen *1760c.

Gift 1. 1799c med Kirsten Jensdatter *1780c †1817.02.09 Nygaard.

Gift 2. 1817.08.20 i Ejstrup med af Give sogn Maren Christensdatter *1781c Give??

FT 1787 ingen passende Mads Pedersen set i Ejstrup.
FT 1801 i Nygaard ses nedenfor.
Ses indtil 1817 i Nygaard, derefter synes familien at være flyttet ud af sognet.
Børn med 1. kone Kirsten Jensdatter:
Peder Madsen *1800c Nygaard.
Her mangler en tre fire børn.
Niels Madsen *1815.11.05 Nygaard Ejstrup.
Folketælling 1801 Nygaard Mads Pedersen   Matr: 2A Nygaard   113
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Mads Pedersen411760c  1818+  Gift 2. gang august 1817 med Maren Christensdatter, ses ikke derefter i Ejstrup sogn.
kone Kirsten Jensdatter211780c  1817 Nygaard Ejstrup Begravet nr.6229
*1780c †1817.02.09 Nygaard
søn Peder Madsen11800c Nygaard Ejstrup   
tj-dreng Jens Jensen91792c    


Ejstrup Nygaard matrikel 2
1820c Jens Nielsen *1788c Rønslunde, Ejstrup †1850.06.11 Nygaard, Ejstrup søn af fæstegårdmand i Rønslunde i Ejstrup Niels Madsen *1754c †1843.02.25 Rønslunde og Anne Sørensdatter *1755c †1805.01 Rønslunde.
Gift 1820.11.04 Ejstrup med Maren Larsdatter *1795c Nygaard Ejstrup †1869.08.09 Nygaard Ejstrup datter af Lars Jensen i Nygaard *1758c.
Konen Maren Larsdatter er født på den anden gård i Nygaard nemlig matrikel 1.
Børn:
01 Anne Jensdatter *1821.01.20 Nygaard Ejstrup †1844.07.31 (barselsseng) Nygaard 23 år gammel.
Barn med udlagt Mads Madsen *1822.02.09 Rønslunde Ejstrup:
01A Jens Andreas Nygaard *1844.07.31 Nygaard †1922.03.09 Bjørnskov, Nørre Snede.
Gift 1871.10.27 i Ejstrup med enke Ane Jørgensen *1834.01.24 Lille Tykskovgaard Ejstrup †1916.06.20 Bjørnskov datter af gårdmand Jørgen Sørensen *1795.02.08 Glud sogn, Vejle Amt †1879.03.07 Glattrup Skovhus, Raarup sogn, Vejle Amt og (gift 1827.11.13 Nørre Snede) Anne Marie Andersdatter *1804.09.30 Grumstrup Vedslet sogn Skanderborg Amt.
Jens Andreas Nygaard var husmand i Hygild i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Udlagt fader Mads Madsen *1822.02.09 Rønslunde Ejstrup †1860.05.10 Rønslunde.
Gift 1847.12.11 i Nørre Snede med Ane Kirstine Madsdatter *1827.09.20 Bjørnskov Nørre Snede †1887.02.23 Ejstrup.
Mads Madsen var gårdmand i Rønslunde Ejstrup.
02 Niels Jensen *1822.07.29 Nygaard Ejstrup, overtager matrikel 2A se nedenfor.
03 Birthe Marie Jensdatter *1824.11.04 Nygaard Ejstrup †1901.11.03 Ejstrup Bys Mark.
Gift 1849.07.08 i Ejstrup med Anders Eriksen *1823.04.17 Hygild, Ejstrup †1906.02.01 Ejstrup Bys Mark søn af Erik Andersen *1797.01.29 Langkær, Brande †1841.01.16 Hygild og Ane Kirstine Pedersdatter *1804.08.12 Ejstrup †1878.12.05 Hygild
Birthe Marie Jensdatter og Anders Eriksen driver hans fødegård Hygild matrikel 1A.
04 Lars Jensen *1827.07.28 Nygaard Ejstrup †1888.04.26 Hygild Ejstrup.
Gift 1852.07.01 i Ejstrup med Marie Nielsen *1832.11.06 Bundgaard, Ejstrup By †1880.09.26 Bundgaard Ejstrup By datter af gårdmand Niels Madsen *1798.05.28 Ejstrup (dato fra lægdsrullen) †1866.12.20 Bundgaard og (gift 1821.10.27 Ejstrup) Maren Jensdatter *1799c Rønslunde Ejstrup †1862.01.01 Ejstrup.
Lars Jensen er gift med Marie Nielsen, som er søster til Lars bror Niels Jensens kone Anne Nielsdatter. To brødre gift med to søstre.
Lars Jensen var husmand i Nygaard i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt, matrikel ikke set.
Børn:
04A Jensine Christine *1852.10.03 Ejstrup †1852.10.07 fire dage gammel.
04B Jensine Larsen *1853.08.28 Ejstrup †1877.10.18 Ejstrup 24 år gammel.
04C Niels Larsen *1856.01.12 Ejstrup †?.
Gift 1886.05.14 i Ejstrup med Cæcilie Christensen *1860.07.11 Ejstrup Bys Mark †1899.08.11 Heedegaard Ejstrup Datter af husfæster Søren Christian Christensen *1831.04.19 Uhre, Brande sogn †1864.04.21 (nr 185) Sølvgades Kaserne Garnisons sogn Kbh. ("Krigen 1864 og de faldnes Minde" side 123) og (gift 1858.01.16 Ejstrup) Birte Christensdatter *1826.10.21 Harrild Brande †1909.12.27 Tykskov, Ejstrup
Niels Larsen er indsidder i Ejstrup By.
For Birte Christensdatter kamp med Invalidestyrelsen om at gifte sig igen efter mandens død i krigen i 1864 se under hendes far Christen Nielsen i Lille Harrild i Brande sogn.
04D Jens Christian Larsen *1858.07.29 Ejstrup Bys Mark †1901+.
FT1901: Logerende i Nørre Snede sogn. Ugift.
04E Mariane Larsen *1861.04.09 Ejstrup Bys Mark †1883.01.23 (Difteritis) Ejstrup knap 22 år gammel.
04E Maren *1865.07.07 Ejstrup †1866.07.10 et år gammel.
04G Maren Larsen *1868.10.01 Ejstrup †1886.01.26 Ejstrup 17 år gammel.
05 Ane Marie Jensdatter *1829.10.28 Nygaard Ejstrup †1889.09.23 Plovstrup Mark Tørring sogn Skanderborg Amt.
Gift 1858.06.26 i Tørring med Poul Andersen *1824.09.25 Store Hjøllund Vrads sogn Skanderborg Amt †1901.12.13 Plovstrup Mark søn af gårdmand Anders Andersen *1765.06.30 Store Hjøllund †1830.11.29 Store Hjøllund
(- søn af selvejergårdmand i Store Hjøllund Anders Andersen *1727.01.26 Store Hjøllund †1795.11.29 Store Hjøllund og 3. kone Johanne Poulsdatter *1735c †1790.01.01 (55 år) Store Hjøllund
-)
og (gift 1805c Nørre Snede?) Ellen Pedersdatter *1783c Arreskov Hampen Nørre Snede sogn †1858.07.22 Gludsted, Ejstrup
(- datter af gårdmand Peder Christensen *1755c †1816.05.14 Hampen By, Nørre Snede og Maren Lauridsdatter *1755c †1824.10.21 Hampen
-)
Poul Andersen var husmand og træskomand Plovstrup mark i Tørring sogn i Skanderborg Amt.
Anders Andersen gift 1. med Unge Anders Andersen 1. kone *1764c †1793.01.05 29 år Store Hjøllund Vrads.
Anders Anderen gift 2. 1793.06.12 i Vrads med Else Marie Nielsdatter *1772.01.26 Kolpensig, Vrads †1804.11.28 Store Hjøllund, Vrads (datter af Niels Sørensen).
Børn:
05A Ane Pertrine Poulsen *1859.02.18 Plovstrup Mark Tørring †1878.10.25 Plovstrup Mark 19 år gammel.
05B Anders Poulsen *1861.01.18 Plovstrup Mark Tørring †1939.02.21 Plovstrup, Tørring.
Gift 1890.06.21 i Tørring med Pouline Mikkelsen *1859.03.28 Ørnsholt Øster Nykirke †1932.02.18 Plovstrup datter af husmand og smed Mikkel Nielsen *1826.04.17 Haustrup, Øster Nykirke †1872.05.31 Ørnsholt Mark og (gift 1854.07.07 Øster Nykirke) Ane Dorthe Poulsdatter *1825.05.22 Ølholm Langskov sogn Vejle Amt †1902.02.08 Plovstrup Mark.
Anders Poulsen var gårdmand i Plovstrup i Tørring sogn i Skanderborg Amt.
06 Jens Peder Jensen *1831.12.25 Nygaard Ejstrup †1897.04.02 Tykskov, Ejstrup.
Gift 1860.11.30 i Ejstrup med Abelone Marie Nissen *1838.08.31 Store Thorlund Ejstrup †1886.06.13 Tykskov datter af gårdmand Nis Jensen *1799.04.08 Bjerregaard, Ejstrup †1869.05.26 Tykskov og (gift 1827.11.07 Ejstrup) Kirsten Pedersdatter *1802c Gludsted, Ejstrup †1882.04.24 Tykskov
Jens Peder Jensen var husmand i Tykskov i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
07 Mette Kirstine *1835.11.19 Nygaard Ejstrup †1835.12.01 tolv dage gammel.
Folketælling 1834 Nygaard Jens Nielsen   Matr: 2 Nygaard   122
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Nielsen451788c  1850 Nygaard Ejstrup *1788c Rønslunde, Ejstrup †1850.06.11 Nygaard, Ejstrup.
kone 1Maren Larsdatter351795c Nygaard Ejstrup 1869 Nygaard Ejstrup *1795c Nygaard Ejstrup †1869.08.09 Nygaard
dat. Ane Jensdatter141821 Nygaard Ejstrup 1844 Nygaard Ejstrup  *1821.01.20 Nygaard Ejstrup †1844.07.31 (barselsseng) Nygaard .
søn  Jensen121822 Nygaard Ejstrup 1899 Nygaard Ejstrup *1822.07.29 Nygaard Ejstrup †1899.10.24 Nygaard
dat. Birte Marie Jensdatter101824 Nygaard Ejstrup 1901 Ejstrup By Ejstrup *1824.11.04 Nygaard Ejstrup †1901.11.03 Ejstrup Bys Mark.
søn Lars Jensen71827 Nygaard Ejstrup 1888 Hygild Ejstrup *1827.07.28 Nygaard Ejstrup †1888.04.26 Hygild Ejstrup.
dat. Ane Marie Jensdatter51829 Nygaard Ejstrup 1889 Plovstrup Tørring  *1829.10.28 Nygaard Ejstrup †1889.09.23 Plovstrup Mark Tørring sogn
søn Jens Peder Jensen31831 Nygaard Ejstrup 1897 Tykskov Ejstrup *1831.12.25 Nygaard Ejstrup †1897.04.02 Tykskov, Ejstrup.
aftægt mands far eNiels Madsen791754c  1843 Rønslunde Ejstrup *1754c †1843.02.25 Rønslunde.


Ejstrup Nygaard matrikel 2A
1851.08.04 skøde Niels Jensen *1822.07.29 Nygaard Ejstrup †1899.10.24 Nygaard, søn af formand.
Gift 1851.04.08 i Ejstrup med Anne Nielsdatter *1822.09.25 Bundgaard Ejstrup By †1911.04.10 Nygaard datter af gårdmand Niels Madsen *1798.05.28 Ejstrup (dato fra lægdsrullen) †1866.12.20 Bundgaard og (gift 1821.10.27 Ejstrup) Maren Jensdatter *1799c Rønslunde Ejstrup †1862.01.01 Ejstrup.
Niels Jensen fik skøde på matrikel 2A den 4 august 1851.
Børn:
01Mariane Nielsen (”Jensen” ved dåb) *1852.02.01 Nygård Ejstrup †1929.03.12 Rørbæk Mark Vester sogn Vejle Amt.
Gift 1883.07.14 i Ejstrup med Mads Sørensen Hedehus *1848.10.27 Bjerlev Hede, Hvejsel sogn †1912.09.09 Rørbæk Mark søn af husmand Søren Christian Jørgensen *1822.09.03 Givskud †1886.06.24 Bjerlev Mark og (gift 1845.12.06 Jelling) Ane Johanne Madsdatter *1814.04.09 Trasborg Grættrup Bys Mark, Nørre Snede sogn †1874.06.19 Bjerlev Mark.
Mads Sørensen Hedehus var husmand og væver i Rørbæk Mark i Vester Sogn i Vejle Amt.
02 Jens Nielsen *1853.12.24 Nygaard Ejstrup overtager gården se nedenfor.
03 Marie Nielsen *1855.10.26 Nygaard, Ejstrup †1926.01.17 Ikast By.
Gift 1879.06.06 i Ejstrup med Jørgen Mikkelsen *1852.12.28 Plovstrup Mark Tørring sogn Skanderborg Amt †1905.03.12 Tulstrup Ikast søn af husmand Mikkel Frederik Jørgensen *1824.03.21 Skovbølling Jelling †1901.03.24 Frølund Gjellerup sogn og (gift 1851.11.21 Tørring) Abelone Kirstine Knudsdatter *1828.04.18 Kollerup Mark, Kollerup sogn Vejle Amt †1915.01.03 Frølund.
Jørgen Mikkelsen var husmand og uldhandler i Tulstrup i Ikast sogn i Ringkøbing Amt.

Ejstrup Nygaard matrikel 2A
1885c Jens Nielsen *1853.12.24 Nygaard Ejstrup †1917.04.11 Nygaard søn af formand.
Gift 1885.11.27 i Ejstrup med Nielssine Hansen *1863.10.25 Farre, Give sogn †1921.05.10 Nygaard datter af husmand Hans Christian Henriksen *1813.03.28 Lindved Mark Sindbjerg sogn Vejle Amt †1875.07.06 Nortvig mark, Nørre Snede og (gift 1862.01.24 Give) Mette Cathrine Hansdatter *1824.06.22 Farre Mark, Give †1906.06.29 Sandvad Fattiggaard Hvejsel sogn.

Ejstrup Nygaard matrikel 2 ender her ↑ .


Store Nørlund
Ejstrup sogn, Store Nørlund matrikelkort 1818.
Ejstrup sogn, Store Nørlund matrikelkort 1818
Store Nørlund i 1818 vel en del år efter udskiftningen for begge gårde er her firlængede, det har de ikke været før udskiftningen.
Ved gård nummer 1 står Jens Jensen (den Ældres) enke i 1818, senere hendes søn Jens Jensen (den Yngre).
Gård nummer 2 har i 1818 Søren Pallesen og senere hans søn Lars Christian Sørensen.
Skellet (sort) snor sig gennem husene.
Store Nørlund
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Store Nørlund ligger nordpå i Ejstrup sogn og Lille Nørlund ligger sydpå i Ikast sogn med udstrakt hede der imellem.

2 Fæstere
3 Ejere

4 Familier med børn

Ejstrup Store Nørlund 1A begynder her ↓

Ejstrup Store Nørlund 1A
1683- Peder Nielsen *1660c-.
En halvgård.

Ejstrup Store Nørlund 1A
1698- Claus Christensøn *1660c-.
Skattemandtal 13. december 1698 Snede præstegaard:

Nørlund
Til Sæbygaard {ved Sæby, 1642–1666 Manderup Brahe, strøgods}
Claus Christensøn, j dreng, j pige j Mk? 8 ß


Ejstrup Store Nørlund 1A
1777c Jens Jensen den Ældre *1740c †1815.01.22 Store Nørlund.

Gift 1. 1777.06.23 med Inger Pedersdatter *1750cc †1782c Store Nørlund.

Gift 2. 1783c med Anne Stephansdatter *1757c †1822.04.25 (68) Store Nørlund datter af Kirsten Pedersdatter *1733c †1801-13 Store Nørlund? og en Stephan.

Der er en række af Jens Jensener på denne gård, som her (kun her, ikke i kilderne) kaldes den Ældre, den Yngre og den Unge for at adskille dem. Gården har efter udskiftningen marker mod vest fra gården (se billede ovenfor).
Sete børn med 1. kone Inger:
Anne Jensdatter *1779c Store Nørlund.
Sete børn med 2. kone Anne Stephansdatter:
Inger Jensdatter *1784c Store Nørlund.
Opkaldelse efter afdød kone er sædvane.
Jens Jensen (den Yngre) *1788c, overtager gården se nedenfor.
Folketælling 1787 Nørlund- Store Jens Jensen den Ældre   Matr: 1A   66
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Jens Jensen den Ældre471740c  1815 Nørlund- Store Ejstrup Begravet nr.6211
*1740c †1815.01.22 Store Nørlund.
kone 2 1Anne Stephansdatter301757c  1822 Nørlund- Store Ejstrup *1757c †1822.04.25 (68) Store Nørlund.
dat. 1 Anne Jensdatter81779c Nørlund- Store Ejstrup   
dat. 2 Inger Jensdatter31784c Nørlund- Store Ejstrup   
kones søster Karen Stephansdatter331754c    
tj-dreng Jens Nielsen151772c    
Enke kones mor eKirsten Pedersdatter541733c  1801+   

Folketælling 1801 Nørlund- Store Jens Jensen den Ældre   Matr: 1A   83
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Jens Jensen den Ældre601740c  1815 Nørlund- Store Ejstrup Begravet nr.6211
*1740c †1815.01.22 Store Nørlund.
kone 2 1Anne Stephansdatter461757c  1822 Nørlund- Store Ejstrup *1757c †1822.04.25 (68) Store Nørlund.
søn Jens Jensen den Yngre131788c Nørlund- Store Ejstrup 1856 Nørlund- Store Ejstrup *1788c Store Nørlund †1856.10.22 Store Nørlund.
tj-karl Christen Nielsen241777c   Kunne være fra Tirsvad i Klovborg sogn.
kones mor eKirsten Pedersdatter701733c  1801+  FT 1787 bedre alder. Anne Stephansdatters mor.
kones søster Karen Stephansdatter481754c  1801+   

Ejstrup Store Nørlund 1A
1815 Anne Stephansdatter *1757c †1822.04.25 (68) Store Nørlund, enken.
Jens Jensens enke ses i matrikelkortet 1818, senere udstreget med Jens bagved nemlig hendes søn Jens Jensen den Yngre.
Koncepter til Realregister Ejstrup:

2. Efterældre Adkomst læst den 10 Mai 1815 skal af Gaarden aarlig udredes 3 Td 4 Skp Rug og 3 {Mk} Penge til L[....] af Allerup {Ollerup} Sognes fattige. Skødeprotokol 5-85.


