Arnborg Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1725 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Arnborg kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6001 1725.05.12 Anders Christensen Toxvig, Toxvig, SAND ALDER: 25+, DØBT: 1680c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 12 Maj Anders {Christensen} Toxvig.
NOTITS: Ses i skøde på Herningholm 1704.
LINK: Affotografering.

Nr. 6002 1725.12.05 ? Andersdatter, Fasterholt. FAR: Anders Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 5 dec. Anders Fasterholtes Daatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6003 1726.02.04 Anders Pedersen, Toxvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1725. FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Andersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Hjøllund- Store?, Arnborg, Karlen, udlagt fader Peder Andersen tjente der.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen Toxvig, Toxvig, Arnborg, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {fra daaben:} døbt første Søndag Eftter jul Anders {Christensen} Toxvigs pige barn Nafnlig Anne barnefader blev udlagt Peder Anders: som tiendte Peder Jensen, samme Uegte barn blev kaldet [Ande]{rs} nogle uger derefter døde blev begrafven. Dom Sexag.
Dåb nr. 2005
LINK: Affotografering.

Nr. 6004 1726.02.17 Anders Caspersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1726. FAR: Casper Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Seputl: dom 3. Seuptuag Casper Arnb: Barn {Anders}.
NOTITS: Døbt 13. jan. 1726.
Dåb nr. 2006
LINK: Affotografering.

Nr. 6005 1726.03.03 Peder Pedersen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m). FAR: Peder Skytte.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 3 mart: Peder Schyttes barn Peder.
Dåb nr. 2007
LINK: Affotografering.

Nr. 6006 1726.07.14 Dødfødt, Hjøllund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult dom 5 p Trinit: Niles Hiølunds barn dødfød.
NOTITS: Moderen død 1761, *1695c.
LINK: Affotografering.

Nr. 6007 1726.09.29 Anne Tornvig, Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Seput: 15 p Trinit Anne Tornvigs.
NOTITS: Formodentlig en ældre kvinde.
LINK: Affotografering.

Nr. 6008 1727.11.23 Kirsten, Toxvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 24 dom p Trinit: beg [....] i Toxvig Navfnl Kirsten
LINK: Affotografering.

Nr. 6009 1727.12.07 Christen Terkelsen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult dom 2 Adv Christen Terchelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6010 1727.12.21 Kirsten Birkebæk, Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult Kirsten birchibechs [d 4 Ad].
LINK: Affotografering.

Nr. 6011 1728.05.09 Casper Arnborg, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 6 Søndag p pasch: Casper Arnb:.
LINK: Affotografering.

Nr. 6012 1728.05.27 ? Niels/en/datter, Hjøllund, SAND ALDER: 3+. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 27 Maj Niels Hiølunds barn og Peder Schyttes barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6013 1728.05.27 Peder Pedersen, Hjøllund, SAND ALDER: 2, DØBT: 1726.03.03. FAR: Peder Skytte. MOR: ? Peder Skyttes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 27 Maj Niels Hiølunds barn og Peder Schyttes barn {Peder}.
Dåb nr. 2007
LINK: Affotografering.

Nr. 6014 1728.06.09 Jens Bush?, Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 9 jun Jens Bushs i fasterholt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6015 1728.06.23 ? Christens/en/datter, Tornvig. FAR: Christen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 23 jun Christen tornvigs barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6016 1728.06.25 ? Jensen, Birkebæk?, SAND ALDER: 3+. FAR: Jens Bech.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 25 jun jens beches ßøn.
NOTITS: Formodentlig fra stedet Birkebæk.
LINK: Affotografering.

Nr. 6017 1728.10.05 Jens Pedersen, , 0.07, DØBT: 1728.03.28. FAR: Peder Skytte.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 5 oct: Peder Schyt {GLEMT: 's barn} {Jens}.
NOTITS: Peder Skytte lever og får flere børn derefter.
Dåb nr. 2016
LINK: Affotografering.

Nr. 6018 1728.10.22 ? Pedersdatter, Hjøllund, SAND ALDER: 3+. FAR: Peder Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 22 oct: Peder Michelsen daatter i Hølund.
LINK: Affotografering.

Nr. 6019 1728.11.29 ? Christen Tornvigs kone, Tornvig.
MAND: Christen Tornvig, Tornvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 28 Nov. Christen tornvigs hustr.
LINK: Affotografering.

Nr. 6020 1728.12.06 ? Mikkels/en/datter, , SAND ALDER: 3+, DØBT: 1724-. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. FAR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6. Decemb. Sepult: Michel {Lauridsen} Søbyes barn.
NOTITS: Sidstfødte barn er Anne født 1725, men hun lever, må være et barn født før hende.
LINK: Affotografering.

Nr. 6021 1729.01.20 Peder Caspersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 1.11 (å.m), DØBT: 1727.03.18. FAR: Casper Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 20 janv: hr caspers barn i Arnb:
NOTITS: Faderen kaldes hr. Casper, så han må have haft en vis stilling.
Dåb nr. 2011
LINK: Affotografering.

Nr. 6022 1729.08.07 Kirsten, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Kirsten[..hel] dom 8 p Trinit.
LINK: Affotografering.

Nr. 6023 1729.11.20 Christen Lauridsen Søby, Søby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 23 søndag post Trinit Christen {Lauridsen} Søbye.
NOTITS: Han er tjenestekarl ved sin bror Mikkel Lauridsen, der fæster Sønder Søby. De har søsteren Karen Lauridsdatte Skytte (maaske gift med afdøde Peder Skytte i Arnborg), Jens Lauridsen i Harrild, Brande, Kirsten Lauridsen i Borup (Brande?), Erik Lauridsen som er rømt, og Mikkel Lauridsen fæsteren i Sønder Søby og gift med Johanne Jensdatter. Der er skifte efter Christen Lauridsen Søbye.
LINK: Affotografering.

Nr. 6024 1730.08.19 Anders Jakobsen, Fasterholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jakob Andersen. MOR: ? Jakob Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 19. aug. jacob Andersens barn {Anders}.
NOTITS: Døbt 18. juni 1730.
Dåb nr. 2025
LINK: Affotografering.

Nr. 6025 1730.10.01 Søren Madsen, Fasterholt, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 0.05, DØBT: 1730.05.07. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 17 a Trinit Matz Søfrensens barn {Søren}.
NOTITS: Døbt 7. maj 1730.
Dåb nr. 2024
LINK: Affotografering.

Nr. 6026 1730.10.22 Kirsten Jensdatter, Tornvig?, SAND ALDER: 4.04 (å.m), DØBT: 1726.07.14. FAR: Jens Rasmussen. MOR: ? Jens Rasmussens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 18 a Trinit jens Rasmuss: barn {Kirsten}.
Dåb nr. 2008
LINK: Affotografering.

Nr. 6027 1731.01.26 ? Lauridsen, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 6+. FAR: Laurids Jørgensen Lille-Hjøllund. MOR: ? Eriksdatter Laurids Jørgensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d. 26 janv: lauritz {Jørgensen} lil hiølunds ßøn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6028 1731.03.11 Peder? Christensen, Tornvig, SAND ALDER: 4c, DØBT: 1727?. FAR: Christen Tornvig. MOR: ? Christen Tornvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 i fasten begraven Christen Thornvigs barn {Peder?}.
LINK: Affotografering.

Nr. 6029 1731.05.06 Peder? Christensen, Tornvig, SAND ALDER: 6.05 (å.m), DØBT: 1725. FAR: Christen Husmand. MOR: ? Christen Husmands kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult dom 6 p pase: Christen huusMands barn {Peder?}.
NOTITS: Døbt jan. 1725. Kan også have været et andet ældre barn. Tornvig se #6033.
LINK: Affotografering.

Nr. 6030 1731.08.08 Dødfødt, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Pedersen Lille Hjøllund. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 Aug: føde Jens {Pedersen} Lil hjølunds kone et dødfød barn.
Dåb nr. 2030
LINK: Affotografering.

Nr. 6031 1732.03.23 Christen Nielsen, Hjøllund, SAND ALDER: 2.11 (å.m), DØBT: 1729.04.29. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 3 Mart. Niels Hiøl: barn nafnl Christen.
NOTITS: Døbt 8. maj 1729.
Dåb nr. 2018
LINK: Affotografering.

Nr. 6032 1732.05.04 ? Christens/en/datter, Tornvig, SAND ALDER: 7+. FAR: Christen Tornvig. MOR: ? Christen Tornvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: Dom 3 p pahcl Christen Tornvigs barn.
LINK: Affotografering.

Nr. 6033 1732.04.10 Dødfødt, Toxvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Husmand. MOR: ? Christen Husmands kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 10 Apr: Christen huusMands barn udj Toxvig dødfød.
LINK: Affotografering.

Nr. 6034 1732.07.22 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: d 22 jul Maren Pedersdatter i g Arnb:
LINK: Affotografering.

Nr. 6035 1732.08.03 ? Christens/en/datter, Toxvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1732.07.01. FAR: Christen Olufsen Toxvig. MOR: ? Christen Olufsen Toxvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d. 3 Aug Christen Toxv: barn.
NOTITS: Ikke sidst nævnt fødte barn (Johanne) men spædt barn vel døbt for ikke angivet dødfødt. Alder 1 måned rent skøn.
Dåb nr. 1991
LINK: Affotografering.

Nr. 6036 1732.10.01 Dødfødt, Holtum, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mikkel Clemmensen. MOR: ? Mikkel Clemmensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Michel clemmens: barn i Hold: {Holtum} dødfød.
NOTITS: Dato ikke angivet. Datum antaget midt imellem foregaaende 3. aug. og efterfølgende 17. dec.
Dåb nr. 2040
LINK: Affotografering.

Nr. 6037 1732.12.17 Kirsten Pedersdatter, Tovdal, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1712-. FAR: Peder Jensen Tovdal. MOR: ? Peder Jensen Tovdals kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 17 dec. Peder Tovdals daatter Kirsten.
NOTITS: Peder Jensen dør 1745 i Tovdal.
LINK: Affotografering.

Nr. 6038 1732.12.30 ? Peder Mikkelsens kone, Gammel Arnborg.
MAND: Peder Mikkelsen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Peder Michels: hustru i g: Arnb:
LINK: Affotografering.

Nr. 6039 1733.03.25 Lars Pedersen Tovdal, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 31 Mart: Lars Pedersen Tovdal.
LINK: Affotografering.

Nr. 6040 1734.04.25 Bodil Pedersdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 25 Apr: Døde Bodel Pedersdaatter.
NOTITS: Inget sted angivet.
LINK: Affotografering.

Nr. 6041 1734.06.11 Johanne Thomasdatter, Holtum, SAND ALDER: 50+, DØBT: 1684-.
MAND: Niels Pedersen, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 11 jun: Niels pedersen hustr {Johanne Thomasdatter} af Holtum
NOTITS: De blev gift 1704 i Borris. Hun er datter af Thomas Jensen (tak til Erna og Harry Bjerregaard). Han er med sikkerhed gift mindst 2. gang for han er voksen og kirkeværge allerede 1691. Det er ikke umuligt, at dette kunne være en tredje kone af et andet navn. Johanne er formodentlig *1682c.
LINK: Trolovet i Borris 1704.04.22.
LINK: Affotografering.

Nr. 6042 1734.10.25 ? Peders/en/datter, Hjøllund, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1724-. FAR: Peder Mikkelsen? Hjøllund. MOR: ? Peder Mikkelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 25 oct: Peder {Mikkelsen?} Hiølunds barn.
NOTITS: Faderen kunne evt. være den Peder Jensen der dør i Hjøllund 1735.
LINK: Affotografering.

Nr. 6043 1734.11.13 Anne Pedersdatter, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 13 Nov: Anne Pedersdaater i g Arnborg død og begraven.
LINK: Affotografering.

Nr. 6044 1734.11.24 Karen Larsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Begr: d 24 Nov: Karen Lasdaatter.
LINK: Affotografering.

Nr. 6045 1734.12.03 Christen Jensen Tornvig, Tornvig.
KONE: ? Christen Jensen Tornvigs kone, Tornvig, Arnborg, †1728.11.29 Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 3 dec: blev begraven Christen {Jensen} Tornvig.
LINK: Affotografering.

Nr. 6046 1734.12.15 Mads Sørensen, Fasterholt.
KONE: ? Mads Sörensens kone, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 15. dec: Matz Søfrensønaf fasterholt:
LINK: Affotografering.

Nr. 6047 1735.01.03 Villads Pedersen, Gammel Arnborg?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 3 janv villatz Pedersen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6048 1735.02.02 Peder Jensen, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 febr. Peder jensenaf Hiølund.
LINK: Affotografering.

Nr. 6049 1735.02.26 ? Niels Jakobsens kone, Gammel Arnborg.
MAND: Niels Jakobsen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 26 febr: Niels jacobs: hustr.
NOTITS: Hun døde i barselsseng, se dåb nr. 2056.
Dåb nr. 2056
LINK: Affotografering.

Nr. 6050 1735.03.12 Peder Nielsen, Hjøllund, SAND ALDER: 11+, DØBT: 1724-. FAR: Niels Hjøllund. MOR: Maren Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 12 Mart Niels hiløund ßøn peder.
LINK: Affotografering.

Nr. 6051 1735.03.31 Peder Grene, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 31 Mart: Peder grein.
LINK: Affotografering.

Nr. 6052 1735.10.11 Peder Mikkelsen, Hjøllund.
KONE: ? Peder Mikkelsens kone, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 11 oct: Peder Michelsen.
LINK: Affotografering.

Nr. 6053 1735.10.18 Christen, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 18 oct: Christen [Nat..?].
LINK: Affotografering.

Nr. 6054 1736.01.12 Thomas Gren, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 12 janv: Thomas green .
NOTITS: Vel far til Niels Thomesen i Grene.
LINK: Affotografering.

Nr. 6055 1736.02.22 Malene Simonsdatter, Skibbild, SAND ALDER: 76cc, DØBT: 1660cc.
MAND: Rasmus Hansen Skibbild, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 22 febr Rasmus skifields hustr {Malene Simonsdatter}.
NOTITS: Navn fra søn Hans Rasmussens skifte 1736 i Lindeballe.
LINK: Affotografering.

Nr. 6056 1736.04.07 Mads Sørensen Fasterholt, Fasterholt.
KONE: ? Mads Sørensen Fasterholts kone, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult 7 Apr: Matz {Sørensen} Fasterholt.
LINK: Affotografering.

Nr. 6057 1736.05.22 Inger Hjøllund, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 22 maj inger hiølund.
LINK: Affotografering.

Nr. 6058 1736.10.11 Mikkel Larsen Søby, Søby.
KONE: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 11 oct: Michel {Larsen} Søbye.
NOTITS: To døtre i skiftet 1338: Ane Michelsdatter 12 år og Maren Michelsdatter 8 år.
LINK: Affotografering.

Nr. 6059 1736.11.24 Christen Nielsen, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1736.08.05. FAR: Niels Thomesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 24 Nov: døde Niel Thomasens barn {Christen}.
NOTITS: Navn og fødsel ikke helt sikker. Angives med forbehold.
Dåb nr. 2062
LINK: Affotografering.

Nr. 6060 1736.12.16 ? Laurids Jørgensens 1. kone, Hjøllund- Lille.
MAND: Laurids Jørgensen Skræder, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom 3 p adv lauritz {Jørgensen Skrædder} Hiølunds hustr.
NOTITS: Gift 2. gang med Maren Eriksdatter, se Kaae "Fæster og Husbond", s. 43.
LINK: Affotografering.

Nr. 6061 1736.12.20 Peder Thomsen, Birkebæk, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1725-. FAR: Thomas Jespersen? Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 dec: Peder Thomsen af Bichebek.
NOTITS: Formodet søn af Thomas Jespersen Birkebæk.
LINK: Affotografering.

Nr. 6062 1737.02.24 Mette Pedersdatter, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 24 febr Mette pedersdaatter af Green.

Nr. 6063 1737.07.02 Maren Nielsdatter, Skibbild, SAND ALDER: 25c, DØBT: 1712c.
MAND: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 2 Jul: døde maren Nielsdaatter Nicholaj Schivilds hustr:
NOTITS: Hun formodes at være datter af Niels Pedersen i Holtum og Johanne Thomasdatter paa grund af navnet og opkaldelser og fadderskaber mellem Skibbild og Holtum. Hun formodes gift 1735c og faår en søn Rasmus i 1736.

Nr. 6064 1737.12.13 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.05 (å.m). FAR: Anders Eriksen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB d 13 Dec: føde Maren Søfrensdaatter, ßom opholder sig udj greene et dødfød barn, udlagte barnefader Anders Eriksen.

Nr. 6065 1737.12.20 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 Dec: Niels Syndergdr hustr: dødføde barn, ßom var nafnløs fød.
NOTITS: Problem med Niels Søndergaards barn døbt Jens i jan. 1738, maaske tvilling?

Nr. 6066 1738.04.21 Peder Jensen, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fød og begraven d 21 Apr: Peder jensen {s barn, således her forstået}. {Peder Jensens barn}.
NOTITS: Ingen passende Peder Jensen set. Barnet selv ville ikke blive kaldet Peder Jensen i kirkebogen på den tid, men "liden søn xxx". Barnet er sikkerlig blevet hjemmedøbt.

Nr. 6067 1738.07.06 Karen? Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 4.03 (å.m), DØBT: 1734.04.30. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: Dom 5 p Trinit jens Nielsens barn.
NOTITS: Måske *1734.04.30 #2050. Jens Nielsen af Gammel Arnborg og Jens Hjøllund er forskellige personer.

Nr. 6068 1738.07.20 ? Anders/en/datter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1738.02.23. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sep: dom 7 p Trinit Anders {Lauridsen} ßmeds barn.
NOTITS: Moderens navn ses FT 1787 ved sønnen Laurids Andersen.

Nr. 6069 1738.08.03 ? Jens/en/datter, Hjøllund. FAR: Jens Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 9 p Trinit Jens Hiøllunds barn.

