Først lagt på nettet 22 marts 2023
Sidste ændring 30 marts 2023Ejstrup, skifte efter Niels Poulsen i Nygaard i Ejstrup 1814.

INDHOLD:
Beskrivelse
Oversigt over hovedpersonerne og familie
Liste af Personer
Udskrift af skiftet

Registrering
Skiftets første slutning
Skiftets anden slutning, ny arving


Beskrivelse:
Dette skifte består af tre dokumenter fra Vrads Herreds Skifteprotokol
1803-1821:

1. Registreringen den 4 februar 1814, FS 371 - 374.
Auktion over løsøre 29 marts 1814, nævnt 31 Juli 1815.
2. Skiftets første slutning 31 Juli 1815 FS 426 - 427.
3. Ny arving skiftets endelige slutning FS 474 -474B.

Dette skifte har usædvanlige omstændigheder. Niels Poulsen er indsidder men hans ejendele bringer på auktion den store sum 309 rigsdaler, hvilket er meget mere end fx de 180 rigsdaler Lars Jensens gård, hvor de bor, er værd.
Hvor kommer den rigdom fra?
Det korte svar er: tøj, syet og spundet tøj.
En analyse af vurderingen her i skiftet med en inddeling af sagerne i grove kategorier giver følgende tilnærmelige opstilling:

Kategori Vurdering tilnærmelig Rigsbankdaler % af total
Kvindetøj 55,33 26%
Mandetøj 9,17 4%
Uldsager 10,17 5%
Sengeklæder 17,17 8%
Kobber keddel 50,00 23%
Jern 24,06 11%
Landbrugsredskaber 29,28 14%
Bøger 1,99 1%
Hussager 16,22 8%
Sum 213,39 100%

Hele vurderingen er 226 rigsdaler, så mange små beløb er hurtig skønnet, men analysen er klar. Tøj og sengeklæder udgør 43% af summen og med kobberkedelen er vi oppe på knap 70%. Der er meget fint tøj som en sort kaabe vurderet til 2 rigsbankdaler, en sort fløjels Fruentimmer Hue til 3, en fløjels Fruentimmer Hue med Perler til 2, guul Silke Tørklæde til 1 rigsbankdaler. Der er også en Blaae Mands Kiol til 4 rigsdaler.
Derudfra menes, at parret har tjent deres penge ved at sy og sælge tøj. Kobberkedelen "1 Kaaber Brygger Keedel" er rigtig dyr med 50 rigsdaler. Konen var væsentlig derved, da hun dør, kan han ikke klare den mere. Den har ikke været brugt til at brygge brændevin for der er ingen kobberhat eller svaletønde. Hvad der ellers blev brygget var øl.
Niels Poulsen er født i Skovsende i Sønder Omme sogn og bliver gift 1779 i Borris med Anne Cathrine Thomasdatter. De driver først hans fødegård 1777 indtil 1797, da de fæster en gaard i Ullerup i Give sogn hvor deres eneste overlevende søn Thomas dør i 1804. Niels Poulsen er da 58. Derpå flytter de til et indsidderhus ved Lars Jensen i Nygaard i Ejstrup sogn, hvor de optager to lån i 1815 et på 43 rigsdaler og et andet på 30 rigsdaler. Datteren og derefter konen dør 1813 og han dør 1814, hvorpå der skiftes.
Niels Poulsen går det skidt efter konens død mellem juli og december 1813. Datteren Anne Margrethe Nielsdatter døde i juni 1813 og havde en lille søn Johannes, der ved hendes død var godt et år gammel. Han blev først plejet af konen, men da hun døde kunne Niels Poulsen ikke klare at have et barn, han må afgive barnebarnet til Fattigkommissionen. Ved slutningen af datterens skifte i december 1813 siger han sig fattig, han har ikke kunnet tjene penge med at sælge tøj til at leve for. Men fattig var han ikke i ejendele tvært imod.
Udførligere se Niels Poulsen i Nygaard i Ejstrup.

