Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1725 - 1772
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 03.12.1724 Dødfødt, . FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult Erich Andersens barn ßom blev Dødfød. dom 1 Adv.}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2002 10.02.1725 ?, ?. FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Forrige præst Christen Thomsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Grethe Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Karen Heesgaard, Hesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Sørensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen Lund, Skarrild By, Skarrild, Forrige præst. Hans datter Abelone gift med nuværende præst Arnt Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{....} fachs: [...s] d 10 Febr. [.....] ars barn nafnlig ? Christen {Thomsen} Lunds Kone Mad. {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd, fad: grethe El {.....} aatter, Karen Heesgaard {.....} Anders Søfrens etc:
NOTITS: Venstre side af bladet revet af.


Nr. 2003 15.04.1725 Karen Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
BÅREN AF: Malene Karstoft, Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 1: Karen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Hansen, Døvling?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne, Døvling?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Olufsen, Døvling?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2 p. pasch: Niels Døflings barn. Bapt: nafnet Karen {Ma}lene Karstoft bar dd, fad: Kar{en} Døfling, Anders Hansen, Johan{ne ...}ers daatter, Niels Olufsen etc:
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet 1736 formodentlig, men ikke sikkert. Der mangler et stykke af venstre side.


Nr. 2004 22.05.1725 Dødfødt, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød. '}
Begravelse nr. 6005
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2005 17.06.1725 Anders Bringelsen, . FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
FADDER Nr. 1: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anne Mølle, Skarrild By (Møllen), Skarrild
FADDER Nr. 3: Lars Præstegaard, Skarrild By (Præstegaard), Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p Trinit bapt. Brin[g]el Eilersens barn. Nafnl Anders. fadere, Zerzilia, Anne [..] Mølle, Lars præstegd Peder [..] Smed etc.
Begravelse nr. 6008
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Lidt af venstre side mangler.


Nr. 2006 12.08.1725 Margrethe Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Mølle. MOR: Maren Jens Mølles 1. kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Margrethe Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Elles Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: xi a Trinit: Bapt: Jens Mølles barn, nafnl Margrethe. [Pr]este K: {præstekonen: Abelone Christensdatter Lund} bar dend Appelone {....}: Margrethe Mølle, Jens Lustrop, Elles Pedersdaatter, Peder Smed etc.
NOTITS: Første datter efter moderens død med næste kone kaldes Maren, derfor antages moderen at hedde Maren. Formodes død spæd, fordi næste datter i 1730 også kaldes Margrethe, men ikke begravet i kirkebogen.


Nr. 2007 02.09.1725 Maren Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Silstrup, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 14 a Trinit Bapt: Jens [B]ennetsens barn, Nafnlig Maren. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Anne Mølle, Maren Erichs daatter, Ane Selstrop.
NOTITS: Afskrift har ikke denne dåb.


Nr. 2008 15.10.1725 Mads Sørensen, . FAR: Søren Jensen. MOR: ? Søren Jensens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: ? Trappau, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Karstoft, Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johan Sørensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 18 p Trinit: Bapt: Søfren Jenss: barn, Nafnlig Matz. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, fad: Cornet Trapau Niels Olufsen, Anne Karst: {Karstoft}, Johan Søfrens: etc.


Nr. 2009 17.12.1725 Anders Pedersen, . FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Erik Andersens Kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Klink, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Erik Andersens pige, Skarrild, Tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt Peder {St}utzgaard ßøn Erich {An}ders og Hustrue Christen {K}link Erich Anders: pige {Ba}rnet blev kaldet Anders. {Do}m 3 Adv:


Nr. 2010 27.01.1726 Anne Henningsdatter, Krog. FAR: Henning Rasmussen. MOR: ? Henning Rasmussens kone.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Marie, Skarrild
FADDER Nr. 2: Kirsten Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bendt Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 3 p Epiph: Bapt: henning Rasm: barn Nafnl Anne. Maren ronum bar dd, fad Anne Marie, Kiersten ødevig, Christen Ronum, Bendt Pedersen, Peder Smeed etc.
NOTITS: Anne bliver gift med Christen Nielsen i Arnborg og begraves 1800 fra Gammel Arnborg.


Nr. 2011 17.03.1726 Maren Sørensdatter, Bæktoft. FAR: Søren Bæktoft. MOR: ? Søren Bæktofts kone.
BÅREN AF: Ide Sophie von Wielchen, Karstoft- Nørre, Skarrild, Frue Trapeau Christian Trappauds 2. kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Mads Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Skarrild, Søren Bendsens datter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 Søndag i Fasten Søfren Bechtofftes barn nanfl Maren, Frue Trapeau bar dd fad: Matz Pedersen og Hustrue, Niels Karstofft, Søfren Bendsens daatter.


Nr. 2012 24.03.1726 Christen Christensen, . FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Jens Bennetsens kone
FADDER Nr. 4: Bendt Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3. Fast: Christen Lass: Barn Bapt: nafnl Christen. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, Zitzel pindvig jens benneds /: var fadder jens bennetsens Hustr, {Birgitte Nielsdatter} Bent Pedersen etc:


Nr. 2013 13.04.1726 Niels Arntsen, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Pasch: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens {Abelone Christensdatter Lund} [Kchegg] {Kirkegang} var ind ßat udj [Kichen] {Kirken}.
Begravelse nr. 6015
NOTITS: Barnet blev 8 dage gammel, blev hensat 5 uger i en gruft eller lignende i kirken og begravet, da moderen igen kunne gå i kirken. Se begravelsen. Dette var ret så usædvanligt, men det var moderens første barn.


Nr. 2014 18.05.1726 Mette Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Mette Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: ?1 Michelsdatter, Skarrild, Datter af Michel Skrædder.
FADDER Nr. 3: ?2 Michelsdatter, Skarrild, Datter af Michel Skrædder.
FADDER Nr. 4: Peder Smed, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Olufsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Michel Skrædder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jens jensens Barn i Lustrop nafnlig Mette. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, fad: Mette Mølle, Michel Skræders 2=de døttre Ped: Smed Jens olufsen. Dom: 5 p pasch:


Nr. 2015 13.07.1726 El Eriksdatter, . FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Birte, Alergaard?, Faster?, Vel søster til præsten, men der er ingen søster til Arnt Bisted set af det navn (eller til hans kone).
FADDER Nr. 2: Anne Marie, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Evt. søster til præstens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{..... .... ...} Bapt: Erich {An}dersens barn nafnlig El. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, faderne Præst syster Birethe af [aler]gd og syster Anne Marie, Peder [Stu]tzgd Peder Smeed.
NOTITS: Hjørne revet med dato af. Dato er mellem 25. maj og den 7. september. Her lagt midt i intervallet op til 6 uger forkert.


Nr. 2016 15.09.1726 Birte Christensdatter, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter Bisted, Skarrild, Præstens Arnt Bisted: Cathrine Marie *1701 og Inger Johanne Bisted.
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Eriks tjenestepige, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 13 p Trnit: Bapt: Christ: Søfrens: barn nafnlig Birrethe. Præstens {Arnt Nielsen Bisteds} Syster {Inger Johanne eller Cathrine Marie} bar dd. Peder Studtgaard Maren Erichsdaatter Erichs pige Zitzel etc:


Nr. 2017 29.09.1726 Niels Mortensen, Klink. FAR: Morten Klink. MOR: ? Morten Klinks kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Studgaards kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Bechtoft, Bækltoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d: 15 p T Morten Klinks barn nafnl Niels, Zecilia bar {dd}, Peder Stutsgd, Peder Stutzgaards Kone, Erich Andersen, Maren Bechtoft etc:


Nr. 2018 13.10.1726 Rasmus Bringelsen, . FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møllers kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Simon Been, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 17 p Trinit Bapt: Bringels barn nafnlig Rasmus. Zecilia bar dend. Fadere Christen Møller og hustr: Simon Been Præstens pige Maren etc:
Begravelse nr. 6410
NOTITS: Begravet 1775 Pindvig.


Nr. 2019 27.10.1726 Maren Andersdatter, Grene. FAR: Anders Jensen Grene. MOR: ? Anders Grenes kone.
BÅREN AF: Ide Sophie von Wielchen, Karstoft- Nørre, Skarrild, Christian Trappeaus kone
FADDER Nr. 1: Christian Trappeau, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Ide Sophie von Wielchen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Karen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 19 a Trinit Baptizat: Anders greens barn nafnl Maren. Frue Trapeaus {Ide Sophie von Wielchen} bar dend. Cornet {Christian} Trapeau Peder {Jensen} Tovdal, Karen Hisselvig etc:


Nr. 2020 16.03.1727 Karen Simonsdatter, . FAR: Simon. MOR: ? Simons kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Møll, Skarrild
FADDER Nr. 2: Las Møll, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Simons barn Nafnlig Karen. Zecilia bar dend fad: Anne Møll, Las i Møl, Peder smeed etc: Dom oculi.
Begravelse nr. 6016
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.


Nr. 2021 04.05.1727 Anne Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Pastor Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Erik Andersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Smed, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johan Øvig, Øvig, Skarrild, Se #2028.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 3 p pasch: jens birchibeches barn nafnl Anne. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Erich Anders: og hustr: Peder ßmeed joh:{an} ødevig etc:
NOTITS: Jens Birkebæk er formodentlig født i Birkebæk, Arnborg sogn.


Nr. 2022 15.06.1727 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Lustrup. MOR: ? Christen Lustrups kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Maren Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Margrethe Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d: 1 p Trinit Christen Lustrups barn nafnl Peder. Zecilia bar fadere Maren Bechsgd Margrethe Lustr jens g gaard Maren Jensdaatter etc:


Nr. 2023 29.06.1727 Mette Christensdatter, Skave. FAR: Christen Skave. MOR: ? Christen Skaves kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Pastor Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Skave, Skave, Skarrild, Vel nabo. Skifte 1750, konen navn derfra.
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Skave, Skarrild, Jakob Christensen Skaves kone, navn i skifte efter ham 1750. Muligvis 1. kone andet navn.
FADDER Nr. 3: ? Jakobsdatter, Skave, Skarrild, formodet 16+, Jakob Christensens datter.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Schaves barn døbt 3 p Trinit, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd nafnlig Mette, Fadere var Jacob {Christensen} Shaffve og hust. {?Maren Nielsdatter} og daatter Christen {Nielsen} Ronum etc:


Nr. 2024 14.09.1727 Thomas Jensen, . FAR: Jens Thomasen. MOR: ? Jens Thomasens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Birte Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Thomasdatter, Skarrild, Muligvis faderens søster.
FADDER Nr. 4: Peder Graversen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom: 14 p T Jens Thomasens barn nafnlig Thomas. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad: Berete Gren Zitzel pindvig, johanne Thommes: Peder graversen etc:
Begravelse nr. 6039
NOTITS: Begravet 3 å gammel i 1730.


Nr. 2025 09.11.1727 Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegården). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild, Forpagter på herregården Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 2: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Karstoft- Nørre, Skarrild, Jens Jensen Høgilds kone.
FADDER Nr. 3: Lauridtz Ottesen Grønbech, Lønborg, Bror til faderens - Arnt Bisteds - mor Ellen Ottosdatter Grønbech af Grønbæk Præstegaard. Præst i Lønborg og Egvad, kalder sig foruden Grønbech mere Fog.
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen Bisted, Kbh.?, 24 student, faderens bror, senere 1732 ordineret til Højbjerg og Elsborg sogne, 1735 præst i Levring og Hørup, Lysgaard herred, Viborg Amt.
FADDER Nr. 5: Marie Katrine Nielsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 26, faderen søster, opholder sig vel i Skarrild. Senere gift 1730 med præst Jens Jakobsen Müller i Ørting, Aarhus amt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 p Trinit Bapt: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn nafnlig Ellen Marie, Mad. Helv: {Helvig Christensdatter} Haderop bar dend, jens {Jensen} Høgild og hds Kone {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} Hr Lauridtz Othesen, Søren {Nielsen} Bisted, Marie Cathrine {Nielsdatter Bisted}.


Nr. 2026 23.11.1727 Peder Nielsen, Døvling. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
BÅREN AF: Anne Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Hansen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom: 24 p Trinit Niels [Døvl]: barn nafnlig Peder , Anne Karstoft bar dd Christen døfling og hustr , Anders Hansen etc:


Nr. 2027 25.01.1728 Dorothea Augusta Jensdatter Høgild, Karstoft- Nørre. FAR: Jens Jensen Høgild. MOR: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter Svenstrup, Sønder Felding (Præstegaarden), Skarrild, Moderens søster, præst i Sønder Felding Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Manasse Pedersen Tøxen, Sønder Felding (Præstegaarden), Skarrild, Konen Kirstine Thuresdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søfren Christensen Svenstrup, Sunds, Moderens bror præst i Sunds.
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 4: Marie Katrine Nielsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Arnt Bisted søster. Ses i nov. 1727 og her i jan. 1728, formodes at have boet i Skarrild præstegaard. Se #2026, hvor hendes navn nævnes.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 7 [s.t]uag: {vel septuagesima} Seig jens {Jensen} høgilds Barn nafnl Dorothea Augusta, Hr Manasses Tøxens Kone {Birgitte Christensdatter Svenstrup} bar dd Fad: Hr Manasses {Pedersen} Tøxen , Hr. Søffren {Christensen} Svenstrop, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} , Præstens ßyster {Marie Katrine Nielsdatter Bisted} etc.
NOTITS: Præstens søster nævnes ved navn i dåb #2026.


Nr. 2028 08.02.1728 Niels Pedersen, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Heselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: fast: l: {fastelavn} søndag peder Hesselvigs Barn nafnl Niels Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , johan ødevig Mette Mølle Peder Smeed etc:


Nr. 2029 15.02.1728 Michel Laugesen, . FAR: Lauge Michelsen. MOR: ? Lauge Michelsens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Ronnum, Ronnum, Skarrild, Begravet samme år 1728.
FADDER Nr. 1: Michel Smed, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 1 Dom: i Fasten Lauges Mich: S: barn nafnl Michel , Maren Ronum bar dd , Michel ßmed Christen Møller og hustr Christen Ronnums datter etc:
Begravelse nr. 6041
NOTITS: Begravet 3 år gammel i 1731.


Nr. 2030 07.03.1728 Jens Andersen, Elkær. FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Thomsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Midfaste Søndag døbt Anders Elk: barn nafnlig Jens , Præstens Koene {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Niels Elk: og Hust Christen Søfr: Jens Thom: etc:


Nr. 2031 14.03.1728 Margrethe Nielsdatter, Elkær. FAR: Niels Elkær. MOR: ? Niels Elkærs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Morten Hessgaard, Hessgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Erichsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Jud: Niels Elk: barn nafnl Magrethe , præstek: bar dd Morten heesgd Maren Erichsdaatter etc døbt.


Nr. 2032 12.09.1728 Else Pedersdatter, . FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Erik Andersens kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 16 p Trinit Peder Stutzgaard barn nafnlig Else PræstensK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , Erich Anders: og hustr: døbt.


Nr. 2033 14.11.1728 Christiana Helvig Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Marie Katrine Nielsdatter Bisted, Skarrild, Præstens søster 1727-28 i Skarrild.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Erik Andersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild, Konen Anne Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Jens Boedsens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 25 post Trinit Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn nafnl Christiana Helvig , Præst. Syster bar dd Marie {Katrine Nielsdatter} Bisted , Fad Christen Lauritzen jens Boeds: og hustr etc:
NOTITS: Præstens søster Marie Katrine Nielsdatter Bisted har nu opholdt sig godt et år i præstegaarden.


Nr. 2034 06.03.1729 Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre. FAR: Jens Jensen Høgild. MOR: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter Svenstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Søster til moderen, præst Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Svenstrup, Sunds, Moderens bror, præst.
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild, Præsten i Skarrild Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 4: Hans Andersen, Skarrild?, Ejede Karstoft 1697-1720.
FADDER Nr. 5: ? Hans Andersens kone, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jens {Jensen} Høgils ßøn paa Karst: nafnlig Jens , Mad: {Manasse} Tøxens {Birgitte Christensdatter Svenstrup} Hr Søfren {Christensen} Svenstrop Christen Lauritzen. Præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} Hans Anders og Hustr: etc 1ste Søndag i Fasten.
NOTITS: Han ses i Reserverullen 1741 i Arvad Mølle, Brande, som faderen har overtaget.

LINK: Reserverullen 1741 Arvad Mølle.


Nr. 2035 13.03.1729 Christen Sørensen, Bektoft. FAR: Søren Bektoft. MOR: ? Søren Bektofts kone.
BÅREN AF: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Karstoft- Nørre, Skarrild, Gift med Jens Jensen Høgild.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Sophie Amalie Svenstrup bærer.
FADDER Nr. 2: ? Søren Jensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søfren Bechtofts Barn døbt Nafnl Christen, jens {Jensen} Høgilds Kone {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} bar dend Jens {Jensen} Høgild Søfren jensens Kone Niels olufsen etc: 2 Søndag i fasten bapt:


Nr. 2036 03.04.1729 Maren Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Moderens mor.
FADDER Nr. 3: Morten ?dskrop
FADDER Nr. 4: ? Morten ?dskrops kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels ødevigs Barn døbt Dom: jud: nafnlig Maren. Jens {Jensen} Høgilds Koene {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} bar dd. Jens Boedsen og hustr: {Anne Christensdatter} Morten [..dskrop] og hustr.}
Begravelse nr. 6319


Nr. 2037 19.06.1729 Peder Christensen, . FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild, Konen Birgitte Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Jens Bennetsens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Lauridsdatter, Laurids hols?ns datter.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Hols?ns, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Christen Lassen Barn til Daab dom: 1 p Trinit: nafnlig Peder, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Jens Bennets: og Hustr: {Birgitte Nielsdatter} Jens Christenßen Lauritz Hols[..]ns daatter etc.


Nr. 2038 12.07.1729 Dødfødt, (Bekgaard). FAR: Jens Bekgaard. MOR: ? Jens Bekgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød. '}
Begravelse nr. 6030
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2039 11.09.1729 Kirsten Andersdatter, Grene. FAR: Anders Jensen Grene. MOR: ? Anders Grenes kone.
BÅREN AF: ?1 Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Peder Jensen Tovdals datter.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: ?2 Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Peder Jensen Tovdals datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom: 13 p Trinit Anders Greens Barn. Nafnlig Kiersten Peder {Jensen} Tovdals daatter bar dd, Peder {Jensen} tovdal Peder {Jensen} Trodals daatter etc:
NOTITS: Det antages at der var to døtre af Peder Tovdal ved dåben, en der bar og en der var fadder.


Nr. 2040 23.10.1729 Else Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Thomsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Moderens søster, gift med Mads Lauridssen Skovbjerg.
NÆVNT Nr. 1: Mads Lauridsen Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Bennets: Barn døbt dom: 19 p Trinit Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Niels Thomesen og Hustr. Matz {Lauridsen} Shovbierses Kone {Mette Nielsdatter] etc: kaldet Else.
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Lagt ihjel, begravet 10 uger gammel.


Nr. 2041 06.11.1729 Jens Christensen, Skarrild By (Skarrild Mølle). FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johan Øvig, Øvig?, Skarrild, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Christen Møllers Barn, nafnlig jens Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Erich Anders_ Jens {Jensen} Høgild Lauritz Shrædder johan ødevig etc. Dom 21 post Trinit:


Nr. 2042 08.01.1730 Erik Jensen, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Erik Andersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 4: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Karstoft- Nørre, Skarrild, Jens Jensen Høgilds kone.
FADDER Nr. 5: ? Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 post Nat: Xsti: døbt Jens Birchibeches Barn nafl Erich præstek: {Abelone Christensdatter Lund} baren Erich Andersen og hustr: Jens Høgild og Hustr: Præstens pige.
NOTITS: Dato betegnelsen Dom, 2 post Nat: Xsti her og 3 post Nat: Xsti i næste dåb er helt ualmindelige i en kirkebog. Juledag var en søndag, d. 25. dec. 1729, søndagen derefter var 1. jan. 1730. Dom 2. post Nat. Xsti 8. jan. 1730.


Nr. 2043 15.01.1730 Anne Olufsdatter, Lustrup. FAR: Oluf Lustrup. MOR: ? Oluf Lustrups kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Gift med præst Bisted.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Jens Bennetsen.
FADDER Nr. 3: Jens Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Michelsdatter, Skarrild, Datter af michel Skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Michel Skrædder, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p Nat Xsti oluf Lustrops Barn nafnl Anne Præstek: {Abelone Chrisensdatter Lund} bar dend, Jens Bennetsen og hustr: {Birgitte Nielsdatter} Jens g gd {Gammelgaard} Michel Shræders Daatter etc:


Nr. 2044 12.02.1730 Karen Sørensdatter, . FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Maren Erichs, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Bennetsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Sexag: Døbt Søfren Matz: barn nafnlig Karen Maren [Erichs?] bar Peder Bennetsen Christen Møller Bendt Pedersen præstens pige.
Begravelse nr. 6234
NOTITS: Død 25 år gammel.


Nr. 2045 26.02.1730 Niels Christensen, Skarrild By (Gammelgaard). FAR: Christen Gammelgaard. MOR: ? Christen Gammelgaards kone.
BÅREN AF: Maren Erichsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Johanne Sørensdatter, Skarrild, Søren Bendsens datter
FADDER Nr. 2: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Bendsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 i fasten bapt: Christen GGens barn nafnlig NIels. Maren Erichs daatter, Søfren Bendsens daatter Johanne, Erich Andersen præstens pige etc:


Nr. 2046 16.04.1730 Kirsten Jensdatter, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 p pasch: jens ibs: Barn nafnlig Kirsten. Døbt, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Peder Pindvig og hustr Niels Olufsen etc.


Nr. 2047 02.07.1730 Mette Eriksdatter, . FAR: Erik Andersen. MOR: ? Erik Andersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Birkebæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Birkebæks kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom: 4 p Trinit Erich Andersens barn Mette præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Berchibech og Hustr Bendt {Pedersen} ødevig.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Begraves 4 måneder gammel.


Nr. 2048 16.07.1730 ? Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Mølles kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 6 p Trinit Christen Pedersen B {navn glemt, menes datter fra begravelse} i lustrop Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: jens Møl og Hustr Oluf pedersen præst: pige etc.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Antages begravet 1733 #6067. Tvivl tillades.


Nr. 2049 01.10.1730 Gravers Jensen, Skarrild By (Becksgaard). FAR: Jens Becksgaard. MOR: ? Jens Becksgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Ibsens kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Sidsels Pindvigs datter, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 17 p Trinit jens Bechsgds Barn nafnl Gravers præstek {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Jens Ibsen og Hustr Zitzel Pindvig og daatter etc:


Nr. 2050 15.10.1730 Margrethe Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Mølle. MOR: Maren Jens Mølles 1. kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaardem), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Oluf Pedersens kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 19 p Trinit jens Mølles Barn i Lustrop nafnl Margerthe Præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar Peder Hesselvig og hustr oluf peders: og hustr.
Begravelse nr. 6040
NOTITS: Begraves en måned gammel. Moderen dør i barselsseng og begraves samme dag datteren bliver døbt. Næste datter derefter kaldes Maren.


Nr. 2051 22.10.1730 Niels Jensen, Silstrup. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Grene, Skarrild Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Grenes kone, Skarrild Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom, 20 p Trinit jens bennetsens barn nafnlig Niels præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Niels Grene og Hustr. etc:


Nr. 2052 02.01.1731 Peder Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Moderens mor, gift med Jens Boesen.
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Niels {Nielsen} ødevigs Barn nafnlig Peder. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend fadere jens Boedsen og Hustrue {Anne Christensdatter}, Bendt Pedersen dom 1 p Nat:


Nr. 2053 11.02.1731 Oluf Bringelsen, . FAR: Bringel Eilersen. MOR: ? Bringel Eilersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Klinch, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Klinchs kone, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Bringel Eilersens barn nafnl Oluf præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, Christen Møller, Christen Klinch og Hustr: Dom 2 i fasten.


Nr. 2054 04.03.1731 Erik Pedersen, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Poul Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Poul Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Møl, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Oluf Møls kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Midfaste ßøndag: Peder Hesselvigs barn nafnet Erich. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, faderne Povel Hesselvig og hustru oluf Møl og hustru etc.


Nr. 2055 08.04.1731 Peder Pedersen, (Studsgaard). FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Sørensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, 16+, *1715- Christen Møllers datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 dom: p Pasc: Peder studsgds barn, kaldet Peder præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar dd faderne Christen Søffrensen og Hustr, Christen Møler og daatter etc:
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel.


Nr. 2056 12.08.1731 Mads Andersen, . FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Bæksgaard (Bæksgaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 12 Trinit Anders Elk: barn kaldet Matz, Anne Bechsgd bar dd: fadere Peder Pindvig og hustr.


Nr. 2057 26.08.1731 Niels Sørensen, . FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Bæktoft, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 14 p Trinit Søfren Matz: barn nafnl Niels præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. faderne Jens Boedsen, Peder studzgd, Nils Pedersen Met Bechtoft etc:


Nr. 2058 02.09.1731 Peder Sørensen, . FAR: Søren Poulsen. MOR: ? Søren Poulsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsen Ronnums kone, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bennet Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Skave, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 15 p Trin: Søfren Pov:s: Barn kaldet Peder. Christen {Nielsen} Ron: Kone bar dd Niels Olufßen johan Søfrens Daatter , Bennedt grene, Peder schav.


Nr. 2059 09.09.1731 Niels Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Ottosdatter Grønbæk, Præst Bisteds mor.
FADDER Nr. 1: Laurids Fog, Lønborg, Præst Bisteds morbror. Kaldes også Grønbæk. Præst in Lønborg og Egvad.
FADDER Nr. 2: Margrethe Knudsdatter Guldager, Lønborg, Laurids Fogs kone.
FADDER Nr. 3: Manasse Pedersen Tøxen, Sønder Felding, Præst i nabosognet Sønder Felding.
FADDER Nr. 4: Birgitte Svendsdatter Svendstrup, Sønder Felding, Manasse Tøxens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 16 p Trinit præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn nafnl Niels Præst: Moder {Ellen Ottosdatter Grønbæk} Bar dd, Hr: L.{aurids} Fog og Hustr: {Margrethe Knudsdatter Guldager} Hr Man:{asse} Tøxen og Hustr: {Birgitte Svendsdatter Svendstrup} etc:
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet 1757 i Skarrild, knap 26 år gammel.


Nr. 2060 23.09.1731 Ib Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Ibsdatter, Skarrild, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Niels Olufsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d [18] p Trinit jens pindvigs Barn kaldet ib præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Bennets: og hust: {Brigitte Nielsdatter} Maren ibsdatter, Niels Olufss:


Nr. 2061 29.09.1731 Peder Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Hesselvig. MOR: ? Poul Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 1: Anders Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Pindvigs datter, Pindvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild, Datter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Mich Dag Povel Hiss: Barn nafnl Peder Mette {Pedersdatter} Tovdal bar dd , Anders green Peder {Pedersen den Ældre} Ronnum etc. Møllerens {Christen Møller} Hustr Peder pindvigs daatter.


Nr. 2062 15.11.1731 Rasmus Jakobsen, Silstrup. FAR: Jakob Silstrup. MOR: ? Jakob Silstrups kone.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Skrædder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jacob selstr: Barn kald: Rasm_ Margrethe jacobsdaatter bar dd Anne gren, Maren Søfrens daatter Magrethe jacobsdaatter, Lauritz Jacobsen jens skræder etc.
NOTITS: Dato skønnet efter forrige dåb 29. sept. og før 31. dec. Ingen dato nævnt. Margrethe Jakobsdatter er nævnt både som bærer og som fadder.


Nr. 2063 27.01.1732 Peder Michelsen, . FAR: Michel Minds. MOR: ? Michel Minds kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19c, præsten Bisteds kones søster.
FADDER Nr. 1: Poul Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Abelone Chritensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Peder Pindvigs datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 27 janv: Michel Mintzes Barn , nafnl Peder Ellen {Christensdatter} Lund bar dd Povel Hesselvig, præst: Kone {Abelone Christensdatter Lund} Peder Pindvigs daatter etc;


Nr. 2064 09.03.1732 Maren Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Jens Boedsens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Maren Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 9 Mart: jens bbechs Barn nafnl Maren. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend jens Boedsen, Bendt Peders: Maren Erichs daatter;
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2065 20.04.1732 Maren Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles 2. kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Søster til præst Bisteds kone Abelone.
FADDER Nr. 1: Oluf Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Bæksgaard (Bæksgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 søndag efter Pasc: jens Mølles Barn døbt nafnl Maren Elen {Christensdatter} Lunds bar dd. fadere , Oluf Jensen , Anders shræder, Anne beckgd etc:


Nr. 2066 25.05.1732 Lars Jensen, . FAR: Jens Lyngs. MOR: ? Jens Lyngs kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsen Ronnums kone, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild, Konen også fadder.
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild, Peder Ronnums kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d dom: 6 p Pasc: Jens Lyngses B. Lars Christ: {Nielsen} Ronnums k: bar dend, fadere jens Boedsen, Christen {Nielsen} Ron: Peder {Pedersen den Ældre} Ron: og Hustr:


Nr. 2067 14.06.1732 Michel Lavesen, . FAR: Lave Michelsen. MOR: ? Lave Michelsens kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Søster til præst Bisteds kone Abelone.
FADDER Nr. 1: Kirsten Klink (Klink), Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Skrædder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 jun: Lave Mich: Barn Døbt kaldet Michel , Elen {Christensdatter} Lunds bar dd , fadere Kirsten Klinch, Møllerkonen Anders skræder etc:


Nr. 2068 15.10.1732 Søren Sørensen, . FAR: Søren Poulsen. MOR: ? Søren Poulsens kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Søster til præst Bisteds kone Abelone.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Datter af Christen Nielsen Ronnum.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 15 oct: Søfren Povels: Barn Døbt nafnl Søfren , Elen {Christensdatter} Lunds bar dd , fadere Christ: Møller Peder {Pedersen den Ældre} Ronum Christen {Nielsen} Ron: Daatter etc:


Nr. 2069 30.11.1732 Christen Lauridsen, . FAR: Laurids Skrædder. MOR: ? Laurids Skrædders kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Lauritz shræders Barn d 30 Nov: kaldet Christen Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fadere Christen Møller , Peder {Pedersen den Ældre} Ron: og hustr Christen {Nielsen} Ron: etc.