Ejstrup Store Nørlund 1A
1824 attest forevist Jens Jensen den Yngre *1788c Store Nørlund †1856.10.22 Store Nørlund søn af forkvinde.
Gift 1814c med Anne Marie Jensdatter *1786c †1837.12.13 Store Nørlund.
Jens Jensen den Yngre ikke i kilderne, kun her for at adskille fra far (den Ældre) og søn (den Unge).
Konen Anne Marie Jensdatter er muligvis fra et andet sogn for ellers ville parret forventes gift i kirkebogen i Ejstrup 1814-15 - første barn 1816.
Det nævnes i Koncepter til Realregister at der ingen adkomst til gaarden er læst før 3 novbr 1858 til Jens Iversen nedenfor. Men det nævnes at en attest af 20 October 1824 til Jens Jensen er forevist.
Den 30 Junii 1846 aftægtskontrakt til Jens Jensen den Yngre, læst 14 Martii 1855.
Børn:
Jens Jensen den Unge *1816.07.13 Store Nørlund Ejstrup †1853.03.08 Store Nørlund overtager gården se nedenfor.
Ane Kirstine Jensdatter *1819.02.28 Store Nørlund.
Jens Peder Jensen *1827c Store Nørlund.
Folketælling 1834 Nørlund- Store Jens Jensen den Yngre   Matr: 1A   73
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Jensen den Yngre461788c Nørlund- Store Ejstrup 1856 Nørlund- Store Ejstrup *1788c Store Nørlund †1856.10.22 Store Nørlund
kone 1Anne Marie Jensdatter481786c  1837 Nørlund- Store Ejstrup *1786c †1837.12.13 Store Nørlund.
søn Jens Jensen den Unge181816 Nørlund- Store Ejstrup 1853 Nørlund- Store Ejstrup Dåb nr.1802
*1816.07.13 Store Nørlund Ejstrup †1853.03.08 Store Nørlund.
dat. Ane Kirstine Jensdatter161819 Nørlund- Store Ejstrup  *1819.02.28 Store Nørlund.
søn Jens Peder Jensen71827c Nørlund- Store Ejstrup   

Ejstrup Store Nørlund 1A
1841c Jens Jensen den Unge *1816.07.13 Store Nørlund Ejstrup †1853.03.08 Store Nørlund søn af formand.
Gift 1. 1839.06.01 i Ejstrup med Anne Marie Jensdatter *1816.04.29 Kidmose †1845.12.11 Store Nørlund datter af Jens Laursen *1791.01c Kidmose Ejstrup †1862.07.29 Kidmose og (gift 1815.10.08 Ejstrup) Kirsten Christensdatter *1787c Bjerregaard Ejstrup †1848.10.03 Kidmose.
Gift 2. 1846.07.18 i Ejstrup med Mette Marie Jensdatter *1821.06.08 Hallundbæk †1888.01.30 Ejstrup datter af Jens Pallesen *1785.08.21 Fasterholt Arnborg †1875.05.30 Hallundbæk Ejstrup og 1. kone (gift 1809c i Ejstrup) Karen Christensdatter *1787c Hallundbæk †1834.07.07 Hallundbæk
Jens Jensen den unge bliver kun 36 år gammel efter at have drevet gården i 12c år 1841c - 1853.
Børn med 1. kone Anne Marie Jensdatter:
Jens Andreas Jensen *1840c Store Nørlund.
Kirsten Marie Jensen *1843c Store Nørlund.
Børn med 2. kone Mette Marie Jensdatter:
Palle Jensen *1847c Store Nørlund.
Karen Marie Jensen *1849c Store Nørlund.

Ejstrup Store Nørlund 1A hartkorn 4 7 1 ½ + matrikel
1853 Mette Marie Jensdatter, enken se ovenfor.

Ejstrup Store Nørlund 1A hartkorn 4 7 1 ½ + matrikel 5 af 0 2 0 ¾
1858.11.03 Vielsesattest adkomst Jens Iversen *1824.11.29 Skjoldborg Rind sogn †1884.08.03 Store Nørlund Ejstrup søn af gårdmand Iver Jochum Christensen *1794.08.10 Herning sogn †1868.09.21 (Ikast kirkebog) Agerskov, Gjellerup og (gift 1817.03.01 Gjellerup) Else Jensdatter *1794.03.23 Nørgaard, Hammerum Gjellerup †1852.07.03 Mortensgaard Ikast (datter af Jens Nielsen Pungvig).
Gift 1854.07.08 i Ejstrup med enke i gården Mette Marie Jensdatter se ovenfor.

Ejstrup Store Nørlund 1A ender her ↑ .

Ejstrup Store Nørlund 2A begynder her ↓

Ejstrup Store Nørlund 2A hartkorn 3 0 0 1
1664- Niels Isaksen *1640c-.
Gift med Sidsel Larsdatter *1657c- datter af Lars Jørgensen i Ejstrup By (se hammerum-herred.dk tråd).
Ses i Vrads Herreds Tingbog 1675, hvor konens navn nævnes i arvesag.
Ses i Vrads Herreds Tingbog 1664 og 1675. Fx 1. juni 1664:

229 - fol.2 - ildebrand
Morten Jacobsen i Tulstrup på sin husbond Jørgen Scheel Due til Sønderskov fremlægger syn af den skade en ildebrand 10.5.1664, der begyndte på Store Nørlund mark og bredte sig til Lille Thorlunds {vel fejl for Lille Nørlunds} mark, mose og hede. (Sml. lbnr.230, 251).
230 - fol.3B - ildebrand
Morten Jacobsen i Tulstrup på sin husbond Jørgen Scheel Due til Sønderskov fremsætter klager over Niels Knudsen, Niels Isaksen og Las Pedersen for at tændt ild på Store Nørlund mark 10.5.1664. (Sml. lbnr.229, 251).

Vrads Herreds Tingbog den 3 august 1664:

251 - fol.17B - ildebrand
Morten Jacobsen i Tulstrup på sin husbond Jørgen Scheel Due til Sønderskov stævner Las Pedersen, Johanne Hansdatter, Maren Thøgersdatter og Niels Knudsen i Store Nørlund for 10.5.1664 at have tændt ild på Store Nørlunds mark, som gik i heden og ind over Lille Nørlunds mark, moser og kær, men den ild, der bredte sig, kom fra en bunke asketørv, som Niels Isaksen i Store Nørlund på samme tid havde tændt ild i. (Sml. lbnr.229,230).

Altså: Niels Isaksen i 1664 tændte ild i en bunke asketørv som bredte sig i hvert fald til Lille Nørlund i Ikast sogn. Hvorfor de andre fire stævnes for også at have tændt ild er ikke klart. Men af den grund ses følgende mennesker i Store Nørlund i 1664:

Niels Isaksen
Niels Knudsen
Lars Pedersen
Johanne Hansdatter
Maren Thøgersdatter

I rækkefølgen navnene angives kunne Lars Pedersen være gift med Johanne Hansdatter og Niels Knudsen med Maren Thøgersdatter.

Ejstrup Store Nørlund 2A 3 0 0 1
1683- Elauis Christensen *1660c-.
En halvgård.

Ejstrup Store Nørlund 2A 3 0 0 1
1756- Jens Christensen *1709c †1787-1801 Store Nørlund.
Gift 1. med hans første kone.
Gift 2. 1765- med Mette Jørgensdatter *1729c †1787-1801 Store Nørlund.
Næste fæster Søren Pallesen er født i Mellem Harrild i Ejstrup ikke i Store Nørlund. Siden Søren Pallesens kone Maren Jensdatter har hendes forældre på aftægt i FT 1787 (se nedenfor), antages at disse havde fæstet på denne gård før. Denne antagelse kan være forkert.
Børn:
Johanne Jensdatter *1759c Store Nørlund.
FT 1787 og FT 1801 beskrives hun som vanvittig. I 1801 får hun almisse. Hun bliver på gården i Store Nørlund, som søsteren Maren overtager.
Maren Jensdatter *1761c Store Nørlund †1821.07.04 Store Nørlund.
Gift 1. 1779c med hendes første mand †1780c.
Gift 2. 1781c med Søren Pallesen se nedenfor.
?Christen Jensen Nørlund *1767c Store Nørlund? †1839.10.29 Trinitatis Kbh.
Gift 1796.02.26 Sankt Nikolaj Kbh med Maren Olsdatter Stampe *1767.05.24 Slagelse †1847.04.10 Trinitatis Kbh datter af husar Ole Jørgensen Stampe *1723c †1799.05.03 Slagelse og (gift 1764.04.13 Sankt Mikkels Kirke Slagelse) af Jernebjerg Mølle Ane Dorthe Jensdatter *1738.10.05 Slagelse.
Udførlig analyse hvorfor han menes født i Store Nørlund i Ejstrup længere nede i teksten.
Christen Jensen Nørlund 34 i FT 1801, tidligste troværdigste dato, regnes født 1767c.
Ivar Aavatsmark, Oslo 2023:

Christen Jensen Nørlund var brennevinsbrenner i København. Den 20. mai 1796 ble han opptatt i Københavns Brændevinsbrænderlaug, og samme dag fikk han borgerskap i København.
Mens han fortsatt var bryggersven, kjøpte han den 25. januar 1796 eiendommen Sankt Gertruds Stræde 83 (i 2023 nummer 4) i København for 3600 riksdaler. Kjøpet ble finansiert ved hjelp af et pantelån på 2200 riksdaler, som fire måneder senere ble utvidet til 2900 riksdaler. Huset inneholdt et brennevinsbrenneri, som var inkludert i kjøpesummen. Han bosatte seg i eiendommen, og drev brenneriet der. Ved folketellingen i 1801 bodde det ti familier i huset, med til sammen 49 personer. Ved branntakseringen i 1800 ble branntaksten satt til 3900 riksdaler. Dette ble viktig syv år senere, for ved engelskmennenes bombardement av København 2. til 4. september 1807 ble huset i Sankt Gertruds Stræde rammet av brann, og hele huset brant ned. Skadeerstatningen ble satt til 3310 riksdaler. Etter brannen flyttet Christen Nørlund til et nytt brenneri i Antonistræde 230. I 1809 kjøpte han et brenneri i Aabenraa 234 (2023 nummer 6) for 7400 riksdaler, og flyttet etter hvert inn der. Han arbeidet som brennevinsbrenner frem til han døde.
Maren Olsdatter Stampe vokste opp i Slagelse. I ekteskapet med Christen Nørlund fikk hun syv barn, men to av dem døde i koppeepidemien i 1801, og den yngste døde etter bare fire dager. Maren Nørlund fortsatte med brennevinsbrenneriet i Aabenraa etter at mannen døde. Barna Ane, Christiane og Jens bodde fortsatt hos henne. Sønnen Jens overtok brenneriet i 1847.

Analyse af Christen Jensen Nørlund fødested:
1. For det første skriver han sig af Jylland.
2. Nørlund gårde og huse findes i følge TRAP V i følgende sogne i Jylland:

Bording - Hammerum Herred Ringkøbing Amt.
Lunde - Vester Horne Herred Ribe Amt.
Maabjerg - Hjerm Herred Ringkøbing Amt.
Ejstrup - Store Nørlund Vrads Herred Skanderborg Amt.

3. Nørlund gård i følge TRAP V i:

Arnborg, Brande, Bølling, Herning, Sinding, Taars sogne.

For at begynde med det letteste enkeltgårdene: Nørlund i Brande kun set udstykket i Skærlund 1801, navnet betydeligt senere. Der er ingen gårde Nørlund i Arnborg sogn før 1800. Ivar Aavatsmark (Oslo 2023) har undersøgt Bølling, Herning og Sinding sogne, hvor navnet også er opstået efter 1800. Christen Jensen Nørlund er jo født 1767c så det rigtige Nørlund er gammelt.
Stederme Nørlund med gårde og huse: Ivar Aavatsmark har undersøgt Bording, Taars og Maabjerg. I Bording før 1787 Jakob Sørensen 1787 Niels Nielsen Bjerg, ingen Jens. I Taars 1787 Jens Sørensen men først gift 1782c. I Maabjerg Jens Smed gift 1776 som ungkarl. I Lunde 1787 Niels Thomsen.
Men her i Store Nørlund i Ejstrup er der endda tre muligheder: Jens Hansen set 1765-69 i tingbogen, Jens Jensen den Ældre og Jens Christensen. Jens Hansen er ikke sandsynlig for han er flyttet væk og dermed ville en søn næppe kalde sig Nørlund. Jens Jensen den Ældre gifter sig som ungkarl 1777 i Brande og er udelukket. Derved forbliver som mulig far Jens Christensen.
Jens Christensen har to kendte døtre Johanne *1759c og 1761c og skulle jo have en søn Christen Jensen og denne er født 1767c, hvilket kunne passe. Christen Nørlunds mulige søster Maren Jensdatter har en søn i København Jørgen Christian Sørensen, hvor Christen Nørlund ikke er fadder ved dennes børns dåb, et negativt resultat.
Maren Jensdatters mor er Mette Jørgensdatter, hvorfra navnet Jørgen. Både Maren og Christen Nørlund har en søn med det sjældne navn Jørgen Christian, hvilket anses for et særdeles kraftigt indicie for at de er søskende. Tvivl er tilladt - men kun udførligt begrundet.
SUMMA SUMMARUM: Christen Nørlund i København anses med 85% sikkerhed at være søn af Jens Christensen og Mette Jørgensdatter i Store Nørlund i Ejstrup sogn i Vrads Herred i Skanderborg Amt. At han og hans mente søster Maren Jensdatter begge har en søn med det sjældne navn Jørgen Christian anses for at kunne holde som indiciebevis for retten.
Børn:
01 Jørgen Christian Nørlund *1796.07.08 Trinitatis Kbh †1801.11.14 (koppeepidemi) Trinitatis fem år gammel, tvilling.
02 Ane Kirstine Nørlund *1796.07.08 Trinitatis Kbh †1848.12.19 Trinitatis, ugift, tvilling.
03 Christiane Nørlund *1798.10.28 Trinitatis Kbh †1857.12.06 Trinitatis.
04 Dorthe Maria Nørlund *1799.12.08 Trinitatis Kbh †1801.12.09 (koppeepidemi) Trinitatis et år gammel
05 Jens Ibsen Nørlund *1801.08.12 Trinitatis Kbh †1877.04.15 Trinitatis.
Overtog brændevinsbrænderiet i gaden Aabenraa i Kbh 1847.
06 Jørgen Christian Nørlund *1804.04.04 Trinitatis Kbh †1864.04.21 Slagelse.
Gift 1834.10.30 i Slagelse med Margrethe Jensdatter (Grethe Nielsen) *1812.12.11 Rosted Mølle Sørbymagle sogn Sorø Amt †1900.11.08 Slagelse datter af Karen Nielsdatter *1776.01.07 Rosted †1832.06.12 Slagelse og (gift 1809.12.01 Sørbymagle) 2. mand møller Jens Nielsen *1779.02.21 Rappenborg Karrebæk †1836.01.10 Sankt Peder Slagelse.
Ole Nørlund *1808.01.31 Trinitatis Kbh †1808.02.04 Trinitatis fire dage gammel.

Ejstrup Store Nørlund 2A 3 0 0 1
1780c Søren Pallesen *1756c Mellem Harrild Ejstrup †1819.03.28 Store Nørlund søn af Palle Larsen †1775+ Mellem Harrild.
Gift 1781c med Maren Jensdatter *1761c Store Nørlund †1821.07.04 Store Nørlund datter af formand.
Søren Pallesen druknede i en mergelgrav.
Børn:
Maren Sørensdatter *1782c Store Nørlund.
Gift med indsidder i Store Nørlund Peder Mortensen.
Lars Sørensen *1785c Store Nørlund †1874.06.27 Gludsted.
Gift 1818.11.21 i Ejstrup med Anne Kirstine Pedersdatter *1792c Ejstrup By †1852.02.25 Gludsted.
Husmand i Gludsted i Ejstrup sogn.
Palle Sørensen *1788c Store Nørlund.
Gift 1. 1815.07.08 i Ejstrup med Mette Kirstine Henriksdatter *1783c.
Gift 2. 1824c med Mette Nielsdatter *1804c FT 1834
Fæster hendes fødegård i Gludsted 2.4.1825
Jens Sørensen *1791c Store Nørlund †1874.04.21 Helligaand Kbh.
Gift 1841.06.11 i Kbh med Karen Marie Løvgren *1812c Kbh †1892.06.10 Trinitatis Kbh.
Jens Sørensen var høker i Nørrevold i Kbh i eget hus købt 1841.
Lars Christian Sørensen *1796c Store Nørlund overtager gården se nedenfor.
Jørgen Christian Sørensen *1799c Store Nørlund †1867.03.02 Trinitatis Kbh.
Gift 1833c med (Ingeborg) Inger Kirstine Larsdatter *1798.12.31 Ledøje Kbhs Amt †1770+ Springgade 29.
Jørgen Christian Sørensen var arbejdsmand i Kbh.
Folketælling 1787 Nørlund- Store Søren Pallesen   Matr: 2A   3 Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2 1Søren Pallesen301756c Harrild- Mellem Ejstrup 1819 Nørlund- Store Ejstrup *1756c Mellem Harrild Ejstrup †1819.03.28 Store Nørlund.
kone 2Maren Jensdatter261761c Nørlund- Store Ejstrup 1821 Nørlund- Store Ejstrup Original har Christensdatter som er fejl. Far her Jens Christenen. FT 1801 Maren Jensdatter i nogenlunde rigtig alder 41. *1761c Store Nørlund †1821.07.04 Store Nørlund
søn 2 Lars Sørensen21785c Nørlund- Store Ejstrup  Viet nr.8120
Gift 1818.11.21 i Ejstrup med Anne Kirstine Pedersdatter *1982c Ejstrup By.
dat. 2 Maren Sørensdatter51782c Nørlund- Store Ejstrup  Gift med indsidder i Store Nørlund Peder Mortensen.
aftægt kones far 2Jens Christensen781709c  1787+ Nørlund- Store Ejstrup  *1709c †1787-1801 Store Nørlund
aftægt kones mor 1Mette Jørgensdatter581729c  1787+ Nørlund- Store Ejstrup *1729c †1787-1801 Store Nørlund.
kones søs. Johanne Jensdatter281759c Nørlund- Store Ejstrup 1801+  "Vanvittig", også i FT 1801.

