Første version 01. januar 2016
Sidste ændring 03 november 2021
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter sted i Ejstrup sogn

Steder i Ejstrup sogn (disse, de understregede steder, bearbejdes eller er færdige):
Brejl, Ejstrup By, Hallundbæk, Harrild generelt, Harrild-Vester, Harrild-Mellem, Harrild-Over, Hvillum-Nørre, Hvillum-Sønder, Bjerregaard, Smedebæk Mølle, Dyringhave, Thorlund-Lille, Thorlund-Store, Tykskov.Ejnar Bjerres notitser om Ejstrup sogn er blevet brugt. Der er tilføjet nyt materiale fra Vrads og Nørvang herreders tingbøger (Brejl), fra Brejls skifter, fra Nygaards Sedler fra FT 1845 og en hel del andre kilder.

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84
1762 To nøjagtige skattemandtal, næsten kun mændene med angivne navne, koner, børn og tjenestefolk uden navne. Ejere med navne.

Estrup sogn Videnskabernes Selskabs Kort 1803c korrigeret:
Ejstrup sogn 1803c Videnskabernes Selskabs kort med nysatte stednavne. I Ejstrup sogn: Rønslunde, Grost, Heedegaard, Kjrebjerg, Lille Thorlund, Store Thorlund, Ejstrup By, Nygaard, Sønder Hvillum, Nørre Hvillum, Brejl, Smedebæk, Smedebæk Mølle, Dyringhave, Gludsted, Store Nørlund (Lille Nørlund ligger i Ikast sogn) Fruergaard, Bjerregaard, Hallundbæk, Over Harrild, Mellem Harrild og Vester Harrild, Hygild, Tykskovkrog, Kidmose, Tykskovkrog, Lille Tykskov, Tykskovgaard.
	I Vester sogn: Vester Mølle, Rørbæk Herregaard, Risager, Katballe og Vesterlund.
	I Thyregod sogn: Aagaard, Fiskerhuse, Hastrup Herregaard, Hastrup Mølle, Pomphole, Fuglsang, Aalbæk, Odderbæk, Kokborg, Østerdam, Vesterdam, Toftesløs, Kærgaard.
	I Brande sogn: Brandharrild, Lille Harrild, Flø, Sandfeld Bjerre, Usseltoft, Dørslund, Blæsbjerg, Lundfod, Arvad, Borup, Brande By, Brandlund, Pedersborg, Uhre, Nørholm, Tarp, Brandholm, Store Langkær, Grarup og Skerris.
	I Arnborg sogn: Tornvig, Skibbild, Fasterholt og Fasterholt Bjerre.
	I Rind sogn: Vovlund og Søby Sø.
	I Gjellerup sogn: Lille Langelund, Store Langelund, Hesselbjerg.
	I Ikast sogn: Neder Isen, Hedegaard, Lille Nørlund, Skovdal, Bøgildskov, Tyvkær.
	I Vrads sogn: Kærshoved, Kolpensig, Godrum og Lille Bredlund.<br/>
	I Nørre Snede sogn: Hampen, Frisbæk, Kejlstrup, Ibsgaarde, Bjørnskov og Grættrup.
Ejstrup sogn 1803c Videnskabernes Selskabs kort med nysatte stednavne.
Forskellige navne er korrigeret som Tykskovgaard for Tisteskov, Hallundbæk for Hallindbek, Krejbjerg for Klemberg, Vovlund for Vognlund i Rind sogn, Ibsgaarde for Isgaard i Nørre Snede. Skibbild for Skivild i Arnborg er for at være konform med TRAP, mens Skivild er nærmere det korrekte jyske navn. Lignende med Dørslund for Døslund, selv om det sidste er det korrekte jyske navn. For slet ikke at snakke om det østdansk forvanskede Lundfod, som korrekt hedder Luntfod
Sognegrænser: tegnerne har ikke vidst, hvordan grænsen til Rind sogn løb og har ladet den gå gennem Vovlund, den skulle gå langt mod øst i et slags indhug i Ejstrup sogn.
De hvide områder på kortet er dyrkede arealer. Man ser, at der er ret meget god jord i Ejstrup sogn fra Brejl i nord over Hvillum og Nygaard og Ejstrup By til Store og Lille Thorlund og Heedegaard og Rønslunde. Den vestlige og nordlige del af Ejstrup sogn er ren hede ligesom store dele af Arnborg og Rind sogne.

Harrild, Bjerregaard, Hallundbæk, Smedebæk Mølle, Dyringhave. Ejstrup sogn 1821 Matrikel kort
Matrikelkort Harrild, Bjerregaard, Hallundbæk, Smedebæk Mølle, Dyringhave.
Ejstrup sogn 1821 Matrikel kort.


Ejstrup generelt
1 Introduktion
1683 Markbogen. Opslag 429.
I. Tychskougaard, Hastrup, 1 gaard
1 Niels Jenßen
2 Madtz Jenßen
II. Nyebyge, Hastrup, 1 boel
3 Niels Søfrenßen øde
III. Tychskou Krog, Hastrup 1 boel
4 Pouffuel Jeßperßen
IV. Nørharild, til Hr: Jørgens {Pedersen Lemvig} Enche i Jelling {Maren Jørgensdatter Bloch}, 1/2 gaard
5 Peder Christenßens Enche
V. Fruergaard Tiener til Kirke gaard, 1 gaard
6 Anders Moußen 1/2 gaard
Hans Hansßen øde 1/2 gaard.

1683 Markbogen. Opslag 446:
Nyegaard 1 gaard.
Velb. Jørgen Kaaß till Hastrup
1 Christen Christensen
Øster Harrild 2 gaarde.
Velb. Gergers Høg
2 Poul Pederßen 1 gaard
Velb. Knud Geede
3 Niels Jenßen 1 gaard
Hallindbeck 1 gaard.
Velb. Jørgen Kaaß
4 Anderß Christensen 1 gaard
Hyggild 1 gaard.
Velb. Jørgen Kaas till Hastrup
5. Madtz Anderßen og Christen Andersen 1 gaard

Sønder og Nørre Grøst, eniste Gaard, ganske øde
den som sidst boede paa Gaarden Haffuir heedt Frantz Annersen.
Prop: Claus [.]ime.

Smedebecks Mølle, Jens Mostsen Møller, Prob Claus Time.

Opslag 463:
Smedebeck 1/2 Gaard, Prop. Claus Time,
Peder Søffrensen.

Opslag 464:
Døringhaffue 1/2 gaard Peder Pedersen. Prop. Claus Lime/Time.

Opslag 467:
Breill 1 gaard. Prop: Frue Anne Rosenkrands Sl:
Jørgen Andersen og Peder Søffrensen.

Brejl
Ejstrup sogn, Brejl. Stedet Brejl vises med omgivende steder Smedebæk Mølle, Nørre Hvillum (har matrikel #4 i Brejl ejerlav), Sønder Hvillum, Kjeldstrup, Nygaard, Ejstrup By, Sønder Gludsted og Nørre Gludsted. Videnskabernes Selskabs kort 1802c.
Brejl og omegn Videnskabernes Selskabs kort 1802c.
Ejstrup sogn, Brejl. Stedet Brejl vises med omgivende steder Smedebæk Mølle, Nørre Hvillum (har matrikel #4 i Brejl ejerlav), Sønder Hvillum, Kjeldstrup, Nygaard, Ejstrup By, Sønder Gludsted og Nørre Gludsted.
Brejl er mest hede og det dyrkede - i hvid farve - ligger oven for vejen, syd for vejen dyrkes jorden fra Nørre Hvillum. Bækken Smedebæk er den tynde streg mellem Smedebæk Mølle og Brejl, der dyrkes et stykke i bøjningen af Smedebækken nordøst for gården Brejl.
Stregen mellem Nørre- og Sønder Hvillum er Hvillum Bæk.
Brejl
Introduktion
Navnet Brejl ses første gang 1579 som Bregel. Dette navn findes som stednavn kun i Ejstrup sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt, ikke andre steder i Danmark i følge TRAP V.
Realregistre:

Realregister koncept for Brejl 1843-60.
Realregister Brejl 1860-95.

Brejl drives som to halvgårde begyndende før 1683 op til i hvert fald 1747. Men i FT 1787 drives Brejl som en helgård, der dog bliver udstykket før 1801 i (gammel) Brejl og Ny Brejl nord for. En hypotese er, at hver af dem fik nogenlunde det halve af arealet og at Ny Brejl mellem 1801 og 1818 deltes i matriklerne 2A og 2B (først beboet senere) med 64 hektar og matrikel 3 med 45 hektar, fordi et hedestykke tilhørende matrikel 3 ligger akavet. 1A har 126 hektar i 1818.
I 1818 er Gammel Brejl matrikel 1A trelænget, Ny Brejl matrikel 2A og matrikel 3 har kun 1 længe, hver med en toft. 2B er vel udstykket, men bliver først solgt og drevet senere.
Ejstrup sogn, Brejl ejerlav matrikelkort 1818 inklusive Nørre Hvillum.
Brejl ejerlav i Ejstrup sogn matrikelkort 1818 inklusive Nørre Hvillum.
Husene vises omkring 5 gange så store som de egentlig er.
Matrikelnummer 1 er den gamle gård i Brejl, matrikel nummer 2 og 3 er udstykket omkring 1800. Matrikel nummer 4 er Nørre Hvillum - Sønder Hvillum ligger lige syd for Hvillum Bæk og hører til Nygaard ejerlav også i Ejstrup sogn. Nørre- og Sønder Hvillum ligger meget tæt på hverandre.
Navnene under matrikelnumrene er skrevet ind på matrikelkortet 1818. Underst er det første navn fra 1818, som bliver gennemstreget når næste ejer kommer til osv. indtil 1863. Fx 1A hvor Knud Nielsen er der i 1818, Niels Andersen senere og derefter Niels Madsen.
I FT 1801 er der to gårde i Brejl ejerlav i 1818 i dette kort er der tre gårde (foruden Nørre Hvillum, som ikke regnes med her).
I mange sogne er disse indskrevne navne meget nøjagtige. Her i Brejl i Ejstrup er det ikke tilfældet. Nørre Hvillum kendes ret sikkert fra andre kilder og navnene her i matrikelkortet passer ikke.
Den gamle Brejl gård matrikel nummer 1A og er trelænget. Nummer 2A og 3A er simple eenlængede huse med en toft hver.
Brejl ejerlag 1818 - 1863:
Matrikel 1A:

Hartkorn 3 2 1 (2 7/8) i 1792.
126 hektar (3.186.550 qA - quadrat alen)
1770- Niels Pedersen
1800, 1818 Knud Nielsen, FT 1801, søn
1819+ Niels Andersen
1830c Niels Madsen, 1853 aftægt
1850.08.27 skøde til Mads Nielsen

Matrikel 2A Ny Brejl:

64 hektar (1.630.230 qA)
(1816 Peder Pedersen, SP Erik Brejl)
1818 Peder Pedersen, FT 1801 i Grættrup, Nørre Snede.
1826.07.04 skøde Knud Pedersen, søn
1864.06.17 aftægt til Knud Pedersen.
18xx frasolgt 2B til Søren Knudsen.
1864.06.17 skøde til Enevold Andersen
1865.12.18 skøde Morten Jensen

Matrikel 3:

I alt hektar 45; 38 hektar (970.350 qA) plus hede 7 hektar (164.600 qA)
1818 Niels Sørensen (Kidmose)
1819 Anders Christensen,
1832.04.17 auktionsskøde til Lars Christensen.
1832c Poul Henriksen *1788c Hygild, Ejstrup.
1846.11.04 skøde til Henrik Poulsen, søn
1850.02.16 skøde til Lars Sørensen, kone Frederikke Pedersen

Matrikel 4 Nørre Hvillum:

115 hektar (2.916.600 qA)
1818 Lars Christensen (ikke ellers set)
1818+ Christen Andersen (OK)
1818+ Lars Hvillum (mangler Christen Christensen Vovlund)
Fra andre kilder:
1799c Christen Andersen
1819 Christen Christensen (Vovlund) gift med enken
1822c Lars Christensen (Hvillum)


Ejstrup Brejl begynder her ↓
Ejstrup Brejl
1660- Baltser Pedersen.
Vrads Herreds Tingbog 2. maj 1660 (Erik Brejls udskrift):

Knud Sørensen tilstod at have stjålet
...
2) en hoppe fra Baltser Pedersen i Brejl [i Ejstrup sogn] og solgte den til Christen Kokborg {formodentlig i Thyregod sogn}
...

Vrads Herreds Tingbog 7. november 1660:

Brejl, en gård, besat, dog er bonden i den halve gård forarmet


Ejstrup Brejl 2. halvgård
1673- Anders Larsen *1635c- Ejstrup nævnt 1673, søn af Lars Jørgensen i Ejstrup sogn.
Anders Larsen nævnes i Tingbogen 1673, 1675 og 1676.
Vrads Herreds Tingbog 31. marts 1675:

624 - fol.40 - afkald Afkald til svoger Niels Jensen i Lille Thorlund fra
1) [bror] Peder Lassen i Ejstrup
2) [bror] Jørgen Lassen i Vovlund, bror til 1
3) [bror] Christen Lassen, bror til 1, død. 3B:
a Mette Christensdatter , født i Aalbæk
b Anne Christensdatter, født i Aalbæk
c Inger Christensdatter g.m. Erik Eriksen i Vovlund
4) [bror] Peder Lassen i Bjerregård
5) [bror] Anders Lassen i Brejl
6) [bror] Gregers Lassen, bror til 1, død. 3B:
...

Vrads Herreds Tingbog 23. april 1673 (Anders Larsens far nævnt indirekte som broderen Christen Larsens far):

561 - fol.75 -afkald
Afkald til Jørgen Lassen i Vovlund fra Inge Christensdatter g.m. Erik Eriksen i Vovlund for arv efter
1) far Christen Lassen
2) søster Esther Christensdatter
3) oldefar [dvs. farfar] Las Jørgensen
4) Anne Pedersdatter, der døde i Ejstrup.

Næste fæster Jørgen Andersen er en sandsynlig søn af Anders Larsen.
Børn:
? Jørgen Andersen *1660c-, formodes at overtage gården Brejl, se nedenfor.

Ejstrup Brejl 2. halvgård
1683- Jørgen Andersen *1660c- formodet søn af formand.
Markbogen 1683: Jørgen Andersen.
Gården ejes 1683 af salig Anne Rosenkrantz.

Ejstrup Brejl 2. halvgård
1724- Laurids Brejl.
Gift med hans kone.
Konen fadder i Thyregod kirkebog 24. januar 1724.

Ejstrup Brejl 2. halvgård
1746- Søren Nielsen *1708cc †1747.09c (skifte) Brejl.
Gift med Anne Jensdatter †1747+.
Hans fødselsår ud fra broderen Peder Nielsen *1708c.
Rosenvold Gods: Skifteprotokol (1747-1791):

3965. Søren Nielsen i Brejl, Ejstrup sogn 3-10-1747, s. 5.
Enke: Anne Jensdatter. Lovvæge: Peder Nielsen, Brejl.
Børn: Anne.
Formynder: FARBROR: Peder Nielsen, Brejl.


Ejstrup Brejl 1. halvgård
(Hvem der er på hvilken af de to halvgårde er ikke kendt).
1671- Peder Sørensen *1655c- †1683+.
Vrads Herreds Tingbog 1. februar 1671 restance.
Gården hører 1671 under Hastrup.
Markbogen 1683: Peder Søffrensen.
Mulig søn Jens Pedersen Brejl, som ses i skifte efter borgmester i Horsens Steffen Rasmussen Hofgaards kone Karen Jensdatter den 23. november 1700 med jordebog, hvor Jens Brejl fæster en halvgård i Sønder Gludsted i Ejstrup nabo til stedet Brejl.
Mulig søn:
?Jens Pedersen Brejl *1675c-
Ses 1700 som fæster i Sønder Gludsted i Ejstrup.

Ejstrup Brejl 1. halvgård
1737c Peder Nielsen *1708c †1787-1801.
Gift 1. 1737c med Johanne Christensdatter †1763.05c (skifte) Brejl.
Gift 2. 1764c med Maren Sørensdatter *1712c †1787-1801.
Rosenvold Gods: Skifteprotokol (1747-1791):

4038. Johanne Christensdatter i Brejl, [Ejstrup sogn]16-6-1763, s. 375.
E: Peder Nielsen.
B: Christen 25,
Niels 19,
Kirsten g. m. Søren Pedersen, Hygild, Ejstrup sogn,
Anne 13,
Mette 11,
Dorthe 7.

Han kan ikke have børn med hans 2. kone Maren Sørensdatter, for hun var 52c år gammel, da de blev gift.
Børn med 1. kone Johanne Christensdatter:
Christen Pedersen Brejl *1738c Brejl, Ejstrup †1807.12.13 Lundfod, Brande.
Gift 1. med Kirsten Pedersdatter *1738c †1785.06.09 Lundfod?, Brande.
Gift 2. 1788.07.06 i Brande med enken Ane Mikkelsdatter *1720c †1811.02.03 Brandlund, Brande.
Ane Mikkelsdatter gift 1. med Troels Pedersen i Brandlund i Brande.
Christen Pedersen Brejl tjener 1774-76 i Præstegaarden i Brande By.
Havde et sted i Lundfod i Brande sogn.
Børn med 1. kone Kirsten Pedersdatter:
? Pedersdatter *1773c.
Børn:
Søn *1791.07c (ikke i Brande) †1794.01.12 Lundfod, Brande 2½ år gammel.
"Xsten Brejels Datters uægte Søn, udj Lundfod 2½ aar Gl:".
Peder Christensen Brejl *1770c, konfirmeret 1788 i Brande.
Mikkel Christensen *1777.03.09 Brande, konf. 1798 Brande.
Christen Christensen *1781.07.08 Lundfod?, Brande, konf. 1802 Brande.
Moderens fulde navn Kirsten Pedersdatter nævnes i dåben.
Konfirmeret 1802 i Brande.
Niels Pedersen *1744c, overtager gården, se nedenfor.
Kirsten Pedersdatter *1743c Brejl.
Gift 1763- med enke i Hygild i Ejstrup sogn Søren Pedersen †1782-87 Hygild.
FT 1787 enke i Hygild alder 46 år.
FT 1801 enke i Gludsted i Ejstrup ved datter Johanne Sørensdatter, hvis søstre Kirsten og Ellen bor ved hende.
Sete børn:
Johanne Sørensdatter *1770c Hygild, Ejstrup.
Gift med husmand og soldat i Gludsted i Ejstrup Jeppe Sørensen *1773c Gludsted søn af Søren Jørgensen *1731c og 2. kone Kirsten Poulsdatter *1736c.
Kirsten Sørensdatter *1774c Hygild, Ejstrup.
Anne Sørensdatter *1782c Hygild, Ejstrup.
Ellen Sørensdatter *1783c Hygild, Ejstrup.
Anne Pedersdatter *1750c Brejl
Mette Pedersdatter *1752c Brejl
Dorte Pedersdatter *1756c Brejl

Ejstrup Brejl hele gården
1770- Niels Pedersen *1743c †1801-14 søn af formand.
Gift 1769- med enken? Margrethe Knudsdatter *1731c †1801-14.
Margrethe Knudsdatter formodes at have været gift 1. 1749c med en Peder med hvem hun fik mindst en søn Anders Pedersen der optræder som (halv)farbror i skiftet efter sønnen Knud Nielsens 1. kone Anne Marie Andersdatter †1808, se nedenfor.
I FT 1787 er deres ældste barn Johanne 17 år gammel, altså født 1770c. Hun formodes født i Brejl, derud fra ansættes Niels Pedersen sandsynligt at have drevet gården i Brejl fra det år - kan betvivles.
?Konen Margrethe Knudsdatters formodede barn med en 1. mand Peder:
?Anders Pedersen *1750c †1825+.
Gift 2. 1789 i Klovborg af Velgaarde med af Træden Ellen Nielsdatter *1757c †1825.06c Velgaarde, Klovborg.
Ses FT 1801 og 1808 i Velgaarde i Klovborg sogn.
I skiftet efter halvbroderen Knud Nielsens kone 1808 i Brejl kaldes han farbror og født værge.
Sete børn med 2. mand:
Johanne Nielsdatter *1770c Brejl, overtager en udstykning af Brejl matikel 2A Ny Brejl, se nedenfor.
Anne Marie Nielsdatter *1772c Brejl.
Kaldes i FT 1801 vanvittig, bor ved broderen Knud Nielsen i Brejl.
Barn uden nævnt far:
Niels *1800c
Knud Nielsen *1774c, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Brejl Niels Pedersen   Matr: 1A   83
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Niels Pedersen441743c Brejl Ejstrup 1801+   
kone 1Margrethe Knudsdatter561731c  1801+   
dat. Johanne Nielsdatter171770c Brejl Ejstrup   
dat. Anne Marie Nielsdatter151772c Brejl Ejstrup  Kaldes FT 1801 vanvittig, bor da ved broderen Knud Nielsen.
søn Knud Nielsen131770c Brejl Ejstrup 1844 Gludsted Ejstrup  
mands far 2Peder Nielsen791708c  1801+  Død 1801-14.
mands sted- mor 1Maren Sørensdatter751712c  1801+  Død 1801-14.


Ejstrup Brejl 1A begynder her ↓
Dette er den originale gård i Brejl som fik matrikel 1A.
Ejstrup Brejl 1A
1800c Knud Nielsen *1775c Brejl †1844.10.21 Gludsted Mark, Ejstrup søn af formand.
Gift 1. 1802c med Anne Marie Andersdatter †1808.11.22 (skifte) Ny Brejl.
Trolovet 2. 1809.03.26 i Arnborg med Ester Pedersdatter *1780c Ejstrup (FT 1845) †1845+.
Knud Nielsen driver i hvert fald Brejl indtil 1818, hvor hans navn ses i matrikelkortet.
I FT 1834 ses han i Gludsted i Ejstrup.
Hans 1. kones skifte Vrads Herreds Skifteprotokol 1803 - Fol. 154 - 155 Registrering, Fol. 164B Sluttet:

Anne Marie Andersdatter i Brejl i Ejstrup. 22.11.1808
Enke: Knud Nielsen.
Børn:

Else Marie 6,
Niels 5,
Anders 2.

Født værge: Anders Pedersen i Velgaarde {Klovborg sogn}
Brejl gaard hartkorn: 3 2 1 (2 7/8), skøde 29. Nov. 1792 [og] 29 December 1798. 250 rdl.
1) Skylder af 27. Juni 1808 100 rdl til Morthen Pedersen i Løve {Bryrup sogn}
2) til Aftægtsmand Mads Christenen i Store Hjøllund {Vrads sogn} 40 rdl.
3) til Gaardmand Christen Andersen i Nørre Hvillum {Ejstrup sogn} 40 rdl.
4) til Pigen Anne Christensdatter i Sønder Hvillum 3 rdl.
5) til hans Søster Johanne Nielsdatter [fød] i Brejl 3 rdl.
6) til Gaardmand Anders Pedersen i Velgaard 16 rdl.
7) til Gaardmand Anders Christensen i Sønder Gludsted 28 rdl.
8) til Gaardmand Lars Jensen i Nørre Gludsted 12 rdl.
9) til Gaardmand Erich Johansen i Ejstrup 6 rdl.
10) til forpagteren af Snede Præstegaard Christen Sørensen 10 rdl.
11) til Huusmand Jens Jørgensen i Nørre Gludsted 2 rdl. 3 Mk.
12) til Kiøbmand Hr Lars M[undberg] i [Horsens] 12 rdl.
{Den 10. december 1808 blev skiftet sluttet:}
.. Der var nærværende Enkemanden Knud Nielsen fra Breil og for Børnenes formynder og født Værge Gaardmand Anders Pedersen af Velgaard {Klovborg sogn} hans Broder Gaardmand Morten Pedersen fra Løve og de erklærede at der ikke var meere at føre Boen til Indtægt og Enkemanden [declarerede] at han ville tilsvare ikke allene de anmeldte Gielsfordringer men endog i[fald] fleere i mod formodning paa Boen skulle opstaae da derfor at holde Arvingerne og skifteretten Kravs og skadeløs, han tilføyede at i betragtning at Boens beholdning er saaliden forlangte han ingen godtgørelse til sin Begravelses Bekostning men at Boen kunde deeles lige imellem ham og Børnene . -
Formynderen havde intet imod at {.....}[et]
...
Altsaa igien udi behold til Deelning den Summa 109 rdl. 2 mk. 8 s.
Til Enkemand Knud Nielsen i Breil der tilkommer den halve Boe 54 rdl. 4 mk. 4 s.
Til Datteren Else Marie Knudsdatter 6 Aar en Søsterlod 10 rdl. 5 Mk 10 s.
Til Sønnen Niels Knudsen 5 Aar een Broderlod 21 rdl. 5 mk. 4 4/5 s.
Til Sønnen Anders Knudsen 2 Aar ligesaa 21 rdl. 5 Mk 4 4/5 s.
... Faderen forøgede Datterens Arv ved Gave til 20 rdl 3 Mk og hver af Sønnernes til 25 rdl hvorimod Børnenes Arve Capital staar Rentesløs indtil de blive 18 Aar ...

En mulighed er halv-farbror, nemlig at Knud Nielsens mor Margrethe Knudsdatter, der er 12 år ældre end hendes mand Niels Pedersen, var gift en gang før med en Peder med mindst en søn Anders Pedersen (*1750c) som her i 1808 bor i Velgaarde i Klovborg sogn. Se Niels Pedersen ovenfor.
Barn med 1. kone Anne Marie Andersdatter:
Else Marie Knudsdatter *1802c Brejl.
Niels Knudsen *1803c Brejl †1892 Risbjerg, Brande.
Gift med Mette Jensdatter *1815.12.26 Risbjerg †1893 Risbjerg datter af Jens Madsen *1776 Risbjerg †1829 Risbjerg og Maren Nielsdatter *1780 Ulkær Mølle, Give †1837 Risbjerg.
Anders Knudsen *1806c Brejl †1870- (konen ses allene i hus i Alsted i Øster Nykirke).
Gift 1852c med Else Andersdatter *1817 Langskov sogn, Vejle Amt †1880+ datter af Kirsten Pedersdatter *1788c Grindsted.
Tjener FT 1834 i Ejstrup By ved Erik Jensen.
Tjener FT 1845 i Koustrup i Hammer sogn ved Mads Christensen.
Tjener FT 1850 i Plovstrup i Tørring sogn ved Veste Andersen.
FT 1860 husmand i Vonge, Øster Nykirke.
FT 1870 Else Andersen uden mand i et hus i Alsted i Øster Nykirke.
Børn:
Marie Andersen *1853c Øster Nykirke.
Peder Andersen *1855c Øster Nykirke.
Sete børn med 2. kone Ester Pedersdatter:
Ole Knudsen *1812.07.29 (dato i begravelsen) Brejl †1897.12.18 Tamdrup.
Gift 1.? 1850-57 med NN (ingen som hustru af ham set død i Tamdrup 1850-57!).
Gift 2.? 1857.12.29 i Tamdrup som enkemand? med Maren Hansdatter *1814.09.09 Nim sogn, Skanderborg Amt datter af Hans Nielsen Skouborg *1789c Hansted, Skanderborg Amt †1859.05.21 Yding Rode, Yding sogn og (gift 1812.05.09 Nim) Elle/Else Marie Andersdatter *1787c †1826.03.01 Nim.
FT 1845 tjeneste karl i Hvirring By ved Ole Nielsen.
I FT 1850 er han ugift tjenestekarl i Honum i Hvirring sogn ved Michel Sørensen Lund.
Han beskrives i vielsen som enkemand, men der er ingen hustru fundet død i Tamdrup 1850-57. Han er ugift i FT 1850 og gift som enkemand 1857.
Husmand i Molger i Tamdrup sogn i Skanderborg Amt.
Begravelsen:

Død: 1897 12 December Molgjer Tamdrup Sogn Nim Herred, begravet: Tamdrup, Nim Herred 1897 18 December.
Husmand af Molgjer, Søn af Husmand Knud ( Breil ) og Hustru Ester - født i Breil Ejstrup Sogn 29 Juli 1812. Hans efterlevende Enke er Maren Hansen af Molgjer. 85 Aar.

Anne Margrethe *1814.09.25 Brejl †1814.11.01 tre måneder gammel.
Folketælling 1801 Brejl Knud Nielsen   Matr: 2A   102
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand Knud Nielsen261774c Brejl Ejstrup 1844 Gludsted Ejstrup  
aftægt mands far Niels Pedersen581743c Brejl Ejstrup 1801+   
aftægt mands mor 1Margrethe Knudsdatter721731c  1801+  Bedre alder fra FT 1787.
mands søs. Anne Marie Nielsdatter291772c Brejl Ejstrup  "Vanvittig, Døv."
mands søs. søn Niels11800c Brejl Ejstrup   

Ejstrup Brejl 1A
1819+ Niels Andersen.

Ejstrup Brejl 1A
1830c Niels Madsen *1793c Nortvig, Nørre Snede søn af Mads Jensen Bosen *1741c og Dorte Simonsdatter *1745c.
Gift 1816c med Ane Jensdatter *1790c Bost, Nørre Snede datter af Jens Nielsen *1755c og Ingeborg Pedersdatter *1755c.
Niels Madsen og Ane Jensdatter overtager først hendes fødegård i Bost i Nørre Snede hvor de første fire børn fødes 1819-28.
De flytter til Brejl i Ejstrup mellem 1828 og 1831.

Børn:
Mads Nielsen *1819.02.07 Bost, Nørre Snede.
Jens Nielsen *1822.05.23 Nørre Snede.
Inger Marie Nielsdatter *1825.05.04 Nørre Snede.
Christen Nielsen *1828.06.20 Nørre Snede.
Else Marie Nielsen *1831.07.17 Brejl, Ejstrup.
Knud Pedersen af Brejl fadder 1831.
Folketælling 1834 Brejl Niels Madsen   Matr: 1A   3, en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Niels Madsen451793c Nortvig Nørre Snede  *1793c Nortvig, Nørre Snede søn af Mads Jensen Bosen *1741c og Dorte Simonsdatter *1745c.
kone Ane Jensdatter441790c Bost Nørre Snede  *1790c Bost, Nørre Snede datter af Jens Nielsen *1755c og Ingeborg Pedersdatter *1755c.
søn Mads Nielsen161819 Bost Nørre Snede  *1819.02.07 Bost, Nørre Snede
søn Jens Nielsen121822 Bost Nørre Snede  *1822.05.23 Nørre Snede.
dat. Inger Marie Nielsdatter91825 Bost Nørre Snede  *1825.05.04 Nørre Snede.
søn Christen Nielsen61828c Bost Nørre Snede  *1828.06.20 Nørre Snede.
dat. Else Marie Nielsen31831 Brejl Ejstrup.   *1831.07.17 Brejl, Ejstrup.
aftægt mands far eMads Nielsen741760c  1834+  "Enkemand Aftægtsmand", alder fra FT 1801 i Boest i Nørre Snede. Gift med Else Thomasdatter *1762c.
Ejstrup Brejl 1A ender her ↑

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl) begynder her ↓
Brejl blev opdelt i tre dele omkring 1797. I FT 1801 bor der folk på to steder: på den originale lod 1A og i en eenlænget bygning paa 2A, mens 3A ikke er beboet endnu.
Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1797c Peder Nielsen *1764c Uhre, Brande †1804.06.24 (skifte #18) Brejl søn af Niels Christensen †1763-73 Uhre, Brande og Ane Henningsdatter *1728c Blæsbjerg, Brande †1801.12.02 Uhre.
Gift 1797c med Johanne Nielsdatter *1770c Brejl datter af formand på Brejl 1 Niels Pedersen.
Peder Nielsen nævnes i lægdsrullen 1789 af Uhre i Brande.
Deres børn konfirmeres i Brande og er vel kommet til faderens bror Christen Nielsen Nørgaard i Uhre. Peder Nielsen dør jo i 1804 og moderen formodes død 1808-14, hvor kirkebogen er brændt. Hun nævnes 1808 i skifter efter bror Knud Nielsens kone Anne Marie Andersdatter.
Vrads Herreds Skifteprotokol 1804 (se Erik Brejl #18):

18 Peder Nielsen, der døde 24.6.1804 i Brejl. 28.8.1804, fol.21B.
Enke: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup.
Børn:
Anne 6,
Anne Marie 3.
FM: farbror Christen Nielsen i Uhre i Brande sogn.

Børn:
Anne Pedersdatter *1799.12.18 Brejl (dato i konfirmation). Konfirmeret 1816 i Brande.
Margrethe Pedersdatter *1800c Brejl †1804-.
Anne Marie Pedersdatter *1802.02.21 Brejl, konf. 1818 i Brande.
Folketælling 1801 Brejl Peder Nielsen   Matr: 1A   103
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Nielsen351764c Uhre Brande 1804 Brejl Ejstrup Døde 24.6.1804 i Brejl, skifte.
kone 1Johanne Nielsdatter311770c Brejl Ejstrup 1808+   
dat. Anne Pedersdatter21799c Brejl Ejstrup  Konfirmeret 1816 i Brande.
dat. Margrethe Pedersdatter11800c Brejl Ejstrup 1804- Brejl Ejstrup Ikke i skiftet 1804 efter faderen.


Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1804c Ib Jensen *1776.04.08 Sønder Karstoft, Skarrild †1839.08.18 Torp, Underup sogn, Skanderborg Amt søn af Jens Jensen Pindvig *1745c og Anne Nielsdatter *1744c.

Gift 1. 1804c med enke efter formand Johanne Nielsdatter *1770c Brejl †1808-14.
Skilt 1806.07.03 i Brejl, Ib Jensen da på Karstoft i Skarrild sogn.

Gift 2. 1811.05.01 Underup med Anne Sørensdatter *1787.06.17 Underup †1853.04.23 Torp, Underup datter af Søren Jensen (Vestergaard) *1740c Underup og Maren Christensdatter *1743c Underup †1811.07.24 Torp.

Ingen børn set med Johanne Nielsdatter.
To børn 1812-13 med Anne Sørensdatter i Silstrup i Skarrild.
Senere i Torp i Underup sogn.

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1806 Johanne Nielsdatter *1770c Brejl †1808-14 enken.
Hun bliver skilt fra Ib Jensen i 1806.
Hun ses 1808 i skiftet efter hendes bror Knud Nielsens kone Anne Marie Andersdatter i Brejl matrikel 1A.
Hun formodes død mellem 1808 og 1814.

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1816 Peder Pedersen *1746c Store Thorlund, Ejstrup †1832.04.26 (skifte) Brejl søn af Peder Pedersen *1709c †1787-1801 Store Thorlund og Anne Pedersatter *1716c †1787-1801 Store Thorlund.
Gift 1776c med Else Sørensdatter *1756c †1833.11.01 (skifte) Brejl.
1816 fra skøde.
FT 1787 i Store Thorlund i Ejstrup.
I FT 1801 ses parret i Grættrup i Nørre Snede.

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1830 Knud Pedersen *1797.02.20 Grættrup, Nørre Snede †1874.10.14 Brejl søn af formand Peder Pedersen.
Gift 1826.11.05 i Jelling med Mette Sørensdatter *1798.02.18 Kragsig, Brande †1868.07.08 Brejl datter af Søren Iversen *1746c Lundfod, Brande †1825.06.05 Kragsig og Kirsten Christensdatter *1768c Kragsig †1835.04.17 Kragsig.
Børn:
Søren Knudsen *1827.09.06 Ny Brejl, overtager gården, se nedenfor.
Peder Christian Knudsen *1829.11.16 Ny Brejl.
Else Kirstine Knudsen *1832.04.25 Ny Brejl.
Else Knudsen *1834.05.27 Ny Brejl.
Lars Knudsen *1836.05.10 Ny Brejl †1890+ Tørring.
Gift 1866.09.01 i Aale med Ane Terkilsen *1842.10.12 Hansted, Skanderborg Amt datter af Terkild Nielsen i Aale Mark.
Niels Ravn Knudsen *1839.01.31 Ny Brejl.
Folketælling 1834 Brejl Knud Pedersen   Matr: 2A   2, en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Knud Pedersen371797 Grættrup Nørre Snede 1874 Brejl Ejstrup *1797.02.20 Grættrup, Nørre Snede †1874.10.14 Brejl.
kone 1Mette Sørensdatter361798 Kragsig Brande 1868 Brejl Ejstrup *1798.02.18 Kragsig, Brande †1868.07.08 Brejl.
søn Søren Knudsen71827 Brejl Ny Ejstrup 1888 Brejl Ejstrup *1827.09.06 Ny Brejl †1888.11.26 Brejl. Overtager fædrene gård. Gift med Christine Nissen *1830.08.13 Store Thorlund, Ejstup †1903.08.02 Brejl.
søn Peder Christian Knudsen51729 Brejl Ejstrup  *1829.11.16 Brejl.
dat. Else Kirstine Knudsen21832 Brejl Ejstrup  *1832.04.25 Brejl.
Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl) ender her ↑ .

Ejstrup Brejl 2B begynder her ↓
Brejl 2B er udstykket af Knud Pedersen fra Brejl 2A. Udstykningen var allerede approberet i 1818, som det ses i matrikelkortet, men blev først sat i effekt meget senere til Søren Knudsen søn af Knud Pedersen på 2A.

Ejstrup Brejl 2B
1859 Søren Knudsen *1827.09.06 Ny Brejl †1888.11.26 Brejl.
Gift 1858.07.17 i Ejstrup med Christine Nissen *1830.09.13 Store Thorlund, Ejstrup †1903.08.02 Brejl datter af Nis Jensen Fisker *1799.04.08 Bjerregaard, Ejstrup †1869.05.26 Tykskov, Ejstrup og Kirsten Pedersdatter *1802c Gludsted, Ejstrup †1882.04.24 Tykskov.
Børn:
Mette Kirstine Knudsen *1859.08.03 Ny Brejl.
Kirstine Marie Knudsen *1864.05.14 Ny Brejl.
Knud Peter Knudsen *1866.12.01 Ny Brejl, overtager gården, se nedenfor.
Nielsine Knudsen *1868.03.29 Ny Brejl.
Maria Knudsen *1870.09.06 Ny Brejl.

Ejstrup Brejl 2B
1892 Knud Peter Knudsen (Knud Brejl) *1866.12.01 Ny Brejl †1948.08.04 Hedensted søn af formand.
Gift 1892.11.09 Gludsted Kirke med Birthe Marie Pedersen *1868.03.25 Gludsted, Ejstrup †1942.04.01 Hedensted datter af Hans Pedersen *1830.08.02 Vonge, Øster Nykirke †1906.05.17 Sønder Gludsted, Ejstrup og Ingeborg Mikkelsen *1837.03.31 Højgaard, Give †1900.03.13 Sønder Gludsted (datter af Mikkel Poulsen).
Dette par var det første par viet i den nye Gludsted kirke i 1892.
Se Erik Brejls biografi.
Der var 65 tønder land til ejendommen inklusive eng og megen hede.
Et nyt stuehus blev bygget 1903.
Parret flytter 1908 til Store Nørlund også i Ejstrup sogn og i 1919 til Silkeborg som trælasthandler. I 1935 flyttede parret til Hedensted, hvor sønnen Hans Knudsen boede.
Sønnerne - undtagen Hans Knudsen - dropper 1925 Knudsen og tager Brejl som efternavn.
Børn:
Søren Christian Knudsen (Brejl) *1893.10.28 Ny Brejl.
Hans Peder Ingvard Knudsen *1899.01.08 Ny Brejl.
Installationsfirma H. P. Knudsen i Hedensted.
Johannes Knudsen (Brejl) *1902.12.04 Ny Brejl.
Bosat i Slagelse.
Lektor Sankey Adolf Brejl (navneændring 1925 fra Knudsen) *1906.08.19 Ny Brejl †1972.10.06 Maribo
Gift 1942.03.31 Elisaskirken i Kbh med Ebba Fibiger-Jensen *1906.06.15 Kronborg †1993.04.10 Solgaarden, Bedsted Lø datter af Karl Adolf Jensen Fyrmester *1871.10.29 Silkeborg †1948.03.10 Raklev ved Kalundborg og Julie Marie Fibiger *1879.05.14 Aarup Gamle Skole, Snedsted †1969.06.30 Gentofte (begravet Raklev).
Se Erik Brejls biografi Sankey Adolf Brejl, lektor.
Se Erik Brejls biografi Ebba Fibiger-Jensen.
Lærereksamen 1926 fra Silkeborg Seminarium.
1940 cand. mag. ved Københavns Univeristet i naturhistorie og geografi.
1943 Adjunkt ved Maribo Gymnasium.
1954 Lektor ved Maribo Gymnasium.
1969 pensioneret.

Ejstrup Brejl 2B
1908 Ny Ejer.
Ejstrup Brejl 2B ender her ↑ .

Ejstrup Brejl 3A begynder her ↓ .
Brejl matrikel 3A kaldes mindst et sted i kirkebogen "Ny Brejl", nemlig da Anders Christensens barn Christen døbes i 1827.
Der er en eenlænget bygning på matriklen i 1818 i Matrikelkortet, men det er ikke helt klart, hvem der boede der.

Ejstrup Brejl 3A
1816 Niels Hansen *1785c †1840+.
Gift med Kirsten Marie Gydesdatter *1776c †1840+.
Bønder og Jordbrugere af Nye Brejl.
Flytter før 1834 til Mellem Harrild i Ejstrup.
Ses FT 1840 i Harrild.
Børn:
Jens Korsgaard Nielsen *1816.04.20 Ny Brejl, tvilling.
Niels Nielsen *1816.04.21 Ny Brejl, tvilling.

Ejstrup Brejl 3A
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021.
1818- Niels Sørensen Kidmose *1763c Kidmose?, Ejstrup ?†1842.01.14 (fattiglem) ?Nørre Snede (78 år giver *1764c, som er rimeligt)
Gift 1. med Anne Sørensdatter *1767c †1835.05.21 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 2. 1836.01.16 i Ejstrup med Karen Pedersdatter *1804.03.09 Øvig, Skarrild konfirmeret 1822 i Ejstrup af Nortvig, Nørre Snede (Pleieforældre Peder Hansen og Karen Christensdatter) †1840.05.09 Store Thorlund, Ejstrup.
Børn:
Inger Nielsdatter *1797.12.10 Over Isen, Ikast, overtager gården i Brejl i Ejstrup.

Ejstrup Brejl 3A
1819 Anders Christensen *1779c Hygild, Ejstrup †1837.03.04 Hedegaard, Ejstrup søn af Christen Andersen †1781c Hygild og Marie Pedersdatter *1741c †1794c Hygild.
Gift 1819.10.29 i Ejstrup med Inger Nielsdatter *1797.12.10 Over Isen, Ikast †1881.11.11 Hedegaard, Ejstrup datter af formand Niels Sørensen.
Anders Christensen ses i lægdsrullen i 1789 som søn af Christen Andersen i Hygild i Ejstrup.
Han ses i lægdsrullen 1819 i Brejl i Ejstrup, hvilket er Ny Brejl som det ses i kirkebogen. Han bliver gift meget sent, da har er 40 år gammel.
Han bor i Ny Brejl 1819 indtil 1832c, da han flytter til Hedegaard i Ejstrup, hvor han ses i FT 1834 som husfolk i et hus.
Konen Inger Nielsdatters far Niels Sørensen Kidmose
Børn:
Christen *1820.11.29 Brejl †1822.09.17 Brejl knap to år gammel.
Christiane Andersdatter *1823.02.26 Brejl.
Ikke fundet død 1823-34, ikke i FT 1834. Muligvis tjener hun et sted i 1834, hvor hun er 11 år gammel.
Niels Andersen *1825.03.27 Brejl.
Christen Andersen *1827.08.07 Ny Brejl.
Maren Andersdatter *1829.09.26 Brejl
Morten Peder Andersen *1836.05.22 Hedegaard, Ejstrup.

Ejstrup Brejl 3A
1832.04.17 Auktionsskøde Lars Christensen.
Først tinglyst den 15 februar 1860 for at sikre adkomsten, der var mangelfuld førhen. Lars Christensen ser ud til at have handlet med gården.