Oversigt over hovedpersonerne:

Anne Cathrine Thomasdatter *1746.12.11 Gravel, Borris †1814- Nygaard Ejstrup (fra skiftet) datter af Thomas Christensen Gravel og Mette Christensdatter.
Barn med Niels Pedersen Lodal i Faster sogn:

Mette Marie Nielsdatter *1776.01.28 Gravel, Borris †1824.01.24 Brejning, Bølling herred (arving).
Gift 1808.10.30 i Brejning med Gravers Lauridsen *1779c †1832.09.19 Brejning.

Gift i Borris 1779.04.18 med Niels Poulsen *1746.04.07 Skovsende Sønder Omme †1814.01.31 (dette skifte) Nygaard Ejstrup søn af Poul Jensen *1711c Bøvl ?(*1710.09.28 af Jens Thomsen eller *1712.02.21 af Jens Jensen) †1777.01.08 Skovsende og (gift 1733.09.10 Sønder Omme) Margrethe (Maren?) Nielsdatter *1712c †1756.03.03 Skovsende.
Barn med ægtemanden:

Anne Margrethe Nielsdatter *1780.05.18 Skovsende, Sønder Omme †1813.06c (skifte) Nygaard, Ejstrup.
Barn med Christen Jensen af Vrønding i Tamdrup sogn

Johannes Christensen *1812.05c i Nygaard Ejstrup (arving).
Liste af personer, 18 i alt, nævnt 1814 - 1816:
Navn Sted Bemærkning
Først de direkt involverede i skiftet (familien)
Niels Poulsen Nygaard, Ejstrup Skifte over ham †1814.01.31 Nygaard Ejstrup.
Anne Cathrine Thomasdatter Nygaard, Ejstrup Niels Poulsens kone, død før 1814.
Mette Marie Nielsdatter Vestrup, Brejning Anne Cathrine Thomasdatters datter i Borris med Niels Pedersen Lodal af Faster.
Gravers Lauridsen Vestrup, Brejning Gift med Mette Marie Nielsdatter.
Anne Margrethe Nielsdatter Nygaard, Ejstrup †1813.06c Nygaard, datter af Niels Poulsen og Anne Cathrine Thomasdatter.
Christen Jensen Vrønding, Tamdrup Barn Johannes Christensen med Anne Margrethe Nielsdatter.
Johannes Christensen Nygaard, Ejstrup Søn af Anne Margrethe Nielsdatter og Christen Jensen
Dernæst andre nævnte personer
Mads Pedersen Smed Ejstrup By Plejede barnebarnet i tiden før Niels Poulsen døde.
Lars Jensen Nygaard, Ejstrup Ejer gården som Niels Poulsen er indsidder på, vurderingsmand.
Peder Sørensen Store Thorlund, Ejstrup Sognefoged, udfører registreringen i skifteforvalters sted.
Erik Jonassen Ejstrup By, Ejstrup Formynder for barnet Johannes Christensen, 1¾ år, der arver.
Anders Møller Ejstrup By, Ejstrup Skoleholder i Ejstrup, vurderingsmand.
Søren Madsen Sønder Hvillum, Ejstrup Nabo til Nygaard, har foranstaltet Niels Poulsen begravelse for 33 Rigsbank daler.
Lorents Pedersen Smedebæk Mølle Ejstrup Har lagt 4 rigsbankdaler ud.
Lars Christensen Heedegaard, Ejstrup Lånte i 1805 43 rigsbank daler til Niels Poulsen.
Christen Dynesen Hampen, Nørre Snede Vidne for Lars Christensens lån.
Jakob Mathiasen Uldahl Ejstrup Mark, Ejstrup I 1806 lånt 30 Rigsbank daler til Niels Poulsen.
Søren Jørgensen Bek Højmosehus?, Ejstrup Uklar.
Søren Jakobsen Grundtvig Nørre Snede By Sognepræst i Nørre Snede og Ejstrup.