Folketælling 1801 Nørlund- Store Søren Pallesen   Matr: 2A   2 Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2 1Søren Pallesen461756c Harrild- Mellem Ejstrup 1819 Nørlund- Store Ejstrup Begravet nr.6249
*1756c Mellem Harrild Ejstrup †1819.03.28 Store Nørlund.
kone 2Maren Jensdatter411761c Nørlund- Store Ejstrup 1821 Nørlund- Store Ejstrup  *1761c Store Nørlund †1821.07.04 Store Nørlund
dat. 2 Maren Sørensdatter201782c Nørlund- Store Ejstrup  Gift med indsidder i Store Nørlund Peder Mortensen.
søn 2 Palle Sørensen131788c Nørlund- Store Ejstrup   
søn 2 Jens Sørensen101791c Nørlund- Store Ejstrup 1874 Helligaand København  Gift 1841.06.11 i Kbh med Karen Marie Løvgren *1812c Kbh †1892.06.10 Trinitatis Kbh. Høker Nørrevold i eget hus købt 1841.
dat. 2 Mette Marie Sørensdatter71794c Nørlund- Store Ejstrup   
søn 2 Lars Christian Sørensen51796c Nørlund- Store Ejstrup 1886 Smedebæk Ejstrup *1796c Store Nørlund †1886.04.05 (i Smedebæk ved søn Gravers Christian Sørensen) Ejstrup.
søn 2 Jørgen Christian Sørensen21799c Nørlund- Store Ejstrup 1867 Trinitatis København Død 1867.03.02 Kbh gift 1833c med Inger Kirstine Larsdatter *1831.12.31 Ledøje †1870+ Springgade 29. Jørgen Christian Sørensen var arbejdsmand.
Almis- se kones søster Johanne Jensdatter481759c Nørlund- Store Ejstrup 1801+  "Vanvittig nyder Almisse".


Ejstrup Store Nørlund 2A 3 0 0 1
1819 Lars Christian Sørensen *1796c Store Nørlund †1886.04.05 (i Smedebæk ved søn Gravers Christian Sørensen) Ejstrup.

Gift 1. 1823.02.16 i Ejstrup med Maren Jensdatter *1783.05c (fra nøjagtig dødsalder) Rønslunde Ejstrup †1856.07.15 (73 Aar 2½ Maan.) Store Nørlund datter af Jens Jensen *1747c †1794.12c Rønslunde og Anne Pallesdatter *1747c †1837.02.13 Krejbjerg Ejstrup.

Gift 2. 1857.11.13 i Ejstrup med af Heedegaard Mette Kirstine Graversen *1831.02.20 Smedebæk Ejstrup datter af Gravers Christian Pedersen *1804.02.26 Silstrup Skarrild †1867.05.09 Smedebæk Ejstrup og (gift 1833.06.23 Brande) Kristine Katrine Christensdatter *1806.07.20 Brandlund Brande †1881.01.04 Hygild Ejstrup.

Lars Christian overtager matrikel 2A da faderen dør. Han gifter sig fire år senere med en 40 årig pige.
Børn:
Marianne Larsdatter *1824.07.23 Store Nørlund overtager gården se nedenfor.
Folketælling 1834 Nørlund- Støre Lars Christian Sørensen   Matr: 2A   2, en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Lars Christian Sørensen391796c Nørlund- Store Ejstrup 1886 Smedebæk Ejstrup *1796c Store Nørlund †1886.04.05 (i Smedebæk ved søn Gravers Christian Sørensen) Ejstrup
kone 1 1Maren Jensdatter361783 Rønslunde Ejstrup 1856 Nørlund- Store Ejstrup Maren Jensdatter *1783.05c (fra nøjagtig dødsalder) Rønslunde Ejstrup †1856.07.15 (73 Aar 2½ Maan.) Store Nørlund. Alder meget stort problem.
dat. 1 Marianne Larsdatter101824 Nørlund- Store Ejstrup 1856 Nørlund- Store Ejstrup  *1824.07.23 Store Nørlund †1856.01.15 (30) Store Nørlund.
tj-pige Ane Knudsdatter231811 Brejl Ejstrup 1878 Hvirring Mark Hvirring Dåb nr.1744
*1811.05.03 (dato ved konfirmation 1829) Brejl Ejstrup †1878.04.15 Hvirring Mark, Hvirring sogn. Hun tjener allerede fem år før i 1829 ved Lars Christian Sørensen i Store Nørlund i Ejstrup. Søster til tjenestedreng Peder Knudsen. Datter af Knud Nielsen og 2. kone Ester Pedersdatter i Brejl i Ejstrup.
LINK: Konfirmation 1829.
LINK: Knud Nielsen i Brejl i Ejstrup.
tj-dreng Peder Knudsen161818 Brejl Ejstrup 1896 Hus ved Kirken Øster Nykirke Dåb nr.2285
*1818.09.20 Brejl †1896.11.23 Huset ved Øster Nykirke kirke. Søn af Knud Nielsen og 2. kone Ester Pedersdatter i Brejl i Ejstrup.
LINK: Knud Nielsen i Brejl i Ejstrup.
tj-pige Birgitte Katrine Madsdatter151819c    


Ejstrup Store Nørlund 2A 3 0 0 1
1849.02.19 Skøde Villads Nielsen *1823.04.05 Mellem Harrild Ejstrup †1882.12.13 Store Nørlund søn af Niels Christensen *1783.03.23 Ullerup Give †1842.07.02 Mellem Harrild og Anne Jensdatter *1788c Ejstrup †1873.04.01 Mellem Harrild.

Gift 1. 1848.06.03 i Ejstrup med Mariane Larsdatter *1824c Ejstrup †1856.01.15 (30) Store Nørlund datter af formand.

Gift 2. 1856 efter 18. maj (dato tom) med Karen Marie Sørensdatter *1829.04.10 Ejstrup †1880+ datter af gårdmand i Storgaard i Ejstrup By Søren Christensen *1791c Ejstrup †1860+ og Kirsten Marie Eriksdatter *1799c Ejstrup †1860+.

Koncepter til Realregistre Ejstrup:

En tidligere {Adkomst ment i sammenhængen} hvor Søren Pallesens Adkomst læst 28 Sept 1814 er mangelagtig.

Børn med 2. kone Karen Marie Sørensdatter:
Søren Villadsen *1858c Store Nørlund.

Ejstrup Store Nørlund 2A ender her ↑ .

Ejstrup Store Nørlund et hus begynder her ↓

Ejstrup Store Nørlund et hus
1834- Mads Jepsen *1767c †1836.03.13 Bjerregaard, Ejstrup.
Se husmandssted Hygild i Ejstrup.
Folketælling 1834 Nørlund- Store Mads Jepsen   Matr: Hus   76
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fattig- lem mand eMads Jepsen791767c  1836 Bjerregaard Ejstrup "Enkemand". *1767c †1836.03.13 Bjerregaard, Ejstrup.
LINK: Kone og børn.
hus- holder- ske eMaren Christensdatter 1765c  1846 Bjerregaard Ejstrup "Separeret". *1765c Ejstrup †1846.10.09 (Almisselem af Bjerregrd Mk Enke 85 Aar - rettere 81c) Bjerregaard Ejstrup. Husholderske her i Store Nørlund og senere i Bjerregaard i Ejstrup for Mads Jepsen.
LINK: Maren Christensdatter og mand i Hygild i Ejstrup.

Ejstrup Store Nørlund et hus ender her ↑ .


Rønslunde
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion

2 Fæstere
3 Ejere

4 Familier med børn

Ejstrup Rønslunde begynder her ↓
Rønslunde i Markbogen 1683 består af 3 helgårde, hvoraf 2 er delt i halvgårde.
En gård med hartkorn 6 4 2 0 tilhører Hastrup og har to fæstere Mads Christensen og Niels Christensen. En gård med 6 2 0 2 har i 1708 to fæstere Thomas Pedersen og Anders Pedersen. Den sidste gård har ukendt hartkorn og Niels Madsen fæster den i Markbogen.

Ejstrup Rønslunde
1789 Jonas Pedersen *1754c.
Gift med Sara Olesdatter *1747c.
Jonas Pedersen får 1789c en søn i Rønslunde, hvilket ses i lægdsrullen.
I FT 1787 ses familien i Store Thorlund i Ejstrup.
I FT 1801 ses de i Heedegaard i Ejstrup.
Børn:
Peder Jonassen Heedegaard *1789c Rønslunde Ejstrup †1862.09.08 Heedegaard, Ejstrup.
Gift 1. 1821.02.24 i Ejstrup med Birthe Marie Madsdatter *1788c Ejstrup By datter af Mads Sørensen *1753c og Anne Nielsdatter *1763c.
Gift 2. 1826.05.14 i Brande med Marie Christensdatter *1801.08.23 Petersborg Brandlund Brande †1882.02.23 Heedegaard Ejstrup datter af Christen Nielsen *1761c Nybygge, Ejstrup †1850 Brandlund og Karen Sørensdatter *1774 Brandlund †1846 Brandlund.
Se Heedegaard i Ejstrup, hvor han bosætter sig.
Der er to Peder Jonassen i Ejstrup, denne og den fem år yngre Peder Jonassen Harrild af Over-Harrild i Ejstrup.
Ejstrup Rønslunde matrikel 1 begynder her ↓

Ejstrup Rønslunde matrikel 1
1780- Jens Jensen *1747c †1794.12c Rønslunde søn af Jens Pedersen *1719c †1787-1801 og Kirsten Andersdatter *1724c †-1801.
Gift 1778c i Ejstrup med Ane Pallesdatter *1747c †1837.02.13 Krejbjerg datter af Palle Larsen *1720c- i Mellem Harrild i Ejstrup.
Det er her antaget at Jens Jensen og Ane Pallesdatter får deres børn i Rønslunde, hvilket ikke er sikkert.
Der er ikke set nogen nævnelse af Jens Jensens forældre Jens Pedersen og Kirsten Andersdatter i Rønslunde eller andetsteds i Ejstrup før FT 1787. De kan have boet overalt.
Ane Pallesdatters børn med Jens Jensen †1794.12c:
Maren Jensdatter *1780c Rønslunde.
Gift 1823.02.16 i Ejstrup med Lars Christian Sørensen *1796c Store Nørlund søn af Søren Pallesen *1756c Mellem Harrild Ejstrup †1819.03.28 Store Nørlund og Maren Jensdatter *1761c Store Nørlund †1821.07.04 Store Nørlund.
Kirsten Jensdatter *1782c Rønslunde overtager gården se nedenfor.
Birte Jensdatter *1792c Rønslunde.
Folketælling 1787 Rønslunde Jens Jensen   Matr: 1  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jens Jensen401747c Rønslunde Ejstrup 1794 Rønslunde Ejstrup *1747c †1794.12c Rønslunde Ejstrup
kone 1Ane Pallesdatter401747c Harrild- Mellem Ejstrup 1837 Krejbjerg Ejstrup *1747c Mellem Harrild Ejstrup †1837.02.13 Krejbjerg Ejstrup.
dat. Maren Jensdatter71780c Rønslunde? Ejstrup   
 Kirsten Jensdatter51782c Rønslunde? Ejstrup 1848 Rønslunde   *1780c Rønslunde †1848.11.02 Rønslunde.
mands far 1Jens Pedersen681719c  1801-  "Manden i 1ste og konen i 2det Ægteskab
mands mor 2Kirsten Andersdatter631724c  1801-   


Ejstrup Rønslunde matrikel 1
1795c Peder Sørensen *1767c Krejbjerg? †1825.11.25 Rønslunde Ejstrup søn af Søren Nielsen *1725c- †1778.05c Krejbjerg og Anne Sørensdatter *1730c †1787-1801 Krejbjerg .
Gift 1795c med enken Ane Pallesdatter se ovenfor.
Ingen børn. Hendes børn ovenfor bliver hans stedbørn.
Folketælling 1801 Rønslunde (1) Peder Sørensen   42
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2 1Peder Sørensen351767c Krejbjerg? Ejstrup 1825 Rønslunde Ejstrup  *1767c Krejbjerg? †1825.11.25 Rønslunde Ejstrup
kone 2Ane Pallesdatter521747c Harrild- Mellem Ejstrup 1837 Krejbjerg Ejstrup *1747c Mellem Harrild Ejstrup †1837.02.13 Krejbjerg Ejstrup. Bedre alder FT 1787.
dat. Maren Jensdatter171780c Rønslunde Ejstrup  "Deres Børn" forkert. Marie forkert for Maren i DDD udlæsning.
dat. Birthe Jensdatter81792c Rønslunde Ejstrup  "Deres Børn" forkert i DDD udlæsning.


Ejstrup Rønslunde matrikel 1
1810c Peder Madsen *1785c Ejstrup By †1858.03.30 Rønslunde søn af smed Mads Pedersen *1758c †1850.02.15 og 1. kone Mette Nielsdatter *1751c.
Gift 1810c i Ejstrup med Kirsten Jensdatter *1782c Rønslunde †1848.11.02 Rønslunde steddatter af formand.
I 1820 er Peder Madsen sognefoged i Ejstrup sogn.
Børn:
Jens Peter Pedersen *1811.10.04 Rønslunde †1889.04.14 Rønslunde.
Gift 1839.11.30 i Ejstrup med Maren Nielsdatter *1813.10.11 Heedegaard Ejstrup †1895.01.30 Rønslunde datter af i Heedegaard Ejstrup Niels Christian Laursen og Ane Kirstine Nielsdatter.
Husmand og smed i Rønslunde i Ejstrup sogn.
Maren Pedersdatter *1813.02.04 Rønslunde †1890.03.17 Ejstrup By.
Gift 1834.03.15 i Ejstrup med Ole Jensen.
Ane *1815.07.05 Rønslunde †1817.03.30 knap to år gammel.
Mette Marie Pedersdatter *1820.01.05 Rønslunde †1905.03.30 Rønslunde.
Mads Pedersen *1822.11.04 Rønslunde overtager gården se nedenfor.
Folketælling 1834 Rønslunde (1) Peder Madsen   41
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Peder Madsen491785 Ejstrup By Ejstrup 1858 Rønslunde Ejstrup *1785c Ejstrup By †1858.03.30 Rønslunde
kone 1Kirsten Jensdatter541782c Rønslunde Ejstrup 1848 Rønslunde Ejstrup *1782c Rønslunde †1848.11.02 Rønslunde. FT 1787 alder bedre.
søn Jens Peder Pedersen231811 Rønslunde Ejstrup 1889 Rønslunde Ejstrup Dåb nr.1746
*1811.10.04 Rønslunde †1889.04.14 Rønslunde.
dat. Maren Pedersdatter221813 Rønslunde Ejstrup 1890 Ejstrup By Ejstrup Dåb nr.1706
*1813.02.04 Rønslunde †1890.03.17 Ejstrup By.
dat. Mette Marie Pedersdatter141820 Rønslunde Ejstrup 1905 Rønslunde Ejstrup Dåb nr.2309
*1820.01.05 Rønslunde †1905.03.30 Rønslunde.
søn Mads Pedersen121822 Rønslunde Ejstrup 1855+  *1822.11.04 Rønslunde †1855+
aftægt kones mor eAne Pallesdatter891747c Harrild- Mellem Ejstrup 1837 Krejbjerg Ejstrup *1747c Mellem Harrild Ejstrup †1837.02.13 Krejbjerg Ejstrup. Bedre alder FT 1787.


Ejstrup Rønslunde matrikel 1
1847c Mads Pedersen *1822.11.04 Rønslunde †1855+ søn af formand.
Gift 1847.11.27 i Ejstrup med Maren Pedersdatter *1812c Hvirring Skanderborg Amt.
Mads Pedersen kaldes i FT 1850 gårdmand.

Ejstrup Rønslunde matrikel 1 ender her ↑ .

Ejstrup Rønslunde matrikel 2A begynder her ↓

Ejstrup Rønslunde matrikel 2A
1683- Mads Christensen *1660c-.
Formodentlig gift med hans kone.
Markbogen 1683 Rønslunde Bye (1 gård + 4 halvgårde):

2 Madtz Christensen og Niels Christensen 1 gaard

Skøde til Hans Kaas 1695:

Mads Christensen og Niels Christensen 1 gaard 6 4 2 0

Hastrup skøde 1706 Rønslunde:

Mads Christensen, Peder Jensen 6 4 2 0

Muligt barn:
? Christen Madsen *1695c- Rønslunde, overtager fæstet.

Ejstrup Rønslunde matrikel 2A
1723- Christen Madsen *1695c- †1743+ Rønslunde?
Gift med hans kone.
Hastrup skøde 1723:

2 Madtz Christensen og Niels Christensen 1 gaard

Bjerre Fæsteprotokol 1743:

282 Mads Christensen, født i Rønslunde, fæster den ½ gaard i Rønslunde, som hans far Christen Madsen har afstaaet, 3 2 1 0 htk. 27.1.1743, fol.60.

Da Mads Christensen angives født i Rønslunde, så er han hvis 25 ved overtagelsen født *1720c-. Hvis faderen regnes til 25c ved Madses fødsel er han født *1695c-.

Ejstrup Rønslunde matrikel 2A 3 2 1 0
1743 Mads Christensen *1720c- Rønslunde †1773.02c Rønslunde søn af formand.
Gift med Maren Nielsdatter *1720c- ?Krejbjerg, Nørre Snede †1773-87 Rønslunde.
Bjerre Fæsteprotokol:

282 Mads Christensen, født i Rønslunde, fæster den ½ gaard i Rønslunde, som hans far Christen Madsen har afstaaet, 3 2 1 0 htk. 27.1.1743, fol.60.

Skifte 1773:

164 Mads Christensen i Rønslunde. 1.3.1773, side 561.
Enke: Maren Nielsdatter.
Lovværge: Peder Lauridsen i Sejrup {Thyregod sogn}.
Børn:

Karen {Madsdatter} 21,
Niels {Madsen} 17,
Anne {Madsdatter} 14,
Christen {Madsen} 11,
Anne Marie {Madsdatter} 11.

Formynder: morbror Søren Nielsen i Krejbjerg.

Børn:
Karen Madsdatter *1752c Rønslunde.
Niels Madsen *1756c Rønslunde overtager gården se nedenfor.
Anne Madsdatter *1759c Rønslunde.
Christen Madsen *1762c Rønslunde, tvilling.
Anne Marie Madsdatter *1762c Rønslunde, tvilling.

Ejstrup Rønslunde matrikel 2A 3 2 1 0
1779.03.03 Niels Madsen *1756c Rønslunde Ejstrup †1843.02.25 Rønslunde søn af formand.
Gift 1779c med Anne Sørensdatter *1755c †1805.01 (skifte) Rønslunde.
1779 Bjerre Fæsteprotokol:

399 Niels Madsen af Rønslunde fæster den ½ gård i Rønslunde, som hans far Mads Christensen sidst beboede, 3 2 1 0 htk. 8.3.1779, fol.94.

Skifte efter Anne Sørensdatter (Brejl):

23A Anne Sørensdatter der døde sidst i januar i Rønslunde. 28.7.1805, fol.35B.
Enke: Niels Madsen.
Børn:

Mads {Nielsen 24},
Søren {Nielsen} 21,
Jens {Nielsen} 16,
Christen {Nielsen} 13,
Anne Marie {Nielsdatter} 8.

Formyndere: morbrødre

Peder Sørensen sst {Rønslunde},
Niels Sørensen i Krejbjerg.


