Ejstrup Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1658 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Ejstrup kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Ejstrup kirkebog før 1814 eksisterede i 1830, for ved konfirmationer angives dåbsdato udfra den gamle kirkebog. Brændt efter 1830 engang.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 60xx .. , .
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'dd xxx begravet.'}
LINK:

Nr. 60xx 1658.07.01 Laurids Sørensen, Hvillum- Sønder.
DØDSÅRSAG: Svenskekrigen 1658.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra tingbogen: '1658c begravet Laurids Sørensen af Sønder Hvillum.'}
NOTITS: Vrads Herreds Tingbog 9. okt. 1661: "Niels Mogensen bor på tredje år i den halve øde gård i Sønder Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt af krigsfolkene med tilladelse fra ridefogeden på Silkeborg, men havde ikke fået fæstebrev herpå. Han har løbende betalt alle afgifter, gjort ægt og arbejde og forbedret sin gård."

Nr. 60xx 1746.09.21 †1746.09.17 Niels Iversen, Ejstrup By.
KONE: Margrethe Larsdatter, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 21. september 1746 begravet Niels Iversen af Ejstrup By.'}
NOTITS: Skiftet efter Niels Iversen er del af skiftet efter birkedommer Paaske i Hastrup Mølle †1753. Skiftet efter Niels Iversen var ikke blevet afsluttet og blev derfor skrevet ind i Paaske skiftet. Skiftet efter Niels Iversen begyndes den 17. okt 1746 antaget som 30 dage efter døden.
LINK: Paaske skiftet.

Nr. 60xx 1752.07.01 Jens Andersen, Harrild- Over.
KONE: Anne Christensdatter, Harrild- Over, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra jordebøger og sønner: 'Ca. 1752 begravet Jens Andersen af Over Harrild.'}
NOTITS: Christen Jensen i Nørre Askær, Brande *1751c Over Harrild er ud fra dåb #2047 i Brande søn af Jens Andersen, der ses i et Hastrup pantebrev af 1741 i Over Harrild. I 1755 ses Hans Nielsen, gift med enken, i et Hastrup pantebrev på samme hartkorn. Hans Nielsens søn Jens Hansen er *1753c i Over Harrild. Altså må Jens Andersen være død ca. 1752.

Nr. 60xx 1758.07.09 †1758.07.05 Helvig Sofie Christensdatter Sinding, Ejstrup By, SAND ALDER: 42.09 (å.m), DØBT: 1715.08.18.
MAND: Jens Madsen Lindet, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 9. juli 1758 begravet skoleholder Jens Madsen Linnets kone Helvig Sofie Christensdatter Sinding i Ejstrup Skole.'}
NOTITS: Skifte Vrads Gejstlig: "115 Helvig Sofie Sinding i Ejstrup Skole. 5.8.1758, fol.102. E: Jens Madsen Lindet, skoleholder i Ejstrup.. ..." Hun er datter af præsten i Vorde, Fiskbæk og Romlund Christen Peder Sinding *1670 †1720. Fødselsår se Nygaards Sedler.

Nr. 60xx 1781.07.01 Kirsten Mikkelsdatter, Harrild- Over, SAND ALDER: 28c, DØBT: 1753.01.21.
MAND: Jonas Eriksen, Harrild- Over, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra vielse i Arnborg og Jonas næste vielse: 'I 1781 begravet Jonas Eriksens 2. kone Kirsten Mikkelsdatter i Over Harrild 28c aar gammel.'}
NOTITS: Gift 1780.07.04 i Arnborg, Jonas Eriksen gift næste gang 1781.09.30 i Brande med næste kone Anne Pedersdatter.
LINK: Dåb 1753 i Togsvig, Arnborg.

Nr. 60xx 1793.04.30 †1793.04.26 Jens Madsen Lindet, Ejstrup By, SAND ALDER: 81c, DØBT: 1712c.
KONE: Margrethe Andersdatter, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. april 1793 begravet Jens Madsen Linnet i Ejstrup Skole.'}
NOTITS: Skifte Vrads Gejstlig: "143 Jens Madsen Lindet, skoleholder i Nørre Snede og Ejstrup, der døde 26.4.1793 i Ejstrup Skole. 29.4.1793, fol.92B. E: Margrethe [Andersdatter]. ..."

Nr. 6001 1794.12.20 †1794.12.16 Anne Pallesdatter, Rønslunde, SAND ALDER: 47c, DØBT: 1747c.
MAND: Jens Jensen, Rønslunde, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 20. dec. 1794 Jens Jensens kone Anne Pallesdatter i Rønslunde begravet.'}
NOTITS: Skifte: "16 Jens Jensen i Rønslunde. 16.1.1795, fol.23 ,27B. E: Anne Pallesdatter. LV: bror Oluf Pallesen i Mellem Harrild. B: Kirsten 15, Maren 12, Birthe 3. FM: farbror Peder Jensen i Rønslunde."

Nr. 6001 1795.01.30 †1795.01.26 Anne Lauridsdatter, Gludsted- Nørre.
MAND: Laurids Jensen, Gludsted- Nørre, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. jan. 1795 Laurids Jensens kone Anne Lauridsdatter i Nørre Gludsted begravet.'}
NOTITS: Skifte: "18 Anne Lauridsdatter i Nørre Gludsted. 26.2.1795, fol.30B. E: Laurids Jensen. B: Johanne 2. FM: Niels Jensen i Sønder Kejlstrup." Hun formodes at være ung 25c år gammel. Laurids Jensen er 33c år gammel, ugift i FT 1787.

Nr. 6002 1795.08.15 Thomas Pedersen, Gludsted- Sønder, SAND ALDER: 46c, DØBT: 1749c.
KONE: Maren Pedersdatter, Gludsted- Sønder, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 15. aug. 1795 Thomas Pedersen i Sønder Gludsted begravet 46c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "27 Thomas Pedersen i Sønder Gludsted. 15.9.1795, fol.49. E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Sørensen i Hold i Ikast sogn. B: Anne Cathrine g.m. Niels Torbensen i Sønder Gludsted."

Nr. 60xx 1796.10.30 †1796.10.26 Bolette Nielsdatter, Ejstrup By.
MAND: Anders Møller, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. okt. 1796 skoleholder Anders Møllers kone Bolette Nielsdatter i Ejstrup Skole begravet.'}
NOTITS: Skifte Vrads gejstlig: "147 Bolette Nielsdatter i Ejstrup Skolehus. 26.11.1796, fol.124B. E: Anders Møller, skoleholder. B: Marianne 6, Christine Nikoline 5, Niels Christian 4. FM: Mads {Sørensen} Bundgaard i Ejstrup."

Nr. 6003 1797.10.30 †1797.10.26 Torben Nielsen, Gludsted- Nørre, SAND ALDER: 48c, DØBT: 1749c.
KONE: Karen Pedersdatter, Gludsted- Nørre, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. okt. 1797 Torben Anne Lauridsdatter i Nørre Gludsted begravet 48c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "68 Torben Nielsen, der døde 26.10.1797 i Nørre Gludsted. 31.10.1797, fol.147. E: Karen Pedersdatter. B: Peder 24, Peder 22, Jens 20, Maren 18. FM: farbror Laurids Nielsen i Lille Tykskov. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Karen 31 g.m. Niels Andersen i Hatting, Niels 30 i Nørre Gludsted, Søren 28 i Bøgballehus i Øster Nykirke sogn." Alder fra FT 1787.