Ejstrup Brejl 3A
1833c Poul Henriksen *1788c Hygild, Ejstrup †1866 Ejstrup søn af Henrik Poulsen *1753c †1834.07.10 Hygild og (gift 1788c) Maren Thomasdatter *1754c †1806.05.05 (skifte Brejl #50) Hygild.
Gift 1824.10.17 i Ejstrup med Ane Kirstine Madsdatter*1793c Ejstrup By †1846.06.13 Brejl datter af Mads Sørensen *1754c †1832.03.17 Ejstrup og Anne Nielsdatter *1763c †1819.11.08 Ejstrup By.
Hartkorn 0 6 0 ½.
Poul Henriksen og Ane Kirstine var først i Hygild i hans fødegaard, derefter i husmandsstedet i Brejl fra 1834- til 1846.
Børn:
Henrik Poulsen *1826.05.12 Hygild, Ejstrup.
Hjemme i Brejl i FT 1845.
Mads Poulsen *1829.05.21 Hygild, Ejstrup.
Plejebarn:
Ane Marie Nørresnede *1835c Nørre Snede.
Folketælling 1834 Brejl Poul Henriksen   Matr: 3A   1, et Bolested
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bols-mand mand 1Poul Henriksen461788c Hygild Ejstrup 1866 Ejstrup  
kone 1Ane Kirstine Madsdatter411793c Ejstrup By Ejstrup 1846 Brejl Ejstrup  
søn Henrik Poulsen81826 Hygild Ejstrup 1868 Nørre Snede *1826.05.12 Hygild, Ejstrup †1868.12.09 Nørre Snede.
søn Mads Poulsen51829 Hygild Ejstrup   *1829.05.21 Hygild, Ejstrup.

Ejstrup Brejl 3A
1846.11.04 Henrik Poulsen *1826.05.12 Hygild, Ejstrup †1868.12.09 Nørre Snede søn af formand.
Gift med Kirsten Marie Madsdatter *1823.09.15 Nørre Vejen, Rind †1897.07.15 Nørre Snede datter af skomager Mads Christensen *1789c og Ane Marie Richardsdatter *1794c.
Parret flytter til et husmandssted i Kejlstrup i Nørre Snede, næsten nabo til Brejl i Ejstrup. Deres børn er født i Nørre Snede.
Kirsten Marie Madsdatter gifter sig 2. med Laust Jørgensen *1833c Vinding sogn, Aarhus Amt. De ses i Kejlstrup FT 1880.

Ejstrup Brejl 3A
1850.02.16 Lars Sørensen *1822c Ejstrup.
Gift 1851 i Ikast med Frederikke Pedersdatter *1820.10.08 Toftlund, Ikast datter af Peder Andersen og (gift 1808.10.01 Lille Nørlund, Ikast) Kirsten Pedersdatter.
I FT 1860 er Poul Henriksen ovenfor stadig på aftægt på denne gård.
Børn:
Kirten Marie Larsen *1850c Brejl, Ejstrup.
Ane Kirstine Larsen *1859c Brejl, Ejstrup.
Ejstrup Brejl 3A ender her ↑ .


Ejstrup Gammel Brejl begynder her ↓
1819- Peder Torbensen den Ældre *1775c ?Lille Tykskov, Ejstrup †1821+ søn af Torben Nielsen *1737c †1797.10.26 Nørre Gludsted, Ejstrup og 3. kone Karen Pedersdatter *1749c †1815.11.12 Gludsted.
Gift med Mette Kirstine Lauridsdatter †1813.11c Sønder Gludsted, Ejstrup.
Peder Torbensen den Ældre nævnes 1820 i Gammel Brejl, hvor han vel kun har boet en kort tid, for samme år flytter han til Lille Thorlund. Gammel Brejl må være den gamle gård på matrikel 1A i Brejl i Ejstrup. At den kaldes Gammel Brejl må være fordi navnet Ny Brejl om matrikel 2A blev almindelig brugt.. Ses i FT 1787 i Gludsted ved forældrene.
Nævnes af Gammel Brejl i skifte efter broderen Peder Torbensen den Yngre i 1820.
Han er i 1820 flyttet til Lille Thorlund.

447 Peder Torbensen den yngre i Sønder Gludsted. 21.3.1820, fol.619B, 641B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Christensen i Ny Brejl. B: Christen 8. FM: farbror Peder Torbensen den ældre i Gammel Brejl, nu i Lille Thorlund. Første ægteskab med [Anne Marie Sørensdatter, skifte 13.12.1808 lbnr.107]. B: Kirsten.

Ejstrup Gammel Brejl ender her ↑ .

Ejstrup By
Introduktion
Østergaard i Ejstrup By mest ud fra Hastrup skøder og pantebreve.
Den har i markbogen 1683 nr 10 og har da fire fæstere Jens Rasmussen, Peder Christensen, Peder Christensen og Anders Jensen.
I Ny Matrikel 1688 har den hartkornet 5 4 2 2.
I 1696 er fæsterne Jens Rasmussen og Peder Christensen, som allerede ses 1683, men der kun to fæstere, der altså hver har en halvgård.
1706 Peder Christensen og Peder Ibsgaard 5 4 2 2.
1713 Peder Christensen og Peder Vovlund 5 4 2 2.
1723 Peder Pedersen og Peder Vovlund 5 4 2 2.
1742 Anders Pedersen og Peder Vovlund 5 4 2 2.
1754 Anders Pedersen og Peder Vovlund 5 4 2 2.
1757 Søren Andersen (og Peder Vovlund).
1759 Søren Andersen og Peder Andersen.
1764 Jens Andersen 2 6 1 1 og Peder Andersen 2 6 1 1 delt i to separate halvgårde.
1788 Peder Jensen og Anders Pedersen.
Ejstrup By matrikel 7 Østergaard 2 6 1 1 begynder her ↓

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1683- Jens Rasmussen *1660c- †1696+.
Jens Rasmussen ses i Markbogen 1683 og i auktionen over Hastrup i 1696.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1706- Peder Ibsgaard *1680c- ?Ibsgaard, Nørre Snede †1706+.
Ses i jordebogen 1706 over Hastrup.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1713- Peder Christensen Vovlund *1682cc Vovlund, Rinde †1757+ søn af Christen Pedersen (Vovlund) *1652- ?Søhale, Nørre Snede †1708-22 Vovlund og ?Inger Christensdatter.
Gift med hans kone.
Ses som fæster i Ejstrup By gård nr 10:

Ses 1713 i pant på Hastrup.
1723 skøde på Hastrup.
1742 Hastrup jordebog.
1754 Hastrup skøde.

Tjente 1701 i Harrild, Ejstrup eller Brande sogn, nabo til Vovlund (se faderen Christen Pedersen Vovlund).
Han ses i Vrads herreds tingbog i marts 1734, da han er vidne i en sag hvor Peder Jakobsen i Store Tollund i Ejstrup bortfører værdisager fra hans egen gård.
Antaget barn:
Peder Pedersen Vovlund *1720cc †1773+.
Gift 1. med NN.
Trolovet 2. 1773.12.30 i Thyregod med Gertrud Sørensdatter *1714 Lønaa, Thyregod datter af Søren Madsen (Hestlund) *1669c †1746 Lønaa og kone *1679cc †1715+.
Skrives 1773 af Ejstrup By.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1759- Peder Andersen Østergaard *1727c †1801.10.25 (skifte) Østergaard, Ejstrup By.
Gift 1. 1760- med Anne? †1770c.
Gift 2. 1771c med Anne Madsdatter *1738c †1801-13 Østergaard?, Ejstrup By (bror Christen Madsen i Heedegaard i Ejstrup).
Skifte efter Peder Andersen 1801 (Brejl #155):

155 Peder Andersen, der døde 25.10.1801 i Ejstrup. 31.10.1801, fol.320B, 326B.
Enke: Anne Madsdatter. LV: bror Christen Madsen i Hedegaard. Børn:

Anne Pedersdatter 28,
Kirsten Pedersdatter 25 gift med Christen Andersen i Ejstrup,
Mads Pedersen 19.

Af første ægteskab Børn:

Anders Pedersen 40 sst {Ejstrup By},
Birthe Pedersdatter gift med Christen Christensen Mose paa Store Thorlund Mark,
Johanne Pedersdatter 34.


Østergaard i Ejstrup By hele gården hartkorn 5 4 2 2, 1764 delt i to halvgårrde.
I FT 1801 opføres de separat fra sønnen Anders Pedersen, dvs de har haft et eget aftægtshus eller en længe.
Barn med 1. kone Anne?:
Anders Pedersen *1761c Ejstrup By
Overtager gården, se nedenfor.
Birte Pedersdatter *1764c Ejstrup By †1805+.
Gift 1790c med kildegraver Christen Christensen Mose †1802 (skifte) Mosehus, Store Thorlund Mark.
Paa Store Thorlund Mark.
Børn:
Peder Christensen *1791c Store Thorlund
Christen Christensen *1794c Store Thorlund
Karen Christensdatter *1797c Store Thorlund
Kirsten Christensdatter *1802c Store Thorlund
Johanne Pedersdatter *1767c Ejstrup By
FT 1787 hjemme.
Børn med 2. kone Anne Madsdatter:
Anne Pedersdatter *1773c Ejstrup By
FT 1787 hjemme.
FT 1801 muligvis tjenestepige i Store Thorlund ved Anders Jensen.
Kirsten Pedersdatter *1777c Ejstrup By †1860.03.06 Heedegaard.
Gift 1799c i Ejstrup? med Christen Andersen *1774c Ejstrup †1860.04.09 Heedegaard søn af Anne Eriksdatter *1732c †1801+ og en Anders †1774-1787 Ejstrup?.
Boelsmand i Heedegaard i Ejstrup.
Anne Eriksdatter ses FT 1787 i Ejstrup By tilhuse i Ejstrup By ved Jens Andersen. I FT 1801 ved sønnen husmand med jord Christen Andersen i Ejstrup By.
Kendte børn:
Peder Christensen *1805c Ejstrup.
Gift med Ane Thomasdatter *1803c Ejstrup.
Overtager faderens boel i Hedegaard i Ejstrup.
Christen Christensen *1811.05.29 Hedegaard, Ejstrup †1881.01.04 Trasborg, Grættrup, Nørre Snede.
Gift 1. 1843.06.03 i Ejstrup med Sidsel Marie Christensdatter *1813.08.29 (dåbsdato ved konfirmation) Ejstrup By †1849.04.18 (barselsseng) Trasborg, Nørre Snede., se nedenfor.
Gift 2. 1849.09.30 i Ejstrup med Johanne Marie Christensdatter *1823.09.11 Brejl, Ejstrup konf. 1837 i Brande, †1904.10.02 Trasborg, Nørre Snede datter af Christen Nielsen *1791c (lægdsrullen 1792 nr. 62, ¾ år) Rønslunde, Ejstrup †1869.06.11 Heedegaard, Ejstrup og (gift 1822.09.29 Brande) Karen Pedersdatter *1794.08.31 Blæsbjerg, Brande †1867.04.25 Heedegaard.
I flere folketællinger og i begravelsen angives Johanne Marie Christensdatter at være født i Brande sogn. Misforståelsen har sin årsag i, at familien Christen Nielsen flytter fra Brejl i Ejstrup til Brande sogn 4. april 1824, da Johanne Marie er ½ år gammel.
Niels Christian Christensen *1814.10.16 Heedegaard, Ejstrup.
Anders Christensen *1817.07.06 Hedegaard, Ejstrup.
Mads Pedersen *1782c Ejstrup By.
Gift med Maren Kirstine Christensdatter.
Bosat i Store Thorlund i Ejstrup.
Barn 1818.
Folketælling 1801 Ejstrup By (Østergaard) Peder Andersen Østergaard   Matr: 7   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
aftægt mand 2Peder Andersen691727c Ejstrup By Ejstrup †1801+ Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
aftægt kone 1Anne Madsdatter661738c  †1801+ Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.


Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1786c Anders Pedersen (Østergaard) *1761c †1848.10.19 Østergaard, Ejstrup By.
Gift med Sidsel Marie Olesdatter *1752c †1835.12.09 Østergaard, Ejstrup By.
Børn:
Mette Kirstine Andersdatter *1795c Ejstrup By.
Gift 1. 1812- i Ejstrup med Christen Nielsen *1781.06.30 Sepstrup, Them †1818.09.09 Ejstrup By.
Gift 2. 1819.12.11 i Ejstrup med Søren Jørgensen *1790.05.07 Vinding sogn, Skanderborg Amt †1864.12.15 Østergaard, Ejstrup By.
Overtager gården, se udførligt nedenfor.
Folketælling 1787 Ejstrup By (Østergaard) Anders Pedersen   Matr: 7  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Anders Pedersen261761c Ejstrup By Ejstrup 1848 Ejstrup By Ejstrup †1848.10.19 Østergaard, Ejstrup By.
kone 1Sidsel Marie Olesdatter351752c  1835 Ejstrup By Ejstrup  †1835.12.09 Østergaard, Ejstrup By.
aftægt mands far 2Peder Andersen601727c Ejstrup By Ejstrup †1801+ Ejstrup  
aftægt mands mor 1Anne Madsdatter491738c  †1801+ Ejstrup  
mands søs Kirsten Pedersdatter91778c Ejstrup By Ejstrup   
mands bror Mads Pedersen 51782c Ejstrup By Ejstrup   

Folketælling 1801 Ejstrup By (Østergaard) Anders Pedersen   Matr: 7   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
G&G mand 1Anders Pedersen411761c Ejstrup By Ejstrup 1848 Ejstrup By Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
kone 1Sidsel Marie Olesdatter511752c  1835 Ejstrup By Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
dat. Mette Kirstine Andersdatter61795c Ejstrup By Ejstrup 1876 Ejstrup By Ejstrup  †1876.02.21 Østergaard, Ejstrup By.
tj-dreng Peder Christensen101790c    
kones søs 0Inger Olesdatter451755c    


Herfra udforsket af Holger Ejby Villadsen 2021.
Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1812c Christen Nielsen *1781.06.30 Sepstrup, Them sogn, Skanderborg Amt †1818.09.29 Ejstrup By søn af gaardbeboer i Smedegaard i Tulstrup i Ikast Niels Jakobsen (Niels Isen) *1746c †1823.11.16 (ved søn Søren Nielsen) Holdgaard, Ikast og (gift 1774.03.21 Ikast) Maren Sørensdatter *1747c †1830.06.09 Holdgaard, Ikast.
Gift 1812- i Ejstrup? med Mette Kirstine Andersdatter *1795c Ejstrup By †1876.02.21 Østergaard, Ejstrup By 97 år datter af formand.
Sepstrup i Them sogn ses ved Christen Nielsens optagelse i lægdsrullen for Ikast sogn 1790, hvor Christen (Xsten) er nr. 36 og 7 år gammel. Hans far skrives som Niels Jacobsen Sepstrup.
Christen Nielsens bror Jacob Nielsen er også født i Sepstrup Jacob Nielsen *1778.12.27 Sepstrup.
Børn:
Sidsel Marie Christensdatter *1813.08.29 (dåbsdato ven konfirmation) Ejstrup By †1849.04.18 (barselsseng) Trasborg, Nørre Snede.
Gift 1843.06.03 i Ejstrup med Christen Christensen *1811.05.29 (fødselsdato i lægdsrullen) Heedegaard, Ejstrup †1881.01.04 Trasborg, Grættrup, Nørre Snede søn af Christen Andersen *1774c Ejstrup †1860.04.09 Heedegaard og Kirsten Pedersdatter *1777c Østergaard, Ejstrup By †1860.03.06 Heedegaard.
Christen Christensen var halvfætter til Sidsel Marie Christensdatter over hans mor og hendes far - som var halvbror til hans mor.
Christen Christensen var husmand i Trasborg i Grættrup i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
Christen Christensens mor Kirsten Pedersdatter er født i Ejstrup (angivet FT 1845-60 og i begravelsen); hun er datter af Peder Andersen og Anne Madsdatter i Østergaard i Ejstrup By.
Christen Christensen gift 2. 1849.09.30 i Ejstrup med Johanne Marie Christensdatter se under hans mors far ovenfor Christen Andersen.
Børn Sidsel Marie Christensdatter og Christen Christensen:
01 Christen Christensen *1844.05.01 Trasborg, Grættrup mark, Nørre Snede sogn †1873.02.24 (dræbt i Ejstrup Kro) Ejstrup kro, Ejstrup 29 år gammel.
Silkeborg Avis den 7 marts 1873:

Den sørgelige Begivenhed i Eistrup, som vi forleden omtalte efter "Hors. Av.", er nu bleven yderligere opklaret ved en Meddelelse til samme Blad, gaaende ud paa, at der ikke foreligger noget Mord, som Følge af Slagsmaal, men et uforsætligt Drab under et Gilde i Eistrup Kro. Vedkommende, som forulykkede, og hvis navn er Christen Christensen Trosborg, fik nemlig af den Anden Ungkarl, Anders Christoffersen, hvem man havde drillet med at hælde ham Punsch ned ad Nakken, et saadant Buf, at han styrtede bag over, hvorved han forslog Hovedet saaledes, at han døde 24 Timer efter. Den uforsætlige Drabsmand hensidder nu i Varetægsfængsel.

02 Søren Christian *1849.04.14 Trasborg, Grættrup mark, Nørre Snede †1851.05.05 Trasborg to år gammel.
Maren Christensdatter *1816.01.12 Ejstrup By.
Overtager senere gården Østergaard, se nedenfor under Søren Christensen.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1819 Søren Jørgensen *1790.05.07 Vinding sogn, Skanderborg amt †1864.12.15 Østergaard, Ejstrup By søn af Jørgen Sørensen *1754c Nørre Snede ?(†1817.12.09 Nørre Snede)? og Anne Cathrine Andersdatter *1753c †1850.08.13 Nørre Snede, 97 år.
Gift 1819.12.11 i Ejstrup med Mette Kirstine Andersdatter *1795c Ejstrup By enke efter formand, se ovenfor.
Folketælling 1834 Ejstrup By (Østergaard) Søren Jørgensen   Matr: 7   10
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Søren Jørgensen441790c Nørre Snede 1864 Ejstrup By Ejstrup Viet nr.8126
†1864.12.15 Østergaard.
kone 2Mette Kirstine Andersdatter401795c Ejstrup By Ejstrup 1876 Ejstrup By Ejstrup Viet nr.8126
Bedre alder fra FT 1801.
dat. Maren Christensdatter181816 Ejstrup By Ejstrup 1903 Ejstrup By Ejstrup  *1816.01.12 Ejstrup By †1903.02.13 Ejstrup.
aftægt kones far 1Anders Pedersen741761c Ejstrup By Ejstrup 1848 Ejstrup By Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
aftægt kones mor 1Sidsel Marie Olesdatter831752c  1835 Ejstrup By Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
fattig- lem lem 0Maren Jensdatter581776c    


Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1842.12.13 Søren Christensen *1813.06.20 Tornvig, Arnborg †1886.01.18 Ejstrup By søn af Christen Christensen Tornvig *1787.05.10 Nederkirkegaard, Assing †1869.02.03 Tornvig, Arnborg og (gift 1812.06.14 Brande) Ane Marie Sørensdatter *1789.09.20 Dørslund, Brande †1876.03.29 Tornvig.
Gift 1843.06.03 i Ejstrup med Maren Christendatter *1816.01.12 Ejstrup By †1903.02.13 Ejstrup steddatter af formand.
Børn:
01 Mette Kirstine Sørensen *1844.08.24 Østergaard, Ejstrup By †1922.02.17 Rønslunde, Ejstrup.
Gift 1868.11.27 i Ejstrup med Thomas Laursen *1839.02.10 Siggaard, Store Thorlund mark, Ejstrup †1901.09.30 Store Thorlund søn af gårdmand i Siggaard Laurs Thomasen *1799.08.16 dato i lægdsrullen Nørre Gludsted, Ejstrup †1887.04.19 Siggaard (søn af Thomas Pedersen) og (gift 1827.10.30 Ejstrup) Birthe Marie Christensdatter *1807.03.23 (dato ved konfirmation) Krejbjerg, Ejstrup †1885.12.04 Siggaard.
Thomas Laursen var husmand matrikel 4A Store Thorlund i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
02 Søren Christian Sørensen *1846.11.21 Østergaard, Ejstrup By †1892.06.02 Ejstrup By.
Gift 1. 1872.05.17 i Ejstrup med Christine Pedersen *1844.11.27 Hedegaard, Ejstrup †1873.01.16 Ejstrup Mark datter af husmand i Hedegaard Peder Christensen *1805.01.11 (dato ved konfirmation, også lægdsrullen) Ejstrup †1872.07.18 Hedegaard (søn af Christen Andersen og Kirsten Pedersdatter) og (gift 1838.03.31 Ejstrup) Anne Thomasdatter *1803.03.18 (dato ved konfirmation) Nørre Gludsted, Ejstrup †1862.06.05 Hedegaard (datter af Thomas Pedersen).
Gift 2. 1873.12.05 i Ejstrup med Kirsten Sørensen *1841.07.15 Frisbæk, Nørre Snede †1918.09.01 Ejstrup mark datter af gårdmand i Frisbæk Søren Andersen *1798.11.25 (dato ved konfirmation, dato i lægdsrullen) Store Thorlund, Ejstrup †1866.03.24 Frisbæk (søn af Anders Jensen og Kirsten Sørensdatter) og (gift 1830.05.08 Ejstrup, noteret Nørre Snede kirkebog) Anne Marie Pedersdatter *1808.04.01 (dato ved konfirmation) Bjørnskov, Nørre Snede †1857.04.03 Frisbæk
Søren Christian Sørensen var husmand på Ejstrup Bys mark i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
03 Christen Sørensen *1849.02.27 Østergaard, Ejstrup By, overtager gården Østergaard, se nedenfor.
04 Anne Marie Sørensen *1851.03.27 Østergaard, Ejstrup By.
Gift 1872.05.24 i Ejstrup med Søren Madsen *1849.08.24 Bjørnskov, Nørre Snede søn af gårdmand i Bjørnskov Mads Christensen *1798.03.11 (dato i lægdsrullen nr. 122) Kærsgaard, Nørre Snede †1888.05.06 Bjørnskov og (gift 2. 1836.03.30 Nørre Snede) Anne Marie Nielsdatter *1808.07.17 Kirkeby, Sønder Omme konfirmeret i Lille Thorlund i Ejstrup 1824 †1897.01.31 Bredlund, Vrads (datter af Niels Jørgensen *1775.06.05 Kirkeby, Sønder Omme †1834.12.01 Krathus, Bjørnskov og - gift 1799.10.20 Sønder Omme - Johanne Hansdatter - Hans-Christiansdatter - *1772.05.29 Filskov, Sønder Omme †1834.12.06 Krathus, Bjørnskov).
Familien udvandret til Amerika ankomst New York 3 maj 1886. Da er Søren Madsen 37 og Anne Marie Sørensen 35. Ikke fundet i USA.
Niels Jørgensen og Johanne Hans-Christiansdatter ses:

FT1801: i Kirkeby i Sønder Omme sogn.
1824: i Lille Thorlund i Ejstrup sogn.
1834: Krathus, Bjørnskov Mark i Nørre Snede sogn.

Mads Christensen var gift 1. 1822.12.28 i Nørre Snede med Mette Rasmusdatter *1791.11.20 Klovborg †1834.12.29 Bjørnskov datter af husmand Rasmus Christensen *1762.07.24 Gribstrup, Klovborg †1852.02.20 Gribstrup og (gift 1790.10.20 i Aale) Anne Kirstine Jensdatter *1758c †1814.07.16 Klovborg.
05 Sidsel Marie Sørensen *1855.08.28 Østergaard, Ejstrup By †1884.12.18 Kejlstrup, Nørre Snede.
Gift 1879.03.27 i Ejstrup med Niels Christensen *1852.12.30 Hadrup, Hundslund sogn, Aarhus Amt †1895.06.27 (begravet i Nørre Snede kirkebog) Vestergade 8, Horsens søn af tømrer i Hadrup Jens Peter Christensen *1819.02.21 Ris Mark, Ovsted sogn, Skanderborg Amt †1889.05.12 Elbæk, Gangsted sogn, Skanderborg Amt og (gift 1849.12.05 Gangsted) Karen Nielsdatter *1821.07.13 Randlev sogn, Aarhus Amt †1901.05.12 Elbæk, Gangsted.
Niels Christensen var købmand i Kejlstrup i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
Niels Christensen 2. gift 1885.10.29 Tingstedet i Brædstrup med Mette Rasmussen *1853.11.06 Gludsted, Ejstrup †1894.07.13 Kejlstrup, Nørre Snede datter af boelsmand i Gludsted Rasmus Madsen *1824.12.23 Bjørnskov, Nørre Snede †1897.04.03 Nørre Gludsted, Ejstrup og (gift 1849.10.13 Ejstrup) Karen Larsdatter *1825.04.12 Hvillum, Ejstrup †1894.03.25 Nørre Gludsted.
06 Christine Sørensen *1858.12.30 Østergaard, Ejstrup By †1874.03.23 Østergaard 16 år gammel.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1877.03.08 Christen Sørensen *1849.02.27 Østergaard, Ejstrup By †1900.03.31 Ejstrup.
Gift 1876.07.21 i Ejstrup med Mette Cathrine Eskesen *1852.08.22 Groest, Ejstrup †1937.04.04 Ejstrupholm, Ejstrup datter af gårdmand i Groest Eske Thomsen *1826.11.18 Groest †1889.06.09 Grost og (gift 1851.10.11 Nørre Snede) Johanne Marie Christensdatter *1823.03.25 Nørhoved, Nørre Snede †1885.12.06 Groest.
Christen Sørensen drev matrikel 7 Østergaard i Ejstrup By i tredive år fra 1877 til 1907.
Børnene skulle efter gammel hævd hedde Christensen efter faderens fornavn, dog var dette ændret ved lov. Men Christen Sørensen holder fast ved gammel hævd og giver børnene både Christensen og Sørensen til efternavne. Sønnen Eske Christian, der overtager gården i 1907, beholder deraf Christensen men lader Sørensen væk og tilføjer Østergaard.
Børn:
01 Søren Christensen Sørensen *1876.11.21 Østergaard, Ejstrup By †1964.01.24 Ejstrupholm, Ejstrup.
Gift 1900.03.31 i Ejstrup med Hansine Marie Olesen *1881.01.26 Ejstrup †1966.04.15 De gamles Hjem i Ejstrupholm, Ejstrup datter af ugift Oline Christiansen *1862.07.09 Kejlstrup, Nørre Snede †1966.04.15 De gamles Hjem i Ejstrupholm husholderske ved udlagt fader separeret Jens Olesen i Ejstrup sogn.
Gårdmand i Ejstrup By.
02 Eske Christian Christensen Sørensen (Navneændring til: Eske Christian Christensen Østergaard) *1878.05.06 Østergaard, Ejstrup By.
Overtager gården Østergaard, se nedenfor.
03 Peter Andreas Kirstejn Christensen Sørensen *1880.07.23 Østergaard, Ejstrup By.
Ikke ellers set.
04 Martin Christensen Sørensen *1882.12.25 Østergaard, Ejstrup By †1962.08.10 Vogterhus 24, Ejstrup.
Gift 1909.04.13 i Linnerup, Skanderborg Amt med Ane Else Terkelsen *1885.04.18 Hjortsvang Vestermark, Linnerup datter af husmand i Hjortsvang Christen Terkildsen *1843.10.26 Plovstrup Mark, Tørring sogn †1926.10.20 Sandvad, Hammer sogn, Skanderborg Amt og (gift 1873.01.10 Hammer) Ellen Marie Madsen *1848.12.03 Møllerup, Hammer †1938.05.04 Ejstrup Bys Mark.
Martin Christensen Sørensen var:
Husmand i Aalbæk i Thyregod sogn i Vejle Amt
Husmand på Ejstrup Mark i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt
05 Jonas Marinus Christensen Sørensen *1884.05.20 Østergaard, Ejstrup By †1940+
Ses FT 1940 som landmand i Gassum-Spentrup sogn i Randers Amt.
06 Cecilia Marie Petrea Christensen Sørensen *1886.05.05 Østergaard, Ejstrup By †1956.11.12 Slet, Tranbjerg sogn, Aarhus Amt.
Gift 1911.02.23 i Ejstrup med Søren Peder Laurits Sørensen *1884.12.04 Lindved, Sindbjerg sogn, Vejle Amt †1932.01.08 Hørning By, Hørning sogn, Randers Amt søn af husmand og murer i Lindved Jens Christian Sørensen *1848.02.01 Løsning Mark, Løsning sogn, Vejle Amt †1932.05.27 Skt. Maria hospital, Blegbanken 3, Sankt Nicolai sogn, Vejle og (gift 1878.04.11 Sindbjerg) Ane Kirstine Mortensen *1859.10.10 Sindbjerglunds Mark, Sindbjerg †1923.12.29 Lindved By, Sindbjerg.
Søren Peder Laurits Sørensen var smedemester i Hørning i Randers Amt.
07 Magdalene Christensen Sørensen *1888.07.06 Østergaard, Ejstrup By †1940+.
Gift 1909.05.26 i Nørre Snede med Ole Martin Olesen *1879.02.22 Hygild, Ejstrup søn af husmand i Hygild Mads Peter Olesen *1854.04.14 Ejstrup †1937.12.18 Nørhoved, Nørre Snede og (gift 1876.04.11 Ejstrup) Bodil Maria Nielsen *1857.06.04 Fuglsang, Thyregod †1936.03.25 Nørhoved, Nørre Snede
Magdalene Christensen Sørensen er FT 1940 Enke i Fiskergade 48/50 Aarhus Domsogn.
08 Mette Christine Christensen Sørensen (Navneændring til: Mette Kristine Østergaard) *1892.03.17 Østergaard, Ejstrup By †1940+.
I FT 1940 er hun husbestyrerinde i Søren Møllers Gade 20, Sankt Mortens sogn, Randers.
09 Ane Nina Marie Christensen Sørensen *1894.10.13 Østergaard, Ejstrup By.
Gift 1924.09.12 i Bording med Albert Bernhard Pedersen *1900.05.23 Herning Mark, Herning søn af arbejdsmand på Herning Mark Peder Knudsen Pedersen *1871.05.28 Tulstrup, Ikast †1937.03.13 Drechselsvej 5, Silkeborg og (gift 1892.11.25 Ikast) Christiane Rasmussen *1873.02.26 Ravnholt, Bording †1957.09.04 De gamles Hjem i Silkeborg.
Albert Bernhard Pedersen er i FT 1940 Jordarbejder i Balle sogn, Viborg Amt.
10 Tine Albine Christensen Sørensen (Navn ændret til: Thinna Albine Østergaard) *1897.05.14 Østergaard, Ejstrup By.
Ikke videre set.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1907.08.21 Eske Christian Christensen Østergaard *1878.05.06 Østergaard, Ejstrup By †1960.01.06 Ejstrupholm, Ejstrup søn af formand.
Gift 1916.11.04 i Ejstrup med Marie Pedersen *1893.02.03 Blakskær, Sevel sogn, Ringkøbing Amt †1973.07.31 Ejstrup datter af boelsmand i Blakskær Frands Pedersen *1837.12.10 Malle, Sennels sogn, Thisted Amt og (gift 1876.06.02 Sevel) Ane Marie Nielsen *1853.10.02 Navtrup, Sevel †1898.12.09 Blakskær.
Eske Christian Christensen Østergaard drev gaarden fra 1907 til 1944 i alt 37 år - Østergaard i Ejstrup By i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Børn:
01 Kristen Martin Sørensen (Østergaard) *1917.06.01 Østergaard, Ejstrup By, overtager gården, se nedenfor.
02 Anna Frandsine Sørensen *1918.06.28 Østergaard, Ejstrup By †2003.03.09 Brabrand, Aarhus.
Gift 1944.10.22 i Ejstrup med Gudmund Hans Keller *1911.01.17 Helgolandsgade 9, Århus, Sankt Pauls sogn, Aarhus Amt †1990.08.12 Brabrand?.
03 Metha Kathrine Sørensen *1920.03.04 Østergaard, Ejstrup By.
Gift 1946.11.03 i Ejstrup med Vagn Pedersen *1924.09.09 Grønnegade 71 Vor Frue sogn, Aarhus søn af gartner Hans Peter Pedersen *1878.06.27 Hvolbæk, Fruering sogn, Skanderborg Amt og (gift 1906.08.28 Silkeborg) Dagmar Johansen *1886.07.06 Thorning.
04 Signe Marie Sørensen *1924.08.16 Østergaard, Ejstrup By †2002.04.13 Klovborg.
Gift 1958.09.20 i Ejstrup med Theodor Andreas Frederiksen *1926.11.14 i Hestholm Mark, Tyrsting sogn, Skanderborg Amt †1993.12.09 Klovborg søn af boelsmand af Hestholm Mark Niels Frederik Anton Frederiksen *1897.03.15 Hestholm Mark †1980.11.10 Klovborg og (gift 1925.11.22 Klovborg) Ane Marie Petrea Eriksen *1900.10.25 Sønder Gludsted, Ejstrup †1990.04.07 Klovborg.
05 Lilly Irene Sørensen *1931.07.31 Østergaard, Ejstrup By.

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1944.11.29 Kristen Martin Sørensen Østergaard *1917.06.01 Østergaard, Ejstrup By †1993.02.25 Ejstrup søn af formand.
Gift 1955.05.19 i Klovborg, Skanderborg Amt med Ingrid Pedersen *1935.03.02 Mattrup Ladegaards Mark, Klovborg †1982.08.25 Ejstrup datter af husmand Mattrup Ladegaards Mark Søren Pedersen *1906.06.01 Boest, Nørre Snede †2000.05.21 Ejstrup og (gift 1934.08.26 Klovborg) Petra Nielsine Kristensen *1910.12.06 Gribstrup Mark, Klovborg †2005.01.14 Ejstrup.
Kristen Martin Sørensen (Østergaard) drev Østergaard fra 1944 til i hvert fald 1969.

Ejstrup matrikel 7 Østergaard 2 6 1 1 ender her ↑ .

Hallundbæk
1 Introduktion
Navnet Hallundbeck set første gang i Ejstrup sogn i 1573.
I Sønder Omme sogn findes et større Hallundbæk med fem halvgaarde mod to her. Det tredje Hallundbæk ligger i Hodsager sogn nord for Herning.
Hallundbæk med to halvgårde, senere to gårde, føres i matrikelkortene under Harrild, men har egne matrikelnumre 1 og 2. Se Hallundbæk matriklerne på kortet.
2 Fæstere
Hartkorn 3 7 1 1 Hastrup herregård.
1651 Christen Andersen og Anders Christensen
1661 Christen Andersen
1670 Christen Andersen og Peder Hauffen
1683 Anders Christensen 1 gaard
1705 Jens Nielsen og Mads Christensen
1742 Søren Jensen og Mads Christensen
1752 Peder Sørensen og Jens Nielsen
1754 Peder Sørensen og Christen Sørensen
1764 Søren Pedersen 1 7 2 2 og Christen Sørensen 1 7 2 2
1774 Selvejere.
3 Ejere
1651-1774 Hastrup i Thyregod.
1774 Søren Pedersen 1 7 2 2 og Christen Christensen 1 7 2 2.

4 Familier med børn

Ejstrup Hallundbæk 1. halvgård begynder her ↓
Den første halvgård i Hallundbæk.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1651 Anders Christensen.
Ses 1651, men ikke mere i 1661, hvor der kun angives en fæster, nemlig Christen Andersen her på halvgåd 2.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1670- Peder Hauffen.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1705- Jens Nielsen.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1742- Søren Jensen.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1752- Peder Sørensen.
Gift med hans kone.
Formodet barn:
?Søren Pedersen *1740c, overtager gården, se nedenfor.
?Anne Pedersdatter *1749c ?Hallundbæk.
Sikker søster til Søren Pedersen, angivet i FT 1787.
?Peder Pedersen *1753c ?Hallundbæk.
Gift 1789- med Marianne Pedersdatter *1755c.
?Usikker bror.
Driver en gård i Nørre Arreskov i Nørre Snede.
Formynder for Søren Pedersens børn 1805.

Ejstrup Hallundbæk halvgård 1
1764- Søren Pedersen *1740c †1805.11c (skifte) Hallundbæk, formodet søn af formand.
Gift 1764c med Anne Pedersdatter *1744c Lille Thorlund, Ejstrup †1814+ datter af Peder Jensen i Lille Thorlund.
Skifte efter Søren Pedersen 1805 (Brejl #38) {tilføjet}:

38 Søren Pedersen på 30. dag i Hallundbæk. 19.12.1805, fol.55.
Enke: Anne Pedersdatter. Lovværge: Mads Olufsen i Nørre Søby {Rind sogn}.
Børn:

Anne Sørensdatter gift med Laurids Pedersen i Grøde [i Ikast sogn]
Anne Marie Sørensdatter,
Peder Sørensen 38,
Peder Sørensen 27,
Christen Sørensen 25,
Mette Sørensdatter 18.
Formynder: Peder Pedersen i Nørre Arreskov {Nørre Snede sogn}.


I skiftet nævnes skødet på gården med hartkorn 1 7 2 2 og dens værdi som 650 rigsdaler.
Lån på gården 1805:

Til Bertel Pedersen (gift med enkens søster Margrethe) i Nørre Keilstrup i Nørre Snede 200 Rigsdaler.
Til Jens Christensen i Fruergaard i Ejstrup 100 Rigsdaler.

Besætning 1805:

Der er 4 stude på gården, 4 køer, 2 kvier, 2 kalve og 39 får.

Børn:
Anne Sørensdatter *1767c †1846.01.31 Vilsborg, Store Thorlund, Ejstrup.
Trolovet 1798.04.15 i Ikast med Lars Pedersen af Højris *1773c †1846.03.10 Vilsborg, Store Thorlund, Ejstrup ?(født i Ejstrup angivet i FT 1845, vel forkert, snarere *1774.03.27 Vaadegaard, Ikast søn af Anne Katrine Mikkelsdatter *1747c og 1. mand Peder Larsen †1783.11.25 Vaade, enken gift 2. 1784.04.30 med Villars Christensen set FT 1787) .
Ikast kirkebog 1798:

d. 15 April Trolovet Lars Pedersen af Høyris og Anne Sørens Datter af Hallind Bek for loven Mikkel Pedersen her ved kierken og frands Klein [....] her ved Kierken.
Copuleret d. 17 Julli J Ejstrup Kierkke.

Vilsborg, som sønnen Søren kalder sig, ses ikke som stednavn i TRAP. Vilsborg ses som stednavn først i Lindet i Vester sogn, så i Nørre Snede 1805 og 1807 på Bøgeskov Mark (skifter) og FT 1845 i Store Thorlund i Ejstrup.
Set barn:
Søren Larsen (Vilsborg) *1798.09.16 Ikast †1877.08.01 Nygaard, Ejstrup.
Gift 1823 i Brande med Ane Katrine Ottesdatter Arevad kaldet Trine *1804.09.23 Brandholm, Brande †1877.07.03 Nygaard, Ejstrup datter af Otto Nielsen Arevad *1765c Vester Arvad, Brande †1835 Brandholm og Johanne Nielsdatter Kjersgaard *1774 Brandholm †1860 Brandholm.
Søren blev opdraget i Hallundbæk, det ses i FT 1801. Faderen var da væk hjemmefra som soldat ved regimentet.
Peder Sørensen *1769c Hallundbæk †1840.10.23 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 1. 1795+ med enke efter Jens Jensen †1795 i Rønslunde Anne Pallesdatter *1749c.
Gift 2. 1801c i Ejstrup Ellen Jensdatter *1770c Lille Thorlund †1808.10c Store Thorlund, Store Thorlund.
Gift 3. 1809c i Ejstrup Ane Jensdatter *1776c Lille Thorlund †1842.11.02 Store Thorlund (søster til 1. kone).
Peder Sørensen ses FT 1801 i Rønslunde, FT 1834 i Store Thorlund.
Han nævnes af Rønslunde 1819 i skifte efter Søren Pallesen i Store Nørlund i Ejstrup .
Peder Sørensen Sognefoged nævnes omkring 1818 af Store Thorlund i Ejstrup.
Anne Marie Sørensdatter *1775c Hallundbæk.
FT 1801 hjemme.
Overtager gården se nedenfor.
Peder Sørensen *1780c Hallundbæk †1805+.
Ikke fundet FT 1801. Ses 1805 i skiftet efter faderen.
Christen Sørensen *1782c Hallundbæk †1860.12.03 Tranholmgaard, Over Harrild, Ejstrup.
Gift 1. 1807c med Anne Kirstine Jonasdatter *1788c Over Harrild †1826.01.08 Over Harrild.
Gift 2. 1826.11.03 med Anne Nielsdatter *1797.03.19 Ravnholt, Bording †1871.12.02 Harrild, Ejstrup datter af Niels Nielsen Stubkjær *1769c †1798.02.25 Ravnholt, Bording og Ingeborg Christensdatter *1757c †1801+.
Giftede sig til gård i Over Harrild nabo til Hallundbæk.
Mette Sørensdatter *1786c Hallundbæk †1858.12.22 Hallundbæk.
Gift 1839.11.02 i Ejstrup med enkemand Mikkel Christensen efter søsteren Anne Marie Sørensdatter †1838.10.23 Hallundbæk, se nedenfor.
1818 bærer hun fra Hallundbæk.
FT 1834 ugift hjemme i Hallundbæk ved søsteren Anne Marie Sørensdatter, se nedenfor.
Folketælling 1787 Hallundbæk Søren Pedersen   Matr: 2   60
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Søren Pedersen471740c  1805 Hallundbæk Ejstrup *1740c †1805.11c (skifte) Hallundbæk.
kone 1Anne Pedersdatter441744c  1816+  Hun bærer en sønnedatter i november 1815 i Hallundbæk.
søn Peder Sørensen181769c Hallundbæk Ejstrup 1840 Thorlund- Store Ejstrup *1769c Hallundbæk †1840.10.23 Store Thorlund, Ejstrup.
dat. Anne Sørensdatter201767c Hallundbæk Ejstrup 1846 Thorlund- Store Ejstrup Gift 1798 i Ejstrup med Lars Pedersen i Grødde i Ikast sogn. †1846.01.31 Vilsborg, Store Thorlund, Ejstrup.
dat. Anne Marie Sørensdatter121775c Hallundbæk Ejstrup 1838 Hallundbæk Ejstrup *1775c Hallundbæk †1838.10.23 Hallundbæk, gift 1805c med Mikkel Christensen.
søn Peder Sørensen71780c Hallundbæk Ejstrup 1805+  Ikke set efter 1805, hvor hans ses i faderens skifte.
søn Christen Sørensen51782c Hallundbæk Ejstrup 1860 Harrild- Over Ejstrup *1782c Hallundbæk, Ejstrup †1860.12.03 Tranholmgaard, Over Harrild, Ejstrup
dat. Mette Sørensdatter11786c Hallundbæk Ejstrup 1858 Hallundbæk Ejstrup *1786c Hallundbæk †1858.12.22 Hallundbæk. Gift 1839 med Mikkel Christensen.
mands søs. 0Anne Pedersdatter381749c Hallundbæk Ejstrup 1787+   

Folketælling 1801 Hallundbæk Søren Pedersen   Matr: 2   78
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Søren Pedersen611740c  1805 Hallundbæk Ejstrup *1740c †1805.11c (skifte) Hallundbæk.
kone 1Anne Pedersdatter571744c  1816+  Hun bærer sønnedatter i november 1815 fra Hallundbæk i Ejstrup kirke.
dat. Anne Marie Sørensdatter261775c Hallundbæk Ejstrup 1838 Hallundbæk Ejstrup *1775c Hallundbæk †1838.10.23 Hallundbæk, gift 1805c med Mikkel Christensen.
søn Christen Sørensen191782c Hallundbæk Ejstrup 1860 Harrild- Over Ejstrup *1782c Hallundbæk, Ejstrup †1860.12.03 Tranholmgaard, Over Harrild, Ejstrup
dat. Mette Sørensdatter141786c Hallundbæk Ejstrup 1858 Hallundbæk Ejstrup *1786c Hallundbæk †1858.12.22 Hallundbæk. Gift 1839 med Mikkel Christensen.
dat. søn Søren Larsen Vilsborg21798 Ikast 1877 Nygaard Ejstrup  *1798.09.16 Ikast †1877.08.01 Nygaard, Ejstrup. Søn af Lars Andersen og (gift 1798.07.17 i Ejstrup trolovet Ikast) Anne Sørensdatter. Gift 1823 i Brande med Ane Katrine Ottesdatter Arevad kaldet Trine *1804.09.23 Brandholm †1877.07.03 Nygaard, Ejstrup


Ejstrup Hallundbæk matrikel nr. 2
1805 Mikkel Christensen *1778.08.02 Toxvig, Arnborg †1851.07.24 Hallundbæk søn af Christen Mikkelsen Toxvig og Anne Marie Pedersdatter.
Gift 1. 1805c med Anne Marie Sørensdatter *1775c Hallundbæk †1838.10.23 Hallundbæk datter af formand.
Gift 2. 1839.11.02 i Ejstrup med Mette Sørensdatter *1786c Hallundbæk †1858.12.22 Hallundbæk også datter af formand.
Børn med 1. kone Anne Marie Sørensdatter:
Søren Mikkelsen *1812.03.26 (dato i konfirmation 1826) Hallundbæk overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1834 Hallundbæk Mikkel Christensen   Matr: 2   78
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mikkel Christensen581778 Toxvig Arnborg 1851 Hallundbæk Ejstrup  *1778.08.02 Toxvig, Arnborg †1851.07.24 Hallundbæk
kone Anne Marie Sørensdatter601775c Hallundbæk Ejstrup 1838 Hallundbæk Ejstrup *1775c Hallundbæk †1838.10.23 Hallundbæk, gift 1805c med Mikkel Christensen.
søn Søren Mikkelsen221812c Hallundbæk Ejstrup 1896 Hallundbæk Ejstrup *1812c Hallundbæk †1896.10.08 Hallundbæk.
kones søs. 0Mette Sørensdatter461786c Hallundbæk Ejstrup 1858 Hallundbæk Ejstrup *1786c Hallundbæk †1858.12.22 Hallundbæk. Gift 1839 med Mikkel Christensen.
tj-pige Ane Johanne Sørensdatter111823 Brandholm Brande  Datter af Søren Larsen (Vilsborg) *1799 Ikast †1877.08.01 Nygaard, Ejstrup og Ane Katrine Ottesdatter Arevad kaldet Trine *1804.09.23 Brandholm †1877.07.03 Nygaard, Ejstrup. Søren Larsen voksede op ved familien i Hallundbæk, se FT 1801.


