Første version 28. februar 2020
Sidste ændring 07 juli 2022Borris Hartkornfortegnelse 1788 og 1688.
Efter stednavn alfabetisk

INDHOLDGå til sted: Aggergaard, Ahlergaard, BORRIS KIRKE BOEL, Borris Kirke Eng, Borris Krog, Brunbjerg, DALAGER, Skravhøj i Dalager, DEBBELMOSE, PRÆSTEGAARDENS MARK Debelmose, Duedal, Egvig, Felsing, Fonager, Gjaldbæk, GRAVEL, GRØNBORG, Gaasdal-Lille, Gaasdal-Store, Helgaard, HJOPTARP, HVOLLIG, KIRKEN- VED, KODBØL, Kringeltoft, Kvisthus, Lindvig, Mosgaard, Nygaard, ODDERSKÆR, Rundbæk Eng, Rudgrob Eng, Skobæk, Skravhøj i Dalager, Slikdal, Sønderby, SØNDERSKOV, TARP, Vinbæk, Vindelbo, Votkær, Aagaard.
Store bogstaver som TARP: en landsby med en del gårde.
Små bogstaver som Egvig: et enligt sted med en eller to halvgårde.


Nomenklatur
Tekster i rødt er tilføjelser fra andre kilder som skøder, folketællingen 1787 (FT 1787), kirkebøger. Tekster i brunt er tilføjelser fra Markbogen 1683 eller kommentarer.
Hvad der stod under Hjoptarp var Gaasdal, mens Hjoptarp helt var gået glemt.
Præstegaarden er ikke nævnt i originalen, men er tilføjet her. Desuden blev Præstegaardens Mark op imod Debelmose udstykket mellem 1788 og 1800 og fik tildelt hartkorn, som nævnes ved salget i 1810. Det drejer sig om seks husmandssteder som er tilføjet i rødt, da de allerede eksisterede i 1788 uden formelt at have hartkorn.
TARP: steder med flere gårde i store bogstaver og gård-nummer # derefter.
{} tilføjelser, Villy M. Sorensen.

Borris Hartkornfortegnelse 1788 original udskrift.
Borris Ny Matrikel 1688 kommenteret.

Kommenteret Hartkorns Fortegnelse Borris 1788 alfabetisk efter sted i Borris sogn sammeholdt med Ny Matrikel 1688.
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
Aggergaard Jens Bertelsen Selvejer 5 0 2 2 Eenlig Huus med Hartkorn Lundenæs 5 0 2 2
Ahlergaard Mads Jensen Rahbek Selvejer 7 4 0 0 Eenlig Gaard Sophie Rostrup 8 4 2 1
BORRIS KIRKE BOEL 1 Degnelod 1688, ikke fundet 1788. Borris Kirke 1 3 0 2
2 Hans Sørensen Klochmose Selvejer 0 1 1 0 Eenlig Huus med Hartkorn. Sophie Rostrup 0 1 1 0
Borris Kirke Eng Borris Kirke 0 5 2 2 Vaasing Eng bruges af Præsten. I 1688: Vin, brød og Lius til Kirken. Borris Kirke 0 5 2 2
Borris Krog Peder Olesen Selvejer 8 1 1 0 Eenlig gaard. Lundenæs 8 1 1 0
Brunbjerg Michel Gregersen Ahlergaard 1 0 1 0 Eenlig gaard. Sophie Rostrup 1 0 1 0
DALAGER 1 Jens (Madsen) Rahbek Selvejer 9 0 0 0 Dalagergaard har fået 0 6 3 1 tillagt siden 1688. Sophie Rostrup 8 1 0 2
2 Christen Pedersen Lundenæs 1 7 3 ½ Helgård 1688 delt i to halvgårde, havde allerede i 1688 to fæstere. Lundenæs 3 7 3 2
