Sidste ændring 12. april 2016Givskud, skifte efter Kirsten Lauridsdatter i Lerager, 1768.

Skiftet er en smule usædvanligt for Jens Nielsen Nørskov i Skærhoved - han var den afdødes brors søn - der kan læse og skrive og kaldes Sr. gør meget af skiftearbejdet, men han fører ingen auktionsprotokol som ellers og han fortæller heller ikke, hvordan han har fordelt pengene på de mange arvinger, men bringer i stedet til skiftets slutning afkald fra alle arvingerne, så er han fri for at gøre regnskab der.
Siden arvingerne og deres lovværger underskriver, må han have gjort det ret solidt, for ellers ville de have beklaget sig.
Udskriften nedenfor er komplet. Der er fire skiftemøder:
Møde nr.Dato Sted Møde tema
1 1768 8. marts Lerager Arvinger opføres, Registrering og Vurdering
2 1768 17. marts Lerager Auktion over ejendelene
3 1768 24. august Skovgaard Skiftet udsættes, da skyldnere ikke har betalt endnu
4 1769 12. april Skovgaard Afkald fra de fire brødres 33 arvinger læses
Andre vigtige datoer er:
30. december 1767: Kirsten Lauridsdatter lader før hendes død Jens Nørskov lave en skyldnerliste.
Januar 1768: Kirsten Lauridsdatter dør i Lerager (ikke set begravet i Givskud eller Øster Nykirke).
Jens Nielsen Nørskov skriver om hendes "ringe efterladenskaber", men det er ikke tilfældet. Kirsten Lauridsdatter var en rig enke, der efterlader sig i alt 132 rigsdaler, en betragtelig sum dengang.
Hun havde 1 ko og 15 får (der var placeret - udsat - ved forskellige gårdmænd), havde lånt 22 rigsdaler ud og havde 24 rigsdaler i rede penge. Deriblandt et sølv bæger med hendes navn og hendes mands navn Bendix Nielsen indgraveret, der alene var 4 rigsdaler værd.
Hun kunne vel læse, for hun har 9 bøger alle kristelige fx biskop Brorsons siunge Bog, to bønnebøger, en gudelig spørgsmålsbog og Kingos Psalme Bog. Om hun kunne skrive er ikke så klart.
Hendes ejendele vurderes til 50 rigsdaler men indbringer 85 ved auktionen, det viser kvaliteten af de sager hun havde fx tøj. Hun har tre huer, en damaskes og to silke. Hvis teksten er læst rigtigt, havde hun mange hatte med og uden kniplinger. Hun havde rødt, grønt og blåt tøj af forskellig slags, hun var en modebevidst dame.