Ejstrup Hallundbæk matrikel nr. 2
1847 Søren Mikkelsen *1812.03.26 Hallundbæk †1896.10.08 Hallundbæk søn af formand.
Gift 1847.07.10 i Nørre Snede med Kirsten Madsdatter *1829.10.12 Bjørnskov, Nørre Snede †1895.07.25 Hallundbæk datter af gårdmand og kvæghandler Mads Christensen *1797.04c Kærsgaard, Nørre Snede †1888.05.06 Bjørnskov og Mette Rasmusdatter *1791.11.20 Klovborg †1834.12.29 Bjørnskov.
Af ni børn bliver kun fire voksne. Tre af dem blev i Hallundbæk. Se Tolstrup Christensen (Søren Mikkelsen).
Børn:
Mikkel *1849.11.06 Hallundbæk †1849.11.19 Hallundbæk tretten dage gammel.
Mikkel Anton *1851.07.20 Hallundbæk †1857.08.09 (druknet i en bæk) Hallundbæk seks år gammel.
Mette Sørensen *1854.04.14 Hallundbæk †1913.10.26 Give Sygehus (begravet Ejstrup).
Gift 1875.04.21 i Ejstrup med Christen Jørgensen *1842.05.18 Tykskov, Ejstrup +1898.06.07 Tykskov.
Bosat Tykskov i Ejstrup.
Anne Marie Sørensen *1856.09.02 Hallundbæk †1899.11.16 Hallundbæk.
Gift 1873.05.29 i Ejstrup med Mads Christensen *1848.09.03 Tørring †1900.04.07 Hallundbæk søn af Christen Madsen *1823.02.02 Bjørnskov, Nørre Snede †1883.02.10 Løgtved, Viskinge, Skippinge og Birte Katrine Madsdatter *1819.12.19 Rønslunde, Ejstrup †1880.04.19 Heedegaard, Ejstrup.
Bosat Hallundbæk i Ejstrup.
Mette Marie Sørensen *1859.01.26 Hallundbæk †1897.03.12 Hallundbæk.
Gift 1882.07.08 i Ejstrup med Søren Andreasen *1859.04.20 Kejlstrup, Nørre Snede †1931.11.03 Hallundbæk søn af Andreas Sørensen *1825.02.24 Ejstrup †1905.05.21 Hallundbæk og (gift 1860.02.01 i Nørre Snede) Maren Christensen *1832.11.04 Kejlstrup †1876.07.17 Kejlstrup.
Bosat Hallundbæk i Ejstrup, i bestyrelsen af Banken for Ejstrup og Omegn A/S.
Madsine *1861.07.14 Hallundbæk †1862.10.12 femten måneder gammel.
Madsine *1863.05.06 Hallundbæk †1864.09.07 femten måneder gammel.
Ane Kirstine Madsine Michaline Sørensen *1867.03.07 Hallundbæk †1941.09.23 Ejstrup By.
Gift 1886.05.07 Laurids Peter Christian Pedersen *1860.04.02 Lundfod, Brande †1933.04.20 Brande søn af gårdmand Peder Jensen *1822.12.26 Lundfod †1896.04.19 Lundfod og (gift 1849.12.22 i Brande) Inger Sørensen *1821.10.09 Pedersborg, Brandlund, Brande †1909.04.19 Lundfod.
Bosat Hallundbæk i Ejstrup.
Christine Nielsmine Johanne *1868.03.13 Hallundbæk †1869.01.25 ti måneder gammel.

Ejstrup Hallundbæk matrikel nr. 2
1885c Mads Christensen *1848.09.03 Tørring †1900.04.07 Hallundbæk søn af Christen Madsen *1823.02.02 Bjørnskov, Nørre Snede †1883.02.10 Løgtved, Viskinge, Skippinge og Birte Katrine Madsdatter *1819.12.19 Rønslunde, Ejstrup †1880.04.19 Heedegaard, Ejstrup.
Gift 1873.05.29 i Ejstrup med Anne Marie Sørensen *1856.09.02 Hallundbæk †1899.11.16 Hallundbæk datter af formand.
FT 1880 bor de i et hus i Hallundbæk, i FT 1890 har de overtaget gården og har Søren Mikkelsen på aftægt.
Af deres 13 børn dør 9 spæde før de bliver et år gamle, 1 barn bliver 7 år gammel, 2 bliver konfirmerede og er ikke set derefter, 1 søn bliver 68 år gammel.
Næsten alle børnene får to eller tre fornavne, men her er for overskueligheden kun angivet det første, hvis de er døde spæde.
Se Tolstrup Christensen (Anne Marie Sørensen).
Børn:
Søren *1874.04.24 Hallundbæk †1875.04.28 et år gammel.
Sørine Christine *1875.08.07 Hallundbæk †1876.04.25 otte måneder gammel.
Christen *1877.10.24 Hallundbæk †1877.10.29 21 dage gammel.
Thomas *1879.01.25 Hallundbæk †1879.11.01 ni måneder gammel.
Christen Madsen Bjørnskov Christensen *1880.03.03 Hallundbæk †1948.08.11 Sorø landsogn.
Dorthea Bjørnskov Christensen *1884.08.30 Hallundbæk, konf. 1898.10.02 i Ejstrup.
Kirstine *1886.03.05 Hallundbæk †1893.12.10 Hallundbæk syv år gammel.
Søren Christensen *1887.05.13 Hallundbæk, konf. 1901.10.06 i Ejstrup.
Birgitte *1888.11.23 Hallundbæk †1890.01.09 et år gammel.
Birgitte *1890.08.04 Hallundbæk †1891.02.24 seks måneder gammel.
Thomas *1891.10.24 Hallundbæk †1892.01.21 to måneder gammel.
Tolstrup *1893.08.24 Hallundbæk †1893.12.11 tre måneder gammel.
Kirstejn *1894.11.09 Hallundbæk †1894.12.13 en måned gammel.
Ejstrup Hallundbæk 1. halvgård ender her ↑ .

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård begynder her ↓

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård
1651 Christen Andersen.
Christen Andersen ses i et Hastrup skøde 1651, matriklen 1661 og et Hastrup skøde i 1670, i Markbogen 1683 ses Anders Christensen, som kan være hans søn.
Formodet søn:
?Anders Christensen *1755cc Hallundbæk.

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård
1683 Anders Christensen *1755cc ?Hallundbæk..

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård
1705 Mads Christensen.

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård
1752 Jens Nielsen.

Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård
1754 Christen Sørensen.

Ejstrup Hallundbæk matrikel 1
1774 Christen Christensen *1750c †1831 Hallundbæk.
Gift 1. 1776c i Ejstrup med 1. kone.
Gift 2. 1785- i Ejstrup med Mette Marie Jensdatter *1767c Lille Thorlund †1834-40 Hallundbæk? datter af Jens Sørensen *1731c †1803.08c Lille Thorlund og Mette Pedersdatter *1730cc †1776-85 Lille Thorlund.
Mette Marie Jensdatter kan ikke være mor til de første to børn, der ses i FT 1787, det er hun for ung til. Christen Christensen har således været gift to gange.
Problemet er Mette Marie Jensdatters alder. Hun ses i skiftet i Aalborg efter hendes mors bror Søren Pedersen Thorlund #3563 at være gift med Christen Christensen i Hallundbæk i 1785. I følge FT 1787 er hun *1767c og i følge FT 1801 *1771c dermed 18c eller 14c i 1785, hvor hun dokumenteret er gift med Christen Christensen.
I FT 1787 er hendes navn i DDD falsk udlæst som Dorte Marie Christensdatter, rigtig er Mette Marie Christensdatter.
Derudfra ville hendes alder ud fra FT 1787 være at foretrække, dermed antages hun født *1767c, hun ville så være 18 år gammel, da hun 1785 ses gift.
Børn med 1. kone:
Ane Christensdatter *1775c Hallundbæk.
Anne Margrethe Christendatter *1777c Hallundbæk.
Børn med 2. kone Mette Marie Jensdatter:
Karen Christensdatter *1787c Hallundbæk, overtager gården, se nedenfor..
Mette Christensdatter *1788c Hallundbæk †1813.05c (skifte) Sønder Hvillum, Ejstrup.
Gift 1808c i Ejstrup med Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum †1855.08.13 Sønder Hvillum.
Maren Christensdatter *1794c Hallundbæk.
Anne Christensdatter *1796c Hallundbæk.
Kirsten Christensdatter *1799c Hallundbæk.
Folketælling 1787 Hallundbæk Christen Christensen   Matr: 1   61
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bonde gaard- beboer mand 2Christen Christensen371750c  1831 Hallundbæk Ejstrup  
kone 2 1Mette Marie Jensdatter201771c Thorlund- Lille Ejstrup 1803+  *1767c Lille Thorlund, Ejstrup, hun ses i skiftet efter faderen 1803. Hendes navn Dorthe Marie i DDD er forkert udskrevet.
dat. 1 Anne Christensdatter121775c Hallundbæk Ejstrup   
dat. 1 Anne Margrethe Christensdatter101777c Hallundbæk Ejstrup   
dat. 2 Karen Christensdatter11787c Hallundbæk Ejstrup 1834 Hallundbæk Ejstrup *1787c Hallundbæk †1834.07.07 Hallundbæk
tj-karl Jens Christensen241763c    
tj-pige Maren Sørensdatter281759c   Mulighed gift 1788c 1. med Jens, gift 1796c 2. Villads Christensen i Ejstrup By.

Folketælling 1801 Hallundbæk Christen Christensen   Matr: 1   79
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Christen Christensen501750c  1831 Hallundbæk Ejstrup Bedre alder fra FT 1787.
kone 2 1Mette Marie Jensdatter301767c Thorlund- Lille Ejstrup 1803+  *1767c Lille Thorlund, Ejstrup, hun ses i skiftet efter faderen 1803. Hendes navn Dorthe Marie i DDD er forkert udskrevet. Bedre alder fra FT 1787.
dat. 2 Karen Christensdatter 1787c Hallundbæk Ejstrup 1834 Hallundbæk Ejstrup Med 2. kone. *1787c Hallundbæk †1834.07.07 Hallundbæk.
dat. 2 Mette Christensdatter131788c Hallundbæk Ejstrup 1813 Hvillum- Sønder Ejstrup *1788c Hallundbæk †1813.05c (skifte) Sønder Hvillum, Ejstrup. Gift 1808c i Ejstrup med Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum †1855.08.13 Sønder Hvillum.
dat. 2 Maren Christensdatter71794c Hallundbæk Ejstrup   
dat. 2 Anne Christensdatter51796c Hallundbæk Ejstrup   
dat. 2 Kirsten Christensdatter21799c Hallundbæk Ejstrup   
tj-karl Christen Mortensen191782c   Formodet den Christen Mortensen †1850-55 Ejstrup? der ses i Rønslunde 1814 - 1818+ gift med Ane Marie Larsdatter.


Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård
1811 Jens Pallesen *1785.08.21 Fasterholt, Arnborg †1875 Hallundbæk, Ejstrup søn af Palle Pedersen *1751c Flø, Brande †1822 Fasterholt og Johanne Madsdatter *1736c †1805.10.27 Fasterholt.
Gift 1. 1809c i Ejstrup med Karen Christensdatter *1787c Hallundbæk †1834.07.07 Hallundbæk datter af formand.
Gift 2. 1834.11.29 i Ejstrup med Ane Johanne (Hanne) Hansdatter *1808c Nørre Snede †1846.02.23 Hallundbæk.
Gift 3. 1846.06.11 i Brande med Dorte Hansdatter *1811.04.15 Dørslund, Brande †1869-70 Ejstrup datter af Hans Larsen *1774 Dørslund †1860 Dørslund og Ane Sørensdatter *1778 Risbjerg, Brande †1848 Dørslund.
Børn:
Christen Jensen *1809.09.23 Hallundbæk †1870 Skibbild, Arnborg.
Gift 1837.11.18 i Brande med enke Ellen Kirstine Arevad *1808.09.18 Brandholm, Brande †1875 Skibbildgaard, Arnborg datter af Otto Nielsen Arevad på Brandholm.
Deres tvillingssøn Andreas Christensen *1839 bliver opdraget her i Hallundbæk ved bedsteforældrene. Se nedenfor.
Ane Johanne Jensdatter *1812c Hallundbæk †1862.06.22 Vovlund, Rind.
Gift 1832.09.08 i Ejstrup med Jens Pedersen *1807.06.24 Vovlund †1891.12.18 Vovlund.
Bosat i Vovlund i Rind sogn.
Palle Jensen *1815.11.24 Hallundbæk.
Gift 1836.01.23 i Ejstrup med Mette Larsdatter *1814- Ejstrup.
Overtager gården i Hallundbæk. ikke set efter FT 1850.
Mette Marie Jensdatter *1821 Hallundbæk †1888.01.30 Ejstrup.
Gift med Jens Jensen *1816c (ikke set født i Ejstrup).
Enten i Store Nørlund eller i Hallundbæk i Ejstrup.
Plejesøn:
Andreas Christensen *1839.10.11 Uhre, Brande.
Gift 1868c med Ane Mikkelsen *1845c Gylling sogn.
Han var sønnesøn og tvilling og søn af gårdmand i Uhre i Brande Christen Jensen *1810c her i Hallundbæk Ejstrup se ovenfor Den anden tvilling Laurids Christensen blev ved forældrene i Uhre i Brande.
Overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1834 Hallundbæk Jens Pallesen   Matr: 1   77
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Pallesen491785 Fasterholt Arnborg 1875 Hallundbæk Ejstrup *1785.08.21 Fasterholt, Arnborg †1875 Hallundbæk, Ejstrup.
kone 1Karen Christensdatter471787c Hallundbæk Ejstrup 1834 Hallundbæk Ejstrup *1787c Hallundbæk †1834.07.07
søn Palle Jensen191815 Hallundbæk Ejstrup 1850+  *1815.11.24 Hallundbæk. Gift 1836.01.23 i Ejstrup med Mette Larsdatter *1811c Ejstrup
dat. Mette Marie Jensdatter13 1821 Hallundbæk Ejstrup 1888 Ejstrup *1821 Hallundbæk †1888.01.30 Ejstrup.
aftægt kones mor Mette Marie Jensdatter671767c Thorlund- Lille Ejstrup 1834+ Ejstrup Ikke i FT 1840 i Hallundbæk, formodet død 1834-40, men ikke fundet begravet i Ejstrup.
tj-pige Mette Larsdatter231811c   Gift 1836 med sønnen Palle Jensen ovenfor.
Ejstrup Hallundbæk 2. halvgård ender her ↑ .

Harrild generelt
Introduktion
Harrild som navn dækker den nordlige del af Brande sogn og den yderste vestlige del af Ejstrup sogn ind imod Arnborg og Ring sogne. Det er jordene på begge sider af Holtum å, som med sine enge gjorde landbrug muligt med hø til kreaturererne om vinteren. Jorden er ekstrem sandet, var næsten alt sammen hede, og blev for en stor del plantet til i 1900 tallet.
I Brande sogn ligger Brande Harrild eller Brandharrild og Lille Harrild tæt op ad åen, men den største del af Harrild befinder sig i Ejstrup sogn. I den ældste jordebog for Hastrup i 1651 nævnes Øster Harrild med to gårde og lidt senere Nørre Harrild med en eller en halv gård. Stednavnene i Harrild har flere betegnelser for samme sted:

Over Harrild = Øster Harrild, hartkorn 3 4 3 1 (Hastrup, 1 gård).
1723: Christen Sørensen og Anders Pedersen. {Skøde Hastrup} 1741: Christen Sørensen og Jens Andersen. {? Hastrup} 1754: Søren Christensen og Hans Nielsen. {pantsætning? Hastrup} 1771: Jonas Eriksen (1 6 1 2) og Hans Nielsen (1 6 1 2) {hoveri reglement Hastrup}
Mellem Harrild, nævnt fra 1699, hartkorn 3 4 1 2 (Hastrup, 1 gård).
Vester Harrild = Nørre Harrild, hartkorn 3 3 1 1 (1683 Hr. Jørgens enke i Jelling, ½ gård).

Mellem Harrild som navn ses første gang 1706 i det store skøde på Hastrup og ser ud til at være blevet til idet een af gårdene i Øster Harrild enten allerede lå et stykke væk eller blev flyttet mod vest og kaldt Mellem Harrild. Vester Harrild regnes dengang kun for en halv gård og selv i matrikelkortet fra 1821 er det kun opdyrket lige langs med åen, mens Mellem og Over Harrild har opdyrket noget ind i heden væk fra åen.

Harrild og omegn i Ejstrup, Brande og Arnborg sogne. Videnskabernes Selskabs kort 1803c
Harrild og omegn ca. 1803.
Man ser Mellem Harrild indtegnet med tegnet for en enestegård, et hus med et kors på. Mellem Harrild er det venstre tegn, det til højre er nærmest Over Harrild. Ovenfor teksten Brand Harrild på nordsiden af Holtum å er tegnet en enestegård, det skulle være Vester Harrild. Først så det ud som var der ingen gård for Brandharrild indtegnet, men den var gået under i de mørke flader for åen og engene - tegnene for enestegårde (hus med kors på) er i dette billede redigeret, stillet alene med hvid rand, ellers er de vanskelige at få øje på.
Alle disse gårde var delt i halvgårde, hver halvgård med sine bygninger men med fælles marker og markarbejde. Der boede dermed to familier på dem. Undtagen Vester Harrild, hvor der kort før 1787 var blevet oprettet et husmandsbrug, som ikke var en halvgård.
Der er ingen gård indtegnet for Lille Harrild lidt under teksten Harrild i Brand Harrild, for det var en øde gård fra 1660 op til 1787, hvor der blev bygget et enkelt hus.
Kun de små hvide flader er dyrket, 90% er hede.
Skivild til venstre i Arnborg sogn staves i dag i mærkeligt østdansk Skibbild. Bierre ovenfor er Fasterholt Bjerre. Teksten Skivild er flyttet til den anden side af Holtum å.
Videnskabernes Selskabs kort 1803c.

Som dette skrives (2016) er en del af Harrild i Ejstrup sogn blevet til Harrild Hede med i alt 550 hektar, som ligger nord for Over Harrild og bag ved (nord for) de tilplantede ejendomme i Mellem og Vester Harrild. Desuden er der 2.400 hektar skov i Nørlund Plantage lige nord for heden.

Over, Mellem og Vester Harrild. Ejstrup sogn 1821 Matrikel kort
Matrikelkort Harrild. Ejstrup sogn 1821.
Over Harrild, matrikel nr. 1, 2, 3 og 4. Meget opdyrket 1 og 2 de oprindelige gårde.
Mellem Harrild, matrikel nr. 5 og 6. Ret meget opdyrket.
Vester Harrild tre husmandssteder ikke meget opdyrket.
To navne over hverandre: øverste 1821, derunder senere engang.
Praktisk hele ejerlavet er hede, her vises kun strimmelen med opdyrkede marker
(de grå områder), se det store kort ovenfor for at få hele ejerlavet med.

Harrild andet
1779 og 1782 Anne Harild i Rind kirkebog, formodentlig Anne Larsdatter, Jens Hansens kone i Over Harrild.

Harrild-Over (Over Harrild)
1 Introduktion
Også kaldet Øster Harrild og en enkelt gang Nørre Harrild?? (vel Vester Harrild).

2 Fæstere
Hartkorn 3 2 3 1
1651 Frands Michelsen og Mads Thomasen
1661 Poul Pedersen og Niels Jensen
1706 Anders Pedersen og Christen Andersen
1710 Anders Pedersen og Christen Sørensen
1752 Jens Andersen
1754 Hans Nielsen og Søren Christensen.
1754 Delt i 2 x 1 6 1 2
1. Hans Nielsen
2. Søren Christensen
1764c 1. Hans Nielsen
2. Jonas Eriksen, gift med Sørensdatter?
1772 Jonas Eriksen nævnes af Øster Harrild? (skifte #487 i Vovlund)
1776 Hans Nielsen, i Brande KB:
1776 Jens Hansen, gift med Anne Larsdatter af Usseltoft.
FT 1787: Jonas Eriksen
1801 Jens Hansen #1804.
1804 Jens Hansen #99.
1811 Jens Hansen død.

3 Ejere

4 Familier med børn

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård begynder her ↓
Den første halvgård i Over Harrild.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1651- Franz Michelsen *1630- †1661-.
Gift med Anne.
Kendt barn:
Maren Frandsdatter *1650c, lever 1674.
Forlovet 1671c med Peder Lassen af Ejstrup By.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1661- — 1683+ Poul Pedersen †1683+.
Gift med formands enke Anne.
Han ses i en Hastrup jordebog 1661 og i Markbogen af 1683 (ejer Gregers Høg).
Fra Vrads herreds tingbog (Brejl):

1. juli 1674
594 - fol.18B - trolovelse
Joen Sørensen i Nørhoved på Peder Sørensen, præst i Nørre Snede {s vegne} spørger Peder Lassen i Ejstrup, der er forlovet på tredje år med Maren Frandsdatter i Harrild, hvorfor han ikke vil ægte hende. Det bevidnes, at han ved forlovelsen, var så drukken og beskænket, at han ikke vidste, hvad han gjorde. Varsel til Maren Frandsdatters mor Anne og stedfar Poul Pedersen i Harrild.

Men historien ender skidt:

9. december 1674
606 - fol.27B - vanvittig
Peder Jørgensen i Nørre Snede på Peder Sørensen, præst i Nørre Snedes vegne fører vidner på at Peder Lassen i Ejstrup siden Voldborgs dag har været forrykt og ikke ved sin fulde fornuft og nu er ganske afsindig og må ligge i fængsel og jern. Varsel til hans svoger Niels Jensen i Thorlund.

Niels Jensen er herredsskriver i Vrads herred og gift med Inger Larsdatter der er søster til Store Peder Lassen i Ejstrup By. Denne tabte mange penge når han spillede kort fuld:

23. december 1674
608 - fol.28 - vanvittig
Niels Jensen i Lille Thorlund anklager Niels Sørensen og Niels Ibsen i Ejstrup for mange gange at drukket store Peder Lassen i Ejstrup meget fuld og derefter vundet mange penge fra ham i kortspil, hvorfor han nu sidder i stor armod og er ganske afsindig og må ligge i fængsel og jern.


Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1699- Anders Pedersen †1710+.
Ses i skøde 1699.01.30 fra Christen Andersen af Vadskærgaard til Knud Gedde på Hastrup.
Mulig søn:
?Jens Andersen, se nedenfor.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1742- Jens Andersen †1752c Overharrild, Ejstrup.
Gift med Anne Christensdatter *1713c †1787-1801 Overharrild.
At hans død kan bestemmes nogenlunde nøjagtigt er på den ene side fordi han har en søn Christen, der kommer til Nørre Askær i Brande og hvis fødeår kan bestemmes med nogenlunde sikkerhed fra FT 1787 med en pålidelig alder af 36 år gammel eller født 1751c.
På den anden side er det, fordi enken gifter sig igen og får sønnen Jens Hansen, der på samme måde kan ses født 1753c, altså må Jens Andersen være død 1752c med andre ord omkring 1752.
At Christen Jensen er søn af Anne Christensdatter ses i Brande kirkebog i 1776 #2047:

14. 5. Søndag efter Paaske havde Christen Nørre Askier af sin 1 kone Anne en Datter til Daab kaldet Anne baaret af hans Moder Hans Nielsens kone i Harrild Fadderne vare Christen Thommesen af Hyvild Thommes Kielsen Langkier Peder Askiers hustru og Anna Lars Datter Askier.

At Christen Nørre Askær hedder Jensen ses i FT 1787 (der var også en Christen Jensen i Sønder Askær), at Hans Nielsen kone hedder Anne Christensdatter ses i FT 1787 i Harrild, Ejstrup (se nedenfor), det er hende barnet opnævnes efter.
Over Harrild hørte under Hastrup:
1741 i et pantebrev: Jens Andersen.
1755 i et pantebrev: Hans Nielsen, samme hartkorn.
Kendt barn:
Christen Jensen *1751c Over Harrild †1818 Nørre Askær, Brande.

Gift 1. gang med (enke efter Søren Larsen †1771 Nørre Askær) Ane Larsdatter *1738c Hyvild, Brande †1798 (skifte) Nørre Askær .

Gift 2. 1802 i Brande (noteret i kirkebogen i Arnborg ikke i Brande) med Mette Troelsdatter *1761c Store Sandfeld, Brande †1825 Nørre Askær datter af Troels Jørgensen *1722c Store Sandfeld †1790 Store Sandfeld og Maren Pedersdatter *1729+ Brande By †1767-73 Store Sandfeld.


Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1754 Hans Nielsen *1717c †1787-1801 Overharrild, Ejstrup.
Gift 1753c med formands enke Anne Christensdatter *1713c †1787-1801 Overharrild.
Som beskrevet ovenfor under forrige fæster Jens Andersen ses Hans Nielsen allerede 1755 i Over Harrild i et pantebrev fra Hastrup og fra hans stedsøn Christen Jensen kan ses, at han gifter sig med Jens Andersens enke i 1752-53.
At han er gift med Anne Christensdatter ses i FT 1787 (se nedenfor), hvor han og Anne beskrives som forældre til Jens Hansen, der da driver gården.
Kendt barn:
?Niels Hansen *1754c Over Harrild, Ejstrup †1832 Holtum, Arnborg.
Gift 1787.07.10 i Arnborg med enke i Holtum i Arnborg efter Niels Thomsen Maren Pedersdatter *1753c Hundshoved, Nørre Snede? †1839 Holtum datter af Peder Nielsen og Karen Rasmusdatter.
Bosat Holtum i Arnborg.
Jens Hansen *1755c Overharrild, overtager gården, se nedenfor.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1775 Jens Hansen *1755c Overharrild †1811.08.11 Overharrild, Ejstrup.
Gift 1776.06.09 i Brande med Ane Larsdatter *1756c Usseltoft, Brande †1832 Lille Thorlund, Ejstrup datter af Lars Pedersen Usseltoft *1714cc Dørslund, Brande †1783-87c og Maren Usseltoft *1720c †1778 Usseltoft.
Børn:
Anne Jensdatter *1777c Over Harrild †1808.08.07 (skifte, Vrads #99) Sønder Hvillum, Ejstrup.
Gift 1805c med Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum †1855.08.13 Sønder Hvillum søn af Mads Christensen *1747c Sønder Hvillum †1808 Sønder Hvillum (se skifte Vrads #100) og Karen Sørensdatter *1748c.
Hun skulle være 10 år i FT 1787, er formodentlig glemt i Over Harrild ved faderen Jens Hansen.
Børn:
Karen Sørensdatter *1800c Sønder Hvillum †1866 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift med Peder Christiansen *1778 Enkelund, Thyregod †1856 Store Thorlund søn af Christian Pedersen *1738 Kokborg, Thjyregod †1822 Kokborg og Ane Kirstine Pedersdatter af Give *1734c (ikke set født i Give) †1796 Enkelund.
Mads Sørensen *1805c Sønder Hvillum.
Lars Jensen (Skalde-Lars) *1779 efterår Over Harrild †1865.03.22 Givskudlund, Givskud.
Gift 1811.01.20 i Brande med Karen Eriksdatter *1791.01.09 Brandharrild †1851.06.21 Givskudlund datter af Erik Eriksen II *1759c Brandharrild, Brande †1836 Tornvig, Arnborg og Ane Sørensdatter *1769c Flø, Brande †1860 Brandharrild.
Bosat Over Harrild 1811-25, Lille Thorlund, Ejstrup 1825-32, efter 1832 Givskudlund.
Lars havde været soldat og havde en tørst. Han svor ikke at drikke under flytningen til Givskudlund, ellers skulle Fanden tage hans hår. Det gjorde denne så efter Lars og lærer Sivertsen havde drukket Kollemorten Kro tør for snaps. Derved blev han til Skalde-Lars. Den kloge mand i Birkebæk, Givskud havde en roman om ham i hatten. Se "Sagnet om Skalde-Lars".
Maren Jensdatter *1781c Over Harrild, ikke set efter FT 1801.
Anne Marie Jensdatter *1784.03.10 (dato i Givskud Kirkebog?) Over Harrild †1867.10.09 Harresø, Givskud.

Gift 1. 1805.03.23 i Givskud med Søren Clausen *1774.04.02 Harresø †1815.02.28 Harresø søn af Claus Pedersen Skovbølling *1723.04.23 Skovbølling, Jelling †1782.12.26 Harresø og Anne Madsdatter Hauge *1742.05.15 Tørring †1822.12.18 Harresø.

Gift 2. 1815.06.10 i Givskud Jens Christian Jensen *1787c Omme, Vester Nykirke, Ribe amt †1874.03.05 Givskud søn af Mette Nielsdatter *1761c †1801+ og Jens Friderichsen *1748c †1801-.

Hans Jensen *1787.12.03 (Lægdsrullen 1797 #72) Over Harrild †1853.04.24 Lille Thorlund, Ejstrup.
Gift 1815.11.18 i Givskud med Ane Thomasdatter *1798.09.02 Givskudlund, Givskud †1889.09.28 Lille Thorlund datter af Thomas Hansen *1772.04.16 Givskudlund †1858.11.13 Givskudlund og Mette Andersdatter *1769.05.30 Givskudlund †1848.10.23 Givskudlund.
Se slægtsbogen om deres søn: "Slægtsbog for eferkommere efter Jens Hansen, gårdejer i LI. Thorlundgård, Ejstrup sogn, født 1816". Anearkivet, Fredericia, 1982, 400 sider.
Et barn:
Jens Hansen *1816 Harresø, Givskud.
Gift 1849 i Nørre Snede med Marie Kirstine Christensdatter *1825 Telberhus, Nørre Snede †1910 Ejstrup datter af Christen Jensen Høeg *1789 Lille Bredlund, Vrads sogn †1865.05.20 Grættrup, Nørre Snede og Sidsel Rasmusdatter *1787 Rishedegaard, Klovborg †1877.01.01 Grættrup.
Overtog gården i Lille Thorlund, Ejstrup.
Folketælling 1787 Harrild- Over Jens Hansen   4. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Jens Hansen341753c Harrild- Over Ejstrup 1811 Harrild- Over Ejstrup Skifte.
kone 1Ane Larsdatter311756c Usseltoft Brande 1832 Thorlund- Lille Ejstrup  
søn Lars Jensen81779c Harrild- Over Ejstrup 1865 Givskudlund Givskud  
dat. Maren Jensdatter61781c Harrild- Over Ejstrup  Ikke set efter FT 1801.
dat. Anne Marie Jensdatter31784c Harrild- Over Ejstrup 1867 Harresø Givskud  
aftægt mands far 1Hans Nielsen 1717c  1801- Harrild- Over Ejstrup  
aftægt mands mor 1Ane Christensdatter 1713c  1801- Harrild- Over Ejstrup  
tj- karl 0Jens Jensen641723c    

Folketælling 1801 Harrild- Over Jens Hansen   76
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Jens Hansen491753c Harrild- Over Ejstrup 1811 Harrild- Over Ejstrup Skifte.
kone 1Ane Larsdatter461756c Usseltoft Brande 1832 Thorlund- Lille Ejstrup  
søn Lars Jensen221779c Harrild- Over Ejstrup 1865 Givskudlund Givskud  
dat. Maren Jensdatter201781c Harrild- Over Ejstrup  Ikke set efter FT 1801.
dat. Anne Marie Jensdatter151784c Harrild- Over Ejstrup 1867 Harresø Givskud  
søn Hans Jensen12*1789c Harrild- Over Ejstrup 1853 Thorlund- Lille Ejstrup Gift i Givskudlund med Ane Thomasdatter, senere Lille Thorlund, Ejstrup.


Ejstrup Over Harrild 1. halvgård matrikel 2
1809 — 1823c Lars Jensen (Skalde-Lars) *1778 (lægsrullen) Over Harrild †1865 Givskudlund.
Gift 1811 i Brande med Karen Eriksdatter *1791 Brandharrild, Brande †1851 Givskudlund datter af Erik Eriksen II *1759c Brandharrild †1836 Tornvig, Arnborg og Ane Sørensdatter *1769c Flø, Brande †1860 Brandharrild.
Lars Jensen var 169 cm høj, sprang soldat, hvorved han fik lært at have tørst. Han blev sent gift, 33 år gammel, med Karen Eriksdatter fra den anden side af Holtum å i Brande sogn, Brandharrild, som var 20 år gammel.
Han får skøde i 1809 på hartkorn 1 6 1 2 for 350 rigsdaler. I 1816 køber Lars tienderne på gården for 400 rigsdaler NV I november 1818 får han approbation til at udstykke gården i tre dele. En sjettedel til Niels Kidmose og en tredjedel til Christen Sørensen der bliver så det halve tilbage til Lars Jensen selv. Skøderne skrives allerede i 1817. De to dele han solgte fik han 380 rigsdaler NV for som gik til tienderne.
Lars flyttede selv ti km væk til Lille Thorlund også i Ejstrup sognog byttede senere i 1832 gård med hans bror Hans Jensen i Givskudlund. Ved den sidste flytning tabte han håret til fanden. Se "Sagnet om Skalde-Lars".
Børn:
Jens Larsen *1814.03.06 Over Harrild †1901 i Givskudlund.
Gift med Ane Andersdatter †1896 Givskudlund.
Fik en udstykket del af Givskudlund i 1841.
Erik Larsen (Vesterlund) *1816 Over Harrild.
Gift 1847 med Frederikke Olesdatter *1827 Givskud.
Se Vesterlund i Givskudlund, den senere Løvepark.
Hans Larsen *1819.01.01 Overharrild †1893.06.23 Nørgaard, Givskud By.
Gift 1851 i Givskud med Hanne Marie Pedersdatter *1831.06.07 Givskud By †1909.08.18 Nørgaard, Givskud By.
Se Nørregaard i Givskud By.
Anne Larsdatter *1821 Over Harrild.
Gift 1849 med Clemen Peder Nielsen *Jelling.
Bosat Ris, Givskud.
Ane Marie Larsdatter *1825 Lille Thorlund, Ejstrup.
Gift 1. 1851 med Knud Mathiassen †1852 Harresøholm.
Gift 2. 1853 med Søren Sørensen fra Givskudgaard.
Se Skalde-Lars i Givskudlund.
Ane Mette Larsdatter *1827.07.30 Lille Thorlund, Ejstrup †1909.04.26 Svindbæk, Thyregod.
Gift 1. 1858 med enkemand Søren Pedersen *1818c Thyregod
Gift 2. 1861.04.04 med Laurids Lange Jørgensen *1828.05.31 Usseltoft, Brande.
Se Skalde-Lars i Givskudlund.
(Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021)
Inger Katrine Larsdatter *1830.06.11 Lille Thorlund, Ejstrup.
Gift 1853.12.17 i Givskud med Niels Madsen *1832.11.04 Tofthøj Mark, Gadbjerg.
Se Skalde-Lars i Givskudlund.
Ane Marie Larsdatter *1833.11.20 Givskudlund.
Gift 1. 1862.02.22 i Givskud med Søren Kristian Pedersen kaldet Tofte *1834.08.13 Harresø, Givskud.
Gift 2. 1875.05.03 i Givskud med enkemand i Øster Nykirke Jeppe Larsen *1825.04.12 Faarup Mark, Jelling
Se Skalde-Lars i Givskudlund.


Ejstrup Over Harrild matrikel 2
1825 Peder Andersen Nørlund.
Gift med Ane Pedersdatter.
Peder Andersen ses på matr. nr. 2 i Harrild.
Børn:
Maren Pedersdatter *1826.09.01 Over Harrild †1913.08.01 Ikast.
Gift med Hans Jakob Fenger *1829.12.20 Ikast †1916.01.16 Ikast søn af sognepræst Jens Peder Fenger *1786.10.13 Malt sogn, Ribe Amt †1835.05.31 Ikast og (gift 1821.05.21 Malt sogn) Maren Nielsdatter *1803.06.12 Ikast †1876.04.20 Vaadde, Ikast.
Husmand i Vaadde i Ikast sogn senere købmand.
Børn:
Jens Peder Hansen Fenger *1857.09.03 Ikast †1940.12.28 Aarhus.
Detailhandler i Aarhus.
Niels Peder Anton Hansen Fenger *1859.05.26 Vaadde, Ikast †1939.03.24 De gamles Hjem, Ikast.
Slagter i Ikast.
Martin Hansen Fenger *1862.03.21 Vaadde, Ikast †1940.02.13 Ikast.
Købmand og møller.
Anton Hansen Fegner *1864.01.31 Vaadde, Ikast †1944.01.01 Søndergade 27, Silkeborg.
Direktør.
Marie Jensine Hansen Fenger *1868.11.05 Vaadde, Ikast †1954.10.22 Odder.
Pederikke Pedersdatter *1828.12.08 Over Harrild.

En anden del af gården (matr. 4):

Ejstrup Over Harrild matrikel 4
1825 Niels Hansen.
Niels Hansen ses på matrikel nr. 4 i Harrild.

Den anden halvgård i Over Harrild.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1651- Mads Thomesen.
1661- — 1699+ Niels Jensen †1699+.
Ses i jordebogen 1661 og i Markbogen 1683 (ejer Knud Gedde).
Stævnes 1675 på Vrads Herredsting for gæld (Brejl):

28. juli 1675
639 - fol.49B - gæld
Niels Jensen i Lille Thorlund stævner Niels Jensen i Harrild og Laurids Madsen i Hedegaard for gæld.

Ses i skøde 1699.01.30 fra Christen Andersen af Vadskærgaard til Knud Gedde på Hastrup.
Mulig søn:
?Jens Nielsen

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1699- Jens Nielsen.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1706- Christen Andersen.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1710- — 1742+ Christen Sørensen.
Mulig søn:
Søren Christensen, se nedenfor.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1746- Søren Christensen.
Søren Christensen kaldet Harild havde 4 rigsdaler til gode ved Niels Iversen i Ejstrup By, da denne døde 1746. Sørren Harrild. Det fremgår ikke klart af skiftet efter Birkedommer Paaske i Hastrup Mølle, hvoraf dette var en del, hvornår de blev udbetalt.
Da efterfølgeren Jonas Eriksen og 1. kone får i rækkefølge Erik, Anne, Kirsten og Søren, menes 1. kone at være en Sørensdatter.
Muligt barn:
?Kirsten? Sørensdatter? *1744cc se nedenfor, evt. gift med efterfølger.
Inger Sørensdatter *1759c Harrild, Ejstrup †1798 Harrild, Brande.
Gift 1786c i Ejstrup med enkemand Erik Jensen *1733c BrandHarrild, Brande †1822 BrandHarrild

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1764c Jonas Eriksen *1741c †1808.11c (skifte) Tranholmgaard, Harrild.

Gift 1. 1764c med ?Kirsten? Sørensdatter? (navn REKONSTRUKTION fra opkaldelser 1. dreng, 1. pige med næste kone) *1744cc †1779-80 Overharrild mulig datter af formand Søren Christensen.

Gift 2. i Arnborg 1780.07.04 med Kirsten Mikkeldatter *1753.01.21 Togsvig, Arnborg †1781 Over Harrild datter af Mikkel Christensen Togsvig *1722c †1792 Togsvig og Karen Jensdatter *1707c †1777 Togsvig.

Gift 3. i Brande 1781.09.30 med Anne Pedersdatter *1756c Flø, Brande †1837 Krejbjerg, Ejstrup datter af Peder Jensen *1713c Arvad, Brande †1781 (skifte) Flø, Brande og Maren Nielsdatter *1733c Uhre, Brande †1812 Flø.

Jonas Eriksen har en bror Mads Eriksen af Nørre Snede som ses i panteforskrivningen d. 29. maj 1776 på 300 rigsdaler til Peder Hansen i Ravnholt
I 1771 hartkorn 1 6 1 2.
Handler meget med gårde og jord. Køber 4. maj 1775 hans egen gård i Over Harrild, Ole Pallesens gård i Mellem Harrild. i 1784 Lille Harrild i Brande sogn, i 1795 hartkorn 2 0 2 1/3 i Skibbild, Arnborg af Niels Jensen.
Hans 1. kone ses kun een gang, nemlig i en dåb i Brande i 1777 #2068, hvor hun uden navn bærer Christen Pedersen Brejl og Kirsten Pedersdatters søn Mikkel Christensen. Hendes far må hedde Søren, for det andet drengebarn opkaldes Søren (det første Erik efter Jonas Eriksens far).
3. kone Anne Pedersdatter ses i FT 1834 i Tranholmgaard, Harrild ved svigersønnen Christen Sørensen gift indtil 1826 med datteren Anne Kirstine Jonasdatter, derefter med Ane Nielsdatter.
Børn af 1. og 3. ægteskab skelnes i skiftet 1810 efter Jonas Eriksen.
Der er spekuleret en del om, hvor Jonas Eriksen kunne stamme fra, helt sikkert hedder hans far Erik og efter hans pigers navn skulle hans mor hedde Anne eller Kirsten. Der er ikke set nogen skifter, der kunne opklare det. Navnet Jonas er ikke set før 1800 i Brande, Arnborg, Give (undtagen Jonas Eriksen *1773 Ullerup), Thyregod, Vester og Sønder Omme. I Rønslunde, Ejstrup ses i 1745 Jens Jonasen *1716c og i 1751 Peder Jonasen, der er gift med en kvinde fra Koutrup, Hammer sogn.
I pantebrevet over 300 rigsdaler fra 1776 ses en bror Mads Eriksen i Hampen, Nørre Snede *1752c †1789-1801 Hampen. Han er født 11c år efter Jonas. Imellem de mange Erik'er i Brande, Arnborg og Ejstrup er ingen Mads set, så Jonas er nok født i et andet sogn.
Børn med 1. kone ?NN Sørensdatter:
Erik Jonassen *1765c Over Harrild †1839.01.10 Ejstrup By.
Gift med Maren Andersdatter *1771c †1829.07.19 Ejstrup By.
1810 i Ejstrup By. Beskrives 1817 som handelsmand og gårdmand, da hans søster Mette vies.
Børn:
Kirsten Marie Eriksdatter *1798c Ejstrup By.
Gift 1817 i Ejstrup med Søren Christensen *1790c Ejstrup søn af Christen Sørensen, Storgaard, Ejstrup By *1761c og Karen Pedersdatter *1751c (datter af Karen Jensdatter *1713c, se FT 1787).
Ellen Eriksdatter *1800c Ejstrup By †1825.11.27 Nørre Snede.
Gift 1821 i Ejstrup med Erik Jensen *1796.02.07 Thyregodlund †1860+ Ejstrup By?.
Inger Eriksdatter *1803.07c Ejstrup By †1869.04.02 Rørbæk, Vester sogn.
Gift 1822.07.05 i Ejstrup med landmåler af Rørbæk i Vester sogn Niels Andreas Thyregod *1789.12.07 Thyregodlund †1843.03.16 Rørbæk søn af sognefoged Jens Jensen *1754.10.13 Thyregodlund †1816.07.29 Thyregodlund og Maren Eriksdatter *1759c Hedegaard, Ejstrup †1809.05.23 (skifte) Thyregodlund (datter af Erik Andersen *1720c- †1774-87 Hedegaard).
Ejede Rørbæk herregaard.
Jonas Eriksen *1806.11.07 Ejstrup by (fødseldato ved konfirmation 1821).
Gift 1833- Alrø? med Ane Sophie Bertelsdatter *1803c Alrø.
FT 1845 bosat Molger i Tamdrup sogn.
Børn:
Karen M. Jonasdatter *1834 Alrø.
Eriksine Jonassen *1840 Molger, Tamdrup.
Anne Jonasdatter *1773c Over Harrild †1810+ (skiftet efter faderen).
Gift med Søren Jensen (Thorlund) i Hundshoved, Nørre Snede *1761c Lille Thorlund, Ejstrup †1818.01.01 Vingborg, Leret Mark, Nørre Snede søn af Jens Sørensen *1731c †1803.05c Lille Thorlund og 1. kone Mette Pedersdatter *1730cc †1776-85 Lille Thorlund.
Anne Jonasdatter ikke fundet begravet i Nørre Snede 1814-43. Ikke i FT 1834.
Kirsten Jonasdatter *1774c Over Harrild †1810- (ikke i skiftet efter faderen 1810). FT 1801 hjemme.
Søren Jonassen *1776c Over Harrild †1857.12.21 Harrild, Ejstrup.

