UTOFT FAMILIE
Nørvang-Herred (tilbage).

Top
Indledning
Ib Christensen, Christen Ibsen
Familien med navn Utoft
Kort: steder i Utoft familien
Kirkebogsudkrifter
Skifter
Lejekontrakt
Folketællinger
Links
Oprettet 2012
Sidste ændring 23 oktober 2022
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Utoft familie i Grindsted, Sønder Omme, Give og Brande

Oversigt:
Indledning
Ib Christensen og søn Christen Ibsen
Familien med navnet Utoft
Kort over steder i Utoft familien
Kirkebogsudskrifter
Skifter
Lejekontrakt
Folketællinger
Links

Indledning:
Denne Utoft familie begynder selvfølgelig i Utoft i Grindsted, hvor navnet kommer fra. Jens Christensen Utoft, der kommer fra Præstbro i Aadum sogn er stamfaderen til den. Stammoderen spøger i internettet som Anne Nielsdatter Holm, der - hvilket næsten alle internetsider ikke har bemærket - hurtigt dør. Hun bliver kun mor til én af børnene: Christen Jensen Utoft senere af Omvraa i Sønder Omme - det er i øvrigt især ham der spreder Utoft navnet. Jens Christensen Utoft gifter sig igen omkring 1747 med Anna Kirstine Hansdatter, der har flest søskende i Varde, hvor hun måske er født.
Anne Nielsdatter Holm var først gift med Christen Ibsen i Utoft, derfor optages han i kirkebogs-udskrifterne nedenfor, men i 1732 nævnes hun som "Anna Nielsdatter Holm af Utoft gik hos", hvorimod det normalt ville hedde "Christen Ibsens Kone gik hos" i kirkebogen på den tid. Som navnet Holm antyder er hun noget særligt.
Med hans anden kone Anne Kirstine Hansdatter får Jens Christensen en del børn hvoraf 5 skrives af overalt i internettet. Men han får alt i alt med begge koner 10 børn, udeladt er to dødfødte drenge, den sidste dreng Niels født i 1766 og en datter, som godt nok ikke kan vides: Maren Jensdatter gift til Brande.
Hvorfor er hun datter af Jens Christensen, når hun ikke står i kirkebogen? Det korte svar er: hun er glemt der. Det længere bevis er:

1. punkt: Vielsen i Grindsted kirkebog 1776 nævnes Maren af Utoft og hun opholder sig vel ved broderen Christen der to år før har giftet sig til en gård i Omvraa, Sønder Omme:

d. 4 jan. Gift d. 2 jun. Clemen Lassen (Ungk.) fra Hygild {Hyvild} i Brande sogn og pigen Maren Jensdatter af Utoft. (Trol. i Omvraae, Viet i Omme).

2. punkt: Ved dåb #2098 i 1778 i Brande er "broderen" Christen Jensen Utofts kone af Omvraa, Sønder Omme fadder. I dåb #2328 i 1788 i Brande er Christen Jensen Utoft og konen fadder.
3. punkt: "Søsteren" Karen Jensdatter Utofts uægte søn Hans Christian født i Sønder Omme 1784 ses i FT 1787 (nedenfor) som plejebarn i Hyvild. Sønder Omme kirkebog 1784:

d. 19 dec. blev et uægte barn døbt kaldet Hans Christian. Moderen Karen Jensdatter af Omvraa lod udlægge til barnefader Søren Andersen af Tøsby i Gadbjerg sogn, begge tjenende paa Faarup.

4. punkt: "Broderen" Niels Jensen Utoft tjener i FT 1787 ved hende, se nedenfor.

Navnet Utoft er et af de navne der genlyder i erindringen, vækker ubestemte længsler og fremkalder syner af steder specielt fordi det er ukonkret og ikke fastbundet til en plat mening som Nordtoft. U'et har ikke nogen mening som det står, men det tvinger til et gevaldigt tryk på første stavelse, når man udtaler det på jysk — et eftertrykkeligt navn. Når man søger aner er man på sporet af den tabte tid, som Proust, der har et kapitel "Landskabsnavne: navnet" i hans storværk. Noms de pays: le nom. Proust drømmer om stednavne som Quimperle i Normandiet, om broer i Venedig, om kunst og kianti i Florens.
Så her en drøm af og om et stednavn i Jylland, drømme ud af navne, der kan opfylde ønsker som en fundamental troende ville have lige på tærsklen til paradis. Hyvild, Omvraa og dette elegante Utoft ved åer under en fri, vid, mægtig himmel. Og dertil hæftet en stærk dram og en stærk familie, der tager navn af stedet. Væsgue å drøøm!

Nomenklatur og afkortelser:
{Min kommentar} i citeret tekst.
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år.
1722- betyder i 1722 eller før. 1722+ betyder i 1722 eller derefter.
* er født. er død.

