Begyndt: 2016
Sidst opdateret: 12. marts 2020 Skarrild kommenteret Kirkebog 1724 - 1820


Tilbage Nørvang-Herred oversigt.

Links til siderne:

Skarrild ukommenteret: Efter dato fortløbende 1724 - 29
Herunder kommenteret:
Døbte 1725 - 1820alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Begravede 1724 - 1820 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Konfimerede 1781 - 1781 alle: Sorterbar Klapbar Tekst
mandkøn: Sorterbar Klapbar Tekst
kvindekøn: Sorterbar Klapbar Tekst
Viede 1714 - 1820
(delvis
rekonstrueret)
alle: Sorterbar Klapbar Tekst
Personliste 1725 - 1820 alle: Sorterbar

Der er et brud i degnens kirkebog 1739-1774 mellem folioside 49b (bagsiden AO opslag 100) og folioside 50 (AO opslag 101). Foliosiderne 49 og 50 er nummereret efter hverandre, hvilket skjuler at der mangler vel to foliosider (med bagsider 4 normale sider). Den sidste dåb på 49b sker den 2. februar 1772.
Så kommer brudet med de manglende sider.
På folioside 50 findes øverst enden af en dåb, hvor begyndelsen var på forrige side, som er væk. Første fuldstændige dåb er 2. søndag post Trinitas i 1773 eller den 20. juni. Der mangler dermed knap 17 måneder af dåbene. Dette er formodentlig omkring otte dåb plus og minus — deraf er fire identificeret, som vises i rødt i dåbslisterne.
Derefter kommer den nye præst Hegelahr og han stiller alt om og forbruger fem kirkebøger i femten år med mange eksperimenter og dobbelte indførelser. Samtidig udvider han kirkebogen til at have trolovede, kirkegangskoner, konfirmerede og ved datoer såvel hvornår en fødsel eller død har fundet sted plus hvornår den kirkelige handling er sket, dåb eller begravelse. Og han fortæller nogen historier.
Men årene 1773 til 1788 er noget rod.


Individuelle kirkebogs udskrivelser fra Hegelahrs tid:
Hegelahrs kirkebog 1774 med det halve af 1788.
Hegelahrs kirkebog 1775-79.
Degnens kirkebog 1775-84.
Hegelahrs kirkebog 1779-86 (temmelig beskadiget, en del af hver side mangler).
Degnens kirkebog 1784-88.

Hvis du vil finde noget i Skarrild Kirkebog 1725 - 1800 anbefales det at begynde her fremfor affotograferinger eller originalen i gotisk skrift. Og især at begynde med de sorterede versioner af viede, begravede, konfirmerede og døbte. Der sorteres på navne, steder, fødselsår tildels på faderen, manden eller konen, hvis de er kendt, på sogne ved vielser.
For dem der ikke bryder sig om kommentarer findes en fortløbende - organiseret rent efter dato - version med både præstens og degnens tekst per indførsel i fald de begge findes. Forskellene mellem de to versioner af teksten kan være ret stor og nogen steder hjælpsom, når fx i 1760 præsten har "døde Clemmen Skifvel udi hans alder 66" og degnen "døde Klemmen Rasmuss udi skiefvel". Det ses mange steder at den egenlige kildeversion er degnens kirkebog for præsten har ind imellem skrevet forkert af og indsætter andre datoer.
Ved de døbte angives foruden faderen, med sit fulde navn hvis kendt, også moderen, hvis hun er kendt. Barnets efternavn angives.
Ved mange indførsler er der anbragt notitser, som angiver et link, en kilde, en folketællingsalder, dåbsdato ved begravelsen. Alle kendte kilder er benyttet såsom skifter, skøder, tingbøger, amtsregnskaber, reserveruller, kirkebøger i andre sogne etc.
Kirkebogen er præstens fra 1724 - 1739. Perioden 1739 -1765 fører degnen også kirkebog, 1765 - 1773 kun degnens. I perioden 1771 - 73 findes kun begravede.
For hver af begravede, viede, konfirmerede og døbte findes tre versioner: normal tekst, klapbare overskrifter hvor kirkebogsteksten klapper ud når man klikker på overskriften og endelig de sorterede versioner, som er opdelt i spalter og indeholder overskriften og ved et klik får man kirkebogsteksten at se. Disse sidste sorterede versioner anbefales her nok engang kraftigt for deri kan man ganske hurtigt løse problemer, som ellers ville tage timer af søgen rundt i mangfoldige sider.
For begravede, konfirmerede og døbte kan man vælge imellem at se alle eller kun personer af mandkøn eller kun personer af kvindekøn.

Skarrild FORTLØBENDE KIRKEBOG 1724 - 1725 ukommenteret
Skarrild kirkebog tidslig rækkefølge, fortløbende, præstens og degnens version sidesat.
Indeholder præstens og degnens indførsler i kronologisk rækkefølge efter dato. I originalerne er de delt i døbte og begravede. I perioden 1725 - 74 blev døbte og begravede indført, begravede med alder 1760 - 74. Efter 1775 viede og efter 1781 konfirmerede (mest i Skarrild kirkebog, men for begge sogne).

Afkortelser:
KB: Kirkebog. AS: Sulkjær: "Skarrild Sogn" DKB: Degnens Kirkebog 1739-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1725-1814. FT: Folketælling. Født bruges her for dåbsdato eller år.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
75s = skønnet alder mest fra folketællinger. 67c = 67 +- 5 år. 20.10 = 20 år 10 måneder.

Eksemplerne er fra Brande sogn efter samme system som her.
Eksempel 1: begravede normal tekst.
Overskriftslinie: Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Kirkebogsteksten:12. d 9 Maj blev begraven Søren Jensen i Lund 72 Aar Gl:
Bemærkning: NOTITS: DKB. PKB har 73 år. Han er ikke opført i FT 1787. Dette er Søren Kierkegårds bedstefar på mødrene side.
Eksempel 2: begravede klapbar.
Nr. 6432 1798.03.07 udøbt , Skærlund, 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1798.02. FAR: Peder Andersen.
Nr. 6433 1798.03.25 Inger Pedersdatter, Brandlund, 65c (å.m), 65 år, DØBT: 1732c.
Nr. 6434 1798.05.06 Søren Jensen, Brandlund, 72c (å.m), 72 år, DØBT: 1725c.
Nr. 6435 1798.05.20 Thomas Mathiasen, Grarup, 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1798.03.18. FAR: Mathis Christensen.
Nr. 6436 1798.05.23 Palle Pedersen Boel, Borup, 61c (å.m), 61 år, DØBT: 1736c.

Eksempel 3: begravede, her sorteret på sted.
Skarrild Kirkebog, begravede sorteret

Teknikken:
XML filer benyttes som grundsystem. Her et par eksempler fra begravede i Brande:
Teknikken:
Dette XSLT program (stylesheet) genererer HTML tekstsiden udfra XML filen:


Dette XSLT program (stylesheet) genererer den klapbare side udfra samme XML fil:


Dette XSLT program genererer den sorterbare version igen udfra samme XML fil:

På lignende måde genereres databasen eller databaser.


Specielt interessant er meddelelser om personer, der er flyttet ud af sognet. I forbindelse med blot eet sogn er de meget svære at finde. Hvis du har sådanne eller andre oplysninger ville jeg være taknemmelig for en mail:
Tema:
Meddelelse:
Klik her: