Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1685 - 1700
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7901 1685.10.01 VIET: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Maren Nielsdatter, Filskov, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Filskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: i Octobris blef Oluf Olufsøn i Filskof, oc Maren Nielsdaatter ibid: SammenViede i Omme Kircke.

Nr. 7902 1686.07.01 VIET: Lars Olufsen, Kærgaard, Sønder Omme ∞ Mette, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Kærgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. blef Las Olufsøn i Kiær, oc Mette sammen Viede i Omme Kirche.
NOTITS: Han var gift 1. gang med Anne Michelsdatter begravet 9. dec. 1685.

Nr. 7903 1687.01.06 VIET: Anders Knudsen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Birgit Lauridsdatter, Sønder Omme?
KIRKEBOGSTEKSTEN: blef Copulerete Anders Knudsøn i SkofsEnd, oc Birgete Lauritzdaatter: H. 3 Kongers Dag.

Nr. 7904 1687.01.09 VIET: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Johanne Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1687 d 2 Søndag effter Juel. blef Copulerete Peder Christensøn i SkofsEnd oc Jahanne Niels daatter af Bøvel.

Nr. 7905 1687.07.03 VIET: Christen Christensen, Sønder Omme ∞ Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1687 d 3 julij blef Copuleret, Christen Christens. og Zitzel Andersd. i Østerby.

Nr. 7906 1687.07.03 VIET: Mads Jensen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Anne Jespersdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1687 d. blef Copuleret Matz Jensøn i SkofsEnd, og Anne Jespersd..

Nr. 7907 1687.07.10 VIET: Jens Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Maren Jensdatter, Hvelplund, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1687. d. 2. Trinit blef Jens Peders i Kircheby. oc Maren Jensdatter af Hvelplund SammenViede.

Nr. 7908 1687.11.02 TRO.: Thøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Gunder Olesdatter, Møbjerg, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1687 d. 2 Novembr. blef Tøger Lass af Bøvl oc Gunder Olesd. trolofved i Mødbierg. Copulerete Dominica Trinitatis. 1688.

Nr. 7909 1688.04.17 VIET: Peder Nielsen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Anne Pedersdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tredie Paaskedag. blef SammenViede Peder Nielsøn af Bøvel, oc Anne Pedersdatter af Hallendbech.

Nr. 7910 1688.05.22 VIET: Thøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Gunder Olesdatter, Møbjerg, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1687 d. 2 Novembr. blef Tøger Lass af Bøvl oc Gunder Olesd. trolofved i Mødbierg. Copulerete Dominica Trinitatis. 1688.

Nr. 7911 1688.07.22 TRO.: Nis Andersen, Juellingsholm, Sønder Omme ∞ Johanne Pedersdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1688 d 6. Trinit blef Nis Andersøn og Jahanne Pedersdatter af Hallendbech trolofvede paa JullingsHolm. Sammenviede d 30 Decembr. ejus[de]ne Anni.

Nr. 7912 1688.12.30 VIET: Nis Andersen, Juellingsholm, Sønder Omme ∞ Johanne Pedersdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1688 d 6. Trinit blef Nis Andersøn og Jahanne Pedersdatter af Hallendbech trolofvede paa JullingsHolm. Sammenviede d 30 Decembr. ejus[de]ne Anni.

Nr. 7913 1689.02.21 VIET: Morten Jensen, Nygaard, Borris ∞ Mette Nielsdatter, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1689. d 24 Febr. blef Morten Jensøn af Nygaard oc Mette Nielsdatter af Kircheby sammenviede.

Nr. 7914 1689.05.26 VIET: Hans Eskesen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Anne Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Filskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1689. Hellig Trefoldighes Søndag blef Hans Eskesøn oc Anne Moritsdatter i Filskof Sammenviede.
NOTITS: Se hans bror Mogens Eskesen som fadder den 1. september 1700 i Karens dåb.