Ib Christensen og søn Christen Ibsen
1713- Ib Christensen *1667 Østerby, Sønder Omme †1733 Utoft
Gift 1. 1702 i Sønder Omme af Østerby med enken af Filskov Karen Nielsdatter *1670cc Kirkeby?, Sønder Omme †1704 Filskov (hun gift 1. gang 1696 i Sønder Omme med Oluf Nielsen af Filskov †1701 Filskov).
Gift 2. 1709 i Sønder Omme med Margrethe Christensdatter af Filskov †1725 Utoft
Da Thomas Christensen af Utoft er fadder ved hans første barn Christen Ibsen, kan han være bror til Thomas. Ib Christensen ses tillige ved Thomas barn 1700 i Utoft. De kunne begge være født i Østerby, Sønder Omme for Ib Christensen skrives derfra, da han gifter sig første gang.
Ib Christensen ses sidste gang i Filskov i feb. 1711 og første gang i Utoft i okt. 1713, så imellem de to datoer er han flyttet fra Filskov, Sønder Omme til Utoft, Grindsted.
Han fæster i 1729 hartkorn 2 3 0 2/3 i Utoft sammen med sønnen Christen. Ejeren af gården var før 1729 præsten i Hemmet Mogens Christensen Friis og efter 1729 Niels Pedersen Sandfeld, forpagter på Brandholm i Brande sogn. Dette ses i et skøde fra 1729. Niels Pedersen Sandfeld døde i 1736 og i skiftet ville man formode at hans gods blev solgt på auktion for at udrede arven til hans tre levende børn. Denne arv blev hensat ved birkedommer Paaske i Hastrup Mølle, Thyregod og udbetalt i 1745. Niels Pedersen Sandfeld blev gift 1707 i Sønder Omme med Anne Jensdatter måske af Omvraa *1690- †1736+; hun ses som fadder ved Christen Ibsen søn Oluf i 1731.
Børn med 1. kone Karen Nielsdatter:
Christen Ibsen *1704 Filskov, Sønder Omme, overtager fæstet, se nedenfor. Moderen død i barselssen.
Børn med 2. kone Margrethe Christensdatter:
Sophie *1710 Filskov, Sønder Omme, formodentlig den datter †1727 Utoft.
Dødfødt 1713 Utoft.
Karen Ibsdatter *1715 Utoft †1797 Hinnum, Grindsted, gift 1. gang 1734 i Grindsted med Hans Pedersen *1703 Mølgaard, Ansager †1749 (skifte) Mølgaard søn af Peder Pedersen *1666c †1742 Mølgaard og Kirsten Mølgaard *1669c †1755 Mølgaard.. Gift 2. gang 1749 i Ansager med Morten Nielsen Plagborg.
For hendes familie se Geni Karen Ibsdatter (1715 - 1797).
Børn med 1. mand Hans Pedersen:
Ib Hansen *1735 Mølgaard, Ansager †1770 i Hinnum, Grindsted 35 år gammel.
Jes Hansen *1736 Mølgaard †1749-.
Anne Hansdatter *1739 Mølgaard †1775 Hinnum, Grindsted. Gift 1757 i Ansager med Mourids Andersen *1726 Hinnum †1786 søn af Anders Olufsen *1701c †1780 Hinnum. Anne og Mourids fik 4 børn.
Peder *1742 Mølgaard †1750 Mølgaard.
Christen *1745 Mølgaard †1747 2 år gammel.
Kirsten *1748 Mølgaard †1749-.
Børn med 2. mand Morten Nielsen Plagborg:
Hans *1754 Mølgaard †5 måneder gammel. Tvilling.
Niels *1754 Mølgaard. Tvilling.
Maren Ibsdatter *1721 Utoft †1787 Hinnum, FT 1787 krøbling ved søsteren Karen i Hinnum, Grindsted lever af renten af 150 rigsdaler arvepart.
1729+ Christen Ibsen *1704 Filskov, Sønder Omme †1739 Utoft ses på hartkorn 2 3 0 2/3. Gift 1729c med Anne Nielsdatter Holm *1710c †1746 Utoft.
Han fæster i 1729 hartkorn 2 3 0 2/3 sammen med faderen, se ovenfor. Det er lidt mærkeligt at hans første søn kaldes Oluf, hvor man ville forvente Ib eller Niels. Man kunne spørge sig, om han var gift 1. gang med en Olufsdatter, som døde hurtigt.
Mona Skov Jensen oktober 2022:

Jeg tror at svaret på, hvorfor Christen Ibsens første søn hedder Oluf, er:
Han er opkaldt efter Christens halvbror Oluf Olufsen. Denne er født 19. juni 1701, fem måneder efter sin far Oluf Nielsens død. Der er også en datter Kirsten født 1699.
I 1720 begraves sammen i Sønder Omme en Oluf Olufsen og Kirsten Olufdatter af Kirkeby. Desværre uden aldersangivelse. Men det kunne være dette søskendepar, de er måske kommet til deres mors familie i Kirkeby, da hun dør i 1704. Christen vælger så, at opkalde sin første søn efter sin afdøde bror.
Niels Pedersen Sandfeld og hustru Anne Jensdatter fra Brandholm, tror jeg, udover at være forældre til bla. degnen i Give, Jens Nielsen Holm, også er forældre til Anne Nielsdatter Holm, der er gift med Christen Ibsen. Grunden er, at deres første barn Oluf, født 1731, ved sin fremstilling i kirken holdes af Anne Jensdatter fra Brandholm, i Brande sogn. Og Christen Ibsen og hans far fæster Utoft, af Niels Pedersen Sandfeld i 1729. Hvilket er omkring det tidspunkt de er blevet gift.
Problemet er bare, hvorfor er Anne så ikke nævnt i 1745, sammen med de øvrige søskende. Men jeg synes jo, at det at Anne Jensdatter kommer fra Brandholm for at bære, tæller ret meget for, at hun er mormor til barnet. Det er så fra skiftet efter svogeren Christen Ibsen, at Jens Nielsen Holm prøver at få penge udaf.

Christen Ibsen køber i 1738 gården til selveje, hvilket fremgår af Koldinghuus amtsmands breve 5. marts 1739 til herredsfoged Due i Anst-Slavs og Jerlev herreder:

Indberetning fra en bonde, Kristen Kristensen af Grindsted sogn i Eg, at en selvejer ved navn Kristen Ibsen i Utoft, Grindsted sogn er død, - og at en bonde i Bølling by, Give sogn, Jens Nielsen {Holm} har taget boet under forsegling som skifteforvalter; men at han ikke kan være ejer af stedet, da afdøde er selvejer og K.K. selv for ca. et år siden skrev skødet for ham. Desuden har han akkorderet med familie- og folkeskat-forpagter hr. Roed, hvilket også viser, at han var virkelig selvejer og ikke fæster under Jens Nielsen, hvorfor det tilkommer amtmanden at forrette skiftet. Amtm. beder Due om at umage sig did hen og på mine vegne examinere af sgf. Niels Madsen i Dahl og andre som derom måtte være vidende, sagens rette omstændigheder. "Thi jeg forestiller mig, det vel her er gået, som mig fortælles der udi egnen brugeligt er, at den ene selvejer leverer sit skøde til den anden, og derimod tager fæstebrev, da dog den, som fæstebrevet udgiver, hverken skal have lovligt skøde eller være ejer af det bortfæstede, alene på det familie- og folkeskats forpagteren ej til dem som selvejere skal formere prætentioner ... "

