Brande Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1774 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 8001 1774.05.29 VIET: Søren Christensen, Kærshoved, Vrads ∞ Karen Eriksdatter, 25c år, Usseltoft, Brande, BOSAT: Vrads Kjærshoved 1774, Bording, Christianheede 1783, Bording FT1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Paa Hellig 3 foldigheds Søndag blev Søren Christensen af Kiershoe og Karen Ericksdatter af Usseltoft Chopuleret.
NOTITS: Se Villy M. Sorensen "Selvmord i rige Usseltoft 1782."

Nr. 8002 1774.06.05 VIET: Peder Hansen, 41c år, Tromborg, Give ∞ Mette Pedersdatter, 38c år, Langkær, Brande, BOSAT: Give Tromborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Paa 1 Søndag efter Trinitatis blev Peder Hansen af Tromborg og Mette Peders Datter af Langkier Chopuleret.
NOTITS: Barn født i Tromborg marts 1775, Ellen Marie. Marts 1778 Peder Tromborgs kone i Give jordet 50 aar gammel. Peder Hansen i Tromborg døde 1785.

Nr. 8003 1774.10.02 VIET: Mikkel Jepsen, 42c år, Grarup, Brande ∞ Anne Christensdatter, 49c år, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Paa 18 Søndag efter Trinitatis blev Micel Jepsen af grarup og Anne Christens Datter ibidem Chopuleret.
NOTITS: Bosat fra FT 1787.

Nr. 8004 1774.10.09 VIET: Christen Pedersen, 25c år, Ullerup, Give ∞ Kirsten Jensdatter, 25c år, Risbjerg, BOSAT: Give Ullerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Paa 19 Søndag Christen Pedersen af Ullerup og Kiersten Peders {Jens!} Datter af Risbierg Chopuleret.
NOTITS: Præsten har taget fejl af hendes efternavn. Det rigtige er Kirsten Jensdatter, som det ses i Give Kirkebog juni 1778 søn Peder ("Faddere Mads Jensen og hustru af Riisberg") og FT 1787 Ullerup Give. Første barn døbt okt. 1775, Mette. Kirsten er bror til Mads Jensen i Risbjerg 3A.

Nr. 8005 1774.10.16 VIET: Mathias Christian Nielsen, 26c år, Ørbæk?, Hoven? ∞ Karen Madsdatter, 46c år, Drantum, Brande, BOSAT: Brande Drantum
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Paa 20 Søndag efter Trinitatis blev Matias Christian {Nielsen} og Karen Mads Datter i Drantum Chopuleret.
NOTITS: Patronym Nielsen og bosat fra FT 1787.

Nr. 8006 1774.11.13 VIET: Peder Pedersen Arnborg, 35 år, Brande by, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 26c år, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brande By, Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Paa 24 Søndag blev Peder Pedersen i Brande og Anne Chierstine Jens Datter ibidem Chopuleret.

Nr. 8007 1774.11.20 VIET: Anders Pedersen, 22 år, Omvrå, Sønder Omme ∞ Maren Hansdatter, 25c år, Skærlund, Brande, BOSAT: Sønder Omme Omvraa
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Paa 25 Søndag blev Anders Pedersen af Omvraae og Maren Hans Datter af Skierlund
NOTITS: Se fx dåb 6. april 1780 i Sønder Omme kirkebog. Hun blev begravet 23. dec 1785 i Sønder Omme, 36 år. Anders Pedersen *1752 Omvraa, Sønder Omme søn af Peder Terkelsen *1715 Omvraa †1773 Omvraa og Anne Andersdatter *1727 Ørbæk, Hoven †1773 Omvraa.

Nr. 8008 1775.03.28 VIET: Poul Jensen Østergård, 39c år, Karstoft- Nørre, Skarrild ∞ Ambrosia Brink?, Brande by, Brande, BOSAT: Skarrild, Nr. Karstoft 1775, Brandlund 1788, Klode Mølle 1789, Bording Mølle 1797
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Paa Tirsdagen ds: 28 Marti blev Monsr {Poul Jensen} Østergaard paa Castoft og Jomfru Ambrosia {Brink?} af Brande Præstegaard Copuleret.
NOTITS: Jensen fra FT 1787 Nørre Karstoft. Brink fra dåb 1778 "Rasmus Nicolaisens barn Hans" i Skarrild kirkebog, hvor hendes søster kaldes Inger Brink.

Nr. 8009 1775.04.23 VIET: Clemmen Andersen, 44 år, Skerris, Brande ∞ Margrethe Christensdatter, 25c år, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Skerris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Paa 1 Søndag efter Paaske blev Chlemen Andersen af Skieris og Magrete Christens Datter i Brande Præstegaard Chopuleret.

Nr. 8010 1775.06.11 VIET: Jens Pedersen, 28c år, Sandfeld, Brande ∞ Anne Larsdatter, 43c år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Paa Hellig 3 Foldigheds Søndag blev Jens Pedersen af Sandfeld og Anne Lars Datter i Ure chopuleret.
NOTITS: Bosat fra FT 1787.

Nr. 8011 1775.06.25 VIET: Thomas Christensen, 30c år, Tarp, Brande ∞ Dorthe Pedersdatter, 34c år, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Dørslund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Paa 2 Søndag efter Trinitats blev Tomes Christensen af Tarp og Dorte Peders Datter af Døslund copuleret.-

Nr. 8012 1775.07.02 VIET: Peder Nielsen, 35c år, Uhre, Brande ∞ Else Pedersdatter, 22c år, Flø, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Paa 3 Søndag efter Trinitats blev Peder Nilsen i Uhre og Else Peders Datter af Flø copuleret
NOTITS: Bosat fra FT 1787.

Nr. 8013 1775.09.24 VIET: Mads Jensen, 37c år, Risbjerg, Brande ∞ Mette Andersdatter, 23c år, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Paa 15 Søndag efter Trinitats blev Mads Jensen i Risbierg og Mette Anders Datter ibidem copuleret

Nr. 8014 1775.10.01 VIET: Søren Larsen, 25c år, Sandfeldbjerge, Brande ∞ Anne Pedersdatter, 35c år, Sandfeldbjerge, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Paa 16. Søndag blev Søren Larsen af Bierre og Anne Peders Datter ibidem copuleret.-
NOTITS: Bosat først Sandfeld Bjerre, Aagaard Thyregod, Brandlund, Borup.

Nr. 8015 1775.10.08 VIET: Thomas Kjeldsen Langkær, 32c år, Langkær, Brande ∞ Maren Christensdatter, 26c år, Hyvild, Brande, BOSAT: Brande Langkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Paa 17 dito Thomas {Kjeldsen} Langkier og Maren Christensdatter Hyvild.
NOTITS: Hun begraves 1777, hvor patronym Kjeldsen ses.

Nr. 8016 1775.10.15 VIET: Søren Jensen, 27c år, Grarup, Brande ∞ Anne Kjeldsdatter, 18c år, Langkær, Brande, BOSAT: Brande Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Paa 18de efter Trinit: blev Søren Jensen [..rup] og Anne Kields Datter Langkier copulerede.
NOTITS: Bosat fra FT 1787.

Nr. 8017 1775.10.04 VIET: Peder Poulsen, Bjørnskov, Nørre Snede ∞ Karen Andersdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Nørre Snede?
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Onsdagen ds: 4de Octobr {rækkefølgen fejl} blev Peder Poulsen af Biørnskou Schnede Sogn copuleret med Pigen Karen Anders Datter tienende i Harild.

Nr. 8018 1775.10.22 VIET: Lars Hansen, 30c år, Risbjerg, Brande ∞ Anne Christensdatter, 22c år, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Paa 19 efter Trinit: blev Lars Hansen Risberg copuleret med Pigen Anne ChristensDatter Lund.
NOTITS: Bosat fra FT 1787.

Nr. 8019 1775.11.05 VIET: Troels Iversen, 32c år, Lundfod, Brande ∞ Maren Christensdatter lille Langkier, 30c år, Langkær-Lille, Brande, BOSAT: Brande Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. ds: 21 p T: blev Truls Iversen lunfod viet til Maren lille Langkier.-
NOTITS: Bosat fra FT 1787.

Nr. 8020 1775.12.03 VIET: Peder Pedersen Østergård, 29c år, Brande By, Brande ∞ Mette Christensdatter, 27c år, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brande By
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 1ma Adventus blev Ung Karl Peder Østergaard og Mette ChristensDatter af Lund copuleret
NOTITS: BG 10 s. 52. Hun dør 1782 se Nr. 6158, han gifter sig igen og bosætter i Borup.

Nr. 8021 1775.12.11 VIET: Søren Nielsen, Økær, Brande ∞ Inger Klemmensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. mandagen efter Dom 2da adventt: ligeledes Søren Nielsen Økier med Pigen Inger Chlemens Datter
NOTITS: Dette ægtepar ses ikke mere i Brande sogn.

Nr. 8022 1775.12.17 VIET: Søren Andersen, 31c år, Risbjerg, Brande ∞ Dorthe Sørensdatter, 20c år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Den 3tia advent: ligeledes ung Karl Søren Andersen med Pigen Dorthe Sørensdatter Uhre
NOTITS: Bosat fra FT 1787.

Nr. 8023 1776.01.06 VIET: Søren Eriksen Usseltoft, 34c år, Usseltoft, Brande ∞ Maren Henriksdatter, 30c år, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Usseltoft
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. [.eft:] f: 3 Konger ung karl Søren {Eriksen} Useltoft med Pigen Maren {Henriksdatter} Tarp.

Nr. 8024 1776.06.09 VIET: Jens Hansen, Harrild, Ejstrup ∞ Anne Larsdatter, Usseltoft, Brande, BOSAT: Ejstrup Harrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 1 p: T: blev Pigen Anne Lars Datter Useltoft viet til ung karl Jens Hansen Harrild Eistrup Sogn

Nr. 8025 1776.09.29 VIET: Jens Henriksen, Tarp, Brande ∞ Margrete Jakobsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 17 p. T: blev Pigen Margrete Jakobs Datter af Uhre viet til ung karl Jens Hendricks: Tarp
NOTITS: Bosat fra FT 1787. Ægteskabsbevilling i Jyske Registre: "Ligesaadan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Jens Henrichsen Tarp, og Margaretha Jacobsdatter af Ribe stift, som beslægtede i tredie led. 29 marts 1776. Notat: Casseret." se http://www.kkermit.dk/jyske-reg-07.htm.

Nr. 8026 1776.10.06 VIET: Jens Jørgensen Møller Svend, Vester ∞ Maren Henningsdatter Skoleholder, Brande, BOSAT: Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 18 p. T: blev Enken Maren Skoleholder viet til Enkemanden i Vester Sogn Jens Møller Svend {Jørgensen}
NOTITS: I Nye-Huus i Vester. FT 1787. Thyregod-Vester kirkebog 1777 daab nr. 945. Ejnar Bjerre skriver "Kirkehuus i Vester". Hun var gift med Skoleholder Niels Nielsen † april 1774 Uhre, Brande.

Nr. 8027 1776.10.13 VIET: Jakob Mikkelsen, 34c år, Velhusted, Assing ∞ Kirsten Jensdatter, 33c år, Uhre, Brande?, BOSAT: Brande Uhre, Vorgod
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. 19 p. T: blev Pigen Kiirsten Jens Datter viet til ung karl Jakob Mikelsen i Uhre
NOTITS: Hans forældre er Michel Jacobsen *Velhusted, Assing †1762 Velhusted og Maren Pedersdatter. Fire børn i Søndergaard 15A Uhre 1777-85. I FT 1787 i Fjelstervang, Vorgod. Kirsten Jensdatter *1743c †1787+ er datter af Jens Jensen †1776 i Søndergaard, Uhre. Hun kaldes i 1787 "skrøbelig".

Nr. 8028 1776.11.03 VIET: Christen Pedersen Schalts, Tykskovgaard, Ejstrup ∞ Mette Larsdatter, Brande, BOSAT: Ejstrup Tykskovgård
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. 22 p. T: blev Mette Lars Datter viet til Enkemanden Christen Pedersen {Schalts} i Tychschogaard.-
NOTITS: Schalts se Ejnar Bjerre om Ejstrup sogn.

Nr. 8029 1777.06.15 VIET: Christen Mikkelsen, Toksvig, Arnborg ∞ Anne Maria Pedersdatter, Sandfeld- Store, Brande, BOSAT: Arnborg Toksvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 3. p. T: blev Pigen Anne Maria Peders Datter viet til Enke Manden Christen Mikelsen af Toxvig
NOTITS: Bosat fra FT 1787.

Nr. 8030 1777.06.22 VIET: Jonas Pedersen, Rønslunde, Ejstrup ∞ Sara Olesdatter, Brande, BOSAT: Ejstrup Thorlund, Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 4. p. T: blev Enken Sara Ols Datter viet til ung karl Jonas Pedersen af Rønslund
NOTITS: FT 1787 Store Thorlund Ejstrup har Johan Pedersen 34 og Sara Olesdatter 40. Han var altsaa 24 og hun 30 ved vielsen. Folketællingen 1787 er skrevet forkert ud, FT 1801 har Jonas Pedersen og Sara Ollesdatter i Hedegaard Ejstrup.

Nr. 8031 1777.06.23 VIET: Jens Jensen, 37c år, Nørlund-Store, Ejstrup ∞ Inger Pedersdatter, Brande, BOSAT: Ejstrup Nørlund-Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. ds: 23 Juni, blev Pigen Inger Peders Datter viet til ung karl Jens Jensen af Store Nørlund
NOTITS: Bosat fra FT 1787. Hun er død mellem 1779 og 1784. Ses i børn af 1. og 2. ægteskab og deres aldre. Han er 37, da de vies.

Nr. 8032 1777.08.10 VIET: Jens Henriksen, Hedeby, Ringive ∞ Karen Henningsdatter, Brande, BOSAT: Ringive Hedeby
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 11. p: T: blev Pigen Karen Hennings Datter viet til Enkemanden Jens Hendrichsen af Heebye
NOTITS: Bosat fra FT 1801.

Nr. 8033 1777.10.05 VIET: Niels Nielsen, Uhre, Brande ∞ Johanne Christensdatter, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 19. p: T: blev Pigen Johanne Christens Datter viet til ung karl Nils Nilsen af Uhre
NOTITS: FT 1787.

Nr. 8034 1777.10.12 VIET: Christen Sørensen, Borup, Brande ∞ Sidsel Nielsdatter, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 20. p: T: blev Pigen Zidsel Nils Datter viet til Enkemanden Christen Sørensen i Borup
NOTITS: FT 1787.

Nr. 8035 1777.10.19 VIET: Peder Pedersen den yngre, Uhre, Brande ∞ Anne Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 21. p. T: blev Pigen Anne Christens Datter viet til ung karl Peder Pedersen af Uhre
NOTITS: FT 1787. Hun er i 1777 på Brandholm, ses som fadder i Hesselbjerre, Morten Christensens, hendes brors, kone bærer 1794 ved Peder Pedersen i Uhre.

Nr. 8036 1778.03.22 VIET: Christen Thomassen, Alkærlund, Brande ∞ Birte Nielsdatter, BOSAT: Brande Alkærlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 3die Søndag i Faste blev Pigen Bente Nils Datter viet ung karl Christen Thommesen af Algierlund
NOTITS: FT 1787 Birte i stedet for Bente ligeledes begravelsen 1791 se Nr. 6328.

Nr. 8037 1778.05.31 VIET: Niels Larsen, Grarup, Brande ∞ El Pedersdatter, BOSAT: Brande Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 6 p: Pasc: blev Pigen El Peders Datter viet til Enke Manden Nils Lassøn af Grarup
NOTITS: Ved denne vielse er noget galt. Niels Larsen er lige blevet enkemand, hans kone døde november 1777. Da han nævnes som enke i FT 1787, måtte en ny kone være død mellem 1778 og 1787. Men der er ingen indført i kirkebogen. FT 1787 har Lass Nielsen 26 og Elles Christensdatter 26 gift og faderen Niels Larsen underholdes af sønnen Lass. Elles er fra Sønder Askær, datter af Christen Nielsen, hvis mor i Risbjerg hed Elles. Deres første barn er født 1788, saa de maa være blevet gift 1787c.

Nr. 8038 1778.06.08 VIET: Peder Nielsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Maren Henriksdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Sønder Omme Filskov, Arnborg Store Hjøllund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Feria 2da Pentec: blev Pigen Maren Hendriks Datter viet til ung karl Peder Nielsen af Filschoue
NOTITS: Børn døbt 1779, 1783 i Filskov. Hun er datter af Henrik Pedersen *1728c †1787 Uhre, Brande og Mette Pedersdatter *1733. Peder Nielsen *1750c Lille Karlskov, Ringive †1798 Store Hjøllund. Hun gift 2. gang 1799 i Arnborg med Jens Jacobsen *1773c Vium?

Nr. 8039 1778.10.11 VIET: Jens Andersen, 26c år, Nygaard, Ejstrup ∞ Sidsel Dynesdatter, 26c år, Uhre?, Brande, BOSAT: Ejstrup Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 17 p: Trinit: blev Pigen Zidsel Dynes Datter viet til ung karl Jens Andersen af Nygaard
NOTITS: Ikke fundet i FT 1787.

Nr. 8040 1778.10.18 VIET: Christen Andersen Skerris, 55c år, Skerris, Brande ∞ Inger Nielsdatter, 43c år, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 18 p: Trinit: blev Enken Inger Nils Datter viet til ung karl Christen {Andersen} Schirris
NOTITS: FT 1787 også hans patronym. Ægteskabsbevilling i Jyske Registre: "104b. Ligeledes samme dag, udfærdiget for Christen Andersen, og Inger Nielsdatter af Ribe stift, i tredie led. 10 april 1778."

LINK: Ægteskabsbevilling 10. april 1778.

Nr. 8041 1779.09.26 VIET: Mikkel Christian Olesen, Kokborg Huse, Thyregod ∞ Mette Jensdatter, Borup, Brande, BOSAT: Thyregod Kokborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 17 p. Trinit blev Pigen Mette JensDatter viet til Enkemanden Michel Christian af Kopborg Huuse
NOTITS: FT 1787 også hans patronym. Mette fra Borup, se dåb nr. 2362.

Nr. 8042 1779.10.03 VIET: Jens Nielsen Grene, Grene, Arnborg ∞ Mette Bertelsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 18 p. Trinit blev Pigen Mette Bertels Datter viet til ung karl Jens Nilsen
NOTITS: Hun dør en måned senere i barselsseng. Han gifter sig 6 måneder derefter igen, se Nr. 8049.

Nr. 8043 1779.10.10 VIET: Peder Mathiassen, 32c år, Grarup, Brande ∞ Maren Pedersdatter Brandt, 42c år, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 19 p: Trinit blev Pigen Maren Peders Datter Brandt viet til ung karl Peder Mathisen
NOTITS: FT 1787.

Nr. 8044 1779.10.24 VIET: Peder Christensen, 39c år, Skovsbøl, Vester ∞ Maren Jensdatter, 37c år, Borup?, Brande, BOSAT: Vester Skovsbøl
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 21 p. Trinit blev Pigen Maren Jens Datter viet til Enkemanden Peder Christensen af Schousbøel
NOTITS: Ejnar Bjerre skriver hun er fra Borup og datter af Jens Troelsen den yngre, der er død i 1779. Uklart hvor oplysningen kommer fra. Hun døde 1780, 38 år gammel, hvorefter Peder Christensen igen henter sig en kone i Økær Borup, se #8049.

Nr. 8045 1780.05.15 VIET: Jens Nielsen Grene, Uhre, Brande ∞ Johanne Maria Pedersdatter, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 2da Pentecos: blev Pigen Johanne Maria Peders Datter viet til Enkemanden Jens Nilsen i Bundgaard i Uhre
NOTITS: Ikke klart, hvor hun kommer fra. Ses i Uhre indtil 1786, derefter flytter de meget omkring i Brande, 1800 i Lille Tykskov, Ejstrup, 1813 Søndersthoved, Give.

Nr. 8046 1780.05.28 VIET: Anders Christensen, Langkær- Store, Brande ∞ Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Dørslund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 1 p: Trinit: blev Enken Karen Peders Datter i Døslund viet til ung karl Anders Christensen
NOTITS: FT 1787.

Nr. 8047 1780.06.11 VIET: Christen Nielsen, Borup, Brande ∞ Dorthe Pedersdatter, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Dørslund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 3 p Trinit blev Enken Dorte Peders Datter i Døslund viet til ung karl Christen Nilsen

Nr. 7999 1780.06.28 VIET: Niels Christensen, Grarup, Brande ∞ Mette Lauridsdatter, Skarrild?
KIRKEBOGSTEKSTEN: [Skarrild Kirkebog:] D. 28 Junii copulerede i Brande Kirke Niels Christensen af Grarup og Mette Lauridsdatter Trolovede d. 4 Novembr. 1779.
NOTITS: Ikke i Brande eller i Hammerum herred i FT 1787. Ingen børn i Skarrild 1780-87.

Nr. 8048 1780.10.15 VIET: Peder Troelsen, Brandlund, Brande ∞ Else Jensdatter, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 21 p. Trinit: blev Pigen Else Jens Datter viet til ung karl Peder Troelsen i Lund
NOTITS: Else Jensdatter død februar 1782 Nr. 6161. Han gifter sig igen 1785 se Nr. 8081.

Nr. 8049 1780.10.23 VIET: Peder Christensen, 40c år, Skovsbøl, Vester ∞ Anna Barbara Andersdatter, 31c år, Økær, Brande, BOSAT: Vester, Skovsbøl
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. mandagen ds: 23 October blev Pigen Anna Barbara Anders Datter viet til Enkemanden Peder Christensen af Schousbøll {Vester}
NOTITS: Hun døde 1788, 39 år gammel, Anna Barbara tjente 1776-78 i præstegaarden i Brande. Hun var datter i Økær af Anders Rasmussen Økær †1770-72 Økær og Maren Andersdatter.