Udskrift af skiftet:
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

Skifte efter Niels Poulsen og kone Anne Cathrine Thomasdatter 1814-16 i Nygaard i Ejstrup sogn, Vrads Herred..
Vrads Herreds Skifteprotokol 1803-1821.
Viborg Landsarkiv: B64-286.
For link til opslag se Beskrivelse foran.
Udskrift: Villy M. Sorensen 2023.
dede {ne}

Folioside FS 371
AO opslag 109
Anno 1814 den 4 Februar indfandt sig paa Skifteforval
Folioside FS 371B
AO opslag 110
ter for Vrads Herred S: T: Her Land[er]sens Vegne Sognefoged Peder Sørensen i Store Taalund i Ejstrup Sogn udi Nyegaard i bemelte Sogn [for ...] at tage Afgangne Jndsidder Niels Poulsens Efterladenskaber [... ...] lovlig Registering og Vurderings Behandling til videre Skifte Administration -
Tilstedeværende vidste ikke at opgive fleere Arvinger efter afdøde Enkemand Niels Poulsen end en Datter Søn, navnlig Johannes Christensen 1¾ Aar gammel , for[..]rende Tiid hos Gaardmand Las Jensen i Nyegaard for denne[.] umyndige blev for i Dag som Værge og Formynder indsadt Erik Jonasen i Ejstrup {By} da ingen fød værge kan opgives . -
Sognefogeden til sig tog som Vitterligheds og Vurderingsmænd Gaardmand Las Jensen i Nyegaard og Skoleholder Anders Møller i Ejstrup {By} og pa[r]serede derefter saaledes Beskrevelse og Vurdering:
{Registrering og Vurdering:}
AntalSag Rbd.MarkSkil.
Salshuset i Nør med [......] og Kobler foruden [Pindder] med
1Staghammel 2
1Sadel med Stiebøjler 4
1Hakelskiste 1
[. .rdret] Vogntøi 7
1par Ploug Juul 4
1Jern greeb 2
3Forker 1
1gl: Tønde 8
1Do. 2
1Deel løse Siever 2
1Reebe Vogn 8
2Løbe med Haa[...] 1
2Bikubber med Røgelse 1
1Mogfiel 1
4stk: Jern Gjorder 1
1Sold 2
1Sold 1
1Harpe 1
1gl: Bikubbe med Røgelse 1
1[....ik] Skovl 8
AntalSag Rbd.MarkSkil.
1gl: Kurv med [Haar] udi 4
[... ... ... ...] 1
[....] 4
[....] 6
[.....] Rok 4
1Saug 2 1
Kjerne
1Par Stang 4
1Bundt Jern Ringer 4
1Skorstensbørste 2
2Gl: Spader 3
1Sold 3
1[Garnvinde] 8
1[Huil] Skovl 8
1gl: Skab 2
1Jern Gryde 2
1Liden Kurv 1
3Potter 2
1Stk fiel og 1 Stok 8
En deel [logere] og to Fieler
AntalSag Rbd.MarkSkil.
2Spigerbaare 1
1Bundt Jern 1
1Bundt Do 8
1Borløb med en deel Jern 2
4Haandstikker og 1 liden Tønde 2
1Bundt Klaptræer 1
1Eege Ballie med Ragelse 2
1Bundt Jern Gjorde og smaae Tii 2
11 Bag [Reeboge] og et gl: haar [...b] 2
Latris 36 2 12
Folioside FS 371B
AO opslag 110
AntalSag Rbd.MarkSkil.
Transport 36 2 12
1Forlænk 3
1Bidsel 1
1[Naur] 1
1pr Strip og 1 Do Spand 1
1pr Ploug Jern 3
1pr Do med 1 Plade 1 3 8
1Lynglee 2
1gl: [..osbebe] 8
1Naur og Spigerbaar 1
1[Baan] Skeer 1
1Öxe 8
2Ildklemmer 2
1Bikubbe med Røgelse 8
1Fyhr Bord med Skuffe 2
[5]Spisekeer og noget andet 8
1Uldsax 1
1Skrædersax 1
1kiste Haandgriber 8
3Kniver 1 8
AntalSag Rbd.MarkSkil.
1Fyhr[ynre] og 1 Pung 2
1Kniv 2
1Liden Jern Gryde 2
1Malm Beskadiget Do med noget Ragelse 8
1Haar Tang 4
2Fade og Tallerken samt 1 Jern Grydlaag 1
1[Tinese] 1
1Kaal Kniv 4