Jens Nielsen Holm - skandaldegnen i Give - er søn af den tidligere ejer forpagter på Brandholm gods i Brande Niels Pedersen Sandfeld (se link til skødet ovenfor), som døde 1736. Denne gård blev vel solgt for at udrede arven til de tre børn. Alligevel søger Jens Nielsen Holm at slå penge ud af skiftet efter Christen Ibsen, dette er groft. Jens Nielsen Holm var en gennemfordærvet, ublu person.
Sete børn:
Oluf *1731 Utoft †1739 Utoft.
Niels Christensen *1733 Utoft. Arver 1758, afkald 1758.
Karen Christensdatter *1736 Utoft gift 1758 i Grindsted med Oluf Andersen i Hinnum, Grindsted søn af Anders Olufsen *1701 Hinnum †1780 Hinnum og 1. kone NN †1725. Karen og Oluf lever 1758. Hun arver 37 rigsdaler efter moderen og broderen Ib Christensen. Afkald 1758.
Et barn:
Christen Olufsen *1759 gift 1787 i Grindsted med Kirsten Christensdatter *1768c Sønderby, Grindsted datter af Christen Pedersen af Houborg *1743c †1801+ og Anne Marie Iversdatter *1744c †1801+ af Sønderby, Grindsted (tak til Anne Marie Hvid). Bosat Hinnum.
Ib *1738 Utoft †1740 Utoft (men der er arv 1758 efter en Ib).

1741 Jakob Jensen Skjoldbjerg *1711c Skjoldbjerg?, Vorbasse? †1742 Utoft. Gift 1741 med enke efter formand Anne Nielsdatter Holm *1710c †1746 Utoft.
Han får kun 8 måneder i Utoft, før han dør. Enken gifter sig 4 måneder efter igen 3. gang, se nedenfor. Han var undsluppet opmærksomheden af de fleste, men Kjeld Allan Larsen har fundet ham (2013).

