Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1700 - 1720
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7901 1701.01.28 TRO.: Niels Frandsen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Else Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Frands Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Inger Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Marie Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Karen Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 7: Jens Nielsen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 8: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 28. Januarii blef Niels Frantsøn i Vong og Else Jens Datter i Mølgaard trolovet og da var tilstede Jens Christensen i Mølgaard, Jørgen Jensøn ibidem, Frans Pedersøn [Tep] i Vong Jnger Jens Datter i Mølgaard Marie Jens Datter ibide og Karen Jens Datter i Vong og Jerns Nielsøn i Mølgaard og Peder Fransen ibidem gick i forlof for for: Niels Frantsøn.
NOTITS: Formodentlig er Jens Christensen brudens fader, og Jørgen Jensen, og Inger, Marie og Karen Jendsdøtre hendes søskende.

Nr. 7902 1701.03.06 VIET: Niels Frandsen, Vong, Øster Nykirke ∞ Else Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domenica Lætare Blef Niels Frantsøn i Vong og Else Jens Datter af Mølgaard copuleret.

Nr. 7903 1701.06.12 TRO.: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke ∞ Karen Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersøn Pors, Vonge, Øster Nykirke, Formodentlig gommens far.
VIDNE Nr. 2: Niels Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Formodentlig gommens bror.
VIDNE Nr. 3: Anders Jensen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Muligvis bruden far.
VIDNE Nr. 4: Laurids Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 post Trinit: blef Peder Christensen Pors trolovede med Karen Anders Datter ibidem {der menes Vonge} og da var tilstede i [....r.s] Christen Pedersøn Pors i Vong og Niels Christensen Pors ibidem Laurits Rasmussen ibidem, Ander Jensøn ibidem og Lavrits Pedersen i Ørnsholt.

Nr. 7904 1701.07.17 VIET: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke ∞ Karen Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8. post Trinit: blev Peder Christensøn Pors i Vong og Karen Anders Datter ibidem copuleret.

Nr. 7905 1701.08.28 TRO.: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Marie Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge?
VIDNE Nr. 1: Terkel Thomsen, Vonge, Øster Nykirke, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Af Wong dynastiet.
VIDNE Nr. 5: Johanne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke, Brudens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 14 post Trinit: da blef Lavrits Pedersøn i Vong og Marie Terchels Datter ibidem af dend Hellige Trefoldigheds Navn troelovede her i Nykirch Præstegaard og da var tilstede Terchel Thomsøn i Vong Jens Pedersøn ibid Christen Pors ibidem Niels Andersen ibidem og Johane Terchels Datter.

Nr. 7906 1701.10.06 TRO.: Jens Knudsen, 31c år, Aastedbro (Brohuset), Aale ∞ Margrethe Christensdatter, 18c år, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Jørgen Sørensen, Bjerre (Bjerre Hovedgaard), Aale
VIDNE Nr. 2: Christen Villadsen, Kokborg, Thyregod, Ellers ikke set i Kokborg i skattelister eller skøder, i kirkebogen i Thyregod som begynder 1714 ses han heller ikke.
VIDNE Nr. 3: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Hans Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Oluf Henriksen Krabbe, Bjerre (Bjerre Hovedgaard), Aale, Ole Krabbe af Damsgaard til Bjerre *1656 Damsgaard, Ferring †1728 Bjerre, Aale gift 1. gang med Margrethe Svichtenberg *1660 Visborg †1695, gift 2. gang 1697 med Ide Sophie Gedde *1675 Bodø †1756 Bjerre, Aale.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Olufsen, Aale, Præst i Aale og Tørring. Præsten Hans Jørgensen Jelling, der skriver dette, var gift 1. gang med dennes søster Kirsten Olufsdatters datter Kirsten Lauridsdatter †1700-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 6 Octobr: blef Jens Knudsøn i Broehuset ved Aastedbroe {Aale sogn} troelovet i Nørkollemorten med Margrete Christens Datter ibidem og da var tilstede Velb: Oluf Krabbes fuldmegtig Jørgen Sørrensøn paa Bierre, Christen Villatsøn i Kochborg, Movrits Jensøn i Nørkollemorten og Hans Jensøn ibidem og Rasmus Sørrensøn ibidem, Og hafde for: Jens Knudsøns Hr: Rasmus Olufsøns attest i Aale.
NOTITS: Tilsyneladende er brudens far død, ellers ville han vel være vidne. En internetside vil vide, uden at angive grunde, at bruden er datter af Christen Jensen *1661c †1729 (skifte) i Bjerre Mølle, Aale, hvilket er svært at forene med, at hun gifter sig af Nørre Kollemorten. Det passer heller ikke for i skiftet efter Christen Jensen er hun ikke opført som datter. Gommens alder fra begravelsen i Aale: Jens Knudsen *1670c †1727 (skifte, 57 år gammel). Bruden begraves 1739 (skifte) i Aastedbro uden alder.

Nr. 7907 1701.10.16 TRO.: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke ∞ Anne Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Mølgaard
VIDNE Nr. 1: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke, Muligvis bror til bruden.
VIDNE Nr. 4: Jørgen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Karen Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 21 post Trinit: blef Peder Rasmussøn i Mølgaard og Anne Jens Datter ibidem Troelovet i Nykirch og da var tilstede Peder Frantsøn ibidem Movrits Jensøn i Nørkollemorten Jørgen Jensen i Mølgaard, Jørgen Matsøn i Tindet og Karen Jens Datter i Vong.
NOTITS: Bruden kunne være datter af Jens Christensen og Anne Nielsdatter i Mølgaard.

Nr. 7908 1701.11.18 VIET: Jens Knudsen, Aastedbro (Brohuset), Aale ∞ Margrethe Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 18 Novemb: Blef Jens Knudsøn i Broehuset ved Aasted=Broe {Aale sogn} og Margrete Christens Datter i Nørkollemorten copuleret.

Nr. 7909 1701.11.27 VIET: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke ∞ Anne Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1. Adventis blef Peder Rasmusøn i Mølgaard og Anne Jens Datter ibidem copuleret.

Nr. 7910 1702.01.04 VIET: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Marie Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 4 Januarri blef Lavrids Pedersøn i Vong og Marie Terchels Datter ibidem copuleret.

Nr. 7911 1702.08.06 TRO.: Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Birgitte Christensdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
VIDNE Nr. 1: Iver Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke, Karl eller forpaget i præstegaarden?
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke, Kunne være gommens bror.
VIDNE Nr. 3: ? Jens Pedersens kone, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke, Kunne være gommens bror.
VIDNE Nr. 5: Terkel Thomsen, Vonge, Øster Nykirke, Nabo.
VIDNE Nr. 6: Johanne Lerchesdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 8. post Trin: blef Christen Pedersøn af Vong og min {præsten Hans Jørgensen Jelling} Tienisteqvinde Birgite Christens Datter trolovet og da var tilsede Jver Christensøn i Nykirche Jens Pedersøn i Vong og hans Hustro i Vong Lavris Pedersøn ibidem og Terchel Thomsen ibidem, og Johan Lerches Datter ibide.
NOTITS: Gommens 1. kone Marie Andersdatter †1701.

Nr. 7912 1702.08.20 TRO.: Peder Jensen, 50+ år, Vonge, Øster Nykirke ∞ Karen Christensdatter, 20c år, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
VIDNE Nr. 1: Jørgen Johansen, Vong, Øster Nykirke, Bruden tjente ved ham.
VIDNE Nr. 2: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Wong dynastiet.
VIDNE Nr. 3: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Vel nabo.
VIDNE Nr. 4: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 10 post Trin: blef Peder Jensøn i Vong troelovet med Karin Christens Datter Hundkier, som da tiente Jørgen Johansøn i Vong og da var overværendis Niels Andersøn i Vong Christen Pedersøn Pors ibidem Jørgen Johansøn ibidem Jens Pedersøn og Lavris Pedersøn ibidem.
NOTITS: Peder Jensen gift 1. gang med Valdborg Olufsdatter †1701. Han har en voksen søn Jørgen Pedersen, der er eneste arving i 1702, se vielsen. Jens og Laurids Pedersen er ikke sønner af brudgommen. En Niels Christensen Hundkær i Tinnet, Øster Nykirke ses som vidne i trolovelsen #7916

Nr. 7913 1702.10.29 VIET: Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Birgitte Christensdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 20 post Trinita: blef Christen Pedersøn af Vong og min {præsten Hans Jørgensen Jelling} tienisteqvinde Bergitte Christens Datter copuleret.

Nr. 7914 1702.10.29 TRO.: Christen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke ∞ Kirsten Pedersdatter, H..ring?, BOSAT: Øster Nykirke Tinnet
VIDNE Nr. 1: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Søren Jensen Degn, Give By, Give
VIDNE Nr. 4: Anders Bødker, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: ? Anders Bødkers kone, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens, H..ring?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 20 post Trin: blef Christen Matsøn i Tindet og Kirsten Peders Datter som tilforen tiente i H[..]ring trolovet og da var tilstede Peder Rasmusøn og Peder Frantsøn i Mølgaard Sørren {Jensen} Degen {Give By} Anders Bødicher i Tindet og Hans Hustroe og hafde Kirsten Peder Datter hindis Skudsmaal fra Hr. Jens i H[..]ring.
NOTITS: Det kan næppe være Hvirring for præsten der hedder i følge Wiberg 1696-1716 Hans Knudsen Agger og således ikke Hr. Jens.