Nr. 2070 25.02.1733 ? Anders/en/datter, . FAR: Anders Nielsen, Brande (Skærlund). MOR: Else Volske.
KIRKEBOGSTEKSTEN: obs: Else Volskes uægte barn fød d 25 febr: , samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Ander Nielsen tiennendes udj Schierlund i Brand-Sogn_


Nr. 2071 02.04.1733 Niels Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen, Øvig?, Skarrild, Formodentlig faderens bror, en bror på gården i Skattelisten 1743.
FADDER Nr. 2: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Anne Møl, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 2 Apr: Niels {Nielsen} ødevigs Barn , døbt kaldet Niels , Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend , fadere, Erich niels: jens Boeds: , Bendt Peders: Anne Møl etc:


Nr. 2072 19.04.1733 Mette Sørensdatter, . FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Margrethe Mortensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom. 2 p pasch; Søfren Matz: barn nafnl Mette Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend fadere Peder Stutzgaard Peder Erichsen , Margerthe Mort: Daatter etc:


Nr. 2073 17.05.1733 Christen Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Ses i skifte 1713 i Pindvig.
FADDER Nr. 2: ? Peder Christensen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Datter af Peder Pindvig, gifter sig 1736 med Jens Christensen. Kunne være en anden datter.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Skarrild, Formodes at være den Jens Christensen af Silstrup, der i 1736 gifter sig med Kirsten Pedersdatter af Pindvig (ovenfor).
FADDER Nr. 5: Maren Ibsdatter, Skarrild, Formodet søster til faderen, datter af Ib Jensen †1730.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 6 Dom: p pasc: jens ibs: Barn udj Pindvig døbt Navnlig xsten Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend. fadere Peder {Christensen} Pindvig og Hustr: og daatter {Kirsten Pedersdatter} , jens Christens: maren ibsDaat etc:


Nr. 2074 21.06.1733 Karen Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Mette Bæktoft (Bæktoft), Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Oluf Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Michelsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 3 Dom: Trinit Christen Peders: Barn udj Lustrop , Nafnlig Karen Mette Bechtoft bar dend , fadere oluf Peders: Oluf jens. , Kirsten Mich: D: etc:
Begravelse nr. 6305
NOTITS: Begravet 31 år gammel i 1764.


Nr. 2075 09.08.1733 Helene Andersdatter, Døvling. FAR: Anders Hansen. MOR: ? Anders Harsens kone.
BÅREN AF: ? Anders Hansens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 9 Aug: Anders Hans: Barn i Døfling Kaldet Helene , hds Kones Syster bar dd , fadere , Søfren olufs: Othe Peders: , Christen Matz: etc:


Nr. 2076 22.08.1733 Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter, Rybjerg, Velling, Moderens mor, Thomas Thomsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen Risom, Brande By (Præstegaarden), Brande, Nabopræst.
FADDER Nr. 2: Thomas Thomsen Lund, Rybjerg, Velling, Konen Helvig Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 3: Vitus Pedersen Bering, Ring, Identification nogenlunde sikker.
FADDER Nr. 4: Elisabeth Lauridsdatter Lassen, Ring, Vitus Berings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag: d 22 August Døbt præste: Barn Nafnlig Anne Lisbeth , Thomas {Thomsen} Lunds Kone {Helvig Christensdatter} bar dd. Fad: Hr {Jens Lauridsen} Risom {præst i Brande} , Thomas {Thomsen} Lund, Hr [Vitus] Bering og hustr_ {Elisabeth Lauridsdatter Lassen, af Rind præstegaard}
NOTITS: Identifikation af Vitus Bering af Rind sogn regnes for nogenlunde sikker.


Nr. 2077 06.09.1733 Dødfødt, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sept: d 6 Sept: Christen Søfrensens Barn dødfød .'
Begravelse nr. 6074


Nr. 2078 22.11.1733 Maren Henningsdatter, Krog. FAR: Henning Rasmussen. MOR: ? Henning Rasmussens kone.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Møl, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bodil Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 22 Nov: Henning Rasm: Barn nafnlig Maren , Maren Ron: bar dd , fadere , Christen Møller , Christen {Nielsen} Ronnum , Niels Møl , Bodel døfl: joh: NielsDat: etc:


Nr. 2079 10.01.1734 Anne Marie Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kones søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 janv: Christ: Møllers Barn Nafnl Anne Marie Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: jens Boeds: othe Peders: Peder Erichs: Elen {Christensdatter} Lund etc:
Begravelse nr. 6105
NOTITS: Formodet begravet 3 år gammel.


Nr. 2080 07.03.1734 Elle Pedersdatter, Skarrild By. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Palle Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 7 Mart: Peder Peders: Barn nafnl Elle. Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fadere, othe Peders: Pallie Anders: peder Christ: , Maren Anders-daat: etc.


Nr. 2081 04.04.1734 Erik Ottesen, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: ? Otte Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Birkebæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Katrine Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Veilgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 Apr: otze Peders: Barn nafnl Erich , P K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fadere jens bbech , Anders Erichs: Cathrine Christ: Daat: , Karen veylgd etc:
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2082 02.05.1734 Samuel Jensen, Silstrup. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Maj jens Ben: s: barn nafnl Samuel , Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , Niels Peders: , Anders Peders: Christen jensen , Mette Nielsd: etc:


Nr. 2083 06.05.1734 Mette Olufsdatter, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Palle Andersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Michelsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 6 Maj oluf jensens barn , Nafnet Mette , Anne gravers-daatter bar dend , Pallie And: jens xstens: Maren Mich: Datt: etc:


Nr. 2084 14.05.1734 Anne Pallesdatter, Skarrild By. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Maren Laurids, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Skarrild
FADDER Nr. 3: Karen Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bap: d 14 Maj Pall: And: Daatter Kaldet Anne. Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar Maren Lauritz , Christen Møller Karen Erichsdaatter etc:
Begravelse nr. 6115
NOTITS: Begravet 1738 3 år 8 måneder gammel.


Nr. 2085 23.05.1734 Eske Sørensen, . FAR: Søren Poulsen. MOR: ? Søren Poulsens kone.
BÅREN AF: Mette Eskesdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Michel Tærsker, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bap: d 4 Dom: p pas. Søfren Povels: Barn Esche , Mette Eshes dat: bar dd , Michel Tersher , Mette pedersd: jens christ: etc.


Nr. 2086 14.06.1734 Hans Morsing Sørensen, . FAR: Søren Rasmussen Degn. MOR: Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Hansdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Katrine, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 14 jun: Søfren {Rasmussen} Degns Barn Hans Morsing kaldet . Johanne Marie Hansd: bar dd , fad: xsten heesgd , jens Matzen Cathrine [...cht]: etc:
NOTITS: Degnens kones navn i næste dåb #2087.


Nr. 2087 19.09.1734 Lars Lauridsen, . FAR: Laurids Skrædder. MOR: ? Laurids Skrædders kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kones søster.
FADDER Nr. 1: Josva Christensen Lund, 29c, bror til præstens kone.
FADDER Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Katrine Christensdatter, Skarrild, Degnen Søren Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 19 Sept: Lauritz shræders ßøn nafnl Lars , Ellen {Christensdatter} Lunds bar dd , josva {Christensen} Lund, Peder Pind[vig} Degnens Kone Cathrine xstens{datter} etc.
NOTITS: Her angives udsædvanligt Degnens kones navn.


Nr. 2088 03.10.1734 Jens Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kones søster.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Hennring Rasmussen Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Katrine Christensdatter, Skarrild, Degnen Søren Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 oct: Niels ødevigs Barn , nafnl jens Ellen {Christensdatter} Lund bar dd , jens Boeds: Henning {Rasmussen} Krog Christ: Møllers Kone Cathrine Christ: daatter.


Nr. 2089 25.11.1734 Christen Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Moderens rmor.
FADDER Nr. 1: Vitus Pedersen Bering, Rind
FADDER Nr. 2: Elisabeth Lauridsdatter Lassen, Rind, Vitus Berings kone.
FADDER Nr. 3: Manasse Pedersen Tøxen, Sønder Felding
FADDER Nr. 4: Birgitte Svendsdatter Svenstrup, Sønder Felding, Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 5: Thomas Christensen Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 18c, moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 25 Nov: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} Barn , nafnlig Christen , Mad: Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd Hr vitus Bering og hustr {Elisabeth Lauridsdatter Lassen} Hr Man.{anasse} Tøx{en} og hustr. {Birgitte Svendsdatter Svenstrup} , Thomas {Christensen} Lund etc.


Nr. 2090 30.01.1735 Niels Jakobsen, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Else Jakobsdatter, Skarrild, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Ingeborg Andersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jacob {Christensen} schaves Barn , kaldet Niels Maren Søfr: Daat: bar dend , Peder Andersen , Else jacobsdaatter , ingeborg And.: daat: etc: d 30 janvar.


Nr. 2091 02.02.1735 Peder Eriksen, . FAR: Erik Pedersen. MOR: ? Erik Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Oluf Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 febr: Erich Pedersens barn nafnl Peder , Anne grav. d: bar dd fad: Oluf Lustrop og hustr: Søfr: Søfrens: Maren Sørens Daatter.


Nr. 2092 06.02.1735 Søren Sørensen, . FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Laurids Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Viveke Brasch, Skarrild By? (Præstegaarden?), Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Skrædder, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 6 febr: Søfr: Søfr: søn nafnl Søfren P: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fadere Christen {Nielsen} Ronum , Anders Erichs: Lauritz shræders Kone viviche Brasch Peder {Pedersen den Ældre} Ronum etc:


Nr. 2093 07.02.1735 Dødfødt, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Sepult: d 11 Febr: døde Jens Bircbecks Hustr: efter hendes dødfød foster, som tillige blev begraven.' }
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Som det ses døde moderen i barselseng. Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2094 11.04.1735 Thomas Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Peder Pindvigs datter.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 paashedag jens ibsens barn nafnl Thomas Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: Christ: {Nielsen} Ron: peder Pindvig og daatter , Søfren Søfrens: etc:
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel.


Nr. 2095 19.05.1735 Søren Andersen, (Elkær). FAR: Anders Elkær. MOR: ? Anders Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Elkær (Elkær), Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Elkærs kone (Elkær), Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Nielsen (Elkær), Skarrild, Niels Elkærs søn.
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter (Elkær), Skarrild, Niels Elkærsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 19 Maj And: Elkiers barn nafnl Søfren , Anne graversD: bar dd , fad: Niels Elk: og hustr og ßøn og daatter etc:


Nr. 2096 30.05.1735 Morten Christensen, (Heesgaard). FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 Pintzedag Christen Heesgaards ßøn nafnl Morten fad: jens {Ibsen} Pindvig , Niels olufs: othe Peders: Maren Mortens — daatter etc:
Begravelse nr. 6092
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2097 05.07.1735 Anne Marie Jensdatter, . FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: Lene Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Poulsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Grene, Skarrild Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Søren Tærskers kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Sørensdatter, Skarrild, Søren Tærskers datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Tærsker, Skarrild, Kone og datter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5 jul: jens Lass: Barn nafnl Anne Marie , Lene Knudsdaatter bar dd , Søfren povelsen , Anders {Jensen} grene , Michel Christensen , Søfren Terskers hustr og daatter.


Nr. 2098 27.08.1735 Dødfødt, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.'}
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2099 13.12.1735 Anne Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Ottosdatter Grønbæk, Tem?, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Laurids Ottesen Fog, Lønborg, Faderens morbror, bruger også navnet Grønbæk. Præst i Lønborg.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen? Svenstrup?, Sunds, Præst i Sunds sogn. Bror til præst Manasse Tøxens kone i Sønder Felding. Identifikation sandsynlig.
FADDER Nr. 3: Jakob Rasmussen Skov, Gjellerup, Identifikation næster sikker.
FADDER Nr. 4: Maria Nielsdatter Leth, Gjellerup, Hr. Skovs kone.
FADDER Nr. 5: Otto Lauridsen Lassen, Snejbjerg, Identifikation kan betvivles.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 13 dec: Præst: barn Johanne Marie , Præst: Moder {Ellen Ottosdatter Grøndbæk} bar dend, fad: Hr Lauritz {Ottesen} Fog , Hr Søren Svens[tr] Hr {Jakob Rasmussen} Schov {Gjellerup sogn} og hustr: {Maria Nielsdatter de Leth} Hr Lassen etc:


Nr. 2100 29.05.1736 Erik Ottesen, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: ? Otte Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Sørensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 29 Maj Othe Peders: Barn Nafnl Erich , Præst: K: bar dd Peder Erichs: Anders Erichs: , Anne Erichsdaat , Christen Søfr:s etc.


Nr. 2101 06.05.1736 Hans Andersen, Døvling. FAR: Anders Hansen. MOR: ? Anders Hansens kone.
BÅREN AF: ? Anders Hansens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Niels Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Søren Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Søren Karstofts tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt Dom 5 p pasch: Anders Hansens Barn nafnl Hans. Hendes Syster bar dd fad: Christ: Døfling Niels døfl: og hustr:, Søfren Karstoft og pige etc:


Nr. 2102 13.05.1736 Anne Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Lauge Smed, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Lauge Smeds kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Oluf Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 6 p pasch: Christen Peders: Barn døbt nafnl Anne P: K: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Lauge Smeed og Hustr oluf Lustr: og hustr
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2103 10.06.1736 Mette Sørensdatter, . FAR: Søren Poulsen. MOR: ? Søren Poulsens kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bennet Grene, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Søndag p Trinit Søfren Povels: Barn nafnl Mette fad: Otthe Peders: , Michel green Bennedt green , Maren Søfrensdaatter bar dd.


Nr. 2104 11.11.1736 Ib Christensen, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Ibsen, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Pindvig?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 11 Nov: Christ: Hessgds barn kaldet Ib , Præst: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: jens Bennetsen , jens Ibs: Kirsten Heesgd , Anne ibsdaatter etc:


Nr. 2105 02.12.1736 Anne Christensdatter, . FAR: Christen Ørbæk. MOR: ? Christen Ørbæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Boesen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Gift med Niels Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Konen Johanne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Christen ørbechs Barn dom 1 Adv: Kaldet Anne Pr: K: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Christen {Jensen} Møller , jens {Boesen} ødevig og pige , Niels {Nielsen} ødevigs Hustr {Johanne Jensdatter} etc.
Begravelse nr. 6110
NOTITS: Begravet 8 måmeder gammel.


Nr. 2106 16.12.1736 Maria Katrine Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, 20cc, søn af Christen Nielsen Ronnum.
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Gift med Niels Nielsen.
FADDER Nr. 5: Maren Skrædders Kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt 3 Adv: Christen Jens: Møllers 2=de Børn døbt Kaldet Maria Katrine og Else P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd ene Elen Lund dd 2=den , fad: Christen ørbech , Niels {Christensen} Ronum, jens {Boesen} ødevig, joh:{anne Pedersdatter} ødevig Maren shræders Kone etc:
NOTITS: Tvilling


Nr. 2107 16.12.1736 Else Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kones søster.
FADDER Nr. 1: Christen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, 20cc, søn af Christen Nielsen Ronnum.
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Gift med Niels Nielsen.
FADDER Nr. 5: Maren Skrædders Kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt 3 Adv: Christen Jens: Møllers 2=de Børn døbt Kaldet Maria Katrine og Else P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd ene Elen Lund dd 2=den , fad: Christen ørbech , Niels {Christensen} Ronum, jens {Boesen} ødevig, joh:{anne Pedersdatter} ødevig Maren shræders Kone etc:
NOTITS: Tvilling


Nr. 2108 23.12.1736 Jens Jakobsen, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Anne Amme, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ingeborg Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Tærskes, Skarrild, Søren Tærskers kone.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt 4 Adv : jacob {Christensen} schav: barn nafnl jens , fad: Anne Amme , Ingeborg Shaffv Maren Tershes , Joh:{anne Pedersdatter} ødevig , Peder Hesselvig etc:


Nr. 2109 20.01.1737 Christen Olufsen, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Margrethe Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Søren Poulsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Poulsen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 20 jav Oluf jens: barn nafnl Christen , Margrethe Mølle bar dend , fad: oluf Peders; Anders Peders: og Søfren Povels: Hust, Kirsten xstensd: etc:
NOTITS: Kunne være af Silstrup.


Nr. 2110 10.03.1737 Cort Lauridsen, . FAR: Laurids Skrædder. MOR: Maren Skrædders.
BÅREN AF: ? Degnekonen, Skarrild, Hun hedder enten Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter, fra skiftet efter Søren Rasmussen Degn †1771 Øster Horne Herred gejstlig.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Boesen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 Mars Lauritz shræders søn døbt nafnlig Cort , Degnek: {Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter} bar dd fad: othe Pedersen , Christen {Jensen} Møller jens {Boesen} ødevig og pige etc:
NOTITS: For moderens navn se #2107. Degnekonen hedder enten Cathrine Christensdatter eller M. Lauridsdatter, fra skiftet efter Søren Rasmussen Degn †1771 Øster Horne Herred gejstlig.


Nr. 2111 06.04.1737 Johanne Jensdatter, Pindvig. FAR: Jens Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Birte Bennetsdatter Silstrup, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Pindvig, Skarrild, Søn af Peder Pindvig.
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Cecilia, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 6 Apr: jens xtens: barn døbt nafnl Johanne Berethe Selstr. bar dd , fad: jens bennedts: Peder Pindvig og Søn Elen Jens daatter zezilia.
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet 1 måned gammel. Moderens navn fra kongelig bevilling til ægteskab 1736.


Nr. 2112 06.04.1737 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:' }
Begravelse nr. 6103


Nr. 2113 06.04.1737 Lars Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Hesselvig. MOR: ? Poul Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bendt Pedersen Skonning, Øvig, Skarrild, Jens Boesens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Maren Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Eodem die {d 6 Apr:} Povel Hiss: søn nafnl Lars , Mette Niels d: bar dend fad: jens {Boesen} ødevig , Bendt Peders: {Skonning}, Maren Erichs d: etc:


Nr. 2114 12.04.1737 Lars Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone., Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Eriksdatter, Skarrild, Peder Eriksens søster.
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen, Silstrup, Skarrild, 35c, søn af Peder Olufsen
FADDER Nr. 4: ? Oluf Pedersens tjenestepige, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 Apr: Niels xstens: barn Nafnl Lars Møllerens (Christen Jensen Møllers) Kone bar dd fad: Peder Erichs: og syster, oluf Peders: og pige.


Nr. 2115 23.04.1737 Jørgen Sørensen, . FAR: Søren Rasmussen Degn. MOR: ? Søren Rasmussen 1. eller 2. kone.
BÅREN AF: Birgitte Pedersdatter Sønder Feldings Degnekone, Sønder Felding, 55 år, gift med degn Ole Andersen Friis.
FADDER Nr. 1: Bendt Pedersen Skonning, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Birte Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Andersen Friis, Sønder Felding, Konen Birgitte Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 3 Paasche dag Degnens {Søren Rasmussen} Barn nafnl jørgen , Degnens {Ole Andersen Friis} kone {Birgitte Pedersdatter} fra {Sønder} felding bar dd , fad: Bendt Pedersen {Skonning} Christen {Nielsen} ronum Niels {Nielsen} ødevig Berrethe Nielsdatter etc:
LINK: Degn Ole Andersen Friis i Sønder Felding (Nygaards sedler).


Nr. 2116 05.05.1737 Thomas Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anne Ibsdatter, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Jensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5 Maj jens {Ibsen} Pindv: søn nafnl Thomas Anne bexsgd bar dd Christen {Nielsen} Ron: Christen Heesgaard og hustr: Anne ibs-daatter , Christen {Jensen} pindvig etc:
NOTITS: Da Jens Christensen får en pige Johanne en måned før må dette være Jens Ibsen i Pindvig, som allerede i 1735 fik en Thomas, der døde.


Nr. 2117 12.05.1737 Peder Pedersen, Døvling. FAR: Peder Skomager. MOR: ? Peder Skomagers kone.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Palle Andersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Tærsker, Skarrild, Gift med Søren Tærsker.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 12 Maj Peder shoemagers søn nafnl Peder , fad : Christen Karstofft , pallie And: Maren tersher Mette Niels datter bar dd. etc:
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet 1 år og 1 måned gammel i 1738.


Nr. 2118 19.05.1737 Knud Sørensen, Gammelgaard. FAR: Søren Gammelgaard. MOR: ? Søren Gammelgaards kone.
BÅREN AF: Lene Knudsdatter, Skarrild, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Knudsdatter, Skarrild, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersen Ronnum den Ældres kone, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 19 Maj Søfr: GGens {læst som Gammel Gaardens} barn nafnl Knud , Leene Knudsdaatter bar ddd Niels {Nielsen} Ronum, Maren Knuds daatter Peder Ron: og hustr etc:
NOTITS: Søren GGens læst som GammelGaardens, tvivl tillades. Søren Gammelgaards kone formodes at hedde NN Knudsdatter.


Nr. 2119 25.05.1737 Anne Marie Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jens Bbechs barn d 25 Maj nafnl Anne Marie , Maren Erichsd: bar dd othe Peders: Peder Erichsen , Anne Erichs daatter Elen jens daatter etc.
Begravelse nr. 6109
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2120 04.08.1737 Laurids Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Manasse Pedersen Tøxen (Præstegaarden), Sønder Felding
FADDER Nr. 2: Birgitte Christensdatter Svendstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Præst Tøxen i Sønder Feldings kone.
FADDER Nr. 3: Claus Eriksen Svitzer, Juellingholm, Sønder Omme, Ejer godset Juellingsholm.
FADDER Nr. 4: Jakob Rasmussen Skov, Gjellerup, Identifikation næster sikker.
FADDER Nr. 5: Christen Lauridsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 4 Aug Præst: barn nafnlig Laurids . jomfrue {Ellen Christensdatter} Lunds bar dd, Hr. {Manasse Pedersen} Tøxen (af Sønder Felding) og hustr {Birgitte Christensdatter Svendstrup} Seigr {Claus Eriksen} Svitzer {til Juellingshom, Sønder Omme} Hr {Jakob Rasmussen} Schov {Gjellerup sogn} Christen Lauridz:
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Opkaldelsen kunne have med Christen Lauridsen at gøre.


Nr. 2121 10.08.1737 Jakob Pallesen, Skarrild By. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Møl, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Studsgaards kone, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 10 Aug: Palli And: barn nafnl Jacob jomfru {Ellen Christensdatter} Lunds bar dd fad: Jens Møl , Peder stutzgaard og hustr etc:
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2122 06.10.1737 Anne Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Ørbæks kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Nielsen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 6 octobr: Niels {Nielsen} ødevigs datter Nafnl Anne , fad: Jens {Boesen} ødevig , Christen Ørbech og Hustr , Niels {Nielsen} ødevigs pige etc.


Nr. 2123 28.10.1737 Morten Pedersen, Studsgaard. FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Otte Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Otte Pedersens tjenestepige, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 28 Hujus {octob:} Peder stutzgr barn kaldet Morten , Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: othe Peders: og hustr: og pige Peder Erichs: etc:


Nr. 2124 28.10.1737 Anne Pedersdatter, . FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
BÅREN AF: ? Brasch (Præstegaarden?), Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Lisbeth, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die {28. octobr} Bapt: Peder Matz: barn nafnl Anne , jomfrue Brasch bar dd , Søfren Lauritzen Christen {Jensen} Møller og hustr: Anne Lisbeth etc.


Nr. 2125 02.02.1738 Peder Christensen, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Søren Lauridsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 2 Febr: Christen {Jensen} Møllers søn nafnl Peder PræstK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Niels {Nielsen} ødevig og hustr , Christen Jensen , Søfren Lauridtzen.


Nr. 2126 03.04.1738 Kirsten Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Hansen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Anders Hansens kone, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 April: {skærtorsdag} Peder Døflings barn, Nafnlig Kirsten Møllerens {Christen Jensen} Kone bar dd , fad: Niels Døfling, Christen døfling Anders Hansen og hustr:


Nr. 1999 24.10.1738 Lorentse Margrethe Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter Svenstrup (Præstegaarden), Skarrild, Gift med præst Manasse Tøxen.
FADDER Nr. 1: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild, Præst Bisteds kones søster.
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jakob Rasmussen Skov, Gjellerup, Præst i Gjellerup.
FADDER Nr. 4: Katrine Christensdatter, Skarrild, Søren Rasmussen 'Degns kone.
NÆVNT Nr. 1: Manasse Tøxen (Præstegaarden), Sønder Felding, Konen Birgitte Christensdatter Svenstrup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 24 oct : Præst: barn Nafnlig Lorentze Margrethe Mad : Tøx : {Birgitte Christensdatter Svenstrup} bar dd fad: Jomfr {Ellen Christensdatter} Lund , Christen Lauritzen Hr {Jakob Rasmussen} Schov, Degnekone {Katrine Christensdatter} etc :


Nr. 2127 04.04.1738 Ole? Nielsen, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels olufsens barn var i kierche at døbes Langfredag {navn mangler: Ole?} Maren Erichs bar dend, fadderne Othe pedersen Maren Erichs - Daatter {dobbelt nævnt} etc:
NOTITS: Konen fra hendes skifte 1773. Indførsel efter 24 oktober seks måneder senere i anden skrift, også "faderne" i stedet for "Fad:"


Nr. 2128 22.01.1739 Christen Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Oluf Pedersen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lauge Smed, Skarrild
FADDER Nr. 4: Birte Bennetsdatter, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 22 janv: Niels xstensens barn , Nafnl xsten , Møller=Konen {Christen Jensen Møllers kone} bar dd fad: Anne bexgaard Oluf peders. lauge ßmid , Birrethe Bendsdaatter . etc:
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.


Nr. 2129 15.06.1739 Kirstine Olufsdatter, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Hans Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Minds, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 15 Maj oluf jens: barn Kaldet Kirstine , Anne Jensdaatter bar dd , fadere Oluf peders Hans Karstofft , Christen Niels. Magrethe Minst etc:


Nr. 2130 23.08.1739 Peder Ottesen, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: ? Otte Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 23 Aug othe Peders: barn Nafnl Peder , PræstK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Niels Olufsen Peder Erichsen , Christen Møller og Hustr , Anne [j]D: etc:


Nr. 2131 10.10.1739 Johanne Jensdatter, Pindvig. FAR: Jens Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Sidsel Jendsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 oct: blev jens xstens: barn udj pindvig døbt Nafnl johanne Præst: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: xsten Peders: og xsten jens: Anne bexgd og zidsel jD: etc:


Nr. 2132 12.10.1739 Jens Christensen, Døvling. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Niels Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Hansen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Hansens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ingeborg Skave, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Døvling, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 oct: Christen Døvlings barn døbt Nafnl jens . Fad: Niels døfl Hustr bar dd Anders hansen og Hustr Kirsten jensdaatter, ingeborg shafve.


Nr. 2133 12.10.1739 Anna Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem Die { d 12 oct:} Bapt: Christen {Jensen} Møllers barn Nafnl Anna PK. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad Jens boedsen Mich Søfrens: Peder [E]richss , Maren Erichd:


Nr. 2134 30.10.1739 Michel Andersen, Silstrup. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Degn, Selstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Helene? Madsdatter, Selstrup?, Skarrild, Mads Degns datter.
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Skarrild, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 4: ? Jens Madsens kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 30 oct : Anders Matzens barn , Nafnl Michel , Maren Søfd bar Fad: Matz degn og daatter (Helene?) jens Matzen og Hustr etc:


Nr. 2135 14.12.1739 Søren Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Lustrups kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Thøger Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Dec: Peder Lust barn Nafnl Søfren , Hands Kones ßyster bar dd , Fad: Søfren Olufsen, Thøger Søfrens: Christen {Jensen} Møller Anne Erichsdaatter etc:


Nr. 2136 20.12.1739 Jørgen Jensen, Pindvig. FAR: Jens Ibsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 20 Dec: jens ibs: barn Nafnl jørgen P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad: Oluf Thomesen, Niels olufs: Zitze{l} jens daatter Maren [Søfsd]:


Nr. 2137 26.12.1739 Anders Pallesen, Skarrild By (Gammelgaard). FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2=den juledag Pallie Anders: Barn Nafnlig Anders P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} Bar dend Fad: Oluf Thomesen Peder Søfrensen Anders jacobsen Magrethe Stutzgaard og Magrethe Mølle.


Nr. 2138 30.12.1739 Maren Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren ?Datter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 30 decemb: Niels Lustrops barn kaldet Maren Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd Fad : Peder Jensen , Maren [..]Datter Oluf peders: etc:


Nr. 2139 06.03.1740 Maren Jensdatter, . FAR: Jens Lyngs. MOR: ? Jens Lyngs kone.
BÅREN AF: Lene Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Ronnum, Skarrild, Christen Ronnums søn.
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Christen Ronnums datter
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mads Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 6 Mart: jens Lyngses barn døbt Nafnl Maren , Leene Knudsdaatter bar dd , Fad: Christen {Nielsen} Ronnum og ßøn {Niels Christensen} og daatter , Maren Jens daatter , Matz Pedersen etc:


Nr. 2140 14.03.1740 Erik Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Moderens mor, Jens Boedsens kone.
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen, Øvig, Skarrild, Mandens bror, nævnt i skattelisten 1743.
FADDER Nr. 4: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindeløv, Bæksgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 14 Mart: Niels {Nielsen} ødevigs barn døbt Nafnl Erich Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd Fad: jens boedsen og hustr: {Anne Christensdatter} Erich Niels: Michel xstens: Maren vindeløv etc:
NOTITS: Anne Christensdatter er moderens mor.


Nr. 2141 14.03.1740 Anne Michelsdatter, . FAR: Michel Furland?. MOR: ? Michel Furlands kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kones søster.
FADDER Nr. 1: Anne Lisbeth, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Palle Andersen, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Eod : die {d 14 Mar:} Michel Furlands barn Nafnl Anne jomfrue {Ellen Christensdatter Lund} bar dd , Anne Lilsbeth Johanne Niels daatter , Oluf Thomes: peder Erichs: Palli {Andersen} ggaard {gammelgaard} etc:
NOTITS: Her ses at Palle Andersen boede i Gammelgaard, Skarrild By.


