Givskud Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1725 - 1763
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Givskud kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7901 1725.10.14 VIET: Søren Pedersen, Givskud By, Givskud ∞ Anne Barbara Larsdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 20. Trin: Søren Pedersøn og Anne Barbara {Larsdatter} af Gifshod.
NOTITS: Anne Barbara er søster til Lars Larsen Boel i Givskud By.

Nr. 7899 1725.12.27 VIET: Christen Lund, Kollemorten?, Øster Nykirke ∞ Maren Madsdatter, Ris, Givskud, BOSAT: Øster Nykirke Kollemorten?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3. Nat: Christi. Christen Lund og Maren {Madsdatter} Riis.
NOTITS: Maren Ris formodes at være Maren Madsdatter enke efter Jørgen Pedersen Ris †1723 Ris.

Nr. 7902 1726.02.17 VIET: Jens Lauridsen, 20 år, Nørre Kollemorten, Øster Nykirke ∞ Maren Pedersdatter, Leerager, Givskud, BOSAT: Øster Nykirke Nørre Kollemorten
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Septuages: Iens Lauritzøn af Nørre Kollemarten og Maren Pedersdaatter af Leerager.
NOTITS: Brudens far er Peder Larsen af Leerager. Jens Lauridsen *1706 i Øster Nykirke kirkebog bliver senere en hovedrig mand.

Nr. 7903 1726.07.21 VIET: Hans Jensen, Mindstrup, Hvejsel ∞ Anne Kirstine, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5. Trin. Hans Iensøn af Minstrup {Hvejsel} og Anne Kirstine {Givskud By}.

Nr. 7904 1726.07.28 VIET: Niels Poulsen, Østerhoved, Givskud ∞ Else Jensdatter, Østerhoved, Givskud, BOSAT: Givskud Harresø
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 6. Trin. Niels Paulsøn og Else Iensdaatter af Østerhoved.

Nr. 7905 1726.08.11 VIET: Peder Sørensen, 27c år, Givskud By, Givskud ∞ Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 8. Trin. Peder Sørrenßen og Anne Iensdaatter af Gifshod.

Nr. 7906 1727.10.19 VIET: Laurids Jensen Søndergaard, Ris, Givskud ∞ Maren Poulsdatter, Givskud, BOSAT: Givskud Ris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 19. bleve Lauritz Iensen af Riis og Maren Povelsdaatter copulerede.

Nr. 7907 1728.07.25 VIET: Christen Jensen, Givskud ∞ Karen Graversdatter, Givskudlund, Givskud, BOSAT: Givskud Givskudlund
NÆVNT Nr. 1: Gravers, Givskudlund, Givskud, Brud nævnt som Gravers datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Under viede og trolovede:} Dom. 9. Trin. Christen Iensøn og Graverses daatter af Gifshodlund copulerede.
{Under døbte indskrevet:} Dom. 9. Trin: Christen Iensen og Karen Grafversdaatter copulerede.

Nr. 7908 1730.05.29 VIET: Poul Andersen Gammel, Givskud By, Givskud ∞ Anne Larsdatter, Harresø, Givskud, BOSAT: Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feira 2da Pencecosteds Gl: Paul Andersøn af Gifshod og Anne Lassdaatter af Harresøe.

Nr. 7909 1730.06.11 VIET: Martin Jensen, Ris, Givskud ∞ Maren Jensdatter, Fuglsang, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Skrædder, VedKirken, Hvejsel
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 1. Trin. Martin Iensøn af Riis og Maren Iensdaatter af Fugelsang {Thyregod}, som havde opholdt sig til Jens Pederßen Skreders ved Hveissel Kircke.

Nr. 7910 1731.08.05 VIET: Gravers Andersen, Givskudlund ∞ Maren Christensdatter, Harresø, Givskud, BOSAT: Givskud Givskudlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Do. 11. Trin. Gravers Andersøn af Gifschodlund og Maren Christensdaatter af Harresøe.

Nr. 7911 1731.10.21 VIET: Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke ∞ ? Poulsdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Øster Nykirke Vonge?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 22. Trin. Christen Pederson af Vonge og {.....} Paulsdaatter af Gifshod.
NOTITS: Formodet datter af Poul Andersen *1661c †1738 Givskud og 1. kone Anne Nielsdatter.