Nr. 60xx 1798.05.11 †1798.05.07 Maren Pedersdatter, Dyringhave, SAND ALDER: 48c, DØBT: 1750c.
MAND: Christen Jensen Svenstrup, Dyringhave, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 11. maj 1798 begravet Maren Pedersdatter i Dyringhave, 48c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "81 Maren Pedersdatter på 30. dagen i Dyringhave. 7.6.1798, fol.164. E: Christen Jensen. B: Cathrine Marie g.m. Palle Jensen sst, Jens 24, Helvig Sofie 21, Peder 16. FM: Nis Jensen Fischer i Smedebæk Mølle." Alder fra FT 1787. Svenstrup fra skifte 13.08.1801 efter datteren Katrine Marie.

Nr. 6004 1798.12.02 Mette Mikkelsdatter, Ejstrup By.
MAND: Anders, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 2. dec. 1798 afdøde Anders enke Mette Mikkelsdatter i Ejstrup By begravet.'}
NOTITS: Skifte: "93 Mette Mikkelsdatter , der døde 2.12.1798 i Ejstrup. 7.12.1798, fol.193B. Enke efter Anders. B: Peder, Mikkel på Ejstrup Mark, Peder i Boest, Karen g.m. Erik Christensen i Bjørnskov, Anne g.m. Christen Lauridsen i Hedegård." Ikke fundet i FT 1787.

Nr. 6005 1800.01.24 †1800.01.20 Peder Thomsen, Fruergaard, SAND ALDER: 58.01 (å.m), DØBT: 1741.12.26.
KONE: Johanne Christensdatter, Fruergaard, Ejstrup, 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 24. jan. 1800 Peder Thomsen i Fruergaard begravet 58 aar gammel.'}
NOTITS: Født i Lind, Rind søn af Thomas Knudsen *1699c †1773.04.02 Lind og Ane Andersdatter *1707c- †1758+. Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet): "119 Peder Thomsen i Fruergård i Ejstrup sogn. 20.2.1800, fol.240B, 245B. E: Johanne Christensdatter. LV: Mads Christensen i Torup. B: Thomas 9, Anne Marie 7, Christen 5, Niels 3, Peder 14 dage. Første ægteskab med Maren Margrethe Lauridsdatter. B: Kirsten 22, Laurids 21. FM: Thomas Knudsen i Lind i Rind sogn." Han var gift 1. gang med Maren Margrethe Lauridsdatter. Alder fra FT 1787.

Nr. 60xx 1801.01.18 Anne Kirstine Rasmusdatter, Heedegaard.
MAND: Anders Pedersen, Heedegaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Ejnar Bjerres Ejstrup Gaardhistori: 'Ca. 18. januar 1801 begravet Anders Pedersens kone Anne Kirstine Rasmusdatter af Heedegaard.'}
NOTITS: Her fra Ejnar Bjerre om Heedegaard. Vel gift 1795c, hun kunne være fra Vester Høgild i Rind *1778c (men ikke gift i Rind) eller fra Bukkær, Assing *1769c eller fra Uldum *1775c.

Nr. 60xx 1801.05.04 †1801.05.04 Gertrud Jensdatter, Hygild, SAND ALDER: 66c, DØBT: 1735c.
MAND: Thomas Thomsen, Hygild, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Kort efter 4 maj 1801 Gertrud Jensdatter i Sønder Hygild begravet.'}
NOTITS: Skifte Brejl 148 Vrads Herred 1794-1808: "148 Thomas Thomsen, der døde 29.5.1801 og hustru Gertrud Jensdatter, der døde 4.5.1801 i Sønder Hygild. 15.6.1801, fol.304. B: Jens i Holsten, Thomas sst, Maren g.m. Frands Henrik Poulsen i Sønder Hygild." Alder fra FT 1801. Ses ikke FT 1787 i Ejstrup.

Nr. 60xx 1801.05.29 †1801.05.29 Thomas Thomsen, Hygild, SAND ALDER: 70c, DØBT: 1731c.
KONE: Gertrud Jensdatter, Hygild, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Kort efter 29 maj 1801 Thomas Thomsen af Sønder Hygild begravet.'}
NOTITS: Skifte Brejl 148 Vrads Herred 1794-1808: "148 Thomas Thomsen, der døde 29.5.1801 og hustru Gertrud Jensdatter, der døde 4.5.1801 i Sønder Hygild. 15.6.1801, fol.304. B: Jens i Holsten, Thomas sst, Maren g.m. Frands Henrik Poulsen i Sønder Hygild." Beskrives i FT 1801 som Jordløs Huusmand. Alder fra FT 1801. Ses ikke FT 1787 i Ejstrup.

Nr. 60xx 1801.07.17 †1801.07.13 Palle Jensen, Dyringhave, SAND ALDER: 48c.
KONE: Katrine Marie Christensdatter, Dyringhave, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 17. juli 1801 begravet Palle Jensen af Dyringhave, .'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "149 Palle Jensen på 30. dagen i Dyringhave. 13.8.1801, fol.307, 318B. E: Cathrine Marie Christensdatter. LV: Christen Jensen Svenstrup sst. B: Maren 5, Christen 2. FM: Mads Jensen i Vester Harrild." Alder 48c fra FT 1801, ud fra lægsrullen 1789 i Brande, som regnes for mindre pålidelig, ville han være 41c år gammel.

Nr. 6006 1801.10.25 Peder Andersen, Ejstrup By, SAND ALDER: 70c, DØBT: 1732c.
KONE: Anne Madsdatter, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 25. okt. 1801 Peder Andersen i Ejstrup By begravet 70c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "155 Peder Andersen, der døde 25.10.1801 i Ejstrup. 31.10.1801, fol.320B, 326B. E: Anne Madsdatter. LV: bror Christen Madsen i Hedegård. B: Anne 28, Kirsten 25 g.m. Christen Andersen i Ejstrup, Mads 19. Af første ægteskab B: Anders 40 sst, Birthe g.m. Christen Christensen Mose på Store Thorlund Mark, Johanne 34." Alder fra FT 1801.

Nr. 6007 1802.06.15 Christen Jensen, Thorlund- Store, SAND ALDER: 39c, DØBT: 1763c.
KONE: Ellen Jensdatter, Thorlund- Store, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 15. juni. 1802 Christen Jensen i Store Thorlund begravet 39c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "165 Christen Jensen på 30. dagen i Store Thorlund. 15.7.1802, fol.342B, 349B. E: Ellen Jensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Jens 9, Jens 7, Peder 5, Christen 3. Christen født den 11.8.1802. FM: farbrødre Villads Jensen i Højgaard i Give sogn, Anders Jensen i Store Thorlund." Kaldes i FT 1801 Christen Hansen i DDDs udlæste version - men der står eentydigt Christen Jensen.

Nr. 6008 1802.07.01 Christen Christensen, Thorlund- Store (Mosehus), SAND ALDER: 51c, DØBT: 1751c.
KONE: Birte Pedersdatter, Thorlund Store (Mosehus), Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Omkring juli 1802 Christen Christensen i Mosehus Store Thorlund begravet.'}
NOTITS: Skifte (datoen tre år før lagt arbitrær midt i året nemlig 1. juli 1802): "24 Christen Christensen, der døde for 3 år siden i Mosehus på Store Thorlund Mark. 1.5.1805, fol.37B. E: Birthe Pedersdatter. LV: Jacob Pedersen i Store Thorlund. B: Peder 14, Christen 10, Karen 7, Kirsten 3. FM: morbror Anders Pedersen i Ejstrup." Alder fra FT 1801, han betegnes som Husmand med jord og Kildegraver.

Nr. 6009 1802.10.19 Else Marie Jensdatter, Harrild- Vester, SAND ALDER: 46.03 (å.m), DØBT: 1756.07.21.
MAND: Mads Jensen, Harrild- Vester, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 19. okt. 1802 blev Mads Jensens kone Else Marie Jensdatter begravet 46 aar 3 maaneder gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "169 Else Marie Jensdatter på 30. dagen i Vester Harrild. 19.11.1802, fol.353B. E: Mads Jensen. B: Jens 25, Anne Kirstine 22, Abelone 16, Anne 9. FM: mosters mand Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn." Else Marie er født i Kollund, Rind datter af Jens Lauridsen og Anne Jensdatter Skophus.