Gift 1. 1813c med enke Ane Andersdatter *1773c †1826.05.10 Mellem Harrild, 53 år gammel. Hun var 1. enke efter Peder Pedersen den Yngre i Hedegaard, Ejstrup †1802+, identificeret gennem sønnen Peder *1799c (FT 1801 Hedegaard) og 2. enke efter Ole Pallesen, Mellem Harrild.

Gift 2. i Brande 1827 med Ane Kirstine Nielsdatter *1793 Store Sandfeld, Brande †1884.06.13 Mellem Harrild, Ejstrup datter af Niels Pedersen *1755 Uhre, Brande †1834 Store Sandfeld, Brande og Kirsten Troelsdatter *1757c Store Sandfeld †1827 Store Sandfeld.

Ft 1801 landrytter. Bosat Hallundbæk, nabo til Harrild.
1810 i Fredericia, vel som landrytter.
Ses 1815 og 1818 af Vester Harrild ved konfirmationer af hans kones børn.
Gård matr. 6 i Mellem Harrild.
Ane Kirstine Nielsdatter ses FT 1880 i Mellem Harrild ved sønnen Jonas Peder Sørensen *1830c.
Ane Andersdatters børn med Peder Pedersen den Yngre i Hedegaard:
Peder Pedersen *1799c konfirmeret 1815 af Vester Harrild.
Ole Pedersen *1802.03.03 konfirmeret 1818 af Vester Harrild.
Oluf Jonassen *1778c Over Harrild ?†1847.05.03 gårdfæster i Gludsted, gift, 69 år.
Gift 1817.10.04 i Ejstrup med Anne Marie Cathrine Madsdatter *1790c Ejstrup By †1845+ datter i Ejstrup By af Mads Pedersen *1756c †1850.02.15 Ejstrup By og Mette Nielsdatter *1751c Ejstrup By? †1830.07.15 Ejstrup By.
Konfirmeret 1796 fra Flø, Brande. 1810 på Sjælland. Vel før 1817 tilbage i Ejstrup sogn.
Jens Jonassen *1781c Over Harrild †1845+ ?Kejlstrup, Nørre Snede.

Gift 1. med NN, ikke set begravet 1814-19 i Ejstrup.

Gift 2. 1818.10.03 i Ejstrup med Christine/Kirstine Nicoline Andersdatter Møller *1792c Bording? datter af skoleholder Anders Møller *1756c †1826.01.15 Ejstrup By og 1. kone Bolette Nielsdatter †1796.10.26 Ejstrup By.

Han er i skiftet efter faderen 1810 i Nyborg. Hverken Jens eller Christine fundet begravet i Nørre Snede 1845-58. Skrives 1819 som enkemand af Gludsted. Ses i FT 1834 og FT 1845 i Kejlstrup, Nørre Snede, men ikke i FT 1840. Børnene søgt i FT 1850 og 1860, ikke fundet.
Børn:
Ellen Marie Jensdatter *1825.04.14 Hampen Mark, Nørre Snede.
Anders Peder Jensen *1831c ikke fundet døbt i Nørre Snede.
Ingen Børn med 2. kone Kirsten Mikkelsdatter.
Børn med 3. kone Ane Pedersdatter.
Kirsten Jonasdatter *1781+ Over Harrild †1809.03c (skifte) Leret, Nørre Snede.
Gift med Hans Christensen i Leret.
Børn:
Ane Johanne *1809.02c Leret, Nørre Snede.
Maren Jonasdatter *1784c Over Harrild †1845+.
Gift 1814- med Erik Pedersen i Hedegaard *1780c Hedegaard †1830.03.20 Krejbjerg, Ejstrup søn af Peder Pedersen den Ældre *1745c og Ellen Eriksdatter *1749c.
Hun tjener FT 1801 i Lille Thorlund, Ejstrup ved Søren Jensen gift med søsteren Anne Jonasdatter.
I 1819 i Hedegaard, 1821 ses de i Ejstrup By, 1830 et husmandssted i Krejbjerg.
Efter mandens død fæster hun huset i Krejbjerg videre, "lever af lidt avl" FT 1834, "ernærer sig med sine hænder" FT 1840, "Lever af sin haandgjerning" FT 1845. Ikke fundet begravet i Ejstrup 1845-50. Børnene ikke fundet begravet i Ejstrup 1819-34, ikke ved moderen FT 1834, ikke i Skanderborg, Vejle eller Ringkøbing amter FT 1834.
Sete børn:
Anne Eriksdatter *1819.08.03 Hedegaard, Ejstrup.
Peder Eriksen *1821.12.19 Ejstrup By.
Anne Kirstine Jonasdatter *1788c Over Harrild †1826.01.08 (Barnsnød) Harrild.
Gift med Christen Sørensen i Tranholmgaard, Over Harrild *1782c †1845+ (han gift 2. med Anne Nielsdatter *1797c Bording).
Mette Jonasdatter *1792c Over Harrild †1853.04.06 Ikast.
Gift 1817.03.22 i Ejstrup med Knud Mikkelsen *1783.10.19 Knudsgaard, Ikast †1875.04.06 Bording søn af Mikkel Madsen *1748.08.25 Tulstrup, Ikast †1795.01.14 Knudsgaard og Anne Knudsdatter *1751.09.05 Favrholt, Ikast †1806.07.27 Tulstrup.
Bosat Ravnsvad, Ikast. Han var gårdmand og spillemand. Se Kongshammer.
Peder Jonassen *1796c Over Harrild †1862.09.08 Hedegaard, Ejstrup.
Gift med Marie Christensdatter *1801 Pedersborg, Brandlund, Brande †1882.02.23 Hedegaard datter af Christen Nielsen *1761c Nybygge, Ejstrup †1850 Brandlund og Karen Sørensdatter *1774 Brandlund †1846 Brandlund.
Peder Jonassen var karetmager - hjuler - i Hedegaard, Ejstrup.
Folketælling 1787 Harrild- Over Jonas Eriksen   5. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 3Jonas Eriksen431744c  1808 Harrild- Over Ejstrup  
kone 3 1Anne Pedersdatter311756c Flø Brande 1837 Krejbjerg Ejstrup  
søn 1 Erik Jonassen221765c Harrild- Over Ejstrup 1839 Ejstrup By Ejstrup Gift med Maren Andersdatter.
dat. 1 Anne Jonasdatter141773c Harrild- Over Ejstrup 1810+  Gift med Søren Jensen i Hundshoved, Nørre Snede.
søn 1 Søren Jonassen101776c Harrild- Over Ejstrup 1857 Harrild Ejstrup Gift 1. med NN. Gift 2. med Ane Kirstine Nielsdatter fra Store Sandfeld, Brande.
søn 1 Jens Jonassen61781c Harrild- Over Ejstrup 1810+  1810 i Nyborg.
dat. 3 Kirsten Jonasdatter51781c Harrild- Over Ejstrup 1809 Leret Nørre Snede Gift med Hans Christensen i Leret, Nørre Snede.
dat. 3 Maren Jonasdatter31784c Harrild- Over Ejstrup  Gift med Erik Pedersen i Hedegaard.

Folketælling 1801 Harrild- Over Jonas Eriksen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 3Jonas Eriksen601744c  1808 Harrild- Over Ejstrup  
kone 3 1Anne Pedersdatter451756c Flø Brande 1837 Krejbjerg Ejstrup  
dat. 1 Kirsten Jonasdatter281773c Harrild- Over Ejstrup 1810-  Ikke nævnt i FT 1787, første gang set her. Død før 1810 for ikke nævnt i skiftet efter faderen.
søn 1 Søren Jonassen261776c Harrild- Over Ejstrup 1857 Harrild Ejstrup Landrytter. Gift 1. med NN. Gift 2. med Ane Kirstine Nielsdatter fra Store Sandfeld, Brande.
dat. 3 Anne Kirstine Jonasdatter131788c Harrild- Over Ejstrup 1826 Harrild- Over Ejstrup Gift med Christen Sørensen, overtager hendes fødegård.
dat. 3 Mette Jonasdatter101791c Harrild- Over Ejstrup  Ikke ellers set.
søn 3 Peder Jonassen71794c Harrild- Over Ejstrup 1862 Hedegaard Ejstrup Gift med Marie Christensdatter *1801 Pedersborg, Brandlund, Brande..

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård matrikel 1 Harrild
1808c Christen Sørensen *1780c Hallundbæk, Ejstrup †1860.12.03 Tranholmgaard, Over Harrild, Ejstrup søn af Søren Pedersen *1740c †1805 Hallundbæk og Anne Pedersdatter *1744c †1805+.

Gift 1. gang 1807c med Anne Kirstine Jonasdatter *1788c Over Harrild †1826.01.08 (Barnsnød uforløst) Over Harrild datter af formand.

Gift 2. gang 1826.11.03 med Anne Nielsdatter *1797.03.19 Ravnholt, Bording †1871.12.02 Harrild, Ejstrup datter af Niels Nielsen Stubkjær *1769c †1798.02.25 Ravnholt, Bording og Ingeborg Christensdatter *1757c †1801+.

Christen Sørensen kaldte gården Tranholmgaard. At han er født i Hallundbæk ses indirekte i fadderlisten ved hans søn Søren *1814, hvor hans mor bærer og søskende er faddere.
Børn med Anne Kirstine Jonasdatter:
Jonas Christensen *1809.03.08 Mellem Harrild, konfirmeret 1825 med dåbsdato.
Anne Christensdatter *1811.05.15 Mellem Harrild, konfirmeret 1825 med dåbsdato.
Søren Christensen *1814.07.08 Over Harrild †1821.01.17 Over Harrild, 6 år gammel.
Thomas Christensen *1818.08.05 Harrild.
Søren Christensen *1822c Harrild.
Børn med Anne Nielsdatter:
Anne Kirstine Christensdatter *1827c Over Harrild.
Niels Christensen *1829c Over Harrild.
Inger Christensen *1831c Over Harrild.
Inger Kirstine Christensen *1833c Over Harrild.
Peder Christensen *1836.07.13 Over Harrild, Ejstrup †1901.05.23 Smedebæk Mølle, Ejstrup.
Gift 1870.06.08 i Ejstrup med enke efter Jens Olesen Rauff †1865.01.10 Smedebæk Mølle Else Pedersdatter *1821.02.10 Uhre †1906.07.23 Smedebæk, Ejstrup datter af Peder Larsen i Uhre, Brande.
Folketælling 1834 Harrild- Over Christen Sørensen   98
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 2Christen Sørensen521782c  1850+ Harrild Ejstrup  
kone 2 1Anne Nielsdatter361797c Ravnholt Bording   
søn 1 Søren Christensen121822c Harrild- Over Ejstrup   
dat. Anne Kirstine Christensdatter71827c Harrild- Over Ejstrup  Opkaldt efter 1. kone.
søn Niels Christensen51829c Harrild- Over Ejstrup   
dat. Inger Christensen3Harrild- Over Ejstrup   
dat. Inger Kirstine Christensen11833c Harrild- Over Ejstrup   
aftægt 1. kones mor 1eAnne Pedersdatter761756c Flø Brande 1837 Krejbjerg Ejstrup Mor til Christen Sørensens 1. kone Anne Kirstine Jonasdatter †1826 Barnsnød.

Ejstrup Over Harrild ender her ↑ .
Harrild-Mellem (Mellem Harrild)
1 Introduktion

2 Fæstere
Hartkorn 3 4 1 2
1683 ses ikke i markbogen!.
1699 Søren Pedersen og Anders Pedersen.
1706 Las Pallesen og Jens Lassen
1710 Las Pallesen og Jens Lassen
1729 Jens Lassen (Lauridsen), Skifte #14 Christen Lauridsen i Sønder Søby, Arnborg.
1746 Palle Larsen (4 rigsdaler fra Niels Iversens bo i Ejstrup By)
1754 Palle Larsen og Christen Knudsen (? *1717 Aagaard, Thyregod).
1764 gården delt i 2 x 1 6 0 2½
1. Palle Larsen
2. Christen Knudsen
1770 2. Christen Christensen
1790 Christen Sørensen Skytte, Brande KB.
1795 Oluf Pallesen, #16 skifte.
1809 Oluf Pallesen #109.
1810c enken gift med Søren Jonasen.
3 Ejere

4 Familier med børn
Ejstrup Mellem Harrild begynder her ↓
Den ene halvgård i Mellem Harrild.

Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1698- Søren Pedersen.
Ses i skattemandtallet dec. 1698.
Gården 1699 skødet fra Nicolai Nissen til Rugballebaard til Knud Gedde, Hastrup.

Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1706- — 1742+ Lars Pallesen †1742+ Mellem Harrild.
Det store Hastrup skøde 1706.
Hastrup jordebog til amtsstuen Coldinghuus 1742.
Lars Pallesen er muligvis søn af Palle Madsen *1630c Lille Sandfeld?, Brande? †1682 Tornvig, Arnborg gift med Margrethe Larsdatter †1683+. Lars ses i Flø, Brande 1696-9, hvilke kunne passe med Mellem Harrild derefter mellem 1699 og 1706.
I hvert fald er Laurids Pallesen i Harrild, Ejstrup en formuende mand for han har noget før 1717 fået pant fra præsten i Brande Henrik Jensen Jerne (skifteudtog) for 31 rigsdaler, der skal udredes da præsten dør i 1717. Pantet var 21 Rixdaler i Specie.
Børn:
Palle Larsen, se næste fæster nedenfor.
?Margrethe Lauridsen i Ejstrup By.
Gift 1737c med Niels Iversen †1746.09c (skifte) Ejstrup By.
Grund: Palle Larsen, den formodede broder, er formynder for hendes børn i skiftet efter manden

39 Niels Iversen i Ejstrup [i Ejstrup sogn i Vrads herred]. 17.10.1746, side 839.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Peder Jørgensen i Hygild. B:
1) Inger Nielsdatter 7
2) Dorthe Nielsdatter 4.
FM:
1 Palle Lassen i Harrild
2 Iver Bertelsen i Sønder Hvillum.


Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1746- Palle Larsen †1775+ Mellem Harrild.
Hastrup pantebrev 1754, søn født 1751c.
I 1746 får han i skiftet efter Niels Iversen i Ejstrup By 4 rigsdaler udbetalt, som denne skyldte ham.

No. 8
De mig i afgangne Niels Iversens Stervboe tilgode værende 4 Rdr. haver salig Paasche i Hastrup Mølle mig rigtig betalt. For samme Fiire Rigsdaler herved tilbørlig qviteres –
Harrild {Ejstrup} den 10de Oct. 1754
af Palle Ladsen

Kvitteringen er fra 1754, men Niels Iversen døde i 1746 og birkedommer Paaske i Hatrup Mølle gør skiftet næsten færdigt, men får det ikke indelevert før hans død i 1753, hvorved det bliver en del af hans eget skifte (side, der i Word download). Dvs. allerede i 1746 skyldte Niels Iversen Palle Larsen pengene. Og han fik dem af Peder Paaske i levende live, kvitteringen er for skifteretten i Paaskes bo.
Ved registreringen i Niels Iversens bo den 17. okt. 1746 skrives gælden til Palle Larsen som 1 rigsdaler.
Børn:
Ane Pallesdatter *1747c Mellem Harrild †1837.02.13 Ejstrup, konfirmeret 1764 i Rind.
Gift 1778c i Rønslunde, Ejstrup med Jens Jensen *1747c †1794.12c Rønslunde søn af Jens Pedersen *1719c †1787+ og Kirsten Andersdatter *1724c †1787+.
At hun er søster til Ole Pallesen ses her:

16 Jens Jensen i Rønslunde. 16.1.1795, fol.23 ,27B.
E: Anne Pallesdatter. LV: bror Oluf Pallesen i Mellem Harrild. B: Kirsten 15, Maren 12, Birthe 3. FM: farbror Peder Jensen i Rønslunde.

?Karen Pallesdatter *1748c Mellem Harrild †1801+.
Gift med Christen Sørensen *1739c †1801+.
Bosat Bjerregaard, nabo til Mellem Harrild. Flytter før FT 1801 til Borup, Brande. Muligvis datter, usikker.
Ole Pallesen *1751c Mellem Harrild, se næste fæster nedenfor.
Søren Pallesen *1756c Mellem Harrild †1819.03.28 Store Nørlund, Ejstrup.
Gift med Maren Jensdatter *1761c Store Nørlund †1821.07.04 Store Nørlund datter af Jens Christensen *1709c †1787+ og Mette Jørgensdatter *1729c †1787+.

Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1780c Ole Pallesen *1751c Mellem Harrild †1813.03c (skifte) Mellem Harrild.

Gift 1. 1780c med Anne Svendsdatter *1757c †1806 (testamente) Mellem Harrild.

Gift 2. 1808c med enke efter Peder Pedersen den Yngre (†1802+, 53 år gammel) i Hedegaard i Ejstrup Ane Andersdatter *1773c †1826.05.10 Mellem Harrild.

Anne kaldes i FT 1787 og FT 1801 Svendsdatter, i testamentet 1806 før hendes død Ovesdatter. De havde ingen børn.
Ægteskabet med Ane Andersdatter identificeret gennem konfirmation:
1826 nr. 6 Anne Marie Ollesdat. Harild. Stiffader Søren Jonasen og hustru Anne Anders Datter Harild.
Børn:
Anne Marie Olesdatter *1811.06.12 Over Harrild, konfirmeret 1826 med dåbsdato †1858.05.19 Harrild.
Gift med Mads Sørensen *1806.03.17 Ejstrup †1873.12.05 Harrild
Bosat 1837-40 Kejlstrup, Nørre Snede, 1845+ Harrild, Ejstrup.
Folketælling 1787 Harrild- Mellem Ole Pallesen   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Ole Pallesen361751c  1813 Harrild- Mellem Ejstrup Ole Pallesen skrives i testamentet 1806 af Mellem Harrild. Skifte 1813. Bror til Søren Pallesen i Store Nørlund, Ejstrup. Kone 2? død 1806. Kone 3? i 1813 Anne Andersdatter, med datter Anne Marie *1811c.
kone 1 Anne Svendsdatter301757c  1806 Harrild- Mellem Ejstrup Testamente med mand, ved protokolleringen bemærkes, at hun nu er død.
tj- dreng Lars Jørgensen91775 Gjellerup 1854 Søby- Sønder Arnborg Søn af Karen Pallesdatter og udlagt Jørgen Dynesen. Karen formodentlig søster til Ole Pallesen. Gift 1776 og 1778 i Arnborg.
LINK: Fasterholt, Arnborg, derefter Nørre Søby, Rind, 1839c tilbage til Sønder Søby.
tj- pige Anne Sørensdatter131774c    

Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård matrikel 6
1813 Søren Jonassen *1776c Over Harrild †1857.12.21 Harrild, Ejstrup.

Gift 1. 1813c i Ejstrup med enke efter formand Ane Andersdatter.

Gift 2. i Brande 1827 med Ane Kirstine Nielsdatter *1793 Store Sandfeld, Brande †1884.06.13 Mellem Harrild, Ejstrup datter af Niels Pedersen *1755 Uhre, Brande †1834 Store Sandfeld, Brande og Kirsten Troelsdatter *1757c Store Sandfeld †1827 Store Sandfeld.

Sete børn med 1. kone Ane Andersdatter:
Ane Kirstine Sørensdatter *1815.06.25 Mellem Harrild.
Sete børn med 2. kone Ane Kirstine Nielsdatter:
Jonas Peder Sørensen *1829c Mellem Harrild.
Ane Sørensen *1831c Mellem Harridl.
Folketælling 1834 Harrild- Mellem Søren Jonasen   93
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 2Søren Jonasen581776c Harrild- Over Ejsrup 1857 Harrild- Mellem Ejstrup  
kone 1Ane Kirstine Nielsdatter341793 Sandfeld- Store Brande 1884 Harrild- Mellem Ejstrup  
dat. Ane Kirstine Sørensdatter191815c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Jonas Peder Sørensen51829c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Ane Sørensen31831c Harrild- Mellem Ejstrup   
tj- pige Bolette Jensdatter121822c    


Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
Den anden halvgård i Mellem Harrild, hartkorn 1 6 0 2½
1699- Anders Pedersen.
Gården 1699 skødet fra Nicolai Nissen til Rugballebaard til Knud Gedde, Hastrup.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1706- Jens Lassen *1680c- †1738- Mellem Harrild.
Det store Hastrup skøde 1706.
Jens Lassen/Lauridsens søskende kendes (fra skiftet #14 Christen Lauridsen, tjenestekarl i Sønder Søby i Arnborg sogn. 11.11.1729, fol.68B.):
Lars/Laurids NN, børn:
Jens Lauridsen *1680c- †1738- Mellem Harrild.
Mikkel Lauridsen †1738 Sønder Søby, Arnborg
Gift med Johanne Jensdatter *1689c †1779 Søby.
Christen Lauridsen †1729 Sønder Søby, som karl ved broder Mikkel.
Karen Lauridsdatter Skytte, ugift 1729. Bor Arnborg eller Skarrild. Formynder.
Anne Lauridsdatter, ugift 1729, formodentlig i Skarrild. Formynder. I 1742 ses en Anne Skytte som fadder i Arnborg.
Kirsten Lauridsdatter, 1729 Borup, Brande. Uden formynder.
Erik Lauridsen, er i 1729 rømt.
Af disse søskende ses 1 i Ejstrup sogn, 1 i Brande, 2 - 4 i Arnborg, evt. 2 i Skarrild (præst Bisted og Jens Høgild på Nørre Karstoft er formyndere). Jens, Mikkel og Christen er der hold på, de andre fire er det ikke lykkedes at finde.
Børn:
Lars Jensen *1705cc Mellem Harrild, overtager fæstet, se nedenfor.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1738- Lars Jensen.
Skifte efter hans farbror Mikkel Lauridsen i Sønder Søby i Arnborg sogn. 24.3.1738.

22 Mikkel Lauridsen i Sønder Søby i Arnborg sogn. 24.3.1738, fol.95.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jacob Andersen i Fasterholt i Arnborg sogn. B: Anne 12, Maren 8. FM: Laurids Jensen i Harrild i Ejstrup sogn.

Jordebog til amtsstuen Coldinghuus 1742.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1744- Christen Knudsen *1717.10.12 Aagaard, Thyregod søn af Knud Jakobsen *1691c †1753 Aagaard og Margrethe Christensdatter *1691c †1762 Aagaard.
Gift med hans kone.
Ses dec. 1744 i Thyregod kirkebog med kone. Han ses som fadder ved brødrene Jakob og Christen Knudsen i Kokborg, Thyregod flere gange fx 1744, 1755.
Hastrup Pantsætning 1754.
Børn:
?Niels Christensen (Kærgard) *1761c Harrild, Ejstrup (ses i begravelsen) †1838.12.24 Fattighuset, Brande.
Gift 1786 i Brande af Kærgaard Thyregod med af Grarup Karen Jensdatter *1755c †1826.01.20 Lille Harrild, Brande datter af Jens Smed og kone (Karen?) *1724c †1790.02.16 Grarup.
I Over Harrild er der ingen Christen 1760c og i Vester Harrild dør Christen Andersen før 1755. Så Christen Knudsen er egentlig den eneste kandidat. Dette er noget uafsikret.
?Peder Christensen *1763c Harrild, Ejstrup (Harrild ses i begravelsen) †1836.10.14 (nævnt født Harrild) Uhre, Brande.

Gift 1. 1785.04.24 i Brande af Grarup med Karen Sørensdatter *1759c Lundfod? †1790.10.17 Lundfod, Brande datter af Søren Pedersen Spillemand/Skræder *1719c †1791.04.17 Lundfod og hans kone *1712c †1792.11.25 Lundfod.

Gift 2. 1791.12.26 i Brande med Karen Jensdatter *1756c Brandlund †1836 Uhre datter af Jens Pedersen *1721 Brandlund †1768+ og hans kone (nævnt 1762) *1720cc †1763+.

I Ejstrup i Over Harrild er der ingen Christen 1760c og i Vester Harrild dør Christen Andersen før 1755. Så Christen Knudsen er egentlig den eneste kandidat. Dette er uafsikret. Der er ingen Christen i Brandharrild i den tid han kunne være søn af.
Ses vel FT 1787 på Hastrup i Thyregod.
Bosat Borup i Brande.
Senere indsiddere i Uhre Brande.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1770- Christen Christensen.
Købte gården til selveje den 4. maj 1774.
Muligt barn:
?Christen Christensen *1780c Harrild, Ejstrup †1851.10.24 Paarup, Assing.
Gift 1815.07.08 i Assing med enke efter Peder Christensen †1815.03.09 Meldgaard, Paarup, Assing Mette Christensdatter *1772c Paarup, Assing †1854.12.21 Assing datter af Christen Lauridsen *1743c †1801+ og Sidsel Pedersdatter *1739c †1801+.
Der er ingen tvivl om, at Christen Christensen blev født i Harrild, Ejstrup 1780c, heller ikke om hans giftermål med Mette Christensdatter, men der kan være tvivl, om han er søn af denne Christen Christensen. Men der ses ingen anden Christen Christensen i Harrild i Ejstrup på den tid.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1775c Christen Sørensen (Skytte) *1731c †1801-13.
Gift 1767c med Karen Jensdatter *1741c Brandharrild, Brande †1817.04.20 Ejstrup Mark (ved datter Johanne) datter af Jens Pedersen *1700cc Brandharrild †1763-73 Brandharrild og Anne Eriksdatter *1705c Brandharrild †1790 Brandharrild.
Han kaldes Christen Skytte for at skelne ham fra den anden Christen Sørensen som bor i Vester Harrild.
At Karen Jensdatter er fra Brandharrild ses i følgende skifte fra Fasterholt Bjerre i 1781:

738 Johanne Jensdatter i Fasterholt Bjerre i Arnborg sogn. 17.8.1781, fol.20B.
E: Niels Christensen. A:
1) mor Anne Eriksdatter . LV: Erik Jensen i Harrild i Brande sogn
2) bror Erik Jensen i Harrild
3) bror Peder Jensen i Fjederholt i Rind sogn
4) søster Karen Jensdatter g.m. Christen Christensen [formentlig fejl for Christen Sørensen] i Harrild i Ejstrup sogn.

Børn:
NN Christensdatter *1767c.
Gammel nok i 1786 til at bære moderens bror Erik Jensens barn i Brandharrild med faderens søster Inger Sørensdatter. Dåb #2286 i Brande. Anne nedenfor er kun 11 år, så hun er for lille.
Søren Christensen *1768c.
Jens Christensen (Skytte) *1770c Mellem Harrild †1824.05.30 Flø, Brande.
Gift 1801.11.15 i Brande med af Nørre Askær, Brande Else Marie Sørensdatter.
FT 1801 hjemme 28 år.
Han begraves som gårdmand i Flø, Brande.
Else Marie Sørensdatters herkomst er uklar, hvis hun er af Nørre Askær burde hun være datter af Søren Larsen *1725c †1771 Nørre Askær og 2. kone Ane Larsdatter *1738c Hyvild, Brande †1798 (skifte) Nørre Askær. Men hun kan også simpelthen have tjent i Nørre Askær.
Der findes en Else Marie Sørensdatter *1766c, datter af Søren Hansen Kolpen og Inger Jensdatter i Økær, Borup, Brande, hvor hun skrives som halvsøster til Knud Jørgensen i FT 1787, hvilket netop giver Søren Kolpen som far.
Sete børn:
Inger Jensdatter *1802.03.27 Ejstrup, konfirmeret 1818 af Flø i Brande.
Christen Jensen *1804.12.06 Ejstrup , konfirmeret 1820 af Flø i Brande.
Anne Christensdatter *1775c Mellem Harrild.
Johanne Christensdatter *1777c Mellem Harrild †1850-55 Ejstrup By.
Gift 1800c i Ejstrup med Jakob Christensen Bjerre *1767 Fasterholt †1840-45 Ejstrup By søn af Christen Christensen Bjerre den Yngre *1730cc †1768-87 Fasterholt Bjerre, Arnborg og NN †1762-67 Fasterholt Bjerre.
Maren Christensdatter *1783c Mellem Harrild.
FT 1801, døv, sengeliggende.
Folketælling 1787 Harrild- Mellem Christen Sørensen Skytte   3. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Christen Sørensen Skytte561731c   Ses i Brande KB 1790 af Mellem Harrild.
kone 1Karen Jensdatter461741c Brandharrild Brande 1801+ Harrild Ejstrup Se Brejl skifte #738 Johanne Jensdatter i Fasterholt Bjerre, Arnborg. Datter af Jens Pedersen og Anne Eriksdatter.
LINK: Jens Pedersen i Brandharrild, Brande.
søn Søren Christensen191768c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Jens Christensen171770c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Anne Christensdatter121775c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Johanne Christensdatter101777c Harrild- Mellem Ejstrup 1850-55 Ejstrup By Ejstrup Gift 1800c i Ejstrup med Jakob Christensen Bjerre, flytter fra Fasterholt Bjerre, Arnborg til Nørholm, Ejstrup by 1810+.
LINK: Jakob Christensen Bjerre.
dat. Maren Christensdatter41783c Harrild- Mellem Ejstrup   

Folketælling 1801 Harrild- Mellem Christen Sørensen Skytte   75
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Christen Sørensen Skytte701731c  1801+ Harrild Ejstrup  
kone 1Karen Jensdatter601741c Brandharrild Brande 1801+ Harrild Ejstrup Se Brejl skifte #738 Johanne Jensdatter i Fasterholt Bjerre, Arnborg. Datter af Jens Pedersen og Anne Eriksdatter.
LINK: Jens Pedersen i Brandharrild, Brande.
søn Jens Christensen281770c Harrild- Mellem Ejstrup  Gift 1801 i Brande med Else Marie Sørensdatter.
dat. Anne Marie Christensdatter181783c Harrild- Mellem Ejstrup  Døv, Sengeliggende. Denne datter kaldes Maren i FT 1787.
tj- pige Margrethe101791c   

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård matrikel 5 Harrild
1805c Niels Christensen *1783.03.23 Ullerup, Give †1842.07.02 Mellem Harrild søn af Christen Pedersen *1749c ?Give +1811 Brande By og Kirsten Jensdatter *1749c Risbjerg, Brande †1828 Brande By.
Gift Ane Jensdatter *1788c Ejstrup †1873.04.01 Mellem Harrild (ved datter Christine) datter i Ejstrup By af Maren Sørensdatter *1759c Hallundbæk †1807+ og 1. mand Jens †1795-.
Børn:
Christen Nielsen *1811c Mellem Harrild †1816.07.24 Mellem Harrild (druknede i Harrild å).
Kirsten Marie Nielsdatter *1817c Mellem Harrild.
Christine Nielsdatter *1820.04.14 Mellem Harrild, overtager gaarden.
Villads Nielsen *1823c Mellem Harrild.
Peder Nielsen *1826c Mellem Harrild. FT 1850 i krigstjeneste.
Ane Johanne Nielsdatter *1828c Mellem Harrild.
Jørgen Nielsen *1831c Mellem Harrild.
Folketælling 1834 Harrild- Mellem Niels Christensen   92
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gårdmand mand 1Niels Christensen511783c  1842 Harrild- Mellem Ejstrup  
kone 1Ane Jensdatter461788c Ejstrup 1873 Harrild- Mellem Ejstrup  
dat. Kirsten Marie Nielsdatter171817c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Christine Nielsdatter141820c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Villads Nielsen111823c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Peder Nielsen81826c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Ane Johanne Nielsdatter61828c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Jørgen Nielsen31817c Harrild- Mellem Ejstrup   

Ejstrup Mellem Harrild matrikel 5 Harrild
1849c Peder Larsen *1814.04.06 Krejbjerg, Ejstrup søn af Lars Jensen *1777c Ejstrup †1850+ (søn af Jens Pedersen †1811 Lille Thorlund, Ejstrup) og Ane Nielsdatter *1782c Krejbjerg †1850+ (datter af Niels Sørensen).
Gift 1849 i Ejstrup med datter af formand Christine Nielsdatter *1820.04.14 Mellem Harrild †1897 Ejstrup.
Børn:
Anne Pedersen *1852c Mellem Harrild.
Jensine Pedersen *1856c Mellem Harrild.
Marianne Pedersen *1858c Mellem Harrild.
Ejstrup Mellem Harrild matrikel 5 Harrild ender her ↑ .

Harrild-Vester
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Vester Harrild kaldtes tidligt i 1600 tallet og senere også Nørre Harrild og endda Lille Harrild, selv om det også er et sted i Brande sogn, lige over åen.

2 Fæstere
166x Peder Christensen.
1683 Peder Christensens enke, 1/2 gård, Nørre Harrild.
1699 Niels Iversen
1740 Christen Andersen og Anders Christensen
1746 Christen Andersen og Søren Andersen.
1755 Christen Andersens enke 2 3 3 2
1774 Christen Sørensen, Hastrup gods, #549.
1788 Anders Christensen, Brande KB.
1801 Mads Jensen #149.

3 Ejere
1683 Hr: Jørgens {Pedersen Lemvig, præst} Enche i Jelling {Maren Jørgensdatter Bloch}, 1/2 gaard
4 Familier med børn
Ejstrup Vester Harrild begynder her ↓

Ejstrup Vester Harrild
1666- Peder Christensen.
Gift 1. med hans kone †1683+.
I følge Ejnar Bjerre blev der gjort udlæg ved Henrich Thott i en gård i Nørre Harrild, hvor Peder Christensen var fæster.

Ejstrup Vester Harrild
1683- Peder Christensens enke.
Hun ses i markbogen 1683, hvor ejeren er Maren Jørgensdatter Bloch, enke efter præst Hr. Jørgen Pedersen Lemvig †1679 Jelling.

Ejstrup Vester Harrild
1699- Niels Iversen.
Niels Iversen har i 1699 vel tændt ild i en del af heden og branden har bredt sig til Arnborg sogn (Udtog Hammerum Herreds Tingbog, Jørn Jensen):.
1699, 23. dec.
23. dec. For retten Hans Andersen Karstoft, varselsmænd Eske Hansen tj. Karstoft og Cristen Mikkelsen i Thornvig, varslet Niels Iversen i Vester Harrild i Ejstrup sogn for synsmænds opkrævelse efter den skadelige ildebrand Niels Iversen skal have optændt. Synsmænd Christen Jensen og Peder Larsen i Gammel Arnborg, Clemen Mikkelsen i Fasterholt, Niels Pedersen i Holtum.
Her mangler 40 år.


Ejstrup Vester Harrild 1. halvgård
En halvgård i Vester Harrild.
1740- Anders Christensen.
Muligvis en søn af Christen Andersen, men efter 1755 er der kun en fæster.
En anden halvgård i Vester Harrild.

Ejstrup Vester Harrild 2. halvgård
1740- Christen Andersen.
Gift med Anne Nielsdatter, se nedenfor.
Niels Andersen Wong købte en 3/4 dels gård 1 7 0 0 af Maren Hansdatter i Vonge, Øster Nykirke. Hele gården er 2 3 2 2. Udlægsforretningen i 1666 havde gammelt hartkorn 3 3 1 1.

Gården samlet igen.
Ejstrup Vester Harrild
1755- Anne Nielsdatter, enken.
Proprietær Leth af Hastrup kalder hende Anne Nielsdatter i 1759. Anders Nielsen Wong, der overtager Hastrup, kalder hende i 1761 Anne Jensdatter, men han var noget unøjagtig ellers.

Ejstrup Vester Harrild
1764- Christen Sørensen *1721c †1787-1801.
Gift med Maren Laursdatter *1717c ?Sigten, Bording †1787-1801 datter af Laurids Jensen, Sigten, Bording †1774+ og Karen Christensdatter †1774-.
Han køber gården til selveje i 1788 af de Stiernholm på Hastrup.

549 Christen Pedersen i Tulstrup i Ikast sogn. 31.10.1774, fol.300.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Frølund i Gjellerup sogn.
A: halvsøster Karen Christensdatter, død, var g.m. Laurids Jensen i Sigten i Bording sogn. 4B: Jens i Tønder, Christen i Holland, Maren g.m. Christen Sørensen i Vester Harrild i Ejstrup sogn på Hastrup gods, Maren, uvist hvor, der har en datter uden ægteskab: Anne i Øster Suderbæk i Ikast sogn.

Han ses 1766 i Rind kirkebog som Chr. Harild og konen Maren Harild.
Kendte børn:
Birte Christensdatter *1757c Vester Harrild †1822.03.16 (Fattiglem) Rønslunde, Ejstrup.
Gift 1787- skilt 1809- med Mads Jepsen *1767c †1836.03.13 (Fattiglem) Bjerregaard, Ejstrup
Broderen Anders Chrsitensen Sigting flytter til Skibbild Arnborg.
Identifikation over Arnborg kirkebog:

1809
Syges Betjening med den Hellige Nadver I Jesu Navn:
Den 16de Juni Birthe Sigting, som opholdt sig i sin Broders Huus i Schibbild, har ikke været til Herrens Bord hertilforn, da hun intet Skudsmaal har ført hertil, og kan ikke anføres Sognet tilhørende. Hun skal egentlig høre Ejstrup til, hvor hendes fraskilte Mand opholder sig.

Denne identifikation har været meget svær.
I FT 1787 var de i Ejstrup By, han er nationalsoldat.
I 1796 får de et barn i Skarrild sogn.
I FT 1801 ses de i Høgild, Ejstrup, hvor han kaldes "gevorben soldat".
I FT 1834 er Mads Jepsen fattiglem i Store Nørlund, Ejstrup.
Børn:
Maren Katrine Madsdatter *1791c Ejstrup †1871.05.14 Tiufkær Fattiggaard, Smidstrup, Vejle Amt.
Gift med Hans Andersen (Dystrup) *1794c Dystrup, Vinding, Rinkøbing Amt †1865.08.27 Tiufkær Mark, Smidstrup.
Christen Madsen *1795.10.06 Egeberghus, Skarrild †1864.03.25 Højen Mark, Højen sogn.
Gift med Maren Pedersdatter *1796c Ikast †1866.06.20 Højen datter af Peder Nielsen (Bøvl) *1754.12.08 Bøvl †1828.11.02 Ikast og Abel Katrine Jensdatter *1759.09.16 Ikast †1821.05.28 Ikast datter af Jens (Madsen) Ulf *1717c †1788.10.17 ved Kirken, Ikast og Margrethe Jakobsdatter *1722c †1787+.
Peder Christensen *1764c Vester Harrild †1836 Uhre, Brande (almisselem, faderens navn nævnes i begravelsen).

Gift 1. i Brande 1785.04.24 af Grarup med Karen Sørensdatter *1756c Lundfod, Brande †1790 Lundfod datter af Søren Pedersen Spillemand *1719c †1791 Lundfod og NN *1712c †1792 Lundfod.

Gift 2. gang 1791.12.26 i Brande med Karen Jensdatter *1756c Brandlund, Brande †1836 Uhre, Brande datter af Jens Pedersen i Brandlund *1721 Brandlund †1768-73 Brandlund og kone *1720cc †1763-73 Brandlund.

Anders Christensen *1765 Vester Harrild, overtager gården, se nedenfor.
1785 Anders Christensen (Sigten) *1765 Vester Harrild †1814+, søn af formand.
Gift med Maren Sørensdatter *1757c Lundfod, Brande †1838 Kollund, Rind datter af Søren Pedersen Spillemand *1719c †1791 Lundfod og kone *1712c †1792 Lundfod.
Anders Christensen køber gården til selveje med skøde af den 21. juni 1789 tinglæst 1. juli 1789. Gården har hartkornet 2 3 3 2 og prisen er 150 rigsdaler. En måned efter sælger han gården videre til Hr. Herman Bang i Gødvad sogn for den samme pris.
Men han flytter til Skibbild i Arnborg, hvor han kaldes Sigting. Sigting er stedet i Bording sogn, hvor hans mor kom fra.
Folketælling 1787 Harrild- Vester Anders Christensen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Anders Christensen221765c   Anders Christensen skrives 1788 i Brande kirkebog af Vester Harrild.
kone 1Maren Sørensdatter301757c    
søn Christen Andersen11786c Harrild- Vester Ejstrup   
aftægt mands far 1Christen Sørensen661721c    
aftægt mands mor 1Maren Laursdatter701717c    


Ejstrup Vester Harrild
1793 Mads Jensen *1745c Flø, Brande †1805 Vester Harrild, Ejstrup søn af Jens Madsen *1720c Flø †1784 Flø.
Gift 1775c med Else Marie Jensdatter *1756 Kollund, Rind †1802 Vester Harrild, Ejstrup datter af Jens Lauridsen *1732c †1764 Kollund, Rind og Anne Jensdatter Skophus *1730c †1801+.
Mads Jensen fæstede 1776c - 1785c en gård i Grarup, Brande derefter 1785c - 1793c en gård i Blæsbjerg, Brande ikke langt fra Harrild.
Skifte 1802 efter konen i Vrads skifteprotokol (Brejl #169)

169 Else Marie Jensdatter på 30. dagen i Vester Harrild. 19.11.1802, fol.353B.
E: Mads Jensen. B: Jens 25, Anne Kirstine 22, Abelone 16, Anne 9. FM: mosters mand Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn.

Mads Jensens yngre bror, Palle Jensen, der for ikke at springe soldat var på Als under slesvigsk lov i lægsrullen 1789, kommer 1796 her til Ejstrup nabo til Harrild i Dyringhave.
Børn der ses i Vester Harrild:
Jens Madsen *1778 Grarup, Brande, overtager gården, se nedenfor.
Ane Kirstine Madsdatter *1781 Grarup, Brande.
Lever i 1803 i skiftet efter søsteren Abelone.
Abelone Madsdatter *1786 Blæsbjerg, Brande †1803.03c (skifte) Vester Harrild.
Skifte 1803 i Vrads skifteprotokol (Brejl #175)

175 Abelone Madsdatter, ugift i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 13.4.1803 fol.368, 371.
A: søskende Jens Madsen, Anne Kirstine Madsdatter, Anne Madsdatter. (Sml. lbnr.169).