Nr. 7912 1732.06.15 VIET: Knud Sørensen, Vindelev ∞ Anne, Givskud By, Givskud, BOSAT: Vindelev?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 1. Trin. Knud Sø{.....} af Vindeleff og Anne {.....}daatter af Gifshod.

Nr. 7913 1732.11.23 VIET: Peder Frandsen, Hvejsel ∞ Mette Andersdatter, Ris, Givskud, BOSAT: Givskud Ris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 24. Trin. Peder Frandsøn af Hveissel og Mette Andersdaatter af Riis copulerede.

Nr. 7914 1733.06.14 VIET: Peder Christensen, Bjerlev, Hvejsel ∞ Maren Graversdatter, Givskudlund, Givskud, BOSAT: Hvejsel Bjerlev
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 2. Trin. Peder Christensøn af Hveissel og Maren Graversdaatter af Gifshodlund.
NOTITS: Brud datter af Gravers Andersen i Givskudlund. Peder Christensen ses senere som fadder i Ris.

Nr. 7915 1734.11.14 VIET: Thomas Christensen, Givskud ∞ Anne Jensdatter, BOSAT: Givskud Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 21. Trin. Thomas Christensøn og Anne IensDaatter af Gifshod.
de efterfølgende Nafne {på trolovede og viede} findes optegnede herefter i fortegnelsen paa de fødde {før under Copulerede}.

NOTITS: En Jens som Anne Jensdatter kunne være datter af ikke set i Givskud By.

Nr. 7916 1735.07.03 VIET: Peder Andersen, Ris ∞ Johanne Mathisdatter, Givskud, BOSAT: Givskud Ris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 4. Trin. Peder Andersøn af Riis og Iohanne Matthiesdaatter copulerede.
NOTITS: Johanne Mathisdatter *1709c Ris †1736 Ris datter af Mathis Madsen *1665cc †1745 Riis.

Nr. 7917 1736.07.15 VIET: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud ∞ Margrethe Sørensdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud Givskudlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7. Trin. Gravers Andersøn {Givskudlund} og Magrete Sørensdaatter af Giffshod copulerede.
NOTITS: Brud formodet datter af Søren Pedersen og 1. kone i Givskud By.

Nr. 7918 1736.12.09 VIET: Peder Andersen, Ris, Givskud ∞ Anne Frandsdatter, Hvejsel, BOSAT: Givskud Ris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Advent: Peder Andersøn af Riis og Anne Frandsdaatt[.] af Hveissel copulerede.

Nr. 7919 1737.10.08 VIET: Niels Lauridsen, 54c år, Lindet, Vester ∞ Karen Pedersdatter, 24c år, Lerager, Givskud, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiisdagen derefter {Dom. 16. Trin.} d. 8. Octobr: Niels Larsen af Linnet {Vester sogn} og Karen Pedersdaatter af Leerager copulerede.
NOTITS: Hun er datter af Peder Lauridsen 1672c †1743 Leerager.

Nr. 7920 1738.01.26 VIET: Christen Thomasen, Østerhoved, Givskud ∞ Mette Andersdatter, Ris, Givskud, BOSAT: Givskud Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: {....} 3. post Epiph: Christen Thomasøn af {....}erhod, og Mette Andersdaatt: af Riis copulerede.
NOTITS: Christen Thomasen ser ikke ud til at være født i Østerhoved.

Nr. 7921 1738.10.07 VIET: Peder Jensen, Lerager, Givskud ∞ Sidsel Nielsdatter, Nørskov?, Lindeballe?, BOSAT: Givskud Lerager
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ti[j]sdagen d. 7. Octobr Peder Jensøn og Zidsel Nielsdaatter af Leerager copulerede.
NOTITS: I 1740 er konens far af Nørskov fadder.

