Thyregod-Vester Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1713 - 1740
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod-Vester kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 5998 1712.07.01 Mads Madsen Katballe, Katballe, sogn: Vester.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen af sønnen Mads 1717: "No. 52. d. 4. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Madtzens Søn af Lille Lindet, nafnl. Madtz, gl. 5 Aar."}.
NOTITS: Da faderen kaldes Sal. er han død. Han er ikke død nov. 1713-17, altså er han død april 1711 - oktober 1713, her antaget midt i nemlig juli 1712. Tilnavn Katballe se #6064.

Nr. 5999 1713.01.11 Frederik Christian Knudsen Giedde, Hastrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1671c.
KONE: Helvig Lindenov Wulfsdatter Unger, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra skiftet: begravet i Thyregod kirke Frederik Christian Giedde}.
NOTITS: DAA: Afskediget 1708 som sekondmajor på grund af svaghed.
LINK: Finn Holbeks sider.

Nr. 6001 1714.03.29 Dødfødt, Aalbæk, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jørgen Christensen Aalbæk.
DØDSÅRSAG: Dødfødt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1. Feste Soteras d. 29. Martii begrafven i Tyrregod Kirchegaard Jørgen Aalbechs dødføde og nafnløse Barn.
NOTITS: Patronym fra begravelsen 1734.

Nr. 6002 1714.04.03 Søren Knudsen Møller, Vester Mølle, sogn: Vester, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1646c.
DØDSÅRSAG: Ulykke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 d. 3. Apr. fer. 3tia Pasch. begrafven i Vester Kirchegaard Søren Knudsen Møller i Vester Mølle, som ved en ulyckelig Hændelse omkom. Anno ætatis 68.

Nr. 6003 1714.04.22 ? kone Villads Pedersen, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1676c.
MAND: Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3. Dom. Jubilate d. 22 Apr. begrafven i Tyrregod Kirchegaard Villatz Pedersens Hustrue i Tyrregodlund Ao. ætatis 38.

Nr. 6004 1714.06.01 Jakob Knudsen, Aagaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1714.04.02. FAR: Knud Aagaard. MOR: Margrethe Christensdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 d. 1 Junii begrafven i Tyrregod Kirche-gaard Knud Aagaards liden Søn, nafnl. Jacob, som ved ulychelig Vaade af Forældrene blef opprimeret, da hand var 9 Uger gammel.
NOTITS: Moderen se Ejnar Bjerre, Sejrup.
Dåb nr. 2008

Nr. 6005 1714.06.06 Peder Villadsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1714.02.01. FAR: Villads Pedersen.
DØDSÅRSAG: Barnedød-1.år.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 d. 6. Junii begrafven i Tyrregod Kirchegaard Villatz Pedersens liden Søn af Tyrregodlund , nafnl. Peder, 4 Maaneder gl.
Dåb nr. 2005

Nr. 6006 1714.06.24 Maren Nielsdatter, Risager, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1714.05.14. FAR: Niels Villadsen. MOR: ? kone Niels Villadsens.
DØDSÅRSAG: Barnedød-1.år.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 d. 24. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter paa Riisager, nafnl. Maren, 6 Uger gl.
Dåb nr. 2012

Nr. 6007 1714.07.21 Margrethe Martinsdatter Pletz, Risager, sogn: Vester.
MAND: Albert Sejer, Død 1698 Risager.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7. d. 21. Julii begrafvet i Vester Kirche Mad. sal. Albert Seyers {Margrethe Martinsdatter Pletz} paa Riisager.
NOTITS: Sønnen Sejer Sejersen havde overtaget Rørbæk hovedgård, efter hans død 1715 broderen Johan Jakob Sejer.

Nr. 6008 1714.07.25 Jens Nielsen, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1714.06.06. FAR: Niels Jensen. MOR: ? kone Niels Jensens.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 8. d. 25. Julii begrafvet i tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden søn af Dyrchen, nafnl. Jens, som af forældrene blef opprimeret 8 Uger gl.
Dåb nr. 2015

Nr. 6009 1714.09.16 Jannichen Villumsdatter Rust, , sogn: Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 9 d. 16. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jannichen Villumsdatter Rust — fød i Holland.
NOTITS: En internet-skrøne har bredt sig: hun skulle have været gift med Jens Regelsen i Aalbæk, som har en søn Villum. Der er ikke engang en skygge af en antydning af at dette var tilfældet. Navnet Villum kendes fra den tid i Danmark. Internettet fra sin værste side. Ejnar Bjerre, som kendte Thyregod sogn til bunds, har ikke engang nævnt dette som en mulighed eller tilsyneladende overhovedet set det som en mulighed.

Nr. 6010 1714.10.12 Kirsten Gravesdatter, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1680c.
MAND: Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 10 d. 12. Octobr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersens Hustrue i Hindskou, nafnl. Kirsten Graves Daatter — Anno ætatis 34.

Nr. 6011 1714.11.01 Jens Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
DØDSÅRSAG: Barnedød-1.år.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 11. d. 1. Novembr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersens liden Søn af Hindskou, nafnl. Jens, 3 Uger gammel.
Dåb nr. 2020

Nr. 6012 1715.02.24 Peder Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 5, 5 år, DØBT: 1709c. FAR: Jacob Pedersen. MOR: Kirsten Gravesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 12. d. 24. febr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Pedersen ældste Søn af Hindskou, nafnl. Peder, ætatis 5.
NOTITS: For moderen se begravede #6010 Kirsten Gravesdatter.

Nr. 6013 1715.04.28 Maren Christensdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 21, 21 år, DØBT: 1694c.
MAND: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13 et 14. d. 28 Aprilis begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens Hustrue i Lindet, nafnl. Maren Christensdatter, Ao. ætatis 21, saavelsom deres liden Barn, nafnl. Maren, som døde straks efter Fødselen.

Nr. 6014 1715.04.28 Maren Nielsdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1715.04.21. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13 et 14. d. 28 Aprilis begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens Hustrue i Lindet, nafnl. Maren Christensdatter, Ao. ætatis 21, saavelsom deres liden Barn, nafnl. Maren, som døde straks efter Fødselen.
Dåb nr. 2034

Nr. 6015 1715.06.02 Lars Thygesen, Vesterdam, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1715.03.24. FAR: Thyge Pedersen.
DØDSÅRSAG: Barn i 1. leveår..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 15. d. 2. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Thyge Pedersens liden Søn af Vesterdam, nafnl. Lars, gl. 11 Uger.
Dåb nr. 2026

Nr. 6016 1715.06.10 Peder Christensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 10 uger, DØBT: 1715.03.31. FAR: Christen Pedersen.
DØDSÅRSAG: Barn i 1. leveår..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. d. 10. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersens liden Søn af Tyrregodlund, nafnl. Peder, gl. 10 Uger.
NOTITS: Tvilling.

Nr. 6017 1715.06.16 ? Pedersdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 4, 4 år, DØBT: 1711c. FAR: Peder Boel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 17. d. 16. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Boels daatter {? Pedersdatter} af Lindet. aetat. 4 Aar.

Nr. 6018 1715.06.30 Johanne Christensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 2 dage, DØBT: 1715.03.31. FAR: Christen Pedersen.
DØDSÅRSAG: Barn i 1. leveår..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 18. d. 30. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersens liden daatter af Tyrregodlund, nafnl. Johanne, gl. 12 Uger 2 Dage.
NOTITS: Tvilling

Nr. 6019 1715.06.22 Sejer Sejersen, Rørbæk, sogn: Vester.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 19. d. 22 Junii begrafvet i Vester Kirche Sal. Lieutenant Seyer Seurersen Herre til Rørbechgaard og Vester Kirchis Patron.
NOTITS: Hans bror Johan Jakob Sejersen overtager Rørbæk, begge sønner af Alber Sejer.

Nr. 6020 1715.07.21 Mikkel Sørensen, Egsgaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 11 uger, DØBT: 1714.04.15. FAR: Søren Nielsen Egsgaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 20. d. 21. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Nielsen Egsgaards liden søn, nafnl. Michel, gl. 1 Aar og 11 Uger.
Dåb nr. 2009

Nr. 6021 1715.08.11 Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 19 uger, DØBT: 1715.03.24. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 21. d. 11. Aug begrafvet i Tyrregod Kirche Niels Jensen Egsgaards liden Daatter, nafnl. Kirsten, gl. 19 uger.
NOTITS: Konens navn fra Ejnar Bjerre.
Dåb nr. 2027

Nr. 6022 1715.08.18 Anne Sørensdatter, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1708. FAR: Søren Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 22. d. 18. Aug begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Michelsens Daatter af Hindskou, nafnl. Anne, gl. 7 og ½ Aar.

Nr. 6023 1715.08.18 Jørgen Jensen, Hønskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1714.06.10. FAR: Jens Mouridsen Dam.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 23. Samme Dag {d. 18. Aug} begrafvet iligemaade Jens Mouridtzens liden Søn af Hønskou, nafnl. Jørgen.
NOTITS: Ejnar Bjerre tilføjer: (1 Aar 2 Md.).
Dåb nr. 2016

Nr. 6024 1715.08.25 Marie Nielsdatter, Risager, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 14 uger 3 dage, DØBT: 1715.05.12. FAR: Niels Villadsen.
DØDSÅRSAG: Opprimeret..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. d. 25. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter af Riisager, nafnl. Marie, som af Moderen ulycheligen blef opprimeret, 14 Uger og 3 Dage gl.
Dåb nr. 2035

Nr. 6025 1715.08.25 Niels Iversen, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger 4 dage, DØBT: 1715.07.21. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 25 Samme Dag {d. 25. Aug.} begravet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Nielsens liden Søn af Lünaae, nafnl. Niels, gl 5 Uger og 4 Dage.
Dåb nr. 2038

Nr. 6026 1715.09.08 Mette Mortensdatter, Hesselbjerre, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1708.02. FAR: Morten Christensen. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 26 d. 8. Sept. begravet i Tyrregod Kirchegaard Morten Christensens Daatter af Hesselbierre, nafnl. Mette, gl. 7 Aar 6 Maaneder.
NOTITS: Forældrene gift i Give 1701. Begge døde i Hesselbjerre.

Nr. 6027 1715.09.11 Karen Jensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 19.06 (å.m), 19 år 6 m., DØBT: 1696.
HUSBOND: Søren Christensen Borch, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 27. d. 11. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard min Tieniste Pige Karen Jensdatter, gl. 19 Aar og 6 Maaneder.

Nr. 6028 1715.10.13 Anne Sørensdatter, Hønskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1639c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 28. d. 13 Octobr. begravet i Tyrregod Kirchegaard Anne Sørensdaatter af Hønskou, gl. 76 Aar.

Nr. 6029 1715.11.15 Maren Andersdatter, Risager, sogn: Vester, SAND ALDER: 29, 29 år, DØBT: 1686c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 29. d. 15. Nov. begravet i Vester Kirchegaard Maren Andersdatter fra Riisager, gl. 29 Aar.

Nr. 6030 1715.12.01 Mads Pedersen, Skovsbøl, sogn: Vester, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1655c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 30. d. 1 Dec. begravet i Vester Kirchegaard Mads Pedersen af Schousbøll. Ao. ætatis 60.

Nr. 6031 1715.12.22 Mads Pedersen, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1652c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 31. d. 22. Dec begravet i Vester Kirchegaard Mads Pedersen Thyboe af Vesterlund, gl. 63 Aar.

Nr. 6032 1715.12.27 Niels Rasmussen, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 3 dage, DØBT: 1715.11.24. FAR: Rasmus Sørensen. MOR: ? Rasmus Sørensens kone.
DØDSÅRSAG: Opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 32. d. 27. Decembr. begravet i Tyrregod Kirchegaard Rasmus Sørensens liden Søn af Øster Seyerup {Sejrup}, som af Moderen ved ulychelig Vaade blef opprimeret, nafnl. Niels, gl. 4 Uger og faae Dage.
Dåb nr. 2045

Nr. 6033 1716.03.08 Anne Marie Nielsdatter, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 3 dage, DØBT: 1716.02.10. FAR: Niels Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 33. d. 8. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Daatter af Dyrchen {Dørken}, nafnl. Maren {fejl: Anne Marie}, gl. 4 Uger 3 dage.
NOTITS: Se dåben for fejl i navnet. Ejnar Bjerres notits: (det skal nok være Anne Marie i stedet for!)
Dåb nr. 2048

Nr. 6034 1716.04.09 Maren Madsdatter, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1666c.
MAND: Jakob Frandsen, Dørken, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 34. d. 9. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Frandtzens Hustrue af Vester Seyerup {Dørken} navnl. Maren Madsdatter, gl 40 Aar.
NOTITS: Vester Sejrup bliver omkring denne tid og senere kaldet Dørken. Øster Sejrup bliver til bare Sejrup.

Nr. 6035 1716.05.17 Mathis Zarnichou, Hastrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1642c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 35. d. 17. May begrafvet i Tyrregod Kirche Sal. Matthiis Zarnichou, Hofmester paa Hastrup. Ao. ætatis 74.