Nr. 7915 1702.11.12 VIET: Peder Jensen, 50+ år, Vonge, Øster Nykirke ∞ Karen Christensdatter, 20c år, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
VIDNE Nr. 1: Jørgen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke, Søn af brudgommen og hans første kone Valdborg Olufsdatter †1701.
VIDNE Nr. 2: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Terkel Thomsen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 22 post Trinit: Da blef Peder Jensøn i Vong og Karen Christens Datter ibidem copuleret, og som for: Peder Jensøn var en Enchemand, da bekiendte hans Sl. Hustroes Søn og eniste Arving ved nafn Jørgen Pedersøn, at efter hans Sl: Moders død var intet at skiffte og intet for hannem til Arv at fordre hos hans for: Fader Peder Jensøn, og derfor holte hannem qvit og kravesløs i alle Maader og derpaa gaf hennem haand paa Nykirche Kirchegaar samme dag i 4 Mænds nærværelse nefnlig Villats Christensøn i Synderkollemorten Movrits Jensøn i Nørkollemorten, Terchel Thomsøn i Vong, og Anders Jensøn ibidem.
NOTITS: Denne vielse er samtidig en slags skifte efter Peder Jensens første kone Valdborg Olufsdatter †1701.

Nr. 7916 1702.11.22 TRO.: Frands Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke ∞ Margrethe Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Karen Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Bertel Nielsen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Niels Frandsen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Jens Christensen Hundkær, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 7: Karen Christensdatter Hundkær, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Vong, Give, Konen Karen Christensdatter Hundkær vidne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 22 Novemb: blef Frants Pedersøn i Vong og Margrete Christens Datter ibidem Trolovet i Nykirche Præstegaard og da var tilstede Peder Christensøn Pors i Vong og hans Hustroe {Karen Andersdatter} Bertel Nielsøn ibidem, Niels Frantsøn ibidem Peder Frantsøn i Mølgaard, Jens Christensøn Hundkier i Tindet, og Peder Jensøns Hustroe {Karen Christensdatter Hundkær} i Vong.
NOTITS: Det ville se ud til at Margrethe Christensdatter, Karen Christensdatter Hundkær og Jens Christensen Hundkær er søskende børn af Christen Hundkær *1628c Hundkær? Snejbjerg? sogn †1706 Vonge, Øster Nykirke.

Nr. 7917 1702.11.26 TRO.: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Marie Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
VIDNE Nr. 1: Terkel Thomsen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Jørgen Christensen, Tremhuse, Hvejsel, Formodenlig søsken til brud eller gom.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 24 post Trin: Da blef Knud Christensøn i Vong og Marie Christens Datter ibidem troelovet og da var tilstede Terchel Thomsøn i Vong, Jens Pedersøn ibidem, Lavrits Pedersøn ibidem Anders Jensøn ibidem, og Jørgen Christensøn i Trimhuus.

Nr. 7918 1702.12.10 VIET: Christen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke ∞ Kirsten Pedersdatter, Tinnet, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Tinnet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Adventus Da blef Christen Matsøn i Tindet og Kirsten Peders Datter ibidem copuleret.

Nr. 7919 1702.12.27 VIET: Frands Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke ∞ Margrethe Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 27 Decemb: blef Frans Pedersøn i Vong og Margrete Christens Datter ibidem copuleret.

Nr. 7920 1703.01.15 VIET: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Marie Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 15 janua blef Knud Christensøn og Marie Christens Datter begge i Vong copuleret. .

Nr. 7921 1703.02.22 TRO.: Clemmen Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke ∞ Marie Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Peder Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Christen Christensen den ældre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Christen Pedersen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 22 Febru blef Clemmen Christensøn i Nørkollemorten og Marie Niels Datter i Synderkollemorten trolovede og da var tilstede Peder Lerches i Synderkollemorten Villats Christensøn ibidem Christen Christensøn dend ældre og Christen Christensøn dend yngre ibidem og Christen Pedersøn ibidem.
NOTITS: Deres vielse er ikke set.

Nr. 7922 1703.06.28 TRO.: Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Sønder
VIDNE Nr. 1: Peder Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Christen Christensen den ældre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Christen Nielsen, Fousing, Hvejsel
VIDNE Nr. 6: Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 7: Anne Knudsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Gift med Christen Harboe.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 28. Junii blef Thomas Christensøn i Synderkollemorten og Karen Niels Datter ibidem trolovede og da var tilstede Peder Lerche i Synderkollemorten Villas Christensøn ibidem Christen Christensøn dend eldre ibidem Christen Christensøn dend yngre ibidem, Christen Nielsøn i Fovsing, og Christen Harboe og hans Hustroe {Anne Knudsdatter} i Synderkollemorten.

Nr. 7923 1703.09.05 VIET: Thomas Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 5 Septemb: blef Thomas Christensøn og Karen Niels Datter i Synderkollemorten copulerede.

Nr. 7924 1703.10.30 TRO.: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke ∞ Inger Andersatter, Præstegaarden, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Nørre
VIDNE Nr. 1: Christen Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Inger Nielsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Peder Poulsens kone
VIDNE Nr. 6: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Mourids Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 30. Octobris blef Jens Graversøn i Nørkollemorten og min {præsten Hans Jørgensen Jelling} tieniste pige Jnger Anders Datter troelovet, og stod deris trolovelse i Nørkollemorten og da var tilstede Christen Svensøn i Nørkollemorten Jens Pedersøn ibidem Rasmus Jngvartsøn ibidem Peder Povelsøn og hans Hustroe {Inger Nielsdatter} ibidem Movrits Jensøns Hustroe {Karen Jensdatter} ibidem.
NOTITS: Jens Graversens 1. kone Marie Christensdatter †1703

Nr. 7925 1703.11.11 TRO.: Jørgen Pedersen, Hammergaard, Hammer ∞ Marie Lauridsdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Laurids Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Peder Skomager, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Søren Sørensen, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Christen Iversen, Ørnsholt, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Niels Laursen, Bjerlev, Hvejsel
VIDNE Nr. 7: Johanne Terkelsdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 23 post Trinita: blef troelovet Jørgen Pedersøn som tiener paa Hammergaard og Marie Lavrits Datter i Ørensholt og da var tilstede Peder Jensøn i Vong Lavrits Pedersøn i Ørensholt Peder Skuemager i Vong Søren Sørrensøn i Tindet, Christen [J]versøn i Ørnsholt Niels Lavrsøn i Bierløv Johan Terchels Datter i Vonge.

Nr. 7926 1703.12.13 VIET: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke ∞ Inger Andersatter, Præstegaarden, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Nørre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 13 Decemb: Blef Jens Graversøn i Nørkollemorten og hans fæstemøe Jnger Anders Datter copulerede.

Nr. 7927 1704.01.06 TRO.: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Else Thomasdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
VIDNE Nr. 1: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Frands Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Peder Skomager, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Iver Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke, Forpagter eller karl?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Epipha: blef Peder Jensøn i Vong og Else Thomas Datter ibidem trolovet i Nykirche effter Guds tieniste og da var tilstede Jens Pedersøn i Vong, frans {Pedersen} Skuemager ibidem Peder Skuemager ibidem Anderns Jensøn ibidem, Jver Christensøn i Nykirche Præstegaard.

Nr. 7928 1704.02.03 VIET: Peder Jensen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Else Thomasdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Esto mihi blef Peder Jensøn i Vong og Else Thoms Datter ibidem copulerede.

Nr. 7929 1704.02.22 TRO.: Søren Pedersen, Hammergaard, Hammer ∞ Inger Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Jens Nielsen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Niels Jensen, Nørrehede, Øster Snede
VIDNE Nr. 4: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Anders Jakobsen Bregnbjerg, Bregnbjerg, Hammer, Må være i familie, vel gennem et af hans børn.
VIDNE Nr. 6: Birgitte Sørensdatter, Bregnbjerg, Hammer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 22 Februa: blef Sørren Pedersøn da tienendis paa Hammergaard og Jnger Jens Datter i Mølgaard troelovede og da var tilstede Jens Nielsøn i Mølgaard og Peder Fransøn ibidem, Niels Jensøn i Nørheede Anders Jensøn i Havstrop, Anders Breinberg og hs Hustroe.
NOTITS: Gommen Søren Pedersen er sikkert ikke født paa Hammergaard.