1Eege Strippe 3
1par gl: Støvle 4
1Tørskild og noget Træ 2
1Trovægt 8
3gl: Saxer 4
1Casse med nogle Pialter 4
1Öxe 3
1gl: Fierding 2
1Regnetaavle 2
1pr Furentimmer Tøfler og 1 pr Pampuser 4
1Jern Pande 5
1[..Bull] og 1 sort do 8
1Løgte 2
Latris 52 5 8
AntalSag Rbd.MarkSkil.
Transport 52 5 8
1Teen og 1 [.........] 2
1Smør Buddik 4
2[Stunde] glasser 1
1Smør Daase [7]
1pr Briller [2]
3Hollandsk Fade beskadiget 6
½Dosin Do Tallerkener 2
1Psalmebog 2
1[Pyramide] 1 flask og 1 T[..] pfen Daase 4
1Stueuhr 1
1Dørsing 4
1En pige Sk[.]ppe 3
1Stoer Lehnstoel 1
1Do. 12
1Do. 8
1pr gl. Karter 3
1pr Do. 2
1Smørtrug 1
AntalSag Rbd.MarkSkil.
SengeKlæder
1rød og hvidstriber Blm[...] Duge [Dree] Dyne med fyld 2
1Do. do nyere med Fyld 3
1gl: Bendsel 1
2Hovedpudder 1 3
2gl: Do 1
2gl: Uldne Lagner 3
2gl. Hovedpudder 2
2gl. Bredseler 1 8
1Hugstok 2
1Hængeskab 1
Derudi
½Dousin Metal Knapper 2
Nogle Horn Knapper 1
1Sølv Ring 1
1Kaaber Hager 1 8
1pr Me[.]sring Spænder 1 8
1liden ædske med Ragelse 2
1Tobaks Pibe 3
2de Lyssestager 2
1Skegemand 1
1Fyhrfad [4]
3Potter ubrugelig
1Bundt Jern 7
1sort [.]aeede 2
Latris 69 1 11
Folioside FS 372B
AO opslag 111
AntalSag Rbd.MarkSkil.
Transport 69 1 11
1Kaaber Brygger Keedel 50
2gl: Hatter 4
1pr gl: graae Buxer 8
1gl: graae Kofte med metal Knapper 2
1blaae Do med do 2
1Stribet Brystdug 2
1pr gl: Graae Buxer 12
1pr Lodder Do 1
1gl: stribet Træie og Brystdug 8
1gl graae Kiole 4
1gl stribet Trøie 1
1gl Do 8
1Vadmeels Skiørt 2
1Lærrets Do. 1 8
2gl: Brystduger 1
1par gl: graae Buxer 1
1gl: hutslag 4
2pr gl: Strømper 8
1 Belte 4
AntalSag Rbd.MarkSkil.
1pr Træskoe 1
2Ha[.]ip Sokker 2
2gl: Skiorter 8
8gl: Fruentimmer Dukker 2
1stribet Skiørt 1
1do Skiørt 1
1Fruentimer Trøie 1
2Tauvlet Forklæder 2
1Stribet Fruentimmer Butt 1
2gl: Buller 8
2Do Trøier 8
1Stribel Bul 8
4pr Fruentimmer Strømper 8
2pr Do [D.]unipede 2
1pr Fuentimmer Træskoe 1
1grøn Mande Trøie 8
1Jernbunden Kiste 8
{.....} Sæk 1
1sort Kaabe 2
{..} [.]ose 2
Latris 138 5 4
AntalSag Rbd.MarkSkil.
Transport 138 5 4
1liden Do [.]ose og 1 tværsæk 2
1st tublaget Lærret 4
1Blaargarns Lagen 1 4
10½Al{en} Blaarlærred a 1 Mk 1 5
2Loddne [Brevtestkerder] udi 2 rd 5 Mk 12 s dansk: Kourant 1 3
1Blaargarns lagen 2
1Psalmebog 1
2de Forklaringer og 1 L:hatrysh[.]inde 2
Balles Søndags Læsninge {Biskop Balles Bibelsk Søn- og Helligdagslæsning 1794 eller 1797} 1
½Doesin Skeer 2
1Bønne bog 1
1A: B: C: og Tænke Tøjle 8
1ædske med eendel Pialter 4
1stor Spial 1
1liden Pose med Pjalter 4
1Psalmebog 1
1Pose med Fyld 2
1Par Mands Vanter 6
1Bundt tilskoren Tøi 1 2
AntalSag Rbd.MarkSkil.
1Cartuuns Erm og 1 Tørklæde 2
1Bundt Pialter 8
2[Bered] Skind 3
1Alknet Kalvskind 3
1sort Skiørt og Trøie 5
2Poser Uld 4
1Liden Steen krukke 1
1Blekhuus 8
1Bundt Metalsknapper 1 8
3pr hospinde 1
1Pung 1
5Nøgler grøn Garn 8
2hvide og 3 sorte Do og 25 Naale 8
2Stumper med Uld 1
1grøn Muffet FyhrKiste 6
derudi
1Speil 1
1sort Fløels Fruentimmer Hue 3