Nr. 6036 1716.05.17 Maren Andersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1646c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 36 Samme Dag {d. 17. May} begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Maren Andersdatter af Tyrregodlund, gl. 70 Aar.

Nr. 6037 1716.05.21 Laurids Nielsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år 3 uger, DØBT: 1714.04.22. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 37 d. 21. May begravet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens liden Søn af Lindet, nafnl. Lauridtz, gl. 2 Aar 3 Uger.
Dåb nr. 2011

Nr. 6038 1716.06.07 Else Christensdatter, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1670c.
MAND: Mikkel Jespersen, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 38. d. 7. Junii begravet i Tyrregod Kircheg. Michel Jespersens Hustrue af LUnaa, nafnl. Else Christensdaatter, gl. 46 Aar.

Nr. 6039 1716.08.19 Christen Pedersen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 10, 10 år, DØBT: 1706. FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 39. d. 19. Aug. begravet i Vester Kirchegaard Peder Christensen Skræders Søn fra Lindet, nafnl. Christen, gl. 10 Aar.

Nr. 6040 1716.09.20 Peder Pedersen Gandrup, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1666c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 40. d. 20. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Pedersen Ganderup af Tyrregod Bye, gl. 50 Aar.

Nr. 6041 1716.10.18 Oluf Christensen Hage, Kokborg Huse, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1629c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 41. d. 18. Octobr. begravet i Tyrregod Kirchegaard Oluf Christensen Hage af Husene, gl. 87 Aar.

Nr. 6042 1716.11.15 Peder Nielsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1716.11.08. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: Opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 42 d. 15. Nov. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Lauridtzens liden Søn af Lindet, som af Moderen {Maren Pedersdatter} ulycheligen blef opprimeret, nafnl. Peder, gl. 3 Uger.
Dåb nr. 2066

Nr. 6043 1716.12.20 Bodil Pedersdatter, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1660c.
MAND: Niels Søndergaaard, Vesterlund, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 43. d. 20. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Syndergaards Hustrue af Vesterlund, nafnl. Bodild Pedersdaatter, gl. 56 Aar.

Nr. 6044 1716.12.26 Viste Rasmussen, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1716.10.25. FAR: Rasmus Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 44. d. 26. Dec. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Rasmus Sørensens liden Søn af Øster Seyerup {Sejrup}, nafnl. Visthe, gl. 6 Uger.
Dåb nr. 2065

Nr. 6045 1717.01.01 Søren Andersen, Hønskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1715.01.01. FAR: Anders Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 45. d. 1. Januari begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Anders Sørensens liden Søn af Hønskou, nafnl. Søren, gl. 2 Aar.
Dåb nr. 2025

Nr. 6046 1717.03.14 Navnløs, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Pedersen Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 46. d. 14. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Pedersen Huulis nafnløse Barn her af Tyrregodlund.

Nr. 6047 1717.03.30 Mette Søndergaard, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1664c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 47. d. 30. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Mette Syndergaard af Dyrchen, gl. 53 Aar.

Nr. 6048 1717.05.09 Peder Vistesen, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1645c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 48. d. 9. Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Vistesen af Øster Seyerup {Sejrup}, gl. 72 Aar.

Nr. 6049 1717.05.09 Anne Madsdatter, Fuglsang, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1657c.
MAND: Christen Pedersen, Fuglsang, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 49. Samme Dag { d. 9. Maij} begrafvet ibidem {Tyrregod Kirchegaard} Christen Pedersens Hustrue af Fuglsang, nafnl. Anne Madsdatter, gl. 60 Aar.

Nr. 6050 1717.06.13 Viste Troelsen, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1717.05.09. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 50. d. 13. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens liden Søn fra Øster Seyerup {Sejrup}, nafnl. Visthe, gl. 4 Uger.

Nr. 6051 1717.06.20 Anne Marie Nielsdatter, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1717.03.03. FAR: Niels Jensen Søndergaard.
DØDSÅRSAG: Opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 51. d. 20. Junii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Daatter fra Vester Seyerup {Dørken}, nafnl. Anne {Marie}, som af Moderen ulycheligen blef opprimeret, gl. 15 Uger.
NOTITS: Døbt Anne Marie.
Dåb nr. 2072

Nr. 6052 1717.07.04 Mads Madsen Katballe, Katballe, sogn: Vester, SAND ALDER: 5, 5 år, DØBT: 1712. FAR: Mads Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 52. d. 4. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Madtzens Søn af Lille Lindet, nafnl. Madtz, gl. 5 Aar.

Nr. 6053 1717.08.08 †1717.08.01 Navnløs, Skovsbøl, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage. FAR: Niels Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 53. d. 8. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens navnløse Barn fra Schousbøll {Skovsbøl}.
NOTITS: Tvilling. Tvillingssøsteren Kirsten døbes samme dag.

Nr. 6054 1717.08.18 Kirsten Madsdatter, Odderbæk, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 25, 25 år, DØBT: 1692c.
MAND: Niels Pedersen, Odderbæk, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 54. d. 18. aug. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Pedersens Hustrue af Odderbech, anfnl. Kirsten Madtzdaatter, gl. 25 Aar.

Nr. 6055 1717.08.29 Christen Gravesen, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1670c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 55. d. 29. Aug. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Gravesen, Birche-Schrifver af Seyerup {Sejrup}, gl. 47 Aar.

Nr. 6056 1717.09.29 Mikkel Nielsen, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 93c, 93 år, DØBT: 1624c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 56. d. 29. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Michel Nielsen af Tyrregod Bye, gl. 93 Aar.

Nr. 6057 1717.09.29 Peder Nielsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1717.07.14. FAR: Niels Hansen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 57. d. 8. Octobr. begrafvet i Vester Kirchegaard Maren Pedersdatters uægte Barn fra Lindet, nafnl. Peder, gl. 11 Uger.
Dåb nr. 2082

Nr. 6058 1717.11.14 Iver Jakobsen, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1716.03.15. FAR: Jakob Frandsen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 58. d. 14. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Frandtzens liden søn fra Vester Seyerup {Dørken}, nafnl. Ifver.
Dåb nr. 2052

Nr. 6059 1717.12.05 †1717.08.27 Peder Madsen, Rørbæk, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m. 8 dage, DØBT: 1717.10.20. FAR: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 59. d. 5. December begrafvet i Vester Kirchegaard Sr. Madtz Pedersens liden Søn fra Børbech, nafnl. Peder, gl. 3 Maaneder 8 Dage.
Dåb nr. 2088

Nr. 6060 1717.12.19 †1717.12.10 Navnløs, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Anne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 60. d. 19. Dec. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaard nafnløse barn fra Vesterlund.
NOTITS: Pedersen fra vielsen i 1717.

Nr. 6061 1718.01.09 Anne Andersdatter, Hønskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 84.04 (å.m), 84 år 4 m., DØBT: 1633.08c.
DATTER: Kirsten Sørensdatter, Hønskov, Thyregod, Død i Kokborg 1766.
SVIGER- SØN: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod, Død i Kokborg 1747.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 61. d. 9. Janv. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Anders Sørensens Hustrues {Kirsten Sørensdatter} Moder af Hønskou , nafnl. Anne Andersdatter, gl. 84 Aar 4 Maaneder.

Nr. 6062 1718.02.11 Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaard), sogn: Vester, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1643c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 62. d. 11. Febr. begrafvet Peder Sørensen af Anenxgaarden i Vesterlund, gl. 75 Aar.

Nr. 6063 1718.02.13 Kirsten Nielsdatter, Risager, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1717.11.21. FAR: Niels Villadsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: So. 63. d. 13 Febr. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter fra Riisager, nafnl. Kirsten, gl. 13 uger.
Dåb nr. 2090

Nr. 6064 1718.03.30 Anne Madsdatter, Rørbæk, sogn: Vester, SAND ALDER: 13, 13 år, DØBT: 1705. FAR: Mads Madsen Katballe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 64. d. 30 Martii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Katballes Daatter tienende paa Rørbech, nafnl. Anne, gl. 13 Aar.
NOTITS: Madsen se #6052.

Nr. 6065 1718.04.10 Susanna Madsdatter, Rørbæk, sogn: Vester, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1716.05.24. FAR: Mads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 65. d. 10. Apr. begrafvet i Vester Kirchegaard, Sr. Madtz Pedersens liden Daatter paa Rørbech, nafnl. Susanna, gl. 2 Aar mindre nogle Dage.
Dåb nr. 2058

Nr. 6066 1718.05.26 Johanne Pedersdatter Hole, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1643c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 66. d. 26. Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Johanne Pedersdatter Huule af Tyrregod {By}, gl. 75 Aar.

Nr. 6067 1718.06.06 Katrine Nielsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1714.06.10. FAR: Niels Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 67. d. 6. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens tvende Døttre fra Schousbøll, den ældste nafnl. Cathrine, gl. 4 Aar, og den yngste nafnl. Kirsten, gl. 41 uger.
Dåb nr. 2017

Nr. 6068 1718.06.06 Kirsten Nielsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 41 uger, DØBT: 1717.08.08. FAR: Niels Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 67. d. 6. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens tvende Døttre fra Schousbøll, den ældste nafnl. Cathrine, gl. 4 Aar, og den yngste nafnl. Kirsten, gl. 41 uger.
Dåb nr. 2085

Nr. 6069 1718.07.10 Erik Hansen, Hastrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 96cc, 96 år, DØBT: 1622c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 68. d. 10. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Erich Hansen, Gartner paa Hastrup, gl. 96 Aar.

Nr. 6070 1718.07.24 Niels Madsen, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1664c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 69. d. 24 Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Madtzen af Lünaae, gl. 54 Aar.

Nr. 6071 1718.07.31 Navnløs, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 70. d. 31. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Christensens nafnløse Barn af Vesterlund.
Dåb nr. 2105

Nr. 6072 1718.08.14 Helvig Hansdatter, Hastrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 15, 15 år, DØBT: 1703.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 71. d. 14. Aug. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Helvig Hansdatter fra Hastrup, Ao. ætatis 15.
NOTITS: Har formodentlig tjent på Hastrup, men "Sal." er usædvanligt, præsten Borch bruger det kun få gange om nyligt afdøde personer.

Nr. 6073 1718.09.04 Christian, Kokborg Huse, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 10, 10 år, DØBT: 1708.
STEDFAR: Jens Mouridsen Dam, Kokborg Huse, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 72. d. 4. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens {Mouridsen} Dams Stifsøn fra Huusene {Kokborg Huse}, nafnl. Christian, gl. 10 Aar.
NOTITS: For Mouridsen se begravede #6023.

Nr. 6074 1718.09.04 Maren Iversdatter, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1718.05.08. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 73. Samme Dag {d. 4. Sept.} begrafvet ibid. {Tyrregod Kirchegaard} Ifver Nielsens liden Daatter af Lünaae, nafnl. Maren, gl. 4 Maaneder.

Nr. 6075 1718.11.20 ? Søren Sørensens kone, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1649c.
MAND: Søren Sørensen, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 74. d. 20. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Sørensens Hustrue fra Lünaae, gl. 69 Aar.

Nr. 6076 1718.11.27 Anne Troelsdatter, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 6, 6 år, DØBT: 1712. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 75. d. 27. Nov. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troles Nielsens Daatter fra Seyerup {Sejrup}, nafnl. Anne, gl. 6 Aar.
NOTITS: Else Pedersdatter fra Ejnar Bjerre.

Nr. 6077 1718.12.07 Margrethe Villadsdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 12.05 (å.m), 12 år 5 m., DØBT: 1706.07.07. FAR: Villads Pedersen. MOR: ? kone Villads Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 76. d. 7. Dec. Begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Villadtz Pedersens Daatter af Tyrregodlund, nafnl. Margrethe, gl. 12 Aar 5 Md.

Nr. 6078 1719.01.29 Laurids Jørgensen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 1.00 (å.m), DØBT: 1717.01.10. FAR: Jørgen Andersen Landsoldat. MOR: ? Jørgen Landsoldats kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 77. d. 29. Janv. begrafvet i Vester Kirchegaard Jørgen {Andersen} Soldates Barn {Laurids} fra Lindet.
Dåb nr. 2068

Nr. 6079 1719.03.19 Navnløs, Kokborg Huse, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Mouridsen Dam. MOR: ? Jens Mouridsen Dams kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 78. d. 19. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens {Mouridsen} Dams nafnløse Barn af Huusene.
NOTITS: For Mouridsen se begravelse #6023 og den begravede drengs fødsel 10.06.1714.

Nr. 6080 1719.04.06 Niels Troelsen, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 14, 14 år, DØBT: 1705c. FAR: Troels Nielsen. MOR: Else Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 79. d. 6 April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Troels Nielsens Søn af Seyerup {Sejrup}, nafnl. Niels, gl. 14 Aar.
NOTITS: Else Pedersdatter fra Ejnar Bjerre.

Nr. 6081 1719.04.07 Kirsten Pedersdatter, Egsgaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 26, 26 år, DØBT: 1693c.
MAND: Søren Nielsen, Egsgaard, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 80. d. 7. April begrafvet ibidem {Tyrregaard Kirchegaard} Søren Nielsens Hustrue af Egsgaard, nafnl. Kirsten Pedersdatter, gl. 26 Aar.