Liste af personer, 62 i alt, nævnt 1768:
Navn Sted Bemærkning
Først de direkt involverede i skiftet (familien)
Kirsten Lauridsdatter Lerager, Givskud Dette er skiftet efter hende, et udarvingsskifte, da hun ingen børn har. Enke efter smed Bendix Nielsen *1690c †1762.07.05 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke.
Hun boede efter mandens død, ved broderen Niels Lauridsens datter Sidsel Nielsdatter, der var enke efter Peder Jensen i Lerager.
Desuden var Kirsten født i Lerager.
Bendix Nielsen Sønder Kollemorten, Øster Nykirke †1762 smed i Sønder Kollemorten, gift med Kirsten Lauridsdatter.
Peder Lauridsen Lerager, Givskud Kirstens ældste 1. bror †1743 Lerager.
Søren Pedersen Lerager, Givskud Søn af bror Peder Lauridsen
Mads Pedersen Lerager Kalundborg Søn af bror Peder Lauridsen, borgmester i Kalundborg.
Laurids Lerager København Død.
Maren Pedersdatter Nørre Kollemorten, Øster Nykirke Datter af bror Peder Lauridsen, gift med Jens Lauridsen.
Jens Lauridsen Nørre Kollemorten, Øster Nykirke Gift med Maren Pedersdatter
Karen Pedersdatter Lindet, Vester Død, datter af bror Peder Lauridsen, gift med Niels Lauridsen.
Niels Lauridsen Lindet, Vester Død, var gift med Karen Pedersdatter.
Peder Nielsen Nørre Kollemorten, Øster Nykirke Søn af Karen Pedersdatter.
Johannes Nielsen København 26, søn af Karen Pedersdatter.
Jens Nielsen Lindet, Vester 25, søn af Karen Pedersdatter.
Bendix Nielsen Föhr, Holsten 24, søn af Karen Pedersdatter.
Else Nielsdatter Nørre Kollemorten, Øster Nykirke Datter af Karen Pedersdatter, tjener ved broderen Peder Nielsen.
Abelone Nielsdatter Lindet, Vester Datter af Karen Pedersdatter, tjener hjemme ved halvbroderen (anden mor) Laurids Nielsen i Lindet.
Mette Nielsdatter Lindet, Vester Datter af Karen Pedersdatter, tjener hjemme ved broderen Laurids Nielsen i Lindet.
Johanne Pedersdatter Hauge, Langskov Død, datter af bror Peder Lauridsen, var gift med Niels Christensen Hauge også død.
Maren Nielsdatter Sønder Kollemorten, Øster Nykirke Datter af Johanne Pedersdatter, gift med Peder Mouridsen den Ældre.
Peder Mouridsen den Ældre Sønder Kollemorten, Øster Nykirke Gift med Maren Nielsdatter.
Mette Nielsdatter Gammelsole, Øster Snede Datter af Johanne Pedersdatter, ved faderens bror Jens Christensen Hauge.
Karen Nielsdatter Gammelsole, Øster Snede 14, datter af Johanne Pedersdatter, ved faderens bror Jens Christensen Hauge.
Niels Lauridsen Nørskov, Lindeballe Den afdødes 2. bror. †1760.11.24 Nørskov, Lindeballe.
Jens Nielsen Nørskov Skærhoved, Give Søn af broderen Niels Lauridsen. Han er den centrale figur i skiftet, han sørger for registrering, auktion og fordeler pengene og afleverer afkald fra alle.
Laurids Nielsen Nørskov?, Lindeballe? Søn af broderen Niels Lauridsen.
Johannes Nielsen Nørskov, Lindeballe Søn af broderen Niels Lauridsen. Bliver smed.
Sidsel Nielsdatter Lerager, Givskud Datter af broderen Niels Lauridsen. Var gift med Peder Jensen, nu enke efter ham.
Peder Jensen Lerager, Givskud Var gift med Sidsel Nielsdatter. †1766 Lerager.
Maren Nielsdatter Sønder Kollemorten, Øster Nykirke Datter af broderen Niels Lauridsen. Gift med Thomas Christensen.
Thomas Christensen Sønder Kollemorten, Øster Nykirke Gift med Maren Nielsdatter, skrædder. Vurderingsmand.
Johanne Nielsdatter Lerager, Givskud Gift med fætter ovenfor Søren Pedersen.
Maren Nielsdatter Lille Nørskov, Lindeballe Gift med Mads Jørgensen.
Mads Jørgensen Lille Nørskov, Lindeballe Gift med Maren Nielsdatter, hjuler.
Johannes Lauridsen Østerhoved, Givskud Den afdødes 3. bror.
Laurids Johansen Kvak Mølle, Skibet Søn af Johannes Lauridsen, møller.
Jens Johansen Hvidding Præstegaard Søn af Johannes Lauridsen, ved Ribe, der i skiftet beskrives som værende i Holsten!
Christen Johansen Givskov, Give Søn af Johannes Lauridsen
Maren Johansdatter Givskov, Give Datter af Johannes Lauridsen, uklart om hun er i Givskov, hendes bror Christen Johansen er lovværge for hende.
Mette Johansdatter Harresø, Givskud Datter af Johannes Lauridsen, gift med Poul Andersen.
Poul Andersen Harresø, Givskud Gift med Mette Johansdatter.
Ole Lauridsen Ris, Givskud Den afdødes 4. bror.
Maren Olesdatter Ris, Givskud Datter af Ole Lauridsen. Død, var gift med Jens Mortensen.
Jens Mortensen Ris, Givskud Gift med Maren Olesdatter. Har 4 får udsat af boet.
Ole Jensen Ris, Givskud 19, søn af Maren Olesdatter.
Laurids Jensen Ris, Givskud 16, søn af Maren Olesdatter.
Karen Jensdatter Hvejsel By, Hvejsel Datter af Maren Olesdatter, gift med Jørgen Mikkelsen.
Jørgen Mikkelsen Hvejsel By, Hvejsel Gift med Karen Jensdatter.
Johanne Jensdatter Ris, Givskud 12, datter af Maren Olesdatter, hjemme ved faderen.
Udenfor familien
Mads Madsen Loftlund, Give Skylder boet 5 rigsdaler 4 skilling.
Gammel Mads Madsen Loftlund, Give Skylder boet 3 rigsdaler 2 skilling.
Peder Nielsen Nedvad, Lindeballe Skylder boet 4 rigsdaler. Har 6 får og lam af boet, som er udsat ved ham.
Jørgen Andersen Givskud By, Givskud Vurderingsmand. Skylder boet 2 rigsdaler 4 skilling.
Christen Christensen Givskud By, Givskud Skylder boet 4 mark.
Rasmus (Larsen) Skoleholder Lindeballe By, Lindeballe Skylder boet 3 rigsdaler.
Lauge Madsen Ris, Givskud Skylder boet 2 rigsdaler 2 mark.
Mads Smed Ris, Givskud Lauge Madsens far skylder boet 4 skilling.
Thomas Villumsen Sønder Kollemorten, Øster Nykirke Skylder boet 4 rigsdaler 4 skilling, eftergives ham for hans fattighed. Han har formodentlig arbejdet for eller hjulpet den afdødes mand i smedien. Eller hjulpet den afdøde selv.
Jens Andersen Smidstrup Skylder for 2 skæpper rug.
Anders (Nielsen) Bindesbøl Stenbjerglund, Farre, Give 4 får af boet udsat ved ham.
Anders Jensen Skovgaard, Kollerup Vidne i sidste skifteretsmøde på Skovgaard. Tjener på Skovgaard.
Jens Vinther Skovgaard, Kollerup Skifteforvalter på godset Skovgaard, som gården i Lerager hører under.
Emanuel Thygesen Mattrup, Klovborg Ejer af gården i Lerager og af Skovgaard og Mindstrup.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

Skifte efter afgangne Kirsten Laursdatter i Leeragger sluttet den 12te april 1769.
Skovgaard og Mindstrup Gods Skifteprotokol 1734-1789.
Viborg Landsarkiv: G 401-1 siderne 192 - 207.
Family Search opslag 97 — 104.
Udskrift: Villy M. Sorensen.

Side 192
FamilySearch opslag 97
Skifte efter afgangne Kirsten Laursdatter i Leeragger sluttet den 12te april 1769.