Nr. 6070 1739.11.20 ? Madsen, Tornvig. FAR: Mads Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 20 [......], Matz Michelsens ßøn
NOTITS: November antaget, maaneden ligger mellem den 7. sept og den 27. dec. Mads Mikkelsen ses 1744 i Tornvig.

Nr. 6071 1739.12.27 Niels Pedersen, Holtum, SAND ALDER: 80cc, DØBT: 1660cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: dom i p Nat: Niels Pedersen eodem.
NOTITS: Niels Pedersen i Holtum var i 1691 kirkeværge. For at være kirkeværge formodes han at være lidt ældre end ung, derfor *1660cc.

Nr. 6072 1740.04.11 Maren ?, Skibbild.
MAND: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 11 april døde Niqulai hustru SaligMaren [...]daatter.
NOTITS: PKB: "Sepult d 11 Apr: Nicolaj Schivil hustr."

Nr. 6073 1740.08.08 Christen Olufsen Toxvig, Toxvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 8 aug: Christen olufsen Toxvig.

Nr. 6074 1740.10.07 Maren Pedersdatter, Kirkegaard.
MAND: Jens Mikkelsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 7 oct: døde jens Michelsens hustr: {Maren Pedersdatter}
NOTITS: DKB: "d 7 october døde Jens [...]helsens Hustru." Hun døde i barselseng, hendes hjemmedøbte dreng Peder blev begravet samme dag.

Nr. 6075 1740.10.01 Peder Jensen, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1740. FAR: Jens Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: eodem die {7. okt.} jens Michels: barn ßom var hiemdøbt nafnl Peder.
NOTITS: DKB: "Datum dito {7. okt.} døde barnet Peder Jensen som gud var lofvet for sin [....]"
Dåb nr. 2086

Nr. 6076 1741.04.10 Maren Jensdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1741.04.03. FAR: Jens Pedersen Skræder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1741 , paa 2 paaske dag døde Jens pedersen store Hiøllund hans datter {Maren}.
NOTITS: PKB: "Sepult: d d 10 Apr: jens hiølunds barn." Ved hjemmedaaben skriver præsten Jens Peders: af Lil Hiølund, dette anses for forkert, rigtigt er: Store Hjøllund.

Nr. 6077 1741.04.18 ?1 Christensdatter, Toxvig. FAR: Christen Toxvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 18 april døde ßalig Chresten toxvig 2de døttre {1}.

Nr. 6078 1741.04.18 ?2 Christensdatter, Toxvig. FAR: Christen Toxvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 18 april døde ßalig Chresten toxvig 2de døttre {2}.
NOTITS: PKB: "Sepult d 15 Apr Christen Toxvigs 2=de døttre." Den 15 april anses for en fejlkopiering af præsten af den 18. april i DKB.

Nr. 6079 1741.08.08 Jens Nielsen, Grene, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1741.06.02. FAR: Niels Thomesen Gren.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 8Augustius døde Niel Thomeßen søn i gren {Jens}.

Nr. 6080 1741.10.22 Mette Olufsdatter, Kirkegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1741 d 22 octob døde Mette Olles Datter af Kirkens gaarden.
NOTITS: PKB: "Sepult: d 22 oct: Mette olufsdaatter af [....gden]".

Nr. 6081 1741.11.08 ? Nielsen, . FAR: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 8te November Døde Niels jenssen Søn,
NOTITS: Niels Jensen faar i marts 1732 datteren Maren, formodentlig i Gammel Arnborg.

Nr. 6082 1742.03.08 Søren Jakobsen, . FAR: Jakob Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1742 døde Søren jacobsen d. 8 Martij.
NOTITS: Formodning Jakob (kun set 1734 med kone) og Mads Sørensen i Fasterholt kunne være brødre og Søren Jakobsen en søn af Jakob Sørensen.

Nr. 6083 1742.05.04 Jens Jakobsen, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 4 May døde Jens Jacobsen i Arenborg.

Nr. 6084 1742.07.22 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 9 søndag i Trintates døde Niels Søndergaars barn ßom var død fød.

Nr. 6085 1743.02.24 ? Thomas Birkebæks kone, Birkebæk.
MAND: Thomas Jespersen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1743 døde d: 24 Febr: døde tomas Berche bech Hustru.
NOTITS: Thomas kaldes i 1751 Jespersen.

Nr. 6086 1743.04.20 Inger Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1742.04.22. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 20 April død Jens Nielssen barn udi Gal:: Arenborg Enger.
Dåb nr. 2093

Nr. 6087 1743.10.18 Maren Lauridsdatter, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1743.10.14. FAR: Laurids Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 18 Octob: døde Laurids Jørgensen barn {Maren}.

Nr. 6088 1744.04.12 Mikkel Madsen, Tornvig, SAND ALDER: 3.00 (å.m), DØBT: 1741.05.02. FAR: Mads Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult Dom: 2 p pahch: Matz Michelsens barn udj Tornvig {Michel}.

Nr. 6089 1744.07.10 Sidsel Pedersdatter, Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 10 Juli døde Ses[sel] Peders datter af gren.

Nr. 6090 1745.03.09 Peder Jensen, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 9 Mars peder jensen udj Tovdal.
NOTITS: Hans kone formodes stadig at leve, for hun er ikke set død.

Nr. 6091 1746.03.14 Laurids Jørgensen Skræder, Hjøllund- Lille.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1746 Om døde d 14 Maris Lauris Jørgensen af hiølund.

Nr. 6092 1746.03.24 Anne Birkebæk, Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepulti d 24 ditto Anne Berchebech.
NOTITS: Gift med Christen Birkebæk, som gifter sig igen, første datter opnævnt Anne *1748.

Nr. 6093 1746.03.29 Mette Larsdatter, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 29 Mars Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag b[...] berchehech barn.
NOTITS: PKB er noget forvirret her: "Sepulti d 29 Maiis Mette Mads Datter-" og "Sepult d 18 Ditto {Juniis} Mette Las Datter af Hiøllund". Her anses degnens kirkebog for at være den egentlige kilde og præstens en afskrift.

Nr. 6094 1746.04.04 Tøger Sørensen Hjøllund, Hjøllund- Store.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn.
NOTITS: Dato fra DKB anset for den rigtige: "d 4 April Tøger høllund". Christen Birkebæks barn blev efter degnens kirkebog begravet sammen med Mette Larsdatter af Hjøllund.

Nr. 6095 1746.04.28 Ole Larsen, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 28 {April} Olle Lassen i hølu[...].
NOTITS: PKB's dato 26. juni anses for forkert.

Nr. 6096 1746.05.05 Jens Jensen, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1746.04.11. FAR: Jens Jørgensen Skræder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 5 May Jens skreders søn {Jens}.
NOTITS: PKB's 30 juni anses for forkert.

Nr. 6097 1746.05.29 Karen Christensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.02.10. FAR: Christen Pedersen Birkebæk. MOR: Anne Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn {Karen}.
{DKB:} d 29 Maii Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag Anne berchehech barn {Karen}.

NOTITS: Præsten har kludret en del i det og kombineret forkert, idet han begraver Anne Birkebæks barn sammen med Tøger Hjøllund. PKB: "Sepulti d 2 Juniis Tøger Sørenßen af hiøllund og samme dag Christen berches beches Barn." Men derfra ved man at Anne Birkebæk var gift med Christen Pedersen Birkebæk.
Dåb nr. 2112

Nr. 6098 1746.07.05 ? Jens/en/datter, , SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1746.04.11. FAR: Jens Ibsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} Sepult d 5 Julli Jens Ibsens barn {Jens}.
{DKB:} d 10 April Jens Ibsens barn {Jens}.

NOTITS: Jens Ibsen er kun set to gange i Arnborg begge gange i 1746.
Dåb nr. 2113

Nr. 6099 1747.02.04 ? Nielsdatter, Gammel Arnborg. FAR: Niels Søndergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1747 om døde d 4 Febra Døde Niels Søndergaard Datter.

Nr. 6100 1747.05.02 Marqvor Nielsen Tovdal, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 2 May. Markel Nielssen af TovDahls.
NOTITS: Kaldes Hr. i en dåb. Men han fæster under Lundenæs. Har i 1743 ingen børn over 12 år hjemme.

Nr. 6101 1747.07.01 ?1 Anders/en/datter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {1}.
Dåb nr. 1996

Nr. 6102 1747.07.01 ?2 Anders/en/datter, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 1 Jullig Anders Hiøllunds 2de Børen {2}.
Dåb nr. 1995

Nr. 6103 1747.07.09 Niels Christensen, Fasterholt Bjerre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1747.07.02. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d dito {9. juli} Christen Chrestensen barn {Niels}.
NOTITS: Her stemmer degn og præst igen overens om datoen.

Nr. 6104 1748.02.05 Mette Pedersdatter, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB: side på hovedet:} 5te dito {Februrius} Mette peders Datter af Toudal.
NOTITS: Dette er formodentlig Marqvor Nielsen Tovdals kone.

Nr. 6105 1748.02.28 Inger Madsdatter, Tornvig, DØBT: 1738-. FAR: Mads Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
NOTITS: Mads Mikkelsen får første barn døbt i Arnborg 1738, Inger formodentlig født før den tid i andet sogn.

Nr. 6106 1748.03.10 Dødfødt, Hjøllund. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 2 dito {søndag i fasten} Jens Nielsen barn død født udi hiøllund.

Nr. 6107 1748.03.24 ? Oluf Birkebæks kone, Birkebæk.
MAND: Oluf Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 4 Dito {søndag i fasten} Olle berchesbech Hustru.

Nr. 6108 1748.05.04 ? Jakobs/en/datter, Fasterholt. FAR: Jakob Jensen?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 4 Maytius døde Jacob Jenssen barn i faster holt.
NOTITS: Faderens navn er suspekt. Overalt ses Jakob Andersen i Fasterholt, en Jakob Jensen nævnes kun her. Muligvis fejl Jensen for Andersen.

Nr. 6109 1748.05.05 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 5 May døde Maren peders datter [......] udi Gammel Aren borg.

Nr. 6110 1748.05.26 ? Tjenestedreng ved Lars Søby., Søby.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 26 May Las søbye dreng.

Nr. 6111 1748.06.12 Christen Madsen, Tornvig, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1747.11.26. FAR: Mads Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 12 Junius Mads Mekelsen Søn {Christen}.

Nr. 6112 1748.06.18 Anne Christensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1748.02.12. FAR: Christen Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 18 dito {Junius} Cresten Beche Begs Datter A: {Anne}.
DKB: d 18 dito {Juni} Cresten Berche Berchs Dat {Anne}.

NOTITS: Hun var opnævnt efter Christen Birkebæks første kone Anne som døde 1746.
Dåb nr. 2127
LINK: Affotografering DKB.

Nr. 6113 1749.02.27 ? Jens Olesens kone, Tovdal.
MAND: Jens Olesen, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 27 Februarius døde Jens ollesen hustru udi Todald.
NOTITS: Jens Olesen ses derefter ikke mere i Tovdal, i stedet kommer Christen Poulsen.

Nr. 6114 1749.03.29 Lars Andersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 2.05 (å.m), DØBT: 1746.11.01. FAR: Anders Lauridsen Smed. MOR: Johanne Mikkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d: 29 Mars døde Andersers {Lauridsen} smed søn Lars.
NOTITS: Konen Johanne Mikkelsdatter ses i FT 1787, Gammel Arnborg.
Dåb nr. 2121

Nr. 6115 1749.07.27 Morten Jensen, Hjøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1749.05.11. FAR: Jens Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 27 Julius, døde Jens Nielssen søn Morten udi hiøllund.

Nr. 5993 1749.09.06 Christen Pedersen Birkebæk, Birkebæk.
KONE: Johanne Sørensdatter, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: Sepult: d 6 September Christen Pedersen af Birche Bech.

LINK: Affotografering PKB.

Nr. 6116 1749.09.20 Jens Rasmussen, Tornvig, SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1690cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 19 September døde Jens Rasmussen udi Torren Vig.
NOTITS: Han får sit først sete barn i Arnborg i 1726 (Kirsten). Præsten får ham begravet d. 20 sept.

Nr. 6117 1750.07.20 Karen Thomasdatter, Holtum, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1750.06.24. FAR: Thomas Pedersen Holtum. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1750 arn døde d: 20 {Juli - Okt.} døde thomas holtdoms datter, karen.
NOTITS: Dato kan også være 20.8, 20.9, 20.10. PKB: "Seput: d 5 Janvari Thomas Holtdom" antages at være sjusk for Thomas Holtums datter, for Thomas Pedersen Holtum dør først i 1772.

Nr. 6118 1751.05.04 Johanne Christensdatter, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: Anno 1751 d: 4 May døde en fattig koene udi gl: Aren borg naflig Johanne Christensen og døde hos Anders smed.
NOTITS: PKB er helt ved side af: "Sepult d 4 May Døde en fattig mand i gl Arenborg Sg [..]lhand."

Nr. 6119 1751.07.04 Mette Larsdatter, Hjøllund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1751.03.25. FAR: Lars Weilgaard Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d: 14 julig døde las [Weiel] gaar daatter {Mette} som de Mested hos [denmen] om Natten.
NOTITS: Dødsårsag: ligget ihjel om natten. PKB: "Sepult: d 4 Juli Las Hiøllunds hustru hendis [barenl] hos[d..]."

Nr. 6120 1751.11.15 Maren Olesdatter, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 15 November maren Olles Daatter i Tovdal.

Nr. 6121 1751.12.19 Ole Christensen, Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult: d 4 søndag i Advent Olle Chrestensen af Torrenvig.
NOTITS: Vel den mand der nævnes som "husfolk, manden soldat" i 1743,

Nr. 6122 1752.01.02 ? Christens/en/datter, Tornvig. FAR: Christen Hansen Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sepult d 2 Janvari Chresten Torrenvigs baren.
NOTITS: Ingen børn set født før 1755.

Nr. 6123 1752.04.13 Maren Mikkelsdatter, Søby, SAND ALDER: 23.03 (å.m), DØBT: 1730.01.29. FAR: Mikkel Lauridsen Søby. MOR: Johanne Jensdatter.
STED- FAR: Lars Christensen Søby, Søby, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 13 Aprel døde las søbye [dat] Maren Mechels daatter.
NOTITS: PKB: "Sepult: d 13 April Mechel Siøbys datter." Degnens kirkebog beviser, at Lars Søby er stedfar til Maren, altså gift 1742- med enken Johanne Jensdatter.
Dåb nr. 2022

Nr. 6124 1752.08.18 Inger Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 28+, DØBT: 1724-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 18 Aug: døde dend Svage Inger peders dater Aborg.
NOTITS: Født før kirkebogen.

Nr. 6125 1752.11.05 Maren Christensdatter, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5te November døde Maren Christen datter af gl: Aren borg.

Nr. 6126 1752.11.06 Christen Andersen, Hjøllund, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1752.08.06. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 6te dito {November} døde Anders hiølllund Baren 1 Søn {Christen}.
NOTITS: Præsten opdigter igen en dato. PKB: "Sepult: d 13 Novemb Anders Hiøllunds Baren."

Nr. 6127 1753.03.25 Dødfødt, Tornvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Rasmussen tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} J Jsu nafn Anno 1753 Døde d: 25 mars Christen Rasmussen {Tornvig} baren som var død fød en datter.
NOTITS: PKB: "d 25 Martius Chresten Torrenvigs Baren."

Nr. 6128 1753.04.25 Lars Olesen Gammel, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 April døde Las Ollesen udi hiølund.
NOTITS: PKB: "Sepult d 25 April gl Las Hiøllund." Den unge Lars Hjøllund er Lars Weilgaard.

Nr. 6129 1754.12.14 Inger Larsdatter, , SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1754.01.17. FAR: Lars Weilgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} J Jesu nafn Ao 1754 d 14 decber døde las Weilgaars daatter Enger.

Nr. 6130 1755.08.06 Mikkel Nielsen Holtum, Holtum.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} J Jesu nafn Ao 1755 d: 6te Agusti døde gl: Mechel holtdom.

Nr. 6131 1755.10.06 Jens Hjøllund, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 55+, DØBT: 1700cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 6 October døde Jens hiøllund i [lil] hiølund.
NOTITS: Kan maaske have heddet Andersen.

Nr. 6132 1755.10.10 Jens Mikkelsen, Kirkegaard, SAND ALDER: 55+, DØBT: 1690cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 10 dito {October} døde jens Mechelsen Ved Aren borg kie[rc]he.
NOTITS: Var gift to gange, 1. Maren †1740. 2. gang 1741c.

Nr. 6133 1756.07.01 Anders Hjøllund, Hjøllund, SAND ALDER: 45cc, DØBT: 1710cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET: Død i Hjøllund Anders Hjøllund mellem dec. 1755 og dec. 1756, 1. juli antaget}
NOTITS: Han får datter Bodil døbt i dec. 1755 og den 2. jan. 1757 sønnen Anders begravet, hvor han kaldes salig.

Nr. 6134 1756.10.10 Ole Thomassen, Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 10 October døde Olle thomasen udi Todald.
NOTITS: Kan være far til Jens Olesen set 1749 og Maren Olesdatter †1751 begge i Tovdal.

Nr. 6135 1756.12.14 Lars Christenen Søby, Søby.
KONE: Johanne Jensdatter, Søby, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: [..] december døde las [.....] Christensens Sø[b]ye.

Nr. 6136 1757.01.02 ? Andersen, Hjøllund. FAR: Anders Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 2 javaruis døde sl: Anders Hiøllund søn.
NOTITS: Anders Hjøllund er altså død mellem 1754 og 1756. Han ses ikke at have andre sønner end Peder, men denne lever senere, derfor påstås denne søn. Dødsårsag: børnekopper, se næste begravelse.
Dåb nr. 1994

Nr. 6137 1757.01.08 Niels Christensen, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 6.00 (å.m), DØBT: 1751.01.06. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Else Nielsdatter.
DØDSÅRSAG: børnekopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 8te dito {javaruis} døde Christen {Christensen} hiøllund søn {Niels} af børnekopper.
NOTITS: Søn, ikke mulig også Lars *1753 og Jörgen*1757 som begge lever senere. Dødsårsag: børnekopper.
Dåb nr. 2143

Nr. 6138 1757.01.29 Johanne Nielsdatter, , SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1756.09.19. FAR: Niels Elkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: D 29 dito {javaruis} døde Niels Elkiers datter Johanne.
NOTITS: PKB: "Seplut d: 29 dito {Janvari} Niels Elkiers daatter Johan." Faderen kaldes i dåben Niels Hjøllund, men fadder er hans bror Christen Elkær af Sønder Felding.