Nr. 6010 1803.03.13 Abelone Madsdatter, Harrild- Vester, SAND ALDER: 16.06 (å.m), DØBT: 1786.09.03. FAR: Mads Jensen. MOR: Else Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca den 13. marts 1803 blev Abelone Madsdatter af Vester Harrild begravet 16 år og 6 måneder gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "175 Abelone Madsdatter, ugift i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 13.4.1803 fol.368, 371. A: søskende Jens Madsen, Anne Kirstine Madsdatter, Anne Madsdatter. (Sml. lbnr.169)." Hun er født i Blæsbjerg, Brande sogn. Moderen døde et år før hende.

Nr. 6011 1803.08.05 Jens Sørensen, Thorlund- Lille, SAND ALDER: 72c, DØBT: 1731c.
KONE: Maren Nielsdatter, Thorlund- Lille, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 5. aug. 1803 begravet aftægtsmand Jens Sørensen af Lille Thorlund 72c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "2 Jens Sørensen i Lille Thorlund. 5.9.1803, fol.2B. E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Søren i Hundshoved, Peder i Sepstrup, [skifte 17.12.1799 lbnr.111]. 3B: Jens 10, Karen 8, Oluf 5, Jens i Bjerregård i Ejstrup sogn, Anne g.m. Christen Madsen i Krejbjerg, Mette Marie g.m. Christen Christensen i Hallundbæk, Anne Marie g.m. Niels Jensen i Vester Isen." Alder fra FT 1801.

Nr. 6012 1804.06.24 Peder Nielsen, Brejl, SAND ALDER: 34c, DØBT: 1770c.
KONE: Johanne Nielsdatter, Brejl, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 24. juni 1804 Peder Nielsen i Brejl begravet.'}
NOTITS: Skifte: "18 Peder Nielsen, der døde 24.6.1804 i Brejl. 28.8.1804, fol.21B. E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Anne 6, Anne Marie 3. FM: farbror Christen Nielsen i Uhre i Brande sogn". Alder fra FT 1801.

Nr. 60xx 1805.01.31 Anne Sørensdatter, Rønslunde, SAND ALDER: 60c, DØBT: 1755c.
MAND: Niels Madsen, Rønslunde, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1805.07.28: 'Sidst i januar 1805 blev Niels Madsens kone Anne Sørensdatter i Rønslunde begravet.'}
NOTITS: Alder fra FT 1787.
LINK: Skifte nr 23A Brejl Vrads Herred.

Nr. 60xx 1805.04.18 Jens Jensen, Bjerregaard, SAND ALDER: 29c, DØBT: 1776c.
KONE: Kirsten Nisdatter, Bjerregaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 18. april 1805 begravet Jens Jensen i Bjerregaard, 29c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "31 Jens Jensen i Bjerregård. 18.5.1805, fol.44B. E: Kirsten Nisdatter. LV: Peder Pedersen i Usseltoft. B: Jens 7, Nis 6, Mette 4, Birthe Marie 2. FM: farbror Søren Jensen i Hundshoved." Alder fra FT 1801.

Nr. 6013 1805.04.21 Mads Jensen, Harrild- Vester, SAND ALDER: 60c, DØBT: 1745c.
KONE: Else Marie Jensdatter, Harrild- Vester, Ejstrup, Døde 1802.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 21. april 1805 blev Mads Jensen af Vester Harrild begravet 60c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "32 Mads Jensen i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 21.5.1805, fol.45B, 93B. Enkemand efter [Else Marie Jensdatter, skifte 19.11.1802 lbnr.169]. B: Jens 27, Anne Kirstine 24, Abelone 18, Anne 12. FM: farbror Peder Jensen i Uhre, morbror [dvs. mosters mand] Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn." Mad Jensen er født 1745c i Flø, Brande. Alder fra FT 1801 Vester Harrild.

Nr. 60xx 1805.08.27 †1805.08.23 Johanne Pedersdatter, Ejstrup By.
MAND: Anders Pedersen, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 27. august 1805 begravet Anders Pedersens kone Johanne Pedersdatter af Ejstrup By.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "34 Johanne Pedersdatter i Ejstrup. 23.9.1805, fol.47B, 106B. E: Anders Pedersen. A: slegfredsøn Jens Pedersen 4. FM: Niels Pedersen i Hedegård, Oluf Christensen i Ejstrup." Anders Pedersen ses FT 1801 i Ejstrup By gift med Sidsel Marie Olesdatter *1750c.

Nr. 6014 1805.10.20 †1805.10.16 Anne Pedersdatter, Gludsted- Nørre, SAND ALDER: 57c, DØBT: 1748c.
MAND: Bent Jensen, Gludsted- Nørre, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 20. okt. 1805 Bent Jensens kone Anne Pedersdatter i Nørre Gludsted begravet 57c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "37 Anne Pedersdatter på Nørre Gludsted Mark. 16.11.1805, fol.51. E: Bent Jensen. B: Peder 16. FM: Thomas Nielsen i Nørre Gludsted."

Nr. 6015 1805.11.19 Søren Pedersen, Hallundbæk, SAND ALDER: 65c, DØBT: 1740c.
KONE: Anne Pedersdatter, Hallundbæk, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 19. nov. 1805 begravet Søren Pedersen af Hallundbæk 65c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "38 Søren Pedersen på 30. dag i Hallundbæk. 19.12.1805, fol.55. E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Olufsen i Nørre Søby. B: Anne g.m. Laurids Jørgensen i Grøde, Anne Marie, Peder 38, Peder 27, Christen 25, Mette 18. FM: Peder Pedersen i Nørre Arreskov."

Nr. 6016 1808.05.04 Oluf Christensen, Ejstrup By, SAND ALDER: 36c, DØBT: 1772c.
KONE: Mette Marie Christensdatter, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 4. maj 1808 Oluf Christensen i Ejstrup By begravet 36c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (datoen for begravelsen lagt 1 måned før skiftet): "90 Oluf Christensen på 30. dag i Ejstrup. 4.6.1808, fol.133, 145. E: Mette Marie Christensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Anne Johanne 14, Inger 12, Christen 10, Anne Marie 8, Mette 5, Christen 1. FM: farbror Laurids Christensen i Hjortsballe." Alder fra FT 1801.

Nr. 6017 1808.10.03 †1808.09.29 Anne Marie Sørensdatter, Gludsted- Sønder, SAND ALDER: 30c, DØBT: 1778c.
MAND: Peder Torbensen den Yngre, Gludsted- Sønder, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 3. okt. 1808 Peder Torbensen den Yngres kone Anne Marie Sørensdatter i Sønder Gludsted begravet 30c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "107 Anne Marie Sørensdatter, der døde 29.9.1808 i Sønder Gludsted. 13.12.1808, fol.165, 167. E: Peder Torbensen den yngre. B: Kirsten 7. FM: Jens Jensen på Gludsted Mark." Alder fra FT 1801.

Nr. 60xx 1808.10.06 †1808.10.02 Christen Christensen, Hvillum- Sønder, SAND ALDER: 56c, DØBT: 1752c.
KONE: Maren Christensdatter, Hvillum- Sønder, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 6. okt. 1808 begravet Christen Christensen af Sønder Hvillum 56c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "100 7.11.1808, fol.151, 188. Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst." Alder fra FT 1787. Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.

Nr. 60xx 1808.10.12 †1808.10.08 Maren Christensdatter, Hvillum- Sønder, SAND ALDER: 56c, DØBT: 1752c.
MAND: Christen Christensen, Hvillum- Sønder, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 12. okt. 1808 begravet Christen Christensens kone Maren Christensdatter af Sønder Hvillum 56c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "100 7.11.1808, fol.151, 188. Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst." Alder fra FT 1787. Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.

