Give Kommenteret Kirkebog 
Skriftemål  1700 - 1766
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per skrifte være bedre. Bruges også hvis man kender skriftets nummer.

Skriftemål i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Født bruges her for døbe dato eller år.


Nr. 1001 1700.02.02 Laurids Christensen Smed, Give By, SKRIFTET: Nådevers sakramente.
Dom Septuagesima stod Lavritz Christensen Smed som var i Give, Aabenbarlig Skrifte fordi hand havde forsømpt i rette tide at bruge det Høyværdige Naaderens Sacramente.
NOTITS: Formuleringen "var i Give" tyder på at han ikke altid er eller har været der.

Nr. 1002 1700.11.14 Hans Madsen, Farre, SKRIFTET: 5. bud, opprimering.
Dom 23 Trinit: blev Hans Matsen i Farre og hans hustru efter hans velædle høyærværdigheds tilladelse publice absolveret for deres forseelse mod det 5te bud da de af uagtsomhed hafde opprimeret deres eget barn ved nafn Appelone.
NOTITS: Se dåb nr. 2003.
Dåb nr. 2003

Nr. 1003 1702.11.05 Anne Christensdatter, Farre, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Peder Christensen, Tønder By, Tønder.
Samme dag {Dom 21 post Trinitatis} blef Anne Christensdatter i Farre Publice Absolveret i hendes forseelse mod det 6te bud og udlagde til barnefader en karl ved navn Peder Christensen af Tonder bye hvor forseelsen og var begaaet.
NOTITS: Se dåb nr. 2027 den 23. april 1702.
Dåb nr. 2027

Nr. 1004 1704.06.08 Anne Bertelsdatter, Donneruplund, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Frederik Ottesen, Farre (Mølgaard), Give, Udlagt barnefar..
Dom 3 post Trin: blef Anne Bertelsdatter Publice Absolveret for hendes forsselse imod det sette bud paa Donneruplund og udlagde Frederich Ottesen i Mølgaard i Farre til barnefader.
NOTITS: Barnet ikke set døbt i Give kirkebog.

Nr. 1005 1705.04.26 Anders Nielsen, Bregnhoved, SKRIFTET: overhørelse.
Dom II p: Pasch: Misericordia blev første gang anammet til Hel: nadver efter overhørelse en dreng af Brinhoed ved navn Anders Nielsen .

Nr. 1006 1706.02.14 Anne Christensdatter Birkebæk, Farre, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Peder Christensen, Løgum Closter, Udlagt barnefar..
Dom Qvinquages: stod Anne {Christensdatter} Birkebeck hos Hans Eriksen i Farøe sig opholdende, abbenbar skrifte og udlagde til barnets fader Per Christensen Luom {Løgum} Closter.
NOTITS: Dåb 5 uger senere se nr. 2075.
Dåb nr. 2075

Nr. 1007 1716.03.15 Else Moustdatter, Givskov, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Peder Jensen, Udlagt barnefar, nordfra..
Dom Oculi stod Else Mauesdatter i Givskov aabenbar skrifte for hendes forseelse mod det 6te bud. Udlagde til barnefader en karl fra Nord ved navn Peder Jensen som var logeret der og hafde hverken før eller siden seet Hannem.
NOTITS: Dåb 5 uger senere nr. 2151 26. april 1716.
Dåb nr. 2151

Nr. 1008 1721.09.10 Anne Cathrine Pedersdatter, Nørre Kollemorten, Øster Nykirke, , SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: ? Husfogedens tjener, Kolding, Udlagt barnefar i Kolding..
NÆVNT: Laurids Christensen Leeh, Kolding.
d: 10 Sept: stod Anne Cathrine Pedersdatter fra Nør Kollemorten aabenbar skrifte hos ieg efter provsten i Colding M. Lars Leeh hans skrivtlige begiering til ieg af dato d: 29 Juli 1721 og udlagde til barnefader Huusfogdens tiener af Colding.
NOTITS: Se Wiberg for Kolding.

Nr. 1009 1731.03.26 Anne Knudsdatter, Hedegaard, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Søren Johansen, Hedegaard, Give, Begravet 4 måneder før den 17. december 1730 #6262..
Fer 2 Pasch: stod Anne Knudsdatter tienendis i Hedegaard aabenbar skrifte. Udlagdes til barnefader Sl: Søren Johansen i Hedegaard, hvilken hun hafde tient.
NOTITS: Barnet ikke set døbt i Give kirkebog.
LINK: Søren Johansens begravelse.