Latris 164 3 5
Folioside FS 373
AO opslag 111
AntalSag Rbd.MarkSkil.
Transport 164 3 5
1sort do: {Fløels Fruentimmer Hue} med Perler 2
1Do Pandstykke 3
1sort [Ta..isses] Forklæde 2 3
1blaae Forklæde 4
1blaae og rød Tørklæde 3
1Rød ulden Mande Hue 4
1rød Do 1
1blaae Do 1
1Hørgarns Tørklæde 1
2Fruentimmer [Lie] 2
1guul Silke Tørklæde 1 3
1pr halve[r..ier] 1
1pr Do 1 4
3hughatter og noget andet 1
1Ädske 4
1Halskrav 4
2Cartuuns Ermier 8
1liden Bundt Saxses Baand 12
1Deel Klude 8
AntalSag Rbd.MarkSkil.
1Liden Eske 2
derudi
1Midie Baand 4
nogle sorte kniplinger og andet smaa Tøi 8
1Blækskrin 4
1Sax og noget smaae Tøi 8
1h[...] Christal flaske 12
1sort flaske 12
1Thee Potte 12
1Porselanis Krus 1
6pr Theekopper 3
1rød Tørklæde 4
1Do. 3
2Fruentimmer Huer 1
2Do. 12
1pr Su[.]pper 4
1Kyse 1
1Do. Drelast 2
1sort Fløiels Hue 6
2Huer 8
1Hu{..} og 1 Haghut 8
AntalSag Rbd.MarkSkil.
1Do. 4
1sort fløjels Kyse 1
1H{...} 8
1Blaae Mands Kiol 4
Latris 183 1 13
Transport 183 1 13
1Stribel Skiørt 2
1Do. 2
1Do. 1
1Trykket Skiørt 1
1Brun Do 3
1Do. 4
1sort og hvid Do 1
1sort Kiole 1 2
1blaae kaabe 4
1Cartuns Trøie 3
1[Bar.ans] kaabe 5
1grøn Skiørt 2
1sort Cartuns Trøie 1 3
1grøn Ulden Damaskes do. 4
AntalSag Rbd.MarkSkil.
1brun Trøie 3
1stribet Do. 4
1grøn Do. 2
1stribet Bul med røde Ermer 3
1Do. Bul 2
1Do. 2
1Brun Do 12
1Bindtrøie 1
1blaae Forklæde 1
1[.i.letter] Do. 3
1blaae og hviid Do. 3
1stt: Dyne Tøi 2
2Fruetimmer huer 1
1pr Vanter 4
1rød og hviid Tørklæde 3
1Snustobaksdaase med nogle Knapper 4
1Messing Do med [ka.sppe] naal 8
2Kridhuus med knapper 1 8
1Pung med Een 24s: udi 4
1Do. med nogle kaaberstykker 1
1liden Tegnebog 4
AntalSag Rbd.MarkSkil.
1Kiste 5
derudi
1Eske med Laag 1 8
1Lille Tørklæde 2
1Do. 1 3
1grøn Hue 1
1guul Do. 2
Latris 216 3 2
Folioside FS 373B
AO opslag 112
AntalSag Rbd.MarkSkil.
Transport 216 3 2
1guul hue 3
1[...]hatter 1
[.....] duge Klæde 2
[...hue], 2 S[.]ipper og 1 [...] 1 8
Lit rød Tøi 8
Sløjfer 12
[S..ipper] 1
Forklaring og 1 Catus mud 1
1Rød ulden Tørklæde 1
1Do. 1 4
½Do. 12
½Do. 12
1blaae og hviid Tørklæde og 1 gl: do. 12
1blaae ulden Tørklæde 1
1rød Bul med bunden Ermer 2
1pr Vanter 4
Latris 219 3 10
AntalSag Rbd.MarkSkil.
Transport 219 3 10
3stk: B[..]dstykker 4
6Haghatter 1
6Do. 12
6S[..]ipper 1
2Do. og 1 Tør klæde 1 8
1pr Blaargarns Ermer 4
6Pund sort og hviid Uldgarn 4
1Slibesteen 2
1Møding Hakke 1
1Mesing Bægger 12
Summa 226 4 2
Videre forefandtes ikke at anføre Boet til Jndtægt og ej heller vidste tilstædeværende videre at opviges thi blev denne Dags Forretning sluttet med Hænders Underskrift under Løfte af Gaardmand Las Jensen at han var villig at have mueligt Jndsige meed det Registreredes tilstæde blivelse men ingenlunde at [und]gaae forbindelses [Ansvar] . {Altså: det registrede stod i et af Lars Jensen huse, han ville holde øje med det, men tog ingen ansvar.}
Actum ut supra . -
Peder Sørrensen . -
Som Formynder