Nr. 7922 1738.10.14 VIET: Niels Christensen, Hauge, Langskov ∞ Johanne Pedersdatter, Lerager, Givskud, BOSAT: Langskov? Hauge?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiisdagen post 19. Trin: d. 14. Oct{...} Niels Christensøn af Have {vel Hauge, Langskov sogn}, o{.} {...Johanne...} Pedersdaatter af Leerager cop{....}.
NOTITS: Datter af Peder Lauridsen i Lerager, Se skiftet efter Kirsten Lauridsdatter i Lerager 1769, Skovgaard. Brudgommen er Niels Christensen Hauge *1704 †1762 (skifte) Hauge, Langskov.

LINK: Niels Christensen Hauge med 2. kone.

Nr. 7923 1738.10.31 VIET: Jens Mortensen, Givskud ∞ Maren Olufsdatter, Ris, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d. 31. Octobr: {..Jens....Mor} tensøn og Maren Oluffsd{...} {...} Riis copulerede.
NOTITS: Bruden datter af Oluf Lauridsen *1685c †1739 Riis. Se skifte 1741 Else Lauridsdatter.

LINK: Brejl skifte Haraldskær #599 efter Else Lauridsdatter i Lerager.

Nr. 7924 1738.11.26 VIET: Jens Andersen, Givskud ∞ Maren Mathisdatter, Ris, Givskud, BOSAT: Givskud Ris
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen post Dom. 25. Trin. Iens Andersøn og Maren Matthiisdaatter af Riis copulerede.
NOTITS: Bruden vel datter af Mathis Madsen *1665cc †1745 Riis.

Nr. 7925 1739.01.16 VIET: Laruids Terkelsen, Givskud ∞ Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d. 16. Januarÿ post Dom. 1. Epiph: Lauritz Terckelsøn og Anne Lassdaatter af Gifshod copulerede.
NOTITS: Bruden vel datter af Laurids Lauridsen Boel af Givskud By.

Nr. 7926 1739.07.13 VIET: Poul Andersen, Givskud By, Givskud ∞ Kirsten Madsdatter, Harresø, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: {....}en post 7. Trin. d 13de Julÿ {...Poul..} Andersøn af Gifshod og Kirsten {..}atzdaatter af Harresøe copulerede.
NOTITS: Bruden vel datter af Mads Larsen i Harresø. Hans navn fra datter i Harresø 1741, og Kirsten Madsdatter begravelse 1744 af Harresø.

Nr. 7927 1741.02.24 VIET: Peder Hansen, Lerager, Givskud ∞ Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen: post Dom. Invocavit, {....} Febr: Peder Hansøn af Lee{.....} og Maren Lauritzdaatter {......}hod copulerede.
NOTITS: Bruden vel datter af Laurids Lauridsen Boel.

Nr. 7928 1741.10.26 VIET: Søren Madsen, Givskud By, Givskud ∞ Anne Pedersdatter, Birkebæk, Givskud, BOSAT: Givskud Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen post Domin: 21. Trin. Søren Madsøn af Gifshod og Anne Pedersdaatter af Birckebeck copulerede.
NOTITS: Bruden er datter af Peder Christensen i Birkebæk.

Nr. 7929 1741.11.10 VIET: Bent Nielsen, 43c år, Farre (Mølgaard), Give ∞ Maren Johannesdatter, 26c år, Harresø, Givskud, BOSAT: Give Farre Mølgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: {.....}dag pst Dom: 23. Trinit: B[end..] {....}øn af Mølgaard {Farre, Give sogn} og Maren {....}isdaatter af Harresøe copule{..}.
NOTITS: Hun er født 1715c i Østerhoved, faderen er Johannes Lauridsen †1726 Østerhoved.

LINK: Brejl skifteuddrag Haraldskæ #599 Else Lauridsdatter i Lerager, Givskud 1741. På det tidspunkt er Maren Johannesdatter forlovet med Bent Nielsen.

Nr. 7930 1742.11.11 VIET: Jørgen Larsen, Lerager, Givskud ∞ Kirsten Jensdatter, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 25. Trin. Iørgen Lassøn og Kirsten Iensdaater af Leerager copulerede. .
NOTITS: Jørgen Larsen ses 1741 som fadder af Lerager.

