Givskud Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1722 - 1763
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Givskud kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 1722.06.14 Mette Graversdatter, Givskud- lund. FAR: Gravers Andersen. MOR: ? Gravers Andersens 1. kone.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Ris, Givskud, Jørgen Pedersen Riis 2. kone
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Riis, Ris, Givskud, Konen Maren Madsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2da Trin: var Grafvers Andersøns barn i Gifschodlund i Kirke til daabens Confirmation, baaren af Jørgen {Pedersen} Rißes Kone {Maren Madsdatter}, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet: Mette.


Nr. 2002 1722.08.02 Laurids Madsen, Harresø. FAR: Mads Larsen. MOR: ? Mads Larsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kone, Harresø, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Harresø, Givskud, Signor. Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 9. Trin: var Matz Larsens ba[rn] af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation, baren af Sigr Jens Pedersøns Hustru ibid: var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Lauritz.


Nr. 2003 1723.01.01 Christen Andersen, Ris. FAR: Anders Christensen. MOR: ? Anders Christensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Hus, Styvel, Jelling
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nytaars dag var Anders Xstensens Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Kirsten Huus af Styvel {Jelling} blef døbt og i daaben Kaldet: Christen.


Nr. 2004 1723.01.17 Jens Christensen, Givskud By. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Ris, Givskud, Gift med Jørgen Pedersen Riis.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Riis, Ris, Givskud, Kone Maren Madsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. Epiphan. Var Christen Christensøns barn af Gifshod ved daaben her i Kirken, baaren af Jørgen Rises Kone, blef døbt og i daaben Kaldet: Jens.


Nr. 2005 1723.03.14 Lars Andersen, Givskud By. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Poulsdatter.
BÅREN AF: Frederikke Louise Henriksdatter Bille, Mindstrup, Hvejsel, Fruen på Mindstrup gift med Ole Rudolf Krabbe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Judica var Anders Jensens Søn i Gifschod, som Moderen fradøde i Kircke til daabens Confirmation baaren af Fruen {Frederikke Louise Henriksdatter Bille} paa Mindstrup, var tilforne Hiemmedøbt og i daaben Kaldet Lass:


Nr. 2006 1723.06.06 Jørgen Lauridsen, Givskud By. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Christensens mor, Givskud, Faderens mor af Bjerlev, Hvejsel *1650c †1731 Givskud By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. Trin - var Lauritz Christensøns barn af Gifshod i Kirck til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Moder af Bierlef, var tilforne hiemmedøbt o{. .....} kaldet: Jørgen.
Begravelse nr. 6007
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel.


Nr. 2007 1723.08.08 Poul Thomasen, Givskud By. FAR: Thomas Christensen. MOR: Anne Elisabeth.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 11. Trin. var Thom {as Christensen ........} barn af Gifshod i Kirc{..............}ben baaren af Hans Søs{...........} Povelsdatter, blef døbt og {....} Kaldet: Paul.
NOTITS: En søster Poulsdatter er uklar. En Thomas Poulsen i Givskud By er ikke set.


Nr. 2008 1723.09.05 Jørgen Pedersen, Birkebæk. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Anders Pedersen Leeragers kone, Lerager, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen Leerager, Lerager, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 15. Trin: var Peder Xstensens barn af Birckebeck i Kircke ved daaben baaren af Anders {Pedersen} Leeragers Kone blef døbt og i daaben kaldet: Jørgen.


Nr. 2009 1723.10.10 Iver Madsen, Givskud By. FAR: Mads Sørensen Gammel. MOR: ? Mads Sørensens kone.
BÅREN AF: Anne Marie, Givskud By, Givskud, Anders Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 20. Trin. var Matz Sørrensens barn af Gifschod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Anders Iensens Kone: Anne Marie, var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet Ifuar.
Begravelse nr. 6003
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.


Nr. 2010 1723.10.17 Katrine Elisabeth Jensdatter, Harresø. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kones søster, Aarhus
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 21. Trin var Sigr Jens Pedersøns daatter af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Hans Kones Søster fra Aarhuus, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Catharina Elisabeth.


Nr. 2011 1724.03.19 Karen Nielsdatter, Harresø. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Dorte Jensdatter, Styvel, Jelling, Datter af Jens Lund.
NÆVNT Nr. 1: Jens Lund, Styvel, Jelling, Datte Anne Dorte Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Oculi var Niels Christensens Barn i Haresøe her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Iens Lunds Daatter af Stÿvel: Anne Dorette var hiemmedøbt og i daaben Kaldet Karen.
NOTITS: Begravet 1733 Harresø.


Nr. 2012 1724.05.07 Kirsten Larsdatter, Givskud By. FAR: Lars Larsen Boel. MOR: Mette Bertelsdatter.
BÅREN AF: Elisabeth, Mindstrup, Hvejsel, Ikke datter af Ole Krabbe der ejer Mindstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Iubilate var Lars {Larsen} Boels barn af Gifschod i Kircke ved daaben baaren af Mademois: Elisabeth af Mindstrup blef døbt og i daaben kaldet: Kirsten.
NOTITS: Måske død 1727.


Nr. 2013 1724.06.05 Simon Andersen, Givskud By. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Marie.
BÅREN AF: ? Anne Maries søster, Bjerlev, Hvejsel
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da pentecostes var Anders Iensens Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af hans Kones Søster af Bierlefs, blef døbt og i daaben Kaldet: Simon.


Nr. 2014 1724.09.03 Mads Clausen, Givskud By. FAR: Claus Pedersen. MOR: ? Claus Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Dom 12?} Trin. var Claus Peder{... ....} af Gifshod i Kircke til {......} Confirmation, baaren af {.........}ensens Kone, var tilforne {........}døbt og i daaben Kaldet {M?}atz.
Begravelse nr. 6010
NOTITS: Datoren 12. Trinit ikke helt sikker. Begravet 9 måneder gammel.


Nr. 2015 1724.12.10 Mette Johannesdatter, Østerhoved. FAR: Johannes Larsen. MOR: ? Johannes Larsens kone.
BÅREN AF: ? Johannes Larsens broders kone, Nørskov, Lindeballe
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. Advent: var Iohannis {Larsen} Barn af Østerhoed i Kircke til daaabens Confirmation baaren af hans Broder kone af Nørshov var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Mette.


Nr. 2016 1725.02.11 Bertel Madsen, Givskudlund. FAR: Mads Bertelsen. MOR: ? Mads Bertelsens kone.
BÅREN AF: Inger Bertelsdatter, Givskudlund?, Givskud, Faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Qvinqvage: var Matz [Bertel]sens barn her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Søster Inger {Bertelsdatter}, var hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Berthel.


Nr. 2017 1725.06.10 Johanne Graversdatter, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: ? Gravers Andersens kone.
BÅREN AF: ? Niels Kovtrups kone, Kovtrup, Hammer
NÆVNT Nr. 1: Niels Koutrup, Kovtrup, Hammer, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. Trin: var Grafvers Andersens barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Niels Cautrup Hustrue af Cautrup. var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Iahan:
Begravelse nr. 6028
NOTITS: Begravet 3 år gammel.


Nr. 2018 1725.07.02 Isak Madsen, Givskud By. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
BÅREN AF: Rebekka Madsdatter, Givskud By, Givskud, Faderens datter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Visit: var Matz Sørrensens Barn af Gifschod her i Kircke. baaren af hans daatter Rebecca , blef døbt og i daaben Kaldet: Isaac.
Begravelse nr. 6014
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.


Nr. 2019 1725.10.07 Kirsten Nielsdatter, Harresø. FAR: Niels Christensen?. MOR: ? Niels Christensens? kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kone, Harresø, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Harresø, Givskud, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 19. Trin. var Niilses barn af Harresßøe i Kircke til daabens Confirmation baaren af Sigr Iens Pedersens Kieriste ibidem var hiemmedøbt og i daaben kaldet Kirsten.


Nr. 2020 1725.11.11 Anne Sørensdatter, Givskud By. FAR: Søren Pedersen. MOR: Anna Barbara.
BÅREN AF: Mette Bertelsdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Laurids Lauridsen Boel.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Lauridsen Boel, Givskud By, Givskud, Konen Mette Bertelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 24. Trin: var Sørren Pedersens barn af Gifshod i Kircke baaren af Lars Larsens Kone ibidem blef døbt og i daaben Kaldet Anne.
Begravelse nr. 6027
NOTITS: Begravet 2 år og 4 måneder gammel.


Nr. 2021 1725.11.18 Christen Lauridsen, Givskud By. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: ? Laurids Andersens kone, Birkebæk, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Laurids Andersen, Birkebæk, Givskud, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 25. Trin. var Lars {..Christens..}ens barn af Gifshod i kirc{...........}ren af Lauritz Andersens {..kone af..} Birkebech, var hiemm{........} tilforne og i daaben Kaldet {... Christen...}.
Begravelse nr. 6105
NOTITS: Begraves 1745 19 år og 9 måneder gammel, hans navn fra begravelsen, i dåben er hjørnet med hans navn slidt af og kan ikke ses.

LINK: Se billede af original teksten og forklaring.


Nr. 2022 1725.12.23 Jørgen Andersen, Givskud By. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Marie Simonsdatter.
BÅREN AF: ? Simonsdatter, Bjerlev, Hvejsel, Moderens søster, gift med Peder Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Bjerlev, Hvejsel, Konen NN Simonsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 4. Adventus var Ander{......}n af Gifshod her i Kierke baa{.......} Peder Xstenßens Kone {NN Simonsdatter} af Bierlef, blef døbt og i daaben Kaldet Jørgen.
Begravelse nr. 6016
NOTITS: Begravet et par uger gammel.


Nr. 2023 1726.06.02 Hans Pedersen, Birkebæk. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Jens Gadbjergs kone, Gadbjerg By, Gadbjerg
NÆVNT Nr. 1: Jens Gadbjerg, Gadbjerg By, Gadbjerg, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Exaudi var Peder Xstensens barn af Birckebeck her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Ienses Kone i Gadbierrig, var hiemmedøbt tilforne og i daaben kaldet: Hans:
NOTITS: Ses FT 1787 i Birkebæk.


Nr. 2024 1726.06.16 Mads Clausen, Givskud By. FAR: Claus Pedersen. MOR: ? Claus Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Kones søster af Engum, Engum, Moderens søster. Engum nord for Vejle fjord.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Trin. var Claus Pedersens barn af Gifshod her i Kircke, baaren af hans Kones Søster af Engom, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Matz.
Begravelse nr. 6022
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.


Nr. 2025 1727.03.26 Katrine Elisabeth Jensdatter, Harresø. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kones søster, Aarhus
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen efter Dom. Lætare var Sigr Iens Pedersens daatter i Harresøe her i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Søster fra Aarhuus, var tiforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Catherina Elisabeth.
NOTITS: Ikke set begravet i Givskud, må være død, næste pige samme navn. Jens Pedersens kone begraves 1763 af Fousing, Hvejsel.


Nr. 2026 1727.08.03 Anne Nielsdatter, Østerhoved. FAR: Niels Poulsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Knude, Hvejsel, Gift med Niels Jensen. Moderens søster eller svigerinde.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Knude, Hvejsel
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 8. Trin: var Niels Povelsens barn af Østerhoed i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Niels Iensens Kone i Knude, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne.
Begravelse nr. 6054
NOTITS: Begravet 1734 syv år gammel.

LINK: Slægt & Data tråd. Niels Jensen i Knude.


Nr. 2027 1727.12.26 Anne Sophie Andersdatter, Givskud By. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Marie Simonsdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine, Hastrup, Thyregod, Gift med Hans Jensen Skytte.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jensen Skytte, Hastrup, Thyregod, Bror til faderen, konen Anne Kirstine fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{....} 2da Nativ: Xsti var Anders {.....} barn af Gifshod i Kircke {.... daa}bens Confirmation, baaren {af ......} Iensens Kone fra Hastrup {.........} nafnl: Anne Kirstine, {.......} [f....s] hiemmedøbt og i {daab}en Kaldet: Anne Sophie.
NOTITS: For Hans Skytte se dåb 21.01.1736c.


Nr. 2028 1728.03.14 Mette Pedersdatter, Birkebæk. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Anders Christensens kone, Ris, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen, Ris, Givskud, Bror til faderen, konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Iudica var Peder Christensens barn af Birckebeck i Kiercke baaren af Hans Broders Anders Christensens Kone af Riis, blef døbt og i daaben Kaldet Mette:
NOTITS: Gift 1752 med Anders Jørgensen af Flløjsrup Vindelev sogn.


Nr. 2029 1728.04.14 Christen Madsen, Givskudlund. FAR: Mads Bertelsen. MOR: ? Mads Bertelsens kone.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Styvel, Jelling, Datter af Jens Nielsen Lund.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Lund, Styvel, Jelling, DatterJohanne bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen efter d. 2. Søndag efter Paashe var Matz Bertelsens Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Iens {Nielsen} Lunds Daatter Iohanne af Stÿvel var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet Christen.
NOTITS: Se skifte 1732, Jelling. Jens Nielsen Lund er gift med Kirsten Frandsdatter. Jens Lund 1740 i Kollemorten (skifte #428).

LINK: Laage gods skifte #414 Kirsten Frandsdatter i Styvel 12.11.1732 fol.23.


Nr. 2030 1728.11.28 Laurids Lauridsen, Givskud By. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Anders Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie Simonsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 1. Advent: var Lauritz Christensens barn af Gifshod her i Kircke til daabens Confirmation baaren af Anders Ienjens Kone {Anne Marie Simonsdatter} i Gifshod var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Lauritz.


Nr. 2031 1729.01.06 Inger Lauridsdatter, Givskud By. FAR: Laurids Lauridsen Boel. MOR: Mette Bertelsdatter.
BÅREN AF: Anna Barbara Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Søster til faderen. Gift med Søren Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
h. 3. Kongersdag var Lars Lasßens {Boel} barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans søster Anne Barbara {Lauridsdatter}, var hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Inger.


Nr. 2032 1729.01.16 Christen Jensen, Givskud By. FAR: Jens Christensen, Hvejsel By (Præstergaarden), Hvejsel. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Laurids Christensens kone, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. post Epiphan. var et uægte Barn af Gifshod i Kircke Matz Sørrensens daatter Anne ibidem tilhørende, baren af Lauritz Christensens Kone, blef døbt og i daaben Kaldet Christen. til barnefader blef udlagt Iens Christensen tienendes i Hveissel Præstegaard.
Begravelse nr. 6041


Nr. 2033 1729.07.31 Johanne Graversdatter, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Karen? Johannesdatter?.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Anders Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie Simonsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 7. Trin var Grafve{... ......} af Gifshodlund i Kircke til {.......} confirmation baaren {af ....} Iensens Kone {Anne Marie Simonsdatter} i Gifshod, var {......} hiemmedøbt og i daaben Ka{....} Iahan.
Begravelse nr. 6040
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2034 1730.01.22 Jens Lauridsen, Ris. FAR: Laurids Jensen Søndergaard. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Dorothea Jensdatter, Givskud By, Givskud, Vel søster til faderen. Gift med Anders Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Konen Dorothea Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 3. post Epiph: var Lauritzes {Jensen Søndergaard} barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation, baaaren{!} af Anders Povelsens Kone {Dorothea Jensdatter} i Gifshod, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Iens.


Nr. 2035 1730.04.02 Jens Christensen, Givskudlund. FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: Mette? Andersdatter, Ris, Givskud, Anders Christensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen, Ris, Givskud, Datter Mette? fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Palm var Christen Jensens barn af Gifshodlund i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Anders Christensens daatter {Mette? Andersdatter} af Riis var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Iens.
Begravelse nr. 6037
NOTITS: Begravet nogle uger gammel.


Nr. 2036 1730.04.06 Laurids Sørensen, Givskud By. FAR: Søren Pedersen. MOR: Ana Barbara Lauridsdatter.
BÅREN AF: ? Knud Tofthøjs kone, Tofthøj, Gadbjerg
NÆVNT Nr. 1: Knud Tofthøj, Tofthøj, Gadbjerg, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Skiertorsdag vare Søren [Pedersens] begge børn i Kiercke til daabens Confirmation Sønnen, som i daaben var Kaldet: Lauritz, blef baaren af Knuds Kone af Tofthøÿ. Daatteren Blef baaren af Peder Sørrensens Kone af Gifshod, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Maren.
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Tvilling. Begravet 2 år gammel.


Nr. 2037 1730.04.06 Maren Sørensdatter, Givskud By. FAR: Søren Pedersen. MOR: Ana Barbara Lauridsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud, Peder Sørensens 2. kone, stedmor til faderen
NÆVNT Nr. 1: Peder Sørensen, Givskud By, Givskud, Faderens far, stedmor 2. kone Anne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Skiertorsdag vare Søren [Pedersens] begge børn i Kiercke til daabens Confirmation Sønnen, som i daaben var Kaldet: Lauritz, blef baaren af Knuds Kone af Tofthøÿ. Daatteren Blef baaren af Peder Sørrensens Kone af Gifshod, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Maren.
Begravelse nr. 6039
NOTITS: Begravet 1 måned gammel uden navn, men en anden tvilling, Laurids, dør med navn i 1732.


Nr. 2038 1730.04.10 Dorte Nielsdatter, Østerhoved. FAR: Niels Poulsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Poulsdatter, Nørskov, Lindeballe, Faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2die Pasch: var Niels Povelsøns barn af Østerhoed i Kircke til daabens Confirmation baaren af hans Søster af Nørshov, samme var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Dorothe.


Nr. 2039 1730.05.07 Christen Pedersen, Givskud By. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Anders Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie Simonsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Cantate var Peder Raßmußens Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Anders Iensens Kone {Anne Marie Simonsdatter} i Gifshod blef døbt og i daaben Kaldet: Christen.


Nr. 2040 1730.05.18 ? Niels/en/datter, Harresø. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kone, Harresø, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Harresø, Givskud, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Ascens: var Niels Christensens {.....} af Harresøe i Kircke til daaben[s] {....}mation, baaren af Sigr Jens Peder{....} {...}eriste i Harresøe, var tilforne {....}edøbt og i Daaben Kaldet: {...hjørne afrevet...}.
Begravelse nr. 6044
NOTITS: Begravet 1 år 4 måneder gammel.


Nr. 2041 1730.07.09 Oluf Pedersen, Birkebæk. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Anders Christensens kone, Ris, Givskud, Anders Christensen er bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen, Ris, Givskud, Faderens bror, konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{......} [in] var Peder Christensens barn {....}irckebeck i Kircke ved Daaben, baaren af hans Broders {Anders Christensen} Kone af Riis, blef døbt og Kaldet Oluff.
NOTITS: Dato arbitrær mellem 11. juni og 13. august.


Nr. 2042 1731.01.14 Dorothea Elisabeth Brønsdorff, Harresø. FAR: ? Brønsdorff. MOR: ? Brønsdorffs kone.
BÅREN AF: Frederikke Louise Henriksdatter Bille, Mindstrup, Hvejsel, Fruen af Mindstrup, 33, gift med ejeren Ole Rudolph Krabbe af Damsgaard †1753 Mindstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. post. Epiph: var Hr Capitain Brønsdorffs af Harresøe hans barn i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Fruen til Mindstrup {Frederikke Louise Henriksdatter Bille}, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Dorothea Elisabeth.


Nr. 2043 1731.03.11 Jørgen Andersen, Givskud By. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Marie Simonsdatter.
BÅREN AF: ? Jens Christensens kone, Tremhuse, Hvejsel
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Tremhuse, Hvejsel, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Iudica var Anders Iensens barn af Gifshod her i Kircke til daabens Confirmation baaren af Iens Christensen Kone af Trimhuse, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Jørgen.


Nr. 2044 1731.04.15 Lars Poulsen, Givskud By. FAR: Poul Andersen. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Harresø, Givskud, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Iubilate var Paul Andersøns barn af Gifshod i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Søster Maren af Harresøe, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Lass.


Nr. 2045 1731.04.27 Maren Pedersdatter, Givskud By. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, Poul Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4de Fredag efter Paasche var Peder Rasmussøns barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Paul Andersøns Kone {Anne Larsdatter}, blef døbt og i daaben Kaldet: Maren.


Nr. 2046 1731.07.25 Anne Lauridsdatter, Givskud By. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Sivers, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen post 9. Trin: var La[u]ritz Christensens barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Maren Sivers ibid. blef døbt, og i daaben kaldet: Anne.


Nr. 2047 1732.04.11 Karen Graversdatter, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Poul Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Langfredag var Grafvers Andersøns barn af Gifshodlund i Kircke Ved daaben, baaren af Gl: Paul Andersøns Kone af Gifshod: Anne Lassdaatter blef døbt og i daaben Kaldet: {...hjørne afrevet... Karen}.
Begravelse nr. 6046
NOTITS: Navnet Karen afrevet i dåben, men ses i begravelsen.


Nr. 2048 1732.05.11 Anne Lauridsdatter, Ris (Søndergaard). FAR: Laurids Jensen Søndergaard. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Østerhoved, Givskud, Gift med Niels Poulsen
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Østerhoved, Givskud, Konen Else Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Cantate var Laurit[z] {.....}gaards barn af Riis i Kircke til daabe{... .....}mation, baaren af Niels {.....} {Niels Poulsens kone Else Jensdatter} af Østerhoved, var tilforne h{.......} og i daaben Kaldet: Anne.
Begravelse nr. 6045
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.


Nr. 2049 1732.10.26 Niels Andersen, Givskud By. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Marie Simonsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Givskudlund, Givskud, Gravers Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud, Konen Margrethe Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 20. Trin. var Anders Iensens Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Grafverses Kone i Gifshodlund, blef døbt og i daaben kaldet: Niels.