Nr. 6018 1808.10.14 †1808.10.09 Anne Jensdatter, Hvillum-Sønder, SAND ALDER: 31c, DØBT: 1777c.
MAND: Søren Madsen, Hvillum- Sønder, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 14. okt. 1808 begravet Søren Madsens kone Anne Jensdatter i Sønder Hvillum 31c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "99 7.11.1808, fol.150B, 160B. Anne Jensdatter, der døde 9.10.1808 i Sønder Hvillum. E: Søren Madsen. B: Karen 8, Mads 3. FM: morfar Jens Hansen i Øster Harrild {Ejstrup}." Alder fra 1. barn efter forældrenes bryllup i 1776 i Brande.

Nr. 60xx 1808.10.18 †1808.10.18 Ellen Jensdatter, Thorlund- Store, DØBT: 1770c.
MAND: Peder Sørensen, Thorlund- Store, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet 1808: 'Den 18 oktober døde Peder Sørensens kone i Store Thorlund Ellen Jensdatter og blev derefter begravet.'}
NOTITS: Begravelse sat til 4 dage efter dødsdato. SKIFTE: 101 Ellen Jensdatter, der døde 18.10.1808 i Store Thorlund. 21.11.1808, fol.152B, 161B. E: Peder Sørensen. B: Anne 4. FM: morbror Peder Jensen i Nørre Kejlstrup. Første ægteskab med [Christen Jensen i Store Thorlund, skifte 15.7.1802 lbnr.165]. B: Jens 15, Jens 14, Peder 11, Christen 7, Christen 6. FM: farbror Anders Jensen sst.
LINK: Brejl Vrads Herred #101 og #179.

Nr. 60xx 1808.11.04 †1808.11.01 Anne Marie Andersdatter, Brejl- Ny.
MAND: Knud Nielsen, Brejl- Ny, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Knud Nielsens kone Anne Marie Andersdatter begravet 1808.11c.'}
NOTITS: Datoer omtrentlige 30 dage før skiftet 22 november 1808.
LINK: Brejl Vrads Herred nr 102.

Nr. 6019 1808.11.09 Jonas Eriksen, Harrild- Over (Tranholmgaard), SAND ALDER: 64c, DØBT: 1744c.
KONE: Anne Pedersdatter, Harrild- Over (Tranholmgaard), Ejstrup, 3. kone
DØDSÅRSAG: epidemi 1808?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 9. nov. 1808 blev Jonas Eriksen af Tranholmgaard, Over Harrild begravet 64c aar gammel .'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "137 Jonas Eriksen i Tranholmgård i Ejstrup sogn. 24.3.1810, fol.209. E: Anne Pedersdatter. LV: Palle Pedersen i Fasterholt. B: Kirsten, død, var g.m. Hans Christensen i Leret. 1B: Anne Johanne 6 uger, Maren g.m. Erik Pedersen i Hedegård, Anne Kirstine g.m. Christen Sørensen i Tranholmgård, Mette 18, Peder 14. Af første ægteskab B: Erik i Ejstrup, Søren i Fredericia, Jens i Nyborg, Oluf på Sjælland, Anne g.m. Søren Jensen i Hundshoved. (Skiftet begyndt 9.12.1808, B64-285 fol.135. lbnr.111)." Alder fra FT 1787.

Nr. 6020 1808.11.13 Anne Marie Hansdatter, Gludsted- Mark, SAND ALDER: 46c, DØBT: 1762c.
MAND: Peder Jørgensen, Gludsted- Mark, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 3. okt. 1808 Peder Jørgensens kone Anne Marie Hansdatter i Sønder Gludsted begravet 46c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "108 Anne Marie Hansdatter på Gludsted Mark. 13.12.1808, fol.166. E: Peder Jørgensen. B: Jørgen 18, Christen 15, Poul 12. FM: Jens Jensen sst.." Alder fra FT 1801.

Nr. 60xx 1808.11.14 Mads Christensen, Hvillum- Sønder, SAND ALDER: 61c, DØBT: 1747c.
KONE: Karen Sørensdatter, Hvillum- Sønder, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde: 'I november 1808 begravet Mads Christensen i Sønder Hvillum 61c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "100 7.11.1808, fol.151, 188. Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst." Alder fra FT 1787. Den 7. november 1808 lever han endnu og nævnes som formynder, men er død direkte derefter.

Nr. 60xx 1809.04.15 †1809.04.11 Jens Jensen, Rønslunde, SAND ALDER: 36c, DØBT: 1773c.
KONE: Anne Marie Laursdatter, Rønslunde, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet af 16.6.1809: 'Den 11 april 1809 døde Jens Jensen i Rønslunde og blev derefter begravet.'}
NOTITS: Begravelsesdato skønnet til 4 dage efter dødsdagen. Alder fra FT 1801 28.
LINK:

Nr. 6021 1811.03.08 Karen Christensdatter, Thorlund- Store, SAND ALDER: 57c, DØBT: 1754c.
MAND: Peder Madsen Smed, Thorlund- Store, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 8. marts 1811 Oluf Christensen i Store Thorlund begravet 57c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (datoen nogle dage lagt 8 dage før skiftet): "166 Karen Christensdatter, der døde for nogle dage siden i Store Thorlund. 16.3.1811, fol.249, 281B. E: Peder Madsen Smed. A: søskende Søren Christensen i Hedegård, Peder Christensen i Holbjerg på Fyn, Villads Christensen i Holmgård på Ejstrup Mark, [skifte 30.4.1807 lbnr.68]. ... etc ..."

Nr. 6022 1811.05.11 Anne Christensdatter, Hvillum- Sønder, SAND ALDER: 25c, DØBT: 1786c. FAR: Christen Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 11. maj 1811 begravet Anne Christensdatter i Sønder Hvillum.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "180 Anne Christensdatter i Sønder Hvillum. 11.6.1811, fol.269, 278B. Skifte efter forældrene [Christen Christensen og Maren Christensdatter sst.] 7.8.1808 lbnr.100. A: søskende Anne Christensdatter, [skifte 17.3.1810 lbnr.142], var g.m. Peder Jørgensen i Gludsted. 1B: Anne 1, Anne Marie Christensdatter g.m. Peder Jensen i Kejlstrup, Christen Christensen på Sjælland, Christen Christensen 21." Alder fra FT 1787.

Nr. 60xx 1811.06.05 †1811.05.31 Jens Pedersen, Thorlund- Lille, 75, DØBT: 1736c.
KONE: Anne Eriksdatter, Thorlund- Lille, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter Jens Pedersen 1811: 'Omkring den 5. Juni 1811 blev Jens Pedersen i Lille Thorlund begravet død den 31. juni.'}
NOTITS: Dødsdato i skiftet. Begravelses dagen arbitrær sat til fem dage efter døden. Skifte 1811 efter Jens Pedersen i Lille Thorlund.
LINK: Skifte 1811 Vrads Herreds Skifteprotokol 1803-1821 #179.
LINK: Jens Pedersen i Lille Thorlund i Ejstrup.

Nr. 6023 1812.01.01 Anne Christensdatter, Ejstrup Mark, SAND ALDER: 75c, DØBT: 1737c.
MAND: Peder Jørgensen, Ejstrup Mark, Ejstrup, 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Omkring 1 januar 1812 Peder Jørgensens kone Anne Christensdatter i Ejstrup Mark (Heede) begravet 75c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "192 Anne Christensdatter på Ejstrup Mark. 30.1.1812, fol.289B, 324. E: Peder Jørgensen. Af første ægteskab B: Peder Nielsen Jelling i Horsens, Anne Nielsdatter. FM: Henrik Poulsen i Hygild." Hun var gift 1. gang med en Niels.