Nr. 7931 1742.12.10 VIET: Laurids Lauridsen, 51c år, Givskud By, Givskud ∞ Marie Hansdatter, Givskud, BOSAT: Givskud Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiisdag d. 10. Decemb: post 3 Ad{....} Lauritz Lauritzøn og Marie {.....}daatter af Gifshod copulerede.
NOTITS: Laurids Lauridsen (Boel) *1693c †1746 Givskud By. Marie Hansdatter gifter sig 1746 af Givskud By med Jakob Nielsen Tømmermand af Bjerlev, Hvejsel, derfra hendes patronym.

Nr. 7932 1743.06.14 VIET: Thomas Christensen Skrædder, 34 år, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Maren Nielsdatter, 27 år, Lerager, Givskud, BOSAT: Øster Nykirke Sønder Kollemorten
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen post Dom. Trin. d 14de Iunÿ Thomas Christensøn Skreder af Synder Kollemarten og Maren Nielsdaatter af Leerager Copulerede.
NOTITS: Bruden opholder sig i Lerager, formodentlig ved søsteren Sidsel Nielsdatter gift med Peder Jensen. Hun er født 1716c i Nørskov, Lindeballe datter af Niels Lauridsen og Maren Jensdatter. Dette ses af skifter i Lerager.

Nr. 7933 1743.10.20 VIET: Claus Thuesen, 34c år, Elkær, Ringive ∞ Mette Graversdatter, 21 år, Givskudlund, Givskud, BOSAT: Ringive Elkær
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen post Dom. 19. T{...} Claus Thue og Mette Grav{...}daater copulerede.
NOTITS: Hun er født i kirkebogen 1722.06.14, far Anders Graversen.

LINK: Sønnen Gravers Clausen i Ramskov, Give.

Nr. 7934 1744.10.09 VIET: Poul Andersen, 27c år, Harresø, Givskud ∞ Mette Johansdatter, 20 år, Harresø, Givskud, BOSAT: Givskud Harresø
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d. 9. Octob post Dom. 19. Trinet: Paul Andersøn og Mette [.] {Johans}daatter af Harresøe copulerede.
NOTITS: Hun er født i Østerhoved, Givskud kom med hendes stedfar Niels Poulsen og mor Else Jensdatter til Harresø i 1738 og skrives dermed af Harresø.

Nr. 7935 1745.07.11 TRO.: Christen Troelsen, Hvejsel By (Præstegaarden), Hvejsel ∞ Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud Givskud By
NÆVNT Nr. 1: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. [4]. Trin. Christen Troulsøn af Præstegaarden {Hvejsel By} og Anders Paulsøns daatter i Gifshod trolovede.

Nr. 7936 1745.07.23 VIET: Christen Troelsen, Hvejsel By (Præstegaarden), Hvejsel ∞ Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen post Dom. 5. Trin d 23de Iulÿ Christen Trouelsøn af Præstegaarden i Hveissel og Maren Andersdaatter af Gifshod copulerede.

Nr. 7937 1745.09.03 VIET: Søren Pedersen, Lerager, Givskud ∞ Johanne Nielsdatter, Nørskov, Lindeballe, BOSAT: Givskud Lerager
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen post Dom. 20. Trin. d. 3. 9br: Søren Pedersøn og Iohanne Nielsdaatt_ af Leerager copulerede.

Nr. 7938 1746.06.24 TRO.: Christen Jonasen, 19c år, Vindelev ∞ Else Madsdatter, 26c år, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: St. Hans dag Christen Jonassøn af Vindeløff og Else Matzdaatter af Gifshod trolovede.
NOTITS: FT 1787 Vindelev: Christen Jonasen *1727c. Hun er datter af gammel Mads Sørensen.

Nr. 7939 1746.08.04 VIET: Christen Jonasen, 19c år, Vindelev ∞ Else Madsdatter, 26c år, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d. 4. Augusti post Dom 8. Trin. Christen Jonassøn af Vin{..}løv og Else Matzdaatter af Gifsho{.} copulerede.
NOTITS: FT 1787 Vindelev: Christen Jonasen *1727c. Hun er datter af gammel Mads Sørensen.