Nr. 8050 1780.10.29 VIET: Niels Pedersen, Uhre, Brande ∞ Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande, BOSAT: Brande Sanfeld-Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 23 p. Trinit: blev Pigen Kiesten Troels Datter viet til ung karl Nils Pedersen
NOTITS: FT 1787. Bosat Store Sanfeld.

Nr. 8051 1780.11.26 VIET: Jens Pedersen, Uhre, Brande ∞ Dorthe Sørensdatter, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 27 p: Trinit: blev Pigen Dorte Sørens Datter viet til ung karl Jens Pedersen i Uhre
NOTITS: FT 1787.

Nr. 8052 1781.09.30 VIET: Jonas Eriksen, 36c år, Harrild, Ejstrup ∞ Anna Pedersdatter, 24c år, Flø, Brande, BOSAT: Ejstrup Harrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Dom: 16 p: Trinit: blev Pigen Anna Peders Datter viet til Enkemanden Jonas Erichsen af Harild
NOTITS: Hendes sted fra skifte 1781 efter faderen Peder Jensen i Flø.

Nr. 8053 1781.10.07 VIET: Søren Nielsen, 36c år, Borup, Brande ∞ Maren Poulsdatter, 26c år, Husum, Brande, BOSAT: Brande Borup, Dørslund 1784
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Dom: 17 p. Trinit: blev Pigen Maren Pouls Datter viet til ung karl Søren Nilsen i Porup {sjuskeskriv for Borup}
NOTITS: Tvillinger født 1782 i Borup, fæster 1784 i Dørslund. Fejlen Porup for Borup forekommer også andetsted i kirkebogen som ført af N. C. Clausen.

Nr. 8054 1781.10.13 VIET: Anders Madsen, 51c år, Grættrup, Nørre Snede ∞ Maren Sørensdatter, 48c år, Brande, BOSAT: Nørre Snede Grættrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Løverdagen ds: 13de october blev Enken Maren Sørens Datter viet til Anders Madsen af Grættrup:
NOTITS: Anders Pedersen og Maren Sørensdatter ses i FT 1787 i Grættrup, Nørre Snede. Madsen er vel forkert for Pedersen.

Nr. 8055 1781.10.14 VIET: Gravers Pedersen, 46c år, Springbjerg, Ikast ∞ Esther Nielsdatter, 26c år, Borup, Brande, BOSAT: Ikast Springbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Dom 18 p: Trinit: blev Pigen Ester Nils Datter viet til Enkemanden Graves Pedersen
NOTITS: Ses som fadder i Brande KB, ligeledes hendes brødre Søren og Christen i Ikast KB. Christen, Søren og Esther er børn af Niels Christensen i Borup, Brande.

Nr. 8056 1781.10.21 VIET: Christen Pedersen Bjerre, 34c år, Brande ∞ Christiana Nielsdatter, 48c år, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Dørslund 1781-84, Grarup 1784+
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Dom 19 p. Trinit: blev Enken Christiana Nils Datter viet til ung karl Christen Bierre
NOTITS: FT 1787. Hun var enke efter Jørgen Vestesten i Dørslund.

Nr. 8057 1782.03.10 VIET: Christen Christensen, 29cc år, Skarrild ∞ Anne Maria Olesdatter, 26c år, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Midfaste Søndag blev Anne Maria Oles Datter viet til ung karl Christen Christensen fra Scharrild
NOTITS: Ikke set i FT 1787 men kompleteret, fordi de får børn i Uhre før i 1783 og efter i 1789. Hun er datter af Ole Halvorsen og født i Lønaa, Thyregod.

Nr. 8058 1782.04.01 VIET: Morten Simonsen, 60c år, Brandlund, Brande ∞ Maren Pedersdatter, 34c år, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Anden Paaskedag blev Morten Simonsen i Lund viet til Pigen Maren Peters Datter af Lund

Nr. 8059 1782.06.02 VIET: Viste Henriksen, 27c år, Hedeby, Ringgive ∞ Mette Christensdatter, 25c år, Brandlund, Brande, BOSAT: Ringgive Hedeby
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 1. p. T: blev ung karl Visted Hendrichsen viet til Pigen Mette Christens Datter af Lund
NOTITS: FT 1787 i Ringive Hedeby, Viste far lever på aftægt på gården. Alder ved vielsen Viste eller Vested 27, Mette 25.

Nr. 8060 1782.09.21 VIET: Troels Christensen, 33c år, Brande by, Brande ∞ Mette Christensdatter, 24c år, BOSAT: Brande Brande By
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. ds: 21 September blev ung karl Truls Christensen Brande viet til Pigen Mette Christens Datter
NOTITS: FT 1787.

Nr. 8061 1782.09.29 VIET: Peder Pedersen, 27c år, Usseltoft, Brande ∞ Anna Christensdatter, 29c år, Brande, BOSAT: Brande Usseltoft
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Dom. 18 p T: blev Pigen Anna Christens Datter viet til Peter Petersen Useltoft
NOTITS: Peder Pedersen var fra Store Sandfeld i Brande. Den 29. april 1782 købte han Usseltoft paa tvangsauktion efter Søren Ericksen Usseltoft, som havde taget sig af live. Se Villy M. Sorensen "Selvmord i rige Usseltoft 1782".

Nr. 8062 1782.10.13 VIET: Peder Pedersen Østergaard, 36c år, Brande by, Brande ∞ Karen Jensdatter, 40c år, Adserbjerre, Ejstrup , BOSAT: Brande Brande By, Borup 1787
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Dom. 20 p: T: - blev Enkemand Peter Petersen Brande viet til Karen Jens Datter -
NOTITS: Peder Østergaards forrige kone død feb. 1782. FT 1787 Borup.

Nr. 8063 1782.09.24 VIET: Peder Pedersen, Brande by, Brande ∞ Marianne Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. [Præsten har fejl rækkefølge] ds: 24 September blev ung karl Peter Petersen Brande viet til Pigen Marianne Peders Datter.
NOTITS: Ikke fundet 1787 eller andet år.

Nr. 8064 1782.10.27 VIET: Hans Jensen Smed, 33c år, Brande By, Brande ∞ Mette Andersdatter, 29c år, Skærlund, Brande, BOSAT: Brande Brande By
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. ds: 22 p. T: blev ung karl Hans Jensen Smed viet til Pigen Mette Anders Datter.
NOTITS: FT 1787. Hun er fra Skærlund, se fx fadderlisterne for hendes bror Peder Andersen.

Nr. 8065 1782.11.03 VIET: Jens Jensen Boel, Borup, Brande ∞ Johanne Jensdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. ds 23: dito blev Jens Jensen Boel ægteviet til Pigen Johanne Jens Datter i Borup.
NOTITS: FT 1787.

Nr. 8066 1782.11.23 VIET: Peder Pedersen, Brandlund, Brande ∞ Mette Pedersdater, Rind, BOSAT: Brande Brandlund Bundgaard 1782-86, Ikast Lille Nørlund i 1787-1810
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. ds: 23 November blev ung karl Peter Petersen viet til Pigen ?{Mette Pedersdatter - navnet mangler: streger i kirkebogen}
NOTITS: Viet blev Peder Pedersen *1750c Uhre og Mette Pedersdatter ikke i Brande, men i Rind kirke den 21.11.1782. Det er ikke klart, hvorfor præsten N. C. Clausen har kopieret denne indførsel i degnens kirkebog, som vel er blevet lavet før vielsen, hvor degnen ikke vidste, hvad bruden hed, fordi hun ikke var fra Brande. Præsten kopierede degnens kirkebog ved årets ende og delte kirkebogen op i døbte, begravede og viede. Derved har han vel ikke mere vidst, at denne vielse i Brande ikke blev til noget. Clausen er i disse år ukoncentreret.

Nr. 8067 1783.01.11 VIET: Lars Christensen Bundgård, Brandlund, Brande ∞ Ingeborg Poulsdatter, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Lars Bundgaard og Pigen Ingeborg viet ds: 11 Januari
NOTITS: Se FT 1787 for Poulsdatter og Christensen.

Nr. 8068 1783.05.18 VIET: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande ∞ Maren Jensdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Husum
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndag ds: 4 p: Pascha: blev Peter Husum ægteviet til Pigen Maren Jens Datter Flø
NOTITS: Se FT 1787. Han er 1. gang gift.

Nr. 8069 1783.11.09 VIET: Ole Iversen, Dørken, Thyregod ∞ Sidsel Maria Jensdatter, Nørholm, Brande, BOSAT: Thyregod Dørken
KIRKEBOGSTEKSTEN: ds: 21 blev Pigen Zidsel Maria Jens Datter lille Holm [senere kaldet: Nørholm] ægteviet til ung karl Ole Iversen Dørken
NOTITS: Se FT 1787.

Nr. 8070 1784.04.12 VIET: Anders Jensen Østergaard, 51c år, Karstoft- Nørre, Skarrild ∞ Margrethe Christensdatter Vipskov, 35c år, Grarup, Brande, BOSAT: Skarrild Karstoft- Nørre Bektoft
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Anden Paaskedag blev Enkemanden Anders {Jensen} Østergaard paa Kastoft ægteviet til Pigen Magrethe {Christensdatter} Wipscou.
NOTITS: Anders Østergaard fæster en gård ved Nørre Karstoft og er bror - ses i FT 1787 Skarrild - til herremanden Poul Østergaard på Nørre Karstoft, Hammergård og senere i Brande og Klode Mølle. Brødrenes fars navn i FT 1787 er Jens. Dette er enden på et stort drama. Margrethe har allerede et uægte barn fra 1780 og hun er svanger med det andet på dette tidspunkt. Den egentlige far formodes at være den lille herremand Poul Østergaard i Nørre Karstoft, som havde nogle gårde i Grarup, Borup og Brande by og således ofte var i Brande. Hun formodes at have truet ham, at hun kunne nævne navne. Derfor ville han have hende gift i Skarrild med hans bror Anders. Præsten Hegelahr i Skarrild er mistænksom, han vil vide om der er slægtsskab mellem det allerede fødte uægte barn og Anders Østergaard - åbenbart har Hegelahr Poul Østergaard mistænkt, men dette er for loven uvæsentligt for det drejer sig om, om Anders er beslægtet med hende ikke med barnet. Poul Østergaard sender i vinteren 1784 fire mand til Hegelahr, at de skal få brylluppet i gang. Men de vil ikke sværge, at der ikke er noget slægtsskab mellem den ukendte fader og Anders Østergaard, samme dag sender så Poul Østergaard fire andre mænd, som vil sværge, men Hegelahr siger, at det kan de slet ikke, for han vil have en attest fra præsten i Brande. Hegelahr er så rystet, at han straks skriver hændelsen ind i sin kirkebog også for at have noget skriftligt, hvis det skulle gå for retten for Poul Østergaard gik stændig for retten. Udtog fra Skarrild kirkebog (datoen er mellem januar og marts 1784): "[..br] {Febr?} Kl. over 4 omtrent Eftermiddag beskikkede mig Poul Østergaard [....] Karstoft mig ganske uformodentlig med 4 mænd, at Anders [......] broder {Anders er Poul Østergaards bror} og quinden Magrethe {Christensdatter} Hvipschou { Vipskov Grarup, Brande} ville troloves og [.....] til den ende ved kirken, om jeg ville komme til denne forretning. Jeg spurgte mændene, om de ville cavere {latin: være sikker på} at disse personer var ikke for nær beslægtede eller besvogrede. De svarede: nej, det ville de ikke cavere for: Jeg sagde, at efterdi quinden har været besvangret, maatte man vide hvo hendes barnefader havde været, førend man kunne vide hvorvidt de var besvogrede. Noget derefter kom andre 4 mænd, hvoradf de 2 udgave sig for at ville cavere, men jeg sagde: det kunne de ikke, saalænge Hr. Clausens {præst i Brande} attest om barnefaderen ikke blev mig forevist. Jeg var desuden ikke frisk og ikke i dag betænkt paa denne forretning. Jeg erindrede desuden Terkel Jensen fra S. Karstoft [.....] at jeg efter min samtale med ham herom d. 24. hujus, havde ventet, at Anders Jensen skulle selv have talt med mig og forevist mig de nødvendige beviiser tilforn. Saaledes er sandhed testerer ut supra. N. Heglahr." Det ender således med at vielsen bliver foretaget i Brande og ikke i Skarrild.

Nr. 8071 1784.04.18 VIET: Morten Pedersen Tømmermand, Brande by?, Brande ∞ Anne Jensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Snejbjerg Toustrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Dom Qvasimodagen: blev Pigen Anne Jens Datter Brande viet til Morten Tømmermand.
NOTITS: Bosat Toustrup i Snejbjerg. Pedersen fra FT 1787 Snejbjerg. Morten er ofte fadder 1780-84 i KB Brande, han synes at have boet nær kirken i Brande by, og er blevet hentet 'til' som fadder, som ofte sker med folk nær kirken.

Nr. 8072 1784.05.31 VIET: Jakob ChristensenJohanne Christensdatter, BOSAT: Vejle Købstad FT1787
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Anden Pintse Dag ung karl Jacob Christensen viet til Pigen Johanne Christensdatter.
NOTITS: FT 1787 i Vejle Købstad, han er daglejer og de har en datter Anna 2 år. Jakob Christensen *1751c, Johanne Christensdatter *1755c.

Nr. 8073 1784.06.27 VIET: Niels Christensen Nygård, Præstegården, Brande ∞ Maren Christensdatter, Præstegården, Brande, BOSAT: Brande Brande By, Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 3. P: T: blev Pigen Maren Christensdatter i Præstegaarden viet til forpagteren Nils Christensen.

Nr. 8074 1784.10.31 VIET: Thomas Nielsen, Brogård, Brande ∞ Mette Pedersdatter, BOSAT: Brande Brogaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. 21 p: T: blev Pigen Mette Pedersdatter med ung karl Thomas Nielsen Brogaard viet.

Nr. 8075 1784.11.14 VIET: Erik Larsen Bjerre, Sandfeldbjerre, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Sandfeldbjerre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. 23d p: T: blev Enkemand Erich Lassen Bierre ægteviet til Pigen Anne Sørens Datter.

Nr. 8076 1785.04.24 VIET: Peder Christensen, Grarup, Brande ∞ Karen Sørensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 4de efter Paaske Søren Spillemands datter og Peter Christensen.
NOTITS: Hendes navn se daab 10 p. T. 1785. Søren Spillemand begravet 6318 1791.04.17 af Lundfod.

Nr. 8077 1785.05.16 VIET: Christen Olesen Sigting, Kirkegaard, Arnborg ∞ Ane Larsdatter, BOSAT: Arnborg Kirkegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 2den Pintse Dag Enkemanden Christen Olsen {Sigting} fra {Annexgaard, Kirkegaard} Arnborg og Pige Ane Larsdatter.
NOTITS: FT 1787. Han er 57 og hun 41 år ved vielsen.

Nr. 8078 1785.05.22 VIET: Christen Nielsen, Ullerup, Give ∞ Kirsten Mortensdatter, Skærlund, Brande, BOSAT: Give Ullerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Dom: Trin: Christen Nielsen med Morten Schierlund Datter Kirsten.
NOTITS: FT 1787 Ullerup Give. Han var 27 og hun 24 ved vielsen.

Nr. 8079 1785.06.19 VIET: Erik Jensen, Harrild, Brande ∞ Inger Sørensdatter, Harrild, Ejstrup, BOSAT: Brande Harrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d: 4: p: T: Pigen Inger Sørens Datter Harild til Enkemanden Erick Jensen Harild.

Nr. 8080 1785.07.03 VIET: Eskild Hansen, Karstoft- Sønder, Skarrild ∞ Birte Nielsdatter, BOSAT: Brande Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d: 6te p: T: ung Karl Eske Hansen til Pige Berthe Niels Datter.
NOTITS: Han kaldes Eskild Hansen i FT 1787 og 1801.

Nr. 8081 1785.10.23 VIET: Peder Troelsen, Brandlund, Brande ∞ Karen Andersdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 22 p. T: Enkemanden Peter Trulsen Lund med Pigen Karen Andersdatter i Riisberg.

Nr. 8082 1785.11.06 VIET: Peder Jensen Skræder, Uhre?, Brande ∞ Anne Pedersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 22d blev Peter Skræder viet til Pigen Ane Peters Datter.
NOTITS: FT 1787 hendes far enkemand Peder Christensen, 73, bor ved dem, han fæster en gaard under Hastrup i 1763 i Uhre. Peder Jensen er 28 og Anne 29 ved vielsen. .

Nr. 8083 1785.11.13 VIET: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande ∞ Ane Jensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 25de Lars Nøregaard med Pigen Ane Jens Datter.
NOTITS: FT 1787 Christensen. En anden tydning, der er set, er Nedergaard i stedet for Nøregaard.

Nr. 8084 1785.11.27 VIET: Peder Andersen, Lønå, Thyregod ∞ Mette Marie Lauridsdatter?, Brande, BOSAT: Thyregod Lønå
KIRKEBOGSTEKSTEN: - Fest Advent: blev Ung karl Peder Andersen Lænaae viet til Pigen Mette Marie L[au]s Datter.
NOTITS: FT 1787 Mette Marie Larsdatter.

Nr. 8085 1785.12.04 VIET: Hans Christian Hoppe, Hornum by, Vester Hornum ∞ Inger Kathrine Nielsdatter, Arvad Mølle, Brande, BOSAT: Vester Hornum Hornum By
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d. 2den Advents Søndag. Degnen i Horning [Vester Hornum, Aars herred] Monsr. Hoppe og Pigen Inger i Møllen.
NOTITS: Bruden havde 1784 fået tvillinger med udlagt barnefader Anders Skerris (Klemmensen). Dåb nr. 2241 Niels - som lever fire uger - og 2242 Maren. Maren dukker såvel 1787 som 1801 op i Folketællingen i Vester Hornum, hvorfra også de fulde navne stammer. Brudgommen er ved vielsen 42 og bruden 28 år gammel. Brudens bror Jesper Nielsen fik i 1784 skøde paa Arvad Mølle. En tak til Erik Brejl.

Nr. 8086 1786.03.12 VIET: Christen Nielsen, Dørslund, Brande ∞ Anne Eriksdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Brande Dørslund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: - 2 den Søndag i Faste Christen Døslund Enkemand med Pigen Erich Harrilds Datter.

Nr. 8087 1786.07.30 VIET: Niels Christensen Kærgaard, Kærgaard, Thyregod ∞ Karen Jensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Thyregod Kærgård
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d. 7de p. Trinit Nils Christensen Kiergaard med Pigen Karen Jens Datter af Grarup.
NOTITS: FT 1787. Han var 25 og hun 31 ved vielsen.

Nr. 8088 1786.09.17 VIET: Hans Jensen, Hindskov, Thyregod ∞ Mette Pedersdatter, Flø, Brande, BOSAT: Thyregod Hindskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d: 14de p: T: blev Enkemanden Hans Jensen Hindschou af Tyregod Sogn ægteviet til Pigen Mette Peders Datter af Flø.
NOTITS: FT 1787. Han var 27 og hun 25 ved vielsen.

Nr. 8089 1786.12.14 VIET: Niels JensenAne Jakobsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: - d 14de Decembr Ung Karl Niels Jensen og Enken Ane Jakobs Dat: i Giedehuuset.
NOTITS: Glemt i FT 1787 i Borup, Brande, hvor sønnen Jens Nielsen født i juli 1787 #2306. Manden Niels Jensen maa være død i Borup 1788c, for Ane Jakobsdatter er enke i lægsrullen 1789.

Nr. 8090 1787.03.30 VIET: Søren Jensen Aggerfeld, Nederkirkegård, Assing ∞ Sidsel Larsdatter, Usseltoft, Brande, BOSAT: Assing Nederkirkegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 30te Martii 1787 blev Pigen Sidse Lars Dat: her af Sognet ægteviet til sin Syge fæstemand Søren Jensen i Assing Sogn paa Sengen.
NOTITS: Se Villy M. Sorensen: "Selvmord i rige Usseltoft i Brande 1782", 1994. Degnens kirkebog har Sidse uden l.

Nr. 8091 1787.04.08 VIET: Jens Thygesen, Uhre, Brande ∞ Ane Marie Henriksdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Paaske Dag bleve ægteviede Ungkarl Jens Thygesen og Pigen Ane Marie HenricksDat: i Uhre.

Nr. 8092 1787.04.15 VIET: Anders Larsen, Langkær-Store, Brande ∞ Ane Christensdatter, BOSAT: Brande Langkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Sønd: efter Paaske blev ægteviede Enkemand Anders Lassen i store Langkier og Pigen Ane Christens Dat:.

Nr. 8093 1787.06.10 VIET: Otte Pedersen, Uhre, Brande ∞ Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17te Sønd: efter Trinit Ungkarl Otte Pedersen og Knud Thomsens Enke Inger Peders Dat: Lundfoed.

Nr. 8094 1787.11.01 VIET: Christen Nielsen Nørgård, Uhre, Brande ∞ Ane Kirstine Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Alle Helgens Dag blev her i Kirke viede Christen Nielsen Nørgaard i Uhre og Pigen Ane Kirstine Niels Dat: af Lille Sandfeld..
NOTITS: BG 12, s. 125 Matr. 13A Uhre.

Nr. 8095 1788.02.16 VIET: Jens Breum, Brande by, Brande ∞ Kirstine Andersdatter Alle, Brandholm, Brande, BOSAT: Brande Brande By
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. D: 16 Februari blev ved stue=Bryllup paa Brandholm ægteviede Sogne-Præsten Hr. Jens Breum og Jomfru Kierstine Alle.
NOTITS: Andersdatter fra FT 1787 Brandholm, hvor hun er.