Anne Madsdatter *1793 Blæsbjerg, Brande.
Ses FT 1801 i Vester Harrild. Lever i 1803 i skiftet efter søsteren Abelone.
Folketælling 1801 Harrild- Vester Mads Jensen   72
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Mads Jensen601745c Flø Brande 1805 Harrild- Vester Ejstrup Flytter 1793c fra Blæsbjerg, Brande til Vester Harrild.
kone 1Else Marie Jensdatter501756 Kollund Rind 1802 Harrild- Vester Ejstrup Der er skifte efter hende i Vrads herred.
søn Jens Madsen241778 Grarup Brande 1845 Harrild- Vester Ejstrup  
dat. Abelone141786 Blæsbjerg Brande 1803 Harrild- Vester Ejstrup Skifte.
dat. 71793 Blæsbjerg Brande   

Ejstrup Vester Harrild matrikel 8 Harrild
1805 Jens Madsen *1778 Grarup, Brande †1845.07.01 Vester Harrild, Ejstrup søn af formand.
Gift 1807.10.25 i Thyregod (hvor hun tjente i præstegården) med Inger Kirstine Christensdatter *1782 Alkærlund, Brande †1876.12.10 Vester Harrild, Ejstrup datter af Christen Thomsen *1760c Alkærlund, Brande †1831 Alkærlund og Berta Nielsdatter *1751c †1791 Alkærlund.
Kaldes ved begravelsen husmand af Vester Harrild. I FT 1845 siges han at være født i Ejstrup sogn, men han er født i Brande sogn.
Børn:
Mads Jensen *1809.03.08 Vester Harrild, konfirmeret 1824 med dåbsdato.
Else Marie Jensdatter *1811.08.18 Vester Harrild, konfirmeret 1826 med dåbsdato.
Birte Jensdatter *1814.05.19 Vester Harrild.
Else Jensdatter *1817c Vester Harrild.
Christen Jensen *1818.10.21 Vester Harrild, overtager gården, se nedenfor.
Abelone Jensdatter *1821c Vester Harrild.
Ane Kirstine Jensdatter *1823c Vester Harrild.
Folketælling 1834 Harrild- Vester Jens Madsen   96
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Masen551778 Grarup Brande 1845 Harrild- Vester Brande  
kone 1Inger Kirstine Christensdatter521782 Alkærlund Brande 1876 Harrild- Vester Ejstrup Skrives Christine i FT, døbt Kirstine.
LINK: *1782.02.26 Alkærlund, Brande.
dat. Else Jensdatter171817c Harrild- Vester Ejstrup   
søn Christen Jensen151817c Harrild- Vester Ejstrup   
dat. Ane Kirstine Jensdatter111817c Harrild- Vester Ejstrup   
tj- karl Niels Sørensen261808c    

Ejstrup Vester Harrild matrikel 8 Harrild
1848c Christen Jensen *1818.10.21 Vester Harrild, søn af formand.
Gift 1845c med Ane Katrine Christensdatter *1824.04.24 Kokborg, Thyregod datter af Christen Pedersen og Sidsel Marie Andersdatter.
Ikke i FT 1850 i Vester Harrild. Måske andetsteds.


Ejstrup Vester Harrild matrikel 7 Harrild husmandssted
Matr. nr. 7 husmandssted:
1816c Thomas Christensen *1772 Ejstrup (i følge FT 1845).
Gift med Maren Thomasdatter *1774c †1834-40 Vester Harrild, Ejstrup.
Intet fundet om dette ægtepar.


Ejstrup Vester Harrild matrikel 9 Harrild husmandssted
Matr. nr. 9 husmandssted:
1790c Laurs Nielsen *1753c.
Gift med Maren Christensdatter *1765c.
Et meget lille sted, se kortet foran.
Børn:
Niels Laursen *1792c Vester Harrild?
Abbelone Laursdatter *1797c Vester Harrild?
Niels Laursen *1798c Vester Harrild?
Folketælling 1801 Harrild- Vester Laurs Nielsen   72
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand med Jord mand 1Laurs Nielsen481753c   Dette er et nyoprettet husmandssted i Vester Harrild.
kone 1Maren Christensdatter361765c    
søn Niels Laursen91792c    
dat. Abbelone Laursdatter41797c    
søn Niels Laursen31798c    

Ejstrup Vester Harrild et hus?
1801- Christen Jensen (Hjøllund) *1745c .
Gift med Abelone Jensdatter *1753c.
Ses FT 1787 i Bjerregaard. DDD skriver i FT 1801 Christen Holland, skal være Høllund. Kan være Hjøllund i Arnborg eller i Vrads sogne.
Børn:
Else Christensdatter *1785c Bjerregaard.
Kirsten Christensdatter *1787c Bjerregaard †1848.10.03 Kidmose.
Gift 1815 i Ejstrup med Jens Laursen *1791.01c Kidmose, Ejstrup †1862.07.29 Kidmose søn af Lars Jensen Kimos *1761c Kidmose, Ejstrup †1840.08.20 Kidmose og NN †1793c Kidmose.
Jens Christensen *1791c †1815.03.30 Vester Harrild, 24 år gammel.
Anne Christensdatter *1796c Vester Harrild?

Ejstrup Vester Harrild matrikel 9 Harrild husmandssted
1815c Lars Jensen Kimos *1761c Kidmose, Ejstrup †1840.08.20 Kidmose søn i Kidmose af Jens Nielsen *1729c †1787-1801 Kidmose og Mette Madsdatter *1735c †1787-1801 Kidmose.

Gift 1. gang med NN †1793c Kidmose.

Gift 2. 1794.06.09 i Brande med Johanne Sørensdatter *1756c †1825.02.12 Kidmose datter af Søren Pedersen Spillemand *1719c †1791 Lundfod i Brande og hans kone *1712c †1792 Lundfod.

Gift 3. 1825.05.01 med enke af Gludsted i Ejstrup Kirsten Nielsdatter †1843.02.20 Kidmose.

Hans søn Jens Laursen gift 1815 med datter af formand Kirsten Christensdatter.
Hans første kones navn kendes ikke. Da han i 1815 overlader gården i Kidmose til sønnen Jens Laursen, tager han i stedet til dette humandssted i Vester Harrild.
1815 fadder Niels Kidmose af Over Harrild.
Børn 1. kone NN:
Jens Laursen *1791.01c Kidmose, Ejstrup.
Gift 1815 i Ejstrup med Kirsten Christensdatter *1787c Ejstrup (FT 1845) af Harrild datter, 27, af Christen Jensen Hjøllund *1745c og Abelone Jensdatter *1753c.
Mette Laursdatter *1793c Kidmose, Ejstrup.
Ingen børn set med 2. kone Johanne Sørensdatter:

Ejstrup Vester Harrild et hus
1822 Iver Jakobsen.
Ejstrup Vester Harrild ender her ↑ .


Hvillum generelt
Nørre-, Sønder- og Øster Hvillum ses første gang set nævnt 1526 på Vrads herredsting. Øster Hvillum er ikke set nævnt derefter, men Nørre- og Sønder Hvillum bliver. Nørre Hvillum nord for Hvillum Bæk hører til Brejl ejerlav, Sønder Hvillum syd for bækken hører til Nygaarde ejerlav. Det er sjældent, at man ser samme sted delt mellem to forskellige ejerlav.
Tabellen viser de to halvgårde i Nørre Hvillum og de to halvgårde i Sønder Hvillum for de år, hvor en eller flere fæstere kendes:

År Kilde Nørre ½ Nørre ½ Sønder ½ Sønder ½
1657 Tingbog Niels Mogensen Peder Pedersen † Anders Christensen Laurids Sørensen †
1658 Tingbog Øde (drives af Niels Mogensen) Øde Anders Christensen Niels Mogensen
1661 Tingbog Niels Jensen korporal
1664 Tingbog Øde Øde Anders Christensen Jens Nielsen
1671 Tingbog (? Nørre Hvillum) Hans Pedersen gift Dorte Nielsdatter Anders Christensen Jens Nielsen
1671 Tingbog Hastrup? problem Anders Christensen ?Jens Mortensen?
1680 Tingbog Jens Nielsen
1683 Markbog Hans Pedersen Anders Christensen Jens Nielsen
1700 skifte Horsens Peder Hansen Peder Andersen
1708 Hastrup Christen Andersen Jens Christensen
1723 skifte Horsens Hastrup Peder Hansen Anders Pedersen Christen Andersen Jens Christensen
1739 jordebog Jens Andersen (søn) Anders Pedersen
1754 Hastrup Schiøn. Christen Sørensen 1 Christen Sørensen 2
1764 Schøn. Christen Sørensen 1
1770 Hastrup Christen Sørensen 2
1773 Hastrup Christen Christensen Mads Christensen
1777 Schøn. Mads Christensen
1787 FT Mads Christensen Christen Christensen Mads Christensen
1801 FT Christen Andersen Christen Christensen Mads Christensen
1808 skøde skifter Christen Andersen Søren Madsen
1819 vielse Christen Christensen Søren Madsen
1822c vielse børn FT Lars Christensen *Ejstrup By Søren Madsen
1836c skøde Lars Christensen Søren Madsen Christen Sørensen
1846c skøde Lars Christensen Lars Sørensen Christen Sørensen
1858 FT dåb Christen Larsen Lars Sørensen Christen Sørensen

Tingbog: Vrads herreds tingbog, uddrag ved Erik Brejl.
Markbog: Forarbejderne til den Ny Matrikel 1688.
Skifter Horsens: Hofgaard familien.
Hastrup: Hastrup gods i Thyregods jordebøger og pantebreve (Ejnar Bjerre, Erik Brejl).
Schøn: JB Schiønnings strøgods (Erik Brejl).
Skifter i Vrads Herred, 1794+ og 1803+ (Erik Brejl).
FT: folketællinger.
Vielser, dåb: i Ejstrup kirkebog.

Der er omkring 1750-60 to fæstere af navn Christen Sørensen i Hvillum, een i Nørre Hvillum og een i Sønder Hvillum.
I 1754 i et skøde til Hastrup hovedgård i Thyregod nævnes Christen Sørensen i Sønder Hvillum. I 1757, 1759, 1761 og 1763 nævnes han igen i hartkornslister til Silkeborg amt. 1764 nævnes han i en lægsindeling. I 1770 igen i en jordebog over Hastrups gods i Silkeborg amt.
Men i Schiønnings strøgods — Peder Simonsen Schiønning, godsejer og kroholder i Nørre Snede — nævnes en Christen Sørensen i Nørre Hvillum der ses ud til at nævnes i hvert fald 1753 og 1764. Denne har en søn Søren Christensen, som det kan forventes, hvilket ikke ses for den anden Christen Sørensen i Sønder Hvillum.
Nørre Hvillum overtages af Mads Christensen der i FT 1787 og FT 1801 har moderen Inger Madsdatter på aftægt. Da det antages at Mads er søn af Christen Sørensen i Nørre Hvillum skulle denne have været gift med Inger Madsdatter, hvilket jo også forklarer sønnens navn.
I Sønder Hvillum er der også en Mads Christensen søn af Christen Sørensen i Sønder Hvillum og han har i FT 1787 han mor Anne Madsdatter boende, hun dør 1802 i Sønder Askær ved en anden søn Jeppe Christensen. Men der ses som sagt ingen søn Søren, der kan have været en som er død tidligt eller forsvundet som soldat eller på anden måde forsvundet. Men Jeppe Christensens far angives da han dør 1845 i Brande kirkebog som Christen Chrisensen i Hvillum, dette burde være en fejl. Hans far ligger over 100 år tilbage og det er vel navnet på hans bror der angives.
At der på samme tid skal være en Christen Sørensen både i Nørre- og Sønder Hvillum er lidt besynderligt.

Hvillum andet
1758 Niels Hvillum i Kollund begravet, Rind kirkebog.

Hvillum- Nørre
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Nørre Hvillum har hartkornet 2 3 3 0 og hører til Brejl ejerlav.
I Svenskekrigen blev de to halvgårde brændt af og den ene fæster døde - vel Peder Pedersen - mens den anden - Niels Mogensen - flyttede til en halvgård i Sønder Hvillum.

2 Fæstere
1650- — 1659 Niels Mogensen, gård brændt, flytter til Sønder Hvillum.
1680 Peder Jensen, 1/2 gaard, forarmet.
1683 Hans Pedersen
1700 Peder Hansen og Peder Andersen
1723 Anders Pedersen
1742c Christen Sørensen
1773c Mads Christensen

3 Ejere
1664 11. Aug. Kongen Skøder: Kirsten enke efter Laruids Madsen, toldskriver i Øresund får bl. a. 2 halvgårde i Hvillum. 1665 Jørgen Lauridsen i Helsingør (ses i Tingbogen, men Kongens Skøder!).
1671 Fru Kirsten, enke efter Laurids Madsen i Helsingør (ses i Tingbogen).
1683 Claus Lime (Kgl. Komissarius †1685 Rønne, Bornholm).
1700-16 Steffen Rasmussen Hofgaard, enkemanden.
1716-23 Bodil Jørgensdatter Høgsbro, Horsens, enken
1753-64 Strøgods: Peder Simonsen Schiønning *1705cc Nørre Snede †1778+
1799 Christen Andersen, herfra selvejere
1818 Christen Christensen
1824 Lars Christensen
1858 Christen Larsen

4 Familier med børn


Ejstrup Nørre Hvillum 2 3 3 0 begynder her ↓
Nørre Hvillum hartkorn 2 3 3 0.

Ejstrup Nørre Hvillum
1650- Niels Mogensen.
Denne gård blev brændt og forladt i Svenskekrigen formodentlig i 1659. Vrads herreds tingbog den 28. nov. 1660 syn af gårdene:

Hvillum, en gård, som Niels Mogensen beboede, afbrændt og øde.

I 1661 den 9. oktober får Niels Mogensen i stedet for fæste på en halv gård i Sønder Hvillum:

Niels Mogensen bor på tredje år i den halve øde gård i Sønder Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt af krigsfolkene med tilladelse fra ridefogeden på Silkeborg, men havde ikke fået fæstebrev herpå. Han har løbende betalt alle afgifter, gjort ægt og arbejde og forbedret sin gård.

Børn:
?Dorte Nielsdatter *1650- Nørre Hvillum.
Gift 1671 med Hans Pedersen *1645cc Isen, Ikast.
De giftes efter kongelig bevilling:

Det bevidnes at Hans Pedersen, født i Isen og Dorthe Nielsdatter, født i Nørre Hvillum må komme i ægteskab, da de ikke er nærmere beslægtet end i 3.eller 4. led.

De overtager vel den gård i Sønder Hvillum som hendes formodede far Niels Mogensen fik fæste på i 1661, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt. Hans Pedersen er i 1674-75 Ransnævning - nævning i tyveri- og ranssager - på Vrads Herreds Ting.Ejstrup Nørre Hvillum
1659 Øde gården blev brændt ned i svenskekrigen.
Se ovenfor. I 1664 er den stadig øde:

Nørre Hvillum
en gaard øde og afbrændt.


Ejstrup Nørre Hvillum 1. halvgård
En halv gård:
1680- Peder Jensen gården er øde.
Han ses kun lidt før 1680:

Niels Jensen i Lille Thorlund fremlægger syn af den halve øde gård i Nørre Hvillum, som den vanføre og meget forarmede Peder Jensen sidst beboede.


Ejstrup Nørre Hvillum 1. halvgård
1683 Hans Pedersen
Ses i markbogen 1683 i Nørre Hvillum.
Børn:
Peder Hansen *1675cc Sønder Hvillum

Ejstrup Nørre Hvillum 1. halvgård
1700- — 1723+ Peder Hansen *1675cc Sønder Hvillum †1723+ søn af formand.
Han ses i en jordebog over Karen Jensdatter i Horsens gods. Der er skifte efter hende 1700, hun var gift med borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard:

Nørre Hvillum
1 gård Peder Andersen og Peder Hansen 2 3 3 0.

I jordebogen i skiftet 1723 efter borgmester af Horsens Steffen Rasmussen Hofgaards 2. kone er Peder Hansen stadig på den halve gård.


Den anden halve gård:
Ejstrup Nørre Hvillum 2. halvgård
1700- — 1723- Peder Andersen †1700+.
Han ses i en jordebog over Karen Jensdatter i Horsens gods. Der er skifte efter hende 1700, hun var gift med borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard:

Nørre Hvillum
1 gård Peder Andersen og Peder Hansen 2 3 3 0.

1723 i jordebogen i skiftet efter borgmester af Horsens Steffen Rasmussen Hofgaards 2. kone er han stadig på den halve gård.
Peder Andersens søn overtager fæstet før 1723.
Børn:
Anders Pedersen *1690cc, overtager fæstet.

Ejstrup Nørre Hvillum 2. halvgård
1723- — 1740cc Anders Pedersen †1739+.
Noget før 1739 tager han sønnen Jens som medfæster. Næste fæster Christen Sørensen får et barn Søren 1743c, det antages med nogen sandsynlighed, at han allerede da er på gården, men dette er spekulativt.
Børn:
Jens Andersen *1715cc. Medfæster med faderen.

Ejstrup Nørre Hvillum 2. halvgård
1739- — 1740cc Jens Andersen †1739+, søn af formand.
Han kendes som søn af Anders Pedersen fra en jordebog 1739 og er da medfæster med faderen.

Ejstrup Nørre Hvillum
1743- — 1764+ Christen Sørensen
Gift med Inger Madsdatter *1723c †1801+ ?Nørre Hvillum.
Erik Brejls Kilde: "Schiønning strøgods JB 1753-64 Ejstrup Nørre Hvillum".
1743 er fra sønnen Sørens fødsel, som regnes til Nørre Hvillum. Christen Sørensen er dokumenteret fra 1754 fremad.
Der ses samtidig en Christen Sørensen nævnt i Sønder Hvillum i Hastrup gods jordebøger, det synes lidt meget med to Christen Sørensen'er i Hvillum. Se diskussion ovenfor.
Sønnen Søren Christensens skifte (fra Brejl #161, store bogstaver tilføjet her):

161 Søren Christensen Hvillum, der døde 29.4.1802 i Nørre Snede. 29.4.1802, fol.335, 344.
E: Anne Thomasdatter. LV: Bertel Pedersen i Nørre Kejlstrup.
B: Kirsten 15. FM: Jens Pedersen i Over Isen, FARBROR MADS CHRISTENSEN I NØRRE HVILLUM.
Af første ægteskab B:
Inger Sørensdatter, død, var g.m. Søren Hansen i Vester Kejlstrup, der er nu er gift med hans afdøde kones søster også ved navn Inger Sørensdatter.
1B: Søren 10,
Anne Sørensdatter g.m. Niels Sørensen i Over Isen,
Maren Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Nørre Gludsted,
Anne Marie Sørensdatter g.m. Peder Torbensen sst.

Børn:
Søren Christensen *1743c †1802.04.29 (skifte) i Nørre Snede.

Gift 1. med NN.

Gift 2. 1785c med Ane Thomasdatter.

Børn med 1. kone NN:
Inger Sørensdatter 1 †1802-.
Gift med Søren Hansen, Vester Kejlstrup, Nørre Snede.
Børn:
Søren Sørensen *1792c, maaske søn af 2. kone.
Ane Marie Sørensdatter *1778c Vester Kejlstrup †1808.09.29 (skifte) Sønder Gludsted, Ejstrup.
Gift med Peder Torbensen *1777c Lille Tykskov, Ejstrup †1820.03.06 (skifte) Gludsted.
Inger Sørensdatter 2 †1802+.
Gift med Søren Hansen, Vester Kejlstrup, Nørre Snede.
Børn med 2. kone Ane Thomasdatter:
Kirsten Sørensdatter *1787c
Mads Christensen *1752c, overtager fæstet, se nedenfor.

Ejstrup Nørre Hvillum
1773c Mads Christensen *1752c Nørre Hvillum †1829.07.18 Nørre Hvillum.
Gift med Johanne Pedersdatter *1752c †1826 uden dato, Nørre Hvillum.
Hans mor, Inger Madsdatter, har aftægt ved ham i FT 1787 og FT 1801.
Han får fra tidligere ejer Jens Schiønning i Arreskov i Nørre Snede skøde på gården med hartkorn 2 3 2 2 den 24 marts 1784:

No 3 C7timus 1784 En Rigsdaler.- Jeg underskrevne Jens Schiønning til Arreschou, Tilstaaer herved at have solgt skiødet og Afhendet Paa mig og mine Arvingers {vegne} ligesom ieg og herved sølger Skiøder og Aldeles Afhender , Til Velagte Mads Christensen og hands Arvinger en mig tilhørende Gaard i Silkeborg Amt Wrads Herred Eistrup Sog Nørre Hvildum kaldet som bebos af forbemelte Mads Christensen, Og er Hartkorn Agger og Eng 2 tdr 3 skp : 2 fr 2 alb
Bemelte Gaard med alle sine Bygninger og Eyendom , og ald dets tillignede være sig Agger og Eng , Tørve gryft og Lyngslett Fiskevand og Gæegang vaadt og , Inden og uden Markeskiel Indtet undtagen af hvad navn nævnes kand i nogen Maader , af hvad der nu ligger til og af Alders Tiid tillagt haver , Og med rætte tillige bør men i et og alt at tilhøre Bemelte Mads Christensen med samme Rætt og Rættighed som ieg det forhend eyet og haft haver , og det mig Solgt og tilskiødet er . Og maae hand sig samme giøre saa nyttig som hand best , forstaaer ved og kand ; [saa] ieg for mig og miine Arvinger kiendes ingen ydermeere Lod Deel Rætt eller Rættighed at have til eller udi Bemelte Gaard , saasom derfor er skeed fornøyelig Betalning i Dag efter Acort med Penge 198 rdlr Skriver En hundrede halvfemsindstyve og Otte Rigstaler ,
men skulde imod formodning Bemelte Gaard eller noget af dets tilhørende ved Rettergang Blive meer bemelte Mads Christensen eller Arvinger fravunden for min vandhiemmels Bryst . Da bepligter Jeg mig og miine Arvinger een for Alle og alle for een , at forskaffe Oftbemelte Mads Christensen og hands Arvinger Det fravundne , eller Ligesaa god og beleylig et Eyendom Saa hand for dette Kiøb baade er og i Tiiden skal være og blive aldeles Skadesløs i alle Maader.
Dette til u=rygelig Bekræftelse og Stædfæstelse har ieg ey allene med egen Haand underskrevet og Forseiglet men end og formaaet 2de Mænd til Vitterlighed at Underskrive
Arreschou den 24de Martii 1784. -
Til Vitterlighed

S. A: Bagger
[.......]
Jens Schiønning.

At ingen kiøbe Contract eller noget skriftlig Document . Dette kiøb Betræffende imellem os eller nogen paa vore Vegne , har været Oprettet , Det bliver herved i følge alle Forordinger om det stemplede Papiirs Brug atesteret og kand om forlanges med Eed Bekræftes.

Mads Christensen
J: Schiønning.

Fremlagt og Læst for Rætten paa Tørsting Vrads Herreders Ting , Onsdagen den 12te May 1784.
J Justids Protocollen Andtaget og Ord til andet i Skiøde og Pante Protocollen indført bevidnes af

E: Bang {Herredsfoged}


Børn:
Inger Madsdatter *1775c Nørre Hvillum †1821.06.18 Nørre Hvillum, overtager husmandsted, se nedenfor.
Anne Madsdatter *1777c Nørre Hvillum †1818.03.29 Lille Thorlund, Ejstrup.
Gift 1800c med Erik Jensen *1767c Lille Thorlund søn af Jens Pedersen *1736c og Anne Eriksdatter *1742c.
Hun døde i 13de barsel.
Folketælling 1787 Hvillum- Nørre Mads Christensen   85
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Mads Christensen351752c Hvillum- Nørre Ejstrup 1829 Hvillum- Nørre Ejstrup  
kone 1Johanne Pedersdatter351752c  1826 Hvillum- Nørre Ejstrup  
dat. Inger Madsdatter121775c Hvillum- Nørre Ejstrup 1821 Hvillum- Nørre Ejstrup Gift 1799c med Christen Andersen, overtager gården.
dat. Ane Madsdatter101777c Hvillum- Nørre Ejstrup 1818 Thorlund- Lille Ejstrup Gift med Erik Jensen. Døde i 13de barselsseng.
mands mor eInger Madsdatter641723c  1801-14 Hvillum- Nørre Ejstrup Formodet død i Nørre Hvillum.

Folketælling 1801 Hvillum- Nørre Mads Christensen   105
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Mads Christensen491752c Hvillum- Nørre Ejstrup 1829 Hvillum- Nørre Ejstrup  
kone 1Johanne Pedersdatter491752c  1826 Hvillum- Nørre Ejstrup  
aftægt Mands mor 1eInger Madsdatter781723c  1801-14 Hvillum- Nørre Ejstrup  

Ejstrup Nørre Hvillum
1799c Christen Andersen *1775c †1818.10.06 Nørre Hvillum søn af Anders Christensen *1771c †1794.02.28 Kejlstrup og Kirsten Sørensdatter *1752c †1826.11.25 Kejlstrup.
Gift 1799c med Inger Madsdatter *1775c †1821.06.18 Nørre Hvillum datter af formand.
Christen Andersen er bror til Søren Andersen i Nørre Kejlstrup, Nørre Snede. Alle børnene lever i 1821 da moderen dør.
Inger Madsdatters børn med Christen Andersen:
Anne Kristine Christensdatter *1800c Nørre Hvillum. konfirmeret 1815, 15 år gammel.
Johanne Christensdatter *1802.03c Nørre Hvillum. konfirmeret 1816, 13 år 11 måaneder.
Inger Marie Christensdatter *1806.01.29 Nørre Hvillum, konfirmeret 1821.
Anne Christensdatter *1808.04.17 Nørre Hvillum, konfirmeret 1822 i Ejstrup var da ved Erik Jonasen og Maren Andersdatter i Ejstrup By.
Anne Marie Christensdatter *1810.04.12 Nørre Hvillum. konfirmeret 1824 i Ejstrup.
Kirsten Christensdatter *1812.08.07 Nørre Hvillum, konfirmeret 1826 i Ejstrup, var da ved farbroderen Søren Andersen i Kejlstrup, Nørre Snede.
Mads Christensen *1816.03.10 Nørre Hvillum.
Anne Christensdatter *1818.05.31 Nørre Hvillum.
Folketælling 1801 Hvillum- Nørre Christen Andersen   106
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Soldat, Huus- mand mand 1Christen Andersen261775c  1818 Hvillum- Nørre Ejstrup  
kone 1Inger Madsdatter261775c Hvillum- Nørre Ejstrup 1821 Hvillum- Nørre Ejstrup Overtager hendes fødegård.

Ejstrup Nørre Hvillum
1819 Christen Christensen (Hvillum) *1777.08c Vovlund, Rind †1847 Gunnerup, Rind søn af Christen Christensen Vovlund den Ældre *1712c †1793 Vovlund og Kirsten Pedersdatter Arvad *1734c Arvad, Brande †1828 Vovlund. (Christen ).

Gift 1. 1819.10.10 i Ejstrup med enken Inger Madsdatter se ovenfor.

Gift 2. 1821.10.11 i Rind med af Nørre Søby Anne Marie Christensdatter *1798.03.18 Fasterholt, Arnborg datter af Christen Christensen *1768.05.09 Fasterholt Bjerre †1802 Fasterholt og Inger Christensdatter *1766c Ejstrup †1837 Nørre Søby, Rind

Inger Madsdatter dør i juni 1821 efter knap to års ægteskab. Der er otte børn efter hende fra første ægteskab med Christen Andersen og de skal have arv, så gården sælges og de mindre børn kommer delvis til faderens slægt.
Enkemanden Christen Christensen får formodentlig det halve af arven og gifter sig igen i Rind fire måneder efter. I 1823 er han stadig i Nørre Hvillum og ses FT 1834 på en gård i Gunnerup i Rind. Han kaldes i FT 1845 Christen Hvillum selv om han kun havde været få år i Nørre Hvillum.
Set barn:
Kirsten Marie Christensdatter *1823.04.08 Nørre Hvillum.
Gift 1846.11.06 i Rind med Mads Bruunberg Clemensen *1815c Bording.
Ses i et hus i Fastrup i Gjellerup i FT 1860.
Kirsten Maries mor Anne Marie Christensdatter er på aftægt ved dem.

Her går gården ud af familien.

Ejstrup Nørre Hvillum
1822c Lars Christensen *1795c Ejstrup By søn af Christen Sørensen *1761c og Karen Pedersdatter *1751c.
Gift 1824.02.22 i Ejstrup med Anne Johanne Pedersdatter *1800c Ejstrup By datter af Peder Jensen *1762c (søn af Jens Andersen *1733c) og Anne Jensdatter *1756c.
Her går gården Nørre Hvillum ud af familien. Lars Christensen ses i FT 1850 som lægsmand. I FT 1860 er han aftægtsmand i et hus på Hvillum Mark.
Børn:
Karen Larsdatter *1825.04.12 Nørre Hvillum †1880+.
Gift 1849.10.13 i Ejstrup med Rasmus Madsen *1824.12.23 Bjørnskov, Nørre Snede †1880+ søn af Mads Christensen *1797.04 Nørre Snede †1888.05.06 Bjørnskov og Mette Rasmusdatter *1791.11.20 Klovborg By †1834.12.29 Bjørnskov.
Bosat Gludsted, Ejstrup.
Anne *1826.09.24 Nørre Hvillum. †1826.11c 5 uger gammel.
Christen Larsen *1827c Nørre Hvillum. Overtager gaarden.
Anne Kirstine Larsen *1829.12.26 Nørre Hvillum.
Peder Larsen *1833c Nørre Hvillum.
Anne Cathrine Larsen *1835c Nørre Hvillum.
Andreas Larsen *1841c Nørre Hvillum.
Anne Marie Larsen *1844c Nørre Hvillum.

Ejstrup Nørre Hvillum
1858c Christen Larsen *1827c Nørre Hvillum, søn af formand.
Gift 1. 1859c Nørre Snede? med Kirsten Marie Nielsen *1832c Bost, Nørre Snede datter af Niels Andreas Jensen *1805c Nørre Snede og Johanne Jensdatter *1806c Nørre Snede.
Han overtager gården mellem 1855 og 1860.
Ejstrup Nørre Hvillum ender her ↑ .

Hvillum- Sønder
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Sønder Hvillum har hartkornet 2 3 0 0 og hører til Nygårde ejerlav.
Gården deles flere gange i to halvgårde og føres så sammen igen. Først da den store udstykningsbølge kommer 1860 bliver der grundigt udstykket.

2 Fæstere
1659- Laurids Sørensen og Peder Pedersen
1660 Anders Christensen
1683 Jens Nielsen og Anders Christensen
1708 Jens Christensen og Christen Andersen
1723 Jens Christensen og Christen Andersen
1724 Iver Bertelsen
1754 Christen Sørensen
1771 Christen Christensen og Mads Christensen
3 Ejere
1671 Karen Grubbe og Jørgen Kaas i Hastrup (Tingbogen).
1683 Claus Lime (Kgl. Komissarius †1685 Rønne, Bornholm), arvinger i 1698.
1708- Frederik Hansen, Lille Thorlund, Ejstrup.
1708+ Hastrup gods, Thyregod.
1798c solgt fra Hastrup, selveje?.
1808 Søren Madsen, herfra selvejere
1836 halve gård: Christen Sørensen
1846 Anden halve gård: Lars Sørensen

4 Familier med børn
Ejstrup Sønder Hvillum begynder her ↓
Sønder Hvillum hartkorn 2 3 0 0:

En halvgård:
Ejstrup Sønder Hvillum 1. halvgård
1658- Laurids Sørensen formodet †1659c i krigen..Ejstrup Sønder Hvillum 1. halvgård
1659 Niels Mogensen se ovenfor, flytter hertil fra Nørre Hvillum.
Hans gård i Nørre Hvillum er brændt, så han flytter til Sønder Hvillum til en gård, som han får fæste af i 1661.

9. oktober 1661 180 - fol.142B - fæste
Niels Mogensen bor på tredje år i den halve øde gård i Sønder Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt af krigsfolkene med tilladelse fra ridefogeden på Silkeborg, men havde ikke fået fæstebrev herpå. Han har løbende betalt alle afgifter, gjort ægt og arbejde og forbedret sin gård.

Denne gård i Sønder Hvillum overtages vel af svigersønnen Hans Pedersen, der ca. 1682 flytter tilbage til gården i Nørre Hvillum.

Den anden halvgård:

Ejstrup Sønder Hvillum 2. halvgaard
1660- Anders Christensen *1640cc Nygaard, Ejstrup †1699+.
Anders Christensen har en bror Hans Christensen som i 1662 ses i Hvillum.
Han ses i skattemandtallet dec. 1698 som Anders Christensøn i Hvillum med j søn og 1 Mark folkeskat. de Limers (Claus Limes arvinger) ejer gården. Sønnen Christen er i 1698 over 12 år, men er nærmere 18 for han overtager gården før 1708.
Børn:
Christen Andersen *1680cc, overtager fæstet.

Ejstrup Sønder Hvillum 2. halvgaard
1700cc Christen Andersen *1680cc †1723+.
Han nævnes første gang på gården 1708, da Hastrup får skøde på Sønder Hvillum. Men han nævnes som søn i skattemandtallet dec. 1698.
Børn:
Christen Christensen Hvillum *1703c †1773.10.08 Trebjerg, Hvirring
Gift 1734 i Hvirring med Anne Ovesdatter *1714.09 Trebjerg †1777.12.24 Trebjerg datter af Ove Nielsen *1673c †1747 Trebjerg og Nohanne Nielsdatter *1687 Honum, Hvirring †1749 Trebjerg.
Han kaldes Hvillum og han gifter sig til fæstet i Trebjerg, Hvirring. Fæster 16. Mar. 1734 fra Bjerre gods hus i Trebjerg.
Afstår fæstet 1766. Bjerre fæsteprotokol: 343 Anders Christensen Hvillum fæster det hus i Trebjerg, som hans far har afstået med ophold til forældre og søster. 10.2.1766, fol.78.
Se milloup.
Børn:
Anders Christensen Hvillum *1736c Trebjerg, Hvirring. Overtager husmandsstedet.
? Christensdatter. Ophold i huset 1766.


Hele gården:

Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1724c Iver Bertelsen.
Gift 1723 i Them med Karen Pedersdatter af Vorret, Them.
Hastrup skødet 1723, hvor Christen Andersen stadig nævnes, er ikke pålideligt, dele er skrevet af efter gamle jordebøger.
1724c her ud fra giftermålet i 1723, hvor han skrives af Hvillum.
Nævnes 1741 i jordebog af 1742.01.14 for året 1741 Hastrup gods i Silkeborg amt.
Fadder i Sejrup i Thyregod 1741 ved Jens Jørgensens datter Abelone. Har Jens Hvillum soldat med sig.
Nævnes 1746 i Sønder Hvillum, formynder i skifte Ejstrup By efter Niels Iversen 17.10.1746 (del af Paaske skiftet 1753).

Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1754- Christen Sørensen *1720cc †1770-87 Sønder Hvillum?.
Gift 1746- med Ane Madsdatter *1720c †1802 Sønder Askær, Brande (ved søn Jeppe).
Nævnes 1754-70 i Hastrup jordebøger.
Konen Ane Madsdatter er i FT 1787 ved sønnen Mads i Sønder Hvillum, men flytter til sønnen Jeppe i Sønder Askær, hvor hun dør 1802.
Kendte børn:
Mads Christensen *1747c, overtager den halve gård, se nedenfor.
Christen Christensen *1752c Sønder Hvillum, overtager den anden halve gård, se nedenfor.
Jeppe Christensen *1756.02c Sønder Hvillum †1845.03.13 Sønder Askær, Brande.
Gift 1793 i Snejbjerg med Anne Marie Pedersdatter *1758 Gjelleruplund, Gjellerup †1840 Sønder Askær datter af Peder Gravesen *1732 Gjellerup By †1758+ (formodentlig død 1789-90 kort før afkald) og Kirsten Christensdatter *1721c Fjederholt?, Rind? †1802 Sønder Askær.
Hans fødseldato tilbage regnet fra nøjagtig alder 89 år 1 måned, da han begraves.
Gifter sig med enken efter Jens Thuesen i Ørskov, Snejbjerg 1793, og flytter 1797 til Sønder Askær i Brande.

Gården deles igen i to dele:

1. halvgård:

Ejstrup Sønder Hvillum 1. halvgård
1771c Christen Christensen *1752c Sønder Hvillum †1808 Sønder Hvillum søn af Christen Sørensen på hele gården ovenfor.
Gift 1775c med Maren Christensdatter *1752c †1808 Sønder Hvillum..
Ingen af børnene overtager denne gård, da forældrene dør i en epidemi 1808, der også fordrer livet af Christens bror Mads søn Søren Madsens kone. Men Søren Madsen køber denne gård og fører de to halve gårde sammen indtil han kan skøde dem til to sønner.
I oktober 1808 er der en epidemi i Sønder Hvillum, Christen dør 2. okt. konen Maren 8. okt. og Søren Madsens kone Anne Jensdatter den 9. okt.
Skifte efter ægteparret (Brejl Vrads Herred #100):

100 7.11.1808, fol.151, 188.
Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru
Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum.
B:
Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark,
Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup,
Christen,
Anne 20,
Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst.

Børn:
Anne Christensdatter *1777c Sønder Hvillum †1810 Gludsted, Ejstrup.
Gift 1807c i Ejstrup? med i Gludsted husmand med jord Peder Jørgensen *1764c.
Børn:
Anne Pedersdatter *1809c Gludsted, Ejstrup.
Christen Christensen *1780c Sønder Hvillum †1838 Silstrup, Skarrild.

Gift 1. 1814 i Arnborg med Kirsten Christensdatter af Gammel Arnborg *1778c Gammel Arnborg †1832.01.06 Gammel Arnborg datter Christen Nielsen den Yngre *1750 Gammel Arnborg †1833 Gammel Arnborg og Birte Jensdatter *1744c Nedergaard, Assing †1827 Gammel Arnborg.

Gift 2. 1832.04.14 i Arnborg med Ane Marie Nielsdatter af Lustrup, Skarrild *1798c.

I skiftet 1811 efter søster Anne er han på Sjælland (han skulle være 31).
Boede i Gammel Arnborg.
Kendt barn med 2. kone Ane Marie Nielsdatter:
Niels Christensen *1832.12.07 Gammel Arnborg.
Anne Marie Christensdatter *1784c Sønder Hvillum †1845-50 Kejlstrup, Nørre Snede.
Gift 1819c med Peder Jensen i Kejlstrup, Nørre Snede *1773c Ejstrup †1850+.
Anne Christensdatter *1786c Sønder Hvillum †1811.05c (skifte) Sønder Hvillum.
Christen Christensen *1790c.
Folketælling 1787 Hvillum- Sønder Christen Christensen   88
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Christen Christensen351752c Hvillum- Sønder Ejstrup 1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
kone 1Maren Christensdatter351752c  1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
dat. Anne Christensdatter101777c Hvillum- Sønder Ejstrup 1810 Gludsted Ejstrup Gift med Peder Jørgensen *1764c.
søn Christen Christensen71780c Hvillum- Sønder Ejstrup 1838 Silstrup Skarrild Død 1838.04.24 som husmand i Silstrup. Gift 1. 1814 i Arnborg med Kirsten Christensdatter *1778 Gottenborg, Arnborg datter af Christen Nielsen den Yngre.
dat. Anne Marie Christensdatter41784c Hvillum- Sønder Ejstrup 1845-50 Kejlstrup Nørre Snede Gift 1819c med Peder Jensen *1773c Ejstrup, i Kejlstrup, Nørre Snede.
dat. Anne Christensdatter11786c Hvillum- Sønder Ejstrup 1811 Hvillum- Sønder Ejstrup Skifte.

Folketælling 1801 Hvillum- Sønder Christen Christensen   107
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
b & G mand 1Christen Christensen481752c Hvillum- Sønder Ejstrup 1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
kone 1Maren Christensdatter511752c  1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
dat. Anne Christensdatter231777c Hvillum- Sønder Ejstrup 1810 Gludsted Ejstrup Gift med Peder Jørgensen *1764c.
dat. Anne Marie Christensdatter171784c Hvillum- Sønder Ejstrup 1845-50 Kejlstrup Nørre Snede Gift 1819c med Peder Jensen *1773c Ejstrup, i Kejlstrup, Nørre Snede.
dat. Anne Christensdatter131786c Hvillum- Sønder Ejstrup 1811 Hvillum- Sønder Ejstrup Skifte 1811.
søn Jørgen Christensen81793c Hvillum- Sønder Ejstrup 1801- Hvillum- Sønder Ejstrup Vel død spæd, ikke i skiftet efter forældrene 1808.


Den anden halvgård:

Ejstrup Sønder Hvillum 2. halvgård
1771c Mads Christensen *1747c Sønder Hvillum? †1808.11c (epidemi, se skiftet efter broderen Christen Christensen og kone) Sønder Hvillum.
Gift 1772c med Karen Sørensdatter *1748c †1823.03.25 Sønder Hvillum, 77 (75!) år.
Børn:
Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum, overtager gården, se nedenfor.
Anne Madsdatter *1775c Sønder Hvillum †1843.03.28 Hedegaard (aftægtskone).

Gift 1. med Søren Christensen *1755c Hedegaard, Ejstrup †1818.11c Hedegaard søn af Christen Larsen *1713c †1801+ og Mette Villadsdatter *1725c †1801+.

Gift 2. 1820.05.24 Ejstrup med Peder Sørensen *1780c Hallundbæk, Ejstrup.

Børn med 1. mand Søren Chrisensen:
Christen Sørensen *1796c
Mads Sørensen *1799c
Mette Sørensdatter *1802c
Anders Sørensen *1805c
Karen Marie Sørensdatter *1808c
Villads Sørensen *1809c
Laurids Sørensen *1814c
Folketælling 1787 Hvillum- Sønder Mads Christensen   87
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Mads Christensen401747c Hvillum- Sønder Ejstrup 1801+   
kone 1Karen Sørensdatter391748c  1823 Hvillum- Sønder Ejstrup  
søn Søren Madsen131774c Hvillum- Sønder Ejstrup 1855 Hvillum- Sønder Ejstrup Overtager gården, gift 3 gange.
dat. Anne Madsdatter111775c Hvillum- Sønder Ejstrup 1843 Hedegaard Ejstrup Gift med Søren Christensen *1755 Hedegaard, bosat Hedegaard. FT 1834, FT 1840 aftægtskone i Hedegaard. Død 1843.03.28 Hedegaard.
mands mor e1Anne Madsdatter661721c  1802 Askær- Sønder Brande Flytter senere til sønnen Jeppe Christensen i Sønder Askær, Brande.

Folketælling 1801 Hvillum- Sønder Mads Christensen   109
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Aftægt mand 1Mads Christensen561747c Hvillum- Sønder Ejstrup 1801+  Alder fra FT 1787 bedre.
kone 1Karen Sørensdatter561748c  1823 Hvillum- Sønder Ejstrup Alder fra FT 1787 bedre.


Hele gården igen:
Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1808 Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum †1855.08.13 Sønder Hvillum søn af formand.

Gift 1. med Anne Jensdatter *1777c Overharrild, Ejstrup †1808.10.09 (skifte) Sønder Hvillum datter af Jens Hansen *1754c Overharrild †1811.08.11 Overharrild og Ane Larsdatter *1756c Usseltoft, Brande †1832 Lille Thorlund, Ejstrup.

Gift 2. 1808c med Mette Christensdatter *1788c Hallundbæk, Ejstrup †1813.05c (skifte) Sønder Hvillum datter af Christen Christensen *1751c †1831 Hallundbæk og 2. kone Dorthe Marie Jensdatter *1767c †1787-1801 Hallundbæk.

Gift 3. 1813+ med Ane Marie Jensdatter *1786c Lille Thorlund Ejstrup datter af Jens Pedersen *1736c Lille Thorlund †1811.05.31 Lille Thorlund og Anne Eriksdatter *1742c †1801+.

Mette Christensdatter har en "bror" (svoger) Jens Pallesen i Hallundbæk.
Første kone Anne Jensdatter døde i en epidemi med tre dødsfald i Sønder Hvillum i oktober 1808, skifte (Brejl Vrads Herred #99):

99 7.11.1808, fol.150B, 160B.
Anne Jensdatter, der døde 9.10.1808 i Sønder Hvillum.
E: Søren Madsen.
B:
Karen 8,
Mads 3. FM: morfar Jens Hansen i Øster Harrild {Ejstrup}.

