Brande sogn, Skærlund 1695: pant til Anders Jensen Skærlund fra Enevold Kaas, Lyngholm, Thisted

Sidst opdateret 19. juli 2011

Anders Jensen får pant i en fjerdepartsgård i Skærlund på hartkorn 1 3 2 ½, som beboes af Jens Jensen Tybo, fra Enevold Clausen Kaas. Ordlyden går lidt i retning af ejerskab. Anders Jensen selv bor på en halvgård med 2 7 1 2 og har fæstet den anden fjerdepartsgård til to år før.

Liste af personer nævnt 1695:
Anders JensenSkærlund, Brande †1698 Skærlund, Brande. Kommer 1684 fra Studsgaard til Skærlund, Brande, til en halvgård 2 7 1 2 ses 1687 som enkemand, gift 2. gang. Fæster 1693 endnu en fjerdepart gård 1 3 2 ½ af Skanderborg Rytterdistrikt. 2. kone gifter sig som enke med Rasmus Nielsen, der overtager hans gårde og fæste fra Skanderborg Rytterdistrikt.
Jens Jensen TyboSkærlund, Brande Ses 1683 og 1695 i Skærlund i gård nr. 4.1, han anses for sikker søn af Jens Povelsen Tybo på nr. 2.
Enevold Clausen KaasLyngholm, Thisted *1615cc †1695+. Se Finn Holbeks sider. Gift 1. 1651 i Viborg med Helvig Pallesdater Rodsteen, gift 2. 1685 med Mette Jakobsdatter Ulfeldt, der er opvokset på Nørre Karstoft og har arvet gårde i Skærlund, Brande efter sin far Jacob Mogensen Ulfeld *1600cc †1671 - 74. Det er således hans kones gods han pantsætter.

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller, SP 31 Fol. 3
Brande sogn, Skærlund 1695: pant 60 Rdl. til Anders Jensen Skærlund fra Enevold Kaas, Lyngholm, Thisted
Udskrift: Ejnar Bjerre

Enevold Kaas til Lyngholm kiendis at hafue laant 60 Rd. af velfornemme Mand Anders Jensen, boendis i Schierlund i Brande sogen. Til Forsichring pandtsætter hand fra sig og Arfvinger 1½ Td. Htk. {helt nøjagtigt efter matriklen 1688: 1 3 2 ½}, som er hans Anpart i fornt. Gaard, som Jens Jensen Thyboe iboer, og som Anders Jensen shal hafue, nyde, bruge og beholde til et brugeligt Pandt.
Datum Løngholm d. 1. Martii anno 1695,
Enevold Kaas. (LS)