Nr. 6139 1757.07.04 Karen Jens? Sørensens kone, .
MAND: Jens? Sørensen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 4de Juli døde [Sl?] Jens Sørensens hust: Karen.
NOTITS: PKB meget utydelig: "Seplut d 1 Julli døde [Peder] Sørrensens [karen]." Præsten skriver Peder ikke Jens, men har vel ikke kunnet læse degnens skrift, der er meget svag i blækket.

Nr. 6140 1758.06.07 Anne Bjerre, Fasterholt Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Ao 1758 d: 7 Junius døde dend fattige Anne Bere udi fasterholdt bere.

Nr. 6141 1759.02.22 Margrethe Kousdatter?, Hjøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 22 Febr døde S[...] Hiølund datter Margrete Ko[.us]dat.
NOTITS: PKB: "22 Februarius døde S[.enne] hiølund datter Magrete." Det synes at være moderens navn før "hiølund", men det er ikke tydet tilfredsstillende.

Nr. 6142 1759.05.12 Niels Nielsen, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1758.11.05. FAR: Niels Nielsen Grene. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12te may døde Niels Nielsen Søn udi gren Niels.
NOTITS: Moderen fra FT 1787.

Nr. 6143 1760.01.05 Jens Christensen, Tornvig, 12. FAR: Christen Jensen? Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 5te janvwrius døde Christen Torenvigs Søn i hans alder 12 {aar} {Jens}.
DKB: d.: 5 Jan døde Christen TarrenVig Søn Jens.

NOTITS: Jens er ikke set født i Arnborg eller Skarrild. I 1760 begynder præsten at angive alder ved begravelser. Degnen begynder dermed i maj 1761. Faderens patronym er ikke sikkert. Christen Jensen bor i Tornvig 1753 i en jordebog, måske til 1773.

Nr. 6144 1760.01.19 ? Mikkelsdatter, Tornvig, 4 år, DØBT: 1756c. FAR: Mads Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 dito {janvwrius} døde Mas Mechelsen dat 4 a{ar}.
NOTITS: Mads Mikkelsen får børn i Tornvig fra 1748 til 1755, dåben rekonstrueret.

Nr. 6145 1760.02.15 Mette Jensdatter, Skibbild, SAND ALDER: 55.03 (å.m), DØBT: 1704.11.13.
MAND: Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 15 Febr: døde Nickulaj Koene udi skiefvel.
NOTITS: Nikolaj Rasmussens 3. kone. Her kludrer præsten helt i det, han overser "koene" PKB: "d 15 Februvaris døde Neoqetlai udi Skiefvel 72." Nikolaj Skivild er død samme år men først den 30. april 1760, men denne indførsel ses kun i degnens kirkebog. En Mette Jensdatter *1704 i Lillebrande i Sønder Omme er en mulig identifikation. De 72 år kan være Nikolaj Rasmussens alder, uklart. Gift i Sønder Omme 1741.

Nr. 6146 1760.04.20 Clemmen Rasmussen, Skibbild, 66 år, DØBT: 1694c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} d: 20 April døde Clemmen Skifvel udi hans alder 66.
{DKB:} d 20 April døde Clemmen Rasmuss udi skiefvel.

NOTITS: Broderen Nikolaj dør en uge efter, der må have været en smitsom sygdom i Skibbild.

Nr. 6147 1760.04.30 Nikolaj Rasmussen Skibbild, Skibbild, SAND ALDER: 75c, DØBT: 1685cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 30 April døde Nickolai Rasmusen udj skiefvel.

NOTITS: Præsten overlæste at det var konen der døde i februar det år, og mente det var manden. Der er således ingen indførsel i præstens kirkebog.

Nr. 6148 1760.07.22 Anne Nielsdatter, Fasterholt Bjerre, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1685c.
MAND: Christen Bjerre gammel, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{PKB:} d 22 Julius Christen Ber hustru {Anne Nielsdatter} udi hendes alder 75.
{DKB:} [.....] døde gl Christen bere hustru Anne Niels Daatter.


Nr. 6149 1760.08.13 Lars Michelsen, Fasterholt, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{DKB:} d: 13 Augusti døde Las Mechelsen udj fasterholt.
{PKB:} d 22 Agusti døde Las Mechelsen udj arenborg kirche udi hans alder 62.

NOTITS: Præsten har et andet sted og en anden dato. Degnens blæk er meget svagt på den side, men der står med sikkerhed ikke gl: Arnborg.

Nr. 6150 1760.10.16 Karen Christensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 11.04 (å.m), 12 år, DØBT: 1749.06.15. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 october døde Christen pedersen Baren {Karen} født ArenBorg i h[...] alder 12 {aar}.
NOTITS: Alderen først tydet som 12 ug, men Christen Pedersen får d. 4. jan 1761 et barn døbt, så det skal være år.
Dåb nr. 2134

Nr. 6151 1761.02.10 Jakob Andersen, Fasterholt, 71 år, DØBT: 1690c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 febrvaius Jacob Andersen udi Fasterholt udi hans alder - 71 aar.

Nr. 6152 1761.02.16 Anders Andersen, Toxvig, 62 år, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Dito {febrvaius} døde Anders Andersen udj Toxvig i sin alder - 62.
NOTITS: Muligvis Mikkel Christensens kones far.

Nr. 6153 1761.03.06 ? Niels Hjøllund den ældres kone, Hjøllund, 66 år, DØBT: 1695c.
MAND: Niels Hjøllund den ældre, Hjøllund, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 6te Marsi døde Niels hiølund hustru udi hiølund.
NOTITS: Her kludrer præsten igen i det. Han overlæser "hustru", men manden dør først en måned senere i maj 1761. PKB: "d: 6te Marsi døde gl: Niels hiølund udi hans alder - 66."

Nr. 6154 1761.05.24 Niels Hjøllund, Gammel, Hjøllund, 85 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 24 May døde Niels hiøllund udi hans al 85.
NOTITS: Den unge Niels Hjøllund dør aaret efter i 1762.

Nr. 6155 1761.09.02 ? Jakob Andersens kone, Fasterholt, 62 år, DØBT: 1699c.
MAND: Jakob Andersen, Fasterholt, Arnborg, Død 7 måneder før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 2dend September døde sl. Jacob Andersen Enche udi fasterholt ald 62.

Nr. 6156 1762.01.01 Anne Mikkelsdatter, Kirkegaard, 62 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 1 Janvis, døde Anne Mechelsdaatter Ved Kierchen udi hendes alder 62.
NOTITS: Evt. søster til Jens Mikkelsen *1690cc +1755 Kirkegaard, Arnborg.

Nr. 6157 1762.02.07 Maren Eriksdatter, Toxvig, 56 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 7de Februvi da døde Maren Er[ich] daatter udi toxvig udi hendes al 56.
NOTITS: Kan være huskonen fra 1743, kan være Anders Andersens (†1761 Toxvig) kone. Mange muligheder.

Nr. 6158 1762.05.12 Niels Hjøllund, den unge, Hjøllund, 38 år, DØBT: 1724c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 May døde Niels hiølund udi hans alder - 38.
NOTITS: Han enke får et barn 19 måneder senere i dec. 1763.

Nr. 6159 1762.11.02 Anne Kirstine Nielsdatter, , 2 uger, DØBT: 1762.10.15. FAR: Niels Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d: 2 dend November [døde] Niels Christensen [datter] Anne Kirstine udj hindes alder --- 2 uuger.
NOTITS: Hendes (hjemme)daab rekonstrueret udfra denne begravelse.
Dåb nr. 2194

Nr. 6160 1762.12.24 Anders Jensen, Birkebæk, 10 uger, DØBT: 1762.10.01. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: d 24 Decber døde Jens osternsen Søn Anders udi hans som er kort - 10 ugr.
NOTITS: Dåben rekonstrueret udfra denne begravelse. Moderens navn fra skiftet efter faderen Jens Ostersen i 1777.
Dåb nr. 2193

Nr. 6161 1763.01.04 Karen Christensdatter, Gammel Arnborg, 17 uger, DØBT: 1762.09.01. FAR: Christen Nielsen den Ældre. MOR: Anne Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de janvaius døde Christen Nielsens Karen udi gl: Arenborg udi sin første alder 17 ug.
NOTITS: Daab rekonstrueret udfra denne begravelse. Moderens navn fra FT 1787.

Nr. 6162 1763.08.16 Christen Christenen, Tovdal, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 2 år, DØBT: 1762.01.20. FAR: Christen Poulsen. MOR: Bodil Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 16 Augustus døde Christen pouvelsen søn Christen udi hans alder 2 aar.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Tovdal.

Nr. 6163 1763.12.11 Jens Nielsen, Gammel Arnborg, 67 år, DØBT: 1696c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 December Døde jens Nielsen udi gl: Arenborg udi sin alder - 67.
NOTITS: Faar mange børn 1732 - 1750.

Nr. 6164 1764.02.02 Mette Pedersdatter Hjøllund, Kirkegaard, 62 år, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 14 janvarius døde Mette peder dat ved kirchen udi hendes alder --- 62.
NOTITS: PKB: "d: 2 Janvaius Døede Mette hiølund i sin alder 62." Normalt er præstens dato sat efter den sidste dato og dermed senere end degnens, men her er det omvendt. Formodes at være samme person.

Nr. 6165 1764.01.24 Niels Jensen, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 1 år, DØBT: 1763.11.01. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 dito døde Jens henningsen Søn Niels - 1 aar.

Nr. 6166 1764.04.14 Jens Olesen, Gammel Arnborg, 66 år, DØBT: 1698c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14 April døde Jens Ollesen udi Arenborg udi hans alder 66.
NOTITS: Ses første gang i kirkebogen 1751, tre børn indtil 1758.

Nr. 6167 1764.05.06 Ole Christensen, Hjøllund, 59 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 6te May døde Ole Christensen i Hiøllund udi hans alder 59.
NOTITS: Formodentlig på aftægt i Hjøllund. Kunne være en bror til Johanne Olufsdatter i Lille Hjøllund.

Nr. 6168 1765.07.14 Anne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 7 uger, DØBT: 1765.02.11. FAR: Mikkel Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 14 Julius Døde Mechel Andersen Baren {Anne} udi gl: Aren Borg udi Sin korte alder 7 uge.
NOTITS: Faderen ikke set før og efter. Alderen skulle være 16 uger.

Nr. 6169 1767.03.16 Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, 69 år, DØBT: 1698c.
KONE: Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: DKB: Ao 1767 d 16 Marsi døde Ander Laurits udj gl: arenborg udj hans alder 69.
NOTITS: Hendes navn ses i FT 1787 ved sønnen Laurids.

Nr. 6170 1767.12.02 Else Christensdatter, Kirkegaard, SAND ALDER: 20.00 (å.m), 20 år, DØBT: 1748.01.14. FAR: Christen Jakobsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: Nye Kierche aar Ao 1768 {kirkeår! 1767 ellers} d. 2 December, døde Christen Jacobsen Daatter else udi hendes alder 20 aa[.].
Dåb nr. 2126

Nr. 6171 1768.02.08 Jens Jensen, Kirkegaard, SAND ALDER: 7.11 (å.m), 8 år, DØBT: 1760.03.30. FAR: Jens Henningsen. MOR: Ellen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 8te Febvius døde Jens henning Søn Jens udi hans alder 8te aar.

Nr. 6172 1768.03.20 Jens Nielsen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 27 dage, DØBT: 1768.02.20. FAR: Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 20 Marsi Niels Massen Søn Jens --- 27 dag udi gl Arenborg.

Nr. 6173 1768.06.02 Jakob Jensen, Fasterholt, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år, DØBT: 1766.02.02. FAR: Jens Jakobsen Fasterholt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 2dend Junius døde Jens Jacobsen Søn {Jakob} udi faster udi hans korte alder --- 2 aar.

Nr. 6174 1768.08.09 ? Christen Jakobsens kone, Kirkegaard, 63 år, DØBT: 1705c.
MAND: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 9d Augsti døde Christen Jacobsen Koene udi hendes alder --- 63.

Nr. 6175 1768.12.08 Maren Thomasdatter, Grene, 77 år, DØBT: 1691c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d Nye Kierche aar 1769 {kirkeår!} d: 8de December Maren thomasdat af gren udi hendes alder -- 77 a[..].

Nr. 6176 1770.01.12 Mette Nielsdatter, Kirkegaard, 67 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1770 d 12te Janvius døde Mette Nielsdat Ved Arenborg [K]erche udi hendes alder 67.

Nr. 6177 1771.04.12 Anne Christensdatter, Kirkegaard, 20 år, DØBT: 1751.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1771 døde d 12 april døde Anne Christensdat Ved Kjerchen udi hendes alder 20.
NOTITS: Ser ikke ud til at være født i Kirkegaard. Christen Pedersen får en Anne døbt 1748 i Gammel Arnborg. Christen Poulsen i Tovdal får en Anne døbt 1753. Ingen af dem passer rigtigt, alderen ved begravelser er mest ret nøjagtig på denne tid i Arnborg kirkebog.

Nr. 6178 1772.04.29 Niels Thomasen, Grene, 76 år, DØBT: 1696c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1772 d 29 April døde Niels Thomasen udi gren udi hans alder 76.
NOTITS: Ses første gang i kirkebogen 1729, skattemandtallet 1743.

Nr. 6179 1772.05.29 Maren Jensdatter, Hjøllund, 82 år, DØBT: 1690c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 29 May døde Maren Jens dat i hiølund udi hendes alder 82.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6180 1772.12.05 Thomas Pedersen, Holtum, 69 år, DØBT: 1703c.
KONE: Karen Nielsdatter, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1773 den Nye Kierche Aar d: 1 første Syndag J Aven døde thomas Pedersen i Holtdom udi hans alder 69.

Nr. 6181 1773.01.03 Thomas Jeppesen Birkebæk, Birkebæk, 86 år, DØBT: 1687c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 3die Janvis døde thomas Jeppersen udi Berche bech udi hans alder 86.

Nr. 6182 1773.04.24 Nikolaj Rasmussen, Skibbild, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 4 år, DØBT: 1769.07.23. FAR: Rasmus Nikolajsen Skibbild. MOR: Inger Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 24 April døde Rasmus skiefvels Søn Nicqulai udi hans alder - 4 aa[.].
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Skarrild.

Nr. 6183 1773.07.15 Anne Nielsdatter, Grene, 58 år, DØBT: 1715c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d: 15 Julius døde Anne Niels datter udi gren udi hindes alder som er 58.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6184 1773.07.18 Kirsten Nielsdatter, Tornvig, 36 år, DØBT: 1737c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 18 dito {Julius} døde Kyersten Niels dat udi Tarren Vig udi hendes alder 36.
NOTITS: Ellers ikke set. Ser ikke ud til at være født i Arnborg.

Nr. 6185 1773.12.04 Peder Sørensen den Ældre, Hjøllund, 73 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} dend Nye kierche aar 1774 d 1 Sønda udi Afvent døde Peder Sørensen i hiølund udi hans alder 73.
NOTITS: Kirkeåret begynder 1. søndag i advent, dato er altså 1773 i dec. Peder Sørensen den Yngre *1744 er søn af Søren Olufsen.

Nr. 6186 1774.01.24 Karen Nielsdatter, Holtum, 62 år, DØBT: 1712c.
MAND: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Afdød, formodet mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 24 Janvius døde Karen Niels daatter udi Holtdom udi hendes alder -- 62.

Nr. 6187 1774.06.24 Else Sørensdatter, Kirkegaard, 10 uger, DØBT: 1774.04.01. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} d 24 Junius døde Søren Kierchis daatter Else udi hendes alder 10 ug.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Kirkegaard.

Nr. 6188 1774.06.24 Birte Katrine Jakobsdatter, Kirkegaard, 10 uger, DØBT: 1774.04.01. FAR: Jakob Christensen Kirke. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Søren {Jacob} Christensens Datter Berthe Cathrine af Annexgarden døde den 24 Juli Begravet den 1 Aug: gammel 10 Uger.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Kirkegaard.

Nr. 6189 1774.09.14 ? Peders/en/datter, Tornvig, 14 dage, DØBT: 1774.09.01. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB: uden dato} Peder hansen baren som var 14 dage.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Tornvig. Familien er flyttet til Tornvig i Arnborg mellem 1772 og 1774

Nr. 6190 1775.02.15 Søren Pedersen, Hjøllund, 58 år 6 m., DØBT: 1716.07.24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 februar døde søren Pedersen af Høelund og blev begraven Lørdagen d 15 februar= der var Liig Prædiken han var født 1716 d 24de Juli var altsaa gammel 58½ Aar.

Nr. 6191 1775.03.15 Anne Kirstine Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 12.11 (å.m), DØBT: 1762.05.03. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 7 Martii døde Christen Fasterholts Datter Anne Kirstine og blev begraven d 15 Martii som var en Onsdag, der var Liig Prædiken. hun var fød 1762 d 3 Maji.
Dåb nr. 2190

Nr. 6192 1775.09.25 Birgitte Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 75cc, DØBT: 1700cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Septembr: døde Birgitte Pedersdatter i Gam: Arnborg og blev begraven d. 3 Octobr: {lodret i Randen:} Birgitte Pedersdatter imellem 70 og 80 aar -. {næste indførsel gennemstreget:} Tiirsdagen d 3 Octobr: begravet Birgitte Holtum en Almisse Lem.