Anno 1768 den 8de Martÿ som er 30te Dagen efter afgangne Kirsten Laursdatter dødsfald Jndfandt sig i Hendes efterladte Stervboe, som var til Huuse hos Peder Jensens Enke i Leeragger. Paa Hærskabet Høyædle og Velbr Hr. Justits Raad Thygesen til Mattrup, Mindstrup og Schougaard Hans Vegne Fuldmægtigen Jens Vinter fra bemte: Schougaard med sig 2de: til sig tagne, som Vurderings og Vitterligheds Mænd. Næmlig Jørgen Andersen af Giufskud og Thomas Christensen af Sønder Collemorten For at Aabne det forseiglede Boed, til Registering og Vurdering, og om muligt Skifte og deeling imellem den Sal: Koenes arvinger. siiden Hun i Ægteskab med Hendes for hen ved døden afgangne Sal: Mand Hendrich Nielsen {fejl i skiftet for Bendix Nielsen} /: der døde i Sønder Collemorten :/ ingen Livs Arvinger har efter ladt. Og blev da saaledes andgiven at den Sal: Koene skal have haft 4re: Brødre. som alle ere døde, og efter ladt sig Børn som følger —
1: Den Sal: Koenes Ældste Broder, Sal: Peder Laursen, der forhen boede i Leeragger har efter ladt sig 3 Søner og 3 døttre Neml: 1 Søn Søren Pedersen Boende i Leeragger, som var tilstæde for at Beopagte Boens tilstand. 1 ditto Mads Pedersen Leeragger Borgemester i Callundborg i Siælland, som ved skrivelse fra Sr: Jens Nørschou til Schierhoe, er Bleven tilmeldet den Sal: Koenes døds fald. Men ingen svar endnu der paa har er holdet. og 1 ditto Laurs Leeragger, der forhen har været Conduleur i Kiøbenhaun og ved Døden er afgangen, der skal have efterladt sig 2de: døttre, som begge skal opholde sig i Kiøbenhaun, der Liigeleedes fra Sr: Nørschou er tilmeldet dette døds fald. Men icke endnu fra dem erholdet nogen Svar.

Side 193
1 Datter Maren Pedersdatter i Ægteskab med Jens Laursen i Nørre Collemorten, som var tilstæde for at beopagte sin ræt, 1 ditto Karen Pedersdatter som har været i Ægteskab med Niels Laursen af Lindet der begge ved Døden er afgangen, og har efterladt sig 4re: Søner og 3 døttere. Nemlig 1 søn Peder Nielsen boende i Nørre Collemorten som var tilsede. 1 ditto Johannes Nielsen 26 aar ga͞mel, tienende i Kiøbenhaun, 1 ditto Jens Nielsen 25 Aar, tienende i Lindet. 1 ditto Bendich Nielsen 24 Aar. tienende paa Føer i Holsten, Hvilken 3de Søner eÿ var tilstæde. Men Jens Laursen af Nørre Collemorten var mødt paa deres Vegne efter den ham givne Fuldmagt. og paa deres Vegne vilde give afkald. 1 Datter. Else Nielsdatter 16 aar. Tienende hos Hendes Broder Peder Nielsen i Nørre Collemorten. 1 ditto Abelone Nielsdatter og 1 ditto Mette Nielsdatter begge hos {halv} Broderen Laurs Nielsen i Lindet. Paa deres Vegne var tilstede som formÿnder Broderen Peder Nielsen af Nørre Collemorten og 1 datter Johanne Pedersdatter, som har været i Ægteskab med Niels Christensen i Haug, der begge er ved Døden afgangen. og har efterladt sig 3 døttere, den ælste datter Maren Nielsdatter i Ægteskab med Peder Mouritzen i Sønder Collemorten som var tilstæde 1 ditto Mette Nielsdatter og 1 ditto Karen Nielsdatter 14 aar. som er hos Jens Haug i Gammelsoels {Øster Snede}, som var tilsteede, for at beopagte dens nøtte og Gaun som deres tilsadte formÿnder.
Den Sal: Koenes 2den: Broder Sal: Niels Laursen, Hans efterladte Arvinger, Neml. 3 Søner og 4 Døttere. Een Søn Sr: Jens Nielsen Nørschou til Schierhoes {Give}, som var tilstede. 1 ditto Laurs Nielssen og Johannes Nielsen som eÿ var tilteede, Men af Broderen Sr: Jens Nørschou som formÿnder, at beopagte deres Gaun og Bæste. 1 datter Zidsel Nielsdatter Sal: Peder Jensens Enke i Leeragger, og som Hindes Laugværge. Sr: Jens Nørschou, 1 ditto Maren Nielsdatter i Ægteskab med Thomas Christensen

Side 194
FamilySearch opslag 98
af Collemorten, som var overværende, 1 ditto Johanne Nielsdatter i Ægteskab med Søren Pedersen i Leeragger, som var tilstæde, og 1 ditto Maren Nielsdatter i Ægteskab med Mads Jørgensen af Lille Nørschou, som og var tilsteede.
Den Sal: Koenens 3die: Broder Sal: Johannes Laursen, Hans efterladte Arvinger. Neml: 3 Søner og 2 Døttre. 1 Søn Sr: Laurs Johansen i Qvack Mølle {Kvak Mølle, Skibet sogn} der var tilstæde, 1 ditto Jens Johansen i Hvedding Præstegaard ved Riibe i Holsteen. paa hans Vegne Beopagtede bemte: Laurs Johansen Broderens gaun og nÿtte, og 1 ditto Christen Johansen af Giufschou i Giuve Sogn som var tilstæde. 1 Datter Maren Johansdatter med Laugværge Christen Johansen af Giufschou, og 1 ditto Mette Johansdatter i Ægteskab med Pouel Andersen i Harresøes {Givskud}, som var tilstede.
Den afdøde Koenes 4de: Broder, Sal: Olle Laursen, Hans efterladte Arvinger. Nemlig 1 datter Maren Ollesdatter, som har været i Ægteskab med Jens Mortensen i Riis, der ved Døden er afgangen og i Hindes Ægteskab har efterladt sig 2 Søner og 2 døttere. Neml: 1 Søn Olle Jensen 19 aar. 1 ditto Laurs Jensen 16 aar. 1 Datter Karen Jensdatter i Ægteskab med Jørgen Mikelsen i Hveisel, og 1 ditto Johanne Jensdatter 12 aar paa deres Vegne, var overværende Faderen Jens Mortensen af Riis.
Skifte Retten paa raabte lÿdeligen, om der var flere Arvinger efter den ved Døden afgangne Sal: Kirsten Laursdatter. endnu er andgiven Hvor til alle tilsteedeværende svarede Nej; at ingen fleere var end allereede er fremført, altsaa blev Boen i Alles overværelse Aabnet; og Passerede da saaledes som følger .—
Registering Vurdering
Ved Drag=Kiistens aabning forefanttes Een optegnelse Paa Hvad den Sal: Koenes efterladenskaber bestaar af, der af Sr: Jens Nørschou over underskreven, og efter Arvingernes begiæring efter maatte Vurderes, og lÿder saaledes som følger.