Nr. 1010 1731.03.26 Maren Christensdatter, Hedegaard, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Hans Frederik, Svendborg, Udlagt barnefader.
NÆVNT: Søren Pedersen Storm, Svenborg, Se Wiberg Svendborg St. Nicolai kirke..
Eod: d: {Fer 2 Pasch:} stod ligeledes aabenbar skrifte Maren Christensdatter af Hedegaard, hvis barn var fød ib: og døbt Dom 15 p: Trin 1729, efter Hr: Storm Sognepræst til Svenborg hans skrivtlige tilladelse forblivendis ved eddes foregivelse til barnefader som ved barnedaaben forhen er bleven udlagt nemlig Hans Frederich i Svenborg.
NOTITS: Barnet Johanne Hansdatter døbt 25. sep. 1729 i Give. Maren Christendatters far i Hedegaard er Christen Hansen. Hun er gift før 1727 med Laurids Sørensen Nebel, Vorbasse men forlod ham ved høbjergningstid ca. 4 år før januar 1731. Han går to gange for Koldinghus Birketing mod hende først d. 7. februar 1730 'Laurids Sørensen for Søren Nielsen af Vorbasse Nebel ctr. Maren Christensdatter, som er rømt fra ham til Fyn og siden er flyttet til Hedegaard i Give sogn, hvor hun har født et uægte barn og saaledes brudt sin ægteskabelige pligt mod Laurids Sørensen, med hvem hun var ægteviet. Vidnerne sorterer under Nørvang-Tørrild herredsting.' Sagen bliver opsat til 28/2 1730, men er ikke set igen. Men for anden gang d. 23. januar 1731 'Otto Diderik Bierum fra Gravengaard fremstillede paa vegne af Laurids Sørensen af Vorbasse Nebel to varselspersoner, som havde været i Hedeby {Hedegaard, Give} for at forkynde varslet for Maren Christensdatter, der holder til hos sin fader Christen Hansen. Maren Christensdatter har forladt sin mand Laurids Sørensen for ca. 4 aar siden i sidste høbjergningstid, mens manden var ude at køre for Donslund møller. Siden har hun ladet sig besove og har født et barn hjemme hos sine forældre for godt et aar siden. Laurids Sørensen havde ikke givet hende anledning til rømningen, og han har ført et skikkeligt og uberygtet levned.'
Dåb nr. 2288
LINK: Se Johannes Lind: Koldinghus Birks Tingbøger.

Nr. 1011 1734.11.01 Niels Jensen, Farre, SKRIFTET: Ikke oplyst.
Fest: Omnium Santor: stod Niels Jensen af Farøe aabenbar skrifte.
NOTITS: Ikke oplyst, hvad han har skriftet om.

Nr. 1012 1736.07.29 Abbelone Villadsdatter, Farre, SKRIFTET: Ikke oplyst.
Eod: d: [Dom 9 p: Trin:] stod Abbelon Villadsdatter og Mette Jensdatter af Farøe aabenbar skrifte.
NOTITS: Ikke oplyst, hvad der blev skriftet om.

Nr. 1013 1736.07.29 Mette Jensdatter, Farre, SKRIFTET: Ikke oplyst.
Eod: d: [Dom 9 p: Trin:] stod Abbelon Villadsdatter og Mette Jensdatter af Farøe aabenbar skrifte.
NOTITS: Ikke oplyst, hvad der blev skriftet om.

Nr. 1014 1736.10.14 Hans Thuesen, Farre, SKRIFTET: Ikke oplyst.
Dom 20 p: Trin: stod Hans Thuesen og Jochum Hermansen af Farøe aabenbar skrifte.
NOTITS: Ikke oplyst, hvad der blev skriftet om.