Nr. 6193 1775.10.17 Ole Christensen, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1775.09.24. FAR: Christen Christensen Fasterholt. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiirsdagen d. 17 Octobr begravet Christen Christensens Barn {Ole} fra Fasterholt, som var døbt Dom: 15 p. Trinit: a. c:

Nr. 6194 1776.01.31 Simon Thomassen, Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1776.01.01. FAR: Thomas Hansen? Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Thomas Greens midnste Søn Simon død natten imellem d 22 og 23 jan:; begraven d 31 januar:

Nr. 6195 1776.03.20 Dødfødt, Tornvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Hansen Tornvig. MOR: Malene Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Thornvigs Drenge Barn Dødfød begraven den 20 Martiie.

Nr. 6196 1777.01.13 Mette Nielsdatter, Toxvig, 41 år, DØBT: 1735.02.27.
MAND: Christen Mikkelsen, Toxvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 jan: begravet Christen Mickelsens Hustrue Mette Nielsdatter af Toxvig, som døde d 4 Jan: efter et Dødfød {Pige}Barn, som kom i Liigkisten med hende - Moderen var 41 aar.
NOTITS: DKB: "d. 3de Janvarie døde Mette Nielsdaatter med hendes dødfød Pige Barn i sin alder 41."
Dåb nr. 2053

Nr. 6197 1777.01.13 Dødfødt, Toxvig, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Mikkelsen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 13 jan: begravet Christen Mickelsens Hustrue Mette Nielsdatteraf Toxvig, som døde d 4 Jan: efter et Dødfød {Pige}Barn, som kom i Liigkisten med hende - Moderen var 41 aar.

Nr. 6199 1777.05.29 Jens Ostersen, Birkebæk, 61 år 9 m., DØBT: 1715.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 29 Maji 1777 begravet Jens Ostersen af Birkebæk gammel 61 aar og 9 Maaneder.
NOTITS: Skifte i MØLTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL Brejl #4 1777. DKB: "d 22 May døde Jens ostersen udi hans alder -- 61 9 Madr.".

Nr. 6200 1777.06.04 Karen Jensdatter, Toxvig, 70 år, DØBT: 1707c.
MAND: Mikkel Christensen, Toxvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Junii begravet Michel Christensens hustrue Karen Jensdatter af Toxvig gammel 70 aar mindre nogen Uger.
NOTITS: DKB: "d 25 May døde Karen Jensdatter udi Toxvig udi hendes alder som er ---- 70 aar."

Nr. 6201 1777.06.20 Iver Christensen, Tornvig, 63 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 20 Junii begravet Iver Christensen af Thornvig i sit alders - 63 aar.
NOTITS: DKB: "d 15 Junius døde Jfver Christensen udi Tornvig i hans alder: 63 aar."

Nr. 6202 1777.07.04 Maren Christensdatter, Søby, 30 år, DØBT: 1747.
MAND: Lars Jørgensen, Søby, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 4 Juli begravet Las Jørgensens Hustrue Maren ChristensDatter af Søbye, som døde d 28 Junii [.......] 30 aar [....] [....] [Præste?] [....].
NOTITS: Datter af Christen Pedersen i Søby.

Nr. 6203 1777.10.19 Jens Pedersen, Tornvig, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1777.09.28. FAR: Peder Hansen. MOR: Malene Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21 Søndag Efter Trin: d 19 Octobr: begravet Peder Hansens Barn Jens af Thornvig døbt d 28 Sept. c: a:

Nr. 6204 1778.01.18 Helvig Nielsdatter, Gammel Arnborg, 72 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: p. epiph: 2de begravet Helvig Nielsdatter af Gam: Arnborg i sit 72de aar.
NOTITS: Hun bærer allerede 1731. Laurids Andersens smeds datter opkaldt efter hende i Gammel Arnborg 1771. Usikkert hvem hun var gift med.

Nr. 6205 1778.01.18 Dødfødt, Holtum, SAND ALDER: 0.00 (å.m), år. FAR: Niels Thomsen Holtum. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag Dom 2de post Epiph: begravet Niels Holtums dødfødde barn.

Nr. 6206 1778.01.27 Jens Jakobsen, Fasterholt, 46 år, DØBT: 1734. FAR: Jakob Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 27 jan: døde Jens Jacobsen i Fasterholdt begravet d 5 Februar: i sit 46de aar.
NOTITS: Født i Arnborg, sted usikkert. For faderen se næste begravelse #6206.

Nr. 6207 1778.01.27 Jakob Jensen, Fasterholt, 77 år, DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: samme dag {27 jan:} begravet sammes {Jens Jacobsen} Fader Jacob Jensen som døde ibidem {Fasterholt} d i sit 77 aar.

Nr. 6208 1778.02.22 Christen Pedersen, Søby, 74c år, DØBT: 1704c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Sexages: begravet Christen Pedersen af Søebye ga: noget Over 70 aar. døde Natten mellem d 9 og 10 Maji dl: 12.

Nr. 6209 1778.05.31 Jens Jensen, Fasterholt, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger 2 dage, DØBT: 1778.02.22. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 31 Maji begravet Jens Jacobsens Enkes barn Jens af Fasterholdt. Gammel 13 Uger 2 Dage.

Nr. 5995 1778.07.01 Peder Larsen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 68cc, DØBT: 1710cc.
KONE: Ellen Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet Peder Larsen begravet af Gammel Arnborg.}
NOTITS: Brejl Lundenæs #641, begravelsen glemt i kirkebogen. "Peder Lauridsen i Gammel Arnborg i Arnborg sogn. 12.8.1778, fol.495B. E: Ellen Nielsdatter. LV: Christen Christensen. møller i Kideris Mølle. Af første ægteskab B: Peder i Brande, Niels 34, blind, på stedet."

Nr. 6210 1778.11.16 Peder Jørgensen, Holtum, 59 år, DØBT: 1719c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 16 Nov: døde Peder Jørgensen af Holtum begravet d 22 Nov: gamm: 59 aar.
NOTITS: Født i Store Sandfeld, Brande.

Nr. 6211 1779.04.05 Ellen Nielsdatter, Gammel Arnborg, 52 år, DØBT: 1727c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2de Paaske dag El Niels daatter af Aren borg udi hendes alder -- 52 aar.
NOTITS: Ikke indført som døbt i Arnborg kirkebog.

Nr. 6212 1779.07.26 Anne Nielsdatter, Hjøllund, 79 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 26 Julius døde Anne Nielsdatter udi hiølund udi hendes alder --- 79

Nr. 6213 1779.08.02 Hans Rasmussen, Grene, 78 år 5 m., DØBT: 1701c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 2 Aug døde hans Rasmussen udi gren udi hans hiøe alder --- 78 5 Matr.

Nr. 6214 1779.08.22 Dødfødt, Søby, 0.0. FAR: Lars Jørgensen Søby. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: XI post Trin: blev begravet et dødfød barn fra Søebye Drengebarn. {DKB:} d 22 Augusti Las Søby [l.ge] død fød baren.

Nr. 6215 1779.08.22 Johanne Jensdatter, Søby, 90 år, DØBT: 1689c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Johanne Jensdatter døde af [Søby?] d 22 October døde udi hendes alder som var -- -- -- 90 aar.

Nr. 6216 1779.11.14 ? Jens/en/datter, Kirkegaard, 1 år, DØBT: 1779.01.01. FAR: Jens Pedersen. MOR: Stine Kirke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d [24] trit død Stine kirches barn [.] Si[n] korte alder - - 1 aar.

Nr. 6217 1780.01.28 Maren Jørgensdatter, Gammel Arnborg, 62 år 9 uger, DØBT: 1717c.
MAND: Christen Pedersen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 28 Jan: begravet Christen Pedersens Hustrue af Arnborg {Maren} Jørgensd: 62 aar 9 Uger.
NOTITS: DKB: "d 20 april døde Maren Jørgen dat udi gl: Aren Borg udi hendes alder -- 62 aar."

Nr. 6218 1780.04.24 Jens Sørensen, Kirkegaard, 1 år, DØBT: 1779.04.25. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 24 April søren baren {Jens} 1 aar.

Nr. 6219 1780.07.04 Maren Nielsdatter, Toxvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1780.06.18. FAR: Niels Pederen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 5te Julius døde Niels Pedersen Baren maren ved Kirchen i sin ald 7 uger.

Nr. 6220 1780.08.04 Thomas Hansen, Grene, SAND ALDER: 50.08 (å.m), 52 år, DØBT: 1729.12.26.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: d. 10 Augusti Thomas Hansen af Greene gammel 52 Aar [Lug?] Uge 2 [d..]
DKB: d. 10 Augusti Thomas hansen udi Arenborg J hans alder som er 52.

NOTITS: Født i Grene.
Dåb nr. 2021

Nr. 6221 1780.09.24 Kirsten Christensdatter, Gammel Arnborg, 25 år, DØBT: 1755c.
MAND: Ove Christensen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 24 Sept: Ove Christens: Hustrue {Kirsten Christensdatter} af Arnborg i sit 25de Aar [Lug?] Ug.
NOTITS: Se 1799 kvittering (Hammerum Herred skøde prot.) for arv fra sønnen Chr. Ovesen, deri står hendes navn.

Nr. 6222 1780.12.14 Mette Marie Madsdatter, Kirkegaard, 33 år, DØBT: 1747c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d .. Dec: Mette Marie Madsdatter af Arnborg Kirkegaard gam. 33 {hul i papiret}.

Nr. 6223 1781.07.25 Johanne Jensdatter, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 52.02 (å.m), 52 år 2 m. 3 uger, DØBT: 1729c.
MAND: Niels Christensen Bjerre, Fasterholtbjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 25 Julii begravet Neils Bierges kone Johanne Jensdatter gammel 52 Aar 2 maaneder 3 Uger døde Taarsdagen tilforn 2 Timer over Middag.
NOTITS: DKB: "d 28 Junus døde Niels Christensen koen udi Johanne Jens datter udi hendes alder - - - 52."

Nr. 6224 1782.01.19 Niels Christensen, Gammel Arnborg (Søndergaard), SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m., DØBT: 1781.06.17. FAR: Christen Nielsen Søndergaard, den yngre. MOR: Birte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christen Søndergaards barn - Niels -. d 19 jan: gammel 1/2 aar [.......].
NOTITS: Navn i daab Jens?

Nr. 6225 1782.05.12 Karen Andersdatter, Kirkegaard, 75 år, DØBT: 1707c.
MAND: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 12 Maiji døde Christen Jacobsen koene Karen Anders Datter udi henders alder 75 tive aar.
NOTITS: Christen Jakobsens 2. kone. Hans første kone dør 1768.

Nr. 6226 1782.09.02 Johanne Christensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1782.07.08. FAR: Christen Jensen Birkebæk. MOR: Sidsel Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Natten Jmellem d 1ste og 2den Septbr døde Christen Birckebecks Daatter Johanne 12 uger gl:
NOTITS: Der mangler en kvinde mellem 80 og 90 år, der ifølge summeringen ved enden af året er død i Arnborg sogn.

Nr. 6227 1783.06.01 Rasmus Bartholomæusen Purup, Skibbild, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1783.05.16. FAR: Bartholomæus Purup. MOR: Anne Kirstine Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: fredagen dend 16de May hiemmeDøbt, Bartolomæus Purup og an Kiertine Rasmus Daatter i Skibild Deres barn navnl Rasmus død dend 28de Ditto, begravet den 1 Juni.

Nr. 6228 1784.01.25 Maren Mortensdatter, Tovdal, 78 år, DØBT: 1705c.
MAND: Jens Olesen, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jens Olesens Hustrue Maren Mortensdatter af Thodal begraven 3tia post Epiphan: i sit 78de Aar: døde d 19de Januar:

Nr. 6229 1784.02.04 Poul Jakobsen Høghøy, ?, 59 år 6 m. 3 dage, DØBT: 1726.07.21.
SØSTER: Maren Jakobsdatter, Kirkegaard (Annexgaard), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4. Februar: begravet unge Karl Poul Jacobsen Høghøy, som kom til Annexgaarden Frisk at besøge sin Syster Maren Jacobsdatter, som der er gift med Huusmanden Christen Olesen, blev efter faae Dage syg og efter 8 à 10 Dages Sygdom døde d 28 Januarii gamel 59 aar, 6 maaneder og nogle Dage.
NOTITS: DKB: "Dend 28 Januarj døde Poul Jacobsen fra Herninge Sogn ved Ahrnborg Kirche i hans alders 60de aar, begravet d 4de Febr. -". Han er født paa stedet Høghøj i Hanning sogn 5. søndag efter Trin. 1726, søn af Jacob Høghøj (tak til Per Vig).

Nr. 6230 1784.12.12 Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard, Døvling, sogn: Skarrild, 23, DØBT: 1761c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger {Hansdatter} Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten {Marie Pedersdatter} Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand {fejl: han var gift med Bartholine Knudsdatter} boende i Deufling, at være sin Barnefader. testere ut supra. Evert Lauridsen {degnen}, Lars Karstensen. Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.
NOTITS: Hun begraves i Arnborg kirkebog, men ser ud til at være af Skarrild. Moderen død i barselseng, barn og moder begravet i samme kiste. Skarrild Kirkebog: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling."

Nr. 6231 1784.12.12 Dødfødt, Døvling, sogn: Skarrild, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild. MOR: Kirsten Marie Pedersdatter Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 8. Dec. 1784 havde Sognepræsten Ebert Lauridsen og Lars Carstensen hans Medhælpere til Jordemoderen Inger {Hansdatter} Heesgaard, at forhøre hvilken blev udlagt til Barnefader af den besvangrede Kirsten {Marie Pedersdatter} Vestergaard i Deufling, som nyelig der var død i Barselseng. Hun sagde da, at den afdøde baade først i sin Fødsels Smerte og sidst udlagde Jens Jacobsen Enkemand {fejl: han var gift med Bartholine Knudsdatter} boende i Deufling, at være sin Barnefader. testere ut supra. Evert Lauridsen {degnen}, Lars Karstensen. Dom. III. Adventus begravet ovenmeldte Qvinde med hendes Barn i een Kiste; Barnet var dødfød. Den 16. Octobr: angav jeg dette Lejermaal til Amtstuen.
NOTITS: Moderen død i barselseng, barn og moder begravet i samme kiste. Kirsten Marie Pedersdatter far Skarrild Kirkebog: "Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling, død d. 6. december, begravet 3. sønd.i adv. 84 i sit alders 23. aar med sit døde foster, et pigebarn, blev udlagt til barnefader Jens Jacobsen i Deufling."

Nr. 6232 1785.02.05 Maren Jakobsdatter, Kirkegaard, 70 år, DØBT: 1714c.
MAND: Christen Olesen, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} I. Christen Ollesens Kone Ved Ahrnborg Kirke Naunl: Maren Jacobs Daatter Død d 5 feb i sit alders 70de aar.- {DKB:} Christen Olesens Kone ved Arnborg Kirke. Maren Jacobsdatter død d 5 Februar: i sit 70de Aar.

Nr. 6233 1785.03.13 Dødfødt, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jakob Christensen Kirke. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} I. Jacob Kircke og Maren Christens Daatter deres Dødføde barn fød d. 13 Marti Pige Barn. Den 13 Martii fød Jacob Christensens og Maren Christensdatters dødfødte Pige Barn i Annexgaarden.

Nr. 6234 1785.06.17 Kirsten Pedersdatter Hjøllund, Hjøllund, 72 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} III. Kirsten Peders Daatter Hiøllund almisse Lem til Ahrnborg Sogn. Død d. 17 Juni i sit alder 72de aar.

Nr. 6235 1785.07.20 Iver Jensen, Gammel Arnborg, 49 år, DØBT: 1736c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} IV. Iver Jensen i gaml: ahrnborg død den 14 Julii i sit Alders 49de aar. - begravet d 20.
NOTITS: Ikke født i Arnborg kirkebog.

Nr. 6236 1785.08.14 Karen Madsdatter, Dørslund, 76 år, DØBT: 1709c.
MAND: Niels Pedersen, Dørslund, Brande, Afdød før 1762.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} V. Karen Mads Daatter fra Døslund død i Holtum dend 7 Augustii i sit alders 76de aar begrav: d: 14de.
NOTITS: Hun ses i skattemandtallet 1762 i Dørslund, Brande som enke. Maren Nielsdatter formodes at være hendes datter med Niels Pedersen i Dørslund. En Maren Nielsdater er gift med Jørgen Pedersen i Holtum, saa det ser ud som om hun er flyttet til datteren. Der er dog ikke noget uafhængigt bevis for at Maren er datter af Karen Madsdatter.

Nr. 6237 1785.12.20 Birgitte Sørensdatter, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1785.12.06. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} I. Dend 20de Decembr 85 Døde Søren Kirckes Barn Naunlig Birgitte efter at det var fød d 6te Ditto.

Nr. 6238 1786.08.08 Christen Christensen, Fasterholt, 64 år, DØBT: 1722c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} II. Christen Christensen i Fasterholt, Død d 8de August 1786 i sin alders 64de Aar. Den 8de Aug døde en Mand i sit 61de aar pludselig i en Besvimelse siug [... ... ... ... .... ....] i Arbejde i sin gaard -
NOTITS: Blodprop.

Nr. 6239 1786.08.14 Jørgen Christensen, Hjøllund- Store, 30 år, DØBT: 1756.11.07.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} III Unge Karl Jørgen Christensen i Stoere Hiøllund død den 14de Augustii i sit alders 30te aar.
NOTITS: Født i Store Hjøllund.

Nr. 6240 1786.10.19 Gøde Richardt Christensen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 3.11 (å.m), 4 år, DØBT: 1782.11.10. FAR: Christen Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: IV. Christen {Pedersen kaldet Lustrup} Skolemesters Søn Gøthi Richardt død den 19 october 4de aar gammel.
DKB: Den 19de Octobr: Christen Skolemesters Søn Giøde Richard 4 aar gammel

NOTITS: Han er født i Gammel Arnborg
Dåb nr. 2279

Nr. 6241 1786.11.01 Dødfødt, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Christenen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} V. Søren {Christensen} Kirckes Dødføde Barn Nl: 1 Pige Begr. Alle H: f. begravet Allehelgens Dag Søren Kirkes og Cidsels Christensdatters dødfødde Pige barn.