Børn:
Mads Nielsen *1781c Rønslunde overtager gården.
Søren Nielsen *1783c Rønslunde.
Gårdmand i Rønslunde.
Jens Nielsen *1788c Rønslunde.
Christen Nielsen *1792c Rønslunde.
Anne Marie Nielsdatter *1796c Rønslunde.
Gift 1820.12.09 i Ejstrup med Jens Pedersen af Ejstrup By.
Bosat Ejstrup By.
Folketælling 1787 Rønslunde Niels Madsen   Matr: 2A  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Niels Madsen321756c Rønslunde Ejstrup 1843 Rønslunde Ejstrup *1756c Rønslunde Ejstrup †1843.02.25 Rønslunde.
kone 1Anne Sørensdatter321755c  1805 Rønslunde Ejstrup *1755c †1805.01 (skifte) Rønslunde
søn Mads Nielsen61780c Rønslunde Ejstrup 1852 Rønslunde Ejstrup  *1780c Rønslunde †1852.01.15 Rønslunde.
søn Søren Nielsen41783c Rønslunde Ejstrup   

Folketælling 1801 Rønslunde Niels Madsen   Matr: 2A  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Niels Madsen461756c Rønslunde Ejstrup 1843 Rønslunde Ejstrup *1756c Rønslunde Ejstrup †1843.02.25 Rønslunde.
kone 1Anne Sørensdatter461755c  1805 Rønslunde Ejstrup *1755c †1805.01 (skifte) Rønslunde
søn Mads Nielsen211780c Rønslunde Ejstrup 1852 Rønslunde Ejstrup  *1780c Rønslunde †1852.01.15 Rønslunde.
søn Søren Nielsen181783c Rønslunde Ejstrup   
søn Jens Nielsen13c1788c Rønslunde Ejstrup   
søn Christen Nielsen91792c Rønslunde Ejstrup   
dat. Anne Marie Nielsdatter51796c Rønslunde Ejstrup   


Ejstrup Rønslunde matrikel 2A
1810c Mads Nielsen *1780c Rønslunde †1852.01.15 Rønslunde aftægt enke 72 år søn af formand.
Gift 1810c med Ane Madsdatter *1783c Rønslunde †1844.10.04 Rønslunde 61 år gammel datter af Mads Sørensen *1753c †1832.03.17 Ejstrup By og Anne Nielsdatter *1763c †1819.11.08 Ejstrup By.
Ane Madsdatter ses som fire-årig i FT 1787 i Ejstrup By ved hendes forældre Mads Sørensen og Anne Nielsdatter.
Sete børn:
Niels Madsen *1813c Rønslunde.
Ane Kirstine Madsdatter *1815.06.04 Rønslunde.
Ane Marie Madsdatter *1818.04.19 Rønslunde.
Birthe Cathrine Madsdatter *1820.02.27 Rønslunde †1880.04.19 Heedegaard Ejstrup.
Gift 1853.09.30 i Ejstrup med Thomas Nielsen *1829.06.15 Givskud mark Givskud sogn †1904.12.17 Krusborg Thyregod sogn søn af Niels Andersen *1795.07.15 (kirke 1795.08.16 Givskud By †1863.12.27 Tykskov Mark Ejstrup og (gift 1820.07.29 Givskud) Else Marie Thomasdatter *1802.01.02 Givskudlund Givskud †1879.12.04 Eureka, Polk County, Wisconsin, USA
Mads Madsen *1822.02.09 Rønslunde Ejstrup overtager gården se nedenfor.
Folketælling 1834 Rønslunde Mads Nielsen   Matr: 2A  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mads Nielsen541780c Rønslunde Ejstrup 1852 Rønslunde Ejstrup  *1780c Rønslunde †1852.01.15 Rønslunde.
kone 1Ane Madsdatter511783c Rønslunde Ejstrup 1844 Rønslunde Ejstrup  *1783c Rønslunde †1844.10.04 Rønslunde
søn Niels Madsen211813c Rønslunde Ejstrup  *1813c Rønslunde.
dat. Ane Kirstine Madsdatter191815 Rønslunde Ejstrup  Dåb nr.2223
*1815.06.04 Rønslunde
dat. Ane Marie Madsdatter161818 Rønslunde Ejstrup  Dåb nr.2280
*1818.04.19 Rønslunde.
dat- Birthe Cathrine Madsdatter151820 Rønslunde Ejstrup 1880 Heedegaard Ejstrup Dåb nr.2308
*1820.02.27 Rønslunde †1880.04.19 Heedegaard Ejstrup. Gift 1853 med Thomas Nielsen *1829.06.15 Givskud Mark.
søn Mads Madsen121822 Rønslunde Ejstrup 1860 Rønslunde Ejstrup *1822.02.09 Rønslunde Ejstrup †1860.05.10 Rønslunde.


Ejstrup Rønslunde matrikel 2A
1844.10.04 Mads Madsen *1822.02.09 Højgaard Rønslunde Ejstrup †1860.05.10 Rønslunde søn af formand.
Gift 1847.12.11 i Nørre Snede med Ane Kirstine Madsdatter *1827.09.20 Bjørnskov Nørre Snede †1887.02.23 Ejstrup.
Se "Slægtsbog for efterkommere efter Ane Kirstine Madsdatter og ægtefæller Mads Madsen og Rasmus Christensen (Høgh), Højgård i Rønslunde, Ejstrup sogn", Ane-Arkivet, Fredericia, 1982 , 259 sider.
Barn med Anne Jensdatter *1821.01.20 Nygaard Ejstrup †1844.07.31 (barselsseng) Nygaard 23 år gammel:
Jens Andreas Nygaard *1844.07.31 Nygaard †1922.03.09 Bjørnskov, Nørre Snede.
Se moderen Anne Jensdatters far Jens Nielsen i Nygaard i Ejstrup sogn.
Børn med konen Ane Kirstine Madsdatter:
Mads Andreas Madsen *1848.08.15 Rønslunde †1930.11.22 Skærhoved Mark Give sogn.
Gift 1871.05.06 i Ejstrup med Ane Kirstine Jensen *1848.02.02 Rønslunde †1930.08.18 Skærhoved Mark datter af husmand og smed Jens Peter Pedersen og Maren Nielsdatter.
Levede først i Rønslunde 1871 til 1908 så matrikel 1L og 1M Skærhoved Mark i Give sogn.
Mette Madsen *1850.04.25 Rønslunde †1920.11.22 Vejle.
Gift 1866.07.13 i Ejstrup med Søren Christensen *1839.09.20 Kejlstrup Nørre Snede †1910.02.19 Vejle søn af gårdejer Christen Sørensen og Sidsel Marie Andersdatter.
Christen Sørensen var først gårdejer af fødegården og nogle andre gårde så 1898 støberiarbejder på Hees Fabriker i Vejle. Boede Vardevej i Vejle.
Mette Madsen handlede i Vejle med øl, brød og mælk.
Baptister.
Ane Madsen *1852.05.03 Rønslunde †1915.03.01 Lejre Sjælland.
Gift 1873.02.06 i Ejstrup med husmand Søren Peter Svendsen *1831.12.25 Kærshoved Vrads sogn †1900.06.21 Heedegaard Ejstrup søn af Svend Christensen og Kathrine Olesdatter.
Søren Peter Svendsen gift 1. 1858 med Anne Marie Nielsen datter af Niels Christensen Koutrup i Heedegaard Ejstrup.
Søren Peter Svendsen var husmand i Heedegaard i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Mads Madsen (Bjørnskov) *1854.09.26 Rønslunde †1929.02.12 Nørre Snede By.
Gift 1. 1877.12.15 i Ejstrup med Sidsel Marie Jensen *1855.06.12 Lille Thorlund Ejstrup †1882.03.07 Rønslunde datter af Jens Hansen og Marie Kirstine Christensdatter i Lille Thorlund Ejstrup.
Gift 2. 1883.08.03 i Nørre Snede med Hansine Andrea Jørgensen *1860.10.06 Nørre Snede †1887.04.25 Bjørnskov Nørre Snede datter af lærer og kirkesanger Poul Svejstrup Jørgensen og Ellen Marie Thyregod.
Gift 3. 1890.05.20 i Ejstrup (Nørre Snede kirkebog) med Johanne Marie Therkildsen *1864.08.30 Nortvig, Nørre Snede sogn †1949.12.12 Klovborg By Klovborg sogn datter af Christine Nielsen og Anders Terkildsen.
Mads Madsen var landmand i Bjørnskov i hans mors fødegård i Bjørnskov i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
Han var gift 4 år med første kone som døde. Boede i Rønslunde.
Flyttede 1883c til Bjørnskov i Nørre snede.
Han var gift 3 år med anden kone som også døde.
Han var gift 38 år med tredje kone til han døde.
Anders Christian Madsen *1857.02.08 Rønslunde †1938.11.26 Lille Hestlund Give sogn.
Gift 1884.01.15 i Ejstrup med Johanne Maria Olesen Nielsen *1865.06.01 Heedegaard Ejstrup sogn †1948.09.28 Plejehjemmet i Give, Give sogn datter af Ole Nielsen i Heedegaard i Ejstrup sogn.
Anders Christian Madsen drev en gård i Lille Hestlund i Give sogn Vejle Amt.
Rasmus Madsen *1859.05.02 Rønslunde †1936.02.23 Aakirkeby Bornholm.
Gift 1885.02.14 Pedersker Bornholm med Johanne Caroline Ipsen *1861.05.09 Aspesgaard Pedersker †1928.07.08 Aakirkeby datter af gårdejer Jørgen Peter Ipsen og Kirstine Caroline Jeppesdatter.
Rasmus Madsen overtog Johanne Carolines fødegård Aspesgaard i Pedersker ved Aakirkeby som han drev 1885 til 1921 i 36 år.

Ejstrup Rønslunde matrikel 2A
1861c Rasmus Christensen (Høgh) *1828.06.07 Telberhus Nørre Snede †1899.02.23 Allégade 7 Horsens (begravet Ejstrup) søn af Christen Jensen Høeg *1789.03.18 Lille Bredlund Vrads sogn †1865.05.20 Grættrup Nørre Snede sogn.
Gift 1860.12.28 i Ejstrup med enken Ane Kirstine Madsdatter se ovenfor.
Rasmus Christensen (Høgh) var sognerådsformand i Nørre Snede-Ejstrup kommune.
Kendte børn:
01 Rasmus Anker *1892.03.22 Rønslunde †1894.04.19 Rønslunde to år gammel.
02 Alfred Peter *1894.01.31 Rønslunde †1894.03.02 to måneder gammel.
03 Mads Christensen *1861.07.28 Rønslunde overtager gården se nedenfor.
04 Sidsel Christine *1864.04.20 Rønslunde †1865.03.11 (ondartet halssyge,14 børn døde i sognet) et år gammel.
05 Sidsel Christine Christensen *1866.04.21 Rønslunde †1938.03.27 Eatonville Washington state.
Gift 1891.04.17 i Ejstrup med Christian Hansen *1859.03.02 Raskhus Hvirring sogn †1931.03.30 Eatonville Washington søn af Niels Hansen og Christine Pedersdatter.
Han arbejdede fire år ved St. Paul-Tacoma Savværk i Tacoma.
Købte så en farm, en fjerdedel af en "section" homestead. Det er 160 acres eller 65 hektar en fjerdedel af 640 acres en hel section.
Fire børn som efter moderens død 1938 delte farmen.
06 Ane Marie Christensen *1868.10.14 Rønslunde †1939.05.20 Hansted.
Gift 1895.04.30 i Horsens med Karl Bernhard Høltzermann *1870.05.06 Lille Thorlund Ejstrup †1956.04.25 Hansted søn af gårdejer Laurits Ole Emil Høtzzermann og Ane Amalie Bøtcker.
Levede i Hansted Mark ved Horsens. Drev 22 tønder land.
07 Christiane Dorthea *1871.11.28 Rønslunde †1875.12.06 Rønslunde (smitsom sygdom) 4 år gammel.
08 Tolstrup Christian *1872.12.13 Rønslunde †1875.11.22 (smitsom sygdom) knap 3 år gammel.

Ejstrup Rønslunde matrikel 2A
1887 Mads Christensen Høgh *1861.07.28 Højgaard Rønslunde Ejstrup †1939.07.16 Brande Sygehus (begravet Ejstrup) søn af formand.
Gift 1891.10.23 i Draaby ved Ebeltoft med Antomine Pedersen *1861.06.06 Draaby +1951.08.23 i Ejstrupholm Ejstrup datter af gårdejer Anders Peter Pedersen og Ane Kristine Sørensdatter.
Mads Christensen Høgh drev fødegården i 35 år fra 1887 til 1922, da han og konen flyttede til villa Pax i Ejstrupholm. Han var medlem af Nørre Snede Ejstrup sogneråd i 21 år deraf 16 år som formand. Var over 20 år formand for Nørre Snede Ejstrup Sparekasse og havde den daglige ledelse. Kort før han døde blev han amputeret på et ben. Han blev 78 år.
Antomines søster Karoline Pedersen var gift med lærer Christensen i Rønslunde i Ejstrup.
Børn:
01 Rasmus Anker *1892.03.22 Højgaard Rønslunde †1894.04.19 to år gammel.
02 Alfred Peter *1894.01.31 Højgaard Rønslunde †1894.03.02 en måned gammel.
Rasmus Anker Christensen Høgh *1895.06.06 Højgaard Rønslunde overtager gården se nedenfor.
Anna Kirstine Kristensen Høgh *1897.09.21 Højgaard Rønslunde †1933.04.22 Sandvad Nørre Snede.
Gift 1924.05.28 i Ejstrup med gårdejer Jens Christian Christensen *1897.11.21 Hampenbjerg Nørre Snede †1967.08.21 Nørre Snede søn af Kristian Kristiansen og Kristine Kristensen.
Levede i Sandvad i Nørre Snede på en gård.
Agnes Christensen Høgh *1901.02.08 Højgaard Rønslunde †1970.05.19 Uldum.
Gift 1926.08.04 i Ejstrup med husmand Jørgen Nørlund Jensen *1900.08.15 Langagergaard Gludsted Ejstrup †1977.10.24 Uldum søn af gårdejer Jens Kristian Jensen og Ane Mette Nielsen.
Jørgen Nørlund Jensen 1926 en ejendom med 15 tønder land i Vester Ørum i Sindbjerg sogn og drev den til 1968.
Derefter købte Jørgen og Agnes et hus i Uldum.

Ejstrup Rønslunde matrikel 2A
1922 Rasmus Anker Christensen Høgh *1895.06.06 Højgaard Rønslunde †1962.01.22 Brædstrup Sygehus (begravet Ejstrup) søn af formand.
Gift 1922.05.24 i Tanderup Fyn med Mary Nielsen*1895.06.23 Bredning Tanderup †1972.02.20 Brædstrup Sygehus (begravet Ejstrup) datter af hjulmand Hans Kristian Nielsen og Kristine Madsen.
Rasmus Anker Christensen Høgh havde fødegården Højgaard i Rønslunde i Ejstrup fra 1922 til 1959 eller 37 år. Derefter fik sønnen Henry Høgh skøde på gården.
Rasmus Høgh overtog efter faderen gerningen som bogholder i Sparekassen.
Børn:
01 Inga Antomine Høgh *1928.01.02 Højgaard Rønslunde †1982+.
Gift 1949.03.19 i Ejstrup med husmand Søren Sigvald Salomonsen *1918.09.09 Nørhoved Nørre Snede †1982+ søn af landmand Kristian Salomonsen og Marie Kirstine Laursen.
Boede Ørumskovvej 22 i Uldum.
Inga arbejdede fra 1962 fremad på mejerier.
Søren og Inga købte 1952 en ejendom i Uldum.
(Mads Kristian) Henry Høgh *1930.09.08 Højgaard Rønslunde †1982+ overtager gården se nedenfor.

Ejstrup Rønslunde matrikel 2A
1959 (Mads Kristian) Henry Høgh *1930.09.08 Højgaard Rønslunde †1982+ søn af formand.
Gift 1956.07.22 i Ibsker Bornholm med Astrid Jensen *1932.12.22 Lindholt Ibsker datter af gaardejer Anton Jensen og Gunhild Dorthea Madsen.
Han kaldte sig Henry og i hans tid fik Højgaard adressen Rønslundevej 3 Ejstrupholm. I 1982 havde Mads drevet gården i 23 år.
Henry Høgh foranledigede udarbejdelsen af "Slægtsbog for efterkommere efter Ane Kirstine Madsdatter og ægtefæller Mads Madsen og Rasmus Christensen (Høgh) Højgaard i Rønslunde , Ejstrup Sogn" Anearkivet Fredericia 1982 og skrev inledningen til den. Arbejdet blev gjort "uden smålig skelen til økonomien".
Mads og Astrids søn Olav Høgh *1957.07.31 Højgaard Rønslunde købte 1982 den halve ejendom.

Ejstrup Rønslunde matrikel 2A ender her ↑ .


Ejstrup Rønslunde halvgård 2 begynder her ↓

Ejstrup Rønslunde halvgård 2
1683- Niels Christensen *1655cc †1695+.
Gift med hans kone.
Markbogen 1683:

2 Madtz Christensen og Niels Christensen 1 gaard

Skøde til Hans Kaas 1695 (slægten på Hastrup):

Mads Christensen og Niels Christensen

Børn:
Jens Nielsen Skrædder *1688c Rønslunde.
Gift 1713.10.02 i Ikast med Else Christensdatter af Lille Nørlund.
Ikast kirkebog 1713:

Trolovet Jens Nielsen af Ronslund i Ejstrup sogn og Else Christensdatter af Nørlund i mit sogn, copuleret den 7 Januar 1714 derefter.

Konen fadder i Thyregod 1715 ved Jørgen Christensen Aalbæks datter Dorte.

Ejstrup Rønslunde halvgård 2 ender her ↑ .


Ejstrup Rønslunde halvgård 3 begynder her ↓ .

Ejstrup Rønslunde halvgård 3
1683- Jens Christensen *1660c- †1736.03c Rønslunde Ejstrup.
Gift med Sidsel Pedersdatter *1670c- †1736+.
Rørbæk i Vester sogns skifteprotokol (Brejl) aldre ud fra dødsaldre:

11 Jens Christensen i Rønslunde. 25.4.1736, side 106.
Enke: Sidsel Pedersdatter.
Børn:

1) Peder Jensen i Thyregodlund.
2) Christen Jensen i Rønslunde
3) Jens Jensen i Skovsbøl [i Vester sogn]
4) Niels Jensen i Skovsbøl
5) Søren Jensen i Lille Thorlund {skønnet *1696c}
6) Mads Jensen på stedet g.m. Kirsten Madsdatter af Skovsbøl
7) Anders Jensen, uvist hvor.