3 Christen Poulsen Lundenæs 1 7 3 ½
4 Ole Jensen Busk Ahlergaard 4 1 2 0 Markbog 1683: helgaard. Borris Kirke 3 4 2 2½
Mag. Lodberg 0 4 3 ½
Samlet 4 1 2 0
5 Ole Christensen Stier Lundenæs 2 0 0 0 I Markbog 1683 separat opført. Lundenæs 2 0 0 0
Lundenæs 0 1 2 2 Rudgrob Eng Lundenæs 0 4 1 0
6 Mads Christensern Selvejer 1 4 1 1 Lundenæs 1 4 1 1
7 Thomas (Nielsen) Dalager Provst Stephansen, Borris 1 1 0 2 Dette hartkorn ikke set i Ny Matrikel 1688.
(Skravhøj) 8 Niels Jensen Skravhøj Huus uden Hartkorn. Sophie Rostrup
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
DEBBELMOSE 0 {Kommentar} Hartkorn opdeling se Pedersminde i Borris ss. 25-26. I alt Debelmose hartkorn 1788:
23 1 3 0
Det totale hartkorn i 1688 er det samme som 1788, men er anderledes opdelt. I alt Debelmose hartkorn 1688:
23 1 3 0
1 Niels Jensen Lundenæs 2 7 1 2½ Gaarden delt i to halvgårde efter 1688 engang. Sophie Rostrup 5 6 3 2
2 Anders Nielsen Lundenæs 2 7 1 2½
5 Sammenlagt 4 7 0 2 Matrikel 1688 nr. 1 og nr. 2
3 1 1 2 og
1 5 3 0.
Delt 1788 i:
2 0 0 0
1 0 0 0
0 7 0 0
0 4 0 2
0 4 0 0
Se nedenfor!
Lundenæs 3 1 1 2
Lundenæs 1 5 3 0
6 Morten Jensen Selvejer 0 5 2 0 {Del af nr. 5 1688 1 5 3 2 og del 0 0 3 0 af nr. 3 med 1 5 3 0}. Lundenæs
2 0 0 0 Del af nr. 1 + 2 1688 4 7 0 2 (fra Jens Gravesens gaard). Lundenæs
7 Mads Pedersen Selvejer 1 0 0 0 Del af nr. 1 + 2 1688 4 7 0 2 Lundenæs
8 Christen Jacobsen Ribe Skoeles gods 1 5 0 2 Markbog 1683: Boel Mag. Hans Rosenberg, Rector i Ribe Skoele 1 5 0 2
Selvejer 0 4 0 0 Del af nr. 1 + 2 1688 4 7 0 2
9 Peder Corneliusen Selvejer 1 5 1 0 To fæstere i 1688. Lundenæs 1 5 1 0
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
(DEBELMOSE) 10 Peder Pedersen Selvejer 2 1 0 0 0 0 3 0 afgivet til gården med 1688 1 5 3 2 efter 1780 som så i alt havde 1 6 2 2. Lundenæs 2 1 3 0
11 Jens Pedersen Selvejer 2 1 1 1 Delt i to, denne del drives af Christen Hansen nedenfor her i Debelmose. Lundenæs 4 2 2 2
12 Jeppe Hansen Selvejer 2 1 1 1 Delt i to halvgårde.
13 Christen Hansen Selvejer 0 6 3 2 {1688 øde} Lundenæs 0 6 3 2
14 Morten Eriksen Selvejer 0 4 0 2 {Del af nr. 1 + 2 1688 4 7 0 2} Lundenæs
15 Niels Pedersen Selvejer 0 7 0 0 {Del af nr. 1 + 2 1688 4 7 0 2} Lundenæs
16 Niels Jensen (Kjær) Selvejer 0 6 2 1½ {Del af nr. 5 1688 1 5 3 2 og del 0 0 3 0 af nr. 3 med 1 5 3 0} Lundenæs
17 Jørgen Jensen (Smed) Selvejer 0 2 2 ½ {Del af nr. 5 1688 1 5 3 2 og del 0 0 3 0 af nr. 3 med 1 5 3 0} Lundenæs
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
(PRÆSTE- GAARDENS MARK til Debelmose, ikke i den originale liste, men fandtes 1788) 1 Niels Jørgensen Provst Stephansen 0 4 3 2 Matrikel 2A Nørrelandet. Disse seks husmandssteder udstykkes 1789-1800 fra Præstegaarden i Borris, men de findes allerede i FT 1787. I FT 1801 er alle seks gårde opført under overskriften Præstegaardens Mark. Alle seks steder sælges 1810 til selveje. Kongelige Majestæt 4 3 2 0
2 Jens Jensen Huus Provst Stephansen 0 4 3 ¼ Matrikel 3A Nør. Udstykket 1789-1800. Kongelige Majestæt
3 Poul Thomsen Provst Stephansen 1 2 1 2¾ Matrikel 4A Nør. Udstykket 1789-1800. Kongelige Majestæt
4 Mads Nielsen Skaarup Provst Stephansen 0 7 3 2¼ Matrikel 5A Nør. Udstykket 1789-1800. Kongelige Majestæt
5 Jens Christensen Kastbjerg Provst Stephansen 0 7 0 1¼ Matrikel 6A Nør. Udstykket 1789-1800.. Kongelige Majestæt
6 Jens Jensen Drongsen Provst Stephansen 0 4 0 1¾ Matrikel 7A Nørrelandet, som ligger mellem Tarp Borris By ikke over mod Debelmose som 2A - 6A Nør. Udstykket 1789-1800. Jens Drongsen først set 1794. Kongelige Majestæt
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
Duedall (Duedal) Niels Michelsen Ahlergaard 1 2 3 2 Eenlig gaard. Markbog 1683: boels hus. Sophie Rostrup 1 2 3 2
Egvig Villem Nielsen Ahlergaard 1 4 1 0 Eenlig gaard. Forøget om
0 4 2 1.