Nr. 2142 12.09.1740 Else Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Madsens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Madsen, Silstrup, Skarrild, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Anders Madsens kone, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 12 Sept: jens Matzens barn Nafnl Else hds ßyster bar dd , jens xstensen , Anders Matzen og hustr etc:
Begravelse nr. 6127
NOTITS: Begeravet 3 måneder gammel.


Nr. 2143 18.12.1740 Christen Pedersen, . FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 Adv: Døbt Peder Matzens barn Nafnl xsten Zezilia bar dd Fad: xsten Niels: jens Erichs: jens Matzen , Anna ibsdaatter og magrethe Niels daatter etc:
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Begravet 2 år 5 måneder gammel i 1743.


Nr. 2144 05.03.1741 Christen Pedersen, Døvling. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Degmekonen, Skarrild, Cathirne Christensdatter eller M. Lauridsdatter gift med Søren Rasmussen Degn.
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 Dom: jejun: Peder Døfflings barn kaldet Christen Kirsten jens daatter bar dend Fad : jens Nielsen , jens {Christensen} pindvig Peder {Pedersen den Ældre} Ronnum, Degnekonen {Cathirne Christensdatter eller M. Lauridsdatter gift med Søren Rasmussen Degn.} , etc:
NOTITS: Dato 3 Dom: jejun: usikker oversat (i fasten?), er mellem 1. jan. og 10 maj fra kontekst.


Nr. 2145 10.05.1741 Maren Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Oluf Pedersens kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Birte Bendtsdatter, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 Maj Niels lustrop barn Nafnllig Maren , Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd faderne , Oluf peders: og hustr: Berrethe Bendtzdaater peder peders etc.


Nr. 2146 18.06.1741 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.'}
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Antaget født 4 dage før begravelsen.


Nr. 2147 25.06.1741 Cort Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Moderens mor, Madam Lund.
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild, Gift 1738.10 i Borris med Jens Boedsen.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Degn Søren Rasmussens kone, Skarrild, Enten Cathrine Crhistensdatter eller M. Lauridsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 25 Jun: Blev Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn døbt nafnlig Cort Mad: Lund {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd fad : jens Boedsen og Hustr. {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Christen {Jensen} Møller , Degne {Søren Rasmussen Degn} Konen etc:


Nr. 2148 23.07.1741 Ellen Kirstine Nielsdatter, Pindvig. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Ibsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Eskesdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Søndergaard, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : 8 Dom Trinit Niels Olufsens barn døbt Nafnl El Kirstin Maren Erichs bar dd fad: Othe pedersen , jens ibsen, jens olufsen Mette Eshesdaatter, Anne Syndergaard etc.


Nr. 2149 20.04.1742 Maren Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild, Jens Boedsens kone.
FADDER Nr. 3: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: Oluf Thomassen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Søren Rasmussen Degns kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 20 Apr. Christen {Jensen} Møllers barn Nafl Maren PK: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad jens Boedsen og hustr {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Henning Rasmussen , oluf Thomas: Degne {Søren Rasmussen Degn} Konen etc.


Nr. 2150 20.05.1742 Mads Jensen, . FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: ? Mads Degns kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Madsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Degn, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 20 Maj jens Matzsens barn nafnl Matz Matz degns Kone bar dd fad: Anders Matzen og Hustr: , Niels jensen , Christen Jensen.


Nr. 2151 21.05.1742 Anne Marie Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild, Kunne ogsÝ være den Yngre.
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 21 Maj jens Bbechs barn døbt Nafl anne Marie PK {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Peder {Pedersen den Ældre?} Ronnum Maren jensd: Christens {Jensen} Møller og Hustr:


Nr. 2152 25.05.1742 Christen Pedersen, Skarrild By (Klink). FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: ? Bonsach?, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild
FADDER Nr. 2: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Klink, Skarrild, Faderens søn, se skattelisten 1743.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 25 Maj Peder studzgd barn nafnl Christen , jomfrue Bonsach bar dd fad : Peder i præstegden , Oluf Thomesen , Anders Studzgd , Maren Søfrens daatter .


Nr. 2153 02.09.1742 Otte Christian Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Inger Johanne Bisted, Skarrild, Faderens søster, gift med skovridder i Them Christian Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen Lund, Skarrild, 26c, moderens bror, feltskærer Holstenske Regiment.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Lund, Skarrild, 30c, moderens bror, senere degn i Aulum.
FADDER Nr. 3: Birgitte Christensdatter Svenstrup, Sønder Felding, Skarrild, Præst Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 4: ? Bonsach, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, For en tid i præstegården.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 15 Dom : p Trinit Præstens Søn Othe Christian kaldet inger johanne Bisted bar dd Thomas {Christensen} Lund , jens {Christensen} Lund og Mad : Tøxen {Birgitte Christensdatter Svendstrup, Sønder Felding} , jomfr Bonsach var fadere . etc.
NOTITS: Moderens brødre Thomas og Jens Lund er faddere og faderens søster Inger Johanne Bisted fra Them.


Nr. 2154 23.09.1742 Anne Johanne Christensdatter, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Præstens kones søster.
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne, Heesgaard?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : Dom : 18 p Trinit Christen Heesgds barn døbt , Nafnl Anne joh: fad: Elen {Christensdatter} Lund , Othe Pedersen Anne ibid: {læst som ibid. Heesgaard} P: {Præste} Konen {Abelone Christensdatter Lund} bar dend . etc:


Nr. 2155 30.09.1742 Maren Olufsdatter, Lustrup. FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Elsa Møl, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 19 Dom : p Trinit Oluf jenssens barn udj Lustrop Nafnl Maren , Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd fad : Oluf Peders: , Christen Niels: og Elsa Møl etc:


Nr. 2156 01.11.1742 Anne Ottesdatter, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: ? Otte Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Pedersdatter Otte Pedersens søster, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Studsgaard, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 Nov: Othe Peders: barn nafnl anne , Othe Ped: syster barn dd fad: xsten heesgd xsten Møller , Anne [Erich]s datter Peder Erichs: Magrethe stutz {....}


Nr. 2157 06.03.1743 Peder Jensen Pindvig, Pindvig. FAR: Jens Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Heesgaards kone (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Sidsel Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Pindvig, Skarrild, Datter af Ib Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 6 Mart: jens xstens: barn Nafnl Peder , Christen Heesgaards hustr: bar dend , fad: Zitsel pindvig , Christen {Jensen} pindvig , Anne ibs daatter , Peder Erichs:


Nr. 2158 06.03.1743 Peder Jakobsen, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Palle Andersen Gammelgaard, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Karen Skytte, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Elkær, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt eodem die {d 6 Mart:} jacob {Christensen} shafves barn nafnl Peder , Maren SøfrDaatter bar dd Pallie {Andersen} ggd , Karen shyt , Christen Elkier etc :


Nr. 2159 16.05.1743 Peder Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Lustrup, Skarrild, Vel nabo.
FADDER Nr. 2: Anne Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter Christen Elkærs søster, Elkær, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 16 Maj Peder Lustr: Nafnl Peder Zezilia bar dd fad : oluf Pedersen , Anne Elk: Maren Jensdatter , Christen Elk og syster.
Begravelse nr. 6146


Nr. 2160 23.06.1743 Mads Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By, Skarrild, Søster til præsten Arnt Bisteds kone Abelone Christensdatter Lund.
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Lustrup, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Anne Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Henning Rasmussen Krog, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 23 Maj Niels {Nielsen} ødevigs barn nafnl Matz Elen Lund bar dend fad: oluf peders , Anne Elkr Maren jensdaatter Bendt Peders: Henning {Rasmussen} Krog etc:


Nr. 2161 14.06.1743 Mette Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: Ingeborg.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild, Jens Boesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 14 jun Thomas Hisselv : barn døbt Nafnl Mette Pr: K {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend , fad : Peder jens: Niels xstens: jens {Boesen} ødevig og hustr : {Else Marie Nielsdatter Boltrup} etc:


Nr. 2162 16.06.1743 Maren Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 16 dito Peder Hisselv : barn Nafnlig Maren Pr: K: {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Peder jensen , Christen Peders: Møllerens Hustrue etc :
Begravelse nr. 6179


Nr. 2163 10.10.1743 Anne Magrethe Lauridsdatter, . FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Christiana Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 15, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 10 oct: Lauritz {Ebbesen} degns barn Nafnl Anne Magrethe , Christiana Bisted bar dend fad: Christen pedersen , Peder Erichsen Christen Møllers hust Maren Ibs-daatter etc:
Begravelse nr. 6185


Nr. 2164 19.12.1743 Peder Christensen, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt dom 4 Advendt, xsten Pindvigs barn Nafnl Peder Pr: K : {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend Fad: Peder {Christensen} Pindv jens xstens: og hustr {Kirsten Pedersdatter} , xsten Elkr Christen Heesgd og hustru.
Begravelse nr. 6182


Nr. 2165 26.12.1743 Anne Kirstine? Bertelsdatter, Hesselvig. FAR: Bertel Hesselvig. MOR: ? Bertel Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Anden juldag Bertel Hisselvig barn {? Anne Kirstine} Pr : K : {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend , Christen Pedersen og Hustr , Peder Hisselvig og Hustrue Anne ibsdaatter.


Nr. 2166 02.02.1744 Peder Larsen, Karstoft- Nørre. FAR: Lars Pedersen Dørslund, Karstoft- Nørre, Skarrild. MOR: Inger Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Eskesdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
NB Bapt Marie Renselsesdag Huusholdernes Nafnlig Inger {Pedersdatter} hendes u ægte barn , kalded Peder Mette Esches daatter bar dende fad: Anne Erichsdaatter , Matz Søfrens: Niels [.eht] etc: udlagt til Børnefader Lars Pedersen {Dørslund} paa Karstoft.
NOTITS: Lars Pedersen Dørslund (Døsling) er 1739-53 ladefoged på Nørre Karstoft for Peder Paaske (ses i skiftet 1754) i Hastrup Mølle, Thyregod. Dørslund er et sted i Brande sogn, nabo til Skarrild. Inger Pedersdatter husholderske udbetales i 1754 løn for 1752-53 4 rigsdaler 1 Mk. 10 sk. Patronym Pedersdatter ses i skiftet.

LINK: Paaske skiftet 1754.


Nr. 2167 01.03.1744 Christen Jensen, . FAR: Jens Lassen. MOR: ? Jens Lassens kone.
BÅREN AF: Lene Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Midfaste ßøndag jens Lassens barn døbt Nafnl Christen Leene Knudsdaatter bar dd Christen Møller og hustr Maren jensdaatter Peder Erichsen etc :


Nr. 2168 01.05.1744 Henrik Jensen, Døvling. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Døvling, Skarrild, Søren Døvlings datter
NÆVNT Nr. 1: Søren Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : Jens Nielsens barn d 4 fredag efter Paashen dend Store Bededag , Niels Døflings Kone bar dd, dd blev kaldet Henrich fad : Niels døfling , jacob døfling Kirsten Jensder Søfren døflins daatter etc:
Begravelse nr. 6151


Nr. 2169 12.08.1744 Sidsel Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Henningsdatter, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Birkebæks kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Skarrild, Degnekonen
NÆVNT Nr. 1: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Jens Birkebæk, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Baprt: d 12 Aug blev døbt Christen Møllers barn Nafnl Zizel Johanne {Pedersdatter} ødevig bar dd fad: Christen Heesgd Christen Pindvig Hennings daatter, jens bbech hustrue, Degne Konen {}.


Nr. 2170 14.08.1744 Karen Pedersdatter, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Thøger Sørensen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 14 dito {Aug} Peder {Christensen} Lustrup barn Nafnl Karen , Anne Søfrensdaatter bar dd fad : Thøger {Sørensen} Hiølund , Maren Søfrensdatter.


Nr. 2171 20.09.1744 Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Skarrild By fra tingbogen.
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Hans Eskildsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 20 Sept : Niels olufsssens 2=de børn Anne og Maren kaldet , jens Niels: hustr bar dd eene , Maren Ibsdaatter bar dd anden , fad: othe Peders: Jens Niels: Peder Erichs: El Erichsdaat: Hans Eshißen , Maren jens datter.
Begravelse nr. 6150
NOTITS: Tvilling. Kan være den anden tvilling Maren, der blev opprimeret to måneder gammel.


Nr. 2172 20.09.1744 Maren Nielsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Skarrild By fra tingbogen.
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Hans Eskildsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 20 Sept : Niels olufsssens 2=de børn Anne og Maren kaldet , jens Niels: hustr bar dd eene , Maren Ibsdaatter bar dd anden , fad: othe Peders: Jens Niels: Peder Erichs: El Erichsdaat: Han Eshißen , Maren jens datter.
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2173 26.09.1744 Malene Olufsdatter, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Olufsdatter, Skarrild, Oluf Pedersens datter.
FADDER Nr. 3: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 26 Sept: oluf jensens barn nafnl Malene , Maren Søfrens daatter bar dend fad : Oluf Pedersen og daatter , Hans {Eskesen} Karstofft Peder Pedersens Hustrue.
NOTITS: Eskesen fra skattelisten 1743.


Nr. 2174 01.11.1744 Christen Pedersen, Døvling. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nisen?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 1 Nov : Peder døflg barn Navnl Christen , Møllerens Kone bar dd fad Niels olufsen , Christen Nisen , Kirsten døfling etc;


Nr. 2175 05.02.1745 Karen Kirstin Pedersdatter, . FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Studsgaard (Studsgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5 febr: Peder Matzens barn nafnl Karen Kirstin , Maren Søfrensd bar dend , fad: jens olufsen og Christen pindvig , Christen Heesgr , Karen Knudsdatter , Magrethe Studzgaard etc:


Nr. 2176 11.03.1745 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6153


Nr. 2177 12.03.1745 Kirsten Christensdatter, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Christiane Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 16, præst Arnt Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 Mart: Christen Elk Barn døbt Nafnl Kirsten , Chritiana Bisted bar dd, Christen Heesgd Maren Elk Niels Nielsen, Anne ibsdaatter etc:


Nr. 2178 01.04.1745 Dødfødt, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6155


Nr. 2179 15.04.1745 Susanna Mari Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Mari Ellen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Eriksdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Paa Skiertors dag blev Jens Berch Bech Baren døbt Nafl: Susanna Mari. Ellen Mari af Præste gaarden bar den fader Jens Boesen og Jens Olufsen og og Møller Hustru og El Eriechs Datter etc:


Nr. 2180 01.05.1745 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 5 May: Christen Heesgaard som var dødfød.'}
Begravelse nr. 6156


Nr. 2181 29.05.1745 Mads Andersen, Silstrup. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Madsens kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Lars Bechtoft, Bæktoft, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bendt Jensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Edel Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Madsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d. 29 May Anders Madsen baren Døbt Navlig Mads, Jens Madsen Hustru bar den fad: Lars Bechtoft og Bendt Jenssen og Edel Christen Datter og El Mads dat og Maren Jens datter etc:
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 1 år 10 måneder gammel.


Nr. 2182 23.05.1745 Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By, Skarrild, Madame Lund, moderens mor.
FADDER Nr. 1: Bendt Pedersen, Skarrild, Gift med moderen søster Ellen Christensdatter Lund.
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Josua Christensen Lund, Skarrild By, Skarrild, 30, bror til moderen, bliver degn i Bording..
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skarrild, Degn Laurids Ebbesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Laurids Ebbesen, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 23 May Hr. Arent Bi=[steds] baren Døbt Navlig Anne Malene. Madme Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} bar den fader Bent Pedersen Og Otte Pedersen og Josha Lund og Møllers Hustrue og Maren Eriech Datter og Degnens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter}, etc:


Nr. 2183 18.07.1745 Thomes Christian Bendtsen, Øvig. FAR: Bendt Pedersen. MOR: Ellen Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds datter, moderen er hendes moster.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 35, student stadig i 1752 ved moderen. Senere degn i Aulum og Sinding.
FADDER Nr. 2: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Gift med Johanne Pedersdatter, som er søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Faderens søster, gift med Niels Nielsen.
FADDER Nr. 5: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild, Konen Maren Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skarrild, Laurids Ebbesen degns kone.
FADDER Nr. 7: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 8: El Eriksdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5te Søndag i Trinitatis Bent Pedersen Baren Nafl: Thomas Christian. Christiana {Bisted} bar den fd: Jens {Christensen} lund Jens {Boesen} Ødvig og Hustru {Johanne Pedersdatter} Lauris {Ebbesen} degn og hustru {Maren Christensdatter} og Møler Kone El Eriech Datter.


Nr. 2184 03.04.1746 Ingeborg Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs 2. kone.
BÅREN AF: ? Thomas Hesselvigs 2. kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Præst Bisteds karl, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Hesselvigs 2. kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Henningsdatter, Krog, Skarrild, 20
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild, Datter Anne Henningsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 6te Søndag i fasten Thomes Hesßelvigs baren navl: Engerborg, hendes Moster bar dd fader: Jens {Pedersen} Ødvig og Præstens Karel Maren Sørrens datter og Peder Hesßelvigs Hustru og Hennigs {Henning Rasmussen} datter {Anne Henningsdatter}.
NOTITS: Den 6. søndag i fasten er Palmesøndag.


Nr. 2185 17.04.1746 Niels Nielsen, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Øvig, Skarrild, Gift med moderens bror Bendt Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild, Først gift med moderens stedmor Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Bror til moderen, konen Ellen Christensdatter Lund bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 17 April: Niels {Nielsen} Ødvig baren døbt navlig Niels Bent Pedersen Husgtru {Johanne Pedersdatter} bar den. faderne Jens {Boesen} Ødvig Henning Rasmussen og Peder Eriechsen og Maren Sørrensdatter og Peder Hesßelvigs Hustru.


Nr. 2186 29.05.1746 Maren Bertelsdatter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen Silstrup. MOR: ? Bertel Nielsen Silstrups kone.
BÅREN AF: Christiana Bisted, Skarrrild By (Præstegaarden), Skarrild, 18, Jomfru Bisted, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Madsens kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Anders Madsen, Silstrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 29 May Bertel Selstrup Baren Døbt Navlig Maren, Jomfru {Christiana} Bisted bar den faderne Peder Hesßelvig og Anders Madsen Hustru og Søren Skræder og Anne Ibs Datter etc.


Nr. 1997 01.07.1746 Erik Nielsen, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1773 og alderen: 'Niels Olufsen i Sønder Karstoft en søn Erik døbt.'}
Begravelse nr. 6391
NOTITS: Glemt døbt i kirkebogen.


Nr. 2187 02.07.1746 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød.'}


Nr. 2188 17.07.1746 Niels Christensen, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Øvig, Skarrild, Bendt Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen Karstoft, Karstoft- Nørre, Skarrild, Også kaldet Dørslund.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Øvig?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 6te Søndag Efter Trinitates Chresten Pedersen Barn navlig Niels El {Ellen Christensdatter} Lund bvar dd faderne Chresten Heesgaard og Las {Pedersen Dørslund} Karstoft og Niels Nielsen.
Begravelse nr. 6302
NOTITS: Begravet knap 18 år gammel.


Nr. 2189 11.09.1746 Evert Lauridsen, Skarrild By. FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19, præst Bisteds datter
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Knudsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 14 Søndag Efter Trinitatis Lauris {Ebbesen} Degnes Barn Døbt navlig Ebbert, Ellen {Marie} Bisted bar den faderne Chresten heesgaar og Chresten {Jensen} Møller og Hustru og Maren Knuds Datter Etc.
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2190 01.11.1746 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Rasmusdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Pedersen Dørslund, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Rasmusdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 Novem: Hans Eshesen Barn navlig Eshe Christian Jahan{ne} Rasmus datter bar dd og faderne Mads Sørrensen og las Pedersen {Dørslund} og Niels Ollesen og Karen Rasmus datter og Anne Sørrens Datter Etc.
Begravelse nr. 6202


Nr. 2191 09.11.1746 Inger Pedersdatter, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Søren Skrædders pige, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 9 November Peder Chrestensen Barn Navlig Enger, Chresten {Jensen} Møller bar den og 5 fad.
{DKB:} d: 9 November Blev Peder Christensen Baren Døbt Naflig Enger,, Møller Konen bar den, faderne otte Peders: og Søren Skræder og hans pige og Maren Niels daatter og Else p.

Begravelse nr. 6166
NOTITS: For enden af siden er der ikke mere plads, præsten skriver så bare "og 5 fad:". Degnen udelader ikke noget.


Nr. 2192 04.04.1747 Inger Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs 2. kone.
BÅREN AF: ? Arve? Møller Kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Terkelsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Knud Terkelsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Arve? Møller, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 4 April Thommes Hesßelvig Baren Døbt Navlig Enger Arve Møller Konen bar dd fad Peder Hesßelvig og hustru og Anne Terkels Datter og Maren Hesßelvig og Knud Terckelsßen Etc.
{DKB:} Anno 1747 om føde. d 4 April Blev Thommas Hesselvig Baren Døbt na{..} Enger, Arve Møller {....} bar den , faderne {..}der Hesßelvig og Hustru {......} Terkels {....} og Maren Hesselvig og {.}nud Terkelsßen.


Nr. 2193 13.05.1747 Anne Kirstine Christensdater, Pindvig?. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19, præst Bisteds datter. Kan også have været Ellen Marie, 20.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Niels Nielsen Øvigs kone.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Skarrild, Laurids Ebbesen Degns kone.
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christetn Jensens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degm, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 13 May: Chresten Pedersen Barn døbt navlg Anne Kiestine, Præsten Datter {Christiana, 19, eller Ellen Marie, 20} bar dd fad Niels {Nielsen} Ødvig og Hustru {Johanne Pedersdatter} degnes {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Chresten Jenssen og Hustru.
{DKB:} d 13 My: blef Chresten Pederßen Barn Døbt Navlig Anne Kiestin, Præsten Datter bar den faderne Niels Nielssen og Hustru {Johanne Pedersdatter} og Degns Hustru {Maren Christensdatter}, og Chresten Jenssen og Hustru.

Begravelse nr. 6225
NOTITS: Menes begravet som Anne Pedersdatter i Pindvig, 6 år 4 måneder gammel i 1753. Pindvig er en hypotese.


Nr. 2194 06.08.1747 Thomas Albertsen Arntsen Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Provstinden, moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Chrsitensen Lund, Skarrild By, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Ellen Christensdatter Lund, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Skarrild, Laurids Ebbesen degns kone.
FADDER Nr. 4: Chrsiten Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 6 Augustus blef Præstens Barn døbt naflig Thommes Albert, Prostinend {provstinden} {Helvig Christensdatter Lund} bar den faderne Jens {Christensen} Lund og Søster {Ellen Christensdatter Lund} Og Degens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Cresten Pedersen og Hustru. Etc.
{DKB:} d 6te Augustus Blef Præstens Barn Døbt navlig Thommes Albertsen , Prostinen bar den faderne Jens lund og ßøster og deges Hustru, og Chresten Pedersen og Hustru.

NOTITS: Dette Albertsen er lidt mærkeligt, men der står Albertsen ikke Arntsen, som præsten heller ikke kalder hans andre børn.


Nr. 2195 29.09.1747 Anne Marie Nielsdatter, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Christensens mor, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ronnum, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens La?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Paa St: Hans dag {præsten har mislæst degnens kirkebog, skal være Michaelis} Niels Chrestensen Barn døbt Navlig Anne Mari, Hans Moder bar dd 5 fader.
{DKB:} Paa St: Mecels {Michaelis} dag Niels Chrestensen Barn døbt Nlig Anne Mari, Hans Moder bar den , faderne Chresten Nielsen og Christen Pedersen Hustru, Peder Pedersen og Jens Chrestensen og Jens La[....].

Begravelse nr. 6176
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.


Nr. 2196 29.10.1747 Kirsten Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers 2. kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild, Ikke klart om der er to Christen Møller eller Christen Jensen Møller er gammel.
FADDER Nr. 2: Jens Boedsen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mads Karstoft, Karstoft, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anne Henningsdatter, Krog, Skarrild, 21, datter af Henning Rasmussen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Øvig, Skarrild, 18, forældrenes ældste datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 29 October Niels {Nielsen} Ødvig baren døbt Navlig Kiesten Møllers Hustru bar dd fad gl: Chresten Møllers og Jens Boedsen og Mads Karstoft og {21, Anne} Henning datter og Niels {Nielsen} Ødvigs datter {18, Maren Nielsdatter}.
{DKB:} d 29 Octob: Blef Niels Ødvig baren døbt na{...} Kiesten, Møllers Hustru Bar den, faderne 2. gl: Chresten Møller , og Jens Bodsen og Mads Kastoft og {21, Anne} Henning datter og Niels {Nielsen} Ødvig datter {18, Maren Nielsdatter}.

Begravelse nr. 6177


Nr. 2197 15.12.1747 Ole Christensen, . FAR: Christen Mortensen. MOR: ? Christen Mortensens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Larsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Mortensdatter, Skarrild, Formodentlig faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 15 December blef Chresten Mortensens Barn døbt Navlig Olle Præsten Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dd 5 fader Chresten Pedersen og Hustru og Anne Las Datter og Kiesten Mortens Datter.
{DKB:} d: 15 desember Blev Chresten Mortensens baren døbt Nafl {Morten gennemstreget} Olle Pærste{!} Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dend.


Nr. 2198 05.01.1748 Dødfødt, . FAR: Ole Jensen. MOR: ? Ole Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1748 [.....] d: 5te Janvari blev Olle Jensen Baren Død fød.Bapt: d 5 Feb: {præstens fejl} Olle Jenssen død fød. Barn [..].
NOTITS: Usædvanlig indført mellem de døbte, ellers ikke tilfældet. Præsten skriver forkert måned.


Nr. 2199 04.04.1748 Niels Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Ole Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Erichsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 6: Christen? Nielsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d: 4 April blev Chresten Elkiærs Barn døbt Navlig Niels Christiana {20, Arntsdatter Bisted} bar dd fad Olle Lustrup og Maren Niels Datter og Maren Sørrens Datter N: N:sen og Chresten Erichsen [..];
{DKB:} d: 4d April blev Chresten El kieres barn døft nafli Niels , Jomfru [.....] bar den , fadere Olle Lustrup og Maren Niels datter og Maren Sørens datter og Niels Niels:og Chresten Eriechsen af Lustrup [Ch]resten Nielssen.

Begravelse nr. 6195
NOTITS: Begravet knap to år gammel.


Nr. 2200 05.05.1748 Søren Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Lustrups kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Thomas Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 7: Laurids Olesen Skomager, Skarrild, Se begravels #6405.
FADDER Nr. 8: ? Olesdatter, Lustrup, Skarrild, Datter af Ole Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 5 May Chresten [Eriksen] lustrup 2de børn døbt Navlig Søren og Peder Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} og Datter {20, Christiana Arntsen Bisted) bar dem fad Olle Pedersen Chresten Nielsßen og Anders Stusgd Thomes Jenssen Chresten Heesgaard Hustru og {Laurids Olesen} skummager.
{DKB:} d 5te May blev Chresten Eriechsen udi lustrup 2de børen døhbt Nafnl Søren og peder præst: hustru og datter dem til deres Lauris sku[..] [..]agn og Olle Pedersen Chresten Nielss: og Anders Stusgaar Thomas Jensen Chresten Heesgaars hustru og Chresten Nielss: hustr: og Olle Pedersen datter.

NOTITS: Tvilling. Degnens kirkebog røber at Christen Lustrup er Christen Eriksen. Laurids Skomager hedder Olesen se begravelse #6405.


Nr. 2201 05.05.1748 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen Lustrup. MOR: ? Christen Lustrups kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Thomas Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 7: Laurids Olesen Skomager, Skarrild
FADDER Nr. 8: ? Olesdatter, Lustrup, Skarrild, Datter af Ole Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 5 May Chresten [Eriksen] lustrup 2de børn døbt Navlig Søren og Peder Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} og Datter {20, Christiana Arntsen Bisted) bar dem fad Olle Pedersen Chresten Nielsßen og Anders Stusgd Thomes Jenssen Chresten Heesgaard Hustru og skummager.]
{DKB:} d 5te May blev Chresten Eriechsen udi lustrup 2de børen døhbt Nafnl Søren og peder præst: hustru og datter dem til deres Lauris sku[..] [..]agn og Olle Pedersen Chresten Nielss: og Anders Stusgaar Thomas Jensen Chresten Heesgaars hustru og Chresten Nielss: hustr: og Olle Pedersen datter.

NOTITS: Tvilling. Degnens kirkebog røber at Christen Lustrup er Christen Eriksen.


Nr. 2202 01.09.1748 Maren Christensdatter, Silstrup. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christensen bror til Chr. Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Larsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Larsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Søren Olles, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Søren Olles kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 1 Decemb: Chresten Chrestensen Barn døbt Maren hensdes Moster bar den og 5 Faderne.
{DKB:} D 1ste Sebtember blev Christen Christensen baren udj Seltrup døbt Nafl: Maren og hendes Moster bar [...d.] Faderne Christen Christens: og broder og Christen Lassen og Hustr Søren Olles og Hustrue.

NOTITS: Degnens dato anses for mere sikker end præstens.


Nr. 2203 09.02.1749 Sidsel Christensdatter, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Ellen Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 21, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Rasmus Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Andersdatter, Skarrild, Søster til Peder Andersen.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 9 Feb: blev Chresten {Pedersen} Pinvig baren navlig Sesel Elen Bistedt bar den, faderne Chresten Nielssen og Rasmus og Peder Andersen og Søster og Magrete Niels Datter og.
{DKB:} Anno 1749 d 9 Febraius blev Chresten {Pedersen} Pinvig Baren Døbt N[...] Sessel: Elen {Marie Arntsdatter} Bisted bar dd faderne Chresten Nielsßen og Rasmus og Peder Anderßen og Søster og Magrette Niels datter og Maren [gaste.]


Nr. 2204 09.03.1749 Dødfødt, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd: 14 Mas: Niels {Christensen} Ronnum død føe Baren.' }
Begravelse nr. 6193
NOTITS: Fødsel antaget 5 dage før begravelsen.