Nr. 6242 1787.12.14 Johanne Olufsdatter, Hjøllund- Lille, 71 år, DØBT: 1716c.
MAND: Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- LIlle, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} I. Christen {Jensen} torenvigs kone Vl: Johane Olufs datter død den 7de Decmb: og begraven den 14 ditto i sit alders 71de aar.-. Den 7de Decembr døde og den 14de blev begravet. Christen Thornvigs Hustrue af Lille Høelund Johanne Olufsdatter i sit 71 aar.
NOTITS: Christen Jensen kaldet Tornvig formodes født i Tornvig.

Nr. 6243 1787.12.14 Inger Madsdatter, , SAND ALDER: 56, 60 år, DØBT: 1731.08.12.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} II. Almisse Lem Enger Madsdatter død den 8tende Decemb: og begraven den 14dende ditto. - i sit alder over 60 aar.
NOTITS: Muligvis *1731 #2030 datter af Mads Sørensen i Fasterholt. Ifølge FT 1787 gik hun som almisselem paa omgang i sognet, i juli 1787 angiver hun at være 57 aar gammel.

Nr. 6244 1788.01.26 Anne Kirstine Christensdatter, Tovdal, SAND ALDER: 28.09 (å.m), 29 år, DØBT: 1759.04.17.
MAND: Lars Andersen Tovdal, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} III. Lars {Andersen} Toudals kone anne Kierstine {Christensdatter} død d. 17de Januarii i Sit alders 29 aar og begraven den 26de ditto.-
NOTITS: Hun blev gift tre maaneder før. Enkemanden gifter sig straks efter med hendes søster Inger.

Nr. 6245 1788.01.21 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0, år. FAR: Mads Christensen Helstrup. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21 januar: fødde mads Greenes Hustgrue Anne Nielsdatter et dødfødt barn og Dagen efter nestefter et levende. Begge vare Drenge. Det levende blev strax af Faderen hiemmedøbt navnl: Christen.
NOTITS: Forældrene blev gift i Arnborg i april 1787.

Nr. 6246 1788.02.04 Christen Madsen, Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1788.01.20. FAR: Mads Christensen Grene. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 27 januarii døde Mads {Christensen} Greenes Søn Christen, begraven den 4 februar: gammel 7 Dage.

Nr. 6247 1788.06.22 Jens Rasmussen, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1788.05.12. FAR: Rasmus Jensen. MOR: Else Marie Gregersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: PKB: VI. Rasmus Jensen og Elsemaria {Gregersdatter} i Lille Hiølund Deres Liden Søn Jens død den 15de Junj i sit alder 4re uger og begraven den 22de dennes.-

Nr. 6248 1788.11.09 Jens Christensen, Birkebæk?, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1788.10.07. FAR: Christen Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {PKB:} VII. Christen Birkebæks Liden Søn død Den 4de Novb Navnl. Jens og begraven Den 9de Ditto i sit alders 6=uger.-
NOTITS: Denne Christen Birkebæk er ikke identificeret.

Nr. 5999 1788.12.28 †1788.12.24 Johanne Christensdatter, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1788.11.03. FAR: Christen Jensen. MOR: Abelone Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Skarrild kirkebog:}
A: Søndagen imellem Juul og Nytaar begravet Christen Jensens og Apollone Jensdatters barn Johanne af Lille Høelund som den 3die November var hiemmedøbt,
Samme Dag blev dette barns Moder introduceret.

Dåb nr. 2310

Nr. 5998 1789.03.18 †1789.03.11 Jens Pedersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 79.03 (å.m), 79 år 11 uger 3 dage, DØBT: 1709.12.
DATTER: Johanne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, Hendes far på aftægt.
SVIGER- SØN: Arent Jensen, Gammel Arnborg, Arnborg, På aftægt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Skarrild og Arnborg fælles kirkebog:} Den 18de Martii begravet Jens Pedersen af Gammel Arnborg gammel 79 Aar 11 Uger 3 Dage døde den 11te Martii.
NOTITS: Se FT 1787. Siden Arent Jensen blev gift med Johanne Jensdatter i Skarrild, har Jens Pedersen formodentlig boet i Skarrild i det mindste en tid.

Nr. 6249 1789.10.11 †1789.10.04 Maren Jensdatter Søndergaard, Toxvig, 84 år, DØBT: 1705c.
SØN: Peder Nielsen, Toxvig, Arnborg, Hendes søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Den 4 Octobr: døde Maren {Jensdatter} Søndergaard i Toxvig i sit 84de Aar. Begravet den 11te sammes.
NOTITS: Peder Nielsen i Togsvis mor.

Nr. 6250 1789.11.20 †1789.11.12 Peder Pedersen, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 8.02 (å.m), 8 år, DØBT: 1781.09.30. FAR: Peder Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Peder Sørensens søn Peder af Store Høelund i 8te Aar, døde den 12te Nov: begravet den 20de sammes.
Dåb nr. 2272

Nr. 6251 1789.12.06 †1789.11.28 Johanne Mikkelsdatter, Gammel Arnborg, 80 år, DØBT: 1708c.
MAND: Anders Lauridsen Smed, Gammel Arnborg, Arnborg, Død 1767.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu død Laurids {Andersen} {Gammel} Arnborgs Moder {Johanne Mikkelsdatter} den 28 Nov. i sit 80de Aar begravet Anden Søndag i Advent den 6 Dec:
NOTITS: Se FT 1787.

Nr. 6252 1790.02.17 Maren Jensdatter, Grene, 56 år 26 uger, DØBT: 1733.08.
MAND: Niels Nielsen, Grene, Arnborg, Se FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Den 17de Februar: begravet Niels Greenes Hustrue Maren. 56 Aar 26 Uger gammel -
NOTITS: Muligvis Maren Jensdatter *1736 Kirkegaard, Arnborg, datter af Jens Mikkelsen og Maren Pedersdatter. #2065.

Nr. 6253 1790.03.02 †1790.02.26 Ove Christensen, Gammel Arnborg, 50 år, DØBT: 1739c.
KONE: Mette Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Den 26 Febr: døde og den 4 Martii begravet Ove Christensen 50 Aar gammel -

Nr. 6254 1790.03.10 †1790.03.02 Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, 71 år 21 uger, DØBT: 1718.09c.
KONE: Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: II Den 2 Martii døde og den 10de begravet Christen {Christensen} Høelund 71 Aar 21 Uger gam:
NOTITS: Se FT 1787.

Nr. 6255 1790.04.18 †1790.04.12 Niels Nielsen, Grene, SAND ALDER: 61.09 (å.m), 61 år 40 uger, DØBT: 1728.07c.
KONE: Maren Jensdatter, Grene, Arnborg, Død to måneder før manden.
KIRKEBOGSTEKSTEN: III Den 12 April døde den 18 begravet Niels {Nielsen} Greene 61 Aar 40 Uger gam:
NOTITS: Se FT 1787.
Dåb nr. 2020

Nr. 6256 1790.08.15 †1790.08.10 Anne Jensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 25.07 (å.m), 27 år 30 uger 2 dage, DØBT: 1765.01.17. FAR: Jens Ostersen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Den 10 Augusti døde og den 15de begravet Anne Jensdatter Birkebek 27 Aar 30 Uger 2 Dage gammel -
NOTITS: Glemt i FT 1787 i Birkebæk, hvor hun var i skiftet over hendes bror Oster Jensen i Skave, Skarrild 29. nov. 1787. Præsten har regnet alderen 2 år forkert ud.
Dåb nr. 2202

Nr. 6257 1790.12.29 †1790.12.21 Kirsten Jensdatter, Tornvig, SAND ALDER: 27.09 (å.m), 28 år, DØBT: 1762.03.25.
MAND: Jens Jensen Tornvig, Tornvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 21 Dec: døde Jens Thornvigs Hustru Kirsten 28 Aar begr: d 29.
NOTITS: Jens Jensen og Kirsten Jensdatter flyttede 1789c fra Flø, Brande, hvor han var født til Tornvig. Hun er født i Volsgaard, Snejbjerg.

Nr. 6258 1791.04.14 †1791.04.10 Sidsel Christensdatter Bondegaard, Søby- Sønder, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christofferdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 10 April døde strax efter fødselen Christen Bondegaards Barn Cidsel. begr: d 14de.

Nr. 6259 1792.06.05 †1792.05.28 Søren Borch, Hjøllund, 68 år, DØBT: 1724c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. D. 28de Maji døde Søren Borch i Store Høelund 68 Aar gamm: begra: d 5 Junii.
NOTITS: Ellers ikke før set i Arnborg sogn. Hans kone bærer et par måneder før i Hjøllund. Borch er et ret udbredt navn for embedsmænd og præster fx omkring Ringkøbing og Varde. Se Nygaards Sedler. Denne Søren Borch er ikke identificeret.

Nr. 6260 1792.06.09 †1792.05.20 Birte Christensdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1792.04c. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. D. 30te Maji døde Christen Christensens barn af Stoer Hølund Birthe 8 Uger gamm: begr: d 9 Junii.

Nr. 6261 1792.07.15 †1792.07.08 Jens Jensen, Tornvig, 2 år, DØBT: 1790c. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Kirsten Jensdatter.
DØDSÅRSAG: Druknet i Holtum å..
KIRKEBOGSTEKSTEN: III d 8de Julii druknede i Aaen Jens Thornvigs Søn Jens 2 Aar gamm: begr: Søndagen nestefter.
NOTITS: Moderen døde i 1790.

Nr. 6262 1792.12.07 †1792.12.02 Christen Jensen Tornvig, Hjøllund- Lille, 64 år, DØBT: 1727c.
KONE: Abelone Jensdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: I. Natten imellem d 1 og 2den Decembr: død Christen Jensen Tornvig gamm: 64 Aar begrav:
NOTITS: Christen Jensen Tornvig bor ikke i Tornvig men i Lille Hjøllund! Abelone er hans 2. kone, 1. kone Johanne Olufsdatter †1787.

Nr. 6263 1792.12.16 †1792.12.11 Mikkel Christensen Toxvig, Toxvig, 69 år, DØBT: 1723c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: II. D. 11 dec: døde Michel Christensen i Toxvig gammel 69 Aar. begravet d 16 sammes.

Nr. 6264 1793.11.03 †1793.10.28 Anne Jensdatter Fasterholt, Fasterholt, SAND ALDER: 84c, 86 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. D. 28 Octobr: død gamle Anne {Jensdatter} Fasterholt gamm: 86 Aar begr: Dom XXIII p Trinit:
NOTITS: Mor til Jens Jakobsen *1729c †1777 Fasterholt. I følge FT 1787 er hendes alder 2 år for høj.

Nr. 6265 1794.03.09 Dødfødt, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. D. 9 Marti begravet Christen {Christensen} Stor Høelunds dødfødte Datter.

Nr. 6266 1794.06.01 †1794.05.28 Maren Jensdatter, Fasterholt, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 21 uger, DØBT: 1794.02c. FAR: Jens Nielsen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. D. 28 Maji døde og den 1ste Junii begravet Anne Nielsdatters uægte Barn Maren gammel 21 Uger.
NOTITS: Sted fra dåben.

Nr. 6267 1794.09.26 Anders Jakobsen Kirke, Kirkegaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1794.09.21. FAR: Jakob Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. d. 26 Septembr begravet Jacob {Christensen} Kirkes Barn Anders, som forhen d. 16 Aug: var døbt og fremstillet i Kirken 14 Søndag efter Trin:
Dåb nr. 2340

Nr. 6268 1794.12.21 †1794.12.14 Søren Christensen Gassum, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 78, 70 år, DØBT: 1717.01.01?.
KONE: Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den Den 14de Decembr: døde og d. 21de decembr: begravet Søren Christensen Gassum af Gam: Arnborg 70 Aar gammel.
Liigprædiken Text: Eccles: 11, 9. vandre paa dit hiertes Veje etc:

NOTITS: I FT 1787 har han selv angivet hans alder til 70 år. (Tak til Poul Hornshøj, som har fundet hans sandsynlige dåb 1. januar 1717 i Spentrup-Gassum kirkebog.

Nr. 6269 1795.05.24 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Mads Christensen Helstrup. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Pindse dag begravet Mads {Christensen} Helstrups og Anna Nielsdatters dødfødte Drengebarn.

Nr. 6270 1795.11.29 †1795.11.25 Kirsten Maria Jensdatter, Tornvig, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m. 2 uger, DØBT: 1795.09.13. FAR: Jens Jensen Tornvig. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d. 25 Nov: den sidste Onsdag i Kirke-Aaret døde i Vuggen Jens Tornvigs Barn Kirsten Maria som var døbt den 13 Septembr: sidt afvigte begravet Dom 1ma Advent.

Nr. 6271 1796.03.20 †1796.03.13 Christen Nielsen Søndergaard, den Ældre, Gammel Arnborg (Søndergaard), SAND ALDER: 62.09 (å.m), 63 år, DØBT: 1733.06.21.
KONE: Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Maria Bebudelses Dag døde nemlig den 13 Martii og Palme=Søndag d 20 Martii begravet Christen Nielsen Søndergaard {den Ældre} gammel 63 Aar.
Dåb nr. 2044

Nr. 6272 1796.04.22 †1796.04.18 Jens Christian Lauridsen, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1796.04.17. FAR: Laurids Christensen. MOR: Ingeborg Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Natten imellem 17 og 18 April døde i Lille Høelund Laurids Christensens og Jngeborg Poulsdatters lidet Barn Jens Christian, som var døbt dagen tilforn. begravet d. 22 April.

Nr. 6273 1796.05.01 Dødfødt, Søby- Sønder, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Christensen Bondegaard. MOR: Anne Marie Christoffersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Søndag efter Paaske begravet Christen {Christensen} Bundegaards Barn af Søbye. dødfødt Pigebarn.

Nr. 6274 1796.08.30 Maren Jakobsdatter, Skibbild, 52 år, DØBT: 1744c.
MAND: Jens Jensen Glejberg, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 30te Aug: begravet Jens {Jensen} Glejbergs Kone af Schibild navnlig Maren JacobsDatter Gammel 52 Aar.
NOTITS: Jens Jensen Glejberg ses efter 1800 i Borup, Brande. Gifter sig 2. gang 1796 i Arnborg med Ane Nielsdatter Nygaard.

Nr. 6275 1796.09.25 Johanne Sørensdatter, Birkebæk, SAND ALDER: 74c, 76 år, DØBT: 1722c.
MAND: Jens Ostersen, Birkebæk, Arnborg, †1777 Birkebæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 25 Septembr: begravet Enken Johanne Sørensdatter af Birkebek gammel 76 Aar.
NOTITS: Alder efter FT 1787 74.

Nr. 5997 1796.12.26 Maren Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.02 (å.m), år, DØBT: 1796.11.02. FAR: Peder Christensen Frølund. MOR: Kirsten Katrine Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D 26 Dec: begravet Peder Christensens og Kirsten Cathrine Jørgensdatters Barn Maren som var døbt d. 2 Nov: sidst af G: Arnborg.
Dåb nr. 2358

Nr. 6276 1797.01.06 Kirstine Andersdatter, Gammel Arnborg?, 31 år, DØBT: 1768c.
MAND: Christen Smed, Gammel Arnborg?, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 6 Januar: 1797 begravet Christen Smeds Hustrue Kirstine Andersdatter 31 Aar gammel.
NOTITS: Ikke set født i Arnborg.

Nr. 6277 1797.05.28 Dødfødt, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Christensen Hjøllund. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6te Søndag efter Paaske begravet Christen Høelunds og Anne Hansdatters dødfødte Drengebarn.

Nr. 6278 1797.06.10 Sidsel Larsdatter, Tovdal, SAND ALDER: 2, 2 år, DØBT: 1795. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10de Junii begravet Lars {Andersen} Thodals og Inger Christensdatters Barn Cidsel i 3die Aar.
Dåb nr. 2345

Nr. 6279 1797.12.14 Christen Jakobsen, Kirkegaard, SAND ALDER: 86.10 (å.m), 86 år 10 m. 2 dage, DØBT: 1711.02.
KONE: Karen Pedersdatter, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 14de Decembr: 1797 begravet Christen Jacobsen af Annexgaarden gammel 86 Aar 10 Maaneder 2 Dage.

Nr. 6280 1798.03.11 Anne Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), år, DØBT: 1798.03.03. FAR: Christen Pedersen Mølsted. MOR: Bodil Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 11te Martii begravet Christen Pedersen [Mølstæds] Barn af Gam: Arnborg Anne Magrethe, som var døbt den 3 martii a: c:
NOTITS: Barnet hjemmedøbt i præstegaarden.

Nr. 6281 1798.07.19 Peder Nielsen Karlskov, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1750c.
KONE: Maren Pedersdatter, Hjøllund- Store, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Julii begravet Peder {Nielsen} Karlschou af Store Høelund, gammel 48 Aar.
NOTITS: Bor 1786-90 i Lille Karlskov i Ringive sogn.

Nr. 6282 1798.09.09 Niels Knudsen, , SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 3 uger, DØBT: 1798.05.18. FAR: Knud Christensen Fredensborg. MOR: Dorte Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 9de Sept: begravet Knud Christensens og Dorthe Nielsdatters Barn Niels, som var født i Snejberg Sogn ved sidstafvigte Christi Himmelfarts Dags Tiid. d 18 Maji i Volsgaard.
NOTITS: I FT 1801 i Paarup, Assing. Knud Christensen Fredensborg beskrives som boels- og tømmermand. De flytter en del rundt.

Nr. 6283 1798.10.21 Christen Larsen, Tovdal, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1798.09.18. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 21de Octobr: begravet Lars Thodals Søn Christen, som var døbt den 18de Sept: sidstafvigte.
NOTITS: Hjemmedøbt i Tovdal.