Nr. 8096 1788.04.13 VIET: Jens Larsen, Filskov?, Sønder Omme ∞ Maria Agnethe Pedersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Sønder Omme Filskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 3die Søndag efter Paaske blev ved Kirke Bryllup Enkemanden Jens Larsen af Omme Sogn, og Enken Maria Agnethe af Uhre i Brande Sogn.
NOTITS: Ved vielsen er Jens Lassen 69 år. Jens Lassen af Filskovs hustru død marts 1787 50 år gammel. Han døde maj 1793 92 aar gammel.

Nr. 8097 1788.07.06 VIET: Christen Pedersen Brejl, Lundfod, Brande ∞ Ane Mikkelsdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Dom 7ma post Trinit blev i Kirken ægteviede Enkemanden Christen Pedersen i Lundtfod, og Enken Ane Michels Datt: samme steds.
NOTITS: Anne Mikkelsdatter er enke efter Troels Pedersen †1772.12 i Brandlund, Brande. Dette ses i skiftet efter sønnen Peder Troelsens 2. kone Karen Andersdatter 1792.01.18 i Borup, Brande (Coldinghuus).

Nr. 8098 1788.10.03 VIET: Christen Eskildsen, Langkær-Lille, Brande ∞ Maren Andersdatter, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. d. 3die Octob blev ved Kirke Bryllup ægteviede Christensen Christensen {Christen Eskildsen} der før havde boet i Lille Langkier og Pigen Maren Andersdatter af Schieris.-
NOTITS: "Christensen Christensen" originalt fra kirkebogen. For Eskildsen se dåb nr. 2359, præsten to fejl af navnet, da manden først kom til Brande sogn.. Ses 1794 i Skerris ved konens far, derefter ikke mere i Brande sogn.

Nr. 8099 1788.10.05 VIET: Lars Christensen WindingMaren Jensdatter, Lille Holm, Brande, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. ds 20ma p: Trinit: blev ved Kirke Bryllup ægteviede Lars Christensen Winding og Pigen Maren Jens Datter af Lille Holm.

Nr. 8100 1788.10.19 VIET: Søren Christensen, Grarup, Brande ∞ Birte Jensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. d 22de post Trinit: blev ved Kirke-Bryllup ægteviede Gaardmand Søren Christensen i Graarup og Pigen Birte Jens Datt: ibid:
NOTITS: BG 8, s. 28 Grarup 5A Nørgaard. Søren Christensen født paa Nedergaard i Brandlund.

Nr. 8101 1788.11.09 VIET: Christen Sørensen Hjuler, Borup, Brande ∞ Else Larsdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. d. 25de p: Trinit blev i Kirke ægteviede Christen Sørensen af Borup og Pigen Else Lars Datter af Fløe.-
NOTITS: Hans foregående kone begravet sep. 1788, Nr. 6267. Gift her igen to måneder senere.

Nr. 8102 1788.11.14 VIET: Clemmen Andersen, Skerris, Brande ∞ Ane Thomasdatter, Jelling by, Jelling, BOSAT: Brande Skerris
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. d 14de Nov: blev ved Kirke=Bryllup ægteviede Clemend Andersen i Schieris og Pigen Ane Thomas Datter af Jelling.

Nr. 8103 1789.02.14 VIET: Jens Pedersen, Sandfeld-Lille, Brande ∞ Kirsten Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, BOSAT: Brande, Sandfeld-Lille
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 14=Februar bleve i kirken ægteviede Jens Pedersen i Lille Sandfeld og Pigen Kiersten Niels Dat: Sammesteds.

Nr. 8104 1789.02.14 VIET: ? Nielsen, Uhre, Brande ∞ Maren Christensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Trefoldigheds Sønd: bleve i kirken ægteviede Ungkarl Nielsen af Uhre og Pigen Maren Christens Datter .
NOTITS: Maren ikke set i FT 1787 eller 1801. Ikke set med børn i kirkebogen. Ifølge FT 1787 kunne Nielsen være Niels eller Christen, men begge er i FT 1801 gift med andre kvinder. Ikke klar.

Nr. 8105 1789.07.12 VIET: Peder Christensen, Vovlund, Rind ∞ Lene Eriksdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Rind Vovlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 5te Sønd. efter Trinit bleve i kirken ægteviede Peder Christensen i Wovlund Rind Sogn og Pigen Leene Ericks Datter af Harrild.

Nr. 8106 1789.10.25 VIET: Erik Eriksen, 30c år, Harrild, Brande ∞ Ane Sørensdatter, 20c år, Flø, Brande, BOSAT: Brande Harrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. 20de=Sønd: efter Trinit bleve i kirken ægteviede Erick Ericksen af Harrild og Pigen Ane Sørens Datter af Fløe.

Nr. 8107 1790.06.27 VIET: Hans Iversen, Dørken, Thyregod ∞ Else Nielsdatter, Drantum, Brande, BOSAT: Thyregod Dørken
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 4de=Søndag efter Trinint blev i kirken ægte=viede Hans Iversen i Dørchen og Pigen Else Nielsdatter af Drantum her i Sognet.
NOTITS: Han er i Dørken FT 1787. Begge i Dørken FT 1801.

Nr. 8108 1790.09.26 VIET: Mads Larsen, Givskov, Give ∞ Maren Nielsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Ringgive Ulken
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Dom 17 p: Trin. blev i kirken ægteviet, Mads Lassen af Gifschou og Pigen Maren Nielsdatter af uhre her i Sognet.
NOTITS: Maren i FT 1787 datter af Ane Henningsdatter stedfar Christen Pedersen far Niels Christensen †1763-73. Hendes bror Christen Nielsen fæster Nørgaard i Uhre. Hun er 26 og han 28 ved vielsen. FT 1801 Ringive Ulken.

Nr. 8109 1790.11.28 VIET: Niels Jensen Grene, Grarup, Brande ∞ Edel Christensdatter Vipskov, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 1ste Søndag i Advent bleve her i Kirken ægteviede Niels Jensen Greene i Grarup og Pigen Edel Christens Dat: ogsaa heraf Sognet.

Nr. 8110 1791.04.17 VIET: Peder Troelsen, Borup, Brande ∞ Maren Andersdatter, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Palme Søndag bleve i Kirken ægteviede Peder Truelsen i Borup Enkemand og Pigen Maren Anders Dat:, som tiente paa Brandholm.

Nr. 8111 1791.09.18 VIET: Lars Christian Dynesen, Uhre, Brande ∞ Else Pedersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Dom 13 post Trinit: bleve i Kirken ægteviede Lars Christian Dynesen og Peder Nielsens Enke begge i Uhre.
NOTITS: Navnet på Peder Nielsens enke fra FT 1801 gift med Lars Dynesen i Uhre. Peder Nielsen var i FT 1787 fæster paa en gård i Uhre og gift med Else Pedersdatter.

Nr. 8112 1791.10.16 VIET: Christen Olesen Smed, Over Amtrup, Snejbjerg ∞ Ane Thomasdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Uhre Øster Nykirke Snejbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Dom 17ma p: Trinit bleve i Kirke ægteviede Christen Olesen Smed af Over Amtrup i Sneiberg Sogn og Ane Thomas Datter her af Sognet.
NOTITS: Hendes far, Thomas Pedersen, ses af Brandlund i dåben af deres første barn født før ægteskabet i juni 1791.

Nr. 8113 1791.10.30 VIET: Niels Sørensen, Pomphole, Thyregod ∞ Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Dom 19 p: Trinit: bleve i Kirken ægteviede Niels Sørensen af Pompole Tyregod Sogn og Enken Mette Niels Datter i Riisberg.
NOTITS: FT 1801 Risbjerg.

Nr. 8114 1791.11.27 VIET: Jørgen Troelsen, Sandfeld-Store, Brande ∞ Karen Jørgensdatter, Holtum, Arnborg, BOSAT: Brande Sandfeld-Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Dom 1ma Adventus blev her i Kirke Ægte viede Jørgen Troelsen i Store Sandfeld og Karen Jørgensdatter af Holtum.

Nr. 8115 1791.12.26 VIET: Peder ChristensenKaren Jensdatter, BOSAT: Brande Lundfod
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 2den Jule Dag blev i Kirken Egteviet Land Soldaten Peder Christensen og Pigen Karen Jensdatter begge her af Sognet.
NOTITS: Gift 1. gang med Karen Sørensdatter Nr. 8076.

Nr. 8116 1792.05.28 VIET: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande ∞ Else Jensdatter, Husum, Brande, BOSAT: Brande Alkærlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 2den Pintze Dag Enke mand Christen Thomsen i AlKierlund og Pigen Else Jensdatter i Husum, blev her i Kirken Egteviede.

Nr. 8117 1792.09.30 VIET: Peder Clemmensen, Skerris, Brande ∞ Sidsel Mikkelsdatter, Hyvild, Brande, BOSAT: Brande Hyvild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Dom 17ma p: F. Trin. ægteviede Ungkarl Peder Clemensen af Schierris og Pigen Sidsel Michelsdatter af Hyvild.-
NOTITS: FT 1801 Hyvild.

Nr. 8118 1792.10.14 VIET: Henrik Nielsen, 32c år, Grarup, Brande ∞ Dorthe Henriksdatter, 29c år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre, Brandlund, Blæsbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Dom: 19ma p. F. Trinit. Ungkarl Hendrick Nielsen af Grarup, og Piigen Dorthe Hendricksdatter af Uhre-
NOTITS: FT 1801 Uhre.

Nr. 8119 1792.10.16 VIET: Anders Larsen, 22c år, Ejstrup ∞ Anne Clemensdatter, 26c år, Skerris, Brande, BOSAT: Thyregod Sejrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Tiirsdagen d. 16 octobr Ungkarl Anders Lassen af Eistrup Sogn, og Piigen Anne Clemensdatter Schierris.-
NOTITS: FT 1801 Sejrup, Thyregod.

Nr. 8120 1792.10.21 VIET: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande ∞ Karen Poulsdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Dom: 20ma p. F. Trin. Ungkarl Jens Christensen Bundgaard af Uhre, og Piigen Karen Poulsdatter af Riisberg -

Nr. 8121 1792.10.28 VIET: Mathias Christensen, Sønder Omme ∞ Anne Jensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Dom: 21 p. F. Trinit: Ungkarl Mathias Christensen af omme, og Pigen Anne Jensdatter af Grarup.

Nr. 8122 1792.11.25 VIET: Peder Iversen, Lundfod, Brande ∞ Karen Troelsdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Dom: 25 p. F Trinit ægteviede Ungkarl Peder Ifversen af Lundfod og Pigen Karen Thruelsdatter af Borup, bægge her af Sognet-

Nr. 8123 1792.11.25 VIET: Peder Madsen Skræder, Brandlund, Brande ∞ Maren Christensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4 Advent. blev Egteviet ung karl Peder Madsen Skræder Lund og Maren Christensdatter Lundfoed.
NOTITS: Ikke i FT 1801. Barn i Brandlund døbt juni 1802.

Nr. 8124 1792.12.30 TRO.: Søren Iversen, Brande by, Brande ∞ Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande, BOSAT: Brande Kragsig
VIDNE Nr. 1: Frede? Jensen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Lars Hansen, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen imellem Juul og Nye Aar have Ung Karl Søren Iversen af Brande Præstegaard, og Pigen Kirsten Christensd. i Kragsig Trolovelse hvorfor undertegnede 2de Mænd var forlovere [Frede?] Jensen Uhre Lars [Han]sen DøsLund.
NOTITS: FT 1801 Kragsig.

Nr. 8125 1793.04.01 VIET: Søren Iversen, Brande by, Brande ∞ Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande, BOSAT: Brande Kragsig
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. 2den Paaske dag blev Egteviet ung Karl Søren Iversen tienende i Brande Præstegrd og Pige Kirsten Xstensdatter af Kragsig.

Nr. 8126 1793.05.07 TRO.: Jens Andersen, Arvad, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Sandfeldbjerre, Brande, BOSAT: Brande Sandfeld-Bjerre
VIDNE Nr. 1: Jens Andersen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Anders Jensen, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tirsdagen d 7. May havde ung karl Jens Anders: Arvad og Enken Anne Sørensd: i Biere Trolovelse, hvorfor vi undertegnede 2de Mænd er forlovere. Jens Pedersen Uhre, Anders Jensen Arvad.

Nr. 8127 1793.06.09 VIET: Jens Andersen, Arvad, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Sandfeldbjerre?, Brande, BOSAT: Brande Sandfeld-Bjerre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Dom: 2da post Trinit: ungkarl, Jens Ander[.. randskade paa siden] Arrevad, og Enken Anne Sørensd. i Sandfeld.- [PKB: Bierget]

Nr. 8128 1793.08.25 TRO.: Christen Iversen, Lundfod, Brande ∞ Abelone Sørensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
VIDNE Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Brande by, Brande
VIDNE Nr. 2: Christen Christensen, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. post Trin: blev Troelovet ung karl Christen Iversen og Pigen Abelone Sørensd: begge af lundfod, hvorfor underskrevne 2de mænd er forlovere Jørgen Jørgensen Brande Xsten Xstensen lundfoed.

Nr. 8129 1793.09.27 TRO.: Thomas Larsen, Grarup, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Grarup
VIDNE Nr. 1: Søren Jensen, Brandlund, Brande
VIDNE Nr. 2: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d. 27 Sept blev Troelovet ung karl Thomas Lassen [G]rarup og Pigen Anne Sørensdatter i Lund, hvorfore [.. randskade paa siden] Mænd er forlovere Søren Jensen Lund Søren {Larsen} Biere Borup.

Nr. 8130 1793.10.06 TRO.: Peder Nielsen, Arvad, Brande ∞ Anne Henriksdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Arvad
VIDNE Nr. 1: Jens Thøgersen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Niels Pedersen, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19: p: T: blev Troeleovet ung karl Peder Nielssen af Arvad, og Pigen Anne Henricksd: i Uhre, hvorfor undertegnede 2de Mænd er forlovere Jens Tøgersen Uhre Niels Pedersen Arvad.

Nr. 8131 1793.10.13 VIET: Christen Iversen, Lundfod, Brande ∞ Abelone Sørensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [20 p: T:] blev Egteviet ung karl Christen Iversen i Lundfoed og Pigen Abelone Sørensd:, Sammesteds.

Nr. 8132 1793.10.20 VIET: Thomas Lassen, Grarup, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Grarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21 p: T: blev ægteviet ung karl Thomas Lassen Grarup og Pigen Anne Sørensd: Lund. [PKB: Søren Jensens datter af Lund]
NOTITS: Præstens kirkebog: "5. Dom: 21 p. Trinit Ungkarl Thomas Lassen af Grarup, og Pigen Anne Sørensdatter Lund, Søren Jensens datter af Lund." Ane Sørensdatter er en søster til Søren Kierkegårds mor - af samme navn, Ane.

Nr. 8133 1793.10.25 TRO.: Peder Jensen, Husum, Brande ∞ Mette Jensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre 1801
VIDNE Nr. 1: Jens Nielsen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Poulsen, Husum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d. 25 Octb blev Troelovet Peder Jensen Hu[sum] u[ng] karl og Pigen Mette Jensd: Uhre: hvorfor undertegnede 2de Mænd ere forlovere Jens Nielsen Uhre Peder Povelsen Husum.

Nr. 8134 1793.11.03 VIET: Christen Christensen Bundgård, Uhre, Brande ∞ Dorthe Pallesdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23 post: Trin: blev Egteviet Christen Christens: Bundgd af Uhre, og Pigen Dorthe Pallesd: af Borup.

Nr. 8135 1793.11.10 VIET: Peder Nielsen, Arvad, Brande ∞ Ane Henriksdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Arvad
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24. post Trin: blev Egteviet ung karl Peder Niels: Arvad og Pigen Ane Henricksdatter af Uhre.

Nr. 8136 1793.11.24 VIET: Peder Jensen, Husum, Brande ∞ Mette Jensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 26 post: Trin: blev Egteviet ung karl Peder Jensen af Husum og Pigen Mette Jensd: af Uhre.

Nr. 8137 1794.03.13 TRO.: Jens Jensen Boel, Borup, Brande ∞ Johanne Christensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Borup
VIDNE Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande by, Brande
VIDNE Nr. 2: Jens Jensen Søndergård, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Torsdagen d 13 Martj havde Enkemand Jens Jensen Boel i Borup og Pigen Johanne Christensd: af Brande [PKB: Bye] Troelovelse hvorfor undertegnede 2de Mænd ere forlovere Niels Langkjær i Brande Jens Jensen Søndergaard i Borup.

Nr. 8138 1794.04.21 TRO.: Laust Jensen, Kidmose, Ejstrup ∞ Johanne Sørensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Ejstrup Kidmose
VIDNE Nr. 1: Henrik Poulsen, Hygild, Ejstrup
VIDNE Nr. 2: Niels Jensen, Tykskov- Gaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Paaske dag blev Troelovet Enkemand Laus Jensen af Kimes i Eistrup Sogn og Pigen Johanne Sørrensdatter af lundfoed hvorfor undertegnede 2de Mænd ere forlovere Henrich Poulsen af Hygild Niels Jensen af Tykschowgaard begge af Eistrup Sogn.
NOTITS: FT 1801 Ejstrup "Kimmoes".

Nr. 8139 1794.04.21 VIET: Jens Jensen Boel, Borup, Brande ∞ Johanne Christensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [2den Paaske dag] blev Egteviet Enkemand Jens Jensen Boel i Borup og Pigen Johanne Christensd; i Borup.
NOTITS: Hun bliver trolovet af Brande by og må være flyttet fra Brande by til sin trolovede i Borup før vielsen.

Nr. 8140 1794.06.09 VIET: Laust Jensen, Kidmose, Ejstrup ∞ Johanne Sørensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Ejstrup Kidmose
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Dag [2den Pintze dag] blev Egteviet Enkemand Laus Jens af Kimes i Eistrup Sogn og Pigen Johanne Sørensd: af Lundfoed.

Nr. 8141 1794.09.23 TRO.: Niels Mortensen, Skærlund, Brande ∞ Karen Christensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Skærlund
VIDNE Nr. 1: Morten Pedersen, Skærlund, Brande
VIDNE Nr. 2: Christen Pedersen, Askær, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tirsdagen den 23 Sept: blev Troelovet ung karl Niels Mortensen af Schierlund og Pigen Karen Christensd: af Sønder AasKier, hvorfore undertegnede 2de Mænd: ere forlovere Morten Peders: SchierLund Christen Peders: AasKier.
NOTITS: FT 1801 Skærlund.

Nr. 8142 1794.10.26 TRO.: Mads Jørgensen, Uhre, Brande ∞ Anne Iversdatter Qvist, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 1: Peder Hansen, Grarup, Brande, Anne Iversdatters halvbror er Peder Hansen, se skifte efter hans 2. kone Malene Hansdatter i Grarup 1794.
VIDNE Nr. 2: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
19 P: Trin: havde ung Karl Mads Jørgensen Skoemager af Uhre og Enken Anne Iversd: {Qvist} af Lund Troelovelse hvorfore undertegnede 2de Mænd ere forlovere Peder Hansen Grarup Johann Jørgensen Lund.
NOTITS: FT 1801 Brandlund. Hun er enke efter Niels Hansen skomager.

Nr. 8143 1794.11.02 VIET: Niels Mortensen, Skærlund, Brande ∞ Karen Christensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Skærlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20 p: T: blev ægteviet ung Karl Niels Mortens: af Schierlund og Pigen Karen Christensd: af S: AsKier.

Nr. 8144 1794.11.23 VIET: Mads Jørgensen, Uhre, Brande ∞ Anne Iversdatter Qvist, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [22 p. Trin:] blev Egteviet Ung karl Mads Jørgensen af Uhre og Enken Anne Iversd: af Lund.
NOTITS: BG 9 s. 87. Skomager Mads Jørgensen født Eriknaur i Hatting 1765c. Qvist nævnt i BG.

Nr. 8145 1795.04.06 TRO.: Morten Pedersen, Hygild, Ejstrup ∞ Johanne Eriksdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Ejstrup Hygild
VIDNE Nr. 1: Christen Nielsen Nørgård, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Erik Eriksen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Paaske dag blev trolovet Enkemand Morten Pedersen af Hygild i Eistrup Sogn, og Pigen Johanne Ericksdatter af Harild heri Sognet, hvorfore undertegnede 2de Mænd ere forlovere Christen Niels: Nørgaard Uhre Erick Ericksen Harild.
NOTITS: FT 1801 Ejstrup "Høgild".

Nr. 8146 1795.04.17 TRO.: Lars Jensen, Skibbild, Arnborg ∞ Maren Olesdatter, Borup, Brande
VIDNE Nr. 1: Jens Nielsen Grene, Brandlund, Brande
VIDNE Nr. 2: Mads Jensen, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
fredagen d. 17 April blev trolovet ung karl Lars Jensen af Schiwild i Arnborg Sogn og Pigen Maren Olesdatter af Borup heri Sognet, hvorfor undertegnede 2de Mænd ere forlovere Jens Green i Lund Mads Jensen af Schivild.

Nr. 8147 1795.06.14 VIET: Lars Jensen, Skibbild, Arnborg ∞ Maren Olesdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 p: T. blev Egteviet ung karl Lars Jensen af Schivild i Arnborg Sogn og Pigen Maren Olesd: af Borup her i Sognet.
NOTITS: FT 1801 er Maren i Uhre gift med Peder Hansen. Hendes børn er Ane Marie Larsdatter 5 og Ane Malene Pedersdatter 2. Lars Jensen døde 1798 Nr. 6430. Hun gifter sig igen 1798 Nr. 8178 med Peder Hansen.