Nr. 2205 27.04.1749 Christen Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Niels Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: 27 April blev Hans Eskesen barn døbt navlig Chresten Elen {Arntsdatter} Bisted bar dd fader Peder Chrestensen og Hustru og Jens Nielssen og Niels Ollesen og Anne Nielsd.
{DKB:} d: 27 April , Bleff Hans {Eskesen} Castoft baren døbt nafnl: Chresten , Jomfrue Biste bar dend, faderne Peder Christnsen og hustrue og Jens Nielsen og daatter og Niles Ollesens Hustrue.

NOTITS: I følge degnen er Niels Olesens kone fadder og Jens Nielsen og datter. , Det er her antaget, at præsten får det forkert.


Nr. 2206 08.06.1749 Anne Kirstine Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Heesgaards kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen til Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 5: Dorte Pindvig, Pindvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt; d 1 Søndag efter Trinitat blev Chresten {Jensen} Møllers Barnd døbt navlig Anne Præstens {Arnt Bisted} Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar den fader Chresten Pinvig og Chresten Heesgaard Hustru og Anders pedersen og El til Ottes og Dort Pinvig.
{DKB:} d. første Søndag efter Trinitatis blev Chresten {Jensen} Møllers Baren døbt nafl: Anne Kierstine Præsten {Arnt Bisted} hustru {Abelone Christensdatter Lund} ba ded. Christen Heesgaard og Chresten pinvig hustru Anders pedersen Doret pindvig og El til Ottes.

Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet en uge gammel.


Nr. 2207 13.07.1749 Ellen Sørensdatter, . FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Lyngs, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 6: Jens Christensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt 6te Søndag udi Trinitatis blev Sørren Sørrensen barn Døbt navlig El, Maren Ronnum bar den , fader Chresten {Jensen} Møller og Niels {Christensen} Ronnum og Jens Chrestens: og Maren Lyngs og Maren Jens Datter.
{DKB:} d 6te Søndag udi Tritaus da blef Søren Sørensen baren døbt Nafl: El, Chresten {Nielsen} Ronum hustru bar den faderne Chresten {Jensen} Møller og Niels {Christensen} Ronum og peder p[edersen] Maren Jensdatter og Jens Chrestensen.

NOTITS: Degnen har Peder Pedersen den Yngre i Ronnum ekstra, præsten har Maren Lyngs ekstra. Degnens døbenavn kunne tydes som Ol.


Nr. 2208 22.09.1749 Karen Jensdatter, Grene. FAR: Jens Greisen. MOR: ? Jens Greisens kone.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 21.
FADDER Nr. 1: Greis, Skarrild?, Faderens far. Muligvis Gregers.
FADDER Nr. 2: Klaus Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Shouuberg, Skovbjerg, Sønder Felding?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 22 Septem: blev Jens Greiessen Barn døbt Navlig Karen, Jomfrue Bistedt bar dd fader: Hans fader og Klaues og peder Andersen og Kirsten Anders Datter og Maren Shouuberg.
{DKB:} d. 22 September, da Blev Jens greisen udi Gren hans baren døbt Nafl. Karen , hans Fader og Klues grene og Peder Andersßen og hans h[........] Søstere , og Præste daatter {22, Ellen Marie Bisted eller Christiana, 21} bar dend.

NOTITS: Der står muligvis "hans hustrues søstere", så ville konen hedde Andersdatter.


Nr. 2209 19.10.1749 Terkel Thomasen, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
BÅREN AF: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Klaus Grene, Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 19 October blev Thommes Hesßelvig barn døbt Navlig Terckel , Peder Hesßelvig Hustru bar den faderne Niels {Nielsen} Ødvig og Peder {Andersen} Skaue og Maren Vindeløf og Maren Hesßelvig ,
{DKB:} Søndagen d: 19 octob da blev Thammas Hesselvig baren Døbt nafl: Terchel Peder {Hesselvig} hustru bar dend faderne , Niels {Nielsen} Ødvig peder Andersen og Klues {Klaus} grene Maren Vende løf og Maren VaunKoene ,

NOTITS: Maren Hesselvig må være den samme som Maren VaunKoene.


Nr. 2210 09.11.1749 Jens Bentsen, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter Silstrup, Silstrup, Skarrild, Formodentlig faderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Klaus Grene, Grene, Skarrild, Vel Klaus Peter eller Klaus Pedersen.
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild, Gift med Anders Nielsen Grene.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Pedersdatter, Søster til moderen, måske fra Sønder Omme.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 9de Nov: blev Bent {Jensen} Selsterup Baren døbt navlig Jens, Maren Selstrup bar ded fad: Sørren Sørrensen og Klhus og Anders gren og Hustru {Maren Andersdatter} og Maren Niels d:
{DKB:} d 9de November da blef Bent Jenssen, baren døbt nafl: Jens , Maren Jen daatter , bar dend faderne Søren Sørse og maren Niels daatter , Klaues Pete og Anders gren og hans hustrue søster.

NOTITS: Hvis "hans hustrue søster" går på faderen og ikke Anders grene, så hedder moderen Andersdatter. Men Anders grenes kone hedder også Andersdatter. Forældrene gift 1748 i Sønder Omme, hvor hun skrives af Bøvl.


Nr. 2211 29.12.1749 Søren Madsen, Karstoft- Nørre. FAR: Mads Sørensen, Karstoft- Sønder, Skarrild. MOR: Inger Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Larsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Beret Bentsdatter?, Skarrild, Teksten er Bensdatter.
FADDER Nr. 5: Beret Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} uægte, Bapt: d 29 decemb: Enger {Pedersdatter} Kastoft uægte Baren døbt udlagt til Barne fader Mads Sørensen af Sønder Karstoft.
{DKB:} uægte d 29 Decemb blefv en uægte Barn født Paa Nør Karstoft Navlig Sørren fader Mads Sørrensen, Moderen Jenger Peders Datter ulagt {gennemstreget} til faderne Jens Ollesen Jens Nielssen Jens Ladssen og Beret Bens Datter og Beret Chrestens Datter.

NOTITS: Moderen Inger Pedersdatter er husholderske på herregården Nørre Karstoft. Dette er hendes andet barn uden for ægteskab. Første #2166 i 1744 med ladefoged Lars Pedersen Dørslund.

LINK: Paaske skiftet 1754.


Nr. 2212 11.02.1750 Anne Nielsdatter, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren, Ronnum, Skarrild, Faderens mor, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ronnum, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Smed, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Lynges, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Anno 1750. Bapt: d 11 Feb: blev Niels {Christensen} Ronnum Baren døbt Navlig Anne, hans Moder {Maren} bar den fad: Chresten Nielssen og jens Smed og Sørren Sørrensen og Maren Lynges etc.
{DKB:} Anno 1750 d 11 Feb: blefv Niels Chrestensen Barn Døbt Navlig Anne, hans moder {Maren} bar dend Chresten Nielsen og Sørren Sørrensen og jens Smed og Maren Lyns og Maren Vindeløv.


Nr. 2213 01.03.1750 Kirsten Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Jens Bodsen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 2: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Krog, Skarrild, Gift med Jens Bodsen.
FADDER Nr. 3: ? Thomas Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Smed, Skarrild Mølle, Skarrild, 21, søn af gammel Christen Møller
FADDER Nr. 5: Mette Henningsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild, Søn Jens Christensen Smed fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 1 Martius blef Niels Ødvis Baren døbt Navlig Kiesten Ellen Bisted bar dd fad: Jens Bodsen og Hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Thomas Hesßelvig og Jens {Christensen} Smed og Mette Henningsdatt.
{DKB:} d. 1 Martius , Blef Niels Ødvig Baren Døbt Ng Kiersten Ellen Bisted bar dende , faderne Jens Boesen og hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} og Thoma Hesselvig Hustru , gl Chresten {Jensen} Møller søn Jens {Christensen Smed} og Mette Henningdatt.

Begravelse nr. 6200
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Præstens Jens Smed er degnens Jens Christensen, søn af Christen Jensen Møller.


Nr. 2214 01.03.1750 Katrine Jensdatter, . FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 21.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Ibsdatter, Pindvig?, Skarrild, 35c
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersen kones søster, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: [..] Sammedag {1. Martius} Jens Pedersen Baren Catrina , Præstens datter {Ellen Marie, 22, eller Christiana, 21, Arntsdatter Bisted} bar dd fad: peder Chrestensen og Anders pedersen og Maren jbsdatter og Søster {forkert, se degnen}.
{DKB:} Samme dag {1. Martius} Jens pedersen Baren til Daab Naflig Chriiane , Præsten daatter bar dend faderne , Peder Chrestensen Anders pedersen Maren Ib daatter og hans hustru søster den samme sted.

Begravelse nr. 6198
NOTITS: Begravet seks uger gammel. Præsten har søsteren forkert som søster til Maren Ibsdatter.


Nr. 2215 26.03.1750 Anne Margrethe Lauridsdatter, . FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christiane Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 21, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 2: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 17, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 26 Martius blev Laurids Degns Baren døbt Navlig Anne Magrete, Ellen Bistedt bar den fader Christiane og Anne Lisbet {Arntsdatter Bisted} og Chresten {Jensen} Møller og Chresten Heesgd: hust: og Ander stusg.
{DKB:} d, 26 Martius blef Lauris Degn Baren døbt Naf: Anne=Magret Jomfru biste bar den fad: en 2de af Præstens daater Christen {Jensen} møller og Chresten Heesgaar hust: Anders Stusgaar.

Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2216 06.07.1750 Bent Jensen, Karstoft- Sønder?. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 22.
FADDER Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Olsen Kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Hans Eskesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Hans Eskesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Søren Ollesens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 6 Julius blev Jens Ollesen Barn døbt Bent Præstens datter {Ellen Marie, 23, eller Christiana, 22, Arntsdatter Bisted} bar den fad: Niels og Hustrue Hans Eshesen og Hustrue.
{DKB:} d. 6t Julius Blev Jens Ollesen Baren Døbt Ben[.ne], Præstens daatter bar dend faderne Niels Olles: og Hus Hans Eshensen og Hustru Søren Olle[..] Pige fader ,


Nr. 2217 01.09.1750 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'd: 4de Agusti Chresten hesgg Baren død fød 1 piger.' }

Begravelse nr. 6199


Nr. 2218 01.11.1750 Søren Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 22.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Driver vel en del af Pindvig.
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mads Lausen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Thomas Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 1 Nov blev Chresten Elkiers Barn døbt Nav Sørren Præstens Datter {Ellen, 23, eller Christiana, 22, Arntsdatter Bidsted} Chresten pinvig og Mads {...}[..]sen Magrete Nielsdatter.
{DKB:} d: 1 November , blev Chresten Elkiers baren døbt navenlig Sørren Præsten daatter bar dend faderne Chresten Pedersen og Chresten Nielssen og Mads Lausen Tammes Hesselvigs Hustru Marete Nielsdatter {tilsyneladende tilføjet senere:} Christen Pedersen og Hustrue.

Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Christen Pindvig hedder Pedersen ses i degnens version, hvilket passer med beboerne i Pindvig.


Nr. 2219 01.01.1751 Mette Mari Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Mari Arntsdatter Bisted, Skarrild, 23, præst Bisted datter. Søster til barnet.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Heesgaards 2. kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Skarrild, Degn Laurids Ebbesens kone.
FADDER Nr. 6: Christen Lauridsen, Skarrild, 17+, degn Laurids Ebbesens søn.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild, Kone og søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1751. d: 1 Janvari: Blev Præstens {Arnt Nielsen Bisted} Barn døbt Navnlig Mette Mari. Ellen Mari {Arntsdatter Bisted} bar dend faderne Chresten {Jense Møller og Hustru og Chresten Heesgd: og Hustru og degnens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Søn Chresten {Lauridsen}.
{DKB:} Anno 1751 d. 1 Janvius da blev Præsten Baren døbt Naflig Mette Mari Ellen {Arntsdatter Bisted} bar den fader Christen {Jensen} møller og hustrue og Christen Hesgaar og hustrue og degn hust: og søn Christen ,


Nr. 2220 01.01.1751 Dødfødt, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 4de Janv. peder {Christensen} lustrup en død fød piger Baren.'}
Begravelse nr. 6205


Nr. 2221 14.03.1751 Kirsten Christensdatter, Píndvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne være Ellen Marie, 24.
FADDER Nr. 1: Christen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Thomas Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Minds, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mads Minds, Skarrild, Degnen: Mads, præsten: Olle.
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Skarrild, Præsten.
FADDER Nr. 6: Maren Ibsted?, Skarrild, Degnen.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 8: Margrete Nielsdatter, Skarrild, Præsten.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 14 marti: Blev Chresten Pinvigs Barn døbt Navlig Kiesten Jomfru {Christiana/Ellen Marie Arntsdatter} Bisted bar den faderne Christen Elkiær og Thomas Jenßen og Olle Mins og Anne Ibs datter og Maren peders dat:
{DKB:} d: 14 Mars: blev Christen Penvigs baren døbt Naf Kiersten Jomf Bisted bar dend faderne Christ Elkier Mas mins Thomas Jensen Maren Ibsted Magret Niels daatter og Maren peders datter af hees gaard.

NOTITS: Degnen og præsten er ret uenige om fadderne: Ole eller Mads Minds, og Anne Ibsdatter eller Maren Ibsted(?).


Nr. 2222 14.04.1751 Else Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Olesens kone, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christensen, Skarrild, Bror til Peder Christensen.
FADDER Nr. 3: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Søren Olesens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Karstoft- Sønder?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo, kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo, tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 3 paaske dag Blev Hans eskeßens Barn døbt Navlig Else Niels Olleßens Hustru bar den fd: Peder Chrestenßen og Broder og Jens Olleßen og Søren Olleßens pige.
{DKB:} d: 3. paaske dag blev hans Castoft Døbt naflig Else, Niels Ollesen Koene bar dend farderne peder Christen og broder og Jens Ollesen h[.]dstr[.] og Søren Ollese pig og Johanne Sørens dat{..}


Nr. 2223 02.05.1751 Bennet Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne være Ellen Marie, 24.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skarrild, Søsteren Ingeborg også fadder, søskende til moderen?.
FADDER Nr. 3: Bent Jensen Silstrup, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Bent Jensen Silstrups mor
FADDER Nr. 5: Ingeborg Andersdatter Skave, Skave, Skarrild, Søster til Peder Andersen.
FADDER Nr. 6: Peder Andersen, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 3 Søndag efter Paaske blev Anders {Nielsen} grænes Barn døbt Navlig Bennet Jumfru {Christiana/Ellen Marie Arntsdatter] Bistid bar den faderne Peder Hesßelvig peder Andersßen og Bent Selstrup og og{!} Moder {Brigitte Nielsdatter} og Engerborg {Andersdatter} skaue.
{DKB:} d 3 Søndag efter Paask da blev Anders {Nielsen} grens baren døbt naflig Bennet Præsten daatter bar dd faderne peder hesselvig og Anders broder Niels og Bent og Mo[rder?] {Brigitte Nielsdatter} og peder Anders af skaue og hans søster {Ingeborg Andersdatter}.

NOTITS: Problem: hvis Anders Grene hedder Nielsen kan Bent Silstrup ikke hedde Jensen. Præsten og degnen sammenholt viser at Ingeborg Skave hedder Andersdatter for hun er søster til Peder Andersen.


Nr. 2224 02.05.1751 Anne Malene Bentsdatter, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Marie Larsdatter, Pindvig, Skarrild, Christen Pindvigs tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d 2 Mayus blev Bent {Jensen} Selstrup barn døbt Navlig Anne Malene, Møllers hust bar dd fad: Anders {Nielsen} grøne og Rasmus {Bringelsen} Pindvig og Anders stusgd og Chresten Pindvig og hustru og Hans Pig.
{DKB:} d: 2 May blev Bent Jensen baren døbt Naflig Anne Malene Møller Koenen bar den, faderne Anders {Nielsen} gren og Christen Pindvigs Koene og Rasmus {Bringelsen} i bidom {ibidem} og hans tinested pige Marie Las daatter og And stus gaard her af byen.

NOTITS: Normalt ville man læse Marie Larsdatter som en ny fadder, men præsten og degnen sammenholdt viser at det er tjenestepigens navn degnen angiver.


Nr. 2225 22.05.1751 Anne Jensdatter, . FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Assing Kirke, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Studsgaard, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Assing Kirke, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 22 May blev Jens Pedersßen barn døbt Navlig Anne, Chresten Chrestensen ved aßing kierche hans Hustru bar dd fader, Peder Povelsen og Chresten Mortensen og Anders stusg og Elße og peder Chresten Hustru.
{DKB:} d 22 Maj blev Jens pedersen baren døbt Nafl Anne, Christen Christensen Ved Assing kierhe hans hustru bar dend fad Peder Povels Anders stus gaar og Christen Mortensen Else stusg.

Begravelse nr. 6210
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2226 22.05.1751 Mads Thomasen, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
BÅREN AF: ? Peder Christensen Hesselvigs 2. kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, 20, søn af Niels Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 3: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Beret Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Henningsdatter, Krog, Skarrild, 18, uklar!, kun præsten. Henning Rasmussens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Samme dag {d 22 May} Thomas Hesßelvigs baren Navnlig Mads peder Hesßelvigs hustru barn dd: fad: Peder {Nielsen} Øvig og Peder {Christensen} Hesselv og Maren Vindeløv og henings dat.
{DKB:} Samme dag {d: 22 Maj} thomas hesselvigs baren døbt Nafl: Mads faderne Peder {Christensen Hesselvigs} hustru bar dd: peder hesselvig Mar Vendeløf, Karen [Jen.] daatter peder {Nielsen} Ødvig Beret peder daatter.

Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2227 18.07.1751 Christen Christensen, Silstrup. FAR: Christen Christensen Silstrup. MOR: ? Christen Christensen Silstrups kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Lassen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Lassens 2. kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bent Jensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Andersdatter Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mads Hansen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 18 Julli blev Cresten Selstrups barn døbt Nav: Cresten Præstens Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Cresten lassen og Hustru og Bent Jensßen og Maren Niels dat og Kirsten gre.
{DKB:} d: 18 Julius af selstrup blev {Christen} Christensen baren døbt Nafl: Cristen, Præste hustrue {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, faderne Christen lassen bent jensen og Mads Lausen Maren Niels daatter. Kierst Anders datter af Grene i skarrild [...].

NOTITS: Præsten og degnen tilsammen giver Kirsten Andersdatter i Skarrildgrene.


Nr. 2228 19.12.1751 Christen Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 18, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Anders Mølle, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Lustrup, Lustrup, Skarrild, Vel gift med Christen Nielsen, sammenlign præst og degns version nedenfor.
FADDER Nr. 6: Anne Olesdatter, Lustrup, Skarrild, 21, Peder Christensen Lustrups tjenestepige
NÆVNT Nr. 1: Ole Pedersen, Lustrup, Skarrild, Datter Anne 21, fadder, tjener ved Peder Christensen Lustrup, faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 4de Søndag i Advin blev Peder {Christensen} Lustrups baren døbt N: Chresten, Jumfru {Anne Lisbet Arntsdatter} bistedt bar dd faderne Anders Møl i Kibech og Chresten Anderßen og Jens Jako{...} og Chresten Nielssen og Mette lustrup og hans tieneste pige {Anne Olesdatter}.
{DKB:} d 4de Søndag i A[...] Blev Peder {Christensen} lustrup baren døbt nafnl: Christen, Præsten datter Anne lisbet {Arntsdatter Bisted} faderne Anders Møle i Kibech Christen Andersen Jens Jachopsen Christen Nielsen hustrup {hustru/Selstrup?} og Olle peders: da[ater].

NOTITS: Præsten og degnen sammen giver at Ole Pedersens datter er tjenestepigen ved faderen Peder Christensen Lustrup. Hun ses i kirkebogen at hedde Anne.


Nr. 2229 01.01.1752 Anders Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild, Kan være en anden af præstens døtre.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen Degn, Skarrild By, Skarrild, 17+, degn Laurids Ebbesens søn.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Skarrild, Søster til Maren Nielsdatter.
FADDER Nr. 5: Søren Skrædder?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1752. Bapt d 1 Janvari blev Chresten Elkiærs baren døbt Anders Jomfru bistedt bar dd fad: Chresten Nielssen og Chresten {Lauridsen} degn og Maren Niels datter og Søster.
{DKB:} Anno 1752 d: 1sted Janv: blev Christen Elkiær baren døbt Naflig Anders Præsten daatter bar ham, faderne Christen Nielsen Søren Skred{..} Christen {Lauridsen} degn, maren Nielsdaatter og søster.


Nr. 2230 06.07.1752 Christen Christensen, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Lauesen, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maria Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Bodsen Øvig, Øvig, Skarrild, Konen Else Marie Nielsdatter Boltrup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 6 Julius blev Chrestens Møllers barn døbt Navnlig Chresten Jumfru Anne Lisbedt {Arntsdatter Bisted} bar den fad fl: Christen Møller og Mas Laueßen og Anne Mari og Jens Bodßen Hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup}.
{DKB:} d 6. Julus blev Chris Mølers baren døbt : naflig, Christen Præsten daatter Anne Lisbet dend, faderne Gl: Christen Møler Mas Lausen Anne Søren datte Maria Christens datter Jens {Bodsen} Ødvig Hustrue {Else Marie Nielsdatter Boltrup}.

NOTITS: Præstens Anne Mari ser ud som en fejllæsning af degnens "Anne Sørensdatt Maria Christen datter".


Nr. 2231 10.09.1752 Niels Nielsen, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Lauridsen, Skarrild By, Skarrild, 18+, degnens søn.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Ronnum, Skarrild, Gift med Peder Pedersen Ronnum den Yngre.
FADDER Nr. 5: ? Margrethe Vindelevs datter, Bæksgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild, Sønnen Christen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Margrethe Vindelev, Bæksgaard, Skarrild, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Pedersen den Yngre Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 15 Søndag i Trinitatis Niels {Christensen} Ronnums barn døbt Nav Niels hans Moder {Maren Ronnum} bar dd fad Chresten {Nielsen} Ronnum og Peder Hesßelvig og og{!} degns {Laurids Ebbesen} Søn.
{DKB:} d: 15 Syndag i Trinitatis Blev Niels {Christensen} Ronnums barn Døbt Nafl: Niels faderens Morder {Maren Ronnum} bar, dend fader Christen {Nielsen} Ronnum peder hesselvig degen {Laurids Ebbesen} søn Laues Peder {Pedersen den Yngre} Ronnums Hustru Magete Vendeløf datter.

NOTITS: Degnen har sønnen som Laues, som ellers ikke er kendt.


Nr. 2232 22.10.1752 Anders Pedersen, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Ingeborg Andersdatter Skave, Skave, Skarrild, Vel faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 21 Søndag efter trintatis Peder Andersen baren døbt Anders Hans broder {degnen: søster Ingeborg Andersdatter} bar den fad: peder {Christensen} lustrup.
{DKB:} d 21 S: i tr. blev peder Andersen i Skauve hans barn Døbt Nafl: Anders Engborg skaue bar den fard peder {Christensen} lustrup Jachopsøn [...] peder {Pedersen den Yngre} Ronnum , [....elg...] Maren Ander datter.


Nr. 2233 29.10.1752 Knud Thomasen, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen
FADDER Nr. 3: Maren Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapr d 22 dito Blev Thomas Hesßelvig baren døbt Navlg: Knud Jumfru [Christian Arntsdatter} Bisted dd fd Niels {Christensen} Ødvig og Jens Pede{...}.
{DKB:} d 22 S: dag tri blev Thomas Hesselvigs baren Knud {gennerstreget} døbt Nafl: Knud , præstens datter bar dend farderne Niels {Christensen} Ødvig jens pedersen Marens hesselvig , Maren Vindeløf, peder hesselvigs

Begravelse nr. 6218
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2234 05.11.1752 Mariane Christensdatter, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards 2. kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Mads Lausens kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Lausen, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 2 Søndag i Adven blev Chresten Heesgaard baren døbt Mariana Jumfru Christiana {Arntsdatter Bisted} bar den fad: peder {Christensen} Lustrup og Mads Lauesen og Anne jbsdatter og Kirsten.
{DKB:} d: 23 Syndag udi trinta{...} blev Christen heesgaarg{!} Baren døbt Naflig Mariane, Christiane bar dend farderner peder {Christensen} lustrup Mas Lausen Koene hesselvig Kiersten Ibsted Kiersten Jens daatter.

NOTITS: Degnen 5. nov. præsten 10. dec., man vælge.


Nr. 2235 24.12.1752 Johanne Jensdatter, . FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: Christiane Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 24, eller Anne Lisbeth en præstedatter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 7 Janvari blev Jens Pedersen baren døbt navnlig Jochane, præstens Datter {24, Christiane eller 20 Anne Lisbet Arntsdatter Bisted} bar den fad Peder Chrestensen og Hustru og jens Jacobsen og Karen Chrestens datt og Else studs.
{DKB:} d 4de S. d: i Alfend blev Jens peders: baren Døbt Jhanne Præsten datter bar den faderne peder christensen og hustru Jens Jaossen Karen Christ: datter Kier[..]Niels datter El stusgaa{..}.

NOTITS: Præsten 7. jan. 1753, degnen 24. dec. 1752, man vælge.


Nr. 2236 09.03.1753 Søren Jakobsen, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: ? Jakob Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Peder Andersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jensdatter, Døvling, Skarrild, Jens Døvlings datter.
FADDER Nr. 4: ? Peder Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 4 Martius blev Jacob Døvling baren døbt Nav. Sørren Perder Anderssens Hustru br dd fadr Niels Madssen og peder Andersenog Jens døvling datter.
{DKB:} Jesu Nafn Anno 1753 føde/ Søndagen d: 4de Marsi[..] blev Jachop døfl: Baren døbt naflig Søren, peder Andersen hustru bar den farderne Niels Massen peder Andersen Jens døfling daatter peder døflling hustru Niels Jpsen.

NOTITS: Jakob Sørensen Døvling se #2242.


Nr. 2237 14.03.1753 Kirsten Christensdatter, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs 2. kone.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen Degn, Skarrild By, Skarrild, 19, degnen Laurids Ebbesens søn.
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Gastal, Skarrild, Tilnavn Gastal ikke undersøgt.
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 14 Martius blev Chresten Pinvigs baren døbt navl. Kiesten Jumfru {Anne Lisbet Arntsdatter} bisted bar den faderne Jens Jacobsen og Christen Laurids {Degn] og Anne jbsdat og Maren {Pedersdatter} Gastal.
{DKB:} d: 14 Marsi Blev Christ penVis baren døbt Nafl: Anne, Annelisbet {Arntsdatter Bisted} af præste gaaden bar dend farderne Jens Jachopsen Christen {Laruidsen} Degn, Anne Jbdaatte Maren peder daatter Kiersten Sørendattr.

NOTITS: Præsten: Kirsten, degnen: Anne!! Tilnavnet Gastal ikke undersøgt.


Nr. 2238 18.03.1753 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Olesens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Rasmussen Kollund, Karstoft- Sønder, Skarrild, Søren Olesens pige. Datter af Rasmus Christensen i Sønder Karstoft †1757. Kollund ligger i Rind sogn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Tjenestepigen Johanne Kollund fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 18 Mart: blev Hans Eskes baren døbt Navlig Anne Peder Chrestensens Hustru bar dd fd Jens Ollesen og Hustru og Søren Skreder og Søren Ollesen pige {Johanne Kollund}.
{DKB:} d: 18 Marsi blev hans Eskeesen i Castoft hans barn døbt nafl: Anne , peder Christensen hustru bar dend , faderne Jens Ollesen og Hustrue, Søren skreder Johane Kollund og Niels Ollesen Hustru.


Nr. 2239 25.03.1753 Else Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Dorte Linderot, Døvling, Skarrild, Hr. Capteins Henrik Clausen Linderot Datter
FADDER Nr. 1: Søren Olesen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Marie, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christens kone, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Henrik Clausen Linderot, Døvling, Skarrild, Kaptajn, datteren Dorte Linderot bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 25 martius Niels Madsen baren døbt Navl: Elße Hr. Capteins Datter bar dd faderne.
{DKB:} d: 25 Maris blev Niels Massen udi døfling baren døbt Naflig Else [Ja.en] linne[..] Roet bar den farderne Søren Ollesen Olle Mortensen og Anne Marie Niels J[..]sen peder døfling Hustru Christen [....]sen Hustrue.

Begravelse nr. 6223
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. I skiftet 1757 i Døvling, Skarrild efter Kaptajn Henrik Clausen Linderot ses, at han har lyst Dorthe Jakobsdatter i kuld og køn (altså vedgået faderskab) i 1748, da hun var 13 år, som Dorte Linderot.

LINK: Skifte #285 Henrik Clausen Linderot, kaptajn i Vester Døvling.


Nr. 2240 01.07.1753 Edel Christensdatter, Silstrup. FAR: Christen Silstrup. MOR: ? Christen Silstrups kone.
BÅREN AF: ? Christen Silstrups kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Datter af Christen Larsen.
FADDER Nr. 3: Christen Larsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Larsens kone, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 1 Juli blev Chresten Selstrups baren døbt Navl Edel hendes {barnets} moster bar den fader Chresten Chrestenßen og Søster.
{DKB:} d: 1 Julius blev Christen Christense udi Selstrup hans baren døbt Nafl Edel, hendes moster bar hende, faderne Christen Christesen og Christen Lassen og Hustrue og Daatter af Selstrup,

NOTITS: Degnen har Christen Larsen med datter, som må være præstens version af Christen Christensens søster, dvs Christen Larsen har børnene Christen Chrisetnsen og NN Christensdatter.


Nr. 2241 13.07.1753 Peder Bentsen, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen Degn, Skarrild By, Skarrild, 19+, søn af degnen Laurids Ebbesen.
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Rasmus Bringelsens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Skytte?, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 13 Julius blev Bent Selstrups baren døbt Peder Jumfru Anne Lisbedt bar dd fad Chresten {Pedersen} Ørbech og Chresten {Lauridsen} Degn og Chresten {fejl for Rasmus} pinvig Hustru.
{DKB:} {....} Søndag efter trinitatis blev Bent Jensen Baren døbt Naflig peder, Ann{.} lisbhet udi Præstegaarden farderne Christen Pedersen Ørbech Christen Laurisen Rausm penvigs hustrue, Christen Penvigs hustru Anne skøt af Selstrup.