Nr. 6284 1798.11.05 Abelone Nielsdatter, Grene, 79 år, DØBT: 1720c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5te Nov: begravet Enken Apollone Nielsdatter, som sad til Huse i Thodal, men gik til Greene og døde hos sin Datter og Svoger. 79 Aar gammel.
NOTITS: Datteren er Sidsel Jensdatter og hendes mand Christen Jensen, deres første datter hedder ogsaa Abelone.

Nr. 6285 1799.02.13 Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, 68 år, DØBT: 1729.
KONE: Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dem 13de Februar 1799. begravede i een Grav Niels Madsen Skouberg gammel 68 Aar og hans Hustrue Anne Marie Jensdatter efter 34 Aars Egteskab. Hun var 70 Aar gammel. Den ældste Søn Mads kiørte faderens Liig=Vogn og den yngre Søn Jens Moderens. Flere levende Børn efterlade de sig ikke. De havde endnu sammenavlet 2 Sønner, som nu imodtage Dem i Evigheden.
Liigtexten 2. Sam: 1, 23. De elskelige og liflige i deres Liv, de bleve og ikke adskilte i deres Død.

NOTITS: De to døde sønner var Jens *1768 død en måned gammel og en anden Jens *1767 eller *1772.

Nr. 6286 1799.02.13 Anne Marie Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1729c.
MAND: Niels Madsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dem 13de Februar 1799. begravede i een Grav Niels Madsen Skouberg gammel 68 Aar og hans Hustrue Anne Marie Jensdatter efter 34 Aars Egteskab. Hun var 70 Aar gammel. Den ældste Søn Mads kiørte faderens Liig=Vogn og den yngre Søn Jens Moderens. Flere levende Børn efterlade de sig ikke. De havde endnu sammenavlet 2 Sønner, som nu imodtage Dem i Evigheden.
Liigtexten 2. Sam: 1, 23. De elskelige og liflige i deres Liv, de bleve og ikke adskilte i deres Død.

NOTITS: Hendes alder fra FT 1787.

Nr. 5994 1799.04.02 Mikkel Andersen Arnborg, Arnborg Grene, SAND ALDER: 61.02 (å.m), DØBT: 1738.02.23.
KONE: Dorte Sørensdatter, Arnborg Greme, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet Mikkel Andersen Arnborg begravet af Arnborg Greme.}
Dåb nr. 2071

Nr. 6287 1799.06.30 Else Nielsdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1720c.
MAND: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund- Store, Arnborg, †1790
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Junii begravet Else Nielsdatter Enke af Store Høelund gammel 79 Aar.
Liigtext: Tit: 3, 7.

NOTITS: Ses i FT 1787.

Nr. 6288 1800.01.09 Bodil Christensdatter, Tovdal, SAND ALDER: 75.05 (å.m), 75 år 5 m., DØBT: 1724.07.
MAND: Christen Poulsen, Tovdal, Arnborg, †1798 Døvling, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de Januar: begravet Bodild Christensdatter af Thodal gammel 75 Aar 5 Maaneder.
Text Ps: 128, 5.6
Hun efterlod sig 20 Børnebørn.


Nr. 6289 1800.01.29 Anne Katrine Sørensdatter, Kirkegaard, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 13 år, DØBT: 1787.12.03. FAR: Søren Christensen Kirke. MOR: Sidsel Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Børnekopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de Januar: begravet Søre{n} {Christensen} Kirkes mindste Datter Anne Cathrine i sit 13de Aar;
Død af Børnekopper.
Text: Aabenb: Bog 3,5.

Dåb nr. 2302

Nr. 6290 1800.02.20 Henrik Pedersen Filskov, Hjøllund, SAND ALDER: 19.05 (å.m), 20 år, DØBT: 1780.09.10. FAR: Peder Nielsen, Filskov, Sønder Omme. MOR: Maren Henriksdatter, Filskov, Sønder Omme.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20de Februar: begravet Ungkarl Henrich Pedersen Filschou af Høelund i sit 20de Aar.
Texten I Timoth: 4, 12 og 13.

NOTITS: Født i Filskov, Sønder Omme. Formodentlig tjenestekarl i Hjøllund.

Nr. 6291 1800.05.09 Else Christensdatter, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 2 år, DØBT: 1799c. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de Maji begravet Christen Christensens Barn Else af Store Høelund, som var i sit 2det Aar.
Text Rom: 8, 17 Ere vi da Børn, saa ere vi og Arvinger.

NOTITS: Dåben glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 1990

Nr. 6292 1800.05.18 Maren Olufsdatter, Fasterholtbjerre, SAND ALDER: 89c, 89 år, DØBT: 1711c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Maji begravet Enken Maren Offersdatter af Bierge i 89 Aar.
Text Rom: 8. 23, 24, 25.

NOTITS: Uklart hvor hun er født, levede og hvem hendes mand var.

Nr. 6293 1800.06.08 Bendt Jensen, Døvling, sogn: Skarrild, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 7 uger, DØBT: 1797.04.17. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NB: Den 8de Junii begravet Jens {Christensen} Thodals søn Bendt af Deuling NB: dette hører til Scharild sogn.
NOTITS: Jens Tovdal er ikke født i Tovdal men i Skarrild og bor Døvling. Præsten har begyndt at tage fejl, men så rettet sig. Begravelsen er indført i Skarrild kirkebog. Bendt hjemmedøbt.

Nr. 6294 1800.08.05 Anne Henningsdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 74.07 (å.m), 77 år, DØBT: 1726.01.21.
MAND: Christen Nielsen Søndergaard den Ældre, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, †1796.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5 Augusti begravet Enken Anna Henningsdatter af Arnborg. 77 Aar gammel.
Text Philipp 1,21.

NOTITS: Hendes far var Henning Rasmussen i Krog, Skarrild. Hendes mand Christen Nielsen den Ældre †1796.

Nr. 6295 1801.03.17 Jens Olesen, Tovdal, SAND ALDER: 68c, 73 år, DØBT: 1733c.
Kone: Else Pedersdatter, Tovdal, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme=søndag begravet Jens Olesen af Thodal 73 Aar gammel.
Text Genes: 25, 8.

NOTITS: Alder fra FT 1787 set som mere nøjagtig end begravelses-alderen. I FT 1801 fra 1. februar er han "Huusmand uden jord og almisselem."

Nr. 6296 1801.11.03 Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 60.07 (å.m), 63 år, DØBT: 1741.04.15.
SØSTER- SØN: Jens Nielsen, Gammel Arnborg, Arnborg, Gift med Mette Katrine Pedersdatter. Moderen må være en Jensdatter, født i Tornvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXIVte p: Trin: begravet Pigen Maren Jensdatter af Gammel Arnborg 63 Aar gammel.
Text: Luc: 10, 42.

NOTITS: Alder 62 efterregnet fra FT 1801 februar. Hun er datter af Jens Rasmussen i Tornvig.
Dåb nr. 2088

Nr. 6297 1802.01.24 Else Pedersdatter Studsgaard, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 78c, 74 år, DØBT: 1724c.
MAND: Jens Olesen Sigting, Arnborg, Han døde et år før hende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24de Januar: begraven Enken Else Pedersdatter af Annexgaarden 74 Aar gammel
Text: Rom: 2,7.

NOTITS: Alder regnet fra FT 1787, anses for bedre.

Nr. 6298 1802.02.11 Christen Pedersen Frølund, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1717c.
KONE: Maren Jørgensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, †1780.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 11te Februar begravet Enkemand Christen Pedersen Frøelund af gammel Arnborg, gamm: 84 Aar.
Text: Psalm: 37, 37.


Nr. 6299 1802.03.14 Christen Larsen, Tovdal, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1802.02.16. FAR: Lars Andersen Tovdal. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14de martii begravet Lars {Andersen} Thodals Barn Christen i 1ste Aar.
Text: Psalm: 103, 13-14.

NOTITS: Præsten skriver i 1ste år, han blev én måneder gammel.
Dåb nr. 2381

Nr. 6300 1802.04.07 Peder Christensen Aggersig, Gottenborg, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1774c. FAR: Christen Pedersen, Aggersig, Assing. MOR: Kirsten Christensdatter, Aggersig, Assing.
FARBROR: Niels Pedersen, Gottenborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de April begravet ungkarl Peder Christensen Agersig, som med Kongl: confirmeret Testamente var udkaaret til at arve sin farbroder Niels Pedersen og Hustru i Gottenborg, men begge disse veltænkende Ægtefolk overlevede ham. Han var 28 Aar.
Text: Rom: 8, 22, 23.

NOTITS: Forældre identificeret i FT 1787.

Nr. 6301 1802.05.16 Maren Pedersdatter, (Hedehuus), SAND ALDER: 18.06 (å.m), 18 år, DØBT: 1783.11.30. FAR: Peder Andersen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de Maji begravet Peder Andersens Datter af Hedehuus navnlig Maren
Text: Philipp: 3, 14.
Hun var 18 Aar gammel.

NOTITS: Hun blev født i Lille Hjøllund, hvor Hedehus er i Arnborg er ikke set.
Dåb nr. 2284

Nr. 6302 1802.06.04 Niels Christensen Bjerre, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1720c.
KONE: Maren Larsdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Junii begraven Niels Christensen Bjerge død d 26de Maji 82 Aar gammel
Text: Luc: 2, 25. Dette Menneske var retfærdig og Gudfrygtig og ventede Israels Trøst.

NOTITS: Maren Larsdatter er hans 2. kone.

Nr. 6303 1802.06.15 Christen Andersen, Skibbild, SAND ALDER: 15c, 16 år, DØBT: 1787c. FAR: Anders Christensen Sigten. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 15 Junii begraven Anders Christensens Søn Christen af Schibild som var i 16de Aar gammel.
Text: Ps: 90, 9. Vi fortære vore Aar som en Tanke.

NOTITS: Ikke set født i Arnborg. Forældre fra FT 1801.

Nr. 6304 1802.06.24 Christen Christensen, Fasterholt, SAND ALDER: 35.01 (å.m), 35 år, DØBT: 1768.05.09.
KONE: Inger Christensdatter, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 24de Junii begravet Christen Christensen Fasterholdt 35 Aar gammel
Text: Philipp: 1, 22, 23, 24. Hvad jeg skal udvælge, veed jeg ikke etc: etc:

NOTITS: Han er født i Fasterholt Bjerre.

Nr. 6305 1802.08.12 Anne Pedersdatter, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 91, 91 år, DØBT: 1711.
SØN: Ove Christian Christensen, Hjøllund- Lille, Arnborg, Ses FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 12 august begraven Enken Anne Pedersdatter af Lille Høelund født 1711. altsaa 91 Aar gammel
Text: j Thessalon: 4, 14.

NOTITS: Se FT 1801 Lille Hjøllund. Familien ser ud til at være flyttet til Arnborg sogn mellem 1787 og 1801.

Nr. 6306 1802.08.26 Peder Christensen Frølund, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 43.05 (å.m), 45 år, DØBT: 1759.03.22.
KONE: Kirsten Katrine Jørgensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26 August: begravet Peder Christensen Frøelund af gammel Arnborg gammel 45 Aar
Text: Daniels 12, 13.

Dåb nr. 2178

Nr. 6307 1803.07.10 Anne Jensdatter, Skibbild, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m. 8 dage, DØBT: 1802.03c. FAR: Jens Pedersen Nedergaard. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 10 Julii begravet Jens Pedersens Barn af Schibild navnlig Anne gammel 4 Maaneder og 8 Dage.
Text: Marti 9, 36.

NOTITS: Forældrene er to år før flyttet fra Tarp, Brande til Skibbild.

Nr. 6308 1804.02.05 Niels Jensen, Skibbild, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1804.01.08. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gjertrud Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5te Februar begravet Jens Knudsens Barn af Schibild navnlig Niels; døbt den 8de Januar C: a.
Text Gal: 4. Saalænge Arvingen er et Barn, er det under Formyndere og Plejemester indtil den beskikkede Tid af Faderen.


Nr. 6309 1804.02.19 Christen Thomasen, Skibbild, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 2 år, DØBT: 1803.10.03. FAR: Thomas Christensen. MOR: Birte Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Februar begravet Thomas Christensens Barn af Schibild navnlig Christen. gammel i 2det Aar.
NOTITS: Præsten har taget fejl ved alderen.

Nr. 6310 1804.07.12 Christen Olesen Sigting, Søby- Sønder, SAND ALDER: 77c, 73 år, DØBT: 1727c.
KONE: Anne Larsdatter, Søby- Sønder, Arnborg, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 12te Julii begravet Christen Olufsen {Olesen Sigting} af Søbye 73 Aar gammel
Text Joh: Ev: 11, 11.

NOTITS: Alder ud fra FT 1801. Anne Larsdatter er hans 3. kone.

Nr. 6311 1805.06.23 Dødfødt, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Nielsen Væring. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Junii begravet et Dødfødt Pigebarn ; faderen Christen {Nielsen} Væring og Moderen Kirsten Nielsdatter, hans hustru boe i Lille Høelund. Giordemoderens forklaring følger.
NOTITS: Jordemoderens forklaring ikke set i kirkebogen.

Nr. 6312 1805.10.27 Johanne Madsdatter, Fasterholt, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1736c.
MAND: Palle Pedersen, Fasterholt, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Octobr: begravet Palle Pedersens Hustru af Fasterholdt, Johanne Madsdatter 70 Aar gammel
Text Ebed:


Nr. 6313 1806.01.26 Maren Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1805.12.30. FAR: Jens Nielsen. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de Januar: Dom: 3die p. Epiphan begravet Jens Nielsens Datter Maren af Gam: Arnborg; var døbt den 30de Decembr: f. A, men ikke fremstillet i Kirken.
Dåb nr. 2411

Nr. 6314 1806.03.16 Karen Jensdatter, Skibbild, SAND ALDER: 15, 15 år, DØBT: 1791c. FAR: Jens Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 16de Martii begravet Jens Knudsens Datter Karen af Schibild i sit 15de Aar
Text j Petri j, 24 - 25.

NOTITS: Med hans 1. kone †1791c, Jens Knudsen ser ud til at være flyttet til Arnborg mellem 1791 og 1801.

Nr. 6315 1806.04.18 Mette Thomasdatter, Grene, SAND ALDER: 72.03 (å.m), 72 år 3 m., DØBT: 1734.01.04.
MAND: Anders Christensen, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de April begravet Anders Grenes Hustru Mette Thomasdater 72 Aar og 3 Maaneder.
Text Psal: 16, 1.

NOTITS: Hun var gift 2. gang.
Dåb nr. 2048

Nr. 6316 1806.05.04 Birte Thomasdatter, Skibbild, SAND ALDER: 25+, DØBT: 1781-.
MAND: Thomas Christensen, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de Maji begravet Thomas Christensens Hustrue Berthe Thomasdatter af Schibild gammel {... tomt sted ...} Aar, med barn Inger Magrethe, 1 Aar gammel.
Text: E[.....] 2, 13.


Nr. 6317 1806.05.04 Inger Margrethe Thomasdatter, Skibbild, SAND ALDER: 1c, 1 år, DØBT: 1805c. FAR: Thomas Christensen. MOR: Birte Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de Maji begravet Thomas Christensens Hustrue Berthe Thomasdatter af Schibild gammel {... tomt sted ...} Aar, med barn Inger Magrethe, 1 Aar gammel.
Text: E[.....] 2, 13.


Nr. 6318 1807.02.01 Johanne Christensdatter, Fasterholt, SAND ALDER: 75.07 (å.m), 77 år, DØBT: 1731.07.15.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste Februar: Dom: Sexagesima begravet Enken Johanne Christensdatter af Fasterholdt gamm: 77 Aar. døde den 21de Januar:
Text: j Timoth: 5, 9 - 10.

NOTITS: Født i Toxvig, Arnborg. Gift 1761c med Christen Christensen af Fasterholt Bjerre.
Dåb nr. 2028

Nr. 6319 1807.03.01 Anne Jensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 75.01 (å.m), 75 år, DØBT: 1732.01.30.
MAND: Søren Christensen Gassum, Gammel Arnborg, Arnborg, †1794, 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste Martii begravet Enken Anne Jensdatter af Gam: Arnborg 75 Aar gammel.
Text: Rom 5, 2 - Vi rose os i 3. 4. 5 Haabet lader sig ikke beskæmmes.

Dåb nr. 2035

Nr. 6320 1807.06.19 Dødfødt, Grene, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Christian Andersen. MOR: Abelone Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Maren Nielsdatter, Flø, Brande, Jordemoder 1807, som kommer til Grene, Arnborg.
NÆVNT Nr. 2: Maren Christensdatter, Kirkegaard (Annexgaard), Arnborg, Slags nabo til Niels Christian Andersen med dødfødt søn. Gift med Jakob Christensen.
NÆVNT Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Grene, Arnborg, Nabo til Niels Christian Andersen med dødfødt søn. Gift med Christen Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Junii begravet Niels Christian Andersens dødfødte Drengebarn af Green. Ingen Anmeldelse er mig given fra Gjordemoderen endnu.
Men nu følger den:
Anno 1807 den 26de Julii mødte Gjordemoderen Maren Nielsdatter af Fløe et Dødfødt Barns tilfældigheder saaledes: Den 15de dennes Kl: 3 Eftermiddag kom det til Verden, efter 4 timers Barnenød. Forældrene ere Niels Christian Andersen og Apollone Christensdatter af Green i Arnborg Sogn. Moderen var i 9de Maanes Svangerskab. Fosteret var af Mandkiøn. Moderen kom ikke for tidlig. Navlestrengen var med til Hinder, ellers kom det naturligt til Verden. Der var intet Liv, da det fødtes. Midler brugtes til at faa Liv i det: Lufts Indblesning og Røg, men forgieves. Moderen har intet barn før født.
Datum Arnborg Kirkegaar ut supra
N. Hegelahr. {Præsten i Skarrild-Arnborg.}
Gjordemoderen har her gjort den rette Anmeldelse, det bevidnes af os, som var nærværende.
Maren Christensdatter {slags nabo i Kirkegaard} Cidsel Jensdatter {nabo i Grene}
Ligeledes tilstaaes det samme af mig Barnets Moder Apollone Christensdatter.