Markbog 1683: et boelshus.
Fru Sophie Rostrup 0 7 2 2
Felsing {Hans Lauridsen i Store Gaasdal} Lundenæs 2 1 0 0 {Ejes og drives af Hans Lauridsen skrevet af Hjoptarp. Men hans børn er født i Feldsing.} Lundenæs 2 1 0 0
Fonager Jens Mortensen Selvejer 0 2 2 1 Eenlig Huus med Hartkorn. Markbog 1683: hus. Hartkorn delt i to dele. Sophie Rostrup 0 5 0 2
Christen Mortensen Skrædder Selvejer 0 2 2 1 Eenlig Huus med Hartkorn.
Gjaldbæk Laurs Olesen Lundenæs 6 3 1 2½ Markbog 1683: enlig gaard = ½ gaard og ¼ gaard og ¼ gaard. 1788 to gårde.
Lundenæs 12 6 3 2
Jep Jakobsen Lundenæs 6 3 1 2½
GRAVEL 1 Villads Nielsen Selvejer 3 6 1 1 Ny Samlet. Markbog 1683: halvgaard. Jacob Ulfelds arvinger 3 6 1 1
2 Christen Thomsen Selvejer 3 6 1 1 Markbog 1683: en halv ødegaard. Haver Peder Christensen i Hullig (Hvollig) i feste Monsieur Marsvin 3 6 1 1
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
GRØNBORG 1 Eske Pedersen Ahlergaard 1 5 1 0 Markbog 1683: ¼ gaard Sophie Rostrup 1 5 1 0
2 Christen Pedersen Ahlergaard 1 7 0 0 Markbog 1683: ¼ gaard Jens Mogensen Herredsfoged i Øster Herred 1 7 0 0
3 Else Eistrup 0 0 0 0 Huus uden Hartkorn ses i FT 1787 i Grønborg Bye.
Gaasdal- Lille 1 Christen Eskesen 2 0 0 0 Ahlergaard 1683 hk 2 3 2 2, 0 3 2 2 taget fra til husmandssted (Gregers Michelsen) Sophie Rostrup 2 3 2 2
2 Gregers Michelsen 0 3 2 2 Ahlergaard Huus med Hartkorn. Spaltet fra Lille Gaasdal. Sophie Rostrup (2 3 2 2)
Gaasdal- Store 1 Morten Thomsen Selvejer 3 5 3 2½ Sophie Rostrup 7 3 3 2
2 Hans Lauridsen Selvejer 3 5 3 2½ Han ejer og driver desuden Feldsing 2 1 0 0.
3 Peder Larsen 0 0 0 0 Huus uden Hartkorn, aftægt
3 Poul Michelsen Gaasdal 0 0 0 0 Huus uden Hartkorn, aftægt.
Helgaard Jes Eskesen Selvejer 9 0 0 0 Markbog 1683: enlig gaard. Lundenæs 9 0 0 0
HJOPTARP 0 REKONSTRUKTION ud fra skøder og folketælling 1787. Se Pedersminde i Borris s. 47. Hjoptarp i den originale hartkorn fortegnelse 1788 er i virkeligheden Gaasdal, dermed blev Hjoptarp glemt.