Nr. 60xx 1813.04.01 †1813.03.28 Oluf Pallesen, Harrild- Mellem, SAND ALDER: 62c, DØBT: 1751c.
KONE: Anne Andersdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 1. april 1813 begravet Oluf Pallesen af Mellem Harrild 62c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet): "238 Oluf Pallesen i Mellem Harrild. 28.4.1813, fol.336B, 350. E: Anne Andersdatter. LV: Erik Jonasen i Ejstrup. B: Anne Marie 2. FM: farbror Søren Pallesen i Store Nørlund." Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.

Nr. 60xx 1813.06.01 Anne Margrethe Nielsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 33.00 (å.m), DØBT: 1780.05.18. FAR: Niels Poulsen. MOR: Anne Cathrine Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Omkring 1 juni 1813 begravet Niels Poulsen og Anne Cathrine Thomasdatters datter Anne Margrethe Nielsdatter i Nygaard.'}
NOTITS: *1780.05.18 Skovsende, Sønder Omme †1813.06c (skifte) Nygaard, Ejstrup. Forældrene indsiddere i Nygaard i Ejstrup.
LINK:
LINK: Skifte efter Anne Margrethe Nielsdatter i Nygaard i Ejstrup sogn 25 juni 1813.

Nr. 60xx 1813.07.01 Anne Cathrine Thomasdatter, Nygaard, DØBT: 1746.12.11.
MAND: Niels Poulsen, Nygaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skifte: '1813 mellem juli og december begravet Niels Poulsens kone Anne Cathrine Thomasdatter i Nygaard.'}
NOTITS: *1746.12.11 Gravel, Borris †1813 Nygaard Ejstrup. Niels Poulsen meddeler, da skiftet efter datteren sluttes i december 1813, at han ikke kan forsørge barnebarnet, da hans kone er død. Indirekte fremgår at hun har bekymret sig om barnebarnet, hvis moder døde i juni 1813. Hvis dette holder er hun død mellem juni og december 1813. "... den Afdødes (datteren Anne Margrethe Nielsdatter) barn som han nu formedelst hans Kones død og egen Fattigdom har maattet overgive til Sognet Fattigkommision for at faa opdraget ...". Dødsdato omtrentlig, kan være op til 6 måneder forkert.
LINK:
LINK: Skifte sluttes efter Anne Margrethe Nielsdatter i Nygaard i Ejstrup sogn 31 december 1813.

Nr. 60xx 1813.11.11 †1813.11.07 Johanne Eriksdatter, Hygild, SAND ALDER: 40c, DØBT: 1773c.
MAND: Morten Pedersen, Hygild, Ejstrup, Afdød. 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 11 november 1813 begravet Johanne Eriksdatter af Hygild 40c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "267 Johanne Eriksdatter i Hygild. 29.11.1813, fol.380B. Enke efter [Morten Pedersen sst, skifte 7.1.1809 lbnr.109]. B: Karen 9, Anne Marie 7. FM: Erik Eriksen i Brande Harrild.." Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.

Nr. 6024 1813.05.25 Mette Christensdatter, Hvillum- Sønder, SAND ALDER: 25c, DØBT: 1788c.
MAND: Søren Madsen, Hvillum- Sønder, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 25. maj 1813 begravet Søren Madsens kone Mette Christensdatter i Sønder Hvillum 25c aar gammel .'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "247 Mette Christensdatter i Sønder Hvillum. 25.6.1813, fol.344, 351. E: Søren Madsen. B: Christen 4, Anne 2, Jens 6 mdr. FM: morbror {moster Karen Christensdatters mand} Jens Pallesen i Hallundbæk."

Nr. 6201 1814.01.02 †1813.12.24 Margrethe Larsdatter, Gludsted, SAND ALDER: 24c, 24 år, DØBT: 1789c. FAR: Lars Jisen?. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 24 Decemb 1813, begravet d: 2 Januar 1814 Grethe Larsdatter Bondepige opholdende sig i Gludsted, 24 Aar.
NOTITS: Hun er født i Gludsted. Forældrenes navne fra FT 1801 Gludsted. Faderen husmand med jord.

Nr. 6202 1814.01.02 †1813.12.27 Jens Pedersen, Ejstrup By, SAND ALDER: 4c, 4 år, DØBT: 1809c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 27de Decembr 1813, begravet d: 2d Januar 1814 Jens Pedersen Bondedreng af Ejstrup Bye, 4 Aar.

Nr. 6203 1814.01.08 †1814.01.02 Inger Olesdatter, Ejstrup By, SAND ALDER: 58c, 62 år, DØBT: 1756c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 2 Januar 1814, begravet d: 8d Januar 1814 Inger Olesdatter Bondepige og Almisselem af Ejstrup Bye, 62 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801, hvor hun er ved søster Sidsel Marie Olesdatter gift med Anders Pedersen i Ejstrup By.

Nr. 6204 1814.01.23 †1814.01.17 Ane Jensdatter, Harrild- Vester, SAND ALDER: 1.05c (å.m), 2 år, DØBT: 1812.08c. FAR: Jens Madsen. MOR: Inger Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 17 Januar, begravet d: 23d Januar Ane Jensdatter Bondepige fra Harild Bye, 2 Aar.
NOTITS: Der er ikke andre forældre i Harrild, der kan komme i betragtning. De får datteren Else Marie i august 1811, Ane regnet 12 måneder efter.

Nr. 6205 1814.02.06 †1814.01.31 Niels Poulsen, Nygaard, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1740c.
KONE: Anne Cathrine Thomasdatter, Nygaard, Ejstrup, Død kort før ham i 1813.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 31 Januar 1814, begravet d: 6te Febr: Niels Poulsen, Bonde og Aftægtsmand af Nygaard Ejstrup sogn.
NOTITS: Ikke set i FT 1787 og FT 1801 i Ejstrup sogn. Skifte efter ham og konen Vrads Herreds Brejl #259.

Nr. 6206 1814.02.27 †1814.02.19 Mette Larsdatter Brejl, Gludsted, SAND ALDER: 69c, 71 år, DØBT: 1745c.
MAND: Christen, Ejstrup, Død før 1787. Lever 1771.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 19 Februar, begravet d: 27 Febr: Mette Brejel Bondestand, Enke og Almisselem af Gludsted, 71 Aar.
NOTITS: Mette Larsdatter, 42 enke, ses som almisselem i Krejbjerg FT 1787 med datter Inger Christensdatter, 16. Mette har dermed været gift med en Christen NN. FT 1801 i jordløst hus i Ejstrup By. Alder fra FT 1787. Mette Brejl er formodentlig født i Brejl, Ejstrup.

Nr. 6207 1814.04.03 †1814.03.23 Jens Sørensen, Hvillum, 1 år 2 m., DØBT: 1813.02.20c. FAR: Søren Madsen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 23 marts, begravet d: 3de April Jens Sørensen, Bondedreng af Hvillum, 1 Aar og 2 Maaneder.
NOTITS: 2. kone.