Side 195
Efter min Faster Kirstine Laursdatter i Leeragger Hindes Begiæring, følger herefter Rigtig Fortegnelse efter Velbemte: min Fasters Egen sande Berætning Paa Hindes ved Een og anden til gode Havende Penge, Korn og faar, samt og Paa Hindes Vidende Einde i sin Logement i Bemte: Leeragger Neml:
1: Hindes til gode Havende i Penge som er udstaaende ved .—
AntalSag Rdl.MarkSkil.
{Indtægt}
Mads Madsen i Loftlund {Give} 5 4
gl. Mads Madsen ditto steed 3 2
Peder Nielsen i Nevad {Lindeballe} 4
Jørgen Andersen i Giufschud 2 4
Christen Christensen ditto sted 4
Rasmus Skoeloholder i Linneballe 3
Lauge Madsen i Riis 2 2
Hans Fader Mads Smed ibm 4
Er ... 22 2
Nok desuden har Hun tilgode
ved Thomas Villundsen i Sønder Collemorten som i Betragtning hans fattigdom Bliver Ham efter given — 4 4
2: Hindes til gode Havende Korn ved Jens Andersen i Smistrup = 2 skp Rug a 1 M 8 s: er 3
3. Foreviiste Velbemte: min Faster i Hindes Kiiste 15 stk: heel og ½ Cronen, er Courant 11 2
1Holstenske Courant 1 2
Diverse Mÿndt in Courant 12 9
I alt Reede Penge i min Faster Kiiste = 24 2 9
Som saaleedes efter min Fasters Begiæring, blev levert til Sal: Peder Jensens Enke i Leeragger. som der af skal besørge sin Fasters forefaldende Udgifter og derfor, samt og for Beholdningen af Pengene at giøre regtig Regnskab —
AntalSag Rdl.MarkSkil.
4: Eet Sølv Bægger med Bendix Nielsens Navn i dobbelt Træk, paa den Eene siide og min Fasters Nafn Kirtine Laursdtr=, i Dobbelt Træk paa den anden siide og 9 lod à 3M 4 3
4 Sølv Skeedr Mf: Littr: B: N: S. Q: K: L: D: vog 13 lod a 3M er 6 3

Side 196
FamilySearch opslag 99
AntalSag Rdl.MarkSkil.
Faar høvder ; som er udsadt til [Halt] ved, 11
Anders Bindespøll i Steenberglund {Farre, Give} 4 Faar a 3 M 2
Peder Nielsen i Nedvad {Lindeballe} 6 Faar og lam à 3 M 3
Jens Mortensen i Riis 4 Faar a 3 M 2
Kaaber{kobber ting}
1brøgger Kiædel vog 23½ P à 1 M 8 S 6 4 8
1Br: {brygge, til at brænde brændevin} Hatt vog 8 P à 1 M 8 S 2
2ditto Piiber {til at brænde brændevin} vog 4 P à 1 M 8 S: 1
1brøgger Kiædel vog 17 P à 1M 8S: 4 1 8
1Kaaber Hand Kiædel med grube vog 4 P à 1 M 8S 1
1gl: Kaaber fyr fad 1
1gl: Thee Kiædel
Mæssing
Eet fyr Bækken 2
2store Lysse stager 1
2Mindre Ditto 2 8
1liden Kiædel 1 8
Tin
2store Fade vog 7 1/3 P à 1 M 2 S: 1 2 4
2Mindre Ditto 6 P à 1M 2S: 1 12
1Mindre ditto 2¼ P à 1 M 2 4
6Tallerkener vog 8 1/3 P à 1M 2S: 1 3 6
5ditto vog 5¼ P a 1M 5 4
1Thee Potte 12
Jern Fang
1gl: Jern Gryde 1
1Pande og 1 Rist 2
Een Jld tange 4
Steen Tøÿ
1brun Thee Potte, 1 ditto Melk kande 4
4par Ordinair Thee Kopper 1
Blik Tøÿ
1Sort Lackieret Thee D[osse] 4
1Tragte og 1 Pæl Maal 8
Glas Tøÿ
2Boutellier og 1 hviid Pæl flaske 12
1Spis glas 4
1Speiel med Sort Ramme 2
41 rd 5 Mk

Side 197
41 rd 5 Mk:
AntalSag Rdl.MarkSkil.
Bøgger. —
1bog: Doctor Johan Arentz Sønde Christendoms Lÿs i Mÿrke 12
Biskop Adolph Brossens siunge Bog 12
Een Bønne Bog kaldet [paatis Pitatis] 8
Een Bog, Kaldet Aandens Aaendelige Markes tiid 8
ene ditto Michel Sa[d]is gudelige spørs Maals bog 8
Doctor Johan Arentz Paradisses Urtegaard 8
Samuel Allesens Bruus Siungende tiids Fordriv 4
Een liden bog indeholdende Bønner og Psalmer om Alterens Sacramente 8
Biskop Kingos Psalme Bog 8
Træe Tøy.
1Stoer Brun Malet skab 4 M og 1 ditto 4 M er 1 2
1mindre Ditto Hængeskab 3
Een brun=Malet halv Kiiste 1 2
1Røe Malet ditto uden laas 4
1brun Mahlet Drage Kiste 2
1lidet huus Bord 2
1gl: Stoel Betrokken med sort Læder 8
1 ditto Betrokken med sort Læder i Bagdeelen 4
1stor [fÿrbing?] til Korn 4
3Øll fierdinger à 8 s: og 1 fÿr p[... i] 4 s. 1 12
Sænge Kleder. —
Een liden Bolster Dÿne 5
1Ulden Bolster ditto 1
Een skind ditto 3
1Bolster Hoved Dÿne 7 8
4Hoved Puuder 4
2ditto af Skind 2
3Hørgarns Lagner 1
7stk: Blaargarns ditto a 1 M 8 s 1 4 8
3Hørgarns Puuders Vaar 3
Dæcke Tøÿ
1stoer Ordinair Duug 1 8
1ditto fiinere 1
1Minder ditto 1
3stk: Serveitter à 1 M 3
57 rd 5 Mk

