Første version 28. februar 2020
Sidste ændring 05. marts 2020Borris Hartkornfortegnelse 1788

Denne udskrift gengiver hartkornfortegnelsen direkte som den står i Bølling Herredsfogeds arkiv undtagen at selvejer er skrevet ved hvert navn, hvor det i originalen er med klammer for to eller flere navne efter hverandre.
Hjoptarp er forkert, det drejer sig om Gaasdal — Hjoptarp er helt glemt. Borris Præstegaard er ikke nævnt.


Bølling Herredsfoged Hartkornsspecifikationer 1788
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Udskrift: Villy M. Sorensen 2020.


{Lundenæs Amt Bølling Herred Borris Sogn}
Lundenes Amt, Bølling Herred
Borres Sogn

1, Grauel

a, gaardmænd

No. 1, Villads Nielsen 3 6 1 1, selvejer
2, Christen Thomsen 3 6 1 1, selvejer


2, Hvollig

a, gaardmænd

No. 1, Niels Nielsen 5 2 1 0, selvejer
2, Peder Jessen 2 5 0 1½, selvejer
3, Anders Jensen 2 5 0 1½, selvejer
dito 1 3 1 1½, selvejer
4, Anders Nielsen 1 3 1 1½, selvejer

b, Huuse uden Hartkorn

No. 1, Iver Skræder


3, Sønderschou

a, gaardmænd

No 1, Peder Jversen 3 3 0 0, selvejer
2, Peder Sørensen 3 3 0 0, selvejer
3, Peder Jensen 6 6 0 0, selvejer


4, Votkiær

a. gaardmænd

No. 1, Cornelius Christensen 3 3 3 0, Lundenes gods
2, Niels Andersen 3 3 3 0, Lundenes gods


5, Qvodbøl

a, gaardmænd

No. 1, Jens Christensen 6 1 2 ½, selvejer
2, Lars Jacobsen 6 1 2 ½, Alergaards gods.


6, Gialdbech

a, gaardmænd

No. 1, Laurs Olesen 6 3 1 2½, Lundenes gods
2, Jep Jacobsen 6 3 1 2½, Lundenes gods


7, Aagaard

a, gaardmænd

No. 1, Jens Olesen 5 5 0 1½, selveyer
2, Christen Nielsens Enke 5 5 0 1½, selveyer


8, Sønderbye

a, gaardmænd

No. 1, Mads Sørensen 4 2 2 2½, selvejer
dito mand af Rundbech 0 3 1 2¼, Hr Provst Stephansens gods .
2. Knud Peiter Jensen 4 2 2 2½, selvejer
dito mand af Rundbech 0 3 1 2¼, Hr Provst Stephansens gods .


9, Tarp

a, gaardmænd

No. 1, Mads Pedersen 2 3 2 1, Lundenes gods.
2, Niels Christensen 2 4 0 1, Lundenes gods.
3, Lars Jepsen 2 7 2 1½, Lundenes gods.
4, Jens Olesen 2 7 2 1½, Lundenes gods.
sidstmelt 2 mænd af Rundbech 0 3 1 2¼, Hr Provst Stephansens gods .
5, Lars Pedersen 6 1 0 1, Lundenes gods
dito mand kirkejord til S: Felding K: 0 0 2 1
6, Mads Jensen 1 7 2 1, Lundenes gods.


10, Dalager

a, gaardmænd

No. 1, Ole Christensen Stier 2 0 0 0, Lundenes gods.
dito en Eng Rudbrog kaldet 0 1 2 2, Lundenes gods.
2, Ole Jensen Busch 4 1 2 0, Alergaards gods .
3, Christen Pedersen 1 7 3 ½, Lundenes gods.
4, Christen Pedersen {!Poulsen} 1 7 3 ½, Lundenes gods.
5, Thomas Dalager 1 1 0 2, Hr. Provst Stephansens gods -
6, Mads Christensen 1 4 1 1, SelvEyer
7, Sr Nyboe, nu Jens Rahbech 9 0 0 0, SelvEyer

b, Huuse uden Hartkorn

No. 1, Niels Jensen Skrafhøy


11, Grønborg

a, gaardmænd

No. 1, Eske Pedersen 1 7 0 0, Alergaards gods .
No. 2, Christen Pedersen 1 5 1 0, Alergaards gods .