Nr. 2050 1732.12.14 Anne Katrine Thomasdatter, Givskudlund. FAR: Thomas Damgaard. MOR: ? Thomas Damgaards kone.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Givskudlund, Givskud, Gift med Gravers Andersen
NÆVNT Nr. 1: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud, Konen Margrethe Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 3. Advent: var Thomas [D]amgaards Barn af Gifshodlund i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Grafverses {Andersen} Kone {Margrethe Sørensdatter} ibid: var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne Catharine.


Nr. 2051 1733.03.15 Anders Sørensen, Givskud By. FAR: Søren Pedersen. MOR: Anna Barbara Lauridsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Faderens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Lætare var Søren Pedersøns barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation baaren af Hans daatter Kirsten Sørensdaatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet: Anders.


Nr. 2052 1733.04.12 Johannes Pedersen, Ris. FAR: Peder Frandsen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: ? Anders Pedersen Leragers kone, Lerager, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen Lerager, Lerager, Givskud, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Qvasimodo geniti var Peder Frandsøns Barn af Riis til Kircke ved daaben baaren af Anders Leeragers Kone blef døbt og i daaben kaldet: Iohannes.


Nr. 2053 1733.05.03 Peder Jensen, Harresø. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
BÅREN AF: Mette? Henriksdatter, Styvel, Jelling, 18, datter af afdøde Henrik Pedersen i Styvel. Kunne også være Anne, 26.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Pedersen Styvel, Styvel, Jelling, +1725 Styvel
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Cantate var Iens Christensøns Barn af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation baaren af Sal: Henricks {Pedersen} Daatter {Mette, 18, eller Anne, 26} af Styvel, var tilforne hie͞mdøbt og i daaben kaldet: Peder:
LINK: Laage Skiftebreve #400 i 1725, Henrik Pedersen.


Nr. 2054 1733.05.17 Poul Lauridsen, Ris (Søndergaard). FAR: Laurids Jensen Søndergaard. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: ? Henrik Pedersens kone, Skærhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Hernik Pedersen, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Exaudi var Lauritz {Jensen} Syndergaards barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Henrich Pedersøns Kone af Skierhoed {Give sogn}, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Paul.
Begravelse nr. 6050
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel.


Nr. 2055 1733.05.31 Anne Poulsdatter, Givskud By. FAR: Poul Andersen Gammel. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Else Katrine, Hvejsel By (Præstegaarden), Hvejsel, Muligvis en datter eller søster af Præsten Hans Pedersen Arensberg. Muligvis anden person.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Trin. var Gl: Paul Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Mademoissele Else Cathrin {.....} af Hveisel Præstegaard, var tilfor{. ....}medøbt og i daaben Kaldet: Anne:


Nr. 2056 1733.12.06 Anne Nielsdatter, Østerhoved. FAR: Niels Poulsen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Poulsdatter, Givskud, Faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{.....} Advent: Var Niels Paulsøns {.... .}f Østerhoved i Kircke til daa= {.....}irmation baaren af hans Sø{... .....} Kirsten Paulsdaater var tilforne {....}medøbt og i daaben: Kaldet: Anne.
NOTITS: Dato 2. advent antaget.


Nr. 1997 1733.12.20 ?, Givskud By. FAR: ?. MOR: ?.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: ? Niels Jensens kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Mikkel Pedersen, Kollerup
FADDER Nr. 4: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Anders Jensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Henrik Pedersens kone, Skærhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie Simonsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Henrik Pedersen, Skærhoved, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{.....} { ..navn ukendt..} [...]Patrini erant: Paul Andersø{..} Gifshod: Niels Jensøns [Kone], Mickel /:verte folium seyver{..:/} Pedersøn af [Cold]erup. Anders Iensøns Kone af Gifshod Henrick Pedersøns Kone af Skierhoved {Give sogn}.
NOTITS: Dato ikke angivet, men mellem 6. dec. 1733 og 20. jan. 1734, 4. advent antaget. Forældrenes og barnets navne ikke set eller læselige.


Nr. 2057 1734.01.20 Mette Christensdatter, Givskudlund. FAR: Christen Nielsen, Kolding. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Givskudlund, Givskud, Gift med Gravers Andersen
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Givskud
FADDER Nr. 2: Poul Andersen Gammel, Givskud By, Givskud, Konen Anne Larsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Poul Andersen.
FADDER Nr. 4: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Søn af gammel Poul Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud, Konen Margrethe Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen post Dom. 2. Epiph: var Christen Nielsøn af Coldi[ng] hans Barn i Kircke ved daaben, baaren af Grafvers Andersøns Kone {Margrethe Sørensdatter} i Gifshodlund, blef sa͞me ti[l] døbt og i daaben kaldet: Mette fadderne Christen Larsen. Paul Andersøn og Kone {Anne Larsdatter} Anders Paulsøn.
Begravelse nr. 6052
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2058 1734.04.04 Mads Pedersen, Givskud By. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 1: Villads Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Anders Jensen.
FADDER Nr. 5: Johanne Mathiasdatter, Ris, Givskud, 26, datter af Mathias Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie Simonsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mathias Madsen, Ris, Givskud, Datter Johanne/Maren Mathiasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Lætare var Peder Rasmussens barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Anne Christensdaatter ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Matz. Fadderne vare: Villatz {Madsen} i Gifshod, Peder Sørrensøn, Søren Pedersøn, Anders Iensens Kone {Anne Marie Simonsdatter}. Mathises {Madsen} Daatter {Johanne Mathiasdatter} af Riis.
Begravelse nr. 6053
NOTITS: Begravet nogle uger gammel.


Nr. 2059 1734.08.15 Karen Lauridsdatter, Givskud By. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Laurids Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Anders Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, Gammel Poul Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Christen Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie Simonsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Poul Andersen Gammel, Givskud By, Givskud, Konen Anne Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 8. Trin: var Lauritz Christensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Anders Iensøns Kone {Anne Marie Simonsdatter} ibidem. var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Karen. Fadderne vare Peder Rasmussøn, Sørren Madsen, gl: Pauls {Andersens} Kone {Anne Larsdatter}, og Christen Andersøns Kone {Anne Christensdatter} af Gifshod.
Begravelse nr. 6057
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2060 1735.03.06 Christen Lauridsen, Ris (Søndergaard). FAR: Laurids Jensen Søndergaard. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Johanne Mathisdatter, Ris, Givskud, Datter af Mathias Madsen.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammel, Nørskov, Givskud
FADDER Nr. 3: Poul Andersen Gammel, Givskud, Givskud
FADDER Nr. 4: Dorothea Jensdatter, Givskud, Givskud, Gift med Anders Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud, Givskud, 44, søn af Gammel Poul Andersen. Konen Dorothea Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Reminiscere var Lauritz {Jensen} Sÿndergaars Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Iohanne Matthiisdatter Ibidem var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Christen. Testes: Anders Christensen {.....} {Ris} Peder Pedersøn af Nørshov {.....} {Lindeballe} {...Poul...} Andersøn af Gifshod, Anders Pa{..ulsen....} [Kone] {Dorothea Jensdatter} ibidem.


Nr. 2061 1735.05.15 Maria Elisabeth Thomasdatter, Givskud By. FAR: Thomas Christensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren? Lauridsdatter?, Givskud By, Givskud, Denne Maren er datter af Laurids Christensen i Givskud By og bærer fx 1737. Identifikation usikker.
FADDER Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: ? Thomases kone, Givskud By, Givskud, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Christen Andersens kone, Givskud By, Givskud, Christen Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Rogate var Thomas {.........} barn her i Kircke ved daa{......} [baaren] [....]is daatter: Ma- {....} [...] døbt og i daaben Kaldet: Maria Elisabeth, Testes: Anders Paulsøn Søren Madsøn, Thomasses [Kone] lille Madz Sørrensens Kone {Maren Pedersdatter}, saa og Christen Andersens Kone, alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6058
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Faderen patronym i begravelsen.


Nr. 2062 1735.05.22 Abelone Poulsdatter, Givskud By. FAR: Poul Andersen Gammel. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskudlund, Givskud
FADDER Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Larsen, Hygum, Kollerup
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Christen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, Datter fadder. †1724.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Exaudi var Gl: Paul Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Grafverses Kone i Gifshodlund: Maren Christensdaatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet: Apollone Testes: Anders Paulsen af Gifshod, Niels Paulsen af Østerhoved, Christen Larsen af Hÿum, lille Matz Sørrensøns Kone {Maren Pedersdatter}, og Christen Christensøns daatter af Gifshod.


Nr. 2063 1735.07.10 Bodil Katrine Pedersdatter, Givskud By. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, Gammel Poul Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen Gammel, Givskud By, Givskud, Konen Anne Larsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: ? Poul Andersens karl, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Givskud By, Givskud, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 5. Trin. var Peder Rasmussøns barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Gl: Paul Anderøns Kone, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Bodil Cathrine. Fadderne vare Paul Andersøn og Tieniste Karl, og Søren Madsøn af Gifshod, Christen Andersøns Kone, og Anne Christensdaatter ibidem.
Begravelse nr. 6059
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.


Nr. 2064 1735.12.26 Anne Madsdatter, Givskud By. FAR: Mads Sørensen Lille. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Lerager, Givskud, Peder Larsens datter.
FADDER Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen, Nørskov, Givskud, Far eller bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Barbara Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Søren Pedersen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Søren Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Larsen, Lerager, Givskud, Datteren Karen Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da. Nativ. Xsti var lille Matz Sørrensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaaren af Peder Larsens daatter Karen af Lerager, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne, af Gifshod. Testes. Anders Paulsøn Peder Pedersøn af Nørshov, Søren Madsøn af Gifshod {.....} Barbara og Kirsten Sørens daatter.


Nr. 2065 1736.01.22 Iver Andersen, Givskud By. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Marie Simonsdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine, Kokborg, Thyregod, Gift med faderens bror Hans Jensen Skytte.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen Skytte, Kokborg, Givskud, Skytte ved Hastrup gods, konen Anne Kirstine bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 3: Laurids Jensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: ? Poul Andersen Gammels tjenestepige, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Maren Mathisdatter, Ris, Givskud, Datter af Mathis Madsen
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen Gammel, Givskud By, Givskud, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{.....}di var Anders Iensøns Barn {......}d i Kircke til daabens Confir{........}, baaren af hans Broder {.......}nne Kirstine af Kockborre {....}ilforne hie͞medøbt og i daaben kaldet Ifver. Fadderne vare Hans Skytte af Kockborre ved Hastrup, Niels Paulsøn af Østerhoved. Lauritz Iensøn af Riis, gl: Pauls Pige. Maren Matthiesdaatter af Riis. og Anne Christensdaatter af Gifshod.
NOTITS: Dato ligger i januar 1736, 22 er en antagelse.


Nr. 2066 1736.03.25 Niels Lauridsen, Givskud By. FAR: Laurids Christensen. MOR: ? Larurids Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Givskud
FADDER Nr. 2: Mads Sørensen, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Givskud By, Givskud, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Dorothe Nielsdatter, Givskud By, Givskud, Anders Poulsens tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Tjenestepigen Dorothe Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Palmar: var Lauritz Christensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Daatter: Maren Iensda[t..] var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Niels Testes. Peder Sørrensøn, Matz Sørensøn. Iens Andersøn. Christen Andersøns Kone {Anne Christensdatter}, Anders Paulsens Pige: Dorothe Nielsdaatt af Gifshod.
Begravelse nr. 6066
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel.


Nr. 2067 1736.05.27 Maren Sørensdatter, Givskud By. FAR: Søren Pedersen. MOR: Anna Barbara Lauridsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Laurids Lauridsen Boel, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud, Peder Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Søren Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Trin. var Sørren Pedersøns barn af Gifshod i Kircke ved daaben; baaren af Lille Matzes Kone, blev døbt og i daaben Kaldet: Maren. Testes. Peder Sørrensøn, Lauritz Lauritzens, Anne Iensdaatter [Pe]r Sørensens {kone? Anne Jensdatter}. Kirsten Sørensdaatter alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet knap to år gammel.


Nr. 1998 1736.07.01 Navnløs, Ris. FAR: ? Johanne Mathisdatters partner. MOR: Johanne Mathisdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. 5. Trin. Iohanne Matthiisdaatter af Riis udi hendis Alders 27. Aar item hendis nafnløß barn samme dag.'}
Begravelse nr. 6062


Nr. 2068 1736.09.23 Christen Christensen, Givskud By. FAR: Christen Andersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Ris, Givskud, Laurids Jensen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Skrevet som om bror til Niels Poulsen i Østerhoved.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Østerhoved, Givskud, Skrevet som om bror til Anders Poulsen i Givskud By.
FADDER Nr. 3: Peder Møller, Ølholm, Langskov, +1747 Langskov.
FADDER Nr. 4: ? Laurids Christensens kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Maren Olufsdatter, Harresø, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Søndergaard, Ris, Givskud, Konen Maren Poulsdatter.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 17. Trin. var Christen Andersøns barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation baaren af Lauritz Sÿndergaards Kone af Riis, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Christen. Fadderne vare: Anders og Niels: Paulsen af Gifshod og Østerhoed, [Peder] Møller af Øllholm {Langskov sogn}. Lauritz Christensøns Kone af Gifshod og Maren Oluffsdaater af Harresøe.
NOTITS: Moderen dør i barselseng efter fødslen.


Nr. 2069 1736.10.07 Maren Jensdatter, Harresø. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Søren Christensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Hansdatter, Mindstrup Mølle, Hvejsel, Gift med faderen bror Søren Christens Møller.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Møller, Mindstrup Mølle, Hvejsel, Faderens bror, hans kone Kirsten Hansdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Larsen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdattter, Harresø, Givskud, Datter af Mads Larsen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 19. Trin. var Iens Christensens barn i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Hans Broder Kone: Kirsten Hans Daatter af Mindstrup Mølle, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Maren. Fadderene: Søren Møller af Mindstrup Mølle, Matz Larsen af Harresøe, Niels Christensen ibidem; Kirsten M{.....}ter {Madsdatter}.


Nr. 2070 1736.11.01 Poul Pedersen, Givskud By. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Lerager, Givskud, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Villads Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Laurids Lauridsen Boel, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Lille Mads Sørensen.
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, 16+ Peder Sørensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Sørensen, Givskud By, Givskud, Datter Anne Pedersdatter fadder-
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria oium sanct var Peder R{........} barn af Gishod i Kircke til {.....} Confirmation baaren af {.....} Iens daatter af Leerager [....] {.......} var tilforne hiemmedøbt og {......}ben kaldet: Paul. Testes: Villats Christensen, og Lars Larsen af Gifshod, Søren Pedersøn af Leerager. lille Matz Sørensens Kone {Maren Pedersdatter}, og Peder Sørrensens daatter {Anne Pedersdatter} af Gifshod.


Nr. 2071 1737.07.21 Maren Graversdatter, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
BÅREN AF: Gertrud Jonases, Harresø, Givskud, Gift med Jonas Lauridsen
FADDER Nr. 1: Jonas Lauridsen, Harresø, Givskud, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Olufs stedsøn, Pene?
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Lerager, Givskud, Datter af Peder Lauridsen.
FADDER Nr. 4: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Laurids Christensen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter, Harresø, Givskud, Datter af Mads Lauridsen.
NÆVNT Nr. 1: Oluf, Pene?, Givskud
NÆVNT Nr. 2: Peder Lauridsen, Lerager, Givskud, Datter Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Mads Lauridsen, Harresø, Givskud, Datter Kirsten Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 5. Epiph. var Grafvers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Giertrud Jonasses af Harresøe, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Maren. Testes: Ionas Lauritzsøn af Harresøe, Oluff Hans Stief Søn af [Pene?], Peder Lauritzens daatter {Karen Pedersdatter} af Leerager. Lauritz Xstensøns daatter {Maren Lauridsdatter} af Gifshod, Matz Lauritzøns daatter {Kirsten Madsdatter} af Harresøe


Nr. 2072 1737.10.06 Kirsten Madsdatter, Givskud By. FAR: Mads Sørensen Lille. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, "til Anders (Pedersen) Leeragers" ... uklart.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Nørskov, Lindeballe, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Givskud By, Givskud, Søn af Anders Jensen.
FADDER Nr. 4: Søren Pedersen Gammel, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Gammel Poul Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Søn Jens Andersen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Andersen Gammel, Givskud By, Givskud, Konen Anne Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 16. Trin. var lille Matz Sørensens Barn af Gifshod i Kircke til daabens Conformation, baaren af Zidsel Nielsdaatter til Anders Leeragers var tiforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Kirsten. Testes Matzes Kones Fader af Nørshov, Lauritz Sÿndergaard af Riis, Anders Iensøns Søn Iens{Andersen} af Gifshod. Gl: Søren Pedersøn og gl: Paul Andersøns Kone {Anne Larsdatter}.


Nr. 2073 1738.01.01 Maren Lauridsdatter, Ris (Søndergaard). FAR: Laurids Jensen Søndergaard. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Lerager, Givskud, Datter af Peder Lauridsen Lerager.
FADDER Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Givskud By, Givskud, Søn af Anders Jensen.
FADDER Nr. 4: ? Peder Skrædders kone, Nørskov?, Lindeballe?
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens kone, født i Nørskov, Lindeballe.
NÆVNT Nr. 1: Peder Lauridsen Lerager, Lerager, Givskud, Datter Karen Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Skrædder, Nørskov?, Lindeballe?, Sted usikker. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nÿtaarsdag var Lauritz {Jensen} Syndergaards Barn af Riis i Kircke ved {...}ben, baaren af Peder {Lauridsen} Leeragers {....}r {datter Karen Pedersdatter}, blef døbt og i daaben Kal{....} Maren. Fadderne vare: {...Anders....} Paulsøn af Gifshod, Niels Paul{.......}arresøe, Iens Andersøn af {....} {Givskud By} Peder Skreders Kone af Nør= {..skov?.....} og Lille Matzes: {Sørensens} Kone {Maren Pedersdatter} af Gifsho[.].


Nr. 2074 1738.02.09 Anders Pedersen, Ris. FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Frandsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Andersens mor, Ris, Givskud, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Ris, Givskud, Faderens far?
FADDER Nr. 2: Laurids Lauridsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: ? Peder Birkebæks kone, Birkebæk, Givskud
FADDER Nr. 5: Anna Barbara Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Søren Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Sexages: var Peder Andersøns barn af Riis i Kircke til daaben, baaren af Hans Moder ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Anders. Fadderne vare: Anders Christensøn af Riis Lars Larsøn af Gifshod, Søren Pedersøn Peder {Chrisensen} Birckebecks Kone og Anne Barbara {Lauridsdatter} af Gifshod.


Nr. 2075 1738.04.07 Marie Elisabeth Christensdatter, Givskud By. FAR: Christen Thomassen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Givskud By, Givskud, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Thomas Christensen, Givskud By, Givskud, Faderens far
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Givskudlund, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Thomassen, Givskud By, Givskud, 23, faderens bror
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Peder Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Sørensen, Givskud By, Givskud, Datter Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da. Pasch: var Christen Thomasøns Barn i Kircke her i Gifshod til daabens Confirmation, baaren af Hans Søster Nafnl: Maren Thomesdaatt. var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Marie Elisabeth.Testes Thomas Christensøn af Gifshod. Christen Nielsøn af Gifshodlund, Søren Thomasøn af Gifshod. lille Matz Sørensens Kone {Maren Pedersdatter} og Peder Sørensens daatter: Anne {Pedersdatter} af Gifshof.
Begravelse nr. 6073
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.


Nr. 2076 1738.04.07 Søren Graversen, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Anders Jensen.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie Simonsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Givskudlund, Givskud
FADDER Nr. 4: ? Laurids Christensens kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter, Harresø, Givskud, Datter af Mads Lauridsen.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Lauridsen, Harresø, Givskud, Datter Kirsten Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Feria 2da. Pasch:} var og Gravers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke ved daaben, baaren af Anders Iensøns Kone {Anne Marie Simonsdatter} i Gifshod, blef døbt og i daaben Kaldet: Søren. Testes: Anders Iensøn af Gifshod Iens Christensøn af Harresøe, Niels Nielsøn af Gifshodlund, Lauritz Christensøns Kone af Gifshod, Matz Lauritsøns daatter Kirsten {Madsdatter} af Harresøe.
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2077 1738.06.15 Søren Christensen, Givskud By. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens 2. kone.
BÅREN AF: Anne, Givskud By, Givskud, Peder Sørensens steddatter
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Givskud By, Givskud, Steddatter Anne bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, 17+, datter af Anders Poulsen.
FADDER Nr. 4: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Laurids Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2 Trin var Christen Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Peder Sørensens Stiefdaatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Søren. Testes Anders Iensen, Peder Sørensøn Anders Paulsens daatter {Maren Andersdatter}, Lauritz Christensøns daatter {Maren Lauridsdatter} af Gifshod.


Nr. 2078 1738.10.26 David Friderichsen Plum, Harresø. FAR: Friderich Clausen Plum, Neksø (Svaneke), Bornholm. MOR: Katrine Thomasdatter, Neksø (Svaneke), Bornholm.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Niels Poulsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Konen fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter, Harresø, Givskud, Mads Lauridsens datter
NÆVNT Nr. 1: Mads Lauridsen, Harresø, Givskud, Datter Kirsten Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 21. Trin. Var Friderich Clausen Plums Barn i Kircke ved daaben baaren af Niels Paulsøns Kone af Harresøe, blef døbt og i daaben Kaldet: David. Fadderne. Niels Paulsøn af Harresøe, Christen Thomasøn, Christen Andersøn af Gifshod Matz Lauritzens daatter Kirsten {Madsdatter} af Harresøe.
Samme Friderich Clausøn Plum var indlogeret i Harresøe hos Niels Paulsøn, hvor hans Kone Catharina Thomasdaatter kom i Barßel Seng med dette Barn og holdtte hun d. 23. Trin: hendis Kirckegang. vare komen fra Svanike udi Nexøe Sogn paa Borrenholm.