LINK: #2176

Nr. 7915 1689.06.13 VIET: Michel Larsen, Lillebrande?, Sønder Omme ∞ Maren Olesdatter, Lillebrande?, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1689. Torsdagen d 13 junij blef Michel Lassøn oc Maren Olesd. i Brande sammen Viede.

Nr. 7916 1689.09.29 VIET: Oluf Madsen, Sønder Omme ∞ Gunder Olufsdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1689. S. Michels dag blef Oluf Matzøn oc gunder Olufsdatter Sammenviede.

Nr. 7917 1690.06.10 VIET: Christen Pedersen, Hallundbæk, Sønder Omme ∞ Kirsten Jepsdatter, Skovsende, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1690. Tredie Pinzzedag blef Christen Peders_ af Hallendbech og Kirsten Jepsd af SkofsEnd, Sammen Viede.

Nr. 7918 1690.08.17 TRO.: Niels Nielsen, Nørskov, Lindeballe ∞ Mette Olufsdatter, Filskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1690 D. 9. post Trinit. blef Niels Nielsøn af Nørskov, og Mette Olufsdatter af Filsko trolofvede, oc SammenViede d 19 Octobr. ejudem anni.

Nr. 7919 1690.08.24 VIET: Thomas Christensen, Østerby, Sønder Omme ∞ Maren Nielsdatter, Kirkeby, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1690 d 10 post Trinit. blefve SammenViede Thomas Christensøn af Østerby, og Maren Nielsdatter af Kircheby.

Nr. 7920 1690.10.12 VIET: Peder Jensen, Sønder Omme ∞ Abbelone Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1690 d 12 Octobr. blef Peder Jensøn oc Apelone Nielsd af Bøvl, trolofvet, oc sammenViede d 16 Novembr. ejusdem anni.

Nr. 7921 1691.02.12 TRO.: Jens Larsen den Yngre, Lillebrande, Sønder Omme ∞ Karen Pedersdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Lillebrande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1691 d 12 Februarij blef Jens Las_ af Brand, oc Karen Pedersdatter Trolofvede paa Jullingsholm.

Nr. 7922 1691.04.19 VIET: Jens Larsen den Yngre, Lillebrande, Sønder Omme ∞ Karen Pedersdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Lillebrande
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 19 Aprilis blef Jens Lassen af Brande og Karen Peders d: af Jullingsholm Sammenviede i Omme Kirche ejusdem Anni {1691}.

Nr. 7923 1691.04.19 TRO.: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Maren Jepsdatter, Filskov, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Filskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1691 d 19 Aprilis. blef Oluf Olufs Filskof , oc Maren Jepsdatter ibid Trolofved i Omme Præstegaard.

Nr. 7924 1691.05.24 VIET: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Maren Jepsdatter, Filskov, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Filskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 May ejusdem Anno {1691} blef Oluf Olufs_ i Filsko oc Maren Jepsd. ibid Sammenviede i Omme kirche.

Nr. 7925 1692.02.01 TRO.: Anders Pedersen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Maren Jensdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1 Febr. blef Anders Pedersøn i Skofsend troloved med Maren Jensdaatter Sammenviede d 24 Aprilis.
Anno 1692 d 1 Febr. blef Anders Pedersøn i Skofsende oc Maren Jensdaatter ibid Trolofvede d 24 Aprils er de Sammenviede.

Nr. 7926 1692.02.02 TRO.: Niels Christensen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Kirsten Pedersdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovende
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 2 Febr. blef Niels Christensøn og Kirsten Pedersdaater trolovede. d 3 April copulati.
d 2 Bruarij blef Niels Christensen i SkofsEnde oc Kirsten Pedersdaatter troloved. d 3 Aprilis ere de Sammenviede.

Nr. 7927 1692.04.03 TRO.: Jens Sørensen, Them ∞ Anne Jensdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1692 d 3 April blef Jens Sørensøn af Themb , og Anne Jensdatter af Hallendbech trolofvede d 17 May ere de SammenViede.
ANNO 1692. d 3 Aprilis blef Jens Sørensen af Themb , og Anne Jensdatter af Hallendbech trolofved, d 17 May SammenViede. .