Nr. 7930 1704.05.04 TRO.: Jørgen Gydesen, Bjerlev, Hvejsel ∞ Marie Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Hvejsel Bjerlev
VIDNE Nr. 1: Niels Pedersen, Bjerlev, Hvejsel
VIDNE Nr. 2: Lars Andersen, Bjerlev, Hvejsel
VIDNE Nr. 3: Hans Møller, Bjerlev, Hvejsel
VIDNE Nr. 4: Jørgen Johansen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Ahrensberg, Hvejsel By, Hvejsel, Udsteder attest til Jørgen Gydesøn, at han kan trolove sig (ingen ægteskabsløfter eller uafsluttede skifter).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Exaudi blef Jørgen Gydesøn i Bierløf en Enchemand trolovet med Marie Anders Datter i Vong og da var tilstede Niels Pedersøn i Bierløf Lavrs Andersøn ibidem Hans Møller ibidem Jørgen Johansøn i Vong, Lavrs Rasmusøn ibidem, og Jørgen Gydesøn hafde sin Sognepræstes Attest.
NOTITS: Præsten bruger "Dom: Exaudi" lidt usædvanligt for Exaudi Domine vocem meam eller 6te søndag efter påske. Jørgen Gydesen ses paa hartkorn 3 7 3 2 under Stougaard i jordebogen 1701.

Nr. 7931 1704.05.27 TRO.: Lars Christensen, Brande ∞ Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Nørre
VIDNE Nr. 1: Jens Graversøn, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Brudens far formodentlig.
VIDNE Nr. 2: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Kender gommen fra Brande sogn, hvor begge er født.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 27 Maji blef Lars Christensøn af Brande sogen og Else Jens Datter i Nørkollemorten trolovede i Nørkollemorten og da var tilstede Christen Svensøn i Nørkollemorten og Jens Graversøn ibidem Peder Povelsøn Movrids Jensøn og Christen Henningsøn alle af Nørkollemorten.
NOTITS: Forbindelsen til Brande gennem Christen Henningsen, der er født i Uhre, Brande. Gommen er mest sandsynlig fra Uhre, Brande.

Nr. 7932 1704.05.28 VIET: Søren Pedersen, Hammergaard, Hammer ∞ Inger Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 28 Maji blef Sørren Pedersøn af Hammergaard, og Jnger Jens Datter i Mølgaard copulerede.

Nr. 7933 1704.07.27 VIET: Jørgen Gydesen, Bjerlev, Hvejsel ∞ Marie Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Hvejsel Bjerlev
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 post Trinit: blef Jørgen Gydesøn i Bierløv {Bjerlev, Hvejsel} og Marie Anders Datter i Vong copuleret.

Nr. 7934 1704.08.06 VIET: Lars Christensen, Brande ∞ Else Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Nørre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 6. Augusti blef Lavrs Christensøn i Nørkollemorten og Else Jens Datter ibidem copulerede.
NOTITS: Ved trolovelsen skrives han af Brande sogn, her ved vielsen ret typisk af Nørre Kollemorten, hvor parret har boet sammen siden trolovelsen.

Nr. 7935 1704.10.19 VIET: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Anne Terkelsdatter, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Terkel Thomsen, Vonge, Øster Nykirke, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Laurs Pedersen, Vong, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Peder Skomager, Vong, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Christen Pedersen Pors
VIDNE Nr. 5: Niels Pedersen, Bjerlev, Hvejsel
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Øster Nykirke, †1700- formodentlig. Sal: i 1704, gift med Anna Terkelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 post Trinit: blef Niels Sørrensøn i Vong og Sl. Jens Pedersøns Enche Anna Terchels Datter troelovet og da var tilstede Terchel Thomsøn i Vong Lavrs Pedersøn ibidem Peder Skumager ibidem Christen {Pedersen} Pors ibidem og Niels Pedersøn i Bierløf.
NOTITS: Ingen Jens Pedersen begravet i Øster Nykirke 1700-04.

Nr. 7936 1704.11.14 TRO.: sogn: . Peder Nielsen, Mindstrup, Hvejsel ∞ Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Nørre
VIDNE Nr. 1: Peder Nørgaard, Give By, Give
VIDNE Nr. 2: Frederik Jørgensen, Minstrup, Hvejsel
VIDNE Nr. 3: Peder Jensen Skærhoved, Sejrup, Thyregod, Det er det eneste sted hans navn er nævnt, saa vidt vides. Han begraves i Thyregod 1717 uden navn kun som Birkedommer. Her betegnes han som birkefoged.
VIDNE Nr. 4: Iver Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Ahrensberg, Hvejsel By, Hvejsel, Præsten i Hvejsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fredagen d 14. Novemb: blef Peder Nielsøn tilforn tienendis paa Mindstrop troelovet med Sl: Movrits Jensøns effterlatte Enche i Nørkollemorten ved navn Karen Jens Datter og da var tilstede Peder Nørgaard i Give Friderich Jørrensøn paa Mindstrop Peder Jensøn Birche=foget i Seyrop Iver Christensøn i Nykirche Præstegaard og Peder Povelsøn i Nørkollemorten.
NB Hafde sin Sogenpræstes Sc Hr. Peder [Arendfelds] Attest.

NOTITS: Mindstrup tilhørte herredsfoged Jørgen Knudsen på den tid.

Nr. 7937 1704.11.16 TRO.: Christian Poulsen, Bjerlev, Hvejsel ∞ Marie Thomasdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Niels Hosekræmmer, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Niels Pedersen, Bjerlev, Hvejsel
VIDNE Nr. 4: Laurs Andersen, Bjerlev, Hvejsel
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Ahrensberg, Hvejsel By, Hvejsel, Præsten i Hvejsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 26. post Trinit: blef Christian Povelsøn i Bier=løv og Marie Thoms Datter i Synder=kollemorten Trolovet og da var tilstede Niels Hosekremmer i Synderkollemorten, Christen Christensøn den ynger ibidem og Thomas Christensøn ibidem Niels Pedersøn i Bierløv og Lavrs Andersøn ibidem.
NB Fæstemanden hafde [..] Peders [Arendfelds] Attest.

Nr. 7938 1704.12.14 VIET: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Anne Terkelsdatter, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Øster Nykirke, Lever i maj 1703, hvor han får et barn døbt med konen Anne Terkelsdatter (ikke nævnt ved navn, men ses af fadderlisten). Død sidst i 1703 eller først i 1704 eller mere nøjagtigt mellem 17.05.1703 og 14.12.1704.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 3 Adven: Blef Niels Sørrensøn i Vong og Sl. Jens Pedersøns Enche Anne Terchels Datter copulerede.

Nr. 7939 1705.05.13 TRO.: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke ∞ Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Nørre
VIDNE Nr. 1: Jens Jensen, Skærhoved, Give, Gommens bror.
VIDNE Nr. 2: Sidsel Sørensdatter, Skærhoved, Give, Jens Jensens kone.
VIDNE Nr. 3: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Nabo, gift med Inger Andersdatter.
VIDNE Nr. 4: Inger Andersdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Nabo, gift med Jens Graversen.
VIDNE Nr. 5: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Karen Jensdatter.
VIDNE Nr. 6: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Peder Nielsen.
VIDNE Nr. 7: Iver Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 8: Peder Jensen Skærhoved, Sejrup, Thyregod, Gift med Karen Madsdatter.
VIDNE Nr. 9: Karen Madsdatter, gift med Peder Jensen Skærhoved, navn fra Ejnar Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
feria 3 Penteco: blef Niels Jensøn i Nørkollemorten og Dorethe Christens Datter ibidem trolovede og da var tilstede Jens Jensøn i Skierhoed og hans Hustroe, Jens Graversøn og hans Hustroe ved navn Jnger i Nørkollemorten Peder Nielsøn og hans Hustroe ved navn Karen Jens Datter i Nørkollemorten Jver Christensøn i Nykirche Præstegaard Peder Jensøn og hans Hustroe j Seyrop {Sejrup, Thyregod}.
NOTITS: Peder Jensen Skærhoved er født i Skærhoved, Give og er birkedommer i Hastrup Birk. Gommen er fra Skærhoved Give, han ses allerede 1701 som fadder i Nørre Kollemorten, derfor skrives han her ikke af Give.

Nr. 7940 1705.09.21 TRO.: Frands Jakobsen, 25c år, Dørken, Thyregod ∞ Marie Mathisdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Dørken
VIDNE Nr. 1: Mathis Pedersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Brudens far.
VIDNE Nr. 2: Niels Mathisen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Brudens bror.
VIDNE Nr. 3: Peder Jensen Skærhoved, Sejrup, Thyregod, Ikke umiddelbar familie men slags nabo.
VIDNE Nr. 4: Villads Christensen, Dørken, Thyregod, Uklart om familie eller nabo.
VIDNE Nr. 5: ? Villads Christensens kone, Dørken, Thyregod
VIDNE Nr. 6: Jens Nielsen, Dørken, Thyregod, 40 år, havde Bankgaarden i Dørken i fæste.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Vorgod, Thyregodlund, Thyregod, Præsten i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 18 post Trinit: blef frants Jacobsøn af Vester Seyrop {Dørken, Thyregod} trolovet med en pige af Oxenbier ved navn Marie Mathiis Datter, her i Nykirche Præstegaard, og da var tilstede Matthis Pedersøn i Oxenberg og Niels Matthiisøn ibidem, Peder Jensøn Birchefoget i Seyrop {Sejrup, Thyregod} Villats Christensøn og hans Hustroe af Vester=Seyrop og Jens Nielsøn ibidem. Og hafde frants Jacobsøn Sognepræstes Hr. Christens {Nielsen Vorgods, i Thyregod} attest.
NOTITS: Vester Sejrup blev efter ca. 1720 kaldt Dørken det nutidige navn. Øster Sejrup er det nuværende Sejrup.