Nr. 8148 1795.07.05 VIET: Morten Pedersen, Hygild, Ejstrup ∞ Johanne Eriksdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Ejstrup Hygild
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5 P: T: blev Egteviet Enkemand Morten Peders: af Hygild i Eistrup Sogn og Pigen Johanne Ericksd: af Harild her i Sognet.
NOTITS: FT 1801 Ejstrup "Høgild".

Nr. 8149 1795.10.06 TRO.: Andreas Andreassen Aasberg, Årsberg [Åst?], Lindeballe ∞ Maren Sørensdatter, BOSAT: Lindeballe Åst?
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen Skræder, Lille Holm, Brande
VIDNE Nr. 2: Thomas Smidt, Lindeballe
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Trolowelse med Enkemand Andreas Andreassen Aarsberg af lindeballe Sogn og Pigen Maren SørensDatter her i Sognet, Tirsdagen d. [..] for [..] ere undertegnede 2de Mænd forlovere Jens {Christensen} Skræder af Lildh[olm] Thomas Smidt af lindeballe.
NOTITS: Ikke viet i Brande kirke, formodentlig viet i Lindeballe. FT 1801 Lindeballe Andreas Aasberg og Maren Sørensdatter, 44. Han kaldes Skomager Anders Glarberg ved deres søns Andreas dåb 1797.

Nr. 8150 1795.10.22 TRO.: Christen Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Tarp
VIDNE Nr. 1: Søren Andersen, Risbjerg, Brande
VIDNE Nr. 2: Jens Jensen Søndergård, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Torsdagen d 22 oct: blev Trolovet ung karl Christen Anders: Riisberg og Enken Kiersten Jensd: af Tarp, hvorfor disse undertegnede 2de Mænd ere forlovere Søren Anders: Risb Jens Jens: Sønderg[.] Borup.
NOTITS: FT 1801 Tarp.

Nr. 8151 1795.11.22 VIET: Christen Andersen, Risbjerg, Brande ∞ Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: 25 P: Trin: blev Egteviet ung karl Christen Anders: af Riisberg og Enken Kiersten Jensd: af Tarp.
NOTITS: FT 1801 Tarp. Han 40, hun 37. Hendes foregående mand Peder Christensen død nov. 1794.

Nr. 8152 1796.02.19 TRO.: Christen Nielsen, Hedehus?, Ejstrup ∞ Karen Sørensdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen Nygaard, Brande by, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
fredagen d 19 Febr blev Troelovet ung karl Christen Nielsen af Hedehuus i Eistrup Sogn og Pigen Karen Sørensd: af Borup, hvorfor undertegnede 2de Mænd er forlovere Christen Pedersen Nørgaard af Uhre og Niels {Christensen} Nyegrd af Brande.
NOTITS: FT 1801 Borup.

Nr. 8153 1796.03.29 TRO.: Hans Dynesen, Uhre, Brande ∞ Karen Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, BOSAT: Brande Uhre
VIDNE Nr. 1: Dynes Larsen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld-Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3 Paaske Dag blev Trolovet ung karl Hans Dynesen af Uhre og Pigen Karen Nielsd: af lille Sandfeld, hvorfor undertegnede 2de Mænd ere forlovere Dynes Lasen Uhre Jens Pedersen L. Sandfeld.
NOTITS: FT 1801 Uhre.

Nr. 8154 1796.05.01 TRO.: Mathias Frandsen, Dørken, Thyregod ∞ Kirsten Poulsdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Thyregod Dørken
VIDNE Nr. 1: Hans Iversen, Dørken, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Endnu samme dag [5. S. efter Paaske] blev Trolovet ung karl Mathis Frandzen af Dürchen i Tyregoed sogn, og Pigen Kiersten Poulsdatter af Riisberg, hvorfor undertegnede Tvende mænd ere forlovere Hans Iversen af Dørchen Niels Sørensen af Riisberg
NOTITS: FT 1801 Thyregod. Hun 28, han 30.

Nr. 8155 1796.03.28 VIET: Christen Nielsen, Hedehus?, Ejstrup ∞ Karen Sørensdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [2 Paaske dag] blev ægteviet ung karl Christen Nielss: af Eistrup Sogn og Pigen Karen Sørensd: i Borup.
NOTITS: FT 1801 Borup.

Nr. 8156 1796.07.01 TRO.: Jens Christensen, Brandlund, Brande ∞ Else Pedersdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 1: Palle Pedersen, Borup, Brande
VIDNE Nr. 2: Anders Christensen, Brandlund, Brande, Brudgommens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
fredag d 1 Julj blev Trolovet ung karl Jens Christensen af Brandlund og Pigen Dorthe {Else!} Pedersdatter i Brande Præstegrd {af Brogaard} for hvilke disse 2de undertegnede Mænd ere forlovere Palle Pedersen af Borup Anders Christens: af lund.
NOTITS: Ved vielsen Nr. 8158 hedder bruden Else og skrives af Brogård. Jens Christensen i Brandlund begravet 1801 Nr. 6489, 37. Ingen børn set i kirkebogen 1796-1800. Hun gifter sig igen i 1802 med Christen Pedersen af Uhre #8208 og de bosætter sig i Uhre. Anders Christensen er brudgommens bror. Jens Christensen var ifølge lægsrullen af 1789 vanfør.

Nr. 8157 1796.10.02 VIET: Mathias Frandsen, Dørken, Thyregod ∞ Kirsten Poulsdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Thyregod Dørken
KIRKEBOGSTEKSTEN: 19 P: Trin: blev Egteviet ung karl Mathies Frandzen af Dørchen i Tyregoed Sogn og Pigen Kiersten Poulsd: af Riisberg
NOTITS: FT 1801 Thyregod. Hun 28, han 30.

Nr. 8158 1796.10.09 VIET: Jens Christensen, Brandlund, Brande ∞ Else Pedersdatter, Brogaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20 P: T: blev Egteviet ung karl Jens Christens: af lund og Pigen Else Pedersd: af Broegaard.
NOTITS: Se trolovelsen.

Nr. 8159 1796.10.30 VIET: Hans Dynesen, Uhre, Brande ∞ Karen Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Dag [23 P: Trin:] blev Egteviet ung karl Hans Dynesen af Uhre og Pigen Karen Nielsd: af L. Sandfeld.
NOTITS: Se trolovelsen.

Nr. 8160 1797.02.07 TRO.: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg ∞ Margrethe Madsdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brande By 1801
VIDNE Nr. 1: Mads Jensen, Brande by, Brande
VIDNE Nr. 2: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tirsdagen d: 7 Febr blev Troelovet ung karl Jacob Jensen af Fasterholt i Arnborg Sogn og Pigen Magrethe Madsd: af Brande hvorfor undertegnede 2de Mænd ere forlovere Mads Jensen af Brande Palle Pedersen af Fasterholt.
NOTITS: FT 1801 Brande By.

Nr. 7996 1797.02.28 TRO.: Peder Andersen, Brandlund (Pedersborg ), Brande ∞ Karen Offersdatter Gaasdal, Skarrild, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Skarrild kirkebog:} 28 . februar trolovet i Egeberg Huus {Skarrild} enkemand Peder Andersen Pedersborg af Brande Lund og pigen Karen Offersdatter Gaasdahl, copuleret i Brande kirke 25 . junii.

Nr. 8161 1797.03.14 TRO.: Lars Olesen, Hindskov, Thyregod ∞ Ane Sørensdatter, Askær-Nørre, Brande, BOSAT: Thyregod Hindskov
VIDNE Nr. 1: Christen Jensen, Askær-Nørre, Brande
VIDNE Nr. 2: Lars Sørensen, Grarup, Brande, Brudens halvbror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 Martij blev Troelovet Enkemand Laus Olesen af Hindschou i Tyregoed Sogn og Pigen Ane Sørensdatter af Nør AsKier, hvorfor undertegnede 2de Mænd, ere forlovere, Christen Jenss: N: AsKier Lars Sørens: af Grarup.
NOTITS: FT 1801 Thyregod.

Nr. 8162 1797.04.16 VIET: Jakob Jensen, Fasterholt, Arnborg ∞ Margrethe Madsdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brande By 1801
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Paaske dag blev Egteviet ung karl Jacob Jensen af Fasterholt og Pigen Magrethe Madsd: af Brande.
NOTITS: FT 1801 Brande By.

Nr. 8163 1797.04.30 VIET: Lars Olesen, Hindskov, Thyregod ∞ Ane Sørensdatter, Askær-Nørre, Brande, BOSAT: Thyregod Hindskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Søndag efter Paaske blev Egteviet Enkemand Laus Olesen af Hindschou i Tyregoed Sogn, og Pigen Ane Sørensd: af Nør AsKier.
NOTITS: FT 1801 Thyregod. Ved vielsen han 36, hun 32.

Nr. 8164 1797.05.15 TRO.: Jens Christensen, Kragsig, Brande ∞ Anne Kathrine Sørensdatter, Hindskov, Thyregod, BOSAT: Brande Brandholm Mark
VIDNE Nr. 1: Christen Jensen, Kragsig, Brande
VIDNE Nr. 2: Søren Pedersen, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mandagen d 15 Maj blev troelovet ung karl Jens Christensen Kragsig, og Pigen Anne Katrine Sørensdatter af Hindschou, hvorfor undertegnede 2de Mænd ere forlovere Christen Jensen Søren [Pede]rsen begge af Kragsig.
NOTITS: FT 1801 Brandholm Mark.

Nr. 8165 1797.06.05 TRO.: Jens Sørensen, Brandlund, Brande ∞ Ane Margrethe Nielsdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 1: Søren Jensen, Brandlund, Brande
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen Nygaard, Brande by, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Endnu Samme dag [2den Pinzedag] blev Trolovet ung karl Jens Sørensen af Lund og Pigen Ane Magrethe Nielsd: af Brande hvorfore undertegnede 2de Mænd var forlovere Søren Jenssen af Lund Niels Christensen Nyegaard af Brande.
NOTITS: FT 1801 Brandlund. Parrets fædre er vidner.

Nr. 8166 1797.06.25 VIET: Peder Andersen, Brandlund, Brande ∞ Karen Ovesdatter, Skarrild, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 P: Trint: blev Egteviet Enkemand Peder Anders: af Lund, og Pigen Karen Offersdatter af Scharild sogn.
NOTITS: FT 1801 Brandlund.

Nr. 8167 1797.07.02 TRO.: Christen Larsen, 30c år, Enkelund-Lille, Thyregod ∞ Kirsten Nielsdatter, 25c år, Uhre, Brande, BOSAT: Thyregod Enkelund
VIDNE Nr. 1: Knud Nygård, Thyregod?
VIDNE Nr. 2: Frederik Madsen, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3 S: e: Trinitatis blev Trolovet Enkemand Christen Larssen af Lille EnKelund i Tyregoed Sogn og Pigen Kiersten Nielsd: af Uhre hvorfore undertegnede 2de Mænd vare forlovere, saasom og tillige at skiftet var taget under Loul: behandling: Knud Nyegaard Frederick Madsen af Tyregod.
NOTITS: FT 1801 Thyregod.

Nr. 8168 1797.07.09 TRO.: Niels Jespersen, Lundfod?, Brande ∞ Kirsten Jensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Grarup
VIDNE Nr. 1: Peder Christensen, Blæsbjerg, Brande
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen Schals, Arvad Mølle, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4 P: Trin: blev Trolovet ung karl Niels Jespersen tienende paa Hastrup og Qvinden Kirsten Jensd: af Lundfoed hvorfor undertegnede 2de Mænd ere forlovere Peder Christens: af Blesberg Jens {Pedersen} Schals Møller.
NOTITS: FT 1801 Grarup.

Nr. 8169 1797.07.11 TRO.: Peder Christensen, Brande by, Brande ∞ Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 1: Niels Christensen Langkær, Brande by, Brande
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen Nygaard, Brande by, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tirsdagen d. 11 Julj blev Troelovet Ung karl Peder Christens: af Brande og Pigen Karen Andersd: af Lund, hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forloverer Niels LangKier Niels Nyegaard.
NOTITS: FT 1801 Brandlund.

Nr. 8170 1797.08.20 VIET: Christen Larsen, Enkelund-Lille, Thyregod ∞ Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Thyregod Enkelund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10 P: Trin: blev Egteviet Enkemand Christen Larssen af L: EnKelund af Tyregod Sogn og Pigen Kiersten Nielsd: af Uhre.
NOTITS: FT 1801 Thyregod.

Nr. 8171 1797.09.17 VIET: Jens Sørensen, Brandlund, Brande ∞ Ane Margrethe Nielsdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14 P: T: blev Egteviet ung karl [PKB: velagte] Jens Sørens: af Lund og, Pigen Ane Magrethe Nielsd: af Brande.
NOTITS: FT 1801 Brandlund. Ved vielsen er han 39, hun 25.

Nr. 8172 1797.09.24 VIET: Niels Jespersen, Lundfod, Brande ∞ Kirsten Jensdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Grarup
VIDNE Nr. 1: Jens Pedersen, Tarp, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Jensen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. P: T: blev Egteviet ung karl Niels Jespersen og Kiersten Jensd: af Lundfod /: for hans Egteskabs attest: er Jens Pedersen i Tarp og Peder Jensen i Uhre forlovere.
NOTITS: FT 1801 Grarup. Ved vielsen er han 37, hun 35.

Nr. 8173 1797.09.30 VIET: Otto Arvad, København ∞ Johanne Nielsdatter Kærsgård, Brandholm, Brande, BOSAT: Brande Brandholm
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa Brandholm blev Løverdagen d: 20: Sept: Egteviet Sr Otte Arvad: [PKB: forhen Borger og Strømpehandler i Kiøbenhavn] og Jomfr Johane Kiersgaard.
NOTITS: Præstens kirkebog har "7de Par d. 30 Septbr paa Brandholm Hr. Otte Arrevad, forhen Borger, og Strømpehandler i Kiøbenhavn, og Jomfru Johanne Kiersgaard." FT 1801 Brandholm. Ved vielsen er han 32, hun 23.

Nr. 8174 1797.10.01 VIET: Peder Christensen, Brande by, Brande ∞ Karen Andersdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16 p: T: blev Egteviet ung karl Peder Christens: Brande [PKB: Bye], og Pigen Karen Andersd: i Lund.
NOTITS: FT 1801 Brandlund. Ved vielsen er han 36, hun 21.

Nr. 8175 1797.10.08 VIET: Jens Christensen, Kragsig, Brande ∞ Ane Kathrine Sørensdatter, Brandholm, Brande, BOSAT: Brande Brandholm Mark
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17 p: Trin: blev Egteviet Ung karl Jens Christens: Kragsig, og Pigen Ane Cathrine Sørensd: [PKB: af Brandholm].
NOTITS: FT 1801 Brandholm Mark. Ved vielsen er han 27, hun 30

Nr. 8176 1798.01.31 TRO.: Gyde Pallesen, Borup, Brande ∞ Else Marie Christensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Borup
VIDNE Nr. 1: Christen Christensen Bundgård, Borup, Brande
VIDNE Nr. 2: Knud Jørgensen Økær, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 31 Janv: blev Troelovet ung karl Giøde Pallesen af Borup og Pigen Else Christensd: af Uhre hvorfor underskrevne 2de Mænd vare forlovere Christen {Christensen} Bundgaard af Borup, Knud {Jørgensen} Øekier.
NOTITS: FT 1801 Borup.

Nr. 8177 1798.04.09 VIET: Gyde Pallesen, Borup, Brande ∞ Else Marie Christensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 April blev Egteviet Ung Karl Giøde Palles; af Borup og Pigen Else Marie Christensd: af Uhre.
NOTITS: FT 1801 Borup. Ved vielsen er han 25, hun 30.

Nr. 8178 1798.04.29 TRO.: Peder Hansen, Borup, Brande ∞ Maren Olesdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre 1801
VIDNE Nr. 1: Mads Jensen, Lundfod, Brande
VIDNE Nr. 2: Mads Jørgensen, Lund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
den 29 April blev Troelovet Enkemand Ped[er] Hansen af Borup og Enken Maren Olesdatte[r] af Uhre: hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forlovere Mads Jensen i lundfod Mads Jørgensen i Lun[d].
NOTITS: FT 1801 Uhre.

Nr. 8179 1798.05.06 TRO.: Niels Thomasen, Brandlund, Brande ∞ Birthe Christensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Blæsbjerg 1801
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Brandlund?, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Jensen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
den 6 Maj blev Troelovet ung Karl Niels Thomsen og Pigen Birthe Christensd: begge af Lund, Hvorfor undertegnede 2de Mænd ere forlovere Anders Christens: af [Lund?] Peder Jensen af Uhr[e].
NOTITS: FT 1801 Blæsbjerg.

Nr. 8180 1798.06.23 VIET: Niels Hansen, Skærlund, Brande ∞ Ane Kirstine Jensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
VIDNE Nr. 1: Peder Hansen, Skærlund, Brande
VIDNE Nr. 2: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Løverdagen d 23 Juni blev Egteviet Ung Karl Niels Hansen af Schierl: og Enken Ane Kierstine Jensd: af Uhre, hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forlovere. Peder Hansen Schierl: Niels Nielss: organist.
NOTITS: FT 1801 Uhre. Ved vielsen er han 35, hun 35.

Nr. 8181 1798.07.08 VIET: Peder Hansen, Borup, Brande ∞ Maren Olesdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Juli blev Egteviet Enkemand Peder Hanss: af Borup og Enken, Maren Olesd: af Uhre.
NOTITS: FT 1801 Uhre. Ved vielsen er han 65, hun 37. Hans tredje hendes andet ægteskab.

Nr. 8182 1798.09.16 TRO.: Jens Olesen, Mosgård-Store, Give ∞ Ane Christensdatter Bjerre, Brandholm, Brande, BOSAT: Give Mosgaard-Store
VIDNE Nr. 1: Christian Nielsen, Lønå, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Peder Andersen, Hindskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 Sept blev Trolovet Enkemand Jens Olesen af Store Moesgaard i Giuffve Sogn, og Pigen Ane Christensdatter af Brandholm, hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forlovere Christen Nielsen Lønaae Peder Andersen Hindschou.
NOTITS: Tilnavn Bjerre vielsen Nr. 8186

Nr. 8183 1798.09.23 TRO.: Jakob Poulsen, Harreskov, Assing ∞ Mette Jensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Tarp 1800, Grarup 1801, Borup 1806, Brandlund 1806
VIDNE Nr. 1: Peder Mikkelsen, Harreskovhus, Assing
VIDNE Nr. 2: Christen Pedersen, Askær-Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 23 Septbr blev troelovet Jacob Pouelsen af Harreschou, Assing Sogn og Pigen Mette Jensdatter af Sønder AsKier. Hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forlovere Peder Michelsen af Haareschou=Huus Christen Pedersen S: AsKier.
NOTITS: FT 1801 og kirkebogen.

Nr. 8184 1798.09.30 VIET: Niels Thomasen, Blæsbjerg, Brande ∞ Birthe Christensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Blæsbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 Septbr blev Egteviet Ung Karl Niels Thomsen af Blesberg og Pigen Birthe Christensd: af Lund.
NOTITS: Ved trolovelsen Nr. 8179 er Niels Thomasen af Brandlund, her af Blæsbjerg. FT 1801 Blæsbjerg.

Nr. 8185 1798.10.21 VIET: Jakob Poulsen, Harreskov, Assing ∞ Mette Jensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Tarp 1800, Grarup 1801, Borup 1806, Brandlund 1806
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 21 Octbr: blev Egteviet ung Karl Jacob Poulsen af Harreschou i Assing Sogn, og Pigen Mette Jensdatter af Sønder AsKier.
NOTITS: FT 1801 og kirkebogen. Han er ved vielsen 23 og hun 19.

Nr. 8186 1798.10.28 VIET: Jens Olesen, Mosgård, Give ∞ Ane Christensdatter Bjerre, Brandholm, Brande, BOSAT: Give Mosgaard-Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28de Oct: blev Egteviet Enkemand Jens Olesen af Moesgaard i Give Sogn, og Pigen Ane Christensdatter Biere [PKB: af Brandholm].
NOTITS: FT 1801 Give Store Mosgaard. Han er ved vielsen 67, hun 41. Han beskrives i FT som "Krøbling og nyder Almisse af Sognet".

Nr. 8187 1799.03.10 TRO.: Jens Eriksen, Harrild, Brande ∞ Anne Kirstine Sørensdatter, Fløe, Brande, BOSAT: Brande Harrild
VIDNE Nr. 1: Niels Pedersen, Flø, Brande
VIDNE Nr. 2: Erik Eriksen, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 10 Martj blev Trolovet ung Karl Jens Ericksen af Harild, og Pigen Anne Kierstine Sørensdatter af Fløe, hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forlovere Niels Pedersen Fløe, Erick Ericksen Harild.
NOTITS: FT 1801 Harrild.

Nr. 8188 1799.05.02 VIET: Peder Pedersen Flø, 29c år, Flø, Brande ∞ Mette Sørensdatter, 27c år, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brandlund 1801
VIDNE Nr. 1: Troels Iversen, Grarup, Brande
VIDNE Nr. 2: Niels Pedersen, Flø, Brande, Gommens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 Maj blev Egteviet ung Karl Peder Pedersen af Fløe og Pigen Mette Sørensd: af Brande, for Hvilke undertegnede 2de Mænd vare forlovere Troels Iversen Grarup Niels Pedersen Fløe.
NOTITS: FT 1801 Brandlund. Han er 29 og hun 27.