Side 198
FamilySearch opslag 100
AntalSag Rdl.MarkSkil.
Gang Klæder.—
1Sort Klædes Kioel 1
1Sort Hiemgiort skiørt 2
1ditto Røe og Blaa 4
1ditto røe og grøn 4
1røe og grøn Saxes skiørt 1
3Saxses trøyer 1
1nÿe Røe nÿe skiørt 4
1Røe og Blaa Hiemgiort trøÿe 2 8
1Blae stofffes trøÿe med røede Kram ærmer udj 8
1Hiemgiort stamp[e]t Blaae Kappe 4
1ditto Puude Hÿnde 8
1stk: Røe og grøn Hiemgiort ulden trøÿe af 9 al: à 12 1 12
2Hørgarns særker 3
10 Blaargarns ditto á 1 Mk 1 4
1heel Kramlærrets hals klæde 1
1Halve ditto 1
9Hørgarns ditto a 8 s: 4 8
9Kramlærrets hag {vel hage-hatte} Hatter a 3 s: 1 11
2ditto med kniplinger a 4 s: 8
14ditto Hørgarns uden Kniplinger à 2 s: 1 12
3snipper af Kramlærret med Kniplinger 4 s: 12
6ditto uden kniplinger á 2 s: 12
7ditto af Hørgarn 13
1grøn Damaskes Hue 12
1Stribet og taulet silke ditto 12
1Sort silke Hue 12
1gl: sort fløyes kÿsee 8
1pr: Kramlærrets halv Ærmer 2
1pr: ditto uden Kniplinger 2
2par: hørgarns ditto uden kniplinger 2
et par skoe 2
Een ga͞mel Sort Koe 10 Aar ga͞mel 4
at alt forestaaende saaleedes Er: 74 rd 4 Mk 6 s:
rigtig er skreven og Vurderet efter bemte min faster Begiæring og befallende forre viisning, det bliver herved attesteret
Leeragger den 30te Dec: 1767: — J: A S: T. [C]: S: —
Jens Nielsen

Side 199
Foreskreven Registering og Vurderings forretning, som Sr: Jens Nørschou hafde, efter Hans Fasters nu Sal: Kirsten Laursdtrs: Begiæring, Havde forfærdiget, Blev af Skifte Rætten lÿdelig oplæst, for alle tilsteedeværende Arvinger. og derefter lÿdelig paa raabt om nogen Havde noget udi, at vilde erindre, hvortil alle svarede Nej; dernest Blev af Skifte Retten Alle Arvinger paa Raabt, og een hver i sæer til Spurt, om de viste meere denne Stervboe til Jndtegt at bereigne. Hvor til de samtlig Svarede Nej, at de for nærværende tiid icke vidste meere, men skulde nogen kunde faae Kundskab om noget meere Stervboen til nøtte, vilde og skulde de inden skiftes Slutning, give Skiftefretten det til Kiende Og siiden at der er saa mange Arvinger, efter tiit benefnte Sal: Kirsten Laursdr; Saa vare alle tilstæde Arvinger eensstæmmende, at alle ting Sal: Kirsten Laursdr, tilhørende eller efterladende, Effecter ved auction skulde udgiøres i Penge og naar Boens gield, er Bleven fra dragen de øvrige Penge, da at Skiftes og deeles og Blev da auction fastsat, efter arvingernes Begiæring at holdes her i Leeragger den 17de Martÿ førstkomende. og efter som Sr: Jens Nørschou var een af Arvingerne. og var boesiddende nær ved denne stervboe, vilde alle Arvingerne at Hand skulde paa tage sig, at in cassere Auctions Pengene. samt det øvrige denne Boe af Reede Penge Hafde til gode. Hvilket Sr: Jens Nørschou og saa lovede og indgik. at Skifted de stoe snarere og Hastigen kunde ko͞me til endelig Skifftets slutning, Jmedlertiid lovede Skifte=Rætten at give acutions Direteurerne, dette til Kiende. at der uden ophold, kunde blive udsteed Placater til alle omliggende Kirke Stæ[v]ne. paa det at de Lÿst havende, til bera͞me Auctions dag, vil indfinde sig, og altsaa

Side 200
FamilySearch opslag 101
kunde denne gang, icke viidere forretages. icke eller anføre Boens gield. Siiden Sr: Jens Nørschou foregav. at Have een deel til gode. Men sa͞me Documenter var bleven hie͞me liigende i Schierhoe: og Peder Jensen Enke. Liigeleedes for Begravelsens med meere. Men førne Auctions holdelse og Skifte samlingen. som vil ko͞me hinde til Bekostning; kunde hun eÿ før indgive sin Fordring — Som de Øvrige Arvinger indted havde imod. Og er da saaleedes Passeret i Stervboen i Leeragger efter Sal: Kirsten Laursdatter den forbenefnte 8te: Martÿ 1768: -
tilstaaes med vores Hænders Underskrift —
J Vinter
Jens Nielsen Nørschou
J: M: S:
Søren Pedersen
Laurs Johansen Møller,
Jens Laursen,
Peder Nielsen,
Jens Haug —
Peder Moritzen,
Mads Jørgensen
Som Vurderings og Vitterligheds Mænd —
Jørgen Andersen
Thomas Christensen