1 REKONSTRUKTION Søren Knudsen Selvejer 4 6 3 2 Ny Samlet. Markbog 1683 1 gaard. {Senere Nørrelandet matr. 37A Søndergaard i Hjoptarp} Selvejer (Lundenæs herligheden) 4 6 3 2
2 REKONSTRUKTION Jens Larsen Ahlergaard 2 5 3 1 Markbog 1683: ½ gaard. {Senere Nørrelandet matr. 36 Meldgaard i Hjoptarp} Per Nielsen paa Kjergaard 2 5 3 1
3 REKONSTRUKTION Laurids Knudsen Ahlergaard 3 0 0 ½ Markbog 1683: 1 gaard Per Nielsen paa Kjergaard 6 0 0 1
4 REKONSTRUKTION Niels Jensen Ahlergaard 3 0 0 ½
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
HVOLLIG 1 Niels Nielsen Selvejer 5 2 1 0 Markbog 1683: ½ gaard
{Præst Jørgen Pedersen i Jelling † jan. 1679}
Salig Jørgen Pedersens arvinger i Jelling Præstegaard 5 2 1 0
2 Peder Jessen Selvejer 2 5 0 1½ Halvgård delt i fjerdeparts gårde.
Vivecke Rosencrantz 5 2 1 0
3 Anders Jensen Selvejer 2 5 0 1½
4 (Anders Jensen nr. 3 ovenfor) Selvejer 1 3 1 1½ Delt i to dele. Markbog 1683: et boelshuss Salig Jørgen Pedersens arvinger Jellling. 2 6 3 0
5 Anders Nielsen Selvejer 1 3 1 1½
6 Iver Christensen Skrædder Husmand 0 0 0 0 {Hus uden hartkorn.}
KIRKEN- VED 1 Jens Pedersen? Huus 0 0 0 0 Uden Hartkorn.
2 Bendt Tarp 0 0 0 0 Uden Hartkorn.
3 Gertrud Pedersdatter 0 0 0 0 Uden Hartkorn. Poul Hansen Skrædders enke.
4 Offer Dalagers enke 0 0 0 0 Uden Hartkorn. Muligvis Offer Pedersen nævnt 1753 i Dalager.
5 Jens Nielsen Egvig 0 0 0 0 Uden Hartkorn. Jens Egvig var blind.
6 Marianne Høyer 0 0 0 0 Uden Hartkorn. Muligvis søster til Anne Høyer i Kringeltoft.
7 Kirsten Lauges 0 0 0 0 Uden Hartkorn.
8 Anna Rudolphs 0 0 0 0 Uden Hartkorn.
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
KODBØL 1 Jens Christensen Selvejer 6 1 2 ½ Begge Kodbøl gårde tilsammen 1788
12 3 0 1, tilsammen 1688
12 3 0 0. Markbog 1683: 1 helgaar
Giøde Galt til Viumgaard 7 1 3 0
2 Lars Jakobsen Ahlergaard 6 1 2 ½ Markbog 1683: een Ødegaard ingen bygning. Giøde Galt til Viumgaard 5 1 1 1
Kringeltoft Rasmus Thomsen Selvejer 0 5 1 1 Huus med Hartkorn. Markbog 1683: et boelshus Sophie Rostrup 0 5 1 1
Kvisthus Christen Knudsen Selvejer 0 3 2 2 Eenlig Huus med Hartkorn. Markbog 1683: En Marq kaldes Kuisthusus March Sophie Rostrup 0 3 2 2
Lindvig Eske Hansen Selvejer 7 5 3 0 Eenlig gaard. Markbog 1683: enlig gaard. Fiskrij ... en Laxe gaard . Lundenæs 7 5 3 0
Mosgaard Niels Nielsen Lundenæs 6 3 2 1 I 1788 tydeligt 6 3 2 1 i originalen. 1688 ikke set original. En af de to er forkert. Lundenæs 8 3 2 1
Nygaard Jes Eskesen Selvejer 2 5 3 0 Enlig gaard. Markbog 1683: enlig halvgaard Hans Juel til Starupgaard 2 5 3 0
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
ODDERSKÆR 1 Christen Pedersen Selvejer 4 4 0 0 Enlig gaard, hartkorn sammenlagt, passer. Markbog 1683: en halv gaard. Svend Jørgensen 2/3 deraf Mads Laustsen 1/3 deraf. Lundenæs 2 5 0 2
Lundenæs 1 6 3 1
2 Karen Rind Jakobsdatter Lindvig 0 0 0 0 Huus uden Hartkorn ses i FT 1787 i Odderskær, *1714.03.27 Lindvig.
Rundbæk Eng 1 Mads Sørensen i Sønderby Provst Stephansen 0 3 1 2¼ Eng. Markborg 1683: Rundbeck en øde boel. til Lundenæs ingen huse bygning Præsten Jens Christensen Hviid fæster marken for 3 tønder rug. Lundenæs 1 5 3 0
2 Knud Peiter Jensen i Sønderby 0 3 1 2¼ Eng.
3 Lars Jepsen og Jens Olesen i Tarp 0 3 1 2¼ Eng.
4 Jens Bertelsen i Agger 0 3 1 2¼ Eng.
Rudgroeb Eng I 1788 nævnes ovenfor at Ole Christensen Stier i Dalager fæster
0 1 2 2
af den, resten
0 2 2 1 ikke angivet.
