Brande sogn: Skifte efter Niels Pedersen Sandfeld, Brandholm, 1736

Sidst opdateret 19. mar. 2014

Selve skiftet er fra 1736. Dette dokument er fra dec. 1745 og bekræfter udbetalingen af arven til den i 1736 umyndige søn Jens Nielsen. Birkedommer Peder Paaske på Hastrup Mølle har bestyret pengene i mellemtiden. Desværre siger udskriften, eller originalen, ikke hvor enken og sønnen boede i 1745, hvilket vel ikke var på Brandholm.

Liste af personer nævnt 1745:
Navn Sted Bemærkning
Niels Pedersen SandfeldBrandholm *1686- Store Sanfeld, Brande. Død Aug.? 1736. Han forpagtede Brandholm fra 1717 til i hvert fald 1731.
Anna JensdatterBrandholm *1685cc †1736+. Gift 1707 i Sønder Omme. Hun er kun her nævnt som "Enken" uden navn.
Maren NielsdatterOlling, Andsager *1715-? i Store Sandfeld, opvokset på Brandholm. Gift med Peder Nielsen af Olling, Andsager.
Jens NielsenBrandholm *1715 i Store Sandfeld, opvokset på Brandholm
Kirstine NielsdatterRonnum, Skarrild *1720c Brandholm †1782 Ronnum, Skarrild, opvokset på Brandholm. Gift med Niels Christensen †1748 Ronnum, Skarrild. Vendingen "er bleven gift" betyder vel at dette giftermål fandt sted efter skiftet i 1736, hvor hun jo kun var 16c år gammel.
Peder PaaskeHastrup Mølle, Thyregod *1695 Stege †1753 Hastrup Mølle, Thyregod. Birkedommer i Hastrup Birk.

[...] kommentar Villy M. Sorensen.

1745
Koldinghuus Amts Reversal 1679 - 1746
Viborg Landsarkiv: B6c-1 Fol 316.
Udskrift: Ejnar Bjerre
No. 5
Et Skifte efter Forpagteren afgangne Niels Pedersen Sandfeld paa Brandholm sluttet den 17 Septbr. 1736 imellem Enken [Anna Jensdatter] og disses trende Børn.
En Søn Jens Nielsen da 20 Aar, som dend Tiid træde udi fællig med Moderen, saa hand da med Curator Peder Paasche giord sig betalt for sin Fædrene Arv 191 Rd. 5 M. 12¾ S.
Datteren Maren Nielsdatter er gift med Peder Nielsen udi Olling Aandsagger Sogn, som imod hans derforre udgivne og herved følgende afkald De Dato 12 Juli 1745, har bekommet hendes Arv.
Kierstine Nielsdatter er bleven gift med Niels Christensen af Ronnum i Scharrild Sogn, som erfter hans herved afkald De Dato 21 Dec. 1745, har bekommet hendes Arv. Følgelig er for De, ved dette Skifte faldende Børne Penge, nu paa denne Tiid tilbørlig Rigtighed. og herved følgende afkald De Dato 12 Juli 1745, har bekommet hendes Arv.