Familien med navn Utoft i Grindsted:
1742 Jens Christensen Utoft *1713c Præstbro? Aadum? †1773 Utoft
Gift 1. gang 1742 i Grindsted med enke efter formand Anne Nielsdatter Holm (gift 3. gang) *1710c †1746 Utoft.
Gift 2. gang 1748.02.15 i Sct Nicolai, Varde med Anna Kirstine Hansdatter *1720.12.01 Mejls,Varde (døbt Anne Catrine) †1773 Utoft datter af Hans Eskesen †1735-45 Mejls og kone NN †1746 Mejls. (Navn Anna Kirstine Hansdatter fra skifte 1760 efter hendes søster Gye Hansdatter nedenfor). (Tak til Mads Pagh Nielsen 2015).
Barn med 1. kone Anne Nielsdatter Holm:
Christen Jensen Utoft *1744 Utoft †1816 (skifte) Omvraa, Sønder Omme. Lægsmand i 1801.
Gift 1. gang med Maren Jakobsdatter *1724 Omvraa †1791 Omvraa datter af Jakob Jensen *1690 Kirkeby, Sønder Omme †1771 Omvraa og Margrethe Lasdatter *1657c †1750 Omvraa (Margrethe gift 2. gang med Ebbe Pedersen af Houborg). Maren Jakobsdatter var gift 1. gang 1752 i Sønder Omme med Jens Pedersen Snede *1717c †1773 Omvraa.
Gift 2. gang 1792 i Give med Kirsten Jensdatter *1764 Give By †1830 Omvraa datter (tak til Mona Skov Jensen 2013) af Jens Nielsen Egeskov *1723c †1791 Give By, FT 1787 gift med Mette Nielsdatter *1735c †1801-05 Give By?.
Børn med 2. kone Kirsten Jensdatter:
Jens Christensen *1793 Omvraa †1854 Sønder Omme gift 1825 i Sønder Omme med Bodil Christensdatter *1802 Filskov, Sønder Omme †1834 datter af Christen Nielsen *1742 †1829 Filskov og Mette Pedersdatter *1756c Ejstrup? †1836 Filskov. Jens overtager gården i Omvraa fra faderen.
Maren *1795 Omvraa †1803 Omvraa.
Ib Christensen Utoft *1797 Omvraa †1862 Grønbjerg, Ringive gift med Else Marie Christensdatter *1797 Filskov, Sønder Omme †1860- datter af Christen Hansen *1767c og Kirsten Madsdatter *1768c. Ib Christensen Utoft er bogbinder i Vejle mindst 1834-45, derefter et hus i Gammelby, Ringive.
Mikkel Filskov *1798 Omvraa †1806.
Ved hans dåb 4. maj 1798 bærer Peder Jensens kone Mette Jensdatter af Uhre, Brande. Formodentlig er moderen Kirsten Jensdatter søster til en af de to.
Ane *1800 †4 dage gammel.
Niels Christensen *1801 Omvraa †1877 Vonge, Øster Nykirke.
Gift 1829 med Frederikke Andersdatter *1802c Givskov, Give (ingen kirkebog 1801-04) †1842 Ulkind, Ringive datter af Anders Jensen *1767 Give By og Christine Sophie Rechnagel *1776 Bindesbøl, Lindeballe. Bosat Ulkind, Ringive.
Udvalgt barn (fra Kjær Larsen med tak, 2016):
Niels Nielsen (Utoft) *1857.02.14 Ulkind, Ringive †1952.11.04 Karlskov, Ringive.
Gift med Mette Marie Jensen *1858.09.24 Kokborg, Thyregod †1938.10.15 Karlskov datter af Christen Jensen *1844.03.17 Østerdam, Thyregod †1903.04.30 Stilbjerg, Ringive og Ane Kirstine Pedersen *1851.12.15 Bindesbøl, Lindeballe †1894.03.02 Stilbjerg.
Børn:
Niels Utoft Nielsen *1891.01.13 Givskov, Give †1953.06.07 Give Sygehus.
Gift med Kirstine Sofie Therkildsen *1899.03.07 Risbjerg, Brande datter af Niels Kristian Therkildsen og Frederikke Sørensen.
Mathias Vibjerg Nielsen *1892.12.29 Givskov.
Gift 1930.11.07 Minneapolis med Lili Nissen *1891.05.29 Sønder Hygum, Vejle datter af Nis L. Nissen og Kathrine Tønder.
Udvandrede 1921 til Canada, 1923 til USA, tømrer i Minneapolis, Minnesota.
Marie Utoft Nielsen *1895.02.16 Givskov.
Gift 1933.12.23 i New York, NY med maler Walther Michaelsen *1902.12.13 Skovhuse; Øster Egesborg, Storstrøms Amt søn af tømrer Hans P. Michaelsen og Kirstine Hansen.
Udvandrede 1923 til USA, bosat Nutley, New Jersey.
Karen Utoft *1897.04.27 Lille Karlskov, Ringive.
Modehandler i Nyborg. 1929 navneforandring Nielsen til Utoft.
Klaus Utoft *1897.04.27 Lille Karlskov, Ringive.
Gift 1934.04.25 i Langelund med Metha Kathrine Madsen *1907.06.30 Langelund datter af Thomas Hansen Madsen og Marie Sofie Kristensen.
1929 navneforandring Nielsen til Utoft. Alle 6 børn bærer alle navnet Utoft.
Frederik *1805 Omvraa (tak til Mona Skov Jensen, 2013).
Børn med 2. kone Anne Kirstine Hansdatter:
Anna *1749 Utoft †1750, knap 2 år gammel. Opkaldt efter 1. kone.
Hans Jensen *1750 †1839 Utoft, gift 1775 i Grindsted med Kirsten Mousdatter *1742 Filskov, Sønder Omme †1839 Utoft, Grindsted, datter af Mourids Hansen *1697 Filskov, Sønder Omme †1780 Sønder Omme (forældre) og Maren Pedersdatter *1707 Hjortlund, Sønder Omme †1772 Sønder Omme (forældre). Hans Jensen overtager gården i Utoft.
Børn:
Mourids Hansen *1778 Utoft †1837 Kirkegaard, Hoven gift 1808 i Grindsted med Kirsten Jensdatter *1778 Nollund, Grindsted datter af Jens Thomsen *1739 Bøvl, Sønder Omme †1812 Hejnsvig (forældre) og 2. kone Dorte Moivig Iversdatter *1757 Nollund, Grindsted †1812 Hejnsvig (forældre) . Mourids Hansen er i FT 1801 national rytter.
Jens Hansen *1780c Utoft †1847 Utoft. Ses hjemme i FT 1801. Får 1805 skøde på gården, gift 1810 med Anna Marie Mortensdatter *1782c Silkeborg, Grene sogn †1849 Utoft datter af Morten Larsen *1741c †1801+ og Helle Christine Christensdatter *1747c †1787-1801.
Marianne Hansdatter *1781 Utoft †1851 Silkeborg, Grene. Ses hjemme i FT 1801. Gift 1829 med Christen Mortensen *1776 †1861 Silkeborg, Grene søn af Morten Larsen *1741c †1818 Silkeborg, Grene (forældre) og Helle Christine Christensdatter *1747c †1796 Silkeborg, Grene (forældre).
Karen Jensdatter *1754 Utoft †1785+. Hun ses 1785 i Give kirkebog, hvor hun bærer en af søsteren Christianes tvillinger.
Uægte barn, udlagt far Søren Andersen Tøsby, Gadbjerg:
Hans Christian Sørensen *1784.12.19 Omvraa, Sønder Omme †1838.07.29 Filskov, Sønder Omme.
Gift 1818.04.17 i Grindsted med Johanne Andersdatter *1788.11.30 Nørre Urup, Grindsted datter af bonde Anders Pedersen *1761c og Anna Christensdatter *1749.02.23 Nørre Urup †1804.11.23 Nørre Urup (datter af Christen Jepsen ?(*1719.05.05 Hallundbæk, Sønder Omme) †1786.04.09 Nørre Urup og Dorte Johansdatter *1721.10.04 Dyvelrække, Grindsted †1787.11.07 Nørre Urup).
FT 1787 ved moderens søster Maren Jensdatter i Hyvild, Brande (se nedenfor).
Køber og bebor matrikel 5B, 10A og 10B i Filskov, Sønder Omme. Stedet kaldes Trædemark.
Bertel Jensen *1756 Utoft †1832 Morsbøl, Grindsted gift 1787 i Grindsted med Anna Mouridsdatter *1763 Hinnum, Grindsted †1818 Modvig, Grindsted. I FT 1801 bosat Mosbøl, Grindsted.
Børn:
Anna Kirsten *1791 Hinnum, Grindsted †1792.
Mourids *1793 Hinnum, FT 1801 Morsbøl, Grindsted.
Anianne (Anneke) Bertelsdatter *1799 Morsbøl †1842 Modvig, Grindsted gift med Søren Christensen *1804 Loft, Grindsted †1840 Modvig. Overtog gården i Morsbøl.
Jens Bertelsen *1799 Morsbøl †1876 Modvig, Grindsted gift 1830 i Grindsted med Ane Kirstine Thomasdatter *1807 Sønder Urup, Grindsted †1892 Grindsted datter af Thomas Hansen *1778 Urup, Grindsted †1861 Urup og Sophia Amalia Jensdatter *1777 Ulkær Mølle, Give †1872 Urup, Grindsted (se Ulkær Mølle, Give og Arvad Mølle, Brande) som boede i Urup, Grindsted. Jens og Ane Kirstine bosat Sønder Urup, Grindsted.
Maren Jensdatter *1758c (glemt i kirkebogen) Utoft †1837 Brande, gift 1776 i Grindsted kirkebog og Sønder Omme kirke med Clemmen Larsen *1743c Hyvild, Brande †1805 Hyvild søn af Søren Kierkegaards oldefar Lars Clemmensen *1710cc Hyvild †1746 Hyvild gift 1730c med Anne Poulsdatter *1710c †1786 Hyvild.
Børn:
Ane Kirstine *1778 Hyvild †1 år.
Lars Clemmensen *1780 Hyvild †1814 Hyvild. Konfirmeret 1798.
Christen Clemmensen *1783 Hyvild †1855 Hyvild. Konfirmeret 1801. Gift 1810 i Brande med Else Marie Pedersdatter *1784 Tarp †1854 Hyvild. Overtager fødegården 1812.
Ane *1786 Hyvild †1 år.
Ane Kirstine Clemmensdatter *1788 Hyvild †1866 Fruelund, Give. Konfirmeret 1805 "temmelig god". Gift 1820 i Brande med enkemand Troels Christensen *1779 Sillesthoved, Give †1851 Fruelund, Give. Han er søn af Christen Hansen *1734 Sillesthoved, Give †1821 Give og Anne Christensdatter *1741 Give By †1812 Sillesthoved, Give.
Ane Marie Clemmensdatter *1791 Hyvild †1834 Grarup? Konfirmeret 1808 "god i kundskab, læser temmelig godt i bog". Gift 1821 i Brande med Jens Eriksen *1791 Thyregodlund, Thyregod †1855 Grarup, Brande. Han er i Thyregodlund søn af Erik Mikkelsen *1751 Thyregodlund, Thyregod gift 1780 i Thyregod med Else Jensdatter *1751 Thyregodlund (far Jens Hansen).
Jens Clemmensen *1795 Hyvild †1876 Thyregod. Konfirmeret 1812 "god i kundskab". Gift med Ane Sivertsdatter *1793 Hee †1872 Thyregod. Bosat 1827 - 1834 Oustrup, Egtved, 1835 Thyregodlund, Thyregod matr. 3A.
Christiane Jensdatter *1759 Utoft †17.07.1785 Vorslunde, Give gift med Peder Pedersen i Vorslunde som forlader sognet før FT 1787 og ellers er ukendt. Tvillingerne ikke fundet i FT 1787 i Ribe, Ringkøbing, Vejle og Skanderborg amter, heller ikke fundet døde i Give.
Børn:
Jens Christian Pedersen *1785 Vorslunde, Give. Tvilling.
Peder Christian Pedersen *1785 Vorslunde, Give. Tvilling.
Dødfødt dreng 1761.
Dødfødt dreng 1764.
Niels Jensen Utoft *1766 Utoft, ses FT 1787 ved søsteren Maren i Hyvild i Brande som tjenestekarl.

