Assing Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1755 - 1756
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Assing kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
1744-54 mangler.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7901 1755.06.07 VIET: Niels Jakobsen Heede, Heede, Assing ∞ Johanne Jensdatter, Paarup, Assing
VIDNE Nr. 1: Otte Pedersen, Paarup, Assing
VIDNE Nr. 2: Søren Nielsen, Paarup, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1755 Deres Navne som ere trolovede og copulerede.
Junij 1755
d: 7: copuleret Niels Jacobsen Heede vs Johanne Jensdaatter Porup -- Trolovere vare Otte Pedersøn & Søren Nielsøn begge af Porup -

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7902 1755.10.05 TRO.: Svend Jensen WadAbelone Iversdatter, Assing, BOSAT: Assing
NÆVNT Nr. 1: Svenning Andersen, Krigsraad og Regiments Qvartermester
NÆVNT Nr. 2: ? Trolle, Major.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 19 p: Trin: d: 5 8tbr e. a.
Trolovet Svend Jensen Wade af Krigsraad og Regiments Qvartermester i Svenning Andersøns [......] i Assing Sogn Soldat ved Major Tr[olles] Compagn: det Sønderjydske National Infante: Regiment med Appelone Iversdatter tienende i Assing Sogn - Forlovere vare .
d. 29 8br: copuleret [....]anførte Par .

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7903 1755.10.26 TRO.: Jakob Nielsen Egvig, 28 år, Egvig, Borris ∞ Kirsten Christensdatter, 50c år, Kirkegaard- Neder, Assing, BOSAT: Assing Kirkegaard- Neder
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom: XXII p: Trinit:
Trolovet Jacob Nielsen Evig af Borris Sogn med Enken Kirsten Xstensdatr af Nederkkgrd.
d: 12 9br: Samme pa{!} copuleret.

NOTITS: Kirsten var enke efter Jens Skrædder †1755- Assing.

LINK: Se Jakob Nielsen i Egvig i Borris under far Niels Larsen Egvig.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7904 1755.11.13 TRO.: Oluf Nielsen, Fjelstervang, Vorgod ∞ Anne Ostersdatter, Paarup, Assing
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 9br:
Trolovet Oluf Nielsen af Fielstervang Vorgoed Sogn med Anne Osters datr i Porup -
1756 d: 20 April
Copuleret Oluf Nielsen af Fielstervagn Vordegoed Sogn med Anne Ostersdatr Porup.

NOTITS: Hun er formodet datter af Oster Jensen i Mosgaard i Assing.

LINK: Kirkebog affotografering.

Nr. 7905 1757.02.11 VIET: Christen Mortensen, Kirkegaard- Neder, Assing ∞ Anne Nielsdatter, 20 år, Kirkegaard- Neder, Assing, BOSAT: Assing Kirkegaard- Neder
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1757 d 11 Feb:
Trolovet Christen Mortensen i Nedr KkeGrd med sin Tienestepige Anne Nielsdtr.

NOTITS: Hun er tjenestepigen i gården.

LINK: Kirkebog affotografering.