Børn:
01 Peder Jensen i Thyregodlund *1685c Rønslunde, Ejstrup †1761 Thyregodlund Thyregod.
Gift 1. 1708c i Thyregod med enken Else Mouridsdatter enke efter Mogens Eskesen i Thyregodlund.
Gift 2. 1734c med Anne Christensdatter *1686c †1749.07.13 Thyregodlund. Gift 3. 1749.10.26 i Thyregod med Enke Maren Mortensdatter kaldet Søndergaard *1702c Hesselbjerre Thyregod
I 1736 gård i Thyregodlund fra 1. kone Else Mouridsdatter enke efter Mogens Eskesen.
02 Christen Jensen *1680c Rønslunde, 1736 i Rønslunde.
03 Jens Jensen *1690c Rønslunde Ejstrup †1741 Skovsbøl Vester}
I 1736 gård i Skovsbøl i Vester sogn.
04 Niels Jensen *1694c Rønslunde Ejstrup †1762 Skovsbøl Vester}
I 1736 gård i Skovsbøl i Vester sogn.
05 Søren Jensen skønnet *1696c Rønslunde.
I 1736 gård i Lille Thorlund i Ejstrup sogn.
06 Mads Jensen skønnet *1698c Rønslunde.
Gift med enke (*Skovsbøl) Kirsten Madsdatter *1690cc.
Kirsten Madsdatter gift 1. 1713.11.12 i Vester med Niels Peder Nielsen Nortvig Nørre Snede.
07 Anders Jensen, uvist hvor i 1736.

Ejstrup Rønslunde halvgård 3 ender her ↑ .


Ejstrup Rønslunde matrikel 5A smedje begynder her ↓

Ejstrup Rønslunde matrikel 5A smedje
1845- Jens Peter Pedersen *1811.10.04 Rønslunde †1889.04.14 Rønslunde søn af Peder Madsen og Kirsten Jensdatter i Rønslunde i Ejstrup.
Gift 1839.11.30 i Ejstrup med Maren Nielsdatter *1813.10.11 Heedegaard Ejstrup †1895.01.30 Rønslunde datter af i Heedegaard Ejstrup Niels Christian Laursen og Ane Kirstine Nielsdatter.
Jens Peter Pedersen nævnes FT 1845 som smed i Rønslunde.
Børn:
Pederikke Kirstine Jensen *1845c Rønslunde.
Ane Kirstine Jensen *1848.02.02 Rønslunde †1920.08.18 Skærhoved Mark Give sogn.
Gift 1871.05.06 i Ejstrup med Mads Andreas Madsen *1848.08.15 Højgaard Rønslunde Ejstrup †1930.11.22 Skærhoved Mark søn af Mads Madsen og Ane Kirstine Madsdatter i Rønslunde.
Levede først i Rønslunde 1871 til 1908 så matrikel 1L og 1M Skærhoved Mark i Give sogn.
Søren Peter Jensen *1854.08.26 Rønslunde overtager faderens smedje se nedenfor.

Ejstrup Rønslunde matrikel 5A smedje
1883c Søren Peter Jensen *1854.08.26 Rønslunde †1924.02.06 Rønslunde søn af formand.
Gift 1883.11.09 i Ejstrup med Caroline Andersen Therkildsen *1862.11.16 Nortvig Nørre Snede sogn †1944.10.15 Rønslunde datter af Anders Terkildsen *1834.02.07 Nortvig Nørre Snede og Christine Nielsen *1839.09.21 Heedegaard Ejstrup.
Søren Peter Jensen er i FT 1880 hjemme ved faderen smed Jens Peter Pedersen. Han overtager først smedjen, da han gifter sig 1883.
For børnene se Vanggaard.
Børn:
01 Maren Jensen *1884.08.26 Rønslunde †1968.07.16 Ejstrupholm.
Gift 1911.07.14 i Ejstrup med tømrer Theodor Pedersen *1881.07.14 Thorsager Randers Amt †1958.01.31 Ejstrupholm søn af Landpostbud Peder Christensen *1850c og Mette Jensen *1850c.
02 Jens Peter Jensen *1886.06.16 Rønslunde †1956.09.04 Horsens Sygehus.
Gift 1913.0914 i Tørring med Ane Kirstine Sørine Jensen *1892.06.11 Tørring †1984.02.04 Tørring datter af Karl Kristiansen *1865.01.22 Tørring †1940.10.18 Tørring og Methea Kristine Kristiane Sørensen Nygaard *1865.01.24 Klovborg †1917.03.04 Tørring.
03 Marie Jensen *1888.03.10 Rønslunde †1978.07.03 Agtrupvej 62 Kolding.
Gift 1912.10.08 i Ejstrup med Martin Eriksen Knudsen *1886.07.27 Rødding †1959.02.13 Kolding søn af Søren Eriksen Knudsen og Marie Knudsen.
04 Johannes Jensen *1890.04.12 Rønslunde †1981.08.18 Ejstrupholm.
Gift 1921.04.16 i Nørre Snede med Maren Andreasen *1896.03.28 datter af Gaardejer Kristen Andreasen og Ane Kathrine Svendsen
05 Andreas Jensen *1892.03.27 Rønslunde.
Gift med Petra Søgaard.
Boede i Grønningen 19, Vinderup sogn.
06 Christian Nicolaj Kirstejn Jensen (Broundal 1924) *1894.03.12 Rønslunde †1971.08.26 Vinderup.
Gift med Ingeborg Margaret Bækkevold *1903.12.12 Oslo Norge datter af formand Ingebret Bækkevold og Louise Johnsrud.
07 Kristiane Adine Jensen *1896.06.29 Rønslunde †1952.04.23 Silkeborg.
Gift med tekstilarbejder Søren Maaetoft *1888.10.24 †1952.01.31 Silkeborg søn af Mads Sørensen og Ane Nielsen.
08 Aage Søren Peter Jensen (Broundal) *1900.09.05 Rønslunde. Tvilling.
Gift 1927.11.27 i Gauerslund med Ellen Madsen Nørregaard *1903.11.06 Gauerslund datter af skræddermester Mikkel Nørregaard Madsen og Sidsel Laursen.
09 Nina Karoline Jensen *1900.09.05 Rønslunde +1936.01.09 Aarhus. Tvilling.
Gift 1923.06.08 i Ejstrup med tømrer Jens Bertel Nielsen *1893.05.01 Hjardemaal Klit søn af husmand Niels Peter Nielsen og Jensine Jensen.
Boede Knudsvej 13 Ry.
10 Anna Martine Jensen *1902.06.22 Rønslunde +1963.03.07 Ejstrupholm.
Gift 1924.02.21 i Ejstrup med gårdejer Thomas Østergaard Thomsen *1899.02.21 Hampen Nørre Snede søn af gårdejer Anders Thomsen og Cecilie Marie Jensen.
11 Elny Mette Marie Jensen *1905.05.11 Rønslunde overtager stedet se nedenfor.
12 Harald Alfred Jensen *1908.08.13 Rønslunde.
Gift 1934.08.12 i Ejstrup med Ellen Sidsel Marie Madsen *1910.02.12 Nørholm Ejstrup datter af gårdejer Jens Madsen og Karen Marie Olesen.
1962: Aagade 3 Ejstrupholm.

Ejstrup Rønslunde matrikel 5A smedje
1927 Anders Meldgaard Pedersen Søgaard *1898.09.05 Mosehus, Handbjerg sogn †1979.12.03 Ejstrup søn af Jens Pedersen Søgaard og Maren Sørensen.
Gift 1927.09.25 i Ejstrup med Elny Mette Marie Jensen *1905.05.11 Rønslunde †1979.12.03 Ejstrupholm datter af formand.
Overtog med hendes mand fødehjemmet vel som husmandssted.
Drev stedet i Rønslunde i Ejstrup indtil 1966. Sønnen Søren Peter Søgaard overtog.
Boede derefter i Lærkevej 15 Ejstrupholm.

Ejstrup Rønslunde matrikel 5A smedje
1966 Søren Peter Søgaard.
Gift med Rita Lykke Pedersen datter af gårdejer Otto Pedersen og Kirsten Marie Madsen.

Ejstrup Rønslunde matrikel 5A smedje ender her ↑ .


Thorlund- Lille
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion

2 Fæstere
1683- Jens Jensen, øde 1683
1683 Niels Jensen, tingskriver
1708 Frederik Hansen
1708 Niels Nielsen og Poul Nielsen 4 4 3 1
1708 Poul Nielsen 3 4 0 2
1735 Peder Jensøn, Vrads tingbog, bror Søren Jensøn
3 Ejere

4 Familier med børn
Ejstrup Lille Thorlund begynder her ↓

Vel en halvgård:
Ejstrup Lille Thorlund
1641- Rasmus Hansen .
Cancelliets Brevbøger: Brev til Christen Henriksen Holck på Hastrup 24 februar 1641 (citeret fra Krusborg "Thyregod sogn" s. 101):

Efterskrevne Bønder i Silkeborg len, nemlig Peder Lauridtzen og Mads Jørensen i Krejbjerg, Rasmus Hansen i Lille Thorlund og Niels Jensen og Jens Jensen alle i Ejstrup sogn i Vrads herred, har berettet at en stor sandflugt ... bevilger Kongen, at de herefter maa forskaanes for følgende aarlige landgilde ...


Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1675- Niels Jensen *1615cc Nørre Snede †1683+ Lille Thorlund?, Ejstrup tingskriver i Vrads Herred.
Gift med Inger Larsdatter †1675+ Lille Thorlund?, Ejstrup, datter af Las Jørgensen, Ejstrup.
Allerede i 1639 er han tingskriver og den 4. marts 1639 køber han Aastedbro havre bropenge for fem år - altså fra 1639 til 1644 - af Morten Pax til Bjerre i Aaale sogn.
Niels Jensen ses kontinuerlig som tingskriver i Erik Brejls udtog af Vrads Herreds Tingbog fra 1661 til 1680. I 1664 var han også tingskriver i Hids og Lysgaard herreder det var kort efter Svenskekrigen 1657-60, hvor mange var døde eller flygtet fra deres sogne og herreder.
Inger Larsdatter har ti brødre og søstre der alle kendes på grund af arveafkald i Vrads Herreds Tingbog 1672-76, se oversigter på hammerum-herred.dk lidt fremme i tråden.
Lars Jørgensen i Ejstrup, levede omkring 1620. Børn:

Christen Lassen, Aalbæk, Thyregod †1673- gift med Bodil Christensdatter †1673-.
Peder Lassen (kaldet Store), Annexgaarden, Ejstrup By (3 år forlovet med Maren Frandsdatter, bliver forrykt, lægges i fængsel og jern).
Jørgen Lassen, Vovlund, Rind †1675 Vovlund, Rind.
Peder Lassen, Bjerregaard, Aale, ses 1673-76.
Anders Lassen, Brejl, Ejstrup.
Gregers Lassen, Annexgaarden, Ejstrup By †1660-73.
Sidsel Lasdatter gift med Niels Isaksen, Store Nørlund, Ejstrup ses 1664-75.
NN Lasdatter †1673- gift med toldinspektør Peder Eriksen, Hampen Sø, Nørre Snede ses 1660, syn af Kongens gods.
NN Lasdatter †1673- gift med Rasmus Pedersen i Bryrup.
Peder Lassen * Ejstrup †1674c, ugift Lille Thorlund, Ejstrup.
Inger Lasdatter †1675+ gift med tingskriver Niels Jensen.

Niels Nielsen og Poul Nielsen, der ses 1708 i Lille Thorlund, kunne eventuelt være sønner af Niels Jensen, men den tidslige afstand er for stor for en rimelig hypotese.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1707- Frederik Hansen *Helsingør? †1708.03c Lille Thorlund.
Han boede i Lille Thorlund i Ejstrup, men han har ikke drevet nogen gård der, men levet af landgilder og eventuelle andre investeringer. Det er noget af en anomali, at han sidder i et ganske lille sted midt i Jylland, hvor hans søskende har store stillinger mest ved Øresund.
Frederik Hansen var en formuende mand. Hans bror Hans Hansen i Helsingør lod noget af hans gods sælge på auktion i Skanderborg, hvor det blev købt af Byfoged Rasmus Christensen Leth den 18. juni 1708: Lille Thorlund:

En gård Niels Nielsen og Poul Nielsen hartkorn 4 4 3 1.
En gård Poul Nielsen hartkorn 3 4 0 2.

Poul Nielsen fæster altså en hel gård plus en halvgård.
Frederik Christian Gedde i Hastrup i Thyregod købte på auktion efter Frederik Hansen den 22 maj 1708:

En gård i Sønder Hvillum i Ejstrup hartkorn 2 3 0 0.
En gård i Krejbjerg i Ejstrup hartkorn 3 1 1 3.
En gård i Krejbjerg i Ejstrup hartkorn 1 5 2 0.

Præst Halger Bredal i Klovborg købte på auktion efter Frederik Hansen 18 juni 1708:

En gård i Rønslunde i Ejstrup hartkorn 6 2 0 2.

Alt i alt hartkorn 21 tønder 5 skæpper 0 fjerdingkar og 2 album, hvilket på den tid er størrelsen af en lille herregård.
Skiftet efter Frederik Hansen 1708 Silkeborg og Mariager (Brejl #2):

2) Frederik Hansen, ugift i Lille Thorlund i Ejstrup sogn. 11.9.1708.
A:
1) bror Bartholomæus Hansen, præsident i Fredericia
2) bror Jacob Hansen, fransk konsul i Helsingør
3) bror Hans Hansen i Helsingør
4) bror Johan Hansen i Helsingør
5) bror Mathias Hansen ved det pavelige hof i Rom
6) søster Anne Christine Hansdatter g.m. Johan von Wovern i Helsingborg
7) søster Jannike Hansdatter g.m. Samuel Drøschler på Klippen [i Sønderslev sogn i Sønder herred] i Skaane
8) søster Ingeborg Hansdatter g.m. Christian Henriksen i Helsingør
9) søster Johanne Hansdatter, død, var g.m. Johan Svensk i Landskrona. B: (Navne angives ikke)

Man ser, at han var født ind i en indflydelsesrig familie.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1708- Niels Nielsen.
Muligvis er Niels Nielsen og Poul Nielsen brødre, for de fæster tilsammen den ene gård i Lille Thorlund med hartkorn 4 4 3 1, men Poul Nielsen alene fæster den anden gård.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1708- Poul Nielsen †1716+.
Gift med hans kone †1716+.
Thyregod-Vester kirkebog:
1714 fadder ved forpagter Mads Pedersens barn af Rørbæk hovedgård i Vester sogn.
1716 Poul Nielsens kone fadder ved forpagter Mads Pedersens barn på Rørbæk.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1716- Poul Lauridsen †1719+.
Gift med hans kone †1719+.
Thyregod-Vester kirkebog:
1716 Poul Lauridsens kone bærer ved forpagter Mads Pedersens barn af Rørbæk hovedgård i Vester sogn.
1717 Poul Lauridsens kone bærer ved forpagter Mads Pedersens barn af Rørbæk hovedgård.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1733- Peder Jensen †1752c+.
Gift med hans kone †1752c+.
Vrads tingbog 1735: Peder Jensøn Lille Thorlund, sag med Peder Jakobsen Store Thorlund.
Se skiftet #3563 Brejl over Søren Pedersen Thorlund 1785 Aalborg Byfoged skifteprotokol 1782 - 1800:

3563 Søren Pedersen Thorlund, murersvend i Aalborg. 28.10.1785, fol.261.
A:
1) bror Jens Pedersen Thorlund i Lille Thorlund i Ejstrup sogn
2) bror Laurids Pedersen Thorlund i København
3) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Steffen Pedersen i Nørlund i Ejstrup sogn
4) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Madsen i Store Thorlund. 1B:

a Peder Jensen 29, tjener i Hjortsvang

5) søster Mette Pedersdatter, død. E: Jens Sørensen i Lille Thorlund. 6B:

a Søren Jensen
b Peder Jensen
c Jens Jensen
d Anne Jensdatter g.m. Christen Madsen i Krejbjerg
e Mette Marie Jensdatter g.m. Christen Christensen i Hallundbæk
f Anne Marie

6) søster Anne Pedersdatter g.m. Søren Pedersen i Hallundbæk
7) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Bertel (Anders?) Pedersen i Nørre Kejlstrup i Nørre Snede sogn
8) søster Johanne Pedersdatter g.m. Mads Christensen i Nørre Hvillum.

Børn:
Kirsten Pedersdatter *1733c Lille Thorlund.
Gift med i Nørlund i Ejstrup Steffen Pedersen †1785-87 Nørlund.
Jens Pedersen *1736c Lille Thorlund, overtager gården, se nedenfor.
Laurids Pedersen Thorlund, ses 1785 i Kbh.
Maren Pedersdatter †1785-.
Gift med Laurids Madsen i Store Thorlund.
Mette Pedersdatter *1738cc Lille Thorlund. †1785- Lille Thorlund.
Gift med Jens Sørensen i den anden halvgård i Lille Thorlund.
Anne Pedersdatter *1743c Lille Thorlund.
Gift med i Hallundbæk i Ejstrup Søren Pedersen *1740c †1805 Hallundbæk.
Margrethe Pedersdatter *1746c.
Gift med i Nørre Kejlstrup, Nørre Snede Bertel/Anders Pedersen *1742c.
Søren Pedersen Thorlund, murersvend i Aalborg *1751c Lille Thorlund †1785.09c (skifte se ovenfor, 34 år) Aalborg.
Johanne Pedersdatter *1752c Lille Thorlund †1826 Nørre Hvillum, Ejstrup.
Gift med Mads Christensen i Nørre Hvillum *1752c Nørre Hvillum †1829.07.18 Nørre Hvillum.
Drev en gård i Nørre Hvillum i Ejstrup sogn.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1767c Jens Pedersen *1736c Lille Thorlund †1811.05.31 Lille Thorlund.
Gift med Anne Eriksdatter *1742c †1801+. ?(Jane Nilsson: *Hedegaard, datter af Erik Andersen).

179 Jens Pedersen, der døde 31.5.1811 i Lille Thorlund. 11.6.1811, fol.268B, 280B.
Børn:
Erik Jensen,
Ellen Jensdatter, skifte 21.11.1808 lbnr.101,

var gift første gang med Christen Jensen i Store Thorlund {Ejstrup}.

5 Børn:
Jens {Christensen} 18,
Jens {Christensen} 16,
Peder {Christensen} 14,
Christen {Christensen} 11,
Christen {Christensen} 8,

var gift anden gang med [Peder Sørensen sst].

1 Barn:
´ Anne {Pedersdatter} 6,


Peder Jensen i Kejlstrup {Nørre Snede},
Anne Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Store Thorlund {Ejstrup},
Laurids Jensen i Krejbjerg {Ejstrup},
Anders Jensen i Kærshoved {Vrads},
Anne Marie Jensdatter 25.