Nr. 7940 1746.08.07 TRO.: Christian Sivertsen, Hvejsel By, Hvejsel ∞ Anne Christensdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Hvejsel Hvejsel By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 9. Trin. Christian Sigvartsøn af Hveissel og Anne Christensdaat_ af Gifshod Trolovede.
NOTITS: Han var gift 1. gang med Mette Rasmusdatter †1740c. Matr. #5 i Hvejsel By, Højgaard eller Lille Højgaard.

Nr. 7941 1746.09.21 VIET: Christian Sivertsen, Hvejsel By, Hvejsel ∞ Anne Christensdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Hvejsel Hvejsel By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen post. Dom. 15. Trin. d. 21. Septbr: Christian Sigvartsøn af Hveissel og Anne Christensdaatter af Gifshod copulerede.

Nr. 7942 1746.12.11 TRO.: Jakob Nielsen Tømmermand, Bjerlev, Hvejsel ∞ Maria Hansdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Hvejsel Bjerlev
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 3 Advent: Jacob Nielsøn Tømmermand af Bierløf og Maria Hansdaatter af Gifshod trolovede.
NOTITS: Hun var gift 1. gang med Laurids Lauridsen (Boel) †1746 Givskud By.

Nr. 7943 1747.07.02 TRO.: Christen Nielsen, Givskud ∞ Anne Jensdatter, Østerhoved, Givskud, BOSAT: Givskud Østerhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festø Visitat: Christen Nielsøn og Anne Jensdaatter af Østerhoved Trolovede.
NOTITS: Der er intet sted angivet for Christen Nielsen, som ved trolovelsen har boet i Østerhoved.

Nr. 7944 1747.07.16 VIET: Jakob Nielsen Tømmermand, Bjerlev, Hvejsel ∞ Maria Hansdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Hvejsel Bjerlev
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 7. Trin. Jacob Nielsøn Tømmermand og Mariæ Hansdaatter copulerede.

Nr. 7945 1747.10.19 VIET: Christen Nielsen, Østerhoved, Givskud ∞ Anne Jensdatter, Givskud, BOSAT: Givskud Østerhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d. 19de Octobr: post Dom: 20. Trin : Christen Nielsøn og Anne Jensdaatter af Østerhoved copulerede.

Nr. 7946 1748.09.22 TRO.: Christen Christensen, 35c år, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Dorte Nielsdatter, 18 år, Harresø, Givskud, BOSAT: Øster Nykirke Sønder Kollemorten
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 15. Trin. Christen Xstensøn af Kollemarten og Dorothe Nielsdaatter af Harresøe trolovede.

Nr. 7947 1748.10.30 VIET: Christen Christensen, 35c år, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Dorte Nielsdatter, 18 år, Harresø, Givskud, BOSAT: Øster Nykirke Sønder Kollemorten
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiisdagen post Dom 20. Trin. d. 30. Octob: Christen Christensøn af Sÿnder Kollemarten og Dorothe Nielsdaatter af Harresøe copulerede.
NOTITS: Matr. 5A, Sønder Kollemorten. *1730.04.10 Østerhoved †1762.09.17 Sønder Kollemorten, gift 2. 1759 i Øster Nykirke gang med Gamle Peder Mouridsen.

Nr. 7948 1749.02.04 TRO.: Morten Pedersen, 25c år, Bæksgaard, Give ∞ Anne Jensdatter, 36c år, Ris, Givskud, BOSAT: Give Bæksgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiiesdagen post Festum Purificat: d. 4de Februarÿ bleve trolovede i Riis. Martin Pedersøn af Bircksgaard {Bæksgaard, Give sogn} og Anne Jensdaatter af Riis.
NOTITS: Deres aldre fra FT 1787 Navnløs, Give.

Nr. 7949 1749.04.27 TRO.: Jens Sørensen, 47 år, Mørup, Nørup ∞ Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Nørup Mørup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Jubilate bleve Jens Sørensøn af Mørup {Nørup sogn} og Maren Andersdaatter af Gifshod Trolovede.
NOTITS: Jens Sørensen *1702c Førstballe, Nørrup †1761 Mørup, søn i Førstballe, Nørup af Søren Hansen *1656c †1735 Lindeballe By og Margrethe Jørgensdatter *1671c †1743 Lindeballe By.