Nr. 8189 1799.05.13 VIET: Jens Eriksen, Harrild, Brande ∞ Ane Kirstine Sørensdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Harrild
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 Maj blev Egteviet Jens Ericksen af Harrild og Pigen Ane Kirstine Sørensdatter af Fløe.
NOTITS: FT 1801 Harrild. Ved vielsen er han 24 og hun 19.

Nr. 8190 1799.07.07 VIET: Jørgen Jørgensen, Brande by, Brande ∞ Anne Sørensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup 1801
VIDNE Nr. 1: Jørgen Jørgensen Gammel, Brande By, Brande
VIDNE Nr. 2: Troels Iversen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 Julj blev Egteviet Ung Karl Jørgen Jørgensen af Brande og Pigen Anne Sørensdatter af Grarup, Hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forlovere Gl: Jørgen Jørgensen af Brande, Troels Iversen af Grarup.
NOTITS: FT 1801 Harrild. Ved vielsen han 33 hun 34.

Nr. 8191 1799.09.01 VIET: Peder Pedersen, Borup, Brande ∞ Dorthe Pedersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Borup 1801
VIDNE Nr. 1: Søren Larsen Bjerre, Borup, Brande
VIDNE Nr. 2: Bertel Christensen Tirsvad, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
den 1 Septbr blev Egteviet Enkemand P: Pedersen af Borup og Pigen Dorthe Pedersd: af Uhre for hvilke undertegnede 2de Mænd ere forlovere Søren {Larsen} Biere af Borup Bertel {Christensen} Tiirswad Skoleholder.
NOTITS: FT 1801 Borup. Ved vielsen han 53, hun 32.

Nr. 8192 1799.09.29 VIET: Jens Christensen Skov, Hestlund-Store, Give ∞ Marie Hansdatter, Skærlund, Brande, BOSAT: Give Hestlund Store
VIDNE Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen Donnerup, Lille Holm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 29 Septr blev Egteviet Enkemand Jens Christensen Schoue af Store Hestlund i Give Sogn og Pigen Marie Hansd: af Schierlund, hvorfor undertegnede 2de Mænd var forlovere Niels Hansen Uhre Niels {Christensen} Donnerup.
NOTITS: FT 1801 Harrild. Ved vielsen er han 45 og hun 42.

Nr. 8193 1799.11.24 VIET: Peder Hansen, Skærlund, Brande ∞ Ane Kirstine Larsdatter, Skærlund, Brande, BOSAT: Brande Skærlund
VIDNE Nr. 1: Niels Hansen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Nov: blev Egteviet Peder Hansen i Schierl: og Pigen Ane Kirstine Lasd: ibidem Hvorfor undertegnede 2de Mænd var forlovere Niels Hansen af Uhre Peder Andersen i Skierl:
NOTITS: FT 1801 Skærlund. Ved vielsen er han 51 og hun 31.

Nr. 8194 1800.05.11 VIET: Christen Jakobsen, Aagaard, Thyregod ∞ Ellen Marie Pedersdatter, Blæsbjerg, Brande, BOSAT: Brande Blæsbjerg
VIDNE Nr. 1: Søren Larsen, Ågård, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Christen Christensen, Blæsbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 May blev Egteviet Ung Karl Christen Jacobsen af Aagaard i Tyregoed Sogn, Og Ellen Marie Pedersd: af Blesberg heri Sognet Hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forlovere. Søren Lassen af Aagaard Christen Christensen af Blesberg.
NOTITS: I Præstens kirkebog: "1ste Par: Die Maji 11mo Ungkarl Christen Jacobsen af Aagaard, i Tyregod Sogn, og Den fraskilte Ellen Marie Pedersdatter Blesberg i Brande Sogn." FT 1801 Blæsbjerg. Ved vielsen er han 45 og hun 24.

Nr. 8195 1800.07.18 VIET: Lars Andersen, Skerris, Brande ∞ Margrethe Jakobsdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 1: Søren Larsen, Ågård, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Anders Larsen, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Juli blev Egteviet Lars Andersen af Schieris og Enken Magrethe Jacobsdatter af Lund, Hvorfor undertegnede 2de Mænd va[re] Forlovere. Søren Lassen af Aagaard Anders Lassen Skie[ris].
NOTITS: FT 1801 Brandlund. Ved vielsen er han 44 og hun 43.

Nr. 8196 1800.10.05 VIET: Hans Christensen, Kragsig, Brande ∞ Birthe Nielsdatter Donnerup, Brandholm Mark (Østerholm), Brande, BOSAT: Brande Sønderholm
VIDNE Nr. 1: Søren Iversen, Kragsig, Brande
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen Donnerup, Lille Holm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5 octbr blev Egteviet Ung Karl Hans Christensen af Kragsig og Pigen Birthe Nielsdatter Donnerup af SønderHolm Hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forlovere. Søren Iversen af Kragsig Niels {Christensen} Donnerup.
NOTITS: FT 1801 Brandholm Mark. Ved vielsen er han 27 og hun 23.

Nr. 8197 1800.10.12 VIET: Jørgen Christian Sørensen, Sejrup, Thyregod ∞ Ane Andersdatter, Skerris, Brande, BOSAT: Thyregod Sejrup
VIDNE Nr. 1: Klemmen Andersen, Skerris, Brande
VIDNE Nr. 2: Otte Pedersen, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 Oct: blev Egteviet Jørgen Christian Sørensen af Sejrup i Tyregoed Sogn og Pigen Ane Andersd: af Schieris. Hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forlovere. Clemand Andersen, Otte Pedersen begge af Skieris.
NOTITS: FT 1801 Thyregod. Ved vielsen er han 25 og hun 25.

Nr. 8198 1800.10.12 VIET: Poul Sørensen, Husum, Brande ∞ Maren Nielsdatter, Drantum, Brande, BOSAT: Brande Husum
VIDNE Nr. 1: Peder Poulsen, Husum, Brande
VIDNE Nr. 2: Mads Nielsen, Drantum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag [12 Oct:] blev Egteviet Poul Sørensen af Husum og Pigen Maren Nielsd: af Drantum, Hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forlovere Peder Povelsen Husum Mads Nielsen Drantum.
NOTITS: FT 1801 Husum. Ved vielsen er han 18 og hun 29.

Nr. 8199 1800.11.26 VIET: Jørgen Andersen, Arvad, Brande ∞ Ane Pedersdatter, Sandfeld-Store, Brande, BOSAT: Brande Arvad
VIDNE Nr. 1: Jens Pedersen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Octbr blev Egteviet Ung Karl Jørgen Andersen af Arevad, og Pigen Ane Pedersd: af Store Sandfeld: Hvorfor Undertegnede Tvende Mænd vare Forlovere. Jens Pedersen Uhre Peder Nielsen Arevad..
NOTITS: FT 1801 Arvad. Ved vielsen er han 30 og hun 25.

Nr. 8200 1801.02.06 VIET: Niels Christen Larsen, Heedegaard, Ejstrup ∞ Ane Kirstine Nielsdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Ejstrup Hedegaard
VIDNE Nr. 1: Peder Nielsen, Heedegaard, Ejstrup
VIDNE Nr. 2: Christen Madsen, Krejbjerg, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 Febr blev Egteviet ung Karl Niels Christen Laussen af Heedegaard i Ejstrup Sogn, og Pige Ane Kierstine Nielsdatter af Lund, hvorfor undertegnede 2de Mænd vare forlovere Peder Nielsen af Hedegaard Xsten Madsen af Krej[berg?].
NOTITS: FT 1801 Ejstrup. Ved vielsen er han 20 og hun 25. De bor ved hans forældre. Christen Madsen ses i Krejbjerg FT 1801.

Nr. 8201 1801.10.04 VIET: Lars Christensen Winding, Brandholm Mark, Brande ∞ Ane Christensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Brandholm Mark
VIDNE Nr. 1: Otto Nielsen Arrevad, Brandholm, Brande
VIDNE Nr. 2: Christen Pedersen, Askær-Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4 Octbr blev Egteviet Enkemand Lars Christens: Winding og Pigen Ane Christensd: af S: Askier. [PKB: Forlovere vare O. Arrevad til Brandholm og Christen Pedersen S. Askjer.]
NOTITS: FT 1801 Brandholm Mark. Hans foregaaende kone Maren Jensdatter begravet maj 1801 Nr. 6468. Ved vielsen er han 43 og hun 31.

Nr. 8202 1801.10.11 VIET: Søren Sørensen, Flø, Brande ∞ Ane Jensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Flø
VIDNE Nr. 1: Jens Pedersen, Flø, Brande
VIDNE Nr. 2: Søren Sørensen, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11 oct blev Egteviet ung Karl Søren Sørensen af Fløe og Pigen Ane Jensdatter af Uhre. [PKB: forlovere begges fædre Jens Pedersen i Fløe og Søren Sørensen i Fløe].
NOTITS: FT 1801 Flø. Ved vielsen er han 31 og hun 25 (FT 1801 Uhre, datter af Jens Pedersen). Første barn 1802 i Flø.

Nr. 8203 1801.10.25 VIET: Otte Sørensen, Uhre, Brande ∞ Sidsel Sørensdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [25 octbr] blev Egteviet Ung Karl Otte Sørrensen af Uhre og Pigen Sidsel Sørrensdatter af Fløe.
NOTITS: FT 1801 Uhre Otte 30, søn af Ane Larsdatter stedsøn af Jens Pedersen. FT 1801 Flø Sidsel 25. 1802 første barn født i Uhre.

Nr. 8204 1801.11.01 VIET: Christen Hansen, 60c år, Grarup Huse, Brande ∞ An Kathrine Jespersdatter, 53c år, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 1 Nov blev Egteviet Christen Hansen af Grarup Huse og Pigen An Catrine Jespersd: af Lundfoed.
NOTITS: FT 1801 Grarup, Christen Hansen 3. gang enke, 59. An Kathrine ikke se i FT 1801.

Nr. 8205 1801.11.14 VIET: Mads Pedersen, Tornvig, Arnborg ∞ Ane Christensdatter, Askær-Nørre, Brande, BOSAT: Brande Askær-Nørre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Nov blev Egteviet ung Karl Mads Peders: af Tornvig og Pige Ane Christensd: af Nør Askier--.
NOTITS: BG 6.2 s. 85. Skøde paa Nørre Askær 1A 1805. Han er 30, hun 25.

Nr. 8206 1801.11.15 VIET: Jens Christensen, Harrild-Mellem, Ejstrup ∞ Else Marie Sørensdatter, Askær-Nørre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 15 Nov: blev Egteviet Ung Karl Jens Christens: af Mellem Harild, og Pige Else Marie Sørensd: af Askier.
NOTITS: Søn på Mellem Harrild, han er 28 fra FT 1801 Ejstrup, Mellem Harrild. Der er en Else Marie Sørensdatter ved Knud Jørgensen i FT 1801 i Borup. Hun er 34. Hun skal være (halv)søster til Knud Jørgensen. Hun må være fra Nørre Askær, datter af Søren Lassen død 1771c. Måske er det hende i FT 1834 i Borup, 68, enke, ældste søn Christen Jensen 30. Ikke set i Brande 1801-6, men var muligvis i Mellem Harrild, Ejstrup, hvor Jens var ældste søn på gården, som han vel har overtaget. Forældre Christen Sørensen Skytte og Karen Jensdatter.

Nr. 8207 1802.04.19 VIET: Jens Johansen, Brandlund, Brande ∞ Maren Sørensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund, Uhre 1834
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 April blev Egteviet ung Karl Jens Johans[en] og Pigen Maren Sørensd: begge af Brandlund.
NOTITS: FT 1834. Ved vielsen han 27, hun 34.

Nr. 8208 1802.06.07 VIET: Christen Pedersen, Uhre, Brande ∞ Else Pedersdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [d 7 Juni] blev Egteviet Enkemd Christen Pedersen af Uhre, og Enken Else Pedersdatter af Brandlun[d].
NOTITS: Hans første kone, Ane Henningsdatter, dør dec. 1801 Nr. 6492. Christen er 59. BG 12.2 s. 125 han døde i Nørgaard Uhre 1823.

Nr. 8209 1802.10.17 VIET: Christen Thomasen, Langkær, Brande ∞ Karen Knudsdatter, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Langkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 octbr blev Egteviet ung Karl Christen Thomssen af LangKier og Pigen Karen Knudsdatter af Schieris.
NOTITS: Karen døde sep. 1811 Nr. 6633. Ved vielsen var hun 22 og han 32. Han gifter igen med Karen Pedersdatter i dec. 1811 Nr. 8269.

Nr. 8210 1802.11.07 VIET: Niels Christensen, Uhre, Brande ∞ Maren Pedersdatter, Blæsbjerg, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Nov blev Egteviet ung Karl Niels Christensen af Uhre og Pigen Maren Pederesdatter af Blesberg.
NOTITS: BG 12.1 s. 86 Matr 10A Uhre Meldgaard. Han er 32, hun 22.

Nr. 7995 1802.11.26 VIET: Christen Jensen, 51c år, Askær- Nørre, Brande ∞ Mette Troelsdatter, 41c år, Lustrup, Skarrild, BOSAT: Brande Askær-Nørre
VIDNE Nr. 1: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande, Brudens bror.
VIDNE Nr. 2: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Gift med brudens søster Kirsten Troelsdatter.
VIDNE Nr. 3: Christen Pedersen Lustrup, Skarrild By, Skarrild, Degn i Skarrild, gift 1801 med brudens søster Anne Troelsdatter.
VIDNE Nr. 4: Peder Pedersen Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, Sognefoged og lægsmand i Skarrild By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
At intet kan hindre Ægteskabs Fulfbyrdelse imellem Enkemanden Christen Jensen Archkiær af Brande Sogn og Pigen Mette Troelsdatter af Scharild Sogn, det bevidne vi hermed som Forlovere
Scharild Præstegaard d 3 Octobr: 1802
Jørgen Troelsen
Niels Pedersen.

Ligeledes indestaar vi undertegnede, at være ansvarlige for, at intet kan hindre Ægteskabs Fuldbyrdelse imellem sidste herover meldte Par enkemanden Christen Jensen Askkjær af Brande Sogn og Pigen Mette Troelsdatter af Skarild sogn.
Scharild præstegaard den 9de Octobr: 1802
[L]ustrup {formodentlig degnen Christen Pedersen Lustrup}
Pedergammelgrd {Peder Gammelgaard}

Den 26de Octobr: copulerede i Brande Kirke Christen Jensen Askkiær og Mette Troelsdatter. Bruden var af Scharild sogn, hvorhen denne forretning regnes.

NOTITS: Noteret i Arnborg kirkebog. Degnen i Skarrild, Christen Pedersen Lustrup, blev gift året før med brudens søster Anne Troelsdatter og ved hende har bruden opholdt sig, derfor skrives hun af Skarrild sogn. Født er begge i Store Sandfeld, Brande datter af Troels Jørgensen og Maren Pedersdatter.

Nr. 8211 1802.11.28 VIET: Peder Knudsen, Skerris, Brande ∞ Ane Thomasdatter, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Skerris
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Nov: blev Egteviet Ung Karl Peder Knudsen og Enken Ane Thomasdatter begge af Schieris.
NOTITS: BG 6.2 s. 126 Skerris 1A. Han er 26, hun 42. Anes første mand Clemmen Andersen døde 1802 Nr. 6501.

Nr. 7998 1803.04.02 VIET: Søren Jensen, Uldum ∞ Ide Sophie Johansdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Uldum Uldum By
KIRKEBOGSTEKSTEN: dj 2den April ægteviet ungkarl Søren Jensen af Uldum og Pigen Else {Ide} Sophie Johansd: af Brandlund. forlovere var: Hr. G: W: Steenstrup Sognepræst til Karlebye, Horreby og Nørre Ørslev paa Falster og Morten Jensen [Hi]ormand.
NOTITS: Kun i PKB. Hun er døbt Ide i Give. Hans Resen Steenstrup var præst i Uldum 1796 - 18. marts 1803.

Nr. 8212 1803.05.30 VIET: Jakob Andersen, Uhre, Brande ∞ Johanne Sørensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 30 maj blev Egteviet ung Karl Jacob Andersen af Uhre, og Pigen Johanne Sørensdatter af Grarup.
NOTITS: BG 12.2 s. 99 Uhre 11A. Han er 33, hun 37. Ifølge BG er hun født i Give, men der er ingen Johanne Sørensdatter set født i Give 1755-1800.

Nr. 8213 1803.08.14 VIET: Jens Hansen, Brandlund, Brande ∞ Ane Kathrine Johansdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 August blev Egteviet ung Karl Jens Hansen og Pigen Ane Catrine Johansdatter begge af BrandLund.
NOTITS: Hun er 22 og i FT 1801 hjemme ved faderen Johan Jørgensen i Brandlund. Hun er født i Give, Bøllund, marts 1781. Første barn i nov. 1803 i Brandlund.

Nr. 8214 1803.09.18 VIET: Jørgen Troelsen, Sandfeld-Store, Brande ∞ Ane Christensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Sandfeld-Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Sept: blev Egteviet Enkemand Jørgen Troelsen af Store Sandfeld, og Pigen An[e] Christensdatter af Uhre.
NOTITS: Hans anden kone. BG 4.1 s. 23. Han er 41, hun 28. Hun er datter af Christen Nielsen og Maren Sørensdatter.

Nr. 8215 1803.10.16 VIET: Christen Andersen, Tarp, Brande ∞ Ane Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Brande, BOSAT: Brande Tarp
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 oct: blev Egteviet Enkemand Christen Andersen af Tarp, og Pige Ane Nielsd: af L: Sandfeld.
NOTITS: BG 11 s. 72. Hans anden kone. Han er 47, hun 32.

Nr. 8216 1804.11.07 VIET: Jens Christensen Lind, Tornvig, Arnborg ∞ Ane Kathrine Christensdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Octbr blev Egteviet ung Karl Jens Christens: af Tornvig, Arnborg Sogn og Pigen Ane Catrine Christensdatter af Uhre.
NOTITS: Han kaldes senere i afgangslister for Jens Christensen Lind, hvilket måske er Lind i Rind sogn. Hun er født 1783 i Uhre, Brande datter af Christen Christensen Møller og Ane Marie Olesdatter fra Thyregod.

LINK: Christen Christensen Møller.

Nr. 8217 1804.11.27 VIET: Peder Christensen, Sillesthoved, Give ∞ Maren Christensdatter, Askær-Nørre, Brande, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Første Søndag i Advent bleve ægteviede Unge Karl Peder Christensen af Giufve Sogn og Pigen Maren Christensd af Nør Askjær.
NOTITS: Sillesthoved fra KB Give, døbte 1808 Ane.

Nr. 8218 1804.12.26 VIET: Anders Pedersen, Hedehuset, Arnborg ∞ Birthe Christensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup?
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Dec: blev Egteviet Ung Karl Anders Pedersen af Heedehuuset i Arnborg Sogn, og Pigen Birthe Christensd: af Grarup.
NOTITS: Glemt i PKB. Ikke set med børn i Arnborg eller Brande 1805-1808.

Nr. 8219 1805.02.10 VIET: Lars Christensen, Lundfod, Brande ∞ Kirsten Hansdatter, Tornvig, Arnborg, BOSAT: Brande Lundfod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [d 10 Febr] blev Egteviet Enkemand Laus Christens: af Lundfoed og Pigen Kirsten Hansdatter af Tornvig i Arnborg Sogn.
NOTITS: Lars Christensens foregaaende kone Ingeborg Poulsdatter død nov. 1804 Nr. 6524. Nov. 1807 barn i Lundfod.

Nr. 8220 1805.06.02 VIET: Hans Sørensen, Tromborg, Give ∞ Johanne Marie Andersdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Give Tromborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Junj blev Egteviet Ung Karl Hans Sørensen af Tromborg i Give Sogn og Pigen Johanne Marie Andersd: af Brandlund.
NOTITS: Børn i Tromborg Give, fx jan. 1807 datter Kirsten.

Nr. 8221 1805.06.03 VIET: Niels Christen Andersen, 25 år, Assing ∞ Abelone Christensdatter, 27 år, Kibæk, Assing, BOSAT: Arnborg Grene
KIRKEBOGSTEKSTEN: [Assing kirke] d 3 Juni blev Egteviet Ung Karl Niels Christ[ian?] Andersen af Fløe [fejl for Assing] og Pigen Abelone Christensd: af Kibek Tienende i Fløe.
NOTITS: Præsten i Brande foretog vielsen i Assing kirke. Derfor er præstens kirkebog her originalkilden. Bor først i Arnborg Grene, senere i Assing.

Nr. 8222 1805.11.09 VIET: Niels Rasmussen, Grædstrup ∞ Mette Henriksdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Grædstrup?
KIRKEBOGSTEKSTEN: [Grædstrup Kirke ved præsten i Ø. Nykirke Stalknecht] d 9 Nov: blev Egteviet Enkemand Niels Rasmussen af Grædstrup og Pigen Mette Henricksdatter af Uhre.
NOTITS: FT 1834 Grædstrup har Mette Henriksdatter, 64, enke.

Nr. 8223 1805.12.28 VIET: Jørgen Pedersen, Lime, Nørup ∞ Sidsel Madsdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 28 Decbr blev ægteviet Ung Karl Jørgen Pedersen af Lime i Nørup Sogn, og Pigen Sid[sel?] Madsdatter af Riisberg.
NOTITS: Barn døbt i maj 1806 i Risbjerg.

Nr. 8224 1806.04.27 VIET: Søren Jensen, Brandholm, Brande ∞ Maren Larsdatter, Hyvild, Brande, BOSAT: Brande Tarp 1806-10
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 April blev Egteviet ung Karl Søren Jensen AulsKarl Paa Brandholm og Pigen Maren Lasdatter af Hywild.
NOTITS: BG 11 s. 83 Tarp 3A.