Nr. 6082 1719.04.16 Jens Nielsen, Egsgaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 9, 9 år, DØBT: 1713. FAR: Niels Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 81. d. 16. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Søn af Egsgaard, nafnl. Jens, gl. 9 Aar.
NOTITS: Kirsten Nielsdatter fra Ejnar Bjerres Thyregod Gaardhistorie.

Nr. 6083 1719.04.16 Ebbe Sørensen, Svindbæk, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 82. {dato mellem 16. april og 7. maj} begrafvet ibidem Ebbe Sørensen af Svinbech, gl. 45 Aar.
NOTITS: Ibidem går på foregående begravelse #6082 i Thyregod Kirkegård, formodentlig er denne begravelse også den samme dag.

Nr. 6084 1719.05.07 Jens Ebbesen, Svindbæk, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 2.07 (å.m), 2 år 7 m., DØBT: 1716.10.25. FAR: Ebbe Sørensen. MOR: ? Ebbe Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 83. d. 7. May begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Ebbe Sørensens Søn af Svinbech, nafnl. Jens, gl. 2 Aar og nogle {7} Maaneder.
NOTITS: Faderen er død et par uger før.
Dåb nr. 2064

Nr. 6085 1719.07.30 Else Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 5 m., DØBT: 1718.03.13. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 84. d. 30. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Christensens liden Daatter af Tyrregodlund, nafnl. Else, gl. 1 Aar og 5 Maaneder.
Dåb nr. 2097

Nr. 6086 1719.08.06 Marie Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1716.03.08. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 85. d. 6. Aug. begrafvet hans {Peder Christensen i Thyregodlund fra forrige begravelsen #6085} andet Barn, nafnl. Maren {døbt Marie}, gl. 3 Aar og 6 Maaneder.
Dåb nr. 2050

Nr. 6087 1719.08.27 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard), sogn: Vester, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 86. d. 27. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaards nafnløse Barn af Vesterlund.
Dåb nr. 2125

Nr. 6088 1719.09.10 ? kone Christen Aagaards, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1649c.
MAND: Christen Aagaard, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 87. d. 10. Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Christen Aagaards Hustrue af Tyrregodlund, gl. 70 Aar.

Nr. 6089 1719.10.15 Kirsten Nielsdatter, Risager, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1719.08.20. FAR: Niels Villadsen. MOR: ? Niels Villadsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 88 d. 15. Oct. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter fra Riisager, nafnl. Kirsten, gl. 7 Uger.

Nr. 6090 1720.02.28 Anne Madsdatter, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1686c.
MAND: Hans Nielsen, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 89. d. 28. Febr. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Hans Nielsens Hustrue af Lünaae, nafnl. Anne Madtzdaatter, gl. 33 Aar.

Nr. 6091 1720.03.13 Maren Graversdatter, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1686c.
MAND: Jens Mikkelsen, Hindskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 90. d. 13. Martii begrafvet iligemaade i Tyrregod Kirchegaard Jens Michelsens Hustrue af Hindskou, nafnl. Maren Grafversdaatter, gl. 33 Aar.

Nr. 6092 1720.03.13 Navnløs, Egsgaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 91 Samme Dag {d. 13. Martii} begrafvet samme Sted {Tyrregod Kirchegaard} Søren Nielsens nafnløse Barn af Egsgaard.
Dåb nr. 2133

Nr. 6093 1720.03.24 Navnløs, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Iver Pedersen Enkelund. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 92 d. 24. Martii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Ifver Pedersens nafnløse Barn af Seyerup.
Dåb nr. 2134

Nr. 6094 1720.04.01 Jakob Frandsen, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1656c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 93 d. 1. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jacob Frandtzen af Vester Seyerup {Dørken}, gl. 63 Aar.

Nr. 6095 1720.04.14 Iver Nielsen, Dørken (Søndergaard), sogn: Thyregod, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1718.09.25. FAR: Niels Jensen Søndergaard. MOR: ? Niels Jensen Søndergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 94. d. 14. April begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Niels Jensens liden Søn af Vester Seyerup {Dørken}, nafnl. Ifver, gl. 1 Aar og 6 Md.
Dåb nr. 2108

Nr. 6096 1720.04.28 Jøllund Christensdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 89cc, 89 år, DØBT: 1629c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 95. d. 28. April begrafvet i Vester Kirchegaard Jøllund Christensdatter af Lindet, gl. 89 Aar.

Nr. 6097 1720.04.28 Maren Sørensdatter, Hindskov, sogn: Thyregod.
MAND: Jens Graversen, Hindskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 96. Samme Dag {d. 28. April} begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens Grafversens Hustrue i Hindskou, nafnl. Maren Sørensdaatter.

Nr. 6098 1720.06.09 Mette Jørgensdatter, Aalbæk, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1720.03.10. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
PRÆST: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 97. d. 9. Junii blef begrafvet i Tyrregod Kirchegaard, ved Hr. Johan Bilhart {Bøllund, Give}, Jørgen Christensens liden Daatter {Mette} fra Aalbech.
Dåb nr. 2132

Nr. 6099 1720.07.26 Anne Kirstine Knudsdatter, Aagaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1720.06.02. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 98. d. 26. Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Knud Jacobsens liden Daatter fra Aagaard, nafnl. Anne Kirstine, gl. 9 uger.
NOTITS: Ejnar Bjerre har i hans udskrift: "d. 26. Aug. ell. Julii", men i kirkebogen står: "No. 98 26 Jul: begrafvet". Hvis hun er født en uge før dåben den 2. Juni passer det med 26. juli.
Dåb nr. 2143

Nr. 6100 1720.08.18 Gyde Pedersdatter, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1655c.
MAND: Christen Nielsen Midtgaard, Thyregod By (Midtgaard), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 99 d 18 Aug: begrafvet i Tyrregod Kirche=gaard Christen Nielsen Midtgaards Hustrue af Tyrregod nafnl: Gyde Pedersdaatter gl: 64 aar.
NOTITS: Min udskrift.

Nr. 6101 1720.09.08 Anne Pedersdatter, Hønskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1720.08.04. FAR: Peder Pedersen Hole. MOR: ? Peder Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No 100 d: 8 Sept: begrafven i Tyrregod Kirchegaard Peder Pedersen Huulis den yngres liden Daatter af Hønschou, nafnl. Anne, g. 4 uger.
NOTITS: Pigen blev dermed døbt næsten straks efter fødslen.
Dåb nr. 2144

Nr. 6102 1720.11.09 †1720.10.18 Lene Katrine Jørgensdatter Kaas, Hastrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1653c.
MAND: Knud Gedde, Hastrup, Thyregod, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 101 d 9 Nov: begrafvet i Tyrregod Kirche dend Høy-ædle og Høy-Velbaarne i Lifvet, hos Herren Himmel-salig i Døden Frue Lene Cathrine Kaas Sal: Hr. Cancellie-Raad og Amptmand Knud Geddes, fordum Herre til VadsKier: gaard og Hastrup, Hans Kong: Mayts Høy-betroede Amptmand ofver Silcheborg og Mariager Ampter Hans efterlatte Høyt-elschelige Frue i Hendes alders 67 Aar. Gud forleene hende med alle troe Christne en Ære=fuld opstandelse udi den Herris Jesu Christi aabenbarelse. Hun blef henkalden d 18 Oct: tilforn.
NOTITS: Villy M. Sorensen udskrift.

Nr. 6103 1721.01.04 Anna Sophia Bernhardsdatter von der Lippe, Hastrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 3 uger, DØBT: 1720.09c. FAR: Bernhard Heinrich von der Lippe. MOR: Dorte Katrine Knudsdatter Giedde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 102 d 4 Janv. begrafved i Tyrregod Kierche Høy-ædle og Høy-Velbaaren Baron og Oberste von der Lippens Liden Freuchen nafnl: Anne Sophia - gl: 3 Maaneder - 3 uger.
NOTITS: Hendes dåb ses ikke i Thyregod kirkebog, så hun må være født andetsteds. Moderen Dorte Katrine Giedde kom tilbage til Thyregod i november 1720, da hendes mor Lene Cathrine Kaas blev begravet (se forrige begravelse #6102 to måneder før) og er blevet et stykke tid på Hastrup.

Nr. 6104 1721.02.22 Peder Christensen Naldal, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1675c.
KONE: Kirsten Madsdatter, Sejrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 103. d 22 Feb: begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Peder Christensen Naldal af Øster Seyerup.

Nr. 6105 1721.03.16 Maren Ludvigsdatter, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1661-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 104 d 16 Martij begrafvet i Vester Kirche-gaard gl: Maren Ludvigsdaatter af Vesterlund.
NOTITS: Hun kaldes gammel, derfor antages, at hun er over 60 år.

Nr. 6106 1721.04.27 Sejer Johansen Sejer, Rørbæk, sogn: Vester, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år 3 dage, DØBT: 1720.04.26. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Bente Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No 105 d 27 Aprilis begrafvet i Vester Kirche Benthe Sørensd: liden Søn fra Rørbæk, nafnl: Seyer: NB: gl: 1 Aar og nogle Dage.
Dåb nr. 2139

Nr. 6107 1721.05.04 Søren Nielsen Nedvad, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 69.05 (å.m), 69 år 5 m., DØBT: 1651.11c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 106 d 4 Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Søren Nielsen Nedvad af Hindskou, gl. 69 Aar 5 Maaneder.

Nr. 6108 1721.05.31 Mette Pedersdatter, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 28 uger, DØBT: 1720.11.17. FAR: Peder Christensen Naldal. MOR: Kirsten Madsdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 107 d 31 Maij begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal. Peder Christensen af Øster Seyerup hans efterlatte liden Daatter, nafnl. Mette, som hos Moderen Ulykcheligen [var] omkommen, gl. 28 uger.

Nr. 6109 1721.06.24 Birgitte Hansdatter, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 10, 10 år, DØBT: 1711. FAR: Hans Hansen Fisker. MOR: ? Hans Hansen Fiskers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No: 108 d 24 Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Hans Hansen Fiskers Daatter fra Vesterlund, nafnl. Birgitte, gl. 10 Aar.

Nr. 6110 1721.07.20 Navnløs, Hønskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Graversen. MOR: ? Jens Graversens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No: 109 d 20 Julii begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens Grafversens navnløse Barn fra Hønskou.

Nr. 6111 1721.07.27 Lidet barn, Lønaa, sogn: Thyregod. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 110 d 27 Julij begrafvet Hans Nielßens lidet barn fra Lünaae - gl.
NOTITS: Hans Nielsens kone i Lønaa, Anne Madsdatter, blev begravet d. 28. februar 1720. Der er ikke døbt noget barn før den dato. Det kunne være et barn af en evt. kone nr. 2, som der ikke kendes navn på eller eksistens af — mere kan der ikke siges. No. 111 er overstreget.

Nr. 6112 1721.08.17 Mette Nielsdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1661-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 112 d 17 Augusti begrafvet i Vester Kirchegaard gamle Mette Nielsdatter af Lindet.
NOTITS: Hun antages over 60, da hun kaldes gammel.

Nr. 6113 1721.09.22 Bodil Hufsdatter, Hønskov, sogn: Thyregod.
MAND: Jens Andersen Tørring, Hønskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 113 d 22 Sept. begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Sal: Bodild Hufsdaatter af Hønskou.

Nr. 6114 1721.11.01 Jens Andersen Tørring, Hønskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 49c, 49 år, DØBT: 1672c.
KONE: Bodil Hufsdaatter, Hønskov, Thyregod, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 114 d 1 Nov. derefter begrafvet i Tyrregod Kirchegaard Jens Andersen Tørring den Sal. Bodild Hufdaatters efterladte, gl. 49 Aar.

Nr. 6115 1721.12.18 †1721.12.10 Søren Christensen Borch, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 36, DØBT: 1685.
KONE: Anna Helmersdatter Meyer, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 115 d 18de Decembris blev begravet i Tyregoed Kirche Sl. Hr. Søren Christensen Borch, ætat. Aar. Minister 8de Aar.
NOTITS: Dette er præsten i Thyregod-Vester, der begyndte kirkebogen i 1713. Hans dødsdag ses i næste præst Hans Pedersen Bering begyndelsestekst i kirkebogen.

Nr. 6116 1722.01.01 ? kone Veste Nielsens, Thyregod By, sogn: Thyregod.
MAND: Vester Nielsen, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1. Tyregoed sogn. Festo Circumsis. blev begraven Veste Nielsens Kone i Tyregoed Bye.

Nr. 6117 1722.01.01 Sidsel Gammel, Thyregod By (Degnehuset), sogn: Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2. de. eod. {Festo Circumsis.} blev begraven gammel Zidtzel i Degen-Huuset ibid. {Tyregoed Bye}.

Nr. 6118 1722.03.01 ? Mette Svindbæks søn, Lindet, sogn: Vester. MOR: Mette Svindbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3. vester Sogn. Dom. reminisc. blev begraven Mette Svinbeks Søn af Lindet.