Nr. 7950 1749.07.10 VIET: Jens Sørensen, 47 år, Mørup, Nørup ∞ Maren Andersdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Nørup Mørup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d. 10. Julÿ post Dom. 5 Trin. Jens Sørensøn af Mørup og Maren Andersdaatter af Gifshod copulerede.
NOTITS: Se trolovelsen #7949 27. april 1749.

Nr. 7951 1749.07.10 TRO.: Christen Christensen, Givskud ∞ Anne Sophia Andersdatter, 22 år, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Torsdagen d. 10. Julÿ post Dom. 5 Trin.} bleve Christen Christensøn og Anne Sophia Andersdatter af Gifshod trolovede.
NOTITS: Hun er datter af Anders Jensen i Givskud By.

Nr. 7952 1749.10.19 VIET: Morten Pedersen, 25c år, Bæksgaard, Give ∞ Anne Jensdatter, 36c år, Ris, Givskud, BOSAT: Give Bæksgaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 20. Trin. Morten Pedersøn af Beksgaard {Give sogn} og Anne Jensdaatter af Riis Copulerede.

Nr. 7953 1749.10.22 VIET: Christen Christensen, Givskud ∞ Anne Sophia Andersdatter, 22 år, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen nestefter d. 22 Octob: Christen Christensøn og Anne Sophia Andersdatter af Gifshod copulerede.
NOTITS: Hun er datter af Anders Jensen i Givskud By.

Nr. 7954 1749.12.27 TRO.: Peder Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud
NÆVNT Nr. 1: Lars Thistrup, Bjerlev?, Hvejsel, Procurator, 1752 birkefoged i Skovgaards birk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Nativ. Xsti bleve : Peder Christensøn af Sÿnder Collemarten, tienendis hos Seig Tistrup i Bierlidt og Maren Laurizdaatter af Gifschod trolovede.
NOTITS: Thistrup ses 1748 i Tørring, 1750 i Jelling.

Nr. 7955 1750.02.08 VIET: Peder Christensen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke ∞ Maren Lauridsdatter, Givskud By, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. Qvinqvagesiam bleve Peder Christensøn af Sÿnder Kollemarten og Maren Lauritzdaatter af Gifshod copulerede.

Nr. 7956 1750.07.19 TRO.: Jørgen Hansen Høxbro, 51c år, Gadbjerg By, Gadbjerg ∞ Mette Jensdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Gadbjerg Gadbjerg By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 8. Trin. Bleve Sr Jørgen Hanßøn Høxbroe Skoleholder i Gadbierrig ogr Mette Jensdaatte af Givshod trolovede.
NOTITS: Brudgommen *1699c †1762.01 Gadbjerg By er søn af kæmner i Vejle Hans Thomsen Høxbroe *1650c Hviding †1705 Vejle og Karen Hansdatter *1666.12.30 Kolding †1705.06.20 Vejle.

Nr. 7957 1750.10.08 VIET: Jørgen Hansen Høxbro, 51c år, Gadbjerg By, Gadbjerg ∞ Mette Jensdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Gadbjerg Gadbjerg By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen post Dom. 19. Trin d. 8. Octob: Scholeholderen i Gadbierrig Seign Jørgen Hansøn Høxbroe og Mette Jensdaat_ af Gifschod copulerede.

Nr. 7958 1751.08.01 TRO.: Niels Christensen, Lime, Nørup ∞ Karen Sørensdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Nørup Lime
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 8. Trin. bleve Niels Christensøn Scholeholder i Lime og Karen Sørensdaatter af Gifschod trolovede.

Nr. 7959 1751.12.07 VIET: Niels Christensen, Lime, Nørup ∞ Karen Sørensdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Nørup Lime
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tisdagen nestefter d. 7de Decembr blefve : Niels Christensøn Scholeholder i Liim, og Karen Sørensdaat_ af Givskod copulerede.