Nr. 7928 1692.06.23 TRO.: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme ∞ Margrethe Larsdatter, Lillebrande, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Omvraa
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1692 d 23 juny blef Peder Olufsøn i Omvraa , og Margrethe Lasdatter i Lildbrande trolofvede. Sammenviede d 4. Setembr.
d 23 Junij blef Peder Olufsøn i Omvraa , og Margrete Lasdaatter i Lildbrand trolofved, d 4 Septembr. sammenVied.

Nr. 7929 1692.07.21 TRO.: Jens Olufsen Bang, Lillebrande?, Sønder Omme ∞ Maren Olufsdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1692 d 21 julij blef Jens Ollufs_ bang og Maren Olufsdatter i Brand trolofvede. SammenViede d 13 Sept.
d 21 julij blefJens Olufsøn Bang og Maren Olufsdaatter i Brand trolofvede , d 13 Septembr. ere de sammenViede..

Nr. 7930 1692.10.16 TRO.: Christen Eskilsøn, Sønder Omme ∞ Maren Christensdatter, Østerby?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Østerby
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1692 d 16 Octobr - blef Christen Eskilds_ og Maren Christensd. trolofved i Østerby. d 27 Decmb. copulered.
d 16 Octobr. blef Christen Eskelsøn og Maren Christensdaatter i Østerby trolofved . d 27 Decmbr. ere de sammenViede.

Nr. 7931 1693.02.20 TRO.: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme ∞ Maren Mouridsdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovsende
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1693 d 20 Febr . blef Christen Nielsøn Krog og Maren Moritzd. trolofved i SkofsEnd d 23 Aprilis sammenViede .
ANNO 1693 d 20 Febr. blef Christen Nielsøn i SkofsEnde og Maren Moritzdaatter trolofved, d 23 Aprilis SammenVied.

Nr. 7932 1693.04.09 TRO.: Christen Olufsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Anne Olufsdatter, Filskov, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 Aprilis [antla] blef Christen Olesøn og Anne Olesdatter af Filsko trolovede. d 7 May Copulerede..
d 9 Aprilis blef Christen Olufsøn og Anne Olufsdaatter i filskof troloved . d 7 Maij ere de SammenViede .

Nr. 7933 1693.04.13 TRO.: Anders Jensen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Lene Sørensdatter, Skovsende, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovsende
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1693. d 13. Aprilis blef Anders Jensøn og Leene Sørensdaatter trolovede i SkofsEnd d 14 Maij ere sammenViede .
d 13 Apr blef Anders Jensøn i SkofsEnd ogLeene Sørensdaatter trolofved . d 14 Maij ere de SammenViede..

Nr. 7934 1693.10.20 TRO.: Christen Eriksen, Præstegaarden, Hoven ∞ Karen Jakobsdatter, Østerby, Sønder Omme, BOSAT: Hoven Præstegaarden
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1 Novembr . er Christen Erichsøn af Hoven og Karen Jacobsd. i Østerby trolovede 3die Juledag Copulered.
d 20 octobr blef Christen Erichs_ og Karen Jacobsdaatter trolovede d 27 [.bris] blef de Sammen Viede.

NOTITS: Degnen og præsten er uens om datoen, degnens antaget.

Nr. 7935 1694.02.04 TRO.: Peder Nielsen, Modvig, Grindsted ∞ Elisabeth Hansdatter, Østerby, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Østerby
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1694 Dominica Septuagesima d 4 Februarij blef Trolofvede Peder Niels_ Møyvig og Elisabeth Hansdaatter i Østerby. SammenViede Tredie Pintzedag ejusdem anni {29. maj}.
3 Pintzedag {29. maj} blef Peder Nielsøn Møyvig og Elisabeth Hansdaatter SammenViede , trolofvede tilforn d 4 Februarij..

Nr. 7936 1694.03.22 TRO.: Johannes Jørgensen HauchMaren Lauridsdatter Borch, BOSAT: Sønder Omme Juellingsholm
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1694 d 22 Martij Hafde Johannes Jørgens_ Hauch og Maren Lauridsdatter Borch Brøllup paa Jullingsholm.