Nr. 8225 1806.06.08 VIET: Iver Madsen, Give By, Give ∞ Ane Sørensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup 1806, Langkær-Store 1810
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 8 Juni blev Egteviet Enkemand Iver Madsen af Giufve og Enken Ane Sørensd: af Grarup.
NOTITS: BG 8 s. 60 Grarup 13A. Senere flytter de til Store Langkær.

Nr. 8226 1806.10.19 VIET: Jens Christian Mortensen, Kærgård, Thyregod ∞ Kirsten Sørensdatter, Risbjerg, Brande, BOSAT: Thyregod Kærgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19de Octbr blev Egteviet ung Karl Jens Christian Mortensen af Kiergaard, og Pige Kirsten Sørensd: af Riisberg.
NOTITS: Første barn i Kærgaard, Thyregod kirkebog juli 1807. Han er født i Skærlund, søn af Morten Pedersen.

Nr. 8227 1806.11.09 VIET: Peder Andersen, Hastrup Mølle, Thyregod ∞ Maren Pedersdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 Nov: blev Egteviet ung Karl Peder Anders: af Hastrup Mølle og Pige Maren Pedersdatter af Borup.
NOTITS: Første barn sept 1807 i Borup.

Nr. 8228 1806.12.07 VIET: Thomas Christensen, Skibbild, Arnborg ∞ Maren Kirstine Thomasdatter, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Decbr blev Egteviet Enkemand Thomas Christensen af Schivild i Arnborg Sogn og Pige Maren Kirstine Thomasdatter af Borup.
NOTITS: Ingen børn set i Arnborg 1807-9 eller i Brande 1807-12. Ikke set i FT 1834 i Brande eller Arnborg.

Nr. 8229 1807.06.14 VIET: Hans Larsen, Dørslund, Brande ∞ Ane Sørensdatter, Risbjerg, BOSAT: Brande Dørslund
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 14 Junj blev Egteviet ung Karl Hans Larsen af Dørslund og Pigen Ane Sørensd: af Riisberg.
NOTITS: BG 2, s. 7 1A Dørslund.

Nr. 8230 1807.08.10 VIET: Anders Andersen, Vingum, Grædstrup ∞ Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, BOSAT: Grædstrup?
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 10 August Ungkarl Anders Andersen fra Vingum i Gredstrup Sogn med Pigen Ane Henriksdatter af Arrevad brande Sogn.
NOTITS: I præstens Lunds skrift. Ane Henriksdatter født i Uhre, bor ved sin søster Anne i Arvad, som er gift med Peder Nielsen i Arvad. Datter af Henrik Pedersen og Mette Pedersdatter Matr. 5A Uhre Storgaard. BG 12.1 s. 26. Hendes to år ældre søster også gift til Grædstrup i 1805, Nr. 8222. Ikke set i Brande kirkebog 1808-14.

Nr. 8231 1807.10.27 VIET: Jacob Friderick Frauen, Nicolay, Føhr ∞ Christiane Morsing, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Oct: blev Egteviet Enkemand Jacob Friderick Fraun af Føhr, og Enken Christiane Morssing af Lundfoed. {Tilføjelser i præst Lunds skrift:} Da bemt Enkemand ikke kunne eller vilde fremvise befalet Rigtighed for at Skifte var afholdt efter hans forhen ved Døden afgangne hustrue, maatte Præsten indlade sig i Correspondence med Præsten paa det Sted, hvor hans forrige Kone ved Døden var afgaaet, og af nedenanførte Attest [erfares?], at JaKob friderich Fraun har forladt sin paa føhr værende hustru, som til sin Død blev underholdt af fattigvæsendet, hvorved Skifte blev unødvendig. Attesten fra føhr lyder saaledes: 'Daß Anna Dorothea frauen des Jacob frauens Ehefrau den 19 Jan 1804 hir selbst verstorben und, weil erwähnter Ehemann sie Schändlicherweiße verlassen hatte um gemachter Schulden wegen von der Insel entwichen war, von der hiesigen Armenkasse nach vorhergegangenen Konkurs, zunächst und von der selben beerdigt worden seyn, wird hiedurch bescheinigt. St. Nicolayer Pastorath auf Föhr d 11ten Oct 1807. C: [Christiansen]' {Ord for ord oversættelse: At Anna Dorothea Frauen, Jacob Frauens hustru, den 19 janauar 1804 her er død, og fordi nævnte hendes ægtemand hende på skændig vis havde forladt og på lavet gælds vegne fra øen undviget var, af den herværende fattigkasse efter forudgangen Konkurs, først af samme (kasse) begravet blevet, bliver herved attesteret. St. Nicolay Pastorat på Føhr, d 11. okt 1807} Efter forevist Testament immellem Enken Christiane Morssing og hendes forhend ved Døden afgangne mand som var confirmeret af Kongen, var han [hun?] beretiget til at beholde det fælles boe uskiftet imod erleggelse af 10 Rdl til hans Arvinger.

Nr. 8232 1808.04.18 VIET: Søren Lassen Bjerre, 61c år, Borup, Brande ∞ Maren Larsdatter, 55c år, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Borup
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 April blev Egteviet Enkemand Søren Lassen [PKB: Bjere] af Borup og Pige Maren Lasd: af Gra[rup].
NOTITS: Han er 61, 2. gang gift. Hun er 55. Se BG 3, s. 81 7A Økær. Maren Larsdatter ellers ikke set i Grarup.

Nr. 8233 1808.06.18 VIET: Jens Jensen Kærgaard, Enkelund, Thyregod ∞ Maren Pallesdatter, Borup, Brande, BOSAT: Thyregod Enkelund
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 18 Junj blev Egteviet den fra sin forrige Hustru fraskildte Mand Jens Jensen af EnKeLund i Tyregoed Sogn, og Qvinden Maren Pallesd: af Borup.
NOTITS: Fik et barn, som døde 11 maaneder gammel. Jens Jensen døde i marts 1809. Tilnavn Kærgaard fra Thyregod kirkebog.

Nr. 8234 1808.07.03 VIET: Mads Larsen, Risbjerg, Brande ∞ Kirsten Nielsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3die Juli ægteviet Enkemand Mads Lassen af Riisberg og Kirsten Nielsdatter af Uhre.
NOTITS: BG 5, s. 18 Risbjerg 2A. Han gift 2. gang er 41, hun 32.

Nr. 8235 1808.09.17 VIET: Morten Rasmussen Skaarup, Hygild-Vester, Rind ∞ Abelone Nielsdatter Kærsgård, Brandholm, Brande, BOSAT: Rind Hygild-Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 17 Sept: blev Egteviet Ung Karl Hr Morten {Rasmussen} Schaarup af Wester Hygild i Rind Sogn, og Jomfrue Abelone {Nielsdatter} Kiersgaard i Brande.
NOTITS: Deres mødre er søstre: Karen og Ellen Mortensdatter Skaarup. Første barn i Vester Høgild aug. 1809. Hr. Morten Schaarup og Appolone. Brudens mor, Karen Skaarup, boede i et hus i Brande By, derfor vies hun af Brande By og ikke af Brandholm, hvor hun er født.

Nr. 8236 1808.10.09 VIET: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande ∞ Sidsel Pedersdatter, Usseltoft, Brande, BOSAT: Brande Dørslund
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 oct blev Egteviet ung Karl Kield Pedersen af Døslund, og Pige Sidsel Pedersd: af Usseltoft.
NOTITS: Første barn i Døslund okt. 1809.

Nr. 8237 1808.11.06 VIET: Niels Christensen, Lønaa, Thyregod ∞ Margrethe Sophie Olesdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Thyregod Lønaa, Svinbæk 1813-16
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 Nov blev Egteviet Ung Karl Niels Christens: af Lønaae i Tyregod Sogn og Pigen Magrethe Sophie Olesdatter af Grarup.
NOTITS: Barn døbt feb. 1814 af Svinbæk, Thyregod.

Nr. 8238 1808.11.20 VIET: Jens Olesen, Grarup, Brande ∞ Ane Jensdatter, Askær-Sønder, Brande, BOSAT: Brande Askær-Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag [d 20 Nov:] blev Egteviet Ung Karl Jens Olesen af Grarup og Pige Ane Jensd: af S: AsKier .
NOTITS: BG 6.2 s. 98 2A Sønder Askær, Brande.

Nr. 8239 1808.11.27 VIET: Kjeld Thomasen, Langkær-Store, Brande ∞ Ane Marie Jensdatter, Lille Holm, Brande, BOSAT: Brande Langkær-Store
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 Nov: blev Egteviet ung Karl Kield Thomsen af Store LangKier og Pige Ane Marie Jensd: af Lildholm.
NOTITS: Bosat se BG 6.1 s. 21.

Nr. 8240 1808.12.26 VIET: Mads Christensen, Felding-Mølle, Sønder Felding ∞ Birthe Christensdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Dec: blev Egteviet Enkemd. Chris. Madsen af Felding og Enken Birthe Christendsd: af Grarup.
NOTITS: DKB har Christen Madsen, som synes at være en fejl for i FT 1801 er der ingen Christen Madsen i Sønder Felding men en Mads Christensen og han er jo enkemand. Hun er tilsyneladende enke i FT 1834 i Grarup, 77. Felding betyder i Brande normalt Sønder Felding, fordi det er nært og Nørre Felding langt væk.

Nr. 8241 1809.04.02 VIET: Jens Jensen, 35 år, Grarup, Brande ∞ Kirsten Pedersdatter, 23 år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 1: Peder Pedersen, Uhre?, Brande
VIDNE Nr. 2: Christen Rasmussen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Martj begynte tillysningen for U: K: Jens Jensen af grarup og Pige Kirsten Pedersdatter Uhre, forlovere ere Peder Pedersen Christen Rasmussen. Egteviet d 2 April.
NOTITS: Første barn feb. 1811 i Brandlund. FT 1834 i Brandlund. Ved vielsen er han 35 og hun 23. Han er født 1774 i Lille Langkær søn af Maren Christensdatter og Jens Christensen stedsøn af 3. mand Troels Iversen, der flytter til Grarup.

Nr. 7997 1809.04.18 VIET: Niels Fæstersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke ∞ Margrethe Nielsdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Øster Nykirke?, Oksenbjerre?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Enkemand Niels Fæstersen Oksenbjerre, Ø. Nykirke og Margrethe Nielsdatter af Uhre.
NOTITS: Kun i PKB. Han var gift 1. gang 1793 i Ringive med Maren Nielsdatter af Store Karlskov, Ringive.

Nr. 8242 1809.07.02 VIET: Peder Christensen, Langkær-Lille, Brande ∞ Maren Pedersdatter, Skærlund, Brande, BOSAT: Brande Uhre 1834
VIDNE Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 martj begyndte Tillysningen for U: K: Peder Christensen af L. LangKier og Pige Maren Pedersdatter af Skierlund, forlovere ere Mads Christensøn Hanrup, Peder Andersen. ægteviet d 2 Julj.
NOTITS: FT 1834 Uhre.

Nr. 8243 1809.07.09 VIET: Peder Pedersen, Usseltoft, Brande ∞ Ane Henriksdatter, Arvad, Brande, BOSAT: Ejstrup Tykskovgaard
VIDNE Nr. 1: Søren Jensen, Tarp, Brande
VIDNE Nr. 2: Mads Christensen Hannerup, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3die Søndag efter Trin: [13. juni 1809] begyndte Tillysningen for ung Karl Peder Pedersen af Usseltoft og Enken Ane Henrichsd: af Arevad, forlovere vare Søren Jensen Tarp Mads Christensøn Hanrup. Egteviet d 9 Juli.
NOTITS: FT 1834 Ejstrup Tykskovgaard. Han er ved vielsen 27 og hun 36.

Nr. 8244 1809.09.10 VIET: Lars Thomasen, Langkær-Store, Brande ∞ Else Jensdatter, Borup, Brande
VIDNE Nr. 1: Thomas Nielsen, Langkær, Brande
VIDNE Nr. 2: Troels Christensen, Brande by, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 23 Julj begynte tillysning med Ung Karl Laus Thomsen af Store LangKier, og Pige Else Jensd: af borup, Forlovere Thomas Niels: LangKier Troels Xstens: brande. Egteviet d 10 Sep.
NOTITS: Ikke fundet i FT 1834. Ikke set med børn i Brande kirkebog 1809-14. Sandsynligvis ikke bosat i Brande sogn. Præsten læser den sidste forlover som Thøger Christensen, da han skriver det over i hans kirkebog.

Nr. 8245 1809.10.08 VIET: Lars Nielsen, Arnborg-Gammel, Arnborg ∞ Ane Jespersdatter, 60c år, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
VIDNE Nr. 1: Iver Madsen, Langkær, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Madsen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag [d 17 Sept:] begynte tillysningen for Ung Karl Laus Nielssen af gl: Arnborg i Arnborg Sogn og Enken Ane Jespersdatter af Grarup. forlovere ere Iver Madsen af LangKier og Peder Madsen Grarup. Egteviet d 8 Oct.
NOTITS: De flytter 1811 til Gammel Arnborg, hvor hun begraves 1822.

Nr. 8246 1809.10.15 VIET: Peder Pedersen, Uhre, Brande ∞ Mette Sørensdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Uhre
VIDNE Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande
VIDNE Nr. 2: Otte Sørensen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 Sept: begynte Tillysningen for Ung Karl Peder Pedersen Uhre, og Pigen Mette Sørensd: Fløe. forlovere ere Søren Sørensen og Otte Sørensen af Uhre. Egteviet d 15 Oct.
NOTITS: FT 1834 i Uhre.

Nr. 8247 1809.11.12 VIET: Jens Christensen, Langkær-Lille, Brande ∞ Ane Kirstine Dynesdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Skerris
VIDNE Nr. 1: Christen Clemandsen, Skerris, Brande
VIDNE Nr. 2: Thomas Christensen, Langkær, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 oct: begynte tillysningen for Ung Karl Jens Christensen af Lille LangKier og Pige Ane Kirstine Dynesd: af Uhre. Forlovere Xsten Clemandsen Thomas Xstens: langkier. Egteviet d 12 Nov.
NOTITS: FT 1834 i Skerris.

Nr. 8248 1809.11.19 VIET: Peder Larsen, Mosgård-Lille, Thyregod ∞ Maren Jensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Thyregod Mosgaard-Lille
VIDNE Nr. 1: Søren Christensen, Grarup, Brande
VIDNE Nr. 2: Otte Pedersen, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 29 oct: begynte tillysningen for U: K. Peder Laussen af Lille Mosgaard i Tyregoed Sogn og Pige Maren Jensd: af Grarup. forlovere Søren Xstens: af Grarup Otte Peders: Skieris. Egteviet d 19 Nov.
NOTITS: Maren Jensdatter døde i barselsseng i marts 1811, hvorpaa Peder Larsen gifter sig anden gang med Mette Truelsdatter.

Nr. 8249 1809.12.17 VIET: Christen Pedersen, Askær-Sønder, Brande ∞ Maren Andersdatter, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
VIDNE Nr. 1: Peder Jensen, Lundfod, Brande
VIDNE Nr. 2: Jørgen Andersen, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Nov: begynte tillysningen for Enkemand Christen Pedersen af S: AsKier, og Enken Maren Andersd: af Lundfod, forlovere ere Peder Jensen af Lundfod og Jørgen Anders: i Arvad. Egteviet d 17 Dec.
NOTITS: BG 1 s. 23 skøde paa Lundfod 4a . BG 6.2 s. 114 Sønder Askær 3A.

Nr. 8250 1809.12.26 VIET: Jens Jensen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Kirsten Pedersdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
VIDNE Nr. 1: Peder Pedersen, Usseltoft, Brande
VIDNE Nr. 2: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Saamme dag begynte tillysningen for Enkemand Jens Jens: af TyregodLund i Tyregoed Sogn og Pige Kirsten Pedersd: af Grarup forlovere er P: Peders: af Usseltoft Kield Peders: af DøsLund. Egteviet d 26 Dec.
NOTITS: Barn i maj 1811 i Thyregodlund. Han er ved vielsen 55, hvis han er den Jens Jensen af FT 1801 Thyregod, hun 22, hvis hun er Kirsten Pedersdatter 36 i FT 1834 Thyregodlund.

Nr. 8251 1810.04.20 VIET: Ole Jensen Glasou, Grarup, Brande ∞ Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
VIDNE Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Brande by, Brande
VIDNE Nr. 2: Jakob Jensen, Brande by, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Febr begynte tillysningen med Enkemand Ole Jensen af Grarup og Enken Mette Jensd: af Brandlund. forlovere Jørgen Jørgensen og Jacob Jensen af Brande. Egteviet d 20 apr.
NOTITS: Glasou fra skøde i Grarup og skifter. BG 8, s. 11. Ole sælger gården i Grarup i 1810. Første barn marts 1812 i Lundfod.

Nr. 8252 1810.05.06 VIET: Christen Madsen, Kærgaard, Thyregod ∞ Ane Andersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Thyregod Kærgaard
VIDNE Nr. 1: Jens Thygesen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 April meldte Sig Christian Madsen af Kiersgaard Tyregoed Sogn, i Sognepræstens S:T: Hr Froms Fraværelse, og begierte tillysning for sig og forlovede kiereste Pige Ane Andersd: af Uhre, som forlovere vare tilstæde Sognefoged Jens Tygesen i Uhre og Peder Fløe af Brandlund som her haver Egenhændig underskrevet.- Christian Madsen Jens Thygesen Peder Fløe. Egteviet d 6 Maj.
NOTITS: FT 1834 Thyregod. Kaldes i hans tid i Lundfod Brande altid Christen.

Nr. 8253 1810.09.16 VIET: Christen Pedersen Bjerre, Grarup, Brande ∞ Johanne Christensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Grarup?
VIDNE Nr. 1: Peder Christensen, Grarup, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Madsen, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Julj begynte tillyslingen[!] for Enkemd Christen Peders. Biere af Grarup og Pige Johanne Christensd: af brande forlovere ere Peder Christens: og Peder Madsen. Egteviet d 16 Sep.

Nr. 8254 1810.10.07 VIET: Niels Nielsen, Uhre, Brande ∞ Ane Pedersdatter, Usseltoft, Brande, BOSAT: Brande Uhre
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Dørslund, Brande
VIDNE Nr. 2: Søren Sørensen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Aug begynte tillysning for Ung Karl Organist Niels Nielsen af Uhre og Pige Ane Pedersd: af Usseltoft, forlovere ere Anders Xstens. Døslund og Søren Sørensen af Uhre. Egteviet d 7 oct.
NOTITS: Niels døde feb. 1811 Nr. 6620. Hun gifter sig igen i dec. 1812 Nr. 8268 med Christen Nielsen.

Nr. 8255 1810.09.30 VIET: Otte Dierich Berum, Borris ∞ Christine Nielsdatter Donnerup, Sønderholm, Brande, BOSAT: Borris
VIDNE Nr. 1: Jens Thomsen Slagballe, Brande By, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Larsen, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 Sept begynte tillysningen for Enkemand Studeosis Sr Otte Diderick Bernim Sogendegn til Borris, og Faster Meenigheder. og Pigen Christine Donnerup af Brande. forlovere Thomsen, Petter Lassen af Borris. Egteviet d 30 Sep.
NOTITS: FT 1834 Sønder Borris Christine Nielsen, 52, degneenke.

Nr. 8256 1810.10.21 VIET: Christen Clemmensen, Hyvild, Brande ∞ Else Marie Pedersdatter, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Hyvild
VIDNE Nr. 1: Anders Christensen, Brandlund, Brande
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen, Blæsbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 Septembr begynte Tillysningen for Ung Karl Christen Clemandsen af Hyvild og Pige Else Marie Pedersd: af Tarp forlovere Anders Xsten: af lund og Jens Peders. af blesberg. Egteviet d 21 oct.
NOTITS: BG 5 s. 67 Hyvild 2A.

Nr. 8257 1810.12.26 VIET: Christen Larsen, Hyvild, Brande ∞ Maren Pedersdatter, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Hyvild
VIDNE Nr. 1: Kjeld Pedersen Dørslund, Dørslund, Brande
VIDNE Nr. 2: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Nov begynte Tillysning for U: K: Christen Lassen af Hyveld og Pige Maren Pedersd: af DøsLund forlovere Kield {Pedersen} Døslund og O. Arevad af Brandholm. Egteviet d 26 Dec.
NOTITS: BG 5 s. 53 Hyvild 1A.

Nr. 8258 1811.01.20 VIET: Lars Jensen, Harrild-Over, Ejstrup ∞ Karen Eriksdatter, Harrild, Brande, BOSAT: Ejstrup Harrild-Over Thorlund 1825, Givskud 1832
VIDNE Nr. 1: Erik Eriksen, Harrild, Brande
VIDNE Nr. 2: Søren Sørensen, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 30 Dec begynte tillysningen for Ung Karl Lars Jensen af Over Harild i Ejstrup Sogn og Pige Karen Ericksd: af Harild heri Sognet forlovere vare, Erick Ericks: og S. Sørens: Fløe. Egteviet d 20 Jan.
NOTITS: Se Villy M. Sorensen "Forfædre for Jens Peter Hansen 1869-1949, Sejrup, Thyregod" s. 50. Lars Jensen er den senere Skalde-Lars i Givskud. Han tabte sit hår til fanden.

Nr. 8259 1811.04.30 VIET: Peder Larsen, Mosgård-Lille, Thyregod ∞ Mette Troelsdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Thyregod Mosgaard-Lille
VIDNE Nr. 1: Søren Christensen, Grarup, Brande
VIDNE Nr. 2: Jens Johansen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 April begyndte Tillysningen for Enkemand Peder Laussen af Lille Moesgaard i Tyregod Sogn, og Pigen Mette Troelsdatter af BrandLund - Enkemanden Mødte Selv og forlangede Tillysningen.- Forlovere ere Søren Christensen Grarup Enkemand Peder Lauss. Jens Johansen Brandlund. Egteviet d 30 April.
NOTITS: Barn i Thyregod 1812. FT 1834 Thyregod, Mosegaard, Mette Troulsdatter enke. Dette er anden gang Peder Larsen gifter sig i Brande sogn. Første gang i 1809 se Nr. 8248.