Børn:
01 Erik Jensen *1767c Lille Thorlund overtager gården, se nedenfor.
02 Ellen Jensdatter *1770c Lille Thorlund †1808.10.18 (dato i skifte, Brejl #101 og #179) Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 1 1789c med i Store Thorlund Christen Jensen *1763 Store Thorlund søn af Jens Villadsen *1734c og Kirstine Christensdatter *1737c.
Gift 2. 1801c i Ejstrup med Peder Sørensen *1767c †1840.10.23 Store Thorlund, Ejstrup.
03 Peder Jensen *1772c Lille Thorlund †1851.07.04 Kejlstrup, Nørre Snede.
Gift 1810- med Anne Marie Christensdatter *1784c Sønder Hvillum, Ejstrup †1845.08.28 (Tæring) Kejlstrup, Nørre Snede datter af Christen Christensen *1752c Sønder Hvillum †1808 Sønder Hvillum og Maren Christensdatter *1752c †1808 Sønder Hvillum.
Bosat i Kejlstrup i Nørre Snede.
04 Ane Jensdatter *1776c Lille Thorlund †1842.11.02 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift med enkemand i Store Thorlund efter storesøster Ellen Jensdatter Peder Sørensen *1767c †1840.10.23 Store Thorlund, Ejstrup.
05 Lars Jensen *1779c Lille Thorlund †1851.07.20 Krejbjerg, Ejstrup.
Gift 1806c med Ane Nielsdatter *1782c Krejbjerg †1857.06.26 Krejbjerg datter af Niels Sørensen *1749c og 1. kone..
Ses 1811 i Krejbjerg i Ejstrup.
Niels Sørensen er bror til Peder Sørensen og Anne Sørensdatter †1805 i Rønslunde.
06 Anders Jensen *1782c Lille Thorlund †1811+.
Gift 1810- med Kirsten Jensdatter.
Ses 1811 i Kærshoved i Vrads sogn.
Barn set:
Anne Kirstine *1810 Kærshoved, Vrads sogn.
07 Anne Marie Jensdatter *1786c Lille Thorlund.
Gift 1813 i Ejstrup med enkemand2 Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum, Ejstrup †1855.08.13 Sønder Hvillum.
Nævnes 1811, vel i Lille Thorlund.
Folketælling 1787 Thorlund- Lille Jens Pedersen   25
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jens Pedersen511736c Thorlund- Lille Ejstrup 1811 Thorlund- Lille Ejstrup *1736c Lille Thorlund †1811.05.31 Lille Thorlund
kone Anne Eriksdatter451742c  1801+ Thorlund- Lille? Ejstrup? *1742c †1801+
søn Erik Jensen201767c Thorlund- Lille Ejstrup 1839 Thorlund- Lille Ejstrup *1767.06c Lille Thorlund †1839.12.22 (72½ år) Lille Thorlund.
søn Peder Jensen15Thorlund- Lille Ejstrup 1851 Kejlstrup Nørre Snede *1772c Lille Thorlund †1851.07.04 Kejlstrup, Nørre Snede. 1811 i Kejlstrup i Nørre Snede samme i FT 1834. Gift 1810- med Anne Marie Christensdatter *1783c.
søn Lars Jensen81779c Thorlund- Lille Ejstrup 1851 Krejbjerg? Ejstrup? *1779c Lille Thorlund †1851.07.20 Krejbjerg, Ejstrup. 1811 Krejbjerg i Ejstrup. Gift 1806c med Ane Nielsdatter *1782c Krejbjerg.
søn Anders Jensen51782c Thorlund- Lille Ejstrup 1811+  *1782c Lille Thorlund. Ses 1811 i Kærshoved i Vrads sogn, ses 1810 gift med Kirsten Jensdatter.
dat. Ellen Jensdatter171770c Thorlund- Lille Ejstrup 1808 Thorlund- Store Ejstrup *1770c Lille Thorlund †1808.10c Store Thorlund, Ejstrup. Gift 1 med Christen Jensen Store Thorlund, gift 2 med Peder Sørensen Store Thorlund.
dat. Ane Jensdatter111776c Thorlund- Lille Ejstrup 1842 Thorlund- Store Ejstrup  *1776c Lille Thorlund †1842.11.02 Store Thorlund, Ejstrup. Ses 1811 i faderens skifte i Store Thorlund i Ejstrup.
dat. Anne Marie Jensdatter11787c Thorlund- Lille Ejstrup 1811+  Ses 1811 i faderens skifte i Lille Thorlund i Ejstrup.


Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1799c Erik Jensen *1767.06c Lille Thorlund †1839.12.22 (72½ år) Lille Thorlund.
Gift 1. 1800c i Ejstrup? med Anne Madsdatter *1777c Nørre Hvillum, Ejstrup †1818.03.29 Lille Thorlund datter af Mads Christensen.
Gift 2. 1818.09.26 i Ejstrup med enke af Siggaard/Søgaard Anne Mikkelsdatter *1769.12.16 Skarrild (i FT 1850) †1850+ datter af Michel Nielsen (ses kun 1769 i Skarrild).
Gården står i 1818 for 150 hektar eller 3.807.310 kvadrat alen. Det meste er hede.
Børn:
Jens Eriksen *1801c Lille Thorlund overtager gården, se nedenfor.
Mads Eriksen *1810c, vanvittig FT 1840 ved broderen Jens Eriksen.
Folketælling 1801 Thorlund- Lille Erik Jensen   35 + 36
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Erik Jensen321767c Thorlund- Lille Ejstrup 1839 Thorlund- Lille Ejstrup *1767.06c Lille Thorlund †1839.12.22 (72½ år) Lille Thorlund. Dette er to husstande: Erik Jensen der har gården nummer 35 og forældrene på aftægt nummer 36, der vel bor i et aftægtshus, men på gården.
kone 1Anne Madsdatter241777c Nørre Hvillum Ejstrup 1818 Thorlund- Lille Ejstrup *1777c Nørre Hvillum, Ejstrup †1818.03.29 Lille Thorlund. DDD Anne Nielsdatter er fejl udlæst.
mands søs. Ane Jensdatter251776c Thorlund- Lille Ejstrup 1842 Thorlund- Store Ejstrup  *1776c Lille Thorlund †1842.11.02 Store Thorlund, Ejstrup. Ses 1811 i faderens skifte i Store Thorlund i Ejstrup. Gift med Peder Sørensen i Store Thorlund.
mands søs. Anne Marie Jensdatter141787c Thorlund- Lille Ejstrup 1811+  Ses 1811 i faderens skifte i Lille Thorlund i Ejstrup.
aftægt mands far 1Jens Pedersen641736c Thorlund- Lille Ejstrup 1811 Thorlund- Lille Ejstrup *1736c Lille Thorlund †1811.05.31 Lille Thorlund, husbonden Peder Jensens forældre og bror bor vel i et aftægtshus på gården og er her samlet som een husstand.
aftægt mands mor Anne Eriksdatter581742c  1801+ Thorlund- Lille? Ejstrup? *1742c †1801+
mands bror Lars Jensen241779c Thorlund- Lille Ejstrup 1851 Krejbjerg Ejstrup *1779c Lille Thorlund †1851.07.20 Krejbjerg Ejstrup. 1811 Krejbjerg i Ejstrup. Gift 1806c med Ane Nielsdatter *1782c Krejbjerg. "Nielsen" i DDD er en fejludlæsning.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1830c Jens Eriksen *1801.11.13 (lægdsrulle nr. K99) Lille Thorlund †1880.03.09 Lille Thorlund søn af formand.
Gift 1830.12.04 i Ejstrup med Anne Pedersdatter *1805.02.25 Rønslunde Ejstrup †1880.05.02 Lille Thorlund datter af Peder Sørensen og Ellen Jensdatter.
Børn:
Ane Johanne Jensdatter *1831c Lille Thorlund.
Ellen Marie Jensdatter *1839.10.28 Lille Thorlund †1919.01.21 Kærsgaard, Nørre Snede.
Gift med enke1 Erik Jonasen *1832.12.31 Hygild Ejstrup †1916.10.18 Melgaard, Nørre Snede søn af Jonas Eriksen *1806.11.07 Ejstrup By og Maren Jensdatter.
Bosat i Leret By i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
Folketælling 1834 Thorlund- Lille Jens Eriksen   32 en gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Eriksen341800c Thorlund- Lille Ejstrup 1880 Thorlund- Lille Ejstrup *1800c Lille Thorlund †1880.03.09 Lille Thorlund.
kone 1Ane Pedersdatter291805c  1880 Thorlund- Lille Ejstrup †1880.05.02 Lille Thorlund.
dat. Ane Johanne Jensen31831c Thorlund- Lille Ejstrup   
aftægt mands far 2Erik Jensen671767c Thorlund- Lille Ejstrup 1839 Thorlund- Lille Ejstrup *1767.06c Lille Thorlund †1839.12.22 (72½ år) Lille Thorlund.
mands sted- mor 2Ane Mikkelsdatter661769 Skarrild 1850+   *1769.12.16 Skarrild (Skarrild i FT 1850) †1850+.
for- sørges mands bror Mads Eriksen231811c Thorlund- Lille Ejstrup  "deres Søn, men vandvittig, da denne Vanvittig forsøgers af Huusfaderen Jens Eriksen, er han paa den summariske Tabel anført [Claudtz] [Viprest..] i [.la..en] No 8. -
tj-pige Ane Kirstine Andersdatter241810c    
tj-dreng Christen Madsen161818 Thorlund- Store Ejstrup  *1818.07.01 Store Thorlund, Ejstrup søn af Mads Pedersen og Maren Kirstine Christensdatter.


Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1730- Søren Jensen *1696c (skønnet) Rønslunde Ejstrup †1756+ søn af Jens Christensen og Sidsel Pedersdatter i Rønslunde.
Kendes fra skiftet efter faderen Jens Christensen i 1736.
Set barn:
Jens Sørensen *1731c Rønslunde overtager gården se nedenfor.

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1756c Jens Sørensen *1731c †1803.08c (skifte) Lille Thorlund.
Gift 1. 1756c med Mette Pedersdatter *1730cc †1776-85 (skifte efter broderen 1785) Lille Thorlund.
Gift 2. 1785- med Maren Nielsdatter *1732c †1818.05.22 Lille Thorlund.
Se skifte efter Mette Pedersdatters bror Søren Pedersen Thorlund 1785 i Aalborg #3563 Brejl.
Se skifte efter Jens Sørensen 1803 Brejl Vrads Herred #2:

2 Jens Sørensen i Lille Thorlund. 5.9.1803, fol.2B.
Enke: Maren Nielsdatter. Lovværge: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup.
Børn:

Søren {Jensen} i Hundshoved {Nørre Snede},
Peder {Jensen} i Sepstrup, {Them} [skifte 17.12.1799 lbnr.111].

3 Børn: Jens 10, Karen 8, Oluf 5,

Jens {Jensen} i Bjerregaard i Ejstrup sogn,
Anne {Jensdatter} g.m. Christen Madsen i Krejbjerg {Ejstrup},
Mette Marie {Jensdatter} g.m. Christen Christensen i Hallundbæk, {Ejstrup},
Anne Marie {Jensdatter} g.m. Niels Jensen i Vester Isen, {Ikast}.


Børn med 1. kone Mette Pedersdatter:
Mette Marie Jensdatter *1757c- Lille Thorlund †1786c Hallundbæk, Ejstrup.
Gift 1773c i Ejstrup? med Christen Christensen *1750c †1831 Hallundbæk, Ejstrup.
Får to børn med Christen Christensen og er død mellem skiftet 1785 og FT 1787, hvor han er gift 2. med Dorthe Marie Jensdatter *1767c, som har et barn under et år i juli 1787.
Børn:
Anne Christensdatter *1775c Hallundbæk, Ejstrup.
Anne Margrethe Christensdatter *1777c Hallundbæk, Ejstrup.
Søren Jensen *1760c Lille Thorlund, overtager først gården, se nedenfor.
Ses i skiftet efter moderens bror 1785 og FT 1787 Lille Thorlund.
FT 1801 gaardbeboer i Lille Thorlund.
1803- i Hundshoved i Nørre Snede.
Anne Jensdatter *1762c Lille Thorlund †1833.12.30 Krejbjerg Ejstrup.
Gift 1785- i Krejbjerg i Ejstrup med Christen Madsen *1753c †1829.04.07 Krejbjerg.
Ses i skiftet 1785 i Krejbjerg i Ejstrup.
FT 1787 i Rønslunde i Ejstrup.
FT 1801 i Krejbjerg i Ejstrup.
Peder Jensen *1764c Lille Thorlund †1799.11.24 (35 år) Melgaard, Sepstrup, Them sogn.
Gift 1790.03.06 i Them med Else Olufsdatter *1769c (ikke i Them) †1804.11.11 (36 år) Sepstrup (gift 2. med Jens Pedersen *1760c).
Han ses i skiftet efter moderens bror 1785.
Senere 1799 i Sepstrup i Them sogn.
Skifte Brejl #111 Vrads Herred:

111 Peder Jensen Melgaard i Sepstrup. 17.12.1799, fol.227, 229B.
Enke: Else Olufsdatter. Lovværge: Gotfred Pedersen Møller i Skærbæk Mølle.
Børn: Jens 7, Karen 4, Oluf 2.
Formynder: farbror Søren Jensen i Lille Thorlund.

Anne Marie Jensdatter *1768c Lille Thorlund †1823.03.04 Vester Isen, Ikast.
Gift i 1794c i Ejstrup? med Niels Jensen *1768c †1834.03.31 Vester Isen.
FT 1787 hjemme i Lille Thorlund.
FT 1801 gift i Neder Isen i Ikast. Har et plejebarn.
Jens Jensen *1776c Lille Thorlund 1805.04.18 Bjerregaard.
Gift 1796c med Kirsten Nisdatter *1777c.
Ses i skiftet efter moderens bror 1785.
I skifte efter faderen 1803 i Bjerregaard i Ejstrup.
Folketælling 1787 Thorlund- Lille Jens Sørensen   1. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæste- bonde gaard- beboer mand 2 2Jens Sørensen561731c  1803 Thorlund- Lille Ejstrup *1731c †1803.08c Lille Thorlund.
kone 2 2Maren Nielsdatter551732c  1818 Thorlund- Lille Ejstrup Begravet nr.6241
*1732c †1818.05.22 Lille Thorlund.
søn 1 Søren Jensen271760c Thorlund- Lille Ejstrup 1818 Leret Mark Nørre Snede  *1760c Lille Thorlund †1818.01.01 Vingborg, Leret Mark, Nørre Snede.
dat. 1 Anne Marie Jensdatter191768c Thorlund- Lille  1823 Vester Isen Ikast *1768c Lille Thorlund †1823.03.04 Vester Isen, Ikast.
tj-dreng Søren Pedersen111776c    
tj-pige Bodil Andersdatter141773c    
dag- lejer hus- kone 1Anne Knudsdatter421745c    
hus- kones søn Jens Jørgen Hansen61781c    

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1796c Søren Jensen *1760c Lille Thorlund †1818.01.01 Vingborg, Leret Mark, Nørre Snede søn af formand.
Gift med Anne Jonasdatter *1773c Overharrild, Ejstrup †1810+ (skifte efter faderen) datter af Jonas Eriksen *1741c †1808.11c (skifte) Tranholmgaard, Harrild, Ejstrup og ?(Kirsten? Sørensdatter?) *1744cc †1779-80 Overharrild, Ejstrup .
Ses i skiftet efter moderens bror 1785 og FT 1787 Lille Thorlund.
FT 1801 gaardbeboer i Lille Thorlund.
1803- i Hundshoved i Nørre Snede.
Senere i Leret i Nørre Snede.
Folketælling 1801 Thorlund- Lille Søren Jensen 1. og 2. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Søren Jensen401760c Thorlund- Lille Ejstrup 1818 Leret Mark Nørre Snede  *1760c Lille Thorlund †1818.01.01 Vingborg, Leret Mark, Nørre Snede.
kone 1Anne Jonasdatter281773c Harrild- Over Ejstrup 1810+  *1773c Over Harrild †1810+ (skifte efter faderen Jonas Eriksen 1810).
tj-pige kones søs. Maren Jonasdatter161784c Harrild- Over Ejstrup 1845+  *1784c Over Harrild †1845+.
tj-dreng Jens Christian Christensen111790c    
adopt Jonas Jensen51795c   "Tiltagen Barn". Kan vel være et barn af en søster til moderen NN Jonasdatter med en Jens.
Aftægt mands far 2Jens Sørensen701731c  1803 Thorlund- Lille Ejstrup *1731c †1803.08c (skifte) Lille Thorlund. Jens Sørensen skrives som 2. familie i Lille Thorlund, men bor tydeligvis på gården han har overgivet sønnen, derfor listes de her. De har vel haft et separat hus.
Aftægt mands sted- mor 2Maren Nielsdatter691732c  1818 Thorlund- Lille Ejstrup Begravet nr.6241
*1732c †1818.05.22 Lille Thorlund


Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1803 Ukendt.

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1818- Niels Jørgensen *1775.06.05 Kirkeby, Sønder Omme †1834.12.01 Krathus, Bjørnskov, Nørre Snede søn af Jørgen Nielsen *1734.10.17 Bøvl, Sønder Omme †1796.11.29 Kirkeby og Maren Eskesdatter *1743.10.13 Kirkeby †1821.05.20, 78 år, Lille Thorlund.
Gift 1799.10.20 i Sønder Omme med af Filskov Johanne Hansdatter *1772.05.29 Filskov, Sønder Omme †1834.12.06 Krathus, Bjørnskov, Nørre Snede datter af Hans Christian Madsen *1735.01.30 Filskov og Maren Lauridsdatter *1734c †1814.11.14 Filskov.
Niels Jørgensen er opført på matrikelkortet af 1818, så han er kommet til stedet før det år. Hans navn er senere gennemstreget, da Hans Jensen i 1832 kom til gården. Matrikelkortet nævner ikke Lars Jensen Skaldelars, som ejede stedet 1827-32.
Gården er 130 hektar, hvoraf kun lidt er dyrket. 3.304.310 kvadrat alen.
FT 1801 i Kirkeby i Sønder Omme.

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1823c Lars Jensen (Skalde-Lars) *1778 Overharrild, Ejstrup †1865 Givskudlund søn af Jens Hansen *1755c Overharrild.
Gift 1811 i Brande med Karen Eriksdatter *1789 Brandharrild, Brande †1850 Givskudlund datter af Erik Eriksen II i Brandharrild.
Se deres børn i Overharrild i Ejstrup.
Skalde-Lars kom fra Overharrild i Ejstrup her til Lille Thorlund.
Han forpagter formodentlig gården fra 1823c - 1827.
I 1827 går gården på tvangsauktion efter Niels Jørgensen. Skalde-Lars køber den for 385 rigsbankdaler.