Nr. 2079 1738.11.16 Mads Thomassen, Givskud By. FAR: Thomas Christensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Harresø, Givskud, Datter af Mads Lauridsen
FADDER Nr. 1: Christen Thomassen, Givskud By, Givskud, Skrevet som bror til Søren. Søn af Christen Thomassen.
FADDER Nr. 2: Søren Thomassen, Givskud By, Givskud, Skrevet som bror til Christen. Søn af Christen Thomassen.
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Anders Poulsen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Andersens kone, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Mads Lauridsen, Harresø, Givskud, Datter Kirsten Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 24. Trin. var Thomas Christensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Matz Lauritzens daatter i Harresøe, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Matz. Fadderne vare: Christen og Søren Thoma Sønner af Gifshod: Iens Andersøn Anders paulsøns daatter {Maren Andersdatter} Christen Andersøns Kone af Gifshod.


Nr. 2080 1739.04.12 Marie Elisabeth Christensdatter, Givskud By. FAR: Christen Thomassen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 1: Laurids Lauridsen Boel, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Jørgen Skrædder, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Maren Larsdatter, Givskud By, Givskud, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Lille Mads Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. post Pascha var Christen Thomasøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Maren Matz=daatter ibid: blef døbt og i daaben {....}t: Marie Elisabeth. {.... }erne: Lauritz Boel, Iens {....}sen, Jørgen Skreder, Lars {....}s daatter: Maren {Larsdatter}: lille {....} Sørensens Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.
Begravelse nr. 6074
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2081 1739.08.23 Rasmus Pedersen, Givskud By. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
BÅREN AF: Kirsten Madsdatter, Harresø, Givskud, Gift med Poul Andersen.
FADDER Nr. 1: Villads Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Thomas Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Jørgen Skrædder, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: ? Christen Andersens kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Laurids Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen, Harresø, Givskud, Konen Kirsten Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 13. Trin. var Peder Rasmussøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Paul Andersøns Kone i Harresøe, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Rasmus. Fadderne: Villatz {Christensen} af Gifshod, Thomas Christensøn, Jørgen S[...]ßen Skreder, Christen Andersøns Kone og Lauritz Christensøns daatter {Maren Lauridsdatter} ibidem.


Nr. 2082 1739.10.18 Maren Jensdatter, Ris. FAR: Jens Andersen. MOR: Maren Mathisdatter.
BÅREN AF: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Gift med Peder Andersen, faderens bror.
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Ris, Givskud, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Mortensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 5: ? Anders Leragers kone, Ris, Givskud
FADDER Nr. 6: Karen Margrethe Olufsdatter, Ris, Givskud, Datter auf Oluf Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen? Lerager, Ris, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Oluf Larsen, Ris, Givskud, Datter Karen Margrethe Olufsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 21. Trin: var Iens Andersøns Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af hans Broders Kone ibidem blef døbt og i daaben Kaldet: Maren.Fadderne: Peder Larsen af Leerager, Morten Iensen af Riis. Peder Andersøn, Iens Mortesøn. Anders {Christensen} Leeragers Kone Oluff Larsens daatter af Riis.
NOTITS: Moderen dør i barselsseng.


Nr. 2083 1739.11.01 Anders Pedersen, Lerager. FAR: Peder Jensen. MOR: Sidsel Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: vel hjemmedøbt, død før dåben, fra begravelsen: 'Alle H: dag Peder Iensons liden Søn : Anders, af Leerager.'}
Begravelse nr. 6076
NOTITS: Forældrene gift 7. okt. 1738 + 12 måneder = okt. 1739.


Nr. 2084 1739.11.22 Søren Graversen, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
BÅREN AF: Gertrud Jonases, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Jonas Lauridsen, Hvejsel, Konen Gertrud bærer. 1727 i Harresø, se #2071.
FADDER Nr. 2: Oluf, Ris?, Jonas Lauridsens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Laurids Dyre, Givskud By, Givskud, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Niels Poulsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Lille Mads Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 26. Trin: var Grafvers Andersøns barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Giertrud Ionasses af Hveissel, var tilforne Hiemmedøbt og i daaben Kaldet. Søren: Fadderne: Ionas Lauritzøn af Hveissel og Søn Oluff af [Riis], Lauritz Dÿre af Gifshod Niels Paulsøns Kone af Harresøe Else Iensdaatter, og lille Matz Sørensens kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.


Nr. 2085 1739.11.29 Oluf Jensen, Ris. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Gift med Bendix Nielsen Smed. Hun er moderens far Oluf Lauridsens søster. Altså faster.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen Lerager, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Karen Olufsdatter, Ris, Givskud, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Bendix Nielsen Smed, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Konen Kristen Laurisdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Lerager, Givskud, Uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 1. Adventus var Iens Mortensøns Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Smeddens i Kollemorten Bendixes Kone: Kirsten Lauritzdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet: Oluff: Fadderne: Anders Pedersøn, Søren Pedersøn. Christen Nielsøn af Leerager. Oluff Larsens daatter: Karen {..Olufsdatter..} Riis. Peder Leeragers {....}.
Begravelse nr. 6082
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.


Nr. 2086 1740.04.14 Mette Sørensdatter, Lerager. FAR: Søren Pedersen. MOR: Birgitte Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Søster til faderen, gift med Jens Lauridsen.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen Lund, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Ris (Søndergaard), Givskud, Gift med Laurids Jensen Søndergaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Konen Sidsel Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud, Konen Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Skiertorsdag var Sør{....} af Leerager Hans Barn i {.....} til daabens Confirmation, {......} af hendis [Hans] Søster [..]{.Jens..} Larsens Kone i Nørre Kollemar{...} var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Mette, Testes. Iens {Larsen} Lund af Nørre Kollemarten. Anders Pedersøn af Leerager Lille Matz Sørensøn af Gifshod: Peder Iensøns Kone {Sidsel Nielsdatter} af Leerager, Lauritz {Jensen} Sÿndergaards Kone {Maren Poulsdatter} af Riis.


Nr. 2087 1740.04.14 Navnløs 1, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'Skiertorsdag Lille Paul Andersøns Begge Sønner {Søn 1} af Harresøe.'}
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Vel hjemmedøbt, begravet før dåben. Højest et par uger gammel.


Nr. 2088 1740.04.14 Navnløs 2, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen. 'Skiertorsdag Lille Paul Andersøns Begge Sønner {Søn 2} af Harresøe.'}
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Vel hjemmedøbt, begravet før dåben. Højest et par uger gammel.


Nr. 2089 1740.04.19 Anne Katarina Madsdatter, Givskud By. FAR: Mads Sørensen Lille. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Nørskov, Lindeballe, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: ? Christen Andersens 2. kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Anders Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3. Pasch: var lille Matz Sørenßens Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Hans Kones Søster af Nørshov, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anna Catharina. Testes: Søren Pedersøn, Jørgen Madsøn, Iens Andersøn, Christen Andersøns Kone, Anders Paulsøns daatter: Maren, alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet 3 år 4 måneder gammel.


Nr. 2090 1740.05.15 Anne Nielsdatter, Givskudlund. FAR: Niels Nielsen. MOR: ? Niels Nielsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Givskudlund, Givskud, Gravers Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ris?, Givskud
FADDER Nr. 2: Jørgen Jensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Hygom, Kollerup, Gift med Mette Nielsdatter datter af Niels Sørensen i Hørup, Jelling, Brejl Ning herred #72 Laurids Sørensen i Pøel. 7.2.1759. Mere sandsynligt at Søren Nielsen er i famlie med (evt. bror til ) faderen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Lille Mads Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud, Konen Margrethe Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Koren Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Cantate. var Niels Nielsøns barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Magrete {Sørensdatter} Graverses {Andersens} Kone, var tilforne hie?medøbt og i Daaben Kaldet: Anne. Fadderne: Christen Nielsen, Jørgen Iensøn af Riis, Søren Nielsøn af Hÿ[um] {Hygom, Kollerup sogn} Lille Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Knap 2 år gammel.


Nr. 2091 1740.05.26 Anne Else Lauridsdatter, Givskud By. FAR: Laurids Terkelsen. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Givskudlund, Givskud, Gift med Gravers Andersen.
FADDER Nr. 1: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud, Konen Margrethe Sørensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne, Givskud By, Givskud, Datter af Anne Jensdatter og 1. mand, gift 2. med Peder Sørensen.
FADDER Nr. 5: Maren Larsdatter, Givskud By, Givskud, Moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Sørensen, Givskud By, Givskud, Steddatter Anne fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Lauridsen Boel, Givskud By, Givskud, Moderens far. Datter fadder Maren Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Ascens: Xsti var Lauritz Terkelsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Grafverses Kone i Gifshodlund, var tilforne hie͞medøbt og i Daaben Kaldet: Anne Else: Fadderne: Gravers Andersøn af Gifshodlund, Anders Iensøn, Søren Madsøn, Peder Sørensøns Stiefdaatter, Lauritz Boels Daatter {Maren Larsdatter} af Gifshod tilhaabe.


Nr. 2092 1740.06.19 Maren Andersdatter, Givskud By. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Marie Simonsdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Laurids Christensen.
FADDER Nr. 1: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Anders Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Lauridsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 1. Trin. var Anders Iensøns barn {....} Gifshod i Kircke til daabens Confirma{....} baaren af Lauritz Christensøns {........}: Maren, var tilforne hie?medøbt {.....}ben Kaldet: Maren. Fadderne: {..Laurids....} Terkelsøn, Peder Sørensøn, {.....}dersøn, lille Matzes {Sørensens} Kone {Maren Pedersdatter} og {..Anders...} Paulsøns daatter {Maren Andersdatter} af Gifshod.


Nr. 2093 1740.07.24 Søren Christensen, Givskud By. FAR: Christen Thomasen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Anders Poulsen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Skrædder, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Birkebæk, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Johansen, Harresø, Givskud, Niels Poulsens stedsøn.
FADDER Nr. 4: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Laurids Christenen.
FADDER Nr. 5: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, Laurids Terkelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Stedsøn Jens Johansen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Confirmation baaren af Anders Paulsøns daatter: Maren {Andersdatter}, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Søren: Fadderne Iørgen Skreder af Gifshod: Christen Pedersøn af Birckebech, Niels Paulsøns Stief Søn af Haaresøe Iens Iohansøn, Lauritz Christensøns daatter {Maren Lauridsdatter}, og Lauritz Terkelsøns Kone {Anne Larsdatter} af Gifshod.


Nr. 2094 1740.11.06 Johanne Pedersdatter, Ris. FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. 21. Trin. Peder Andersøns daatter af Riis nafnl: Iohanna, 14 dage gl:'}
Begravelse nr. 6083
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet 14 dage gammel.


Nr. 2095 1740.11.06 Anders Christensen, Givskud By. FAR: Christen Andersen. MOR: ? Christen Andersens 2. kone.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Moderens datter med 1. mand Simon NN.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Anders Poulsen.
FADDER Nr. 4: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Laurids Christenen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 21. Trin. var Christen Andersøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation., baaren af Hans Stief[.i..]er: Anne Mariæ Simonsdaatter, var tilforne hiemmedøbt. og i daaben Kaldet: Anders. Fadderne: Anders Iensøn, Lauritz Terkelsøn, Maren Andersdaatter Maren Lauritzdaatter, lille Matzes {Sørensens} Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod


Nr. 2096 1740.12.27 Anders Pedersen, Lerager. FAR: Peder Jensen. MOR: Sidsel Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Gift med Bendix Nielsen Smed, hun er født i Lerager.
FADDER Nr. 1: Bendix Nielsen Smed, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Konen Kirsten Lauridsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Lauridsen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Nørskov, Lindeballe, Moderens far.
FADDER Nr. 5: Maren Olufsdatter, Ris, Givskud, Jens Mortensens kone.
FADDER Nr. 6: Maren Poulsdatter, Ris (Søndergaard), Givskud, Laurids Jensen Søndergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Konen Maren Olufsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud, Konen Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3. Nativ. Xsti var Peder Jenßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben, baaren af Bendix {Nielsen} Smids Kone {Kirsten Lauridsdatter} af Sønder Kollemarten {Øster Nykirke}, blef døbt og i daaben Kaldet: Anders. Fadderne: Anders Pedersøn, Peder Lauritsøn af Leerager, Peder Jenßøns Kones {Sidsel Nielsdatter} fader {Niels Pedersen} af Nørshov. Jens Mortenßøns Kone {Maren Olufsdatter} og Lauritz {Jensen} Sÿndergaards Kone {Maren Poulsdatter} af Riis.


Nr. 2097 1740.12.27 Johanne Lauridsdatter, Ris. FAR: Laurids Jensen Søndergaard. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Som er Lille Mads Sørensens kone, gammel Mads Sørensens kone: NN.
FADDER Nr. 1: Peder Skrædder, Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Anders Poulsen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen Lille/Gammel?, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter/NN fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Feria 3. Nativ. Xsti} var og Lauritz Jenßøns Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation, baaren af {Lille?} Matz Sørrensøns Kone {Maren Pedersdatter / NN} i Gifshod var tilfone hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Iohanne. Fadderne Peder Skreder af Nørshov, Jens Anderßøn af Riis, Peder Anderßøn ibidem, Anders Paulsøns daatter: Maren {Andersdatter} af Gifshod.


Nr. 2098 1741.04.03 Else Katrine Andersdatter, Østerhoved. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Birte Marie Albertsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Sørensdatter, Skovdal Mølle, Jelling, Rasmus Nielsen Møllers kone, se skifte Koldinghus #3 Mette Olufsdatter på Donneruplund [i Give sogn]. 6.7.1745, side 13. Hun er i familie med Niels Andersen Wong. Moderens mors søsters datter, kusine
FADDER Nr. 1: Laurids Christensen, Givskud by, Givskud
FADDER Nr. 2: Knud, Skærhoved, Give, Hans kone hedder Maren.
FADDER Nr. 3: Jørgen Lassen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Niels Andersen Wongs tjenestepige, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Nielsen Møller, Skovdal Mølle, Jelling, Måske bror til faderen. Konen Anne Marie Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria. 2da Paschatos var Anders Nielsøns {Wongs} Barn af Østerhoved i Kircke til Daabens Confirmation, baaren af Rasmus Nielsøns Kone {Anne Marie Sørensdatter} af Skovdal Mølle, var tilforne hie?medøbt og i daaben Kaldet: Else Cathrine. Testes Lauritz Christensøn, af Gifshod: Knud af Skierhoved: Jørgen Lassen af Leerager. Lille Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod og Niels Andersøns {Wongs} Tieniste Pige af Vonge.
NOTITS: Kort efter denne dåb flytter Anders Nielsen Wong til Donneruplund.

LINK: Skifte #3 Mette Olufsdatter på Donneruplund.


Nr. 2099 1741.05.14 Anne Poulsdatter, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Anders Poulsen.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Johansen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Anders Jensens datter.
FADDER Nr. 5: ? Niels Nielsens kone, Givskudlund, Givskud, Gift med Niels Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen, Givskudlund, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Exaudi var Paul Andersøns Barn af Harresøe til daabens Confirmation Baaren af Anders Paulsøns daatter Maren af Gifshod; var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne. Testes. Anders Iensøn af Gifshod, Niels Paulsøn af Harresøe, Iens Iohansøn af Gifshod, Anders Iensøns daatter Maren Andersdaatter, Niels Nielsøns Kone af Gifshodlund.


Nr. 2100 1741.06.11 Oluf Jensen, Ris. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Lerager, Givskud, Tjener ved Peder Jensen i Lerager.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Jørgen Jensen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Birkebæk, Givskud, 23c, søn af Peder Christensen.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Ris (Søndergaard), Givskud, Gift med Laurids Jensen Søndergaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Tjenestepigen Maren Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud, Konen Maren Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. Trin var Iens Mortensens Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Peder Iensøns Pige i Leerager: Maren Nielsdaatter, var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Oluff. Testes: Iens Andersøn, Peder Andersøn af Riis, Iørgen Iensøn af Leerager Christen Pedersøn Birckebeck, og Lauritz {Jensen} Sÿndergaards Kone {Maren Poulsdatter} af Riis.
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel.


Nr. 2101 1741.11.01 Johanne Jensdatter, Ris. FAR: Jens Andersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Terkelsdatter, Ris, Givskud, Gift med Peder Andersen.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Ris, Givskud, Konen Anne Terkelsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Lerager, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Lille Mads Sørensen.
FADDER Nr. 5: ? Jens Christensens kone, Ris, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Ris, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo [Oue] [S.tu]: var Iens Andersøns Barn af Riis i Kircke til Daabens Confirmation, baaren af Peder Andersøns Kone: Anne T[erckil]dsdaat{...} var tilforne hie͞medøbt og i daabe[.] Kaldet: Iohanne: Testes: Anders Xstesøn Peder Andersøn af Riis, {....}en Pedersøn af Leerager, Iens {.....}stensøns Kone af Riis, Lille Ma{..} {..Søren...}sens Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.


Nr. 2102 1741.11.12 Birte Graversdatter, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Anders Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie Simonsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Poul Andersen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, Laurids Terkelsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{....} 24. Trin. var Gravers Andersøns {...}rn af Gifshodlund i Kircke ved daaben, baaren af Anders Iensøns Kone: Anne Marie {Simonsdatter} af Gifshod, blef døbt og i daaben Kaldet: Birrete. Fadderne: Anders Iensøn af Gifshod Iens Christensøn, Paul Andersøn af Harresøe, Lauritz Terckelsøns Kone {Anne Larsdatter} og {Lille} Matz Sørrenßøns Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.


Nr. 2103 1742.03.25 Dødfødt, Lerager. FAR: Søren Pedersen. MOR: Birgitte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Fest: Annunc. Søren Pederßøns dødfødde Barn af Leerager begraven.'}
Begravelse nr. 6086


Nr. 2104 1742.07.01 Johanne Pedersdatter, Ris. FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Frandsdatter.
BÅREN AF: Maren Olufsdatter, Ris, Givskud, Jens Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Ris, Givskud
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Ris, Givskud, Christen Mortensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Mortensen, Ris, Givskud, Konen Anne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 6 Trin. d. 1 Iulÿ var Peder Andersøns Barn af Riis i Kircke ved daaben. baaren af Jens Mortenßøns Kone: Maren Oluffsdaater ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Iohanne. Fadderne: Anders Christensøn, Iens Andersøn af Riis, Peder Iensøn af Leerager Maren Pauls daatter og Christen Mortensøns Kone: Anne Iensdaatt[.] af Riis.


Nr. 2105 1742.10.07 Niels Nielsen, Givskudlund. FAR: Niels Nielsen. MOR: ? Nielsdatter Niels Nielsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Hygum, Kollerup, Moderen søster, gift med skrædder Johan Christian
FADDER Nr. 1: Johan Christian, Hygum, Kollerup, Gift med Kirsten Nielsdatter, der bærer. Skrædder.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Margrethe Sørensdatter, Givskudlund, Givskud, Gift med Gravers Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud, Konen Margrethe Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 20. Trin. var Niels Nielßøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af hans Kones Søster Skreder Konen af Hÿum {Hygum, Kollerup sogn} Kirsten Nielsdatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet : Niels. Fadderne: Skrederen af Hÿum : Iohan Christian, Søren Nielsøn, Christen Nielsøn af Leerager Gravers Andersøns Kone: Magrete Anne Sørensdaater af Gifshod.


Nr. 2106 1742.11.11 Søren Madsen, Givskud By. FAR: Mads Sørensen Lille. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Refstrup, Gadbjerg, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 3: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, 23c, datter af Anders Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 25. Trin. var Matz Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Hans Kones Søster Karen Pedersdaatter af Reffstrup, blef døbt og i daaben Kaldet: Søren. Fadderne Anders Paulsøn, Christen Andersøns Kone {Maren Sørensdatter} og Maren Andersdaatter alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Godt 2 år gammel.


Nr. 2107 1743.01.01 Karen Andersdatter, Givskud By. FAR: Anders Jensen. MOR: Anne Marie Simonsdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Faderens datter af 1. ægteskab.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Anders Poulsen
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Søren Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Datteren Maren Andersdatter fardder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nytaarsdag var Anders Ien{....} Barn i Kircke til daaben {......}mation, baarren af hans daatter : Maren Andersdaatter, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Karen : Fadderne: Christen And[..]søn, Lauritz Christensøn, af Gifshod, Lauritz {Jensen} Syndergaard af Riis Anders Paulsøns daatter og Søren Madsøns Kone : Anne Pedersdaatt[.] af Gifshod.