Da hans 1. kone dør i 1808 køber han matr. 3a, hvor farbroderen Christen Christensen og kone dør samtidig, og har dermed hele gården inklusive 3b.
Hans 2. kone Mette Christensdatter døde i en epidemi i Sønder Hvillum i oktober 1808, skifte (Brejl Vrads Herred #247):

247 Mette Christensdatter i Sønder Hvillum. 25.6.1813, fol.344, 351.
E: Søren Madsen.
B:
Christen 4,
Anne 2,
Jens 6 mdr. FM: morbror Jens Pallesen i Hallundbæk.

Jens Pallesen er svoger til Mette gift med hendes søster Karen Christensdatter.
Børn:
Karen Sørensdatter *1800c Sønder Hvillum †1866.05.18 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift med enkemand Peder Christensen *1778 Enkelund, Thyregod †1856 Store Thorlund søn af Christian Pedersen *1738 Kokborg, T'hyregod †1822 Kokborg og Ane Kirstine Pedersdatter af Give *1734c (ikke set født i Give) †1796 Enkelund.
Konf. 1815 15 år. Bosat Store Thorlund, Ejstrup.
Børn:
Marie Pedersdatter *1823.11.23 Store Thorlund †1900.10.15 Moroni, Sanpete County, Utah, USA.
Gift med Lauritz Lauritzen *1816.09.13 Vesterlund, Vester †1896.02.11 Moroni, Sanpete County, Utah, USA.
Bosat Ejstrup indtil 1863, ses 1865 i Utah, USA.Sikkert mormoner.
Søren Pedersen *1825.09.19 Store Thorlund †1875+. gift 1861.10.19 Nørre Snede Ane Johanna Lauesen *1833 †1875+..
Ane Pedersdatter *1828.10.06 Store Thorlund.
Mette Marie *1831.02.15 Store Thorlund †1833.07.28.
Christine *1834.08.08 Store Thorlund †1835.03.07.
Anne Marie Pedersen *1836.05.03 Store Thorlund.
Christine Pedersen *1839.04.22 Store Thorlund.
Mads Sørensen *1805.12.28 Sønder Hvillulm, konfirmeret 1821 Snede kirke.
Christen Sørensen *1809.12.02 Sønder Hvillum, konfirmeret 1824 †1896 Sønder Hvillum.
Gift 1835 i Ejstrup med Ane Marie Mortensdatter *1807 Hvillum? †1872.
Overtager det halve af gården 1836c.
Slægtsbog for efterkommere efter Christen Sørensen, født 1809, gårdejer i Sdr. Hvillum, Ejstrup sogn (Fredericia, Dansk Slægtsforskning, 1971).
Anne Sørensdatter *1811.03.31 Sønder Hvillum, kornfirmeret 1826.
Jens Sørensen *1814.10.08 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834.
Lars Sørensen , hjemme FT 1834, 1845. Overtager gården, se nedenfor.
Søren Sørensen *1820.07.17 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834 †1861.11.09 Tykskovgaard, Ejstrup.
Mette Marie Sørensdatter *1823.10.16 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834, 1845. Tvilling.
Ane Sørensdatter *1823.10.16 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834. Tvilling.
Gift 1854.12.08 i Ejstrup med Peder Christensen *1828.07.19 Uhre, Brande søn af Christen Nielsen Brejl *1795c Ejstrup og Karen Pedersdatter *1800c Ejstrup.
Bosat Hedegaard, Ejstrup.
Folketælling 1801 Hvillum- Sønder Søren Madsen   109
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Søren Madsen271774c Hvillum- Sønder Ejstrup 1855 Hvillum- Sønder Ejstrup Gift 3 gange.
kone Anne Jensdatter241777c Harrild- Over Ejstrup 1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Skifte, død i epidemi. Datter af Jens Hansen i Overharrild, Ejstrup.
dat. Karen Sørensdatter11800c Hvillum- Sønder Ejstrup  Konf. 1815.

Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1845 Lars Sørensen *1818.04.20 Sønder Hvillum †1880+ søn af formand.
Gift 1850.03.23 i Nørre Snede med Katrine Marie Madsdatter *1831.12.01 Bjørnskov, Nørre Snede †1880+ datter af Mads Christensen *1797.04c Nørre Snede †1888 Bjørnskov og Mette Rasmusdatter *1791.11.20 Klovborg By †1834.12.29 Bjørnskov.
Lars får hans fars halve gård. Broderen Christen har allerede fået det andet halve i 1836c.
Børn:
Søren Andreasen *1852c Ejstrup, plejebarn.
Søren Larsen *1853.03.20 Sønder Hvillum †1880+.
Mads Larsen *1855.11.03 Sønder Hvillum.
Mette Larsen *1858.03.14 Sønder Hvillum.
Andreas Larsen *1860.09.24 Sønder Hvillum.
Søren Christian Larsen *1863.06.25 Sønder Hvillum.
Dorthea Larsen *1868.09.23 Sønder Hvillum †1889.01.01 Sønder Hvillum.
Anders Kristian Larsen *1871.06.29 Sønder Hvillum.
Ane Marie *1876.02.02 Sønder Hvillum †1880.11.13 Sønder Hvillum.


Den halve gård udstykket:
Ejstrup Sønder Hvillum en halv gård
1836c Christen Sørensen *1809.12.02 Sønder Hvillum †1896 Sønder Hvillum.
Gift Anne Marie Mortensdatter *1807c Ejstrup †1872 Sønder Hvillum.
Christen får en udstykningen af hans far Søren Madsens gård. Den gamle, egentlige gård får hans bror Lars Sørensen.
Børn:
Morten Peder Christensen *1837c Sønder Hvillum.
Søren Christensen *1840c Sønder Hvillum.
Karen Johanne Christensen *1844c Sønder Hvillum.
Jørgen Mikkelsen *1848c, plejebarn.
Ejstrup Sønder Hvillum ender her ↑ .

6 Andet
†1758.01.27 Niels Hvillum i Kollund, Rind.

Thorlund- Lille
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion

2 Fæstere
1683- Jens Jensen, øde 1683
1683 Niels Jensen, tingskriver
1708 Frederik Hansen
1708 Niels Nielsen og Poul Nielsen 4 4 3 1
1708 Poul Nielsen 3 4 0 2
1735 Peder Jensøn, Vrads tingbog, bror Søren Jensøn
3 Ejere

4 Familier med børn
Ejstrup Lille Thorlund begynder her ↓

Vel en halvgård:
Ejstrup Lille Thorlund
1641- Rasmus Hansen .
Cancelliets Brevbøger: Brev til Christen Henriksen Holck på Hastrup 24 februar 1641 (citeret fra Krusborg "Thyregod sogn" s. 101):

Efterskrevne Bønder i Silkeborg len, nemlig Peder Lauridtzen og Mads Jørensen i Krejbjerg, Rasmus Hansen i Lille Thorlund og Niels Jensen og Jens Jensen alle i Ejstrup sogn i Vrads herred, har berettet at en stor sandflugt ... bevilger Kongen, at de herefter maa forskaanes for følgende aarlige landgilde ...


Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1675- Niels Jensen *1615cc Nørre Snede †1683+ Lille Thorlund?, Ejstrup tingskriver i Vrads Herred.
Gift med Inger Larsdatter †1675+ Lille Thorlund?, Ejstrup, datter af Las Jørgensen, Ejstrup.
Allerede i 1639 er han tingskriver og den 4. marts 1639 køber han Aastedbro havre bropenge for fem år - altså fra 1639 til 1644 - af Morten Pax til Bjerre i Aaale sogn.
Niels Jensen ses kontinuerlig som tingskriver i Erik Brejls udtog af Vrads Herreds Tingbog fra 1661 til 1680. I 1664 var han også tingskriver i Hids og Lysgaard herreder det var kort efter Svenskekrigen 1657-60, hvor mange var døde eller flygtet fra deres sogne og herreder.
Inger Larsdatter har ti brødre og søstre der alle kendes på grund af arveafkald i Vrads Herreds Tingbog 1672-76, se oversigter på hammerum-herred.dk lidt fremme i tråden.
Lars Jørgensen i Ejstrup, levede omkring 1620. Børn:

Christen Lassen, Aalbæk, Thyregod †1673- gift med Bodil Christensdatter †1673-.
Peder Lassen (kaldet Store), Annexgaarden, Ejstrup By (3 år forlovet med Maren Frandsdatter, bliver forrykt, lægges i fængsel og jern).
Jørgen Lassen, Vovlund, Rind †1675 Vovlund, Rind.
Peder Lassen, Bjerregaard, Aale, ses 1673-76.
Anders Lassen, Brejl, Ejstrup.
Gregers Lassen, Annexgaarden, Ejstrup By †1660-73.
Sidsel Lasdatter gift med Niels Isaksen, Store Nørlund, Ejstrup ses 1664-75.
NN Lasdatter †1673- gift med toldinspektør Peder Eriksen, Hampen Sø, Nørre Snede ses 1660, syn af Kongens gods.
NN Lasdatter †1673- gift med Rasmus Pedersen i Bryrup.
Peder Lassen * Ejstrup †1674c, ugift Lille Thorlund, Ejstrup.
Inger Lasdatter †1675+ gift med tingskriver Niels Jensen.

Niels Nielsen og Poul Nielsen, der ses 1708 i Lille Thorlund, kunne eventuelt være sønner af Niels Jensen, men den tidslige afstand er for stor for en rimelig hypotese.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1707- Frederik Hansen *Helsingør? †1708.03c Lille Thorlund.
Han boede i Lille Thorlund i Ejstrup, men han har ikke drevet nogen gård der, men levet af landgilder og eventuelle andre investeringer. Det er noget af en anomali, at han sidder i et ganske lille sted midt i Jylland, hvor hans søskende har store stillinger mest ved Øresund.
Frederik Hansen var en formuende mand. Hans bror Hans Hansen i Helsingør lod noget af hans gods sælge på auktion i Skanderborg, hvor det blev købt af Byfoged Rasmus Christensen Leth den 18. juni 1708: Lille Thorlund:

En gård Niels Nielsen og Poul Nielsen hartkorn 4 4 3 1.
En gård Poul Nielsen hartkorn 3 4 0 2.

Poul Nielsen fæster altså en hel gård plus en halvgård.
Frederik Christian Gedde i Hastrup i Thyregod købte på auktion efter Frederik Hansen den 22 maj 1708:

En gård i Sønder Hvillum i Ejstrup hartkorn 2 3 0 0.
En gård i Krejbjerg i Ejstrup hartkorn 3 1 1 3.
En gård i Krejbjerg i Ejstrup hartkorn 1 5 2 0.

Præst Halger Bredal i Klovborg købte på auktion efter Frederik Hansen 18 juni 1708:

En gård i Rønslunde i Ejstrup hartkorn 6 2 0 2.

Alt i alt hartkorn 21 tønder 5 skæpper 0 fjerdingkar og 2 album, hvilket på den tid er størrelsen af en lille herregård.
Skiftet efter Frederik Hansen 1708 Silkeborg og Mariager (Brejl #2):

2) Frederik Hansen, ugift i Lille Thorlund i Ejstrup sogn. 11.9.1708.
A:
1) bror Bartholomæus Hansen, præsident i Fredericia
2) bror Jacob Hansen, fransk konsul i Helsingør
3) bror Hans Hansen i Helsingør
4) bror Johan Hansen i Helsingør
5) bror Mathias Hansen ved det pavelige hof i Rom
6) søster Anne Christine Hansdatter g.m. Johan von Wovern i Helsingborg
7) søster Jannike Hansdatter g.m. Samuel Drøschler på Klippen [i Sønderslev sogn i Sønder herred] i Skaane
8) søster Ingeborg Hansdatter g.m. Christian Henriksen i Helsingør
9) søster Johanne Hansdatter, død, var g.m. Johan Svensk i Landskrona. B: (Navne angives ikke)

Man ser, at han var født ind i en indflydelsesrig familie.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1708- Niels Nielsen.
Muligvis er Niels Nielsen og Poul Nielsen brødre, for de fæster tilsammen den ene gård i Lille Thorlund med hartkorn 4 4 3 1, men Poul Nielsen alene fæster den anden gård.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1708- Poul Nielsen †1716+.
Gift med hans kone †1716+.
Thyregod-Vester kirkebog:
1714 fadder ved forpagter Mads Pedersens barn af Rørbæk hovedgård i Vester sogn.
1716 Poul Nielsens kone fadder ved forpagter Mads Pedersens barn på Rørbæk.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1716- Poul Lauridsen †1719+.
Gift med hans kone †1719+.
Thyregod-Vester kirkebog:
1716 Poul Lauridsens kone bærer ved forpagter Mads Pedersens barn af Rørbæk hovedgård i Vester sogn.
1717 Poul Lauridsens kone bærer ved forpagter Mads Pedersens barn af Rørbæk hovedgård.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1733- Peder Jensen †1752c+.
Gift med hans kone †1752c+.
Vrads tingbog 1735: Peder Jensøn Lille Thorlund, sag med Peder Jakobsen Store Thorlund.
Se skiftet #3563 Brejl over Søren Pedersen Thorlund 1785 Aalborg Byfoged skifteprotokol 1782 - 1800:

3563 Søren Pedersen Thorlund, murersvend i Aalborg. 28.10.1785, fol.261.
A:
1) bror Jens Pedersen Thorlund i Lille Thorlund i Ejstrup sogn
2) bror Laurids Pedersen Thorlund i København
3) søster Kirsten Pedersdatter g.m. Steffen Pedersen i Nørlund i Ejstrup sogn
4) søster Maren Pedersdatter, død, var g.m. Laurids Madsen i Store Thorlund. 1B:

a Peder Jensen 29, tjener i Hjortsvang

5) søster Mette Pedersdatter, død. E: Jens Sørensen i Lille Thorlund. 6B:

a Søren Jensen
b Peder Jensen
c Jens Jensen
d Anne Jensdatter g.m. Christen Madsen i Krejbjerg
e Mette Marie Jensdatter g.m. Christen Christensen i Hallundbæk
f Anne Marie

6) søster Anne Pedersdatter g.m. Søren Pedersen i Hallundbæk
7) søster Margrethe Pedersdatter g.m. Bertel (Anders?) Pedersen i Nørre Kejlstrup i Nørre Snede sogn
8) søster Johanne Pedersdatter g.m. Mads Christensen i Nørre Hvillum.

Børn:
Kirsten Pedersdatter *1733c Lille Thorlund.
Gift med i Nørlund i Ejstrup Steffen Pedersen †1785-87 Nørlund.
Jens Pedersen *1736c Lille Thorlund, overtager gården, se nedenfor.
Laurids Pedersen Thorlund, ses 1785 i Kbh.
Maren Pedersdatter †1785-.
Gift med Laurids Madsen i Store Thorlund.
Mette Pedersdatter *1738cc Lille Thorlund. †1785- Lille Thorlund.
Gift med Jens Sørensen i den anden halvgård i Lille Thorlund.
Anne Pedersdatter *1743c Lille Thorlund.
Gift med i Hallundbæk i Ejstrup Søren Pedersen *1740c †1805 Hallundbæk.
Margrethe Pedersdatter *1746c.
Gift med i Nørre Kejlstrup, Nørre Snede Bertel/Anders Pedersen *1742c.
Søren Pedersen Thorlund, murersvend i Aalborg *1751c Lille Thorlund †1785.09c (skifte se ovenfor, 34 år) Aalborg.
Johanne Pedersdatter *1752c Lille Thorlund †1826 Nørre Hvillum, Ejstrup.
Gift med Mads Christensen i Nørre Hvillum *1752c Nørre Hvillum †1829.07.18 Nørre Hvillum.
Drev en gård i Nørre Hvillum i Ejstrup sogn.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1767c Jens Pedersen *1736c Lille Thorlund †1811.05.31 Lille Thorlund.
Gift med Anne Eriksdatter *1742c †1801+. ?(Jane Nilsson: *Hedegaard, datter af Erik Andersen).

179 Jens Pedersen, der døde 31.5.1811 i Lille Thorlund. 11.6.1811, fol.268B, 280B.
Børn:
Erik Jensen,
Ellen Jensdatter, skifte 21.11.1808 lbnr.101,

var gift første gang med Christen Jensen i Store Thorlund {Ejstrup}.

5 Børn:
Jens {Christensen} 18,
Jens {Christensen} 16,
Peder {Christensen} 14,
Christen {Christensen} 11,
Christen {Christensen} 8,

var gift anden gang med [Peder Sørensen sst].

1 Barn:
´ Anne {Pedersdatter} 6,


Peder Jensen i Kejlstrup {Nørre Snede},
Anne Jensdatter g.m. Peder Sørensen i Store Thorlund {Ejstrup},
Laurids Jensen i Krejbjerg {Ejstrup},
Anders Jensen i Kærshoved {Vrads},
Anne Marie Jensdatter 25.

Børn:
01 Erik Jensen *1767c Lille Thorlund overtager gården, se nedenfor.
02 Ellen Jensdatter *1770c Lille Thorlund †1808.10c Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 1 1789c med i Store Thorlund Christen Jensen *1763 Store Thorlund søn af Jens Villadsen *1734c og Kirstine Christensdatter *1737c.
Gift 2. 1801c i Ejstrup med Peder Sørensen *1767c †1840.10.23 Store Thorlund, Ejstrup.
03 Peder Jensen *1772c Lille Thorlund †1851.07.04 Kejlstrup, Nørre Snede.
Gift 1810- med Anne Marie Christensdatter *1784c Sønder Hvillum, Ejstrup †1845.08.28 (Tæring) Kejlstrup, Nørre Snede datter af Christen Christensen *1752c Sønder Hvillum †1808 Sønder Hvillum og Maren Christensdatter *1752c †1808 Sønder Hvillum.
Bosat i Kejlstrup i Nørre Snede.
04 Ane Jensdatter *1776c Lille Thorlund †1842.11.02 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift med enkemand i Store Thorlund efter storesøster Ellen Jensdatter Peder Sørensen *1767c †1840.10.23 Store Thorlund, Ejstrup.
05 Lars Jensen *1779c Lille Thorlund †1851.07.20 Krejbjerg, Ejstrup.
Gift 1806c med Ane Nielsdatter *1782c Krejbjerg †1857.06.26 Krejbjerg datter af Niels Sørensen *1749c og 1. kone..
Ses 1811 i Krejbjerg i Ejstrup.
Niels Sørensen er bror til Peder Sørensen og Anne Sørensdatter †1805 i Rønslunde.
06 Anders Jensen *1782c Lille Thorlund †1811+.
Gift 1810- med Kirsten Jensdatter.
Ses 1811 i Kærshoved i Vrads sogn.
Barn set:
Anne Kirstine *1810 Kærshoved, Vrads sogn.
07 Anne Marie Jensdatter *1786c Lille Thorlund.
Gift 1813 i Ejstrup med enkemand2 Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum, Ejstrup †1855.08.13 Sønder Hvillum.
Nævnes 1811, vel i Lille Thorlund.
Folketælling 1787 Thorlund- Lille Jens Pedersen   25
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jens Pedersen511736c Thorlund- Lille Ejstrup 1811 Thorlund- Lille Ejstrup *1736c Lille Thorlund †1811.05.31 Lille Thorlund
kone Anne Eriksdatter451742c  1801+ Thorlund- Lille? Ejstrup? *1742c †1801+
søn Erik Jensen201767c Thorlund- Lille Ejstrup 1839 Thorlund- Lille Ejstrup *1767.06c Lille Thorlund †1839.12.22 (72½ år) Lille Thorlund.
søn Peder Jensen15Thorlund- Lille Ejstrup 1851 Kejlstrup Nørre Snede *1772c Lille Thorlund †1851.07.04 Kejlstrup, Nørre Snede. 1811 i Kejlstrup i Nørre Snede samme i FT 1834. Gift 1810- med Anne Marie Christensdatter *1783c.
søn Lars Jensen81779c Thorlund- Lille Ejstrup 1851 Krejbjerg? Ejstrup? *1779c Lille Thorlund †1851.07.20 Krejbjerg, Ejstrup. 1811 Krejbjerg i Ejstrup. Gift 1806c med Ane Nielsdatter *1782c Krejbjerg.
søn Anders Jensen51782c Thorlund- Lille Ejstrup 1811+  *1782c Lille Thorlund. Ses 1811 i Kærshoved i Vrads sogn, ses 1810 gift med Kirsten Jensdatter.
dat. Ellen Jensdatter171770c Thorlund- Lille Ejstrup 1808 Thorlund- Store Ejstrup *1770c Lille Thorlund †1808.10c Store Thorlund, Ejstrup. Gift 1 med Christen Jensen Store Thorlund, gift 2 med Peder Sørensen Store Thorlund.
dat. Ane Jensdatter111776c Thorlund- Lille Ejstrup 1842 Thorlund- Store Ejstrup  *1776c Lille Thorlund †1842.11.02 Store Thorlund, Ejstrup. Ses 1811 i faderens skifte i Store Thorlund i Ejstrup.
dat. Anne Marie Jensdatter11787c Thorlund- Lille Ejstrup 1811+  Ses 1811 i faderens skifte i Lille Thorlund i Ejstrup.


Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1799c Erik Jensen *1767.06c Lille Thorlund †1839.12.22 (72½ år) Lille Thorlund.
Gift 1. 1800c i Ejstrup? med Anne Madsdatter *1777c Nørre Hvillum, Ejstrup †1818.03.29 Lille Thorlund datter af Mads Christensen.
Gift 2. 1818.09.26 i Ejstrup med enke af Siggaard/Søgaard Anne Mikkelsdatter *1769.12.16 Skarrild (i FT 1850) †1850+ datter af Michel Nielsen (ses kun 1769 i Skarrild).
Gården står i 1818 for 150 hektar eller 3.807.310 kvadrat alen. Det meste er hede.
Børn:
Jens Eriksen *1801c Lille Thorlund overtager gården, se nedenfor.
Mads Eriksen *1810c, vanvittig FT 1840 ved broderen Jens Eriksen.
Folketælling 1801 Thorlund- Lille Erik Jensen   35 + 36
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Erik Jensen321767c Thorlund- Lille Ejstrup 1839 Thorlund- Lille Ejstrup *1767.06c Lille Thorlund †1839.12.22 (72½ år) Lille Thorlund. Dette er to husstande: Erik Jensen der har gården nummer 35 og forældrene på aftægt nummer 36, der vel bor i et aftægtshus, men på gården.
kone 1Anne Madsdatter241777c Nørre Hvillum Ejstrup 1818 Thorlund- Lille Ejstrup *1777c Nørre Hvillum, Ejstrup †1818.03.29 Lille Thorlund. DDD Anne Nielsdatter er fejl udlæst.
mands søs. Ane Jensdatter251776c Thorlund- Lille Ejstrup 1842 Thorlund- Store Ejstrup  *1776c Lille Thorlund †1842.11.02 Store Thorlund, Ejstrup. Ses 1811 i faderens skifte i Store Thorlund i Ejstrup. Gift med Peder Sørensen i Store Thorlund.
mands søs. Anne Marie Jensdatter141787c Thorlund- Lille Ejstrup 1811+  Ses 1811 i faderens skifte i Lille Thorlund i Ejstrup.
aftægt mands far 1Jens Pedersen641736c Thorlund- Lille Ejstrup 1811 Thorlund- Lille Ejstrup *1736c Lille Thorlund †1811.05.31 Lille Thorlund, husbonden Peder Jensens forældre og bror bor vel i et aftægtshus på gården og er her samlet som een husstand.
aftægt mands mor Anne Eriksdatter581742c  1801+ Thorlund- Lille? Ejstrup? *1742c †1801+
mands bror Lars Jensen241779c Thorlund- Lille Ejstrup 1851 Krejbjerg Ejstrup *1779c Lille Thorlund †1851.07.20 Krejbjerg, Ejstrup. 1811 Krejbjerg i Ejstrup. Gift 1806c med Ane Nielsdatter *1782c Krejbjerg. "Nielsen" i DDD er en fejludlæsning.

Ejstrup Lille Thorlund 1. halvgård
1830c Jens Eriksen *1800c Lille Thorlund †1880.03.09 Lille Thorlund.
Gift med Anne Pedersdatter *1805c Ejstrup †1880.05.02 Lille Thorlund..
Børn:
Ane Johanne Jensdatter *1831c Lille Thorlund.
Ellen Marie Jensdatter *1839c Lille Thorlund.
Folketælling 1834 Thorlund- Lille Jens Eriksen   32 en gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Eriksen341800c Thorlund- Lille Ejstrup 1880 Thorlund- Lille Ejstrup *1800c Lille Thorlund †1880.03.09 Lille Thorlund.
kone 1Ane Pedersdatter291805c  1880 Thorlund- Lille Ejstrup †1880.05.02 Lille Thorlund.
dat. Ane Johanne Jensen31831c Thorlund- Lille Ejstrup   
aftægt mands far 2Erik Jensen671767c Thorlund- Lille Ejstrup 1839 Thorlund- Lille Ejstrup *1767.06c Lille Thorlund †1839.12.22 (72½ år) Lille Thorlund.
mands sted- mor 2Ane Mikkelsdatter661769 Skarrild 1850+   *1769.12.16 Skarrild (Skarrild i FT 1850) †1850+.
for- sørges mands bror Mads Eriksen231811c Thorlund- Lille Ejstrup  "deres Søn, men vandvittig, da denne Vanvittig forsøgers af Huusfaderen Jens Eriksen, er han paa den summariske Tabel anført [Claudtz] [Viprest..] i [.la..en] No 8. -
tj-pige Ane Kirstine Andersdatter241810c    
tj-dreng Christen Madsen161818 Thorlund- Store Ejstrup  *1818.07.01 Store Thorlund, Ejstrup søn af Mads Pedersen og Maren Kirstine Christensdatter.


Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1756c Jens Sørensen *1731c †1803.08c (skifte) Lille Thorlund.
Gift 1. 1756c med Mette Pedersdatter *1730cc †1776-85 (skifte efter broderen 1785) Lille Thorlund.
Gift 2. 1785- med Maren Nielsdatter *1732c †1818.05.22 Lille Thorlund.
Se skifte efter Mette Pedersdatters bror Søren Pedersen Thorlund 1785 i Aalborg #3563 Brejl.
Se skifte efter Jens Sørensen 1803 Brejl Vrads Herred #2:

2 Jens Sørensen i Lille Thorlund. 5.9.1803, fol.2B.
Enke: Maren Nielsdatter. Lovværge: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup.
Børn:

Søren {Jensen} i Hundshoved {Nørre Snede},
Peder {Jensen} i Sepstrup, {Them} [skifte 17.12.1799 lbnr.111].

3 Børn: Jens 10, Karen 8, Oluf 5,

Jens {Jensen} i Bjerregaard i Ejstrup sogn,
Anne {Jensdatter} g.m. Christen Madsen i Krejbjerg {Ejstrup},
Mette Marie {Jensdatter} g.m. Christen Christensen i Hallundbæk, {Ejstrup},
Anne Marie {Jensdatter} g.m. Niels Jensen i Vester Isen, {Ikast}.


Børn med 1. kone Mette Pedersdatter:
Mette Marie Jensdatter *1757c- Lille Thorlund †1786c Hallundbæk, Ejstrup.
Gift 1773c i Ejstrup? med Christen Christensen *1750c †1831 Hallundbæk, Ejstrup.
Får to børn med Christen Christensen og er død mellem skiftet 1785 og FT 1787, hvor han er gift 2. med Dorthe Marie Jensdatter *1767c, som har et barn under et år i juli 1787.
Børn:
Anne Christensdatter *1775c Hallundbæk, Ejstrup.
Anne Margrethe Christensdatter *1777c Hallundbæk, Ejstrup.
Søren Jensen *1760c Lille Thorlund, overtager først gården, se nedenfor.
Ses i skiftet efter moderens bror 1785 og FT 1787 Lille Thorlund.
FT 1801 gaardbeboer i Lille Thorlund.
1803- i Hundshoved i Nørre Snede.
Anne Jensdatter *1762c Lille Thorlund.
Gift med 1785 i Krejbjerg i Ejstrup Christen Madsen *1753c.
I skiftet 1785 i Krejbjerg i Ejstrup.
I FT 1785 i Rønslunde i Ejstrup.
Peder Jensen *1764c Lille Thorlund †1799.11.24 (35 år) Melgaard, Sepstrup, Them sogn.
Gift 1790.03.06 i Them med Else Olufsdatter *1769c (ikke i Them) †1804.11.11 (36 år) Sepstrup (gift 2. med Jens Pedersen *1760c).
Han ses i skiftet efter moderens bror 1785.
Senere 1799 i Sepstrup i Them sogn.
Skifte Brejl #111 Vrads Herred:

111 Peder Jensen Melgaard i Sepstrup. 17.12.1799, fol.227, 229B.
Enke: Else Olufsdatter. Lovværge: Gotfred Pedersen Møller i Skærbæk Mølle.
Børn: Jens 7, Karen 4, Oluf 2.
Formynder: farbror Søren Jensen i Lille Thorlund.

Anne Marie Jensdatter *1768c Lille Thorlund †1823.03.04 Vester Isen, Ikast.
Gift i 1794c i Ejstrup? med Niels Jensen *1768c †1834.03.31 Vester Isen.
FT 1787 hjemme i Lille Thorlund.
FT 1801 gift i Neder Isen i Ikast. Har et plejebarn.
Jens Jensen *1776c Lille Thorlund 1805.04.18 Bjerregaard.
Gift 1796c med Kirsten Nisdatter *1777c.
Ses i skiftet efter moderens bror 1785.
I skifte efter faderen 1803 i Bjerregaard i Ejstrup.
Folketælling 1787 Thorlund- Lille Jens Sørensen   1. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæste- bonde gaard- beboer mand 2 2Jens Sørensen561731c  1803 Thorlund- Lille Ejstrup *1731c †1803.08c Lille Thorlund.
kone 2 2Maren Nielsdatter551732c  1818 Thorlund- Lille Ejstrup Begravet nr.6241
*1732c †1818.05.22 Lille Thorlund.
søn 1 Søren Jensen271760c Thorlund- Lille Ejstrup 1818 Leret Mark Nørre Snede  *1760c Lille Thorlund †1818.01.01 Vingborg, Leret Mark, Nørre Snede.
dat. 1 Anne Marie Jensdatter191768c Thorlund- Lille  1823 Vester Isen Ikast *1768c Lille Thorlund †1823.03.04 Vester Isen, Ikast.
tj-dreng Søren Pedersen111776c    
tj-pige Bodil Andersdatter141773c    
dag- lejer hus- kone 1Anne Knudsdatter421745c    
hus- kones søn Jens Jørgen Hansen61781c    

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1796c Søren Jensen *1760c Lille Thorlund †1818.01.01 Vingborg, Leret Mark, Nørre Snede søn af formand.
Gift med Anne Jonasdatter *1773c Overharrild, Ejstrup †1810+ (skifte efter faderen) datter af Jonas Eriksen *1741c †1808.11c (skifte) Tranholmgaard, Harrild, Ejstrup og ?(Kirsten? Sørensdatter?) *1744cc †1779-80 Overharrild, Ejstrup .
Ses i skiftet efter moderens bror 1785 og FT 1787 Lille Thorlund.
FT 1801 gaardbeboer i Lille Thorlund.
1803- i Hundshoved i Nørre Snede.
Senere i Leret i Nørre Snede.
Folketælling 1801 Thorlund- Lille Søren Jensen 1. og 2. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Søren Jensen401760c Thorlund- Lille Ejstrup 1818 Leret Mark Nørre Snede  *1760c Lille Thorlund †1818.01.01 Vingborg, Leret Mark, Nørre Snede.
kone 1Anne Jonasdatter281773c Harrild- Over Ejstrup 1810+  *1773c Over Harrild †1810+ (skifte efter faderen Jonas Eriksen 1810).
tj-pige kones søs. Maren Jonasdatter161784c Harrild- Over Ejstrup 1845+  *1784c Over Harrild †1845+.
tj-dreng Jens Christian Christensen111790c    
adopt Jonas Jensen51795c   "Tiltagen Barn". Kan vel være et barn af en søster til moderen NN Jonasdatter med en Jens.
Aftægt mands far 2Jens Sørensen701731c  1803 Thorlund- Lille Ejstrup *1731c †1803.08c (skifte) Lille Thorlund. Jens Sørensen skrives som 2. familie i Lille Thorlund, men bor tydeligvis på gården han har overgivet sønnen, derfor listes de her. De har vel haft et separat hus.
Aftægt mands sted- mor 2Maren Nielsdatter691732c  1818 Thorlund- Lille Ejstrup Begravet nr.6241
*1732c †1818.05.22 Lille Thorlund


Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1803 Ukendt.

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1818- Niels Jørgensen *1775.06.05 Kirkeby, Sønder Omme †1834.12.01 Krathus, Bjørnskov, Nørre Snede søn af Jørgen Nielsen *1734.10.17 Bøvl, Sønder Omme †1796.11.29 Kirkeby og Maren Eskesdatter *1743.10.13 Kirkeby †1821.05.20, 78 år, Lille Thorlund.
Gift 1799.10.20 i Sønder Omme med af Filskov Johanne Hansdatter *1772.05.29 Filskov, Sønder Omme †1834.12.06 Krathus, Bjørnskov, Nørre Snede datter af Hans Christian Madsen *1735.01.30 Filskov og Maren Lauridsdatter *1734c †1814.11.14 Filskov.
Niels Jørgensen er opført på matrikelkortet af 1818, så han er kommet til stedet før det år. Hans navn er senere gennemstreget, da Hans Jensen i 1832 kom til gården. Matrikelkortet nævner ikke Lars Jensen Skaldelars, som ejede stedet 1827-32.
Gården er 130 hektar, hvoraf kun lidt er dyrket. 3.304.310 kvadrat alen.
FT 1801 i Kirkeby i Sønder Omme.

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1823c Lars Jensen (Skalde-Lars) *1778 Overharrild, Ejstrup †1865 Givskudlund søn af Jens Hansen *1755c Overharrild.
Gift 1811 i Brande med Karen Eriksdatter *1789 Brandharrild, Brande †1850 Givskudlund datter af Erik Eriksen II i Brandharrild.
Se deres børn i Overharrild i Ejstrup.
Skalde-Lars kom fra Overharrild i Ejstrup her til Lille Thorlund.
Han forpagter formodentlig gården fra 1823c - 1827.
I 1827 går gården på tvangsauktion efter Niels Jørgensen. Skalde-Lars køber den for 385 rigsbankdaler.

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1832 Hans Jensen *1788c Over Harrild †1853 Lille Thorlund søn af Jens Hansen *1755c Overharrild. Bror til formand.
Gift 1815 i Givskud med Ane Thomasdatter *1798.09.02 Givskudlund, Givskud †1889 Lille Thorlund datter af Thomas Hansen *1772.04.16 Givskudlund
Hans Jensen er Skalde-Lars bror, han havde først hans kones fødegård Vesterlund i Givskudlund men bytter her i 1832 gård med Skalde-Lars, der så kommer til Givskudlund. Hans Jensen giver 250 rigsbankdaler for gården hartkorn 4 0 0 0 og får 190 rigsbankdaler for gården i Givskudlund hartkorn 3 0 0 0.
Set barn:
Jens Hansen *1816 Harresø, Givskud overtager gården, se nedenfor.
Anne Marie Hansdatter *1841.07.21 Lille Thorlund, Ejstrup †1931.06.13 Uhre, Brande.
Gift med Søren Rasmussen *1832.01.20 Hvejsel †1909.01.22 Brande.
Havde en gård i Hyvild i Brande.
Folketælling 1834 Thorlund- Lille Hans Jensen   30
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Hans Jensen471788 Harrild- Over Ejstrup 1853 Thorlund- Lille Ejstrup *1788c Over Harrild †1853 Lille Thorlund, Ejstrup. Kom 1832 fra Givskudlund til Lille Thorlund.
kone 1Ane Thomasdatter361798 Givskudlund Givskud 1889 Thorlund- Lille Ejstrup *1798.09.02 Givskudlund, Givskud †1889 Lille Thorlund.
søn Jens Hansen181816 Harresø Givskud 1894 Thorlund- Lille Ejstrup *1816 Harresø, Givskud †1894 Lille Thorlund, Ejstrup. Gift 1849 i Nørre Snede med Marie Kirstine Christensdatter *1825 Nørre Snede †1910.
dat. Mette Marie Hansdatter141820c Givskudlund Givskud  *1820.06.24 Givskudlund.
LINK: Dåb 1820.06.24 Givskud.
dat. Ane Johanne Hansdatter111823c Givskudlund Givskud   
dat. Maren Hansdatter71827c Givskudlund Givskud   
dat. Ane Katrine Hansen41830c Givskudlund Givskud   
søn Thomas Hansen11834c Thorlund- Lille Ejstrup   
tj-karl Jens Christian Andersen221812c Thorlund Ejstrup  Ses FT 1845 som enke i Rosendal i Nørre Snede By. FT 1840 gift i et hus i Store Thorlund gift med Ane Cathrine Pedersdatter *1812c †1840-45.
fattig- lem  Ane Christine Thomasdatter501784c    


Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1849c Jens Hansen *1816 Harresø, Givskud søn af formand.
Gift 1849 i Nørre Snede med Marie Kirstine Christensdatter *1825 Telberhus, Nørre Snede †1910 Ejstrup datter af Christen Jensen Høeg *1789 Lille Bredlund, Vrads sogn †1865.05.20 Grættrup, Nørre Snede og Sidsel Rasmusdatter *1787 Rishedegaard, Klovborg †1877.01.01 Grættrup.
Der findes en slægtsbog om Jens Hansen i Lille Thorlund: "Slægtsbog for eferkommere efter Jens Hansen, gårdejer i Ll. Thorlundgård, Ejstrup sogn, født 1816". Anearkivet, Fredericia, 1982, 400 sider.
Et barn:
Hans Jensen *1860.10.10 Lille Thorlund, overtager gården, se nedenfor.

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1887c Hans Jensen *1860.10.10 Lille Thorlund †1893.04.28 søn af formand.
Gift 1886.11.30 i Brande med kusine Dorte Rasmussen *1863.07.03 Hyvild †1961.03.30 Brande datter af Søren Rasmussen *1832.01.20 Hvejsel †1909.01.22 Brande og Anne Marie Hansdatter *1841.07.21 Lille Thorlund, Ejstrup †1931.06.13 Uhre.

Ejstrup Lille Thorlund 2. halvgård
1894 Rasmus Laurids Høltzermann *1865.10.01 Lille Thorlund, Ejstrup †1926.03.15 Hyvild søn af Laurids Ole Emil Höltzermann *1824.03.09 Aarhus Domsogn †1897.11.17 Lille Thorlund og Ane Amalia Jensdatter Bøgild *1826.06.30 Bøgild, Ikast †1888.03.10 Lille Thorlund.
Gift 1894.11.09 i Ejstrup med enken Dorte Rasmussen *1863 Hyvild, Brande se ovenfor.
De flytter senere til hendes fødested i Hyvild i Brande sogn.


Ejstrup Lille Thorlund husmandssted
1852c Anders Jørgensen *1826.07.01 Givskud By †1858.06.22 Lille Thorlund, Ejstrup. søn af Jørgen Terkelsen *1788.05.12 Givskud By †1829.03.02 Givskud By og Maren Andersdatter *1793.06.09 Givskud By †1849.03.20 Givskud By.
Gift 1852.04.03 i Ejstrup med Mette Maria Nielsdatter *1824.05.03 Givskud Mark †1874.02.05 Lille Thorlund.
Anders Jørgensen ses på husmandsstedet i FT 1855.

Ejstrup Lille Thorlund husmandssted
1858 Erik Sørensen *1828.05.29 Pedersborg, Brandlund, Brande †1878.12.31 Lille Thorlund, Ejstrup søn af Søren Eriksen *1787.07.04 Harrild, Brande †1858 Brandlund og Maren Christensdatter *1797.12.31 Borup, Brande †1879 Brandlund.
Gift 1. 1858.10.01 i Ejstrup med enken Mette Maria Nielsdatter †1874, se ovenfor.
Gift 2. 1874.11.27 i Ejstrup med Rebekka Madsen *1838.09.09 Vonge, Øster Nykirke sogn †1911.03.14 Skaarupøre, Skaarup sogn, Svendborg Amt
Børn med 1. kone Mette Maria Nielsdatter:
Else Maria Sørensen *1865c Øster Nykirke.
Børn med 2. kone Rebekka Madsen:
Søren Martin Sørensen *1876c Lille Thorlund.
Mads Kristian Sørensen *1878c Lille Thorlund.

Ejstrup Lille Thorlund husmandssted
1878 Rebekka Madsen *1838.09.09 Vonge †1911.03.14 Skaarupøre, enken, se ovenfor.

Ejstrup Lille Thorlund husmandssted
1880 Laust Frandsen Tarm Nielsen *1848.07.05 Toftlund, Ikast †1905.02.07 Gribstrup, Klovborg sogn, Skanderborg Amt søn af Niels Peder Nielsen *1818.09.27 Risbjerg, Brande og Maren Sørensdatter *1812.08.02 Grarup, Brande.
Gift 1880.10.31 i Ejstrup med enken Rebekka Madsen *1838.09.09 Vonge †1911.03.14 Skaarupøre, se ovenfor.
Laust Frandsen Tarm Nielsen var husmand på Lille Thorlund Mark i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Hans fars mor var Abelone Marie Frandsdatter *1791c Tarm?, Egvad †1823 Risbjerg derfra navnet.
Ses i FT 1890, ikke mere i FT 1901.
Børn:
Erik Marius Peder Nielsen *1883c Lille Thorlund.
Ejstrup Lille Thorlund ender her ↑ .


Thorlund- Store
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion

2 Fæstere

3 Ejere
Gård x?:

1632- Abild Bryske
1633 Christopher Gerstorff
1633 Christian Holck
16xx Marie Below
16xx Henrik Below

Gård 1: (Jens Ulf Nielsen fæster 1683-)

1683 Vejle Hospital

Gård 2: (Søren Jensen fæster indtil 1660)

1657- Jacob Isach og Samuel de Lime
1657?+ Margrethe Peter von Sprechelsens enke
1683 øde.
?1690cc Skanderborg Rytterdistrikt.

Gård 3: (Michel Jakobsen fæster indtil 1660)

1656 Elisabeth Daa
1683 øde.
?1690cc Skanderborg Rytterdistrikt.

Gård 4 første halvdel: (Villads Pedersen fæster 1675- - 1683+):

1674- Gregers Høg
1675 Anders Roede i Kbh.
1724- Johan Jakob Sejer i Rørbæk, Vester sogn.

Gård 4 anden halvdel: (Villads Pedersen fæster)

1675- ingen vil vedkende sig denne halve gård.
1724- Johan Jakob Sejer i Rørbæk, Vester sogn.

Gård 5: (Jørgen Madsen fæster 1683-)

1683 Claus Lime i Kbh.


4 Familier med børn
Ejstrup Store Thorlund gård 4 begynder her ↓
Mindst een af gårdene 2 og 3 bliver omkring 1690 til en Ryttergaard under Skanderborg Rytterdistrikt for et skifte i 1717 udføres af Rytterdistriktet. Derved er Bodil Villadsdatter †1717 med skifte Rytterdistriktet kommet fra gård 4, hvor hun er født, til gård 4 antages her.
I 1690cc havde de to gårde været øde i tredive år.

Ejstrup Store Thorlund gård 4
1675- Villads Pedersen.
Gift med hans kone.
Villads Pedersen ses 1675 i Store Thorlund med gammel hartkorn 3 4 2 (2/13). Fra Ejnar Bjerre vel set i Viborg Landsting Skøde- og Panteprotokol.
I markbogen 1683 skrives Villads Pedersen for een hel gaard hvoraf den halve ejes af Anders Rode og den anden halvdel "vil sig ingen vedkiende".
Set barn:
Bodil Villadsdatter *1660c overtager gården, se nedenfor.

Ejstrup Store Thorlund gård 4
1687c Anders Madsen †1728.12.06 (skifte) Lille Lindet/Katballe i Vester sogn.
Gift 1687c (første sete barn *1688c) med Bodil Villadsdatter *1660c Store Thorlund †1717 (skifte) Store Thorlund datter af formand.
Deres barn Maren Andersdatter er 24 i 1717 i skiftet efter moderen dermed født 1693c, der kan være to børn født før dette år, men det er ikke sandsynligt.
Skifte efter Bodil Villadsdatter i Skanderborg Rytterdistrikt:

972 Bodil Villadsdatter i Store Thorlund. 30.10.1717, fol.312.
Enke:

Anders Madsen.