NOTITS: Præsten skriver ikke rigtig af og tager fejl ved "Christen Pindvis hustru", det skulle være Rasmus Pindvigs kone, hvorved Rasmus antaget for Rausm.


Nr. 2242 28.10.1753 Margrethe Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 25, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Ingeborg Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 6: Marie, Døvling, Skarrild, Marie i Døvling. Jakob Sørensens kone?
FADDER Nr. 7: Karen Bæktoft, Bæktoft, Skarrild
FADDER Nr. 8: Sidsel Grene, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Baptd 28 October blev Peder Andersen baren døbt Navlig Magrete Jumfru Christiane {Arntsdatter Bisted} bar den fadr peder Nielsen og Jacob {Sørensen} døvling og Hustru.
{DKB:} {Ny prentet skrift} d: [..] October. Blev Peder Andersens barn døbt Nafnlig Magrete Christianna {Arntsdatter Bisted} bar den faderne Peder Nielsen Jacob Sørrensen Peder Jensen Maren Ibs datter Jnger borg Skau Mari i døfli{.} Karen becktoft Sisel gren.

Begravelse nr. 6226
NOTITS: Jakob Døvling hedder Sørensen. Hans kones navn indirekte i degnens kirkebog, flere muligheder.


Nr. 2243 20.01.1754 Johanne Olesdatter, . FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Møllerens kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Studsgaards kone, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Klink, Skarrild By (Klink), Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 6: Grete Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 7: Anne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1754. Bapt d 20 Janvari blev Olle Mortensen barn døbt Navlig Jochana Møller Hustru bar dd fad: peder stus og hustru og Chresten Klingh og Elste Peders datter.
{DKB:} I Jesu Navn Anno 175{.} d: 20 Janvarius Blev Olle Mortensens barn døbt Nafnlig Jahan Trin i Mølen baar faderne peder stusgaard Christen Klinch Anders studsgaard Laust Lauridzten gret studsg Anna Niels daatter Mar{..} Krog Else peder daatt.

NOTITS: Muligvis kan man identificere degnens navne med præstens, fx NNs hustru med et rigtigt navn.


Nr. 2243 19.05.1754 Mads Nielsen, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 26, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Andersen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Grethe Døvling, Døvling, Skarrild, Degnens kirkebog.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 5 Søndag efter Paaske blev Nielse Madsen baren døbt Navlig Mads Jumfrue Christian {Arntsdatter Bisted, præstens datter} ar den faderen Jen Ollesen og Jacob {Sørensen} Døvling peder Jepsen og peder {Andersen} Døvling og Anne jep Datter.
{DKB:} d: 5te Søndag efter Paa{..} Blev Niels Madsen Barn døbt Navlig M{...} {.....} Christiana ba{....} Faderne Jens Olesen Jacob Døfvling peder {......} Karstoft Gret Døfling Anne Jep daatter.


Nr. 2244 03.06.1754 Inger Jakobsdatter, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: ? Jakob Sørensen Døvlings kone.
BÅREN AF: Johanne, Skarrild
BÅREN AF: Dorte Linderot, Døvling, Skarrild, Datter af Hernik Linderot. Lyst i kuld og køn 1748.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Vester Døvlings tjenestepige, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Anna Sørensens datter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 7: Margrethe Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 8: Anne Sørensdatter, Skarrild, ?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d Anden Pinse dag Jacob Døslings barn døbt Navlig Mette Jumfru Jachana bar den fad: Peder Lustrup Chresten Lauridsen og Jens Vester Døvling pige og Anne Sørrens Datter.
{DKB:} Paa Anden Pinsedag Blev Jachb Døefling baren døbt Naflig Enger Jomfrd Lin[deRot] bar dend fader Jens Nielsen og datt{..} og Niels Massen og Peder Jepsen og Magrete døfling og Anne Sørens daatter

NOTITS: Døsling ville være Dørslund i Brande sogn, kan være fejl for Døvling. Dette er vist to ganske forskellig dåb præsten har Mette, degnen Inger fadderne forskellige.


Nr. 2245 03.06.1754 Johanne Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Madsen Hesselvig. MOR: Kirsten Marie Terkelsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer
FADDER Nr. 2: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Ole Klinks kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Maria Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Gl: Møller daatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ole Klink, Klink, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Samme dag blev Thomas Hesselvigs baren Døbt Navl Jachane, Møllers Hustrue bar den fad: Chresten Heesgaard Chresten Møller og Jens Pederssen Hustrue Olle Klinches Hustrue og Anne Maria.
{DKB:} Samme dag Thomas hesselvigs: baren naflig Johenne Mø{.}ler Konen bar dd faderne Christen Hees gaar gl: Christen Møller, Christen Lauridssens Jens Pedersen Hust Olle Mortensen Hustru og Gl: Mø{.}ler daatter Maria.

NOTITS: Præsten kan være ret unøjagtig.


Nr. 2246 18.08.1754 Erik Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 26, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Thomas Madsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 10 Søndag efter Trinitatis lbev Chresten Erichsen barn Døbt Navnlig Erich Jumfru Bistedt bar den Faderne Thomas {Madsen} Hesßelvig og Laridtz {Ebbesen} Deg{n} og Jens Pedersens Hustru.
{DKB:} d: 10de Søndag efter Trinitastus blef Chresten Erichsen baren døbt Nafnl: Eriech, Præstens daatter bar dend. faderne Laris Ebbesen Mari Christensdatter Thomas Hesselvig Jens Pedersen Hustru.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2247 18.08.1754 Peder Christensen, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 16, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Niels Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Rasmusdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, Bendt Silstrups kone
NÆVNT Nr. 1: Bendt Jensen Silstrup, Silstrup, Skarrild, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 11 Søndag efter trinitatus blev Cresten pinvigs baren døbt Peder Jumfru Christiana {Bisted} bar dd Fad: Niels Elkiær og Jens Jacobsen og Kirsten Rasmusdatter Bendt {Jensen} Selstrup Hustru.
{DKB:} d ii Søndag efter trinitatus, blev Cristen Penvig baren døbt nafnl: Peder Faderene Christiane {Bisted} bar dend Faderne Niels Elkier Jens Jachobsen Jens Christensen Kirsten Rasmusdaatter Bent Jensen Hustru {Mette Pedersdatter}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2248 06.10.1754 Mette Mari Olesdatter, Lustrup. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
BÅREN AF: Johanne, Præstegaarden, Skarrild, Formodentlig en gæst i præstegaarden.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Katrine Olesdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lasie, Skarrild, ?uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 12 Søndag efter Trint blev Olle Mins baren døbt navlig Mette Mari Jumfru [Jackane] {Bisted} bar den faderen Peder Lustrup Chresten Lauridsen Anne Katrine og laßin.
{DKB:} d 13 {formodet fejl for 12} Søndag efter Trintaus blev Olle Mins udi Lustrup hans baren døbt Nafnl: Met Mari Jap[..]oue Johanne udi preste gaarden Bar den Faderne peder lust{..} Christen Laurisen lasie Karen Christensdaatter Catrinne Olles Daatter af L{..}

Begravelse nr. 6289
NOTITS: Begravet otte år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2249 08.10.1754 Christen Madsen, Lustrup. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Laue Michelsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Ronnum?, Skarrild, Christen Nielsens kone. Identifikation ikke sikker, men sandsynlig.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Krog, Skarrild, Degnens KB:
FADDER Nr. 6: Ole Minds, Skarrild, Degnens KB:
FADDER Nr. 7: Anne Katrine, Skarrild, Degnens KB:
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Ronnum?, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 8 October blev Maeds Lauesen baren døbt Nav Chresten Jumfru Christiana {Bisted} bar den Fader Laue Mechelsen og Mechel Chrestensen og Chresten Nielsen Hustru {?Maren Christensdatter af Ronnum} og Karen Chrestens dat.
{DKB:} d 8te October Blev Mas Lausen baren døbt Naflig Christen Chriane{!} bar den Fadderne Lau Mechelsen Mechel Christensen Olle Mins Christensen {Christen?} Nielssen Hustru og Karen Christda Anne Catrine og Maren Vindel{..} af Krog ,

Begravelse nr. 6241
NOTITS: Begravet to år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2250 22.12.1754 Ole Jensen, Kartoft- Sønder?. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
BÅREN AF: ? Niels Madsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Olesen, Kartoft- Sønder, Skarrild, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 2: ? Niels Olesens kone, Kartoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Laurids Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Dorte Michelsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Hans Eskildsen Karstofts tjenestepige?, Kartoft- Sønder, Skarrild, Hans Eskildsen usikker.
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Eskildsen Kartoft, Kartoft- Sønder, Skarrild, ?Hus pigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 22 December blev Jens Ollesen baren døbt Navl Olle Niels Madsens Hustru {Døvling} bar dd Faderne Niels Ollesen og Hustru og Mechel Chresten og Lauridtz Lauridtzen og Dort Mechels datter og Hans {præstens mislæsning af degnen, se denne} pige.
{DKB:} d: 22 Decmber blev Jens Ollesen udi Sønder Castoft hans Søn Døbt Naflig Olle, Niels Massen Hustru udi døfling bar dend Faderne Niels Olsen og Hustrue Mechel Christensen og Laurs Laurissen og Dorte Mechel daatter og ha{ns?} Castoft og h[u]s pige.

NOTITS: "Hus pige" muligvis hans pige.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2251 28.12.1754 Margrethe Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Dorte Henriksdatter Linderoth, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Kirsten Sørensdatter?, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Lustrups 1. kone
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Skave gammel, Skave, Skarrild, †1757
FADDER Nr. 4: Anders Nielsen Grene, Grene- Skarrild, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Jakob Sørensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Peder, Grene- Skarrild, Skarrild
FADDER Nr. 7: Jens Nielsen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 8: ? Jens Døvlings datter, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d 28 dito {December} blev Peder Anderssen baren døbt navlig Magrette Jumfru {Dorte} Lindroth bar den fader Peder {Christensen} Lustrup og hustru Peder {Nielsen} Skaue Anders {Nielsen} Gren Jacob {Sørensen} Døvlings hustru. A:
{DKB:} d: 28 Decmber , Blev Peder Andersen baren døbt Nafl: Magrætte Jomfrue Linderroth af døfling bar dend faderne peder Christensen og Hustru Gl: Peder {Nielsen} Skaue og Anders Gren Jacob Døfling hustru og Gren {skulle vel være et navn} Gren Søn peder og Jens Døfling og datter.

Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet knap to år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2252 05.03.1755 Morten Olesen, Klink. FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: Johanne Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Præsten Bisted har ingen datter Johanne, slægtning?
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Knud Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Skarrild By?, Skarrild, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Marie Terkelsdatter, Hesselvig, Skarrild, Thomas Madsens Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Thomas Madsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Kirsten Marie Terkelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1755 d: 5te marts blev Olle Mortensens barn døbt Nafvlig Morten Jomfru Jahhane bisted bar den faderne Jens pedersen og Peder Christensen Niels Mortensen Thommas {Madsen} Hesselvigs kone {Kirsten Mrie Terkelsdatter} og Karen Niels Daatter.
{DKB:}I Jesus Nafn 1755 d: 5te Mart: Blev Olle Mortensen paa Klinch hans Baren Døbt Naflig Morten Jomfru Johanne bistid bar dend faderene Jens pedersen og peder Christensen Niels Mortensen thomas Hesselvigs hustru og Karen Nielsdaatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2253 05.03.1755 Anne Mari Andersdatter, Skarrild- Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 27, præsten Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Bendt Jensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Andersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Gressen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Gressens tjenestepige, Skarrild
FADDER Nr. 6: Rasmus Bringelsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 7: Margrethe Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme Dag {d: 5te marts} Anders {Nielsen} greens barn døbt naflig Anne Mari Jomfru Christiana bar den Faderne Bendt Jenssen {Silstrup} Jens pedersen Peder Andersen Hustru peder Greessen og Hans Pige Rasmus Bringelsen og Magrete Gren.
{DKB:}Samme dag {d: 5te Mart:} Anders Grens baren Nafl: Anne Mari Jomfru Chriane bar dend faderne Bent Jensen Jens Pedersen peder Andersen Hustrue peder gressen og hans Pige Rasmus Bringelsen af penvig og Magrete gaen{!}.

Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet to år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2254 28.03.1755 Mette Mari Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Hans Smed, Brande, Ingen Hans Smed set i Brande By 1755, undtagen een som er ca. 6 år gammel. Brande kunne være Brande By, Brande sogn eller Lillebrande i Sønder Omme sogn.
FADDER Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen, Skarrild By, Skarrild, 18, søn af Laurids Skrædder i Skarrild By.
FADDER Nr. 4: Maren Vevsted, Skarrild, Væsted (degnen)
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 28 Marti Blev Peder Jenssens udi Hesselvig hans barn døbt Nafling Mette Mari og Møllerkoene bar dend Faderne hans Smeds og Henning Rasmussen og Cort lauridssen maren Vevsted og Anne Niels datter.
{DKB:}d: 28 Marsi Blev Ped{..} Jensen udi Hesselvig hans Baren Døbt Nafl: Met Mari og Møller Koene bar dend , Faderne Hans smed af Brand og Henning Rasmussen og Cort Lauritzsen Maren Væsted og An Nielsdaatter.

Begravelse nr. 6235
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2255 20.04.1755 Mette Christensdatter, Heesgaard. FAR: Christen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
BÅREN AF: Christiane Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 27, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ib Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Lauridsen, Skarrild By, Skarrild, 21, søn af Laurids Skrædder i Skarrild By.
FADDER Nr. 4: ? Mads Laueens kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Else Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: ? Søren Skrædders kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Lauesen, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 20 April: blev Christens Heesgaard barn døbt Naflig Mette Jomfru Christiana bar den Fadren Christen Pinvig og Ib Christensen Lauridtz Lauridtzen Mads Lauesen Lustrup {præstens fejllæsning af degnens hustru} og Anne Ib daatter Else Peder daatter Sørren Skræder Hustru.
{DKB:}d: 20 April blev Christ{..} Hees gaard baren Døbt Navl: Mette Jomfrue Christian{.} bar dend Faderne Christen pinvig og Ib Christensen Lauris Laurissen Mas Lausen hustru og Anne Ib daatir , Else pedersdaatter Søren skræder hustrue.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2256 19.05.1755 Birgitte Bendtsdatter, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Christiana? Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Kan være en anden af præstens døtre.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Pindvigs tjenestepige, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Greissen, Skarrild, Peitter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Den Anden Pensedag blev Bendt Jensen barn døbt, Birgiti{.} Præstens Daatter bar den Faderne Anders Gren Niels Jensen Christen Pindvig pige Peder Greissen.
{DKB:}{.}en anden Pense dag Blev Bent Jensen udi Silstrup hans baren døbt Naf: BirteBirte Præstedatter bar dend fadr Anders gren Niels Jensen Christen penvig pige peitter gressen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2257 22.06.1755 Peder Christensen, Silstrup. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Christiana? Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Kan være en anden af præst Bisteds døtre.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Søren Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Hjøllunds tjenestepige, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Tarps tjenestepige, Skarrild, Tarp: Sønder Felding eller Brande? I Tarp i Brande Christen Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hjøllund, Skarrild, Arnborg?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Junis blev Christ Chrestensen barn døbt Nafl: Peder Faderne Sørren Pedersen og Hustrup Christen hiøl{...} pige Christen tarp pige Præstens daatter bar den.
{DKB:}d: 22 Junis blef Christen Christensen baren udi Selstrup hans baren døbt Nafnl: peder fad Søren Pedersen og hust Christen Hiølund pige Christen tarp pige og Præsten datter bar d{...}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2258 22.06.1755 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Sørensdatter gammel, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Søren Sørensen Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 6: Niels Sørensen, Skarrild, Bror til Søren Skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. Og samme dag { d: 22 Junis} Hans {Eskesen} Carstoft barn døbt Nafl: Anne Niels Olesen Hustru bar dend Faderne Jens ollesen og Hustru gammel Ja{...} Søren daatter Jens Nielssen og Sørren Skræder og broder Niels Sørrensen.
{DKB:}Samme dag { d: 22 Junis} Hans Casto{..} baren Nafl Anne Nie{..} Ollesen Hustru bar den Faderne Jens Ollesen og hustru Gl: Johanne Søre{..} daater Jens Neilsen og Søren Skærder og broder Niel Sørensen.

Begravelse nr. 6262
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2259 07.03.1756 Oluf Olesen, Lustrup. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
BÅREN AF: ? Olesdatter, Skarrild, Datter af Ole Pedersen.
FADDER Nr. 1: Bod Jakoben, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mads Lauersen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ib Christensen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Pedersen, Skarrild, Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt den føste søndag udi faste blev olle Mins barn døbt Naflig Oluf Olle Pedersen daatter bar den faderne boed Jacobsen Peder {Christensen} Lustrup Maes Lausen og Ib Christensen Karen Christen daatter og Mette jens daatter.
{DKB:}dend føsted Søndag udi fasted belv Olle Mins barn døbt Nafl: Oluf Olle Pedersen datter bar dend faderne Boe Jacobsen Peder {Christensen} Lustrup Mas Lauesen og Ib Christensen Karen Christendat. og Mette Jensdat

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2260 11.07.1756 Karen Jakobsdatter, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: ? Jakob Sørensen Døvlings kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Præstens datter, kan have været en anden datter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jakob Døvlings tjenestepige, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 4de Søndag i trinitaus blev Jachob Døfling Barn døbt Nafl: Karen Præsten daatter bar den Faderne Niels Massen Jens Hesselvig jachob Døfling pige Margrete.
{DKB:}d: 4de søndag i Trintus blef Jachob Døuling Barn døt Nafl Karen Faderne præstens daatter dend Farderne Niels madsen Jens hesselvig Jachop Døflings pige Magrete Døfling.

Begravelse nr. 6242
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2261 26.09.1756 Maren Nielsdatter, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdater Ronnum, Ronnum, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersens kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, *1703c nabo.
FADDER Nr. 4: Inger Lauridsdatter, Silstrup, Skarrild, Lars Jørgensen Sandfelds 1. kone, muligvis gift igen, usikker.
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jørgensen Sandfeld, Silstrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 15 Søndag i Trenitatus blev Niels {Christensen} Ronnom barn døbt Naflig Maren Maren {Christensdatter} Ronnom bar den Fadr: Niels Madssen i døfling Jens Pedersen i Hesselv Peder {Pedersen} Ronnum Lars Jørgensen Hustru Maren Vindeløf.
{DKB:} d 15 Søndag i Tritatus Blef Niels Ronnum baren døbt Maren Maren Ronnum bar dend faderne Niels Massen i Døfling Jens pedersen i hesselvig Peder ronnum Las Sandfuld hustru Maren Vindeløf.

NOTITS: Dette Lars Sandfeld er vigtigt, han hedder altså Lars Jørgensen og kommer fra Store Sandfeld i Brande sogn. Lars begraves 1757 i Skarrild.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2262 21.11.1756 Johanne Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Chrsten Møllers kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bertel Larsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Kling, Kling, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christen Møller gammels kone, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 25 søndag i trenitat {eksisterer kun op til 23., her antaget} blev Chresten Møllers barn døbt Nafl: Jahanne Præste datter bar den Faderne Niels {Nielsen} Øvig Henning Rasmussen bertel Larssen Mari Christen daatter Gl: Christen Møller Hustru Anne Kling.
{DKB:} d 25 Søndag i Trinitus Blev Christen Mølers Baren Døbt Nafl: Jahanne , Præsten datter bar dend Faderne Niels Ødvig Henning Bertel Lassen Mari Christen daatter Gl: Christen Mølers Hustru Anne Klinch.

NOTITS: Datoen er højst problematisk. Den 25. Søndag efter trinitatis eksisterer ikke i 1756. Her er antaget 23. søndag efter Trinitatis. Helt forkert vil det ikke være, men nøjagtigt vel heller ikke.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2263 22.11.1756 Maren Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen gammel, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Larsen Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild, Anders Nielsen Grenes kone.
FADDER Nr. 5: Anne Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Karen Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild, Konen Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Nov: blev Peder Ander sen barn døbt Nafl: Maren Jomfru Anna Lisbeth bar dd fdr: Peder Nielsen Bertel Larsen Niels Mortensen. Anders gren Hustru Anne Knudsdatter karen Niels datter.
{DKB:}d: 22 November Blev Peder Andersen udi shaue hans baren døbt Naflig Maren Jomfru Anne Lisbeth bar dend fader gl: Peder Nielsen Bertel Tarp Niels ortensen Anders gren hustru Anne Knud daatter Kaaren Neils daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2264 28.11.1756 Niels Christensen, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ib Christensen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Ole Mortensen Klinks kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Marie Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Mortensen Klink, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 1 søndag i Avend blev Christen Elckier {..}rn døbt Nafnl: Niels Præstens Datter bar Den Faderne Christen {Pedersen} Pinvig Jens hesselvig Ib Christensen Ole Mortensen Hustru og Magrete Niels daatter Mari Christen datter.
{DKB:} d 1 Søndag i Aven ble{.} Christen Elkiers baren døbt Niels preste daatter bar dend Faderne Christen Pinvig, Jens Hesselvig, Ib Christensen Olle {Mortensen} Klinches hustr Magrette Neils datte{.} Marie Christens datt{..}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2265 24.12.1756 Niels Jensen, Døvling?. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Nielsen Grenes kone, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Rasmus Bukkær, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 4: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 24 Decembr: blev Jens Niels sen barn døbt nafnl: Niels Præsten daatter bar dend Anders {Nielsen} Gren og hustru Rasmus Buchier {Anders Pedersen] studsgaard.
{DKB:}D 24. Dember{!} Blev Jens Nielsen baren døbt Naflig Niels Præstens daatter bar faderne Anders green og Hustrue Rasmus Buchkier, Ander stusgaar.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2266 26.12.1756 Marianne Jensdatter, Skarrild By. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Ole Mortensens kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Olesdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Mortensen, Klink, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt 1756. Paa den Anden Juledag blev Jens Pedersen barn døbt Naflig Marianna Præstens daatter bar den [.....] Peder [.....]sen Ander pedersen Olle Mortensen hustr Karen Niels daatter Mette Olles datter.
{DKB:}1756 Paa anden Julledag blev Jens pedersen baren døbt Na{..} Mariannn Præsten daatter bar dend Faderne Peder Christensen Andr{...} Pedersen Olle Mortense hustrue Karen Christenssen Mette Olledattr.

Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet to månder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2267 27.12.1756 Anne Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Madsen kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild, Bror til Niels Olesen.
FADDER Nr. 2: Niels Olesen, Skarrild, Bror til Jens Olesen.
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsen kones bror, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Madsen kones brors kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} 1756 Bapt den 3die Julle dag belv Niels Madsen barn døbt Naflig Anne Koenens søster bar den Faderne Jens Ollesen og broder Niels Ollesen og Koenens Broder og hans Hustrus søster og Anne Ibdatter.
{DKB:} Paa 3die Julle dag Niels Massen bar{..} udi døfling Naflig Anne Koenes Søster bar den Faderne Jens Ollesen og broder Niels Ollesen og Koenens broder og hans Hustrus Søster og Anne Ib daatter ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2268 27.02.1757 Maren Olesdatter, Klink. FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: Larentze Margrethe Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 19, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Dorte Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anders Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Præsten mislæser dette som Anders Studsgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Anno 1757. Bapt Paa Fastelauns Søndag blev Olle Mortensen Barn døbt Nafvlig Maren Præstens Daatter bar dd fd Sørren Skræder og Niels Lustrup Ander Studsgaard {fejllæsning af degnens Hesgaard} dorthe Niels daatter El peder Daatter.
{DKB:} J Jeus nafen 1757. Paa Fastelaven Søndag Blev Olle Mortensen Baren Døbt Naflig Maren, Præsten datter La Rense Faderne Søren Skræder og Niels Lustrup Anders Hesgaard , daret Nielsdatter, El pedersdatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2269 08.05.1757 Anne Nielsdatter, . FAR: Niels Christensen. MOR: ? NielsChristensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Søren Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bertel Larsen Tarp, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 8 May blev Niels Christen barn døbt naflig Anne Møllerens Koene bar dd fd Christen Møller og Peder Christensen og Sørren Skærder Hustru Bertel Larssen.
{DKB:} d: 8 May Blef Niels Christensen udi Søndergaar hans baren døbt Anne, Møllers kone Bar den, Fadaderne{!} Christen Møler og peder Christensen og Søren skreder hustru Bertel Lassen og {... mangler}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2270 15.05.1757 Christen Madsen, Lustrup. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Minds, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapr d: 15 May blev Mas Lausen barn døbt Naflig Christen Jomfru {Anne Lisbeth} Bisted var dd fd Christen Nielssen Olle Minnes og Anders studgaard.
{DKB:} d: 15 May: Blev Mas lauesen baren døb Christen Jomfrue Anne Lisbeth bar dend Faderne Christen Nielsen Olle Mins og Anders stus.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2271 18.05.1757 Anders Christensen, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild, Madame Bisted, præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Pinvigs kone, Pinvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Rasmus Bringelsen Pinvig, Pinvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Elkær, Elkær, Skarrild, Koen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 18 May blev Chresten Pedersen barn døbt Naflig Anders Madme Bisted {Abelone Christensdatter Lund} bar den Faderne Niels Elkier og Hustru Chresten Elkiers {fejllæsning for Pindvigs} Hustru og Rasmus Penvig.
{DKB:} d: 18 Maysius blev Chresten Pederssen barn døft{!} Naflig Anders Præstens Koene bar dend faderne Nils Elkier og Hustrue og Christen Penvig Hustrue og Rasmus penvig.

NOTITS: Degnen opfinder den latinske måned Maysius. Præsten Arnt Bisted laver flere og flere fejl når han kopierer navne over fra degnens kirkebog. Han er 61 og dør næste år, så det går ham dårligt. Må være Christen Pedersen i Lustrup for Christen Pindvigs kone er fadder, det ville hun ikke være, hvis hun var moderen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2272 24.08.1757 Margrethe Jakobsdatter, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: ? Jakob Sørensen Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Døvling, Skarrild, Jens Nielsens datter
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Larsen Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mari Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt 14 Agustus blev Jachob Døfling barn døbt Naflig Margrete Jens {Nielsen} Døfling daatter bar dd fd Niels Masen Bertel Larsen Peder {...}sen Mari Christen datter og Anne Sørren Daatter.
{DKB:} d: 14 August blev Jack{..} døfling baren døbt Naflig Magrete jens Døfling datter bar dend Faderne Niels Masen bertel larsen peder Jepsen Marie Christen daatter og Anne Sørensd:

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2273 23.11.1757 Karen Jensdatter, Kartoft- Sønder?. FAR: Jens Olesen.
BÅREN AF: Dorthe Linderot, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Kartoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Mads Olesens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Abbelone Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Christensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Olesen, Skarrild, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 23 November blev Jens Olesen barn døbt Nafl: Karen dorte Linder{..} var den fd Niels Madssen HansEskesen Niels Ollesen koene Apelon Anders daatter Jens Chrisste{...}.
{DKB:} d 23 November Blev Jens Ollesen barn Døbt Nafl: Karen dorethe Linder{,..} Bar dend, Faderne Niels Massen hans Castoft Niels Ollesens Koene Aplon Ander daatter Jens Christensen ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2274 11.12.1757 Rasmus Nielsen, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Dorthe Linderoth, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
FADDER Nr. 3: Lisbet Madsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Peder Andersen Døvlings datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 11 december blev Niels Madssen barn døbt Naflig Rasmus Anna Lisbeth {præstens datter} bar dd fd dort{..} Lendroth og Peder Andersen Lisabeth Madsdaat{..] Niels Japsen og Peder {Andersen} Døfvling daater.
{DKB:} d: 11 December Blef Niels Madssen barn døbt Navflig Rasmus Anna Lisbet bar den fad: Dorete Leindrotch og peder Andersen Lisbet Madsdat: Niels jepsen og peder {Andersen} døfvling datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2275 07.02.1758 Ingeborg Poulsdatter, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Skarrild, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Poul Nielsen Hesselvigs 1. kones bror, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Madsen, Skarrild, 18+, søn af Mads Degn.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Øvig, Skarrild, 29, datter af Niels Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 5: ? Christen Sandfelds kone, Sandfeld- Bjerre, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Datteren Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Sandfeld, Sandfeld- Bjerre, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Anno 1758. Bapt d: 7 Februar blev Povel Hesselvig barn døbt Naflig Engerbore, og Hans søster bar dd fd Monsior Sviser og hendes broder og degn søn Lauridtz {Madsen} Niels {Nielsen} Øvigs daatter Maren {Nielsdatter} og Christen {Christensen} Sanfuld {Sandfeld Bjerre, Brande sogn) Hustru.
{DKB:} Anno 1758 d 7de Februraius Blef Povel hesselvigs baren Døbt Naflig Enger Borg, og hans Søster bar dend og dens fadre var Monsius Svisert og hendes Broder og Degen søn Laur{...} Niels {Nielsen} Øvigs daatter Maren og Christen Sandfuld Hustru.