12, Develmoese

a, gaardmænd

No. 1, Peder Pedersen 2 1 0 0, SelvEyer
2, Peder Corneliusen 1 5 1 0, SelvEyer
3, Christen Hansen 0 6 3 2, SelvEyer
dito mand af Jens Pedersens 2 1 1 1, SelvEyer
4, Morten Jensen 0 5 2 0, SelvEyer
dito af Jens Gravesens 2 0 0 0, SelvEyer
5, Mads Pedersen 1 0 0 0, SelvEyer
6, Christen Jacobsen 1 5 0 2 Ribe Skoeles gods .
dito mand 0 4 0 0, SelvEyer
7, Niels Jensen 2 7 1 2½, Lundenes.
8, Anders Jensen 2 7 1 2½, Lundenes.
9, Jeppe Hansen 2 1 1 1, Lundenes.

b, Huuse med Hartkorn

No. 1, Morten Erichsen 0 4 0 2, SelvEyer
2, Niels Pedersen 0 7 0 0, SelvEyer
3, Niels Jensen 0 6 2 1½, SelvEyer
4, Jørgen Jensen 0 2 2 ½, SelvEyer


13, Hioptarp {Fejl for Gaasdal!, Hjoptarp glemt}

a, Gaardmænd

No. 1, Christen Eskesen 2 0 0 0, Alergrds gods
2, Morten Thomsen 3 5 3 2½, SelvEyer
3, Hans Lauridsen 3 5 3 2½, SelvEyer
dito mand af Feldsing 2 1 0 0, SelvEyer

b, Huuse med Hartkorn

No. 1, Gregers Michelsen 0 3 2 2 Alergaard

c, Huuse uden Hartkorn

No 1, Peder Larsen
2, Poul Gaasdal


Eenlige Gaarde. Sognet

a, gamle

No. 1, Vindelboe Anders Laursen 2 2 1 0 , SelvEyer
2, Egvig - Niels Pedersen 1 4 1 0, Alergaard
3, Ahlergaard - S. Mads Rabech 7 4 0 0, SelvEyer
4, Lindvig, Eske Hansen 7 5 3 0, SelvEyer
5, OddersKiær, Chisten Pedersen 4 4 0 0, SelvEyer
6, Nyegaard, Peder Knudsen 2 5 3 0, SelvEyer
7, Helgaard, Jes Eskesen 9 0 0 0, SelvEyer
8, Mosgaard, Niels Nielsen 6 3 2 1 Lundenes .
9, Krog, Peder Olesen 8 1 1 0, SelvEyer
10, Agger, Jens Bertelsen 5 0 2 2, SelvEyer
dito mand af Rundbech 0 3 1 2¼, Hr Provst Stephansens gods .
11, Skoebech, Anders Jensen 2 4 0 2, Alergaards gods .
12, Deudal, Niels Michelsen 1 2 3 2, Alergaards gods .
13, Brunberg, Michel Gregersen 1 0 1 0, Alergaards gods .


Eenlig Huuse i Sognet

a, med Hartkorn .

No. 1 Vinbech - Søren Bertelsen 0 4 0 0, Alergaard
2, ved Kirken, Hans Sørensen Klochm: 0 1 1 0, SelvEyer
3, Slikdal , Jens christensen 0 5 0 0, SelvEyer
4, Fonager, Jens Mortensen 0 2 2 1, SelvEyer
5. ibid - Christen Skræder 0 2 2 1, SelvEyer
6, Kringeltoft , Rasmus Thomsen 0 5 1 1, SelvEyer
7, Qvisthuus , Christen Knudsen 0 3 2 2, SelvEyer

b, uden Hartkorn

No. 1, ved Kirken Jens Huus
2, Bendt Tarp
3, Poul Skræders Enke
4, Offer Dalagers Enke
5. Jens Egvig
6, Else Eistrup
7, Mariane Høyer
8, Kiersten Lauges
9, Anna Rudolphs
10, Karen Lindvig, OddersKiær


under Borres Sogn Matriculeret

Vaasing Eng bruges af Præsten 0 5 2 2 til Borres Kirke.

{Borris Præstegaards hartkorn er ikke nævnt: 14 2 0 1}
====================
Summa Borres Sogn 245 5 1 1