Nr. 6208 1814.04.24 †1814.04.22 Søren Jensen, Gludsted, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1814.04.20. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 22 April, begravet d: 24 April Søren Jensen, Bondebarn af Gludsted, 2 Dage gammel.
Dåb nr. 2203

Nr. 6209 1814.05.22 †1814.05.18 Sindahl Gotfredsen, Ejstrup By, SAND ALDER: 1.00c (å.m), 1 år, DØBT: 1813.05c. FAR: Gotfred. MOR: ? Andersdatter.
MORS FAR: Anders Møller, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 18 Maj, begravet d: 22 Maj Sindahl Gotfredsen, Skoleholder {Anders} Møllers Datters Barn af Ejstrup, 1 Aar gl:

Nr. 6210 1814.11.06 †1814.11.01 Anne Margrethe Knudsdatter, Brejl, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 2 uger, DØBT: 1814.09.25. FAR: Knud Nielsen. MOR: Ester Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 1t Novembr, begravet d: 6t Novembr Anne Margrethe Knudsdatter Knud Nielsens BondeBarn fra Brejl, 3½ Maaned Gl:
NOTITS: Begravet tre en halv måned gammel. Bondebarn er et usædvanligt ord.
Dåb nr. 2212

Nr. 6211 1815.01.22 †1815.01.15 Jens Jensen den Ældre, Nørlund- Store, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1740c.
KONE: Anne Stephansdatter, Nørlund- Store, Ejstrup, Navn FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 15 Januar, begravet d: 22 Januar Jens Jensen Bonde og Gaardmand store Nørlund, 75 Aar.
NOTITS: Alder passer med FT 1787.

Nr. 6212 1815.02.12 †1815.02.03 Jørgen Christian Poulsen, Gludsted, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1784c. FAR: Poul Jørgensen. MOR: Anne Sejersdatter.
KONE: Mette Kirstine Henriksdatter, Gludsted, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 3 Februar, begravet d: 12 Februar Jørgen Christian Poulsen Bonde og Jordbruger i Gludsted, 31 Aar.
NOTITS: Ses i FT 1787 i Gludsted.

Nr. 6213 1815.02.12 †1815.02.05 Maren Sørensdatter, Bjerregaard, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1764c.
MAND: Mikkel Andersen, Bjerregaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 5t Febr, begravet d: 12 Febr Maren Sørensdatter Bonde og Gaarmand Mikel Andersens Hustrue i Bierregaard, 51 Aar.
NOTITS: FT 1801 i Ejstrup By.
LINK: Slægtsoversigt, specielt datteren Mette Kirstine Mikkelsdatter.

Nr. 6214 1815.02.12 †1815.02.02 Ane Johanne Olesdatter, Ejstrup By, SAND ALDER: 20c, 21 år, DØBT: 1795c. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 1815 død d: 2 Februar, begravet d: 12t Febr: Ane Johanne Olesdatter Bondepige af Ejstrup Bye, 21 Aar.
NOTITS: Alder og forældre fra FT 1801.

Nr. 6215 1815.04.09 †1815.03.30 Jens Christensen, Harrild- Vester, SAND ALDER: 23c, 24 år, DØBT: 1792c. FAR: Christen Jensen Hjøllund. MOR: Abelone Jensdatter.
DØDSÅRSAG: Sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 30 Marts, begravet d: 9 April Jens Christensen Bondekarl fra Vester Harild, 24 Aar. Død af Steen [som erte] der, [førde] i hans [bl]omstrende Alder [faaet] saa stærk Overhaand, at den ej var at helbrede.
NOTITS: Ses i FT 1801 i Vester Harrild.

Nr. 6216 1815.05.04 †1815.04.26 Maren Sørensdatter, Nørlund- Store, SAND ALDER: 33c, 36 år, DØBT: 1782c.
MAND: Peder Mortensen, Nørlund- Store, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 26d April, begravet d: 4d Maj Maren Sørensdatter Bonde og Jndsidder Peder Mortensens Hustrue i store Nørlund, 36 Aar.
NOTITS: Hun var datter af Søren Pallesen og Maren Christensdatter i Nørlund. FT 1787 alder 5 er brugt.

Nr. 6217 1815.05.28 †1815.05.22 Mette Jørgensdatter, Gludsted, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1815.04.11. FAR: Jørgen Christian Poulsen. MOR: Mette Kirstine Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 22 Maj, begravet d: 28d Maj Mette Jørgensdatter Enken Metthe Kirstine Hendrichsdatters Barn af Gludsted, 7 Uger gammel.
Dåb nr. 2221

Nr. 6218 1815.06.25 †1815.06.19 Lars Jensen, Gludsted, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1762c.
KONE: Anne Jensdatter, Gludsted, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 19 Junii, begravet d: 25 Junii Lars Jensen Bonde og Gaardmand i Gludsted Bye, 53 Aar Gl:
NOTITS: Ses FT 1787 og FT 1801. Alder passer med FT.

Nr. 6219 1815.07.23 †1815.07.19 Laust Pedersen, Thorlund- Store, 7 uger, DØBT: 1815.05.31. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 19 Julii, begravet d: 23d Julii Laust Pedersen Gaardmand Peder Christensens Søn Store Tholund, 7 Uger gammel.
Dåb nr. 2227

Nr. 6220 1815.11.19 †1815.11.12 Karen Pedersdatter, Gludsted, SAND ALDER: 76c, 77 år, DØBT: 1749c.
MAND: Torben Nielsen, Gludsted, Ejstrup, Afdød, begravet 1797.10.26.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 12t November, begravet d: 19de November Karen Pedersdatter Bondekone og Enke efter Torben Nielsen af Gludsted, 77e Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 Gludsted.

Nr. 6221 1816.03.10 †1816.02.28 Maren Christensdatter, Ejstrup By, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1783c. FAR: Christen Sørensen Skytte. MOR: Karen Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Holm, Ejstrup By, Ejstrup, Jakob Holm gift med Marens søster Johanne..
DØDSÅRSAG: vanfør.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 28 Februar, begravet d: 10 Marts Maren Christensdatter Af Bondestand hos Jacob Christensen Holm Ejstrup {By}, 33 Aar, den meest vanføre Men [ven]skeskab[..]ing der kunde haus
NOTITS: Født i Mellem Harrild, Ejstrup. I FT 1801 er hun døv og sengeliggende i Mellem Harrild (kaldes Anne Marie). Karakteristikken af hende er svært læselig. Jakob Christensen Holm er gift med hendes søster Johanne.

Nr. 6222 1816.06.02 †1816.05.26 Kirsten Jensdatter, Heedegaard, SAND ALDER: 49c, 51 år, DØBT: 1767c.
MAND: Laurs Christensen, Heedegaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 26 Maj, begravet d: 2 Junii Kirsten Jensdatter. Aftætsmand og Bonde Laurts Christensens Hustrue i Heedegaard, 51 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801 34 år ugift ved moderen i Rønslunde. Datter af Jens Pedersen og Kristen Andersdatter i Rønslunde. I FT 1801 er Laurs Christensen i Heedegaard gift med Inger Christensdatter.

Nr. 6223 1816.07.28 †1816.07.24 Christen Nielsen, Harrild- Mellem, SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1811c. FAR: Niels Christensen. MOR: Ane Jensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 24 Julii, begravet d: 28 Julii Christen Nielsen Gaardmand Niels Christensens Søn i Mellem Harrild, 5 Aar gl: druknede i Aaen ved Harild.

Nr. 6224 1816.09.21 †1816.09.18 Jens Pedersen, Thorlund- Store, 14 dage, DØBT: 1816.09.04c. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 1[8?] Septbr, begravet d: 21 Septbr Jens Pedersen Gaardmand Peder Christensens nye fødte Søn i store Tholund. 14te Dage gammel.
NOTITS: Ikke set døbt i kirkebogen. Med 1. kone, 2. kone er Karen Sørensdatter *1800c.
Dåb nr. 2251

Nr. 6225 1816.09.22 †1816.09.17 Ole Peder Poulsen, Tykskov- Lille, 3 m. 2 uger, DØBT: 1816.06c. FAR: Poul Olesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 17d Septbr:, Begravet d: 22d Septbr Ole Peter Poulsen Gaardmand Poul Olesens Søn i Lille Tykskov, 3 Maander og 14d Dage gammel.
NOTITS: Ikke opført i kirkebogen under fødte.
Dåb nr. 2246

Nr. 6226 1816.11.17 †1816.11.12 Poul Jørgensen, Gludsted, SAND ALDER: 65c, 74 år, DØBT: 1751c.
KONE: Anne Sejersdatter, Gludsted, Ejstrup
DØDSÅRSAG: svaghed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 12 Novbr, begravet d: 17 Novemb Poul Jørgensen Bonde og Huusmand og Aftægtsmand i Gludsted, 74 Aar. Død af ulægelig kræft Svaghed.
NOTITS: Ses FT 1801 husmand med jord. Alder fra FT 1787, 36.