Kort over steder i Utoft familien:

Familien Utofts steder Utoft, Omvraa, Hyvild og Vorslunde.
Utoft, Omvraa, Hyvild og Vorslunde i Grindsted, Sønder Omme, Brande og Give sogne.


Kirkebogsudskrifter:
En gevaldig tak til Jens Erik Starups sider: Horsbøl, som er et genealogisk grundernæringmiddel.

Varde Sct. Jacobi Kirkebog:
Anne Katrine Hansdatter *1720.12.01 i Mejls, Varde.
Domini 1. Advent d [..] Decembr
18. Blev Hans Eskesens lille Datter døbt ved nafn Anne Catrine, nærværende Fadre [Michel] Filskov, Las [Peder] skomagerens Søn, Karen Niels [Kvist]gaar i Qvong, Øllegaard Hans Jespersens og Anne Christine [Ovn]bøls Datter i Meiels.

Grindsted Kirkebog:
1713 d. 16 okt. Ib Christensens barn i Utoft, dødfødt.

1725 d. 12 aug. Ib Christensens kone i Utoft.

1727 d. 25 jun. Ibs datter af Utoft.

1731 d. 14 maj. er Christen Ibsens liden Søn hiemmedøbt Oluf. Maren Utoft holdt ham frem. Fremstillet 10.6., Anna Jensdatter fra Brandholm udi Brande Sogn holdt ham til daaben, f.: Thomas Christensen, Christen Thomesen af Borre, Niels Plauborg, Christen Thommesens Kone gik hos.

1732 d. 22 jan. Niels Thomsens Søn i Dal hiemmedøbt Thomas. daaben confirmeret 23.3., Præste Konen bar det, f.: Christen Borre, Niels Plauborg, Niels Madsen i Dal, Anna Nielsdatter Holm af Utoft gik hos.

1733 d. 10 maj. Christen Ibsens liden Søn hiemmedøbt Niels. D.14 jun. blev hans Daab confirmeret, Degnekonen Christine Anchers bar ham, f.: Christen Thomsen i Lamborg, Christen Christensen i Eeg, Niels Plauborgs Hustrue gik hos.

1733 d. 7 jun. Ib Christensen af Utoft. 63 år.

1736 d. 4 mar. Christen Ibsens Daatter Karen. min Kone bar ham, f.: Hans Dal, Niels Thomesen og Las Thomesen, Else Borre gik hos.

1738 d. 14 sep. Christen Ibsens Søn, fremstillet Ib. Karen Ibsdaatter fra Møllgaard i Andsager Sogn bar ham, f.: Hans Mølgaard, Thomas Møllbye, Las Thomsen og Maren Thomasdatter fra Eeg gik hos.

1739 d. 22 jan. Oluf Christensen, som var Christen Ibsens søn af Utoft. 6 år.

1739 d. 25 feb. Christen Ibsen. 35 aar 7 md.

1740 d. 15 maj. Christen Ibsens søn Ib af Utoft. Døde d. 13 maj. 1 år 7 md.

1742 d. 12 okt. {trolovet} Gift d. 14 nov. Jens Christensen Præstbroe af Oddum sogn og Anna Nielsdatter Holm af Utoft.

Christen
1744 d. 9 aug. Jens Utofts Søn Christen. Min Kone holdt ham, f.: Niels Thomesen, Alexander Jensen og lille Morten Plauborg, Las Thomesens Hustrue gik hos og Maren Pedersdaatter.

Begravet:
1746 d. 11 apr. Anna Nielsdatter Holm i Utoft. 36 aar.

Anna
1749 d. 12 jan. Jens Utoftes Daatter Anna. Dorthea Christina Heerings holdt hende, f.: Christen Præstbroe, Niels Hansen, Niels Plauborg, Pouel Andersen, Degnens Daatter Inger og Abelone Jensdaatter af Synderbye.

Anna begravet:
1750 d. 25 okt. Jens Utofts datter Anna. 2 aar. Døde af blodsott.

Hans
1750 d. 8 aug. Jens Utofts Søn Hans. Niels Hansens Hustrue Gye bar ham, f.: Niels Hansen, Christen Præstbroe, Poul Andersen, Thomas Plouborg, Las Thomsens Hustrue og Anders Andersens i Grindsted.