NOTITS: Monsior Svitser er far til den næste præst.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2276 07.02.1758 Mette Christensdatter, Silstrup. FAR: Christen Christensen Silstrup. MOR: ? Christen Christensen Silstrups kone.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bidsted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Madsen, Skarrild, 18cc+, søn af Mads Degn.
FADDER Nr. 3: Helene Madsdatter, Skarrild, 18cc+, datter af Mads Degn.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt [..]samme dag {d: 7 Februar} Christen {Christensen} Selstrups barn døbt Naflig Mette og Præsten daatter bar dd fd Jens Madssen og degn søn Cort {Madsen} og degn Daatter Helene {Madsdatter} og Jens Penvegs Hustru.
{DKB:} samme dag {d 7de Februraius} Christen Selstrup Baren Naf{..} Mette og Præsten daatter bar den fadern{.} Jens Massen og degn Søn Kort og degen daatter Leene og Jens Penvigs Hustru.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2277 22.03.1758 Anne Marie Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 25, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Minds, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Jens Grenes kone, Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Grene, Grene, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Martius [dau.r] Anders Grenes barn døbt naflig Anne Mari og Jomfru Anne Lisbeth af Præstegaarden bar dd fad: Christen {Christensen} Pinvig og Hustru Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} og Peder [....] Jens grenes Koene.
{DKB:} d 22 Martius da blev Ander gren Baren dø{..} Nafl: Anne Mari, og Jomfru Anne Lissebet af Præsted gaarden bar dend Faderne Chresten Penvig og hustru Peder Ronnum og Peder Mins Jens grenes Koene.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2278 02.06.1758 Peder Christensen, Lustrup. FAR: Christen Eriksen. MOR: ? Christen Eriksens kone.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Skomager, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Møl, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 2. Junnius da blev Christen Erichsen Barn døbt Naflig Peder Prætens daatter bar den Faderne Peder skumager og Peder Møl Anne Christen daatter.
{DKB:} d: 2 Junis da blev Christen Erechsen Baren døbt nafl: peder Præstedaatter bar den fade{...} peder Skumager og ped{..} Møl Anne Christen daatt{..}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2279 02.06.1758 Inger Jensdatter, Skarrild By. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 2: ? Pedersen, Aggersig, Assing, Søn af Peder Poulsen.
FADDER Nr. 3: El Eriksdatter, Skarrild, 32.
FADDER Nr. 4: ? Ole Minds kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Minds, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Samme dag {d: 2. Junnius} Jens Peder sen barn døbt Nafl Enger Presten daatter bar den fadr Peder Agersig og søn og El Erech datter og Ole minses Hustru og Kiersten Christen daatter.
{DKB:} samme dag {d: 2 Junis} Jens Peders{..} Baren døbt Naflig Enger Præsten daatter bar dend Fadere Peder Ager sig og søn og El Erich daatter og Ole Minses Hustru og Kiersten Christendaatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2280 23.07.1758 Eske Christian Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Madsen, Skarrild, Lauridsen anses for fejl for Cort Madsen, søn af Mads Degn..
FADDER Nr. 4: ? Søren Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Niels Olufsens datter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Olufsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 23 juli blev [....] Hans {Eskesen} Carstoft barn døbt Naflig Elsse Christiana Møller kone bar dd fa[...] Niels Christensen og Peder Christensen Kort Lauridssen {formodet fejl for Madsen} Sørren Skreder Hustru Niels Olufsen daatter.
{DKB:} d 23 Juli blev Hans Castoft Baren Døbt nafl: Eshee Christiean Møller Koene Bar ham, Faderne Niels Christensen og Peder Christensen og Kort Laurisen, Sørren Skræders Hustrue og Niels Ollesens Daatt{..}

NOTITS: Degnen skriver direkte "bar ham" og Hans Eskesen fik 1746 en søn Eske Christian †1750. Præsten gør barnet til en pige Else Christiana.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2281 06.08.1758 Else Bentsdatter, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Avlskarl, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens avlskarl.
FADDER Nr. 3: ? Bent Jensens pige, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, 17, datter af Niels Lustrup.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 11 Søndag i trinita blev Bendt Jens sen barn døbt Naflig Else Præsten daatter bar dd: fd. Rasmus {Bringelsen} Pinvig og Niels Larssen Chresten Pinvig kone Bendt Jens sen Pig, Niels Lustrup datter {Maren? Nielsdatter}.
{DKB:} d: 11 Søndag i Trinitas da blev Bent Jensens baren Døbt Nafl: Else, Præsten dat{...} Bar den Faderne Rasmus Penvig og Prestens Afvlskarel Niels og Christen penvigs koene Bents pige Niels Lustrup datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2282 20.08.1758 Anne Margrethe Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Abelone? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 38, datter af Niels Jakobsen Søndergaard. Mette *1735 formodes død spæd.
FADDER Nr. 1: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Gresen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild, Peder Jepsens søster.
FADDER Nr. 6: ? Jens Olesens kone, Skarrild
FADDER Nr. 7: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Skarrild, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Olesen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 13 Søndag i Trinite blev Peder Ander sen barn døbt Nafl: Anne Magrete Niels {Jakobsen} Sønder gaard daatter {Abelone? Nielsdatter} udi Gl: Arenborg bar dend fad: Rasmus {Bringelsen} Pinvig peder Gre[i]sen Jachob {Sørensen} Døfling Peder Jepsen og søster {Anne? Jepsdatter} Jens Ollesen Hustru.
{DKB:} d: 13 Søndag i tritaus da Blev peder Anders Baren døbt udi Skaue Nafl Anne Magrete Niels Sønder gaard daatter udi gl: Aren Borg bar dend fader Rasmus Penvig Jacob døfling peder gresen og peder Jepsen og Søster Jens Ollesen Hustru.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Niels Jakobsen Søndergaard i Gammel Arnborg.


Nr. 2283 22.09.1758 Poul Gotfred Liebe Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorthe Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Margrethe Louise Saltou, Kolding, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By, Skarrild, Næste præsts far. Han havde haft Juellingsholm herregård i Sønder Omme.
FADDER Nr. 2: Poul Gotfred Jonassen Vissing, Kolding, 24, moderens halvbror. Barnet er opnævnt efter ham.
FADDER Nr. 3: Johanne Barbara Jonasdatter Vissing, Kolding, 22, moderens halvsøster.
FADDER Nr. 4: Anders Jensen Østergaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Sepbem: Blev Sr Povel {Jensen} Østergaard Barn Døbt Naflig Povel Gotzfred Liiber og Hans Svige Moder {Margrethe Louise Saltou} Bar den Faderne var Monsr {Claus Eriksen} Sviitzer og Hendes søster {halvsøster Johanne Barbara Jonasdatter} og broder {halvbroder Poul Gotfred Jonassen} og Hans Broder Anders {Jensen Østergaard}.
{DKB:} d: 22 September Blev Sr Povel Øster gaar Paa Nørre Castoft hans baren Døbt Nafl: Povel Gotfer Liiber, og hans olde Morder bar ham og han hafde 4re Fadere.

Begravelse nr. 6299
NOTITS: Den første dåb for den nye præst Christen Clausen Svitzer. Drengens navn er dels Liiber i kirkebogen, meningen er tydelig nok moderens navn Liebe. Det er blevt læst Berber mange steder. Drengen begraves 1. juli 1663 knap fem år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Poul Østergaard.


Nr. 2284 13.05.1759 Peder Pedersen, Karstoft- Sønder. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Niels Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Hans Eskesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 6: Helene Madsdatter, Skarrild, Mads Degns datter
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Dend 13 May Blev Peder Mortensen udi Sønder Castoft hans Baren Døbt Peder, Niels Ollesen hustru bar dd Faderne, Monsiur {Poul Jensen} Øster Gaar, bertel døfling, Jens Ollesen og hustru hans Eskesen og Degen daatter {Helene Madsdatter} ,
{DKB:} 1950 d: 13 May blev peder Mortensen barn døbt Nafl: peder og Niels Ollesen hustru bar dend fadere bertil døfling og Monsiur Østergaard paa Castoft Jens Ollesen hustru og Hans Eshesen Husru og degn daatter.

Begravelse nr. 6266
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2285 26.05.1759 Mette Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Jakobsen, Skave, Skarrild. MOR: Anne Knudsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Madsens kone, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 26 May en uægte Baren af døfling Nafl: Mette Morderen Anne Knud daatter , faderen Niels Jacobsen af Skaue og Niels Massen Hustru bar dend.
{DKB:} Paa anden Pinsedag {d. 4. juni} blev en uægte Baren døbt af Døfling Naflig Mette og ud lag til Barnefader, Niels Jacobsen af Skaue ,

Begravelse nr. 6267
NOTITS: Begravet fire måneder gammel. Præsten og degnen er ikke enige om datoen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2286 17.06.1759 Peder Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Laurids Madsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 3: Ole Mortensen Klink, Klink, Skarrild, Vel bror til faderen.
FADDER Nr. 4: El Pedersdatter, Studsgaard, Skarrild, Datter af Peder Studsgaard.
FADDER Nr. 5: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, 60c.Datter El Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 9de Junius Blev Niels Morten sen her i Byen hans Baren Døbt Nafnl: Peder, Møler-Koen Bar dend, Faderne Peder Christen sen og Degen søn Laurs Olle Klinch og peder stusgaar daat: El.
{DKB:} d 1 Søndag i tritaus {17. juni} Blev Niels Mortensen baren døbt, her udi byen Nafl: Peder Møler hustrue bar den Faderne Peder Christensen og degen Søn Lauris, og Olle Klinch, og peder stusgaard datter, og Jens Pedersen Hustru ,

Begravelse nr. 6269
NOTITS: Begravet tre måneder gammel. Præsten og degnen er en uge fra hverandre om datoen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2287 25.07.1759 Christen Nielsen, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kierstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Dorte Liebe, Karstoft- Nørre, Skarrild, Gift med Poul Østergaard.
FADDER Nr. 1: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jørgen Jakobsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Madsen, Skarrild, Mads Degns søn.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Jensen Østergaard, Skarrild, Konen Anne Dorte Liebe bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 25 Juli Blev Niels {Christensen} Ronnum Baren døbt Nafl: Christen Monsie{.} Øster gaars Koene {Anne Dorte Liebe} Paa Nøre Castoft Bar den Faderne Henning Rasmusen Jørgen {Jakobsen} Hesselvig Degn søn Lauris Jens pedersen hustr Maren Vindeløf.
{DKB:} d 25 Juli blev Niels Ronnum barn døbt Nafl: Christen Sig Øster gaar koene paa Nør Castoft Bar dend Faderne Henning Rasmusen Jørgen hesselvig og degen Søn Lauris Jens pedersen hustru Maren Viendeløf.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2288 21.10.1759 Anne Johanne Olesdatter, Klink. FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild, Gift med næste præst Christen Clausen Svitzer.
FADDER Nr. 1: Ole Minds, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Morten Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Sørensdatter, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 19de Søndag udi Trinitatus Blev Olle Mortensen hans Baren døbt Nafl Anne Johanne, Præsten Hustrue {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Bar dend Faderne Olle Mins degen søn kort Morten stusgaar og Mette Sørensdatter her udi bye.
{DKB:} d: 19 Søndag i tritaus Blev Olle Mortensen Baren døbt Naflig Anne Johanne Præsten Hustru bar dend Faderne Olle Mins Cort Laurissen Morten stusgaar Jens pederse: hustru Else stus gaard og Mette Sørendaatt.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2289 18.11.1759 Anders Pedersen, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} 1759 d 23 {?} Søndag efter Trinit blef Peder Andersens Baren i Skave døbt og kaldet Anders.

NOTITS: Dato usikker. Ser ud som 27. Søndag efter Trinitatis, men 24. er den sidste i kalenderen. 23 antaget.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2290 13.01.1760 Jannes Poulsen Østergaard, Karstof- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Anna Henriksdatter Himmerig, Sønder Felding, Gift med præsten i Sønder Felding Johan Georg Cortsen Biermann.
FADDER Nr. 1: Johan Georg Cortsen Biermann, Sønder Felding, Præst i Sønder Felding, konen Anna Himmerig bærer.
FADDER Nr. 2: Anna Amalia Jonasdatter Vissing, Kolding, 18, moderens halvsøster. Eller Johanne Barbara 23.
FADDER Nr. 3: Anders Jensen Østergaard, Skarrild, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1760. Dend 13 Janvarius Blev Monsiur Øster gaar paa Nørre Castoft hans Baren døbt Jannes, Madme Biermand {Anna Henriksdatter Himmerig} af {Sønder} Felding Bar ham Faderne Monsiur Bier Mand, og hans Koenes Søster {Anna Amalia eller Johanne Barbara Vissing} af Kolding, og hans Broder {Anders Jensen Østergaard}.
{DKB:} J Jesu Nafn Ao 1760, d: 13 Janvarius, Blev Monsiur Øster gaar hans Baren døbt paa Nørre Castoft Nafl: Jannes. Madme Bir Ma{..} af Felding bar ham, Faderne Monsiu bir Ma{..} og Jomfru af Kolding som er hans Koenes søster og hans broder.

Begravelse nr. 6282
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2291 17.02.1760 Lave Madsen, Lustrup. FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild By?, Skarrild, ?21, søn af Niels Christensen?
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, 22, født i Studsgaard.
FADDER Nr. 3: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild By, Skarrild, Degnens kirkebog.
FADDER Nr. 4: Laurids, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter?, Skarrild, Præstens kirkebog.
FADDER Nr. 6: Maren Michelsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 17 Februri , da blev Mas Lauesen udi Lustrup hans Baren døbt Laue , Møle koen Bar ham, Faderne Christen Nielsen og Morten {Pedersen} stusgaar Degn Søn Lauris Karen Christen daatter.
{DKB:} Søndag d: 17 Febr. blev lau Massen hans Baren Døbt Nafl: Laue Møler {h....} bar dend Fadere Christen Nielsen Morten stusgaar Laurs {Ebbesen} Degn søn Laris og Maren Mechel dat dat Karen [Kiersten] Andersdaatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2292 16.03.1760 Inger Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten Svitzers kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jakob Sørensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild, 29c.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 16 Marsi: Blev Niels Massen udi Døfling hans Barn Døbt Jnger Præsten{...} Biersted {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend Faderne Niels Christensen Jaab {}Jacob Sørensen døfling, peder Jepsen Anne Niels daatter Kirsten Peder dat.
{DKB:} Søndagen d: 16 Mars Blev Niels Massen Baren Døbt Naflige Jnger, Præsten Hustru bar dend , fadr{..} Niels Christensen og [....] Defling Hustru peder Jepsen Anne Niels daatter i Skaue og Kiersten pedersda{...}

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2293 11.05.1760 Mads Pedersen, Døvling. FAR: Peder Jakobsen. MOR: ? Peder Jakobsens kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter (Vestergaard), Skarrild, Jens Nielsens datter.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Døvling, Skarrild, 19, søn af Peder (ikke Andersen) Døvling.
FADDER Nr. 3: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild, 29c.
FADDER Nr. 5: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Vestergaard (Vestergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 6te Søndag efter Paaske Blev peder Jacobsen, udi døfling hans Baren døbt Mas , Jens Nielsen daatter Bar den, Faderne Olle {Nielsen} Mins Peder døfling Søn Christen , Maren Jensdaatter peder Jepsen og Anne Japdaatter.
{DKB:} d: 6te Søndag efter paaske Blev peder Jacobsen udi døfling hans Barn døbt Nafnl: Mas Jens Væster gaar datt Bar den Faderne Olle Niels: Maren Jensdat: peder døfling søn peder Jepsen og Søster Anne Jep dattr.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2294 20.07.1760 Maren Pedersdatter, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, Skarrild, Pouls Østergaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Madsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 4: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Øvig, Skarrild, Moderens søster, 23, datter af Niels Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Anne Dorte Liebe bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 7de Søndag udi Trinitatus Blev Peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren døbt Maren Monsiur Øster gaard Kiersted {Anne Dorte Liebe} Bar dend, Faderne Niels {Christensen} Ronnum, Olle {Nielsen} Mins , Degn Søn Kort {Madsen} , Mølle Koene Niels {Nielsen} Ødvig daatter Anne ,
{DKB:} d 7de Søndag udi Trinitatus Blev Peder Ronnum Baren Døbt Nafnl: Maren Monsiur Øster gaar Hustru paa Nørre Castoft Bar den , Faderne Niels Ronnum og Olle Mins Kort degn Møle Hustru Niels Ødvigs dat Anne

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2295 11.08.1760 Lenore Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Madame Bisted, moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jes Sørensen Jessen, Ansager, Præst i Ansager sogn.
FADDER Nr. 2: ? Høg, Kærbøl, Monsieur, ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Lund, Skarrild, 50c, moderens morbror.
FADDER Nr. 4: Birgitte Christensdatter Svenstrup, Skarrild, Madamme Tøxen. Var gift med Manasse Pedersen Tøxen †1744. Hun ses 1762 i Brandlund i Extraskatten.
FADDER Nr. 5: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild, Jomfru, moderens søster: Lorentze 22, Anne Marie 25,
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Torsdagen d: 11ve Agusti Hr. Svitzer Baren Lenore Døbt Madamme Bisted {Abelone Christensdatter Lund} Bar hende Faderne, hr Jes {seng}, af ansager Monsiur høg af Kerbøl, Jens {Christensen} Lund Madamme Tøxen {Brigitte Christensdatter Svenstrup} Jomfrue {Lorentze/Anne Marie} Bisted.
{DKB:} Tors dagen d: 11 Augusti blev Præsten Baren døbt nafl Lenore, Madme Bisted bar dend Faderne Hr Jesseng af ansagger Monsiur høg af Kelbøl Jens Lund Madme Tøxen og Jomfrue Bisted.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2296 04.01.1761 Niels Pedersen, Karstoft- Sønder. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Anders Mortensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Mortensen, Skarrild, Faderens bror, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Laurids Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Skarrild, Datter af Jens Nielsen
FADDER Nr. 6: ? Peder Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 7: Ole Nielsen, Skarrild, Degnens kirkebog.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1761.d: 4de Janvarius blev Peder Mortensen, udi Sønder Castoft hans Søn døbt Niels, hans Broders Hustru Bar ham, faderne. Anders Mortensen hans Eskesen, Degn søn Lauris Jens Ollesen Jens Nielsen daatter Peder {Andersen} døfling koene.
{DKB:} Ao 1761 d: 4de Janvari da Blev peder Mortensen udi Sønder Castoft hans søn Døbt Nafnl: Niels hans broder Hustr [Beade] ham, fader Anders Mortensen og hans Castoft og Olle Nielsen og Degen søn Lauris Jens Ollesen Hus{...} Jens Trovelsen daatter Peder døfling Hustru,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2297 14.01.1761 Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Margrethe Manassesdatter Tøxen, Brandlund?, Brande, Præsten skriver jomfru Tøxen bar, kunne også være Edel Manassesdatter Tøxen.
FADDER Nr. 1: Knud Peder Christensen Søltoft, Brande By (Præstegaarden), Skarrild, Sognepræst i Brande sogn.
FADDER Nr. 2: Hans Ditlevsen Linnet, Gjellerup, Skarrild, Herredsfogeden i Hammerum herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 14 dito {janvarius} Blev Monsiur {Poul Jensen} Øster Gaar paa Nørre Castoft, hans Barn Døbt Magrete, Jomfrue {Margrethe/Edel Manassesdatter} Tøxen Bar dend, faderne Hr {Knud Peder Christensen} Søltoft udi Brande, Hr heretzfoger udi gieldedrup.
{DKB:} d: 14 Janvav: da blev Monsiur Østergg Paa Nørre Castoft hans Barn Døbt Nafl Magrete Bergiette, Jomfru Tøxen Bar dend Faderne Hr Søltoft udi Brand Hr herretz foger Lyster, af Gielderup.

NOTITS: Birgitte Christensdatter Svenstrup er mor til Margrethe og Edel Manassesdatter Tøxen, døtre af Manasse Pedersen Tøxen †1744, præst i Sønder Felding. Se afkald 29.06.1757 Hammerum Gejstlig.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2298 18.01.1761 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Ronnum?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Bror ti herremandenl Poul Østergaard på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Skarrild, Jens Nielsens datter
FADDER Nr. 5: ? Peder Jakobsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 6: Peder Christensen, Lustrup?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Skarrild, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jakobsen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} 1761 d 18 dito {Janvarius} Blev Hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Anne, Møller kone Bar dend, Faderne Niel Christensen Olle Nielsen Ander {Jensen} Østergaar, Jens Nielsen daatter, peder Jacobsen Hustru peder Christensen,
{DKB:} Søndagen d: 18 dito {Janvav:} Belv Hans Castoft Hans Baren døbt Nafl: Anne Møle Konen Bar dend Fader Niels Christensen Olle Nielsen og Ander Østergaar Jens Nielsens daatter peder Jacobsen kone Peder Christensen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2299 08.03.1761 Peder Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Højer, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Studsgaard, Skarrild, 23, født i Studsgaard.
FADDER Nr. 3: Else Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Mads Lausens kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Lausen, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 5te Søndag udi Fastend, Blev Niels Mortensen her udi Byen, Baren døbt Peder Jomfrue Hiøer bar dend, faderne Peder Christensen Morten pedersen og Else studsgaar, Mas Lausen.
{DKB:} d: 5te Søndag [dedt] Fasted, Blev Niels Mortensen Barn Døbt Nafl: Peder Jomfrue Hiøer bar dend, Fader Peder Christensen Morten pedersen Mas Lausen Hust Else stus gaard Niels Mortensen {...}

NOTITS: Hiøer læst som Højer.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2300 19.03.1761 Maren Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Christen Møllers datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, 27, søn af Niels Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 4: Maren Minds, Skarrild, Gift med Ole Minds.
FADDER Nr. 5: Sidsel Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Søn Jens fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ole Minds, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 19 Masi Blev Ander gren bar døbt Maren Møller dat bar den faderne Christen Peders: og Konne Niels Ødvig Søn Olle Mins Koene,
{DKB:} d: 19 Massi da blev Ander Nielsen udi gren , hans Baren Døbt Nfl: Maren, Møler Daatter , bar dend Faderne Christen Pedersen og Konne Niels {Nielsen} Ødvig søn Jens og Maren Miens Zesel gren.

NOTITS: Præsten Svitzer bliver svagere, flere og flere stavefejl, afkortninger.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2301 30.04.1761 Lars Christensen, Silstrup. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christensdatter Mølledatter, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, *1719c †1790 Store Hjøllund, formodentlig bror.
FADDER Nr. 2: Cort Madsen Degnesøn, Skarrild, 21+, søn af Mads Degn.
FADDER Nr. 3: ? Anders Madsens kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Sørensdatter, Hjøllund- Store, Arnborg, 21, Søren Pedersen Hjøllunds datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Madsen, Silstrup, Skarrild, Konen fadder
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, Datterem fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 April Blev Christen Christ:sen udi Selstrup hans Baren døbt Las Mølle Koene bar dend , Faderne Christen {Christensen} hiølund degn søn Kort ,
{DKB:} d 30 April, da Blev Christen Christensen udi Selstrup hans baren Døbt Las Møllerdat Bar dend Faderne Chr{...}Hiølund Cort degn og Anders Massen Koene Søren {Pedersen} Hiølund daatter {? Sørensdatter}.

NOTITS: Christen Christensen og Søren Pedersen i Store Hjøllund i Arnborg sogn, nabo til, se Folk og Steder i Arnborg sogn.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Søren Pedersen og Christen Christensen i Store Hjøllund i Arnborg.


Nr. 2302 02.07.1761 Karen Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jakobsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Bendt Jensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Karen Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild, Nabo. Peder Jepsens søster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jakobsen, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 2 den Julius blev Niels Massens baren udi døfling døbt Karen , peder Jacobsen Koene Bar den.
{DKB:} d: 2den Julius blev Niels Massen baren døbt Karen , Peder Jacobsen Koene udi døfling var denne Faderne Bent Jensen og Christen Pedersen Karen Castoft og Anne Jepdaater.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2303 23.08.1761 Niels Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Troelsen. MOR: ? Jens Troelsens kone.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens datter.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 23, søn af Niels Olufsen
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Karstoft, Skarrild, Ikke ellers set.
FADDER Nr. 4: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 14 Søndag udi Trinitaus Blev Jens trovelsen udi Castoft baren døbt Niels hans daatter bar den Fadderne Olle Niels: Kort Lauris Anne Møle ,
{DKB:} d: 14 Søndag udi trinaus , Blev Jens trovelsen Baren udi Sønder Castoft Døbt nafnl: Niels og hans daatter bar dend , Faderne Olle Niels: Kort Lauriss: Anders Castoft , Anne Møl , og Jens Ollesen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2304 23.09.1761 Bertel Madsen, Lustrup, sogn: . FAR: Mads Lauesen. MOR: ? Mads Lauesens kone.
BÅREN AF: Kirstine Bertelsdatter, Lustrup, Kaldet Stine, faderens mors søster?
FADDER Nr. 1: Bertel Nielsen, Lustrup
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn
FADDER Nr. 3: ? Erik Pedersens 2. kone, Lustrup
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Lustrup, 28, datter af Christen Pedersen
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter
NÆVNT Nr. 1: Erik Pedersen, Lustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 23 September, blev Mas {Lauesen} Lustrup Baren Døbt Bertel og hans M[o]rder søster bar ham, Faderne Bertel Nielsen degnsøn {Cort Lauridsen}.
{DKB:} d 23 September , Blev Bertel Nielsen udi Lustrup hans Svoger Barn Døbt, Nafl: Bertel og stinne Bertelsdaatter, bar dend Faderne, Bertel Niels: Kort Laurissen, Erich pedersen hustru Karen Christen daatter Kirsten Christen daatter ,

NOTITS: Mads Lauesen er altså Bertel Nielsens svoger. Bertel Nielsens kone er enten en Lauesdatter eller Mads Lauesens kone en Nielsdatter. På første blik er Mads Lauesens kone en Bertelsdatter (søster Stine Bertelsdatter), så muligvis er forbindelsen længere ude. Men hvis svoger betyder svigersøn, er Mads Lauesen gift med Bertel Nielsens datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2305 07.11.1761 Mads Andersen, Silstrup. FAR: Anders Madsen. MOR: ? Anders Madsens 2.? kone.
BÅREN AF: ? Anders Madsens moster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Niels Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 7de November Blev Anders Massen udi Selstrup døbt Mas,.
{DKB:} d 7 November , da Blev Andes Massen udi Selstrup hans Baren døbt Mas Hans Moster bar dend , Faderne Jens Massen , og degn Søn {Cort Lauridsen}, Jens Nielsen Koene Niel Lustrup og Hustru ,

NOTITS: Mosteren kan være faderens eller barnets.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2306 26.12.1761 Peder Pedersen, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Øvig?, Skarrild, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Sandfeld, Sandfeld- Bjerre, Brande, Ses i Extraskattemandtallet 1762-63.
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, 27, bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 9de Dito {Janvius} blev peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren døbt , Peder, Anne Niels dat Øvig bar dend Faderne Niels {Christensen} Ronnum Christen {Christensen} Sandfeld {-Bjerre, Brande} Kort Lauris Jens {Nielsen} Ødvig Christen Møller datter {Sidsel Christensdatter}.
{DKB:} d 26 December da Blev peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren Døbt peder Anne Niels daatter Bar ham Faderne Niels {Christensen} Ronnum Christen {Christensen} Sandfeld {Bjerre, Brande} Koret Laurissen og Jens {Nielsen} Ødevig og Zesel Christens daatter ,

NOTITS: Præsten har vel dåben i kirken og degnen hjemmedåben. Sidsel Christensdatter identificeres her som datter af Christen Møller.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2307 01.01.1762 Rasmus Jensen, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
BÅREN AF: Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Præstens version: Hans Eskesens kone.
BÅREN AF: ? Jens Olesens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild, Degnens version.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Søster til Cort Degn.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Hans Eskesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Birte Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1762. d førsted Janvius Blev Jens Ollesen udi Sønder Castoft hans baren døbt Rasmus, Hans Eskesen Hustru {Birte Christensdatter} bar dend Faderne Jens Trouelsen Kort degn og Søster,
{DKB:} Ao 1762 , d 1 Janvaris da Blev Jens Ollesen, baren Døbt Rasmus , og hans pige bar dend Faderne Jens trovelsen Kort Laurisen lene Lauris daatter, Kirsten Niels daatter.

NOTITS: Præsten og degnen er uenige om, hvem der bærer.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2308 01.01.1762 Margrethe Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, 25.
FADDER Nr. 3: ? Margrethe Grenes datter, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jakob Silstrup, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme Dag {førsted Janvius} Peder Andersen udi Skaue hans Baren, døbt Magrete, Anne Niels dat af døfling Bar dend , Faderne peder {Christensen} Lustrup og Morten {Pedersen} Stusgaar Magerte {Grene} hendes dat,
{DKB:} Samme dag {1 janvaris} peder Andersen i Skaue hans baren Nafl Magrete, Anne Niels Daatter og Bar dend Faderne peder Lustrup Jacob Selstrup, og Morten stusgaar og Magrete gren hendes Daatter. Skarrild Skole Huus L.{aurids} E.{bbesen} Thæm.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2309 13.01.1762 Jens Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Johanne Barbara Jonasdatter Vissing, Skarrild, 26c, moderens halvsøster.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christian? Biermann, Arvad Mølle?, Brande, Ses 1766 i Arvad Mølle.
FADDER Nr. 3: Laurense
FADDER Nr. 4: Anna Malia Vissing, Kideris Mølle, Rind, Moderen halvsøster derefter gift med Christen Christensen i Kideris Mølle.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 13 Janvarius Blev Monsiur Østergaar paa Nørre Castoft døbt Jens , Hans koene Søster {halvsøster: Johanne Barbara Jonasdatter Vissing} Bar Ham Faderne Monsiur BierMand, Anders Østergaard, Jomfru Larense,
{DKB:} I Jesu Navn 1762 d: 13 Janvarius blev Monsiur Øster gaard Hans baren paa Nøre Castoft Døbt Jens , og hans Koenes Søster var den Faderne Monsr Bir Mand og Anders {Jensen} Øster gaard og Jomfrue Laurense, og Jomfrue J Malli {Anna Malia Jonasdatter Vissing} af Kiderich Mølle {Rind sogn} ,

Begravelse nr. 6291
NOTITS: Begraves fem måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2310 26.02.1762 Anne Nielsdatter, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen Skrædder, Skarrild, Se #2258 bror Niels Sørensen.
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Præstens version.
FADDER Nr. 4: Marie Jensdatter, Skarrild, Præstens version.
FADDER Nr. 5: Cort Lauridsen Degn, Skarrild, Degnens version.
FADDER Nr. 6: Marie Christensdatter, Skarrild, Degnens version.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 26 Februvari Blev Niels Christensen i Søndergaar hans Baren døbt Anne Mølle Koene bar den Faddere Peder Christen Søren {Sørensen} Skræder degn dat Mari Jens daatter.
{DKB:} D 28 Februr: Blev Niels Christensen udi Sønder gaar hans Baren døbt Anne Kierstine, Møle Konne bar dend , Faderene peder Christensen og Søren Skræder og kort deng {degn} , og Mari Christen daatter.