Nr. 7937 1694.09.09 TRO.: Christen Pedersen Smidstrup?, Smidstrup, Gadbjerg? ∞ Inger Lauridsdatter, Sønder Omme?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 9 Septembr blef Christen Peders_ og Jnger Lauritzd. trolofvede.
9 Septembr blef Christen Pedersøn Smidstrup og Jnger Lauridtzdatter trolofvede. Sammenviede S. Michels Dag {29. september}.

NOTITS: Muligvis i Bøvl.

Nr. 7938 1695.04.04 TRO.: Clemmen Andersen, Omvraa?, Sønder Omme ∞ Inger Andersdatter, Omvraa?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Omvraa
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1695 d 4 Aprilis blef Clemend Anders_ og Jnger Andersdaatter trolofved. Copulerede d 2 Junij
Anno 1695 d 4 Aprils blef Clemnd Anders_ og Jnger Andersdaatter Omvraa trolofvede. Sammenviede d 2 Junij.

Nr. 7939 1695.06.30 TRO.: Peder Nielsen, Baggesgaard?, Sønder Omme ∞ Karen Nielsdatter, Baggesgaard?, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1695. d 30 Junij blef Peder Niels_ og Karen Nielsdatter i Bagisgaard trolofvede. d 11 Augusti Copulerede..
d 30 Junij blef Peder Niels_ og Karen Nielsdaatter i Bagisgaard trolofvede. Sammeviede d 11 Augusti.

NOTITS: En af parterne er fra Baggesgaard.

Nr. 7940 1695.09.22 TRO.: Peder Christensen, Skovsende?, Sønder Omme ∞ Maren Jensdatter, Skovsende?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovsende
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Septembr. blef Peder Christens_ og Maren Jensdaatter i SkofsEnd trolofved{.}.[...] Sammenviede.
d 22 Septembr. blef Peder Christensøn og Maren Jensdaatter i SkofsEnde trolofvede. Sammenviede d 10 Novembr..

Nr. 7941 1695.10.06 TRO.: Jens Christensen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Kirsten Pedersdatter, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 Octobr. blef Jens Christensøn i SkofsEnd og Kirsten Pedersdaatter trolofvede. Copulered d 17 Nove{..}.
d 6 Octobr . blef Jens Christensøn i SkofsEnde trolofved med Kirsten Pedersdatter. Sammenviede d 17 Novembr.

Nr. 7942 1696.03.22 TRO.: Søren Jensen, Grene, Skarild ∞ Maren Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 22 Martij blef Søren Jensøn i Skarild green og Maren Nielsdatter i bøvl trolofved. Copulered d . 24 Maij.
Anno 1696 d 22 Martij blef Søren Jensøn af Skaril gre{..} og Maren Nielsdatter i Bøvl trolofvede . Sammenviede d 24 Maij..

Nr. 7943 1696.03.29 TRO.: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Inger Lauridsdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 29 Martij blef Niels Michelsøn og Jnger Lauritzdaatteri bøvl trolofved . Copulered . d 19 April.
d 29 Martij blef Niels Michelsøn og Jnger Lauridsdatter i Bøvl trolofvede . SammenViede d 19 Aprilis.

NOTITS: Inger Lauridsdatter †1696.09.23

Nr. 7944 1696.04.16 TRO.: Niels Olesen, Silstrup, Skarrild ∞ Else Hvelplund, Hvelplund?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Omvraa
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 April. blef Niels Oles_ Silstrup og Else Hvelplund trolovede. Copulerede d 2 junij som var 3 Pintzedag..
d 16 Aprilis blef Niels Olesøn Silstrup og Else Hvelplund trolofvede . Sammenviede d 2 junij som var Treide Pintzedag.

NOTITS: Else Hvelplund evt. datter af Jens Jakobsen i Hvelplund.