Anna Marie
1752 d. 23 feb. Jens Utofts Daatter Anna Marie. Jomfrue Hansen holdt hende, f.: Niels Hansen dend ældre og dend yngre af Grindsted, Thomas Plauborg, Mette Utoft, Maren Plauborg og Johanne Pedersdatter.

Karen
1754 d. 12 maj. Jens Utofts Daatter Karen. Las Thomsens Hustrue i Utoft holdt hende, f.: Niels Plauborg, Niels hansen, Thomas Plauborg, Niels Mortensen og Hans Knudsens Hustrue i Hinnum.

Bertel
1756 d. 7 nov. Jens Utofts Søn Bertel. Povel Dalls Hustrue holdt ham, f.: Niels Hansen, Niels Utoft, Mads Dall, Christen Skytte, Margrethe Brochman og Johanne Marie.

Maren
{MANGLER: *1755/58c Jens Utofts datter Maren, gift af Utoft 1776.}

Christiana
1759 d. 18 mar. Jens Utoftes Daatter Christiana. Gye i Grindsted holdt hende, f.: Jørgen Ancher, Niels Utoft, Niels Plauborg, Idde og Karen af Hinnum.

1761 d. 10 sep. Jens Utoftes dødfødte drengebarn.

1764 d. 20 maj. Jens Utoftes døde fødte drenge barn.

Niels
1766 d. 28 apr. Jens Utoftes søn for sygdoms skyld hiemmedøbt Niels. 4 maj. blev Jens Utoftes Søns daab confirmeret Niels. Dorthe Christine Heering holdt ham, f.: Niels Hansen Dall, Christen Skytte, Hans Knudsen af Hinnum, Kirsten Madsdaatter og Idde begge af Dall.

1773 d. 25 apr. Jens Christensen i Utoft, død af svindsot. 60 aar.

1773 d. 16 maj. Jens Christensens enke i Utoft Anna, død af Sprinkler {plettyfus}. 51 aar.

Sønder Omme kirkebog (meget spartansk i de senere år):
Jakob Jensen *1690 Kirkeby, Sønder Omme
1690 d. 18 feb. en tirsdag blef Jens Pedersen den ældres barn i Kirkeby døbt kaldet Jacob. Testes: Dorthe Christensdatter i Præstegården, Maren Poulsdatter ibidem, Niels Pedersen i Kirkeby, Jacob Skomager i Østerby, Peder Nielsen i Kirkeby.

Maren Pedersdatter *1693 Omvraa, Sønder Omme
1693 d. 20 aug. blef Peder Olufsen og Margrethe Lasdatters barn i Omvrå døbt kaldet Maren. Testes: Dorethe hl. Sørens bar barnet, Jens Lassen i Fruergård, Hans Eschesen i Filskov, Jens Olufsen i Brande, Johanne Jensdatter i Omvrå, Anna Christensdatter Nielskone ibidem.

Jakob Jensen †1771, 82 år
1771 d. 7 maj. blev Jacob Jensen af Omvrå begravet i sit 82 år.

1774 d. 23 Jan er Christen Jensen Utoft viet til Enken Maren Jacobsdatter af Omvraa.

1793 d. 20 maj. blev Christen Jensen Utofts og Kirsten Nielsdatters søn døbt navnlig Jens. Jomf. Vellejus bar ham.

1797 d. 15 jan. blev Christen Jensens og Kirsten Jensdatters barn af Omvrå døbt kaldet Ib. Frembåren af mad. Vellejus.

1803 d. 7 aug. blev Christen Jensens og Kirsten Jensdatters barn af Omvrå døbt kaldet Christen Bindesbøl. Frembåren af den opnævnedes kone.

Give kirkebog:
1785:
8de søndag efter Trinit: havde Peder Pedersen og hans afdøde hustru Christiane Jensdatter i Vorslunde 2de sønner til daab den 1ste kaldet Jens Christian. Frembaaren af Christen Utofts kone {Maren Jakobsdatter} i Omvraa {Sønder Omme}. Den 2en kaldet Peder Christian. Baaret af barnets moster Karen Jensdatter. Faddere vare Christen {Jensen} Utoft af Omvraae, Peder Sørensen af Vorslunde og Peder {Mortensen} Øgelund {Give}.

1785:
Samme dag {8de søndag efter Trinit:} blev disse 2de børns moder som var Peder Pedersens hustru i Vorslunde ved nafn Christiane Jensdatter, som var 26 aar og 5 maaneder begravet.
{Alderen giver født i februar 1759, hvilket er meget nær det rigtige marts 1759.}

1792:
Den 10 Marty blev enkemanden Christen Jensen af Omvraa {Sønder Omme} troegiven til pigen Kirsten Jensdatter i Giufve {By?}.
{Kirsten Jensdatter ikke set født i Give. Vielsen ikke fundet.}

Brande kirkebog:
Nr. 2098 19.07.1778 Anna Kirstine Clemmensdatter, Hyvild. FAR: Clemmen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter, Omvraa, Sønder Omme, Christen Jensens Utofts kone Omvraa Sønder Omme
FADDER Nr. 1: Christen Thomsen, Hyvild, Brande, Clemmen Larsens stedfar.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Michel Pedersen Hyvilds kone.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Flø, Brande, Søren Sørensens kone i Flø.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme, Konen Maren Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Samme Dag havde Chlemen {Larsen} Hyvild en Datter til Daaben af 1 Kone Maren {Jensdatter} kaldet Anna Kierstine baaret af Christen {Jensen} Utofts Kone {Maren Jacobsdatter} Omvraae Faddere vare Christen Thomesen Hyvild, Søren Jensen af Riisberg Michel {Pedersen} Hyvilds kone {Johanne Jensdatter} Mette Peders Datter fra Fløe
Begravelse nr. 6098
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Christen Thomsen er Clemmen Larsens stedfar.Christen Jensen i Omvraa vel moderens bror. Søren Jensen i Risbjerg er vel bror til Johanne Jensdatter, Michel Pedersen Hyvilds kone. Mette Pedersdatter er Søren Sørensen i Fløs kone.