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1832 Hans Jensen *1788c Over Harrild †1853 Lille Thorlund søn af Jens Hansen *1755c Overharrild. Bror til formand.
Gift 1815 i Givskud med Ane Thomasdatter *1798.09.02 Givskudlund, Givskud †1889 Lille Thorlund datter af Thomas Hansen *1772.04.16 Givskudlund
Hans Jensen er Skalde-Lars bror, han havde først hans kones fødegård Vesterlund i Givskudlund men bytter her i 1832 gård med Skalde-Lars, der så kommer til Givskudlund. Hans Jensen giver 250 rigsbankdaler for gården hartkorn 4 0 0 0 og får 190 rigsbankdaler for gården i Givskudlund hartkorn 3 0 0 0.
Set barn:
Jens Hansen *1816 Harresø, Givskud overtager gården, se nedenfor.
Anne Marie Hansdatter *1841.07.21 Lille Thorlund, Ejstrup †1931.06.13 Uhre, Brande.
Gift med Søren Rasmussen *1832.01.20 Hvejsel †1909.01.22 Brande.
Havde en gård i Hyvild i Brande.
Folketælling 1834 Thorlund- Lille Hans Jensen   30
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Hans Jensen471788 Harrild- Over Ejstrup 1853 Thorlund- Lille Ejstrup *1788c Over Harrild †1853 Lille Thorlund, Ejstrup. Kom 1832 fra Givskudlund til Lille Thorlund.
kone 1Ane Thomasdatter361798 Givskudlund Givskud 1889 Thorlund- Lille Ejstrup *1798.09.02 Givskudlund, Givskud †1889 Lille Thorlund.
søn Jens Hansen181816 Harresø Givskud 1894 Thorlund- Lille Ejstrup *1816 Harresø, Givskud †1894 Lille Thorlund, Ejstrup. Gift 1849 i Nørre Snede med Marie Kirstine Christensdatter *1825 Nørre Snede †1910.
dat. Mette Marie Hansdatter141820c Givskudlund Givskud  *1820.06.24 Givskudlund.
LINK: Dåb 1820.06.24 Givskud.
dat. Ane Johanne Hansdatter111823c Givskudlund Givskud   
dat. Maren Hansdatter71827c Givskudlund Givskud   
dat. Ane Katrine Hansen41830c Givskudlund Givskud   
søn Thomas Hansen11834c Thorlund- Lille Ejstrup   
tj-karl Jens Christian Andersen221812c Thorlund Ejstrup  Ses FT 1845 som enke i Rosendal i Nørre Snede By. FT 1840 gift i et hus i Store Thorlund gift med Ane Cathrine Pedersdatter *1812c †1840-45.
fattig- lem  Ane Christine Thomasdatter501784c    


Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1849c Jens Hansen *1816 Harresø, Givskud søn af formand.
Gift 1849 i Nørre Snede med Marie Kirstine Christensdatter *1825 Telberhus, Nørre Snede †1910 Ejstrup datter af Christen Jensen Høeg *1789 Lille Bredlund, Vrads sogn †1865.05.20 Grættrup, Nørre Snede og Sidsel Rasmusdatter *1787 Rishedegaard, Klovborg †1877.01.01 Grættrup.
Der findes en slægtsbog om Jens Hansen i Lille Thorlund: "Slægtsbog for eferkommere efter Jens Hansen, gårdejer i Ll. Thorlundgård, Ejstrup sogn, født 1816". Anearkivet, Fredericia, 1982, 400 sider.
Sete børn:
Christen Jensen *1851.11.08 Lille Thorlund Ejstrup †1927.09.29 Lille Thorlund.
Gift 1878.11.08 i Ejstrup med Ane Marie NielsPedersen *1854.01.03 Dørken, Thyregod †1900.03.08 Lille Thorlund.
Sidsel Marie Jensen *1855.06.12 Lille Thorlund Ejstrup †1882.03.07 Rønslunde.
Gift 1. 1877.12.15 i Ejstrup med Mads Madsen (Bjørnskov) *1854.09.26 Rønslunde †1929.02.12 Nørre Snede By søn af Mads Madsen og Ane Kirstine Madsdatter i Rønslunde 2A.
Hans Jensen *1860.10.10 Lille Thorlund, overtager gården, se nedenfor.

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1887c Hans Jensen *1860.10.10 Lille Thorlund †1893.04.28 søn af formand.
Gift 1886.11.30 i Brande med kusine Dorte Rasmussen *1863.07.03 Hyvild †1961.03.30 Brande datter af Søren Rasmussen *1832.01.20 Hvejsel †1909.01.22 Brande og Anne Marie Hansdatter *1841.07.21 Lille Thorlund, Ejstrup †1931.06.13 Uhre.

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1894 Rasmus Laurids Høltzermann *1865.10.01 Lille Thorlund, Ejstrup †1926.03.15 Hyvild søn af Laurids Ole Emil Höltzermann *1824.03.09 Aarhus Domsogn †1897.11.17 Lille Thorlund og Ane Amalia Jensdatter Bøgild *1826.06.30 Bøgild, Ikast †1888.03.10 Lille Thorlund.
Gift 1894.11.09 i Ejstrup med enken Dorte Rasmussen *1863 Hyvild, Brande se ovenfor.
De flytter senere til hendes fødested i Hyvild i Brande sogn.


Ejstrup Lille Thorlund husmandssted
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2023-24.
1852c Anders Jørgensen *1826.07.01 Givskud By †1858.06.22 Lille Thorlund, Ejstrup søn af Jørgen Terkelsen *1788.05.12 Givskud By †1829.03.02 Givskud By og Maren Andersdatter *1793.06.09 Givskud By †1849.03.20 Givskud By.
Gift 1852.04.03 i Ejstrup med Mette Maria Nielsdatter *1824.05.03 Givskud Mark †1874.02.05 Lille Thorlund datter af husmand og væver Niels Andersen og Else Marie ThomasDatter i Givskud Mark.
Anders Jørgensen ses på husmandsstedet i FT 1855.
Der ses kun et barn i Anders Jørgensen og Mette Maria Nielsdatters kortvarige ægteskab, datteren Maren, der i 1880 blev gift med handelsbetjent eller Kommis i Brande, Vilhelm Ochs fra Uetersen i Holsten. Da var begge hendes forældre døde. De nygifte emigrerede straks til USA. Halvdelen af moderen Mette Marie Nielsdatters søskende var udvandret til Wisconsin.
Børn:
Maren Andersen (Ochs) *1856.10.11 Lille Thorlund Ejstrup †1944.08.26 (ved datter) San Francisco (begravet Cozad Nebraska).
Gift 1880.03.31 i Ejstrup med Vilhelm (William) Ochs *1854.11.02 Uetersen Holsten (30 km nordvest for Hamborg, dato i vielsen) †1934.03.11 Cozad, Dawson County, Nebraska, USA
Udrejse fra Hamburg med ”SS Gellert” 1880.05.05 - ankomst New York, USA 1880.05.19.

1883: Arbejder i Omaha, Douglas County, Nebraska
1890: Esterville, Iowa
1900: Farmer i Lynn, Moody County, South Dakota
1910: Farmer i Round Prairie, Benton County, Arkansas
1930: Manager of Soft Drink Parlor i Cozad, Dawson, County, Nebraska

”The Gothenburg Times” Wed, Mar 14, 1934:

Wm. Ochs Killed At Cozad
Wm. Ochs of Cozad died Sunday evening, the result of injuries received when struck by a car driven by Walace Harrington, on the highway in front of his home. Mr. Ochs, aged 83 year, was the proprietor of a confectionery at Cozad.

William Ochs virkelige alder var 79 år og 4 måneder.
Deres gravsten i FindaGrave.
Hun får først US statsborgerskab i 1940 som Mrs William Ochs (lige efter anden Verdenskrig brød ud, hendes afdøde mand var jo tysk) boende ved datteren Mattie C. Friedman i San Francisco. Hendes fødesogn angives med Aestrop (Ejstrup) og hendes 'last foreign residence' Branda (Brande), hvor Villiam Ochs jo var kommis, da de blev gift.

Ejstrup Lille Thorlund husmandssted
1858 Erik Sørensen *1828.05.29 Pedersborg, Brandlund, Brande †1878.12.31 Lille Thorlund, Ejstrup søn af Søren Eriksen *1787.07.04 Harrild, Brande †1858 Brandlund og Maren Christensdatter *1797.12.31 Borup, Brande †1879 Brandlund.
Gift 1. 1858.10.01 i Ejstrup med enken Mette Maria Nielsdatter †1874, se ovenfor.
Gift 2. 1874.11.27 i Ejstrup med Rebekka Madsen *1838.09.09 Vonge, Øster Nykirke sogn †1911.03.14 Skaarupøre, Skaarup sogn, Svendborg Amt
Børn med 1. kone Mette Maria Nielsdatter:
Else Maria Sørensen *1865c Øster Nykirke.
Børn med 2. kone Rebekka Madsen:
Søren Martin Sørensen *1876c Lille Thorlund.
Mads Kristian Sørensen *1878c Lille Thorlund.

Ejstrup Lille Thorlund husmandssted
1878 Rebekka Madsen *1838.09.09 Vonge †1911.03.14 Skaarupøre, enken, se ovenfor.

Ejstrup Lille Thorlund husmandssted
1880 Laust Frandsen Tarm Nielsen *1848.07.05 Toftlund, Ikast †1905.02.07 Gribstrup, Klovborg sogn, Skanderborg Amt søn af Niels Peder Nielsen *1818.09.27 Risbjerg, Brande og Maren Sørensdatter *1812.08.02 Grarup, Brande.
Gift 1880.10.31 i Ejstrup med enken Rebekka Madsen *1838.09.09 Vonge †1911.03.14 Skaarupøre, se ovenfor.
Laust Frandsen Tarm Nielsen var husmand på Lille Thorlund Mark i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Hans fars mor var Abelone Marie Frandsdatter *1791c Tarm?, Egvad †1823 Risbjerg derfra navnet.
Ses i FT 1890, ikke mere i FT 1901.
Børn:
Erik Marius Peder Nielsen *1883c Lille Thorlund.
Ejstrup Lille Thorlund ender her ↑ .


Thorlund- Store
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion

2 Fæstere

3 Ejere
Gård x?:

1632- Abild Bryske
1633 Christopher Gerstorff
1633 Christian Holck
16xx Marie Below
16xx Henrik Below

Gård 1: (Jens Ulf Nielsen fæster 1683-)

1683 Vejle Hospital

Gård 2: (Søren Jensen fæster indtil 1660)

1657- Jacob Isach og Samuel de Lime
1657?+ Margrethe Peter von Sprechelsens enke
1683 øde.
?1690cc Skanderborg Rytterdistrikt.

Gård 3: (Michel Jakobsen fæster indtil 1660)

1656 Elisabeth Daa
1683 øde.
?1690cc Skanderborg Rytterdistrikt.

Gård 4 første halvdel: (Villads Pedersen fæster 1675- - 1683+):

1674- Gregers Høg
1675 Anders Roede i Kbh.
1724- Johan Jakob Sejer i Rørbæk, Vester sogn.

Gård 4 anden halvdel: (Villads Pedersen fæster)

1675- ingen vil vedkende sig denne halve gård.
1724- Johan Jakob Sejer i Rørbæk, Vester sogn.

Gård 5: (Jørgen Madsen fæster 1683-)

1683 Claus Lime i Kbh.


4 Familier med børn
Ejstrup Store Thorlund gård 4 begynder her ↓
Mindst een af gårdene 2 og 3 bliver omkring 1690 til en Ryttergaard under Skanderborg Rytterdistrikt for et skifte i 1717 udføres af Rytterdistriktet. Derved er Bodil Villadsdatter †1717 med skifte Rytterdistriktet kommet fra gård 4, hvor hun er født, til gård 4 antages her.
I 1690cc havde de to gårde været øde i tredive år.

Ejstrup Store Thorlund gård 4
1675- Villads Pedersen.
Gift med hans kone.
Villads Pedersen ses 1675 i Store Thorlund med gammel hartkorn 3 4 2 (2/13). Fra Ejnar Bjerre vel set i Viborg Landsting Skøde- og Panteprotokol.
I markbogen 1683 skrives Villads Pedersen for een hel gaard hvoraf den halve ejes af Anders Rode og den anden halvdel "vil sig ingen vedkiende".
Set barn:
Bodil Villadsdatter *1660c overtager gården, se nedenfor.

Ejstrup Store Thorlund gård 4
1687c Anders Madsen †1728.12.06 (skifte) Lille Lindet/Katballe i Vester sogn.
Gift 1687c (første sete barn *1688c) med Bodil Villadsdatter *1660c Store Thorlund †1717 (skifte) Store Thorlund datter af formand.
Deres barn Maren Andersdatter er 24 i 1717 i skiftet efter moderen dermed født 1693c, der kan være to børn født før dette år, men det er ikke sandsynligt.
Skifte efter Bodil Villadsdatter i Skanderborg Rytterdistrikt:

972 Bodil Villadsdatter i Store Thorlund. 30.10.1717, fol.312.
Enke:

Anders Madsen.

Børn:

Anne g.m. Søren Thomsen i Gludsted,
Karen g.m. Laurids Jepsen i Velling,
Maren 24,
Birgitte 20,
Mads 18,
Sidsel 16,
Maren 12,
Villads 10.

Formyndere:

farbror Niels Madsen i Vesterlund,
morbror Jens Villadsen i Nørre Keilstrup.


Skifte efter Anders Madsen i Rørbæk Skiftekprotokol i Vester sogn:

1 Anders Madsen i Lille Linnet, der døde 6.12.1728, side 69, no.13.
Enke:

Karen Pedersdatter.

Lovværge:

søn Peder Christensen i Vesterlund [i Vester sogn].

Første ægteskab med Bodil Villadsdatter, skifte 30.10.1717. B:

1) Mads Andersen i Grættrup
2) Villads Andersen i Store Thorlund [i Ejstrup sogn]
3) Maren Andersdatter g.m. Christen Madsen i Rønslunde
4) Birgitte Andersdatter g.m. Hans Rasmussen i Velling
5) Sidsel Andersdatter
6) Maren Andersdatter.
{Karen Andersdatter ikke nævnt. Men lever.}

Formyndere:

1 farbror Niels Madsen i Vesterlund 2 morbror Jens Villadsen i Kejlstrup [i Nørre Snede sogn].

(Begyndelsen af skiftet mangler).

Sete børn:
Karen Andersdatter *1688c Store Thorlund †1736.02 Bryrup.
Gift med i Velling Laurids Jepsen *1661c †1718.04c Velling, Bryrup.
Skifte efter Laurids Jepsen 1718.

988 Laurids Jepsen i Velling. 11.5.1718, fol.355.
E: Karen Andersdatter.
LV: Niels Lauridsen, der ægter og fæster.
B: Jeppe 5, Anders 3, Bodil 1. FM: morbror [formentlig fejl for morfar se lbnr.972] Anders Madsen i Store Thorlund

??? NN Andersdatter *Store Thorlund..
Gift 1714- med Lars Gregersen i Thorlund i Ejstrup.
Hun ses i en dåb ved Karen Andersdatter i Velling i Bryrup 1714, kan være en søster, men det er står ikke i kirkebogen.
Anne Andersdatter *Store Thorlund..
Gift med Søren Thomsen i Gludsted i Ejstrup.
Maren Andersdatter *1693c Store Thorlund.
Gift med Christen Madsen i Rønslunde, Ejstrup.
Birgitte Andersdatter *1697c Store Thorlund ?†1754+.
Gift med Hans Rasmussen i Velling.
Mads Andersen *1699c Store Thorlund.
Bosat Grættrup, Nørre Snede.
Sidsel Andersdatter *1701c Store Thorlund.
Maren Andersdatter *1705c Store Thorlund.
Villads Andersen *1707c Store Thorlund.
Store Thorlund 1728.

Ejstrup Store Thorlund gård 4
1728c Villads Andersen *1707c Store Thorlund †1767-87 (1767 fadder) søn af formand.
Gift med hans kone.
Hans hartkorn varierer noget, idet han begynder med en halvgård i 1734 og i 1753 har en dobbelt så stor helgård (fra jordebøger):

1734: 1 5 0 2 (halvgård, gange to er 3 2 1 1 eller en helgård
1753: 3 3 0 2
1756: 3 2 1 1

Sete børn:
Bodil Villadsdatter *1728.09 Store Thorlund †1797.11.12 Skovsbøl, Vester sogn.

Gift 1. 1750c med enkemand Jens Jensen *1717.03.17 Katballe, Vester †1756.10.17 (skifte Rørbæk, Brejl) Skovsbøl søn af Jens Jensen *1690c Rønslunde, Ejstrup †1741 Skovsbøl, Vester sogn og Gertrud Jensdatter *1666c †1743 Skovsbøl.

Gift 2. 1757 i Vester med Niels Martinussen *1736.01.22 Risager, Vester †1812.05.24 Vesterlund, Vester søn af Martinus Nielsen *1707c Vesterlund †1768 Risager og Ane Christensdatter *1713c ?Gludsted, Ejstrup †1801.12 Risager.

Jens Villadsen *1734c Store Thorlund, overtager gården, se nedenfor.
?Søren Villadsen *1738c. ?Gift med Maren Sørensdatter *1736c.

Ejstrup Store Thorlund gård 4
1760c Jens Villadsen *1734c Store Thorlund †1816.11.15 Store Thorlund søn af formand.
Gift 1760c med Kirstine Christensdatter *1737c †1801-14 Store Thorlund.
Driver gården i FT 1787.
I FT 1801 er de på aftægt i et husmandssted med jord og en datter ved dem.
Børn:
Villads Jensen *1762c Store Thorlund †1830.08.25 Lille Resenhus, Linnerup.

Gift 1. med Kirsten Clausdatter *1760 Store Thorlund, Ejstrup †1811 Store Thorlund datter af fæster i Store Thorlund Claus Lauritsen *1733c.

Gift 2. med enke Johanne Marie Pedersdatter *1764c †1832.03.22 i Lille Resenhus på Hjortsvang Mark, Linnerup sogn

Villads Jensen ses i broderens Christen Jensens skifte Brejl #165 1802. Da skrives han af Højgaard i Give sogn. 1801 FT i Store Thorlund.
1802 Højgaard i Give sogn.
1811 Sighus i Store Thorlund.
1821 Lille Resenhus, Hjortsvang Mark, Linnerup.
1830 Lille Resenhus.
Børn:
Kirstine Villadsdatter *1788c.
Gift med i Ørum, Vejle Christen Jørgensen.
Kirstine Villadsdatters datter med udlagt Erik Andersen fra Løvet:
Johanne Kirstine Eriksdatter *1819 Linnerup †1820.12 Lille Resenhus, Linnerup.
Maren Villadsdatter *1796c
Christen Jensen *1763c Store Thorlund, overtager i hvert fald en del af gården, se nedenfor.
Anders Jensen *1765c Store Thorlund.
Gift 1794c med Kirsten Sørensdatter *1770c.
Anders Jensen får 1783 en udstykning af faderens gård.
Inger Jensdatter *1768c Store Thorlund †1823.06.10 Vester Kejlstrup, Nørre Snede.
Gift 1. 1788c med Knud Nielsen Holdgaard †1801-.
Gift 2. 1801-16 med i Christianshede i Bording sogn Christian Olufsen *1781c †1835.04.05, 54 år, Ruskjær, Bording.
I FT 1801 væverske ved forældrene i deres husmandssted i Store Thorlund.
Børn:
Niels Knudsen (Holdgaard) *1789.01.11 Ikast †1819.09c (skifte, soldat, 30 år gammel) Frankrig.
Skifte i Vrads Herreds Skifteprotokol 1803-1821 (Brejl #434 eller original):

434 Niels Knudsen, soldat, der døde i Frankrig. 30.10.1819, fol.610.
A:
1) mor Inger Jensdatter g.m. Christian Olufsen i Christianshede {Bording sogn}
2) bror Jens Knudsen på Honum Mark {Hvirring sogn}.