Nr. 7945 1696.05.06 TRO.: Oluf Nielsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Karen Nielsdatter, Kirkeby, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Filskov
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 6 maij blef Oluf Nielsøn i Filsko ogKaren Nielsdaatter i kircheby trolofvede. Copulere d 14 junij..
d 6 Maij blef Oluf Nielsøn i filsko ogKaren Nielsdaatter kirckeby trolofvede . Sammenviede d 14 junij..

Nr. 7946 1696.10.11 TRO.: Jens HiulundAbelone Christensdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Stakroge Skovsende
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 11 Octobr blef Jens Hiulund og Apelone Christensdaater trolofvet. Copulerede d 15 Novemb.
d 11 Octobr . blef Jens Hiulund og Apelone Christensdaatter trolovede . Sammenviede d 15 Novembr .

NOTITS: Hiulund kanske Hjøllund i Arnborg?

Nr. 7947 1696.11.01 TRO.: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Mette Andersdatter, Østerby, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 1 Novembr blef Niels Michelsøn i Bøvl og Mette Andersdaatter i Østerby trolofvede. Copulered d. 13 Decembr . som var d 3 Advent.
d 1 Novembr. blef Niels Michelsøn i bøvl og Mette Andersdatter i Østerby troloved . Sammenviede d 13 Decembr.

NOTITS: Hans 3. ægteskab.

Nr. 7948 1696.11.15 TRO.: Eske Jørgensen Brun, 48 år, Lindeballe ∞ Anne Christensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 15 Novembr . blef Eske brun i Linneballe og Anne Christensdatter i Brand trolofvede. Sammenviede d 27 Decembr. som var 3 Juledag .
d 15 Nobembr. blef Eske Jørgensen Brun og Anne Christendaatter i Brand trolofved . Sammenviede d 27 Decembr .

NOTITS: Eske Jørgensen *1648c †1727.05.22 Lindeballe. Men Lindeballe kirkebog: "1727 dom 12 p trinit d 31 august begrov jeg Karen Christensdatter, sl. Eske Jørgensens enke af Lindeballe".

Nr. 7949 1697.05.16 TRO.: Jakob Christensen, Hallundbæk?, Sønder Omme? ∞ Voldborg Jensdatter, Hallundbæk?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1697 d 16 Maij blef Jacob Christensøn og Voldborg Jensdaatter trolofved. Sammenviede d 24 junij 1697.
d 16 maij blef Jacob Christensøn og Valdborg Jensdaatter i Hallundbech trolofvede . Sammenviede d 24 junij.

Nr. 7950 1697.08.26 TRO.: Søren Michelsen Hærup, 29c år, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme ∞ Ingeborg Christensdatter Friis, Juellingsholm?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1697 Løverdagen d 26. Augusti blef H. Søren Michels_ Hærup og Jngeborg Christensdaatter Friis trolofvede . Onsdagen d 13 Octobr. ere de sammenviede.
d 26 Augusti blef Hr. Søren Mechelsøn Hærup og Jngeborg Christensdaatter Friis trolovede . Sammenviede d 13 Octobr.

NOTITS: Søren Michelsen Hærup er sognepræst i Sønder Omme og Hoven sogne.

Nr. 7951 1697.10.12 TRO.: Jens Thomasen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Maren Pedersdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 12 Octobr blef Jens Thomasøn og Maren Pedersdatter i bøvl trolovede. d 7 Novembr ere de sammenviede.
d 12 Octobr. blef Jens Thomasøn og Maren Pedersdatter i bøvl trolofvede . Sammenviede d 7 Novembr .

Nr. 7952 1699.03.22 TRO.: Morten PedersenDorte Michelsdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovsende?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1699 Onsdagen d 22 Martij blef Morten Pedersøn og Dorethe Michelsd trolofvede. Tredie Paaskedag d ii Aprilis ere de Sammenviede.
ANNO 1699. d 22 Martij. blef Morten Pedersøn og Dorethe Michelsdaatter trolofvede . Sammenviede d 11 Aprilis.