Nr. 7941 1705.11.12 VIET: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke ∞ Dorte Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Nørre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 12 Novemb: blef Niels Jensøn i Nørkollemorten og hans fæstemøe Doreth Christens Datter ibidem copulerede.

Nr. 7942 1706.03.10 VIET: Frands Jakobsen, 25c år, Dørken, Thyregod ∞ Marie Mathisdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Dørken
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 10 Martii blef frans Jacobsøn af Vester Seyrop {Dørken, Thyregod} og Marie Matthiis Datter af Oxenberg copuleret.

Nr. 7943 1706.05.02 TRO.: Peder Rasmussen, Mølgaard, Øster Nykirke ∞ Kirsten Lavesdatter, Haustrup, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Haustrup
VIDNE Nr. 1: Jens Nielsen, Mølgaard, Øster Nykirke, Gift med Kirsten Rasmusdatter formodet søster til gommen.
VIDNE Nr. 2: Peder Frandsøn, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Oluf Nielsen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Cantate blef Peder Rasmussøn i Mølgaard og Kirsten Lavrs Datter i Havstrop trolovede og da var tilstede Jens Nielsøn i Mølgaard og Peder fransøn ibidem Ander Jensøn i Havstrop, Hans Bertelsøn ibidem og Oluft Nielsøn i Vong.
NOTITS: Hun er datter af Lave Jensøn og Johanne Jensdatter, som er ældre. Han var gift 1. gang med Anne Jensdatter †1706 Mølgaard og har før boet i Mølgaard, men flytter nu til Haustrup.

Nr. 7944 1706.10.10 TRO.: Dynes Nielsen, Møllerup, Hammer ∞ Anne Enevoldsdatter, Haustrup, Øster Nykirke, BOSAT: Hammer Møllerup?
VIDNE Nr. 1: Mathis Pedersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Peder Skomager, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Søren Pedersen, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Villads Iversen, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 19. post Trinit: blef Dynis Nielsøn i Myllerop {Møllerup, Hammer} trolovet med en Enche af Havstrop ved Navn Anne Enevolds Datter og da var tilstede Matthiis Pedersøn i Oxenberg, Peder Skumager i Vong Christen Svensøn i Nørkollemorten Sørren Peders: i Tindet, og Villats Jvers: ibidem.
NOTITS: Vidnere ser ikke ud til at være familie. Ikke viet i Øster Nykirke, men vel i Hammer.

Nr. 7945 1706.11.10 TRO.: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Marie Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Sønder
VIDNE Nr. 1: Christen Nielsen, Fousing, Hvejsel
VIDNE Nr. 2: Søren Pedersen Lerche, Egholm Mølle, Tørring, Vel bror til gommen.
VIDNE Nr. 3: Christen Pedersen Lerche, Alsted Mølle, Øster Nykirke, Evt. bror.
VIDNE Nr. 4: Niels Villadsen, Risager, Vester, Brudens bror.
VIDNE Nr. 5: Søren Sørensen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: ? Søren Sørensens kone, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 10 Novemb: blef Christen Pedersøn Lerke af Synderkollemorte trolovet med Marie Villats Datter i Tindet og da var tilstede Christen Nielsøn i fovsing Sørren Pedersøn Lerche i Eegholm=Mølle, og Christen Pedersøn Lerche i Alsted Mølle Niels Villatsøn i Riisagger, Sørren Sørrensøn i Damgard og hans Hustroe.

Nr. 7946 1706.12.22 VIET: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Marie Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 22 Decemb: blef Christen Pedersøn Lerche i Synderkollemorten, og Marie Villats Datter i Tindet copulerede.

Nr. 7947 1707.04.26 TRO.: Christen Nielsen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra vielsen: "Dom: Trinit: blef Christen Nielsøn og Karen Niels Datter i Synderkollemorten copulerede som vare trolovede tredie Paashedag sidst afvigt." }

Nr. 7948 1707.06.10 VIET: Christen Nielsen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Karen Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: Trinit: blef Christen Nielsøn {Lund} og Karen Niels Datter i Synderkollemorten copulerede som vare trolovede tredie Paashedag sidst afvigt.

Nr. 7949 1707.08.14 TRO.: Niels Jørgensen, Faarup, Jelling ∞ Anne Knudsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Sønder
VIDNE Nr. 1: Jens Gydesen, Knude, Hvejsel, Gommens vidne.
VIDNE Nr. 2: Jørgen, Faarup?, Jelling?, Gommens far.
VIDNE Nr. 3: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Peder Villadsen, Præstegaard, Øster Nykirke, Må være karl der.
VIDNE Nr. 7: Christen Jensen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Harboe, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Anne Knudsdatters første mand død 5 måneder før.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 8 Trinit: blef Niels Jørgensøn af Farup {Faarup, Jelling} og Sl. Christen Harboes efterlevende Enche i Synderkollemorten Sc: Anne Knuds Datter troelovede og sagde Jens Gydesøn i Knude og for: Niels Jørgensøns fader goed før hannem at der var intet, som kunde forhiindre hannem fra Egteskabs indtrædelse med for: Anne Knuds Datter og var da tilstede Villats Christensøn i Synder Kollemorten, Christen Christensøn dend ynger ibidem, Christen {Pedersen} Lerche ibidem, Peder Villatsøn i Nykirche Præstegaard og Christen {Jensen} Lund i Synderkollemorten.
NOTITS: Ikke set viet.

Nr. 7950 1708.04.19 TRO.: Iver Pedersen, 26c år, Enkelund, Thyregod ∞ Maren Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Sejrup
VIDNE Nr. 1: Christen Svendsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Peder Poulsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Laurids Christensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Kone Karen Jensdatter også vidne.
VIDNE Nr. 5: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Brudens søster? Peder Nielsens kone.
VIDNE Nr. 6: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen også vidne.
VIDNE Nr. 7: ? Jens Hansens kone, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Vorgod, Thyregodlund, Thyregod, Præst i Thyregod og Vester sogne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 19. Aprilis blef Jver Pedersøn af Enchelund {Thyregod} og Marin Jens Datter trolovet og stod deris trolovelse udi Nørkollemorten og da var tilstede Christen Svensen i Nørkollemorten, Peder Povelsøn ibidem Lavrits Christensøn ibidem Peder Nielsøn og hans Hustroe {Karen Jensdatter} ibidem Jens Hansøn og hans Hustroe ibidem og hafde for: Iver Pedersøn sin Sognepræstis herderlig og Velædle Hr: Christen Nielsøns Attest.

Nr. 7951 1708.07.08 VIET: Iver Pedersen, 26c år, Enkelund, Thyregod ∞ Maren Jensdatter, 23c år, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Sejrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 5 post Trinit: blef Jver Pedersøn af Enchelund {Thyregod} og Marie Jens Datter i Nørkollemorten copuleret.

Nr. 7952 1708.10.21 VIET: Lars Pedersen, Bjerlev, Hvejsel ∞ Karen Sørensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trin: blef Las Pedersøn i Bierløv {Hvejsel} og Karen Sørrens Datter i Nørkollemorten copuleret.
NOTITS: Ikke trolovet i Øster Nykirke eller glemt der.

Nr. 7953 1708.10.31 TRO.: Albert Jensen, 53c år, Hastrup Mølle, Thyregod ∞ Else Olufsdatter, 36c år, Alsted Mølle, Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Hastrup Mølle
VIDNE Nr. 1: Peder Nielsen Ahrensberg, Hvejsel By, Hvejsel, Præst i Hvejsel og Givskud sogne.
VIDNE Nr. 2: Mathias Jensen, Herredsskriver ved Nørvang-Tørrilds Herredsting. Formodes på Mindstrup i Hvejsel.
VIDNE Nr. 3: Niels Rasmussen, Mindstrup, Hvejsel, Skrives til Mindstrup.
VIDNE Nr. 4: Peder Christensen Smed, Eegholm, Tørring
VIDNE Nr. 5: Christen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 31 Octob: blef Albret Jensøn i Hastrop Mølle og Else Olufs Datter i Alsteds=Mølle Trolovede og da var tilstede Hr: Peder {Nielsen} Arensberg i Hveysel, Matthias Jensøn Herrits=Skriver i Nørvang Tørils=Herrets Ting {formodentlig af Mindstrup}, Niels Rasmusøn til Mindstrop, Peder {Christensen} Smed i Eegholm Christen Lund i Synderkollemorten og Christen {Pedersen} Lerche ibidem.