Anno 1768: den 17de: Martÿ - Indfant sig atter i Stervboen, efter afgangen Kristen Larusdr: i Leeragger. Jens Vinther fra Schougaard. med Forhen benefnte Vurderings Mænd. Jørgen Andersen af Giufshud og Thomas Christensen af Collemorten. Hvor da var tilstæde alle benefnte Arvinger. som den 8de: Martÿ sidst ved Boens Aabning, havde indfundet sig . for at Observere og tag i agt. deres Arve rættighed, og Blev da heel Boens Effecter ved offrentlig Auction bortsoldt, efter forhen den 9de: Martÿ udsteed Placater , der lÿder saaledes Placat hvorved bekiendtgiøres at Torsdagen den 17de: Martÿ førstkomende, Bliver efter afgangen Kirsten Laursdr: der forhen var til Huuse i Leeragger, holdet offentlig Acution over Hindes efterladenskaber ; Bestaar af noget Sølv, Kaaber, Mæssing, Tin, [Jernfang] Blik Tøy Glas og steen tøÿ , nogle Bøgger, een stoer deel træe Bogskab, saasom een dragge Kiiste og andre Kiister,

Side 201
Skaber, B[illier], og stoele, med andet uidre Træe Tøÿ, nogle Sænge Klæder. een deel Lintøÿ og Furentimer Klæder . samt 1 Koe og 15 Faar . Thi ville de lÿsthavende behage at indfinde sig, hos Peder Jensens Enke i Leeragger ovenmeldte 17de: Martÿ : om formiddagen Kl: 7 slet, da Autions Conditionerne skal vorde Bekiendtgiort —
Schougaard den 9de Martÿ 1768: -
Paa Hr: Bye og Herrets Foget Gaarmans Vegne
J. Vinther.
Løst for Collerup og Vedelen {Vejle} Menigheder den 13de: Martÿ 1768: tilstaar Hr: Christensen
Forkyndet for Jelling og Houer Menigheder den 13de: Martÿ 1768: af T: Tørresbrøgger.
Læst for Hveisel og Giufschud Menigheder den 13de: Martÿ 1768: tilstaaes af H: Toxverd.
Desuden har Velædle Sr: Jens Nørschou udstæd Placater til een deel Kirke Stævne, som for vitløftigheds skÿld eÿ er anført —
Conditionerne Hvorefter aflg: Kirsten Laursdattes efterladenskaber, efter udstede Placater, ved offentlig Auction, i dag hos Peder Jensens Enke Bliver bortsoldt Neml:

1: Vahrene bliver høÿstbydende tilslagen
2: Skulle nogen giøre høÿstbud, som u bekiendt, og icke ansees Sufficant, da om forlanges Skaffes sa͞me Caution ; Hvis de slagne Vahre icke igien paa nye skal opraabes .
3: Saa snart nogen har ladet sig noget til slaae, da annammer sa͞me strax, da auctionsens Sælgere icke længere der til blive ansvarlig.
4: Pengene for hvad Vahre, een hver sig til kiøber, betales inden 6 uggersdagen til Velædle Sr: Jens Nørschou eller til Monsr: Tistrup paa Refstrup.
5: Skulle nogen /: imod forhaabning :/ icke til 6 uggersdag betale de Penge, de for Vahrener bliver tilslagen skal sa͞me derfro Liide Dom . ved Nørvangs Tørrild Herrets Ræt, saa velsom Sagens omkostninger at betale. Hvorunder de og maatte Sortere .

Og Blev da Auctionen begyndt og Vahrene Bortsolt, efter den derover forfattede Catalogia, der er lÿdende efter Registeringens forretning som er Sr: Jens Nørschou overleveret.

Side 202
FamilySearch opslag 102
Den beløber sig i alt som i dag ved auction er bort Soldt til den Summa 85 rds 2 Mk 7 s
Endnu Kommer Stervboen til gode som udi Registerings og Vurderings forretning af Sr: Jens Nørschou er anført —

1. Reede Penge Sal: Kirsten Laursdatter hos een og Ander havde til gode i alt 22 rd 2 Mk
2: for Korn Jens Andersen i Smidstrup havde bekomet - 3 Mk
og 3: Reede Penge, som fanttes i Hindes Kiiste og var overleveret Sal: Peder Jensens Enke der bedrager sig i alt til 24 2 9 s


Sifte Rætten paa Raabte lÿdeligen, om nogen af Arvingerne, eller andre til stæde værende, viste meere, denne Stervboe, at kunden bereigne til Jndtegt. Men svarede alle , at ingen endnu var meere bekiendt —
--------------------
Er saa heele Boens Formue, efter tiitbenfnte Sal: Kirsten Laursdr: i alt 132 Rdr 2 Mk =
Siiger et Hundrede, Tredive og Tre Rigslager Fiire Mark . da saaleedes af Sr: Jens Nørschou indkræves. og Føren sa͞me indko͞me kand icke med Skifted viidre foretages. Og blev da Skifted efter Arvingernes Begiæring opsadt til 24de: Augs. førskomende. Da Velbemte: Sr: Jens Nørschou , lovede om det var mueligt, at faae Pengene til den tiid, in Casseret; for da viidre at fortfare med Skifted, til endelig slutning. at saaleedes er tilgaaet i
Leeragger den 17de: Martÿ 1768:
tilstaaes med vores Hænders Underskrift —
J Vinther
Jens Nørschou, Jens Laursen Jens Mortensen Søren Pedersen Laurs Johansen Møller Peder Nielsen, Jens Haug, Peder Moritzen Mads Jørgesen, Jørgen Andersen, Thomas Christenß.