Nr. 2328 13.04.1788 Ane Kirstine Clemmensdatter, Hyvild. FAR: Clemmen Larsen Hyvild. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter, Omvraa, Sønder Omme, Christen Jensen Utofts kone. Christen er moderens bror.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande
FADDER Nr. 4: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Thomas Kjeldsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Kone Ane Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 14. 3die Søn=Dag efter Paaske havde Clemend Hiuvild af sin 1ste Kone Maren Jens=Datter en Daater til Daaben blev kaldet Ane Kierstine baaren af Christen {Jensen} Utofts Kone {Maren Jakobsdatter} fadderne Christen {Jensen} Utoft Michel {Pedersen} Hiuvild, Ander Larsz: i store Langkier og Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter}. [Anden skrift:] Confirm 1805.
NOTITS: Christen Jensen Utoft er moderens bror. Mikkel Pedersen er nabo på den anden halvgård i Hyvild.

Skifter (med tak til Anne Marie Hvid):
Koldinghus Birks Skøde- og Panteprotokol.
B37A-SP1, fol. 518
Udskrift: Anne Marie Hvid.
Ao 1759 Dend 31 Julij læst Oluf Andersen i Hinnum {Grindsted} Hands Afkald og Qvittering til Hans Hustrues stiffader Jens Christensen Utoft {Grindsted}, saalydende:
Fire Skilling
Kiendes ieg underskrevne Olluf {Andersen} Hinnum og Hermed for alle Vitterliggiør og tilstaae, at ieg som Haver til Egte Karen Christensdatter af Utoft, at ieg haver af min Hustrue kjære stiffader Jens Christensen Utoft annammet og bekommet alle de arveparter som min Kone eftter Hendes Sal: Fader Christen Hansen {skulle være Ibsen} og Broder Ib Christensen sampt SV. Moder Anne Nielsdatter Holm Arfvelig er tilfalden og dette efter Skiftebrefenes formelding, som beløber sig i alt 37 rd 5 m 9 sk. Hvilcke Arvelodder med sine Renter á 5 proCento fra Hendes 18 Aar at regne mig til ald tiide er betalt saa og de Klæder som min Konne Efter Hendes Sl. Moder ved skiftet blev tillagt, som er [....] altsammen bekommet, og skal [...]falde min stifSviger Fader forbem.te Capital Klæder og [....] i alle Maader, Og tacke for god og nøjagtig betalling i alle maader saa som ieg til ald tack er fornøyet og ej Haver mere Hos Hannem at fordre, og naar Dette mit Afkald uden [at?] maae Læses og Protocolleres Hvor og naar Hand løster og Har ieg selv dette Egenhændig underskrevet og vanlig ombedet min Fader Anders Olufsen i Hinnum og velagte Lars Thommesen i Utoft til Vitterlighed at underskrive.
Datum Utoft dend 21de December 1758.
til Vitterlighed efter Begiering underskriver
Anders Ollesen
Olluf Andersen
Las Thomsen

Koldinghus Birks Skøde- og Panteprotokol.
B37A-SP1, fol. 518
Udskrift: Anne Marie Hvid.
1759 Dend 31te Julij Læst Niels Christensen Utoft Hans Afkald og Qvittering til Jens Christensen Utoft, eller Niels Pedersen {Hjortlund} saalydende. -
Fire Skilling
Kiender Jeg underskrevne Niels Christensen Utoft og hermed for alle vitterliggøre og tilstaae, at Jeg som nu er mine fuld Myndige Aar, Haver af min kiære Stiffader Jens Christensen Utoft udi min Curator Niels Pedersen Hiortlunds Overværelse annammet og bekommet alle de Arfveparter ieg efter min Sal. Fader Christen Ibsen og broder Ib Christensen samt Moder Anna Nielsdatter Holm ...

Erik Brejl, Koldinghus Amt skifteuddrag (navn på Jens Christensen Utofts 2. kone):
46 Gye Hansdatter i Grindsted, der døde 17.3.1760, side 1698.
E: Jørgen Anker Brochmann. A:
1) bror Søren Hansen i Mejls i Varde sogn
2) bror Eskild Hansen, død. B: to sønner
3) søster Kirsten Hansdatter g.m. Niels Kærgaard i Orten i Varde sogn
4) søster Anne Kirstine Hansdatter g.m. Jens {Christensen} Utoft i Grindsted sogn.

Lejekonstrakt fra Christen Jensen Utoft:
Til Anders Michelsen på Lundagerhus i Omvraa på grænsen til Møberg.
Det drejer sig om 4 agre og 1 mose- og englod. De bliver senere købt til selveje af Anders Michelsens, som skødet dem til sønnen Jens Andersen i 1841.
Anders Michelsens underskrift er enten glemt i udskriften eller mangler på originalen.
(se Alma Brockdorff: Et Sogn II, side 13-14.)
Nørvangs Herreds Skøde- og Panteprotokol
B70 SP3 side 842
Leie Contrakt.
Imellem Christen Jensen Utoft og Anders Michelsen, som beboer det af mig udbygt nye huus, paa min Vestre Mark bestaaende af 12 fag, kaldet Lundagerhus indbemeldte contrakt lyder som efterfølger:
Har jeg Christen Utoft tillagt dette huus ved det aa-eng og mose-eng som ligger ved Møberg skiel, undtagen bund til et læs høe i den søndre ende paa min den østre mose skifte, som jeg tager mig selv forbeholden. Den ager, som gaar i øster og vester mod ejendommen øster for huset, beholder han til huset, og desuden 4 agre som gaar i sønder og nord mod enderne af de andre som før er meldt, fra det nordøst hjørne af de fire agre, som tilligger huset, tager hedeskellet sin begyndelse, og skal gaa derfra nordvest eftersom den er afsat paa kortet, ved det stykke hede, som er sønder vesten denne linje, maa der ikke graves eller slaas lyng.
Forbemeldte hus med det tillagte beholder Anders Michelsen og hans hustru, Else AndersDatter saalænge de lever, og naar de ved døden afgaar, beholder deres arvinger den besaaede rugavl til tvende brug, mens gjøden eller bygsæden tilhører husets ejere, saa skal og deres arvinger, som bebor huset, ligge fælled til foraars sæden, samt udføre alt deres gødning paa samme.
Derimod skal Anders Michelsen og hans hustru Else Andersdatter saalænge de bebor huset, give til mig Christen Utoft eller husets rette ejer aarlig i husleje i de første 3 aar, hvert aar 10 rd., siger 10 rigsdaler og siden hvert aars første maj til husets rette ejer, desuden skal huslejeren aarlig svare korn og qvægtiende, samt holde huset vedlige med ler og tække, men hvad ellers behøves af træ til huset, det skaffer husets ejer; saa skal Anders Michelsen og aarlig gøre en dags tørve grøft, en dags slet og en dags høst uden betaling; men naar han siden forretter det arbejde betales han for hver dag 8 sk., er aarlig 1 mark 8 sk, skiver 1 mark og 8 skilling.
Saaledes ere vi forenede, der paa begge sider skal blive holdet og efterlevet.
Omvraae, den 2. May 1793.
Christen Jensen Utoft.
Efter begæring til vitterlighed:
Jens Jensen, B. Norge, Niels Hansen