Erick Jonasen .-

Som Vitterligheds og Vurderingsmænd. -

Anders Møller . -
Las Jensen . -

{Skiftets første slutning:}
Folioside 426
AO opslag 164

======= Continuation af Skiftet efter afdøde Indsidder Niels Poulsen i Nyegaard begyndt heri F 371
Anno 1815 den 31de July blev paa Herredscontoret i Brædstrup foretaget af Land[........] og Herredsfoged [J] Holst ibidem foretager til endelig Slutning Skiftet efter bemt Indsidder Niels Poulsen og forhen afdøde Hustrue Ane Chatrine i Nyegaard og med overværede som Vitterlig heds Vidne Lorentzen og [Ped...] [.....gaard] begge af Brædstrup. Saa var mødt den afdødes Datter Søn Johannes Christensen antagne [Loven gjeder] S[etne gje..ge] med mand Erich Jonassen fra Marenseborg paa Ejstrups Mark . Skifteretten har [....sator] fremlagde derpaa een Auctions Attest under Dags Dato der viser hvad Boens Løsøre ved Auction den 29de Martii 1814 blev ud[trage] til og hvori heele Boends Jndtægt bestaaer .
Bemelte Auctions attest blev modtagen til Protocolla[..] og Lyder saaledes: Skifteforvalteren havde til Sikkerhed ladet udstæde Proclamation i Aviserne under 30 Nov sit hvilket var indført [faaret] den Danske Stattiende heri Aarhuus Stifts Avis og fremlagde Skifteretten til Beviis for at samme havde [k]osted en Regning for Berlings Avis Contoir af 22de April sidst hvilken lmodgen Protocoleri[ng] og lyder saaledes Fol --- Pag : L: B: . Til Skifteretten var indløbet følgende Fordringer :
AntalSag Rdl.MarkSkil.
1 af Søren Madsen i Sønder Hvillum for beh[.....d] den Afdøde Niels Poulsens Begravelse samt Skifte [.]tter udbetalt efter Regning af 26de April 1814 33 - -
2Til Lorentz Pedersen i Smiedebæk Mølle efter Qvittering af 25de Julij 1814 4 - -
3Til Mads Pedersen Smed i Ejstrup for Dage at pleije og opvarte Barnet Arvingen før Niels Poulsen var død efter Christ[...] og 28de August sidst er 9 1 -