Nr. 8260 1811.05.19 VIET: Lars Christensen, Kragsig, Brande ∞ Johanne Pedersdatter
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Christensen Kragsig, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 28 April begyndte Tillysningen for U. K. Laus Christensen Kragsig, og Pigen Johanne Pedersdatter tienende i Brande Præstegaard, forlovere ere Jens {Christensen} Kragsig og Peder {Christensen} Kragsig. Egteviet d 19 Maj.
NOTITS: Ikke bosat i Brande. Ikke set i Vejle, Ringkøbing og Skanderborg amter i FT 1834.

Nr. 8261 1811.09.01 VIET: Mikkel Eriksen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Maren Nielsdatter, Husum, Brande, BOSAT: Brande Husum
VIDNE Nr. 1: Mads Christensen, Drantum, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Poulsen Husum, Husum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 4 Aug: begynte tillysningen for U:K: Michel Ericksen af TyregodLund og Enken Maren Nielsd: af Husum forlovere vare Mads Christian Drantum og Peder {Poulsen} Husum. Egteviet d 1 Sept. .
NOTITS: BG 7.2 s. 86 Husum 16A 1811-25, senere Borup.

Nr. 8262 1811.10.05 VIET: Peder Christian Christensen Kragsig, Kragsig, Brande ∞ Elisabeth Pedersdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brandlund, Skarrild Karstoft
VIDNE Nr. 1: Christen Hansen Kragsig, Brande
VIDNE Nr. 2: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
18. Aug begyndte tillysningen for Ung Karl Peder Chr. Kragsig og Pige Elisabeth Pedersd: af Lund.- Forlovere Christen Kragsig og Jens {Christensen} Kragsig. Egteviet d 5 oct.
NOTITS: Bosat og patronym se BG 11 s. 63. Brandlund skøde indtil 1830. FT 1834 hus Nørre Karstoft, Skarrild.

Nr. 8263 1811.09.22 VIET: Jens Jørgensen, Brande by, Brande ∞ Maren Christensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brande By
VIDNE Nr. 1: Peder Langkær, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Jens Andersen, Sandfeldbjerre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 Aug begynte tillysningen for ung Karl Jens Jørgensen og Pigen Maren Christensdatter begge af Brande. Forlovere vare Peder Langkier af Uhre og Jens Andersen af Biere. Egteviet d 22 Sept.
NOTITS: FT 1834 Brande By en Gaard. Hun skrives af Brande By, men er født i Ullerup, Give og opvokset i Lille Langkær, som faderen solgte 1809 og flyttede til Brande By.

Nr. 8264 1811.09.15 VIET: Peder Pedersen, Uhre, Brande ∞ Else Christensdatter, Flø, Brande, BOSAT: Brande Flø
VIDNE Nr. 1: Troels Christensen, Brande by, Brande
VIDNE Nr. 2: Jakob Jensen, Brande by, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 Aug begynte tillysningen for Ung Karl Peder Pedersen af Uhre, og Pigen Else Christensd. af Fløe. forlovere Troels Christens. Jacob Jensen begge af Brande. Egteviet d 15 Sept.
NOTITS: BG 4.2 s.53 Flø 4A.

Nr. 8265 1811.09.29 VIET: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande ∞ Abelone Marie Frandsdatter, Skærlund, Brande, BOSAT: Brande Risbjerg
VIDNE Nr. 1: Niels Sørensen, Risbjerg, Brande
VIDNE Nr. 2: Jakob Frandsen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 25 Aug begynte tillysning for ung Karl Niels Poulsen af Riisberg, og Pigen Abelone Marie Frandzd: af Schierl. Forlovere Niels Sørensen Riisberg og Jacob Frandsen. Egteviet d 29 Sept.
NOTITS: BG 5 s. 4 Risbjerg 1A. FT 1834 Risbjerg, hun kaldes Marie Frandsdatter.

Nr. 8266 1811.11.17 VIET: Iver Madsen, Langkær, Brande ∞ Ane Pedersdatter, Sandfeld, Brande, BOSAT: Brande Langkær
VIDNE Nr. 1: Jørgen Andersen Arvad, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Pedersen, Sandfeld, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 20 octbr begynte tillysningen for Enkemand Iver Madsen af LangKier og Pige Ane Pedersd: af Sandfeld. Forloverne vare Jørgen {Andersen} Arevad og Peder Pedersen Sandfeld. Egteviet d 17 Nov.
NOTITS: BG 6.1 s. 4 Store Langkær 1A.

Nr. 8267 1811.11.24 VIET: Rasmus Nielsen, Vejle ∞ Ane Mikkelsdatter, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Jensen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 3 Nov: begynte Tillysningen for Ung Karl Rasmus Nielsen Tjenende i Wejle og Enken Ane MiKKelsd: Uhre, forlovere Jens {Christensen} Kragsig og Peder Jensen Uhre. Egteviet d 24 Nov.
NOTITS: Ingen børn set i Brande 1812-14, ikke fundet i FT 1834 Vejle, Ringkøbing og Skanderborg Amter.

Nr. 8268 1811.12.26 VIET: Christen Nielsen Bundgaard, Uhre, Brande ∞ Ane Pedersdatter, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
VIDNE Nr. 1: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Pedersen, Usseltoft, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Nov. begynte Tillysningen for ung Karl Christen Nielsen og Enken Ane Pedersd: begge af Uhre. Forlovere Niels Organist og Peder Usseltoft. Egteviet d 26 Dec.
NOTITS: BG 12.1 s. 5. Anes første mand Niels Nielsen Organist død feb. 1811 Nr. 6620.

Nr. 8269 1811.12.29 VIET: Christen Thomasen, Langkær, Brande ∞ Karen Pedersdatter, Tarp, Brande, BOSAT: Brande Langkær
VIDNE Nr. 1: Christen Andersen, Tarp, Brande
VIDNE Nr. 2: Christen Klemmensen, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Nov: begynte tillysningen for Enkem[..] Christen Thomsen af LangKier og Pigen Karen Pedersd: af Tarp Forlovere Christen Anders: af Tarp og Christen Clemands Hy[vild]. Egteviet d 29 Decbr.
NOTITS: BG 6.1 s. 47 Store Langkær 3A. FT 1834 Langkær.

Nr. 8270 1812.06.14 VIET: Christen Christensen, Tornvig, Arnborg ∞ Ane Marie Sørensdatter, Dørslund, Brande, BOSAT: Arnborg Tornvig
VIDNE Nr. 1: Søren Nielsen, Dørslund, Brande
VIDNE Nr. 2: Christen Pedersen, Blæsbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Maj begynte Tillysningen for Enkemand Christen Christensen af Tornvig i Arnborg Sogn og Pige Ane Marie Sørrensd af DøsLund, forlovere Søren Nielsen DøsLund og Christen Peders: Blesberg. Egteviet d 14 Junj.
NOTITS: FT 1834 Arnborg, Tornvig.

Nr. 8271 1812.10.04 VIET: Mads Christian Nielsen, Drantum, Brande ∞ Maren Pallesdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 1: Knud Jørgensen Økær, Borup (Økær), Brande
VIDNE Nr. 2: Mikkel Eriksen, Husum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 19 Julj begynte Tillysningen for Enkemand Ma[ds] Christian Nielssen af Drantum og Enken Maren Pallesd: af Borup. forlovere vare Knud Jørgensen af ØeKjer. Michel Ericksen af Husum. Egteviet d 4 oct.
NOTITS: BG 9 s. 97 Brandlund 12-13A. Maren gift 1. gang med Jens Jensen Enkelund i 1808 Nr. 8233. Han døde året efter vielsen. Her bliver hun gift anden gang. Han er 62, hun 32.

Nr. 8272 1812.11.15 VIET: Peder Pedersen Pæ Sandfeld, Sandfeld-Store, Brande ∞ Kirsten Eriksdatter, Sandfeldbjerre, Brande, BOSAT: Brande Sandfeld-Store
VIDNE Nr. 1: Søren Sørensen Flø, Flø, Brande
VIDNE Nr. 2: Jens Andersen Bjerre, Sandfeldbjerre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 oct begynte Tillysningen for Ung Karl Peder Peders: af St: Sandfeld og Pigen Kirsten Ericksd: af Bjere forlovere S: {Søren Sørensen} Fløe, Jens {Andersen} Bjere. Egteviet d 15 Nov:
NOTITS: FT 1834 Store Sandfeld.

Nr. 8273 1813.03.14 VIET: Thomas Pedersen, 22c år, Gludsted, Ejstrup ∞ Johanne Jensdatter, 26c år, Lille Holm, Brande, BOSAT: Brande Brandlund, Grarup
VIDNE Nr. 1: Kjeld Langkjær, Langkjær, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 24 Janv: begynte Tillysningen for ung Karl Thomas Pedersen tyende paa Brandholm og Pigen Johanne Jensd: af Lildholm. forlovere Kjel Lang[kier?]. Egteviet d 14 Martj.
NOTITS: FT 1834 Brandlund. For Ejstrup se dåb #2850, hvor gommens (sted)far er fra Ejstrup.

Nr. 8274 1813.04.18 VIET: Hans Eskildsen, Borup, Brande ∞ Karen Nielsdatter, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
VIDNE Nr. 1: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande
VIDNE Nr. 2: Christen Svinbæk, Svinbæk, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 21 Febr begynte Tillysningen for ung Karl Hans Eschildsen og Pigen Karen Nielsdatter begge af Borup, forlovere O: Arevad til Brandholm og Christen Svinbeck af Tyregod. Egteviet d 18 April.
NOTITS: FT 1834 Borup.

Nr. 8275 1813.04.19 VIET: Jakob Sørensen, 27 år, Dørslund, Brande ∞ Margrethe Katrine Christensdatter, 19 år, Tornvig, Arnborg, BOSAT: Arnborg Tornvig
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ung Karl Jacob Sørensen af DøsLund og Pige Magrethe Christensd. af Tornvig. Egteviet d 19 April.
NOTITS: Glemt i PKB. Han skrives 1826 som husmand i Tornvig, da han findes død ved kirkegårdsdiget i Brande og bliver begravet i Brande. Ved vielsen er han 27. Katrine (Brande kirkebog har kun Margrethe) fra ægteskabsindragelse 7. marts 1813 i Arnborg kirkebog. Hun er født i Sønder-Søby, Arnborg sogn døbt 1792.11.11 datter af Christen Christensen Bondegaard og Anne Marie Christoffersdatter.

Nr. 8276 1813.08.01 VIET: Jens Christensen, Lilleholm, Brande ∞ Ane Christensdatter, Kragsig, Brande, BOSAT: Brande Lilleholm
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen Kragsig, Østerholm, Brande
VIDNE Nr. 2: Søren Iversen, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 Juni begynte Tillysningen for Enkemand Jens Christensen af Lildholm og Pigen Ane Christensd: af Kragsig. Forlovere Jens Kragsig og Søren Ivers: af Kragsig. Egteviet d 1 Aug:
NOTITS: BG 11, s. 49

Nr. 8277 1813.11.14 VIET: Niels Christian Thomasen, Brogaard, Brande ∞ Karen Mikkelsdatter, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 2: Jakob
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5 Sept. begynte Tillysningen med ung Karl Niels Christian Thomsen af Brogaard og Karen Michelsd: af Brandlund forlovere Thomsen Jacob [..]. Egteviet d 14 Nov:
NOTITS: BG 7.2, s. 67 og BG 9, s. 102 Brandlund Matr. 13.

Nr. 8278 1813.12.26 VIET: Thomas Knudsen, Skerris, Brande ∞ Ane Marie Sørensdatter, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
VIDNE Nr. 1: Otte Pedersen, Skerris, Brande
VIDNE Nr. 2: Søren Christensen, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 5 Dec: begyndte Tillysningen for ung Karl Thomas Knudsen af Schjeris og Pigen Ane Marie Sørensdatter af Grarup. Forlovere Otte Pedersen Schjeris, Søren Christens: Grarup. Egteviet d 26 Dec.
NOTITS: BG 6.2, s. 135 og BG 8, s. 28 Grarup Matr. 5a.

Nr. 8279 1814.04.24 VIET: Peder Nielsen, Sandfeld, Brande ∞ Kirsten Jørgensdatter, Brande by, Brande, BOSAT: Brande Brande By
VIDNE Nr. 1: Jens Jørgensen, Brande by, Brande
VIDNE Nr. 2: Jens Thomsen Slagballe, Brande by, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 7 April begynte Tillysningen for ung Karl Peder Nielssen af Sandfeld og Pigen Kirsten Jørgensd: af Brande, forlovere Jens Jørgensen af Brande og Degnen {Jens} Thoms: {Slagballe}. Egteviet d 24 April.
NOTITS: FT 1834 Brande By

Nr. 8280 1814.10.20 VIET: Christen Jensen, Lille Holm, Brande ∞ Ane Larsdatter, Thyregod?, BOSAT: Brande Drantum
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen Lille Holm, Lilleholm, Brande
VIDNE Nr. 2: Lars Nielsen, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 28 Aug: begynte Tillysningen med Ung Karl Christen Jensen Lildholm og Pige Ane Lasd: tjener begge på Brandholm, forlovere Jens {Christensen} Lildholm og Lars Nielsen af Tyregod. Egteviet d 20 October.
NOTITS: BG 11 s. 49 og BG 5 s.76 Matr. 1A Drantum.

Nr. 8281 1814.10.30 VIET: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande ∞ Ane Marie Bertelsdatter Tirsvad, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Brogaard -1826, Vesterholm
VIDNE Nr. 1: Niels Sørensen, Brandlund, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Septembr begynte Tillysningen for Enkemand Thomas Nielsen af Broegaard og Pigen Ane Marie Bertelsdatter, tjener i SchjerLund, forlovere vare Niels Sørensen af Lund og Peder Andersen Schjerl. Egteviet d 30 October.
NOTITS: Hun er 1784 født i Vonge, Øster Nykirke, opvokset i Uhre, Brande, hvor hendes far var lærer men døde 1806. FT 1834 Vesterholm. BG 7, s. 68 Matr. 14A Brogaard, BG 11, s. 37 Matr. 6A Brandholm.

Nr. 8282 1815.04.09 VIET: Christian Jensen Schals, 45 år, Skærlund, Brande ∞ Dorthe Nielsdatter, 24 år, Sandfeld- Store, Brande, BOSAT: Brande Skærlund
VIDNE Nr. 1: Jens Pedersen Schals, Skærlund, Brande
VIDNE Nr. 2: Niels Pedersen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[Anden skrift, ikke degnens:] Tillysning d 9 April for U. K. Xstian {Jensen} Skals og P. Dorthe Nielsd. forlovere Jens {Pedersen} Schals og Niels {Pedersen} Sandfeld.
NOTITS: FT 1834 Skærlund. Fædrene er vidner.

Nr. 8283 1815.09.17 VIET: Peder Jørgensen, 60 år ∞ Karen Pedersdatter, 36 år, Arvad Mølle, Brande, BOSAT: Ejstrup Smedebæk
VIDNE Nr. 1: Jens Pedersen, Blæsbjerg, Brande
VIDNE Nr. 2: Jakob Jensen, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2, 17 Sept 1815 Peder Jørgensen 60 Aar Huusfæster på Ejstrup Mk Karen Pedersdatter 36 Aar Tjenestepige i Arvad Mølle. Jens Pedersen af Blesberg, Jakob Jensen af Brande
NOTITS: FT 1834 ses han som fattiglem i et hus i Smedebæk By, Ejstrup. Hun er da 55.

Nr. 8284 1815.10.15 VIET: Hans Madsen, 29 år, Bøvl, Sønder Omme ∞ Volborg Jørgensdatter, 30 år, Uhre, Brande, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
VIDNE Nr. 1: Jørgen Christensen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Lars Dynesen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3) 15 Oct 1815 Hans Madsen 29 Aar ungkarl og gaardmand i Bøvl i Sønder Omme Pige Volborg Jørgensdatter, 30 Aar, Bondepige i Uhre. Jørgen Christensen og Lars Dynesen af Uhre.
NOTITS: Voldborg *1779 Hejnsvig, datter af Jørgen Christensen og Anne Marie Bertelsdatter født i Grindsted. Voldborg dør 1826.07.03 i Hallundbæk, Sønder Omme.

Nr. 8285 1815.11.05 VIET: Anders Jensen, 54 år, Døvling, Skarrild ∞ Mette Pedersdatter, 42 år, Uhre, Brande, BOSAT: Skarrild Døvling
VIDNE Nr. 1: Lars Dynesen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Hans Dynesen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4) Anders Jensen 54 Aar, Enkemand og Huusmand i Deuling i Scharild Sogn Pige Mette Pedersdatter 42 Aar Bondepige af Uhre. Lars Dynesen og Hans Dynesen af Uhre.
NOTITS: Ses FT 1834 i Døvling, begge lever endnu. Lars Dynesen er hendes stedfar.

Nr. 8286 1816.04.14 VIET: Jens Sørensen, 28 år, Uhre, Brande ∞ Bodil Marie Pedersdatter, 24 år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
VIDNE Nr. 1: Søren Sørensen, Flø, Brande, Må være brudgommens bror i Flø, for faderen - som også hedder sådan - bor i Uhre efter 1807.
VIDNE Nr. 2: Peder Pedersen, Uhre, Brande, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 14. April 1816 Bondekarl Jens Sørensen, 28 Aar, af Uhre Bondepige Bodil Marie Pedersdatter, 24 Aar, af Uhre. Gaardmand Søren Sørensen af Flø og Peder Pedersen af Uhre
NOTITS: Ses FT 1834 i Uhre, Brande med 5 børn. Sognefoged Peder Pedersen er brudens far.

Nr. 8287 1816.04.28 VIET: Peder Larsen, 25 år, Uhre, Brande ∞ Ane Marie Jørgensdatter, 26 år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
VIDNE Nr. 1: Jørgen Christensen, Uhre, Brande, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Lars Dynesen, Uhre, Brande, Brudgommens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 28 April 1816 Bondekarl Peder Larsen, 25 Aar, af Uhre Bondepige Ane Marie Jørgensdatter, 22 Aar, af Uhre. Gaardmænd Jørgen Christensen og Lars Dynesen af Uhre.
NOTITS: Ses FT 1834 i Uhre Brande med 7 børn. Han *1792 Uhre, Brande hun *1790 Give. Lars Dynesen er brudgommens far, Jørgen Christensen brudens far. Familien flytter fra Hegnsvig 1783c til Givskov, Give derfra 1802 til dette sted i Uhre, Brande. Bruden er født i Givskov, Give i 1790.

Nr. 8288 1816.06.03 VIET: Jens Hansen, 27 år, Møbjerg, Sønder Omme ∞ Kirsten Katrine Christensdatter, 26 år, Borup, Brande, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
VIDNE Nr. 1: Christen Thøgersen, Borup, Brande, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Laurs Thomsen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 3. Juni 1816 Bondekarl Jens Hansen, 27 Aar, Smed i Møberg S. Omme Sogn Bondepige Kirsten Chatrine Christensdatter af Borup, 26 Aar gl:. Christen Tøgersen og Laurs Thomsen Bondemænd af Borup.
NOTITS: Kirsten Katrine *1785 Lillebrande, Sønder Omme, Christen Thøgersen er hendes far. Ses 1834 i Thyregodlund med 4 børn. FT 1845 i Kærgaard, Thyregod. Han er født i Sønder Omme.

Nr. 8289 1816.06.09 VIET: Jens Clemensen, 36 år, Skerris, Brande ∞ Ane Sørensdatter, 46 år, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 1: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Brudgommens stedfar.
VIDNE Nr. 2: Jens Sørensen, Brandlund, Brande, Brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 9. Juni 1816 bondekarl Jens Clemensen 36 Aar gl: Bondepige Ane Sørensdatter af Brandlund, 46 Aar gl. Forlovere: Gaardmand Peder Knudsen af Skjerris og Jens Sørensen i Brandlund.
NOTITS: Denne Ane II Sørensdatter (den anden af tre døtre af Søren Jensen kaldet Ane), hun er søster til Ane III Sørensdatter, som er Søren Kierkegaards mor.

Nr. 8290 1816.07.07 VIET: Peder Madsen Hannerup, 29 år, Borup, Brande ∞ Birte Pedersdatter, 29 år, Brandlund, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 1: Mads Christensen Hannerup, Borup, Brande, Brudgommens far.
VIDNE Nr. 2: Knud Jørgensen, Borup (økær), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 7. Juli 1816 Bondekarl og Træskomand Peder Madsen Hannerup af Borup, 29 Aar gammel. Bondepige Birthe Pedersdatter af Brandlund gl: 35 Aar. Forlovere: Husmand og Snedker Mads Hannerup og Knud Jørgensen begge af Borup.

Nr. 8291 1816.07.26 VIET: Niels Christensen, 37 år, Uhre, Brande ∞ Mette Troelsdatter, 26 år, Grarup, Brande, BOSAT: Brande Uhre
VIDNE Nr. 1: Jacob Andersen, Uhre, Brande
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen Gammel, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 26. Juli 1816 Bondekarl Niels Christensen af Uhre 37 Aar gl: Bondepige Mette Truelsdatter af Grarup, gl 26 Aar. Forlovere: Jacob Andersen og gl: Niels Christensen af Uhre.
NOTITS: Brudgommen er søn af Christen Nielsen og Maren Sørensdatter. Bruden er datter af Troels Iversen og Maren Christensdatter, der flyttede fra Lille Langkær til Grarup. I FT 1834 bebor Niels Christensen et hus i Uhre, Brande. Mette Troelsdatter i 1840 almisselem med to børn i fattighuset i Brande By.