NOTITS: Forordningen af 1804 om indberetninger om dødfødte børn griber her for første gang i Arnborg sogn.

Nr. 6321 1807.08.23 Dødfødt, Hjøllund- Store, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Hansdatter.
NÆVNT Nr. 1: Inger Hansdatter, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild, Jordemoder, der her kommer til Store Hjøllund i Arnborg.
NÆVNT Nr. 2: Kirsten Nielsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Nabokone i Lille Hjøllund gift med Christen Nielsen.
NÆVNT Nr. 3: Else Jakobsdatter, Hjøllund- Lille, Arnborg, Nabokone i Lille Hjøllund gift med Thomas Poulsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23 August begravet Christen Høelunds dødfødte Drengebarn. Giordemoderen anmeldte følgende:
Anno 1807 den 20de August meldte Gjordemoderen Inger Hansdatter Tilfældighederne ved et dødfødt Barns fødsel: forældrene ere Christen Christensen og Hustru Anne Hansdatter af Høelund, Arnborg Sogn. Fosteret var af Mandkiøn. I 10de Maaned af Svangerskabet. Giordmoderen er ikke examineret. Moderen blev syg den 17de. Blodflod vedblev indtil Kl: 11 Aften den 19de d. M. da fosteret kom uden stor Vanskablighed til Verden, men ganske dødt, og da man kunde erfare, at det længe havde været dødt, og var allerede under forraadnelse, saa brugtes inet Middel til at bringe det i Live. Moderen har tilforn født af 8te Børn et Dødfødt. Ingen Klager over Giordemoderen kan formodes.
Datum Skarild Præstegaard ut supra
N. Hegelahr {præst i Skarrild-Arnborg}.
Den 6te Decembr: 1807 har Præsten oplæst dette for os og vi tilstaae, at Giordemoderen har fulgt Sandhed
Anne Hansdatter Barnets Moder.
Nabokoner, som vare nærværende:
Kirsten Nielsdatter
Else Jakobsdatter


Nr. 6322 1808.01.27 Jakob Christensen, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1807.12.25. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Karen Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 27de januar: begravet Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Barn Jacob af Annexgaarden, som var døbt 25de Decbr f. A.
Text over Graven Matth: 18, 10.

Dåb nr. 2421

Nr. 6323 1808.06.05 Niels Jakobsen, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 1.03 (å.m), DØBT: 1807.03.01. FAR: Jakob Christensen Bjerre. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 5te Junii begravet Jacob Bjerges Barn Niels som var døbt den 1ste Martii 1807.
Text: 2 Cor: 1, 5.

Dåb nr. 2416

Nr. 6324 1808.07.09 †1808.07.02 Anders Olesen, , SAND ALDER: 4c, 4 år, DØBT: 1804c. FAR: Ole. MOR: Bodil Jakobsdatter.
DØDSÅRSAG: Druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 9de Julii begravet Bodild Jacobsdatters Barn Anders, som opholdtes af Morfaderen Jacob Christensen i Annexgaarden. Dette Slegfred Barn druknede d. 2den Julii i Aaen. Gammel i 4de Aar.
Text af Jesu Tilbageblivelse uden Hans Moders Vidende Luc: 2 Kap:
Barents navn er Anders Olesen fra Give.

NOTITS: Give kirkebog ikke ført 1800 - 1804, ingen dåb ses.

Nr. 6325 1808.08.28 Navnløs, Fasterholt, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1808.08.19. FAR: Lars Jørgensen Fasterholt. MOR: Inger Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anne Marie Pallesdatter, Fasterholt, Arnborg, Gift med Peder Thomsen.
NÆVNT Nr. 2: Peder Thomsen, Fasterholt, Arnborg
NÆVNT Nr. 3: Johanne Christensdatter, Fasterholt- Bjerre, Arnborg, Gift med Jakob Christensen Bjerre.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Christensen, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 28de August begravet det Barn, uden Navn, som beskrives med følgende Anmeldelse:
Anno 1808 den 28de August: meldte Peder Thomsens Kone Anne Marie Pallisdatter af Fasterholdt og Jacob Bjerges Kone Johanne Christensdatter, at deres Naboes Lars {Jørgensen} Fasterholdts kone i Arnborg Sogn Inger Christensdatter, nedkom i Barselseng den 19de dennes saa hastig, at ingen Gjordemoder kunde komme. Disse koner bevidner, at Barnet, som død strax efter fødslen, var en dreng. Moderen kom ikke for tidlig. fødselen varede en Timestid. Ingen Midler brugtes, at oplive det. Dette var Moderens 8de Barn; De syv leve endnu.
Arnborg Kirke den 28de August 1808
N. Hegelahr Sognepræst for Skarild og Arnborg.
for Liigtale ved Graven brugtes Texten Matthi 18, 14.
Ovenveldte Attest af 28de August 1808 blev forsynet med følgende Paategning: Den 12te decembr: 1808 læste Præsten indbemeldte mine Nabokoners Videnesbyrd for mig, og jeg tilstaaer, dette at være fuldkommen Sandhed; Men maa tillige erindre, at Navlestrængen var der kommet Hul paa nær ved Navnlen, saa at Blodet var forløbet førend barent blev født. Man tilbandt [ved] navlen strax, men det var for sildig.
Gammel Arnborg ut supra
Inger Christensdatter med paaholdt Pen, Barnets Moder.
Dette er Moderens Tilstaaelse [testes]
N. Hegelahr.

Den 12te decembr: 1808 læste Præsten indbemeldte mine Nabokoners Videnesbyrd for mig, og jeg tilstaaer, deri at være være fuldkommen Sandhed; Men maa tillige erindre, at Navlestrængen var der kommet Hul paa nær ved Navnlen, saa at Blodet var forløbet førend barent blev født. Man tilbandt [ved] navlen strax, men det var for sildig.
Gammel Arnborg ut supra
Inger Christensdatter med paahaoldt Pen, Barnets Moder.
Dette er Moderens Tilstaaelse [testes]
N. Hegelahr.

NOTITS: Maren Christensdatter er søster til moderen, begge født i Tovdal.

Nr. 6326 1808.11.06 †1808.10.29 Christen Jakobsen, Fasterholt- Bjerge, SAND ALDER: 8.08 (å.m), 8 år, DØBT: 1801.03.04. FAR: Jakob Christensen. MOR: Johanne Christensdatter.
DØDSÅRSAG: Druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 6te Novembr begravet Jacob Bjerges Søn Christen, som var i sit 8de Aar. Han fandtes druknet i en Klynegrav den 29de Octobr sidst og ved syn, som af Sognefogden efter Herredfogdens givne fuldmats blev taget, befandtes intet Tegn til voldsom Ombringelse paa den Døde.
Text i Sam: 10, 2. Hvad skal jeg giøre for min søn?
NB. han var som Hyrde udsendt efter sin faders faar.

Dåb nr. 2379

Nr. 6327 1809.07.07 †1809.06.30 Christen Mikkelsen Toxvig, Toxvig, SAND ALDER: 64.07 (å.m), 65 år, DØBT: 1744.12.25.
KONE: Anne Marie Pedersdatter, Toxvig, Arnborg, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te Junii døde og den 7de Julii begravet Christen Michelsen Toxvig i sit 65de Aar.
Text: Gen: 35, 29.

NOTITS: Anne Marie Pedersdatter er hans 2. kone.

Nr. 6328 1810.01.07 Maren Nielsdatter, Holtum, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1740c.
MAND: Jørgen Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de januarii begravet Jørgen {Pedersen} Holtums Kone, Maren Nielsdatter gammel 69 Aar
Text: Psalm 40,2.

NOTITS: Hun er født i Dørslund, Brande.

Nr. 6329 1810.02.11 Peder Madsen Siig, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 61.06 (å.m), 65 år, DØBT: 1848.08.
KONE: Maren Olesdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 11te Februarii begrabet Peder Madsen Siig gammel i sit 65de Aar.
Text: Prædik. B. 12, 15 - 16.

NOTITS: FT 1801 i Siig, Rind gift med Maren Olesdatter. De er flyttet til Arnborg 1801 - 09. Han boede sandsynligvis ved sønnen Peder Pedersen Siig i Gammel Arnborg.
LINK: Peder Madsen Siig (Maren Olesdatter begravelse forkert)

Nr. 6330 1810.05.27 Thomas Poulsen, Skibbild, SAND ALDER: 59c, 63 år, DØBT: 1751c.
KONE: Ingeborg Nielsdatter, Skibbild, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de Maji begravet Thomas Poulsen af Schibild - gammel 63 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801.

Nr. 6331 1810.09.23 Knud Jensen, Skibbild, SAND ALDER: 15c, 15 år, DØBT: 1795c. FAR: Jens Knudsen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de September begravet Jens Knudsens Søn af Schibild, navnlig Knud.
NB. 15 Aar, i 16de.
Text: død Søn lever.

Dåb nr. 2348

Nr. 6332 1810.11.25 Christen Sørensen Bjerregaard, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1740c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 25de Novbr begravet Aftægtsmand Christen Sørensen Bjerregaard, som boede og døde i bjerge 70 Aar gammel.
Text: 1 timoth 4, 8. Gudfrygtighed er nytte til, etc:

NOTITS: Ikke identificeret. Usædvanligt er at han bliver kaldt Bjerregaard, normalt kaldes alle folk fra Fasterholt-Bjerre for Bjerre.

Nr. 6333 1810.12.26 Peder Pedersen Brorsbøl, Skarrild By, sogn: Skarrild, SAND ALDER: 81c, 89 år, DØBT: 1729c.
KONE: Karen Nielsdatter, Arnborg, †1801+
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de December begravet Peder Pedersen Brorsbøl af Gammelgaard 89 Aar gammel.
Text Luc: 2, 29 - 30.
Dette hører til Scharild Sogn.

NOTITS: Se FT 1787 Skarrild. Præsten har ved en fejl indført denne begravelse i siderne om Arnborg istedet for Skarrild.

Nr. 5996 1810.12.30 Kirsten Katrine Mikkelsdatter, Grene, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1810.11.25. FAR: Mikkel Christensen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Under døbte:} Den 25de Novbr Hjemdøbt Michel Christensens og Hustrues Magrethe Sørensdatters Datter i Green, navnlig Kirsten C[a]thrine.
Dette Barn begravet den 30te December; da Moderen blev introduceret.

Dåb nr. 2444

Nr. 6334 1811.06.23 Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, 39 år, DØBT: 1772c.
KONE: Mette Katrine Pedersdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg, Hun dør en uge efter manden.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 23de Junii begravet Gaardmand Jens Nielsen Skouberg — i sit 39te Aar.
Text: Jerem: 49, ii.

NOTITS: Gaardmand her betyder vel selvejer.

Nr. 6335 1811.06.30 Maren Søndergaard, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 14+, år, DØBT: 1797-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 30te begravet Maren Søndergaard af Arnborg — i sit {... tom plads ...} Aar kom syg fra sin Tjeneste i Høgild, Rind sogn og døde her hos sine forældre.
Text Apoc: 22, 12. See! jeg kommer [snart] og min løn er med mig.

NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6336 1811.06.30 †1811.06.20 Christen Rasmussen, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1811.06.11. FAR: Rasmus Christensen. MOR: Gertrud Christiane Rolandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Angaaende et fremmed fruentimmers Barn som døde i Annexgaarden den 20de Juni 1811, give følgende Efterretning: fordi Moderen intet Beviis havde, tilskrev jeg Herredsfoden herom som under 23de Junii overdrog mig at holde en Undersøgelses forretning, samme optog jeg og skikkede tiil til Herreds [Contoe]ret, dog ansaae jeg det endnu ufuldkommet, saasom Moderen ikke mødte; endelig mødte denne den 29de og overgav mig Barnets Døbeattest saa lydende:

Aar 1811 den 12te Junii blev i Vorgod Præstegaard døbt Christen . Moderen, som lod sig kalde Gjertrud Christiane Rollandsdr og nedkom i Øster Herborg her i sognet, er et omgaaende fruentimmer, som foregiver at hun er af Lovens {Lovn} sogn Giestum {Gislum} Herred og givt med en Matros navnlig Rasmus Christensen, udkommanderet til Fladstrand. Den 16 Juni d. a. blev Barnets Daab publiceret her i Vorgod Kierke. At foranførte er rigtigen anmeldt, bevidner
Vorgod Præstegrd d. 27 Junii 1811.
L. P Hansen Stedets Præst.

Jeg kastede Jord paa dette Liig den 30 Junii, og medgav Moderen Begravelses Attest. Og sognefogden til Underretning, Tilligemed den Originale Døbeattest —
N. Hegelahr.


Nr. 6337 1811.07.02 Mette Katrine Pedersdatter, Gammel Arnborg (Skovbjerg), SAND ALDER: 37.04 (å.m), 38 år, DØBT: 1774.03.16.
MAND: Jens Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg (Skovbjerg), Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 2den Julii begravet Enken efter Jens {Nielsen} Skouberg, Mette Cathrine Pedersdatter, i sin Alders 38te Aar
Text: Philipp: 3, 14.

NOTITS: Hun er født i Store Hjøllund, Arnborg.
Dåb nr. 2233

Nr. 6338 1811.09.15 Rasmus Jensen Tornvig, Toxvig, SAND ALDER: 66.11 (å.m), DØBT: 1744.10.20.
KONE: Else Marie Gregersdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de september begravet Rasmus Jensen Tornvig af Toxvig Gammel imellem 60 og 70 Aar
Text over Graven. Esaiæ 57, 1 — 2 Den Retfærdige [hensamles?] fra det Onde — — — han skal gaae ind med fred.

NOTITS: Rasmus Jensen Tornvig blev født i Tornvig, men boede længe i Lille Hjøllund. Han var i FT 1787 selvejer i Lille Hjøllund. I FT 1801 ses han ikke i Arnborg. I texten bruges en gammel bibeloversættelsen, den fra 1937 passer saaledes ikke i ordlyden.
Dåb nr. 2107

Nr. 6339 1811.11.07 Mette Kirstine Jørgensdatter, Holtum, SAND ALDER: 38.02 (å.m), 39 år, DØBT: 1773.08.29.
MAND: Hans Pedersen, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 7de November begravet Hans Pedersens Hustrue {Mette Kirstine Jørgensdatter} af Holtum, som døde den 30te Oct i sit 39te Aar.
Liigprædikens Text: i Petri i, 3die 4de og 5te

Dåb nr. 2232

Nr. 6340 1811.11.07 Inger Christensdatter, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1811.06.10. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Karen Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sammedag {7de November} begravet Christen Jacobsens Barn af Annexgaarden, døbt den 10de Junii sidstvigte navnlig Inger.
Text til Tale over Graven: Ps: 89, 48.

Dåb nr. 2446

Nr. 6341 1811.11.29 ? Eskild Lindvigs kone, Fasterholt- Bjerre, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1738c.
MAND: Eskild Lindvig, Fasterholt- Bjerre, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 29de November begravet Eschild Lindvigs Kone af Bjerge, som døde den 22de i sit 73de Aar
Text: Syraks 26, 28.
Havde levet i Ægteskab med sin efterlevende mand i 54 Aar.

NOTITS: Gift 1757c, da hun var 19c år. Ikke identificeret. Lindvig ligger i Sønder Borris, men ingen Eskild fundet der.

Nr. 6342 1811.11.18 Anne Poulsdatter, Gottenborg, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1769c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de December tilmeldtes mig Pigen Anne Poulsdatters Død i Gottenborg og begjertes Liigtale over Graven Søndagen den 22de, dom: 4te Adv: Hun sagdes at være 42 Aar gammel. Begravelsen blev forrettet paa den bestimte Dag. Grund tiil Talen var det Psalme=Vers:
Din fred, o Gud! som overgaaer
Alt det, som Sind og Sands formaar
vort Sind og Hjerte vare
I Jesu Christo, at vi maae
Saa stor en Juleglæde faae,
Som aldrig kan forfare.

NOTITS: Ikke set født i Arnborg. Verset er fra Kingos salme "Op, glædes alle, glædes nu", 1689. Hegelahrs version har to ændringer "vort Sind og Hjerte vare" for "vort Hjerte saa bevare" og i sidste linie "forfare" for "bortfare". Muligvis har Hegelahr citeret den efter hukommelsen. Niels Pedersen i Gottenborgs far er Peder Poulsen i Aggersig, Assing, muligvis har denne en søn Poul, der får en datter NN Poulsdatter.

Nr. 6343 1812.01.01 †1811.12.24 Peder Larsen, Tovdal, SAND ALDER: 5.08 (å.m), 5 år, DØBT: 1806.04.27. FAR: Lars Andersen. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nytaarsdag 1812 begravet Lars Andersens Søn af Todal navnlig Peder, som døde Jule=Aften i sin alders 5te Aar.
Text: Luc: 2, 40.

Dåb nr. 2418

Nr. 6344 1812.01.26 †1812.01.18 Peder Andersen, Hedehus, SAND ALDER: 58.00 (å.m), 62 år, DØBT: 1754.01.01.
KONE: Karen Pedersdatter, Hedehus, Arnborg, Hun begraves to måneder senere.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: septuag: den 26de januar: begravet Peder Andersen af Hedehuus, som døde den 18de samme maaned 62 Aar gammel.
Text til Liigprædiken Ebr: 4, 16.

NOTITS: Fra FT 1801: "Huusmand uden Hartkorn. I fælleds Heede har han bygget og opbrudt Agerland og i de yngre Aar fik han Almisse." Konen var væver sammen med manden.
Dåb nr. 2158

Nr. 6345 1812.02.19 Rasmus Nikolajsen, , SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1811.12.27. FAR: Nikolaj Rasmussen. MOR: Katrine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 19de Februarii 1812 begravet Nicolai Rasmussens Barn af Kirkegaarden, navnlig Rasmus døbt den 27de Decbr f. A.
Tale over Graven Marc: 10 Jesus lagde Hænder paa smaae børn og velsignede dem.