Nr. 6227 1816.11.24 †1816.11.15 Jens Villadsen, Thorlund- Store, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1734c.
KONE: Kirsten Christensdatter, Thorlund- Store, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 15 Novber, begravet d: 24 Novembr Jens Villadsen Bonde og Huusmand fra store Tholund Mark, 82 Aar.
NOTITS: Alder i FT 1787 passer.

Nr. 6228 1816.12.08 †1816.11.28 Lars Pedersen, Ejstrup By, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1761c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 28 Novbr, begravet d: 8d Decembr Lars Pedersen {Bonde} og Gaaardmand i Ejstrup {By}. 55 Aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1801 eller FT 1787.

Nr. 6229 1817.02.09 †1817.02.04 Kirsten Jensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 37c, 38 år, DØBT: 1780c.
MAND: Mads Pedersen, Nygaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 4. Febr., begravet d: 9 Februar Kirsten Jensdatter. Bonde og Gaardmand Mads Pedersens Hustrue af Nygrd, 38 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801 i Nygaard.

Nr. 6230 1817.03.16 †1817.03.08 Margrethe Andersdatter, Ejstrup By, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1739c.
MAND: Jens Madsen Lindet, Esjtrup By, Ejstrup, *1712c, †1793.04.26 Ejstrup Skole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 8. Marts, begravet d: 16 Marts Margrethe Andersdatter [Enke] efter afgangen Skolemester Jens Madsen Lindet, 78 Aar.
NOTITS: Ses FT 1787 i Ejstrup By. Alder passer.

Nr. 6231 1817.03.30 †1817.03.24 Ane Pedersdatter, Rønslunde, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1815.07.05. FAR: Peder Madsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 24 Marts, begravet d: 30 Marts Ane Pedersdatter Gaardmand Peder {Madsen} yngste datter {i Rønsl}unde, 1¾ Aar.
Dåb nr. 2230

Nr. 6232 1817.04.27 †1817.04.20 Karen Jensdatter, Ejstrup Mark, SAND ALDER: 76c, 75 år, DØBT: 1741c.
MAND: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup, Begravet 1801-13.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen, Ejstrup Mark, Ejstrup, Gift med hendes datter Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 20 April, begravet d: 27 April Karen Jensdatter Bonde og Aftægtrs Kone hos Jacob Christensen paa Ejstrup Mark, 75 Aar.
NOTITS: Dør ved datteren Johanne Christensdatter gift med Jakob Christensen Bjerre. Alder fra FT 1787.

Nr. 6233 1817.05.02 †1817.04.25 Anders Pedersen, Dyringhave, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1815.07.18. FAR: Peder Hansen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 25 April, begravet d: 2d Mai Anders Pedersen Peder Hansens Søn af Døeringhave Bonde og Gaarbruger, 1¾ Aar.
Dåb nr. 2232

Nr. 6234 1817.05.21 †1817.05.16 Karen Pedersdatter, Ejstrup By (Storgaard), SAND ALDER: 68.04 (å.m), 68 år 4 m., DØBT: 1739.01.
MAND: Christen Sørensen, Ejstrup By (Storgaard), Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 16 Mai, begravet d: 21 Mai Karen Pedersdatter Bonde og Gaardmand Christen Sørensens Hustrue af Storgaard i Eistrup Bye, 68 Aar og 4r Maaneder.
NOTITS: Alderen i FT 1787 passer.

Nr. 6235 1817.07.10 †1817.07.04 Kirsten Jørgensdatter, Heedegaard, 55 år, DØBT: 1762.
MAND: Anders Pedersen, Heedegaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 4 julii, begravet d: 10 Juli Kirsten Jørgensdatter Bonde og Gaardmand Anders Pedersens Hustrue af Heedegaard, 55 Aar.
NOTITS: Hun var hans 2. kone. Ikke set i FT 1787 eller FT 1801.

Nr. 6236 1817.09.12 †1817.09.08 Jens Pedersen, Thorlund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1817.08.07. FAR: Peder Christiansen. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: dåben: '9 d: 6t Septbr født og d: 7de døbt Jens Pedersen Forældre: Peder Christian og Hustrue Maren Jacobsdatter bønder og Gaardbrugere i store Tholund . - Barnet død en døgn efter Jnddaab .'}
Dåb nr. 2269

Nr. 6237 1818.02.22 †1818.02.19 Christen Larsen, Heedegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 dage, DØBT: 1818.02.10. FAR: Lars Christensen Hindskov. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 19 Febr:, begravet d: 22d Febr Christen Larsen Lars Christensens Hindskovs yngste Barn, Bonde og Jordbruger i Heedgd. 9 Dage gl:
NOTITS: Dåb er indført i kirkebogen.
Dåb nr. 2275

Nr. 6238 1818.03.04 †1818.02.22 Rasmus Nielsen Sig, Thorlund- Store, SAND ALDER: 52.09 (å.m), 52 år 9 m., DØBT: 1765.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 22 Febr:, begravet d: 4d Marts Rasmus Nielsen Bonde og Aftægtsmand af Stedet Sig kaldet han store Tholund Mark, 52¾ Aar.
NOTITS: Sig eller Gammel Sig eller Bosig ligger i Rind sogn, ingen Rasmus der passer set der FT 1787 og FT 1801. Heller ikke i Ejstrup sogn.

Nr. 6239 1818.03.29 †1818.03.20 Ane Madsdatter, Thorlund- Lille, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1777c.
MAND: Erik Jensen, Thorlund- Lille, Ejstrup
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 20 Marts, begravet d: 29d Marts Ane Madsdatter Bondekone, og Erik Jensens Hustrue, Bonde og gaardmand i Lille Tholund, 41: Aar. Døde i 13de Barselsseng uden at blive forløst, samt efter at have forhen født 10 Børn, der enten haue været dødfødte eller døde strax efter fødselen: en meget velskaffen kone.
NOTITS: Man kunne tænke, at præsten mente velskabt. I FT 1801 kaldes Erik Jensens kone Anne Nielsdatter, men det er en DDD fejludlæsning for Madsdatter. FT 1801 alder passer. Hun er født i Nørre Hvillum, Ejstrup datter af Mads Christensen og Johanne Pedersdatter.

Nr. 6240 1818.04.19 †1818.04.11 Karen Pedersdatter, Ejstrup By (Skolen), SAND ALDER: 62c, 63 år, DØBT: 1756c.
MAND: Andreas Møller, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 11t April, begravet d: 19d April Karen Pedersdatter Skoleholder Andreas Møllers Hustru i Ejstrup {By}, 63 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801.

Nr. 6241 1818.05.17 †1818.05.09 Anne Nielsdatter, Gludsted, SAND ALDER: 64c, 71 år, DØBT: 1754c.
MAND: Lars Jisen, Gludsted, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 9 Maj, begravet d: 17 Maj Anne NielsdatterAftægts Kone og enke af Lars J[e]sen i Gludsted 71d Aar.
NOTITS: FT 1801 47 år gammel, alder derfra. Mandens navn er vanskeligt, i FT 1801 Jisen, her nærmere Jesen eller Jasen.

Nr. 6242 1818.05.22 †1818.05.12 Maren Nielsdatter, Thorlund- Lille, SAND ALDER: 86c, 87 år, DØBT: 1732c.
MAND: Jens Sørensen, Thorlund- Lille, Ejstrup, †1803.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 12 Maj, begravet d: 22 Maj Maren Nielsdatter Aftægts kone og Enke ef Jens Sørensen Lille Tholund, 87d Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787.