Folioside 426B
AO opslag 165

AntalSag Rdl.MarkSkil.
4[.....] [....] Peder Sørensen i Store Taallund efter Qvittering af 8d Aug 1814 3 2 12
5[....] [.......] udtager til Protocollation og Lyder saaledes F: P: {ingen sum angivet}
6[.....] [......] [..f..else] af Proclamation i Statstidenden og Aarhuus Avis á 7. Nov: for hvad er 14 - -
7Porto af denne Proclamation at fort[svinde] samt Regningerne tilbage og Paa[....] Affindelse 1 2 12
[....] [........] for Proclamation at udstæde med Afgift til Justitsvæsenets [....] i [....] 2 1 8
8Auctionsattest i N[....] med stimplet Papir 3 3 7
9Til Auction udstæd 4re Placater i s: st: er 1 Mk 2 s for i N. St bliver - 2 2
10Til Amts fattig[...sen] Betalt af Løsøre Summen og det betalte sallarium - 5 8
11 Vitterligheds manden ved Auction i [......] samt med Afgift til Stoug[...] Sta [...] og Justitsfondet 30s i S. st. er i N: st. - 3 9
12Fordrede Formynderen Erich Jonassen 4 rdbd 2 Mk og for hans Reigse samt A[.....hed] undet Skiftet derfor ikke en af familien [.....] pligtig at være Værge i [.....d] ning og Befording, 4 rbd i alt 8 2 -
13Barnet [....] var indtinget paa Fattigvæsenets Regning og Commission [........ ] at være der blev [....] burde Barnet at have saa vit tilstrække burde betale sin Opdragilse hvori Skiftereten ogsaa var eenig og havde Præsten Shv Grundtvig i denne [.....dning] samt en Anvisning til Skifteforvalteren at betale Barnets Opdrages Søren Jørgensen i Bek 50 - -
Bemelte Anviisning eller B[re]v blev modtaget til protocollation og lyder saaledes fol : Pag: i L. B. imod denne sidste saavel somm alle foranførte Fordringer H[... ] formynderen intet noget at [.....] men antog samme.
14 Videre havde i [... ] Tiid [....] sig efter Jns[..tidelsen] Lars Christensen i Heedegaard som fordrede 43 rbd: som udbetalt 1805 efter indegaaet Caution, og [....] han mente burde udbetales i Rigsbank [....] S: st: og [.......] saa den [....ing] af 9de October 1805 som han af Christen Dynesen i Hampen [....] derfor havde modtaget samme Lydend saaledes Fol: Pag. [.. ] L : B: Formynderen og Skifteretten kiendte begge at Lars Christensen havde fordring hos afdøde Niels Poulsen men de ansaa ikke denne fordring af saadan Beskaffenhed at der kunde overgaae til Rigsbank penge S: T: efter Billighed bleven accorderet og Lars Christensen Tilstaaet hvormed han endelig blev fornøyet 25 - -
15Saa havde Ligeledes meldt sig Selvejergaardmand Jakob Mathiasen [Uldahl] fra Eistrup Mark og fordrede efter fordring af 7de July 1806 30 Rbd: S: N: som han efter afdøde Niels Poulsen havde Tilgode ; derom blev accorderet og som ham tilstaaet hvormed han blev fornøyet 25 - -
[...] [...] Papier til Skiftebrevet 1 4 2
16Skifte Sallarium til Rette 1 procento til Kongens Kasse [½?] pc er 4 4 -
[...] Skifte Barnets Beskrivelse 4 Ark a 50 s S: N: 3 5 8
Justitshuusets [....] og Skifte og Skriver Sallarium 1 4 5
[Altsaa] Boens [.....] [....] 195 1 9

[...] Indtægt og Udgivt saaledes:
Sag Rdl.MarkSkil.
Skeds huuset 9 fag kand behøve til sammen tag leer og Haand Værksfolk a Faget 12 Mk 4 s er 15
Indtægt [..] efter Auctions Attesten den Capital 319 - 5
[...] Gield og Udgivt som anført 195 1
           Altsaa Beholdingen 124 3 7

[......] hundrede og fire og tyve Rigsbankdaler tre mark syv skilling [.........] datter Søn Johannes Christensen [......] [....] , men da [...] skal opdrages [......] [.....] [.....] efter S[ogne] Commisions [forlangende] som
Folioside 427
AO opslag 165

formynderens at indstille til det Høy Kongl: Danske B[....die] [....] [....] maa udbetale til Nørre Sneede og Ejstrup Sogne Fattigkassen eller et [S......] [..]fattes blandt de Umyndige Midler til Barnets Bedste .
Creditorerne nemlig Søren Jørgensen i Højmoshuus {ikke identificeret} , Erich Jonasen i Ejstrup , - Jakob Mathiesen Uldahl paa Ejstrup Mark og Las Christensen i Hedegaard. betalt deres fordring her hvilke de med Underskrift quiterer . Skifter er hermed sluttet og det passerede her [samtykt] med Underskrift bekræftet.
Datum ut Supra .