Nr. 2108 1743.02.02 Jens Christensen, Ris. FAR: Christen Mortensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Olufsdatter, Ris, Givskud, Gift med Jens Mortensen bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Konen Sidsel Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 5: Birgitte Jensdatter, Lerager, Givskud, Gift med Søren Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Lerager, Givskud, Konen Birgitte Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kÿndelmiße dag var Christen Mortensøns barn af Riis i Kircke ved daaben, baren af hans Broders {Jens Mortensen} Kone {Maren Olufsdatter} ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet : Iens. Fadderne Iens Mortensøn af Riis. Lauritz {Jensen} Syndergaard, Peder Iensøn af Leerager og hans Kone {Sidsel Nielsdatter}, saa Søren Pedersøns Kone {Birgitte Jensdatter} Ib[.]
Begravelse nr. 6092
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2109 1743.02.10 Niels Pedersen, Givskud By. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, 22c, Anders Jensens datter.
FADDER Nr. 1: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Johansen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Marie, Givskud By, Givskud, Tjener ved Laurids Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Tjenestepigen Anne Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Septugesima var Peder Rasmussøns barn i Gifshod ved daaben, baaren af Anders Iensøns daatter : Maren, blef døbt og i daaben Kaldet : Niels, Testes Lauritz Terckelsøn, Søren Madsøn, Iens Iohansøn, Christen Andersøns Kone : Maren Sørensdaatter. Anne Marie tienendes til Lauritz Christensøns alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2110 1743.03.17 Mads Sørensen, Givskud By. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Birkebæk, Givskud, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Rasmussen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Johansen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Oculi var Søren Madsøns barn af Gifshod i Kircke til daaben baaren af Peder Sørensøns Stiefdaatter : Anne Xstensdaatter blef døbt og i daaben Kaldet: Matz. Testes. Pe[.] Christensøn af Birckebeck, Peder Rasmussøn, Iens Iohansøn, Christe[.] Andersøns Kone {Maren Sørensdatter}, saa Lille Matz Sørensøn[.] Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.


Nr. 2111 1743.04.12 Peder Christensen, Givskud By. FAR: Christen Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Anders Poulsens datter
FADDER Nr. 5: Anne M, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens tjenestepige
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Langfredag var Christen Anders[..] barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af hans Søster : Maren Andersdaatter, blef døbt og i {...}en Kaldet : Peder : Testes {...}der Rasmussøn, og Lauritz {....}cKelsøn, Søren Madsøns {....}ren Andersdaatter. Anders {....}sons daatter, Lille Matzes {....}niste Pige: Anne [M....] {....}fshod.


Nr. 2112 1743.04.21 Karen Lauridsdatter, Givskud By. FAR: Laurids Terkelsen. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: ? Terkelsdatter, Hygum, Kollerup, Faderens søster, gift med Claus Skomager.
FADDER Nr. 1: Gravers Andersen, Givksudlund, Givskud
FADDER Nr. 2: Peder Rasmussen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: ? Laurids Christensens kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Anders Poulsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Datteren Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Qvasimodogeniti var Lauritz TercKelsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Søster Claus Skomagers Kone i Hÿum, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Karen. Testes Gravers Andersøn af Gifshodlund, Peder Rasmussøn, Iens Andersøn af Gifshod, Lauritz Xstensøns Kone ibidem og Anders Paulsøns daatt[.] Maren {Andersdatter}.


Nr. 2113 1743.09.01 Niels Pedersen, Lerager. FAR: Peder Jensen. MOR: Sidsel Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Givskud, Moderens søster, Thomas Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Hopballe, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Ris (Søndergaard), Givskud, Gift med Laurids Jensen Søndergaard.
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud, Ved Søren Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud, Konen Maren Poulsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen, Lerager, Givskud, Johanne Nielsdatter, der er fadder, ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 12. Trin. var Peder Iensøns Barn af Leerager i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans Kones Søster : Maren Nielsdaatter af Syndre Kollemarten , var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Niels. Testes: Søren Pedersøn af Leerager Peder {Jensen} Hopballe ibidem Iens Mortensøn af Riis. Lauritz {Jensen} Syndergaards Kone {Maren Poulsdatter} af Riis Iohanne Nielsdaatter til Søren Pedersøns i Leerager.


Nr. 2114 1743.09.29 Malene Graversdatter, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Graversdatter, Givskudlund, Givskud, 21, faderens datter. Gifter sig næste måned med Claus Thuesen.
FADDER Nr. 1: Claus Thuesen, Elkær, Ringive
FADDER Nr. 2: Oluf Jonassen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Niels Poulsen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Givskudlund, Givskud, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen, Givskudlund, Givskud, Konen Karen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
St. Michelsdag var Gravers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans daatter : Mette, Var tilforne hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Malene. Fadderne: Claus Thue {Thuesen} af Elkier, Oluff Ionasson af Riis og Niels Paulsøn af Harresøe, Niels Nielsøns Kone: Karen {Nielsdatter}, af Gifshodlund og Anders Paulsøns daatter: Maren {Andersdatter} af Gifshod.


Nr. 2115 1743.11.17 Niels Jensen, Ris. FAR: Jens Andersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud
FADDER Nr. 2: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Olufsdatter, Lerager, Givskud, Gift med Jens Mortensen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, Gift med Peder Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Ris, Givskud, Konen Anne Frandsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Konen Maren Olufsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Konen Sidsel Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 23. Trin. var Iens [.] {..Andersen...} barn af Riis i Kircke til da{.....} Confirmation baaren af {..Peder..} Andersøns Kone: Anne Frandsdaatt[.] var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Niels. Fadderne: Lauritz {Jensen} Sÿndergaard af Riis Bendt {Nielsen} af Mølgaard {Farre, Give}, Søren Pedersøn af Leerager. Jens Mortens Kone : Maren Oluffs daatter af Riis Peder Iensøn[.] Kone {Sidsel Nielsdatter} af Leerager.


Nr. 2116 1744.02.28 Poul Lauridsen, Ris (Søndergaard). FAR: Laurids Jensen Søndergaard. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Anders Poulsens datter.
FADDER Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Datter Maren Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, Peder Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Konen Sidsel Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Reminiscere var Lauritz Iensøns {Søndergaards} Barn af Riis i Kiercke til daabens Confirmation, baaren af Anders Paulsøns daatt_ Maren, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Paul. Fadderne: Anders Paulsøn af Gifshod Niels Paulsøn af Harresøe Søren Pedersøn af Leerager : Peder Iensøns Kone {Sidsel Nielsdatter} ibidem . Anne Frandzdaatter af Riis.


Nr. 2117 1744.03.08 Karen Jensdatter, Ris. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
BÅREN AF: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Jens Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Dorothe, Østerhoved, Givskud, Gift med Jens Iversen.
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud, Ved Søren Pedersen i Lerager.
NÆVNT Nr. 1: Jens Iversen, Østerhoved, Givskud, Konen Dorothe fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen, Lerager, Givskud, Johanne Nielsdatter, fadder, hører til der.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Lætare var Iens Mortenßøns barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Anne Frandzdaatter ibidem , var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Karen. Fadderne: Lauritz {Jensen} Sÿndergaard af Riis , Peder Andersøn ibidem Peder Iensøn af Leerager . Dorothe Iens Ifversøns af Østerhoved. Iohanne Nielsdaatter til Sørens {Pedersens} i Leerager.


Nr. 2118 1744.03.30 Kirsten Nielsdatter, Givskudlund. FAR: Niels Nielsen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Østerhoved, Givskud, Datter af Jens Iversen.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Hygum, Kollerup
FADDER Nr. 2: Bertel Madsen Skolemester, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Anders Graversen, Givskudlund, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Andersdatter, Hygum, Kollerup
FADDER Nr. 5: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Laurids Lauridsen Boel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da: Paschat: var Niels Nielsøns Barn af Gifshodlund i Kircke til daabens Confirmation baaren af Maren Iensdaatter af Østerhoved var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Kirsten. Fadder[..] Søren Nielßøn af Hÿgum, Berthel Madsøn Skolemester i Gifshod, Anders Graversø[.] af Gifshodlund, Anne Andersdaatter Hÿgum Maren Lauritzdaatter af Gifshod.


Nr. 2119 1744.03.31 Jens Christensen, Ris. FAR: Christen Mortensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Susanna Katrina Bur?, Hvejsel By (Præstegaarden), Hvejsel
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Bertel Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Ris, Givskud, Konen Anne Frandsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Paschat. var Christen {.}ortenßøns Barn af Riis {......}rcke til daabens Confirmation {....}en af Susanna Cathrina Bur{......}estegaarden, var tilforne {....}medøbt og i daaben Kaldet: Ien[.]. {....}rne vare : Anders Christensøn {....} Mortenßøn Berthel Madsøn {..}olemester, Peder Andersøns Kone Anne Frandsdaatter og Iohanne Nielsdaatter af Leerager.


Nr. 2120 1744.07.12 Niels Pedersen, Givskud By. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Laurids Terkelsen.
FADDER Nr. 1: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Lille Mads Sørensen.
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Christen Thomasen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 7. Trin. var Peder Raßmussøns Barn i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Lauritz TercKelsøns Kone {Anne Larsdatter} i Gifshod, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Niels. Testes Christen Andersøn Lauritz TercKelsøn, Simon Andersøn, Madz Sørensons Kone {Maren Pedersdatter} og Christen Thomasøns Kone {Mette Andersdatter} af Gifshod.
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet godt 1 år gammel.


Nr. 2121 1744.07.19 Mette Lauridsdatter, Givskud By. FAR: Laurids Lauridsen Boel. MOR: Marie Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, 23+, faderens datter.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: ? Laurids Christensens kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Lille Mads Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 8. Trin. var Lauritz Lauritzøns {Boels} Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af hans ældste daatter : Maren {Lauridsdatter} , var tiforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Mette: Testes Søren Pedersøn, Søren Madsøn, Lauritz TercKelsøn, Lauritz Christensøns Kone og Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter} af Gifshod.


Nr. 2122 1744.07.26 Mads Sørensen, Givskud By. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Rebekka, Kollemorten, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Laurids Lauridsen Boel, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Laurids Lauridsen Boels datter.
FADDER Nr. 5: Else Madsdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Gammel Mads Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 9. Trin. var Søren Madsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Rebecca af Collemarten var hie͞medøbt og i daaben Kaldet: Matz. Testes Christen Christensøn, Lauritz {Lauridsen} Boel Simon Anders[..] Maren Lauritzdaatter Else Matzdaatt_
Begravelse nr. 6119
NOTITS: Begravet 1749, 4½ år gammel.


Nr. 2123 1744.08.02 Anne Marie Poulsdatter, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Niels Poulsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Christen Johansen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Anders Graversen, Givskudlund, Givskud, Konen Margrethe Sørensdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Margrethe Sørensdatter, Givskudlund, Givskud, Gift med Anders Graversen.
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Søren Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 10. Trin. var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Niels Paulsøns Kone: Else {Jensdatter} ibidem var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anne Marie. Fadderne : Christen Christensøn af Gifshod, Christen Iohansøn af Harresøe, Anders Graversøn Graverses Kone {Margrethe Sørensdatter} af Gifshodlund Søren Masdsøns Kone {Anne Pedersdatter} af Gifshod.
NOTITS: Moderen dør i barselsseng.


Nr. 2124 1744.10.04 Dødfødt, Lerager. FAR: Anders Pedersen Lerager. MOR: ? Anders Christensen Leragers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. 19. Trin. Anders {Pedersen} Leeragers dødfødt barn.'}
Begravelse nr. 6099


Nr. 2125 1744.12.27 Maria Elisabeth Christensdatter, Givskud By. FAR: Christen Thomasen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: ? Anders Christensen Leragers kone, Ris, Givskud, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Poul Thomasen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Else Madsdatter, Givskud By, Givskud, 23+ datter af Gammel Mads Søresnen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Nativ. var Christen [.] {...}søns Barn af Gifshod i Kirck{...} daabens Confirmation, baaren {....} hans Kones Moder Ander Chris{....}søns Kone af Riis, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Maria Elisabeth. Fadderne vare Lauritz TercKelsøn, Paul Thomasøn, Simon Andersøn, Maren Sørensdaatter {Christen Andersens kone}, Else Madsdaatter af Gifshod.
NOTITS: Tredje datter af dette navn lever, de første to døde.


Nr. 2126 1745.03.14 Navnløs, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Dom. Reminisc: Gravers Andersøns Nafnløß Barn af Gifschodlund.'}
Begravelse nr. 6102


Nr. 2127 1745.03.14 Mette Marie Lauridsdatter, Givskud By. FAR: Laurids Terkelsen. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Anders Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, 26c, datter af Laurids Lauridsen Boel.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie Simonsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Reminisc: var Lauritz TercKelsøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation baaren af Anders Iensøns Kone ibidem, var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet : Mette Marie. Fadderne Simon Andersøn, Christen Lauritzøn Christen Andersøns Kone {Maren Sørensdatter}, Søren Madsøns Kone {Anne Pedersdatter}, Maren Lauritzdaatter af Gifshod.


Nr. 2128 1745.03.25 Karen Madsdatter, Givskud By. FAR: Mads Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Mindstrup, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Anders Poulsen.
FADDER Nr. 5: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Laurids Lauridsen Boel.
NÆVNT Nr. 1: Laruids Lauridsen Boel, Givskud By, Givskud, Datter Maren Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festø Annunciat : var Matz Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Maren Andersdaatter af Mindstrup var tilforne hiemmedøbt og i daaben kaldet : Karen . Fadderne vare Søren Pedersøn, Anders Paulsøn Simon Andersøn , Anders Paulsøns daatter Maren {Andersdatter}, Lauritz Lauritzøns daatter : Maren {Laruidsdatter}.


Nr. 1999 1745.05.09 Christen Andersen, Givskud By. FAR: Anders Jensen Hyrde. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 3: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Iubilate var Anders Iensøn Hÿrdes Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation, baaren af Else Madsdaatter , var for sin Svaghed tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Christen. Fadder_ Anders Iensøn, Lauritz Xstensøns Kone Karen Lauritzdaatter . Søren Madsøn[.] Kone : Anne Pedersdaatter, Maren Andersdaatter, og Anne Christensdaa_ alle af Gifshod.


Nr. 2129 1745.05.23 Anders Jensen, Ris. FAR: Jens Andersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Bendt Nielsen, bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Bendt Nielsen, Farre (Mølgaard), Givskud, Konen Maren Johannesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Givskud By, Givskud, Faderens søster. Gift med Christen Thomasen.
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Rogate el. 5 Søndag i faste var Iens Andersøns B: {.}f Riis i Kircke til daabens Confirma{...}n, baaren af Maren Iohannesdatter {...} Mølgaard, var tilforne hie͞medø{....} daaben Kaldet: Anders. Fadder_ {....} Bendt Nielsøn af Mølgaard, Anders Ch{.....}søn af Riis, Peder Andersøn, Christe_ {.....}masøns Kone {Mette Andersdatter} af Gifshod, Iohanne [.]ielsdaatter af Leerager.


Nr. 2130 1745.07.11 Laurids Pedersen, Ris. FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Frandsdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Laurids Lauridsen Boels datter.
FADDER Nr. 1: Maren Olufsdatter, Ris, Givskud, Jens Mortensens kone.
FADDER Nr. 2: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Laurids Lauridsen Boel, Givskud By, Givskud, Datter Maren Lauridsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Konen Maren Olufsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 4. Trin. var Peder Andersøns Barn af Riis i Kircke ved Daaben baaren af Lauritz Lauritzøns {Boels} daatter : Maren {Lauridsdatter} af Gifshod, blef døbt og i daaben Kaldet: Lauritz. Fadderne : Iens Martensøns Kone {Maren Olufsdatter} af Riis, Johanne Nielsdaatter af Leerager.
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet 3½ år gammel i 1749.


Nr. 2131 1745.09.26 Johanne Christensdatter, Ris. FAR: Christen Mortensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Ris (Søndergaard), Givskud, Laurids Jensen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jørgen Garboe, Lerager, Givskud, Ikke set før.
FADDER Nr. 3: ? Anders Christensens kone, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud, Konen Maren Olufsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen, Ris, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 15. Trin. var Christen Mortenßøns Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Lauritz Jensßøns {Søndergaards} Kone {Maren Poulsdatter} ibidem, Samme, som er fød langt borte i Gifshod Sogn, og for Svagheds Skÿld var hiemmedøbt tilforne og i daaben Kaldet: Iohanna. Fadderne: Jens Mortenßøn af Riis Jørgen Garboe af Leerager, Anders Christensøns Kone af Riis. Johanne Nielsdaatter af Leerager.
Begravelse nr. 6114
NOTITS: Begravet 1 år 4 måneder gammel.


Nr. 2132 1745.12.05 Anne Olesdatter, Givskud By. FAR: Ole Olesen, København. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Hansdatter, Givskud By, Givskud, Niels Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Troelsen, Givskud By, Givskud, Udsiger den udlagte faders navn.
FADDER Nr. 2: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Sophie Andersdatter, Givskud By, Givskud, 18, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Karen Hansdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen, Givskud By, Givskud, Udsiger den udlagte faders navn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. Adventus var et uægt[.] Barn Anders Iensøns daatter [...] Gifshod : Maren Andersdaattter tilhørende, her i Kircke ved {....} daaben, blef døbt og i daaben {...}det: Anne, blef baaren {...} Neils Jenßøns Kone af Gifshod nafnl: Karen Hansdaatter. til Barnefader blef udlagt en Soldat fra Kiøbenhavn nafl: Ole Olesøn, efter Konens som bar det, og Christen Trouelsøn af Gifshod og Anders Christensøns af Riis deris Udsigende. Fadderne vare Christen Trouelsøn, Lauritz TercKelsøn, Christen Christensøn, Anne Sophia Andersdaatter af Gifshod.
NOTITS: Moderen er datter af Anders Jensen i Givskud By.


Nr. 2133 1746.02.20 Kirsten Poulsdatter, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johannesdatter.
BÅREN AF: Else Gjødesdatter, Harresø, Givskud, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Johansen, Harresø, Givskud, 26c, Niels Poulsens stedsøn.
FADDER Nr. 4: Anne Andersdatter, Givskud By, Givskud, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Givskudlund, Givskud, Niels Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Qvingvages: var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke ved daaben, baaren af hans Kones Moder Else Giødesdaatter ibid: blef døbt og i Daaben Kaldet: Kirsten. Fadderne Niels Paulsøn, Jens Christenßøn Christen Johansøn af Harresøe, Anne Andersdaatter af Gifshod, Karen Nielsdaatter {Niels Nielsens kone} af Gifshodlund.
Begravelse nr. 6109
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.


Nr. 2134 1746.03.06 Mette Marie Lauridsdatter, Givskud By. FAR: Laurids Terkelsen. MOR: Anne Larsdatter.
BÅREN AF: Karen Terkelsdatter, Hygum, Kollerup, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Givskud By, Givskud, 26+, Peder Sørensens steddatter.
FADDER Nr. 5: Else Madsdatter, Givskud By, Givskud, 26c, datter af gammel Mads Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Reminiscere var Lauritz TerKelsøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af hans Søster af Hÿgum : Karen TerKelsdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet : Mette Maria. Fadderne Matz Sørensøn, Anders Paulsøn, Christen Andersøn, Anne Christensdaatter, Else Matzdaatter alle af Gifshod.


Nr. 2135 1746.03.20 Dødfødt, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. Lætare Gravers Anderßøns dødfødde Barn af Gifshodlund.'}
Begravelse nr. 6108


Nr. 2136 1746.04.08 Anne Christensdatter, Givskud By. FAR: Christen Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, 27c, Laurids Lauridsen Boels datter.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Givskud By, Givskud, Christen Thomasens kone.
FADDER Nr. 5: Else Madsdatter, Givskud By, Givskud, 26c, datter af gammel Mads Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Langfredag var Christen Andersøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Maren Lauritzdaatter blef døbt og i daaben Kaldet : Anne. Fadderne : Matz Sørensøn, Lauritz TerKelsøn, Christen Christesøn, {..}risten Thomæsøns Kone {Mette Andersdatter} Else Matz{...}aatter.


Nr. 2137 1746.04.08 Jens Christensen, Harresø. FAR: Christen Nielsen, Harresø, Givskud. MOR: Mette Jensdatter Thyregod.
BÅREN AF: Karen Hansdatter, Givskudlund, Givskud, Gift med Niels Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Harresø, Givskud, Moderen Mette Jensdatter til huse hos ham.
NÆVNT Nr. 2: Poul Andersen, Harresø, Givskud, Udlagt fader Christen Neilsen tjener ved harm.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jensen, Harresø, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Langfredag} var og Mette Jens[.]aatter Tyregoed, som er tihuuße {...} Jens Christensøn i Harresøe, hendis uægte Barn i Kircke ved daaben, baaren af Niels Jensøns Kone af Gifshodlund: Karen Hansdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet Jens. Til Barnefader blef udlagt Christen Nielsøn Soldat tienendis hos Paul Andersøn i Harresøe.
NOTITS: Uægte barn, Mette Jensdatter tilhuse ved Jens Christensen i Harresø, udlagt fader soldat Christen Nielsen tjener ved Poul Andersen i Harresø.


Nr. 2138 1746.05.13 Jens Pedersen, Lerager. FAR: Peder Jensen. MOR: Sidsel Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Lerager, Givskud, Gift med Anders Pedersen.
FADDER Nr. 1: Thomas Skrædder, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Hopballe, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud, Søren Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen, Lerager, Givskud, Konen Mette Pedersdatter bærer fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4de Fredag efter Paashe var Peder Jenßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben , baaren af Anders Pedersøns Kone {Mette Pedersdatter} ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Jens. Fadderne Thomas Skrevder, Søren Pedersøn Peder Hopballe, bemte Skreders Kone, og Søren Pedersøns Kone {Johanne Nielsdatter} sammesteds.
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet 2 år 3 måneder gammel i 1748.08.


Nr. 2139 1746.07.03 Birte Sørensdatter, Lerager. FAR: Søren Pedersen. MOR: Johanne Nielsdatter.
BÅREN AF: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Thomas Skrædder, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Hopballe, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Lerager, Givskud, Anders Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Konen Sidstel Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Pedersen, Lerager, Givskud, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 4. Trin. var Søren Pederßøns Barn af Leerager i Kricke ved daaben, baaren af peder Jenßøns {Sidsel Nielsdatter} ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Birrete. Fadderne : Lauritz Jenßøn af Riis. Thomas Skreder og Peder Hopballe af Leerager Anders Pedersøns Kone {Mette Pedersdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6113
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.


Nr. 2140 1746.09.25 Anne Nielsen, Harresø. FAR: Niels Nielsen. MOR: ? Niels Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Simon Henriksens kone, Styvel, Jelling
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Hygum, Kollerup
FADDER Nr. 2: Christen Johansen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Gift med Niels Poulsen.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Hygum, Kollerup
FADDER Nr. 5: ? Niels Pedersens kone, Hygum, Kollerup
NÆVNT Nr. 1: Simon Henriksen, Styvel, Jelling, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Pedersen, Hygum, Kollerup, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 16. Trin. var Niels Nielsøns barn af Harresøe i Kircke ved daaben, baaren af Simons Kone i Stÿvel, blef døbt og i daaben Kaldet: Anne. Fadderne Søren Nielsøn af Hÿgum, Christen Johansßøn af Harresøe. Niels Paulsøns Kone : Else {Jensdatter} ibidem. Maren Sørensdatter af Hÿgum , Niels Pedersøns Kone sammesteds.


Nr. 2141 1746.10.02 Anne Dorte Christensdatter, Givskud By (Annexgaarden). FAR: Christen Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Gift med Niels Poulsen.
FADDER Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Christen Johansen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Christen Thomasen.
FADDER Nr. 5: AnneSophia Andersdatter, Givskud By, Givskud, Datter af Anders Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 17. Trin. var Christen Troulsøns barn af Annex Præstegaarden i Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Niels Paulsøns Kone : Else {Jensdatter} af Harresøe, blef døbt og i daaben kaldet : Anne Dorothe. Testes Anders Paulsøn af Gifshod, Niels Paulsøn af Harresøe, Christen Johanßøn af Gifshod. Christen Thomassøns Kone {Mette Andersdatter} af Gifshod, og Anne Sophia Andersdaatter ibidem.


Nr. 2142 1746.11.06 Maren Pedersdatter, Givskud By. FAR: Peder Rasmussen. MOR: ? Peder Rasmussens kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Christen Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud, Gift med 1743 afdøde Peder Sørensen.
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Christen Thomasen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Sørensen, Givskud By, Givskud, Begravet tre år før i 1743.
NÆVNT Nr. 3: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 22. Trin. var Peder Raßmussøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben , baaren af Christen Andersøns Kone {Maren Sørensdatter} ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Maren. Testes Søren Madsøn, Matz Sørensøn Simon Andersøn, Anne Jensdaatter Sal: Peder Sørensøns, Christen Thomasøns Kone {Maren Andersdatter}, alle af Gifshod.


Nr. 2143 1747.01.29 Johanne Jensdatter, Ris. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
BÅREN AF: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud, Jens Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Ris, Givskud, Konen Anne Frandsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Septuages: var Jens Mortensøns Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Peder Andersøns Kone : Anne Frandsdaatter ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet: Johanne. Fadderne Peder Andersøn , Jens Anderßøn Maren Nielsdaatter af Riis. Zidsel Nielsdaatter og Johanne Nielsdaatter af Leerager.
Begravelse nr. 6115
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel.


Nr. 2144 1747.03.19 Johannes Poulsen, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johannesdatter.
BÅREN AF: Anne Sophie Andersdatter, Givskud By, Givskud, 20, Anders Jensens datter.
FADDER Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Magrethe Sørensdatter, Givskudlund, Givskud, Gravers Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Givskudlund, Givskud, Datter af Niels Jensen. Se #2148
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Datter Anne Marie Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud, Konen Margrethe Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jensen, Givskudlund, Givskud, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Judica var Paul Andersøns barn af Harresøe i Kircke ved daaben, baaren af Anne Marie Anders Jensøns af Gifshod blef døbt og i daaben Kaldet: Johannes. Fadderne : Niels Paulsøn, Jens Christenßøn af Harresø, Simon Andersøn af Gifshod, Gravers Andersøns Kone: Magrete {Sørensdatter} og Niels Jenßøns daatter af Gifshodlund.
NOTITS: Anne Marie, som bærer, skal være Anne Sophie. For Niels Jensens datter Karen se #2148.


Nr. 2145 1747.03.19 Anders Lauridsen, Ris (Søndergaard). FAR: Laurids Jensen Søndergaard. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Hopballe, Jelling, Søren Hopballes kone
FADDER Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Moderens bror?
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Christen Troelsen.
FADDER Nr. 5: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Gift med Peder Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Hopballe, Hopballe, Jelling, Bror til Claus Pedersen Skovbølling fra 1753 i Harresø.
NÆVNT Nr. 2: Christen Troelsen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Andersen, Ris, Givskud, Konen Anne Frandsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom Judica} var og Laurits Jenßøns Barn af Riis i Kircke til daabens Confirmation baaren af Søren {Pedersen} Hopballes Kone {Maren Hansdatter}, var for sin Svaghed tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Anders. Fadderne Anders Paulsøn af Gifshod, Anders Pedersøn og Søren Pedersøn af Leerager, Christen Trouelsøns Kone af Gifshod: Maren Andersdaatter , Peder Andersøns Kone af Riis : Anne Frantzdaatter. Bemeldte Barn har for sin og forældrenes Svaghed icke før [.]dag [.....] føres til Kircke, da og dens Moder Lauritz Jensøns Kone af Riis holdte tillige hendis Kirckegang.
NOTITS: Søren Pedersen kaldes Hopballe for at adskille ham fra Søren Pedersen i Lerager. Søren Pedersen i Hopballe kaldes Søren Pedersen Nymand i skiftet efter konen 1772 #757 Törrild herred, Brejl.


Nr. 2146 1747.03.19 Anne Else Lauridsdatter, Givskud By. FAR: Laurids Andersen, Tønder. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, Laurids Terkelsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud, Moderen logerer ved ham.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {Dom Judica} var og et uægte barn af Gifshod i Kircke ved daaben, hvilcket barn tilhørede Johanne Christensdaatter logerendis til Christen Thomæsons i Gifshod. blef baaren af Lauritz TercKelsøns Kone ibidem nafnl: Anne Lassesdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet: Anne Else. Til Barnefader blef angiven en Karl, navnl: Lauritz Andersøn fra Tønder.


Nr. 2147 1747.05.11 Anne Kirstine Madsdatter, Givskud By. FAR: Mads Sørensen Lille. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Refstrup, Gadbjerg, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Christen Troelsens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Sophie Andersdatter, Givskud By, Givskud, 20, datter af Anders Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Troelsen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Datter Anne Sophie Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festø Ascens: var Mats Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af hans Kones Søster af Reffstrup Karen Pedersdaatter, blef døbt og i Daaben Kaldet: Anne Kirstine. Testes. Christen Thomæsøn, Lauritz Christensøn, Christen Christensøn, Christen Trouelsøns Kone: Maren Andersdaatter Anders Jenßøns daatter : Anna Sophia {Andersdatter}. alle af Gifshod_
Begravelse nr. 6120
NOTITS: Begravet knap 2 år gammel i 1749.


Nr. 2148 1747.06.11 Abelone Graversdatter, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jonasdatter, Hvejsel By?, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Hans Hansen Smed, Hvejsel By?, Hvejsel, Vel gift med Margrethe Jonasdatter der bærer.
FADDER Nr. 2: Bertel Madsen, Givskudlund, Givskud, 22, søn af Mads Bertelsen.
FADDER Nr. 3: Anders Graversen, Givskudlund, Givskud, 32, faderens søn.
FADDER Nr. 4: Sidsel Pedersdatter, Harresø, Givskud, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Givskudlund, Givskud, Niels Jensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Harresø, Givskud, Konen Sidsel Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Givskudlund, Givskud, Datter Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom. 2. Trin} var Grafvers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke ved daaben , baaren af Magrete Jonasdaatter af Hveissel, blef døbt og i daaben Kaldet: Apollone. Fadderne Hans Hansøn Smed af Hveissel. Bertel Madsøn, Anders Graversøn af Gifshodlund. Jens Christenßøns Kone : Zidsel {Pedersdatter} af Harresøe Niels Jenßøns daatter af Gifshodlund : Karen Nielsdaatter.


Nr. 2149 1747.08.27 Maren Sørensdatter, Givskud By. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Anders Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, 26+, datter af Laurids Lauridsen Boel.
FADDER Nr. 5: Anna Barbara Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, Søren Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie Simonsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 13. Trin. var Søren Madsøns Barn af Givshod i Kircke ved daaben, baaren af Anders Jensøns Kone : Anne Marie {Simonsdatter} , blef døbt og i daaben Kaldet : Maren. Fadderne Lauritz Christensøn, Simon Andersøn, Christen Sørensøn , Maren Lauritzdaatter, Anne Barbara {Lauridsdatter}. Alle af Givshod.
Begravelse nr. 6116
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.


Nr. 2150 1747.10.22 Peder Sørensen, Lerager. FAR: Søren Pedersen. MOR: Johanne Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Lauridsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Faderens far Peder Lauridsens søster, altså faster.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: ? Thomas Skrædders kone, Ris, Givskud
FADDER Nr. 5: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, Peder Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Bendix Nielsen Smed, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Konen Kirsten Lauridsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Skrædder, Ris, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Konen Sidsel Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 21. Trin. var Søren Pedersøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben baaren af Bendix {Nielsen} Smids Kone {Kirsten Lauridsdatter} i Sÿnder Kollemarten, blef døbt og i daaben Kaldet: Peder. Fadderne Anders Pedersøn af Leerager Lauritz Jensen, Peder Andersøn af Riis , Thomas Skreders Kone ibidem, Peder Jenßøns Kone {Sidsel Nielsdatter} af Leerager.


Nr. 2151 1747.12.17 Anne Christensdatter, Ris. FAR: Christen Mortensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Laurids Jensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 5: ? Thomas Skrædders kone, Ris, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Thomas Skrædder, Ris, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 3. Adventus var Christen Mortensøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Karen Chirstensdaatter af Hveissel, blef døbt og i daaben Kaldet : Anna. Fadderne. Jens Mortenßøn, Jens Anderßøn af Riis, Søren Pederßøn af Leerager, Lauritz Jenßen af Riis, Thomas Skreders Kone ibidem.


Nr. 2152 1747.12.27 Johanne Jensdatter, Ris. FAR: Jens Andersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Faderens bror Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Ris, Givskud, Faderens bror, konen Anne Frandsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Olufsdatter, Ris, Givskud, Jens Mortensens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Lerager, Givskud, Anders Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Konen Maren Olufsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Pedersen, Lerager, Givskud, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3. Nativit: Christi var Jens Andersøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Peder Andersøns Kone : Anne Frantzdaatter ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet: Johanna. Fadderne. Peder Andersøn Lauritz Jenßøn af Riis. Peder Jensøn af Leerager , Jens Mortenßøns Kone {Maren Olufsdatter} af Riis, Anders Pedersøns Kone {Mette Pedersdatter} af Leerager.


Nr. 2153 1748.02.25 Peder Christensen, Givskud By. FAR: Christen Pedersen Snedker. MOR: ? Christen Pedersen Snedkers kone.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, 27+, Larurids Lauridsen Boels datter.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren, Birkebæk, Givskud, Peder Christensen Birkebæks kone.
FADDER Nr. 5: Anne Sophie Andersdatter, Givskud By, Givskud, 21, Anders Jensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Birkebæk, Birkebæk, Givskud, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Qvinqvages. var Christen Pedersøn Snedickers Barn af Gifshod i Kircke ved daaben , baaren af Maren Lauritzdaatter ibid: blef døbt og i daaben Kaldet : Peder. Fadderne vare: Matz Sørensøn, Christen Thomasøn, Christen Christensøn af Gifshod : Peder Birckebecks Kone : Maren , Anne Sophia Andersdaatter af Gifschod.


Nr. 2154 1748.03.17 Karen Christensdatter, Givskud By (Annexgaarden). FAR: Christen Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Anders Jensen.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Lille Mads Sørensen.
FADDER Nr. 5: Anne Sophie Andersdatter, Givskud By, Givskud, 21, datter af Anders Jensen, ikke søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Marie Simonsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Reminiscere var Christen Trouelsøns Barn af Annex Præstegaarden i Gifschod i Kircke ved daaben baaren af Anders Jensøns Kone {Anne Marie Simonsdatter} ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet : Karen. Fadderne : Christen Andersøn, Lauritz TercKelßøn, Simon Andersøn, Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter}, Anne Sophia Andersdaatter , alle af Gifshod.
Begravelse nr. 6128
NOTITS: Begravet 2½ år gammel i 1750.


Nr. 2155 1748.04.16 Maren Christensdatter, Givskud By. FAR: Christen Thomasen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, 27+, datter af Laurids Lauridsen Boel.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Lille Mads Sørensen.
FADDER Nr. 5: Anne Sophia Andersdatter, Givskud By, Givskud, 21, datter af Anders Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen Lille, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3. Paschat: var Christen Thomæsøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben, baaren af Maren Lauritzdaatter ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet: Maren. Fadderne vare : Christen Andersøn, Søren Madsøn Christen Christensøn , Matz Sørenßøns Kone {Maren Pedersdatter} , Anne Sophia Andersdaatter af Gifschod alle.


Nr. 2156 1748.06.30 Oluf Jensen, Ris. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
BÅREN AF: ? Thomas Skrædders kone, Ris, Givskud
FADDER Nr. 1: Thomas Skrædder, Ris, Givskud, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Ris (Søndergaard), Givskud, Gift med Laruids Jensen Søndergaard.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud, Gift med Jens Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud, Konen Maren Poulsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen, Ris, Givskud, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 3. Trin. var Jens Mortenßøns Barn af Riis ved daaben , baaren af Thomas Skreders Kone ibidem, blef døbt og i daaben Kaldet : Oluff. Fadderne vare : Thomas Skreder af Riis. Peder Jenßøn af Leerager , Peder Anderßøn af Riis Lauritz Jenßøns {Søndergaards} Kone {Maren Poulsdatter} , Jens Anderßøns Kone {Maren Nielsdatter} , ibidem.


Nr. 2157 1748.07.21 Niels Christensen, Østerhoved. FAR: Christen Nielsen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Birte Albertsdatter, Donneruplund, Give, Anders Nielsen Wongs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Iversen, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud, Søren Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Konen Birte Albertsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Konen Sidstel Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Pedersen, Lerager, Givskud, Konen Johanne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 6. Trin. var Christen Nielsøns Barn af Østerhoved her i Kircke ved daaben, baaren af Anders Nielsøns {Wong} Kone af Donneruplund Birrete Albretsdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet: Niels. Fadderne vare : Jens Jfverßøn af Østerhoved Anders Pederßøn af Leerager, Jens Mortenßøn af Riis, Peder Jenßøns Kone {Sidsel Nielsdatter} , og Søren Pederßøns Kone {Johanne Nielsdatter} af Leerager.


Nr. 2158 1748.07.21 Navnløs, Harresø. FAR: ? Maren Jensdatters barnefader. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Dom. 6. Trin. Maren Jensdaatters barn {Navnløs} af Harresøe.'}
Begravelse nr. 6117
NOTITS: Må have været uægte barn, død før dåben.


Nr. 2159 1749.02.11 Jens Pedersen, Lerager. FAR: Peder Jensen. MOR: Sidsel Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Lerager, Givskud, Anders Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Thomas Skrædder, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Iversen, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 4: Edel Pedersdatter, Lerager, Givskud, Faderens tjenestepige.
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud, Søren Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen, Lerager, Givskud, Konen Mette Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen, Lerager, Givskud, Konen Johanne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tacksigelßens Fest d. 11te Februarÿ var Peder Jensøns Barn af Leerager ved daaben her i Kircken, baaren af Anders Pedersøns Kone {Mette Pedersdatter} ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Jens. Fadderne vare : Thomas Skreder Lauritz Jenßøn af Riis. Jens Ifverßøn af Østerhoved, Peder Jenßøns Pige : Edel Pedersdaatter og Søren Pederßøns Kone {Johanne Nielsdatter} af Leerager.


Nr. 2160 1749.02.23 Dødfødt, Givskud By. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '{Dom Invocavit.} Item Søren Matzøns dødføde Barn ibidem.'
Begravelse nr. 6121


Nr. 2161 1749.03.09 Johanne Christensdatter, Ris. FAR: Christen Mortensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Givskud, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 4: ? Thomas Skrædders kone, Ris, Givskud
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud, Søren Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Skrædder, Ris, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen, Lerager, Givskud, Konen Johanne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Oculi var Christen Martinsøns barn af Riis i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Søster : Anne Jensdaatter ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Johanne. Fadderne vare : Lauritz Jenßøn af Riis , Peder Jensøn af Leerager, Christen Nielsøn af Østerhoved Thomas Skreders Kone af Riis og Søren Pedersøns Kone {Johanne Nielsdatter} af Leerager.
Begravelse nr. 6131
NOTITS: Begravet 2 år gammel.


Nr. 2162 1749.05.11 Niels Poulsen, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johannesdatter.
BÅREN AF: Else, Givskud, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Christen Troelsens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Sophie Andersdatter, Givskud By, Givskud, Anders Jensen datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Troelsen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Rogate var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Moder Else ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet : Niels. Fadderne Niels Paulsøn , Jens Christensøn af Harresøe , Christen Andersøn af Gifshod Christen Trouelßens Kone : Maren Andersdaatter og Anne Sophia Andersdaatter.


Nr. 2163 1749.05.11 Kirsten Andersdatter, Givskud By. FAR: Anders Jensen Hyrde. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 1: Anders? Graversen, Givskudlund, Givskud, Eneste bekendte levende søn, der er gammel nok til at være fadder.
FADDER Nr. 2: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Christen Thomasen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom. Rogate} var og Hÿrdens Anders Jensøns Barn af Gifshod i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Matz Sørensøns Kone ibidem var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet Kirsten. Fadderen : Gravers Anderßøns Søn {Anders?} ibidem , Simon Andersøn af Gifshod , Christen Thomæsons Kone {Mette Andersdatter}..


Nr. 2164 1749.05.18 Mette Nielsdatter, Givskud By. FAR: Niels Hansen, Vejle. MOR: Kirsten Lauridsdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Egholm Mølle, Tørring, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 2: Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Laurids Christensen.
FADDER Nr. 3: Marie Hansdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Jakob Nielsen Tømmermand.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud, Gift medThomas Christensen.
FADDER Nr. 5: Anne Sophie Andersdatter, Givskud By, Givskud, 22, Anders Jensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Jensdatger fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Nielsen Tømmermand, Givskud By, Givskud, Konen Marie Hansdatter fadder,
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Exaudi var Niels Hansøn af Veÿle Hans Barn i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Hans Kones Søster : Maren Lauritzdaatter tienendis udi Eegholm Mølle, var tiforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Mette. Fadderne vare: Matz Sørenßøns Kone, Lauritz Christeßøns Kone Thomas Christenßøns Kone, Jaco{.} Tømmermands Kone og Anne Sophia Andersdaatter, alle af Gifshod.
NOTITS: Konen er til huse ved Christen Andersen i Givskud By. Konens navn fra introduktion 29. juni 1749.


Nr. 2165 1749.07.02 Jens Christensen, Givskud By. FAR: Christen Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Givskud By (Annexgaarden), Givskud, Christen Troelsens kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Sophie Andersdatter, Givskud By, Givskud, 22, Anders Jensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Troelsen, Givskud By (Annexgaarden), Givskud, Konen Maren Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festø Visitat: var Christen Andersøns Barn i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Christen Troelsøns Kone af Gifshod Annexgaard Maren Andersdatter var tilforne hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Jens. Fadderne : Lauritz Terckelßøn , Christen Christensøn . Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter} og Anne Sohpie {Andersdatter} alle af Gifschod.


Nr. 2166 1749.09.29 Peder Madsen, Givskud By. FAR: Mads Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Terkelsen Murmesters kone, Tørring
FADDER Nr. 1: Peder Terkelsen Murrmester, Tørring
FADDER Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Sophie Andersdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Givskud By, Givskud, Christen Thomasens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
St. Michelsdag var Mats Sørensøns Barn af Gifshod i Kircke ved daaben baaren af Peder TercKelsøns Murmester hans Kone af Tørring , blef døbt og i daaben Kaldet : Peder. Fadderne vare: Peder TercKelsøn Muremester af Tørring, Anders Paulsøn af Gifshod, Christen Christesøn, Anne Sophia Andersdaatter, Christen Thomæsøns Kone {Mette Andersdatter} af Gifshod.


