PAASKE SKIFTE 1753-55
Tilbage til Nørvang-Herred.

Top
0 Kort oversigt
1 Indledning
Sidst ændret: 3. jun. 2014
Thyregod sogn: Skifte Peder Paaske i Hastrup Mølle 1753-55

Kommenteret Skifte efter Peder Paaske, Hastrup Mølle, 1753-55

Skiftet fundet af Hanna Andersen, Lønaa Thyregod og Give By
Tekstudskrift Ejnar Bjerre, Thyregod *1920 †1999
Scanning af tekstudskriften, Christian Tirsgaard, Give
Bearbejning og noteapparat Villy M. Sorensen, München

Kommenteringen er ikke færdig, men store dele af den er allerede gjort:
Paaske skiftet 1753-55 til download som Word fil.

0 KORT OVERSIGT
Dette er et meget stort skifte på knap 200 sider i skifteprotokollen for Coldinghuus Amt. Peder Paaske havde som ridefoged på den store herregård Hastrup i Thyregod, studehandler, fæster af Hastrup Mølle og birkedommer i Hastrup birk mange jern i ilden og købte desuden en hovedgård Nørre Karstoft i Skarrild og bøndergods på i alt 170 tønder hartkorn sammen og kørte med høj gæld – 70% af formuen. Alt dette og naturligvis forskellige retssager medfører at mange dokumenter eksisterer og specielt mange blev efter hans død fundet i hans Giemme eller arkiv, som man ville sige idag, og blev indlemmet i skifteakten, fordi de drejede sig om gæld enten til eller fra ham eller skøder. Derudfra er her uddestilleret 10 jordebøger og pantelister mest for Paaske gods men også en for Hastrup gods i Coldinghuus amt. Et sjældent skifte i Ejstrup sogn på ca. 10 sider inklusive auktion med masser af navne fra 1746 blev ikke helt afsluttet før han døde og kommer derfor med i protokollen.
Ejnar Bjerres omhyggelige og tætskrevne skrivemaskine udskrift var på 95 sider, denne bearbejning er på 120 sider og lægger vægt på oversigtligheden og forståeligheden – skifteprotokollen selv, som Ejnar Bjerre direkte afspejlede selv i formatet, er alt andet end oversigtlig idet alt er skrevet sammen i en uendelig lang tekst-smøre.


1 INDLEDNING
Jordebøger:
1729 Paaske Auktionsskøde paa Nørre Karstoft hovedgaard
1741 Paaske skøde paa gods i Hammerum herred
1741 Paaske pantegods i Hammerum herred
1742 Paaske Pantegods i Hammerum og Vrads herreder
1742 Paaske Pantegods i Hammerum herred
1744 Paaske Pantegods i Skarrild og Arnborg sogne
1747 Præst i Skarrild Arendt Bisteds skøde paa Store Hjøllund i Arnborg sogn
1750 Hastrup Jordebog over gods i Coldinghuus Amt
1753 Paaske strøgods i Brande sogn og Vrads herred
1753 Jordebog Nørre Karstoft i Skarrild og gods i Hammerum herred

Hovedpersonsbeskrivelser:
Peder Paaske
Magdalene Christensdatter Møller
Johan Valentin Sørensen Busch, herredsfoged i Hammerum Herred
Jørgen Hansen Bang, provst i Bredsten
Hans Vilsted, herredsfoged i perioden 1731-62 i Tyrsting-Vrads herred.
Mathias Jacob Nielsen Lassen (Skophus)
Lars Thistrup, birkedommer
Gert de Lichtenberg hovedrig storkøbmand og "bankier",
Peder Simonsen Schiønning kroholder og handelsmand i Nørre Snede
Christian Siegfried Eenholm til Brejninggaard
Nikolaj Helvad til Vennergaard
Ole Rudolph Olesen Krabbe til Mindstrup
Ide Sophie Knudsdatter Gedde til Hastrup og Bjerre, (ETATSRAADINDEN her i skiftet)
Ellen Thomasdatter Lund MAD. LILLELUND
Augustinus Christensen Holdgaard degn i Skalderup ved Kolding
Jens Jørgen Holgersen Bredahl ASSESSOR HAMMERGAARD
Ludwig Wilhelm von Bülow AMTMAND COLDINGHUUS AMT 1746-73
Hans Albreth Gottlob Sonnin fuldmægtig i Coldinghuus amt
Hans Folsach, krigsraad, justitsraad, etatsraad Dronningborg amt
Peter de Albertin, AMTMAND LUNDENÆS 1749-73
Jens Lauridsen Risom, PRÆST I BRANDE SOGN 1717-57 OG PROVST,
Knud Peder Christenen Søltoft, PRÆST I BRANDE SOGN 1757-62
Laurids Jensen Holstebro, DEGN I THYREGOD 1704-59
Mathias Hansen Bering, SØN AF PRÆSTEN HANS BERING I THYREGOD
Hans Pedersen Bering, PRÆST I THYREGOD 1722-69
Niels Andersen Wong, HANDELSMAND OG GODSEJER
Peder Hertel, SØFARER OG HANDELSMAND
Ole Paaske, BYSKRIVER I STEGE
Navnet Paaske eller Paasche
Laurids Jensen, KONSUMPTIONSFORPAGTER RIBE
Lars Pedersen Dørslund (Døsling), LADEFOGED NR. KARSTOFT 1739-54
Mads Thomsen Hage, Give By
Gravers Jensen Nykirke, Sr. af Kollemorten, Øster Nykirke
Johan Nielsen Frich, forvalter på Lundenæs
Broer Frederiksen Glassou, 1753 fuldmægtig på Bjerre

Historier for sig selv:
Hartkornsproblemer i Store Hjøllund, Arnborg
Injuriesagen Bredahl
Hammerum Herredsfoged Johann Busch
Paster Bisteds offer fra Karstoft
De Assing Bønder
Degnen Jens Nielsen Holm
Etatsraadinden Krabbe (Ide Sophie Gedde)
Studehandel
Søstersøn Peter Hertel
Birkedommer Lars Thistrup
Driften af sædegaarden Nørre Karstoft
Komplet skifte i Ejstrup By 1749 (Ole Iversen)