Nr. 6119 1722.03.08 Lisbeth Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.07 (å.m), DØBT: 1721.08.27. FAR: Christen Pedersen Hole. MOR: ? Christen Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4. Tyregoed sogn. dom. Oculi blev begraven Christen {Pedersen} Hoeles Barn {Lisbeth?} af Tyregoedlund.
NOTITS: Lisbeth er hans yngste barn, der er en søn med godt tre år også.

Nr. 6120 1722.04.02 Peder Jensen Skærhoved, Sejrup (Østergaard), sogn: Thyregod, SAND ALDER: 62+, DØBT: 1660-.
KONE: Karen Madsdatter, Sejrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5. Fest. Virid. blev begraven Birkefogden {Peder Jensen} af Seirup.
NOTITS: Navn fra Ejnar Bjerre "Thyregod Gaardhistorie". Blev kort efter 1687 birkedommer ved Hastrup birk. Blev kaldt Peder Skærhoved, så han er vel født i Skærhoved, Give sogn.

Nr. 6121 1722.04.02 Christen Knudsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 2.11 (å.m), DØBT: 1719.05.14. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6. Vester Sogn. Fest. Virid. blev begraven Knud Andersens Barn {Christen?} i Linnet.
NOTITS: Christen er det sidste barn, Knud er knap 6 år gammel.

Nr. 6122 1722.05.01 Peder Christensen Skrædder, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 42+, DØBT: 1680-. MOR: ? Peder Christensen Skrædders kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7. d. 1 Maji blev begraven Peder {Christensen} Skræder i Linnet.
NOTITS: Patronym se begravelse #6039 i 1716.

Nr. 6123 1722.08.09 Søren Hyrde, Lindet, sogn: Vester.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 8. Dom 10 post Trin. belv begraven Søren Hyrde ibid. {Linnet}.

Nr. 6124 1722.11.15 Dødfødt, Vester Mølle, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Jens Andersen. MOR: ? Jens Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 9. Dom. 24. p. Trin. blev begraven Jens Andersens dødfødde Barn af Vester Mølle. (NB. Det første Liig, ieg kastede Jord paa).
NOTITS: Den nye præst Hans Pedersen Bering er nu kommet til Thyregod, han er kun 25c år gammel.

Nr. 6125 1722.11.22 Niels Jensen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 5.05 (å.m), 5 år 5 m., DØBT: 1717.07.11. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 10. Dom. 25 p. trin. blev begraven Niels Jensen af Linnet, ætat. 5 Aar 5 Maaneder. (NB Dend første, ieg giorde Liig-prædiken over ... Naadsens Aars Ende).
NOTITS: Den nye præst Hans Pedersen Bering noterer sin første ligprædiken.
Dåb nr. 2081

Nr. 6126 1723.01.31 Søren Mikkelsen, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1723.01.03. FAR: Mikkel Jespersen. MOR: ? Mikkel Jespersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1723. Tyregoed Sogn. No. 11. Dom. Sexages. blev begraven Mikkel Jespersens Søn af Lønaae, Søren, æt. 2 Md.

Nr. 6127 1723.06.20 Jakob Villumsen, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m., DØBT: 1723.02.14. FAR: Villum Jensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13. Dom. 4 p. Trin. blev begraven Villum Jensens Søn af Kokborg, Jacob, æt. 5 Maaneder.

Nr. 6128 1723.06.20 Dødfødt, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Peder Hole, Lille. MOR: ? Lille Peder Holes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13. d. eod. {4. p. Trin.} blev begraven Lille Peder Hoeles dødføde Barn af Kokborg.

Nr. 6129 1723.08.15 Niels Vestesen, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 14 uger, DØBT: 1723.05.02. FAR: Veste Nielsen. MOR: ? Veste Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 14. Dom. 12 p. Trin. begraven Veste Nielsens Søn af Tyregoed Niels, æt. 14 uger.

Nr. 6130 1723.09.05 Søren Halvarsen, Østerdam, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 9 m., DØBT: 1722.11.22. FAR: Halvar Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 15. dom 15 p. Trin. begraven Halvar Eriksen Snedikers Søn af Østerdam, Søren, æt. 9 Maaneder.

Nr. 6131 1723.10.03 Maren Knudsdatter, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 39.04 (å.m), 39 år 4 uger, DØBT: 1684.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. Vester Sogn. Dom 19. p. Trin. begraven Maren Knudsdatter af Vesterlund, æt. 39 Aar m. 4 Uger.

Nr. 6132 1723.11.21 Mette Nielsdatter, Hindskov- Nørre, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 75.07 (å.m), 75 år 7 m., DØBT: 1648.04.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 17. Tyregoed Sogn. Dom 26 p. Trin. begraven Mette Nielsdatter af Nørre Hindskou, æt. 75 Aar 7 Maaneder.

Nr. 6133 1724.02.27 Poul Jensen, Pomphole, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 20.07 (å.m), 20 år 7 m., DØBT: 1703.07.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno. 1724. No. 18. Tyregoed Sogn. dom. Qvinguasges. {Fastelavn} begraven Povel Jensen af Pomphoele, æt. 20 Aar 7 Maaneder.

Nr. 6134 1724.03.01 Anne Hansdatter, Poderhuset, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 60.08 (å.m), 60 år 8 m., DØBT: 1663.07.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 19. d. 1. Mart. begraven Anne Hans Daatter af Poederhuuset, æt. 60 Aar 8 Maaneder.

Nr. 6135 1724.03.06 Anne Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1720.10.13. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 20. Vester Sogn. D. 6. Mart. begraven Anne Nielsdatter af Annexgaarden i Vesterlund, som d. 2 Mart. uformodentlig var falden i vand og der druknet, æt. 3½ Aar.
Dåb nr. 2146

Nr. 6136 1724.03.19 Dødfødt, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Laurids Jensen. MOR: ? Laurids Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 21. Tyregoed Sogn. Dom. Oculi begraven Laurids Jensens dødfødde Barn af Hindskou.

Nr. 6137 1724.04.09 Abelone Lauridsdatter, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 89cc, 89 år, DØBT: 1634cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 22. Dom. Palmar. begraven Abelonne Lauridsdatter af Lønaae, æt. 89 Aar.

Nr. 6138 1724.04.14 Abelone Christensdatter, Fuglsang, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1672c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 23. Fest. Soterias {Langfredag} begraven Abelonne Christensdatter af Fuglsang, æt. 51 Aar.

Nr. 6139 1724.04.14 Ellen Mikkelsdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1653c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. Vester sogn. d. eod. {Fest. Soterias, Langfredag} begravenEllen Mikkelsdatter af Linnet, æt. 70 Aar.

Nr. 6140 1724.04.14 Dødfødt, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Lars Svendsen. MOR: ? Lars Svendsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 25. begraven Lass Svendsens dødfødde Barn af Linnet.
NOTITS: Datoen vel mellem d. 14. april og d. 18. juni, hvor den næste indføjelse for Vester foretages. Denne begravelse skrevet udraderet og skrevet igen lige efter den foregående #6139, ikke som sædvanligt på en ny linie. Indførelsen var tilsyneladende først glemt og så skrevet på lidt tom plads i den foregående begravelse i Vester sogn. Kan ikke læses i internet billedet på Arkivalier Online, kun i originalen i Viborg Landsarkiv.

Nr. 6141 1724.07.09 Laurids Nielsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 92cc, 92 år, DØBT: 1632cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 26. Tyregoed sogn. Dom: Exaudi begraven Laruids Nielsen af Tyregoedlund, æt. 92 Aar.

Nr. 6142 1724.06.18 Margrethe Knudsdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1723.06.23. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 27. dom: 1 p. Trin. Vester Sogn, begraven Margrethe Knudsdatter af Linnet, æt. 1 Aar mindre 1 Dag.
NOTITS: Født 19.06.1724.

Nr. 6143 1724.08.13 Kirsten Knudsdatter, Aagaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 6 m., DØBT: 1724.04.23. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 28. Tyregoed sogn. Dom: 9 p. Trin: begraven Kiersten KnudsDaatter af Aagaard, æt. ½ Aar.

Nr. 6144 1724.09.10 Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 52.04 (å.m), 52 år 4 m., DØBT: 1672.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 29. Dom: 13 p. Trin. begraven Else Olufs Datter af Hastrup Mølle, æt. 52 Aar 4 Maaneder.

Nr. 6145 1724.09.10 Niels Vestesen, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1724.07.09. FAR: Veste Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 30. d. eod. {Dom: 13 p. Trin.} begraven Niels Vestesen af Tyregoed bye, æt. 14 Uger.
NOTITS: Han må være 5 uger, da han bliver døbt, lidt på den lange side. Født omtrendtlig 04.06.1724. Forældrene gift i Give i marts 1722 i Give, hun af Bæksgaard.

Nr. 6146 1724.10.22 †1724.10.16 Christen Knudsen, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1724.10.16. FAR: Knud Larsen Møller. MOR: ? Knud Larsen Møllers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 31. Dom: 19 p. Trin. begraven Christen Knudsen af Kokborg, ætat. 1 Dag.
Dåb nr. 2208

Nr. 6147 1724.12.25 Peder Jensen, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 99cc, 99 år, DØBT: 1625cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 32. Vester Sogn. Dom. p. Natal. begraven Peder Jensen af Vesterlund, ætat. 99 Aar.

Nr. 6148 1725.01.14 Christen Mortensen, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 9.00 (å.m), 9 år, DØBT: 1716.01.
PRÆST: Peder Dalhoff, Horsens, Præst ved Hospitalet i Horsens, beskikket feb. 1724. 1729 befordret til Slangerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1725. No. 33. Dom: 2 p. Epiphan. begraven Christen Morthensen af Tyregoed bye, æt. 9 Aar m.{indre} 11 Dage. (Parenteret af Hr. Peder Dalhoff i Horsens).
NOTITS: Han er ikke set født i Thyregod. Hr. Peder Dalhof præst ved Horsens Hospital og i Torsted sogn.
LINK: Hr. Peder Dalhof, Horsens Hospital 1724 i Nygaards Sedler.

Nr. 6149 1725.02.02 †1725.01.28 Andreas Johansen Sejer, Rørbæk, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1724.12.28. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: ? Johan Jakob Sejers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 34. vester sogn. fest. Purific {Maria 2. feb.} begraven i Vester Kirke Andreas {Johansen} Sejer, som døde hastig Do: Septuag. {28. jan.} om Natten, ætat. 11 Uger.
NOTITS: Født 13. nov. 1724. Begravet i kirken! Faderen som herremand paa Rørbæk kaldte den nye præst Bering i 1722.

Nr. 6150 1725.02.25 Anne Poulsdatter, Thyregod Bye, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1649c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 35. Tyregoed Sogn. Dom: Reminisc: begraven Anna Poulsdatter af Tyregoed Bye, ætat. 75 Aar.

Nr. 6151 1725.03.21 Kirsten Jensdatter, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 36c, 36 år 3 dage, DØBT: 1688c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 36. d. 21. Martii begraven Kiersten Jensdatter af Kokborg, ætat. 36 Aar nogle Dage.

Nr. 6152 1725.03.30 Anne Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1644cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 37. Fest. Soterium {langfredag} begraven Anne Pedersdatter af Tyregoedlund, æt. 80 Aar.

Nr. 6153 1725.05.27 Peder Pedersen, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 48.03 (å.m), 48 år 3 m., DØBT: 1677.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 38. Fest Trinit. begraven Peder Pedersen af Kokborg, æt. 48 Aar 3 Maaneder.

Nr. 6154 1725.06.03 Jens Eskesen, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1678c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 39. Dom: 1 p: Trin: begraven Jens Eskesen af Tyregoed Bye, æt. 46 Aar.

Nr. 6155 1725.07.15 Hans Hansen, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1657c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 40. Vester Sogn. Dom: 7 p: Trin: begraven Hans Hansen af Vesterlund, ætat. 68 Aar.

Nr. 6156 1725.08.15 †1725.08.12 Gravers Jensen, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 dage. FAR: Jens Graversen. MOR: Kirsten Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 41 Tyregoed Sogn. d. 15. Augusti begraven Gravers Jensen af Kokborg, ætat. 5 Dage.
NOTITS: Født d. 7. aug. og hjemmedøbt af Hr. Jens Risom fra Brande.

Nr. 6157 1725.08.26 Christen Pedersen, Fuglsang, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 59.10 (å.m), 59 år 10 m., DØBT: 1665.10.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 42. dom: 13 p: Trin: begraven Christen Pedersen af Fuglsang æt. 60 Aar mindre 10 Uger.

Nr. 6158 1725.09.29 Hans Jensen, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 6.05 (å.m), 6 år 6 m., DØBT: 1719.05.18. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: ? Jens Mikkelsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 43. fest. Michael begraven Hans Jensen af Tyregoed Bye, æt. 6½ Aar.
NOTITS: Døbt i Hindskov.

Nr. 6159 1725.11.04 Jens Eriksen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 12, 12 år, DØBT: 1713.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 44. Vester Sogn. dom: 23 p: Trin: begraven Jens Eriksen af Linnet, æt. 12 Aar.
NOTITS: Ingen Erik set i Lindet 1714+ i kirkebogen endnu.