Nr. 7954 1708.12.28 VIET: Albert Jensen, 53c år, Hastrup Mølle, Thyregod ∞ Else Olufsdatter, 36c år, Alsted Mølle, Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Hastrup Mølle
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 28 Decemb. blef Albret Jensøn af Hastrop mølle og hans Kiereste Else Olufs Datter copuleret.

Nr. 7955 1709.04.07 TRO.: Mikkel Jensen, Hjortsvang, Linnerup ∞ Johanne Terkelsdatter, Vong, Øster Nykirke, BOSAT: Linnerup? Hjortsvang?
VIDNE Nr. 1: Niels Sørensen, Vong, Øster Nykirke, Konen Anne Terkelsdatter vidne.
VIDNE Nr. 2: Anne Terkelsdatter, Vong, Øster Nykirke, Søster til bruden. Gift med Niels Sørensen.
VIDNE Nr. 3: Laurids Pedersen, Vong, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Laurids Terkelsen, Vong, Øster Nykirke, Moderens bror.
VIDNE Nr. 5: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Jens Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirsten Ingvardsdatter vidne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Qvasimodo geniti blef Michel Jenssøn af H[iorts]vang, og Johan Terchels Datter i Vong her i Nykirche Præstegaard trolovede og da var tilstæde, Niels Sørrensøn i Vong og hans Hustroe {Anne Terkelsdatter} Laurits Pedersøn i Vong, og Lavrits Terchelsøn ibidem og Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter.

Nr. 7956 1709.06.16 VIET: Mikkel Jensen, Hjortsvang, Linnerup ∞ Johanne Terkelsdatter, Vong, Øster Nykirke, BOSAT: Linnerup? Hjortsvang?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post. Trin: blef af Hiortsvang og Jahan{ne} Terchels Datter i Vong copuleret.

Nr. 7957 1709.06.30 VIET: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke ∞ Anne Bertelsdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Nørre
VIDNE Nr. 1: Peder Bertelsen, Tirsvad, Klovborg, Vel bror til bruden.
VIDNE Nr. 2: ? Peder Bertelsens kone, Tirsvad, Klovborg
VIDNE Nr. 3: Christen Henningsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Kirsten Ingvardsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Hans Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Kirsten Ingvardsdatter vidne.
NÆVNT Nr. 2: Christen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Bruden tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 5 post Trin: blef Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten og Anne Bertels Datter i Vong her i Nykirche Præstegaard trolovede, og da var tilstede Peder Bertelsøn og Hans Hustroe af Tiirsvad {Klovborg} Christen Henningsøn af Nørkollemorten Hans Pedersøns Hustroe af Nørkollemorten ved navn Kirsten Jngvarts Datter og Anne Bertels Datter nu tiendis Christen Lund i Synderkollemorten.

Nr. 7958 1709.08.18 VIET: Rasmus Ingvardsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke ∞ Anne Bertelsdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Nørre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trinit: blef Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten og Anne Bertels Datter copulerede.

Nr. 7959 1710.01.12 TRO.: Johan Christopher Rosendal, Fredericia ∞ Maren Andersdatter Helstrup, 26 år, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Fredericia
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Frands Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Frands Pedersen Skomagers kone.
VIDNE Nr. 5: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Karen Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Peder Christensen Pors' kone.
VIDNE Nr. 7: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 8: Niels Frandsen, Hage, Hammer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Epipha: blef en karl ved navn Johan Christopher Rosendal trolovet med en Pige af Vong ved navn Marin Helstrop, og da var tilstede Christen Pedersøn Lerche af Synderkollemorten og Christen Chrisensøn den ynger ibidem Frants Pedersøn i Vong, og Peder Pors ibidem Frants Skumagers {Margrethe Christensdatter} og Peder {Christensen} Porses Hustroe {Karen Andersdatter} i Vong og lovede Peder Frantsøn i Mølgaard og Niels Frantsøn i Hag for for: Johan Christopher Rosendal at der var intet som imod Loven kunde findes ham fra Egteskab med for: Marin Helstrop, og til vitterlihed undertegnede deris [Bo..m.r] for Niels N. F S. frandtsen Peder P F S frandsøn.
NOTITS: Parret blev viet på tysk i Fredericia Michaelis 26. Maj 1710: "Maj d. 26 Johan Christofper Rosendal Musqvet: unter Hr: Major [Ussedoms] Comp: [..] [..] [Labl:] Krarupsen Regi mit seine Braut Marin Andres [Taff:] Copu nach d[..] sie Par hin auf d[.] Land[.], da sie hir sind Verløbnis gehalten [..] [f..] Attest [....] 17 ejusda etc." Brudgommen er altså militær - musketer - i Fredericia. Men bruden dør på besøg ved hendes mor Johanne Helstrup i Vonge kort efter i juli 1710.

Nr. 7960 1710.02.27 TRO.: Niels Pedersen, 42c år, Odderbæk, Thyregod ∞ Kirsten Madsdatter den ældre, 18c år, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Odderbæk
VIDNE Nr. 1: Peder Nielsen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Lars Madsen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Birkedommer Hastrup Birk.
VIDNE Nr. 4: Jørgen Madsen, Løvdal, Thyregod
VIDNE Nr. 5: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Jver Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 27 Febru: blef Niels Pedersøn i Odderbech og Kirsten Mats Datter den eldre i Damgaard trolovede og da var tilstede Peder Nielsøn i Damgaard og Lavrs Matsøn ibidem, Christen Graversøn i Seyrop {Thyregod} Jørgen Matsøn i Løvdal {Thyregod}, Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten, og Jver Christensøn i Nykirch Præstegaard.
NOTITS: Hvordan hun kommer til at hedde den ældre er ret uklart, for hun begraves 1717 i Thyregod 25 år gammel.

Nr. 7961 1710.04.27 TRO.: Niels Nielsen, Møllerup, Hammer ∞ Karen Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Wong dynastiet.
VIDNE Nr. 2: Peder Skomager, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Jver Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Maren Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Karen Knudsdatter Borbjerg, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præstens 2. kone.
VIDNE Nr. 6: Jens Gydesen, Knude, Hvejsel
VIDNE Nr. 7: Jørgen Christensen, Tremhuse, Hvejsel
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend første Søndag efter Paashe blef Niels Nielsøn af Myllerop {Møllerup, Hammer} og Karen Christens Datter af Vonge trolovet og da var tilstede Niels Andersøn {Wong} af Vonge Peder Skumager i Vong, Jver Christensøn i Nykirche Præstegaard, Marin Christens Datter af Vong og Min egen Hustroe {Karen Knudsdatter Borbjerg}, og Jens Gydesøn i Knud{e Hvejsel} og Jørgen Christensøn af Trimhuse {Hvejsel} lovede for Karen Christens Datter at der var intet som kunde hindre denne Karen Christens Datter fra Egteskabs indtrædelse med for: Niels Nielsøn og til vitterlighed undertegnede de her deris hænder
Jens Gyddeßen
Jørgen Christen.

Nr. 7962 1710.11.03 TRO.: Søren Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke ∞ Anne Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen, Konen er også vidne. Formodentlig brudens familie.
VIDNE Nr. 2: ? Jens Christensens kone
VIDNE Nr. 3: Christen Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Wong Dynastiet.
VIDNE Nr. 5: Niels Olufsen, Vonge, Øster Nykirke, Formodentlig Oluf Nielsens søn og måske brudens stedsøn.
VIDNE Nr. 6: Mads Nielsen, Hjortsvang, Linnerup
VIDNE Nr. 7: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke, Konen Marie Jensdatter også vidne.
VIDNE Nr. 8: Marie Jensdatter, Øster Nykirke, Gift med Peder Frandsen.
NÆVNT Nr. 1: Oluf Nielsen, Vonge, Øster Nykirke, Brudens 1. mand, død to år før i 1708, 67 år gammel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 3. Novemb: blef Sørren Nielsøn i Ørensholt og Sl: Oluf Nielsøns Enche i Vong navnlig Anne Christens Datter trolovet og da var tilstede Jens Christensøn i [far..] og hans Hustroe, Christian Nielsøn i Ørensholt og [f...] Niels Andersøn i Vong Niels Olufsøn ibidem Mats Nielsøn i Hiortsvang {Linnerup}, Peder Frantsøn i Mølgaard og hans Hustroe {Marie Jensdatter}.

Nr. 7963 1710.11.09 TRO.: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Sidsel Larsdatter, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Sønder
VIDNE Nr. 1: Villads Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Niels Jørgensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Christen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Christen Christensen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Christen Larsen, Lundgaard, Hvejsel
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 21 post Trin: blef Christen Christensen dend yngre i Synder-Kollemorten og Citsel Lars Datter trolovet og da var tilstede Villats Christensøn i Synderkollemorten Niels Jørgensøn ibidem, Christen Lund ibidem, Christen Christen Lerche ibidem Christen Lavrsøn i Lundgaard i Hvejsel Sogen.