Børn:

Anne g.m. Søren Thomsen i Gludsted,
Karen g.m. Laurids Jepsen i Velling,
Maren 24,
Birgitte 20,
Mads 18,
Sidsel 16,
Maren 12,
Villads 10.

Formyndere:

farbror Niels Madsen i Vesterlund,
morbror Jens Villadsen i Nørre Keilstrup.


Skifte efter Anders Madsen i Rørbæk Skiftekprotokol i Vester sogn:

1 Anders Madsen i Lille Linnet, der døde 6.12.1728, side 69, no.13.
Enke:

Karen Pedersdatter.

Lovværge:

søn Peder Christensen i Vesterlund [i Vester sogn].

Første ægteskab med Bodil Villadsdatter, skifte 30.10.1717. B:

1) Mads Andersen i Grættrup
2) Villads Andersen i Store Thorlund [i Ejstrup sogn]
3) Maren Andersdatter g.m. Christen Madsen i Rønslunde
4) Birgitte Andersdatter g.m. Hans Rasmussen i Velling
5) Sidsel Andersdatter
6) Maren Andersdatter.
{Karen Andersdatter ikke nævnt. Men lever.}

Formyndere:

1 farbror Niels Madsen i Vesterlund 2 morbror Jens Villadsen i Kejlstrup [i Nørre Snede sogn].

(Begyndelsen af skiftet mangler).

Sete børn:
Karen Andersdatter *1688c Store Thorlund †1736.02 Bryrup.
Gift med i Velling Laurids Jepsen *1661c †1718.04c Velling, Bryrup.
Skifte efter Laurids Jepsen 1718.

988 Laurids Jepsen i Velling. 11.5.1718, fol.355.
E: Karen Andersdatter.
LV: Niels Lauridsen, der ægter og fæster.
B: Jeppe 5, Anders 3, Bodil 1. FM: morbror [formentlig fejl for morfar se lbnr.972] Anders Madsen i Store Thorlund

??? NN Andersdatter *Store Thorlund..
Gift 1714- med Lars Gregersen i Thorlund i Ejstrup.
Hun ses i en dåb ved Karen Andersdatter i Velling i Bryrup 1714, kan være en søster, men det er står ikke i kirkebogen.
Anne Andersdatter *Store Thorlund..
Gift med Søren Thomsen i Gludsted i Ejstrup.
Maren Andersdatter *1693c Store Thorlund.
Gift med Christen Madsen i Rønslunde, Ejstrup.
Birgitte Andersdatter *1697c Store Thorlund ?†1754+.
Gift med Hans Rasmussen i Velling.
Mads Andersen *1699c Store Thorlund.
Bosat Grættrup, Nørre Snede.
Sidsel Andersdatter *1701c Store Thorlund.
Maren Andersdatter *1705c Store Thorlund.
Villads Andersen *1707c Store Thorlund.
Store Thorlund 1728.

Ejstrup Store Thorlund gård 4
1728c Villads Andersen *1707c Store Thorlund †1767-87 (1767 fadder) søn af formand.
Gift med hans kone.
Hans hartkorn varierer noget, idet han begynder med en halvgård i 1734 og i 1753 har en dobbelt så stor helgård (fra jordebøger):

1734: 1 5 0 2 (halvgård, gange to er 3 2 1 1 eller en helgård
1753: 3 3 0 2
1756: 3 2 1 1

Sete børn:
Bodil Villadsdatter *1728.09 Store Thorlund †1797.11.12 Skovsbøl, Vester sogn.

Gift 1. 1750c med enkemand Jens Jensen *1717.03.17 Katballe, Vester †1756.10.17 (skifte Rørbæk, Brejl) Skovsbøl søn af Jens Jensen *1690c Rønslunde, Ejstrup †1741 Skovsbøl, Vester sogn og Gertrud Jensdatter *1666c †1743 Skovsbøl.

Gift 2. 1757 i Vester med Niels Martinussen *1736.01.22 Risager, Vester †1812.05.24 Vesterlund, Vester søn af Martinus Nielsen *1707c Vesterlund †1768 Risager og Ane Christensdatter *1713c ?Gludsted, Ejstrup †1801.12 Risager.

Jens Villadsen *1734c Store Thorlund, overtager gården, se nedenfor.
?Søren Villadsen *1738c. ?Gift med Maren Sørensdatter *1736c.

Ejstrup Store Thorlund gård 4
1760c Jens Villadsen *1734c Store Thorlund †1816.11.15 Store Thorlund søn af formand.
Gift med Kirstine Christensdatter *1737c †1801-14 Store Thorlund?.
Driver gården i FT 1787.
I FT 1801 er de på aftægt i et husmandssted med jord og en datter ved dem.
Børn:
Villads Jensen *1762c Store Thorlund †1830.08.25 Lille Resenhus, Linnerup.

Gift 1. med Kirsten Clausdatter *1760 Store Thorlund, Ejstrup †1811 Store Thorlund datter af fæster i Store Thorlund Claus Lauritsen *1733c.

Gift 2. med enke Johanne Marie Pedersdatter *1764c †1832.03.22 i Lille Resenhus på Hjortsvang Mark, Linnerup sogn

Ses i broderens Christen Jensens skifte Brejl #165 1802. Da skrives han af Højgaard i Give sogn. 1801 FT i Store Thorlund.
1802 Højgaard i Give sogn.
1811 Sighus i Store Thorlund.
1821 Lille Resenhus, Hjortsvang Mark, Linnerup.
1830 Lille Resenhus.
Børn:
Kirstine Villadsdatter *1788c.
Gift med i Ørum, Vejle Christen Jørgensen.
Kirstine Villadsdatters datter med udlagt Erik Andersen fra Løvet:
Johanne Kirstine Eriksdatter *1819 Linnerup †1820.12 Lille Resenhus, Linnerup.
Maren Villadsdatter *1796c
Christen Jensen *1763c Store Thorlund, overtager i hvert fald en del af gården, se nedenfor.
Anders Jensen *1765c Store Thorlund.
Gift 1794c med Kirsten Sørensdatter *1770c.
Anders Jensen får 1783 en udstykning af faderens gård.
Inger Jensdatter *1768c Store Thorlund †1823.06.10 Vester Kejlstrup, Nørre Snede.
Gift 1. 1788c med Knud Nielsen Holdgaard †1801-.
Gift 2. 1801-16 med i Christianshede i Bording sogn Christian Olufsen *1781c †1835.04.05, 54 år, Ruskjær, Bording.
I FT 1801 væverske ved forældrene i deres husmandssted i Store Thorlund.
Børn:
Niels Knudsen (Holdgaard) *1789.01.11 Ikast †1819.09c (skifte, soldat, 30 år gammel) Frankrig.
Skifte i Vrads Herreds Skifteprotokol 1803-1821 (Brejl #434 eller original):

434 Niels Knudsen, soldat, der døde i Frankrig. 30.10.1819, fol.610.
A:
1) mor Inger Jensdatter g.m. Christian Olufsen i Christianshede {Bording sogn}
2) bror Jens Knudsen på Honum Mark {Hvirring sogn}.

Søn *1791.02.20 Ikast †1791.05.19 Holdgaard? Ikast 12 uger gammel..
Jens Knudsen *1792.07.22 Holdgaard, Ikast †1859.12.29 Kodallund, Hvirring, Skanderborg Amt.
Gift 1814.11.27 i Hvirring med Lisbeth Cathrine Jørgensdatter *1795.01.08 Hvirring †1860.05.21 Kodallund datter af Maren Nielsdatter *1773.03.20 Hvirring †1858.05.29 Hvirring og udlagt Jørgen Christensen (ungkarl på Ussingaard, Korning sogn).
(Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021.)
Gårdmand i Hvirring sogn i Skanderborg Amt.
Først 1819 i Honum Mark, senere i Kodallund.
Se også patach.
Lisbeth Cathrine Jørgensdatters mor Maren Nielsdatter blev gift 1800.09.27 i Hvirring med husmand på Rask Mark i Hvirring Peder Eriksen *1773.09.05 Linnerup sogn, Skanderborg Amt †1851.05.23 Rask Mark.
Børn i Hvirring sogn af Jens Knudsen og Lisbeth Cathrine Jørgensdatter:
01 Knud *1815.11.07 Hvirring †1815.11.23 Hvirring død 16 dage gammel.
02 Inger Marie Jensdatter *1817.01.03 Honum, Hvirring †1885.08.15 Aale Mark, Aale sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1848 04.01 i Hvirring med Henrik Mortensen *1817.02.09 Haarup, Føvling sogn, Skanderborg Amt †1908.04.18 Aale Mark søn af gårdmand i Haarup Morten Jensen *1780.06.05 Brædstrup, Ring sogn, Skanderborg Amt †1857.06.04 Haarup og (gift 1816.06.01 Føvling) enke Ane Kirstine Jensdatter *1776c †1831.03.03 Haarup.
Henrich Mortensen var:

Husmand i Haarup i Føvling sogn i Skanderborg Amt.
Gårdmand i Aale sogn i Skanderborg Amt.

Henrik Mortensens mor Ane Kirstine Jensdatter gift 1. 1797.07.11 i Bryrup, Skanderborg Amt med fæstegaardmand i Haarup Henrich/Henrik Nielsen *1749c †1816.01.28 Haarup, Føvling
03 Christian Jensen *1819.05.29 Honum, Hvirring †1889.04.12 Nim sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1849.11.23 i Nim med Kirsten Marie Jacobsdatter *1827.02.13 Hvirring Mark, Hvirring †1902.08.21 Nim Mark datter af boelsmand på Hvirring Mark Jacob Hansen *1798.07.13 Teglgaarden, Hatting sogn, Vejle Amt †1885.12.10 Nim Skov, Nim og (gift 1826.06.25 Hvirring) Johanne Marie Laursdatter *1805.07.19 Hvirring †1877.01.26 Nim Skov.
Christian Jensen var gårdmand i Nim sogn i Skanderborg Amt.
04 Frantz Jensen *1821.09.20 Honum, Hvirring †1891.01.01 Hjortsvang Mark, Linnerup sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1856.07.11 i Aale med enke Karen Marie Jensdatter *1820.11.12 Tømmerby, Them sogn, Skanderborg Amt †1897.05.05 Hjortsvang Mark datter af gårdmand og træskomand i Tømmerby Jens Nielsen *1776.03.21 Tømmerby †1844.05.19 Staldtømmerhøj, Them (gift 1803.04.16 Them) Ane Nielsdatter *1783.01.26 Salten, Them †1854.04.22 Aale.
Frantz Jensen var:
Husmand i Føvling sogn i Skanderborg Amt.
Husmand i Hjortsvang i Linnerup sogn i Skanderborg Amt.
05 Peder Jensen *1824.01.08 Kodallund, Hvirring †1904.07.23 Hvirring Mark.
Gift 1851.09.26 i Hvirring med Maren Pedersdatter *1828.01.29 Haarup, Føvling *1904.10.17 Hatting sogn, Vejle Amt datter af tjenestekarl i Haarup Peder Christian Sørensen *1800.04.25 Haarup †1829.05.05 Haarup og (gift 1826.10.07 Føvling) Anne Sørensdatter *1798.06.24 Haarup †1862.05.06 Hvirring Mark.
Peder Jensen var husmand i Hvirring sogn i Skanderborg Amt.
06 Kirsten Marie Jensdatter *1826.05.05 Kodallund, Hvirring †1912.10.31 (Hornborg kirkebog) Skyggerslund, Hvirring.

Gift 1. 1853.12.16 i Hvirring med enkemand Andreas Emanuel Pedersen (se note nedenfor) *1802.06.05 Skyggeshus, Hvirring †1870.09.12 (Hornborg kirkebog) Skyggerslund søn af husfæster og skovfoged i Hvirring Peder Lassen *1770c †1830.09.09 Skyggerslund og (gift 1801.07.04 Hvirring) Kirstine Jørgensdatter *1768.08.21 Boring, Hvirring †1839.01.24 Skyggerslund.

Gift 2. 1872.08.30 i Hornborg, Skanderborg Amt med Therkild Madsen *1842.01.17 Hvirring †1885.03.05 Skyggerslund søn af gårdmand i Honum, Hvirring Mads Pedersen Ørum *1788.10.05 Ørum, Sindbjerg sogn, Vejle Amt †1857.10.07 Honum, Hvirring og (gift 2. 1836.03.05 Hvirring) Marie Kirstine Jensdatter *1815.06.02 Boring, Hvirring †1849.02.22 Honum.

Både Andreas Emanuel Pedersen og Therkild Madsen var gårdmænd i Skyggerslund i Hvirring sogn i Skanderborg Amt.
Andreas Emanuel Pedersen var gift 1. 1823.10.11 i Hornborg med Birthe Marie Jensdatter *1799.01.19 Boring, Hvirring †1846.09.15 Skyggerslund, Hvirring datter af gårdmand i Boring Jens Hansen *1763.10.30 Boring †1817.05.10 Boring og (gift 1793.01.24 Hvirring) Birgitte Kirstine Nielsdatter *1767.07.02 Trebjerg, Hvirring †1807.01.03 Boring.
Mads Pedersen var gift 1. 1815.05.06 i Hvirring sogn med af Boring Birthe Christensdatter *1790c †1835.02.15 Honum, Hvirring, 44 år.
Andreas Emanuel Pedersens far var eventuelt ikke Peder Lassen, men ejeren af Rask hovedgård Andreas Emanuel Bjørn, hvor moderen Kirsten Jørgensdatter havde været stuepige. Patach (se notat på siden) nævner 7 omstændigheder, der peger i den retning, hvoraf de kraftigste er nummer 3 og 4 hvor Kirsten Jørgensdatters søn Andreas Emanuel Pedersen - usædvanligt angivet med fødselsdato - skal overtage fæstet på skovfoged gården Skyggerslund (et fæste usædvanligt uden nogen som helst afgift) efter "faderen" Peder Lassen. Ved enden af teksten på Patachs side angives: "Notat efter Axel Sejer Pedersens slægtsbog". Det har ikke været muligt at finde yderligere angivelser om denne slægtsbog.
07 Mette Cathrine Jensdatter *1828.08.14 Kodallund, Hvirring †1916.01.16 Trebjerg, Hvirring.
Gift 1851.06.20 i Hvirring med Søren Madsen *1824.03.22 Ring Mark, Ring sogn, Skanderborg Amt †1895.10.11 Trebjerg By søn af gårdmand på Ring Mark Mads Laursen *1769.12.17 Uldum sogn, Vejle Amt †1849.01.26 Ring Mark og (gift 2. 1812.07.18 Ring) Mette Sørensdatter *1786c Ring †1864.12.01 Ring Mark.
Mette Cathrine Jensdatter overtog med hendes mand tilsyneladende hendes fødegård.
Søren Madsen var gårdmand Kodallund i Hvirring sogn i Skanderborg Amt.
08 Knud Jensen *1831.03.17 Kodallund, Hvirring †1885+ USA.
Gift 1864.05.01 i Hornum sogn, Vejle Amt med Frederikke Mariane Andersdatter *1840.10.10 Stoubyskov, Stouby sogn, Vejle Amt †1905.02.03 Ash Lake Township, Lincoln County, Minnesota begravet Danebod Cemetery, Tyler, Lincoln County datter af smed i Stoubyskov Anders Jacobsen *1800c †1843.07.04 Stoubyskov og (gift 1831.03.25 Stouby) Ane Christensdatter *1806.11.16 Skoven, Stouby †1847.12.19 Stoubyskov.
Knud Jensen var:
Møller i Raarup sogn i Vejle Amt.
Udvandret 1885 med familie til Minnesota bopæl: Ash Lake Township, Lincoln County, Minnesota, USA.
09 Ane Jensdatter *1833.03.13 Kodallund, Hvirring †1918.02.01 Flemming Mark, Hornborg sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1858.10.30 i Hvirring med Jens Christian Nielsen *1825.05.09 Vor Frelsers sogn, Horsens, Skanderborg †1920.09.19 Flemming Mark søn af ugift Maren Jensdatter og udlagt Niels Nielsen Melgaard (ved Jens Christian Nielsens konf. ”Meilgaard”)
Jens Christian Nielsen var husmand på Flemming Mark i Hornborg sogn i Skanderborg Amt.
Søn *1794.01c Ikast †1794.03.25 Holdgaard? Ikast 14 uger gammel.
Mette Jensdatter *1773c Store Thorlund †1839.04.18 Gjellerup By.
Gift 1793.05.25 i Ikast med Peder Laustsen Siggaard *1768.08.14 Siggaard, Ikast †1842.03.24 Gjellerup By søn af Laurids Madsen Siggaard *1729c †1809.11.28 Drantum, Ikast (GENI har Brande vel på grund af stedet Drantum i Brande, fejl) og Maren Pedersdattter *1739c †1821.12.07 Fattighuset, Ikast.
Se deres børn i Lille Tykskov i Ejstrup sogn.
1793-1801 Peder Siggaard landsoldat husmand i Tulstrup i Ikast sogn.
1802-07 i Lille Tykskov i Ejstrup sogn (lægdsrullerne).
1810-15 Grættrup i Nørre Snede.
1816 i Sunds sogn.
FT 1834 på aftægt ved søn Laust Pedersen Siggaard i Gjellerup By.
Maren Jensdatter og Peder Lauridsen Siggaards børn i oversigt:

01 Kirsten Marie *1793 Ikast †tre måneder gammel.
02 Kirsten Marie Pedersd. *1795 Tulstrup, Ikast †1880 Gjellerup, gift Peder Niels. *1787 Tjørring.
03 Maren Pedersd. *1797 Favrholt, Ikast †1870 Grødde, Ikast med Søren Mortens. og Carl Peders.
04 Laust Pedersen *1800 Tulstrup, Ikast †1840 Gjellerup by gift Mette Katrine Sørensdatter.
05 Christine Pedersdatter *1802 Lille Tykskov, Ejstrup †1872 Gunderup, Rind gift Jens Christian Madsen.
06 Ane Pedersdatter *1805 Lille Tykskov, Ejstrup †1866 Viborg Købstad gift Anders Pedersen.
07 Bodil Kathrine Pedersdatter *1807 Lille Tykskov, Ejstrup †1836 Lind, Rind gift Morten Jensen.

Jens Jensen *1779c Store Thorlund †1831.12.15 Ødekirkehus, Lundumskov Mark, Lundum sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1807c i Kattrup? (kirkebogshul 1803-13) med Kirsten Rasmusdatter *1785.08.07 Stensballe, Vær sogn, Skanderborg Amt †1875.01.12 (fødseldato forkert) Ødekirkehus datter af væver i Stensballe i Vær sogn Rasmus Eriksen *1752.04.03 Stensballe †1819.01.26 68 år Overby, Kattrup sogn, Skanderborg Amt og (gift 1783.09.20 Vær) Mette Catrine Jørgensdatter *1763.07.17 Stensballe †1793.08.04 30 år Stensballe
Jens Jensen var:

Karl på Borupgaard i Kattrup sogn 1804-14, 7 km syd for Skanderborg, 10 km nord for Lundum sogn.
Husmand i Ødekirkehus i Lundum sogn otte km nord for Horsens.

At Jens Jensen i Ødekirkehus i Lundum sogn er den samme som Jens Jensen i lægdsrullen i Store Thorlund i Ejstrup fremgår også af fadderne ved søn nr 06 Erik Jensens dåb den 5 juni 1825. Han bliver båret af Jens Knudsens kone fra Hvirring, Jens Knudsen er søn af faderens søster Inger Jensdatter (se ovenfor). Fadder er Villads Jensen i Hjortsvang i Linnerup sogn, som er faderens bror.
Jens Jensen og konen Kirsten Rasmusdatter bor - efter de gifter sig - nær Borupgaard indtil de får deres eget husmandssted 1815- i Ødekirkehus:

1808 i Kattrup sogn.
1812 i Gedved i Tolstrup sogn.
1815+ Ødekirkehus i Lundum sogn.

Lægdsrullen 1789, 1804, 1808.
Seks af Jens Jensen og Kirsten Rasmusdatters børn bliver voksne og tre af dem i nærheden i Østbirk, Lundum og Yding sogne. De andre tre bosætter sig nord for Limfjorden i Hammer (8 km nord for Aalborg) og Horsens (8 km nordvest for Aalborg, nabo til Hammer sogn) sogne begge i Aalborg Amt og i Brønderslev (25 km nord for Aalborg) sogn i Hjørring Amt. Forbindelsen til Nordjylland begynder i 1850, da søn nr 03 Jens Jensen gifter sig i Hjørring Amt. Søn nr 06 Erik Jensen følger i 1853 i Brønderslev og søn nr 04 Christen Jensen gifter sig 1857 i Aalborg Amt.
Efter Jens Jensens død i 1831 bliver Kirsten Rasmusdatter gift 2. 1832.10.07 i Lundum med Berndt Stephansen *1800.08.01 Tønning sogn †1854.10.07 Ødekirkehus, Lundumskov Mark, Lundum sogn. Berndt Stephansen driver altså husmandstedet i Ødekirkehus videre.
Børn:
01 Rasmus Jensen *1808.06.03 (kirkebogshul, dato i lægdsrullen) Kattrup sogn, Skanderborg Amt †1890.02.18 Sattrup Mark, Østbirk sogn.
Gift 1839.09.22 i Østbirk med Mette Knudsdatter *1812.12.25 Enner, Tamdrup sogn †1866.01.10 Sattrup mark datter af gårdmand i Enner, Tamdrup sogn, Skanderborg Amt Knud Pedersen *1782.03.03 Enner †1860.10.18 Enner og (gift 2. 1812.06.13 Lundum) Anne Jensdatter *1784c †1825.09.20 Enner.
Rasmus Jensen var væver i Østbirk sogn i Skanderborg Amt.
02 Kirsten Jensdatter *1812.04.04 Gedved, Tolstrup sogn, Skanderborg Amt †1902.06.08 Lundum By.
Gift 1834.09.21 i Lundum med Rasmus Andersen *1802.08.25 Gantrup, Voerladegaard sogn, Skanderborg Amt †1882.11.18 Lundum søn af husmand i Gantrup Anders Rasmussen (Vilholdt) *1765.01.06 Vilholt, Sønder Vissing sogn, Skanderborg Amt †1848.07.10 Tønning sogn og (gift 1793.11.15 Tønning) Ingeborg Pedersdatter *1774.02.27 Tønning †1845.12.26 Tønning.
Rasmus Andersen var husmand i Lundum sogn i Skanderborg Amt.
03 Jens Jensen *1815.02.08 Ødekirkehus, Lundum †1892.03.21 Engholm, Hammer sogn, Aalborg Amt.
Gift 1850.07.30 i Vrejlev sogn, Hjørring Amt med Else Johanne Marie Pedersdatter *1827.05.04 Fjelsted, Sindal sogn, Hjørring Amt †1877.09.18 Engholm, Hammer sogn, Aalborg Amt datter af gårdmand i Fjelsted Peder Villadsen *1768.10.16 Nørskov, Astrup sogn, Hjørring Amt †1845.12.31 Fjelsted og (gift 1825.01.21 Ugilt sogn, Hjørring Amt) Mariane Madsdatter *1797.07.09 Dalsager, Ugilt †1845.02.21 Fjelsted.
Jens Jensen var gårdmand i Engholm i Hammer sogn i Aalborg Amt, ti km nord for Aalborg By.
04 Christen Jensen *1818.02.21 Ødekirkehus, Lundum †1881.09.06 Eget, Horsens sogn, Aalborg Amt.
Gift 1857.09.13 i Horsens sogn, Aalborg Amt med enke Karen Maria Andersdatter *1818.02.13 Nørkær, Voer sogn, Hjørring Amt †1896.02.19 Eget datter af gårdmand i Nørkær Anders Christensen *1773.12.12 Striben, Vester Hassing sogn, Aalborg Amt †1847.03.16 Nørkær, Voer sogn og (gift 1802.12.02 Voer) Maren Christensdatter *1782.01.19 Idskov Mølle, Voer †1861.01.21 Nørkær.
Christen Jensen var gårdmand i Eget i Horsens sogn i Aalborg Amt.
05 Mette Kathrine Jensdatter *1822.01.26 Ødekirkehus, Lundum †1917.03.11 Yding By, Yding sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1850.06.14 i Lundum med Søren Eskesen/Eschesen *1814.08.08 Ballehus, Nim Mark, Nim sogn, Skanderborg Amt †1905.03.22 Yding Rode, Yding søn af husmand i Ballehus, Nim Mark Esche/Esle Jensen *1752c †1834.06.24 Nim Mark og (gift 2. 1805.07.07 Nim) Birgitte Sørensdatter *1779c.
Søren Eskesen var landboelsmand i Yding Rode i Yding sogn i Skanderborg Amt.
06 Erik Jensen *1825.06.05 Ødekirkehus, Lundum †1883.06.26 Torsmark, Brønderslev sogn, Hjørring Amt.
Gift 1853.10.02 i Brønderslev med enke Gjertrud Kirstine Pedersdatter *1818.05.02 Øster Brønderslev sogn, Hjørring Amt †1907.03.06 Brønderslev By datter af (senere fæstegårdmand i Kaas, Jetsmark sogn, Hjørring Amt) Peder Jensen *1790.08.01 Kæret, Brønderslev sogn †1864.10.02 Kaas, Jetsmark og (gift 1818.04.09 Aalborg Budolfi sogn) Sidsel Madsdatter *1794.10.19 Vestergaard, Brønderslev †1866.04.14 Kaas.
Erik Jensen var gårdmand i Torsmark i Brønderslev sogn i Hjørring Amt.
07 Anders *1829.11.15 Ødekirkehus †1829.11.20 fem dage gammel.

Ejstrup Store Thorlund gård 4
1790c Anders Jensen *1765c Store Thorlund †1839.08.15 Frisbæk, Nørre Snede søn af Jens Villadsen.
Gift 1795c med Kirsten Sørensdatter *1773c Hampen, Nørre Snede (se FT 1787 og FT 1845 Nørre Snede) †1855.08.09 Frisbæk datter af Søren Andersen *1746c †1803.09.18 (skifte) Arreskov og Mette Christensdatter *1745c †1801.02.28 (skifte) Arreskov
Børn:
Mette Kirstine Andersdatter *1796c Store Thorlund †1817.03.30 Frisbæk, Nørre Snede 21 år gammel.
Søren Andersen *1798c Store Thorlund †1866.03.24 Nørre Snede.
Gift med Anne Marie Pedersdatter *1808c Klovborg †1857.03.21 Frisbæk, Nørre Snede datter af smed Peder Madsen *1774c †1842.11.30 Bjørnskov, Nørre Snede og Kirsten Jensdatter *1774c †1847.05.09 Bjørnskov.

Ejstrup Store Thorlund gård 4
1790c Christen Jensen *1763c Store Thorlund †1802.06.15 (skifte) Store Thorlund søn af Jens Villadsen.
Gift 1789c i Ejstrup med Ellen Jensdatter *1770c Lille Thorlund †1808.10c Store Thorlund, Ejstrup datter af Jens Pedersen *1736c Lille Thorlund †1811.05.31 Lille Thorlund og Anne Eriksdatter *1742c †1801+.
Skifte efter Christen Jensen 1802 Brejl #165 Vrads Herreds Skifteprotokol 1794-1808.

165 Christen Jensen på 30. dagen i Store Thorlund. 15.7.1802, fol.342B, 349B.
Enke:

Ellen Jensdatter.

Lovværge:

Anders Møller, skoleholder i Ejstrup.

Børn:

Jens {Christensen} 9,
Jens{Christensen} 7,
Peder{Christensen} 5,
Christen{Christensen} 3.
Christen{Christensen} født den 11.8.1802.

Formyndere: farbrødre

Villads Jensen i Højgaard i Give sogn,
Anders Jensen i Store Thorlund.

Denne Villads Jensen er vel karl i Højgaard i Give.
Børn:
Jens Christensen *1793c Store Thorlund.
Jens Christensen *1795c Store Thorlund.
Peder Christensen *1797c Store Thorlund.
Christen Christensen *1799c Store Thorlund.
Christen Christensen *1802.08.11 Store Thorlund.
Født to måneder efter faderens død og opnævnt efter ham.

Ejstrup Store Thorlund gård 4
1802c Peder Sørensen *1767c †1840.10.23 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 1. 1802c i Ejstrup med enken Ellen Jensdatter *1770c Lille Thorlund †1808.10c Store Thorlund, Ejstrup se ovenfor.
Gift 2. 1809c i Ejstrup med søster til 1. kone Anne Jensdatter *1776c Lille Thorlund †1842.11.02 Store Thorlund, Ejstrup datter af Jens Pedersen.
Børn med 1. kone Ellen Jensdatter:
Anne Pedersdatter *1804c Store Thorlund.
Ejstrup Store Thorlund gård 4 ender her ↑ .

Ejstrup Store Thorlund smedien begynder her ↓

Ejstrup Store Thorlund smedien
1753- Mads Larsen smed.
Gift med hans kone.
Kendes kun fra Hastrups jordebog 1753.
Den efterfølgende smed Peder Madsen er ikke søn af ham.

Ejstrup Store Thorlund smedien
1764c Peder Madsen *1743c †1801+, smed søn af Mads Pedersen ses i 1794 i Nortvig, Nørre Snede.
Gift 1. med hans første kone †1787-.
Gift 2. 1787+ med Karen Christensdatter *1754c †1801+.
Peder Madsens far Mads Pedersen ses i skifte 1794 i Nortvig i Nørre Snede (Brejl Vrads #11).
Børn:
Maren Pedersdatter *1765c Store Thorlund?
Måske gift med Jens Jensen i Hampen i Nørre Snede, se FT 1801. Denne Maren Pedersdatter †1843.06.26 (druknet i dam) Hampen, Nørre Snede.
Ejstrup Store Thorlund smedien ender her ↑ .
Ejstrup Tykskov generelt begynder her ↓
Tykskov nævnes først i 1482 som Tyckeskoff. Lille Tykskov nævnes 1664 stom Tychschouffbygge. Tykskov Krog ses som Tychskouf Krog i 1683 i Markbogen op til 1800, hvor det ophører at eksistere.
Ejstrup Tykskov generelt ender her ↑ .
Ejstrup Tykskovgaard begynder her ↓
Ejstrup Tykskovgaard ender her ↑ .
Ejstrup Lille Tykskov begynder her ↓

Ejstrup Lille Tykskov 3. boel
1770 Torben Nielsen *1737c †1797.10.26 (skifte, ved søn Peder Torbensen) Nørre Gludsted, Ejstrup.
Gift 1. 1765.06.02 i Thyregod med Maren Sørensdatter *1743.02.02 Aalbæk, Thyregod †1770-73 Lille Tykskov, Ejstrup datter af Søren Pedersen i Aalbæk i Thyregod.
Gift 2. 1773.09.05 i Ejstrup med Karen Pedersdatter *1749c †1815.11.12 Gludsted, Ejstrup.
Torben Nielsen og 2. kone Karen Pedersdatter flytter fra Lille Tykskov til Gludsted også i Ejstrup efter 1779+ og før 1787-.
Sønnernes fødesteder kan følges i lægdsrullerne, alle sønner er født i Lille Tykskov.
Skifte 1797 Brejl #68 Torbensen og Ældre og Yngre tilføjet:

68 Torben Nielsen, der døde 26.10.1797 i Nørre Gludsted. 31.10.1797, fol.147.
Enke: Karen Pedersdatter.
Børn:

Peder Torbensen den Ældre 24,
Peder Torbensen den Yngre 22,
Jens Torbensen 20,
Maren Torbensdatter 18.

Formynder: farbror Laurids Nielsen i Lille Tykskov.
Første ægteskab med Maren Sørensdatter.
Børn:

Karen Torbensdatter 31 gift med Niels Andersen i Hatting,
Niels Torbensen 30 i Nørre Gludsted,
Søren Torbensen 28 i Bøgballehus i Øster Nykirke sogn.


Børn med 1. kone Maren Sørensdatter:
Karen Torbensdatter *1767c Lille Tykskov †1801+.
Gift 1792c med træskomand Niels Andersen *1771c †1801+.
FT 1801 i Rustrup i Them sogn Skanderborg Amt.
Niels Torbensen *1768c Lille Tykskov †1847.10.04 Hygild Mark, Ejstrup.
Gift 1795c med Anne Katrine Thomasdatter *1772c Gludsted, Ejstrup †1850.05.06 Hygild, Ejstrup datter af Maren Pedersdatter *1729c †1801+ og Thomas Pedersen *1749c †1795.08c (skifte) Gludsted.
FT 1801 husmand i Gludsted i Ejstrup.
Søren Torbensen *1770c Lille Tykskov †1801+.
Gift 1795c med Maren Jørgensdatter *1769c Haustrup? formodentlig datter af af Jørgen Thomsen og Ane Kirstine Rasmusdatter i Haustrup, Øster Nykirke.
1797 Bøgballehus, Øster Nykirke.
FT 1801 Haustrup i Øster Nykirke.
Børn med 2. kone Karen Pedersdatter:
Peder Torbensen den Ældre *1775c Lille Tykskov †1840+ (ikke set begravet i Ejstrup).
Gift 2. 1814.01.08 i Ejstrup med pige 42 år Kirsten Sørensdatter *1775c †1839.10.06 Store Thorlund, Ejstrup.
Boede først i Gludsted.
Ses 1820 i Gammel Brejl i Ejstrup i skiftet efter broderen Peder Torbensen den Yngre i Sønder Gludsted 21.3.1820.
FT 1834 i Hedegaard i Ejstrup.
FT 1840 er Peder Torbensen den Ældre daglejer i Store Thorlund i Ejstrup.
Peder Torbensen den Yngre *1777c Lille Tykskov †1820.03.15 Gludsted, Ejstrup.
Gift 1. 1801- med Anne Marie Sørensdatter *1778c Vester Kejlstrup, Nørre Snede †1808.09.29 (skifte) Sønder Gludsted, Ejstrup datter af Søren Christensen *1743c Nørre Hvilllum, Ejstrup †1802.04.29 (skifte) Nørre Snede (søn af Christen Sørensen i Nørre Hvillum i Ejstrup.
Gift 2. 1808 med Kirsten Christensdatter *1775c †1834.09.10 Ejstrup.
Overtager gården i Gludsted efter faderen.
Jens Torbensen *1779c Lille Tykskov †1857.05.25 Storgaard, Ejstrup.
Gift 1808c med enke efter Oluf Christensen Mette Marie Christensdatter *1772c Rønslunde, Ejstrup †1858.01.27 (angives ved begravelsen født i Rønslunde) Ejstrup By datter af Inger Christensdatter *1747c (gift 2. Laurs Christensen i Hedegaard i Ejstrup) og en Christen †1775c.
Jens Torbensen gifter sig til Storgaard i Ejstrup By, som han driver endnu i FT 1834.
FT 1840 på aftægt.
Maren Torbensdatter *1781c Ejstrup.
I FT 1801 ved broderen Peder Torbensen i Gludsted.

Ejstrup Lille Tykskov 3. boel
1787- Laurids/ Lars Nielsen *1740c †1798.03c (ses af Lille Tykskov i skifte efter bror Torben) bror til formand Torben Nielsen, se ovenfor.
Gift 1763c med Anne Andersdatter *1740c †1798+.
Fundet i FT 1801 kun datteren Karen Larsdatter, der er gift i Lille Tykskov. Familien søgt i Skanderborg, Ringkøbing og Vejle amter.
I følge skødet til sønnen Anders Larsen 1797 på matrikel 7 i Sejrup i Thyregod boede hun det år i Vonge i Øster Nykirke.
Sønnen Anders Larsen i 1796, men flytter væk før 1800, hvor Jens Nielsen Grene ses her.
Skifte 1798 Brejl #78 Larsen og Larsdatter tilføjet:

78 Laurids Nielsen i Lille Tykskovgaard. 12.4.1798, fol.161.
Enke: Anne Andersdatter.
Lovværge: Niels Jensen i Tykskovgaard.
Børn:

Karen Larsdatter g.m. Christian Johansen i Amlundhus i Lindeballe sogn,
Anders Larsen 27 i Thyregod sogn,
Anne Cathrine Larsdatter gift med Søren Rasmussen i Stubberup,
Kirsten Larsdatter 18.


Børn:
Karen Larsdatter *1765c Lille Tykskov.
Gift 1801- med afskediget gevorben Christian Johansen *1759c.
1798 i skiftet efter faderen i Amlundhus i Lindeballe.
FT 1801 husmandssted i Lille Tykskov.
Anders Larsen *1769c Lille Tykskov †1836 Sejrup, Thyregod.
Overtager gården for en kort tid. Se nedenfor.
Anne Cathrine Larsdatter *1775c Lille Tykskov.
Gift 1798- med Søren Rasmussen *1760c.
1798 i skiftet efter hendes far i Stubberup i Løsning sogn.
FT 1801 husmandssted i Oksenbjerre i Øster Nykirke.
Kirsten Larsdatter *1780c Lille Tykskov.
Folketælling 1787 Tykskov- Lille Lars Nielsen   1 Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Lars Nielsen471740c  1798 Tykskov- Lille Ejstrup Skifte 78 Laurids Nielsen i Lille Tykskovgård. 12.4.1798, fol.161.
kone 1Anne Andersdatter471740c  1798+   
dat. Karen Larsdatter221765c Tykskov- Lille Ejstrup 1801+  Gift med Christian Johansen *1759c.
søn Anders Larsen181769c Tykskov- Lille Ejstrup 1836 Sejrup Thyregod  
dat. Anne Katrine Andersdatter121775c Tykskov- Lille Ejstrup 1801+  Gift 1798- Søren Rasmussen *1760c. FT 1801 Oksenbjerre, Øster Nykirke.
dat. Kirsten Larsdatter71780c Tykskov- Lille Ejstrup   
almisse 2eMaren Mikkelsdatter801707c   "Inderste, fattig, nyder Almisse". Hun kan være søster til Jesper Mikkelsen her i Lille Tykskov, der sidder på aftægt.
almisse Maren Christensdatter641723c   "Inderste, fattig, nyder Almisse"


Ejstrup Lille Tykskov gård
(1796 Anders Larsen *1769c Lille Tykskov †1836 Sejrup, Thyregod søn af formand Lars Nielsen.
Gift 1. 1792.10.16 i Brande med Ane Clemmensdatter *1768c Skerris, Brande †1826 Sejrup, Thyregod datter af Clemmen Andersen i Skerris i Brande.
Gift 2. 1826.12.03 i Brande med Ane Thomasdatter *1789.03.08 Store Langkær, Brande †1839.12.26 Sejrup datter af Thomas Christensen i Store Langkær i Brande.
Overtager gården for en kort tid.
Han nævnes i Hastrup som enefæster på den sammenlagte gård i Lille Tykskov i 1796, som blev solgt fra Hastrup i de år, men Anders Larsen købte ikke Lille Tykskov, han købte i stedet en udstykning i Sejrup i Thyregod.
Køber 1797 matrikel 7 hartkorn 1 0 3 0 i Sejrup i Thyregod. I dette skøde skrives han af Gludsted i Ejstrup; han er åbenbart flyttet fra Lille Tykskov efter faderens død til farbroderens Torbens søn Peder Torbensen den Yngre i Gludsted for en kort tid. I skiftet i Brande 1802 efter Clemmen Andersen skrives han af Lille Tykskov, men bor på det tidspunkt jo i Sejrup.
FT 1801 og FT 1834 i Sejrup i Thyregod.
Børn antaget født i Lille Tykskov i Ejstrup:
Karen Andersdatter *1793c Lille Tykskov †1860+.
Gift 1823.04.04 i Thyregod med i Sejrup Søren Jensen Kjærgaard *1782.08.29 Kjærgaard, Thyregod †1852.11.01 Sejrup, Thyregod søn af Jens Jensen *1750.02.11 Sejrup †1809.03.22 Vestbjerggaard, Sejrup og (gift 1778.10.04 Thyregod skilt 1787+) Sidsel Maria Sørensdatter *1752.11.02 Kokborg By.
De drev matrikel 8 i Sejrup som havde hartkorn 1 0 1 ½ .
Karen angives i FT 1860 Sejrup født Hvejsel. I Hvejsel kirkebog 1793-95 er hun ikke set født.
Lars Andersen *1795c Lille Tykskov †1836+.
Giver afkald 1836. Bosted skulle stå i skiftet efter faderen 1836.
Andre børn se Sejrup i Thyregod.

Ejstrup Lille Tykskov gård
(1797 Jens Nielsen Grene den Unge *1756.01.25 Grene, Arnborg †1831 Søndersthoved søn af Niels Nielsen Grene *1729.05.26 Grene †1790.04.18 Grene og Maren Jensdatter *1728c †1790.02.17 Grene.
Gift 2. 1780.05.15 i Brande med af Uhre Johanne Maria Pedersdatter *1755c ?Uhre †1813 Søndersthoved, Give muligvis datter af ?Peder Thomsen i Uhre i Brande.
Året 1797 fordi Anders Larsen da ses af Gludsted i Ejstrup og køber en gård i Sejrup i Thyregod.
Se Jens Nielsen Grene i Brandlund i Brande sogn, hvor alle hans børn er listet. Nedenfor er kun opført det ene barn Marie, som er født i Lille Tykskov.
Jens Nielsen Grene nævnes indtil 1796 i Brande, men ses så 1800 og 1801 i Lille Tykskov. Datteren Marie nedenfor er ikke født i Brande sogn, men i Ejstrup. Hvornår han flytter til Søndersthoved i Give er ikke klart, men det er i alle tilfælde før 1813. En rimelig hypotese er, at han er flyttet 1802 og at Peder Laustsen Siggaard så overtog, men kirkebogen i Give er ikke ført 1801-05 og han ses ikke før 1813 i Give kirkebog.
Børn født i Lille Tykskov:
Marie Jensdatter *1800c Lille Tykskov, Ejstrup.
Hun er ikke fundet identificeret i Give sogn, hvor familien flytter hen. Hun kan være død spæd.
Folketælling 1801 Tykskov- Lille Jens Nielsen Grene   60
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bonde Gaard- beboer mand 2Jens Nielsen Grene den Unge461756 Grene  1831 Søndersthoved Give *1756.01.25 Grene, Arnborg †1831.02.13 Søndersthoved, Give.
kone 1 Johanne Marie Pedersdatter46c1755c Uhre? Brande? 1813 Søndersthoved Give Johanne Maria Pedersdatter *1755c ?Uhre †1813.10.03 Søndersthoved, Give
dat. Anne Jensdatter121788 Hallundbæk Sønder Omme 1875 Maltbæk  *1788.04.13 Hallundbæk, Sønder Omme †1875.10.19 Maltbæk sogn, Ribe Amt.
dat. Maren Jensdatter81791 Flø Brande 1869 Ramskov Give *1791.10.23 Flø, Brande †1869 Ramskov, Give
søn Peder Jensen51794 Brandlund Brande 1850+  *1794.12.26 Brandlund, Brande †1850+ Give?
dat. Marie Jensdatter11800 Tykskov- Lille Ejstrup  Dåb nr.1963
*1800 Lille Tykskov, Ejstrup. Muligvis død spæd.


Ejstrup Lille Tykskov gård
(Udforsket af Holger Ejby Villadsen 2021).
1802 Peder Lausten Siggaard *1768.08.14 Siggaard, Ikast †1842.03.24 Gjellerup By søn af Laurids Madsen Siggaard *1729c †1809.11.28 Drantum, Ikast (GENI har Brande vel på grund af stedet Drantum, fejl) og Maren Pedersdattter *1739c †1821.12.07 Fattighuset, Ikast.
Gift 1. 1793.05.25 i Ikast med med Mette Jensdatter *1773c Store Thorlund datter af Jens Villadsen i Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 2. 1839.11.27 i Gjellerup (Sunds sogn kirkebog) med Kirsten Nielsdatter af Ildsgaard i Sunds sogn *1781.01.29 Aulum sogn †1870.05.11 Gjellerup datter af Niels Sørensen i Ljørring i Aulum *1745.05.11 Aulum †1785.12.12 Aulum og (gift 1776.09.24 Aulum med enke) Mette Kirstine Jensdatter *1753.08.08 Ørre †1786.03.08 Aulum (datter af Jens Nielsen *1717c Ørre †1778.10.15 (skifte) Sandgaard, Ørre og Ellen Lauridsdatter †1786.04.12 Ørre).
Familien ses:

FT 1801 er Peder Siggaard landsoldat med 4 skæpper jord i Tulstrup i Ikast sogn.
1802-08 i Lille Tykskov i Ejstrup sogn (lægdsrullerne).
1810-15 Grættrup i Nørre Snede (lægdsrullerne, se sønnen Laust Pedersen nedenfor).
1816 i Sunds sogn (skifte efter hendes far Jens Villadsen her i Store Thorlund).
FT 1834 på aftægt ved søn Laust Pedersen Siggaard i Gjellerup By.