Nr. 7960 1752.03.09 TRO.: Anders Jørgensen, Vindelev år ∞ Mette Pedersdatter, Birkebæk, Givskud, BOSAT: Vindelev Fløjstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen post Dom. Oculi d. 9. Martÿ bleve Anders Jørgenßøn af Fleustrup {Vindelev sogn} og Mette Pedersdaatter af Birckebeck trolovede.
{dobbelt indført her 14. maj 1752:} Domin. Exaudi blefve: Anders Jørgenßøn af Fleustrup og Mette Pederdaatter af Birckebeck trolovede.

NOTITS: Første barn Jørgen Andersen *1753.10.25 Fløjstrup, Vindelev.

Nr. 7961 1752.05.14 TRO.: Anders Jørgensen, Vindelev år ∞ Mette Pedersdatter, Birkebæk, Givskud, BOSAT: Vindelev Fløjstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domin. Exaudi blefve: Anders Jørgenßøn af Fleustrup og Mette Pederdaatter af Birckebeck trolovede.

Nr. 7962 1752.05.25 VIET: Anders Jørgensen, Vindelev år ∞ Mette Pedersdatter, Birkebæk, Givskud, BOSAT: Vindelev Fløjstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen d. 25. Maÿ efter Pintze H. dage blefve: Anders Jørgensen af Fleustrup {Vindelev sogn} og Mette Pedersdaatter af Birckebeck copulerede.
NOTITS: Se trolovelsen #7959.

Nr. 7963 1752.10.03 VIET: Hans Pedersen, Birkebæk, Givskud ∞ Dorothea Pedersdatter, Nørskov, Lindeballe, BOSAT: Givskud Birkebæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiisdagen post Dom. 18. Trin d. 3. Octb[.] blefve : Hans Pedersøn af Birckebeck, og Dorothea Pedersdaatter af Nørschov, der havde tient i Harresøe copulerede.

Nr. 7964 1753.05.06 TRO.: Claus Pedersen Skovbølling, 30 år, Skovbølling, Jelling ∞ Anne Maria Nielsdatter, 19 år, Harresø, Givskud, BOSAT: Givskud Harresø
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Brudens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Misericordias Die blefve Claus Pedersßøn af Skovbølling {Jelling sogn} , og Niels Paulsøns daatter af Harresøe : Anna Maria Nielsdaatter trolovede.

Nr. 7965 1753.08.26 TRO.: Niels Lauridsen, Hedegaard, Give ∞ Kirsten Madsdatter, Lerager, Givskud, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. 10. Trin. bleve : Niels Lauritzø{.} af Hedegaard og Kirsten Matzdaatter af Leerager trolovede.
NOTITS: Ses i 1755 i Hedegaard, Give.

Nr. 7966 1753.10.11 VIET: Niels Lauridsen, Hedegaard, Give ∞ Kirsten Madsdatter, Lerager, Givskud, BOSAT: Give Hedegaard
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdagen post Dom. 16. Trin. d. 11te Oct{..} bleve Niels Lauritzøn af Hedegaard og Kirsten Matzdaatter af Leerager copulerede.

Nr. 7967 1753.10.23 VIET: Claus Pedersen Skovbølling, 30 år, Skovbølling, Jelling ∞ Anne Maria Nielsdatter, 19 år, Harresø, Givskud, BOSAT: Givskud Harresø
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiisdagen d. 23. Octobr: post Dom. 18 Trin St.. Sørensdag bleve Claus Pedersøn af Skovbølling og Anna Maria Nielsdaatter af Harresøe copulerede.

Nr. 7968 1754.05.02 TRO.: Jens Lauridsen, Ris, Givskud ∞ Maren Nielsdatter, Givskud By (Annexgaarden), Givskud, BOSAT: Givskud Ris
NÆVNT Nr. 1: Christen Troelsen, Givskud By (Annexgaarden), Givskud, Bruden tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ved Pinßedags tid havde Christen Troelsens Pi[g]e Maren [Ni...d]. og Jens La[..] Trolovels_ Jn-.
NOTITS: Bruden tjener i Givskud By, ikke set hvor hun er fra. De komplette navne ses i vielsen #7970.