Nr. 7964 1710.11.14 VIET: Niels Pedersen, 42c år, Odderbæk, Thyregod ∞ Kirsten Madsdatter den ældre, 18c år, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Odderbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 14 Novemb: blef Niels Pedersøn i Odderbech og Kirsten Mats Datter copulerit.

Nr. 7965 1710.12.26 VIET: Søren Nielsen, Ørnsholt, Øster Nykirke ∞ Anne Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2den Nativit: blef Sørren Nielsøn af Ørensholt og Anne Christens Datter i Vong copuleret.

Nr. 7966 1710.12.28 VIET: Christen Christensen den yngre, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Sidsel Larsdatter, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten- Sønder
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: inter Festum Nativit: et Fest: circumsi: blef Christen Christensøn den yngre og Citzel Lavrs Datter ibidem copuleret.

Nr. 7967 1711.01.25 TRO.: Søren Nielsen, Tørring ∞ Margrethe Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
VIDNE Nr. 1: Peder Andersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Jens Christensen Hundkær, Nortvig, Nørre Snede
VIDNE Nr. 3: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Karen Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Peder Christensen Pors kone.
VIDNE Nr. 5: Niels Nielsen, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Knud Nielsen, Tørring, Gommen tjener ved ham.
NÆVNT Nr. 2: Frands Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke, Brudens afdøde 1. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 post Epiphani: blef Sørren Nielsøn som da tiente hos Knud Nielsøn i [Tørr]ing og Frants {Pedersen} Skumagers efterleverske sc: Margrete Christens Datter troloved og da var tilstede Peder {Andersen} Skumager i Vong Jens Christensen Hundkier i Nortvig Peder {Christensen} Pors i Vong og hans Hustroe sc: Karen Anders Datter og Niels Nielsøn i Vong.
NOTITS: Gommen er ikke født i Tørring, der tjener han kun.

Nr. 7968 1711.05.25 VIET: Søren Nielsen, 51 år, Tørring ∞ Margrethe Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 2da Penteco. Sørren Nielsøn som tiente da Knud Nielsøn i Tørring og Frants {Pedersen} Skumagers efterleverske i Vong sc: Margrete Christens Datter copulerede.
NOTITS: Gommen er ikke født i Tørring, der tjener han kun.

Nr. 7969 1711.11.01 VIET: Peder Andersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke ∞ Kirsten Pedersdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Pors, Vonge, Øster Nykirke, Enkens afdøde 1. ægtemand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: [.....] Sanct: blef Peder Andersøn Skumanger Vong og Sl. Christen {Pedersen} Porsin Enche samme steds sc: Kirsten Peders Datter copulerede.
NOTITS: Datoen er mellem d. 20 september og d. 13 november. Ikke tydet men antaget der evt. står Allehelgen på latin.

Nr. 7970 1711.11.13 TRO.: Iver Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke ∞ Elisabeth Villadsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Tinnet
VIDNE Nr. 1: Jens Christensen, Ildved, Hvejsel
VIDNE Nr. 2: Peder Christensen, Bøgballe, Øster Snede, †1727 (skifte Laage gods) Bøgballe, Øster Snede. Bror til Christen Christensen i Sønder Kollemorten, ses i skiftet. Gift med Maren Christensdatter.
VIDNE Nr. 3: Jens Villadsen, Tinnet, Øster Nykirke, Formentlig gommens bror.
VIDNE Nr. 4: Christen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Niels Jørgensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 13 Novemb: blef Iver Villatsøn i Tindet og Elisabeth Villats Datter af Synderkollemorten trolovede og da var tilstede Jens Christensøn i Ildved, Peder Christensøn i Bøgballe, Jens Villatsøn i Lindet, Christen Lund i Synderkollemorten og Niels Jørgensøn ibidem.

Nr. 7971 1712.01.10 TRO.: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Maren Jensdatter, Mølgard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Af Wong dynastiet.
VIDNE Nr. 2: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong
VIDNE Nr. 3: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Anne Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Anders Jensens kone.
VIDNE Nr. 5: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Lave Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 7: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 post Epiph: blef Lavrs Rasmusøn i Vong og Marin Jens Datter i Mølgaard her i Nykirche Præstegaard troelovede, same tid og sted blef Lavrs Terchelsøn i Vong og Sl. Hans Matsøns Enche i Vong navlig Marin Sørrens Datter ogsaa troelovede og da var tilstede Niels Andersøn i Vong og hans Hustroe navnlig Bodil Anders Datter, Anders Jensøn i Vong og hans Hustroe, Jørgen Jensøn i Mølgaard, Lave Jensøn i Havstrop og Peder Pors i Vong.

Nr. 7972 1712.01.10 TRO.: Lars Terkelsen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Maren Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
VIDNE Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Af Wong dynastiet.
VIDNE Nr. 2: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong
VIDNE Nr. 3: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Anne Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Anders Jensens kone.
VIDNE Nr. 5: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Lave Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 7: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Hans Madsen, Vonge, Øster Nykirke, Brudens 1. mand, afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 post Epiph: blef Lavrs Rasmusøn i Vong og Marin Jens Datter i Mølgaard her i Nykirche Præstegaard troelovede, same tid og sted blef Lavrs Terchelsøn i Vong og Sl. Hans Matsøns Enche i Vong navlig Marin Sørrens Datter ogsaa troelovede og da var tilstede Niels Andersøn i Vong og hans Hustroe navnlig Bodil Anders Datter, Anders Jensøn i Vong og hans Hustroe {Anne Sørensdatter}, Jørgen Jensøn i Mølgaard, Lave Jensøn i Havstrop og Peder {Christensen} Pors i Vong.

Nr. 7973 1712.12.13 TRO.: Niels Nielsen, Sejrup, Thyregod ∞ Maren Larsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Sejrup
VIDNE Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Troels Nielsen, Sejrup, Thyregod, Fæster matr. 2 i Sejrup fra 1706.
VIDNE Nr. 3: Karen Madsdatter, Sejrup, Thyregod, Gift med Peder Jensen.
VIDNE Nr. 4: Knud Christensen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Jens Sørensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Kirsten Villadsdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Skærhoved, Sejrup, Thyregod, Konen Karen Madsdatter vidne. Peder Jensen er birkedommer i Hastrup Birk.
NÆVNT Nr. 2: Christian Knudsen Søltoft, Nørre Snede By, Nørre Snede
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 13 Decembris blef Niels Nielsøn af Seyrop og Marin Las Datter af Nørkollemorten trolovede og da var tilstede Peder Christensøn i Seyrop og Troels Nielsøn i Seyrop, og Peder Jensøns Hustroe af Seyrop sc: Karin Mats Datter, Knud Christensøn i Vong og Jens Sørrensøn i Nykirch Præstegaard og min egen tienistepige Kirsten Villatsdatter, Niels Nielsøn hafde Hr: Christian i Nørsnede hans Attest.
NOTITS: Hvorfor en attest fra præsten i Nørre Snede, når Sejrup ligger i Thyregod med egen præst? Fordi præsten i Thyregod Christen Nielsen Vorgod er syg og dør kort efter i 1713.

Nr. 7974 1713.01.01 VIET: Lars Terkelsen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Maren Sørensdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo circumciso: blef Lavrs Terchelsøn i Vong og Marin Sørrens Datter ibidem copulerede.
NOTITS: Circumsicio Domini hedder dagen.

Nr. 7975 1713.01.06 VIET: Niels Nielsen, Sejrup, Thyregod ∞ Maren Larsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Sejrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Epiph: blef Niels Nielsøn af Seyrop og Marin Las Datter af Nørkollemorten copulerede.

Nr. 7976 1714.06.17 VIET: Niels Pedersen, Øster Nykirke ∞ Kirsten Villadsdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Ørnsholt
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 3 post Trin: blef Niels Pedersøn i Ørensholt og Kirsten Villats Datter ibid: copulerede.

Nr. 7977 1714.07.01 TRO.: Peder Christensen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Mette Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vonge
VIDNE Nr. 1: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Peder Andersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Niels Sørensen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Oluf Christensen, Tørring By, Tørring
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 5 post Trin: blef Peder Christensøn i Vong og Mette Jens Dattter ibidem troelovede og da var tilstæde Anders Jensøn i Vong, Peder {Anderen} Skumager ibidem Lavrits Pedersøn ibidem Niels Sørrensøn ibidem og Oluf Christensøn i Tørring.

Nr. 7978 1714.07.06 VIET: Peder Christensen Naldal, 39c år, Sejrup, Thyregod ∞ Kirsten Madsdatter, 21c år, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Sejrup
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersen Naldal, Sejrup, Thyregod, Gommens far.
VIDNE Nr. 2: Christen Graversen, Sejrup, Thyregod, Birkeskriver Hastrup Birk.
VIDNE Nr. 3: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Bror til Christen Graversen i Sejrup.
VIDNE Nr. 4: Jens Villadsen, Tindet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Jørgen Madsen, Tindet, Øster Nykirke, Måske bror til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 6 Julii blef troelovet i Damgaard Peder Christensøn Naldal af Seyrop og Kirsten Mats Datter af Damgaard, og da var tilstæde Christen {Pedersen} Naldal af Seyrop, Christen Graversøn ibide, Jens Graversøn i Nørkollemorten Jens Villatsøn i Tindet, og Jørgen Matsøn ibidem.