Nr. 6243 1818.05.22 †1818.05.16 Jens Sørensen, Rønslunde, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1818.01.20. FAR: Søren Nielsen. MOR: Ane Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 16 Maj, begravet d: 22 Maj Jens Sørensen en Søn af Gaardmand Søren Nielsen Rønslunde, 4de Maaneder.
Dåb nr. 2277

Nr. 6244 1818.06.21 †1818.07.13 Karen Christensdatter, Thorlund- Store, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1746c.
MAND: Anders Nielsen, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 13 Junii, begravet d 21d Junii Karen Christensdatter Huusmand Anders Nielsens Hustrue i store Tholund og tillige Almisselem, 72d Aar.
NOTITS: Muligvis ikke fra Ejtrup, ikke fundet i FT 1787 eller FT 1801.

Nr. 6245 1818.09.29 †1818.09.09 Christen Nielsen, Ejstrup By, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1783c.
KONE: Mette Kirstine Andersdatter , Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 9 Septbr, begravet d. 29 Septbr Christen Nielsen Bonde og Gaardmand i Ejstrup Bye, 35 Aar.
NOTITS: Er gift, konen bærer 1814, Mette Kirstine Andersdatter, navn ses i vielse 1819 #8126, hvor Søren Jørgensen gifter sig med enken efter Christen Nielsen.

Nr. 6246 1818.10.20 †1818.10.06 Christen Andersen, Hvillum- Nørre, SAND ALDER: 43c, 44 år, DØBT: 1775c.
KONE: Inger Madsdatter, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 6 Octobr, begravet d: 20d Octb: Christen Andersen Bonde og Gaardmand i Nørre Hvillum, 44de Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801.

Nr. 6247 1818.11.08 †1818.10.31 Søren Christensen, Heedegaard, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1755c.
KONE: Anne Madsdatter, Heedegaard, Ejstrup, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død d: 31t Octobr, begravet d: 8 Novbr Søren Christensen Bonde og Gaardmand i Heedegaard, 63 Aar.
NOTITS: Han er søn af Christen Lassen og Mette Villadsdatter, FT 1801.

Nr. 6248 1819.03.07 †1819.02.27 Inger Katrine Christensdatter, Heedegaard, SAND ALDER: 38c, 43 år, DØBT: 1780c.
MAND: Søren Christensen, Heedegaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 27 Februari, begravet d: 7 Marts Jnger Cathrine Christensdatter Huusmand Søren Christensens Hustrue i Heedegaard, 43 Aar.
NOTITS: Formodes at være den Inger Katrine Christensdatter der i FT 1801 bor i et jordløst hus i Ejstrup by med moderen Mette Lasdatter.

Nr. 6249 1819.04.04 †1819.03.28 Søren Pallesen, Nørlund- Store, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1756c.
KONE: Maren Jensdatter, Nørlund- Store, Ejstrup
DØDSÅRSAG: druknet i mergelgrav.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 28 Marts, begrabet d: 4 April Søren Pallesen Bonde og Gaardmand i store Nørlund, 63 Aar. Denne meget reskafne mand kom meget pludselig af Dage ved en Mergel=Grav, hvilken han vilde betragte, men som strax skred og bragte ham ned i Graven hvor ungefær 6 Alen Vand. Synsforretningen blev optaget af S: T: fuldmægtig Bech paa Remme.

Nr. 6250 1819.06.06 †1819.05.29 Bendt Jensen, Gludsted Mark, SAND ALDER: 81, 81 år, DØBT: 1738c.
MAND: Anne Pedersdatter, Gludsted Mark, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 29 Maii, begravet d: 6t Junii Bendt Jensen Bonde og Boelsmand paa Gludsted Mark, 81 Aar.

Nr. 6251 1819.07.21 †1819.07.15 Mikkel Andersen, Bjerregaard, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1767c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 15 Juli, begravet d. 21 Juli Mikkel Andersen Bonde og Aftægtsmand i Bjerregaard, 52d Aar.
NOTITS: Den Mikkel Andersen der ses i Ejtrup FT 1801, ville være 63 år gammel i 1819, forskel for stor, tilsyneladende.

Nr. 6252 1819.11.14 †1819.11.08 Anne Nielsdatter, Ejstrup By (Bundgaard), SAND ALDER: 57, 57 år, DØBT: 1762c.
MAND: Mads Sørensen, Ejstrup By (Bundgaard), Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d 8 Novemb, begravet d: 14 Novembr Anne Nielsdatter Gaard mand Mads Sørensens Hustrue i Eistrup Bye, 57 Aar.

Nr. 6253 1820.01.30 †1820.01.13 Ane Marie Nielsdatter, Heedegaard, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1787c. FAR: Niels Pedersen. MOR: Sidsel Marie Martinisdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 13 Januar, begravet d: 30 Januar Ane Marie Nielsdatter Aftægtsmand Niels Pedersens Datter i Heedegaard, 32 Aar. Formedelst vinterens strenghed Maatte Liget Ligge inde over 14d Dage.
NOTITS: Alder fra FT 1801.

Nr. 6254 1820.03.15 †1820.03.06 Peder Torbensen den Yngre, Gludsted, SAND ALDER: 43c, 45 år, DØBT: 1777c.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Ejstrup, Gav aftægt til Peder Torbensen den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 6t Marts, begravet d. 15 Marts Peder Torbensen Junior Aftægtsmand i Gludsted af Jens J[en]sens Sted, 45 Aar.
NOTITS: Dette Jensen kan læses anderledes.

Nr. 6255 1820.03.26 †1820.03.16 Jørgen Pedersen, Gludsted, SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1791c. FAR: Peder Jørgensen. MOR: Anne Marie Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 16 Marts, begravet d: 26 Marts Jørgen Pedersen Boelsmand Peder Jørgensens Søn i Gludsted, 29 Aar.

Nr. 6256 1820.04.03 †1820.03.27 Anders Pedersen, Heedegaard, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1758c.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Andersen, Heedegaard, Ejstrup, Hans søn, gav aftægt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 27 Marts, begrabet d: 3, April Anders Pedersen Aftægtsmand af Rasmus Andersen Gaard i Heedegaard, 62 Aar.
NOTITS: Alder passer med FT 1801.

Nr. 6257 1820.05.16 †1820.05.20 Maren Madsdatter, Rønslunde, SAND ALDER: 36c, 36 år, DØBT: 1784c.
MAND: Thomas Jensen, Rønslunde, Ejstrup
DØDSÅRSAG: forbrændt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 10 Maj, begraget d: 16 Maii Maren Madsdatter Gaardmand Thomas Jensens Hustrue i Rønslunde, 36 Aar. Ved en ulykkelig opkommen Jldsvaade natten imellem 9 og 11te Maii forbrænt og døde nogle Timer efter.
NOTITS: FT 1801 vel tjenestepige i Heedegaard ved Laurs Christensen. Ikke set FT 1787.

Nr. 6258 1820.05.28 †1820.05.20 Søren Larsen, Krejbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1820.05.09. FAR: Lars Jensen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 20 Maj, begravet d: 28 Maj Søren Larsen Gaardmand Lars Jen[...] yngste søn {....}berg, 14ten Dage gl:
NOTITS: 11 dage gammel.
Dåb nr. 2314

Nr. 6259 1820.07.30 †1820.07.21 Ellen Kirstine Jensdatter, Krejbjerg, SAND ALDER: 24c, 24 år, DØBT: 1796c. FAR: Jens Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 21 Julii, begravet d: 30 Julii Ellen Kirstine Jensdatter Huusmand Jens Christensens Datter af Kreiberg, 24 Aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1801 i Ejstrup.