Nr. 8292 1816.09.15 VIET: Jens Christian Nielsen, 28 år, Harrild- Lille, Brande ∞ Ane Christensdatter, 21 år, Borup, Brande, BOSAT: Brande Grarup
VIDNE Nr. 1: Christen Christensen Bundgaard, Borup, Brande, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen? Kjærgaard, Harrild- Lille, Brande, Formodentlig brudgommens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. Bondekarl Jens Christian Nielsen af Lille Harild, 28 Aar Gl. Bondepige Ane Christensdatter af Borup, gl 21 Aar. Forlovere: Christen {Christensen} Bundgaard af Borup og Niels Kjergaard af Harild.
NOTITS: Jens Christian Nielsen (død 1834-40) er i 1834 i Grarup gift med Gjertrud Jensdatter (1840-45 som enke i Fattighuset, Brande By). Ane Christensdatter døde 1831.

Nr. 8293 1816.09.22 VIET: Lars Larsen, 29 år, Hyvild, Brande ∞ Johanne Marie Jensdatter, 24 år, Lilleholm, Brande, BOSAT: Thyregod Kokborg
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen, Lilleholm, Brande
VIDNE Nr. 2: Kjeld Thomsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22. September 1816 Bondekarl Lars Larsen af Hyvild 29 Aar gl. Bondepige Johanne Marie Jensdatter af Lilholm, 24 Aar gl:. Forlovere: Jens Christensen af Lilholm og Kjeld Thomsen af Langkier.
NOTITS: Jens Christensen er brudens far, Kjeld Thomsen er gift med brudens søster Ane Marie Jensdatter. Bruden Johanne Marie Jensdatter 1834 separeret i Thyregod By Fattighus. Lars Larsen *1790 Risbjerg, Brande †1821 Kokborg, Thyregod. Da han ellers ikke har noget med Hyvild at gøre, må han have tjent der i 1816.

Nr. 8294 1816.10.13 VIET: Simon Mortensen, 31 år, Uhre, Brande ∞ Mette Pedersdatter, 28 år, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
VIDNE Nr. 1: Peder Jensen, Lundfod, Brande
VIDNE Nr. 2: Jørgen Andersen, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 13. Oct. 1816 Bondekarl Simon Mortensen af Uhre, 31 Aar gl. Bondepige Mette Pedersdatter af Lundfoed, 28 Aar gl. Forlovere Peder Jensen af Lundfold og Jørgen Andersen af Arrevad.
NOTITS: Bruden er vel datter af Peder Christensen Grarup og Karen Sørensdatter *1785 i Lundfod. Parret ses FT 1834 i Lundfod.

Nr. 8295 1816.11.02 VIET: Knud Pedersen, 26 år, Grarup, Brande ∞ Margrethe Clemmensdatter, 22 år, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Grarup
VIDNE Nr. 1: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Brudens stedfar.
VIDNE Nr. 2: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Bror til brudgommen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 2. Nov. 1816 Bondekarl Knud Pedersen af Grarup, 26 Aar gl: Bondepige Magrethe Clemensdatter af Skjerris, 22 Aar gl. Forlovere: Peder Knudsen af Skjerris og Kjeld Pedersen af Døslund.
NOTITS: Peder Knudsen er brudens stedfar og Kjeld Pedersen brudgommens bror.

Nr. 8296 1816.11.03 VIET: Jens Pedersen, 66 år, Blæsbjerg, Brande ∞ Karen Clemmensdatter, 34 år, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Blæsbjerg
VIDNE Nr. 1: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande, Brudens bror.
VIDNE Nr. 2: Peder Knudsen, Skerris, Brande, Brudens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 3. Nov. 1816 Gaardmand Jens Pedersen i Blesbjerg 66 Aar gl. - Bondepige Karen Clemensdatter af Skjerris, 34 Aar gl. Forlovere: Peder Klemensen af Døslund og Peder Knudsen Skjerris.
NOTITS: Peder Knudsen er brudens stedfar, Peder Clemmensen hendes bror.

Nr. 8297 1816.12.01 VIET: Peder Sørensen, 34 år, Flø, Brande ∞ Ane Eriksdatter, 26 år, Sandfeldbjerre, Brande, BOSAT: Thyregod Svinbæk
VIDNE Nr. 1: Jens Andersen, Sandfeldbjerre, Brande, Brudens stedfar.
VIDNE Nr. 2: Søren Sørensen, Flø, Brande, Brudgommens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12. 1. December 1816 Bondekarl Peder Sørensen af Flø, 34 Aar gl. - Bondepige Ane Erichsdatter af Sandfeld Bjere, 26 Aar gl:. Forlovere: Jens Andersen Bjerre og Søren Sørensen af Flø.
NOTITS: Jens Andersen er brudens stedfar, Søren Sørensen brudgommens bror. Parret ses i FT 1834 i Svinbæk, Thyregod med 3 børn.

Nr. 8298 1816.12.22 VIET: Laurs Thomsen, 42 år, Borup, Brande ∞ Karen Jensdatter, 28 år, Borup, Brande, BOSAT: Brande Borup
VIDNE Nr. 1: Jens Jensen Boel, Borup, Brande
VIDNE Nr. 2: Gyde Pallesen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13. 22. December 1816 Gaardmand Laurs Thomsen af Borup, 42 Aar gl: Bondepige Karen Jensdatter af Borup, 28 Aar gl. Forlovere: Jens {Jensen} Boel af Borup og Gyde Pallesen af Borup.
NOTITS: De overtager hendes fødegård. Laurs er født i Store Langkær, Brande. Jens Jensen Boel er brudens far, han 73 år. Gyde Pallesen er en nabo i Borup. Brudgomen Laurs Thomsen var først gift med Karens søster Else Jensdatter *1783 Borup †1816 Borup, gift 1809.

Nr. 8299 1816.12.29 VIET: Jens Christian Larsen, 24 år, Borup, Brande ∞ Karen Pedersdatter, 40 år, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Borup
VIDNE Nr. 1: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Brudens bror.
VIDNE Nr. 2: Christen Larsen, Hyvild, Brande, Brudgommens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. 29. December 1816 bondekarl Jens Christian Lassen af Borup, 24 Aar gl.- Bondepige Karen Pedersdatter af Døslund, 40 Aar gl. Forlovere: Kield Pedersen af Dørslund, Christen Lassen af Hyvild.
NOTITS: Han er *1794 Dørslund, hun *1778 Sønder Askær. Kjeld Pedersen er brudens bror, Christen Larsen er brudgommens bror.

Nr. 8300 1818.04.11 VIET: Laurs Pedersen, 46 år, Sunds Mølle, Sunds ∞ Maren Thomasdatter, 24 år, Langkær- Store, Brande, BOSAT: Sunds Mølle, Sunds
VIDNE Nr. 1: Iver Madsen, Langkær- Store, Brande, Brudens stedfar.
VIDNE Nr. 2: Peder Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Bror til brudgommen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 11. April 1818 Gaardmand Laurs Pedersen Sognefoged og Møller i Sunds Mølle, 46 Aar gl., Bondepige Maren Thomasdatter af Langkjer, 24 Aar gl. Forlovere: Iver Madsen af Langkjer, Peder Pedersen af Sandfeld.
NOTITS: Brudgommen var født i Store Sandfeld og gift 1. med Edel Knudsdatter *1775c +1817 Sunds Mølle. Bruden er datter af Thomas Larsen og Ane I Sørensdatter, søster til Søren Kierkegaards mor Ane III

Nr. 8301 1818.10.04 VIET: Christen Laursen, 23 år, Damholt, Rind ∞ Maren Andersdatter, 28 år, Brandlund, Brande, BOSAT: Rind Vester Høgild
VIDNE Nr. 1: Peder Christensen, Brandlund, Brande, Brudens bror.
VIDNE Nr. 2: Jens Jensen, Brandlund, Brande, Nabo, ikke familie.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2., 4de October viet bondekarl Christen Laursen af Damholt, Rind Sogn, 23 Aar gl. og bondepige Maren Andersdatter af Brandlund, 28 Aar gl. Forlovere: Gaardmand Peder Christenen og Jens Jensen begge af Brandlund.
NOTITS: Ses FT 1834 i Vester Høgild, Rind. De har overtaget hans far Laurids Christensen *1757c gård. Maren Andersdatter er datter af Anders Christensen Midtgaard og Kirsten Pedersdatter i Brandlund.

Nr. 8302 1818.11.14 VIET: Lars Pedersen, 33 år, Skerris, Brande ∞ Abelone Jensdatter, 22 år, Østerholm, Brande, BOSAT: Brande Langkær- Lille Thyregod Lønaa
VIDNE Nr. 1: Jens Hansen Kjær, Østerholm, Brande, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Brudgommens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3., 14. Novemb viet bondekarl Laurs Pedersen af Skjeris, 33 Aar og Bondepige Abelone Jensdatter af Østerholm, Brande Sogn, 22 Aarg gl. Forlovere: Jens {Hansen} Kier af Østerholm og Kjeld Pedersen af Dørslund..
NOTITS: Han er søn af Peder Nielsen i Sønder Askær og hun er datter af Jens Hansen Kjær født i Lille Langkær.

Nr. 8303 1818.11.15 VIET: Jakob Sørensen, 44 år, Aagaard, Thyregod ∞ Kirsten Pedersdatter, 46 år, Skerris, Brande, BOSAT: Brande Grarup
VIDNE Nr. 1: Søren Larsen Aagaard, Aagaard, Thyregod, Brudgommens far.
VIDNE Nr. 2: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande, Brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4., viet Bondekarl Jacob Sørensen af Aagaard, Tyregod Sogn, 44 Aar gl: og Enken Kirsten Pedersdatter af Skjeris Brande Sogn, 46 Aar gl. Forlovere: Søren {Larsen} Aagaard af Tyregod Sogn og Kjeld Pedersen af Dørslund.
NOTITS: Kirsten Pedersdatter blev først gift 1809 i Brande med Jens Jensen i Thyregodlund, som døde 1816. Hun er datter af Peder Nielsen i Sønder Askær, han er søn af Søren Larsen Aagaard i Thyregod. Jakob Sørensen overtager et husmandssted i Grarup, Brande.

Nr. 8304 1818.12.25 VIET: Troels Nielsen, 32 år, Sandfeld- Store, Brande ∞ Johanne Eriksdatter, 24 år, Harrild, Brande, BOSAT: Arnborg Fasterholt
VIDNE Nr. 1: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Brudgommens far.
VIDNE Nr. 2: Jens Eriksen, Harrild, Brande, Brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5., viet Bondekarl Truels Nielsen af Sandfeld, Brande Sogn, 32 Aar gl: og bondepige Johanne Erichsdatter af Harrild, Brande Sogn, 24 Aar gl.
NOTITS: Hun er datter af Erik Jensen i Brandharrild. Han er søn af Niels Pedersen i Store Sandfeld.

Nr. 8305 1818.12.26 VIET: Christen Pedersen, 34 år, Usseltoft, Brande ∞ Mette Pedersdatter, 37 år, Dørslund, Brande, BOSAT: Brande Østerholm
VIDNE Nr. 1: Kjeld Pedersen, Dørslund, Brande
VIDNE Nr. 2: Hans Larsen, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6., viet Bondekarl og Tømmermand Christen Pedersen af Usseltoft, Brande Sogn 34 Aar og Bondepige Mette Pedersdatter af Døslund, Brande Sogn, 37 Aar gl: Forlovere Kjeld Pedersen og Hans Larsen begge af Dørslund.
NOTITS: Mette Pedersdatter er datter af Peder Nielsen i Sønder Askær og Christen Pedersen er søn af Peder Pedersen Usseltoft, der lige er død, saa hans bror Peder Nielsens søn Kjeld Pedersen spriger ind som forlover.

Nr. 8306 1819.04.12 VIET: Peder Mortensen, 36 år, Uhre, Brande ∞ Kirstine Sørensdatter, 32 år, Langkær- Store, Brande, BOSAT: Give Donneruplund
VIDNE Nr. 1: Søren Jensen Smed, Grarup, Brande
VIDNE Nr. 2: Niels Nielsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1., viet Ungkarl Peder Mortensen Væver i Uhre, 36 Aar og Bondepige Kirstine Sørensdatter af Store Langkier, 32 ar gl. Forlovere: Søren Jensen {Smed} af Grarup og Niels Nielsen af Uhre.
NOTITS: Peder Mortensen er født i Brandlund 1789 søn af Morten Simonsen og Kirstine Sørensdatter er født 1787c (glemt i kirkebogen) i Grarup, datter af Smed Søren Jensen.

Nr. 8307 1819.05.31 VIET: Jens Jørgen Larsen, 50 år, Give ∞ Maren Madsdatter, 26 år, Risbjerg, Brande
VIDNE Nr. 1: Mads Larsen Olgen, Risbjerg, Brande, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Niels Nielsen, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2., viet Enkemand Jens Jørgen Lassen af Give, 50 Aar gl. og bondepige Maren Madsdatter af Riisberg, 26 Aar gl. Forlovere: Gaardmand Mads {Larsen} Olgen af Riisberg og Gaardmand Niels Nielsen af Uhre.
NOTITS: Maren Madsdatter *1792 Givskov, Give, datter af Mads Larsen Olgen, der flyttede til Ulkind, Ringive og 1802 til Risbjerg. Jens Jørgen Larsen *1769 (ikke set født i Give), har maa være død før 1826, for da gifter hun sig 2. gang i Brande med Erik Christenen fra Tinnet, Øster Nykirke.

Nr. 8308 1819.10.31 VIET: Niels Sørensen, 60 år, Brandlund, Brande ∞ Ane Nielsdatter, 37 år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 1: Niels Nielsen, Brandlund, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Christensen, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3., viet Enkemand Niels Sørensen af Brandlund gl: 60 Aar og Bondepige Ane Nielsdatter af Uhre gl 37 Aar. Forlovere Gaardmand Niels Nielsen og Peder Christensen begge af Brandlund.
NOTITS: Hun er født 1783 i Uhre datter af Niels Nielsen Skoleholder. Niels Sørensen født 1758 Pomphole, Thyregod søn af Søren Pedersen, hans 3. ægteskab.

Nr. 8309 1820.02.20 VIET: Jens Andersen, 35 år, Uhre, Brande ∞ Bodil Nielsdatter, 28 år, Uhre, Brande, BOSAT: Brande Uhre
VIDNE Nr. 1: Jakob Andersen, Uhre, Brande, Brudgommens bror.
VIDNE Nr. 2: Otto Sørensen, Uhre, Brande, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1., viet Jens Andersen, 35 Aar, Bondekarl, samt Snedker og Tømmermand i Uhre og Bodil Nielsdatter, 28 Aar, bondepige i Uhre. Forlovere: Gaardmand Jacob Andersen og Otto Sørensen begge af Uhre.
NOTITS: Bodil Nielsdatter *1792 i Brande By datter af præstegårds forpagteren Niels Christensen Nygaard, der flyttede til Tarp og senere Uhre. Jens Andersen *1782 i Uhre søn af Anders Pedersen. Bodil og Jens beboede et hus i Uhre.

Nr. 8310 1820.02.27 VIET: Christen Poulsen, 34 år, Svindbæk, Thyregod ∞ Margrethe Nielsdatter, 29 år, Grarup, Brande, BOSAT: Thyregod Svindbæk
VIDNE Nr. 1: Jakob Jensen, Brande By, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2., viet Christen Poulsen 34 Aar, bondekarl i Svinbek, Tyregod Sogn og Magrethe Nielsdatter bondepige i Grarup, 29 Aar. Forlovere: Gaardmand Jacob Jensen og Peder Nielsen begge af Brande.
NOTITS: Margrethe Nielsdatter *1791 i Grarup datter af Niels Jensen Grene. Christen Poulsen *1787 i Risbjerg, Brande søn af Poul Jensen.

Nr. 8311 1820.03.30 VIET: Peder Andersen Odderbæk, 43 år, Borup, Brande ∞ Maren Sørensdatter, 44 år, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Borup
VIDNE Nr. 1: Søren Sørensen, Risbjerg, Brande, Brudens bror.
VIDNE Nr. 2: Peder Poulsen, Risbjerg, Brande, Formodes at være en fejl for Niels Poulsen, som er nabo. Se også #8313.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3, viet Peder Andersen Oddebek 43 Aar, Gaardmand og Enkemand i Borup og Maren Sørensdatter, 44 Aar Bondepige i Riisberg. Forlovere: Gaardmænd Jacob Jensen og Peder Poulsen.
NOTITS: Peder Andersen Odderbæk *1778 Odderbæk, Thyregod søn af Anders Pedersen. Maren Sørensdatter *1776 Risbjerg datter af Søren Andersen.

Nr. 8312 1820.04.03 VIET: Anders Hansen Bank, 46 år, Give By, Give ∞ Ane Katrine Hansdatter, 33 år, Brandlund, Brande, BOSAT: Give Give By Stenbrogaard
VIDNE Nr. 1: Niels Thomsen, Brandlund, Brande
VIDNE Nr. 2: Peder Hansen, Brandlund, Brande, Brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4., viet Anders Hansen Bank 46 Aar, Gaardmand og Enkemand i Give og Ane Chatrine Hansdatter 33 Aar Bondepige i Brandlund. Forlovere: Niels Thomsen og Peder Hansen af Brandlund.
NOTITS: Hun er *1789 Brand By, datter af Hans Jensen Smed, han er født 1776 i Bregnhoved, Give søn af Hans Hansen kaldet Bank.

Nr. 8313 1820.05.22 VIET: Christen Nielsen Grene, 27 år, Grarup, Brande ∞ Ane Poulsdatter, 30 år, Risbjerg, Brande, BOSAT: Brande Grarup
VIDNE Nr. 1: Andreas Iversen Friborg, Brande By, Brande, Formentlig degnen.
VIDNE Nr. 2: Niels Poulsen, Risbjerg, Brande, Brudens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5., viet Christen Nielsen, 27 Aar, Bondekarl i Garup og Ane Poulsdatter, 30 Aar, Bondepige i Riisberg. Forlovere: Andreas Iversen {Brande By?} og Niels Poulsen af Riisberg.
NOTITS: Christen Nielsen Grene *1793 Grarup, Brande søn af Niels Jensen Grene den ældre. Ane Poulsdatter *1791 Risbjerg datter af Poul Jensen.

Nr. 8314 1820.06.18 VIET: Christen Jensen, 56 år, Studsgaard, Skarrild ∞ Ane Christensdatter, 33 år, Uhre, Brande, BOSAT: Skarrild Studsgaard
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersen, Uhre, Brande, Stedfar til brudens far Christen Nielsen, der er død.
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande, Han var født i Uhre 1766c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6., viet Christen Jensen 56 {51!} Aar, Gaaramnd og Enkemand af Studsgaard, Skarrild Sogn og Ane Christensdatter 33 Aar, Bondepige af Uhre. Forlovere: Gaardmænd Christen Pedersen {af Uhre} og Jens Pedersen af {Lille} Sandfeld.
NOTITS: Ane Christensdatter *1788 i Uhre datter af Christen Nielsen Nørgaard. Christen Jensen *1769 Øvig, Skarrild søn af Jens Nielsen, alderen er 5 år for høj, den skulle være 51.

Nr. 8315 1820.10.29 VIET: Christen Jakobsen Skov, 27 år, Give By, Give ∞ Ane Katrine Pedersdatter, 25 år, Skærlund, Brande, BOSAT: Give Give By
VIDNE Nr. 1: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give, Brudgommen far.
VIDNE Nr. 2: Peder Andersen, Skærlund, Brande, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7., viet Christen Jacobsen Skou, 27 Aar, Bondekarl i Give Sogn og Bye og Ane Chatrine Pedersdatter, 25 Aar, Bondepige, i Skjerlund. Forlovere: Gaardmænd Jacob {Mortensen} Schou af Give og Peder Andersen af Skjerlund.
NOTITS: Ane Katrine Pedersdatter *1795 Skærlund datter af Peder Andersen. Christen Jakobsen Skov *1756 Bøllund søn af Jakob Mortensen Skov.

Nr. 8316 1820.11.05 VIET: Søren Eriksen, 34 år, Harrild, Brande ∞ Maren Christensdatter, 25 år, Brandlund (Pedersborg), Brande, BOSAT: Brande Brandlund
VIDNE Nr. 1: Jens Eriksen, Harrild, Brande, Brudgommens bror.
VIDNE Nr. 2: Christen Nielsen, Brandlund, Brande, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8., viet Søren Erichsen, 34 Aar, Bondekarl af Harrild og Maren Christensdatter 25 Aar, Bondepige af Petersborg, Brande Sogn.
NOTITS: Søren Eriksen *1787 i Harrild, Brande søn af Erik Jensen. Maren Christensdatter *1797 Borup datter af Christen Nielsen (der er flyttet til Brandlund).

Nr. 8317 1820.11.12 VIET: Jens Pedersen, 28 år, Lundfod, Brande ∞ Mette Pedersdatter, 25 år, Lundfod, Brande, BOSAT: Brande Lundfod
VIDNE Nr. 1: Peder Iversen, Lundfod, Brande, Bruden Far.
VIDNE Nr. 2: Peder Jensen, Lundfod, Brande, Brudgommens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9., viet Jens Pedersen, 28 Aar, Bondekarl af Lundfold og Mette Pedersdatter 25 Aar, Bondepige af Lundfold. Forlovere: Gaardmand Peder Iversen og Peder Jensen Begge af Lundfold.