Side 203
Anno 1768: den 24de: Augustÿ Blev Skifted atter foretaget paa Schougaard, efter afgangen Kirsten Laursdatter /: J henseende denne besværlig høstens tiids {:/ glemt}, at Peder Jensens Enke i Leeragger . icke havde leilihed til at holde Skifte samling ; hvor da alle[e]ne var mødt Sr: Jens Nørschou fra Schierhoe. Søren Pedersen af Leeeragger og Jens Mortensen af Riis da Velbemte: Sr: Jens Nørschou forsikrede, at Hand icke havde endnu beko͞met de Halve Auctions Penge . og icke Een skilling af de Penge den Sal: koene havde udlaant . og derover begiærede at siden Hand maatte nødes til at lade een deel af skyldnere til denne Stervboe Jnd=stævne, for at erholde dom over sa͞me, føren hand kunde erholde Betaling, som vilde foraarsage lang henstand. at Skifted maatte opsættes til 12te: April 1769. da hand vist haabede at faae alle ting i rigtighed, til Skifteds sluttning . Hvilket tistæde Arvinger Ham Bevilgede. Siiden de kunde forestille dem at Pengene vare vanskelig at faae. Da der mest hos den almindelig Mand . var stoer Penge trang. Skifte rætten paa raabte, om de havde meere denne gang, ved Skiftets samling, at vilde have fremført. Hvortil svarede Nej. at Saaleedes er Passeret tilstaaes med vores Hænders underskrift.
Schougaard den forbenefnte den 24de: Aug: 1768:
J. Vinther.
Jens Nørschou Søren Pedersen Jens Mortensen, Jørgen Andersen Anders Jensen

Anno 1769 den 12te: April, blev efter sidste Opstættelse Skiftet efter afgangen Kirsten Laursdatter atter foretaget paa Schougaard, paa Skifteforvalteren Høÿædle og Velbaarne Hr Justitz Raad Thÿgesen til Mattrup og: hans Vegne fuldmegtien Jens Vinter paa bemte: Schougaard, med 2de: til sig tagne Vitterligheds Mænd Naunlig Jørgen Andersen af Giufschud, og Anders Jensen tienende paa Schougaard

Side 204
FamilySearch opslag 103
Hvor da var mødt Sr: Jens Nielsen Nørschou til Skierhoe, og til Kiende gav, at hand havde Betalt Eenhver af Arvingerne efter Kirsten Laursdatter som døde i Leeragger, det de kunde tilkomme, naar Boens Udgift var betalt og derpaa fremlagde afkald, der lÿder saaleedes som følger.
Da afgl: Hendrich Nielsens Enke Kirsten Laursdatter, som var til Huuse hos Peder Jensens Enke i Leeragger i Janv: sidst ved døden er afgangen, og alleene haft 4re: brødre til Arvinger, som alle er døde ! Men bemte: Sal: Kirsten Laursdatter, har efterladt os efterskreven 3 Søner og 3 døttere, som Børn og Arvinger efter forbenefnte vores Sal: Faster. Nemlig Søren Pedersen Boende i Leeragger, Mads Pedersen Leeragger Borgemester i Callundborg, Mads Leeragger forhen Conduleur i Kiøbenhaun, ved døden er afgangen, og har efterladt sig 2de: døttere ; Maren Pedersdatter i Ægteskab med Jens Laursen i Collemorten, Karen Pedersdatter ; som har været i Ægteskab med Niels Laursen i Lindet , og har efterladt sig 4re: Sønner og 3 døttere . Hvilke forskrevne ere eeneste Arvinger efter vores Sal: Faster paa Hindes Broder vores Faders Sal: Peder Laursens Vegne. Saa kiendes vi underskrevne Jens Laursen og Peder Nielsen af Nørre Collemorten Peder Mouritzen af Sønder Collemorten og Søren Pedersen af Leeragger, paa vores og Øvrige forbenefnte Arvingers Vegne, efter den os givne Fuldmagt, fra een hver især . at vores Sal: Fasters Broder Søn Sr: Jens Nielsen Nørschou til Schierhoed, som paa tog sig, at tage imod Pengene fra det ringe efterladenskaber, vores Sal. Faster efterloed , der ved Offentlig auction i Leeragger den 17de: Martÿ sidst blev bortsoldt. Haver giort os vedbørlig Reede og rigtighed og Betalt hvad een hver af foreskrevne Arvinger Reedelig kunde tilfalde . Og siiden Bemte: Sr: Jens Nørschou derfor skal aflegge vedbørlig afkald. til Skifte Rætten , At Skifte forvalteren baade nu og i fremtiiden skal være uden Paa tale af Arvingerne . Hvilket vi herved forskikkrer paa alle Arvingernes vegne paa Sal. Peder Laursens siide, det maatte være

Side 205
Børn eller Børne børn . hvor vidt det og sig uudstrække kunde . Skal vi holde Skifte Rætte som meldt Kravs og skadesløs for samme Skifte i alle optænkkelig maade - dets til vitterlihed ved vore Hænder.
Datum Schierhoed den 29 [..] {Dec.?} 1768:
Jens Laursen, Peder Nielsen Peder Moritzen, Søren Pedersen.

Da afgl: Hendrich Nielsens Enke Kirsten Laursdatter der var til Huuse hos Peder Jensens Enke i Leeragger i Janv: sidst ved døden er afgangen , og har efterladt sig 4re: Brødere til Arvinger, der alle forlængst ere døde. Men Bemte: Sal: Kirsten Laursdatters broder Næmlig Niels Laursen, har efterladt os efterskrevne , Neml: 3 Søner og 4re Døttere som børn og Arvinger efter Bemte: vores Sal: Faster Kirsten Laursdatter Nemlig, Jens Nielsen Nørskou i Schierhoed, Laurs Nielsen og Johannes Nielsen. Sidsel Nielsdr: een Enke af Sal: Peder Jensen i Leeragger. Maren Nielsdatter i Ægteskab med Thomas Christensen af Collemorten. Johanne Nielsdatter i Ægteskab med Søren Pedersen i Leeragger og Maren Nielsdatter i Ægteskab med Mads Jørgensen i Lille Nørskou . Hvilke foreskrevne ere eeneste Arvinger efter vores Sal: Faster, paa hindes broder vores Sal: Fader Niels larursens Vegne.
Da kiendes vi underskrevne Thomas Christensen af Collemorten og Søren Pedersen af Leeragger paa vores Hustures og Øvrige forbenefnte Arvingers vegne . efter den os givne Fuldmagt, fra Een hver isæer . At vores , Sal: Fasters Broder Søn, Sr: Jens Nielsen Nørschou til Schierhoed som paa tog sig, at imodtage Pengene for de ringe efterladenskaber , Sal: Kirsten Laursdatter efter loed, der ved Offentlig acution den 17de Martÿ sidst blev bortsoldt . Haver givet os vedbørlig Reede og rigtighed, og betalt hvad een hver af forskrevne hans Søskende reedeligen kunde tilkomme. Og Siden bemte: vores Svoger [derfon] skal aflegge vedbørlig afkald til Skifteretten at Skifteren paa alle Arvingernes Vegne paa Sal: Niels Laursens siide, det maatte være Børn eller Børne børn, hvorvidt det sig og uudstrække kunde Saa at Skifte Rætten derfor skal være kraus og Skadesløs.
Datum Schierholed d: 29de: Dec: 1768: -
Thomas Christensen. Søren Pedersen