Nr. 2167 1749.10.05 Niels Graversen, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Graversdatter, Givskudlund, Givskud, 27, faderens datter.
FADDER Nr. 1: Claus Thuesen, Elkær, Ringive, Gift med faderens datter Mette, 27 år gammel.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Givskudlund, Givskud
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Østerhoved, Givskud, Enke efte Niels Thygesen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Thygesen, Østerhoved, Givskud, Afdød 1745, enken Kirsten Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 18. Trinit: var Gravers Andersøns Barn af Gifshodlund i Kircke ved daaben, baaren af Hans daatter: Mette Graversdaatter af Elkier, blef døbt og i daaben Kaldet : Niels. Fadderne vare : Claus Thue af Elkier Niels Paulsøn af Harresøe , Christen Christensøn af Gifshod , Karen Nielsdaatter af Gifshodlund, Niels Thÿgesøns Encke {Kirsten Sørensdatter} af Østerhoved.
Begravelse nr. 6174


Nr. 2168 1750.02.11 Niels Sørensen, Lerager. FAR: Søren Pedersen. MOR: Johanne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Hermansdatter, Nørskov, Lindeballe, Gift med Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Nørskov, Lindeballe, Moderens far, konen Maren Hermansdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Thomas Skrædder, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, Moderens søster.
FADDER Nr. 4: Maren Olesdatter, Ris, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tacksigelßens Fest var Søren Pederßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben , baaren af Niels Lauritzøns Kone af Nørskov : Maren Hermansdaatter. blef døbt og i daaben Kaldet: Nie{..}. Fadderne vare : Niels Lauritøn af Norskov , Thomas Skreder af Riis , Zidsel Nielsdaatter af Leerager , Maren Olesdaatter af Riis.


Nr. 2169 1750.03.30 Maren Christensdatter, Ris. FAR: Christen Pedersen Snedker. MOR: ? Christen Pedersen Snedkers kone.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Christen Thomsen
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Birkebæk, Givskud
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da Paschatos var Christen Pede{.}søn Snedicker af Riis hans Barn i Ki{...} ved daaben , baaren af Christen Thomesøns Kone {Mette Andersdatter} af Gifshod , blef døbt og i daa_ Kaldet: Maren. Fadderne vare: Ped{..} Christensøn af Birckebeck, Peder Jensøn af Leerager , Søren Matzøn af Gifshod.


Nr. 2170 1750.04.26 Mette Sørensdatter, Givskud By. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Birkebæk, Givskud, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Birkebæk, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Anne Lauridsdatter, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Christen Troelsen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Cantate var Søren Matzøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Søster Mette Pedersdaatter, blef døbt og {.} daaben Kaldet : Mette. Fadderne vare Matz Sørensøn , Christen Christensøn af Gifschod, Hans Pedersøn af Bierckebeck , Christen Troelsøns Kone : Maren Andersdaatter, og Anne Lauritzdaatter af Gifshod.


Nr. 2171 1750.05.03 Maren Christensdatter, Østerhoved. FAR: Christen Nielsen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Olufsdatter, Ris, Givskud, Jens Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Konen Maren Olufsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Jørgen Jensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Givskud By, Givskud, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud, Jens Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Frandsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen, Ris, Givskud, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Rogate var Christen Nielßøns Barn af Østerhoved i Kircke ved daaben , baaren af Jens Mortenßøns Kone af Riis : Maren Oluffsdaatter , blev døbt og i daaben Kaldet : Maren . Fadderne vare : Anders Pedersøn af Leerager , Jens Mortensøn og Jørgen Jenßøn af Riis , Peder Andersøns Kone : Anne Frandsdaatter, og Jens Anderßøns Kone {Maren Nielsdatter} :


Nr. 2172 1750.08.02 Christen Christensen, Givskud By. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Sophie Andersdatter.
BÅREN AF: Lene Katrine Krabbe, Mindstrup, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Hvejsel By, Hvejsel, Christen Sigvartsens kone
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Givskud By (Annexgaarden), Givskud, Tjener i annexgaarden ved Christen Troelsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Sigvartsen, Hvejsel By, Hvejsel, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 10. Trin. var Christen Christensøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben , baaren af Velbaarne Frøken : Lene Cathrine Krabbe af Mindstrup, blef døbt og i daaben Kaldet: Christen. Fadderne vare : Anders Jensøn, Anders Paulsøn, Christen Andersøn af Gifschod , Christian Sigvartsøns Kone af Hveissel : Anne Christensdaatter Mette Pedersdaatter af Gifshod tienendes i Annex Gaarden.
Begravelse nr. 6136
NOTITS: Begravet 2½ år gammel.


Nr. 2173 1750.10.28 Lars Rasmussen, Givskud By. FAR: Rasmus Larsen. MOR: Kirsten Damgaard.
BÅREN AF: Anna Pedersdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Laurids Lauridsen, Givskud By, Givskud, ?
FADDER Nr. 4: Anna Jensdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen post Dom. 22 trin d. 28de Octobr: var Rasmus Lassøn Skreder og Scholemester i Gifschod hans Barn i Kircke ved daaben , baaren af Søren Matzens Kone: Anna Pedersdaatter ibidem , blef døbt og i daaben Kaldet: Las , Fadderen vare: Matz Sørensøn, Simon Andersøn , Lauritz Lauritzøn , Anna Jensdaatter , Maren Sørensdaatter alle af Gifschod.
NOTITS: For moderens navn se #2190.


Nr. 2174 1751.05.16 Laurids Jensen, Ris. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
BÅREN AF: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Mortensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Thomas Skrædder, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Ris, Givskud, Laurids Jensen Søndergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Konen Sidsel Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Jensen Søndergaard, Lerager, Givskud, Konen Maren Poulsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Andersen, Ris, Givskud, Kone Anne Frandsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Rogate var Jens Mortenßøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Peder Jenßøns Kone af Leerager , blef døbt og i daaben Kaldet: Lauritz. Fadderne vare Christen Mortenßøn af Riis, Anders Pederßøn af Leerager , Thomas Skreder af Riis, Lauritz Sÿndergaards Kone {Maren Poulsdatter} Peder Anderßøns Kone {Anne Frandsdatter} ibidem.


Nr. 2175 1751.08.22 Christen Thomasen, Ris. FAR: Thomas Skrædder. MOR: ? Thomas Skrædders kone.
BÅREN AF: Maren Hermansdatter, Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Gift med Peder Mortensen.
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersen Snedkers kone, Ris, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Nørskov, Lindeballe, Konen Maren Hermandsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Mortensen, Ris, Givskud, Konen Anne Frandsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Pedersen Snedker, Ris, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 11. Trin var Thomas Skreders Barn af Riis i Kircke ved daaben baaren af Niels Lauritzøns Hustrue {Maren Hermandsdatter} af Nørskov , blef døbt og i daaben Kaldet: Christen. Fadderne vare Søren Pedersøn af Leerager og Anders Pedersøn, Jens Mortenßøn af Riis. Peder Andersøns Kone : Anna Frantzdaatter og Christen {Pedersen} Snedickers Kone.


Nr. 2176 1751.08.22 Dødfødt, Lerager. FAR: Peder Jensen. MOR: Sidsel Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. 11. Trin. Peder Jenßøns dødføde barn af Leerager.'}
Begravelse nr. 6132


Nr. 2177 1751.10.24 Anders Poulsen, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johannesdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Anders Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 2: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Anna Sophia Andersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Christen Christensen.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Givskud By (Annexgaarden), Givskud, Tjener ved Christen Troelsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Anna Sophia Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Troelsen, Givskud By (Annexgaarden), Givskud, Tjenestepigen Maren NIelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 20. Trin. var Paul Andersøns Barn af Harresøe i Kircke ved daaben , baaren af Anders Jensøns Kone : Anna Maria {Simonsdatter} af Gifschod, blef døbt og i daaben Kaldet Anders. Fadderne vare: Peder Andersøn af Harresøe Christen og Simon Andersøn af Gifschod, Christen Christensøns Kone : Anna Sophia Andersdaatter , og Christen Troelßøns Tieniste Pige : Maren Nielsdaatter ibidem:


Nr. 2178 1751.11.14 Anna Christensdatter, Givskud By. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Sophia Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Simonsdatter, Givskud By, Givskud, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: ? Laurids Christensens kone, Givskud By, Givskud, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, Moderens halvsøster, gift med Christen Troelsen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Moderens far gift med Anne Marie Simonsdatter, der bærer.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Konen fadder. Kun en Laurids Christensen set i Givskud By †1731, altså for 20 år siden!,
NÆVNT Nr. 3: Christen Troelsen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 23. Trin. var Christen Christensøns Barn af Gifshod i Kircke ved , ved{!} daaben, baaren af hans Kones Moder : Anna Maria {Simonsdatter} Anders Jensens ibidem. blef døbt og i daaben Kaldet: Anna. Fadderne vare : Paul Andersøn af Harresøe, Christen Andersøn , Simon Andersøn , Lauritz Christensøns Kone, og Christen Troelsøns Kone: Maren Andersdaatt_ af Gifschod.


Nr. 2179 1752.02.27 Jens Sørensen, Lerager. FAR: Søren Pedersen. MOR: Johanne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Faderens søster, gift med Jens Lauridsen.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen, Kollemorten- Nørre, Givskud, Konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Birkebæk, Givskud
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Lerager, Givskud, Nabo, gift med Anders Pedersen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud, Jens Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Pedersen, Lerager, Givskud, Nabo, konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen, Ris, Givskud, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Reminiscere var Søren Pederßøns Barn af Leerager i Kircke ved daaben , baaren af Jens Lauritzøns Kone i Nørre Kollemarten : Maren Pedersdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet Jens. Fadderne : Jens Lauritzøn af Nørre Kollemarten, Lauritz Jenßen af Riis. Hans Pederßøn af Birckebeck , Anders Pedersøns Kone {Mette Pedersdatter} af Leerager , Jens Anderßøns Kone {Maren Nielsdatter} af Riis.


Nr. 2180 1752.02.27 Morten Christensen, Ris. FAR: Christen Mortensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Hvejsel, Peder Pedersen Møllers kone
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Møller, Hvejsel, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Ris, Givskud, Konen Anne Frandsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Jens Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Ris, Givskud, Laurids Jensen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 5: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Peder Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom. Reminiscere} var og Christen Mortenßøns Barn af Riis i Kircke ved daaben, baaren af Peder {Pedersen} Møllers Fæstemøe {Anne Pedersdatter} af Hveissel, blef døbt og i daaben kaldet: Marten. Fadderne : Peder {Pedersen} Møller af Hveiss_ Peder Andersøn af Riis , Jens Anderßøn , Maren Paulsdaatter Anne Frantzdaatter , alle af Riis.
NOTITS: Peder Pedersen Møller og Anne Pedersdatter (*1721 Hornborg By) er trolovede i februar 1752, de gifter sig i maj i Hornborg sogn, hvor hun kommer fra. Skifte efter hendes far Peder Hansen 1759.01.02 Hornborg By

LINK: Peder Pedersen Møller.


Nr. 2181 1752.03.12 Søren Madsen, Givskud By. FAR: Mads Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Lihme, Nørup, Faderens søster. Gift med Niels Christensen Skoleholder i Lihme.
FADDER Nr. 1: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Vel gift med Søren Madsen.
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare var Matz Sørensøns barn af Gifschod i Kircke til daabens Confirmation. baaren af hans Søster Karen Sørensdaatter af Lihm var tilforne for Svagheds Skÿld hiemmedøbt og i daaben Kaldet Søren . Fadderne : Anders Jenßøn Christen Anderßøn, Lauritz TercKelßøn , Anna Pedersdaatter , Anne Andersdaatter , alle af Gifschod.


Nr. 2182 1752.05.11 Mette Christensdatter, Givskud By. FAR: Christen Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Sophia Andersdatter, Givskud By, Givskud, Faderens halvsøster.
FADDER Nr. 1: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Sophia Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 3: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, 21, datter af Laurids Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud, Datter Anne Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Ascensionis Christi var Christen Andersøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben , baaren af hans Søster . Anne Sophia Andersdaatter ibidem. Blef døbt og i daaben Kaldet: Mette. Fadderne vare: Lauritz Terckelsøn, Christen Christensøn, Matz Sørensøn Søren Matzøns Kone {Anne Pedersdatter}, Lauritz Christenßøns daatter {Anne Lauridsdatter} alle af Gifschod.


Nr. 2183 1752.05.11 Dødfødt, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: Festo Ascensionis Christi Gravers Andersøns dødføddeBarn af Gifschodlund.'}
Begravelse nr. 6133


Nr. 2184 1752.05.22 Troels Christensen, Givskud By (Annexgaarden). FAR: Christen Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Niels Poulsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, Gift med moderens halvsøster Anne Sophia Andersdatter.
FADDER Nr. 3: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Givskud By (Annexgaarden), Givskud, Tjener ved Christen Troelsen (faderen her).
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da Pentecostes var Christen Troelsøns Barn af AnnexPræstegaarden i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Niels Paulsøns Kone af Harresøe : Else Jensdaatter , var tilforne hie͞medøbt for Svagheds Skÿld og i daaben Kaldet: Troels . Fadderne vare Christen Andersøn , Christen Christensøn, Simon Andersøn Thomas Christensøns kone, og Maren Nielsdaatter tienendes til Christen Troelsøns i Givshod.
Begravelse nr. 6134
NOTITS: Begravet ca. tre uger gammel.


Nr. 2185 1752.06.18 Karen Pedersdatter, Harresø. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: ? ? Andersens kone, Givskud, Ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Harresø, Givskud, Bror?
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Simon Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Dorothea Pedersdatter, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Mads Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 3. Trin. var Peder Andersøn{.} Barn af Harresøe i Kircke til daabens Confirmation , baaren af hans Broders Kone ibidem var tilforne for Svagheds Skÿl{.} hiemmedøbt, og i daaben Kaldet Karen. Fadderne vare : Paul Andersøn af Harresøe, Christen Christensøn og Simon Andersøn af Givschod, Dorothea Pedersdaatter af Harresøe, Matz Sørensøns Kone {Maren Pedersdatter} af Givschod.


Nr. 2186 1752.07.16 Christence Christensdatter, Ris. FAR: Christen Pedersen Snedker. MOR: ? Christen Pedersen Snedkers kone.
BÅREN AF: Dorothea Pedersdatter, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Ris, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 7. Trin. var Christen Pedersøn Snedi[..] Barn af Riiß i Kircke ved daaben baaren af Dorothea Pedersdaatt_ af Haarsøe , blef døbt og i daaben Kaldet. Christenze , Fadderne vare : Anders Pedersøn af Leerager Søren Pedersøn ibidem. Peder Anders[..] af Riis, Anna Pedersdaatter af Givschod, Maren Paulsdaatter af Riis.
NOTITS: Forældrene flyttet fra Givskud By til Ris.


Nr. 2187 1753.03.04 Mette Margrethe Rasmusdatter, Giskud By. FAR: Rasmus Larsen. MOR: Kirsten Damgaard.
BÅREN AF: Anne Sophie Andersdatter, Giskud By, Givskud, Christen Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Giskud By, Givskud, Konen Anne Sophie Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Sørensen, Giskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Jørgen Andersen, Giskud By, Givskud, 21, Anders Jensens søn.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Giskud By, Givskud, Gift med Christen Thomasen.
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Giskud By, Givskud, Gift med Christen Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen, Giskud By, Givskud, Konen Mette Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Andersen, Giskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Qvinqvagesima Var Rasmu[.] Lassøn Skreder og Scholemester i Givschod hans Barn i Kircke ved daaben, baaren af Christen Christ{..}søns Kone: Anna Andersdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet: Mette Magrete. Fadderne vare: Matz Sørensøn , Christen Christensøn , Jørgen Andersøn , Christen Thomæsøns Kone : Mette Andersdaatter, og Christen Andersøns Kone : Maren Sørensdaatter, alle af Gifschod.
NOTITS: Moderens navn se #2190.


Nr. 2188 1753.06.11 Troels Christensen, Givskud By (Annexgaarden). FAR: Christen Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Givskud By, Givskud, Faderens tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Jørgen Andersen, Givskud By, Givskud, Moderens bror eller halvbror.
FADDER Nr. 2: Laurids Lauridsen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: ? Laúrids Christensens Svend, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Christen Thomasen.
FADDER Nr. 6: Anne Sophia Andersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Christen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud, Konen Mette Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Sophia Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 2da Pentecostes var Christen Trouelsøns Barn af Annex Præstegden i Kircke ved daaben, baaren af hans TienistePige: Maren Nielsdaatter, blef døbt og i daaben Kaldet : Troels. Fadderne vare: Jørgen Andersøn, Lauritz Lauritzøn , Niels Nielsøn Lauritz Christensøns Svend, Christen Thomassøns Kone : Mette Andersdaatter , Christen Christensøns Kone Anna Sophia {Andersdatter} alle af Givschod.


Nr. 2189 1753.07.08 Maren Sørensdatter, Givskud By. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Lauridsdatter, Givskud By, Givskud, 23, datter af Laurids Christensen.
FADDER Nr. 1: Anders Jørgensen, Fløjstrup, Vindelev, Gift med Mette Pedersdatter *Birkebæk.
FADDER Nr. 2: Laurids Lauridsen Boel, Givskud By, Givskud, Datteren Anne Lauridsdatter bærer.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Fløjstrup, Vindelev, Gift med Anders Jørgensen.
FADDER Nr. 4: ? Christen Pedersen Snedkers kone, Ris, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Snedker, Ris, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3. Trin: var Søren Matzøns Barn af Givschod i Kircke til daabens Confirmation , baaren af Anna Lauritzdaatter af Givschod, var tilforne for Svagheds Skÿld hiemmedøbt og i daaben Kaldet: Maren. Fadderne vare: Anders Jørgens_ af Birckebeck {fejl i kirkebogen, han er af Fløjstrup, Vindelev, se overnæste person hans kone, som skrives af Fløjstrup}, Lauritz Lauritzøn af Givschod, Anders Jørgensøns Kone: Mette Pedersdaatter af Fleustrup , Christen Snedickers Kone af Riis.


Nr. 2190 1753.08.05 Christen Christensen, Givskud By. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Sophia Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Hvejsel By, Hvejsel, Faderens søster. Formodet gift med Christian Sigvartsen.
FADDER Nr. 1: Christen Sigvartsen, Hvejsel By, Hvejsel, Formodet gift med Anne Christensdatter der bærer, faderens søster.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Moderens halvbror.
FADDER Nr. 3: Simon Andersen, Givskud By, Givskud, 29Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Kirsten Damgaard, Givskud By, Givskud, Gift med Rasmus Larsen Skolemester.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Givskud By (Annexgaarden), Givskud, Tjener ved Christen Troelsen.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Larsen Skolemester, Givskud By, Givskud, Konen Kirsten Damgaard fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 7. Trin. var Christen Christensøns Barn af Gifschod i Kircke ved daaben baaren af hans Søster Anna Christensdaatter af Hveissel, blef døbt og i daaben Kaldet: Christen, Fadderne vare : Christian Sigvarts[..] af Hveissel, Christen Andersøn , Simon Andersøn, Rasmus Scholemesters Kone : Kirsten Damgaard Maren Nielsdaatter af Annexgaard[..] alle af Gifschod.
Begravelse nr. 6141
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2191 1753.10.14 Dødfødt, Ris. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom. 17. Trin. Jens Martensøns dødfødde Barn af Riis.'}
Begravelse nr. 6140


Nr. 2192 1753.11.11 Jørgen Hansen, Birkebæk. FAR: Hans Pedersen. MOR: Dorotheae Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Nørskov, Lindeballe, Moderens søster, Hans Sørensen Kuskes kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jørgensen, Fløjstrup, Vindelev, Gift med faderens søster Mette Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Nørskov, Lindeballe, ?Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Fra Nørskov, vel søster til moderen. Gift med Mads Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen Kusk, Nørskov, Givskud, Konen Karen Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 21. Trin. var Hans Pedersøns Barn af Birckebeck i Kircke i daaben baaren af hans Kones Søster Hans {Sørensen} Kudsches Kone af Nørskov , blef døbt og i daaben Kaldet: Jørgen, Fadderne vare Anders Jørgensøn af Feulstrup Niels Peders_ af Nørschov, Peder Anders_ af Riis Søren Matzøns Kone : Anna Pederdaat{...} Matz Sørensøns Kone : Maren Pedersdaatt_ af Givschod.
NOTITS: Hans Sørensen Kusk *1708c †1782 Nørskov, Lindeballe, Karen Pedersdatter *1724c †1794 Nørskov.


Nr. 2193 1754.01.27 Else? Poulsdatter, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johannesdatter.
BÅREN AF: Anne Sophia Andersdatter, Givskud By, Givskud, Faderens søster, Christen Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 3. Epiph. var Paul Andersøn{.} Barn af Harresøe i Kircke ved daaben , baaren af hans Kones Søster : Christen Christenßøns K{...} {Else?, indførsel brækker af før navnet} .
NOTITS: Efter dette skulle moderen hedde Mette "Andersdatter", men Anders Jensen er ikke set med en datter Mette. Men indførslen er forkert: Anne Sophia Andersdatter er faderens søster ikke moderens. Else fra faderens skifte 1777, hvor børnene nævnes i rækkefølge efter alder Johannes 30, Anders 27, Else, Jens, Hans, ...


Nr. 2194 1754.03.17 Johanne Christensdatter, Ris. FAR: Christen Mortensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Bæksgaard, Give, Formodet søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Laues Jensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Jens Mortensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud
FADDER Nr. 5: Johanne Christensdatter, Ris, Givskud
FADDER Nr. 6: Sidsel Nielsdatter, Ris, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen, Bæksgaard, Give, Gift med Anne Jensdatter *Ris.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 17 Martÿ [er] Christen Morthensens Barn af Riis til Daaben og baaren Kaldet Johanne baaren af Morthen {Pedersen} Bæksgaards Kone Anne Jensdatter i Bæksgaar{..} {Give sogn} Faderne vare Laues Jensen Jens Morthensen Anders Christensen Anne Fransdatter, Johane Christesdatter alle af Riis, og Zidsel Nielsdatter af Leerager.
NOTITS: Familieforhold ikke klare.