Nr. 7979 1714.08.05 TRO.: Niels Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke ∞ Maren Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Mølgaard
VIDNE Nr. 1: Niels Jørgensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Christen Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Iver Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 10 post Trin: blef trolovet i Nykirch Niels Christensøn af Mølgaard, og Marin Jens Datter ibidem Jligemaade sammested og tid blef trolovet Peder Povelsøn i Nykirch Præstegaard og Kirsten Povels Datter af Vong og da var tilstede Niels Jørgensøn af Synderkollemorten Christen {Pedersen} Lerche ibidem Christen Christensøn ibidem Lavrits Pedersøn af Vong og Jver Christensøn udi Nykirche Præstegaard.

Nr. 7980 1714.08.05 TRO.: Peder Poulsen, Præstegaarden, Øster Nykirke ∞ Kirsten Poulsdatter, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Niels Jørgensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Christen Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Laurids Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Iver Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 10 post Trin: blef trolovet i Nykirch Niels Christensøn af Mølgaard, og Marin Jens Datter ibidem Jligemaade sammested og tid blef trolovet Peder Povelsøn i Nykirch Præstegaard og Kirsten Povels Datter af Vong og da var tilstede Niels Jørgensøn af Synderkollemorten Christen {Pedersen} Lerche ibidem Christen Christensøn ibidem Lavrits Pedersøn af Vong og Jver Christensøn udi Nykirche Præstegaard.

Nr. 7981 1714.10.10 VIET: Peder Christensen Naldal, 39c år, Sejrup, Thyregod ∞ Kirsten Madsdatter, 21c år, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke, BOSAT: Thyregod Sejrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 10. Ocotb:Peder Christensøn Naldal af Seyrop og Kirsten Mats Datter af Damgaard copulerede.

Nr. 7982 1714.10.12 TRO.: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Kirsten Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Peder Christensen, Egholm, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Niels Jensen, Nørre Snede
VIDNE Nr. 4: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Søren Jensen, Alsted, Øster Nykirke, Ladefoged på godset Alsted, ført som dependence til Skougaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 12. Octob: blef Anders Jensøn af Vong og Kirsten Jens Datter af Mølgaard trolovede i Mølgaard og da var tilstede Peder Christensøn af Eegholm Lavrs Rasmusøn af Vong Niels Jensøn af Nørsnede Anders Jensøn af Havstrop og Sørren Jensøn Ladefoget paa Alsted.

Nr. 7983 1714.10.14 VIET: Peder Christensen, Vong, Øster Nykirke ∞ Mette Jensdatter, Vong, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Vong
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trin: blef Peder Christensøn af Vong og Mette Jens Datter ibidem copulerede.

Nr. 7984 1714.10.28 VIET: Niels Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke ∞ Maren Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Mølgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2[2] post Trin: blef Niels Christensøn i Mølgaard og Marin Jens Datter ibidem copulerede.

Nr. 7985 1714.11.01 TRO.: Clemmen Olufsen, Vindelev ∞ Kirsten Thomasdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Anders Hansen, Vindelev
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Rasmus Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Jens Hansen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Rasmus Ingvardsen, Knude, Hvejsel
VIDNE Nr. 7: Hans Jakobsen, Minstrup Mølle, Hvejsel
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 1. Novemb: blef Clemen Olufsøn af Vindeløf og Kirsten [Thomes] Datter i Nørkollemorten troloved og da var tilstede Anders Hansøn af Vindeløf, Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Rasmus Sørrensøn ibidem og Jens Hansen ibidem og Rasmus Jngvarsøn ibidem og sagde Jens Gydesøn i Knude og Hans Jacobsøn in Minstrop Mølle goed for [her] Clemen Olufsøn at hand var frie for Egteskab paa alle steder baade inden Lands og udenLands.
NOTITS: Clemmen Olufsen har tydeligt en eller anden overordnet stilling.

Nr. 7986 1714.12.09 VIET: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Kirsten Jensdatter, Mølgaard, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 2. Adventz blef Anders Jensøn i Vong og Kirsten Jens Datter af Mølgaard copulerede.

Nr. 7987 1714.12.16 VIET: Clemmen Olufsen, Vindelev ∞ Kirsten Thomasdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent blef Clemmen Olufsøn og Kirsten Thomes Datter i Nørkollemorten copulerede.

Nr. 7988 1714.12.18 TRO.: Jens Jensen, Ørbæk, Hoven? ∞ Margrethe Pedersdatter, Egholm, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Anne, Skovgaard, Kollerup
VIDNE Nr. 2: Christen Pedersen Lerche, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Christen Lund, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Ingeborg Nielsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Anders Jensen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Kirsten Jensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Anders Jensen.
VIDNE Nr. 7: Peder Andersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 8: Iver Christenen, Præstegaarden, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 18 Decemb: Decemb: blef Jens Jensøn af Ørbech og Margrete Peders Datter af Eegholm, og stod deris trolovelse i Eegholm, og da var tilstede Anne [....et] af Skovgaard Christen {Pedersen} Lerche af Synderkollemorten Christen Lund ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem, Anders Jensøn og Hans Hustroe Kirsten Jens Datter af Vong, Peder {Andersen} Skumager ibidem, og Jver Christensøn af Nykriche Præstegaard.
NOTITS: Der findes steder Ørbæk i Hoven sogn, Ringkøbing amt og Ørum sogn, Randers amt, der er et Ørbæk sogn på Fyn. Desuden flere andre steder Ørbæk længere væk. Men direkte i nærheden af Øster Nykirke er ingen Ørbæk set.

Nr. 7989 1715.01.30 TRO.: Niels Pallesen, Plovstrup, Tørring ∞ Bodil Lavesdatter, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Kirsten Lavesdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Vel søster til bruden. Peder Rasmussens kone.
VIDNE Nr. 3: Hans Bertelsen, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Anne Sørensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Hans Bertelsens Kone.
VIDNE Nr. 5: Anders Jensen, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Kirsten Bertelsdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Anders Jensens kone.
VIDNE Nr. 7: Peder Christensen, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 8: ? Peder Christensens kone, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 9: Marius? Plovstrup, Plovstrup, Tørring
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 30 Januarii blef trolovet Niels Pallesøn af Plovstrop og Bodil Laves Datter af Havstrop, og da var tilstede Peder Rasmusøn og hans Hustroe sc: Kirsten Laves Datter i Havstrop, Hans Bertelsøn og hans Hustroe {Anne Sørensdatter} ibidem, Anders Jensøn og hans Hustroe Kirsten Bertels Datter ibidem, Peder Christensøn og hans Hustroe ibidem Ma[rius] Plovstrop af Plovstrop.

Nr. 7990 1715.07.21 VIET: Jens Jensen, Ørbæk, Hoven? ∞ Margrethe Pedersdatter, Egholm, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 5 post Trin: blef Jens Jensøn af Ørbech og Margrete Peders Datter af Eegholm copulerede.

Nr. 7991 1716.06.07 TRO.: Niels Christensen, Kidie, Jelling ∞ Karen Pedersdatter, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Christen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Søren Pedersen, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Anders Andersen, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Bodil Lavesdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Erik Rasmussen
VIDNE Nr. 5: Anne Bertelsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Rasmus Iversen.
VIDNE Nr. 6: Søren Sørensen, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 7: Morten Poulsen, Kidie, Jelling, Gift med Maren Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Erik Rasmussen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Bodil Lavesdatter vidne.
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Iversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Anne Bertelsdatter vidne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Trinitatis blef trolovet i Nykirche Præstegaard Niels Christensøn nu tienendes i Kidie hos Morten Povelsen og Karen Peders Datter i Tindet og var tilstæde Christen Matsøn af Tindet Sørren Pedersøn ibidem Anders Andersen ibidem, Erich Rasmusøns Hustroe {Bodil Lavesdatter} i Tindet og Rasmus Jngvartsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne {Bertelsdatter} og sagde Sørren Sørrensøn i Tindet og Morten Povelsøn i Kidie god for fornt Niels Christensøn at hand var frie for Egteskab paa andre stæder.
NOTITS: Niels Christensen er ikke fra Kidie, Jelling, der tjener han kun ved Morten Poulsen, der formodes at være bror til Peder Poulsen i Nørre Kollemorten.

Nr. 7992 1716.07.09 VIET: Søren Jensen, Alsted, Øster Nykirke ∞ Kirsten Christensdatter, Alsted Mølle, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Alsted
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 9 Julii blef Ladefogden paa Alsted sc: Sørren Jensøn og Kirsten Christens Datter af Alsteds=Mølle og copulerede [hiemme] i Huset efter Kongl: tilladelse.
NOTITS: Første barn 18. oktober samme år.