for vore Fordringer qvitterer Søren Jørgensen . Lars Christensen /: Begge med ført Penn :/
Jakob Matthiasen Uldahl med ført Pen.
Erich Jonasen
Til Vitterlighed

Lorentzen
Peder Peder [Hyllegaard] /: med paahollen Pen :/


{Skiftets anden slutning, ny arving:}
Folioside 474
AO opslag 212
Anno 1816 den 11 December blev af Herredfogden i Tørsting Vrads Herreder [.......] [Holst], paa han contoir udi Brædstrup foretaget en Skifte [.....] udi det [..... .....] sidder Niels Poulsen og Hustrue Ane Catrine Thomasdatter den 31 July 1815 [.......] Skifte.
Anledningen hertil var at bemelte Ane Chatrine Thomasdatter havde en Datter navnlig Mette Marie Nielsdatter som er gift med Graus Lausen i Vestrup udi Brejning Sogn udi Ringkøbing , til hvilken Niels Poulsen var Stiffader og at denne ikke havde sin Moders Dødsfald hverken [hendes [Mand] eller [...] , havde [medelt] sig [medens] [.....] [behandledes] , og ingen havde angivet denne Datter under Skiftet hvorfor hun ingen [arv] blev tildeelt , men heele A[rve] Beholdning 124 Rbdl 3 Mk 7 s[....] tildelt Niels Poulsens [.....] Datter Ane Magrete Nielsdatter uægte søn Johannes Christensen 4 Aar gl: Laursen paa sin hustrues vegne har [slaget] til Amt[.... ....] at hans Hustrues Mette Marie Nielsdatter ang[..] [...] hafde bekommen efter hendes Moder paa [........] [........] at [.....] [.....] . og derved [oplystes] bemelte Graus Lausens Hustrue ikke [.....] [....] Skrivelse af 25de f. M. med 2 [Let....] af 4de og 7de November for [C....] Bar[...] og Antegnet Nyrup hilket alt blev medtaget til Protocollation og lyder saaledes Fol [3]26
[...] Skifteforvalteren ansaa ikke at den [.......] , som var [p.dhsi...] [..iseng] bemelte [....] [...] lovlig Arvinger Ret , men samme gav [blot] [S...lighed] , før at ingen [Li..delev] samme kunde opsta[...] og da det er godtgjort at Graus Lausens Hustru Mette Marie Nielsdatter er en Datter af Afdøde Niels Poulsen Hustrue Ane Chatrine Thomasdatter bør hende tillægges ¼ Deel af Arvebeholden [..... . ..] Datters komme Johannes Christensen [....] [....] baade efter [...] og Moder [......] et ¾ Deele . I Følge heraf [ansættes ,] Beholdningen saaledis
Sag Rdl.MarkSkil.
1Datteren Mette Marie Nielsdatter gift med Gravers Laussen i Vedstrup Breining Sogn erholder ¼ Deel af Beholdningen som er [.....] 31 - 13¾
2Afdøde Ane Margrete Nielsdatter Søn Johannes Christensen en [¾] Deel Lod [....] sin Moder med sin [....] og [.....] Niels Poulsen [...] ¾ 93 1
           der udgjør fremførte Summe 124 3 7

Den til Graves Laurisens Hustru er tilfalden skal af Skifteretten [....] [..] blive [......] [......] [....] og at den [Capital] Johannes Christensen og [....] [....] Skifteretten [...] dette [.....] der betalt 30 Rbd [... ... ... ... ...] og Eistrup Sogn [....] Fattig Commision [....] [....] [....] [....] [....] Folioside 474B
AO opslag 213
[....] [....] [....][....] [....] [....] [....][....] [....] [....] [....] Brædstrup
Datum ut supra
Som formynder for Johannes Christensen Erik Jonasen
Holst
Til Vitterlighed Smidstrup [...]feldt

{Slut}