Nr. 2195 1754.03.31 Birte Marie Sørensdatter, Lerager. FAR: Søren Pedersen. MOR: Johanne Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Lindet, Vester, Faderens søster, gift med Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Kollermorten- Nørre, Øster Nykirke, Faderens søster, gift med Jens Lauridsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Konen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 31 Martij: var Søren Peders{..} Barn af Leerager i Kirke og i Daaben Kaldet Birithe Marie baaren af Niels Lauessens Hustroe [..] Tindet {Lindet, Vester sogn} Mark Karen Pedersdatter Fadere vare Anders Pedersen Peder Jensen begge af Leerager Jens Morthensen af Riis, Maren Pedersdatter fra Nør Collemorthen {Øster Nykirke}.
NOTITS: Tindet, Øster Nykirke er en fejl i kirkebogen for Lindet, Vester sogn.


Nr. 2196 1754.04.16 Kirsten Christensdatter, Østerhoved. FAR: Christen Nielsen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Thomsens kone, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 1: Niels Thomsen, Skærhoved, Give, Konen bærer. Ses 1754-62 i Skærhoved.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Lauridsen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Peder Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, Gift med Peder Jenseni Lerager.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 16 April var Christen Nielsens barn fra Østerhoed i Kirke og i daaben kaldet Kiersten baaren af Niels Thomsesens hust: af Skierhoed. Faderne vare Niels Thomesen Anders Pedersen af Leerager Jens Lauessen af Riis Anne Frandsdatt: ibid: Zidsel Nielsdatt: af Leerager.


Nr. 2197 1754.08.04 Navnløs, Harresø. FAR: Claus Pedersen Skovbølling. MOR: Anne Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 4 Augusti . Jordet Claus Pedersens spæde Barn af Harresøe,'}
Begravelse nr. 6145


Nr. 2198 1754.09.29 Anders Christensen, Givskud By. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Sophia Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen d 29 Sept: var Christen Christensens barn af Giufskud i kirke og i daaben kaldet Anders baaren af {... blækket her så svagt det ikke kan læses i affotograferingen}.
NOTITS: Moderen død i barselsseng, begravet samme dag.


Nr. 2199 1754.10.27 Ingeborg Christensdatter, Ris. FAR: Christen Pedersen Snedker. MOR: ? Christen Pedersen Snedkers kone.
BÅREN AF: Christence Albretsdatter, Skovbølling, Jelling
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud
FADDER Nr. 5: Maren, Birkebæk, Givskud, Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Birkebæk, Givskud, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 27 Octob: var Christen Pedersens hiemdøbte barn i Kirke og i daaben kaldet Engeborg baaren af Kristenze Albrethsdatt: af Skovbølling {Jelling} Faderne vare Søren Madsen af Giufskud Søren Pedersen af Leerager Jens Mortensen og Anne Frandsdatter begge af Riis. Peder Christensens kone {Maren} af Birkebæk.


Nr. 2200 1754.11.01 Johanne Jensdatter, Ris. FAR: Jens Mortensen. MOR: Maren Olufsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Østerhoved, Givskud, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Østerhoved, Givskud, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Gift med Peder Andersen.
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, Peder Jensens kone.
FADDER Nr. 5: Christen Mortensen, Ris, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 1 Novemb: var Jens Morthensens barn i Kirke og i daaben kaldt Johanne faderne vare Christen Morthensen af Riis Christen Nielsen af Østerhd Anders Pedersen af Leerager Anne Fransdatt_ af Riis Zidsel Nielsd: af Leerager baarn af Anne Jensdatter af Østerhoed.


Nr. 2201 1754.12.26 Anne Kirstine Madsdatter, Givskud By. FAR: Mads Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Uklar, tjener måske der.
FADDER Nr. 1: Jørgen Andersen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 2: Laurids Lauridsen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud, Thomas Christensen Skrædders kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Christensen Skrædder, Givskud By, Givskud, Konen Anne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 26 Decemb: var Mads Sørensens barn af Giuf:skud i Kirke og i daaben kaldet Anne Kierstine baaren af Else Jensdatter af Harresøe Faderne vare Jørgen Anders_ Laus Lauesen Christen Andersen Anne Pedersdatter Thomes {Christensen} Skreders hust: {Anne Jensdatter} alle af Giufskud.


Nr. 2202 1755.01.20 Herman Pedersen, Lerager. FAR: Peder Jensen. MOR: Sidsel Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Hermansdatter, Nørskov, Lindeballe, Stedmor til moderen, gift med hendes far Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Birkebæk, Givskud
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen Lerager, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Laurids Jensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Ris, Givskud, Peder Christensen Snedkers kone.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Snedker, Ris, Givskud, Konen Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 20 Januarÿ var Peder Jensens barn af Leerager i Kirke, og i Daaben kaldet Hermand baaren af Maren Hermandsdatter fra Nørschov. Faderne vare Hans Pedersen af Bierkebæk Anders Leerager af Leerager Laues Jensen af Riis, Christen Snedekers Kone Kone{!} {Else Jensdatter} Riis Maren Nielsdatter Jbidem.


Nr. 2203 1755.06.08 Søren Rasmussen, Givskud By. FAR: Rasmus Larsen Skoleholder. MOR: ? Rasmus Larsen Skoleholders kone.
BÅREN AF: Mette Johansdatter, Harresø, Givskud, Gift med Poul Andersen.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Harresø, Givskud, Konen Mette Johansdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jørgen Andersen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Birkebæk, Givskud, Gift med Hans Pedersen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Søster til Anne Pedersdatter, begge født i Nørskov, Lindeballe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 8 Juni var Rasmus {Larsen} Skoeleholders barn i Kirke og i daaben kaldet Søren faderne vare Povel Andersen af Harresøe Christen Andersen, Jørgen Andersen Anne Pedersdatter i Birchebæk Maren Pedersdatter af Giufschud Baaren af Povel Andersens Kone Mette Johansdatter af Harresøe.
Begravelse nr. 6152
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.


Nr. 2204 1755.08.17 Laurids Jensen, Ris. FAR: Jens Lauridsen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Olufsdatter, Ris, Givskud, Gift med Jens Mortensen.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen, Ris, Givskud, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen Lerager, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Mortensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Hans Pedersen, Birkebæk, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Konen Maren Olufsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 17 Augusti var Jens Lauessens barn Udj Riß i Kirke og i Daaben kaldet Lauritz baaren af Jens Morthensens kone {Maren Olufsdatter} udj Riis Faderne vare Laues Jensen, Anders Lerrager Christen Morthensen af Riis Hans Pedersen af Birchebæk.


Nr. 2205 1755.08.17 Dødfødt, Harresø. FAR: Claus Pedersen Skovbølling. MOR: Anne Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Søndagen d 17 Augusti Jordet Claues Pedersens {Skovbøllings} Dødføde Barn af Harresøe.
Begravelse nr. 6153


Nr. 2206 1755.08.17 Dødfødt, Givskudlund. FAR: Gravers Andersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme (Søndagen d 17 Augusti) dag Jordet Grauesses død føde Barn af Giufskud lund.
Begravelse nr. 6154


Nr. 2207 1755.12.07 Anne Sophie Christensdatter, Givskud By. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Sophia Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Marie, Visltrup, Skibet
FADDER Nr. 1: Jep Nikolajsen, Visltrup, Skibet
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Givskud By, Givskud, Nabo. Christen Thomasens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud, Konen Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anden Søndag i avent d 7 Decembr var Christen Christensens hiem Døbte barn i Kirke som var kaldet Anne Sophie, baaren af Mette Marie fra Vilstrup, Faderne vare Jep Nicolaisen af Vilstrup Søren Madsen Laues Terkelsen begge af Giufskud Mette Andersdatt: Christen Thomasssens Hust: af Giufskud.
Begravelse nr. 6156
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.


Nr. 2208 1756.05.09 Kirsten Poulsdatter, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johansdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Kvak Mølle, Skibet, Laurids Johansen Møllers kone
FADDER Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 2: Claus Pedersen Skovbølling, Harresø, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Marie Nielsdatter, Harresø, Givskud, Nabo. Gift med Claus Pedersen Skovbølling.
FADDER Nr. 4: Christen Gravesen, Givskudlund, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 5: Hans Nielsen, Givskudlund, Givskud, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Johansen, Kvak Mølle, Skibet, Moderens bror, begge født Østerhoved, Givskud.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 9 Maj Var Povel Andersens barn i Kirke af Harresøe, og var tilforen hiemdøbt og i Daaben kaldet Kiersten baaren af [Q]vagk {Kvak Mølle, Skibet sogn Laurids Johansen} Møllers kone {Kirsten Christensdatter} faderne vare Niels Pouelsen Claues og Hust: {Anne Marie Nielsdatter} alle af Harresøe Christen Grauess: og Hans Nielsen begge af Gfklund.
Begravelse nr. 6163
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel. Se #2241.


Nr. 2209 1756.06.08 Anders Christensen, Givskud By. FAR: Christen Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Abelone? Poulsdatter, Givskud By, Givskud, 21, eller Anne 23, eller Maren 25. Steddatter af Laurids Terkelsen, datter af hans kone Anne Larsdatter og Poul Andersen †1738.
FADDER Nr. 1: Rasmus Larsen Skoleholder, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Niels Poulsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Terkelsen, Givskud By, Givskud, Steddatter bærer. Abelone, Anne eller Maren Poulsdatter.
NÆVNT Nr. 2: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3die Pentsedag dend 8dende Juni var Christen Trovelsens hiem Døbte barn af Giufskud i Kirke og i Daaben kaldet Anders Faderne vare Rasmus {Larsen} Skoeleholder baaren af Laues Terkelsens Stif Datter {Abelone 21, eller Anne 23, eller Maren 25 Poulsdatter} i Giufskud. Mads Sørensen Christensen Niels Povelsens koene {Else Jensdatter}.
NOTITS: Laurids Terkelsen gift med Anne Larsdatter, der var gift 1. gang med Gamle Poul Andersen †1738.


Nr. 2210 1756.07.25 Johanne Rasmusdatter, Givskud By. FAR: Rasmus Larsen Skoleholder. MOR: ? Rasmus Larsen Skoleholders kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Givskud By, Givskud, 24, søn af Anders Jensen.
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen Skrædder, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Måske gentagelse af bæreren.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 25 Julÿ var Rasmus Skoeleholders Datter i Kirke og i Daaben kaldet Johanne baaren af Maren Sørensdatt: Peder Christensens Hust: af Giufschud Faderne vare Mads Sørensen Niels Andersen Thomas {Christensen} Skreder, Anne Sørensdatt. Maren Sørensdat alle af Gskud.
NOTITS: Thomas Skrædder ses i alterslisten fra 1754 fremad i Ris!


Nr. 2211 1756.08.29 Johanne Sørensdatter, Lerager. FAR: Søren Pedersen. MOR: Johanne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen Lerager, Lerager, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Thomas Christensen Skrædder, Ris, Givskud
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Lerager, Givskud, Søster til moderen, begge født i Nørskov, Lindeballe.
FADDER Nr. 5: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Gift med Peder Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Nabo, konen Sidsel Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen, Ris, Givskud, Konen Anne Frandsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 29 Augusti var Søren Pedersens Datter af Leerager i Kirke og i daaben kaldet Johanne, baaren af Jens Lauessens kone {Maren Pedersdatter} i Nørre Collemorthen, Faderne vare Jens Lauersen i Collemorthen Anders {Pedersen} Leerager Thomas {Christensen} Skreder Peder Jensens kone {Sidsel Nielsdatter} Peder Andersens Kone {Anne Frandsdatter},


Nr. 2212 1756.11.14 Søren Lauridsen, Givskud By. FAR: Laurids Lauridsen. MOR: ? Sørensdatter?.
BÅREN AF: ? Mogens Pedersens kone, Sted ikke tydet.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 2: Maren Lauridsdatter, Bjerlev, Hvejsel, Faderens søster. Gift 1741 i Givskud med Peder Hansen.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Madsen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud, Thomas Skrædders kone.
FADDER Nr. 6: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mogens Pedersen, Sted ikke tydet. Hans kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Christensen Skrædder, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 3: Peder Christensen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 14 November var Laues Lauessen Søn i Kirke og i Daaben kaldet Søren baaren af Mogens Peders Hust af P[.o.st...] Faderne vare Peder Hansen og Hust {Maren Lauridsdatter} i Bierl: {Bjerlev, Hvejsel} Christen Christensen Søren Madsen Thomas {Christensen} Skreders Hust {Anne Jensdatter} alle af Giufskud. Peder Christensens kone {Maren Sørensdatter} sammesteds.


Nr. 2213 1756.11.28 Anders Christensen, Givskud By. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens 2. kone.
BÅREN AF: Mette Johansdatter, Harresø, Givskud, Gift med Poul Andersen.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Harresø, Givskud, Konen Mette Johansdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Søren Madsen.
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen d 28 Novembr: var Christen Christensens Søn i Kirke og i daaben kaldet Anders {under navnet ganske småt: "Attest udstedt"} baaren af Povel Andersens hust i Harresøe Faderne vare Povel Andersen af Harresøe Christen Andersen , Anders Jensen Søren Madsens kone {Anne Pedersdatter} Peder Christensens kone {Maren Sørensdatter} alle af Giufschud.


Nr. 2214 1757.01.09 Jens Christensen, Østerhoved. FAR: Christen Nielsen. MOR: Anne Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Gift med Peder Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Ris, Givskud, Konen Anne Frandsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4de Søndag efter Hellig Tre Kongersdag var Christen Nielsens 2de Sønner af Østerhoed i Kirke Den Ene kaldet Jens Døde Strax efter den hafde været i kirke Dend anden kaldet Søren blev baaren af Jens Morthensens kone i Riis, Faderne vare . Jens Morthensen Jens Andersen Laues Jensen Peder Andersen kone {Anne Frandsdatter} Alle af Riiss.
Begravelse nr. 6165
NOTITS: Død ca. 1 uge gammmel lige efter dåben.


Nr. 2215 1757.01.09 Søren Christensen, Østerhoved. FAR: Christen Nielsen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Olufsdatter, Ris, Givskud, Jens Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Konen Maren Olufsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 3: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Gift med Peder Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Ris, Givskud, Konen Anne Frandsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4de Søndag efter Hellig Tre Kongersdag var Christen Nielsens 2de Sønner af Østerhoed i Kirke Den Ene kaldet Jens Døde Strax efter den hafde været i kirke Dend anden kaldet Søren blev baaren af Jens Morthensens kone {Maren Olufsdatter} i Riis, Faderne vare . Jens Morthensen Jens Andersen Laues Jensen Peder Andersen kone {Anne Frandsdatter} Alle af Riiss.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2216 1757.02.11 Niels Christensen, Givskud By. FAR: Christen Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Niels Poulsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Rasmussen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Givskud By, Givskud, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: ? Christen Christensens kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: ? Smedens kone, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: ? Smed, Givskud By, Givskud, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Taksigelsens fæst d 11 Februarÿ var Christen Trovelsens Søn af Giufskud i Kirke . og i daaben kaldet Niels . baaren af Niels Povelsens Kone {Else Jensdatter} i Harresøe faderne vare Peder Rasmussen Christen Andersen Anders Pedersen Christen Chestensens kone Smedens kone alle af Giufschud Bye.


Nr. 2217 1757.02.13 Gravers Christensen, Givskudlund. FAR: Christen Graversen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Givskudlund, Givskud, Faderens mor. Gravers Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Dyre, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Hans Nielsen, Givskudlund, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Poul Andersen, Harresø, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Gift med Niels Poulsen.
FADDER Nr. 5: Peder Jensen, Harresø, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 6: ? Rasmus Larsen Skoleholders kone, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Larsen Skoleholder, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud, Konen Margrethe Sørensdatter bærer. Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndag Sexagesima Var Christen Grauessens Søn i Giufschudlund i Kirke og i Daaben kaldet Gravers baaren af Grausses {Andersens} kone i Giufshcudlund Faderne vare Lads Dÿre i Gskud Hans Nielsen i Lund Povel Andersen Niels Povelsens Kone {Else Jensdatter} begge af Harresøe Peder Jensen Ibidem Rasmus Skoeleholders Kone.


Nr. 2218 1757.02.13 Navnløs, Harresø. FAR: Peder Hyrer. MOR: ? Peder Hyrers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 13 Februarÿ Jordet 2de Spæde Børn det ene Christen Nielssens i Østerh. det andet Peder [H]ÿrers i Harresøe.'}
Begravelse nr. 6166
NOTITS: Begravet før dåben.


Nr. 2219 1757.03.06 ? Jensdatter, Ris (Søndergaard). FAR: Jens Lauridsen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Tøsby, Gadbjerg, Gift med Hans Christian Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Lerager, Givskud
FADDER Nr. 3: ? Søren Jensens kone, Lerager, Givskud, Hvis fejl for Søren Pedersen hedder konen Johanne Nielsdatter.
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Ris, Givskud, Jørgen Jensens kone
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Ris, Givskud, 15, Peder Andersens datter.
FADDER Nr. 6: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud, Gift med Jens Andersen Givskud.
NÆVNT Nr. 1: Hans Christian Jørgensen, Tøsby, Gadbjerg, †1763. Konen Anne Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Lerager, Givskud, Konen fadder. Ikke identificeret. Måske fejl for Søren Pedersen.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Jensen, Ris, Givskud, Konen Johanne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Andersen, Ris, Givskud, Datter Johanne Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Jens Andersen Givskud, Ris, Givskud, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Søndag J Faste var Jens Lauritzens Datter {... tom plads ...} af Riis i Kirke , Baaren af Hans Christians {Jørgensens} kone {Anne Jensdatter} af Thøsbye {Tøsby, Gadbjerg} Faderne vare Lauridtz Jensen Anders Pedersen Søren Jensens kone af Leerager Jørgen Jensens kone {Johanne Christensdatter}, Peder Anderssens Datter {Johanne Pedersdatter} Jens {Andersen} Giufschud kone {Maren Nielsdatter} alle af R:
NOTITS: Jørgen Jensens kones navn fra skifte #547 over ham i Ris.


Nr. 2220 1757.04.11 Dødfødt, Harresø. FAR: Claus Pedersen Skovbælling. MOR: Anne Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2den Paaskedag Jordet Claues Pedersens {Skovbøllings} Dødføde Barn af Harresøe — — — —'}
Begravelse nr. 6167


Nr. 2221 1757.05.01 Anne Jørgensdatter, Givskud By. FAR: Jørgen Andersen. MOR: Anne Poulsdatter.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, Moderens mor, nu gift 2. gang med Laurids Terkelsen..
FADDER Nr. 1: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Faderens halvbror.
FADDER Nr. 2: Peder Rasmusssen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Sørensen Skrædder, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Nabo. Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Rasmus Larsen Skoleholders kone, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Larsen Skoleholder, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3die Søndag efter Paaske var Jørgen Andersens Datter Anne af Giufskud i Kirke baaren af Hans kones {Anne Poulsdatter} moder {Anne Larsdatter} Faderne vare Christen Andersen Peder Rasmussen Anders Sørensen Skræder Mads Sørensens kone {Maren Pedersdatter} Rasmus Skoeleholders kone alle af Giufschud. —
NOTITS: Moderen Anne Poulsdatter døde tre måneder efter fødslen.


Nr. 2222 1757.05.15 Christen Christensen, Givskud By. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Sophie Andersdatter.
BÅREN AF: Mette Johansdatter, Harresø, Givskud, Poul Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Rasmus Larsen Skoleholder, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen Skrædder, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Nabo, Mads Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Nabo. Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen, Harresø, Givskud, Konen Mette Johansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5te Søndag efter Paaske var Christen Christensens Søn Christen af Giufschud i kirke baaren af Povel Andersens kone {Mette Johansdatter} i Harresøe Faderne vare Rasmus {Larsen} Skoeleholder Anders {Sørensen} Skæder Mads Søren Madsen Mads Sørensens kone {Maren Pedersdatter} Peder Chrestensen kone {Maren Sørensdatter} alle af Giufskud.


Nr. 2223 1757.06.24 Navnløs, Givskud By. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'St: Hansdag Jordet Peder Christensens Spæde Barn af Gskud —'}
Begravelse nr. 6169
NOTITS: Død før dåben.


Nr. 2224 1757.07.02 Ole Sørensen, Givskud By. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter, Ris?, Givskud, Peder Andersens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Troelsen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Laursdatter, Givskud By, Givskud, Laurids Lauridsens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Madsdatter, Givskud By, Givskud, 20, eller Anne 22, datter af Mads Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Lauridsen, Givskud By, Givskud, Konen Kirsten Laursdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Datter Kirsten 20, eller Anne 22, fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Marie Besøgelsesdag var Søren Madsens Søn Ole i Kirke . Baaren af Johanne Pedersdatter Faderne vare Christen Christensen Peder Christen Christen Trovelsen Laues Laussens kone {Kirsten Laursdatter} Mads Sørensen Datter {Kirsten 20, eller Anne 22}.


Nr. 2225 1758.10.26 Navnløs, Givskudlund. FAR: Hans Nielsen. MOR: Maren Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sammedag (d 26 Oct:) J: Hans Nielssen Søn sammesteds (Lund, Givskudlund) —'}
Begravelse nr. 6173


Nr. 2226 1759.07.29 Anne Marie Christensdatter, Givskud By. FAR: Christen Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensens 2. kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Moderen ikke set som hans datter.
FADDER Nr. 2: Christen Thomassen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Rasmussen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Laursdatter, Givskud By, Givskud, Nabo. Laurids Lauridsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, 2. kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Laurids Lauridsen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7de Søndag efter Trintates var Christen Andersens Datter Anne Marie af Giufschud i Kirke baaren af Chresten Christensens kone {2. kone} Faderne vare Søren Madsen Christen Thomassen Peder Rasmusen Peder Chrestensens kone {Maren Sørensdatter} Laues Lauessens kone {Kirsten Laursdatter} alle af Giufschud. —
Begravelse nr. 6180
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Uklart hvilke Søren eller Sørensdatter er evt. familie til moderen.