Nr. 7969 1754.07.09 TRO.: Søren Jensen, Hygom, Kollerup ∞ Anne Lauridsdatter, 23 år, Givskud By, Givskud, BOSAT: Kollerup Hygom
KIRKEBOGSTEKSTEN: d 9 Julÿ havde Søren Jensen af Hygom {Kollerup} og Anne Lauritzdatter af Giufshuud {By} Trolovels_
NOTITS: Søren Jensen af Hygom, Kollerup er til alters i Givskud kirke en uge før, han har altså opholdt sig der nogen tid. Anne Lauridsdatter *1731 er datter af Laurids Christensen †1761 Givskud By. Første barn Peder *15. dec. 1754 i Hygom. Andet barn Karen *11. juni 1758 Hygom.

Nr. 7970 1754.10.18 VIET: Jens Lauridsen, Ris, Givskud ∞ Maren Nielsdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud Ris
NÆVNT Nr. 1: Christen Troelsen, Givskud By (Annexgaarden), Givskud, Bruden tjener ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d 18 Octob: Havde Jens Lauessen af Riis og Maren Nielsdatter af Giufschud brÿllup.

Nr. 7971 1755.02.26 VIET: Peder Christensen, Givskud By, Givskud ∞ Maren Sørensdatter, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d. 26 Februarÿ havde Peder Christensen og Maren Sørensdatter begge af Giffskud brÿllup. -
NOTITS: Ses 1755-60 i alterslisten i Givskud By, søn Christen *1761 Givskud By, ikke i Extraskatten 1762 i Givskud sogn. Peders første kone †1754 Givskud By uden navn eller alder.

Nr. 7972 1755.04.09 TRO.: Hans Nielsen, Givskudlund, Givskud ∞ Maren Graversdatter, 18 år, Givskudlund, Givskud, BOSAT: Givskud Givskudlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen d. 9 April havde Hans Nielsen og Maren Grauesdatt Trolovels_
NOTITS: Nabobørn i Givskudlund, overtager hans fødegaard.

Nr. 7973 1755.05.20 TRO.: Jørgen Andersen, 24 år, Givskud By, Givskud ∞ Anne Poulsdatter, 22 år, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Pentsedag havde Jørgen Andersen og Anne Povelsdatt: Trolovelße udj Giufschud. .
NOTITS: Hun er datter af gammel Poul Andersen og Kirsten Madsdatter. Han er søn af Anders Jensen og Anne Marie Simonsdatter. Begge vokset op i Givskud By. Hun dør to år efter i barselsseng.

Nr. 7974 1755.07.27 TRO.: Jørgen Andersen, 24 år, Givskud By, Givskud ∞ Anne Poulsdatter, 22 år, Givskud By, Givskud, BOSAT: Givskud Givskud By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tiirsdagen d 27 Julÿ havde Jørgen Andersen og Anne Povelsdatt: bryllup udj Giufskud - - -
NOTITS: Se trolovelsen #7973 ugen før.

Nr. 7975 1755.10.02 VIET: Christen Graversen, Givskudlund, Givskud ∞ Karen Nielsdatter, Givskudlund, Givskud, BOSAT: Givskud Givskudlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen d 2 Oct: havde Christen Grauessen og .Karen Nielsd udj Giufskud Lund Brÿllup.
NOTITS: Trolovelsen ikke set. Hun dør tre år senere

Nr. 7976 1755.10.09 VIET: Hans Nielsen, Givskudlund, Givskud ∞ Maren Graversdatter, 18 år, Givskudlund, Givskud, BOSAT: Givskud Givskudlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen d 9 Oct: havde Hans Nielsen og Maren Grauesdatt: af Giufskud Lund Brÿllup.
NOTITS: Se trolovelsen #7972.

Nr. 7977 1755.10.21 TRO.: Christen Pedersen, Ris, Givskud ∞ Else Andersdatter, Ris, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen d 21 Octob hafde Christen Pedersen og Else Andersdatt: af Riis Trolovelse.
NOTITS: Dette kunne være Christen Pedersen Snedker af Ris, som ses med kone 1754-56 til alters. Men en 1. kone er ikke set død. Ikke klart. Dette er den sidste vielse i denne kirkebog, der er 8 år uden indførte vielser 1756-63.