Nr. 6160 1725.11.25 Poul Poulsen Sejdeler, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1673c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 45. Dom: 26 p: Trin: begraven Povel Povelsen Sejdeler af Linnet, æt. 52 Aar.

Nr. 6161 1725.12.26 Anne Thomasdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1668c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 46. Fer: 2 Natal. begraven Anne Thomædatter af Linnet, æt. 57 Aar.

Nr. 6162 1726.01.27 Laurids Nielsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1643cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1726. No. 47. Vester Sogn. Dom: 3 p: Epiphan: begraven Laurids Nielsen af Linnet, æt. 82 Aar.

Nr. 6163 1726.03.03 Christen Pedersen Naldal, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1646c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 48. Tyregoed Sogn. Dom: Esto Mihi {fastelavn} begraven Christen Pedersen af Seirup, æt. 79 Aar.

Nr. 6164 1726.03.10 Svend Larsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1725.04.18. FAR: Lars Svendsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 49. Vester Sogn. do: invocav: begraven Svend Lassen af Linnet, æt. 1 Aar m. 15 Dage.
NOTITS: Født 25. marts 1725
Dåb nr. 2218

Nr. 6165 1726.04.03 Niels Nielsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 3.02 (å.m), 3 år 2 m., DØBT: 1723.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 50. d. 3. April begraven Niels Nielsen af Linnet, æt. 3 Aar 2 Md.
NOTITS: Ikke set født i Vester eller Thyregod.

Nr. 6166 1726.04.14 Laurids Nielsen, Lindet- Neder, sogn: Vester, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 2 m., DØBT: 1724.02.11. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 51. Dom: Palmax begraven Laurids af Neder Linnet, æt. 2 Aar 2 Maaneder.
Dåb nr. 2195

Nr. 6167 1726.04.14 †1726.04.06 Karen Pedersdatter, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 52. die eod. {Dom: Palmax} begravne Karen og Anne Pedersdøttre af Vesterlund, Tvilling Børn. Dend yngste 2 Dage gammel, dend ældste 8 Dage gammel.

Nr. 6168 1726.04.14 †1726.04.12 Anne Pedersdatter, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 52. die eod. {Dom: Palmax} begravne Karen og Anne Pedersdøttre af Vesterlund, Tvilling Børn. Dend yngste 2 Dage gammel, dend ældste 8 Dage gammel.

Nr. 6169 1726.07.07 Karen Nielsdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 25.02 (å.m), 25 år 2 m., DØBT: 1701.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 53 Dom: 3 p: Trin: begraven Karen Nielsdatter af Linnet, æt. 25 Aar 2 Maaneder.

Nr. 6170 1726.07.28 Søren Knudsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 Maaneder, DØBT: 1725.04.29. FAR: Knud Andersen. MOR: ? Knud Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 54. Dom: 6 p. Trin. begraven Søren Knudsen af Linnet, æt. 1 Aar 3 Maaneder.
Dåb nr. 2220

Nr. 6171 1726.09.17 Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By (Bredgaard), sogn: Thyregod, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1648c.
MAND: Laurids Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 55. Tyregoed Sogn. d. 17. Sept. begraven Barbara Melchiorsdatter af Tyregoed {By}, æt. 78 Aar.
NOTITS: Degnen Laurids Jensen Holstebros første kone af tre.

Nr. 6172 1726.09.22 Kirsten Thygesdatter, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 30, 30 år, DØBT: 1696c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 56. Dom: 14 p: Trin: begraven Kirsten Tygesdatter af Kokborg, æt. 30 Aar.

Nr. 6173 1726.12.25 Svend Johansen Svenske, Poderhuset, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1727 {kirkeår}. Tyregoed Sogn. No. 57. Dom: p: Nat: Xsti. begraven Svend Johansen Svendske af Poderhuuset, æt. 52 Aar.

Nr. 6174 1727.01.13 Else Iversdatter, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 38, 38 år, DØBT: 1688c.
PRÆST: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 58. d. 13. Jan. begraven (af Hr. Johan Bilhard) Else Iversdatter af Dørken, æt. 38 Aar.

Nr. 6175 1727.03.16 Christen Nielsen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1727.01.28. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 59. Vester Sogn. Dom: Oculi {3. søndag i fasten} begraven Christen Nielsen af Annexgaarden, æt. 2 Uger.
Dåb nr. 2256

Nr. 6176 1727.04.14 †1727.04.09 Margrethe Kirstine Sejer, Rørbæk, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 år 5 dage, DØBT: 1726.04.04. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: ? Johan Jakob Sejers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 60. Fer. 2. Pasch. begraven Margrete Kierstine Sejer af Rørbech, æt. 1 Aar 5 Dage.
Dåb nr. 2244

Nr. 6177 1727.04.27 Karen Thygesdatter, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1684c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 61. Tyregoed sogn. dom. Misericord. begraven Karen Tygesdatter af Kokborg, æt. 42 Aar.

Nr. 6178 1727.07.11 Johan Jakob Sejer, Rørbæk, sogn: Vester, SAND ALDER: 50.03 (å.m), 50 år 3 m. 5 dage, DØBT: 1777.04.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 62. Vester Sogn. d. 11 Julii begraven Sl. Capitain Lieutenant Johan Jacob Sejer, Herre til Rørbech og Patron til Vester Kirke, æt 50 Aar 3 Md. 5 Dage.

Nr. 6179 1727.08.13 Jens Hansen Fisker, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 63. d. 13. Augusti begravet Jens Hansen Fisker af Vesterlund, æt. 64 Aar.

Nr. 6180 1727.08.17 Christen Jensen, Fuglsang, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 dage, DØBT: 1727.08.04. FAR: Jens Sørensen. MOR: Maren Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 64. Tyregoed Sogn. Dom: 10 p: Trin: begravet Christen Jensen af Fuglsang, ætat. 9 Dage.
NOTITS: Må være hjemmedøbt, ingen dåb i kirkebogen. *1727.08.04c, antaget begravet 4 dage efter død 1727.08.13c 9 dage gammel giver født 1727.08.04c.
Dåb nr. 2260

Nr. 6181 1727.10.26 Karen Dam, Tofteløs, sogn: Thyregod.
MAND: Mourids Sørensen Dam, Kokborg (Toftløs), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 65. Dom: 20 p: Trin: begravet Karen Dam af Tøfteløss.

Nr. 6182 1728.06.13 Abelone Frederiksdatter, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1728.05.17. FAR: Frederik Vestesen. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1728. No. 66. Tyregoed Sogn. Dom: 3 p: Trin: begravet Abelone Friderichsdatter af Lønaae, æt. 4 Uger.
Dåb nr. 2274

Nr. 6183 1728.07.25 Knud Madsen, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1658c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 67. Vester Sogn. Dom: 9 p: Trin: begravet Knud Madsen af Vesterlund, æt. 70 Aar.

Nr. 6184 1728.08.01 Svend Larsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1728.05.16. FAR: Lars Svendsen Svenske. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 68. Dom: 10 p: Trin: begravet Svend Lassen af Linnet, æt. 11 Uger.
Dåb nr. 2273

Nr. 6185 1728.08.08 Kirsten Lauridsdatter, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1728.04.11. FAR: Laurids Andersen Kidmose. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 69. Tyregoed Sogn. Dom: 11 p. Trin: begravet Kiersten Lauridsdatter af Seirup, æt. 18 Uger.
NOTITS: Navne fra Ejnar Bjerre.
Dåb nr. 2270

Nr. 6186 1728.10.10 Troels Pedersen, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 53.00 (å.m), 53 år 4 dage, DØBT: 1675.10.06.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 70. Dom: 20 p: Trin: begravet Troels Pedersen af Kokborg, æt. 53 Aar 4 Dage.

Nr. 6187 1728.11.21 Christen Pedersen, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1662c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 71. Dom: 26 p: Trin: begravet Christen Pedersen ibm: {Kokborg}, æt. 66 Aar.

Nr. 6188 1728.11.21 Anne Mikkelsdatter, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1643cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 72. D. eod. {Dom: 26 p: Trin:} begravet Anne Michelsdatter af Lønaae, æt. 85 Aar.

Nr. 6189 1728.12.12 Anne Svendsdatter, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1647c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 73. Dom: 3 Advent begravet Anne Svendsdatter af Dørken, æt. 81 Aar.

Nr. 6190 1728.12.19 Kirsten Iversdatter, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1682c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 74. Dom: 4. Adv. begravet Kiersten Iversdatter ibm. {Dørken} æt. 46 Aar.

Nr. 5996 1728.12.13 †1728.12.06 Anders Madsen, Katballe, sogn: Vester.
KONE: Karen Pedersdatter, Katballe, Vester, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Rørbæk skifte: den
NOTITS: Døde i Katballe. Begravet i Ejstrup sogn, han kom fra Store Thorlund, men skiftet er af Lille Lindet senere kaldet Katballe i Vester sogn.
LINK: Skiftet efter Anders Madsen i Lille Lindet (Brejl, Rørbæk #1).
LINK: Skifte efter 1. kone Bodil Villadsdatter 30.10.1717 Store Thorlund (Brejl, Skanderborg Rytterdistrikt #972).

Nr. 6191 1729.01.23 Maren Sørensdatter, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 22.01 (å.m), 22 år 3 uger, DØBT: 1707.01.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1729. No. 75. Tyregoed Sogn. Dom: 3 p: Epiphan: begravet Maren Sørensdatter af Dørken, æt. 22 Aar 3 Uger.

Nr. 6192 1729.02.13 Christen Christensen Brande, Østerdam, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 63.01 (å.m), 63 år 3 uger, DØBT: 1666.01.24.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 76. Dom: Septuages. begravet Christen Christensen Brande af Østerdam æt. 63 Aar 3 Uger.

Nr. 6193 1729.02.27 Ellen Sørensdatter, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 29, 29 år, DØBT: 1699c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 77. Dom. Qvinguages {fastelavn} begravet Ellen Sørensdatter af Hindskou, æt. 29 Aar.

Nr. 6194 1729.04.06 Laurids Nielsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger 1 dage, DØBT: 1729.03.20. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 78. Vester Sogn, d. 6. April begravet Laurids Nielsen af Linnet, æt. 8 Uger 1 Dag.
Dåb nr. 2290

Nr. 6195 1729.07.17 Christen Rudolf Verner, Østerdam, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1671c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 79. Tyregoed Sogn. d. 17. Julii begravet Christian Rudolph Verner af Østerdam, æt. 56 Aar.

Nr. 6196 1729.06.24 Niels Iversen, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1656c.
KONE: Kirsten Pedersdatter, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 80. Fest. Joh. Bapt. begrav. Niels Iversen af Lønaae, æt. 73 Aar.
NOTITS: Datorækkefølgen ude af orden, forrige begravelse #6195 d. 17. juli er før denne påa den 24. juni.

Nr. 6197 1729.08.14 Mads Pedersen, Enkelund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 43.06 (å.m), 43 år 6 m., DØBT: 1686.02.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 81 Dom: 9 p: Trin: begrav. Mads Pedersen af Enkelund, æt. 43 Aar 6 Maaneder.

Nr. 6198 1729.09.04 Iver Pedersen, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1682c.
KONE: Maren Jensdatter, Sejrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 82. Dom: 12 p: Trin: begrav. Iver Pedersen af Seirup, æt. 47 Aar.

Nr. 6199 1729.09.25 Dorte Christensdatter, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1681c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 83. Dom: 15 p: Trin: begrav. Dorthe Christensdatter af Seirup, æt. 58 Aar.

Nr. 6200 1729.11.13 Anne Jensdatter, Skovsbøl, sogn: Vester, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1677c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 84. Vester Sogn. Dom: 22 p: Trin: begravet Anne Jensdatter af Skousbøl, æt. 52 Aar.

Nr. 6201 1729.12.11 Abelone Larsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger, DØBT: 1729.09.04. FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 85. Dom: 3: Adv: begravet Abelone Lassdatter af Annexgaarden, æt. 13 Uger.
Dåb nr. 2297

Nr. 6202 1729.12.11 Anders Andersen, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 26, 26 år, DØBT: 1703.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 86. Tyregoed Sogn. Dom: 3: Adv: begravet Anders Andersen af Seirup, æt. 26 Aar.

Nr. 6203 1730.02.12 Knud Pedersen, Kærgaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1673c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1730. No. 87. Tyregoed Sogn. Dom: Sexages. begrav. Knud Pedersen af Kiergaard, æt. 56 aar.

Nr. 6204 1730.04.06 Karen Christensdatter, Østerdam, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1649cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 88. Fest. virid {Skærtorsdag} begrav. Karen Christensdatter af Østerdam, æt. 81 Aar.

Nr. 6205 1730.07.23 Christen Christensen, Mosgaard- Lille, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1661c.
KONE: Johanne Pedersdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 89. Dom: 7 p: Trin: begrav. Christen Christensen af Mosgaard, som døde i Gøsbøl i Lindeballe Sogn, æt. 69 Aar.