Nr. 2227 1759.08.12 Niels Clausen, Harresø. FAR: Claus Pedersen Skovbølling. MOR: Anne Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorte Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Moderens søster. Gift 2. gang med Peder Mogensen.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen, Harresø, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Harresø, Givskud, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9de Søndag efter Trint: var Claues Pedersen Søn af Harresøe i Kirke Og i Daaben kaldet Niels baaren af hans kones Søster {Dorte Nielsdatter} af Kollemorten Faderne Povel Andersen Niel[.] Povelsen, Peder Jenssen begge koener er i Giufskud Lund.
NOTITS: Dorte Nielsdatter fra skiftet efter Niels Poulsen 1766. Begge koner af Givskudlund er ikke angivet, men kunne være Hans Nielsens kone Maren Graversdatter og Christen Andersens kone Maren Sørensdatter og evt. også Gravers Andersens kone Margrethe Sørensdatter.


Nr. 2228 1759.09.09 Navnløs, Givskud By. FAR: Rasmus Larsen Skoleholder. MOR: ? Rasmus Larsen Skoleholders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '13de Søndag efter Trint: Jordet Rasmus Skoeleholders [Maste] Barn .'}
Begravelse nr. 6178
NOTITS: Mast kaldes i kirkebogssprog normalt opprimeret.


Nr. 2229 1759.09.16 Niels Hansen, Givskudlund. FAR: Hans Nielsen. MOR: Maren Graversdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jensens kone, Tremhuse, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Tremhuse, Hvejsel, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Poul Andersen, Harresø, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Slags nabo. Niels Poulsens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Marie, Harresø, Givskud, Tjenestepige ved Claus Pedersen Skovbølling.
NÆVNT Nr. 1: Claus Pedersen Skovbølling, Harresø, Givskud, Tjenestepigen Anne Marie fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14de Søndag efter Trinit var Hans Nielsens Søn Niels i Kirke baaren af Niels Jensens kone i Trimhuuse Faderne vare Niels Jensen Graues Andersen Povel Andersen Niels Povelsæns kone {Else Jensdatter} Anne Marie {tjenestepige} hos Claues i haresøe.


Nr. 2230 1760.01.01 Karen Lauridsdatter, Givskud By. FAR: Laurids Lauridsen. MOR: Kirsten Laursdatter.
BÅREN AF: Maren Lauridsdatter, Bjerlev, Hvejsel, Søster til faderen, gift med Peder Hansen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 2: Jørgen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Anders Sørensen Skrædder, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Karen Madsdatter, Givskud By, Givskud, 15, Mads Sørensens datter. Mulig også Kirsten 23 eller Anne 25.
FADDER Nr. 5: Anne Poulsdatter, Givskud By, Givskud, Laurids Dyres steddatter, ses i alterslisten.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Bjerlev, Hvejsel, Konen Maren Lauridsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Datter Karen, Kirsten eller Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nytaarsdag var af Giufschud Laues Lauessens Datter Karen i Kirke baaren af P. Hansens kone [{Maren Lauridsdatter} i Bierl {Bjerlev, Hvejsel} : Faderne vare Peder Christensen Jørgen Andersen Ander[.] {Sørensen} Skræder Mads Sørensens Datter {Karen 15, Kirsten 23, Anne 25} Laues Dyres Datter {steddatter Anne Poulsdatter} alle af Giufschud.
Begravelse nr. 6182
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.


Nr. 2231 1760.01.20 Anders Jensen, Ris. FAR: Jens Andersen Givskud. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter, Ris, Givskud, 18, datter af Peder Andersen.
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Lerager, Lerager, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud, Gift med Jens Lauridsen.
FADDER Nr. 4: Anne Frandsdatter, Ris, Givskud, Gift med Peder Andersen, vel bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Lauridsen, Ris, Givskud, Konen Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen, Givskud, Vel bror til faderen. Konen Anne Frandsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Søndag efter H: 3 kongersdag var af Riis Jens Giufschud. Søn Anders i kirke , baaren af en Pige navnl: Johanne PedersD . af Ris Faderne vare Søren Leerager Jens Morthensen Jørgen Andersen Jens Lauessens kone Peder Andersens [kone alle af Riis.]


Nr. 2232 1760.03.09 Jens Poulsen, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johansdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensens 2. kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Nabo, ikke søn af faderen.
FADDER Nr. 3: Claus Pedersen Skovbølling, Harresø, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Margrethe Sørensdatter, Givskudlund, Givskud, Gravers Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Iver Andersen, Harresø, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud, Konen Margrethe Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3die Søndag i Faste var af Haresøe Povel Andersens Søn Jens i kirke baaren af Christen Christensens kone i Gskud Faderne Chris: Chrestensen Niels Povels: Claues Pedersen Grauer Andersens kone Iver Andersen af Harresøe.


Nr. 2233 1760.09.29 Karen Christensdatter, Givskudlund. FAR: Christen Graversen. MOR: ? Christen Graversens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Michelsdag var Christen Grauessens Datter Karen i Kirke og Døede samme afften.
Begravelse nr. 6183


Nr. 2234 1760.10.03 Maren Christensdatter, Givskud By. FAR: Christen Troelsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: ? Lars Dyres kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 1: Lars Dyre, Givskud By, Givskud, Nabo.Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Rasmussen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Karen Madsdatter, Givskud By, Givskud, 15, nabo, Mads Sørensens datter.
FADDER Nr. 5: Peder Christensen, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Datter Karen Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fredagen d 3die Oct: Var af Guifschud Christen Trovelssens Datter Maren i Kirke . baaren af Laues Dyres kone ibid: faderne vare Laues Dÿre Peder Rasmussen Christen Andersen Mads Sørensen[.] Datter {15, Karen Madsdatter} Peder Christensen alle af G:
Begravelse nr. 6185
NOTITS: Begravet 6 uger gammel. Moderen døde to uger efter fødslen.


Nr. 2235 1761.01.17 Jens Christensen, Østerhoved. FAR: Christen Nielsen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Christian Møllers kone, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 1: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Lauridsen, Ris, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Lerager, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Ris, Givskud, 18, slags nabo, datter af Peder Andersen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud, Jens Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skærhoved, Givskud, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen, Ris, Givskud, Datteren Johanne Pedersdatter er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Andersen Givskud, Givskud, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndag Septuagesima d 17 Januarÿ var Christen Nielssens Søn Jens af Østerhoed i Kir[.] baaren af Christan Mollers Koene af Scherhoed Faderne vare Jens Morthensen Jens Lauessen Anders Peders: af Leeager Peder Anderss: Datter Johanne {Pedersdatter} Jens {Andersen} Giufschuds koene {Maren Nielsdatter} af Rii[.]
NOTITS: †1838.02.12 Harresø


Nr. 2236 1761.02.22 Christen Jensen, Ris. FAR: Jens Lauridsen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jørgensdatter, Givskud, Trolovet med Christen Troelsen, bliver gift 4 måneder derefter.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Vestergaard, Ris (Vestergaard), Givskud, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jørgen Jensen, Ris, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Ris, Givskud, 18, datter af Peder Andersen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud, Gift me Jens Andersen Givskud.
NÆVNT Nr. 1: Christen Troelsen, Givskud By, Givskud, Hans fæstemø Kirsten Jørgensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen, Ris, Givskud, Datter Johanne Pedersdatter 18 fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Andersen Givskud, Ris, Givskud, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3die Søndag af Faste var Jens Lauessens Søn Christen af Riis i Kirke, Baaren af Christen Trovelsens Fæstemøe af Gskud. Faderne vare Laues Jenssen Jens Morthensen Jørgen Jensen Peder Andersens Datter og Jens Gskuds koene alle af Riis.


Nr. 2237 1761.02.22 Johanne Jørgensdatter, Givskud By. FAR: Jørgen Andersen. MOR: Maren Knudsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jensens kone, Tremhuse, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Tremhuse, Hvejsel, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 3: Peder Rasmussen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Karen Madsdatter, Givskud By, Givskud, 16, datter af Mads Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Datter Karen Madsdatter 16 fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sammedag {3die Søndag af Faste} var Jørgen Andersens Datter Johanne af Giufschud i Kirke , Baaren af Niels Jenssens koene fra Trimhuus Faderne vare Niels Jensen Christen Thomassen Peder Rasmussen Peder Christensen koene {Maren Sørensdatter} og Mads Sørensens Datter {Karen Sørensdatter} alle af Giufschud.


Nr. 2238 1761.03.08 Anne Madsdatter, Givskud By. FAR: Mads, Seest. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Johansdatter, Harresø, Givskud, Poul Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen, Harresø, Givskud, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5te Søndag i Faste var et uægte barn af Giufschud i Kirke Moderens Navn var Maren Nielsdatter, barnet Blev Døbt og i Daaben kaldet Anne baaren af Povel Andersens Koene i Harres[..] udlagt til Barnets Fader en karl udi Seest Navnl: Mads.


Nr. 2239 1761.05.11 Christen Pedersen, Givskud By. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette? Pedersdatter, Fløjstrup, Vindelev, Anne Pedersdatters, gift med Søren Madsen, søster vel Mette? ingen andre søstre set i Birkebæk..
FADDER Nr. 1: Peder Møller, Harresø, Givskud, Ses ved Jens Christensen i Harresø, 1761-62, til alters.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Givskud By, Givskud, Ses 1759-62 til alters.
FADDER Nr. 3: ? Anders Vævers kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: ? Rasmus Larsens kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: Karen Madsdatter, Givskud By, Givskud, 16, nabo, datter af Mads Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Pedersdatters søster Mette? Pedersdatter bærer..
NÆVNT Nr. 2: Anders Væver, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Rasmus Larsen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Mads Sørensen, Givskud By, Givskud, Datter Karen Madsdatter 16 fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Pintsedag var af Giufschud Peder Christensens Søn Christen i Kirke baaren af Mads Sørenss: Koenes {Anne Pedersdatter} søster {Mette? Pedersdatter} ibid: Faderne vare Peder Møller af Haresøe. Søren Christens. af Gskud Anders Vævers koene Rasm[..] Ladsens koene Mads Sorensens Datter {Karen Madsdatter, 16} alle af Gskud. —


Nr. 2240 1761.08.23 Maren Lauridsdatter, Givskud By. FAR: Laurids Lauridsen. MOR: ? Laurids Lauridsens kone.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Givskud By, Givskud, Gift med Søren Madsen.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Skrædder, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Rasmus Larsen Skoleholders kone, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 5: ? Laurids Lauridsens tjenestepige, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Givskud By, Givskud, Konen Anne Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Larsen Skoleholder, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14de Søndag efter Trinitates var af Gskud Laues Lauessens Datter Maren i Kirke baren af Søren Madsens koene {Anne Pedersdatter} Faderne vare Christen Christensen Anders Skræder Chresten Andersen Rasm: Skoelholders koene og L: Lauessens Pige.


Nr. 2241 1761.10.04 Johannes Sørensen, Lerager. FAR: Søren Pedersen. MOR: Johanne Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Kvak Mølle, Skibet, Laurids Johansen Møllers kone
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Lerager, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Ris, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud, Jens Andersen Givskuds kone.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Johansen Møller, Kvak Mølle, Skibet, Konen bærer. Han er fætter til faderen, hans far Johan Lauridsen var bror til Peder Lauridsen, faderens far.
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen, Ris, Givskud, Datter Johanne Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Andersen Givskud, Givskud, Konen Maren NIelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen efter Mickelsdag var af Leerager Søren Pedersens Søn Johannes i Kirke baaren af Laues Møllers Koene i Qvagt Mølle Faderne vare Peder Jensen Jens Morthens[.] Laus Syndgrd Peder Andersens Datter {Johanne Pedersdatter} og Jens {Andersen} Guifskud koene {Maren Nielsdatter} alle af Riis.
LINK: Kirsten Christensdatter skifte Engelsholm #408 Kvak Mølle.


Nr. 2242 1761.11.29 Erik Christensen, Givskudlund. FAR: Christen Graversen. MOR: ? Christen Graversens 2. kone.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Givskudlund, Givskud, Faderens stedmor, gift med faderens far Gravers Andersen.
FADDER Nr. 1: Claus Pedersen Skovbølling, Harresø, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Harresø, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Hans Nielsen, Givskudlund, Givskud, Nabo og svoger til faderen.
FADDER Nr. 5: Maren Graversdatter, Givskudlund, Givskud, Faderens halvsøster, gift med Hans Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Andersen Gammel, Givskudlund, Givskud, Faderens far. Konen Margrethe Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1ste Søndag i Advendt var Christen Graversens Søn Erich af Gifskudlund i Kirke baaren af Gl: Grauesses {Gravers Andersen} kone {Margrethe Sørensdatter} faderne vare Claues Pedersen Niels Povelssen Peder Jensen alle af Harresøe Hans Nielsen og koene {Maren Graversdatter} af Gskudlund.


Nr. 2243 1761.12.13 Navnløs, Givskud By. FAR: Christen Troelsen. MOR: Kirsten Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag J Advendt var Christen Trovelsens Datter i Kirke som nogle dage der efter Bortdøde.
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet nogle dage gammel. Blev døbt men navnet ikke nævnt i kirkebogen, saa ikke egentlig navnløs.


Nr. 2244 1762.03.28 Anne Sophie Christensdatter, Givskud By. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens 2. kone.
BÅREN AF: ? Christians kone, Hvejsel By, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Christian, Hvejsel By, Hvejsel, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Troelsen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Rasmus Larsen Skoleholders kone, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Peder Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Larsen Skoleholder, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5te Søndag i Faste var af Giufscud Chresten Christensens Datter Anne Sophie i Kirke baaren af Christian koene af Hveisel Faderne vare Christian af Hveisel Christen Troelsen Christen Andersen Rasmus Skoele[..] koene og Peder Christensens koene {Maren Sørensdatter} alle af Giufschud.
Begravelse nr. 6197
NOTITS: Opkaldt efter Christen Christensens 1. kone Anne Sophie Andersdatter.


Nr. 2245 1762.04.10 Dødfødt, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 10 April Jordet Povels {Andersen} Dødføde Barn af Ha[...].'}
Begravelse nr. 6191


Nr. 2246 1762.06.13 ? Jensdatter, Ris. FAR: Jens Andersen Givskud. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke, Søster til faderen. Hun tjener i præstegården.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Ris, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Ris, Givskud, 20, datter af Peder Andersen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud, Jens Lauridsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Ris, Givskud, Datter Johanne Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Lauridsen, Ris, Givskud, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Første Søndag efter Trinitates var af Riis Jens {Andersen} Giufschuds Datter {... tom plads ...} i Kirke baaren af Hans Søster Mette Andersdatter udi NyeKierke Præstegrd, faderne vare Laues Jensen Jens Andersen Jens Morthensen Peder Andersens Datter {20, Johanne Pedersdatter} Jens Lauessens {Maren Nielsdatter} Koene alle af Riis.


Nr. 2247 1762.06.20 Gravers Hansen, Givskudlund. FAR: Hans Nielsen. MOR: Maren Graversdatter.
BÅREN AF: Kirsten Hansdatter, Sandvad, Hvejsel, Vel faderens søster, gift med Søren Christensen Knude.
FADDER Nr. 1: Laurids Christensen, Sandvad, Hvejsel
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Harresø, Givskud, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Givskudlund, Givskud
FADDER Nr. 4: Mette Johansdatter, Harresø, Givskud, Poul Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Nielsdatter, Harresø, Givskud, Gift med Claus Pedersen Skovbølling.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Knude, Sandvad, Hvejsel, Konen Kirsten Hansdatter bærer. Skifte 1765.
NÆVNT Nr. 2: Poul Andersen Lille, Harresø, Hvejsel, Konen Mette Johansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Claus Pedersen Skovbølling, Harresø, Givskud, Konen Anne Marie Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Søndag efter Tinitates var Giufschud Lund Hans Nielssens Søn Graues i Kirke baaren af Søren {Christensen} Knudes koene af Sandvad {Hvejsel} Faderne vare Laues Christensen ibid {Sandvad, Hvejsel}. Jens Christensen af Harresøe Jens Nielsen af lund Povels {Andersen} {Mette Johansdatter} og Clauesses {Pedersen Skovbølling} koene {Anne Marie Nielsdatter} af Harresøe.
NOTITS: Kirsten Hansdatter siges i linket at være af (født i) Mindstrup Mølle, Hvejsel.

LINK: Søren Christensen Knude i Historisk Atlas. I Sandvad, Hvejsel.


Nr. 2248 1762.08.15 Jens Pedersen, Harresø. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jensens kones søster, Kollerup By (Præstegaarden), Kollerup, Tørrild herred.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Knude, Sandvad, Hvejsel, Se forrige dåb #2247.
FADDER Nr. 2: Laurids Christensen, Sandvad, Hvejsel
FADDER Nr. 3: Hans Møller, Ildved, Hvejsel
FADDER Nr. 4: Anne Marie? Poulsdatter, Harresø, Givskud, 18, Poul Andersens datter, kunne også vøre Anne 21.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Nielsdatter, Harresø, Givskud, Gift med Claus Pedersen Skovbølling.
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen, Harresø, Givskud, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Claus Pedersen Skovbølling, Harresø, Givskud, Konen Anne Marie Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10de Søndag efter Trinit: var af Harresøe Peder Jensens Søn Jens i Kirke baren af Hans koenes Søster af Kollerup Præstegrd, faderne vare Søren {Christensen} Knude Laues Christensen af Sandv: og Hans Møller af Ildved; Povels {Andersen} Datter {Anne Marie, 18 eller Ane 21} og Clauesses {Pedersen Skovbølling} koene {Anne Marie Nielsdatter} begge af Harresøe


Nr. 2249 1763.02.27 Anne Marie Jørgensdatter, Givskud By. FAR: Jørgen Andersen. MOR: Maren Knudsdatter.
BÅREN AF: Else Sørensdatter, Mindstrup, Hvejsel, Herregården.
FADDER Nr. 1: Rasmus Larsen Skoleholder, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Troelsen, Givskud By, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Thomasen, Givskud By, Givskud
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Laurids Lauridsens kone, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Givskud By, Givskud, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Lauridsen, Givskud By, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Søndag i Faste var af Giufschud Jørgen Andersens Datter Anne Marie i Kirke , Baaren af Else Sørensdatter af Minstrup Faderne vare Rasmus {Larsen} Skoeleholder Christen Troelsen Christen Thomasen Peder Christensens koene {Maren Sørensdatter} Laues Lauessens koene alle af Giufschud.


Nr. 2250 1763.03.06 Lars Jensen, Ris. FAR: Jens Lauridsen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Præstegaarden, Hvejsel, Tjener der.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Søndergaard, Ris (Søndergaard), Givskud, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Mortensen, Ris, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Ris, Givskud, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Ris, Givskud, Jens Andersen Givskuds kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Lerager, Givskud, Gift med Søren Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen Givskud, Ris, Givskud, Konen Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Pedersen, Lerager, Givskud, Konen Johanne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3die Søndag i Faste Var af Riis Jens Lauritzens Søn Lads i Kirke . Baaren af Johanne Lauesdatter udi Præsteg[..] Faderne vare. Laues Jensen Jens Morthensen Peder Andersen Jens {Andersen} Giufschuds koene {Maren Nielsdatter, i Ris}, Søren Pedersens koene {Johanne Nielsdatter} alle fra over Sognet.
NOTITS: Ris og Lerager skrives som "over sognet".


Nr. 2251 1763.04.04 Maren Hansdatter, Birkebæk. FAR: Hans Pedersen. MOR: Dorothea Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Nørskov, Lindeballe, Gift med Niels Pedersen, moderens bror.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Nørskov, Lindeballe, Moderens bror. Konen Maren Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Nørskov, Lindeballe, Gift med Hans Sørensen.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Smidstrup By, Smidstrup
FADDER Nr. 4: Hans Christensen, Nørskov, Lindeballe
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen Kusk, Nørskov, Givskud, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Paaskedag var Hans Pedersens Datter, Maren af Birkebæk i Kirke baaren af Niels Pedersens Koene {Maren Nielsdatter} af Nørschov {Lindeballe}, og fulte med Hans Sørenssens {Kusk} koene {Karen Pedersdatter} ibid: Testes Peder Pedersen af Smedstrup Niels Pedersen af Nørschouv Hans Christensen ibid:


Nr. 2252 1763.04.29 Hans Poulsen, Harresø. FAR: Poul Andersen. MOR: Mette Johansdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Skovbølling, Jelling
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Skovbølling, Jelling, Konen fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Poulsen, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 3: Claus Pedersen Skovbølling, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 4: Anne Marie Nielsdatter, Harresø, Givskud, Claus Pedersen Skovbøllings kone.
FADDER Nr. 5: Hans Nielsen, Givskudlund, Givskud
FADDER Nr. 6: ? Peder Jensens kone, Harresø, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Harresø, Givskud, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bededagen var af Harresøe Povel Andersens Søn Hans i Kirke , baaren af Jens Nielsens Hustr: af Schovbølling Faderne vare Jens Nielssen ibid: Niels Povelsen, Claues Pedersen {Skovbølling} og hust {Anne Marie Nielsdatter} Hans Nielssen {af Givskudlund!} Peder Jenssens koene alle af Harresøe. —