Nr. 1015 1736.10.14 Jokum Hermansen, Farre, SKRIFTET: Ikke oplyst.
Dom 20 p: Trin: stod Hans Thuesen og Jochum Hermansen af Farøe aabenbar skrifte.
NOTITS: Ikke oplyst, hvad der blev skriftet om. Jokum Kristoffer Hermansen er født 1709 som søn af mølleren Herman Davidsen i Farre Mølle.
Dåb nr. 2124

Nr. 1016 1740.07.24 Margrethe Frandsdatter, Give By, SKRIFTET: 6. bud.
UDLAGT: Laurs, ?, Fjeldstrup, Udlagt barnefar. Fjeldstrup nord for Haderslev fjord..
Samme dag {Dom vi p: Trinit} stod Magrete Frandsdatter aabenbar skrifte for hun hafde syndet imod den siette bud. Udlagde til barnefadder en person ved nafn Lauers i Fielstrup sogn.
NOTITS: Margrethe Frandsdatters søn Poul Larsen? døbt i juni 1740.
Dåb nr. 2441

Nr. 1017 1758.06.25 Lene Sørensdatter, Bregnhoved, SKRIFTET: Lejermaal.
UDLAGT: Jens Jensen, Byllund, Give, Gift mand rømte fra sognet på grund af barnet..
5 Dom post Trinit: sad Lene {Sørensdatter} i Breinhoed aabenbar skrifte for begangen leyermaal med en gift mand fra Byllund nafnl: Jens {Jensen} som blef udlagt til barnefader der og deshenseende bortrømte fra sognet.
NOTITS: Jensen fra dåben #2653 29 maj 1757, barnets navn ikke angivet. Moderen sandsynligvis den Lene Sørensdatter, der er døbt 12. okt. 1727 i Nederdonnerup.
Dåb nr. 2262

Nr. 1018 1759.05.13 Morten Sørensen, Byllund, SKRIFTET: Opprimering.
Eodem die {Do 4 post Pasch} sad Morten Sørensen og kone aabenbar skrifte for deres barn som døde hos dem i sengen.
NOTITS: Barnet Albert Christian begravet en uge før, 11 uger gammel. Barnet døbt 11 feb. 1759.
Dåb nr. 2679
Begravelse nr. 6516

Nr. 1019 1760.07.20 Villads Nielsen Gravel, Farre, SKRIFTET: Opprimering.
Dom 7 post Trinit sad Villas {Nielsen} Gravel med hustru af Farre aabenbar skrifte formedelst deres barn {Peder} som døde hos dem i sengen.
NOTITS: Sønnen Peder begravet 8. juni 1760, 3 måneder gammel, døbt 25. marts 1760.
Dåb nr. 2707
Begravelse nr. 6534

Nr. 1020 1760.11.02 Mette Nielsdatter, Give By, SKRIFTET: Opprimering.
NÆVNT: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give.
Dom 22 post Trinit sad Jens {Nielsen} Egskovs kone {Mette Nielsdatter} aabenbar skrifte formedelst hendes barn {Niels Jensen} der døde hos hende.
NOTITS: Sønnen Niels blev begravet 7. sep. 1760, et halvt år gammel. Døbt 25. marts 1760.
Dåb nr. 2706
Begravelse nr. 6539

Nr. 1021 1766.02.11 Ingeborg Christensdatter, Øgelund, SKRIFTET: lejermaal.
UDLAGT: Jens Thomsen, Holtum, Sinding, Udlagt barnefar. Tjente med Ingeborg Christensdatter på Stovgaard..
Samme dag {Taksigelsens fest} stod Ingeborg Christensdatter aabenbaar skrifte formedelst hendes begangen lejermaal paa Stougaard, hvor hun udlagde offentlig for menigheden til barnefader en gift mand navnlig Jens Thomsen fra Holtum {Sinding sogn}.
NOTITS: Barnet Christen Jensen døbt 13 okt. 1765.
Dåb nr. 2830

Nr. 1022 1766.06.01 Marie Christensdatter, Hedegaard, SKRIFTET: lejermaal.
UDLAGT: Henrik Nielsen Bøgballe, Gadbjerg By, Gadbjerg, Udlagt barnefar, gift mand. Husmand under Refstrup gods. *1731 Gadbjerg †1792 Lindeballe gift 1756 i Lindeballe med Karen Knudsdatter..
NÆVNT: Christen Christensen Hag den Ældre, Hedegaard, Give, Marie Christensdatters far..
Dom 1 post Trinit: sad Christen {Christensen} Hags {den Ældres} datter Marie {Christensdatter} i Heedegaard aabenbar skrifte formedelst hendes begangen lejermaal med en gift mand navnlig Hendrich Nielsen Bøgballe, huusmand i Gadberg bye i samme sogn under Refstrup gods.
NOTITS: Sønnen Niels Henriksen døbt fem uger senere 6. juli 1766.
Dåb nr. 2845