Begravelse nr. 6382
NOTITS: Begraves 11 år gammel. Moderen dør i barselsseng.

LINK: Moderen, Niels Christensens kones begravelse.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2311 02.05.1762 Jens Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdattter.
BÅREN AF: Kirsten Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Skarrild, Degnen
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Skarrild, Degnen.
FADDER Nr. 6: Peder Christensen, Skarrild, Præsten.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 2 May Blev Niels pedersen baren døbt Jens Kiersten Hees gaar , bar den Fadren Jens Ibsen Anne Jens dat peder Christ:sen ,
{DKB:} d 2 May Blev Niels pedersen, Baren Døbt, Jens Kiersten hees gaard, Bar dend Jens Ibsen, Jens Pedersen, Jens Christensen Anne Jens daatter Maren peder datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2312 02.05.1762 Peder Jensen, Silstrup. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Mortensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter Degn, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme dag {d 2 May} Jens Nielsen Baren udi Selstrup døbt peder, Møle Konne bar den, faderne Jens Massen Anders Mort: degn dat {Lene Lauridsdatter} Anne Ibsdatter.
{DKB:} Samme dag {d 2 May} Jens Nielsen Baren udi Selstrup døbt peder Anne Møl bar dend, Faderne Jens Massen Ander stusgaar Anne Ib daatter og Leene Lauris daatter degen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2313 04.05.1762 Arnt Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Cathrine Sofie Gassum (Præstegaarden), Ansager, Præst Jessens kone.
FADDER Nr. 1: Jes Sørensen Jessen (Præstegaarden), Ansager
FADDER Nr. 2: Christian? Bierman, Arvad Mølle?, Brande, Hans bror havde været præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 3: ? Høy
FADDER Nr. 4: Edel Manassesdatter Tøxen, Brandlund, Brande, Eller Margrethe.
FADDER Nr. 5: ? Lassen
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 4de May Hr: Sviser Baren døbt Arent Hr. Jessen og Kiersted {Cathrine Sofie Gassum} udi ansager bar ham, Faderne Hr Jesseng , Monsiur Bir Mand Madame Høy og Jomfrue {Edel/Margrethe Manassesdatter} Tøxen og Monsiur Lassen ,
{DKB:} d 4de May Hr svizer Baren Nafenlig Arent , Madme Jesseng Konne bar dend Faderne Hr Jesseng , Monsiur Bier mand Madma Hiøg og Jomfrue Tøxsen Og Monsiur Lassen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2314 20.06.1762 Jens Pedersen, Døvling. FAR: Peder Jakobsen. MOR: ? Peder Jakobsens kone.
BÅREN AF: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bent Jensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen bærer, bror til Poul Østergaard på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Peder Andersen Døvlings datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: anden Søndag udi trinitatus peder Jacobsen baren udi døfling døbt Jens Ander {Jensen} Østergaar hustru Bar dend, Faderne Ander {Nielsen} gren og Peder Jepsen Bent Jensen ,
{DKB:} d anden Søndag Efter trinitatstus Peder Jacobsen Baren udi Døfl: Naflig Jens Ander Øster gaard Hustru bar dend Faderne, Anders gren, og peder Jeps Ander Østergaard Bent døfling og peder {Andersen} døfling dat.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2315 22.08.1762 Anne Katrine Eriksdatter, Lustrup. FAR: Erik Pedersen. MOR: ? Erik Pedersens 2. kone.
BÅREN AF: ? Erik Pedersens 2. kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Lars Svendsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Svendsdatter, Skarrild, Søster til Lars Svendsen.
FADDER Nr. 3: ? Svemdsen, Skarrild, Bror til Lars Svendse.
FADDER Nr. 4: Ole Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Heesgaard?, Heesgaard?, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Peder Heesgaards? Søster, Heesgaard?, Skarrild
FADDER Nr. 7: Karen Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 22 Agusti Blev Eriech pedersen udi Lustrup døb Anne Catrine hans Kones Søster Bar dend Faderne Las Svensen og hans Søster Olle Pedersen.
{DKB:} d 22 Austie, da blev Erich pedersen udi Lustrup hans Baren døbt Nafl: Anne kat[..] hans konnes Søster Bar dend , Faderne Peder [f....] gaar og hans Søster Karen Christensdat Las Svensen og Broder og Søster og Olle Pedersen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2316 02.01.1763 Anne Jakobsdatter, Bæksgaard. FAR: Jakob Bæksgaard. MOR: ? Jakobs Bæksgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensen Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Døvling, Skarrild, Niels Madsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Døvling, Skarrild, KJonen Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1763. d [2]: Janvarius blev jacob Bexgaar Baren Døbt Anne Kiersten Christen daatter bar dend, Faderne Morten stusgar, og Olle Mins kort Laurisen Peder Lustrup Karen Niels daatter ,
{DKB:} J Jesu Nafn Ao 1763. d 1sted Janvirus da Blev Jacob B[æ]exgaard Baren Døbt Nafl: Anne Kiersten Christen daatter udi heesgaard Bar dend Faderne Morten {Pedersen} stusgad kort Laurissen og Olle {Nielsen} Minds [..] Peder Lustrup konne Niels Madsen Hustru ,

Begravelse nr. 6296
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. Præsten har Karen Nielsdatter, degnen Niels Madsens hustru, altså identificeret.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2317 28.02.1763 Anne Kirstine Jensdatter, Fasterholt, sogn: Arnborg. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Bjerre den Yngres kone, Fasterholt Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Bjerre den Yngre, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Bjerre, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Har overtaget gården Fasterholt Bjerre.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Niels Christensen Bjerres kone.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 28 Februs Blev Jens Jacobsen udi Faster holt hans Baren Døbt Nal: Anne Kiertin Christen bere kone Bar dend Faderne Christen {Christensen} Bere {den Yngre} Niels {Christensen} Bere og hustru {Johanne Jensdatter} Anne Marie Jens Daatter.

NOTITS: Degnen har indført denne dåb i Skarrild ikke i Arnborg kirkebog, hvor den hører hen. Hun bliver gift til Brande sogn.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2318 27.03.1763 Margrethe Christensdatter, Krog. FAR: Christen Pedersen Tarp. MOR: ? Christen Pedersen Tarps 2. kone.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Laursen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen, Studsgaard?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 28 Februvarius Blev Christen pedersen Tarp hans Baren døbt Magrete, Anne Møl Bar den Faderne, Mas Lausen kort Laurissen Morten pedersen Anne Nielsdaatter kirsten peder daatter,
{DKB:} Paa Palme Søndag Blev Christen peder{...} Tarp udi krog hans Baren Døbt Magrete, Anne Møl bar dend Faderne Mas laursen og kort {Lauridsen} Degn og Morten pedersen og Anne Niels daatter og Kiersten pedersdat.

NOTITS: Præsten har kopieret datoen forkert fra degnens forrige dåb, som var indført i Skarrild i stedet for Arnborg (Fasterholt).

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2319 03.06.1763 Eske Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter af Christen Møller.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Andersen, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jakobsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Troelsens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 3di Juins Blev Hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Eske Møller daatter Bar dend Faderne Peder Christensen Mechel Andersen Peder Jacobsen og Jens Trovelsens, og Maren Møl,
{DKB:} d 3 juins Blev Hans Castoft da Baren fød {navn udeladt}, Hans Mølerens daatter Bar dend, faderne Peder Christensen og Mechel Andersen og Peder Jacobsen og Jens troeulsen Konne, og Maren Møl.

Begravelse nr. 6298
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2320 12.06.1763 Jeppe Pedersen, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild, Præstens Kiereste.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Michel Jepsen, Døvling?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bent Jensen, Døvling, Skarrild, Konen Mette Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Gift med Bent Jensen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Se #2325.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen? Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 12 junius Blev Peder Jepsen han Baren døbt Jeppe Præsten Kiereste {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend, Faderne peder Mortensen Niels Jepsen Mechel Jepsen, Bent {Jensen} Hustru {Mette Pedersdatter} peder Døf{..} daatter {Kirsten Pedersdatter},
{DKB:} Søndagen d: 12te Junius, da Blev Pede Jpsen, hans Baren Døbt Nafl: Jp, Peder Mortensen og Niels Jpsen og Mechel Jpsen Bent Jensen og Hustru {Mette Pedersdatter}, og peder døfling daatter og Præsten konne bar dend.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 1998 01.07.1763 Poul Gotfred Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1774 efter moderen: 'Poul Østergaards søn Poul Gotfred i Nørre Karstoft '}
NOTITS: I skiftet efter moderen Anne Dorte Poulsdatter Liebe den 16. november 1774 på Nørre Karstoft nævnes "Een Søn Poul Gotfred 11 Aar".

LINK: Skifte efter Anne Dorte Poulsdatter Liebe 1774 Nørre Karstoft.


Nr. 2321 02.07.1763 Mette Poulsdatter, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Poul Nielsens brors kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Sandfeld, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 4: ? Christen Christensen Sandfelds kone, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter Christen Christensen Sandfelds datter, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 6: Niels Thomasen, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 7: ? Nielsen, Skarrild, Faderens bror Peder, Lars eller en anden bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Paa maria besøgelsen dag Blev Pouel {Nielsen} Hesselvigs Baren døbt Mette, hans brod{..} konne Bar dend Faderne Thomas {Pedersen} Holtdom Jørgen Hesselvig Christen {Christensen} Sand fuld (Sandfeldbjerre Brande sogn} og konne og daatter.
{DKB:} Paa Maria Besøgelsen dag, da blev Pouel hesselvig Baren Døbt Mette hasn broder konne bard dend Faderne hans broder og Niels Thomasen Jørgen hesselvig Christen sand fuld konne og daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2322 24.07.1763 ? ? Bertelsdatters barn, Hesselvig. MOR: ? Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d 29 [dito Julius] Berte Hesse[l]vig daters barn død fød [straxen?] f[a] '}
Begravelse nr. 6300
NOTITS: Dato omtrendtlig. Saa vidt det kan ses har præsten kopieret dette helt forkert og fået Bertel Hesselvigs datter begravet 7 uger gammel. Bertel Heselvig er for gammel til at få børn, han fik børn 20 år før.


Nr. 2323 11.09.1763 Laurids Christensen, Døvling. FAR: Christen Lauridsen Koch, Sønder Omme. MOR: ?.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Peder Døvlings datter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Jepsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} D 11 September, blev en uægte Baren døbt af Døfling nafnlig Lauris og udlagt til barne fader Christen Koche som er Soldatte, og peder døfling daatter {Kirsten Pedersdatter} bar dend. Niels Masen og Niels Jepsen var Fadderne.
{DKB:} d: 11 September, blev en uæge {!} Baren fød udj Døfling og Døbt Lauris og udlagt til Barnefader Christen Laurissen Kook af Omme ,

NOTITS: Moderens navn nævnes ikke. Bliver gift 1789 i Hover sogn i Ringkøbing amt med Anna Thomasdatter.

LINK: Christen Lauridsen Koch i Hallundbæk i Sønder Omme.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2324 29.09.1763 Maren, Lustrup. FAR: ?. MOR: ? Bertelsdatter.
BÅREN AF: Stine Bertelsdatter, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Katrine, Skarrild, Peder Chirstensen Lustrups kone.
FADDER Nr. 3: Thomas Jensen, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Gresdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Bertel Nielsen Lustrup, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 29 September, Blev Bertel {Nielsen} Lustrup daatter barn Døbt Maren og hende Moster {Stine Bertelsdatter} bar dend Faderne Peder {Christensen} Lustrup og hans konne {Mette Katrine} og Thomas Magrete og Karen Christens daatter ,
{DKB:} d 29 September da Blev Bertel Lustrup daatter barn døbt Maren og datter stine Bar dend , Faderne peder lust{..} og hans konne og thomas Jensen Magrete [Gres] daatter pg Karen Christen daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2325 30.09.1763 Anders Pedersen, Døvling. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: Claudiane? Clausdatter Svitzer, Skarrild, 22, Præstens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen? Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 dito {September} peder Mortense Baren Døbt Anders Jomfru Svizer {Claudiane 21, formodet} Faderne Jens Nielssen og Degn Søn kort Laurissen,
{DKB:} d 30 dito {September} peder Mortensen barn Anders Jomfru Sviser bar dend Faderne Jens Nielsen og degne søn kort Jens trovelsen og hans dat og peder døfling datter kiersten.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2326 27.11.1763 Jens Olesen, Lustrup. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
BÅREN AF: Christian? Biermann, Arvad Mølle?, Brande?
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jensdatter, Skarrild By?, Skarrild, Jens Pedersens datter.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Boe Hedde, Assing?
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By?, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno: 1764 Dend Nye Kirche aar. Ao d: 1sted Søndag udi Aven Blev olle Miens Barn døbt Jens, Monsiur Bier Mand bar ham, faderne, Boe Heede Niels Mortensen Jens pedersen Karen Christensdaatter peder {Christensen} Lustrup.
{DKB:} Dend Nye Kirche aar Ao 1764 , d: førsted Søndag ui Aven, Blev Olle Mensses Baren Døbt nafnl: Jens og Monsiur Bier mand Bar dend Faderne Boe Heede og Niels Mortensen hust Jens Pedersen daater Karen Christens daatter Peder lustrup.

NOTITS: Usædvanligt at en mand bærer.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2327 17.12.1763 Maren Madsdatter, Krog. FAR: Mads Laursen. MOR: ? Mads Laursens kone.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Nielsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 17 December Blev Mas Laursen udi Krog hans Baren døbt Nafl: Maren, Karen Christensdat bar den. Faderne Christen Skræder og hustru Morten stusgaar, Johanne Christ: dat.
{DKB:} d 17 Decembr Mas Laursen Baren Nafnlig Maren, Karen Christendatter Bar den, faderne Christen Skræder og hus[...} Christen Nielsen Morten stusgaar, Johanne Christen daatt.

NOTITS: Mads Laursen ses 1752 i Hesselvig, 1761 i Lustrup, her 1763 i Krog alt i Skarrild.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2328 26.12.1763 Anne Margrethe Christensdatter, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Margrethe Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Thomas Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Thomas Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Pindvig, Skarrild, Datter af Jens Christensen Pindvig.
FADDER Nr. 6: Peder Jensen, Pindvig, Skarrild, Bror til Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d anden Julle dag da Blev Chrisen {Pedersen} penvigs Baren døbt Anne Magrete Degne daatter Bar den Faderne Thomas Elkier og hustru Anne Ibdaatter kort Laurissen, Johanne Jens daatter udi penvig og Broder Peder Jensen,
{DKB:} d anden Julledag blev Christen Pendvigs Baren Døbt nafnl Anne Magrete degne daatter bar dend Faderne Thomas Elkier og hustru Kort Laurse og Anne Jbdaatter Johanne penvig.

Begravelse nr. 6331
NOTITS: Begravet 3 år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2329 27.12.1763 Claus Christensen Svitser, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Elonora Jensdatter Thaulow, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjelstrup, Sønder Felding, Præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Lund, Skarrild By, Skarrild, Moderens morbror, hjemme ved moderens mor Helvig Christendsdatter Haderup i Skarrild.
FADDER Nr. 3: Christian? Biermann, Brande?
FADDER Nr. 4: Claudiane Clausdatter Svitzer (Søndergaard), Skarrild, 21, jomfru Svitzer formodet. Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Godsejer.
FADDER Nr. 6: Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Skarrild, Poul Østergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: Tridie Julle dag Blev Hr Sviser hans Baren døbt Claus , Madmme Sviser bar dend Faderne, Hr {Jens Nielsen} Gielstrup {præst i Sønder Felding} Jens {Christensen} Lund Monsieur Bier Mand og Jomfrue Sviser {Claudiane, 21, formodet} Monsiur Øster gaar.
{DKB:} d tridie Julle Præsten baren Naflig Claus Madamme Sviser ba dend , Faderne Hr Gelstrup og Jens Lund og Monsiur bier Mand og Jomfru Sviser og Østergaard og Kiersted.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2330 26.02.1764 Anne Christensdatter, Skave. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Grene, Skarrild, Datter af Peder Christensen.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skave, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Grene, Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Syn dagen 26 Febrius Blev Christen Christensen udi Skaue, hans Baren Døbt Anne , peder Andersen konne Bar dend, faderne Christen Pedersen Morten {Pedersen} stusgaard, Johanne {Jensdatter} penvig og peder Gren daat og Niels Christ: kone.

Begravelse nr. 6303
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2331 04.03.1764 Niels Christian Nielsen, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Michelsen. MOR: ? Niels Michelsens kone.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Sidsel Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Paa fasted lavnsgedag Niels Mechelsen udj Sønder gaard Hans Baren døbt naflig Niels Christian Christen Møller dat bar dend , Faderne Peder Christensen og kort laurissen og Søren Christensen og Zesel Møl.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2332 01.06.1764 ? Pedersen, Døvling. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d: 12te Junius døde Peder Mortensen {søn} udi Døfling udi Sin Alder 12 uger '}
{DKB:} {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: 'd: 12 Julius døde Peder Mortensen Søn udi sin alder 12 {..} '}

Begravelse nr. 6304
NOTITS: Dato omtrentlig. Dåben glemt i kirkebogen.


Nr. 2333 08.07.1764 Niels Nielsen, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Claudiane Clausdatter Svitser, Skarrild By, Skarrild, 23, præstens søster. Kan være en anden søster end Claudiane.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 7: Karen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 8de Juliius Blev Niels Christensen udi Sønder gaard hans 2de Sønner Døbt Niels og Christen, Jomfrue {Claudiane Clausdatter, 23, formodentlig} Sviser bar Niels og Jomfru {Anne Malene, 19} Bisted bar Christen. Faderne Peder Christensen og Søren Christen Jens Nielsen Kort laurissen Povel {Nielsen} hellesvig {Hesselvig} og hustru {Mette Thomasdatter} Karen Jens datter.

NOTITS: Moderen Mette Nielsdatter ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup i Skarrild.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2334 08.07.1764 Christen Nielsen, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By, Skarrild, 23, præstens kones søster. Kan være en anden søster end Claudiane.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 7: Karen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 8de Juliius Blev Niels Christensen udi Sønder gaard hans 2de Sønner Døbt Niels og Christen , Jomfrue {Claudiane Clausdatter, 23, formodentlig} Sviser bar Neils og Jomfru {Anne Malene, 19} Bisted bar Christen. Faderne Peder Christensen og Søren Christen Jens Nielsen Kort laurissen Povel {Nielsen} hellesvig {Hesselvig} og hustru {Mette Thomasdatter} Karen Jens datter.

Begravelse nr. 6324
NOTITS: Moderen Mette Nielsdatter ses i skiftet efter Niels Christensen 1773 i Silstrup i Skarrild.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2335 31.07.1764 Jens Toflin? Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Margrethe Louise Saltou, Kolding, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Galten? Biering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Enten ham eller faderen, som er ret gammel.
FADDER Nr. 2: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Freng?
FADDER Nr. 4: ? Bl?
FADDER Nr. 5: Claudiane Clausdatter Svitser, Skarrild By, Skarrild, 23, præstens søster. Kan være en anden søster end Claudiane.
FADDER Nr. 6: Christian Claussen Svitser, Skarrild By, Skarrild, 22, præstens bror.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, F'aderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Ties dagen d: 31 Julius , Blef Monsiur Øster gaard paa Castoft hans Baren Døbt Jens Toflin? og hans Konne Moder {Margrethe Louise Saltou} bar dend Fadere Hr {Niels Galten?} Biering {Thyregod} og hans Broder {Anders Jensen Østergaard} konne og Monsiur [Freng], og Monsiur [Bl..] [.....] [...] og [......] og Jomfru {Claudiane?} Sviser og Broder Christian.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2336 23.09.1764 Anne Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild, Præst Svitzers kone.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Mortensens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 23 September Blev peder Jepsen udi Døfling hans Baren døbt Anne Præsten kierste {Anne Lisbeth Anrtsdatter Bisted} Bar dend, Faderne Peder Mortensen og hustru kort Laurissen Niels Massen Maren Niels daatter,
{DKB:} d: 23 September , Blev peder Jpsen udi Døfling Baren døbt Anne Præsten konne Bar dend, faderne Peder Mortensen og hustru og kort Laurissen, Niels Madsen , Maren Nielsdaatter.

Begravelse nr. 6337
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2337 30.09.1764 Svend Eriksen, Lustrup. FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: ? Erik Pedersen Lustrups kone.
BÅREN AF: ? Svend Eriksens bedstemor, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Svendsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Laurids Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Erik Pedersens bros kone?, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Pedersen Fed?, Skarrild
FADDER Nr. 6: Cort Lauridsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 dito {September} Eriech Lustrup, Baren døb Svend , hans olde Moder {bedstemor}, Bar dend Faderne , Christen Svendsen og Broder Niels pedersen.
{DKB:} d: 30 dito {September} Eriech Lustrup Søn Svend , og hans Olde Moder Bar den Faderne Christen Svendsen og Broder ... lauris [.....] og Broder Kort Niels pedersen [....].

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2338 07.10.1764 Karen Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Maren? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, 23, Niels Lustrups datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Pedersdatter, Grene, Skarrild, Datter af Peder Grene.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skarrild, Lustrup?
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild, Datter bærer-
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 7 October Blev Anders {Nielsen} Grene Baren Døbt Karen Niels Lustrup Daatter Bar dend Faderne Peder {Christensen} Gren og dat Peder Chistensen og Magrete peder daatter.
{DKB:} d: 7 October blev Ander gren Barn døbt: naflig Karen Niels Lustrup daatter bar dend Faderne peder gren og daatter og Peder Christensen og Magrete Peder.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2339 04.11.1764 Johanne Pedersdatter, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, 35c, præst Svitzers søster.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, 30, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Bennet Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Marie Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 4de November Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Baren døbt Jahan Jomfru Biøren Bar dend Faderne Olle {Nielsen} Minns Jens {Nielsen} Ødvig og Bennet Christen daatter og Lene Laurisdat Mari Christen dat.
{DKB:} d: 4de November Peder Ronnum Baren døbt nafl Jahanne Jomfru [K]aren bar den Faderne Olle Mins Jens Ødvig , og Bennet Christen dat og Lene Lauris daatter og Maria Christen daatter.

Begravelse nr. 6306
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2340 01.12.1764 Mette Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Mortensens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Peder Mortensens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Pindvig, Pindvig, Skarrild, Nielsdatter / Pedersdatter ?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1765 Dend Nye Kirche aar d: førstend December blev hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Mette Kierstine . Peder Mortensen konne Bar dend , faderne Peder Mortensen og pige, Olle Nielsen Maren penvig.
{DKB:} d: Nye kirche aar Anno 1765. D først Decber Blev hans [Ca...] Baren døbt Met{..} Kierstin Peder Mortensen konne bar dend faderne peder Mortensen og pige Maren penvig Olle Nielsen.

Begravelse nr. 6307
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2341 01.12.1764 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
BÅREN AF: ? Jens Troelsens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Troelsdatter, Skarrild, Jens Troelsens søster, navn se #2357.
FADDER Nr. 3: Anders Pallesen, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, 25, søn af Palle Andersen.
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Skarrild, Præsten har "Maren".
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme dag {førstend December} Jens Ollesen, baren Anne Jens Trovelsen Konne Bar dend faderne, Jen trovelsen og Søster Aner Plaisen, Maren Jens daatter ,
{DKB:} Samme dag {først Decber} Jens Ollesen baren Anne Jens Trovelsen konne bar dend fadere Jens torvelsen og Søster og Ander Plaisen og Methe Jens daatter.

Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2342 03.03.1765 Inger Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, søster til præstens kone.
FADDER Nr. 1: Bendt Mortensen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: `? Christen Døvlings søster, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 3die Masi Blev Niels Massen udi Døfling Døbt Enger Jomfru {Anne Malene} Bisted bar dend faderne Bent {Pedersen} døfling og peder Mortensen og Christen døfling og Søster Anne Niels dat , af døfling ,
{DKB:} d 3 Masy Blev Niels Massen baren døbt udi døfling Enger Jomfru Bisted bar dend. faderne Bent og Peder Mortensen og Christen døfling og Søster og Ane Niels daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2343 20.03.1765 Morten Pedersen, Døvling. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Mortensens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lene Lauridsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Birte Christensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Hans Eskesen Karstofts kone.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Datter af Jens Troelsen
FADDER Nr. 5: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Birte Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 30 dito {September} peder Mortensen hans Baren Døbt Morten og hans konnes Søstr Bar dend faderne Jens Døfling og hans {Eskesen} Castoft Jens Troelsen daatter og Degn daatter {Lene Lauridsdatter},
{DKB:} Onsdagen d: 20 Mar Blev peder Mortensen udi Døuling hans Barn døbt Nafl Morten og hans konnes Søster Bar dend, faderne Jens {Nielsen} døfling og [Elet] Laurissen hans Castoft konne Jens trovelse dat Christen døfling.

Begravelse nr. 6322
NOTITS: Præsten har indføjet denne dåb helt galt, da han skrev den af efter degnen. Degnens rækkefølge er robust efter kalenderen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2344 21.04.1765 Poul? Jensen, . FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Lauridsdatter Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Madsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d: anden Søndag efter Paaske dag da blev Jens Nielsen barn døbt naflig [Po]uel degndat bar dend faderne Jens pedersen og Peder penvig og Maren Mas dat El Niels dat og Maren Søre dag dat og.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2345 15.05.1765 Abbelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, 36c, præst Svitzers søster.
FADDER Nr. 1: Balser? Wortmand, I
FADDER Nr. 2: Niels Christian Claussen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præsten i Brande.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Lund, Skarrild, 50c, moderens morbror.
FADDER Nr. 4: Claudiane Clausdatter Svitser, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: ? Højer, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d: 15 May Blev hr Sviser Baren døbt Appelon Catrine Jomfru {Maren} Biøren {Clausdatter Svitzer} Bar dend faderne Monsiur Bal[ser] Wort Mand og Præsten {Niels Christian Clausen} udi Brand Jens {Christensen} Lund Jomfru {Claudiane Clausdatter} Swiser og Jomfru Hiøer.
{DKB:} Onsdagen d 14 Maj Blev Hr Sviser hans dat Døbt Appelon Catrin Jomfru Biøren bar dd faderne Balser Wort Mand og Brand Præst Jens Lund Jomfru Sviser og Jomfru Hiøer.

Begravelse nr. 6316
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2346 26.09.1765 Poul Andersen, Karstoft- Nørre. FAR: Anders Jensen Østergaard. MOR: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone.
BÅREN AF: Claudiane Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 24, Præstens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Madsens bror, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d: 26 September, Blev Ander Østergaard hans Baren døbt Povel, Jomfrue {Claudiane Clausdatter} Sviser Bar dend faderne Monsiur {Poul Jensen} Øster gaard, Jens Massen og Broder Degn daatter Anne Jensdaatter ,
{DKB:} Søndagen d: 25 Septem Blev Anders Øster gaard, hans Baren døbt Pouel Jomfru {Claudiane Clausdatter} Sviser udi Sønder gaard bar dend fad Monsiur Øster gaar af nr Castoft Jens Massen og Broder Lene Lauris dat og Anne Jens datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2347 13.10.1765 Jannes Poulsen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 1: Andreas Jensen Bagger, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 2: Mogens Ottesen Lassen (Præstegaarden), Rind
FADDER Nr. 3: Niels Galthen Hansen Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Kapellan ved faderen.
FADDER Nr. 4: Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 5: Claudiane Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 6: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Herning
FADDER Nr. 7: Ingeborre Lauridsdatter Nyeboe, Tanderup, Herning, Laurids Buchs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dend 13 October Blev Monsiur {Poul Jensen} Øster gaard paa Nørre Castoft hans Baren døbt Jannes Madme Bager {Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod} Hr {Mogens Ottesen} Lassen udi Rind og hr. Bering udi Tyre gaar {Thyregod} og Jomfru {Anne Malene} Bisted Jomfru {Claudiane Clausdatter} Sviser Monsiur {Laurids Hansen} Buch Paa Tanderup {Herning sogn}.
{DKB:} d 13 Octorber da Blev Monsiur Øster gaar barn Døbt nafl: Janns Madme Bager bar dend fader Monsiur Bager hr lassen og hr Bering og Jomfrue Sviser Jomfrue Bisted og Buch og kirsted {Ingeborre Lauridsdatter Nyeboe} paa Tanderup.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2348 22.12.1765 Niels Pedersen, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirstine Nielsdatter, Ronnum, Skarrild, Nabo. Gift med Niels Christensen Ronnum.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Nabo. Konen Kirstine Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 6: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Anno 1766 D 4de Søndag udi Afven blev Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Søn døbt Niels Niels {Christensen} Konne {Kirstine Nielsdatter} Bar den faderne Niels {Christensen} Ronnum og Olle {Nielsen} Minds og Degnes Daatter {Lene Lauridsdatter} Peder {Christensen} Smed og Søster og Jens {Nielsen} Øvig.
{DKB:} Dend Nye kirche aar Ao 1766. d: 4de Søndag udi Afven Blev Peder Ronnum Søn døbt Niels Niels Ronnum Konne Bar dend, faderne Niels Ronnum og Olle mins Degn daatter Peder Smed og Søster og Jens Ødvig ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2349 05.03.1766 Peder Frandsen, Krog. FAR: Frans Pedersen. MOR: ? Frans Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone, Kartoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Boed Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Sidsel? Christensdatter Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Se #2306.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Østergaard, Kartoft- Nørre, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 5te Mars blev frans Pedersen udi Krog hans baren døbt navlig Peder Anders Østergaard kounne bar den faderne Olle {Nielsen} Minds Jens {Nielsen} Øvig boed Jacobsen Peder {Christensen} smed Christen Møller Daatter {Sidsel?}
{DKB:} d: 5te Masi Blev Frans pedersen udi krog hans Bar{..} døbt Naflig Peder Ander Østergaard konne bar dend faderne Olle Mins Jens Ødvig Boed Jacobsen peder smed Christen Møler daatter,

Begravelse nr. 6328
NOTITS: Begravet 26 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2350 09.03.1766 Jens Christensen, Lustrup. FAR: Christen Nielsen Skrædder Jegin. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Madame Bisted, præstens svigermoder.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 56c, Madame Bisteds bror.
FADDER Nr. 2: Ewert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 3: ? Boed Jakobsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter, Skarrild, 16c, degn Laurids Ebbesens datter.
FADDER Nr. 5: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, 68c.
FADDER Nr. 6: Anders Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, Anne Mølles bror
NÆVNT Nr. 1: Boed Jakobsen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 9 Marsi blev Christen Jeing baren døbt Navlig Jens Madame Bisted {Abelone Jensdatter Lund, præst Svitzers svigermor} var dem Faderme Kems {Christensen} Lund Ebbert {Ewert} Lauridsen Boed {Jakobsen} Hustru degnens daatter {Lene Lauridsdatter} An Møl og broder.
{DKB:} d: 9 Masi Blev Christ{..} Skræder udi Lustrup hans Baren døbt Nafl: Jens [Grien] Madme Bisted bar dend, faderne Jens Lund Ebert Lauris Boe hustru degn daatter Ander Møl og søn,

NOTITS: Moderens navn fra skifte Anne Madsdatter i Lustrup 31.10.1785.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2351 09.03.1766 Else Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Kartoft- Sønder, Skarrild, Jens Troelsens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Gift 1784 som Else Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild By?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Kartoft- Sønder, Skarrild, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild By?, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt Samme dag {d 9 Marsi} Hans {Eskesen} Cars toft baren døbt navlig Else Kiertine Jens trovelsen daatter bar den faderne Peder Christensen og Erich Nielsen og Else {Pedersdatter} Stusgard Jens Pedersen Hustru.
{DKB:} samme dag {d: 9 Masi} hans Castoft Baren Døbt Naflig El Kirstine Jens trouelsen daatter Bar den faderne Peder Chr {næste side mangler}

Begravelse nr. 6326
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2352 09.03.1766 Kirsten Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hedes kone, Hede?, Assing?
FADDER Nr. 1: Anne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild By?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Hede, Hede?, Assing?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt Samme dag {d 9 Marsi} Niels Pedersen udi Lusterup hans barn døbt Navlig Kiersten Niels peder Hustru bar den faderne Anne Niels daatter og Jens Pedersen.