Nr. 6206 1730.07.30 †1730.05.01 Abelone Jørgensdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1730.05.20. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: Kirsten? Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 90. Vester Sogn. Dom: 8 p: Trin: begrav. Abelone Jørgensdatter af Linnet, æt. 11 Uger.
Dåb nr. 2309

Nr. 6207 1730.08.20 Kirsten Pedersdatter, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1729.12.11. FAR: Peder Pedersen Hole. MOR: ? Peder Pedersen Holes kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 91. Tyregoed Sogn. Dom: 11 p: Trin: begrav. Kiersten Pedersdatter af Kokborg, æt. 9 Maaneder.
Dåb nr. 2304

Nr. 6208 1730.11.19 Karen Elisabeth Christensdatter, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1 år 4 m., DØBT: 1729.07.31. FAR: Christen Sørensen. MOR: Abelone Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 92. Dom: 24 p: Trin: begrav. Karen Elisbeth Christensdatter af Hindskou, æt. 1 Aar 4 Maaneder.
Dåb nr. 2296

Nr. 6209 1730.12.24 Christen Nielsen, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1654c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 93. Dom: 4. Adv: begrav. Christen Nielsen af Tyregoed, æt. 76 Aar.

Nr. 6210 1730.12.26 Peder Frandsen, Enkelund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1646cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 94. Fer. 2. Natal. begrav. Peder Frandsen af Enkelund, æt. 84 Aar.

Nr. 6211 1731.02.18 Maren Iversdatter, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 8.09 (å.m), 9 år, DØBT: 1722.05.10. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 95. Tyregoed Sogn. Dom Reminisc. begrav Maren Iversdatter, æt. 9 Aar og Søren Iversen, æt 18 Uger.

Nr. 6212 1731.02.18 Søren Iversen, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1730.10.08. FAR: Iver Nielsen. MOR: Anne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 95. Tyregoed Sogn. Dom Reminisc. begrav Maren Iversdatter, æt. 9 Aar og Søren Iversen, æt 18 Uger.
Dåb nr. 2315

Nr. 6213 1731.04.08 Peder Madsen, Enkelund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 5 m. 2 dage, DØBT: 1728.11.14. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 96. dom. Misericord. begrav. Peder Madsen af Enkelund, æt. 2 Aar 5 Maaneder 2 Dage.
NOTITS: Dåben finder sted et par uger efter fødslen og begravelsen en uge eller så efter dødsdagen. Man kan altså ikke uden videre trække 2 år 5 måneder og 2 dage fra begravelsesdagen for at finde fødslen. Det kommer også an på hvordan præsten har regnet, om han spurgte forældrene om fødseldatoen eller kiggede tilbage i kirkebogen til dåbsdatoen.
Dåb nr. 2283

Nr. 6214 1731.04.08 Johanne Mortensdatter, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.10c (å.m), 1 år 6 uger, DØBT: 1730.06.04. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 97. d. eod. {Dom. Misericord} begrav. Johanne Mortensdatter af Tyregoded bye, æt. 1 Aar 6 Uger.
NOTITS: Alderen passer næppe. 1 år 6 uger ville betyde at hun først blev døbt, da hun knap fire måneder gammel, hvilket er usandsynligt.
Dåb nr. 2310

Nr. 6215 1731.04.29 Birgitte Knudsdatter, Aagaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 9.00 (å.m), 9 år 2 Dage, DØBT: 1722.05.10. FAR: Knud Jakobsen. MOR: Margrethe Chrisensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 98. Dom Rogate begrav. Birgithe Knudsdatter af Aagaard, æt. 9 Aar 2 Dage.
NOTITS: Regnet tilbage fra begravelsen kommer man til født 27. april 1722, døbt er hun den 10. maj 1722. Hun ville så være døbt 13 dage gammel.

Nr. 6216 1731.05.20 Christen Jensen, Fuglsang, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 2.10 (å.m), 2 år 6 uger, DØBT: 1728.08.08. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 99. Fest Trinit. begrav. Christen Jensen af Fuglsang, æt. 2 Aar 6 Uger.
NOTITS: Alderen er 9 måneder for lille.
Dåb nr. 2280

Nr. 6217 1731.05.27 Ebbe Jørgensen, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 51cc, DØBT: 1680cc.
KONE: Anne Jensdatter Ebbes, Vesterlund, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 100. Dom. 1 p. Trin. Vester Sogn, begrav. Ebbe Jørgensen af Vesterlund.
NOTITS: Fødeår skønnet ud fra første barn omkring 1708. Konen Anne Jensdatter blev så gammel at hendes alder i kirkebogen er upålidelig med 97 år, hvilket ville have hende født 1675c, her formodet født 1680cc.

Nr. 6218 1731.06.06 Mette Kirstine Olesdatter Svane, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 29 uger 6 dage, DØBT: 1730.11.05. FAR: Ole Mikkelsen Korporal Svane. MOR: Anne Christiansdatter Werner.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 101. Tyregoed Sogn. Onsdag d. 6. Juni begrav. Mette Kirstine {Olesdatter} Svane af Tyergoedby, æt. 29 Uger 6 dage.
Dåb nr. 2320

Nr. 6219 1731.07.01 Christen Mortensen, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 2 år 9 m., DØBT: 1728.09.12. FAR: Morten Christensen Sergeant. MOR: Marie Elisabeth Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 102. Fest. Visit. Mariæ begraven Christen Marthensen ibid. {Thyregod By} æt. 2 Aar 9 Maaneder.
Dåb nr. 2282

Nr. 6220 1731.07.29 Eske Mogensen, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1646cc.
KONE: Anne Jensdatter, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 103. Dom: 10 p. Trin. begravet Eske Mogensen af Tyregoedby, æt. 85 Aar.
NOTITS: H

Nr. 6221 1731.07.29 Peder Hansen, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1651cc.
KONE: Anne Nielsdatter, Thyregod, Nævnes gift 1787, vel forlængst død.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 104, d. eod: {Dom 10 p. Trin.} begrav. Peder Hansen af Hindskou, æt. 80 Aar.
NOTITS: Han var fæster i Serjup 1673- til 1705, han sidder i 1731 på aftægt ved søn Hans Pedersen fæster i Hindskov 1727-50.

Nr. 6222 1731.08.12 Abelone Nielsdatter, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1653c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 105. Dom: 12 p. Trin. begrav. Abelone Nielsdatter af Lønaae, æt. 78 Aar.
NOTITS: Niels Iversen i Lønaa har en datter Abelone *1693c i Lønaa, men Abelone Nielsdatter *1653c kan ikke være mor til Niels Iversen *1656c eller hans kone Kirsten Pedersdatter *1660c.

Nr. 6223 1731.12.30 Maren, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1680c-.
MAND: Albert Madsen, Dørken, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 106. Dom: p. Nat. Xsti. begrav. Albert Madsens Kone af Dørken, naunlig: Maren N. æt:
NOTITS: Albert Madsen fæstede Midtgaard i Dørken 1704- indtil 1732, han forlod derefter sognet.

Nr. 6224 1732.02.24 Margrethe Pedersdatter Vimb, Hastrup Mølle, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 24.03 (å.m), 24 år 3 m. 3 uger 2 dage, DØBT: 1705.11.01c.
MAND: Peder Paaskesen Paaske, Hastrup Mølle, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1732. Tyregod Sogn. No. 107. Dom Qvingavages. begrav. Margreethe Pedersdatter Vimb af Hastrup Mølle, æt. 24 Aar 3 Maaneder 3 Uger 2 Dage.
NOTITS: Hun blev begravet samme dag som datteren Marie Katrine blev døbt, datteren begraves 2 måneder gammel, se #6225.

Nr. 6225 1732.04.06 Marie Katrine Pedersdatter Paaske, Hastrup Mølle, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 m., DØBT: 1732.02.24. FAR: Peder Paaskesen Paaske. MOR: Margrethe Pedersdatter Vimb.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 108. Dom: Palmax begrav: Marie Cathrine {Paaske} af Hastrup Mølle, æt. 2 Maaneder.
NOTITS: Moderen døde straks efter fødslen, se #6224.

Nr. 6226 1732.04.20 Mette Nielsdatter, Kærgaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1652c.
MAND: Søren Christensen Kærgaard, Kokborg (Kærgaard), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 109. Dom: Qvasimod: begraven Mette Nielsdatter af Kiærgaard æt: 80 Aar.
NOTITS: Ejnar Bjerre: Omtalt som Søren og Mette Kjærgaard.

Nr. 6227 1732.05.04 Kirsten Pedersdatter, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1660c.
MAND: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 100. Dom: Jubilate begraven Kiersten Pedersdatter af Lønaae, æt. 72 Aar.
NOTITS: Se Ejnar Bjerre.

Nr. 6228 1732.06.02 Moruids Mogensen, Vesterlund (Overgaard), sogn: Vester, SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1703c.
KONE: Maren Christensdatter, Vesterlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 111. Fer: 2. Pentecost: Vester Sogn. begraven Mourids Mogensen af Vesterlund, æt. 29 Aar.
NOTITS: Måske søn af Mogens Eskesen i Thyregodlund (Ejnar Bjerre), men fadderne i to dåb ser ikke sådan ud.

Nr. 6229 1732.06.05 Anne Jensdatter, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 88cc, 88 år, DØBT: 1644cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 112. Tyregoed Sopgn. d. 5. Jun., begraven Anne Jensdatter af Kokborg, æt. 88 Aar.
NOTITS: Ingen familieforbindelse set.

Nr. 6230 1732.07.25 Anne Thygesdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1651c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 113. d. 25. Jul. begrav. Anne Thygesdatter af Thyregoedlund æt. 81 Aar.
NOTITS: Ikke tilordnet.

Nr. 6231 1732.11.02 Maren Nielsdater, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1680c.
MAND: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 114, Vester sogn. Dom: 21 p. Trin. begraven Maren Nielsdatteraf Annexgaarden i Vesterlund, æt. 52 Aar.

Nr. 6232 1732.11.26 Birgitte Siversdatter, Hastrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1664c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 115. Tyregoed Sogn. d. 26. Nov. begraven Birgitte Siversdatter fra Hastrup, æt. 68 Aar.
NOTITS: Tjente vel på Hastrup.

Nr. 6233 1732.12.28 Maren Madsdatter, Østerdam, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 88cc, 88 år, DØBT: 1644c.
MAND: Oluf Christensen Hage, Østerdam, Thyregod, Ejnar Bjerres formodning.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 116. Dom: post Nagtal. Xsti. begraven Maren Madsdatter af Østerdam, æt. 88 Aar.

Nr. 6234 1733.02.05 Anne Olufsdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 95cc, 95 år, DØBT: 1642cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1733. No. 117. Tyregoed Sogn. d. 5. Februar begraven Anne Oluvsdatter af Tyregoedlund, æt. 95 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6235 1733.02.08 Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester, SAND ALDER: 26.07 (å.m), 26 år 7 m., DØBT: 1706.07c.
MAND: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 118. Vester Sogn. Dom Sexages. begraven Maren Nielsdatter af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 26 Aar 7 Maaneder.
NOTITS: Datter af Niels Madsen og Abelone Michelsdatter i Vestergaard i Vesterlund

Nr. 6236 1733.02.22 Mourids Sørensen Dam, Kokborg (Toftløs), sogn: Thyregod, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1652c.
KONE: Karen Dam, Kokborg (Toftløs), Thyregod, Begravet 1727.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 119, Dom. Invocav. Tyregoed Sogn, begraven Mourids {Sørensen} Dam af Tøftesløss {Toftløs}, æt. 81 Aar.
NOTITS: Navnet Dam fra Vesterdam i Kokborg, hvor han var fæster længe. Toftløs i følge Ejnar Bjerre oprettet som aftægtssted for Mourids. Navnet Toftløs evt. fordi stedet ingen toft havde, mens alle andre havde det.

Nr. 6237 1733.03.15 Margrethe Sørensdatter, Lindet, sogn: Vester.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 120. Vester Sogn. Dom. Lætare begraven Margrethe Sørensdatter af Lindet, æt.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6238 1733.04.12 Laurids Jensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 36c, 36 år, DØBT: 1697c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 121. Dom Qvasimodgen. Tyregoed Sogn, begraven Laurids Jensen af Tyregoedlund, æt. 36 Aar.
NOTITS: Fæster i Thyregodlund matrikel 3. Næsten ikke kendt.

Nr. 6239 1733.05.03 Else Mouridsdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1675c.
MAND: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 122. Dom Cantate, begraven Else Mouridsdatter af Tyregoedlund, æt. 58 Aar.
NOTITS: Gift 1. 1700 i Sønder Omme med Mogens Eskesen, 2. gang i Thyregod 1708c. Hun er datter i Filskov af Mourids Jespersen *1635c †1697 Filskov og Bodil Christensdatter †1714 Filskov.

Nr. 6240 1733.05.03 Anne Pedersdatter, Kokborg (Toftløs), sogn: Thyregod, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1687c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 123. d. eod. {Dom. Cantate}, begraven Anne Pedersdatter af Kokborg., æt. 46 Aar.
NOTITS: Nævnes 1729 og 1731 i Toftløs, Ejnar Bjerre mener hun evt. holdt hus for Mourids Sørensen Dam.