Nr. 7993 1716.07.26 TRO.: Mikkel Christensen, 23c år, Farre, Give ∞ Karen Thomasdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, BOSAT: Give Bøllund
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 2: Fæster Sørensen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 3: Mads Pedersen, Nederdonnerup, Give
VIDNE Nr. 4: Jørgen Larsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Niels Mathisen, Oksenbjerre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 7: post Trin: blef Michel Christensøn i Farøe {Farre, Give sogn} og Karen Thomas Datter i Oxenberg trolovet i Nykirche Præstegaard, og da var tildstæde Christen Pedersøn i Nederdunnerup, og Fæster Sørrensøn ibidem og Mats Pedersøn ibidem og Jørgen Lavrsøn i Oxenberg, og Niels Mattiisøn ibidem.
NOTITS: Gommen har tjent i Farre, men ser ud til at være *1693c Bøllund?, Give begravet 1730 i Bøllund, søn? af en Christen i Nørgaard, Bøllund. Bruden muligvis datter af Thomas Pedersen og Maren Andersdatter set 1714 i Oksenbjerre.

Nr. 7994 1716.07.26 VIET: Mikkel Christensen, 23c år, Farre, Give ∞ Karen Thomasdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, BOSAT: Give Bøllund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 10.post Trin: blef Michel Christensøn i Farøe {Farre, Give sogn} og Karen Thomas Datter i Oxenberg copulerede.
NOTITS: Se trolovelsen.

Nr. 7995 1718.06.05 VIET: Jens Villadsen, Stivel, Jelling ∞ Inger Poulsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Jens Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Henrik, Stivel, Jelling
VIDNE Nr. 4: Villads Hyrde, Givskud By, Givskud
VIDNE Nr. 5: Niels Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: [2] Penteco: blef Jens Villatsøn da tiendis i Stivel og Jnger Povels Datter, da vogtendis Qvæg i Nørkollemorten Trolovede og da var tilstede Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Jens Graversøn ibidem. Hendrik N: i Stivel, Villats Hyrde i Gifskod og Niels Pedersøn i Ørensholt.
NOTITS: Bruden kaldes et andet sted i kirkebogen hyrdinde.

Nr. 7996 1718.07.02 TRO.: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke ∞ Sinnet Nielsdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Mølgaard
VIDNE Nr. 1: Niels Hansen Lottrup, Hvejsel Lundgaard, Hvejsel, Herrredsfoged i Nørvang-Tørrild herreder fra 1703 til efter 1731.
VIDNE Nr. 2: Lars Rasmussen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Søren Pedersen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen Inger Jensdatter også vidne.
VIDNE Nr. 4: Inger Jensdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Gift med Søren Pedersen.
VIDNE Nr. 5: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Christen Larsen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Visitationis Mariæ blef Jørgen Jensøn i Mølgaard og Sinnet Niels Datter ibidem Trolovede og da var tilstede Herrets fogeden Niels {Hansen} Lottrop i Lundgaard {Hvejsel}, Lavrits Rasmusøn i Vong, Sørren Pedersøn i Tindet og hans Hustroe sc: Jnger Jens Datter, Peder Rasmusøn i Havstrop og Christen Lavrsøn ibidem.
NOTITS: De fik en datter i efteråret 1717, da bliver Sinnet Nielsdatter skrevet af Vonge. Her i 1718 er hun flyttet til Mølgaard til Jørgen Jensen.

LINK: Herredsfoged Niels Lottrup i Nygaards Sedler.

LINK: Herredsfoged Niels Lottrup i Vejle Amts Aarbog, 1954, udførligt s. 44-46.

Nr. 7997 1718.08.21 TRO.: Anders Christensen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Maren Hansdatter, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Iver Christensen, Præstegaarden, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Jens Pedersen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Mads Hansen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Gift med Niels Andersen Wong.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Wong dynastiet, konen Bodil Andersdatter vidne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1718. Dom: 10 post Trin: Da blef Anders Christensøn i Vong og Marin Hans Datter ibidem Troelovet og da var tilstede Lavrs Pedersøn i Vong Jver Christensøn i Nykirche Jens Pedersøn i Vong Mats Hansøn ibidem og Niels Andersøns Hustroe {Bodil Andersdatter} i Vong og sagde for Lavrs Pedersøn og for Jens Pedersøn i Vong goed for for: Anders Christensøn og lovede hannem frie at vere for Egteskab paa Andre steder, hvorpaa de for Antegnede deris Hænder
Lavrids Pedersøn
Jens Peders:

Nr. 7998 1718.11.13 VIET: Anders Christensen, Vonge, Øster Nykirke ∞ Maren Hansdatter, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 22 post Trin: blef Anders Christensøn i Vong og Marin Hans Datter copuleret.

Nr. 7999 1718.11.27 TRO.: Jørgen Jensen, Mølgaard, Øster Nykirke ∞ Sinnet Nielsdatter, Vonge, Øster Nykirke, BOSAT: Øster Nykirke Mølgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: 1 Adven: blef Jørgen Jensøn af Mølgaard og Sinnet Niels Datter ibidem copuleret.
NOTITS: Se trolovelsen ovenfor #7996.

Nr. 8000 1719.01.08 TRO.: Christen Jørgensen, Tinnet, Øster Nykirke ∞ ? Jens Vævers enke, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Søren Sørensen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Niels Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Peder Stephansen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Niels Mathiesen, Oksenbjerre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1. post Epipha: blef Christen Jørgensøn og Sl: Jens Vevers Enke i Tindet trolovede i Nykirche og da var tilstede Sørren Sørrensøn i Damgaard Peder Nielsøn i Nørkollemorten Niels Jensøn ibide Peder Stephansøn i Vong, og Niels Matthiisøn i Oxenberg.
NOTITS: Jens Larsen *1667c †1713 i Tinnet kunne være Jens Væver.

Nr. 8001 1719.10.29 VIET: Christen Jørgensen, Tinnet, Øster Nykirke ∞ ? Jens Vævers enke, Tinnet, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 21 Søndag efter Trinit: blef Christen Jørgensøn i Tindet og Sl: Jens Vevers Enke ibidem copulerede.
NOTITS: Se trolovelsen #8000.

Nr. 8002 1720.01.21 TRO.: Christen Andersen, Tørring By?, Tørring ∞ Maren Madsdatter, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Niels Andersen, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: Søren Sørensen, Tinnet (Damgaard), Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Mads Jørgensen, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: ? Thomas Pedersens kone, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Anne Villadsdatter, Tinnet, Øster Nykirke, Enke efter Jørgen Madsen †1717.
VIDNE Nr. 6: Jens Hansen, Koutrup, Hammer
NÆVNT Nr. 1: Thomas Pedersen, Tinnet, Øster Nykirke, Konen vidne.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Madsen, Tinnet, Øster Nykirke, Afdød, enken Anne Villadsdatter vidne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3. post Epiph: blef Christen Andersøn af Tørring og Sl: Lavrs Matsøns Enche sc: Marin Mats Datter trolovede og da var tilstede Niels Andersøn i Tindet Sørren Sørrensøn i Damgaard og Mats Jørgensøn i Tindet Thomas Pedersøns Hustroe ibidem og Jørgen Matsøns Ench: {Anne Villadsdatter} i Tindet og sagde Sørren Sørrensøn i Damgaard og Jens Hansøn i Koetrop god for hannem at forne: Christen Andersøn {ikke: glemt} var udj Egteskab paa andre steder.
NOTITS: Manden begravet 1. jan, gift igen tre uger senere, det gik hurtigt. Ikke viet i Øster Nykirke, måske i Tørring.

Nr. 8003 1720.12.01 VIET: Niels Christensen, 27c år, Thyregod By, Thyregod ∞ Maren Lavesdatter, 26c år, Haustrup, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Thomas Pedersen? Kræmmer, Lindet, Vester, *1675c †1741 Lindet. Boede i et gadehus. Nævnt 1717 som Thomas Kræmmer.
VIDNE Nr. 2: Peder Rasmussen, Haustrup, Øster Nykirke, Konen Johanne Christensdatter også vidne.
VIDNE Nr. 3: Johanne Christensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med Peder Rasmussen.
VIDNE Nr. 4: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod, Gift med gommens søster Maren Christensdatter.
VIDNE Nr. 5: Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod, Nabo til gommen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[...] Decemb: Ao 1720. blef Niels Christensøn af Tyregoed {By} og Marin Laves Datter i Havstrop trolovede i Nykirche Præstegaard og da var tilstede Thomas kremer af Lindet Peder Rasmusøn og hans hustroe {3. kone Johanne Christensdatter} af Havstrop, Jacob Pedersøn af Hindskov {Thyregod}. Morten Eskesen af Tyregoed {By}.
NOTITS: Datoen er ikke læselig, 1. dec. antaget arbitrært. Gommen er søn af Christen Nielsen Midtgaard *1654c †1730 Thyregod By og Gyde Pedersdatter *1656c †1720 Thyregod By. Bruden er datter af Lave Jensøn *1653c †1717 Haustrup og Johanne Jensdatter *1653c †1708 Haustrup, Øster Nykirke.