Nr. 6346 1812.02.16 Maren Christensdatter, Hedehuset, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1812.02.03. FAR: Christen Nielsen, Hallundbæk?, Hodsager?. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 16de Februar begravet det uægte barn Maren af Hedehuset, døbt den 3die sammes.
Den 3die Februar døbt i Præstegaarden ugivt Qvinde Kirsten Pedersdatters uægte Barn af Hedehuset, navnlig Maren, Moderens Moster Anne Pedersdatter af Lustrup og hendes Syster Magdalene Pedersdatter af Hedehuset udsagde, at Moderen havde udlagt som Barnefader en ugift Karl Christen af en Bye norden for Holstebroe. Jeg paalagde Vidnerne, at sige Moderen, at jeg forlangte nøiere Forklaring herom.
Dette Barn begravet den 16de Februarii d. A.
Den 4de Februar meldte ovenmeldte Anne Pedersdatter, at den til bemeldte uægte Barn udlagte Barnefader Christen opholder sig hos sin Fader, Gaardmand i Hallembek, norden for Holstebroe, men i hvad Sogn vidstes ikke endnu at forklare, førend Barnets Moder blev nøiere tilspurgt. Karlen sagdes at være Landeværnsmand og heder Christen Nielsen. Den 18de Febr: udlagde Moderen selv for mig, at hendes Barnefader er Ungkarl Christen Nielsen fra Hallemsbæk, en Gaard norden for Holstebro, men vidste ikke Sognets Navn.

NOTITS: I erklæringen, som præsten forlanger, hvem den udlagte fader er skrives Hallumbæk delvis norden for Holstebro og delvis sønden for (andre vidner). Det eneste sted, der passer er Hallundbæk i Hodsager sogn ca. 15 km sydøst for Holstebro. Christen Nielsen skal være landeværnsmand. Han ses ikke i FT 1787 eller 1801.
Dåb nr. 2451

Nr. 6347 1812.03.15 Karen Pedersdatter, Hedehus, SAND ALDER: 61c, 65 år, DØBT: 1751c.
MAND: Peder Andersen, Hedehus, Arnborg, Begravet 7 uger før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Martii begravet Enken Karen Pedersdatter af Hedehuset. 65 Aar gammel.
NOTITS: Alder fra FT 1801.

Nr. 6348 1812.04.19 †1812.04.14 Dorte Christensdatter, Tornvig, 22 år, DØBT: 1791c.
MAND: Christen Christensen, Tornvig, Arnborg
DØDSÅRSAG: Uforløst børnefødsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 19 April dom: jubilate begravet Christen {Christensen} Tornvigs Hustru {Dorte Christensdatter}, som døde den 14 April i fødsels Nød uforløst, i sit 22de Aar,
Text: Jerem: 4, 31 "Jeg haver hørt en Røst, ligesom hendes, der føder en Angest, som Ens, der er i Førstefødsels Nød, Sions Datters Røst."


Nr. 6349 1812.06.04 †1812.05.28 Mads Olesen, Fasterholt- Bjerre, 58 år, DØBT: 1754c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4de Junii begravet Mads Olesen af Bjerge, død den 28de Maji i sit 58de Aar.
Text: Rom: 5, 11. "Vi rose os i Gud ved vor H. J. Chr:"

NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6350 1812.06.09 †1812.06.03 Anne Johanne Christensdatter, Birkebæk, 69 år 6 m., DØBT: 1741c.
MAND: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 9 Junii begravet Niels {Christensen} Birkebæks Kone Anne Johanne Christensdatter 69½ Aar, døde den 3 Junii.
Text Galat: 6, 9.


Nr. 6351 1812.09.13 Anne Larsdatter, Søby- Sønder, SAND ALDER: 68, 68 år, DØBT: 1744c.
MAND: Christen Olesen Sigting, Arnborg, †1804.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 13de September begravet Enken Anne Larsdatter af Søbye 68 Aar gammel.
Text: 2 Corinth: 4, 16.17.18.


Nr. 6352 1813.03.23 Inger Katrine Christensdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1813.01.10. FAR: Christen Poulsen, Kibæk, Assing. MOR: Mette Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfaste Søndag begravet besovede Qvinde Mette Lauridsdatter Barn Inger Cathrine, som blev døbt den 10de Januar d. A.
NOTITS: Ifølge dåben opholdt hun sig ved Peder pedersen Siig i Gammel Arnborg.

Nr. 6353 1813.05.02 †1813.04.26 Jens Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1813.01.01. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26de April døde og den 2den Maji begravet Peder Nielsens Søn af Gottenborg, Jens, som var døbt den 1ste januar dette Aar.
Text Luc: 10, 20. Gl[æder] Eder over, at Eders navne ere skrevne i Himmlen.
H[erl]ig gik Udskrivten til Krigecommissæeren datiert den 2den Maji —


Nr. 6354 1813.06.06 Margrethe Christensdatter, Kirkegaard (Annexgaard), SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1808c. FAR: Christen Jakobsen. MOR: Karen Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 6te Junii begravet Christen Jacobsens og Karen Poulsdatters Barn Magrethe i sit 5te Aar af Annexgaarden
Text rom: 8, 23.

Dåb nr. 2432

Nr. 6355 1813.11.14 †1813.11.05 Dødfødt, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 0.00 (å.m), år. FAR: Niels Jensen. MOR: Mette Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14de Novembr begravet Niels Jensens og Hustrues Mette Johanne Christensdatters dødfødte Barn.
Text: Barnet sprang i mit Liv etc:
Gjenpart af Anmeldelsen:
Den 26de Novembr 1813 gav Districtts beskikkede gjordemoder, Kirstine Larsdatter, mig mundligen følgende anmeldelse om et dødfødt barn, til hvis fødsel hun den 5te d. M. havde været brugt: barnets forældre ere Niels Jensen og Hustru Mette Johanne chrisensdatter, boende i Gammel Arnborg, Arnborg sogn. fødslen skeede i 10de Maaned efter Svangerskabet. fosteret var af mandkjøn — kom besværlig ved Vendig til Verden, her var intet Liv i det da det fødtes. Alle muelige Midler bleve brugte, for at bringe fostgeret til Live, nemlig: varmt Bad, Ribbenenes skyden op og ned , fel[el[se, for at prøve om Hjertet bankede, Slims bortrydning af Munden og Lutes Indblæsning, og flere Midler, som bruges paa Stiftelsen i Kiøbenhavn; men Alt var her forgjeves. Moderen har tilforn født 2 dødfødte Drengebørn.
Datum Skarild Præstegaard ut supra
N. Hegelahr Sognepræst til Skarild og Arnborg.


Nr. 6356 1814.02.13 Peder Pedersen, Gammel Arnborg, 2 år, DØBT: 1812.02.18. FAR: Peder Pedersen sig. MOR: Anne Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: sexagesima den 13de Februarii begravet Peder Pedersen Siigs Søn af Gammel Arnborg navnlig Peder døbt den 18de Februar 1812; altsaa næsten 2 Aar gammel
Text over Graven Viisdoms Bog 4, 14.


Nr. 6357 1814.02.27 Mette Thomasdatter, Grene, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1813.05.13. FAR: Thomas Poulsen. MOR: Else Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 27de februar: begravet Thomas Poulsens Barn Mette af Green, døbt den 13de maii 1813
Text Jeremiæ 1, 5.


Nr. 6358 1814.05.30 †1814.05.20 Dødfødt, Holtum, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Hans Pedersen. MOR: Anne Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Pinsedag den 30te maji begravet Hans Pedersens dødfødte Drengebarn af Holtum. Indberetningen fra Gjordemoderen ventes. Anmeldelse om et dødfødt Barn, ved hvis fødsel Undertegnede har været brugt den 20de Maji 1814. forældrene Hans Pedersen og Anne Jørgensdatter boende i Holtum, Arnborg Sogn. Konen fødte 30 Uger efter Svangerskabet, fosteret var af mandkjøn. Aarsagen til den tidlige nedkomst vides ikke. fosteret blev baglænds født uden Instrumenter. der var intet Liv i det, da det fødtes. Her brugtes intet Middel for at faae det til Live, fordi dette ansaaes umuligt. Moderen har intet barn født før. Denne Anmeldelse, som Sognepræsten har optegnet efter min mundtlige forklaring, bekræftes hermed med min Underskrivt.
Skarrild Præstegaard den 2den Junii 1814
Maren Christensdatter af Arnborg Kirkegaard med paaholdt Pen.
Dette er rigtigt anmeldt, hvilket bevidnes af Barnets Moder og Nabokone Anne Jørgensdatter med paaholdt Pen
Maren Pedersdatter med paaholdt Pen.


Nr. 6359 1814.09.04 Peder Rasmussen, Grene, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1814.05.11. FAR: Rasmus Pedersen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: XIII p. t. 4. Septembr. begravet Rasmus Pedersen og Johanne Christensdatters Søn Peder af Green, som var døbt den 11 Maji d. A.
Text Jobs bog 14, 2.


Nr. 6360 1815.01.15 †1815.01.07 Jørgen Pedersen, Holtum, SAND ALDER: 72.09 (å.m), 73 år, DØBT: 1742.04.10.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 15de Januarii begravet Jørgen Pedersen af Holtum, i sit 73de Aar.
Text: Esaiæ 46, 3 — 4.
{Ny kirkebog:} 1. død 7. Januar, begravet 15. Januar Jørgen Pedersen, aftegtsmd hos sin Svoger Gmd: Hans Pedersen i Holtum, 78 Aar.

NOTITS: Konen døde 1810. Begravelserne i 1815 føres både i den gamle kirkebog i fri format og den nye kirkebog i fast format.
Dåb nr. 2092

Nr. 6361 1815.05.04 †1815.04.26 Niels Mouridsen, Søby- Sønder, SAND ALDER: 73, 73 år, DØBT: 1742.
SØN: Mourids Nielsen, Søby- Sønder, Arnborg, Har overtaget gaarden.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelfartsdag den 4 maji begravet Niels Mouridsen af Søebye, næsten 73 Aar.
Text. Luc: 2, 29 og 30.
{Ny kirkebog:} 2. død 26 April, begravet 4. Maj Niels Mouritsen, Aftægtsmand: hos sin Søn Mourits Nielsen i Søbye, 73 Aar.

NOTITS: Begravelserne i 1815 føres både i den gamle kirkebog i fri format og den nye kirkebog i fast format.

Nr. 6362 1815.06.04 †1815.05.30 Niels Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1815.05.29. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den søndag efter trinitatis 4de Juni [S....] begraven Peder Nielsen barn Niels af Gottenborg. født og døbt den 29 Maji død den 30te begravet den 4 Juni alder 36 timer.
text rom 8, 14.
{Ny kirkebog:} 3. død 30 Maj, begravet 4de Juni, Niels Pedersen, hos [faderen] Sognefoged og Gmd: Peder Nielsen Gottenborg, 36 Timer.

NOTITS: Begravelserne i 1815 føres både i den gamle kirkebog i fri format og den nye kirkebog i fast format.

Nr. 6363 1815.06.13 †1815.06.09 Christen Jensen, Grene, SAND ALDER: 62c, 63 år, DØBT: 1753c.
SØN: Jens Christensen, Grene, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 13 Junii begravet Christen Jensen af Green.
4. død 9de Juni, begravet 13. Juni, Christen Jensen, Aftægtsmd. hos sin Søn Jens Christensen, Gmd: i Green, 63 Aar.

NOTITS: Begravelserne i 1815 føres både i den gamle kirkebog i fri format og den nye kirkebog i fast format. Alder fra FT 1801. HER PÅ DETTE STED hører poesien af den gamle kirkebog op og derefter findes kun prosa i den nye kirkebog - nøgtern og tør.

Nr. 6364 1816.06.18 †1816.06.09 Jakob Christensen Kirke, Kirkegaard, SAND ALDER: 74.00 (å.m), 74 år, DØBT: 1742.06.05.
KONE: Maren Christensdatter, Kirkegaard, Arnborg
SØN: Christen Jakobsen Kirke, Kirkegaard, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 9. Juni, begravet 18 Juni Jacob Kristensen Kirke, Aftegtsmd: hos sin søn Kristen Kirke, 74 Aar.
Dåb nr. 2096

Nr. 6365 1816.09.01 Niels Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1816.08.27. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 27 August, begravet 1ste September, Niels Pedersen, Gmd: Peder Nielsens søn i Gottenborg i Arnborg. 1 dag.
NOTITS: M05.06.1742 være hjemmedøbt.

Nr. 6366 1816.10.02 †1816.09.23 Kirsten Pedersdatter, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 75, 75 år, DØBT: 1741.
MAND: Laurids Andersen, Gammel Arnborg, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 23 September, begravet 2 October, Kirsten Pedersdatter, Aftægtskone i gl: Arnborg, 75.
NOTITS: Hun er født 13.03.1741 i Vium By, Nørre Vium sogn.

Nr. 6367 1816.12.15 †1816.12.07 Niels Pedersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 72.08 (å.m), 73 år, DØBT: 1744.04.14.
KONE: Maren Madsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, +1830 Gammel Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 7 December, begravet 15 december, Niels Pedersen Arnborg, Aftægtsmd i Arnborg. 73 Aar.
NOTITS: Han var blind, se FT 1801. Hans far var Peder Larsen.
Dåb nr. 2105

Nr. 6368 1816.12.26 †1816.12.20 Søren Sørensen, Fasterholt, SAND ALDER: 17c, 17 år, DØBT: 1799c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 20 December, begravet 26 December, Søren Sørensen Fasterholdt, hjemme hos Faderen, 17 Aar.
NOTITS: Faderen ikke identificeret.

Nr. 6369 1817.01.05 †1817.01.01 Kirsten Nielsdatter Væring, Hjøllund- Lille, SAND ALDER: 50c, 51 år, DØBT: 1767c.
MAND: Christen Nielsen Væring, Hjøllund- Lille, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 1 Januar, begravet 5 Januar, Kirstine Nielsdatter Væring, Gaardmands Kone i Hjølund, 51.

Nr. 6370 1817.03.16 †1817.03.10 Ane Eriksdatter, Tornvig, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1761c.
MAND: Christen Nielsen Tornvig, Tornvig, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 10 Marts, begravet 16 Marti, Ane Eriksdatter, Aftægtskone i Tornvig, 55.
NOTITS: Født i Harrild, Brande.

Nr. 6371 1817.11.14 †1817.11.05 Laurids Andersen, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 77.10 (å.m), 78 år, DØBT: 1740.01.24.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, †1816, året før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 5 November, begravet 14 November, Laurits Andersen Arnborg, Aftægtsmand, 78 Aar.
Dåb nr. 2080

Nr. 6372 1818.03.01 †1818.02.21 Niels Jensen Ødevig, Gammel Arnborg, SAND ALDER: 50.08 (å.m), 51 år, DØBT: 1767.07.14.
KONE: Margrethe Christensdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, †1849.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 21 Februar, begravet 1ste Marts, Niels Jensen Ødevig, Boelsmd: i Arnborg, 51 Aar.
NOTITS: Født 1767 i Øvig, Skarrild, søn af Niels Nielsen og Johanne Pedersdatter. Han var i FT 1801 i Bukkær, Assing gift med Margrethe Christensdatter *1769c Skarrild (FT 1845). Alder fra fT 1801.

Nr. 6373 1818.04.22 †1818.04.15 Mourids Nielsen Søby, Søby- Sønder, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1778.
KONE: Mette Christensdatter, Søby- Sønder, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 15 April, begravet 22 April, Mourits Nielsen Søbye, Gmd: i Søbye Arnborg Sogn, 40 Aar.
NOTITS: Født i Nørre Vium.

Nr. 6374 1818.05.31 †1818.05.23 Niels Pedersen, Gottenborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1818.04c. FAR: Peder Nielsen. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 23 Maj, begravet 31. Maj, Niels Pedersen Gottenborg, Gmd: Peder Nielsens Søn i Gottenborg, 4 Uger.

Nr. 6375 1819.03.21 †1819.03.14 Jens Knudsen, Skibbild, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1763c.
KONE: Gertrud Nielsdatter, Skibbild, Arnborg, Ikke født i Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 14 Marts, begravet 21. Marts, Jens Knudsen i Skibild, Almisselem i Arnborg, 56 Aar.
NOTITS: Ikke født i Arnborg.

Nr. 6376 1819.07.11 †1819.07.08 Lars Jespersen, Tovdal, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1818.04. FAR: Jesper Jakobsen. MOR: Karen Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 8. Juli, begravet 11 Juli, Lars Jespersen Thoudal, i Arnborg Sogn hos forældrene, 15 Maaneder.

Nr. 6377 1819.12.05 †1819.11.26 Maren Olesdatter, Hedehuset, SAND ALDER: 76.06 (å.m), 76 år 6 m., DØBT: 1743.06.14.
MAND: Peder Madsen Sig, Gammel Arnborg, Arnborg, +1810 Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 26 November, begravet 5 December, Enke Maren Olesdatter, Aftægtskone Heedehuset Arnborg Sogn, 76½.
NOTITS: Født i Birkebæk, faderen Oluf Pedersen.
Dåb nr. 2102

Nr. 6378 1820.03.24 †1820.03.18 Karen Nielsdatter, Holtum, SAND ALDER: 33.06 (å.m), 34 år, DØBT: 1786.09.24. FAR: Niels Thomsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 18 Marts, begravet 24 Marts, Karen Nielsdatter Holtum, ugift, hjemme hos forældrene, 34.
Dåb nr. 2296

Nr. 6379 1820.10.29 †1820.10.20 Sidsel Jensdatter, Grene, SAND ALDER: 68.11 (å.m), 69 år, DØBT: 1751.11.21.
MAND: Christen Jensen, Grene, Arnborg, †1815 i Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 20 October, begravet 29 October, Enke Sidsel Jensdatter, Aftægtskone i Arnborg Green, 69.
NOTITS: Født i Gammel Arnborg.
Dåb nr. 2145