Nr. 6241 1733.09.13 Johanne Andersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 89cc, 89 år, DØBT: 1644cc.
MAND: Peder Frandsen, Enkelund, Thyregod, †1730 Enkelund, Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 124. Dom. 15 p. Trin. begraven Johanne Andersdatter af Tyregoedlund, æt. 89 Aar.
NOTITS: Hun opholdt sig ved datteren Birgitte Frandsdatter, der var gift med Christen Pedersen Hole i Thyregodlund.

Nr. 6242 1733.10.04 Niels Nielsen, Risager, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1733.07.19. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirstine Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 125. Vester Sogn. Dom: 18 p. Trin. begraven Niels Nielsen af Riisager, æt. 12 Uger.

Nr. 6243 1733.11.01 Christen Knudsen, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 39c, 39 år, DØBT: 1694c.
KONE: Sidsel Hansdatter, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 126. Fest: Omn: Snactor: Tyregoed Sogn, begraven Christen Knudsen af Tyregoedlund, æt. 39 Aar.

Nr. 6244 1733.12.06 Abelone Christensdatter, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1673c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 127. Dom: 2 Advent begraved Abelone Christensdatter af Tyregoedby, æt. 60 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6245 1734.01.04 Abelone Bendtsdatter, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1698c.
MAND: Christen Sørensen, Hindskov (Vester), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1734. Tyregoed Sogn. No. 128. Dom: post Circumsis. Christi begravet Abelone Bendsdatter af Hindskou, æt. 35 Aar.
NOTITS: Helligdagen hedder egentlig Circumsis. Domini.

Nr. 6246 1734.03.07 Jørgen Christensen, Aalbæk, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1667c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 129. dom: Qvinquages. begraven Jørgen Christensen af Aalbek, æt. 67 Aar.
NOTITS: Ejnar Bjerre formoder ham gift med datter af formand Karen Jensdatter.

Nr. 6247 1734.04.18 Jens Jakobsen, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 2 år, DØBT: 1732.08.03. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Kirsten Graversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 130. Dom: Palmax begrav. Jens Jacobsen af Hindskou, æt. 2 Aar.

Nr. 6248 1734.07.03 Ide Sophie Krabbe, Hastrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 9.09 (å.m), 9 år 9 m., DØBT: 1724.09.27. FAR: Johan Rudolf Krabbe. MOR: Adelheid.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 131. d. 3. Julii parenteret i Tyregoed Kirke over Sl. Frøcken Ide Sophie Krabbe fra Hastrup, som Dagen derefter blev hensat i Aale Kirkes Begravelse, ætat. suæ 9 Aar 9 Maaneder.
NOTITS: Døbt i Michaelis, Fredericia. Moderen er baronesse von Fersen. Faderens mor Ide Sophie Gedde havde Hastrup, men opholdt sig normalt på Bjerre i Aale sogn, som hun fik gennem hendes mand Ole Krabbe af Damsgaard til Bjerre. Bjerre var en større herregård end Hastrup, der i praksis blev ført af birkedommer Paaske i Hastrup Mølle.

Nr. 6249 1734.10.03 Anne Sørensdatter, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1647cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 132. Vester Sogn. Dom: 15 p. Trin. begrav. Anne Sørensdatter af Vesterlund, æt. 87 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6250 1734.12.19 Birte Troelses, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1670c.
MAND: Troels Pedersen, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 133. Tyregoed Sogn. Dom: 4. Advent. begravet Birrete Troelses af Kokborg, æt. 64 Aar.
NOTITS: Manden Troels Pedersen ses i 1716 i dåb #2053. En datter af ham, Maren, er fadder i 1714 #2008. Der er ikke andre af navn Troels i Kokborg.

Nr. 6251 1734.12.27 Sidsel Jensdatter, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 3.07 (å.m), 3 år 7 m., DØBT: 1731.05.14. FAR: Jens Villumsen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 134. Fer. 3. Natalit: begravet Zidtzel Jensdatter af Kokborg, æt. 3 Aar og 7 Maaneder.

Nr. 6252 1735.01.16 Anne Martinusdatter, Risager, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 23 uger, DØBT: 1734.08.01. FAR: Martinus Nielsen. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1735. Vester Sogn. No. 135. Dom: 2 p. Epiphan. begravet Anne Martinisdatter af Riisager, æt. 23 Uger.

Nr. 6253 1735.01.30 Niels Nielsen, Risgager, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1734.12.26. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirstine Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 136. Dom: 4 p. Epiphan. begrav. Niels Nielsen af Riisager, æt. 5 Uger.

Nr. 6254 1735.01.30 Jens Christian Halvorsen, Kokborghuse (Østerdam), sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 5 m. 2 dage, DØBT: 1734.09.12. FAR: Halvor Eriksen. MOR: Sara Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 137. d. eod. {Dom: 4 p. Epiphan.} begrav. Jens Christian Halvarsen af Østerdam, æt. 5 Maaneder 2 Dage.

Nr. 6255 1735.02.11 Ide Sophie Pedersdatter, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 9 dage, DØBT: 1734.08.15. FAR: Peder Pedersen Hole den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 138. Fest. Frat. d. 11. Februar begrav. Ide Sophie Pedersdatter af Kokborg, æt. 6 Maaneder 9 Dage.

Nr. 6256 1735.02.13 Anne Nielsdatter, Hindskov, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1668c.
MAND: Peder Hansen, Hindskov, Thyregod, †1731 Hindskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 139. Dom: Sexages: begravet Anne Nielsdatter af Hindskou, æt. 73 Aar.

Nr. 6257 1735.05.22 Kirsten Jensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1658c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 140. Dom: Exaudi begrav. Kiersten Jensdatter af Tyregoedlund, æt. 77 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6258 1735.06.21 Johan Rudolph Krabbe, Hastrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1698c.
KONE: Adelheid, Hastrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 141. d. 21. Junii begravet Johan Rudolph Krabbe fra Hastrup forhen Ritmester ved Grev Friises Regiment, ætat. 37 Aar.
NOTITS: Johan Rudolph Krabbe og konen boede på Hastrup, året før i 1734 bliver deres datter begravet fra Hastrup, men hensat i familiegruften i Aale kirke.
LINK: Johan Rudolph Krabbe

Nr. 6259 1735.07.03 Niels Jensen, Egsgaard, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1683c.
KONE: Kirsten Nielsdatter, Egsgaard, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 142. Dom: 4 p. Trin. begrav. Niels Jensen af Egsgaard, æt. 52 Aar.

Nr. 6260 1735.08.14 Inger Pedersdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1672c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 143. Dom: 10 p. Trin: begrav. Inger Pedersdatter af Tyregoedlund, æt. 63 Aar. Summa 9 i 1735.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6261 1736.01.15 Knud Hansen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1685c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1736. Vester Sogn. No. 144. Dom: 2 p. Epiphan: begravet Knud Hansen af Linnet, æt. 50 Aar.
NOTITS: Præsten skriver i fattigprotokollen, at han var "brusten og fra forstanden" (Ejnar Bjerre).

Nr. 6262 1736.01.22 Niels Christensen, Hesselbjerre, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 145. Tyregoed Sogn. Dom: 3 p. Epiphan. begrav. Niels Christensen af Hesselbierge. æt. 72 Aar.
NOTITS: Ses 1687-1700 og efter 1718 som fæster.

Nr. 6263 1736.02.05 Sophie Ludvigs, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1685c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 146. Vester Sogn. Do: Sexages: begraven Sophie Ludvigs af Linnet, æt. 50 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6264 1736.02.19 Anne Frandsdatter, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 19.00 (å.m), 19 år, DØBT: 1717.03.25. FAR: Frands Jakobsen. MOR: Marie Mathiasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 147. Tyregoed Sogn. Dom: Invocavit begrav. Anne Frandsdatter af Dørken, æt. 19 Aar.
Dåb nr. 2075

Nr. 6265 1736.03.25 Søren Andersen, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1678c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 148. Fes. Annunc: Mar: begravet Søren Andersen af Dørken, æt 58 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6266 1736.07.25 Gregers Christensen, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1686c.
KONE: Maren Andersdatter, Thyregod By, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 149. d. 25. Jul: begravet Gregers Christensen af Tyregoedby, æt. 50 Aar.
NOTITS: Boede 1713 Thyregodlund 1717 i Thyregod By, 1720-34 Svinbæk, derefter Thyregod By igen.

Nr. 6267 1736.09.16 Lars Madsen, Sejrup (Østergaard), sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 uger, DØBT: 1736.09.09. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: NO. 150. Dom: 16 p. Trin. begrav. Lass Madsen af Seirup, æt. 6 Uger.

Nr. 6268 1736.09.16 Mourids Nielsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1680c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 151. Vester Sogn. d. eod {Dom: 16 p. Trin:} begravet Mourids Nielsen af Linnet, æt 56 Aar.
NOTITS: Husmand i Lindet (Ejnar Bjerre).

Nr. 6269 1736.12.09 Morten Christensen, Hesselbjerre, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 35 uger, DØBT: 1736.04.02. FAR: Christen Mortensen. MOR: Bodil Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 152. Tyregoed Sogn. Dom: 2 Advent begravet Morten Christensen af Hesselbierge, æt. 35 Uger.

Nr. 6270 1736.12.30 Peder Jul Mortensen, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 13c, 13 år, DØBT: 1724.01.01. FAR: Morten Eskesen. MOR: Maren Pedersdatter Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 153. Dom: p. Natal. begraven Peder Jul {Mortensen} af Tyregoedby, æt. 13 Aar. Summa 10 i 1736.
Dåb nr. 2193

Nr. 6271 1736.02.17 †1737.02.09 Maren Pedersdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 43c, 43 år, DØBT: 1693c.
MAND: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
DØDSÅRSAG: Barsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1737. No. 154. Vester Sogn. Dom: Septuages: begravet Maren Pederdatter af Lindet, æt. 43 Aar.
NOTITS: Niels Lauridsens 2. kone, født i Sillesthoved, Give datter af Peder Nielsen. Begravelsesdato den 9. feb. 1737 fra skiftet Rørbæk.

Nr. 6272 1737.03.17 Mads Lauridsen, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 dage, DØBT: 1737.03.10. FAR: Laurids Andersen Kimose. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 155. Tyregoed Sogn. Dom: Reminisc: begravet Mads Lauridsen af Seirup, æt. 9 Dag.

Nr. 6273 1737.03.20 Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester, SAND ALDER: 37.03 (å.m), 37 år 3 m., DØBT: 1700.01.20c.
KONE: Maren Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 156. Vester Sogn. d. 20. Mart. begravet Lass Pedersen af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 37 Aar og 3 Maaneder.

Nr. 6274 1737.04.10 Anne Larsdatter, Odderbæk, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 76.01c (å.m), 76 år 3 uger, DØBT: 1660.03c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 157. Tyregoed Sogn. d. 10. April begravet Anne Lassdatter af Odderbek. Aetat. 76 Aar og nogle Uger.
NOTITS: Havde to søstre i Odderbæk, Ejnar Bjerre: "kunne være enke efter tidligere fæster."

Nr. 6275 1737.04.22 Frederik Vestesen, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 45.05 (å.m), 45 år 5 m., DØBT: 1691.12c.
KONE: Sidsel Christensen, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 158. Fest. Soter. begravet Friderich Vestesen af Lønaae, æt. 45 Aar 5 Maaneder.

Nr. 6276 1737.05.05 Anne Jensdatter, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 97cc, 97 år, DØBT: 1640cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 159. Dom: Misericord: begravet Anne Jensdatter af Tyregoedby, æt. 97 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret, ikke den samme som #6280 med samme navn, foruden tilnavnet.

Nr. 6277 1737.05.05 Rasmus Mortensen, Kokborghuse (Østerdam), sogn: Thyregod, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1691c.
KONE: Else Pedersdatter, Kokborg (Østerdam), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 160. d. eod. {Dom: Misericord:} begravet Rasmus Mortensen af Østerdam, æt. 46 Aar.

Nr. 6278 1737.05.20 Niels Pedersen, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 2 dage, DØBT: 1737.04.10c. FAR: Peder Nielsen, Gammelstrup. MOR: Mette Jensdatter, Gammelstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 161. Die Litanent. p. Dom. Jubilate begraven Niels Pedersen af Kokborg, æt. 4 Uger og 2 Dage.
NOTITS: Forældrene er fra Gammelstrup sogn, Fjends herred, logerende ved Peder Christensen Aagaard i Kokborg. Dato usikker, Dies Litaniarium er gangdage mandag, tirsdag, onsdag før Christi Himmelfart (30.05). Dom Jubilate er 3. søndag efter påske (12.05). Dom: p. Jubilate er 19. maj, mandagen derefter den 20. maj er antaget.

Nr. 6279 1737.06.05 Mourids Mouridsen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1657cc.
SVIGERSØN: Mathias Sørensen Livgarde, Lindet, Vester, Efter Ejnar Bjerre og Fattigprotokollen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 162. Vester Sogn, d. 5. Jun. begraven Mouridz Mouridtzen af Linnet. Aet. 80 aar.