Side 206
FamilySearch opslag 104
Da afgl: Hendrich Nielsens Enke Kirsten Laursdatter der var til Huuse hos Peder Jensens Enke i Leeragger i Janv: sidst ved døden er afgangen , og havde 4re: Brødere til Arvinger, som ere døde. Men Bemte: Sal: Kirsten Laursdatters broder Næmlig Johannes Laursen, har efterladt os efterskrevne Nemlig 3 Søner og 2 Døttere, som er børn og Arvinger efter forbenefnte vores Sal: Faster Kirsten Laursdatter, Nemlig Lauritz Johanesen fra Qvack Mølle {Kvak Mølle, Skibet sogn}. Jens Johansen og Christen Johansen af Giufschou {Give}, Maren Johansdatter af bemelte Giufschou, og Mette Johansdatter i Ægteskab med Pouel Andersen i Harresøe . Hvilke foreskrevne ere eeneste . Arvinger efter vores Sal: Faster paa hindes broder Sal: Johannes Laursens vegne.
Saa kiendes vi underskrevne Lauritz Johansen far Qvak Mølle Christen Johansen fra Giufskou og Poul Andersen fra Harresøe . paa vores og Øvrige Arvingers vegne , efter den os givne Fuldmagt . at vore Sal: Fasters broder Søn Sr: Jens Nielsen Nørschou til Schierhoed, som paa tog , at imodtage Pengene, for det ringe efterladenskab vores Sal: Faster efter loed, der ved Offentlig auction den 17de: Martÿ sidst blev fortsoldt . Haver giort os vedbørlig reede og rigtighed, og betalt hvad een hver af forskrevne Arvinger kunde til falde. Og siiden bemte: Sr: Jens Nørschou defor skal aflegge vedbørlig afkald til Skifte Rætten paa det at Skifte rætten baade nu og i frem tiiden skal være og blive uden paa tale af Arvingerne Saa forsikkres herved paa alle Arvingernes vegne paa Sal: Johannes Laursens siide, det maate Være børn eller børnes, hvor vidt det sig eend strække kunde . skal vi holde Skifterætten, som meldt kravs og {s mangler}kadesløs . for dette Skifte i alle optænkkelig maade. Dets til vitterlighed under vores Hænder.
Datum Schierhoed den 29de: Dec: 1768.
Lauritz Johansen. Christen Johansen, Poul Andersen

Da Kirsten Laursdatter i Leeragger i Janv: 1768 ved Døden er afgangen . som havde 4re: Brødre til Arvinger der alle ere døde , af hvilke bemte: Sal: Kirsten Laursdatters broder Nemlig Olle Laursens Arvinger alleene var en datter Naunlig Maren Olufsdatter, der har været i Ægteskab med [e..] underskrevne Jens Mortensen i Riis der ved døden er afgangen og har efterladt 2 Søner og 2 Døttere, alle sammen hos mig i bemelte Riis Bye

Side 207
hvilke er eeneste Arvinger efter Sal: Kirsten Laursdatter paa hindes broder Olle Laursens vegne.
Saa tilstaaer jeg hermed at Sr: Jens Nielsen Nørschou til Schierhoed, som paa tog sig , at tage imod Pengene, for de efterladenskaber Sal. Kirsten Larusdatter efterloed. der ved offenlig Auction den 17de: Martÿ sidst blev fort Soldt haver giort vedbørlig reede og rigtighed, og betalt mig, hvad mine børn kune tilfalde og eftersom Sr: Jens Nørschou derfor skal aflegge vedbørlig afkald til vedkomende Skifte forvalter . at den baade nu og i fremtiiden kand være u paa talt af Arvingerne . hvilke jeg hermed forsikkrer paa alle Arvingernes vegne paa Sal: Olle Laursens siide , det maatte være Børn eller Børns børn hvor vidt deet sig eend strække kunde , skal jeg som meldt holde Skifte Rætten kravs og skadesløs for dette Skifte i alle optænkkelig maade dets til vitterlighed under min Haand.
Datum Schierhoed den 29de: Dec: 1768.
Jens I: M. S: Mortensen

Da Velædle Sr: Jens Nørschou til Schierhoed saaleedes som tilforn er meldt havde fremlagt afkald fra Alle Arvinger efter Sal: Kirsten Laursdatter, var Hand derefter af Skifte Rætten begiærendes at dette Skifte i dag maatte til ende bringes da Hand forsikkrede, at holde Skifte Rætten kravs og Skadesløs i Alle optænkklig maade det maatte være ved hvad navn nævnes kunde. dette Skifte betræffende. Liigesom som hand og lovede at betale dette Skiftets Bekostning til Skifte Rætten . Og er da dette Skifte efter Kristen Laursdatter Slutted og til eendebragt paa
Schougaard den for benefnte 12te April 1769dm
Paa Hærskabets vegne
J: Vinther.
Paa min egen og alle Øvrige Arvingers vegne
Jens Nørschou
Som Vitterligheds Mænd
Jørgen Andersen
Anders Jensen

{Slut}