0 4 1 0 1683: En Eng som hører til Lundenæs, kaldes Rudgroeb. Lundenæs 0 4 1 0
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
Skobæk Anders Jensen Ahlergaard. 2 4 0 2 1688 Bondeskyld gammel
1 0 0 0, herlighed gammel
1 1 1 2 3/5 ny samlet
2 4 0 2. {Herligheden er jagten}
Markbog 1683: Schoubeck, enlig gaard. Selvejer.
Selvejer men Herligheden Lundenæs. 2 4 0 2
Slikdal Jens Christensen Selvejer 0 5 0 0 Eenlig Huus med Hartkorn. Markbog 1683: beboelseshus Sophie Rostrup 0 5 0 0
SØNDERBY 1 Mads Sørensen Selvejer 4 2 2 2½ Hartkornet delt i to. Hver af de to fæster
0 3 1 2¼ af engen Rundbech, som ejes af Provst Stephansen. Markbog 1683: enlig gaard
Giøde Galt til Viumgaard 8 5 1 2
2 Knud Peiter Jensen Selvejer 4 2 2 2½
SØNDERSKOV 1 Peder Jensen Selvejer 6 6 0 0 Markbog 1683: helgaard Giøde Galt til Viumgaard 6 6 0 0
2 Peder Iversen Selvejer 3 3 0 0 Delt i to dele. Markbog 1683: helgaard ?Giøde Galt til Viumgaard 6 6 0 0
3 Peder Sørensen Selvejer 3 3 0 0
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
TARP 1 Lars Pedersen Lundenæs 6 1 0 1 To halvgårde sammenlagt. Ny samlet. Markbog 1683: ½ gaard. Herredsfogeden i Øster Herred 3 0 3 1
Ny samlet. Markbog 1683: ½ gaard. Sophie Rostrup 3 0 1 0
2 Lars Jepsen Lundenæs 2 7 2 1½ Delt i to dele. Markbog 1683: 1 helgaard to fæstere. Lundenæs 5 7 1 0
3 Jens Olesen Lundenæs 2 7 2 1½
4 Niels Christensen Lundenæs 2 4 0 1 Markbog 1683: ½ gaard. Lundenæs 2 4 0 1
5 Mads Pedersen Lundenæs 2 3 2 1 Markbog 1683: ½ gaard. Sophie Rostrup 2 3 2 1
{ikke opført i den originale liste, her tilføjet} 6 {Præsten} Provst Stephan Stephansen 9 6 2 1 Præstegaarden.
4 3 2 0 udstykket 1788-1800, se under Debelmose.
Markbog 1683: Prestegaarden til Kongl. Mayst.
Kongelige Majestæt 14 2 0 1
Præstegaardens Mark 4 3 2 0 Præstegaardens Marke se Debelmose. udstykket 1788-1800
7 Mads Jensen Lundenæs 1 7 2 1 Sammenlagt
1 5 2 0 og tvende agre
0 2 0 1. Markborg 1683: Boelshus.
Lundenæs 1 5 2 0
Sophie Rostrup 0 2 0 1
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn
Vinbæk Søren Bertelsen Ahlergaard 0 4 0 0 Eenlig Huuse med Hartkorn. (Ikke listet 1688)
Vindelbo Anders Lauridsen Selvejer 2 2 1 0 Eenlig gaard. Markbog 1683: boelshus. Sophie Rostrup 2 2 1 0
Votkær 1 Cornelius Christensen Lundenæs 3 3 3 0 Markbog 1683: Huadkier 1 helgaard til Lundenæs beboes af Niels Stefenß og Jens Nielß . Lundenæs 6 7 2 0
2 Niels Andersen Lundenæs 3 3 3 0
Aagaard 1 Jens Olesen Selvejer 5 5 0 1½ Delt i to dele. Markbog 1683: enlig gaard. Lundenæs 11 2 1 0
2 Christen Nielsens Enke {Margrethe Villadsdatter} Selvejer 5 5 0 1½
Hartkorns Fortegnelse 1788 Ny Matrikel 1688
Sted # Beboere Ejere Hartkorn Bemærkn. Ejer Hartkorn