Søn *1791.02.20 Ikast †1791.05.19 Holdgaard? Ikast 12 uger gammel..
Jens Knudsen *1792.07.22 Holdgaard, Ikast †1859.12.29 Kodallund, Hvirring, Skanderborg Amt.
Gift 1814.11.27 i Hvirring med Lisbeth Cathrine Jørgensdatter *1795.01.08 Hvirring †1860.05.21 Kodallund datter af Maren Nielsdatter *1773.03.20 Hvirring †1858.05.29 Hvirring og udlagt Jørgen Christensen (ungkarl på Ussingaard, Korning sogn).
(Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021.)
Gårdmand i Hvirring sogn i Skanderborg Amt.
Først 1819 i Honum Mark, senere i Kodallund.
Se også patach.
Lisbeth Cathrine Jørgensdatters mor Maren Nielsdatter blev gift 1800.09.27 i Hvirring med husmand på Rask Mark i Hvirring Peder Eriksen *1773.09.05 Linnerup sogn, Skanderborg Amt †1851.05.23 Rask Mark.
Børn i Hvirring sogn af Jens Knudsen og Lisbeth Cathrine Jørgensdatter:
01 Knud *1815.11.07 Hvirring †1815.11.23 Hvirring død 16 dage gammel.
02 Inger Marie Jensdatter *1817.01.03 Honum, Hvirring †1885.08.15 Aale Mark, Aale sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1848 04.01 i Hvirring med Henrik Mortensen *1817.02.09 Haarup, Føvling sogn, Skanderborg Amt †1908.04.18 Aale Mark søn af gårdmand i Haarup Morten Jensen *1780.06.05 Brædstrup, Ring sogn, Skanderborg Amt †1857.06.04 Haarup og (gift 1816.06.01 Føvling) enke Ane Kirstine Jensdatter *1776c †1831.03.03 Haarup.
Henrich Mortensen var:

Husmand i Haarup i Føvling sogn i Skanderborg Amt.
Gårdmand i Aale sogn i Skanderborg Amt.

Henrik Mortensens mor Ane Kirstine Jensdatter gift 1. 1797.07.11 i Bryrup, Skanderborg Amt med fæstegaardmand i Haarup Henrich/Henrik Nielsen *1749c †1816.01.28 Haarup, Føvling
03 Christian Jensen *1819.05.29 Honum, Hvirring †1889.04.12 Nim sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1849.11.23 i Nim med Kirsten Marie Jacobsdatter *1827.02.13 Hvirring Mark, Hvirring †1902.08.21 Nim Mark datter af boelsmand på Hvirring Mark Jacob Hansen *1798.07.13 Teglgaarden, Hatting sogn, Vejle Amt †1885.12.10 Nim Skov, Nim og (gift 1826.06.25 Hvirring) Johanne Marie Laursdatter *1805.07.19 Hvirring †1877.01.26 Nim Skov.
Christian Jensen var gårdmand i Nim sogn i Skanderborg Amt.
04 Frantz Jensen *1821.09.20 Honum, Hvirring †1891.01.01 Hjortsvang Mark, Linnerup sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1856.07.11 i Aale med enke Karen Marie Jensdatter *1820.11.12 Tømmerby, Them sogn, Skanderborg Amt †1897.05.05 Hjortsvang Mark datter af gårdmand og træskomand i Tømmerby Jens Nielsen *1776.03.21 Tømmerby †1844.05.19 Staldtømmerhøj, Them (gift 1803.04.16 Them) Ane Nielsdatter *1783.01.26 Salten, Them †1854.04.22 Aale.
Frantz Jensen var:
Husmand i Føvling sogn i Skanderborg Amt.
Husmand i Hjortsvang i Linnerup sogn i Skanderborg Amt.
05 Peder Jensen *1824.01.08 Kodallund, Hvirring †1904.07.23 Hvirring Mark.
Gift 1851.09.26 i Hvirring med Maren Pedersdatter *1828.01.29 Haarup, Føvling *1904.10.17 Hatting sogn, Vejle Amt datter af tjenestekarl i Haarup Peder Christian Sørensen *1800.04.25 Haarup †1829.05.05 Haarup og (gift 1826.10.07 Føvling) Anne Sørensdatter *1798.06.24 Haarup †1862.05.06 Hvirring Mark.
Peder Jensen var husmand i Hvirring sogn i Skanderborg Amt.
06 Kirsten Marie Jensdatter *1826.05.05 Kodallund, Hvirring †1912.10.31 (Hornborg kirkebog) Skyggerslund, Hvirring.

Gift 1. 1853.12.16 i Hvirring med enkemand Andreas Emanuel Pedersen (se note nedenfor) *1802.06.05 Skyggeshus, Hvirring †1870.09.12 (Hornborg kirkebog) Skyggerslund søn af husfæster og skovfoged i Hvirring Peder Lassen *1770c †1830.09.09 Skyggerslund og (gift 1801.07.04 Hvirring) Kirstine Jørgensdatter *1768.08.21 Boring, Hvirring †1839.01.24 Skyggerslund.

Gift 2. 1872.08.30 i Hornborg, Skanderborg Amt med Therkild Madsen *1842.01.17 Hvirring †1885.03.05 Skyggerslund søn af gårdmand i Honum, Hvirring Mads Pedersen Ørum *1788.10.05 Ørum, Sindbjerg sogn, Vejle Amt †1857.10.07 Honum, Hvirring og (gift 2. 1836.03.05 Hvirring) Marie Kirstine Jensdatter *1815.06.02 Boring, Hvirring †1849.02.22 Honum.

Både Andreas Emanuel Pedersen og Therkild Madsen var gårdmænd i Skyggerslund i Hvirring sogn i Skanderborg Amt.
Andreas Emanuel Pedersen var gift 1. 1823.10.11 i Hornborg med Birthe Marie Jensdatter *1799.01.19 Boring, Hvirring †1846.09.15 Skyggerslund, Hvirring datter af gårdmand i Boring Jens Hansen *1763.10.30 Boring †1817.05.10 Boring og (gift 1793.01.24 Hvirring) Birgitte Kirstine Nielsdatter *1767.07.02 Trebjerg, Hvirring †1807.01.03 Boring.
Mads Pedersen var gift 1. 1815.05.06 i Hvirring sogn med af Boring Birthe Christensdatter *1790c †1835.02.15 Honum, Hvirring, 44 år.
Andreas Emanuel Pedersens far var eventuelt ikke Peder Lassen, men ejeren af Rask hovedgård Andreas Emanuel Bjørn, hvor moderen Kirsten Jørgensdatter havde været stuepige. Patach (se notat på siden) nævner 7 omstændigheder, der peger i den retning, hvoraf de kraftigste er nummer 3 og 4 hvor Kirsten Jørgensdatters søn Andreas Emanuel Pedersen - usædvanligt angivet med fødselsdato - skal overtage fæstet på skovfoged gården Skyggerslund (et fæste usædvanligt uden nogen som helst afgift) efter "faderen" Peder Lassen. Ved enden af teksten på Patachs side angives: "Notat efter Axel Sejer Pedersens slægtsbog". Det har ikke været muligt at finde yderligere angivelser om denne slægtsbog.
07 Mette Cathrine Jensdatter *1828.08.14 Kodallund, Hvirring †1916.01.16 Trebjerg, Hvirring.
Gift 1851.06.20 i Hvirring med Søren Madsen *1824.03.22 Ring Mark, Ring sogn, Skanderborg Amt †1895.10.11 Trebjerg By søn af gårdmand på Ring Mark Mads Laursen *1769.12.17 Uldum sogn, Vejle Amt †1849.01.26 Ring Mark og (gift 2. 1812.07.18 Ring) Mette Sørensdatter *1786c Ring †1864.12.01 Ring Mark.
Mette Cathrine Jensdatter overtog med hendes mand tilsyneladende hendes fødegård.
Søren Madsen var gårdmand Kodallund i Hvirring sogn i Skanderborg Amt.
08 Knud Jensen *1831.03.17 Kodallund, Hvirring †1885+ USA.
Gift 1864.05.01 i Hornum sogn, Vejle Amt med Frederikke Mariane Andersdatter *1840.10.10 Stoubyskov, Stouby sogn, Vejle Amt †1905.02.03 Ash Lake Township, Lincoln County, Minnesota begravet Danebod Cemetery, Tyler, Lincoln County datter af smed i Stoubyskov Anders Jacobsen *1800c †1843.07.04 Stoubyskov og (gift 1831.03.25 Stouby) Ane Christensdatter *1806.11.16 Skoven, Stouby †1847.12.19 Stoubyskov.
Knud Jensen var:
Møller i Raarup sogn i Vejle Amt.
Udvandret 1885 med familie til Minnesota bopæl: Ash Lake Township, Lincoln County, Minnesota, USA.
09 Ane Jensdatter *1833.03.13 Kodallund, Hvirring †1918.02.01 Flemming Mark, Hornborg sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1858.10.30 i Hvirring med Jens Christian Nielsen *1825.05.09 Vor Frelsers sogn, Horsens, Skanderborg †1920.09.19 Flemming Mark søn af ugift Maren Jensdatter og udlagt Niels Nielsen Melgaard (ved Jens Christian Nielsens konf. ”Meilgaard”)
Jens Christian Nielsen var husmand på Flemming Mark i Hornborg sogn i Skanderborg Amt.
Søn *1794.01c Ikast †1794.03.25 Holdgaard? Ikast 14 uger gammel.
Mette Jensdatter *1773c Store Thorlund †1839.04.18 Gjellerup By.
Gift 1793.05.25 i Ikast med Peder Laustsen Siggaard *1768.08.14 Siggaard, Ikast †1842.03.24 Gjellerup By søn af Laurids Madsen Siggaard *1729c †1809.11.28 Drantum, Ikast (GENI har Brande vel på grund af stedet Drantum i Brande, fejl) og Maren Pedersdattter *1739c †1821.12.07 Fattighuset, Ikast.
Se deres børn i Lille Tykskov i Ejstrup sogn.
1793-1801 Peder Siggaard landsoldat husmand i Tulstrup i Ikast sogn.
1802-07 i Lille Tykskov i Ejstrup sogn (lægdsrullerne).
1810-15 Grættrup i Nørre Snede.
1816 i Sunds sogn.
FT 1834 på aftægt ved søn Laust Pedersen Siggaard i Gjellerup By.
Maren Jensdatter og Peder Lauridsen Siggaards børn i oversigt:

01 Kirsten Marie *1793 Ikast †tre måneder gammel.
02 Kirsten Marie Pedersd. *1795 Tulstrup, Ikast †1880 Gjellerup, gift Peder Niels. *1787 Tjørring.
03 Maren Pedersd. *1797 Favrholt, Ikast †1870 Grødde, Ikast med Søren Mortens. og Carl Peders.
04 Laust Pedersen *1800 Tulstrup, Ikast †1840 Gjellerup by gift Mette Katrine Sørensdatter.
05 Christine Pedersdatter *1802 Lille Tykskov, Ejstrup †1872 Gunderup, Rind gift Jens Christian Madsen.
06 Ane Pedersdatter *1805 Lille Tykskov, Ejstrup †1866 Viborg Købstad gift Anders Pedersen.
07 Bodil Kathrine Pedersdatter *1807 Lille Tykskov, Ejstrup †1836 Lind, Rind gift Morten Jensen.

Jens Jensen *1779c Store Thorlund †1831.12.15 Ødekirkehus, Lundumskov Mark, Lundum sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1807c i Kattrup? (kirkebogshul 1803-13) med Kirsten Rasmusdatter *1785.08.07 Stensballe, Vær sogn, Skanderborg Amt †1875.01.12 (fødseldato forkert) Ødekirkehus datter af væver i Stensballe i Vær sogn Rasmus Eriksen *1752.04.03 Stensballe †1819.01.26 68 år Overby, Kattrup sogn, Skanderborg Amt og (gift 1783.09.20 Vær) Mette Catrine Jørgensdatter *1763.07.17 Stensballe †1793.08.04 30 år Stensballe
Jens Jensen var:

Karl på Borupgaard i Kattrup sogn 1804-14, 7 km syd for Skanderborg, 10 km nord for Lundum sogn.
Husmand i Ødekirkehus i Lundum sogn otte km nord for Horsens.

At Jens Jensen i Ødekirkehus i Lundum sogn er den samme som Jens Jensen i lægdsrullen i Store Thorlund i Ejstrup fremgår også af fadderne ved søn nr 06 Erik Jensens dåb den 5 juni 1825. Han bliver båret af Jens Knudsens kone fra Hvirring, Jens Knudsen er søn af faderens søster Inger Jensdatter (se ovenfor). Fadder er Villads Jensen i Hjortsvang i Linnerup sogn, som er faderens bror.
Jens Jensen og konen Kirsten Rasmusdatter bor - efter de gifter sig - nær Borupgaard indtil de får deres eget husmandssted 1815- i Ødekirkehus:

1808 i Kattrup sogn.
1812 i Gedved i Tolstrup sogn.
1815+ Ødekirkehus i Lundum sogn.

Lægdsrullen 1789, 1804, 1808.
Seks af Jens Jensen og Kirsten Rasmusdatters børn bliver voksne og tre af dem i nærheden i Østbirk, Lundum og Yding sogne. De andre tre bosætter sig nord for Limfjorden i Hammer (8 km nord for Aalborg) og Horsens (8 km nordvest for Aalborg, nabo til Hammer sogn) sogne begge i Aalborg Amt og i Brønderslev (25 km nord for Aalborg) sogn i Hjørring Amt. Forbindelsen til Nordjylland begynder i 1850, da søn nr 03 Jens Jensen gifter sig i Hjørring Amt. Søn nr 06 Erik Jensen følger i 1853 i Brønderslev og søn nr 04 Christen Jensen gifter sig 1857 i Aalborg Amt.
Efter Jens Jensens død i 1831 bliver Kirsten Rasmusdatter gift 2. 1832.10.07 i Lundum med Berndt Stephansen *1800.08.01 Tønning sogn †1854.10.07 Ødekirkehus, Lundumskov Mark, Lundum sogn. Berndt Stephansen driver altså husmandstedet i Ødekirkehus videre.
Børn:
01 Rasmus Jensen *1808.06.03 (kirkebogshul, dato i lægdsrullen) Kattrup sogn, Skanderborg Amt †1890.02.18 Sattrup Mark, Østbirk sogn.
Gift 1839.09.22 i Østbirk med Mette Knudsdatter *1812.12.25 Enner, Tamdrup sogn †1866.01.10 Sattrup mark datter af gårdmand i Enner, Tamdrup sogn, Skanderborg Amt Knud Pedersen *1782.03.03 Enner †1860.10.18 Enner og (gift 2. 1812.06.13 Lundum) Anne Jensdatter *1784c †1825.09.20 Enner.
Rasmus Jensen var væver i Østbirk sogn i Skanderborg Amt.
02 Kirsten Jensdatter *1812.04.04 Gedved, Tolstrup sogn, Skanderborg Amt †1902.06.08 Lundum By.
Gift 1834.09.21 i Lundum med Rasmus Andersen *1802.08.25 Gantrup, Voerladegaard sogn, Skanderborg Amt †1882.11.18 Lundum søn af husmand i Gantrup Anders Rasmussen (Vilholdt) *1765.01.06 Vilholt, Sønder Vissing sogn, Skanderborg Amt †1848.07.10 Tønning sogn og (gift 1793.11.15 Tønning) Ingeborg Pedersdatter *1774.02.27 Tønning †1845.12.26 Tønning.
Rasmus Andersen var husmand i Lundum sogn i Skanderborg Amt.
03 Jens Jensen *1815.02.08 Ødekirkehus, Lundum †1892.03.21 Engholm, Hammer sogn, Aalborg Amt.
Gift 1850.07.30 i Vrejlev sogn, Hjørring Amt med Else Johanne Marie Pedersdatter *1827.05.04 Fjelsted, Sindal sogn, Hjørring Amt †1877.09.18 Engholm, Hammer sogn, Aalborg Amt datter af gårdmand i Fjelsted Peder Villadsen *1768.10.16 Nørskov, Astrup sogn, Hjørring Amt †1845.12.31 Fjelsted og (gift 1825.01.21 Ugilt sogn, Hjørring Amt) Mariane Madsdatter *1797.07.09 Dalsager, Ugilt †1845.02.21 Fjelsted.
Jens Jensen var gårdmand i Engholm i Hammer sogn i Aalborg Amt, ti km nord for Aalborg By.
04 Christen Jensen *1818.02.21 Ødekirkehus, Lundum †1881.09.06 Eget, Horsens sogn, Aalborg Amt.
Gift 1857.09.13 i Horsens sogn, Aalborg Amt med enke Karen Maria Andersdatter *1818.02.13 Nørkær, Voer sogn, Hjørring Amt †1896.02.19 Eget datter af gårdmand i Nørkær Anders Christensen *1773.12.12 Striben, Vester Hassing sogn, Aalborg Amt †1847.03.16 Nørkær, Voer sogn og (gift 1802.12.02 Voer) Maren Christensdatter *1782.01.19 Idskov Mølle, Voer †1861.01.21 Nørkær.
Christen Jensen var gårdmand i Eget i Horsens sogn i Aalborg Amt.
05 Mette Kathrine Jensdatter *1822.01.26 Ødekirkehus, Lundum †1917.03.11 Yding By, Yding sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1850.06.14 i Lundum med Søren Eskesen/Eschesen *1814.08.08 Ballehus, Nim Mark, Nim sogn, Skanderborg Amt †1905.03.22 Yding Rode, Yding søn af husmand i Ballehus, Nim Mark Esche/Esle Jensen *1752c †1834.06.24 Nim Mark og (gift 2. 1805.07.07 Nim) Birgitte Sørensdatter *1779c.
Søren Eskesen var landboelsmand i Yding Rode i Yding sogn i Skanderborg Amt.
06 Erik Jensen *1825.06.05 Ødekirkehus, Lundum †1883.06.26 Torsmark, Brønderslev sogn, Hjørring Amt.
Gift 1853.10.02 i Brønderslev med enke Gjertrud Kirstine Pedersdatter *1818.05.02 Øster Brønderslev sogn, Hjørring Amt †1907.03.06 Brønderslev By datter af (senere fæstegårdmand i Kaas, Jetsmark sogn, Hjørring Amt) Peder Jensen *1790.08.01 Kæret, Brønderslev sogn †1864.10.02 Kaas, Jetsmark og (gift 1818.04.09 Aalborg Budolfi sogn) Sidsel Madsdatter *1794.10.19 Vestergaard, Brønderslev †1866.04.14 Kaas.
Erik Jensen var g