Nr. 6280 1737.06.30 Anne Jensdatter Michels, Thyregod By, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 97cc, 97 år, DØBT: 1640cc.
MAND: Michel Nielsen, Thyregod By, Thyregod, Begravet 1717.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 163. Tyregoed Sogn. Dom: 2. p. Trin. begraven Anne {Jensdatter} Michels af Tyregoed {By}, æt. 97 Aar.
NOTITS: En anden Anne Jensdatter døde 1 måned før i Thyregod By også 97 år gammel #6276.

Nr. 6281 1737.07.31 Anders Christensen, Enkelund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 11 uger, DØBT: 1737.05.12. FAR: Christen Andersen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 164. d. 31. Julii begrav. Anders Christensen af Enkelund. 11 Uger.

Nr. 6282 1737.08.25 Peder Pedersen, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1737.05.19. FAR: Peder Christensen Aagaard. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 165. Dom: 10 p. Trin: begravet Peder Pedersen af Kokborg, æt. 18 Uger.

Nr. 6283 1737.09.29 Anne Christensdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1737.04.14. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 166. Vester Sogn. Fest. Michael. begravet Anne Christensdatter af Linnet, æt. 6 Maaneder.

Nr. 6284 1737.10.06 Jens Jensen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1736.04c. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 167. Dom: 16 p. Trin: begravet Jens Jensen af Linnet, æt. 1 Aar 6 Maaneder.
NOTITS: Faderen Jens Jensen boede 1734 i et hus i Lindet.

Nr. 6285 1737.10.13 Maren Nielsdatter, Skovsbøl, sogn: Vester, SAND ALDER: 6.07 (å.m), 6 år 7 m., DØBT: 1731.04.08. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 168. Dom: 17 p: Trin: begraven Maren Nielsdatter af Skousbøl, æt. 6 Aar 7 Maaneder.

Nr. 6286 1737.11.26 Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, sogn: Vester, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1679c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 169. d. 26. Nov. begraven Jens Andersen Giern af Vester Mølle, æt. 67 Aar.
NOTITS: Han var gift, men konens navn kendes ikke.

Nr. 6287 1738.05.11 Jens Jensen, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1738.05.04. FAR: Jens Jensen. MOR: Anne Katrine Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1738. Tyregoed Sogn. No. 170. Dom: Rogate begraven Jens Jensen af Seirup, æt. 7 Dage.

Nr. 6288 1738.05.26 Søren Madsen, Kokborghuse, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 87cc, 87 år, DØBT: 1651cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 171. Fer. 2. Pent. begraven Søren Madsen af Kokborghuse, æt. 87 Aar.
NOTITS: Kaldes 1737 gammel og fattig, bor i et hus. Formodet far til Sara Sørensdatter gift med snedker Halvor Eriksen.

Nr. 6289 1738.06.15 Søren Jensen, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 8c, 8 år, DØBT: 1730c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 172. Vester Sogn. Dom: 2 p. Trin. begraven Søren Jensen af Linnet, æt. 8 Aar.
NOTITS: Ikke set døbt i kirkebogen. Vel født i et andet sogn.

Nr. 6290 1738.08.03 Søren Sørensen, Lønaa, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1658cc.
KONE: ? Søren Sørensens kone, Lønaa, Thyregod, †1718 Lønaa.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 173. Tyregoed Sogn, Dom: 9 p: Trin: begraven Søren Sørensen af Lønaa, æt. 80 Aar.
NOTITS: Husmand i Lønaa.

Nr. 6291 1738.11.16 Inger Hansdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1658cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 174. Vester Sogn. Dom: 24 p: Trin: begraven Inger Hansdatter af Linnet, æt. 80 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6292 1738.11.23 Maren Nielsdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 1 år 10 m., DØBT: 1737.02.17. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 175. Dom: 25 p: Trin: begrav. Maren Nielsdatter ibid. {Lindet, Vester} æt 2 Aar mindre 2 Maaneder.
NOTITS: Moderen døde, da Maren blev født.

Nr. 6293 1738.12.07 Johanne Christensdatter, Vesterlund (Annexgaarden), sogn: Vester, SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1654cc.
MAND: Peder Sørensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, †1718 i Annexgaarden, Ejnar Bjerre formoder han var gift med Johanne Christensdater.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 176. Dom: 2. Adv: begraven Johanne Christensdatter af Annexgaarden i Vesterlund, æt. 84 Aar.

Nr. 6294 1738.12.07 Niels Pedersen, Odderbæk, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1668c.
KONE: Kirsten Madsdatter, Odderbæk, Thyregod, 2. kone, †1717 Odderbæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 177. Tyregoed Sogn. d. eod. {Dom: 2: Adv:} begraven Niels Pedersen af Odderbek, æt. 70 Aar.

Nr. 6295 1738.12.14 Albert Jensen, Hastrup Mølle, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 83cc, 83 år, DØBT: 1655cc.
KONE: Else Olufsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, 2. kone †1724 Hastrup Mølle. Gift i Øster Nykirke 1708.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 178. Dom: 3: Adv: Albert Jensen af Hastrup Mølle, æt. 83 Aar.

Nr. 6296 1738.12.21 Jens Jensen, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 179. Dom: 4: Adv: begrav. Jens Jensen af Kokborg, æt. 75 Aar. Summa 10 i 1738.
NOTITS: Kokborggaard, matr. nr. 9. Fæster fra 1725 sammen med Christen Nielsen.

Nr. 6297 1739.03.08 Else Pedersdatter, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1661c.
MAND: Christen Nielsen, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1739. No. 180. Tyregoed Sogn. Dom: Lætare begraven Else Pedersdatter af Kokborg. æt. 78 Aar.
NOTITS: Kokborggaard, matr. nr. 9. Christen Nielsen fæster fra 1713.

Nr. 6298 1739.03.15 Karen Madsdatter, Sejrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1660c.
MAND: Peder Jensen Skærhoved, Thyregod, †1722 Sejrup. Ejnar Bjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 181. Dom: Iudica begraven Karen Madsdatter af Seirup. Aetat. 78 Aar.
NOTITS: Peder Jensen Skærhoved var birkedommer i Hastrup birk.

Nr. 6299 1739.03.26 Morten Christensen, Hesselbjerre, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1667c.
KONE: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, †1755 Hesselbjerre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 182. Fest. Virid. begraven Morten Christensen af Hesselbierge, æt. 71 Aar.
NOTITS: Morten Christensen ses i vielsen i Give #8012 at være barnefødt i Givskov, Give.

Nr. 6300 1739.05.03 Jens Pedersen, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 24.10 (å.m), 25 år, DØBT: 1714.07.15. FAR: Peder Jensen. MOR: Anne Christensdatter.
KONE: Mette Mortensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Gift fem år før i 1734 i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 183. Dom: Rogate begraven Jens Pedersen af Tyregoedlund, æt. 25 Aar.

Nr. 6301 1739.05.03 Sara Sørensdatter, Kokborghuse, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1695c.
MAND: Halvor Eriksen, Kokborghuse, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 184. d. eod. {Dom: Rogate} begraven Sara Sørensdatter af Kokborghuse, æt. 44 Aar.

Nr. 6302 1739.07.02 Abelone Jensdatter, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 65c, 65 år, DØBT: 1674c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 185. Fest. Visit. Mar. begraven Abelone Jensdatter af Tyregoedlund, æt. 65 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6303 1739.07.02 Margrethe Lauridsdatter, Fuglsang, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m. 2 uger, DØBT: 1738.12.28. FAR: Laurids Pedersen. MOR: Maren Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 186. d. eod. {Fest. Vist. Mar.} begraven Margrethe Lauridzdatter af Fuglsang, æt. 6 Maaneder 2 Uger.

Nr. 6304 1739.07.26 Anne Nielsdatter, Risager, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1739.05.28. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirstine Henriksdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 187. Vester Sogn. Dom: 9 p: Trin: begraven Anne Nielsdatter af Riisager, æt. 3 Maaneder. (NB. opp.)

Nr. 6305 1739.08.02 Anne Jensdatter, Fuglsang, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1739.02.08. FAR: Jens Christensen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 188. Tyregoed Sogn. Dom: 10 p: Trin: begraven Anne Jensdatter af Fuglsang, æt. 25 Uger.

Nr. 6306 1739.08.02 Søren Pedersen, Kokborghuse, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 Uger 4 Dage, DØBT: 1739.05.24. FAR: Peder Villumsen. MOR: Mette Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 189. d. eod. {Dom: 10 p: Trin:} begraven Søren Pedersen af Kokborghuse, æt. 9 Uger 4 Dage.

Nr. 6307 1739.08.23 Karen Pedersdatter, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1661c.
MAND: Peder Pedersen Hole den Ældre, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 190. Dom: 13 p: Trin: begraven Karen Pedersdatter af Kokborg, æt. 78 Aar.

Nr. 6308 1739.09.06 Gregers Madsen, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1738.03.16. FAR: Mads Nielsen. MOR: Karen Stefansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 191. Vester Sogn. Dom: 15 p: Trin: begraven Gregers Madsen af Vesterlund, æt. 1½ Aar.

Nr. 6309 1739.09.20 Lene Katrine Enevoldsdatter, Hastrup, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 16.04 (å.m), 16 år 6 m., DØBT: 1723.05.31. FAR: Enevold Nielsen. MOR: Hanne Pedersdatter Hole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 192. Tyregoed sogn. Dom: 17 p: Trin: begraven Lene Cathrine Enevoldsdatter fra Hastrup, æt. 16½ Aar.

Nr. 6310 1739.11.01 Anne Bertelsdatter, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 82cc, 82 år, DØBT: 1657cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 193. Vester Sogn. Fest. O. Scts. begraven Anne Bertelsdatter af Vesterlund, æt. 82 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6311 1739.12.06 Inger Jensdatter, Lindet, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 Uger, DØBT: 1739.07.26. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 194. Dom: 1: Adv: begraven Inger Jensdatter af Linnet, æt. 18 Uger.

Nr. 6312 1739.12.09 Oluf Jakobsen, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1688c.
KONE: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 195. Tyregoed Sogn, d: 9: Decembr: begraven Oluv Jacobsen af Dørken, ætat. 51 Aar.

Nr. 6313 1740.01.03 Jens Sørensen, Thyregodlund (Præstens Hus), sogn: Thyregod, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1661c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1740. No. 196. Tyregoed Sogn. Dom: 1 p: Epiphan. begraven Jens Sørensen af Præstens Huus i Tyregoedlund, æt. 78 Aar.
NOTITS: Ejnar Bjerre mener han kan have været fæster i Over Fuglsang 1687-1732.

Nr. 6314 1740.01.03 Anne Thomasdatter, Kokborg, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1739.10.11. FAR: Thomas Pedersen. MOR: Anne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 197. d. eod. {Dom: 1 p: Epiphan:} begraven Anne Thomædatter af Kokborg, æt. 4 Maaneder.
NOTITS: Forældrene gift 1729 i Thyregod #8001.

Nr. 6315 1740.01.17 Christen Jørgensen, Thyregodlund, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 7.01 (å.m), 7 år, DØBT: 1732.12.14. FAR: Jørgen Andersen, X-sted (Militær), X-sogn. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 198. Dom: 2 p: Epiphan: begraven Christen Jørgensen af Tyregoedlund, æt. 7 Aar.
NOTITS: Udenfor ægteskab. Faderen er skaffer, vel i betydning staldbetjent ved et rytter kompani.

Nr. 6316 1740.01.17 Margrethe Christensdatter, Kokborghuse, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 30 uger, DØBT: 1739.06.21. FAR: Christen Christensen Murmand. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 199. d. eod { Dom: 2 p: Epiphan:} begraven Margrethe Christensdatter af Kokborhuse, æt. 30 Uger.

Nr. 6317 1740.11.01 Karen Pedersdatter, Vesterlund, sogn: Vester, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 32 uger, DØBT: 1740.04.18. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 200. Vester Sogn. Fest. Omn. Scts. begraven Karen Pedersdatter af Vesterlund, æt. 32 Uger.
NOTITS: Fadder ved Karens dåb er Anders Sørensen fra Hampen Sø i Nørre Snede, Ejnar Bjerre formoder moderen kommer derfra.

Nr. 6318 1740.11.13 Jens Nielsen Banch, Dørken, sogn: Thyregod, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1665c.
DØDSÅRSAG: blodprop?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 201. Tyregoed Sogn. Dom: 22 p: Trin: begraven Jens Nielsen af Dørken, som døde paa Marken ved Nykirke, æt. 75 Aar.

Nr. 6319 1740.12.23 Ellen Pedersdatter, Thyregod By (Degnebolig), sogn: Thyregod, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 202. d. 23. Decembr: begravet Ellen Pedersdatter af Tyregoedbye i Degnebol, æt. 77 Aar. Summa 7 i 1740.
NOTITS: Ikke ellers identificeret, degnen er Laurids Jensen Holstebro.

Nr. 6320 1741.01.02 †1740.12.19 Jens Jensen, Skovsbøl, sogn: Vester, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1691c.
KONE: Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester
DØDSÅRSAG: blodprop?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1741. Vester Sogn. No. 203. d. 2. Januar begraven Jens Jensen af Skousbøl, æt. 50 Aar. Døde d. 19. Dec. 1740 paa Veyen mellem Collemorten og Nykirke.
NOTITS: Han blev begravet 14 dage efter han døde.