Familien Peder Laustsen Siggaard flytter fra Tulstrup i Ikast her til Lille Tykskov i Ejstrup 1802 i følge lægdsrullen for sønnen Laust *1800 i Tulstrup. I 1808 flytter den videre til Grættrup i Nørre Snede.
Her ser sønnen Laust Pedersen i lægdsrullerne:

1800 Ikast nr. H237 – 30. marts 1800 Laust født og indført i Ikast-rullen som nr. 237. Fødested Tulstrup.
1801 Ikast nr. H237-nyt nr. 189 Til Lægd 13= Ejstrup år K=1802 nr. 109.
1802 Ejstrup nr. 109 – Fra Lægd 25 Ikast nr. 189.
1804 Ejstrup nr. K109 – nyt nr. 94 ”Laurs” 4 år Opholdssted ”Lille Tykskov”.
1808 Ejstrup nr. 94 – nyt nr. 72. Udstreget. Flytning til Lægd 12=Nørre Snede år G=1810 nr. 104.
1810 Nørre Snede Lægd 12 nr. G104 – Fra Lægd 13 Ejstrup nr. 72. Opholdssted: Grættrup i Nørre Snede sogn.

Maren Jensdatter og Peder Lauridsen Siggaards børn i oversigt:

01 Kirsten Marie *1793 Ikast †tre måneder gammel.
02 Kirsten Marie Pedersd. *1795 Tulstrup, Ikast †1880 Gjellerup, gift Peder Nielsen *1787 Tjørring.
03 Maren Pedersd. *1797 Favrholt, Ikast †1870 Grødde, Ikast gift Søren Mortensen og Carl Pedersen
04 Laust Pedersen *1800 Tulstrup, Ikast †1840 Gjellerup by gift Mette Katrine Sørensdatter.
05 Christine Pedersdatter *1802 Lille Tykskov †1872 Gunderup, Rind gift Jens Christian Madsen.
06 Ane Pedersdatter *1805 Lille Tykskov †1866 Viborg Købstad gift Anders Pedersen.
07 Bodil Kathrine Pedersdatter *1807 Lille Tykskov †1836 Lind, Rind gift Morten Jensen.

De sidste to piger Ane og Bodil Katrine angiver Nørre Snede, hvor de voksede op, som fødesogn. Christine angiver i 1845 Nørre Snede men i folketællingerne derefter Ejstrup.
Børn:
01 Kirsten Marie *1793.11.24 Ikast †1794.02.11 tre måneder gammel.
02 Kirsten Marie Pedersdatter *1795.07.12 Tulstrup, Ikast Konf. Sunds sogn 1812 †1880.04.10 Frølund, Gjellerup.
Gift 1824.09.18 i Ikast sogn med enkemand af Julsgaard mark, Ikast Peder Nielsen *1787.05.30 Trælund, Tjørring sogn †1861.09.30 Tulstrup søn af skoleholder Niels Jensen *1747c Lundmølle, Snejbjerg †1801+ og (gift 1777.11.12 Snejbjerg) Kirsten Johannesdatter *1756.06.24 Trælund †1801+.
Peder Nielsen var husmand og skomager i Tulstrup i Ikast sogn i Ringkøbing Amt.
Peder Nielsen gift 1. 1815.10.20 i Herning kirke (Tjørring kirkebog) med Ellen Nielsdatter *1781-82c †1824.04.03 Julsgaard Hede, Ikast formodet datter af skoleholder og smed i Tjørring Niels Jensen Smed. Ellen Nielsdatter *1782.08.11 Gjellerup.
Børn:
02A Peder Siiggaard Pedersen *1825.04.14 Julsgaard mark, Ikast †1901+ (FT 1901 ved søster Ellen Pedersdatter i Aarhus.
Gift 1853.12.16 i Them, Skanderborg Amt med Thomasine Nielsdatter *1822.06.19 Ildved, Hvejsel, Vejle Amt †1897.07.13 Hedegaards Mark, Them sogn, Skanderborg Amt.
Peder Siiggaard Pedersen var husmand i Them sogn i Skanderborg Amt.
02B Ellen Pedersdatter *1827.01.13 Julsgaard mark, Ikast †1910.01.12 De gamles Hjem Sct. Johannes sogn i Aarhus.
Gift 1848.01.07 i Adslev sogn, Skanderborg Amt med Hans Pedersen *1816.01.10 Jeksen, Adslev sogn, Skanderborg Amt †1890.10.24 Havgyde 4, Aarhus Domsogn.
Hans Pedersen var arbejdsmand i Aarhus.
02C Søren *1829.04.20 Julsgaard Mark, Ikast †1830.05.19 Julsgaard Mark godt et år gammel.
02D Søren Pedersen *1831.02.18 Julsgaard mark, Ikast †1899.11.08 Halling By, Halling sogn, Randers Amt.
Gift 1854.03.21 i Ikast med Maren Andersdatter *1825.01.17 Dørup, Voerladegaard sogn †1893.10.20 Aarhus Fattiggaard, Aarhus Domsogn.
Søren Pedersen var arbejdsmand og røgter.
02E Jens Christian *1832.10.17 Julsgaard Mark, Ikast †1834.01.13 Pederslyst, Tulstrup, Ikast godt et år gammel.
02F Jens Christian Pedersen *1835.05.30 Pederslyst, Tulstrup, Ikast †1897.12.14 Søby, Rind.
Gift 1863.02.07 i Ikast med Abbelone Andersen *1845.05.22 Albæk, Snejbjerg †1934.04.16 Vejlevej, Brande.
Jens Christian Pedersen var gårdmand i Søby i Rind sogn, Ringkøbing Amt.
Abbelone Andersen gift 2. 1901.05.05 i Rind med enkemand Christen Pedersen *1854.05.20 Knudmose, Rind †1926.05.14 Lille Nørlund, Isenvad sogn.
Christen Pedersen var landmand Nørlund mark i Ikast sogn i Ringkøbing Amt.
Christen Pedersen var gift 1. 1880.12.03 i Gjellerup med Metthea Pedersen *1856.10.09 Velling sogn, Ringkøbing amt †1897.02.07 Lille Nørlund.
03 Maren Pedersdatter *1797.09.17 Favrholt, Ikast Konf. 1815 i Sunds sogn †1870.04.15 Grødde, Ikast.
Gift 1. 1829.10.31 i Storring Aarhus Amt med enkemand Søren Mortensen *1772.02.16 Skaabling, Malling sogn, Aarhus Amt †1844.11.01 Høver, Storring.
Gift 2. 1850.05.25 i Storring med fraskilt Carl Ludvig Pedersen *1799.09.16 Sandbjerg, Birkerød sogn, Frederiksborg Amt †1876.09.06 Grødde.
Søren Mortensen var husmand i Høver i Storring sogn i Aarhus Amt.
Carl Ludvig Pedersen var husmand og skomager i Ikast sogn.
Carl Ludvig Pedersen gift 3. 1871.05.19 i Ikast sogn med enke efter Morten Andersen Ane Magrethe Frandsdatter *1824.07.14 Overholt, Ikast †1892.01.27 Grødde.
Ane Margrethe Frandsdatter var gift 1. 1866.10.19 i Ikast med enkemand Morten Andersen *1802.06.26 Hallundbæk, Hodsager sogn †1870.07.15 Grødde. Morten Andersen gift 1. med Maren Villadsdatter *1790.03.21 Vaadde, Ikast †1866.06.23 Grødde, Ikast.
04 Laust Pedersen *1800.03.30 Tulstrup, Ikast †1840.04.21 (mæslinger) Gjellerup By.
Gift 1829.10.30 i Ikast med Mette Katrine Sørensdatter *1802.11.21 Lassesgaard, Ikast konfirmation 1816 Ikast †1854.07.10 Bording By datter af Søren Pedersen *1774c †1851.04.02 Lassegaard og Maren Pedersdatter.
Laust Pedersen var gårdmand i Gjellerup By, Gjellerup sogn, Ringkøbing Amt.
Laust Pedersen i lægdsrullerne:

1800 Ikast nr. H237 – 30. marts 1800 Laust født og indført i Ikast-rullen som nr. 237. Fødested Tulstrup.
1801 Ikast nr. H237-nyt nr. 189 Til Lægd 13= Ejstrup år K=1802 nr. 109.
1802 Ejstrup nr. 109 – Fra Lægd 25 Ikast nr. 189.
1804 Ejstrup nr. K109 – nyt nr. 94 ”Laurs” 4 år Opholdssted ”Lille Tykskov”.
1808 Ejstrup nr. 94 – nyt nr. 72. Udstreget. Flytning til Lægd 12=Nørre Snede år G=1810 nr. 104.
1810 Nørre Snede Lægd 12 nr. G104 – Fra Lægd 13 Ejstrup nr. 72. Opholdssted: Grættrup i Nørre Snede sogn.

Børn:
04A Peder Laustsen *1830.01.14 Gjellerup †1898.01.24 Frølund, Gjellerup.
Gift 1. 1856.12.12 i Bording (Ikast kirkebog) med Ane Nielsdatter *1828.11.22 Stubkær, Bording †1891.12.25 (Dødsdato ved Peder Laursens 2. vielse) Frølund.
Gift 2. 1893.08.01 i Gjellerup sogn med enke Mette Kirstine (Cathrine!) Nielsen *1836.04.02 Hestlund, Bording †1923.05.31 Over Simmelkær, Simmelkær sogn.
Peder Laustsen var gårdejer i Frølund i Gjellerup sogn.
2. kone Mette er døbt "Mette Kirstine" dog kaldes hun fra konfirmationen fremad "Mette Cathrine".
Mette Kirstine Nielsen var gift 1. 1866.03.13 i Sunds med enkemand Christen Iversen *1826.07.21 Kærgaard, Sunds †1892.07.07 Tulstrup Vestermose, Ikast søn af Iver Christensen *1796c og Kirsten Poulsdatter *1809c.
Christen Iversen var gift 1. 1851.04.04 i Sunds med Bodil Jespersdatter *1828.12.08 Torup, Sunds †1865.12.25 Tværmose, Sunds datter af Jesper Christensen og Marianne Christensdatter.
04B Mette Marie *1832.04.24 Gjellerup By †1847.08.06 (Tæring 11 uger) Hestlund, Bording femten år gammel.
04C Søren Laustsen *1834.08.26 Gjellerup By †1876.01.29 Lille Nørlund mark, Ikast 41 år gammel.
Gift 1855.12.15 i Funder sogn, Viborg amt med Mette Catrine Christensdatter *1832.02.29 Brande, Them sogn, Skanderborg Amt †1916.10.12 Folden, Otter Tail County, Minnesota, United States of America.
FT 1860 husmand i Lille Kilsgaard i Linaa By i Sunds sogn i Hammerum herred i Ringkøbing Amt.
Mindst fem børn.
04D Rasmus *1837.03.18 Gjellerup By †1841.06.03 Hestlund, Bording godt fire år gammel.
04E Peder Christian *1839.11.02 Gjellerup By †1840.02.24 Hestlund, Bording fire måneder gammel.
05 Christine Pedersdatter *1802.09.05 (se dato næste opslag) Lille Tykskov, Ejstrup †1872.01.28 Gunderup Mark, Rind sogn
Gift 1828.04.02 i Rind med Jens Christian Madsen *1800.06.08 Lind, Rind †1869.12.21 (druknet beruset) Fejerskov Huse, Rind søn af Mads Christensen *1758.03.05 Lind, Rind †1829.09.12 Lind og (gift 1784.07.03 Rind) Birte Sophie Pedersdatter *1760.08.20 Rind †1838.02.16 Lind.
Jens Christian Madsen var huusmand i Gunnerup Mark og Fejerskov Huse i Rind sogn i Ringkøbing Amt.
Børn:
05A Mads Jensen *1830.03.18 Lind, Rind †1910.01.14 Fattiggaarden, Rind.
Gift 1856.08.08 i Gjellerup med Maren Kirstine Jensdatter *1827.11.01 Torup mark, Sunds sogn †1909.12.07 Kollund, Rind
Mads Jensen var husmand og daglejer i Kollund i Rind sogn i Ringkøbing Amt.
05B Ib Jensen *1832.04.29 Lind, Rind †1901.02.01 Givskudlund i Givskud sogn i Vejle Amt.
Gift 1858.07.03 i Bryrup i Skanderborg Amt med Maren Pedersdatter *1834.12.25 Velling, Bryrup datter af Peder Jensen *1776c Tønning sogn og Ane Kirstine Nielsdatter *1794c Sønder Vissing sogn.
Ib Jensen var husmand i Givskudlund i Givskud sogn i Vejle Amt.
05C Birthe Sophie Jensen *1834.08.01 Lind, Rind †1907.07.29 Skibbild, Arnborg.
Gift 1857.07.12 i Rind med Jens Christian Dinesen *1836.04.06 Lille Langelund, Gjellerup †1931.01.04 Søby, Rind søn af Dines Jensen Elmholt *1804.12.09 Elmholdt, Damsholt, Rind †1884.02.26 Mellem Søby, Rind og Sophie Jensdatter *1807.08.27 Okkels, Rind †1890.12.17 Damsholt, Rind datter af Jens Christian Pedersen Okkels.
Jens Christian Dinesen var landmand i Søby Mark i Rind sogn i Ringkøbing Amt.
05D Peder Christian *1837.01.14 Lind, Rind †1837.04.02 elleve uger gammel.
06 Ane Pedersdatter *1805.03.22 (dato i konfirmation 1821 Ikast) Lille Tykskov, Ejstrup †1866.08.30 Viborg Domsogn.
Gift 1826.05.14 i Fiskbæk med Anders Pedersen *1804.09.10 Rogenstrup, Fiskbæk sogn, Viborg Amt †1885.03.15 Viborg Domsogn søn af i Rogenstrup Peder Christensen *1764c og (gift 1784.07.03 Rind) Karen Andersdatter *1765c.
Anders Pedersen var:
Husmand og daglejer i Navntoft i Vorde sogn i Viborg Amt.
Husmand af ”Ellehus” i Viborg købstads Nørremark, Viborg Domsogn.
Børn:
06A Anne Kirstine Andersdatter *1826.08.30 Kirkebæk, Romlund sogn, Viborg Amt †1876.11.30 Viborg Domsogn (begravet Tjele sogn).
Gift 1859.04.08 i Viborg Domsogn med Niels Christian Jensen *1830.05.11 Asaa, Dronninglund sogn, Hjørring Amt †1885.08.18 Allinggaards mark, Grønbæk sogn, Viborg Amt søn af gift kvinde Kirsten Marie Stephensdatter *1806c Dronninglund og ugift Jens Christensen (søn af husejer Christen Larsen Balle i Asaa).
Niels Christian Jensen var husmand og daglejer ved agerbruget.
Niels Christian Jensen blev gift 2. 1877.07.20 i Rødding sogn, Nørlyng herred med Sophie Olesen *1846.04.09 Løvel sogn, Viborg Amt †1923.07.27 Lemming By, Lemming sogn, Viborg Amt.
Sophie Olesen blev gift 2. 1886.12.26 i Vindum sogn, Viborg Amt med Niels Christian Nielsen *1857.08.22 Allingskovgaards Mark, Grønbæk †1925.06.14 Lemming Mark.
Niels Christian Nielsen var ligeledes husmand og daglejer ved agerbruget.
06B Marie Cathrine Andersen *1832.02.16 Lyngsø, Vorde sogn, Viborg Amt †1888.02.08 Nørremark, Viborg Domsogn.
Gift 1867.07.26 i Viborg Domsogn med Poul Poulsen *1832.06.03 Kildsighus, Brejning sogn, Ringkøbing Amt †1883.02.14 (Hængte sig i Sindssygdom) Nørremark, Viborg Domsogn søn af Poul Poulsen *1784c Brejning og Kirsten Christensdatter *1793c Nørre Omme.
Poul Poulsen var husmand af ”Ellehus”,Viborg købstads Nørremark, Viborg Domsogn.
06C Mette Kirstine Andersen *1834.10.02 Navntoft, Vorde †1920.05.28 Sanct Ibs Gade 21, Viborg Domsogn.
Gift 1854.11.11 i Viborg Søndre sogn med Eduard Petersen *1830.11.24 ?(Vedbæk, Søllerød, Sokkelund), Kbh. †1913.05.18 Sanct Ibs Gade 21, Viborg Domsogn.
Eduard Petersen var brøndgraver i Viborg.
06D Peder *1837.08.08 Navntoft, Vorde sogn †1837.12.22 fire måneder gammel.
06E Peder Andersen *1838.12.27 Navntoft, Vorde †1917.02.04 (ved datter Ane Sophie) Gibson City, Ford County, Illinois.
Gift 1. 1865.03.29 i Viborg Domsogn med Kirsten Christensdatter *1842.05.03 Gjandrup, Aalum sogn, Viborg Amt †1874.04.09 Viborg Domsogn datter af Christen Andersen Laurberg *1814c Læsten sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt og Else Marie Christensdatter *1818c Aulum.
Gift 2. 1874.12.29 i Viborg Domsogn med Thrine Andersen *1831.07.15 Bækkelund, Dollerup sogn, Viborg Amt †1905.11.10 Alderdomshjemmet ”Skottenborg”, Viborg Søndre sogn, Viborg Amt datter af mølle-valker Anders Eriksen *1789c Tapdrup sogn †1849.03.08 Dollerup og (gift 1820.11.18 Rind) Susanne Marie Leflang *1799c Grejs Mølle, Vejle Amt.
Peder Andersen var vægter og murerarbejdsmand i Viborg.
Hans tre børn udvandrer til Gibson City i Illinois i Amerika:

Ane Sophie i 1888c.
Emil i 1892.
Anders Christian (Chris) i 1893.

Ane Sophie kan være kommet til Amerika som katalogbrud for Erik Pedersen, for hun gifter sig året efter i 1889 med ham nær Gibson City.
Efter Peder Andersens 2. kones død i 1905 havde han kun børn i Amerika. I 1907 drog han til datteren Ane Sophie på farmen ved Gibson City i Illinois. Gibson City er egentlig ikke en City, men en town 100 km syd for Chicago, dengang med 2.000 indbyggere, 2021 med godt 3.000. Det er bare en landsby.
Peter Anderson obituary:

Peter Anderson died at the home of his daughter, Mrs Erick Peterson {Ane Sophie Anderson}, last Sunday, after a short illness. The funeral was held at the Presbyterian church on Tuesday afternoon at 2 o'clock, the services being in charge of Rev. S. A. Griffith. Burial was in the Gibson cemetery.
Peter Anderson was born the 27th day of December, 1838, in Denmark, and died the 4th day of February, 1917, at Gibson City, Ill., at the age of 78 years, 1 month and 8 days. He was married in 1865 to Anna Christine Christiansen {Kirsten Christensdatter} of Randers, Denmark. To this union were born three children — Chris Anderson of Gibson City, Mrs. Erick Peterson of Gibson City and Emil Anderson, who preceeded him in death. Mrs. Anderson died April 9th, 1874. Mr. Anderson was married again in 1875 to Trine Anderson of Viborg, Denmark, who died eleven years ago, at which time he came to America and had since made his home with his daughter, Mrs. Erick Peterson of Gibson City.

Børn med 1. kone Kirsten Christensdatter:
06E1 Anders Christian Andersen (Chris Anderson) *1865.09.27 Viborg Domsogn †1946.12.08 Perrinton, Michigang (begravet Gibson City, Ford County, Illinois).
Gift 1886.01.12 Egaa sogn, Randers Amt med Petrine Snedker *1858.09.24 Viborg Domsogn †1946.05.21 Gibson City.
Udvandret til Amerika 1893 (Census 1910).
Bor i 1917 i Gibson City. Fire børn.
Obituary:

Chris Anderson died at the home of his son Peter J. Anderson, in Perrinton, Michigan Sunday afternoon, December 8 {1946}, aged 81 years.
Mr. Anderson was born i Viborg, Denmark, and came to the United States in 1893, where he engaged in farming in the community south of town. Later he was employed by the Gibson Canning factory ...
Mr. Anderson is survived by two sons, Peter, of Perrinton, Michigang; and Vigo, og Peoria; as well as several grandchildren. He was prececed in death by his wife last May and one son and one daughter.

06E2 Ane Sophie Andersen (Anderson) *1867.08.13 Viborg Domsogn †1944.08.23 Gibson City, Ford County, Illinois, USA.
Gift 1889.04.30 i Harpster, Ford County, Illinois med Erik Lauritsen Pedersen (Erick Lawrence Petersen) *1863.01.03 Bregninge sogn, Ærø, Svendborg Amt †1928.11.26 Gibson City, Ford County, Illinois.
Erik Lauritsen Pedersen emigrerede til Amerika, da han var 18c i 1881c. Ane Sophie Andersen, da hun var 21 i 1888c. De drev en farm sydvest for Gibson City 1893-1920.
Da hendes fars 2. kone døde i 1905, kom faderen Peder Andersen 1907 til hende i Gibson City i Amerika.
Erick Peterson nekrolog:

Funeral services for Erick Peterson, aged 65 years, 10 months and 23 days, who died at his home on South Sangamon avenue in this city {Gibson City} Monday afternoon af an illness extending over several months, were held at the Presbyterian church in this city yesterday {28th Nov. 1928} at 2:00 o'clock in charge of Rev. G J. Schillerstrom, pastor of the church. The Odd Fellows lodge had charge to the services at the grave. Interment was in the local cemetery.
Mr. Peterson war born in Denmark and came to this country about 45 {47} years ago. About five years later he was married to Miss Sofie Anderson at Gibson City, and she survives. They lived on a farm southwest of this city owned by W. E. Proctor for 27 years before coming to live in this city about 10 years ago {1920}.
Besides his widow Mr. Peterson is survived by five children.

Ane Sophie Anderson nekrolog:

Mrs. Erick Petersen died at 6:30 a. m. Wednesday {23 Aug 1944} at her home in Gibson City. She had been in failing health for the past year. Funeral services were held at 3 p. m. Friday at the Presbyterian Church with the Rev. Philip R. Coen officiating. Burial was in the Gibson City cemetery.
She war born, Anna Sofie Andersen, on August 13, 1867, in Viborg, Denmark, daughter of Mr. and Mrs Peter Anderson. She came to this county {country} when she was 21. On April 30, 1889, she married Erick Peterson at Harpster. They farmed near Gibson City until March, 1920, when they moved into Gibson City. Her husband preceded her in death.
Surviving are three daughters {and two sons}.

06E3 Emil Marinus Andersen *1870.06.21 Viborg Domsogn †1892 - 1917 Gibson City.
Udvandret til Gibson City den 3 maj 1892, da han var 22 år gammel. Bager af profession.
06F Christen Andersen *1842.03.09 Navntoft, Vorde †1916.05.20 Lille Sct. Mikkels Gade 17, Viborg Søndre sogn.
Gift 1. 1865.12.27 i Viborg Domsogn med Johanne Isaacsdatter (Isaksdotter) *1836.02.07 Alseda sogn, Jönköpings län, Småland, Sverige †1905.07.25 Lille Sct. Peder Stræde 7, Viborg Søndre sogn.
Gift 2. 1912.03.22 Viborg Raadhus med Rasmine Hansine Jakobsen *1880.09.17 Skaun, Vindum sogn, Viborg Amt †1962.12.24 Skottenborg 3, Viborg Domsogn datter af smed Christian Jakobsen *1841c Vejlby sogn? og Marie Andersen *1848c Albæk sogn, Sæby.
Christen Andersen var murer i Viborg.
Rasmine Hansine Jakobsen gift 2. 1917.10.12 Viborg Søndre sogn med Lauritz Laugesen *1866.08.30 Skringstrup Mark, Skals sogn, Viborg Amt †1954.12.21 Lille Sct. Mikkels Gade 17, Viborg, Viborg Søndre sogn.
Lauritz Laugesen var gasværksarbejder i Viborg.
06G Niels Andersen *1846.10.17 Navntoft, Vorde †1929.01.11 Skottenborg 15, Viborg Domsogn.
Gift 1870.09.24 i Viborg Domsogn med Lena Lisa Isaksdotter *1838.11.16 Hamneda sogn, Kronobergs Län, Sverige †1920.05.19 Sanct Mogens Gade 36, Viborg Domsogn.
Niels Andersen var brøndgraver i Viborg.
07 Bodil Kathrine Pedersdatter *1807.12.24 (konf. Ikast) Lille Tykskov, Ejstrup †1836.10.17 Lind, Rind 29 år gammel.
Gift 1828.04.02 i Rind med Morten Jensen *1791.10.09 Fjederholt, Rind †1867.08.14 Kølkær, Rind søn af Jens Madsen Siig *1752.04.28 Rind †1800.06.21 Rind og (gift 1774.09.21 Rind) Karen Nielsdatter *1755.03.31 Rind †1835.03.16 Fjederholt.
Husmand i Lind i Rind sogn, Ringkøbing Amt.
Morten Jensen gift 2. 1837.06.02 i Rind med enke Inger Nielsdatter *1790.08.08 Kollund, Rind †1862.07.26 Knudmose, Rind.
Børn:
07A Karen Marie *1831.03.29 Lind, Rind †1833.01.21 knap to år gammel.
07B Jens Siig Mortensen *1834.03.08 Lind, Rind.
Gift 1863.07.04 i Taulov sogn, Vejle Amt med Anne Marie Nielsen *1837.09.13 Vraa mark, Lejrskov sogn, Ribe Amt.
Familien udvandret 1875.03.17 til Dexter, Washtenaw County, Michigan, USA.
07C Mette Katrine *1836.05.06 Lind, Rind †1836.08.24 tre måneder gammel.

Ejstrup Lille Tykskov gård
1807 Poul Olesen *1774.02.13 Lyngholm, Ikast †1828.02.07 (skifte) Lille Tykskov søn af Ole (Pedersen) Lyngholm.
Gift med Birte Marie Nielsdatter *1778c Heedegaard, Ejstrup †1823.07.17 (skifte) Lille Tykskov datter af Niels Madsen †1781-84 Heedegaard og (som enke gift 1776.10.15 Vester) Sidsel Marie Martinusdatter *1754.06.04 Riisager, Vester †1824.02.28 Vester datter i Riisager af Martinus Nielsen *1707c.
Det meste af dette afsnit stammer fra en tråd på Dansk Slægtsforskings Forum Forældre til Abelone Kirstine Poulsdatter start 1800 i Ejstrup startet af MarckVilNiel og især Inger Toudals nøjagtige bidrag.
Poul Olesens dåb i Ikast kirkebog 1774:

Ao 1774
d 13de febr: Ole Lyngholms søn: Povel baaren af konens Søster Fadderne Jens Smid og Hustr: Jens Toftlund og Pige . -

For faderens patronym Pedersen se Lægdsrullen nedenfor.
Poul Olesen ses i Lægdsrullen 1801 108 / 88 i Ikast og i 1802 K 107 i Ejstrup sogn. Han er 63 tommer høj eller 165 cm.
Han tjener vel 1802-07 ved formanden Peder Laustsen Siggaard, der jo også stammede fra Ikast.
Børn:
Abelone Kirstine Poulsdatter *1807.07.02 Lille Tykskov (dato ved konfirmation 1823 Nørre Snede) †1876.12.09 Løvdal, Thyregod.
Gift 1828.11.01 i Ejstrup med Anders Pedersen *1802c Ejstrup By?.
Niels Peder Poulsen *1809.07.07 (dato ved konf. 1826 Ejstrup) ?†1897.12.01 Bryrup.
Gift 1. 1834c med Karen Bertelsdatter *1814.07.31 Gadbjerg †1855-60 datter i Gadbjerg af Bertel Christensen *1765c og (trolovet 1790.09.28 Ringive Præstegaard) Anne Nielsdatter *1770c.
Gift 2. 1880- med Marie Hansen *1824c ?Boeslunde sogn, Korsør.
Niels Peder Poulsen var husmand og daglejer.
Familien flyttede meget rundt: 1840 Grættrup i Nørre Snede, 1845 Hedegaard i Ejstrup, 1850-55 Gludsted i Ejstrup, 1860 Vrads By, 1880 Fogstrup i Tem sogn, 1890 Vrads By.
Sidsel Marie Poulsdatter *1811.08.01 Lille Tykskov (dato ved konf. 1826 Ejstrup) †1880+ ?Dørken, Thyregod.
Gift 1835c med husmand Niels Christensen *1807.10.04 Overgaard, Vesterlund, Vester sogn †1858.11.10 Enkelund, Thyregod søn af Christen Christensen *1782c Vrads †1862.12.11 Vesterlund og Mette Kirstine Nielsdatter *1780c Heedegaard, Ejstrup †1865.07.03 Vesterlund.
Først i Thyregodlund, så i Enkelund matrikel 1E i Thyregod sogn.
Sidsel Marie overtog husmandsstedet, da Niels døde, og skødede det året efter til svigersønnen Søren Madsen gift med datteren Birte Marie Nielsdatter *1835c Thyregod.
FT 1870 og FT 1880 er Sidsel Marie husholderske for Jens Kristian Mikkelsen i Dørken i Thyregod.
Dorthea Kirstine Poulsdatter *1813.10.18 Lille Tykskov (dato ved konf. 1828 Vrads) †1886.04.29 Ejstrup.
Gift 1838.12.30 i Vester sogn med Christoffer Jensen *1812.06.21 Uhre, Brande †1882.04.14 Ejstrup Bys Mark søn af Jens Christensen Hus (Lind) *1779c †1842 Ejstrup og Ane Katrine Christensdatter *1783.01.01 Uhre, Brande †1866 Ejstrup Mark.
Christoffer Jensens familie flytter 1822 fra Uhre i Brande til Gludsted i Ejstrup.
Ole Peder *1816.06.01 Lille Tykskov †1816.09.22 tre måneder gammel.
Anne (Kirsten) Marie Poulsdatter *1818.10.10 Lille Tykskov, konf. 1833 Ejstrup †1860+.
Gift 1841c med Peder Christiansen *1805c Ikast †1860+.
Døbt Kirsten Marie.
I skiftet efter moderen 1823 kaldes hun Ane Marie.
Anne og Peder flytter meget rundt 1845 Nørre Aldum i Stenderup sogn, 1850 Eriknauer i Hatting sogn og 1860 Honum i Hvirring sogn.

Ejstrup Lille Tykskov husmandssted begynder her ↓

Ejstrup Lille Tykskov husmandssted
1787 Peder Nielsen *1737c.
Gift med Kirsten Christensdatter *1737c.
FT 1787 "Husmand, gaar i Dagleie".
Nævnes ikke i Hastrup skøder.
Børn:
Anne Pedersdatter *1777c.
Folketælling 1787 Tykskov- Lille Peder Nielsen   2 Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
hus- mand mand 1Peder Nielsen521737c   "Husmand, gaar i Dagleie."
kone 1Kirsten Christensdatter501737c    
dat? Anne Pedersdatter101777c   Formodet datter, men ikke eksplicit angivet.


Ejstrup Lille Tykskov husmandssted
1798c Christen Johansen *1759c søn af Anne Katrine Christensdatter *1714c.
Gift 1797- med Karen Larsdatter *1765c Lille Tykskov, Ejstrup datter af Lars Nielsen her i Lille Tykskov.
Ses først i Amlund i Lindeballe 1797-98. Det er ikke fundet, hvor Christen Johansen er født eller hvor han eller moderen er i FT 1787, da han vel i det år er gevorben soldat.
Lindeballe kirkebog 19 marts 1797:

1797 midfaste søndag Christen Johansens søn af Amlundhus Christen Christopher begravet 4 uger gammel.

Christen og Karen ses ikke i kirkebogen, da den begynder i 1814, så da er de vel ikke mere i Ejstrup sogn, men flyttet til et andet sogn.
set barn:
Christen Christopher *1797.02 Amlund, Lindeballe †4 uger gammel.
Folketælling 1801 Tykskov- Lille (Hus- mands- sted) Christian Johansen   61
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand jord mand 1Christian Johansen421759c   "Huusmand med Jord, afskediget gevorben". Fik søn begravet 1797 i Amlundhus i Lindeballe sogn.
kone 1Karen Larsdatter361765c Tykskov- Lille Ejstrup  Datter af Lars Nielsen †1798.03c Lille Tykskov og Anne Andersdatter. Gift før 1797 med Christian Johansen.
Almisse mands mor 1eAnne Katrine Christensdatter871714c   nyder Almisse.


Ejstrup Lille Tykskov husmandssted ender her ↑ .

Ejstrup Lille Tykskov aftægtshus begynder her ↓

Ejstrup Lille Tykskov aftægtshus
1787- Jesper Mikkelsen *1707c †1787+.
Gift 2. med Anne Torbensdatter *1715c †1787+.
Jesper Mikkelsen fæstede efter 1764 to bol i Lille Tykskov, se Hastrup skøder. I 1764 var han allerede omkring 57c år gammel. Hans søn Mikkel Jespersen *1751c fik disse boel kort før 1786 men flyttede til Sejrup i Thyregod.
Han ses 1771 i Lille Tykskov i skiftet efter hans datter Mette i Vonge.
Jesper Mikkelsen har en bror Jens Mikkelsen i Vonge i Øster Nykirke.
De to kendte børn nedenfor er vel ikke født i Lille Tykskov, for faderen ses der først kort efter 1764.
Sete børn:
Mette Jespersdatter *1745c †1771.05c (skifte) Vonge Øster Nykirke .
Gift 1766c med enkemand af Vonge Peder Hansen †1771+.
Boede i Vonge i Øster Nykirke.
Mikkel Jespersen *1751c †1794.07.20 Sejrup, Thyregod.
Gift med Maren/Anne Iversdatter *1756c †1794+.
Boede i Sejrup i Thyregod sogn. Hun kaldes Maren i kirkebogen og Anne i folketællingen 1787.
Folketælling 1787 Tykskov- Lille (Hus) Jesper Mikkelsen   3 Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hjelper mand 2Jesper Mikkelsen801707c  1787+  Fæstede efter 1764 men før 1770 to bol i Lille Tykskov, se Hastrup skøder. I 1764 var han allerede omkring 57c år gammel. Hans søn Mikkel Jespersen *1752c fik disse boel kort før 1786 men flyttede til Sejrup i Thyregod. Jesper Mikkelsen er således på aftægt.
kone 1Anne Torbensdatter721715c   "[...hjelper?], meget fattig". Da der ses en Torben Nielsen her i Lille Tykskov født 1737c, er der vel en familieforbindelse. Men da Anne Torbensdatter er gift 1. gang med Jesper er Torben vel ikke hendes søn. Torben Nielsen er i FT 1787 flyttet til Gludsted i Ejstrup.

Ejstrup Lille Tykskov aftægtshus ender her ↑ .
Ejstrup Lille Tykskov ender her ↑ .EJSTRUP SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Brejl
Ejstrup By
Hallundbæk
Harrild generelt
Harrild- Over
Harrild- Mellem
Harrild- Vester
Hvillum- Nørre
Hvillum- Sønder
Thorlund- Lille
Thorlund- Store
Tykskov
BREJL
Introduktion
BREJL
1660- Baltser Pedersen

Brejl 2. halvgård
1673- Anders Larsen
1683- Jørgen Andersen
1724- Laurids Brejl
1746- Søren Nielsen

Brejl 1. halvgård
1671- Peder Sørensen
1737c Peder Nielsen

Brejl hele gården
1770- Niels Pedersen, søn

Brejl matrikel 1A
1800c Knud Nielsen, søn
1819+ Niels Andersen
1830c Niels Madsen

BREJL 2A Ny Brejl
1797c Peder Nielsen, svigersøn
1804c Ib Jensen
1806 Johanne Nielsdatter, enken
1816a Peder Pedersen
1830c Knud Pedersen

BREJL 2B
1859 Søren Knudsen, søn 2A
1892 Knud Peder Knudsen (Brejl), søn
1892 Ny Ejer

BREJL 3A husmandssted
1816- Niels Hansen
1818- Niels Sørensen Kidmose
1819 Anders Christensen
1832 Lars Christensen
1833c Poul Henriksen
1846 Henrik Poulsen, søn
1850 Lars Sørensen
EJSTRUP BY

Ejstrup By matrikel 7 Østergaard
1683 Jens Rasmussen
1706- Peder Ibsgaard
1713 Peder Christensen Vovlund
1759- Peder Andersen Østergaard
1786 Anders Pedersen
1812c Christen Nielsen, svigersøn
1819 Søren Jørgensen, gift enken
1843 Søren Christensen, svigersøn
1877 Christen Sørensen, søn
1907 Eske Christian Christensen Østergaard, søn
1944 Kristen Martin Sørensen Østergaard, søn

Ejstrup By matrikel 7x Østergaard halv
1683- Peder Christensen
1723- Peder Pedersen
1742- Anders Pedersen
1757- Søren Andersen
1764- Jens Andersen
1788- Peder Jensen
1
HALLUNDBÆK

Hallundbæk halvgård 1
1651- Anders Christensen
1670- Peder Hauffen
1705 Jens Nielsen
1742 Søren Jensen
1752- Peder Sørensen
Hallundbæk halvgård 1 hartkorn 1 7 2 2
1764- Søren Pedersen
1805c Mikkel Christensen, svigersøn

Hallundbæk halvgård 2
1651- Christen Andersen
1683- Anders Christensen
1705- Mads Christensen
1752- Jens Nielsen
1754- Christen Sørensen
Hallundbæk halvgård 2 hartkorn 1 7 2 2
1774 Christen Christensen
1811 Jens Pallesen, svigersøn
HARRILD GENERELT
Introduktion
HARRILD- OVER

Over Harrild halvgård 1
1651- Frans Michelsen
1661- — 1683+ Poul Pedersen
1706- Anders Pedersen
1742- Jens Andersen
1754 Hans Nielsen, gift med enken
1775 Jens Hansen, søn
Over Harrild matrikel 2
1809 Lars Jensen (Skalde-Lars), søn
1825 Peder Andersen Nørlund.
Over Harrild matrikel 4
1825 Niels Hansen.

Over Harrild halvgård 2
1651- Mads Thomsen
1661- — 1683+ Niels Jensen
1699- Jens Nielsen, søn?
1706- Christen Andersen
1710- — 1742+ Christen Sørensen
1754- Søren Christensen, søn?
1764c Jonas Eriksen, svigersøn?
Over Harrild matrikel 1 og 3
1808c Christen Sørensen, svigersøn
HARRILD- MELLEM

Mellem Harrild 1. halvgård
1699- Søren Pedersen
1706- Lars Pallesen ?*Brande
1746- Palle Larsen, søn
1780c Ole Pallesen, søn
Mellem Harrild matrikel 6
1813 Søren Jonassen, gift med enken

Mellem Harrild 2. halvgård
1699- Anders Pedersen
1706- Jens Lassen/Lauridsen
1738- Lars Jensen, søn
1754- Christen Knudsen
1770- Christen Christensen
1775c Christen Sørensen (Skytte)
Mellem Harrild matrikel 5
1805c Niels Christensen
1849c Peder Larsen, svigersøn
HARRILD- VESTER
Vester Harrild gård hartkorn 6 4 0 1
1666- Peder Christensen
1683- Peder Christensens enke
1699- Niels Iversen
Her mangler 40 år
Vester Harrild 1. halvgård
1740- Andersen Christensen
Vester Harrild 2. halvgård
1740- Christen Andersen
Vester Harrild hele gården igen
H.
1755- Anne Nielsdatter, enke
1764- Christen Sørensen
1785c Anders Christensen, søn
1793c Mads Jensen, *Flø, Brande
Vester Harrild matrikel 8 (største del):
1805c Jens Madsen, søn
1848c Christen Jensen, søn

Vester Harrild matrikel 7 (husmandssted):
1816c Thomas Christensen

Vester Harrild matrikel 9 (husmandssted):
1790c Laurs Nielsen
1801- Christen Jensen Hjøllund
1815 — 1819 Lars Jensen Kimos
1822c Iver Jakobsen

HVILLUM generelt
Tabelle med fæstere efter år.

HVILLUM- NØRRE
Gården har hartkorn 2 3 3 0:
1650- Niels Mogensen
1659 Øde, afbrændt i krigen
1680- Peder Jensen, øde
1700- Peder Hansen, en halvgård
1700- Peder Andersen, anden halvgård
1723- Anders Pedersen, søn
1739 Jens Andersen, søn
1743- Christen Sørensen
1773c Mads Christensen, søn
1799c Christen Andersen, svigersøn
1819 Christen Christensen *Rind, gift med enken
1822c Lars Christensen, *Ejstrup By
1858c Christen Larsen, søn
HVILLUM generelt
Tabelle med fæstere efter år.

HVILLUM- SØNDER
(Gården har hartkorn 2 3 0 0)
1. halvgård
1658- Laurids Sørensen
1659c Niels Mogensen, far Nørre Hvillum
2. halvgård
1660- Anders Christensen
1700cc Christen Andersen, søn
Hele gården igen:
1724c Iver Bertelsen
1754- Christen Sørensen

Gården deles i to halvgårde:
1. halvgård
1771c Christen Christensen , søn
2. halvgård
1771c Mads Christensen, søn af Christen Sør.
Hele gården igen:
1808 Søren Madsen, søn
1846 Lars Sørensen, søn

Gården endegyldigt delt i to:
1836c Christen Sørensen, søn af Søren M.
THORLUND- LILLE
1. halvgård
1641- Rasmus Hansen
1675- Niels Jensen, tingskriver
1707- Frederik Hansen
1708- Niels Nielsen
1708- Poul Nielsen
1716- Poul Lauridsen
1735- Peder Jensen
1767c Jens Pedersen, søn
1802c Erik Jensen, søn
1830c Jens Eriksen, søn

2. halvgård
1758c Jens Sørensen
1796c Søren Jensen, søn
1803 UKENDT
1818- Niels Jørgensen *Sønder Omme
1823c Lars Jensen (Skalde-Lars)
1832 Hans Jensen, bror
1849c Jens Hansen, søn
1887c Hans Jensen, søn
1894 Rasmus Laurids Høltzermann, gift enken

Husmandssted
1852c Anders Jørgensen *Givskud
1858 Erik Sørensen, gift enken
1878 Rebekka Madsen, 2. enke
1880 Laust Frandsen Tarm Nielsen, gift enken
THORLUND- STORE
1. gård
1683- Jens Ulf Nielsen

2. gård
1657c -1660 Søren Jensen
1660 - 1683+ Øde

3. gård
1656- -1660 Michel Jakobsen
1660 - 1683+ Øde

4. gård
1675- Villads Pedersen 3 4 2 2/13
1690cc Anders Madsen
1720c Villads Andersen, søn
1760c Jens Villadsen, søn

5. gård
1683- Jørgen Madsen
TYKSKOV
Tykskov-Gaard 1. halvgaard
1651- Mads Jensen
1683- Søren Madsen
1715 Ole Iversen
1754 Jens Larsen
Tykskov-Gaard 2. halvgaard
1651- Michel Jensen
1683- Jens Michelsen
1720c Christen Pedersen
1742- Jens Pedersen
Tykskov-Gaard 2. halvgaard 2
1742- Iver Olesen

Lille Tykskov 1. boel
1651- Christen Nielsen
1683- Christen Thomsen
1705 Søren Christensen II
1754 Jakob Madsen
1759 Niels Iversen
1764 Jesper Mikkelsen
Lille Tykskov 2. boel
1651- Søren Christensen Hede
1683- Christen Pedersen
1705- Jens Christensen
1754- Jens Jensen
Lille Tykskov 3. boel 1
1651- Jørgen Lauridsen
1683- Peder Thygesen
1754- Søren Pedersen
1764 Peder Jespersen
1770- Torben Nielsen
1787- Lars Nielsen
Lille Tykskov sammen i een gård
1794- Anders Larsen
1797 Jens Nielsen Grene
1802 Peder Lausten Siggaard
1807 Poul Olesen, *Ikast
Lille Tykskov husmandssted
1787- Peder Nielsen
1798c Christian Johansen
Lille Tykskov Aftægtshus
1787- Jesper Mikkelsen