Folketællinger:
Igen en stor tak til Jens Erik Starups sider: Horsbøl, som gør et genealogisk liv let.

Sønder Omme:
1787
Omvraa. 1. fam.
Christen Jensen, 41, G, Husbonde og gaardbeboer
Maren Jacobsdatter, 62, G2, Madmoder
Gregers Clausen, 31, U, Tjenestekarl
Sidsel Nielsdatter, 34, U, Tjenestepige
Maren MadsdatterU, Tjenestepige
Poul Madsen, 31, U, Skrædder og national rytter

1801
Omvraa, 3. familie
Christen Jensen, husbonde, 57, g2, bonde og gaardbesidder, lægdsmand
Kirsten Jensdatter, hans kone, 38, g1
Jens, deres søn,8, u
Maren, deres datter, 6, u
Ib, deres søn, 5, u
Mikkel Filskov, deres søn, 3, u
Niels, deres søn, 1, u
Jens Hansen, tjenestefolk, 26, u, national rytter
Ellids Jensdatter, tjenestefolk, 18, u

Grindsted:
1787
Utoft. 2 Fam.
Hans Jensen, husbonde, 36, givt 1 ste gang, selveier.
Kirsten Moustdatter, hans hustru, 46, givt 1 ste gang.
Moust Hansen, deres søn, 9.
Jens Hansen, deres søn, 7.
Mariane Hansdatter, deres datter, 5.
Anna Michelsdatter, tienestepige, 30, ugift.

Hinnum. 1 Fam.
Berthel Jensen, husbonde, 30, givt 1 ste gang, selvejerbonde.
Anna Mouritzdatter, hans hustru, 24, givt 1 ste gang.
Anna Cathrine Mouritzdatter, hendes søster, 18, ugift.

1801
Utoft, 1. familie
Hans Jensen, husbonde, 52, g1, bonde og gårdbeboer
Kirsten Mouridsdatter, hans kone, 61, g1
Mourids Hansen, deres søn, 22, u, national rytter
Jens Hansen, deres søn, 19, u
Marianne Hansdatter, deres datter, 18, u

Morsbøl, 6. familie
Bertel Jensen, husbonde, 43, g1, bonde og gårdbeboer
Ane Mouridsdatter, hans kone, 36, g1
Moust Bertelsen, deres søn, 8, u
Jens Bertelsen, deres søn, 2, u
Anianne, deres datter, 2, u
Hans Christian, tjenestekarl, 15, u
Ellen Jensdatter, tjenestepige, 45, u


Brande:
Folketælling 1787 Hyvild Clemmen Larsen   Matr: 2A Hyvild   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Clemmen Larsen Hyvild441743c Hyvild Brande 1805 Hyvild Brande Begravet nr.6536
 
kone Maren Jensdatter321758? Utoft Grindsted 1837 Hyvild Brande BG 5 s. 65.
søn Lars Clemmensen61780 Hyvild Brande 1814 Hyvild Brande Dåb nr.2150
Begravet nr.6665
 
søn Christen Clemmensen41783 Hyvild Brande 1855 Hyvild Brande Dåb nr.2209
BG 5 s. 67.
plejeb Hans Sørensen21784 Omvraa Sønder Omme  Sønder Omme kirkebog: "1784 d. 19 dec. blev et uægte barn døbt kaldet Hans Christian. Moderen Karen Jensdatter af Omvraa lod udlægge til barnefader Søren Andersen af Tøsby i Gadbjerg sogn, begge tjenende på Faarup."
tj-karl Niels Jensen Utoft221766 Utoft Grindsted  Formodet bror til konen, søn af Jens Christensen Utoft Grindsted.
tj-pige Ane Jensdatter261761c    
hyrde- pige Maren Pedersdatter101777c    

Links:
En særplads til Jens Erik Starups sider: Horsbøl, Aspirin for aneforskere.

Mads Pagh Nielsen
Følger Hans Jensen Utofts familie og dennes søn Mourits Hansen.
Har udredet Anne Katrine Hansdatters forældre i Mejls, Varde.
Følger Hans Jensen Utofts familie og dennes søn Mourits Hansen.

Jørgen Brinck
(Link til indgangssiden, direkte link brækker når siderne opdateres.)
Følger Christen Jensen Utoft i Omvraa, Sønder Omme. Derefter dennes søn Ib Christensen Utoft *1797 Omvraa †1862 Grønbjerg, Ringive gift med Else Marie Christensdatter *1797 Filskov, Sønder Omme.
Har lidt om Hans og Bertel.

Hardy Thorvald Bang Hansen
Følger Hans Jensen Utofts familie, dernæst dennes søn Mourids Hansen *1778 Utoft, Grindsted †1837 Kirkegaard, Hoven.

Grindsted Gårdhistorie, Bind 4 Morsbøl, Horsbøl, Sønderby, Utoft.
Grindsted Gårdhistorie, 1998, ved Jens Madsen og Kaj Christensen.
Alma Brockdorff: "Et Sogn II. Før lyngen, under lyngen efter lyngen." Side 13-14.
Christen Jensen Utofts lejekontrakt til Anders Michelsen 1793.