NOTITS: Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2353 08.07.1766 Mette Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
BÅREN AF: Anne? Jepsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Hans Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mads Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt. d 8te Julius blev Peder Jepsen udi Døuling hans baren døbt Navlig Mette og hendes faster {Anne? Jepsdatter} bar den fade{...} Hans Tarp og Olle {Nielsen} minds Mas Jensen Karen Jensdaatter gene daatter {Lene Lauridsdatter} Maren Nielsdaatt.

NOTITS: Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2354 10.08.1766 Anne Katrine Jakobsdatter, Bæksgaard. FAR: Jakob Bæksgaard. MOR: ? Jakob Bæksgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Olling, Assing, Niels Sørensen Ollings kone
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Vel fejl for Bertel Hesselvig.
FADDER Nr. 3: Ewert? Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Olling, Olling, Assing, Konen Kirsten Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 10 Agustus blev Jacho Bechgaard Baren døbt Anne Catrine Niels {Sørensen} Olling Hustru {Kristen Christensdatter} bar den faderne Niels Peder og Bertel Heesgaard og degns søn {Ewert Lauridsen} og datt {Lene Lauridsdatter.}

NOTITS: Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2355 05.10.1766 Niels Olesen, Lustrup. FAR: Ole Nielsen Minds. MOR: ? Ole Nielsen Minds kone.
BÅREN AF: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 37, præst Svitzers søster.
FADDER Nr. 1: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Muligvis Hesselvig.
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Degnens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 5te Ogtober blev Olle {Nielsen} Minds barn døbt Niels og Jomfru {Maren} Biøren {Svitzer} bar ham faderne bertel hesgaard [barhede] karen Jensdatt lene Lauridsdaatter.

Begravelse nr. 6340
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2356 16.04.1767 Margrethe Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone..
BÅREN AF: Maren Richardsdatter, Døvling, Skarrild, Se dåb 1768, hvor hendes navn angives.
FADDER Nr. 1: Bendt Jensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Bendt Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Jepsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Richard Skomager, Døvling, Skarrild, Se dåb 1769. Datter Maren bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 16 April Blev Christen pedersen Baren døbt Naflig Magrete Ricart dat Bar den faderne Bent Jensen og hustr {Mette Pedersdatter} Peder jepsen og konne Maren Nielsdat.

NOTITS: Dåb 1767-72 kun i degnens kirkebog.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2357 15.05.1767 Mette Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, Niels Lustrups datter.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Skarrild, 18, faderens søn.
FADDER Nr. 4: ? Erik Pedersen? Studsgaards kone, Skarrild, Teksten tvetydig, Kunne betyde Erik Studsgaard og Morten Studsgaards kone.
FADDER Nr. 5: ? Morten Pedersen Studsgaards kone, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Søster til Jens Troelsen. Også fadder 1764 #2341.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Erik Pedersen? Studsgaard, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 15 May blev hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Naflig Mette Kiersten Niels Lustrup dat Bar dend faderne Oluf {Nielsen} Minds og Christen hansen og Erech og Morten stusgaar konne og Jens trovvelsen Søster Maren.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2358 23.06.1767 Ellen Johanne Pedersdatter, Grene. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Pedersens kone, Skarrild, Formodentlig faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Troelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Andersdatter Grene, Grene, Skarrild, Anders Nielsen Grenes kone.
FADDER Nr. 6: Anne Margrethe, Grene, Skarrild, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Paa Sant hans dag , Blev Peder Christensen udi gren hans barn døbt El Johan, Christen Pedersen konne bar dend faderne Jens trovelsen Eriech Nielsen, Anne trovelsdat Ander {Nielsen} gren Anne Magrete Maren gren.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2359 01.07.1767 Niels Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen. MOR: Mette Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra lægdsrullen og FT: 'Poul Nielsen Hesselvig en søn døbt Niels i Hesselvig.'}
NOTITS: Datoen er omtrentlig midt i året, kun som orientation. Faderen ses i 1763 og 1770 i Hesselvig, denne dåb er glemt i kirkebogen. Niels Poulsen senere bosat Arnborg Grene.


Nr. 2360 02.07.1767 Christen Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Katrine.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, Måske Christen Møllers mor.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Poul Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 5: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Anne Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 2 Julii Blev Peder {Christensen} Smed Baren døbt Christe{.} Anne Møl bar dend faderne, Christen Møler Povel Andersen peder Ollesen, Ebert Laurissen, Mari Christendat Anne Ander dat Maren Jens dat,

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2361 14.07.1767 Niels Jensen, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild, Søster til moderen. Der er fem af dem født i Toxvig i Arnborg: Maren *1726, Birte *1729, Johanne *1732, Anne *1733 og Else *1740.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 3: Christen Michelsen, Skarrild, Ikke set før 1767.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Skarrild, Formodentlig degnen Laurids Ebbesens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 14 Julus blv Jens Nielsen Baren udi Ødvig, hans Baren døbt Niels , hans konnes Søster bar dend, faderne Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} og Ebert Laurissen og Christe{..} Mechelsen, Maren Chris{..} dat Met thomasdatt.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2362 16.07.1767 Abbelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Ingeborg Lauridsdatter Nyboe, Tanderup, Snejbjerg, Laurids Hansen Buchs kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Snejbjerg, Konen Ingeborg Lauridsdatter Nyboe bærer.
FADDER Nr. 2: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 38c, faderens søster.
FADDER Nr. 3: Anne Dorthe Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, Skarrild, Madame Østergaard.
FADDER Nr. 4: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Eller hans kone Bodil Andersdatter Wong.
FADDER Nr. 5: Ebbe Olav Lyster, Gjellerup, Han er herredsfoged i Hammerum Herred.
FADDER Nr. 6: ? Hviid, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Anne Dorte Poulsdatter Liebe fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 16 Julii Blev Hr Svizer {sognepræsten Christen Clausen} baren døbt Nafl Appelone Caterina Mons. Bruch {Laurids Hansen Buch} konne {Ingeborg Lauridsdatter Nyboe} bar dend faderne Jomfru {Maren} Bjørn {Clausdatter Svitzer} Madme {Poul Jensen} Østergaar {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} og M{..} Mas[....rs] bager {Andreas Bagger eller kone Hastrup} Monsiur {Ebbe Olav} Lyster og Monsiur Broch {Laurids Hansen Buch} paa tanderup Madme hvid.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2363 26.07.1767 Christen Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 37, kun denne ene datter set af Jens Ibsen Pindvig.
FADDER Nr. 1: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 3: Poul Nielsen, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsens kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 6te søn dag udi Trinitatus blev Niels Christensen udi Selstrup hans Baren døbt nfl Christen Jens {Ibsen} Pindvig daatter {Kirsten Jensdatter} Bar dend fadene hans {Eskesen} castoft Ebert {Lauridsen} Povel Nie{.}sen og hustru {Mette Thomasdatter}

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2364 28.02.1768 Jens Andersen Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Anders Jensen Østergaard. MOR: ? Anders Jensen Østergaards 1. kone.
BÅREN AF: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Degnens datter.
FADDER Nr. 1: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 2: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Johannes Ricart, Skarrild
FADDER Nr. 6: Johanne Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: Boed Jakobsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 28 Febr Blev Anders {Jensen} Østergaar Baren Døbt Jens Degen dat {Lene Lauridsdatter} Bar ham fadderne Boe Jacobsen Ebert Laurissen Anne Jens dat Olle Christensen Zesel Christen dat Johannes Ricart Johanne Christen daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2365 27.03.1768 Jens Eriksen, . FAR: Erik Hansen, Haderslev. MOR: Gjertrud Frandsdatter, Fyn.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: ?1 Præsten Svitzers tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 2: ?2 Præsten Svitzers tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Palllum Søndagen udægte baren Jens og udlagt til fader Erech hanssen af Hadesløfens Moder gierdru frans dat fød i fyn , og Mari Christens dat bar dend, og 2de af Præstens piger bar fadere til dend.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2366 01.05.1768 Maren Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
BÅREN AF: Maren Richardsdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: ? Christen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Bentsen, Skarrild, 19. søn af Bendt Jensen.
FADDER Nr. 3: ? Anders Pedersen Skaves kone, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Richard Skomarger, Døvling, Skarrild, Datter Maren Richardsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Pedersen Skave, Skave, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 1ste May Blev Peder Jepsen udi døfling hans Baren døbt Maren Ricart dat Maren Bar dend, faderne Christen Døfling konne Jens Bentsen, Ander {Pedersen} Skaue konne Maren Christen daatter, og Magrete peder dat.

Begravelse nr. 6371
NOTITS: Begravet knap fire år gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2367 27.06.1768 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: ? Søren Sørensen Skrædders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Søren Sørensen Skrædder en Dødfødt søn.'}
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Datoen er fem dage før begravelsen.


Nr. 2368 02.07.1768 Jens Nielsen, Skarrild By. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Boed Jakobsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jensdatter, Skarrild, Datter af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Degnens datter.
FADDER Nr. 6: Ebert Lauridsen, Skarrild, Degnens søn.
FADDER Nr. 7: Søren Madsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Boed Jakobsen, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 2 dend Julis blev Niels pedersen Baren udi Skarild Bye hans Baren døbt Jens , Boe {Jakobsen} konne Bar dend faderne Jens pedersen og dat, Anders {Pedersen} stus og Morten {Pedersen} stusgaar og degne dat {Lene Lauridsdatter} og Søn {Ebert Lauridsen} Søren Massen.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2369 05.08.1768 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Chrsiten Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod, Andreas Baggers kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjelstrup, Sønder Felding, Præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 2: Niels Christian Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Pæste i Brande.
FADDER Nr. 3: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Snejbjerg, Godsejer.
FADDER Nr. 4: Poul Jensen Østergaard, Karstof- Nørre, Skarrild, Godsejer.
FADDER Nr. 5: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Hastrup Hovedgård.
FADDER Nr. 6: ? Larsen Degn, Varde, Degn i Varde.
FADDER Nr. 7: ? Degn Larsens kone, Varde
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 5te Augsti blev hr {Christen Clausen} Svizer baren døbt Naflig Eriech Monsiur {Andreas} bager kiersted {Bodil Andersdatter Wong} bar dend faderne Hr {Niels Nielsen} gielstrup {præst i Sønder Felding}, hr Clauseng {Niels Christian Clausen præst i Brande} Monsiur {Andreas} Bager degen af Varde hr Lassen og kiersted.

Begravelse nr. 6343
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2370 11.12.1768 Poul? Christensen, Lustrup. FAR: Christen Nielsen Skrædder Jegin. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Skarrild, Degnedatter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 21, søn af Christen Mortensen.
FADDER Nr. 3: Mette Katrine, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Smeds 1. kone.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Dend Nye Kierche Aar Ao 1769. d Tridie Syndag udi Afven Blev Christen {Nielsen Jegin} Skræder Baren døbt Pule Kierstin Degen dat Bar den faderne Christen Nielssen. Olle {Christensen} hees gaard og Peder Christensen konne Jens Andersen konne Anne Jens datt.

NOTITS: Skifte efter moderen 31.10.1785 med børnenes navne. Derudfra skulle denne søn være død spæd, ikke opført i skiftet.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2371 29.01.1769 Christen Nielsen, Silstrup. FAR: Niels Christensen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder?, Skarrild, Datter af Jens Pindvig.
FADDER Nr. 1: Richard Skomager, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Katrine Smed, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Smeds kone.
FADDER Nr. 3: ? Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Pouls Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 5: Jakob, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Jakob i Præstegaarden.
NÆVNT Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder?, Skarrild, Datter Anne bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine fadder.
NÆVNT Nr. 3: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Mette Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 29 Javius , Blev Niels Christensen udi selstrup hans baren døbt Christen Jens {Ibsen} Penvigs datter Anne Bar den faderne Ricart Skomager Peder Christensen {Smeds} kone {Mette Katrine Smed} Degne Søn Povel {Nielsen} Hesselvigs kone {Mette Thomasdatter} Jacob udi Præstegg.

Begravelse nr. 6362
NOTITS: Begravet godt to år gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2372 29.01.1769 Anne Olesdatter, Elkær. FAR: Ole Elkær. MOR: ? Ole Elkærs kone.
BÅREN AF: ? Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 21, søn af Christen Mortensen.
FADDER Nr. 2: ? Thomas Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Ole Elkærs fader?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ole Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 5: Søren Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Pindvig, Skarrild, Steddatter af Rasmus Bringelsen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Elkær, Elkær, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Bringelsen, Pindvig, Skarrild, Stedatter Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Samme dag {d 29 Janvius} Olle Elkier baren Anne degnens daatter bar dend faderne Olle {Christensen} hees gaard Thomas Elkier koene og hans fader {faderens far antaget} Olle Krog , Søren pedersen. Rasmus {Bringelsen} Penvig daatter {steddatter} Johanne {Jensdatter}.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2373 02.02.1769 Søren Andersen, Ronnum. FAR: Anders Pallesen. MOR: Kierstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præste Svitzers kone.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Malene Knudsdatter, Ronnum, Skarrild, Peder Pedersen Ronnum den Yngres kone.
FADDER Nr. 4: Peder Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, Konen Malene Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 2 Februvi blev Ander Palisens i Ronnum hans Baren døbt Søren, Præstens koene {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend faderne Søren Christensen og degn Søn Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} koene {Malene Knudsdatter} Peder Sørensen Anne Jens daatter Maren Christensdaatter af Skaue.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2374 12.02.1769 Peder Mortensen, Heesgaard. FAR: Morten Studsgaard. MOR: ? Morten Studsgaards kone.
BÅREN AF: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, Søndergaard, Skarrild, 39c, præst Svitzers søster.
FADDER Nr. 1: Ib, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, 17, datter af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 5: ? Morten Studsgaards tjenestepige, Studsgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 12 Feruvij Blev Morten Stusgaard Baren døbt peder Jomfru Maren Biøren {Clausdatter Svitzer} bar dend fader Jb af døfing Ander {Pedersen} Stusgaard degne Søn og Jens Peder{sen} daatter {Johanne} og Morten pige.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2375 28.02.1769 Peder Christensen, Døvling. FAR: Christen Døvling. MOR: ? Christen Døvlings kone.
BÅREN AF: Kirsten Døvling, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Ibsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Richard Skomager, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Richard Skomagers kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Jens Richard Skomagers karl, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 7: Karen Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Ibsen, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 28 februvai Blev Christen døfling Baren døbt Peder og hans Søster Kiersten Bar dend , faderne Niels Christensen udi Selstrup , Maren Niels daatter , Peder Jpsen Kone , Ricart Skumager , og hans karel Jens og Karen pederdat.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2376 08.03.1769 Maren Jørgensdatter, Holtum, sogn: Arnborg. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Faderens farbror.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Dørslund, Brande, Bror til moderen, som er født i Dørslund.
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 30, nabo, datter af Thomas Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 5: ? Jørgen Pedersen Holtums tjenestepige, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Holtum, Holtum, Skarrild, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Onsdag d 18te Mars blev Jørgen {Pedersen} holtdom Baren døbt Naf Maren Peder {Jørgensen} holtom hustrue {NN Mikkelsdatter} Bar dend fadere Trovel {Troels Jørgensen} Sandfuld og jens jacobsen og hendes broder {Peder Nielsen} Maren Thomasdaater og hans tienstedpige.

NOTITS: Se også Arnborg #2218. Denne dåb er fejl placeret i Skarrild i stedet for Arnborg kirkebog.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2377 02.04.1769 Mads Sørensen, Skarrild By. FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 22, søn af Morten Christensen Heesgaard.
FADDER Nr. 3: Stine Bertelsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d anden April Blev Søren Massen her udi Byen døbt Mas , Anne Møl bar dend faderne Niels Mortensen Olle {Christensen} hees gaar og stine bertelsd: Niels Pedersens Koene her i Byen.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2378 12.07.1769 Mette Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Bennet Pedersdatter, Grene, Skarrild, 18, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 12 Julius Blev Ander {Nielsen} Gren baren døbt Naflig Met Peder gren datter {Bennet Pedersdatter} Bar dend , faderne Peder {Christensen} gren Anne Jens dat, Niles {Christensen} Ronnum Karen Jens dat Maren Christens dat.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2379 24.07.1769 Sidsel Pedersdatter, Grene. FAR: Peder Christensen Grene. MOR: ? Peder Christensen Grenes kone.
BÅREN AF: ? Peder Christensen Grenes kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 23, søn af Niels Olufsen og Ane Eriksdatter, dåb glemt i kirkebogen.
FADDER Nr. 3: Mette Katrine Smed, Lustrup, Skarrild, Gift med Peder Christensen Smed.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Anders Nielsen Grenes tjenestepige, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 24 Julius Blev Peder {Christensen} Gren Baren døbt Zesel hans koenes Søster bar dend faderne Christen døfling Erech Nielsen peder {Christensen} smed Koene {Mette Katrine Smed} Anne Nielsdaatter Anders {Nielsen} Gren pig.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2380 08.08.1769 Christen Jensen, Øvig. FAR: Jens Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Krog, Skarrild, Moderens søster gift med Jørgen Nielsen, denne søster bor i Skarrild. Søsteren Johanne bor i Fasterholt Bjerre i Arnborg.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Mikkelsen Toxvig, Toxvig, Arnborg, 25, moderens bror Mikkels søn.
FADDER Nr. 4: Mette Katrine Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Krog, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Søndagen d 8te Julius {formodet fejl for August} blev Jens Nielsen udi Ødvig hans ban døbt , Christen og hans Koenes Søster {Maren Nielsdatter i Krog formodentlig} bar dend, faderne peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} Kort Laurissen Christen {Mikkelsen} Toxvig Mette smed Anne Møl Maren Krog.

NOTITS: Denne dåb er indført i rækkefølge efter den 24. juli og antages derfor at være i august i stedet for.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2381 01.12.1769 Erik Christensen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Anne Margrethe Christiansdatter Fogh, Skarrild, Madme Linnet, gift med senere herredsfogeden Hans Ditlevsen Linnet.
FADDER Nr. 1: ? Clausen, Med sikkerhed en bror til faderen, men ingen præster set mellem brødrerne. Men der var omkring 5 fremtrædende brødre, normalt monsieur. Ikke klart hvem det er.
FADDER Nr. 2: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Proprietær.
FADDER Nr. 3: Maren Lyster, Gjellerup, Gift med herredsfoged Ebbe Olav Lyster.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Gjelstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Præst i Sønder Felding, nabosogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Det Nye Kirche aar Ao 1770 d: 1 december Blev Præsten {Christen Clausen Svitzer} baren døbt Erech Madme Linnet {Anne Margrethe Christiansdatter Fogh} bar den fadr Hr Klausen Monsiur {Poul Jensen} Øster gaar [Maren] Lystrup Hr {Jens Nielsen} Glestrup.

Begravelse nr. 6379
NOTITS: Begravet knap 3 år gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2382 16.12.1769 Anne Michelsdatter, . FAR: Michel Nielsen. MOR: ? Michel Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter i Møllen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Chritensen Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 16 December , Blev Mechel Nielssen , Baren døbt Anne, Møler datter Anne bar dend faderne Jens Christensen Peder {Christensen} smed og degn daatter Kiersten Christen daatter og Maren Christensdatter udi Krog.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2383 04.02.1770 Peder Jensen, . FAR: Jens Glarmester. MOR: ? Jens Glarmesters kone.
BÅREN AF: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Skomager, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Gammelgaard (Gammelgaard?), Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 5: Gert Glarmester, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 4 februvius Blev Jens Glamaster baren døbt Peder , og Olle Mins Kone bar dend, faderne Peder Skumager Mechel gl: gaard Kiersten Jens datter Anne Ib daatter Giert Glamaster.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2384 12.03.1770 Maren Pedersdatter, . FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Richardsdatter, Døvling, Skarrild, Richard Skomagers datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild, 29, Døvling, søn af Peder Døvling.
FADDER Nr. 2: ? Christen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirstine Jensdatter, Skarrild, Jens Pedersens datter
FADDER Nr. 4: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 12 Maris Blev Peder Jensens Baren døbt Naflig Maren, og Rickart Døfling daatter bar dend , faderne Chisten pedersen Johanne Christen døfling hust{..} Jens Peders daatter Kirsten Bertil hees, gaard ,

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2385 08.04.1770 Hans Hansen, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Ibsens fæstemø, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Troelsdatter?, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 8 April Blev Hans Eskendesen Baren døbt Nafl. hans Jens Ibsen fæste Mød bar den faderne Peder Christensen Christen hansen Anne trol{..}daatter Niels Christensen hustru og Erech Nielssen.

Begravelse nr. 6355
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2386 20.05.1770 Bertel Andersen, Grene. FAR: Anders Bertelsen. MOR: ? Anders Bertelsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Birte Andersdatter, Grene, Skarrild, 19, datter af Anders Nielsen Grene.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersen Skaves kone, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Skave, Skave, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 20 Maj Blev Ander Bertelsen Baren døbt Bertel. Peder Andersens Koene i Skave bar dend , faderne Anders {Nielsen} gren og dat Berrit {Birte Andersdatter} og Christen hanssen Christen Lustrup og Christen {Pedersen} Skaue konne.

Begravelse nr. 6366
NOTITS: Begravet godt et år gammel. Stedet Grene fra begravelsen.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2387 27.05.1770 Thomas Poulsen, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen. MOR: Mette Thomasdatter.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 25, men kunne være i Assing Johanne eller Mren.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Thomasen, Skarrild, 28, moderens bror, kort før at overtage fødegården.
FADDER Nr. 4: Malene Knudsdatter, Ronnum, Skarrild, Peder Pedersen Ronnum den Yngres kone.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Degnedatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, 2. kone Malene Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 27 Maj Blev Povel Nielssen, Baren udi Hesselvig døbt thomas og hans konnes Søster {Margrethe Thomasdatter} Niels {Christensen} Ronnum og Jens {Nielsen} Øvig Niels thomessen, Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} konne {Malene Knudsdatter} og Niels Christensen Konne degne daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2388 07.07.1770 Calina Hansdatter Linnet, Karstoft- Nørre. FAR: Hans Ditlevsen Linnet. MOR: Anne Margrethe Christiansdatter Fogh.
BÅREN AF: ? Christiansdatter Fogh, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjelstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 2: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Snejbjerg, Godsejer.
FADDER Nr. 3: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 4: Hans Lauridsen Bruun (Præstegaarden), Nøvling, Præst i Nøvling.
FADDER Nr. 5: Karen Madsdatter Møller (Præstegaarden), Nøvling
NÆVNT Nr. 1: Christen Clausen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst i Skarrild. Konen Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 7 Julius Blev Hr. heres foger paa Castof, hans Barn Døbt Calina, og hans Kiersted Søster bar dend faderne Hr. Gieltrup udi Feldeng, Mons {Laurids Hansen} Buch paa tanderup Hr. {Christen Clausen} Sviser Kiersted {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Nøling Præst {Hans Lauridsen Bruun} og Kiersted {Karen Madsdatter Møller}.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2389 29.07.1770 Anders Christian Pedersen, Lustrup. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Mette Katrine Smed.
BÅREN AF: ? Mette Katrine Smeds søster
FADDER Nr. 1: Poul Vekegaard?, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Poul Vekegaards kone?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Degnesøn, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 7 Søndag udi Trinitaus Blev Peder {Christensen} smed Baren døbt Anders Christian, hans Kon{...} Søster, Bar dend faderne Povel {Veke} gaar og Hust. Anne Jens daat Peder {Nielsen} Ødvig degne Søn.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2390 01.04.1771 Karen Christensdatter, Døvling. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, Niels Lustrups datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Gamle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, 25, søn af Niels Olufsen.
FADDER Nr. 4: ? Peder Jepsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Degnedatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Anno 1771. d 1 April Blev Christen pedersen udi Døfling hans baren døbt Nfl: Karen Niels Lustrups daatter Bar dend, faderne Gl. Christen pedersen, Olle {Nielsen} Minds og Erech {Nielsen} Castoft og Peder Jepsen hustru degns daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2391 02.06.1771 Maren Pedersdatter, Grene. FAR: Peder Christensen Grene. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Christensens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Svitzers kone.
FADDER Nr. 3: Niels Eriksen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensens fars søster, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Jensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 2 Junius Blev Peder {Christensen} Gren hans Baren døbt Nafl: Maren, hans konnes søster Bar dend, faderne Christen pedersen og præsten konne {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Niels Erech Nielsen Castoft og hans faster og Jens Jenssen ,

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2392 02.06.1771 Anne Margrethe Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Bodil Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Skarrild, Moderens søster: Lene 47 Hoven, Maren 45 Hejnsvig, Kirsten 31 Baggesgaard Sønder Omme, Anne 23.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Nygaard, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Anders Vistesen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Marianne Christensdatter, Heesgaard, Skarrild, Anders Vistesens fæstemø, altså trolovet, ikke viet endnu.
FADDER Nr. 4: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Samme dag {2 Junius} Niels {Christensen} Nye gaar udi døfling hans Baren Ane Magrete, hans konnes Søster Bar dend, faderne, hans Broder Christen Anders Vistesen og fæsted Møe Mariane Christen daatter udi hesgg Olle {Nielsen} Miens Konne.

NOTITS: Niels Christensen Nygaard er født i Nygaard i Borris, ses i Baggesgaard i Sønder Omme, her i Døvling, i Borris, i Sønder Langelund i Ringive og efter 1782 som forpagter af Brande Præstegaard.

LINK: Niels Christensen Nygaard.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2393 11.08.1771 Abbelone Nielsdatter, Skarrild By. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild, Faderens brors kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, 19, datter af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 3: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Dommi d: 11 Søndag j Trin Blev Niels Pedersen Baren døbt Apelone hans broder {sikkerlig Jens Pedersen} konne Bar den faderne Jens Pedersen og dat {Johanne Jensdatter} Peder Christensen konne Kiersten Jensdaatt Niels Mo[r]tensen.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2394 09.09.1771 Margrethe Mortensdatter, Studsgaard . FAR: Morten Pedersen. MOR: ? Morten Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter af Christen Møller.
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen Agersig, Assing, Skarrild, 66.
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild, Vel familie, uklar hvordan.
FADDER Nr. 3: ? Morten Pedersens tjenestepige, Studsgaard , Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: [9] September Blev Morten pedersen Baren Døbt Magrete Christen Møllr daatter Bar dend fader Ib {Pedersen} agersig {Assing sogn} og Niels Mortense og Mortens pige.

NOTITS: Datoen svært læselig, kan være 19. sept.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2395 27.10.1771 Johanne Marie Jensdatter, Øvig. FAR: Jens Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Malene Knudsdatter, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Cort Lauridsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen Toxvig, Toxvig, Arnborg, 25, moderens bror Mikkel Chrisetnsen Toxvigs søn.
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, 25, søn af Niels Olufsen.
FADDER Nr. 4: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, Konen Malene Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 27 October Blev Jens {Nielsen} Ødvigs Baren døbt Johanne Marie Peder {Pedersen den Yngre} Ronnum bar den, faderne Kort Laurisen Christen {Mikkelsen} Toxvig og Erech {Nielsen} Castoft Povel {Nielsen} Hessselvig og kone {Mette Thomasdatter} Maren Christen daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2396 03.11.1771 Else Kirtine Jensdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Jensen Pindvig. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 3 November Blev Jens Jensen {Pindvig} uid Castoft, hans Barn døbt Else Kirstine Anne Jens dat Bar dend fader Jens {Ibsen} Pinvig og Sø[s] Anne Niels daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2397 14.12.1772 Navnløs, . FAR: Johannes Ricart?. MOR: ? Johannes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: Nye kirche Aar for 1772 om fødsle. D 14 Desembr.- blev Johannes hans Baren fød.

Begravelse nr. 6368
NOTITS: Begravet 8 dage gammel. Det ser ud til der mangler en eller flere blade i kirkebogen under døbte jan. 1772 - nov. 1772.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2398 20.12.1772 Dødfødt, Krog. FAR: Anders Vistesen. MOR: Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 Desembr: Blev Anders Vidstesen hans baren dødtfød.
Begravelse nr. 5994
LINK: Degnen affotografering.