Nr. 7953 1700.01.14 TRO.: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Mette Christensdatter, Østerby, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Østerby
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 14 januarij , som var d 2 post Epiphan blef Niels Pedersøn af Kircheby , og Mette Christensd. af Østerby trolofvede . Sammenviede d 18 Febr som var d 1 Søndag i Fast{..}.
d 14 januarij blef Niels Pedersøn af Kirckeby, og Mette Christensdaatter af Østerby trolofvede . Sammenviede d 18 Februarij.

Nr. 7954 1700.01.21 TRO.: Anders Andersen, Østerby, Sønder Omme ∞ Anne Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovsende
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 3 post Epiph . som var d 21 janua{..} blef Anders Anders_ af Østerby, og Anne Pedersdaatter af SkofsEnd trolovede. Sammenviede d 7. Martij som var d 2 Søndag i Faste.
d . 21 januarij blef Anders Andersøn af Østerby og Anne Pedersdaatter af SkofsEnd trolovede. Sammenviede d 7 Martij.

NOTITS: Anne Pedersdatter begravet 1735.10.16 af Bøvl. Anders Andersen ?†1736.10.14 Omvraa.

Nr. 7955 1700.06.06 TRO.: Laurids Hansen Smed, 25c år, Bøvl, Sønder Omme ∞ Kirsten Jensdatter, Hvelplund, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hvelplund
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domenica Trinitattis d. 6 junij blef Lauritz Hansøn af Bøvl , og Kirsten Jensdaatter i Hvelplund trolofved. Copulerede d 27 junij d 3 post Trinitatis .
d 6 junij blef Larúridtz Hansøn af Bøvl og Kirsten Jensdaatter i Hvelplund trolofvede . Sammenviede d 27 junij som var d 3 Post Trinit.

Nr. 7956 1700.08.01 TRO.: Mogens Eskesen, 26c år, Thyregodlund, Thyregod ∞ Else Mouridsdatter, 25c år, Filskov, Sønder Omme, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 8 Trin: som var d 1 a{...} blef Mogens Eskesøn af Tyregod Lund og Else Moridtzdaatter af Filsko trolofvede. Copulerede d 10 Octobr . som var d 18 post Trin.
d 8 post Trin. som var d 1 Augusti blef Mogens Eskesøn af Tyregodlund og Else Moridtzdaatter af Filskof trolofvede , Sammenviede d 10 Octobr .

Nr. 7957 1700.09.15 TRO.: Jørgen Christensen, Dyvelsrække, Grindsted ∞ Karen Sørensdatter, Simmelshus, Sønder Omme, BOSAT: Grindsted?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen d 15 Septembr. blef Jørgen Christensøn af Difvels-reche {Dyvelsrække, Grindsted sogn} og Karen Sørensdaatter af Simmelshuus trolofvede. Sammenviede d 7 Novembr .
d 15 Septembr . blef Jørgen Christensøn af Difvelsreche og Karen Sørensdatter af Simmelshuus trolofvede . Sammenviede d 7 Novembr..

Nr. 7958 1700.10.17 TRO.: Peder Christensen, Hjortlund?, Sønder Omme ∞ Kirsten Nielsdatter, Hjortlund?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hjortlund
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 Octobr . som var d 19 post Trin. blef Peder Christensøn og Kirsten Nielsdatter af Hiortlund trolofved Sammenviede d 21 Novembr . som var d 24 post Trin.
d 17 Octobr . blef Peder Christensøn og Kirsten Nielsdatter af Hiortlund trolovede. Sammenviede d 21 Novembr .

Nr. 7959 1700.11.01 TRO.: Niels Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Else Pedersdatter, Kirkeby?, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1700 d 1 November {....} Niels Niels_ og Else Pedersdaatter af Kircheby trolovede. Sammenviede d {..} Advent . d 5 Decembr.
d 1 Novembr. blef Niels Nielsøn af Hiortlund og Else Pedersdaater af {Kirc}keby trolofvede . Sammenviede d 5 Decembr .

NOTITS: Niels Nielsen nævnes som fadder 1697 i Kirkeby.